Toro 36in Recycler Kit, TURBO FORCE Cutting Unit for Mid-Size Mowers Installation guide

Toro 36in Recycler Kit, TURBO FORCE Cutting Unit for Mid-Size Mowers Installation guide
Form No. 3373-836 Rev A
Recycler®-set
van 91 cm
TURBO FORCE® maaidek voor Mid-Size maaiers
Modelnr.: 110-2080
Installatie-instructies
Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.
Veiligheid
Zijafvoer of fijnmaken van gras
WAARSCHUWING
Zonder aangebrachte grasgeleider, uitworpafsluiter
of complete grasvanger kunnen u of anderen in
aanraking komen met het maaimes of uitgeworpen
voorwerpen. Contact met het draaiende maaimes
en uitgeworpen voorwerpen kan lichamelijk of
dodelijk letsel veroorzaken.
• Verwijder de grasgeleider nooit van het maaidek
omdat hiermee het maaisel wordt afgevoerd
naar het gazon. Een beschadigde grasgeleider
moet direct worden vervangen.
• Steek nooit handen of voeten onder het maaidek.
• Probeer nooit de uitwerpzone of de maaibladen
te reinigen zonder eerst de aftakas uit te
schakelen en het contactsleuteltje op UIT te
draaien. Verwijder verder het contactsleuteltje
en trek de bougiekabel van de bougie(s).
Het maaidek moet zijn uitgerust met de scharnierende
grasgeleider, die het maaisel zijwaarts en omlaag naar het
gazon afvoert als de machine in de zijuitworpmodus staat.
Om maaisel te versnijden moeten de schotten op de maaier
zijn aangebracht. Kijk naar de volgende stappen.
© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registreer uw product op www.Toro.com.Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden *3373-836* A
Installatie
Losse onderdelen
Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.
Procedure
1
2
3
4
5
6
Hoeveelheid
Omschrijving
Gebruik
Geen onderdelen vereist
–
Maak de maaier gereed.
Geen onderdelen vereist
–
Verwijder de bestaande maaimessen.
Geen onderdelen vereist
–
De bestaande schotten verwijderen.
Afvoerplaat
Bout (3/8 x 1 inch)
Flensmoer (3/8 inch)
Linkerplaat
Rechterplaat
Bout (3/8 x 7/8 inch)
Flensmoer (3/8 inch)
1
2
2
1
1
6
6
Recyclermessen
2
1
Monteer de afvoerplaat.
De schotten monteren.
Plaats de nieuwe messen.
2
Maaier gebruiksklaar maken
De bestaande messen
verwijderen
Geen onderdelen vereist
Geen onderdelen vereist
Procedure
Procedure
1. Reinig het maaidek grondig. Al het vuil moet worden
verwijderd om er zeker van te zijn dat de schotten goed
tegen het maaidek passen.
Verwijder de bestaande messen van de assen (Figuur 1 of
Figuur 2).
2. Herstel alle gebogen of beschadigde delen van het
maaidek en vervang eventuele ontbrekende onderdelen.
Opmerking: Bewaar de messen om deze te gebruiken
in zijafvoermodus. Gebruik de mesbout en ring voor de
montage van de recyclermessen in stap 4.
WAARSCHUWING
De messen zijn scherp. Contact met een scherp
mes kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
Draag handschoenen of wikkel een doek om de
scherpe kanten van het mes.
2
Figuur 2
GrandStand® maaier afgebeeld
1. Vleugel van het mes
3. Klemring
2. Mes
4. Mesbout
.
3
Figuur 1
Maaier met vast maaidek afgebeeld
1. Mes
4. Afstandsstuk (alleen
maaier met vast maaidek)
2. Mesbout
5. Dunne ring
3. Klemring
6. Moer
De bestaande schotten
verwijderen
Geen onderdelen vereist
Procedure
Opmerking: In de volgende stappen worden de bouten
in het maaidek gedraaid. Verwijder eerst de moeren en dan
pas de bouten.
1. Verwijder de drijfriemkap van het maaidek (Figuur 3).
2. Verwijder de bouten, moeren en flensmoeren waarmee
het schot links vooraan bevestigd is (Figuur 3).
3. Alleen voor maaiers met vast maaidek: monteer de
bout, ring en moer in de montagebeugel van het
zwenkwiel als u het schot links vooraan verwijderd
hebt.
4. Verwijder de bouten en flensmoeren waarmee het
uitwerpschot bevestigd is (Figuur 3 or Figuur 4).
Monteer de moeren en bouten terug om de gaten te
bedekken als het schot verwijderd is.
5. Verwijder de grote flensmoer of sluitnok en ring
door deze uit de afstelbare afvoerplaat te schroeven
(Figuur 3).
3
6. Verwijder de bout waarmee de afstelbare afvoerplaat is
bevestigd (Figuur 3).
3
2
Opmerking: Bewaar de schotten en
bevestigingsmaterialen voor als u weer wilt
omschakelen naar zijlossing.
1 10
g018624
8
7
1
2
6
12
Figuur 4
GrandStand-maaier afgebeeld
1. Verwijderen en bewaren
3. Maaidek GrandStand
voor het geval u terug naar
zijafvoer wilt omschakelen
12
3
9 3 4 11 5
2. Dek de gaten af met
de moer en de bout als
u het afvoerschot hebt
verwijderd
g018622
Figuur 3
Maaier met vast maaidek afgebeeld
1. Grote flensmoer
2. Borgmoer
3. Bout
4. Kleine ring
5. Schot links vooraan
6. Afstelbaar afvoerschot
7. Uitlaatschot
8. Turbo Force maaidek
4
9. Bout, monteren om het
gat af te dekken op de
plaats van het verwijderde
uitlaatschot.
10. Bout, monteren om het
gat af te dekken op de
plaats van het verwijderde
uitlaatschot.
11. Slotbout (alleen voor
GrandStand-maaiers en
maaiers met zwevende
maaidekken)
De afvoerplaat monteren
Benodigde onderdelen voor deze stap:
12. Slotbout
1
Afvoerplaat
2
Bout (3/8 x 1 inch)
2
Flensmoer (3/8 inch)
Procedure
Gebruik 2 bouten (3/8 x 1 inch) en 2 moeren (3/8 inch) om
de afvoerplaat aan de buitenkant van de montagebeugel te
bevestigen (Figuur 5).
4
7. Gebruik 1 bout (3/8 x 7/8 inch) en 1 flensmoer (3/8
inch) om het linkerschot los op het rechterschot te
bevestigen (Figuur 6).
Figuur 5
Maaier met vast maaidek afgebeeld
1. Maaidek
2. Moer
(3/8 inch)
3. Afvoerplaat 4. Bout (3/8
x 1 inch)
5
De schotten monteren
Benodigde onderdelen voor deze stap:
1
Linkerplaat
1
Rechterplaat
6
Bout (3/8 x 7/8 inch)
6
Flensmoer (3/8 inch)
Procedure
Opmerking: Alle openingen voor het plaatsen van de
nieuwe schotten zijn al voorgeboord in het maaidek.
Opmerking: Installeer de schotten losjes om de schotten
uit te lijnen met alle bestaande openingen in de maaier.
1. Installeer het rechterschot in de maaier.
2. Gebruik 1 bout (3/8 x 7/8 inch) en 1 flensmoer
(3/8 inch) om het rechterschot los op het maaidek te
bevestigen (Figuur 6).
3. Gebruik 1 bout (3/8 x 7/8 inch) en 1 flensmoer (3/8
inch) om het rechterschot los op de afvoerplaat te
bevestigen (Figuur 6).
4. Installeer het linkerschot in de maaier.
5. Gebruik 2 bouten (3/8 x 7/8 inch) en 2 flensmoeren
(3/8 inch) om het linkerschot los op het maaidek te
bevestigen (Figuur 6).
6. Gebruik 1 bout (3/8 x 7/8 inch) en 1 flensmoer (3/8
inch) om het linkerschot los op de linkerwand van het
maaidek te bevestigen (Figuur 6).
5
3
1
3
5
3
1
1 2
3 4 1
3
g018719
Figuur 6
Maaier met vast maaidek afgebeeld
1. Bout (3/8 x 7/8)
3. Flensmoer (3/8 inch)
2. Maaidek
4. Rechterschot
6. Draai alle bouten en moeren van de schotten stevig
vast (Figuur 6).
6
WAARSCHUWING
De nieuwe messen monteren
De messen zijn scherp. Contact met een scherp
mes kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
Benodigde onderdelen voor deze stap:
2
5. Linkerschot
Draag handschoenen of wikkel een doek om de
scherpe kanten van het mes.
Recyclermessen
Procedure
Belangrijk: Het vleugelgedeelte van het mes (het naar
boven gerichte gedeelte) moet naar de binnenkant van
de maaier gericht zijn (Figuur 7).
1. Alleen voor maaiers met vaste maaidekken: stel
de messen af met 4 tussenringen (1/4 inch) op de
asbouten van het maaimes. Raadpleeg hiervoor de
Gebruikershandleiding.
2. Monteer de nieuwe messen op de assen. Gebruik de
ringen en mesbouten die u eerder verwijderd hebt
(Figuur 7 of Figuur 8).
3. Alleen voor maaiers met vaste maaidekken: draai de
mesbout vast tot 101-108 Nm (Figuur 7).
4. Alleen voor GrandStand-maaiers en maaiers met
zwevende maaidekken: draai de mesbout vast tot
115-150 Nm (Figuur 8).
5. Draai de messen en zorg ervoor dat er speling is tussen
de messen en schotten.
6
Figuur 8
GrandStand®-maaier afgebeeld
Figuur 7
Maaier met vast maaidek afgebeeld
1. Mes
4. Afstandsstuk (alleen
maaier met vast maaidek)
2. Mesbout
5. Dunne ring
3. Klemring
6. Moer
7
1. Vleugel van het mes
3. Klemring
2. Mes
4. Mesbout
Gebruiksaanwijzing
De juiste maaihoogte
selecteren
Verwijder bij het maaien ongeveer 2,5 cm of niet meer dan
1/3 van de lengte van het gras. Bij zeer lang, mals en dicht
gras moet u mogelijk de maaihoogte vergroten of de machine
in de zijuitworp- of opvangmodus zetten.
Maaien in extreme
omstandigheden
Om het gras goed te maaien en het maaisel fijn te maken in
de maaikast is lucht nodig; zet de maaihoogte dus niet te laag
en zorg ervoor dat de maaikast niet helemaal door ongemaaid
gras omgeven is. Probeer altijd één zijkant van de maaikast
vrij van ongemaaid gras te houden, zodat lucht kan worden
aangezogen naar het maaidek. Als u begint te maaien door
het midden van een ongemaaid gebied, moet u langzaam
rijden en achteruit rijden als de machine verstopt raakt.
Maaien met correcte
tussenpozen
In de meeste normale condities moet u om de 4–5 dagen uw
gazon maaien. Houd er echter rekening mee dat gras niet het
hele jaar door even snel groeit. Om dezelfde maaihoogte aan
te houden, iets wat wij sterk aanbevelen, moet u daarom in
het vroege voorjaar vaker maaien en als het gras midden in de
zomer minder snel groeit, moet u slechts om de 8-10 dagen
maaien. Als u gedurende een langere periode niet kunt maaien
door de weersomstandigheden of om andere redenen, moet
u de machine in de zijuitworp- of opvangmodus gebruiken
of eerst op een hoge maaistand zetten; vervolgens 2-3 dagen
later met een lagere maaihoogte-instelling maaien.
Maaien met scherpe messen
Een scherp mes snijdt het gras goed af zonder het te scheuren
of te rafelen. Een bot mes scheurt en rafelt het gras. Als het
gras inscheurt of kapot wordt getrokken, wordt het bruin
aan de punten, waardoor het gras minder goed groeit en
vatbaarder wordt voor ziekten.
Na het maaien
Om optimale resultaten te waarborgen, moet de onderkant
van de maaikast na iedere maaibeurt worden gereinigd. Als
zich grasresten kunnen ophopen op de maaikast, zullen de
maairesultaten verslechteren.
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement