Toro Roll-Over Protection System, Workman 1100/2100/e2000/MD/MDE/MDX/MDX-D Series and Twister Utility Vehicle Attachment Návod na inštaláciu

Toro Roll-Over Protection System, Workman 1100/2100/e2000/MD/MDE/MDX/MDX-D Series and Twister Utility Vehicle Attachment Návod na inštaláciu
Form No. 3394-611 Rev A
Systém ochrany v případě převrácení
Užitkové vozidlo Workman® řady
1100/2100/e2000/MD/MDE/MDX/MDX-D a Twister®
Číslo modelu 07276
Číslo modelu 07276R
Návod k instalaci
Instalace
Vyjímatelné díly
Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.
Postup
1
2
3
4
5
© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Popis
Množství
Použití
Nejsou potřeba žádné díly
–
Odpojte ovládací prvky od rámu
sedadla.
Nejsou potřeba žádné díly
–
Demontujte sedadla a rámy sedadla.
Tyč ROPS
Šrouby (10 mm)
Matice (10 mm)
Matice (10 mm)
Bezpečnostní pás
Šroub (10 mm)
Kotevní konzola konstrukce ROPS
bezpečnostního pásu
Šroub (11 mm)
Matice (11 mm)
Kotva bezpečnostního pásu, pravá
strana
Kotva bezpečnostního pásu, levá strana
Montážní celek zámku bezpečnostního
pásu
1
10
10
8
2
8
Nejsou potřeba žádné díly
–
Zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.Toro.com.
Namontujte bezpečnostní pásy a tyč
ROPS.
2
4
4
Nainstalujte bezpečnostní pásy na stroj.
1
1
2
Demontujte rozpěrný kroužek
převodovky.
Překlad originálu (CS)
Vytištěno v USA
Všechna práva vyhrazena
*3394-611* A
Odpojení ovládacích prvků
od rámu sedadla u modelů
1110/2110/MD/MDE/MDX/MDX-D
1
1. Postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 4.
Odpojení ovládacích prvků od
rámu sedadla
2. Vyjměte závlačky a vidlicové čepy připevňující lanka
parkovací brzdy k pákám brzdy zadního kola (Obrázek
2).
Nejsou potřeba žádné díly
4
Odpojení ovládacích prvků
od rámu sedadla u modelů
1100/2100/MD/MDX/MDX-D a Twister
3
1. Demontujte rukojeť z řadicí páky (Obrázek 1).
2
1
g026309
Obrázek 2
1. R-svorka
3. Lanko parkovací brzdy
2. C spona
4. Páka brzdy
3. demontujte R-svorky a C-spony, jež připevňují brzdová
lanka k rámu (Obrázek 2).
4. Přejděte na krok 2 Demontáž sedadel a rámů sedadla
(strana 3).
Odpojení ovládacích prvků od rámu
sedadla u modelů e2050 a MDE
1. Pod rámem sedadla odpojte konektor kabelového
svazku nabíječky (Obrázek 3).
Obrázek 1
1. Rukojeť řadicí páky
2. Deska řazení
2. Odšroubujte 4 šrouby upevňující desku řazení ke
konzole řazení (Obrázek 1).
1
3. Demontujte 4 šrouby, kterými je deska řazení
připevněna k rámu sedadla a desku sejměte (Obrázek
1).
g02631 1
Obrázek 3
4. Odpojte konektor vodiče od spínače zpátečky v
konzole řazení rychlostních stupňů.
1. Svazek vodičů nabíječky
5. Přejděte na krok 2 Demontáž sedadel a rámů sedadla
(strana 3).
2. Přejděte na krok 2 Demontáž sedadel a rámů sedadla
(strana 3).
2
Odpojení ovládacích prvků
od rámu sedadla u modelů
1100/2100/MD/MDE/MDX/MDX-D,
e2060 a 2065
2
1. Pod rámem sedadla odpojte konektor kabelového
svazku nabíječky (Obrázek 3).
Demontáž sedadel a rámů
sedadla
2. Odšroubujte 2 šrouby s podložkami upevňující kryt
parkovací brzdy k rámu sedadla (Obrázek 4).
Nejsou potřeba žádné díly
Postup
Demontujte 8 šroubů, jež připevňují rám sedadla k podlahové
desce a přednímu rámu a vyzvedněte sedadla a rám sedadla
ze stroje (Obrázek 5).
Obrázek 4
1. Kryt parkovací brzdy
3. Nosná konzola brzdové
páky
2. Páka parkovací brzdy
4. Vyrovnávací konzola
brzdového lanka
3. Zvedněte kryt nad páku parkovací brzdy a odtáhněte
jej od rámu sedadla (Obrázek 4).
Obrázek 5
4. Demontujte závlačky připevňující vyrovnávací konzolu
brzdového lanka k zadní nosné konzole brzdové páky
(Obrázek 4).
5. Vyzvedněte vyrovnávací konzolu z nosné konzoly a
vyvlečte z ní brzdová lanka (Obrázek 4).
6. Demontujte C-spony připevňující brzdová lanka k
nosné konzole brzdové páky (Obrázek 4).
7. Přejděte na krok 2 Demontáž sedadel a rámů sedadla
(strana 3).
3
3
4
Montáž tyče ROPS
Instalace bezpečnostních
pásů na stroj
Díly potřebné k provedení tohoto kroku:
Díly potřebné k provedení tohoto kroku:
1
Tyč ROPS
10
Šrouby (10 mm)
8
Matice (10 mm)
10
Matice (10 mm)
2
Bezpečnostní pás
8
Šroub (10 mm)
2
Kotevní konzola konstrukce ROPS bezpečnostního
pásu
4
Šroub (11 mm)
4
Matice (11 mm)
1
Kotva bezpečnostního pásu, pravá strana
1
Kotva bezpečnostního pásu, levá strana
2
Montážní celek zámku bezpečnostního pásu
Postup
1. Umístěte do polohy konstrukci ROPS na stroj, viz
Obrázek 6, přičemž vyrovnejte montážní otvory na
stranách a v zadní části.
Postup
1. Namontujte kotevní konzolu bezpečnostního pásu
k jednotlivých otvorům konstrukce ROPS pomocí
2 šroubů (10 mm) a 2 matic (10 mm) (viz Obrázek 7).
Obrázek 6
2. Připevněte konstrukci ROPS k zadní části podlahové
desky pomocí 6 šroubů (10 mm) a 6 matic (10 mm).
3. Připevněte konstrukci ROPS ke stranám podlahové
desky pomocí 4 šroubů (10 mm) a 4 matic (10 mm)
(Obrázek 6).
4. Všechny šrouby a matice pevně utáhněte.
Obrázek 7
1. Matice (11 mm)
3. Matice (10 mm)
2. Šroub (10 mm)
4. Šroub (11 mm)
2. Namontujte vysunovací konec každého montážního
celku bezpečnostního pásu k jednotlivým kotvicím
konzolám bezpečnostního pásu pomocí šroubu
(11 mm) a matice (11 mm) (Obrázek 7).
3. Podle rozměrů, viz Obrázek 8, nalezněte, vyznačte a
vyvrtejte 4 otvory (9,5 mm) v horní části kanálu rámu.
Poznámka: Na některých kanálech rámu mohou být
otvory již přítomny.
4
1
2
g026313
Obrázek 10
1. 21 mm
6. Umístěte rám sedadla do montážní polohy na stroj.
Obrázek 8
1. 54 mm
2. 51 mm
7. Protilehlý konec jednotlivých montážních celků zámku
bezpečnostního pásu zasuňte do nově vyvrtaných
otvorů v rámu sedadla (Obrázek 11).
2. 32 mm
4. Upevněte levou a pravou konzolu bezpečnostního
rámu k přednímu rámu pomocí 4 šroubů (10 mm) a
4 matic (10 mm) (Obrázek 9).
Obrázek 11
Obrázek 9
8. Zvednutím zadního konce rámu sedadla získejte
potřebný přístup, namontujte protilehlý konec
jednotlivých montážních celků bezpečnostního pásu k
jednotlivým konzolám bezpečnostního pásu pomocí
šroubu (11 mm) a pojistné matice (11 mm), viz
Obrázek 11.
5. Podle rozměrů, viz Obrázek 10, nalezněte, vyznačte a
vyvrtejte 2 otvory (25 mm) v horní části rámu sedadla.
Nalezněte otvor na každé straně středového prostoru.
9. Připevněte rám sedadla k podlahové desce a přednímu
rámu.
10. Nainstalujte všechny dříve demontované součásti od
rámu sedadla (viz 1 Odpojení ovládacích prvků od
rámu sedadla (strana 2)).
Poznámka: Na některých rámech sedadla mohou
být polohovací značky již přítomny.
11. Zkontrolujte funkci všech součástí a v případě potřeby
je nastavte podle pokynů v návodu k obsluze.
12. Nastavte přední odpružení podle pokynů v návodu k
obsluze vozidla.
5
5
Demontáž rozpěrného kroužku
spojky (pouze modely MD, z
roku 2013 nebo mladší, MDX
sériová čísla 310000001 a
vyšší, a MDX-D)
Obrázek 13
Modely MDX-D
Nejsou potřeba žádné díly
1. Rozpěrný kroužek spojky
Postup
2. Demontujte pružinu a zlikvidujte rozpěrný kroužek
(viz Obrázek 12 a Obrázek 13).
Je-li nainstalována konstrukce ROPS, je možné zvýšit
pojezdovou rychlost.
3. Nainstalujte pružinu a kryt spojky.
1. Demontujte šrouby, jež upevňují kryt primární spojky,
viz Obrázek 12 a Obrázek 13.
Důležité: Přesvědčte se, zda je značka X umístěna
v původní poloze.
Důležité: Při demontáži krytu spojky si počínejte
opatrně, neboť pružina je pod tlakem.
4. Utáhněte šrouby utahovacím momentem 179 až
228 Nm pro modely MD nebo MDX, 142 až 163 Nm
pro modely MDX-D.
Důležité: Zaznamenejte si orientaci značky X na
krytech spojky a montážních celcích spojky.
Obrázek 12
Modely MD (z roku 2013 nebo mladší) a MDX
1. Rozpěrný kroužek spojky
6
Poznámky:
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement