Bticino MH202 Handleiding

Bticino MH202 Handleiding
MH202
Gebruikshandleiding
www.homesystems-legrandgroup.com
MH202
Gebruikshandleiding
MH202
Gebruikshandleiding
Inhoud
Beschrijving van de MH202
4
Gebruik van de MH202 met Webpagina’s vanop Personal computer
5
Basisfuncties
7
Scenario’s
7
Diagnostiek
7
Functies voorbehouden aan de gebruiker “administrator”
Configuratie - Apparaat
8
8
Configuratie - Taal
9
Inconveniënten, oorzaken en oplossingen
De MH202 antwoordt niet op aanvraag via ethernet (browser, ping, enz.)
3
9
9
MH202
Gebruikshandleiding
Beschrijving van de MH202
Dit apparaat biedt u de mogelijkheid tot maximaal 300 eenvoudige en ontwikkelde scenario’s te
beheren. Dankzij de scenario’s programmeerinrichting kan het systeem bepaalde handelingen
niet alleen op commando van de gebruiker maar ook in het geval van externe evenementen,
zoals bijvoorbeeld het openen van een deur, uitvoeren. Het uitvoeren van een ontwikkelde
scenario in combinatie met een bepaalde tijd of datum maakt het bijvoorbeeld mogelijk op
vastgestelde tijdstippen uw aanwezigheid in de woning te simuleren door middel van de
automatische activering van de rolluiken of de verlichting als u niet thuis bent. De scenario’s
worden met de software in het apparaat geprogrammeerd. De installatie van de MH202 scenario’s
programmeerinrichting vereist uitsluitend de aansluiting op de stroomvoorziening en op de BUS
Automatisering MY HOME.
Voorbeelden van scenario’s die op de MH202 opgeslagen kunnen worden
EVENEMENT
MH202
SCENARIO
SCENARIO
80%
SCENARIO
DAG
ETHERNET
Made in Italy
Zonsopgang
MH202
SCS
Verlichting tuin
OFF
Rolluiken
OMHOOG
°C
80%
SCENARIO
NACHT
ETHERNET
Made in Italy
Zonsondergang
MH202
SCS
°C
80%
Verlichting tuin
ON
Rolluiken
OMLAAG
80%
°C
°C
ETHERNET
°C
MH202
Geen wind
10.00 uur
SCENARIO
ZOMER
80%
Made in Italy
SCS
Zonneschermen
°C
open
Rolluiken
OMHOOG
Besproeiing
ON
80%
°C
SCENARIO
WEKKER
ETHERNET
Made in Italy
Zonsopgang
en 7.15 uur van
maandag tot
vrijdag
MH202
SCS
°C
Verlichting tuin
OFF
Rolluiken
OMHOOG
°C
Geluidverspreiding
ON
°C
°C
SCENARIO
WINTER
ETHERNET
Made in Italy
Zonderondergang
en 17.15 uur
MH202
SCS
°C
4
°C
80%
Verlichting tuin
ON
Rolluiken
OMLAAG
Temperatuurregeling
ON 22°C
°C
MH202
Gebruikshandleiding
Gebruik van de MH202 met Webpagina’s vanop Personal computer
De verbinding tussen de pc en MH202 is slechts voor één toegang per keer beschikbaar. Het is dus
niet mogelijk om meerdere gebruikers tegelijkertijd met de MH202 en de installatie te verbinden.
Voor toegang tot de knoppen moet een “identificatiepagina” worden gepasseerd. Op deze pagina
dienen een login (gebruikersnaam) en een password (wachtwoord) te worden ingevoerd die enkel
bij de gebruiker bekend zijn.
Als de identificatie correct is verlopen, zal een lijst worden weergegeven met alle activeerbare
functies die tijdens de configuratie met de software van MH202 zijn bepaald.
Opgelet: als gedurende een tijd die tijdens de programmering is bepaald geen enkele
handeling verricht wordt, zal de scenario’s programmeereenheid de gebruiker afmelden
en naar de identificatiepagina terugvoeren. In dit geval dienen de login en het correcte
wachtwoord weer te worden ingevoerd.
Identification
page
Control
home page
Naar de Web-pagina’s kunnen twee typen van gebruikers gaan:
•
gebruiker administrator
•
gebruiker user
De administrator kan dezelfde pagina’s bezoeken als de user en kan tevens de CONFIGURATIE
functie betreden en een aantal parameters van de MH202 bepalen, zoals bijvoorbeeld login en
password voor de toegang tot de user, de datum en tijd instellen, de taalkeuze, enz.
Opmerking: login en wachtwoord van de gebruiker-beheerder worden met de software bepaald
en kunnen via het web worden gewijzigd
5
MH202
Gebruikshandleiding
Voorbeeld van Web-pagina:
1
9
2
8
3
7
1. Adres van de MH202
2. Identificatienaam van de MH202
3. Knop voor terugkeer naar de startpagina.
4. Icoon van de geselecteerde functie
5. Drukknoppen van activering
6. Activeringsknop
7. Informatie- en operatieve zone
8. Drukknop Uitgang
9. Zone selectie beschikbare functies
6
6
5 4
MH202
Gebruikshandleiding
Basisfuncties
Scenario’s
Met deze functie kunnen de scenario’s worden weergegeven, geactiveerd/gedeactiveerd en in-/
uitgeschakeld die in de scenario’s programmeereenheid geprogrammeerd zijn.
Opmerking: Voor iedere verstuurde bediening die geslaagd is, wordt in de pagina de boodschap
van bevestiging gevisualiseerd: Commando gezonden (Bediening verstuurd)
Diagnostiek
Wanneer men klikt op de tekst “DIAGNOSE”, wordt de pagina gevisualiseerd die de parameters van
de inrichting en de boodschap van Diagnose bevat (vb.: Geen enkele anomalie vastgesteld).
7
MH202
Gebruikshandleiding
Functies voorbehouden aan de gebruiker “administrator”
Als i als administrator gebruiker de Webpagina’s betreedt zal op de functiebalk CONFIGURATIE
weergegeven worden. De configuratie bevat twee pagina’s:
•
APPARAAT
•
TAAL
Configuratie - Apparaat
Op deze pagina kan de administrator de gegevens van de login en het password user (toegang tot
Web) en de Ethernet configuratieparameters voor de toegang tot de MH202 configureren
Om de ingevoerde gegevens te bevestigen, drukken op de drukknop
.
Wanneer men klikt op het opschrift “DATUM/UUR” gaat men naar de pagina om de gegevens te
configureren m.b.t. datum, uur en tijdsverschil.
Om de ingevoerde gegevens te bevestigen, drukken op de drukknop
8
.
MH202
Gebruikshandleiding
Configuratie - Taal
In deze pagina kan de gebruiker administrator de taal van visualisering van de Web-pagina’s van
de MH202 configureren.
De standaardtaal die is ingesteld is het Italiaans. Er zijn echter ook andere talen beschikbaar.
Wanneer de gewenste taal geselecteerd is en de bevestiging is gegeven, zullen de Webpagina’s
gevisualiseerd worden in de nieuwe taal. Indien het systeem andere operaties aan het uitvoeren is,
zal er een boodschap verschijnen die uitnodigt om te wachten.
Inconveniënten, oorzaken en oplossingen
Algemene nazichten bij de aanschakeling na de verbinding
•
Door de BUS SCS aan te sluiten, wordt het LED-systeem een enkele seconde ingeschakeld
en vervolgens weer uitgeschakeld. Vervolgens wordt het systeem weer ingeschakeld om
aan te geven dat de scenario’s programmeereenheid werkt.
Indien dit niet gebeurt, contact opnemen met de technische assistentie.
De MH202 antwoordt niet op aanvraag via ethernet (browser,
ping, enz.)
•
Cotroleer of de SCS-instalaltie correct gevoed wordt en werkt
•
Controleren of de kabel Ethernet van de Pc (gebruikt om te communiceren met de MH202)
en die van de MH202 correct verbonden zijn met de respectievelijke poorten RJ45.
•
Controleren of de Pc gebruikt om te communiceren met de MH202 en de MH202 correct
geconfigureerd zijn (in het bijzonder controleren of de Pc de interface van net actief heeft
en het adres IP en het netmask compatibel met die van de inrichting).
•
Bovendien verifiëren of de adressen IP ingesteld in de Pc en in de MH202 niet reeds
gebruikt zijn door andere inrichtingen aanwezig in LAN.
9
Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com
BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.it
Legrand SNC si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare,
in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement