Aeg KMK968000M Používateľská príručka

Aeg KMK968000M Používateľská príručka
KME968000M
KMK968000M
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Kombinált mikrohullámú sütő
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk készítésekor egy olyan
beredezést kívántunk létrehozni az Ön számára, amely kifogástalan teljesítményt nyújt
hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott innovatív technológiáknak,
amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és amelyeket más készülékeken nem talál
meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot
hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási-, szerviz- és
javítási információkért:
www.aeg.com/support
Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
Termékszám, Sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
2/48
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK....................................................................... 5
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága..................................... 5
1.2 Általános biztonság...........................................................................................5
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK......................................................................... 8
2.1 Üzembe helyezés............................................................................................. 8
2.2 Elektromos csatlakoztatás................................................................................ 9
2.3 Használat..........................................................................................................9
2.4 Ápolás és tisztítás...........................................................................................10
2.5 Belső világítás.................................................................................................11
2.6 Szerviz............................................................................................................ 11
2.7 Ártalmatlanítás................................................................................................11
3. TERMÉKLEÍRÁS..........................................................................................12
3.1 Általános áttekintés.........................................................................................12
3.2 Tartozékok...................................................................................................... 12
4. A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA..............................................................13
4.1 Kezelőpanel.................................................................................................... 13
4.2 Kijelzés........................................................................................................... 13
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...................................................................16
5.1 Kezdeti tisztítás ..............................................................................................16
5.2 A legelső csatlakoztatás................................................................................. 16
5.3 Vezeték nélküli kapcsolat............................................................................... 16
5.4 Szoftver licencek.............................................................................................17
6. NAPI HASZNÁLAT...................................................................................... 18
6.1 Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók..................................................................... 18
6.2 Használata: Mikrohullám gyorsindítás............................................................ 18
6.3 Hogyan állítsa be: Előre programozott sütés..................................................19
6.4 Sütőfunkciók................................................................................................... 19
7. ÓRAFUNKCIÓK........................................................................................... 23
7.1 Órafunkciók leírása.........................................................................................23
7.2 Hogyan állítsa be: Óra funkciók......................................................................23
8. HOGYAN HASZNÁLJA: TARTOZÉKOK.................................................... 26
8.1 Tartozékok behelyezése.................................................................................26
9. TOVÁBBI FUNKCIÓK..................................................................................27
9.1 Hogyan mentheti:Kedvencek..........................................................................27
9.2 Automatikus kikapcsolás................................................................................ 27
9.3 Hűtőventilátor..................................................................................................27
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK..............................................28
10.1 Sütési javaslatok...........................................................................................28
10.2 Javaslatok a mikrohullámú sütőhöz .............................................................28
10.3 Mikrohullámú sütőben használható főzőedények és anyagok .................... 29
10.4 Különböző ételekhez javasolt teljesítmény-beállítások.................................30
10.5 Ételkészítési táblázatok a bevizsgáló intézetek számára............................. 31
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS............................................................................ 33
11.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések........................................................33
3/48
TARTALOM
11.2 Hogyan távolítsa el: Polctartók .................................................................... 33
11.3 Hogyan cserélje: Lámpa............................................................................... 34
12. HIBAELHÁRÍTÁS.......................................................................................35
12.1 Mi a teendő, ha ............................................................................................ 35
12.2 Hogyan kezelje: Hibakódok.......................................................................... 36
12.3 A szerviz számára szükséges adatok...........................................................37
13. ENERGIAHATÉKONYSÁG........................................................................38
13.1 Energiatakarékosság.................................................................................... 38
14. A MENÜ FELÉPÍTÉSE...............................................................................39
14.1 Menü.............................................................................................................39
14.2 Almenü a következőhöz: Kiegészítő funkciók...............................................39
14.3 Almenü a következőhöz: Csatlakoztatás...................................................... 39
14.4 Almenü a következőhöz: Beállítás................................................................40
14.5 Almenü a következőhöz: Szerviz..................................................................40
15. EZ ILYEN EGYSZERŰ!..............................................................................41
16. HASZNÁLJON PARANCSIKONT!............................................................ 43
4/48
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel és a
My AEG Kitchen mobil eszközeivel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat a hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor.
Használat közben a hozzáférhető részek nagyon
felforrósodnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási
vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét
csak képesített személy végezheti el.
5/48
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze
áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a
sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják
a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
Ne indítsa el üresen a készüléket. A sütőtérben levő fém
alkatrészek szikraképződést okozhatnak.
Fémből készült étel- és italtároló edények nem használhatók
mikrohullámú sütéshez. Ez a szabály nem érvényes akkor,
ha a gyártó megadja azon fém tárolóedények méretét és
alakját, melyek alkalmasak mikrohullámú sütéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A sütőajtó vagy az ajtótömítések
sérülése esetén ne használja a készüléket mindaddig, amíg
azt a jótállási jegyben feltüntetett szerviz szakembere meg
nem javította.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag szakember végezhet
bármely olyan javítást, mely a mikrohullámú energia ellen
védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.
FIGYELMEZTETÉS: Ne melegítsen folyadékot vagy egyéb
élelmiszert lezárt edényben. Ezek ilyenkor felrobbanhatnak.
Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú
sütőben való használatra alkalmasak.
6/48
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
•
•
•
•
•
•
•
•
Ha műanyag, illetve papír dobozban melegít ételt, a
meggyulladás elkerülése érdekében tartsa szemmel a
készüléket.
A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére tervezték.
Az élelmiszerek vagy ruhaneműk szárítása, valamint a
melegítőpárnák, lábbelik, szivacsok, nedves konyharuhák
és hasonlók melegítése sérüléshez, felgyulladáshoz vagy
tűzhöz vezethet.
Ha a készülék füstöt bocsát ki, kapcsolja ki, vagy húzza ki a
dugót a konnektorból, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa
az esetleges lángokat.
Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett
kifutásos forrást eredményezhet, ezért óvatosan járjon el az
edény kezelésekor.
A cumis üvegek, valamint a bébiételes üvegek tartalmát
fogyasztás előtt fel kell rázni, és az égési sérülések
elkerülése érdekében.ellenőrizni kell azok hőmérsékletét.
A friss vagy főtt egész tojás a héjában nem melegíthető a
mikrohullámú sütővel, mivel az, akár a melegítést követően
is, felrobbanhat.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az
ételmaradékokat el kell távolítani.
A rendszeres tisztítás hiánya a felületek állapotának
gyengüléséhez vezethet, ami káros befolyással lehet a
készülék élettartamára, és veszélyes helyzetekhez vezethet.
7/48
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
A készüléket az üzembe helyezési követelményeknek megfelelő, biztonságos helyre
telepítse.
Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől.
A készülék felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a sütő ajtaja akadálytalanul nyitható-e.
A készülék elektromos hűtőrendszerrel van felszerelve. Hálózati tápfeszültségről kell
működtetni.
A beépíthető készüléknek meg kell felelnie a DIN 68930 stabilitási követelményeinek.
Konyhaszekrény minimális magassága (konyha‐
szekrény minimális magassága a munkalap alatt)
Konyhaszekrény szélessége
Konyhaszekrény mélysége
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Készülék elejének magassága
455 mm
Készülék hátuljának magassága
440 mm
Készülék elejének szélessége
595 mm
Készülék hátuljának szélessége
559 mm
Készülék mélysége
567 mm
Készülék beépített mélysége
546 mm
Mélység nyitott ajtóval
882 mm
Szellőzőnyílás minimális mérete. A hátsó oldal al‐
ján elhelyezett nyílás
560x20 mm
Hálózati tápkábel hosszúsága. A kábel a hátsó ol‐
dal jobb sarkánál helyezkedik el
1500 mm
Rögzítőcsavarok
8/48
3.5x25 mm
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat
paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék
hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek hozzá a
készülék ajtajához vagy a készülék alatti rekeszhez, különösen akkor, ha a készülék
működik, vagy ajtaja forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy
szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is
könnyen elérhető legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót
hozzá.
A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő
megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót
és védőrelét.
Az elektromos készüléket szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy
minden fázison leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek
legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel kerül szállításra.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütés- és robbanásveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő
távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos
levegőelegyet hozhatnak létre.
9/48
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az
ajtót.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
Wifi-jelszavát bizalmasan kezelje, ne ossza meg másokkal.
A sütő előmelegítéséhez ne használja a mikrohullám funkciót.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében:
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél elszíneződése nincs hatással a készülék
teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A
gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési célokat szolgál. Tilos bármilyen más célra, például
helyiség fűtésére használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó) mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy az ajtó soha ne
legyen becsukva, amikor a készülék működik. A hő és a nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek következtében károsodhat a készülék, a készüléket magában
foglaló egység vagy a padló. Használat után ne csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üveglapok
eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
Minden használat után törölje szárazra a sütőteret és a sütőajtót. A készülék működése
során képződött gőz lecsapódik a sütőtér falain és korróziót okozhat.
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület károsodását.
A mikrohullámú funkció működésekor a készülékben maradt zsír vagy étel tüzet és
elektromos szikraképződést okozhat.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett
biztonsági utasításokat.
10/48
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.5 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
•
•
A készüléknél használt izzó vagy halogén lámpa csak háztartási készülékeknél
alkalmazható. Otthona kivilágítására ne használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.
2.6 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy fulladásveszély.
•
•
•
Válassza le a készüléket ez elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek vagy kedvenc állatok
készülékben rekedését.
11/48
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Általános áttekintés
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
7
3.2 Tartozékok
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütőtálca
Tortákhoz és süteményekhez.
Mély tepsi
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
12/48
1
Kezelőpanel
2
Kijelzés
3
Fűtőbetét
4
Mikrohullám-generátor
5
Lámpa
6
Ventilátor
7
Polctartó, eltávolítható
8
Polcszintek
4. A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
4.1 Kezelőpanel
1
2
3
5
4
6
7
1
Be / Ki
Tartsa nyomva a sütő be- és kikapcsolásához.
2
Világításkapcsoló
A sütővilágítás be- és kikapcsolása.
3
Kijelzés
A sütő aktuális beállításait mutatja.
4
Forgatógomb
A sütő működtetése.
5
Mikrohullám gyor‐
sindítás
A mikrohullám funkció bekapcsolása (1000 W teljesítmény 30 má‐
sodpercig).
6
A kiválasztott funkció bekapcsolása.
7
A kiválasztott funkció kikapcsolása.
Tartsa
Nyomja meg a
Tartsa nyomva és fordítsa
el
A fő képernyő bekapcsolása.
Beállítás megerősítése vagy
belépés a kiválasztott alme‐
nübe.
Beállítások módosítása és a
menüben való navigálás.
4.2 Kijelzés
12:30
200°C
Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik a fő
képernyő a sütőfunkcióval és az alapértelme‐
zett hőmérséklettel.
13/48
A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
A kijelző készenléti állapotba lép, ha 2 percen
át nem használja a sütőt.
09:37
12:30
60°C
Sütéskor a kijelző megjeleníti a beállított funk‐
ciókat és az egyéb rendelkezésre álló kiegészí‐
tő funkciókat.
200°C
A B
C
12:30
100°C
85°C
25min
I
H
Menu
G
F E
D
A kijelző a maximális számú beállított funkció‐
val.
A. Wi-Fi (csak a kijelölt modellek)
B. Tájékoztatás
C. Óra
D. Menü
E. Hőmérséklet / Mikrohullám időzítő
F. Sütőfunkciók
G. Program beállítási opciók
H. Időzítő
I. Húshőmérő szenzor (csak a kijelölt model‐
lek)
Kijelző visszajelzői
Figyelmeztető hangjelzés funkció visszajelzők - amikor a beállított sütési idő véget ér, hangjel‐
zés hallható.
A funkció be van kap‐
csolva.
A funkció be van kapcsolva.
A sütés automatikusan leáll.
A hangjelzés ki van kapcsolva.
Időzítő visszajelzők
Egy későbbi időpontban
az időzítő működésbe
lép.
Az időzítő a sü‐
tőajtó becsukása
után működésbe
lép.
A beállítás tör‐
lése.
Wi-Fi visszajelző - a sütő a WiFi-hálózathoz csatlakoztatható.
14/48
Az időzítő mű‐
ködésbe lép,
amikor a sütő
eléri a beállí‐
tott hőmérsék‐
letet.
A sütés elin‐
dulásakor az
időzítő műkö‐
désbe lép.
A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
Kijelző visszajelzői
A Wi-Fi csatlakozás be van kapcsolva.
15/48
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.
5.1 Kezdeti tisztítás
1. lépés
2. lépés
3. lépés
Vegyen ki a sütőből minden
tartozékot és kivehető polctar‐
tót.
Puha ruhával, langyos vízzel
és enyhe mosogatószerrel
tisztítsa meg a sütőt és a tar‐
tozékokat.
Helyezze a sütőbe a tartozé‐
kokat és a kivehető polctartó‐
kat.
5.2 A legelső csatlakoztatás
Az első csatlakoztatás után a kijelzőn üdvözlő üzenet jelenik meg.
Be kell állítani: Nyelv, Kijelző fényerő, Figyelmeztető hangerő, Óra, Vezeték nélküli kapcsolat.
5.3 Vezeték nélküli kapcsolat
A sütő csatlakoztatásához az alábbiak szükségesek:
• Vezeték nélküli hálózat internet kapcsolattal.
1. lépés
Kapcsolja be a sütőt.
2. lépés
Válassza ezt: Menü / Beállítások / Csatlakoztatás.
3. lépés
Válassza ezt: Wi-Fi. Bekapcsolásához nyomja meg a választógombot.
4. lépés
Válassza ki az internetkapcsolattal rendelkező vezeték nélküli hálózatot. A sütő veze‐
ték nélküli modulja 90 másodpercen belül működni kezd.
A további lépésekhez kövesse a „Mobiltelefonos alkalmazás” ismertető utasításait.
A vezeték nélküli csatlakozás beállítása bármikor elvégezhető a kijelző
másával.
Használjon parancsikont!
MENU
16/48
ON
gombjának megnyo‐
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Frekvencia
2412 - 2484 MHz
Protokoll
IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Max. teljesítmény
EIRP < 20 dBm (100 mW)
5.4 Szoftver licencek
A sütő szoftvere kereskedelmi védelem alatt álló szoftvert tartalmaz, mely a BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0
és egyéb licencek hatálya alá tartozik.
A licenc teljes másolata itt ellenőrizhető: Beállítások / Szerviz / Licenc.
A nyílt forrású szoftver forráskódja letölthető a termék honlapján található hiperhivatkozás segítsé‐
gével.
A sütő modell és a WiFi modul szoftver verziója a http://aeg.opensoftwarerepository.com weboldal
„NIUX” mappájában található.
17/48
6. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.
6.1 Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók
1. lépés
Kapcsolja be a sütőt.
2. lépés
Tartsa megnyomva a választógombot. A kijelzőn megjelennek az alapértelmezett
sütőfunkciók.
3. lépés
Válassza ki a sütőfunkció szimbólumát, majd nyomja meg a választógombot az al‐
menübe lépéshez.
4. lépés
Válassza ki a sütőfunkciót, majd nyomja meg a választógombot.
5. lépés
Válassza ezt:
. Nyomja meg a választógombot.
A kijelző a hőmérséklet-beállításokat mutatja.
6. lépés
A választógomb elfordításával, majd megnyomásával állítsa be a hőmérsékletet /
mikrohullámú teljesítményt.
7. lépés
Nyomja meg ezt a gombot:
.
- nyomja meg a sütőfunkció kikapcsolásához.
8. lépés
Kapcsolja ki a sütőt.
Használjon parancsikont!
6.2 Használata: Mikrohullám gyorsindítás
1. lépés
Kapcsolja be a sütőt.
2. lépés
Nyomja meg és tartsa megnyomva a
gombot.
A mikrohullám 30 másodpercig fog működni.
18/48
NAPI HASZNÁLAT
3. lépés
A sütési idő meghosszabbítása:
Válassza ki a futó időértéket, majd
nyomja meg a választógombot az idő
csúszkához lépéshez. A sütési idő‐
tartam meghosszabbításához fordít‐
sa el, majd jóváhagyáshoz nyomja
meg a választógombot.
Nyomja meg ismét ezt a gombot:
, hogy
további 30 másodperccel növelje az időtarta‐
mot.
A mikrohullám bármikor bekapcsolható ezzel: Mikrohullám gyorsindítás.
6.3 Hogyan állítsa be: Előre programozott sütés
Az almenüben szereplő összes étel javasolt funkcióval és hőmérséklettel rendelkezik.
Beállíthatja az időt és a hőmérsékletet.
1. lépés
Válassza ezt: Menü. Nyomja meg a választógombot.
2. lépés
Válassza ezt: Előre programozott sütés. Nyomja meg a választógombot.
3. lépés
Válasszon ki egy fogást vagy ételfajtát, majd nyomja meg a választógombot a meg‐
erősítéshez.
4. lépés
Nyomja meg ezt a gombot:
.
Használjon parancsikont!
MENU
6.4 Sütőfunkciók
Hagyományos sütőfunkciók
Sütőfunkció
Alkalmazás
Vékony szelet élelmiszerek grillezéséhez és pirítós készítéséhez.
Grill
Nagy húsdarabok vagy nem csontozott szárnyas sütéséhez egy polcszin‐
ten. Csőben sütéshez és pirításhoz.
Infrasütés
19/48
NAPI HASZNÁLAT
Sütőfunkció
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
Alkalmazás
Sütés egyszerre maximum két sütőszinten, illetve aszalás.20 - 40 °C-kal
alacsonyabbra állítsa a sütő hőmérsékletét, mint a Alsó + felső sütés funk‐
ció esetén.
Készételek (pl. sült burgonya, steak burgonya vagy tavaszi tekercs) ropo‐
góssá tételéhez.
Fagyasztott ételek
Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.
Alsó + felső sütés
Pizza sütéséhez. Intenzív pirításhoz és ropogós aljú ételek készítéséhez.
Pizza funkció
Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel tartósításához.
Alsó sütés
Étel melegítéséhez és főzéséhez.A mikrohullámú teljesítmény tartomá‐
nya: 100 - 1000 W.
Mikrohullám
Speciális sütőfunkciók
Sütőfunkció
Alkalmazás
Tartósított zöldségek, például savanyúság készítéséhez.
Tartósítás
Szeletelt gyümölcs, zöldség és gomba aszalásához.
Aszalás
Az edények tálaláshoz való előmelegítésére.
Edény melegítés
20/48
NAPI HASZNÁLAT
Sütőfunkció
Alkalmazás
A kelt tészta kelesztésének felgyorsítására. Megóvja a tészta felületét a
kiszáradástól, és megtartja a tészta puhaságát.
Kelesztés
Sütőben készíthető fogásokhoz, mint a lasagna és burgonyafelfújt. Cső‐
ben sütéshez és pirításhoz.
Csőben sütés
Különösen porhanyós, szaftos sültek készítéséhez.
Hőlégbefúvás, kis
hőfok
Az étel melegen tartásához.
Melegen Tartás
A funkcióval kenyér és zsemle készíthető professzionális minőségben a
ropogósság, a szín és a kéreg fényének szempontjából.
Kenyér
Mikrohullámú sütőfunkciók
Sütőfunkció
Alkalmazás
Hús, hal, gyümölcs, sütemény, kenyér és vaj felolvasztásához. A teljesít‐
mény tartománya: 100 - 200 W.
Kiolvasztás
Félkész és kényes ételek felmelegítéséhez. A teljesítmény tartománya:
300 - 700 W.
Újramelegítés
Italok és levesek melegítéséhez. A teljesítmény tartománya: 800 - 1000
W.
Folyadék
21/48
NAPI HASZNÁLAT
Sütőfunkció
Alkalmazás
Egy szinten történő tésztasütéshez. Mikrohullámú rásegítéssel kiegészí‐
tett funkció.
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok + mik‐
ro
Egy szinten történő tészta- és hússütés számára. Mikrohullámú rásegítés‐
sel kiegészített funkció.
Hagyományos sü‐
tés + mikro
Az ételek rövid ideig tartó sütéséhez és pirításához. Mikrohullámú rásegí‐
téssel kiegészített funkció.
Grill + mikro
Nagyobb húsdarabok sütése egy szinten. Csőben sütéshez és pirításhoz.
Mikrohullámú rásegítéssel kiegészített funkció.
Infrasütés + mikro
22/48
7. ÓRAFUNKCIÓK
7.1 Órafunkciók leírása
Óra funkció
Alkalmazás
Sütés időtartama
A sütés hosszúságának beállításához. Maximum 23 ó 59 p.
Indítási feltételek
Segítségével beállítható, hogy az időzítő mikor kezdjen el visszaszám‐
lálni.
Tevékenység befeje‐
zéskor
Segítségével beállítható, hogy mi történjen, amikor az időzítő befejezte
a visszaszámlálást.
Késleltetett indítás
Sütés indításának és / vagy befejezésének késleltetése.
Idő kiterjesztés
A sütési idő meghosszabbítása.
Emlékeztető
Visszaszámlálás beállítása. Legfeljebb 23 ó 59 p. Ez a funkció nincs
hatással a sütő működésére.
Indítási felté‐
telek
-
Megjegyzés
Az időzítő a bekapcsolása után működésbe lép.
Az időzítő az ajtó becsukása után működésbe lép.
A sütés elindulásakor az időzítő működésbe lép.
Az időzítő működésbe lép, amikor a sütő eléri a beállított hőmérsékletet.
Az adott időpontban az időzítő működésbe lép.
A Indítási feltételek, Tevékenység befejezéskor és Késleltetett indítás kiegészítő funkció nem
áll rendelkezésre a mikrohullámú funkcióknál.
7.2 Hogyan állítsa be: Óra funkciók
Az óra beállítása
1. lépés
Válassza ezt: Óra. Nyomja meg a választógombot.
2. lépés
A választógomb elforgatásával állítsa be az órát. Nyomja meg a választógombot.
23/48
ÓRAFUNKCIÓK
Főzési időtartam beállítása
1. lépés
Válassza ki a sütőfunkciót, majd állítsa be a hőmérsékletet.
2. lépés
Válassza ezt: Időzítő.
3. lépés
A választógomb elforgatásával állítsa be az időt. Nyomja meg a választógombot.
4. lépés
Válassza ezt: Tevékenység befejezéskor. Nyomja meg a választógombot.
Az időzítő azonnal megkezdi a visszaszámlálást.
Használjon parancsikont!
A sütés kezdete / vége kiegészítő funkció kiválasztása
1. lépés
Válassza ki a sütőfunkciót, majd állítsa be a hőmérsékletet.
2. lépés
Válassza ezt:
3. lépés
Válassza ezt: Indítási feltételek. Nyomja meg a választógombot.
4. lépés
Válassza ezt: Tevékenység befejezéskor. Nyomja meg a választógombot.
. Nyomja meg a választógombot.
Sütés indításának késleltetése és a sütés befejezése
1. lépés
Válassza ezt:
2. lépés
Válassza ezt: Indítási feltételek / Legkésöbb. Nyomja meg a választógombot.
3. lépés
A választógomb elforgatásával állítsa be az indítás időpontját. Nyomja meg a válasz‐
tógombot.
4. lépés
A választógomb elforgatásával állítsa be a sütési idő végét. Nyomja meg a választó‐
gombot.
5. lépés
Válassza ezt: Tevékenység befejezéskor. Nyomja meg a választógombot.
24/48
. Nyomja meg a választógombot.
ÓRAFUNKCIÓK
Indítás késleltetése a sütés befejezésének beállítása nélkül
1. lépés
Válassza ezt:
2. lépés
Válassza ezt: Indítási feltételek / Legkésöbb.
3. lépés
A választógomb elforgatásával állítsa be az indítás időpontját. A megerősítéshez
nyomja meg kétszer a választógombot.
. Nyomja meg a választógombot.
Főzési időtartam kiterjesztése
Ha a főzési időtartamból 10% maradt fenn, és az étel nem tűnik elkészültnek, az időtartam meg‐
hosszabbítható. A sütőfunkciót is módosíthatja.
1. lépés
Válassza ezt: Időzítő.
2. lépés
Válassza ki a megfelelő idő ikont a sütési időtartam meghosszabbításához, majd jóvá‐
hagyáshoz nyomja meg a választógombot.
3. lépés
Emellett kiválaszthatja a megfelelő sütőfunkciót is, majd módosításhoz nyomja meg a
választógombot.
25/48
8. HOGYAN HASZNÁLJA: TARTOZÉKOK
8.1 Tartozékok behelyezése
Kizárólag megfelelő főzőedényeket és anyagokat használjon. Lásd a „Hasznos javaslatok és
tanácsok” c. fejezet „Mikrohullámú sütőben használható edények és anyagok” szakaszát.
A felül található mélyedés a biztonságot növeli. Ezek a mélyedések megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli magas perem megakadályozza a főzőedény lecsúszását a polcról.
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a polcvezető
sínek közé, és ügyeljen arra, hogy lábai le‐
felé mutassanak.
Sütőtálca / mély tepsi:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polcvezető
sínek közé.
Huzalpolc és sütő tálca / mély tepsi
együtt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti huzal‐
polc közé.
26/48
9. TOVÁBBI FUNKCIÓK
9.1 Hogyan mentheti:Kedvencek
Kedvenc beállításait, mint például a sütőfunkciót, a főzés időtartamát, a hőmérsékletet, az Előre
programozott sütés menü ételét vagy a tisztítási funkciót mentheti a készülék memóriájába. 3
kedvenc beállítás tárolható.
A mentett beállítások a következő menüben érhetők el: Kedvencek.
1. lépés
Kapcsolja be a sütőt.
2. lépés
Válassza ki a megfelelő beállítást, majd nyomja meg a választógombot.
3. lépés
Válassza ezt: Menü / Kedvencek.
4. lépés
Válassza ezt: Aktuális beállítások mentése. Forgassa el a választógombot a beállítás
helyzetének kiválasztásához.
5. lépés
Nyomja meg a választógombot, hogy hozzáadja a beállítást a következők listájához:
Kedvencek.
9.2 Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő elteltével kikapcsol, ha egy sütőfunkció működik, és a
kezelő nem változtat semmilyen beállításon.
(°C)
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Az automatikus kikapcsolás nem működik az alábbi funkciókkal: Sütő világítás, Befejezés,
Hőlégbefúvás, kis hőfok.
9.3 Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a sütő
felületét. Amikor kikapcsolja a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a sütő le nem
hűl.
27/48
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.
10.1 Sütési javaslatok
A táblázatban szereplő hőmérsékleti értékek és sütési időtartamok csak tájékoztatásként szolgál‐
nak. A valós értékek a receptektől, a felhasznált összetevők minőségétől és mennyiségétől függe‐
nek.
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a húsokat vagy a süte‐
ményeket. Az alábbi táblázatok a különféle ételekhez javasolt beállításokat tartalmazzák a hőmér‐
séklet, főzési időtartam és polcszintek értékei számára.
Ha nem találja a beállításokat egy adott recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
További sütési javaslatokért tekintse meg a weboldalunkon található sütési táblázatokat. A sütési
javaslatok megkereséséhez tekintse meg a sütőtér elülső keretén található adattáblán szereplő
termékszámot (PNC).
10.2 Javaslatok a mikrohullámú sütőhöz
Főzzünk!
Helyezze az ételt tányérra, és tegye a sütőtér aljára.
A felolvasztási és főzési idő felénél fordítsa vagy keverje meg az ételt.
A folyékony ételeket időről időre keverje meg.
Tálalás előtt keverje meg az ételt.
Elkészítés és újramelegítés közben fedje le az ételt.
Italok melegítésekor tegyen egy kanalat a pohárba vagy üvegbe a jobb hőeloszlás érdekében.
Csomagolás nélkül tegye az ételt a sütőbe. A csomagolt készételeket kizárólag akkor lehet berak‐
ni a sütőbe, ha a csomagolás mikrohullámú sütőben használható (ezzel kapcsolatban olvassa el a
csomagoláson levő ismertetőt).
28/48
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
Mikrohullámú főzés
Az ételt lefedve süsse. Az ételt fedő nélkül ké‐
szítse, ha a felületét szeretné kérgessé tenni.
Ne melegítse túl az ételt túl magas fokozatvagy túl hosszú időbeállítással. A túlmelegített
étel kiszáradhat, eléghet vagy tüzet okozhat.
Ne használja a sütőt tojás vagy csiga saját hé‐
jában történő főzésére, mivel ezek felrobban‐
hatnak. tükörtojás újramelegítése előtt lyukasz‐
sza ki a tojássárgáját.
A héjas vagy bőrös ételeket főzés előtt szurkál‐
ja meg.
A zöldségeket vágja egyenlő darabokra.
A sütő kikapcsolása után vegye ki az ételt, és
hagyja néhány percig pihenni.
Felolvasztás mikrohullámmal
Helyezze a fagyott, kicsomagolt ételt egy kicsi
felfordított tányérra, kiolvasztó állványra vagy
műanyag szitára, amely alá helyezzen egy tá‐
lat, hogy ki tudjon folyni az olvadékvíz.
Ezt követően vegye ki a felolvadt darabokat.
A zöldségek és gyümölcsök felolvasztás nélküli
főzése magasabb mikrohullámú teljesítményfo‐
kozattal is végezhető.
10.3 Mikrohullámú sütőben használható főzőedények és anyagok
A mikrohullámú sütéshez kizárólag megfelelő főzőedényeket és anyagokat használjon.
Segédletként használja az alábbi táblázatot.
Használat előtt ellenőrizze a főzőedények / anyagok műszaki jellemzőit.
Főzőedény / anyaga
Tűzálló üveg és porcelán,
amelyben nincs fém, pl. hőálló
üveg
Nem tűzálló üveg és porcelán,
ezüst-, arany-, platina- vagy
egyéb fémdíszítés nélkül
X
X
Üveg, valamint tűz- és fagyálló
anyagból készült üvegkerámia
Kerámia- és agyagedények
kvarc- vagy fémkomponensek
nélkül, illetve fémet is tartalmazó
mázas edények
X
29/48
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
Főzőedény / anyaga
A kerámiából, porcelánból,
agyagból vagy kőből készült fő‐
zőedényeken kis lyukak lehet‐
nek, például a fogantyún vagy a
mázolatlan talpon.
X
X
200 °C-ig hőálló műanyag
X
X
Karton, papír
X
X
Háztartási fólia
X
X
Sütőfólia mikrohullámú sütőbe
helyezhető zárószalaggal
X
Fémből készült, pl. zománcozott
vagy öntöttvas edények
X
X
X
Fekete mázas vagy szilíciumbe‐
vonatú sütőformák
X
X
X
Sütőtálca
X
X
X
Huzalpolc
X
X
Főzőedények mikrohullámú sü‐
tővel való használatra, pl. crisp
tál
X
X
10.4 Különböző ételekhez javasolt teljesítmény-beállítások
A táblázatban szereplő adatok csak útmutatásul szolgálnak.
700 - 1000 W
Zöldségek párolása
30/48
Elősütés a főzési folyamat el‐
kezdésekor
Folyadékok melegítése
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
500 - 600 W
Egytálételek készre
főzése
Rántotta sütése
Ételek felmelegítése
tányérban
Mélyhűtött ételek fel‐
melegítése és felo‐
lvasztása
300 - 400 W
Sajt, csokoládé,
vaj olvasztása
Rizspuffasztás
Bébiétel melegí‐
tése
Érzékeny élelmi‐
szerek sütése /
melegítése
Sütés folytatása
100 - 200 W
Gyümölcs és süte‐
mény felolvasztása
Kenyér felolvasztása
Sajt, tejszín, vaj felo‐
lvasztása
Hús, hal felolvasztá‐
sa
10.5 Ételkészítési táblázatok a bevizsgáló intézetek számára
Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára
Vizsgálati módszerek az IEC 60705 szabványnak megfelelően.
Használjon huzalpolcot, hacsak nincs más utasítás.
MIKROHULLÁM
FUNKCIÓ
(W)
(kg)
Piskótatészta
600
0.475
Alsó
7-9
Az edényt körülbe‐
lül negyed fordulat‐
tal, a sütési idő fel‐
énél fordítsa el.
Fasírt
400
0.9
2
25 - 32
Az edényt körülbe‐
lül negyed fordulat‐
tal, a sütési idő fel‐
énél fordítsa el.
(perc)
31/48
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
Használjon huzalpolcot, hacsak nincs más utasítás.
MIKROHULLÁM
FUNKCIÓ
(W)
(kg)
Royale (sodó)
500
1
Alsó
18
-
Hús felolvasztása
200
0.5
Alsó
7-8
A húst a sütési idő
felénél fordítsa
meg.
(perc)
Használja a huzalpolcot.
KOMBI‐
NÁLT
MIKRO‐
HULLÁM
FUNK‐
CIÓ
(W)
(°C)
(perc)
Süte‐
mény,
0,7 kg
Hagyomá‐
nyos sütés
+ mikro
100
200
2
23 - 27
Az edényt körülbe‐
lül negyed fordu‐
lattal, a sütési idő
felénél fordítsa el.
Csőben
sült bur‐
gonya,
1,1 kg
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok +
mikro
300
180
2
38 - 42
Az edényt körülbe‐
lül negyed fordu‐
lattal, a sütési idő
felénél fordítsa el.
Csirke,
1,1 kg
Infrasütés +
mikro
400
230
1
35 - 40
Helyezze a húst
kerek üvegedény‐
be, és a sütési idő
felénél fordítsa
meg.
32/48
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.
11.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe mosogatószeres puha ruhával tisztítsa meg.
A fémfelületeket háztartási tisztítószerekkel tisztítsa meg.
Tisztítósze‐
rek
A szennyeződéseket enyhe mosogatószerrel távolítsa el.
A sütőteret minden használat után tisztítsa meg. A lerakódott zsír vagy egyéb
maradvány tüzet okozhat.
Körültekintően tisztítsa meg a sütőtér mennyezetét az ételmaradványoktól és a
zsírtól.
Napi haszná‐
lat
Minden használat után puha törlőruhával törölje szárazra a sütő belsejét.
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Puha ru‐
hával, langyos vízzel és enyhe mosogatószerrel végezze a tisztítást. A tartozé‐
kokat tilos mosogatógépben tisztítani!
Tartozékok
A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa súroló hatású tisztítószerekkel vagy
éles tárgyakkal.
11.2 Hogyan távolítsa el: Polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a polctartókat.
1. lépés
Kapcsolja ki a sütőt, és várja meg, hogy lehűljön.
2. lépés
A polctartókat óvatosan húzza
fel- és kifelé az elülső felfüg‐
gesztésből.
3. lépés
Húzza el a polctartó elülső vé‐
gét az oldalfaltól.
4. lépés
Húzza ki a tartókat a hátsó fel‐
függesztésből.
1
3
2
A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
33/48
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
11.3 Hogyan cserélje: Lámpa
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
A zsírmaradék ráégésének elkerülésére mindig kendővel fogja meg a halogénizzót.
A sütővilágítás izzójának cseréje előtt:
1. lépés
2. lépés
3. lépés
Kapcsolja ki a sütőt. Várja
meg, míg a sütő lehűl.
Húzza ki a sütőt a hálózati alj‐
zatból.
Tegyen egy kendőt a sütőtér
aljára.
Felső lámpa
1. lépés
Az üvegbura eltávolításához fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. lépés
Tisztítsa meg az üvegburát.
3. lépés
Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig hőálló izzóra.
4. lépés
Szerelje fel az üvegburát.
34/48
12. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.
12.1 Mi a teendő, ha ...
A sütő nem kapcsol be vagy nem melegszik fel
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nincs csatlakoztatva az elektromos há‐
lózathoz, vagy csatlakoztatása nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő megfelelően van-e
csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát. A részletekért olvassa el az
„Óra funkciók” fejezet „Hogyan állítsa be” című
szakaszát: Óra funkciók.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Teljesen csukja be az ajtót.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosíték okozza-e a hibát.
Ha a hiba többször előfordul, hívjon szakkép‐
zett villanyszerelőt.
A sütőn a Gyerekzár be van kapcsolva.
Olvassa el a „Menü” c. fejezetben ezt az alme‐
nüt: Kiegészítő funkciók.
Alkatrészek cseréje szükséges
Leírás
Kiégett az izzó.
Javítási mód
Cserélje ki az izzót. A részletekért olvassa el
az „Ápolás és tisztítás” fejezet „Hogyan cserél‐
je: Sütőtér-világítás izzója” c. szakaszát.
35/48
HIBAELHÁRÍTÁS
Hibák a WiFi jelnél
Lehetséges ok
Javítási mód
Hiba lépett fel a vezeték nélküli hálózat jelénél.
Ellenőrizze vezeték nélküli hálózatát és útvá‐
lasztóját (routerét).
Indítsa újra a routert.
Új router került telepítésre, vagy a router beállí‐
tása megváltozott.
A sütő és a mobil eszköz ismételt beállításához
olvassa el „Az első használat előtt” című feje‐
zet „Vezeték nélküli kapcsolat” c. szakaszát.
A vezeték nélküli hálózat jele gyenge.
Helyezze a routert a lehető legközelebb a sütő‐
höz.
A vezeték nélküli jelet megszakította a sütő
közelében elhelyezett mikrohullámú készülék.
Kapcsolja ki a mikrohullámú készüléket.
12.2 Hogyan kezelje: Hibakódok
Szoftverhiba esetén a kijelzőn hibaüzenet látható.
Ebben a szakaszban az olyan hibák listáját láthatja, melyeket saját maga is képes kezelni.
Kód és leírás
Javítási mód
F601 - hiba merült fel a Wi-Fi jelnél.
Ellenőrizze a hálózati csatlakozását. Lásd „Az
első használat előtt” fejezet Vezeték nélküli
kapcsolat című részét.
F604 - az első Wi-Fi csatlakozási kísérlet nem
sikerült.
Kapcsolja ki és be a sütőt, majd próbálja meg
ismét. Lásd „Az első használat előtt” fejezet Ve‐
zeték nélküli kapcsolat című részét.
F908 - a sütő rendszere nem tud csatlakozni a
kezelőpanelhez.
Kapcsolja ki és be a sütőt.
Ha ezen hibaüzenetek egyike folyamatosan megjelenik a kijelzőn, azt jelzi, hogy a hibás
alrendszer letiltásra kerülhetett. Ilyen esetben forduljon a márkakereskedőhöz vagy a
márkaszervizhez. Ha a fenti hibák egyike előfordul, a többi sütőfunkció továbbra is a szokásos
módon működik.
36/48
HIBAELHÁRÍTÁS
Kód és leírás
Javítási mód
F131 - a magnetron érzékelőjének hőmérsék‐
lete túl magas.
Kapcsolja ki a sütőt, és várja meg, hogy lehűl‐
jön. Kapcsolja be újra a sütőt.
F602, F603 - a Wi-Fi nem érhető el.
Kapcsolja ki és be a sütőt.
12.3 A szerviz számára szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a
hivatalos márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütőtér
elülső keretén található. Ne távolítsa el az adattáblát a készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
37/48
13. ENERGIAHATÉKONYSÁG
13.1 Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is segít energiát megtakarítani a mindennapos főzés során.
Ügyeljen rá, hogy használat közben a sütő ajtaja megfelelően legyen becsukva. Főzés közben
ne nyissa ki gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán az ajtótömítést, és ügyeljen rá, hogy
megfelelően legyen a helyére rögzítve.
Fém főzőedényeket használjon az energiatakarékosság javítása érdekében(amikor nem
mikrohullámú funkciót alkalmaz).
Amikor lehetséges, kerülje a sütő előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések közötti szünet legyen a lehető legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat légkeveréssel használja az energiatakarékosság
érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot időbeállítással (Időtartam, Befejezés) kapcsol be, és a
sütés időtartama 30 percnél hosszabb, a fűtőelemek automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a kijelzőn
megjelenik a maradékhő. A maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés során a befejezés előtt 3 - 10 perccel csökkentse a
sütő hőmérsékletét a minimum értékre. A sütőben levő maradékhő tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek felmelegítéséhez is használhatja.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához. Ehhez válassza a lehető
legalacsonyabb hőmérséklet-beállítást. A maradékhő visszajelző vagy a hőmérséklet
megjelenik a kijelzőn.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással
Sütés-főzés közben kapcsolja ki a lámpát. Csak akkor kapcsolja be, amikor szükség van rá.
38/48
14. A MENÜ FELÉPÍTÉSE
14.1 Menü
Válassza ezt: a Menü lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
Menüpont
Alkalmazás
Kedvencek
Kedvenc beállítások listázása.
Előre programozott sütés
Automatikus programok listázása.
Kiegészítő funkciók
A sütőparaméterek beállítása.
Beállítások
Csatlakoztatás
A hálózati paraméterek beállítása.
Beállítás
A sütőparaméterek beállítása.
Szerviz
A szoftver verziószám és a konfigu‐
ráció megjelenítése.
14.2 Almenü a következőhöz: Kiegészítő funkciók
Almenü
Alkalmazás
Sütő világítás
A sütővilágítás be- és kikapcsolása.
Lámpa ikon látható
A lámpa ikon megjelenik a kijelzőn.
Gyerekzár
Megakadályozza a sütő véletlen bekapcsolását. Ha a kiegé‐
szítő funkció be van kapcsolva, a Gyermekzár kijelzés meg‐
jelenik a kijelzőn a sütő bekapcsolásakor. A sütő használa‐
tához válassza ki a kód betűit ábécé sorrendben.
Gyors felfűtés
Lerövidíti a felfűtési időt. Ez csak bizonyos sütőfunkcióknál
áll rendelkezésre.
14.3 Almenü a következőhöz: Csatlakoztatás
Almenü
Leírás
Wi-Fi
Engedélyezés és letiltás: Wi-Fi.
Távvezérelt működés
A távirányítás engedélyezése és letiltása.
A kiegészítő funkció csak ennek a bekapcsolása után látha‐
tó: Wi-Fi.
Hálózat
A hálózati állapot és a jelerősség ellenőrzése: Wi-Fi.
39/48
A MENÜ FELÉPÍTÉSE
Almenü
Leírás
Automatikus távvezérelt működés
A távirányítás automatikus megkezdése a START megnyo‐
mása után.
A kiegészítő funkció csak ennek a bekapcsolása után látha‐
tó: Wi-Fi.
Hálózat elejtése
Az aktuális hálózat sütőhöz való automatikus csatlakozásá‐
nak letiltása.
14.4 Almenü a következőhöz: Beállítás
Almenü
Leírás
Nyelv
A kívánt nyelv beállítása.
Óra
A pontos idő és dátum beállítása.
Idő jelzése
Az óra be- és kikapcsolása.
Digitális óra stílus
Az időkijelzés formátumának módosítása.
Nyomógomb hang
Az érintőmezők hangjának be- és kikapcsolása. A hangok
elnémítása nem lehetséges a következőknél:
,
Hangbeállítás
A figyelmeztető hangjelzések be- és kikapcsolása.
Figyelmeztető hangerő
A gombnyomások és jelzések hangerejének beállítása.
Kijelző fényerő
A kijelző fényerejének beállítása.
.
14.5 Almenü a következőhöz: Szerviz
Almenü
Leírás
Demó üzemmód
Aktiváló / inaktiváló kód: 2468
Licenc
Licenc információk.
Szoftververzió
Szoftver verzióra vonatkozó információk.
Minden beállítás visszaállítása
Visszaállítás gyári beállításokra.
Felugró feliratok letiltása
Minden felugró ablak visszaállítása az eredeti beállításra.
40/48
15. EZ ILYEN EGYSZERŰ!
Az első használat előtt be kell állítania az alábbiakat:
Nyelv
Kijelző fényerő
Figyelmeztető
hangerő
Vezeték nélküli
kapcsolat
Óra
Ismerkedjen meg a kezelőpanelen és a kijelzőn található alapvető ikonokkal:
Be / Ki
Wi-Fi
Tájékoztatás
/
Program beállítá‐
si opciók
A sütő használatának megkezdése
Gyors indítás
Kapcsolja be a
sütőt, majd
kezdjen sütni
alapértelmezett
hőmérséklettel
és funkció idő‐
tartammal.
1. lépés
2. lépés
3. lépés
Nyomja meg és
tartsa megnyom‐
Válassza ki a
Nyomja meg a
Gyors kikap‐
csolás
A sütőt bármi‐
kor, bármilyen
képernyőről
vagy üzenetről ki
lehet kapcsolni.
Tartsa nyomva a
csol.
Gyors mikro‐
hullám
A mikrohullámú
működést bármi‐
kor elindíthatja
az alapértelme‐
zett beállítások‐
kal: 30 sec/1000
W.
Nyomja meg a
va a
gombot.
sütő‐
funkciót, majd
nyomja meg a
gombot.
bot.
gom‐
gombot, amíg a sütő ki nem kap‐
gombot.
Indítsa el a sütést
1. lépés
2. lépés
3. lépés
4. lépés
Kapcsolja be a
sütőt.
Válassza ki a sütő‐
funkciót, majd
nyomja meg a gom‐
bot.
A gomb elfordítá‐
sával, majd meg‐
nyomásával állítsa
be a hőmérsékle‐
tet.
Nyomja meg a sütés elindítá‐
sához.
41/48
EZ ILYEN EGYSZERŰ!
Sajátítsa el a gyors sütés módszerét
Használja az automatikus programokat az étel gyors elkészítéséhez az alapértelmezett be‐
állításokkal:
1. lépés
2. lépés
3. lépés
4. lépés
Válassza ki: a Menü
lehetőséget, majd
nyomja meg a gom‐
bot.
Válassza ki: a Előre
programozott sütés
lehetőséget, majd
nyomja meg a gom‐
bot.
Válassza ki az ételka‐
tegóriát.
Válassza ki az ételt,
majd nyomja meg a
gombot.
A sütés időtartamának beállításához vagy a sütési funkció módosításához használja a
gyors funkciókat
Gyors időzítőbeállítás
Használja a leggyakrabban használt időzítő‐
beállításokat a parancsikonokból való válasz‐
tással.
1. lépés
2. lépés
Válassza a Időzítő le‐
hetőséget, majd
nyomja meg a gom‐
bot.
Válassza ki a megfe‐
lelő időzítési értéket,
majd nyomja meg a
gombot.
10% befejezési segéd
Használja a 10% befejezési segédet, hogy to‐
vábbi időtartamot adjon hozzá, vagy módosítsa
a sütési funkciót, amikor a sütési időből 10%
maradt fenn.
Nyomja meg a megfelelő idő ikont a sütési idő‐
tartam meghosszabbításához:
+1 min +5 min +10 min
.
Funkció módosítás:
Válassza a megfelelő
majd nyomja meg a gombot.
42/48
funkciót,
16. HASZNÁLJON PARANCSIKONT!
Az alábbiakban az összes hasznos parancsikon látható. Ezek a felhasználói kézikönyv
vonatkozó fejezeteiben is megtalálhatók.
Vezeték nélküli kapcsolat
MENU
ON
Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók
Hogyan állítsa be: Előre programozott sütés
MENU
Hogyan állítsa be: Sütés időtartama
Hogyan késleltesse: Sütés indítása és a sütés befejezése
Hogyan törölje: Időzítő beállítása
43/48
17. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.
44/48
*
45/48
46/48
47/48
867361005-C-092020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement