Toro INFINITY 35/55 Series Golf Rotors Gebruikershandleiding

Toro INFINITY 35/55 Series Golf Rotors Gebruikershandleiding
INFINITY
INFINITY™™ Series
Series Sprinkler
Sprinkler met
met SMART
SMART ACCESS
ACCESS™™
InstallatieInstallatie- en
en Onderhoudshandleiding
Onderhoudshandleiding
Toro’s nieuwe INFINITY Series sprinklers met SMART ACCESS™ zijn speciaal
ontworpen voor Golf toepassingen en verhogen Toro’s toonaangevende lijn van
Golf sprinklers. Vervaardigd uit duurzaam, sterk technisch plastic en roestvrij
stalen onderdelen, integreert de INFINITY Series sprinklers vele innovatieve en
beproefde eigenschappen voor een duurzame en onderhoudsvrije werking.
Er zijn zes modellen beschikbaar:
•
•
INF34 - 1” (25 mm) ACME inlaat, vol cirkel, duale traject
INF54 - 1.5” (40 mm) ACME inlaat, vol cirkel, duale traject
•
•
INF35 - 1” ACME inlaat, vol/deel cirkel, duale traject
INF55 - 1.5” ACME inlaat, vol/deel cirkel, duale traject
•
•
INF35-6 - 1” ACME inlaat, vol/deel cirkel, 24 positie TruJectory
INF55-6 - 1.5” ACME inlaat, vol/deel cirkel, 24 positie TruJectory
De SMART ACCESS eigenschap voegt verschillende aanzienlijke mogelijkheden
toe, die de onderhoudsploeg toelaten toegang te krijgen tot de meest interne onderdelen zonder te hoeven graven of het water
uit te schakelen.
Gelieve, voor de installatie van de sprinkler, deze Installatie- en Onderhoudshandleiding te lezen, voor juiste installatie- en
onderhoudsprocedures. Neem alle Waarschuwingen en Aandachtspunten in acht bij de installatie en bediening van deze
apparatuur.
Producteigenschappen
• Top toegankelijkheid van het stuurventiel, GDC
intelligentiemodule, draadverbinding en alle toekomstige
verbeteringen. Geen opgravingen nodig om toegang te
krijgen tot de interne onderdelen.
• Het stuurventiel is verwijderbaar terwijl het systeem
onder druk staat.
• Vergelijkbare fysieke afmetingen zoals Toro’s originele
sprinklerlichamen voor eenvoudige vervanging.
• Verwijderbare marker is aanpasbaar voor yardage
markers, station nummer, branding van de golfbaan en/
of andere klant gewenste informatie.
• Compartimenten bieden ruimte aan voor huidige
eigenschappen en toekomstige verbeteringen.
Installatie
Toro Swing Joints
Toro beveelt het gebruik van Toro Swing Joints aan voor INFINITY Series
sprinklers
• Op locaties waar de mogelijkheid bestaat dat zware apparatuur over
de sprinklers rolt, zal de swing joint buigen en op deze manier schade
voorkomen aan de zij- of hoofdlijnen.
• Op een nieuwe installatie in ruwe grond, waar de sprinklers in
eerste instantie worden geïnstalleerd boven het afgewerkte niveau en
worden verlaagd wanneer het gras is geplaatst, staat de swing joint de
herpositionering van de sprinkler toe zonder de risers te wijzigen.
Let op de juiste en foute swingjoint installatiemethode.
1
ACME Thread Notes
Het ACME thread golf sprinklerlichaam vereist een ACME thread swing joint voor aansluiting op het leidingsysteem. De
ACME swing joint heeft een o-ring aan de uitlaatfitting, die zorgt voor een waterdichte afsluiting binnenin het
sprinklerlichaam, bij juiste montage.
!
LET OP: Gebruik geen thread afdichtingsmiddelen, zoals Teflon™ tape of
pipe dope, voor de ACME fitting.
! Belangrijk! Voor gemakkelijke montage en om juiste afsluiting te
garanderen, bevochtig de o-ring met schoon water, net voor de installatie.
Bij installatie van sprinklers:
Schroef het sprinklerlichaam kloksgewijs op de ACME swing joint uitlaat totdat
het stopt. Geen verdere aanpassing vereist.
! LET OP: Lekkage tussen de swing joint uitlaat fitting en het
sprinklerlichaam kan erop wijzen dat de o-ring niet goed vastzit,
ontbreekt, is beschadigd en/of het sprinklerlichaam niet volledig is
geïnstalleerd.
Bij ontdekking van een lekkage, voer volgende procedure uit:
1. Schakel uit en verlicht het waterdruksysteem.
2. Verwijder de sprinkler van de swing joint fitting.
3. Controleer of de o-ring onbeschadigd is en juist vastzit in de o-ringgroef.
(Vervang de o-ring indien nodig.) Bevochtig de o-ring met water,
herinstalleer de sprinkler, zet het systeem opnieuw onder druk en controleer
op lekkage.
2
Sprinklerlichaam
Sprinkler Body
O-Ring
ACME Thread
Swing Joint
Uitlaatfitting
Exit Fitting
Sprinkler Uitpakken
1
3
2
Verwijder borgschroef.
Til deksel op.
Verwijder accessoire kit.
Waterdichte Draadverbindingen
!
LET OP: Alle draadverbindingen en veldaansluitingen moeten waterdicht zijn om kortsluiting en daaropvolgend
besturingsschade te voorkomen.
Dit type waterdichte draadverbindingen is voor gebruik met vaste en/of soepele kabelaansluitingen.
1 - 3 #12
1 - 4 #14
2 - 5 #16
2 - 5 #18
1 #10 w/ 1-4 #18
1 #12 w/ 1-4 #18
2 #12 w/ 1 or 2 #18
1 #14 w/ 1-4 #18
3 #14 w/ 1 or 2 #18
Stappen
1. Strip draden (12-16 meter) 7/16” (11 mm)
2. Op voorhand verdraaien is onnodig. Hou de gestripte draden samen met gelijke uiteinden (Afbeelding 1). Loop soepele
kabels lichtjes voor. Plaats gerafelde strengen of geleiders op één lijn.
3. Duw draad stevig in connector en schroef connector kloksgewijs op draad tot het goed vastzit (Afbeelding 1).
4. Steek de verbinding onderaan de met afdichtingsmiddel gevulde buis (Afbeelding 2).
5. Positioneer draden in draadkanalen (Afbeelding 3). Verwijder overblijvend afdichtingsmiddel rond opening en geleiders.
6. Sluit deksel zodat de vergrendeling is gewaarborgd (Afbeelding 4).
Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3
Afb. 4
3
Sprinkler Bedrading
Verbinding van Communicatiekabel en de INFINITY Series met GDC Module
Het GDC systeem beschikt over een gecodeerd DC signaal via een polariteitsgevoelige kleurgecodeerde kabel, die een
juiste aansluiting vereist om een goede werking te waarborgen. Het GDC systeem maakt ook gebruik van een daisy-ketting
communicatienetwerk, waarbij alle sprinklers, behalve de laatste op een kabelafstand, één kabel zullen hebben, die vanuit de
Gateway of dichtsbijzijnde sprinkler komt en een andere kabel die naar de volgende sprinkler gaat.
1. Bij gebruik van een ommantelde kabel
verwijder ~20” (508 mm) van de afscherming
van de communicatiekabel(s).
2. Breng de draden door de toegangsring
onderaan het sprinklercompartiment.
Voorzie een servicelus onder de sprinkler
om aanpassingen aan hoogte en toekomstig
onderhoud toe te staan. (Zie Afbeeling 1.)
Afb. 1
Afb. 2
toegangs
ring
3. Trek kabel(s) uit de bovenkant van de
sprinkler ca. 6˝ (152 mm). (Zie Afb. 2.)
4. Strip 12-16 meetdraden 7/16˝ (11 mm) van
isolatie. (Zie Afbeelding 2.)
5. Verbind de witte kabeldra(a)d(en) en de
witte GDC moduledraad met een kabelmoer
en installeer dit in een waterdichte vetdop
(beiden voorzien). (Zie Afbeelding 3.)
servicelus
Afb. 3
6. Herhaal voor de zwarte draad(en).
(Zie Afbeelding 3.)
7. Vouw en stop de kabelaansluitingen in het
compartimentvakje.
8. Noteer GDC module-adres en referentie naar
locatie.. Verwijder de twee extra adres-etiketten
uit de accessoire kit. Breng één aan op het
deksel voor tijdelijke toekomstige referentie en
de andere op het locatie identificatie formulier
voor toegang tot de centrale besturing.
9. Vervang deksel en installeer de drie (3)
dekselschroeven (van accessoire kit). Draai
aan tot 25 in/lb (34,6 kilogram krachtmeters)
maximum of medium torsie en lage snelheidinstelling op een batterij-aangedreven
schroevendraaier.
4
kabelmoer
reserveschroef
adres-etiket
vetdop
Verbinding van Besturingsdraden en de INFINITY Series met Satellite
De veld satellite regelaars geven een 24 VAC
Figure
Afb. 1 1
Figure
Afb. 22
signaal aan de sprinklers, die kenmerkend gebruik
maken van individuele draden. Aansluitingen
toegangs
access
tot de sprinkler solenoïden in deze systemen
ring
grommet
zijn niet polariteitsgevoelig en vereisen geen
specifieke draadverbindingen. Meestal is de
“gemeenschappelijke” draad van de regelaar daisyservicelus
service
loops
geketend aan meerdere sprinklers, waarbij één
draad uit de satellite of dichterbijzijnde sprinkler
komt en de andere naar de volgende sprinkler gaat.
De “hete” draad van de station uitvoer verbindt
zich meestal met een enkele sprinkler, maar kan
ook daisy-geketend zijn aan meerdere sprinklers,
afhankelijk van de mogelijkheden van het
besturingssysteem.
1. Breng alle dra(a)d(en) door de toegangsring
Afb. 33
Figure
onderaan het sprinklercompartiment en
voorzie een servicelus onder de sprinkler
kabelmoer
wire nut
om aanpassingen aan hoogte en toekomstig
onderhoud toe te staan. (Zie Afb 1.)
2. Trek alle dra(a)d(en) uit de bovenkant van de
sprinkler ca. 6˝ (152 mm). (Zie Afb 2.)
grease
cap
vetdop
3. Verwijder 7/16˝ (11 mm) van de isolatie van
alle besturingsdraden. (Zie Afb 2.)
4. Verbind de “gemeenschappelijke” dra(a)d(en)
met één van de solenoïde dra(a)d(en) met
een kabelmoer en installeer in een waterdichte
vetdop (beiden voorzien).(Zie Afbeelding 3.)
5. Herhaal voor de “hete” dra(a)d(en) van de
station uitvoer (Zie Afbeelding 3.)
6. Vouw en stop de draadverbindingen in het
compartimentvakje.
7. Vervang deksel en installeer de drie (3) dekselschroeven (van accessoire kit). Draai aan tot 25 in/lb (34,6 kilogram
krachtmeters) maximum of medium torsie-instelling op een batterij-aangedreven boor.
Laatste Aanpassingen
Pas de swing joint aan om de bovenkant van de sprinkler
flush op niveau te brengen. Vul de achterkant met schoon
poreus materiaal dat goede drainage bevordert. Stamp de
grond rond de sprinkler aan om de grond te verdichten en
om vereffening te voorkomen.
servicelus
zand
Toro swing joint
Hoofdlijn/zijlijn
5
Tabel 1: Aanbevolen Systeem Vullingsgraad
Buismaat
Debiet
inch
cm
GPM
1/2
1.3
3/4
1.9
1
Snelheid
Buismaat
LPM
ft/sec
m/sec
inch
2
7.6
1.60
0.49
3
11.4
1.92
0.59
2.5
5
18.9
1.50
1-1/4
3.1
10
37.9
1-1/2
3.8
10
2
5.0
2-1/2
6.4
Debiet
Snelheid
cm
GPM
LPM
ft/sec
m/sec
3
7.6
45
170.3
1.86
0.57
4
10.1
75
283.9
1.87
0.57
0.46
6
15.2
150
567.8
1.73
0.53
1.86
0.57
8
20.2
250
946.3
1.70
0.52
37.9
1.41
0.43
10
25.4
450
1703.0
1.97
0.60
20
75.7
1.80
0.55
12
30.5
500
1893.0
1.55
0.47
30
113.6
1.84
0.56
On - Off - Auto
Voor normaal gebruik, moet de Selector zijn ingesteld op AUTO.
1
ON
OFF
AUTO
Sprinkler zal onmiddellijk werken.
Sprinkler zal niet werken, zelfs wanneer solenoïde is geactiveerd.
Normale werking. Sprinkler zal werken wanneer solenoïde is
geactiveerd volgens het irrigatieschema.
Draai Selector naar
gewenste instelling.
Wijziging van de Sprinkler’s Druk Instellingen
Het sprinkler stuurventiel kan ingesteld worden op vier verschillende druk instellingen: 50, 65, 80 of 100 psi (3,5, 4,6, 5,6 of
7,0, kg/cm2 respectievelijk). De druk van het sprinkler stuurventiel is standaard ingesteld op de specificities van de klant.
Om de instelling te wijzigen:
1.
Draai instelknop los.
2.
Draai knop naar gewenste druk instelling.
3.
Draai instelknop vast.
Om de montage van het stuurventiel te verwijderen, volg de stappen op pagina 9.
6
Onderhoud
De INFINITY Series sprinklers zijn ontworpen om de gebruiker een probleemloze werking aan te bieden gedurende vele jaren,
zonder gepland onderhoud. Indien demontage van de sprinkler nodig is om een storing te corrigeren of om een onderdeel te
vervangen, zijn alle interne onderdelen van de sprinkler toegankelijk vanaf de bovenkant. Een aantal speciale instrumenten zijn
nodig voor demontage en/of onderhoud van de sprinkler en deze zijn beschikbaar bij uw Toro handelaar.
Verwijdering van het deksel
1
2
Verwijder de drie (3) bovenste
schroeven.
Til het deksel op.
Verwijdering van de Marker
Elke Toro INFINITY Series Sprinkler wordt geleverd met een verwijderbare identificatie “marker”. Deze marker kan aangepast
worden met yardage nummers, bedrijfslogo’s en meer. Neem contact op met uw Toro leverancier voor informatie met
betrekking tot markeringen.
1
Duw de drie marker tabs naar binnen.
2
Maak los van het deksel.
7
Onderhoud van de GDC Module
De GDC module beschikt over draden die rechtstreeks naar de solenoïde lopen. Bij vervanging is het knippen en verbinden
van draden nodig. Gebruik waterdichte draadverbindingen om aansluitingen te maken. (zie pagina 3).
1
3
2
Schuif de module uit. Knip rode en
zwarte solenoïde draad.
Knip zwarte en witte besturingsdraden.
Verwijder oude Module.
Strip 7/16” (11 mm) draad van uiteinden
solenoïde en besturingsdraden.
5
4
6
Moduledraden zijn in paren. Zwart
met zwart en rood met witte strepen
met hetzelfde.
Neem nieuwe Module*, 4
kabelmoeren en 4 vetdoppen.
7
Zwart-wit vastmaken aan zwart-witte
besturingsdraden.
Steek alle kabelmoeren in
vetdoppen en klik dicht.
Steek alle uiteinden in kabelmoeren.
*
8
Vergeet niet het nieuwe Module
adres te noteren voor nieuwe
toegang tot de Centrale
Besturing!
!
Plaats Module en bedrading
voorzichtig terug in sprinklerlichaam
8
Vervang het deksel en maak de 3
schroeven vast tot 25 in/lb torsie
Het gebruik van de INFINITY™
sprinkler zonder deksel of
met losse of ontbrekende
dekselschroeven kan de
verwachte levensduur van de
sprinkler verkorten.
Onderhoud van het Stuurventiel
Het stuurventiel kan vervangen worden terwijl het system onder druk staat. Verwijder het stuurventiel voor onderhoud.
1
2
Verwijder schroef van montage
stuurventiel.
Schuif voorzichtig montage uit.
Raadpleeg Afb. 1 voor problemen met onderhoud stuurventiel.
1. Haal solenoïde (17) en vingermoer (7) uit elkaar en verwijder locator
(6).
Afb. 11
Figure
2. Verwijder de diafragma-montage (1), zuiger (2), veer (3), reizende
regelaar (4), drukregelaar (5) en o-ring (11).
3. Verwijder de schakelas- (10) en de plunjer-montage (12). (De
schakelas houdt de plunjer in het ventiellichaam.)
4. Reinig grondig en inspecteer alle onderdelen. Zorg ervoor dat de
draden schoon zijn op solenoïde en PV-lichaam vóór de montage.
Vervang beschadigde onderdelen indien nodig en hermonteer in
omgekeerde volgorde. Onjuiste solenoïde-montage of cross-threading
kan leiden tot beschadiging van het PV-lichaam en/of storingen.
Breakout van Stuurventiel Onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
13.
13.
13.
14.
15.
16.
118-1825
102-2469
102-2235
102-2236
102-2237
102-2606
343-4441
118-3711
1-2035
102-4831
360-0220
118-1740
118-0248
102-3443
102-3444
102-2709
118-0841
4102001
118-1816
2-9654
Diafragma, Gelast
Zuiger, PV, aanpasbaar
Veer, aanpasbare PV
Moer, reizend
Regelaar, PV
Locator, Druk-Instelling
Moer, Duim
PV, Lichaam, Infinity
O-ring
Selector, PV, rood (inclusief item 9)
O-ring
Plunjer
Solenoïde, Standaard
Solenoïde, SPIKE GUARD
Solenoïde, Vernikkeld, SPIKE GUARD
Solenoïde, DC Vergrendeling
GDC Module met DC grendel Solenoïde
Schroef, #10 x 1”, Tikken, SS
Behuizing, Stuurventiel
O-ring
9
Vervanging van Stuurventiel Solenoïde
Er zijn twee Stappen 1, afhankelijk van de INFINITY Series sprinkler-versie, die wordt onderhouden.
1
1
Met Intelligence Module: Knip
solenoïde rood met witte streep
en zwarte draden.
3
Zonder Intelligence
Module: Knip zwart-witte
besturingsdraden
4
Strip 7/16” (11 mm)
draad van elk uiteinde
6
Plaats stuur-montage en bedrading
voorzichting terug in sprinklerlichaam en schroef vast.
10
2
Schroef oude solenoïde los en
verwijder. Spoel plunjer zone met
schoon water. Schroef nieuwe
solenoïde op.
5
Solenoïde naar Intelligence
Module: Draai rood met rood en
zwart met zwart.
Solenoïde naar Satellite
Besturingsdraden: Match de
kleurdraden met vorige installatie.
Steek alle uiteinden in moeren.
Steek alle kabelmoeren in
vetdoppen en klik dicht.
Verwijdering van de Sprinkler Riser Montage
1
2
3
995-83
Steek het multifunctionele instrument in
gleuf van riser dop. Kantel instrument
voor vergrendeling.
4
Trek riser omhoog
en pak stevig vast.
6
5
Steek multifunctioneel
instrument in gleuf borgring.
Duw hard op afdichtingshouder
om borgring los te maken,
met multifunctioneel instrument.
Draai en verwijder borgring.
Verwijder voorzichtig de risermontage. De veer zal tegen uw
hand duwen.
7
118-0954
Steek het “hold up” instrument in de gleuf van
de spuitmond en de riser veerboord.
11
Voor INF34 en INF54 Sprinklers (Enkel Full Circle)
2
Figure
Afb. 88
Raadpleeg Afbeelding 8 voor volgende procedure.
1
3
1. Grijp terugtrekveer (14) en riser (16) stevig vast en houd
op zijn plaats bij verwijdering van de spuitmond basis (4).
Draai montage van spuitmond basis in tegenwijzerzin om te
verwijderen.
5
6
15
4
2. Laat voorzichtig spanning los van de terugtrekveer.
10 9
16
8
7
3. Verwijder veer en afdichtingshouder/o-ring montage (12 en 13).
4. Verwijder riser scherm (19) door het in tegenwijzerzin te draaien
met rand van multifunctioneel instrument (P/N 995-83) of tips
van borgveertang (P/N 995-100).
7
11
5. Verwijder o-ring (15) vanaf bovenkant van riser montage.
12
6. Verwijder drive-montage (17) en stator (18) van riser-montage
door voorzichtig op het uiteinde van schroefdraadas te drukken.
7. Met gebruik van een 5/8” moersleutel (P/N 995-99), schroef
spuitmond (10) los van sproeierbehuizing (8). De riser dop (3)
moet nog bevestigd zijn aan de spuitmond basis montage (4) of
de sproeierbehuizing (8) zal draaien in plaats van de spuitmod.
17
13
18
19
14
8. Met gebruik van een 5/16” moersleutel (P/N 995-105), schroef
tussenliggende (6) en binnenste spuitmond (5) en stoppen (7)
los van de spuitmond basis montage.
9. Reinig grondig en inspecteer alle onderdelen indien nodig.
Tijdens de montage, zorg ervoor dat de borgring juist is
geïnstalleerd en volledig vastzit in de borgringgroef. Gebruik het Multifunctioneel instrument om te helpen bij juiste
plaatsing.
Voor INF35 en INF55 Sprinklers (Full/Partial Circle)
Afb. 9
Figure
Raadpleeg Afbeelding 9 voor volgende procedure.
2
1. Verwijder riser scherm (17) door het in tegenwijzerzin te
draaien met rand van multifunctioneel instrument (P/N
995-83) of tips van borgveertang (P/N 995-100).
2. Verwijder de variable stator (16) van riser-montage.
3. Schroef borgschroef van drive-montage (14) zes of zeven
draaien los en trek aan de drive-montage (15) met behulp
van een tang.
!
6. Reinig grondig, inspecteer alle onderdelen en vervang
indien nodig.
12
7
12
11
9
13
4
15
5
Tijdens de montage, zorg ervoor dat de drive-montage
juist uitgelijnd is met de borgschroef.
5. Met gebruik van een 5/16” moersleutel (P/N 995-105),
schroef binnenste (8), tussenliggende spuitmonden (7) en
stop (12) los.
8
10
3
LET OP: Bij verwijdering of installatie van drivemontage, gebruik geen turbine om aan de drive-montage
te trekken. Gebruik het lichaam van de drive-montage
om het te verwijderen. Niet-naleving kan scheiding van
onderdelen van de drive-montage veroorzaken.
4. Met gebruik van een 5/8” moersleutel (P/N 995-99),
schroef spuitmond (9) los van spuitmond basis montage.
1
14
16
17
6
Installatie van de INF35 en INF55 Sprinkler Riser Montages
1
2
Steek “hold up” instrument in gleuf
spuitmond en riser veerboord.
4
Duw houder/o-ring montage naar
beneden onder borgringgroef. Plaats
borgring, rond riser lichaam.
3
Let op locaties van
uitlijningsgleuf en rib.
5
Duw borgring naar beneden tot het
vastklikt. Het multifunctioneel instrument
kan hulp bieden.
Centreer ratelring op
uitlijningsgleuf en voeg riser toe.
6
Verwijder “hold up” instrument
en verlaag riser tot ingetrokken positie.
Installatie van de INF34 en INF54 Sprinkler Riser Montage
Voor installatie van de INF34 en/of de INF54, volg de bovenstaande stappen, met uitzondering van stappen 2 en 3; deze zijn
niet noodzakelijk.
13
Onderhoud van hoofdventiel en Rotsscherm
!
WAARSCHUWING: Voor onderhoud van het hoofdventiel moet de watertoevoer tot de sprinkler uitgeschakeld
zijn en het resterende water uitgelopen.
WAARSCHUWING
STA OF LEUN NOOIT OVER DE SPRINKLER TERWIJL HET IRRIGATIESYSTEEM WORDT
GEVULD, BIJ MANUELE OF AUTOMATISCHE BEDIENING OF BIJ DE UITVOERING VAN
ONDERHOUDSPROCEDURES. DIRECT CONTACT MET IRRIGATIESPRAY, EEN MISLUKTE
OF ONJUIST GEINSTALLEERDE SPRINKLER VERBINDING, OF ONDER DRUK NAAR BOVEN
GEFORCEERDE SPRINKLER ONDERDELEN KUNNEN ERNSTIGE LETSELS VEROORZAKEN.
The riser assembly must be removed from the sprinkler body to service the main valve. See page 11 to remove riser assembly.
1
2
3
995-100
Plaats manuele selector op ON
positie voor uitschakeling van
water en verlichting van druk.
5
4
Verwijder rotsscherm mbv tang.
Reinig of vervang, indien nodig.
14
6
Grijp de verste haak vast en trek
met draaibeweging naar boven.
Grijp dan borgring vast aan “haken”
en knijp samen.
7 - Onderhoud Rotsscherm
Gebruik lange tang om midden
van klepcylinder in te drukken.
Gebruik van lange tang zal nodig
zijn (onderdeelnr. 995-100).
8
Druk rotsscherm terug naar positie,
mbv tang.
Verwijder hoofventiel montage mbv
tang.
Herinstallatie Hoofdventiel
Gebruik het ventiel inzetinstrument. Twee instrumentmaten zijn beschikbaar naargelang de maat van de sprinkler inlaat.
• 118-1843 is the 1.5” (40 mm) ventiel inzetinstrument
• 118-1844 is the 1” (25 mm) ventiel inzetinstrument
1
2
Laad borgring op inzetinstrument.
Trekker is in “down” positie.
“Step” kant van ring naar boven.
Ring “haken” zitten vast rond tanden
inzetinstrument.
5
4
Plaats ventielmontage.
7
Lijn instrument handvat, borgring en
ventiel met gleuf in lichaam uit.
3
Lijn communicatiepoort ventiel uit
met inzetinstrument. Laad ventiel
montage op instrument.
6
Druk instrument volledig in, haal
”trekker” naar boven om borgring
los te laten.
8
Verwijder instrument.
Vervang riser-montage. (Zie pagina
13 voor volledige procedure.)
De borgring zal in de groef “klikken” bij juiste installatie. Verwijder inzetinstrument en check of borgring volledig vastzit
in groef.
15
Spoeling van de Sprinkler
1.
2.
Bij sprinkler in werking, stap voorzichtig meermaals op midden van dop. Het water zal rond riser vloeien en het vuil uitspoelen.
Wissel sprinklers’ On en Off meermaals af om juist retractie te checken. Dop moet, bij volledige retractie, gelijk zijn met bovenkant van
lichaamsrand. Indien riser uitsteekt in Up positie, check op vastzittend vuil tussen riser en lichaam. Spoel alle vuil uit. Verwijder risermontage indien nodig.
Richtlijnen Probleemoplossing
Probleem
Sprinkler gaat niet aan.
Oorzaak
Geen 24 VAC tot solenoïde montage
Vuil in stuurventiel montage
Selector in “OFF” positie
Stuurventiel solenoïde buiten werking
Beweging stuurventiel plunjer beperkt.
Geen watertoevoer voor hoofdventiel.
Sprinkler gaat niet uit.
Constante 24 VAC van besturing
Selector in “ON” positie
Vuil in stuurventiel montage
Sprinkler will niet draaien.
Head sticks naar boven
Slecht verdelingspatroon
Lek in stuurventiel montage
Aangesloten toevoerscherm op zuiger
Plunjer beweging beperkt
Klepcylinder onjuist uitgelijnd met
communicatiebuis sprinklerlichaam.
Vreemd object verhindert goede pasvorm
ventiel.
Beschadigde zuigerafsluiting of –montage.
Vastzittend vuil tussen stator en turbine.
Drive-montage defect.
Spuitmond basis-montage defect
Aarde in riser-montage
Beschadigde of ontbrekende terugtrekveer
Beschadigde riser.
Spuitmond gevuld met vuil
Spuitmond opening beschadigd.
Lage druk
Oplossing
Meet voltage met een Digitale Volt Meter. Check
bedrading en besturingsprogramma.
Demonteer en verwijder alle vuil. (Zie Onderhoud
Stuurventiel, p 9.)
Zet in “AUTO” positie.
Verwijder en vervang solenoïde.
Inspecteer, reinig en/of vervang.
Vuil in controle buis, hoofdventiel montage en/of
communicatiegangen in lichaam. Spoel grondig.
Check voltage met een DVM. Bij voltage, koppel
draad los. Indien sprinkler sluit, onderhoud besturing.
Raadpleeg Besturing Onderhoudshandleiding.
Zet in “OFF” positie.
Demonteer en verwijder alle vuil. (Zie Onderhoud
Stuurventiel, p 14.)
Vervang stuurventiel montage.
Reinig of vervang scherm op zuiger hoofdventiel.
Inspecteer en reinig of vervang.
Verwijder ventiel-montage en installeer op juiste
manier.
Verwijder, reinig en check op beschadiging ventiel.
Vervang indien nodig.
Vervang ventiel-montage.
Verwijder obstructie.
Vervang drive-montage.
Vervang spuitmond basis-montage..
Spoel uit. (Zie top van deze pagina.)
Vervang veer.
Vervang riser.
Reinig of vervang spuitmond.
Vervang spuitmond.
Bepaal waarom systeem is overbelast en corrigeer.
Toro Garantie en Support
De Toro Company en zijn filiaal, Toro Warranty Company, ingevolge een overeenkomst tussen hen, waarborgt gezamenlijk, tot de eigenaar, een garantie voor een periode
van drie jaar vanaf de aankoopdatum, voor enige defecten in materiaal en vakmanschap. (Vijf jaar indien Toro Swing Joint geïnstalleerd met sprinkler.) Noch de Toro
Company, noch Toro Warranty Company is aansprakelijk voor defecte producten, niet door hen vervaardigd, ook al mogen dergelijke producten verkocht of gebruikt worden
in combinatie met Toro producten. Gedurende dergelijke garantieperiode, herstellen of vervangen we, naar onze keuze, enig onderdeel dat defect blijkt te zijn. Teruggave
van het defecte onderdeel gebeurt op de plaats van aankoop. Onze aansprakelijkheid is gelimiteerd tot vervanging of herstelling van defecte onderelen. Er zijn geen andere
expliciete garanties. Deze garantie is niet van toepassing op materiaal dat gebruikt is of installatie dat gebeurd is, op enige manier in strijd met Toro’s specificaties en instructies,
noch wanneer het materiaal is gewijzigd of aangepast. Noch de Toro Company, noch de Toro Warranty Company is aansprakelijk voor indirecte, incidentele en daaruit
voortvloeiende schade in verband met het gebruik van het materiaal, inclusief, maar niet beperkt tot: verlies van vegetatie, de kost van vervangend materiaal of diensten,
vereist tijdens periodes van storingen of niet-gebruik, materiële schade of lichamelijke letsels ten gevolge van de nalatigheid van de installateur.
Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van incidentele of daaruit voortvloeiende schade niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitlsuiting mogelijk
niet van toepassing is op u. Alle impliciete garanties, inclusief deze van verkoopbaarheid en geschikt voor gebruik, zijn gelimiteerd tot de duur van deze explicitie garantie.
Sommige staten staan beperkingen van garantieduur niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitlsuiting mogelijk niet van toepassing is op u. Deze garantie geeft u
specifieke wettelijke rechten en andere rechten zijn mogelijk, afhankelijk van de staat
16 © 2013 The Toro Company, Golf Division • www.toro.com • 1-877-345-8676
Form Number 373-0798 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement