Triumph-Adler 356ci Copy system Brugermanual

Triumph-Adler 356ci Copy system Brugermanual
356Fi
BETJENINGSVEJLEDNING
Læs denne betjeningsvejledning, inden maskinen tages i brug,
og opbevar den i nærheden af maskinen, så du har den lige ved
hånden, når du skal bruge den.
> Indledning
Indledning
Tak fordi du købte denne maskine.
Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig
vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i optimal stand.
Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug.
For at opretholde kvalitet, anbefaler vi at bruge ægte tonerbeholdere, som skal bestå mange
kvalitetskontroller.
Hvis du anvender ikke-originale tonerbeholdere, kan det medføre funktionssvigt.
Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen.
Kontrol af maskinens serienummer
Maskinens serienummer er trykt på det sted, der er vist i figuren.
Du skal oplyse maskinens serienummer i forbindelse med henvendelse til serviceteknikeren. Find nummeret frem inden
henvendelse til serviceteknikeren.
i
Indholdsfortegnelse
Indledning ............................................................................................................................... i
Indholdsfortegnelse .............................................................................................................. ii
Oversigt ................................................................................................................................. vi
Maskinfunktioner ................................................................................................................. vii
Funktioner for farve og billedkvalitet ................................................................................ xii
Grundlæggende farvetilstande .................................................................................... xii
Indstilling af billedkvalitet og farve .............................................................................. xiii
Vejledninger der leveres med maskinen .......................................................................... xiv
Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) .............................................................. xvi
Vejledningens opbygning ........................................................................................... xvi
Konventioner i denne vejledning ............................................................................... xvii
Menuoversigt ...................................................................................................................... xix
1
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger ................................... 1-1
Generel bemærkning ........................................................................................................ 1-2
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning .............................................................. 1-2
Miljø ........................................................................................................................... 1-3
Forholdsregler for brug .............................................................................................. 1-4
Lasersikkerhed (Europa) ........................................................................................... 1-5
Overensstemmelse ................................................................................................... 1-6
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning ............................................................. 1-7
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-7
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-7
Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN (Hvis monteret) ...................................... 1-7
Begrænset brug af produktet (hvis monteret) ........................................................... 1-8
Juridiske oplysninger ................................................................................................. 1-9
Energisparefunktion ................................................................................................ 1-15
Automatisk 2-sidet udskrivning ............................................................................... 1-15
Ressourcebesparelser - papir ................................................................................. 1-15
Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" ............................................................... 1-15
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®) ......................................................... 1-16
2
Installation og opsætning af maskinen ................................................ 2-1
Del-navne ........................................................................................................................... 2-2
Maskinens ydre ......................................................................................................... 2-2
Stik/Indvendigt ........................................................................................................... 2-4
Med valgfrit tilbehør ................................................................................................... 2-6
Tilslutning af maskinen og andre enheder ..................................................................... 2-7
Tilslutning af kabler .......................................................................................................... 2-8
Tilslutning af LAN-kabel ............................................................................................ 2-8
Tilslutning af USB-kabel ............................................................................................ 2-9
Tilslutning af strømkabel ........................................................................................... 2-9
Tænding/slukning ........................................................................................................... 2-10
Tænding .................................................................................................................. 2-10
Slukning .................................................................................................................. 2-10
Brug af betjeningspanelet .............................................................................................. 2-11
Taster på betjeningspanelet .................................................................................... 2-11
Justering af betjeningspanelets vinkel .................................................................... 2-12
Berøringspanel ................................................................................................................ 2-13
Skærmbilledet Hjem ................................................................................................ 2-13
Visning af enhedsoplysninger ................................................................................. 2-18
Funktionstast ........................................................................................................... 2-19
Visning af knapper, der ikke kan indstilles .............................................................. 2-20
Tasten Enter og tasten Quick No. Search (hurtig nr. søgning) ............................... 2-21
Skærmbilledet Hjælp ............................................................................................... 2-22
Log på/log af .................................................................................................................... 2-23
Log på ..................................................................................................................... 2-23
Log af ...................................................................................................................... 2-24
Maskinens standardindstillinger ................................................................................... 2-25
Indstilling af dato og klokkeslæt .............................................................................. 2-25
ii
Netværksopsætning ........................................................................................................
Konfigurering af kablet netværk ..............................................................................
Energisparefunktion .......................................................................................................
Dvale og automatisk dvale ......................................................................................
Tænd/sluk regel (modeller for Europa) ...................................................................
Guide til hurtig opsætning .............................................................................................
Installation af software ...................................................................................................
Software på DVD (Windows) ..................................................................................
Installation af software i Windows ...........................................................................
Afinstallation af software .........................................................................................
Installere software på en Mac computer .................................................................
Opsætning af TWAIN-driver ....................................................................................
Opsætning af WIA-driver .........................................................................................
Kontrol af tælleren ..........................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Adgang til Embedded Web Server RX ....................................................................
Ændring af sikkerhedsindstillingerne ......................................................................
Ændre enhedsinformation .......................................................................................
3
2-26
2-26
2-28
2-28
2-29
2-30
2-32
2-32
2-33
2-39
2-40
2-42
2-44
2-45
2-46
2-47
2-48
2-50
Klargøring inden brug ........................................................................... 3-1
Ilægning af papir ............................................................................................................... 3-2
Forholdsregler ved ilægning af papir ......................................................................... 3-3
Ilægning af papir i kassetterne .................................................................................. 3-4
Ilægning af papir i multifunktionsbakken ................................................................... 3-7
Specifikation af papirstørrelse og medietype .......................................................... 3-10
Papirstopper .................................................................................................................... 3-12
Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC .................. 3-13
Foretag en note om computernavnet og hele computernavnet .............................. 3-13
Foretag en note om brugernavn og domænenavnet ............................................... 3-14
Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt mappe .................................. 3-15
Konfiguration af Windows Firewall .......................................................................... 3-18
4
Udskrivning fra PC ................................................................................. 4-1
Udskrivning fra PC ............................................................................................................
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse .................................................
Skærmbillede med printerdriverens udskriftsindstillinger ..........................................
Printerdriver hjælp .....................................................................................................
Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 8.1) .........................................
Annullering af udskrivning fra en computer ...............................................................
Udskrivning med AirPrint .................................................................................................
Udskrivning med Google Cloud Print .............................................................................
Udskrivning med Mopria ..................................................................................................
Udskrivning med Wi-Fi Direct ..........................................................................................
Status Monitor ...................................................................................................................
Adgang til Status Monitor ..........................................................................................
Lukning af Status Monitor .........................................................................................
Visning af Status Monitor ..........................................................................................
5
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Betjening af maskinen ........................................................................... 5-1
Ilægning af originaler ........................................................................................................ 5-2
Placering af originaler på pladen ............................................................................... 5-2
Ilægning af originaler i dokumentføder ...................................................................... 5-3
Favoritter ............................................................................................................................ 5-6
Registrering af en favorit ........................................................................................... 5-7
Genkald en favorit ..................................................................................................... 5-9
Redigering og sletning af favoritter ......................................................................... 5-10
Applikation ....................................................................................................................... 5-11
Installation af applikationer ...................................................................................... 5-11
Anvendelse af applikationer .................................................................................... 5-12
Afinstallation af applikationer .................................................................................. 5-13
iii
Registrering af genveje ...................................................................................................
Tilføjelse af genveje ................................................................................................
Redigering og sletning af genveje ...........................................................................
Kopiering ..........................................................................................................................
Grundlæggende brug ..............................................................................................
Afbrydelse af job .....................................................................................................
Afsendelse .......................................................................................................................
Grundlæggende brug ..............................................................................................
Angivelse af destinationen ......................................................................................
Kontrol og redigering af destinationer .....................................................................
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer .........................................................
Genkald ...................................................................................................................
Send til mig (e-mail) ................................................................................................
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) ...............................
Afbrydelse af jobsending .........................................................................................
WSD scanning ........................................................................................................
Installér driveren. .....................................................................................................
Scanning med TWAIN eller WIA .............................................................................
Scanning med programmet File Management Utility ..............................................
Sådan bruges faxfunktionen ..........................................................................................
6
5-14
5-14
5-15
5-16
5-16
5-17
5-18
5-19
5-20
5-25
5-26
5-27
5-27
5-28
5-29
5-30
5-30
5-32
5-33
5-34
Brug af forskellige funktioner ............................................................... 6-1
Tilgængelige funktioner på maskinen ............................................................................. 6-2
Kopiering ................................................................................................................... 6-2
Send .......................................................................................................................... 6-4
Brugerdefineret boks (Gemme filer, udskrive dokumenter, sende dokumenter) ....... 6-6
Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter) .................................... 6-9
Funktioner ........................................................................................................................ 6-11
Originalformater ...................................................................................................... 6-11
Papirvalg ................................................................................................................. 6-12
Originalretning ......................................................................................................... 6-13
Sortering .................................................................................................................. 6-13
Tæthed .................................................................................................................... 6-14
Originalbillede ......................................................................................................... 6-14
EcoPrint ................................................................................................................... 6-15
Farvevalg ................................................................................................................ 6-16
Zoom ....................................................................................................................... 6-17
Duplex ..................................................................................................................... 6-18
Fortsat scanning ...................................................................................................... 6-20
Stille tilstand ............................................................................................................ 6-20
Udelad tom side ...................................................................................................... 6-21
Duplex (2-sidet original) .......................................................................................... 6-22
Afsendelsesstørrelse ............................................................................................... 6-23
Filformat .................................................................................................................. 6-24
Filadskillelse ............................................................................................................ 6-25
Scanningsopløsning ................................................................................................ 6-25
E-mail emne/indhold ............................................................................................... 6-25
Slet efter udskrivning ............................................................................................... 6-26
7
Problemløsning ...................................................................................... 7-1
Regelmæssig vedligeholdelse ......................................................................................... 7-2
Rengøring ................................................................................................................. 7-2
Udskiftning af tonerbeholder ..................................................................................... 7-5
Udskiftning af beholder til brugt toner ....................................................................... 7-9
Isætning af hæfteklammer ...................................................................................... 7-11
Problemløsning ............................................................................................................... 7-12
Funktionsproblemer ................................................................................................ 7-12
Fejlmeddelelser og problemløsning ........................................................................ 7-18
Justering/vedligeholdelse ........................................................................................ 7-28
Fjern papirstop ........................................................................................................ 7-34
Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme ............................................................. 7-48
iv
8
Tillæg ....................................................................................................... 8-1
Tilbehør .............................................................................................................................. 8-2
Oversigt over tilbehør ................................................................................................ 8-2
Metode til tegnangivelse ................................................................................................... 8-3
Skærmbilleder til indtastning ..................................................................................... 8-3
Specifikationer ................................................................................................................... 8-4
Maskine ..................................................................................................................... 8-4
Kopifunktioner ........................................................................................................... 8-6
Printerfunktioner ........................................................................................................ 8-6
Scannerfunktioner ..................................................................................................... 8-7
Dokumentføder ......................................................................................................... 8-7
Arkindfører (500 ark) (tilbehør) .................................................................................. 8-7
Manuel hæftning ....................................................................................................... 8-8
Indeks ........................................................................................................................ Indeks-1
v
> Oversigt
Oversigt
Denne maskine er som standard udstyret med kopi- og printerfunktioner, og et scannet billede kan sendes som
vedhæftning til en e-mailadresse eller til en computer på samme netværk. På produkter med en FAX-funktion, er det
også muligt at bruge faxfunktionen.
Sikkerhed
Input data
Original
Elektriske data
USB-hukommelsesenhed
Du kan anvende maskinens
sikkerhedsniveauer i
overensstemmelse med dine
behov.
Styrk sikkerheden
(side ix)
Fax data
Applikation
Du kan udvide maskinens
sikkerhedsniveauer i
overensstemmelse med
dine behov.
Handlinger fra din PC
Dokumentboks
funktioner
Embedded Web Server RX
Applikation
(side 5-11)
Denne funktion er nyttig i mange forskellige
sammenhænge, herunder lagring af data i
maskinen og på en USB-lagringsenhed.
Du kan se status og ændre i maskinens
indstillinger fra en webbrowser på din
computer.
Se engelsk Operation Guide.
Embedded Web Server RX (side 2-46)
Embedded Web Server RX User
Guide
Output data
Kopi-funktioner
Print-funktioner
Kopiering (side 5-16)
Udskrivning fra PC (side 4-1)
Sende funktioner
Afsendelse (side 5-18)
USB-hukommelse
Se engelsk Operation
Guide.
Fax-funktioner
Betjeningsvejledning
vedrørende fax
BEMÆRK
• Før du bruger maskinen, skal du læse følgende:
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger (side 1-1)
• For instruktioner om klargøring af maskinen før brug, såsom ledningsforbindelser og installation af software, se
følgende:
Installation og opsætning af maskinen (side 2-1)
• For at lære, hvordan du ilægger papir, konfigurerer delte mapper og tilføjer adresser til adressebogen, se følgende:
Klargøring inden brug (side 3-1)
vi
> Maskinfunktioner
Maskinfunktioner
Maskinen er udstyret med mange nyttige funktioner.
Brug af forskellige funktioner (side 6-1)
Her er nogle eksempler.
Optimér workflowet på kontoret
Adgang til ofte anvendte funktioner
med blot et enkelt tryk (Favoritter)
Indstil maskinen nemt.
(Guide til hurtig opsætning)
1
Du kan forudindstille ofte anvendte
funktioner.
Når du registrerer hyppigt anvendte
indstillinger som foretrukne, kan du nemt
hente indstillingerne frem. Anvendelse af
denne foretrukne giver de samme
resultater, selv hvis betjent af en anden
person.
2
Indstil fax nemt (Faxopsætning)
3
1
Du kan konfigurere de nødvendige
indstillinger, før du anvender maskinen i
guidetilstanden.
Guide til hurtig opsætning (side 2-30)
2
3
Du kan konfigurere de nødvendige
indstillinger, før du anvender faxen i
guidetilstanden.
Faxopsætning (side 2-30)
Favoritter (side 5-6)
Optimér workflowet på kontoret
Scan originaler af forskellige
størrelser ad gangen (Originaler i
blandede størrelser)
Scan en større mængde originaler ad
flere omgange, og kopiér dem som ét
job (Fortsat scanning)
1
1~10
Denne funktion er nyttig, når der skal
forberedes konferencematerialer.
Du kan indstille originaler i forskellige
størrelse på én gang, så du ikke skal
nulstille originalerne uanset størrelsen.
Se engelsk Operation Guide.
11
11~20
21
21~30
Send på en gang med
multiafsendelsesmuligheden
(Multiafsendelse)
1
1~30
Denne funktion er nyttig, når der skal
forberedes brochurer med mange sider.
Når en større mængde originaler ikke kan
placeres i dokumentføderen på en gang,
kan originalerne scannes ad flere
omgange og herefter kopieres eller
sendes som ét job.
Fortsat scanning (side 6-20)
Du kan sende det samme dokument til
flere modtagere ved at bruge en anden
metode.
Du kan angive flere modtagere eller
andre afsendelsesmetoder såsom e-mail,
SMB og Fax.
Du kan reducere dit workflow ved at
sende et job med det samme.
Afsendelse til forskellige typer
destinationer (Multiafsendelse) (side
5-28)
vii
> Maskinfunktioner
Optimér workflowet på kontoret
Gem ofte brugte dokumenter i
maskinen (Brugerdefineret boks)
Spar energi og omkostninger
Send en FAX fra en PC
(Sender FAX fra PC)
Spar energi efter behov
(Energisparefunktion)
Off
Du kan gemme det ofte anvendte
dokument i maskinen og udskrive det
efter behov.
Med denne funktion, kan du kan spare
papiret der anvendes for afsendelse af en
FAX.
Se engelsk Operation Guide.
Du kan sende en fil der skal faxes fra en
PC uden at udskrive filen, så du kan
reducere mængden af papir og udføre
afsendelsesjob effektivt.
Maskinen er udstyret med en
energisparefunktion, som automatisk
skifter til Dvaletilstand.
Energisparefunktion (side 2-28)
Betjeningsvejledning vedrørende
fax
Spar energi og omkostninger
Anvend mindre toner til udskrivning
(EcoPrint)
Reducér papirforbruget
(Paper Saving Printing)
Spring tomme sider under udskrivning
(Udelad tom side)
Du kan spare på forbruget af toner med
denne funktion.
Du kan udskrive originaler på begge sider
af et papir. Du kan også udskrive flere
originaler på et ark.
Når der er tomme side i et scannet
dokument, vil denne funktion springe de
tomme sider over og udskrive kun de
sider, der ikke er tomme.
Når du kun har brug for at kontrollere det
trykte indhold, såsom en
prøveudskrivning eller dokumenter til
intern bekræftelse, skal du bruge denne
funktion til at spare toner.
Favoritter (side 5-6)
Udelad tom side (side 6-21)
Anvend denne funktion, når det ikke er
påkrævet med en udskrift i høj kvalitet.
EcoPrint (side 6-15)
viii
> Maskinfunktioner
Spar energi og omkostninger
Skab attraktive dokumenter
Styrk sikkerheden
Send en FAX for at reducere
kommunikationsomkostningerne
(FAX forsinket overførsel)
Undgå gennemslag af billeder
(Undgå gennemslag)
Adgangskodebeskyttelse til en PDF-fil
(Krypteringsfunktioner til PDF)
Du kan reducere
kommunikationsomkostninger med
denne funktion.
Du kan forhindre gennemslag af billeder
på modsatte side, når du scanner tynde
originaler.
PDF formatets mulighed for
adgangskodebeskyttelse for at begrænse
visning, udskrivning og redigering af et
dokument.
Kommunikationsomkostningerne kan
reduceres, ved at indstille timeren til den
periode hvor
kommunikationsomkostningen er lav.
Se engelsk Operation Guide.
Se engelsk Operation Guide.
Betjeningsvejledning vedrørende
fax
Styrk sikkerheden
Beskyt data på SDD
(Kryptering/Overskrivning)
Undgå af tab af færdige dokumenter
(Privat udskrivning)
Login med ID-kort
(Kortgodkendelse)
OK !
Du kan automatisk overskrive de
unødvendige data, der er tilbage på SSD.
For at forhindre en ekstern lækage, er
maskinen i stand til at kryptere data, før
du skriver dem til SSD.
Du kan gemme et printerdokument
midlertidigt i maskinen. Ved at printe
dokumentet fra maskinen, forhindrer du,
at nogen kan tage dit dokument.
Se engelsk Operation Guide.
Se engelsk Operation Guide.
ix
Du kan logge ind ved ganske enkelt at
røre med et ID-kort. Du behøver ikke at
indtaste brugernavn og adgangskode.
Se engelsk Operation Guide.
> Maskinfunktioner
Styrk sikkerheden
Brug funktionerne mere effektivt
Styrk sikkerheden
(Administratorindstillinger)
Gør maskinen stille
(Stille tilstand)
Udvid funktioner efter behov
(Applikation)
Der er forskellige funktioner tilgængelige
for administratorer til at styrke
sikkerheden.
Du kan gøre maskinen stille ved at
reducere dens driftsstøj. Du kan opsætte
denne tilstand efter job.
Maskinens funktionalitet kan udvides ved
at installere applikationer.
Se engelsk Operation Guide.
Stille tilstand (side 6-20)
Der kan bruges applikationer, som
hjælper med at udføre daglige
arbejdsopgaver mere effektivt, som f.eks.
scanning og autentifikation.
Applikation (side 5-11)
Brug funktionerne mere effektivt
Installér maskinen uden
netværkskabler (Trådløst netværk)
Brug USB-hukommelsen
(USB-hukommelse)
Angiv billedformat
(Filformat)
I omgivelser, hvor der bruges trådløs
LAN, kan du installere maskinen uden
netværkskabler. Derudover er Wi-Fi
Direct og andre understøttet.
Denne funktion er nyttig, når du skal
udskrive dokumenter uden for kontoret,
eller når du ikke kan printe fra din PC.
Du kan vælge forskellige filformater, når
du sender/lagrer billeder.
Se engelsk Operation Guide.
Du kan udskrive dokumentet fra USBhukommelsen ved at forbinde den direkte
med maskinen.
Originaler, som er scannet på maskinen,
kan også gemmes i USB-hukommelsen.
Se engelsk Operation Guide.
x
Filformat (side 6-24)
> Maskinfunktioner
Brug funktionerne mere effektivt
Udfør fjernhandlinger
(Embedded Web Server RX)
Du kan opnå fjernadgang til maskinen for
at udskrive, sende eller downloade data.
Administratorer kan konfigurere
maskinadfærden eller
administrationsindstillingerne.
Embedded Web Server RX (side 246)
xi
> Funktioner for farve og billedkvalitet
Funktioner for farve og billedkvalitet
Maskinen er udstyret med forskellige funktioner for farve og billedkvalitet. Du kan justere det scannede billede efter
behov.
Grundlæggende farvetilstande
De grundlæggende farvetilstande er som følge.
Referencebillede
Farvetilstand
Beskrivelse
Før
Efter
Referenceside
Autofarve
Registrerer automatisk, om det scannede
dokument er farve eller sort/hvid.
side 6-16
Fuldfarve
Scanner et dokument i fuld farve.
side 6-16
Gråskalering
Scanner et dokument i gråtoner.
side 6-16
Monokrom
Scanner et dokument i sort og hvid.
side 6-16
For yderligere oplysninger, se følgende:
Farvevalg (side 6-16)
xii
> Funktioner for farve og billedkvalitet
Indstilling af billedkvalitet og farve
Brug følgende funktioner til at indstille billedkvaliteten eller farven af et billed.
Prøvebillede
Jeg vil...
Funktion
Før
Side
Efter
Justér farven nøjagtigt.
Justér tætheden.
Tæthed
Justér farven ved at fremhæve
blå eller røde toner.
Farvebalance
side 6-14
-
Eksempel: Fremhæv rød
Justering af nuance
Skift billede ved individuelt at
justere hver af de seks farver:
rød, blå, grøn, cyan, magenta og
gul.
-
Eksempel: Ændring af røde toner
tæt på gul til gul og cyan toner
tæt på blå til blå
Mætning
Justér mætningen.
-
Juster billedkvaliteten nøjagtigt
Skarphed
Fremhæv eller slør billedets
omrids.
-
Eksempel: Fremhæv billedets
omrids
Juster forskellen mellem mørke
og lyse dele af billedet.
Kontrast
Formørke eller lysne baggrunden
(området uden tekst eller
billeder) på et dokument.
Baggrundsmæthed
-
-
Eksempel: Lysn baggrunden
Forhindring af
gennemslag
Undgå gennemslag i forbindelse
med 2-sidede originaler.
-
Juster det scannede billede
Filformat
Formindsk filens størrelse og
fremstil tegn klart.
[Højt komp. PDF]
xiii
-
> Vejledninger der leveres med maskinen
Vejledninger der leveres med maskinen
Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Se i hver vejledning efter behov.
Indholdet i vejledningerne kan ændres uden varsel for forbedring af maskinens ydeevne.
Udskrevne vejledninger
Kom hurtigt i gang
med at bruge
maskinen
Quick Guide
Forklarer, hvordan maskinens grundlæggende funktioner bruges, hvordan bekvemme
funktionaliteter bruges, hvordan man udfører rutinevedligeholdelse, og hvad man skal
gøre, når der opstår problemer.
Safety Guide
For sikker brug af
maskinen
Angiver sikkerhedsoplysninger og advarsler for installationsmiljø og brug af maskinen. Læs
altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug.
Safety Guide (356ci)
Angiver den nødvendige plads til opstilling af maskinen og beskriver advarselsmærkaterne
og anden sikkerhedsinformation. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i
brug.
xiv
> Vejledninger der leveres med maskinen
Vejledninger (PDF) på DVD (Product Library)
Brug maskinen med
omtanke
Brug faxfunktionerne
Brug ID-kort
Betjeningsvejledning (Denne vejledning)
Forklarer, hvordan man ilægger papir og kopierer, udskriver og scanner, og angiver
standardindstillinger og anden information.
Betjeningsvejledning vedrørende fax
Forklarer, hvordan man bruger faxfunktionerne
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Forklarer, hvordan man udfører godkendelse ved brug af ID-kort.
Data Security Kit (E) Operation Guide
Styrk sikkerheden
Nem registrering af
maskininformation og
konfiguration af
indstillinger
Udskrivning af data fra
en computer
Udskriv en PDF-fil
direkte
Overvågning af
maskinen og printere
på netværket
Scan billeder og gem
med information
Forklarer hvordan Data Security Kit (E) indføres og anvendes, og hvordan man kan overskrive
og kryptere data.
Embedded Web Server RX User Guide
Forklarer, hvordan man opnår adgang til maskinen fra en webbrowser til kontrol og
ændring af indstillingerne.
Printing System Driver User Guide
Forklarer, hvor man installerer printerdriveren og bruger printerens funktion.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Forklarer, hvordan man udskriver PDF-filer uden start af Adobe Acrobat eller Reader.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Forklarer, hvordan man overvåger netværksprintersystemet (maskinen) med NETWORK
PRINT MONITOR.
File Management Utility User Guide
Forklarer hvordan man anvender File Management Utility til at indstille forskellige
parametre og sende/gemme scannede dokumenter.
PRESCRIBE Commands Command Reference
Udskriv uden brug af
printerdriver
Beskriver printersproget (PRESCRIBE kommandoer).
PRESCRIBE Commands Technical Reference
Beskriver PRESCRIBE kommandofunktionen og kontrollen af hver type emulering.
Juster udskrifts- eller
scanningsposition
Maintenance Menu User Guide
Service-menu giver forklaringer af, hvordan der skal konfigureres udskrift, scanning og
andre indstillinger.
Installér følgende versioner af Adobe Reader for at se manualen på DVD.
Version 8.0 eller nyere
xv
> Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Om betjeningsvejledningen
(denne vejledning)
Vejledningens opbygning
Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler.
Kapitel
Indhold
1
Juridiske og
sikkerhedsmæssige
oplysninger
Indeholder forholdsregler vedrørende brug af maskinen og varemærkeinformation.
2
Installation og opsætning af
maskinen
Forklarer komponenternes navne, kabelforbindelser, installation af softwaren, login, log
ud og andre spørgsmål i forbindelse med administration af maskinen.
3
Klargøring inden brug
Forklarer klargøring og opsætning, som er nødvendige for at bruge maskinen, såsom
hvordan betjeningspanelet bruges, ilægges papir og oprettes en adressebog.
4
Udskrivning fra PC
Forklarer funktionerne der er tilgængelige, når maskinen bruges som en printer.
5
Betjening af maskinen
Forklarer de grundlæggende procedurer for anvendelse af maskinen, såsom placering
af originaler, kopiering, sende dokumenter, og anvende dokumentbokse.
6
Brug af forskellige funktioner
Forklarer bekvemme funktioner, som er tilgængelige på maskinen.
7
Problemløsning
Forklarer, hvad man skal gøre, når der ikke er mere toner, når der vises en fejl, når der
er papirstop, eller når andre problemer opstår.
8
Tillæg
Beskriver bekvemt tilbehør, som er tilgængeligt for maskinen. Indeholder information
om mediatyper og papirformater og en terminologiliste. Forklarer, hvordan man
indtaster tegn, og oplister faxspecifikationer.
xvi
> Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Konventioner i denne vejledning
Adobe Reader XI er anvendt som et eksempel i forklaringerne nedenfor.
Klik på et punkt i
indholdsfortegnelsen for at gå til
den pågældende side.
Klik for at gå fra aktuel side til sidst viste side. Denne funktion
er nyttig, når du vil gå tilbage til den side, som du sidst har
været på.
VIGTIGT
Angiver driftskrav eller begrænsninger til at handle korrekt
på maskinen og undgå skade på
maskinen eller på ejendom.
BEMÆRK
Angiver supplerende forklaringer og
referenceinformation for handlinger.
Se
Klik på den understregede tekst for
at gå til den pågældende side.
FORSIGTIG
Angiver, at manglende eller forkert
overholdelse af de pågældende
punkter kan medføre personskade
eller mekanisk skade.
BEMÆRK
Punktet, som vises i Adobe Reader kan variere afhængig af, hvordan det bruges. Hvis der ikke fremkommer en
indholdsfortegnelse eller værktøjer, se Adobe Reader Help.
Visse punkter er angivet i denne vejledning af nedenstående konventioner.
Konventioner
Beskrivelse
[Fed]
Angiver taster og knapper.
"Almindelig"
Angiver en besked eller indstilling.
xvii
> Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Konventioner brugt i procedurer til drift af maskinen
I denne betjeningsvejledning beskrives, hvordan berøringspanelets betjenes:
Den egentlige fremgangsmåde
Vælg tasten [System Menu/Counter].
Procedure angivet i denne vejledning
[System Menu/Counter] knap > [Fælles indstillinger] > [Lyd]

Vælg [
].

Vælg [Fælles indstillinger].

Vælg [Lyd].
xviii
> Menuoversigt
Menuoversigt
Dette er en liste over menuer vis på berøringspanelet. Afhængig af indstillinger kan nogle menuer ikke blive vist. Nogle
menunavne kan afvige fra de refererede overskrifter.
eller
Kopi
Papirvalg (side 6-12)
Zoom (side 6-17)
Tæthed (side 6-14)
Duplex (side 6-18)
Kombiner (Se engelsk Operation Guide.)
Farvevalg (side 6-16)
Funktioner
Stille tilstand (side 6-20)
Sorter (side 6-13)
Kopi af ID-kort (Se engelsk Operation Guide)
Original størrelse (side 6-11)
Originalretning (side 6-13)
Originaler i blandede størrelser (Se engelsk Operation Guide.)
Originalbillede (side 6-14)
EcoPrint (side 6-15)
Juster nuance (Se engelsk Operation Guide.)
Farvebalance (Se engelsk Operation Guide.)
Skarphed (Se engelsk Operation Guide.)
Kontrast (Se engelsk Operation Guide.)
Justering af baggrundstæthed (Se engelsk Operation Guide.)
Forhindring af gennemslag (Se engelsk Operation Guide.)
Udelad tom side (side 6-21)
Mætning (Se engelsk Operation Guide.)
Fortsat scanning (side 6-20)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation Guide.)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide.)
Tilsidesæt prioritet (Se engelsk Operation Guide.)
xix
> Menuoversigt
eller
Send
One-touch-tast (side 5-22)
Adressebog (side 5-20)
Ekst. adressebog (Se Embedded Web Server RX User Guide)
E-mail (side 5-22)
Mappe (side 5-23)
Fax (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
WSD scanning (side 5-31)
Funktioner
Farvevalg (side 6-16)
Stille tilstand (side 6-20)
Filformat (side 6-24)
Original størrelse (side 6-11)
Originalretning (side 6-13)
Originaler i blandede størrelser (Se engelsk Operation Guide.)
Duplex (side 6-22)
Afsendelsesstørrelse (side 6-23)
Filadskillelse (side 6-25)
Scanningsopløsning (side 6-25)
Tæthed (side 6-14)
Originalbillede (side 6-14)
Skarphed (Se engelsk Operation Guide.)
Kontrast (Se engelsk Operation Guide.)
Justering af baggrundstæthed (Se engelsk Operation Guide.)
Forhindring af gennemslag (Se engelsk Operation Guide.)
Udelad tom side (side 6-21)
Opløsning for faxafsendelse (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Zoom (side 6-17)
Fortsat scanning (side 6-20)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide.)
E-mail emne/tekst (side 6-25)
Lang original (Se engelsk Operation Guide)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation Guide.)
FTP-krypteret afsend. (Se engelsk Operation Guide.)
Forsinket faxtransmission (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
xx
> Menuoversigt
Direkte faxtransmission (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Funktioner
Faxpollingmodtagelse (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Fax-send.Rapport (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Brugerdef.
Brugerdef. boks
boks
Brugerdefineret
boks
Menu
Gem fil
Duplex (side 6-22)
Scanningsopløsning (side 6-25)
Tæthed (side 6-14)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide.)
Farvevalg (side 6-16)
Stille tilstand (side 6-20)
Funktioner
Original størrelse (side 6-11)
Originalretning (side 6-13)
Originaler i blandede størrelser (Se engelsk
Operation Guide)
Lagringsstørrelse (Se engelsk Operation Guide.)
Originalbillede (side 6-14)
Skarphed (Se engelsk Operation Guide.)
Kontrast (Se engelsk Operation Guide.)
Justering af baggrundstæthed (Se engelsk
Operation Guide.)
Forhindring af gennemslag (Se engelsk Operation
Guide.)
Udelad tom side (side 6-21)
Zoom (side 6-17)
Fortsat scanning (side 6-20)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation
Guide.)
Print
Papirvalg (side 6-12)
Sorter (side 6-13)
Duplex (side 6-18)
Slet efter udskr. (side 6-26)
Stille tilstand (side 6-20)
Funktioner
Tilsidesæt prioritet (Se engelsk Operation Guide.)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide.)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation
Guide.)
EcoPrint (side 6-15)
xxi
> Menuoversigt
Brugerdefineret
boks
Menu
Send
One-touch-tast (side 5-22)
Adressebog (side 5-20)
Ekst. Adressebog (Se Embedded Web Server RX User Guide)
E-mail (side 5-22)
Mappe (side 5-23)
Fax Server (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Fax (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Funktioner
Filformat (side 6-24)
Filadskillelse (side 6-25)
Opløsning (side 6-25)
Opløsning for faxafsendelse (Se
Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide.)
E-mail emne/tekst (side 6-25)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation
Guide.)
FTP-krypteret afsend. (Se engelsk Operation
Guide.)
Direkte faxtransmission (Se Betjeningsvejledning
vedrørende fax.)
Fax-send.Rapport (Se Betjeningsvejledning
vedrørende fax.)
Slet efter transmission (Se engelsk Operation
Guide)
Jobboks
Jobboks
Privat udskrift/Gemt job (Se engelsk Operation Guide.)
Lynkopi/Korrektur og vent (Se engelsk Operation Guide.)
xxii
> Menuoversigt
Flytbar
hukommelse
Flytbar hukommelse
Print
Papirvalg (side 6-12)
Sorter (side 6-13)
Duplex (side 6-18)
Stille tilstand (side 6-20)
Farvevalg (side 6-16)
Funktioner
EcoPrint (side 6-15)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation Guide.)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide.)
Tilsidesæt prioritet (Se engelsk Operation Guide.)
Krypteret PDF Password (Se engelsk Operation Guide.)
JPEG/TIFF udskrivning (Se engelsk Operation Guide.)
XPS Tilpas til side (Se engelsk Operation Guide.)
xxiii
> Menuoversigt
Flytbar hukommelse
Menu
Gem fil
Filformat (side 6-24)
Duplex (side 6-22)
Scanningsopløsning (side 6-25)
Tæthed (side 6-14)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide.)
Farvevalg (side 6-16)
Funktioner
Stille tilstand (side 6-20)
Original størrelse (side 6-11)
Originalretning (side 6-13)
Originaler i blandede størrelser (Se engelsk
Operation Guide)
Lagringsstørrelse (Se engelsk Operation Guide.)
Originalbillede (side 6-14)
Skarphed (Se engelsk Operation Guide.)
Kontrast (Se engelsk Operation Guide.)
Justering af baggrundstæthed (Se engelsk
Operation Guide.)
Forhindring af gennemslag (Se engelsk Operation
Guide.)
Udelad tom side (side 6-21)
Zoom (side 6-17)
Fortsat scanning (side 6-20)
Lang original (Se engelsk Operation Guide)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation
Guide.)
Filadskillelse (side 6-25)
xxiv
> Menuoversigt
Underadresseboks
Underadresseboks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Pollingboks
Pollingboks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Fax-hukommelse
RX-boks
Fax-hukommelse RX-boks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
xxv
> Menuoversigt
eller
Status/
Afbryd job
Udskriftsjobst. (Se engelsk Operation Guide.)
Afs. -jobstatus (Se engelsk Operation Guide.)
Gem jobstatus (Se engelsk Operation Guide.)
Planlagt job (Se engelsk Operation Guide.)
Udskriv joblog (Se engelsk Operation Guide.)
Send joblog (Se engelsk Operation Guide.)
Gem joblog (Se engelsk Operation Guide.)
FAX job log (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Scanner (Se engelsk Operation Guide.)
Printer (Se engelsk Operation Guide.)
Fax-hukommelse RX-boks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Fax (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Tonerstatus (Se engelsk Operation Guide.)
Papirstatus (Se engelsk Operation Guide.)
Flytbar hukommelse (Se engelsk Operation Guide.)
USB-tastatur (Se engelsk Operation Guide.)
Bluetooth-tastatur (Se engelsk Operation Guide.)
Netværk - Forbindelsesstatus (Se engelsk Operation Guide.)
Valgte netværk - Forbindelsesstatus(Se engelsk Operation Guide.)
Wi-Fi Direct (Se engelsk Operation Guide.)
Trådløst netværk (Se engelsk Operation Guide.)
Wi-Fi (Se engelsk Operation Guide.)
SSD (Se engelsk Operation Guide.)
xxvi
> Menuoversigt
eller
Systemmenu
Guide til hurtig
opsætning
Faxopsætning (side 2-30)
Papiropsætning (side 2-30)
Opsætning af energisparetilstand (side 2-30)
Netværksopsætning (side 2-31)
Sprog (Se engelsk Operation Guide.)
Rapport
Udskriv rapport
Statusside (Se engelsk Operation Guide.)
Skrifttypeliste (Se engelsk Operation Guide.)
Netværksstatus (Se engelsk Operation Guide.)
Servicestatus (Se engelsk Operation Guide.)
Regnskabsrapport (Se engelsk Operation Guide.)
Liste over underadresseboks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
FAX-liste (indeks) (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
FAX-liste (Nr.) (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Udgående faxrapport (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Fax ind-rapport (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Status i netværk (tilbehør) (Se engelsk Operation Guide.)
Rapport om fjernelse af personligt data (Se engelsk Operation Guide.)
Administrationsrapport
Resultatrapport
Udgående faxrapport (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Fax ind-rapport (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Afsendelsesrapport (Se engelsk Operation Guide.)
Rapport om faxmodtagelse (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Indst. Besked job færdig (Se engelsk Operation Guide.)
Send jobjournalhistorik
Send jobjournal-historik (Se engelsk Operation Guide.)
Auto Sender (Se engelsk Operation Guide.)
Destination (Se engelsk Operation Guide.)
Jobjournal-emne (Se engelsk Operation Guide.)
SSFC jobjournal-emne (Se engelsk Operation Guide.)
Personlig information (Se engelsk Operation Guide.)
Tæller
Udskrevne sider (side 2-45)
Scannede sider (side 2-45)
Brugeregenskaber (Se engelsk Operation Guide.)
xxvii
> Menuoversigt
Indstillinger for
kassette/
multifunktionsbakke
Kassette 1 (Se engelsk Operation Guide.)
Kassette 2 (Se engelsk Operation Guide.)
Kassette 3 (Se engelsk Operation Guide.)
Kassette 4 (Se engelsk Operation Guide.)
Multifunktionsbakke (Se engelsk Operation Guide.)
Fælles indstillinger
Std. skærm (Se engelsk Operation Guide.)
Lyd
Brummer (Se engelsk Operation Guide.)
Lydstyrke, faxhøjttaler (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Lydstyrke, faxmonitor (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Indstillinger for
original
Brugerdef. original str.(Se engelsk Operation Guide.)
Find automatisk original stør. (DP) (Se engelsk Operation Guide.)
Standard originalstørrelse (Se engelsk Operation Guide.)
Std.orig.størrelse(plade) (Se engelsk Operation Guide.)
Papirindstil.
Brugerdef. papirformat (Se engelsk Operation Guide.)
Medietype (Se engelsk Operation Guide.)
Standardpapirkilde (Se engelsk Operation Guide.)
Papirvalg (Se engelsk Operation Guide.)
Medie til Auto (farve) (Se engelsk Operation Guide.)
Medie til Auto (mono) (Se engelsk Operation Guide.)
Specialpapirhandling (Se engelsk Operation Guide.)
Vis besked om papiropsæt.(Se engelsk Operation Guide.)
Standardfunktioner
Filformat (Se engelsk Operation Guide.)
Original retning (kopi) (Se engelsk Operation Guide.)
Original retning (send/gem) (Se engelsk Operation Guide.)
Sorter (Se engelsk Operation Guide.)
Filadskillelse (Se engelsk Operation Guide.)
Scanningsopløsning (Se engelsk Operation Guide.)
Farvevalg (kopi) (Se engelsk Operation Guide.)
Farvevalg (send/gem) (Se engelsk Operation Guide.)
Originalbillede(kopi) (Se engelsk Operation Guide.)
Originalbillede(send/gem) (Se engelsk Operation Guide.)
Justering af baggrundstæthed (Kopi) (Se engelsk Operation Guide.)
Justering af baggrundstæthed (Send/gem) (Se engelsk Operation Guide.)
EcoPrint (Se engelsk Operation Guide.)
Forhindr. af gennemslag(kopi) (Se engelsk Operation Guide.)
Forhindr. af gennemslag(send/gem) (Se engelsk Operation Guide.)
Udelad blank side (Kopi) (Se engelsk Operation Guide.)
Udelad blank side (Send/Gem) (Se engelsk Operation Guide.)
xxviii
> Menuoversigt
Fælles indstillinger
Funktionsstandarder
Opløsning for faxafsendelse (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Zoom (Se engelsk Operation Guide.)
Fortsat scanning (kopiér) (Se engelsk Operation Guide.)
Fortsat scanning (FAX) (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Fortsat scanning (send/gem) (Se engelsk Operation Guide.)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide.)
E-mail emne/tekst (Se engelsk Operation Guide.)
FTP-krypteret afsendelse (Se engelsk Operation Guide.)
JPEG/TIFF udskrivning (Se engelsk Operation Guide.)
XPS Tilpas til side (Se engelsk Operation Guide.)
Indstillinger for
detalje
Billedkvalitet (Se engelsk Operation Guide.)
PDF/A (Se engelsk Operation Guide.)
Højt komp. PDF-billede (Se engelsk Operation Guide.)
OCR tekstgodkendelse (Se engelsk Operation Guide.)
Vorrangige OCR-Sprache(Se engelsk Operation
Guide.)
OCR-outputformat (Se engelsk Operation Guide.)
Finder og springer dele over (kopi) (Se engelsk
Operation Guide.)
Finder og springer dele over (send/gem) (Se engelsk
Operation Guide.)
Forvalgt grænse (Se engelsk Operation Guide.)
Fejlhåndtering
Fejl i duplex (Se engelsk Operation Guide.)
Fejl ved papirvalg (Se engelsk Operation Guide.)
Farvetoner tom, handling (Se engelsk Operation Guide.)
Mål (Se engelsk Operation Guide.)
Advarsel for lav toner (Se engelsk Operation Guide.)
Tastaturindstillinger (Se engelsk Operation Guide.)
USB-tastaturtype (Se engelsk Operation Guide.)
Vis status/log (Se engelsk Operation Guide.)
Fjernudskrivning (Se engelsk Operation Guide.)
Brug af funktionstaster (Se engelsk Operation Guide.)
Vis besked når slukket (Se engelsk Operation Guide.)
Hjem
Brugertilpas skrivebord (side 2-14)
Brugertilpas proceslinje (side 2-14)
Tapet (side 2-14)
xxix
> Menuoversigt
Kopier
Automatisk papirvalg (Se engelsk Operation Guide.)
Auto % prioritet (Se engelsk Operation Guide.)
Reserver Næste-prioritet (Se engelsk Operation Guide.)
Dok. fød. læsning (Se engelsk Operation Guide.)
Send
Bekræftelse af destination (Se engelsk Operation Guide.)
Indt.kontrol for ny dest. (Se engelsk Operation Guide.)
Send og videresend ( Se English Operation Guide.)
TIFF-kompr. af farve (Se engelsk Operation Guide.)
Std. skærm (Se engelsk Operation Guide.)
Ny indtastning til destination (Se engelsk Operation Guide.)
Genkald destination (Se engelsk Operation Guide.)
Afsendelse (Se engelsk Operation Guide.)
OCR tekstgenkendelse (Se engelsk Operation Guide.)
Dokumentboks
Brugerdefineret boks (Se engelsk Operation Guide.)
Underadresseboks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Jobboks
Tilbagehold lynkopi (Se engelsk Operation Guide.)
Slet jobtilbageholdelse (Se engelsk Operation Guide.)
Hukomm.instr.(Se engelsk Operation Guide.)
Pollingboks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Fax-hukommelse RX-boks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Fax (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Applikation (side 5-11)
Internet
Proxy (Se engelsk Operation Guide.)
Adressebog/onetouch
Adressebog (Se engelsk Operation Guide.)
One-touch-tast (Se engelsk Operation Guide.)
Standarder for
adressebog
Sortér (Se engelsk Operation Guide.)
Adressebog (Se engelsk Operation Guide.)
Redigér begrænsning (Se engelsk Operation Guide.)
Udskr. liste (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Brugerlogon/
Jobregnskab
Indstillinger af
brugerlogon
Brugerlogon (Se engelsk Operation Guide.)
Lokal brugerlist (Se engelsk Operation Guide.)
ID-kortindstillinger
Logon via tastatur (Se engelsk Operation Guide.)
Yderligere bekræftelse (Se engelsk Operation Guide.)
PIN Login (Se engelsk Operation Guide.)
Indstillinger for nem
login
Nem login (Se engelsk Operation Guide.)
Opsætning af nem login (Se engelsk Operation Guide.)
Godkendelse af lokal bruger (Se engelsk Operation Guide.)
xxx
> Menuoversigt
Brugerlogon/
Jobregnskab
Indstillinger af
brugerlogon
Sikkerhedsgodkendelse
Indstillinger for spærring af brugerkonto (Se engelsk
Operation Guide.)
Indst.for adgangskodepolitik (Se engelsk Operation Guide.)
Gruppegodkendelsessæt
Indst. for
gæstegodkendelse
Gruppegodkendelse (Se engelsk Operation Guide.)
Gruppeliste (Se engelsk Operation Guide.)
Gæstegodkendelse (Se engelsk Operation Guide.)
Gæsteegenskab (Se engelsk Operation Guide.)
Hent Netv.-brugeregenskab (Se engelsk Operation Guide.)
Jobregnskab
Jobregnskab (Se engelsk Operation Guide.)
Adgang til jobregnskab (Se engelsk Operation Guide.)
Udskriv regnskabsrapport (Se engelsk Operation Guide.)
Samlet jobregnskab (Se engelsk Operation Guide.)
Regnskab for hvert job (Se engelsk Operation Guide.)
Regnskabsliste (Se engelsk Operation Guide.)
Angiv grænse (Se engelsk Operation Guide.)
Std. indstil.
Kopier/Printer, optæl. (Se engelsk Operation Guide.)
Tællergrænse (Se engelsk Operation Guide.)
Ukendte
brugerindstillinger
Printer
Ukendt id-job (Se engelsk Operation Guide.)
Brugeregenskab (Se engelsk Operation Guide.)
Emulering (Se engelsk Operation Guide.)
Farvetilstand (Se engelsk Operation Guide.)
EcoPrint (Se engelsk Operation Guide.)
Tilsidesæt A4/Letter (Se engelsk Operation Guide.)
Duplex (Se engelsk Operation Guide.)
Kopier (Se engelsk Operation Guide.)
Retning (Se engelsk Operation Guide.)
Bred A4 (Se engelsk Operation Guide.)
Papirfremførings-timeout (Se engelsk Operation Guide.)
LF-handling (Se engelsk Operation Guide.)
CR-handling (Se engelsk Operation Guide.)
Jobnavn (Se engelsk Operation Guide.)
Brugernavn (Se engelsk Operation Guide.)
MFBak. Prioritet (Se engelsk Operation Guide.)
Fast valg for (Se engelsk Operation Guide.)
Autoskift kass. (Se engelsk Operation Guide.)
Opløsning (Se engelsk Operation Guide.)
KIR (Se engelsk Operation Guide.)
Glans (Se engelsk Operation Guide.)
Slet udskriftsjob (Se engelsk Operation Guide.)
xxxi
> Menuoversigt
System/netværk
Netværk
Værtsnavn (Se engelsk Operation Guide.)
Wi-Fi Direct
indstilling.
Wi-Fi Direct (Se engelsk Operation Guide.)
Enhedsnavn (Se engelsk Operation Guide.)
IP-adresse (Se engelsk Operation Guide.)
Auto frakobling (Se engelsk Operation Guide.)
Wi-Fi indstilling
Wi-Fi (Se engelsk Operation Guide.)
Opsætning (Se engelsk Operation Guide.)
TCP/IP-indstilling (Se engelsk Operation Guide.)
Genstart netværksdelen (Se engelsk Operation
Guide.)
Kablet
netværksindstill.
TCP/IP-indstilling (Se engelsk Operation Guide.)
Bonjour
Protokolindstillinger (Se engelsk Operation Guide.)
LAN Interface (Se engelsk Operation Guide.)
Tilgængelige netværk (Wi-Fi Direct) (Se engelsk
Operation Guide.)
Tilgængelige netværk (Wi-Fi) (Se engelsk Operation
Guide.)
Tilgængelige netværk (kablet netværk) (Se engelsk
Operation Guide.)
IP-filter (IPv4) (Se engelsk Operation Guide.)
IP-filter (IPv6) (Se engelsk Operation Guide.)
IPSec (Se engelsk Operation Guide.)
Protokolindstillinger (Se engelsk Operation Guide.)
Sikkerhedsindstillinger
SSL (Se engelsk Operation Guide.)
IPP-sikkerhed (Se engelsk Operation Guide.)
HTTP-sikkerhed (Se engelsk Operation Guide.)
SMTP-sikkerhed (Se engelsk Operation Guide.)
POP3 Sikkerhed (Bruger 1) (Se engelsk Operation
Guide.)
POP3 Sikkerhed (Bruger 2) (Se engelsk Operation
Guide.)
POP3 Sikkerhed (Bruger 3) (Se engelsk Operation
Guide.)
Ping (Se engelsk Operation Guide.)
Genstart netværksdelen (Se engelsk Operation Guide.)
Netværk (tilbehør)
Opsætning (Se engelsk Operation Guide.)
Almindelig (Se engelsk Operation Guide.)
Primært netværk (klient) (Se engelsk Operation Guide.)
xxxii
> Menuoversigt
System/netværk
Indst. af
interfaceblok.
USB-vært (Se engelsk Operation Guide.)
USB-enhed (Se engelsk Operation Guide.)
USB-lagring (Se engelsk Operation Guide.)
Valgfri Interface (Se engelsk Operation Guide.)
Bluetooth indstillinger (Se engelsk Operation Guide.)
Sikkerhedsniveau (Se engelsk Operation Guide.)
Genstart (Se engelsk Operation Guide.)
RAM-disk Indst. (Se engelsk Operation Guide.)
Ekstra hukomm. (Se engelsk Operation Guide.)
Data sikkerhed (Se engelsk Operation Guide.)
OCR ordbogsindstillinger (Se engelsk Operation Guide.)
Ekstra funktion (Se engelsk Operation Guide.)
FAX- serverindstillinger (Se engelsk Operation Guide.)
Dato/Timer/
Energibesparelse
Dato/klokkeslæt (Se engelsk Operation Guide.)
Datoformat (Se engelsk Operation Guide.)
Tidszone (Se engelsk Operation Guide.)
Auto.nulstil. (Se engelsk Operation Guide.)
Nulst.timer for panel (Se engelsk Operation Guide.)
Dvaleniveau (modeller uden for Europa) (Se engelsk Operation Guide.)
Dvaleregler (modeller i Europa) (Se engelsk Operation Guide.)
Dvaletimer (Se engelsk Operation Guide.)
Sikkerhedsniveau for energisparer (Se engelsk Operation Guide.)
Ugentlig dvaletimer (Se engelsk Operation Guide.)
Tænd/sluk regel (modeller i Europa) (Se engelsk Operation Guide.)
Tænd/sluk timer (modeller i Europa) (Se engelsk Operation Guide.)
Automatisk fejlsletning (Se engelsk Operation Guide.)
Fejlsletningstimer (Se engelsk Operation Guide.)
Ubrugelig tid (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)
Ping timeout (Se engelsk Operation Guide.)
xxxiii
> Menuoversigt
Justering/
vedligeholdelse
Indstillinger for stille
tilstand
Justering af tæthed
Stille tilstand (Se engelsk Operation Guide.)
Angiv for hvert job (Se engelsk Operation Guide.)
Kopier (Se engelsk Operation Guide.)
Send/boks (Se engelsk Operation Guide.)
Justering af
skarphed
Kontrast
Kopier (Se engelsk Operation Guide.)
Send/boks (Se engelsk Operation Guide.)
Kopier (Se engelsk Operation Guide.)
Send/boks (Se engelsk Operation Guide.)
Justering af
baggrundstæthed
Kopier (auto.) (Se engelsk Operation Guide.)
Tonerbesparelsesniveau (EcoPrint)
Kopier (Se engelsk Operation Guide.)
Send/boks (auto.) (Se engelsk Operation Guide.)
Printer (Se engelsk Operation Guide.)
Autom. farvekorrektion (Se engelsk Operation Guide.)
Korrektion af sort linje (Se engelsk Operation Guide.)
Skærmlysstyrke (Se engelsk Operation Guide.)
Farveregistrering (Se engelsk Operation Guide.)
Justering/
vedligeholdelse
Tromlerensning (Se engelsk Operation Guide.)
Kalibrering (Se engelsk Operation Guide.)
Rensning af laserscanner (Se engelsk Operation Guide.)
Serviceindst. (Se engelsk Operation Guide.)
xxxiv
1
Juridiske og
sikkerhedsmæssige
oplysninger
Læs disse oplysninger, inden du tager maskinen i brug. Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende emner:
Generel bemærkning ......................................................................................................................................... 1-2
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning ............................................................................................ 1-2
Miljø ......................................................................................................................................................... 1-3
Forholdsregler for brug ............................................................................................................................ 1-4
Lasersikkerhed (Europa) ......................................................................................................................... 1-5
Overensstemmelse .................................................................................................................................. 1-6
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning ............................................................................................ 1-7
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-7
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-7
Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN (Hvis monteret) .................................................................... 1-7
Begrænset brug af produktet (hvis monteret) .......................................................................................... 1-8
Juridiske oplysninger ............................................................................................................................... 1-9
Energisparefunktion ............................................................................................................................... 1-15
Automatisk 2-sidet udskrivning .............................................................................................................. 1-15
Ressourcebesparelser - papir ................................................................................................................ 1-15
Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" .............................................................................................. 1-15
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®) ........................................................................................ 1-16
1-1
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Generel bemærkning
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning
Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre
personer og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres betydning vises
nedenfor.
ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende
punkter kan forårsage alvorlig personskade eller endog dødsfald.
FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende
punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade.
Symboler
Symbolet  angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, som brugeren skal være særlig
opmærksom på, er angivet i symbolet.
... [Generel advarsel]
... [Advarsel om høj temperatur]
Symbolet
angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. Nærmere oplysninger
om den forbudte handling er angivet i symbolet.
... [Advarsel om forbudt handling]
... [Adskillelse forbudt]
Symbolet  angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. Nærmere
oplysninger om den obligatoriske handling er angivet inden i symbolet.
... [Obligatorisk handling påkrævet]
... [Tag stikket ud af stikkontakten]
... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse]
Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, skal du
kontakte din servicetekniker for at bestille en ny (gebyr kræves).
BEMÆRK
I sjældne tilfælde er det ikke muligt at kopiere en original, der stort set ligner en pengeseddel, idet denne maskine
udstyret med en funktion til forebyggelse af forfalskninger.
1-2
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Miljø
Servicemiljøforholdene er som følger:
Temperatur
10-32,5 °C
Luftfugtighed
10-80 %
Undgå følgende steder ved placering af maskinen.
•
Undgå steder i nærheden af vinduer og direkte sollys.
•
Undgå steder med vibrationer.
•
Undgå steder med voldsomme temperatursvingninger.
•
Placér ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm.
•
Undgå steder med dårlig ventilation.
Hvis gulvet er sart over for maskinens hjul, når den flyttes efter installation, kan gulvmaterialet blive beskadiget.
Under kopiering frigives en vis mængde ozon, men denne mængde er ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog være
ubehagelig, hvis maskinen bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles ekstraordinært
mange kopier. Det bedste miljø for fotokopiering er et lokale med god ventilation.
1-3
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Forholdsregler for brug
Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer
FORSIGTIG
Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
Opbevar dele, der indeholder toner, utilgængeligt for børn.
Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjne eller på huden, hvis der spildes toner fra dele, der indeholder
den.
•
Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigelige mængder
vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste.
•
Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand og drikke 1-2 glas vand for at fortynde
maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det.
•
Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis der fortsat er smerter.
•
Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand.
Forsøg ikke på at åbne eller ødelægge dele, der indeholder toner.
Andre forholdsregler
Returnér den udtømte tonerbeholder og beholderen til brugt toner til forhandleren eller serviceteknikeren. Den
returnerede tonerbeholder og beholderen til brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med
gældende lovbestemmelser.
Placér maskinen på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.
Opbevar maskinen i et lokale, hvor temperaturen forbliver under 40 °C, og hvor markante ændringer af temperatur og
luftfugtighed kan undgås.
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage papiret ud af kassetten og MF-bakken
(multifunktionsbakken), lægge det tilbage i originalemballagen og forsegle det igen.
1-4
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Lasersikkerhed (Europa)
Laserstråling kan være farlig. Laserstrålingen inde i maskinen er derfor hermetisk forseglet vha. beskyttelseskabinettet
og det ydre dæksel. Der kan ikke slippe stråling ud fra maskinen, når den benyttes normalt af en bruger.
Maskinen er klassificeret som et Class 1-laserprodukt under IEC/EN 60825-1:2014.
Oplysninger om CLASS 1-laserprodukter findes på typeskiltet.
1-5
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Overensstemmelse
Herved erklærer TA Triumph-Adler GmbH at typen af radioudstyr 356ci er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
http://www.triumph-adler.com/downloads
http://www.triumph-adler.de/downloads
http://www.utax.com/downloads
http://www.utax.de/downloads
Navn på modul
Softwareversion
Frekvensbånd,
hvorpå radioudstyret
opererer:
Maksimal radiofrekvenseffekt transmitteret i
frekvensbåndet, hvorpå radioudstyret opererer:
IB-51 (Valgmulighed)
2.2.6
2.4GHz
100mW
IB-36 (Valgmulighed)
2014.12
2.4GHz
100mW
1-6
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning
Det kan være forbudt at kopiere/scanne ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra indehaveren af
ophavsretten.
Kopiering/scanning af følgende elementer er forbudt og vil blive retsforfulgt. Forbuddet er ikke begrænset til disse
elementer. Udfør ikke bevidst kopiering/scanning af elementer, som ikke må kopieres/scannes.
•
Check
•
Pengesedler
•
Værdipapirer
•
Frimærker
•
Pas
•
Certifikater
Nationale love og national lovgivning kan forbyde eller begrænse kopiering/scanning af andre elementer end de, der er
nævnt ovenfor.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN (Hvis
monteret)
Trådløs LAN giver mulighed til at udveksle oplysninger mellem trådløse adgangspunkter i stedet for at bruge et
netværkskabel, hvilket giver den fordel, at en LAN-forbindelse kan etableres frit i et område, hvor radiobølger kan
overføres.
På den anden side, kan der opstå følgende problemer, hvis sikkerhedsindstillinger ikke er konfigureret, fordi radiobølger
kan passere gennem forhindringer (herunder vægge) og nå overalt inden for et bestemt område.
Hemmelig visning af kommunikationsindhold
En tredje person med ondsindet formål kan forsætligt overvåge radiobølger og få uautoriseret adgang til følgende
kommunikationsindhold.
•
Personlige oplysninger, herunder ID, adgangskoder og kreditkortnumre
•
Indholdet af e-mails
Ulovlig indtrængen
En tredje part med ondsindede hensigter kan få uautoriseret adgang til personligt eller virksomhedsnetværk og
gennemføre følgende ulovlige handlinger.
•
Udpakning af personlige og fortrolige oplysninger (informationslækage)
•
Adgang til samtaler ved samtidig at udgive sig for en bestemt person og distribution af uautoriseret oplysninger
(spoofing)
•
Ændring og videresendelse af aflyttede samtaler (forfalskning)
•
Overførsel af computervirus og ødelæggelse af data og systemer (destruktion)
1-7
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Trådløse LAN-kort og trådløse adgangspunkter indeholder indbyggede sikkerhedsmekanismer til at løse disse
problemer og for at mindske muligheden for disse problemer, der opstår ved at konfigurere sikkerhedsindstillingerne for
trådløse LAN-produkter, når produktet anvendes.
Vi anbefaler, at kunderne tager ansvar og bruger deres dømmekraft, når de konfigurerer sikkerhedsindstillingerne, og at
de sikrer, at de fuldt ud forstår de problemer, der kan opstå, når produktet anvendes uden at konfigurere
sikkerhedsindstillingerne.
Begrænset brug af produktet (hvis monteret)
•
Radiobølger, der sendes fra dette produkt, kan påvirke medicinsk udstyr. Når produktet anvendes i en medicinsk
institution eller i nærheden af medicinske instrumenter, skal du enten bruge produktet i henhold til de instruktioner og
forholdsregler, som administratoren af institutionen, eller dem angivet på de medicinske instrumenter.
•
Radiobølger, der sendes fra produktet, kan påvirke automatisk styreudstyr, herunder automatiske døre og
brandalarmer. Ved brug af dette produkt i nærheden af det automatiske kontroludstyr, skal du bruge produktet i
henhold til de instruktioner og forholdsregler, der er fastsat på det automatiske kontroludstyr.
•
Hvis dette produkt anvendes i enheder, der er direkte relateret til service, herunder fly, tog, skibe og biler, eller hvis
dette produkt anvendes i applikationer, der kræver høj pålidelighed og sikkerhed til at fungere, og i enheder, der
kræver præcision, herunder dem, der anvendes i forebyggelse af katastrofer og forebyggelse af kriminalitet og dem,
der anvendes til forskellige sikkerhedsmæssige formål, skal du bruge produktet efter at tage hensyn til
sikkerhedesdesign af hele systemet, herunder vedtagelse af et fejlsikkert design og redundans design for
pålidelighed og sikker vedligeholdelse af hele systemet. Dette produkt er ikke beregnet til brug i applikationer, der
kræver høj pålidelighed og sikkerhed, herunder rumfarts instrumenter, kommunikationsudstyr til bagagerum,
kontroludstyr til atomkræft og medicinsk udstyr; dermed skal beslutning om, hvorvidt produktet skal anendes i disse
applikationer, være nøje overvejet.
1-8
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Juridiske oplysninger
Denne vejledning eller dele heraf må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke
fra indehaveren af ophavsretten.
Vedrørende varemærker
•
PRESCRIBE er et registreret varemærke tilhørende Kyocera Corporation.
•
KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel og PowerPoint er registrerede
varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
•
PCL er et varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemærker, der tilhører Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation.
•
IBM og IBM PC/AT er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande.
•
Alle europæiske sprogfonte, der er installeret på denne maskine, bruges i henhold til licensaftale med Monotype
Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino og Times er registrerede varemærker, der tilhører Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerede varemærker, der
tilhører International Typeface Corporation.
•
ThinPrint er et varemærke, der tilhører Cortado AG i Tyskland og andre lande.
•
UFST™ MicroType®-fonte fra Monotype Imaging Inc. er installeret på denne maskine.
•
Denne maskine indeholder software med moduler, der er udviklet af Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc. registrerede i USA og andre lande.
•
AirPrint og AirPrint logo er varemærker tilhørende Apple Inc.
•
iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens fra
by Apple Inc.
•
Google og Google Cloud Print™ er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
•
Mopria™ er registreret varemærke tilhørende Mopria™ Alliance.
•
Wi-Fi og Wi-Fi Direct er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
•
Leveret af ABBYY FineReader
ABBYY og FineReader er varemærker tilhørende ABBYY Software Ltd.
Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive
virksomheder. Betegnelserne ™ og ® bruges ikke i denne betjeningsvejledning.
1-9
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
GPL/LGPL
Dette produkt indeholder (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)
software som en del af produktets firmware. Du kan få kildekoden, og du har tilladelse til at kopiere, distribuere og
ændre produktet i overensstemmelse med betingelserne fra GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-10
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-11
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-12
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-13
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-14
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Energisparefunktion
Enheden leveres med Dvale, hvor printer- og faxfunktioner ligger klar og venter, mens strømforbruget reduceres til et
minimum i perioder uden brug af enheden. Dvaletilstanden indtræffer efter et angivet tidsrum fra enheden sidst blev
benyttet.
Dvale
Dvaletilstanden aktiveres automatisk, når maskinen har været ubenyttet i 1 minut. Det tidsrum, der skal gå uden
aktivitet, før Dvaletilstanden aktiveres, kan forlænges.
Dvale og automatisk dvale (side 2-28)
Automatisk 2-sidet udskrivning
Maskinen har 2-sidet kopiering som standardfunktion. Ved f.eks. at udskrive to 1-sidede originaler på et enkelt ark papir
kan papirforbruget reduceres.
Duplex (side 6-18)
Udskrivning i duplextilstand reducerer papirforbruget og bidrager til bevarelse af skovressourcer. Duplextilstanden
reducerer også mængden af det papir, der skal købes, og derved omkostninger. Det anbefales at indstille
duplexudskrivning som standard i de maskiner, der kan udskrive i duplex.
Ressourcebesparelser - papir
For bevarelse og bæredygtig brug af skovressourcer anbefales det at bruge både genbrugspapir og nyt papir, der er
certificeret i henhold til miljømæssige initiativer eller er forsynet med anerkendte miljømærker, der overholder EN
12281:2002* eller en tilsvarende kvalitetsstandard.
Denne maskine understøtter også udskrivning på 64 g/m2 papir. Anvendelse af denne papirtype, der indeholder færre
råvarer, kan føre til yderligere bevarelse af skovressourcer.
* : EN12281:2002 "Skrive-, kopi- og kontorpapir - Krav til kopipapir til kopimaskiner"
Du kan få oplysninger om anbefalede papirtyper af din forhandler eller servicetekniker.
Miljømæssige fordele ved "Strømstyring"
Med henblik på reduktion af strømforbrug er maskinen er udstyret med en strømstyringsfunktion, der automatisk
aktiverer strømsparetilstand, når maskinen ikke benyttes i et vist tidsrum.
Selv om det tager maskinen lidt tid til at vende tilbage til KLAR-tilstand, når den er sat til energisparetilstand, er det
muligt at opnå betydelig reduktion af energiforbrug. Det anbefales at bruge maskinen med aktiveringstid for
strømsparetilstand indstillet som standard.
1-15
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®)
Vi har som deltagervirksomhed i det internationale Energy Star-program fastslået, at denne maskine
overholder de standarder, der er fastlagt i programmet.
ENERGY STAR® er et frivilligt energieffektivitetsprogram med det formål at udvikle og fremme brugen af
produkter med høj energieffektivitet med henblik på at forhindre den globale opvarmning. Kunder, der
køber ENERGY STAR® kvalificerede produkter, bidrager til reduktion af udledning af drivhusgaser og
energirelaterede omkostninger.
1-16
2
Installation og
opsætning af
maskinen
Dette kapitel indeholder information til administratoren om maskinen, såsom maskinens dele, kabelforbindelser og
softwareinstallation.
Del-navne ...................................................... 2-2
Maskinens ydre ................................... 2-2
Stik/Indvendigt .................................... 2-4
Med valgfrit tilbehør ............................ 2-6
Tilslutning af maskinen og andre
enheder ......................................................... 2-7
Tilslutning af kabler ....................................... 2-8
Tilslutning af LAN-kabel ...................... 2-8
Tilslutning af USB-kabel ...................... 2-9
Tilslutning af strømkabel ..................... 2-9
Tænding/slukning ........................................ 2-10
Tænding ............................................ 2-10
Slukning ............................................ 2-10
Brug af betjeningspanelet ............................ 2-11
Taster på betjeningspanelet ............... 2-11
Justering af
betjeningspanelets vinkel .................. 2-12
Berøringspanel ............................................ 2-13
Skærmbilledet Hjem ......................... 2-13
Visning af enhedsoplysninger ........... 2-18
Funktionstast .................................... 2-19
Visning af knapper, der ikke
kan indstilles ..................................... 2-20
Tasten Enter og tasten Quick
No. Search (hurtig nr. søgning) ......... 2-21
Skærmbilledet Hjælp ........................ 2-22
Log på/log af ............................................... 2-23
Log på ............................................... 2-23
Log af ................................................ 2-24
Maskinens standardindstillinger .................. 2-25
Indstilling af dato og klokkeslæt ........ 2-25
Netværksopsætning .................................... 2-26
Konfigurering af kablet netværk ........ 2-26
Energisparefunktion .................................... 2-28
Dvale og automatisk dvale ................ 2-28
Tænd/sluk
regel (modeller for Europa) ............... 2-29
Guide til hurtig opsætning ........................... 2-30
Installation af software ................................ 2-32
Software på DVD (Windows) ............ 2-32
Installation af software i Windows ..... 2-33
Afinstallation af software ................... 2-39
Installere software
på en Mac computer .........................
Opsætning af TWAIN-driver ..............
Opsætning af WIA-driver ..................
Kontrol af tælleren .......................................
Embedded Web Server RX .........................
Adgang til Embedded Web
Server RX .........................................
Ændring af sikkerhedsindstillingerne
Ændre enhedsinformation ................
2-1
2-40
2-42
2-44
2-45
2-46
2-47
2-48
2-50
Installation og opsætning af maskinen > Del-navne
Del-navne
Maskinens ydre
11
10
9
12
16
1
8
15
14
2
3
7
4
13
6
5
17
1 Dokumentføder
10 Originalplade
2 Indre bakke
11 Originalbreddestyr
3 Papirstopper
12 Glaspanel
4 Kassette 1
13 Håndtag
5 Hovedafbryder
14 Betjeningspanel
6 Stik til USB-hukommelse
15 Glasplade
7 Åbningshåndtag til scannerenhed
16 Indikatorplader for originalstørrelse
8 Originalstopper
17 Låsåbning til tyverisikring
9 Udskubningsplade for original
2-2
Installation og opsætning af maskinen > Del-navne
19
18
18 Håndtag
19 Bagdæksel 1
2-3
Installation og opsætning af maskinen > Del-navne
Stik/Indvendigt
1
2
3
12
4
5
11
10
9
8
6
7
1 Stik til USB-interface
7 Størrelsesvælger
2 Netværksinterfacestik
8 Justeringsstyr for papirlængde
3 Interface til tilbehør
9 Papirbreddestyr
4 LINJE-stik
10 Multifunktionsbakke
5 TLF-stik
11 Papirbreddestyr
6 Papirføderdæksel
12 Fuserdæksel
2-4
Installation og opsætning af maskinen > Del-navne
13
14
15
16
17
18
19
13 Tonerbeholder (Sort)
17 Udløserarm til tonerbeholder
14 Tonerbeholder (Magenta)
18 Dæksel til brugt toner
15 Tonerbeholder (Cyan)
19 Beholder til brugt toner
16 Tonerbeholder (Gul)
2-5
Installation og opsætning af maskinen > Del-navne
Med valgfrit tilbehør
1
5
2
6
3
7
4
8
1 Kortlæser
6 Bagdæksel 2
2 Kassette 2
7 Bagdæksel 3
3 Kassette 3
8 Bagdæksel 4
4 Kassette 4
Tilbehør (side 8-2)
5 Manuel hæftning
2-6
Installation og opsætning af maskinen > Tilslutning af maskinen og andre enheder
Tilslutning af maskinen og andre enheder
Forbered de nødvendige kabler, der passer til miljøet og formålet med maskinens anvendelse.
Når maskinen tilsluttes en pc via USB
USB
Når maskinen tilsluttes til en PC eller tablet med netværkskabel, Wi-Fi eller Wi-Fi Direct
Netværkskabeltilslutning
Wi-Fi-tilslutning*1
Netværk
Wi-Fi adgangspunkt
Wi-Fi Direct -forbindelse*1
Tablet
*1 Kun til modeller med Wi-Fi.
BEMÆRK
Hvis du anvender trådløst LAN, se følgende.
Se engelsk Operation Guide.
Kabler der kan anvendes
Tilslutningsmiljø
Funktion
Nødvendigt kabel
Slut et LAN-kabel til maskinen.
Printer/Scanner/Netværk FAX
LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Tilslut et USB-kabel til maskinen.
Printer/Scanner (TWAIN/WIA)
USB 2.0-kompatibelt kabel (Hi-speed USBkompatibelt, maks. 5,0 meter, skærmet)
VIGTIGT
Der kan opstå fejl ved anvendelse af andre end USB 2.0 kompatible kabler.
2-7
Installation og opsætning af maskinen > Tilslutning af kabler
Tilslutning af kabler
Tilslutning af LAN-kabel
VIGTIGT
Hvis strømmen er tændt, skal du slukke på hovedafbryderen.
Slukning (side 2-10)
1
Tilslut kablet til maskinen.
1 Tilslut LAN-kablet til netværksinterfacestikket.
2 Forbind kablets anden ende til hub'en.
2
Tænd maskinen, og konfigurér netværket.
Netværksopsætning (side 2-26)
2-8
Installation og opsætning af maskinen > Tilslutning af kabler
Tilslutning af USB-kabel
VIGTIGT
Hvis strømmen er tændt, skal du slukke på hovedafbryderen.
Slukning (side 2-10)
1
Tilslut kablet til maskinen.
1 Forbind USB-kablet til USB-stikket på venstre side af maskinen.
2 Forbind kablets anden ende til PC´en.
2
Tænd maskinen.
Tilslutning af strømkabel
1
Tilslut kablet til maskinen.
Tilslut den ene ende af det medfølgende strømkabel til maskinen og den anden ende til en
stikkontakt.
VIGTIGT
Brug kun det strømkabel, som leveres sammen med maskinen.
2-9
Installation og opsætning af maskinen > Tænding/slukning
Tænding/slukning
Tænding
1
Tænd på hovedafbryderen.
VIGTIGT
Når du slukker på hovedafbryderen, må den ikke tændes igen med det samme. Vent
mindst 5 sekunder, og tænd derefter på hovedafbryderen.
Slukning
1
Sluk på afbryderen.
Bekræftelsesmeddelelse for slukket strøm vises.
Se engelsk Operation Guide.
Det tager ca. 3 minutter inden den slukker ned.
FORSIGTIG
Sluk maskinen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal benyttes i en bestemt periode (eksempelvis om
natten). Fjern af sikkerhedsmæssige årsager stikket fra stikkontakten, hvis maskinen ikke skal benyttes i en
længere periode (eksempelvis i løbet af en ferie).
VIGTIGT
• Bemærk at faxtransmission og-modtagelse afbrydes, når strømmen kobles fra maskinen, hvis der benyttes
maskiner, som har faxtilbehøret installeret.
• Fjern papiret fra kassetterne, og pak det ind i originalemballagen for at beskytte det mod fugt.
2-10
Installation og opsætning af maskinen > Brug af betjeningspanelet
Brug af betjeningspanelet
Taster på betjeningspanelet
Viser skærmbilledet Hjem.
Funktionstast:
Disse taster aktiverer forskellige funktioner og
anvendelser, herunder kopiering og scanning, der
skal registreres.
Se engelsk Operation Guide.
Viser skærmbilledet Status/Afbryd job.
Vælg funktion.
10:10
Admin
Hjem
Log af
Kopi
Send
Fax
Jobboks
Flytbar
hukommelse
Underadresseboks
Pollingboks
Fax-hukommelse
RX-boks
Status/
Afbryd job
Maskininformation
Berøringspanel
Viser taster til konfigurering
af maskinens indstillinger.
Sprog
Papir
Indstillinger
Systemmenu
Favoritter
Blinker i forbindelse med udskrift eller
afsendelse/modtagelse.
Blinker når maskinen kommunikerer med
maskinhukommelsen, faxhukommelsen eller USBhukommelsen (almindelige enhedsformål).
Tændes eller blinker, hvis der sker en fejl og et job
standses.
Viser skærmbilledet
System menu/Tæller.
Godkender skift af brugere
og forlader handlingen for
den aktuelle bruger (dvs. log
af).
Indstiller maskinen til
Dvaletilstand. Afbryder
Dvale, hvis Dvaletilstanden
er aktiveret.
Numeriske knapper.
Fjerner indtastede tal og
tegn.
Genetablerer
standardindstillingerne.
Angiver registreret
information såsom
adressenumre og brugerens
id på baggrund af nummer.
Annullerer eller pauser det
igangværende job.
Afslutter indtastningen med
numeriske taster og afslutter
oplysninger i forbindelse
med indstilling af funktioner.
Funktionen er tilknyttet [OK]
på skærmbilledet.
Starter kopiering og
scanning samt
behandlingen i forbindelse
med indstilling.
Indtaster tal og symboler.
2-11
Installation og opsætning af maskinen > Brug af betjeningspanelet
Justering af betjeningspanelets vinkel
Betjeningspanelets vinkel kan justeres.
2-12
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Berøringspanel
Skærmbilledet Hjem
Dette skærmbillede vises ved at trykke på tasten [Hjem] på betjeningspanelet. Når du trykke på et ikon, vises det
pågældende skærmbillede.
Du kan ændre de ikoner, der skal vises på skærmbilledet Hjem, samt baggrunden.
Tilpasning af skærmbilledet Hjem. (side 2-14)
8
1
Vælg funktion.
7
6
5
10:10
Admin
Hjem
Log af
2
Kopi
3
Send
Jobboks
3
Flytbar
hukommelse
4
Fax
Status/
Afbryd job
Underadresseboks
Maskininformation
Fax-hukommelse
RX-boks
Pollingboks
Papir
Indstillinger
Sprog
Systemmenu
Favoritter
* Udseendet kan afvige fra din faktiske skærm, afhængigt af din konfiguration og valgte indstillinger.
Nr.
Element
Beskrivelse
1
Meddelelse
Viser beskeden afhængig af status.
2
Skrivebord
Viser maksimalt 40 funktionsikoner*1, inklusive de funktioner der er
registreret som foretrukne. Ikoner, som ikke vises på den første side,
vil blive vist, når der skiftes side.
3
Taster til at skifte
mellem skærmbilleder
Brug disse knapper til at skifte mellem siderne på skrivebordet.
BEMÆRK
Du kan også skifte visning ved at trykke på skærmen og føre fingeren
glide sidelæns henover skærmen.
Vælg funktion.
10:10
Admin
Hjem
Log af
Fax
Jobboks
Kopi
Send
Pollingboks
Fax-hukommelse
RX-boks
Flytbar
hukommelse
Underadresseboks
Status/
Afbryd job
2
Maskininformation
Sprog
1
Papir
Indstillinger
Systemmenu
Favoritter
2
4
Opgavebjælke
Viser maksimalt 8 opgaveikoner.
5
[Log af]
Logger den aktuelle bruger ud. Dette vises, mens administration af
brugerlogin er aktiveret.
6
Brugernavn til logon
Viser det indloggede brugernavn. Dette vises, mens administration af
brugerlogin er aktiveret. Ved at trykke på "Brugernavn til login" vises
oplysninger om den indloggede bruger.
7
Statusikon (Wi-Fi)
Ikonet vises når Wi-Fi er tilsluttet. Når Wi-Fi ikke er tilsluttet, vises
" ".
8
Statusikon (Fejl)
Ikonet vises når netværket startes op eller ved fejl.
*1 Der kan maksimalt vises 42 ikoner på produkter med installeret faxfunktion. Der kan vises maks.
16 ikoner for installerede programmer.
2-13
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Tilpasning af skærmbilledet Hjem.
Du ændrer baggrunden på skærmbilledet Hjem samt de viste ikoner.
1
Vis skærmen.
1 [System Menu/Counter] tast > [Hjem]
BEMÆRK
Du skal logge på som bruger med administratorrettigheder for at kunne ændre
indstillingerne.
Fabriksindstillet logon brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.
2
Brugernavn til logon:
3500
Adgangskode til logon:
3500
Konfigurér indstillingerne.
De tilgængelige indstillinger er vist herunder.
Element
Tilpas skrivebordet
Beskrivelse
Angiv de funktionsikoner, der skal vises på skrivebordet.
Tryk på [
] for at få vist skærmbilledet, hvor du kan vælge, hvilke funktioner
der skal vises. Vælg funktionen, og tryk på [OK].
Vælg et ikon og tryk på [Forrige] eller [Efter] for at ændre visningspositionen
af det valgte ikon på skrivebordet.
For at slette et ikon fra skrivebordet skal du vælge det ønskede ikon og
trykke på [
].
Tilpas opgavebjælke
Angiv de opgaveikoner, der skal vises på opgavebjælken.
Baggrund
Konfigurer baggrunden på skærmbilledet Hjem.
Værdi: Billede 1 til 8
2-14
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Tilgængelige funktioner, der kan vises på skrivebordet
Funktion
Ikon
Beskrivelse
Referenceside
Kopiering*1
Viser skærmbilledet til kopiering.
side 5-16
Send*1
Viser skærmbilledet Send.
side 5-18
Fax*2
Viser skærmbilledet FAX.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
Brugerdefineret boks*3
Viser skærmbilledet Brugerdefineret
boks.
Jobboks*1
-
Viser skærmbilledet Jobboks.
-
Flytbar hukommelse*1
Viser skærmbilledet Flytbar
hukommelse.
-
Underadresseboks*2
Viser skærmbilledet underadresseboks.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
Pollingboks*2
Viser skærmbilledet pollingboks.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
Send til mig (e-mail)*4
Viser skærmbilledet Send. Emailadressen på den indloggede bruger
er indstillet som destinationen.
side 5-27
Send mig til en boks
(E-mail)*3*4
Viser skærmbilledet Brugerdefineret
boks. E-mailadressen på den
indloggede bruger er indstillet som
destinationen.
Fax-hukommelse RXboks
Viser skærmbilledet
Faxhukommelsesboks.
Faxserver
Viser skærmbilledet Faxserver.
-
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
-
2-15
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Funktion
Ikon
Beskrivelse
Referenceside
Favoritter
Henter den registrerede favorit. Ikonet
vil skifte afhængig af favorittens
funktion.
side 5-6
Programnavn*5
Viser de valgte programmer.
side 5-11
*1
*2
*3
*4
*5
Valgt på det tidspunkt, hvor udstyret forlod fabrikken.
Vises kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.
Vises hvis der er installeret SSD.
Vises når administration af brugerlogon er aktiveret.
Programikonet vises.
2-16
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Tilgængelige funktioner, der kan vises på opgavebjælken
Funktion
Ikon
Beskrivelse
Viser skærmbilledet Status. Hvis der
opstår en fejl, vil ikonet vise "!". Når
fejlen er udbedret, vil visningen gå
tilbage til normal.
Status/ Afbryd job
/
Viser skærmbilledet Enhedsinformation.
Kontroller system og
netværksinformation.
Maskininformation
Referenceside
-
side 2-18
Du kan også kontrollere oplysninger om
det tilbehør, der anvendes.
Sprog
Viser skærmbilledet Sprogindstillinger i
systemmenuen.
Papirindstil.
Viser skærmbilledet Papirindstillinger.
Wi-Fi Direct
Opsætter Wi-Fi Direct indstillinger og
viser en oversigt med information om de
maskiner, der er aktiveret til at anvende
netværket.
-
-
Systemmenu
Viser skærmbilledet Systemmenu.
Favoritter
Viser skærmbilledet for favoritlisten.
side 5-6
Fax ud-log
Viser skærmbilledet Udgående faxlog.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
Fax ind-log
Viser skærmbilledet Indgående faxlog.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
2-17
-
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Visning af enhedsoplysninger
Viser enhedsoplysninger. Giver mulighed til at kontrollere system- og netværksoplysninger, samt det tilbehør, der
anvendes.
1 Tryk på [Maskininformation] i skærmbilledet Hjem.
2 Kontrollér enhedsoplysningerne.
Maskininformation
Faneblad
Beskrivelse
Identifikation/netværk
Du kan kontrollere ID-oplysninger, såsom modelnavn,
serienummer, værtsnavn og -placering, og IP-adresse.
Wi-Fi*1
Du kan kontrollere ID-oplysninger, såsom modelnavn,
serienummer, værtsnavn og -placering, og IP-adresse for det
trådløse netværk.
Fax*2
Du kan kontrollere det lokale faxnummer, lokalt faxnavn, lokal
fax-id og andre fax oplysninger.
Softwareversion/kaplabilitet
Du kan kontrollere softwareversionen og ydeevne.
Tilbehør
Du kan kontrollere oplysninger om det tilbehør, der anvendes.
*1 Vises kun, når trådløst netværk-funktionen er tilgængelig på maskinen.
*2 Vises kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.
2-18
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Funktionstast
Denne skærm vises efter valg af funktionstasten.
Klar til at kopiere (Fuld farve)
Kopi
2 Tryk på [Funktioner] for at vise alle funktionerne.
1
Papirvalg
A4
Zoom
Tæthed
100%
Duplex
1-sidet>>1-sidet
2
1 Vis funktioner.
10:10
Kopier
Funktioner
Kombiner
Fra
3 Vælg [
Normal 0
Farvevalg
Fuldfarve
Kopi
af ID-kort
Favoritter
Klar til at kopiere (Fuld farve)
Funktioner
10:10
3
Stille tilstand
Fra
Sorter
Til
1/5
Original størrelse
A4
Original retning
Øverste kant øverst
Luk
Tilf/red.
Genvej
2-19
] eller [
] for at rulle op og ned.
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Visning af knapper, der ikke kan indstilles
Taster til funktioner, som ikke kan benyttes pga. begrænsninger ved kombination af flere funktioner eller manglende
installation af tilbehør, er i en ikke-valgbar tilstand.
Normal
Udvisket
Klar til at kopiere (Fuld farve)
Kopi
Papirvalg
A4
Zoom
1-sidet>>1-sidet
Funktioner
Papirvalg
Tæthed
100%
Duplex
Klar til at kopiere (Fuld farve)
Kopi
10:10
Kopier
A4
Normal 0
Kombiner
Duplex
1-sidet>>1-sidet
Fuldfarve
Kopi
af ID-kort
Zoom
Funktioner
Favoritter
Tæthed
100%
Farvevalg
Fra
10:10
Kopier
Normal 0
Farvevalg
Kombiner
Fuldfarve
Fra
Kopi
af ID-kort
Favoritter
Tasten er udvisket og kan ikke vælges i
følgende tilfælde.
•
Tasten kan ikke benyttes sammen med en
funktion, som allerede er valgt.
Normal
Skjult
Vælg funktion.
10:10
Admin
Hjem
Vælg funktion.
Log af
10:10
Admin
Hjem
Log af
Kopi
Send
Fax
Brugerdef. boks
Kopi
Send
Fax
Jobboks
Jobboks
Flytbar
hukommelse
Underadresseboks
Pollingboks
Flytbar
hukommelse
Underadresseboks
Pollingboks
Fax-hukommelse
RX-boks
Status/
Afbryd job
Maskininformation
Sprog
Papir
Indstillinger
Systemmenu
Systemmenu/Tæller.
Dokumentboks
Favoritter
Status/
Afbryd job
Maskininformation
Sprog
Papir
Indstillinger
Systemmenu
Favoritter
Systemmenu/Tæller.
Dokumentboks
10:10
10:10
Underadresseboks
Brugerdefineret boks
Jobboks
Underadresseboks
1/1
1/2
Jobboks
Pollingboks
Pollingboks
Fax-hukommelse RX-boks
< Tilbage
< Tilbage
Kan ikke benyttes, idet et tilbehør ikke er
installeret.
Eksempel: Når en SSD ikke er installeret, vil
[Brugerdefineret boks] ikke vises.
BEMÆRK
Hvis du ønsker at benytte en tast, som er udvisket, er indstillingerne fra en foregående bruger eventuelt stadig i kraft.
Tryk i dette tilfælde på tasten [Reset], og forsøg igen.
2-20
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Tasten Enter og tasten Quick No. Search (hurtig nr.
søgning)
Dette afsnit beskriver fremgangsmåden i forbindelse med brug af tasten [Enter] og tasten [Quick No. Search] på
betjeningspanelet.
Brug af tasten [Enter] (
)
[Enter] knappen har samme funktion som knappen med Enter mærket ( ), så som [OK  ] knappen og [Luk  ].
Klar til at kopiere (Fuld farve)
EcoPrint
Fra
10:10
Til
Afbryd
Brug af tasten [Quick No. Search] (
OK
)
[Quick No. Search] knappen anvendes, når du anvender de numeriske taster til at indtaste nummeret direkte, for
eksempel, når du angiver destinationen for transmission ved hjælp af et hurtigopkaldsnummer.
For flere oplysninger om kortnummer, se følgende:
Angivelse af destinationen (side 5-20)
10:10
Indtastning af nummer for one-touch-tast
(001 - 100)
Afbryd
2-21
OK
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Skærmbilledet Hjælp
I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med betjening af maskinen kan du kontrollere betjeningen ved hjælp af
berøringspanelet.
Når [?] (hjælp) vises på berøringspanelet, kan du trykke på den for at få vist hjælpe skærmbilledet. Hjælp skærmbilledet
forklarer funktioner og deres anvendelse.
Eksempel: Kontrollere papirvalg hjælp-skærmen
1
Visning af papirvalg-skærmen.
Papirvalg (side 6-12)
2
10:10
Klar til at kopiere (Fuld farve)
Papirvalg
Klar til at kopiere (Fuld farve)
10:10
Papirvalg
Auto.
A4
Almindeligt
A4
Almindeligt
A4
Almindeligt
1/2
Afbryd
1
2
OK
Klar til at kopiere (Fuld farve)
Papirvalg
1/2
10:10
4
1/2
3
2-22
1
Hjælp overskrifter
2
Viser oplysninger om funktioner og
betjening af maskinen.
3
Lukker hjælp skærmbilledet og vender
tilbage til det oprindelige skærmbillede.
4
Bladrer opad eller nedad, når det ikke
er muligt at vise hele hjælpeteksten på
et enkelt skærmbillede.
Installation og opsætning af maskinen > Log på/log af
Log på/log af
Hvis du indstiller en funktion, der kræver administratorrettigheder, eller hvis administration af brugerlogin er aktiveret,
skal du indtaste dit login brugernavn og adgangskode.
BEMÆRK
Fabriksindstillet login brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.
Brugernavn til logon:
3500
Adgangskode til logon:
3500
Du har ikke mulighed for at logge på, hvis du glemmer dit brugernavn eller adgangskode til login. I dette tilfælde er det
nødvendigt at logge på med administratorrettigheder og ændre brugernavn og adgangskode til login.
Log på
Normalt login
1
Indtast dit brugernavn og adgangskode til login.
1 Tryk på [Tastatur] for at indtaste brugernavnet til logon, hvis dette skærmbillede vises
under betjeningen.
Angiv brugernavn og adgangskode.
Log ind på:
10:10
Lokal
Brugernavn til logon
Tastatur
Adgangskode til logon
Tastatur
Logon
Metode til tegnangivelse (side 8-3)
2 [Adgangskode] > Indtast adgangskode til logon > [OK]
BEMÆRK
Hvis [Netværksgodkendelse] vælges som metode til brugergodkendelse, vises
godkendelsesdestinationer, og det er muligt at vælge enten [Lokal] eller [Netværk] som
godkendelsesdestination.
2
Vælg [Logon].
2-23
Installation og opsætning af maskinen > Log på/log af
Simpelt login
Vælg den bruger, der skal logge på.
01
04
02
A
Ingen
05
Ingen
08
B
10:10
03
Ingen
06
Ingen
09
C
Ingen
1/3
07
Ingen
Menu
Vælg en bruger og log på, hvis dette skærmbillede vises under betjeningen.
BEMÆRK
Der vises et indtastningsskærmbillede, hvis en adgangskode er påkrævet.
Se engelsk Operation Guide.
Log af
For at logge af denne maskine, tryk på tasten [Authentication/Logout] for at vende tilbage til
skærmbilledet til indtastning af brugernavn og adgangskode til login.
Brugerne logges automatisk af i følgende tilfælde:
•
Når maskinen går i dvaletilstand.
•
Når automatisk nulstilling er aktiveret.
2-24
Installation og opsætning af maskinen > Maskinens standardindstillinger
Maskinens standardindstillinger
Før maskinen bruges skal indstillinger som dato og tid, netværkskonfiguration og energisparefunktioner konfigureres.
Guiden til opsætning af maskinen starter, når maskinen tændes for første gang efter installationen. Følgendes
indstillinger skal også konfigureres hvis nødvendigt.
BEMÆRK
Maskinens standardindstillinger kan ændres i systemmenuen.
For indstillinger der kan konfigureres fra Systemmenuen, se følgende:
Engelsk Operation Guide
Indstilling af dato og klokkeslæt
Følg fremgangsmåden nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt under installationen.
Når du sender en e-mail vha. transmissionsfunktionen, vil datoen og klokkeslættet for denne indstilling blive angivet i emailens overskrift. Indstil datoen, klokkeslættet og tidszonen i forhold til GMT for den lokalitet, hvor maskinen anvendes.
.
BEMÆRK
• Se følgende for at foretage ændringer efter denne indledende konfiguration:
Engelsk Operation Guide
• Den korrekte tid kan periodisk indstilles ved at opnå den tid fra netværkets tidsserver.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Vis skærmen.
2
Konfigurér indstillingerne.
[System Menu/Counter] tast > [Dato/Timer/Energibesparelse]
[Tidszone] > [Dato/klokkeslæt] > [Datoformat]
Element
Beskrivelse
Tidszone
Indstil tidsforskellen i forhold til GMT. Vælg den nærmeste angivet
placering fra listen. Hvis du vælger en region, der bruger sommertid,
konfigurer indstillinger for sommertid.
Dato/klokkeslæt
Indstil dato og tid for den position, hvor du anvender maskinen. Hvis du
udfører Send som e-mail, vil den instillede dato og tid vises i emnelinjen.
Værdi: år (2000 til 2037), måned (1 til 12), dag (1 til 31),
timer (00 til 23), minutter (00 til 59), sekunder (00 til 59)
Datoformat
Vælg visningsformat for år, måned og dato. Året vises i vestlig format.
Værdi: måned/dag/år, dag/måned/år, år/måned/dag
2-25
Installation og opsætning af maskinen > Netværksopsætning
Netværksopsætning
Konfigurering af kablet netværk
Maskinen er udstyret med netværksinterface, der er kompatibelt med netværksprotokoller såsom TCP/IP(IPv4), TCP/
IP(IPv6), NetBEUI og IPSec. Det gør det muligt at udskrive fra Windows, Macintosh, UNIX og andre platforme.
Opsætning af TCP/IP (IPv4) til forbindelse med Windows-netværket.
Konfigurationsmetoder er som følger
Konfigurationsmetode
Beskrivelse
Referenceside
Konfiguration af forbindelsen
fra betjeningspanelet på
denne maskine
Anvend guiden til hurtig opsætning når netværket konfigureres på en
guidet skærm, uden at indstille det individuelt i systemmenuen.
Guide til hurtig opsætning
(side 2-30)
Konfiguration af forbindelser
på hjemmesiden.
For det monterede netværksinterface, kan forbindelsen indstilles ved
hjælp af Embedded Web Server RX. For IB-50 (tilbehør), kan
forbindelsen indstilles ved hjælp af den dedikerede hjemmeside.
Embedded Web Server
RX User Guide
Dette er opsætningsværktøjet der kan findes på CD´en til IB-50 Det
kan anvendes i Windows.
Betjeningsvejledning
vedrørende IB-50
Indstilling af forbindelsen ved
hjælp af hjælpeprogrammet
IB-50
Betjeningsvejledning
vedrørende IB-50
Sørg for at tilslutte netværkskabel, før du konfigurerer indstillinger.
Tilslutning af LAN-kabel (side 2-8)
Se følgende for yderligere oplysninger om andre netværksindstillinger:
Engelsk Operation Guide
BEMÆRK
Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun ændre indstillingerne ved at logge på med
administratorrettigheder.
Hvis administration af brugerlogon er deaktiveret, vises skærmbilledet til brugergodkendelse. Indtast et brugernavn og
adgangskode til logon, og tryk på [Logon].
Fabriksindstillet logon brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.
Brugernavn til logon:
3500
Adgangskode til logon:
3500
2-26
Installation og opsætning af maskinen > Netværksopsætning
Indst. for IPv4
1
Vis skærmen.
2
Konfigurér indstillingerne.
[System Menu/Counter] tast > [System/netværk] > [Netværk] > [Kablet netværksindstill.]
> [TCP/IP-indstilling] > [IPv4]
Når du bruger en DHCP-server
[DHCP]: Sæt til [Til].
Ved indstilling af statisk IP-adresse
[DHCP]: Sæt til [Fra].
[IP-adresse]: Angiv adressen.
[Subnet Mask]: Indtast undernetmasken med decimaltal (0 til 255).
[Standardgateway]: Angiv adressen.
[Auto-IP]: Sæt til [Fra].
Når der anvendes Auto-IP, indtast "0.0.0.0" under [IP-adresse].
VIGTIGT
Genstart netværket fra systemmenuen, eller sluk og tænd maskinen igen efter
ændring af indstillingen.
Se engelsk Operation Guide
BEMÆRK
Bed din netværksadministrator om IP-adressen på forhånd, og hav den klar, når du
konfigurerer denne indstilling.
I følgende tilfælde, indstil IP-adressen for DNS-serveren i Embedded Web Server RX.
• Når værtsnavnet anvendes med "DHCP" indstilling sat til "Slukket"
• Når DNS-server anvendes med IP-adresse der ikke automatisk er tildelt af DHCP.
For indstilling af IP-adresse for DNS-serveren, se følgende:
Embedded Web Server RX User Guide
2-27
Installation og opsætning af maskinen > Energisparefunktion
Energisparefunktion
Maskinen skifter automatisk til dvaletilstand for at reducere strømforbruget, efter en bestemt periode uden anvendelse af
maskinen.
Dvale og automatisk dvale
Dvale
Vælg tasten [Energy Saver], for at aktivere dvaletilstanden. Berøringspanelet og alle indikatorer undtagen
energispareindikatoren på betjeningspanelet vil slukkes for at spare en maksimal mængde strøm . Denne status kaldes
for dvale.
Energispareindikator
Hvis der modtages udskriftsdata i løbet af dvaletilstanden, tænder maskinen automatisk og begynder udskrivningen.
Ligeledes hvis der modtages faxdata mens maskinen er i dvaletilstand, tænder maskinen automatisk og starter
udskrivningen.
For at fortsætte, udføres følgende handlinger.
•
Vælg tasten [Energy Saver].
Maskinen vil være klar til drift indenfor 19 sekunder.
Bemærk, at særlige forhold i omgivelserne, eksempelvis ventilation, kan forlænge maskinens reaktionstid.
Automatisk dvale
Hvis automatisk dvaletilstand er valgt, skifter maskinen til dvaletilstand, når den har stået ubenyttet i et vist tidsrum.
Dette tidsrum er som standard 1 minut.
For at ændre den forudstillede tid, se følgende:
Guide til hurtig opsætning (side 2-30)
Dvaleregler (modeller i Europa)
Du kan indstille, om dvaletilstand gælder for hver funktion. Når maskinen går i dvaletilstand kan id-kort ikke genkendes.
For yderligere oplysninger om regler for dvale henvises til følgende:
Engelsk Operation Guide
2-28
Installation og opsætning af maskinen > Energisparefunktion
Dvaleniveau (Energisparer og hurtig opstart) (modeller uden for Europa)
I dvaletilstand kan du skifte mellem følgende to tilstande: Energisparetilstand og hurtig opstartstilstand.
Standardindstilling er energisparetilstand.
Energisparefunktionen reducerer strømforbruget endnu mere end hurtig opstartstilstand, og giver mulighed for at
indstille dvaletilstand separat for hver funktion. Id-kort kan ikke genkendes.
BEMÆRK
Hvis Network Interface Kit (tilbehør) er installeret, kan energisparer ikke specificeres.
For yderligere oplysninger om regler for dvaleniveau henvises til følgende:
Guide til hurtig opsætning (side 2-30)
Tænd/sluk regel (modeller for Europa)
Tænd/sluk regel anvendes til at stoppe automatisk slukning.
Dette tidsrum er som standard 3 dage.
For yderligere oplysninger om regler for tænd/sluk henvises til følgende:
Se engelsk Operation Guide.
2-29
Installation og opsætning af maskinen > Guide til hurtig opsætning
Guide til hurtig opsætning
For faxfunktioner, papirindstillinger, energisparefunktioner og netværksindstillinger, kan følgende indstillinger
konfigureres via en guide-stil skærm.
Faxopsætning*1
Konfigurerer de grundlæggende faxindstillinger.
1. Opk./modt.tilst.
Opkaldsmetode
Modtagelsesmetode
Automatisk (DRD)
2. Oplys. lokal fax
Lokalt faxnavn
Lokalt faxnummer
Lokalt fax-id
TTI
3. Lyd
Højttalerlydstyrke
Monitorlydstyrke
Job afsluttet summer
4. Ring
Normal
Telefonsvarer
Skift ml. fax/tlf.
5. Genopkald
Papiropsætning
Antal nye forsøg
Konfigurerer papirformat og -medietype, der skal anvendes i kassetter og
multifunktionsbakken.
Papirformat*2
1. Kassette 1
Medietype
2. Kassette 2*3
Papirstørrelse*2
Medietype
3. Kassette 3*3
Papirstørrelse*2
Medietype
4. Kassette 4*3
Papirstørrelse*2
Medietype
5. MF-bakke
Papirformat
Medietype
Opsætning af
energisparetilstand
Konfigurerer dvaletilstand.
1. Dvale
Dvaletimer
Dvaleniveau (Modeller udenfor Europa)
2. Ugentlig timer
Ugentlig timer
Planlæg*4
Antal nye forsøg*4
Antal nye intervaller*4
2-30
Installation og opsætning af maskinen > Guide til hurtig opsætning
Indstiller trådløst netværk
Netværksopsætning
1. Netværk
Wi-Fi*5
Wi-Fi
Tilgængelige netværk
Kablet netværk
Hent IP-adresse
IP-adresse*6
Subnet Mask*6
Standardgateway*6
*1
*2
*3
*4
*5
*6
Faxfunktionerne er kun til rådighed på maskiner, som har faxfunktionen installeret.
Vises kun, når formatvælgeren på kassetten er indstillet til "Other".
Vises kun hvis papirføderen (tilbehør) er installeret.
Denne funktion vises når [Ugentlig timer] står på [On].
Denne funktion vises, hvis der er installeret et trådløst netværksinterfacekit.
Vises ikke når "Hent IP Adresse" er indstillet til [Auto (DHCP)].
BEMÆRK
Når der vises brugerautentifikation-skærmbilledet, indtast dit logon brugernavn og adgangskode, og vælg [Logon].
Fabriksindstillet logon brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.
Brugernavn til logon:
3500
Adgangskode til logon:
3500
1
Vis skærmen.
2
Vælg en funktion.
3
Konfigurér indstillingerne.
[System Menu/Counter] tast > [Guide til hurtig opsætning]
Start guiden. Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere indstillingerne.
BEMÆRK
I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med konfiguration af indstillingerne kan du se
nærmere oplysninger på:
Skærmbilledet Hjælp (side 2-22)
Kontrol
Beskrivelse
Afslut
Lukker guiden. Indstillingerne, som er blevet konfigureret indtil nu,
anvendes.
Forrige
Vender tilbage til forrige element.
Spring over
Går videre til det næste element uden indstilling af det aktuelle element.
Næste
Går videre til næste skærmbillede.
Tilbage
Vender tilbage til forrige skærmbillede.
Fuldfør
Registrér indstillingerne og forlad guiden.
2-31
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Installation af software
Installér den korrekte software fra den medfølgende dvd (Product Library) på din pc, hvis du ønsker at bruge maskinens
printerfunktion, foretage en TWAIN-/WIA-transmission eller afsendelse af netværksfax fra din pc.
Software på DVD (Windows)
Du kan enten bruge [Hurtig installation], eller [Brugerdefineret installation] kan vælges som installationsmetode.
[Hurtig installation] er standard installationsmetode. For at installere komponenter, der ikke kan installeres med [Hurtig
installation], anvend [Brugerdefineret installation].
For detaljer om brugerdefineret installation, se følgende:
Brugerdefineret installation (side 2-36)
Software
Printing System Driver
Beskrivelse
Hurtig
installation
Denne driver tillader udskrivning af filer fra en computer. Flersidernes
beskrivelsessprog (PCL, XL, KPDL, osv.) er understøttet af en enkel driver.
Printerdriveren giver mulighed for fuld benyttelse af maskinens funktioner.
Anvend denne driver til at oprette PDF-filer.
Printing System (XPS) Driver
Denne driver understøtter XPS (XML Paper Specifikation) format udviklet af
Microsoft Corporation.
-
KPDL mini-driver/PCL minidriver
Det er en Microsoft MiniDriver, der understøtter PCL og KPDL. Der er nogle
begrænsninger på maskinens funktioner og valgmuligheder, der kan bruges
med denne driver.
-
FAX Driver
Muliggør afsendelse af et dokument oprettet i en softwareapplikation på en
computer som en fax.
-
TWAIN Driver
Denne driver muliggør scanning på maskinen, der bruger en TWAINkompatibel softwareapplikation.
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) er en funktion i Windows, der muliggør
indbyrdes kommunikation mellem en billeddannede enhed som f.eks.
scanner og billedbehandlingsprogram. Et billede kan hentes ved hjælp af en
WIA-kompatibel softwareapplikation, som er nyttig når en TWAINkompatibel softwareapplikation ikke er installeret på computeren.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Et hjælpeprogram, der muliggør overvågning af maskinen på netværket.
-
Status Monitor
Dette er et hjælpeprogram, der overvåger printerens status og rapporterer
løbende.
File Management Utility
Gør det muligt at sende og gemme et scannet dokument i en angivet
netværksmappe.
-
Network Tool for Direct Printing
Muliggør udskrivning af en PDF-fil uden at skulle åbne Adobne Acrobat/
reader.
-
FONTS
Skærmskrifttyperne, der muliggør brug af maskinens indbyggede skrifttyper
i en softwareapplikation.
BEMÆRK
• Installation i Windows skal udføres af en bruger, der er logget på med administratorrettigheder.
• Faxfunktionen kan kun benyttes på maskiner, som er udstyret med faxmulighed.
2-32
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Installation af software i Windows
Hurtig installation
Følgende procedure er et eksempel på installation af software i Windows 8.1 ved hjælp af [Hurtig installation].
For detaljer om brugerdefineret installation, se følgende:
Brugerdefineret installation (side 2-36)
1
Indsæt dvd'en.
BEMÆRK
• Installation i Windows skal udføres af en bruger, der er logget på med
administratorrettigheder.
• Hvis dialogboksen "Velkommen til guiden Ny hardware fundet" vises, vælg [Afbryd].
• Hvis autorun skærmen vises, klik på [Kør setup.exe].
• Klik [Ja], hvis vinduet til administration af brugerkonti kommer frem.
2
Vis skærmen.
1 Klik på [Vis licensaftale] og læs
licensaftalen.
2 Klik på [Accepter].
1
2
2-33
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
3
Vælg [Hurtig installation].
4
Installér softwaren.
1
2
3
Du kan også vælge [Brug værtsnavnet for portnavn] og indstille brug af værtsnavnet for
standard TCP/IP port. (En USB-tilslutning kan ikke anvendes.)
Når du klikker på [Installer], vil du se et skærmbillede, hvor du skal angive om du er
indforstået med dataindsamling. Vælg en af svarmulighederne og klik [OK].
VIGTIGT
Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktiveret, sørg da for at angive IP-adressen for
portnavnet. Installation kan fejle, hvis værtsnavnet er angivet.
BEMÆRK
• Maskinen kan ikke detekteres hvis den er slukket. Hvis computeren ikke kan registrere
maskinen, skal du se, om den er sluttet til computeren via et netværk eller USB-kabel, og
om den er tændt, og klik derefter på
(genindlæs).
• Hvis vinduet Windows sikkerhed vises, skal du klikke på [Installer denne driversoftware
alligevel].
• For at installere Status Monitor i Windows-versioner med Windows 8, er det nødvendigt at
installere Microsoft .NET Framework 4.0 i forvejen.
2-34
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
5
Afslut installationen.
Når "Dit software er klar til brug." vises, kan du anvende softwaren. For at udskrive en
testside, klik på "Udskriv en testside" afkrydsningsfeltet, og vælg maskinen.
Klik på [Udfør] for at forlade guiden.
Hvis der vises en system genstart, skal du genstarte computeren ved at følge anvisningerne
på skærmen. Dette fuldfører printerdriver installationsproceduren.
Hvis du installerer TWAIN-driveren, fortsæt ved at konfigurere følgende:
Opsætning af TWAIN-driver (side 2-42)
2-35
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Brugerdefineret installation
Følgende procedure er et eksempel på installation af software i Windows 8.1 ved hjælp af [Brugerdefineret
installation].
1
Indsæt dvd'en.
BEMÆRK
• Installation i Windows skal udføres af en bruger, der er logget på med
administratorrettigheder.
• Hvis dialogboksen "Velkommen til guiden Ny hardware fundet" vises, vælg [Afbryd].
• Hvis autorun skærmen vises, klik på [Kør setup.exe].
• Klik [Ja], hvis vinduet til administration af brugerkonti kommer frem.
2
Vis skærmen.
1 Klik på [Vis licensaftale] og læs
licensaftalen.
2 Klik på [Accepter].
2
1
3
Vælg [Brugerdefineret installation].
4
Installér softwaren.
1 Vælg den enhed, der skal installeres.
1
2
2-36
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
VIGTIGT
Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktiveret, sørg for at angive OP-adressen for
portnavnet. Installation kan fejle, hvis værtsnavnet er angivet.
BEMÆRK
• Maskinen kan ikke detekteres hvis den er slukket. Hvis computeren ikke kan registrere
maskinen, skal du se, om den er sluttet til computeren via et netværk eller USB-kabel,
og om den er tændt, og klik derefter på
(genindlæs).
• Hvis enheden ikke vises, vælg [Tilføj brugerdefineret enhed] for at vælge enheden
direkte.
2 Vælg den driver, der skal installeres.
1
2
3
3 Klik på fanen [Utility], og vælg det hjælpeprogram, der skal installeres.
1
2
3
2-37
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
4 Klik på [Installer].
Når du klikker på [Installer], vil du se et skærmbillede, hvor du skal angive om du er indforstået med
dataindsamling. Vælg en af svarmulighederne og klik [OK].
BEMÆRK
• For at installere Status Monitor i Windows-versioner med Windows 8, er det nødvendigt at
installere Microsoft .NET Framework 4.0 i forvejen.
5
Afslut installationen.
Når "Dit software er klar til brug." vises, kan du anvende softwaren. For at udskrive en
testside, klik på "Udskriv en testside" afkrydsningsfeltet, og vælg maskinen.
Klik på [Udfør] for at forlade guiden.
Hvis der vises en system genstart, skal du genstarte computeren ved at følge anvisningerne
på skærmen. Dette fuldfører printerdriver installationsproceduren.
Hvis du installerer TWAIN-driveren, fortsæt ved at konfigurere følgende:
Opsætning af TWAIN-driver (side 2-42)
2-38
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Afinstallation af software
Udfør følgende procedure for at slette softwaren fra din computer.
BEMÆRK
Afinstallation i Windows skal udføres af en bruger der er logget på med administratorrettigheder.
1
Vis skærmen.
Klik på [Søg] i amuletter, og indtast "Afinstaller Product Library" i søgefeltet. Vælg [Afinstallér
Product Library] på søgeoversigten.
BEMÆRK
I Windows 7, klik på knappen [Start], og vælg herefter [Alle programmer], [(Navn på
udbyderfirma)] og [Afinstaller Product Library] for at få vist guiden Fjern programmer.
2
Afinstallér softwaren.
3
Afslut afinstallationen.
Afmærk afkrydsningsboksen for den software der skal slettes.
1
2
Hvis der vises en system genstart, skal du genstarte computeren ved at følge anvisningerne
på skærmen. Dette gennemfører proceduren for afinstallation af softwaren.
BEMÆRK
Softwaren kan også afinstalleres ved brug af Product Library.
På skærmbilledet Product Library, klik på [Afinstaller], og følg vejledningen på skærmen for
at afinstallere softwaren.
2-39
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Installere software på en Mac computer
Maskinens printerfunktionalitet kan anvendes af en Mac-computer.
BEMÆRK
• Installation i MAC OS skal udføres af en bruger logget på med administrator rettigheder.
• Når du udskriver fra en Macintosh computer, indstil maskinens emulering til [KPDL] eller [KPDL(Auto)].
Se engelsk Operation Guide.
• Ved tilslutning af Bonjour, aktivér Bonjour i maskinens netværksindstillinger.
Se engelsk Operation Guide.
• Indtast det brugernavn og den adgangskode, der anvendes til at logge på operativsystemet i skærmbilledet
Authenticate.
• Ved udskrivning gennem AirPrint, skal du ikke installere softwaren.
1
Indsæt dvd'en.
Dobbeltklik på [GEN_LIB] ikonet.
2
Vis skærmen.
2
1
Dobbeltklik på [(Firmanavn) OS X x.x] afhængig af din Mac OS version.
3
Installation af printerdriver.
Installér printedriveren som angivet i anvisningerne i installationssoftwaren.
Dette gennemfører proceduren for printerdriver installation.
Hvis der anvendes en USB-forbindelse, genkendes og tilsluttes maskinen automatisk.
Hvis der anvendes en IP tilslutning, er indstillingerne nedenfor nødvendige.
2-40
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
4
Konfigurér printeren.
1 Åbn Systemindstillinger og tilføj printeren.
1
2
2 Vælg [Standard], og klik på det element, der vises i "Navn" og vælg driveren i "Brug".
1
2
3
4
BEMÆRK
Når du anvender en IP-forbindelse, skal du klikke på IP-ikonet for en IP-forbindelse og
derefter indtaste værtsnavnet eller IP-adressen. Nummeret der indtastes i "Adresse" vil
automatisk vises i "Navn". Skift hvis nødvendigt.
3 Vælg de muligheder der er tilgængelige for maskinen.
1
2
4 Den valgte maskine er tilføjet.
2-41
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Opsætning af TWAIN-driver
Registrér denne maskine for TWAIN driveren. Instruktioner er baseret på brugerfladeelementer som de forekommer i
Windows 8.1.
1
Vis skærmen.
1 Klik på [Søg] i amuletter, og indtast "TWAIN Driver Setting" i søgeboksen. Vælg [TWAIN
Driver Setting] på søgeoversigten.
BEMÆRK
I Windows 7, vælg [Start] knappen i Windows, [Alle programmer], [(Firmanavn)] og
derefter [TWAIN Driver Setting]. TWAIN Driver skærmen vises.
2 Klik på [Tilføj].
2
Konfigurér TWAIN Driveren.
(Netværk)
1
2
3
1
Indtast maskinens navn.
2
Vælg denne maskine på listen.
43
Indtast maskinens IP-adresse eller værtsnavn.
4
Indstil måleenheder.
5
Hvis der anvendes SSL, afmærk afkrydsningsboksen
ved siden af SSL.
6
Klik på [OK].
1
Indtast maskinens navn.
2
Vælg denne maskine på listen.
3
Indstil måleenheder.
4
Indstil komprimeringsforholdet.
5
Klik på [OK].
5
6
(USB)
3
1
2
4
5
2-42
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
BEMÆRK
Hvis maskinens IP-adresse eller værtsnavn er ukendt, kontakt administrator.
3
Afslut registrering.
BEMÆRK
Klik på [Slet] for at slette den tilføjede maskine. Klik på [Rediger] for at ændre navne.
2-43
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Opsætning af WIA-driver
Registrere denne maskine til WIA driveren. Instruktioner er baseret på brugerfladeelementer som de forekommer i
Windows 8.1.
1
Vis skærmen.
1 Klik på [Søg] i amuletter, og indtast "Se scannere og kameraer" i søgeboksen. Vælg [Se
scannere og kameraer] i søgeoversigten, så vil skærmen med scannere og kameraer
vises.
BEMÆRK
I Windows 7, klik på [Start] knappen i Windows og indtast [Scanner] i [Søg i alle
programmer og filer]. Klik på [Vis scannere og kameraer] i søgelisten, så åbnes
skærmen Scannere og kameraer.
2 Vælg det samme navn som denne maskine fra WIA driverne, og klik på [Egenskaber].
1
2
2
Konfigurér WIA Driveren.
(Netværk)
1
2
3
4
1
Klik på fanebladet [Indstillinger].
2
Indtast maskinens IP-adresse eller værtsnavn.
3
Hvis der anvendes SSL, afmærk
afkrydsningsboksen ved siden af SSL.
4
Indstil måleenheder.
5
Klik på [OK].
1
Klik på fanebladet [Indstillinger].
2
Indstil komprimeringsforholdet.
3
Indstil måleenheder.
4
Klik på [OK].
5
(USB)
1
2
3
4
2-44
Installation og opsætning af maskinen > Kontrol af tælleren
Kontrol af tælleren
Kontroller antallet af printede og scannede ark.
1
Vis skærmen.
2
Kontrol af tælleren.
[System Menu/Counter] tast > [Tæller]
2-45
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Hvis maskinen er tilsluttet til netværket, kan du konfigurere forskellige indstillinger ved hjælp af Embedded Web Server RX.
Dette afsnit forklarer hvordan der opnås adgang til Embedded Web Server RX, og hvordan sikkerhedsindstillingerne og
værtsnavnet ændres.
Embedded Web Server RX User Guide
BEMÆRK
Indtast brugernavnet og adgangskoden og klik på [Login] for fuld adgang til funktioner i Embedded Web Server RX.
Indtastning af den foruddefinerede administratoradgangskode giver brugeren mulighed for at få adgang til alle sider,
inklusive dokumentboks, adressebogen og indstillinger i navigationsmenuen. Fabriksindstillingen for standard bruger
med administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der skelnes mellem store og små bogstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Indstillinger som administrator og standard brugere kan konfigurere i Embedded Web Server RX er følgende.
Indstilling
Beskrivelse
Administrator
Almindelig
bruger
Device
Information
Maskinens opbygning kan kontrolleres.
Job Status
Viser al information for enheden, herunder udskrifts- og scanjobs,
lagringsjobs, planlagte jobs og historik for joblog.
Document Box
Tilføj eller slet dokumentbokse eller slet dokumenter i en dokumentboks.
*1
Address Book
Opret, rediger eller slet adresser og adressegrupper.
*1
Device Settings
Konfigurér maskinens avancerede indstillinger.
-
Function Settings
Konfigurér de avancerede funktionsindstillinger.
-
Network Settings
Konfigurér de avancerede netværksindstillinger.
-
Security Settings
Konfigurér de avancerede sikkerhedsindstillinger.
-
Management
Settings
Konfigurér de avancerede administrationsindstillinger.
-
*1 Den indloggede anvender kan muligvis ikke konfigurere nogle af indstillingerne afhængigt af tilladelserne for anvenderen.
BEMÆRK
• Faxfunktionerne er kun til rådighed på maskiner, som har faxfunktionen installeret.
• Oplysninger om faxindstillingerne er udeladt i denne udgave.
Betjeningsvejledning vedrørende fax
2-46
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Adgang til Embedded Web Server RX
1
Vis skærmen.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Klik på følgende rækkefølge for at kontrollere maskinens IP-adresse og værtsnavn.
[Maskininformation] i startskærmen > [Identifikation/netværk]
Eksempler: https://192.168.48.21/ (for IP adresse)
https://MFP001 (hvis værtsnavnet er "MFP001")
Websiden viser grundlæggende oplysninger om maskinen og Embedded Web Server RX
samt deres aktuelle status.
BEMÆRK
Hvis skærmbilledet "There is a problem with this website's security certificate." vises, skal
certifikatet konfigureres.
Embedded Web Server RX User Guide
Du kan også fortsætte handlingen uden at konfigurere certifikatet.
2
Konfigurér funktionen.
Vælg en kategori fra navigationslinjen i venstre side af skærmbilledet.
BEMÆRK
Indtast brugernavnet og adgangskoden og klik på [Login] for fuld adgang til funktioner i
Embedded Web Server RX. Indtastning af den foruddefinerede administratoradgangskode
giver brugeren mulighed for at få adgang til alle sider, inklusive dokumentboks,
adressebogen og indstillinger i navigationsmenuen. Fabriksindstillingen for standard bruger
med administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der skelnes mellem store og små
bogstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-47
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Ændring af sikkerhedsindstillingerne
1
Vis skærmen.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Klik på følgende rækkefølge for at kontrollere maskinens IP-adresse og værtsnavn.
[Maskininformation] i startskærmen > [Identifikation/netværk]
3 Log på med administratorrettigheder.
Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der skelnes
mellem store og små bogstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Klik på [Security Settings].
2-48
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
2
Konfigurér sikkerhedsindstillingerne.
Fra menuen [Security Settings] skal du vælge den indstilling, som du ønsker at konfigurere.
BEMÆRK
For yderligere oplysninger om indstillinger af certifikater, se følgende:
Embedded Web Server RX User Guide
2-49
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Ændre enhedsinformation
1
Vis skærmen.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Klik på følgende rækkefølge for at kontrollere maskinens IP-adresse og værtsnavn.
[Maskininformation] i startskærmen > [Identifikation/netværk]
3 Log på med administratorrettigheder.
Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der skelnes
mellem store og små bogstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Fra menuen [Device Settings], klik på [System].
3
1
2
2-50
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
2
Angiv værtsnavnet.
Indtats enhedsinformationen, og klik på [Submit].
VIGTIGT
Genstart netværket, eller sluk og tænd maskinen igen efter ændring af indstillingen.
For at genstarte netværksinterfacekortet skal du klikke på [Reset] i menuen
[Management Settings] og herefter klikke på [Restart Network] i “Restart”.
2-51
3
Klargøring inden brug
Dette kapitel indeholder følgende emner.
Ilægning af papir ................................................................................................................................................ 3-2
Forholdsregler ved ilægning af papir ....................................................................................................... 3-3
Ilægning af papir i kassetterne ................................................................................................................. 3-4
Ilægning af papir i multifunktionsbakken .................................................................................................. 3-7
Specifikation af papirstørrelse og medietype ......................................................................................... 3-10
Papirstopper ..................................................................................................................................................... 3-12
Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC ........................................................ 3-13
Foretag en note om computernavnet og hele computernavnet ............................................................. 3-13
Foretag en note om brugernavn og domænenavnet ............................................................................. 3-14
Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt mappe ................................................................. 3-15
Konfiguration af Windows Firewall ......................................................................................................... 3-18
3-1
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning af papir
Læg papir i kasseterne og multifunktionsbakken.
Se næste side vedrørende fremgangsmåderne for ilægning af papir i hver enkelt kassette.
1
2
3
4
5
Nr.
Navn
Side
1
Kassette 1
side 3-4
2
Kassette 2
side 3-4
3
Kassette 3
side 3-4
4
Kassette 4
side 3-4
5
Multifunktionsbakke
side 3-7
BEMÆRK
• Antallet af ark varierer afhængigt af omgivelserne og papirtype.
• Brug ikke papir til inkjet printere eller papir med bestrøget overflade. Disse papirtyper kan medføre papirstop eller
andre fejl.
• For højere kvalitet af farveudskrivning, brug specielt farvepapir.
3-2
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Forholdsregler ved ilægning af papir
Når du åbner en ny pakke papir, skal du bladre gennem arkene for at adskille dem, før de lægges i som beskrevet i
fremgangsmåden nedenfor.
Vift papiret, bank det derefter på en plan flade.
Bemærk yderligere følgende punkter.
•
Ret papiret ud inden ilægningen, hvis det er foldet eller krøllet. Krøllet eller foldet papir kan
medføre papirstop.
•
Udsæt ikke åbne papirpakker for høje temperaturer og høj luftfugtighed, da fugt kan
medføre problemer. Pak resterende papir ind i originalemballagen efter ilægning af papir i
multifunktionsbakken eller kassetterne.
•
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du beskytte papiret mod fugt, ved at tage
det ud af kassetterne og pakke det ind i originalemballagen.
VIGTIGT
Hvis du kopierer på brugt papir (papir, der allerede er brugt til udskrivning), må du
ikke bruge papir, der er sammenholdt med hæfteklammer eller clips. Det kan
beskadige maskinen eller give en dårlig billedkvalitet.
BEMÆRK
Se følgende, hvis der anvendes specialpapir, såsom brevhoved, hullet papir eller papir med
tryk, såsom logo eller firmanavn:
Engelsk Operation Guide
3-3
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning af papir i kassetterne
Kassetterne kan rumme almindeligt papir, genbrugspapir eller farvet papir.
Antallet af ark, der kan lægges i hver kassette, vises nedenfor.
Kassette
Antal ark
Kassette 1
250 ark (almindeligt papir: 80 g/m2)
Kassette 2 til 4
500 ark (almindeligt papir: 80 g/m2)
Se følgende for yderligere detaljer om understøttede papirstørrelser:
Engelsk Operation Guide
BEMÆRK
A6 papir kan ikke lægges i kassetter 2 til 4.
Se følgende for yderligere oplysninger om indstilling af papirtype:
Engelsk Operation Guide
VIGTIGT
Kassette 1 kan rumme papir med papirvægt på mellem 60 og 163 g/m2. Kassetterne 2-4 kan rumme papir med
papirvægt på mellem 60 og 220 g/m2.
1
Træk kassetten helt ud af maskinen.
BEMÆRK
Kontrollér at den er understøttet og ikke falder ud, når du trækker kassetten ud af maskinen.
2
Justér kassettens størrelse.
1 Justér positionen af justeringsstyr for papirbredden der er placeret i den venstre og højre
side af kassetten. Tryk på justeringsfanen for papirbredde og skub styrene til den relevante
papirstørrelse.
Papirformaterne er angivet på kassetten.
3-4
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
2 Indstil justeringsstyret for papirlængden til den relevante papirstørrelse. Tryk på
justeringsfanen for papirlængde og skub styrene til den relevante papirstørrelse.
3 Drej på formatvælgeren, indtil størrelsen på det relevante papir vises i vinduet for
papirstørrelse.
BEMÆRK
Når formatvælgeren er indstillet til "Other" skal papirstørrelsen være indstillet i maskinen
på betjeningspanelet.
Papirformat og medietype for kassetterne (side 3-10)
3
Ilæg papir.
1 Vift papiret, bank det derefter på en plan flade for at undgå papirstop eller skæv
udskrivning.
2 Læg papir i kassetten.
3-5
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
• Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden
det lægges i multifunktionsbakken.
Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-3)
• Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller
foldet papir kan forårsage papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren
ovenfor).
• Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret
køre skævt eller sidde fast.
4
Skub forsigtigt kassetten tilbage på plads.
BEMÆRK
Der er en papirmåler, til højre på kassettens forside, som angiver den resterende papirmængde.
5
Angiv papirtypen der er lagt i kassetten ved hjælp af
kontrolpanelet.
Papirformat og medietype for kassetterne (side 3-10)
3-6
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning af papir i multifunktionsbakken
Multifunktionsbakken kan rumme op til 100 ark almindeligt papir (80 g/m2).
Se følgende for yderligere detaljer om understøttede papirstørrelser:
Engelsk Operation Guide
Se følgende for yderligere oplysninger om indstilling af papirtype:
Engelsk Operation Guide
Sørg for at bruge multifunktionsbakken, når du udskriver på specialpapir.
VIGTIGT
• Indstil medietypen til Tykt, og indstil papirvægten, hvis du bruger papir med en papirvægt på min. 106 g/m2.
• Fjern hver transparent fra den indre bakke eftersom det udskrives. Transparenter, der efterlades i den indre
bakke, kan medføre papirstop.
Multifunktionsbakken har følgende kapacitet.
•
Almindeligt papir (80 g/m2), genbrugspapir eller farvet papir: 100 ark
•
Tykt papir (209 g/m2): 15 ark
•
Tykt papir (157 g/m2): 30 ark
•
Tykt papir (104,7 g/m2): 50 ark
•
Hagaki (Karton): 30 ark
•
Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6 3/4, Konvolut monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 ark
•
OHP-film: 1 ark
•
Bestrøget: 30 ark
BEMÆRK
• Når du ilægger et brugerdefineret papirformat, skal du angive papirformatet jf.:
Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) (side 3-11)
• Når du anvender specialpapir, såsom transparent eller tykt papir, skal du vælge medietypen, som angivet i:
Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) (side 3-11)
1
Åbn multifunktionsbakken.
3-7
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
2
Justér multifunktionsbakkens størrelse.
3
Ilæg papir.
Papirformaterne er angivet på multifunktionsbakken.
Før papiret ind i bakken langs med styrene, indtil det ikke kan komme længere.
Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det lægges i
multifunktionsbakken.
Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-3)
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
• Krøllet papir skal rettes ud inden brug.
• Kontrollér inden ilægning af papir i multifunktionsbakken, at der ikke er papir
tilbage fra et tidligere job i bakken. Hvis der er nogle få ark papir tilbage i
multifunktionsbakken, og du ønsker at ilægge flere papirer, skal du først fjerne det
resterende papir fra bakken, og blande det med det nye papir, inden papiret ilægges
i bakken.
• Flyt justeringsstyrene for papirbredde, så de passer til papiret, hvis der er et
mellemrum mellem papiret og styrene. Herved hindres forskydning af arkene og
papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger ilægningsgrænser.
4
Angiv papirtypen der er lagt i multifunktionsbakken ved hjælp
af kontrolpanelet.
Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) (side 3-11)
3-8
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken
Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad. For proceduren for udskrivning, se:
Printing System Driver User Guide
Eksempel: Ved udskrivning af adresse.
Åbn flappen
Luk flappen.
Oufuku Hagaki
(returpostkort)
Hagaki
(karton)
Kuverter med
stående
format
Kuverter med
liggende format
VIGTIGT
• Brug ufoldet Oufuku hagaki (returpostkort).
• Hvordan kuverten skal ilægges (retningen og siden, der vender opad) afhænger af kuverttypen. Sørg for at
ilægge den korrekt, da der ellers vil blive trykt i den forkerte retning eller på den forkerte side.
BEMÆRK
Når du ilægger en kuvert i multifunktionsbakken, vælg kuverttypen som anvist i:
Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) (side 3-11)
3-9
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Specifikation af papirstørrelse og medietype
Standardindstillingen for papirformat for kassette 1, for multifunktionsbakken og for papirføderen (kassette 2 til 4)
(tilbehør) er "A4 eller "Letter", og standardindstillingen for medietype er "Almindelig".
Angiv papirformatet og medietypen for at ændre, hvilken type papir der skal anvendes i kassetterne.
Papirformat og medietype for kassetterne
Specificere papirformat og -medietype, der skal anvendes i kassetterne.
Element
Papirformat*1
Metrisk
Beskrivelse
Vælg blandt de metriske standardformater.
Værdier
Kassette 1: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Kassette 2 til 4: A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Tomme
Vælg blandt tomme standardformater.
Værdier: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Andet
Vælg blandt special-standardformater og brugerdefinerede formater.
Værdier
Kassette 1: 16K, ISO B5, Brugerdefineret*2
Kassette 2 til 4: 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6,
Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Youkei 4, Youkei 2, Brugerdefineret*2
Medietype*3
Vælg medietype.
Værdier
Kassette 1: Almindelig (60 til 105 g/m2), Groft, Pergament (60 til 105 g/m2),
Genbr.papir, Fortrykt*4, Kval.papir, Farve, Hullet*4, Brevhoved*4, Tykt (106 til
163 g/m2), Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 - 8
Kassette 2 til 4: Almindelig (60 til 105 g/m2), Groft, Pergament
(60 til 105 g/m2), Etiketter, Genbr.papir, Fortrykt*4, Kval.papir, Farve, Hullet*4,
Brevhoved*4, Kuvert, Tykt (106 til 220 g/m2), Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 - 8
*1 Indstilles kun, når formatvælgeren på kassetten er indstillet til "Other".
*2 Brugerdefinerede papirstørrelser skal indstilles for hver kassette. Se følgende:
Engelsk Operation Guide
*3 For at ændre en medietype til andet end almindelig, se følgende:
Engelsk Operation Guide
Når en papirvægt der ikke kan ilægges i en kassette er indstillet til en medietype, vises medietypen ikke.
*4 Se følgende for udskrivning på fortrykt eller hullet papir eller brevhoved:
Engelsk Operation Guide
BEMÆRK
• De tilgængelige medier for udskrivning af modtagne faxer er som vist nedenfor.
Almindeligt, Etiketter, Genbr.papir, Kval.papir, Pergament, Farve, Kuvert, Bestrøget, Tykt, Høj kvalitet, Groft og
Brugerdefineret 1 til 8
• Indstil papirformatet på den kassette, der skal bruges til fax-modtagelse, som følgende:
Amerikanske modeller: Letter, Legal, Statement
Europæiske modeller: A4, B5, A5, Folio
Hvis ovenstående indstillinger ændres, er det ikke muligt at udskrive fax.
3-10
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling)
Specificerer papirformat og -medietype, der skal anvendes i multifunktionsbakken.
Element
Papirformat
Beskrivelse
Metrisk
Vælg blandt de metriske standardformater.
Værdier: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Tomme
Vælg blandt tomme standardformater.
Værdier: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Andet
Vælg blandt special-standardformater og brugerdefinerede formater.
Værdier: 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch,
Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Returpostkort),
Youkei 4, Youkei 2, Brugerdefineret*1
Medietype*2
Vælg medietype.
Værdier: Almindelig (60 til 105 g/m2), Groft, Transparent, Pergament (60 til
105 g/m2), Etiketter, Genbr.papir, Fortrykt*3, Kval.papir, Karton, Farve,
Hullet*3, Brevhoved*3, Kuvert, Tykt (106 til 220 g/m2), Bestrøget, Høj kvalitet,
Brugerdefineret 1-8
*1 Se følgende vedrørende vejledning i specificering af brugerdefineret papirstørrelse:
engelsk Operation Guide
*2 For at ændre en medietype til andet end almindelig, se følgende:
engelsk Operation Guide
*3 Se følgende for udskrivning på fortrykt eller hullet papir eller brevhoved:
engelsk Operation Guide
BEMÆRK
• De tilgængelige medier for udskrivning af modtagne faxer er som vist nedenfor.
Almindelig, Etiketter, Genbrug, Kraftig, Pergament, Farvet, Kuvert, Karton, Bestrøget, Tykt, Høj kvalitet, Groft og
Brugerdefineret 1 til 8
• Indstil papirformatet på den multifunktionsbakke, der skal bruges til fax-modtagelse, som følgende:
Amerikanske modeller: Letter, Legal, Statement
Europæiske modeller: A4, B5, A5, Folio
Hvis ovenstående indstillinger ændres, er det ikke muligt at udskrive fax.
1
Vis skærmen.
2
Vælg en funktion.
3
Konfigurér funktionen.
[System Menu/Counter] > [Guide til hurtig opsætning]
Vælg [Papiropsætning].
Start guiden. Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere indstillingerne.
3-11
Klargøring inden brug > Papirstopper
Papirstopper
Når du anvender større papir end A4/Letter, skal du åbne papirstopperen der er vist i figuren.
3-12
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
Forberedelse for afsendelse af et dokument
til en delt mappe på en PC
Kontrollér de oplysninger, der skal indstilles på maskinen, og opret en mappe til modtagelse af dokumentet på
computeren. Der anvendes skærmbilleder fra Windows 8.1 i følgende forklaring. Detaljerne på skærmbillederne varierer
i de øvrige Windows versioner.
BEMÆRK
Log på Windows med administratorrettigheder.
Foretag en note om computernavnet og hele
computernavnet
Kontrollér computernavnet og hele computernavnet
1
Vis skærmen.
I Windows 8.1, højreklik på [PC] i Start-skærmen, og vælg [Egenskaber]. eller højre-klik på
Windows-ikonet og vælg [System].
I Windows 8, vælg skrivebord i startskærmen, højre-klik [Computer] fra [Biblioteker], og vælg
derefter [Egenskaber].
BEMÆRK
I Windows 7, fra [Start] knappen i Windows, vælges [Computer] og derefter
[Systemegenskaber].
I Windows 10, højreklik på [Start] knappen på Windows, og vælg [System].
2
Kontrollér computernavnet.
Kontrollér computernavnet og hele computernavnet.
Eksempel fra skærmbillede:
Computernavn: PC001
Hele computernavnet: PC001.abcdnet.com
Efter kontrol af computernavnet, klik på knappen
skærmen "Systemegenskaber".
3-13
[Luk] for at lukke
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
Foretag en note om brugernavn og domænenavnet
Kontrollér domænenavnet og brugernavnet for at logge på Windows.
1
Vis skærmen.
Klik på [Søg] i amuletter, og indtast "Kommandoprompt" i søgefeltet. Vælg
[Kommandoprompt] i søgelisten.
I Windows 7, fra [Start] knappen i Windows, vælges [Alle programmer] (eller [Programmer]),
[Tilbehør] og derefter [Kommandoprompt].
I Windows 10, højreklik på [Start] knappen på Windows, og vælg [Kommandoprompt].
Vinduet Kommandoprompt vises.
2
Kontrollér domænenavnet og brugernavnet.
I kommandoprompten indtastes "net config workstation" og tryk derefter på [Retur].
Kontrollér brugernavnet og domænenavnet.
Eksempel fra skærmbillede:
Brugernavn:
james.smith
Domænenavn: ABCDNET
3-14
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt
mappe
Opret en delt mappe for at modtage dokumentet på destinationscomputeren.
BEMÆRK
Konfigurér nedenstående indstillinger, hvis der findes en arbejdsgruppe under Egenskaber for system, for at begrænse
adgangen til mappen til en specifik bruger eller gruppe.
1 Vælg [Indstillinger] i amuletter på skrivebordet, og vælg [Kontrolpanel], [Udseende og
personlige indstillinger], og derefter [Mappeindstillinger].
I Windows 7, fra [Start] knappen i Windows, vælges [Kontrolpanel], [Udseende og
personlige indstillinger], og derefter [Mappeindstillinger].
I Windows 10, åbn et vindue i Stifinder, og vælg [Vis], [Indstillinger], og derefter
[Mappeindstillinger].
2
Sørg for at fanen [Vis] er valgt.
1
2
3
Fjern afkrydsningen fra [Brug guiden Deling (anbefales)] under "Avancerede indstillinger".
1
Opret en mappe.
1 Opret en mappe i din computer.
For eksempel, opret en mappe med navnet "scannerdata" på skrivebordet.
3-15
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
2 Højreklik på mappen "scannerdata”, vælg [Egenskaber], og klik på [Deling] og
[Avanceret deling].
1
2
2
Konfigurér indstillinger for tilladelser.
1 Vælg afkrydsningsfeltet [Del denne mappe] og klik på knappen [Tilladelser].
1
2
2 Foretag en note om [Sharenavn].
3 Tryk på knappen [Tilføj].
4 Specificér placeringen.
1
2
3-16
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
1 Hvis computernavnet, som du noterede på side 3-13, er det samme som
domænenavnet:
Hvis computernavnet ikke er vist i "Fra denne placering", klik på knappen [Placeringer],
vælg computernavnet, og klik på knappen [OK].
Eksempel: PC001
Hvis computernavnet, som du noterede på side 3-13, ikke er det samme som
domænenavnet:
Hvis teksten efter første punktum (.) i hele det noterede computernavn, ikke vises i "Fra
denne placering", klik på knappen [Placeringer], vælg teksten efter punktummet (.), og
klik på knappen [OK].
Eksempel: abcdnet.com
Foretag en note om brugernavn og domænenavnet (side 3-14)
2 Indtast brugernavnet du noterede på side i tekstboksen, og klik på knappen [OK].
Brugernavnet kan også udføres ved at klikke på knappen [Avanceret] og vælge en
bruger.
5 Indstil tilladelser for den valgte bruger.
1 Vælg den bruger du indtastede.
2 Vælg afkrydsningsfeltet [Tillad] under
"Redigering" og "Læsning" tilladelser
1
3 Tryk på [OK].
2
3
BEMÆRK
"Alle" giver delingstilladelser til alle i netværket. For at styrke sikkerheden, anbefales det
at du vælger "Alle" og fjerner afkrydsningen i "Læsning" [Tillad].
6 Klik på knappen [OK] under skærmen "Avanceret deling" for at lukke skærmen.
7 Kontrollér detaljerne der er indstillet i fanen [Sikkerhed].
1 Vælg fanebladet [Sikkerhed].
1
2 Vælg den bruger du indtastede.
Hvis brugeren ikke vises i "Gruppe eller
brugernavne", klik på knappen [Redigér] for
at tilføje en bruger på samme måde som
"opsætning af tilladelsesindstillinger".
2
3
3 Sørg for at afkrydsningerne vises i [Tillad]
afkrydsningsboksen for "Redigering" og
"Læsning og kørsel" tilladelser.
4 Tryk på knappen [Luk].
4
3-17
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
Konfiguration af Windows Firewall
Tilladelse til deling af filer og printere og indstilling af den port, der skal anvendes til SMB transmission.
BEMÆRK
Log på Windows med administratorrettigheder.
1
Kontrollér fil- og printerdeling.
1 I amuletter på skrivebordet, klikkes på [Indstillinger], [Kontrolpanel], [System og
sikkerhed], og derefter på [Windows Firewall].
BEMÆRK
Hvis dialogboksen brugerkontokontrol vises, klik på knappen [Fortsæt].
2 Vælg afkrydsningsboksen [Fil- og printerdeling].
1
2
3
3-18
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
2
Tilføj en port.
1 I amuletter på skrivebordet, klikkes på [Indstillinger], [Kontrolpanel], [System og
sikkerhed], og derefter på [Kontroller firewallstatus].
2 Vælg [Avancerede indstillinger].
3 Vælg [Indgående regler].
4 Vælg [Ny regel].
3-19
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
5 Vælg [Port].
1
2
6 Vælg [TCP] som porten der skal have tilføjet en regel. Vælg derefter [Bestemte lokale
porte] og indtast “445” og klik på [Næste].
1
2
3
7 Vælg [Tillad forbindelsen] og klik på knappen [Næste].
1
2
3-20
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
8 Sørg for at alle afkrydsningsbokse er valgt og klik på knappen [Næste].
1
2
9 Indtast "Scan to SMB" i "Navn" og klik på [Udfør].
1
2
I Windows 7
1 Fra [Start] knappen i Windows 7, vælg [Kontrolpanel], [System og sikkerhed], og [Tillad
et program gennem Windows Firewall].
Hvis dialogboksen brugerkontokontrol vises, klik på knappen [Fortsæt].
2 Konfigurér indstillingerne.
Konfiguration af Windows Firewall (side 3-18)
I Windows 10
1 I Windows 10, højreklik på [Start] knappen i Windows, og vælg [Kontrolpanel], [System
og sikkerhed], og så [Giv et program adgang gennem Windows Firewall].
Hvis dialogboksen brugerkontokontrol vises, klik på knappen [Fortsæt].
2 Konfigurér indstillingerne.
Konfiguration af Windows Firewall (side 3-18)
3-21
4
Udskrivning fra PC
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Udskrivning fra PC .............................................................................................................................................
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse ...............................................................................
Skærmbillede med printerdriverens udskriftsindstillinger .........................................................................
Printerdriver hjælp ...................................................................................................................................
Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 8.1) ........................................................................
Annullering af udskrivning fra en computer .............................................................................................
Udskrivning med AirPrint ....................................................................................................................................
Udskrivning med Google Cloud Print .................................................................................................................
Udskrivning med Mopria ....................................................................................................................................
Udskrivning med Wi-Fi Direct ............................................................................................................................
Status Monitor ....................................................................................................................................................
Adgang til Status Monitor .........................................................................................................................
Lukning af Status Monitor ........................................................................................................................
Visning af Status Monitor .........................................................................................................................
4-1
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Udskrivning fra PC
Dette afsnit beskriver udskrivningsmetoden ved anvendelse af Printing System Driver
BEMÆRK
• For at udskrive dokumentet fra applikationerne skal printerdriveren installeres på computeren fra den medfølgende
DVD (Product Library).
• I nogle miljøer, vises de aktuelle indstillinger nederst på printerdriveren.
• Ved udskrivning på karton eller konvolutter, indlæs karton eller konvolutterne i multifunktionsbakken før den
følgende procedure udføres.
Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken (side 3-9)
1
Vis skærmen.
2
Konfigurér indstillingerne.
Klik på [Fil] og vælg [Udskriv] i applikationen.
1 Vælg maskinen fra "Printer" menuen, og klik på knappen [Egenskaber] .
1
2
4-2
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
2 Vælg fanebladet [Grundlæggende].
3 Klik på "Udskriftsstørrelse" menuen og vælg papirformatet, der skal anvendes til
udskrivning.
For at ilægge et papirformat, der ikke er medtaget i udskriftstørrelser på maskinen, såsom karton eller
kuverter, skal papirformatet registreres.
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse (side 4-4)
For at udskrive på specialpapir, såsom tykt papir eller transparenter, klik på "Medietype" menuen og
vælg medietype.
4 Tryk på knappen [OK], for at vende tilbage til dialogboksen udskriv.
3
Start udskrivning.
Tryk på knappen [OK].
4-3
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse
Hvis du har ilagt et papirformat, der ikke er inkluderet i udskriftstørrelserne på maskinen, registreres papirformatet under
[Grundlæggende] fanen i skærmbilledet for udskriftsindstillinger i printerdriveren.
Den registrerede størrelse kan vælges fra "Udskriftstørrelse" i menuen.
BEMÆRK
For at udføre udskrivning på maskinen, skal du indstille papirformat og -type i følgende:
Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) (side 3-11)
1
Viser skærmbilledet Udskriftsindstillinger.
2
Registrér papirstørrelsen.
1 Klik på fanebladet [Grundlæggende] .
2 Tryk på knappen [Side størrelse...].
8
1
2
10
9
3 Tryk på knappen [Ny].
4 Indtast papirstørrelsen.
5 Indtast navn på papiret.
6 Tryk på knappen [Gem].
7 Tryk på knappen [OK].
8 I menuen "Udskriftsstørrelse", vælges
papirformat (navn), som du har registreret i trin
4 til 7.
9 Vælg papirtypen i menuen "Medietype".
10 Klik på [MF bakke] i menuen "Kilde".
4
3
5
6
7
BEMÆRK
Hvis du har ilagt et postkort eller konvolut, skal du vælge [Karton] eller [Konvolut] i menuen "Medietype".
4-4
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Skærmbillede med printerdriverens
udskriftsindstillinger
Skærmbilledet for printerdriverens udskriftsindstillinger giver dig mulighed for at konfigurere forskellige print-relaterede
indstillinger.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Nr.
1
Beskrivelse
[Hurtig udskrivning] fane
Skaber ikoner, der kan anvendes til nemt at konfigurere ofte anvendte funktioner. Hver gang du klikker på et
ikon, skifter det til et billede der ligner de trykte resultater, og anvender indstillingerne.
[Grundlæggende] fane
Dette faneblad samler grundlæggende funktioner, der anvendes hyppigt. Du kan bruge det til at konfigurere
papirformat og duplex-udskrivning.
[Layout] fane
Med denne fane kan du konfigurere indstillinger for udskrivning af forskellige layouts, herunder
brochureudskrivning, kombineret tilstand,plakatudskrivning og skalering.
[Gengivelse] fane
Med denne fane kan du konfigurere indstillinger relateret til kvaliteten af de udskrevne resultater.
[Udgivelse] fane
På denne fane kan du oprette omslag og skilleark for udskriftsjob og indsætte indlæg mellem OHP filmark.
[Job] fane
Denne tast giver dig mulighed for at gemme udskriftsdata fra computeren på maskinen. Regelmæssigt
benyttede dokumenter og andre data kan gemmes på maskinen, og derved gøre efterfølgende udskrivning
nemmere. Eftersom dokumenterne kan udskrives direkte fra maskinen, er denne funktion også bekvem, når
du vil udskrive et dokument, som du ikke ønsker at andre skal se.
[Avanceret] fane
Denne tast giver dig mulighed for at konfigurere indstillinger vedrørende tilføjelse af tekstsider eller
vandmærker til udskriftsdata.
4-5
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Nr.
2
Beskrivelse
[Profiler]
Printerdriver indstillinger kan gemmes som en profil. Gemte profiler kan hentes når som helst, så det er en
bekvem rutine for at gemme ofte anvendte indstillinger.
3
[Nulstil]
Klik for genetablere indstillinger til oprindelige værdier.
4-6
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Printerdriver hjælp
Der er inkluderet hjælp i printerdriveren. For at lære om udskriftsindstillingerne åbn skærmen for printerdriverens
udskriftsindstillinger, og vis Hjælp som forklaret nedenfor.
1
2
1 Klik på knappen [?] i øverste højre hjørne af
skærmen, og klik derefter på det element, du
ønsker at vide om.
2 Klik på det emne, som du vil vide mere om.
BEMÆRK
Hjælpen vises, også selvom du klikker på det emne, du ønsker at vide om, og tryk på knappen [F1] på tastaturet.
Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 8.1)
Standard printerdriver indstillingerne kan ændres. Ved at vælge ofte anvendte indstillinger, kan du springe trin over, når
du udskriver Se følgende for yderligere oplysninger om indstilling:
Printing System Driver User Guide
1 I charms på skrivebordet, skal du klikke på [Indstillinger], [Kontrolpanel], og derefter
[Enheder og printere].
2 Højreklik på printerdriverikonet af maskinen, og klik på [Printeregenskaber] menuen for
printerdriveren.
3 Klik på knappen [Grundlæggende] under fanen [Generelt] .
4 Vælg standardindstillingerne og klik på knappen [OK].
Annullering af udskrivning fra en computer
Gør følgende for at annullere et udskriftsjob, der udføres ved hjælp af printerdriveren, inden printeren begynder
udskrivningen:
BEMÆRK
For at annullere udskrivning fra denne maskine, se:
Afbrydelse af job (side 5-17)
1 Dobbeltklik på printer-ikonet (
) i Windows-proceslinjen, nederst til højre på
skrivebordet for at vise en dialogboks for printeren.
2 Klik på den fil du ønsker at annulere udskrivningen for og vælg [Afbryd] fra "Dokument"menuen.
4-7
Udskrivning fra PC > Udskrivning med AirPrint
Udskrivning med AirPrint
AirPrint er en udskrivningsfunktion der er standard i iOS 4.2 og nyere produkter, og i Mac OS X 10.7 og nyere produkter.
Denne funktion gør det muligt at tilslutte og udskrive fra enhver enhed der er AirPrint-kompatibel, uden at installere en
printerdriver.
For at tillade at maskinen bliver fundet når der udskrives med AirPrint, kan du indstille information om maskinens
placering i Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
Udskrivning med Google Cloud Print
Google Cloud Print er en udskrivningstjeneste leveret af Google og kræver ikke en printerdriver. Denne tjenester giver
brugeren med en Google-konto til at udskrive fra en maskine tilsluttet internettet.
Maskinen kan konfigureres i Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
BEMÆRK
En Google-konto er nødvendig til at bruge Google Cloud Print. Få e Google-konto, hvis du ikke har sådan en.
Det er også nødvendigt at registrere maskinen med Google Cloud Print tjenesten i forvejen. Maskinen kan registreres
fra en computer tilsluttet samme netværk.
Udskrivning med Mopria
Mopria er en standard for en udskrivningsfunktion, der er inkluderet i Android 4.4 eller senere produkter. Mopria Print
Service skal være installeret og aktiveret på forhånd.
For yderligere oplysninger om anvendelse, se Mopria Alliance´s hjemmeside.
Udskrivning med Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct er en trådløs LAN-standard oprettet af Wi-Fi Alliance. Dette er en af funktioner af trådløst LAN, uden et
trådløst LAN-adgangspunkt eller en trådløs LAN-router, mellem enheder, der kan kommunikere direkte på en peer-topeer-basis.
Proceduren for udskrivning af Wi-Fi Direct er den samme som fra normale håndholdte enheder.
Når du bruger et printernavn eller Bonjour-navn på portindstillingerne for printeregenskaber, kan du udskrive jobbet ved
at angive navnet på Wi-Fi Direct-forbindelsen.
Når du bruger en IP-adresse for porten, skal du angive IP-adressen på denne maskine.
4-8
Udskrivning fra PC > Status Monitor
Status Monitor
Status Monitor overvåger printerens status og rapporterer løbende.
BEMÆRK
Når du aktiverer Status Monitor, skal du kontrollere status nedenfor.
• Printing System Driver er installeret.
• Enten [Enhanced WSD] eller [EnhancedWSD(SSL)] er indstillet til [Til] i "Netværk".
Se engelsk Operation Guide.
Adgang til Status Monitor
Status Monitor starter op, når udskrivningen starter.
Lukning af Status Monitor
Anvend en af nedenstående metoder til at lukke Status Monitor.
•
Manuel lukning:
Klik på indstillingsikonet og vælg Afslut i menuen for at afslutte Status Monitor.
•
Automatisk lukning:
Status Monitor lukker automatisk ned efter 7 minutter uden aktivitet.
Visning af Status Monitor
Visningen af Status Monitor er som følger.
Hurtig visning
Statussen for printeren vises med ikoner. Detaljerede oplysninger vises efter et klik på Udvid-knappen.
Ikonet Indstillinger
Knappen udvid
Fane Alarm
Fane Tonerstatus
Fane Papirstatus
Fane Udskrivningsfremgang
Detaljerede oplysninger vises ved at klikke på hver ikonfane.
4-9
Udskrivning fra PC > Status Monitor
Fane Udskrivningsfremgang
Der vises status for udskrivningsjobs.
Jobliste
Ikonet Status
Vælg et job fra joblisten, og det kan annulleres ved brug af den viste menu med et højreklik.
Fane Papirstatus
der vises oplysninger om papiret i printeren, om den resterende mængde papir.
Fane Tonerstatus
Der vises den resterende mængde af toner.
4-10
Udskrivning fra PC > Status Monitor
Fane Alarm
Hvis der opstår en fejl, vil en besked blive vist ved hjælp af et 3D-billede og en tekstmeddelelse.
Status Monitor Kontekstmenu
Følgende menu vises efter et tryk på indstillinger-ikonet.
•
Embedded Web Server RX
Benyt en webbrowser til at få adgang til Embedded Web Server RX for at ændre eller bekræfte
netværksindstillingerne, hvis printeren er sluttet til et TCP/IP-netværk og har sin egen IP-adresse. Denne menu vises
ikke ved brug af USB-forbindelse.
Embedded Web Server RX User Guide
•
Besked...
Dette indstiller visningen af Status Monitor.
Indstillinger for besked for Status Monitor (side 4-12)
•
Afslut
Lukker Status Monitor.
4-11
Udskrivning fra PC > Status Monitor
Indstillinger for besked for Status Monitor
Der vises indstillinger for Status Monitor og hændelsesliste med detaljer.
Vælg, om beskeden udføres, når der opstår en fejl i hændelseslisten.
1
Vælg Aktivér hændelsesbesked.
Hvis denne indstilling er slået fra, vil Status Monitor ikke starte op, selv om der udføres en
udskrivning.
2
Vælg en hændelse, der skal anvendes sammen med funktionen
Tekst-til-tale i Tilgængelige hændelser.
3
Klik på kolonnen Lydfil/Tekst-til-tale.
Klik på browserknappen (...) for at markere hændelsen med en lydfil.
BEMÆRK
Det mulige format er WAV.
Når du brugertilpasser meddelelsens tekst: indtast teksten, der skal læses højt, i tekstfeltet.
4-12
5
Betjening af maskinen
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Ilægning af originaler ......................................................................................................................................... 5-2
Placering af originaler på pladen ............................................................................................................. 5-2
Ilægning af originaler i dokumentføder .................................................................................................... 5-3
Favoritter ............................................................................................................................................................ 5-6
Registrering af en favorit .......................................................................................................................... 5-7
Genkald en favorit .................................................................................................................................... 5-9
Redigering og sletning af favoritter ........................................................................................................ 5-10
Applikation ........................................................................................................................................................ 5-11
Installation af applikationer ..................................................................................................................... 5-11
Anvendelse af applikationer ................................................................................................................... 5-12
Afinstallation af applikationer ................................................................................................................. 5-13
Registrering af genveje .................................................................................................................................... 5-14
Tilføjelse af genveje ............................................................................................................................... 5-14
Redigering og sletning af genveje ......................................................................................................... 5-15
Kopiering .......................................................................................................................................................... 5-16
Grundlæggende brug ............................................................................................................................. 5-16
Afbrydelse af job .................................................................................................................................... 5-17
Afsendelse ....................................................................................................................................................... 5-18
Grundlæggende brug ............................................................................................................................. 5-19
Angivelse af destinationen ..................................................................................................................... 5-20
Kontrol og redigering af destinationer .................................................................................................... 5-25
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer ........................................................................................ 5-26
Genkald ................................................................................................................................................. 5-27
Send til mig (e-mail) ............................................................................................................................... 5-27
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) ............................................................. 5-28
Afbrydelse af jobsending ....................................................................................................................... 5-29
WSD scanning ....................................................................................................................................... 5-30
Scanning med TWAIN eller WIA ............................................................................................................ 5-32
Sådan bruges faxfunktionen ............................................................................................................................ 5-34
5-1
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
Ilægning af originaler
Placering af originaler på pladen
Du kan anbringe en bog eller et blad på glaspladen foruden almindelige originalark.
1 Læg den side, der skal scannes,
nedad.
2
1
2 Sørg for, at den flugter med
indikatorpladerne for
originalstørrelsen, hvor det bageste
venstre hjørne tjener som
referencepunkt.
BEMÆRK
For detaljer om originalretning, se følgende:
Originalretning (side 6-13)
Når du lægger kuvert eller karton på glaspladen
1 Læg den side, der skal scannes,
nedad.
2
1
2 Sørg for, at den flugter med
indikatorpladerne for
originalstørrelsen, hvor det
bageste venstre hjørne tjener
som referencepunkt.
BEMÆRK
Se følgende for fremgangsmåden til indføring af kuvert eller karton:
Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken (side 3-9)
FORSIGTIG
Lad ikke dokumentføderen stå åben, da det kan medføre personskade.
VIGTIGT
• Brug ikke magt, når du lukker dokumentføderen. Et hårdt tryk kan få glaspladen til at knække.
• Dokumentføderen skal være åben i forbindelse med anbringelse af bøger eller tidsskrifter i maskinen.
5-2
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
Ilægning af originaler i dokumentføder
Dokumentføderen scanner automatisk hvert ark i en bunke med flere originaler. Begge sider af en 2-sidet original
scannes.
Originaler, der understøttes af dokumentføderen
Følgende originaltyper kan anvendes i dokumentføderen.
Vægt
50 til 120 g/m2)
(duplex: 50 til 120 g/m2)
Formater
Maksimum Folio (Legal) til minimum A6-R (Statement-R)
Antal ark
100 ark eller færre (50 til 80 g/m2)
Originaler der ikke understøttes af dokumentføderen
Brug ikke dokumentføderen til følgende originaltyper: Originalerne kan blive fastklemt eller dokumentføderen kan blive
beskidt.
•
Originaler, der er samlet med hæfteklammer eller clips (fjern clips eller hæfteklammer, og glat papiret helt ud inden
ilægning. I modsat fald kan originalerne sætte sig fast.)
•
Originaler med klæbestrimmel eller lim
•
Originaler med udklippede dele
•
Krøllede originaler
•
Originaler med folder (folderne skal rettes ud inden ilægning. I modsat fald kan originalerne sætte sig fast.)
•
Karbonpapir
•
Krøllet papir
Sådan ilægges originaler
VIGTIGT
• Kontrollér inden ilægning af originalerne, at der ikke ligger originaler i originaludskubningspladen. Hvis
originaler efterlades i originaludskubningspladen, kan nye originaler sætte sig fast.
• Du må ikke berøre dokumentføderens øverste dæksel ved f.eks. at tilpasse originalerne til dækslet. Det kan
medføre en fejl i dokumentføderen.
1
Justér originalbreddestyrene.
5-3
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
2
Anbring originalerne.
1 Læg den side, der skal scannes (eller den første af 2-sidede originaler), så den vender
opad. Lad den førende kant glide ind i dokumentføderen, indtil den ikke kan komme
længere.
BEMÆRK
For detaljer om originalretning, se følgende:
Originalretning (side 6-13)
VIGTIGT
Kontrollér, at originalbreddestyrene passer nøjagtigt til originalernes bredde.
Justér originalbreddestyrene, hvis der er et mellemrum. Mellemrummet kan få
originalerne til at sætte sig fast.
Sørg for, at de ilagte originaler ikke overstiger niveauindikatoren. Originalerne kan
sidde fast, hvis det maksimale niveau overstiges.
Originaler med huller eller perforerede linjer skal anbringes, således at hullerne
eller perforeringen scannes sidst (ikke først).
5-4
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
2 Åbn originalstopperen for at tilpasse størrelsen af originalindstillingen.
A4, Letter, Legal
5-5
Betjening af maskinen > Favoritter
Favoritter
Funktioner, der ofte anvendes, kan registreres som favoritter, så de nemt kan indlæses.
Følgende funktioner er allerede registreret på maskinen. Du kan slette disse funktioner og registrere nye funktioner.
Favoritnavne
ID Card Copy
Beskrivelse
Standardregistrering
Brug dette, når du ønsker at kopiere et kørekort
eller et forsikringskort.
Når du scanner for- og bagside på kortet, vil
begge sider blive kombineret og kopieret på en
enkelt ark.
Paper Saving Copy
Scan to PC (Address
Entry)
Scan to PC (Address
Book)
Scan to E-mail (Address
Entry)
•
Kopifunktioner
•
Program tilstand
•
Kombiner: [2 i 1]
Farvevalg [Monokrom]
Kopi af ID-kort: [Til]
Fortsat scanning: [Til]
Originalstørrelse: [A5-R]
Papirvalg: Kassette 1
Zoom: [Auto Zoom]
Anvend dette hvis du ønsker at reducere
papirforbruget. Sidekombination og to-sidet
kopiering kan indstilles ved at følge skærmen.
•
Kopifunktioner
•
Guide tilstand
•
Kombiner: [2 i 1]
Duplex [1-sidet>>2-sidet]
Papirvalg: Kassette 1
Kopier: 1
Anvend denne, når du vil sende billedet til enten
en delt mappe på en pc eller en FTP-servermappe. Indstillinger til afsendelse, såsom
destinationen og farvevalg, kan indstilles ved at
følge skærmen.
•
Afsendelsesfunktioner
•
Guide tilstand
•
Destination: Ny PC-mappe
Farvevalg [Fuld farve]
Indtastning af filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Fortsat scanning: [Fra]
Scanningsopløsning: [300×300 dpi]
Anvend denne, når du vil sende billedet til enten
en delt mappe på en pc registreret i
adressebogen eller til en FTP-server-mappe.
Indstillinger til afsendelse, såsom destinationen
og farvevalg, kan indstilles ved at følge skærmen.
•
Afsendelsesfunktioner
•
Guide tilstand
•
Destination: Adressebog
Farvevalg [Fuld farve]
Indtastning af filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Fortsat scanning: [Fra]
Scanningsopløsning: [300×300 dpi]
Anvend denne når du ønsker at sende billedet til
en e-mailadresse. Indstillinger til afsendelse,
såsom destinationen og farvevalg, kan indstilles
ved at følge skærmen.
•
Afsendelsesfunktioner
•
Guide tilstand
•
Destination: Ny e-mailadresse
Farvevalg [Fuld farve]
Indtastning af filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Fortsat scanning: [Fra]
Scanningsopløsning: [300×300 dpi]
E-mail emne: Standard
E-mail indhold: Standard
5-6
Betjening af maskinen > Favoritter
Favoritnavne
Beskrivelse
Standardregistrering
Scan to E-mail (Address
Book)
Anvend denne når du ønsker at sende billedet til
en e-mailadresse registreret i adressebogen.
Indstillinger til afsendelse, såsom destinationen
og farvevalg, kan indstilles ved at følge skærmen.
•
Afsendelsesfunktioner
•
Guide tilstand
•
Destination: Adressebog
Farvevalg [Fuld farve]
Indtastning af filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Fortsat scanning: [Fra]
Scanningsopløsning: [300×300 dpi]
E-mail emne: Standard
E-mail indhold: Standard
BEMÆRK
Der kan registreres op til 20 indstillinger som favoritter.
Registrering af en favorit
Ved registrering af en favorit er det muligt at vælge mellem to forskellige former for indlæsning:
•
Guide tilstand: De registrerede indstillinger indlæses i rækkefølge og konfigureres i forbindelse med kontrol eller
ændring af hver indstilling.
•
Program tilstand: Indstillingerne indlæses med det samme, når der trykkes på den tast, som indstillingen er tilknyttet.
Afsendelse er forklaret som et eksempel nedenfor.
Guide tilstand
1
Vis skærmen.
2
Registrér favoritten.
Tryk på [Favoritter] i skærmbilledet Start.
1 [Menu] > [Tilføj]
2 Vælg jobtypen.
3 Vælg [Guide].
4 Vælg funktionen for genkaldelse > [Næste]
BEMÆRK
Når jobtypen er "Kopi", vil skærmen metode for genkald af destination ikke vises.
5 Indtast det nye favoritnavn > [Næste]
Metode til tegnangivelse (side 8-3)
5-7
Betjening af maskinen > Favoritter
6 Kontrollér indstillingerne, og ændr eller tilføj eventuelt oplysninger.
Element
Beskrivelse
Navn
Indtast navnet der er vist på favoritskærmen (op til 32 tegn).
Jobtype
Typen af valgt job vises.
Antal*1
Indtast favoritnummeret.
Hvis du indtaster 00, vil det laveste tilgængelige nummer automatisk
blive tildelt.
Ejer*2
Viser ejeren af favoritten.
Tilladelse*2
Konfigurerer indstillingerne vedrørende tilladelse til favoritter for at
fastlægge, hvordan de skal deles med andre brugere.
Destination*3
Vælger metoden for genkald af destination.
Funktioner
Vælger de funktioner der skal vises i guiden.
Funktionstype
Vælger metoden for genkald af favoritter.
*1 Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun ændre indstillingerne ved at logge på
med administratorrettigheder.
*2 Vises når administration af brugerlogon er aktiveret.
*3 Vises når jobtypen er [Send] eller [FAX].
7 Vælg [Gem].
Favoritten er registreret.
8 Skærmen "Ønsker du at tilføje en ny funktion til startskærmen?" vises.For at vise en
registreret favorit på startskærmen, skal du trykke på [Ja], og angive den position, hvor du
vil have vist ikonet for den registrerede favorit, og vælg [Gem].
Program tilstand
Konfigurér kopieringsfunktionen, sendefunktionen, faxfunktionen (tilbehør), destinationen eller en anden indstilling (kun
for produkter med installeret fax.), forbindelse med registrering af favoritter i programtilstanden.
1
Vis skærmen.
1 Tryk på [Send] i skærmbilledet Hjem.
2 Vælg sendefunktioner- og destinationer, du vil registrere i programmet.
3 Vælg [Favoritter].
2
Registrér favoritten.
1 [Menu] > [Tilføj]
2 Vælg jobtypen.
3 Vælg[Program].
4 Indtast det nye favoritnavn > [Næste]
Metode til tegnangivelse (side 8-3)
5-8
Betjening af maskinen > Favoritter
5 Kontrollér indstillingerne, og ændr eller tilføj eventuelt oplysninger.
Element
Beskrivelse
Navn
Indtast navnet der er vist på favoritskærmen (op til 32 tegn).
Jobtype
Typen af valgt job vises.
Antal*1
Indtast favoritnummeret.
Hvis du indtaster 00, vil det laveste tilgængelige nummer automatisk
blive tildelt.
Ejer*2
Viser ejeren af favoritten.
Tilladelse*2
Konfigurerer indstillingerne vedrørende tilladelse til favoritter for at
fastlægge, hvordan de skal deles med andre brugere.
Funktionstype
Vælger metoden for genkald af favoritter.
*1 Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun ændre indstillingerne ved at logge på
med administratorrettigheder.
*2 Vises når administration af brugerlogon er aktiveret.
6 Vælg [Gem].
Favoritten er registreret.
7 Skærmen "Ønsker du at tilføje en ny funktion til startskærmen?" vises. For at vise en
registreret favorit på startskærmen, skal du trykke på [Ja] og angive den position, hvor du
vil have vist ikonet for den registrerede favorit, og vælg [Gem].
Genkald en favorit
Brug nedenstående fremgangsmåde for at genkalde en registreret favorit.
1
Vis skærmen.
1 Vælg [Favoritter] på startskærmen, eller på knappen med den registrerede favorit.
Tryk på knappen med den registrerede favorit vil genkalde favoritten. Hvis du valgte [Favoritter], gå
til det næste trin.
2 Tryk på knappen med den favorit du ønsker at genkalde.
2
Udfør favoritten.
Ved brug af Guide tilstanden
1 De registrerede skærmbilleder vises i rækkefølge. Udfør den ønskede indstilling, og vælg
[Næste].
Når alle indstillinger er udført vises bekræftelsesskærmen.
BEMÆRK
Tryk på [<Tilbage], og udfør de ønskede ændringer for at redigere indstillingerne.
2 Anbring originaler > tast [Start]
Ved brug af Program tilstanden
Anbring originaler > tast [Start]
5-9
Betjening af maskinen > Favoritter
Redigering og sletning af favoritter
Du kan ændre favoritnummeret og favoritnavnet, eller slette favoritten.
Brug nedenstående fremgangsmåde for at redigere eller slette en favorit.
1
Vis skærmen.
2
Redigér favoritten.
Tryk på [Favoritter] i skærmbilledet Start.
Redigering af en favorit
1 [Menu] > [Rediger]
2 Vælg den favorit, som skal redigeres.
3
Ændr favoritnummer, favoritnavn, tilladelse.
Registrering af en favorit (side 5-7)
4 [Gem] > [Ja]
Sletning
1 [Menu] > [Slet]
2 Vælg den favorit, som skal slettes.
3 Vælg [Ja].
5-10
Betjening af maskinen > Applikation
Applikation
Maskinens funktioner kan udvides ved at installere applikationer.
Der kan bruges applikationer, som hjælper med at udføre daglige arbejdsopgaver mere effektivt, som f.eks. scanning og
autentifikation.
For yderligere oplysninger kontakt venligst din salgsrepræsentant eller forhandler.
Installation af applikationer
Hvis du vil anvende applikationer, skal applikationen først installeres på maskinen og derefter skal applikationen
aktiveres.
BEMÆRK
Der kan installeres maks. 16 applikationer og 5 licenser på maskinen. For at tilføje andre applikationer, skal der
afinstalleres en tidligere applikation.
Afinstallation af applikationer (side 5-13)
Proceduren er som følgende.
1
Vis skærmen.
[System Menu/Counter] > [Applikation] > [Applikation]
BEMÆRK
Når der vises brugerautentifikation-skærmbilledet, indtast dit logon brugernavn og
adgangskode, og vælg [Logon]. Dette kræver, at du logger på som bruger med
administratorrettigheder. Fabriksindstillet brugernavn og adgangskode til logon er vist
nedenfor.
2
Brugernavn til logon:
3500
Adgangskode til logon:
3500
Installér applikationen.
1 Vælg [
].
2 Sæt den flytbare hukommelse der indeholder det program, der skal installeres, i USBhukommelsesstik.
BEMÆRK
Når beskeden "Flytbar hukommelse genkendt". Vis filer. Er du sikker?" vises, tryk på
[Nej].
3 Vælg den applikation der skal installeres og tryk på [Installer]
Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [
5-11
].
Betjening af maskinen > Applikation
4 Vælg [Ja].
Installation af applikationen starter. Afhængig af applikationen der skal installeres, kan installationen
tage noget tid.
Når installationen er afsluttet vises originalskærmen.
BEMÆRK
• For at installere en anden applikation, gentag trin 2-3 og 2-4.
• For at fjerne den flytbare hukommelse, skal du trykke på [Fjern hukommelse], og
vente indtil meddelelsen "Flytbar hukommelse kan fjernes." vises. Fjern derpå den
flytbare hukommelse.
3
Aktivér applikationen.
1 Vælg den ønskede applikation > [Menu] > [Aktivér]
Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [
].
2 [Officielt] > Indtast licensnøglen > [OK]
Visse applikationer kræver ikke brug af en licenskode. Hvis skærmen for licenskode ikke vises,
fortsæt med trin 3-3. For at anvende applikationen som prøveversion, tryk på [Prøve] uden at
indtaste licenskoden.
3 Vælg [Ja].
VIGTIGT
Prøveversionen af applikationen vil ikke længere være tilgængelig, hvis datoen/
klokkeslettet ændres, mens applikationen anvendes.
Anvendelse af applikationer
Ikoner for de aktiverede applikationer vises på startskærmen. Tryk på applikationikonet i skærmbilledet Hjem.
Applikationen vil starte.
5-12
Betjening af maskinen > Applikation
Afinstallation af applikationer
Proceduren er som følgende.
1
Vis skærmen.
[System Menu/Counter] tast > [Applikation] > [Applikation]
BEMÆRK
Når der vises brugerautentifikation-skærmbilledet, indtast dit logon brugernavn og
adgangskode, og vælg [Logon]. Dette kræver, at du logger på som bruger med
administratorrettigheder. Fabriksindstillet brugernavn og adgangskode til logon er vist
nedenfor.
2
Brugernavn til logon:
3500
Adgangskode til logon:
3500
Deaktivér applikationen.
1 Vælg den applikation, du ønsker at deaktivere > [Menu] > [Deaktivér]
Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [
].
2 Vælg [Ja].
3
Afinstallér applikationen.
1 Vælg applikationen, du ønsker at afinstallere> [
]
Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [
2 Vælg [Ja].
5-13
].
Betjening af maskinen > Registrering af genveje
Registrering af genveje
Du kan registrere genveje for nem adgang til ofte anvendte funktioner. Indstillingerne for den valgte funktion kan også
registreres. Funktionsnavne, der er tilknyttet en registreret genvej, kan om nødvendigt ændres. Du kan registrere op til 2
genveje for kopieringsfunktioner, afsendelsesfunktioner, faxfunktioner, og funktioner der er indstillet for dokumentboks.
Tilføjelse af genveje
Genvejsregistrering udføres i "Funktion"-skærmen for hver funktion. Benyt nedenstående fremgangsmåde for
registrering af en genvej.
1
Vis skærmen.
Vælg som følge i Kopi, Send, Dokumentboks eller Fax-skærmen:
[Funktioner] > [Tilf/red. Genvej]
2
Registrér genvejene.
1 Vælg [Tilføj].
2 Vælg den tast, som genvejen skal tilknyttes.
Du kan vælge mellem følgende typer genveje:
Privat genvej 1, 2
Private genveje kan kun benyttes af brugeren, som er logget på. De
kan kun indstilles i forbindelse med brug af administrationen af
brugerlogon.
Delt genvej 1, 2
De delte genveje kan benyttes af alle maskinens brugere. Ved brug af
administrationen af brugerlogon kan de delte genveje kun indstilles af
brugere, der er logget på som administratorer.
BEMÆRK
Hvis du vælger et eksisterende genvejsnummer, kan den aktuelt registrerede genvej
erstattes med en anden genvej. Nogle genvejer er forudregistreret fra fabrikken (fx: "Kopi
af ID-kort" i kopifunktionen).
3 Vælg funktionsskærmbilledet, der skal vises med genvejen.
4 Indtast genvejsnavnet > [Næste]
Der kan indtastes op til 24 tegn.
Metode til tegnangivelse (side 8-3)
5 Vælg [Gem].
Genvejen er registreret.
5-14
Betjening af maskinen > Registrering af genveje
Redigering og sletning af genveje
Følg fremgangsmåden nedenfor for at ændre et genvejsnummer/-navn eller slette en genvej.
1
I "Funktion"-skærmen for hver funktion, tryk på [Tilf/red.
Genvej] nederst på skærmen.
2
Redigér genvejen.
Redigering af en genvej
1 Vælg [Redigér].
2 Vælg genvejstypen og nummeret, som skal redigeres.
3 Vælg [Nummer] eller [Navn].
4 Skift indstillinger > [OK]
5 [Gem] > [Ja]
Sletning
1 Vælg [Slet].
2 Vælg den genvej, som skal slettes.
3 Vælg [Ja].
5-15
Betjening af maskinen > Kopiering
Kopiering
Grundlæggende brug
Du kan udføre almindelige kopieringsopgaver ved at følge fremgangsmåderne nedenfor.
1
Tryk på [Kopi] i skærmbilledet Hjem.
2
Anbring originalerne.
Anbring originalerne.
Ilægning af originaler (side 5-2)
3
Vælg funktionerne.
For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen. Ved at vælge
[Funktioner], vil der blive vist en liste med andre funktioner, der kan vælges.
Kopiering (side 6-2)
4
Indtast antal kopier vha. taltasterne.
5
Tryk på tasten [Start].
Angiv det ønskede antal op til 999.
Kopieringen starter.
BEMÆRK
Denne funktion gør det muligt at reservere det næste job under udskrivning. Når denne
funktion anvendes, scannes originalen, mens maskinen udskriver. Når det igangværende
udskrivningsjob er afsluttet, udskrives det reserverede kopieringsjob. Hvis "Reserver
Næste-prioritet er sat til [Fra], vil [Reserver Næste] komme frem. Vælg [Reserver Næste]
og opsæt de nødvendige indstillinger for kopieringsjobbet.
Se engelsk Operation Guide.
Kopierer...
Job No.:0005
10:10
Job Name:doc00000320131010101010
Scannede sider
Kopier
Afbryd
5-16
Reservér
Næste
Betjening af maskinen > Kopiering
Afbrydelse af job
Du kan også annullere job ved at trykke på tasten [Stop].
1
Vælg tasten [Stop], når skærmbilledet til kopiering vises.
2
Slet et job.
Mens et job scannes
Kopieringsjobbet slettes.
Mens et job udskrives eller på standby
Skærmbilledet Afbrydelse af job vises. Det igangværende udskrivningsjob afbrydes
midlertidigt.
Vælg det job, du vil annullere > [Slet] > [Ja]
BEMÆRK
Hvis "Reservér næste-prioritet" er indstillet til [Fra], vises kopiskærmen på berøringspanelet. I dette tilfælde vil tryk på
tasten [Stop] eller [Afbryd] afbryde det igangværende udskrivningsjob.
Se engelsk Operation Guide.
5-17
Betjening af maskinen > Afsendelse
Afsendelse
Maskinen kan sende det scannede billede som en vedhæftet fil i en e-mail eller til en computer på netværket. For at
kunne gøre dette skal adressen på afsenderen og destinationen (modtager) registreres på netværket.
Et netværksmiljø, som giver maskinen adgang til en mailserver, er nødvendigt for at kunne afsende en e-mail. Det
anbefales at anvende et Local Area Network (LAN) for at forbedre overførselshastighed og sikkerhed.
Du kan udføre almindelige afsendelser ved at følge fremgangsmåderne nedenfor. Du kan vælge mellem følgende fire
indstillinger:
•
Send som e-mail (E-mail Addr Entry): Sender et scannet originalbillede som e-mail-vedhæftning. (Se side 5-20 og
side 5-22.)
•
Send til mappe (SMB): Gemmer et scannet originalbillede i en delt mappe på en hvilken som helst PC. (Se side 519.)
•
Send til mappe (FTP): Gemmer et scannet originalbillede i en mappe på en FTP-server. (Se side 5-19.)
•
Scanning af billeddata med TWAIN/WIA: Scan dokumentet ved hjælp af et TWAIN eller WIA kompatibelt
applikationsprogram. (Se side 5-32.)
BEMÆRK
• De forskellige sendemuligheder kan kombineres.
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) (side 5-28)
• Faxfunktionen kan anvendes på produkter, der er udstyret med faxfunktion.
Betjeningsvejledning vedrørende fax
5-18
Betjening af maskinen > Afsendelse
Grundlæggende brug
1
Tryk på [Send] i skærmbilledet Hjem.
2
Anbring originalerne.
Anbring originalerne.
Ilægning af originaler (side 5-2)
3
Angiv destinationen.
Vælg den destination, som billedet skal sendes til.
Angivelse af destinationen (side 5-20)
Vælge en destination fra den eksterne adressebog
Se følgende for yderligere oplysninger om den eksterne adressebog:
Embedded Web Server RX User Guide
Vælge en destination fra faxen
For flere oplysninger om anvendelse af FAX, se følgende:
Betjeningsvejledning vedrørende fax
4
Vælg funktionerne.
Tryk på [Funktioner] for at vise alle funktionerne.
Send (side 6-4)
5
Tryk på tasten [Start].
Afsendelse påbegyndes.
5-19
Betjening af maskinen > Afsendelse
Angivelse af destinationen
Vælg destinationen vha. en af følgende metoder:
Valg vha. adressebog (side 5-20)
Vælge fra den eksterne adressebog
Se følgende for yderligere oplysninger om den eksterne adressebog:
Embedded Web Server RX User Guide
Valg fra one-touch-tasten (side 5-22)
Indtastning af en e-mailadresse (side 5-22)
Angivelse af en ny PC-mappe (side 5-23)
Vælge fra faxen
Betjeningsvejledning vedrørende fax
BEMÆRK
• Maskinen kan indstilles, så skærmbilledet til visning af adressebog vises, når du trykker på tasten [Send].
Se engelsk Operation Guide.
• Du kan angive faxdestinationen, hvis du benytter en maskine, der er udstyret med faxfunktion. Indtast modtagerens
nummer vha. det numeriske tastatur.
Valg vha. adressebog
Valg af en destination, som blev registreret i adressebogen.
For yderligere oplysninger omkring registrering af destinationer i adressebogen, er dette beskrevet under:
Engelsk Operation Guide
1
Vælg [Adressebog] på standardskærmbilledet til afsendelse.
BEMÆRK
Se følgende for yderligere oplysninger om den eksterne adressebog:
Embedded Web Server RX User Guide
2
Vælg destinationerne
Vælg afkrydsningsfeltet for at vælge den ønskede destination fra listen. De valgte
destinationer angives ved et markeret afkrydsningsfelt.
Du kan også vælge [Menu], til at udføre en mere detaljeret søgning.
BEMÆRK
Tryk på afkrydsningsfeltet på ny for at fjerne markeringen.
5-20
Betjening af maskinen > Afsendelse
Søgning efter destination
Der kan søges blandt de destinationer, som er registreret i adressebogen.
1
10:10
Adressebog (alle)
001
ABCD
123456
002
EFGH
efg@efg.com
003
IJKL
12345.com
004
MNOP
11111.com
3
1/2
2
Anvendte taster
Afbryd
< Tilbage
Søgetype
OK
Søgeemner
Avanceret søgning
efter destination
Avanceret søgning efter type af registreret
destination (E-mail, mappe (SMB/FTP), FAX
eller gruppe).
Træk sammen
Avanceret søgning
efter destination
Avanceret søgning efter type af registreret
destination (E-mail, mappe (SMB/FTP), FAX
eller gruppe).
Søg (navn)
Søg efter navn
Søg efter registreret navn.
Søg (Nr.)
Søg efter nummer
Søg efter registreret adressenummer.
Sorter (navn)
Ændring af
visningsrækkefølgen
Sorterer listen efter destinationsnavn.
1
2
Menu
Sorter(Nr.)
Søg efter navn
3
Sorterer listen efter
destinationsadressenummer.
Søg efter registreret navn.
BEMÆRK
Du kan angive en destination efter adressenummer ved at trykke på knappen [Quick No.
Search].
3
Accept destinationen > [OK]
Destinationerne kan ændres senere.
Kontrol og redigering af destinationer (side 5-25)
.
BEMÆRK
Du kan indstille standard "Sorter"-indstillinger.
Se engelsk Operation Guide.
5-21
Betjening af maskinen > Afsendelse
Valg fra one-touch-tasten
Valg af destination med one-touch-tasterne.
BEMÆRK
Ved denne fremgangsmåde antages det, at one-touch-tasterne allerede er blevet registreret.
Se følgende for yderligere oplysninger om tilføjelse af one-touch-taster:
Engelsk Operation Guide.
1
I standardskærmen for afsendelse, tryk på [One-touch-tast].
2
Tryk på one-touch-knapperne, hvor destinationen er
registreret.
Hvis one-touch-tasten for den ønskede destination er skjult på berøringspanelet, tryk på [
eller [ ] for at bladre og få vist næste eller forrige one-touch-tast.
]
BEMÆRK
Du kan angive en One-touch-tast efter et nummertryk, ved at trykke på [Quick No. Search].
3
Accept destinationen > [OK]
Destinationerne kan ændres senere.
Kontrol og redigering af destinationer (side 5-25)
Indtastning af en e-mailadresse
Indtast den ønskede e-mailadresse.
BEMÆRK
For at sende en e-mail, konfigureres de nødvendige indstillinger.
Se engelsk Operation Guide.
1
I standardskærmen for afsendelse, tryk på [E-mail].
2
Indtast destinationens e-mail-adresse > [OK]
Der kan indtastes op til 128 tegn.
Metode til tegnangivelse (side 8-3)
Vælg [Næste destination], og indtast den næste destination. Der kan indtastes op til 100 email-adresser.
Du kan registrere den indtastede e-mail-adresse i adressebogen, ved at vælge [Menu] > [Føj
til adressebog]. Du kan også ændre oplysningerne for en tidligere registreret destination.
Destinationerne kan ændres senere.
Kontrol og redigering af destinationer (side 5-25)
5-22
Betjening af maskinen > Afsendelse
Angivelse af en ny PC-mappe
Angiv den delte mappe på enten en computer eller en FTP-server som destination.
BEMÆRK
• Se følgende for metoden til at indstille en delt mappedestination på en PC:
Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC (side 3-13)
• Se følgende for oplysninger o´m deling af en mappe:
Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt mappe (side 3-15)
• Sørg for at SMB protokol eller FTP er tændt.
Se engelsk Operation Guide.
1
I standardskærmen for afsendelse, tryk på [Mappe].
2
Vælg typen af mappe.
3
Vælg metode for specifikation af mappe.
Hvis du valgte [FTP], fortsæt til trin 4.
For at søge efter en mappe på en pc på netværket, skal du vælge [Søg mappe fra netværk]
eller [Søg mappe efter værtsnavn].
Hvis du valgte [Søg mappe fra netværk], kan du søge i alle pc´er på netværket for en
destination.
Hvis du valgte [Søg mappe efter værtsnavn], kan du indtaste "Domæne/arbejdsgruppe" og
"Værtsnavn" for at søge pc'er på netværket for destinationen.
Der kan vises op til 500 adresser. Vælg værtsnavnet (pc-navn) du vil specificere på skærmen
der kommer frem, og vælg [Næste]. Skærmbilledet til indtastning af brugernavn og
adgangskode til logon vises.
De delte mapper vises efter indtastning af brugernavn og adgangskode til login på
destinationscomputeren. Vælg den mappe du vil specificere, og tryk på [Næste]. Adressen for
den valgte mappe er nu indstillet.
Vælg mappen fra søgeresultatlisten.
Hvis du valgte [Indtast mappesti], fortsæt til trin 4.
4
Indtast oplysninger om destinationen.
Indtast de næste oplysninger. Vælg [Næste], for at gå videre til næste emne, når du har
indtastet et emne.
Metode til tegnangivelse (side 8-3)
Nedenstående skema viser elementerne, som skal indstilles.
5-23
Betjening af maskinen > Afsendelse
For at sende til mappe (SMB)
Element
Detalje
Maks. antal
tegn
Værtsnavn
Navn på computer
Op til 64 tegn
Sti
Navn på share
Op til 128 tegn
For eksempel: scannerdata
Hvis der gemmes i en mappe i den delte mappe:
delt navn\mappenavn i delt mappe
Logon-brugernavn
Hvis navn på computer og domænenavn er det
samme:
Op til 64 tegn
Brugernavn
For eksempel: james.smith
Hvis navn på computer og domænenavn er forskellige:
Domænenavn/Brugernavn
For eksempel: abcdnet\james.smith
Adg.kode til logon
Windows adgangskode til login
Op til 64 tegn
(Der skelnes mellem store og små bogstaver.)
For at sende til mappe (FTP)
Element
Data som skal indtastes
Maks. antal
tegn
Værtsnavn
Værtsnavn eller IP-adresse for FTP-serveren
Op til 64 tegn
Sti*1
Sti til modtagermappen
For eksempel: Bruger\ScanData
Op til 128 tegn
Ellers vil dataene blive gemt i rodbiblioteket.
Logon-brugernavn
Brugernavn til logon på FTP-serveren
Op til 64 tegn
Adg.kode til logon
Adgangskode til logon på FTP-serveren
Op til 64 tegn
(Der skelnes mellem store og små bogstaver .)
*1 Når FTP-serveren er baseret på Linux/UNIX, er stien samt undermappen kombineret med en
skråstreg "/" uden anvendelse af back-skråstreg.
5
Kontrol af status
1 Kontrollér oplysningerne.
Indstil forsinkelsen som ønsket.
2 Kontrollér forbindelsen
[Menu] > [Test af forbindelse]
"Forbundet." vises, når forbindelsen til destinationen er blevet oprettet. Gennemgå de indtastede
data, hvis meddelelsen "Kan ikke opnå forbindelse." vises.
Vælg [Næste destination], og indtast den næste destination.
Du kan registrere de indtastede oplysninger i adressebogen, ved at vælge [Føj til adressebog].
6
Vælg [OK].
Destinationerne kan ændres senere.
Kontrol og redigering af destinationer (side 5-25)
5-24
Betjening af maskinen > Afsendelse
Kontrol og redigering af destinationer
Kontrollér og redigér en valgt destination.
1
Vis skærmen.
1 Angiv destinationen.
Angivelse af destinationen (side 5-20)
2 Vælg [Kontroller].
2
Kontrollér og redigér destination.
For at tilføje en ny destination, vælg [
].
For at vise detaljer om destinationerne, tryk på [
redigeres, hvis de er blevet angivet.
For at slette den valgte destination, vælg [
]. Ny e-mail-adresser og pc-mapper kan
].
BEMÆRK
• Bekræftelsesskærmbilledet vises, når der vælges [Til] for Indt.kontrol for ny dest. Indtast
det samme værtsnavn og den samme sti igen, og tryk på [OK].
Se engelsk Operation Guide.
• Bekræftelsesskærmbilledet vises, når der trykkes på tasten [Start], hvis der er valgt [Til]
for Kontrol af destination inden Afsendelse.
Se engelsk Operation Guide.
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer (side 5-26)
5-25
Betjening af maskinen > Afsendelse
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer
Skærmbilledet til bekræftelse af destination vises, når der trykkes på tasten [Start], hvis der er valgt [Til] for Kontrol af
destination inden Afsendelse.
Se engelsk Operation Guide.
Følg fremgangsmåden nedenfor for at bekræfte destinationerne.
Kontrollér dest., og tryk på [Kontrol].
Destinationstjek
A OFFICE
1234567890
B OFFICE
2345678901
C OFFICE
3456789012
D OFFICE
4567890123
10:10
1/2
Afbryd
Luk
1 Tryk på [
Tryk på [
] eller [
Kontroller
] for at bekræfte alle destinationer.
] viser detaljeret information om den valgte destination.
For at slette en destination, vælg den destination du ønsker at slette> [
] > [Ja].
For at tilføje destinationen, skal du vælge [Afbryd], og derefter vende tilbage til
destinationsskærmbilledet.
2 Vælg [Kontroller].
BEMÆRK
Sørg for, at bekræfte alle destinationer ved at vise dem på berøringspanelet. Du kan ikke
trykke [Kontroll.], med mindre du har bekræftet alle destinationer.
5-26
Betjening af maskinen > Afsendelse
Genkald
Genkald er en funktion der gør det muligt at sende den sidst indtastede destination igen. Hvis du ønsker at sende
billedet til den samme destination, vælg [Tilbagekald] og du kan genkalde den destination du sendte til på
destinationslisten.
1 Vælg [Tilbagekald].
Destinationen du sendte til vises på destinationslisten.
BEMÆRK
Hvis den sidste overførsel indeholdt FAX, computer og e-mail destinationer, vises de
også. Tilføj eller slet destinationen efter behov.
2 Tryk på tasten [Start].
Afsendelse påbegyndes.
BEMÆRK
• Når [Til] er valgt i "Kontrollér destination inden afsendelse", vises en
bekræftelsesskærm for destinationen når du trykker på knappen [Start].
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer (side 5-26)
• Genkald-information slettes under følgende forhold.
- Når du slukker for strømen
- Når du sender det næste billede (ny genkald-information registreres)
- Når du logger ud
Send til mig (e-mail)
Når brugerlogon er aktiveret, sende dokumentet til den loggede brugers e-mail-adresse.
1
Vælg [Send til mig (e-mail)] i skærmbilleder Hjem.
BEMÆRK
• Du kan kun bruge denne funktion, når funktionens ikon vises i start-skærmen.
Tilpasning af skærmbilledet Hjem. (side 2-14)
• Der skal opsættes en e-mail-adresse i brugerlogon for den bruger, der logger på.
Se engelsk Operation Guide.
5-27
Betjening af maskinen > Afsendelse
Afsendelse til forskellige typer destinationer
(Multiafsendelse)
Du kan angive destinationer der kombinerer e-mailadresser, mapper (SMB eller FTP) og faxnumre (Faxfunktionen kan
kun anvendes på produkter, der er udstyret med faxfunktion.) Dette kaldes Multiafsendelse. Dette er nyttigt i forbindelse
med afsendelse til forskellige destinationstyper (e-mailadresser, foldere osv.) i en enkelt arbejdsgang.
Antal af afsendte emner
E-mail: Op til 100
Mapper (SMP, FTP): I alt 5 SMB og FTP
Fax: Op til 100
Fremgangsmåden er den samme, som når der angives destinationer for de enkelte typer. Fortsæt med at indtaste email-adresse eller mappesti, så de fremgår af destinationslisten. Tryk på tasten [Start] for at starte overførslen til alle
destinationer på en gang.
BEMÆRK
Hvis destinationerne omfatter en fax, vil billeder, der sendes til alle destinationer, være sort/hvide.
5-28
Betjening af maskinen > Afsendelse
Afbrydelse af jobsending
Du kan også annullere job ved at trykke på tasten [Stop].
1
Tryk på tasten [Stop], når skærmbilledet til sending vises.
2
Slet et job.
Mens et job scannes
Afbryd job vises.
Mens et job afsendes eller er på standby
Skærmbilledet Afbrydelse af job vises.
Vælg det job, du vil annullere > [Slet] > [Ja]
BEMÆRK
Et tryk på tasten [Stop] medfører ikke midlertidig afbrydelse af et job, hvor overførslen
allerede er i gang.
5-29
Betjening af maskinen > Afsendelse
WSD scanning
WSD scanning gemmer billeder af originaler på denne maskinen som filer på en WSD-kompatibel computer.
BEMÆRK
• For at anvende WSD scanning, bekræft, at computeren, der anvendes for WSD scanning og maskinen, er
netværkstilsluttet, og at "WSD Scan" er indstillet til [Til] i netværksindstillinger.
Se engelsk Operation Guide.
• For information om betjening af computeren, se hjælp i computeren eller betjeningsvejledningen for din software.
Installér driveren.
Installation af driversoftware (for Windows 8, Windows 8.1 og Microsoft Windows Server 2012)
1
Klik på [Søg] i amuletter, [Kontrolpanel], og derefter på [Vis
enheder og printere].
2
Installér driveren.
Klik på [Tilføj en enhed]. Vælg maskinens ikon, og klik derefter på [Næste].
Når maskinen ikon vises i "Printere" i skærmen [Enheder og printere], er installationen
gennemført.
Installation af driversoftware (for Windows 7)
1
Vis [Netværk] i startmenuen.
Klik på knappen [Start] i Windows, og vælg derefter [Netværk].
BEMÆRK
Hvis [Netværk] ikke vises i startmenuen, udføres følgende procedure.
1 Højre-klik [Start] og klik på [Egenskaber] i menuen der vises.
2 Vælg fanen [[Start] menu] i skærmen "Proceslinje og [Start] menu egenskaber", og
klik på [Tilpas].
3 Når skærmen "Tilpas [Start] menu" vises, vælges afkrydsningsboksen "Netværk" og
klik på [OK].
2
Installér driveren.
Højre-klik på maskinens ikon, og klik derefter på [Installer].
BEMÆRK
Hvis vinduet "Brugerkonto kontrol" vises, klik på [Fortsæt].
Hvis vinduet "Ny hardware fundet" vises, klik på [Afbryd].
Under installationen dobbeltklikkes der på ikonet der vises på proceslinjen for at vise
skærmen "Driversoftware installation". Når "Dine enheder er klar til anvendelse" vises på
skærmen for [Driversoftware installation], er installationen gennemført.
5-30
Betjening af maskinen > Afsendelse
Installation af driversoftware (for Windows 10)
1
Højreklik på knappen [Start] i Windows og vælg [Kontrolpanel]
og derefter [Enheder og printere].
2
Installér driveren.
Klik på [Tilføj en enhed]. Vælg maskinens ikon, og klik derefter på [Næste].
Når maskinen ikon vises i "Printere" i skærmen [Enheder og printere], er installationen
gennemført.
WSD scanning
1
Tryk på [Send] i skærmbilledet Hjem.
2
Anbring originalerne.
Ilægning af originaler (side 5-2)
3
Vis skærmen.
4
Scan originalerne.
Vælg [WSD scanning].
Procedure for anvendelse af denne maskine
1 [Frakontrolpanel] > [Næste]
2 Vælg destinationscomputeren > [OK]
Vælg [Genlæs] for at opdatere computerlisten.
Du kan se information om den valgte computer ved at vælge [
].
3 Tryk på tasten [Start].
Afsendelse starter og softwaren der er installeret på computeren aktiveres.
Procedure fra din computer
1 [Fra computer] > [Næste]
2 Anvend den software der er installeret på computeren til at sende billeder.
5-31
Betjening af maskinen > Afsendelse
Scanning med TWAIN eller WIA
Dette afsnit forklarer hvordan der scannes en original med TWAIN. WIA driveren anvendes på samme måde.
1
Vis skærmen.
1 Aktiver det TWAIN kompatible program.
2 Vælg maskinen via programmet og åbn dialogboksen.
BEMÆRK
For at vælge maskinen, se betjeningsvejledningen eller hjælp for hver
applikationssoftware.
2
Konfigurér scanningsindstillingerne.
Vælg scanningsindstillinger i dialogboksen der åbnes.
BEMÆRK
Se Hjælp i dialogboksen for oplysninger om indstillnger.
3
Anbring originalerne.
Ilægning af originaler (side 5-2)
4
Scan originalerne.
Tryk på knappen [Skan]. Dokumentdata scannes.
5-32
Betjening af maskinen > Afsendelse
Scanning med programmet File Management Utility
File Management Utility er en applikation der sender dine scannede dokumenter til en bestemt netværksfolder eller PC.
Du kan skabe et workflow med FMU til behandling af det scannede dokument, og registrere workflowet som favorit på
din maskine.
BEMÆRK
• For at bruge denne funktion, skal du installere File Management Utility på din computer og konfigurere
indstillingerne for at kunne bruge multifunktionen, scanningsforhold og hvor filerne skal gemmes. For at installere
File Management Utility, henviser vi til følgende:
Installation af software (side 2-32)
• For oplysninger om brug af File Management Utility, henviser vi til følgende:
File Management Utility User Guide
1
Sørg for at File Management Utility kører på den computer
(eller server) som File Management Utility er installeret på.
2
Anbring originalen.
3
Vælg en favorit.
1 Vælg [Favoritter] på startskærmen, eller på knappen med den registrerede favorit.
Hvis du valgte knappen med en favorit registreret i FMU, er favoritten aktiveret. Efter valg af
[Favoritter], gå til det næste trin.
2 Vælg knappen med den favorit du ønsker at bruge.
4
Følg instruktionerne på skærmen for at få de nødvendige
oplysninger og tryk [Næste].
5
Når skærmen scanningsindstillinger vises, tryk på hvert et
emne og konfigurer de nødvendige indstillinger.
De funktioner der kan indstilles afhænger af File Management Utility.
6
Tryk på tasten [Start].
Afsendelse påbegyndes.
5-33
Betjening af maskinen > Sådan bruges faxfunktionen
Sådan bruges faxfunktionen
På produkter med en FAX-funktion, er det muligt at bruge faxfunktionen.
Betjeningsvejledning vedrørende fax
5-34
6
Brug af forskellige
funktioner
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Tilgængelige funktioner på maskinen ................................................................................................................ 6-2
Kopiering .................................................................................................................................................. 6-2
Send ........................................................................................................................................................ 6-4
Brugerdefineret boks (Gemme filer, udskrive dokumenter, sende dokumenter) ...................................... 6-6
Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter) .................................................................. 6-9
Funktioner ......................................................................................................................................................... 6-11
Originalformater ...................................................................................................................................... 6-11
Papirvalg ................................................................................................................................................ 6-12
Originalretning ....................................................................................................................................... 6-13
Sortering ................................................................................................................................................ 6-13
Tæthed .................................................................................................................................................. 6-14
Originalbillede ........................................................................................................................................ 6-14
EcoPrint ................................................................................................................................................. 6-15
Farvevalg ............................................................................................................................................... 6-16
Zoom ...................................................................................................................................................... 6-17
Duplex .................................................................................................................................................... 6-18
Fortsat scanning .................................................................................................................................... 6-20
Stille tilstand ........................................................................................................................................... 6-20
Udelad tom side ..................................................................................................................................... 6-21
Duplex (2-sidet original) ......................................................................................................................... 6-22
Afsendelsesstørrelse ............................................................................................................................. 6-23
Filformat ................................................................................................................................................. 6-24
Filadskillelse .......................................................................................................................................... 6-25
Scanningsopløsning .............................................................................................................................. 6-25
Slet efter udskrivning ............................................................................................................................. 6-26
6-1
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Tilgængelige funktioner på maskinen
Kopiering
For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen. Ved at vælge [Funktioner], vil der blive
vist en liste med andre funktioner, der kan vælges.
Klar til at kopiere (Fuld farve)
Kopi
10:10
Klar til at kopiere (Fuld farve)
Funktioner
Kopier
10:10
Stille tilstand
Papirvalg
Zoom
Fra
Tæthed
Sorter
Funktionstast
A4
100%
Normal 0
Til
1/5
Original størrelse
Duplex
Kombiner
A4
Farvevalg
Original retning
1-sidet>>1-sidet
Funktioner
Fra
Kopi
af ID-kort
Fuldfarve
Øverste kant øverst
Favoritter
Luk
Tilf/red.
Genvej
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Papirvalg
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede
papirformat.
side 6-12
Zoom
Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.
side 6-17
Tæthed
Justér tætheden.
side 6-14
Duplex
Kopierer på begge sider. Du kan også oprette 1-sidet kopier af 2-sidet originaler.
side 6-18
Kombiner
Kombinerer 2 eller 4 originale ark til 1 printet side.
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
Funktioner
Beskrivelse
―
side 6-16
Referenceside
Stille tilstand
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
side 6-20
Sortering
Udskriver bestilte sæt af kopierne.
side 6-13
Kopi af ID-kort
Brug dette, når du ønsker at kopiere et kørekort eller et forsikringskort. Når du
scanner for- og bagside på kortet, vil begge sider blive kombineret og kopieret på en
enkelt ark.
Originalformater
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
side 6-11
Originalretning
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.
side 6-13
Originaler i blandede
størrelser
Scanner alle ark i dokumentføderen, selvom de har forskellig størrelse.
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-14
EcoPrint
EcoPrint sparer toner under udskrivning.
side 6-15
Justering af nuance
Juster farven (nuancen) af billeder.
―
Farvebalance
Juster styrken af cyan, magenta, gul og sort.
―
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Kontrast
Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke områder på billedet.
―
6-2
―
―
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Funktioner
Beskrivelse
Referenceside
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks. aviser.
―
Forhindr. af
gennemslag
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet, når der scannes en tynd original.
―
Udelad tom side
Når der er tomme side i et scannet dokument, vil denne funktion springe de tomme
sider over og udskrive kun de sider, der ikke er tomme.
side 6-21
Mætning
Justér farvemætningen af billedet.
Fortsat scanning
Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
―
Indtastning af filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
Tilsidesæt prioritet
Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job højeste prioritet.
―
―
6-3
side 6-20
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Send
For at konfigurere indstillingerne for funktioner trykkes der på [Funktioner].
Klar til at sende (Fuld farve)
Funktioner
10:10
Klar til at sende (Fuld farve)
Send
Dest.:
Kontroll.
Tilbagekald
10:10
Farvevalg
Fuldfarve
Stille tilstand
Fra
One-touch-tast
Adressebog
1/7
Ekst. adressebog
Filformat
1/2
PDF
Original størrelse
E-mail
Mappe
Fax
Funktioner
1-sidet
Favoritter
Luk
Tilf/red.
Genvej
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Funktioner
Beskrivelse
Referenceside
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
side 6-16
Stille tilstand
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
side 6-20
Filformat
Angiv billedformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.
side 6-24
Originalformater
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
side 6-11
Original retning
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.
side 6-13
Originaler i blandede
størrelser
Scanner alle ark i dokumentføderen, selvom de har forskellig størrelse.
Duplex
Vælg type og retning for indbindingen baseret på originalen.
side 6-22
Afsendelsesstørrelse
Vælg størrelse på billedet, der skal afsendes.
side 6-23
Filadskillelse
Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler side for side og
sender filerne.
side 6-25
Scanningsopløsning
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
side 6-25
Tæthed
Justér tætheden.
side 6-14
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-14
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Kontrast
Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke områder på billedet.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks. aviser.
―
Forhindr. af
gennemslag
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet, når der scannes en tynd
original.
―
Udelad tom side
Når der er tomme side i et scannet dokument, vil denne funktion springe de tomme
sider over og udskrive kun de sider, der ikke er tomme.
Opløsning for
faxafsendelse
Vælg finhed for billeder ved afsendelse af fax.
Zoom
Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.
side 6-17
Fortsat scanning
Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.
side 6-20
Indtastning af filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
side 6-21
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
―
6-4
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Funktioner
Beskrivelse
Referenceside
E-mail emne/indhold
Tilføjer emne og tekst, når et dokument sendes.
Lang original
Læser originale dokumenter i stor størrelse ved hjælp af dokumentføderen.
―
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
―
FTP-krypteret
afsendelse
Krypterer billeder, når der sendes via FTP.
―
Forsinket
faxtransmission
Indstil et afsendelsestidspunkt.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
Direkte faxtransmission
Sender FAX direkte uden at indlæse data fra originalen til hukommelse.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
Faxpollingmodtagelse
Får automatisk en maskine med et lagret dokument til at sende dokumentet til din
maskine.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
Fax-send.Rapport
Udskriver en rapport, når overføringen af et dokument er gennemført, eller når der
er opstået en fejl, og overføringen mislykkes.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
6-5
side 6-25
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Brugerdefineret boks (Gemme filer, udskrive
dokumenter, sende dokumenter)
For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen. Ved at vælge [Funktioner], vil der blive
vist en liste med andre funktioner, der kan vælges.
Klar til at udskrive fra boks.
Udskriv
Klar til at udskrive fra boks.
Funktioner
10:10
Kopier
10:10
Tilsidesæt prioritet
Papirvalg
Sorter
Fra
Duplex
Indtastning af filnavn
A4
Fra
Funktionstast
1-sidet>>1-sidet
doc
1/1
Besked om jobafslutning
Slet efter
udskrivn.
Fra
Fra
Stille
tilstand
EcoPrint
Fra
Fra
Afbryd
Funktioner
Luk
Tilf/red.
Genvej
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Gem fil
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Duplex
Vælg type og retning for indbindingen baseret på originalen.
side 6-22
Scanningsopløsning
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
side 6-25
Tæthed
Justér tætheden.
side 6-14
Indtastning af filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
side 6-16
Stille tilstand
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
side 6-20
Funktioner
Beskrivelse
Referenceside
Originalformater
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
side 6-11
Originalretning
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.
side 6-13
Originaler i blandede
størrelser
Scanner alle ark i dokumentføderen, selvom de har forskellig størrelse.
―
Lagringsstørrelse
Vælg størrelsen på det billede, der skal lagres.
―
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-14
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Kontrast
Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke områder på billedet.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks. aviser.
―
Forhindr. af
gennemslag
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet, når der scannes en tynd original.
―
Udelad tom side
Når der er tomme side i et scannet dokument, vil denne funktion springe de tomme
sider over og udskrive kun de sider, der ikke er tomme.
side 6-21
Zoom
Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.
side 6-17
6-6
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Beskrivelse
Referenceside
Fortsat scanning
Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.
side 6-20
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
Funktioner
―
Udskrivning af dokumenter
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Papirvalg
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede
papirformat.
side 6-12
Sortering
Udskriver bestilte sæt af kopierne.
side 6-13
Duplex
Udskriv modtagne faxer på begge sider af papiret.
side 6-19
Slet efter udskrivning
Sletter automatisk en dokument fra boksen, når udskrivningen er afsluttet.
side 6-26
Stille tilstand
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
side 6-20
Funktioner
Beskrivelse
Referenceside
Tilsidesæt prioritet
Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job højeste prioritet.
―
Indtastn. af filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
―
EcoPrint
EcoPrint sparer toner under udskrivning.
side 6-15
Afsendelse af dokumenter
Funktioner
Beskrivelse
Referenceside
Filformat
Angiv billedformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.
side 6-24
Filadskillelse
Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler side for side og
sender filerne.
side 6-25
Opløsning
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
side 6-25
Opløsning for
faxafsendelse
Vælg finhed for billeder ved afsendelse af fax.
Indtastning af filnavn
Tilføjer et filnavn.
E-mail emne/indhold
Tilføjer emne og tekst, når et dokument sendes.
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
―
FTP-krypteret
afsendelse
Krypterer billeder, når der sendes via FTP.
―
Forsinket
faxtransmission
Indstil et afsendelsestidspunkt.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
―
side 6-25
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
6-7
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Funktioner
Beskrivelse
Fax-send.Rapport
Udskriver en rapport, når overføringen af et dokument er gennemført, eller når der
er opstået en fejl, og overføringen mislykkes.
Slet efter transmission
Sletter automatisk en dokument fra boksen, når udskrivningen er afsluttet.
6-8
Referenceside
Se Betjeningsvejledning
vedrørende
fax.
―
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af
dokumenter)
For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen. Ved at trykke på [Funktioner], vil der blive
vist en liste med andre funktioner, der kan vælges.
Klar til gem i boks (Fuld farve)
Gem fil
Klar til gem i boks (Fuld farve)
Funktioner
10:10
10:10
Stille tilstand
Filformat
Funktionstast
PDF
Duplex
1-sidet
Fra
Scanning
Opløsning
300x300 dpi
Original størrelse
A4
1/4
Original retning
Tæthed
Normal 0
Indtastn.
af filnavn
doc
Øverste kant øverst
Farvevalg
Originaler i blandede størrelser
Fuldfarve
Funktioner
Fra
Afbryd
Luk
Tilf/red.
Genvej
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Gem fil
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Filformat
Angiv billedformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.
side 6-24
Duplex
Vælg type og retning for indbindingen baseret på originalen.
side 6-22
Scanningsopløsning
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
side 6-25
Tæthed
Justér tætheden.
side 6-14
Indtastning af filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
Funktioner
Beskrivelse
side 6-16
Referenceside
Stille tilstand
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
side 6-20
Originalformater
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
side 6-11
Originalretning
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.
side 6-13
Originaler i blandede
størrelser
Scanner alle ark i dokumentføderen, selvom de har forskellig størrelse.
―
Lagringsstørrelse
Vælg størrelsen på det billede, der skal lagres.
―
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-14
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Kontrast
Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke områder på billedet.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks. aviser.
―
Forhindr. af
gennemslag
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet, når der scannes en tynd original.
―
Udelad tom side
Når der er tomme side i et scannet dokument, vil denne funktion springe de tomme
sider over og udskrive kun de sider, der ikke er tomme.
side 6-21
Zoom
Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.
side 6-17
6-9
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Beskrivelse
Referenceside
Fortsat scanning
Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.
side 6-20
Lang original
Læser originale dokumenter i stor størrelse ved hjælp af dokumentføderen.
―
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
―
Filadskillelse
Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler side for side og sender
filerne.
Funktioner
side 6-25
Udskrivning af dokumenter
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Papirvalg
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede
papirformat.
side 6-12
Sortering
Udskriver bestilte sæt af kopierne.
side 6-13
Duplex
Udskriv modtagne faxer på begge sider af papiret.
side 6-19
Stille tilstand
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
side 6-20
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
side 6-16
Funktioner
Beskrivelse
Referenceside
EcoPrint
EcoPrint sparer toner under udskrivning.
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
―
Indtastning af filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
Tilsidesæt prioritet
Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job højeste prioritet.
―
Krypteret PDF
Password
Indtast den allerede tildelte adgangskode for at printe data fra PDF.
―
JPEG/TIFF udskrivning
Vælg billedstørrelse, når du udskriver JPEG- eller TIFF-filer.
―
XPS tilpas til side
Reducerer eller forstørre billedstørrelsen til at passe til det valgte papirformat, når
der udskrives XPS-fil.
―
6-10
side 6-15
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Funktioner
På sider, som forklarer en bekvem funktion, er tilstanden, som pågældende funktion kan bruge i, angivet med ikoner.
Udskrivning:
Kopi
Udskrive
fra boks
Afsendelse:
Send
Send fra
Box
Scan til
boks
Scan til
USB
Lagring:
Udskrive
fra USB
Originalformater
Kopi
Send
Scan til
boks
Scan til
USB
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
Vælg [Metrisk], [Tomme], eller [Andet] for at vælge originalstørrelsen.
Element
Værdi
Beskrivelse
Tomme
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Vælg blandt tomme standardformater.
Metrisk
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Vælg blandt de metriske standardformater.
Andre
16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6,
Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5 Hagaki (Karton),
Oufuku Hagaki (Returpostkort), Youkei 4, Youkei 2,
Brugerdefineret*1
Vælg blandt special-standardformater og
brugerdefinerede formater.
*1 Se følgende vedrørende vejledning i specificering af brugerdefineret originalstørrelse:
Engelsk Operation Guide
BEMÆRK
Angiv altid originalformatet, når der anvendes original i brugerdefineret format.
6-11
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Papirvalg
Udskrive
fra boks
Kopi
Udskrive
fra USB
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede papirformat.
Vælg fra [1] (Kassette 1) til [4] (Kassette 4) for at bruge det papir, der er i denne kassette.
Hvis [Auto] er valgt, vælges papiret, som passer til originalen, automatisk.
BEMÆRK
• Angiv først formatet og typen for papiret i kassetten.
Se engelsk Operation Guide.
• Kassette 2 til 4 vises, når papirføderen (tilbehør) er installeret.
For at vælge [MF-bakke] skal du trykke på [Papirformat] og [Medietype], og angive papirstørrelsen og medietypen. De
tilgængelige papirstørrelser og medietyper er vist i nedenstående skema.
Element
Papirstørrelse
Værdi
Beskrivelse
Tomme
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Vælg blandt tomme standardformater.
Metrisk
A4, A5, A6*1, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Vælg blandt de metriske standardformater.
Andre
16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6,
Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki
(Karton), Oufuku Hagaki (Returpostkort),
Youkei 4, Youkei 2, Brugerdefineret*2
Vælg blandt special-standardformater og
brugerdefinerede formater.
Indtastning
af formater
Metrisk
Angiv det format, som ikke er inkluderet i
standardformater.*3
X: 70 til 216 mm (i 1 mm forøgelser)
Y: 148 til 356 mm (i 1 mm forøgelser)
Tomme
Når du har valgt [Angiv størrelse], tryk på [+]/[–]
eller de numeriske knapper for at indstille
formaterne for "X" (vandret) og "Y" (lodret).
X: 2,76 til 8,50" (trinvis forøgelse på 0,01")
Y: 5,83 til 14,02" (trinvis forøgelse på 0,01")
Medietype
Almindelig (60 til 105 g/m2), Transparenter, Groft, Pergament (60 til 105 g/m2), Etiketter, Genbrugs,
Fortrykt*4, Kval.papir, Karton, Farvet, Hullet*4, Brevhoved*4, Kuvert, Tykt (106 til 220 g/m2), Bestrøget,
Høj kvalitet, Brugerdefineret 1-8*4
*1 Papiret kan lægges i kassette 1 og i multifunktionsbakken.
*2 Se følgende vedrørende vejledning i specificering af brugerdefineret papirstørrelse:
engelsk Operation Guide
*3 Input-enhederne kan ændres i systemmenuen. For yderligere oplysninger, se følgende:
engelsk Operation Guide
*4 Se følgende vedrørende vejledning i angivelse af brugerdefineret papirformat af typen 1 til 8:
engelsk Operation Guide
Se følgende for udskrivning på fortrykt eller hullet papir eller brevhoved:
engelsk Operation Guide
BEMÆRK
• Du kan nemt på forhånd vælge størrelsen og typen afpapir, der anvendes ofte og indstille dem som standard.
Se engelsk Operation Guide.
• Hvis det specificerede papir ikke er indlæst i kildepapirkassetten eller multifunktionsbakken, fremkommer der et
skærmbillede med bekræftelse. Læg papir i multifunktionsbakken, og vælg [Fortsæt] for at starte kopiering.
6-12
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Originalretning
Kopi
Send
Scan til
boks
Scan til
USB
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.
Originalretningen skal indstilles for at kunne bruge følgende funktioner.
•
Duplex
•
Kombiner
•
Duplex (2-sidet original)
Vælg originalretningen mellem [Øverste kant øverst] eller [Øverste kant venstre] eller [Auto].
Element
Billede
Øverste kant
øverst
Original
Originalretning
Original
Originalretning
Øverste kant til
venstre
Auto.*1
*1 Dette skærmbillede vises ikke hvis den valgfrie OCR-scanningstilføjelse er installeret men udvidet hukommelse ikke er installeret.
BEMÆRK
Standardindstilling for Originalretning kan ændres.
Se engelsk Operation Guide.
Sortering
Kopi
Udskrive
fra boks
Udskrive
fra USB
Udskriver bestilte sæt af kopierne.
(Værdi: [Til] / [Fra])
6-13
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Tæthed
Kopi
Send
Scan til
boks
Scan til
USB
Justér tætheden.
Justér tætheden ved at trykke på [-4] (lysere) til [+4] (mørkere).
Originalbillede
Kopi
Send
Scan til
boks
Scan til
USB
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
Kopiering/udskrivning
Element
Beskrivelse
Tekst+foto*1
Bedst til dokumenter med blandet tekst og fotos.
Foto
Bedst til fotografier taget med et kamera.
Tekst
Bedst til dokumenter der primært indeholder tekst.
Grafik/kort*2
Bedst til grafik og kort.
Printerudskrift*2
Bedst til dokumenter, som oprindeligt er udskrevet på denne maskine.
Andre
Originalbillede
Tekst+foto
Foto
Denne indstilling fremhæver tekst og markeringer lavet med en
fremhævningspen. Gengiver farven på fremhævningspennen i det
omfang, det er muligt.
Tekst
Grafik/kort
Printerudskrift
Fremhævelse
*1 Vælg [Tekst] for at forbedre resultatet, hvis grå tekst ikke udskrives fuldstændigt ved brug af [Tekst+foto].
*2 Denne funktion vises ved kopiering.
6-14
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Afsendelse/lagring
Element
Beskrivelse
Tekst+foto
Bedst til dokumenter med blandet tekst og fotos.
Foto
Bedst til fotografier taget med et kamera.
Tekst
Bedst til dokumenter der primært indeholder tekst.
Lys tekst/Tynd streg
Gengiver klart svage tegn skrevet med blyant, mv., og tynde linjer på kortoriginaler eller diagrammer.
Tekst (for OCR)*1
Scanningen producerer et billede der er egnet for OCR.
*1 Denne funktion er kun tilgængelig når "Farvevalg" er indstillet til [Monokrom]. For yderligere oplysninger, se følgende:
Farvevalg (side 6-16)
EcoPrint
Kopi
Udskrive
fra boks
Udskrive
fra USB
EcoPrint sparer toner under udskrivning.
Anvend denne funktion til testudskrivning eller enhver anden lejlighed, når det ikke er nødvendigt med udskrivning i høj
kvalitet.
(Værdi: [Til] / [Fra])
6-15
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Farvevalg
Kopi
Udskrive
fra USB
Send
Scan til
boks
Scan til
USB
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
Kopiering
Element
Beskrivelse
Autofarve
Registrerer automatisk, om dokumenter er farve eller sort/hvid.
Fuldfarve
Udskriver dokumenter i fuldfarve.
Monokrom
Udskriver dokumenter i monokrom.
Udskrivning
Element
Beskrivelse
Fuldfarve
Udskriver dokumenter i fuldfarve.
Monokrom
Udskriver dokumenter i monokrom.
Afsendelse/lagring
Element
Beskrivelse
Auto.(Farve/Grå)
Registrerer automatisk, om dokumentet er i farver eller sort og hvid, og scanner
farvedokumenter i fuld farve og sort-hvide dokumenter i gråtoner.
Auto.(Farve/Mono)
Registrerer automatisk, om dokumentet er i farver eller sort og hvid, og scanner
farvedokumenter i fuld farve og sort-hvide dokumenter i sort-hvid.
Fuldfarve
Scanner dokumenter i fuld farve.
Gråskalering
Scanner dokumenter i gråtoner. Giver et jævnt, detaljeret billede.
Monokrom
Scanner dokumentet i sort og hvid.
6-16
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Zoom
Kopi
Scan til
boks
Send
Scan til
USB
Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.
Kopiering
Du kan vælge mellem følgende zoomindstillinger:
Automatisk
Justerer billedet, så det passer til papirformatet.
A4: 141 %
A5
A6: 70 %
Standardzoom
Reducerer eller forstørrer med foruddefinerede zoomværdier.
Model
Europæiske
modeller
Zoom niveau (Original kopi)
Maks. 400 %
90 % Folio>>A4
200 %
70 %
141 % A5 >> A4
50 %
100 %
Min. 25 %
Model
Amerikanske
modeller
Zoom niveau (Original kopi)
Maks. 400 %
78 % Legal>>Letter
200 %
64 %
Letter>>Statement
129 %
Statement>>Letter
50 %
Min. 25 %
100 %
Andre
Reducerer eller forstørrer i andre forstørrelser end standard zoom.
Model
Europæiske
modeller
Zoom niveau (Original kopi)
Model
115 % B5 >> A4
78 % Legal>>Letter
86 % A4 >> B5
64 % Letter>>Statement
Amerikanske
modeller
Zoom niveau (Original kopi)
141 % A5 >> A4
86 % A4 >> B5
115 % B5 >> A4
70 % A4 >> A5
90 % Folio>>A4
129 %
Statement>>Letter
Zoom-indtastning
Reducerer eller forstørrer originalbilledet manuelt med 1 % trin mellem 25 % og 400 %. Anvend de numeriske knapper
eller tryk på [+] eller [-] for at indtaste en forstørrelse.
6-17
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Afsendelse/lagring
Element
Beskrivelse
100 %
Bevarer originalstørrelsen.
Automatisk
Formindsker eller forstørrer originaler til afsendelses-/lagringsstørrelse.
BEMÆRK
For at formindske eller forstørre billedet skal du vælge papirformat, afsendelsesstørrelse eller lagringsstørrelse.
Papirvalg (side 6-12)
Afsendelsesstørrelse (side 6-23)
Se engelsk Operation Guide.
Duplex
Udskrive
fra boks
Kopi
Udskrive
fra USB
Kopierer på begge sider. Du kan også oprette 1-sidet kopier af 2-sidet originaler.
Der kan vælges mellem følgende funktioner.
1-sidet til 2-sidet
Fremstiller 2-sidede kopier af 1-sidede originaler. Bagsiden af den
sidste kopi vil være blank, hvis antallet er originaler er ulige.
Original
Kopiering
A
ghi
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
def
Original
Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger:
B
Kopiering
A Original venstre/højre til indbinding venstre/højre: Bagsiderne
roteres ikke.
B Original venstre/højre til indbinding øverst: Billederne på bagsiderne
roteres 180 grader. Kopierne kan indbindes langs den øverste kant
og således at de har samme retning, når siderne vendes.
2-sidet til 1-sidet
Kopierer hvert ark i en 2-sidet original på to ark.
Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger:
Original
Kopieri
•
Indbinding Venstre/Højre: Bagsiderne roteres ikke.
•
Indbinding øverst: Billederne på bagsiderne roteres 180 grader.
6-18
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
2-sidet til 2-sidet
Fremstiller 2-sidede kopier af 2-sidede originaler.
BEMÆRK
Original
Papirstørrelserne der understøttes i to-sidet til to-sidet tilstand er A4,
B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II, 216 × 340 mm,
Folio, ISO B5, og 16K.
Kopiering
Kopiering
Udskriver 1-sidet originaler til 2-sidet, eller 2-sidet originaler til 1-sidet. Vælg indbindingsretning for original og
færdigbehandlede dokumenter.
Element
Værdi
Beskrivelse
1-sidet>>1-sidet
―
Deaktiverer funktionen.
1-sidet>>2-sidet
―
2-sidet>>1-sidet
―
Kopierer originalen med standardindstillingen. Se følgende
for yderligere oplysninger om standardindstilling:
2-sidet>>2-sidet
―
Andre
Duplex
1-sidet>>1-sidet,
1-sidet>>2-sidet,
2-sidet>>1-sidet,
2-sidet>>2-sidet
Vælg den ønskede duplexfunktion.
Indbindingsretning,
original*1
Venstre/højre, Top
Vælg indbindingsretningen for originaler.
Indbindning ved
efterbeh.*2
Venstre/højre, Top
Vælg indbindingsretningen for kopier.
Original retning*1, *2
Øverste kant øverst,
Øverste kant til venstre
Auto.*3
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i
den rigtige retning.
Engelsk Operation Guide
*1 Vises når der er valgt [2-sidet>>1-sidet] eller [2-sidet>>2-sidet] for "Duplex".
*2 Vises når der er valgt [1-sidet>>2-sidet] eller [2-sidet>>2-sidet] for "Duplex".
*3 Dette skærmbillede vises ikke hvis den valgfrie OCR-scanningstilføjelse er installeret, men udvidet hukommelse ikke er
installeret.
Når originalen placeres på pladen, skal du fortløbende erstatte hver original og trykke på tasten [Start].
Når alle originaler er blevet scannet, tryk på [Scanning] for at starte kopieringen.
Udskrivning
Udskriv modtagne faxer på begge sider af papiret.
Element
Beskrivelse
Deaktiverer funktionen.
1-sidet
2-sidet
Udskriver et 2-sidet dokument, således at arkene er opsat korrekt for indbinding til
venstre eller højre.
2-sidet
Udskriver et 2-sidet dokument, således at arkene er opsat korrekt for indbinding øverst.
6-19
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Fortsat scanning
Kopi
Send
Scan til
boks
Scan til
USB
Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.
Originaler scannes fortsat indtil du trykker på [Scanning].
(Værdi: [Til] / [Fra])
1
1~10
11
21
11~20
21~30
1
1~30
Stille tilstand
Kopi
Udskrive
fra boks
Udskrive
fra USB
Send
Scan til
boks
Scan til
USB
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
Vælg denne tilstand hvis støjen fra kørslen er ukomfortabelt.
Det er muligt at indstille brugen af stille tilstand for hver funktion, såsom kopiering og afsendelse.
(Værdi: [Til] / [Fra])
BEMÆRK
• Behandlingshastigheden bliver langsommere end normalt når stille tilstand er valgt.
• Det kan ikke anvendes, når [Forbyd] er indstillet for "Angiv for hvert job".
Se engelsk Operation Guide.
6-20
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Udelad tom side
Kopi
Send
Scan til
boks
Scan til
USB
Når der er tomme side i et scannet dokument, vil denne funktion springe de tomme sider over og udskrive kun de sider,
der ikke er tomme.
Blanke sider kan indstilles til linjerede sider med et mindre antal tegn.
Maskinen registrerer tomme sider og gemmer unødvendig udskrivning uden behov for at kontrollere tomme sider i
dokumentet.
Element
Alt, herunder blanke sider, bliver scannet.
Fra
Til
Beskrivelse
Blanke sider + Faste linjer
Blanke sider og linjerede sider vil altid regnes for blanke sider.
Kun blanke sider
Kun blanke sider, vil altid regnes for at være blanke sider.
Blanke sider + Noget tekst
Blanke sider og sider med lidt tekst anses som blanke sider.
BEMÆRK
Originalerne med huller eller originaler trykt på et farvet substrat kan ikke anerkendes som tomme sider.
6-21
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Duplex (2-sidet original)
Send
Scan til
boks
Scan til
USB
Vælg type og retning for indbindingen baseret på originalen.
Element
Værdi
Beskrivelse
1-sidet
―
Deaktiverer funktionen.
2-sidet
―
Indstilles ved brug af en 2-sidet original, som skal
indbindes på venstre eller højre side.
Duplex
1-sidet,
2-sidet (Indbinding venstre/højre),
2-sidet (indbinding øverst)
Vælg indbindingsretningen for originaler.
Originalretning*1
Øverste kant øverst,
Øverste kant til venstre
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne
i den rigtige retning.
Andre
Auto.*2
*1 Vises når [2-sidet (Indbinding venstre/højre)] eller [2-sidet (Indbinding øverst)] er valgt i "Duplex".
*2 Dette skærmbillede vises ikke hvis den valgfrie OCR-scanningstilføjelse er installeret, men udvidet hukommelse ikke er
installeret.
Prøvebillede
Værdi
2-sidet
Billede
Indbinding
venstre/højre
Indbinding
øverst
6-22
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Afsendelsesstørrelse
Send
Vælg størrelse på billedet, der skal afsendes.
Vælg [Samme str. som original], [Metrisk], [Tomme], eller [Andre] for at vælge afsendelsesstørrelsen.
Element
Værdi
Beskrivelse
Samme str. som original
―
Sender automatisk den samme størrelse som
originalen.
Metrisk
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Vælg blandt de metriske standardformater.
Tomme
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Vælg blandt tomme standardformater.
Andre
16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6,
Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki
(Karton) Oufukuhagaki (Returpostkort), Youkei 4,
Youkei 2
Vælg blandt special-standardformater og
brugerdefinerede formater.
Forhold mellem originalstørrelse, afsendelsesstørrelse og zoom
Originalformater (side 6-11), Afsendelsesstørrelse, og Zoom (side 6-17) er relaterede til hinanden. Se nedenstående
tabel for detaljer.
Originalstørrelse og
afsendelsesstørrelse er
den samme
forskellige
Originalformater (side 6-11)
Angiv efter behov.
Angiv efter behov.
Afsendelsesstørrelse
Vælg [Samme str. som original].
Vælg den ønskede størrelse.
Zoom (side 6-17)
Vælg [100 %] (eller [Auto]).
Vælg [Auto].
BEMÆRK
Hvis du angiver en afsendelsesstørrelse der er forskellig fra originalstørrelsen, og vælger zoom på [100 %], kan du
sende billedet i den aktuelle størrelse (Ingen zoom).
6-23
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Filformat
Send fra
Box
Send
Scan til
USB
Angiv billedformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.
Vælg filformatet mellem [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS], og [Højt komp. PDF].
Når det valgfri OCR-scanner program er installeret, kan du også vælge [Word], [Excel], eller [PowerPoint].
Når farvetilstand i scanningen er valgt for gråskalering eller fuldfarve, skal du indstille billedkvaliteten.
Hvis du har valgt [PDF] eller [Høj komp. PDF], kan du angive kryptering eller PDF/A-indstillinger.
Element
Værdi
Beskrivelse
PDF
―
Indstil det valgte filformat.
Højt komp. PDF
―
TIFF
―
Billedkvaliteten og PDF/A indstillinger bliver standard
indstillinger. Se følgende for yderligere oplysninger om
standardindstilling:
JPEG
―
XPS
―
OpenXPS
―
Word*1
―
Excel*1
―
PowerPoint*1
―
Andre
Engelsk Operation Guide
Filformat
PDF, Højt komp. PDF, TIFF, JPEG,
XPS, OpenXPS, Word*1, Excel*1,
PowerPoint*1
Vælg filformat for billedet.
Billedkvalitet*2
Kompressionsrateprioritet, standard,
kvalitetsprioritet
Indstil kvalitetsniveauet for Høj kompression PDF.
Billedkvalitet*3
1 Lav (Højt komp.) til 5 Høj (Lavt
komp.)
Indstil billedkvaliteten.
PDF/A*4
Fra, PDF/A-1a, PDF/A-1b
Indstil formattype for PDF/A-1.
Kryptering*4
―
Du kan bruge PDF-krypteringsfunktioner.
Se engelsk Operation Guide.
OCR
tekstgodkendelse*1
Fra, Til
Indstil standard for OCR tekstgenkendelse.
Se engelsk Operation Guide.
OCR-outputformat*5
Vælg output-formatet for Work, Excel og PowerPoint.
Tekst + grafik,
Tekst + grafik m. scannet billede
Scannet billede med søgbar tekst
*1
*2
*3
*4
*5
Vises kun hvis den valgfri scanningsudvidelse er installeret.
Vises, når [Højt komp. PDF] er valgt som "filformat".
Vises når andet en [Højt komp. PDF] er valgt som "filformat".
Vises når [PDF] eller [Højt komp. PDF] er valgt som "filformat".
Vises når [Word], [Excel] eller [PowerPoint] er valgt som "Filformat".
BEMÆRK
Hvis kryptering er aktiveret, kan indstillinger for PDF/A ikke angives.
6-24
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Filadskillelse
Send
Send fra
Box
Scan til
USB
Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler side for side og sender filerne.
(Værdi: [Fra] / [Hver side])
Tryk på [Hver side] for at indstille filseparation.
BEMÆRK
Et tre-cifret serienummer såsom "abc_001.pdf, abc_002.pdf..." er vedhæftet til enden af filnavnet.
Scanningsopløsning
Send
Send fra
Box
Scan til
boks
Scan til
USB
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
(Værdi: [Anvend Filindst.]*1 / [600 × 600dpi] / [400 × 400dpi Ultra] / [300 × 300dpi] / [200 × 400dpi Super] /
[200 × 200dpi Fin] / [200 × 100dpi Normal])
*1 Vises, når der udskrives fra brugerdef. boks.
BEMÆRK
Jo højere tal, jo bedre billedopløsning. En bedre opløsning giver imidlertid også større filer og længere
afsendelsestider.
E-mail emne/indhold
Send
Send fra
Box
Tilføjer emne og tekst, når et dokument sendes.
Vælg [Emne] / [Tekst] for at indtaste e-mailens emne og tekst.
BEMÆRK
Emnet kan indeholde op til 60 tegn, og teksten kan indeholde op til 500 tegn.
6-25
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Slet efter udskrivning
Udskrive
fra boks
Sletter automatisk en dokument fra boksen, når udskrivningen er afsluttet.
(Værdi: [Til] / [Fra])
6-26
7
Problemløsning
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Regelmæssig vedligeholdelse ........................................................................................................................... 7-2
Rengøring ................................................................................................................................................ 7-2
Udskiftning af tonerbeholder .................................................................................................................... 7-5
Udskiftning af beholder til brugt toner ...................................................................................................... 7-9
Isætning af hæfteklammer ...................................................................................................................... 7-11
Problemløsning ................................................................................................................................................ 7-12
Funktionsproblemer ............................................................................................................................... 7-12
Fejlmeddelelser og problemløsning ....................................................................................................... 7-18
Justering/vedligeholdelse ...................................................................................................................... 7-28
Fjern papirstop ....................................................................................................................................... 7-34
Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme ........................................................................................... 7-48
7-1
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Regelmæssig vedligeholdelse
Rengøring
Maskinen bør rengøres regelmæssigt for at sikre den bedste udskrivningskvalitet.
FORSIGTIG
Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid trække strømkablet ud af stikkontakten, inden maskinen
rengøres.
Glasplade
Tør indersiden af dokumentføderen og glaspladen af med en blød klud, der er fugtet med sprit eller et mildt
rengøringsmiddel.
VIGTIGT
Brug ikke fortynder eller andre organiske opløsningsmidler.
7-2
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Glaspanel
Når du anvender dokumentføderen, rengør glaspanelets overflade og læseguiden med den tørre klud.
VIGTIGT
Brug ikke vand, sæbe eller opløsningsmidler i forbindelse med rengøring.
BEMÆRK
Snavs på glaspanelet eller læseguiden kan forårsage sorte striber på resultatet.
7-3
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Papiroverførselsenhed
Papirføderenheden skal rengøres hver gang tonerbeholderen og beholderen til brugt toner udskiftes. For at bevare den
optimale udskriftskvalitet, anbefales det også rengøre indersiden af maskinen én gang om måneden, samt når
tonerbeholderen udskiftes.
Hvis papiroverførselsenheden bliver beskidt, kan der opstå udskrivningsproblemer som f.eks. snavs på bagsiden af
udskrifter.
FORSIGTIG
Nogle dele inden i maskinen er meget varme. Udvis forsigtighed, da der er fare for forbrændingsskader.
Overførselsrem
Registreringsrulle
(Metal)
Overførselsrulle
Papirrampe
Tør papirstøvet af registreringsrullen og papirrampen ved at bruge kluden.
VIGTIGT
Vær omhyggelig med ikke at berøre overførselsrullen og overførselsremmen under
rengøringen, da dette kan forringe udskriftskvaliteten.
7-4
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Udskiftning af tonerbeholder
Når tonerniveauet bliver lavt, "Toneren er lav. (Udskift når tom.)" vises på berøringspanelet. Sørg for at have en ny
tonerbeholder klar til udskiftning.
Udskift tonerbeholderen, når berøringspanelet viser meddelelsen "Toneren er tom".
BEMÆRK
• For at opretholde kvalitet, anbefaler vi at bruge ægte tonerbeholdere, som skal bestå mange kvalitetskontroller.
• Hukommelseschippen, der sidder i tonerbeholderen, indeholder oplysninger til forbedring af brugervenligheden, til
genbrug af brugte tonerbeholdere og til planlægning og udvikling af nye produkter. De lagrede oplysninger gør det
ikke muligt at identificere personer og anvendes kun anonymt til ovennævnte formål.
FORSIGTIG
Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
7-5
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Udskiftning af tonerbeholder
Fremgangsmåden for installation af tonerbeholder er den samme for hver farve. Fremgangsmåderne, der vises her,
vedrører den gule tonerbeholder.
1
2
3
K
M
C
Y
4
7-6
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
5
VIGTIGT
Rør ikke ved de punkter der er vist nedenfor.
6
5~6
7
7-7
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
8
9
BEMÆRK
• Hvis scannerenheden ikke lukker, kontrollér at den nye tonerbeholder er installeret korrekt (i trin 7).
• Returnér den tomme tonerbeholder til din forhandler eller servicetekniker. Den returnerede tonerbeholder vil blive
genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.
7-8
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Udskiftning af beholder til brugt toner
Udskift beholderen til brugt toner med det samme, når beholderen bliver fuld.
FORSIGTIG
Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
1
2
3
7-9
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
4
5
BEMÆRK
Returnér den tomme beholder til brugt toner til din forhandler eller servicetekniker. Den returnerede beholder for brugt
toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.
7-10
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Isætning af hæfteklammer
Tilføj hæfteklammer til den manuelle hæftemaskine (tilbehør).
BEMÆRK
Kontakt serviceteknikeren eller salgsstedet, hvis hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer.
1
2
7-11
Problemløsning > Problemløsning
Problemløsning
Funktionsproblemer
Tabellen indeholder generelle retningslinjer for løsning af problemer.
Hvis der opstår problemer med maskinen, skal du undersøge de kontrolpunkter og følge de fremgangsmåder, der er
beskrevet på de følgende sider. Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan løse problemet.
BEMÆRK
Når du kontakter os, skal du have serienummeret ved hånden.
Se følgende for oplysninger om, hvordan du kontrollere serienummeret:
Visning af enhedsoplysninger (side 2-18)
Kontrol af maskinens serienummer (side i)
Problem
Referenceside
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Et program starter ikke.
Er tidsrummet for Automatisk nulstilling
for kort?
Indstil tidsrummet for Automatisk
nulstilling til 30 sekunder eller længere.
―
Skærmen reagerer ikke, når
hovedafbryderen slås til.
Kontrollér strømkabel.
Tilslut begge ender af strømkablet
grundigt.
side 2-9
Maskinen kopierer ikke, når
der trykkes på [Start]-tasten.
Vises der en meddelelse på skærmen?
Udfør handlingen, der beskrives i den
viste meddelelse.
side 7-18
Er maskinen i dvaletilstand?
Vælg en vilkårlig knap på
betjeningspanelet for at afbryde
maskinens Dvaletilstand.
side 2-28
Er originalerne anbragt korrekt?
Originaler skal anbringes med
tekstsiden nedad og flugte med
indikatorpladerne for originalstørrelse
på glaspladen.
side 5-2
Originaler i dokumentføderen skal
anbringes med tekstsiden opad.
side 5-3
―
Kontrollér indstillingerne for applikations
software.
―
Er papiret fugtigt?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-2
Har du ændret tætheden?
Vælg et passende tæthedsniveau.
side 6-14
Blanke ark skubbes ud.
Udskrifterne er alt for lyse.
―
Er toneren jævnt fordelt i
tonerbeholderen?
Ryst tonerbeholderen flere gange fra
side til side.
side 7-5
Er EcoPrint aktiveret?
Deaktivér [EcoPrint]-tilstand.
―
―
Kør [Tromlerensning].
side 7-28
―
Kør [Rensning af laserscanner].
side 7-33
―
Kontrollér, at papirtypen er indstillet til
den type papir, der benyttes.
―
7-12
Problemløsning > Problemløsning
Problem
Udskrifterne er alt for mørke,
selv om baggrunden på den
scannede original er hvid.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Har du ændret tætheden?
Vælg et passende tæthedsniveau.
Referenceside
side 6-14
―
―
Kør [Kalibrering].
side 7-33
Der er moirémønstre på
kopierne (grupper af punkter,
der danner et ujævnt
mønster).
Er originalen et trykt fotografi?
Indstil originalbillede til [Foto].
side 6-14
Teksterne udskrives ikke
klart.
Har du valgt den korrekte billedkvalitet
for originalen?
Vælg en passende billedkvalitet.
side 6-14
Der kommer sorte eller
farvede prikker på den hvide
baggrund, når hvid original
scannes.
Er originalholderen eller glaspladen
beskidt?
Rengør originalholderen eller glas
side 7-2
Udskrifterne er slørede.
Bruges maskinen i fugtige omgivelser
eller luftfugtigheden eller temperaturen
ændres pludseligt?
Placér maskinen et sted med passende
luftfugtighed.
―
―
Kør [Tromlerensning].
side 7-28
Er originalerne anbragt korrekt?
Originaler skal flugte med
indikatorpladerne for originalstørrelse på
glaspladen.
side 5-2
Ved anbringelse af originaler i
dokumentføderen skal
originalbreddestyrene justeres, inden
originalerne anbringes.
side 5-3
Billederne er skæve.
Er papiret placeret korrekt?
pladen.
Kontrollér placeringen af
justeringsstyrene for papirbredde.
7-13
side 3-4
side 3-7
Problemløsning > Problemløsning
Problem
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Der kommer uregelmæssige
vandrette streger på billedet.
―
Vælg tasten [System Menu/Counter] >
[Justering/vedligeholdelse] >
[Serviceindst.] > [MC], og forøg
justeringsværdien. Forøg
justeringsværdien et niveau ad gangen
fra den aktuelle værdi. Forøg med
yderligere et niveau, hvis der ikke
opleves forbedringer, efter værdien er
blevet forøget med et niveau. Indstil den
oprindelige værdi igen, hvis der stadig
ikke opleves forbedringer.
―
Højden er 1000 m eller
højere, og der er
uregelmæssige vandrette,
hvide linjer på billedet.
―
Vælg tasten [System Menu/Counter] >
[Justering/vedligeholdelse] >
[Serviceindst.] > [Justering af højde],
og indstil til et niveau højere, end den
aktuelle indstilling.
―
Højden er 1000 m eller
højere, og der er prikker på
billedet.
―
Vælg tasten [System Menu/Counter] >
[Justering/vedligeholdelse] >
[Serviceindst.] > [Justering af højde],
og indstil til et niveau højere, end den
aktuelle indstilling.
―
Der forekommer ofte
papirstop.
Er papiret placeret korrekt?
Placér papiret korrekt.
side 3-2
Understøtter maskinen papirtypen? Er
papiret i god stand?
Fjern papiret, vend det om, og læg det i
igen.
side 3-4
Er papiret krøllet, foldet eller bøjet?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-4
Er der løse papirstumper eller
fastsiddende papir i maskinen?
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
side 7-34
2 eller flere ark er
overlapninger, når de
kommer ud. (multiindføring)
―
Placér papiret korrekt.
side 3-2
Udskrifterne er krøllede.
Er papiret placeret korrekt?
Placér papiret korrekt.
side 3-2
Er papiret fugtigt?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-2
7-14
Problemløsning > Problemløsning
Problem
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Udskrifterne er krøllede.
Er papiret fugtigt?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-2
Der kan ikke udskrives.
Er maskinen sluttet til en stikkontakt?
Sæt strømkablet i stikkontakten.
―
Er maskinen tændt?
Tænd på afbryderen.
side 2-10
Er USB-kablet og netværkskablet
tilsluttet?
Tilslut det rigtige USB-kabel og
netværkskabel korrekt.
side 2-8
Er udskrivningsjobbet blevet sat på
pause?
Genoptag udskrivningen.
―
Er USB-værten blokeret?
Vælg [Fjern blokering] i USB-værtens
indstillinger.
―
―
Kontrollér, at USB-hukommelsen er
sluttet korrekt til maskinen.
―
Er glaspanelet snavset?
Rengør glaspanelet.
side 7-3
―
Kør [Rensning af laserscanner].
side 7-33
Snavs langs papirets
øverste kant eller bagsiden.
Er maskinen snavset indvendig?
Rengør maskinen indvendig.
side 7-4
En del af billedet er utydeligt
eller viser hvide linjer.
―
Åbn og luk derefter bagdækslet.
side 2-3
―
Vælg tasten [System Menu/Counter] >
[Justering/vedligeholdelse] >
[Serviceindst.] > [MC], og sænk
justeringsværdien. Reducér
justeringsværdien et niveau ad gangen
fra den aktuelle værdi. Reducér med
yderligere et niveau, hvis der ikke
opleves forbedringer, efter værdien er
blevet reduceret med et niveau. Indstil
den oprindelige værdi igen, hvis der
stadig ikke opleves forbedringer.
―
―
Kør [Tromlerensning].
side 7-28
―
Indstil [Forhindr. af gennemslag] til
[Til].
―
Der kan ikke udskrives fra
USB-hukommelsen.
USB-hukommelsen
genkendes ikke.
Udskrifterne har lodrete
linjer.
Udskriften på arkets bagside
ses på forsiden.
7-15
Problemløsning > Problemløsning
Problem
Forskudt farveudskrift.
Farverne svarer ikke til
forventningerne.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
―
Kør [Kalibrering].
side 7-33
―
Kør [Farveregistrering].
side 7-28
Har du valgt den korrekte billedkvalitet
for originalen?
Vælg en passende billedkvalitet.
side 6-14
Har du lagt papir til farvet kopiering i
papirbakken?
Læg papir til farvekopiering i
papirbakken.
―
―
Kør [Kalibrering].
side 7-33
―
I forbindelse med kopiering
―
Justér farvebalancen.
―
I forbindelse med udskrivning fra en
computer
―
Justér farven ved hjælp af
printerdriveren.
Det forrige billede forbliver
og udskrives let.
―
Vælg tasten [System Menu/Counter] >
[Justering/vedligeholdelse] >
[Serviceindst.] > [MC], og forøg
justeringsværdien. Forøg
justeringsværdien et niveau ad gangen
fra den aktuelle værdi. Forøg med
yderligere et niveau, hvis der ikke
opleves forbedringer, efter værdien er
blevet forøget med et niveau. Indstil den
oprindelige værdi igen, hvis der stadig
ikke opleves forbedringer.
7-16
―
Problemløsning > Problemløsning
Problem
Kan ikke sende via SMB.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Er netværkskablet sat i?
Tilslut det rigtige netværkskabel korrekt.
side 2-8
Er maskinens netværksindstillinger
konfigureret korrekt?
Konfigurér TCP/IP indstillingerne
korrekt.
―
Er indstillingerne af mappedeling
konfigureret korrekt?
Kontrollér indstillingerne af
mappedelingen og adgangsprivilegier
under mappegenskaber.
side 3-15
Er SMB protokollen blevet indstillet til
[Til]?
Indstil SMB protokollen til [Til].
―
Er [Værtsnavn] blevet indtastet korrekt?
Kontrollér navnet på den pc, som
dataene sendes til.
side 5-23
Er [Sti] blevet indtastet korrekt?
Kontrollér delingsnavnet for den delte
mappe.
side 5-23
Er [Logon-brugernavn] blevet indtastet
korrekt? *1 *2
Kontrollér domænenavnet og
brugernavnet til logon.
side 5-23
Er det samme domænenavn blevet
anvendt til [Værtsnavn] og [Logonbrugernavn]?
Slet domænenavnet og den omvendte
skråstreg ("/") fra [Logon-brugernavn].
side 5-23
Er [Adgangskode til logon] indtastet
korrekt?
Kontrollér adgangskoden til logon.
side 5-23
Er Windows Firewall undtagelserne
blevet konfigureret korrekt?
Konfigurér undtagelserne for Windows
Firewall korrekt.
side 3-18
Er der forskel mellem indstillingerne af
klokkeslæt for maskinen,
domæneserveren og destinationspc'en
til modtagelse af data?
Indstil maskinen, domæneserveren og
destinationspc'en til modtagelse af data
med samme klokkeslæt.
―
Viser skærmen meddelelsen
Afsendelsesfejl?
Se Problemløsning ved afsendelsesfejl.
side 7-25
Farvetoneren er tom.
Vil du fortsætte udskrivning i sort/hvid?
Hvis den sorte toner ikke er tom, kan
maskinen fortsætte udskrivningen i sort/
hvid ved at vælge [Udskriv i sort &
hvid] i [Farvetoner tom, handling].
―
Kan ikke sende via e-mailen.
Er begrænsning af e-mailstørrelse
indstillet på den SMTP-server, der er
registreret på maskinen?
Kontroller den grænseværdi, der er
indtastet i "Begrænsning af e-mailstørrelse" i [E-mail]-indstillingerne i
Embedded Web Server RX, og skift
værdien, hvis det er nødvendigt.
―
Maskinen afgiver damp
omkring
papirudskydningsåbningen.
Kontrollér, om omgivelsestemperaturen
er for lav, eller om der anvendes fugtigt
papir.
Afhængigt af udskrivningsmiljøet og
papirets tilstand vil den varme, der
genereres i forbindelse med
udskrivning, få fugten i papiret til at
fordampe, og den afgivne damp ligner
røg. Dette er ikke et problem, og du kan
fortsætte med at udskrive. Forøg
omgivelsestemperaturen, eller udskift
papiret med nyere og tørrere papir, hvis
dampen generer dig.
―
*1
*1 Du kan også indtaste et fuldt pc-navn som værtsnavn (eksempelvis pc001.abcdnet.com).
*2 Du kan også indtaste brugernavne til login i følgende formater:
Domæne_navn/bruger_navn (eksempelvis abcdnet/james.smith)
Bruger_navn@domæne_navn (eksempelvis james.smith@abcdnet)
7-17
Problemløsning > Problemløsning
Fejlmeddelelser og problemløsning
Udfør den relevante fremgangsmåde, hvis en af følgende meddelelser vises på berøringspanelets eller computerens
skærm.
BEMÆRK
Når du kontakter os, skal du have serienummeret ved hånden. Se følgende for oplysninger om, hvordan du
kontrollere serienummeret:
Visning af enhedsoplysninger (side 2-18)
Kontrol af maskinens serienummer (side i)
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
A
Adgangskoden overholder
ikke politik.
Er adgangskoden udløbet?
Skift din logon adgangskode.
—
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
—
Er adgangskodepolitik (så som længden
på adgangskoden eller antal af tegn)
blevet ændret?
Bekræft at adgangskodepolitikken og
skift din logon adgangskode.
Advarsel: Snart ikke mere
hukommelse.
—
Jobbet kan ikke startes. Prøv igen på et
senere tidspunkt.
—
Afsendelsesfejl.*1
—
Der er opstået en fejl under
transmissionen. Jobbet annulleres.
Vælg [End].
side 7-25
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
Se Problemløsning ved afsendelsesfejl
for fejlkoden og korrigerende handlinger.
―
Sluk og tænd på hovedafbryderen. Hvis
der er en fejl, kontakt administratoren.
side 2-10
Begrænsning for
jobregnskab overskredet.
Blev det acceptable antal udskrifter, som
begrænses af jobregnskabet,
overskredet?
Det acceptable antal udskrifter, som
begrænses af jobregnskabet, blev
overskredet. Der kan ikke udskrives
flere. Jobbet blev afbrudt. Vælg [Afslut].
―
Boksens grænse er
overskredet.*1
Vises [Afslut] på skærmen?
Den specificerede boks er fuld, og der
er ikke plads til yderligere lagring.
Jobbet blev afbrudt. Vælg [Afslut].
Forsøg at udføre jobbet igen efter
udskrivning eller sletning af data fra
boksen.
—
Er det øverste dæksel til
dokumentføderen åbent?
Luk dokumentføderens dæksel.
―
Er et dæksel åbent?
Luk det dæksel, som angives på
skærmen.
Aktiveringsfejl.
B
D
Dækslet er åbent. Fejl i
den flytbare hukommelse.
Data om
jobtilbageholdelse kunne
ikke gemmes.
—
Jobbet annulleres. Vælg [End].
Utilstrækkelig plads i jobboksen. Forsøg
at udføre jobbet igen efter udskrivning
eller sletning af data fra jobboksen.
7-18
—
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
Referenceside
Den flytbare hukommelse
er fuld.*1
―
―
Denne hukommelse er
ikke formateret.
Er den flytbare hukommelse blevet
formateret på denne maskine?
Udfør [Formater] på denne maskine.
―
Der er opstået en fejl i
maskinen.
―
Der er opstået en intern fejl. Skriv
fejlkoden fra skærmen ned, og kontakt
serviceteknikeren.
―
Der er opstået en fejl ved
kassette #.
―
Fjern den angivne kassette. Vælg
[Næste >], for at følge instruktionerne.
―
Der kunne ikke angives et
jobregnskab.*1
—
Der kunne ikke angives et jobregnskab i
forbindelse med ekstern behandling af
jobbet. Jobbet blev afbrudt. Vælg [End].
—
Dette job kan ikke
udføres.*1
―
Jobbet blev afbrudt, fordi det begrænses
af brugergodkendelse eller jobregnskab.
Vælg [Afslut].
―
Du kan ikke benytte denne
boks.
—
Du kan ikke bruge den angivne boks.
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
—
—
Beholderen til brugt toner er ikke
installeret korrekt. Indstil denne korrekt.
side 7-9
Er beholderen til brugt toner fuld?
Udskift beholderen til brugt toner.
Er skrivning til den flytbare hukommelse
forbudt?
Der er opstået en fejl i den flytbare
hukommelse. Jobbet blev afbrudt. Vælg
[Afslut].
Utilstrækkelig plads i den flytbare
hukommelse. Slet filer, du ikke har brug
for.
Jobbet annulleres.
E
Efterse
overskudstonerbeholder.
F
Fejl i den flytbare
hukommelse.
―
De mulige fejlkoder og beskrivelser
heraf er som følger.
01: Tilslut en flytbar hukommelse, der
kan skrives til.
―
Der er opstået en fejl i den flytbare
hukommelse. Jobbet blev afbrudt. Vælg
[Afslut].
De mulige fejlkoder og beskrivelser
heraf er som følger.
01: Mængden af data, der kan gemmes
på samme tid, er overskredet. Sluk og
tænd afbryderen. Hvis fejlen fortsat
opstår, er den flytbare hukommelse ikke
kompatibel med maskinen. Brug kun
flytbar hukommelse, som er blevet
formateret på denne maskine. Hvis den
flytbare hukommelse ikke kan
formateres, er den beskadiget. Tilslut en
kompatibel flytbar hukommelse.
7-19
―
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Fejl på hukommelseskort.
―
Der er opstået en fejl på
hukommelseskortet. Jobbet annulleres.
Vælg [Afslut].
04: Utilstrækkelig plads på
hukommelseskortet til at udføre denne
handling. Flyt data, eller slet
unødvendige data.
—
Fjern originalerne i
dokumentføderen.
Ligger der stadig originaler i
dokumentføderen?
Fjern originalerne fra dokumentføderen.
―
Forbereder udskrivning.
―
Maskinen justeres for at opretholde
dens kvalitet. Vent venligst.
—
Forkert kodeord til
mappen.
—
Boksadgangskoden i forbindelse med
ekstern behandling af jobbet var forkert.
Jobbet blev afbrudt. Vælg [End].
—
Forkert konto-ID.*1
—
Konto-id’et i forbindelse med ekstern
behandling af jobbet var forkert. Jobbet
blev afbrudt. Vælg [End].
—
Forkert logonbrugernavn
eller adgangskode.*1
—
Brugernavnet eller adgangskoden til
logon i forbindelse med ekstern
behandling af jobbet var forkert. Jobbet
blev afbrudt. Vælg [End].
—
—
Rengør glaspanelet.
side 7-3
—
Justér temperaturen og fugtigheden i
lokalet.
—
—
Processen kan ikke udføres pga.
utilstrækkelig hukommelse. Jobbet
annulleres. Vælg [End].
Maskinen kan gengive de samme
originaler ved at arrangere følgende
indstilling:
• Reducér [Billedkvalitet] i
[Filformat].
—
—
Jobbet kunne ikke fuldføres, da
hukommelsen er fyldt. Vælg [Fortsæt],
for at udskrive de scannede sider.
Udskrivningsjobbet kan ikke
gennemføres. Tryk på [Annuller], for at
afbryde jobbet.
Maskinen kan gengive de samme
originaler ved at arrangere følgende
indstillinger:
• Vælg [Til] ved RAM-disk Indst. i
Systemmenu, og reducér RAMdiskens størrelse.
• Vælg [Printerprioritet] ved ekstra
hukommelse i systemmenu.
—
G
Glaspanelet skal rengøres.
H
Høj temperatur.
Justér omgivelsestemp.
Hukommelsen er fuld.*1
BEMÆRK
Kontakt din administrator, før du ændrer
indstillinger for RAM-disk eller for ekstra
hukommelse.
7-20
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
I
Ilæg følgende papir i
kassette #.
Passer den valgte papirstørrelse med
papirstørrelsen ilagt den specificerede
papirkilde?
Vælg [Fortsæt], for at fortsætte
udskrivningen.
Mangler der papir i den angivne
kassette?
Læg papir i.
—
Vælg [Afbryd], for at afbryde jobbet.
side 3-2
Vælg [Papirvalg], for at vælge en anden
papirkilde. Vælg [Fortsæt], for at
udskrive på papiret i den papirkilde, som
aktuelt er valgt.
J
―
Maskinen justeres for at opretholde
dens kvalitet. Vent venligst.
—
Kalibrerer…
—
Maskinen justeres for at opretholde
dens kvalitet. Vent venligst.
side 7-33
Kan ikke duplexudskrive
på følgende papir.*1
Har du valgt et papirformat/-type, der
ikke kan duplexudskrives?
Vælg [Papirvalg], for at vælge det
tilgængelige papir. Tryk på [Fortsæt] for
at udskrive uden brug af duplex.
side 6-18
Kan ikke oprette
forbindelse til
godkendelsesserver.*1
—
Indstil maskinens klokkeslæt, så det
svarer til serverens klokkeslæt.
side 2-25
—
Kontrollér domænenavnet.
—
—
Kontrollér værtsnavnet.
—
—
Kontrollér tilslutningsstatussen med
serveren.
—
—
Kun én kopi er tilgængelig. Vælg
[Fortsæt], for at fortsætte
udskrivningen. Vælg [Afbryd], for at
afbryde jobbet.
—
Justerer…
K
Kan ikke printe det
angivne antal kopier.*1
Maskinen kan gengive de samme
originaler ved at arrangere følgende
indstillinger:
•
Fjern markeringen ved [RAM-disk] i
fanebladet [Enhedsindstillinger] for
printerens egenskaber.
BEMÆRK
Når du har fjernet markeringen ved
[RAM-disk], skal du markere [RAMdisk] igen efter afslutningen af
udskrivningen. Ellers kan
udskriftshastigheden blive nedsat.
Kan ikke udføre
fjernudskrivning.
—
Fjernudskrivning er forbudt.
—
Kassette er ikke
installeret.
―
Kan ikke fremføre papir. Indstil den
kassette, der er angivet på skærmen.
―
Kontrollér
tonerbeholderen.
—
Tonerbeholderen er ikke installeret
korrekt. Indstil denne korrekt.
side 7-5
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
7-21
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Kører
sikkerhedsfunktion...
—
Kører sikkerhedsfunktion. Vent venligst.
—
KPDL-fejl.*1
―
Der er opstået en postscript-fejl. Jobbet
annulleres. Vælg [End].
―
Passer den valgte papirstørrelse med
papirstørrelsen ilagt den specificerede
papirkilde?
Vælg [Fortsæt], for at fortsætte
udskrivningen.
—
Mangler der papir i den angivne
kassette?
Læg papir i.
L
Læg følgende papir i
multifunktionsbakken.
Vælg [Afbryd], for at afbryde jobbet.
side 3-7
Vælg [Papirvalg], for at vælge en anden
papirkilde. Vælg [Fortsæt], for at
udskrive på papiret i den papirkilde, som
aktuelt er valgt.
—
Justér temperaturen og fugtigheden i
lokalet.
—
Maksimalt antal skannede
sider.
Blev antallet af acceptable scanninger
overskredet?
Det er kun muligt at lave én kopi af de
scannede sider. Tryk på [Fortsæt] for at
udskrive, sende eller gemme de
scannede sider. Tryk på [Afbryd] for ikke
at udskrive, sende eller gemme.
—
Mappen kan ikke findes.
―
Den angivne boks kan ikke findes.
Jobbet blev afbrudt. Vælg [Afslut].
—
Maskinens bakke er fuld af
papir.
—
Fjern papiret fra den indre bakke. Vælg
[Fortsæt], for at genoptage
udskrivningen. Vælg [Afbryd], for at
afbryde jobbet.
—
Papirstop.
―
Hvis der opstår papirstop, vises
papirstoppets placering på skærmen, og
maskinen stopper. Lad maskinen være
tændt, og følg anvisningen til fjernelse af
det fastklemte papir.
side 7-34
Printer fyldt.
—
Advarsel. Lav printerhukommelse.
Jobbet blev sat i pause. Genstarter
jobbet. Vælg [Fortsæt].
—
Producenten kan ikke
gøres ansvarlig for skader,
der skyldes brug af en
uoriginal toner.
Er den installerede tonerbeholder
originalt produkt?
Vi er ikke ansvarlige for skader, der
skyldes brug af tilbehør og forsyninger
af andet mærke i maskinen. Tryk på
[Næste], hvis du vil fortsætte.
―
Lav temperatur. Justér
omgivelsestemp.
M
P
7-22
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
R
RAM-diskfejl.
―
Der er opstået en fejl på RAM-disken.
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
―
De mulige fejlkoder og beskrivelser
heraf er som følger.
04: Utilstrækkelig plads på RAM-disken.
Hvis der er installeret RAM-disk
(tilbehør), øg størrelsen på RAM-disken
ved at ændre indstillinger for RAM-disk i
system menu.
BEMÆRK
Omfanget af RAM-diskens størrelse kan
øges ved at vælge [Printerprioritet] i
Ekstra hukommelse.
Renser laserscanneren…
—
Maskinen justeres for at opretholde
dens kvalitet. Vent venligst.
―
Ryst tonerbeholderen.
[C][M][Y][K]
—
Ryst tonerbeholderen omhyggeligt, og
sæt den tilbage på plads.
side 7-5
—
Scanningen kan ikke udføres pga.
utilstrækkelig scannerhukommelse. Det
er kun muligt at lave en kopi af de
scannede sider. Tryk på [Fortsæt] for at
udskrive, sende eller gemme de
scannede sider. Tryk på [Annuller] for
at afbryde udskrivningsjobbet.
—
S
Scannerhukommelsen er
fuld.*1
Maskinen kan gengive de samme
originaler ved at arrangere følgende
indstillinger:
•
Reducér antallet af originaler der
skal scannes på en gang.
Endvidere kan maskinen gengive de
samme originaler ved at arrangere
følgende indstillinger:
•
Vælg [Kopiprioritet] af Ekstra
hukommelse i Systemmenu.
BEMÆRK
Kontakt din administrator, før du ændrer
indstillinger for ekstra hukommelse.
7-23
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
SSD fejl.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
—
Der er opstået en fejl på SSD. Jobbet
annulleres. Vælg [Afslut].
Referenceside
—
De mulige fejlkoder og beskrivelser
heraf er som følger.
01: Mængden af data, der kan gemmes
på samme tid, er overskredet. Sluk og
tænd afbryderen. Opdel filen i mindre
filer, hvis fejlen fortsat opstår. Hvis fejlen
opstår efter at filen er delt, kan den
angivne fil være beskadiget. Slet filen.
04: Utilstrækkelig plads på SSD til at
udføre denne handling. Flyt data, eller
slet unødvendige data.
—
Der er opstået en systemfejl. Følg
anvisningerne på skærmen.
—
Toneren er lav.
[C][M][Y][K]
—
Tonerbeholderen skal snart udskiftes.
Fremskaf en ny tonerbeholder.
―
Toneren er tom.
[C][M][Y][K]
—
Udskift tonerbeholderen til vores
angivne tonerbeholder.
side 7-5
Systemfejl.
T
BEMÆRK
Hvis farvetoneren er tom, men den sorte
toner er tilbage, udskriver maskinen i
sort og hvid ved at vælge [Udskriv i
Sort og Hvidt] i Farvetoner tom,
handling.
U
Udskift alle originaler. Tryk
på [Fortsæt].
—
Tag originalerne ud af
dokumentføderen, og genanbring dem
igen i den rigtige rækkefølge. Vælg
[Fortsæt], for at genoptage
udskrivningen. Vælg [Afbryd], for at
afbryde jobbet.
—
Udskift MK.
—
Delene i vedligeholdelsessættet skal
udskiftes for hver 200.000 sider skal
foretages af en professionel tekniker.
Kontakt en servicetekniker.
—
Ukendt toner installeret.
PC [C][M][Y][K]
Svarer den installerede tonerbeholders
regionale specifikation til maskinens?
Installér den angivne tonerbeholder.
—
Uoriginal toner.
[C][M][Y][K]
Er den installerede tonerbeholder
originalt produkt?
Vi er ikke ansvarlige for skader, der
skyldes brug af tilbehør og forsyninger
af andet mærke i maskinen.
—
*1 Hvis Automatisk fejlsletning er indstillet til [Til], genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Se følgende
for yderligere oplysninger om auto fejlsletning:
engelsk Operation Guide
7-24
Problemløsning > Problemløsning
Problemløsning ved afsendelsesfejl
Fejlkode
1101
1102
Meddelelse
Løsningsforslag
Referenceside
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér SMTP-serverens værtsnavn på Embedded
Web Server RX.
Kunne ikke sende via FTP.
Kontrollér FTP'ens værtsnavn.
side 5-23
Kunne ikke sende via SMB.
Kontrollér SMB'ens værtsnavn.
side 5-23
Kunne ikke sende via SMB.
Kontrollér SMB-indstillingerne.
side 5-23
•
—
Brugernavn og adgangskode til login
BEMÆRK
Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er
domænebruger.
Kunne ikke sende e-mailen.
Kunne ikke sende via FTP.
•
Værtsnavn
•
Sti
Kontrollér følgende i Embedded Web Server RX.
•
Brugernavn og adgangskode til login på SMTP
•
Brugernavn og adgangskode til login på POP3
•
Begrænsning på e-mailstørrelse
Kontrollér FTP-indstillingerne.
•
—
side 5-23
Brugernavn og adgangskode til login
BEMÆRK
Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er
domænebruger.
1103
Kunne ikke sende via SMB.
•
Sti
•
Modtagerens tilladelse til deling af mapper
Kontrollér SMB-indstillingerne.
•
side 5-23
Brugernavn og adgangskode til login
BEMÆRK
Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er
domænebruger.
Kunne ikke sende via FTP.
1104
Kunne ikke sende e-mailen.
•
Sti
•
Modtagerens tilladelse til deling af mapper
Kontrollér FTP-indstillingerne.
•
Sti
•
Modtagerens tilladelse til deling af mapper
Kontrollér e-mail-adressen.
BEMÆRK
Hvis adressen afvises af domænet, kan du ikke sende
e-mailen.
7-25
side 5-23
side 5-22
Problemløsning > Problemløsning
Fejlkode
1105
Meddelelse
Kunne ikke sende via SMB.
Løsningsforslag
Kontrollér følgende indstillinger.
Referenceside
—
[System Menu/Counter] tast > [System/netværk] >
[Netværk] > [Protokolindstillinger] >
[SMB klient (Transmission)]
Kunne ikke sende e-mailen.
Kunne ikke sende via FTP.
Vælg [Til] i SMTP-indstillingerne i Embedded Web
Server RX.
—
Kontrollér følgende indstillinger.
—
[System Menu/Counter] tast > [System/netværk] >
[Netværk] > [Protokolindstillinger] >
[FTP-klient (Transmission)]
1106
Kunne ikke sende e-mailen.
1131
Kunne ikke sende via FTP.
Kontrollér SMTP'ens afsenderadresse i Embedded
Web Server RX.
—
Aktiver SSL.
—
[System Menu/Counter] tast > [System/netværk] >
[Netværk] > [Sikkerhedsindstillinger] > [SSL]
1132
Kunne ikke sende e-mailen.
Kunne ikke sende via FTP.
2101
Kunne ikke sende via SMB.
Kunne ikke sende via FTP.
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér følgende på SMTP-serveren.
•
Er SMTP over SSL tilgængeligt?
•
Er krypteringen tilgængelig?
Kontrollér følgende for FTP-serveren.
•
Er FTPS tilgængelig?
•
Er krypteringen tilgængelig?
Kontrollér netværket og SMB-indstillingerne.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
•
Værtsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Kontrollér netværket og FTP-indstillingerne.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
•
Værtsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Kontrollér netværket og Embedded Web Server RX.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
•
POP3-servernavn for POP3-brugeren
•
SMTP-servernavn
7-26
Se
Embedded
Web Server
RX User
Guide.
—
—
—
—
Problemløsning > Problemløsning
Fejlkode
2102
Meddelelse
Kunne ikke sende via FTP.
2103
Løsningsforslag
Kontrollér netværket.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
Kontrollér følgende for FTP-serveren.
Kunne ikke sende e-mailen.
•
Er FTP tilgængelig?
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
Kontrollér netværket.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
2201
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér netværket.
2202
Kunne ikke sende via FTP.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
2203
Kunne ikke sende via SMB.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
2231
Referenceside
—
—
—
—
2204
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér grænsen for e-mail-størrelse for SMTPindstillingerne i Embedded Web Server RX.
—
3101
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér godkendelsesmetoderne for både
afsenderen og modtageren.
—
Kontrollér netværket.
—
Kunne ikke sende via FTP.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
3201
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér modtagerens metode til SMTPbrugergodkendelse.
0007
—
Sluk og tænd på hovedafbryderen. Skriv den viste
fejlkode ned, og kontakt serviceteknikeren, hvis
denne fejl gentager sig.
—
Den scannede original overstiger det acceptable antal
sider på 999. Send de overskydende sider separat.
4201
4701
—
side 2-10
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
7-27
—
Problemløsning > Problemløsning
Justering/vedligeholdelse
Procedure for farveregistrering
Udfør farveregistrering. Men hvis dette ikke løser problemet, eller hvis du ønsker at foretage mere detaljerede
indstillinger, kan du anvende manuel registrering.
BEMÆRK
For at udføre farveregistrering skal du bekræfte, at enten papirtype Letter eller A4 er lagt i kassetten.
VIGTIGT
Før du udføre farveregistrering, skal du udføre Kalibrering på side 7-33. Hvis farveafgivelse fortsætter, skal
du udføre farveregistrering. Når du udfører farveregistrering uden at udføre kalibrering, vil farveafgivelsen
måske nok blive udbedret, men det kan medføre alvorlig farveafgivelse på et senere tidspunkt.
Automatisk udbedring
1
Ilæg papir.
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
• Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det
lægges i multifunktionsbakken.
Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-3)
• Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller
foldet papir kan forårsage papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren
ovenfor).
• Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret køre
skævt eller sidde fast.
2
Vis skærmen.
3
Udskriv oversigt.
[System Menu/Counter] tast > [Justering/vedligeholdelse] > [Farveregistrering] > [Auto]
Vælg [Start].
En graf er udskrevet.
7-28
Problemløsning > Problemløsning
Diagrameksempel
4
Udbedring
1 Som vist i illustrationen, skal du placere den printede side ned mod pladen med kanten ned
pilene mod bagsiden.
2 Vælg [Start] for at scanne oversigten.
Når scanning er færdig, starter korrigeringen af farveprintpositionen.
3 Vælg [OK] efter farveregistrering er fuldført.
7-29
Problemløsning > Problemløsning
Manuelle indstillinger
1
Ilæg papir.
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
• Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden
det lægges i multifunktionsbakken.
Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-3)
• Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller
foldet papir kan forårsage papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren
ovenfor).
• Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret
køre skævt eller sidde fast.
2
Vis skærmen.
[System Menu/Counter] tast > [Justering/vedligeholdelse] > [Farveregistrering] >
[Manuel]
7-30
Problemløsning > Problemløsning
3
Udskriv oversigt.
Vælg [Udskriv oversigt].
En graf er udskrevet. På diagrammet udskrives der diagrammer for H-1 til 5 og V-1/3/5 for hver
M (rød), C (blå) og Y (gul).
Diagrameksempel
7-31
Problemløsning > Problemløsning
4
Indtast den korrekte værdi.
1 Find placeringen på hver graf, hvor 2 linjer matcher hinanden tættest. Hvis det er 0positionen, skal denne farve ikke registreres. Til illustration er B den relevante værdi.
Fra diagrammer H-1 til H-5, læs værdier fra H-1 til H-5.
Fra diagrammer V-1/3/5, læs kun værdier fra V-3 (midte).
2 Vælg [Registrering].
3 Vælg den oversigt, der skal rettes.
4 Vælg [+] eller [-] for at indtaste værdier aflæst fra oversigten.
Vælg [+] for at forøge værdien fra 0 til 9. Vælg [-] for at formindske.
Ved at vælge [-], ændres værdier fra 0 til bogstaver, med start fra A til I. Vælg [+] for at gå til modsat
retning.
Du kan ikke bruge taltaster for at indtaste disse værdier.
5 Gentag trin 3 og 4 for at indtaste registreringsværdier for hver oversigt.
6 Vælg [Start] efter indtastning af alle værdier. Farveregistreringen begynder.
7 Vælg [OK] efter at farveregistreringen er fuldført.
7-32
Problemløsning > Problemløsning
Tromlerensning
Fjern slør eller hvide prikker fra udskriftet
BEMÆRK
Tromlerensning kan ikke udføres under udskrivning. Udfør tromlerensning, når udskrivningen er overstået.
1
Vis skærmen.
2
Udfør tromlerensning.
[System Menu/Counter] tast > [Justering/vedligeholdelse] > [Tromlerensning]
Vælg [Start]. "Tromlerensning" begynder.
Kalibrering
Ved hjælp af denne funktion kan udskrive i den mest hensigtsmæssige farve ved at justere nuance og farveskred i
detaljer.
Når nuance og farveskred ikke forbedret, selv efter udførelsen af kalibrering, se følgende:
Procedure for farveregistrering (side 7-28)
1
Vis skærmen.
2
Udfør kalibrering.
Tast [System Menu/Counter] > [Justering/vedligeholdelse] > [Kalibrering]
Vælg [Start]. "Kalibrering" begynder.
Rensning af laserscanner
Fjern lodrette linjer fra udskriften.
1
Vis skærmen.
2
Udfør rensning af laserscanner.
Tast [System Menu/Counter] > [Justering/vedligeholdelse] > [Rensning af laserscanner]
Vælg [Start]. "Rensning af laserscanner" begynder.
7-33
Problemløsning > Problemløsning
Fjern papirstop
Hvis der opstår papirstop, vil berøringspanelet vise "Papirstop." og maskinen stopper. Fjern det fastsiddende papir ved
at følge fremgangsmåderne nedenfor.
Indikatorer for papirstop
10:10
2 Viser forrige trin.
4
Papirstop.
3 Viser næste trin.
Fjern papiret, der er klemt
fast i kassette 1.
1
4 Viser proceduren for fjernelse.
Tryk på [Næste >] for at følge
instruktionerne.
1/2
JAM 0001
2
< Tilbage
3
Næste >
Status/Afbryd job.
Status
10:10
Udskriftsjobst.
Afs.-jobstatus
1/5
Gem jobstatus
Planlagt job
Vis
fejl
6
1 Viser placeringen af papirstop.
Stop alle
udskriftsjob
5 Et tryk på tasten [Status/Job Cancel]
viser [Vent]. Et tryk på [Vent] viser
statusskærmen, og statussen for job
kan kontrolleres.
6 Vælg [Vis fejl] for at vende tilbage til
vejledning for papirstop.
Luk
Hvis der opstår papirstop, vil stedet for papirstop blive vist på berøringspanelet sammen med instruktioner til rydning.
10:10
H
Papirstop.
Fjern papiret, der er klemt
fast i kassette 1.
Tryk på [Næste >] for at følge
instruktionerne.
1/2
JAM 0001
< Tilbage
Indikator for papirstoppets
placering
Næste >
Papirstoppets placering
F
G
A
C
B
B
D
B
E
B
Referenceside
A
Multifunktionsbakke
side 7-35
B
Kassetter 1 til 4
side 7-37
C
Bagdæksel 1 (føder)
side 7-38
D
Bagdæksel 2
side 7-39
E
Bagdæksel 3
side 7-41
F
Bagdæksel 1
side 7-42
G
Duplexenhed
side 7-44
H
Dokumentføder
side 7-46
Når du har fjernet det fastsiddende papir, varmer maskinen op igen, og fejlmeddelelsen forsvinder. Maskinen fortsætter
med den side, der var ved at blive udskrevet, da papirstoppet opstod.
7-34
Problemløsning > Problemløsning
Forholdsregler ved papirstop
•
Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
•
Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i maskinen.
Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
FORSIGTIG
Maskinens fikseringsenhed er meget varm. Vær ekstra forsigtig, hvis du arbejder i dette område, da der er
risiko for forbrænding.
Multifunktionsbakke
1
2
3
7-35
Problemløsning > Problemløsning
4
5
6
7-36
Problemløsning > Problemløsning
Kassette 1 til 4
Procedurer for håndtering af papirstop i kassette 1 til 4 er alle de samme. Dette afsnit forklarer procedurerne med
Kassette 1 som eksempel.
1
2
7-37
Problemløsning > Problemløsning
Bagdæksel 1 (føder)
1
FORSIGTIG
Nogle dele inden i maskinen er meget varme. Udvis forsigtighed, da der er fare for
forbrændingsskader.
2
7-38
Problemløsning > Problemløsning
3
4
Bagdæksel 2
1
BEMÆRK
Forsøg ikke at bruge magt, hvis papiret ikke kan fjernes.
Bagdæksel 1 (føder) (side 7-38)
7-39
Problemløsning > Problemløsning
2
3
4
7-40
Problemløsning > Problemløsning
Bagdæksel 3
1
BEMÆRK
Forsøg ikke at bruge magt, hvis papiret ikke kan fjernes.
Bagdæksel 1 (føder) (side 7-38)
2
7-41
Problemløsning > Problemløsning
Bagdæksel 1
1
FORSIGTIG
Nogle dele inden i maskinen er meget varme. Udvis forsigtighed, da der er fare for
forbrændingsskader.
2
3
A1
7-42
Problemløsning > Problemløsning
4
5
A2
A2
6
7-43
Problemløsning > Problemløsning
Duplexenhed
1
FORSIGTIG
Nogle dele inden i maskinen er meget varme. Udvis forsigtighed, da der er fare for
forbrændingsskader.
2
3
A1
7-44
Problemløsning > Problemløsning
4
5
A2
A2
6
A3
7
7-45
Problemløsning > Problemløsning
8
Dokumentføder
1
2
3
7-46
Problemløsning > Problemløsning
4
7-47
Problemløsning > Problemløsning
Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
1
2
3
7-48
8
Tillæg
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Tilbehør ..............................................................................................................................................................
Oversigt over tilbehør ..............................................................................................................................
Metode til tegnangivelse ....................................................................................................................................
Skærmbilleder til indtastning ....................................................................................................................
Specifikationer ...................................................................................................................................................
Maskine ...................................................................................................................................................
Kopifunktioner ..........................................................................................................................................
Printerfunktioner ......................................................................................................................................
Scannerfunktioner ....................................................................................................................................
Dokumentføder ........................................................................................................................................
Arkindfører (500 ark) (tilbehør) ................................................................................................................
Manuel hæftning ......................................................................................................................................
8-1
8-2
8-2
8-3
8-3
8-4
8-4
8-6
8-6
8-7
8-7
8-7
8-8
Tillæg > Tilbehør
Tilbehør
Oversigt over tilbehør
Følgende tilbehør kan installeres på maskinen.
(1) Card Authentication Kit(B)
(9) MS-5100, MS-5100B
(8) IB-36
(2) PF-5100
(7) SD
hukommelseskort
SDHC
hukommelseskort
(3) Expansion Memory
Software tilbehør
(10) Data Security Kit(E)
(11) UG-33
(12) Scan extension kit(A)
(4) HD-6/HD-7
(13) USB Keyboard
8-2
(5) IB-50
(6) IB-51
Tillæg > Metode til tegnangivelse
Metode til tegnangivelse
Brug skærmtastaturet på berøringspanelet til at skrive et navn, som beskrevet i fremgangsmåden nedenfor.
BEMÆRK
Tastaturindstillinger
Der findes følgende tastaturudformninger, på samme måde som et pc-tastatur: "QWERTY", "QWERTZ" og
"AZERTY". +Tryk på knappen [System Menu/Counter], [Fælles indstillinger] og derefter på [Tastaturindstillinger]
for at vælge det ønskede layout. "QWERTY"-layoutet er vist her som eksempel. Du kan benytte et andet layout ved at
følge samme fremgangsmåde.
Skærmbilleder til indtastning
Skærmbillede til indtastning af små bogstaver
12 11 10
8
9
Tilføj - Navn
1
Indtast:
Grænse:
Abc
AÆA
3
32
A/a
Slet
2
7
6
Afbryd
3
Nr.
< Tilbage
4
Næste >
5
Display/Knap
Beskrivelse
1
Skærm
Viser de indtastede tegn.
2
Tastatur
Tryk på tegnet for at indtaste.
3
[Annuller]
Tryk for at annullere de indtastede tegn og vende tilbage til
skærmbilledet inden indtastningen blev foretaget.
4
[< Tilbage]
Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
5
[OK] / [Næste >]
Tryk for at gemme de indtastede tegn og gå videre til det næste
skærmbillede.
6
Enter-tast
Tryk for at indtaste et linjeskift.
7
Mellemrumstast
Tryk for at indsætte et mellemrum.
8
Slettetast
Tryk for at slette tegnet til venstre for markøren.
9
[Indtast] / [Grænse]
skærm
Viser det maksimale antal tegn og tal, som kan indtastes.
10
Markørtast
Tryk for at flytte markøren på skærmen.
11
[A/a] / [a/A]
Tryk for at skifte mellem store og små bogstaver.
12
[ABC] / [Symbol]
Vælg de tegn som skal indtastes. Vælg [Symbol], for at indtaste
symboler eller tal.
8-3
Tillæg > Specifikationer
Specifikationer
VIGTIGT
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
BEMÆRK
For flere oplysninger om anvendelse af FAX, se følgende:
Betjeningsvejledning vedrørende fax
Maskine
Element
Beskrivelse
Type
Skrivebord
Udskrivningsmetode
Elektrofotografi ved hjælp af semikonduktorlaser
Papirvægt
Kassette
60 til 163 g/m2
Multifunktionsbakke
60 til 220 g/m2
Kassette
Almindeligt, Groft, Genbrugs, Pergament, Fortrykt, Kval.papir,
Farvet, Hullet, Brevhovede, Tykt, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 til 8
(Duplex: Samme som Simplex)
Multifunktionsbakke
Almindeligt, Transparent (OHP-film), Groft, Pergament, Etiketter,
Genbr.papir, Fortrykt, Kval.papir, Karton, Bestrøget, Farve, Hullet,
Brevhoved, Kuvert, Tykt, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 til 8
Kassette
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive,Oficio II,
Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO),
Brugerdefineret (105 × 148 mm til 216 × 356 mm)
Multifunktionsbakke
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Kuvert #10, Kuvert #9,
Kuvert #6 3/4, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki
(Karton), Oufuku Hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2,
Brugerdefineret (70 × 148 mm til 216 × 356 mm)
Opvarmningstid
(22 °C, 60 %)
Tænding
25 sekunder eller mindre
Dvale
19 sekunder eller mindre
Papirkapacitet
Kassette
250 ark (80 g/m2)*1
Multifunktionsbakke
100 ark (80 g/m2)
Papirtype
Papirstørrelse
*1 Op til den øverste grænselinje i kassetten.
8-4
Tillæg > Specifikationer
Element
Udskriftsbakke
kapacitet
Indre bakke
Beskrivelse
2
250 ark (80 g/m )
Billedskrivningssystem
Halvlederlaser og elektrofotografi
Hukommelse
1.024 MB
Brugerflade
Standard
Stik til USB-interface: 1 (USB Hi-Speed)
Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB-port: 2 (Hi-Speed USB)
Fax: 1
DriftsMiljø
Tilbehør
eKUIO: 1
Temperatur
10 til 32,5°C
Luftfugtighed
10 til 80 %
Højde
Maks. 3.500 m
Lys
Maks. 1.500 lux
Størrelse
(B × D × H)
480 × 577 × 619,5 mm
Vægt
Ca. 36,5 kg
(uden tonerbeholder)
Nødvendig plads (B × D)
480 × 770,8 mm
(ved brug af multifunktionsbakken)
Strømkilde
230 V specifikationsmodel: 220 til 240 V
Strømforbruget af produktet i
netværksbaserede standby (Hvis
alle netværksporte er tilsluttet.)
Oplysningerne er tilgængelige på nedenstående websites.
http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/
environment
http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umweltenergieverbrauch-sicherheit
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Valgmuligheder
Tilbehør (side 8-2)
8-5
50/60 Hz 5,6 A
Tillæg > Specifikationer
Kopifunktioner
Element
Beskrivelse
Sort/hvid kopiering
Kopieringshastighed
Første
kopiering (A4,
anbring på
pladen, fød fra
kassetten)
Fuldfarvet kopiering
A4
35 ark/min
35 ark/min
Letter
37 ark/min
37 ark/min
Legal
30 ark/min
30 ark/min
B5
35 ark/min
35 ark/min
A5
35 ark/min
35 ark/min
A6
35 ark/min
35 ark/min
Monokrom
7,5 sekunder eller mindre
Farve
8,5 sekunder eller mindre
Zoomværdi
Manuel indstilling: 25-400 %, 1 % trinvis forøgelse
Automatisk indstilling: Forvalgt zoom
Uafbrudt kopiering
1-999 ark
Opløsning
600 × 600 dpi
Understøttede originaltyper
Ark, bog og tredimensionelle originaler (maks. originalstørrelse:
Legal/Folio)
Originalfødningssystem
Fast
Printerfunktioner
Element
Beskrivelse
Udskrivningshastighed
Samme som kopieringshastighed.
Første udskrift
ud (A4,
indføring fra
kassette)
Monokrom
6,0 sekunder eller mindre
Farve
7,5 sekunder eller mindre
Opløsning
600 × 600 dpi, 9600 dpi svarende til × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi
Operativsystem
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2,
Windows Server 2016, Mac OS 10.5 eller nyere
Brugerflade
Stik til USB-interface: 1 (USB Hi-Speed)
Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Valgfri Interface (tilbehør): 1 (Til IB-50/IB-51-montering)
Trådløs LAN (tilbehør): 1 (Til IB-36-montering)
Sidernes beskrivelsessprog
PRESCRIBE
Emulering
PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS
8-6
Tillæg > Specifikationer
Scannerfunktioner
Element
Beskrivelse
Opløsning
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi
Filformat
TIFF (MMR/JPEG komprimering), JPEG, PDF (MMR/JPEG
komprimering), XPS, PDF/A, høj komprimeret PDF, krypteret PDF,
OPEN XPS, MS Office*1*2, søgbar PDF*1
Scannings-hastighed*3
1-sidet
S/H 60 billeder/min
(Liggende A4, 300 dpi,
billedkvalitet: Tekst/foto original)
2-sidet
S/H 62 billeder/min
Farve 40 billeder/min
Farve 46 billeder/min
Brugerflade
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB
Transmissionssystem
SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*4, WIA*4, WSD
*1
*2
*3
*4
Når valgfri OCR-scannerprogam er installeret.
Microsoft Office 2007 eller nyere
Ved brug af dokumentføder (undtagen TWAIN og WIA scanning)
Tilgængeligt operativsystem: Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016
Dokumentføder
Element
Beskrivelse
Understøttede originaltyper
Originalark
Papirformat
Maks.: Legal/Folio
Min.: Statement-R/A6-R
1-sidet: 50 til 120 g/m²
Papirvægt
2-sidet: 50 til 120 g/m²
Papirkapacitet
100 ark (50 til 80 g/m²) maks.*1
*1 Op til den øverste grænselinje i dokumentføderen.
Arkindfører (500 ark) (tilbehør)
Element
Beskrivelse
Papirfødningsmetode
Friktionsrullerføder (Antal ark: 500, 80 g/m²)
Papirstørrelse
A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6
3/4, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Youkei 4, Youkei 2,
Brugerdefineret (92 × 162 til 216 × 356 mm)
Understøttede papirtyper
Papirvægt: 60 til 220g/m²
Medietyper: Almindeligt, Groft, Genbrugs, Fortrykt, Etiketter,
Kval.papir, Pergament, Farvet, Hullet, Brevhovede, Kuvert,
Bestrøget, Tykt, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 til 8
Mål
390 × 532 × 116 mm
(B) × (D) × (H)
Vægt
Maks. 4,1 kg
8-7
Tillæg > Specifikationer
Manuel hæftning
Element
Beskrivelse
Papirvægt
Maks. 90 g/m²
Antal hæftede ark*1
Maks. 20 ark (80 g/m²), maks. 15 ark (maks. 90 g/m²)
Mål
67 × 165 × 135 mm
(B) × (D) × (H)
Vægt
Maks. 0,6 kg
*1 Papir stablet op til 2 mm tykkelse.
BEMÆRK
Din forhandler eller en servicetekniker kan give dig yderligere oplysninger om de anbefalede papirtyper.
8-8
Indeks
A
Adminstration af brugerlogin
Log af 2-24
Log på 2-23
Afsendelse 5-18
Forberedelse for afsendelse af et dokument til en PC
3-13
Afsendelse som e-mail 5-18
Afsendelsesstørrelse 6-23
AirPrint 4-8
Angivelse af destinationen 5-20
Apache License (Version 2.0) 1-12
Applikation 5-11
Automatisk 2-sidet udskrivning 1-15
Automatisk dvale 2-28
B
Bagdæksel 1 2-3
Bagdæksel 2 til 4 2-6
Begrænset brug af produktet 1-8
Beholder til brugt toner 2-5
Berøringspanel 2-13
Betjeningspanel 2-2
Billedkvalitet 6-24
G
D
Destination
Adressebog 5-20
Angivelse af en ny PC-mappe 5-23
Indtastning af en ny e-mailadresse 5-22
Kontrol og redigering 5-25
Multiafsendelse 5-28
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer 5-26
Søgning 5-21
Dokumentføder 2-2
Ilægning af originaler 5-3
Maskinens dele 2-2
Originaler, der ikke understøttes af dokumentføderen
5-3
Originaler, der understøttes af dokumentføderen 5-3
Sådan ilægges originaler 5-3
Duplex 6-18
Duplex (2-sidet original) 6-22
Dvale 2-28
Dvaleniveau 2-29
Dæksel til brugt toner 2-5
E
EcoPrint 6-15
E-mail emne/indhold 6-25
Embedded Web Server RX 2-46
Energisparefunktion 1-15
Energy Star (ENERGY STAR®)-program 1-16
F
Farve
Kalibrering 7-33
Farvevalg 6-16
Favoritter 5-6
Genkald 5-9
Redigering og sletning 5-10
Registrering 5-7
Fejlmeddelelser og problemløsning 7-18
Fil
Adskillelse 6-25
Filformat 6-24
Filadskillelse 6-25
File Management Utility forbindelse 5-33
Filformat 6-24
Forholdsregler for brug 1-4
Forholdsregler ved ilægning af papir 3-3
Fortsat scanning 6-20
Funktionsproblemer 7-12
Fuserdæksel 2-4
Første kopiering 8-6
Første udskrift ud 8-6
Generel bemærkning 1-2
Genveje 5-14
Redigering og sletning af genveje 5-15
Tilføjelse 5-14
Glaspanel 2-2
Glasplade 2-2
Google Cloud Print 4-8
GPL/LGPL 1-10
Guide til hurtig opsætning 2-30
H
Hjælpeskærmbillede 2-22
Hovedafbryder 2-2
Højt komp. PDF-billede 6-24
Håndtag 2-2, 2-3
I
Ilægning af originaler 5-2
Ilægning af originaler i dokumentføder 5-3
Placering af originaler på glasplade 5-2
Indikatorplader for originalstørrelse 2-2
Indre bakke 2-2
Indstilling af dato og klokkeslæt 2-25
Indtastning
Emne 6-25
Indtastningsmetode tegn 8-3
Installér
Macintosh 2-40
Software 2-32
Windows 2-33
Interface til tilbehør 2-4
J
Juridisk begrænsning af kopiering 1-7
Juridisk begrænsning af scanning 1-7
Juridiske oplysninger 1-9
Justeringsstyr for papirlængde 2-4, 3-5
Indeks-1
K
P
Kabler 2-7
Kalibrering 7-33
Kassette
Ilægning af papir 3-4
Papirformat og medietype 3-10
Kassette 1 2-2
Kassette 2 til 4 2-6
Kassetteindstillinger 3-10
Knopflerfish License 1-12
Kontrol af tæller 2-45
Konventioner i denne vejledning xvii
Kopiering 5-16
Kopieringshastighed 8-6
Kortlæser 2-6
Papir
Forholdsregler ved ilægning af papir 3-3
Ilægning af karton 3-9
Ilægning af kuverter 3-9
Ilægning af papir 3-2
Ilægning af papir i kassetterne 3-4
Ilægning af papir i multifunktionsbakken 3-7
Papirformat og medietype 3-10
Papirbreddestyr 2-4
Papirføderdæksel 2-4
Papirstop 7-34
Bagdæksel 1 7-42
Bagdæksel 1 (føder) 7-38
Bagdæksel 2 7-39
Bagdæksel 3 7-41
Dokumentføder 7-46
Duplexenhed 7-44
Indikator for papirstoppets placering 7-34
Indvendigt i maskinen 7-42
Kassette 1 til 4 7-37
Multifunktionsbakke 7-35
Papirstopper 2-2, 3-12
Papirvalg 6-12
PDF/A 6-24
Printer
Udskriftsindstillinger 4-5
Printerdriver
Hjælp 4-7
Problemløsning 7-12
Product Library xv
L
LAN-kabel 2-7
Tilslutning 2-8
LINJE-stik 2-4
Log af 2-24
Log på 2-23
Låsåbning til tyverisikring 2-2
M
Manuel hæftning 2-6
Maskinens dele 2-2
Miljø 1-3
Monotype Imaging License Agreement 1-11
Mopria 4-8
Multiafsendelse 5-28
Multifunktionsbakke 2-4
Papirformat og medietype 3-11
N
Netværk
Klargøring 2-26
Netværksinterface 2-7
Netværksinterfacestik 2-4
Ny e-mailadresse 5-22
Ny PC-mappe 5-23
R
Regelmæssig vedligeholdelse 7-2
Udskiftning af beholder til brugt toner 7-9
Udskiftning af tonerbeholder 7-5
Regler for dvale 2-28
Rengøring 7-2
Glaspanel 7-3
Glasplade 7-2
Papiroverførselsenheden 7-4
Rensning af laserscanner 7-33
Ressourcebesparelser - papir 1-15
O
OpenSSL License 1-10
Opløsning 6-25, 8-6
Opsætning af netværk
Kablet netværk 2-26
Optælling af antal af udskrevne sider
Tæller 2-45
Original format 6-11
Original retning 6-13
Original SSLeay License 1-10
Originalbillede 6-14
Originalbreddestyr 2-2
Originalplade 2-2
Originalstopper 2-2, 5-5
Originaludskubningsplade 2-2
S
Scanningsopløsning 6-25
Send til mappe (FTP) 5-18
Send til mappe (SMB) 5-18
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning 1-2
Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN 1-7
Simpelt login 2-24
Skærmbilledet Hjem 2-13
Slet efter udskrivn. 6-26
Slukning 2-10
Sortering 6-13
Specifickationer
Manuel hæftning 8-8
Specifikationer 8-4
Dokumentføder 8-7
Kopifunktioner 8-6
Indeks-2
Maskine 8-4
Papirføder (500-ark) (Tilbehør) 8-7
Printerfunktioner 8-6
Scannerfunktioner 8-7
Start
Baggrund 2-14
Tilpas opgavebjælke 2-14
Tilpas skrivebordet 2-14
Stik til USB-hukommelse 2-2
Stik til USB-interface 2-4
Stille tilstand 6-20
Strømkabel
Tilslutning 2-9
Strømstyring 1-15
Styr for papirbredde 3-4
Størrelsesvælger 2-4
Symboler 1-2
Systemmenu
Guide til hurtig opsætning 2-30
Start 2-13
W
WIA
Indstil WIA Driver 2-44
Wi-Fi Direct
udskrivning 4-8
WSD scanning 5-30
Z
Zoom 6-17
Å
Åbningshåndtag til scannerenhed 2-2
T
Tast Enter 2-21
Tast Quick No. Search 2-21
TCP/IP (IPv4)
Indstilling 2-26
Tilbehør
Oversigt 8-2
Tilslutning 2-7
Strømkabel 2-9
Tilslutning af
LAN-kabel 2-8
USB-kabel 2-9
TLF-stik 2-4
Tonerbeholder (Cyan) 2-5
Tonerbeholder (Gul) 2-5
Tonerbeholder (Magenta) 2-5
Tonerbeholder (Sort) 2-5
TWAIN
Opsætning af TWAIN driver 2-42
Scanning med TWAIN 5-32
Tænding 2-10
Tæthed 6-14
U
Udelad tom side 6-21
Udløserarm til tonerbeholder 2-5
Udskiftning af beholder til brugt toner 7-9
Udskiftning af tonerbeholder 7-5
Udskriftsindstillinger 4-5
Udskrivning fra PC 4-2
Udskrivningshastighed 8-6
USB-interface 2-7
USB-kabel
Tilslutning 2-9
V
Vedrørende varemærker 1-9
Vejledninger der leveres med maskinen xiv
Indeks-3
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
XGJDYH 201.
29:*('$000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement