Toro 40in Recycler Kit, TURBO FORCE Cutting Unit for Mid-Size Mowers Installation guide

Toro 40in Recycler Kit, TURBO FORCE Cutting Unit for Mid-Size Mowers Installation guide
Form No. 3373-824 Rev A
Recycler®-set
van 102 of 122 cm
TURBO FORCE® maaidek voor Mid-Size maaiers
Modelnr.: 110-2060
Modelnr.: 110-2070
Installatie-instructies
Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.
Veiligheid
Zijafvoer of fijnmaken van gras
WAARSCHUWING
Zonder aangebrachte grasgeleider, uitworpafsluiter
of complete grasvanger kunnen u of anderen in
aanraking komen met het maaimes of uitgeworpen
voorwerpen. Contact met het draaiende maaimes
en uitgeworpen voorwerpen kan lichamelijk of
dodelijk letsel veroorzaken.
• Verwijder de grasgeleider nooit van het maaidek
omdat hiermee het maaisel wordt afgevoerd
naar het gazon. Een beschadigde grasgeleider
moet direct worden vervangen.
• Steek nooit handen of voeten onder het maaidek.
• Probeer nooit de uitwerpzone of de maaibladen
te reinigen zonder eerst de aftakas uit te
schakelen en het contactsleuteltje op UIT te
draaien. Verwijder verder het contactsleuteltje
en trek de bougiekabel van de bougie(s).
Het maaidek moet zijn uitgerust met de scharnierende
grasgeleider, die het maaisel zijwaarts en omlaag naar het
gazon afvoert als de machine in de zijuitworpmodus staat.
Om maaisel te versnijden moeten de schotten op de maaier
zijn aangebracht. Kijk naar de volgende stappen.
© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registreer uw product op www.Toro.com.Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden *3373-824* A
Installatie
Losse onderdelen
Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.
Procedure
1
2
3
4
5
6
Hoeveelheid
Omschrijving
Gebruik
Geen onderdelen vereist
–
Maak de maaier gereed.
Geen onderdelen vereist
–
Verwijder de bestaande maaimessen.
Geen onderdelen vereist
–
De bestaande schotten verwijderen.
Afvoerplaat
Bout (3/8 x 1 inch)
Moer (3/8 inch)
Linkerplaat
Middelste schot
Rechterplaat
Bout (3/8 x 7/8 inch)
Flensmoer (3/8 inch)
Slotbout (3/8 x 3/4 inch)
1
2
2
1
1
1
8
9
1
Recyclermessen
3
1
Monteer de afvoerplaat.
De schotten monteren.
Plaats de nieuwe messen.
2
Maaier gebruiksklaar maken
De bestaande messen
verwijderen
Geen onderdelen vereist
Geen onderdelen vereist
Procedure
Procedure
1. Reinig het maaidek grondig. Al het vuil moet worden
verwijderd om er zeker van te zijn dat de schotten goed
tegen het maaidek passen.
Verwijder de bestaande messen van de assen (Figuur 1 of
Figuur 2).
2. Herstel alle gebogen of beschadigde delen van het
maaidek en vervang eventuele ontbrekende onderdelen.
Opmerking: Bewaar de messen om deze te gebruiken
in zijafvoermodus. Gebruik de mesbout en ring voor de
montage van de recyclermessen in stap 4.
WAARSCHUWING
De messen zijn scherp. Contact met een scherp
mes kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
Draag handschoenen of wikkel een doek om de
scherpe kanten van het mes.
2
Figuur 2
GrandStand® maaier afgebeeld
1. Vleugel van het mes
3. Klemring
2. Mes
4. Mesbout
.
3
Figuur 1
Maaier met vast maaidek afgebeeld
1. Mes
4. Afstandsstuk (alleen
maaier met vast maaidek)
2. Mesbout
5. Dunne ring
3. Klemring
6. Moer
De bestaande schotten
verwijderen
Geen onderdelen vereist
Procedure
Opmerking: In de volgende stappen worden de bouten
in het maaidek gedraaid. Verwijder eerst de moeren en dan
pas de bouten.
1. Verwijder de bouten en moeren waarmee het
uitwerpschot links vooraan bevestigd is (Figuur 3 of
Figuur 4).
Alleen voor GrandStand-maaiers van 102 cm: gebruik
het bestaande bevestigingsmateriaal voor het scharnier
van de spanpoelie. Verwijder en bewaar de gebogen
ring voor zijafvoermodus.
2. Verwijder de bouten en moeren waarmee het
uitwerpschot bevestigd is (Figuur 3 en Figuur 4).
Monteer de moeren en bouten terug om de gaten te
bedekken als het schot verwijderd is.
3. Verwijder de grote flensmoer en de bout of sluitnok
en ring door deze uit de afstelbare afvoerplaat te
schroeven (Figuur 3).
3
1
4. Verwijder de moer en bout waarmee de afstelbare
afvoerplaat is bevestigd (Figuur 3).
2
Opmerking: Bewaar de schotten en bevestigingsmaterialen
voor als u weer wilt omschakelen naar zijlossing.
8
4
3
g018642
Figuur 4
GrandStand-maaier van 102 cm afgebeeld
7
6
1. Dek de gaten af met
de moer en de bout als
u het afvoerschot hebt
verwijderd
3. Scharnier spanpoelie,
gebruik bestaand
bevestigingsmateriaal
voor recyclerschotten
(alleen voor
GrandStand-maaiers
van 102 cm) (verwijder
de gebogen ring en
bewaar deze voor
zijafvoermodus).
2. Maaidek GrandStand
4. Verwijderen en bewaren
voor het geval u terug naar
zijafvoer wilt omschakelen
4
1
8
g018641
Figuur 3
Maaier met vast maaidek afgebeeld
1. Afstelbaar afvoerschot
2. Schot links vooraan
5. Grote flensmoer
6. Afvoerplaat, monteer de
moeren en bouten om
de gaten af te dekken
als u de afvoerplaat hebt
verwijderd.
3. Bout
4. Flensmoer
7. Maaidek
8. Slotbout
4
De afvoerplaat monteren
Benodigde onderdelen voor deze stap:
1
Afvoerplaat
2
Bout (3/8 x 1 inch)
2
Moer (3/8 inch)
Procedure
Gebruik 2 bouten (3/8 x 1 inch) en 2 moeren (3/8 inch) om
de afvoerplaat aan de buitenkant van de montagebeugel te
bevestigen (Figuur 5).
4
Figuur 5
Maaier met vast maaidek afgebeeld
1. Afvoerplaat 2. Bout (3/8
x 1 inch)
3. Moer
(3/8 inch)
4. Montagebeugel
5
De schotten monteren
Benodigde onderdelen voor deze stap:
1
Linkerplaat
1
Middelste schot
1
Rechterplaat
8
Bout (3/8 x 7/8 inch)
9
Flensmoer (3/8 inch)
1
Slotbout (3/8 x 3/4 inch)
Procedure
Opmerking: Alle openingen voor het plaatsen van de
nieuwe schotten zijn al voorgeboord in het maaidek.
Opmerking: Installeer de schotten losjes om de schotten
uit te lijnen met alle bestaande openingen in de maaier.
1. Installeer het rechterschot in de maaier.
2. Gebruik 2 bouten (3/8 x 7/8 inch) en 2 flensmoeren
(3/8 inch) om het rechterschot los op het maaidek te
bevestigen (Figuur 6).
3. Gebruik 1 bout (3/8 x 7/8 inch) en 1 flensmoer (3/8
inch) om het rechterschot los op de afvoerplaat te
bevestigen (Figuur 6).
4. Installeer het linkerschot in de maaier.
5. Gebruik 2 bouten (3/8 x 7/8 inch) en 2 flensmoeren
(3/8 inch) om het linkerschot los op het maaidek te
bevestigen (Figuur 6).
6. Gebruik 1 slotbout (3/8 x 3/4 inch) en 1 flensmoer
(3/8 inch) om het linkerschot los op de linkerwand van
het maaidek te bevestigen (Figuur 6).
5
6
4
g018734
Figuur 6
1. Rechterplaat
3. Flensmoer (3/8 inch)
5. Slotbout (3/8 x 3/4 inch)
2. Linkerplaat
4. Bout (3/8 x 7/8 inch)
6. Bout voor GrandStand-maaiers van
102 cm. Deze bout is afkomstig uit de
arm van de spanpoelie.
9. Gebruik 1 bout (3/8 x 7/8 inch) en 1 flensmoer (3/8
inch) om het middelste schot los op het rechterschot
te bevestigen (Figuur 7).
7. Installeer het middelste schot in de maaier.
8. Gebruik 1 bout (3/8 x 7/8 inch) en 1 flensmoer (3/8
inch) om het middelste schot los op het linkerschot
te bevestigen (Figuur 7).
10. Gebruik 1 bout (3/8 x 7/8 inch) en 1 flensmoer (3/8
inch) om het middelste schot los aan de bovenkant van
het maaidek te bevestigen (Figuur 7).
Figuur 7
1. Middelste schot
3. Bout (3/8 x 7/8 inch)
5. Rechterplaat
2. Maaidek
4. Flensmoer (3/8 inch)
6. Linkerplaat
6
6
De nieuwe messen monteren
Benodigde onderdelen voor deze stap:
3
Recyclermessen
Procedure
Belangrijk: Het vleugelgedeelte van het mes (het naar
boven gerichte gedeelte) moet naar de binnenkant van
de maaier gericht zijn (Figuur 8).
1. Alleen voor maaiers met vaste maaidekken: stel
de messen af met 4 tussenringen (1/4 inch) op de
asbouten van het maaimes. Raadpleeg hiervoor de
Gebruikershandleiding.
2. Monteer de nieuwe messen op de assen. Gebruik de
ringen en mesbouten die u eerder verwijderd hebt
(Figuur 8 of Figuur 9).
3. Alleen voor maaiers met vaste maaidekken: draai de
mesbout vast tot 101-108 Nm (Figuur 8).
4. Alleen voor GrandStand-maaiers en maaiers met
zwevende maaidekken: draai de mesbout vast tot
115-150 Nm (Figuur 9).
Figuur 8
Maaier met vast maaidek afgebeeld
5. Draai de messen en zorg ervoor dat er speling is tussen
de messen en schotten.
6. Draai alle bouten en moeren van de schotten stevig
vast.
WAARSCHUWING
De messen zijn scherp. Contact met een
scherp mes kan ernstig persoonlijk letsel
veroorzaken.
Draag handschoenen of wikkel een doek om
de scherpe kanten van het mes.
7
1. Mes
4. Afstandsstuk (alleen
maaier met vast maaidek)
2. Mesbout
5. Dunne ring
3. Klemring
6. Moer
Gebruiksaanwijzing
De juiste maaihoogte
selecteren
Verwijder bij het maaien ongeveer 2,5 cm of niet meer dan
1/3 van de lengte van het gras. Bij zeer lang, mals en dicht
gras moet u mogelijk de maaihoogte vergroten of de machine
in de zijuitworp- of opvangmodus zetten.
Maaien in extreme
omstandigheden
Om het gras goed te maaien en het maaisel fijn te maken in
de maaikast is lucht nodig; zet de maaihoogte dus niet te laag
en zorg ervoor dat de maaikast niet helemaal door ongemaaid
gras omgeven is. Probeer altijd één zijkant van de maaikast
vrij van ongemaaid gras te houden, zodat lucht kan worden
aangezogen naar het maaidek. Als u begint te maaien door
het midden van een ongemaaid gebied, moet u langzaam
rijden en achteruit rijden als de machine verstopt raakt.
Figuur 9
GrandStand®-maaier afgebeeld
1. Vleugel van het mes
3. Klemring
2. Mes
4. Mesbout
Maaien met correcte
tussenpozen
In de meeste normale condities moet u om de 4–5 dagen uw
gazon maaien. Houd er echter rekening mee dat gras niet het
hele jaar door even snel groeit. Om dezelfde maaihoogte aan
te houden, iets wat wij sterk aanbevelen, moet u daarom in
het vroege voorjaar vaker maaien en als het gras midden in de
zomer minder snel groeit, moet u slechts om de 8-10 dagen
maaien. Als u gedurende een langere periode niet kunt maaien
door de weersomstandigheden of om andere redenen, moet
u de machine in de zijuitworp- of opvangmodus gebruiken
of eerst op een hoge maaistand zetten; vervolgens 2-3 dagen
later met een lagere maaihoogte-instelling maaien.
Maaien met scherpe messen
Een scherp mes snijdt het gras goed af zonder het te scheuren
of te rafelen. Een bot mes scheurt en rafelt het gras. Als het
gras inscheurt of kapot wordt getrokken, wordt het bruin
aan de punten, waardoor het gras minder goed groeit en
vatbaarder wordt voor ziekten.
Na het maaien
Om optimale resultaten te waarborgen, moet de onderkant
van de maaikast na iedere maaibeurt worden gereinigd. Als
zich grasresten kunnen ophopen op de maaikast, zullen de
maairesultaten verslechteren.
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement