Hasselblad H3DII-50 Lietotāja rokasgrāmata

Hasselblad H3DII-50 Lietotāja rokasgrāmata
Lietotāja instrukcijas papildinājums
H3D-ll
V6
2008-01-15 / V6
H3D-ll User Manual Supplement V6
Ievads
Viena no H sistēmas kameru stiprajām pusēm ir tās
nepārtrauktā attīstība. Tā ir viena no galvenajiem kritērijiem,
lai saglabātu sistēmas vadošo stāvokli pasaulē starp
digitālajām vidējā formāta fotokamerām. Jauninājumi
parasti, ir tikai uz firmware, bet šoreiz ir veikts lielāks lēciens uz
priekšu, ieviešot arī aparatūras uzlabojumus.
Šis instrukcijas papildinājums skaidro jaunās iespējasH3D-ll
salīdzinājumā ar H3D modeli. Tāpēc informācija aizstāj
attiecīgās nodaļas atjaunināto versiju lietotāja rokasgrāmatā
par H3D. Tomēr Jums vajadzētu vēl šad un tad pārbaudīt
atjauninājumus Hasselblad mājaslapā, jo tas ir ātrākais un
efektīvākais veids nodrošināt, lai jūsu H3D-ll strādātu ar
optimālu rezultātu.
Saturs
Jaunā foto sensora bloka lietotāja interfeiss
3
Kamera
5
Jaunās pogas un funkcijas uz roktura
3
Sistēmas Info poga
5
Ātrāka sensora izvēļņu navigācija
4
Uzlabotie skaņas signāli
6
Filmas attīšanas pogas - jaunā funkcija
4
Papildus spoguļa aizkaves
6
Gaismas signāls "Aizņemts"
4
Profili
6
Ātrāki objektīva iestatījumi
4
Savietojamība ar filmiņas kaseti
6
Akumulatora statuss
4
Novietne (Drive) iestatījumi
7
Akumulatora brīdinājums uz kameras roktura
4
ISO un Baltās krāsas balansa iestatīšanas poga
7
Akumulatora brīdinājums uz displeja
5
Pārskatīšanas izvēlnes struktūra
8
IAA apstiprinājums
5
Papildus iespējas pievienotas sensora bloka izvēlnei
9
Izdzēst pēdējo kadru
5
Failu kopēšana uz ImageBank-II
10
Gaidīšanas režīms
5
Garantijas nosacījumi
11
(On / Off) Ieslēgt/Izslēgt poga
5
H3D-ll Lietotāja instrukcijas papildinājums V6
Jaunā sensoru bloka lietotāja interfeiss
Šīs pēdējās izmaiņas paredz pavisam citu lietotāja interfeisu sensora blokam. Displeja
ekrāns tagad ir daudz lielāks nekā iepriekšējam modelim. Lai gan ir arī mainītas lietotāja
pogas, funkcijas nemainīsies. No tā izriet, ka, funkcijas soli pa solim iepriekšējā lietotāja
rokasgrāmatā ir pareizas attiecībā uz dažādām procedūrām un tas parāda citu pogu
izkārtojumu. Zemāk jūs atradīsiet piemēru no iepriekšējā lietotāja rokasgrāmatā parādītā
sensora bloka displeja kopā ar pogu funkciju aprakstiem. Salīdziniet šo informāciju ar attēlu
pa labi no jaunajā H3D-ll.
Zoom in/out buttons
Approval button
Navigation button
Menu button
View Mode button
Busy light
View-mode, Menu un Approve pogas, kā arī Busy (aizņemts) gaismas indikātora izvietojumi ir pašsaprotami. Navigācijas pogām tagad ir jauna konstrukcija, lai atvieglotu to
izmantošanu. Tāpat Zoom-in un Zoom-out pogas ir aizstātas ar kombinēto +/- slēdzi, lai
varētu ātri rīkoties.
Tātad, būtībā pogu izskats un novietojums ir mainījies attiecībā uz iepriekšējo modeli, bet funkcijas nemainīsies.
Jaunie pogu apzīmējumi un funkcijas uz roktura
Ir mainījušies pogu apzīmējumi un izvietojums uz roktura ap LED displeju. Tie ir:
•
•
ISO/WB (jutība/baltās krāsas balanss) – iepriekšējās DRIVE (pārtīšana) pogas vietā
Illumination/Battery status (Apgaismojums/Akumulatora statuss) – iepriekšējās
illumination pogas vietā
3
H3D-ll Lietotāja instrukcijas papildinājums V6
Ātrāka Foto-sensora izvēļņu navigācija
1
1
Tagad varat veikt ātras izvēlnes Foto-sensora bloka displejā, griežot vadības ritenīti kameras
rokturī. Aizmugures kontroles ritenis pārlūko augšup un lejup izvēlņu sarakstu un priekšpusē izvietotais kontroles ritenis ļauj pārlūkot izvēlni uz sāniem tajā virzienā, kur norāda
izvēlnes bultiņa. Aizmugures kontroles ritenis veic funkcijas tāpat kā +/- pogas uzstādījumu
izvēlnē.
Kā arī FLASH (zibspuldze) poga uz roktura darbojas kā izvēlnes EXIT (iziet), un ISO/WB
(jutība/baltās krāsas balanss) poga darbojas kā OK (apstiprināt) poga (un ir redzams roktura LCD displejā), lai ātri atgrieztos standarta ekrāna kameras displejā.
Filmas attīšanas pogas - jaunā funkcija
2
Filmas attīšanas poga pilda savas funkcijas, ja lietojat foto filmiņas adapteri. Pievinojot
foto-sensora moduli automātiski filmas attīšanas poga tiek pārdefinēta par CF atmiņas
kartes formatēšanas (informācijas izdzēšanas) pogu. Lūdzu, ņemiet vērā, nepastāv risks,
netīšām atkārtoti formatēt CF karti, jo poga ir mērķtiecīgi novietota īpašā padziļinājumā, lai
izvairītos no šādiem gadījumiem. Turklāt tad, ja poga ir nospiesta, uz displeja pārādīsies
jautājuma logs tā, kā tas, notiek izmantojot parastās metodes, no izvēlnes. Un, kā parasti, šis
dialogs ir jāapstiprina, lai atkārtota formatēšana varētu notikt.
Gaismas signāls "Aizņemts"
3
2
3
Pašlaik ir tikai viena Busy (aizņemts) gaismas diode uz fotosensora bloka. Zaļā gaisma fotosensors ir gatavs darbam, mirgojoša zaļā gaisma - pēdējais uzņemtais kadrs tiek nosūtīts
uz CF karti (tomēr, var turpināt fotogrāfēt), mirgojoša dzeltenā gaisma - pēdējais uzņemtais
kadrs tiek nosūtīts uz CF karti (fotogrāfēšana jāpārtrauc), sarkanā gaisma - ir notikusi
problēma (skaidrojums parādīsies uz displeja).
Ātrāki objektīva iestatījumi
Diafragmas, slēdža ātruma un fokusa iestatījumi tagad var tikt mainīti, pat neskatoties uz to,
ka pēc fotogrāfēšanas uz sensora bloka ir mirgo zaļā gaisma - "aizņemts" signāls.
Akumulatora statuss
4
Informatīvā akumulatora statusa pārbaude parādīsies uz roktura LCD, turot apgaismojums
/ baterijas statuss pogu nospiestu. Uz ekrāna būs redzama šāda informācija:
• firmware versija
• kadru skaits, kas veikti kopš pēdējās akumulatora uzlādes / nomaiņas.
• akumulatora statusa ikona, kas nodrošina ātru vizuālu pārbaudi, blakus uzrādīti atlikušie kapacitātes procenti.

5
4
Lūdzu, ievērojiet, ka akumulatora statusa ikona ir pieejama tikai tad,
ja ir uzstādīts rokturis ar uzlādējamo Li-ion akumulatoru.
Informācija par veikto foto kadru skaitu, palīdzēs jums veikt aplēses par to, cik vēl iespējams
veitk foto kadrus ņemot vērā jūsu darba stilu. Piemēram, ja jūs regulāri pārlūkojat lielu
veikto foto kadru skaitu, un pēc fotogrāfēšanas Jūs atstājat kameru ON-režīmā, ne gaidīšanas režīmā, jūs, protams, variet sagaidīt, ka akumulators iztukšosies ātrāk nekā citiem, kas
tā nerīkojas. Jūs drīzumā varēsit izveidot priekšstatu par to, kā jūs parasti strādājat, un pēc
X kadriem, jūs zināsiet kā jārīkojas, lai varētu veikt vēl Y kadrus pirms akumulators izlādēsies (ja strādājat līdzīgā veidā un līdzīgos apstākļos).
Procentuālā informācija tomēr paredz cita veida aplēsi, kas balstīta vairāk uz akumulatora
jaudu, nevis uz darba stilu, kādā Jūs strādājat.
Atcerieties, ka tās ir tikai aplēses un ir vairāki faktori, kas ietekmē atlikušo akumulatora
darbības laiku, piemēram, apkārtējās vides temperatūra.
Akumulatora brīdinājums uz kameras roktura
5
‘Low battery’ (zems baterijas līmenis) brīdinājums ir H3D-II aizstāts ar jaunu ‘Replace
battery’ (nomainiet bateriju) brīdinājumu.
4
H3D-ll Lietotāja instrukcijas papildinājums V6
Akumulatora brīdinājums uz displeja 6
6
Kad akumulatora jauda nokrītas zem noteiktā punkta, brīdinājuma
ikona parādās foto sensora displejā, kā arī uz roktura LCD. Turklāt
būs dzirdams skaņas signāls. Brīdinājums uz displeja parādās kā
mirgojoša dzeltena ikona augšējā labajā ekrāna stūrī, tas nozīmē, ka
baterija būtu jāuzlādē (vai jānomaina) pēc iespējas ātrāk. Brīdinājuma
ikona parādīsies arī ar FireWire pieslēgumu un būs pilnīgi sarkana, ar
to norādot, ka kameras akumulators ir pilnīgi izlādējies.
Kameras akumulatora brīdinājums
Otrs akumulatora brīdinājums nozīmē to, ka Imagebank-II akumulators ir izlādējies. Šī ikona parādās augšējā kreisajā displeja stūrī. Tā
sākumā mirgo dzeltenā krāsā kā sākotnējais brīdinājums un, kad
akumulātors ir pilnīgi izlādējies, kļūst sarkana.
ImageBank-ll ak. brīdinājums
IAA pārdefinēšana
7
Jebkura no USER, AE-L, STOP DOWN un M.UP kameras pogām
tagad var tikt izmantota kā IAA pogas (momentāna rezultāta apstiprinājums) funkcijas aizstājēja uz foto sensora bloka. Pārdefinētās pogas,
tad var izmantot, klasificējot jaunos foto kadrus tāpat kā nospiežot
IAA pogu.
7
Pēdējā foto kadra izdzēšana
8
Tagad pārdefinējamo pogu sarakstam pievienota ‘Delete last image’
(izdzēst pēdējo foto kadru) funkcija. Tātad tikai nospiežot kādu no
USER, AE-L, STOP DOWN vai M.UP pogām, jūs varat nekavējoties
izdzēst pēdējo attēlu. Lūdzu, ievērojiet to, ka šīs darbības strādā tikai
tai gadījumā, ja ar foto kadru nav veiktas kādas darbības. Tā, piemēram, ja jūs esat pārbaudījis attēla kvalitāti to palielinot, jūs to nevarēsiet izdzēst, šādā veidā, bet jāizmanto parastā foto kadru izdzēšanas
kārtība uz foto sensora bloka.
Gaidīšanas režīms
8
Tagad ir iespējams izslēgt fotokameru tieši no gaidīšanas režīma.
On/Off (Ieslēgts/Izslēgts)
9
Laiks, citk ilgi ON-OFF pogai jābūt nospiestai, lai foto kamera ieslēgtos ir palielināts no 500 ms līdz 750 ms, lai izvairītos no netīšas
akumulatora izlādes (piemēram, ON-OFF poga netīšām nospiedusies, kamerai atrodoties somā).
Izvēlne ‘Camera’
9
Izvēlne ‘Camera’ izvēlņu sarakstā tagad ir pelēkā krāsā (neaktīva)
parastajā H3D-II kameras korpusa /foto sensora bloka kombinācijā.
Tā darbojas, kad foto sensora bloks ir pievienots cita veida kamerai.
10
Sistēmas informācija
10
"System info" izvēlnē ir papildu informācijas ekrāns, kas parāda Ultra
Focus kalibrēšanas ID. Atbilstošais ID atrodams arī foto sensora
izvēlnēs, optimālā rezultāta sasniegšanai.
5
H3D-ll Lietotāja instrukcijas papildinājums V6
Uzlaboti skaņas signāli
11
Šobrīd ir 14 dažādās skaņas, lai palīdzētu saņemt tūlītēju informāciju.
Pogas nospiediens rada parastu "klikšķa" skaņu, bet pārējie signāli ir
melodiskāki. Tie ir šādi:
11
Ieslēgts:
ON:
Pārgaismots:
Overexposure:
IAAIAA
dzeltens:
yellow:
OFF:
Izslēgts:
Neizgaismots:
Underexposure:
Overwrite
red:
Pārrakstīt
sarkano:
Kļūda:
Error:
Atlikuši
5 kadri:
5 images
left:
Kopēšana
Transfer pabeigta:
complete:
Ready:
Gatavs darbam:
Atlicis
1 kadrs:
1 image
left:
Akumulators:
Low battery:
full:
Atmiņa Media
ir pilna:
Papildus spoguļa aizture
12
12
Jaunā lietotāja funkcija (# 31) ir pievienota, lai mazinātu fotokameras
drebēšanas problēmas. Tās rodas pie lielākiem slēdža laikiem,
fotogrāfējot no rokas, kas rada attēla asuma zudumus. Parasti tiek
lietots trijkājis vai atbalsts un manuāli pacelts spogulis, bet ne
vienmēr tas ir parocīgi. Lai neitralizētu šo situāciju, tagad varat
palielināt kavējuma laiku starp spoguļa pacelšanu un aizvara atvēršanos. Kaut arī laika posms šeit ir mērāms milisekundēs, testi pierāda,
ka daudzos gadījumos rezultāts ievērojami uzlabojas. Tapēc lēnāki
slēdža ātrumi, (gan no rokas vai statīva), var tikt izmantoti biežāk
nekā agrāk, jo ļauj iegūt normālu āttēla asumu, kuru agrāk panāca,
palielinot slēdža ātrumu.
Ir vairāki faktori - slēdža ātrums, trijkāja vai atbalsta stabilitāte, foto
objektīva fokusa atālums - tie jāņem vērā, nosakot ideālu iestatījumu.
Sākotnējais iestatījums 50 milisekundes ir labs sākumpunkts eksperimentiem, un ir kā noklusējuma iestatījums.
Lietotāja funkcija #31
Sākotnējais iestatījums
50 ms
‘Extra mirror delay’ ir aktivizēta vai nu izmantojot
‘Standard’ profilu, vai to
var izmainīt ar Lietotāja
funkciju # 31.
Profili
ISO, baltās krāsas balanss, kā arī krāsu temperatūra un krāsu toņi,
tagad var tikt saglabāti kā kameras profili. Tātad, ja jūs radat jaunu
profilu, jāapzinās, kādi uzstādījumi par ISO un baltās krāsas balansu
tiks saglabāti. (Krāsas tonis, lai gan tas nav lietotāja funkcija, tik un tā
tiks saglabāts un tā ietekme būs jūtama pēc baltā balansa iestatīšanas
ar roku, un tas būs saskaņā ar dominējošo apgaismojumu tajā laikā).
Rūpnīcas noklusējuma
iestatījums ir 50 ms
papildus spoguļa aizturei.
Savietojamība ar foto filmas kaseti
H3D nav saderīgs ar HM 16-32 filmu kaseti vai HMI 100 polaroid
moduli. Visas atsauces uz tiem H3D rokasgrāmatā nav derīgas.
6
H3D-ll Lietotāja instrukcijas papildinājums V6
a
b
c
d
Novietne (Drive) iestatījumi pārvietoti
Drive (novietne) uzstādījumi tagad atrodas jaunā vietā, aizstājot
sākotnējo # 5 Digital ekrānu.
Izvēlņu kārtība
tagad:
1. Self timer
2. Bracketing
3. Interval
4. Settings
5. Drive
ISO / WB
Lai izmainītu Drive iestatījumus, jārīkojas šādi:
a) Nospiediet MENU pogu uz roktura.
b) Pagrieziet priekšējo kontroles ritenīti, līdz parādās DRIVE.
c) Nospiediet Enter (ISO/WB) pogu uz roktura.
d) Pagriežot priekšējo kontroles ritenīti, izvēlēties Single vai
Continuous režīmu.
e) Nospiediet Save (ISO/WB) pogu.
e
ISO / WB
Jutības un Baltās krāsas balansa poga
a
Jaunā ISO/WB poga nodrošina tūlītēju piekļuvi jutības (ISO) un
baltā balansa iestatījumiem. Priekšējie un aizmugurējie ritentiņi
vadibā tiek izmantoti, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas. Iestatījumi
automātiski tiek pārsūtīti no kameras uz foto sensora bloku. Lūdzu,
ņemiet vērā to, ka izmaiņas ir redzamas foto sensora blokā tikai tad,
ja iestatījumi ir saglabāti.
b
ISO / WB
a) Nospiediet ISO/WB pogu uz roktura.
b) Lai veiktu ISO iestatījumus, groziet priekšējo kontroles ritenīti un
izvēlēties vajadzīgo:
50, 100, 200 vai 400 (22 un 39 Mpix modeļiem)
100, 200, 400 vai 800 (31 Mpix modelim)
c) Lai veiktu White Balance iestatījumus, grozot aizmugurējo kontroles
ritenīti, izvēlēties atbilstošo apgaismojumu:
Daylight, Shade, Cloudy, Flash, Fluorescent and Tungsten
d) Lai veiktu manuālos White Balance iestatījumus (nevis baltās
krāsas balansa testa foto uzņēmumu; skatīt lietotāja rokasgrāmatu,
lai uzzinātu vairāk), nospiediet Man. (AF) pogu un pēc tam grozot
aizmugurējo kontroles ritenīti izvēlēties krāsu temperatūru:
2000 – 10000 K
e) Nospiediet SAVE (DRIVE) pogu, lai saglabātu iestatījumu.
d
c

e
ISO / WB
7
Baltās krāsas iestatījumi ir tikai aptuveni krāsu temperatūras
iestatījumi. Tie tiek izmantoti tikai lietotāju ērtībai, apskatot
kadrus. 3F fails ir raw formāta fails, un tāpēc tajā ir iekļauta visa
informācija, kas nepieciešama korekcijām ar FlexColor un/vai
citu programmatūru, neskatoties uz sākotnējo krāsu temperatūru un ekspozīciju.
H3D-ll Lietotāja instrukcijas papildinājums V6
Lietotāja
iestatījumi
Mainīta izvēlnes
struktūra
8
H3D-ll Lietotāja instrukcijas papildinājums V6
Papildus iespējas foto sensora bloka izvēlnē
Foto sensora bloka izvēlnēs sadaļā Settings ir pievienota jauna pozīcija Custom
Options. Agrāk, ieejot Settings sadaļā, jums bija pieejams uzstādījumus saraksts User
Interface, Camera, About un Default. Skatīt piemēru zemāk:
Jauna izvēlne:
Custom Options
Jaunie iestatījumi ‘Custom Options’ grupā ir:
• Copy to I-Bank
Kad kopējat failus uz Imagebank-II, jūs varat izvēlēties, vai vēlaties kopēt failus
tikai no aktīvās direktorijas vai arī visus failus no CF kartes.
• I-B connection
Kad kopējat failus uz Imagebank-II, jūs varat izvēlēties, vai vēlaties kopēt failus
uz esošu direktoriju vai arī vēlaties radīt jaunu direktoriju.
• Tilt sensor
Pozicionālais devējs nosaka foto kadru orientāciju, kad tie tiks apskatīti Flex
Color programā. Lai izvairītos no nejaušas orientācijas izmaiņas, kad kamera ir
uzstādīta taisni uz augšu vai uz leju, var iestatīt šādas foto kadru orjentācijas:
‘’Auto’’ (automātiska), ‘’Lock at 0 degrees‘’ (0 grādi), ‘’Lock at 90 degrees‘’ (90 grādi),
‘’Lock at 180 degrees‘’ (180 grādi) un ‘’Lock at 270 degrees‘’ (270 grādi).
• Menu Ctrl.
Šis iestatījums nosaka to, vai priekšējais un aizmugurējais kontroles ritenīši tiks
izmantoti, lai pārvietotos pa foto sensora displeja izvēlnēm.
• Display
Šis uzstādījums ļauj jums izmainīt foto sensora bloka displeja režīmu, kad pa
pusei ir nospiesta fotogrāfēšanas poga. Pieejamas trīs iespējas:
• Display ON by half-press (displejs ieslēgts, kad poga pa pusei nospiesta)
• Display OFF by half-press (displejs izslēgts, kad poga pa pusei nospiesta)
• Toggle display by half-press (displejs pārslēdzas, kad poga pa pusei nospiesta)
9
H3D-ll Lietotāja instrukcijas papildinājums V6
Jaunā izvēlņu
struktūra
Foto kadru
kopēšana
Izvēlnes STORAGE struktūra
Failu kopēšana uz ImageBank-II
a
Failus tagad var nokopēt uz Imagebank-II, lai atbrīvotu vietu uz
CF atmiņas kartes. Visi folderi un faili paliek uz kartes līdz to
izdzēšanai.
Lai nokopētu failus:
Pievienojiet foto kamerai ImageBankII ar FireWire kabeli un
ieslēdziet to. Tālāk:
a) Nospiediet MENU pogu un izvēlēties STORAGE.
b) Nospiediet  pogu, tad virzirzieties uz leju, uz COPY izvēlni.
c) Nospiediet  pogu, lai sasniegtu apstiprinājuma dialogu.
Lai apstiprinātu, nospiediet OK pogu. (Lai atceltu, nospiediet
EXIT pogu.)
Apstiprinot tiks kopēti visi folderi un faili un saglabāti
Imagebank-II jaunizveidotā mapē ar nosaukumu "CARD0001"
(piemēram). Ja vēlreiz savienosiet kameru un Imagebank-ll,
tiks automātiski izveidota jauna mape ar nosaukumu
"CARD0002" (piemēram) un tā tālāk.

b

c

d) Kopēšanas dialogs Jūs informēs par to, cik faili jau ir nokopēti.
Nospiediet STOP pogu, ja vēlaties anulēt procedūru.
d
10
H3D-ll Lietotāja instrukcijas papildinājums V6
Garantijas noteikumi
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir būtiskas izmaiņas garantijas nosacījumos, kas stājās spēkā no
2006. gada 1. jūlija. Šīs izmaiņas garantijas nosacījumos parādās visās lietotāja rokasgrāmatās no 2006. gada 1. jūlija.
"Hasselblad partneriem jānodrošina vismaz divpadsmit mēnešu garantija
tiešajiem lietotājiem (ievērojot likumdošanas prasības) jaunām Hasselblad
pārdotām iekārtām. Garantija ir spēkā no dienas, kad aprīkojums ir pārdots
pirmajam tiešajam lietotājam.
H sistēmas kameras korpusam, filmas kasetei un foto objektīviem garantijas
laiks ir noteikts līdz garantijas perioda beigām, ko sniedz partneris, vai līdz
100000 veiktiem foto kadriem atkarībā no tā, kas notiek vispirms.
Garantijas prasījumi ir jāiesniedz tirgotājam un/vai uzņēmumam, kurā
produkts sākotnēji tika nopirkts. Rūpnīcas garantija NAV starptautiska, un
garantijas prasījumus nevar veikt, izmantojot citus kanālus. Šie noteikumi ir
spēkā arī attiecībā uz aprīkojumu, kas iegādāts ārpus dzīvesvietas valsts.
Lūdzu, ievērojiet, ka uz CCD foto sensora bojājumiem (skrambas, plaisas,
nesankcionētas pulēšanas pēdas) rūpnīcas bezmaksas garantija neattiecas.
Putekļu tīrīšana no CCD foto sensora tiek uzskatīta par tehnisko apkopi un
tādējādi uz to neattiecas ražotāja bezmaksas garantija. "
11
H3D-ll Lietotāja instrukcijas papildinājums V6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement