Electrolux KOAAS31WT Manual de utilizare

Electrolux KOAAS31WT Manual de utilizare
KOAAS31WT
OKA9S31WX
OKA9S31WZ
RO
Cuptor cu abur
Manual de utilizare
Beneficiati de tot
ce va poate oferi
produsul dvs
Pentru manualul de utilizare, video-uri
cu instructiuni si asistenta, accesati
electrolux.com/getstarted
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care
include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput
special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să aveţi întotdeauna
aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii pentru depanare, service şi
reparaţii:
www.electrolux.com/support
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
ASISTENŢĂ CLIENŢI ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul de service autorizat, asiguraţi-vă că aveţi disponibile
următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
2/68
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................. 5
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile................................................. 5
1.2 Aspecte generale privind siguranţa.................................................................. 5
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................. 7
2.1 Instalarea.......................................................................................................... 7
2.2 Conexiunea electrică........................................................................................ 8
2.3 Utilizare.............................................................................................................8
2.4 Îngrijirea şi curăţarea........................................................................................ 9
2.5 Gătirea cu abur................................................................................................. 9
2.6 Becul interior...................................................................................................10
2.7 Service............................................................................................................10
2.8 Gestionarea deşeurilor după încheierea ciclului de viaţă al aparatului...........10
3. DESCRIEREA PRODUSULUI......................................................................11
3.1 Prezentare generală....................................................................................... 11
3.2 Accesorii......................................................................................................... 11
4. CUM SE PORNEŞTE ŞI OPREŞTE CUPTORUL........................................13
4.1 Panou de comandă.........................................................................................13
4.2 Afişaj............................................................................................................... 13
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE................................................................. 16
5.1 Prima curăţare ............................................................................................... 16
5.2 Prima conectare..............................................................................................16
5.3 Conexiunea wireless.......................................................................................16
5.4 Licenţele software...........................................................................................17
5.5 Modul de utilizare: Duritate apa...................................................................... 17
6. UTILIZAREA ZILNICĂ................................................................................. 19
6.1 Modul de utilizare: Functii de gatire................................................................ 19
6.2 Sertar pentru apă............................................................................................20
6.3 Modul de utilizare: Sertar pentru apă..............................................................20
6.4 Modul de utilizare: Steamify - Gătirea cu abur................................................21
6.5 Modul de utilizare: SousVide asistat...............................................................22
6.6 Modul de utilizare: Gătire asistată.................................................................. 23
6.7 Funcţii de gătire.............................................................................................. 24
6.8 Note cu privire la: Aer cald umed....................................................................26
7. FUNCŢIILE CEASULUI................................................................................28
7.1 Descrierea funcţiilor ceasului..........................................................................28
7.2 Modul de utilizare: Funcţiile ceasului.............................................................. 28
8. MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII.........................................................32
8.1 Introducerea accesoriilor................................................................................ 32
8.2 Senzor de gatire............................................................................................. 32
8.3 Utilizarea ghidajelor telescopice..................................................................... 35
9. FUNCŢII SUPLIMENTARE.......................................................................... 37
9.1 Cum se salvează:Favorite.............................................................................. 37
9.2 Oprirea automată............................................................................................37
9.3 Suflanta cu aer rece........................................................................................37
3/68
CUPRINS
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.......................................................................... 38
10.1 Recomandări pentru gătit............................................................................. 38
10.2 Aer cald umed...............................................................................................38
10.3 Aer cald umed - accesorii recomandate....................................................... 39
10.4 Tabelele de gătit pentru institutele de testare...............................................39
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA................................................................... 43
11.1 Note cu privire la curăţare.............................................................................43
11.2 Cum se scot: Suporturile raftului...................................................................43
11.3 Modul de utilizare: Curatare cu abur.............................................................44
11.4 Modul de utilizare: Semnal De Reamintire La Curatare............................... 44
11.5 Modul de utilizare: Decalcifiere.....................................................................44
11.6 Modul de utilizare: Reamintire decalcifiere................................................... 45
11.7 Modul de utilizare: Sistemul de producere a aburului - Clatire..................... 45
11.8 Modul de utilizare: Reamintire uscare.......................................................... 45
11.9 Modul de utilizare: Uscare cavitate...............................................................46
11.10 Cum se scoate şi se montează: Uşa.......................................................... 46
11.11 Cum se înlocuieşte: Bec............................................................................. 48
12. DEPANARE................................................................................................50
12.1 Ce trebuie făcut dacă....................................................................................50
12.2 Modul de gestionare: Coduri de eroare........................................................ 52
12.3 Date pentru service.......................................................................................53
13. DATE TEHNICE......................................................................................... 54
13.1 Date tehnice..................................................................................................54
14. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ........................................................................ 55
14.1 Fişă cu informaţiile produsului...................................................................... 55
14.2 Economisirea energiei.................................................................................. 55
15. STRUCTURA MENIULUI........................................................................... 57
15.1 Meniu............................................................................................................ 57
15.2 Submeniu pentru: Curatare.......................................................................... 57
15.3 Submeniu pentru: Optiuni............................................................................. 58
15.4 Submeniu pentru: Conexiuni........................................................................ 58
15.5 Submeniu pentru: Configurare......................................................................58
15.6 Submeniu pentru: Service............................................................................ 59
16. ESTE SIMPLU!...........................................................................................60
17. LUAŢI-O PE SCURTĂTURĂ!.................................................................... 62
4/68
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil
pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un
loc sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul şi cu dispozitivele
mobile cu My Electrolux.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat
şi să înlocuiască cablul.
5/68
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau
a pune în interior accesorii sau vase.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare înainte de a
efectua orice operaţie de întreţinere.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte
de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară
pentru a se evita electrocutarea.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageţi mai
întâi de partea din faţă a suportului, după care să îndepărtaţi
capătul din spate de pereţii laterali. Instalaţi suporturile
pentru raft în ordine inversă.
Utilizaţi doar senzorul alimentar (senzorul) recomandat
pentru acest aparat.
6/68
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi aparatul deoarece acesta este greu. Folosiţi întotdeauna
mănuşi de protecţie şi încălţăminte închisă.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Respectaţi distanţele minime faţă de alte aparate şi corpuri de mobilier.
Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi adecvat care satisface cerinţele privind instalarea.
Aparatul este echipat cu un sistem de răcire electric. Acesta trebuie utilizat cu o sursă de
alimentare electrică.
Aparatul încorporat trebuie să corespundă cerinţelor de stabilitate din DIN 68930.
Înălţimea minimă a cabinetului (Înălţimea minimă a
cabinetului sub blatul de lucru)
Lăţimea cabinetului
Adâncimea cabinetului
578 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Înălţimea feţei aparatului
594 mm
Înălţimea spatelui aparatului
576 mm
Lăţimea feţei aparatului
595 mm
Lăţimea spatelui aparatului
559 mm
Adâncimea aparatului
567 mm
Adâncimea de încorporare a aparatului
546 mm
Adâncimea cu uşa deschisă
1027 mm
Dimensiunea minimă a deschiderii de ventilaţie.
Deschiderea este poziţionată pe partea din spate
jos
560 x 20 mm
Lungimea cablului de alimentare electrică. Cablul
este poziţionat în colţul dreapta al părţii din spate
1500 mm
Şuruburile de montaj
4 x 25 mm
7/68
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale
ale sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie (împământare) contra electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora ştecherul şi cablul de alimentare electrică. Dacă
este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către
Centrul de service autorizat.
Nu lăsaţi cablurile de alimentare electrică să atingă sau să se afle în apropierea uşii
aparatului sau a nişei de sub aparat, în special atunci când acesta funcţionează sau uşa
este fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune şi izolate trebuie fixată astfel încât să
nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi
accesul la priză după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de
ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecţia liniei, siguranţe
(siguranţe înfiletabile scoase din suport), contactori şi declanşatori la protecţia de
împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să
deconectaţi aparatul de la reţea la toţi polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere
între contacte de cel puţin 3 mm.
Acest aparat este livrat cu un ştecher şi un cablu de alimentare electrică.
2.3 Utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de rănire, arsuri şi electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii aparatului atunci când aparatul este în funcţiune.
Este posibilă emisia de aer fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru sau ca loc de depozitare.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie. Utilizarea unor ingrediente cu conţinut de alcool poate
determina prezenţa aburilor de alcool în aer.
8/68
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
•
•
•
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când
deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
Nu faceţi publică parola dvs. de Wi-Fi.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a aparatului.
•
•
•
•
•
•
Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct pe baza cavităţii aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea sau instalarea accesoriilor.
Decolorarea emailului sau a oţelului inoxidabil nu are niciun efect asupra funcţionării
aparatului.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi
permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de
exemplu pentru încălzirea camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului închisă.
Dacă aparatul este instalat în spatele unui panou de mobilă (de ex. o uşă), asiguraţi-vă că
uşa nu se închide niciodată atunci când aparatul funcţionează. Căldura şi umezeala se pot
acumula în spatele panoului închis de mobilă ceea ce produce daune aparatului, unităţii de
mobilier sau podelei. Nu închideţi panoul de mobilă dacă aparatul nu s-a răcit complet după
utilizare.
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului.
•
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din
priză.
Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.
Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale uşii dacă acestea sunt deteriorate. Contactaţi Centrul
de service autorizat.
Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafaţă.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Dacă folosiţi un spray pentru cuptor, respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe ambalajul
acestuia.
2.5 Gătirea cu abur
AVERTISMENT!
Pericol de arsuri şi de deteriorare a aparatului.
•
Aburul eliberat poate provoca arsuri:
9/68
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
– Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii aparatului atunci când funcţia este activată.
Poate ieşi abur.
– Deschideţi cu grijă uşa aparatului după utilizarea gătitului cu abur.
2.6 Becul interior
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
•
•
•
Tipul de bec cu incandescenţă sau de bec cu halogen folosit la acest aparat poate fi utilizat
doar la aparatele electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte scopuri.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a înlocui becul.
Folosiţi exclusiv becuri cu aceleaşi specificaţii.
2.7 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi Centrul de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb originale.
2.8 Gestionarea deşeurilor după încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să
rămână blocaţi în aparat.
10/68
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentare generală
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
1 Panou de comandă
2 Afişaj
3 Sertar pentru apă
4 Priză pentru senzorul alimentar
5 Element de încălzire
6 Bec
7 Ventilator
8 Decalcifierea evacuării ţevii
9 Suport pentru raft, detaşabil
10 Poziţii rafturi
3.2 Accesorii
Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
Tavă de gătit
Pentru prăjituri şi fursecuri.
11/68
DESCRIEREA PRODUSULUI
Cratiţă adâncă
Pentru coacere şi frigere sau ca tavă pentru
grăsime.
Senzor alimentar
Pentru a măsura temperatura din interiorul
mâncării.
Ghidaje telescopice
Pentru a introduce şi scoate mai uşor tăvile şi
raftul de sârmă.
Set pentru gătirea cu abur
Un sertar pentru alimente neperforat şi un sertar
pentru alimente perforat.
Setul pentru gătirea cu abur scoate din alimente
apa rezultată de la condensare pe durata gătirii
cu abur. Folosiţi-l pentru prepararea legumelor,
peştelui şi a pieptului de pui. Setul nu este
adecvat pentru preparatele care trebuie
introduse în apă, de ex. orez, mămăligă, paste.
12/68
4. CUM SE PORNEŞTE ŞI OPREŞTE CUPTORUL
4.1 Panou de comandă
1
2
Funcţie
Comentariu
1
Pornit / Oprit
Apăsaţi lung pentru a porni şi a opri cuptorul.
2
Afişaj
Afişează setările curente ale cuptorului.
Gesturile
3s
Apăsaţi
Mutare
Apăsaţi lung
Atingeţi suprafaţa cu vârful
degetului.
Glisaţi vârful degetului peste
suprafaţă fără a pierde con‐
tactul.
Atingeţi suprafaţa timp de 3
secunde.
4.2 Afişaj
După pornire, afişajul prezintă ecranul principal
cu funcţiile de gătire şi temperatura implicită.
Conventional cooking
Dacă nu folosiţi cuptorul 2 minute, afişajul intră
în aşteptare.
12:03
Atunci când gătiţi, afişajul prezintă funcţiile se‐
tate şi alte opţiuni disponibile.
Conventional cooking
170°C
STOP
3m1s
13/68
CUM SE PORNEŞTE ŞI OPREŞTE CUPTORUL
A
Afişajul este setat cu numărul maxim de funcţii.
B C D
Conventional cooking
K
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
J
I
H G FE
Meniu / Inapoi
Wi-Fi
Timpul
Informaţii
Cronometru
Senzor alimentar
START / STOP
Temperatură
Bară de progres / Glisor
Bine facut
Functii de gatire
Indicatorii afişajului
Indicatori de bază - pentru a naviga pe afişaj.
Pentru
confirma‐
rea selec‐
ţiei /
setării.
Pentru a con‐
firma selecţia /
setarea sau
pentru a reveni
cu un nivel în
meniu.
Pentru a reveni la meniul
anterior din meniu / pentru
a anula ultima acţiune.
Pentru a porni şi a opri opţiunile.
Indicatorii funcţiei Alarmă sonoră - când durata setată pentru gătit se încheie, semnalul sonor
este emis.
+STOP
Funcţia este activă.
Indicatoare cronometru
14/68
Funcţia este activă.
Gătirea se opreşte auto‐
mat.
Alarma sonoră este oprită.
CUM SE PORNEŞTE ŞI OPREŞTE CUPTORUL
Indicatorii afişajului
Pentru a seta funcţia: Pornire
cu întârziere.
Pentru
anula se‐
tarea.
Cronome‐
trul începe
după închi‐
derea uşii
cuptorului.
Cronometrul în‐
cepe în mo‐
mentul în care
cuptorul atinge
temperatura
setată.
Cronometrul în‐
cepe când înce‐
pe gătirea.
Indicatorii funcţiei uşă
Uşa cuptorului este blocată.
Indicatorii Wi-Fi - cuptorul poate fi conectat la Wi-Fi.
Conexiunea Wi-Fi este pornită.
Conexiunea Wi-Fi este oprită.
15/68
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind siguranţa.
5.1 Prima curăţare
Pasul 1
Scoateţi din cuptor toate acce‐
soriile şi suporturile pentru raf‐
tul mobil.
Pasul 2
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile
înainte de prima utilizare.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea
şi curăţarea”.
Pasul 3
Introduceţi accesoriile şi su‐
porturile detaşabile ale raftului
înapoi pe poziţia lor iniţială.
5.2 Prima conectare
Afişajul indică mesajul de bun venit după prima conectare.
Trebuie setate: Limba, Luminozitate display, Volum la apasare taste, Duritate apa, Timpul.
5.3 Conexiunea wireless
Pentru a conecta cuptorul, aveţi nevoie de:
• Reţea wireless cu conexiune la Internet.
Pasul 1
Porniţi cuptorul.
Pasul 2
Apăsaţi Meniu / Setari / Conexiuni.
Pasul 3
Glisaţi sau apăsaţi
Pasul 4
Alegeţi reţeaua wireless cu conexiune la Internet. Modulul wireless al cuptorului va
porni în 90 de secunde.
pentru a porni Wi-Fi.
Pentru a configura conexiunea wireless în orice alt moment, apăsaţi
pe afişaj.
Luaţi-o pe scurtătură!
Frecvenţă
2412 - 2472 MHz
Protocol
IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
16/68
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Putere maximă
EIRP < 100 mW
5.4 Licenţele software
Software-ul cuptorului conţine software supus legii drepturilor de autor care este licenţiat în con‐
formitate cu termenii BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng,
MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 şi alţii.
Consultaţi textul complet al licenţei în: Setari / Service / Licenţă.
Puteţi descărca codul sursă al software-ului open source prin accesarea următorului link din pagi‐
na web a produsului.
Căutaţi modelul cuptorului şi versiunea software a modului Wi-Fi pe http://electrolux.opensoftware‐
repository.com în folderul „NIUX”.
5.5 Modul de utilizare: Duritate apa
Atunci când conectaţi cuptorul la sursa de curent aveţi de setat nivelul de duritate al apei.
Folosiţi hârtia de test furnizată împreună cu setul de abur.
Etapa 1
Puneţi hârtia de
test în apă timp
de aproximativ 1
secundă. Nu pu‐
neţi hârtia de test
sub jet de apă de
la robinet.
Etapa 2
Scuturaţi hârtia de
test pentru a în‐
depărta excesul
de apă.
Etapa 3
După 1 minut verificaţi
duritatea apei cu tabelul
de mai jos.
Etapa 4
Setaţi duritatea apei: Me‐
niu / Setari / Configura‐
re / Duritate apa.
Culorile hârtiei de test continuă să se modifice. Nu verificaţi duritatea apei mai târziu de 1 mi‐
nut după testare.
Puteţi modifica duritatea apei în meniul: Setari / Configurare /Duritate apa.
Tabelul de mai jos indică intervalele de duritate ale apei (dH) cu nivelul corespunzător de
depuneri de Calciu şi calitatea apei. Atunci când duritatea apei depăşeşte valorile din tabel,
umpleţi sertarul pentru apă cu apă îmbuteliată.
17/68
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Duritatea apei
Bandă de
test
Depunere de
Calciu (mmol/l)
Depunere
de Calciu
(mg/l)
Clasificarea
apei
Clasa
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
moale
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Duritate mo‐
derată
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
dură
4
peste 21
peste 3,8
peste 150
foarte dură
18/68
6. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind siguranţa.
6.1 Modul de utilizare: Functii de gatire
Pasul 1
Porniţi cuptorul.
Pasul 2
Selectaţi o funcţie de gătire.
Afişajul indică funcţiile de gătire implicite. Pentru a vedea mai multe funcţii de gătire,
apăsaţi
Pasul 3
.
Apăsaţi
.
Afişajul intră în setările de temperatură.
170°C
70°C
-5°C
170°C
210°C
OK
+5°C
Pasul 4
Mişcaţi degetul pe glisor pentru a seta temperatura.
Pasul 5
Apăsaţi
Pasul 6
Apăsaţi
.
Senzor de gatire poate fi conectat oricând înainte sau în timpul procesului de gătire.
Pasul 7
Apăsaţi
Pasul 8
Opriţi cuptorul.
.
pentru a opri funcţia de gătire.
Luaţi-o pe scurtătură!
19/68
UTILIZAREA ZILNICĂ
6.2 Sertar pentru apă
A
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Capac
Despărţitor de valuri
Sertar
Deschidere pentru alimentare cu apă
Gradaţie
Carcasa frontală
B
MA
X
C
E
D
6.3 Modul de utilizare: Sertar pentru apă
Etapa 1
Apăsaţi capacul frontal al sertarului
pentru apă.
XA
M
Etapa 2
Umpleţi sertarul pentru apă până la nivelul maxim. Puteţi face asta în două moduri:
A: Lăsaţi sertarul pentru apă în cuptor
şi turnaţi apa dintr-un recipient.
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
B: Scoateţi sertarul pentru apă din cuptor
şi îl umpleţi de la robinetul de apă.
Transportaţi sertarul în poziţie orizon‐
tală pentru a evita scurgerea apei.
După ce aţi umplut sertarul pentru apă,
introduceţi-l în aceeaşi poziţie. Apăsaţi
capacul frontal până când sertarul pen‐
tru apă este în interiorul cuptorului.
MAX
MAX
Goliţi sertarul pentru apă după fiecare utilizare.
ATENŢIE!
Ţineţi la distanţă sertarul pentru apă de suprafeţele fierbinţi.
20/68
UTILIZAREA ZILNICĂ
6.4 Modul de utilizare: Steamify - Gătirea cu abur
Pasul 1
Porniţi cuptorul.
Pasul 2
Apăsaţi
pentru a seta o funcţie de gătire cu abur.
Pasul 3
Apăsaţi
pentru a seta temperatura. Afişajul intră în setările de temperatură.
Pasul 4
Mişcaţi degetul pe glisor pentru a seta temperatura. Tipul de funcţie de gătire cu
abur depinde de temperatura setată.
Abur pentru gătire cu abur
50 - 100°C
Pentru gătirea la abur a legumelor, cerealelor,
păstăilor, fructelor de mare, terrinelor şi deserturilor
mici.
Abur pentru fierbere
105 - 130°C
Pentru gătirea fripturii şi cărnii înăbuşite sau a peş‐
telui, carne şi pasăre, precum şi prăjituri cu brânză
şi caserole.
Abur pentru rumenire
135 - 150°C
Pentru carne, caserole, legume umplute, peşte şi
gratinări. Datorită combinaţiei de abur şi căldură,
carnea capătă o textură suculentă şi fragedă,
având în acelaşi timp o crustă crocantă.
Dacă setaţi cronometrul, funcţia grătar porneşte au‐
tomat în ultimele minute ale procesului de gătire
pentru a gratina delicat preparatul.
Abur pentru coacere şi prăjire
155 - 230°C
Pentru preparate fripte şi coapte din carne, peşte,
pasăre, patiserie cu umplutură, tarte, brioşe, gra‐
tinări, legume şi preparate de brutărie.
Dacă setaţi cronometrul şi introduceţi alimentul pe
primul nivel, funcţia căldură jos porneşte automat în
ultimele minute ale procesului de gătire pentru a vă
oferi un preparat cu o bază crocantă.
Pasul 5
Apăsaţi
Pasul 6
Umpleţi sertarul pentru apă cu apă rece până la nivelul maxim (aproximativ 950
ml).Cantitatea de apă este suficientă pentru aproximativ 50 de minute. Folosiţi gra‐
daţia de pe sertarul pentru apă.
pentru a confirma.
AVERTISMENT!
Utilizaţi doar apă rece de la robinet. Nu utilizaţi apă filtrată (deminerali‐
zată) sau distilată. Nu utilizaţi alte lichide. Nu turnaţi lichide inflamabile
sau care conţin alcool în sertarul pentru apă.
21/68
UTILIZAREA ZILNICĂ
Pasul 7
Uscaţi sertarul ud pentru apă cu o lavetă moale. Împingeţi sertarul pentru apă la loc
în poziţia sa iniţială.
Pasul 8
Apăsaţi
.
Aburul apare după aproximativ 2 minute. Când cuptorul atinge temperatura setată,
este emis semnalul sonor.
Pasul 9
Când sertarul pentru apă rămâne fără apă, este emis un semnal. Reumpleţi serta‐
rul pentru apă.
La finalul gătitului cu abur, ventilatorul de răcire funcţionează mai rapid pentru a în‐
depărta aburul.
Semnalul acustic este emis la sfârşitul duratei de gătire.
Pasul 10
Opriţi cuptorul.
Pasul 11
Goliţi sertarul pentru apă după ce s-a terminat gătirea cu abur.
Pasul 12
Apa reziduală se poate condensa în cavitate. După gătire, deschideţi uşa cu atenţie
pentru a evita vărsarea apei. După ce cuptorul s-a răcit, uscaţi cavitatea cu o lavetă
moale.
Luaţi-o pe scurtătură!
6.5 Modul de utilizare: SousVide asistat
Pasul 1
Porniţi cuptorul.
Afişajul indică funcţiile de gătire implicite. Pentru a vedea mai multe funcţii de gătire,
apăsaţi
.
Pasul 2
Apăsaţi
pentru a seta funcţia: SousVide asistat.
Pasul 3
Apăsaţi
.
Pasul 4
Apăsaţi
pentru a seta cronometrul.
Pasul 5
Apăsaţi
.
Pasul 6
Apăsaţi
pentru a seta temperatura şi pentru a confirma.
22/68
UTILIZAREA ZILNICĂ
Pasul 7
Apăsaţi
Pasul 8
Apa reziduală se poate acumula în pungile vidate şi în cavitate. După gătire, deschi‐
deţi uşa cu atenţie pentru a evita vărsarea apei. Folosiţi o farfurie şi un prosop pen‐
tru a scoate pungile vidate. Când cuptorul este rece, scoateţi apa de la baza ca‐
vităţii folosind un burete. Uscaţi cavitatea cu o lavetă moale.
.
Luaţi-o pe scurtătură!
6.6 Modul de utilizare: Gătire asistată
Fiecare preparat din acest submeniu are o funcţie şi temperatură recomandate. Temperatura şi
durata pot fi reglate manual în funcţie de preferinţa utilizatorului.
Pentru anumite preparate, puteţi găti şi cu:
• Stab. Auto A Greutatii
• Senzor de gatire
Pasul 1
Apăsaţi
.
Pasul 2
Apăsaţi
pentru a intra în Gătire asistată.
Pasul 3
Alegeţi un preparat sau un tip de aliment.
Pasul 4
Apăsaţi
.
Luaţi-o pe scurtătură!
23/68
UTILIZAREA ZILNICĂ
6.7 Funcţii de gătire
Funcţii standard de gătire
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Pentru frigerea la grătar a bucăţilor subţiri de alimente şi pentru
pâine prăjită.
Grill
Pentru a frige bucăţi mari de carne sau pui cu os pe o poziţie a raf‐
tului. Pentru gratinare şi rumenire.
Gatire intensiva
Aer cald
Pentru a coace simultan pe până la trei poziţii ale raftului şi pentru
a deshidrata alimentele. Setaţi temperatura cu 20 - 40 °C mai jos
decât pentru Incalzire sus/jos.
Pentru a găti mâncăruri semipreparate crocante cum ar fi cartofi
prăjiţi, cartofi wedge sau rulouri crocante.
Preparate congelate
Pentru a coace şi a prăji alimentele pe o singură poziţie a raftului.
Incalzire sus/jos
Pentru a coace pizza. Pentru o rumenire intensivă şi o bază cro‐
cantă.
Functie Pizza
Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă şi pentru a conserva ali‐
mentele.
Incalzire jos
Folosiţi aburul pentru gătit la abur, gătit înăbuşit, rumenire delicată,
coacere şi frigere.
Steamify
24/68
UTILIZAREA ZILNICĂ
Funcţii speciale de gătire
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Pentru conservarea legumelor (de exemplu murături).
Pastreaza cald
Pentru a usca fructe, legume şi ciuperci feliate.
Uscare
Pentru a prepara iaurt. Becul pentru această funcţie este stins.
Funcţia preparare iaurt
Pentru a pre-încălzi farfuriile înainte de servire.
Incalzire farfuriei
Decongelare
Pentru a decongela alimente (legume şi fructe). Timpul necesar
decongelării depinde de numărul şi de dimensiunea alimentelor
congelate.
Pentru preparate la cuptor precum lasagna sau cartofi gratinaţi.
Pentru gratinare şi rumenire.
Gratinare
Pentru prepararea fripturilor fragede, suculente.
Gatire la temp. scazuta
Pentru a păstra mâncarea caldă.
Mentine cald
Aer cald umed
Această funcţie este concepută să economisească energia în tim‐
pul gătitului. Atunci când folosiţi această funcţie, temperatura din
cavitate poate fi diferită de temperatura setată. Este folosită căldu‐
ra reziduală. Nivelul de căldură poate fi redus. Pentru mai multe in‐
formaţii, consultaţi capitolul „Utilizarea zilnică”, Note cu privire la:
Aer cald umed.
25/68
UTILIZAREA ZILNICĂ
Funcţii de încălzire cu abur
Funcţie de gătire
SousVide asistat
Regenerare cu abur
Coacere paine
Aplicaţie
Numele funcţiei se referă la o metodă de gătit la temperaturi redu‐
se folosind pungi de plastic sigilate în vid. Pentru a găsi mai multe
informaţii, consultaţi secţiunea Gătitul în vid aflată mai jos şi capi‐
tolul „Sfaturi utile” cu tabelele de gătit.
Reîncălzirea cu abur a mâncării împiedică uscarea la suprafaţă.
Căldura este distribuită în mod delicat şi uniform, ceea ce permite
recuperarea gustului şi aromei mâncării ca atunci când a fost pre‐
parată. Această funcţie poate fi folosită pentru a re-încălzi alimen‐
tele direct pe o farfurie. Puteţi re-încălzi simultan mai multe farfurii,
folosind diferite poziţii ale raftului.
Folosiţi această funcţie pentru a prepara pâine şi chifle cu rezulta‐
te excelente, asemănătoare profesioniştilor, în ceea ce priveşte
textura crocantă, culoarea şi strălucirea crustei.
Pentru a grăbi creşterea aluatului cu drojdie. Acesta previne usca‐
rea suprafeţei aluatului şi menţine elasticitatea sa.
Aluaturi
Pentru legume la abur, garnituri sau peşte.
Gatire Cu Abur
Funcţia este adecvată pentru gătitul preparatelor delicate, cum ar
fi creme custard, tarte, terrine şi peşte.
Umiditate Ridicată
Umiditate Medie
Umiditate Scăzută
Funcţia este adecvată pentru gătitul cărnii rasol şi fierte înăbuşit,
precum şi pentru pâine şi aluat dospit dulce. Datorită combinaţiei
de abur şi căldură, carnea capătă o textură fragedă şi suculentă
iar produsele din aluat dospit capătă o crustă crocantă şi străluci‐
toare.
Funcţia este adecvată pentru carne roşie, pui, preparate la cuptor
şi tocăniţe. Datorită combinaţiei de abur şi căldură, carnea capătă
o textură fragedă şi suculentă, având în acelaşi timp o crustă cro‐
cantă.
6.8 Note cu privire la: Aer cald umed
Această funcţie a fost folosită pentru conformarea cu clasa de eficienţă energetică şi cerinţele
de ecodesign conform cu UE 65/2014 şi UE 66/2014. Teste conforme cu EN 60350-1.
Uşa cuptorului trebuie închisă pe durata gătirii pentru a nu întrerupe funcţia astfel încât cuptorul
să funcţioneze cu cea mai ridicată eficienţă energetică posibilă.
26/68
UTILIZAREA ZILNICĂ
Atunci când folosiţi această funcţie, becul se stinge automat după 30 de secunde.
Pentru instrucţiuni de gătit consultaţi capitolul „Informaţii şi sfaturi”, Aer cald umed. Pentru
recomandări generale privind economia de energie, consultaţi capitolul „Eficienţa
energetică”, Economisirea energiei.
27/68
7. FUNCŢIILE CEASULUI
7.1 Descrierea funcţiilor ceasului
Funcţia ceasului
Aplicaţie
Durată gătire
Pentru a seta durata gătirii. Maximul este 23 h 59 min.
Criteriul de pornire
Pentru a seta când cronometrul începe numărătoarea.
Acţiunea de finalizare
Pentru a seta ce se întâmplă când cronometrul termină numărătoarea.
Pornire cu întârziere
Pentru a amâna pornirea şi / sau terminarea gătirii.
Extindere de timp
Pentru a extinde durata de gătire.
Reamintire
Pentru a seta cronometrul. Maximul este 23 h 59 min. Această funcţie
nu are niciun efect asupra operării cuptorului.
7.2 Modul de utilizare: Funcţiile ceasului
Cum se setează ceasul
Pasul 1
Apăsaţi
Pasul 2
Apăsaţi: Setari / Configurare / Timpul.
Pasul 3
Glisaţi şi apăsaţi pentru a seta ceasul.
de pe afişaj.
Modul de utilizare a duratei gătirii
Pasul 1
Alegeţi o funcţie a cuptorului şi setaţi temperatura.
Pasul 2
Apăsaţi
Pasul 3
Mişcaţi punctul de pe glisor sau apăsaţi pictograma de timp preferată.
Pasul 4
Apăsaţi
Luaţi-o pe scurtătură!
70°C
28/68
pentru a seta durata gătitului.
. Cronometrul începe imediat numărătoarea inversă.
FUNCŢIILE CEASULUI
Cum să alegeţi opţiunea de pornire / finalizare gătire
Pasul 1
Alegeţi o funcţie a cuptorului şi setaţi temperatura.
Pasul 2
Apăsaţi
Pasul 3
Apăsaţi
Pasul 4
Apăsaţi Criteriul de pornire / Acţiunea de finalizare.
Pasul 5
Alegeţi Criteriul de pornire / Acţiunea de finalizare preferat.
Pasul 6
Apăsaţi
Apăsaţi
pentru a seta durata gătitului.
.
sau .
pentru a revoca opţiunea de pornire sau finalizare aleasă.
Criteriul
de por‐
nire
Comentariu
-
Cronometrul începe atunci când îl porniţi.
Cronometrul începe după închiderea uşii.
Cronometrul începe când începe gătirea.
Cronometrul începe când temperatura aleasă este atinsă.
Acţiu‐
nea de
finaliza‐
re
Comentariu
La încheierea duratei de gătire alese, este emis semnalul sonor.
+STOP
La încheierea duratei de gătire alese, este emis semnalul sonor. Gătirea se opreşte
automat.
La încheierea duratei de gătire alese, afişajul prezintă mesajul fără a emite semnalul
sonor.
29/68
FUNCŢIILE CEASULUI
Cum se întârzie pornirea şi finalizarea gătirii
Pasul 1
Apăsaţi
Pasul 2
Mişcaţi punctul de pe glisor sau apăsaţi pictograma de timp preferată.
Pasul 3
Apăsaţi
de pe afişaj.
.
Luaţi-o pe scurtătură!
Cum se întârzie pornirea fără a seta finalizarea gătirii
Pasul 1
Setaţi o funcţie de gătire şi temperatura.
Pasul 2
Apăsaţi
Pasul 3
Apăsaţi
Pasul 4
Apăsaţi Pornire cu întârziere.
Pasul 5
Mişcaţi punctul din stânga la valoarea preferată.
Pasul 6
Apăsaţi
.
.
.
Cum se setează timpul suplimentar
Când a mai rămas 10% din durata gătirii şi mâncarea pare să nu fie gata, puteţi extinde durata
gătirii. De asemenea, puteţi modifica funcţia cuptorului.
Pasul 1
Apăsaţi pictograma de timp preferată pentru a extinde durata gătirii.
Pasul 2
De asemenea, apăsaţi funcţia preferată a cuptorului pentru a o schimba.
Dar dacă este mai bine să schimb durata suplimentară?
Se poate reseta durata suplimentară.
30/68
FUNCŢIILE CEASULUI
Cum se setează timpul suplimentar
Pasul 1
Apăsaţi
Pasul 2
Mişcaţi punctul pe glisor sau apăsaţi una dintre pictogramele de timp preferate
pentru a seta timpul.
Pasul 3
Apăsaţi
.
.
Cum se schimbă setările cronometrului
Pasul 1
Mişcaţi punctul pe glisor sau folosiţi scurtăturile pentru a modifica valoarea cro‐
nometrului.
Pasul 2
Apăsaţi
sau apăsaţi
pentru a reseta modificările.
Puteţi modifica durata setată în orice moment al gătirii.
Cum se anulează cronometrul setat
Pasul 1
Apăsaţi
.
Pasul 2
Apăsaţi
pentru a revoca cronometrul setat.
Pasul 3
Apăsaţi
.
Luaţi-o pe scurtătură!
31/68
8. MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII
8.1 Introducerea accesoriilor
O mică proeminenţă în partea de sus creşte siguranţa. Proeminenţele sunt, de asemenea,
dispozitive anti-răsturnare. Muchia ridicată din jurul raftului împiedică alunecarea vaselor de pe
raft.
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteţi monta sau scoate rafturile cu uşurinţă.
Raftul de
sârmă:
Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale suportului raftului .
Tavă de gătit /
Cratiţă adâncă:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă între şinele de ghidaj ale suportului raf‐
tului.
Raft de sârmă
şi tavă de gătit /
cratiţă
adâncăîm‐
preună:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă între barele de ghidaj ale suportului raf‐
tului şi raftul de sârmă deasupra barelor de ghidaj.
8.2 Senzor de gatire
Senzor de gatire măsoară temperatura din interiorul alimentului. Puteţi folosi Senzor de gatire
cu toate funcţiile de gătire.
32/68
MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII
Trebuie setate două temperaturi:
• temperatura cuptorului (minim 120°C),
• temperatura zonei de mijloc a alimentului.
ATENŢIE!
Utilizaţi doar accesoriul furnizat şi piesele de schimb originale.
Instrucţiuni pentru cele mai bune rezultate:
• Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei.
• Senzor de gatire nu poate fi utilizat pentru preparate lichide.
• Folosiţi setările recomandate pentru temperatura din centrul alimentului.
În timpul gătirii, Senzor de gatire trebuie să rămână conectat la priză şi introdus în preparat.
Consultaţi capitolul „Informaţii şi sfaturi”.
Cuptorul calculează un timp aproximativ pentru finalizarea gătirii. Aceasta depinde de
cantitatea de alimente, funcţia setată la cuptor şi de temperatură.
Gătirea cărnii, puiului şi a peştelui
Modul de utilizare: Senzor de gatire
Pasul 1
Porniţi cuptorul.
Pasul 2
Setaţi o funcţie de încălzire şi, dacă este necesar, temperatura cuptorului.
Pasul 3
Introduceţi Senzor de gatire.
Carne, pui şi peşte
Caserolă
33/68
MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII
Modul de utilizare: Senzor de gatire
Introduceţi vârful Senzor de gatire în mijlocul
bucăţii de carne, peşte, în cea mai groasă par‐
te, dacă este posibil. Asiguraţi-vă că cel puţin
3/4 din Senzor de gatire se află în interiorul
preparatului.
Introduceţi vârful Senzor de gatire exact în mij‐
locul caserolei. Senzor de gatire trebuie să
rămână într-un loc fix în timpul gătirii. Folosiţi un
ingredient solid pentru a realiza acest lucru. Fo‐
losiţi marginea tăvii de gătit pentru a sprijini mâ‐
nerul de silicon al Senzor de gatire. Vârful Sen‐
zor de gatire nu trebuie să atingă fundul tăvii de
gătit. Acoperiţi Senzor de gatire cu ingredientele
rămase.
Pasul 4
Introduceţi Senzor de gatire în priza din partea frontală a cuptorului.
Afişajul indică temperatura curentă a Senzor de gatire.
Pasul 5
Apăsaţi
pentru a seta temperatura zonei de mijloc a Senzor de gatire.
Apăsaţi
pentru a seta opţiunile Senzor de gatire:
• Alarmă sonoră - când mâncarea ajunge la temperatura zonei de mijloc, este
emis un semnal.
• Alarmă sonoră şi oprire - când mâncarea ajunge la temperatura zonei de mijloc,
este emis un semnal şi cuptorul se opreşte.
• Doar afişează temperatura - afişajul indică temperatura curentă a zonei de mij‐
loc.
34/68
MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII
Modul de utilizare: Senzor de gatire
Pasul 6
Apăsaţi opţiunea pentru a selecta. Apăsaţi
Pasul 7
Apăsaţi
.
Când alimentul atinge temperatura setată, este emis semnalul sonor. Puteţi alege
să opriţi sau să continuaţi gătitul pentru a vă asigura că mâncarea este bine făcută.
Pasul 8
Scoateţi conectorul Senzor de gatire din priză şi preparatul din cuptor.
sau .
AVERTISMENT!
Pericol de arsuri deoarece Senzor de gatire devine fierbinte. Aveţi grijă
atunci când îl deconectaţi şi îl scoateţi din mâncare.
Luaţi-o pe scurtătură!
70°C
170°
8.3 Utilizarea ghidajelor telescopice
Nu ungeţi ghidajele telescopice.
Înainte de a închide uşa cuptorului, verificaţi dacă aţi împins ghidajele telescopice complet în
cuptor.
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteţi monta sau scoate rafturile cu uşurinţă.
Raftul de sârmă:
Puneţi raftul de sârmă cu faţa în jos pe ghidajele telescopice.
Marginea ridicată din jurul raftului din sârmă este dispozitiv special care îm‐
piedică alunecarea vaselor.
35/68
MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII
Cratiţă adâncă:
Introduceţi cratiţa adâncă pe ghidajele telescopice.
Raft de sârmă îm‐
preună cu cratiţa
adâncă:
Puneţi raftul din sârmă şi cratiţa adâncă împreună pe ghidajul telescopic.
36/68
9. FUNCŢII SUPLIMENTARE
9.1 Cum se salvează:Favorite
Puteţi salva setările favorite, cum ar fi funcţia de gătire, durata gătirii, temperatura, preparatul
din meniul Gătire asistată sau funcţia de curăţare. Puteţi salva 3 setări favorite.
Etapa 1
Porniţi cuptorul.
Etapa 2
Selectaţi setarea preferată.
Etapa 3
Apăsaţi:
Etapa 4
Selectaţi: Salvează setările curente.
Etapa 5
Apăsaţi + pentru a adăuga setarea la lista de: Favorite. Apăsaţi
. Selectaţi: Favorite.
.
- apăsaţi pentru a reseta setarea.
- apăsaţi pentru a anula setarea.
9.2 Oprirea automată
Din motive de siguranţă, cuptorul se opreşte după o perioadă dacă o funcţie de gătire este
activă şi nu modificaţi nicio setare.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Oprirea automată nu funcţionează cu aceste funcţii: Iluminare cuptor, Senzor alimentar,Sfârşit
la, Gatire la temp. scazuta.
9.3 Suflanta cu aer rece
Atunci când cuptorul funcţionează, suflanta cu aer rece porneşte automat pentru a menţine reci
suprafeţele cuptorului. Dacă opriţi cuptorul, suflanta cu aer rece continuă să funcţioneze până
când aparatul se răceşte.
37/68
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind siguranţa.
10.1 Recomandări pentru gătit
Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un alt comportament la coacere/frigere faţă de cuptorul
de până acum. Tabelele de mai jos prezintă setările recomandate pentru temperatură, durata
gătirii şi poziţia raftului pentru anumite tipuri de alimente.
Pentru mai multe recomandări de gătire, consultaţi tabelele de gătit de pe site-ul nostru web.
Pentru a găsi Sfaturile la gătire, consultaţi numărul PNC de pe plăcuţa cu datele tehnice aflată
pe cadrul frontal al cavităţii cuptorului.
10.2 Aer cald umed
Pentru cele mai bune rezultate, respectaţi sugestiile din tabelul de mai jos.
(°C)
(min)
Rulouri dulci, 16
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
2
25 - 35
Ruladă
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
2
15 - 25
Peşte întreg, 0,2
kg
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
3
15 - 25
Prăjituri, 16
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
2
20 - 30
Pricomigdale, 24
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
160
2
25 - 35
Briose, 12 bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
2
20 - 30
Patiserie sărată,
20 bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
2
20 - 30
Fursecuri, 20
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
140
2
15 - 25
Tarte mici, 8
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
2
15 - 25
38/68
INFORMAŢII ŞI SFATURI
10.3 Aer cald umed - accesorii recomandate
Folosiţi forme şi recipiente în culori închise, fără reflexie. Acestea absorb mai bine căldura
decât vasele deschise la culoare şi cu reflexie.
Ramekin-uri
Tigaie de pizza
Tavă de copt
Întunecată, ne-reflexivă
Diametru de 28 cm
Întunecată, ne-reflexivă
Diametru de 26 cm
Tavă rotundă pentru
tarte
Vitroceramică
Diametru de 8
cm, înălţime
de 5 cm
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
10.4 Tabelele de gătit pentru institutele de testare
Informaţii pentru institutele de testare
Teste conform cu: EN 60350, IEC 60350.
COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Coacerea în forme
(°C)
(min)
Pandişpan fără grăsimi
Aer cald
140 - 150
35 - 50
2
Pandişpan fără grăsimi
Incalzire sus/jos /
Încălzire sus/jos
160
35 - 50
2
Plăcintă cu mere, 2 for‐
me Ø20 cm
Aer cald
160
60 - 90
2
Plăcintă cu mere, 2 for‐
me Ø20 cm
Incalzire sus/jos /
Încălzire sus/jos
180
70 - 90
1
39/68
INFORMAŢII ŞI SFATURI
COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Biscuiţi
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Biscuit sfărâmicios / Patise‐
rie
Aer cald
140
25 - 40
Biscuit sfărâmicios / Patise‐
rie, preîncălziţi cuptorul gol
Incalzire sus/jos /
Încălzire sus/jos
160
20 - 30
Prăjituri mici, 20 de bucăţi/
tavă, preîncălziţi cuptorul gol
Aer cald
150
20 - 35
Prăjituri mici, 20 de bucăţi/
tavă, preîncălziţi cuptorul gol
Incalzire sus/jos /
Încălzire sus/jos
170
20 - 30
COACERE PE MAI MULTE NIVELURI. Biscuiţi
(°C)
(min)
2 pozi‐
ţii
3 po‐
ziţii
Biscuit sfărâmicios /
Patiserie
Aer cald
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Prăjituri mici, 20 de
bucăţi/tavă, preîncălzi‐
ţi cuptorul gol
Aer cald
150
23 - 40
1/4
-
40/68
INFORMAŢII ŞI SFATURI
GRĂTAR
Preîncălziţi cuptorul gol timp de 5 minute.
Grătar cu setarea maximă a temperaturii.
(min)
Pâine prăjită
Grill
1-3
5
Friptură de vită, întoarceţi la
jumătatea duratei de gătit
Grill
24 - 30
4
Informaţii pentru institutele de testare
Teste pentru funcţia: Gatire Cu Abur.
Teste conform cu IEC 60350.
Setaţi temperatura la 100 °C.
Recipient
(Gastro‐
norm)
(g)
Broccoli, pre‐
încălziţi cup‐
torul gol
1 x 2/3perfo‐
rat
300
3
8-9
Puneţi tava de
gătit pe primul
nivel al raftului.
Broccoli, pre‐
încălziţi cup‐
torul gol
1 x 2/3perfo‐
rat
max.
3
10 - 11
Puneţi tava de
gătit pe primul
nivel al raftului.
(min)
41/68
INFORMAŢII ŞI SFATURI
Setaţi temperatura la 100 °C.
Mazăre, con‐
gelată
42/68
Recipient
(Gastro‐
norm)
(g)
2 x 2/3 perfo‐
rat
2 x 1500
(min)
2 şi 4
Până
când tem‐
peratura
din locul
cel mai re‐
ce ajunge
la 85°C.
Puneţi tava de
gătit pe primul
nivel al raftului.
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind siguranţa.
11.1 Note cu privire la curăţare
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o lavetă moale, apă caldă şi agent de
curăţare slab.
Utilizaţi un agent de curăţare dedicat pentru curăţarea suprafeţelor metalice.
Agenţi de
curăţare
Curăţaţi petele dificile cu un produs special de curăţat cuptorul.
Folosiţi câteva picături de oţet pentru a curăţa baza cavităţii de depunerile de
calcar.
Curăţaţi cavitatea cuptorului după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi sau
de orice alte resturi alimentare poate produce un incendiu. Riscul este mai mare
pentru tava pentru grătar.
Utilizarea zil‐
nică
Uscaţi cavitatea cu o lavetă moale după fiecare utilizare.
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă
moale cu apă caldă şi un agent de curăţare. Nu curăţaţi accesoriile în maşina
de spălat vase.
Accesorii
Nu curăţaţi accesoriile non-aderente cu agenţi agresivi, obiecte cu muchii ascu‐
ţite sau într-o maşină de spălat vase
11.2 Cum se scot: Suporturile raftului
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, asiguraţi-vă de răcirea cuptorului. Pericol de
arsuri.
Pentru a curăţa cuptorul, scoateţi suporturile raftului.
Pasul 1
1
3
2
Trageţi suportul cu grijă în sus afară din agăţătoarea faţă.
Pasul 2
Trageţi capătul din faţă al suportului pentru raft şi îndepărtaţi-l de peretele lateral.
43/68
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Pasul 3
Scoateţi suportul din agăţătoarea din spate.
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine inversă.
11.3 Modul de utilizare: Curatare cu abur
Când cuptorul este rece, îndepărtaţi resturile alimentare.
Scoateţi accesoriile şi suportul raftului pentru a curăţa pereţii laterali.
Funcţiile de curăţare cu abur ajută la curăţarea cu abur a cavităţii cuptorului.
Atunci când funcţia este activă, becul este stins.
Pasul 1
Verificaţi dacă cuptorul s-a răcit.
Pasul 2
Umpleţi sertarul pentru apă până la nivelul maxim.
Pasul 3
Alegeţi funcţia de curăţare cu abur din meniul: Curatare
Curatare cu abur
Durata: circa 30 de minute
Curatare cu abur plus
Durata: circa 75 de minute
Pulverizaţi piesele emailate şi din oţel
cu un detergent adecvat.
Pasul 4
Porniţi funcţia preferată.
Pasul 5
După procesul de curăţare, uscaţi cavitatea cu o lavetă moale.
Pasul 6
Îndepărtaţi restul de apă din sertarul pentru apă.
Pasul 7
Lăsaţi deschisă uşa cuptorului pentru aproximativ 1 oră. Aşteptaţi până când
cuptorul este uscat.
11.4 Modul de utilizare: Semnal De Reamintire La Curatare
Atunci când este afişată reamintirea, este necesară curăţarea. Rulaţi funcţia Curatare cu abur
plus.
11.5 Modul de utilizare: Decalcifiere
Durata primei părţi: circa 1 oră şi 40 de minute
Pasul 1
Verificaţi dacă sertarul pentru apă este gol.
Pasul 2
Scoateţi accesoriile. Lăsaţi doar cratiţa adâncă pe prima poziţie a raftului.
Pasul 3
Turnaţi 250 ml de agent de decalcifiere în sertarul pentru apă.
Pasul 4
Completaţi cu apă până la nivelul maxim al sertarului pentru apă.
44/68
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Pasul 5
Introduceţi sertarul pentru apă.
Pasul 6
Selectaţi funcţia din meniul: Curatare. Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.
După terminarea primei părţi, goliţi cratiţa adâncă şi puneţi-o înapoi pe prima poziţie a raftului.
Durata părţii a doua: circa 35 de minute.
Pasul 7
Umpleţi sertarul pentru apă cu apă proaspătă. Asiguraţi-vă că nu a mai rămas
agent de decalcifiere în interiorul sertarului pentru apă.
Pasul 8
Introduceţi sertarul pentru apă.
Pasul 9
Scoateţi cratiţa adâncă după terminarea curăţării.
Pasul 10
Uscaţi cuptorul cu o lavetă moale.
Lăsaţi deschisă uşa cuptorului pentru aproximativ 1 oră. Aşteptaţi până când
cuptorul este uscat.
Atunci când funcţia este activă, becul este stins.
Dacă această funcţie nu este realizată corect, afişajul vă va cere să o repetaţi.
11.6 Modul de utilizare: Reamintire decalcifiere
Există două semnale de reamintire pentru decalcifiere care vă reamintesc să rulaţi funcţia:
Decalcifiere.
Semnalul discret vă reaminteşte şi recomandă să efectuaţi decalcifierea.
Semnalul intens de reamintire vă obligă să realizaţi decalcifierea.
Dacă nu decalcifiaţi cuptorul atunci când este pornit semnalul intens de reamintire, nu puteţi
utiliza funcţiile cu abur.
Nu puteţi dezactiva semnalul de reamintire pentru decalcifiere.
11.7 Modul de utilizare: Sistemul de producere a aburului - Clatire
Pasul 1
Scoateţi toate accesoriile. Lăsaţi doar tava de gătit pe primul nivel al raftului.
Pasul 2
Umpleţi sertarul pentru apă cu apă proaspătă.
Pasul 3
Selectaţi funcţia din meniul: Curatare. Interfaţa utilizatorului vă ghidează prin pro‐
cedură.
Durata funcţiei: circa 30 de minute. Atunci când funcţia este activă, becul este
stins.
Pasul 4
Scoateţi tava de copt după ce funcţia se termină.
11.8 Modul de utilizare: Reamintire uscare
După gătirea la abur, afişajul prezintă un mesaj care vă cere să uscaţi cuptorul.
Apăsaţi pe DA pentru a usca cuptorul.
45/68
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
11.9 Modul de utilizare: Uscare cavitate
După gătirea la abur sau curăţarea cu abur, puteţi usca cavitatea folosind această funcţie.
Pasul 1
Verificaţi dacă cuptorul s-a răcit.
Pasul 2
Scoateţi toate accesoriile.
Pasul 3
Deschideţi meniul: Curatare.
Pasul 4
Alegeţi Uscare cavitate.
Pasul 5
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
11.10 Cum se scoate şi se montează: Uşa
Puteţi scoate uşa şi panourile de sticlă de la interior pentru a le curăţa. Numărul panourilor de
sticlă depinde de fiecare model.
Uşa este grea.
Pasul 1
Deschideţi uşa complet.
Pasul 2
A
A
Apăsaţi complet pârghiile de fixare (A) de pe cele două balamale ale
uşii.
Pasul 3
Închideţi uşa cuptorului până la prima poziţie de deschidere (la un un‐
ghi de aproximativ 70°).
Pasul 4
2
B
1
Apucaţi garnitura profilată a uşii (B) de pe partea superioară a uşii, de
ambele părţi şi apăsaţi-o către interior pentru a elibera cârligul.
46/68
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Pasul 5
Trageţi în afară de garnitura profilată a uşii pentru a o scoate.
Pasul 6
Apucaţi pe rând panourile de sticlă ale uşii din partea superioară şi tra‐
geţi-le în sus din ghidaje.
Pasul 7
Curăţaţi panoul de sticlă cu apă caldă şi săpun. Uscaţi cu grijă panoul
de sticlă.
Pasul 8
După terminarea curăţeniei, efectuaţi paşii de mai sus în ordinea in‐
versă.
Pasul 9
Mai întâi instalaţi panoul mai mic, apoi cel mare şi uşa.
47/68
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Pasul 10
ABC
Verificaţi dacă aţi pus la loc panourile de sticlă (C, B şi A) în ordinea co‐
rectă. Mai întâi, introduceţi panoul C, care are un pătrat imprimat pe
partea stângă şi un triunghi pe partea dreaptă. Veţi găsi aceste simbo‐
luri ştanţate şi pe cadrul uşii. Simbolul triunghi de pe sticlă trebuie să fie
în dreptul triunghiului de pe cadrul uşii, iar simbolul pătrat în dreptul
pătratului. După aceea, introduceţi celelalte două panouri de sticlă.
AVERTISMENT!
Asiguraţi-vă că panourile de sticlă sunt introduse în poziţia co‐
rectă, în caz contrar suprafaţa uşii se poate supraîncălzi.
11.11 Cum se înlocuieşte: Bec
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.
Înainte de a schimba becul:
Etapa 1
Opriţi cuptorul. Aşteptaţi până când cuptorul este rece.
Etapa 2
Deconectaţi cuptorul de la sursa de alimentare electrică.
Etapa 3
Puneţi o lavetă pe fundul cavităţii.
48/68
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Becul de sus
Pasul 1
Rotiţi capacul din sticlă al becului şi scoateţi-l.
Pasul 2
Curăţaţi capacul de sticlă.
Pasul 3
Îndepărtaţi inelul din metal şi curăţaţi capacul de sticlă.
Pasul 4
Înlocuiţi becul cu un bec adecvat rezistent la o căldură de 300°C.
Pasul 5
Montaţi inelul din metal pe capacul de sticlă.
Pasul 6
Montaţi capacul de sticlă.
Becul lateral
Pasul 1
Scoateţi suportul din stânga al raftului pentru a avea acces la bec.
Pasul 2
Utilizaţi o şurubelniţă imbus 20 pentru a scoate capacul.
Pasul 3
Scoateţi şi curăţaţi cadrul metalic şi garnitura.
Pasul 4
Înlocuiţi becul cu un bec adecvat rezistent la o căldură de 300°C.
Pasul 5
Instalaţi cadrul din metal şi garnitura. Strângeţi şuruburile.
Pasul 6
Instalaţi suportul din stânga al rafturilor.
49/68
12. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind siguranţa.
12.1 Ce trebuie făcut dacă...
Cuptorul nu porneşte sau nu se încălzeşte
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu este conectat la o sursă electrică
sau este conectat incorect.
Verificaţi dacă cuptorul este conectat corect la
sursa de curent.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul, pentru detalii consultaţi capitolul
„Funcţiile ceasului”, Modul de utilizare: Funcţiile
ceasului.
Uşa nu este închisă corect.
Închideţi uşa complet.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa este cauza problemei.
Dacă reapare problema cu siguranţa, contacta‐
ţi un electrician calificat.
Dispozitivul Blocare acces copii de la cuptor
este activat.
Consultaţi capitolul „Meniu”, Submeniu pentru:
Optiuni.
Componentele trebuie înlocuite
Descriere
Becul este ars.
50/68
Soluţie
Înlocuiţi becul, pentru detalii consultaţi capitolul
„Îngrijirea şi curăţarea”, Cum se înlocuieşte:
Becul.
DEPANARE
Sertarul pentru apă nu funcţionează corect
Descriere
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu reţine sertarul
pentru apă după ce îl introdu‐
ceţi.
Nu aţi apăsat complet corpul
sertarului pentru apă.
Introduceţi complet sertarul
pentru apă în cuptor.
Apa iese din sertarul pentru
apă.
Nu aţi montat corect capacul
sertarului pentru apă sau
despărţitorul de valuri.
Montaţi la loc capacul sertaru‐
lui pentru apă şi despărţitorul
de valuri.
Probleme cu procedura de curăţare
Descriere
Cauză posibilă
Soluţie
Sertarul pentru apă este dificil
de curăţat.
Capacul şi despărţitorul de va‐
luri nu au fost scoase.
Scoateţi capacul şi despărţito‐
rul de valuri.
Nu există apă în cratiţa
adâncă după decalcifiere.
Sertarul pentru apă nu a fost
umplut până la nivelul maxim.
Verificaţi dacă există agent de
decalcifiere / apă în corpul
sertarului pentru apă.
Există apă murdară la baza
cavităţii după efectuarea de‐
calcifierii.
Cratiţa adâncă este pe o pozi‐
ţie incorectă a raftului.
Scoateţi apa rămasă şi agen‐
tul de decalcifiere de la baza
cuptorului. Data viitoare puneţi
cratiţa adâncă pe prima pozi‐
ţie a raftului.
Există prea multă apă la baza
cavităţii după curăţare.
Aţi pus prea mult detergent în
cuptor înainte de a începe
curăţarea.
Data viitoare întindeţi uniform
un strat subţire de detergent
pe pereţii cavităţii.
Performanţa la curăţare nu
este satisfăcătoare.
Aţi început curăţarea când
cuptorul era prea fierbinte.
Aşteptaţi până când cuptorul
este rece. Repetaţi curăţarea.
Nu aţi scos toate accesoriile
din cuptor înainte de curăţare.
Scoateţi toate accesoriile din
cuptor. Repetaţi curăţarea.
Pana de curent întrerupe întotdeauna curăţarea. Repetaţi curăţarea dacă a fost întreruptă de o
pană de curent.
51/68
DEPANARE
Probleme cu semnalul Wi-Fi
Soluţie
Cauză posibilă
Probleme cu semnalul wireless al reţelei.
Verificaţi reţeaua wireless şi routerul.
Reporniţi routerul.
S-a instalat un router nou sau configuraţia
acestuia s-a schimbat.
Pentru a configura cuptorul şi dispozitivul mobil
din nou, consultaţi capitolul „Înainte de prima
utilizare”, Conexiunea wireless.
Puterea semnalului reţelei wireless este slabă.
Mutaţi routerul cât mai aproape de cuptor posi‐
bil.
Semnalul wireless este întrerupt de un aparat
cu microunde pus în apropierea cuptorului.
Opriţi cuptorul cu microunde.
12.2 Modul de gestionare: Coduri de eroare
Când apar erorile software, afişajul prezintă mesajul de eroare.
În această secţiune veţi găsi lista cu probleme pe care le puteţi gestiona singuri.
Codul şi descrierea
Acţiunea
F111 - Senzor alimentar nu este introdus corect în
priză.
Introduceţi complet Senzor alimentar în
priză.
F240, F439 - câmpurile tactile de pe afişaj nu func‐
ţionează corect.
Curăţaţi suprafaţa afişajului. Asiguraţi-vă
că nu există mizerie pe câmpurile tactile.
F601 - există o problemă cu semnalul Wi-Fi.
Verificaţi conexiunea la reţea. Consultaţi
capitolul „Înainte de prima utilizare”, Co‐
nexiunea wireless.
F604 - prima conectare la Wi-Fi a eşuat.
Opriţi cuptorul şi porniţi-l pentru a încerca
din nou. Consultaţi capitolul „Înainte de
prima utilizare”, Conexiunea wireless.
F908 - sistemul cuptorului nu se poate conecta la
panoul de comandă.
Opriţi şi porniţi din nou cuptorul.
În această secţiune veţi găsi lista cu problemele care sunt gestionate de un tehnician calificat.
52/68
DEPANARE
Codul şi descrierea
Acţiunea
F131 - temperatura senzorului generatorului de abur
este prea ridicată.
Opriţi cuptorul şi aşteptaţi să se răcească.
Porniţi din nou cuptorul.
F144 - senzorul din Sertar pentru apă nu poate
măsura nivelul apei.
Goliţi Sertar pentru apă şi umpleţi-l la loc.
F508 - Sertar pentru apă nu funcţionează corect.
Opriţi şi porniţi din nou cuptorul.
F602, F603 - Wi-Fi nu este disponibil.
Opriţi şi porniţi din nou cuptorul.
Când unul dintre aceste mesaje de eroare continuă să apară pe afişaj, înseamnă că un
subsistem defect a fost dezactivat. Într-o astfel de situaţie, contactaţi dealerul sau un Centru de
service autorizat. Dacă apare una dintre aceste erori, restul funcţiilor cuptorului vor continua să
opereze ca de obicei.
12.3 Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie, adresaţi-vă comerciantului sau unui Centru de service
autorizat.
Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta este
amplasată pe cadrul frontal din interiorul cuptorului. Nu scoateţi plăcuţa cu date tehnice din
interiorul cuptorului.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
53/68
13. DATE TEHNICE
13.1 Date tehnice
Tensiune
220 - 240 V
Frecvenţă
50 - 60 Hz
54/68
14. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
14.1 Fişă cu informaţiile produsului
Informaţii despre produs în conformitate cu UE 65-66/2014
Numele furnizorului
Electrolux
Identificarea modelului
KOAAS31WT 944184871
OKA9S31WX 944184869
OKA9S31WZ 944184870
Indexul de eficienţă energetică
61.9
Clasă de eficienţă energetică
A++
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
convenţional
0.99 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
de ventilaţie
0.52 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
70 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat
Masă
KOAAS31WT
39.5 kg
OKA9S31WX
40.5 kg
OKA9S31WZ
40.5 kg
EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu abur şi
grătare - Metode de măsurare a performanţei.
14.2 Economisirea energiei
Cuptorul dispune de unele funcţii care vă ajută la economisirea energiei în timpul
procesului zilnic de gătire.
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este închisă corect în timpul funcţionării cuptorului. Nu deschideţi
uşa prea des în timpul gătirii. Menţineţi curată garnitura uşii şi asiguraţi-vă că este bine fixată în
poziţie.
Folosiţi vase din metal pentru a îmbunătăţi economia de energie.
Când este posibil, nu preîncălziţi cuptorul înaintea gătitului.
Faceţi pauze cât mai mici între două coaceri atunci când pregătiţi câteva preparate simultan.
55/68
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Gătitul cu ventilator
Atunci când este posibil, folosiţi funcţiile de gătit cu ventilator pentru a economisi energie.
Căldura reziduală
Dacă este activat un program cu selectare Durată sau Sfârşit şi durata de gătire este mai mare
de 30 de minute, elementele de încălzire se opresc automat mai devreme la unele funcţii ale
cuptorului.
Ventilatorul şi becul continuă să funcţioneze. Atunci când opriţi cuptorul, afişajul prezintă
căldura reziduală. Căldura poate fi utilizată pentru menţinerea alimentelor calde.
Când durata gătirii este mai mare de 30 de minute, reduceţi temperatura cuptorului cu cel puţin
3 - 10 minute înainte de a termina gătitul. Căldura reziduală din interiorul cuptorului va continua
gătirea.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi alte preparate.
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică temperatură posibilă pentru a folosi căldura reziduală şi
menţine o mâncare caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al temperaturii apare pe afişaj.
Gătitul cu becul stins
Opriţi becul pe durata gătirii. Porniţi-l doar atunci când este necesar.
Aer cald umed
Funcţie concepută să economisească energia în timpul gătitului.
Atunci când folosiţi această funcţie, becul se stinge automat după 30 de secunde. Puteţi
aprinde din nou becul, însă această acţiune va reduce economiile de energie estimate.
Modul aşteptare
După 2 minute, afişajul intră în modul aşteptare.
56/68
15. STRUCTURA MENIULUI
15.1 Meniu
Apăsaţi
pentru a deschide Meniu.
Choose dish
Cleaning
Options
Element din meniu
Aplicaţie
Favorite
Listează setările favorite.
Gătire asistată
Listează programele automate.
Curatare
Listează programele de curăţare.
Optiuni
Pentru a seta configuraţia cuptorului.
Setari
Conexiuni
Pentru a seta configuraţia reţelei.
Configurare
Pentru a seta configuraţia cuptorului.
Service
Indică versiunea software şi configu‐
raţia.
15.2 Submeniu pentru: Curatare
Submeniu
Aplicaţie
Curatare cu abur
Curăţare uşoară.
Curatare cu abur plus
Curăţare profundă.
Decalcifiere
Curăţarea depunerilor de calcar din circuitul instalaţiei de
producere a aburului.
Clatire
Curăţarea circuitului sistemului de generare a aburului.
Clătiţi după gătitul frecvent cu abur.
Uscare cavitate
Procedura pentru uscarea cavităţii de condensul rămas
după folosirea funcţiilor cu abur.
Semnal De Reamintire La Curata‐
re
Vă reaminteşte când să curăţaţi cuptorul.
57/68
STRUCTURA MENIULUI
15.3 Submeniu pentru: Optiuni
Submeniu
Aplicaţie
Iluminare cuptor
Pentru a porni şi a opri becul.
Pictograma becului vizibilă
Pictograma bec apare pe ecran.
Încălzire rapidă
Scurtează durata încălzirii. Reţineţi că acest lucru este vala‐
bil doar pentru anumite funcţii ale cuptorului.
Protecţie copii
Previne activarea accidentală a cuptorului. Când opţiunea
este pornită, textul „Blocare acces copii” apare pe afişaj
când porniţi cuptorul. Pentru a permite utilizarea cuptorului,
alegeţi literele din cod în ordine alfabetică.
15.4 Submeniu pentru: Conexiuni
Submeniu
Descriere
Wi-Fi
Pentru activare şi dezactivare: Wi-Fi.
Utilizare de la distanţă
Pentru a activa şi dezactiva telecomanda.
Opţiune disponibilă doar după ce porniţi: Wi-Fi.
Retea
Pentru a verifica starea reţelei şi puterea semnalului pentru:
Wi-Fi.
Utilizare automată de la distanţă
Pentru a începe automat operarea de la distanţă după
apăsarea START.
Opţiune disponibilă doar după ce porniţi: Wi-Fi.
Eliminaţi reţeaua
Pentru a dezactiva conectarea automată a reţelei curente
cu cuptorul.
15.5 Submeniu pentru: Configurare
Submeniu
Descriere
Limba
Setează limba cuptorului.
Timpul
Setează data şi ora curentă.
Indicare timp
Porneşte şi opreşte ceasul.
Stil ceas digital
Schimbă formatul orei afişate.
58/68
STRUCTURA MENIULUI
Submeniu
Descriere
Semnal De Reamintire La Curata‐
re
Porneşte şi opreşte reamintirea.
Tonul de la taste
Porneşte şi opreşte tonul câmpurilor tactile. Nu puteţi de‐
zactiva tonul de la PORNIT / OPRIT şi STOP.
Alarma/Ton de eroare
Porneşte şi opreşte tonurile de alarmă.
Volum la apasare taste
Reglează volumul tonurilor şi semnalelor de la taste.
Luminozitate display
Reglează luminozitatea afişajului.
Duritate apa
Stabileşte duritatea apei.
15.6 Submeniu pentru: Service
Submeniu
Descriere
Modul demo
Codul de activare / dezactivare: 2468
Licenţă
Informaţii despre licenţe.
Versiunea software
Informaţii despre versiunea software.
Resetaţi toate setările
Restabileşte setările din fabrică.
Resetati toate pop-up urile
Restabileşte toate pop-upurile din setările iniţiale.
59/68
16. ESTE SIMPLU!
Înainte de prima utilizare, să setaţi:
Luminozitate
display
Limba
Volum
la apa‐
sare
taste
Duritate apa
Conexiunea wire‐
less
Ceasul
Familiarizaţi-vă cu pictogramele de bază de pe panoul de comandă şi afişaj:
Pornit /
Oprit
/
Meniu / Ina‐
poi
Wi-Fi
Informaţii
Mai mult
Crono‐
metru
Începeţi să folosiţi cuptorul
Pornire rapidă
Oprire rapidă
Porniţi cuptorul
şi începeţi găti‐
rea cu tempera‐
tura şi durata im‐
plicită pentru
funcţie.
Pasul 1
Opreşte cuptorul
în orice moment,
din orice ecran
sau mesaj.
Apăsaţi lung
Apăsaţi lung
.
Pasul 2
Pasul 3
Apăsaţi funcţia
Apăsaţi
preferată
.
până când cuptorul se stinge.
Începeţi să gătiţi
Pasul 1
Pasul 2
Pasul 3
Pasul 4
Pasul 5
Pasul 6
Apăsaţi pen‐
tru a porni
cuptorul.
Apăsaţi func‐
ţia aleasă.
Apăsaţi pen‐
tru a accesa
setările de
temperatură.
Mişcaţi dege‐
tul pe glisor
pentru a seta
temperatura.
Apăsaţi pen‐
tru a confir‐
ma.
Apăsaţi pen‐
tru a porni
gătirea.
Folosiţi Steamify - Gătirea cu abur
Mişcaţi degetul pe glisor pentru a seta temperatura. Tipul de funcţie de gătire cu abur de‐
pinde de temperatura setată.
Abur pentru gătire
cu abur
60/68
Abur pentru fierbere
Abur pentru rumeni‐
re
Abur pentru coace‐
re şi prăjire
ESTE SIMPLU!
Folosiţi Steamify - Gătirea cu abur
50 - 100°C
105 - 130°C
135 - 150°C
155 - 230°C
Aflaţi cum să gătiţi rapid
Folosiţi Programe automate pentru a găti rapid un preparat cu setările implicite:
Gătire asistată
Pasul 1
Apăsaţi
Pasul 2
.
Apăsaţi
asistată.
Pasul 3
Alegeţi preparatul.
Gătire
Folosiţi funcţiile rapide pentru a seta durata gătirii sau pentru a schimba funcţia de gătire
Setări de cronometru rapid
Folosiţi cele mai folosite setări pentru cronome‐
tru prin alegerea scurtăturilor.
Pasul 1
10% Ajutor finisare
Folosiţi 10% Ajutor finisare pentru a adăuga
timp suplimentar sau pentru a schimba funcţia
de gătire când a mai rămas 10% din durata
gătirii.
Extindere timp:
Apăsaţi pe valoarea preferată pentru extindere
Apăsaţi
timp
Pasul 2
Apăsaţi pe valoarea
preferată pentru cro‐
nometru.
.
+1 min +5 min +10 min
.
Schimbaţi funcţia:
Apăsaţi funcţia preferată
.
Curăţaţi cuptorul cu Curăţarea cu abur
Pasul 1
Apăsaţi
Pasul 2
Apăsaţi
Pasul 3
Alegeţi modul:
Curatare cu abur
Pentru curăţare uşoară.
Curatare cu abur plus
Pentru curăţare profundă.
Decalcifiere
Pentru curăţarea depunerilor de calcar din circuitul instalaţiei de pro‐
ducere a aburului.
Clatire
Pentru clătirea şi curăţarea circuitului instalaţiei de producere a abu‐
rului după utilizarea frecventă a funcţiilor cu abur.
61/68
17. LUAŢI-O PE SCURTĂTURĂ!
Aici puteţi vedea toate scurtăturile utile. Le puteţi găsi şi în capitolele dedicate din manualul
utilizatorului.
Conexiunea wireless
Modul de utilizare: Funcţiile cuptorului
Modul de utilizare: Steamify - Gătirea cu abur
Modul de utilizare: Steamify - Gătirea în vid
Modul de utilizare: Gătirea asistată
Modul de utilizare a duratei gătirii
70°C
Cum se întârzie pornirea şi terminarea gătirii
Cum se anulează cronometrul setat
62/68
LUAŢI-O PE SCURTĂTURĂ!
Modul de utilizare: Senzorul alimentar
70°C
170°
63/68
18. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse
în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu
acest simbol împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local de reciclare
sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
64/68
*
65/68
66/68
67/68
867352735-E-042020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement