Triumph-Adler 355ci Copy system Handleiding

Triumph-Adler 355ci Copy system Handleiding
355ci
GEBRUIKERSHANDLEIDING
> Inleiding
Inleiding
Hartelijk dank voor de aankoop van de 355ci.
Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, routine-onderhoud uit te
voeren en storingen te voorkomen zodat het apparaat steeds in de optimale condities kan worden benut.
Gelieve deze gebruikershandleiding aandachtig door te nemen alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
Wij raden u aan vervangartikelen van ons eigen merk te gebruiken.
Gelieve onze originele tonercontainers te gebruiken die zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en
inspectieprocedures.
Het gebruik van niet-originele toners kan tot storingen leiden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van niet-originele artikelen voor dit apparaat.
i
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................... i
Inhoud .................................................................................................................................... ii
Overzicht ............................................................................................................................... vi
Apparaatspecificaties ......................................................................................................... vii
Functies kleur en beeldkwaliteit ........................................................................................ xii
Basis kleurstanden ...................................................................................................... xii
Beeldkwaliteit en kleur aanpassen ............................................................................. xiii
Handleidingen meegeleverd met het apparaat ................................................................ xiv
Over de gebruikershandleiding (deze handleiding) ........................................................ xvi
Overzicht van de handleiding ..................................................................................... xvi
Vormgevingselementen in deze handleiding ............................................................ xvii
Menudiagram ...................................................................................................................... xix
1
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie .......................... 1-1
Mededeling ......................................................................................................................... 1-2
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding ........................................................... 1-2
Bedrijfsomgeving ....................................................................................................... 1-3
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik ......................................................................... 1-4
Veiligheid van de laserstraal (Europa) ...................................................................... 1-5
Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren/scannen ............................................. 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-6
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-6
Wettelijke kennisgevingen ......................................................................................... 1-7
Energiebesparingsfunctie ........................................................................................ 1-13
Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken ........................................................... 1-13
Energiezuinigheid - Papier ...................................................................................... 1-13
Milieuvoordelen van "Energiebeheer" ..................................................................... 1-13
Energy Star (ENERGY STAR®) programma .......................................................... 1-14
2
Het apparaat installeren en configureren ............................................ 2-1
Onderdeelnamen ............................................................................................................... 2-2
Buitenzijde apparaat ................................................................................................. 2-2
Aansluitingen/binnenzijde ......................................................................................... 2-4
Met verbonden optionele apparatuur ........................................................................ 2-6
Het apparaat en andere apparatuur aansluiten .............................................................. 2-7
Kabels aansluiten .............................................................................................................. 2-8
LAN-kabel aansluiten ................................................................................................ 2-8
USB-kabel aansluiten ................................................................................................ 2-9
Netvoedingskabel aansluiten .................................................................................... 2-9
Aan- en uitzetten ............................................................................................................. 2-10
Aanzetten ................................................................................................................ 2-10
Uitzetten .................................................................................................................. 2-10
Gebruik van het bedieningspaneel ................................................................................ 2-11
Werking paneeltoetsen ........................................................................................... 2-11
De hoek van het bedieningspaneel aanpassen ...................................................... 2-12
Aanraakscherm ............................................................................................................... 2-13
Home scherm .......................................................................................................... 2-13
Scherm voor machinegegevens .............................................................................. 2-17
Functietoets ............................................................................................................. 2-18
Weergave van gedeactiveerde toetsen ................................................................... 2-19
De toetsen Enter en Snelkiesnummer zoeken ........................................................ 2-20
Hulpscherm ............................................................................................................. 2-21
Aanmelden/afmelden ...................................................................................................... 2-22
Aanmelden .............................................................................................................. 2-22
Afmelden ................................................................................................................. 2-23
Standaardinstellingen van het apparaat ....................................................................... 2-24
Datum en tijd instellen ............................................................................................. 2-24
Netwerk instellen (LAN-kabel aansluiten) ............................................................... 2-25
Energiebesparingsfunctie .............................................................................................. 2-27
ii
Slaapstand en automatische slaapstand ................................................................
Versnelde installatie-wizard ...........................................................................................
Software installeren ........................................................................................................
Software op DVD (Windows) ..................................................................................
Software in Windows installeren .............................................................................
Software verwijderen ...............................................................................................
Software installeren op Mac-computers ..................................................................
TWAIN-stuurprogramma instellen ...........................................................................
WIA-stuurprogramma instellen ................................................................................
Teller controleren ............................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Embedded Web Server RX openen ........................................................................
Beveiligingsinstellingen wijzigen .............................................................................
Apparaatgegevens wijzigen ....................................................................................
3
2-27
2-29
2-31
2-31
2-32
2-38
2-39
2-41
2-43
2-44
2-45
2-46
2-47
2-49
Voorbereiding voor het gebruik ............................................................ 3-1
Papier plaatsen .................................................................................................................. 3-2
Voorzorgen voor papier plaatsen .............................................................................. 3-3
Papier in de cassettes plaatsen ................................................................................ 3-4
Papier in de multifunctionele lade plaatsen ............................................................... 3-7
Papierformaat en mediatype opgeven .................................................................... 3-10
Papierstopper .................................................................................................................. 3-12
Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde
map op Een PC ................................................................................................................ 3-13
De computernaam en de volledige computernaam noteren ................................... 3-13
De gebruikersnaam en de domeinnaam noteren .................................................... 3-14
Een gedeelde map aanmaken, een gedeelde map noteren ................................... 3-15
Windows Firewall configureren ............................................................................... 3-19
4
Afdrukken vanaf PC ............................................................................... 4-1
Afdrukken vanaf PC ..........................................................................................................
Afdrukken op niet-standaard papierformaten ............................................................
Venster afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma ......................................
Helpmenu printerstuurprogramma ............................................................................
De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma wijzigen (Windows 7) ......
Een afdruktaak vanaf de computer annuleren ..........................................................
Printen met Google Cloud Print .......................................................................................
Status Monitor ...................................................................................................................
Toegang tot de Status Monitor ..................................................................................
Verlaten van de Status Monitor .................................................................................
Schermoverzicht Status Monitor ...............................................................................
5
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Bediening van het apparaat .................................................................. 5-1
Originelen plaatsen ........................................................................................................... 5-2
Originelen op de glasplaat plaatsen .......................................................................... 5-2
Originelen in de documenttoevoer plaatsen .............................................................. 5-3
Serienummer van het apparaat controleren ................................................................... 5-5
Favorieten .......................................................................................................................... 5-6
Favorieten registreren ............................................................................................... 5-7
Favorieten oproepen ................................................................................................. 5-9
Favorieten bewerken en verwijderen ...................................................................... 5-10
Toepassing ...................................................................................................................... 5-11
Toepassingen installeren ........................................................................................ 5-11
Toepassingen gebruiken ......................................................................................... 5-12
Toepassingen verwijderen ...................................................................................... 5-13
Sneltoetsen registreren .................................................................................................. 5-14
Sneltoetsen toevoegen ........................................................................................... 5-14
Sneltoetsen bewerken en verwijderen .................................................................... 5-15
Kopiëren ........................................................................................................................... 5-16
Basisbediening ........................................................................................................ 5-16
Taken annuleren ..................................................................................................... 5-17
iii
Verzenden ........................................................................................................................
Basisbediening ........................................................................................................
De bestemming opgeven ........................................................................................
Bestemmingen controleren en bewerken ................................................................
Bevestigingsscherm voor bestemmingen ...............................................................
Herhalen ..................................................................................................................
Aan mij verzenden (e-mail) .....................................................................................
Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (Multi-versturen) ................
Verzendtaken annuleren .........................................................................................
WSD-scan ...............................................................................................................
Scannen met TWAIN of WIA ...................................................................................
Gebruik van de FAX-functie ...........................................................................................
6
5-18
5-19
5-20
5-25
5-26
5-27
5-27
5-28
5-29
5-30
5-32
5-33
Gebruik van de verschillende functies ................................................ 6-1
Op de machine beschikbare functies .............................................................................. 6-2
Kopiëren .................................................................................................................... 6-2
Verzenden ................................................................................................................. 6-4
Custom Box (afdrukken) ........................................................................................... 6-6
Verwisselbaar geheugen (Bestand opslaan, documenten afdrukken) ...................... 6-7
Functies .............................................................................................................................. 6-9
Origineel formaat ....................................................................................................... 6-9
Papierselectie .......................................................................................................... 6-10
Afdrukrichting origineel ............................................................................................ 6-11
Sorteer .................................................................................................................... 6-11
Dichtheid ................................................................................................................. 6-12
Origineel beeld ........................................................................................................ 6-12
EcoPrint ................................................................................................................... 6-13
Kleurselectie ............................................................................................................ 6-13
Zoomen ................................................................................................................... 6-14
Dubbelzijdig ............................................................................................................. 6-16
Continu scannen ..................................................................................................... 6-17
Stille modus ............................................................................................................. 6-18
Blanco pagina overslaan ......................................................................................... 6-18
Duplex (2-zijdig origineel) ........................................................................................ 6-19
Verzendformaat ....................................................................................................... 6-20
Bestandsformaat ..................................................................................................... 6-21
Bestanden scheiden ................................................................................................ 6-22
Scanresolutie .......................................................................................................... 6-22
Onderwerp/tekst E-mailbericht ................................................................................ 6-23
Verwijderen na afdruk ............................................................................................. 6-23
7
Problemen oplossen ............................................................................. 7-1
Regulier onderhoud .......................................................................................................... 7-2
Reinigen .................................................................................................................... 7-2
Vervangen van de tonercontainer ............................................................................. 7-4
Vervangen van de tonerafvalbak .............................................................................. 7-8
Nietjes vervangen ................................................................................................... 7-10
Problemen oplossen ....................................................................................................... 7-11
Storingen oplossen ................................................................................................. 7-11
Reageren op foutmeldingen .................................................................................... 7-17
Instellen/Onderhoud ................................................................................................ 7-31
Papierstoringen verhelpen ...................................................................................... 7-37
Nietstoringen oplossen ............................................................................................ 7-50
8
Appendix ................................................................................................. 8-1
Optionele apparatuur ........................................................................................................
Overzicht optionele apparatuur .................................................................................
Invoermethode voor tekens .............................................................................................
Invoerschermen ........................................................................................................
Specificaties ......................................................................................................................
Apparaat ....................................................................................................................
Kopieerfuncties .........................................................................................................
iv
8-2
8-2
8-3
8-3
8-4
8-4
8-6
Printerfuncties ........................................................................................................... 8-6
Scannerfuncties ........................................................................................................ 8-7
Documenttoevoer ...................................................................................................... 8-7
Papierinvoer (500 vel) (Optie) ................................................................................... 8-8
Handmatige nietmachine .......................................................................................... 8-8
Index ............................................................................................................................ Index-1
v
> Overzicht
Overzicht
Dit apparaat is standaard uitgerust met kopieer- en printfuncties en kan een gescande afbeelding verzenden als bijlage bij een emailbericht of naar een pc die is verbonden met het netwerk. Bij producten met een faxfunctie kan ook de faxfunctie worden gebruikt.
Inputgegevens
Origineel
Beveiliging
Elektronische gegevens USB geheugen
U kunt de beveiligingsniveaus van
het apparaat gebruiken naargelang
uw behoeften.
Faxgegevens
Veiligheid verbeteren
(pagina ix)
Toepassing
U kunt de functies van de
machine uitbreiden naargelang
uw behoeften.
Bewerkingen vanaf uw PC
Toepassing
(pagina 5-11)
Document Box functies
Embedded Web Server RX
Deze functie is handig voor tal van
toepassingen, met inbegrip van het opslaan van
gegevens in het apparaat en op een USBgeheugenstick.
U kunt de status en de instellingen van dit
apparaat controleren en wijzigen via een
internetbrowser op uw computer.
Embedded Web Server RX (pagina 2-45)
Embedded Web Server RX User
Guide
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
Outputgegevens
Kopieerfuncties
Printerfuncties
Kopiëren (pagina 5-16)
Afdrukken vanaf PC (pagina 41)
Verzendfuncties
Verzenden (pagina 5-18)
USB geheugen
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
Faxfuncties
Gebruikershandleiding
voor de fax
OPMERKING
• Alvorens dit apparaat in gebruik te nemen, dient u het volgende te lezen:
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie (pagina 1-1)
• Voor de voorbereidingen voor het gebruik van het apparaat, zoals de kabelverbindingen en de installatie van software, raadpleeg:
Het apparaat installeren en configureren (pagina 2-1)
• Voor instructies over het plaatsen van papier, het aanmaken van gedeelde mappen en het toevoegen van adressen
aan het adresboek, raadpleeg:
Voorbereiding voor het gebruik (pagina 3-1)
vi
> Apparaatspecificaties
Apparaatspecificaties
Dit apparaat is uitgerust met vele handige functies.
Gebruik van de verschillende functies (pagina 6-1)
Hier volgen enkele voorbeelden.
Optimaliseer uw workflow op kantoor
Toegang tot vaak gebruikte functies
met een druk op toets (favorieten)
Eenvoudige installatie van het
apparaat
(Versnelde installatie-wizard)
1
U kunt veelgebruikte functies
programmeren.
Door veelgebruikte instellingen als
favorieten te registreren, kunt u de
instellingen gemakkelijk oproepen. Het
gebruik van deze favorieten levert ook
dezelfde resultaten indien bediend door
een andere persoon.
2
Eenvoudige installatie van de fax (FAX
Setup)
3
1
U kunt de benodigde instellingen voor het
gebruik van het apparaat configureren in
de wizard-modus.
Versnelde installatie-wizard (pagina
2-29)
2
3
U kunt de benodigde instellingen voor het
gebruik van de fax configureren in de
wizard-modus.
Fax setup (pagina 2-29)
Favorieten (pagina 5-6)
Optimaliseer uw workflow op kantoor
Originelen met verschillende formaten
tegelijk scannen (Originelen met
verschillende formaten)
Een groot aantal originelen in
verschillende batches scannen en
produceren als een taak (Continu
scannen)
1
1~10
11
11~20
21
21~30
1
1~30
Dit is handig bij het voorbereiden van
conferentiemateriaal.
Dit is handig bij het voorbereiden van een
groot aantal folders.
U kunt de originelen met verschillende
formaten in één keer instellen, zodat u de
originelen niet telkens opnieuw hoeft in te
stellen, ongeacht het formaat.
Wanneer een groot aantal originelen niet
in de documenttoevoer tegelijk kan
worden geplaatst, kunnen de originelen in
afzonderlijke batches worden gescand en
vervolgens worden gekopieerd of
verzonden als een taak.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
Continu scannen (pagina 6-17)
vii
Eenmalig verzenden met meerdere
verzendopties (Multi-versturen)
U kunt een zelfde document naar de
verschillende bestemmingen verzenden
m.b.v. een andere methode.
U kunt meerdere bestemmingen met
verschillende verzendmethoden
opgeven, zoals e-mail, SMB en fax.
U kunt uw workflow reduceren door taken
een voor een te versturen.
Verzenden naar verschillende
soorten bestemmingen (Multiversturen) (pagina 5-28)
> Apparaatspecificaties
Optimaliseer uw workflow op kantoor
Veelgebruikte documenten in de
machine opslaan (custom box)
Bespaar energie en kosten
Een fax vanaf een pc verzenden
(Faxen verzenden vanaf een pc)
Bespaar de nodige energie
(Energiebesparingsfunctie)
Off
U kunt veelgebruikte documenten in het
apparaat opslaan en afdrukken wanneer
nodig.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
U kunt deze methode toepassen om
faxen te verzenden en het papierverbruik
te besparen.
U kunt een te faxen bestand vanaf de PC
verzenden zonder het te hoeven
afdrukken, zodat u het papierverbruik
kunt reduceren en verzendtaken op
doeltreffende wijze kunt uitvoeren.
Dit apparaat is uitgerust met een
energiebesparingsfunctie die automatisch
de slaapstand inschakelt.
Energiebesparingsfunctie (pagina 227)
Gebruikershandleiding voor de fax
Bespaar energie en kosten
Toner besparen bij het afdrukken
(EcoPrint)
U kunt besparen op het tonerverbruik met
deze functie.
Als u alleen de gedrukte inhoud hoeft te
controleren, zoals een proefafdruk of een
kladversie, dan kunt u deze functie
gebruiken om te besparen op het
tonerverbruik.
Papierverbruik verminderen
(Kopiëren op beide zijden van het
papier)
Blanco pagina's overslaan tijdens het
afdrukken
(Blanco pagina overslaan)
U kunt originelen afdrukken op beide
zijden van het papier. U kunt ook
meerdere originelen op een vel
afdrukken.
Als er blanco pagina's in een gescand
document zijn, worden met deze functie
de blanco pagina's overgeslagen en
worden alleen de bedrukte pagina's
afgedrukt.
Favorieten (pagina 5-6)
Blanco pagina overslaan (pagina 618)
Gebruik deze functie wanneer geen
hoogwaardige afdrukkwaliteit is vereist.
EcoPrint (pagina 6-13)
viii
> Apparaatspecificaties
Bespaar energie en kosten
Maak aantrekkelijke documenten
Veiligheid verbeteren
Een fax verzenden om de
communicatiekosten te reduceren
(Uitgestelde faxverzending)
Doorschijnend beeld voorkomen
(Doorschijnen voorkomen)
Een PDF-bestand met wachtwoord
beveiligen
(PDF-encryptie functies)
Met deze functie kunt u besparen op de
verbindingskosten.
U kunt voorkomen dat beelden op de
achterzijde doorschijnen bij het scannen
van dunne originelen.
De verbindingskosten kunnen worden
gereduceerd door het instellen van de
timer op het tijdstip waarop de
verbindingskosten laag/lager zijn.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding..
Gebruik het wachtwoord voor PDFformaten om de weergave, het afdrukken
en het bewerken van een document te
beperken.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding..
Gebruikershandleiding voor de fax
Veiligheid verbeteren
Gegevens op de SSD beschermen
(Encryptie/ overschrijven)
Verlies van afgewerkte documenten
voorkomen
(Privé-afdruk/opgeslagen taak)
Inloggen met ID-kaart
(Kaartauthenticatie)
OK !
U kunt de overbodige gegevens die op de
SSD blijven automatisch overschrijven.
Om het uitlekken van gegevens te
voorkomen, kan het apparaat de
gegevens versleutelen voordat ze naar
de SSD worden geschreven.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding..
U kunt een printer document tijdelijk
opslaan in de machine. Door het
document vanaf de machine af te
drukken, voorkomt u dat iemand uw
document kan nemen.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding..
ix
U kunt inloggen door gewoon een IDkaart aan te raken. U hoeft uw
gebruikersnaam en wachtwoord niet in te
voeren.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding..
> Apparaatspecificaties
Veiligheid verbeteren
Functies efficiënter gebruiken
Veiligheid verbeteren
(Instellingen voor de beheerder)
Het apparaat stiller doen werken
(Stille modus)
Functies naar behoeven uitbreiden
(Toepassing)
Voor meer veiligheid zijn voor beheerders
diverse functies beschikbaar.
U kunt het apparaat stiller doen werken
door het loopgeluid ervan te reduceren. U
kunt deze modus per taak configureren.
De functionaliteit van het apparaat kan
worden vergroot door toepassingen te
installeren.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding..
Stille modus (pagina 6-18)
Toepassingen die u kunnen helpen met
het efficiënter uitvoeren van uw dagelijkse
werkzaamheden, zoals een scanfunctie
en bevoegdheidsfunctie, zijn beschikbaar.
Toepassing (pagina 5-11)
Functies efficiënter gebruiken
Het apparaat installeren zonder
netwerkkabels (Draadloos netwerk)
USB-geheugen gebruiken
(USB-geheugen)
Bestandsindeling afbeelding opgeven
(Bestandsindeling)
In een omgeving waar het draadloze LAN
wordt gebruikt, kunt u het apparaat
installeren zonder netwerkkabels.
Dit is handig wanneer u een document
buiten uw kantoor moet afdrukken of als u
een document niet vanaf uw pc kunt
afdrukken.
U kunt verschillende bestandsindelingen
selecteren bij het verzenden/opslaan van
afbeeldingen.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding..
U kunt het document afdrukken vanaf het
USB-geheugen door het rechtstreeks op
het apparaat aan te sluiten.
Ook originelen gescand op de machine
kunnen worden opgeslagen op het USBgeheugen.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding..
x
Bestandsformaat (pagina 6-21)
> Apparaatspecificaties
Functies efficiënter gebruiken
Werking op afstand
(Embedded Web Server RX)
U kunt toegang op afstand krijgen tot het
apparaat voor het afdrukken, verzenden
of downloaden van gegevens.
Beheerders kunnen het gedrag van het
apparaat of de instellingen configureren.
Embedded Web Server RX (pagina
2-45)
xi
> Functies kleur en beeldkwaliteit
Functies kleur en beeldkwaliteit
Het apparaat is uitgerust met diverse functies voor kleur- en beeldkwaliteit. U kunt de gescande afbeelding naar
believen aanpassen.
Basis kleurstanden
De volgende basiskleurstanden zijn beschikbaar.
Referentiebeeld
Kleurstand
Beschrijving
Voor
Na
Referentiepagina
Auto kleur
Herkent automatisch of het gescande
document in kleur of zwart-wit is.
pagina 6-13
Full Color
Scant het document in full color.
pagina 6-13
Grijstinten
Scant het document in grijstinten.
pagina 6-14
Zwart-Wit
Scant het document in zwart-wit.
pagina 6-13
Voor meer informatie, raadpleeg:
Kleurselectie (pagina 6-13)
xii
> Functies kleur en beeldkwaliteit
Beeldkwaliteit en kleur aanpassen
Om de beeldkwaliteit of de kleur van een beeld aan te passen, gebruik de volgende functies.
Voorbeeldafbeelding
Ik wil...
Functie
Voor
Pagina
Na
De beeldkwaliteit nauwkeurig aanpassen.
De dichtheid aanpassen.
Dichtheid
pagina 6-12
De kleur aanpassen door de
blauwe of rode tinten te
accentueren.
Kleurbalans
―
Aanpassen Tint
―
Verzadiging
―
Scherpte
―
Het verschil tussen donkere en
lichte delen van het beeld
aanpassen.
Contrast
―
De achtergrond van een
document donkerder of lichter
maken (het gebied zonder tekst
of afbeeldingen).
Dichtheid achtergrond
―
Doorschijnen
voorkomen
―
Bestandsindeling
―
Voorbeeld: Accentuering van
rood
Het beeld wijzigen door elk van
de zes kleuren afzonderlijk aan te
passen: rood, blauw, groen,
cyaan, magenta en geel.
Voorbeeld: Rode tinten dichtbij
geel naar geel en cyaan tinten
dichtbij blauw naar blauw
veranderen
De verzadiging aanpassen
De beeldkwaliteit nauwkeurig aanpassen
De beeldomlijning vervagen of
accentueren.
Voorbeeld: De beeldomlijning
accentueren.
Voorbeeld: De achtergrond
lichter maken
Doorschijnen voorkomen bij
dubbelzijdige originelen.
De gescande afbeelding aanpassen
De bestandsgrootte reduceren en
de tekens duidelijk weergeven
[PDF met hoge.
compressive]
xiii
> Handleidingen meegeleverd met het apparaat
Handleidingen meegeleverd met het
apparaat
Bij dit apparaat worden de volgende handleidingen geleverd. Raadpleeg elke handleiding wanneer nodig.
De inhoud van deze handleidingen kan zonder nadere kennisgeving worden aangepast wanneer de prestaties van het
apparaat worden verbeterd.
Gedrukte handleidingen
Voor een snel gebruik
van dit apparaat
Quick Guide
Bevat de basisfuncties van de machine, instructies voor optimaal gebruik van de functies,
instructies voor routineonderhoud en instructies voor het oplossen van storingen.
Safety Guide
Voor een veilig gebruik
van dit apparaat
Bevat informatie over veiligheid en waarschuwingen over installatieomgeving en gebruik van
dit apparaat. Lees deze handleiding voor u het apparaat in gebruik neemt.
Safety Guide (355ci)
Omvat de benodigde installatieruimte, de waarschuwingsetiketten en andere
veiligheidsinformatie. Lees deze handleiding voor u het apparaat in gebruik neemt.
xiv
> Handleidingen meegeleverd met het apparaat
Handleidingen (PDF) op de DVD (Product Library)
Voor een attent
gebruik van het
apparaat
Gebruik van de
faxfuncties
Gebruik van de IDkaart
Gebruikershandleiding (deze handleiding)
Bevat instructies voor het laden van papier en het kopiëren, printen en scannen alsook de
standaardinstellingen en overige informatie.
Gebruikershandleiding voor de fax
Bevat instructies voor het gebruik van de faxfunctie.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Bevat instructies over de authenticatie met behulp van de ID-kaart.
Data Security Kit (E) Operation Guide
Veiligheid verbeteren
Machine-informatie
eenvoudig registreren
en instellingen
configureren
Gegevens vanaf een
computer afdrukken
Direct afdrukken van
een PDF-bestand
Toezicht houden op
het apparaat en
printers van het
netwerk
Afbeeldingen scannen
en opslaan met
informatie
De afdruk- of
scanstand aanpassen
Bevat instructies voor de invoer en het gebruik van de Data Security Kit (E), voor het
overschrijven en coderen van gegevens.
Embedded Web Server RX User Guide
Bevat instructies over toegang tot de machine vanaf een webbrowser op uw computer om
de instellingen te controleren en te wijzigen.
Printing System Driver User Guide
Bevat instructies over de installatie van de printerdriver en het gebruik van de
printerfunctie.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Bevat instructies over het afdrukken van PDF-bestanden zonder Adobe Acrobat of Reader
te moeten lanceren.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Bevat instructies over het toezicht op uw netwerkprinter systeem (het apparaat) met
NETWORK PRINT MONITOR.
File Management Utility User Guide
Bevat instructies over het gebruik van de File Management Utility om diverse parameters
in te stellen en om gescande documenten op te slaan en te verzenden.
Maintenance Menu User Guide
Het menu onderhoud bevat instructies voor de configuratie van de printserver, het scannen
en andere instellingen.
Installeer de volgende versies van Adobe Reader om de handleidingen op de DVD te bekijken.
Versie 8.0 of hoger
xv
> Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)
Over de gebruikershandleiding (deze
handleiding)
Overzicht van de handleiding
Deze gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken.
Hoofdstuk
Inhoud
1
Wettelijke kennisgevingen en
veiligheidsinformatie
Bevat voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van het apparaat en
informatie over handelsmerken.
2
Het apparaat installeren en
configureren
Beschrijft de onderdeelnamen, kabelaansluitingen, installatie van de software,
aanmelden, afmelden, en andere zaken met betrekking tot het beheer van het apparaat.
3
Voorbereiding voor het gebruik
Beschrijft de nodige voorbereidingen en instellingen voor gebruik van de machine, zoals
het gebruik van het bedieningspaneel, papier laden, en een adresboek aanmaken.
4
Afdrukken vanaf PC
Beschrijft de functies die beschikbaar zijn wanneer het apparaat als printer wordt
gebruikt.
5
Bediening van het apparaat
Beschrijft de basisinstructies voor gebruik van het apparaat, zoals het plaatsen van
originelen, het maken van kopieën, het verzenden van documenten, en het gebruik van
documentboxen.
6
Gebruik van de verschillende
functies
Beschrijft handige functies die beschikbaar zijn op het apparaat.
7
Problemen oplossen
Geeft instructies over wat te doen wanneer de toner op is, er een fout wordt
weergegeven, of als het papier vastloopt of een ander probleem optreedt.
8
Appendix
Beschrijft handige opties die beschikbaar zijn voor het apparaat. Biedt informatie over
mediatypen en papierformaten, en bevat een verklarende woordenlijst. Bevat uitleg
over het invoeren van tekens en een overzicht van de specificaties van het apparaat.
xvi
> Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)
Vormgevingselementen in deze handleiding
Adobe Reader XI wordt als voorbeeld genomen in de onderstaande uitleg.
Klik op een item in de
inhoudsopgave om naar de
bijbehorende pagina te gaan.
Klik om van de huidige pagina naar de vorige pagina te
gaan. Dit is handig als u wilt terugkeren naar de pagina van
waaruit je naar de huidige pagina bent gegaan.
BELANGRIJK
Geeft de operationele eisen en
beperkingen aan om de machine
correct te doen werken en om
schade aan het apparaat of andere
apparatuur te voorkomen.
OPMERKING
Geeft bijkomende verklaringen en
referentie-informatie voor
bewerkingen.
Raadpleeg
Klik op de onderstreepte tekst om
naar de bijbehorende pagina te
gaan.
VOORZICHTIG
Geeft aan dat wanneer u
onvoldoende aandacht besteedt
aan of u zich niet op de juiste wijze
houdt aan de betreffende punten,
dit kan leiden tot lichamelijk letsel of
materiële schade.
OPMERKING
De items die worden weergegeven in Adobe Reader variëren, afhankelijk van de gebruikswijze. Als de
inhoudsopgave of de gereedschappen niet worden weergegeven, raadpleeg Adobe Reader Help.
Bepaalde items zijn in deze handleiding aangegeven met de onderstaande vormgevingselementen.
Vormgevingselement
Beschrijving
[Vet]
Geeft toetsen en knoppen aan.
"Normaal"
Geeft een bericht of instelling aan.
xvii
> Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)
Vormgevingselementen bij procedures voor bediening van het apparaat
In deze gebruikershandleiding worden opeenvolgende bedieningsstappen als volgt aangegeven:
Bedieningsprocedure
Druk op de toets [Systeemmenu/Tellers].

Kies [
Procedure aangegeven in deze handleiding
Toets [Systeemmenu/Tellers] > [Algemene instellingen] >
[Geluid]
].

Kies [Algemene instellingen].

Kies [Geluid].
xviii
> Menudiagram
Menudiagram
Hier volgt een lijst met menu's die op het aanraakscherm worden weergegeven. Afhankelijk van de instellingen, kunnen
sommige menu's niet worden weergegeven. Sommige menu-namen kunnen verschillen van de benaming van hun
verwijzingen.
of
Kopiëren
Papierselectie (pagina 6-10)
Zoomen (pagina 6-14)
Dichtheid (pagina 6-12)
Duplex (pagina 6-16)
Combineren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Kleurselectie (pagina 6-13)
Functies
Stille Modus (pagina 6-18)
Sorteren (pagina 6-11)
Origineel formaat (pagina 6-9)
Afdr.richting origineel (pagina 6-11)
Originelen met verschillende formaten (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Originele afbeelding (pagina 6-12)
EcoPrint (pagina 6-13)
Aanpassen Tint (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Kleurbalans (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Scherpte (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Contrast (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Dichtheid achtergrond aanpassen (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Doorschijnen voorkomen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Blanco pagina overslaan (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Mætning (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Continu scannen (pagina 6-17)
Melding taak voltooid (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Bestandsnaam invoeren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding,)
Prioriteit onderdrukken (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
xix
> Menudiagram
of
Verzenden
Snelkiestoets (pagina 5-22)
Adresboek (pagina 5-20)
Extern adresboek (Raadpleeg Embedded Web Server RX User Guide.)
E-mail (pagina 5-22)
Map (pagina 5-23)
FAX (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
WSD-Scan (pagina 5-31)
Functies
Kleurselectie (pagina 6-13)
Stille Modus (pagina 6-18)
Bestandsindeling (pagina 6-21)
Origineel formaat (pagina 6-9)
Afdr.richting origineel (pagina 6-11)
Originelen met verschillende formaten. (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Dubbelzijdig (pagina 6-19)
Verzendformaat (pagina 6-20)
Bestanden scheiden (pagina 6-22)
Scanresolutie (pagina 6-22)
Dichtheid (pagina 6-12)
Orig. afbeelding (pagina 6-12)
Scherpte (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Contrast (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Pas dichtheid achtergrond aan (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Doorschijnen voorkomen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Blanco pagina overslaan (pagina 6-18)
FAX TX-resolutie (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Zoomen (pagina 6-14)
Continu scannen (pagina 6-17)
Bestandsnaam invoeren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding,)
Onderwerp/tekst E-mailbericht (pagina 6-23)
Melding taak voltooid (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
FTP encryptie TX (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Uitgestelde faxverzending (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
xx
> Menudiagram
Directe faxverzending (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Functies
FAX Polling RX (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
FAX TX-rapport (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Custom box
Custom box
Menu
Afdrukken
Papierselectie (pagina 6-10)
Sorteren (pagina 6-11)
Dubbelzijdig (pagina 6-16)
Verwijder na afdruk. (pagina 6-23)
Stille modus (pagina 6-18)
Functies
Prioriteit onderdrukken (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Bestandsnaam invoeren (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Melding taak voltooid (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
EcoPrint (pagina 6-13)
Taakvenster
Taakvenster
Privé-afdruk/opgeslagen taak (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Snelkopie/testen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
xxi
> Menudiagram
Verwisselbaar
geheugen
Verwisselbaar
geheugen
Afdrukken
Papier-selectie (pagina 6-10)
Sorteren (pagina 6-11)
Duplex (pagina 6-16)
Stille Modus (pagina 6-18)
Kleurselectie (pagina 6-13)
Functies
EcoPrint (pagina 6-13)
Melding taak voltooid (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Prioriteit onderdrukken (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
PDF Encryptie -wachtwoord (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
JPEG/TIFF-afdruk (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
XPS aanpassen aan pagina (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Menu
Bestand
opslaan
Bestandsindeling (pagina 6-21)
Duplex (pagina 6-19)
Scanresolutie (pagina 6-22)
Dichtheid (pagina 6-12)
Bestandsnaam invoeren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Kleurselectie (pagina 6-13)
Functies
Stille Modus (pagina 6-18)
Origineel formaat (pagina 6-9)
Afdr.richting origineel (pagina 6-11)
Originelen met verschillende formaten (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Opslagformaat (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Originele afbeelding (pagina 6-12)
Scherpte (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Contrast (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Achtergronddichtheid aanpassen (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Doorschijnen voorkomen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Blanco pagina overslaan (pagina 6-18)
Zoomen (pagina 6-14)
Continu scannen (pagina 6-17)
Melding taak voltooid (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Bestanden scheiden (pagina 6-22)
xxii
> Menudiagram
Vak Subadres
Vak Subadres (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Polling box
Polling box (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
of
Status/ Taak
annuleren
Status afdr.taak (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Taakstatus verst (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Taakst.opslaan (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Geplande taak (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Log afdruktaak (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Taaklog verst. (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Takenlog opslaan (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
FAX taaklog (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Scanner (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Printer (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
FAX (raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Tonerstatus (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Papierstatus (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Verwisselbaar geheugen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
USB-toetsenbord (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Netwerk Status verbinding (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Optie Netwerk Status verbinding (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Draadloos netw. (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
SSD (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
xxiii
> Menudiagram
of
Systeemmenu
Versnelde
installatie-wizard
FAX setup (pagina 2-29)
Papier setup (pagina 2-29)
Energiebesparing setup (pagina 2-29)
Netwerkconfiguratie (pagina 2-29)
Taal (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Rapport
Rapport
afdrukken
Statuspagina (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Lettertypen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Netwerkstatus (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Servicestatus (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Accountrapport (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Subadres boxenlijst (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
FAX-lijst (index) (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
FAX-lijst (Nr.) (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Rapport uitgaande faxen (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Rapport inkomende faxen (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Optionele netwerkstatus (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Inst. beheerdersrapport
Instelling result.
rapport
Rapport uitgaande faxen (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Rapport inkomende faxen (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Rapport verzendresultaten (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Result.rapport faxontv. (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Berichtinstelling taakeind (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Verzenden
loggeschiedenis
Verzenden loggeschiedenis (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Autom. verzenden (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Bestemming (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Taaklogonderwerp (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Persoonlijke informatie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Tellers
Afgedrukte pagina's (pagina 2-44)
Gescande pagina's (pagina 2-44)
Eigenschap gebruiker (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
xxiv
> Menudiagram
Cassette/MF lade
instellingen
Cassette 1 (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Cassette 2 (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Cassette 3 (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Cassette 4 (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Multifunctionele lade (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Algemene
instellingen
Standaardscherm (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Geluid
Alarm (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Volume faxluidspreker (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Volume faxmonitor (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Originele
instellingen
Custom formaat origineel (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Papier instel.
Custom papierformaat (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Standaardorigineelformaat (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Instelling mediatype (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Standaardpapierbron (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Papierselectie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Media voor Auto (Kleur) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Media Auto (zwart-wit) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Actie speciaal papier (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Standaardinst.
Functies
Bestandsindeling (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Afdr.richting origineel (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Sorteren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Bestanden scheiden (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Scanresolutie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Kleurselectie (kopie) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Kleursel. (verz./opsl.) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Originele afbeelding(kopie) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Originele afbeelding (verz./opsl.) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Achtergronddichtheid aanpassen (kopie) (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Achtergronddichtheid aanpassen (verz./opsl.) (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
EcoPrint (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Doorschijnen voorkomen(kopie) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Doorschijnen voorkomen(verz./opsl.) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Blanco pagina overslaan (Kopie) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Blanco pagina overslaan (verz./opsl.) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
FAX TX-resolutie (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Zoomen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
xxv
> Menudiagram
Algemene
instellingen
Standaardinst.
Functies
Continu scannen (behalve fax) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Continu scannen (Fax) (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Bestandsnaam invoeren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Onderwerp/tekst E-mailbericht (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
FTP encryptie TX (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
JPEG/TIFF-afdruk (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
XPS aanpassen aan pagina (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Detailinstellingen
Beeldkwaliteit (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
PDF/A (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
PDF hoge compr. (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Detectieniveau blanco (Kopie) (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Detectieniveau blanco (verz./opsl.) (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Vooringest. lim. (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Foutafhandeling
Fout dubbelzijdig afdruk (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Fout met papiertype (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Kleurentoner leeg Actie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Maateenheid (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Toneralarmniveau (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Toetsenbordlay-out (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
USB toetsenbord type (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
SSD formatteren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
SD-kaart format. (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Status/Log weergeven (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
gebruik van functietoetsen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Home
Bureaublad aanpassen (pagina 2-14)
Taakbalk aanpassen (pagina 2-14)
Achtergrond (pagina 2-14)
Kopiëren
Auto-papierselectie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Aut. Priorit. % (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Volg. prioriteit behouden (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Inleesfunctie doc.toevoer (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
xxvi
> Menudiagram
Verzenden
Bevestigen bestemming (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Contr.nieuwe bestemming (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Zenden en doorsturen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
TIFF-compressie (kleur) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Standaardscherm (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Nieuwe best. invoeren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Nummerherh. bestemm. (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Documentbox
Custom box (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Vak Subadres (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Taakvenster
Snelkopieën opslaan (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Taakbehoud wissen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Opslagmedia (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Polling box (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
FAX (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Toepassing (pagina 5-11)
Internet
Proxy (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Adresboek/One
Touch
Adresboek (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Snelkiestoets (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Standardinst.
adresboek
Sorteren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Print lijst (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
xxvii
> Menudiagram
Aanmelding/
Taakaccounting
Inst.
gebr.aanmelding
Aanmelding gebr. (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Lijst lok.gebr.(Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Instellingen ID-kaart
Aanmelden via toetsenbord (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Extra verificatie (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Eenvoudige aanmelding (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Instellingen
Eenvoudige
aanmelding
Installatie Eenvoudige aanmelding (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Autorisatie lokale gebruiker (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Vergrendelingsinstellingen
Gebruikersaccount
Vergrendeling (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Vergrendelingsbeleid (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Lijst van vergr. Gebruikers (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Groepsautorisatieinstel.
Groepsautorisatie (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Groepslijst (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Gastautorisatie (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Gastautorisatieinstellingen
Gasteigenschappen (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Netw.gebr.eigensch. verkr (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
xxviii
> Menudiagram
Aanmelding/
Taakaccounting
Instelling
taakaccounting
Taakaccounting (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Toegang job accounting (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Accountingrpprt afdrukken (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Totaal taakaccounting (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Afzonderlijke accounts (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Accounts (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Limiet toepassen (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Stand.instelling
Kopiëren/afdr. (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Tellerlimiet (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Onbek. ID taak (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Printer
Emulatie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Kleurmodus (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
EcoPrint (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
A4/Letter onderdrukken (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Duplex (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Exemplaren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Afdrukrichting (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Brede A4 (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Time-out doorvoer (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
LF-actie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
CR-actie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Taaknaam (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Gebruikersnaam (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Priorit. MP-bak (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Papier Aanv Mode (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Autom. cas. verw (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Glans mode (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
xxix
> Menudiagram
Systeem/Netwerk
Netwerk
Hostnaam (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
TCP/IP (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
TCP/IP-instelling
IPv4 Instellingen (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
IPv6 instellingen (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
Bonjour (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Protocoldetail (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
WSD-scan (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
WSD-afdruk (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Enhanced WSD (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Enhanced WSD(SSL) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
IPSec (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
SSL (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Veilige protocol
IPP-beveiliging (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
HTTP-beveiliging (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
SMTP-beveiliging (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
POP3-beveiliging (Gebr. 1) (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
POP3-beveiliging (Gebr. 2) (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
POP3-beveiliging (Gebr. 3) (Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.)
LAN-interface (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Ping (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Netwerk opnieuw opstarten (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Proxy (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Optioneel
netwerk
Basis (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Draadloos
netwerk
Instellingen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Basis (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Netwerkinterface (verzend) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Inst.vergrendel.
interface
USB-host (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
USB-apparaat (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
USB-opslag (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Optionele interface 1 (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Optionele interface 2 (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
xxx
> Menudiagram
Systeem/Netwerk
Beveiligingsniv. (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Herstart (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
RAM-disk inst. (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Option. geheugen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Data beveiliging (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Optionele functie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Datum/timer/
Energiebesp.stnd
Datum/tijd (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Datumnotatie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
De tijdzone instellen. (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Reset Inst Autom (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Timer scherm reset (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Regels slaapst. (modellen voor Europa) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Slaapstandniveau (modellen uitgezonderd voor Europa) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Timer slaapstand (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Fouten automatisch wissen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Timer fouten wissen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Onbruikbare Tijd (Raadpleeg Gebruikershandleiding voor de fax.)
Instellen/
onderhoud
Instellingen Stille
Modus
Aanpassen
dichtheid
Contrast
Stille Modus (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Aangeven voor elke taak (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Kopiëren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Zend/Box (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Kopiëren (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Zend/Box (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Pas dichtheid
achtergrond aan
Kopiëren(Auto) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Zend/Box (auto) (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Auto kleurcorrectie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Correctie zwarte lijnen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Helderheid (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Kleurregistratie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Drum reinigen (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Kalibratie (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Reinigen laserscanner (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
Service inst. (Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.)
xxxi
1
Wettelijke
kennisgevingen en
veiligheidsinformatie
Lees deze informatie voor u het apparaat in gebruik neemt. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende
onderwerpen.
Mededeling ........................................................................................................................................................ 1-2
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding .......................................................................................... 1-2
Bedrijfsomgeving ..................................................................................................................................... 1-3
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik ........................................................................................................ 1-4
Veiligheid van de laserstraal (Europa) ..................................................................................................... 1-5
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-6
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-6
Wettelijke kennisgevingen ....................................................................................................................... 1-7
Energiebesparingsfunctie ...................................................................................................................... 1-13
Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken .......................................................................................... 1-13
Energiezuinigheid - Papier ..................................................................................................................... 1-13
Milieuvoordelen van "Energiebeheer" .................................................................................................... 1-13
Energy Star (ENERGY STAR®) programma ......................................................................................... 1-14
1-1
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Mededeling
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding
De delen van deze handleiding en onderdelen van het apparaat die zijn aangeduid met symbolen, bevatten
veiligheidswaarschuwingen ter bescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in de buurt. Ze zijn ook
bedoeld voor een correct en veilig gebruik van het apparaat. De symbolen met hun betekenis worden hieronder
beschreven.
WAARSCHUWING: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan
of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot
ernstig letsel of zelfs levensgevaar.
VOORZICHTIG: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u
zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot
lichamelijk letsel of mechanische beschadiging.
Symbolen
Symbool  geeft aan dat het betreffende gedeelte veiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke aandachtspunten
worden binnenin het symbool aangegeven.
... [Algemene waarschuwing]
... [Waarschuwing voor hoge temperatuur]
Symbool
geeft aan dat het betreffende gedeelte informatie bevat over niet-toegestane handelingen. Specifieke
informatie over de niet-toegestane handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.
... [Waarschuwing voor niet-toegestane handeling]
... [Demontage verboden]
Symbool  geeft aan dat het betreffende gedeelte informatie bevat over handelingen die moeten worden uitgevoerd.
Specifieke informatie over de vereiste handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.
... [Waarschuwing voor vereiste handeling]
... [Haal de stekker uit het stopcontact]
... [Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact]
Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om een vervangend exemplaar te bestellen als de
veiligheidswaarschuwingen in deze gebruikershandleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelf ontbreekt (tegen
betaling).
OPMERKING
Originele documenten die heel erg op een bankbiljet lijken kunnen mogelijkerwijs niet goed gekopieerd worden omdat
dit apparaat voorzien is van een functie die valsmunterij voorkomt.
1-2
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Bedrijfsomgeving
De geschikte bedrijfsomgeving voor het apparaat is:
Temperatuur
10 tot 32,5 °C
(Maar luchtvochtigheid moet 70% of minder bedragen bij temperatuur van 32,5 °C.)
Luchtvochtigheid
10 tot 80%
(Maar temperatuur moet 30 °C of minder bedragen bij luchtvochtigheid van 80%.)
Vermijd de volgende plaatsen als installatieplaats voor het apparaat.
•
Vermijd plaatsen in de buurt van een raam of direct in het zonlicht.
•
Vermijd plaatsen met trillingen.
•
Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen.
•
Vermijd plaatsen met directe blootstelling aan warme of koude lucht.
•
Vermijd slecht geventileerde plaatsen.
Als de vloer niet bestand is tegen zwenkwieltjes, is het mogelijk dat de vloer beschadigd raakt wanneer het apparaat na
de installatie wordt verplaatst.
Tijdens het kopiëren komen er kleine hoeveelheden ozon vrij, maar deze hoeveelheden vormen geen
gezondheidsrisico. Als het apparaat echter langere tijd in een slecht geventileerde ruimte wordt gebruikt of wanneer er
een zeer groot aantal kopieën wordt gemaakt, kan de geur onaangenaam worden. Een geschikte omgeving voor
kopieerwerk moet goed geventileerd zijn.
1-3
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Waarschuwingen bij het gebruik van verbruiksartikelen
VOORZICHTIG
Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.
Houd onderdelen die toner bevatten buiten het bereik van kinderen.
Als er onverhoopt lekkage plaatsvindt uit delen die toner bevatten, voorkom dan inademing en inslikken en voorkom
contact met uw ogen en huid.
•
Als u toch toner inademt, gaat u naar een plaats met frisse lucht en gorgelt u met veel water. Neem bij opkomende
hoest contact op met een arts.
•
Als u toner binnenkrijgt, spoelt u uw mond met water en drinkt u 1 of 2 glazen water om de inhoud van uw maag te
verdunnen. Neem indien nodig contact op met een arts.
•
Als u toner in uw ogen krijgt, spoelt u ze grondig met water. Als uw ogen gevoelig blijven, neemt u contact op met een
arts.
•
Als u toner op de huid krijgt, wast u uw huid met water en zeep.
Probeer geen onderdelen die toner bevatten open te breken of te vernietigen.
Overige voorzorgsmaatregelen
Lever de lege tonercontainer en de tonerafvalbak in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde
tonercontainer en tonerafvalbak worden gerecycled of verwijderd volgens de betreffende voorschriften.
Bewaar het apparaat op een plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht.
Bewaar het apparaat op een plaats waar de temperatuur niet hoger wordt dan 40 ºC en waar zich geen sterke
schommelingen in temperatuur of vochtigheid voordoen.
Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan het papier uit de cassette en de multifunctionele (MF)
lade, leg het terug in de oorspronkelijke verpakking en maak deze weer dicht.
1-4
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Veiligheid van de laserstraal (Europa)
Laserstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam. Om deze reden is de laserstraal in het apparaat
hermetisch afgesloten binnen een beschermende behuizing en achter een externe afdekking. Bij normale bediening van
het product door de gebruiker kan er geen straling uit het apparaat ontsnappen.
Dit apparaat wordt geclassificeerd als een laserproduct van Class 1 volgens IEC/EN 60825-1:2007.
Voorzichtig: Het uitvoeren van andere procedures dan in deze handleiding beschreven, kan leiden tot blootstelling aan
gevaarlijke straling.
Deze etiketten zijn aangebracht op de laserscaneenheid in het apparaat en bevinden zich niet op een plaats die
toegankelijk is voor de gebruiker.
Voor wat betreft CLASS 1 laserproducten, wordt informatie op het typeplaatje verstrekt.
1-5
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren/scannen
Het kan verboden zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren/scannen zonder de toestemming van de
houder van het auteursrecht.
Het kopiëren/scannen van de volgende voorwerpen is verboden en kan beboet worden. Dit sluit andere voorwerpen niet
uit. Maak niet bewust een kopie/scan van voorwerpen die niet gekopieerd/gescand mogen worden.
•
Papiergeld
•
Bankbiljetten
•
Waardepapieren
•
Stempels
•
Paspoorten
•
Certificaten
Plaatselijke wetten en bepalingen kunnen mogelijk het kopiëren/scannen van ander materiaal dan hierboven is vermeld
verbieden of beperken.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
1-6
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Wettelijke kennisgevingen
Het kopiëren of op een andere manier reproduceren van de gehele handleiding of een deel daarvan zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright-eigenaar is verboden.
Wat betreft handelsnamen
•
PRESCRIBE is een gedeponeerd handelsmerk van Kyocera Corporation.
•
KPDL is een handelsmerk van Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 en Internet Explorer zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
•
PCL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet is een geregistreerd handelsmerk van Xerox Corporation.
•
IBM en IBM PC/AT zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere
landen.
•
Alle Europese lettertypen die in dit apparaat zijn geïnstalleerd, worden gebruikt onder licentieovereenkomst met
Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino en Times zijn geregistreerde handelsmerken van Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery en ITC ZapfDingbats zijn geregistreerde handelsmerken
van International Typeface Corporation.
•
ThinPrint is een handelsmerk van Cortado AG in Duitsland en andere landen.
•
UFST™ MicroType® lettertypen van Monotype Imaging Inc. zijn geïnstalleerd in dit apparaat.
•
Dit apparaat bevat software met modules die zijn ontwikkeld door de Independent JPEG Group.
•
Dit product is voorzien van de NetFront-browser van ACCESS CO.,
LTD.
•
ACCESS, het ACCESS-logo en NetFront zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van ACCESS CO., LTD. in de
Verenigde Staten, Japan en andere landen.
•
© 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
•
Java is een gedeponeerd handelsmerk van Oracle en/of haar gelieerde organisaties.
•
iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
•
iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt onder licentie
door Apple Inc. gebruikt
•
Google en Google Cloud Print™ zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
Alle overige merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve
bedrijven. De symbolen ™ en ® worden niet gebruikt in deze gebruikershandleiding.
1-7
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
GPL/LGPL
Dit product is voorzien van GPL- (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) en/of LGPL- (http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html) software als onderdeel van de firmware. U kunt de broncode verkrijgen en het is toegestaan het te kopiëren, te
verspreiden en te wijzigen conform de voorwaarden van GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-8
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-9
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-10
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-11
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-12
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Energiebesparingsfunctie
Het apparaat is uitgerust met een Slaapmodus waarbij de printer- en faxfuncties in een wachtstand komen te staan,
maar het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt nadat er een bepaalde tijd is verstreken sinds het apparaat
voor het laatst werd gebruikt.
Slaapstand
Het apparaat schakelt de slaapstand automatisch in wanneer er 1 minuut is verstreken sinds het apparaat voor het
laatst werd gebruikt. De tijdsperiode waarin er geen activiteiten plaatsvinden voordat de slaapstand wordt geactiveerd,
kan worden verlengd.
Slaapstand en automatische slaapstand (pagina 2-27)
Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken
Dit apparaat heeft dubbelzijdig afdrukken als standaardfunctie. Bijvoorbeeld bij het afdrukken van twee originelen op
een vel papier als dubbelzijdige afdruk, is het mogelijk om papierverbruik te verminderen.
Dubbelzijdig (pagina 6-16)
Afdrukken in de duplexmodus vermindert papierverbruik en draagt bij aan het behoud van bossen. Duplexmodus
vermindert tevens de hoeveelheid papier die ingekocht moet worden en vermindert daardoor de kosten. Het is daarom
aan te bevelen dat machines die dubbelzijdig kunnen afdrukken, standaard worden ingesteld in de duplexmodus.
Energiezuinigheid - Papier
Voor het behoud en duurzaam gebruik van de bossen wordt aanbevolen om gerecycled en nieuw papier te gebruiken
dat op de meest milieuvriendelijke manier wordt geproduceerd of voorzien is van erkende milieukeurmerken, en die
voldoen aan EN 12281:2002* of een vergelijkbare kwaliteitsstandaard.
Deze apparatuur ondersteunt ook printen op papier van 64 g/m2. Wanneer dergelijk papier, dat minder ruwegrondstoffen
bevat, gebruikt wordt, leidt dit tot meer besparingen van natuurlijke bronnen.
* : EN12281:2002 "Papier voor drukwerk en kantoor - Eisen aan kopieerpapier voor kopieerprocessen met droge toner"
Uw verkoop- of servicevertegenwoordiger kan informatie geven over aanbevolen papiersoorten.
Milieuvoordelen van "Energiebeheer"
Om het stroomverbruik te beperken, is dit apparaat voorzien van een functie voor energiebeheer die automatisch de
energiebesparende stand inschakelt wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet actief is.
Hoewel het de apparatuur enige tijd vergt weer terug te keren naar modus KLAAR vanuit de spaarstand, is
eenbelangrijke vermindering in energieverbruik mogelijk. Het wordt aanbevolen de machine te gebruiken met
deactiveringstijd voor de spaarstand in de standaardinstelling.
1-13
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Energy Star (ENERGY STAR®) programma
Als bedrijf dat deelneemt aan het internationale Energy Star-programma hebben wij vastgesteld dat dit
apparaat voldoet aan de standaarden zoals bepaald in het internationale Energy Star-programma.
ENERGY STAR® is een vrijwillig programma voor energie-efficiëntie met als doel het ontwikkelen en
promoten van producten met een hoge energie-efficiëntie om zo het broeikaseffect te helpen
voorkomen. Door ENERGY STAR® -gekwalificeerde producten aan teschaffen kunnen klanten helpen
de emissies van broeikasgassen te verminderen tijdensgebruik van het product en te besparen op de
energiegerelateerde kosten.
1-14
2
Het apparaat
installeren en
configureren
Dit hoofdstuk bevat informatie voor de beheerder van dit apparaat, zoals de onderdeelnamen, het aansluiten van kabels
en het installeren van software.
Onderdeelnamen .......................................... 2-2
Buitenzijde apparaat ........................... 2-2
Aansluitingen/binnenzijde ................... 2-4
Met verbonden optionele apparatuur .. 2-6
Het apparaat en andere apparatuur
aansluiten ...................................................... 2-7
Kabels aansluiten .......................................... 2-8
LAN-kabel aansluiten .......................... 2-8
USB-kabel aansluiten ......................... 2-9
Netvoedingskabel aansluiten .............. 2-9
Aan- en uitzetten ......................................... 2-10
Aanzetten .......................................... 2-10
Uitzetten ............................................ 2-10
Gebruik van het bedieningspaneel ............... 2-11
Werking paneeltoetsen ...................... 2-11
De hoek van het
bedieningspaneel aanpassen ........... 2-12
Aanraakscherm ........................................... 2-13
Home scherm ................................... 2-13
Scherm voor machinegegevens ....... 2-17
Functietoets ...................................... 2-18
Weergave van
gedeactiveerde toetsen ..................... 2-19
De toetsen Enter en
Snelkiesnummer zoeken .................. 2-20
Hulpscherm ....................................... 2-21
Aanmelden/afmelden .................................. 2-22
Aanmelden ........................................ 2-22
Afmelden ........................................... 2-23
Standaardinstellingen van het apparaat ...... 2-24
Datum en tijd instellen ...................... 2-24
Netwerk instellen (LAN-kabel
aansluiten) ........................................ 2-25
Energiebesparingsfunctie ............................ 2-27
Slaapstand en automatische
slaapstand ......................................... 2-27
Versnelde installatie-wizard ......................... 2-29
Software installeren ..................................... 2-31
Software op DVD (Windows) ............ 2-31
Software in Windows installeren ....... 2-32
Software verwijderen ........................ 2-38
Software
installeren op Mac-computers ........... 2-39
TWAIN-stuurprogramma instellen .....
WIA-stuurprogramma instellen .........
Teller controleren ........................................
Embedded Web Server RX .........................
Embedded Web Server RX openen ..
Beveiligingsinstellingen wijzigen .......
Apparaatgegevens wijzigen ..............
2-1
2-41
2-43
2-44
2-45
2-46
2-47
2-49
Het apparaat installeren en configureren > Onderdeelnamen
Onderdeelnamen
Buitenzijde apparaat
11
10
9
12
16
1
8
2
3
4
7
6
5
1 Documenttoevoer
9 Originelenuitvoer
2 Binnenlade
10 Origineleninvoer
3 Papierstopper
11 Breedtegeleiders voor originelen
4 Cassette 1
12 Sleufglas
5 Hoofdschakelaar
13 Hendels
6 USB-geheugenslot
14 Bedieningspaneel
7 Hendel voor openen scannereenheid
15 Glasplaat
8 Originelenstopper
16 Aanduidingen origineelformaat
2-2
15
14
13
Het apparaat installeren en configureren > Onderdeelnamen
18
17
17 Hendels
18 Achterklep 1
2-3
Het apparaat installeren en configureren > Onderdeelnamen
Aansluitingen/binnenzijde
1
2
3
12
4
5
11
10
9
8
6
7
1 Netwerkinterface-aansluiting
7 Formaatknop
2 USB-aansluiting
8 Papierlengtegeleider
3 Optionele interface
9 Papierbreedtegeleiders
4 LIJN-aansluiting
10 Multifunctionele lade
5 TEL-aansluiting
11 Papierbreedtegeleiders
6 Invoerklep
12 Fuserklep
2-4
Het apparaat installeren en configureren > Onderdeelnamen
13
14
15
16
17
18
19
13 Tonercontainer (Black)
17 Tonercontainerontgrendeling
14 Tonercontainer (Magenta)
18 Klepje tonerafvalbak
15 Tonercontainer (Cyan)
19 Tonerafvalbak
16 Tonercontainer (Yellow)
2-5
Het apparaat installeren en configureren > Onderdeelnamen
Met verbonden optionele apparatuur
1
5
2
6
3
7
4
8
1 Kaartlezer
6 Achterklep 2
2 Cassette 2
7 Achterklep 3
3 Cassette 3
8 Achterklep 4
4 Cassette 4
Optionele apparatuur (pagina 8-2)
5 Handmatige nietmachine
2-6
Het apparaat installeren en configureren > Het apparaat en andere apparatuur aansluiten
Het apparaat en andere apparatuur
aansluiten
Bereid de geschikte kabels voor de omgeving en het gebruiksdoel van het apparaat voor.
Het apparaat aansluiten op de pc via USB
MFP
USB
Het apparaat aansluiten op de pc op het netwerk
MFP
Netwerk
Netwerk
OPMERKING
Als u het apparaat gebruikt aangesloten op de optionele draadloze interface kit, hoeft u geen verbinding te maken met
de LAN-kabel. Om een draadloos LAN te gebruiken, moeten de standaardinstellingen voor het apparaat worden
gewijzigd met behulp van het Systeemmenu.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
Te gebruiken kabels
Verbindingsomgeving
Functie
Benodigde kabel
Sluit een LAN-kabel aan op het
apparaat.
Printer/scanner/netwerkfax*1
LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Sluit een USB-kabel aan op het
apparaat.
Printer/Scanner (TWAIN/WIA)
USB2.0 compatibele kabel (Hi-Speed USB,
Max. 5,0 m)
*1 Enkel bij apparaten waarop de faxfunctie geïnstalleerd is.
2-7
Het apparaat installeren en configureren > Kabels aansluiten
Kabels aansluiten
LAN-kabel aansluiten
BELANGRIJK
Als het apparaat is ingeschakeld, zet u de hoofdschakelaar uit.
Uitzetten (pagina 2-10)
1
Sluit de kabel op het apparaat aan.
1 Sluit de LAN-kabel aan op de netwerkpoort.
2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de hub.
2
Schakel het apparaat in en configureer het netwerk.
Netwerk instellen (LAN-kabel aansluiten) (pagina 2-25)
2-8
Het apparaat installeren en configureren > Kabels aansluiten
USB-kabel aansluiten
BELANGRIJK
Als het apparaat is ingeschakeld, zet u de hoofdschakelaar uit.
Uitzetten (pagina 2-10)
1
Sluit de kabel op het apparaat aan.
1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-interface-aansluiting, die zich aan de linkerzijde van het
apparaat bevindt.
2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de PC.
2
Zet het apparaat aan.
Netvoedingskabel aansluiten
1
Sluit de kabel op het apparaat aan.
Sluit een uiteinde van de meegeleverde stroomkabel aan op het apparaat en het andere
uiteinde op een stopcontact.
BELANGRIJK
Gebruik uitsluitend de netvoedingskabel die bij het apparaat wordt geleverd.
2-9
Het apparaat installeren en configureren > Aan- en uitzetten
Aan- en uitzetten
Aanzetten
1
Zet de hoofdschakelaar aan.
BELANGRIJK
Wanneer u de hoofdschakelaar uitschakelt, mag u deze niet meteen weer inschakelen.
Wacht minstens 5 seconden voordat u de hoofdschakelaar weer inschakelt.
Uitzetten
BELANGRIJK
Als het lampje [Verwerken] of [Geheugen] brandt, dan is het apparaat bezig. Het uitschakelen van de
hoofdschakelaar terwijl het apparaat bezig is, kan storingen veroorzaken.
1
Zet de hoofdschakelaar uit.
Controleer of de lampjes uit zijn.
Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt...
VOORZICHTIG
Als u dit apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld 's nachts), zet het dan uit met de
hoofdschakelaar. Als u het apparaat nog langer niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), haal dan om
veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact. Bij gebruik van producten met faxfunctie wordt bij het
uitschakelen van het apparaat vanaf de hoofdschakelaar het verzenden en ontvangen van faxen
uitgeschakeld.
BELANGRIJK
Verwijder het papier uit de cassettes en berg het op in de afgesloten bewaarzak voor papier om het tegen
vocht te beschermen.
2-10
Het apparaat installeren en configureren > Gebruik van het bedieningspaneel
Gebruik van het bedieningspaneel
Werking paneeltoetsen
Geeft het scherm Home
weer.
Geeft het scherm Status/
Taak annuleren weer.
Geeft het scherm voor
verzenden weer. U kunt dit
wijzigen om het
adresboekscherm weer te
geven.
Geeft het scherm Kopiëren
weer.
Geeft het scherm Fax
weer.
Selecteer de functie.
10:10
Home
Admin
Afmelden
Kopiëren
Verzenden
FAX
Custom box
Taakvenster
Verwisselbaar
geheugen
Vak Subadres
Polling box
Status/ Taak
annuleren
Machinegegevens
Aanraakscherm.
Geeft de toetsen weer voor
het configureren van de
apparaatinstellingen.
Taal
Systeemmenu
Favorieten
Knippert tijdens het afdrukken of verzenden/ontvangen.
Knippert als het apparaat het apparaatgeheugen, het
faxgeheugen of het USB-geheugen (algemeen gebruik) gebruikt.
Brandt of knippert wanneer een fout optreedt en een taak
wordt afgebroken.
Geeft het scherm
Systeemmenu/Tellers weer.
Schakelt tussen verificatie
gebruiker en verlaat de
taak voor de huidige
gebruiker (bv. afmelden).
Zet het apparaat in de
slaapstand. Schakelt de
slaapstand uit.
Cijfertoetsen.
Wist ingevoerde nummers
en karakters.
Zet de instellingen terug in
hun oorspronkelijke stand.
Specificeert geregistreerde
informatie zoals
adresnummers en
gebruiker-ID's op nummer.
Annuleert of onderbreekt
de lopende taak.
Bevestigt de cijfers
ingevoerd met de
cijfertoetsen en bevestigt
de gegevens bij het
instellen van functies.
Werkt net als de [OK]-toets
op het scherm.
Start het kopiëren en
scannen en het verwerken
van instellingen.
Om cijfers en symbolen in
te voeren.
2-11
Het apparaat installeren en configureren > Gebruik van het bedieningspaneel
De hoek van het bedieningspaneel aanpassen
De hoek van het bedieningspaneel kan worden ingesteld.
2-12
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Aanraakscherm
Home scherm
Dit scherm wordt weergegeven door te drukken op de [Home] toets op het bedieningspaneel. Raak een pictogram aan
om het bijbehorende scherm weer te geven.
U kunt de pictogrammen op het scherm Home en de achtergrond wijzigen.
Het Home scherm bewerken. (pagina 2-14)
1
Selecteer de functie.
10:10
Home
Admin
Afmelden
6
5
2
Verzenden
Kopiëren
FAX
Custom box
3
3
Taakvenster
4
Status/ Taak
annuleren
Verwisselbaar
geheugen
Machinegegevens
Vak Subadres
Taal
Polling box
Systeemmenu
Favorieten
* De weergave kan verschillen van uw scherm, afhankelijk van uw configuratie en optie-instellingen.
Nr.
Item
Beschrijving
1
Bericht
Toont het bericht afhankelijk van de status.
2
Bureaublad
Toont maximum 40 functiepictogrammen*1 waaronder de functies
geregistreerd in favorieten. Iconen die niet op de eerste pagina
worden weergegeven, kunnen worden weergegeven door van
pagina te veranderen.
3
Toetsen voor
veranderen scherm
Gebruik deze toetsen om door de bureaublad pagina's te bladeren.
OPMERKING
U kunt ook de weergave overschakelen door het scherm aan te
raken en door de vinger zijwaarts te verplaatsen (d.w.z. vegen).
Afmelden
FAX
Custom box
Kopiëren
Verzenden
Vak Subadres
Polling box
Taakvenster
Verwisselbaar
geheugen
Status/ Taak
annuleren
2
Machinegegevens
Taal
1
Systeemmenu
Favorieten
2
4
Taakbalk
Toont maximum 5 taakpictogrammen.
5
[Afmelden]
Meldt de huidige gebruiker af. Wordt weergegeven als het
gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is
6
Aanmeldingsgebruike
rsnaam
Toont de gebruikersnaam waarmee is aangemeld. Wordt
weergegeven als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is
Kies "Login gebruikersnaam" om de informatie over de aangemelde
gebruiker weer te geven.
*1 Er kunnen maximum 42 pictogrammen worden weergegeven op producten waarop de faxfunctie is
geïnstalleerd. Er kunnen maximum 5 pictogrammen worden weergegeven voor geïnstalleerde
toepassingen.
2-13
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Het Home scherm bewerken.
U kunt de achtergrond van het Home scherm alsook de pictogrammen die worden weergegeven wijzigen.
1
Roep het scherm op.
1 [Systeemmenu/Tellers] toets > [Home]
OPMERKING
U kunt de instellingen enkel wijzigen door aan te melden met de toegangsrechten van de
beheerder.
De standaard gebruikersnaam en het wachtwoord die in de fabriek zijn ingesteld,
worden hieronder getoond.
2
Login gebruikersnaam:
3500
Aanmeldingswachtwoord:
3500
Configureer de instellingen.
De beschikbare instellingen worden hieronder weergegeven.
Item
Bureaublad
aanpassen
Beschrijving
Selecteer de functie pictogrammen op die op het bureaublad moeten worden
weergegeven.
Druk op [
] om het scherm op te roepen voor het selecteren van de weer
te geven functie. Selecteer de weer te geven functie en druk op [OK].
Selecteer een pictogram en druk op [Vorige] of [Volgende] om de
weergavestand van het geselecteerde pictogram op het bureaublad te
wijzigen.
Om een pictogram van het bureaublad te verwijderen, selecteer het
gewenste pictogram en druk op [
].
Taakbalk aanpassen
Selecteer de taak pictogrammen op die op de taakbalk moeten worden
weergegeven.
Achtergrond
Configureer de achtergrond van het Home scherm.
Instelling: Beelden 1 tot 8
2-14
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Beschikbare functies voor weergave op het bureaublad
Functie
Pictogram
Beschrijving
Referentiepagina
Kopiëren*1
Geeft het scherm Kopiëren weer.
pagina 5-16
Verzenden*1
Geeft het scherm Verzenden weer.
pagina 5-18
FAX*2
Geeft het scherm Fax weer.
Raadpleeg de
Gebruikershandleiding
voor de fax.
Custom box*3
Geeft het scherm Custom Box weer.
-
Taakvenster*1
Geeft het scherm Taakvenster weer.
-
Verwisselbaar
geheugen*1
Geeft het scherm Verwijderbaar
geheugen weer.
Vak Subadres*2
Geeft het scherm Vak Subadres weer.
Raadpleeg de
Gebruikershandleiding
voor de fax.
Polling box*2
Geeft het scherm Polling box weer.
Raadpleeg de
Gebruikershandleiding
voor de fax.
Aan mij verz.(e-mail)*4
Geeft het scherm Verzenden weer. Het
e-mailadres van de aangemelde
gebruiker is ingesteld als bestemming.
pagina 5-27
Favorieten
Roept de geregistreerde favoriet op. De
pictogram verandert afhankelijk van de
functie van de favoriet.
pagina 5-6
Toepassingsnaam*5
Geeft de geselecteerde toepassingen
weer.
pagina 5-11
*1
*2
*3
*4
*5
Geselecteerd op het moment van verzending van de fabriek.
Dit wordt alleen weergegeven bij apparaten waarop de faxfunctie geïnstalleerd is.
Dit wordt alleen weergegeven wanneer de optionele SSD is geïnstalleerd.
Wordt weergegeven als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is.
Het pictogram van de applicatie verschijnt.
2-15
-
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Beschikbare functies voor weergave op de taakbalk
Functie
Pictogram
Beschrijving
Referentiepagina
/
Geeft het scherm Status weer. Als er
een fout optreedt, verschijnt het
pictogram "!". Als de fout verdwijnt, keert
het display terug naar de normale
weergave.
-
Status/Taak annuleren
Geeft het scherm Apparaatinformatie
weer. Controleert het systeem en de
netwerk informatie.
Machinegegevens
pagina 2-17
U kunt ook informatie over de gebruikte
opties controleren.
Taal
Toont het scherm taalinstelling in
systeemmenu.
Systeemmenu
Geeft het scherm Systeemmenu weer.
Favorieten
Geeft het scherm overzicht favorieten
weer.
2-16
pagina 5-6
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Scherm voor machinegegevens
Toont informatie over het apparaat. Stelt u in staat om systeem- en netwerkinformatie, alsmede de gebruikte opties te
controleren.
1 Druk op [Machinegegevens] in het home scherm.
2 Controleer de informatie over het apparaat.
Machinegegevens
Tabblad
Beschrijving
Identificatie/Netwerk
U kunt ID-informatie controleren zoals modelnaam,
serienummer, hostnaam en -lokatie en het IP-adres.
FAX*1
U kunt het lokale faxnummer, lokale faxnaam, lokale fax-ID en
andere faxinformatie controleren.
Softwareversie /
Specificatieoverzicht
U kunt de softwareversie en de performance controleren.
Optie
U kunt informatie over de gebruikte opties controleren.
*1 Dit wordt alleen weergegeven bij apparaten waarop de faxfunctie geïnstalleerd is.
2-17
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Functietoets
Dit scherm verschijnt wanneer op het pictogram Functies wordt gedrukt.
Gereed voor Kopiëren. (Kleur)
Kopiëren
2 Druk op [Functies] om de overige functies weer te geven.
1
Papierselectie
A4
Zoomen
Dichtheid
100%
Duplex
1-zijdig>>1-zijdig
2
1 Functies weergeven.
10:10
Kopieën
Combineer
Uit
3 Druk op [
scrollen.
Normaal 0
Kleurselectie
Full color
Favorieten
Functies
Gereed voor Kopiëren. (Kleur)
Functies
10:10
3
Stille Modus
Uit
Sorteren
Aan
1/5
Origineel formaat
A4
Afdr.richting origineel
Bovenrand boven
Sluiten
toev./bew
Sneltoets
2-18
] of [ ] om naar boven of naar beneden te
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Weergave van gedeactiveerde toetsen
De toetsen van functies die niet kunnen worden gebruikt vanwege onbeschikbare functiecombinaties of niet-aanwezige
opties zijn gedeactiveerd.
Normaal
Gedimd
Gereed voor Kopiëren. (Kleur)
Kopiëren
Papierselectie
Zoomen
A4
Uit
Duplex
Normaal 0
Kleurselectie
Combineer
1-zijdig>>1-zijdig
Full color
Dichtheid
100%
Kleurselectie
Full color
Uit
Favorieten
Functies
Favorieten
Functies
10:10
Kopieën
Zoomen
A4
Normaal 0
Combineer
1-zijdig>>1-zijdig
Papierselectie
Dichtheid
100%
Duplex
Gereed voor Kopiëren. (Kleur)
Kopiëren
10:10
Kopieën
In de volgende gevallen wordt een toets
gedimd en kan deze niet worden geselecteerd.
•
Niet beschikbaar in combinatie met de
reeds gekozen functie.
Normaal
Onzichtbaar
Selecteer de functie.
Selecteer de functie.
10:10
Home
Admin
10:10
Home
Afmelden
Admin
Afmelden
Kopiëren
Verzenden
FAX
Custom box
Kopiëren
Verzenden
FAX
Taakvenster
Taakvenster
Verwisselbaar
geheugen
Vak Subadres
Polling box
Verwisselbaar
geheugen
Vak Subadres
Polling box
ID Card Copy
Status/ Taak
annuleren
Machinegegevens
Taal
Systeemmenu
Systeemmenu/teller.
Documentbox
Status/ Taak
annuleren
Favorieten
Machinegegevens
Taal
Systeemmenu
Systeemmenu/teller.
Documentbox
10:10
Favorieten
10:10
Vak Subadres
Custom box
Taakvenster
Vak Subadres
1/1
1/1
Polling box
Taakvenster
Polling box
< Terug
< Terug
Kan niet worden gebruikt omdat een bepaalde
optie niet is geïnstalleerd.
Voorbeeld: Als er geen SSD is geïnstalleerd,
dan wordt [Custom box] niet weergegeven.
OPMERKING
Als een toets die u wilt gebruiken gedimd is, dan zijn wellicht de instellingen van de vorige gebruiker nog geactiveerd.
Druk in dit geval op de [Reset]-toets en probeer opnieuw.
2-19
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
De toetsen Enter en Snelkiesnummer zoeken
In dit gedeelte wordt het gebruik van de toetsen [Enter] en [Snelkiesnummer zoeken] op het bedieningspaneel
uitgelegd.
Gebruik van de [Enter]-toets (
)
De [Enter] toets heeft dezelfde functie als de toets met het Enter-teken ( ), zoals de toets [OK  ] en de toets [Sluiten  ].
Gereed voor Kopiëren. (Kleur)
EcoPrint
Uit
10:10
Aan
Annuleren
Gebruik van de toets [Snelkiesnummer zoeken] (
OK
)
De [Snelkiesnummer zoeken]-toets wordt gebruikt bij het gebruik van de cijfertoetsen om direct het nummer in te
voeren, bijvoorbeeld, bij het opgeven van de bestemming voor de transmissie met behulp van een snelkiesnummer.
Raadpleeg voor meer informatie over snelkiezen:
De bestemming opgeven (pagina 5-20)
10:10
Snelkiezen
(001 - 100)
Annuleren
2-20
OK
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Hulpscherm
Als u problemen ondervindt bij het bedienen van het apparaat, dan kunt u de bediening nakijken via het aanraakscherm.
Als [?] (hulp) wordt weergegeven op het aanraakscherm, dan kunt u erop drukken om het hulpscherm te openen. In het
Hulp-scherm vindt u uitleg over de functies en over de bediening ervan.
Voorbeeld: Hulpscherm van de papierselectie controleren
1
Roep het scherm Papierselectie op.
Papierselectie (pagina 6-10)
2
10:10
Gereed voor Kopiëren. (Kleur)
Papier- selectie
Gereed voor Kopiëren. (Kleur)
10:10
Papier- selectie
Auto
A4
Normaal
A4
Normaal
A4
Normaal
1/2
Annuleren
1
2
OK
Gereed voor Kopiëren. (Kleur)
Papier- selectie
1/2
10:10
4
1
Hulponderwerpen
2
Geeft informatie weer over het
bedienen van de functies en het
apparaat.
3
Sluit het hulpscherm en keert terug
naar het oorspronkelijke scherm.
4
Scrolt naar boven en naar beneden als
de hulptekst niet in zijn geheel kan
worden weergegeven op één scherm.
1/2
3
2-21
Het apparaat installeren en configureren > Aanmelden/afmelden
Aanmelden/afmelden
Wanneer u een functie instelt die systeembeheerrechten vereist of wanneer verificatie voor aanmelden door gebruikers
is ingeschakeld, dient u uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord in te voeren.
OPMERKING
De vooraf in de fabriek ingestelde gebruikersnaam en wachtwoord zijn hieronder getoond.
Aanmeld. gebr.nm:
3500
Aanmeld.wachtw.:
3500
Aanmelden is niet mogelijk als u uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord vergeten bent. Meld u zich in dit
geval aan met de toegangsrechten van de beheerder en wijzig uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord.
Aanmelden
Normale aanmelding
1
Voer de login gebruikersnaam en het aanmeldingswachtwoord
in om in te loggen.
1 Als dit scherm wordt weergegeven tijdens de bediening, druk dan op [Toetsenbord] om de
login gebruikersnaam in te voeren.
Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.
Aanmelden op:
10:10
Lokaal
Login gebruikersnaam
Toetsenbord
Aanmeldingswachtwoord
Toetsenbord
Login
Invoermethode voor tekens (pagina 8-3)
2 [Wachtwoord] > Voer het aanmeldingswachtwoord in > [OK]
OPMERKING
Als [Netwerkverificatie] geselecteerd is als gebruikersverificatiemethode, dan worden
de verificatietypes getoond en kan zowel [Lokaal] als [Netwerk] geselecteerd worden
als verificatietype.
2
Druk op [Login].
2-22
Het apparaat installeren en configureren > Aanmelden/afmelden
Snelle aanmelding
Selecteer gebruiker om in te loggen.
10:10
01
A
02
B
03
C
04
geen
05
geen
06
geen
geen
08
geen
09
1/3
07
geen
Menu
Als dit scherm verschijnt tijdens de bediening, selecteer dan een gebruiker en meld aan.
OPMERKING
Als een gebruikerswachtwoord vereist is, dan wordt een invoerscherm weergegeven.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
Afmelden
U kunt zich afmelden bij het apparaat door op de toets [Verificatie/Afmelden] te drukken. Het
invoerscherm voor de aanmeldingsgebruikersnaam en het aanmeldingswachtwoord verschijnt
opnieuw.
Gebruikers worden automatisch afgemeld in de volgende situaties:
•
Als het apparaat overschakelt naar de slaapstand.
•
Als de automatische bedieningspaneel-reset wordt geactiveerd.
2-23
Het apparaat installeren en configureren > Standaardinstellingen van het apparaat
Standaardinstellingen van het apparaat
Alvorens dit apparaat in gebruik te nemen, configureert u de instellingen zoals datum en tijd, netwerkconfiguratie en
energiebesparende functies naargelang de behoeften. De Apparaatinstallatie-wizard wordt opgestart als het apparaat
voor de eerste keer wordt ingeschakeld na de installatie. Configureer indien nodig ook de volgende instellingen.
OPMERKING
De standaardinstellingen van het apparaat kunnen worden gewijzigd vanaf Systeemmenu.
Voor instellingen die configureerbaar zijn vanaf het Systeemmenu, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
Datum en tijd instellen
Volg de onderstaande stappen om de lokale datum en tijd op de plaats van installatie in te stellen.
Wanneer u een e-mail verzendt met de verzendfunctie, zullen de hier ingestelde datum en tijd in de kop van het
e-mailbericht worden toegevoegd. Stel de datum, de tijd en het tijdsverschil met GMT in van de regio waar het apparaat
wordt gebruikt.
.
OPMERKING
• Om wijzigen door te voeren na deze initiële configuratie, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
• De juiste tijd kan periodiek worden ingesteld door te synchroniseren met de tijd vanaf het netwerktijdserver.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Roep het scherm op.
2
Configureer de instellingen.
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Datum/timer/Energiebesp.stnd]
[Tijdzone] > [Datum/Tijd] > [Datumnotatie]
Item
Beschrijving
Tijdzone
Stel het tijdsverschil met GMT in. Kies de dichtstbijzijnde locatie uit de
lijst. Als u een tijdzone hebt geselecteerd die automatisch wordt
aangepast aan zomer- en wintertijd, moet u de tijdzonegegevens
instellen.
Date/tijd
De datum en tijd instellen voor de locatie waar u het apparaat gebruikt.
Als u Verzenden als e-mail uitvoert, zullen de datum en de tijd van deze
instelling aan de kop van het e-mailbericht worden toegevoegd.
Instelling: Jaar (2000 tot 2037), maand (1 tot 12), dag (1 tot 31),
Uur (00 tot 23), minuten (00 tot 59), seconden (00 tot 59)
Datumnotatie
Selecteer de weer te geven datumnotatie van dag, maand en jaar. Het
jaar wordt weergegeven in het Westerse notatiesysteem.
Instelling: Maand/dag/jaar, Dag/maand/jaar, Jaar/maand/dag
2-24
Het apparaat installeren en configureren > Standaardinstellingen van het apparaat
Netwerk instellen (LAN-kabel aansluiten)
Het apparaat is uitgerust met een netwerkinterface, die compatibel is met netwerkprotocollen zoals TCP/IP (IPv4), TCP/
IP (IPv6), NetBEUI, en IPSec. Het maakt afdrukken via het netwerk op Windows, Macintosh, UNIX en andere
platformen mogelijk.
Stel TCP/IP (IPv4) in om verbinding te maken met het Windows-netwerk.
Voor informatie over de overige netwerkinstellingen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
OPMERKING
Als gebruikersaanmeldingbeheer is ingeschakeld, dan kunt u alleen de instellingen wijzigen door u aan te melden met
beheerdersbevoegdheden.
Als het gebruikersaanmeldingsbeheer uitgeschakeld is, dan verschijnt het gebruikersverificatiescherm. Voer een
aanmeldingsgebruikersnaam en wachtwoord in en druk op [Login].
De vooraf in de fabriek ingestelde gebruikersnaam en wachtwoord zijn hieronder getoond.
Login gebruikersnaam:
3500
Aanmeldingswachtwoord:
3500
TCP/IP-instellingen
IPv4-instelling
Stel TCP/IP (IPv4) in om verbinding te maken met het Windows-netwerk.
De standaardinstellingen zijn "TCP/IP: Aan, DHCP: Aan, Auto-IP: Aan".
OPMERKING
Vraag vooraf het IP-adres aan uw netwerkbeheerder en houd deze bij de hand wanneer u deze instelling wenst te
configureren.
In de volgende gevallen moet het IP-adres van de DNS-server worden ingesteld op de Embedded Web Server RX.
Het IP-adres van de DNS-server instellen, raadpleeg het volgende:
Embedded Web Server RX User Guide
• Bij gebruik van de hostnaam met de instelling "DHCP" ingesteld op "Uit"
• Bij gebruik van de DNS-server met IP-adres dat niet automatisch wordt toegewezen door DHCP.
1
Roep het scherm op.
2
Configureer de instellingen.
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Systeem/Netwerk] > "Netwerk" > "TCP/IP-instelling"
[IP 4-instellingen]
Stel het volgende in.
Bij gebruik van DHCP-server
[DHCP]: Stel in op [Aan].
Voor het instellen van het statische IP-adres
[DHCP]: Stel in op [Uit].
[IP-adres]: Voer het adres in.
2-25
Het apparaat installeren en configureren > Standaardinstellingen van het apparaat
[Subnetmasker]: Voer het adres in.
[Default Gateway]: Voer het adres in.
BELANGRIJK
Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk opnieuw vanaf het Systeemmenu
of zet het apparaat UIT en vervolgens weer AAN.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
Instellingen draadloos netwerk
Als het optionele draadloos netwerk Interface Kit is geïnstalleerd op het apparaat en de verbindingsinstellingen zijn
geconfigureerd, is het mogelijk om af te drukken in een draadloos netwerk (draadloze LAN)-omgeving. Hier volgt een
inleiding tot het configureren van de instellingen voor de verbinding met behulp van Versnelde installatie.
De volgende vier instellingen kunnen worden geconfigureerd in Versnelde installatie.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
Beschikbaar netwerk
Toont de toegangspunten waarop aansluiting van de machine mogelijk is.
Drukknop
Als het toegangspunt de drukknopmethode ondersteunt, kunnen draadloze instellingen worden geconfigureerd met de
drukknop. Deze instelling voert de drukknop uit, en de verbinding wordt gestart door te drukken op de drukknop op het
toegangspunt.
OPMERKING
De drukknopmethode ondersteunt alleen WPS.
PIN (Apparaat)
Start verbinding met behulp van de PIN-code van het apparaat. Voer de PIN-code in het toegangspunt in. De PIN-code
van het apparaat wordt automatisch gegenereerd.
PIN (terminal)
Start verbinding met de PIN-code van het toegangspunt. Voer de PIN-code van het toegangspunt in.
2-26
Het apparaat installeren en configureren > Energiebesparingsfunctie
Energiebesparingsfunctie
Als een bepaalde tijd is verstreken nadat het apparaat het laatst is gebruikt, gaat het apparaat automatisch naar de
slaapstand om het energieverbruik te verminderen. Als het apparaat niet wordt gebruikt in de slaapstand, dan wordt de
stroom automatisch uitgeschakeld.
Slaapstand en automatische slaapstand
Slaapstand
Om de slaapstand te activeren, druk op de [Spaarstand]-toets. Het aanraakscherm en alle lampjes op het
bedieningspaneel gaan uit om zoveel mogelijk energie te besparen, alleen het Spaarstand lampje blijft branden. Deze
stand heet de slaapstand.
Spaarstand lampje
Als tijdens de slaapstand afdrukgegevens worden ontvangen, dan ontwaakt het apparaat automatisch en begint het met
afdrukken.
Ook als in de slaapstand faxgegevens binnenkomen, ontwaakt het apparaat automatisch en begint het met afdrukken.
Ga als volgt te werk om verder te gaan.
•
Druk op de [Spaarstand]-toets.
Het apparaat is binnen 19 seconden gebruiksklaar.
Houd er rekening mee dat het apparaat door omgevingsfactoren zoals ventilatie langzamer kan reageren.
Automatische slaapstand
De automatische slaapstand schakelt het apparaat automatisch naar slaapstand als het een vooraf ingestelde tijd niet
actief is geweest.
De standaard ingestelde tijdsduur is 1 minuut.
Om de ingestelde tijdsduur van de slaapstand te wijzigen, raadpleeg:
Versnelde installatie-wizard (pagina 2-29)
Regels slaapstand (modellen voor Europa)
U kunt de slaapstand voor elke functie instellen. Als het apparaat in de slaapstand inschakelt, kan de ID-kaart niet
worden herkend.
Voor meer informatie over het instellinen van de Regels slaapstand, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
2-27
Het apparaat installeren en configureren > Energiebesparingsfunctie
Slaapstandniveau (Energiebesp.stnd en Snel herstel) (modellen uitgezonderd voor Europa)
U kunt kiezen tussen twee verschillende slaapstandniveaus: Energiebesparingsstand en de modus Snel herstel. De
standaardinstelling is energiebesparingsstand.
De energiebesparingsstand reduceert het stroomverbruik nog meer dan de modus Snel herstel, en biedt de
mogelijkheid om het Slaapstandniveau voor elke functie in te stellen. De ID-kaart kan niet worden herkend.
OPMERKING
Als de optionele Network Interface Kit is geïnstalleerd, kan de Energiebesp.stnd niet worden opgegeven.
Om te hervatten, druk op de [Spaarstand]-toets op het bedieningspaneel. Als in de slaapstand afdrukgegevens worden
ontvangen, dan ontwaakt het apparaat automatisch en begint het met afdrukken.
Raadpleeg voor meer informatie over de Slaapstandniveaus:
Versnelde installatie-wizard (pagina 2-29)
2-28
Het apparaat installeren en configureren > Versnelde installatie-wizard
Versnelde installatie-wizard
Voor FAX-functies, papierinstellingen, energiebesparingsfuncties en netwerkinstellingen, kunt u de volgende instellingen
configureren in een wizard-achtige scherm.
Fax setup*1
Stelt de basisfaxinstellingen in.
1. Bellen/RX modus
Belmodus
Ontvangstmethode
Auto (DRD)
2. Lokale faxinfo
Lokale faxnaam
Lokaal faxnummer
Lokale fax-ID
TTI
3. Geluid
Volume speaker
Volume bewaken
Zoemer bij afronden taak
4. Belsignalen
Normaal
Antwoordapparaat
FAX/TEL switch
5. Opnieuw bellen
Papier setup
Aant.opn. bellen
Stelt het papierformaat en de papiersoort in die moet worden gebruikt in cassettes en
multifunctionele laden.
Papierformaat*2
1. Cassette 1
Mediatype
2. Cassette 2*3
Papierformaat*2
Mediatype
3. Cassette 3*3
Papierformaat*2
Mediatype
4. Cassette 4*3
Papierformaat*2
Mediatype
5. MF-lade
Papierformaat
Mediatype
Energiebesparing setup
Stelt de slaapstand in.
1. Slaapstand
Timer voor slaapstand
Slaapstandniveau (modellen uitgezonderd voor
Europa)
Netwerkconfiguratie
Stelt de netwerkinstellingen in.
1. Netwerk
Verkrijg IP-adres
IP-adres*4
Subnetmasker*4
Default Gateway*4
*1
*2
*3
*4
De faxfuncties zijn enkel beschikbaar bij apparaten waarop de faxfunctie geïnstalleerd is.
Wordt alleen weergegeven als de formaatknop op de cassette ingesteld is op '"Other".
Wordt alleen weergegeven als de optionele papierinvoer is geïnstalleerd.
Wordt niet weergegeven als "IP-adres" is ingesteld op [Auto (DHCP)].
2-29
Het apparaat installeren en configureren > Versnelde installatie-wizard
OPMERKING
Voer, wanneer het gebruikersbevoegdheidsscherm verschijnt, uw aanmeldgebruikersnaam en aanmeldwachtwoord
in en druk op [Login].
De standaard gebruikersnaam en het wachtwoord die in de fabriek zijn ingesteld, worden hieronder getoond.
Login gebruikersnaam:
3500
Aanmeldingswachtwoord:
3500
1
Roep het scherm op.
2
Selecteer een functie.
3
Configureer de instellingen.
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Versnelde installatie-wizard]
Start de wizard. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.
[Volgend>]>
OPMERKING
Als u problemen ondervindt bij het configureren van de instellingen, raadpleeg:
Hulpscherm (pagina 2-21)
Bediening
Beschrijving
Afsluiten
Sluit de wizard af. De tot nu toe geconfigureerde instellingen worden
toegepast.
Vorige
Terug naar het vorige item.
Overslaan
Vooruit naar het volgende item zonder het huidige item in te stellen.
Volgende
Naar het volgende scherm.
Terug
Terug naar het vorige scherm.
Voltooid
Registreer de instellingen en sluit de wizard af.
2-30
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
Software installeren
Installeer de benodigde software op uw pc van de bijgeleverde DVD (Product Library) als u de printerfunctie van dit
apparaat wilt gebruiken of als u TWAIN/WIA-verzending of netwerkfaxverzending wilt gebruiken op uw pc.
Software op DVD (Windows)
U kunt een van de installatiemethoden [Snel installeren] of [Aangepast installeren] selecteren. [Snel installeren] is de
standaard installatiemethode. Gebruik, om componenten te installeren die niet geïnstalleerd kunnen worden met [Snel
installeren], [Aangepast installeren].
Voor meer informatie over Aangepast installeren, raadpleeg:
Aangepast installeren (pagina 2-35)
Software
Printing System Driver
Beschrijving
Snel
installeren
Dit printerstuurprogramma maakt het afdrukken van documenten vanaf een
computer mogelijk. Door één enkel printerstuurprogramma worden
meerdere talen voor pagina-omschrijvingen (PCL, XL, KPDL, etc.)
ondersteund. Dit printerstuurprogramma biedt u de mogelijkheid om van alle
functies van het apparaat gebruik te maken.
Gebruik dit stuurprogramma om PDF-bestanden aan te maken.
Printing System (XPS) Driver
Dit printerstuurprogramma ondersteunt het XPS-formaat (XML
papierspecificatie) zoals ontwikkeld door Microsoft Corporation.
-
KPDL mini-driver/PCL minidriver
Dit is een Microsoft MiniDriver die PCL en KPDL ondersteunt. Er zijn enkele
beperkingen in de functies en optionele functies van het systeem die met dit
stuurprogramma gebruikt kunnen worden.
-
FAX Driver
Dit maakt het mogelijk een document dat in eenPC-softwaretoepassing
gecreëerd is, als fax via het systeem te versturen.
-
TWAIN Driver
Dit stuurprogramma maakt scannen met het systeem mogelijk via een
TWAIN-compliante softwaretoepassing.
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) is een functie in Windows die
tweerichtingscommunicatie tussen een afbeeldingsapparaat zoals een
scanner en een softwaretoepassing voor afbeeldingsverwerking mogelijk
maakt. Er kan een afbeelding verworven worden met een WIAcompliante
softwaretoepassing, wat handig iswanneer er geen TWAIN-compliante
softwaretoepassing op de PC geïnstalleerd is.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Dit is een hulpmiddel waarmee het mogelijk is het systeem in het netwerk te
monitoren.
-
Status Monitor
Dit is een hulpprogramma dat de status van de printer controleert en
voorziet in een doorlopende rapportfunctie.
File Management Utility
Maakt het mogelijk een gescand document te verzenden en op te slaan in
een specifieke netwerkmap.
-
Network Tool for Direct Printing
Dit maakt het mogelijk een PDF-bestand af te drukken zonder Adobe
Acrobat/Reader te starten.
-
FONTS
Dit zijn de lettertypen die het mogelijk maken de in het systeem ingebouwde
lettertypen te gebruiken in een softwaretoepassing.
2-31
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
OPMERKING
• De installatie op Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met
beheerdersbevoegdheden.
• De faxfuncties kunnen enkel worden gebruikt bij apparaten met faxmogelijkheden.
• WIA-driver en Printing System (XPS) Driver kunnen niet op Windows XP worden geïnstalleerd.
Software in Windows installeren
Snel installeren
De volgende procedure is een voorbeeld van het installeren van de software in Windows 7 met behulp van [Snel
installeren].
Voor meer informatie over Aangepast installeren, raadpleeg:
Aangepast installeren (pagina 2-35)
1
Plaats de DVD.
OPMERKING
• De installatie op Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met
beheerdersbevoegdheden.
• Als het dialoogvenster "De wizard Nieuwe hardware gevonden" verschijnt, selecteer
dan [Annuleren].
• Als het venster automatisch afspelen verschijnt, klik dan op [Voer setup.exe uit].
• Als het venster gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op [Ja] ([Toestaan]).
2
Roep het scherm op.
1 Klik op [Licentieovereenkomst
weergeven] en lees de
licentieovereenkomst.
2 Klik op [Accepteren].
1
2
2-32
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
3
Installeren met [Snel installeren].
1
2
3
U kunt ook [Hostnaam als poortnaam gebruiken] kiezen en de hostnaam van de standaard
TCP/IP-poort instellen. (Een USB-verbinding kan niet worden gebruikt.)
OPMERKING
• Om Status Monitor te installeren, is het noodzakelijk om Microsoft .NET Framework 4.0
vooraf te hebben geïnstalleerd.
• Het apparaat kan niet worden gedetecteerd, tenzij het is ingechakeld. Als de computer er
niet in slaagt om het apparaat te detecteren, controleer dan of het is aangesloten op de
computer via een netwerk of USB-kabel en dat deze is ingeschakeld en klik op
(Vernieuwen).
• Als het venster Windows-beveiliging verschijnt, klikt u op [Dit stuurprogramma toch
installeren].
2-33
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
4
Voltooi de installatie.
Als "Uw software is gebruiksklaar" verschijnt, dan kunt u de software gebruiken. Om een
testpagina af te drukken, vink het selectievakje "Een testpagina afdrukken" aan en selecteer
het apparaat.
Klik op [Voltooien] om de wizard af te sluiten.
Als het bericht systeem herstarten verschijnt, herstart dan de computer door de aanwijzingen
op het scherm op te volgen. Zo wordt de installatie van het printerstuurprogramma voltooid.
Als u het TWAIN-stuurprogramma installeert, ga dan door met het configureren van de:
TWAIN-stuurprogramma instellen (pagina 2-41)
2-34
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
Aangepast installeren
De volgende procedure is een voorbeeld van het installeren van de software onder Windows 7 met [Aangepast
installeren].
1
Plaats de DVD.
OPMERKING
• De installatie op Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met
beheerdersbevoegdheden.
• Als het dialoogvenster "De wizard Nieuwe hardware gevonden" verschijnt, selecteer
dan [Annuleren].
• Als het venster automatisch afspelen verschijnt, klik dan op [Voer setup.exe uit].
• Als het venster gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op [Ja] ([Toestaan]).
2
Roep het scherm op.
1 Klik op [Licentieovereenkomst
weergeven] en lees de
licentieovereenkomst.
2 Klik op [Accepteren].
2
1
3
Installeren met [Aangepast installeren].
1 Selecteer het te installeren apparaat.
1
2
2-35
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
2 Selecteer het te installeren stuurprogramma en klik op de pijltoets om het te verplaatsen
naar de lijst [Te installeren producten].
1
2
3
3 Klik op tabblad [Hulpprogramma's] en kies het te installeren hulpprogramma.
1
2
4 Klik op [Installeren].
Door op [Installeren] te klikken, verschijnt een scherm waarin wordt gevraagd of u instemt
met de gegevensverzameling. Maak uw keuze en klik op [OK].
2-36
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
OPMERKING
• Om Status Monitor en NETWORK PRINT MONITOR te installeren, is het noodzakelijk om
Microsoft .NET Framework 4.0 vooraf te hebben geïnstalleerd.
4
Voltooi de installatie.
Als "Uw software is gebruiksklaar" verschijnt, dan kunt u de software gebruiken. Om een
testpagina af te drukken, vink het selectievakje "Een testpagina afdrukken" aan en selecteer
het apparaat.
Klik op [Voltooien] om de wizard af te sluiten.
Als het bericht systeem herstarten verschijnt, herstart dan de computer door de aanwijzingen
op het scherm op te volgen. Zo wordt de installatie van het printerstuurprogramma voltooid.
Als u het TWAIN-stuurprogramma installeert, ga dan door met het configureren van de:
TWAIN-stuurprogramma instellen (pagina 2-41)
2-37
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
Software verwijderen
Voer de volgende procedure uit om de software van uw computer te verwijderen.
OPMERKING
De installatie onder Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met
beheerdersbevoegdheden.
1
Roep het scherm op.
Klik op de [Start] knop op Windows en selecteer vervolgens [Alle programma's], [(Naam van
softwarebedrijf)] en [Verwijder Product Library] om de wizard voor het verwijderen weer te
geven.
OPMERKING
In Windows 8, klik op [Zoeken] in charms, en voer "Verwijder Product Library" in het
zoekvak in. Kies [Verwijder Product Library] uit de zoeklijst.
2
Verwijder de software.
Plaats een vinkje in het vakje van de software die moet worden verwijderd.
1
2
3
Verwijderen voltooien.
Als het bericht systeem herstarten verschijnt, herstart dan de computer door de aanwijzingen
op het scherm op te volgen. Hiermee is de procedure voor het verwijderen van de software
voltooid.
OPMERKING
• De software kan ook worden verwijderd met behulp van de Product Library.
• In het installatiescherm Product Library, klik op [Installatie verwijderen] en volg de
instructies op het scherm op om de software te verwijderen.
2-38
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
Software installeren op Mac-computers
De afdrukfunctie van het apparaat kan worden benut door een Mac-computer.
OPMERKING
• Het installeren onder MAC OS moet worden gedaan door een gebruiker die zich heeft aangemeld met
beheerdersbevoegdheden.
• Wanneer u afdrukt vanaf een Macintosh-computer, moet de emulatiemodus het apparaat worden ingesteld op
[KPDL] of [KPDL (Auto)].
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
• Bij verbinding via Bonjour, activeer Bonjour via de netwerkinstellingen van het apparaat.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
• Geef in het scherm Identiteitscontrole de naam en het wachtwoord op die werden gebruikt om in te loggen op het
besturingssysteem.
1
Plaats de DVD.
Dubbelklik op het [GEN_LIB] pictogram.
2
Roep het scherm op.
2
1
Dubbelklik op [(Merknaam) OS X x.x] afhankelijk van uw Mac OS-versie.
3
Installeer het printerstuurprogramma.
Installeer het printerstuurprogramma zoals aangegeven door de instructies in de
installatiesoftware.
Hiermee is de installatie van het printerstuurprogramma voltooid.
Bij gebruik van een USB-aansluiting, wordt het apparaat automatisch herkend en verbonden.
Indien een IP-verbinding wordt gebruikt, zijn de onderstaande instellingen vereist.
2-39
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
4
Configureer de printer.
1 Open Systeemvoorkeuren en voeg de printer toe.
2
1
2 Kies [Standaard] en klik op het item in het veld "Naam".
3
1
Selecteer het stuurprogramma in "Druk af via".
2
3
4
OPMERKING
Bij gebruik van een IP-verbinding, klik op het IP-icoon voor een IP-verbinding en voer
vervolgens de hostnaam of het IP-adres in. De ingevoerde "Locatie" verschijnt
automatisch in het veld "Naam". Wijzig deze waarde indien nodig.
3 Selecteer de beschikbare opties voor het apparaat.
1
2
4 Het geselecteerde apparaat is toegevoegd.
2-40
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
TWAIN-stuurprogramma instellen
Registreer dit apparaat bij het TWAIN-stuurprogramma. De instructies zijn gebaseerd op de gebruikersinterface zoals in
Windows 7.
1
Roep het scherm op.
1 Klik op de [Start]-knop van Windows, [Alle programma's], [(Merknaam)] en vervolgens op
[TWAIN Driver Setting]. Het scherm TWAIN-stuurprogramma verschijnt.
OPMERKING
In Windows 8, klik op [Zoeken] in Charms, en voer "TWAIN Driver Setting" in het
zoekvak in. Kies [TWAIN Driver Setting] in de zoeklijst.
2 Klik op [Toevoegen].
2
Configureer het TWAIN-stuurprogramma.
(Netwerk)
1
2
3
4
1
Voer de apparaatnaam in.
2
Selecteer dit apparaat uit de lijst.
3
Voer het IP-adres en de hostnaam van het apparaat in.
4
Stel de eenheid in.
5
Bij gebruik van SSL, vink het selectievakje naast SSL aan.
1
Voer de apparaatnaam in.
2
Selecteer dit apparaat uit de lijst.
3
Stel de eenheid in.
4
Stel het compressieniveau in.
5
(USB)
1
2
3
4
2-41
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
OPMERKING
Als u het IP-adres van het apparaat niet kent, neem dan contact op met de beheerder.
3
Voltooi het registreren.
OPMERKING
Klik op [Verwijderen] om de toegevoegde apparaat te verwijderen. Klik op [Bewerken] om
namen te wijzigen.
2-42
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
WIA-stuurprogramma instellen
Registreer dit apparaat bij het WIA-stuurprogramma. De instructies hebben betrekking op de interface-elementen van
Windows 7.
1
Roep het scherm op.
1 Klik op de knop [Start] in Windows en voer [Scanner] in [Programma's en bestanden
zoeken]. Klik op [Scanners en camera's weergeven] in de zoeklijst en vervolgens
verschijnt het venster Scanners en camera's.
OPMERKING
In Windows 8, klik op [Zoeken] in Charms, en voer "Scanners en camera's weergeven"
in het zoekvak in. Kies [Scanners en camera's weergeven] en het scherm Scanners en
camera's verschijnt.
2 Selecteer dezelfde naam als dit apparaat uit WIA-drivers en klik op [Eigenschappen].
2
1
2
Configureer het WIA-stuurprogramma.
(Netwerk)
1
2
3
4
1
Klik op tabblad [Instellingen].
2
Voer de IP-adressen of hostnaam van het
apparaat in.
3
Bij gebruik van SSL, vink het selectievakje naast
SSL aan.
4
Stel de eenheid in.
5
Klik op [OK].
1
Klik op tabblad [Settings].
2
Stel het compressieniveau in.
3
Stel de eenheid in.
4
Klik op [OK].
5
(USB)
1
2
3
4
2-43
Het apparaat installeren en configureren > Teller controleren
Teller controleren
Controleer het aantal afgedrukte en gescande vellen.
1
Roep het scherm op.
2
Controleer de teller
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Tellers]
2-44
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Als het apparaat is aangesloten op het netwerk, kunt u verschillende instellingen configureren met Embedded Web Server
RX.
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u toegang krijgt tot Embedded Web Server RX en hoe u de beveiligingsinstellingen
en de hostnaam kunt wijzigen.
Embedded Web Server RX User Guide
OPMERKING
Om volledig toegang te krijgen tot de functies van de Embedded Web Server RX pagina's, voer de gebruikersnaam
en het wachtwoord in en klik op [Aanmelden]. Door het vooraf gedefinieerde beheerderswachtwoord in te voeren
krijgt de gebruiker toegang tot alle pagina's, waaronder Documentbox, Adresboek en Instellingen op het
navigatiemenu. De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor
systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters
(hoofdlettergevoelig).)
Aanmelding gebruikersnaam:
Aanmelding wachtwoord:
Admin
Admin
Instellingen die de beheerder en de algemene gebruikers kunnen configureren in Embedded Web Server RX.
Instelling
Beschrijving
Beheerder
Algemeen
gebruiker
Machinegegevens
De basisinformatie van het apparaat kan worden opgevraagd.
Taakstatus
Toont alle informatie over het apparaat, met inbegrip van afdruk- en
scantaken, het opslaan van taken, geplande taken, en takenlogboek.
Documentbox
Document boxen toevoegen of verwijderen, of documenten uit een document
box verwijderen.
*1
Adresboek
Adressen en adresgroepen aanmaken, bewerken of verwijderen.
*1
Apparaatinstellingen
Configureer de geavanceerde instellingen van het apparaat
-
Functieinstellingen
Configureer de geavanceerde functie-instellingen.
-
Netwerkinstellingen
Configureer de geavanceerde instellingen van het netwerk.
-
Beveiligingsinstellingen
Configureer de geavanceerde instellingen van de beveiliging.
-
Beheerinstellingen
Configureer de geavanceerde beheerinstellingen.
-
*1 De aangemelde gebruiker kan mogelijk niet bevoegd zijn om een aantal instellingen te configureren, afhankelijk van de
machtigingen van de gebruiker.
OPMERKING
• De faxfuncties zijn enkel beschikbaar bij apparaten waarop de faxfunctie geïnstalleerd is.
• Hieronder is de informatie over de faxinstellingen weggelaten.
Gebruikershandleiding voor de fax
2-45
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX openen
1
Roep het scherm op.
1 Start uw internetbrowser.
2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in in de adres- of locatiebalk.
Klik in de aangegeven volgende op de volgende toetsen om het IP-adres van het apparaat en de
hostnaam te controleren.
[Machinegegevens] in het venster home > [Identificatie/Netwerk]
Voorbeelden:https://192.168.48.21/ (voor IP-adres)
https://MFP001 (als de hostnaam "MFP001" is)
De internetpagina geeft basisinformatie over het apparaat en het Embedded Web Server RX
weer, evenals hun huidige status.
OPMERKING
Als het bericht "Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website."
verschijnt, dan moet het certificaat geconfigureerd worden.
Embedded Web Server RX User Guide
U kunt ook de handeling voortzetten zonder het certificaat te configureren.
2
Configureer de functie.
Selecteer een categorie in de navigatiebalk links op het scherm.
OPMERKING
Om volledig toegang te krijgen tot de functies van de Embedded Web Server RX pagina's,
voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op [Aanmelden]. Door het vooraf
gedefinieerde beheerderswachtwoord in te voeren krijgt de gebruiker toegang tot alle
pagina's, waaronder Documentbox, Adresboek en Instellingen op het navigatiemenu. De
standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor
systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen
hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)
Aanmelding gebruikersnaam:
Aanmelding wachtwoord:
Admin
Admin
2-46
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
Beveiligingsinstellingen wijzigen
In dit hoffdstuk wordt beschreven hoe de beveiligingsinstellingen kunnen worden gewijzigd.
1
Geef het scherm weer.
1 Start uw internetbrowser.
2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in in de adres- of locatiebalk.
Klik in de aangegeven volgende op de volgende toetsen om het IP-adres van het apparaat en de
hostnaam te controleren.
[Machinegegevens] in het venster home > [Identificatie/Netwerk]
3 Meld u aan met beheerdersbevoegdheden.
De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor
systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en
kleine letters (hoofdlettergevoelig).)
Aanmelding gebruikersnaam:
Aanmelding wachtwoord:
Admin
Admin
4 Klik op [Beveiligingsinstellingen].
2-47
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
2
Configureer de beveiligingsinstellingen.
Vanaf de menu [Beveiligingsinstellingen], selecteer de instelling die u wilt configureren.
OPMERKING
Voor meer informatie over het instellen van certificaten, raadpleeg:
Embedded Web Server RX User Guide
2-48
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
Apparaatgegevens wijzigen
De systeemgegevens van het apparaat wijzigen.
1
Roep het scherm op.
1 Start uw internetbrowser.
2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in in de adres- of locatiebalk.
Klik in de aangegeven volgende op de volgende toetsen om het IP-adres van het apparaat en de
hostnaam te controleren.
[Machinegegevens] in het venster home > [Identificatie/Netwerk]
3 Meld u aan met beheerdersbevoegdheden.
De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor
systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en
kleine letters (hoofdlettergevoelig).)
Aanmelding gebruikersnaam:
Aanmelding wachtwoord:
Admin
Admin
4 Kies vanaf de menu [Apparaatinstellingen] de optie [Systeem].
3
1
2
2-49
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
2
Geef de hostnaam op.
Voer de gegevens van het apparaat in en klik vervolgens op [Verzenden].
BELANGRIJK
Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk opnieuw op of zet het apparaat
UIT en vervolgens weer AAN.
Om de netwerkkaart opnieuw op te starten, klikt u op [Resetten] in de menu
[Beheerinstellingen] en klikt u vervolgens op [Netwerk opnieuw opstarten] in
"Herstarten".
2-50
3
Voorbereiding voor
het gebruik
In dit hoofdstuk worden de volgende bedieningshandelingen uitgelegd.
Papier plaatsen .................................................................................................................................................. 3-2
Voorzorgen voor papier plaatsen ............................................................................................................. 3-3
Papier in de cassettes plaatsen ............................................................................................................... 3-4
Papier in de multifunctionele lade plaatsen ............................................................................................. 3-7
Papierformaat en mediatype opgeven ................................................................................................... 3-10
Papierstopper ................................................................................................................................................... 3-12
Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een PC ........................... 3-13
De computernaam en de volledige computernaam noteren .................................................................. 3-13
De gebruikersnaam en de domeinnaam noteren .................................................................................. 3-14
Een gedeelde map aanmaken, een gedeelde map noteren .................................................................. 3-15
Windows Firewall configureren .............................................................................................................. 3-19
3-1
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Papier plaatsen
Plaats papier in de cassettes en de multifunctionele lade.
Voor de manieren waarop het papier in de lades kan worden geplaatst, zie de onderstaande pagina.
1
2
3
4
5
Nr.
Naam
Pagina
1
Cassette 1
pagina 3-4
2
Cassette 2
pagina 3-4
3
Cassette 3
pagina 3-4
4
Cassette 4
pagina 3-4
5
Multifunctionele lade
pagina 3-7
OPMERKING
• Het aantal vellen dat geplaatst kan worden verschilt afhankelijk van uw gebruiksomgeving en papiersoort.
• Gebruik geen inkjetprinterpapier of ander papier met een speciale bovenlaag. (Dergelijk papier kan papierstoringen
of andere defecten veroorzaken.)
• Gebruik speciaal gekleurd papier voor kleurenafdrukken van hoge kwaliteit.
3-2
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Voorzorgen voor papier plaatsen
Wanneer u een nieuw pak papier opent, waaiert u het papier eerst los om de vellen uit elkaar te halen. Volg daarbij de
onderstaande stappen.
Waaier het papier los en klop het vervolgens op een vlakke tafel.
Daarnaast zijn de volgende voorzorgen aanbevolen.
•
Als het papier gekruld of gevouwen is, maakt u dit recht voordat u het papier plaatst.
Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
•
Stel geopend papier niet bloot aan hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid,
aangezien vocht problemen kan veroorzaken. Sluit na het plaatsen van het papier in de
multifunctionele lade of in een cassette eventueel resterend papier goed in de bewaarzak
voor papier af.
•
Als het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, bescherm dan al het papier tegen
vocht door het uit de cassettes te verwijderen en in de bewaarzak voor papier op te
bergen.
BELANGRIJK
Als u op gebruikt papier (papier dat al voor kopiëren is gebruikt) kopieert, gebruik
dan geen papier dat met nietjes of een paperclip aan elkaar is bevestigd. Dit kan het
apparaat beschadigen of een slechte beeldkwaliteit veroorzaken.
OPMERKING
Raadpleeg voor gebruik van speciaal papier zoals briefpapier, geperforeerd papier of
voorbedrukt papier met bijvoorbeeld een logo of bedrijfsnaam:
Engelse gebruikershandleiding.
3-3
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Papier in de cassettes plaatsen
De cassettes zijn geschikt voor normaal papier, gerecycled papier of gekleurd papier.
Het aantal vellen dat in elke cassette kan worden geplaatst is hieronder weergegeven.
Cassette
Aantal vellen
Cassette 1
250 vellen (Normaal papier: 80 g/m2)
Cassettes 2 tot 4
500 vellen (Normaal papier: 80 g/m2)
Voor meer informatie over de ondersteunde papierformaten, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
OPMERKING
A6 papier kan niet in cassettes 2 tot 4 worden geplaatst.
Voor meer informatie over de instelling van het papiersoort, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
BELANGRIJK
De cassette 1 is geschikt voor papier met een gewicht tussen 60 tot 163 g/m2. De cassettes 2 tot 4 zijn
geschikt voor papier met een gewicht tussen 60 tot 220 g/m2.
1
Trek de cassette helemaal uit het apparaat.
OPMERKING
Let erop dat de cassette bij het uittrekken uit het apparaat ondersteund wordt en niet valt.
2
Stel het cassetteformaat in.
1 Stel de positie in van de papiergeleiders aan de linker- en rechterkant van de cassette.
Druk op het klepje voor het aanpassen van de papierbreedte en verschuif de
papierbreedtegeleiders in functie van het gewenste papierformaat.
De papierformaten staan op de cassette vermeld.
3-4
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
2 Stel de lengte in van de papierlengtegeleider in functie van het gewenste papierformaat.
Druk op het klepje voor het aanpassen van de papierlengte en verschuif de
papierlengtegeleider in functie van het gewenste papierformaat.
3 Verdraai de formaatknop tot het papierformaat dat u gaat gebruiken in het papierformaat
venster verschijnt.
OPMERKING
Als de formaatknop is ingesteld op "Other", dan moet het papierformaat worden
ingesteld op het bedieningspaneel van het apparaat.
Papierformaat en mediatype voor de cassettes (pagina 3-10)
3
Plaats papier.
1 Waaier het papier los en klop het vervolgens op een vlakke tafel om papierstoringen of
scheve afdrukken te voorkomen.
2 Plaats het papier in de cassette.
3-5
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
BELANGRIJK
• Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
• Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier het papier dan eerst los voor u
het in de cassette plaatst.
Voorzorgen voor papier plaatsen (pagina 3-3)
• Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is.
Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
• Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt (zie bovenstaande
afbeelding).
• Als papier is geplaatst zonder de lengte-en breedtegeleiders te hebben versteld,
dan kan het papier scheef of vast komen te zitten.
4
Duw de cassette voorzichtig terug.
OPMERKING
Rechts vooraan op de cassette bevindt zich een papiermetertje dat aangeeft hoeveel papier er
nog is.
5
Geef het papiertype op dat in de cassette is geplaatst via het
bedieningspaneel.
Papierformaat en mediatype voor de cassettes (pagina 3-10)
3-6
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Papier in de multifunctionele lade plaatsen
In de multifunctionele lade passen tot 100 vel normaal papier (80 g/m2).
Voor meer informatie over de ondersteunde papierformaten, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
Voor meer informatie over de instelling van het papiersoort, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
Let erop dat u de multifunctionele lade gebruikt als u op speciaal papier afdrukt.
BELANGRIJK
• Als u papier gebruikt met een gewicht van 106 g/m2 of meer, stel dan het mediatype in om de dikte en het
gewicht van het papier in te stellen dat u gebruikt.
• Verwijder transparanten uit de binnenlade bij het afdrukken. Het laten zitten van transparanten in de
binnenlade kan papierstoringen veroorzaken.
De capaciteit van de multifunctionele lade is als volgt.
•
Normaal papier (80 g/m2), gerecycled papier of gekleurd papier: 100 vel
•
Dik papier (209 g/m2): 15 vel
•
Dik papier (157 g/m2): 30 vel
•
Dik papier (104,7 g/m2): 50 vel
•
Hagaki (Karton): 30 vel
•
Envelop DL, Envelop C5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6 3/4, Envelop Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 vel
•
OHP-folies: 1 vel
•
Gecoat: 30 vel
OPMERKING
• Wanneer u papier met een aangepast formaat plaatst, geeft u het papierformaat op zoals beschreven in:
Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade (Instelling MF-lade) (pagina 3-11)
• Wanneer u speciaal papier gebruikt zoals transparanten of dik papier, selecteert u het mediatype zoals beschreven in:
Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade (Instelling MF-lade) (pagina 3-11)
1
Open de multifunctionele lade.
3-7
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
2
Stel het formaat van de multifunctionele lade in.
3
Plaats papier.
De papierformaten staan op de multifunctionele lade vermeld.
Plaats het papier langs de papierbreedtegeleiders in de lade, totdat het niet verder kan.
Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier het papier dan eerst los voor u het in de
multifunctionele lade plaatst.
Voorzorgen voor papier plaatsen (pagina 3-3)
BELANGRIJK
• Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
• Gekruld papier moet u recht maken voor gebruik.
• Wanneer u papier in de multifunctionele lade plaatst, controleer dan eerst of er geen
papier achtergebleven is van een vorig gebruik voor u het papier plaatst. Als er
slechts een kleine hoeveelheid papier overblijft in de multifunctionele lade en u wil
het aanvullen, verwijder dan eerst het overgebleven papier uit de lade en voeg het
bij het nieuwe papier voor u het papier terug in de lade plaatst.
• Als er nog ruimte is tussen het papier en de papierbreedtegeleiders, pas de
papierbreedtegeleiders dan opnieuw aan het papier om te voorkomen dat het
scheef ingevoerd wordt of vastloopt.
• Plaats niet meer papier dan onder de beladingslimiet past.
4
Geef het papiertype op dat in de multifunctionele lade is
geplaatst via het bedieningspaneel.
Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade (Instelling MF-lade) (pagina 3-11)
3-8
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Als u enveloppen of karton in de multifunctionele lade plaatst
Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven. Voor de procedure voor het afdrukken, raadpleeg:
Printing System Driver User Guide
Voorbeeld: Bij het afdrukken van een adres.
Open de flap.
Sluit de flap.
Oufuku hagaki
(Antwoordkaart)
Hagaki
(Karton)
Enveloppen
staand
Enveloppen
liggend
BELANGRIJK
• Gebruik ongevouwen Oufuku hagaki (Antwoordkaart)
• Hoe u de enveloppen precies moet plaatsen (richting en kant) hangt af van het soort envelop. Zorg dat u ze
op de juiste manier plaatst. Anders kunnen ze in de verkeerde richting of op de verkeerde kant worden
bedrukt.
OPMERKING
Wanneer u enveloppen in de multifunctionele lade plaatst, kies dan de envelopsoort zoals beschreven in:
Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade (Instelling MF-lade) (pagina 3-11)
3-9
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Papierformaat en mediatype opgeven
De standaardinstelling van het papierformaat voor cassette 1, de multifunctionele lade en de optionele papierinvoer
(cassettes 2 tot 4) is "A4" of "Letter" en de standaardinstelling van het mediatype is "Normaal".
Om het papiertype dat wordt gebruikt in de cassettes te wijzigen, moet u de instellingen van het papierformaat en het
mediatype opgeven.
Papierformaat en mediatype voor de cassettes
Geef het papierformaat en mediatype op die moeten worden gebruikt in de cassettes.
Item
Papierformaat*1
Metrisch
Beschrijving
Kies uit de metrische standaardformaten.
Waarden
Cassette 1: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Cassettes 2 tot 4: A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Inch
Kies uit de inch standaardformaten.
Waarden: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Andere
Kies uit de speciale standaardformaten en aangepaste formaten.
Waarden
Cassette 1: 16K, ISO B5, Custom*2
Cassettes 2 tot 4: 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6,
Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Youkei 4, Youkei 2, Custom*2
Mediatype*3
Selecteer het mediatype.
Waarden
Cassette 1: Normaal (60 tot 105 g/m2), Ruw, Recycle, Velijn (60 tot 105 g/m2),
Afgedrukt*4, Dik papier, Kleur, Geperf.*4, Briefpap.*4, Dik (106 tot 163 g/m2),
Hoge kwalit., Custom 1 - 8
Cassettes 2 tot 4: Normaal (60 tot 105 g/m2), Ruw, Recycle, Velijn (60 tot 105 g/m2),
Etiketten, Afgedrukt*4, Dik papier, Kleur, Geperf.*4, Briefpap.*4, Envelop, Dik (106 tot
220 g/m2), Gecoat, Hoge kwalit., Custom 1 tot 8
*1 Alleen instellen als de formaatknop op de cassette ingesteld is op "Other".
*2 De aangepaste papierformaten worden ingesteld voor elke cassette. Raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
*3 Raadpleeg voor het wijzigen naar een ander mediatype dan Normaal:
Engelse gebruikershandleiding.
De vermelde papiersoorten kunnen bij de onderstaande papiergewichtinstellingen niet worden geselecteerd.
*4 Om af te drukken op voorbedrukt of geperforeerd papier of op briefpapier, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
OPMERKING
• De beschikbare mediatypen voor het afdrukken van ontvangen faxen zijn zoals hieronder aangegeven.
Normaal, Etiketten, Recycle, Dik papier, Velijn, Kleur, Envelop, Gecoat, Dik, Hoge kwaliteit, Ruw en Custom 1 tot 8
• Stel het papierformaat van de cassette voor faxontvangst als volgt in:
Inch-modellen: Letter, Legal, Statement
Metrische modellen: A4, B5, A5, Folio
Als de bovenstaande instelling wordt veranderd, is het niet mogelijk om faxen af te drukken.
3-10
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade (Instelling MF-lade)
Geef het papierformaat en mediatype op die moet worden gebruikt in de multifunctionele lade.
Item
Papierformaat
Beschrijving
Metrisch
Kies uit de metrische standaardformaten.
Waarden: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Inch
Kies uit de inch standaardformaten.
Waarden: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Andere
Kies uit de speciale standaardformaten en aangepaste formaten.
Waarden: 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6,
Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki
(Antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2, Custom*1
Mediatype*2
Selecteer het mediatype.
Waarden: Normaal (60 tot 105 g/m2), Ruw, Transparant., Velijn (60 tot 105 g/m2),
Etiketten, Recycle, Afgedrukt*3, Dik papier, Karton, Kleur, Geperf.*3, Briefpap.*3,
Envelop, Dik (106 tot 220 g/m2), Gecoat, Hoge kwalit., Custom 1 tot 8
*1 Voor instructies over het opgeven van aangepaste papierformaten, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
*2 Raadpleeg voor het wijzigen naar een ander mediatype dan "Normaal":
Engelse gebruikershandleiding.
*3 Om af te drukken op voorbedrukt of geperforeerd papier of op briefpapier, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
OPMERKING
• De beschikbare mediatypen voor het afdrukken van ontvangen faxen zijn zoals hieronder aangegeven.
Normaal, Etiketten, Recycle, Dik papier, Velijn, Kleur, Envelop, Karton, Gecoat, Dik, Hoge kwaliteit, Ruw en Custom
1 tot 8
• Stel het papierformaat van de multifunctionele lade voor faxontvangst als volgt in:
Inch-modellen: Letter, Legal, Statement
Metrische modellen: A4, B5, A5, Folio
Als de bovenstaande instelling wordt veranderd, is het niet mogelijk om faxen af te drukken.
1
Roep het scherm op.
2
Selecteer een functie.
3
Configureer de functie.
[Systeemmenu/Tellers] > [Versnelde installatie-wizard]
Kies [Papier setup].
Start de wizard. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.
3-11
Voorbereiding voor het gebruik > Papierstopper
Papierstopper
Bij gebruik van papier groter dan A4/Letter, open de papierstopper zoals getoond in de figuur.
3-12
Voorbereiding voor het gebruik > Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een
Voorbereiding for Het verzenden van Een
document Naar een Gedeelde map op Een PC
Controleer de informatie die op het apparaat ingesteld moet worden en maak een map aan om het document op uw
computer te ontvangen. In de hierna volgende uitleg worden schermen van Windows 7 gebruikt. De details van de
schermen verschillen bij andere Windows-versies.
OPMERKING
Meld u aan bij Windows met beheerdersbevoegdheden.
De computernaam en de volledige computernaam
noteren
Controleer de computernaam en de volledige computernaam.
1
Roep het scherm op.
Vanaf de knop [Start] in Windows, kies [Computer] en vervolgens
[Systeemeigenschappen].
OPMERKING
In Windows XP, klik met de rechtermuisknop op [Deze computer] en kies
[Eigenschappen]. Het dialoogvenster [Systeemeigenschappen] wordt nu weergegeven.
Klik op het tabblad [Computernaam] in het venster dat verschijnt.
In Windows 8, selecteer het bureaublad in het scherm Start, klik met de rechtermuisknop op
[Computer] vanaf [Bibliotheken] en selecteer vervolgens [Eigenschappen].
In Windows 8.1, selecteer het bureaublad in het scherm Start, klik met de rechtermuisknop
op [PC] vanaf het bureaublad [Explorer] en selecteer [Eigenschappen]. Of klik met de
rechtermuisknop op het Windows pictogram en selecteer [Systeem].
2
Controleer de computernaam.
Controleer de computernaam en de volledige computernaam.
Schermvoorbeeld:
Computernaam: PC001
Volledige computernaam: PC001.abcdnet.com
Windows XP:
Als de volledige computernaam geen punt (.) heeft, dan zijn de volledige computernaam en de
computernaam hetzelfde.
Als de volledige computernaam een punt (.) heeft, dan is de tekenreeks voor het punt (.) in de
volledige computernaam de computernaam.
Voorbeeld: PC001.abcdnet.com
PC001 is de computernaam
PC001.abcdnet.com is de volledige computernaam
Na het controleren van de computernaam, klik op de
"Systeem eigenschappen" te sluiten.
[Sluiten] knop om het scherm
In Windows XP, klik na het controleren van de computernaam op de [Annuleren] knop om het
scherm "Systeemeigenschappen" te sluiten.
3-13
Voorbereiding voor het gebruik > Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een
De gebruikersnaam en de domeinnaam noteren
Controleer de domeinnaam en de gebruikersnaam voor het aanmelden in Windows.
1
Roep het scherm op.
Vanaf de knop [Start] in Windows, selecteer [Alle programma's] (of [Programma's]),
[Accessoires] en klik vervolgens op [Opdrachtprompt].
In Windows 8, roep [Apps] op [Zoeken] in charmes op het startscherm en selecteer
[Opdrachtprompt].
Het scherm Opdrachtprompt verschijnt.
2
Controleer de domeinnaam en de gebruikersnaam.
Voer in de opdrachtprompt "net config workstation" in en druk vervolgens op [Invoeren].
Controleer de gebruikersnaam en het domeinnaam.
Schermvoorbeeld:
Gebruikersnaam: james.smith
Domeinnaam:
ABCDNET
3-14
Voorbereiding voor het gebruik > Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een
Een gedeelde map aanmaken, een gedeelde map noteren
Maak een gedeelde map aan om het document in de doelcomputer te ontvangen.
OPMERKING
Als er een werkgroep in Systeemeigenschappen is, configureer dan de onderstaande instellingen om de toegang tot de
map voor een specifieke gebruiker of groep te beperken.
1 Vanaf de knop [Start] in Windows, selecteer [Configuratiescherm], [Vormgeving en
persoonlijke instellingen] en klik vervolgens op [Mapopties].
In Windows XP, klik op [Mijn computer] en selecteer [Mapopties] in [Extra].
In Windows 8, selecteer [Instellingen] in charms op het bureaublad, en selecteer
[Configuratiescherm], [Vormgeving en persoonlijke instellingen] en vervolgens [Mapopties].
2
1
Controleer of het tabblad [Weergave] is geselecteerd.
2
3
Verwijder het vinkje bij [Wizard Delen gebruiken (aanbevolen)] onder "Geavanceerde
instellingen".
In Windows XP, klik op het tabblad [Weergave] en verwijder het vinkje bij
[Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen)] onder "Geavanceerde instellingen".
1
Maak een map aan.
1 Maak een map aan op uw computer.
Maak een map aan met bijvoorbeeld de naam "scannerdata" op het bureaublad.
3-15
Voorbereiding voor het gebruik > Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een
2 Klik met de rechtermuisknop de map "scannerdata" en klik op [Delen] en
[Geavanceerd delen]. Klik op de toets [Geavanceerd delen].
1 Controleer of het tabblad [Delen] is
geselecteerd.
1
2
In Windows XP, klik met de rechtermuisknop op de map "scannerdata" en selecteer [Delen en
beveiliging] (of [Delen]).
2
Configureer de instellingen voor machtigingen
1 Selecteer het selectievakje [Deze map delen] en klik op de toets [Machtigingen].
3 Noteer de [Sharenaam].
1
3
2
In Windows XP, kies [Deze map delen] en klik op de toets [Machtigingen].
2 Klik op de toets [Toevoegen].
3-16
Voorbereiding voor het gebruik > Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een
3 Geef de locatie op.
1
1
2
3
1 Als de computernaam die u heeft genoteerd
op pagina De computernaam en de volledige
computernaam noteren op pagina 313
dezelfde is als de domeinnaam:
Als de computernaam niet wordt
weergegeven in "Op deze locatie", klik dan
op de toets [Locaties], selecteer de
computernaam en klik op de toets [OK].
Voorbeeld: PC001
Als de computernaam die u heeft genoteerd
op pagina De computernaam en de volledige
computernaam noteren op pagina 313 niet
dezelfde is als de domeinnaam:
Als de tekst na het eerste punt (.) in de
volledige computernaam die u heeft
genoteerd niet verschijnt in "Op deze locatie",
klik dan op de toets [Locaties], selecteer de
tekst na het punt (.) en klik op de toets [OK].
Voorbeeld: abcdnet.com
2 Voer de gebruikersnaam in die u heeft
genoteerd op pagina De gebruikersnaam en
de domeinnaam noteren op pagina 314 in
het tekstvak en klik op de toets [OK].
Ook de gebruikersnaam kan worden
aangemaakt door te klikken op de toets
[Geavanceerd] en een gebruiker te kiezen.
4 Stel de toegangsrechten voor de geselecteerde gebruiker in.
1 Selecteer de gebruiker die u hebt ingevoerd.
1
2
3
Selecteer het selectievakje [Toestaan] voor de machtigingen "Wijzigen" en "Lezen" en klik op [OK].
Voor Windows XP, ga naar stap 6.
OPMERKING
"Everyone" geeft iedereen op het netwerk de mogelijkheid om te delen. Voor een betere
veiligheid is het raadzaam om bij "Everyone" het vinkje voor "Lezen" [Toestaan] te
verwijderen.
5 Klik op de toets [OK] in het scherm "Geavanceerd delen" om het scherm te sluiten.
3-17
Voorbereiding voor het gebruik > Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een
6 Controleer de ingestelde gegevens in het tabblad [Veiligheid].
1 Selecteer het tabblad [Beveiliging].
1
2 Selecteer de gebruiker die u hebt ingevoerd.
Als de gebruiker niet op "Namen van groepen of
gebruikers" staat, klikt dan op [Bewerken] om
gebruikers toe te voegen op een soortgelijke wijze
als voor stap 2 (Configureer de instellingen voor
machtigingen).
2
3 Zorg ervoor dat [Toestaan] is aangevinkt voor de
machtigingen "Wijzigen" en "Lezen en
uitvoeren".
3
4 Klik op de knop [OK].
4
Voor Windows XP, zorg ervoor dat [Toestaan] is aangevinkt voor de machtigingen "Wijzigen" en
"Lezen en uitvoeren" en klik op de toets [OK].
3-18
Voorbereiding voor het gebruik > Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een
Windows Firewall configureren
Sta het delen van bestanden en printers toe en stel de poort in voor SMB-verzending.
OPMERKING
Meld u aan bij Windows met beheerdersbevoegdheden.
1
Controleer de bestands- en printerdeling.
1 Vanaf de knop [Start] in Windows, selecteer [Configuratiescherm], [Systeem en
beveiliging], en [Een programma via Windows Firewall toestaan].
OPMERKING
Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op de knop
[Doorgaan].
2 Vink [Bestands- en printerdeling] aan.
1
2
3
2
Voeg een poort toe.
1 Vanaf de knop [Start] in Windows, selecteer [Configuratiescherm], [Systeem en
beveiliging], en [Status van firewall controleren].
3-19
Voorbereiding voor het gebruik > Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een
2 Kies [Geavanceerde instellingen].
3 Kies [Regels voor binnenkomende verbindingen].
4 Kies [Nieuwe regel].
5 Kies [Poort].
1
2
3-20
Voorbereiding voor het gebruik > Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een
6 Kies [TCP] als de poort waarvoor de regel geldt. Selecteer vervolgens [Specifieke lokale]
en voer "445" in en klik op [Volgende].
1
2
3
7 Kies [De verbinding toestaan] en klik op de knop [Volgende].
1
2
8 Zorg ervoor dat alle vakjes zijn aangevinkt en klik op de knop [Volgende].
1
2
3-21
Voorbereiding voor het gebruik > Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een
9 Voer "Scan to SMB" in "Naam" en klik op [Voltooien].
1
2
In Windows XP of Windows Vista
1 In Windows XP, via de [Start] knop in Windows, selecteer [Configuratiescherm], en
vervolgens [Windows Firewall].
In Windows Vista, via de [Start] knop in Windows, selecteer [Configuratiescherm],
[Beveiliging], en vervolgens [Windows Firewall in- of uitschakelen].
Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op de knop
[Doorgaan].
2 Klik op het tabblad [Uitzonderingen] en vervolgens op de knop [Poort toevoegen...].
3 Geef de instellingen voor Poort toevoegen op.
Voer een willekeurige naam in onder "Naam" (bijvoorbeeld: Scannen naar SMB). Dit wordt
de naam van de nieuwe poort. Voer "445" in voor "Poortnummer". Selecteer [TCP] als
"Protocol".
4 Klik op de [OK]-knop.
In Windows 8
1 In charms op het bureaublad, klik op [Instellingen], [Configuratiescherm], [Systeem en
beveiliging], en vervolgens op [Windows Firewall].
Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op de knop
[Doorgaan].
2 Configureer de instellingen
Windows Firewall configureren (pagina 3-19)
3-22
4
Afdrukken vanaf PC
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:
Afdrukken vanaf PC ...........................................................................................................................................
Afdrukken op niet-standaard papierformaten ...........................................................................................
Venster afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma .....................................................................
Helpmenu printerstuurprogramma ...........................................................................................................
De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma wijzigen (Windows 7) ....................................
Een afdruktaak vanaf de computer annuleren .........................................................................................
Printen met Google Cloud Print .........................................................................................................................
Status Monitor ....................................................................................................................................................
Toegang tot de Status Monitor .................................................................................................................
Verlaten van de Status Monitor ................................................................................................................
Schermoverzicht Status Monitor ..............................................................................................................
4-1
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
Afdrukken vanaf PC
Volg de onderstaande stappen om documenten vanuit toepassingen af te drukken.
In dit hoofdstuk wordt de afdrukmethode met de Printing System Driver beschreven.
OPMERKING
• Om documenten af te drukken vanuit een toepassing, moet u het printerstuurprogramma op uw computer
installeren vanaf de bijgeleverde DVD (Product Library).
• In sommige omgevingen worden de huidige instellingen weergegeven aan de onderzijde van het
printerstuurprogramma.
• Bij het afdrukken van karton of enveloppen, plaats het karton of enveloppen in de multifunctionele lade alvorens de
volgende procedure te verrichten.
Als u enveloppen of karton in de multifunctionele lade plaatst (pagina 3-9)
1
Roep het scherm op.
2
Configureer de instellingen.
Klik op [Bestand] en selecteer [Afdrukken] in de toepassing.
1 Selecteer het apparaat in het menu "Naam" en klik op de knop [Eigenschappen].
1
2
4-2
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
2 Selecteer tabblad [Basis].
3 Klik op het menu "Afdrukformaat" en selecteer het papierformaat voor het afdrukken.
Om papier van formaat dat niet is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat te laden, zoals
karton of enveloppen, moet het papierformaat worden geregistreerd.
Afdrukken op niet-standaard papierformaten (pagina 4-4)
Om op speciale papiersoorten af te drukken zoals dik papier of transparanten, klikt u op het menu
"Afdrukmateriaaltype" en selecteer het mediatype.
4 Klik op de knop [OK] om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken.
3
Start het afdrukken.
Klik op de [OK] toets.
4-3
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
Afdrukken op niet-standaard papierformaten
Als u een papierformaat plaatst dat niet is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat, registreer dan het
papierformaat in het tabblad [Basis] van het scherm afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma.
De geregistreerde grootte kan worden geselecteerd uit het menu "Afdrukformaat".
OPMERKING
Om af te drukken met het apparaat, stel het papierformaat en -type in, zie:
Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade (Instelling MF-lade) (pagina 3-11)
1
Roep het scherm afdrukinstellingen op.
2
Registreer het papierformaat.
8
1 Klik op tabblad [Basis].
2 Klik op de toets [Papierformaat].
1
3 Klik op de toets [Nieuw].
2
9
10
4 Voer het papierformaat in.
5 Voer de benaming van het papier in.
6 Klik op de toets [Opslaan].
7 Klik op de toets [OK].
8 In het menu "Afdrukformaat", selecteert u het
papierformaat (benaming) die u in stap 4 tot 7
hebt geregistreerd.
9 Selecteer de papiersoort in het menu
"Afdrukmateriaaltype".
10 Klik op [MP-lade] in het menu "Bron".
4
3
5
6
7
OPMERKING
Als u een ansichtkaart of envelop hebt geplaatst, selecteer dan [Karton] of [Envelop] in het menu
"Afdrukmateriaaltype".
4-4
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
Venster afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma
Op het scherm afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma kunt u tal van instellingen voor het afdrukken
configureren.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Nr.
1
Beschrijving
Tabblad [Snel afdrukken]
Bevat pictogrammen die kunnen worden gebruikt om veelgebruikte functies eenvoudig te configureren. Elke
keer dat u op een pictogram klikt, verandert deze in een beeld dat op de afdrukresultaten lijkt en worden de
instellingen toegepast.
Tabblad [Basis]
Dit tabblad bevat basisfuncties die veel gebruikt worden. Het kan gebruikt worden om afdrukformaat,
bestemming en dubbelzijdig afdrukken te configureren.
Tabblad [Indeling]
In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het afdrukken van verschillende lay-outs, waaronder
brochures afdrukken, modus combineren, poster afdrukken, en schaalverdeling.
Tabblad [Imaging]
In dit tabblad kunt u de instellingen met betrekking tot de afdrukkwaliteit configureren.
Tabblad [Publiceren]
In dit tabblad kunt u covers en inserts voor afdruktaken maken en inzetstukken tussen de vellen van OHPfolies plaatsen.
Tabblad [Taak]
In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het opslaan van afdrukgegevens van de computer naar
het apparaat. Vaak gebruikte documenten en andere gegevens kunnen worden opgeslagen op het apparaat
voor later gebruik. Aangezien opgeslagen documenten direct vanaf het apparaat kunnen worden afgedrukt, is
deze functie ook handig als u een document wilt afdrukken waarvan u niet wilt dat anderen het zien.
Tabblad [Geavanceerd]
In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het toevoegen van tekstpagina's of watermerken aan
afdrukgegevens.
4-5
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
Nr.
2
Beschrijving
[Profielen]
De instellingen van het printerstuurprogramma kunnen worden opgeslagen als een profiel. Opgeslagen
profielen kunnen op naar believen op elk moment worden opgeroepen, dus het is handig om vaak gebruikte
instellingen op te slaan.
3
[Herstellen]
Klik hier om de instellingen naar hun oorspronkelijke standaardwaarden terug te zetten.
4-6
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
Helpmenu printerstuurprogramma
Het printerstuurprogramma heeft een helpmenu. Voor meer informatie over de afdrukinstellingen, open het scherm
afdrukinstellingen printerstuurprogramma en roep de helpmenu op zoals hieronder is uitgelegd.
1
1 Klik op de knop [?] in de rechterbovenhoek van
het scherm en klik vervolgens op het item
waarover u meer wilt weten.
2 Klik op het item waarover u meer wilt weten en
druk op de [F1]-toets op uw toetsenbord.
2
De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma
wijzigen (Windows 7)
De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma kunnen worden gewijzigd. Door veelgebruikte instellingen te
selecteren, kunt u stappen overslaan bij het afdrukken. Voor meer informatie over de instellingen, raadpleeg:
Printing System Driver User Guide
1 Klik op de knop [Start] in Windows en vervolgens op [Apparaten en printers].
2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram printerstuurprogramma van het apparaat, en
klik op het menu [Eigenschappen van printer] van het printerstuurprogramma.
3 Klik op de knop [Basic] op het tabblad [Algemeen].
4 Selecteer de standaardinstellingen en klik op de knop [OK].
Een afdruktaak vanaf de computer annuleren
Om een lopende afdruktaak te annuleren met behulp van het printerstuurprogramma voor de printer start met
afdrukken, handelt u als volgt:
OPMERKING
Als afdrukken vanaf dit apparaat worden geannuleerd, raadpleeg:
Taken annuleren (pagina 5-17)
1 Dubbelklik op het printerpictogram (
) in de taakbalk rechts onderin het Windowsbureaublad om een dialoogvenster voor de printer te openen.
2 Klik op het bestand waarvan u het afdrukken wilt annuleren en selecteer [Annuleren] in
het menu "Document".
4-7
Afdrukken vanaf PC > Printen met Google Cloud Print
Printen met Google Cloud Print
Google Cloud Print is een afdrukservice van Google waarvoor geen printerstuurprogramma is vereist. Hiermee kan elke
gebruiker met een Google-account afdrukken vanaf een apparaat dat is aangesloten op het internet.
Het apparaat kan worden geconfigureerd in de Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
OPMERKING
Om Google Cloud Print te kunnen gebruiken is een Google-account vereist. Open een Google-account als u er nog
geen hebt.
Het apparaat dient ook vooraf te worden geregistreerd met de Google Cloud Print service. Het apparaat kan worden
geregistreerd vanaf een PC die is aangesloten op hetzelfde netwerk.
4-8
Afdrukken vanaf PC > Status Monitor
Status Monitor
De Status Monitor bewaakt de status van de printer en voorziet in een doorlopende rapportfunctie.
OPMERKING
Als u Status Monitor activeert, moet u het volgende controleren.
• Printing System Driver is geïnstalleerd.
• Hetzij [Enhanced WSD] of [EnhancedWSD(SSL)] zijn ingesteld op [Aan] in "Netwerk".
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
Toegang tot de Status Monitor
De Status Monitor start ook op wanneer het afdrukken wordt gestart.
Verlaten van de Status Monitor
Gebruik een van onderstaande methodes voor het verlaten van de Status Monitor.
•
Handmatig verlaten:
Klik op het pictogram instellingen en kies Afsluiten in het menu, om de Status Monitor te verlaten.
•
Automatisch verlaten:
De Status Monitor sluit automatisch na 7 minuten als deze niet wordt gebruikt.
Schermoverzicht Status Monitor
Het schermoverzicht van de Status Monitor is als volgt.
Sneloverzicht printerstatus
De status van de printer wordt met pictogrammen weergegeven. Gedetailleerde informatie wordt weergegeven door te
klikken op de knopUitbreiden.
Pictogram instellingen
Knop uitbreiden
Tabblad waarschuwing
Tabblad tonerstatus
Tabblad status papierlade
Tabblad voortgang afdruktaken
Gedetailleerde informatie wordt weergegeven door te klikken op elk tabblad pictogram.
4-9
Afdrukken vanaf PC > Status Monitor
Tabblad voortgang afdruktaken
De status van de afdruktaken wordt weergegeven.
Takenlijst
Pictogram status
Selecteer een taak uit de lijst via het weergegeven menu en klik met derechtermuisknop om te annuleren.
Tabblad status papierlade
Informatie over het papier in de printer en de hoeveelheid resterendpapier wordt getoond.
Tabblad tonerstatus
De resterende hoeveelheid toner wordt weergegeven.
4-10
Afdrukken vanaf PC > Status Monitor
Tabblad waarschuwing
Als een fout optreedt, wordt een bericht weergegeven met een 3D-beeldweergave en een bericht.
Status Monitor snelmenu
Het volgende menu wordt weergegeven als op de pictogram instellingen wordt geklikt.
•
Embedded Web Server RX
Als de printer met een TCP/IP-netwerk is verbonden en een eigen IP-adres heeft, gebruikt u een webbrowser om
naar het Embedded Web Server RX te gaan om de netwerkinstellingen te wijzigen of bevestigen. Dit menu wordt niet
weergegeven bij gebruik van een USB-verbinding.
Embedded Web Server RX User Guide
•
Melding…
Hiermee kan de weergave van de Status Monitor worden ingesteld.
Status Monitor instellingen kennisgeving (pagina 4-12)
•
Afsluiten
Hiermee verlaat u de Status Monitor.
4-11
Afdrukken vanaf PC > Status Monitor
Status Monitor instellingen kennisgeving
De Status Monitor instellingen en gedetailleerde lijst gebeurtenissen worden weergegeven.
Selecteer of kennisgeving al dan niet moet worden uitgevoerd als er een fout in de lijst gebeurtenissen optreedt.
1
Kies Gebeurtenismelding inschakelen.
Als deze instelling is ingesteld op Uit, dan wordt de Status Monitor niet gestart, ook niet als het
afdrukken wordt uitgevoerd.
2
Selecteer een gebeurtenis die gebruikt moet worden met de
optie tekst naar spraak in Beschikbare gebeurtenissen.
3
Klik op de kolom Geluidsbestand / Tekst naar spraak.
Klik op de knop Bladeren (...) om de gebeurtenis te melden met een geluidsbestand.
OPMERKING
Het beschikbare bestandsformaat is WAV.
Bij het aanpassen van het luidop voor te lezen bericht op het scherm, moet u de tekst in het
tekstvak typen.
4-12
5
Bediening van het
apparaat
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:
Originelen plaatsen ............................................................................................................................................ 5-2
Originelen op de glasplaat plaatsen ......................................................................................................... 5-2
Originelen in de documenttoevoer plaatsen ............................................................................................ 5-3
Serienummer van het apparaat controleren ....................................................................................................... 5-5
Favorieten .......................................................................................................................................................... 5-6
Favorieten registreren .............................................................................................................................. 5-7
Favorieten oproepen ................................................................................................................................ 5-9
Favorieten bewerken en verwijderen ..................................................................................................... 5-10
Toepassing ........................................................................................................................................................ 5-11
Toepassingen installeren ........................................................................................................................ 5-11
Toepassingen gebruiken ........................................................................................................................ 5-12
Toepassingen verwijderen ..................................................................................................................... 5-13
Sneltoetsen registreren .................................................................................................................................... 5-14
Sneltoetsen toevoegen .......................................................................................................................... 5-14
Sneltoetsen bewerken en verwijderen ................................................................................................... 5-15
Kopiëren ........................................................................................................................................................... 5-16
Basisbediening ...................................................................................................................................... 5-16
Taken annuleren .................................................................................................................................... 5-17
Verzenden ........................................................................................................................................................ 5-18
Basisbediening ...................................................................................................................................... 5-19
De bestemming opgeven ....................................................................................................................... 5-20
Bestemmingen controleren en bewerken .............................................................................................. 5-25
Bevestigingsscherm voor bestemmingen .............................................................................................. 5-26
Herhalen ................................................................................................................................................ 5-27
Aan mij verzenden (e-mail) .................................................................................................................... 5-27
Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (Multi-versturen) ............................................... 5-28
Verzendtaken annuleren ........................................................................................................................ 5-29
WSD-scan .............................................................................................................................................. 5-30
Scannen met TWAIN of WIA ................................................................................................................. 5-32
Gebruik van de FAX-functie ............................................................................................................................. 5-33
5-1
Bediening van het apparaat > Originelen plaatsen
Originelen plaatsen
Originelen op de glasplaat plaatsen
Naast gewone vellen kunt u als origineel ook boeken of tijdschriften op de glasplaat plaatsen.
1 Plaats de te scannen zijde met het
beeld omlaag.
2
1
2 Lijn ze strak uit tegen de
aanduidingsplaten voor het
origineelformaat met de
linkerachterhoek als referentiepunt.
OPMERKING
Voor meer informatie over de richting van het origineel, raadpleeg:
Afdrukrichting origineel (pagina 6-11)
Wanneer u enveloppen of karton op de plaat legt
1 Plaats de te scannen zijde met
het beeld omlaag.
2
1
2 Lijn ze strak uit tegen de
aanduidingsplaten voor het
origineelformaat met de
linkerachterhoek als
referentiepunt.
OPMERKING
Zie voor de procedure voor het invoeren van enveloppen of karton:
Als u enveloppen of karton in de multifunctionele lade plaatst (pagina 3-9)
VOORZICHTIG
Laat de documenttoevoer niet openstaan, want dan bestaat er gevaar voor lichamelijk letsel.
BELANGRIJK
• Duw de documenttoevoer bij het sluiten niet met kracht omlaag. Te veel druk kan ervoor zorgen dat de
glasplaat breekt.
• Als u boeken of tijdschriften op het apparaat plaatst, doe dit dan met de documenttoevoer open.
5-2
Bediening van het apparaat > Originelen plaatsen
Originelen in de documenttoevoer plaatsen
De documenttoevoer scant automatisch elk vel van meerdere originelen. Beide zijden van dubbelzijdige originelen
worden gescand.
Originelen geschikt voor de documenttoevoer
De documenttoevoer is geschikt voor de volgende typen originelen.
Gewicht
50 tot 120 g/m2
(dubbelzijdig: 50 tot 120 g/m2)
Formaten
Maximum Folio (Legal) tot Minimum A6-R (Statement-R)
Aantal vellen
75 vel of minder (50 tot 80 g/m2)
Originelen niet geschikt voor de documenttoevoer
Gebruik de documenttoevoer niet voor de volgende soorten originelen. Zoniet kunnen de originelen vastlopen of kan de
documenttoevoer vervuild worden.
•
Originelen met paperclips of nietjes (Verwijder paperclips of nietjes en strijk eventuele golvingen, plooien of kreuken
glad. Als u dit niet doet, kan een papierstoring optreden.)
•
Originelen met plakband of lijm
•
Originelen met uitsparingen
•
Gekrulde originelen
•
Originelen met vouwen (Strijk de vouwen glad voor plaatsing. Als u dit niet doet, kan een papierstoring optreden.)
•
Carbonpapier
•
Gekreukt papier
Zo plaatst u originelen
BELANGRIJK
• Zorg ervoor, voor u originelen plaatst, dat er geen originelen in de originelenuitvoer zijn achtergebleven. Op
de originelenuitvoer achtergebleven originelen kunnen de nieuwe originelen doen vastlopen.
• Plaats geen druk op de bovenklep van de documenttoevoer door bijvoorbeeld de originelen op de
bovenklep uit te lijnen. Dit kan leiden tot een fout in de documentinvoer.
1
Pas de breedtegeleiders voor de originelen aan.
5-3
Bediening van het apparaat > Originelen plaatsen
2
Plaats de originelen.
1 Plaats de te scannen zijde (of de eerste zijde van dubbelzijdige originelen) naar boven.
Schuif de voorrand zo ver mogelijk in de documenttoevoer.
OPMERKING
Voor meer informatie over de richting van het origineel, raadpleeg:
Afdrukrichting origineel (pagina 6-11)
BELANGRIJK
Kijk of de breedtegeleiders voor originelen perfect op de originelen aansluiten. Als
er nog ruimte is, past u de breedtegeleiders opnieuw aan. Als u dit niet doet, kan
dit leiden tot een papierstoring.
Zorg ervoor dat de geplaatste originelen niet boven de niveauaanduiding
uitkomen. Als de maximum niveauaanduiding wordt overschreden, kan dit leiden
tot een papierstoring.
Originelen die voorgeboord of geperforeerd zijn, plaatst u zo dat de gaten of
perforaties als laatste (en niet als eerste) worden gescand.
2 Open de originelenstopper aangepast aan het formaat van het ingestelde origineel.
A4, Letter, Legal
B5 of minder
5-4
Bediening van het apparaat > Serienummer van het apparaat controleren
Serienummer van het apparaat controleren
Het serienummer van het apparaat staat gedrukt op de plek aangegeven in de afbeelding.
OPMERKING
U heeft het serienummer van het apparaat nodig als u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger. Controleer
het nummer voor u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger.
5-5
Bediening van het apparaat > Favorieten
Favorieten
Vaak gebruikte functies kunnen worden geregistreerd als favorieten, zodat ze makkelijk opgeroepen kunnen worden.
De volgende functies zijn voorgeregistreerd op dit apparaat. U kunt deze functies wissen evenals nieuwe functies
registreren.
Favorieten Naam
ID Card Copy
Beschrijving
Standaardregistratie
Gebruik dit als u een rijbewijs of een
verzekeringskaart wilt kopiëren.
Wanneer u de voor-en achterkant van de kaart
scant, worden beide zijden gecombineerd en
gekopieerd op een enkel vel.
Paper Saving Copy
Scan to PC (Address
Entry)
Scan to PC (Address
Book)
Scan to E-mail (Address
Entry)
•
Kopieerfuncties
•
Programma mode
•
Combineren: [2 in 1]
Kleurselectie: [Zwart-Wit]
Continu scannen: [Aan]
Origineelformaat: [A5-R]
Papierselectie: Cassette 1
Zoom: [Auto Zoom]
Gebruik deze functie om het papierverbruik te
verminderen. Pagina's combineren en
dubbelzijdig kopiëren kan worden ingesteld door
de aanwijzingen op het scherm op te volgen.
•
Kopieerfuncties
•
Wizard-mode
•
Combineren: [2 in 1]
2-zijdig origineel: [1-zijdig]
Dubbelzijdig: [1-zijd.>>2-zijd.]
Papierselectie: Cassette 1
Kopieën: 1
Gebruik deze functie om de afbeelding te
verzenden naar een gedeelde map op een pc of
een FTP-server map. De instellingen zoals de
bestemming en kleurkeuze kunnen op het
scherm worden ingesteld.
•
Verzendfuncties
•
Wizard-mode
•
Bestemming: Nieuwe PC-map
Kleurselectie: [Full Color]
Best.naam inv.: Default
Bestandsindeling: [PDF]
Continu scannen: [Uit]
Scanresolutie: [300×300 dpi]
Gebruik deze functie om de afbeelding te
verzenden naar een gedeelde map op een pc
geregistreerd in het adresboek of naar een FTPserver map. De instellingen zoals de bestemming
en kleurkeuze kunnen op het scherm worden
ingesteld.
•
Verzendfuncties
•
Wizard-mode
•
Bestemming: Adresboek
Kleurselectie: [Full Color]
Best.naam inv.: Default
Bestandsindeling: [PDF]
Continu scannen: [Uit]
Scanresolutie: [300×300 dpi]
Gebruik deze functie om de afbeelding te
verzenden naar een e-mailadres. De instellingen
zoals de bestemming en kleurkeuze kunnen op
het scherm worden ingesteld.
•
Verzendfuncties
•
Wizard-mode
•
Bestemming: Nieuw e-mailadres
Kleurselectie: [Full Color]
Best.naam inv.: Default
Bestandsindeling: [PDF]
Continu scannen: [Uit]
Scanresolutie: [300×300 dpi]
Onderwerp: Default
Tekst E-mail: Default
5-6
Bediening van het apparaat > Favorieten
Favorieten Naam
Beschrijving
Standaardregistratie
Scan to E-mail (Address
Book)
Gebruik deze functie om de afbeelding te
verzenden naar een e-mailadres geregistreerd in
het adresboek. De instellingen zoals de
bestemming en kleurkeuze kunnen op het
scherm worden ingesteld.
•
Verzendfuncties
•
Wizard-mode
•
Bestemming: Adresboek
Kleurselectie: [Full Color]
Best.naam inv.: Default
Bestandsindeling: [PDF]
Continu scannen: [Uit]
Scanresolutie: [300×300 dpi]
Onderwerp: Default
Tekst E-mail: Default
OPMERKING
Er kunnen tot 20 instellingen als favorieten worden geregistreerd.
Favorieten registreren
Als u een favoriet registreert, kunt u kiezen tussen twee manieren om deze op te roepen:
•
Wizard-mode: Geregistreerde instellingen worden in volgorde opgeroepen en geconfigureerd telkens als u er één
controleert of wijzigt.
•
Programma mode: Instellingen worden direct opgeroepen als u op de toets drukt waaronder ze geregistreerd zijn.
Het verzenden wordt hieronder als voorbeeld geïllustreerd.
Wizard-mode
1
Roep het scherm op.
2
Registreer de favoriet.
Druk op [Favorieten] op het home-scherm..
1 [Menu] > [Voeg toe]
2 Selecteer het taaktype.
3 Druk op [Wizard].
4 Kies de oproepfunctie > [Volgend]
OPMERKING
Als het type taak "Kopiëren" is, dan wordt het schermbeeld Bestemming recall-methode
niet weergegeven.
5 Voer de nieuwe favorietnaam in > [Volgend]
Invoermethode voor tekens (pagina 8-3)
5-7
Bediening van het apparaat > Favorieten
6 Controleer de instellingen en voeg informatie toe of wijzig deze naar behoefte.
Item
Beschrijving
Naam
Voer de naam in die is weergegeven op het scherm favorieten
(maximaal 32 tekens).
Taaktype
Het type gekozen taak wordt weergegeven.
Nummer*1
Voer het favoriet nummer in.
Als u 00 invoert, dan wordt het kleinste beschikbare getal automatisch
toegewezen.
Eigenaar*2
Geeft de eigenaar van de favoriet weer.
Machtiging*2
Stelt de machtigingen voor favorieten in om te bepalen hoe ze worden
gedeeld met andere gebruikers.
Bestemming*3
Selecteert de Bestemming recall-methode.
Functies
Selecteert de functies die moeten worden weergegeven in de wizard.
Functietype
Selecteert de methode voor het oproepen van favorieten.
*1 Als gebruikersaanmeldingbeheer is ingeschakeld, dan kunt u alleen de instellingen wijzigen door
u aan te melden met beheerdersbevoegdheden.
*2 Wordt weergegeven als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is.
*3 Wordt weergegeven als het taaktype [Verzenden] of [FAX] is.
7 Druk op [Opslaan].
De favoriet is geregistreerd.
8 "Het scherm "Wilt u een nieuwe functie aan het home-scherm toevoegen?" verschijnt. Om
een geregistreerde favoriet op het home-scherm weer te geven, druk u op [Ja] en geef de
positie op waarin u het pictogram van de geregistreerde favoriete wilt weergeven en druk
vervolgens op [Opslaan].
Programma mode
Als u favorieten registreert in de programma-mode, configureer dan de kopieerfunctie, verzendfunctie, faxfunctie (Alleen
bij apparaten waarop de faxfunctie geïnstalleerd is.), de bestemming of een andere instelling die geregistreerd moet worden.
1
Roep het scherm op.
1 Druk op [Verzenden] op het Home scherm.
2 Selecteer de verzendfuncties en bestemmingen die u wilt registreren in het programma.
3 Kies [Favorieten].
2
Registreer de favoriet.
1 [Menu] > [Voeg toe]
2 Selecteer het taaktype.
3 Druk op [Programma].
4 Voer de nieuwe favorietnaam in > [Volgend]
Invoermethode voor tekens (pagina 8-3)
5-8
Bediening van het apparaat > Favorieten
5 Controleer de instellingen en voeg informatie toe of wijzig deze naar behoefte.
Item
Beschrijving
Naam
Voer de naam in die is weergegeven op het scherm favorieten
(maximaal 32 tekens).
Taaktype
Het type gekozen taak wordt weergegeven.
Nummer*1
Voer het favoriet nummer in.
Als u 00 invoert, dan wordt het kleinste beschikbare getal automatisch
toegewezen.
Eigenaar*2
Geeft de eigenaar van de favoriet weer.
Machtiging*2
Stelt de machtigingen voor favorieten in om te bepalen hoe ze worden
gedeeld met andere gebruikers.
Functietype
Selecteert de methode voor het oproepen van favorieten.
*1 Als gebruikersaanmeldingbeheer is ingeschakeld, dan kunt u alleen de instellingen wijzigen door
u aan te melden met beheerdersbevoegdheden.
*2 Wordt weergegeven als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is.
6 Druk op [Opslaan].
De favoriet is geregistreerd.
7 Het scherm "Wilt u een nieuwe functie aan het home-scherm toevoegen?" verschijnt. Om
een geregistreerde favoriet op het home-scherm weer te geven, druk u op [Ja] en geef de
positie op waarin u het pictogram van de geregistreerde favoriete wilt weergeven en druk
vervolgens op [Opslaan].
Favorieten oproepen
Gebruik de onderstaande procedure om een geregistreerde favoriet op te roepen.
1
Roep het scherm op.
1 Druk op [Favorieten] op het home-scherm of op de toets van de geregistreerde favoriet.
Door op de toets van de geregistreerde favoriet te drukken wordt de favoriet opgeroepen. Als u op
[Favorieten] hebt gedrukt, doorgaan naar de volgende stap.
2 Druk op de toets voor de favoriet die u wilt oproepen.
2
Voer de favoriet uit.
Als u de wizard-mode gebruikt
1 De geregistreerde schermen worden beurtelings weergegeven. Maak de gewenste
instellingen en druk op [Volgend].
Wanneer alle instellingen zijn voltooid, wordt het bevestigingsscherm weergegeven.
OPMERKING
Druk om de instellingen te bewerken op [<Terug] en voer de gewenste wijzigingen uit.
2 Plaats de originelen > [Start]-toets
Als u de programma-mode gebruikt
Plaats de originelen > [Start]-toets
5-9
Bediening van het apparaat > Favorieten
Favorieten bewerken en verwijderen
U kunt het nummer en de naam van favorieten veranderen of verwijderen.
Gebruik de onderstaande procedure om een favoriet te bewerken of te verwijderen.
1
Roep het scherm op.
2
Bewerk de favoriet.
Druk op [Favorieten] op het home-scherm..
Om een favoriet te bewerken
1 [Menu] > [Bewerken]
2 Selecteer de favoriet die u wilt bewerken.
3
Wijzig het nummer, de naam en de machtiging van de favoriet.
Favorieten registreren (pagina 5-7)
4 [Opslaan] > [Ja]
Om te verwijderen
1 [Menu] > [Verwijderen]
2 Selecteer de favoriet die u wilt verwijderen.
3 Druk op [Ja].
5-10
Bediening van het apparaat > Toepassing
Toepassing
De functionaliteit van het apparaat kan worden vergroot door toepassingen te installeren.
Toepassingen die u kunnen helpen met het efficiënter uitvoeren van uw dagelijkse werkzaamheden, zoals een
scanfunctie en bevoegdheidsfunctie, zijn beschikbaar.
Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of dealer voor meer informatie.
Toepassingen installeren
Om toepassingen te gebruiken, moet u de toepassing eerst in het apparaat installeren en vervolgens de toepassing
activeren.
OPMERKING
Er kunnen maximaal 16 toepassingen en 5 licenties op het apparaat worden geïnstalleerd. Om andere toepassingen
toe te voegen, verwijder een toepassing die reeds is geïnstalleerd.
Toepassingen verwijderen (pagina 5-13)
Ga hiervoor als volgt te werk.
1
Roep het scherm op.
[Systeemmenu/Tellers] > [Toepassing] > [Toepassing]
OPMERKING
Voer, wanneer het gebruikersbevoegdheidsscherm verschijnt, uw aanmeldgebruikersnaam
en aanmeldwachtwoord in en druk op [Login]. Hiervoor moet u aanmelden met
beheerdersrechten. De standaard gebruikersnaam en het wachtwoord, zoals ingesteld in de
fabriek, worden hieronder getoond.
2
Login gebruikersnaam:
3500
Aanmeldingswachtwoord:
3500
Installeer de toepassing.
1 Druk op [
].
2 Plaats het verwisselbaar geheugen met de toepassing die moet worden geïnstalleerd in de
USB-geheugenpoort.
OPMERKING
Als het bericht "Verwisselbaar geheugen herkend. Bestanden worden weergegeven.
Weet u het zeker?" wordt weergegeven, druk dan op [Nee].
3 Selecteer de toepassing die moet worden geïnstalleerd > [Installeren]
U kunt gedetailleerde informatie over de geselecteerde toepassing weergeven door te drukken op
[
].
5-11
Bediening van het apparaat > Toepassing
4 Druk op [Ja].
Installatie van de toepassing begint. Afhankelijk van de toepassing die wordt geïnstalleerd, kan de
installatie enige tijd duren.
Zodra de installatie is voltooid, wordt het oorspronkelijke scherm opnieuw weergegeven.
OPMERKING
• Om een andere toepassing te installeren, herhaal de stappen 2-3 en 2-4.
• Om het verwisselbaar geheugen te verwijderen, druk op [Verw. geheugen] en wacht
tot het bericht "Verwisselb. geh kan worden verwijderd" verschijnt. Verwijder
vervolgens het verwisselbaar geheugen.
3
Activeer de toepassing.
1 Selecteer de gewenste toepassing > [Menu] > [Activeren]
U kunt gedetailleerde informatie over de geselecteerde toepassing weergeven door te drukken op
[
].
2 [Officieel] > Voer de licentiesleutel in > [OK]
Voor bepaalde applicaties hoeft u geen licentiecode in te voeren. Als het invoerscherm licentiesleutel
niet verschijnt, ga dan naar stap 3-3. Om de toepassing te gebruiken voor een proefperiode, druk op
[Demo] zonder de licentiesleutel in te voeren.
3 Druk op [Ja].
BELANGRIJK
Als u de datum/tijd wijzigt terwijl u een testversie van een toepassing gebruikt,
dan is deze toepassing niet langer beschikbaar.
Toepassingen gebruiken
Pictogrammen van de geactiveerde toepassingen worden weergegeven in het startscherm. Druk op het
toepassingspictogram in het Home-scherm.
De toepassing wordt gestart.
5-12
Bediening van het apparaat > Toepassing
Toepassingen verwijderen
Ga hiervoor als volgt te werk.
1
Roep het scherm op.
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Toepassing] > [Toepassing]
OPMERKING
Voer, wanneer het gebruikersbevoegdheidsscherm verschijnt, uw aanmeldgebruikersnaam
en aanmeldwachtwoord in en druk op [Login]. Hiervoor moet u aanmelden met
beheerdersrechten. De standaard gebruikersnaam en het wachtwoord, zoals ingesteld in de
fabriek, worden hieronder getoond.
2
Login gebruikersnaam:
3500
Aanmeldingswachtwoord:
3500
Deactiveer de toepassing.
1 Selecteer de toepassing die u wilt deactiveren > [Menu] > [Deactiveren]
U kunt gedetailleerde informatie over de geselecteerde toepassing weergeven door te drukken op
[
].
2 Druk op [Ja].
3
Verwijder de toepassing.
1 Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen > [
]
U kunt gedetailleerde informatie over de geselecteerde toepassing weergeven door te drukken op
[
].
2 Druk op [Ja].
5-13
Bediening van het apparaat > Sneltoetsen registreren
Sneltoetsen registreren
U kunt sneltoetsen registreren voor een eenvoudige toegang tot de meest gebruikte functies. De instellingen voor de
geselecteerde functie kunnen ook worden geregistreerd. De functienaam die bij een geregistreerde sneltoets hoort, kan
indien nodig gewijzigd worden. U kunt maximaal 2 sneltoetsen registreren voor het kopiëren van functies, het verzenden
van functies, faxfuncties en functies voor documentbox.
Sneltoetsen toevoegen
Sneltoetsen registreren wordt uitgevoerd in het scherm "Functies" van elke functie. Gebruik de onderstaande procedure
om een sneltoets te registreren.
1
Roep het scherm op.
In het scherm Kopiëren, Verzenden, Documentbox of FAX, selecteer als volgt.
[Functies] > [toev./bew Sneltoets]
2
Registreer de sneltoetsen.
1 Selecteer [Toevoegen].
2 Selecteer de toets waaronder u de snelkoppeling wilt registreren.
De volgende types sneltoetsen zijn beschikbaar:
Persoonlijke
snelkoppeling 1, 2
Persoonlijke snelkoppelingen zijn enkel beschikbaar voor gebruik
door de aangemelde gebruiker. Ze kunnen uitsluitend worden
ingesteld als het gebruikersaanmeldingsbeheer in gebruik is.
Gedeelde snelkoppeling
1, 2
Gedeelde snelkoppelingen kunnen door alle apparaatgebruikers
worden gebruikt. Als het gebruikersaanmeldingsbeheer in gebruik is,
dan kunnen gedeelde snelkoppelingen enkel worden ingesteld door
gebruikers die aangemeld zijn als beheerders.
OPMERKING
Als u een reeds geregistreerd sneltoetsnummer selecteert, dan kunt u de huidige
geregistreerde sneltoets vervangen door een nieuwe.
3 Selecteer het functiescherm dat weergegeven moet worden via de sneltoets.
4 Voer de sneltoetsnaam in > [Volgend]
Er kunnen tot 24 karakters worden ingevoerd.
Invoermethode voor tekens (pagina 8-3)
5 Druk op [Opslaan].
De sneltoets is geregistreerd.
5-14
Bediening van het apparaat > Sneltoetsen registreren
Sneltoetsen bewerken en verwijderen
Volg de onderstaande stappen om het nummer/de naam van een sneltoets te wijzigen of een sneltoets te verwijderen.
1
In het scherm "Functies" van elke functie, druk op [toev./bew
Sneltoets] in de onderkant van het scherm.
2
Bewerk de sneltoets.
Om een sneltoets te bewerken
1 Druk op [Bewerken].
2 Selecteer het type sneltoets en het nummer dat u wilt bewerken.
3 Druk op [Nummer] of [Naam].
4 Wijzig de instellingen > [OK]
5 [Opslaan] > [Ja]
Om te verwijderen
1 Druk op [Verwijderen].
2 Selecteer de sneltoets die u wilt verwijderen.
3 Druk op [Ja].
5-15
Bediening van het apparaat > Kopiëren
Kopiëren
Basisbediening
Volg de onderstaande stappen voor de basishandelingen bij het kopiëren.
1
Druk op [Kopiëren] op het Home scherm.
2
Plaats de originelen.
Plaats de originelen.
Originelen plaatsen (pagina 5-2)
3
Selecteer de functies.
Om de instellingen van de functies te configureren, druk op de functietoets. Door op
[Functies],te drukken, wordt een lijst met de overige beschikbare functies weergegeven.
Kopiëren (pagina 6-2)
4
Gebruik de cijfertoetsen om de hoeveelheid kopieën in te
voeren.
Geef het gewenste aantal tot 999 op.
5
Druk op de [Start]-toets.
Het kopiëren begint.
OPMERKING
Met deze functie kunt u tijdens het afdrukken de volgende taak reserveren. Als u deze
functie gebruikt, dan wordt het origineel gescand terwijl het apparaat aan het afdrukken is.
Als de huidige afdruktaak klaar is, dan wordt de gereserveerde kopieertaak afgedrukt. Als
"Volg. prioriteit behouden" is ingesteld op [Uit], dan verschijnt [Reserve volgende]. Druk op
[Reserve Volgende] en configureer de benodigde instellingen voor de kopieertaak.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
Kopiëren...
Job No.:0005
10:10
Job Name:doc00000320131010101010
Gescande pagina's
Exemplaren
Annuleren
5-16
Reserve
volgende
Bediening van het apparaat > Kopiëren
Taken annuleren
U kunt ook taken annuleren door op de [Stop]-toets te drukken.
1
Druk op de [Stop]-toets terwijl het scherm Kopiëren wordt
weergegeven.
2
Annuleer een taak.
Als er een scantaak bezig is
De kopieertaak wordt geannuleerd.
Als een afdruktaak bezig is of in de wacht staat
Het scherm Taak annuleren verschijnt. De huidige afdruktaak wordt tijdelijk onderbroken.
Selecteer de taak die u wilt annuleren > [Wissen] > [Ja]
OPMERKING
Als "Volg. prioriteit behouden" is ingesteld op [Uit], dan verschijnt het scherm Kopiëren in het aanraakscherm. In dat geval
wordt de huidige afdruktaak geannuleerd door te drukken op de [Stop]-toets of op [Annuleren].
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
5-17
Bediening van het apparaat > Verzenden
Verzenden
Dit apparaat kan een gescand beeld verzenden als bijlage bij een e-mailbericht of naar een pc die is verbonden met het
netwerk. Hiervoor moet het adres van de afzender en van de bestemming (ontvanger) worden geregistreerd in het
netwerk.
Er is een netwerkomgeving vereist waarin het apparaat verbinding kan maken met een mailserver om een e-mail te
kunnen verzenden. Er wordt aanbevolen een lokaal netwerk (LAN) te gebruiken om problemen met de verzendsnelheid
en de beveiliging te verhelpen.
Volg de onderstaande stappen voor de basishandelingen bij het verzenden. De volgende vier opties zijn beschikbaar:
•
Verzenden als e-mail (E-mailadres invoeren): Verzendt een gescand origineelbeeld als bijlage van een e-mailbericht.
(Raadpleeg pagina 5-20 en pagina 5-22.)
•
Verzenden naar map (SMB): Slaat een gescand origineelbeeld op in een gedeelde map van eender welke pc.
(Raadpleeg pagina 5-19.)
•
Verzenden naar map (FTP): Slaat een gescand origineelbeeld op in een map van een FTP-server. (Raadpleeg
pagina 5-19.)
•
Afbeeldingsgegevens scannen met TWAIN/WIA: Scant het document met behulp van een TWAIN- of WIAcompatibel programma. (Raadpleeg pagina 5-32.)
OPMERKING
• Verschillende verzendopties kunnen gecombineerd worden opgegeven.
Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (Multi-versturen) (pagina 5-28)
• De fax-functie kan worden gebruikt op producten voorzien van faxfunctie.
Gebruikershandleiding voor de fax
5-18
Bediening van het apparaat > Verzenden
Basisbediening
1
Druk op [Verzenden] op het Home scherm.
2
Plaats de originelen.
Plaats de originelen.
Originelen plaatsen (pagina 5-2)
3
Geef de bestemming op.
Selecteer de bestemming waar een beeld heen moet worden gestuurd.
De bestemming opgeven (pagina 5-20)
Een bestemming kiezen uit het extern adresboek
Voor meer informatie over het externe adresboek, raadpleeg:
Embedded Web Server RX User Guide
Een bestemming kiezen uit de fax
Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de fax:
Gebruikershandleiding voor de fax
4
Selecteer de functies.
Druk op [Functies] om de overige functies weer te geven.
Verzenden (pagina 6-4)
5
Druk op de [Start]-toets.
Verzenden wordt gestart.
5-19
Bediening van het apparaat > Verzenden
De bestemming opgeven
Selecteer de bestemming met behulp van één van de volgende methodes:
Kiezen uit het adresboek (pagina 5-20)
Kiezen uit het extern adresboek
Voor meer informatie over het externe adresboek, raadpleeg:
Embedded Web Server RX User Guide
Kiezen via de snelkiestoetsen (pagina 5-22)
Een e-mailadres invoeren (pagina 5-22)
Een nieuwe PC-map opgeven (pagina 5-23)
Kiezen uit de fax
Gebruikershandleiding voor de fax
OPMERKING
• U kunt op het apparaat instellen dat het adresboekscherm verschijnt wanneer op de toets [Verzenden] wordt
gedrukt.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
• Als u apparaten voorzien van de faxfunctie gebruikt, dan kunt u de faxbestemming opgeven. Voer het nummer van
de ontvangende partij in met de cijfertoetsen.
Kiezen uit het adresboek
Selecteer een bestemming die in het adresboek is geregistreerd.
Voor meer informatie over hoe u bestemmingen in het adresboek registreert, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
1
Druk in het basisscherm voor verzenden op [Adresboek].
OPMERKING
Voor meer informatie over het externe adresboek, raadpleeg:
Embedded Web Server RX User Guide
2
Selecteer de bestemmingen.
Vink het vakje aan om de gewenste bestemming uit de lijst te kiezen. De geselecteerde
bestemmingen worden aangegeven door een vinkje in het selectievakje.
U kunt ook op [Menu] drukken voor meer gedetailleerd zoeken.
OPMERKING
Druk om het selecteren ongedaan te maken opnieuw op het selectievakje en verwijder het
vinkje.
5-20
Bediening van het apparaat > Verzenden
Bestemming zoeken
Bestemmingen die in het adresboek zijn geregistreerd, kunnen worden opgezocht.
1
10:10
Adresboek (alle)
001
ABCD
123456
002
EFGH
efg@efg.com
003
IJKL
12345.com
004
MNOP
11111.com
3
1/2
2
Gebruikte toetsen
Annuleren
< Terug
Soort
zoekopdracht
OK
Opgezochte onderwerpen
Geavanceerd zoeken
op type bestemming
Geavanceerd zoeken op type geregistreerde
bestemming (e-mail, map (SMB / FTP), fax of
groep).
Beperken
Geavanceerd zoeken
op type bestemming
Geavanceerd zoeken op type geregistreerde
bestemming (e-mail, map (SMB / FTP), fax of
groep).
Zoek (naam)
Zoeken op naam
Zoeken op geregistreerde naam.
Zoeken (nr.)
Zoeken op nummer
Zoeken op geregistreerd adresnummer.
Sorteren (naam)
Weergavevolgorde
wijzigen
Sorteert de lijst op bestemmingsnaam.
1
2
Menu
Sorteren (Nr.)
Zoeken op naam
3
Sorteert de lijst op bestemmingsadresnummer.
Zoeken op geregistreerde naam.
OPMERKING
U kunt een bestemming opgeven op adresnummer door te drukken op de toets
[Snelkiesnummer zoeken].
3
Accepteer de bestemming > [OK]
Bestemmingen kunnen op een later moment worden gewijzigd.
Bestemmingen controleren en bewerken (pagina 5-25)
.
OPMERKING
U kunt de standaard "Sorteren" instellingen instellen.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
5-21
Bediening van het apparaat > Verzenden
Kiezen via de snelkiestoetsen
Selecteer de bestemming via de snelkiestoetsen.
OPMERKING
Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat reeds snelkiestoetsen zijn geregistreerd.
Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van snelkiestoetsen:
Engelse gebruikershandleiding.
1
In het basisscherm voor verzenden, druk op [Snelkiestoets].
2
Druk op de snelkiestoets waaronder de bestemming
geregistreerd is.
Als de snelkiestoets voor de gewenste bestemming niet zichtbaar is op het aanraakscherm,
druk dan op [ ] of [ ] om te scrollen en de volgende of vorige snelkiestoetsen weer te geven.
OPMERKING
U kunt een snelkiestoets opgeven voor een snelkiesnummer door te drukken op de toets
[Snelkiesnummer zoeken].
3
Accepteer de bestemming > [OK]
Bestemmingen kunnen op een later moment worden gewijzigd.
Bestemmingen controleren en bewerken (pagina 5-25)
Een e-mailadres invoeren
Voer het gewenste e-mailadres in.
OPMERKING
Om een e-mail te versturen, configureer de benodigde instellingen voor de werkomgeving.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
1
In het basisscherm voor verzenden, druk op [E-mail].
2
Voer het e-mailadres van de bestemming in > [OK]
Er kunnen tot 128 karakters worden ingevoerd.
Invoermethode voor tekens (pagina 8-3)
Om meerdere bestemmingen in te voeren, drukt u op [Vlgde. Best.] en voer de volgende
bestemming in. U kunt tot 100 e-mailadressen opgeven.
U kunt het opgegeven e-mailadres in het Adresboek registreren door te drukken op [Menu] >
[Toevoegen aan adresboek]. Het is ook mogelijk de informatie voor een eerder vastgelegde
bestemming te vervangen.
Bestemmingen kunnen op een later moment worden gewijzigd.
Bestemmingen controleren en bewerken (pagina 5-25)
5-22
Bediening van het apparaat > Verzenden
Een nieuwe PC-map opgeven
Geef de gewenste gedeelde map op een computer of op een FTP-server als bestemming op.
OPMERKING
• Voor de werkwijze voor het instellen van een gedeelde doelmap op een pc, raadpleeg:
Voorbereiding for Het verzenden van Een document Naar een Gedeelde map op Een PC (pagina 3-13)
• Voor meer informatie over het delen van een map, raadpleeg:
Een gedeelde map aanmaken, een gedeelde map noteren (pagina 3-15)
• Zorg ervoor dat SMB-protocol of FTP is ingeschakeld.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
1
In het basisscherm voor verzenden, druk op [Map].
2
Selecteer het maptype.
3
Selecteer de methode voor mapspecificatie.
Als u [FTP] hebt gekozen, ga dan naar stap 4.
Om te zoeken naar een map op een pc op het netwerk, druk op of [Map zoeken in het
netwerk] of [Map zoeken op hostnaam].
Als u op [Map zoeken in het netwerk] hebt gedrukt, kunt u een bestemming zoeken op alle
pc's op het netwerk.
Als u op [Map zoeken op hostnaam], hebt gedrukt, kunt u de "Domein/Werkgroep" en
"Hostnaam" invoeren om pc's op het netwerk als bestemming te zoeken.
Er kunnen maximaal 500 adressen worden weergegeven. Selecteer de hostnaam (PC-naam)
die u wilt opgeven in het scherm dat verschijnt, en druk op [Volgende]. Het scherm voor het
invoeren van de aanmeldingsgebruikersnaam en het aanmeldingswachtwoord verschijnt.
Nadat u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor inloggen heeft ingevoerd, verschijnen de
gedeelde mappen. Selecteer de map die u wilt opgeven en druk op [Volgend]. Het adres van
de geselecteerde gedeelde map is ingesteld.
Selecteer de map in de lijst Zoekresultaten.
Als u [Maplocatie invoeren], hebt gekozen, ga dan naar stap 4.
4
Voer de bestemmingsgegevens in.
Voer de volgende gegevens in. Als u een item heeft ingevoerd, druk dan op [Volgend] om
naar het volgende item te gaan.
Invoermethode voor tekens (pagina 8-3)
In de onderstaande tabel staan de instellingen.
5-23
Bediening van het apparaat > Verzenden
Voor verzenden naar map (SMB)
Item
Details
Max. aantal
karakters
Hostnaam
PC-naam
Tot 64 tekens
Pad
Gedeeld naam
Tot 128 tekens
Bijvoorbeeld: scannerdata
Bij het opslaan in een map in de gedeelde map:
sharenaam\mapnaam in gedeelde map
Aanmeldingsgebruikers
naam
Als de PC-naam en domeinnaam hetzelfde zijn:
Tot 64 tekens
Gebruikersnaam
Bijvoorbeeld: james.smith
Als de PC-naam en domeinnaam verschillen:
Domeinnaam\Gebruikersnaam
Bijvoorbeeld: abcdnet\james.smith
Wachtwoord
aanmelding
Windows aanmeldingswachtwoord
Tot 64 tekens
(Hoofdlettergevoelig)
Voor verzenden naar map (FTP)
Item
In te voeren gegevens
Max. aantal
karakters
Hostnaam
Hostnaam of IP-adres van de FTP-server
Tot 64 tekens
Pad*1
Pad naar de ontvangstmap.
Bijvoorbeeld. Gebruiker\Scangegevens
Tot 128 tekens
Anders worden de gegevens in de basismap
opgeslagen.
Aanmeldingsgebruikers
naam
Aanmeldingsgebruikersnaam FTP-server
Tot 64 tekens
Wachtwoord
aanmelding
Aanmeldingswachtwoord FTP-server
Tot 64 tekens
(Hoofdlettergevoelig)
*1 Als de FTP-server is gebaseerd op Linux/UNIX, dan wordt het pad onder de submap gecombineerd
met het slash "/" teken zonder back-slash.
5
Controleer de status
1 Controleer de gegevens.
Stel de tijdsduur naar wens in.
2 Test de verbinding.
[Menu] > [Verbinding testen]
"Verbonden" verschijnt wanneer de verbinding met de bestemming correct tot stand is gebracht. Als
"Kan geen verbinding maken" verschijnt, controleer dan de ingevoerde gegevens.
Om meerdere bestemmingen in te voeren, drukt u op [Vlgde. Best.] en voer de volgende bestemming in.
U kunt de opgegeven informatie in het Adresboek registreren door op [Toevoegen aan adresboek].
6
Druk op [OK].
Bestemmingen kunnen op een later moment worden gewijzigd.
Bestemmingen controleren en bewerken (pagina 5-25)
5-24
Bediening van het apparaat > Verzenden
Bestemmingen controleren en bewerken
Controleer en bewerk een geselecteerde bestemming.
1
Geef het scherm weer.
1 Geef de bestemming op.
De bestemming opgeven (pagina 5-20)
2 Druk op [Controleren].
2
Controleer en bewerk de bestemming.
Om een nieuwe bestemming toe te voegen, druk op [
].
Om details voor de bestemmingen weer te geven, druk op [
pc-mappen kunnen worden bewerkt als ze zijn opgegeven.
Om de gekozen bestemming te wissen, druk op [
]. Nieuwe e-mailadressen en
].
OPMERKING
• Wanneer u [Aan] selecteert voor het Controleren van een nieuwe bestemming, dan
verschijnt het bevestigingsscherm. Voer dezelfde hostnaam en pad opnieuw in en druk op
[OK].
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
• Wanneer u [Aan] selecteert voor het Controleren van de bestemming voor verzenden,
dan verschijnt het bevestigingsscherm nadat u op de [Start]-toets gedrukt heeft.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
Bevestigingsscherm voor bestemmingen (pagina 5-26)
5-25
Bediening van het apparaat > Verzenden
Bevestigingsscherm voor bestemmingen
Wanneer u [Aan] selecteert voor het Controleren van de bestemming voor verzenden, dan verschijnt het
bevestigingsscherm voor bestemmingen nadat u op de [Start]-toets gedrukt heeft.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
Volg de onderstaande stappen om de bestemmingen te bevestigen.
Check bestemming en druk op [Check].
Controle bestemmingen
A OFFICE
1234567890
B OFFICE
2345678901
C OFFICE
3456789012
D OFFICE
4567890123
10:10
1/2
Annuleren
Sluiten
1 Druk op [
] of [
Door te drukken op [
getoond.
Controleren
] om elke bestemming te bevestigen.
] wordt gedetailleerde informatie over de geselecteerde bestemming
Om de bestemming te verwijderen, selecteer de bestemming die u wilt verwijderen > [
] > [Ja]
Om de bestemming toe te voegen, druk op [Annuleren] en keer vervolgens terug naar het
bestemmingsscherm.
2 Druk op [Controleren].
OPMERKING
Zorg ervoor dat u elke bestemming bevestigt door deze weer te geven op het
aanraakscherm. U kunt pas op [Controleren] drukken als u elke bestemming bevestigd
heeft.
5-26
Bediening van het apparaat > Verzenden
Herhalen
Kies opnieuw is een functie om nogmaals naar de laatst ingevoerde bestemming te verzenden. Als u de afbeelding wilt
verzenden naar dezelfde bestemming, druk op [Kies opnieuw], om te bellen naar de bestemming die u op de lijst
bestemming heeft verzonden.
1 Druk op [Kies opnieuw].
De bestemming die u hebt verzonden wordt weergegeven op de lijst met bestemmingen.
OPMERKING
Als de laatste verzending fax, computers en e-mail bestemmingen omvatten, dan
worden ook deze weergegeven. Voeg of verwijder de bestemming zo nodig (toe).
2 Druk op de [Start]-toets.
Verzenden wordt gestart.
OPMERKING
• Als [On] is geselecteerd in "Bevestigen bestemming", wordt een bevestigingsscherm
bestemming weergegeven als u op de [Start]-toets drukt.
Bevestigingsscherm voor bestemmingen (pagina 5-26)
• De gegevens m.b.t. nummerherhaling worden gewist in de volgende omstandigheden.
- Als u het toestel uitschakelt
- Als u een volgende afbeelding verstuurt (nieuwe gegevens m.b.t. nummerherhaling
worden geregistreerd)
- Als u zich afmeldt
Aan mij verzenden (e-mail)
Wanneer de gebruikersaanmelding is geactiveerd, wordt het document naar het e-mailadres van de aangemelde
gebruiker gestuurd.
1
Druk op [Aan mij verz.(e-mail)] op het Home scherm.
OPMERKING
• Om deze functie te gebruiken, moet het functiepictogram op het Home scherm worden
weergegeven.
Het Home scherm bewerken. (pagina 2-14)
• Er moet een e-mailadres zijn ingesteld in de gebruikersaanmelding voor de gebruiker die
zich aanmeldt.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
5-27
Bediening van het apparaat > Verzenden
Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen
(Multi-versturen)
U kunt bestemmingen opgeven die e-mailadressen, mappen (SMB of FTP) en faxnummers combineren (De fax-functie
kan alleen worden gebruikt op producten voorzien van faxfunctie). Dit wordt Multi-versturen genoemd. Dit is handig als
u met één bedieningshandeling naar verschillende soorten bestemmingen wilt verzenden (e-mailadressen, mappen
enzovoort).
Aantal verzenditems
E-mail: Max. 100
Mappen (SMP, FTP): max. 5 SMB en FTP
Fax: Max. 100
De procedures zijn net dezelfde als die bij het opgeven van de bestemmingen voor de verschillende verzendingstypes.
Ga verder om het e-mailadres of het pad van de map op te geven zodat ze in de lijst met bestemmingen verschijnen.
Druk op de [Start]-toets om de verzending naar alle bestemmingen tegelijkertijd te starten.
OPMERKING
Als een van de bestemmingen een fax is, dan worden naar alle bestemmingen de beelden in zwart-wit verstuurd.
5-28
Bediening van het apparaat > Verzenden
Verzendtaken annuleren
U kunt ook taken annuleren door op de [Stop]-toets te drukken.
1
Druk op de [Stop]-toets terwijl het verzendscherm wordt
weergegeven.
2
Annuleer een taak.
Als een scantaak bezig is
Taak annuleren verschijnt.
Als er een verzendtaak bezig of in stand-by is
Het scherm Taak annuleren verschijnt.
Selecteer de taak die u wilt annuleren > [Wissen] > [Ja]
OPMERKING
Een taak die reeds verzonden is, wordt niet tijdelijk onderbroken als u op de [Stop]-toets
drukt.
5-29
Bediening van het apparaat > Verzenden
WSD-scan
WSD-scan slaat beelden van op dit apparaat gescande originelen op als bestanden op een WSD-compatibele
computer.
OPMERKING
• Om WSD-scan te gebruiken, bevestig dat de computer die wordt gebruikt voor WSD-scannen en het apparaat op
het netwerk zijn aangesloten, en dat "WSD-scan" is ingesteld op [Aan] in de netwerkinstellingen.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
• Voor informatie over het bedienen van de computer, raadpleeg de hulpdocumentatie van de computer of de
gebruikshandleiding van uw software.
Stuurprogramma installeren (voor Windows 7)
1
Roep [Netwerk] op in het menu Start.
Klik op de knop [Start] in Windows en vervolgens op [Netwerk].
OPMERKING
Als [Netwerk] niet in het menu Start verschijnt, voer dan de volgende procedure uit.
1 Klik met de rechtermuisknop op [Start] en klik op [Eigenschap] in het menu dat
verschijnt.
2 Selecteer tabblad [Menu Start] in het scherm "Eigenschappen van Taakbalk en menu
Start" en klik op [Aanpassen].
3 Als het scherm "Menu Start aanpassen" verschijnt, vink dan "Netwerk" aan en klik op [OK].
2
Installeer het stuurprogramma.
Klik met de rechter muisknop op het pictogram van het apparaat en klik vervolgens op
[Installeren].
OPMERKING
Als het venster "Gebruikersaccountbeheer" verschijnt, klik dan op [Doorgaan].
Als het venster "Nieuwe hardware gevonden" verschijnt, klik dan op [Annuleren].
Dubbelklik tijdens de installatie op het pictogram op de taakbalk om het scherm "Installatie
van stuurprogramma" weer te geven. Als "De apparaten zijn gereed voor gebruik"
verschijnt op het scherm [Installatie van stuurprogramma], dan is de installatie voltooid.
Stuurprogramma installeren (voor Windows 8 en Microsoft Windows Server 2012)
1
Klik op [Zoeken] in charms, [Configuratiescherm] en
vervolgens op [Apparaten en printers weergeven].
2
Installeer het stuurprogramma.
Klik op [Een apparaat toevoegen]. Kies het pictogram van het apparaat en klik vervolgens op
[Volgende].
Als het pictogram van het apparaat wordt weergegeven in "Printers" op het scherm
[Apparaten en printers], dan is de installatie voltooid.
5-30
Bediening van het apparaat > Verzenden
WSD-scan
1
Druk op [Verzenden] op het Home scherm.
2
Plaats de originelen.
Originelen plaatsen (pagina 5-2)
3
Roep het scherm op
4
Scan de originelen.
Druk op [WSD-scan].
Procedure met dit apparaat
1 [Met bedienings-paneel] > [Volgende]
2 Kies de bestemmingscomputer > [OK]
Druk op [Opnieuw laden] om de lijst computers opnieuw te laden.
U kunt informatie over de geselecteerde computer weergeven door te drukken op [
].
3 Druk op de [Start]-toets.
Het verzenden begint en de software die op de computer is geïnstalleerd wordt geactiveerd.
Procedure vanaf uw computer
1 [Op de Computer] > [Volgende]
2 Gebruik de software die op de computer is geïnstalleerd om de afbeeldingen te verzenden.
5-31
Bediening van het apparaat > Verzenden
Scannen met TWAIN of WIA
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een origineel met TWAIN kunt scannen. Het WIA-stuurprogramma wordt gebruikt
op dezelfde manier.
1
Roep het scherm op.
1 Activeer de TWAIN-compatibele toepassing.
2 Selecteer het apparaat dat de applicatie gebruikt en geef het dialoogvenster weer.
OPMERKING
Voor het kiezen van het apparaat, raadpleeg de Gebruikershandleiding of de Help sectie
van elke toepassingssoftware.
2
Configureer de scaninstellingen.
Selecteer scaninstellingen in het dialoogvenster dat wordt geopend.
OPMERKING
Voor meer informatie over de instellingen, raadpleeg Hulp in het dialoogvenster.
3
Plaats de originelen.
Originelen plaatsen (pagina 5-2)
4
Scan de originelen.
Klik op de knop [Scan]. De documentgegevens zijn gescand.
5-32
Bediening van het apparaat > Gebruik van de FAX-functie
Gebruik van de FAX-functie
Bij producten met een faxfunctie kan de faxfunctie worden gebruikt.
Gebruikershandleiding voor de fax
5-33
6
Gebruik van de
verschillende functies
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:
Op de machine beschikbare functies ................................................................................................................. 6-2
Kopiëren .................................................................................................................................................. 6-2
Verzenden ................................................................................................................................................ 6-4
Custom Box (afdrukken) .......................................................................................................................... 6-6
Verwisselbaar geheugen (Bestand opslaan, documenten afdrukken) ..................................................... 6-7
Functies ............................................................................................................................................................. 6-9
Origineel formaat ..................................................................................................................................... 6-9
Papierselectie ........................................................................................................................................ 6-10
Afdrukrichting origineel ........................................................................................................................... 6-11
Sorteer .................................................................................................................................................... 6-11
Dichtheid ................................................................................................................................................ 6-12
Origineel beeld ....................................................................................................................................... 6-12
EcoPrint ................................................................................................................................................. 6-13
Kleurselectie .......................................................................................................................................... 6-13
Zoomen .................................................................................................................................................. 6-14
Dubbelzijdig ........................................................................................................................................... 6-16
Continu scannen .................................................................................................................................... 6-17
Stille modus ........................................................................................................................................... 6-18
Blanco pagina overslaan ........................................................................................................................ 6-18
Duplex (2-zijdig origineel) ...................................................................................................................... 6-19
Verzendformaat ..................................................................................................................................... 6-20
Bestandsformaat .................................................................................................................................... 6-21
Bestanden scheiden .............................................................................................................................. 6-22
Scanresolutie ......................................................................................................................................... 6-22
Onderwerp/tekst E-mailbericht .............................................................................................................. 6-23
Verwijderen na afdruk ............................................................................................................................ 6-23
6-1
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Op de machine beschikbare functies
Kopiëren
Om de instellingen van de functies te configureren, druk op de functietoets. Door op [Functies],te drukken, wordt een
lijst met de overige beschikbare functies weergegeven.
Gereed voor Kopiëren. (Kleur)
Kopiëren
Gereed voor Kopiëren. (Kleur)
Functies
10:10
Kopieën
10:10
Stille Modus
Papierselectie
Functietoets
A4
Zoomen
Uit
Dichtheid
Sorteren
100%
Normaal 0
Aan
1/5
Origineel formaat
Duplex
1-zijdig>>1-zijdig
Combineer
Uit
A4
Kleurselectie
Afdr.richting origineel
Full color
Bovenrand boven
Favorieten
Functies
Sluiten
toev./bew
Sneltoets
Zie voor meer informatie over elke functie, de onderstaande tabel.
Beschrijving
Referentiepagina
Papierselectie
Selecteert de cassette of de multifunctionele lade met het benodigde papierformaat.
pagina 6-10
Zoomen
Past de zoomfactor aan om de afbeelding te verkleinen of te vergroten.
pagina 6-14
Dichtheid
Stelt de dichtheid in.
pagina 6-12
Dubbelzijdig
Maakt dubbelzijdige kopieën. U kunt ook enkelzijdige kopieën van dubbelzijdige
originelen maken.
pagina 6-16
Combineer
Combineert 2 of 4 originele bladen in 1 afgedrukte pagina.
Kleurselectie
Selecteert de instelling voor kleurmodus.
Functietoets
Functies
Beschrijving
―
pagina 6-13
Referentiepagina
Stille modus
Afdruk- en scansnelheid verlagen voor stille verwerking.
pagina 6-18
Sorteer
Sorteert de uitgevoerde documenten per pagina of per set.
pagina 6-11
Origineel formaat
Geef het formaat van het origineel op dat gescand moet worden.
pagina 6-9
Afdrukrichting origineel
Selecteer de richting van de bovenrand van het originele document om de juiste
richting te scannen.
pagina 6-11
Originelen met
verschillende formaten
Scant alle pagina's via de documenttoevoer, ook al zijn ze van verschillende
formaten.
Origineel beeld
Selecteert het beeldtype van het origineel voor een optimaal resultaat.
pagina 6-12
EcoPrint
EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken.
pagina 6-13
Aanpassen Tint
Past de kleur (tint) van beelden aan.
―
Kleurbalans
Past de sterkte aan van cyaan, magenta, geel en zwart.
―
Scherpte
Past de scherpte van de beeldomtrekken aan.
―
Contrast
U kunt het contrast tussen lichte en donkere gebieden van de afbeelding
aanpassen.
―
Dichtheid achtergrond
aanpassen
Verwijdert donkere achtergronden van een origineel, bijvoorbeeld bij kranten.
―
6-2
―
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Functies
Beschrijving
Referentiepagina
Doorschijnen
voorkomen
Werkt achtergrondkleuren en beelden die doorschijnen weg bij het scannen van een
dun origineel.
Blanco pagina
overslaan
Als er blanco pagina's in een gescand document zijn, worden met deze functie de
blanco pagina's overgeslagen en worden alleen de bedrukte pagina's afgedrukt.
Mætning
Past de kleurverzadiging van het beeld aan.
Continu scannen
Scant een groot aantal originelen in afzonderlijke partijen en produceert ze
vervolgens als één taak.
Melding taak voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is voltooid.
―
Bestandsnaam invoeren
Voegt een bestandsnaam toe.
―
Prioriteit onderdrukken
Onderbreekt de huidige taak en geeft voorrang aan een andere taak.
―
6-3
―
pagina 6-18
―
pagina 6-17
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Verzenden
Om de instellingen van de functies te configureren, druk op [Functies].
Gereed voor verzenden. (Kleur)
Functies
10:10
Gereed voor verzenden. (Kleur)
Verzend-
Bestem:
Check
Kies opnieuw
10:10
Kleurselectie
Full color
Stille Modus
Uit
Snelkiestoets
Adresboek
1/7
Extern adresboek
Bestandsindeling
1/2
PDF
Origineel formaat
E-mail
Map
FAX
Functies
1-zijdig
Favorieten
Sluiten
toev./bew
Sneltoets
Zie voor meer informatie over elke functie, de onderstaande tabel.
Functies
Beschrijving
Referentiepagina
Kleurselectie
Selecteert de instelling voor kleurmodus.
pagina 6-13
Stille modus
Afdruk- en scansnelheid verlagen voor stille verwerking.
pagina 6-18
Bestandsformaat
Geeft het bestandsformaat van het beeld op. Het niveau van de beeldkwaliteit kan
ook aangepast worden.
pagina 6-21
Origineel formaat
Geef het formaat van het origineel op dat gescand moet worden.
pagina 6-9
Afdr.richting origineel
Selecteer de richting van de bovenrand van het originele document om de juiste
richting te scannen.
pagina 6-11
Originelen met
verschillende formaten
Scan alle pagina's via de documenttoevoer, ook al zijn ze van verschillende
formaten.
―
Duplex
Selecteer het type en de richting van de binding op basis van het origineel..
pagina 6-19
Verzendformaat
Selecteert het formaat van de te verzenden afbeelding.
pagina 6-20
Bestanden scheiden
Creëert verschillende bestanden door de gegevens van het gescande origineel per
pagina te scheiden alvorens de bestanden te verzenden.
pagina 6-22
Scanresolutie
Selecteert de dichtheid van de scanresolutie.
pagina 6-22
Dichtheid
Stelt de dichtheid in.
pagina 6-12
Origineel beeld
Selecteert het beeldtype van het origineel voor een optimaal resultaat.
pagina 6-12
Scherpte
Past de scherpte van de beeldomtrekken aan.
―
Contrast
U kunt het contrast tussen lichte en donkere gebieden van de afbeelding
aanpassen.
―
Pas dichtheid
achtergrond aan
Verwijdert donkere achtergronden van een origineel, bijvoorbeeld bij kranten.
―
Doorschijnen
voorkomen
Werkt achtergrondkleuren en beelden die doorschijnen weg bij het scannen van
een dun origineel.
―
Blanco pagina
overslaan
Als er blanco pagina's in een gescand document zijn, worden met deze functie de
blanco pagina's overgeslagen en worden alleen de bedrukte pagina's afgedrukt.
FAX TX-resolutie
Selecteert de dichtheid van de beelden bij het verzenden van een fax.
pagina 6-18
Raadpleeg de
Gebruikershandleiding
voor de fax.
Zoomen
Past de zoomfactor aan om de afbeelding te verkleinen of te vergroten.
6-4
pagina 6-14
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Functies
Beschrijving
Referentiepagina
Continu scannen
Scant een groot aantal originelen in afzonderlijke partijen en produceert ze
vervolgens als één taak.
pagina 6-17
Bestandsnaam
invoeren
Voegt een bestandsnaam toe.
Onderwerp/tekst Emailbericht
Voegt een onderwerp en tekstkader toe wanneer een document wordt verzonden.
Melding taak voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is voltooid.
―
FTP encryptie TX
Versleutelt afbeeldingen wanneer via FTP verzonden wordt.
―
Uitgestelde
faxverzending
Stelt een verzendtijdstip in.
―
pagina 6-23
Raadpleeg de
Gebruikershandleiding
voor de fax.
Directe faxverzending
Verzendt de fax onmiddellijk zonder de gegevens van het origineel in het
geheugen te lezen.
Raadpleeg de
Gebruikershandleiding
voor de fax.
FAX Polling RX
Zorgt er automatisch voor dat een apparaat met een opgeslagen document, dit
naar uw apparaat verzendt.
Raadpleeg de
Gebruikershandleiding
voor de fax.
FAX TX-rapport
Drukt een rapport af wanneer de verzending van een document is geslaagd of
wanneer een fout optreedt en de verzending mislukt.
Raadpleeg de
Gebruikershandleiding
voor de fax.
6-5
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Custom Box (afdrukken)
Om de instellingen van de functies te configureren, druk op de functietoets. Door op [Functies] te drukken, wordt een
lijst met de overige beschikbare functies weergegeven.
Gereed voor afdrukken vanuit box.
Afdrukken
Gereed voor afdrukken vanuit box.
Functies
10:10
Kopieën
10:10
Prioriteit onderdrukken
Papierselectie
A4
Functietoets
Sorteer
Uit
Duplex
Bestandsnaam invoeren
Uit
1-zijdig>>1-zijdig
doc
1/1
Melding taak voltooid
Verwijder
na afdruk
Uit
Uit
Stille
Modus
EcoPrint
Uit
Functies
Uit
Annuleren
Sluiten
toev./bew
Sneltoets
Zie voor meer informatie over elke functie, de onderstaande tabel.
Beschrijving
Referentiepagina
Papierselectie
Selecteert de cassette of de multifunctionele lade met het benodigde papierformaat.
pagina 6-10
Sorteer
Sorteert de uitgevoerde documenten per pagina of per set.
pagina 6-11
Dubbelzijdig
Een document op beide zijden van het papier afdrukken.
pagina 6-17
Verwijderen na afdruk
Verwijdert automatisch een document uit de box nadat het afdrukken is voltooid.
pagina 6-23
Stille modus
Afdruk- en scansnelheid verlagen voor stille verwerking.
pagina 6-18
Functietoets
Functies
Beschrijving
Referentiepagina
Prioriteit onderdrukken
Onderbreekt de huidige taak en geeft voorrang aan een andere taak.
―
Bestandsnaam invoeren
Voegt een bestandsnaam toe.
―
Melding taak voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is voltooid.
―
EcoPrint
EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken.
6-6
pagina 6-13
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Verwisselbaar geheugen (Bestand opslaan, documenten afdrukken)
Om de instellingen van de functies te configureren, druk op de functietoets. Door op [Functies] te drukken, wordt een lijst
met de overige beschikbare functies weergegeven.
Ger.vr.opsl.in box. (Full color)
Bestand opslaan
Ger.vr.opsl.in box. (Full color)
Functies
10:10
10:10
Stille Modus
Bestandsformaat
Functietoets
PDF
Duplex
1-zijdig
Uit
Scanresolutie
300x300dpi
Origineel formaat
A4
1/4
Afdr.richting origineel
Dichtheid
Normaal 0
Best.naam
invoeren
doc
Bovenrand boven
Kleurselectie
Originelen met verschillende formaten.
Full color
Functies
Uit
Annuleren
Sluiten
toev./bew
Sneltoets
Zie voor meer informatie over elke functie, de onderstaande tabel.
Bestand opslaan
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Bestandsformaat
Geeft het bestandsformaat van het beeld op. Het niveau van de beeldkwaliteit kan
ook aangepast worden.
pagina 6-21
Duplex
Selecteer het type en de richting van de binding op basis van het origineel..
pagina 6-19
Scanresolutie
Selecteert de dichtheid van de scanresolutie.
pagina 6-22
Dichtheid
Stelt de dichtheid in.
pagina 6-12
Bestandsnaam invoeren
Voegt een bestandsnaam toe.
Kleurselectie
Selecteert de instelling voor kleurmodus.
Functies
―
Beschrijving
pagina 6-13
Referentiepagina
Stille modus
Afdruk- en scansnelheid verlagen voor stille verwerking.
pagina 6-18
Origineel formaat
Geef het formaat van het origineel op dat gescand moet worden.
pagina 6-9
Afdrukrichting origineel
Selecteer de richting van de bovenrand van het originele document om de juiste
richting te scannen.
pagina 6-11
Originelen met
verschillende formaten
Scan alle pagina's via de documenttoevoer, ook al zijn ze van verschillende
formaten.
―
Opslagformaat
Selecteert het formaat van de afbeelding die opgeslagen moet worden.
―
Origineel beeld
Selecteert het beeldtype van het origineel voor een optimaal resultaat.
pagina 6-12
Scherpte
Past de scherpte van de beeldomtrekken aan.
―
Contrast
U kunt het contrast tussen lichte en donkere gebieden van de afbeelding
aanpassen.
―
Dichtheid achtergrond
aanpassen
Verwijdert donkere achtergronden van een origineel, bijvoorbeeld bij kranten.
―
Doorschijnen
voorkomen
Werkt achtergrondkleuren en beelden die doorschijnen weg bij het scannen van een
dun origineel.
―
Blanco pagina
overslaan
Als er blanco pagina's in een gescand document zijn, worden met deze functie de
blanco pagina's overgeslagen en worden alleen de bedrukte pagina's afgedrukt.
pagina 6-18
Zoomen
Past de zoomfactor aan om de afbeelding te verkleinen of te vergroten.
pagina 6-14
6-7
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Functies
Beschrijving
Continu scannen
Scant een groot aantal originelen in afzonderlijke partijen en produceert ze
vervolgens als één taak.
Melding taak voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is voltooid.
Bestanden scheiden
Creëert verschillende bestanden door de gegevens van het gescande origineel per
pagina te scheiden alvorens de bestanden te verzenden.
Referentiepagina
pagina 6-17
―
pagina 6-22
Documenten afdrukken
Beschrijving
Referentiepagina
Papierselectie
Selecteert de cassette of de multifunctionele lade met het benodigde papierformaat.
pagina 6-10
Sorteer
Sorteert de uitgevoerde documenten per pagina of per set.
pagina 6-11
Dubbelzijdig
Een document op beide zijden van het papier afdrukken.
pagina 6-17
Stille modus
Afdruk- en scansnelheid verlagen voor stille verwerking.
pagina 6-18
Kleurselectie
Selecteert de instelling voor kleurmodus.
pagina 6-13
Functietoets
Functies
Beschrijving
Referentiepagina
EcoPrint
EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken.
Melding taak voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is voltooid.
―
Prioriteit onderdrukken
Onderbreekt de huidige taak en geeft voorrang aan een andere taak.
―
PDF Encryptie wachtwoord
Voert het vooraf toegewezen wachtwoord in om de PDF-gegevens af te drukken.
―
JPEG-/TIFF-afdruk
Selecteert de beeldgrootte wanneer JPEG- of TIFF-bestanden worden afgedrukt..
―
XPS aanpassen aan
pagina
Vergroot of verkleint de beeldgrootte om deze aan het geselecteerde papierformaat
aan te passen wanneer een XPS-bestand wordt afgedrukt.
―
6-8
pagina 6-13
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Functies
Op pagina's die een handige functie uitleggen, worden de manieren waarop die functie kan worden gebruikt
aangegeven door pictogrammen.
Afdrukken:
Kopiëren
Verzenden:
Verzenden
Opslaan:
Afdrukken
vanaf box
Afdrukken
vanaf USB
Scannen
naar USB
Origineel formaat
Verzenden
Kopiëren
Scannen
naar USB
Geef het formaat van het origineel op dat gescand moet worden.
Druk op [Metrisch], [Inch], of [Overige] om het originele formaat te selecteren.
Item
Instelling
Beschrijving
Inch
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Kies uit de inch standaardformaten.
Metrisch
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Kies uit de metrische standaardformaten.
Overige
16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6,
Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Hagaki (Karton),
Oufuku Hagaki (Antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2,
Custom*1
Kies uit de speciale standaardformaten en
aangepaste formaten.
*1 Voor instructies over het opgeven van aangepaste origineelformaten, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
OPMERKING
Zorg ervoor dat u altijd het originele formaat opgeeft bij gebruik van een aangepast origineel formaat.
6-9
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Papierselectie
Kopiëren
Afdrukken
vanaf box
Afdrukken
vanaf USB
Selecteert de cassette of de multifunctionele lade met het benodigde papierformaat.
Kies uit [1] (Cassette 1) tot [4] (Cassette 4) om het papier in die cassette te gebruiken.
Als [Auto] is geselecteerd, dan wordt automatisch het papier gekozen dat overeenkomt met het formaat van het origineel.
OPMERKING
• Geef van tevoren het formaat en de soort op van het papier dat in de cassette is geplaatst.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
• Cassettes 2 tot 4 worden weergegeven als de optionele papierinvoer is geïnstalleerd.
Om [MF-lade], te kiezen, druk op [Papierformaat] en [Mediatype], en geef het papierformaat en het mediatype op. De
beschikbare papierformaten en mediatypes worden in onderstaande tabel vermeld.
Item
Papierformaat
Instelling
Beschrijving
Inch
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Kies uit de inch standaardformaten.
Metrisch
A4, A5, A6*1, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Kies uit de metrische standaardformaten.
Overige
16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9,
Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL,
Envelop C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki
(Antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2,
Custom*2
Kies uit de speciale standaardformaten en
aangepaste formaten.
Formaatinvoer
Metrisch
Voer het formaat in dat niet tot de
standaardformaten behoort.*3
X: 70-216 mm (in stappen van 1 mm)
Y: 148-356 mm (in stappen van 1 mm)
Inch
X: 2,76-8,50" (in stappen van 0,01")
Y: 5,83 to 14,02" (in stappen van 0,01")
Mediatype
Als u [Formaat invoer] hebt geselecteerd,
gebruik dan [+]/[-] of de cijfertoetsen om de maten
van "X" (horizontaal) en "Y" (verticaal) in te
stellen.
Normaal (60 tot 105 g/m2), Transparant., Ruw, Velijn (60 tot 105 g/m2), Etiketten, Recycle,
Afgedrukt*4, Dik papier, Karton, Kleur, Geperf.*4, Briefhoofd*4, Envelop, Dik (106 tot 220 g/m2),
Hoge kwalit., Custom 1-8*4
*1 In cassette 1 en de multifunctionele lade kan papier worden geplaatst.
*2 Voor instructies over het opgeven van aangepaste papierformaten, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
*3 De invoereenheden kunnen gewijzigd worden in het Systeemmenu. Voor meer informatie, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
*4 Voor instructies over hoe u de aangepaste papiertypes 1 t/m 8 kunt invoeren, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
Om af te drukken op voorbedrukt of geperforeerd papier of op briefpapier, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
OPMERKING
• U kunt eenvoudig vooraf de grootte en het type te gebruiken papier selecteren en het als standaard instellen.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
• Als het opgegeven papierformaat niet in de papierbroncassette of de MF-lade is geplaatst, verschijnt een
bevestigingsscherm. Plaats het gewenste papier in de multifunctionele lade en druk op [Doorgaan] om het kopiëren te
starten.
6-10
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Afdrukrichting origineel
Verzenden
Kopiëren
Scannen
naar USB
Selecteer de richting van de bovenrand van het originele document om de juiste richting te scannen.
De richting van het originele document moet opgegeven zijn om de volgende functies te kunnen gebruiken.
•
Duplex
•
Combineer
•
Duplex (2-zijdig origineel)
Selecteer richting van het origineel uit [Bovenrand boven] of [Bovenrand links].
Item
Afbeelding
Bovenrand
boven
Origineel
Afdr.richting origineel
Origineel
Afdr.richting origineel
Bovenrand links
OPMERKING
De standaard instelling voor afdrukrichting origineel kan worden veranderd.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
Sorteer
Kopiëren
Afdrukken
vanaf box
Afdrukken
vanaf USB
Sorteert de uitgevoerde documenten per pagina of per set.
(Instelling: [Uit] / [Aan])
6-11
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Dichtheid
Kopiëren
Scannen
naar USB
Verzenden
Stelt de dichtheid in.
Stel de dichtheid in door te drukken op [-4] (Lichter) tot [+4] (Donkerder).
Origineel beeld
Kopiëren
Verzenden
Scannen
naar USB
Selecteert het beeldtype van het origineel voor een optimaal resultaat.
Kopiëren/afdrukken
Item
Beschrijving
Tekst+Foto*1
Geschikt voor documenten met een combinatie van tekst en foto's.
Foto
Voor foto's gemaakt met een camera.
Tekst
Geschikt voor documenten die voornamelijk tekst zijn.
Afbeelding/kaart*2
Geschikt voor grafieken en kaarten.
Printeruitvoer*2
Geschikt voor documenten die oorspronkelijk op dit apparaat zijn
afgedrukt.
Overige
Origineel
beeld
Tekst+Foto
Foto
Kies deze optie om tekst en markeringen gemaakt met een markeerstift
goed te doen uitkomen. Reproduceert de kleur van de markeerstift zo
goed mogelijk.
Tekst
Afbeelding/
kaart
Printeruitvoer
Marker
*1 Als grijze tekst niet duidelijk wordt afgedrukt bij [Tekst + Foto], dan kan het resultaat worden verbeterd door [Tekst] te selecteren.
*2 Deze functie wordt weergegeven bij kopiëren.
6-12
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Verzenden/opslaan
Item
Beschrijving
Tekst+Foto
Meest geschikt voor documenten met een combinatie van tekst en foto's.
Foto
Meest geschikt voor foto's gemaakt met een camera.
Tekst
Meest geschikt voor documenten die voornamelijk tekst zijn.
Lichte tekst/Fijne
lijnen
Reproduceert op duidelijke wijze flauwe tekens geschreven met potlood, enz., en fijne lijnen op de kaart
originelen of diagrammen.
Tekst (voor OCR)*1
Scannen produceert een beeld dat geschikt is voor OCR.
*1 Deze functie is alleen beschikbaar als "Kleurselectie" is ingesteld op [Zwart-Wit]. Voor meer informatie, raadpleeg:
Kleurselectie (pagina 6-13)
EcoPrint
Kopiëren
Afdrukken
vanaf box
Afdrukken
vanaf USB
EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken.
Gebruik deze functie voor proefafdrukken of bij andere gelegenheden waarbij geen hoogwaardige afdrukkwaliteit is
vereist.
(Instelling: [Uit] / [Aan])
Kleurselectie
Kopiëren
Verzenden
Afdrukken
vanaf USB
Scannen
naar USB
Selecteert de instelling voor kleurmodus.
Kopiëren
Item
Beschrijving
Auto kleur
Herkent automatisch of het document in kleur of zwart-wit is.
Full Color
Drukt de documenten in kleur af.
Zwart-Wit
Drukt de documenten in zwart-wit af.
Afdrukken
Item
Beschrijving
Full Color
Drukt de documenten in kleur af.
Zwart-Wit
Drukt de documenten in zwart-wit af.
6-13
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Verzenden/opslaan
Item
Beschrijving
Auto(Kleur/Grijs)
Herkent automatisch of het document in kleur of zwart-wit is, en scant gekleurde
documenten in kleur en zwart-wit documenten in grijstinten.
Auto(Kleur/Z-W)
Herkent automatisch of het document in kleur of zwart-wit is, en scant gekleurde
documenten in kleur en zwart-wit documenten in zwart-wit.
Full Color
Scant het document in kleur.
Grijstinten
Scant het document in grijstinten. Produceert een gelijkmatig, gedetailleerd beeld.
Zwart-Wit
Scant het document in zwart-wit.
Zoomen
Kopiëren
Verzenden
Scannen
naar USB
Past de zoomfactor aan om de afbeelding te verkleinen of te vergroten.
Kopiëren
De volgende zoomopties zijn beschikbaar:
Auto
Past het beeld aan zodat het op het papierformaat past.
A4: 141%
A5
A6: 70%
Standaardzoom
Hiermee kan met een vooraf ingestelde vergrotingsfactor verkleind of vergroot worden.
Maateenheid
Metrisch
Zoomfactor (Origineel Kopie)
400% Max.
90% Folio>>A4
200%
141% A5 >> A4
100%
Maateenheid
Zoomfactor (Origineel Kopie)
400% Max.
78% Legal>>Letter
70%
200%
64% Letter>>Statement
50%
129% Statement>>Letter
50%
25% Min.
100%
25% Min.
Inch
6-14
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Overige
Verkleint of vergroot bij andere dan standaard zoom vergrotingen.
Maateenheid
Metrisch
Zoomfactor (Origineel Kopie)
Maateenheid
115% B5 >> A4
78% Legal>>Letter
86% A4 >> B5
64% Letter>>Statement
Inch
Zoomfactor (Origineel Kopie)
141% A5 >> A4
86% A4 >> B5
115% B5 >> A4
70% A4 >> A5
90% Folio>>A4
129% Statement>>Letter
Zoomfactor invoeren
Hiermee kan het origineelbeeld in stappen van 1% tussen 25% en 400% handmatig worden vergroot of verkleind.
Gebruik de cijfertoetsen of druk op [+] of [-] om de gewenste vergroting in te voeren.
Verzenden/opslaan
Item
Beschrijving
100%
Het origineelformaat blijft behouden.
Auto
Vergroot of verkleint het origineel tot het formaat voor verzenden/opslaan.
OPMERKING
Selecteer, om het beeld te verkleinen of te vergroten, het papierformaat, verzendformaat of opslagformaat.
Papierselectie (pagina 6-10)
Verzendformaat (pagina 6-20)
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
6-15
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Dubbelzijdig
Afdrukken
vanaf box
Kopiëren
Afdrukken
vanaf USB
Maakt dubbelzijdige kopieën. U kunt ook enkelzijdige kopieën van dubbelzijdige originelen maken.
De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
Enkelzijdig naar dubbelzijdig
Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van enkelzijdige originelen
worden gemaakt. Bij een oneven aantal originelen zal de achterzijde
van de laatst gekopieerde pagina blanco zijn.
Origineel
Kopiëren
A
ghi
def
ghi
abc
def
abc
De volgende bindopties zijn beschikbaar.
B
Origineel links/rechts naar binding links/rechts: Beelden op de
achterzijde worden niet gedraaid.
ghi
abc
Origineel links/rechts naar binding boven: Beelden op de achterzijde
worden 180 graden gedraaid. De kopieën kunnen aan de bovenzijde
worden ingebonden en staan dan in dezelfde richting bij het omslaan
van de pagina's.
def
Origineel
Kopiëren
Dubbelzijdig naar enkelzijdig
Hiermee kan elke zijde van een tweezijdig origineel op een afzonderlijk
vel worden gekopieerd.
De volgende bindopties zijn beschikbaar.
Origineel
Kopiëren
•
Binding links/rechts: Beelden op de achterzijde worden niet
gedraaid.
•
Binding boven: Beelden op de achterzijde worden 180 graden
gedraaid.
Dubbelzijdig naar dubbelzijdig
Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van dubbelzijdige originelen
worden gemaakt.
OPMERKING
Origineel
Kopiëren
De ondersteunde papierformaten bij dubbelzijdig naar dubbelzijdig
modus zijn A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II,
216 × 340 mm, Folio, ISO B5 en 16K.
6-16
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Kopiëren
Drukt 1-zijdige originelen op 2-zijdige originelen, of 2-zijdige originelen op 1-zijdige originelen af. Selecteert de
bindrichting voor origineel en voltooide documenten.
Item
Instelling
Beschrijving
1-zijdig>>1-zijdig
―
Schakelt de functie uit.
1-zijdig>>2-zijdig
―
2-zijdig>>1-zijdig
―
Kopieer het origineel met de standaardinstelling. Voor
meer informatie over de standaardinstellingen, raadpleeg:
2-zijdig>>2-zijdig
―
Overige
Duplex
1-zijd.>>1-zijd., 1-zijd.>>2-zijd., 2--zijd.>>1zijd., 2--zijd.>>2-zijd.
Selecteer de gewenste optie voor dubbelzijdig afdrukken.
Binding bij origineel*1
Links/rechts, boven
Selecteert de bindrichting van originelen.
Binding bij afgewerkt
document*2
Links/rechts, boven
Selecteert de bindrichting van kopieën.
Afdrukrichting origineel
Bovenrand boven,
Bovenrand links
Selecteer de richting van de bovenrand van het originele
document om de juiste richting te scannen.
Engelse gebruikershandleiding.
*1 Weergegeven als [2-zijd.>>1-zijd.] of [2-zijd.>>2-zijd.] is geselecteerd voor "Duplex".
*2 Weergegeven als [1-zijd.>>2-zijd.] of [2-zijd.>>2-zijd.] is geselecteerd voor "Duplex".
Wanneer u het origineel op de plaat legt, herplaatst u vervolgens elk origineel en drukt u op de [Start]-toets.
Nadat u alle originelen hebt gescand, drukt u op [Scan volt.] om het kopiëren te starten.
Afdrukken
Een document op beide zijden van het papier afdrukken.
Item
Beschrijving
Schakelt de functie uit.
1-zijdig
2-zijdig
Drukt een 2-zijdig document zodanig af dat de bladen correct zijn uitgelijnd om links of
rechts gebonden te worden.
2-zijdig
Drukt een 2-zijdig document zodanig af dat de bladen correct zijn uitgelijnd om
bovenaan gebonden te worden.
Continu scannen
Kopiëren
Verzenden
Scannen
naar USB
Scant een groot aantal originelen in afzonderlijke partijen en produceert ze vervolgens als één taak.
Originelen worden continu gescand tot u op [Voltooi scan].drukt.
(Instelling: [Uit] / [Aan])
1
1~10
11
11~20
21
21~30
6-17
1
1~30
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Stille modus
Kopiëren
Afdrukken
vanaf box
Afdrukken
vanaf USB
Verzenden
Scannen
naar USB
Afdruk- en scansnelheid verlagen voor stille verwerking.
Selecteer deze modus als het voorgebrachte geluid storend is.
Het is mogelijk om het gebruik van Stille Modus in te stellen voor elke functie, zoals kopiëren en verzenden.
(Instelling: [Uit] / [Aan])
OPMERKING
• In de Stille modus zal verwerking langzamer zijn dan normaal.
• Dit kan niet worden gebruikt als [Verbieden] is ingesteld voor "Aangeven voor elke taak".
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
Blanco pagina overslaan
Kopiëren
Verzenden
Scannen
naar USB
Als er blanco pagina's in een gescand document zijn, worden met deze functie de blanco pagina's overgeslagen en
worden alleen de bedrukte pagina's afgedrukt.
Indien ingesteld op [Hoog], is het niveau waarop blanco vellen worden herkend hoger.
Het apparaat detecteert blanco pagina's om onnodige afdrukken te voorkomen zonder te moeten controleren of er lege
pagina's in het document zijn.
Kies [Laag], [Midden] of [Hoog] in [Aan].
OPMERKING
Geperforeerde originelen of originelen gedrukt op een gekleurde ondergrond worden mogelijk niet herkend als blanco
pagina's.
6-18
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Duplex (2-zijdig origineel)
Verzenden
Scannen
naar USB
Selecteer het type en de richting van de binding op basis van het origineel..
Item
Instelling
Beschrijving
1-zijdig
―
Schakelt de functie uit.
2-zijdig
―
Kies deze instelling bij een dubbelzijdig origineel dat aan de
linker- of rechterkant wordt gebonden.
Duplex
1-zijdig,
Tweezijdig (binding L/R)
Tweezijdig (binding B)
Selecteert de bindrichting van originelen.
Afdrukrichting
origineel*1
Bovenrand boven,
Bovenrand links
Selecteer de richting van de bovenrand van het originele
document om de juiste richting te scannen.
Overige
*1 Weergegeven als [Tweezijdig (binding L/R)] of [Tweezijdig (binding B)] is geselecteerd in "Duplex".
Voorbeeldafbeelding
Instelling
2-zijdig
Afbeelding
Binding Links/
rechts
Binding Boven
6-19
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Verzendformaat
Verzenden
Selecteert het formaat van de te verzenden afbeelding.
Druk op [Zelfde als origineel], [Metrisch], [Inch], of [Overige] om het verzendformaat te selecteren.
Item
Instelling
Beschrijving
Zelfde als origineel
―
Stuurt automatisch hetzelfde formaat als het
origineel.
Metrisch
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Kies uit de metrische standaardformaten.
Inch
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Kies uit de inch standaardformaten.
Overige
16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9,
Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL,
Envelop C5, Hagaki (Karton),
Oufukuhagaki (Antwoordbriefkaart), Youkei 4,
Youkei 2
Kies uit de speciale standaardformaten en
aangepaste formaten.
Verband tussen Orig. formaat, Verzendformaat en Zoomen
Origineel formaat (pagina 6-9), Verzendformaat, en Zoomen (pagina 6-14) zijn onderling afhankelijk. Zie voor meer
informatie de onderstaande tabel.
Orig. formaat en verzendformaat zijn
identiek
verschillend
Origineel formaat (pagina 6-9)
Aangeven zoals vereist.
Aangeven zoals vereist.
Verzendformaat
Selecteer [Zelfde als origineel].
Selecteer het gewenste formaat.
Zoomen (pagina 6-14)
Selecteer [100%] (of [Auto]).
Selecteer [Auto].
OPMERKING
Als u een verzendformaat opgeeft dat afwijkt van het oorspronkelijke formaat, en een zoom van [100%] opgeeft, dan
kunt u de afbeelding als werkelijke grootte (geen zoomen) verzenden.
6-20
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Bestandsformaat
Verzenden
Scannen
naar USB
Geeft het bestandsformaat van het beeld op. Het niveau van de beeldkwaliteit kan ook aangepast worden.
Selecteer het bestandsformaat uit [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS], en [Hoge comp. PDF].
Wanneer de kleurstand bij scannen geselecteerd is voor Grijstinten of Full Color, stel dan de beeldkwaliteit in.
Als u [PDF] of [Hoge Comp. PDF] heeft geselecteerd, kunt u de encryptie of PDF/A-instellingen opgeven.
Item
Instelling
PDF
―
PDF hoge. compr:
―
TIFF
―
JPEG
―
XPS
―
OpenXPS
―
Overige
Beschrijving
Stel het gekozen bestandsformaat in.
De beeldkwaliteit en PDF/A-instellingen zullen de
standaardinstellingen zijn. Voor meer informatie over de
standaardinstellingen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
Bestandsindeling
PDF, PDF hoge PDF, TIFF,
JPEG, XPS, OpenXPS
Selecteer het bestandsformaat van de afbeelding.
Beeldkwaliteit*1
Prioriteit compressieverhouding,
Standaard, Prioriteit kwaliteit
Het kwaliteitsniveau instellen voor PDF met hoge
compressie kwaliteit
Beeldkwaliteit*2
1 Lage kwaliteit tot 5 Hoge
kwaliteit
Stel de beeldkwaliteit in.
PDF/A*3
Off, PDF/A-1a, PDF/A-1b
PDF/A-1 als formaattype instellen.
Encryptie*3
―
U kunt de PDF-encryptiefuncties gebruiken.
Engelse gebruikershandleiding.
*1 Weergegeven als [PDF hoge compr.] is geselecteerd voor "Bestandsindeling".
*2 Weergegeven als iets anders dan [PDF hoge compr.] is geselecteerd voor "Bestandsindeling".
*3 Weergegeven als [PDF] of [PDF hoge compr.] is geselecteerd voor "Bestandsindeling".
OPMERKING
Als encryptie geactiveerd is, kunnen de PDF/A-instellingen niet opgegeven worden.
6-21
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Bestanden scheiden
Verzenden
Scannen
naar USB
Creëert verschillende bestanden door de gegevens van het gescande origineel per pagina te scheiden alvorens de
bestanden te verzenden.
(Instelling: [Uit] / [Elke pag.])
Druk op [Elke pag.] om Bestanden scheiden in te stellen.
OPMERKING
Een driecijferig volgnummer zoals "abc_001.pdf, abc_002.pdf..." wordt achter de bestandsnaam toegevoegd.
Scanresolutie
Verzenden
Scannen
naar USB
Selecteert de dichtheid van de scanresolutie.
(Instelling: [600 × 600dpi] / [400 × 400dpi Ultra] / [300 × 300dpi] / [200 × 400dpi Super] / [200 × 200dpi fijn] /
[200 × 100dpi normaal])
OPMERKING
Hoe hoger het getal, hoe beter de beeldresolutie. Een betere resolutie betekent echter ook grotere bestanden en
langere verzendtijden.
6-22
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Onderwerp/tekst E-mailbericht
Verzenden
Voegt een onderwerp en tekstkader toe wanneer een document wordt verzonden.
Druk op [Onderwerp] / [Tekst] om het onderwerp/tekst van het e-mailbericht in te voeren.
OPMERKING
Het onderwerp kan maximaal 60 tekens beslaan en de tekst kan uit maximaal 500 tekens bestaan.
Verwijderen na afdruk
Verwijdert automatisch een document uit de box nadat het afdrukken is voltooid.
Afdrukken
vanaf box
(Instelling: [Uit] / [Aan])
6-23
7
Problemen oplossen
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:
Regulier onderhoud ........................................................................................................................................... 7-2
Reinigen ................................................................................................................................................... 7-2
Vervangen van de tonercontainer ............................................................................................................ 7-4
Vervangen van de tonerafvalbak ............................................................................................................. 7-8
Nietjes vervangen .................................................................................................................................. 7-10
Problemen oplossen ......................................................................................................................................... 7-11
Storingen oplossen ................................................................................................................................. 7-11
Reageren op foutmeldingen .................................................................................................................. 7-17
Instellen/Onderhoud .............................................................................................................................. 7-31
Papierstoringen verhelpen ..................................................................................................................... 7-37
Nietstoringen oplossen .......................................................................................................................... 7-50
7-1
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Regulier onderhoud
Reinigen
Reinig het apparaat regelmatig om een optimale afdrukkwaliteit te garanderen.
VOORZICHTIG
Haal voor de veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
Glasplaat
Veeg de binnenkant van de documenttoevoer en de glasplaat schoon met een zachte doek bevochtigd met alcohol of
een zacht schoonmaakmiddel.
BELANGRIJK
Gebruik geen verdunners of andere organische oplosmiddelen.
Sleufglas
Reinig het sleufglas en de leesgeleider bij gebruik van de documenttoevoer met de droge doek.
BELANGRIJK
Gebruik geen water, zeep of oplosmiddel om schoon te maken.
OPMERKING
Vuil op het sleufglas of de leesgeleider kan leiden tot zwarte strepen op de afdrukken.
7-2
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Papierdoorvoereenheid
De papierdoorvoereenheid moet gereinigd worden telkens als de tonercontainer en de tonerafvalbak vervangen
worden. Om een optimale afdrukkwaliteit te behouden, adviseren wij bovendien de binnenkant van het apparaat
eenmaal per maand te reinigen evenals bij het vervangen van de tonercontainer.
Als de papierdoorvoereenheid vuil is, dan kunnen zich afdrukproblemen voordoen zoals vlekken op de achterkant van
de afgedrukte pagina's.
VOORZICHTIG
Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om het risico op brandwonden
te vermijden.
Transportgeleider
Registratierol
(Metaal)
Transferrol
Papierhelling
Veeg het papierstof van de registratierol en de papierhelling met een doek.
BELANGRIJK
Let erop dat u de transferrol en de transferriem tijdens het reinigen niet aanraakt want
dit kan de afdrukkwaliteit verstoren.
7-3
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Vervangen van de tonercontainer
Wanneer de toner opraakt, verschijnt "Toner bijna leeg. (vervangen wanneer leeg.)" verschijnt op het aanraakscherm.
Zorg ervoor dat u een nieuwe tonercontainer klaar heeft liggen om te vervangen.
Vervang de toner wanneer "De toner is op." op het aanraakscherm verschijnt.
OPMERKING
• Gebruik voor de tonercontainer altijd een origineel exemplaar. Het gebruik van een niet originele tonercontainer kan
beelddefecten en storingen aan het product veroorzaken.
• De geheugenchip in de tonercontainer van dit apparaat slaat informatie op die dient voor het verbeteren van het
gebruiksgemak, het recyclingsysteem van gebruikte tonercontainers en de planning en ontwikkeling van nieuwe
producten. De opgeslagen informatie bevat geen persoonlijke of individuele gegevens en wordt volledig anoniem
gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.
VOORZICHTIG
Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.
7-4
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
De tonercontainer vervangen
De installatieprocedure van de tonercontainer is identiek voor elke kleur. Hieronder wordt de procedure voor de gele
tonercontainer beschreven.
1
2
3
K
M
C
Y
4
7-5
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
5
BELANGRIJK
Raak de hieronder getoonde punten niet aan.
6
5~6
7
7-6
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
8
9
OPMERKING
• Als de scannereenheid niet sluit, controleer dan of de nieuwe tonercartridge goed is geïnstalleerd (in stap 7).
• Lever de lege tonercontainer in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainers worden
gerecycled of verwijderd conform de betreffende voorschriften.
7-7
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Vervangen van de tonerafvalbak
Een volle tonerafvalbak moet onmiddellijk worden vervangen.
VOORZICHTIG
Onderdelen die toner bevatten mogen niet worden verbrand. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.
1
2
3
7-8
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
4
5
OPMERKING
Lever de volle tonerafvalbak bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonerafvalbakken worden
gerecycled of verwijderd conform de betreffende voorschriften.
7-9
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Nietjes vervangen
Nietjes toevoegen aan de optionele handmatige nietmachine.
OPMERKING
Als de nietjes in de nieteenheid op zijn, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.
1
2
7-10
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Problemen oplossen
Storingen oplossen
In de onderstaande tabel vindt u de algemene richtlijnen voor het oplossen van problemen.
Als er zich een probleem voordoet met uw apparaat, lees dan de controlepunten door en voer de procedures op de
aangegeven pagina’s uit. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.
OPMERKING
Wanneer u contact met ons opneemt, zal het serienummer nodig zijn.
Raadpleeg voor controle van het serienummer:
Scherm voor machinegegevens (pagina 2-17)
Serienummer van het apparaat controleren (pagina 5-5)
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Een van de toepassingen wil
niet starten.
Is de tijd voor de automatische
bedieningspaneel-reset te kort?
Stel de tijd voor de automatische
bedieningspaneel-reset in op 30
seconden of langer.
―
Het scherm werkt niet
wanneer het apparaat is
ingeschakeld.
Controleer het netsnoer.
Sluit beide uiteinden van het netsnoer
goed aan.
pagina 2-9
Er worden geen kopieën
gemaakt wanneer ik op
[Start] druk.
Staat er een bericht op het scherm?
Bepaal de gepaste reactie op het bericht
en voer de bijbehorende actie uit.
pagina 7-17
Staat het apparaat in de slaapstand?
Druk op een willekeurige toets op het
bedieningspaneel om de slaapstand uit
te schakelen.
pagina 2-27
Er worden blanco vellen
papier uitgevoerd.
Zijn de originelen goed geplaatst?
Wanneer u de originelen op de glasplaat
legt, plaats ze dan met de beeldzijde
omlaag en lijn ze uit tegen de
aanduidingsplaten voor het
origineelformaat.
pagina 5-2
Als u de originelen in de
documenttoevoer plaatst, plaats ze dan
met de beeldzijde omhoog.
pagina 5-3
―
Controleer de instellingen van de
applicatiesoftware.
―
Is het papier vochtig?
Vervang het papier.
pagina 3-2
Heeft u de dichtheid gewijzigd?
Selecteer een geschikt
dichtheidsniveau.
pagina 6-12
De afdrukken zijn veel te
licht.
―
Is de toner gelijkmatig verdeeld in de
tonercontainer?
Schud de tonercontainer een aantal
keren heen en weer.
pagina 7-4
Is de EcoPrint-functie ingeschakeld?
Schakel de [EcoPrint]-functie uit.
―
―
Start [Drum reinigen] op.
pagina 7-31
―
Start [Reinigen laserscanner] op.
pagina 7-36
―
Zorg ervoor dat de papiersoortinstelling
klopt voor het gebruikte papier.
―
7-11
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Afdrukken zijn te donker,
zelfs wanneer de
achtergrond van het
gescande origineel wit is.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Heeft u de dichtheid gewijzigd?
Referentiepagina
Selecteer een geschikt
dichtheidsniveau.
―
―
Start [Kalibratie] op.
pagina 7-36
De kopieën hebben een
gevlamd patroon (groepjes
stippen in een patroon en
niet gelijk uitgelijnd).
Is het origineel een fotoafdruk?
Stel het origineelbeeld in op [Foto].
pagina 6-12
Teksten worden niet duidelijk
afgedrukt.
Heeft u de juiste beeldkwaliteit voor het
origineel gekozen?
Selecteer de juiste beeldkwaliteit.
pagina 6-12
Er verschijnen zwarte of
gekleurde stippen op de witte
achtergrond wanneer het
witte origineel wordt
gescand.
Is de binnenkant van de
documenttoevoer of de glasplaat vuil?
Reinig de binnenkant van de
documenttoevoer of de glasplaat.
pagina 7-2
De afdrukken zijn vaag.
Wordt de machine gebruikt in
omstandigheden die erg vochtig zijn of
waarbij de luchtvochtigheid of
temperatuur snel verandert?
Gebruik het in een omgeving met een
geschikte vochtigheid.
―
―
Start [Drum reinigen] op.
pagina 7-31
7-12
pagina 6-12
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
De afdrukken zijn scheef.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Zijn de originelen goed geplaatst?
Is het papier goed geplaatst?
Referentiepagina
Wanneer u originelen op de glasplaat legt,
lijn ze dan uit tegen de aanduidingsplaten
voor het origineelformaat.
pagina 5-2
Wanneer er originelen in de
documenttoevoer worden geplaatst,
moeten de breedtegeleiders van de
originelen goed worden uitgelijnd
voordat u de originelen plaatst.
pagina 5-3
Controleer de positie van de
papierbreedtegeleiders.
pagina 3-4
pagina 3-7
Er verschijnen
onregelmatige horizontale
lijnen op de afdruk.
―
Druk op de toets [Systeemmenu/
Tellers] > [Instellen/onderhoud] >
[Service inst.] > [MC] en stel
vervolgens de instelwaarde hoger in.
Zet de instelwaarde 1 stap hoger in dan
de huidige waarde. Als er geen
verbetering is nadat de waarde 1 stap
hoger is ingesteld, stel dan nog 1 stap
hoger in. Is er nog steeds geen
verbetering, keer dan terug naar de
oorspronkelijke waarde.
―
De hoogte is 1000 m of
hoger en er verschijnen
onregelmatige horizontale
lijnen op de afdruk.
―
Druk op de toets [Systeemmenu/
Tellers] > [Instellen/onderhoud] >
[Service inst.] > [Aanpassen hoogte],
en stel vervolgens een niveau hoger
dan de huidige waarde in.
―
De hoogte is 1000 m of
hoger en er verschijnen
stippen op de afdruk.
―
Druk op de toets [Systeemmenu/
Tellers] > [Instellen/onderhoud] >
[Service inst.] > [Aanpassen hoogte],
en stel vervolgens een niveau hoger
dan de huidige waarde in.
―
Er treden vaak
papierstoringen op.
Is het papier goed geplaatst?
Plaats het papier op de juiste manier.
pagina 3-2
Is de papiersoort geschikt? Is het papier
in goede staat?
Haal het papier uit, draai het om en
plaats het opnieuw.
pagina 3-4
Is het papier gekruld, gevouwen of
gekreukt?
Vervang het papier.
pagina 3-4
Zitten er losse stukjes papier of zit er
vastgelopen papier in het apparaat?
Verwijder alle vastgelopen vellen en
stukjes papier.
pagina 7-37
7-13
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
2 of meer vellen tonen
overlappingen tijdens het
uitwerpen. (multi feed)
―
Plaats het papier op de juiste manier.
pagina 3-2
De afdrukken zijn gekreukt.
Is het papier goed geplaatst?
Plaats het papier op de juiste manier.
pagina 3-2
Is het papier vochtig?
Vervang het papier.
pagina 3-2
De afdrukken zijn gekruld.
Is het papier vochtig?
Vervang het papier.
pagina 3-2
Afdrukken lukt niet.
Zit de stekker van het apparaat in het
stopcontact?
Stop de stekker van het netsnoer in een
stopcontact.
―
Staat het apparaat aan?
Zet de hoofdschakelaar aan.
pagina 2-10
Zijn de USB-kabel en netwerkkabel
aangesloten?
Sluit de juiste USB-kabel en
netwerkkabel goed aan.
pagina 2-8
Is de afdruktaak onderbroken?
Hervat het afdrukken.
―
Is de USB-host geblokkeerd?
Selecteer [Ontgrendelen] in de USBhost-instellingen.
―
―
Controleer of het USB-geheugen goed
aangesloten is op het apparaat.
―
Is het sleufglas vuil?
Maak het sleufglas schoon.
pagina 7-2
―
Start [Reinigen laserscanner] op.
pagina 7-36
Is de binnenkant van het apparaat vuil?
Maak de binnenkant van het apparaat
schoon.
pagina 7-3
Afdrukken vanaf het USBgeheugen lukt niet.
Het USB-geheugen wordt
niet herkend.
Er zitten verticale strepen op
de afdrukken.
Vuil op de bovenrand of
achterkant van het papier.
7-14
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Een deel van het beeld is
tijdelijk onduidelijk of
vertoont witte strepen.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
―
Open en sluit de achterklep.
pagina 2-3
―
Druk op de toets [Systeemmenu/
Tellers] > [Instellen/onderhoud] >
[Service inst.] > [MC] en stel
vervolgens de instelwaarde lager in. Stel
de instelwaarde 1 stap lager in dan de
huidige waarde. Als er geen verbetering
is nadat de waarde 1 stap lager is
ingesteld, stel dan nog 1 stap lager in. Is
er nog steeds geen verbetering, keer
dan terug naar de oorspronkelijke
waarde.
―
―
Start [Drum reinigen] op.
pagina 7-31
De afdruk op de achterkant
van het papier is zichtbaar
aan de voorkant.
―
Stel [Doorschijnen voorkomen] in op
[Aan].
―
Afdrukken met niet goed
aansluitende kleuren.
―
Start [Kalibratie] op.
pagina 7-36
―
Start [Kleurregistratie] op.
pagina 7-31
Heeft u de juiste beeldkwaliteit voor het
origineel gekozen?
Selecteer de juiste beeldkwaliteit.
pagina 6-12
Heeft u gekleurd kopieerpapier in de
papierlade geplaatst?
Plaats gekleurd kopieerpapier in de
papierlade.
―
―
Start [Kalibratie] op.
pagina 7-36
―
Bij het maken van kopieën
―
De kleuren zijn anders dan
verwacht.
Stel de kleurbalans in.
―
Bij het afdrukken vanaf een computer
―
Stel de kleur in met behulp van het
printerstuurprogramma.
De voorgaande afbeelding
blijft aanwezig en wordt licht
afgedrukt.
―
Druk op de toets [Systeemmenu/
Tellers] > [Instellen/onderhoud] >
[Service inst.] > [MC] en stel
vervolgens de instelwaarde hoger in.
Zet de instelwaarde 1 stap hoger in dan
de huidige waarde. Als er geen
verbetering is nadat de waarde 1 stap
hoger is ingesteld, stel dan nog 1 stap
hoger in. Is er nog steeds geen
verbetering, keer dan terug naar de
oorspronkelijke waarde.
7-15
―
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Verzenden via SMB niet
mogelijk.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Is de netwerkkabel aangesloten?
Sluit de juiste netwerkkabel goed aan.
pagina 2-8
Zijn de netwerkinstellingen voor het
apparaat goed geconfigureerd?
Configureer de TCP/IP-instellingen op
de juiste manier.
―
Zijn de mapdelingsinstellingen goed
geconfigureerd?
Controleer de deelinstellingen en
toegangsrechten bij de mapeigenschappen.
pagina 3-15
Staat het SMB-protocol ingesteld op [Aan]?
Stel de SMB-protocolinstelling in op [Aan].
―
Is de [Hostnaam] goed ingevoerd? *1
Controleer de naam van de computer
waar de gegevens heen worden
gestuurd.
pagina 5-23
Is het [Pad] goed ingevoerd?
Controleer de delingsnaam van de
gedeelde map.
pagina 5-23
Is de [Gebruikersnaam voor
aanmelding] goed ingevoerd? *1 *2
Controleer de domeinnaam en de
aanmeldingsgebruikersnaam.
pagina 5-23
Is dezelfde domeinnaam gebruikt voor de
[Hostnaam] en [Gebruikersnaam voor
aanmelding]?
Verwijder de domeinnaam en de
backslash ("\") uit de [Gebruikersnaam
voor aanmelding].
pagina 5-23
Is het [Aanmeldingswachtwoord]
goed ingevoerd?
Controleer het
aanmeldingswachtwoord.
pagina 5-23
Zijn de uitzonderingen voor Windows
Firewall correct geconfigureerd?
Configureer de uitzonderingen voor
Windows Firewall op de juiste manier.
pagina 3-19
Verschillen de tijdsinstellingen van het
apparaat, de domeinserver en de
gegevensbestemmingscomputer?
Stel dezelfde tijd in op het apparaat, de
domeinserver en de
gegevensbestemmingscomputer.
―
Toont het scherm Fout bij verzenden?
Raadpleeg Reageren op Fout bij
verzenden.
pagina 7-28
De kleurentoner is leeg.
Wilt u doorgaan met afdrukken in zwartwit?
Indien de zwarte toner nog niet leeg is,
gaat het apparaat door met het
afdrukken in zwart-wit als onder
[Kleurentoner leeg Actie] [Afdrukken
in zwart-wit] gekozen wordt.
―
Er kan niet via de e-mail
verzonden worden.
Is de groottebeperking voor het
verzenden van de e-mail ingesteld in de
SMTP-server in de machine
geregistreerd?
Controleer of de limietwaarde ingevoerd
is in "Groottebeperking voor e-mails"
van de [E-mail] instelling in Embedded
Web Server RX en wijzig deze
eventueel.
―
Er komt stoom uit het
apparaat in de zone van de
papieruitwerpsleuf.
Controleer of de kamertemperatuur erg
laag is of dat er vochtig papier werd
gebruikt.
Afhankelijk van de afdrukomgeving en
de toestand van het papier, zal de hitte
die ontstaat tijdens het afdrukken het
vocht in het papier doen verdampen en
de stoom die daarbij vrijkomt kan eruit
zien als rook. Dit is geen probleem en u
kunt gewoon doorgaan met afdrukken.
Als u bezorgd bent om de stoom,
verhoog dan de kamertemperatuur of
vervang het papier door nieuwer, droger
papier.
―
*1 U kunt ook een volledige computernaam als hostnaam invoeren (bijvoorbeeld pc001.abcdnet.com).
*2 U kunt aanmeldingsgebruikersnamen ook in de volgende formaten invoeren:
Domeinnaam/gebruikersnaam (bijvoorbeeld abcdnet/james.smith)
Gebruikersnaam@domeinnaam (bijvoorbeeld james.smith@abcdnet)
7-16
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Reageren op foutmeldingen
Als het aanraakscherm of het computerscherm een van de volgende foutmeldingen weergeeft, voer dan de
bijbehorende procedure uit.
OPMERKING
Wanneer u contact met ons opneemt, zal het serienummer nodig zijn. Raadpleeg voor controle van het serienummer:
Scherm voor machinegegevens (pagina 2-17)
Serienummer van het apparaat controleren (pagina 5-5)
A
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Activatiefout.
―
Schakel de hoofdschakelaar uit en
weer aan. Als de fout aanhoudt,
neem dan contact op met de
beheerder.
pagina 2-10
Afdrukoverloop.
—
Waarschuwing. Onvoldoende
printergeheugen. De taak is
onderbroken. De taak wordt
opnieuw gestart. Druk op
[Doorgaan].
—
B
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Beperking
taakaccounting
overschreden.
Is de toegestane afdrukhoeveelheid
beperkt door taakaccounting
overschreden?
De toegestane afdrukhoeveelheid
beperkt door taakaccounting is
overschreden. Er kan niet meer
afgedrukt worden. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
―
Bezig met afstellen...
―
Het apparaat wordt aangepast om
de kwaliteit te handhaven. Een
ogenblikje a.u.b.
—
Bezig met kalibreren...
—
Het apparaat wordt aangepast om
de kwaliteit te handhaven. Een
ogenblikje a.u.b.
pagina 7-36
Box niet gevonden.
―
De opgegeven box kan niet worden
gevonden. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
—
7-17
Problemen oplossen > Problemen oplossen
C
Foutmelding
Controleer de
tonerafvalcontainer.
Controleer de
tonercontainer.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
—
De tonerafvalbak is niet correct
geplaatst. Plaats de bak op de juiste
manier.
Is de tonerafvalbak vol?
Vervang de tonerafvalbak.
—
De tonercontainer is niet juist
geïnstalleerd. Plaats de bak op de
juiste manier.
Referentiepagina
pagina 7-8
pagina 7-4
D
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
De fabrikant kan niet
aansprakelijk worden
gesteld voor schade
door niet-originele toner.
Is de geïnstalleerde toner van ons
eigen merk?
Wij zijn niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van het gebruik
van artikelen van andere
fabrikanten in dit apparaat. Druk op
[Volgende] om verder te gaan.
―
De klep is open.
Staat de bovenklep van de
documenttoevoer open?
Sluit de klep van de
documenttoevoer.
―
Staat er een klep open?
Sluit de klep die weergegeven wordt
op het scherm.
De lade van het apparaat
zit vol papier.
—
Verwijder het papier uit de
binnenlade. Druk op [Doorgaan]
om door te gaan met afdrukken.
Druk op [Annuleren] om de taak te
annuleren.
—
De limiet voor de box is
overschreden.*1
Wordt [Einde] op het
aanraakscherm weergegeven?
De opgegeven box is vol en er is
geen opslagcapaciteit meer; de taak
is geannuleerd. Druk op [Einde].
Probeer de taak opnieuw uit te
voeren na het afdrukken of
verwijderen van gegevens uit de
box.
—
De toner is op.
[C][M][Y][K]
—
Vervang de tonercontainer door de
door ons aanbevolen toner.
pagina 7-4
OPMERKING
Indien de kleurentoner leeg is en de
zwarte toner nog niet, blijft het
apparaat doorgaan met afdrukken
in zwart-wit door bij Kleurentoner
leeg Actie voor [Afdrukken in
Zwart-Wit] te selecteren.
Deze taak kan niet
worden uitgevoerd.*1
―
Deze taak is geannuleerd omdat hij
beperkt wordt door
Gebruikersautorisatie of
Taakaccounting. Druk op [Einde].
7-18
―
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Foutmelding
Doe het volgende papier
in cassette #.
Controlepunten
Stemt het gekozen papierformaat
overeen met het papierformaat in
de opgegeven papierbron?
Is het papier in de aangegeven
papiercassette op?
Mogelijke oplossing
Druk op [Doorgaan] om door te
gaan met afdrukken.
Referentiepagina
—
Druk op [Annuleren] om de taak te
annuleren.
Plaats papier.
pagina 3-2
Druk op [Papierselectie] om de
andere papierbron te kiezen. Druk
op [Doorgaan] om af te drukken op
het papier van de huidige
geselecteerde papierbron.
*1 Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een
ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer informatie over Fouten automatisch wissen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
E
Foutmelding
Er is geen
taakaccounting
opgegeven.*1
Controlepunten
—
Mogelijke oplossing
Er is geen taakaccounting
opgegeven bij het extern verwerken
van de taak. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
Referentiepagina
—
*1 Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een
ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer informatie over Fouten automatisch wissen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
F
Foutmelding
Fout bij verzenden.*1
Controlepunten
—
Mogelijke oplossing
Er is een fout opgetreden tijdens het
verzenden. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
Referentiepagina
pagina 7-28
Raadpleeg Reageren op Fout bij
verzenden voor de foutcode en de
mogelijke oplossingen.
Fout geheugenkaart.
―
Er is een fout opgetreden op de
geheugenkaart. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
04: Onvoldoende ruimte op de
geheugenkaart om deze bewerking
te voltooien. Verplaats gegevens of
verwijder overbodige gegevens.
7-19
—
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Foutmelding
Fout met RAM-disk.
Controlepunten
―
Mogelijke oplossing
Er is een fout opgetreden op de
RAM-disk. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
Referentiepagina
―
De mogelijke foutcodes en hun
beschrijvingen zijn de volgende:
04: Onvoldoende ruimte op de
RAM-schijf. Als de optionele RAMschijf is geïnstalleerd, verhoog dan
de RAM-schijf grootte via RAM-disk
inst. in het Systeemmenu.
OPMERKING
Het capaciteitsbereik van de RAMschijf kan worden uitgebreid door
[Voorrang printer] te selecteren in
Optioneel geheugen.
Fout opgetreden in
cassette #.
―
Verwijder de aangegeven cassette.
Druk op [Volgende >] om de
instructies te volgen.
―
Fout verwisselbaar
geheugen.
Is het wegschrijven naar een
verwisselbaar geheugen verboden?
Er is een fout opgetreden in het
verwisselbaar geheugen. De taak is
beëindigd. Druk op [Einde].
―
De mogelijke foutcodes en hun
beschrijvingen zijn de volgende:
01: Sluit een verwisselbaar
geheugen aan waarheen
weggeschreven kan worden.
―
Er is een fout opgetreden in het
verwisselbaar geheugen. De taak is
beëindigd. Druk op [Einde].
―
De mogelijke foutcodes en hun
beschrijvingen zijn de volgende:
01: De hoeveelheid gegevens die
tegelijk kan worden opgeslagen is
overschreden. Zet de
hoofdschakelaar UIT/AAN. Als de
fout aanhoudt, dan is het
verwisselbaar geheugen niet
compatibel met het apparaat.
Gebruik het verwisselbare
geheugen geformatteerd op dit
apparaat. Als het verwisselbaar
geheugen niet kan worden
geformatteerd, dan is het
beschadigd. Sluit een compatibel
verwisselbaar geheugen aan.
*1 Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een
ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer informatie over Fouten automatisch wissen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
7-20
Problemen oplossen > Problemen oplossen
G
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Geen cassette.
―
Er kan geen papier worden
ingevoerd. Sluit de cassette die
weergegeven wordt op het scherm.
―
Geen verbinding
mogelijk met
verificatieserver. *1
—
Stel op het apparaat dezelfde tijd in
als op de server.
pagina 2-24
—
Controleer de domeinnaam.
―
—
Controleer de hostnaam.
―
—
Controleer de verbindingsstatus
met de server.
—
*1 Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een
ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer informatie over Fouten automatisch wissen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
H
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Herplaats originelen in
de documenttoevoer.
Zitten er nog originelen in de
documenttoevoer?
Verwijder de originelen uit de
documenttoevoer.
―
Het geheugen is vol. *1
—
Het proces kan niet worden
uitgevoerd omdat er te weinig
geheugen is. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
Het apparaat kan dezelfde
originelen reproduceren door de
volgende instelling uit te voeren:
• Verminder [Beeldkwaliteit] van
[Bestandsindeling].
—
—
De taak kan niet worden voortgezet
omdat het geheugen opgebruikt is.
Druk op [Doorgaan] om de
gescande pagina’s af te drukken.
De afdruktaak kan niet volledig
worden verwerkt. Druk op
[Annuleren] om de taak te
annuleren.
Het apparaat kan dezelfde
originelen reproduceren door de
volgende instellingen uit te voeren:
• Selecteer [Aan] in het
Systeemmenu onder RAM-disk
inst. en verklein dan de omvang
van de RAM-disk.
• Selecteer [Voorrang Printer]
onder Optioneel Geheugen in het
Systeemmenu.
—
OPMERKING
Neem contact op met uw
systeembeheerder voor u de RAMdisk inst. of instellingen voor het
Optionele Geheugen wijzigt.
7-21
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Foutmelding
Het scannergeheugen is
vol. *1
Controlepunten
—
Mogelijke oplossing
Het scannen kan niet worden
uitgevoerd omdat er te weinig
scannergeheugen is. Er is slechts
één kopie van de gescande
pagina's beschikbaar. Druk op
[Doorgaan] om de gescande
pagina’s af te drukken, te
verzenden of op te slaan. Druk op
[Annuleren] om de afdruktaak te
annuleren.
Referentiepagina
—
Het apparaat kan dezelfde
originelen reproduceren door de
volgende instellingen uit te voeren:
•
Verminder het aantal in één keer
gescande originelen.
Bovendien kan het apparaat
dezelfde originelen
reproduceren door de volgende
instellingen uit te voeren:
•
Selecteer [Voorrang kopieën]
van het Optionele geheugen in
het Systeemmenu.
OPMERKING
Neem contact op met uw
systeembeheerder voor u de
instelling Optioneel geheugen
wijzigt.
Het slit glas moet
gereinigd worden.
—
Reinig het sleufglas met behulp van
de reinigingsdoek die bij de
documenttoevoer geleverd is.
pagina 7-2
Hoge temp.
—
Pas de temperatuur en de
vochtigheid in de kamer aan.
—
Pas kamertemp. aan.
*1 Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een
ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer informatie over Fouten automatisch wissen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
7-22
Problemen oplossen > Problemen oplossen
K
Foutmelding
Kan de taakdata niet
opslaan.
Controlepunten
—
Mogelijke oplossing
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
Referentiepagina
—
Onvoldoende vrije ruimte in het
Taakvenster. Probeer de taak
opnieuw uit te voeren na het
afdrukken of verwijderen van
gegevens uit het Taakvenster.
Kan het opgegeven
aantal niet afdrukken.*1
—
Er is slechts één kopie beschikbaar.
Druk op [Doorgaan] om door te
gaan met afdrukken. Druk op
[Annuleren] om de taak te
annuleren.
—
Het apparaat kan dezelfde
originelen reproduceren door de
volgende instellingen uit te voeren:
•
Vink [RAM-Disk] in het tabblad
[Apparaatinstellingen] in de
eigenschappen van de printer
uit.
OPMERKING
Als u [RAM-Disk] hebt uitgevinkt,
vink dan [RAM-Disk] weer aan
nadat het afdrukken is voltooid.
Wanneer u dit niet doet, kan de
snelheid verminderd worden.
Kan niet dubbelzijdig
printen op dit
papiertype.*1
Heeft u een papierformaat of -soort
geselecteerd waarop niet
dubbelzijdig kan worden afgedrukt?
Druk op [Papierselectie] om het
beschikbare papier te selecteren.
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken zonder de functie
Dubbelzijdig te gebruiken.
pagina 6-16
KPDL-fout.*1
―
Er is een PostScript-fout
opgetreden. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
―
*1 Als Auto fout wissen is ingesteld op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een ingestelde tijdsduur
verstreken is. Voor meer details over Auto fout wissen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
L
Foutmelding
Lage temp. Pas
kamertemp. aan.
Controlepunten
—
Mogelijke oplossing
Pas de temperatuur en de
vochtigheid in de kamer aan.
7-23
Referentiepagina
—
Problemen oplossen > Problemen oplossen
M
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Machinefout
―
Er is een interne fout opgetreden.
Noteer de foutcode die op het
scherm wordt weergegeven en
neem contact op met uw
servicevertegenwoordiger.
―
Maximumaantal
gescande pagina's.
Werd de toegestane
scanhoeveelheid overschreden?
Er is slechts één kopie van de
gescande pagina's beschikbaar.
Druk op [Doorgaan] om de
gescande pagina’s af te drukken, te
verzenden of op te slaan. Druk op
[Annuleren] om het afdrukken,
verzenden of opslaan te annuleren.
—
N
Foutmelding
Niet-originele toner.
[C][M][Y][K]
Controlepunten
Is de geïnstalleerde toner van ons
eigen merk?
Mogelijke oplossing
Wij zijn niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van het gebruik
van artikelen van andere
fabrikanten in dit apparaat.
Referentiepagina
—
O
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Onbekende toner
geïnstalleerd. PC
[C][M][Y][K]
Komt de regiospecificatie van de
tonercontainer overeen met die van
het apparaat?
Installeer de gespecificeerde
tonercontainer.
—
Onjuist boxwachtwoord.
—
Het boxwachtwoord was onjuist bij
het extern verwerken van de taak.
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
—
Onjuiste
aanmeldingsnaam of
wachtwoord.*1
—
De aanmeldingsgebruikersnaam of
wachtwoord was onjuist bij het
extern verwerken van de taak. De
taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
—
Onjuiste account-ID.*1
—
De account-ID was onjuist bij het
extern verwerken van de taak. De
taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
—
*1 Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een
ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer informatie over Fouten automatisch wissen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
7-24
Problemen oplossen > Problemen oplossen
P
Foutmelding
Papierstoring.
Controlepunten
―
Mogelijke oplossing
Als zich een papierstoring voordoet,
wordt het apparaat stopgezet en
wordt de plek met de papierstoring
op het scherm weergegeven. Laat
het apparaat aanstaan en volg de
instructies op om het vastgelopen
papier te verwijderen.
Referentiepagina
pagina 7-37
R
Foutmelding
Reinigen laserscanner
bezig...
Controlepunten
—
Mogelijke oplossing
Het apparaat wordt aangepast om
de kwaliteit te handhaven. Een
ogenblikje a.u.b.
Referentiepagina
―
S
Foutmelding
SSD-fout.
Controlepunten
—
Mogelijke oplossing
Er is een fout opgetreden tijdens op
de SSD. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
Referentiepagina
—
De mogelijke foutcodes en hun
beschrijvingen zijn de volgende:
01: De hoeveelheid gegevens die
tegelijk kan worden opgeslagen is
overschreden. Zet de
hoofdschakelaar UIT/AAN. Als de
fout aanhoudt, splits het bestand
dan op in kleinere bestanden. Als
de fout aanhoudt na het opsplitsen
van het bestand, dan zou het
opgegeven bestand beschadigd
kunnen zijn. Verwijder het bestand.
04: Onvoldoende ruimte op SSD
om deze bewerking te voltooien.
Verplaats gegevens of verwijder
overbodige gegevens.
Systeemfout.
—
Er is een systeemfout opgetreden.
Volg de instructies op het scherm.
—
T
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Toner bijna leeg.
[C][M][Y][K]
—
Het is bijna tijd om de
tonercontainer te vervangen. Houd
een nieuwe tonercontainer klaar.
―
Tonercontainer
schudden. [C][M][Y][K]
—
Schud de tonercontainer goed en
plaats deze terug.
pagina 7-4
7-25
Problemen oplossen > Problemen oplossen
U
Foutmelding
U kunt deze box niet
gebruiken.
Controlepunten
—
Mogelijke oplossing
U kunt de opgegeven box niet
gebruiken. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
De taak is geannuleerd.
Referentiepagina
—
V
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Veiligheidsfunctie
uitvoeren...
—
Veiligheidsfunctie uitvoeren. Even
geduld alstublieft.
—
Vervang MK.
—
De elementen van de
onderhoudskit dienen elke 200.000
afgedrukte pagina's te worden
vervangen en vervolgens is een
professionele onderhoudsbeurt
vereist. Neem contact op met uw
servicevertegenwoordiger.
—
Vervang originelen en
druk op [Doorgaan].
—
Haal de originelen uit de
documenttoevoer, leg ze in de
oorspronkelijke volgorde en plaats
ze opnieuw. Druk op [Doorgaan]
om door te gaan met afdrukken.
Druk op [Annuleren] om de taak te
annuleren.
—
Verwisselbaar geheugen
is vol.*1
―
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
―
Onvoldoende vrije ruimte op het
verwisselbaar geheugen. Verwijder
overbodige bestanden.
Verwisselbaar geheugen
niet
Is het verwisselbare geheugen
geformatteerd op dit apparaat?
Voer [Formatteren] uit op dit
apparaat.
―
Voorbereiden voor
afdrukken.
―
Het apparaat wordt aangepast om
de kwaliteit te handhaven. Een
ogenblikje a.u.b.
—
Vul het papier in de
multifunctionele lade
aan.
Stemt het gekozen papierformaat
overeen met het papierformaat in
de opgegeven papierbron?
Druk op [Doorgaan] om door te
gaan met afdrukken.
—
Is het papier in de aangegeven
papiercassette op?
Druk op [Annuleren] om de taak te
annuleren.
Plaats papier.
pagina 3-7
Druk op [Papierselectie] om de
andere papierbron te kiezen. Druk
op [Doorgaan] om af te drukken op
het papier van de huidige
geselecteerde papierbron.
*1 Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een
ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer informatie over Fouten automatisch wissen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding.
7-26
Problemen oplossen > Problemen oplossen
W
Foutmelding
Waarschuwing:
geheugen is bijna vol.
Controlepunten
—
Mogelijke oplossing
De taak kan niet worden gestart.
Probeer later opnieuw.
7-27
Referentiepagina
—
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Reageren op Fout bij verzenden
Foutcode
1101
1102
Foutmelding
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
Controleer de hostnaam van de SMTP-server in het
Embedded Web Server RX.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer de hostnaam van de FTP.
pagina 5-23
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Controleer de hostnaam van de SMB.
pagina 5-23
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Controleer de SMB-instellingen.
pagina 5-23
•
—
Aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
OPMERKING
Als de afzender een domeingebruiker is, geef dan de
domeinnaam op.
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
•
Hostnaam
•
Pad
Controleer het volgende in het Embedded Web
Server RX.
•
SMTP-aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
•
POP3-aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
•
Groottebeperking e-mail
Controleer de FTP-instellingen.
•
—
pagina 5-23
Aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
OPMERKING
Als de afzender een domeingebruiker is, geef dan de
domeinnaam op.
1103
Het verzenden via SMB is
mislukt.
•
Pad
•
Mapdeelrechten van de ontvanger
Controleer de SMB-instellingen.
•
pagina 5-23
Aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
OPMERKING
Als de afzender een domeingebruiker is, geef dan de
domeinnaam op.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
1104
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
•
Pad
•
Mapdeelrechten van de ontvanger
Controleer de FTP-instellingen.
•
Pad
•
Mapdeelrechten van de ontvanger
Controleer het e-mailadres.
OPMERKING
Als het adres afgewezen wordt door het domein, kunt
u de e-mail niet versturen.
7-28
pagina 5-23
pagina 5-22
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Foutcode
1105
Foutmelding
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Mogelijke oplossing
Controleer de volgende instellingen.
Referentiepagina
—
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Systeem/Netwerk]
> [Netwerk] > [TCP/IP-instelling] > [Protocoldetail]
> [SMB klant (Verzending)]
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
Selecteer [Aan] bij de SMTP-instellingen in het
Embedded Web Server RX.
—
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer de volgende instellingen.
—
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Systeem/Netwerk]
> [Netwerk] > [TCP/IP-instelling] > [Protocoldetail]
> [FTP klant (Verzending)]
1106
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
Controleer het afzenderadres bij SMTP in het
Embedded Web Server RX.
—
1131
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Schakel SSL in.
—
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
Controleer het volgende bij de SMTP-server.
1132
Het verzenden via FTP is
mislukt.
2101
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Systeem / Netwerk]
> [Netwerk] > [Veilige protocol] > [SSL]
•
Is SMTP over SSL beschikbaar?
•
Is de codering beschikbaar?
Controleer het volgende op de FTP-server.
•
Is FTPS beschikbaar?
•
Is de codering beschikbaar?
Controleer de netwerk- en SMB-instellingen.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
•
Hostnaam en IP-adres
•
Poortnummer
Controleer de netwerk- en FTP-instellingen.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
•
Hostnaam en IP-adres
•
Poortnummer
Controleer het netwerk en het Embedded Web Server
RX.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
•
POP3-servernaam van de POP3-gebruiker
•
SMTP-servernaam
7-29
Raadpleeg
de
Embedded
Web Server
RX User
Guide.
—
—
—
—
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Foutcode
2102
2103
Foutmelding
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Mogelijke oplossing
Controleer het netwerk.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
Controleer het volgende op de FTP-server.
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
2201
2202
2203
2231
•
Is FTPS beschikbaar?
•
De server werkt niet goed.
Controleer het netwerk.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
Controleer het netwerk.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Referentiepagina
—
—
—
—
2204
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
Controleer de groottebeperking voor e-mail bij de
SMTP-instellingen in het Embedded Web Server RX.
—
3101
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
Controleer de verificatiemethodes van zowel de
afzender als de ontvanger.
—
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer het netwerk.
—
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
3201
Het verzenden van de e-mail is
mislukt.
Controleer de SMTP-gebruikersverificatiemethode
van de ontvanger.
0007
—
Schakel de hoofdschakelaar uit en weer aan. Als
deze fout zich herhaalt, noteer dan de weergegeven
foutcode en neem contact op met uw
servicevertegenwoordiger.
—
Het gescande origineel overschrijdt de toegestane
hoeveelheid pagina's van 999. Verzend de overige
pagina's afzonderlijk.
4201
4701
—
pagina 2-10
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
7-30
—
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Instellen/Onderhoud
Procedure voor kleurregistratie
Deze functie is beschikbaar om kleurafwijkingen op te lossen. Als het probleem niet wordt verholpen via een normale
afstelling of om meer gedetailleerde instellingen uit te voeren, gebruik de detailinstellingen.
OPMERKING
Om de kleurregistratie uit te voeren, moet u vooraf controleren of Letter- of A4-papier in een cassette is geplaatst.
BELANGRIJK
Alvorens de kleurregistratie uit te voeren, voer eerst Kalibratie op pagina 7-36 uit. Als er kleurafwijkingen
blijven optreden, voer dan de kleurregistratie uit. Als kleurregistratie wordt uitgevoerd zonder kalibratie uit te
voeren, zal de kleurafwijking onmiddellijk opgelost worden, maar kan later ernstige kleurafwijking ontstaan.
Normale afstelling
1
Roep het scherm op.
2
Druk de grafiek af.
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Instellen/onderhoud] > [Kleurregistratie] > [Normaal]
Selecteer [Print tabel].
Er wordt een grafiek afgedrukt. Op de grafiek wordt voor elke M (magenta), C (cyaan) en Y
(geel) 3 grafiektypes afgedrukt op één blad: H-L (links), V (verticaal), H-R (rechts).
7-31
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Voorbeeld grafiek
3
Voer de geschikte waarde in.
1 Zoek op elke grafiek de stand waar 2 lijnen het meest overeenkomen. Als dit stand 0 is,
dan is de afstelling voor die kleur niet vereist. In de illustratie is B de meest geschikte
waarde.
7-32
Problemen oplossen > Problemen oplossen
2 [Normaal] > [Registratie]
3 Selecteer de te corrigeren grafiek.
4 Druk op [+] of [-] om de waarden in te voeren die van de grafiek worden afgelezen.
Druk op [+] om de waarde te verhogen van 0 tot 9. Druk op [-] om te verlagen.
Bij drukken op [-] verandert de waarde van 0 in alfabetische letters van A t/m I. Druk op [+]. om in de
tegengestelde richting te gaan.
U kunt de cijfertoetsen niet gebruiken om deze waarden in te voeren
5 Herhaal de stappen 3 en 4 om de registratiewaarden voor elke grafiek in te voeren.
6 Druk op [Start] nadat alle waarden zijn ingevoerd. De kleurregistratie start.
7 Druk op [OK] nadat de kleurregistratie is voltooid.
7-33
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Detailinstellingen
1
Roep het scherm op.
2
Druk de grafiek af.
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Instellen/onderhoud] > [Kleurregistratie] > [Details]
Selecteer [Print tabel].
Er wordt een grafiek afgedrukt. Op de grafiek wordt voor elke M (magenta), C (cyaan) en Y
(geel), grafieken voor H-1 tot 5 en V-1 tot 5 afgedrukt.
Voorbeeld grafiek
7-34
Problemen oplossen > Problemen oplossen
3
Voer de geschikte waarde in.
1 Zoek op elke grafiek de stand waar 2 lijnen het meest overeenkomen. Als dit stand 0 is,
dan is de afstelling voor die kleur niet vereist. In de illustratie is B de meest geschikte
waarde.
Uit grafieken H-1 tot H-5, lees de waarden van H-1 tot H-5.
Uit grafieken V-1 tot V-5, lees alleen de waarden vanaf V-3 (midden).
2 [Details] > [Registratie]
3 Selecteer de te corrigeren grafiek.
4 Druk op [+] of [-] om de waarden in te voeren die van de grafiek worden afgelezen.
Druk op [+] om de waarde te verhogen van 0 tot 9. Druk op [-] om te verlagen.
Bij drukken op [-] verandert de waarde van 0 in alfabetische letters van A t/m I. Druk op [+]. om in de
tegengestelde richting te gaan.
U kunt de cijfertoetsen niet gebruiken om deze waarden in te voeren
5 Herhaal de stappen 3 en 4 om de registratiewaarden voor elke grafiek in te voeren.
6 Druk op [Start] nadat alle waarden zijn ingevoerd. De kleurregistratie start.
7 Druk op [OK] nadat de kleurregistratie is voltooid.
7-35
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Drum reinigen
Verwijdert beeldvervaging en witte stippen van de afdruk.
OPMERKING
Drum reinigen kan niet tijdens het afdrukken worden uitgevoerd. Voer Drum reinigen na het afdrukken uit.
1
Geef het scherm weer.
2
Voer Drum reinigen uit.
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Instellen/onderhoud] > [Drum reinigen]
Druk op [Start]. "Drum reinigen" start.
Kalibratie
Met behulp van deze functie kan in de geschiktste kleur worden afgedrukt door tint- en kleurafwijkingen nauwkeurig aan
te passen.
Als de tint- en kleurafwijkingen niet zijn verbeterd na het uitvoeren van de kalibratie, raadpleeg dan:
Procedure voor kleurregistratie (pagina 7-31)
1
Roep het scherm op.
2
Voer de kalibratie uit.
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Instellen/onderhoud] > [Kalibratie]
Druk op [Start]. "Kalibratie" start.
Laserscanner reinigen
Verwijdert de verticale lijnen van de afdruk.
1
Roep het scherm op.
2
Voer reinigen laserscanner uit.
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Instellen/onderhoud] > [Reinigen laserscanner]
Druk op [Start]. "Laserscanner reinigen" start.
7-36
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Papierstoringen verhelpen
Als een papierstoring optreedt, verschijnt "Papierstoring." op het aanraakscherm en stopt het apparaat. Raadpleeg de
volgende procedures om het vastgelopen papier te verwijderen.
Lampjes voor storingslocaties
1 Toont de plaats van de papierstoring.
2 Toont de vorige stap.
4
3 Toont de volgende stap.
1
4 Toont de procedure voor verwijdering.
3
2
Status/annuleer opdracht.
Status
10:10
Status afdr.taak
Taakstatus verst
1/5
5 Druk op de toets [Status/Taak
annuleren] om [Onderbreken] weer te
geven. Druk op [Onderbreken] om het
scherm Status weer te geven en de
status van de taken te controleren.
Taakst.opslaan
Geplande taak
Schermfout
6
Afdruktaken
onderbreken
Sluiten
6 Druk op [Schermfout] om terug te
keren naar het vastgelopen papier
begeleiding.
Als zich een papierstoring voordoet, worden de locatie van de papierstoring en de aanwijzingen voor verwijdering getoond.
H
F
G
A
C
B
B
D
B
E
B
Lampjes voor storingslocaties
Plaats van de papierstoring
Referentiepagina
A
Multifunctionele lade
pagina 7-38
B
Cassettes 1 tot 4
pagina 7-40
C
Achterklep 1 (Toevoer)
pagina 7-41
D
Achterklep 2
pagina 7-42
E
Achterklep 3
pagina 7-43
F
Achterklep 1
pagina 7-44
G
Duplexeenheid
pagina 7-46
H
Documenttoevoer
pagina 7-48
Als u de storing hebt opgelost, dan warmt het apparaat weer op en verdwijnt de foutmelding. Het apparaat gaat verder
vanaf de pagina die werd afgedrukt op het moment van de papierstoring.
7-37
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Voorzorgsmaatregelen bij papierstoringen
•
Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
•
Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes
papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
VOORZICHTIG
De fixeereenheid is zeer heet. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in dit gedeelte werkt,
aangezien er gevaar bestaat op brandwonden.
Multifunctionele lade
1
2
3
7-38
Problemen oplossen > Problemen oplossen
4
5
6
7-39
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Cassettes 1 tot 4
De werkwijzen voor het verhelpen van een papierstoring in Cassettes 1-4 zijn allemaal identiek. In dit hoofdstuk worden
de werkwijze met Cassette 1 als voorbeeld uitgelegd.
1
2
7-40
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Achterklep 1 (Toevoer)
1
VOORZICHTIG
Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om
het risico op brandwonden te vermijden.
2
3
7-41
Problemen oplossen > Problemen oplossen
4
Achterklep 2
1
OPMERKING
Als het papier niet verwijderd kan worden, probeer dit dan niet met extra kracht te doen.
Achterklep 1 (Toevoer) (pagina 7-41)
2
7-42
Problemen oplossen > Problemen oplossen
3
4
Achterklep 3
1
OPMERKING
Als het papier niet verwijderd kan worden, probeer dit dan niet met extra kracht te doen.
Achterklep 1 (Toevoer) (pagina 7-41)
7-43
Problemen oplossen > Problemen oplossen
2
Achterklep 1
1
VOORZICHTIG
Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om
het risico op brandwonden te vermijden.
2
7-44
Problemen oplossen > Problemen oplossen
3
A1
4
5
A2
A2
6
7-45
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Duplexeenheid
1
VOORZICHTIG
Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om
het risico op brandwonden te vermijden.
2
3
A1
7-46
Problemen oplossen > Problemen oplossen
4
5
A2
A2
6
A3
7
7-47
Problemen oplossen > Problemen oplossen
8
Documenttoevoer
1
2
3
7-48
Problemen oplossen > Problemen oplossen
4
5
7-49
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Nietstoringen oplossen
1
2
3
7-50
8
Appendix
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:
Optionele apparatuur .........................................................................................................................................
Overzicht optionele apparatuur ................................................................................................................
Invoermethode voor tekens ...............................................................................................................................
Invoerschermen .......................................................................................................................................
Specificaties .......................................................................................................................................................
Apparaat ..................................................................................................................................................
Kopieerfuncties ........................................................................................................................................
Printerfuncties ..........................................................................................................................................
Scannerfuncties .......................................................................................................................................
Documenttoevoer ....................................................................................................................................
Papierinvoer (500 vel) (Optie) ..................................................................................................................
Handmatige nietmachine .........................................................................................................................
8-1
8-2
8-2
8-3
8-3
8-4
8-4
8-6
8-6
8-7
8-7
8-8
8-8
Appendix > Optionele apparatuur
Optionele apparatuur
Overzicht optionele apparatuur
De volgende optionele apparatuur is beschikbaar voor het apparaat.
(1) Card Authentication Kit(B)
(8) MS-5100
(2) PF-5100
(7) SD-geheugenkaart
SDHCgeheugenkaart
(3) Uitbreidingsgeheugen
Software-optie
(9) Data Security kit(E)
(10) UG-33
(4) HD-6/HD-7
(11) USB-toetsenbord
8-2
(5) IB-50
(6) IB-51
Appendix > Invoermethode voor tekens
Invoermethode voor tekens
Om karakters in te voeren voor een naam, gebruikt u het toetsenbord op het aanraakscherm en volgt u de onderstaande
stappen.
OPMERKING
Toetsenbordlay-out
Als toetsenbordlay-out hebt u de keuze tussen "QWERTY", "QWERTZ" en "AZERTY", net als voor het toetsenbord
van een pc. Druk op de toets [Systeemmenu/Tellers], [Algemene instellingen] en vervolgens op [Toetsenbordlayout] om de gewenste lay-out te selecteren. In dit voorbeeld wordt "QWERTY" gebruikt. U kunt met dezelfde stappen
een andere lay-out selecteren.
Invoerschermen
Invoerscherm voor kleine letters
12 11 10
8
9
Voeg toe - Naam
1
Invoer:
Limiet:
Abc
AÄÁ
3
32
A/a
Del
2
7
6
Annuleren
3
Nr.
< Terug
4
Weergave/toets
Volgend >
5
Beschrijving
1
Scherm
Toont de ingevoerde tekens.
2
Toetsenbord
Druk op een teken om het in te voeren.
3
[Annuleren]
Druk op deze toets om de ingevoerde karakters te annuleren en
terug te keren naar het scherm voor het invoeren.
4
[< Terug]
Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm.
5
[OK] / [Volgend >]
Druk op deze toets om de ingevoerde karakters te bewaren en om
naar het volgende scherm te gaan.
6
Enter-toets
Druk op deze toets om naar de volgende regel te gaan.
7
Spatietoets
Druk op deze toets om een spatie in te voegen.
8
Delete-toets
Druk op deze toets om het karakter links van de cursor te
verwijderen.
9
Weergave [Invoer] /
[Limiet]
Geeft het maximumaantal karakters en het aantal ingevoerde
karakters weer.
10
Pijltjestoetsen
Druk op deze toetsen om de cursor in het display te verplaatsen.
11
[A/a] / [a/A]
Druk op deze toets om te wisselen tussen hoofdletters en kleine
letters.
12
[ABC] / [Symbol]
Om te selecteren welke soort karakters ingevoerd worden. Druk op
[Symbol] om symbolen of cijfers in te voeren.
8-3
Appendix > Specificaties
Specificaties
BELANGRIJK
Wijzigingen van specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
OPMERKING
Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de fax:
Gebruikershandleiding voor de fax
Apparaat
Item
Beschrijving
Type
Bureaublad
Afdrukmethode
Elektrofotografie door halfgeleiderlaser
Cassette
60 tot 163 g/m2
Multifunctionele
lade
60 tot 220 g/m2, 230 g/m2 (Karton)
Cassette
Normaal, Ruw, Recycle, Velijn, Afgedrukt, Dik papier, Kleur, Geperf.,
Briefpap., Dik, Hoge kwalit., Custom 1 tot 8
(Dubbelzijdig: gelijk aan enkelzijdig)
Multifunctionele
lade
Normaal, Transparant. (OHP-folies), Ruw, Velijn, Etiketten, Recycle,
Afgedrukt, Dik papier, Karton, Gecoat, Kleur, Geperf., Briefpap.,
Envelop, Dik, Hoge kwalit., Custom 1 tot 8
Cassette
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive,Oficio II,
Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO),
Custom (105 × 148 mm tot 216 × 356 mm)
Multifunctionele
lade
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Envelop #10, Envelop #9,
Envelop #6 3/4, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Hagaki
(Karton), Oufuku Hagaki (Antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2,
Custom (70 × 148 mm tot 216 × 356 mm)
Opwarmtijd
(22 °C, 60%)
Ingeschakeld
25 seconden of minder
Slaapstand
19 seconden of minder
Invoercapaciteit
Cassette
250 vel (80 g/m2)*1
Multifunctionele
lade
100 vel (80 g/m2)
Papiergewicht
Papiersoort
Papierformaat
*1 Tot aan de bovenste grenslijn in de cassette.
8-4
Appendix > Specificaties
Item
Capaciteit
opvangbak
Binnenlade
Beschrijving
2
250 vel (80 g/m )
Beeldschrijfsysteem
Halfgeleiderlaser en elektrofotografie
Geheugen
1024 MB
Interface
Standaard
USB-interface-aansluiting: 1 (Hi-Speed USB)
Netwerkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB-poort: 2 (Hi-Speed USB)
Fax: 1
Bedrijfsomgeving
Optie
eKUIO: 1
Temperatuur
10 tot 32,5 °C
Vochtigheid
10 tot 80%
Hoogte
Maximaal 3500 m
Verlichting
Maximaal 1500 lux
Afmetingen (b x d x h)
475 × 558 × 616 mm
Gewicht
Ong. 35,4 kg
(zonder tonercontainer)
Vereiste ruimte (b × d)
475 × 751,8 mm
(met multifunctionele lade)
Voeding
230 V Specificatie model: 220 tot 240 V
Het stroomverbruik van het
product in netwerk stand-by (als
alle netwerkpoorten zijn
aangesloten.)
2,5 W
Opties
Optionele apparatuur (pagina 8-2)
8-5
50/60 Hz 5,6 A
Appendix > Specificaties
Kopieerfuncties
Item
Beschrijving
Kopiëren in zwart-wit
Kopieersnelheid
Tijd tot eerste
kopie (A4,
plaats op de
glasplaat,
toevoer uit
cassette)
Kopiëren in kleur
A4
35 vel/min
35 vel/min
Letter
37 vel/min
37 vel/min
Legal
30 vel/min
30 vel/min
B5
35 vel/min
35 vel/min
A5
35 vel/min
35 vel/min
A6
35 vel/min
35 vel/min
Zwart-wit
9,0 seconden of minder
Kleur
11,0 seconden of minder
Zoombereik
Handmatig: 25 tot 400%, in stappen van 1%
Automatisch: Vooraf ingestelde zoom
Continu kopiëren
1 tot 999 vellen
Resolutie
600 × 600 dpi
Ondersteunde origineelsoorten
Vellen, boeken en driedimensionale voorwerpen (maximaal
origineelformaat: Legal/Folio)
Invoersysteem originelen
Vast
Printerfuncties
Item
Zelfde als kopieersnelheid.
Afdruksnelheid
Tijd tot eerste
afdruk (A4,
invoer vanuit
cassette)
Beschrijving
Zwart-wit
7,0 seconden of minder
Kleur
8,5 seconden of minder
Resolutie
600 × 600 dpi, 9600 dpi gelijkwaardig × 600 dpi
Besturingssysteem
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5
of hoger
Interface
USB-poort: 1 (Hi-Speed USB)
Netwerkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Optionele interface (Optioneel) 1 (Voor IB-50/IB-51 montage)
Paginabeschrijvingstaal
PRESCRIBE
Emulaties
PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS
8-6
Appendix > Specificaties
Scannerfuncties
Item
Beschrijving
Resolutie
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi
Bestandsindeling
TIFF (MMR/JPEG-compressie), JPEG, PDF (MMR/JPEGcompressie), XPS, PDF/A, Hoge compressie PDF, Gecodeerde PDF,
OPEN XPS
Scansnelheid*1
1-zijdig
Z/W 60 beelden/min
Kleur 40 beelden/min
2-zijdig
Z/W 26 beelden/min
Kleur 17 beelden/min
(A4 liggend, 300 dpi, beeldkwaliteit: origineel Tekst/Foto)
Interface
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB
Transmissiesysteem
SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*2, WIA*2, WSD
*1 Bij gebruik van de documenttoevoer (behalve TWAIN- en WIA-scannen)
*2 Beschikbare besturingssystemen: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2
Documenttoevoer
Item
Beschrijving
Ondersteunde origineelsoorten
Losse vellen
Papierformaat
Maximaal: Legal/Folio
Minimaal: Statement-R/A6-R
Papiergewicht
1-zijdig: 50 tot 120 g/m²
2-zijdig: 50 tot 120 g/m²
Laadcapaciteit
75 vellen (50 tot 80 g/m²) maximum*1
*1 Tot aan de bovenste grenslijn in de documenttoevoer.
8-7
Appendix > Specificaties
Papierinvoer (500 vel) (Optie)
Item
Beschrijving
Invoermethode papier
Frictie-invoerrollen (Aantal vellen: 500, 80 g/m²)
Papierformaat
A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Envelop #10, Envelop #9,
Envelop #6 3/4, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5,
Youkei 4, Youkei 2, Custom (92 × 162 tot 216 × 356 mm)
Geschikt papier
Papiergewicht: 60 tot 220 g/m²
Mediatypes: Normaal, Ruw, Recycle, Afgedrukt, Etiketten, Dik papier,
Velijn, Kleur, Geperf., Briefpap., Envelop, Gecoat, Dik, Hoge kwalit.,
Custom 1 tot 8
390 × 532 × 116 mm
Afmetingen
(b) × (d) × (h)
4,1 kg of minder
Gewicht
Handmatige nietmachine
Item
Beschrijving
Papiergewicht
90 g/m² of minder
Aantal geniete vellen*1
Maximum 20 vel (80 g/m²), maximum 15 vel (80 g/m² of minder)
Afmetingen
67 × 165 × 135 mm
(b) × (d) × (h)
Gewicht
0,6 kg of minder
*1 Stapel papier tot 2 mm dik.
OPMERKING
Raadpleeg uw dealer of uw servicevertegenwoordiger voor de aanbevolen papiersoorten.
8-8
Index
A
Aanduidingen origineelformaat 2-2
Aanmelden 2-22
Aanraakscherm 2-13
Aansluiten
Netvoedingskabel 2-9
USB-kabel 2-9
Aansluiting
LAN-kabel 2-8
Aansluitingsprocedure 2-7
Aanzetten 2-10
Achterklep 1 2-3
Achterklep 2 tot 4 2-6
Afdrukinstellingen 4-5
Afdrukken vanaf PC 4-2
Afdrukrichting origineel 6-11
Afdruksnelheid 8-6
Afmelden 2-23
Apache License (Version 2.0) 1-10
Automatische slaapstand 2-27
B
Bedieningspaneel 2-2
Bedrijfsomgeving 1-3
Beeldkwaliteit 6-21
Bestand
Formaat 6-21
Scheiden 6-22
Bestanden scheiden 6-22
Bestandsformaat 6-21
Bestemming
Adresboek 5-20
Bevestigingsscherm voor bestemmingen 5-26
Controleren en bewerken 5-25
Een nieuw e-mailadres invoeren 5-22
Een nieuwe pc-map opgeven 5-23
Multi-versturen 5-28
zoeken 5-21
Bestemming opgeven 5-20
Binnenlade 2-2
Blanco pagina overslaan 6-18
Breedtegeleiders voor originelen 2-2
C
Cassette
Papier plaatsen 3-4
papier plaatsen 3-4
Papierformaat en mediatype 3-10
Cassette 1 2-2
Cassette-instellingen 3-10
Cassettes 2 tot 4 2-6
Continu scannen 6-17
D
Datum en tijd instellen 2-24
De teller controleren 2-44
Dichtheid 6-12
Documenttoevoer 2-2
Onderdeelnamen 2-2
Originelen geschikt voor de documenttoevoer 5-3
Originelen niet geschikt voor de documenttoevoer
5-3
Originelen plaatsen 5-3
Zo plaatst u originelen 5-3
Dubbelzijdig 6-16
Duplex (2-zijdig origineel) 6-19
E
EcoPrint 6-13
Embedded Web Server RX 2-45
Energiebeheer 1-13
Energiebesparingsfunctie 1-13
Energiezuinigheid - papier 1-13
Energy Star-programma (ENERGY STAR®) 1-14
Enter-toets 2-20
F
Favorieten 5-6
Bewerken en verwijderen 5-10
Oproepen 5-9
registreren 5-7
Formaatknop 2-4
Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken 1-13
Fuserklep 2-4
G
Gebruikersaanmeldingsbeheer
Aanmelden 2-22
Afmelden 2-23
Glasplaat 2-2
Google Cloud Print 4-8
GPL/LGPL 1-8
H
Handleidingen meegeleverd met het apparaat xiv
Handmatige nietmachine 2-6
Hendel 2-2, 2-3
Hendel voor openen scannereenheid 2-2
Home
Achtergrond 2-14
Bureaublad aanpassen 2-14
Taakbalk aanpassen 2-14
Hoofdschakelaar 2-2
Hulpscherm 2-21
I
Installeer
Windows 2-32
Installeren
Macintosh 2-39
Invoeren
Onderwerp 6-23
Invoerklep 2-4
Invoermethode voor tekens 8-3
Index-1
Mededeling 1-2
Monotype Imaging License Agreement 1-9
Multifunctionele lade 2-4
Papierformaat en mediatype 3-11
Multi-versturen 5-28
Papier plaatsen 3-2
Voorzorgen voor papier plaatsen 3-3
Papierbreedtegeleiders 2-4, 3-4
Papierlengtegeleider 2-4, 3-5
Papierselectie 6-10
Papierstopper 2-2, 3-12
Papierstoringen 7-37
Achterklep 1 7-44
Achterklep 1 (Toevoer) 7-41
Achterklep 2 7-42
Achterklep 3 7-43
Binnenin het apparaat 7-44
Cassettes 1 tot 4 7-40
Documenttoevoer 7-48
Duplexeenheid 7-46
Lampjes voor storingslocaties 7-37
Multifunctionele lade 7-38
PDF hoge compr. 6-21
PDF/A 6-21
Printer
Afdrukinstellingen 4-5
Printerstuurprogramma
Helpmenu 4-7
Problemen oplossen 7-11
Product Library xv
N
R
K
Kaartlezer 2-6
Kabels 2-7
Kalibratie 7-36
Klepje tonerafvalbak 2-5
Kleur
Kalibratie 7-36
Kleurselectie 6-13
Knopflerfish License 1-10
Kopieersnelheid 8-6
Kopiëren 5-16
L
LAN-kabel 2-7
aansluiten 2-8
Laserscanner reinigen 7-36
LIJN-aansluiting 2-4
M
Netvoedingskabel
Aansluiten 2-9
Netwerk
Voorbereiding 2-25
Netwerkinterface 2-7
Netwerkinterface-aansluiting 2-4
Nieuw e-mailadres 5-22
Nieuwe PC-map 5-23
O
Onderdeelnamen 2-2
Onderwerp/tekst E-mailbericht 6-23
OpenSSL License 1-8
Optioneel
Overzicht 8-2
Optionele interface 2-4
Original SSLeay License 1-8
Origineel beeld 6-12
Origineel formaat 6-9
Originelen plaatsen 5-2
Originelen in de documenttoevoer plaatsen 5-3
Originelen op de glasplaat plaatsen 5-2
Origineleninvoer 2-2
Originelenstopper 2-2, 5-4
Originelenuitvoer 2-2
P
Papier
Enveloppen plaatsen 3-9
Formaat en mediatype 3-10
Karton plaatsen 3-9
Papier in de cassettes plaatsen 3-4
Papier in de multifunctionele lade plaatsen 3-7
Reageren op foutmeldingen 7-17
Regels slaapstand 2-27
Regulier onderhoud 7-2
Vervangen van de tonerafvalbak 7-8
Vervangen van de tonercontainer 7-4
Reinigen 7-2
Glasplaat 7-2
Papierdoorvoereenheid 7-3
Reiniging
Sleufglas 7-2
Resolutie 6-22, 8-6
S
Scanresolutie 6-22
Scherm Home 2-13
Slaapstand 2-27
Slaapstandniveau 2-28
Sleufglas 2-2
Snelkiesnummer zoeken-toets 2-20
Snelle aanmelding 2-23
Sneltoetsen 5-14
Sneltoetsen bewerken en verwijderen 5-15
Toevoegen 5-14
Software
installeren 2-31
Sorteer 6-11
Specificaties 8-4
Apparaat 8-4
Documenttoevoer 8-7
Handmatige nietmachine 8-8
Kopieerfuncties 8-6
Papierinvoer (500 vel) (Optie) 8-8
Printerfuncties 8-6
Index-2
WSD-scan 5-30
Scannerfuncties 8-7
Stille modus 6-18
Storingen oplossen 7-11
Symbolen 1-2
Systeemmenu
Home 2-13
Versnelde installatie-wizard 2-29
Z
Zoomen 6-14
T
TCP/IP (IPv4)
Instellingen 2-25
TEL-aansluiting 2-4
Telling van het aantal afgedrukte pagina's
Teller 2-44
Tijd tot eerste afdruk 8-6
Tijd tot eerste kopie 8-6
Toepassing 5-11
Tonerafvalbak 2-5
Tonercontainer (Black) 2-5
Tonercontainer (Cyan) 2-5
Tonercontainer (Magenta) 2-5
Tonercontainer (Yellow) 2-5
Tonercontainerontgrendeling 2-5
TWAIN
Scannen met TWAIN 5-32
TWAIN-stuurprogramma instellen 2-41
U
Uitzetten 2-10
USB-geheugensleuf 2-2
USB-interface 2-7
USB-kabel
Aansluiten 2-9
USB-poort 2-4
V
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding 1-2
Versnelde installatie-wizard 2-29
Vervangen van de tonerafvalbak 7-8
Vervangen van de tonercontainer 7-4
Verwijderen na afdruk 6-23
Verzenden 5-18
Voorbereiding voor het verzenden van een document
naar een pc 3-13
Verzenden als e-mail 5-18
Verzenden naar map (FTP) 5-18
Verzenden naar map (SMB) 5-18
Verzendformaat 6-20
Voorzorgen voor papier plaatsen 3-3
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik 1-4
Vormgevingselementen in deze handleiding xvii
W
Wat betreft handelsnamen 1-7
Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren 1-6
Wettelijke beperkingen betreffende scannen 1-6
Wettelijke kennisgevingen 1-7
WIA
WIA-driver instellen 2-43
Index-3
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
201 .
2 000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement