Toro 42in Recycler Kit, Riding Mower Installation guide

Toro 42in Recycler Kit, Riding Mower Installation guide
Form No. 3418-278 Rev A
Recycler®-set
van 107 cm
Zitmaaier
Modelnr.: 137-7042
Installatie-instructies
WAARSCHUWING
CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing
Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet
dat ze kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.
Installatie
Losse onderdelen
Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.
Procedure
1
2
3
4
5
© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Omschrijving
Hoeveelheid
Gebruik
Geen onderdelen vereist
–
De machine gebruiksklaar maken.
Geen onderdelen vereist
–
Het maaidek voorbereiden.
Afvoerafsluiter
Schot
Knop
1
1
1
Het schot en de afvoerafsluiter
monteren.
Sticker
1
De sticker aanbrengen.
Mulchmes
2
Maaimessen monteren.
Registreer uw product op www.Toro.com.Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden *3418-278* A
1
3
De machine gebruiksklaar
maken
Het schot en de
afvoerafsluiter monteren
Geen onderdelen vereist
Benodigde onderdelen voor deze stap:
Procedure
1.
Parkeer de machine op een horizontaal
oppervlak.
2.
Zet de aftakas uit, stel de parkeerrem in
werking en zet de rijhendels naar buiten in de
VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND .
3.
Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het
contact.
4.
Maak de bougiekabels los van de bougies.
1
Afvoerafsluiter
1
Schot
1
Knop
Procedure
1.
Monteer het schot en de knop (Figuur 1).
2
Het maaidek voorbereiden
Geen onderdelen vereist
Procedure
1.
Voer een van de onderstaande stappen uit:
• Breng het maaidek omhoog naar de hoogste
g235120
stand en breng de voorkant van de machine
omhoog zodat u onder het maaidek kunt
komen. Plaats kriksteunen onder het frame
van de machine.
Figuur 1
1. Knop
• Verwijder het maaidek zoals omschreven in
2.
de Gebruikershandleiding van de machine.
2.
Verwijder de aanwezige maaimessen; raadpleeg
de Gebruikershandleiding van de machine.
2
2. Schot
Buig het metalen lipje van de afvoerafsluiter
in de sleuf in de beugel die is gelast aan het
maaidek (Figuur 2).
g230248
Figuur 2
1. Afvoerafsluiter
3. Beugel op het maaidek
2. Metalen lipje
3.
Draai de afvoerafsluiter naar achteren in de
richting van het maaidek zodat de afvoerafsluiter
op gelijke hoogte met het maaidek is (Figuur 3).
g230253
Figuur 4
1. Grasgeleider
3. Draaistang
2. Vergrendeling
4. Afvoerafsluiter
5.
Bevestig de afvoerafsluiter aan het maaidek door
de buigbare vergrendeling op de afvoerafsluiter
te bevestigen aan de houder op het maaidek
(Figuur 6).
g230249
Figuur 3
4.
4
Zet de haakvormige vergrendeling op de
bovenkant van de afvoerafsluiter vast rond de
draaistang van de grasgeleider (Figuur 4).
De sticker aanbrengen
Benodigde onderdelen voor deze stap:
1
Sticker
Procedure
Breng de sticker aan op de linkerkant van het maaidek
(Figuur 5).
3
Gebruiksaanwijzing
Zijuitworp gebruiken
Opmerking: Om het maaidek in de zijuitworpmodus
te gebruiken, hoeft u alleen de afvoerafsluiter te
verwijderen.
1.
Parkeer de machine op een horizontaal
oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de
parkeerrem in werking.
2.
Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje
en wacht totdat alle bewegende onderdelen
tot stilstand zijn gekomen voordat u de
bestuurderspositie verlaat.
3.
Maak de buigbare vergrendeling los van de
grendelhouder op de afvoerafsluiter en kantel
de afvoerafsluiter naar rechts (Figuur 6).
g235122
Figuur 5
1. Sticker
5
Maaimessen monteren
Benodigde onderdelen voor deze stap:
2
Mulchmes
Procedure
1.
Monteer de mulchmessen; raadpleeg de
Gebruikershandleiding van de machine.
Opmerking: Monteer geen mesversteviger.
g230251
Figuur 6
Deze messen vereisen geen mesversteviger.
2.
Breng de machine omlaag of monteer
het maaidek zoals omschreven in de
Gebruikershandleiding van de machine.
1. Grendelhouder
2. Vergrendeling
3.
Sluit de bougiekabels aan.
4.
Maak de haakvormige grendel bovenaan de
afvoerafsluiter los van de draaistang (Figuur 4).
5.
Buig het metalen lipje van de afvoerafsluiter
uit de sleuf in de beugel die is gelast aan het
maaidek (Figuur 7).
4
3. Afvoerafsluiter
Onderhoud van de maaimessen
Zorg gedurende het hele maaiseizoen voor een
scherp maaimes. Een scherp mes snijdt het gras
goed af zonder het te scheuren of te kwetsen.
Door scheuren en kwetsen wordt het gras bruin
aan de randen, waardoor het langzamer groeit en
gevoeliger is voor ziekten. Controleer na elk gebruik
of de maaimessen scherp zijn en of ze versleten of
beschadigd zijn. Vijl regelmatig kerven en inkepingen
weg en slijp de messen indien dit nodig is. Als een
mes beschadigd of versleten is, moet u dit onmiddellijk
vervangen door een origineel mes van de fabrikant.
g230250
Figuur 7
1. Afvoerafsluiter
Reiniging na gebruik
3. Beugel op het maaidek
2. Metalen lipje
Om optimale resultaten te waarborgen, moet de
onderkant van de maaikast worden gereinigd. Als zich
grasresten ophopen in de maaikast, verslechteren de
maairesultaten.
Tips voor bediening en
gebruik
De juiste maaihoogte-instelling
kiezen voor de omstandigheden
Verwijder bij het maaien ongeveer 2,5 cm of niet meer
dan 1/3 van de grassprieten. Bij zeer lang, mals en
dicht gras moet u wellicht de maaihoogte-instelling
een stap omhoog zetten of de machine in de
zijuitworp- of opvangmodus zetten.
Maaien in extreme omstandigheden
Om het gras goed te maaien en het maaisel in
de maaikast fijn te maken is lucht nodig; zet de
maaihoogte dus niet te laag en zorg ervoor dat
de maaikast niet helemaal door ongemaaid gras
omgeven is. Probeer altijd één zijkant van de machine
vrij van ongemaaid gras te houden, zodat er lucht
kan worden aangezogen. Als u begint te maaien
door het midden van een ongemaaid gebied, moet u
langzaam rijden en achteruit rijden als het maaidek
verstopt raakt.
Maai met correcte tussenpozen
Het tempo waarmee het gras groeit, varieert per
jaargetijde. Om dezelfde maaihoogte te behouden,
moet u in het vroege voorjaar vaker maaien. Als de
groeisnelheid in de zomer afneemt, maait u minder
vaak. Als u gedurende een langere periode niet
kunt maaien door de weersomstandigheden of om
andere redenen, moet u de machine in de zijuitworpof opvangmodus gebruiken of eerst met een hoge
maaistand maaien en vervolgens 2 dagen later met
een lagere maaihoogte-instelling maaien.
5
Opmerkingen:
Opmerkingen:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement