Fujitsu UTY-TFSXZ1 Uputstvo za upotrebu

Fujitsu UTY-TFSXZ1 Uputstvo za upotrebu
Kontrola klima uređaja preko bežične mreže
DIO Br. 9382758004-03
PRIRUČNIK ZA PODEŠAVANJE
S uputama za ugradnju (Samo za ovlašteno osoblje.)
Prije nego što započnete upotrebljavati ovaj proizvod, pročitajte pažljivo ove
upute i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
Stavke za provjeru
* Prije korištenja ovog proizvoda pripremite sljedeće predmete.
Bežični
usmjerivač
Ovaj proizvod koristi bežični usmjerivač koji podržava standard bežične
mreže IEEE802.11b/g/n. Postavite povezivanje na bežični usmjerivač
na WPS kako biste ostvarili komunikaciju preko bežične mreže. Pogledajte priručnik za uporabu bežičnog usmjerivača koji želite koristiti,
podržava li IEEE802.11b/g/n ili WPS.
Pametni telefon ili Tablet
računalo
Potrebna verzije OS-a:
Android OS 4.1 ili noviji
iOS 8.0 ili noviji
Android i Google Play registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.
App store je znak usluge tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama.
IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim
državama te se koristi pod licencom.
Za informacije i upravljanju bežičnom mrežom (WLAN), te potpuni tekst o sljedećoj EU izjavu o sukladnosti, molimo pogledajte sljedeću web stranicu.
http://www.fujitsu-general.com/global/support/
POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti koja se spominje u članku 10(9) biti će osigurana kako slijedi: Ovime, FUJITSU GENERAL LIMITED izjavljuje da radio oprema
tipa UTY-TFSXZ1 (AP-WC1E), UTY-TFSXW1(AP-WD1E) odgovara direktivi 2014/53/
EU.
Hr-1
Sadržaj
1. MJERE OPREZA.................................................... 3
2. MJERE OPREZA PRI UPORABI............................ 4
3. MJERE OPREZA PRI KORIŠTENJU BEŽIČNE
MREŽE................................................................... 5
4. PRIPREME ZA KORIŠTENJE................................ 7
5. INICIJALIZACIJA (resetiranje)................................ 11
6. SAVJETI ZA RUKOVANJE...................................... 12
7. ZNAČAJKE............................................................. 12
8. OTKLANJANJE PROBLEMA.................................. 13
9. POSTAVLJANJE DETALJA..................................... 15
10. INSTALACIJA WLAN ADAPTERA
(Samo za ovlašteno osoblje)................................. 16
Imena dijelova
Dodatna oprema
Pokazivač bežične mreže i gumb na WLAN
adapteru
Isporučena je sljedeća dodatna oprema
za instalaciju.
KoliNaziv i oblik
čina
LED 1
(zelena)
LED 2
(narančasta)
Gumb za
postavljanje
Naljepnica bežičnog LAN-a
MAC: 
SSID: AC-UTY-/
PIN: 
PIN kod nije dostupan za neke modele.
Provjerite naljepnicu bežičnog LAN-a.
Priručnik za podešavanje
(Ovaj priručnik)
1
Priručnik za uporabu
(CD-ROM)
1
(*1)
WLAN adapter s
kabelom (s oznakom
bežične LAN veze)
1
A
Samonarezni vijci
(M4, 25 mm)
EMI jezgra
ili
B
2
(*3)
1
(*2, *3)
(*1) Samo za tip UTY-TFSXZ1 (AP-WC1E), UTY-TFSXW1 (AP-WD1E).
a pojedinosti o uporabi i načinu ugradnje pogledajte priručnik za ugradnju unutarnje
(*2) Z
jedinice.
(*3) Ova dodatna oprema odnosi se samo za WLAN adapter A.
NAPOMENE
• Naljepnica bežičnog LAN-a pričvršćena na WLAN adapter neophodna je za postavljanje
bežičnog LAN-a.
• Pazite da zadržite naljepnicu bežičnog LAN-a zapisivanjem detalja ili lijepljenjem na list u
"9. POSTAVLJANJE DETALJA".
• Oblik LED zaslona i gumba za postavke može se razlikovati od slike gore, ovisno o proizvodu.
Hr-2
1. MJERE OPREZA
¡¡ Kako biste spriječili nastanak ozlijede ili oštećivanje imovine, pročitajte pažljivo
ovaj odjeljak prije nego što započnete upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte
se sljedećih mjera opreza.
¡¡ Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja uslijed kojeg
može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se težina određuje sljedećim
oznakama:
UPOZORENJE
Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje
može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede korisnika.
OPREZ
Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje
može uzrokovati ozljeđivanje korisnika ili oštećenje imovine.
Ova se oznaka odnosi na radnju
koja je ZABRANJENA.
Ova se oznaka odnosi na radnju
koja je OBAVEZNA.
UPOZORENJE
• Ovaj uređaj ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Obratite se uvijek
ovlašteno osoblje za izvođenje postupaka popravljanja, postavljanja i premještanja ovoga proizvoda. Nepravilno postavljanje ili rukovanje uzrokuje pojavu curenja, strujnoga udara ili požara.
• Ako dođe do neispravnoga rada uređaja - poput mirisa paljevine, zaustavite odmah
klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice
kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim se obratite ovlaštenom osoblju.
•
•
•
•
Nemojte popravljati, rastavljati ili prepravljati ovaj proizvod.
Nemojte koristiti ovaj proizvod dok je mokar ili na mjestima s puno vlage.
Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.
Nemojte ugrađivati ovaj proizvod na mjestima gdje je zabranjeno korištenje bežične opreme (npr. bolnice).
• Ne koristite ovaj proizvod blizu osoba s pacemakerom ili sličnim uređajima.
• Ne koristite ovaj uređaj u blizini opreme s automatskom kontrolom (npr. Automatska vrata i požarni alarmi).
OPREZ
• Odspojite uređaj sa svih izvora napajanja ako ga nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.
• Ne stojte na klizavim, neravnim ili nestabilnim površinama prilikom uporabe jedinice.
• Ne pritišćite gumbe na ovom proizvodu jače nego je to potrebno.
Hr-3
2. MJERE OPREZA PRI UPORABI
zz Kada koristite ovaj proizvod, postaje moguće upravljanje klima uređajem s
lokacija odakle ga ne možete vidjeti direktno. To znači da ljudi u sobi mogu biti
izloženi radu klima uređaja bez nadzora. Provjerite stanje prostorije prije korištenja ovog proizvoda.
xxRedovito provjeravajte da je kabel za napajanje sigurno pričvršćen i da nema
nakupljene prašine u okolini.
Može uzrokovati pregrijavanje ili požar.
xxUnaprijed provjerite da nema kvarova na klima uređaju.
xxProvjerite da protok zraka iz klima uređaja ne uzrokuje nikakve štetne učinke.
Predmeti mogu pasti i uzrokovati ozljede, požar ili oštećenje imovine.
xxAko znate da se ljudi nalaze u blizini klima uređaja, unaprijed ih obavijestite da
ćete klima uređaj pokretati ili zaustavljati s udaljene lokacije.
Iznenadno pokretanje ili zaustavljanje klima uređaja može iznenaditi osobe i uzrokovati
pad osobe ako se nalazi na postolju. Nadalje, nagle promjene u vanjskoj/sobnoj temperaturi mogu uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe. Nemojte koristiti ovaj proizvod
kada se u prostoriji nalaze osobe koje ne mogu samostalno kontrolirati temperaturu (na
primjer, dojenčad, djeca, ljudi s tjelesnim invaliditetom, starije ili bolesne osobe.).
xxPotpuno razumite postavke mjerača vremena i druge radnje prije korištenja ovog
proizvoda.
Neočekivano pokretanje ili zaustavljanje klima uređaja može uzrokovati pogoršanje
fizičkog stanja osobe ii negativan učinak na životinje ili biljke.
xxČesto provjerite postavke i status rada klima uređaja kada upravljate ovim proizvodom s udaljene lokacije.
Nagle promjene u vanjskoj/sobnoj temperaturi mogu uzrokovati pogoršanje fizičkog
stanja osobe ii negativan učinak na životinje ili biljke.
zz Ako klima uređajem upravljate s ovim proizvodom, nema žaruljica pokazivača,
ili bilo kakvog zvuka klima uređaja.
zz Ako između ovog proizvoda i bežičnog usmjerivača postoji slaba veza, podeša-
vanje smjera ili položaja antene bežičnog usmjerivača može poboljšati signal.
Također se može poboljšati prijem pomicanjem bežičnog usmjerivača bliže proizvodu ili korištenjem repetitora bežične mreže.
Hr-4
3. MJERE OPREZA PRI KORIŠTENJU BEŽIČNE MREŽE
Kada koristiti bežičnu mrežu, postoje mjere opreza koje morate slijediti, povezane
s radio valovima, osobnim informacijama i tako dalje. Kako biste ispravno koristili
ovaj proizvod, budite sigurni da pročitate ove mjere opreza i priručnik za uporabu
bežične opreme koju koristiti. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost, osim ako je
pravno obvezna, vezanu za kvarove, ostala oštećenja i štete nastale korištenjem
ovog proizvoda do kojih je došlo do pogrešne primjene ili za vrijeme korištenja od
strane vas ili treće osobe.
3.1. Mjere opreza korištenja radijskih valova
OPREZ
Promjene ili modifikacije koje nisu izričito dopuštene od strane koja je odgovorna za sukladnost može poništiti odobrenje korisniku za upravljanje opremom.
Ovaj odašiljač ne smije smješten ili korišten u zajedno s bilo kojom drugom antenom ili
odašiljačem.
Ova oprema sukladna je FCC/IC granicama izlaganja radijaciji postavljenih za nekontrolirano okruženje i udovoljava smjernicama izloženosti FCC radio frekvencija (RF) i RSS102 u pravilima izlaganja IC radijskoj frekvenciji (RF). Ova oprema treba biti ugrađena u
upravljanje tako da je radijator udaljen od tijela najmanje 20 cm ili više.
NAPOMENE
Ovaj uređaj je sukladan s dijelom 15 FCC licenci pravila i industrije, Kanada - osim RSS
standardu.
Rad je podložan sljedećim uvjetima:
(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje, i
(2) Ovaj uređaj mora prihvaćati bilo kakve smetnje, uključujući smetnje koje mogu biti
uzrokovane neželjenim radom ovog uređaja.
zz Ne koristite ovaj proizvod na sljedećim lokacijama. Korištenje ovog proizvoda
na takvim lokacijama može uzrokovati nestabilnu ili nemoguću komunikaciju.
xxBlizu opreme bežične komunikacije koja koristi isti frekvencijski raspon (2,4 GHz) kao i
ovaj proizvod.
xxMjesta gdje postoje magnetska polja kao što su mikrovalne pećnice ili se događa statički elektricitet ili smetnje radijskih valova.
Radijski valovi ne moraju dosezati ovisno o okolini.)
Hr-5
3.2. Osobne informacije (vezano za sigurnost), mjere opreza
zz Postoji mogućnost presretanja ako koristite opremu bežičnog mreže zbog kori-
štenja radijskih valova bez obzira koristite li šifriranje ili ne.
zz Bežična mreža koristi radijske valove za izmjenu podataka između ovog proi-
zvoda i bežičnog usmjerivača. To znači da ima prednost slobodnog LAN povezivanja ako se nalazi u dosegu radijskih valova. S druge strane ako su radijski
valovi unutar određenog raspona, dosežu sve lokacije za prepreka (npr. zidovi).
Stoga je moguće da se vaša komunikacija može presresti i prisluškivati ili ilegalno spajati.
zz Nemojte spajati opremu i mreže za koje niste ovlašteni koristiti kad podešavate
vašu bežičnu vezu.
zz Pokrenite postavke ovog proizvoda kada odlažete ili prenosite trećoj osobi.
3.3. Ostali
zz Koristite ovaj proizvod kao uobičajenu opremu bežične mreže.
xxNe koristite ovaj proizvod u bolnicama ili na/blizu lokacija s medicinskom opremom.
xxNe koristite ovaj proizvod unutar zrakoplova.
xxNe koristite ovaj proizvod blizu elektronske opreme koja upravlja visoko preciznim
signalima ili slabim signalima.
Primjeri elektronske opreme na koju morate pripaziti:
Slušni aparati, pacemakeri, protupožarni alarmi, automatska vrata ili druga oprema s
automatskim upravljanjem.
zz To nije garancija bežične veze i performansi sa svim bežičnim usmjerivačima
i u svim stambenim okruženjima. Radio valovi ne moraju dosezati ili mogu biti
prekinuti u sljedećim situacijama.
xxKorištenje u zgradama napravljenim od betona, armature ili metala
xxUgradnja u blizini prepreka
xxInterferencija s opremom bežične komunikacija koja koristi istu frekvenciju
xxMjesta gdje postoje magnetska polja kao što su mikrovalne pećnice ili se događa statički elektricitet ili smetnje radijskih valova.
zz Ugradite i postavite ovaj proizvod samo nakon čitanja priručnika za uporabu
bežičnog usmjerivača.
Hr-6
4. PRIPREME ZA KORIŠTENJE
4.1. Instalacija softvera aplikacije
1
Otvorite “Google Play” ili “App Store” ovisno o vrsti vašeg pametnog
telefona ili tablet računala.
2
Potražite “FGLair”.
3
Instalirajte softver aplikacije (mobilna aplikacija) sljedeći upute na vašem zaslonu.
4.2. Registracija korisnika
1
Otvorite instaliranu mobilnu aplikaciju.
2
Registrirajte korisnika (bilo na pametnom telefonu ili tabletu) prateći
upute u dijelu izradite korisnika na mobilnoj aplikaciji.
4.3. Registracija klima uređaja
Odaberite od sljedećih načina povezivanja vašeg klima uređaja s vašim
bežičnim usmjerivačem.
NAPOMENE:
zz Prije pokretanja ovog podešavanja, pričekajte 60 sekundi ili više nakon što je napajanje priključeno na klima uređaj (preko osigurača ili utikača). Uvjerite se da LED 1 ne
bljeska.
zz Provjerite da je pametni telefon ili tablet spojen na bežični usmjerivač kada povezujete
klima uređaj. Postavljanje neće raditi ako nije spojen na isti bežični usmjerivač.
zz Kako biste upravljali s 2 ili više klima uređaja s istim pametnim telefonom ili tabletom,
ponovit postavke s odabranim načinom rada.
zz Sadržaj zaslona može se promijeniti zbog ažuriranja mobilne aplikacije i ne mora odgovarati stvarnom zaslonu.
Hr-7
4.3.1 Način rada gumba
*Uzorak osvjetljenja:
Isklj
Uklj
Treperi
1
Pokrenite mobilnu aplikaciju.
2
Prijavite se sa svojom adresom elektronske pošte i lozinkom (koja je registrirana u
“4.2. Registracija korisnika“) prateći zaslone na mobilnoj aplikaciji.
john@fgl.com

Sign in
3
Pritisnite gumb [+] kako biste dodali novi
klima uređaj.
+
4
Provjerite da LED 2 bljeska. (Uključen/isključen u intervalima od 2 sekunde.) Zatim
odaberite [Button mode] (način rad gumba)
na zaslonu.
Button mode
Manual mode
(uklj./isklj.=2 s/2 s)
5
Pritisnite gumb WPS na gumb bežičnog
usmjerivača na koji se povezujete.
Pogledajte priručnik za uporabu bežičnog
usmjerivača za lokaciju gumba i kako ga pritisnuti.
Hr-8
Bežični usmjerivač
6
Provjerite da LED 2 bljeska.
(Uključen/isključen u intervalima od 2
sekunde.)
Zatim pritisnite i držite gumb Postavke 3
sekunde na WLAN adapteru.
(uklj./isklj.=2 s/2 s)
Osvjetljenje LED 2 žarulje će se promijeniti.
(uklj./isklj.: 2 s/2 s → 2 s/0,5 s)
Provjerite da su uključene i LED 1 i 2 kako
biste nastavili.
7
Pritisnite [Register] (registriraj) kako biste
pokrenuli povezivanje s bežičnim usmjerivačem.
LED 1 i 2 će bljeskati 2 puta, a pojaviti će se
i poruka da je postavljanje dovršeno.
(uklj./isklj.=2 s/0,5 s)
Register
Registration
Successful!
Za pojavljivanje poruke na zaslonu može biti potrebno nekoliko minuta.
(2 puta)
4.3.2 Ručni način rada
*Uzorak osvjetljenja:
1~3
4
Isklj
Uklj
Treperi
Pogledajte korake 1 do 3 u “4.3.1. Način rada gumba”
Odaberite [Manual mode] (ručni način
rada).
Button mode
Manual mode
Hr-9
[Za Android]
5
Odaberite SSID klima uređaja na koji se
povezujete.
AC-UTY-xxxxxxxxxx
6
Unesite PIN kod napisan na WLAN naljepnici. (Pogledajte “Nazivi sastavnih dijelova”)
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Enter
password

Connect device
7
8
Odaberite SSID bežičnog usmjerivača na
koji se povezujete.
Unesite lozinku bežičnog usmjerivača
(WLAN pristupne točke) zatim pritisnite
[Connect device] (poveži uređaj).
Select the WLAN
Access Point
Home AP
XYZ AP
ABC123
Enter
password

Connect device
LED 1 i 2 će bljeskati 2 puta, a pojaviti će se
i poruka da je postavljanje dovršeno.
Registration
Successful!
(2 times)
[Za iOS]
5
6
Odaberite [Open WLAN setting] (otvori
WLAN postavke) ili aktivirajte bežičnu mrežu pritiskom na gumb Home ->
[Setting] (Postavke) -> [Wi-fi].
Odaberite SSID klima uređaja na koji se
povezujete.
Open WLAN setting
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Unesite PIN kod napisan na WLAN naljepnici. (Pogledajte “Nazivi sastavnih dijelova”)
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Enter
password

Connect device
Hr-10
7
8
Odaberite SSID bežičnog usmjerivača na
koji se povezujete.
Unesite lozinku bežičnog usmjerivača
(WLAN pristupne točke) zatim pritisnite
[Connect device] (poveži uređaj).
Select the WLAN
Access Point
Home AP
XYZ AP
ABC123
Enter
password

Connect device
LED 1 i 2 će bljeskati 2 puta, a pojaviti će
se i poruka da je postavljanje dovršeno.
Registration
Successful!
(2 times)
5. INICIJALIZACIJA (resetiranje)
Inicijalizirajte (resetirajte) ovaj proizvod u sljedećim situacijama:
- Promjena bežičnog usmjernika
- Odlaganje proizvoda u otpad
- Uručivanje ovog proizvoda trećoj strani
■ Poništavanje registracije klima-uređaja
Poništite registraciju klima-uređaja putem mobilne aplikacije. (Za pojedinosti
pogledajte priručnik za uporabu mobilne aplikacije.)
■ Inicijalizacija WLAN adaptera
*Uzorak osvjetljenja:
Isklj
Uklj
Treperi
1
Pritisnite i držite gumb Postavke 10 sekundi.
2
Inicijalizacija će biti dovršena kada sve LED žaruljice bljeskaju istovremeno 3 puta (uključeno/isključeno u intervalima od 0.5 sekundi).
LED 1 će treptati. (uključeno/isključeno=2sek/0,5sek)
Nakon 60 sekundi, LED žaruljice će se vratiti u originalni
uzorak osvjetljenja. (LED 1: uklj., LED 2: uklj./isklj.=2 s/2 s)
LED1: Uklj.
LED2: 2 s/uklj.
2 s/isklj
Hr-11
■ Za nastavak uporabe
Ako vi ili treća strana želite nastaviti rabiti proizvod, slijedite postupak u poglavlju
“4. PRIPREME ZA KORIŠTENJE” kako biste se ponovno povezali s drugim bežičnim usmjernikom.
NAPOMENE:
Postavljanje bežičnog LAN-a nije moguće ako prethodni vlasnik nije poništio registraciju ili inicijalizirao ovaj proizvod. U tom slučaju obratite se osoblju ovlaštenog
servisa.
6. SAVJETI ZA RUKOVANJE
zz O tome kako upravljati mobilnom aplikacijom, pogledajte priručnik za uporabu
mobilne aplikacije.
zz Možete registrirati samo 1 adresu e-pošte i lozinku po WLAN adapteru. Za
dodavanje drugih korisnika (pametni telefon ili tablet) na isti WLAN adapter, molimo koristite istu adresu e-pošte i lozinku.
zz Postavke klima uređaja s mobilne aplikacije neće se odraziti na bežični daljinski
upravljač.
zz Neće biti moguće izdavati naredbe o radu ili izvršavati nadziranjem s mobilne
aplikacije dok je napajanje s klima uređaja odspojeno (preko osigurača ili utikača).
zz Temperatura prostorije biti će prikazano u mobilnoj aplikaciji tijekom rada. Ipak,
temperatura prostorije ne mora biti točna, ovisno o situaciji u prostoriji ili statusu
rada klima uređaja. Ovo koristite samo kao referencu.
zz Ako se postavke mobilne aplikacije i daljinskog upravljača razlikuju, prioritet ima
posljednja obavljena radnja.
* Ako su postavke mjerača vremena obavljene s mobilne aplikacije i s bežičnog ili žičnog
daljinskog upravljača, oba mjerača vremena će biti aktivna.
7. ZNAČAJKE
Bežična mreža-kompatibilni standard
IEEE802.11b/g/n
Frekvencijski pojasevi
2.4GHz (1ch~13ch)
Maksimalna radiofrekvencijska snaga
80mW
Radna temperatura
0 - 46 °C (32 - 114 °F)
Hr-12
8. OTKLANJANJE PROBLEMA
Provjerite sljedeće stvari prije zahtijevanja popravka ovog proizvoda.
Dijelovi/Elementi
Situacija
Mobilna aplikacija
(Preuzimanje
i registracija
računa)
Ne znam kako preuzeti
mobilnu aplikaciju.
Pogledajte “4.1. Instalacija softvera aplikacije”.
Nisam u mogućnosti
koristiti mobilnu aplikaciju
Provjerite da je verzija OS-a na vašem mobilnom uređaju podržana.
Pogledajte “Stavke za provjeru”.
Nisam primio e-mail pri
registraciji svog računa
Postavite dozvole domene tako da nije označen kao neželjena pošta.
Metoda registracije
dodatnih korisnika nije
jasna
Možete registrirati samo 1 adresu e-pošte
i lozinku po WLAN adapteru. Koristite istu
adresu e-pošte i lozinku za druge korisnike
za upravljanje preko istog WLAN adaptera.
Metoda registracije
dodatnih klima uređaja
nije jasna
Kako biste registrirali dodatne klima uređaje,
ponovite postavke odabranog načina rada
u “4.3. Registracija klima uređaja” za svaki
klima uređaj.
Postavljanje bežične
mreže nije moguće
Provjerite da vaš bežični usmjerivač podržava “WPS funkciju”. (Način rada gumba)
Postavke
bežične mreže i
početne postavke
Rješenja
Provjerite jeli postojao prethodni korisnik koji
je koristio ovu kontrolu bežičnom mrežom.
Ako je postojao prethodni korisnik, molimo
vas da kontaktirate ovlašteno servisno osoblje.
Postavljanje bežične
mreže nije moguće
(Postavke povezivanja WLAN adaptera i
usmjerivača nisu dovršene)
Provjerite da vaš bežični usmjerivač podržava “IEEE802.11b/g/n” (Provjerite u priručnik
za uporabu bežičnog usmjerivača.)
Provjerite da je WLAN adapter unutrašnje
jedinice uključen. (Provjerite da je LED žaruljica na vašem WLAN adapteru upaljena ili
bljeska.)
* Ako je LED postavljena na isključenu u mobilnoj aplikaciji, neće se uključiti ili bljeskati.
Hr-13
Dijelovi/Elementi
Situacija
Rješenja
Radnje s mobilne aplikacije
Nisam u mogućnosti
upravljati proizvodom s
mobilne aplikacije
Provjerite da je napajanje unutrašnje jedinice
uključeno.
Provjerite da je napajanje bežičnog usmjerivača uključeno.
Provjerite da vaš pametni telefon nije u zrakoplovnom načinu rada.
Provjerite da niste na mjestu na kojem je
teško ostvariti vezu radio valovima.
„„ Stanje pokazivača bežične mreže
*Uzorak osvjetljenja:
Stanje žaruljica
Sva žaruljice su
isključene
Isklj
Uklj
Treperi
Uzroci i rješenja
Napajanje WLAN adaptera nije uključeno.
´´ Provjerite da je napajanje klima uređaja uključeno
i da osigurač klima uređaja nije pregorio.
LED žaruljice su isključene postavljanjem u mobilnoj
aplikaciji.
´´ Pogledajte priručnik za uporabu mobilne aplikacije.
LED 2 isključena ili
brzo bljeska (Ponavljanje od 0,5 sekundi
uključena on / 0,5
sekundi isključena)
Napajanje bežičnog usmjerivača nije uključeno.
´´ Provjerite da je napajanje bežičnog usmjerivača
uključeno.
LED 1 brzo bljeska
(ponavljanje od 0,5
sekundi uključena
on / 0,5 sekundi
isključena)
Nije moguće komunicirati s klima uređajem.
´´ Ako bljeska kontinuirano dulje od nekoliko minuta, može postojati pogreška ožičenja u klima
uređaju. Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog
servisa.
Sve žaruljice brzo
bljeskaju (Ponavljanje od 0,5 sekundi
uključena on / 0,5
sekundi isključena)
Postoji problem s WLAN adapterom.
´´ Odspojite napon napajanja klima uređaja (preko
osigurača ili utikača) te potom ponovno spojite.
Ponovno postavite bežičnu mrežu sukladno procedurama u “4. PRIPREME ZA KORIŠTENJE”.
Postoji mogućnost da WLAN adapter nije ispravno
povezan s bežičnim usmjerivačem.
´´ Odspojite napon napajanja klima uređaja (preko
osigurača ili utikača) te potom ponovno spojite.
Ako problem ne prestaje nakon što ste obavili ove provjere ili dijagnostiku, konzultirajte ovlašteno servisno osoblje.
Hr-14
9. POSTAVLJANJE DETALJA
Spremite detalje postavljanja u sljedeću tablicu.
„„ Informacije postavljanja
SSID
MAC adresa (MAC)
PIN
Datum puštanja sustava u rad
„„ Detalji kontakta instalatera
Ime
Br. telefona
Hr-15
10. INSTALACIJA WLAN ADAPTERA
(Samo za ovlašteno osoblje)
10.1. Prije instaliranja WLAN adaptera
UPOZORENJE
•K
ako bi klima uređaj radio na zadovoljavajući način, instalirajte ga na način naveden u
ovom instalacijskom priručniku.
• Instalaciju mora u skladu s nacionalnim standardima ožičenja provesti samo ovlašteno osoblje.
OPREZ
• Instalirajte WLAN adapter blizu bežičnog usmjernika. (Priključak će postati nestabilan
ako se stavi dalje, što će otežati korištenje sustava.)
• Određene vrste materijala zida mogu isključiti bežičnu komunikaciju.
• Ne dodirujte izmjenjivač topline.
• Tijekom instalacije ili uklanjanja pazite da žicu ne zahvate dijelovi niti je povlačite snažno.
To može uzrokovati kvar klima-uređaja.
[dodatne mjere opreza za WLAN adapter A (Pogledajte “Dodatna oprema”).]
• Ne spajajte kabel WLAN adaptera na priključni kabel koji prolazi između unutarnjih i
vanjskih jedinica ili na kabel za napajanje.
• Instalirajte WLAN adapter između unutarnje jedinice i bežičnog usmjernika.
• Nemojte instalirati WLAN adapter na sljedećim mjestima. U protivnom će biti ometena
radiokomunikacija.
- Mjesta izložena izravnom sunčevom svjetlu
- Mjesta izložena ekstremno visokim ili niskim temperaturama, primjerice blizu izlaznog
priključka na glavnom kućištu klima-uređaja
- Blizu ulaza ili izlaza zraka klima-uređaja
- Mjesta visoke vlažnosti
- Mjesta blizu pomičnih dijelova na glavnom kućištu klima-uređaja
- Mjesta blizu dna na glavnom kućištu klima-uređaja
- Unutar ili na strani glavnog kućišta klima-uređaja
- Blizu mikrovalnih pećnica
- Na udaljenosti do 1 m od TV-a ili radiouređaja
- Mjesta kojima mogu pristupiti djeca
- Blizu automatskih kontrolnih uređaja kao što su automatski senzori na vratima ili detektori požara
- Mjesta s uljem, parom ili zapaljivim plinovima
- Blizu medicinske opreme, srčanih stimulatora, defibrilatora ili drugih uređaja
- Mjesta na kojima se WLAN adapter može navlažiti, primjerice u kupaonici
- Mjestima na kojima se teško pristupa WLAN adapteru radi održavanja
• Instalirajte WLAN adapter na mjestu na kojem se mogu koristiti sklopke i gumbi i na
kojima se može provjeriti prikaz LED lampice. (U područjima prikazanima u nastavku.)
Hr-16
10.1.1 Dijagram sustava
Jedan se WLAN adapter može spojiti na svaku unutarnju jedinicu.
Jedan spoj
Više spojeva
Vanjska jedinica
Vanjska jedinica
Unutrašnja
jedinica
Unutrašnja
jedinica
A
B
WLAN adapter
Unutrašnja
jedinica
C
WLAN adapter
WLAN adapter
A, B i C: Kabel adaptera spojen na ovaj proizvod.
Zabranjeno korištenje:
(1) Grupno spajanje unutarnjih jedinica s žičnim daljinskim upravljačem
Unutrašnja
jedinica
Unutrašnja
jedinica
Unutrašnja
jedinica
3-žilni
Unutrašnja
jedinica
2-žilni
3-žilni žični
daljinski
upravljač
2-žilni žični
daljinski
upravljač
(2) Grupno spajanje unutarnjih jedinica
Unutrašnja
jedinica
Unutrašnja
jedinica
3-žilni
Unutrašnja
jedinica
Unutrašnja
jedinica
2-žilni
Hr-17
Zabranjene uporabe (nastavak):
(3) Grupno spajanje unutarnjih jedini- (4) Produljeno ožičenje
ca s kabelom WLAN adaptera.
Produljivanje kabela je zabranjeno.
Unutrašnja
jedinica
Unutrašnja
jedinica
Unutrašnja
jedinica
Kabel adaptera
Razvodna kutija
Razvodna kutija
10.2. Instalacijski radovi
Navedeni rad za ugradnju odnosi se na WLAN adapter A (Pogledajte “Dodatna
oprema”). Za WLAN adapter B pogledajte instalacijski priručnik za unutarnju jedinicu.
UPOZORENJE
• Isključite napajanje ili prekidač prije početka radova. Nemogućnost isključivanja napajanja može izazvati strujni udar ili požar.
• Nemojte uključivati jedinicu za napajanje dok se instalacija ne završi.
• Koristite dodatke ili navedene spojne kabele.
Nemojte mijenjati navedene kabele onima koji nisu navedeni, nemojte koristiti produžne
kabele i nemojte koristiti neovisne granske žice. Dopuštena razina struje će se prekoračiti i dovesti do strujnog udara ili požara.
• Pazite da tijekom instalacije ove jedinice u blizini nema djece.
U protivnom može doći do ozljede ili strujnog udara.
Hr-18
OPREZ
• Izvršite pražnjenje statičkog elektriciteta na vašem tijelu prije početka radova. Ako se
statički elektricitet ne isprazni, postoji rizik od oštećenja dijelova ploče.
• Tijekom spajanja žica pazite da ne oštetite kabel i da se ne ozlijedite. Osim toga, spojite konektore na siguran način. Labavi priključci mogu izazvati probleme, zagrijavanje,
požar ili strujni udar.
• Spojite žice tako da voda ne uđe u jedinicu preko vanjskih žica. Uvijek postavite zaštitu
za žice ili poduzmite druge mjere zaštite. U suprotnom to može izazvati problem, strujni
udar ili požar.
• Nemojte golim rukama dirati strujnu pločicu i njezine dijelove. U protivnom može doći do
ozljede ili strujnog udara.
10.2.1 Žičani priključak
Za način povezivanja pogledajte instalacijski priručnik za unutarnju jedinicu.
Spojite priključak izravno na tiskanu pločicu.
Unutrašnja jedinica
PCB
Kabel WLAN adaptera
s priključkom
CN65
*Napomene: Mogućnosti spajanja na CN65 ne mogu se koristiti istovremeno.
10.2.2 Instaliranje WLAN adaptera
Instalirajte WLAN adapter u smjeru prikazanom na
slici.
Ako je WLAN adapter instaliran u pogrešnom
smjeru, voda može prodrijeti u adapter kroz žicu i
izazvati kvar.
DOBRO
Samonarezni
vijci (pribor)
ZABRANJENO
Obrnuti smjer
Na podu
Na zakrivljenoj površini
Hr-19
Ne postavljajte kabel bežičnog LAN-a na pod. Netko bi za njih mogao zapeti.
DOBRO
ZABRANJENO
10.3. Postavljanje funkcije
Osim metode iz instalacijskog priručnika za unutarnju jedinicu, postavljanje funkcije može se izvršiti i iz mobilne aplikacije.
(Ovaj postupak smije obavljati samo ovlašteno servisno osoblje.)
10.3.1 Način
Postavljanje funkcije obavite u skladu sa uvjetima instalacije putem mobilne aplikacije. Za pojedinosti o broju funkcije i vrijednosti postavke pogledajte instalacijski
priručnik za unutarnju jedinicu.
Postavljanje funkcije obavite dok je klima uređaj zaustavljen.
1) Otvorite Bočni izbornik mobilne aplikacije, pa dodirnite “Installer” (instalater)
2) Unesite šifru “5679”, a zatim dodirnite “Function setting” (postavljanje funkcije)
na sljedećem zaslonu.
3) Postavite broj funkcije i vrijednost postavke (broj) prema potrebi.
4) Dodirnite “Save” (spremi) kako biste obavili postavljanje za svaki broj funkcije.
*Dodirnite “Back” (natrag) kako biste se vratili na bočni izbornik.
NAPOMENE: Dok ste na zaslonu “Function setting” (postavljanje funkcije), i ako
tijekom 1 minute nema upravljanja gumbom, vratit ćete se na zaslon
“Installer” (instalater).
Hr-20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement