Electrolux EW2F6820AI מדריך למשתמש

Electrolux EW2F6820AI מדריך למשתמש
‫‪EW2F6820AI‬‬
‫‪HE‬‬
‫מכונת כביסה‬
‫הוראות שימוש‬
‫‪2‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫תוכן‬
‫‪ .1‬מידע על בטיחות‪3 ....................................................................................................‬‬
‫‪ .2‬הוראות בטיחות‪4 .....................................................................................................‬‬
‫‪ .3‬התקנה‪5 ..................................................................................................................‬‬
‫‪ .4‬אביזרים‪9 ................................................................................................................‬‬
‫‪ .5‬תיאור המוצר‪10 .......................................................................................................‬‬
‫‪ .6‬לחיצי הפעלה‪11 .......................................................................................................‬‬
‫‪ .7‬טבלת תכניות‪12 .......................................................................................................‬‬
‫‪ .8‬ערכי צריכה‪15 .........................................................................................................‬‬
‫‪ .9‬אפשרויות‪16 ............................................................................................................‬‬
‫‪ .10‬הגדרות‪17 .............................................................................................................‬‬
‫‪ .11‬הכנה לשימוש ראשון‪18...........................................................................................‬‬
‫‪ .12‬שימוש יומיומי‪18 ...................................................................................................‬‬
‫‪ .13‬עצות וטיפים‪22 ......................................................................................................‬‬
‫‪ .14‬שמירה וניקוי‪23 .....................................................................................................‬‬
‫‪ .15‬איתור תקלות‪27 .....................................................................................................‬‬
‫‪ .16‬נתונים טכניים‪29 ....................................................................................................‬‬
‫אנחנו חושבים עליך‬
‫תודה על שרכשת מכשיר של ‪ .Electrolux‬בחרת במוצר המביא עמו ניסיון מקצועי וחדשנות‬
‫המאפיינים אותנו מזה עשרות שנים‪ .‬בתכנון המוצר הקפדנו שיהיה מתוחכם ואופנתי‪ ,‬ובעיקר‬
‫ חשבנו עליך‪ .‬לכן‪ ,‬בכל פעם שתבחר להשתמש בו‪ ,‬תוכל לדעת לבטח שהתוצאות יהיו‬‫נהדרות‪.‬‬
‫ברוך הבא אל ‪.Electrolux‬‬
‫בקר באתר האינטרנט שלנו כדי‪:‬‬
‫לקבלת עצות הנוגעות לשימוש‪ ,‬עלונים‪ ,‬עזרה בפתרון בעיות ומידע לגבי שירות‪:‬‬
‫‪www.electrolux.com/webselfservice‬‬
‫לרשום את המוצר שרכשת כדי לקבל שירות טוב עוד יותר‪:‬‬
‫‪www.registerelectrolux.com‬‬
‫לרכוש אביזרים‪ ,‬חלקים מתכלים וחלפים מקוריים עבור המכשיר שברשותך‪:‬‬
‫‪www.electrolux.com/shop‬‬
‫שירות לקוחות‬
‫השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים‪.‬‬
‫בעת הפנייה למרכז השירות המורשה‪ ,‬ודא כי ברשותך הנתונים הבאים‪ :‬הדגם‪ ,‬מספר המוצר‬
‫)‪ ,(PNC‬המספר הסידורי‪.‬‬
‫ניתן למצוא את המידע על לוחית הדירוג‪.‬‬
‫אזהרה ‪ /‬זהירות ‪ -‬נתוני בטיחות‬
‫מידע כללי ועצות‬
‫מידע סביבתי‬
‫התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה‬
‫עברית‬
‫‪.1‬‬
‫מידע על בטיחות‬
‫לפני ההתקנה והשימוש במכשיר‪ ,‬קרא בעיון את ההוראות‬
‫המצורפות‪ .‬היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו‬
‫כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון‪ .‬שמור תמיד את‬
‫ההוראות במקום בטוח ונגיש‪ ,‬לשימוש עתידי‪.‬‬
‫‪ 1.1‬בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל ‪ 8‬ומעלה ולאנשים‬
‫בעלי מוגבלות גופנית‪ ,‬חושית או שכלית או לאנשים חסרי‬
‫ניסיון וידע‪ ,‬אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם‬
‫הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר‪ ,‬ובתנאי שהם מבינים את‬
‫הסיכונים הקשורים לשימוש‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכשיר ילדים מגיל ‪ 3‬עד ‪ 8‬וכן אנשים הסובלים‬
‫ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד‪ ,‬אלא אם כן הם תחת‬
‫פיקוח צמוד‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכשיר ילדים מתחת לגיל ‪ ,3‬אלא אם כן הם‬
‫בפיקוח צמוד‪.‬‬
‫אין להתיר לילדים לשחק עם המכונה‪.‬‬
‫הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג‬
‫לסילוקם כנדרש‪.‬‬
‫הרחק את כל חומרי הניקוי מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ובעלי חיים מהמכונה כאשר הדלת פתוחה‪.‬‬
‫אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש‬
‫במכשיר ללא השגחה‪.‬‬
‫‪ 1.2‬בטיחות כללית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכשיר‪.‬‬
‫מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון‪:‬‬
‫– אזורי שירות של עובדים בחנויות‪ ,‬משרדים וסביבות עבודה‬
‫אחרות;‬
‫– ללקוחות בבתי מלון‪ ,‬אכסניות‪ ,‬חדרי אירוח וסביבות‬
‫מגורים מסוגים אחרים;‬
‫– אזורים בשימוש שיתופי בדירות או בתים משותפים או‬
‫מכבסות ציבוריות‪.‬‬
‫אל תחרוג מקיבולת ההעמסה המרבית ‪ 8 -‬ק"ג )עיין בפרק‬
‫"טבלת התכניות"(‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫לחץ המים בפעולת המכונה בנקודת הכניסה של המים‬
‫מהחיבור החיצוני חייב להיות בטווח שבין ‪ 0.5‬אטמ' )‪0.05‬‬
‫‪ (MPa‬לבין ‪ 8‬אטמ' )‪.(0.8 MPa‬‬
‫אין לחסום את פתח האוורור בבסיס המכשיר באמצעות‬
‫שטיח‪ ,‬מחצלת‪ ,‬או כל כיסוי רצפה אחר‪.‬‬
‫יש לחבר את המכונה לרשת המים בעזרת ערכת הצינורות‬
‫החדשה שסופקה איתה‪ ,‬או בעזרת ערכת צינורות חדשה‬
‫אחרת שסופקה על ידי מרכז שירות מוסמך‪.‬‬
‫אסור לעשות שימוש חוזר בערכות הישנות‪.‬‬
‫אם כבל אספקת המתח פגום‪ ,‬החלפתו חייבת להתבצע על ידי‬
‫היצרן‪ ,‬נציג מטעם מרכז השירות המורשה‪ ,‬או גורם מוסמך‬
‫דומה‪ ,‬כדי למנוע סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫לפני כל פעולת תחזוקה‪ ,‬כבה את המכשיר ונתק את תקע‬
‫החשמל מן השקע‪.‬‬
‫אין להשתמש בתרסיסי מים בלחץ גבוה ו‪/‬או בקיטור לניקוי‬
‫המכונה‪.‬‬
‫נקה את המכשיר בעזרת מטלית לחה‪ .‬השתמש בחומרי ניקוי‬
‫ניטרליים בלבד‪ .‬אין להשתמש במוצרים שוחקים‪ ,‬כריות ניקוי‬
‫שוחקות‪ ,‬ממיסים או חפצי מתכת‪.‬‬
‫‪ .2‬הוראות בטיחות‬
‫‪ 2.1‬התקנה‬
‫ההתקנה חייבת לעמוד בתקנות‬
‫הלאומיות הרלוונטיות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הסר את כל חומרי האריזה ואת בורגי‬
‫השינוע‪ ,‬כולל מניפת הגומי עם החוצצים‬
‫הפלסטיים‪.‬‬
‫שמור על בורגי ההובלה במקום בטוח‪ .‬אם‬
‫בעתיד יהיה צורך להוביל את המכשיר‪ ,‬יש‬
‫להבריג אותם מחדש למקומם כדי לנעול את‬
‫תוף המכשיר ולמנוע נזק פנימי‪.‬‬
‫היזהר תמיד בעת הזזת המכונה‪ ,‬שכן היא‬
‫כבדה‪ .‬השתמש תמיד בכפפות בטיחות‬
‫ובנעליים סגורות‪.‬‬
‫פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם‬
‫המכונה‪.‬‬
‫אין להתקין או להשתמש במכשיר שניזוק‪.‬‬
‫אין להתקין את המכשיר או להשתמש בו‬
‫בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ‪0°C-‬‬
‫או במיקום חשוף לפגעי מזג האוויר‪.‬‬
‫אזור הרצפה שעליו יותקן המכשיר חייב‬
‫להיות שטוח‪ ,‬יציב‪ ,‬עמיד לחום ונקי‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יש לוודא שקיימת תנועת אוויר חופשית בין‬
‫המכונה לבין הרצפה‪.‬‬
‫כאשר המכשיר מונח במיקומו הקבוע‪ ,‬בדוק‬
‫כי הוא מיושר ומפולס כהלכה באמצעות‬
‫פלס מים‪ .‬אם לא‪ ,‬התאם את גובה הרגליות‬
‫לפי הצורך‪.‬‬
‫אין להתקין את המכשיר היישר מעל לפתח‬
‫הניקוז שברצפה‪.‬‬
‫על תתיז מים על המכשיר ואל תחשוף אותו‬
‫ללחות גבוהה‪.‬‬
‫אל תתקין את המכונה במיקום שאינו‬
‫מאפשר פתיחה מלאה של דלת המכונה‪.‬‬
‫אל תניח מתחת למכונה מיכלי קיבול‬
‫סגורים לאיסוף מים במקרה של דליפה‪ .‬צור‬
‫קשר עם מרכז השירות המורשה כדי לוודא‬
‫באילו אביזרים מותר להשתמש‪.‬‬
‫‪ 2.2‬חיבור לחשמל‬
‫אזהרה!‬
‫קיימת סכנת שריפה‬
‫והתחשמלות‪.‬‬
‫•‬
‫יש להאריק את המכשיר‪.‬‬
‫עברית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הקפידו תמיד להשתמש בשקע מונע‬
‫התחשמלות שהותקן כהלכה‪.‬‬
‫ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית‬
‫הדירוג תואמים לדירוגים החשמליים של‬
‫רשת החשמל הביתית‪.‬‬
‫אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים‬
‫מאריכים‪.‬‬
‫היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע‬
‫החשמל‪ .‬אם יש צורך להחליף את כבל‬
‫החשמל של המכשיר‪ ,‬הדבר חייב להתבצע‬
‫על ידי מרכז השירות המורשה שלנו‪.‬‬
‫חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום‬
‫ההתקנה בלבד‪ .‬ודא שקיימת גישה לתקע‬
‫החשמלי לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫אין לגעת בכבל המתח או בתקע החשמלי‬
‫בידיים רטובות‪.‬‬
‫אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את‬
‫המכשיר מהחשמל‪ .‬הקפידו תמיד למשוך‬
‫את התקע‪.‬‬
‫מכשיר זה עומד בהוראות הבאות של‬
‫המועצה האירופאית‪.‬‬
‫‪ 2.3‬חיבור למקור מים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תגרום נזק לצינורות המים‪.‬‬
‫כשאתה עומד לחבר צינורות חדשים‪ ,‬או‬
‫צינורות שלא היו בשימוש זמן רב‪ ,‬או לאחר‬
‫ביצוע תיקונים או התקנות של מכשירים‬
‫חדשים )מונה מים וכו'(‪ ,‬פתח את המים דרך‬
‫הצינורות והנח להם לזרום עד שייצאו נקיים‬
‫וצלולים‪.‬‬
‫ודא שאין שום דליפות מים נראות לעין‬
‫במהלך השימוש הראשון במכשיר או לאחר‬
‫השימוש הראשון בו‪.‬‬
‫אין להשתמש בצינור הארכה במידה וצינור‬
‫הכניסה קצר מדי‪ .‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות המורשה לקבלת צינור כניסה‬
‫חלופי‪.‬‬
‫ניתן לראות מים זורמים מצינור הניקוז‪.‬‬
‫הסיבה לכך היא הבדיקות שנערכו למכשיר‬
‫במפעל‪ ,‬שכללו הזרמת מים‪.‬‬
‫ניתן לבצע הארכה של עד ‪ 400‬ס"מ נוספים‬
‫לצינור הניקוז‪ .‬צור קשר עם מרכז השירות‬
‫המורשה לקבלת צינור ניקוז והארכה‪.‬‬
‫‪ .3‬התקנה‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 2.4‬שימוש‬
‫אזהרה!‬
‫סכנה לפציעה‪ ,‬התחשמלות‪,‬‬
‫דליקה‪ ,‬כוויות או גרימת נזק‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פעל לפי הוראות הבטיחות שעל גבי אריזת‬
‫חומרי הניקוי‪.‬‬
‫אל תכניס למכשיר מוצרים דליקים או‬
‫מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים וגם אל‬
‫תניח מוצרים כאלה על המכשיר או‬
‫בקרבתו‪.‬‬
‫הקפד להסיר את כל פריטי המתכת‬
‫מהכבסים‪.‬‬
‫אל תכבס אריגים שהתלכלכו באופן קשה‬
‫בדלק‪ ,‬שמן או חומרים שמנוניים אחרים‪.‬‬
‫הם עלולים להזיק לחלקי הגומי של מכונת‬
‫הכביסה‪ .‬כבס אריגים כאלה כביסה‪-‬‬
‫מקדימה ביד לפני שתכניס אותם למכונת‬
‫הכביסה‪.‬‬
‫אל תיגע בדלת הזכוכית כאשר מתבצעת‬
‫תכנית‪ .‬הזכוכית עלולה להיות חמה‪.‬‬
‫‪ 2.5‬שירות‬
‫•‬
‫•‬
‫כדי לתקן את המכשיר‪ ,‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות מורשה‪.‬‬
‫השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים‪.‬‬
‫‪ 2.6‬סילוק כאשפה‬
‫אזהרה!‬
‫קיימת סכנה לפציעה או חנק‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נתק את המכשיר מאספקת החשמל והמים‪.‬‬
‫חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה‬
‫וסלק אותו‪.‬‬
‫הסר את סגר הדלת כדי למנוע מילדים‬
‫ומחיות מחמד מלהינעל בתוך התוף‪.‬‬
‫סלק את המכונה בהתאם לדרישות‬
‫המקומיות בנוגע לסילוק פסולת ציוד‬
‫חשמלי ואלקטרוני )‪.(WEEE‬‬
‫‪5‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 3.1‬הסרת האריזה‬
‫‪ .1‬שלוף את הסרט החיצוני‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬ניתן‬
‫להיעזר בקאטר‪.‬‬
‫‪ .2‬הסר את כיסוי הקרטון ואת חומר האריזה‬
‫המוקצף )קלקר(‪.‬‬
‫‪ .3‬פתח את הדלת‪ .‬הוצא את כל פריטי הכביסה‬
‫מתוף המכונה‪.‬‬
‫‪ .4‬הנח את לוח הקלקר הקדמי מהאריזה על‬
‫הרצפה מתחת למכונה‪ .‬הנח את המכונה בזהירות‬
‫על צידה האחורי‪.‬‬
‫‪ .5‬הסר את הגנת הקלקר מהתחתית‪ .‬החזר את‬
‫המכונה בחזרה למצבה הזקוף‪.‬‬
‫‪ .6‬שלוף את כבל ספק הכוח ואת צינור הניקוז‬
‫מתושבות הצינור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ניתן לראות מים זורמים מצינור הניקוז‪ .‬הסיבה‬
‫היא שמכונת הכביסה עברה בדיקה במפעל‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ .7‬הסר את שלושת ברגי ההובלה ושלוף החוצה‬
‫את החוצצים הפלסטיים‪.‬‬
‫מומלץ לשמור את חומרי האריזה‬
‫ואת בורגי השינוע למקרה‬
‫שתרצה להוביל את המכונה שוב‪.‬‬
‫‪ 3.2‬הצבה ואיזון‬
‫‪ .1‬התקינו את המכונה על רצפה שטוחה‬
‫וקשה‪.‬‬
‫‪ .8‬הכנס לחורי הברגים את המכסים הפלסטיים‪,‬‬
‫שמצורפים לשקית המדריך למשתמש‪.‬‬
‫כאשר המכונה מותקנת על גבי‬
‫מעמד‪ ,‬או במקרה שמכונת‬
‫כביסה וייבוש מורכבת מעל‬
‫למכונת הכביסה‪ ,‬השתמש‬
‫באביזרים שמתוארים בפרק‬
‫'אביזרים'‪ .‬קרא בעיון את‬
‫ההוראות שנמסרו עם המכשיר‬
‫ועם אביזרי הקיבוע‪.‬‬
‫ודא שהמכונה אינה נוגעת‬
‫בקירות או בפריטים אחרים‪.‬‬
‫‪ .2‬שחרר או הדקו את הרגלית כדי לשנות את‬
‫הפילוס‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין להניח חומרי קרטון‪ ,‬עץ או‬
‫חומרים דומים מתחת למכונה‬
‫כדי לפלס אותה‪.‬‬
‫‪ 3.3‬צינור הכניסה‬
‫‪ .1‬חבר את צינור כניסת המים אל הצד‬
‫האחורי של המכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬כוון אותו שמאלה או ימינה על פי המיקום‬
‫של ברז המים שלך‪.‬‬
‫‪x4‬‬
‫יש לפלס ולייצב את המכונה‪.‬‬
‫פילוס תקין של המכונה ימנע‬
‫רטט‪ ,‬רעשים ותנועה כאשר היא‬
‫פועלת‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪45º‬‬
‫‪20º‬‬
‫‪ .2‬בשוליים של כיור ‪ -‬הצמד את המוליך אל‬
‫ברז המים או אל הקיר‪.‬‬
‫ודא שמוביל הפלסטיק אינו יכול‬
‫לזוז כאשר המכונה מנקזת‪.‬‬
‫ודא שצינור כניסת המים אינו‬
‫מוצב אנכית‪.‬‬
‫‪ .3‬שחרר את האום הטבעתי לפי הצורך כדי‬
‫להציב אותו במיקום הנכון‪.‬‬
‫‪ .4‬חבר את צינור כניסת המים אל ברז המים‬
‫הקרים עם תבריג ‪.3/4‬‬
‫ודא שקצהו של צינור הניקוז אינו‬
‫שקוע בתוך המים‪ .‬מצב כזה‬
‫עלול לגרום לזרימה חוזרת של‬
‫מים מלוכלכים אל תוך המכונה‪.‬‬
‫‪ .3‬אל צנרת עם פתח ניקוז ‪ -‬הכנס את צינור‬
‫הניקוז ישירות אל תוך פתח הניקוז‪ .‬ראה‬
‫תרשים‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫ודא שאין נזילות מהמחברים‪.‬‬
‫אין להשתמש בצינור הארכה‬
‫במידה וצינור הכניסה קצר מדי‪.‬‬
‫צור קשר עם מרכז השירות‬
‫לקבלת צינור כניסה חלופי‪.‬‬
‫‪ 3.4‬ניקוז מים‬
‫צינור הניקוז צריך להיות בגובה של לא פחות‬
‫מ‪ 60-‬ס"מ ולא יותר מ‪ 100-‬ס"מ מעל הרצפה‪.‬‬
‫ניתן לבצע הארכה של עד ‪400‬‬
‫ס"מ נוספים לצינור הניקוז‪ .‬צור‬
‫קשר עם מרכז השירות המורשה‬
‫לקבלת צינור ניקוז והארכה‪.‬‬
‫ניתן לחבר את צינור הניקוז בדרכים שונות‪:‬‬
‫‪ .1‬עגל את צינור הניקוז לצורת ‪ U‬והנח אותו‬
‫סביב מוליך הצינורות הפלסטי‪.‬‬
‫קצה צינור הניקוז של המכונה‬
‫חייב להיות תמיד מאוורר‪ ,‬כלומר‬
‫הקוטר הפנימי של פתח הניקוז‬
‫)לפחות ‪ 38‬מ"מ ‪ -‬שהם ‪ 1.5‬צול(‬
‫חייב להיות גדול יותר מהקוטר‬
‫החיצוני של צינור הניקוז של‬
‫המכונה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ .4‬אם קצהו של צינור הניקוז של המכונה‬
‫נראה כך )ראה תמונה(‪ ,‬תוכל לדחוף אותו‬
‫ישירות אל תוך פתח הניקוז‪.‬‬
‫ודא שצינור הניקוז יוצר לולאה‬
‫כדי למנוע מחלקיקים לעבור‬
‫מהכיור אל המכונה‪.‬‬
‫‪ .6‬מקם את הצינור היישר אל תוך פתח ניקוז‬
‫מובנה בקיר החדרוהדק אותו בעזרת‬
‫תופסן‪.‬‬
‫‪ .5‬ללא מוליך הצינור הפלסטי‪ ,‬אל חור ניקוז‬
‫של כיור ‪ -‬הנח את צינור הניקוז בפתח‬
‫שבכיור והדק אותו בעזרת תופסן‪ .‬ראה‬
‫תרשים‪.‬‬
‫‪ .4‬אביזרים‬
‫‪ 4.1‬ניתן להשיג באתר‬
‫‪ www.electrolux.com/shop‬או‬
‫מהמשווקים המורשים‬
‫רק אביזרים מתאימים שאושרו‬
‫על ידי‪ELECTROLUX‬‬
‫מבטיחים את עמידת המכשיר‬
‫בתקני הבטיחות‪ .‬אם נעשה‬
‫שימוש בחלקים שלא אושרו‪ ,‬לא‬
‫יהיה תוקף לתביעות כלשהן‪.‬‬
‫‪ 4.2‬ערכת לוחיות קיבוע‬
‫)‪(4055171146‬‬
‫המוצר זמין דרך המשווק המורשה‪.‬‬
‫אם אתה מתקין את המכטנה על גבי מעמד‪,‬‬
‫חזק את המכונה בלוחיות הקיבוע‪.‬‬
‫קרא בעיון את ההוראות המסופקות עם‬
‫האביזר‪.‬‬
‫‪ 4.3‬ערכת קיבוע‬
‫ניתן להציב את המייבש על גבי מכונת הכביסה‬
‫רק באמצעות ערכת הקיבוע הנכונה להתקנה‬
‫בקומות‪ ,‬שיוצרה ואושרה על ידי‬
‫‪.ELECTROLUX‬‬
‫אזהרה!‬
‫ודא את תאימות ערכת הקיבוע‬
‫על ידי בדיקת עומק המכונות‬
‫שלך‪ .‬אל תציב את מייבש‬
‫הכביסה מתחת למכונת הכביסה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫ערכת הקיבוע להתקנה בקומות מתאימה לשימוש‬
‫רק עם המכשירים המפורטים בדף ההוראות‪,‬‬
‫המצורף לאביזרי הערכה‪ .‬קרא בעיון את ההוראות‬
‫שנמסרו עם המכשיר ועם אביזרי הקיבוע‪.‬‬
‫‪ .5‬תיאור המוצר‬
‫‪ 5.1‬סקירה כללית של המכונה‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11 12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫משטח עבודה‬
‫מיכל לחומר ניקוי‬
‫לוח הבקרה‬
‫ידית דלת‬
‫לוחית דירוג‬
‫מסנן משאבת ניקוז‬
‫רגליים לכוונון ויישור המכונה‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫צינור ניקוז‬
‫חיבור צינור הכניסה‬
‫כבל חשמל‬
‫ברגי הובלה‬
‫תמיכת הצינור‬
‫‪1‬‬
‫עברית‬
‫‪ .6‬לחיצי הפעלה‬
‫‪ 6.1‬תכונות מיוחדות‬
‫מכונת הכביסה החדשה שלך עומדת בכל‬
‫הדרישות המודרניות לטיפול אפקטיבי‬
‫בכביסה‪ ,‬עם צריכה נמוכה של מים‪ ,‬חשמל‬
‫וחומרי כביסה ועם שמירה על הבדים‪.‬‬
‫מערכת ‪ AutoSense‬מתאימה אוטומטית את‬
‫משך התכנית לכביסה שבתוף במטרה להשיג‬
‫תוצאות כביסה מושלמות בזמן המינימלי‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫‪ 6.2‬תיאור לחיצי הפעלה‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 1‬בורר תכניות‬
‫‪ 2‬סחיטה )‪ (Spin‬לוחית מגע להפחתה‬
‫‪ 7‬שטיפה נוספת )‪ (Extra Rinse‬לוחית מגע‬
‫‪ 3‬טמפרטורה )‪ (Temperature‬לוחית מגע‬
‫‪ 8‬גיהוץ קל )‪ (Easy Iron‬לוחית מגע‬
‫‪ 9‬התחלה‪/‬השהיה )‪ (Start/Pause‬לוחית מגע‬
‫‪ 4‬תצוגה‬
‫‪ 5‬קדם‪-‬כביסה )‪ (Prewash‬לוחית מגע‬
‫‪ 6‬התחלה מושהית )‪ (Delay Start‬לוחית‬
‫מגע‬
‫‪ 10‬לוחית מגע 'מנהל זמן'‬
‫‪ 6.3‬תצוגה‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ .A‬אזור הזמן‪:‬‬
‫• זמן התכנית‪.‬‬
‫• קודי ההתראה‪ .‬עיין בפרק "איתור‬
‫תקלות" לקבלת התיאור שלהם‪.‬‬
‫‪.B‬‬
‫‪.C‬‬
‫‪.D‬‬
‫‪.E‬‬
‫‪.‬‬
‫• הרמה של מנהל הזמן‬
‫מחוון 'התחלה מושהית'‪.‬‬
‫מחוון 'נעילה מפני ילדים'‪.‬‬
‫מחוון 'דלת נעולה'‪:‬‬
‫• הוא דולק‪ ,‬לא ניתן לפתוח את הדלת‪.‬‬
‫• הוא כבוי‪ ,‬ניתן לפתוח את הדלת‪.‬‬
‫• הוא מהבהב‪ ,‬לא ניתן לפתוח את‬
‫הדלת‪ .‬המתן מספר דקות עד שהמחוון‬
‫יכבה‪.‬‬
‫מחווני שלבי הכביסה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ :‬שלב הכביסה‬
‫•‬
‫‪ :‬שלב השטיפה הנוספת‬
‫‪ :‬שלב הסחיטה‬
‫‪ .7‬טבלת תכניות‬
‫תכנית‬
‫טמפרטורת‬
‫ברירת מחדל‬
‫טווח‬
‫טמפרטורות‬
‫מהירות‬
‫הייחוס‬
‫לסחיטה‬
‫טווח מהירות‬
‫סחיטה‬
‫העמסה מירבית‬
‫תיאור התכנית‬
‫)סוג הכביסה ורמת הלכלוך(‬
‫תכניות כביסה‬
‫פריטי כותנה‬
‫)‪(Cottons‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪ - 90°C‬קר‬
‫‪ 1,200‬סל"ד‬
‫)‪- 1,200‬‬
‫‪ 400‬סל"ד(‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫כותנה לבנה וצבעונית‪ .‬לכלוך רגיל‪ ,‬לכלוך‬
‫כבד ולכלוך מועט‪.‬‬
‫כותנה ‪-‬‬
‫חסכוני‬
‫)‪Cottons‬‬
‫‪(Eco‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪60°C - 40°C‬‬
‫‪ 1,200‬סל"ד‬
‫)‪- 1,200‬‬
‫‪ 400‬סל"ד(‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫כותנה לבנה וכותנה בצבע עמיד‪ .‬לכלוך‬
‫רגיל‪ .‬צריכת האנרגיה יורדת ומשך תכנית‬
‫הכביסה מתארך‪(1‬‬
‫פריטים‬
‫סינתטיים‬
‫)‪(Synthetics‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪ - 60°C‬קר‬
‫‪ 1,200‬סל"ד‬
‫)‪- 1,200‬‬
‫‪ 400‬סל"ד(‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫פריטים סינתטיים או פריטים מאריגים‬
‫מעורבים‪ .‬לכלוך רגיל‪.‬‬
‫אריגים עדינים ‪ 1,200‬סל"ד‬
‫)‪- 1,200‬‬
‫)‪(Delicates‬‬
‫‪ 400‬סל"ד(‬
‫‪30°C‬‬
‫‪ - 40°C‬קר‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫פריטים מבדים עדינים כמו אריגים‬
‫אקריליים‪ ,‬ויסקוזה‪ ,‬ואריגים מעורבים‬
‫המצריכים כביסה עדינה יותר‪ .‬לכלוך רגיל‪.‬‬
‫תכניות מיוחדות‬
‫אקספרס ‪ 1,200‬סל"ד‬
‫)‪- 1,200‬‬
‫יומי )‪Daily‬‬
‫‪ 400‬סל"ד(‬
‫‪(Express‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪ - 60°C‬קר‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫פריטי כותנה ופריטים סינתטיים תכנית‬
‫לכביסה יומיומית בזמן קצר‪ .‬לכלוך רגיל עד‬
‫לכלוך מועט‪.‬‬
‫מהיר ‪ 1,200 30‬סל"ד‬
‫)‪- 1,200‬‬
‫דק' )‪Rapid‬‬
‫‪ 400‬סל"ד(‬
‫‪(2 (30min‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪40°C - 30°C‬‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫פריטים ופריטים מאריגים מעורבים לכלוך‬
‫קל‪.‬‬
‫עברית‬
‫תכנית‬
‫טמפרטורת‬
‫ברירת מחדל‬
‫טווח‬
‫טמפרטורות‬
‫מהירות‬
‫הייחוס‬
‫לסחיטה‬
‫טווח מהירות‬
‫סחיטה‬
‫מהיר ‪ 800 14‬סל"ד‬
‫)‪400 - 800‬‬
‫דק' )‪Rapid‬‬
‫סל"ד(‬
‫‪(14min‬‬
‫‪30°C‬‬
‫העמסה מירבית‬
‫תיאור התכנית‬
‫)סוג הכביסה ורמת הלכלוך(‬
‫‪ 1,5‬ק"ג‬
‫פריטים ופריטים מאריגים מעורבים פריטים‬
‫בלכלוך קל מאד ופריטים לרענון‪.‬‬
‫תכניות כביסה נוספות‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫לכל סוגי הבדים‪ ,‬מלבד פריטי צמר ואריגים‬
‫עדינים במיוחד‪ .‬כדי לסחוט את הכביסה‬
‫וכדי לנקז את המים מהתוף‪.‬‬
‫סחיטה )‪ 1,200 (Spin‬סל"ד‬
‫)‪- 1,200‬‬
‫‪ 400‬סל"ד(‬
‫ניקוז )‪(Drain‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫כדי לנקז את המים מהתוף‪ .‬לכל סוגי הבדים‪.‬‬
‫שטיפה‬
‫)‪(Rinse‬‬
‫‪ 1,200‬סל"ד‬
‫)‪- 1,200‬‬
‫‪ 400‬סל"ד(‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫כדי לשטוף ולסחוט את הכביסה‪ .‬לכל סוגי‬
‫הבדים‪ ,‬מלבד פריט צמר ואריגים עדינים‬
‫במיוחד‪ .‬הפחת את מהירות הסחיטה‬
‫בהתאם לסוג הכביסה‪.‬‬
‫‪ 1,200‬סל"ד‬
‫נגד אלרגיה‬
‫)‪- 1,200) (Anti-Allergy‬‬
‫‪ 400‬סל"ד(‬
‫‪60°C‬‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫פריטי כותנה לבנים‪ .‬התכנית הזו מסירה‬
‫מיקרו‪-‬אורגניזמים הודות לשלב כביסה שבו‬
‫הטמפרטורה נשארת מעל ‪ 60°C‬למשך דקות‬
‫אחדות‪ .‬שלב זה מסייע בהסרת חיידקים‪,‬‬
‫מיקרו‪-‬אורגניזמים וחלקיקים‪ .‬שלב שטיפה‬
‫נוסף מבטיח הסרה יעילה של שאריות חומרי‬
‫כביסה ורסיסי אבקנים‪/‬חלקיקים אלרגניים‪.‬‬
‫בדרך זו הכביסה יעילה יותר‪.‬‬
‫פוך )‪(Duvet‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪ - 60°C‬קר‬
‫‪ 800‬סל"ד‬
‫)‪400 - 800‬‬
‫סל"ד(‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫תכנית מיוחדת עבור שמיכה סינתטית אחת‪,‬‬
‫פוך‪ ,‬כיסוי מיטה וכן הלאה‪.‬‬
‫‪) Sport‬בגדי‬
‫ספורט(‬
‫‪30°C‬‬
‫‪ - 40°C‬קר‬
‫‪ 1,200‬סל"ד‬
‫)‪- 1,200‬‬
‫‪ 400‬סל"ד(‬
‫‪ 3‬ק"ג‬
‫פריטים סינתטיים ועדינים‪ .‬לכלוך קל או‬
‫פריטים לרענון‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫תכנית‬
‫טמפרטורת‬
‫ברירת מחדל‬
‫טווח‬
‫טמפרטורות‬
‫מהירות‬
‫הייחוס‬
‫לסחיטה‬
‫טווח מהירות‬
‫סחיטה‬
‫העמסה מירבית‬
‫תיאור התכנית‬
‫)סוג הכביסה ורמת הלכלוך(‬
‫צמר‪/‬‬
‫משי )‪Wool/‬‬
‫‪(Silk‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪ - 40°C‬קר‬
‫‪ 1,200‬סל"ד‬
‫)‪- 1,200‬‬
‫‪ 400‬סל"ד(‬
‫‪ 1,5‬ק"ג‬
‫צמר לכביסה במכונה‪ ,‬צמר לכביסה ביד‬
‫ואריגים אחרים הנושאים את הסמל "לכביסה‬
‫ביד"‪(3‬‬
‫‪ (1‬תכנית חסכונית לכותנה‪ .‬התכנית הזו‪ ,‬ב‪ 60°C-‬בהעמסה של ‪ 8‬ק"ג היא תכנית הייחוס לנתונים‬
‫הרשומים על תווית האנרגיה‪ ,‬בהתאם לתקנת האיחוד האירופי ‪ EC/95/12‬ובמדידה על פי תקן ‪EN‬‬
‫‪ .60456/2005‬בחר בתכנית זו לתוצאות כביסה טובות תוך צמצום צריכת החשמל‪ .‬משך תכנית הכביסה‬
‫מתארך‪.‬‬
‫‪ (2‬בכמויות קטנות ובלתי‪-‬מאוזנות של כביסה כמו לדוגמה בגדים סינתטיים קלים ביחד עם פריטים‬
‫כבדים וספוגיים יותר‪ ,‬משך התכנית עשוי להתארך כדי לבצע את הסחיטה במהירות המתאימה‪.‬‬
‫‪ (3‬במהלך מחזור זה התוף מסתובב באיטיות כדי להבטיח כביסה עדינה‪ .‬יתכן שייראה לך כאילו התוף‬
‫אינו מסתובב כלל או שאינו מסתובב כהלכה‪.‬‬
‫תאימות אפשרויות לתכניות‬
‫תכנית‬
‫סחיטה )‪(Spin‬‬
‫פריטי כותנה‬
‫)‪(Cottons‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫פריטים סינתטיים‬
‫)‪(Synthetics‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫אריגים עדינים‬
‫)‪(Delicates‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫כותנה ‪ -‬חסכוני‬
‫)‪(Cottons Eco‬‬
‫אקספרס יומי )‪Daily‬‬
‫‪(Express‬‬
‫מהיר ‪ 30‬דק' )‪Rapid‬‬
‫‪(30min‬‬
‫מהיר ‪ 14‬דק' )‪Rapid‬‬
‫‪(14min‬‬
‫סחיטה )‪(Spin‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫עברית‬
‫תכנית‬
‫סחיטה )‪(Spin‬‬
‫■‬
‫ניקוז )‪(Drain‬‬
‫שטיפה )‪(Rinse‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫נגד אלרגיה )‪Anti-‬‬
‫‪(Allergy‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫פוך )‪(Duvet‬‬
‫■‬
‫‪) Sport‬בגדי ספורט(‬
‫צמר‪/‬משי )‪(Wool/Silk‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ .8‬ערכי צריכה‬
‫הערכים המוצהרים הושגו בתנאי מעבדה בהתאם לתקנים הרלוונטיים‪ .‬הנתונים‬
‫עשויים להשתנות בעקבות גורמים שונים‪ :‬הכמות והסוג של פריטי הכביסה‬
‫וטמפרטורת הסביבה‪ .‬לחץ המים‪ ,‬מתח הרשת החשמלית וטמפרטורת המים‬
‫בכניסתם עשויים גם הם להשפיע על משך תכנית הכביסה‪.‬‬
‫ייתכנו שינויים במפרטים הטכניים ללא הודעה מוקדמת‪ ,‬כדי לשפר את איכותו של‬
‫המוצר‪.‬‬
‫בתחילת התכנית התצוגה מראה את משך התכנית בתנאים של קיבולת ההעמסה‬
‫המירבית‪.‬‬
‫במהלך שלב הכביסה‪ ,‬משך התכנית מחושב אוטומטית וניתן לקצר אותו באופן‬
‫ניכר אם מידת העמסת הכביסה נמוכה יותר מקיבולת ההעמסה המירבית )למשל‬
‫לכותנה ‪ ,60°C‬קיבולת ההעמסה המירבית היא ‪ 8‬ק"ג‪ ,‬ואורך התכנית הוא למעלה‬
‫משעתיים; כאשר ההעמסה בפועל היא ‪ 1‬ק"ג‪ ,‬משך התכנית יהיה קצר יותר משעה‬
‫אחת(‪.‬‬
‫כאשר המכונה מחשבת את משך התכנית האמיתי‪ ,‬מהבהבת נקודה בתצוגה‪.‬‬
‫תכניות‬
‫עומס‬
‫)ק"ג(‬
‫צריכת‬
‫אנרגיה‬
‫)קוט"ש(‬
‫צריכת מים‬
‫)ליטרים(‬
‫משך התכנית בקירוב‬
‫)דקות(‬
‫כותנה ‪60°C‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1,35‬‬
‫‪70‬‬
‫‪159‬‬
‫תכנית חסכונית לכותנה‬
‫ב‪(160°C-‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0,96‬‬
‫‪52‬‬
‫‪244‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫תכניות‬
‫עומס‬
‫)ק"ג(‬
‫צריכת‬
‫אנרגיה‬
‫)קוט"ש(‬
‫צריכת מים‬
‫)ליטרים(‬
‫משך התכנית בקירוב‬
‫)דקות(‬
‫כותנה ‪40°C‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0,87‬‬
‫‪69‬‬
‫‪158‬‬
‫סינתטיים ‪40°C‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,60‬‬
‫‪56‬‬
‫‪103‬‬
‫עדינים ‪40°C‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,55‬‬
‫‪59‬‬
‫‪81‬‬
‫‪1,5‬‬
‫‪0,45‬‬
‫‪62‬‬
‫‪75‬‬
‫צמר‪/‬כביסה ביד ‪30°C‬‬
‫‪" (1‬תכנית חסכונית לכותנה" ב‪ 60°C-‬בהעמסה של ‪ 8‬ק"ג היא תכנית הייחוס לנתונים שמופיעים על‬
‫תווית האנרגיה‪ ,‬בהתאם לתקנת האיחוד האירופי ‪ EC/95/12‬ובמדידה על פי תקן ‪.EN 60456/2005‬‬
‫מצב 'כבוי' )וואט(‬
‫מצב 'נותר מופעל' )וואט(‬
‫‪0,48‬‬
‫‪0,48‬‬
‫המידע המובא בתרשים לעיל מותאם להנחיות היישום ‪ 1015/2010‬של תקנת נציבות האיחוד‬
‫האירופי ‪2009/125/EC‬‬
‫‪ .9‬אפשרויות‬
‫‪ (Temperature) 9.1‬טמפרטורה‬
‫•‬
‫הגדר אפשרות זו כדי לשנות את טמפרטורת‬
‫ברירת המחדל‪.‬‬
‫מחוון‬
‫= מים קרים‪.‬‬
‫הדלת תישאר נעולה‪ .‬עליך לנקז את המים‬
‫כדי לבטל את נעילת הדלת‪.‬‬
‫לניקוז המים ראה סעיף 'בסוף‬
‫התכנית'‪.‬‬
‫המחוון של הטמפרטורה שהוגדרה נדלק‪.‬‬
‫‪ 9.3‬קדם‪-‬כביסה )‪(Prewash‬‬
‫‪ (Spin) 9.2‬סחיטה‬
‫באפשרות זו ניתן להוסיף שלב של כביסה‬
‫מקדימה לתכנית הכביסה‪.‬‬
‫עם אפשרות זו ניתן לשנות את ברירת המחדל‬
‫של מהירות הסחיטה‪.‬‬
‫המחוון של המהירות שהוגדרה נדלק‪.‬‬
‫אפשרויות סחיטה נוספות‪:‬‬
‫ללא סחיטה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בחר באפשרות זו כדי לבטל את כל שלבי‬
‫הסחיטה‪ .‬רק שלב הניקוז זמין‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי נדלק‪.‬‬
‫הגדר אפשרות זו לבדים עדינים במיוחד‪.‬‬
‫שלב השטיפה משתמש בכמות גדולה יותר‬
‫של מים בחלק מתכניות הכביסה‪.‬‬
‫השהיית שטיפה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בחר אפשרות זו כדי למנוע מהכביסה‬
‫להתקמט‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי נדלק‪.‬‬
‫יש מים בתוף המכונה בסיום התכנית‪.‬‬
‫התוף ימשיך להסתובב כדי למנוע קמטים‬
‫בכביסה‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי יידלק‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש באפשרות זו כדי להוסיף שלב‬
‫קדם‪-‬כביסה לפני שלב הכביסה‪.‬‬
‫אפשרות זו מומלצת לכביסה עם לכלוך‬
‫קשה‪ ,‬בפרט אם הכביסה מכילה חול‪ ,‬אבק‪,‬‬
‫בוץ וחלקיקים מוצקים אחרים‪.‬‬
‫אפשרות זו עשויה להאריך את‬
‫משך התכנית‪.‬‬
‫‪ 9.4‬התחלה מושהית )‪(Delay Start‬‬
‫באמצעות אפשרות זו ניתן להשהות את תחילת‬
‫התכנית לשעה נוחה יותר‪.‬‬
‫גע בלחצן שוב ושוב כדי להגדיר את ההשהיה‬
‫הרצויה‪ .‬פרק הזמן גדל בטווח מ‪ 30 -‬דקות ועד‬
‫‪ 20‬שעות‪.‬‬
‫עברית‬
‫ואת זמן‬
‫התצוגה תראה את המחוון‬
‫ההשהיה שנבחר‪ .‬לאחר שתיגע בלחצן התחלה‪/‬‬
‫התצוגה מראה את התכנית החדשה ומספר‬
‫קווים שיקטן בהתאם לבחירה‪:‬‬
‫‪ ,‬המכונה תחל‬
‫השהיה )‪(Start/Pause‬‬
‫בספירה לאחור והדלת תהיה נעולה‪.‬‬
‫מתאים לעומס כבסים מלא ברמת לכלוך‬
‫רגילה‪.‬‬
‫‪ 9.5‬שטיפה נוספת )‪(Extra Rinse‬‬
‫מחזור מהיר לעומס כבסים מלא עם‬
‫לכלוך קל‪.‬‬
‫בעזרת אפשרות זו תוכל להוסיף שטיפות‬
‫אחדות‪ ,‬על פי תכנית הכביסה שנבחרה‪.‬‬
‫מחזור מהיר מאד לעומס כבסים קטן‬
‫יותר עם לכלוך קל )מומלץ ‪ -‬עד מחצית העומס‬
‫המלא(‪.‬‬
‫השתמש באפשרות זו לאנשים הסובלים‬
‫מאלרגיות לשאריות חומרי כביסה ובעלי עור‬
‫רגיש‪.‬‬
‫אפשרות זו מאריכה את משך‬
‫התכנית‪.‬‬
‫המחזור הקצר ביותר ‪ -‬כדי לרענן כמות‬
‫קטנה של כביסה‪.‬‬
‫ה‪ Time manager-‬זמין רק לתכניות שבטבלה‪.‬‬
‫מחוון‬
‫המחוון הרלוונטי נדלק‪.‬‬
‫‪Time Manager 9.7‬‬
‫■‬
‫בעזרת אפשרות זו ניתן לקצר את משך התכנית‬
‫בהתאם לכמות הכביסה ולדרגת הלכלוך‪ .‬בעת‬
‫בחירה בתכנית כביסה‪ ,‬התצוגה מראה את‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫ברירת המחדל של משך הכביסה ו‪-‬‬
‫קווים‪.‬‬
‫‪ Time manager‬כדי‬
‫גע בלחצן‬
‫לקצר את משך התכנית בהתאם לצרכים שלך‪.‬‬
‫פריטי כותנה )‪(Cottons‬‬
‫המכונה מקטינה את מהירות הסחיטה‪,‬‬
‫משתמשת ביותר מים ומתאימה את משך‬
‫התכנית לסוג הכביסה‪.‬‬
‫כותנה ‪ -‬חסכוני )‪(Cottons Eco‬‬
‫המכונה שוטפת וסוחטת את הכביסה בעדינות‬
‫כדי למנוע קמטים‪.‬‬
‫‪(1‬‬
‫■‬
‫■‬
‫פריטים סינתטיים )‪(Synthetics‬‬
‫‪ 9.6‬גיהוץ קל )‪(Easy Iron‬‬
‫אריגים עדינים )‪(Delicates‬‬
‫המחוון הרלוונטי יידלק‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ (1‬משך זמן כברירת מחדל לכל התכניות‪.‬‬
‫‪ .10‬הגדרות‬
‫‪ 10.1‬נעילה מפני ילדים‬
‫בעזרת אפשרות זו ניתן למנוע מילדים לשחק‬
‫עם לחיצי הבקרה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להפעיל‪/‬להפסיק אפשרות זו‪ ,‬לחץ על‬
‫בו‪-‬זמנית‪ ,‬עד שהמחוון‬
‫ועל‬
‫יידלק או ייכבה‪.‬‬
‫ניתן להפעיל את האפשרות‪:‬‬
‫•‬
‫לאחר לחיצה על‬
‫התכניות נעולים‪.‬‬
‫‪ :‬האפשרויות וכפתור‬
‫•‬
‫לפני לחיצה על‬
‫את פעולת המכונה‪.‬‬
‫‪ :‬לא ניתן יהיה להתחיל‬
‫‪ 10.2‬שטיפה נוספת קבועה‬
‫בעזרת אפשרות זו ניתן להגדיר ששטיפה‬
‫נוספת תבוצע באופן קבוע‪ ,‬כאשר בוחרים‬
‫תכנית חדשה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להפעיל‪/‬להפסיק אפשרות זו‪ ,‬לחץ על‬
‫בו‪-‬זמנית‪ ,‬עד שהמחוון‬
‫ועל‬
‫יידלק או ייכבה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪ 10.3‬אותות קוליים‬
‫צלילי ההתראה פועלים כאשר‪:‬‬
‫• התכנית מסתיימת‪.‬‬
‫• אירעה תקלה במכונה‪.‬‬
‫כדי לכבות‪/‬להפעיל את האותות הקוליים‪ ,‬יש‬
‫ללחוץ בו זמנית על הלחצן‬
‫אם מכבים את צלילי ההתראה‪,‬‬
‫הם ממשיכים לפעול במקרה של‬
‫תקלה במכונה‪.‬‬
‫ועל הלחצן‬
‫למשך ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫‪ .11‬הכנה לשימוש ראשון‬
‫במהלך ההתקנה או לפני‬
‫השימוש הראשון‪ ,‬יתכן שתבחין‬
‫בכמות מסוימת של מים‬
‫במכשיר‪ .‬אין מקום לדאגה‪ .‬אלה‬
‫הן שאריות מים שנותרו במכשיר‬
‫בעקבות בדיקת הפעלה מלאה‬
‫שהתבצעה במפעל כדי לוודא‬
‫שהמכשיר נמסר ללקוחות במצב‬
‫מושלם ומוכן לפעולה‪.‬‬
‫‪ .1‬חבר את תקע החשמל אל שקע חשמל‪.‬‬
‫‪ .2‬פתח את ברז המים‪.‬‬
‫‪ .3‬שים כמות קטנה של חומר כביסה בתא‬
‫עבור שלב הכביסה‪.‬‬
‫‪ .4‬קבע והתחל תוכנית כותנה בטמפרטורה‬
‫הגבוהה ביותר‪ ,‬ללא כביסה‪.‬‬
‫פעולה זו תסיר לכלוך שעשוי להימצא על גבי‬
‫התוף והאגן‪.‬‬
‫‪ .12‬שימוש יומיומי‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 12.1‬העמסת הכבסים‬
‫‪ .1‬פתח את דלת המכונה‬
‫‪ .2‬רוקן את הכיסים ופתח את הקיפולים של‬
‫הפריטים השונים לפני שתניח אותם‬
‫במכונה‪.‬‬
‫‪ .3‬שים את הכביסה בתוף‪ ,‬כל פריט בנפרד‪.‬‬
‫הקפד שלא להכניס יותר מדי כביסה אל תוך‬
‫התוף‪.‬‬
‫‪ .4‬סגור היטב את הדלת‪.‬‬
‫ודא שלא ייתפסו כבסים בין‬
‫האטם לבין הדלת‪ ,‬כדי למנוע‬
‫סיכון של דליפות מים ונזק‬
‫לכביסה‪.‬‬
‫כיבוס פריטים משומנים מאד‪,‬‬
‫המכוסים בכתמים שמנוניים‪,‬‬
‫עלול להזיק לחלקי הגומי של‬
‫מכונת הכביסה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ 12.2‬מילוי אבקת כביסה ותוספים‬
‫תא לשלב הכביסה‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בנוזל כביסה‪,‬‬
‫שים אותו מיד לפני הפעלת‬
‫התכנית‪.‬‬
‫תא לתוספים נוזליים )מרכך בדים‪,‬‬
‫עמילן(‪.‬‬
‫הרמה המקסימלית של תוספים‬
‫נוזליים‪.‬‬
‫מדף עבור אבקת כביסה או נוזל‬
‫כביסה‪.‬‬
‫כשאתה מגדיר תכנית השריה )או אפשרות השריה(‪ ,‬שים את חומר הכביסה עבור שלב ההשריה‬
‫ישירות בתוך תוף המכונה‪.‬‬
‫פעל תמיד בהתאם להוראות שעל גבי אריזת חומרי הכביסה‪ ,‬אך אנו ממליצים שלא‬
‫(‪ .‬כמות זו תבטיח בכל מקרה שיושגו‬
‫תחרוג מהרמה המירבית שצוינה )‬
‫תוצאות הכביסה הטובות ביותר‪.‬‬
‫לאחר מחזור כביסה‪ ,‬הסר‪ ,‬לפי הצורך‪ ,‬כל משקעים של חומרי כביסה ממגירת מפזר‬
‫החומרים‪.‬‬
‫‪ 12.3‬אבקת כביסה או נוזל כביסה‬
‫‪A‬‬
‫מיקום ברירת המחדל של המדף הוא ‪) A‬אבקת‬
‫כביסה(‪.‬‬
‫לשימוש בנוזל כביסה‪:‬‬
‫‪ .1‬הוצא את המגירה‪ .‬דחףאת קצה המגירה‬
‫במקום המסומן בחץ )‪ (PUSH‬כדי להסיר את‬
‫המגירה בקלות‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪B‬‬
‫• בצג תופיע הרמה של 'מנהל הזמן'‪,‬‬
‫משך התכנית והמחוונים של שלבי‬
‫התכנית‪.‬‬
‫‪ .2‬לפי הצורך‪ ,‬שנה את הטמפרטורה ומהירות‬
‫הסחיטה או הוסף אפשרויות זמינות‪ .‬בעת‬
‫הפעלת אפשרות מסוימת‪ ,‬המחוון של‬
‫אותה אפשרות נדלק‪.‬‬
‫אם מגדירים משהו שלא כשורה‪,‬‬
‫תופיע בצג ההודעה‬
‫‪.‬‬
‫‪ 12.5‬הפעלת תכנית ללא ההתחלה‬
‫המושהית‬
‫לחץ על‬
‫‪.2‬כוונן את המדף למיקום ‪.B‬‬
‫‪.3‬החזר את המגירה בחזרה אל השקע‪.‬‬
‫בעת שימוש בנוזל כביסה‪:‬‬
‫• אין להשתמש בחומרי ניקוי‬
‫נוזליים סמיכים או צמיגים‪.‬‬
‫• אל תשים יותר מ‪ 120-‬מ"ל‬
‫נוזל‪.‬‬
‫• אל תגדיר את התכנית עם‬
‫השריה‪.‬‬
‫• אל תגדיר התחלה מושהית‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫•‬
‫המחוון‬
‫דולק‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מתחיל להבהב בצג‪.‬‬
‫המחוון‬
‫התכנית מתחילה‪ ,‬הדלת ננעלת ובצג‬
‫•‬
‫מפסיק להבהב ונשאר‬
‫‪.‬‬
‫מופיע המחוון‬
‫משאבת הניקוז עשויה לפעול למשך‬
‫זמן קצר כאשר המכונה מתמלאת‬
‫במים‪.‬‬
‫לאחר כ‪ 15-‬דקות מתחילת‬
‫התכנית‪:‬‬
‫• המכונה מתאימה אוטומטית‬
‫את משך התכנית‪ ,‬לפי עומס‬
‫הכביסה‪.‬‬
‫• הצג מראה את הערך החדש‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ 12.6‬הפעלת תכנית עם התחלה‬
‫מושהית‬
‫שוב ושוב עד שבצג יופיע‬
‫‪ .1‬לחץ על‬
‫משך ההשהיה הרצוי‪.‬‬
‫המחוון הרלוונטי מופיע בצג‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫‪ .2‬לחץ על‬
‫• המכונה מתחילה את הספירה לאחור‪.‬‬
‫• הדלת ננעלת‪ ,‬התצוגה מראה את‬
‫כאשר המדף נמצא במיקום ‪ B‬ואתה רוצה‬
‫להשתמש באבקת כביסה‪:‬‬
‫‪ .1‬הוצא את המגירה‪.‬‬
‫‪.2‬כוונן את המדף למיקום ‪.A‬‬
‫‪.3‬החזר את המגירה בחזרה אל השקע‪.‬‬
‫‪ 12.4‬הגדרת תכנית‬
‫‪ .1‬סובב את כפתור התכנית ובחר תכנית‪:‬‬
‫•‬
‫המחוון‬
‫יהבהב‪.‬‬
‫•‬
‫המחוון‬
‫‪.‬‬
‫לאחר סיום הספירה לאחור‪ ,‬התכנית‬
‫מתחילה אוטומטית‪.‬‬
‫עברית‬
‫ניתן לבטל או לשנות את הגדרת‬
‫ההשהיה לפני שלוחצים על‬
‫כדי לבטל התחלה מושהית‪:‬‬
‫•‬
‫לפני הפעלת התכנית החדשה‪,‬‬
‫המכונה יכולה לנקז את המים‪.‬‬
‫במקה כזה‪ ,‬ודא שחומר הכביסה‬
‫עדיין נמצא בתא חומרי הכביסה‪,‬‬
‫ואם הוא אינו שם ‪ -‬מלא חומר‬
‫כביסה מחדש‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫כדי להגדיר‬
‫לחץ על‬
‫את ההשהיה‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫•‬
‫בצג‬
‫•‬
‫עד שיופיע‬
‫'‪.‬‬
‫שוב כדי‬
‫לחץ על‬
‫להפעיל את התכנית‬
‫באופן מיידי‪.‬‬
‫‪ 12.7‬זיהוי עומס הכבסים‬
‫‪AutoSense System‬‬
‫לאחר הלחיצה על הלחצן התחלה‪/‬השהיה‬
‫‪:‬‬
‫)‪(Start/Pause‬‬
‫‪ .1‬מערכת ‪ AutoSense System‬מתחילה‬
‫בהערכת משקל הכבסים כדי לחשב את‬
‫משך התכנית בפועל‪ .‬במהלך שלב זה‪,‬‬
‫הנקודה מהבהבת בתצוגה‪.‬‬
‫‪ .2‬לאחר ‪ 15-20‬דקות מוצג הערך החדש של‬
‫משך המחזור‪.‬‬
‫המכונה תתאים אוטומטית את משך‬
‫התכנית לעומס הכבסים במטרה להשיג‬
‫תוצאות כביסה מושלמות בזמן המינימלי‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫‪ 12.10‬פתיחת דלת המכונה כאשר‬
‫מופעלת התחלה מושהית‬
‫כאשר פועלת התחלה מושהית‪ ,‬דלת המכונה‬
‫נעולה והמחוון‬
‫‪ .1‬לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על‬
‫המחוון יהבהב‪.‬‬
‫‪ .2‬שנה את האפשרויות‪.‬‬
‫שוב‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על‬
‫התכנית ממשיכה‪.‬‬
‫‪ 12.9‬ביטול תכנית שפועלת‬
‫כדי‬
‫‪ .1‬סובב את בורר התכניות למצב‬
‫לבטל את התכנית ולכבות את המכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬סובב את בורר התכניות שוב כדי להפעיל‬
‫את המכונה‪ .‬כעת תוכל לבחור בתכנית‬
‫כביסה חדשה‪.‬‬
‫כדי להפסיק את המכונה‪.‬‬
‫יתחיל להבהב‪.‬‬
‫המחוון‬
‫‪ .2‬המתן כ‪ 2-‬דקות עד שמחוון נעילת הדלת‬
‫יפסיק להבהב ויכבה‪.‬‬
‫‪ .3‬ניתן לפתוח את הדלת‪.‬‬
‫‪ .4‬סגור את הדלת ולחץ שוב על‬
‫ההתחלה המושהית ממשיכה לפעול‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 12.11‬פתיחת הדלת כאשר התכנית‬
‫פועלת‬
‫כאשר פועלת תכנית‪ ,‬דלת המכונה נעולה‬
‫דולק‪.‬‬
‫והמחוון‬
‫זהירות!‬
‫אם הטמפרטורה ורמת המים‬
‫בתוף גבוהים מדי‪ ,‬אי אפשר‬
‫לפתוח את הדלת‪.‬‬
‫‪ 12.8‬הפסקת תכנית ושינוי‬
‫אפשרויות‬
‫ניתן לשנות תכונות מסוימות בלבד לפני שהן‬
‫מתחילות לפעול‪.‬‬
‫דולק‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫כדי‬
‫סובב את בורר התכניות למצב‬
‫לכבות את המכונה‪.‬‬
‫המתן מספר דקות ולאחר מכן פתח את‬
‫הדלת‪.‬‬
‫סגור את דלת המכונה‪.‬‬
‫הגדר את התכנית שוב‪.‬‬
‫‪ 12.12‬בסוף התכנית‬
‫•‬
‫•‬
‫המכונה תפסיק את פעולתה באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫האות הקולי פועל )אם הוא מופעל(‪.‬‬
‫•‬
‫הסמל‬
‫•‬
‫המחוון‬
‫•‬
‫המחוון של נעילת הדלת‬
‫מספר פעמים ואחר כך כבה‪.‬‬
‫ניתן לפתוח את הדלת‪.‬‬
‫הוצא את הכביסה מהמכונה‪ .‬ודא שהתוף‬
‫ריק‪.‬‬
‫סגור את ברז המים‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יופיע בתצוגה‪.‬‬
‫כבה‪.‬‬
‫מהבהב‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫כדי‬
‫• סובב את בורר התכניות למצב‬
‫לכבות את המכונה‪.‬‬
‫• השאר את הדלת פתוחה במקצת‪ ,‬למניעת‬
‫היווצרות של עובש ושל ריחות‪.‬‬
‫תכנית הכביסה הושלמה‪ ,‬אך עדיין יש מים‬
‫בתוף המכונה‪:‬‬
‫• התוף ימשיך להסתובב כדי למנוע קמטים‬
‫בכביסה‪.‬‬
‫•‬
‫המחוון של נעילת הדלת‬
‫•‬
‫יהבהב‪ .‬הדלת תישאר נעולה‪.‬‬
‫עליך לנקז את המים כדי לפתוח את הדלת‪.‬‬
‫דולק‪ .‬המחוון‬
‫לניקוז המים‪:‬‬
‫‪ .1‬במידת הצורך‪ ,‬הקטן את מהירות הסחיטה‪.‬‬
‫אם תגדיר‬
‫‪ ,‬המכונה תבצע ניקוז בלבד‪.‬‬
‫המכונה מנקזת וסוחטת‬
‫אוטומטית לאחר כ‪ 18-‬שעות‬
‫)למעט בתכנית של פריטי צמר(‪.‬‬
‫‪ 12.13‬מצב הכן‬
‫כמה דקות לאחר סיום תכנית הכביסה‪ ,‬אם‬
‫אינך מכבה את המכונה‪ ,‬מופעל סטטוס של‬
‫חסכון באנרגיה‪.‬‬
‫סטטוס חסכון באנרגיה מקטין את צריכה‬
‫האנרגיה כאשר המכונה נמצאת במצב הכן‪.‬‬
‫•‬
‫כל המחוונים והצג כבים‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מהבהב באטיות‬
‫המחוון‬
‫לחץ על אחת מהאפשרויות כדי לכבות את‬
‫סטטוס החסכון באנרגיה‪.‬‬
‫‪ .‬המכונה תנקז את המים‬
‫‪ .2‬לחץ על‬
‫ותבצע סחיטה‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר שהתכנית תסתיים‪ ,‬מחוון נעילת‬
‫אם אתה מגדיר תכנית או‬
‫אפשרות שבסיומן נותרים מים‬
‫בתוף‪ ,‬הפעולה של מצב החיסכון‬
‫באנרגיה אינה מופעלת‪ ,‬כדי‬
‫להזכיר לך שעליך לנקז את‬
‫המים‪.‬‬
‫יהבהב במשך מספר דקות‪.‬‬
‫הדלת‬
‫כאשר הוא יכבה‪ ,‬ניתן לפתוח את הדלת‪.‬‬
‫‪ .4‬סובב את בורר התכניות למצב‬
‫לכבות את המכונה‪.‬‬
‫כדי‬
‫‪ .13‬עצות וטיפים‬
‫‪ 13.1‬העמסת כבסים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הפרד את הכבסים‪ :‬לבנים‪ ,‬צבעוניים‪,‬‬
‫סינתטיים‪ ,‬עדינים‪ ,‬צמר‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות הכביסה שעל תוויות‬
‫הכביסה‪.‬‬
‫אין לכבס יחדיו פריטים לבנים וצבעוניים‪.‬‬
‫ישנם פריטים צבעוניים שעלולים להוריד‬
‫צבע בכביסה הראשונה‪ .‬מומלץ לכבס אותם‬
‫בנפרד בפעמים הראשונות‪.‬‬
‫כפתר ציפיות‪ ,‬רכוס רוכסנים והדק ווים‬
‫ולחצניות‪ .‬קשור חגורות‪.‬‬
‫הפוך מבחוץ פנימה את הצד הגלוי של‬
‫בגדים מרובי שכבות‪ ,‬בגדי צמר ופריטים‬
‫עם הדפס‪.‬‬
‫הסר כתמים קשים בתכשיר ניקוי מיוחד‪.‬‬
‫כבס ביד ובצע טיפול‪-‬מקדים בכתמים של‬
‫לכלוך קשה לפני שתכניס את הפריטים‬
‫לתוף‬
‫היזהר כשאתה מטפל בווילונות‪ .‬שלוף את‬
‫הווים והכנס את הווילונות לשקית כביסה‬
‫או לציפית‪.‬‬
‫אל תכבס כבסים ללא תפרי שוליים או שיש‬
‫בהם חתכים‪ .‬אם אתה מכבס פריטים קטנים‬
‫ו‪/‬או עדינים‪ ,‬הכנס אותם לשקית כביסה‪.‬‬
‫)חזיות עם חיזוקי מתכת‪ ,‬חגורות‪ ,‬טייטס‬
‫וכו'(‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כמות קטנה של כבסים עלולה לגרום‬
‫לבעיות איזון בשלב הסחיטה‪ .‬במקרה מעין‬
‫זה‪ ,‬מקם ידנית את הפריטים באגן והתחל‬
‫מחזור סחיטה נוסף‪.‬‬
‫הימנע מלכבס בגדים שמכוסים בשיער‬
‫ארוך של בעלי‪-‬חיים או בגדים באיכות‬
‫נמוכה שמשירים כמות גדולה של סיבים‪,‬‬
‫שעלולים לזתום את מערכת הניקוז ולהצריך‬
‫סיוע טכני‪.‬‬
‫רוקן את הכיסים ופרוס פריטים מקופלים‪.‬‬
‫‪ 13.2‬כתמים עקשים‬
‫לעיתים מים ואבקת כביסה אינם מספיקים כדי‬
‫להסיר כתמים מסוימים‪.‬‬
‫מומלץ לטפל בכתמים הללו במסיר כתמים‬
‫לפני שתכניס את הפריטים אל תוך המכונה‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ 13.4‬עצות אקולוגיות‬
‫ניתן להשתמש במסירי כתמים מיוחדים‪.‬‬
‫השתמש במסיר הכתמים המיוחד עבור סוג‬
‫הכתם והבד‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 13.3‬חומרי כביסה ותוספים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יש להשתמש אך ורק בחומרי כביסה‬
‫ובתוספים אשר יוצרו במיוחד עבור מכונות‬
‫כביסה‪:‬‬
‫– אבקות כביסה לכל סוגי האריגים‪,‬‬
‫– אבקות כביסה לאריגים עדינים )‪40°C‬‬
‫מקס‪ (.‬ופריטי צמר‪,‬‬
‫– נוזלי כביסה‪ ,‬בעדיפות לתכניות כביסה‬
‫בטמפרטורה נמוכה )‪ 60°C‬מקס‪(.‬‬
‫עבור כל סוגי האריגים‪ ,‬או מיוחדים‬
‫עבור פריטי צמר בלבד‪.‬‬
‫אין לערבב סוגים שונים של חומרי כביסה‪.‬‬
‫לשמירה על הסביבה‪ ,‬אין להשתמש בחומר‬
‫כביסה בכמות גדולה מדי‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות שעל גבי אריזת‬
‫המוצרים הללו‪.‬‬
‫השתמש במוצרים המתאימים לסוג ולצבע‬
‫הבד‪ ,‬לטמפרטורת התכנית ולרמת הלכלוך‪.‬‬
‫אם המכונה אינה כוללת מגירת חומרי‬
‫כביסה עם שסתום חד כיווני‪ ,‬הוסף את‬
‫נוזלי הכביסה תוך שימוש בכף מינון‬
‫)מסופקת על ידי יצרני חומרי הניקוי(‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫קבע תכנית ללא שלב השריה עבור כבסים‬
‫עם לכלוך רגיל‪.‬‬
‫הפעל תמיד תכנית כביסה כאשר המכונה‬
‫מלאה עד למקסימום המותר‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬השתמש במסיר כתמים‬
‫כאשר אתה קובע תכנית עם טמפרטורה‬
‫נמוכה‪.‬‬
‫לשימוש בכמות המתאימה של אבקת‬
‫כביסה‪ ,‬בדוק את רמת קשיות המים בצנרת‬
‫הביתית‪ .‬עיין בפרק "קשיות המים"‪.‬‬
‫‪ 13.5‬קשיות המים‬
‫אם קושי המים באזור מגוריך גבוה או בינוני‪,‬‬
‫מומלץ להוסיף מרכך מים למכונת הכביסה‪.‬‬
‫באזורים בהם המים רכים אין צורך במרכך‬
‫מים‪.‬‬
‫לבירור קושי המים באזורך‪ ,‬צור קשר עם רשות‬
‫המים המקומית‪.‬‬
‫השתמש בכמות הנכונה של מרכך מים‪ .‬פעל‬
‫בהתאם להוראות שעל גבי אריזת המוצר‪.‬‬
‫‪ .14‬שמירה וניקוי‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫המכשיר מיועד לשימוש ביתי‬
‫רגיל בלבד‪.‬‬
‫קרא את הפרק בעיון כדי לדאוג‬
‫לתחזוקה וטיפול הטובים ביותר‪.‬‬
‫‪ 14.1‬ניקוי חיצוני‬
‫נקה את המכונה אך ורק במים פושרים ובסבון‬
‫עדין‪ .‬ייבש לגמרי את כל המשטחים‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אין להשתמש באלכוהול‪,‬‬
‫בממיסים או בכימיקלים‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אל תנקה את משטחי המתכת‬
‫בחומר ניקוי המבוסס על כלור‪.‬‬
‫‪ 14.2‬הורדת אבנית )‪(Descaling‬‬
‫אם קושי המים באזור מגוריך‬
‫גבוה או בינוני‪ ,‬מומלץ להוסיף‬
‫תכשיר לריכוך מים למכונת‬
‫הכביסה‪.‬‬
‫בדוק את התוף לעיתים קרובות לחיפוש‬
‫אבנית‪.‬‬
‫חומרי כביסה רגילים מכילים כבר חומרים‬
‫לריכוך המים‪ ,‬אך אנו ממליצים להפעיל מדי‬
‫פעם מחזור כביסה עם תוף ריק ועם חומר נגד‬
‫אבנית‪.‬‬
‫פעל תמיד בהתאם להוראות‬
‫שעל גבי אריזת המוצר‪.‬‬
‫‪ 14.3‬כביסת תחזוקה‬
‫שימוש חוזר וממושך בתכניות בטמפרטורה‬
‫נמוכה עלול לגרום להיווצרות משקעים של‬
‫חומרי כביסה‪ ,‬שאריות מוך ורובד חיידקים‬
‫בתוך התוף ואגן המכונה‪ .‬הדבר עלול לגרום‬
‫לריח רע ולצמיחת עובש‪ .‬כדי להעלים את‬
‫המשקעים הללו ולנקות את החלק הפנימי של‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪ 14.5‬איטום דלת עם כיס לכידה‬
‫בעל שפתיים כפולות‬
‫המכונה‪ ,‬הפעל כביסת תחזוקה לעיתים קרובות‬
‫)לפחות פעם בחודש(‪.‬‬
‫עיין בפרק על ניקוי התוף‪.‬‬
‫מכונה זו כוללת מערכת ניקוז עם ניקוי עצמי‪,‬‬
‫המאפשרת לנקז החוצה סיבי מוך קלים ביחד‬
‫עם המים‪ ,‬כך שלא יהיה ללקוח צורך לגעת‬
‫באזור זה למטרות תחזוקה וניקיון‪.‬‬
‫‪ 14.4‬ניקוי התוף‬
‫בדוק את התוף לעיתים קרובות כדי למנוע‬
‫משקעים בלתי רצויים‪.‬‬
‫משקעי חלודה בתוף עלולים להיווצר בגלל‬
‫גופים זרים שמחלידים בתוך הכבסים או בגלל‬
‫מי ברז המכילים ברזל‬
‫נקה את התוף במוצרים ייעודיים לפלדת אל‪-‬‬
‫חלד‪.‬‬
‫פעל תמיד בהתאם להוראות‬
‫שעל גבי אריזת המוצר‪.‬‬
‫אין לנקות את התוף בחומרים‬
‫חומציים נגד אבנית‪ ,‬בחומרים‬
‫שוחקים שמכילים כלור או ברזל‪,‬‬
‫או באמצעות צמר פלדה‪.‬‬
‫בדוק מעת לעת את האיטום והסר את כל‬
‫החפצים מהחלק הפנימי‪ .‬מטבעות‪ ,‬כפתורים‬
‫ופריטים קטנים אחרים‪ ,‬שנשכחו בכיסי‬
‫הבגדים‪ ,‬מוכנסים במהלך מחזור הכביסה לתוך‬
‫כיס לכידה מיוחד עם שפתיים כפולות‪,‬‬
‫שמובנה בתוך איטום הדלת וכך ניתן למצוא‬
‫ולהציל אותם בקלות ובנוחות בסיום המחזור‪.‬‬
‫לניקוי יסודי‪:‬‬
‫‪ .1‬הוצא את הכביסה מתוף המכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל תכנית פריטי כותנה )‪(Cottons‬‬
‫בטמפרטורה הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫‪ .3‬הוסף כמות קטנה של אבקת כביסה אל‬
‫תוך התוף הריק‪ ,‬כדי לשטוף ולהסיר כל‬
‫משקעים אפשריים‪.‬‬
‫‪ 14.6‬ניקוי של מפזר אבקת הכביסה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫עברית‬
‫‪.4‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 14.7‬ניקוי משאבת הניקוז‬
‫בדוק מעת לעת את משאבת הניקוז לוודא שהיא נקייה‪.‬‬
‫נקה את משאבת הניקוז אם‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫המכונה לא מנקזת את המים‪.‬‬
‫התוף אינו מסתובב‪.‬‬
‫המכונה משמיעה רעש יוצא דופן בגלל חסימה של משאבת הניקוז‪.‬‬
‫•‬
‫התצוגה תראה את קוד האזהרה‬
‫אזהרה!‬
‫• נתק את תקע החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫• אל תשלוף את המסנן כאשר המכונה פועל‪.‬‬
‫• אין לנקות את המשאבה אם המים במכונה חמים‪ .‬המתן עד שהמים יתקררו‪.‬‬
‫• חזור על שלבים ‪ 2‬ו‪ 3-‬פעמים אחדות‪ ,‬על ידי סגירה ופתיחה של השסתום‪ ,‬עד‬
‫שהמים יפסיקו להישפך החוצה‪.‬‬
‫הקפד להחזיק תמיד בקרבתך סמרטוט כדי לנגב את המים שיישפכו בעת הסרת המסנן‪.‬‬
‫לניקוי המשאבה‪ ,‬פעל כמתואר להלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪180°‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫אזהרה!‬
‫ודא שמדחף המשאבה יכול להסתובב‪ .‬אם המדחף אינו מסתובב‪ ,‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות המורשה‪ .‬הקפד גם להדק את המסנן כראוי כדי למנוע דליפות‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ 14.8‬ניקוי צינור הכניסה ומסנן השסתום‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪45°‬‬
‫‪20°‬‬
‫‪ 14.9‬ניקוז חרום‬
‫המכונה אינה מצליחה לנקז את המים בגלל‬
‫תקלה‪.‬‬
‫במקרה מעין זה‪ ,‬בצע שלבים )‪ (1‬עד )‪ (8‬של‬
‫הסעיף 'ניקוי מסנן הניקוז'‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬נקה‬
‫את המשאבה‪.‬‬
‫כאשר אתה מנקז את המים בהליך ניקוז חירום‪,‬‬
‫עליך להפעיל שוב את מערכת הניקוז‪:‬‬
‫‪ .1‬שים ‪ 2‬ליטרים של מים בתא השטיפה‬
‫הראשי של מחלק אבקת הכביסה‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את התכנית לניקוז המים‪.‬‬
‫‪ 14.10‬אמצעי זהירות בזמן קרה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫נתק את תקע החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫סגור את ברז המים‪.‬‬
‫הכנס את שני קצות צינור הכניסה אל תוך‬
‫מיכל והנח למים לזרום אל מחוץ לצינור‪.‬‬
‫רוקן את משאבת הניקוז‪ .‬ראה הליך ניקוז‬
‫חירום‪.‬‬
‫כאשר משאבת הניקוז ריקה‪ ,‬התקן מחדש‬
‫את צינור הכניסה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫ודא שהטמפרטורה גבוהה‬
‫מ‪ 0°C-‬לפני שתשתמש שוב‬
‫במכונה‪.‬‬
‫היצרן אינו אחראי לנזקים‬
‫שייגרמו תוצאה מטמפרטורה‬
‫נמוכה‪.‬‬
‫אם המכונה מותקנת באזור שבו הטמפרטורה‬
‫עשויה לרדת מתחת ל‪ ,0°C-‬נקז את המים‬
‫הנותרים מצינור הכניסה וממשאבת הניקוז‪.‬‬
‫‪ .15‬איתור תקלות‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 15.1‬מבוא‬
‫המכשיר לא מתחיל לפעול או שהוא נעצר‬
‫במהלך הפעולה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫נסה תחילה למצוא פתרון לבעיה )ראה טבלה(‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור קשר עם מרכז השירות‬
‫המורשה‪.‬‬
‫במקרה של בעיות מסוימות‪ ,‬יישמע אות קולי‬
‫ויוצג קוד ההתראה‪:‬‬
‫•‬
‫ המכונה אינה מתמלאת במים‬‫כהלכה‪ .‬הפעל את המכונה שוב בלחיצה על‬
‫הלחצן התחלה‪/‬השהיה )‪.(Start/Pause‬‬
‫לאחר ‪ 10‬שניות תשתחרר נעילת הדלת‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ דלת המכונה פתוחה או שאינה‬‫סגורה כראוי‪ .‬בדוק את הדלת!‬
‫•‬
‫ אספקת החשמל אינה יציבה‪ .‬המתן‬‫עד שאספקת החשמל תתייצב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫יש לכבות את המכונה לפני‬
‫ביצוע הבדיקות‪.‬‬
‫‪ -‬המכונה אינה מנקזת את המים‪.‬‬
‫‪ 15.2‬כשלים אפשריים‬
‫בעיה‬
‫פעולת התכנית אינה‬
‫מתחילה‪.‬‬
‫פתרון אפשרי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שהתקע החשמלי מחובר אל שקע רשת החשמל‪.‬‬
‫ודא שדלת המכשיר סגורה‪.‬‬
‫ודא שאין נתיך שרוף בתיבת הנתיכים‪.‬‬
‫ודא שלחצת על לחצן ההפעלה‪/‬השהיה‪.‬‬
‫אם בחרת התחלה מושהית‪ ,‬בטל אותה או המתן לסיום הספירה‬
‫לאחור‪.‬‬
‫כבה את הפונקציה של נעילה מפני ילדים‪ ,‬אם היא פועלת‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שברז המים פתוח‪.‬‬
‫ודא שהלחץ של מקור המים אינו נמוך מדי‪ .‬לקבלת מידע זה‪ ,‬צור‬
‫קשר עם רשות המים המקומית שלך‪.‬‬
‫ודא שברז המים אינו סתום‪.‬‬
‫ודא שהמסנן של צינור כניסת המים ומסנן השסתום אינם‬
‫חסומים‪ .‬ראה "שמירה וניקוי"‪.‬‬
‫ודא שבצינור כניסת המים אין פיתולים או קיפולים‪.‬‬
‫ודא שצינור כניסת המים מחובר כהלכה‪.‬‬
‫ודא שצינורות כניסת המים מחוברים כהלכה‪.‬‬
‫•‬
‫המכונה אינה מתמלאת‬
‫במים כהלכה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫המכונה לא מתמלאת במים •‬
‫ומתנקזת מיד‪.‬‬
‫המכונה לא מנקזת את‬
‫המים‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שצינור הניקוז של הכיור אינו סתום‪.‬‬
‫ודא שאין בצינור הניקוז פיתולים או קיפולים‪.‬‬
‫ודא שצינור הניקוז מחובר כהלכה‪.‬‬
‫בחר באפשרות הניקוז אם בחרת תכנית ללא שלב ניקוז‪.‬‬
‫בחר באפשרות הניקוז אם בחרת אפשרות שבסיומה נותרים מים‬
‫בתוף‪.‬‬
‫ודא שמסנן הניקוז אינו חסום‪ .‬נקה את המסנן‪ ,‬אם יש צורך‪ .‬ראה‬
‫'שמירה וניקוי'‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור קשר עם מרכז השירות המורשה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בחר את אפשרות הסחיטה‪.‬‬
‫בחר באפשרות הניקוז אם בחרת אפשרות שבסיומה נותרים מים‬
‫בתוף‪.‬‬
‫ודא שמסנן הניקוז אינו חסום‪ .‬נקה את המסנן‪ ,‬אם יש צורך‪ .‬ראה‬
‫'שמירה וניקוי'‪.‬‬
‫מקם ידנית את הפריטים באגן והתחל מחזור סחיטה נוסף‪ .‬ייתכן‬
‫שהסיבה לבעיה היא בעיות איזון‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫שלב הסחיטה לא פועל או‬
‫שמחזור הכביסה נמשך‬
‫יותר זמן מהרגיל‪.‬‬
‫ודא שצינור הניקוז נמצא במקום המתאים‪ .‬ייתכן שהצינור נמוך‬
‫מדי‪ .‬ראה סעיף 'הוראות התקנה'‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫עברית‬
‫בעיה‬
‫פתרון אפשרי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שהחיבורים של צינורות המים הדוקים ושאין דליפת מים‪.‬‬
‫ודא שאין נזקים בצינור כניסת המים ובצינור הניקוז‪.‬‬
‫ודא שאתה משתמש בחומרי ניקוי מתאימים ובכמות המתאימה‬
‫שלהם‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שתכנית הכביסה נגמרה‪.‬‬
‫אם יש מים בתוף‪ ,‬בחר באפשרות סחיטה או ניקוז‪.‬‬
‫הפעל את תהליך הניקוז לשעת חירום‪ .‬ראה "אמצעי זהירות בזמן‬
‫קרה" )בפרק "טיפול וניקוי"(‪.‬‬
‫ודא שהמכונה מקבלת זרם חשמלי‪.‬‬
‫יתכן שהסיבה לבעיה זו היא כשל במכונה‪ .‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות המורשה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שהמכונה מאוזנת‪ .‬ראה סעיף 'הוראות התקנה'‪.‬‬
‫ודא שכל ברגי האריזה ו‪/‬או המשלוח הוסרו‪ .‬ראה סעיף 'הוראות‬
‫התקנה'‪.‬‬
‫הוסף כבסים לתוף‪ .‬ייתכן שהעומס קטן מדי‪.‬‬
‫המחזור קצר יותר מהזמן‬
‫המוצג‪.‬‬
‫•‬
‫המכונה מחשבת זמן חדש בהתאם לעומס הכבסים‪ .‬עיין בפרק‬
‫'תווית האנרגיה'‪.‬‬
‫המחזור ארוך יותר מהזמן‬
‫המוצג‪.‬‬
‫•‬
‫עומס כבסים לא מאוזן מגדיל את משך הזמן‪ .‬זו התנהגות תקינה‬
‫של המכונה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הוסף אבקת כביסה או השתמש בחומר ניקוי אחר‪.‬‬
‫השתמש במוצרים מתאימים להסרת כתמים עקשים לפני‬
‫הכביסה‪.‬‬
‫ודא שבחרת בטמפרטורה המתאימה‪.‬‬
‫הפחת את עומס הכבסים‪.‬‬
‫•‬
‫ודא שלחצת רק על לחצני המגע הרצויים‪.‬‬
‫יש מים על הרצפה‪.‬‬
‫לא ניתן לפתוח את דלת‬
‫המכונה‪.‬‬
‫המכונה משמיעה רעשים‬
‫לא רגילים‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תוצאות הכביסה אינן‬
‫משביעות רצון‪.‬‬
‫לא ניתן לבחור אפשרות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫לאחר הבדיקה‪ ,‬הפעל את המכונה‪ .‬התכנית תמשיך את פעולתה מהנקודה בה הופסקה‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור קשר עם מרכז השירות המורשה‪.‬‬
‫אם מופיעים בצג קודי התראה אחרים‪ .‬הפסק את פעולת המכונה והפעל אותה שוב‪ .‬אם הבעיה נמשכת‪,‬‬
‫צור קשר עם מרכז השירות המורשה‪.‬‬
‫‪ .16‬נתונים טכניים‬
‫מידות‬
‫רוחב ‪ /‬גובה ‪ /‬עומק ‪ /‬עומק‬
‫כולל‬
‫‪ 600‬מ"מ‪ 850 /‬מ"מ‪ 559 /‬מ"מ‪578 /‬‬
‫מ"מ‬
‫חיבור לחשמל‬
‫מתח חשמלי‬
‫הספק כולל‬
‫נתיך‬
‫תדירות‬
‫‪ 230‬וולט‬
‫‪ 2,200‬וואט‬
‫‪ 10‬אמפר‬
‫‪ 50‬הרץ‬
‫רמת ההגנה מפני חדירת חלקיקים מוצקים ולחות‬
‫מובטחת על ידי כיסוי המגן‪ ,‬למעט מקומות שבהם‬
‫לציוד במתח נמוך אין הגנה מפני לחות‬
‫לחץ אספקת מים‬
‫מינימום‬
‫מקסימום‬
‫‪IPX4‬‬
‫‪ 0.5‬אטמ' )‪(0.05 MPa‬‬
‫‪ 8‬אטמ' )‪(0.8 MPa‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫מים קרים‬
‫אספקת מים‪(1‬‬
‫העמסה מירבית‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫פריטי כותנה )‪(Cotton‬‬
‫דרגת יעילות אנרגיה‬
‫מהירות סחיטה‬
‫‪+++A‬‬
‫‪ 1,151‬סל"ד‬
‫מהירות סחיטה מירבית‬
‫‪ (1‬חבר את צינור הזנת המים לברז עם תבריג ''‪.3/4‬‬
‫‪ .17‬הגנת הסביבה‬
‫‪.‬‬
‫מחזר את החומרים הנושאים את הסמל‬
‫השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור‬
‫מתאימים‪ .‬סייע להגן על הסביבה ולשמור על‬
‫הבריאות ותרום למחזור פסולת ממכשירים‬
‫חשמליים ואלקטרוניים‪ .‬אל תשליך מכשירים‬
‫הנושאים את הסמל לפסולת הביתית‪ .‬החזר‬
‫את את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך‬
‫או פנה לרשות העירונית שלך‪.‬‬
‫*‬
‫עברית‬
‫‪31‬‬
192927440-A-522018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement