Electrolux EW6T4272I Упутство за коришћење

Electrolux EW6T4272I Упутство за коришћење
EW6T4272I
SR
Машина за прање рубља
Упутство за употребу
2
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ................................................................ 3
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.............................................................................5
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................. 6
4. ОПИС ПРОИЗВОДА..........................................................................................8
5. КОМАНДНА ТАБЛА...........................................................................................9
6. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД...................................................................11
7. ПРОГРАМИ......................................................................................................13
8. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 18
9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 19
10. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА........................................................................ 19
11. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................24
12. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................25
13. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ.......................................................................... 28
14. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 29
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 32
16. ВОДИЧ ЗА БРЗИ ПОЧЕТАК........................................................................33
17. ЛИСТ СА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРОИЗВОДУ У ВЕЗИ СА
РЕГУЛАТИВОМ E.U. 1369/2017.........................................................................34
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
СРПСКИ
Задржано право измена.
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и
особе са веома тешким и сложеним
инвалидитетом, треба држати даље од уређаја,
осим ако су под сталним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Детерџенте држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су његова врата отворена.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– кухиње за особље у продавницама,
канцеларијама и другим радним окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима
резиденцијалног типа;
– простори за комунално коришћење у стамбеним
блоковима или у перионицама са машинама за
веш.
Не прекорачујте максималну количину веша од 7 кг
(погледајте одељак „Табела програма“).
Радни притисак воде на месту где вода улази из
излазног прикључка мора бити између 0,5 bar (0,05
MPa) и 8 bar (0,8 MPa).
Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити
заклоњени тепихом, простирком или било каквом
подном облогом.
Уређај треба да се повеже на довод воде помоћу
новог комплета приложених црева или другог
новог комплета црева испорученог од стране
овлашћеног сервисног центра.
Старо црево се не сме поново користити.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.
Не чистите уређај распршивачима воде нити
паром под високим притиском.
Уређај очистите влажном крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
СРПСКИ
5
јастучиће за чишћење, раствараче или металне
предмете.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
•
Инсталација мора да се
обави у складу са важећим
националним прописима.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу и
завртње за транспорт укључујући
гумени затварач са пластичним
одстојником.
Држите транзитне завртње на
безбедном месту. Ако ће уређај у
будућности бити премештан,
завртњи морају бити монтирани да
би се блокирао бубањ и тако
спречила унутрашња оштећења.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
0 °C или где је изложен временским
условима.
Област пода на којој ће уређај бити
монтиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је правилно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.
Немојте да инсталирате уређај
директно изнад одвода на поду.
Не прскајте воду по уређају и не
излажите га прекомерној
влажности.
Уређај немојте инсталирати на
месту на коме поклопац уређаја не
може до краја да се отвори.
Немојте да стављате затворену
посуду за прикупљање воде која
можда цури испод уређаја.
Обратите се Овлашћеном
сервисном центру како бисте
проверили који прибор може да се
користи.
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
главно напајање и кабл за
напајање. Уколико струјни кабл
треба да се замени, то треба да
обави наш овлашћени сервисни
центар.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
2.3 Прикључивање воде
•
•
Немојте оштетити црева за воду.
Пре прикључења на нове цеви, или
цеви које нису коришћене дуже
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
време, или где је вршена поправка
или монтирани нови уређаји
(водомери, итд.), пустите воду да
истече док не буде чиста и бистра.
Уверите се да не постоји видљиво
цурење воде током и након прве
употребе уређаја.
Немојте да користите продужно
црево уколико је доводно црево
прекратко. Обратите се
овлашћеном сервисном центру да
бисте заменили доводно црево.
Приликом отпакивања уређаја,
могуће је да потекне вода из
одводног црева. Ово може да се
деси због тестирања уређаја водом
у фабрици.
Одводно црево можете да
продужите максимално за 400 cm.
Обратите се овлашћеном
сервисном центру за друго одводно
црево и продужетак.
Водите рачуна да постоји приступ
славини након инсталације.
2.4 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
Поштујте упутства о безбедности са
паковања детерџента.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
•
•
Не перите тканине које су јако
запрљане уљем, масноћом или
масним супстанцама. Оне могу
оштетити гумене делове машине за
прање веша. Такве тканине прво
оперите ручно па их тек онда
убаците у машину за прање веша.
Проверите да ли сте извадили све
металне предмете из веша.
2.5 Услуга
•
•
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
•
Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.
Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).
СРПСКИ
3.1 Распакивање и позиционирање
1.
2.
1
2
2
1
2
3.
1
4.
Препоручујемо вам да сачувате паковање и завртње за
транспорт када дође тренутак да померите уређај.
Правилно подесите уређај како бисте спречили вибрације, буку и померање
апарата током рада.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте стављати картон, дрво или сличне материјале испод
ножица уређаја да бисте подесили ниво.
7
8
www.electrolux.com
3.2 Доводно црево
Прибор испоручен са уређајем може се
разликовати у зависности од модела.
0.3-10 bar
3/4”
3/4”
90
FI
SE
NO
DK
1/2”
3/4”
Уверите се да нема
оштећења на цревима и
да нема цурења на
спојницама. Немојте да
користите
продужно
црево уколико је доводно
црево
прекратко.
Обратите се овлашћеном
сервисном центру ради
замене доводног црева.
O
3.3 Одвођење воде
min.600 mm
max.1000 mm
Одводно црево треба да остане на висини не мањој од 600 mm и не већој од 1.000
mm.
Одводно црево можете да продужите максимално за 4.000 mm. Обратите се
овлашћеном сервисном центру за друго одводно црево и продужетак.
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Специјалне функције
Ваша нова машина за прање веша
испуњава све модерне захтеве за
ефикасно прање веша уз ниску
потрошњу воде, енергије и детерџента
уз негу за тканине.
СРПСКИ
•
Захваљујући опцији Меко плус,
омекшивач тканина се равномерно
распоређује по вешу у уређају и
дубоко продире у влакна тканине
како би се добила савршена
мекоћа.
•
Систем SensiCare аутоматски
подешава трајање програма према
количини веша у бубњу како би се
постигли савршени резултати
прања за најкраће могуће време.
4.2 Приказ уређаја
1
1
2
3
4
5
6
2
3
6
Командна табла
Поклопац
Ручица поклопца
Филтер одводне пумпе
Ногице за нивелисање уређаја
Плочица са техничким
карактеристикама
4
5
5. КОМАНДНА ТАБЛА
5.1 Опис командне табле
1
2
11
1 Бирач програма
2 Дисплеј
10
9
8
3
7
4
5
6
3 Одложени старт сензорско дугме
9
10
www.electrolux.com
4 Управљање временом сензорско
дугме
5 Старт/пауза сензорско дугме
6 Меко плус сензорско дугме
7 Додатно испирање сензорско
•
•
Опција Без центрифуге
Опција Задржавање испирања
•
Ноћни циклус опција
10 Укључено/Искључено тастер
11 Температура сензорско дугме
дугме
8 Претпрање сензорско дугме
9 Центрифуга сензорско дугме за
смањење брзине
5.2 Дисплеј
A
G
B
C
F
D
E
A
Индикатор закључаног поклопца.
B
Индикатор одложеног старта.
C
Дигитални индикатор може да прикаже:
• Трајање програма (нпр.
).
•
Време одлагања (нпр.
•
Крај циклуса (
•
Кôд упозорења (нпр.
).
).
).
D
Индикатор нивоа траке функције управљања време‐
ном.
E
Индикатор чишћења бубња.
F
Индикатор блокаде за безбедност деце.
G
Индикатор додавања веша. Светли на почетку фазе
прања, док корисник и даље може да паузира рад
уређаја и дода још веша.
СРПСКИ
11
6. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД
6.1 Увод
Опције/функције нису
доступне са свим
програмима прања.
Проверите
компатибилност између
опција/функција и
програма прања у „Табели
програма“. Једна опција/
функција може да
искључује другу, у том
случају уређај вам неће
омогућити да подесите
некомпатибилне опције/
функције.
•
Без центрифуге . Одговарајући
индикатор почиње да светли.
Изаберите ову опцију да бисте
деактивирали све фазе
центрифуге. Уређај извршава само
фазу испуштања воде за изабрани
програм прања. Ова опција је
намењена веома осетљивим
тканинама. Фаза испирања користи
више воде за неке програме прања
•
Задржавање испирања
.
Одговарајући индикатор почиње да
светли.
Последња центрифуга се не
извршава. Машина не испушта
воду од последњег испирања да би
се спречило гужвање веша.
Програм прања се завршава се са
водом у бубњу.
Поклопац остаје забрављен а
бубањ се уједначено окреће да би
се смањило гужвање. Морате да
испустите воду да бисте га
откључали.
Ако додирнете дугме Старт/пауза
6.2 Укључено/Искључено
Притисните на ово дугме неколико
секунди да бисте укључили или
искључили уређаја. Оглашавају се две
различите мелодије док се уређај
укључује или искључује.
Пошто Режим приправности
аутоматски деактивира уређај након
неколико минута како би се смањила
потрошња енергије, можда ћете
морати поново да активирате уређај.
Више информација потражите у
одељку Режим приправности у
поглављу Свакодневна употреба.
6.3 Температура
Када изаберете програм прања, уређај
аутоматски предлаже подразумевану
температуру.
Индикатор Хладно = хладна вода.
Пали се индикатор подешене
температуре.
6.4 Центрифуга
Када подесите програм, уређај
аутоматски бира максималну
дозвољену брзину центрифуге, осим
за програм Denim.
Додатне опције центрифуге:
, уређај извршава фазу
центрифуге и испушта воду.
•
Ноћни циклус
. Одговарајући
индикатор почиње да светли.
Прелазна и коначна фаза
центрифуге се потискују и програм
се завршава са водом у бубњу. Ово
помаже да се смањи гужвање.
Поклопац остаје закључан. Бубањ
се нормално окреће да би се
умањило гужвање. Морате да
испустите воду да бисте га
откључали.
Пошто је програм врло тих, погодан
је за употребу у ноћним сатима
када је на снази јефтинија тарифа
за електричну енергију. У неким
програмима испирања се обављају
са више воде.
Ако додирнете дугме Старт/пауза
, уређај извршава само фазу
испуштања воде.
Уређај аутоматски испушта
воду након приближно 18
сати.
12
www.electrolux.com
6.5 Претпрање
6.8 Одложени старт
Овом опцијом можете додати фазу
претпрања неком програму прања.
Помоћу ове опције можете да
одложите покретање програма за
погодније време.
Одговарајући индикатор светли.
•
Користите ову опцију да бисте
додали фазу претпрања на 30 °C
пре фазе прања.
Ова опција се препоручује за јако
запрљан веш, нарочито ако он
садржи песак, прашину, блато и
друге чврсте честице.
Ове опције могу да
продуже трајање
програма.
6.6 Трајно Додатно испирање
Са овом опцијом можете да додате
неколико испирања у складу са
изабраним програмом прања.
Користите ову опцију за људе који су
алергични на остатке детерџента и
имају осетљиву кожу.
Ова опција продужава
трајање програма.
Одговарајући индикатор изнад
додирног дугмета светли и такође
остаје стално укључен током следећих
циклуса док се ова опција не
деактивира.
6.7 Трајно Меко плус
Подесите ову опцију да бисте
оптимизовали расподелу омекшивача
тканина и побољшали мекоћу тканина.
Препоручује се када користите
омекшивач тканина.
Ова опција продужава
трајање програма.
Одговарајући индикатор изнад
додирног дугмета светли и такође
остаје стално укључен током следећих
циклуса док се ова опција не
деактивира.
Узастопно додирујте дугме да бисте
подесили жељено одлагање. Време се
продужава у корацима од по једног
сата до 20 сати.
На дисплеју се приказује индикатор
и одабрано време одлагања. Након
што додирнете дугме Старт/пауза
,
уређај започиње са одбројавањем и
поклопац се закључава.
6.9 Управљање временом
Са овом опцијом можете да скратите
трајање програма у зависности од
количине веша и степена
запрљаности.
Након што подесите програм прања,
на дисплеју се приказује његово
аутоматски подешено трајање и црте
.
Додирните дугме Управљање
временом
да бисте скратили
трајање програма у складу са вашим
потребама. Дисплеј приказује ново
трајање програма и број црта се у
складу с тим смањује:
погодно за максималну количину
нормално запрљаног веша.
брзи циклус за максималну
количину благо запрљаног веша.
веома брзи циклус за мању
количину благо запрљаног веша
(препоручује се највише половина од
максималне количине).
најкраћи циклус за освежавање
малих количина веша.
Опција Управљање временом
расположива је само са програмима
који се налазе у табели.
13
■
■
■
Cottons Eco
Synthetics
индикатор
Cottons
1)
Synthetics
Cottons
индикатор
Cottons Eco
СРПСКИ
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Подразумевано трајање за све програ‐
ме.
■
■
■
■
6.10 Старт/пауза
Додирните дугме Старт/пауза
да
бисте покренули или паузирали уређај
или прекинули програм који се
извршава.
7. ПРОГРАМИ
7.1 Графикон програма
Програм
Подразуме‐
вана темпе‐
ратура
Распон тем‐
пературе
Рефе‐
Maкси
рентне
мална
брзина
ко‐
центри‐
личин
фуге
а ве‐
Опсег бр‐ ша за
зине цен‐ прање
трифуге
[o/min]
Cottons
40 °C
90 °C - Хлад‐
но
1200 о/min 7 kg
(1200400)
Бели памук и обојени памук. Нормално и
веома запрљан веш.
1200 о/min 7 kg
(1200400)
Бели и шарени памук постојаних боја.
Нормалан степен запрљаности. Потрошња
енергије се смањује и време програма пра‐
ња је продужено, што осигурава добре ре‐
зултате прања.
1200 о/min 3 kg
(1200 400)
Синтетика или веш од различитих мате‐
ријала. Нормалан степен запрљаности.
Cottons Eco1)
40 °C
60 °C - 40 °C
Synthetics
40 °C
60 °C - Хлад‐
но
Опис програма
(Тип веша за прање и ниво запрљано‐
сти)
14
www.electrolux.com
Програм
Подразуме‐
вана темпе‐
ратура
Распон тем‐
пературе
Рефе‐
Maкси
рентне
мална
брзина
ко‐
центри‐
личин
фуге
а ве‐
Опсег бр‐ ша за
зине цен‐ прање
трифуге
[o/min]
Delicates
30 °C
40 °C - Хлад‐
но
1200 о/min 2 kg
(1200400)
Осетљиве тканине као што су акрил, ви‐
скоза и тканине од мешовитих материја‐
ла које захтевају нежније прање. Норма‐
лан степен запрљаности.
Rapid 14min
800 о/min
(800- 400)
Рубље од синтетике и мешаних матери‐
јала. Веш који је благо упрљан и веш који
се освежава.
1,5 kg
30 °C
Опис програма
(Тип веша за прање и ниво запрљано‐
сти)
Rinse
1200 о/min 7 kg
(1200400)
Све тканине, изузев вунених и веома
осетљивих тканина. Програм за испира‐
ње и центрифугирање веша. Фабрички
подешена брзина центрифуге је она која се
користи за програме за памук. Смањите бр‐
зину центрифуге тако да одговара врсти
веша. Ако је неопходно, подесите опцију
Додатно испирање за додатна испирања.
При ниској брзини центрифуге уређај врши
нежно испирање и скраћује центрифугира‐
ње.
Spin/Drain
1200 о/min 7 kg
(1200
-400)
За центрифугирање веша и за испуштање
воде из бубња. Све тканине изузев вуне‐
них и осетљивих материјала.
Anti-allergy
60 °C
1200 о/min 7 kg
(1200 400)
Ствари од белог памука. Овај програм
уништава микроорганизме захваљујући
прању на температури која се одржава из‐
над 60 °C неколико минута. Ово помаже у
уклањању клица, бактерија, микрооргани‐
зама и честица. Додатак испарења заједно
са додатном фазом испирања обезбеђује
правилно уклањање остатака детерџента и
полена/алергена, што га чини погодним за
нежну и осетљиву кожу.
Baby
40 °C
40 °C - Хлад‐
но
1200 о/min 2 kg
(1200 400)
Циклус за осетљив веш погодан за одећу
за бебе. Висок ниво воде и нежни покрети
током фате прања штите боје и влакна.
Silk
30 °C
800 о/min 1 kg
(800 - 400)
Специјални програм за свилу и мешани
синтетички веш.
СРПСКИ
15
Програм
Подразуме‐
вана темпе‐
ратура
Распон тем‐
пературе
Рефе‐
Maкси
рентне
мална
брзина
ко‐
центри‐
личин
фуге
а ве‐
Опсег бр‐ ша за
зине цен‐ прање
трифуге
[o/min]
Опис програма
(Тип веша за прање и ниво запрљано‐
сти)
Wool
40 °C
40 °C - Хлад‐
но
1200 о/min 1,5 kg
(1200400)
Вуна која може да се пере у машини, ву‐
на која има ознаку да је само за ручно
прање и друге тканине са ознаком за негу
„ручно прање“.2).
Sport
30 °C
40 °C - Хлад‐
но
1200 о/min 3 kg
(1200 400)
Спортска одећа од мешовитих тканина.
Благо запрљан веш или веш који се осве‐
жава.
16
www.electrolux.com
Програм
Подразуме‐
вана темпе‐
ратура
Распон тем‐
пературе
Рефе‐
Maкси
рентне
мална
брзина
ко‐
центри‐
личин
фуге
а ве‐
Опсег бр‐ ша за
зине цен‐ прање
трифуге
[o/min]
Outdoor
30 °C
40 °C - Хлад‐
но
1200 о/min 2 kg3)
(12001 kg4)
400)
Опис програма
(Тип веша за прање и ниво запрљано‐
сти)
Не користите омекшивач ткани‐
на и уверите се да нема остата‐
ка омекшивача у дозатору де‐
терџента.
Синтетичка спортска одећа. Овај програм
је намењен за нежно прање модерне
спортске одеће, а такође је погодан за
спортску одећу за теретану, вожњу бици‐
кла или џогирање и слично. Препоручена
количина веша је 2 кг.
Водоотпорне, водоотпорне тканине које
пропуштају ваздух и водоодбојне ткани‐
не. Овај програм може се користити као ци‐
клус за обнављање својства водоотпорно‐
сти одеће и посебно је прилагођен за тре‐
тирање одеће са хидрофобним слојем. За
обављање циклуса за обнављање својства
водоотпорности одеће, поступите на сле‐
дећи начин:
•
•
•
Сипајте детерџент у преграду
.
Сипајте посебно средство која обнавља
својство водоотпорности тканина у пре‐
граду омекшивача у фиоци .
Смањите количину веша на 1 кг.
Да бисте додатно побољшали
дејство средства за обнављање
својства водоотпорности одеће,
одећу осушите у машини за су‐
шење веша тако што ћете под‐
есити програм за сушење на
Outdoor (ако је доступан и ако
ознака на одећи дозвољава ма‐
шинско сушење).
СРПСКИ
Програм
Подразуме‐
вана темпе‐
ратура
Распон тем‐
пературе
Рефе‐
Maкси
рентне
мална
брзина
ко‐
центри‐
личин
фуге
а ве‐
Опсег бр‐ ша за
зине цен‐ прање
трифуге
[o/min]
Denim
30 °C
40 °C - Хлад‐
но
800 о/min
(1200 400)
2 kg
17
Опис програма
(Тип веша за прање и ниво запрљано‐
сти)
Специјални програм за одећу од џинса
са благом фазом прања како би се на
најмању меру свео губитак боја и озна‐
ка. За бољу негу препоручује се мања ко‐
личина веша.
1) Стандардни програми за вредности потрошње у енергетском разреду. Према
регулативи 1061/2010, ови програми се називају и „Стандардни програм за памук на
60 °C“ и „Стандардни програм за памук на 40 °C“. То су најефикаснији програми када
је реч о комбинованој потрошњи енергије и воде за прање памучног веша нормалне
запрљаности.
Температура воде у фази прања може да се разликује од температуре ко‐
ја је наведена за изабрани програм.
2) Током овог циклуса бубањ се полако окреће како би обезбедио нежно прање. Може
да изгледа као да се бубањ не окреће или као да се не окреће правилно, али је то
нормално за овај програм.
3) Програм прања.
4) Програм прања и фаза обнављања водоотпорности.
Компатибилност програмских опција
Програм
■
■
■
■
■
■
Synthetics
■
■
■
■
Delicates
■
■
■
■
■
■
■
Rinse
■
■
■
Spin/Drain
■
■
■
■
■
■
■
■
Cottons
Cottons Eco
Rapid 14min
Anti-allergy
Baby
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
18
www.electrolux.com
Програм
Silk
■
■
■
Wool
■
■
■
Sport
■
■
■
Outdoor
■
■
■
Denim
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
7.2 Woolmark Apparel Care - Плава
Циклус прања вуне у овој машини је
одобрила компанија The Woolmark
Company за прање одевних предмета
који садрже вуну означених етикетом
„ручно прање“ уколико се одевни пред‐
мети перу према упутствима које је из‐
дао произвођач ове машине за прање
веша. Пратите начин одржавања на ети‐
кети веша за сушење и остала упутства
за веш. M1145
Симбол Woolmark је ознака сертифика‐
та у многим земљама.
8. ПОДЕШАВАЊА
8.1 Звучни сигнали
Овај уређај има различите звучне
сигнале који се активирају када:
•
Укључите уређај (посебан кратак
звук).
• Искључите уређај (посебан кратак
звук).
• Додирујете дугмад (клик).
• Направите погрешан избор (3
кратка звука).
• По завршетку програма (звучне
секвенце у трајању око два минута).
• Дође до квара уређаја (кратке
звучне секвенце у трајању око пет
минута).
Да бисте деактивирали/активирали
звучне сигнале када је програм
завршен, истовремено додирујте
и
током 2 секунде.
дугмад
Дисплеј приказује On/Off
Ако деактивирате звучне
сигнале, они ће наставити
да раде уколико дође до
квара на уређају.
8.2 Блокада за безбедност
деце
Помоћу ове опције можете спречити
да се деца играју са командном
таблом.
Да бисте активирали/деактивирали
ову опцију, држите притиснутим дугме
све док се
на дисплеју.
не укључи/искључи
Уређај задржава избор ове опције као
подразумеване након што га
искључите.
Функција „Блокада за безбедност
деце“ можда неће бити доступна
СРПСКИ
19
неколико секунди након укључивања
уређаја.
9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
1. Уверите се да је електрична
енергија доступна и да је славина
одврнута.
2. Сипајте два литра воде у одељак
за детерџент са ознаком
.
Овим се активира систем за одвод.
3. Сипајте малу количину детерџента
у одељак са ознаком
4. Подесите и започните програм за
памук при највишој температури
без веша у бубњу.
Ово уклања сву могућу прљавштину из
бубња.
.
10. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Бубањ се отвара аутоматски.
3. Ставите веш у бубањ, комад по
комад.
4. Протресите веш пре него што га
ставите у уређај.
Проверите да нисте ставили превише
веша у бубањ.
5. Затворите бубањ и поклопац.
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
10.1 Активирање уређаја
1. Утакните мрежни утикач у зидну
утичницу.
2. Одврните славину за воду.
3. Притисните дугме Укључено/
Искључено да бисте активирали
уређај.
Чује се кратак звук.
ОПРЕЗ
Пре него што затворите
поклопац уређаја,
проверите да ли сте добро
затворили бубањ.
10.2 Убацивање веша
10.3 Преграде за детерџент.
Употреба детерџента и
адитива
1. Отворите поклопац уређаја.
2. Притисните дугме A.
A
1. За наведену машину за прање
измерите количину детерџента и
омекшивача тканина.
2. Ставите детерџент и омекшивач
веша у одговарајуће преграде.
Увек се придржавајте
упутстава која се налазе
на паковању производа
детерџента.
20
www.electrolux.com
Преграда за детерџент у
фази претпрања.
Ознаке МАКС су максимал‐
ни нивои количине детер‐
џента (прашкастог или
течног).
Преграда за детерџент у
фази прања.
Ознаке МАКС су максимал‐
ни нивои количине детер‐
џента (прашкастог или
течног).
Преграда за течне адитиве
(омекшивач, штирак).
Ознака M је максимални ни‐
во за количину течних ади‐
тива.
Клапна за прашак или течни
детерџент.
10.4 Течни детерџент или
детерџент у праху
Када користите течни
детерџент додајте га
помоћу лопте за дозирање
(испоручује произвођач
детерџента). Ставите
лопту за дозирање унутар
бубња веш машине, преко
одевних предмета.
CLICK
1.
2.
A
СРПСКИ
21
CLICK
3.
4.
• Положај A за детерџент у прашку (фабричко подешавање).
• Положај B за течни детерџент.
B
Када користите течни детерџент:
• Немојте користити желатинасте или густе течне детерџенте.
• Немојте стављати више од максималног нивоа.
• Не подешавајте функцију одложеног старта.
10.5 Подешавање програма
1. Окрените бирач програма да бисте
изабрали жељени програм прања.
Индикатор дугмета Старт/пауза
трепери.
Дисплеј показује индикативно трајање
програма.
2. Да бисте променили температуру
и/или брзину центрифуге,
додирните одговарајућу дугмад.
3. Ако желите, подесите једну или
више опција додирујући
одговарајућу дугмад. У складу са
тим одговарајући индикатори на
дисплеју почињу да светле и
мењају се приказане информације.
Ако избор није могућ чује
се звучни сигнал и дисплеј
приказује
.
10.6 Покретање програма
Додирните дугме Старт/пауза
да
бисте покренули програм. Програм
није могуће стартовати кад је
индикатор дугмета угашен и не
трепери (нпр. бирач програма је на
погрешном положају).
Одговарајући индикатор опције
престаје да трепери и остаје укључен.
Програм се покреће. а поклопац је
закључан. На дисплеју се приказује
индикатор
.
Одводна пумпа може
кратко да ради пре него
што се уређај напуни
водом.
10.7 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Узастопно додирујте дугме
Одложени старт
док се на дисплеју
не прикаже жељено време одлагања.
На дисплеју индикатор приказује
.
2. Додирните дугме Старт/пауза
.
Поклопац уређаја се закључава и
започиње одбројавање до одложеног
старта. На дисплеју се приказује
индикатор
.
Када се одбројавање заврши, програм
се аутоматски покреће.
Отказивање одложеног
старта након што је
одбројавање започело
Да бисте отказали одложени старт:
22
www.electrolux.com
1. Додирните дугме Старт/пауза
да бисте паузирали рад уређаја.
Одговарајући индикатор трепери.
2. Узастопно додирујте дугме
Одложени старт
док се на
дисплеју не прикаже
и индикатор
се не угаси.
3. Поново додирните дугме Старт/
пауза
да бисте одмах
покренули програм.
Промена одложеног старта
након започињања
одбројавања
Да бисте променили одложени старт:
1. Додирните дугме Старт/пауза
да бисте паузирали рад уређаја.
Одговарајући индикатор трепери.
2. Узастопно додирујте дугме
Одложени старт
док се на
дисплеју не прикаже жељено
време одлагања.
3. Поново додирните дугме Старт/
да бисте покренули ново
пауза
одбројавање.
10.8 Систем SensiCare за
детекцију уноса
Након што додирнете дугме Старт/
пауза
:
1. Систем SensiCare почиње да
процењује тежину веша како би
израчунао стварно време трајања
програма. Током ове фазе, траке
функције за управљање временом
постављене испод цифара за
време репродукују једноставну
анимацију.
2. Након отприлике 15-20 минута,
траке функције за управљање
временом нестају и приказује се
трајање циклуса.
Уређај аутоматски прилагођава
време трајања програма количини
убаченог веша како би се постигли
савршени резултати прања за
најкраће могуће време.
10.9 Прекидање програма и
промена опција
Када је програм покренут, можете да
промените само неке опције:
.
1. Додирните дугме Старт/пауза
Одговарајући индикатор трепери.
2. Промените опције. Информације
на дисплеју се мењају у складу са
тим променама.
3. Поново додирните дугме Старт/
пауза
.
Програм прања се наставља.
10.10 Отказивање текућег
програма
1. Притисните дугме Укључено/
Искључено да бисте отказали
програм и искључили уређај.
2. Поново притисните
дугмеУкључено/Искључено да
бисте укључили уређај.
Ако је Систем SensiCare
завршио и пуњење водом
је већ почело, нови
програм стартује без
понављања Система
SensiCare. Вода и
детерџент се не испуштају
како би се избегло
узалудно трошење.
Постоји и алтернативни начин за
отказивање:
1. Ротирајте дугме за избор програма
на положај „Ресетовање“ .
2. Сачекајте једну секунду. Дисплеј
приказује
.
Сада можете да подесите нови
програм прања.
10.11 Отварање поклопца додавање одевних предмета
Ако су температура и ниво
воде у бубњу превисоки
и/или се бубањ још увек
окреће, не треба да
отварате поклопац.
СРПСКИ
Током трајања програма или током
одложеног старта, поклопац уређаја је
закључан. На дисплеју се приказује
индикатор
.
1. Додирните дугме Старт/пауза
.
На дисплеју се гаси одговарајући
индикатор за закључан поклопац.
2. Отворите поклопац уређаја и врата
бубња. Уколико је неопходно,
додајте или извадите одевне
предмете. Затворите врата бубња
и поклопац. Додирните дугме
.
Старт/пауза
Програм или одложени старт се
наставља.
10.12 Крај програма
Када се програм заврши, уређај се
аутоматски искључује. Оглашавају се
звучни сигнали (уколико су активни).
Дисплеј приказује
Гаси се индикатор дугмета Старт/
пауза
.
Поклопац се откључава и искључује се
индикатор
.
1. Притисните дугме Укључено/
Искључено да бисте деактивирали
уређај.
Пет минута након завршетка
програма, функција за уштеду
електричне енергије аутоматски
искључује уређај.
2.
3.
4.
5.
Када поново активирате
уређај, на дисплеју се
приказује крај претходног
програма. Окрените бирач
програма да бисте
подесили нови циклус.
Извадите веш из уређаја.
Проверите да ли је бубањ празан.
Поклопац и дозатор детерџента
држите одшкринутим да бисте
спречили појаву буђи и
непријатних мириса.
Затворите славину за воду.
23
10.13 Испуштање воде након
краја циклуса
Ако сте одабрали програм или опцију
која не испушта воду осталу након
задњег испирања, програм се
завршава, али:
•
На области за време приказано је
и дисплеј приказује да је
•
•
•
поклопац закључан
.
Бубањ се још увек окреће у
правилним интервалима да би
спречио гужвање веша.
Поклопац остаје закључан.
Морате да испустите воду да бисте
отворили поклопац:
1. Притисните дугме Старт/пауза:
2. Када се програм заврши и угаси се
индикатор закључаног поклопца
, можете да отворите поклопац.
3. Притисните дугме Укључено/
Искључено на неколико секунди да
бисте искључили уређај.
10.14 Опција за Режим
приправности
Режим приправности аутоматски
искључује уређај како би се смањила
потрошња електричне енергије када:
•
Не користите уређај током 5
минута.
Притисните дугме Укључено/
Искључено да бисте поново
активирали уређај.
• Пет минута после завршетка
програма прања
Притисните дугме Укључено/
Искључено да бисте поново
активирали уређај.
На дисплеју се приказује крај
последњег програма.
Окрените бирач програма да бисте
подесили нови циклус.
Ако је бирач програма окренут на
положај „Ресетовање“ , уређај се
аутоматски искључује за 30 секунди.
24
www.electrolux.com
Уклико сте подесили
програм или опцију која се
завршава са водом која
остаје у бубњу, Режим
приправности не
деактивира уређај да би
вас подсетио да испустите
воду.
11. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
11.1 Количина веша
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Поделите веш на: бело, у боји,
синтетику, осетљив веш и вуну.
Пратите упутстава за прање која се
налазе на етикетама веша.
Немојте да перете заједно бели
веш и веш у боји.
Неки обојени веш може да изгуби
боју током првог прања.
Препоручујемо вам да га прво
неколико пута оперете одвојено.
Окрените наопачке вишеслојне
тканине, вуну и веш са штампаним
илустрацијама.
Претходно третирајте упорне
флеке.
Тешко запрљане флеке оперите
посебним детерџентом.
Будите пажљиви са завесама.
Уклоните кукице и ставите завесе у
торбу за прање или у јастучницу.
Немојте да перете одећу без
поруба или одећу са резовима.
Када перете мале и/или осетљиве
предмете, користите врећу за
прање (нпр. грудњаци са жицом,
каишеви, чарапе, пертле, траке
итд.).
Веома мала количина веша може
да изазове проблеме са балансом
током фазе центрифуге и тако
доведе до прекомерних вибрација.
Ако дође до тога:
a. прекините програм и отворите
врата (погледајте у поглављу
„Свакодневна употреба“);
•
•
b. ручно прерасподелите унети
веш тако да буде равномерно
распоређен по кориту машине;
c. притисните дугме Старт/пауза.
Фаза центрифуге се наставља.
Закопчајте дугмад на јастучницама,
затворите рајсфершлусе, копче и
дрикере. Вежите појасеве, гајтане,
пертле, траке и све друге лабаве
елементе.
Испразните џепове и размотајте
веш.
11.2 Упорне флеке
За неке флеке, вода и детерџент нису
довољни.
Препоручујемо Вам да третирате ове
флеке пре него што ставите веш у
уређај.
Доступна су посебна средства за
уклањање флека. Користите посебна
средства за уклањање флека која се
могу применити на тип флеке, као и на
тканину.
11.3 Детерџент и други
третмани
•
Користите искључиво детерџенте и
друге третмане који су направљени
посебно за машину за прање веша:
– детерџенти у праху за све
типове материјала, изузев за
СРПСКИ
•
•
•
•
осетљиве. Радије користите
прашкасте детерџенте који
садрже избељивач за бели веш
и дезинфекцију веша
– течни детерџенти, по могућству
они за прање свих врста
материјала на нижим
температурама (до 60 °C), или
специјални детерџенти за
прање вуне.
Немојте да мешате различите
типове детерџената.
Да бисте заштитили животну
средину, немојте да користите
више од прописане количине
детерџента.
Пратите упутства која се налазе на
паковању детерџената или других
третмана и не прекорачујте
наведени максимални ниво (
).
Користите препоручене детерџенте
који одговарају типу и боји тканине,
као и температури програма и
нивоу запрљаности.
11.4 Eколошки савети
•
Подесите програм без фазе
претпрања да бисте опрали веш
нормалне запрљаности.
•
•
•
25
Програм прања започињите увек са
максималном дозвољеном
количином веша.
Ако претходно третирате флеке
или користите средство за
уклањање флека, подесите
програм са ниском температуром.
Да бисте користили одговарајућу
количину детерџента, проверите
тврдоћу воде доводног система у
вашем домаћинству. Погледајте
одељак „Тврдоћа воде“.
11.5 Тврдоћа воде
Уколико је тврдоћа воде у вашем
подручју висока или умерена,
препоручујемо вам да користите
омекшивач воде за машину за прање
веша. У подручјима где где је вода
мека није неопходно користити
омекшивач воде.
Да бисте открили каква је тврдоћа
воде у вашем подручју, обратите се
локалној надлежној служби водовода.
Користите одговарајућу количину
омекшивача воде. Пратите упутстава
која се налазе на паковању производа.
12. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
12.1 Спољашње чишћење
Уређај чистите искључиво благим
сапуном и топлом водом. У потпуности
осушите све површине.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
алкохол, растварач или
хемијске производе.
ОПРЕЗ
Немојте да чистите
металне површине
детерџентом на бази
хлора.
12.2 Уклањање каменца
Уколико је тврдоћа воде у
вашем подручју висока или
умерена, препоручујемо
вам да користите производ
за уклањање каменца из
воде за машину за прање
рубља.
Редовно контролишите бубањ да
бисте спречили стварање каменца.
Стандардни детерџенти већ садрже
средства за омекшавање воде, али
препоручујемо да повремено
покренете циклус са празним бубњем
и производом за уклањање каменца.
Увек пратите упутства која
се налазе на паковању
производа.
26
www.electrolux.com
12.3 Одржавање прањем
Поновљена и продужена употреба
програма на ниским температурама
може да доведе до стварања наслага
детерџента, талога честица, стварања
бактерија унутар бубња и корита
уређаја. Ово може да створи јаке
непријатне мирисе и буђ. Да бисте
елиминисали ове наслаге и очистили
унутрашњости уређаја, редовно
обављајте поступак одржавања
прањем (најмање једном месечно):
Наслаге рђе у бубњу могу се јавити
услед рђања страног тела приликом
прања или од воде из чесме која
садржи гвожђе
Очистите бубањ специјалним
средствима за нерђајући челик.
Увек пратите упутства која
се налазе на паковању
производа.
Немојте чистити бубањ
киселинским производима
за уклањање каменца,
производима за чишћење
који садрже хлор или
гвоздену или челичну вуну.
Погледајте одељак
„Чишћење бубња“.
12.4 Уклањање каменца
Уколико је тврдоћа воде у
вашем подручју висока или
умерена, препоручујемо
вам да користите производ
за уклањање каменца из
воде за машину за прање
рубља.
За темељно чишћење:
1. Извадите сав веш из бубња.
са
2. Покрените програм Cottons
највишом температуром
3. Додајте малу количину прашка у
празан бубањ, како би се испрали
остаци од ранијих прања.
Повремено, на крају
циклуса, дисплеј може да
Редовно контролишите бубањ да
бисте спречили стварање каменца.
Стандардни детерџенти већ садрже
средства за омекшавање воде, али
препоручујемо да повремено
покренете циклус са празним бубњем
и производом за уклањање каменца.
Увек пратите упутства која
се налазе на паковању
производа.
12.5 Чишћење бубња
Редовно контролишите бубањ да
бисте спречили стварање нежељеног
талога.
прикаже икону
: ово је
препорука да се обави
циклус „чишћења бубња“.
Када се обави чишћење
бубња, иконица нестаје.
12.6 Заптивка поклопца
Редовно проверавајте заптивку.
Очистите је када је то потребно,
користећи кремасто средство за
чишћење са амонијаком које не гребе
површину заптивке.
Увек се придржавајте
упутстава која се налазе
на паковању производа.
12.7 Чишћење дозатора детерџента
1
2
3
СРПСКИ
27
12.8 Чишћење доводног црева и филтера вентила
1.
2.
1
2
3
3.
4.
O
90
12.9 Чишћење филтера за
испуштање воде
Редовно проверавајте филтер
одводне пумпе и видите да ли је чист.
Очистите одводну пумпу у следећим
случајевима:
•
•
•
•
Уређај не одводи воду.
Бубањ се не окреће.
Уређај производи чудан звук због
тога што је пумпа за одвод
блокирана.
На дисплеју се приказује шифра
аларма
УПОЗОРЕЊЕ!
• Ископчајте мрежни
утикач из мрежне
утичнице.
• Немојте уклањати
филтер док је уређај
активан.
• Немојте да чистите
пумпу ако је вода у
уређају врућа.
Сачекајте да се вода
охлади.
Увек држите крпу у близини како бисте
обрисали воду која се евентуално
проспе док скидате филтер.
28
www.electrolux.com
Поступите на следећи начин да бисте очистили пумпу:
1
2
4
5
12.10 Хитно испуштање воде
Ако уређај не може да испушта воду,
обавите исти поступак описан у
одељку „Чишћење одводне пумпе“.
Ако је потребно, очистите пумпу.
Када испустите воду у складу са
процедуром за хитне случајеве,
морате поново да активирате систем
за одвод:
1. Сипајте два литра воде у преграду
за главно прање на дозатору за
детерџент.
2. Покрените програм за испуштање
воде.
12.11 Мере опреза против
замрзавања
Уколико је уређај инсталиран у
просторији где температуре могу да
достигну вредност од 0 °C или падну
3
испод, уклоните преосталу воду из
доводног црева и одводне пумпе.
1. Ископчајте мрежни утикач из
мрежне утичнице.
2. Затворите славину за воду.
3. Ставите два краја доводног црева
у посуду и пустите да вода истече
из црева.
4. Испразните одводну пумпу.
Прочитајте упутства за хитно
испуштање воде.
5. Када се пумпа за одвод испразни,
поново монтирајте доводно црево.
УПОЗОРЕЊЕ!
Уверите се да је
температура виша од 0 °C
пре поновне употребе
уређаја.
Произвођач није одговоран
за оштећења која настану
услед ниских температура.
13. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ
Наведене вредности су добијене у лабораторијским условима по
релевантним стандардима. Различити узроци могу да промене под‐
атке: количина и врста веша и амбијетална температура. Притисак
воде, напон напајања и температура доводне воде такође могу да
утичу на трајање програма за прање.
Техничке спецификације могу бити промењене без претходне нај‐
аве ради побољшања квалитета производа.
СРПСКИ
Програми
29
Ко‐
личин
а веша
(кг)
Потрош‐
ња елек‐
тричне
енергије
(kWh)
Потрош‐
ња воде
(у литри‐
ма)
При‐
ближно
трајање
програ‐
ма (у ми‐
нутима)
Преоста‐
ла влаж‐
ност
(%)1)
Cottons 60 °C
7
1,56
81
230
53
Cottons 40 °C
7
1,08
81
210
53
Synthetics 40 °C
3
0,57
48
135
35
Delicates 40 °C
2
0,50
49
95
35
1,5
0,19
39
70
30
Wool 30 °C
Стандардни програми за памук
Стандардни програм за
прање памука на 60 °C
7
0,96
48
275
53
Стандардни програм за
прање памука на 60 °C
3,5
0,54
32
205
53
Стандардни програм за
прање памука на 40 °C
3,5
0,47
32
205
53
1) На крају фазе центрифуге.
Режим „Искључено“ (W)
Режим „Укључено“ (W)
0.30
0.30
Информације у горњем графикону су у складу са одредбом 1015/2010 за при‐
мену директиве 2009/125/EC Комисије ЕУ.
14. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
14.1 Шифре аларма и могући кварови
Уређај неће да се покрене или се зауставља у току рада. Прво покушајте да
пронађете решење проблема (погледајте табеле).
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите уређај са напајања електричном енергијом пре почетка
било какве провере.
30
www.electrolux.com
Код неких проблема, на дисплеју се приказује шифра аларма и дугме Старт/
пауза
може непрекидно да трепери:
Проблем
Уређај се не пуни
водом како треба.
Могуће решење
•
•
•
•
•
•
Уређај не одводи
воду.
•
•
•
•
•
•
•
Нема комуникације
•
између електрон‐
ских елемената уре‐
ђаја.
Уверите се да је славина отворена.
Проверите да притисак воде није исувише низак. За
ову информације се обратите локалној надлежној слу‐
жби водовода.
Проверите да славина за воду није запушена.
Уверите се да доводно црево није увијено, оштећено
или савијено.
Уверите се да је доводно црево за воду правилно по‐
везано.
Уверите се да филтер на доводном цреву и филтер на
вентилу нису запушени. Погледајте одељак „Нега и
чишћење“.
Проверите да славина на судопери није зачепљена.
Уверите се да одводно црево није увијено или савије‐
но.
Проверите да филтер за одвод воде није запушен. По
потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и
чишћење“.
Проверите да ли је одводно црево правилно при‐
кључено.
Подесите програм за испуштање воде, уколико сте
претходно подесили програм који нема опцију испу‐
штања воде.
Подесите програм за испуштање воде уколико сте
претходно подесили опцију која се завршава са водом
у кориту.
Програм није завршен како треба или се уређај прера‐
но зауставио. Поново искључите и укључите уређај.
Ако се шифра аларма поново појави, обратите се
Овлашћеном сервисном центру.
•
Сачекајте док се напајање не стабилизује.
•
Ископчајте уређај и затворите славину за воду. Обра‐
тите се Овлашћеном сервисном центру.
Напајање је неста‐
билно.
Уређај за заштиту
од поплаве је акти‐
виран.
Уколико се на екрану појаве друге шифре аларма, искључите и поново укључите
уређај. Уколико се проблем настави, контактирајте Овлашћени сервисни центар.
У случају различитих проблема са машином за прање веша, проверите табелу испод
за могућа решења.
СРПСКИ
Проблем
Могуће решење
•
•
•
Програм се не по‐
креће.
31
•
•
•
•
Проверите да ли утикач прикључен на зидну утичницу.
Проверите да ли су поклопац уређаја и врата бубња
затворени.
Проверите да ли у кутији са осигурачима има оштеће‐
них осигурача.
Проверите да ли сте додирнули Старт/пауза
.
Ако је подешен одложени старт, откажите одлагање
или сачекајте да се заврши одбројавање.
Деактивирајте функцију блокаде за безбедност деце
ако је укључена.
Проверите положај командног дугмета на изабраном
програму.
Уређај се испуни во‐ •
дом и одмах крене
да је испушта.
Проверите да ли се одводно црево налази у добром
положају. Црево је можда постављено исувише ниско.
Погледајте одељак „Упутство за инсталирање“.
•
•
Изаберите програм центрифуге.
Проверите да филтер за одвод воде није запушен. По
потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и
чишћење“.
Ручно распоредите веш у машини, а затим поново ук‐
ључите центрифугу. До оваквог квара може доћи због
проблема са равнотежом.
•
Проверите се да ли су спојнице на цревима за воду
чврсто притегнуте и да на њима нема цурења.
Уверите се да на доводном и одводном цреву за воду
нема оштећења.
Водите рачуна да користите одговарајућу врсту и ко‐
личину детерџента.
Центрифуга не ради
или циклус прања
траје дуже него
•
обично.
На поду се појавила •
вода.
•
•
Не можете да отво‐
рите поклопац уре‐
ђаја.
•
•
•
•
•
Уређај производи
необичан звук и ви‐
брира.
•
•
Трајање програма
•
се повећава или
смањује током извр‐
шења.
Уверите се да није изабран програм прања који се за‐
вршава са водом у кориту машине.
Проверите да ли је машина завршила са прањем.
Ако још има воде у бубњу, подесите програм за испу‐
штање воде или укључите центрифугу.
Проверите да ли струја долази до уређаја.
Овај проблем може бити проузрокован кваром уређаја.
Обратите се Овлашћеном сервисном центру.
Проверите да ли је уређај нивелисан. Погледајте оде‐
љак „Упутство за инсталирање“.
Проверите да ли су уклоњени сви делови амбалаже
и/или транспортни завртњи. Погледајте одељак „Упут‐
ство за инсталирање“.
Убаците још веша у машину. Машина можда није до‐
вољно напуњена.
Функција SensiCare System може да прилагоди трајање
програма према типу и количини веша. Погледајте
одељак „Детекција унетог веша SensiCare System“ у
поглављу „Свакодневна употреба“.
32
www.electrolux.com
Проблем
Могуће решење
•
Резултати прања
нису задовољавају‐
ћи.
•
•
•
Повећајте количину детерџента или користите неки
други.
Употребите специјална средства за скидање упорних
флека пре прања веша.
Проверите да ли сте подесили одговарајућу темпера‐
туру.
Смањите количину веша.
Има превише пене у •
бубњу током циклу‐
са прања.
Смањите количину детерџента.
Након циклуса пра‐ •
ња, има остатака
•
детерџента у фиоци
дозатора.
Проверите да ли je преклопник у правилном положају.
Проверите да ли користите дозатор детерџента према
наводима у овом приручнику.
Након провере, активирајте уређај. Програм се наставља од оног места на којем је
прекинут.
Уколико се проблем поново јави, контактирајте Овлашћени сервисни центар.
Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким
карактеристикама.
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије
Ширина/висина/дуби‐
на/укупна дубина
400 мм/ 890 мм/ 600 мм/ 600 мм
Прикључење на
електричну мрежу
Напон
Укупна снага
Осигурач
Фреквенција
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ниво заштите од продирања чврстих честица IPX4
и влаге пружа заштитни омотач, изузев места
на којима опрема под ниским напоном нема
заштиту од влаге
Притисак довода во‐
де
Минимум
Максимум
Хладна вода
Довод воде 1)
Максималнa ко‐
личина веша
0,5 бара (0,05 MPa)
8 бара (0,8 MPa)
Памук
7 кг
Класа енергетске ефикасности
A+++
Брзина центрифуге
1151 о/мин
Максимална брзина
центрифуге
1) Повежите црево за довод воде са славином за воду која има навој димензија 3/4'' .
СРПСКИ
33
16. ВОДИЧ ЗА БРЗИ ПОЧЕТАК
16.1 Свакодневна употреба
Утакните мрежни утикач у зидну
утичницу.
Одврните славину за воду.
1
Ставите веш у машину.
Сипајте детерџент и друго средство за
третирање у одговарајућу преграду
дозатора детерџента.
2
3
2
1
1. Притисните дугме Укључено/
Искључено да бисте укључили
уређај. Окрените бирач програма
да бисте подесили жељени
програм.
2. Подесите жељене опције (1) тако
што ћете додирнути одговарајућу
дугмад. Да бисте покренули
програм, додирните дугме Старт/
пауза
3. Уређај почиње да ради.
По завршетку програма извадите веш.
Притисните дугме Укључено/
Искључено да бисте искључили
уређај.
(2).
16.2 Чишћење филтера одводне пумпе
1
2
3
Редовно чистите филтер а нарочито
ако се на дисплеју појави шифра
аларма
.
16.3 Програми
Програми
Cottons
Количина
веша
7 кг
Опис производа
Бели и обојени памучни веш.
34
www.electrolux.com
Количина
веша
Опис производа
7 кг
Бели и обојени памучни веш. Стандард‐
ни програми за вредности потрошње у
енергетском разреду.
Synthetics
3 кг
Синтетика или материјали различитог
састава.
Delicates
2 кг
Осетљиве тканине као што су акрил, ви‐
скоза и полиестер.
1,5 кг
Синтетика или тканине мешовитог саста‐
ва. Одевни предмети који су благо упр‐
љани и веш који се освежава.
Rinse
7 кг
Све тканине, изузев вунених и веома
осетљивих тканина. Програм за испира‐
ње и центрифугирање.
Spin/Drain
7 кг
Све тканине, изузев вунених и веома
осетљивих тканина. Програм за центри‐
фугирање и испуштање воде.
7 кг
Предмети од белог памука. Овај програм
помаже у уклањању клица и бактерија.
2 кг
Циклус за осетљив веш погодан за оде‐
ћу за бебе.
1 кг
Специјални програм за свилу и мешани
синтетички веш.
Програми
Cottons Eco
Rapid 14min
Anti-allergy
Baby
Silk
Wool
Sport
Outdoor
Denim
1,5 кг
3 кг
2 кг1)
1 кг2)
2 кг
Вунена одећа која се пере у машини, ву‐
нена одећа која се пере ручно и осетљив
веш.
Спортска одећа.
Модерна спортска одећа која се носи на
отвореном.
Одећа од џинса.
1) Програм прања.
2) Програм прања и фаза обнављања водоотпорности.
17. ЛИСТ СА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРОИЗВОДУ У
ВЕЗИ СА РЕГУЛАТИВОМ E.U. 1369/2017
Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
ELECTROLUX
СРПСКИ
Moдел
Номинални капацитет у кг
Класа енергетске ефикасности
EW6T4272I,
PNC913128425
7
A+++
Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на
основу 220 стандардних циклуса прања за програ‐
ме за памук на 60 °C и 40 °C, са машином која је
пуна или делимично пуна, као и потрошња у режи‐
мима ниске потрошње. Стварна потрошња елек‐
тричне енергије зависиће од начина на који се уре‐
ђај користи.
157
Потрошња електричне енергије у kWh за стан‐
дардни програм за памук на 60 °C када је машина
пуна
0,96
Потрошња електричне енергије у kWh за стан‐
дардни програм за памук на 60 °C када је машина
делимично пуна
0,54
Потрошња електричне енергије у kWh за стан‐
дардни програм за памук на 40 °C када је машина
делимично пуна
0,47
Потрошња струје у ватима (W) када је уређај ис‐
кључен
0,30
Потрошња струје у ватима (W) када уређај остане
укључен
0,30
Годишња потрошња воде у литрима, на основу
220 стандардних циклуса прања за програме за
памук на 60 °C и 40 °C, са машином која је пуна
или делимично пуна. Стварна потрошња воде за‐
висиће од начина на који се уређај користи.
9990
Класа ефикасности сушења центрифугом на скали
од G (најмање ефикасна) до A (најефикаснија)
B
Максимална брзина центрифуге у о/мин
Преостали садржај влаге у %
1151
53
„Стандардни програм за памук на 60 °C“ и „Стан‐
дардни програм за памук на 40 °C“ су стандардни
програми прања на које се односе подаци на ети‐
кети и на сажетку производа; ови програми су по‐
годни за прање нормално запрљаног памучног ве‐
ша и најефикаснији су са аспекта комбиноване по‐
трошње електричне енергије и воде.
-
Трајање програма у минутима за стандардни про‐
грам за памук на 60 °C када је машина пуна
275
35
36
www.electrolux.com
Трајање програма у минутима за стандардни про‐
грам за памук на 60 °C када је машина делимично
пуна
205
Трајање програма у минутима за стандардни про‐
грам за памук на 40 °C када је машина делимично
пуна
205
Трајање у минутима када уређај остане укључен
5
Емисија буке у ваздуху у db(A) коју производи ма‐
шина приликом прања
51
Емисија буке у ваздуху у db(A) коју производи ма‐
шина приликом центрифуге
77
Уграђени уређај Да/Не
Не
Информације у горњем графикону су у складу са одредбом 1015/2010 за примену
директиве 2009/125/EC Комисије ЕУ.
18. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
СРПСКИ
37
38
www.electrolux.com
СРПСКИ
39
192921061-A-022020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement