Aeg L6F48261IM מדריך למשתמש

Aeg L6F48261IM מדריך למשתמש
‫‪HE‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫מכונת כביסה‬
‫‪L6F48261IM‬‬
‫‪USER‬‬
‫‪MANUAL‬‬
‫‪2‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫תוכן‬
‫‪ .1‬מידע על בטיחות‪3 ......................................................................................................‬‬
‫‪ .2‬הוראות בטיחות‪4 ........................................................................................................‬‬
‫‪ .3‬התקנה‪5 ....................................................................................................................‬‬
‫‪ .4‬אביזרים‪9 ...................................................................................................................‬‬
‫‪ .5‬תיאור המוצר‪10..........................................................................................................‬‬
‫‪ .6‬לחיצי הפעלה‪11 .........................................................................................................‬‬
‫‪ .7‬חוגה ולחצנים‪12 .........................................................................................................‬‬
‫‪ .8‬תכניות ‪13 .................................................................................................................‬‬
‫‪ .9‬הגדרות‪16 .................................................................................................................‬‬
‫‪ .10‬הכנה לשימוש ראשון‪17 .............................................................................................‬‬
‫‪ .11‬שימוש יומיומי‪17 ......................................................................................................‬‬
‫‪ .12‬עצות וטיפים‪20 ........................................................................................................‬‬
‫‪ .13‬שמירה וניקוי‪21........................................................................................................‬‬
‫‪ .14‬איתור תקלות‪25 .......................................................................................................‬‬
‫‪ .15‬ערכי צריכה‪28 .........................................................................................................‬‬
‫‪ .16‬נתונים טכניים‪29 ......................................................................................................‬‬
‫‪ .17‬מדריך מקוצר‪29 .......................................................................................................‬‬
‫לתוצאות מושלמות‬
‫תודה על שבחרת במוצר זה של ‪ .AEG‬יצרנו אותו כדי להעניק לך ביצועים מושלמים למשך‬
‫שנים רבות‪ ,‬עם טכנולוגיות חדשניות שמסייעות להקל על החיים ‪ -‬תכונות שלא תוכל למצוא‬
‫במכשירים רגילים‪ .‬אנא הקדש מספר דקות לקריאה‪ ,‬כדי למצות את המיטב שהמוצר יכול‬
‫לספק‪.‬‬
‫בקר באתר האינטרנט שלנו כדי‪:‬‬
‫לקבלת עצות הנוגעות לשימוש‪ ,‬עלונים‪ ,‬עזרה בפתרון בעיות ומידע לגבי שירות‪:‬‬
‫‪www.aeg.com/webselfservice‬‬
‫לרשום את המוצר שרכשת כדי לקבל שירות טוב עוד יותר‪:‬‬
‫‪www.registeraeg.com‬‬
‫לרכוש אביזרים‪ ,‬חלקים מתכלים וחלפים מקוריים עבור המכשיר שברשותך‪:‬‬
‫‪www.aeg.com/shop‬‬
‫שירות לקוחות‬
‫השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים‪.‬‬
‫בעת הפנייה למרכז השירות המורשה‪ ,‬ודא כי ברשותך הנתונים הבאים‪ :‬הדגם‪ ,‬מספר המוצר‬
‫)‪ ,(PNC‬המספר הסידורי‪.‬‬
‫ניתן למצוא את המידע על לוחית הדירוג‪.‬‬
‫אזהרה ‪ /‬זהירות ‪ -‬נתוני בטיחות‬
‫מידע כללי ועצות‬
‫מידע סביבתי‬
‫התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה‬
‫עברית‬
‫‪.1‬‬
‫מידע על בטיחות‬
‫לפני ההתקנה והשימוש במכונה‪ ,‬קרא בעיון את ההוראות‬
‫המצורפות‪ .‬היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו‬
‫כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון‪ .‬שמור תמיד את‬
‫ההוראות במקום בטוח ונגיש‪ ,‬לשימוש עתידי‪.‬‬
‫‪ 1.1‬בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל ‪ 8‬ומעלה ולאנשים‬
‫בעלי מוגבלות גופנית‪ ,‬חושית או שכלית או לאנשים חסרי‬
‫ניסיון וידע‪ ,‬אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם‬
‫הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר‪ ,‬ובתנאי שהם מבינים את‬
‫הסיכונים הקשורים לשימוש‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכשיר ילדים מגיל ‪ 3‬עד ‪ 8‬וכן אנשים הסובלים‬
‫ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד‪ ,‬אלא אם כן הם תחת‬
‫פיקוח צמוד‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכונה ילדים מתחת לגיל ‪ ,3‬אלא אם כן הם‬
‫בפיקוח צמוד‪.‬‬
‫אין להתיר לילדים לשחק במכונה‪.‬‬
‫הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג‬
‫לסילוקם כנדרש‪.‬‬
‫הרחק את כל חומרי הניקוי מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ובעלי חיים מהמכונה כאשר הדלת פתוחה‪.‬‬
‫אם יש במכשיר התקן לבטיחות ילדים‪ ,‬יש להפעיל אותו‪.‬‬
‫אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש‬
‫במכשיר ללא השגחה‪.‬‬
‫‪ 1.2‬בטיחות כללית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכשיר‪.‬‬
‫מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון‪:‬‬
‫– אזורי שירות של עובדים בחנויות‪ ,‬משרדים וסביבות עבודה‬
‫אחרות;‬
‫– ללקוחות בבתי מלון‪ ,‬אכסניות‪ ,‬חדרי אירוח וסביבות‬
‫מגורים מסוגים אחרים;‬
‫– אזורים בשימוש שיתופי בדירות או בתים משותפים או‬
‫מכבסות ציבוריות‪.‬‬
‫אל תחרוג מקיבולת ההעמסה המרבית ‪ 8 -‬ק"ג )עיין בפרק‬
‫"טבלת התכניות"(‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫לחץ המים בפעולת המכונה בנקודת הכניסה של המים‬
‫מהחיבור החיצוני חייב להיות בטווח שבין ‪ 0.5‬אטמ' )‪0.05‬‬
‫‪ (MPa‬לבין ‪ 8‬אטמ' )‪.(0.8 MPa‬‬
‫אין לחסום את פתח האוורור בבסיס המכשיר באמצעות‬
‫שטיח‪ ,‬מחצלת‪ ,‬או כל כיסוי רצפה אחר‪.‬‬
‫יש לחבר את המכונה לרשת המים בעזרת ערכת הצינורות‬
‫החדשה שסופקה איתה‪ ,‬או בעזרת ערכת צינורות חדשה‬
‫אחרת שסופקה על ידי מרכז שירות מוסמך‪.‬‬
‫אסור לעשות שימוש חוזר בערכות הישנות‪.‬‬
‫אם כבל אספקת המתח פגום‪ ,‬החלפתו חייבת להתבצע על ידי‬
‫היצרן‪ ,‬נציג מטעם מרכז השירות המורשה‪ ,‬או גורם מוסמך‬
‫דומה‪ ,‬כדי למנוע סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫לפני כל פעולת תחזוקה‪ ,‬כבה את המכשיר ונתק את תקע‬
‫החשמל מן השקע‪.‬‬
‫אין להשתמש בתרסיסי מים בלחץ גבוה ו‪/‬או בקיטור לניקוי‬
‫המכונה‪.‬‬
‫נקה את המכשיר בעזרת מטלית לחה‪ .‬השתמש בחומרי ניקוי‬
‫ניטרליים בלבד‪ .‬אין להשתמש במוצרים שוחקים‪ ,‬כריות ניקוי‬
‫שוחקות‪ ,‬ממיסים או חפצי מתכת‪.‬‬
‫אם על גבי מכונת הכביסה מוצב מייבש‪ ,‬הקפד להשתמש‬
‫בערכה הקיבוע הנכונה להתקנה בקומות‪ ,‬שאושרה על ידי‬
‫‪) AEG‬ראה פרטים נוספים בפרק "אביזרים ‪ -‬ערכת קיבוע"(‪.‬‬
‫‪ .2‬הוראות בטיחות‬
‫‪ 2.1‬התקנה‬
‫ההתקנה חייבת לעמוד בתקנות‬
‫הלאומיות הרלוונטיות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הסר את כל חומרי האריזה ואת בורגי‬
‫השינוע‪ ,‬כולל מניפת הגומי עם החוצצים‬
‫הפלסטיים‪.‬‬
‫שמור על בורגי ההובלה במקום בטוח‪ .‬אם‬
‫בעתיד יהיה צורך להוביל את המכשיר‪ ,‬יש‬
‫להבריג אותם מחדש למקומם כדי לנעול את‬
‫תוף המכשיר ולמנוע נזק פנימי‪.‬‬
‫היזהר תמיד בעת הזזת המכונה‪ ,‬שכן היא‬
‫כבדה‪ .‬השתמש תמיד בכפפות בטיחות‬
‫ובנעליים סגורות‪.‬‬
‫פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם‬
‫המכונה‪.‬‬
‫אין להתקין או להשתמש במכשיר שניזוק‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אין להתקין את המכשיר או להשתמש בו‬
‫בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ‪0°C-‬‬
‫או במיקום חשוף לפגעי מזג האוויר‪.‬‬
‫אזור הרצפה שעליו יותקן המכשיר חייב‬
‫להיות שטוח‪ ,‬יציב‪ ,‬עמיד לחום ונקי‪.‬‬
‫יש לוודא שקיימת תנועת אוויר חופשית בין‬
‫המכונה לבין הרצפה‪.‬‬
‫כאשר המכשיר מונח במיקומו הקבוע‪ ,‬בדוק‬
‫כי הוא מיושר ומפולס כהלכה באמצעות‬
‫פלס מים‪ .‬אם לא‪ ,‬התאם את גובה הרגליות‬
‫לפי הצורך‪.‬‬
‫אין להתקין את המכשיר היישר מעל לפתח‬
‫הניקוז שברצפה‪.‬‬
‫על תתיז מים על המכשיר ואל תחשוף אותו‬
‫ללחות גבוהה‪.‬‬
‫אל תתקין את המכונה במיקום שאינו‬
‫מאפשר פתיחה מלאה של דלת המכונה‪.‬‬
‫אל תניח מתחת למכונה מיכלי קיבול‬
‫סגורים לאיסוף מים במקרה של דליפה‪ .‬צור‬
‫עברית‬
‫קשר עם מרכז השירות המורשה כדי לוודא‬
‫באילו אביזרים מותר להשתמש‪.‬‬
‫‪ 2.2‬חיבור לחשמל‬
‫אזהרה!‬
‫קיימת סכנת שריפה‬
‫והתחשמלות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יש להאריק את המכשיר‪.‬‬
‫הקפידו תמיד להשתמש בשקע מונע‬
‫התחשמלות שהותקן כהלכה‪.‬‬
‫ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית‬
‫הדירוג תואמים לדירוגים החשמליים של‬
‫רשת החשמל הביתית‪.‬‬
‫אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים‬
‫מאריכים‪.‬‬
‫היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע‬
‫החשמל‪ .‬אם יש צורך להחליף את כבל‬
‫החשמל של המכשיר‪ ,‬הדבר חייב להתבצע‬
‫על ידי מרכז השירות המורשה שלנו‪.‬‬
‫חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום‬
‫ההתקנה בלבד‪ .‬ודא שקיימת גישה לתקע‬
‫החשמלי לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫אין לגעת בכבל המתח או בתקע החשמלי‬
‫בידיים רטובות‪.‬‬
‫אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את‬
‫המכשיר מהחשמל‪ .‬הקפידו תמיד למשוך‬
‫את התקע‪.‬‬
‫‪ 2.3‬חיבור למקור מים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תגרום נזק לצינורות המים‪.‬‬
‫כשאתה עומד לחבר צינורות חדשים‪ ,‬או‬
‫צינורות שלא היו בשימוש זמן רב‪ ,‬או לאחר‬
‫ביצוע תיקונים או התקנות של מכשירים‬
‫חדשים )מונה מים וכו'(‪ ,‬פתח את המים דרך‬
‫הצינורות והנח להם לזרום עד שייצאו נקיים‬
‫וצלולים‪.‬‬
‫ודא שאין שום דליפות מים נראות לעין‬
‫במהלך השימוש הראשון במכשיר או לאחר‬
‫השימוש הראשון בו‪.‬‬
‫אין להשתמש בצינור הארכה במידה וצינור‬
‫הכניסה קצר מדי‪ .‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות המורשה לקבלת צינור כניסה‬
‫חלופי‪.‬‬
‫בעת הוצאת המכשיר מאריזתו‪ ,‬יתכן שניתן‬
‫יהיה לראות מים זורמים מצינור הניקוז‪.‬‬
‫הסיבה לכך היא הבדיקות שנערכו למכשיר‬
‫במפעל‪ ,‬שכללו הזרמת מים‪.‬‬
‫‪ .3‬התקנה‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ניתן לבצע הארכה של עד ‪ 400‬ס"מ נוספים‬
‫לצינור הניקוז‪ .‬צור קשר עם מרכז השירות‬
‫המורשה לקבלת צינור ניקוז והארכה‪.‬‬
‫ודא שקיימת גישה אל הברז לאחר‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫‪ 2.4‬שימוש‬
‫אזהרה!‬
‫סכנה לפציעה‪ ,‬התחשמלות‪,‬‬
‫דליקה‪ ,‬כוויות או גרימת נזק‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פעל לפי הוראות הבטיחות שעל גבי אריזת‬
‫חומרי הניקוי‪.‬‬
‫אל תכניס למכשיר מוצרים דליקים או‬
‫מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים וגם אל‬
‫תניח מוצרים כאלה על המכשיר או‬
‫בקרבתו‪.‬‬
‫אל תכבס אריגים שהתלכלכו באופן קשה‬
‫בדלק‪ ,‬שמן או חומרים שמנוניים אחרים‪.‬‬
‫הם עלולים להזיק לחלקי הגומי של מכונת‬
‫הכביסה‪ .‬כבס אריגים כאלה כביסה‪-‬‬
‫מקדימה ביד לפני שתכניס אותם למכונת‬
‫הכביסה‪.‬‬
‫אין לגעת בדלת הזכוכית כאשר מתבצעת‬
‫תכנית‪ .‬הזכוכית עלולה להיות חמה‪.‬‬
‫הקפד להסיר את כל פריטי המתכת‬
‫מהכבסים‪.‬‬
‫‪ 2.5‬שירות‬
‫•‬
‫•‬
‫כדי לתקן את המכשיר‪ ,‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות מורשה‪.‬‬
‫השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים‪.‬‬
‫‪ 2.6‬סילוק כאשפה‬
‫אזהרה!‬
‫קיימת סכנה לפציעה או חנק‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נתק את המכשיר מאספקת החשמל והמים‪.‬‬
‫חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה‬
‫וסלק אותו‪.‬‬
‫הסר את סגר הדלת כדי למנוע מילדים‬
‫ומחיות מחמד מלהינעל בתוך התוף‪.‬‬
‫סלק את המכונה בהתאם לדרישות‬
‫המקומיות בנוגע לסילוק פסולת ציוד‬
‫חשמלי ואלקטרוני )‪.(WEEE‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪ 3.1‬הסרת האריזה‬
‫אזהרה!‬
‫הסר את כל חומרי האריזה ואת‬
‫בורגי השינוע לפני התקנת‬
‫המכונה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫השתמש בכפפות‪.‬‬
‫‪ .1‬השתמש בקאטר כדי לחתוך את המעטה‬
‫החיצוני‪.‬‬
‫‪ .5‬הנח את לוח הקלקר הקדמי מהאריזה על‬
‫הרצפה מתחת למכונה‪.‬‬
‫‪ .6‬בזהירות הנח את המכשיר עם הצד האחורי‬
‫על הקלקר‪.‬‬
‫הקפד לא לפגוע בצינורות‪.‬‬
‫‪ .2‬שלוף את הסרט החיצוני‪.‬‬
‫‪ .7‬הסר את הגנת הקלקר מהתחתית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3‬הסר את כיסוי הקרטון ואת חומר האריזה‬
‫המוקצף )קלקר(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .8‬הרם את המכונה למצב אנכי‪.‬‬
‫‪ .4‬פתח את הדלת והסר את פיסת הקלקר‬
‫מאיטום הדלת ואת כל הפריטים מתוך‬
‫התוף‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ .9‬שלוף את כבל ספק הכוח ואת צינור הניקוז‬
‫מתושבות הצינור‪.‬‬
‫ניתן לראות מים זורמים‬
‫מצינור הניקוז‪ .‬הסיבה לכך‬
‫היא הבדיקות שנערכו‬
‫למכונה במפעל‪ ,‬שכללו‬
‫הזרמת מים‪.‬‬
‫ודא שאין מרבדים אשר חוסמים‬
‫את זרימת האוויר מתחת‬
‫למכונה‪.‬‬
‫ודא שהמכונה אינה נוגעת‬
‫בקירות או בפריטים אחרים‪.‬‬
‫‪ .2‬שחרר או הדקו את הרגלית כדי לשנות את‬
‫הפילוס‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין להניח חומרי קרטון‪ ,‬עץ או‬
‫חומרים דומים מתחת למכונה‬
‫כדי לפלס אותה‪.‬‬
‫‪ .10‬הסר את שלושת הברגים בעזרת המפתח‬
‫שסופק ביחד עם המכונה‪.‬‬
‫‪x4‬‬
‫יש לפלס ולייצב את המכונה‪.‬‬
‫‪ .11‬משוך החוצה את מפרידי הפלסטיק‪.‬‬
‫‪ .12‬הכנס לחורי הברגים את המכסים‬
‫הפלסטיים‪ ,‬שמצורפים לשקית המדריך‬
‫למשתמש‪.‬‬
‫מומלץ לשמור את חומרי האריזה‬
‫ואת בורגי השינוע למקרה‬
‫שתרצה להעביר את המכונה‪.‬‬
‫‪ 3.2‬הצבה ואיזון‬
‫‪ .1‬התקינו את המכונה על רצפה שטוחה‬
‫וקשה‪.‬‬
‫פילוס תקין של המכונה ימנע‬
‫רטט‪ ,‬רעשים ותנועה כאשר היא‬
‫פועלת‪.‬‬
‫כאשר המכונה מותקנת על גבי‬
‫מעמד‪ ,‬או במקרה שמכונת‬
‫כביסה וייבוש מורכבת מעל‬
‫למכונת הכביסה‪ ,‬השתמש‬
‫באביזרים שמתוארים בפרק‬
‫'אביזרים'‪ .‬קרא בעיון את‬
‫ההוראות שנמסרו עם המכשיר‬
‫ועם אביזרי הקיבוע‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪ 3.3‬צינור הכניסה‬
‫‪ .1‬חבר את צינור כניסת המים אל הצד‬
‫האחורי של המכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬כוון אותו שמאלה או ימינה על פי המיקום‬
‫של ברז המים שלך‪.‬‬
‫ניתן לבצע הארכה של עד ‪400‬‬
‫ס"מ נוספים לצינור הניקוז‪ .‬צור‬
‫קשר עם מרכז השירות המורשה‬
‫לקבלת צינור ניקוז והארכה‪.‬‬
‫ניתן לחבר את צינור הניקוז בדרכים שונות‪:‬‬
‫‪ .1‬עגל את צינור הניקוז לצורת ‪ U‬והנח אותו‬
‫סביב מוליך הצינורות הפלסטי‪.‬‬
‫‪45º‬‬
‫‪20º‬‬
‫‪ .2‬בשוליים של כיור ‪ -‬הצמד את המוליך אל‬
‫ברז המים או אל הקיר‪.‬‬
‫ודא שמוביל הפלסטיק אינו יכול‬
‫לזוז כאשר המכונה מנקזת‪.‬‬
‫ודא שצינור כניסת המים אינו‬
‫מוצב אנכית‪.‬‬
‫‪ .3‬שחרר את האום הטבעתי לפי הצורך כדי‬
‫להציב אותו במיקום הנכון‪.‬‬
‫‪ .4‬חבר את צינור כניסת המים אל ברז המים‬
‫הקרים עם תבריג ‪.3/4‬‬
‫זהירות!‬
‫ודא שאין נזילות מהמחברים‪.‬‬
‫אין להשתמש בצינור הארכה‬
‫במידה וצינור הכניסה קצר מדי‪.‬‬
‫צור קשר עם מרכז השירות‬
‫לקבלת צינור כניסה חלופי‪.‬‬
‫‪ 3.4‬ניקוז מים‬
‫צינור הניקוז צריך להיות בגובה של לא פחות‬
‫מ‪ 60-‬ס"מ ולא יותר מ‪ 100-‬ס"מ מעל הרצפה‪.‬‬
‫ודא שקצהו של צינור הניקוז אינו‬
‫שקוע בתוך המים‪ .‬מצב כזה‬
‫עלול לגרום לזרימה חוזרת של‬
‫מים מלוכלכים אל תוך המכונה‪.‬‬
‫‪ .3‬אל צנרת עם פתח ניקוז ‪ -‬הכנס את צינור‬
‫הניקוז ישירות אל תוך פתח הניקוז‪ .‬ראה‬
‫תרשים‪.‬‬
‫עברית‬
‫קצה צינור הניקוז של המכונה‬
‫חייב להיות תמיד מאוורר‪ ,‬כלומר‬
‫הקוטר הפנימי של פתח הניקוז‬
‫)לפחות ‪ 38‬מ"מ ‪ -‬שהם ‪ 1.5‬צול(‬
‫חייב להיות גדול יותר מהקוטר‬
‫החיצוני של צינור הניקוז של‬
‫המכונה‪.‬‬
‫‪ .4‬אם קצהו של צינור הניקוז של המכונה‬
‫נראה כך )ראה תמונה(‪ ,‬תוכל לדחוף אותו‬
‫ישירות אל תוך פתח הניקוז‪.‬‬
‫ודא שצינור הניקוז יוצר לולאה‬
‫כדי למנוע מחלקיקים לעבור‬
‫מהכיור אל המכונה‪.‬‬
‫‪ .6‬מקם את הצינור היישר אל תוך פתח ניקוז‬
‫מובנה בקיר החדרוהדק אותו בעזרת‬
‫תופסן‪.‬‬
‫‪ .5‬ללא מוליך הצינור הפלסטי‪ ,‬אל חור ניקוז‬
‫של כיור ‪ -‬הנח את צינור הניקוז בפתח‬
‫שבכיור והדק אותו בעזרת תופסן‪ .‬ראה‬
‫תרשים‪.‬‬
‫‪ .4‬אביזרים‬
‫‪ 4.1‬ניתן להשיג באתר‬
‫‪ www.aeg.com/shop‬או‬
‫מהמשווקים המורשים‬
‫‪ 4.3‬ערכת קיבוע‬
‫רק אביזרים מתאימים שאושרו‬
‫על ידי‪ AEG‬מבטיחים את עמידת‬
‫המכשיר בתקני הבטיחות‪ .‬אם‬
‫נעשה שימוש בחלקים שלא‬
‫אושרו‪ ,‬לא יהיה תוקף לתביעות‬
‫כלשהן‪.‬‬
‫‪ 4.2‬ערכת לוחיות קיבוע‬
‫)‪(4055171146‬‬
‫המוצר זמין דרך המשווק המורשה‪.‬‬
‫אם אתה מתקין את המכטנה על גבי מעמד‪,‬‬
‫חזק את המכונה בלוחיות הקיבוע‪.‬‬
‫קרא בעיון את ההוראות המסופקות עם‬
‫האביזר‪.‬‬
‫ניתן להציב את המייבש על גבי מכונת הכביסה‬
‫רק באמצעות ערכת הקיבוע הנכונה להתקנה‬
‫בקומות‪ ,‬שיוצרה ואושרה על ידי ‪.AEG‬‬
‫ודא את תאימות ערכת הקיבוע‬
‫על ידי בדיקת עומק המכונות‬
‫שלך‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫ערכת הקיבוע להתקנה בקומות מתאימה‬
‫לשימוש רק עם המכשירים המפורטים בדף‬
‫ההוראות‪ ,‬המצורף לאביזרי הערכה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אל תציב את מייבש הכביסה‬
‫מתחת למכונת הכביסה‪.‬‬
‫קרא בעיון את ההוראות שנמסרו עם המכשיר‬
‫ועם אביזרי הקיבוע‪.‬‬
‫‪ .5‬תיאור המוצר‬
‫‪ 5.1‬תכונות מיוחדות‬
‫•‬
‫מכונת הכביסה החדשה שלך עומדת בכל‬
‫הדרישות המודרניות לטיפול אפקטיבי‬
‫בכביסה‪ ,‬עם צריכה נמוכה של מים‪ ,‬חשמל‬
‫וחומרי כביסה ועם שמירה על איכות הבד‪.‬‬
‫טכנולוגיית ‪ ProSense‬מתאימה אוטומטית‬
‫את משך התכנית לכביסה שבתוף במטרה‬
‫להשיג תוצאות כביסה מושלמות בזמן‬
‫המינימלי האפשרי‪.‬‬
‫‪ 5.2‬סקירה כללית של המכונה‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11 12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫משטח עבודה‬
‫מיכל לחומר ניקוי‬
‫לוח הבקרה‬
‫ידית דלת‬
‫לוחית דירוג‬
‫מסנן משאבת ניקוז‬
‫רגליים לכוונון ויישור המכונה‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫צינור ניקוז‬
‫חיבור צינור הכניסה‬
‫כבל חשמל‬
‫ברגי הובלה‬
‫תמיכת הצינור‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
11
‫עברית‬
‫ לחיצי הפעלה‬.6
‫ תיאור לחיצי הפעלה‬6.1
2
1
3
Programme
Delay Start
Cottons
Cottons Eco
Synthetics
Delicates
Wool/Silk
20min 3kg
Cotton 20°
Duvet
Spin
Drain
95°
1200
60°
1000
40°
800
Time Save
4
Stains
400
30°
Rinse hold
Temp.
Prewash
Rinse only
Spin
Options
7
6
Start/Pause
5
On/Off
9
8
‫חוגת התכניות‬
‫תצוגה‬
Delay) ‫לחצן המגע התחלה מושהית‬
(Start
(Time Save) ‫לחצן המגע חיסכון בזמן‬
Start/) ‫השהיה‬/‫לחצן המגע התחלה‬
(Pause
‫לחצן המגע אפשרויות‬
(Stains) ‫• האפשרות כתמים‬
(Prewash) ‫כביסה‬-‫• האפשרות קדם‬
(Rinse only) ‫• האפשרות שטיפה בלבד‬
‫( לחצן המגע הפחתת‬Spin) ‫ סחיטה‬7
(Rinse hold) ‫• עצירת שטיפה‬
‫אפשרויות‬
.‫ טמפ‬8
‫לחצן מגע‬
(On/Off) ‫כיבוי‬/‫ הפעלה‬9
‫לחצן‬
1
2
3
4
5
6
‫ תצוגה‬6.2
A
B
C
D
E
‫‪12‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫המחוון הדיגיטלי יכול להראות‪:‬‬
‫‪A‬‬
‫•‬
‫את משך התכנית )לדוגמה‬
‫•‬
‫את זמן ההשהיה )לדוגמה‬
‫•‬
‫את סיום המחזור ) (‪.‬‬
‫•‬
‫קוד אזהרה‬
‫(‪.‬‬
‫או‬
‫(‪.‬‬
‫(‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫מחוון שטיפה נוספת‪ .‬הוא נדלק כאשר נבחרת אפשרות זו‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫המחוון‬
‫יהבהב בזמן זיהוי עומס הכביסה‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫מחוון נעילה לבטיחות ילדים‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫מחוון דלת נעולה‪.‬‬
‫‪ .7‬חוגה ולחצנים‬
‫‪ 7.1‬הפעלה‪/‬כיבוי )‪(On/Off‬‬
‫לחיצה על לחצן זה למשך מספר שניות‬
‫מאפשרת להפעיל את המכונה או להפסיק את‬
‫פעולתה‪ .‬שתי מנגינות שונות נשמעות כאשר‬
‫מדליקים או מכבים את המכונה‪.‬‬
‫מכיוון שהאפשרות 'מצב הכן' מכבה אוטומטית‬
‫את המכונה כדי לחסוך בצריכת אנרגיה‬
‫במקרים מסוימים‪ ,‬יתכן שיהיה עליך להפעיל‬
‫מחדש את המכונה‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬עיין בסעיף 'מצב הכן' בפרק‬
‫'שימוש יומיומי'‪.‬‬
‫‪ 7.2‬מבוא‬
‫האפשרויות‪/‬הפעולות אינן‬
‫ניתנות לבחירה בכל תכניות‬
‫הכביסה‪ .‬בדוק את התאימות בין‬
‫אפשרויות‪/‬פעולות לבין תכניות‬
‫כביסה שונות ב‪"-‬טבלת‬
‫התכניות"‪ .‬לעיתים אפשרות‪/‬‬
‫פעולה אחת אינה יכולה לפעול‬
‫אם אפשרות‪/‬פעולה אחרת‪.‬‬
‫במקרה כזה המכונה לא תאפשר‬
‫להגדיר יחד את שתי‬
‫האפשרויות‪/‬הפעולות הלא‪-‬‬
‫תואמות‪.‬‬
‫הקפד שהמסך ולחצני המגע יהיו‬
‫תמיד נקיים ויבשים‪.‬‬
‫הגדר אפשרות זו כדי לשנות את טמפרטורת‬
‫ברירת המחדל‪.‬‬
‫= מים קרים עבור‬
‫יידלק המחוון‬
‫הטמפרטורה שהוגדרה )המכונה אינה מחממת‬
‫את המים(‪.‬‬
‫‪ 7.4‬סחיטה )‪(Spin‬‬
‫כאשר אתה מגדיר תכנית‪ ,‬המכונה בוחרת‬
‫באופן אוטומטי את מהירות הסחיטה המירבית‬
‫המותרת‪.‬‬
‫גע בלחצן זה שוב ושוב כדי‪:‬‬
‫הפעל את האפשרותעצירת שטיפה )‪Rinse‬‬
‫‪(hold‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בחר אפשרות זו כדי למנוע מהכביסה‬
‫להתקמט‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי נדלק‪.‬‬
‫יש מים בתוף המכונה בסיום התכנית‪.‬‬
‫הדלת תישאר נעולה והתוף ימשיך‬
‫להסתובב מדי פעם כדי להפחית קמטים‪.‬‬
‫עליך לנקז את המים כדי לבטל את נעילת‬
‫הדלת‪.‬‬
‫אם תיגע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪ ,(Pause‬המכונה תבצע את שלב הסחיטה‬
‫ותנקז את המים‪.‬‬
‫המכונה תרוקן את המים באופן‬
‫אוטומטי לאחר כ‪ 18-‬שעות‪.‬‬
‫‪ 7.3‬טמפ‪.‬‬
‫‪ 7.5‬אפשרויות‬
‫בעת בחירה בתכנית כביסה‪ ,‬המכונה מציעה‬
‫אוטומטית טמפרטורת ברירת מחדל‪.‬‬
‫לחץ על לחצן זה שוב ושוב כדי להפעיל את‬
‫אחת מבין האפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫עברית‬
‫•‬
‫כתמים )‪(Stains‬‬
‫בחר באפשרות זו כדי להוסיף שלב הסרת‪-‬‬
‫כתמים לתכנית‪ ,‬כדי לטפל בכביסה‬
‫מוכתמת או כביסה עם לכלוך קשה‬
‫באמצעות מסיר‪-‬כתמים‪.‬‬
‫שפוך את מסיר‪-‬הכתמים אל התא‬
‫מסיר‪-‬הכתמים יוזרם בשלב המתאים‬
‫בתכנית הכביסה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫אפשרות זו עשויה להאריך‬
‫את משך התכנית‪.‬‬
‫•‬
‫אפשרות זו אינה זמינה‬
‫בטמפרטורה הנמוכה‬
‫מ‪.40°C-‬‬
‫קדם‪-‬כביסה )‪(Prewash‬‬
‫השתמש באפשרות זו כדי להוסיף שלב‬
‫קדם‪-‬כביסה ב‪ 30°C-‬לפני שלב הכביסה‪.‬‬
‫אפשרות זו מומלצת לכביסה עם לכלוך‬
‫קשה‪ ,‬בפרט אם הכביסה מכילה חול‪ ,‬אבק‪,‬‬
‫בוץ וחלקיקים מוצקים אחרים‪.‬‬
‫אפשרות זו עשויה להאריך‬
‫את משך התכנית‪.‬‬
‫• שטיפה בלבד )‪(Rinse only‬‬
‫המכונה תבצע רק את שלב השטיפה‪ ,‬את‬
‫שלב הסחיטה ואת שלב הניקוז של התכנית‬
‫שנבחרה‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי נדלק‪.‬‬
‫‪ 7.6‬התחלה מושהית )‪Delay‬‬
‫‪(Start‬‬
‫גע בלחצן שוב ושוב כדי להגדיר את ההשהיה‬
‫הרצויה‪ .‬משך זמן ההשהיה מתקדם במרווחים‬
‫של ‪ 30‬דקות עד לקו ‪ 90‬הדקות ובמרווחים של‬
‫שעה החל משעתיים ועד ‪ 20‬שעות‪.‬‬
‫המחוון של האפשרות והמחוון של הערך‬
‫שהוגדר דולקים‪ .‬לאחר הנגיעה בלחצן התחלה‪/‬‬
‫השהיה )‪ (Start/Pause‬המכונה מתחילה‬
‫בספירה לאחור‪.‬‬
‫‪ 7.7‬חיסכון בזמן )‪(Time Save‬‬
‫יתכן שיהיה עדיף להשתמש באפשרות זו כדי‬
‫לקצר את תכנית הכביסה‪.‬‬
‫השתמש באפשרות זו עבור פריטים בלכלוך‬
‫רגיל‪ ,‬בלכלוך קל או פריטים לרענון‪.‬‬
‫גע בלחצן זה פעם אחת כדי לקצר את משך‬
‫התכנית‪.‬‬
‫במקרה של עומס כבסים קטן יותר‪ ,‬גע בלחצן‬
‫זה פעמיים כדי להגדיר תכנית מהירה במיוחד‪.‬‬
‫המחוון של האפשרות והמחוון של הערך‬
‫שהוגדר דולקים‪.‬‬
‫‪ 7.8‬התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪(Pause‬‬
‫גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪ (Start/Pause‬כדי‬
‫להפעיל את המכונה‪ ,‬להשהות את פעולתה‪ ,‬או‬
‫להפסיק תכנית הנמצאת בפעולה‪.‬‬
‫באמצעות אפשרות זו ניתן להשהות את תחילת‬
‫התכנית לשעה נוחה יותר‪.‬‬
‫‪ .8‬תכניות‬
‫‪ 8.1‬טבלת תכניות‬
‫תכניות כביסה‬
‫תכנית‬
‫תיאור התכנית‬
‫תכניות כביסה‬
‫כותנה לבנה וצבעונית פריטי כותנה עם לכלוך קשה ולכלוך רגיל‪.‬‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪Cottons Eco‬‬
‫כותנה לבנה וצבעונית פריטי כותנה עם לכלוך קשה ולכלוך רגיל‪.‬‬
‫תכנית חסכונית לכותנה‪ .‬תכנית זו‪ ,‬ב‪ 60°C-‬ובהעמסה של ‪ 8‬ק"ג ועם‬
‫האפשרות חסכוני )‪ ,(Eco‬היא תכנית הייחוס לנתונים שמופיעים על‬
‫תווית האנרגיה‪ ,‬בהתאם לתקנת האיחוד האירופי ‪ EC/95/12‬ובמדידה‬
‫על פי תקן ‪.EN 60456/2005‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫תכנית‬
‫תיאור התכנית‬
‫פריטים סינתטיים או פריטים מאריגים מעורבים‪ .‬לכלוך רגיל‪.‬‬
‫‪Synthetics‬‬
‫‪Delicates‬‬
‫פריטים מבדים עדינים כמו אריגים אקריליים‪ ,‬ויסקוזה‪ ,‬ואריגים‬
‫מעורבים המצריכים כביסה עדינה יותר‪ .‬לכלוך רגיל‪.‬‬
‫צמר לכביסה במכונה‪ ,‬צמר לכביסה ביד ואריגים אחרים הנושאים את‬
‫‪Wool/Silk‬‬
‫הסמל "לכביסה ביד"‪(1‬‬
‫‪min. - 3 kg 20‬‬
‫פריטי כותנה ופריטים סינתטיים בלכלוך קל או לאחר שנלבשו פעם‬
‫אחת‪.‬‬
‫‪Cotton 20°‬‬
‫‪Duvet‬‬
‫‪Spin‬‬
‫‪Drain‬‬
‫אריגים מעורבים )כותנה וסינתטיים(‪.(2‬‬
‫שמיכה סינתטית יחידה‪ ,‬בגדים עם ריפוד‪ ,‬שמיכות פוך‪ ,‬מעילי פוך‬
‫ופריטים דומים‪.‬‬
‫לכל סוגי הבדים‪ ,‬מלבד פריטי צמר ואריגים עדינים במיוחד‪ .‬תכנית‬
‫לסחיטת הכביסה ולניקוז המים שנותרו בתוף‪ .‬ברירת המחדל היא‬
‫מהירות הסחיטה לתכניות כותנה‪ .‬הפחת את מהירות הסחיטה בהתאם‬
‫לסוג הכביסה‪.‬‬
‫לכל סוגי הבדים‪ ,‬מלבד פריטי צמר ואריגים עדינים במיוחד‪ .‬תכנית‬
‫לניקוז המים שנותרו בתוף‪.‬‬
‫‪ (1‬במהלך מחזור זה התוף מסתובב באיטיות כדי להבטיח כביסה עדינה‪ .‬יתכן שייראה לך כאילו התוף אינו מסתובב‬
‫כלל או שאינו מסתובב כהלכה‪.‬‬
‫‪ (2‬תכנית זו מיועדת לשימוש יומיומי ומשיגה צריכה נמוכה של מים וחשמל‪ ,‬תוך שמירה על ביצועי כביסה טובים‪.‬‬
‫הטמפרטורה‪ ,‬מהירות הסחיטה המירבית וקיבולת ההעמסה המירבית של התכנית‬
‫תכנית‬
‫טמפרטורת ברירת‬
‫מחדל‬
‫טווח טמפרטורות‬
‫מהירות הייחוס לסחיטה‬
‫טווח מהירות סחיטה‬
‫העמסה מירבית‬
‫תכניות כביסה‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪C° 40‬‬
‫‪ - C° 95‬קר‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫‪ 1200‬סל"ד ‪ 400 -‬סל"ד‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫‪Cottons Eco‬‬
‫‪C° 40‬‬
‫‪60°C - 40°C‬‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫‪ 1200‬סל"ד ‪ 400 -‬סל"ד‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫‪Synthetics‬‬
‫‪C° 40‬‬
‫‪ - C° 60‬קר‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫‪ 1200‬סל"ד ‪ 400 -‬סל"ד‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫‪Delicates‬‬
‫‪C° 30‬‬
‫‪ - C° 40‬קר‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫‪ 1200‬סל"ד ‪ 400 -‬סל"ד‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫‪Wool/Silk‬‬
‫‪C° 40‬‬
‫‪ - C° 40‬קר‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫‪ 1200‬סל"ד ‪ 400 -‬סל"ד‬
‫‪ 1,5‬ק"ג‬
‫עברית‬
‫תכנית‬
‫‪min. - 3 kg 20‬‬
‫‪Cotton 20°‬‬
‫‪Duvet‬‬
‫‪Spin‬‬
‫‪Drain‬‬
‫העמסה מירבית‬
‫טמפרטורת ברירת‬
‫מחדל‬
‫טווח טמפרטורות‬
‫מהירות הייחוס לסחיטה‬
‫טווח מהירות סחיטה‬
‫‪C° 30‬‬
‫‪40°C - 30°C‬‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫‪ 1200‬סל"ד ‪ 400 -‬סל"ד‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫קר )‪(Cold‬‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫‪ 1200‬סל"ד ‪ 400 -‬סל"ד‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫‪C° 40‬‬
‫‪ - C° 60‬קר‬
‫‪ 800‬סל"ד‬
‫‪ 800‬סל"ד ‪ 400 -‬סל"ד‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫‪-‬‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫‪ 1200‬סל"ד ‪ 400 -‬סל"ד‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫תאימות אפשרויות לתכניות‬
‫תכנית‬
‫‪20‬‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪Cottons Eco‬‬
‫‪Synthetics‬‬
‫שטיפה בלבד )‪Rinse‬‬
‫‪(only‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫שטיפה נוספת‬
‫)‪(Extra Rinse‬‬
‫חיסכון בזמן )‪Time‬‬
‫‪(2 (Save‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪(3‬‬
‫‪Delicates‬‬
‫‪Wool/Silk‬‬
‫‪min. - 3 kg‬‬
‫‪Cotton 20°‬‬
‫קדם‪-‬כביסה‬
‫)‪(Prewash‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪Duvet‬‬
‫כתמים )‪(1 (Stains‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪Spin‬‬
‫עצירת שטיפה‬
‫)‪(Rinse hold‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪Drain‬‬
‫סחיטה )‪(Spin‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫אפשרויות‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫תכנית‬
‫‪20‬‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪Cottons Eco‬‬
‫‪Synthetics‬‬
‫‪Delicates‬‬
‫‪Wool/Silk‬‬
‫‪min. - 3 kg‬‬
‫‪Cotton 20°‬‬
‫‪Duvet‬‬
‫‪Spin‬‬
‫התחלה מושהית‬
‫)‪(Delay Start‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪Drain‬‬
‫■‬
‫■‬
‫אפשרויות‬
‫■‬
‫‪ (1‬אפשרות זו אינה זמינה בטמפרטורה הנמוכה מ‪.40°C-‬‬
‫‪ (2‬אם הגדרת את משך הזמן הקצר ביותר‪ ,‬מומלץ להקטין את עומס הכביסה‪ .‬אפשר להעמיס את המכונה בהעמסה‬
‫מלאה‪ ,‬אך ייתכן שתוצאות הכביסה יהיו פחות משביעות רצון‪.‬‬
‫‪ (3‬בתכניות אלה ניתן לבחור רק במשך הזמן הקצר יותר‪.‬‬
‫‪ - Woolmark Apparel Care 8.2‬כחול‬
‫מחזור כביסת הצמר של המכונה נבדק ואושר על ידי‬
‫‪ Woolmark Company‬לכביסה של בגדי צמר עם‬
‫תווית של "כביסה ביד" ובתנאי שהבגדים מכובסים‬
‫על פי הנחיות היצרן של מכונת הכביסה‪ .‬כבס‬
‫בהתאם להנחיות בתווית הבגד לגבי ייבוש והוראות‬
‫כביסה אחרות‪M1511 .‬‬
‫הסמל ‪ Woolmark‬הינו סמל מסחרי של הסמכה‬
‫במדינות רבות‪.‬‬
‫‪ .9‬הגדרות‬
‫‪ 9.1‬נעילת ילדים‬
‫‪ 9.2‬אותות אקוסטיים‬
‫בעזרת אפשרות זו ניתן למנוע מילדים לשחק‬
‫בלחיצי הבקרה‪.‬‬
‫האותות הקוליים יופעלו כאשר התכנית תושלם‬
‫)סדרה של צלילים במשך כ‪ 2-‬דקות(‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להפעיל‪/‬להפסיק אפשרות זו‪ ,‬גע בלחצן‬
‫סחיטה ובלחצן אפשרות בו‪-‬זמנית‪ ,‬עד‬
‫יידלק‪/‬יכבה בתצוגה‪.‬‬
‫שהמחוון‬
‫ניתן להפעיל את האפשרות‪:‬‬
‫• לאחר הנגיעה בלחצן התחלה‪/‬השהיה‬
‫)‪ :(Start/Pause‬כל הלחצנים וחוגת‬
‫התכניות מושבתים )חוץ מהלחצן הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי )‪.((On/Off‬‬
‫• לפני הנגיעה בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪ :(Pause‬לא ניתן יהיה להתחיל את פעולת‬
‫המכונה‪.‬‬
‫המכונה שומרת את הבחירה באפשרות זו גם‬
‫לאחר שתכבה אותה‪.‬‬
‫כדי להפעיל‪/‬לכבות את האותות הקוליים‪ ,‬גע‬
‫בלחצנים התחלה מושהית ו‪ -‬חיסכון בזמן בו‬
‫זמנית למשך כ‪ 6-‬שניות‪.‬‬
‫אם מכבים את צלילי ההתראה‪,‬‬
‫הם ממשיכים לפעול במקרה של‬
‫תקלה במכונה‪.‬‬
‫‪ 9.3‬שטיפה נוספת קבועה‬
‫בעזרת אפשרות זו ניתן להגדיר ששטיפה‬
‫נוספת תבוצע באופן קבוע‪ ,‬כאשר בוחרים‬
‫תכנית חדשה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להפעיל‪/‬להפסיק אפשרות זו‪ ,‬גע בלחצן‬
‫טמפ ובלחצן סחיטה בו‪-‬זמנית‪ ,‬עד שהמחוון‬
‫הרלוונטי‬
‫יידלק‪/‬יכבה בתצוגה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ .10‬הכנה לשימוש ראשון‬
‫‪ .1‬ודא שכל בורגי החיזוק ששימשו להובלה‬
‫יוסרו מעל מהמכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬ודא שהמתח החשמלי מחובר וזמין ושברז‬
‫המים פתוח‪.‬‬
‫‪ .3‬שפוך כמות קטנה של חומר כביסה אל תוך‬
‫התא שנושא את הסימן‬
‫‪ .4‬הגדר והפעל תכנית לכותנה‪ ,‬בטמפרטורה‬
‫הגבוהה ביותר‪ ,‬ללא כביסה כלשהי בחלל‬
‫התוף‪.‬‬
‫פעולה זו תסיר לכלוך שעשוי להימצא על גבי‬
‫התוף והאגן‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .11‬שימוש יומיומי‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 11.3‬מילוי חומרי כביסה ותוספים‬
‫‪ 11.1‬הפעלת המכונה‬
‫‪ .1‬חבר את תקע החשמל אל שקע חשמל‪.‬‬
‫‪ .2‬פתח את ברז המים‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪(On/Off‬‬
‫למשך מספר שניות כדי להפעיל את‬
‫המכונה‪.‬‬
‫תישמע מנגינה קצרה )אם הצלילים מופעלים(‪.‬‬
‫חוגת התכניות נקבעת אוטומטית למצב של‬
‫תכנית כותנה‪.‬‬
‫‪ 11.2‬העמסת הכבסים‬
‫‪ .1‬פתח את דלת המכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬נער את הפריטים לפני הכנסתם למכונה‪.‬‬
‫‪ .3‬שים את הכביסה בתוף‪ ,‬כל פריט בנפרד‪.‬‬
‫הקפד שלא להכניס יותר מדי כביסה אל תוך‬
‫התוף‪.‬‬
‫‪ .4‬סגור היטב את הדלת‪.‬‬
‫תא לשלב קדם‪-‬כביסה‪ ,‬תכנית השריה או‬
‫מסיר כתמים‪.‬‬
‫תא לשלב הכביסה‪.‬‬
‫תא לתוספים נוזליים )מרכך בדים‪,‬‬
‫עמילן(‪.‬‬
‫הרמה המקסימלית של תוספים נוזליים‪.‬‬
‫מדף עבור אבקת כביסה או נוזל כביסה‪.‬‬
‫פעל תמיד בהתאם להוראות‬
‫שעל גבי אריזת חומרי הכביסה‪,‬‬
‫אך אנו ממליצים שלא תחרוג‬
‫מהרמה המירבית שצוינה‬
‫(‪ .‬כמות זו תבטיח בכל‬
‫)‬
‫מקרה שיושגו תוצאות הכביסה‬
‫הטובות ביותר‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫הקפד שלא ישארו פריטי כביסה‬
‫בין האיטום לדלת‪ .‬יש סכנה של‬
‫דליפת מים או נזק לכביסה‪.‬‬
‫לאחר מחזור כביסה‪ ,‬הסר‪ ,‬לפי‬
‫הצורך‪ ,‬כל משקעים של חומרי‬
‫כביסה ממגירת מפזר החומרים‪.‬‬
‫‪ 11.4‬בדוק את מיקום המדף‬
‫‪ .1‬משוך כלפי חוץ את מיכל אבקת הכביסה‬
‫עד שייעצר‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הידית כלפי מטה כדי להסיר את‬
‫המיכל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כשהמדף מכוון כלפי מטה‪:‬‬
‫• אל תשתמש בחומרי‬
‫ניקוי נוזליים סמיכים או‬
‫צמיגים‪.‬‬
‫• אין לשים נוזל כביסה‬
‫מעבר לגבול המוצג על‬
‫המדף‪.‬‬
‫• אין לבחור במצב כביסה‬
‫מקדימה‪.‬‬
‫• אין לבחור בתכונה של‬
‫התחלה מושהית‪.‬‬
‫‪ .5‬מדידת כמות חומר הכביסה ומרכך כביסה‪.‬‬
‫‪ .6‬סגור בזהירות את מיכל אבקת הכביסה‪.‬‬
‫‪ .3‬לשימוש באבקת כביסה‪ ,‬סובב את המדף‬
‫כלפי מעלה‪.‬‬
‫ודא שהמדף לא גורם לחסימה כאשר אתה‬
‫סוגר את המגירה‪.‬‬
‫‪ .4‬לשימוש בנוזל כביסה‪ ,‬סובב את המדף‬
‫כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ 11.5‬הגדרת תכנית‬
‫‪ .1‬סובב את חוגת התכניות כדי לבחור את‬
‫תכנית הכביסה הרצויה‪ .‬מחוון התכנית‬
‫המתאים יידלק‪.‬‬
‫המחוון של הלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪ (Pause‬יהבהב‪.‬‬
‫התצוגה מראה את משך התכנית המשוער‪.‬‬
‫‪ .2‬לשינוי הטמפרטורה ו‪/‬או מהירות הסחיטה‪,‬‬
‫גע בלחצנים המתאימים‪.‬‬
‫‪ .3‬על פי הצורך‪ ,‬הגדר אפשרות אחת או‬
‫יותר‪ ,‬בנגיעה בלחצנים המתאימים‪.‬‬
‫המחוונים המתאימים יידלקו בתצוגה‬
‫והמידע הנמסר ישתנה בהתאם‪.‬‬
‫אם בחירה מסויימת אינה‬
‫אפשרית‪ ,‬לא יידלק אף אחד‬
‫מהמחוונים ויישמע אות קולי‪.‬‬
‫‪ 11.6‬הפעלת תכנית עם התחלה‬
‫מושהית‬
‫גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪.(Start/Pause‬‬
‫המכונה מתחילה את הספירה לאחור של‬
‫ההתחלה המושהית‪.‬‬
‫עברית‬
‫לאחר סיום הספירה לאחור‪ ,‬התכנית תתחיל‬
‫לפעול‪.‬‬
‫עדכון ה‪ PROSENSE-‬יחל‬
‫בסיומה של הספירה לאחור‪.‬‬
‫ביטול ההתחלה המושהית לאחר‬
‫שהחלה הספירה לאחור‬
‫כדי לבטל התחלה מושהית‪:‬‬
‫‪ .1‬גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫כדי להשהות את פעולת המכונה‪ .‬המחוון‬
‫הרלוונטי יהבהב‪.‬‬
‫‪ .2‬גע שוב ושוב בלחצן התחלה מושהית‬
‫)‪ (Delay Start‬עד שהתצוגה תראה ‪.‬‬
‫‪ .3‬גע שוב בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪ (Pause‬כדי שהתכנית תחל מייד‪.‬‬
‫שינוי ההתחלה המושהית לאחר‬
‫שהחלה הספירה לאחור‬
‫כדי לשנות התחלה מושהית‪:‬‬
‫‪ .1‬גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫כדי להשהות את פעולת המכונה‪ .‬המחוון‬
‫הרלוונטי יהבהב‪.‬‬
‫‪ .2‬גע שוב ושוב בלחצן התחלה מושהית‬
‫)‪ (Delay Start‬עד שהתצוגה תראה את‬
‫רמת היובש הרצויה‪.‬‬
‫‪ .3‬גע שוב בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪ (Pause‬כדי להפעיל את הספירה החדשה‬
‫לאחור‪.‬‬
‫‪ 11.7‬התחלת תכנית‬
‫גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪ (Start/Pause‬כדי‬
‫להתחיל את פעולת התכנית‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי יפסיק להבהב ויישאר דולק‪.‬‬
‫התכנית מתחילה‪ ,‬הדלת נעולה‪ .‬התצוגה תראה‬
‫את המחוון‬
‫‪.‬‬
‫‪ 11.9‬הפסקת תכנית ושינוי‬
‫אפשרויות‬
‫כאשר התכנית פועלת‪ ,‬ניתן לשנות רק חלק‬
‫מהאפשרויות‪:‬‬
‫‪ .1‬גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪.(Start/Pause‬‬
‫המחוון הרלוונטי יהבהב‪.‬‬
‫‪ .2‬שנה את האפשרויות‪ .‬המידע שנמסר‬
‫בתצוגה ישתנה בהתאם‪.‬‬
‫‪ .3‬גע שוב בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪.(Pause‬‬
‫תכנית הכביסה תמשיך‪.‬‬
‫‪ 11.10‬ביטול תכנית שפועלת‬
‫‪ .1‬לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬כדי‬
‫לבטל את התכנית ולכבות את המכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ שוב על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪On/‬‬
‫‪ (Off‬כדי להפעיל את המכונה‪.‬‬
‫כעת תוכל לבחור בתכנית כביסה חדשה‪.‬‬
‫אם שלב ה‪ ProSense -‬כבר‬
‫מתבצע ומילוי המים כבר החל‪,‬‬
‫התכנית החדשה מתחילה מבלי‬
‫לחזור על שלב ה‪.ProSense -‬‬
‫המים וחומרי הכביסה אינם‬
‫מתנקזים ומתרוקנים כדי למנוע‬
‫בזבוז‪.‬‬
‫כאשר פועלת תכנית או התחלה מושהית‪ ,‬דלת‬
‫המכונה נעולה‪.‬‬
‫‪ 11.8‬זיהוי עומס הכבסים‬
‫‪ProSense‬‬
‫לאחר הנגיעה בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪ (Pause‬טכנולוגיית ‪ ProSense‬מתחילה‬
‫בזיהוי עומס הכביסה‪:‬‬
‫‪ .1‬המכונה תזהה את העומס תוך כמה דקות‪.‬‬
‫יהבהב והתוף יסתובב למשך‬
‫‪ .2‬בסופו של זיהוי העומס‪ ,‬המחוון‬
‫הזיהוי באמצעות ‪ProSense‬‬
‫פועל אך ורק בתכניות כביסה‬
‫מלאות )ללא בחירה בדילוג על‬
‫שלב כלשהו(‪.‬‬
‫‪ 11.11‬פתיחת הדלת ‪ -‬הוספת‬
‫בגדים‬
‫משאבת הניקוז עשויה לפעול‬
‫לזמן קצר לפני שהמכונה‬
‫מתמלאת מים‪.‬‬
‫המחוון‬
‫זמן קצר‪.‬‬
‫כ‪ 20-‬דקות לאחר תחילת‬
‫התכנית‪ ,‬ניתן יהיה להתאים את‬
‫משך התכנית‪ ,‬על פי כושר‬
‫ספיגת המים של האריגים‪.‬‬
‫יכבה‪.‬‬
‫אם הטמפרטורה ורמת המים‬
‫בתוף גבוהים מדי ו‪/‬או אם התוף‬
‫עדיין מסתובב‪ ,‬אי אפשר לפתוח‬
‫את דלת‪.‬‬
‫‪ .1‬גע בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪.(Start/Pause‬‬
‫בתצוגה‪ ,‬מחוון נעילת הדלת הרלוונטי כבה‪.‬‬
‫‪ .2‬פתח את דלת המכונה‪ .‬במידת הצורך‪,‬‬
‫הוסף או הסר פריטים‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪ .3‬סגור את הדלת וגע בלחצן התחלה‪/‬השהיה‬
‫)‪.(Start/Pause‬‬
‫התכנית או ההתחלה המושהית יימשכו‪.‬‬
‫‪ .4‬ניתן לפתוח את הדלת כאשר התכנית‬
‫מסתיימת‪ ,‬או להגדיר תכנית ‪Spin/Drain‬‬
‫ואז ללחוץ על הלחצן התחלה‪/‬השהיה‬
‫)‪.(Start/Pause‬‬
‫‪ 11.12‬סיום התכנית‬
‫כאשר התכנית מסתיימת‪ ,‬המכונה תכבה‬
‫אוטומטית‪ .‬האותות הקוליים יפעלו )אם הם‬
‫במצב מופעל(‪.‬‬
‫בתצוגה‪ ,‬כל המחוונים של שלבי הכביסה ידלקו‬
‫באור קבוע ואזור השעה יראה ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ .1‬לפי הצורך‪ ,‬גע בלחצן סחיטה )‪ (Spin‬כדי‬
‫להקטין את מהירות הסחיטה המוצעת על‬
‫ידי המכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫כדי להפסיק את המחזור‬
‫‪ .3‬לאחר שהתכנית תסתיים ומחוון נעילת‬
‫יכבה‪ ,‬תוכל לפתוח את הדלת‪.‬‬
‫הדלת‬
‫‪ .4‬לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪(On/Off‬‬
‫למשך מספר שניות כדי להפסיק את‬
‫פעולת המכונה‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬המכונה תרוקן את‬
‫המים באופן אוטומטי לאחר‬
‫כ‪ 18-‬שעות‪.‬‬
‫מחוון הלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫יכבה‪.‬‬
‫נעילת הדלת תשתחרר והמחוון‬
‫יכבה‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬כדי‬
‫להפסיק את פעולת המכונה‪.‬‬
‫בחלוף חמש דקות מסיום התכנית‪ ,‬התכונה‬
‫חיסכון באנרגיה תכבה אוטומטית את המכונה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לאחר שתפעיל שוב את המכונה‪,‬‬
‫יוצג סיום התכנית האחרונה‬
‫שנבחרה‪ .‬סובב את חוגת‬
‫התכניות כדי לבחור מחזור חדש‪.‬‬
‫הוצא את הכביסה מהמכונה‪.‬‬
‫ודא שהתוף ריק‪.‬‬
‫השאר את הדלת ואת מגירת מפזר חומרי‬
‫הכביסה פתוחות במקצת‪ ,‬למניעת‬
‫היווצרות עובש וריחות‪.‬‬
‫סגור את ברז המים‪.‬‬
‫‪ 11.14‬אפשרות מצב הכן‬
‫האפשרות 'מצב הכן' תכבה אוטומטית את‬
‫המכונה כדי לחסוך בצריכת אנרגיה‪ ,‬כאשר‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 11.13‬ניקוז המים החוצה לאחר‬
‫סיום המחזור‬
‫אינך משתמש במכונה במשך ‪ 5‬דקות לפני‬
‫נגיעה בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫‪.(Pause‬‬
‫לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬כדי‬
‫להפעיל את המכונה שוב‪.‬‬
‫לאחר ‪ 5‬דקות מסיום תכנית הכביסה‬
‫לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬כדי‬
‫להפעיל את המכונה שוב‪.‬‬
‫התצוגה מראה את סיום התכנית האחרונה‬
‫שנקבעה‪.‬‬
‫סובב את חוגת התכניות כדי לבחור מחזור‬
‫חדש‪.‬‬
‫אם אתה מגדיר תכנית או‬
‫אפשרות שבסיומן נותרים מים‬
‫בתוף‪ ,‬פעולת 'מצב הכן' אינה‬
‫מכבה את המכונה‪ ,‬כדי להזכיר‬
‫לך שעליך לנקז את המים‪.‬‬
‫אם בחרת בתכנית או באפשרות שאינן‬
‫מרוקנות את המים בתום השטיפה האחרונה‪,‬‬
‫התכנית הושלמה‪ ,‬אבל‪:‬‬
‫•‬
‫התוף ימשיך להסתובב במרווחי זמן‬
‫קבועים כדי למנוע קמטים בכביסה‪.‬‬
‫הדלת תישאר נעולה‪.‬‬
‫עליך לנקז את המים כדי לפתוח את הדלת‪:‬‬
‫התצוגה תראה את המחוון של דלת נעולה‬
‫‪.‬‬
‫‪ .12‬עצות וטיפים‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 12.1‬העמסת כבסים‬
‫•‬
‫הפרד את הכבסים לקבוצות‪ :‬לבנים‪,‬‬
‫צבעוניים‪ ,‬סינתטיים‪ ,‬עדינים‪ ,‬צמר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פעל בהתאם להוראות הכביסה שעל תוויות‬
‫הכביסה‪.‬‬
‫אין לכבס יחדיו פריטים לבנים וצבעוניים‪.‬‬
‫ישנם פריטים צבעוניים שעלולים להוריד‬
‫צבע בכביסה הראשונה‪ .‬מומלץ לכבס אותם‬
‫בנפרד בפעמים הראשונות‪.‬‬
‫עברית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הפוך מבחוץ פנימה את הצד הגלוי של‬
‫בגדים מרובי שכבות‪ ,‬בגדי צמר ופריטים‬
‫עם הדפס‪.‬‬
‫בצע טיפול‪-‬מוקדם בכתמים קשים‪.‬‬
‫שטוף כתמים קשים בתכשיר ניקוי מיוחד‪.‬‬
‫היזהר כשאתה מטפל בווילונות‪ .‬שלוף את‬
‫הווים והכנס את הווילונות לשקית כביסה‬
‫או לציפית‪.‬‬
‫אל תכבס כבסים ללא תפרי שוליים או שיש‬
‫בהם חתכים‪ .‬אם אתה מכבס פריטים קטנים‬
‫ו‪/‬או עדינים‪ ,‬הכנס אותם לשקית כביסה‬
‫)חזיות עם חיזוקי מתכת‪ ,‬חגורות‪ ,‬טייטס‪,‬‬
‫שרוכים‪ ,‬סרטים וכו'(‪.‬‬
‫כמות קטנה של כבסים עלולה לגרום‬
‫לבעיות איזון בשלב הסחיטה‪ ,‬שיגרמו‬
‫לרטט מופרז במכונה‪ .‬במקרה כזה‪:‬‬
‫‪ .a‬הפסק את התכנית ופתח את הדלת‬
‫)עיין בפרק "שימוש יומיומי"(;‬
‫‪ .b‬פזר את הכביסה מחדש באופן ידני כך‬
‫שהפריטים ינוחו בפיזור אחיד באגן‬
‫המכונה;‬
‫‪ .c‬לחץ על הלחצן התחלה‪/‬השהיה‬
‫)‪ .(Start/Pause‬שלב הסחיטה יימשך‪.‬‬
‫כפתר ציפיות‪ ,‬רכוס רוכסנים והדק ווים‬
‫ולחצניות‪ .‬קשור חגורות‪ ,‬חבלים‪ ,‬שרוכים‪,‬‬
‫סרטים וכל פריטים משוחררים אחרים‪.‬‬
‫רוקן את הכיסים ופרוס פריטים מקופלים‪.‬‬
‫‪ 12.3‬חומרי כביסה ותוספים אחרים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השתמש אך ורק בחומרי כביסה ובתוספים‬
‫אשר יוצרו במיוחד עבור מכונות כביסה‪:‬‬
‫– אבקות כביסה לכל סוגי האריגים‪,‬‬
‫מלבד אריגים עדינים‪ .‬ללבנים ולחיטוי‬
‫כביסה ‪ -‬העדף אבקות כביסה‬
‫שמכילות מלבין‪.‬‬
‫– נוזלי כביסה‪ ,‬בעדיפות לתכניות כביסה‬
‫בטמפרטורה נמוכה )‪ 60°C‬מקס‪(.‬‬
‫עבור כל סוגי האריגים‪ ,‬או מיוחדים‬
‫עבור פריטי צמר בלבד‪.‬‬
‫אין לערבב סוגים שונים של חומרי כביסה‪.‬‬
‫לשמירה על הסביבה‪ ,‬אין להשתמש בחומר‬
‫כביסה בכמות גדולה מהמומלץ‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות שעל גבי אריזת‬
‫חומר הכביסה או התוספים האחרים‪ ,‬מבלי‬
‫(‪.‬‬
‫לחרוג מהרמה המירבית שצוינה )‬
‫השתמש בחומרי הכביסה המומלצים לסוג‬
‫ולצבע הבד‪ ,‬לטמפרטורת התכנית ולרמת‬
‫הלכלוך‪.‬‬
‫‪ 12.4‬עצות אקולוגיות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫קבע תכנית ללא שלב השריה עבור כבסים‬
‫עם לכלוך רגיל‪.‬‬
‫הפעל תמיד תכנית כביסה כאשר המכונה‬
‫מלאה עד למקסימום המותר‪.‬‬
‫אם אתה מבצע טיפול‪-‬מקדים בכתמים או‬
‫משתמש במסיר כתמים‪ ,‬הגדר תכנית עם‬
‫טמפרטורה נמוכה‪.‬‬
‫לשימוש בכמות המתאימה של אבקת‬
‫כביסה‪ ,‬בדוק את רמת קשיות המים בצנרת‬
‫הביתית‪ .‬עיין ב‪"-‬קשיות המים"‪.‬‬
‫‪ 12.5‬קשיות המים‬
‫‪ 12.2‬כתמים עקשים‬
‫לעיתים מים וחומרי כביסה אינם מספיקים כדי‬
‫להסיר כתמים מסוימים‪.‬‬
‫מומלץ לטפל בכתמים הללו במסיר כתמים‬
‫לפני שתכניס את הפריטים אל תוך המכונה‪.‬‬
‫ניתן להשתמש במסירי כתמים מיוחדים‪.‬‬
‫השתמש במסיר הכתמים המיוחד עבור סוג‬
‫הכתם והבד‪.‬‬
‫אם קשיות המים באזור מגוריך גבוהה או‬
‫בינונית‪ ,‬מומלץ להשתמש בתוסף לריכוך‬
‫המים‪ .‬באזורים בהם המים רכים אין צורך‬
‫להשתמש בו‪.‬‬
‫לבירור קשיות המים באזורך‪ ,‬צור קשר עם‬
‫רשות המים המקומית‪.‬‬
‫השתמש בכמות הנכונה של תוסף לריכוך‬
‫המים‪ .‬פעל בהתאם להוראות שעל גבי אריזת‬
‫המוצר‪.‬‬
‫‪ .13‬שמירה וניקוי‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 13.1‬ניקוי חיצוני‬
‫נקה את המכונה אך ורק במים פושרים ובסבון‬
‫עדין‪ .‬ייבש לגמרי את כל המשטחים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫זהירות!‬
‫אין להשתמש באלכוהול‪,‬‬
‫בממיסים או בכימיקלים‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אל תנקה את משטחי המתכת‬
‫בחומר ניקוי המבוסס על כלור‪.‬‬
‫‪ 13.2‬הסרת אבנית‬
‫אם קשיות המים באזור מגוריך‬
‫גבוהה או בינונית‪ ,‬מומלץ‬
‫להוסיף תכשיר לריכוך מים‬
‫למכונת הכביסה‪.‬‬
‫‪ 13.5‬ניקוי התוף‬
‫בדוק מעת לעת את תוף המכונה כדי למנוע‬
‫הימצאות חלקיקי חלודה‪.‬‬
‫לניקוי מלא‪:‬‬
‫‪ .1‬נקה את התוף במוצרים ייעודיים לפלדת‬
‫אל‪-‬חלד‪.‬‬
‫פעל תמיד בהתאם להוראות‬
‫שעל גבי אריזת המוצר‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל תכנית כותנה קצרה בטמפרטורה‬
‫גבוהה‪ ,‬או השתמש בתכנית ‪Machine‬‬
‫‪ ,Clean‬אם היא זמינה‪ .‬הוסף כמות קטנה‬
‫של אבקת כביסה אל תוך התוף הריק‪ ,‬כדי‬
‫לשטוף ולהסיר כל משקעים אפשריים‪.‬‬
‫בדוק את התוף לעיתים קרובות לחיפוש‬
‫אבנית‪.‬‬
‫‪ 13.6‬ניקוי של מפזר חומרי הכביסה‬
‫חומרי הכביסה הרגילים מכילים חומרים‬
‫לריכוך המים‪ ,‬אך אנו ממליצים להפעיל מדי‬
‫פעם מחזור כביסה עם תוף ריק ועם חומר נגד‬
‫אבנית‪.‬‬
‫כדי למנוע משקעים של חומר כביסה או מרכך‬
‫שהתקרשו ו‪/‬או הצטברות של עובש במגירת‬
‫מפזר חומרי הכביסה‪ ,‬בצע מפעם לפעם את‬
‫הליך הניקוי הבא‪:‬‬
‫פעל תמיד בהתאם להוראות‬
‫שעל גבי אריזת המוצר‪.‬‬
‫‪ .1‬פתח את הדלת‪ .‬לחץ על התפס כלפי מטה‪,‬‬
‫כפי שמוצג בתמונה‪ ,‬ומשוך אותו החוצה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 13.3‬כביסת תחזוקה‬
‫בתכניות בטמפרטורה נמוכה‪ ,‬ייתכן שחלק‬
‫מחומרי הכביסה יישארו בתוף‪ .‬בצע כביסת‬
‫תחזוקה לעיתים קרובות‪ .‬כדי לעשות זאת‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הוצא את הכביסה מתוף המכונה‪.‬‬
‫בחר בתכנית הכותנה בטמפרטורה הגבוהה‬
‫ביותר‪ ,‬או השתמש בתכנית ‪Machine‬‬
‫‪ ,Clean‬אם היא זמינה‪ .‬הוסף כמות קטנה‬
‫של אבקת כביסה אל תוך התוף הריק‪ ,‬כדי‬
‫לשטוף ולהסיר כל משקעים אפשריים‪.‬‬
‫‪ 13.4‬איטום הדלת‬
‫בדוק מעת לעת את האיטום והסר את כל‬
‫החפצים מהחלק הפנימי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2‬כדי לסייע בניקוי‪ ,‬הסר את החלק העליון‬
‫של תא התוספים ושטוף אותו במים חמים‬
‫זורמים‪ ,‬כדי להסיר כל זכר של חומרי‬
‫כביסה שהצטברו‪ .‬לאחר הניקוי‪ ,‬החזר את‬
‫החלק העליון למקומו‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ .3‬ודא שכל שאריות חומרי הכביסה הוסרו‬
‫מהחלק העליון ומהחלק התחתון של שקע‬
‫המגירה‪ .‬נקה את השקע במברשת קטנה‪.‬‬
‫‪ .1‬פתח את מכסה המשאבה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .4‬הכנס את מגירת חומרי הכביסה לתוך פסי‬
‫המסילה וסגור את המגירה‪ .‬הפעל את‬
‫תכנית השטיפה ללא בגדים בתוף‪.‬‬
‫‪ 13.7‬ניקוי משאבת הניקוז‬
‫‪ .2‬הנח קערה מתאימה מתחת לנקודת הגישה‬
‫למשאבת הניקוז‪ ,‬כדי לאסוף את המים‬
‫שיזרמו החוצה‪.‬‬
‫‪ .3‬פתח את מגלש הניקוז כלפי מטה‪ .‬הקפד‬
‫להחזיק תמיד בקרבתך סמרטוט כדי לנגב‬
‫את המים שיישפכו בעת הסרת המסנן‪.‬‬
‫‪ .4‬סובב את המסנן ב‪ 180-‬מעלות כנגד‪-‬כיוון‪-‬‬
‫השעון‪ ,‬כך שייפתח אך לא ייצא ממקומו‪.‬‬
‫הנח למים להישפך החוצה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫נתק את תקע החשמל משקע‬
‫החשמל‪.‬‬
‫בדוק מעת לעת את משאבת‬
‫הניקוז לוודא שהיא נקייה‪.‬‬
‫נקה את משאבת הניקוז אם‪:‬‬
‫• המכשיר לא מנקז את המים‪.‬‬
‫• התוף אינו מסתובב‪.‬‬
‫• המכונה משמיעה רעש יוצא דופן בגלל‬
‫חסימה של משאבת הניקוז‪.‬‬
‫•‬
‫התצוגה תראה את קוד האזהרה‬
‫אזהרה!‬
‫• אל תשלוף את המסנן כאשר‬
‫המכונה פועל‪.‬‬
‫• אין לנקות את המשאבה אם‬
‫המים במכונה חמים‪ .‬המתן‬
‫עד שהמים יתקררו‬
‫לניקוי המשאבה‪ ,‬פעל כמתואר להלן‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .5‬כאשר הקערה מלאה במים‪ ,‬סגור את‬
‫המסנן בסיבוב חזרה ורוקן את הקערה‪.‬‬
‫‪ .6‬חזור על שלבים ‪ 4‬ו‪ 5-‬עד שהמים יפסיקו‬
‫לזרום מהצינור‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪ .7‬סובב את המסנן הלאה כנגד‪-‬כיוון‪-‬השעון‬
‫כדי להסיר אותו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .12‬סגור את מכסה המשאבה‪.‬‬
‫‪ .8‬במידת הצורך‪ ,‬סלק מוך ועצמים אחרים‬
‫משקע המסנן‪.‬‬
‫‪ .9‬ודא שמדחף המשאבה יכול להסתובב‪ .‬אם‬
‫המדחף אינו מסתובב‪ ,‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות המורשה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 13.8‬ניקוי צינור הכניסה ומסנן‬
‫השסתום‬
‫‪ .10‬ננקה את המסנן תחת מי ברז זורמים‪.‬‬
‫מומלץ לנקות בקביעות הן את המסננים של‬
‫צינור כניסת המים והן את השסתום‪ ,‬כדי‬
‫להסיר כל משקעים שהצטברו עם הזמן‪:‬‬
‫‪ .1‬הסר את צינור הכניסה מעל הברז ונקה את‬
‫המסנן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .11‬החזר את המסנן למקומו על גבי המוליכים‬
‫המיוחדים בסיבוב בכיוון‪-‬השעון‪ .‬הקפד‬
‫להדק את המסנן כראוי כדי למנוע דליפה‪.‬‬
‫‪ .2‬הסר את צינור הכניסה מעל המכונה על ידי‬
‫שחרור אום הטבעת‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ 13.9‬ניקוז חרום‬
‫אם המכונה אינה מצליחה לנקז את המים‪ ,‬בצע‬
‫את אותו ההליך‪ ,‬שמתואר בסעיף 'ניקוי‬
‫משאבת הניקוז'‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬נקה את‬
‫המשאבה‪.‬‬
‫‪ 13.10‬אמצעי זהירות בזמן קרה‬
‫‪ .3‬נקה את מסנן השסתום בצד האחורי של‬
‫המכונה בעזרת מברשת שיניים‪.‬‬
‫אם המכונה מותקנת באזור שבו הטמפרטורה‬
‫עלולה להגיע ל‪ 0°C-‬ואף לרדת מתחת לרמה‬
‫זו‪ ,‬נקז את המים הנותרים מצינור הכניסה‬
‫וממשאבת הניקוז‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫נתק את תקע החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫סגור את ברז המים‪.‬‬
‫הכנס את שני קצות צינור הכניסה אל תוך‬
‫מיכל והנח למים לזרום אל מחוץ לצינור‪.‬‬
‫רוקן את משאבת הניקוז‪ .‬ראה הליך ניקוז‬
‫חירום‪.‬‬
‫כאשר משאבת הניקוז ריקה‪ ,‬התקן מחדש‬
‫את צינור הכניסה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫ודא שהטמפרטורה גבוהה‬
‫מ‪ 0°C-‬לפני שתשתמש שוב‬
‫במכונה‪.‬‬
‫היצרן אינו אחראי לנזקים‬
‫שייגרמו תוצאה מטמפרטורה‬
‫נמוכה‪.‬‬
‫‪ .4‬כאשר אתה מחבר מחדש את הצינור לצד‬
‫האחורי של המכונה‪ ,‬סובב אותו שמאלה‬
‫או ימינה )לא במיקומו האנכי( על פי‬
‫המיקום של ברז המים שלך‪.‬‬
‫‪45°‬‬
‫‪20°‬‬
‫‪ .14‬איתור תקלות‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 14.1‬מבוא‬
‫המכשיר לא מתחיל לפעול או שהוא נעצר‬
‫במהלך הפעולה‪.‬‬
‫נסה תחילה למצוא פתרון לבעיה )ראה טבלה(‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור קשר עם מרכז השירות‬
‫המורשה‪.‬‬
‫במקרה של בעיות רציניות‪ ,‬יישמע אות קולי‪,‬‬
‫יוצג קוד ההתראה והלחצן התחלה‪/‬השהיה‬
‫)‪ (Start/Pause‬עשוי להבהב ברציפות‪:‬‬
‫•‬
‫ המכונה אינה מתמלאת במים‬‫כהלכה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫הפעל את המכונה שוב בלחיצה על הלחצן‬
‫התחלה‪/‬השהיה )‪ .(Start/Pause‬לאחר ‪5‬‬
‫שניות תשתחרר נעילת הדלת‪.‬‬
‫•‬
‫‪ -‬המכונה אינה מנקזת את המים‪.‬‬
‫•‬
‫ דלת המכונה פתוחה או שאינה‬‫סגורה כראוי‪ .‬בדוק את הדלת!‬
‫אם המכונה עמוסה בכביסה‬
‫רבה מדי‪ ,‬הוצא חלק‬
‫מהפריטים מתוף המכונה ו‪/‬או‬
‫לחץ להחזקת הדלת במצב‬
‫סגור תוך נגיעה בלחצן‬
‫התחלה‪/‬השהיה )‪Start/‬‬
‫•‬
‫ אספקת החשמל אינה יציבה‪ .‬המתן‬‫עד שאספקת החשמל תתייצב‪.‬‬
‫•‬
‫ אין תקשורת בין הרכיבים‬‫האלקטרוניים של המכונה‪ .‬כבה אותה‬
‫והפעל אותה מחדש‪.‬‬
‫התכנית לא הסתיימה באופן תקין או‬
‫שהמכונה הפסיקה את פעולתה מוקדם מדי‪.‬‬
‫אם קוד השגיאה מופיע שוב‪ ,‬צור קשר עם‬
‫מרכז השירות המורשה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כבה את המכונה לפני ביצוע‬
‫בדיקה כלשהי‪.‬‬
‫‪ (Pause‬עד שהמחוון‬
‫יפסיק להבהב )ראה תמונה‬
‫להלן(‪.‬‬
‫‪ 14.2‬כשלים אפשריים‬
‫בעיה‬
‫פעולת התכנית אינה‬
‫מתחילה‪.‬‬
‫פתרון אפשרי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא כי התקע החשמלי מחובר לשקע המתח‪.‬‬
‫ודא שדלת המכונה סגורה‪.‬‬
‫ודא שאין נתיך שרוף בתיבת נתיכי החשמל‪.‬‬
‫ודא שנגעת בלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪.(Start/Pause‬‬
‫אם בחרת התחלה מושהית‪ ,‬בטל אותה או המתן לסיום הספירה‬
‫לאחור‪.‬‬
‫כבה את הפונקציה של נעילה מפני ילדים‪ ,‬אם היא פועלת‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שברז המים פתוח‪.‬‬
‫ודא שלחץ המים אינו נמוך מדי‪ .‬לקבלת מידע זה פנה אל רשות‬
‫המים המקומית‪.‬‬
‫ודא שברז המים אינו חסום‪.‬‬
‫ודא שאין בצינור הכניסה פיתולים‪ ,‬פגמים או עיוותים‪.‬‬
‫ודא שצינור כניסת המים מחובר כהלכה‪.‬‬
‫ודא שהמסנן של צינור כניסת המים ומסנן השסתום אינם חסומים‪.‬‬
‫ראה 'טיפול וניקוי'‪.‬‬
‫•‬
‫המכונה אינה מתמלאת במים •‬
‫•‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫המכונה מתמלאת במים‬
‫ומתנקזת מיד‬
‫•‬
‫ודא שצינור הניקוז נמצא במקום המתאים‪ .‬ייתכן שהצינור ממוקם‬
‫נמוך מדי‪ .‬ראה סעיף "הוראות התקנה"‪.‬‬
‫עברית‬
‫בעיה‬
‫פתרון אפשרי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫המכונה לא מנקזת את המים‪.‬‬
‫שלב הסחיטה לא פועל או‬
‫שמחזור הכביסה נמשך יותר‬
‫זמן מהרגיל‪.‬‬
‫יש מים על הרצפה‪.‬‬
‫לא ניתן לפתוח את דלת‬
‫המכונה‪.‬‬
‫המכונה משמיעה רעשים לא‬
‫רגילים ורועדת בחוזקה‪.‬‬
‫משך התכנית מתארך או‬
‫מתקצר במהלך פעולת‬
‫התכנית‪.‬‬
‫תוצאות הכביסה אינן‬
‫משביעות רצון‪.‬‬
‫יותר מדי קצף בתוף במהלך‬
‫מחזור הכביסה‪.‬‬
‫לאחר שלב הכביסה‪ ,‬נותרים‬
‫מעט משקעים של חומר‬
‫כביסה במגירת המפזר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שכל חלקי הברז אינם חסומים‪.‬‬
‫ודא שאין בצינור הניקוז פיתולים או עיוותים‪.‬‬
‫ודא שמסנן הניקוז אינו חסום‪ .‬נקה את המסנן‪ ,‬אם יש צורך‪ .‬ראה‬
‫"טיפול וניקוי"‪.‬‬
‫ודא שצינור הניקוז מחובר כהלכה‪.‬‬
‫בחר בתכנית הניקוז אם בחרת תכנית ללא שלב ניקוז‪.‬‬
‫בחר בתכנית הניקוז אם בחרת תכנית שמסתיימת עם מים שנשארים‬
‫באגן‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בחר תכנית סחיטה‪.‬‬
‫ודא שמסנן הניקוז אינו חסום‪ .‬נקה את המסנן‪ ,‬אם יש צורך‪ .‬ראה‬
‫"טיפול וניקוי"‪.‬‬
‫מקם ידנית את הפריטים באגן והתחל מחזור סחיטה נוסף‪ .‬ייתכן‬
‫שהסיבה לבעיה היא בעיות איזון‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שהחיבורים של צינורות המים הדוקים ושאין דליפת מים‪.‬‬
‫ודא שאין נזקים בצינור כניסת המים ובצינור הניקוז‪.‬‬
‫ודא שאתה משתמש בחומרי ניקוי מתאימים ובכמות המתאימה‬
‫שלהם‪.‬‬
‫•‬
‫ודא שתכנית הכביסה שנבחרה היא תכנית שבסיומה נותרים מים‬
‫במכונה‪.‬‬
‫ודא שתכנית הכביסה נגמרה‪.‬‬
‫אם יש מים בתוף‪ ,‬בחר בתכנית סחיטה או ניקוז‪.‬‬
‫ודא שהמכונה מקבלת זרם חשמלי‪.‬‬
‫יתכן שהסיבה לבעיה זו היא כשל במכונה‪ .‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות המורשה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שהמכונה מאוזנת‪ .‬ראה סעיף "הוראות התקנה"‪.‬‬
‫ודא שכל ברגי האריזה ו‪/‬או המשלוח הוסרו‪ .‬ראה סעיף "הוראות‬
‫התקנה"‪.‬‬
‫הוסף כבסים לתוף‪ .‬ייתכן שהעומס קטן מדי‪.‬‬
‫•‬
‫הפעולה ‪ ProSense‬יכולה לשנות ולהתאים את משך התכנית על פי‬
‫סוג הכביסה וגודלו של עומס הכביסה‪ .‬ראה סעיף "זיהוי עומס‬
‫הכבסים ‪ "ProSense‬בפרק "שימוש יומיומי"‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הוסף אבקת כביסה או השתמש בחומר ניקוי אחר‪.‬‬
‫השתמש במוצרים מתאימים להסרת כתמים עקשים לפני הכביסה‪.‬‬
‫ודא שבחרת בטמפרטורה המתאימה‪.‬‬
‫הפחת את עומס הכבסים‪.‬‬
‫•‬
‫הפחת את כמות חומר הכביסה‪.‬‬
‫•‬
‫ודא שהמדף מוצב במיקום הנכון )למעלה לאבקת כביסה ‪ -‬למטה‬
‫לנוזל כביסה(‪.‬‬
‫ודא שהשתמשת במפזר חומרי הכביסה בהתאם להנחיות שבמדריך‬
‫למשתמש‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫לאחר הבדיקה‪ ,‬הפעל את המכונה‪ .‬התכנית תמשיך את פעולתה מהנקודה בה הופסקה‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור קשר עם מרכז השירות המורשה‪.‬‬
‫אם מופיעים בצג קודי התראה אחרים‪ .‬הפסק את פעולת המכונה והפעל אותה שוב‪ .‬אם הבעיה נמשכת‪,‬‬
‫צור קשר עם מרכז השירות המורשה‪.‬‬
‫‪ .15‬ערכי צריכה‬
‫הערכים המוצהרים הושגו בתנאי מעבדה בהתאם לתקנים הרלוונטיים‪ .‬הנתונים‬
‫עשויים להשתנות בעקבות גורמים שונים‪ :‬הכמות והסוג של פריטי הכביסה‬
‫וטמפרטורת הסביבה‪ .‬לחץ המים‪ ,‬מתח הרשת החשמלית וטמפרטורת המים‬
‫בכניסתם עשויים גם הם להשפיע על משך תכנית הכביסה‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים במפרטים הטכניים ללא הודעה מוקדמת‪ ,‬כדי לשפר את איכותו של‬
‫המוצר‪.‬‬
‫במהלך תכנית הכביסה‪ ,‬הפעולה ‪ Prosense‬יכולה לשנות ולהתאים את משך‬
‫הכביסה ואת ערכי צריכת המים והחשמל‪ .‬לפרטים נוספים‪ ,‬ראה סעיף 'פעולת‬
‫‪ 'Prosense‬בפרק 'שימוש יומיומי'‪.‬‬
‫תכניות‬
‫עומס‬
‫)ק"ג(‬
‫צריכת אנרגיה‬
‫)קוט"ש(‬
‫צריכת מים‬
‫)ליטרים(‬
‫משך התכנית‬
‫בקירוב )דקות(‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪60°C‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1,35‬‬
‫‪70‬‬
‫‪159‬‬
‫תכנית חסכונית לכותנה ב‪(160°C-‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0,96‬‬
‫‪52‬‬
‫‪244‬‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0,87‬‬
‫‪69‬‬
‫‪158‬‬
‫‪Synthetics‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,60‬‬
‫‪56‬‬
‫‪103‬‬
‫‪Delicates‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,55‬‬
‫‪59‬‬
‫‪81‬‬
‫‪Wool/Silk‬‬
‫‪30°C‬‬
‫‪1,5‬‬
‫‪0,45‬‬
‫‪62‬‬
‫‪75‬‬
‫‪" (1‬תכנית חסכונית לכותנה" ב‪ 60°C-‬בהעמסה של ‪ 8‬ק"ג ועם האפשרות חסכוני )‪ (Eco‬היא תכנית הייחוס לנתונים‬
‫שמופיעים על תווית האנרגיה‪ ,‬בהתאם לתקנת האיחוד האירופי ‪ EC/95/12‬ובמדידה על פי תקן ‪.EN 60456/2005‬‬
‫מצב 'כבוי' )וואט(‬
‫‪0.48‬‬
‫מצב 'נותר מופעל' )וואט(‬
‫‪0.48‬‬
‫המידע המובא בתרשים לעיל מותאם להנחיות היישום ‪ 1015/2010‬של תקנת נציבות האיחוד האירופי‬
‫‪2009/125/EC‬‬
‫עברית‬
‫‪ .16‬נתונים טכניים‬
‫מידות‬
‫רוחב ‪ /‬גובה ‪ /‬עומק ‪ /‬עומק‬
‫כולל‬
‫‪ 600‬מ"מ‪ 850 /‬מ"מ‪ 571 /‬מ"מ‪ 600 /‬מ"מ‬
‫חיבור לחשמל‬
‫מתח חשמלי‬
‫הספק כולל‬
‫נתיך‬
‫תדירות‬
‫‪ 230‬וולט‬
‫‪ 2,200‬וואט‬
‫‪ 10‬אמפר‬
‫‪ 50‬הרץ‬
‫רמת ההגנה מפני חדירת חלקיקים מוצקים ולחות מובטחת‬
‫על ידי כיסוי המגן‪ ,‬למעט מקומות שבהם לציוד במתח נמוך‬
‫אין הגנה מפני לחות‬
‫מינימום‬
‫מקסימום‬
‫לחץ אספקת מים‬
‫‪IPX4‬‬
‫‪ 0.5‬אטמ' )‪(0.05 MPa‬‬
‫‪ 8‬אטמ' )‪(0.8 MPa‬‬
‫מים קרים‬
‫אספקת מים‪(1‬‬
‫פריטי כותנה )‪(Cotton‬‬
‫העמסה מירבית‬
‫דרגת יעילות אנרגיה‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫‪+++A‬‬
‫מהירות סחיטה‬
‫‪ 1200‬סל"ד‬
‫מקסימום‬
‫‪ (1‬חבר את צינור הזנת המים לברז עם תבריג ''‪.3/4‬‬
‫‪ .17‬מדריך מקוצר‬
‫‪ 17.1‬שימוש יומיומי‬
‫שפוך את חומר הכביסה ואת שאר חומרי‬
‫הטיפול לתוך התאים המתאימים במגירת‬
‫חומרי הכביסה‪.‬‬
‫חבר את תקע החשמל אל שקע חשמל‪.‬‬
‫פתח את ברז המים‪.‬‬
‫העמס כבסים במכונה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪(On/Off‬‬
‫כדי להפעיל את המכונה‪ .‬סובב את חוגת‬
‫התכניות כדי לבחור את התכנית הרצויה‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדר את האפשרויות המבוקשות )‪(1‬‬
‫בעזרת לחצני המגע המתאימים‪ .‬כדי‬
‫להפעיל את התכנית‪ ,‬גע בלחצן התחלה‪/‬‬
‫השהיה )‪(2‬‬
‫)‪.(Start/Pause‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3‬המכונה מתחילה לפעול‪.‬‬
‫בסיומה של התכנית‪ ,‬הוצא את הכבסים‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי )‪ (On/Off‬כדי‬
‫לכבות את המכונה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪ 17.2‬ניקוי מסנן משאבת הניקוז‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫˚‪180‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫נקה את המסנן בקביעות ‪ -‬במיוחד אם מופיע‬
‫בתצוגה קוד האזהרה‬
‫‪.‬‬
‫‪ 17.3‬תכניות‬
‫תכניות‬
‫כמות כביסה‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫כותנה לבנה וצבעונית‪.‬‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫כותנה לבנה וצבעונית‪ .‬תכניות סטנדרטיות עבור ערכי‬
‫צריכת החשמל של 'תווית האנרגיה'‪.‬‬
‫‪Synthetics‬‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫פריטים סינתטיים או פריטים מאריגים מעורבים‪.‬‬
‫‪Delicates‬‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫בדים עדינים כגון פריטים מבדים אקריליים‪ ,‬ויסקוזה‬
‫או פוליאסטר‪.‬‬
‫‪Cottons‬‬
‫‪Cottons Eco‬‬
‫‪ 1,5‬ק"ג‬
‫צמר המתאים לכביסה במכונה‪ ,‬צמר לכביסה ביד‬
‫ובדים עדינים‪.‬‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫פריטי כותנה ופריטים סינתטיים בלכלוך קל‪ ,‬או‬
‫שנלבשו פעם אחת‪.‬‬
‫‪Cotton 20°‬‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫בדים מעורבים‪ .‬פריטים מכותנה ופריטים סינתטיים‪.‬‬
‫‪Duvet‬‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫שמיכה סינתטית ליחיד‪ ,‬כיסוי מיטה‪ ,‬פוך‪.‬‬
‫‪Spin‬‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫לכל סוגי הבדים‪ ,‬מלבד פריטי צמר ואריגים עדינים‬
‫במיוחד‪ .‬תכנית לסחיטה‪.‬‬
‫‪Drain‬‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫לכל סוגי הבדים‪ ,‬מלבד פריטי צמר ואריגים עדינים‬
‫במיוחד‪ .‬תכנית לניקוז המים‪.‬‬
‫‪Wool/Silk‬‬
‫‪20‬‬
‫תיאור המוצר‬
‫‪min. - 3 kg‬‬
‫‪ .18‬הגנת הסביבה‬
‫‪.‬‬
‫מחזר את החומרים הנושאים את הסמל‬
‫השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור‬
‫מתאימים‪ .‬סייע להגן על הסביבה ולשמור על‬
‫הבריאות ותרום למחזור פסולת ממכשירים‬
‫חשמליים ואלקטרוניים‪ .‬אל תשליך מכשירים‬
‫הנושאים את הסמל לפסולת הביתית‪ .‬החזר‬
‫את את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך‬
‫או פנה לרשות העירונית שלך‪.‬‬
‫*‬
‫עברית‬
‫‪31‬‬
192921780-A-342019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement