Toro 42in Recycler Kit, Riding Mower Installation guide

Toro 42in Recycler Kit, Riding Mower Installation guide
Form No. 3392-351 Rev B
Recycler®-set
van 107 cm
Zitmaaier
Modelnr.: 131-4182
Installatie-instructies
WAARSCHUWING
CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing
Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat
ze kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.
Installatie
Losse onderdelen
Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.
Procedure
1
2
3
4
5
6
7
© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Omschrijving
Hoeveelheid
Gebruik
Geen onderdelen vereist
–
Maaier gebruiksklaar maken.
Geen onderdelen vereist
–
Maaimessen verwijderen.
Bovenste keerplaat
Bout (5/16 x 5/8 inch)
Flenskopmoer (5/16 inch)
Bout (1/4 x 5/8 inch)
Borgmoer (1/4 inch)
Uitstoterplaat
Kruiskopschroef (nr. 8 x 5/8 inch)
Afvoerafsluiter
Bout (1/4 x 2-1/2 inch)
Dopmoer (1/4 inch)
1
3
3
4
4
3
6
1
2
2
Recycler-sticker
1
De sticker aanbrengen.
Mulchmaaimes
2
De messen en maaier monteren.
Bovenste keerplaat monteren.
De uitstoterplaten monteren.
Afvoerafsluiter monteren.
Registreer uw product op www.Toro.com.Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden *3392-351* B
WAARSCHUWING
2
Iemand zou de motor kunnen starten terwijl er
onderhoud of aanpassingen gebeuren. Als de motor
per ongeluk gestart wordt, kan dat u en andere
omstanders ernstig verwonden.
Maaimessen verwijderen
Haal het sleuteltje uit het contact, schakel de
parkeerrem in en maak de bougiekabels los van
de bougies voordat u onderhoudswerkzaamheden
uitvoert. Druk de kabels opzij, zodat deze niet
onbedoeld contact kunnen maken met de bougies.
Geen onderdelen vereist
Procedure
1. Kijk welk type mes op Figuur 2 en Figuur 3 het beste
overeenkomt met de messen van uw maaier. Houd het
mes vast met een vod of een handschoen met dikke
voering en verwijder het mes zoals getoond.
1
Maaier gebruiksklaar maken
Geen onderdelen vereist
Procedure
1. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder het maaidek zoals beschreven in de
Gebruikershandleiding.
Figuur 2
Montageconfiguratie mes type A
3. Draai de maaimachine ondersteboven.
4. Verwijder de borgmoer (3/8 inch) waarmee de
bevestigingsstang van het uitwerpkanaal aan de maaier
is bevestigd (Figuur 1).
1. Mes type A
4. Mesbout
2. Dwarsdoorsnede van mes
type A
5. Klemring
3. Mesversteviger vereist
6. Mesversteviger
Figuur 3
Montageconfiguratie mes type B
Figuur 1
1. Borgmoer (3/8 inch)
1. Mes type B
4. Mesbout
2. Dwarsdoorsnede van mes
type B
5. Klemring
3. Profiel voor extra stijfheid
2. Keerplaat
2.
5. Als het maaidek uitgerust is met een keerplaat, verwijder
dan de keerplaat (Figuur 1). Bewaar de onderdelen om
terug te kunnen wisselen naar zijuitworp.
2
De reservemessen in deze set hebben geen versteviger
nodig. Als u een versteviger verwijderd hebt, bewaar
deze dan voor het geval dat u hem in de toekomst
nodig hebt voor een reservemes.
3
Bovenste keerplaat monteren
Benodigde onderdelen voor deze stap:
1
Bovenste keerplaat
3
Bout (5/16 x 5/8 inch)
3
Flenskopmoer (5/16 inch)
4
Bout (1/4 x 5/8 inch)
4
Borgmoer (1/4 inch)
Procedure
1. Zoek de openingen zoals getoond in Figuur 4 en ga
als volgt te werk:
• Verwijder eventueel bevestigingsmateriaal uit de
openingen.
• Als er popnagels in de openingen zitten, boor dan
het midden van elke popnagel uit met een boor van
5 mm en gooi de popnagels weg.
Figuur 5
1. Bovenste keerplaat
3. Bout (1/4 x 5/8 inch)
2. Bout (5/16 x 5/8 inch)
4. Borgmoer
3. Monteer de borgmoer die u eerder hebt verwijderd
op de schroefdraad van de bevestigingsstang van het
uitwerpkanaal om de keerplaat aan het maaidek te
bevestigen (Figuur 5).
4. Monteer bij elk lipje 3 bouten (5/16 x 5/8 inch)
en 3 flensmoeren (5/16 inch) door de zijkant van
het maaidek zoals getoond in Figuur 5. Monteer
het bevestigingsmateriaal met de moeren aan de
binnenkant.
Figuur 4
1. Montageopening –
Bovenste keerplaat
5. Monteer 4 bouten (1/4 x 5/8 inch) in de keerplaat en
door de bovenkant van het maaidek en bevestig het
geheel met 4 borgmoeren (1/4 inch) zoals getoond in
Figuur 5.
2. Montageopening –
Beschermplaten
2. Monteer de bovenste keerplaat, de lipjes moeten naar
de binnenkant van het maaidek wijzen zoals afgebeeld
in Figuur 5. Zorg ervoor dat het schroefdraad van de
stang van het uitwerpkanaal door de opening van de
keerplaat steekt.
3
4
5
De uitstoterplaten monteren
Afvoerafsluiter monteren
Benodigde onderdelen voor deze stap:
Benodigde onderdelen voor deze stap:
3
Uitstoterplaat
1
Afvoerafsluiter
6
Kruiskopschroef (nr. 8 x 5/8 inch)
2
Bout (1/4 x 2-1/2 inch)
2
Dopmoer (1/4 inch)
Procedure
Procedure
1. Breng de 3 beschermplaten op hun plaats met de
openingen naar de bovenkant van het maaidek (Figuur
6). De lange schuine kant van de beschermplaten moet
naar binnen gericht zijn.
1. Til de grasgeleider op en schuif de lippen boven op
de afvoerafsluiter onder de bevestigingsstang van de
grasgeleider door.
2. Draai de afvoerafsluiter naar beneden op de opening
en op de onderste lip van het maaidek (Figuur 7).
Figuur 6
1. Kruiskopschroef (nr. 8 x
5/8 inch)
2. Beschermplaat
Figuur 7
1. Grasgeleider
2. Bevestig de platen aan het maaidek met 6
kruiskopschroeven (nr. 8 x 5/8 inch). De schroeven
steken door de bovenkant van het maaidek en in de
platen (Figuur 6).
3. Bout (1/4 x 2-1/2 inch)
2. Dopmoer (1/4 inch)
3. Zet de uitworpafsluiter vast aan de onderste lip van het
maaidek met twee bouten (1/4 x 2-1/2 inch) en twee
dopmoeren (1/4 inch) zoals getoond in Figuur 7.
4
Opmerking: Draai de moeren niet te strak aan.
Hierdoor kan de afsluiter vervormen en in aanraking
komen met de messen.
1
6
3
De sticker aanbrengen
2
4
Benodigde onderdelen voor deze stap:
1
Recycler-sticker
g028369
Figuur 9
Procedure
Breng de sticker aan op de linkerkant van het maaidek (Figuur
8).
1. Vleugel van het mes
3. Klemring
2. Mes
4. Mesbout
2. Monteer de klemring (holle kant naar het mes toe) en
de mesbout (Figuur 9).
Opmerking: Monteer geen mesversteviger. Deze
messen vereisen geen mesversteviger (Figuur 9).
3. Draai de mesbout vast met een torsie van 47-88 Nm.
4. Monteer het maaidek zoals beschreven in de
Gebruikershandleiding.
5. Koppel de bougiekabels aan en steek het sleuteltje in
het contact.
Figuur 8
1. Sticker
7
De messen en maaier
monteren
Benodigde onderdelen voor deze stap:
2
Mulchmaaimes
Procedure
1. Monteer het mes op de as (Figuur 9).
Belangrijk: Het gebogen gedeelte van de
mesvleugel moet omhoog wijzen, naar de
binnenkant van de maaimachine om een goede
maaikwaliteit te garanderen.
5
Gebruiksaanwijzing
u wellicht de maaihoogte-instelling een stap omhoog zetten
of de machine in de zijuitworp- of opvangmodus zetten.
Omschakelen naar zijuitworp
Maaien in extreme omstandigheden
Om het gras goed te maaien en het maaisel in de maaikast fijn
te maken is lucht nodig; zet de maaihoogte dus niet te laag en
zorg ervoor dat de maaikast niet helemaal door ongemaaid
gras omgeven is. Probeer altijd één zijkant van de machine
vrij van ongemaaid gras te houden, zodat er lucht kan worden
aangezogen. Als u begint te maaien door het midden van een
ongemaaid gebied, moet u langzaam rijden en achteruit rijden
als het maaidek verstopt raakt.
GEVAAR
Zonder aangebrachte grasgeleider, uitworpafsluiter
of complete grasvanger kunnen u of anderen in
aanraking komen met het maaimes of uitgeworpen
voorwerpen. Contact met het draaiende maaimes
en uitgeworpen voorwerpen kan lichamelijk of
dodelijk letsel veroorzaken.
• Verwijder de grasgeleider nooit van het maaidek
omdat hiermee het maaisel wordt afgevoerd
naar het gazon. Een beschadigde grasgeleider
moet direct worden vervangen.
Maai met correcte tussenpozen
In normale omstandigheden moet u om de 4–5 dagen
uw gazon maaien. Houd er echter rekening mee dat gras
niet het hele jaar door even snel groeit. Om dezelfde
maaihoogte aan te houden, moet u in het vroege voorjaar
vaker maaien; als het gras midden in de zomer minder snel
groeit, moet u slechts om de 8-10 dagen maaien. Als u
gedurende een langere periode niet kunt maaien door de
weersomstandigheden of om andere redenen, moet u de
machine in de zijuitworp- of opvangmodus gebruiken of eerst
op een hoge maaistand zetten; vervolgens 2–3 dagen later
met een lagere maaihoogte-instelling maaien.
• Steek nooit handen of voeten onder het maaidek.
• Probeer nooit het afvoersysteem of de
maaimessen te reinigen zonder eerst de aftakas
uit te schakelen en het contactsleuteltje naar
de stand Uit te draaien. Verwijder verder het
contactsleuteltje en trek de bougiekabel van de
bougie(s).
Opmerking: Om het maaidek in de zijuitworpmodus te
gebruiken, hoeft u alleen de afvoerafsluiter te verwijderen.
Het bevestigingsmateriaal moet in de openingen aangebracht
worden.
Maaien met scherpe messen
Een scherp mes snijdt het gras netjes af, zonder rukken of
scheuren, zoals een bot mes wel zou doen. Als het gras
inscheurt of kapot wordt getrokken, wordt het bruin aan de
punten, waardoor het gras minder goed groeit en vatbaarder
wordt voor ziekten.
1. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de 2 moeren en bouten waarmee de
uitworpafsluiter aan de machine is bevestigd.
3. Verwijder de afvoerafsluiter.
Reiniging na gebruik
4. Als het maaidek oorspronkelijk was uitgerust met een
keerplaat, plaats deze dan nu.
Om optimale resultaten te waarborgen, moet de onderkant
van de maaikast worden gereinigd. Als zich grasresten
ophopen in de maaikast, zullen de maairesultaten
verslechteren.
5. Laat de grasgeleider over de uitwerpopening zakken.
Belangrijk: Het maaidek moet zijn uitgerust met
een scharnierende grasgeleider, die het maaisel
zijwaarts en omlaag naar het gazon afvoert als de
machine in de zijuitworpmodus staat.
Om gemaaid gras fijn te maken, moet u eerst de afvoerafsluiter
in de opening aan de zijkant van het maaidek plaatsen; zie 5
Afvoerafsluiter monteren (bladz. 4).
Tips voor bediening en gebruik
De juiste maaihoogte-instelling kiezen
voor de omstandigheden
Verwijder bij het maaien ongeveer 2,5 cm of niet meer dan
1/3 van de grassprieten. Bij zeer lang, mals en dicht gras moet
6
Opmerkingen:
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement