Electrolux EW6T3732BM מדריך למשתמש

Electrolux EW6T3732BM מדריך למשתמש
‫‪EW6T3732BM‬‬
‫‪HE‬‬
‫מכונת כביסה‬
‫הוראות שימוש‬
‫‪2‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫תוכן‬
‫‪ .1‬מידע על בטיחות‪3 ....................................................................................................‬‬
‫‪ .2‬הוראות בטיחות‪4 .....................................................................................................‬‬
‫‪ .3‬תיאור המוצר‪5 .........................................................................................................‬‬
‫‪ .4‬לחיצי הפעלה‪6 .........................................................................................................‬‬
‫‪ .5‬חוגה ולחצנים‪8 .........................................................................................................‬‬
‫‪ .6‬תכניות‪10 ................................................................................................................‬‬
‫‪ .7‬הגדרות‪14 ...............................................................................................................‬‬
‫‪ .8‬הכנה לשימוש ראשון‪14.............................................................................................‬‬
‫‪ .9‬שימוש יומיומי‪14 .....................................................................................................‬‬
‫‪ .10‬עצות וטיפים‪19 ......................................................................................................‬‬
‫‪ .11‬שמירה וניקוי‪20 .....................................................................................................‬‬
‫‪ .12‬ערכי צריכה‪24 .......................................................................................................‬‬
‫‪ .13‬איתור תקלות‪24 .....................................................................................................‬‬
‫‪ .14‬נתונים טכניים‪27 ....................................................................................................‬‬
‫‪ .15‬מדריך מקוצר‪28 .....................................................................................................‬‬
‫אנחנו חושבים עליך‬
‫תודה על שרכשת מכשיר של ‪ .Electrolux‬בחרת במוצר המביא עמו ניסיון מקצועי וחדשנות‬
‫המאפיינים אותנו מזה עשרות שנים‪ .‬בתכנון המוצר הקפדנו שיהיה מתוחכם ואופנתי‪ ,‬ובעיקר‬
‫ חשבנו עליך‪ .‬לכן‪ ,‬בכל פעם שתבחר להשתמש בו‪ ,‬תוכל לדעת לבטח שהתוצאות יהיו‬‫נהדרות‪.‬‬
‫ברוך הבא אל ‪.Electrolux‬‬
‫בקר באתר האינטרנט שלנו כדי‪:‬‬
‫לקבלת עצות הנוגעות לשימוש‪ ,‬עלונים‪ ,‬עזרה בפתרון בעיות ומידע לגבי שירות‪:‬‬
‫‪www.electrolux.com/webselfservice‬‬
‫לרשום את המוצר שרכשת כדי לקבל שירות טוב עוד יותר‪:‬‬
‫‪www.registerelectrolux.com‬‬
‫לרכוש אביזרים‪ ,‬חלקים מתכלים וחלפים מקוריים עבור המכשיר שברשותך‪:‬‬
‫‪www.electrolux.com/shop‬‬
‫שירות לקוחות‬
‫השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים‪.‬‬
‫בעת הפנייה למרכז השירות המורשה‪ ,‬ודא כי ברשותך הנתונים הבאים‪ :‬הדגם‪ ,‬מספר המוצר‬
‫)‪ ,(PNC‬המספר הסידורי‪.‬‬
‫ניתן למצוא את המידע על לוחית הדירוג‪.‬‬
‫אזהרה ‪ /‬זהירות ‪ -‬נתוני בטיחות‬
‫מידע כללי ועצות‬
‫מידע סביבתי‬
‫התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה‬
‫עברית‬
‫‪.1‬‬
‫מידע על בטיחות‬
‫לפני ההתקנה והשימוש במכונה‪ ,‬קרא בעיון את ההוראות‬
‫המצורפות‪ .‬היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו‬
‫כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון‪ .‬שמור תמיד את‬
‫ההוראות במקום בטוח ונגיש‪ ,‬לשימוש עתידי‪.‬‬
‫‪ 1.1‬בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל ‪ 8‬ומעלה ולאנשים‬
‫בעלי מוגבלות גופנית‪ ,‬חושית או שכלית או לאנשים חסרי‬
‫ניסיון וידע‪ ,‬אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם‬
‫הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר‪ ,‬ובתנאי שהם מבינים את‬
‫הסיכונים הקשורים לשימוש‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכשיר ילדים מגיל ‪ 3‬עד ‪ 8‬וכן אנשים הסובלים‬
‫ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד‪ ,‬אלא אם כן הם תחת‬
‫פיקוח צמוד‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכונה ילדים מתחת לגיל ‪ ,3‬אלא אם כן הם‬
‫בפיקוח צמוד‪.‬‬
‫אין להתיר לילדים לשחק במכונה‪.‬‬
‫הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג‬
‫לסילוקם כנדרש‪.‬‬
‫הרחק את כל חומרי הניקוי מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ובעלי חיים מהמכונה כאשר הדלת פתוחה‪.‬‬
‫אם יש במכשיר התקן לבטיחות ילדים‪ ,‬יש להפעיל אותו‪.‬‬
‫אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש‬
‫במכשיר ללא השגחה‪.‬‬
‫‪ 1.2‬בטיחות כללית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכשיר‪.‬‬
‫מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון‪:‬‬
‫– אזורי שירות של עובדים בחנויות‪ ,‬משרדים וסביבות עבודה‬
‫אחרות;‬
‫– ללקוחות בבתי מלון‪ ,‬אכסניות‪ ,‬חדרי אירוח וסביבות‬
‫מגורים מסוגים אחרים;‬
‫– אזורים בשימוש שיתופי בדירות או בתים משותפים או‬
‫מכבסות ציבוריות‪.‬‬
‫אל תחרוג מקיבולת ההעמסה המרבית ‪ 7 -‬ק"ג )עיין בפרק‬
‫"טבלת התכניות"(‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫לחץ המים בפעולת המכונה בנקודת הכניסה של המים‬
‫מהחיבור החיצוני חייב להיות בטווח שבין ‪ 0.5‬אטמ' )‪0.05‬‬
‫‪ (MPa‬לבין ‪ 8‬אטמ' )‪.(0.8 MPa‬‬
‫אין לחסום את פתח האוורור בבסיס המכשיר באמצעות‬
‫שטיח‪ ,‬מחצלת‪ ,‬או כל כיסוי רצפה אחר‪.‬‬
‫יש לחבר את המכונה לרשת המים בעזרת ערכת הצינורות‬
‫החדשה שסופקה איתה‪ ,‬או בעזרת ערכת צינורות חדשה‬
‫אחרת שסופקה על ידי מרכז שירות מוסמך‪.‬‬
‫אסור לעשות שימוש חוזר בערכות הישנות‪.‬‬
‫אם כבל אספקת המתח פגום‪ ,‬החלפתו חייבת להתבצע על ידי‬
‫היצרן‪ ,‬נציג מטעם מרכז השירות המורשה‪ ,‬או גורם מוסמך‬
‫דומה‪ ,‬כדי למנוע סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫לפני כל פעולת תחזוקה‪ ,‬כבה את המכשיר ונתק את תקע‬
‫החשמל מן השקע‪.‬‬
‫אין להשתמש בתרסיסי מים בלחץ גבוה ו‪/‬או בקיטור לניקוי‬
‫המכונה‪.‬‬
‫נקה את המכשיר בעזרת מטלית לחה‪ .‬השתמש בחומרי ניקוי‬
‫ניטרליים בלבד‪ .‬אין להשתמש במוצרים שוחקים‪ ,‬כריות ניקוי‬
‫שוחקות‪ ,‬ממיסים או חפצי מתכת‪.‬‬
‫‪ .2‬הוראות בטיחות‬
‫‪ 2.1‬התקנה‬
‫ההתקנה חייבת לעמוד בתקנות‬
‫הלאומיות הרלוונטיות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הסר את כל חומרי האריזה ואת בורגי‬
‫השינוע‪ ,‬כולל מניפת הגומי עם החוצצים‬
‫הפלסטיים‪.‬‬
‫שמור על בורגי ההובלה במקום בטוח‪ .‬אם‬
‫בעתיד יהיה צורך להוביל את המכשיר‪ ,‬יש‬
‫להבריג אותם מחדש למקומם כדי לנעול את‬
‫תוף המכשיר ולמנוע נזק פנימי‪.‬‬
‫היזהר תמיד בעת הזזת המכונה‪ ,‬שכן היא‬
‫כבדה‪ .‬השתמש תמיד בכפפות בטיחות‬
‫ובנעליים סגורות‪.‬‬
‫פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם‬
‫המכונה‪.‬‬
‫אין להתקין או להשתמש במכשיר שניזוק‪.‬‬
‫אין להתקין את המכשיר או להשתמש בו‬
‫בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ‪0°C-‬‬
‫או במיקום חשוף לפגעי מזג האוויר‪.‬‬
‫אזור הרצפה שעליו יותקן המכשיר חייב‬
‫להיות שטוח‪ ,‬יציב‪ ,‬עמיד לחום ונקי‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יש לוודא שקיימת תנועת אוויר חופשית בין‬
‫המכונה לבין הרצפה‪.‬‬
‫כאשר המכשיר מונח במיקומו הקבוע‪ ,‬בדוק‬
‫כי הוא מיושר ומפולס כהלכה באמצעות‬
‫פלס מים‪ .‬אם לא‪ ,‬התאם את גובה הרגליות‬
‫לפי הצורך‪.‬‬
‫אין להתקין את המכשיר היישר מעל לפתח‬
‫הניקוז שברצפה‪.‬‬
‫על תתיז מים על המכשיר ואל תחשוף אותו‬
‫ללחות גבוהה‪.‬‬
‫אל תתקין את המכונה במיקום שאינו‬
‫מאפשר פתיחה מלאה של מכסה המכונה‪.‬‬
‫אל תניח מתחת למכונה מיכלי קיבול‬
‫סגורים לאיסוף מים במקרה של דליפה‪ .‬צור‬
‫קשר עם מרכז השירות המורשה כדי לוודא‬
‫באילו אביזרים מותר להשתמש‪.‬‬
‫‪ 2.2‬חיבור לחשמל‬
‫אזהרה!‬
‫קיימת סכנת שריפה‬
‫והתחשמלות‪.‬‬
‫•‬
‫יש להאריק את המכשיר‪.‬‬
‫עברית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הקפידו תמיד להשתמש בשקע מונע‬
‫התחשמלות שהותקן כהלכה‪.‬‬
‫ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית‬
‫הדירוג תואמים לדירוגים החשמליים של‬
‫רשת החשמל הביתית‪.‬‬
‫אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים‬
‫מאריכים‪.‬‬
‫היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע‬
‫החשמל‪ .‬אם יש צורך להחליף את כבל‬
‫החשמל של המכשיר‪ ,‬הדבר חייב להתבצע‬
‫על ידי מרכז השירות המורשה שלנו‪.‬‬
‫חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום‬
‫ההתקנה בלבד‪ .‬ודא שקיימת גישה לתקע‬
‫החשמלי לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫אין לגעת בכבל המתח או בתקע החשמלי‬
‫בידיים רטובות‪.‬‬
‫אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את‬
‫המכשיר מהחשמל‪ .‬הקפידו תמיד למשוך‬
‫את התקע‪.‬‬
‫‪ 2.3‬חיבור למקור מים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תגרום נזק לצינורות המים‪.‬‬
‫כשאתה עומד לחבר צינורות חדשים‪ ,‬או‬
‫צינורות שלא היו בשימוש זמן רב‪ ,‬או לאחר‬
‫ביצוע תיקונים או התקנות של מכשירים‬
‫חדשים )מונה מים וכו'(‪ ,‬פתח את המים דרך‬
‫הצינורות והנח להם לזרום עד שייצאו נקיים‬
‫וצלולים‪.‬‬
‫ודא שאין שום דליפות מים נראות לעין‬
‫במהלך השימוש הראשון במכשיר או לאחר‬
‫השימוש הראשון בו‪.‬‬
‫אין להשתמש בצינור הארכה במידה וצינור‬
‫הכניסה קצר מדי‪ .‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות המורשה לקבלת צינור כניסה‬
‫חלופי‪.‬‬
‫בעת הוצאת המכשיר מאריזתו‪ ,‬יתכן שניתן‬
‫יהיה לראות מים זורמים מצינור הניקוז‪.‬‬
‫הסיבה לכך היא הבדיקות שנערכו למכשיר‬
‫במפעל‪ ,‬שכללו הזרמת מים‪.‬‬
‫ניתן לבצע הארכה של עד ‪ 400‬ס"מ נוספים‬
‫לצינור הניקוז‪ .‬צור קשר עם מרכז השירות‬
‫המורשה לקבלת צינור ניקוז והארכה‪.‬‬
‫ודא שקיימת גישה אל הברז לאחר‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫‪ 2.4‬שימוש‬
‫אזהרה!‬
‫סכנה לפציעה‪ ,‬התחשמלות‪,‬‬
‫דליקה‪ ,‬כוויות או גרימת נזק‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פעל לפי הוראות הבטיחות שעל גבי אריזת‬
‫חומרי הניקוי‪.‬‬
‫אל תכניס למכשיר מוצרים דליקים או‬
‫מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים וגם אל‬
‫תניח מוצרים כאלה על המכשיר או‬
‫בקרבתו‪.‬‬
‫אל תכבס אריגים שהתלכלכו באופן קשה‬
‫בדלק‪ ,‬שמן או חומרים שמנוניים אחרים‪.‬‬
‫הם עלולים להזיק לחלקי הגומי של מכונת‬
‫הכביסה‪ .‬כבס אריגים כאלה כביסה‪-‬‬
‫מקדימה ביד לפני שתכניס אותם למכונת‬
‫הכביסה‪.‬‬
‫הקפד להסיר את כל פריטי המתכת‬
‫מהכבסים‪.‬‬
‫‪ 2.5‬שירות‬
‫•‬
‫•‬
‫כדי לתקן את המכשיר‪ ,‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות מורשה‪.‬‬
‫השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים‪.‬‬
‫‪ 2.6‬סילוק כאשפה‬
‫אזהרה!‬
‫קיימת סכנה לפציעה או חנק‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נתק את המכשיר מאספקת החשמל והמים‪.‬‬
‫חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה‬
‫וסלק אותו‪.‬‬
‫הסר את סגר הדלת כדי למנוע מילדים‬
‫ומחיות מחמד מלהינעל בתוך התוף‪.‬‬
‫סלק את המכונה בהתאם לדרישות‬
‫המקומיות בנוגע לסילוק פסולת ציוד‬
‫חשמלי ואלקטרוני )‪.(WEEE‬‬
‫‪ .3‬תיאור המוצר‬
‫‪ 3.1‬תכונות מיוחדות‬
‫מכונת הכביסה החדשה שלך עומדת בכל‬
‫הדרישות המודרניות לטיפול אפקטיבי‬
‫בכביסה‪ ,‬עם צריכה נמוכה של מים‪ ,‬חשמל‬
‫וחומרי כביסה ועם שמירה על הבדים‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הודות לאפשרות רכות פלוס )‪, (Soft Plus‬‬
‫מרכך הכביסה מתפזר באופן אחיד בתוך‬
‫הכביסה‪ ,‬חודר לעומק סיבי הבד ומאפשר‬
‫להשיג רכות מושלמת‪.‬‬
‫מערכת ‪ SensiCare‬מתאימה אוטומטית‬
‫את משך התכנית לכביסה שבתוף במטרה‬
‫‪5‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪6‬‬
‫להשיג תוצאות כביסה מושלמות בזמן‬
‫המינימלי האפשרי‪.‬‬
‫‪ 3.2‬סקירה כללית של המכונה‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫מכסה‬
‫ידית לפתיחת המכסה‬
‫מסנן משאבת ניקוז‬
‫ידית להזזת המכונה‬
‫רגליים לכוונון ויישור המכונה‬
‫לוחית דירוג‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .4‬לחיצי הפעלה‬
‫‪ 4.1‬תיאור לחיצי הפעלה‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12 11‬‬
‫‪ 1‬חוגת התכניות‬
‫‪ 2‬לחצן המגע לאפשרויות 'הפחתת סחיטה'‬
‫‪ 3‬טמפרטורה )‪ (Temperature‬לחצן מגע‬
‫‪ 4‬תצוגה‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 5‬התחלה מושהית )‪ (Delay Start‬לחצן מגע‬
‫‪ 6‬ניהול זמן )‪ (Time Manager‬לחצן מגע‬
‫‪ 7‬התחלה‪/‬השהיה )‪ (Start/Pause‬לחצן מגע‬
‫עברית‬
‫‪ 8‬גיהוץ קל )‪ (Easy Iron‬לחצן מגע‬
‫‪ 11‬כתמים )‪ (Stain‬לחצן מגע‬
‫‪ 9‬רכות פלוס )‪ (Soft Plus‬לחצן מגע‬
‫‪ 10‬שטיפה נוספת )‪ (Extra Rinse‬לחצן מגע‬
‫‪ 12‬קדם‪-‬כביסה )‪ (Prewash‬לחצן מגע‬
‫‪ 13‬הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬לחצן‬
‫‪ 4.2‬תצוגה‬
‫אזור הטמפרטורה‪:‬‬
‫מחוון טמפרטורה‬
‫מחוון מים קרים‬
‫מחוון נעילה לבטיחות ילדים‪.‬‬
‫מחוון התחלה מושהית‪.‬‬
‫מחוון 'מכסה נעול'‪.‬‬
‫המחוון הדיגיטלי יכול להראות‪:‬‬
‫• את משך התכנית )לדוגמה‬
‫•‬
‫את זמן ההשהיה )לדוגמה‬
‫•‬
‫את סיום המחזור )‬
‫•‬
‫קוד אזהרה )לדוגמה‬
‫(‪.‬‬
‫(‪.‬‬
‫(‪.‬‬
‫(‪.‬‬
‫מחוון עמודה לרמת 'ניהול זמן'‪.‬‬
‫מחוון משקל כביסה מירבי‪.‬‬
‫מחוון הוספת פריטים‪ .‬דולק בתחילתו של שלב הכביסה‪ ,‬כאשר‬
‫המשתמש יכול עדיין לעצור את המכונה ולהוסיף כבסים נוספים‪.‬‬
‫מחוון ניקוי תוף‪.‬‬
‫מחוון לילה )‪.(Night‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫מחוון 'השהיית השטיפה'‪.‬‬
‫אזור הסחיטה‪:‬‬
‫מחוון מהירות סחיטה‬
‫מחוון ' ללא סחיטה'‪ .‬שלב הסחיטה כבוי‪.‬‬
‫‪ .5‬חוגה ולחצנים‬
‫‪ 5.1‬מבוא‬
‫האפשרויות‪/‬הפעולות אינן‬
‫זמינות לבחירה בכל תכניות‬
‫הכביסה‪ .‬בדוק את התאימות בין‬
‫אפשרויות‪/‬פעולות לבין תכניות‬
‫כביסה שונות ב‪"-‬טבלת‬
‫התכניות"‪ .‬לעיתים הבחירה‬
‫באפשרות‪/‬פעולה מסוימת‬
‫מבטלת אחת אחרת‪ .‬במקרה כזה‬
‫המכונה לא תאפשר להגדיר יחד‬
‫את שתי האפשרויות‪/‬הפעולות‬
‫הלא‪-‬תואמות‪.‬‬
‫גע בלחצן זה שוב ושוב כדי‪:‬‬
‫• להגדיר את מהירות הסחיטה‪ .‬התצוגה‬
‫תראה רק את מהירויות הסחיטה הזמינות‬
‫עבור התכנית שנקבעה‪.‬‬
‫• אפשרויות סחיטה נוספותללא סחיטה )‪No‬‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫)‪(Rinse Hold‬‬
‫הסחיטה הסופית אינה מתבצעת‪ .‬המים‬
‫מהשטיפה האחרונה אינם מתנקזים החוצה‬
‫כדי למנוע התקמטות של הבד‪ .‬תכנית‬
‫הכביסה מסתיימת כאשר יש עדיין מים‬
‫בתוף‪.‬‬
‫‪ 5.2‬הפעלה‪/‬כיבוי )‪(On/Off‬‬
‫לחץ על לחצן זה למשך מספר שניות כדי‬
‫להפעיל או לכבות את המכונה‪ .‬שתי מנגינות‬
‫שונות נשמעות כאשר מדליקים או מכבים את‬
‫המכונה‪.‬‬
‫‪ .‬המכסה‬
‫התצוגה מראה את המחוון‬
‫יישאר נעול והתוף ימשיך להסתובב מדי‬
‫פעם כדי להפחית קמטים‪ .‬יש לנקז את‬
‫המים כדי לשחרר את נעילת המכסה‪.‬‬
‫אם תיגע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫מכיוון שהאפשרות 'מצב הכן' מכבה אוטומטית‬
‫את המכונה לאחר דקות אחדות כדי לחסוך‬
‫בצריכת האנרגיה‪ ,‬יתכן שיהיה עליך להפעיל‬
‫מחדש את המכונה‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬עיין בסעיף 'מצב הכן' בפרק‬
‫'שימוש יומיומי'‪.‬‬
‫‪ ,‬המכונה תבצע את שלב‬
‫‪(Pause‬‬
‫הסחיטה ותנקז את המים‪.‬‬
‫‪ 5.3‬טמפרטורה )‪(Temperature‬‬
‫בעת בחירה בתכנית כביסה‪ ,‬המכונה מציעה‬
‫אוטומטית טמפרטורת ברירת מחדל‪.‬‬
‫גע בלחצן זה שוב ושוב עד שערך הטמפרטורה‬
‫הרצוי יופיע בתצוגה‪.‬‬
‫כאשר התצוגה מראה את המחוונים‬
‫המכונה אינה מחממת את המים‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 5.4‬סחיטה )‪(Spin‬‬
‫כאשר אתה מגדיר תכנית‪ ,‬המכונה בוחרת‬
‫באופן אוטומטי את מהירות הסחיטה המירבית‬
‫המותרת‪ ,‬פרט לתכנית ‪ .Denim‬עם אפשרות זו‬
‫ניתן לשנות את ברירת המחדל של מהירות‬
‫הסחיטה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪(Spin‬‬
‫בחר באפשרות זו כדי לבטל את כל שלבי‬
‫הסחיטה‪ .‬המכונה תבצע רק את שלב‬
‫הניקוז של תכנית הכביסה שנבחרה‪ .‬הגדר‬
‫אפשרות זו לבדים עדינים במיוחד‪ .‬שלב‬
‫השטיפות משתמש בכמות גדולה יותר של‬
‫מים בחלק מתכניות הכביסה‬
‫הפעל את האפשרות עצירת השטיפה‬
‫המכונה תרוקן את המים‬
‫באופן אוטומטי לאחר כ‪18-‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫הפעל את האפשרות לילה )‪(Night‬‬
‫סחיטת הביניים והסחיטה הסופית לא‬
‫יתבצעו והתכנית תסתיים כאשר יש עדיין‬
‫מים בתוף‪ .‬מצב זה מסייע בהפחתת‬
‫קמטים‪.‬‬
‫‪ .‬המכסה‬
‫התצוגה מראה את המחוון‬
‫נשאר נעול‪ .‬התוף ימשיך להסתובב מדי‬
‫פעם כדי להפחית קמטים‪ .‬יש לנקז את‬
‫המים כדי לשחרר את נעילת המכסה‪.‬‬
‫מאחר שהתכנית שקטה מאד‪ ,‬היא מתאימה‬
‫לשימוש בלילה‪ ,‬כאשר תעריפי השימוש‬
‫בחשמל זולים יותר‪ .‬בתכניות מסוימות‬
‫השטיפות יבוצעו עם יותר מים‪.‬‬
‫עברית‬
‫אם תיגע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪(Pause‬‬
‫הניקוז‪.‬‬
‫‪ ,‬המכונה תבצע רק את שלב‬
‫המכונה תרוקן את המים‬
‫באופן אוטומטי לאחר כ‪18-‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫‪ 5.5‬קדם‪-‬כביסה )‪(Prewash‬‬
‫באפשרות זו ניתן להוסיף שלב של כביסה‬
‫מקדימה לתכנית הכביסה‪.‬‬
‫המחוון המתאים‪ ,‬שמעל ללחצן המגע‪ ,‬נדלק‬
‫ומאיר‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש באפשרות זו כדי להוסיף שלב‬
‫קדם‪-‬כביסה ב‪ 30°C-‬לפני שלב הכביסה‪.‬‬
‫אפשרות זו מומלצת לכביסה עם לכלוך‬
‫קשה‪ ,‬בפרט אם הכביסה מכילה חול‪ ,‬אבק‪,‬‬
‫בוץ וחלקיקים מוצקים אחרים‪.‬‬
‫אפשרויות אלה עשויות להאריך‬
‫את משך התכנית‪.‬‬
‫‪ 5.6‬כתמים )‪(Stain‬‬
‫גע בלחצן זה כדי להוסיף את שלב הכתמים‬
‫לתכנית מסוימת‪.‬‬
‫המחוון המתאים‪ ,‬שמעל ללחצן המגע‪ ,‬נדלק‬
‫ומאיר‪.‬‬
‫השתמש באפשרות זו לכביסה עם כתמים‬
‫קשים להסרה‪.‬‬
‫בעת הגדרת אפשרות זו‪ ,‬יש לשים את מסיר‬
‫הכתמים בתא‬
‫‪.‬‬
‫אפשרות זו מאריכה את משך‬
‫התכנית‪.‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה‬
‫בטמפרטורה הנמוכה מ‪.40°C-‬‬
‫‪ 5.7‬קבוע שטיפה נוספת )‪Extra‬‬
‫‪(Rinse‬‬
‫בעזרת אפשרות זו תוכל להוסיף שטיפות‬
‫אחדות‪ ,‬על פי תכנית הכביסה שנבחרה‪.‬‬
‫השתמש באפשרות זו לאנשים הסובלים‬
‫מאלרגיות לשאריות חומרי כביסה ובעלי עור‬
‫רגיש‪.‬‬
‫אפשרות זו מאריכה את משך‬
‫התכנית‪.‬‬
‫המחוון המתאים‪ ,‬שמעל ללחצן המגע‪ ,‬נדלק‬
‫ומאיר ‪ -‬וגם נשאר דולק באופן קבוע במשך‬
‫המחזורים הבאים כל עוד לא בוטלה אפשרות‬
‫זו‪.‬‬
‫‪ 5.8‬רכות פלוס )‪(Soft Plus‬‬
‫קבוע‬
‫הגדר אפשרות זו כדי להשיג פיזור אופטימלי‬
‫של המרכך ולשפר את רכות הבדים‪.‬‬
‫מומלץ כאשר משתמשים במרכך‪.‬‬
‫אפשרות זו מאריכה את משך‬
‫התכנית‪.‬‬
‫המחוון המתאים‪ ,‬שמעל ללחצן המגע‪ ,‬נדלק‬
‫ומאיר ‪ -‬וגם נשאר דולק באופן קבוע במשך‬
‫המחזורים הבאים כל עוד לא בוטלה אפשרות‬
‫זו‪.‬‬
‫‪ 5.9‬גיהוץ קל )‪(Easy Iron‬‬
‫המכונה שוטפת וסוחטת את הכביסה בעדינות‬
‫כדי למנוע קמטים‪.‬‬
‫המכונה מקטינה את מהירות הסחיטה‪,‬‬
‫משתמשת ביותר מים ומתאימה את משך‬
‫התכנית לסוג הכביסה‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי נדלק‪.‬‬
‫‪ 5.10‬התחלה מושהית )‪Delay‬‬
‫‪(Start‬‬
‫באמצעות אפשרות זו ניתן להשהות את תחילת‬
‫התכנית לשעה נוחה יותר‪.‬‬
‫גע בלחצן שוב ושוב כדי להגדיר את ההשהיה‬
‫הרצויה‪ .‬פרק הזמן עולה בקפיצות של שעה‬
‫אחת )‪ (1‬עד ‪ 20‬שעות לכל היותר‪.‬‬
‫ואת זמן‬
‫התצוגה תראה את המחוון‬
‫ההשהיה שנבחר‪ .‬לאחר שתיגע בלחצן התחלה‪/‬‬
‫‪ ,‬המכונה תחל‬
‫השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫בספירה לאחור והמכסה יהיה נעול‪.‬‬
‫‪ 5.11‬ניהול זמן )‪(Time Manager‬‬
‫בעזרת אפשרות זו ניתן לקצר את משך התכנית‬
‫בהתאם לכמות הכביסה ולדרגת הלכלוך‪.‬‬
‫בעת בחירה בתכנית כביסה‪ ,‬התצוגה מראה‬
‫את ברירת המחדל של משך הכביסה ו‪-‬‬
‫קווים‪.‬‬
‫גע בלחצן ניהול זמן )‪(Time Manager‬‬
‫כדי‬
‫לקצר את משך התכנית בהתאם לצרכים שלך‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫התצוגה מראה את התכנית החדשה ומספר‬
‫קווים שיקטן בהתאם לבחירה‪:‬‬
‫מחוון‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪Cottons Eco‬‬
‫‪Synthetics‬‬
‫מתאים לעומס כבסים מלא ברמת לכלוך‬
‫רגילה‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫המחזור הקצר ביותר ‪ -‬כדי לרענן כמות‬
‫קטנה של כביסה‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫ה‪-‬ניהול זמן )‪ (Time Manager‬זמין רק‬
‫לתכניות שבטבלה‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫מחזור מהיר לעומס כבסים מלא עם‬
‫לכלוך קל‪.‬‬
‫מחזור מהיר מאד לעומס כבסים קטן‬
‫יותר עם לכלוך קל )מומלץ ‪ -‬עד מחצית העומס‬
‫המלא(‪.‬‬
‫מחוון‬
‫‪ (1‬משך הזמן לכל התכניות כברירת מחדל‪.‬‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪Cottons Eco‬‬
‫‪Synthetics‬‬
‫‪(1‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ 5.12‬התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪(Pause‬‬
‫גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫כדי להפעיל את המכונה‪ ,‬להשהות את‬
‫פעולתה‪ ,‬או להפסיק תכנית הנמצאת בפעולה‪.‬‬
‫■‬
‫‪ .6‬תכניות‬
‫‪ 6.1‬טבלת תכניות‬
‫תכנית‬
‫טמפרטורת‬
‫ברירת מחדל‬
‫טווח‬
‫טמפרטורות‬
‫מהירות‬
‫הייחוס‬
‫לסחיטה‬
‫טווח‬
‫מהירות‬
‫סחיטה‬
‫]סל"ד [‬
‫העמסה‬
‫מירבית‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪C° 40‬‬
‫‪ - C° 90‬קר‬
‫‪ 1300‬סל"ד‬
‫)‪-1300‬‬
‫‪(400‬‬
‫‪ 7‬ק"ג‬
‫כותנה לבנה וצבעונית‪ .‬לכלוך רגיל ולכלוך כבד‪.‬‬
‫‪ 1300‬סל"ד‬
‫)‪(1300-400‬‬
‫‪ 7‬ק"ג‬
‫כותנה לבנה וכותנה בצבע עמיד‪ .‬לכלוך רגיל‪ .‬צריכת‬
‫האנרגיה יורדת ומשך תכנית הכביסה מתארך‪(1‬‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫פריטים סינתטיים או פריטים מאריגים מעורבים‪.‬‬
‫לכלוך רגיל‪.‬‬
‫‪Cottons Eco‬‬
‫‪C° 40‬‬
‫‪C - 40 °C° 60‬‬
‫‪Synthetics‬‬
‫‪C° 40‬‬
‫‪ - C° 60‬קר‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫)‪- 1200‬‬
‫‪(400‬‬
‫תיאור התכנית‬
‫)סוג הכביסה ורמת הלכלוך(‬
‫עברית‬
‫תיאור התכנית‬
‫)סוג הכביסה ורמת הלכלוך(‬
‫תכנית‬
‫טמפרטורת‬
‫ברירת מחדל‬
‫טווח‬
‫טמפרטורות‬
‫מהירות‬
‫הייחוס‬
‫לסחיטה‬
‫טווח‬
‫מהירות‬
‫סחיטה‬
‫]סל"ד [‬
‫העמסה‬
‫מירבית‬
‫‪Delicates‬‬
‫‪C° 30‬‬
‫‪ - 40°C‬קר‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫)‪-1200‬‬
‫‪(400‬‬
‫‪ 2‬ק"ג‬
‫פריטים מבדים עדינים כמו אריגים אקריליים‪,‬‬
‫ויסקוזה‪ ,‬ואריגים מעורבים המצריכים כביסה עדינה‬
‫יותר‪ .‬לכלוך רגיל‪.‬‬
‫‪Rapid 14min‬‬
‫‪ 800‬סל"ד‬
‫)‪(400 -800‬‬
‫‪ 1,5‬ק"ג‬
‫פריטים סינתטיים ופריטים מאריגים מעורבים‪.‬‬
‫פריטים בלכלוך קל ופריטים לרענון‪.‬‬
‫‪C° 30‬‬
‫‪Rinse‬‬
‫‪ 1300‬סל"ד‬
‫)‪-1300‬‬
‫‪(400‬‬
‫‪ 7‬ק"ג‬
‫לכל סוגי הבדים‪ ,‬מלבד פריטי צמר ואריגים עדינים‬
‫במיוחד‪ .‬תכנית לשטיפה וסחיטה של הכביסה‪.‬‬
‫ברירת המחדל היא מהירות הסחיטה לתכניות‬
‫כותנה‪ .‬הפחת את מהירות הסחיטה בהתאם לסוג‬
‫הכביסה‪ .‬לפי הצורך‪ ,‬הגדר את האפשרות שטיפה‬
‫נוספת )‪ (Extra Rinse‬כדי להוסיף שטיפות‪.‬‬
‫במהירות סחיטה נמוכה‪ ,‬המכונה מבצעת שטיפה‬
‫עדינה וסחיטה קצרה‪.‬‬
‫‪Spin/Drain‬‬
‫‪ 1300‬סל"ד‬
‫)‪1300‬‬
‫‪(400-‬‬
‫‪ 7‬ק"ג‬
‫כדי לסחוט את הכביסה וכדי לנקז את המים מהתוף‪.‬‬
‫לכל סוגי הבדים‪ ,‬מלבד פריטי צמר ואריגים עדינים‬
‫במיוחד‪.‬‬
‫‪ 1300 Anti-allergy‬סל"ד‬
‫)‪- 1300‬‬
‫‪C° 60‬‬
‫‪(400‬‬
‫‪ 7‬ק"ג‬
‫פריטי כותנה לבנים‪ .‬התכנית הזו מסירה מיקרו‪-‬‬
‫אורגניזמים הודות לשלב כביסה שבו הטמפרטורה‬
‫נשארת מעל ‪ 60°C‬למשך דקות אחדות‪ .‬שלב זה‬
‫מסייע בהסרת חיידקים‪ ,‬מיקרו‪-‬אורגניזמים‬
‫וחלקיקים‪ .‬שלב שטיפה נוסף מבטיח הסרה יעילה‬
‫של שאריות חומרי כביסה ורסיסי אבקנים‪/‬חלקיקים‬
‫אלרגניים‪ .‬בדרך זו הכביסה יעילה יותר‪.‬‬
‫‪Downing‬‬
‫‪Jackets‬‬
‫‪C° 40‬‬
‫‪ - C° 60‬קר‬
‫‪ 800‬סל"ד‬
‫)‪(400 - 800‬‬
‫‪ 2‬ק"ג‬
‫תכנית מיוחדת עבור מעיל פוך אחד‪ ,‬שמיכה‬
‫סינתטית אחת‪ ,‬פוך‪ ,‬כיסוי מיטה וכן הלאה‪.‬‬
‫‪Silk‬‬
‫‪C° 30‬‬
‫‪ 800‬סל"ד‬
‫)‪(400 - 800‬‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫תכנית מיוחדת עבור פריטי משי ופריטים מבדים‬
‫סינתטיים מעורבים‪.‬‬
‫‪Wool‬‬
‫‪C° 40‬‬
‫‪ - 40°C‬קר‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫)‪-1200‬‬
‫‪(400‬‬
‫‪ 1,5‬ק"ג‬
‫צמר לכביסה במכונה‪ ,‬צמר לכביסה ביד ואריגים‬
‫אחרים הנושאים את הסמל "לכביסה ביד"‪(2‬‬
‫‪Sport‬‬
‫‪C° 30‬‬
‫‪ - 40°C‬קר‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫)‪- 1200‬‬
‫‪(400‬‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫ביגוד ספורט מבדים מעורבים‪ .‬לכלוך קל או פריטים‬
‫לרענון‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫תכנית‬
‫טמפרטורת‬
‫ברירת מחדל‬
‫טווח‬
‫טמפרטורות‬
‫מהירות‬
‫הייחוס‬
‫לסחיטה‬
‫טווח‬
‫מהירות‬
‫סחיטה‬
‫]סל"ד [‬
‫העמסה‬
‫מירבית‬
‫‪Outdoor‬‬
‫‪C° 30‬‬
‫‪ - 40°C‬קר‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫)‪-1200‬‬
‫‪(400‬‬
‫‪ 2‬ק"ג‪(3‬‬
‫‪Denim‬‬
‫‪C° 30‬‬
‫‪ - 40°C‬קר‬
‫‪ 800‬סל"ד‬
‫)‪- 1200‬‬
‫‪(400‬‬
‫‪ 2‬ק"ג‬
‫תיאור התכנית‬
‫)סוג הכביסה ורמת הלכלוך(‬
‫אל תשתמש במרכך כביסה והקפד גם‬
‫שמיכל חומר הכביסה נקי ממשקעים‬
‫של שאריות מרכך‪.‬‬
‫‪ 1‬ק"ג‪(4‬‬
‫פריטי ספורט סינתטיים‪ .‬תכנית זו מיועדת לכבס‬
‫בעדינות בגדי ספורט‪-‬שטח מודרניים והיא מתאימה‬
‫גם לבגדי אימון‪ ,‬בגדי רכיבה‪ ,‬בגדי ריצה וכדומה‪.‬‬
‫עומס הכבסים המומלץ הוא ‪ 2‬ק"ג‪.‬‬
‫בדים עמידים למים‪ ,‬בדים עמידים‪-‬נושמים ובדים‬
‫דוחי‪-‬מים‪ .‬תכנית זו מתאימה גם לשימוש כמחזור‬
‫לחידוש התכונה של דחיית‪-‬מים‪ ,‬שמתאים במיוחד‬
‫לטיפול בבגדים עם ציפוי הידרופובי‪ .‬לביצוע המחזור‬
‫לחידוש התכונה של דחיית‪-‬מים‪ ,‬פעל כמתואר להלן‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫שפוך את חומר הכביסה בתא‬
‫שפוך חומר מיוחד לחידוש דחיית‪-‬מים בבדים אל‬
‫תא המיכל שמיועד בדרך כלל למרכך כביסה‬
‫הפחת את עומס הכבסים עד ‪ 1‬ק"ג‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫כדי לשפר עוד יותר את פעולת‬
‫החידוש של פריטים דוחי‪-‬מים‪ ,‬יש‬
‫לייבש את הכביסה במייבש באמצעות‬
‫הפעלת תכנית הייבוש ‪) Outdoor‬אם‬
‫תכנית זו קיימת ואם ההנחיות שעל‬
‫תווית הבגד מתירות ייבוש במייבש‬
‫כביסה(‪.‬‬
‫תכנית מיוחדת לביגוד דנים )ג'ינס( עם שלב כביסה‬
‫עדינה כדי לצמצם למינימום דהייה של הצבע וסימני‬
‫הכתמה‪ .‬לטיפול טוב יותר בכביסה‪ ,‬מומלץ למלא‬
‫עומס כבסים מופחת‪.‬‬
‫‪ (1‬תכנית חסכונית לכותנה‪ .‬התכנית הזו‪ ,‬ב‪ 60°C-‬בהעמסה של ‪ 7‬ק"ג היא תכנית הייחוס לנתונים‬
‫הרשומים על תווית האנרגיה‪ ,‬בהתאם לתקנת האיחוד האירופי ‪ EC/95/12‬ובמדידה על פי תקן ‪EN‬‬
‫‪ .60456/2005‬בחר בתכנית זו לתוצאות כביסה טובות תוך צמצום צריכת החשמל‪ .‬משך תכנית הכביסה‬
‫מתארך‪.‬‬
‫‪ (2‬במהלך מחזור זה התוף מסתובב באיטיות כדי להבטיח כביסה עדינה‪ .‬יתכן שייראה לך כאילו התוף‬
‫אינו מסתובב כלל או שאינו מסתובב כהלכה‪.‬‬
‫‪ (3‬תכנית כביסה‪.‬‬
‫‪ (4‬תכנית כביסה ושלב לעמידות במים‪.‬‬
‫עברית‬
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
(Prewash) ‫כביסה‬-‫קדם‬
(2
(Stain) ‫כתמים‬
(1
■
Spin
(Extra Rinse) ‫שטיפה נוספת‬
(Soft Plus) ‫רכות פלוס‬
■
‫תכנית‬
(Easy Iron) ‫גיהוץ קל‬
(Delay Start) ‫התחלה מושהית‬
‫תאימות אפשרויות לתכניות‬
(Time Manager) ‫ניהול זמן‬
13
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Delicates
■
■
■
Rapid
14min
■
■
■
Rinse
■
■
Spin/
Drain
■
■
■
■
Downing
Jackets
■
■
Silk
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Cottons
Cottons
Eco
Synthetics
Antiallergy
Wool
Sport
Outdoor
Denim
.‫זמנית‬-‫( אינן יכולות להיבחר בו‬Stain) ‫כתמים‬-‫( ו‬Prewash) ‫כביסה‬-‫( האפשרויות קדם‬1
.40°C-‫( אפשרות זו אינה זמינה בטמפרטורה הנמוכה מ‬2
‫‪14‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪ - Woolmark Apparel Care 6.2‬כחול‬
‫מחזור כביסת הצמר של המכונה נבדק ואושר על‬
‫ידי ‪ Woolmark Company‬לכביסה של בגדי‬
‫צמר עם תווית של "כביסה ביד" ובתנאי‬
‫שהבגדים מכובסים על פי הנחיות היצרן של‬
‫מכונת הכביסה‪ .‬כבס בהתאם להנחיות בתווית‬
‫הבגד לגבי ייבוש והוראות כביסה אחרות‪.‬‬
‫‪M1145‬‬
‫הסמל ‪ Woolmark‬הינו סמל מסחרי של הסמכה‬
‫במדינות רבות‪.‬‬
‫‪ .7‬הגדרות‬
‫‪ 7.1‬אותות קוליים‬
‫למכונה יש צלילי התרעה שונים‪ ,‬שפועלים‬
‫כאשר‪:‬‬
‫• אתה מפעיל את המכונה )מנגינה קצרה‬
‫מיוחדת(‪.‬‬
‫• אתה מפסיק את פעולת המכונה )מנגינה‬
‫קצרה מיוחדת(‪.‬‬
‫• אתה נוגע בלחצנים )צליל נקישה(‪.‬‬
‫• אתה מבצע בחירה לא חוקית )‪ 3‬צלילים‬
‫קצרים(‪.‬‬
‫• התכנית הושלמה )סדרה של צלילים במשך‬
‫כ‪ 2-‬דקות(‪.‬‬
‫• קיימת תקלה במכונה )סדרה של צלילים‬
‫קצרים במשך כ‪ 5-‬דקות(‪.‬‬
‫כדי לכבות‪/‬להפעיל את צלילי ההתרעה לאחר‬
‫בו זמנית‬
‫ו‪-‬‬
‫סיום התכנית‪ ,‬גע בלחצנים‬
‫למשך כ‪ 2-‬שניות‪ .‬התצוגה מראה ‪On/Off‬‬
‫אם מכבים את צלילי ההתראה‪,‬‬
‫הם ממשיכים לפעול במקרה של‬
‫תקלה במכונה‪.‬‬
‫‪ 7.2‬נעילה מפני ילדים )‪(Child Lock‬‬
‫בעזרת אפשרות זו ניתן למנוע מילדים לשחק‬
‫בלחיצי הבקרה‪.‬‬
‫כדי להפעיל‪/‬להפסיק אפשרות זו‪ ,‬לחץ לחיצה‬
‫ממושכת על הלחצן‬
‫יידלק‪/‬יכבה בתצוגה‪.‬‬
‫עד שהסימן‬
‫המכונה תמשיך באפשרות זו כברירת מחדל‬
‫לאחר שתכבה אותה‪.‬‬
‫יתכן שהפעולה 'נעילה מפני ילדים' לא תהיה‬
‫זמינה במשך מספר שניות לאחר הפעלת‬
‫המכונה‪.‬‬
‫‪ .8‬הכנה לשימוש ראשון‬
‫‪ .1‬ודא שהמתח החשמלי מחובר וזמין ושברז‬
‫המים פתוח‪.‬‬
‫‪ .2‬שפוך ‪ 2‬ליטרים של מים אל תוך תא חומרי‬
‫‪.‬‬
‫הניקוי שנושא את הסימן‬
‫פעולה זו תפעיל את מערכת הניקוז‪.‬‬
‫‪ .3‬שפוך כמות קטנה של חומר כביסה אל תוך‬
‫התא שנושא את הסימן‬
‫‪ .4‬הגדר והפעל תכנית לכותנה‪ ,‬בטמפרטורה‬
‫הגבוהה ביותר‪ ,‬ללא כביסה כלשהי בחלל‬
‫התוף‪.‬‬
‫פעולה זו תסיר לכלוך שעשוי להימצא על גבי‬
‫התוף והאגן‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .9‬שימוש יומיומי‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 9.1‬הפעלת המכונה‬
‫‪ .1‬חבר את תקע החשמל אל שקע חשמל‪.‬‬
‫‪ .2‬פתח את ברז המים‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬כדי‬
‫להפעיל את המכונה‪.‬‬
‫עברית‬
‫נשמעת מנגינה קצרה‪.‬‬
‫‪ 9.2‬העמסת הכבסים‬
‫‪ .1‬פתח את המכסה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן ‪.A‬‬
‫התוף נפתח אוטומטית‪.‬‬
‫‪ .3‬שים את הכביסה בתוף‪ ,‬כל פריט בנפרד‪.‬‬
‫‪ .4‬נער את הפריטים לפני הכנסתם למכונה‪.‬‬
‫הקפד שלא להכניס יותר מדי כביסה אל תוך‬
‫התוף‪.‬‬
‫‪ .5‬סגור את התוף ואת המכסה‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫לפני סגירת המכסה של המכונה‪,‬‬
‫ודא שסגרת היטב את התוף‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ 9.3‬תאים לחומרי הכביסה‪ .‬שימוש‬
‫בחומרי כביסה ותוספים‬
‫‪ .1‬מדידת כמות חומר הכביסה ומרכך כביסה‬
‫שמותאמים לכביסה במכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬הוסף את חומר הכביסה ומרכך הכביסה‬
‫לתאים המתאימים‪.‬‬
‫פעל תמיד בהתאם להוראות‬
‫שעל גבי אריזת אבקת הכביסה‪.‬‬
‫תא לחומרי כביסה לשלב‬
‫ההשריה‪.‬‬
‫הסימונים ‪ MAX‬מציינים את‬
‫הרמות המקסימליות של כמות‬
‫חומר הכביסה )אבקה או נוזל(‪.‬‬
‫כאשר אתה מפעיל תכנית לכביסה‬
‫עם כתם‪ ,‬הוסף חומר כביסה‬
‫)אבקה או נוזל(‪.‬‬
‫תא לחומרי כביסה לשלב הכביסה‪.‬‬
‫הסימונים ‪ MAX‬מציינים את‬
‫הרמות המקסימליות של כמות‬
‫חומר הכביסה )אבקה או נוזל(‪.‬‬
‫תא לתוספים נוזליים )מרכך בדים‪,‬‬
‫עמילן(‪.‬‬
‫הסימן ‪ M‬הוא המפלס המרבי‬
‫עבור התוספים הנוזליים‪.‬‬
‫מדף עבור אבקת כביסה או נוזל‬
‫כביסה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪ 9.4‬אבקת כביסה או נוזל כביסה‬
‫‪CLICK‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪CLICK‬‬
‫‪.3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מצב ‪ A‬לאבקת כביסה )הגדרת יצרן(‪.‬‬
‫מצב ‪ B‬לנוזל כביסה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪B‬‬
‫בעת שימוש בנוזל כביסה‪:‬‬
‫• אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים סמיכים או צמיגים‪.‬‬
‫• אין לשים יותר נוזל מהרמה המקסימלית‪.‬‬
‫‪ 9.5‬הגדרת תכנית‬
‫‪ 9.6‬התחלת תכנית‬
‫‪ .1‬סובב את חוגת התכניות כדי לבחור את‬
‫תכנית הכביסה הרצויה‪.‬‬
‫המחוון של הלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫כדי להתחיל את פעולת התכנית‪ .‬לא ניתן‬
‫להפעיל את התכנית כאשר המחוון של הלחצן‬
‫כבוי ואיננו מהבהב )למשל כאשר חוגת‬
‫התכניות מוצבת בכיוון לא נכון(‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי יפסיק להבהב ויישאר דולק‪.‬‬
‫התכנית מתחילה‪ ,‬המכסה נעול‪ .‬התצוגה מראה‬
‫יהבהב‪.‬‬
‫‪(Pause‬‬
‫התצוגה מראה את משך התכנית המשוער‪.‬‬
‫‪ .2‬לשינוי הטמפרטורה ו‪/‬או מהירות הסחיטה‪,‬‬
‫גע בלחצנים המתאימים‪.‬‬
‫‪ .3‬על פי הצורך‪ ,‬הגדר אפשרות אחת או‬
‫יותר‪ ,‬בנגיעה בלחצנים המתאימים‪.‬‬
‫המחוונים המתאימים יידלקו בתצוגה‬
‫והמידע הנמסר ישתנה בהתאם‪.‬‬
‫אם בחירה מסוימת איננה‬
‫אפשרית יישמע צליל התרעה‬
‫והתצוגה תראה‬
‫‪.‬‬
‫את המחוון‬
‫‪.‬‬
‫משאבת הניקוז עשויה לפעול‬
‫לזמן קצר לפני שהמכונה‬
‫מתמלאת מים‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ 9.7‬הפעלת תכנית עם התחלה‬
‫מושהית‬
‫‪ .1‬גע שוב ושוב בלחצן התחלה מושהית‬
‫)‪(Delay Start‬‬
‫עד שהתצוגה תראה את זמן‬
‫‪.‬‬
‫ההשהיה הרצוי‪ .‬המחוון בתצוגה מראה‬
‫‪ .2‬גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫‪ .‬מכסה המכונה ננעל ומופעלת הספירה‬
‫לאחור של ההתחלה המושהית‪ .‬התצוגה מראה‬
‫‪.‬‬
‫את המחוון‬
‫לאחר סיום הספירה לאחור‪ ,‬התכנית מתחילה‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫ביטול ההתחלה המושהית לאחר‬
‫שהחלה הספירה לאחור‬
‫כדי לבטל התחלה מושהית‪:‬‬
‫‪ .1‬גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫כדי להשהות את פעולת המכונה‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי יהבהב‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בלחצן התחלה מושהית )‪(Delay Start‬‬
‫שוב ושוב‪ ,‬עד שהתצוגה תראה‬
‫יכבה‪.‬‬
‫והמחוון‬
‫‪ .3‬גע שוב בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪(Pause‬‬
‫כדי שהתכנית תחל מייד‪.‬‬
‫שינוי ההתחלה המושהית לאחר‬
‫שהחלה הספירה לאחור‬
‫כדי לשנות התחלה מושהית‪:‬‬
‫‪ .1‬גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫כדי להשהות את פעולת המכונה‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי יהבהב‪.‬‬
‫‪ .2‬גע שוב ושוב בלחצן התחלה מושהית‬
‫עד שהתצוגה תראה את‬
‫)‪(Delay Start‬‬
‫זמן ההשהיה הרצוי‪.‬‬
‫‪ .3‬גע שוב בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫כדי להפעיל את הספירה‬
‫‪(Pause‬‬
‫החדשה לאחור‪.‬‬
‫‪ 9.8‬מערכת ‪ SensiCare‬לזיהוי‬
‫עומס הכבסים‬
‫לאחר הלחיצה על הלחצן התחלה‪/‬השהיה‬
‫)‪(Start/Pause‬‬
‫‪:‬‬
‫‪ .1‬מערכת ‪ SensiCare‬מתחילה בהערכת‬
‫משקל הכבסים כדי לחשב את משך‬
‫התכנית בפועל‪ .‬במהלך שלב זה‪ ,‬קווי‬
‫שמתחת לספרות השעון‬
‫'ניהול זמן'‬
‫מפעילים הנפשה פשוטה‪.‬‬
‫‪ .2‬לאחר כ ‪ 15-20‬דקות נעלמים קווי 'ניהול‬
‫הזמן' ומוצג משך המחזור החדש‪.‬‬
‫המכונה תתאים אוטומטית את משך‬
‫התכנית לעומס הכבסים במטרה להשיג‬
‫תוצאות כביסה מושלמות בזמן המינימלי‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫‪ 9.9‬הפסקת תכנית ושינוי אפשרויות‬
‫כאשר התכנית פועלת‪ ,‬ניתן לשנות רק חלק‬
‫מהאפשרויות‪:‬‬
‫‪ .1‬גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי יהבהב‪.‬‬
‫‪ .2‬שנה את האפשרויות‪ .‬המידע שנמסר‬
‫בתצוגה ישתנה בהתאם‪.‬‬
‫‪ .3‬גע שוב בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪(Pause‬‬
‫‪.‬‬
‫תכנית הכביסה תמשיך‪.‬‬
‫‪ 9.10‬ביטול תכנית שפועלת‬
‫‪ .1‬לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬כדי‬
‫לבטל את התכנית ולכבות את המכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ שוב על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪On/‬‬
‫‪ (Off‬כדי להפעיל את המכונה‪.‬‬
‫אם מערכת ‪ SensiCare‬סיימה‬
‫את פעולתה ומילוי המים כבר‬
‫החל‪ ,‬התכנית החדשה מתחילה‬
‫מבלי לחזור שוב על פעולת‬
‫מערכת ‪ .SensiCare‬המים‬
‫וחומרי הכביסה אינם מתנקזים‬
‫ומתרוקנים כדי למנוע בזבוז‪.‬‬
‫יש עוד דרך חלופית לביטול‪:‬‬
‫‪ .1‬סובב את כפתור הבורר לכיוון מצב "איפוס"‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬המתן שנייה אחת )‪ .(1‬התצוגה מראה‬
‫‪.‬‬
‫כעת תוכל לבחור בתכנית כביסה חדשה‪.‬‬
‫‪ 9.11‬פתיחת המכסה ‪ -‬הוספת‬
‫בגדים‬
‫אם הטמפרטורה ורמת המים‬
‫בתוף גבוהים מדי ו‪/‬או אם התוף‬
‫עדיין מסתובב‪ ,‬אל תפתח את‬
‫המכסה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫כאשר ישנה תכנית או התחלה מושהית פעילה‪,‬‬
‫מכסה המכונה יהיה נעול‪ .‬התצוגה מראה את‬
‫המחוון‬
‫‪.‬‬
‫‪ .1‬גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫‪.‬‬
‫בתצוגה‪ ,‬מחוון נעילת המכסה הרלוונטי יכבה‪.‬‬
‫‪ .2‬פתח את מכסה המכונה ואת דלתות התוף‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬הוסף או הסר פריטים‪.‬‬
‫סגור את דלת התוף ואת המכסה‪ .‬גע‬
‫בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫‪.‬‬
‫התכנית או ההתחלה המושהית יימשכו‪.‬‬
‫‪ 9.12‬סיום התכנית‬
‫כאשר התכנית מסתיימת‪ ,‬המכונה תכבה‬
‫אוטומטית‪ .‬האותות הקוליים יפעלו )אם הם‬
‫במצב מופעל(‪ .‬התצוגה מראה‬
‫המחוון של הלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪(Pause‬‬
‫יכבה‪.‬‬
‫נעילת המכסה תשתחרר והמחוון‬
‫יכבה‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬כדי‬
‫לכבות את המכונה‪.‬‬
‫בחלוף חמש דקות מסיום התכנית‪ ,‬התכונה‬
‫חיסכון באנרגיה תכבה אוטומטית את המכונה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לאחר שתפעיל בחזרה את‬
‫המכונה‪ ,‬התצוגה תראה את סיום‬
‫התכנית הקודמת‪ .‬סובב את‬
‫חוגת התכניות כדי לבחור מחזור‬
‫חדש‪.‬‬
‫הוצא את הכביסה מהמכונה‪.‬‬
‫ודא שהתוף ריק‪.‬‬
‫השאר את המכסה ואת מגירת מפזר חומרי‬
‫הכביסה במצב פתוח במקצת‪ ,‬למניעת‬
‫היווצרות עובש וריחות‪.‬‬
‫סגור את ברז המים‪.‬‬
‫‪ 9.13‬ניקוז המים החוצה לאחר סיום‬
‫המחזור‬
‫אם בחרת בתכנית או באפשרות שאינן‬
‫מרוקנות את המים בתום השטיפה האחרונה‪,‬‬
‫התכנית הושלמה‪ ,‬אבל‪:‬‬
‫•‬
‫אזור השעה מראה‬
‫את המכסה נעול‬
‫והתצוגה מראה‬
‫‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫התוף ימשיך להסתובב במרווחי זמן‬
‫קבועים כדי למנוע קמטים בכביסה‪.‬‬
‫המכסה נשאר נעול‪.‬‬
‫יש לנקז את המים כדי לפתוח את המכסה‪:‬‬
‫‪ .1‬לפי הצורך‪ ,‬גע בלחצן סחיטה )‪ (Spin‬כדי‬
‫להקטין את מהירות הסחיטה המוצעת על‬
‫ידי המכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪:(Pause‬‬
‫• אם בחרת בהגדרה עצירת השטיפה‬
‫‪ ,‬המכונה תנקז את‬
‫)‪(Rinse Hold‬‬
‫המים ותבצע סחיטה‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫• אם בחרת בהגדרה לילה )‪(Night‬‬
‫המכונה רק תנקז את המים‬
‫מחוון האפשרויות עצירת השטיפה )‪Rinse‬‬
‫ייעלם‪.‬‬
‫ו‪-‬לילה )‪(Night‬‬
‫‪(Hold‬‬
‫‪ .3‬לאחר שהסתיימה התכנית ומחוון נעילת‬
‫המכסה‬
‫המכסה‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪(On/Off‬‬
‫למשך מספר שניות כדי לכבות את‬
‫המכונה‪.‬‬
‫כבה‪ ,‬אפשר לפתוח את‬
‫‪ 9.14‬אפשרות מצב הכן‬
‫האפשרות 'מצב הכן' תכבה אוטומטית את‬
‫המכונה כדי לצמצם את צריכת האנרגיה‪,‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫אינך משתמש במכונה במשך ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬כדי‬
‫להפעיל את המכונה שוב‪.‬‬
‫‪ 5‬דקות לאחר סיום תכנית הכביסה‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬כדי‬
‫להפעיל את המכונה שוב‪.‬‬
‫התצוגה מראה את סיום התכנית האחרונה‪.‬‬
‫סובב את חוגת התכניות כדי לבחור מחזור‬
‫חדש‪.‬‬
‫אם החוגה מופנית לכיוון המצב "איפוס"‬
‫המכונה תכבה אוטומטית לאחר ‪ 30‬שניות‪.‬‬
‫אם אתה מגדיר תכנית או‬
‫אפשרות שבסיומן נותרים מים‬
‫בתוף‪ ,‬פעולת 'מצב הכן' אינה‬
‫מכבה את המכונה‪ ,‬כדי להזכיר‬
‫לך שעליך לנקז את המים‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫עברית‬
‫‪ .10‬עצות וטיפים‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 10.1‬העמסת כבסים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הפרד את הכבסים לקבוצות‪ :‬לבנים‪,‬‬
‫צבעוניים‪ ,‬סינתטיים‪ ,‬עדינים‪ ,‬צמר‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות הכביסה שעל תוויות‬
‫הכביסה‪.‬‬
‫אין לכבס יחדיו פריטים לבנים וצבעוניים‪.‬‬
‫ישנם פריטים צבעוניים שעלולים להוריד‬
‫צבע בכביסה הראשונה‪ .‬מומלץ לכבס אותם‬
‫בנפרד בפעמים הראשונות‪.‬‬
‫הפוך מבחוץ פנימה את הצד הגלוי של‬
‫בגדים מרובי שכבות‪ ,‬בגדי צמר ופריטים‬
‫עם הדפס‪.‬‬
‫בצע טיפול‪-‬מוקדם בכתמים קשים‪.‬‬
‫שטוף כתמים קשים בתכשיר ניקוי מיוחד‪.‬‬
‫היזהר כשאתה מטפל בווילונות‪ .‬שלוף את‬
‫הווים והכנס את הווילונות לשקית כביסה‬
‫או לציפית‪.‬‬
‫אל תכבס כבסים ללא תפרי שוליים או שיש‬
‫בהם חתכים‪ .‬אם אתה מכבס פריטים קטנים‬
‫ו‪/‬או עדינים‪ ,‬הכנס אותם לשקית כביסה‬
‫)חזיות עם חיזוקי מתכת‪ ,‬חגורות‪ ,‬טייטס‪,‬‬
‫שרוכים‪ ,‬סרטים וכו'(‪.‬‬
‫כמות קטנה של כבסים עלולה לגרום‬
‫לבעיות איזון בשלב הסחיטה‪ ,‬שיגרמו‬
‫לרטט מופרז במכונה‪ .‬במקרה כזה‪:‬‬
‫‪ .a‬הפסק את התכנית ופתח את הדלת‬
‫)עיין בפרק "שימוש יומיומי"(;‬
‫‪ .b‬פזר את הכביסה מחדש באופן ידני כך‬
‫שהפריטים ינוחו בפיזור אחיד באגן‬
‫המכונה;‬
‫‪ .c‬לחץ על הלחצן התחלה‪/‬השהיה‬
‫)‪ .(Start/Pause‬שלב הסחיטה יימשך‪.‬‬
‫כפתר ציפיות‪ ,‬רכוס רוכסנים והדק ווים‬
‫ולחצניות‪ .‬קשור חגורות‪ ,‬חבלים‪ ,‬שרוכים‪,‬‬
‫סרטים וכל פריטים משוחררים אחרים‪.‬‬
‫רוקן את הכיסים ופרוס פריטים מקופלים‪.‬‬
‫‪ 10.2‬כתמים עקשים‬
‫לעיתים מים וחומרי כביסה אינם מספיקים כדי‬
‫להסיר כתמים מסוימים‪.‬‬
‫מומלץ לטפל בכתמים הללו במסיר כתמים‬
‫לפני שתכניס את הפריטים אל תוך המכונה‪.‬‬
‫ניתן להשתמש במסירי כתמים מיוחדים‪.‬‬
‫השתמש במסיר הכתמים המיוחד עבור סוג‬
‫הכתם והבד‪.‬‬
‫‪ 10.3‬חומרי כביסה ותוספים אחרים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השתמש אך ורק בחומרי כביסה ובתוספים‬
‫אשר יוצרו במיוחד עבור מכונות כביסה‪:‬‬
‫– אבקות כביסה לכל סוגי האריגים‪,‬‬
‫מלבד אריגים עדינים‪ .‬ללבנים ולחיטוי‬
‫כביסה ‪ -‬העדף אבקות כביסה‬
‫שמכילות מלבין‪.‬‬
‫– נוזלי כביסה‪ ,‬בעדיפות לתכניות כביסה‬
‫בטמפרטורה נמוכה )‪ 60°C‬מקס‪(.‬‬
‫עבור כל סוגי האריגים‪ ,‬או מיוחדים‬
‫עבור פריטי צמר בלבד‪.‬‬
‫אין לערבב סוגים שונים של חומרי כביסה‪.‬‬
‫לשמירה על הסביבה‪ ,‬אין להשתמש בחומר‬
‫כביסה בכמות גדולה מהמומלץ‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות שעל גבי אריזת‬
‫חומר הכביסה או התוספים האחרים‪ ,‬מבלי‬
‫(‪.‬‬
‫לחרוג מהרמה המירבית שצוינה )‬
‫השתמש בחומרי הכביסה המומלצים לסוג‬
‫ולצבע הבד‪ ,‬לטמפרטורת התכנית ולרמת‬
‫הלכלוך‪.‬‬
‫‪ 10.4‬עצות אקולוגיות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫קבע תכנית ללא שלב השריה עבור כבסים‬
‫עם לכלוך רגיל‪.‬‬
‫הפעל תמיד תכנית כביסה כאשר המכונה‬
‫מלאה עד למקסימום המותר‪.‬‬
‫אם אתה מבצע טיפול‪-‬מקדים בכתמים או‬
‫משתמש במסיר כתמים‪ ,‬הגדר תכנית עם‬
‫טמפרטורה נמוכה‪.‬‬
‫לשימוש בכמות המתאימה של אבקת‬
‫כביסה‪ ,‬בדוק את רמת קשיות המים בצנרת‬
‫הביתית‪ .‬עיין ב‪"-‬קשיות המים"‪.‬‬
‫‪ 10.5‬קשיות המים‬
‫אם קשיות המים באזור מגוריך גבוהה או‬
‫בינונית‪ ,‬מומלץ להוסיף מרכך מים למכונת‬
‫הכביסה‪ .‬באזורים בהם המים רכים אין צורך‬
‫במרכך מים‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫לבירור קשיות המים באזורך‪ ,‬צור קשר עם‬
‫רשות המים המקומית‪.‬‬
‫השתמש בכמות הנכונה של מרכך מים‪ .‬פעל‬
‫בהתאם להוראות שעל גבי אריזת המוצר‪.‬‬
‫‪ .11‬שמירה וניקוי‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫עיין בפרק על ניקוי התוף‪.‬‬
‫‪ 11.1‬ניקוי חיצוני‬
‫‪ 11.4‬ניקוי התוף‬
‫נקה את המכונה אך ורק במים פושרים ובסבון‬
‫עדין‪ .‬ייבש לגמרי את כל המשטחים‪.‬‬
‫בדוק את התוף לעיתים קרובות כדי למנוע‬
‫משקעים בלתי רצויים‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אין להשתמש באלכוהול‪,‬‬
‫בממיסים או בכימיקלים‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אל תנקה את משטחי המתכת‬
‫בחומר ניקוי המבוסס על כלור‪.‬‬
‫‪ 11.2‬הורדת אבנית )‪(Descaling‬‬
‫אם קושי המים באזור מגוריך‬
‫גבוה או בינוני‪ ,‬מומלץ להוסיף‬
‫תכשיר לריכוך מים למכונת‬
‫הכביסה‪.‬‬
‫בדוק את התוף לעיתים קרובות לחיפוש‬
‫אבנית‪.‬‬
‫חומרי כביסה רגילים מכילים כבר חומרים‬
‫לריכוך המים‪ ,‬אך אנו ממליצים להפעיל מדי‬
‫פעם מחזור כביסה עם תוף ריק ועם חומר נגד‬
‫אבנית‪.‬‬
‫פעל תמיד בהתאם להוראות‬
‫שעל גבי אריזת המוצר‪.‬‬
‫‪ 11.3‬כביסת תחזוקה‬
‫שימוש חוזר וממושך בתכניות בטמפרטורה‬
‫נמוכה עלול לגרום להיווצרות משקעים של‬
‫חומרי כביסה‪ ,‬שאריות מוך ורובד חיידקים‬
‫בתוך התוף ואגן המכונה‪ .‬הדבר עלול לגרום‬
‫לריח רע ולצמיחת עובש‪ .‬כדי להעלים את‬
‫המשקעים הללו ולנקות את החלק הפנימי של‬
‫המכונה‪ ,‬הפעל כביסת תחזוקה לעיתים קרובות‬
‫)לפחות פעם בחודש(‪.‬‬
‫משקעי חלודה בתוף עלולים להיווצר בגלל‬
‫גופים זרים שמחלידים בתוך הכבסים או בגלל‬
‫מי ברז המכילים ברזל‬
‫נקה את התוף במוצרים ייעודיים לפלדת אל‪-‬‬
‫חלד‪.‬‬
‫פעל תמיד בהתאם להוראות‬
‫שעל גבי אריזת המוצר‪.‬‬
‫אין לנקות את התוף בחומרים‬
‫חומציים נגד אבנית‪ ,‬בחומרים‬
‫שוחקים שמכילים כלור או ברזל‪,‬‬
‫או באמצעות צמר פלדה‪.‬‬
‫לניקוי יסודי‪:‬‬
‫‪ .1‬הוצא את הכביסה מתוף המכונה‪.‬‬
‫‪ Cottons‬בטמפרטורה‬
‫‪ .2‬הפעל תכנית‬
‫הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫‪ .3‬הוסף כמות קטנה של אבקת כביסה אל‬
‫תוך התוף הריק‪ ,‬כדי לשטוף ולהסיר כל‬
‫משקעים אפשריים‪.‬‬
‫מפעם לפעם‪ ,‬התצוגה עשויה‬
‫להציג בסיום מחזור את הסמל‬
‫‪ :‬זוהי המלצה לביצוע "ניקוי‬
‫תוף"‪ .‬לאחר שיסתיים ניקוי‬
‫התוף‪ ,‬ייעלם הסמל‪.‬‬
‫‪ 11.5‬אטם המכסה‬
‫בדוק את האטם באופן קבוע‪ .‬נקה אותו בעת‬
‫הצורך באמצעות קרם אמוניה מבלי לשרוט את‬
‫פני השטח של האטם‪,‬‬
‫פעל תמיד בהתאם להוראות‬
‫שעל גבי אריזת המוצר‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ 11.6‬ניקוי של מפזר אבקת הכביסה‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 11.7‬ניקוי מסנן הניקוז‬
‫בדוק מעת לעת את משאבת הניקוז לוודא‬
‫שהיא נקייה‪.‬‬
‫נקה את משאבת הניקוז אם‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫המכונה לא מנקזת את המים‪.‬‬
‫התוף אינו מסתובב‪.‬‬
‫המכונה משמיעה רעש יוצא דופן בגלל‬
‫חסימה של משאבת הניקוז‪.‬‬
‫•‬
‫התצוגה תראה את קוד האזהרה‬
‫אזהרה!‬
‫• נתק את תקע החשמל משקע‬
‫החשמל‪.‬‬
‫• אל תשלוף את המסנן כאשר‬
‫המכונה פועל‪.‬‬
‫• אין לנקות את המשאבה אם‬
‫המים במכונה חמים‪ .‬המתן‬
‫עד שהמים יתקררו‪.‬‬
‫הקפד להחזיק תמיד בקרבתך סמרטוט כדי‬
‫לנגב את המים שיישפכו בעת הסרת המסנן‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫לניקוי המשאבה‪ ,‬פעל כמתואר להלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫עברית‬
‫‪ 11.8‬ניקוי צינור הכניסה ומסנן השסתום‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪O‬‬
‫‪90‬‬
‫‪ 11.9‬ניקוז חרום‬
‫אם המכונה אינה מצליחה לנקז את המים‪ ,‬בצע‬
‫את אותו ההליך‪ ,‬שמתואר בסעיף 'ניקוי‬
‫משאבת הניקוז'‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬נקה את‬
‫המשאבה‪.‬‬
‫כאשר אתה מנקז את המים בהליך ניקוז חירום‪,‬‬
‫עליך להפעיל שוב את מערכת הניקוז‪:‬‬
‫‪ .1‬שים ‪ 2‬ליטרים של מים בתא השטיפה‬
‫הראשי של מחלק אבקת הכביסה‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את התכנית לניקוז המים‪.‬‬
‫‪ 11.10‬אמצעי זהירות בזמן קרה‬
‫אם המכונה מותקנת באזור שבו הטמפרטורה‬
‫עלולה לרדת עד ל‪ 0°C-‬ואף מתחת לרמה זו‪,‬‬
‫נקז את המים הנותרים מצינור כניסת המים‬
‫וממשאבת הניקוז‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫נתק את תקע החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫סגור את ברז המים‪.‬‬
‫הכנס את שני קצות צינור הכניסה אל תוך‬
‫מיכל והנח למים לזרום אל מחוץ לצינור‪.‬‬
‫רוקן את משאבת הניקוז‪ .‬ראה הליך ניקוז‬
‫חירום‪.‬‬
‫כאשר משאבת הניקוז ריקה‪ ,‬התקן מחדש‬
‫את צינור הכניסה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫ודא שהטמפרטורה גבוהה‬
‫מ‪ 0°C-‬לפני שתשתמש שוב‬
‫במכונה‪.‬‬
‫היצרן אינו אחראי לנזקים‬
‫שייגרמו תוצאה מטמפרטורה‬
‫נמוכה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪ .12‬ערכי צריכה‬
‫הערכים המוצהרים הושגו בתנאי מעבדה בהתאם לתקנים הרלוונטיים‪ .‬הנתונים‬
‫עשויים להשתנות בעקבות גורמים שונים‪ :‬הכמות והסוג של פריטי הכביסה‬
‫וטמפרטורת הסביבה‪ .‬לחץ המים‪ ,‬מתח הרשת החשמלית וטמפרטורת המים‬
‫בכניסתם עשויים גם הם להשפיע על משך תכנית הכביסה‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים במפרטים הטכניים ללא הודעה מוקדמת‪ ,‬כדי לשפר את איכותו של‬
‫המוצר‪.‬‬
‫במהלך תכנית הכביסה‪ ,‬הפעולה ‪ Prosense‬יכולה לשנות ולהתאים את משך‬
‫הכביסה ואת ערכי צריכת המים והחשמל‪ .‬לפרטים נוספים‪ ,‬ראה סעיף 'פעולת‬
‫‪ 'Prosense‬בפרק 'שימוש יומיומי'‪.‬‬
‫עומס‬
‫)ק"ג(‬
‫תכניות‬
‫צריכת אנרגיה צריכת מים‬
‫)ליטרים(‬
‫)קוט"ש(‬
‫משך התכנית‬
‫בקירוב‬
‫)דקות(‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪60°C‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1,56‬‬
‫‪81‬‬
‫‪230‬‬
‫תכנית חסכונית לכותנה ב‪(160°C-‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0,96‬‬
‫‪48‬‬
‫‪275‬‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1,08‬‬
‫‪81‬‬
‫‪210‬‬
‫‪Synthetics‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,57‬‬
‫‪48‬‬
‫‪135‬‬
‫‪Delicates‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,50‬‬
‫‪49‬‬
‫‪95‬‬
‫‪1,5‬‬
‫‪0,19‬‬
‫‪39‬‬
‫‪70‬‬
‫‪Wool‬‬
‫‪30°C‬‬
‫היא תכנית הייחוס‬
‫‪" (1‬תכנית חסכונית לכותנה" ב‪ 60°C-‬בהעמסה של ‪ 7‬ק"ג ועם האפשרות‬
‫לנתונים שמופיעים על תווית האנרגיה‪ ,‬בהתאם לתקנת האיחוד האירופי ‪ EC/95/12‬ובמדידה על פי תקן‬
‫‪.EN 60456/2005‬‬
‫מצב 'כבוי' )וואט(‬
‫‪0.30‬‬
‫מצב 'נותר מופעל' )וואט(‬
‫‪0.30‬‬
‫המידע המובא בתרשים לעיל מותאם להנחיות היישום ‪ 1015/2010‬של תקנת נציבות האיחוד‬
‫האירופי ‪2009/125/EC‬‬
‫‪ .13‬איתור תקלות‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ 13.1‬מבוא‬
‫המכשיר לא מתחיל לפעול או שהוא נעצר במהלך הפעולה‪.‬‬
‫נסה תחילה למצוא פתרון לבעיה )ראה טבלה(‪ .‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור קשר עם מרכז השירות‬
‫המורשה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כבה את המכונה לפני ביצוע בדיקה כלשהי‪.‬‬
‫במקרה של בעיות רציניות‪ ,‬יישמע אות קולי‪ ,‬יוצג קוד ההתראה והלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪(Pause‬‬
‫עשוי להבהב ברציפות‪:‬‬
‫‪ -‬אספקת החשמל אינה יציבה‪ .‬המתן עד שאספקת החשמל תתייצב‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ אין תקשורת בין הרכיבים האלקטרוניים של המכונה‪ .‬כבה אותה והפעל אותה מחדש‪.‬‬‫התכנית לא הסתיימה באופן תקין או שהמכונה הפסיקה את פעולתה מוקדם מדי‪ .‬אם קוד‬
‫השגיאה מופיע שוב‪ ,‬צור קשר עם מרכז השירות המורשה‪.‬‬
‫•‬
‫ ההתקן נגד‪-‬הצפה פועל‪ .‬נתק את המכונה וסגור את ברז המים‪ .‬צור קשר עם מרכז‬‫השירות המורשה‪.‬‬
‫‪ -‬המכונה אינה מתמלאת במים כהלכה‪ .‬לאחר הבדיקה המתאימה‪ ,‬הפעל שוב את‬
‫•‬
‫‪ .‬המכונה תנסה לחדש את‬
‫המכונה בלחיצה על הלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫הפעלת המחזור‪ .‬אם השגיאה נותרה בעינה‪ ,‬קוד האזהרה יופיע מחדש‪.‬‬
‫•‬
‫‪ -‬המכשיר אינו מנקז את המים‪.‬‬
‫•‬
‫‪ -‬מכסה המכונה פתוח או שאינו סגור כראוי‪ .‬בדוק את המכסה!‬
‫‪ 13.2‬כשלים אפשריים‬
‫בעיה‬
‫פעולת התכנית אינה‬
‫מתחילה‪.‬‬
‫פתרון אפשרי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא כי התקע החשמלי מחובר לשקע המתח‪.‬‬
‫ודא כי דלת התוף והמכסה של המכונה סגורים‪.‬‬
‫ודא שאין נתיך שרוף בתיבת נתיכי החשמל‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫ודא שנגעת בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫אם בחרת התחלה מושהית‪ ,‬בטל אותה או המתן לסיום הספירה‬
‫לאחור‪.‬‬
‫כבה את הפונקציה של נעילה מפני ילדים‪ ,‬אם היא פועלת‪.‬‬
‫בדוק שהכפתור מכוון אל התכנית שנבחרה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שברז המים פתוח‪.‬‬
‫ודא שלחץ המים אינו נמוך מדי‪ .‬לקבלת מידע זה פנה אל רשות‬
‫המים המקומית‪.‬‬
‫ודא שברז המים אינו חסום‪.‬‬
‫ודא שאין בצינור הכניסה פיתולים‪ ,‬פגמים או עיוותים‪.‬‬
‫ודא שצינור כניסת המים מחובר כהלכה‪.‬‬
‫ודא שהמסנן של צינור כניסת המים ומסנן השסתום אינם‬
‫חסומים‪ .‬ראה 'טיפול וניקוי'‪.‬‬
‫•‬
‫ודא שצינור הניקוז נמצא במקום המתאים‪ .‬ייתכן שהצינור‬
‫ממוקם נמוך מדי‪ .‬ראה סעיף "הוראות התקנה"‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫המכונה אינה מתמלאת‬
‫במים כהלכה‪.‬‬
‫המכונה מתמלאת במים‬
‫ומתנקזת מיד‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫בעיה‬
‫פתרון אפשרי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שכל חלקי הברז אינם חסומים‪.‬‬
‫ודא שאין בצינור הניקוז פיתולים או עיוותים‪.‬‬
‫ודא שמסנן הניקוז אינו חסום‪ .‬נקה את המסנן‪ ,‬אם יש צורך‪ .‬ראה‬
‫"טיפול וניקוי"‪.‬‬
‫ודא שצינור הניקוז מחובר כהלכה‪.‬‬
‫בחר בתכנית הניקוז אם בחרת תכנית ללא שלב ניקוז‪.‬‬
‫בחר בתכנית הניקוז אם בחרת תכנית שמסתיימת עם מים‬
‫שנשארים באגן‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בחר תכנית סחיטה‪.‬‬
‫ודא שמסנן הניקוז אינו חסום‪ .‬נקה את המסנן‪ ,‬אם יש צורך‪ .‬ראה‬
‫"טיפול וניקוי"‪.‬‬
‫מקם ידנית את הפריטים באגן והתחל מחזור סחיטה נוסף‪ .‬ייתכן‬
‫שהסיבה לבעיה היא בעיות איזון‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שהחיבורים של צינורות המים הדוקים ושאין דליפת מים‪.‬‬
‫ודא שאין נזקים בצינור כניסת המים ובצינור הניקוז‪.‬‬
‫ודא שאתה משתמש בחומרי ניקוי מתאימים ובכמות המתאימה‬
‫שלהם‪.‬‬
‫•‬
‫ודא שתכנית הכביסה שנבחרה היא תכנית שבסיומה נותרים‬
‫מים במכונה‪.‬‬
‫ודא שתכנית הכביסה נגמרה‪.‬‬
‫אם יש מים בתוף‪ ,‬בחר בתכנית סחיטה או ניקוז‪.‬‬
‫ודא שהמכונה מקבלת זרם חשמלי‪.‬‬
‫יתכן שהסיבה לבעיה זו היא כשל במכונה‪ .‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות המורשה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שהמכונה מאוזנת‪ .‬ראה סעיף "הוראות התקנה"‪.‬‬
‫ודא שכל ברגי האריזה ו‪/‬או המשלוח הוסרו‪ .‬ראה סעיף "הוראות‬
‫התקנה"‪.‬‬
‫הוסף כבסים לתוף‪ .‬ייתכן שהעומס קטן מדי‪.‬‬
‫•‬
‫מערכת ‪ SensiCare System‬יכולה לשנות ולהתאים את משך‬
‫התכנית על פי סוג הכביסה וגודלו של עומס הכביסה‪ .‬ראה‬
‫סעיף "זיהוי עומס הכבסים עם ‪ "SensiCare System‬בפרק‬
‫"שימוש יומיומי"‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הוסף אבקת כביסה או השתמש בחומר ניקוי אחר‪.‬‬
‫השתמש במוצרים מתאימים להסרת כתמים עקשים לפני‬
‫הכביסה‪.‬‬
‫ודא שבחרת בטמפרטורה המתאימה‪.‬‬
‫הפחת את עומס הכבסים‪.‬‬
‫יותר מדי קצף בתוף‬
‫במהלך מחזור הכביסה‪.‬‬
‫•‬
‫הפחת את כמות חומר הכביסה‪.‬‬
‫לאחר שלב הכביסה‪,‬‬
‫נותרים מעט משקעים של‬
‫חומר כביסה במגירת‬
‫המפזר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שמחיצת חומרי הניקוי נמצאת במקום המתאים‪.‬‬
‫ודא שהשתמשת במפזר חומרי הכביסה בהתאם להנחיות‬
‫שבמדריך למשתמש‪.‬‬
‫המכונה לא מנקזת את‬
‫המים‪.‬‬
‫שלב הסחיטה לא פועל או‬
‫שמחזור הכביסה נמשך‬
‫יותר זמן מהרגיל‪.‬‬
‫יש מים על הרצפה‪.‬‬
‫לא ניתן לפתוח את מכסה‬
‫המכונה‪.‬‬
‫המכונה משמיעה רעשים‬
‫לא רגילים ורועדת בחוזקה‪.‬‬
‫משך התכנית מתארך או‬
‫מתקצר במהלך פעולת‬
‫התכנית‪.‬‬
‫תוצאות הכביסה אינן‬
‫משביעות רצון‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫עברית‬
‫לאחר הבדיקה‪ ,‬הפעל את המכונה‪ .‬התכנית תמשיך את פעולתה מהנקודה בה הופסקה‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור קשר עם מרכז השירות המורשה‪.‬‬
‫אם התצוגה מראה קודי אזעקה אחרים‪ ,‬כבה את המכונה והפעל אותה מחדש‪ .‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור‬
‫קשר עם מרכז השירות המורשה‪.‬‬
‫‪ .14‬נתונים טכניים‬
‫מידות‬
‫רוחב ‪ /‬גובה ‪ /‬עומק ‪ /‬עומק‬
‫כולל‬
‫‪ 400‬מ"מ‪ 890 /‬מ"מ‪ 600 /‬מ"מ‪600 /‬‬
‫מ"מ‬
‫חיבור לחשמל‬
‫מתח חשמלי‬
‫הספק כולל‬
‫נתיך‬
‫תדירות‬
‫‪ 230‬וולט‬
‫‪ 2,200‬וואט‬
‫‪ 10‬אמפר‬
‫‪ 50‬הרץ‬
‫רמת ההגנה מפני חדירת חלקיקים מוצקים ולחות‬
‫מובטחת על ידי כיסוי המגן‪ ,‬למעט מקומות שבהם‬
‫לציוד במתח נמוך אין הגנה מפני לחות‬
‫לחץ אספקת מים‬
‫מינימום‬
‫מקסימום‬
‫פריטי כותנה )‪(Cotton‬‬
‫דרגת יעילות אנרגיה‬
‫מהירות סחיטה‬
‫‪ 0.5‬אטמ' )‪(0.05 MPa‬‬
‫‪ 8‬אטמ' )‪(0.8 MPa‬‬
‫מים קרים‬
‫אספקת מים‪(1‬‬
‫העמסה מירבית‬
‫‪IPX4‬‬
‫‪ 7‬ק"ג‬
‫‪+++A‬‬
‫מקסימום‬
‫‪ (1‬חבר את צינור הזנת המים לברז עם תבריג ''‪.3/4‬‬
‫‪ 1300‬סל"ד‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪ .15‬מדריך מקוצר‬
‫‪ 15.1‬שימוש יומיומי‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫חבר את תקע החשמל אל שקע חשמל‪.‬‬
‫פתח את ברז המים‪.‬‬
‫העמס כבסים במכונה‪.‬‬
‫שפוך את חומר הכביסה ואת שאר חומרי‬
‫הטיפול לתוך התאים המתאימים במגירת‬
‫חומרי הכביסה‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪(On/Off‬‬
‫כדי להפעיל את המכונה‪ .‬סובב את חוגת‬
‫התכניות כדי לבחור את התכנית הרצויה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2‬הגדר את האפשרויות המבוקשות בעזרת‬
‫לחצני המגע המתאימים )‪ .(1‬כדי להפעיל‬
‫את התכנית‪ ,‬גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה‬
‫)‪.(Start/Pause‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪ .3‬המכונה מתחילה לפעול‪.‬‬
‫בסיומה של התכנית‪ ,‬הוצא את הכבסים‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬כדי‬
‫לכבות את המכונה‪.‬‬
‫‪ 15.2‬ניקוי מסנן משאבת הניקוז‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫נקה את המסנן בקביעות ‪ -‬במיוחד אם מופיע‬
‫בתצוגה קוד האזהרה‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫עברית‬
‫‪ 15.3‬תכניות‬
‫תכניות‬
‫‪Cottons‬‬
‫תיאור המוצר‬
‫כמות כביסה‬
‫‪ 7‬ק"ג‬
‫כותנה לבנה וצבעונית‪.‬‬
‫‪ 7‬ק"ג‬
‫כותנה לבנה וצבעונית‪ .‬תכניות סטנדרטיות עבור‬
‫ערכי צריכת החשמל של 'תווית האנרגיה'‪.‬‬
‫‪Synthetics‬‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫פריטים סינתטיים או פריטים מאריגים מעורבים‪.‬‬
‫‪Delicates‬‬
‫‪ 2‬ק"ג‬
‫בדים עדינים כגון פריטים מבדים אקריליים‪,‬‬
‫ויסקוזה או פוליאסטר‪.‬‬
‫‪Cottons Eco‬‬
‫‪Rapid 14min‬‬
‫אריגים סינתטיים ומעורבים‪ .‬פריטים בלכלוך קל‬
‫ובגדים לריענון‪.‬‬
‫‪ 1,5‬ק"ג‬
‫‪Rinse‬‬
‫‪ 7‬ק"ג‬
‫לכל סוגי הבדים‪ ,‬מלבד פריטי צמר ואריגים‬
‫עדינים במיוחד‪ .‬תכנית לשטיפה וסחיטה‪.‬‬
‫‪Spin/Drain‬‬
‫‪ 7‬ק"ג‬
‫לכל סוגי הבדים‪ ,‬מלבד פריטי צמר ואריגים‬
‫עדינים במיוחד‪ .‬תכנית לסחיטה ולניקוז המים‪.‬‬
‫‪ 7‬ק"ג‬
‫פריטי כותנה לבנה‪ .‬תכנית זו מסייעת להסיר‬
‫חיידקים‪.‬‬
‫‪ 2‬ק"ג‬
‫שמיכת יחיד סיתנטית‪ ,‬בגדים מרופדים‪ ,‬שמיכות‬
‫פוך‪ ,‬מעילי פלומה‪.‬‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫תכנית מיוחדת לפריטי משי ופריטים מבדים‬
‫סינתטיים מעורבים‪.‬‬
‫‪Anti-allergy‬‬
‫‪Downing Jackets‬‬
‫‪Silk‬‬
‫‪Wool‬‬
‫‪Sport‬‬
‫‪Outdoor‬‬
‫‪Denim‬‬
‫צמר המתאים לכביסה במכונה‪ ,‬צמר לכביסה ביד‬
‫ובדים עדינים‪.‬‬
‫‪ 1,5‬ק"ג‬
‫ביגוד ספורט‪.‬‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫‪ 2‬ק"ג‪(1‬‬
‫בגדי ספורט‪-‬שטח מודרניים‪.‬‬
‫‪ 1‬ק"ג‪(2‬‬
‫בגדי ג'ינס‪.‬‬
‫‪ 2‬ק"ג‬
‫‪ (1‬תכנית כביסה‪.‬‬
‫‪ (2‬תכנית כביסה ושלב לעמידות במים‪.‬‬
‫‪ .16‬הגנת הסביבה‬
‫‪.‬‬
‫מחזר את החומרים הנושאים את הסמל‬
‫השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור‬
‫מתאימים‪ .‬סייע להגן על הסביבה ולשמור על‬
‫הבריאות ותרום למחזור פסולת ממכשירים‬
‫חשמליים ואלקטרוניים‪ .‬אל תשליך מכשירים‬
‫הנושאים את הסמל לפסולת הביתית‪ .‬החזר‬
‫את את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך‬
‫או פנה לרשות העירונית שלך‪.‬‬
‫*‬
‫‪29‬‬
www.electrolux.com
30
‫עברית‬
‫‪31‬‬
192919150-A-402019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement