Aeg BSK999330M Упутство за коришћење

Aeg BSK999330M Упутство за коришћење
BSK999330M
USER
MANUAL
SR
Упутство за употребу
Пећница на пару
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо вам у
наредним годинама обезбедили рад без застоја заједно са најновијим технологијама
које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно нећете наћи код уобичајених
уређаја. Посветите се читању у наредних неколико минута како бисте добили
корисне информације.
Посетите наш веб сајт да бисте:
Добили савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме,
информације о сервисирању и поправкама:
www.aeg.com/support
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове
за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Увек користите оригиналне резервне делове.
Када се обраћате овлашћеном сервисном центру, увек при руци имајте следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Ове информације се налазе на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - Информације о безбедности.
Опште информације и савети
Информације у вези са заштитом животне средине
Задржано право измена.
2/64
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ........................................................... 5
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа............................................................ 5
1.2 Опште мере безбедности...............................................................................5
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА........................................................................7
2.1 Инсталирање...................................................................................................7
2.2 Прикључење на електричну мрежу............................................................... 8
2.3 Употреба..........................................................................................................8
2.4 Нега и чишћење.............................................................................................. 9
2.5 Кување на пари............................................................................................... 9
2.6 Унутрашње осветљење................................................................................10
2.7 Услуга.............................................................................................................10
2.8 Одлагање.......................................................................................................10
3. ОПИС ПРОИЗВОДА................................................................................... 11
3.1 Општи приказ................................................................................................ 11
3.2 Прибор........................................................................................................... 11
4. КАКО ДА УКЉУЧИТЕ И ИСКЉУЧИТЕ РЕРНУ........................................13
4.1 Командна табла............................................................................................ 13
4.2 Дисплеј...........................................................................................................13
5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ............................................................................... 15
5.1 Прво чишћење ..............................................................................................15
5.2 Прво прикључивање..................................................................................... 15
5.3 Бежична веза.................................................................................................15
5.4 Иницијално предгревање............................................................................. 16
5.5 Како да подесите: Тврдоћа воде................................................................. 16
6. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА..................................................................... 18
6.1 Како да подесите: Функције загревања.......................................................18
6.2 Фиока за воду................................................................................................ 19
6.3 Како да користите: Фиока за воду................................................................19
6.4 Како да подесите: Steamify - Функција загревања на пари........................20
6.5 Како да подесите: Кување у вакууму...........................................................21
6.6 Како да подесите: Кување yз асистенцију...................................................22
6.7 Функције загревања...................................................................................... 23
6.8 Напомене за: Влажно печење уз вентилатор.............................................25
7. ФУНКЦИЈE САТА....................................................................................... 27
7.1 Опис функција сата.......................................................................................27
7.2 Како да подесите: Функцијe сата................................................................. 27
8. КАКО ДА КОРИСТИТЕ: ПРИБОР..............................................................30
8.1 Убацивање прибора......................................................................................30
8.2 Коришћење телескопских вођица................................................................30
8.3 Температурни сензор................................................................................... 31
9. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ................................................................................35
9.1 Како да сачувате:Омиљено..........................................................................35
9.2 Аутоматско искључивање............................................................................ 35
9.3 Вентилатор за хлађење................................................................................35
3/64
САДРЖАЈ
10. КОРИСНИ САВЕТИ.................................................................................. 36
10.1 Препоруке у вези са печењем................................................................... 36
10.2 Влажно печење уз вентилатор.................................................................. 36
10.3 Влажно печење уз вентилатор - препоручени прибор.............................37
10.4 Табеле кувања за институте за тестирање.............................................. 37
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ................................................................................. 41
11.1 Напомене у вези са чишћењем................................................................. 41
11.2 Како да извадите: Подршке за решетке....................................................41
11.3 Како да користите: Чишћење паром..........................................................42
11.4 Подсетник За Чишћење..............................................................................42
11.5 Како да очистите: Фиока за воду............................................................... 43
11.6 Како да користите: Уклањање каменца.....................................................43
11.7 Подсетник за уклањање каменца.............................................................. 44
11.8 Како да користите: Испирање.................................................................... 45
11.9 Подсетник за сушење................................................................................. 45
11.10 Како да користите: Сушење..................................................................... 45
11.11 Како да скинете и инсталирате: Стакла на вратима.............................. 45
11.12 Како да замените: Лампица..................................................................... 46
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА........................................................................48
12.1 Шта учинити ако.......................................................................................... 48
12.2 Како да поступате у случају: Кодови грешке............................................ 50
12.3 Подаци о сервисирању...............................................................................51
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ..................................................................53
13.1 Информације о производу и Лист са информацијама о производу*...... 53
13.2 Уштеда енергије..........................................................................................53
14. СТРУКТУРА МЕНИЈА...............................................................................55
14.1 Мени.............................................................................................................55
14.2 Подмени за: Чишћење................................................................................55
14.3 Подмени за: Опције.................................................................................... 56
14.4 Подмени за: Везе........................................................................................ 56
14.5 Подмени за: Конфигурација....................................................................... 56
14.6 Подмени за: Сервисирање.........................................................................57
15. ЛАКО ЈЕ!................................................................................................... 58
16. ПОЂИТЕ ПРЕЧИЦОМ!............................................................................. 61
4/64
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном месту
за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, кao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин
и уколико схватају могуће опасности.
Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе
са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба
држати даље од уређаја, осим ако су под сталним
надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем и
мобилним уређајима са My AEG Kitchen.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу
уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни
делови постају врели током употребе.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би
требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
Само овлашћена особа може да инсталира овај уређај и
замени кабл.
5/64
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу
бити врели током коришћења. Треба бити пажљив како
би се избегло додиривање грејних елемената.
Увек користите заштитне рукавице кад вадите прибор
или посуђе из рерне или их стављате у рерну.
Пре чишћења и одржавања, искључите уређај из
напајања.
УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да је уређај искључен пре
него што замените сијалицу како бисте избегли
могућност да дође до електричног шока.
Не користите овај уређај пре него што га инсталирате у
уградни елемент.
Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
Немојте користити груба абразивна средства за
чишћење или оштре металне сунђере за чишћење
стаклених врата јер они могу изгребати површину због
чега може доћи до распрскавања стакла.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да
замени произвођач, одговарајући Овлашћени сервисни
центар или лица сличне квалификације, како би се
избегла опасност од електрицитета.
Да бисте уклонили шине за подршку решетки прво
повуците предњи део шина за подршку а затим задњи
део од бочних зидова. Постављање шина за подршку
решетке врши се обрнутим редоследом.
Користите само температурни сензор (сензор
температуре у средини печеног меса) који је препоручен
за овај уређај.
6/64
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за монтирање које сте добили уз уређај.
Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите
заштитне рукавице и затворену обућу.
Не вуците уређај за ручицу.
Инсталирајте уређај на сигурно и прикладно место које испуњава захтеве за
инсталацију.
Неопходно је придржавати се минималног растојања од других уређаја и кухињских
елемената.
Пре монтаже уређаја проверите да ли се врата рерне отварају без ограничења.
Овај уређај је опремљен системом за електрично хлађење. Мора се употребљавати са
извором електричног напајања.
Уграђена јединица мора да задовољи захтеве стабилности према DIN 68930.
Минимална висина кухињског елемента (мини‐
мална висина елемента испод радне плоче)
600 (600) mm
Ширина кухињског елемента
550 mm
Дубина кухињског елемента
605 (580) mm
Висина предње стране уређаја
594 mm
Висина задње стране уређаја
576 mm
Ширина предње стране уређаја
549 mm
Ширина задње стране уређаја
548 mm
Дубина уређаја
567 mm
Дубина уграђеног уређаја
546 mm
Дубина са отвореним вратима
1017 mm
Минимална величина вентилационог отвора.
Отвор постављен на доњој задњој страни
550 x 20 mm
Дужина кабла за напајање. Кабл је постављен у
десном углу са задње стране
1500 mm
Монтажни завртњи
4 x 12 mm
7/64
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.2 Прикључење на електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни
са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Уколико струјни
кабл треба да се замени, то треба да обави наш овлашћени сервисни центар.
Не дозволите да кабл за напајање додирује или дође близу вратима уређаја или ниши
испод уређаја, нарочито када уређај ради или када су врата врела.
Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора да се причврсти
тако да не може да се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају инсталације.
Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава, немојте да прикључујете мрежни утикач.
Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што
ћете извући утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче
(осигураче са навојем треба скинути са носача), аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора постојати раставни прекидач који вам омогућава да
искључите све фазе напајања уређаја. Размак између контаката на раставном
прекидачу мора да износи најмање 3 mm.
Уређај се испоручује са мрежним утикачем и мрежним каблом.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повређивања, опекотина и струјног удара или експлозије.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора током рада.
Уређај треба искључити након сваке употребе.
Будите опрезни кад отварате врата уређаја док он ради. Може се десити да изађе
врео ваздух.
Немојте руковати уређајем када су вам мокре руке или када је он у контакту са водом.
Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
Немојте користити уређај као радну површину или простор за одлагање.
Пажљиво отворите врата уређаја. Коришћење састојака који садрже алкохол доводи
до испаравања алкохола и мешања са ваздухом.
Варнице или отворени пламен не смеју да буду у близини уређаја када отварате
врата.
8/64
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
•
•
Запаљиве материје или предмете натопљне запаљивим материјама немојте стављати
унутар и поред уређаја или на њега.
Не делите вашу лозинку за Wi-Fi.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
Да бисте спречили оштећење или губитак боје на емајлираним површинама:
– Немојте стављати посуђе из рерне или друге предмете у уређају директно на дно.
– Не стављајте алуминијумску фолију директно на дно унутрашњости уређаја.
– Немојте стављати воду директно у врућ уређај.
– Немојте држати у уређају влажно посуђе и храну након завршетка кувања.
– Будите пажљиви када скидате или постављате прибор.
Губитак боје на емајлираним површинама или нерђајућем челику не утиче на сам рад
уређаја.
Користите дубоки плех за заливене колаче. Воћни сок може да остави трајне мрље.
Овај уређај је намењен само за кување. Немојте га користити у друге сврхе, на пример
за загревање просторије.
Док спремате јело, врата рерне треба увек да буду затворена.
Ако је уређај постављен иза комада намештаја са плочом (нпр. иза врата), постарајте
се да врата никада не буду затворена када уређај ради. Иза затворене табле
намештаја се могу накупити топлота и влага које могу да оштете уређај, намештај или
под. Немојте затварати таблу на комаду намештаја док се уређај потпуно не охлади
након употребе.
2.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од озлеђивања, пожара или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
Пре чишћења искључите уређај и извуците утикач из зидне утичнице.
Проверите да ли је уређај хладан. Постоји ризик да се поломе стаклене плоче.
Одмах замените стаклене плоче на вратима ако се оштете. Обратите се Овлашћеном
сервисном центру.
Редовно чистите уређај да бисте спречили пропадање површинског материјала.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте.
Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење,
раствараче или металне предмете.
Уколико користите спреј за рерну, придржавајте се упутстава о безбедности на
амбалажи.
2.5 Кување на пари
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од опекотина и оштећења уређаја.
•
Отпуштена пара може да изазове опекотине:
– Будите опрезни кад отварате врата уређаја када је активирана ова функција. Може
да дође до ослобађања паре.
– Отворите врата уређаја пажљиво након кувања на пари.
9/64
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.6 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
•
•
•
Тип сијалице или халогене лампа коришћене у овом уређају намењен је искључиво за
употребу у кућним апаратима. Немојте га користити за расвету у домаћинству.
Пре замене сијалице искључите уређај са електричне мреже.
Користите само сијалице које имају исту спецификацију.
2.7 Услуга
•
•
Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне резервне делове.
2.8 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или гушења.
•
•
•
Искључите утикач кабла за напајање уређаја из мрежне утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у
уређају.
10/64
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
3.1 Општи приказ
1
2
3
5
4
11
3
2
1
Командна табла
2
Дисплеј
4
3
Фиока за воду
5
4
Утичница сензора за храну
6
5
Грејни елемент
7
6
Лампица
8
7
Вентилатор
8
Скидање каменца са излазне цеви
9
Подршка решетке, могуће уклањање
1
9
10 Камера у ручки
11 Положаји решетке
10
3.2 Прибор
Решеткаста полица
За посуђе за кување, калупе за колаче,
печење.
Плех за печење
За колаче и кекс.
Грил / дубоки тигањ
За печење теста и меса или као посуда за
скупљање масноће.
11/64
ОПИС ПРОИЗВОДА
Сензор за храну
За мерење температуре унутар хране.
Телескопске вођице
За лакше убацивање и вађење плехова и
решеткастих полица.
Штитник камере
Спречава појаву рефлексије светлости на
фотографијама.
12/64
4. КАКО ДА УКЉУЧИТЕ И ИСКЉУЧИТЕ РЕРНУ
4.1 Командна табла
1
2
3
4
5
6
1
Укључено / Ис‐
кључено
Притисните и задржите да бисте укључили и искључили рерну.
2
Прекидач лампи‐
це
За укључивање и искључивање лампице.
3
Дисплеј
Приказује тренутна подешавања рерне.
4
Кружно командно
дугме
За употребу рерне.
5
За укључивање изабране функције.
6
За искључивање изабране функције.
Задржи
Притисните
Задржите и окрените
Укључите главни екран.
Потврдите подешавање или
унесите изабрани подмени.
Подесите подешавања и
крећите се по менију.
4.2 Дисплеј
12:30
200°C
Након укључивања, на дисплеју се приказује
главни екран са функцијама загревања и
подразумеваном температуром.
13/64
КАКО ДА УКЉУЧИТЕ И ИСКЉУЧИТЕ РЕРНУ
Ако рерну не користите 2 минута, дисплеј
прелази у режим приправности.
09:37
12:30
60°C
Када кувате, на дисплеју се приказују под‐
ешене функције и друге доступне опције.
200°C
A B
C
12:30
100°C
85°C
25min
I
H
Menu
G
F E
D
Дисплеј са максималним бројем подешених
функција.
A. Вај-фај (само изабрани модели)
B. Информација
C. Време
D. Мени
E. Температуре
F. Функције загревања
G. Опције тајмера
H. Тајмер
I. Сензор за храну (само изабрани моде‐
ли)
Индикатори дисплеја
Звучни аларм индикатори функција - кад истекне подешено време кувања, чује се звучни
сигнал.
Функција је укључена.
Функција је укључена.
Кување се аутоматски прекида.
Звук аларма је искључен.
Индикатори времена
Тајмер стартује касни‐
је.
Тајмер стартује
након затвара‐
ња врата рер‐
не.
За отказива‐
ње подеша‐
вања.
Вај-фај индикатор - рерна може да се повеже на Wi-Fi.
Вај-фај веза је укључена.
14/64
Тајмер стар‐
тује кад рер‐
на достигне
подешену
температуру.
Тајмер стар‐
тује кад за‐
почне кува‐
ње.
5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о безбедности.
5.1 Прво чишћење
Корак 1
Корак 2
Корак 3
Уклоните сав прибор и под‐
ршке решетки из рерне.
Обришите рерну и прибор
меком крпом, топлом водом
и благим детеџентом.
Ставите прибор и подршке
решетки које се скидају у
рерну.
5.2 Прво прикључивање
Дисплеј приказује поруку добродошлице након првог повезивања.
Треба да подесите: Језик, Осветљеност дисплеја, Јачина зујалице, Тврдоћа воде, Време,
Бежична веза.
5.3 Бежична веза
За повезивање рерне потрени су вам:
• Бежична мрежа са интернет везом.
Корак 1
Укључите рерну.
Корак 2
Изаберите: Мени / Подешавања / Везе.
Корак 3
Изаберите: Вај-фај. Притисните командно дугме да бисте је укључили.
Корак 4
Изаберите бежичну мрежу са интернет везом. Бежични модул рерне стартује у
року од 90 секунди.
Следите упутства из брошуре „Мобилне апликације“ за следеће кораке.
Пођите пречицом!
MENU
Фреквенција
ON
2412 - 2484 MHz
15/64
ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Протокол
IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Максимална снага
EIRP < 20 dBm (100 mW)
5.4 Иницијално предгревање
Претходно загрејте рерну пре прве употребе.
Корак 1
Уклоните сав прибор и подршке решетки из рерне.
Корак 2
Подесите максималну температуру за функцију:
Оставите рерну да ради 1 сат.
.
Корак 3
Подесите максималну температуру за функцију:
Оставите рерну да ради 15 минута.
.
Рерна може да испушта мирис и дим током предгревања. Уверите се да је просторија
проветрена.
5.5 Како да подесите: Тврдоћа воде
Када повезујете рерну на електричну мрежу, морате да подесите ниво тврдоће воде.
Користите тест папир који је достављен уз комплет за кување на пари.
Корак 1
Корак 2
Корак 3
Корак 4
Ставите тест папир
у воду на око 1 се‐
кунду. Не стављај‐
те тест папир под
текућу воду.
Протресите тест па‐
пир да уклоните ви‐
шак воде.
Након 1 минута,
проверите тврдоћу
воде према доњој
табели.
Подесите ниво тврдо‐
ће воде: Мени / Под‐
ешавања / Конфигу‐
рација / Тврдоћа во‐
де.
Боје тест папира настављају да се мењају. Не проверавајте тврдоћу воде након више од
1 минута након теста.
Ниво тврдоће воде можете да промените у менију: Подешавања / Конфигурација /Тврдоћа
воде.
Табела испод приказује опсег тврдоће воде (dH) са одговарајућим нивоом наслага
калцијума и квалитет воде. Кад је ниво тврдоће воде 4, напуните фиоку за воду
флашираном водом.
16/64
ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Тврдоћа воде
Тест папир
Ниво
dH
Наслаге кал‐
цијума
(mmol/l)
Наслаге кал‐
цијума (mg/l)
Класифика‐
ција воде
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
меко
2
8 - 14
1.4 - 2.5
51 - 100
умерено твр‐
да
3
15 - 21
2.6 - 3.8
101 - 150
тврдо
4
22 - 28
3.9 - 5
151 - 200
веома тврда
17/64
6. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о безбедности.
6.1 Како да подесите: Функције загревања
Корак 1
Укључите рерну.
Корак 2
Задржите командно дугме. На дисплеју су приказане подразумеване функције
загревања.
Корак 3
Изаберите симбол функције загревања и притисните командно дугме да бисте
ушли у подмени.
Корак 4
Изаберите функцију загревања и притисните командно дугме.
Корак 5
Изаберите:
. Притисните командно дугме.
Дисплеј приказује подешавање температуре.
Корак 6
Окрените и притисните командно дугме да подесите температуру .
Корак 7
Притисните:
.
Температурни сензор - сензор можете да прикључите у било ком тренутку пре
или током кувања.
- притисните да бисте искључили функцију загревања.
Корак 8
Искључите рерну.
Пођите пречицом!
18/64
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
6.2 Фиока за воду
A
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Поклопац
Заштитник од изливања
Фиока
Отвор за пуњење воде
Вага
Предњи поклопац
B
MA
X
C
E
D
6.3 Како да користите: Фиока за воду
Корак 1
Притисните предњи поклопац фиоке
за воду.
XA
M
Корак 2
Напуните фиоку за воду до максимума. То можете да урадите на два начина:
A: Оставите фиоку за воду у рерни и
сипајте воду из посуде.
Корак 3
Корак 4
Корак 5
B: Извадите фиоку за воду из рерне и
напуните је водом са чесме.
Носите фиоку за воду у хоризонтал‐
ном положају да бисте избегли про‐
сипање воде.
Када напуните фиоку водом, убаците
је у исти положај. Гурните предњи по‐
клопац све док фиока не уђе у рерну.
MAX
MAX
Испразните фиоку за воду након сваке употребе.
ОПРЕЗ
Фиоку за воду држите даље од врелих површина.
19/64
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
6.4 Како да подесите: Steamify - Функција загревања на пари
Корак 1
Укључите рерну.
Корак 2
Изаберите:
. Притисните командно дугме да бисте подесили функцију подгре‐
вања паром.
Корак 3
Изаберите:
. Притисните командно дугме да подесите температуру. Дисплеј
приказује подешавање температуре.
Корак 4
Изаберите температуру и притисните командно дугме да потврдите. Врста функ‐
ције загревања на пари зависи од подешене температуре.
Пара за кување на пари
50 °C - 100 °C
За припрему на пари поврћа, житарица, махунар‐
ки, морских плодова, терина и дезерата који се
послужују у кашичици.
Пара за крчкање на пари
105 °C - 130 °C
За кување динстаног и пирјаног меса или рибе,
теста и живине, као и колача од сира и касерола.
Пара за нежно румењење
135 °C - 150 °C
За месо, касероле, пуњено поврће, рибу и грати‐
нирана јела. Захваљујући комбинацији паре и то‐
плоте, месо добија сочну и меку текстуру, заједно
са хрскавом корицом.
Ако подесите тајмер, функција гриловања се ау‐
томатски укључује у последњим минутима проце‐
са кувања, како би јело било благо гратинирано.
Пара за печење и пржење
155 °C - 230 °C
За печена јела од меса, рибе, живине, као и
печено пуњено лиснато тесто, тартове, мафине,
гратинирана јела, поврће и пекарска јела.
Ако подесите тајмер и ставите храну на први ни‐
во, функција загревања с доње стране се ауто‐
матски укључује у последњим минутима процеса
кувања, како би јело с доње стране било хрскаво.
Корак 5
Притисните поклопац фиоке за воду да бисте је отворили извадили.
Корак 6
Напуните фиоку за воду хладном водом до максималног нивоа (око 950 ml).Ова
количина воде је довољна за приближно 50 минута печења. Користите скалу на
фиоци за воду.
УПОЗОРЕЊЕ!
Користите само хладну воду са чесме. Немојте користити филтрирану
(деминерализовану) или дестиловану воду. Немојте да користите друге
течности. Немојте да сипате запаљиве нити алкохолне течности у фио‐
ку за воду.
20/64
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Корак 7
По потреби, обришите спољну страну фиоке за воду меком крпом. Вратите фио‐
ку за воду у њен почетни положај.
Корак 8
Притисните:
.
Пара се појављује након отприлике 2 минута. Кад рерна достигне подешену тем‐
пературу, чује се звучни сигнал.
Корак 9
Кад у фиоци за воду понестане воде, чује се звучни сигнал. Поново напуните
фиоку за воду.
На крају циклуса кувања, вентилатор за хлађење ради брже како би се уклонила
пара.
Звучни сигнал се оглашава на крају времена печења.
Корак
10
Искључите рерну.
Корак
11
Испразните фиоку за воду по завршетку сваког кувања.
Корак
12
Преостала вода може да се кондензује у унутрашњости. Након кувања пажљиво
отворите врата. Када се рерна охлади, осушите унутрашњост меком крпом.
Пођите пречицом!
6.5 Како да подесите: Кување у вакууму
Корак 1
Укључите рерну.
Корак 2
Изаберите симбол функције загревања и притисните командно дугме да бисте
ушли у подмени.
Корак 3
Изаберите:
Корак 4
Изаберите: Тајмер. Притисните командно дугме.
Корак 5
Окрените и притисните командно дугме да бисте подесили време.
Корак 6
Изаберите:
Корак 7
Окрените и притисните командно дугме да подесите температуру.
. Притисните командно дугме.
. Притисните командно дугме.
21/64
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Корак 8
Притисните:
Корак 9
Преостала вода се може скупљати на вакуум-кесама и у унутрашњости. Након
кувања пажљиво отворите врата рерне. Употребите тањир и крпу да бисте изва‐
дили вакум-кесе. Када је рерна хладна, сунђером покупите воду са дна унутраш‐
њости. Осушите унутрашњост меком крпом.
.
Пођите пречицом!
6.6 Како да подесите: Кување yз асистенцију
Свако јело у овом подменију има препоручену функцију и температуру. Можете да
подесите време и температуру.
Приликом кувања неких јела, можете да користите и:
• Аутоматска тежина
• Температурни сензор
Степен до ког се јело кува:
• Слабо печено или Мање
• Средње
• Добро печено или Више
Корак 1
Изаберите: Мени. Притисните командно дугме.
Корак 2
Изаберите: Кување yз асистенцију. Притисните командно дугме.
Корак 3
Изаберите јело или врсту хране и притисните командно дугме за потврду.
Корак 4
Притисните:
Пођите пречицом!
MENU
22/64
.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
6.7 Функције загревања
Стандардне функције загревања
Функција загрева‐
ња
Примена
За гриловање танких комада хране и тостирање хлеба.
Гриловање
За печење великих комада меса или живине с костима на једнoj ре‐
шетки. За спремање гратинираних јела и за запецање.
Турбо гриловање
Печење уз равни
вентил.
За печење на највише три положаја решетке истовремено и за суше‐
ње хране. Подесите температуру да буде нижа за 20 °C - 40 °C него
за Загрев. одозго/одоздо.
За припрему полуспремљене хране (нпр. помфрита, исеченог кром‐
пира и земички), тако да буде хрскава.
Смрзнута храна
За печење теста и меса на једном положају решетке.
Загрев. одозго/
одоздо
За печење пице. За интензивно запецање и добијање хрскаве доње
површине.
Функција за пицу
За печење колача са хрскавом доњом кором и за конзервирање хра‐
не.
Загревање одоз‐
до
Употребљавајте пару за кување на пари, динстање, благо запецање,
печења теста и меса.
Steamify
23/64
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Специјалне функције загревања
Функција загрева‐
ња
Примена
За конзервирање поврћа (нпр. киселих краставаца).
Конзервисање
За сушење сецканог воћа, поврћа и печурки.
Сушење
За припремање јогурта. Током ове функције лампица је искључена.
Функција за јогурт
За загревање посуђа пре сервирања.
Загревање посу‐
ђа
За одмрзавање хране (поврћа и воћа). Време одмрзавања зависи од
количине и величине смрзнуте хране.
Одмрзавање
За јела као што су лазање или гратинирани кромпир. За спремање
гратинираних јела и за запецање.
Гратинирано
За припремање меког, сочног печења.
Споро печење
За одржавање топлоте хране.
Одржавање то‐
плоте
Влажно печење
уз вентилатор
24/64
Ова функција је предвиђена за уштеду енергије током печења. Када
користите ову функција, температура унутар рерне може да се разли‐
кује од задате температуре. Користи се преостала топлота. Снага за‐
гревања може бити умањена. За више информација погледајте оде‐
љак „Свакодневна употреба“, Напомене: Влажно печење уз вентила‐
тор.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Функције загревања на пари
Функција загрева‐
ња
Кување у вакууму
Регенерисање па‐
ре
Печење хлеба
Примена
Име функције указује на поступак кувања у вакуумираним пла‐
стичним кесама на ниским температурама. Погледајте одељак Ва‐
куум кување у наставу и одељак „Напомене и савети“ са табелама за
кување где можете пронаћи више информација.
Загревање хране паром спречава да се површина осуши. Топлота се
распоређује благо и уједначено, што омогућава да се поново добију
укус и мирис хране, као да је тек припремљена. Ова функција може
да се користи за поновно загревање хране директно на тањиру. Мо‐
жете поново да загревате храну у неколико тањира истовремено, ко‐
ристећи различите положаје решетки.
Користите ову функцију за припрему хлеба и хлебних земички са вр‐
ло добрим резултатима налик професионалним у погледу хрскаво‐
сти, боје и сјаја корице.
За убрзавање дизања киселог теста. Спречава да се површина теста
осуши и чува еластичност теста.
Дизање теста
За поврће кувано на пари, прилоге или рибу.
Пара пуне снаге
Функција је погодна за печење финих јела као што су кремови, фла‐
нови, терине и риба.
Висока влажност
Средња влажност
Ниска влажност
Функција је погодна за печење крчканог и динстаног меса као и хлеба
и слатког теста од квасца. С обзиром на комбинацију паре и топлоте,
месо добија сочну и меку текстуру и теста од квасца, налик онима у
пекари, добијају хрскаву и сјајну површину.
Функција је погодна за месо, живину, јела из рерне и касероле. Захва‐
љујући комбинацији паре и топлоте, месо добија меку и сочну тексту‐
ру, заједно са хрскавом корицом.
6.8 Напомене за: Влажно печење уз вентилатор
Ова функција је коришћена ради усаглашавања са класом енергетске ефикасности и
захтевима у вези са екодизајном према стандарду EU 65/2014 и EU 66/2014. Тестови у
складу са EN 60350-1.
25/64
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Током печења врата рерне треба да буду затворена како функција не би била прекидана
и како би рерна радила на највишем могућем степену енергетске ефикасности.
Када користите ову функцију, лампица се аутоматски искључује након 30 секунди.
За упутства за кување погледајте одељак „Напомене и савети“, Влажно печење уз
вентилатор. За опште препоруке у вези са уштедом енергије погледајте поглавље
„Енергетска ефикасност“, Уштеда енергије.
26/64
7. ФУНКЦИЈE САТА
7.1 Опис функција сата
Функција сата
Примена
Време кувања
За подешавање дужине кувања. Максимално је 23 h 59 min.
Критеријум почетка
За подешавање кад тајмер почне да одбројава.
Крај активности
За подешавање шта ће се дешавати кад тајмер заврши са одбро‐
јавањем.
Одложени старт
За одлагање старта и / или краја кувања.
Додатно време
За продужење времена кувања.
Подсетник
За подешавање одбројавања. Максимално је 23 h 59 min. Ова
функција не утиче на рад рерне.
Критеријум
почетка
-
Коментар
Тајмер стартује кад га укључите.
Тајмер стартује након затварања врата.
Тајмер стартује кад започне кување.
Тајмер стартује кад рерна достигне подешену температуру.
Тајмер стартује у одређено време.
7.2 Како да подесите: Функцијe сата
Како да подесите сат.
Корак 1
Изаберите: Време. Притисните командно дугме.
Корак 2
Окрените командно дугме да бисте подесили часовник. Притисните командно
дугме.
Како да подесите време кувања
Корак 1
Изаберите функцију загревања и подесите температуру.
27/64
ФУНКЦИЈE САТА
Како да подесите време кувања
Корак 2
Изаберите: Тајмер.
Корак 3
Окрените командно дугме да бисте подесили време. Притисните командно дуг‐
ме.
Корак 4
Изаберите: Крај активности. Притисните командно дугме.
Тајмер одмах почиње да одбројава.
Пођите пречицом!
Како да изаберете опцију почетка / краја кувања
Корак 1
Изаберите функцију загревања и подесите температуру.
Корак 2
Изаберите:
Корак 3
Изаберите: Критеријум почетка. Притисните командно дугме.
Корак 4
Изаберите: Крај активности. Притисните командно дугме.
. Притисните командно дугме.
Како да одложите старт и крај кувања
Корак 1
Изаберите:
Корак 2
Изаберите: Критеријум почетка / Касније. Притисните командно дугме.
Корак 3
Окрените командно дугме да бисте подесили време старта. Притисните команд‐
но дугме.
Корак 4
Окрените командно дугме да бисте крај кувања. Притисните командно дугме.
Корак 5
Изаберите: Крај активности. Притисните командно дугме.
. Притисните командно дугме.
Како да одложите старт без подешавања краја кувања
Корак 1
28/64
Изаберите:
. Притисните командно дугме.
ФУНКЦИЈE САТА
Како да одложите старт без подешавања краја кувања
Корак 2
Изаберите: Критеријум почетка / Касније.
Корак 3
Окрените командно дугме да бисте подесили време старта. Двапут притисните
командно дугме да бисте потврдили.
Како да продужите време кувања
Када преостане 10% времена кувања и храна не делује да је спремна, можете да продужите
време кувања. Такође можете да промените функцију рерне.
Корак 1
Изаберите: Тајмер.
Корак 2
Изаберите иконицу жељеног времена да продужите време кувања и притисните
командно дугме да потврдите.
Корак 3
Такође, можете да изаберете жељену функцију загревања и притисните команд‐
но дугме да је промените.
29/64
8. КАКО ДА КОРИСТИТЕ: ПРИБОР
8.1 Убацивање прибора
Мало удубљење са горње стране повећава безбедност. Удубљења такође спречавају
превртање. Уздигнута ивица око полице спречава клизање посуђа на полици.
Решеткаста полица:
Угурајте полицу између вођица на но‐
сачу решетке .
Плех за печење /Дубоки тигањ:
Угурајте плех између вођица на подрш‐
ци решетке.
Решеткаста полица, Плех за печење /
Дубоки тигањ:
Гурните плех између вођица на подрш‐
ци за решетке и решеткасту полицу из‐
међу вођица на подршци за решетке из‐
над.
8.2 Коришћење телескопских вођица
Не подмазујте телескопске вођице.
Проверите да ли сте до краја гурнули телескопске вођице у рерну пре него што затворите
врата рерне.
30/64
КАКО ДА КОРИСТИТЕ: ПРИБОР
Решеткаста полица:
Ставите решеткасту полицу на телескоп‐
ске вођице.
Дубоки тигањ:
Ставите дубоки тигањ на телескопске во‐
ђице.
Решеткаста полица и дубоки тигањ за‐
једно:
Поставите решетку и дубоку посуду за‐
једно на телескопске вођице.
8.3 Температурни сензор
Температурни сензор мери температуру унутар хране. Можете га користити са сваком
функцијом подгревања.
ОПРЕЗ
Користите само испоручени температурни сензор и оригиналне резервне делове.
Треба да се подесе две температуре:
Температура рерне (минимум 120 °C).
Температура у средини печеног меса.
31/64
КАКО ДА КОРИСТИТЕ: ПРИБОР
За најбоље резултате кувања:
Састојци треба да
буду на собној
температури.
Температурни сен‐
зор не треба да се
користи за течна
јела.
Током печења,
температурни сен‐
зор мора да оста‐
не у јелу и ук‐
ључен у утичници.
Користите препоручена
подешавања температуре
у језгру. Погледајте оде‐
љак „Савети за кување“.
Рерна израчунава приближно време завршетка печења. Оно зависи од количине хране,
подешене функције рерне и температуре.
Како да користите: Температурни сензор
Корак 1
Укључите рерну.
Корак 2
Подесите функцију загревања и по потреби температуру рерне.
Корак 3
Убаците: Температурни сензор.
Месо, живина и риба
32/64
Касероле
КАКО ДА КОРИСТИТЕ: ПРИБОР
Убаците врх температурног сензора у цен‐
тар меса, рибе, ако је могуће у најдебљи
део. Водите рачуна да барем 3/4 темпера‐
турног сензора буде унутар јела.
Корак 4
Корак 5
Убаците врх температурног сензора тачно у
центар касероле. Температурни сензор треба
да стоји стабилно на једном месту током
печења. Да бисте то постигли, користите чвр‐
сте састојке. Користите обод посуде за
печење као подршку за силиконску ручицу
температурног сензора. Врх температурног
сензора не треба да додирује дно посуде за
печење. Покријте температурни сензор прео‐
сталим састојцима.
Прикључите температурни сензор у утичницу с предње стране рерне.
Дисплеј приказује тренутну температуру: Температурни сензор.
- изаберите и притисните дугме да подесите температуру сензора у језгру.
Корак 6
Притисните командно дугме да подесите жељену опцију сензора:
• Звучни аларм - кад храна достигне температуру језгра, чује се звучни сигнал.
• Звучни аларм и прекид кувања - кад храна достигне температуру језгра, чује
се звучни сигнал и рерна престаје да ради.
Корак 7
Окрените командно дугме да изаберете опцију. Притисните командно дугме да
бисте потврдили.
Корак 8
Притисните:
.
Када храна достигне подешену температуру, чује се звучни сигнал. Можете иза‐
брати да прекинете или да наставите са кувањем како бисте били сигурни да је
храна добро скувана.
33/64
КАКО ДА КОРИСТИТЕ: ПРИБОР
Корак 9
Извуците утикач температурног сензора из утичнице и извадите јело из рерне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од опекотина јер температурни сензор постаје врео. Бу‐
дите пажљиви када га искључујете и вадите из јела.
Пођите пречицом!
34/64
9. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ
9.1 Како да сачувате:Омиљено
Можете да сачувате своја омиљена подешавања, као што су функција загревања, време
кувања, температура или функције чишћења. Можете да сачувате ваша 3 омиљена
подешавања.
Сачувана подешавања су дуступна у менију: Омиљено.
Корак 1
Укључите рерну.
Корак 2
Изаберите жељено подешавање и притисните командно дугме.
Корак 3
Изаберите: Мени / Омиљено.
Корак 4
Изаберите: Сачувај текућа подешавања. Окрените командно дугме да бисте
одабрали положај подешавања.
Корак 5
Притисните командно дугме да бисте додали подешавање на листу: Омиљено.
9.2 Аутоматско искључивање
Из безбедносних разлога рерна се после неког времена искључује уколико ради функција
загревања а ви не промените подешавања.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Аутоматско искључивање не ради са следећим функцијама: Светло, Сензор за
храну,Време завршетка, Споро печење.
9.3 Вентилатор за хлађење
Док рерна ради, вентилатор за хлађење се аутоматски укључује у циљу хлађења
спољних површина рерне. Ако искључите рерну, вентилатор за хлађење може наставити
да ради све док се рерна не охлади.
35/64
10. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о безбедности.
10.1 Препоруке у вези са печењем
Температура и време кувања наведени у табелама су само оријентациони. Они зависе од
рецепата, квалитета и количине употребљених састојака.
Ваша рерна можда пече на другачији начин у односу на рерну коју сте раније поседовали.
Табеле испод приказују препоручена подешавања за температуру, време кувања и положај
решетке за одређене врсте хране.
Ако не можете да пронађете подешавања за одређени рецепт, потражите за сличан.
Још прпрепорука у вези са кувањем можете наћи у табелама за кување на нашој веб стра‐
ници. Да бисте пронашли одговарајуће Савете за кување, погледајте број производа (PNC)
на плочици са техничким карактеристикама на предњем оквиру унутрашњости рерне.
10.2 Влажно печење уз вентилатор
За постизање најбољих резултата, придржавајте се савета наведених у табели у
наставку.
(°C)
(min)
Слатке зе‐
мичке, 16 кома‐
да
плех за печење или по‐
суда за скупљање ма‐
сноће
180
2
25 - 35
Швајцарски ро‐
лат
плех за печење или по‐
суда за скупљање ма‐
сноће
180
2
15 - 25
Цела риба, 0,2
kg
плех за печење или по‐
суда за скупљање ма‐
сноће
180
3
15 - 25
Колачи, 16 ко‐
мада
плех за печење или по‐
суда за скупљање ма‐
сноће
180
2
20 - 30
Макарони, 24
комада
плех за печење или по‐
суда за скупљање ма‐
сноће
160
2
25 - 35
36/64
КОРИСНИ САВЕТИ
(°C)
(min)
Mафини, 12 ко‐
мада
плех за печење или по‐
суда за скупљање ма‐
сноће
180
2
20 - 30
Слано тесто, 20
комада
плех за печење или по‐
суда за скупљање ма‐
сноће
180
2
20 - 30
Бисквити од
сипкавог теста,
20 комада
плех за печење или по‐
суда за скупљање ма‐
сноће
140
2
15 - 25
Тортице, 8 ко‐
мада
плех за печење или по‐
суда за скупљање ма‐
сноће
180
2
15 - 25
10.3 Влажно печење уз вентилатор - препоручени прибор
Користите тамне и нерефлектујуће лименке и посуде. Оне бољу апсорбују топлоту него
светле боје и рефлектујуће посуде.
Плех за пицу
Посуда за печење
Tаман, нерефлектују‐
ћи
Пречник 28 cm
Tаман, нерефлектујући
Пречник 26 cm
Мала посуда
за печење
Плех за флан
Керамички
Пречник 8 cm,
висина 5 cm
Tаман, нерефлектују‐
ћи
Пречник 28 cm
10.4 Табеле кувања за институте за тестирање
Информације за институте за тестирање
Тестови у складу са: EN 60350, IEC 60350.
37/64
КОРИСНИ САВЕТИ
ПЕЧЕЊЕ НА ЈЕДНОМ НИВОУ. Печење у плеховима
(°C)
(min)
Бисквити без масноће
Печење уз равни
вентил.
140 - 150
35 - 50
2
Бисквити без масноће
Загрев. одозго/
одоздо
160
35 - 50
2
Пита с јабукама, 2 пле‐
ха Ø20 cm
Печење уз равни
вентил.
160
60 - 90
2
Пита с јабукама, 2 пле‐
ха Ø20 cm
Загрев. одозго/
одоздо
180
70 - 90
1
ПЕЧЕЊЕ НА ЈЕДНОМ НИВОУ. Кекс
Користите трећи ниво решетке.
(°C)
(min)
Шкотски кекс с маслацем /
Пециво у облику трачица
Печење уз равни вен‐
тил.
140
25 - 40
Шкотски кекс с маслацем /
Пециво у облику трачица,
претходно загрејте празну
рерну
Загрев. одозго/одоздо
160
20 - 30
Ситни колачи, 20 по пле‐
ху, претходно загрејте
празну рерну
Печење уз равни вен‐
тил.
150
20 - 35
Ситни колачи, 20 по пле‐
ху, претходно загрејте
празну рерну
Загрев. одозго/одоздо
170
20 - 30
38/64
КОРИСНИ САВЕТИ
ПЕЧЕЊЕ НА ВИШЕ НИВОА. Кекс
(°C)
(min)
Шкотски кекс с масла‐
цем / Пециво у облику
трачица
Печење уз равни вен‐
тил.
140
25 - 45
1/4
Ситни колачи, 20 по
плеху, претходно загреј‐
те празну рерну
Печење уз равни вен‐
тил.
150
23 - 40
1/4
Бисквити без масноће
Печење уз равни вен‐
тил.
160
35 - 50
1/4
ГРИЛ
Претходно загрејте празну рерну у трајању од 5 минута.
Када печете на грилу, температура мора да буде подешена на максимум.
(min)
Тост
Гриловање
1-3
5
Одрезак од говеђег меса,
окрените када истекне поло‐
вина времена
Гриловање
24 - 30
4
Информације за институте за тестирање
Тестови за функцију: Пара пуне снаге.
Тестови према стандарду IEC 60350.
39/64
КОРИСНИ САВЕТИ
Подесите на температуру на 100 °C.
Контејнер
(Gastro‐
norm)
(kg)
Броколи,
претходно
загрејте
празну рерну
1 x 2/3 пер‐
форирано
0.3
3
8-9
Поставите
плех за
печење на пр‐
ви положај ре‐
шетке.
Броколи,
претходно
загрејте
празну рерну
1 x 2/3 пер‐
форирано
макс.
3
10 - 11
Поставите
плех за
печење на пр‐
ви положај ре‐
шетке.
Грашак,
смрзнути
2 x 2/3 пер‐
форирано
2 x 1,5
2и4
Док тем‐
пература
на нај‐
хладни‐
јем месту
не до‐
стигне 85
°C.
Поставите
плех за
печење на пр‐
ви положај ре‐
шетке.
40/64
(min)
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о безбедности.
11.1 Напомене у вези са чишћењем
Обришите предњу страну рерне меком крпом, топлом водом и благим
средством за чишћење.
Очистите дно унутрашњости рерне са неколико капи сирћета да бисте
уклонили остатке каменца.
Средства за
чишћење
За чишћење металних површина користите раствор средства за чишћење.
Очистите мрље благим детерџентом.
Очистите унутрашњост рерне након сваке употребе. Нагомилана масноћа
или други остаци могу проузроковати пожар.
Свакодневна
употреба
Не одлажите храну у рерни дуже од 20 минута. Након сваке употребе, осу‐
шите унутрашњост меком крпом.
Након сваке употребе, очистите сав пибор и оставите га да се осуши. Ко‐
ристите меку крпу са топлом водом и благим детерџентом. Немојте прати
прибор у машини за прање судова.
Прибор
Не чистите прибор са нелепљивим премазом помоћу абразивних средста‐
ва за чишћење или предмета са оштрим ивицама.
11.2 Како да извадите: Подршке за решетке
Извадите подршке решетака да бисте очистили рерну.
Корак 1
Искључите рерну и сачекајте да се охлади.
Корак 2
Пажљиво повуците подршке
решетки нагоре и извуците их
из предњег држача.
Корак 3
Извуците предњи део под‐
ршке решетке из бочног зида.
Корак 4
Извадите подршке из задњег
држача.
1
3
2
Постављање шина за подршку решетке врши се обрнутим редоследом.
41/64
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.3 Како да користите: Чишћење паром
Пре него што почнете:
Искључите рерну и
сачекајте да се охлади.
Уклоните сав прибор и под‐
ршке решетке.
Корак 1
Напуните фиоку за воду до максимума.
Корак 2
Изаберите: Мени / Чишћење.
Обришите дно унутрашњо‐
сти и унутрашње стакло на
вратима меком крпом, то‐
плом водом и благим детер‐
џентом.
Функција
Опис
Трајање
Чишћење паром
Благо чишћење
30 min
Чишћење паром плус
Нормално чишћење
Испрскајте унутрашњост детерџен‐
том.
75 min
Корак 3
Укључите функцију. Пратите упутство на дисплеју.
Сигнал се оглашава кад се чишћење заврши.
Корак 4
Притисните кружно командно дугме да бисте искључили сигнал.
Кад ради ова функција, лампица је угашена.
Кад се чишћење заврши:
Искључите рерну.
Када се рерна охлади, осушите
унутрашњост меком крпом.
Уклоните преосталу воду из фио‐
ке за воду.
Оставите врата рерне отво‐
рена и сачекајте да се уну‐
трашњост осуши.
11.4 Подсетник За Чишћење
Када се појави подсетник, чишћење је неопходно.
Користите функцију: Чишћење паром плус.
Подсетник можете да омогућите или онемогућите у менију: Конфигурација.
42/64
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.5 Како да очистите: Фиока за воду
Корак 1
Извадите фиоку за воду из рерне.
Корак 2
Склоните поклопац фиоке за воду.
Подигните поклопац у односу на
избочину на задњој страни.
MA
X
Корак 3
Уклоните прекидач таласа. Пову‐
ците га из тела фиоке све док не
искочи.
Корак 4
Оперите делове фиоке за воду водом и сапуном. Не користите абразивне сунђе‐
ре и не перите фиоку за воду у машини за судове.
Корак 5
Поново саставите фиоку за воду.
Корак 6
Притисните прекидач таласа. Гур‐
ните га у тело фиоке.
MA
Корак 7
Склопите поклопац. Прво убаците
предњи језичак и онда га гурните
према телу фиоке.
Корак 8
Поставите фиоку за воду.
Корак 9
Гурните фиоку за воду према рер‐
ни све док се не забрави.
X
MA
X
11.6 Како да користите: Уклањање каменца
Пре него што почнете:
Искључите рерну и сачекај‐
те да се охлади.
Уклоните сав прибор и
подршке решетки које се
скидају.
Уверите се да је фиока за воду
празна.
Трајање првог дела: око 100 минута
Корак 1
Ставите дубоку посуду на први положај решетке.
Корак 2
Сипајте 250 ml средства за уклањање каменца у фиоку за воду.
Корак 3
Преостали део фиоке за воду допуните водом до максимума.
43/64
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
Корак 4
Изаберите: Мени / Чишћење.
Корак 5
Укључите функцију и следите упутства на дисплеју.
Први део уклањања каменца започиње.
Корак 6
Након што се заврши први део, испразните дубоку посуду и вратите је на први
положај решетке.
Трајање другог дела: око 35 минута
Корак 7
Фиоку за воду напуните водом. Проверите да у фиоци за воду није остало сред‐
ство за уклањање каменца. Поставите фиоку за воду.
Корак 8
Кад се функција заврши, уклоните дубоку посуду.
Кад ради ова функција, лампица је угашена.
Кад се уклањање каменца заврши:
Искључите рерну.
Када се рерна охлади, осу‐
шите унутрашњост меком
крпом.
Уклоните преосталу воду из
фиоке за воду.
Оставите врата рерне отво‐
рена и сачекајте да се уну‐
трашњост осуши.
Ако остатака каменца и даље буде у рерни након уклањања каменца, дисплеј ће тражи‐
ти да се поступак понови.
11.7 Подсетник за уклањање каменца
Постоје два подсетника која вас упућују на уклањање каменца из рерне. Не можете да
деактивирате подсетник за уклањање каменца.
Врста
Опис
Подсетник за препо‐
ручену меру
Препоручује да се уради уклањање каменца из рерне.
Подсетник за обаве‐
зујућу меру
Обавезује вас да урадите уклањање каменца из рерне. Ако не укло‐
ните каменац из рерне када се укључи обавезујућа мера, не можете
да користите функције паре.
Ови подсетници се активирају сваки пут када искључите рерну.
44/64
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.8 Како да користите: Испирање
Пре него што почнете:
Искључите рерну и сачекајте да се охлади.
Уклоните сав прибор и подршке решетки
које се скидају.
Корак 1
Ставите дубоку посуду на први положај решетке.
Корак 2
Фиоку за воду напуните водом.
Корак 3
Изаберите: Мени / Чишћење / Испирање.
Трајање: око 30 минута
Корак 4
Укључите функцију и следите упутства на дисплеју.
Корак 5
Кад се функција заврши, уклоните дубоку посуду.
Кад ради ова функција, лампица је угашена.
11.9 Подсетник за сушење
Након кувања помоћу функције грејања паром, дисплеј тражи да се рерна осуши.
За сушење рерне притисните ДА.
11.10 Како да користите: Сушење
Користите га након кувања помоћу функције грејања паром или чишћења паром за
сушење унутрашњости.
Корак 1
Проверите да ли је рерна хладна.
Корак 2
Уклоните сав прибор.
Корак 3
Изаберите мени: Чишћење / Сушење.
Корак 4
Пратите упутства на екрану.
11.11 Како да скинете и инсталирате: Стакла на вратима
Можете да скинете унутрашње стаклене плоче ради чишћења. Број стаклених плоча се
разликује код различитих модела.
Модул камере смештен је у ручици на вратима. Водите рачуна да не оштетите или
згњечите кабл камере који повезује врата са унутрашњим простором рерне. Објектив
камере пажљиво обришите меком крпом.
45/64
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
ОПРЕЗ
Пажљиво рукујте стаклом, нарочито око ивица предње плоче. Стакло може да се
поломи.
Корак 1
Отворите врата рерне до првог положаја за отварање (приближно под углом од
70°).
Корак 2
Држите оквир врата (B) са
обе стране горње ивице и
гурните их ка унутра да би‐
сте отпустили стезну за‐
птивку.
2
B
Корак 3
Повуците оквир врата на‐
пред да бисте га уклонили.
Корак 4
Ухватите стаклене плоче за
горњу ивицу и једну по јед‐
ну их извуците нагоре из во‐
ђице.
Корак 5
Очистите стаклену плочу
водом и сапуницом. Пажљи‐
во осушите стаклену плочу.
Не перите стаклене плоче у
машини за прање судова.
Корак 6
Након чишћења, поступак
описан горе обавите су‐
протним редоследом.
Корак 7
Прво поставите мању плочу, а затим већу и врата.
Уверите се да су стакла убачена у правилан положај, јер у супротном може доћи
до прегревања површине врата.
1
11.12 Како да замените: Лампица
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
Лампица може бити врућа.
Пре замене лампице:
Корак 1
46/64
Корак 2
Корак 3
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
Пре замене лампице:
Искључите рерну. Сачекајте
да се рерна охлади.
Искључите утикач кабла за
напајање рерне из мрежне
утичнице.
Дно унутрашњости рерне
прекријте крпом.
Горња лампица
Корак 1
Окрените стаклени поклопац како
бисте га скинули.
Корак 2
Скините метални прстен и очистите стаклени поклопац.
Корак 3
Замените лампицу одговарајућом лампицом која је отпорна на топлоту до 300
°C.
Корак 4
Вратите метални прстен на стаклени поклопац и поставите га.
Бочна лампица
Корак 1
Уклоните подршку решетке како бисте могли да приступите лампици.
Корак 2
За скидање поклопца користите здвездасти одвијач.
Корак 3
Уклоните и очистите метални оквир и заптивку.
Корак 4
Замените лампицу одговарајућом лампицом која је отпорна на топлоту до 300
°C.
Корак 5
Инсталирајте метални оквир и заптивку. Затегните шрафове.
Корак 6
Поставите леву подршку решетке.
47/64
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о безбедности.
12.1 Шта учинити ако...
Рерна се на укључује или се не загрева
Могући узрок
Решење
Рерна није прикључена у електрично напаја‐
ње или није правилно прикључена.
Проверите да ли је рерна правилно при‐
кључена на електрично напајање.
Сат није подешен.
Подесите сат, за појединости погледајте по‐
главље „Функције сата“, Како подесити:
Функцијe сата.
Врата нису правилно затворена.
Лепо затворите врата.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач није узрок проблема.
Уколико се проблем понавља, позовите
овлашћеног електричара.
Активирана је функција рерне Блокада за
безбедност деце.
Погледајте одељак „Мени“, подмени за: Оп‐
ције.
Компоненте које треба заменити
Опис
Сијалица је прегорела.
48/64
Решење
Замените лампицу, појединости потражите у
одељку „Нега и чишћење”, Како заменити:
Лампицу.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Фиока за воду не ради правилно
Опис
Могући узрок
Решење
Рерна не задржава фиоку за
воду након што је убаците.
Нисте у потпуности прити‐
снули тело фиоке за воду.
До краја убаците фиоку за
воду у рерну.
Вода излази из фиоке за во‐
ду.
Нисте правилно инсталира‐
ли поклопац фиоке за воду
или препреку против таласа‐
ња воде.
Поново саставите поклопац
фиоке за воду и препреку
против таласања воде.
Проблеми са процедуром чишћења
Опис
Могући узрок
Решење
Фиока за воду се тешко
чисти.
Поклопац и препрека против
таласања воде нису извађе‐
ни.
Извадите поклопац и пре‐
преку против таласања во‐
де.
Нема воде у плеху за
печење/гриловање након
поступка уклањања камен‐
ца.
Фиока за воду није била на‐
пуњена до максималног ни‐
воа.
Проверите да ли има сред‐
ства/воде за уклањање ка‐
менца фиоци за воду.
Прљава вода се налази на
дну унутрашњости рерне на‐
кон циклуса уклањања ка‐
менца.
Плех за печење/гриловање
је на погрешном положају
решетке.
Уклоните преосталу воду и
средство за уклањање ка‐
менца са дна рерне. Следе‐
ћи пут ставите плех за
печење/гриловање на први
положај решетке.
Има превише воде на дну
унутрашњости рерне након
циклуса чишћења.
Ставили сте превише детер‐
џента у рерну пре почетка
чишћења.
Следећи пут равномерно
распоредите танак слој де‐
терџента по зидовима уну‐
трашњости.
49/64
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблеми са процедуром чишћења
Опис
Резултати чишћења нису за‐
довољавајући.
Решење
Могући узрок
Започели сте чишћење кад
је рерна била превише то‐
пла.
Сачекајте да се рерна охла‐
ди. Поновите чишћење.
Нисте уклонили сав прибор
из рерне пре чишћења.
Уклоните сав прибор из рер‐
не. Поновите чишћење.
Прекид напајања увек прекида чишћење. Поновите чишћење ако је прекинуто због
нестанка струје.
Проблеми са Wi-Fi сигналом
Могући узрок
Решење
Проблем са бежичним мрежним сигналом.
Проверите вашу бежичну мрежу и рутер.
Рестартујте рутер.
Инсталиран је нови рутер или је промењена
конфигурација рутера.
Да бисте поново конфигурисали рерну и мо‐
билни уређај, погледајте одељак „Пре прве
употребе“, Бежична веза.
Сигнал бежичне мреже је слаб.
Померите рутер што је могуже ближе рерни.
Микроталасни уређај поствљен близу рерне
прекида бежични сигнал.
Искључите микроталасни уређај.
12.2 Како да поступате у случају: Кодови грешке
Када дође до софтверске грешке, на дисплеју се приказује порука о грешци.
У овом одељку наћи ћете листу проблема које можете сами да решите.
Кôд и опис
F111 - Сензор за храну није правилно
убачен у утичницу.
50/64
Решење
До краја убаците Сензор за храну у утични‐
цу.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Кôд и опис
Решење
F601 - постоји проблем са Вај-фај сигналом.
Проверите вашу мрежну везу. Погледајте
одељак „Пре прве употребе“, Бежична веза.
F604 - прво поветивање на Вај-фај није
успело.
Искључите рерну па покушајте поново. По‐
гледајте одељак „Пре прве употребе“,
Бежична веза.
F908 - систем рерне не може да се повеже
са командном таблом.
Искључите па поново укључите рерну.
Када се једна од ових порука о грешци и даље појављује на дисплеју, то значи да је
неисправан подсистем можда онемогућен. У том случају, обратите се вашем продавцу
или овлашћеном сервисном центру. Ако се појави нека од ових грешака, остале функције
рерне наставиће да раде као и обично.
Кôд и опис
Решење
F131 - температура сензора паре је преви‐
сока.
Искључите рерну и сачекајте да се охлади.
Поново укључите рерну.
F144 - сензор у Фиока за воду не може да
измери ниво воде.
Испразните Фиока за воду и поново је напу‐
ните.
F254 - камера није прикључена на рерну.
Искључите па поново укључите рерну.
F508 - Фиока за воду не ради правилно.
Искључите па поново укључите рерну.
F602, F603 - Вај-фај није доступан.
Искључите па поново укључите рерну.
12.3 Подаци о сервисирању
Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или
овлашћеном сервисном центру.
Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким
карактеристикама. Плочица са техничким карактеристикама налази се на предњој страни
оквира унутрашњости рерне. Немојет уклањати плочицу са техничким карактеристикама
из унутрашњости рерне.
Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Модел (MOD.)
.........................................
51/64
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Број производа (PNC)
.........................................
Серијски број (S.N.)
.........................................
52/64
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
13.1 Информације о производу и Лист са информацијама о
производу*
Назив добављача
AEG
Идентификација модела
BSK999330M 944188375
Индекс енергетске ефикасности
61.9
Класа енергетске ефикасности
A++
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уо‐
бичајен режим
0.99 kWh/циклусу
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, режим
са форсирањем вентилатора
0.52 kWh/циклусу
Број шупљина у рерни
1
Извор топлоте
Електрична струја
Запремина
70 l
Тип рерне
Уградна рерна
Маса
38.5 kg
* За Европску унију у складу са прописима ЕУ 65/2014 и 66/2014.
За Републику Белорусију у складу са STB 2478-2017, додатак G; STB 2477-2017, Анекси A и
B.
За Украјину у складу са 568/32020.
Класа енергетске ефикасности није применљива за Русију.
EN 60350-1 – Електрични уређаји за кување у домаћинству – део 1: Шпорети, рерне, рерне
на пару и грилови – поступци за мерење учинка.
13.2 Уштеда енергије
Рерна има функције које вам помажу да уштедите електирчну енергију током
свакодневне припреме хране.
Уверите се да су врата рерне затворена када рерна ради. Не отварајте врата рерне
сувише често током кувања. Одржавајте заптивку врата чистом и постарајте се да буде
добро причвршћена на свом месту.
Користите метално посуђе за кување да бисте повећали уштеду енергије.
Кад је то могуће, немојте да загревате рерну пре печења.
53/64
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Правите што краће размаке између печења када истовремено припремате неколико јела.
Печење са вентилатором
Када је могуће, користите функције печења са вентилатором да бисте уштедели енергију.
Преостала топлота
Ако је активиран програм код кога су изабрани Трајање или Крај, а време кувања је дуже
од 30 минута, грејни елементи се аутоматски искључују раније код неких функција рерне.
Вентилатор и лампица настављају да раде. Кад искључите рерну, дисплеј приказује
преосталу топлоту. Можете да користите ту топлоту како бисте одржали храну топлом.
Када је време печења дуже од 30 минута, смањите температуру рерне на минимум, 3 –
10 минута пре истека времена печења Месо ће наставити да се пече користећи
преосталу топлоту у рерни.
Користите преосталу топлоту за загревање друге хране.
Одржавајте топлоту хране
Изаберите најниже могуће подешавање температуре да бисте помоћу преостале топлоте
одржали топлоту оброка. На дисплеју се приказује индикатор преостале топлоте или
температура.
Печење са искљученом лампицом
Искључите лампицу током печења. Укључите је по потреби.
Влажно печење уз вентилатор
Функција предвиђена за уштеду енергије током печења.
Када користите ову функцију, лампица се аутоматски искључује након 30 секунди.
Можете поново да упалите лампицу, али тако ће се смањити очекивана уштеда енергије.
54/64
14. СТРУКТУРА МЕНИЈА
14.1 Мени
Изаберите: Мени и притисните командно дугме.
Ставка у менију
Примена
Омиљено
Излистава омиљена подешавања.
Кување yз асистенцију
Излистава аутоматске програме.
Чишћење
Излистава програме за чишћење.
Опције
За подешавање конфигурације
рерне.
Подешавања
Везе
За подешавање мрежне конфигу‐
рације.
Конфигурација
За подешавање конфигурације
рерне.
Сервисирање
Приказује верзију софтвера и кон‐
фигурацију.
14.2 Подмени за: Чишћење
Подмени
Примена
Чишћење паром
Благо чишћење.
Чишћење паром плус
Темељно чишћење.
Уклањање каменца
Чишћење кола за генерисање паре од наталоженог ка‐
менца.
Испирање
Чишћење кола за генерисање паре. Примените испира‐
ње након честог кувања на пари.
Сушење
Поступак сушења унутрашњости од кондензације која
остаје након употребе функција паре.
Подсетник За Чишћење
Подсећа вас када треба да очистите рерну.
55/64
СТРУКТУРА МЕНИЈА
14.3 Подмени за: Опције
Подмени
Примена
Светло
Укључује и искључује лампицу.
Видљива иконица лампице
Иконица лампице се појављује на екрану.
Брзо загревање
Скраћује време загревања. Доступно је само за неке
функције рерне.
Блокада за безбедност деце
Спречава нехотично активирање рерне. Кад је ова опци‐
ја укључена, на дисплеју се појављује текст „Блокада за
безбедност деце“ кад укључите рерну. Да бисте омогу‐
ћили употребу рерне, изаберите слова шифре по абе‐
цедном реду.
14.4 Подмени за: Везе
Подмени
Опис
Вај-фај
За омогућавање и онемогућавање: Вај-фај.
Даљинско управљање
За омогућавање и онемогућавање даљинског управља‐
ња.
Опција видљива само након што укључите: Вај-фај.
Мрежа
Да бисте проверили статус мреже и снагу сигнала за:
Вај-фај.
Аутоматско даљинско управља‐
ње
За аутоматско покретање даљинског управљања након
притиска на ПОКРЕТАЊЕ.
Опција видљива само након што укључите: Вај-фај.
Заборави мрежу
За онемогућавање аутоматског повезивања тренутне
мреже са рерном.
14.5 Подмени за: Конфигурација
Подмени
Опис
Језик
Подесите језик рерне.
Време
Подешава тренутно време и датум.
Показивање времена
Укључује и искључује сат.
56/64
СТРУКТУРА МЕНИЈА
Подмени
Опис
Стил дигиталног сата
Мења формат приказане индикације.
Подсетник За Чишћење
Укључује и искључује подсетник.
Звукови тастера
Укључује и искључује тон поља осетљивих на додир.
Искључивање тонова није могуће када се:
Аларм / звукови за грешку
Укључује и искључује звуке аларма.
Јачина зујалице
Подешава јачина звука тастера и сигнала.
Осветљеност дисплеја
Подешава осветљеност дисплеја.
Тврдоћа воде
Подешава тврдоћа воде.
,
.
14.6 Подмени за: Сервисирање
Подмени
Опис
Демо режим
Кôд за активацију/деактивацију: 2468
Лиценца
Информације о лиценцама.
Верзија софтвера
Информације о верзији софтвера.
Ресетовање свих подешавања
Враћа на фабричка подешавања.
Поништи све искачуће поруке
Враћа све искачуће прозоре на оригинална подешава‐
ња.
57/64
15. ЛАКО ЈЕ!
Пре прве употребе треба да подесите:
Језик
Осветљеност
дисплеја
Јачина зујали‐
це
Тврдоћа воде
Време
Упознајте се са основним иконицама на командној табли и дисплеју:
Укључено / Ис‐
кључено
Информација
Опције тајме‐
ра
/
Сензор за
храну
Почните да користите рерну
Брзи почетак
Брзо ис‐
кључивање
Укључите рер‐
ну и почните да
кувате на под‐
разумеваној
температури и
времену функ‐
ције.
Корак 1
Искључите рер‐
ну у било ком
тренутку, на би‐
ло ком екрану
или поруци.
Притисните и задржите
Притисните и
задржите
.
Корак 2
Корак 3
Изаберите
функцију рерне
Притисните
.
и прити‐
сните командно
дугме.
док се рерна не искључи.
Почните да кувате
Корак 1
Корак 2
Корак 3
Корак 4
Укључите рерну.
Изаберите функ‐
цију загревања и
притисните ко‐
мандно дугме.
Окрените ко‐
мандно дугме да
бисте подесили
температуру и
притисните.
Притисните да бисте почели
да кувате.
Кување на пари - Steamify
Подесите температуру. Врста функције загревања на пари зависи од подешене темпе‐
ратуре.
58/64
ЛАКО ЈЕ!
Кување на пари - Steamify
Пара за кување на
пари
Пара за крчкање на
пари
Пара за нежно ру‐
мењење
Пара за печење и
пржење
50 °C - 100 °C
105 °C - 130 °C
135 °C - 150 °C
155 °C - 230 °C
Сазнајте како да брзо кувате
Користите аутоматске програме да са подразумеваним подешавањима брзо припре‐
мите јело:
Корак 1
Корак 2
Корак 3
Корак 4
Изаберите: Мени и
притисните команд‐
но дугме.
Изаберите: Кување
yз асистенцију и
притисните команд‐
но дугме.
Одаберите катего‐
рију хране.
Одаберите јело и
притисните команд‐
но дугме.
Користите брзе функције за подешавање времена кувања или промену функције ку‐
вања
Брзо подешавање тајмера
Користите најчешће коришћена подешава‐
ња тајмера тако што ћете их бирати помоћу
пречица.
Корак 1
Корак 2
Изаберите Тајмер и
притисните команд‐
но дугме.
Изаберите жељену
вредност тајмера и
притисните команд‐
но дугме.
Функција „10% Finish Assist“
Користите функцију „10% Finish Assist“ да
бисте додали још времена или променили
функцију кувања када преостане 10% вре‐
мена кувања.
Да бисте продужили време кувања, прити‐
сните икону са жељеним временом:
+1 min +5 min +10 min
.
Промените функцију:
Изаберите жељену функцију
притисните командно дугме.
и
59/64
ЛАКО ЈЕ!
Очистите рерну помоћу функције Чишћење паром
Корак 1
Изабери‐
те Мени и
притисни‐
те ко‐
мандно
дугме.
Корак 2
Изаберите
Чишћење
и прити‐
сните ко‐
мандно
дугме.
Корак 3
Изаберите режим:
Чишћење паром
За благо чишћење.
Чишћење паром плус
За темељно чишћење.
Уклањање каменца
За чишћење кола за генерисање паре од наталоженог каменца.
Испирање
За испирање и чишћење кола за генерисање паре након честе
употребе функција за кување на пари.
60/64
16. ПОЂИТЕ ПРЕЧИЦОМ!
Овде можете да видите све корисне пречице. Такође можете да их нађете у наменским
поглављима у упутству за употребу.
Бежична веза
MENU
ON
Како да подесите: Функције загревања
Како да подесите: Steamify - функција загревања на пари
Како да подесите: Кување у вакууму
Како да подесите: Кување yз асистенцију
MENU
Како да подесите: Време кувања
Како да одложите: Почетак и крај кувања
Како да откажете: Подешен тајмер
61/64
ПОЂИТЕ ПРЕЧИЦОМ!
Како да користите: Температурни сензор
62/64
17. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере
ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у
рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални
центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.
63/64
*
867361099-A-092020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement