Toro 48in Recycler Kit, TITAN Zero-Turn-Radius Riding Mower Installation guide

Toro 48in Recycler Kit, TITAN Zero-Turn-Radius Riding Mower Installation guide
Form No. 3364-640 Rev A
Recycler®-set
van 122 cm
TITAN zitmaaiers met nuldraaicirkel
Modelnr.: 119-3320
Installatie-instructies
Installatie
Losse onderdelen
Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.
Hoeveelheid
Omschrijving
Rechterplaat
Linkerplaat
Beschermplaat
Borgmoer (5/16 inch)
Slotbout (5/16 x 3/4 inch)
Kickerplaten
Flensschroef (5/16 x 3/4 inch)
Sticker
Mulchmes
1
1
1
8
4
2
4
1
3
De Recycler®-set monteren
1. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder het maaidek zoals beschreven in de
Gebruikershandleiding.
Gebruik
De Recycler®-set monteren.
1
2
3
3. Draai de maaimachine ondersteboven.
4. Verwijder de aanwezige maaimessen die op uw
maaidek zijn bevestigd. Raadpleeg het hoofdstuk
Maaimessen verwijderen in de Gebruikershandleiding
voor meer informatie.
4
G012800
5. Ga naar de keerplaat bij de zijafvoeropening op het
maaidek (Figuur 1).
Figuur 1
1. Aanwezige slotbout
2. Achterste openingen in de
geleiderplaat
3. Aanwezige keerplaat
4. Aanwezige borgmoer
6. Verwijder het bevestigingsmateriaal waarmee de
keerplaat aan het maaidek is bevestig en verwijder
de keerplaat.
Opmerking: Bewaar de keerplaat om terug te
kunnen wisselen naar zijuitworp.
7. Plaats de bevestigingen in dezelfde openingen
als waar deze oorspronkelijk uit verwijderd zijn.
Hierdoor voorkomt u dat er openingen niet afgedekt
zijn terwijl het maaidek wordt bediend.
© 2010—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registreer uw product op www.Toro.com.
Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden
1
GEVAAR
2
Door niet-afgedekte openingen in de
maaimachine kunnen voorwerpen worden
uitgeworpen. Uitgeworpen voorwerpen kunnen
letsel veroorzaken.
• Gebruik het maaidek nooit zonder dat alle
openingen in de machine zijn afgedicht met
bouten en moeren.
• Monteer de bouten en moeren in de
montageopeningen als de keerplaat is
verwijderd.
3
4
2
8. Plaats de rechterplaat aan het maaidek zoals getoond
in Figuur 2. Gebruik twee borgmoeren (5/16
inch) om het midden en rechts van het midden te
bevestigen aan de gelaste stangen van de rechterplaat
aan de bovenzijde van het maaidek. Draai de
bevestigingen met de hand vast.
3
G012806
Figuur 3
1. Beschermplaat
3. Slotbouten (5/16 x 3/4
inch)
4. Rechterplaat
2. Borgmoer (5/16 inch)
10. Zoek een slotbout (5/16 x 3/4 inch) en borgmoer
(5/16 inch) in de losse onderdelen. Monteer de
slotbout en borgmoer door de achterwand van het
maaidek en de rechterplaat om de plaat aan het
maaidek te bevestigen.
11. Draai alle bevestigingen stevig vast.
12. Monteer de linkerplaat aan het maaidek zoals
getoond in Figuur 4. Gebruik twee borgmoeren
(5/16 inch) om het midden en links te bevestigen
aan de gelaste stangen van de linkerplaat aan de
bovenzijde van het maaidek. Draai de bevestigingen
met de hand vast.
1
1
G012805
2
3
G012841
Figuur 2
1. Borgmoer (5/16 inch)
2. Rechterplaat
1
3. Gelaste stangen
9. Zoek de beschermplaat bij de losse onderdelen.
Gebruik twee slotbouten (5/16 x 3/4 inch) en twee
borgmoeren (5/16 inch) om de beschermplaat aan
de rechterplaat en het maaidek te bevestigen zoals
getoond in Figuur 3. Draai de bevestigingen met de
hand vast.
2
3
Figuur 4
1. Borgmoer (5/16 inch)
2. Slotbout (5/16 x 3/4 inch)
3. Linkerplaat
13. Zoek een slotbout (5/16 x 3/4 inch) en een
borgmoer (5/16 inch) in de losse onderdelen.
Monteer de slotbout en borgmoer door de zijwand
van het maaidek en de linkerplaat om de plaat aan
het maaidek te bevestigen.
2
D. Wrijf over het oppervlak van de sticker, begin
in het midden en werk met overlappende
bewegingen naar de randen toe.
14. Draai alle bevestigingen stevig vast.
15. Zoek de kickerplaten en vier flensschroeven (5/16 x
3/4 inch) in de losse onderdelen. Monteer de platen
aan de onderzijde van het maaidek op de locaties
die worden getoond in Figuur 5. Bevestig de platen
aan het maaidek met behulp van vier flensschroeven
(5/16 x 3/4 inch).
17. Monteer de mulchmessen die als losse onderdelen
geleverd zijn. Raadpleeg het hoofdstuk Maaimessen
monteren in de Gebruikershandleiding voor meer
informatie.
2
G012843
1
Figuur 5
1. Kickerplaten
2. Flensschroef (5/16 x 3/4
inch)
16. Plak de sticker op het gebied dat wordt getoond in
Figuur 6.
Figuur 6
1. Sticker
A. Reinig het gebied waar u de sticker gaat
aanbrengen grondig.
B. Bevochtig het gebied met water of met water en
een milde zeep.
C. Trek de sticker los en breng deze op de juiste
plaats aan. (Figuur 6).
3
Gebruiksaanwijzing
gras inscheurt of kapot wordt getrokken, wordt het
bruin aan de punten, waardoor het gras minder goed
groeit en vatbaarder wordt voor ziekten.
Tips voor bediening en
gebruik
Reiniging na gebruik
Om optimale resultaten te waarborgen, moet de
onderkant van de maaikast worden gereinigd. Als zich
grasresten kunnen ophopen op de maaikast, zullen de
maairesultaten verslechteren.
De juiste maaihoogte-instelling kiezen
voor de omstandigheden
Verwijder bij het maaien ongeveer 2,5 cm of niet
meer dan 1/3 van de lengte van de grassprieten.
Bij zeer lang, mals en dicht gras moet u wellicht de
maaihoogte-instelling een stap omhoog zetten of de
machine in de zijuitworp- of opvangmodus zetten.
Lang gras
Als u het gras iets langer dan normaal hebt laten
groeien of als het een hoog vochtgehalte heeft, moet u
de maaihoogte hoger dan normaal instellen en het gras
op deze hoogte maaien. Maai het gras daarna op de
lagere, normale hoogte maaien.
Maaien in extreme omstandigheden
Om het gras goed te maaien en het maaisel fijn te
maken in de maaikast is lucht nodig; zet de maaihoogte
dus niet te laag en zorg ervoor dat de maaikast niet
helemaal door ongemaaid gras omgeven is. Probeer
altijd één zijkant van de machine vrij van ongemaaid
gras te houden, zodat lucht kan worden aangezogen.
Als u begint te maaien door het midden van een
ongemaaid gebied, moet u langzaam rijden en achteruit
rijden als het maaidek verstopt raakt.
Maai met correcte tussenpozen
In normale omstandigheden moet u om de 4–5 dagen
uw gazon maaien. Houd er echter rekening mee dat
gras niet het hele jaar door even snel groeit. Om
dezelfde maaihoogte aan te houden, iets wat wij sterk
aanbevelen, moet u daarom in het vroege voorjaar
vaker maaien en als het gras midden in de zomer
minder snel groeit, moet u slechts om de 8–10 dagen
maaien. Als u gedurende een langere periode niet
kunt maaien door de weersomstandigheden of om
andere redenen, moet u de machine in de zijuitworpof opvangmodus gebruiken of eerst op een hoge
maaistand zetten; vervolgens 2–3 dagen later met een
lagere maaihoogte-instelling maaien.
Maai altijd met scherpe messen
Een scherp mes snijdt het gras netjes af, zonder rukken
of scheuren, zoals een bot mes wel zou doen. Als het
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement