Electrolux EIV734 Kullanım kılavuzu

Electrolux EIV734 Kullanım kılavuzu
EIV734
TR
Ocak
Kullanma Kılavuzu
2
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 2
2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 4
3. MONTAJ............................................................................................................. 7
4. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................... 8
5. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................10
6. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER..................................................................15
7. BAKIM VE TEMIZLIK........................................................................................17
8. SORUN GIDERME........................................................................................... 18
9. TEKNIK VERILER............................................................................................ 20
10. ENERJI VERIMLILIĞI.....................................................................................20
11. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 21
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1.
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
TÜRKÇE
3
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel
ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına
kullanmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak
değildir.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken
çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
Erişilebilir parçalar sıcaktır.
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
•
UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçalar kullanım
esnasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan
kaçının.
Cihazı çalıştırmak için harici bir zamanlayıcı ya da ayrı
bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
UYARI: Başında bulunmadığınız durumlarda ocak
üzerinde katı veya sıvı yağ kullanarak pişirme
yapmanız yangına neden olabilir.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yangını ASLA su ile söndürmeye çalışmayın. Cihazın
elektrik bağlantısını kesin ve ateşin üstünü bir kapak
veya yangın battaniyesi ile kapatın.
DİKKAT: Pişirme süreci kontrol edilmelidir. Kısa süreli
pişirme süreçleri sürekli olarak kontrol edilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi: Malzemeleri pişirme alanları
üzerinde bırakmayın.
Isınabileceklerinden dolayı ocak yüzeyleri üzerine
bıçak, çatal, kaşık ve tencere kapakları gibi metal
nesneler bırakmayın.
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici
kullanmayın.
Her kullanımdan sonra, devrede olan pişirme gözünü
kapatın. Tencere tanıma sistemi devrede olsa dahi
ekstra güvenlik için gözün kapatılması gerekmektedir.
Cam seramik yüzeyin/cam yüzeyin çatlak olması
halinde, cihazı kapatın ve fişini çekin. Cihaz doğrudan
bağlantı kutusu ile prize bağlıysa, cihazı güç
kaynağından ayırmak için sigortayı çıkarın. İki
durumda da Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda kablo,
bir kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir
kişi tarafından değiştirilmelidir.
UYARI: Sadece pişirme cihazının üreticisi tarafından
tasarlanmış veya cihazın üreticisi tarafından
talimatlarda kullanıma uygun gösterilmiş ya da
cihazdaki dahili ocak korumalarını kullanın. Uygunsuz
korumaları kullanmak kazalara neden olabilir.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Kurulum
UYARI!
Cihazın montajı yalnızca
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
UYARI!
Yaralanma veya cihazın
zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
Tüm ambalajları çıkartın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
Diğer cihazlar ve üniteler arasında
olması gereken minimum mesafeyi
koruyun.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, ağırdır. Her zaman koruyucu
eldiven ve koruyuculu ayakkabı
kullanın.
Nemin kabarmaya neden olmasını
önlemek için kesik yüzeyleri yalıtkan
malzeme ile yalıtın.
Cihazın altını buhar ve nemden
koruyun.
Cihazı kapının yakınına veya pencere
altına monte etmeyin. Böylece, kapı
ya da pencere açıldığında sıcak
pişirme kaplarının cihazın üstünden
düşmesini önleyin.
Her cihazın altında bir soğutma fanı
bulunmaktadır.
Cihaz bir çekmece üzerine konulursa:
– İçeri çekilebilecek küçük kağıt
parçalarını çekmece içinde
tutmayın, aksi taktirde soğutucu
fanlar zarar görebilir ya da
soğutma sistemi bozulabilir.
– Cihazın altı ile çekmecede saklı
parçalar arasında en az 2 cm
boşluk kalmasına dikkat edin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrik Bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski.
•
•
•
•
•
•
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Cihaz topraklanmalıdır.
Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale
yapmadan önce elektrik bağlantısının
kesildiğinden emin olun.
Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda
emin olun.
Cihazın montajının doğru
yapıldığından emin olun. Gevşek ve
uygun olmayan fiş ve priz bağlantıları
(varsa) terminalin çok fazla
ısınmasına neden olabilir.
Kriterlere uygun elektrik kablosu
kullanın.
•
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanma ya da
elektrik çarpması riski vardır.
•
•
•
•
5
Elektrik bağlantılarının dolanmasını
önleyin.
Elektrik çarpmasına karşı bir koruma
olduğundan emin olun.
Kablo üzerinde gerilim azaltıcı
kelepçe kullanın.
Cihazı yakındaki prizlere taktığınızda,
elektrik bağlantılarının veya prizin
(varsa) cihaza ya da sıcak pişirme
kaplarına temas etmesini önleyin.
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
Elektrik fişine (varsa) veya kablosuna
zarar vermemeye özen gösterin.
Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için
Yetkili Servisimize ya da bir
elektrikçiye başvurun.
Akım taşıyan ve izole edilmiş
parçaların darbe koruması araç
kullanılmaksızın çıkarılamayacak
şekilde takılmalıdır.
Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Sadece doğru yalıtım cihazlarını
kullanın: hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida
tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri
ve kontaktörler.
Elektrik tesisatı cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir
yalıtım malzemesine sahip olmalıdır.
Yalıtım malzemesinin kontak
açıklığının genişliği en az 3 mm
olmalıdır.
İlk kullanımdan önce tüm ambalajı,
etiketleri ve koruyucu filmleri (varsa)
çıkarın.
Bu cihazı ev ortamında kullanın.
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazı çalışır durumdayken
denetimsiz bırakmayın.
Her kullanımdan sonra pişirme
bölgesini "kapalı" konuma ayarlayın.
Tencere saptayıcıya yaslanmayın.
Pişirme bölgelerinin üzerine çatalbıçak veya tencere kapağı koymayın.
Isınabilirler.
Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
Cihazı çalışma tezgahı veya eşya
koyma yeri gibi kullanmayın.
Cihazın yüzeyi çatlarsa, cihazın
elektriğini hemen güç kaynağından
kesin. Bunun amacı elektrik
çarpmasını önlemektir.
Kalp pili bulunan kullanıcılar, cihaz
çalışırken indüksiyonlu pişirme
bölgelerinden minimum 30 cm uzakta
durmalıdırlar.
Kızgın yağa yiyecek koyarken yağ
sıçrayabilir.
UYARI!
Yangın ve yanma riski
•
•
•
•
Katı ve sıvı yağlar ısıtıldıklarında
yanıcı buhar çıkarabilirler.
Yemeklerinizi pişirirken açık alevi ya
da ısınmış nesneleri yağlardan uzak
tutun.
Çok sıcak yağdan çıkan buhar, anlık
yanmaya neden olabilir.
Yiyecek artıkları içerebilen kullanılmış
yağ, ilk kez kullanılan yağa göre daha
düşük sıcaklıklardayken yanabilir.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
•
•
•
•
Kontrol paneli üzerine sıcak pişirme
kapları koymayın.
Sıcak tencere kapağını ocağın cam
yüzeyinin üzerine koymayın.
Pişirme kaplarını kuruyana dek
kaynatmayın.
Nesnelerin ya da pişirme kaplarının
cihaz üzerine düşmesine izin
vermeyin. Yüzey zarar görebilir.
Pişirme bölgelerini, üzerindeki pişirme
kapları boşken veya üzerinde pişirme
kabı yokken kullanmayın.
•
•
•
Cihazın üzerine alüminyum folyo
koymayın.
Dökme demir, alüminyum ya da alt
kısımları hasarlı pişirme kapları, cam /
cam seramiğin çizilmesine yol açabilir.
Ocak bölmesindeki nesnelerin yerini
değiştirirken bu nesneleri daima
kaldırın.
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Oda ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
2.4 Bakım ve temizlik
•
•
•
•
•
Yüzey malzemesinin bozulmasını
önlemek için cihazı düzenli olarak
temizleyin.
Temizlemeden önce, cihazı devre dışı
bırakın ve soğumasını bekleyin.
Bakım öncesi cihazın elektrik
beslemesini kesiniz.
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
2.5 Servis
•
•
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
2.6 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
Cihazı nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
Cihazın fişini prizden çekin.
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
TÜRKÇE
7
SWEDEN
musteri_hizmetleri@electrolux.com
TEL: +46 (8) 738 60 00
WEB: www.electrolux.com.tr
FAX: +46 (8) 738 63 35
Kullanım Ömrü Bilgisi :
www.electrolux.com
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
İthalatcı: Electrolux Dayanıklı Tüketim
Mamulleri San. ve Tic. AŞ.
TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
3. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
3.4 Montaj
3.1 Montaj öncesi
Ocağı kurmadan önce, aşağıdaki bilgileri
bilgi etiketinden yazın. Bilgi etiketi ocağın
altındadır.
min.
500mm
Seri numarası ...........................
min.
50mm
3.2 Ankastre ocaklar
Ankastre ocakları sadece standartlara
uygun ankastre bölmelere ve tezgah
altlarına yerleştirildikten sonra kullanın.
3.3 Bağlantı kablosu
•
•
Ocak, bir bağlantı kablosuyla birlikte
verilir.
Hasar gören ana kabloları değiştirmek
için, şu kablo türünü kullanın:
H05V2V2-F, 90°C veya üzeri
sıcaklıklara dayanıklıdır. Yetkili servis
ile irtibata geçin.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
8
www.electrolux.com
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Cihaz bir çekmece üzerine
monte edilmişse, ocak
havalandırması, pişirme
işlemi sırasında çekmecede
saklanan öğeleri ısıtabilir.
4. ÜRÜN TANIMI
4.1 Pişirme yüzeyi düzeni
1
1
1 İndüksiyonlu pişirme bölgesi
2 Kumanda paneli
1
1
2
TÜRKÇE
4.2 Kontrol paneli düzeni
1
2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Cihazı çalıştırmak için sensör alanlarını kullanın. Gösterge ekranları, göstergeler ve
sesler hangi fonksiyonların çalışmakta olduğunu bildirir.
Sen‐
sör
alanı
1
Bridge
Fonksiyonu etkinleştirmek ve devre dışı
bırakmak içindir.
-
Isı ayarı gösterge ekranı
Isı ayarını göstermek içindir.
-
Pişirme bölgeleri zaman‐
layıcı göstergeleri
Saati hangi bölge için ayarladığınızı gös‐
termek içindir.
-
Zamanlayıcı göstergesi
Zamanı dakika cinsinden göstermek için‐
dir.
Hob²Hood
Fonksiyonun manuel modunu etkinleştir‐
mek ve devre dışı bırakmak içindir.
-
Pişirme bölgesini seçmek içindir.
-
Süreyi artırmak veya azaltmak içindir.
PowerBoost
Fonksiyonu etkinleştirmek içindir.
Kontrol çubuğu
Isı ayarını yapmak içindir.
8
9
/
10
11
12
Ocağı etkinleştirmek ve devre dışı bırak‐
mak içindir.
Fonksiyonu etkinleştirmek ve devre dışı
bırakmak içindir.
4
7
AÇIK/KAPALI
Bekletme
3
6
Açıklama
Kilitleme / Çocuk Emniyet Kontrol panelini kilitlemek / kilidini açmak
Aygıtı
içindir.
2
5
Fonksiyon
-
9
10
www.electrolux.com
4.3 Isı ayarı göstergeleri
Gösterge
Açıklaması
Pişirme bölgesi devre dışı.
Pişirme bölgesi çalışıyor.
-
Bekletme çalışıyor.
Otomatik Isıtma çalışıyor.
PowerBoost çalışıyor.
+ basamak
Bir arıza vardır.
/
OptiHeat Control (3 adımlı Kalan sıcaklık göstergesi) : pişirme
devam ediyor / sıcak tutma / kalan sıcaklık.
/
Kilitleme /Çocuk Emniyet Aygıtı çalışıyor.
Pişirme kabı uygun değil veya çok küçük ya da pişirme bölgesinin
üzerinde pişirme kabı yok.
Otomatik Kapanma çalışıyor.
4.4 OptiHeat Control (3 adımlı
Kalan sıcaklık göstergesi)
UYARI!
/
/
Atıl ısıdan dolayı
yanma riski mevcuttur.
Gösterge, atıl ısının
seviyesini gösterir.
İndüksiyonlu pişirme bölgeleri pişirme
için gerekli ısının doğrudan pişirme
kabının tabanına yayılmasını sağlar.
Cam seramik alan, pişirme kabının
ısısıyla ısıtılır.
5. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
5.1 Etkinleştirme ve devre dışı
bırakma
•
•
•
Ocağı etkinleştirmek veya devre dışı
bırakmak için
basın.
tuşuna 1 saniye süreyle
5.2 Otomatik Kapanma
Fonksiyon, aşağıdaki durumlarda
ocağı otomatik olarak devre dışı
bırakır:
•
•
tüm pişirme bölgeleri kapalı
olduğunda,
ocağı açtıktan sonra ısı ayarını
yapmadığınızda,
kontrol paneli üzerine 10 saniyeden
daha uzun süre bir şey (tava, bez vb.)
koyduğunuzda ya da döktüğünüzde.
Bir sesli sinyal duyuluyor ve ocak
devre dışı kalıyor. Nesneyi kaldırın
veya kontrol panelini temizleyin.
ocak çok ısındığında (örn. tencere
içinde su kalmadığında). Ocağı tekrar
kullanmadan önce pişirme bölgesinin
soğumasını bekleyin.
uygun olmayan pişirme kabı
kullandığınızda.
sembolü belirir ve
TÜRKÇE
•
11
2 dakika sonra pişirme bölgesi
otomatik olarak kapanır.
bir pişirme bölgesini kapamadığınızda
veya ısı ayarını değiştirmediğinizde.
Bir süre sonra
yanar ve ocak devre
dışı kalır.
Isı ayarı ve ocağın devre dışı
bırakılmasından sonraki zaman
arasındaki ilişki:
Isı ayarı
,1-3
Ocak, sıralanan
süreden sonra
devre dışı kalır
6 saat
4-7
5 saat
8-9
4 saat
10 - 14
1,5 saat
5.3 Isı ayarı
Isı ayarını yapmak ya da değiştirmek için:
Doğru ısı ayarındaki kontrol çubuğuna
dokunun ya da doğru ısı ayarına ulaşana
kadar parmağınızı kontrol çubuğu
üzerinde hareket ettirin.
5.5 Bridge
Tencere, iki bölgenin
merkezini kapladığında bu
fonksiyon etkinleşir.
Bu fonksiyon sol taraftaki iki pişirme
bölgesini bağlar ve birlikte çalışırlar.
İlk olarak sol taraftaki pişirme bölgelerinin
bir tanesi için ısı ayarını yapın.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
tuşuna dokunun. Isı ayarını yapmak veya
değiştirmek için kontrol sensörlerinden
bir tanesine dokunun.
5.4 Pişirme bölgelerini kullanma
Pişirme kaplarını seçilen bölgenin
ortasına yerleştirin. İndüksiyonlu pişirme
bölgeleri, pişirme kabının alt kısmının
büyüklüğüne otomatik olarak adapte olur.
Büyük pişirme kabıyla iki pişirme bölgesi
üzerinde aynı anda pişirme yapabilirsiniz.
Pişirme kapları, her iki bölgenin
merkezlerini kapsamalı ancak alan
işaretlemesinin ötesine geçmemelidir.
Pişirme kapları iki merkez arasında
bulunuyorsa, köprü işlevi
etkinleştirilmeyecektir.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
tuşuna dokunun. Pişirme bölgeleri
bağımsız olarak çalışır.
5.6 Otomatik Isıtma
İstenen ısı ayarını daha kısa sürede
yapmak için bu fonksiyonu etkinleştirin.
Fonksiyon açıkken, bölge başta en
yüksek ayarda çalışır ardından istenen
ayarda pişirmeye devam eder.
Fonksiyonu etkinleştirmek
için pişirme bölgesinin soğuk
olması gerekir.
Fonksiyonu bir pişirme bölgesinde
etkinleştirmek için:
dokunun (
sembolüne
yanar). Hemen istenen ısı
12
www.electrolux.com
ayarına dokunun. 3 saniye sonra
yanar.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
ısı ayarını değiştirin.
5.7 PowerBoost
Bu fonksiyon, indüksiyonlu pişirme
bölgelerine daha fazla güç sağlar.
Fonksiyon sınırlı bir süreyle indüksiyonlu
pişirme bölgesi için etkinleştirilebilir. Bu
süreden sonra, indüksiyonlu pişirme
bölgesi otomatik olarak eski en yüksek
ısı ayarına döner.
"Teknik veriler" bölümüne
bakın.
Fonksiyonu bir pişirme bölgesinde
etkinleştirmek için:
tuşuna dokunun.
yanar.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
ısı ayarını değiştirin.
5.8 Zamanlayıcı
Geri Sayım Zamanlayıcısı
Tek seferlik pişirme esnasında pişirme
bölgesinin ne kadar süreyle çalışacağını
ayarlamak için bu fonksiyonu kullanın.
İlk olarak pişirme bölgesi için ısı ayarını
ardından fonksiyonu ayarlayın.
Pişirme bölgesini ayarlamak için:
Gerekli pişirme bölgesinin göstergesi
yanıncaya kadar
dokunun.
tuşuna arka arkaya
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
tuşuna dokunarak
zamanlayıcının
zamanı ayarlayın (00 - 99 dakika).
Pişirme bölgesinin gösterge ışığı yavaş
bir şekilde yanıp sönmeye başladığında,
geri sayım başlar.
Kalan süreyi görmek için:
ile
pişirme bölgesini ayarlayın. Pişirme
bölgesinin göstergesi daha hızlı yanıp
sönmeye başlar. Gösterge ekranında
kalan süre görüntülenir.
Saat ayarını yapmak için:
bölgesini ayarlayın.
dokunun.
veya
ile pişirme
tuşuna
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
ile pişirme bölgesini ayarlayın ve
tuşuna dokunun. Kalan zaman 00'a
kadar geriye doğru sayar. Pişirme
bölgesinin göstergesi kaybolur.
Zaman sona erdiğinde ses
duyulur ve 00 yanıp söner.
Pişirme bölgesi devre dışı
kalır.
Sesi durdurmak için:
dokunun.
tuşuna
CountUp Timer (Sayım zamanlayıcısı)
Pişirme bölgesinin ne kadar süre
çalışacağını izlemek için bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz.
Pişirme bölgesini ayarlamak için:
Gerekli pişirme bölgesinin göstergesi
yanıncaya kadar
dokunun.
tuşuna arka arkaya
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
Zamanlayıcının
tuşuna dokunun.
yanar. Pişirme bölgesinin göstergesi
daha yavaş yanıp sönmeye
başladığında, sayım başlar. Gösterge
ve geçen zaman (dakika)
ekranı
arasında geçiş yapar.
Pişirme bölgesinin ne kadar süre
çalışacağını izlemek için:
ile pişirme
bölgesini ayarlayın. Pişirme bölgesinin
göstergesi daha hızlı yanıp sönmeye
başlar. Ekranda, bölgenin ne kadar süre
çalıştığı gösterilir.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
ile pişirme bölgesini ayarlayın ve
ya da
tuşuna dokunun. Pişirme
bölgesinin göstergesi söner.
Mekanik Zaman Ayarı
Ocak etkinleştirildiğinde ve pişirme
bölgeleri çalışmadığında bir Zaman
Ayarı olarak bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz. Isı ayarı ekranı
öğesini gösterir.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
tuşuna dokunun. Zamanı ayarlamak için
zamanlayıcının
veya
tuşlarına
TÜRKÇE
13
dokunun. Zaman sona erdiğinde ses
duyulur ve 00 yanıp söner.
yanar. Ocağı
sembolüne
dokunarak devre dışı bırakın.
Sesi durdurmak için:
dokunun.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
tuşuna
Fonksiyonun pişirme
bölgelerinin çalışması
üzerinde herhangi bir etkisi
yoktur.
5.9 Duraklar
Bu fonksiyon, çalışan pişirme
bölgelerinin tümünü en düşük sıcaklık
ayarına getirir.
İşlev çalıştığında, kontrol panellerindeki
diğer semboller kilitlenir.
Fonksiyon, zamanlayıcı fonksiyonlarını
durdurmaz.
Fonksiyonu etkinleştirmek için
öğesine dokunun.
yanar.Isı ayarı 1'e indirilir.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için
öğesine dokunun. Önceki ısı ayarı yanar.
5.10 Kilitleme
Pişirme bölgeleri çalışırken kontrol
panelini kilitleyebilirsiniz. Bu, ısı ayarının
kazara değiştirilmesini engeller.
Öncelikle ısı ayarını yapın.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
tuşuna dokunun.
4 saniye boyunca
yanar.Zamanlayıcı açık kalır.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
tuşuna dokunun. Önceki ısı ayarı
gelir.
Ocağı devre dışı
bıraktığınızda, bu fonksiyonu
da devre dışı bırakırsınız.
5.11 Çocuk Emniyet Aygıtı
Bu fonksiyon ocağın kazara çalışmasını
önler.
ocağı
ayarı yapmayın.
sembolüne dokunarak açın. Isı ayarı
tuşuna 4 saniye dokunun.
tuşuna 4 saniye
yanar. Ocağı
sembolüne
dokunun.
dokunarak devre dışı bırakın.
Sadece bir pişirme süresi boyunca
fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
ile ocağı etkinleştirin. yanar.
tuşuna 4 saniye dokunun. Isı ayarını 10
saniye içerisinde ayarlayın. Ocağı
çalıştırabilirsiniz.
sembolüne
dokunarak ocağı devre dışı
bıraktığınızda, fonksiyon tekrar çalışır.
5.12 OffSound Control
(Seslerin devre dışı bırakılması
ve etkinleştirilmesi)
Ocağı kapatın.
tuşuna 3 saniye
dokunun. Ekran yanıp söner.
tuşuna 3
saniye dokunun.
veya
yanar.
Aşağıdaki ayarlar arasından seçim
yapmak için zamanlayıcının
dokunun:
•
tuşuna
- ses kapalı
- ses açık
•
Seçimini onaylamak için, ocağın otomatik
olarak devre dışı kalmasını bekleyin.
Fonksiyon
olarak ayarlandığında,
cihazın seslerini yalnızca şu durumlarda
duyabilirsiniz:
•
•
•
•
tuşuna dokunduğunuzda
Mekanik Zaman Ayarı geri sayım
yapar
Geri Sayım Zamanlayıcısı geri sayım
yapar
kontrol paneli üzerine bir şey
koyduğunuzda.
5.13 Güç yönetimi
•
Fonksiyonu etkinleştirmek için: ocağı
yapmayın.
sembolüne dokunarak açın. Isı
•
Pişirme bölgeleri, ocaktaki fazın
konumu ve sayısına göre
gruplanmıştır. Resme bakınız.
Her faz, en fazla 3700 W elektrik
yüklemesine sahiptir.
14
www.electrolux.com
•
•
•
•
Fonksiyon, aynı faza bağlı olan
pişirme bölgeleri arasında gücü
dağıtır.
Tek bir faza bağlı olan pişirme
bölgelerinin toplam elektrik yüklemesi
3700 W'ı aştığında, fonksiyon devreye
girer.
Fonksiyon, aynı faza bağlı olan
pişirme bölgelerine giden gücü azaltır.
Azaltılmış bölgelerin ısı ayarı
gösterimi, seçilen ısı ayarı ile
azaltılmış ısı ayarı arasında sürekli
geçiş yapar. Bir süre sonra, azaltılmış
bölgelerin ısı ayar gösterimi,
azaltılmış ısı ayarında kalır.
5.14 Hob²Hood
Bu, ocağı aynı özelliği taşıyan bir
davlumbaza bağlayan, gelişmiş otomatik
bir fonksiyondur. Hem Ocak hem de
davlumbaz kızıl-ötesi sinyal iletişimcisine
sahiptir. Fanın hızı, ocaktaki en sıcak
pişirme kabının mod ayarı ve sıcaklığına
göre otomatik olarak belirlenir.
Davlumbazı, ocaktan manüel olarak
çalıştırabilirsiniz.
Davlumbazların
çoğunluğunda, uzaktan
bağlantı sistemi varsayılan
ayarı devre dışıdır.
Fonksiyonu kullanmadan
önce etkinleştirin. Daha fazla
bilgi için davlumbaz
kullanma kılavuzuna bakın.
Fonksiyonu otomatik olarak kullanma
Fonksiyonu otomatik olarak kullanmak
için otomatik modu H1'den H6'ya
ayarlayın. Bu ocak varsayılan olarak
H5'e ayarlıdır.Davlumbaz ocak her
çalıştığında devreye girer. Ocak, pişirme
kabının sıcaklığını ölçer ve otomatik
olarak fan hızını ayarlar.
Otomatik modlar
Otoma‐
tik ışık
Kayna‐
ma1)
Kızart‐
ma2)
H0 Mo‐
du
Kapalı
Kapalı
Kapalı
H1 Mo‐
du
Açık
Kapalı
Kapalı
H2 Mo‐
du 3)
Açık
Fan hızı Fan hızı
1
1
H3 Mo‐
du
Açık
Kapalı
H4 Mo‐
du
Açık
Fan hızı Fan hızı
1
1
H5 Mo‐
du
Açık
Fan hızı Fan hızı
1
2
H6 Mo‐
du
Açık
Fan hızı Fan hızı
2
3
Fan hızı
1
1) Ocak kaynatma işlemini tespit eder ve
fan hızını otomatik moda göre etkinleştirir.
2) Ocak kızartma işlemini tespit eder ve fan
hızını otomatik moda göre etkinleştirir.
3) Bu mod, fanı ve ışığı etkinleştirir ve sı‐
caklığa bağlı değildir.
Otomatik modu değiştirme
1. Cihazı devre dışı bırakın.
2.
3.
tuşuna 3 saniye dokunun. Ekran
yanıp söner
tuşuna 3 saniye dokunun.
4.
tuşuna
açılana kadar birkaç
defa dokunun.
5. Otomatik modu seçmek için,
zamanlayıcının
tuşuna dokunun.
Davlumbazı, doğrudan
davlumbaz panelinden
çalıştırmak için fonksiyonun
otomatik modunu devre dışı
bırakın.
TÜRKÇE
Pişirmeyi tamamlayıp ocağı
söndürdüğünüzde
davlumbaz, bir süre daha
çalışmaya devam edebilir.
Bu süreden sonra sistem
fanı otomatik olarak devre
dışı bırakır ve fanı yanlışlıkla
etkinleştirmenizi 30 saniye
boyunca engeller.
Fan hızını manuel olarak çalıştırma
Fonksiyonu manuel olarak da
kullanabilirsiniz. Bunun için ocak etkin
durumdayken,
tuşuna dokunun. Bu,
fonksiyonu otomatik çalıştırmayı devre
dışı bırakır ve fan hızını manuel olarak
tuşuna
değiştirmenize olanak sağlar.
bastığınızda fan hızını bir kademe
artırırsınız. En yüksek hız ayarına
ulaştıktan sonra
tuşuna tekrar
15
basarak, hız ayarını 0 konumuna getirip
davlumbazı kapatabilirsiniz. Fanı tekrar
fan hızı 1 seviyesinde çalıştırmak için
tuşuna dokunun.
Fonksiyonun otomatik
çalıştırılmasını etkinleştirmek
için, ocağı devre dışı bırakın
ve sonra tekrar etkinleştirin.
Işığı açmak
Ocağı her çalıştırdığınızda, ışığı da
otomatik olarak çalışacak şekilde
ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için,
otomatik modu H1'den H6'ya ayarlayın.
Davlumbaz ışığı, ocağın
kapatılmasından 2 dakika
sonra devre dışı bırakılır.
6. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Pişirme kaplarının tabanı
mümkün olduğunca kalın ve
düz olmalıdır.
Ocak yüzeyine koymadan
bütün kapların tabanları
temiz ve kuru olmalı.
6.1 Fırın kabı
İndüksiyonlu pişirme
bölgeleri için güçlü bir
elektromanyetik alan ısıyı
pişirme kabında hızlıca
oluşturur.
İndüksiyonlu pişirme
bölgelerini, uygun pişirme
kapları ile kullanın
Pişirme kabı malzemesi
•
uygun:dökme demir, çelik, emaye
çelik, paslanmaz çelik, çok katmanlı
taban (bir üreticiden uygun işaretiyle).
• uygun değil:alüminyum, bakır, pirinç,
cam, seramik, porselen.
Şu durumlarda pişirme kabı
indüksiyonlu ocak bölmesi için
uygundur:
•
•
bazı sular en yüksek ısı ayarına
getirilmiş bir bölgede çok hızlı
kaynarlar.
pişirme kabının tabanına bir mıknatıs
yapışıyorsa.
Pişirme kabının boyutları
İndüksiyonlu pişirme bölgeleri, pişirme
kabının alt kısmının büyüklüğüne
otomatik olarak adapte olur.
Pişirme bölgesi etkinliği pişirme
kaplarının çapı ile ilgilidir. Minimum
değerden küçük çaplı pişirme kapları
pişirme bölgesi ile üretilen gücün bir
kısmını alır.
"Teknik veriler" bölümüne
bakın.
6.2 Çalıştırma sırasındaki
sesler
Aşağıdaki sesleri duyabilirsiniz:
•
•
Çatlama sesi: pişirme kapları farklı
materyallerden (sandviç yapı)
yapılmıştır.
Islık sesi: pişirme bölgesi yüksek güç
seviyesinde kullanılıyordur ve pişirme
16
www.electrolux.com
kapları farklı materyallerden (sandviç
yapı) yapılmıştır.
• Uğultu: yüksek güç seviyesi
kullanıyorsunuzdur.
• Tıklama sesi: elektrik devresi açılıp
kapanıyordur.
• Tıslama, vızıltı: fan çalışıyordur.
Bu sesler normaldir ve ocak arızasına
işaret etmez.
6.3 Öko Timer (Eko
Zamanlayıcı)
Enerji tasarrufu amacıyla, pişirme
bölgesinin ısıtıcısı, geri sayım
zamanlayıcısının sesli sinyalinden önce
kapanır. Çalışma süresindeki farklılık,
Isı ayarı
pişirme işleminin uzunluğuna ve ısı ayarı
seviyesine bağlıdır.
6.4 Pişirme uygulamalarına
yönelik örnekler
Isı ayarı ile pişirme bölgesi güç tüketimi
arasındaki ilişki doğrusal değildir. Isı
ayarını artırdığınızda, bu durum güç
tüketimindeki artış ile orantılı olmaz. Bu
durum, orta ısı ayarlı pişirme bölgesinin
gücünün yarısından azını kullanması
anlamına gelir.
Tablodaki bilgiler sadece yol
gösterme amaçlıdır.
Aşağıdakiler için:
Süre
(dk.)
Tavsiyeler
Pişmiş yemeği sıcak tutma.
gerek‐
tiği ka‐
dar
Pişirme kabını kapakla ka‐
patın.
1-3
Holandez sosu, eritme: tere‐
yağ, çikolata, jöle.
5 - 25
Ara sıra karıştırın.
1-3
Katılaştırma: yumuşak omlet‐ 10 - 40
ler, pişmiş yumurtalar.
Üzerine bir kapak kapatarak
pişirin.
3-5
Pirinç ve süt ihtiva eden ye‐
mekleri hafif ateşte pişirme,
hazır yemekleri ısıtma.
25 - 50
Pirincin iki katı su ekleyiniz,
sütlü yemekleri pişirme süre‐
sinin ortalarında karıştırınız.
5-7
Sebze, balık, et buğulama.
20 - 45
Birkaç yemek kaşığı su ekle‐
yin.
7-9
Patates buğulama.
20 - 60
750 g patates için maks. ¼
litre su kullanın.
7-9
Çok miktarda yemek, güveç
ve çorba pişirme.
60 150
En fazla 3 litre sıvı ve diğer
malzemelere kadar.
9 - 12
Hafif kızartma: tavalar, dana
eti yemekleri, pirzolalar, köf‐
teler, soslar, karaciğer, me‐
yane, yumurta, pan kek, lok‐
ma tatlısı.
gerek‐
tiği ka‐
dar
Sürenin yarısı dolduğunda
çevirin.
12 - 13
Ağır kızartma, fırında baha‐
ratlı patates, fileto biftek, bif‐
tek.
5 - 15
Sürenin yarısı dolduğunda
çevirin.
14
Su kaynatma, makarna pişirme, et kavurma (tas kebabı, rosto), bol
yağlı patates kızartmaları.
-1
TÜRKÇE
Isı ayarı
Aşağıdakiler için:
Süre
(dk.)
17
Tavsiyeler
Bol miktarda su kaynatın. PowerBoost etkinleştirilmiştir.
6.5 Hob²Hood Fonksiyonuna
ilişkin İpuçları ve Öneriler
Uzaktan kumandalı diğer
cihazlar da sinyali
engelleyebilir. Ocağın bu
özelliğini kullanırken uzaktan
kumandalı başka cihaz
kullanmayın.
Ocağı bu işlevle kullandığınız
durumlarda:
•
Güneşin doğrudan davlumbaza
gelmesini engelleyin.
• Davlumbaz paneline halojen ışık
tutmayın.
• Davlumbaz panelinin üstünü
kaplamayın.
• Ocakla davlumbaz arasındaki sinyali
(örneğin elle veya fırın tutucusuyla)
engellemeyin. Şekle bakın.
Resimdeki davlumbaz sadece
örnektir.
Hob²Hood işlevli davlumbaz
Bu işleve en uygun davlumbazı bulmak
için müşteri web sitemizi inceleyin.
simgesini taşır. Bu işlevle birlikte çalışan
sembolünü
Electrolux davlumbazları
taşır.
7. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
•
•
Ocak yüzeyi için uygun bir temizlik
maddesi kullanın.
Cam için özel bir raspa kullanın.
7.1 Genel bilgiler
7.2 Ocağın temizlenmesi
•
•
•
•
Her kullanımdan sonra ocağı
temizleyin.
Daima temiz tabanlı pişirme kapları
kullanın.
Yüzey üzerinde bulunan çiziklerin ve
koyu lekelerin, ocağın çalışması
üzerinde etkisi yoktur.
Şunları bekletmeden temizleyin:
erimiş plastik, plastik folyo, şeker ve
şekerli yiyecekler, aksi halde kir
ocaklara zarar verebilir. Yanmamak
için dikkatli olun. Özel raspayı camın
üzerine dar bir açıyla koyup, bıçağını
yüzeyin üzerinde kaydırın.
18
www.electrolux.com
•
Ocak yeterince soğuduktan sonra
şunları çıkarın: kireç lekeleri, su
lekeleri, yağ lekeleri, parlak metalik
renk atmaları. Ocağı nemli bir bezle
ve aşındırıcı olmayan deterjanla
temizleyin. Temizlik sonrasında, ocağı
yumuşak bir bezle kurulayın.
•
Parlak metalik renk değişiminden
kurtulun: sirke suyu kullanın ve cam
yüzeyi nemli bir bezle temizleyin.
8. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
8.1 Bu durumlarda ne yapmalı...
Problem
Olası sebep
Çözüm
Ocak açılmıyor veya çalış‐
tırılamıyor.
Ocak, elektrik beslemesine
bağlanmamıştır ya da elek‐
trik bağlantısı doğru şekil‐
de yapılmamıştır.
Ocağın elektrik beslemesi‐
ne doğru bir şekilde bağlı
olup olmadığını kontrol
edin. Bağlantı diyagramına
bakın.
Sigorta atmıştır.
Arızaya, sigortanın neden
olup olmadığını kontrol
edin. Sigortanın tekrar tek‐
rar atması halinde, kalifiye
bir elektrikçiye danışın.
10 saniye içerisinde ısı
ayarını yapmadınız.
Ocağı tekrar açın ve ısı
ayarını 10 saniye içerisin‐
de yapın.
Aynı anda 2 veya daha
fazla dokunmatik sensör
alanına dokunmuş olabilir‐
siniz.
Sadece tek bir dokunmatik
sensör alanına dokunun.
Bekletme çalışıyor.
"Günlük kullanım" bölümü‐
ne bakın.
Kontrol paneli üzerinde su
veya yağ lekeleri olabilir.
Kontrol panelini temizleyin.
Bir sesli sinyal duyuluyor
ve ocak devre dışı kalıyor.
Ocak kapatılırken sesli bir
sinyal duyuluyor.
Bir veya daha fazla sensör
alanının üzerine bir şey
koymuş olabilirsiniz.
Dokunmatik sensör alanla‐
rının üzerindeki nesneyi
kaldırın.
Ocak devre dışı kalır.
Sensör alanı
üzerine bir Sensör alanının üzerindeki
nesneyi kaldırın.
şey konulmuştur.
TÜRKÇE
19
Problem
Olası sebep
Çözüm
Kalan sıcaklık göstergesi
yanmıyor.
Bölge, sadece kısa bir sü‐
reliğine çalıştırıldığı veya
sensor hasar gördüğü için
sıcak olmayabilir.
Bölge, ısınacak kadar uzun
süre çalıştırıldıysa, Yetkili
Servis Merkezi'ni arayın.
Hob²Hood çalışmıyor.
Kontrol panelini bir nesne
ile kapatmışsınızdır.
Kontrol paneli üzerindeki
nesneyi kaldırın.
Otomatik Isıtma çalışmıyor. Bölge sıcaktır.
En yüksek ısı ayarı seçil‐
miştir.
Bölgeyi soğumaya bırakın.
En yüksek ısı ayarı seçilen
fonksiyon ile aynı güce sa‐
hiptir.
Isı ayarı iki seviye arasında Güç yönetimi çalışıyor.
değişiyor.
"Günlük kullanım" bölümü‐
ne bakın.
Sensör alanları ısınıyor.
Pişirme kapları çok büyük
veya kontrollerin çok yakı‐
nına yerleştirilmiş.
Mümkünse büyük pişirme
kaplarını arka bölgelere
koyun.
Kontrol paneli dokunmatik
sensör alanlarına basıl‐
dığında ses gelmiyor.
Sesler devre dışı bırakıl‐
mıştır.
Sesleri etkinleştirin. "Gün‐
lük kullanım" bölümüne ba‐
kın.
yanıyor.
Çocuk Emniyet Aygıtı veya "Günlük kullanım" bölümü‐
Kilitleme çalışıyor.
ne bakın.
yanıyor.
Ocağa pişirme kabı yerleş‐ Ocağa pişirme kabı koyun.
tirilmemiştir.
Kullanılan pişirme kabı uy‐
gun değildir.
Uygun pişirme kabı kulla‐
nın. Bkz. "İpuçları ve bilgi‐
ler".
Pişirme kabının taban çapı Doğru çaplarda pişirme
ocak için çok küçüktür.
kapları kullanın. "Teknik
veriler" bölümüne bakın.
ve bir numara görüntü‐
leniyor.
Ocakta bir hata oluşmuş‐
tur.
Sabit bir bip sesi duyabilir‐
siniz.
Elektrik bağlantısı hatalı
yapılmıştır.
Ocağı kapatın ve 30 sani‐
ye sonra yeniden çalıştırın.
tekrar yanarsa, ocağın
elektrik beslemesi bağlantı‐
sını kesin. Ocağın 30 sani‐
ye sonra elektrik bağlantı‐
sını tekrar sağlayın. Sorun
devam ederse, Yetkili Ser‐
vis ile iletişime geçin.
Ocağın elektrik beslemesi‐
ni kesin. Tesisatı kontrol
etmesi için kalifiye bir elek‐
trikçiye başvurun.
20
www.electrolux.com
8.2 Bir çözüm
bulamadığınızda...
Sorunu gideremediğiniz takdirde,
satıcınıza veya bir Yetkili Servise
başvurun. Bilgi etiketindeki bilgileri verin.
Cam seramik için üç haneli harf kodunu
(cam yüzeyin köşesindedir) verin ve
yanan hata mesajını belirtin. Ocağı doğru
şekilde çalıştırdığınızdan emin olun. Eğer
ocağı yanlış şekilde çalıştırmışsanız,
servis teknisyeni veya satıcı tarafından
sağlanan servis, garanti süresi içerisinde
dahi ücretsiz olmayacaktır. Yetkili Servis
ve garanti koşulları ile ilgili talimatlar
garanti kitapçığında bulunmaktadır.
9. TEKNIK VERILER
9.1 Bilgi etiketi
Model EIV734
Tür 62 C4A 01 AA
İndüksiyon 7.35 kW
Seri No .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 717 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Alman Malı
7.35 kW
9.2 Pişirme bölgelerinin özellikleri
Pişirme bölge‐ Nominal güç
PowerBoost
si
(maks. ısı aya‐ [W]
rı) [W]
PowerBoost
Pişirme kapları
maksimum sü‐ çapı [mm]
resi [dk.]
Sol ön
2300
3200
10
125 - 210
Sol arka
2300
3200
10
125 - 210
Orta ön
1400
2500
4
125 - 145
Sağ arka
2300
3600
10
180 - 240
Pişirme bölgelerinin gücü tablodaki
verilerden biraz farklı olabilir. Pişirme
kabının malzemesi ve boyutları ile
değişiklik gösterir.
En iyi sonuçları elde etmek için çapı
tabloda belirtilenlerden daha küçük olan
pişirme kapları kullanın.
10. ENERJI VERIMLILIĞI
10.1 EU 66/2014'ya göre ürün bilgisi
Model kimliği
EIV734
Ocak tipi
Ankastre Ocak
Pişirme bölgesi sayısı
4
Isıtma teknolojisi
İndüksiyon
TÜRKÇE
Dairesel pişirme bölgele‐
rinin çapı (Ø)
Sol ön
Sol arka
Orta ön
Sağ arka
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
Pişirme bölgesi başına
enerji tüketimi (EC elec‐
tric cooking)
Sol ön
Sol arka
Orta ön
Sağ arka
179,6 Ws / kg
177,0 Ws / kg
180,2 Ws / kg
174,6 Ws / kg
(EC electric hob)
ocağının enerji tüketimi
EN 60350-2 - Ev elektrikli pişirme
cihazları - Bölüm 2: Ocaklar - Performans
ölçüm yöntemi
Pişirme bölgelerine dair enerji ölçümleri
ilgili pişirme bölgesinin işaretleriyle
belirlenmiştir.
177,9 Ws / kg
•
•
•
10.2 Enerji tasarrufu
•
Aşağıdaki tavsiyelere uyarak yemek
pişirme sırasında enerji tasarrufu
yapabilirsiniz.
•
•
21
Mümkünse, kapakları her zaman
pişirme kaplarının üzerine koyun.
Pişirme bölgesini çalıştırmadan önce
pişirme kabını üzerine koyun.
Daha küçük olan pişirme kaplarını
daha küçük pişirme bölgelerine
koyun.
Pişirme kaplarını doğrudan pişirme
bölgesinin merkezine koyun.
Yiyeceği sıcak tutmak veya eritmek
için kalan sıcaklığı kullanın.
Su ısıttığınızda yalnızca ihtiyacınız
olan kadarını kullanın.
11. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
22
www.electrolux.com
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
12. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
23
867357974-A-492019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement