Electrolux EW7W3164LB Kullanım kılavuzu

Electrolux EW7W3164LB Kullanım kılavuzu
EW7W3164LB
TR
Kurutmalı Çamaşır Makinesi
Kullanma Kılavuzu
2
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 6
3. MONTAJ............................................................................................................. 7
4. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 11
5. KONTROL PANELI...........................................................................................11
6. DÜĞMELER..................................................................................................... 14
7. PROGRAMLAR................................................................................................ 17
8. AYARLAR......................................................................................................... 24
9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 25
10. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE YIKAMA..................................................... 25
11. GÜNLÜK KULLANIM - YIKAMA VE KURUTMA............................................ 30
12. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE KURUTMA................................................. 31
13. KUMAŞLARDAKI TÜYLER............................................................................ 33
14. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................33
15. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................35
16. SORUN GIDERME......................................................................................... 40
17. TÜKETIM DEĞERLERI.................................................................................. 44
18. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 45
19. AKSESUARLAR............................................................................................. 45
20. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 46
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
TÜRKÇE
3
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1.
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel
ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına
kullanmamalıdır.
3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak
gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan
uzak tutun.
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri alanlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
4
www.electrolux.com
mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki
mutfak bölümleri;
– otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki
müşteriler tarafından;
– apartman binalarının ortak alanları veya
çamaşırhaneler için.
Alan kenar boşlukları uygunsa, cihaz, bağımsız bir
ürün olarak veya mutfak tezgahının altına kurulmalıdır.
Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da
karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına
engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına
monte etmeyin.
Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra
takın. Cihazın montajından sonra prize ulaşılabilir
olduğundan emin olun.
Tabandaki havalandırma menfezleri bir halı, paspas
veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
DİKKAT: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir
anahtarlama cihazından güç almamalıdır veya
yardımcı bir cihaz tarafından düzenli olarak kapatılıp
açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Cihazdan çıkan istenmeyen gazların odada bulunan
diğer yakıtları ateşleme veya açık alevle etkileşime
girme riski söz konusu olabileceğinden, montajın
yapıldığı odanın yeterince havalandırıldığından emin
olun.
Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara
verilmemelidir.
Cihaz su giriş noktasındaki çalışma su basıncı, 0,5 bar
(0,05 MPa) ve 8 bar (0,8 MPa) arasında olmalıdır.
10 kg maksimum yük hacmini aşmayın (“Program
tablosu” bölümüne bakın).
Cihaz, yalnızca yeni verilen hortum setleri veya Yetkili
Servisten tedarik edilen diğer hortum setleri
kullanılarak ana su şebekesine bağlanmalıdır.
Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi
durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine
engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili
Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj artıklarını
silerek temizleyin.
Bitkisel veya mineral yağ, aseton, benzin, gazyağı,
leke çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin
çıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar,
kurutmalı çamaşır makinesinde kurutulmadan önce
ekstra deterjan eklenerek suda ayrıca yıkanmalıdır.
Cihazı, içerisindeki malzemeler endüstriyel
kimyasallarla kirlenmişse kullanmayın.
Yıkanmamış kirli çamaşırları kurutmayın.
Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler
ve giysiler ve köpük kauçuk ped içeren yastık gibi
eşyalar kurutmalı çamaşır makinesinde
kurutulmamalıdır.
Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca
üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
Tüm nesneleri, çakmak veya kibrit gibi ateş kaynağı
oluşturabilecek maddelerden çıkarın.
Kurutmalı çamaşır makinenizi asla kurutma programı
bitmeden önce durdurmayın, eğer bunu yapmak
zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp,
ısılarının hemen yayılması için bir yere serin.
Kurutmalı çamaşır makinesi, programının son kısmını,
çamaşırların zarar görmeyeceği bir ısıda kalmasını
sağlamak için ısıtma uygulamadan (soğutma adımı)
gerçekleştirir.
Cihazı temizlemek için yüksek basınçlı su spreyi ve/
veya buhar kullanmayın.
Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr
deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma
bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
6
www.electrolux.com
•
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve
elektrik fişinin bağlantısını kesin.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
Kurulum, ülke
düzenlemelerine uygun
olarak yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
Cihazı, sıcaklığın 0°C'den daha az
olduğu ya da hava durumundan
etkilenebileceği yerlere monte
etmeyin veya buralarda kullanmayın.
Cihazı taşırken hep dikey halde tutun.
Cihaz çevresinde ve zeminde hava
sirkülasyonu olduğundan emin olun.
Ambalajı çıkarın ve nakliye
cıvatalarının tamamını sökün.
Cihazın kurulacağı zemin düz,
dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz
olmalıdır.
Nakliye cıvatalarını güvenli bir yerde
saklayın. Gelecekte, cihaz farklı bir
yere taşındığı zaman, iç parçalarda
hasarı önlemek adına tamburu
sabitlemek için takılmalıdır.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman
koruyucu eldiven ve koruyuculu
ayakkabı kullanın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazı, kapağın tamamen açılmasını
engelleyecek bir yere kurmayın.
Cihaz ve döşeme arasında gerekli
boşluk kalacak şekilde ayaklarını
ayarlayın.
Cihaz sabit bir konumda olduğunda,
bir su terazisi kullanarak tam olarak
düz olup olmadığını kontrol edin.
Düzgün değilse, düz hale gelene dek
ayakları ayarlayın.
•
•
•
•
•
2.3 Su Bağlantısı
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Su hortumlarına zarar vermeyin.
Yeni borulara veya uzun süre
kullanılmamış olan borulara
bağlamadan önce, herhangi bir tamir
işlemi gerçekleştirirken veya yeni
cihazlar takarken (su metreleri vb.)
temiz su gelene dek suyu akıtın.
Cihaz ilk kez kullanıldığında veya ilk
kez kullanıldıktan sonra görülebilir su
kaçağı olmadığından emin olun.
2.4 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma
veya cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
•
•
•
•
2.2 Elektrik Bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyin. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak
elle dokunmayın.
Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile
uyumludur.
•
•
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
Program sürerken cam kapağa
dokunmayın. Cam ısınabilir.
Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları (yırtılmış,
yıpranmış) kurutmayın.
Çamaşırlar bir leke çıkarıcı ile
yıkandıysa, kurutma devrine
başlamadan önce ek bir durulama
devri uygulayın.
Çamaşırlardan tüm metal nesnelerin
çıkarıldığından emin olun.
Sadece kurutmalı çamaşır
makinesinde kurutmaya uygun tipte
TÜRKÇE
•
çamaşırları kurutun. Eşya etiketinde
yazan temizlik talimatlarını takip edin.
Plastik eşyalar ısıya dayanıklı değildir.
– Deterjan topu kullanıldıysanız,
kurulama programı başlamadan
önce çıkarın.
– Duraklamasız bir program
ayarlayacaksanız deterjan topu
kullanmayın.
UYARI!
Yaralanma veya cihazın
zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
Açık kapak üzerine oturmayın veya
basmayın.
Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları, cihazda kurutmayın.
2.5 Servis
•
•
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
2.6 Eski ürünü elden çıkarma
•
•
•
Cihazın fişini ana elektrik ve su
kaynaklarından çekin.
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
Çocukların veya evcil hayvanların
tambura sıkışmasını önlemek için
kapı mandalını kaldırın.
•
7
Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik
Cihaz (WEEE)'ın bertaraf edilmesiyle
ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf
edin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
3. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
3.1 Ambalajdan çıkarma
1. Dış filmi çıkarın. Gerekli olması
durumunda, kesici bir alet kullanın.
2. Üst kartonu ve polistiren paketleme
malzemelerini çıkarın.
8
www.electrolux.com
3. Cihazın kapağını açın. Tüm öğeleri
tamburdan çıkarın.
Tahliye hortumundan
suyun aktığını görmek
mümkündür. Bunun
nedeni, çamaşır
makinesinin fabrikada
test edilmesidir.
7. Üç nakliye cıvatasını çıkarın ve
plastik pulları sökün.
4. Ön polistiren ambalaj malzemesini
cihazın altındaki zemine yerleştirin.
Cihazı dikkatlice arkası
üzerine yatırın.
8. Kullanma kılavuzu poşeti içerisinden
çıkan plastik tıpalarla delikleri
kapatın.
5. Polistiren korumayı alt taraftan
çıkarın. Cihazı tekrar dik konuma
getirin.
Daha sonra cihazın
taşınması olasılığına karşı
ambalajı ve nakliye
cıvatalarını saklamanızı
tavsiye ederiz.
1
2
6. . Elektrik kablosunu ve tahliye
hortumunu hortum tutucularından
çıkarın.
3.2 Kurulum bilgileri
Yerleştirme ve seviyesini düzleştirme
TÜRKÇE
Cihazın çalışırken titremesini, gürültü
yapmasını ve hareket etmesini
engellemek için düzgün yerleştirin.
1. Makineyi düz ve sert bir zemin üzerine
yerleştirin. Cihaz düz ve sabit olmalıdır.
Cihazın duvara veya diğer ünitelere
temas etmediğinden ve cihazın etrafında
hava dolaşımı olduğundan emin olun.
2. Seviyeyi ayarlamak için ayakları sıkın
ya da gevşetin. Tüm ayakların zemine
sağlam bir şekilde dayalı olmalıdır.
UYARI!
Seviyesini ayarlamak
amacıyla makinenin altına
karton, tahta veya benzer bir
malzeme koymayın.
Giriş hortumu
DİKKAT!
Hortumun hasar
görmediğinden ve bağlantı
yerlerinden sızıntı
olmadığından emin olun.
Giriş hortumu kısa kalıyorsa
uzatma hortumu
kullanmayın. Giriş
hortumunun değiştirilmesi
için yetkili servisle iletişime
geçin.
1. Su giriş hortumunu cihazın arkasına
takın.
4. Su giriş hortumunu 3/4'' ebatlarında
vida dişli bir soğuk su musluğuna
bağlayın.
Su tahliyesi
Tahliye hortumu, 60 cm'den az ve 100
cm'den fazla olmayacak bir yükseklikte
bulunmalıdır.
Tahliye hortumunu
maksimum 400 cm
uzatabilirsiniz. Diğer tahliye
hortumu ve uzatmasıyla ilgili
olarak yetkili servis merkezi
ile iletişime geçin.
Tahliye hortumlarını farklı şekillerde
bağlamak mümkündür:
1. Tahliye hortumunu U şekline getirin ve
plastik hortum kılavuzunun etrafına
bağlayın.
2. Lavabo kenarında - Kılavuzu musluğa
veya duvara sabitleyin.
45º
20º
2. Musluğun bulunduğu konuma göre
sola veya sağa yerleştirin. Giriş
hortumunun dikey konumda
olmadığından emin olun.
9
3. Gerekirse, doğru konumda ayarlamak
için halka somunu gevşetin.
Plastik kılavuzun cihaz
boşaltma yaparken hareket
etmeyeceğinden ve tahliye
hortumu ucunun suya
batmadığından emin olun.
Bu durumda kirli su
makineye geri dönebilir.
10
www.electrolux.com
3. Tahliye hortumu şuna benziyorsa
(resme bakın), onu doğrudan tezgah
borusuna bağlayabilirsiniz.
Lavabodaki parçacıkların cihaza
gitmesini önlemek için tahliye hortumuna
bir düğüm atıldığından emin olun.
4. Havalandırma menfezli bir tezgah
borusuna - Tahliye hortumunu doğrudan
tahliye borusuna bağlayın. Resme bakın.
1
ø16
2
W011
Tahliye hortumunu lavabo borusuna
bağlayın ve bir kelepçe ile sabitleyin.
Lavabodaki parçacıkların cihaza
gitmesini önlemek için tahliye hortumuna
bir düğüm atıldığından emin olun.
Tahliye hortumunun ucu
daima hava girişine açık
olmalı, yani tahliye
borusunun iç çapı (min 38
mm — min 1,5 inç) tahliye
hortumunun dış çapından
geniş olmalıdır.
5. Plastik hortum kılavuzu olmadan,
lavaboyu tahliye etmek için - Tahliye
hortumunu lavaboya yerleştirin ve
kelepçe ile sıkın. Resme bakın.
6. Hortumu doğrudan oda duvarında
bulunan yerleşik bir tahliye borusuna
takın ve bir kelepçe ile sıkın.
TÜRKÇE
11
4. ÜRÜN TANIMI
4.1 Cihaz genel görünümü
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Üst tabla
Deterjan gözü
Kontrol paneli
Kapak tutamağı
Bilgi etiketi
Tahliye pompası filtresi
Cihaz seviyesini ayarlamak için
ayaklar
8
9
10
11
12
Tahliye hortumu
Giriş hortumu bağlantısı
Elektrik kablosu
Nakliye cıvataları
Hortum desteği
5. KONTROL PANELI
5.1 Hayatınızı kolaylaştıran
özellikler
Yeni kurutmalı çamaşır makineniz en az
su, enerji ve deterjan tüketimi ile en iyi
sonuçları verecek şekilde en yeni
teknolojiler kullanılarak üretilmiştir. Aynı
zamanda tüm giysilerinizin güvenle
bakımını yapmak için farklı kumaş
tiplerine özel yıkama ve kurutma yapan
benzersiz programlara sahiptir.
•
Yeni Parfüm buhar programı
sayesinde FreshScent System en
hassas çamaşırlarınızın bile canlı ve
taze kalması için mükemmel çözümler
sunar. Kırışıklıkları ve kokuları
ortadan kaldırmak ve
•
çamaşırlarınızın ”yeni yıkanmış” gibi
güzel kokmasını sağlamak için
ELECTROLUX tarafından özel olarak
geliştirilen muhteşem buhar
parfümünü kullanın.
Yeni Parfüm buhar programı
sayesinde FreshScent System en
hassas çamaşırlarınızın bile canlı ve
taze kalması için mükemmel çözümler
sunar. Kırışıklıkları ve kokuları
ortadan kaldırmak ve
çamaşırlarınızın ”yeni yıkanmış” gibi
güzel kokmasını sağlamak için
ELECTROLUX tarafından özel olarak
geliştirilen muhteşem buhar
parfümünü kullanın.
12
www.electrolux.com
•
SensiCare System teknolojisi 30
saniye içinde program süresini
belirleyerek çamaşır miktarını algılar.
Çamaşır yüküne ve kumaş tipine göre
gereğinden fazla zaman, enerji ve su
tüketmeden program akışı ve süresi
güncellenir.
5.2 Kontrol paneli açıklaması
1
2
14
Kalıcı seçenekler ilgili tuşa
en az 3 saniye boyunca
basılı tutarak ayarlanır.
1
2
3
4
5
6
7
Program düğmesi
Sıkma dokunmatik tuş
Sıcaklık dokunmatik tuş
Ekran
Süreli Kurutma dokunmatik tuş
Otomatik Kurutma dokunmatik tuş
Başlat/Beklet dokunmatik tuş
8 Başlangıç Erteleme dokunmatik tuş
9 Fonksiyon - Kurutma dokunmatik tuş
ve kalıcı Kırışıklık giderme seçeneği
3
4
13 12
11
5
10
6
9
7
8
10 Time Manager dokunmatik tuş ve
kalıcı Çocuk Kilidi seçeneği
11 Leke Çıkarma dokunmatik tuş ve
kalıcı Ekstra Yumuşak seçeneği
12 Ön Yıkama dokunmatik tuş ve kalıcı
Ekstra Durulama seçeneği
13 Fonksiyon - Yıkama dokunmatik tuş
14 Açma/Kapama tuş
TÜRKÇE
5.3 Ekran
Sıcaklık alanı:
Sıcaklık göstergesi.
Soğuk su göstergesi.
Kapak kilitli göstergesi.
Çocuk güvenlik kilidi göstergesi.
Dijital göstergede şunlar gösterilebilir:
• Program süresi (örn.
, yıkama ve/veya kurutma aşa‐
ması).
•
Gecikme süresi (örn.
•
Program sonu (
•
Uyarı kodu (örn.
•
Hata göstergesi (
).
).
).
).
Time Manager göstergesi.
Süreli Kurutma göstergesi.
Buhar aşaması göstergesi.
Otomatik Kurutma göstergesi:
Ütülük kurutma
Dolap kuruluğu
Ekstra kurutma
Yıkama aşaması göstergesi
Ekstra Durulama göstergesi.
Ekstra Yumuşak göstergesi.
13
14
www.electrolux.com
Kazan temizleme göstergesi. Bu, kazan temizleme işlemine
yönelik bir öneridir. "Bakım ve temizlik" bölümünde "Tambur te‐
mizleme" kısmına bakın.
Kırışıklık giderme aşaması göstergesi.
Kurutma aşaması göstergesi.
Sıkma alanı:
Sıkma hızı göstergesi
Sıkmasız göstergesi. Sıkma aşaması kapalı.
Suda Bekletme göstergesi.
Maksimum yük göstergesi (bkz. "SensiCare System yük algıla‐
ma" paragrafı).
Çamaşır yükü, seçilen programın maksimum yük sınırı‐
nı geçerse yanıp söner.
Giysi ekle göstergesi. Yıkama programının başında, cihazı dur‐
durmak ve çamaşır eklemek hala mümkün olduğu sırada ya‐
nar.
6. DÜĞMELER
6.1 Önsöz
Bu seçenekler/işlevler tüm
yıkama programlarında
kullanılamaz. "Program
Tablosundaki" seçenekler/
işlevler ve yıkama
programları arasındaki
uyumluluğu kontrol edin. Bir
seçenek/işlev diğerini devre
dışı bırakabilir, bu durumda
cihaz birbiri ile uyumlu
olmayan seçenekleri/işlevleri
seçmenize izin vermez.
6.2 Açma/Kapama
Cihazı çalıştırmak veya kapatmak için
birkaç saniye süreyle bu düğmeye basın.
Cihazı açarken veya kapatırken iki farklı
ses tonu duyulur.
Enerji tüketimini azaltmak için Bekleme
işlevi birkaç dakika sonra otomatik olarak
cihazı kapattığı için cihazı tekrar
çalıştırmanız gerekebilir.
Daha fazla bilgi için Günlük Kullanım
bölümündeki Bekleme paragrafına
bakınız.
6.3 Sıcaklık
Bir yıkama programı seçtiğinizde, cihaz
otomatik olarak bu program için
varsayılan sıcaklığı önerir.
İstenilen sıcaklık değeri ekranda çıkana
kadar bu düğmeye art arda basın.
göstergeleri
Ekranda
görüntülendiğinde cihaz suyu ısıtmaz.
6.4 Sıkma
Bir program ayarladığınızda, makine Kot
programı hariç otomatik olarak izin
verilen maksimum sıkma hızını ayarlar.
Bu seçenek ile varsayılan sıkma hızını
azaltabilirsiniz.
Bu tuşa birkaç kere dokunarak:
• Sıkma hızını düşürün. Gösterge
ekranında sadece ayarlanan program
için kullanılabilir sıkma hızları
gösterilir.
• Ek sıkma seçenekleri Sıkmasız
.
Tüm sıkma aşamalarını devre dışı
bırakmak için bu seçeneği ayarlayın.
Makine sadece seçilen yıkama
TÜRKÇE
programının su boşaltma
adımını gerçekleştirir. Çok hassas
kumaşlar için bu seçeneği ayarlayın.
Durulama aşaması bazı programlarda
daha bol su ile yapılır
•
Suda Bekletme
seçeneğini
etkinleştirin.
Son sıkma gerçekleştirilmez.
Çamaşırların kırışmasını önlemek için
son durulama suyu boşaltılmaz.
Yıkama programı tamburda su varken
durur.
Siz kapattıktan veya programı
değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz
açıldığında bu seçeneği varsayılan
olarak ayarlar.
Bu seçenek program
süresini artırır.
6.8 Leke Çıkarma
Başlat/Beklet
tuşuna
dokunursanız, makine sıkma işlemi
uygular ve suyu boşaltır.
Dokunmatik düğmelerin üzerindeki ilgili
gösterge yanar.
6.5 Fonksiyon - Yıkama
Bu tuş yıkama programını
etkinleştirmenizi veya devre dışı
bırakmanızı sağlar. Yıkama programı
aktif olduğunda, tuş göstergesi yanar.
6.6 Ön Yıkama
Bu seçenekle bir yıkama programına bir
ön yıkama aşaması ekleyebilirsiniz.
Dokunmatik tuşların üzerindeki ilgili
gösterge yanar.
•
bırakmak için
göstergesi yanana/
sönene kadar Ön Yıkama tuşuna 3
saniye basılı tutun.
göstergesi yanar. Kapak kilitli
kalır ve kırışıklığı azaltmak için tambur
belirli aralıklarla döner. Kapak kilidini
açmak için suyu boşaltmanız gerekir.
18 saatlik azami süre
aşıldığında makine, suyu
otomatik olarak boşaltır.
Yıkama aşamasından önce 30 °C'de
gerçekleştirilen ön yıkama adımı
eklemek için bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz.
Bu seçenek aşırı kirli çamaşırlar için
tavsiye edilir, özellikle kum, toz,
çamur ve diğer katı partiküllerle
kirlenen çamaşırlar için.
Bu seçenek program
süresini artırabilir.
6.7 Kalıcı Ekstra Durulama
Bu seçenek ile yeni bir program
ayarladığınızda kalıcı olarak ekstra bir
durulamaya sahip olabilirsiniz.
15
Bu seçeneği etkinleştirmek/devre dışı
Leke aşamasını bir programa eklemek
için bu düğmeye dokunun.
Bu seçeneği çıkarılması güç lekelere
sahip çamaşırlarda kullanın.
Bu seçeneği ayarladığınızda,
bölmesine leke çıkarıcı koyun.
Bu seçenek program
süresini artırır.
Bu seçenek 40°C'den düşük
sıcaklıkta kullanılmaz.
6.9 Kalıcı Ekstra Yumuşak
Kumaş yumuşatıcı dağılımını iyileştirmek
ve kumaşın yumuşaklığını artırmak için
bu seçeneği kullanın.
Kumaş yumuşatıcı kullanıldığında
önerilir.
Bu seçeneği etkinleştirmek/devre dışı
göstergesi yanana/
bırakmak için
sönene kadar Leke Çıkarma tuşuna 3
saniye basılı tutun.
Siz kapattıktan veya programı
değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz
açıldığında bu seçeneği varsayılan
olarak ayarlar.
Bu seçenek program
süresini artırır.
6.10 Time Manager
Bu seçeneği kullanarak program süresini
çamaşır miktarına ve kirlilik derecesine
göre azaltabilirsiniz.
www.electrolux.com
Bir yıkama programı ayarladığınızda,
gösterge ekranında varsayılan süre ve
kesik çizgiler gösterilir.
Program süresini ihtiyacınıza göre
kısaltmak için Time Manager tuşuna
dokunun. Gösterge ekranında yeni
program süresi gösterilir ve buna göre
kesik çizgi sayısı azalır:
tam normal kirli çamaşır yükü için
uygundur.
tam hafif kirli çamaşır yükü için hızlı
bir program.
küçük hafif kirli çamaşır yükü için
çok hızlı program (maks. yarım yük
önerilir).
az miktarda çamaşırı tazelemek
için en kısa program.
Time Manager, sadece tablodaki
programlar ile kullanılabilir.
Pamuklu Eko
Sentetik
gösterge
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Tüm programlar için varsayılan süre.
Time Manager buhar programlarıyla
Bir buhar programını ayarlarken, bu tuş
üç buhar seviyesinden birini seçmenize
olanak tanır ve program süresi buna göre
kısaltılır:
•
: maksimum.
•
: orta.
•
: minimum.
6.11 Çocuk Kilidi
Bu seçeneği kullanarak çocukların
kontrol paneli ile oynamalarını
engelleyebilirsiniz.
Bu seçeneği etkinleştirmek/devre dışı
bırakmak için
göstergesi yanana/
sönene kadar Time Manager tuşuna
basılı tutun.
Siz kapattıktan veya programı
değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz
açıldığında bu seçeneği varsayılan
olarak ayarlar. Herhangi bir tuşa
göstergesi tuşların kilitli
basarsanız,
olduğunu belirtmek için yanıp söner.
6.12 Fonksiyon - Kurutma
Bu tuş kurutma programını
etkinleştirmenizi veya devre dışı
bırakmanızı sağlar. Kurutma programı
aktif olduğunda, tuş göstergesi yanar.
Pamuklu
16
6.13 Kalıcı Kırışıklık giderme
Bu seçenek programın sonunda kısa bir
kırışıklık giderme aşaması ekler.
Bu faz kumaşın kırışıklığını azaltır ve
ütüleme işlemini kolaylaştırır.
Bu seçeneği etkinleştirmek/devre dışı
bırakmak için ekranda
göstergesi
yanana/sönene kadar Fonksiyon Kurutma 3 saniye boyunca tuşuna basılı
tutun.
Siz kapattıktan veya programı
değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz
açıldığında bu seçeneği varsayılan
olarak ayarlar.
Bu seçenek program
süresini artırabilir.
6.14 Süreli Kurutma
Kurutacağınız kumaşa uygun süreyi
ayarlamak için bu düğmeye dokunun
("Zamanlı kurutma" tablosuna bakın).
Ekranda ayarlanan değer görüntülenir.
TÜRKÇE
Bu seçenek ile program başlangıcını
erteleyerek makinenin istediğiniz
zamanda çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Farklı türde kumaşlar için
aynı süre değerlerini
seçemezsiniz.
İstenilen gecikmeyi ayarlamak için
düğmeye art arda basın. Adımlarla süre,
1 saat ile 20 saat arasında artırılabilir.
6.15 Otomatik Kurutma
Cihazın önerdiği otomatik kurutma
seviyelerinden birini ayarlamak için bu
tuşa dokunun.
göstergesi ve seçilen
Ekranda ilgili
gecikme süresi görüntülenir. Başlat/
Ekranda ilgili kuruluk göstergeleri yanar:
•
Ütülük kurutma: ütülenecek
çamaşır.
•
Dolap kuruluğu: dolap kuruluğu
saklanacak çamaşırlar.
•
Ekstra kurutma: tamamen
kurutulacak çamaşırlar.
Her kumaş türü için tüm
otomatik kurutma
seviyelerini
seçemezsiniz.
17
6.16 Başlangıç Erteleme
Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre
değeri 5'er dakikalık kademelerle artar.
Beklet
tuşuna dokunduktan sonra,
makine geri sayımı başlatır ve kapak
kilitlenir.
6.17 Başlat/Beklet
Cihazı başlatmak, durdurmak veya
devam eden bir programa müdahale
etmek için Başlat/Beklet
dokunun.
düğmesine
7. PROGRAMLAR
7.1 Program Tablosu
Programı
Varsayılan sı‐
caklık
Sıcaklık ara‐
lığı
Referans
Maksi‐
devir hızı
mum
Sıkma hızı
yük
aralığı
Program tanımı
(Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Yıkama programları
Pamuklu
40 °C
90 °C - Soğuk
1600 dev./ 10 kg
dak.
(1600- 400
dev./dak.)
Beyaz ve renkli pamuklular. Normal yoğun
veya hafif kirli.
1600 dev./ 10 kg
Beyaz pamuklular ve solmaz renkli pamuk‐
lular. Normal kirli. Enerji tüketimi düşer ve yı‐
kama programı süresi artar, bu sayede iyi yı‐
kama sonuçları elde edilir.
dak.
Pamuklu Eko1)
40 °C
60 °C - 40 °C
Sentetik
40 °C
60 °C - Soğuk
(1600- 400
dev./dak.)
1200 dev./ 4 kg
dak.
(1200- 400
dev./dak.)
Sentetik veya karışık dokuma çamaşırlar.
Normal kirli.
18
www.electrolux.com
Programı
Varsayılan sı‐
caklık
Sıcaklık ara‐
lığı
Hassas
40 °C
40 °C - Soğuk
Yünlü
40 °C
40 °C - Soğuk
Referans
Maksi‐
devir hızı
mum
Sıkma hızı
yük
aralığı
Program tanımı
(Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
1200 dev./ 4 kg
dak.
(1200- 400
dev./dak.)
Akrilikler, viskozlar ve karışık kumaşlar gi‐
bi hassas kumaşların ılıman şartlarda yı‐
kanması gerekir. Normal kirli.
1200 dev./ 1.5 kg
dak.
(1200 400 dev./
dak.)
Makinede yıkanabilir yünlüler, elde yıkana‐
bilir yünlüler ve «elde yıkama» uyarı sembo‐
lüne sahip hassas kumaşlar2)
FreshScent Systemözellikli buhar programları
Buhar programı sayesinde kırışıklıklar ortadan kalkar ve kokular yok olur3) giysileri
yıkamayın. Kumaş iplikleri rahatlar ve giysi daha kolay ütülenir. Program tamamlan‐
dığında, vakit kaybetmeden çamaşırları tamburdan çıkarın4). Buhar programları, hij‐
yen sağlama amacı ile tasarlanmamıştır. Aşağıdaki çamaşır türleri için bu programı
kullanmayın:
• Makinede kurutulmaz etiketine sahip giysiler.
• Plastik, metal, ahşap veya benzeri parçaları olan çamaşırlar.
ELECTROLUX koku. Bu özel koku sayesinde, çamaşırlarınız yeni yıkanmış gibi ko‐
kacak: bölmeye tek bir doz şişesini dökün
ve bir buhar programı başlatın. Az mik‐
tarda çamaşır yıkarken daha az koku kullanın. "Düşük sıcaklıkta yıkanabilir" etiketli
çamaşırları yıkarken Time Manager tuşunu kullanarak, program süresini azaltabilirsi‐
niz.
YAPILMAMASI GEREKENLER:
• Koku uygulanan giysileri kurutmak. Kokunun etkisi azalır.
• Kokuyu burada belirtilenler dışında başka amaçlar için de kullanabilirsiniz.
• Kokuyu yeni kıyafetlerinizde kullanmak. Yeni giysiler kendisiyle uyumlu olmayan
kalıntı bileşenleri içerebilir.
Koku doz şişelerini ELECTROLUX web mağazalarından veya yetkili sa‐
tıcılardan temin edebilirsiniz.
1 kg
Parfüm
-
Pamuklular, Sentetikler, Hassas Çamaşır‐
lar.Payetli, dantelli vb. gibi hassas çamaşırlar
dahil çok hassas çamaşırlarınızı tazelemek
için kısa ve narin buhar programı. Küçük mik‐
tarda çamaşırları yıkarken, Time Manager se‐
çeneğini kullanarak program süresini azaltabi‐
lirsiniz.
UYARI!
"Sadece kuru temizleme yapılabi‐
lir" etiketli yünlü kıyafetler için bu
programı kullanmayın.
TÜRKÇE
Programı
Varsayılan sı‐
caklık
Sıcaklık ara‐
lığı
Sıkma/Boşalt‐
ma
Durulama
Kazan Temiz‐
leme
60 °C
Referans
Maksi‐
devir hızı
mum
Sıkma hızı
yük
aralığı
19
Program tanımı
(Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
1600 dev./ 10 kg
dak.
(1600 400 dev./
dak.)
Tüm kumaşlar, yünlüler ve çok hassas ku‐
maşlar hariç. Çamaşırı sıkmak ve tamburdaki
suyu boşaltmak için.
1600 dev./ 10 kg
dak.
(1600 400 dev./
dak.)
Tüm kumaşlar, yünlüler ve çok hassas ku‐
maşlar hariç. Kıyafetleri durulama ve sıkma
programı. Varsayılan sıkma hızı pamuk prog‐
ramı içindir. Sıkma hızını çamaşırlara uygun
şekilde düşürün. Gerekirse, durulama ekle‐
mek için Ekstra Durulama seçeneğini ayarla‐
yın. Düşük sıkma hızıyla makine, hassas du‐
rulama ve kısa süreli bir sıkma gerçekleştirir.
1200 dev./
dak.
(1200 400 dev./
dak.)
Kazandaki kötü kokuya neden olabilecek ka‐
lıntıları temizlemek için sıcak su ile işlem ya‐
pan özel bakım programı. En iyi sonuç için bu
işlemi ayda bir yapın. Bu işlemden önce tüm
çamaşırları tamburdan çıkarın. Deterjan çek‐
mecesinin yıkama bölmesindeki kapakçığı yu‐
karı pozisyona getirin. Deterjan çekmecesin‐
deki yıkama bölmesine bir ölçek çamaşır suyu
veya çamaşır makinesi temizleyici koyun. Her
ikisini birlikte KULLANMAYIN.
-
Tambur temizliğinin ardından, boş
tambur ile durulama programı‐
nı çalıştırın ve çamaşır suyu artık‐
larını çıkarmak için deterjan kul‐
lanmayın.
Eğer bu programı Fonksiyon - Kurutma ile
ayarlarsanız, makine tüylenmeyi önleyici işlem
yapar. 'Kumaşlarda tüylenme' bölümüne ba‐
kın.
Anti-Alerji
60 °C
1600 dev./ 10 kg
dak.
(1600 400 dev./
dak.)
Beyaz pamuklular. Bu program yıkama es‐
nasında 60°C üzerinde tutulan sabit ve yük‐
sek sıcaklıkla giysilerdeki mikro organizmaları
yok eder. Bu işlem sayesinde mikroplar, bak‐
teriler, mikro organizmalar ve partiküller yok
edilir. Ek durulama aşaması ile deterjan kalın‐
tıları ve polen vb. alerjik maddeler etkin şekil‐
de yok edilir. Bu şekilde daha etkili yıkama ve
durulamayla etkin temizlik sağlanır.
20
www.electrolux.com
Programı
Varsayılan sı‐
caklık
Sıcaklık ara‐
lığı
Spor Giyim Yı‐
ka/Kurut
30 °C
40 °C - Soğuk
Outdoor
30 °C
40 °C - Soğuk
Referans
Maksi‐
devir hızı
mum
Sıkma hızı
yük
aralığı
1200 dev./ 4 kg
dak.
(1200 400 dev./
dak.)
1200 dev./ 2 kg
dak.
(1200 400 dev./
dak.)
Program tanımı
(Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Sentetik spor çamaşırlar. Bu program şık
açık hava spor kıyafetlerini nazikçe yıkayacak
şekilde tasarlanmıştır ve spor salonu, bisiklet
veya koşu gibi aktivitelerde kullanılan spor kı‐
yafetleri için de uygundur.
Yumuşatıcı kullanmayın ve deter‐
jan gözünde yumuşatıcı kalıntısı
olmadığından emin olun.
Outdoor giysiler, teknik, spor giysiler, hav‐
lu kumaşları, su geçirmez ve nefes alan ce‐
ketler, çıkarılabilir astarlı ya da yalıtımlı
shell ceketler.
Yıkama ve kurutma programları
birlikte seçildiğinde, özel tasarlan‐
mış kurutma aşaması, kumaşlara
su geçirmezlik özelliğini yeniden
kazandırır. Giysiyi kurutma ma‐
kinesine koymadan önce bakım
etiketini kontrol edin.
Kot
30 °C
40 °C - Soğuk
Yıka/Kurut 60
dk.
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 dev./ 4 kg
dak.
(1200 400 dev./
dak.)
Renk solması ve beyaz çizgilenmeleri en
aza indirmek için hassas yıkama aşamalı
Özel Kot Programı. Daha iyi sonuçlar almak
için çamaşır yükünün azaltılması tavsiye edilir.
1200 dev./ 1 kg
dak.
(1200 400 dev./
dak.)
Karışık kumaşlar (pamuklu ve sentetik ça‐
maşırlar). 1 kiloya kadar çamaşır için kısa yı‐
kama ve kurutma programı. Sadece 1 saat
sürer.
Sıfırlama konumu. Ekranda sadece kesik çizgiler görüntülenir.
1) Pamuklular enerji tasarrufu programı. 10 kg'lık çamaşır ile 60°C'deki bu program,
96/60/EC standartları uyarınca enerji etiketindeki veriler için referans programdır. İyi yıkama
sonuçları almak ve enerji tüketimini azaltmak için bu programı ayarlayın. Yıkama programı‐
nın süresi uzatılır.
2) Bu program boyunca tambur hassas bir yıkama için seyrek ve yavaşça döner. Tamburun
dönmediğini veya düzgün şekilde dönmediğini düşünebilirsiniz ancak bu program için nor‐
mal bir durumdur.
3) Buhar programı özellikle ağır kokuları gidermez.Sadece tazelenmesi gereken
4) Buhar işlemi sonrası çamaşır nemli olabilir. Çamaşırları birkaç dakika asın.
TÜRKÇE
21
Program seçenekleri uyumluluğu
Sentetik
Hassas
Yünlü
Time Manager
Leke Çıkarma
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ön Yıkama1)
Sıkmasız
Pamuklu Eko
Sıkma
Pamuklu
■
■
■
■
Parfüm
Sıkma/Boşaltma
Durulama
Kazan Temizleme
Anti-Alerji
Spor Giyim Yıka/
Kurut
Outdoor
Kot
Başlangıç Erteleme
Program
■
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
www.electrolux.com
Başlangıç Erteleme
Time Manager
Leke Çıkarma
Ön Yıkama1)
Sıkmasız
Program
Sıkma
22
■
Yıka/Kurut 60 dk.
■
1) Ön Yıkama ve Leke Çıkarma birlikte seçilemez.
2) Sıkmasız seçeneğini ayarladığınızda makine sadece suyu boşaltır.
7.2 Woolmark Apparel Care Mavi
•
Bu makinenin yünlü yıkama
fonksiyonu, yıkama kodunda verilen
ve bu çamaşır makinesinin üreticisi
tarafından belirtilen talimatlara
uyulması şartıyla, "elde yıkama"
etiketine sahip kıyafetlerin
yıkanmasında kullanılması için The
Woolmark Company tarafından
onaylanmıştır. M1230
• Bu makinenin yünlü kurutma programı
The Woolmark Company tarafından
test edilmiş ve onaylanmıştır.
Program, çamaşırların Woolmark
onaylı elde yıkama programı ile
yıkanması ve üretici tarafından verilen
talimatlara göre kurutulması koşuluyla
"elde yıkama" olarak etiketlenmiş kuru
yünlü çamaşırlar için uygundur.
M1224
İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Hong
Kong ve Hindistan'da Woolmark sembolü
bir kalite onay ticari markasıdır.
7.3 Otomatik kurutma
Kuruluk Seviyesi
1)
Ekstra Kurutma
Havlu materyaller için
Kumaş tipi
Yük
Pamuklular ve Keten
maksimum 6 kg
(bornozlar, banyo havluları,
vb.)
Kot giysiler
maksimum 4 kg
TÜRKÇE
Kuruluk Seviyesi
2)
Dolaplık Kurutma3)
Saklanacak parçalar için
Kumaş tipi
23
Yük
Pamuklular ve Keten
maksimum 6 kg
(bornozlar, banyo havluları,
vb.)
Sentetik ve karışık ku‐
maşlar
(kazaklar, bluzlar, iç çama‐
şırları, ev tekstili ve yatak
çarşafları)
maksimum 4 kg
Narin kumaşlar
(akrilik, viskoz ve narin ka‐
rışık kumaşlar)
maksimum 2 kg
Yünlü çamaşırlar
(yünlü kazaklar)
maksimum 1 kg
Açık hava spor giyim
maksimum 2 kg
(dış giyim, teknik, spor ku‐
maşlar, su geçirmez ve ne‐
fes alabilen ceketler, ka‐
buklu ceketler)
Kot giysiler
maksimum 4 kg
Spor Giyim Yıka/Kurut
maksimum 4 kg
Pamuklular ve Keten
4)
(çarşaflar, masa örtüleri,
Ütülük Kurutma
Ütülenecek çamaşırlar için uygun‐ gömlekler, vb.)
dur
maksimum 6 kg
1) Pamuklu Eko ve Anti-Alerji (varsa) programında da seçilebilir.
2) Pamuklu Eko veAnti-Alerji (varsa) programında da seçilebilir.
3) Test enstitüsü için bilgiler EN 50229 uyarınca test performansı, maksimum belirtilen
kurutma kapasitesinde BİRİNCİ kurutma yükü ile (yük bileşimi EN61121'e uygun) Pamuklu
Eko için OTOMATİK DOLAPLIK KURUTMA programı ayarlanarak yapılmalıdır. Pamuklu
Eko için OTOMATİK DOLAPLIK KURUTMA programı ayarlanarak İKİNCİ kurutma yükü ar‐
tık yük ile test edilmelidir.
4) Anti-Alerji (varsa) programında da seçilebilir.
24
www.electrolux.com
7.4 Zamanlamalı kurutma
Kuruluk Sevi‐
yesi
Kumaş tipi
Ekstra Kurut‐
ma
Havlu mater‐
yaller için
Pamuklular ve Keten
(bornozlar, banyo havluları, vb.)
Dolaplık Ku‐
rutma
Saklanacak
parçalar için
Yük
(kg)
Sıkma Önerilen sü‐
hızı
re (dakika)
(dev./
dk.)
6
1600
245 - 265
4
1600
165 - 185
2
1600
125 - 135
Kot giysiler
4
1200
180
Pamuklular ve Keten
(bornozlar, banyo havluları, vb.)
6
1600
235 - 255
4
1600
155 - 175
2
1600
115 - 125
4
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Hassaslar
(akrilik, viskoz ve narin karışık ku‐
maşlar)
2
1200
150
Yünlü
(yünlü kazaklar)
1
1200
110 - 130
Açık hava spor giyim
(dış giyim, teknik, spor kumaşlar, su
geçirmez ve nefes alabilen ceketler,
kabuklu ceketler)
2
1200
160
Kot giysiler
4
1200
170
Spor Giyim Yıka/Kurut
4
1200
195
6
1600
170 - 190
4
1600
105 - 125
2
1600
75 - 85
Sentetik ve karışık kumaşlar
(kazaklar, bluzlar, iç çamaşırları, ev
tekstili ve yatak çarşafları)
Ütülük Kurut‐ Pamuklular ve Keten
ma
(çarşaflar, masa örtüleri, gömlekler,
Ütülenecek ça‐ vb.)
maşırlar için
uygundur
8. AYARLAR
8.1 Sesli ikazlar
Bu cihaz farklı sesli ikazlara sahiptir,
aşağıdaki durumlarda duyulabilir:
•
•
•
Cihazı çalıştırdığınızda (özel kısa
ses).
Cihazı kapattığınızda (özel kısa ses).
Düğmelere dokunduğunuzda (klik
sesi).
•
Yanlış seçim yaptığınızda (3 kısa
ses).
• Program tamamlandığında (2 dakika
boyunca sürekli çalar).
• Cihazda bir arıza olduğunda (yaklaşık
5 dakika boyunca sürekli çalar).
Program tamamlandığında sesli ikazları
devre dışı bırakmak/etkinleştirmek
için, 2 saniye boyunca Yıkama
düğmesine ve Ön Yıkama düğmesine
TÜRKÇE
aynı anda dokunun. Gösterge ekranında
Açık ya da Kapalı görüntüleniyor.
25
Sesli ikazları devre dışı
bırakırsanız, cihazda bir
arıza varken çalışmaya
devam ederler.
9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
1. Cihaza elektrik geldiğinden ve su
musluğunun açık olduğundan emin
olun.
2.
ile işaretli deterjan bölmesine 2
litre su dökün.
Bu eylem, boşaltma sistemini etkinleştirir.
3.
4. Tambura çamaşır koymadan en
yüksek sıcaklıkta pamuklular için bir
program seçin ve başlatın.
Bu şekilde tamburda ve kazanda
bulunan olası tüm kalıntıları
giderebilirsiniz.
ile işaretli bölmeye küçük bir
miktar deterjan koyun.
10. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE YIKAMA
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
10.1 Makinenin çalıştırılması
1. Fişi prize takın.
2. Su musluğunu açın.
3. Makineyi çalıştırmak için birkaç
saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna
basın.
Kısa bir ses duyulur.
10.2 Çamaşırların
yerleştirilmesi
1. Cihazın kapağını açın.
2. Cepleri boşaltın ve çamaşırları
cihaza koymadan önce açın.
3. Çamaşırları tambura koyun, bir
kerede bir parça.
Tambura çok fazla çamaşır koymayın.
4. Kapağı tam olarak kapatın.
DİKKAT!
Su sızıntısını ve kıyafetlere
zarar gelmesini önlemek için
kapak ve kapak fitili arasına
çamaşır sıkışmadığından
emin olun.
Çok kirli çamaşırlar, yağ
lekeleri çamaşır makinesinin
kauçuk parçalarının zarar
görmesine neden olur.
26
www.electrolux.com
10.3 Deterjan ve katkı
maddelerinin doldurulması
- Ön yıkama aşaması, ıslatma
programı veya leke çıkarıcı bölmesi.
2. Gözü çıkarmak için kola aşağı doğru
bastırın.
3. Toz deterjan kullanmak için kanatçığı
yukarıya çevirin.
4. Sıvı deterjan kullanmak için kanatçığı
aşağıya çevirin.
- Yıkama aşaması için bölme.
- Yumuşatıcı ve diğer sıvı maddeler
(çamaşır yumuşatıcı, kola) bölmesi.
- Sıvı katkı maddeleri için maksi‐
mum seviye.
natçık.
- Toz veya sıvı deterjan için ka‐
Her zaman deterjan
paketinin arkasında bulunan
talimatları takip edin ama
belirtilen maksimum
seviyenin (
) üzerine
çıkmamanızı tavsiye ederiz.
Bu miktar en iyi yıkama
sonuçlarını garanti edecektir.
Bir yıkama döngüsünden
sonra, gerekirse, deterjan
gözündeki kalıntıyı
temizleyin.
10.4 Deterjan kanatçığının
konumunu kontrol edin
1. Deterjan gözünü durana kadar
dışarıya çekin.
Kanatçık AŞAĞI konumundayken:
• Jel veya katı sıvı deterjanlar
kullanmayın.
• Kanatçıkta gösterilen sıvı deterjan
dozunu aşmayın.
• Ön yıkamalı bir program
seçmeyin.
• Gecikmeli başlatma fonksiyonunu
ayarlamayın.
5. Deterjanı ve çamaşır yumuşatıcıyı
ölçerek kullanın.
6. Deterjan gözünü dikkatle kapayın.
TÜRKÇE
Gözü kapatırken kanatçığın herhangi bir
şekilde engel oluşturmamasına özen
gösterin.
10.5 Bir programın ayarlanması
1. Program düğmesini istenilen yıkama
programını seçmek için çevirin.
Fonksiyon - Yıkama tuşunun göstergesi
yanıp söner.
Başlat/Beklet
düğmesinin göstergesi
yanıp söner.
Ekranda program süresi ve maksimum
yük gösterilir.
2. Sıcaklığı ve/veya sıkma hızını
değiştirmek için, ilgili düğmelere
dokunun.
3. İstenirse, ilgili düğmelere dokunarak
bir veya daha fazla seçenek
ayarlanabilir. İlgili göstergeler,
ekranda yanar ve yapılan değişikliğe
göre bilgi verir.
Seçimin mümkün olmadığı
durumlarda sesli bir ikaz
duyulur ve ekranda
gösterilir.
10.6 Programın başlatılması
Programı başlatmak için Başlat/Beklet
tuşuna basın. Tuş göstergesi kapalı
durumda ve yanıp sönmüyor ise
programı başlatmak mümkün değildir
(örn. kapı açık ise).
İlgili gösterge yanıp sönmeyi keser ve
sürekli açık kalır.
Program başlar, kapak kilitlenir. Gösterge
ekranında
göstergesi çıkar.
Cihaz su almadan önce,
tahliye pompası kısa bir
süreliğine çalışabilir.
10.7 Gecikmeli başlatma ile bir
programın başlatılması
1. Ekranda istenilen gecikme süresi
belirene kadar Başlangıç Erteleme
tuşuna art arda basın. Gösterge
ekranında göstergesi gösterilir.
2. Başlat/Beklet
tuşuna dokunun.
Makine kapağı kilitlenir ve gecikmeli
27
başlatma için geri sayımı başlatır.
Gösterge ekranında
göstergesi
çıkar.
Geri sayım işlemi sona erdiğinde,
program otomatik olarak çalışmaya
başlar.
Geri sayım başladıktan sonra
gecikmeli başlatmayı iptal
etmek
Gecikmeli başlatmayı iptal etmek için:
1. Ekranda istenilen gecikme süresi
belirene kadar Başlangıç Erteleme
tuşuna art arda basın. Gösterge
ekranında göstergesi gösterilir.
Başlat/Beklet
tuşuna dokunun.
Makine kapağı kilitlenir ve gecikmeli
başlatma için geri sayımı başlatır.
Gösterge ekranında
göstergesi
çıkar.
Geri sayım işlemi sona erdiğinde,
program otomatik olarak çalışmaya
başlar.
2. Makineyi durdurmak için Başlat/
Beklet
tuşuna dokunun. İlgili
gösterge yanıp söner.
gösterge
3. Ekranda görünene ve
ışığı sönene dek Başlangıç Erteleme
tuşuna art arda dokunun.
4. Programı hemen başlatmak için
Başlat/Beklet
dokunun.
tuşuna tekrar
Geri sayım başladıktan sonra
gecikmeli başlatmayı
değiştirmek
Gecikmeli başlatmayı değiştirmek için:
1. Makineyi durdurmak için Başlat/
Beklet
tuşuna dokunun. İlgili
gösterge yanıp söner.
2. Ekranda istenilen gecikme süresi
belirene kadar Başlangıç Erteleme
tuşuna art arda basın.
3. Yeni geri sayımı başlatmak için
Başlat/Beklet
dokunun.
tuşuna tekrar
28
www.electrolux.com
10.8 SensiCare System yük
algılama
Ekrandaki program süresi
orta/fazla yük ile ilgilidir.
Başlat/Beklet
düğmesine bastıktan
sonra, maksimum belirtilen yük
göstergesi ışığı söner, SensiCare
System çamaşır yükü algılamasını
başlatır:
1. Makine ilk 30 saniye içinde yükü
algılar. Time Manager'nin mevcut
olduğu programlarda, bu aşamada
zaman hanelerinin altına yerleştirilen
basit
Time Manager çubukları
bir animasyon oynatır. Tambur kısa
süre döner.
2. Program süresi buna göre
ayarlanabilir ve artabilir ya da
azalabilir. 30 saniye sonra, su
dolmaya başlar.
Yük algılama bittiğinde, aşırı tambur
yükü durumunda,
ekranda yanıp söner:
göstergesi
Bu durumda, 30 saniyede, makineyi
durdurmak ve fazla çamaşırı çıkarmak
mümkündür.
Fazla çamaşırı çıkardıktan sonra,
programı tekrar çalıştırmak için Başlat/
tuşuna basın. SensiCare fazı
Beklet
üç defaya kadar tekrarlanabilir (bkz.
nokta 1).
Önemli! Eğer çamaşır miktarı
azaltılmazsa, yıkama programı aşırı yüke
rağmen başlar. Bu durumda, en iyi
yıkama sonuçlarının garanti edilmesi
mümkün olmayacaktır.
Program başladıktan 20
dakika sonra, program
süresi, çamaşırların su
emme kapasitesine bağlı
olarak tekrar ayarlanabilir.
SensiCare algılama yalnızca
tüm yıkama programları ile
ve Time Manager tuşu
kullanılarak program süresi
kısaltılmazsa
gerçekleştirilebilir.
10.9 Bir programı durdurma ve
seçenekleri değiştirme
Program devam ederken, sadece bazı
seçenekleri değiştirebilirsiniz:
tuşuna dokunun.
1. Başlat/Beklet
İlgili gösterge yanıp söner.
2. Seçenekleri değiştirin. Ekranda
verilen bilgi buna göre değişir.
3. Başlat/Beklet
düğmesine tekrar
dokunun.
Yıkama programı devam eder.
10.10 Çalışan bir programın
iptal edilmesi
1. Programı iptal etmek ve makineyi
devre dışı bırakmak için Açma/
Kapama tuşuna basın.
2. Makineyi tekrar çalıştırmak için
Açma/Kapama tuşuna basın.
SensiCare System
tamamlandıktan ve su
doldurma işlemi başladıktan
sonra SensiCare System
tekrarlanmadan yeni
program başlar. İsrafı
önlemek için su ve deterjan
boşaltılmaz. Ekranda yeni
program başlatıldıktan
sonra, yaklaşık 20 dakika
güncelleme yapılarak
maksimum program süresi
gösterilir.
Alternatif iptal etme yöntemi mevcuttur:
1. Seçme düğmesini "Sıfırlama"
konumuna
çevirin.
2. 1 saniye bekleyin. Ekranda
gösterilir.
Artık, yeni bir yıkama programı
ayarlayabilirsiniz.
10.11 Kapağı açma Çamaşırları ekleme
Tamburdaki su sıcaklığı ve
seviyesi çok yüksekse ve/
veya tambur dönmeye
devam ediyorsa kapağı
açmamalısınız.
TÜRKÇE
Bir program ya da gecikmeli başlatma
çalışırken, cihaz kapağı kilitlenir.
Gösterge ekranında
çıkar.
tuşuna
kapatın ve Başlat/Beklet
dokunun.
Program veya gecikmeli başlatma devam
eder.
10.12 Program sonu
Program sona erdiğinde, makine
otomatik olarak durur. Sesli ikaz duyulur
(etkin ise). Göstergede şu gösterilir:
tuşunun ışığı söner.
Kapak kilidi açılır ve gösterge
kaybolur.
1. Makineyi devre dışı bırakmak için
Açma/Kapama tuşuna basın.
Programının sona ermesinden beş
dakika sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu
otomatik olarak makineyi devre dışı
bırakır.
Cihazı tekrar
çalıştırdığınızda, ekranda
önceki programın bitişi
görüntülenir. Yeni bir yıkama
devri ayarlamak için program
düğmesini çevirin.
2. Çamaşırları makineden çıkarın.
3. Tamburun tamamen boş olduğundan
emin olun.
4. Küf ve koku oluşumunu önlemek için
kapağı ve deterjan gözünü hafif açık
halde tutun.
10.13 Program sonunda suyun
boşaltılması
Son durulamadan sonra suyun
boşaltılmadığı bir program veya bir
seçenek seçtiyseniz, program
tamamlanır ama:
Süre göstergesi alanında
ve gösterge ekranında
kilitli sembolü gösterilir.
göstergesi
1. Başlat/Beklet
tuşuna dokunun.
Ekranda ilgili kapak kilit göstergesi söner.
2. Cihazın kapağını açın. Gerekirse,
kıyafet ekleyin veya çıkarın. Kapağı
Başlat/Beklet
•
•
•
•
•
29
belirir
kapak
Başlat/Beklet
tuşunun göstergesi
yanıp sönmeye başlar.
Tambur, çamaşırların kırışmasını
önlemek için düzenli olarak dönmeye
devam eder.
Kapak kilitli kalır.
Kapağı açmak için suyu boşaltmanız
gerekir:
1. Gerekirse, makine
tarafından önerilen sıkma hızını
düşürmek için Sıkma tuşuna
dokunun.
tuşuna basın: cihaz
2. Başlat/Beklet
suyu boşaltır ve çamaşırı sıkar.
Suda Bekletme göstergesi
kaybolur.
ekrandan
Sıkmasız olarak
ayarladıysanız, cihaz sadece
suyu tahliye eder.
3. Program tamamlandığında ve kapak
söndüğünde,
kilitli göstergesi
kapağı açabilirsiniz.
4. Makineyi devre dışı bırakmak için
birkaç saniye süreyle Açma/Kapama
tuşuna basın.
10.14 Bekleme fonksiyonu
Bekleme fonksiyonu, enerji tüketimini
azaltmak için şu durumlarda makineyi
otomatik olarak devre dışı bırakır:
•
•
Herhangi bir program çalışmıyorken
makineyi 5 dakika kullanmadığınızda.
Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma/
Kapama tuşuna basın.
Program sona erdikten 5 dakika sonra
devreye girer.
Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma/
Kapama tuşuna basın.
Ekranda son ayarlı programın bitişi
gösterilir.
Yeni bir yıkama devri ayarlamak için
program düğmesini çevirin.
Düğme "Sıfırlama" konumuna
çevrilirse, makine 30 saniye içerisinde
otomatik olarak kapanır.
30
www.electrolux.com
Tamburda su bırakılarak
sonlanan bir program veya
seçenek seçilirse, suyu
boşaltmanız gerektiğini
hatırlatmak için makineyi
çalıştırmaz.
11. GÜNLÜK KULLANIM - YIKAMA VE KURUTMA
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Bu makine, otomatik bir
kurutma makinesidir.
11.1 Komple yıkama ve
kurutma programı
Otomatik Kesintisiz program
veya programlar
Bu cihaz, Fonksiyon - Kurutma ayarına
ihtiyaç duymayan yıkama ve kurutma
programları gibi modele bağlı olarak bir
veya daha fazla Yıka/Kurut programı ile
donatılabilir.
Aşağıdaki işlemleri yapınız
1. Çamaşırları yükledikten ve deterjanı
koyduktan sonra makineyi
çalıştırmak için Açma/Kapama
tuşuna birkaç saniye basın.
2. Program seçim düğmesini kullanarak
Yıka/Kurut programını ayarlayın.
ve
göstergeleri ekranda
görüntülenir.
3. Programı başlatmak için Başlat/
Beklet
tuşuna basın.
Otomatik olmayan yıkama ve
kurutma programları
Bazı yıkama programlarında tam
kapsamlı bir yıkama ve kurutma
programı için Fonksiyon - Yıkama ve
Fonksiyon - Kurutma özelliğini
birleştirebilirsiniz.
Aşağıdaki işlemleri yapınız
1. Makineyi çalıştırmak için birkaç
saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna
basın.
2. Çamaşırları bir kerede bir parça
şeklinde koyun.
3. Deterjanı ve katkı maddelerini uygun
bölmeye koyun.
4. Program düğmesini yıkama
programına çevirin. Makine, sadece
yıkama moduna döner ve Fonksiyon
- Yıkama tuşunun göstergesi yanar.
Ekranda varsayılan sıcaklık ve sıkma
gösterilir. Gerekirse, çamaşırınıza
göre değiştirebilirsiniz. Ekran yıkama
fazı için tavsiye edilen maksimum
yükü gösterir.
5. Varsa, istenilen seçenekleri
ayarlayın.
6. Kurutma fonksiyonunu etkinleştirmek
için Fonksiyon - Kurutma tuşuna bir
kez basın. Fonksiyon - Yıkama ve
Fonksiyon - Kurutma tuşlarının
göstergeleri yanar.
ve
göstergeleri ekranda görüntülenir.
Ekran yıkama ve kurutma fazı için
tavsiye edilen maksimum yükü
gösterir (örn. pamuklular için 6 kg).
11.2 Yıkama ve Kurutma Otomatik düzeylerde
1. Ekranda istenilen kuruluk seviyesi
belirene kadar Otomatik Kurutma
tuşuna üst üste dokunun. Ekrandaki
göstergeler şuna göre yanar:
a.
Ütülük kurutma: pamuklular
için;
b.
Dolap kuruluğu: pamuklular
ve sentetikler için;
c.
Ekstra kurutma: pamuklular
için.
Ekranda gösterilen süre değeri,
varsayılan yük ağırlığına göre
TÜRKÇE
hesaplanan yıkama ve kurutma işlemi
süresidir.
•
Cihaz, daha az enerjiyle ve
daha kısa zamanda iyi bir
kurutma sonucu elde etmek
amacıyla yıkanacak ve
kurutulacak çamaşırlar için
düşük bir sıkma hızı
seçmenize izin vermez.
2. Programı başlatmak için Başlat/
•
Gösterge ekranında
•
Başlat/Beklet tuşunun
göstergesi
Göstergede kapak kilitli
belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini
görüntüler.
1. İstenilen zaman değerini ayarlamak
için Süreli Kurutma tuşuna art arda
dokunun (bkz. "Programlar"
bölümündeki "Zamanlamalı kurutma"
tablosu). Kurutma seviyesi göstergesi
söner ve
göstergesi yanar.
Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre
değeri 5'er dakikalık kademelerle artar.
Ekranda ayarlanan yeni süre değeri
görüntülenir.
2. Programı başlatmak için Başlat/
Beklet
tuşuna basın. SensiCare
tahmini başlar.
göstergesi
Göstergede kapak kilitli
belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini
görüntüler.
belirir.
göstergesi
söner. Kapak kilitli
göstergesi
kaybolur.
Kırışıklık giderme seçeneği ayarlıysa,
cihaz yaklaşık 30 dakika veya daha
fazla kırışıklık giderme aşaması ile
çalışmaya devam eder.
Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı
azaltır.
Kırışıklık giderme aşaması
tamamlanmadan önce de çamaşırları
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
giderme aşaması bitmesine yakın ya
da bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye
Beklet
tuşuna dokunun.
SensiCare tahmini başlar.
11.3 Yıkama ve Zamanlamalı
Kurutma
31
Sesli ikaz duyulur (etkin ise).
•
açık kalır.
ederiz. Gösterge
Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç
saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna
basın.
Programın sona
ermesinden bir süre
sonra, enerji tasarrufu
fonksiyonu otomatik
olarak cihazı devre dışı
bırakır.
1. Çamaşırları makineden çıkarın.
2. Tamburun tamamen boş olduğundan
emin olun.
Kurutma aşamasından sonra
tamburu boşaltın, contayı ve
kapağın içini ıslak bir bezle
temizleyin.
11.4 Kurutma programının
sonunda
•
Cihaz otomatik olarak durur.
12. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE KURUTMA
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Bu makine, otomatik bir
kurutma makinesidir.
12.1 Kurutma hazırlığı
1. Makineyi çalıştırmak için birkaç
saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna
basın.
2. Çamaşırları bir kerede bir parça
şeklinde koyun.
32
www.electrolux.com
3. Program seçme düğmesini
kurutulacak çamaşırlara uygun olan
programa getirin. Makine, sadece
yıkama moduna döner ve Fonksiyon
- Yıkama tuşunun göstergesi yanar.
4. Sadece kurutma işlemini yapmak için
Fonksiyon - Kurutma tuşuna ve
ardından Fonksiyon - Yıkama tuşuna
basın. Fonksiyon - Kurutma tuşunun
göstergesi yanar ve Fonksiyon Yıkama tuşunun göstergesi söner.
ve
göstergeleri ekranda
görüntülenir ve
kaybolur.
göstergesi
Çok sayıda çamaşırı
kuruturken daha iyi kurutma
sonuçları elde etmek için
çamaşırların
katlanmadığından ve
tamburda eşit şekilde
dağıldıklarından emin olun.
Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre
değeri 5'er dakikalık kademelerle artar.
Ekranda ayarlanan yeni süre değeri
görüntülenir.
2. Programı başlatmak için Başlat/
Beklet
12.4 Kurutma programının
sonunda
•
•
Gösterge ekranında
•
Başlat/Beklet tuşunun
b.
Dolap kuruluğu: pamuklular
ve sentetikler için;
c.
Ekstra kurutma: pamuklular
için.
Ekranda, kurutma programı süresi
gösterilir.
2. Programı başlatmak için Başlat/
Beklet
tuşuna basın.
Göstergede kapak kilitli
göstergesi
belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini
görüntüler.
12.3 Zamanlamalı Kurutma
1. İstenilen zaman değerini ayarlamak
için Süreli Kurutma tuşuna art arda
dokunun (bkz. "Programlar"
bölümündeki "Zamanlamalı kurutma"
tablosu). Kurutma seviyesi göstergesi
söner ve
göstergesi yanar.
belirir.
göstergesi
söner. Kapak kilitli
göstergesi
kaybolur.
Kırışıklık giderme seçeneği ayarlıysa,
cihaz yaklaşık 30 dakika veya daha
fazla kırışıklık giderme aşaması ile
çalışmaya devam eder.
Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı
azaltır.
Kırışıklık giderme aşaması
tamamlanmadan önce de çamaşırları
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
giderme aşaması bitmesine yakın ya
da bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye
1. Ekranda istenilen kuruluk seviyesi
belirene kadar Otomatik Kurutma
tuşuna üst üste dokunun. Ekrandaki
göstergeler şuna göre yanar:
Ütülük kurutma: pamuklular
için;
Cihaz otomatik olarak durur.
Sesli ikaz duyulur (etkin ise).
•
12.2 Kurutma - Otomatik
düzeyde
a.
tuşuna dokunun.
Göstergede kapak kilitli
göstergesi
belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini
görüntüler.
•
açık kalır.
ederiz. Gösterge
Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç
saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna
basın.
Programın sona
ermesinden bir süre
sonra, enerji tasarrufu
fonksiyonu otomatik
olarak cihazı devre dışı
bırakır.
1. Çamaşırları makineden çıkarın.
2. Tamburun tamamen boş olduğundan
emin olun.
Kurutma aşamasından sonra
tamburu boşaltın, contayı ve
kapağın içini ıslak bir bezle
temizleyin.
TÜRKÇE
33
13. KUMAŞLARDAKI TÜYLER
Yıkama ve/veya kurutma aşaması
sırasında, (yumuşak kumaş, yün, kazak
gibi) bazı kumaş türleri tüy bırakabilir.
Kalan tüyler bir sonraki programda
kumaşlara yapışabilir.
Bu durum teknik kumaşlarda daha da
fazladır.
Çamaşırlarınızın tüylenmesini önlemeniz
için size şunları öneririz:
•
•
•
•
Tamburun içindeki tüyleri çıkarmak
için özel bir program ayarlayın:
• Tamburu boşaltın.
• Boş tamburu, contayı ve kapağı ıslak
bir bezle temizleyin.
• Tüylenmeyi önleyici işlemi
aktifleştirmek için Kazan Temizleme
programını ve Fonksiyon - Kurutma
birlikte çalıştırın.
• Programı başlatmak için Başlat/Beklet
tuşuna basın.
Açık renkli kumaşları (el bezi, yün,
kazak) yıkadıktan ve kuruttuktan
sonra koyu renkli kumaşları
yıkamayın - ve tam tersi.
İlk kez yıkandıklarında, bu tür
kumaşları açık havada kurutun.
Tahliye filtresini temizleyin.
Kurutma aşamasından sonra boş
tamburu, contayı ve kapağı ıslak bir
bezle temizleyin.
Cihaz sık kullanılıyorsa,
temizlik programını düzenli
olarak çalıştırın.
14. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
14.1 Çamaşırları doldurma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çamaşırları şu şekilde bölün:
beyazlar, renkliler, sentetikler,
hassaslar ve yünlüler.
Çamaşır bakım etiketlerinde yazan
yıkama talimatlarına uyun.
Beyaz ve renkli çamaşırları birlikte
yıkamayın.
Bazı renkli çamaşırlar ilk yıkamada
renk salabilir. İlk yıkamalarda bu
çamaşırları ayrı olarak yıkamanızı
tavsiye ederiz.
Yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyin,
fermuarları çekin ve kanca ve çıtçıtları
kapatın. Kuşakları bağlayın.
Çok katlı kumaşların, yünlülerin ve
üzerlerinde baskılı resim bulunan
çamaşırların içlerini dışına çevirin.
İnatçı kirlere önceden işlem
uygulayın.
Ağır kirli çamaşırları özel bir
deterjanla yıkayın.
Perdeleri yıkarken dikkatli olun.
Kancalarını çıkarın ya da perdeleri bir
•
•
•
•
•
yıkama torbasına veya yastık kılıfının
içine koyun.
Kenarları dikilmemiş ya da kesik olan
çamaşır yıkamayın.
Küçük ve/veya narin çamaşırları (örn:
telli sütyenler, kemerler, taytlar, vb)
yıkamak için çamaşır filesi kullanın.
Çok az çamaşır yüklenmesi sıkma
aşamasında aşırı titreşime neden
olarak denge sorunlarının
yaşanmasına yol açabilir. Bu durumla
karşılaştığınızda:
a. Programı durdurun ve kapağı
açın ("Günlük Kullanım"
bölümüne bakın);
b. çamaşırları elinizle tamburun
içinde dağıtın bu sayede
çamaşırlar tamburun içine eşit bir
şekilde yerleşir;
c. Başlat/Beklet tuşuna basın.
Sıkma aşaması devam eder.
Çıkış borusunu tıkayabileceği ve
Teknik destek ihtiyacını
doğurabileceği için uzun hayvan
tüyleriyle dolu giysilerinizi veya tüy
bırakan düşük kaliteli giysilerinizi
yıkamaktan kaçının.
Cepleri boşaltın ve katlanmış
çamaşırları açın.
34
www.electrolux.com
•
•
•
14.2 İnatçı lekeler
Bazı lekeler için, su ve deterjan yeterli
gelmez.
Çamaşırları cihaza koymadan önce bu
lekelere önceden işlem uygulamanızı
tavsiye ederiz.
program kullanarak yıkamaya
ayarlayın.
Bir yıkama programını her zaman izin
verilen maksimum seviyede çamaşırla
başlatın.
Lekelere önceden işlem uygularsanız
veya leke çıkarıcı kullanırsanız, düşük
sıcaklıkta bir program ayarlayın.
Doğru miktarda deterjan kullanmak
için ev tesisatına gelen suyun
sertliğinin uygun olup olmadığını
kontrol edin. Bkz. "Su sertliği".
14.5 Su sertliği
Piyasada özel leke çıkarıcılar mevcuttur.
Leke ve kumaş tipine uygun özel leke
çıkarıcılar kullanın.
Bulunduğunuz bölgede su sertliği yüksek
veya orta seviyedeyse, çamaşır
makinelerine özel su yumuşatıcıları
kullanmanızı tavsiye ederiz. Su sertliğinin
yumuşak olduğu bölgelerde su
yumuşatıcı kullanılması gerekli değildir.
14.3 Deterjanlar ve diğer
maddeler
Bulunduğunuz bölgedeki su sertliği
hakkında bilgi almak üzere yerel su
idarenizle iletişime geçin.
•
•
•
•
•
Sadece özel olarak çamaşır
makineleri için üretilmiş deterjanları ve
diğer maddeleri kullanın:
– Hassas kumaşlar hariç her türlü
kumaş için toz deterjanlar.
Beyazlar için çamaşır suyu ve
çamaşır yumuşatıcı içeren toz
deterjanları tercih edin
– tüm çamaşır tiplerinde tercihen
düşük sıcaklıkta yıkama
programları için (maks. 60 °C)
veya sadece yünlüler için sıvı
deterjanlar.
Farklı tipte deterjanları karıştırmayın.
Çevrenin korunmasına yardımcı
olmak amacıyla, tavsiye edilen
miktarda deterjandan fazlasını
kullanmayın.
Belirtilen maksimum seviyeyi (
)
geçmeyecek şekilde deterjan ve diğer
maddelerin paketlerinin arkasındaki
talimatları takip edin.
Kumaş tipine, rengine, program
sıcaklığına ve kir seviyesi için tavsiye
edilen deterjanları kullanın.
14.4 Ekolojik tavsiyeler
•
Normal kirliliğe sahip çamaşırları ön
yıkama aşaması içermeyen bir
Doğru miktarda su yumuşatıcı kullanın.
Ürünün ambalajında yazan talimatlara
uyun.
14.6 Kurutma devrini hazırlayın
•
•
•
Musluğu açın.
Tahliye hortumunun düzgün şekilde
bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Daha fazla bilgi için montaj bölümüne
bakın.
Kurutma programlarının maksimum
çamaşır yükü için kurutma
programları tablosuna bakın.
14.7 Kurutmaya uygun olmayan
çamaşırlar
Şu çamaşırları makinede kurutmayın:
• Sentetik perdeler.
• Metal aksesuarlara sahip çamaşırlar.
• Naylon çoraplar.
• Yorganlar.
• Yatak örtüleri.
• Kuş tüyü yorganlar.
• Anoraklar.
• Uyku tulumları.
• Saç spreyi, aseton ve benzeri
kalıntıları taşıyan kumaşlar.
• Sünger veya benzeri maddeler içeren
çamaşırlar.
TÜRKÇE
14.8 Çamaşır etiketleri
Çamaşırları kuruturken, üretici
etiketlerinde belirtilen talimatlara uyun:
•
= Çamaşır kurutma makinesinde
kurutulabilir
•
= Yüksek ısıda kurutma işlemi
yapılabilir
•
= Düşük ısıda kurutma işlemi
yapılabilir
•
= Çamaşır, kurutma makinesinde
kurutulamaz.
14.9 Kurutma işlemi süresi
Kurutma süresi, aşağıdaki unsurlara
bağlı olarak değişiklik gösterebilir:
• son sıkma devri hızı
• kuruluk seviyesi
• çamaşır tipi
• çamaşır ağırlığı
14.10 Ek kurutma
35
UYARI!
Kırışma ve çekmeleri
önlemek için
çamaşırlarınızı çok fazla
kurutmayın.
14.11 Genel Tavsiyeler
Ortalama kurutma sürelerini bulmak için
«Kurutma programları» tablosuna bakın.
Daha önceki deneyimleriniz, doğru
kurutma süreleri hakkında, size fikir
verecektir. Çamaşırları daha önce
yaklaşık kaç dakikada tamamen
kurutabildiğinizi bir kenara not edin.
Kurutma işlemi sonunda statik şarj
oluşumunu önlemek için:
1. Yıkama aşamasında çamaşır
yumuşatıcı kullanın.
2. Kurutma makineleri için özel çamaşır
yumuşatıcı kullanın.
Kurutma programı bittiğinde çamaşırları
derhal çıkarın.
Eğer programın sonunda çamaşırlar hala
nemli durumdaysa, tekrar kısa bir
kurutma işlemi seçin.
15. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
15.1 Dış temizlik
Cihazı sadece sabun ve ılık su ile
temizleyin. Temizlik sonrası tüm
yüzeyleri tamamen kurulayın.
DİKKAT!
Alkol, çözücü ya da kimyasal
ürünler kullanmayın.
DİKKAT!
Metal yüzeyleri klor esaslı
deterjan ile temizlemeyin.
15.2 Kireç Çözme
Bulunduğunuz bölgede su
sertliği yüksek veya orta
seviyedeyse, çamaşır
makinesi için su yumuşatıcı
ürün kullanmanızı tavsiye
ederiz.
Kireç kalıntısı olup olmadığını kontrol
etmek için tamburu düzenli olarak
inceleyin.
Normal deterjanlarda su yumuşatıcı katkı
maddeleri bulunmaktadır ancak tambura
çamaşır koymadan ve yumuşatıcı
deterjan kullanarak makineyi
çalıştırmanızı öneriyoruz.
Ürünün ambalajında yazan
talimatlara daima uyun.
36
www.electrolux.com
15.3 Kazan temizleme
Düşük sıcaklık programlarının sık ve
uzun kullanımı deterjan birikimine, tüy
kalıntılarına, tambur ve tüpün içinde
bakteri oluşumuna neden olabilir. Bu
genellikle kötü kokulara ve küfe neden
olur. Bu kalıntıları gidermek ve
cihazınızın iç parçalarını temizlemek için,
düzenli olarak koruyucu yıkamayı
çalıştırın (ayda en az 1 kere):
Tambur temizleme
bölümüne bakın.
15.4 Çift kenar ağızlı kapak
contası
Bu cihaz, kıyafetlerden ayrılan hafif tüylü
elyafların suyla birlikte dışarı atılmasını
sağlayan kendi kendini temizleyen bir
boşaltma sistemi ile donatılmıştır bu
sayede, müşterinin düzenli bakım ve
temizlik işlemleri esnasında bu alana
erişmesine gerek yoktur.
paslanmasından dolayı tambur içerisinde
pas birikintileri oluşabilir
Tamburu, paslanmaz çelik için özel bir
ürünle temizleyin.
Ürünün ambalajında yazan
talimatlara daima uyun.
Tamburu asitli kireç çözücü
ürünler, klor içeren aşındırıcı
maddeler veya demir ya da
çelik yünü ile temizlemeyin.
Mükemmel bir temizlik için:
1. Tüm çamaşırları tamburdan çıkarın.
2. Kazan Temizleme programını
başlatın. Daha fazla bilgi edinmek
için yıkama programı tablosuna
bakın.
3. Kalan her türlü atığı temizlemek için
boş tambura küçük bir miktar toz
deterjan koyun.
Zaman zaman, işlem
sonunda ekranda simge
gösterilebilir: Bu "tambur
temizleme" işlemine yönelik
bir öneridir. Tambur
temizleme işlemi
tamamlandıktan sonra,
simge kaybolur.
15.6 Deterjan gözünün
temizlenmesi
Düzenli olarak kapak contasını kontrol
edin ve iç kısımda kalan tüm nesneleri
çıkarın. Kıyafetlerinizin cebinde
unuttuğunuz madeni paralar, düğmeler
veya diğer küçük şeyler yıkama
esnasında kapak contasındaki özel çift
kenarlı ağızda birikir ve bu materyaller
yıkama döngüsü sona erdiğinde kapak
contasından alınabilir.
15.5 Tamburun temizlenmesi
İstenmeyen birikintilerin oluşmasını
önlemek için tamburu düzenli olarak
kontrol edin.
Yıkama veya musluk suyu içerisindeki
demir içeren yabancı maddelerin
Deterjan gözünde kurumuş deterjan
kalıntısı veya pıhtılaşmış çamaşır
yumuşatıcı ve/veya küf oluşumunu
önlemek için ara sıra aşağıdaki
temizleme prosedürünü gerçekleştirin:
1. Çekmeceyi açın. Resimde
gösterildiği gibi düğmeye basın ve
yukarı doğru çekin.
TÜRKÇE
37
1
2
2. Biriken deterjan kalıntılarını gidermek
için temizliği rahat yapmak adına
katkı maddesi bölmesinin üst tarafını
çıkararak akan su altında durulayın.
Temizleme işleminin ardından
çıkardığınız üst bölmeyi tekrar yerine
takın.
15.7 Tahliye pompasını
temizleyin
UYARI!
Elektrik fişini prizden çekiniz.
Tahliye pompasını düzenli
olarak kontrol edin ve temiz
olduğundan emin olun.
Pompayı şu durumlarda temizleyin:
• Cihaz suyu boşaltmıyor.
• Tambur dönmüyor.
• Tahliye pompasının tıkanması sonucu
cihazdan sıra dışı sesler geliyorsa.
• Göstergede, aşağıdaki alarm kodu
çıkıyor.
3. Gözün üst ve alt kısmındaki tüm
deterjan kalıntılarının çıktığından
emin olun. Gözü temizlemek için
küçük bir fırça kullanın.
UYARI!
• Cihaz çalışır
vaziyetteyken filtreyi
sökmeyin.
• Cihaz içerisindeki su
sıcaksa tahliye
pompasını temizlemeyin.
Su soğuyana kadar
bekleyin
Pompayı temizlemek için aşağıdaki
işlemleri yapın:
1. Pompanın kapağını açın.
4. Deterjan çekmecesini kılavuz rayların
içine yerleştirin ve kapatın. Tambura
çamaşır koymadan durulama
programını çalıştırın.
38
www.electrolux.com
7. Filtreyi saatin tersi yönünde çevirerek
çıkarın.
2
1
2. Dışarı sızan suyu biriktirmek için
tahliye pompası erişiminin altına
uygun bir kap koyun.
3. Kanalı aşağı doğru açın. Filtreyi
çıkarırken dökülen suyu silmek için
mutlaka yakınınızda bir bez
bulundurun.
4. Çıkarmadan, filtreyi açmak için saat
yönünün tersinde 180 derece çevirin.
Suyun dışarı akmasına izin verin.
5. Kap suyla dolduğunda, filtreyi tekrar
çevirin ve kabı boşaltın.
6. Su sızıntısı sona erene kadar 4. ve 5.
adımları tekrarlayın.
1
2
8. Gerekirse, tüyleri ve nesneleri filtre
gözünden çıkarın.
9. Pompa çarkının döndüğünden emin
olun. Aksine bir durumun olması
halinde, Yetkili Servis Merkezi ile
iletişime geçin.
10. Su musluğunun altındaki filtreyi
temizleyin.
11. Saat yönünde çevirerek filtreyi özel
yuvalara geri takın. Sızıntıların önüne
geçmek için filtreyi doğru şekilde
sıktığınızdan emin olun.
TÜRKÇE
Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi
yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar
etkinleştirmeniz gerekir:
a. Deterjan gözünün ana yıkama
bölmesine 2 litre su koyun.
b. Suyu boşaltmak için programı
başlatın.
2
1
12. Pompa kapağını kapatın.
2
1
15.8 Giriş hortumu ve su giriş filtresi temizliği
1
2
3
45°
20°
39
40
www.electrolux.com
15.9 Acil boşaltma
Cihaz suyu boşaltamazsa, "Tahliye
pompasını temizleme" paragrafında
belirtilen aynı prosedürü gerçekleştirin.
Gerekirse pompayı temizleyin.
Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi
yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar
etkinleştirmeniz gerekir:
1. Deterjan gözünün ana yıkama
bölmesine 2 litre su koyun.
2. Suyu boşaltmak için programı
başlatın.
suyu giriş hortumundan ve tahliye
pompasından boşaltın.
1. Elektrik fişini prizden çekiniz.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Giriş hortumunun iki ucunu bir kap
içerisine koyun ve suyun hortumdan
dışarı akmasına izin verin.
4. Tahliye pompasını boşaltın. Acil
boşaltma prosedürüne başvurun.
5. Tahliye pompası boş olduğunda, giriş
hortumunu tekrar takın.
15.10 Donmaya karşı önlemler
Cihaz sıcaklığın 0°C'nin altına
düşebileceği bir alana kurulmuşsa, kalan
UYARI!
Cihazı tekrar kullanmadan
önce sıcaklığın 0°C'den
fazla olduğundan emin olun.
Üretici düşük sıcaklıklardan
kaynaklanan hasarlardan
sorumlu değildir.
16. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
16.1 Önsöz
Cihaz çalışmıyor veya çalışırken bir anda duruyor.
Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın (tabloya başvurun). Sorun devam ederse,
Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
UYARI!
Herhangi bir kontrol yapmadan önce, cihazı devre dışı bırakın.
Önemli bir sorun olduğunda bir ikaz sesi duyulur, ekranda bir alarm kodu
gösterilir ve Başlat/Beklet
düğmesi sürekli yanar:
•
- Şebeke elektriği (voltaj) düzenli değil. Şebeke elektriği (voltaj) düzenli olana
dek bekleyin.
•
- Cihazın elektronik devreleri arasında bağlantı yoktur. Cihazı kapatıp tekrar
açın. Program düzgün tamamlanmadı veya cihaz çok erken durdu. Alarm kodu
görünürse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
•
- Cihaz doğru bir şekilde su almıyor. Cihaz, uygun kontrolleri
düğmesine bastıktan sonra,
gerçekleştirmenizin ardından, Başlat/Beklet
programa devam etmeyi dener. Hata devam ettiği takdirde, alarm kodu tekrar
belirecektir.
•
•
- Cihaz suyu boşaltmıyor.
- Cihazın kapağı açık veya doğru şekilde kapatılmamıştır. Lütfen kapağı
kontrol edin!
TÜRKÇE
41
Cihaza aşırı yükleme yapılmışsa, tamburdan bazı giysileri çıkarın ve/
veya
göstergesi sönene kadar aynı anda hem kapağa basılı tutun
hem de Başlat/Beklet
düğmesine basın (bkz. aşağıdaki resim).
16.2 Olası arızalar
Problem
Program başlamıyor.
Olası çözüm
•
•
•
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
Makinenin kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Sigorta kutusundaki sigortaların doğru çalıştığından
emin olun.
•
•
Başlat/Beklet
tuşuna basıldığından emin olun.
Gecikmeli başlatma ayarlanmış ise ayarı iptal edin ya da
geri sayımın tamamlanmasını bekleyin.
Açık ise Çocuk Kilidi fonksiyonunu devre dışı bırakın.
Seçilen programın düğme kolunu kontrol edin.
•
•
•
•
Makine gerektiği gibi su
almıyor.
•
•
•
•
Makine suyla doluyor
ve hemen boşaltıyor
•
Musluğun açık olduğundan emin olun.
Su giriş basıncının çok düşük olmadığından emin olun.
Bu bilgi için yerel su idarenizi arayın.
Musluğun tıkalı olmadığından emin olun.
Giriş hortumunda bükülme veya hasar olmadığından
emin olun.
Su giriş hortumu bağlantısının doğru olduğundan emin
olun.
Giriş hortumu filtresinin ve valf filtresinin tıkalı olma‐
dığından emin olun. "Bakım ve temizlik" bölümüne baş‐
vurun.
Tahliye hortumunun ucunun doğru konumda olduğun‐
dan emin olun. Hortum çok alçakta olabilir. "Montaj tali‐
matları" bölümüne başvurun.
42
www.electrolux.com
Problem
Olası çözüm
•
•
•
Makine suyu boşaltmı‐
yorsa.
•
•
•
•
•
Sıkma programını ayarlayın.
Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekir‐
se, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne baş‐
vurun.
Tamburda bulunan çamaşırları elle dengeli şekilde açın
ve sıkma aşamasını tekrar başlatın. Dengesiz dağılan
çamaşır yükü, bu soruna neden olabilir.
•
Su hortumu bağlantılarının sıkı olduğundan ve su ka‐
çağı bulunmadığından emin olun.
Su giriş hortumunda ve tahliye hortumunda hasar olma‐
dığından emin olun.
Doğru deterjanı, doğru miktarda kullandığınızdan emin
olun.
Sıkma aşaması çalışmı‐
yor ya da yıkama işlemi
normalden uzun sürü‐
•
yor.
Zeminde su var.
•
•
•
Makinenin kapağı açıl‐
mıyor.
•
•
•
•
•
Makine, normal olma‐
•
yan sesler ve titreşimler
çıkarıyor.
•
Program çalışırken
program süresi artıyor
veya azalıyor.
Giderin tıkalı olmadığından emin olun.
Tahliye hortumunda bükülmeler olmadığından emin
olun.
Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekir‐
se, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne baş‐
vurun.
Tahliye hortumu bağlantısının doğru olduğundan emin
olun.
Tahliye aşaması olmayan bir program ayarladıysanız,
tahliye programını ayarlayın.
Tamburda su bırakacak bir seçenek ayarlarsanız, tahli‐
ye programını ayarlayın.
•
Tamburda su bırakacak bir yıkama programı seçildiğin‐
den emin olun.
Yıkama programının tamamlandığından emin olun.
Tambur içerisinde su bulunuyorsa tahliye ya da sıkma
programını seçin.
Makineye elektrik geldiğinden emin olun.
Bu sorun, makinedeki bir arızadan kaynaklanıyor olabi‐
lir. Yetkili Servis Merkezini arayın.
Kapağı açmanız gerekiyorsa, lütfen "Acil durumda ka‐
pağın açılması" başlığını dikkatle okuyun.
Makinenin düz bir zemin üzerinde olduğundan emin
olun. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun.
Ambalajın ve/veya nakliye cıvatalarının sökülmüş ol‐
duğundan emin olun. "Montaj talimatları" bölümüne baş‐
vurun.
Tambura daha fazla çamaşır koyun. Çamaşır miktarı
çok az olabilir.
SensiCare System seçeneği çamaşır tipine ve çamaşır
yükleme boyutuna göre program süresini ayarlayabilir.
"Günlük Kullanım" bölümünde "SensiCare System yük
algılama" kısmına bakın.
TÜRKÇE
Problem
Olası çözüm
•
Yıkama sonuçları tat‐
min edici değil.
•
•
•
Deterjan miktarını artırın veya başka bir deterjan kulla‐
nın.
Çamaşırı yıkamadan önce inatçı lekeleri çıkarmak için
özel ürünler kullanın.
Doğru sıcaklığı ayarladığınızdan emin olun.
Çamaşır yükünü azaltın.
Yıkama sırasında tam‐
burda çok fazla köpük
var.
•
Deterjan miktarını azaltın.
Yıkama programının ar‐ •
dından, deterjan gözün‐
de bazı deterjan kalıntı‐ •
ları var.
Kanatçığın doğru konumda olduğundan emin olun (toz
deterjan için YUKARI - sıvı deterjan için AŞAĞI).
Deterjan gözünü, bu kullanım kılavuzunda verilen tali‐
matlara göre kullandığınızdan emin olun.
•
Makine kurutma yapmı‐ •
yor veya uygun şekilde •
kurutmuyor.
•
Su musluğunu açın.
Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun.
Çamaşırları azaltın.
Doğru programı ayarladığınızdan emin olun, gerekirse
yeniden kısa bir kurutma süresi ayarlayın.
Çamaşır farklı renkler‐
deki tüylerle dolu.
43
Önceki sefer yıkanan kumaşlar, farklı renkte tüyler bırak‐
mıştır:
• Kurutma aşaması tüylerin bir kısmından kurtulmanıza
yardımcı olur.
• Çamaşırlarınızı bir tüy temizleyicisiyle temizleyin.
Tamburda aşırı miktarda tiftik olması durumunda, temizle‐
mek için özel programı çalıştırın (daha fazla bilgi için “Ku‐
maşlardaki tiftik" kısmına bakın).
Kontrol sonrasında, makineyi çalıştırın. Program duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya
devam eder.
Sorun tekrarlanırsa Yetkili Servis ile temasa geçin.
Gösterge ekranında başka alarm kodları gösterilirse, makineyi devre dışı bırakın ve
çalıştırın. Sorun devam ederse Yetkili Servis ile temasa geçin.
16.3 Acil durumda kapağın
açılması
Elektrik kesintisi veya makinenin
arızalanması halinde makinenin kapağı
kilitli kalır. Elektrik geldiğinde yıkama
programı devam eder. Kapak, arıza
nedeniyle kilitli kaldığında, acil durum kilit
açma özelliği kullanılarak açılabilir.
Kapağı açmadan önce:
DİKKAT!
Yanma tehlikesi! Su
sıcaklığının çok yüksek
olmadığından ve
çamaşırların sıcak
olmadığından emin olun.
Gerekirse, soğumalarını
bekleyin.
44
www.electrolux.com
DİKKAT!
Yaralanma riski!
Tamburun dönmediğinden
emin olun. Gerekirse,
tamburun durmasını
bekleyin.
3. Filtre kapakçığını açın.
4. Acil durum kilit açma tetikleyicisini
aşağı bastırın. Bir kez daha aşağı
doğru bastırın, gergin tutun ve bu
arada cihazın kapağını açın.
Tamburun içinde su
sıcaklığının çok yüksek
olmadığından emin olun.
Gerekirse, acil durum su
boşaltması gerçekleştirin
("Bakım ve temizlik"
bölümündeki "Acil
boşaltma" kısmına bakın).
Kapağı açmak için aşağıdakileri
uygulayın:
1. Makineyi kapatmak için Açma/
Kapama tuşuna basın.
2. Elektrik fişini prizden çekiniz.
5. Çamaşırları çıkarın ve ardından
makinenin kapağını kapayın.
6. Filtre kapakçığını kapayın.
17. TÜKETIM DEĞERLERI
Belirtilen değerler ilgili standartlara göre laboratuar koşullarında elde
edilmiştir. Farklı nedenler verileri değiştirebilir: çamaşırın miktarı ve türü
ve ortam sıcaklığı. Su basıncı, besleme gerilimi ve giriş suyu sıcaklığı da
yıkama programı süresini etkileyebilir.
Teknik özellikler ürün kalitesini iyileştirmek için önceden haber vermeksi‐
zin değiştirilebilir.
Yıkama programı esnasında, SensiCare teknolojisi yıkama süresini ve
tüketim değerlerini değiştirebilir. Daha fazla bilgi için "Günlük Kullanım"
bölümünde SensiCare yük algılama paragrafına bakın.
Programlar
Yük
(kg)
Enerji tü‐ Su tüketimi Yaklaşık program
ketimi
(litre)
süresi (dakika)
(kWs)
Pamuklular 60°C
10
1.70
85
205
Pamuklu Eko
Pamuklular 60 °C Enerji
Tasarrufu Programı 1)
10
0.92
61
275
Pamuklular 40°C
10
1.30
85
205
Sentetikler 40°C
4
0.78
55
130
TÜRKÇE
Programlar
Yük
(kg)
Hassaslar 40°C
Yünlüler/Elde yıkama 30°C
45
Enerji tü‐ Su tüketimi Yaklaşık program
ketimi
(litre)
süresi (dakika)
(kWs)
4
0.60
63
91
1.5
0.35
57
60
1) 60 °C'de 10 kg'lık çamaşır ile «Pamuklu Enerji Tasarrufu Programı» seçeneği, EEC
96/60/EC standartları uyarınca enerji etiketindeki veriler için referans programdır.
18. TEKNIK VERILER
Boyut
Genişlik / Yükseklik /
Derinlik / Toplam derin‐
lik
600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660
mm
Elektrik bağlantısı
Gerilim
Toplam güç
Sigorta
Sıklık
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Koruyucu kapak tarafından sağlanan nem ve ka‐ IPX4
tı parçacıkların girmesine karşı koruma seviyesi,
düşük gerilim ekipmanının neme karşı koruma‐
sız olduğu yer hariç
Soğuk su
Su bağlantısı 1)
Su girişi basıncı
Minimum
Maksimum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maksimum çamaşır
yükü
Pamuklu
10 kg
Maksimum kurutma
yükü
Pamuklu
Sentetik
6 kg
4 kg
Sıkma Hızı
Maksimum sıkma hızı
1550 dev./dak.
1) Su giriş hortumunu 3/4'' vida dişli bir su musluğuna bağlayın.
19. AKSESUARLAR
19.1 www.electrolux.com/shop adresinden veya yetkili satıcıdan
temin edebilirsiniz.
Yalnızca ELECTROLUX onaylı uygun aksesuarlar cihazın güvenlik
standartlarını sağlar. Onaylı olmayan parçaların kullanılması halinde her
türlü şikayet geçersiz olacaktır.
19.2 Sabitleme plakası kiti
(4055171146)
Yetkili servislerden temin edebilirsiniz.
Cihazı bir baza üzerine monte
ediyorsanız, cihazı sabitleme plakalarına
sabitleyin.
Aksesuar ile birlikte verilen talimatları
dikkatlice okuyun.
46
www.electrolux.com
19.3 Çekmeceli stant
Cihazınızı yükseltir ve çamaşırı koyma
ve çıkarma işleminizi kolaylaştırır.
Çekmece aşağıdaki gibi çamaşırların
saklamasında kullanılabilir: havlular,
temizlik ürünleri ve daha fazlası.
Aksesuar ile birlikte verilen talimatları
dikkatlice okuyun.
20. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
TÜRKÇE
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
21. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
47
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
157018390-B-062019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement