Triumph-Adler 5007ci Copy system Brugermanual

Triumph-Adler 5007ci Copy system Brugermanual
2507ci
3207ci
4007ci
5007ci
6007ci
BETJENINGSVEJLEDNING
Læs denne betjeningsvejledning, inden maskinen tages i brug,
og opbevar den i nærheden af maskinen, så du har den lige
ved hånden, når du skal bruge den.
> Indledning
Indledning
Tak fordi du købte denne maskine.
Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig
vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i optimal stand.
Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug.
Vi anbefaler brug af originale tonerbeholdere, som har bestået streng kvalitetskontrol, for at
opretholde kvalitet.
Hvis du anvender ikke-originale tonerbeholdere, kan det medføre funktionssvigt.
Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen.
Kontrol af maskinens serienummer
Maskinens serienummer er trykt på det sted, der er vist i figuren.
Du skal oplyse maskinens serienummer i forbindelse med henvendelse til serviceteknikeren. Find nummeret frem inden
henvendelse til serviceteknikeren.
i
Indholdsfortegnelse
Indledning ............................................................................................................................... i
Indholdsfortegnelse .............................................................................................................. ii
Oversigt ................................................................................................................................ vii
Maskinfunktioner ................................................................................................................ viii
Funktioner for farve og billedkvalitet ............................................................................... xiv
Grundlæggende farvetilstande ................................................................................... xiv
Indstilling af billedkvalitet og farve ............................................................................... xv
Vejledninger der leveres med maskinen ......................................................................... xvii
Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) .............................................................. xix
Vejledningens opbygning ........................................................................................... xix
Konventioner i denne vejledning ................................................................................. xx
1
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger ................................... 1-1
Generel bemærkning ........................................................................................................ 1-2
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning .............................................................. 1-2
Miljø ........................................................................................................................... 1-3
Forholdsregler for brug .............................................................................................. 1-4
Lasersikkerhed (Europa) ........................................................................................... 1-5
Overensstemmelse ................................................................................................... 1-5
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning ............................................................. 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-6
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-6
Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN (hvis monteret) ....................................... 1-6
Begrænset brug af produktet (hvis monteret) ........................................................... 1-7
Juridiske oplysninger ................................................................................................. 1-8
Energisparefunktion ................................................................................................ 1-14
Automatisk 2-sidet udskrivning ............................................................................... 1-14
Ressourcebesparelser - papir ................................................................................. 1-14
Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" ............................................................... 1-14
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®) ......................................................... 1-14
2
Installation og opsætning af maskinen ................................................ 2-1
Maskinens dele (Udvendigt på maskinen) ...................................................................... 2-2
Maskinens dele (Stik/indvendigt) ..................................................................................... 2-4
Maskinens dele (Med valgfrit tilbehør) ............................................................................ 2-5
Tilslutning af maskinen og andre enheder ..................................................................... 2-6
Tilslutning af kabler .......................................................................................................... 2-7
Tilslutning af LAN-kabel ............................................................................................ 2-7
Tilslutning af strømkabel ........................................................................................... 2-7
Tænding/slukning ............................................................................................................. 2-8
Tænding .................................................................................................................... 2-8
Slukning .................................................................................................................... 2-8
Brug af betjeningspanelet ................................................................................................ 2-9
Taster på betjeningspanelet ...................................................................................... 2-9
Justering af betjeningspanelets vinkel ...................................................................... 2-9
Berøringspanel ................................................................................................................ 2-10
Brug af berøringspanelet ......................................................................................... 2-10
Hoved-skærm .......................................................................................................... 2-11
Tildeling af funktioner til funktionstaster .................................................................. 2-16
Visning til enhedsoplysninger .................................................................................. 2-18
Vis skærmen med indstillinger ................................................................................ 2-18
Funktionstast ........................................................................................................... 2-19
Brug af skærmen ..................................................................................................... 2-19
Visning af knapper, der ikke kan indstilles .............................................................. 2-20
Visning af original .................................................................................................... 2-20
Indtastning af tal ...................................................................................................... 2-23
Brug at tastern Enter ............................................................................................... 2-25
Brug af tasten til hurtig nummersøgning ................................................................. 2-25
Hjælpeskærmbillede ............................................................................................... 2-26
Tilgængelighedsfunktioner (Forstørrelse af visningen) ........................................... 2-27
ii
Log på/log af ....................................................................................................................
Log på .....................................................................................................................
Log af ......................................................................................................................
Maskinens standardindstillinger ...................................................................................
Indstilling af dato og klokkeslæt ..............................................................................
Netværksopsætning ........................................................................................................
Konfigurering af kablet netværk ..............................................................................
Bevægelsessensor ..........................................................................................................
Energisparefunktion .......................................................................................................
Lavstrømstilstand ....................................................................................................
Dvale .......................................................................................................................
Automatisk dvale .....................................................................................................
Regler for dvale (europæiske modeller) ..................................................................
Dvaleniveau (energisparer) (modeller udenfor Europa) ..........................................
Genoprettelsesniveau for energibesparelse ...........................................................
Indstillinger for ugentlig timer ..................................................................................
Tænd/sluk timer (modeller for Europa) ...................................................................
Guide til hurtig opsætning .............................................................................................
Installation af software ...................................................................................................
Software på DVD (Windows) ..................................................................................
Kontrol af tælleren ..........................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Adgang Embedded Web Server RX .......................................................................
Ændring af sikkerhedsindstillingerne ......................................................................
Ændre enhedsinformation .......................................................................................
E-mail-indstillinger ...................................................................................................
3
2-28
2-28
2-29
2-30
2-30
2-31
2-31
2-34
2-35
2-35
2-36
2-36
2-36
2-37
2-37
2-37
2-37
2-38
2-41
2-41
2-42
2-43
2-44
2-45
2-46
2-47
Klargøring inden brug ........................................................................... 3-1
Ilægning af papir ............................................................................................................... 3-2
Forholdsregler ved ilægning af papir ......................................................................... 3-2
Valg af papirfødere .................................................................................................... 3-3
Ilægning i kassette 1 ................................................................................................. 3-4
Ilægning i kassette 2 ................................................................................................. 3-7
Ilægning af kuverter eller karton i kassetter ............................................................ 3-10
Ilægning i LCFen ..................................................................................................... 3-14
Ilægning i arkindføreren .......................................................................................... 3-16
Forholdsregler til papir, der kommer ud ....................................................................... 3-18
Papirstopper ............................................................................................................ 3-18
Styr til stak af kuverter ............................................................................................. 3-18
Justering af stakniveau ........................................................................................... 3-19
Foldeenhed (til efterbehandler til 4.000 ark) ........................................................... 3-20
Foldeenhed (til hæftningsefterbehandler for 100 ark) ............................................. 3-21
4
Udskrivning fra PC ................................................................................. 4-1
Skærmen for printeregenskaber ............................................................................... 4-2
Visning af printerdriver hjælp .................................................................................... 4-3
Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 8.1) ......................................... 4-3
Udskrivning fra PC ............................................................................................................ 4-4
Udskrivning på papir i standardstørrelse ................................................................... 4-4
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse ................................................. 4-6
Annullering af udskrivning fra en computer ............................................................... 4-9
Udskrivning fra håndholdt enhed .................................................................................. 4-10
Udskrivning med NFC ............................................................................................. 4-10
5
Betjening af maskinen ........................................................................... 5-1
Ilægning af originaler ........................................................................................................ 5-2
Placering af originaler på pladen ............................................................................... 5-2
Ilægning af originaler i dokumentføder ...................................................................... 5-4
Ilægning af papir i multifunktionsbakken ....................................................................... 5-7
Program ............................................................................................................................ 5-11
Registrering af programmer .................................................................................... 5-13
iii
Indlæsning af programmer ......................................................................................
Redigering af programmer ......................................................................................
Slette programmer ..................................................................................................
Registrering af genveje
(Indstillinger for kopiering, afsendelse og dokumentboks) ........................................
Tilføjelse af genveje ................................................................................................
Redigering af genveje .............................................................................................
Slette genveje .........................................................................................................
Kopiering ..........................................................................................................................
Grundlæggende brug ..............................................................................................
Afbryd kopiering ......................................................................................................
Afbrydelse af et job .................................................................................................
Ofte anvende afsendelsesmetode .................................................................................
Send dokument via e-mail ..............................................................................................
Konfiguration af indstillinger inden afsendelse ........................................................
Send scannet dokument via e-mail .........................................................................
Sende dokument til valgt delt mappe på en pc (Scan til PC) ......................................
Konfiguration af indstillinger inden afsendelse ........................................................
Sende dokument til valgt delt mappe på en pc .......................................................
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) ................................
Afbrydelse af jobsending ...............................................................................................
Destinationshåndtering ..................................................................................................
Angivelse af destinationen ......................................................................................
Valg vha. adressebog .............................................................................................
Valg fra one-touch-tasten ........................................................................................
Valg fra kortnummer ................................................................................................
6
5-13
5-14
5-14
5-15
5-15
5-16
5-16
5-17
5-17
5-19
5-19
5-20
5-21
5-21
5-21
5-22
5-22
5-22
5-25
5-26
5-27
5-27
5-27
5-29
5-29
Brug af forskellige funktioner ............................................................... 6-1
Tilgængelige funktioner på maskinen ............................................................................. 6-2
Om tilgængelige funktioner på maskinen .................................................................. 6-2
Hvordan vælges der funktioner ................................................................................. 6-2
Kopiering ................................................................................................................... 6-2
Send .......................................................................................................................... 6-5
Brugerdefineret boks (Fillagring, udskrivning og afsendelse) ................................... 6-8
USB-drev (Fillagring, udskrivning af dokumenter) .................................................. 6-14
Funktioner ........................................................................................................................ 6-17
Original størrelse ..................................................................................................... 6-18
Papirvalg ................................................................................................................. 6-19
Sorter/Forskyd ......................................................................................................... 6-21
Hæftning/Hulning .................................................................................................... 6-22
Udfaldsbakke .......................................................................................................... 6-26
Kopi af ID-kort ......................................................................................................... 6-27
Tæthed .................................................................................................................... 6-27
Originalbillede ......................................................................................................... 6-28
EcoPrint ................................................................................................................... 6-29
Farvevalg ................................................................................................................ 6-29
Zoom ....................................................................................................................... 6-31
Duplex ..................................................................................................................... 6-34
Filformat .................................................................................................................. 6-37
Filadskillelse ............................................................................................................ 6-38
Scanningsopløsning ................................................................................................ 6-38
7
Problemløsning ...................................................................................... 7-1
Regelmæssig vedligeholdelse ......................................................................................... 7-3
Rengøring ................................................................................................................. 7-3
Rengøring af glasplade ............................................................................................. 7-3
Rengøring indvendigt i dokumentføderen ................................................................. 7-3
Rengøring af glaspanel ............................................................................................. 7-4
Udskiftning af tonerbeholder ..................................................................................... 7-5
Udskift beholderen til brugt toner .............................................................................. 7-8
Ilægning af papir ..................................................................................................... 7-10
Isætning af hæfteklammer (Indre efterbehandler) ................................................... 7-11
Isætning af hæfteklammer (1.000 arks efterbehandler) .......................................... 7-13
Isætning af hæfteklammer (4.000 arks efterbehandler) .......................................... 7-14
iv
Isætning af hæfteklammer (100 arks efterbehandler) ............................................. 7-16
Udskiftning af hæfteklammer (Falseenhed) ............................................................ 7-17
Bortskaffelse af hæftespild ...................................................................................... 7-19
Bortskaffelse af hulaffald ......................................................................................... 7-21
Problemløsning ............................................................................................................... 7-27
Funktionsproblemer ................................................................................................ 7-27
Problem med maskinbetjening ................................................................................ 7-27
Problem med udskrevet billede ............................................................................... 7-31
Problem med udskrivning af farver ......................................................................... 7-34
Fjernbetjening ......................................................................................................... 7-35
Fejlmeddelelser og problemløsning ........................................................................ 7-37
Justering/vedligeholdelse .............................................................................................. 7-54
Oversigt over Justering/vedligeholdelse ................................................................. 7-54
Procedure for farveregistrering ............................................................................... 7-54
Justering af tonekurve ............................................................................................. 7-58
Tromlerensning ....................................................................................................... 7-59
Kalibrering ............................................................................................................... 7-60
Rensning af laserscanner ....................................................................................... 7-60
Fremkalderrensning ................................................................................................ 7-60
Fjern papirstop ................................................................................................................ 7-61
Indikatorer for papirstop .......................................................................................... 7-61
Fjern papirstop i kassette 1 ..................................................................................... 7-63
Fjern papirstop i kassette 2 ..................................................................................... 7-66
Fjern papirstop i kassette 3 og 4 (500 ark x 2) ........................................................ 7-69
Fjern papirstop i kassette 3 (1.500 ark x 2) ............................................................. 7-71
Fjern papirstop i kassette 4 (1.500 ark x 2) ............................................................. 7-73
Fjern papirstop i kassette 5 (Arkindfører) ................................................................ 7-76
Fjern papirstop i multifunktionsbakken .................................................................... 7-78
Fjern papirstop i højre dæksel 1 .............................................................................. 7-79
Fjern papirstop i højre dæksel 2 (500 ark x 2) ........................................................ 7-83
Fjern papirstop i højre dæksel 2 (1.500 ark x 2) ..................................................... 7-84
Fjern papirstop i overføringsbroen .......................................................................... 7-86
Fjern papirstop i postkassen ................................................................................... 7-87
Fjern papirstop i den indre efterbehandler .............................................................. 7-88
Fjern papirstop i dokumentføderen (automatisk vendende) .................................... 7-89
Fjern papirstop i dokumentføderen (dual scan) ...................................................... 7-91
Fjern papirstop i 1.000 arks efterbehandleren ........................................................ 7-92
Fjern papirstop i efterbehandleren til 4.000 ark/hæftningsefterbehandleren til
100 ark (Indre) ......................................................................................................... 7-95
Fjern papirstop i efterbehandleren til 4.000 ark/hæfteningsefterbehandleren til
100 ark (Bakke A) ................................................................................................... 7-96
Fjern papirstop i efterbehandleren til 4.000 ark/hæfteningsefterbehandleren til
100 ark (Bakke B) ................................................................................................. 7-100
Fjern papirstop i foldeenheden (4.000-arks efterbehandler) ................................. 7-103
Fjern papirstop i falsebakken (4.000-arks efterbehandler) .................................... 7-108
Fjern papirstop i foldeenheden (100-arks hæftningsefterbehandler) .................... 7-112
Fjern papirstop i falsebakken (100-arks hæfningsefterbehandler) ........................ 7-118
Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme ................................................................ 7-122
Fjerne fastklemte hæfteklammer i den indre efterbehandler ................................. 7-122
Fjerne fastklemte hæfteklammer i 1.000 arks efterbehandler ............................... 7-124
Fjerne fastklemte hæfteklammer i 4.000 arks efterbehandler ............................... 7-127
Fjerne fastklemte hæfteklammer i 100 arks hæftningsefterbehandler .................. 7-129
Fjerne fastklemte hæfteklammer i foldeenheden (4.000-arks efterbehandler) ..... 7-132
Fjerne fastklemte hæfteklammer i foldeenheden (100 arks hæftningsefterbehandler) ................................................................................................................. 7-137
8
Tillæg ....................................................................................................... 8-1
Tilbehør .............................................................................................................................. 8-2
Oversigt over tilbehør ................................................................................................ 8-2
Specifikationer ................................................................................................................... 8-4
Maskine ..................................................................................................................... 8-4
Kopifunktioner ........................................................................................................... 8-7
Printerfunktioner ........................................................................................................ 8-9
Scannerfunktioner ................................................................................................... 8-10
Dokumentføder ....................................................................................................... 8-11
Papirføder (500 ark x 2) .......................................................................................... 8-11
LCF (1.500 ark x 2) ................................................................................................. 8-12
Arkindfører (3.000 ark) ............................................................................................ 8-12
v
Indre efterbehandler ................................................................................................ 8-13
Hulningsenhed (Til indre efterbehandler) ................................................................ 8-13
1.000 arks efterbehandler ....................................................................................... 8-14
4.000 arks efterbehandler ....................................................................................... 8-15
100 arks hæftningsefterbehandler .......................................................................... 8-16
Hulningsenhed (til efterbehandler for 1.000 ark/4.000 ark/hæftningsefterbehandler for 100 ark) ................................................................................................. 8-16
Postkasse (Til 4.000 arks efterbehandler) .............................................................. 8-17
Falseenhed (Til 4.000 arks efterbehandler) ............................................................ 8-17
Foldeenhed (til hæftningsefterbehandler for 100 ark) ............................................. 8-18
Jobadskillerbakke .................................................................................................... 8-19
Bannerbakke ........................................................................................................... 8-19
Indeks ........................................................................................................................ Indeks-1
vi
> Oversigt
Oversigt
Input data
Original
Sikkerhed
Elektriske data
USB-drev
Du kan anvende forskellige
sikkerhedsniveauer for maskinen efter dine
behov.
Fax data
Styrk sikkerheden (side xi)
Applikation
Du kan udvide maskinens
sikkerhedsniveauer i overensstemmelse
med dine behov.
Handlinger fra din PC
Se den engelske Operation Guide.
Dokumentboks funktioner
Embedded Web Server RX
Denne funktion bruges i mange
forskellige sammenhænge, herunder
lagring af data i maskinen og på et
USB-drev.
Du kan se status og ændre i
maskinens indstillinger fra en
webbrowser på din computer.
Embedded Web Server RX
(side 2-43)
Se den engelske Operation Guide.
Embedded Web Server RX User
Guide
Output data
Kopi-funktioner
Print-funktioner
Kopiering (side 5-17)
Udskrivning fra PC
(side 4-1)
Sende funktioner
Ofte anvende
afsendelsesmetode
(side 5-20)
USB-drev
Se den engelske
Operation Guide.
Fax-funktioner
FAX
Operation
GuideFAX
Operation
Guide
BEMÆRK
• Før du bruger maskinen, skal du læse følgende:
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger (side 1-1)
• For at gøre enheden klar til brug, herunder opsætning af kabelforbindelser og installation af software.
Installation og opsætning af maskinen (side 2-1)
• For at lære, hvordan du ilægger papir, konfigurerer delte mapper og tilføjer adresser til adressebogen, se følgende:
Klargøring inden brug (side 3-1)
vii
> Maskinfunktioner
Maskinfunktioner
Maskinen er udstyret med mange nyttige funktioner.
Brug af forskellige funktioner (side 6-1)
Her er nogle eksempler.
Optimér workflowet på kontoret
Adgang til ofte anvendte
funktioner med blot et enkelt tryk
(Favoritter)
Afbryd andre jobs, og udfør dit
kopieringsjob omgående (Afbryd
kopiering)
Du kan forudindstille ofte anvendte
funktioner.
Du kan afbryde andre jobs og udføre
dit kopieringsjob omgående. Når
andre brugere kopierer et stort antal
ark, kan du med denne funktion
afbryde disse jobs, og udføre dine
kopieringer omgående.
Når du registrerer hyppigt anvendte
indstillinger som foretrukne, kan du
nemt hente indstillingerne frem.
Anvendelse af denne foretrukne giver
de samme resultater, selv hvis betjent
af en anden person.
Når kopieringen afsluttes, genoptager
maskinen de pausede
udskrivningsjob.
Afbryd kopiering (side 5-19)
Kontroller efterbehandling, før du
kopierer et stort antal ark (Test
kopiering)
Det er muligt at kopiere et ark før
kopiering af et stort antal ark. Dette giver
dig mulighed for at kontrollere indholdet
og efterbehandling og kopiere det
ønskede antal ark uden igen at scanne
originalen, hvis du er tilfreds med
resultatet. Hvis du ønsker at foretage
ændringer, kan du ændre indstillingerne
og kopiere kun ét ark igen.
Se den engelske Operation
Guide.
Program (side 5-11)
Optimér workflowet på kontoret
Scan originaler af forskellige
størrelser ad gangen (Originaler i
blandede størrelser)
Scan en større mængde originaler
ad flere omgange, og kopiér dem
som ét job (Fortsat scanning)
1
1~10
Denne funktion er nyttig, når der skal
forberedes konferencematerialer.
Du kan indstille originaler i forskellige
størrelse på én gang, så du ikke skal
nulstille originalerne uanset
størrelsen.
Se den engelske Operation
Guide.
11
11~20
21
21~30
1
1~30
Denne funktion er nyttig, når der skal
forberedes brochurer med mange
sider.
Når en større mængde originaler ikke
kan placeres i dokumentføderen på
en gang, kan originalerne scannes ad
flere omgange og herefter kopieres
eller sendes som ét job.
Se den engelske Operation
Guide.
viii
Send på en gang med
multiafsendelsesmuligheden
(Multiafsendelse)
Du kan sende det samme dokument
til flere modtagere ved at bruge en
anden metode.
Du kan angive flere modtagere eller
andre afsendelsesmetoder såsom email, SMB og Fax.
Du kan reducere dit workflow ved at
sende et job med det samme.
Afsendelse til forskellige typer
destinationer (Multiafsendelse)
(side 5-25)
> Maskinfunktioner
Optimér workflowet på kontoret
Gem ofte brugte dokumenter i
maskinen (Brugerdefineret boks)
Du kan gemme det ofte anvendte
dokument i maskinen og udskrive det
efter behov.
Se den engelske Operation
Guide.
Afslut lavstrømstilstand eller dvale
automatisk.
(bevægelsessensor)
Denne model registrerer når en
person nærmer sig og afslutter
automatisk lavstrømstilstand eller
dvale.
Reducerer ventetiden inden arbejdet
kan påbegyndes.
Bevægelsessensor (side 2-34)
Spar energi og omkostninger
Spar energi efter behov
(Energisparefunktion)
Reducér papirforbruget
(Paper Saving Printing)
Spring tomme sider under
udskrivning (Udelad tom side)
Maskinen er udstyret med en
energisparefunktion, som automatisk
skifter til Lavt strømforbrug eller
Dvaletilstand. Du kan indstille det
passende genoprettelsesniveau for
energibesparelse afhængig af
handlingen.
Du kan udskrive originaler på begge
sider af et papir. Du kan også
udskrive flere originaler på et ark.
Når der er tomme side i et scannet
dokument, vil denne funktion springe
de tomme sider over og udskrive kun
de sider, der ikke er tomme.
Program (side 5-11)
Se den engelske Operation
Guide.
Herudover kan maskinen automatisk
skiftes om til dvale og gendannes på
et angivet tidspunkt på hver dag i
ugen.
Energisparefunktion (side 2-35)
ix
> Maskinfunktioner
Skab attraktive dokumenter
Undgå gennemslag af billeder
(Undgå gennemslag)
Slet ekstra skyggeområder (Slet
skyggeområder)
Opret en pjece
(Pjece)
Du kan forhindre gennemslag af
billeder på modsatte side, når du
scanner tynde originaler.
Når der scannes med åben
dokumentbehandler eller
originaldæksel er åben, slet det
ekstra skyggeområde.
Denne funktion er nyttig, når der skal
forberedes brochurer. Du kan lave et
magasin, en pamflet eller anden type
pjece fra originale ark.
Se den engelske Operation
Guide.
Se den engelske Operation
Guide.
Sider, der vender mod hinanden, 2sidet kopier af originaler kan foldes
på midten, så der dannes en pjece.
Forsiden kan printes på farvet papir
eller tykt papir.
Se den engelske Operation
Guide.
Skab attraktive dokumenter
Udskriv et stempel på kopier
(Tekststempel/Digitalt stempel)
Denne funktion er nyttig, når du skal
tilføje en tekst eller en dato, som ikke
er indeholdt i originalen.
Du kan tilføje en ønsket tekst eller
dato som et stempel.
Se den engelske Operation
Guide.
Skift udseende af billede på en
nem måde (Hurtig tilpasning af
billede)
Justér udseendet på et billede ved at
bruge en forudindstillet opsætning.
Du kan tilpasse udseendet på et
billede ved en enkel handling uden at
skulle lave fine justeringer.
Se den engelske Operation
Guide.
x
> Maskinfunktioner
Styrk sikkerheden
Adgangskodebeskyttelse til en
PDF-fil
(Krypteringsfunktioner til PDF)
PDF formatets mulighed for
adgangskodebeskyttelse for at
begrænse visning, udskrivning og
redigering af et dokument.
Se den engelske Operation
Guide.
Beskyt data på harddisken/SSD
(Kryptering/Overskrivning)
Undgå af tab af færdige
dokumenter (Privat udskrift)
Du kan automatisk overskrive ikke
nødvendig data, der forbliver på
harddisken/SSD.
Midlertidig opbevaring af udskriftsjob
i hovedenhedens dokumentboks og
udsendelse af dem, når du er foran
apparatet, kan forhindre dokumenter
fra at blive taget af andre.
For at forhindre ekstern lækage
krypterer maskinen data, før den
skrives til harddisken/SSD.
Se den engelske Operation
Guide.
Styrk sikkerheden
Login med ID-kort
(Kortgodkendelse)
Styrk sikkerheden
(Administratorindstillinger)
OK !
Du kan logge ind ved ganske enkelt
at røre med et ID-kort. Du behøver
ikke at indtaste brugernavn og
adgangskode.
Se den engelske Operation
Guide.
Der er forskellige funktioner
tilgængelige for administratorer til at
styrke sikkerheden.
Se den engelske Operation
Guide.
xi
Se den engelske Operation
Guide.
> Maskinfunktioner
Brug funktionerne mere effektivt
Udvid funktioner efter behov
(Applikation)
Vis filstørrelse før afsendelse/
lagring af et job
(Bekræftelse af filstørrelse)
Installér maskinen uden
netværkskabler (Trådløst netværk)
1 MB
Maskinens funktionalitet kan udvides
ved at installere applikationer.
Der kan bruges applikationer, som
hjælper med at udføre daglige
arbejdsopgaver mere effektivt, som
f.eks. scanning og autentifikation.
Se den engelske Operation
Guide.
Hvis der er et trådløst LAN-miljø, er
Du kan se filstørrelsen, før du sender/ det muligt at installere enheden uden
lagrer dokumentet.
at tænke på netværkskabler.
derudover er Wi-Fi Direct og andre
Hvis din server har
understøttet.
størrelsesbegrænsning på e-mails,
kan du kontrollere og ændre
størrelsen på forhånd.
Se den engelske Operation
Guide.
Se den engelske Operation
Guide.
Brug funktionerne mere effektivt
Brug USB-drevet
(USB-drev)
Angiv billedformat
(Filformat)
Scan de lange originaler.
(Lang original)
Denne funktion er nyttig, når du skal
udskrive dokumenter uden for
kontoret, eller når du ikke kan printe
fra din PC.
Du kan vælge forskellige filformater,
når du sender/lagrer billeder.
Du kan scanne lange originaler,
såsom kontrakter og datalog.
Filformat (side 6-37)
Du kan udskrive dokumentet fra
USB-drevet ved at forbinde det
direkte med maskinen.
Originaler, der er scannet på
maskinen, kan også gemmes på
USB-drevet.
Se den engelske Operation
Guide.
xii
Se den engelske Operation
Guide.
> Maskinfunktioner
Brug funktionerne mere effektivt
Spring fejljob over
(Spring job over-funktioner)
Udfør fjernhandlinger
(Embedded Web Server RX)
Når der opstår fejl på grund af
manglende papir i bakken, når der er
angivet særligt papir eller type,
springer maskinen fejljobbet over og
udfører næste job.
Du kan opnå fjernadgang til
maskinen for at udskrive, sende eller
downloade data.
Se den engelske Operation
Guide.
Administratorer kan konfigurere
maskinadfærden eller
administrationsindstillingerne.
Embedded Web Server RX
(side 2-43)
xiii
> Funktioner for farve og billedkvalitet
Funktioner for farve og billedkvalitet
Maskinen er udstyret med forskellige funktioner for farve og billedkvalitet. Du kan justere det scannede billede efter
behov.
Grundlæggende farvetilstande
De grundlæggende farvetilstande er som følge.
Referencebillede
Farvetilstand
Beskrivelse
Før
Efter
Referenceside
Autofarve
Registrerer automatisk, om det
scannede dokument er farve eller sort/
hvid.
side 6-29
Fuldfarve
Scanner et dokument i fuld farve.
side 6-29
Gråskalering
Scanner et dokument i gråtoner.
side 6-30
1-farvet
Udskriver i den ønskede farve.
side 6-30
Monokrom
Scanner et dokument i sort og hvid.
side 6-30
For yderligere oplysninger, se følgende:
Farvevalg (side 6-29)
xiv
> Funktioner for farve og billedkvalitet
Indstilling af billedkvalitet og farve
Brug følgende funktioner til at indstille billedkvaliteten eller farven af et billed.
Prøvebillede
Jeg vil...
Funktion
Før
Side
Efter
Justér nemt billedkvaliteten, så den passer til dit eget billede
Justér billede med
et enkelt tryk
Justér hudfarve.
Eksempel: Skab en solbrændt
effekt.
―
[Portrætfoto]
Justér billede med
et enkelt tryk
Justér det blå landskab.
Eksempel: Gør det blå mere
levende
―
[Landskabsfoto
(Blå)]
Justér billede med
et enkelt tryk
Justér det grønne landskab.
Eksempel: Skift til gul-grøn
―
[Landskabsfoto
(Grøn)]
Justér billede med
et enkelt tryk
Gør billedet generelt mere
levende.
―
[Levende]
Program
side 5-12
[Levende kopi]
Fjern mørk baggrund eller
gennemslag fra originalen,
såsom avispapir.
Program
Lav tydeligt fine linjer, svage
linjer, knækkede linjer eller andre
fine detaljer i en CAD eller andre
tegninger.
Program
Gengiv tydeligt tekst eller farve
fra en fremhævelse.
Program
side 5-11
[Avispapir kopi]
side 5-11
[Tegning kopi]
[Fremhævelse kopi]
xv
side 5-12
> Funktioner for farve og billedkvalitet
Prøvebillede
Jeg vil...
Funktion
Før
Side
Efter
Justér farven nøjagtigt.
Justér tætheden.
Tæthed
side 6-27
Justér farven ved at fremhæve
blå eller røde toner.
Farvebalance
―
Justering af nuance
―
Mætning
―
Skarphed
―
Juster forskellen mellem mørke
og lyse dele af billedet.
Kontrast
―
Formørke eller lysne baggrunden
(området uden tekst eller billeder)
på et dokument.
Baggrundsmæthed
―
Forhindring af
gennemslag
―
Formindsk filens størrelse og
fremstil tegn klart.
Filformat
side 6-37
Konvertér et papirdokument til
PDF med søgbar tekst.
Filformat [PDF] eller
[Højt komprim.
PDF] med [OCR]
Eksempel: Fremhæv rød
Skift billede ved individuelt at
justere hver af de seks farver:
rød, blå, grøn, cyan, magenta og
gul.
Eksempel: Ændring af røde toner
tæt på gul til gul og cyan toner
tæt på blå til blå
Justér mætningen.
Juster billedkvaliteten nøjagtigt
Fremhæv eller slør billedets
omrids.
Eksempel: Fremhæv billedets
omrids
Eksempel: Lysn baggrunden
Undgå gennemslag i forbindelse
med 2-sidede originaler.
Juster det scannede billede
[Højt komprimeret
PDF]
xvi
side 6-37
> Vejledninger der leveres med maskinen
Vejledninger der leveres med maskinen
Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Se i hver vejledning efter behov.
Indholdet i vejledningerne kan ændres uden varsel for forbedring af maskinens ydeevne.
Udskrevne vejledninger
Kom hurtigt i gang
med at bruge
maskinen
Quick Guide
Forklarer, hvordan maskinens grundlæggende funktioner bruges, hvordan
bekvemme funktionaliteter bruges, hvordan man udfører rutinevedligeholdelse,
og hvad man skal gøre, når der opstår problemer.
Safety Guide
For sikker brug af
maskinen
Angiver sikkerhedsoplysninger og advarsler for installationsmiljø og brug af
maskinen. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug.
Safety Guide (2507ci/3207ci/4007ci/5007ci/6007ci)
Angiver den nødvendige plads til opstilling af maskinen og beskriver
advarselsmærkaterne og anden sikkerhedsinformation. Læs altid denne
vejledning, inden du tager maskinen i brug.
xvii
> Vejledninger der leveres med maskinen
Vejledninger (PDF) på DVD (Product Library)
Brug maskinen med
omtanke
Brug faxfunktionerne
Brug ID-kort
Betjeningsvejledning (Denne vejledning)
Forklarer, hvordan man ilægger papir og kopierer, udskriver og scanner, og
angiver standardindstillinger og anden information.
FAX Operation Guide
Forklarer, hvordan man bruger faxfunktionerne
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Forklarer, hvordan man udfører godkendelse ved brug af ID-kort.
Data Encryption/Overwrite Operation Guide
Styrk sikkerheden
Nem registrering af
maskininformation og
konfiguration af
indstillinger
Udskrivning af data fra
en computer
Udskriv en PDF-fil
direkte
Overvågning af
maskinen og printere
på netværket
Scan billeder og gem
med information
Forklarer hvordan funktionen Datakryptering/Overskrivning indføres og anvendes, og
hvordan man kan overskrive og kryptere data.
Embedded Web Server RX User Guide
Forklarer, hvordan man opnår adgang til maskinen fra en webbrowser til kontrol
og ændring af indstillingerne.
Printing System Driver User Guide
Forklarer, hvor man installerer printerdriveren og bruger printerens funktion.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Forklarer, hvordan man udskriver PDF-filer uden start af Adobe Acrobat eller
Reader.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Forklarer, hvordan man overvåger netværksprintersystemet (maskinen) med
NETWORK PRINT MONITOR.
File Management Utility User Guide
Forklarer hvordan man anvender File Management Utility til at indstille forskellige
parametre og sende/gemme scannede dokumenter.
PRESCRIBE Commands Command Reference
Udskriv uden brug af
printerdriver
Beskriver printersproget (PRESCRIBE kommandoer).
PRESCRIBE Commands Technical Reference
Beskriver PRESCRIBE kommandofunktionen og kontrollen af hver type
emulering.
Installér følgende versioner af Adobe Reader for at se manualen på DVD.
Version 8.0 eller nyere
xviii
> Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Vejledningens opbygning
Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler.
Kapitel
Indhold
1
Juridiske og
sikkerhedsmæssige
oplysninger
Indeholder forholdsregler vedrørende brug af maskinen og
varemærkeinformation.
2
Installation og opsætning af
maskinen
Forklarer komponenternes navne, kabelforbindelser, installation af softwaren,
login, log ud og andre spørgsmål i forbindelse med administration af maskinen.
3
Klargøring inden brug
Forklarer klargøring og opsætning, som er nødvendige for at bruge maskinen,
såsom hvordan ilægges papir og oprettes en adressebog.
4
Udskrivning fra PC
Forklarer funktionerne der er tilgængelige, når maskinen bruges som en
printer.
5
Betjening af maskinen
Forklarer de grundlæggende procedurer for anvendelse af maskinen, såsom
placering af originaler, kopiering, sende dokumenter, og anvende
dokumentbokse.
6
Brug af forskellige
funktioner
Forklarer bekvemme funktioner, som er tilgængelige på maskinen.
7
Problemløsning
Forklarer, hvad man skal gøre, når der ikke er mere toner, når der vises en fejl,
når der er papirstop, eller når andre problemer opstår.
8
Tillæg
Beskriver bekvemt tilbehør, som er tilgængeligt for maskinen. Indeholder
information om mediatyper og papirformater og en terminologiliste. Forklarer,
hvordan man indtaster tegn, og oplister faxspecifikationer.
xix
> Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Konventioner i denne vejledning
Adobe Reader XI er anvendt som et eksempel i forklaringerne nedenfor.
Klik på et punkt i
indholdsfortegnelsen for at gå til
den pågældende side.
Klik for at gå fra aktuel side til sidst viste side. Denne
funktion er nyttig, når du vil gå tilbage til den side, som du
sidst har været på.
VIGTIGT
Angiver driftskrav eller begrænsninger til at handle
korrekt på maskinen og undgå
skade på maskinen eller på
ejendom.
BEMÆRK
Angiver supplerende
forklaringer og
referenceinformation for
handlinger.
Se
Klik på den understregede tekst
for at gå til den pågældende
side.
FORSIGTIG
Angiver, at manglende eller
forkert overholdelse af de
pågældende punkter kan
medføre personskade eller
mekanisk skade.
BEMÆRK
Punktet, som vises i Adobe Reader kan variere afhængig af, hvordan det bruges. Hvis der ikke fremkommer en
indholdsfortegnelse eller værktøjer, se Adobe Reader Help.
Visse punkter er angivet i denne vejledning af nedenstående konventioner.
Konventioner
Beskrivelse
[Fed]
Angiver taster og knapper.
"Almindelig"
Angiver en meddelelse eller indstilling
xx
> Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Konventioner brugt i procedurer til drift af maskinen
I denne betjeningsvejledning beskrives, hvordan berøringspanelets betjenes:
Den egentlige fremgangsmåde
Procedure angivet i denne vejledning
Vælg tasten [Systemmenu/Tæller].
Tasten [Systemmenu/Tæller] > [Almindelige
indstillinger] > [Lyd]

Vælg [
].

Vælg [Almindelige indstillinger].

Vælg [Lyd].
Vælg [Næste] i "Indstillinger for jobregnskab".
"Indstillinger jobregnskab" [Næste] > "Jobregnskab"
[Ændre]
Brugerlogon/Jobregnskab
Brugerlogon:
Næste
Indstil. for ukendt bruger:
Næste
Jobregnskab:
Næste
Luk
m020168
Status

Vælg [Ændre] i "Indstillinger for jobregnskab".
Brugerlogon/Jobregnskab - Jobregnskab
Jobregnskab:
Skift
Adgang til jobregnskab:
Skift
Jobregnskab (Lokal):
Næste
Angiv grænse:
Skift
Kopimask./Printer, optæl.:
Skift
Luk
Status
m020174
xxi
> Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Størrelse/retning på original og papirformat
Originalstørrelser og papirformater såsom A4, B5 og Letter kan bruges både i horisontal og vertikal retning. For at
adskille mellem retningerne, når disse formater bruges, tilføjes "R" til formater, hvor der bruges horisontal retning.
Desuden kan følgende ikoner på berøringspanelet bruges til at angive originaler og papirets retning.
Retning
Vertikal
retning
Indstillingsposition
(X=længde, Y=bredde)
Ikoner på
berøringspanelet
Original
Angivet størrelse i
denne vejledning*1
A4, B5, Letter, osv.
Original
Original
Papir
Papir
Papir
Horisontal
retning (-R)
Original
A4-R, B5-R, Letter-R
osv.
Original
Original
Papir
Papir
Papir
*1 Formatet på originalen/papiret, der kan anvendes, varierer afhængig af den valgte funktion og kildebakke. For
yderligere oplysninger, se følgende.
Specifikationer (side 8-4)
xxii
1
Juridiske og
sikkerhedsmæssige
oplysninger
Læs disse oplysninger, inden du tager maskinen i brug. Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende emner:
Generel bemærkning ......................................................................................................................................... 1-2
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning ............................................................................................ 1-2
Miljø ......................................................................................................................................................... 1-3
Forholdsregler for brug ............................................................................................................................ 1-4
Lasersikkerhed (Europa) ......................................................................................................................... 1-5
Overensstemmelse .................................................................................................................................. 1-5
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning ............................................................................................ 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-6
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-6
Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN (hvis monteret) ...................................................................... 1-6
Begrænset brug af produktet (hvis monteret) .......................................................................................... 1-7
Juridiske oplysninger ............................................................................................................................... 1-8
Energisparefunktion ............................................................................................................................... 1-14
Automatisk 2-sidet udskrivning .............................................................................................................. 1-14
Ressourcebesparelser - papir ................................................................................................................ 1-14
Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" .............................................................................................. 1-14
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®) ........................................................................................ 1-14
1-1
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Generel bemærkning
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning
Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre
personer og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres betydning vises
nedenfor.
ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende
punkter kan forårsage alvorlig personskade eller endog dødsfald.
FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende
punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade.
Symboler
Symbolet  angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, som brugeren skal være særlig
opmærksom på, er angivet inden i symbolet.
... [Generel advarsel]
... [Advarsel om høj temperatur]
Symbolet
angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. Nærmere oplysninger
om den forbudte handling er angivet inden i symbolet.
... [Advarsel om forbudt handling]
... [Adskillelse forbudt]
Symbolet  angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. Nærmere
oplysninger om den obligatoriske handling er angivet inden i symbolet.
... [Obligatorisk handling påkrævet]
... [Tag stikket ud af stikkontakten]
... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse]
Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, skal du
kontakte din servicetekniker for at bestille en ny (gebyr kræves).
BEMÆRK
I sjældne tilfælde er det ikke muligt at kopiere en original, der stort set ligner en pengeseddel, idet denne maskine
udstyret med en funktion til forebyggelse af forfalskninger.
1-2
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Miljø
Servicemiljøforholdene er som følger:
Temperatur
10-32,5 °C
(Men fugtigheden skal være maks. 70 %, når temperaturen er 32,5 °C.)
Luftfugtighed
10-80 %
(Men temperaturen skal være 30 °C, når fugtigheden er 80 %.)
Undgå følgende steder ved placering af maskinen.
•
Undgå steder i nærheden af vinduer og direkte sollys.
•
Undgå steder med vibrationer.
•
Undgå steder med voldsomme temperatursvingninger.
•
Placér ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm.
•
Undgå steder med dårlig ventilation.
Hvis gulvet er sart over for maskinens hjul, når den flyttes efter installation, kan gulvmaterialet blive beskadiget.
Under kopiering frigives en vis mængde ozon, men denne mængde er ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog være
ubehagelig, hvis maskinen bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles ekstraordinært
mange kopier. Det bedste miljø for fotokopiering er et lokale med god ventilation.
1-3
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Forholdsregler for brug
Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer
FORSIGTIG
Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
Opbevar dele, der indeholder toner, utilgængeligt for børn.
Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjne eller på huden, hvis der spildes toner fra dele, der indeholder
den.
•
Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigelige mængder
vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste.
•
Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand og drikke 1-2 glas vand for at fortynde
maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det.
•
Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis der fortsat er smerter.
•
Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand.
Forsøg ikke på at åbne eller ødelægge dele, der indeholder toner.
Andre forholdsregler
Returnér den udtømte tonerbeholder og beholderen til brugt toner til forhandleren eller serviceteknikeren. Den
returnerede tonerbeholder og beholderen til brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med
gældende lovbestemmelser.
Placér maskinen på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.
Opbevar maskinen i et lokale, hvor temperaturen forbliver under 40 °C, og hvor markante ændringer af temperatur og
luftfugtighed kan undgås.
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage papiret ud af kassetten og MF-bakken
(multifunktionsbakken), lægge det tilbage i originalemballagen og forsegle det igen.
1-4
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Lasersikkerhed (Europa)
Laserstråling kan være farlig. Laserstrålingen inde i maskinen er derfor hermetisk forseglet vha. beskyttelseskabinettet
og det ydre dæksel. Der kan ikke slippe stråling ud fra maskinen, når den benyttes normalt af en bruger.
Maskinen er klassificeret som et Class 1-laserprodukt under IEC/EN 60825-1:2014.
FORSIGTIG: Udførelse af andre fremgangsmåder end de, der beskrives i denne vejledning, kan medføre farlig stråling.
Disse mærkater er placeret på laserscanneren inde i maskinen og er ikke tilgængelige for brugeren.
Oplysninger om CLASS 1-laserprodukter findes på typeskiltet.
Overensstemmelse
TA Triumph-Adler GmbH erklærer hermed, at radioudstyrstypen 2507ci, 3207ci, 4007ci, 5007ci og 6007ci er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
http://www.triumph-adler.com/downloads
http://www.triumph-adler.de/downloads
http://www.utax.com/downloads
http://www.utax.de/downloads
Navn på modul,
ekstraudstyr
Softwareversion
Frekvensbånd, hvorpå
radioudstyret opererer:
Maksimal radiofrekvenseffekt
transmitteret i frekvensbåndet,
hvorpå radioudstyret opererer:
IB-51 (ekstraudstyr)
2.2.6
2.4GHz
100mW
IB-35 (ekstraudstyr)
2014.12
2.4GHz
100mW
Transmittermodul (SRD)
2005.11
13,56MHz
0,2nW
1-5
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning
Det kan være forbudt at kopiere/scanne ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra indehaveren af
ophavsretten.
Kopiering/scanning af følgende elementer er forbudt og vil blive retsforfulgt. Forbuddet er ikke begrænset til disse
elementer. Udfør ikke bevidst kopiering/scanning af elementer, som ikke må kopieres/scannes.
•
Check
•
Pengesedler
•
Værdipapirer
•
Frimærker
•
Pas
•
Certifikater
Nationale love og national lovgivning kan forbyde eller begrænse kopiering/scanning af andre elementer end de, der er
nævnt ovenfor.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN (hvis
monteret)
Trådløs LAN giver mulighed til at udveksle oplysninger mellem trådløse adgangspunkter i stedet for at bruge et
netværkskabel, som giver den fordel, at en trådløs LAN-forbindelse kan etableres frit i et område, hvor radiobølger kan
overføres.
På den anden side, kan der opstå følgende problemer, hvis sikkerhedsindstillinger ikke er konfigureret, fordi radiobølger
kan passere gennem forhindringer (herunder vægge) og nå overalt inden for et bestemt område.
Hemmelig visning af kommunikationsindhold
En tredje person med ondsindet formål kan forsætligt overvåge radiobølger og få uautoriseret adgang til følgende
kommunikationsindhold.
•
Personlige oplysninger, herunder ID, adgangskoder og kreditkortnumre
•
Indholdet af e-mails
Ulovlig indtrængen
En tredje part med ondsindede hensigter kan få uautoriseret adgang til personligt eller virksomhedsnetværk og
gennemføre følgende ulovlige handlinger.
•
Udpakning af personlige og fortrolige oplysninger (informationslækage)
•
Adgang til samtaler ved samtidig at udgive sig for en bestemt person og distribution af uautoriseret oplysninger
(spoofing)
•
Ændring og videresendelse af aflyttede samtaler (forfalskning)
•
Overførsel af computervirus og ødelæggelse af data og systemer (destruktion)
1-6
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Trådløse LAN-kort og trådløse adgangspunkter indeholder indbyggede sikkerhedsmekanismer til at løse disse
problemer og for at mindske muligheden for disse problemer, der opstår ved at konfigurere sikkerhedsindstillingerne for
trådløse LAN-produkter, når produktet anvendes.
Vi anbefaler, at kunderne tager ansvar og bruger deres dømmekraft, når de konfigurerer sikkerhedsindstillingerne, og at
de sikrer, at de fuldt ud forstår de problemer, der kan opstå, når produktet anvendes uden at konfigurere
sikkerhedsindstillingerne.
Begrænset brug af produktet (hvis monteret)
•
Radiobølger, der sendes fra dette produkt, kan påvirke medicinsk udstyr. Når produktet anvendes i en medicinsk
institution eller i nærheden af medicinske instrumenter, skal du enten bruge produktet i henhold til de instruktioner og
forholdsregler, som administratoren af institutionen, eller dem angivet på de medicinske instrumenter.
•
Radiobølger, der sendes fra produktet, kan påvirke automatisk styreudstyr, herunder automatiske døre og
brandalarmer. Ved brug af dette produkt i nærheden af det automatiske kontroludstyr, skal du bruge produktet i
henhold til de instruktioner og forholdsregler, der er fastsat på det automatiske kontroludstyr.
•
Hvis dette produkt anvendes i enheder, der er direkte relateret til service, herunder fly, tog, skibe og biler, eller hvis
dette produkt anvendes i applikationer, der kræver høj pålidelighed og sikkerhed til at fungere, og i enheder, der
kræver præcision, herunder dem, der anvendes i forebyggelse af katastrofer og forebyggelse af kriminalitet og dem,
der anvendes til forskellige sikkerhedsmæssige formål, skal du bruge produktet efter at tage hensyn til
sikkerhedesdesign af hele systemet, herunder vedtagelse af et fejlsikkert design og redundans design for
pålidelighed og sikker vedligeholdelse af hele systemet. Dette produkt er ikke beregnet til brug i applikationer, der
kræver høj pålidelighed og sikkerhed, herunder rumfarts instrumenter, kommunikationsudstyr til bagagerum,
kontroludstyr til atomkræft og medicinsk udstyr; dermed skal beslutning om, hvorvidt produktet skal anendes i disse
applikationer, være nøje overvejet..
1-7
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Juridiske oplysninger
Denne vejledning eller dele heraf må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke
fra indehaveren af ophavsretten.
Vedrørende varemærker
•
PRESCRIBE er et registreret varemærke tilhørende Kyocera Corporation.
•
KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Excel og PowerPoint er registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
•
PCL er et varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation.
•
IBM og IBM PC/AT er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande.
•
Alle europæiske sprogfonte, der er installeret på denne maskine, bruges i henhold til licensaftale med Monotype
Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino og Times er registrerede varemærker, der tilhører Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerede varemærker, der
tilhører International Typeface Corporation.
•
ThinPrint er et varemærke, der tilhører Cortado AG i Tyskland og andre lande.
•
UFST™ MicroType®-fonte fra Monotype Imaging Inc. er installeret på denne maskine.
•
Denne maskine indeholder software med moduler, der er udviklet af Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc. registrerede i USA og andre lande.
•
AirPrint og AirPrint logo er varemærker tilhørende Apple Inc.
•
iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens fra
by Apple Inc.
•
Google og Google Cloud Print™ er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
•
Mopria™ er registreret varemærke tilhørende Mopria™ Alliance.
•
Leveret af ABBYY FineReader.
ABBYY og FineReader er varemærker tilhørende ABBYY Software Ltd.
•
RealVNC, VNC og RFB er registrerede varemærker tilhørende RealVNC Ltd. i USA og i andre lande.
•
Wi-Fi og Wi-Fi Direct er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive
virksomheder. Betegnelserne ™ og ® bruges ikke i denne betjeningsvejledning.
1-8
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
GPL/LGPL
Dette produkt indeholder (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)
software som en del af produktets firmware. Du kan få kildekoden, og du har tilladelse til at kopiere, distribuere og
ændre produktet i overensstemmelse med betingelserne fra GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-9
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-10
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-11
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-12
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-13
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Energisparefunktion
Maskinen er udstyret med en Lavstrømstilstand, hvor energiforbruget reduceres, når der er gået en vis tid, efter
maskinen sidst blev anvendt. Maskinen er også udstyret med Dvale tilstanden, hvor printer- og faxfunktionerne er i
venteposition, mens energiforbruget reduceres til et minimum, når maskinen ikke har været i brug i et vist stykke tid.
Lavstrømstilstand (side 2-35)
Dvale (side 2-36)
Tænd/sluk timer (modeller for Europa) (side 2-37)
Automatisk 2-sidet udskrivning
Maskinen har 2-sidet kopiering som standardfunktion. Ved f.eks. at udskrive to 1-sidede originaler på et enkelt ark papir
kan papirforbruget reduceres.
Duplex (side 6-34)
Udskrivning i duplextilstand reducerer papirforbruget og bidrager til bevarelse af skovressourcer. Duplextilstanden
reducerer også mængden af det papir, der skal købes, og derved omkostninger. Det anbefales at indstille
duplexudskrivning som standard i de maskiner, der kan udskrive i duplex.
Ressourcebesparelser - papir
For bevarelse og bæredygtig brug af skovressourcer anbefales det at bruge både genbrugspapir og nyt papir, der er
certificeret i henhold til miljømæssige initiativer eller er forsynet med anerkendte miljømærker, der overholder EN
12281:2002* eller en tilsvarende kvalitetsstandard.
Denne maskine understøtter også udskrivning på 64 g/m2 papir. Anvendelse af denne papirtype, der indeholder færre
råvarer, kan føre til yderligere bevarelse af skovressourcer.
* : EN12281:2002 "Skrive-, kopi- og kontorpapir - Krav til kopipapir til kopimaskiner"
Du kan få oplysninger om anbefalede papirtyper af din forhandler eller servicetekniker.
Miljømæssige fordele ved "Strømstyring"
Med henblik på reduktion af strømforbrug er maskinen er udstyret med en strømstyringsfunktion, der automatisk
aktiverer strømsparetilstand, når maskinen ikke benyttes i et vist tidsrum.
Selv om det tager maskinen lidt tid til at vende tilbage til KLAR-tilstand, når den er sat til energisparetilstand, er det
muligt at opnå betydelig reduktion af energiforbrug. Det anbefales at bruge maskinen med aktiveringstid for
strømsparetilstand indstillet som standard.
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®)
Vi har som deltagervirksomhed i det internationale Energy Star-program fastslået, at denne maskine
overholder de standarder, der er fastlagt i Energy Star programmet.
ENERGY STAR® er et frivilligt energieffektivitetsprogram med det formål at udvikle og fremme brugen af
produkter med høj energieffektivitet med henblik på at forhindre den globale opvarmning. Kunder, der
køber ENERGY STAR® kvalificerede produkter, bidrager til reduktion af udledning af drivhusgaser og
energirelaterede omkostninger.
1-14
2
Installation og
opsætning af
maskinen
Dette kapitel indeholder information til administratoren om maskinen, såsom maskinens dele, kabelforbindelser og
softwareinstallation.
Energisparefunktion .................................... 2-35
Maskinens dele (Udvendigt på maskinen) .... 2-2
Lavstrømstilstand .............................. 2-35
Maskinens dele (Stik/indvendigt) .................. 2-4
Dvale ................................................. 2-36
Maskinens dele (Med valgfrit tilbehør) .......... 2-5
Automatisk dvale .............................. 2-36
Tilslutning af maskinen og andre enheder .... 2-6
Regler for dvale (europæiske
Tilslutning af kabler ....................................... 2-7
modeller) ........................................... 2-36
Tilslutning af LAN-kabel ...................... 2-7
Dvaleniveau (energisparer)
Tilslutning af strømkabel ..................... 2-7
(modeller udenfor Europa) ................ 2-37
Tænding/slukning .......................................... 2-8
Genoprettelsesniveau for
Tænding .............................................. 2-8
energibesparelse .............................. 2-37
Slukning .............................................. 2-8
Indstillinger for ugentlig timer ............ 2-37
Brug af betjeningspanelet ............................. 2-9
Tænd/sluk timer (modeller for
Taster på betjeningspanelet ................ 2-9
Europa) ............................................. 2-37
Justering af betjeningspanelets vinkel 2-9
Guide
til hurtig opsætning ........................... 2-38
Berøringspanel ............................................ 2-10
Installation
af software ................................ 2-41
Brug af berøringspanelet .................. 2-10
Software på DVD (Windows) ............ 2-41
Hoved-skærm .................................... 2-11
Kontrol
af tælleren ....................................... 2-42
Tildeling af funktioner til
Embedded
Web Server RX ......................... 2-43
funktionstaster .................................. 2-16
Adgang Embedded Web Server RX . 2-44
Visning til enhedsoplysninger ........... 2-18
Ændring af sikkerhedsindstillingerne 2-45
Vis skærmen med indstillinger .......... 2-18
Ændre enhedsinformation ................ 2-46
Funktionstast .................................... 2-19
E-mail-indstillinger ............................ 2-47
Brug af skærmen .............................. 2-19
Visning af knapper, der ikke kan
indstilles ............................................
Visning af original ..............................
Indtastning af tal ...............................
Brug at tastern Enter .........................
Brug af tasten til hurtig
nummersøgning ................................
Hjælpeskærmbillede .........................
Tilgængelighedsfunktioner
(Forstørrelse af visningen) ................
Log på/log af ...............................................
Log på ...............................................
Log af ................................................
Maskinens standardindstillinger ..................
Indstilling af dato og klokkeslæt ........
Netværksopsætning ....................................
Konfigurering af kablet netværk ........
Bevægelsessensor .....................................
2-20
2-20
2-23
2-25
2-25
2-26
2-27
2-28
2-28
2-29
2-30
2-30
2-31
2-31
2-34
2-1
Installation og opsætning af maskinen > Maskinens dele (Udvendigt på maskinen)
Maskinens dele (Udvendigt på maskinen)
21
13
12 11
1
10
9
2
3
14
20
15
16
19
8
7
17
4
5
17
6
1 Dokumentføder
12 Originalplade
2 Betjeningspanel
13 Originalbreddestyr
3 Hovedafbryder
14 Glaspanel
4 Dæksel til beholder til brugt toner
15 Papirstopper
5 Kassette 1
16 Indre bakke
6 Kassette 2
17 Håndtag
7 Hovedafbryder
18 Frontlåge
8 Multifunktionsbakke
19 Bevægelsessensor
9 Stik til USB-hukommelse
20 Glasplade
10 Udskubningsplade for original
21 Indikatorplader for originalstørrelse
11 Originalstopper
2-2
18
Installation og opsætning af maskinen > Maskinens dele (Udvendigt på maskinen)
29
28
27
26
25
22
23 24
22 Justeringsstyr for papirlængde
26 Multifunktionsbakke
23 Styr for papirbredde
27 Styr for papirbredde
24 Justeringsstyr for papirbredde
28 Håndtag til højre dæksel 1
25 Støttebakke til multifunktionsbakken
29 Højre dæksel 1
2-3
Installation og opsætning af maskinen > Maskinens dele (Stik/indvendigt)
Maskinens dele (Stik/indvendigt)
1
2
3
4
1
5
6
7
8
9
10
11
1 Interfacestik til tilbehør
5 Tonerbeholder (sort)
2 USB-port
6 Tonerbeholder (magenta)
3 Netværksinterfacestik
7 Tonerbeholder (cyan)
4 Stik til USB-interface
8 Tonerbeholder (gul)
9 Dæksel til tonerbeholder
10 Beholder til brugt toner
11 Dæksel til beholder til brugt toner
2-4
Installation og opsætning af maskinen > Maskinens dele (Med valgfrit tilbehør)
Maskinens dele (Med valgfrit tilbehør)
11
12
10
1
3
2
4
9
5
2
3
9
6
8
7
5
7
1 Bakke 1 til 7 (bakke 1 er den øverste bakke)
7 Kassette 4
2 Bakke A
8 Kassette 5
3 Bakke B
9 Efterbehandlerbakke
4 Jobadskillerbakke
10 Jobadskillerbakke
5 Falsebakke
11 Originaldæksel
6 Kassette 3
12 Kontrolsektion for efterbehandler
Tilbehør (side 8-2)
Se den engelske Operation Guide
2-5
6
Installation og opsætning af maskinen > Tilslutning af maskinen og andre enheder
Tilslutning af maskinen og andre enheder
Forbered de nødvendige kabler, der passer til miljøet og formålet med maskinens anvendelse.
Når maskinen tilsluttes en pc via USB
MFP
USB
Når maskinen tilsluttes til en PC eller tablet med netværkskabel, Wi-Fi eller Wi-Fi Direct
Netværkskabelforbindelse
Wi-Fi forbindelse*1
Netværk
Wi-Fi adgangspunkt
Wi-Fi Direct
forbindelse*1
Tablet
Wi-Fi forbindelse eller
Wi-Fi Direct forbindelse
*1 Kun modeller med
Wi-Fi.
BEMÆRK
Hvis du anvender trådløst LAN, se følgende.
Engelsk Operation Guide
Kabler der kan anvendes
Tilslutningsmiljø
Funktion
Nødvendigt kabel
Slut et LAN-kabel til maskinen.
Printer/Scanner/Netværk FAX*1
LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Tilslut et USB-kabel til maskinen.
Printer
USB 3,0-kompatibelt kabel (super-speed USBkompatibelt, maks. 5,0 meter, skærmet)
*1 Funktionen er tilgængelig, når der anvendes en fax (tilbehør). For flere oplysninger om anvendelse af netværks
FAX, se FAX Operation Guide.
VIGTIGT
Der kan opstå fejl ved anvendelse af andre end USB 3.0 kompatible kabler.
2-6
Installation og opsætning af maskinen > Tilslutning af kabler
Tilslutning af kabler
Tilslutning af LAN-kabel
VIGTIGT
Sørg for, at strømmen til maskinen er slukket.
Slukning (side 2-8)
1
Tilslut kablet til maskinen.
1 Tilslut LAN-kablet til netværksinterfacestikket.
2 Tilslut den anden ende af kablet til hubben eller pc'en.
2
Tænd maskinen, og konfigurér netværket.
Netværksopsætning (side 2-31)
Tilslutning af strømkabel
1
Tilslut kablet til maskinen.
Tilslut den ene ende af det medfølgende strømkabel til maskinen og den anden ende til en
stikkontakt.
VIGTIGT
Brug kun det strømkabel, som leveres sammen med maskinen.
2-7
Installation og opsætning af maskinen > Tænding/slukning
Tænding/slukning
Tænding
1
Tænd på hovedafbryderen.
1
Sluk på afbryderen.
Slukning
Der vises bekræftelsesmeddelelse for slukket strømforsyning.
Se den engelske Operation Guide
Det tager omkring 3 minutter inden den slukker ned.
FORSIGTIG
Sluk maskinen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal benyttes i en bestemt periode (eksempelvis om
natten). Fjern af sikkerhedsmæssige årsager stikket fra stikkontakten, hvis maskinen ikke skal benyttes i en
længere periode (eksempelvis i løbet af en ferie).
VIGTIGT
Bemærk at faxtransmission og-modtagelse afbrydes, når strømmen kobles fra maskinen, hvis der benyttes
maskiner, som har faxtilbehøret installeret. Fjern papiret fra kassetterne, og pak det ind i originalemballagen
for at beskytte det mod fugt.
2-8
Installation og opsætning af maskinen > Brug af betjeningspanelet
Brug af betjeningspanelet
Taster på betjeningspanelet
6
1
1 [Hjem] (
2
3
4
5
) tast: Viser skærmbilledet Start.
2 [Jobadskiller] (
) indikator: Tændes, når der er papir i jobadskillerbakken.
3 [Data] ( ) indikator: Blinker, mens maskinen udskriver eller sender/modtager, eller læser fra harddisk/SSD. Lyser
også, når der er et fax-afsendelsesjob ved hjælp af forsinket transmission.
4 [Attention] (
) indikator: Tændes eller blinker, hvis der sker en fejl og et job standses.
5 [Energisparer] (
) tast: Indstiller maskinen til Dvaletilstand. Afbryder Dvale, hvis Dvaletilstanden er aktiveret.
6 Berøringspanel: Viser ikoner til konfigurering af maskinens indstillinger.
Justering af betjeningspanelets vinkel
Betjeningspanelets vinkel kan justeres.
2-9
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Berøringspanel
Brug af berøringspanelet
Taster til at udføre basisbetjening vises nederst og i højre side af berøringspanelet.
10
*RGNHQGW
ORJRXW
$GPLQ
9 OJIXQNWLRQ
6\VWHPPHQX
7 OOHU
9
8
$IEU\G
.RSLHU
6HQG
)D[
%UXJHUGHIERNV
-REERNV
86%GUHY
)D[ERNV
,QWHUQHW%URZVHU
7DO
WDVWDWXU
11
6WDWXV
$IEU\GMRE
0DVNLQ
LQIRUPDWLRQ
6SURJ
3DSLU
,QGVWLOOLQJHU
:L)L'LUHFW 6\VWHPPHQX
1
3URJUDP
1XOVWLO
6
6WRS
5
6WDUW
4
6WDWXV
6WDWXV
$IEU\GMRE
+M OS
7
.RSLIXQNWLRQ
$IVHQGHOVHVIXQNWLRQ
)D[IXQNWLRQ
2
2
2
+OSWLOKDQGL
FDSVN UP
3
1 Tast [Status/Afbryd job]: Viser skærmbilledet Status/Afbryd job.
2 Funktionstast: Disse taster aktiverer forskellige funktioner og anvendelser, herunder kopiering og scanning, der skal
registreres.
Tildeling af funktioner til funktionstaster (side 2-16)
3 Tast [Hlp. til handicap.-skærm]: Skifter visningen på berøringspanelet til forstørret visning af skærmbillederne
Kopiering og Send.
4 Tast [Start]: Starter kopiering og scanning samt behandlingen i forbindelse med indstilling.
5 Tast [Stop]: Annullerer eller pauser det igangværende job.
6 Tast [Nulstil]: Genetablerer standardindstillingerne.
7 Tast [Tal tastatur]: Viser taltaster på berøringspanelet.
8 Tast [Afbryd]: Viser skærmbilledet Afbryd kopiering.
9 [Systemmenu/Tæller] tast: Viser skærmbilledet Systemmenu.
10 Tast [Godkendelse/Log af]: Godkender skift af brugere og forlader handlingen for den aktuelle bruger (dvs. log af).
11 Skærmområde: Viser skærmen for hver funktion.
2-10
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Hoved-skærm
Dette skærmbillede vises ved at vælge tasten [Hjem] (
pågældende skærmbillede.
) på betjeningspanelet. Når du trykker på et ikon, vises det
Du kan ændre de ikoner, der skal vises på skærmen Hjem, samt baggrunden.
Tilpasning af Hoved-skærm. (side 2-12)
8
$GPLQ
1
2
9 OJIXQNWLRQ
.RSLHU
6HQG
)D[
%UXJHUGHIERNV
-REERNV
86%GUHY
)D[ERNV
,QWHUQHW%URZVHU
3
4
5
6WDWXV
$IEU\GMRE
0DVNLQ
LQIRUPDWLRQ
6SURJ
3DSLU
,QGVWLOOLQJHU
:L)L'LUHFW 6\VWHPPHQX
+M OS
3
3URJUDP
PPB
12/12/2017
14:00
6WDWXV
7
6
* Udseendet kan afvige fra din faktiske skærm, afhængigt af din konfiguration og valgte indstillinger.
Nr.
Element
Beskrivelse
1
Meddelelse
Viser beskeden afhængig af status.
2
Skrivebord
Viser funktionsikoner, herunder funktioner registreret i
programmet. Ikoner, som ikke vises på den første side, vil
blive vist, når der skiftes side.
3
Taster til at skifte
mellem
skærmbilleder
Brug disse knapper til at skifte mellem siderne på
skrivebordet.
BEMÆRK
Du kan også skifte visning ved at trykke på skærmen og føre
fingeren glide sidelæns henover skærmen.
$GPLQ
9 OJIXQNWLRQ
)D[
%UXJHUGHIERNV
.RSLHU
6HQG
)D[ERNV
,QWHUQHW%URZVHU
-REERNV
86%GUHY
2
6WDWXV
$IEU\GMRE
0DVNLQ
LQIRUPDWLRQ
1
6SURJ
3DSLU
,QGVWLOOLQJHU
:L)L'LUHFW 6\VWHPPHQX
2
+M OS
3URJUDP
PPB
6WDWXV
4
Opgavebjælke
Viser opgaveikoner.
5
Statusikon (fejl)
Ikonet vises når netværket startes op eller ved fejl.
6
Statusikon (Wi-Fi)
Ikonet " " vises når Wi-Fi er tilsluttet. Når Wi-Fi ikke er
tilsluttet, vises " ".
Statusikon
(Sikkerhedsniveau:
Lav)
"
" vises når sikkerhedsniveauet er indstillet til [Lav].
2-11
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Nr.
7
8
Element
Beskrivelse
Statusikon
(Fjernbetjening)
"
" vises når der anvendes fjernbetjening.
Statusikon
(Sikkerhedsinformat
ion)
"
" vises når data overskrives.
"
" vises hvis tilbageværende data er lagret på HDD.
"
" vises hvis tilbageværende data ikke er lagret på HDD.
Brugernavn til login
Viser det indloggede brugernavn. Dette vises, mens
administration af brugerlogin er aktiveret. Ved at trykke på
"Brugernavn til login" vises oplysninger om den indloggede
bruger.
Tilpasning af Hoved-skærm.
Du ændrer baggrunden på Hoved-skærm samt de viste ikoner.
1
Vis skærmen.
1 [Systemmenu/Tæller] tast > [Hjem]
BEMÆRK
Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun ændre indstillingerne ved at
logge på med administratorrettigheder eller som bruger med rettigheder til at konfigurere
denne indstilling. Fabriksindstillet brugernavn og adgangskode til logon er vist nedenfor.
Modelnavn
2
Brugernavn til login
Adgangskode til
login
2507ci
2500
2500
3207ci
3200
3200
4007ci
4000
4000
5007ci
5000
5000
6007ci
6000
6000
Konfigurér indstillingerne.
De tilgængelige indstillinger er vist herunder.
Element
Brugertilpas
skrivebord
Beskrivelse
Angiv de funktionsikoner, der skal vises på skrivebordet.*1
Tryk på [Tilføj] for at få vist skærmbilledet, hvor du kan vælge, hvilke
funktioner der skal vises. Vælg funktionen, der skal vises og [OK].
Vælg et ikon og tryk på [Forrige] eller [Næste] for at ændre
visningspositionen af det valgte ikon på skrivebordet.
For at slette et ikon fra skrivebordet skal du vælge det ønskede ikon
og trykke på [Slet].
2-12
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Element
Beskrivelse
Brugertilpas
proceslinje
Angiv de opgaveikoner, der skal vises på opgavebjælken.*2
Tapet
Konfigurérr baggrunden på skærmbilledet Hjem.
Værdi: Billede 1 til 8
*1 Viser højst 60 funktionsikoner inklusive de installerede programmer, og de funktioner der
kan anvendes, når valgmulighederne er installeret.
*2 8 opgaveikoner kan vises.
Tilgængelige funktioner, der kan vises på skrivebordet
Funktion
Ikon
Beskrivelse
Referenceside
Kopiering*1
Viser skærmbilledet til kopiering.
side 5-17
Send*1
Viser skærmbilledet Send.
side 5-20
Faxserver
Viser skærmbilledet Faxserver.
Fax*2
Viser skærmbilledet FAX.
Brugerdef. boks*1
Viser skærmbilledet
Brugerdefineret boks.
—
Jobboks*1
Viser skærmbilledet Jobboks.
—
USB-drev*1
Viser skærmbilledet USB-drev.
—
Faxboks*2
Viser skærmbilledet Faxboks.
Se FAX
Operation
Guide.
Fax-hukommelse
RX-boks*2
Viser skærmbilledet
Faxhukommelsesboks.
Se FAX
Operation
Guide.
Internet Browser
Viser skærmbilledet Internet
Browser.
—
Send til mig
(e-mail)*3
Viser skærmbilledet Send. Emailadressen på den indloggede
bruger er indstillet som
destinationen.
—
2-13
—
Se FAX
Operation
Guide.
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Funktion
Beskrivelse
Referenceside
Send til mig fra
boks (e-mail)*3
Viser skærmbilledet
Brugerdefineret boks. Emailadressen på den indloggede
bruger er indstillet som
destinationen.
—
Program
Kalder det registrerede program.
Ikonet vil skifte afhængig af
programmets funktion.
Applikationsnavn*4
Viser de valgte programmer.
*1
*2
*3
*4
Ikon
Valgt på det tidspunkt, hvor udstyret forlod fabrikken.
Vises kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.
Vises når administration af brugerlogon er aktiveret.
Programikonet vises.
2-14
side 5-11
—
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Tilgængelige funktioner, der kan vises på opgavebjælken
Funktion
Status/Annuller*1
Ikon
Beskrivelse
/
Viser skærmbilledet Status. Hvis der
opstår en fejl, vil ikonet vise "!". Når
fejlen er udbedret, vil visningen gå
tilbage til normal.
Maskininformation*1
Viser skærmbilledet
Enhedsinformation. Kontroller
system og netværksinformation.
Referenceside
―
side 2-18
Du kan også kontrollere oplysninger
om det tilbehør, der anvendes.
Sprog*1
Viser skærmbilledet
Sprogindstillinger i systemmenuen.
—
Papirindstil.*1
Viser skærmbilledet
Papirindstillinger i systemmenuen.
—
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct er indstillet, og en liste
over oplysninger om maskinen, der
kan bruge netværket, vises.
—
Systemmenu*1
Viser skærmbilledet Systemmenu.
—
Hjælp*1
Viser skærmbilledet Hjælp.
side 2-26
Program*1
Viser skærmbilledet for
programliste.
side 5-11
Fax ind-log*2
Viser skærmbilledet Indgående
faxlog.
Fax ud-log*2
Viser skærmbilledet Udgående
faxlog.
Se FAX
Operation
Guide.
Hlp. til handicap./
standard
/
Forstørrer teksten og ikonerne på
skærmen. Ved at trykke på ikonet
Tilgængelighed skifter ikonet til
standardikon. Ved at trykke på
standardikonet skiftes der tilbage til
tidligere visning.
Viser skærmbilledet
Meddelelsestavle.
Meddelelsestavle
BEMÆRK
For at bruge denne funktion skal du
indstille "Meddelelsestavle" til [Til] i
systemmenuen.
Embedded Web Server RX
User Guide
*1 Valgt på det tidspunkt, hvor udstyret forlod fabrikken.
*2 Vises kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.
2-15
side 2-27
—
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Tildeling af funktioner til funktionstaster
Funktionstaster er taster, hvori forskellige funktioner og anvendelser, herunder kopiering og scanning, kan tildeles. Ofte
anvendte funktioner og anvendelser kan tildeles, og skærmen kan nemt blive vist.
Til denne maskine, er følgende funktioner på forhånd tildelt; dog kan alternative funktioner registreres ved at tildele disse
funktioner på ny.
•
[F1] (Funktionstast 1): Kopiering
•
[F2] (Funktionstast 2): Send
•
[F3] (Funktionstast 3): FAX (Tilbehør)
1
Vis skærmen.
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Fælles indstillinger] > [Tildeling af funktionstast]
BEMÆRK
Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun ændre indstillingerne ved at
logge på med administratorrettigheder eller som bruger med rettigheder til at konfigurere
denne indstilling. Fabriksindstillet brugernavn og adgangskode til logon er vist nedenfor.
Modelnavn
2
Brugernavn til login
Adgangskode til
login
2507ci
2500
2500
3207ci
3200
3200
4007ci
4000
4000
5007ci
5000
5000
6007ci
6000
6000
Konfigurér indstillingerne.
1 Vælg [Skift] for at aktivere den funktionstast, der skal indstilles.
2 Vælg den funktion, der skal tildeles.
Funktion
Beskrivelse
Referenceside
Ingen
Ingen funktion blev tildelt.
Kopiering
Viser skærmbilledet til kopiering.
side 5-17
Send
Viser skærmbilledet Send.
side 5-20
Faxserver
Viser skærmbilledet Faxserver.
Fax*1
Viser skærmbilledet FAX.
Brugerdef. boks
Viser skærmbilledet Brugerdefineret boks.
—
Jobboks
Viser skærmbilledet Jobboks.
—
USB-drev
Viser skærmbilledet USB-drev.
—
Faxboks*1
Viser skærmbilledet Faxboks.
2-16
—
—
Se FAX
Operation
Guide.
Se FAX
Operation
Guide.
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Funktion
Beskrivelse
Referenceside
Fax-hukommelse RXboks*1
Viser skærmbilledet
Faxhukommelsesboks.
Send til mig (e-mail)*2
Viser skærmbilledet Send. E-mailadressen
på den indloggede bruger er indstillet som
destinationen.
—
Send til mig fra boks
(e-mail)*2
Viser skærmbilledet Brugerdefineret boks.
E-mailadressen på den indloggede bruger
er indstillet som destinationen.
—
Internet Browser
Viser skærmbilledet Internet Browser.
—
Kopi af ID-kort
Viser skærmbilledet Kopiering af ID-kort.
side 6-27
Program
Kalder det registrerede program. Ikonet vil
skifte afhængig af programmets funktion.
side 5-11
Applikationsnavn
Viser de valgte programmer.
*1 Vises kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.
*2 Vises når administration af brugerlogon er aktiveret.
2-17
Se FAX
Operation
Guide.
—
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Visning til enhedsoplysninger
Viser enhedsoplysninger. Giver mulighed til at kontrollere system- og netværksoplysninger, samt det tilbehør, der
anvendes.
1 [Hjem] (
) tast > [Maskininformation]
2 Kontrollér enhedsoplysningerne.
Faneblad
Beskrivelse
Identifikation/ Kablet
netværk
Du kan kontrollere ID-oplysninger, såsom modelnavn,
serienummer, værtsnavn og -placering, og IP-adresse i
kablet netværk.
Wi-Fi*1
Du kan kontrollere ID-oplysninger, såsom modelnavn,
serienummer, værtsnavn og -placering, og IP-adresse
for det trådløse netværk.
Fax*2
Du kan kontrollere det lokale faxnummer, lokalt faxnavn,
lokal fax-id og andre fax oplysninger.
Softwareversion/
kaplabilitet
Du kan kontrollere softwareversion og ydelse samt
sikkerhedsinformation på maskinen.
Tilbehør
Du kan kontrollere oplysninger om det tilbehør, der
anvendes.
*1 Vises kun, når Trådløst netværks interfacekit er installeret.
Trådløst netværks interfacekit er en mulighed for nogle modeller. Kontakt din
forhandler eller vores salgsrepræsentant for detaljer.
Se den engelske Operation Guide
*2 Vises kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.
Vis skærmen med indstillinger
Følgende fremgangsmåde er et eksempel på kopieringsskærmen.
1 Viser et billede af papiret, der
kommer ud.
7
.RSLHU
10
9LV
8
1
9
$XWR
2
.RSL
DI,'NRUW
2ULJLQDO
=RRP
3DSLU
3DSLUYDOJ
$
$
9LV
+XUWLJ
RSV WQLQJ
.RUUHNWXU
NRSL
VLGHW
!!VLGHW
'XSOH[
2ULJLQDO3DSLU
(IWHUEHKDQGO
1RUPDO
=RRP
)UD
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
3 Viser skærmbilledet Hurtig
opsætning.
)DUYHYDOJ
)UD
.RPELQHU
/D\RXW
5HGLJHU
4 Indstiller kopi funktioner.
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
6WDWXV
5 Resterende mængde af toner.
3URJUDP
6 Viser klokkeslæt.
F EDU
3
2 Original: Viser originalstørrelsen,
når originalen er
anbragt.
Zoom: Viser forstørrelsen af
det dokument, der skal
udskrives.
Papir:
Viser størrelsen af
papiret, der kommer ud.
4
5
6
7 Viser registrerede genveje.
8 Viser udfaldsbakken.
9 Viser papirkilden.
10 Viser oprindelig placering.
2-18
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Funktionstast
For at konfigurere indstillinger for funktioner skal du vælge fanebladet og trykke på funktionstasten.
.RSLHU
9LV
Funktionstast
2ULJLQDO
=RRP
3DSLU
$
$
9LV
Faneblad
2ULJLQDO
VW¡UUHOVH
3DSLUYDOJ
2ULJLQDOHUL
EODQGHGHVWU
2ULJLQDO
UHWQLQJ
)DOV
6RUWHU
)RUVN\G
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
8GIDOGV
EDNNH
.RSL
DI,'NRUW
.RUUHNWXU
NRSL
+XUWLJ
RSV WQLQJ
2ULJLQDO3DSLU
(IWHUEHKDQGO
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
/D\RXW
5HGLJHU
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
3URJUDP
F
Brug af skærmen
Taster på berøringspanelet, der er trykket på, er markeret med rødt.
6\VWHPPHQX
*XLGHWLOKXUWLJRSV WQLQJ
7 OOHU
,QGVWLOOLQJHUIRUNDVVHWWH
PXOWLIXQNWLRQVEDNNH
) OOHVLQGVWLOOLQJHU
+MHP
.RSLHU
6HQG
'RNXPHQWERNV86%GUHY
)D[
3ULQWHU
5DSSRUW
/XN
P
6WDWXV
Vælg [
2-19
] eller [
] for at rulle op eller ned.
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Visning af knapper, der ikke kan indstilles
Taster til funktioner, som ikke kan benyttes pga. begrænsninger ved kombination af flere funktioner eller manglende
installation af tilbehør, er i en ikke-valgbar tilstand.
Normal
)UD
Udvisket
)UD
.RPELQHU
)UD
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
Skjult
)UD
.RPELQHU
)UD
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
Tasten er udvisket og kan ikke
vælges i følgende tilfælde.
•
Tasten kan ikke benyttes
sammen med en funktion, som
allerede er valgt.
•
Brug ikke tilladt som følge af
brugerkontrol.
•
Der er blevet trykket på [Vis].
•
Til funktioner, der ikke kan
ændres ved hjælp af korrekturkopi.
)UD
.RPELQHU
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
Kan ikke benyttes, idet et tilbehør
ikke er installeret.
BEMÆRK
Hvis du ønsker at benytte en tast, som er udvisket, er indstillingerne fra en foregående bruger eventuelt stadig i kraft.
Vælg i dette tilfælde tasten [Nulstil], og forsøg igen.
Hvis tasten fortsat er udvisket efter valg af tasten [Nulstil], er du muligvis udelukket fra brug af denne funktion som
følge af brugerkontrol. Kontakt maskinens administrator.
Visning af original
Du kan få vist et billede af det scannede dokument på panelet.
BEMÆRK
• For at se en forhåndsvisning af et billede, lagret i en brugerdefineret boks, henvises til følgende:
Engelsk Operation Guide
• Fremgangsmåden, som beskrives her, er til kopiering af en enkeltsidet original.
1
Vis skærmen.
2
Anbring originalerne.
Tast [Hjem] (
) > tast [Kopi]
2-20
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
3
Vis et billede.
1 Vælg [Vis].
Maskinen begynder at scanne originalen. Når scanningen er fuldført, vises billedet på
panelet.
.RSLHU
.RSL
DI,'NRUW
9LV
$XWR
$
$
2ULJLQDO
=RRP
3DSLU
.RUUHNWXU
NRSL
9LV
+XUWLJ
RSV WQLQJ
3DSLUYDOJ
VLGHW
!!VLGHW
'XSOH[
2ULJLQDO3DSLU
(IWHUEHKDQGO
1RUPDO
=RRP
)UD
)DUYHYDOJ
)UD
.RPELQHU
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
/D\RXW
5HGLJHU
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
3URJUDP
FB
2 Vælg [Detaljer].
Du kan kontrollere det færdige billede med flere detaljer.
.RSLHU
7U\NSn>6WDUW@IRUDWVWDUWHXGVNULYQLQJHQ
7U\NSn>6NLIWLQGVWLOO@IRUDW QGUHLQGVWLOOLQJHU
.RSL
DI,'NRUW
9LV
$XWR
2ULJLQDO
=RRP
3DSLU
$
$
$QQXOOHU
+XUWLJ
RSV WQLQJ
3DSLUYDOJ
'HWDOMHU
VLGHW
!!VLGHW
'XSOH[
2ULJLQDO3DSLU
(IWHUEHKDQGO
1RUPDO
=RRP
)DUYHYDOJ
)UD
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
)UD
.RPELQHU
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
/D\RXW
5HGLJHU
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
3URJUDP
FB
1
2
Vis:
3
2015101010574501
1 I forstørret visning kan du
flytte intervallet for visning.
Nr.
100%
2 Zoom ud.
Størrelse
: A4
Tæthed
: Normal 0
Farve
: Fuldfarve
3 Zoom ind.
1/6
4 Luk skærmbilledet Vis.
Luk
c0301
Status
2-21
4
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Duplexudskrivning
Der vises indstillinger for duplexudskrivning.
Vis:
2015101010574501
Nr.
100%
Størrelse
: A4
Tæthed
: Normal 0
Farve
: Fuldfarve
Side
: Forside
Indbind
: Venstre/højre
Ved udskrivning af
duplex er det muligt at
skifte mellem forside og
bagside.
1/6
Billede
Luk
C0301_02
Status
BEMÆRK
• Vælg [Afbryd]- eller [Stop]-tasten for at ændre kvaliteten eller layoutet.
Skift indstillinger og vælg [Vis] igen for at få vist billedet med de nye indstillinger.
• Afhængig af de funktioner, som du bruger, også selvom du scanner en flersidet
original, kan kun den første side vises.
3 Tryk på tasten [Start], hvis der ikke er nogen problemer med det viste billede.
Kopiering starter.
Brug af skærmbilledet Vis
Når skærmbilledet Vis er vist, kan du gøre følgende ved at flytte den finger, som rører ved berøringspanelet.
Funktion
Beskrivelse
Træk
Før den finger, som rører berøringspanelet, skal du føre fingeren for at flytte position af den
viste visning.
Klem ind
Klem ud
Med to fingre på berøringspanelet kan du udvide eller formindske området mellem de to
finger og dermed zoome ind og ud.
2-22
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Indtastning af tal
Når du indtaster tal, vises numeriske taster på berøringspanelet, hvis du vælger tasten [Tal tastatur] på
berøringspanelet eller vælger det område, hvor tallet indtastes.
5
1 Indtast tal og symboler.
2 Ryd indtastede tal.
3 Tast for hurtig nummersøgning.
Brug af tasten til hurtig nummersøgning (side 2-25)
4 Indtastning med taltaster bekræftes.
Brug at tastern Enter (side 2-25)
1
5 Luk det numeriske tastatur.
2 3 4
BEMÆRK
• Numeriske taster vises ikke på berøringspanelet, hvis et valgfrit numerisk tastatur er installeret.
• Alfabetiske bogstaver vises på numeriske taster, hvis et valgfrit FAX Kit er installeret. Alfabetiske bogstaver bruges
til at huske faxnummeret.
Eksempel: Ved indtastning af antallet af kopier
.RSLHU
.RSL
DI,'NRUW
9LV
$XWR
2ULJLQDO
=RRP
3DSLU
2ULJLQDO3DSLU
(IWHUEHKDQGO
$XWR
)DUYHYDOJ
)UD
2ULJLQDO
=RRP
3DSLU
)UD
.RPELQHU
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
.RSL
DI,'NRUW
9LV
1RUPDO
=RRP
VLGHW
!!VLGHW
'XSOH[
.RUUHNWXU
NRSL
+XUWLJ
RSV WQLQJ
3DSLUYDOJ
$
$
9LV
.RSLHU
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
/D\RXW
5HGLJHU
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
$
$
.RUUHNWXU
NRSL
9LV
3URJUDP
+XUWLJ
RSV WQLQJ
3DSLUYDOJ
VLGHW
!!VLGHW
'XSOH[
2ULJLQDO3DSLU
(IWHUEHKDQGO
1RUPDO
=RRP
)DUYHYDOJ
)UD
)UD
.RPELQHU
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
/D\RXW
5HGLJHU
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
FB
3URJUDP
FB
Eksempel: Ved indtastning af et one-touch-tast nummer
Klar til at sende.
'HVWLQDWLRQ
'HVWLQDWLRQ
'HWDOMH
$2)),&(
DEFG#HIJFRP
%2)),&(
0HGOHP
&2)),&(
/DJWSn
'LUHNWH
$$$
'HVWLQDWLRQ
***
+XUWLJ
RSV WQLQJ
6OHW
'''
+++
2ULJ)RUPDW
DIVHQGGDWD
)D[VHUYHU
1U
,QGWDVWDI
ID[QU
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
Adressebog
B OFFICE
1/1
Angiv nummeret for one-touch-tasten
ved hjælp af taltasterne.
C OFFICE
Direkte
Indtast. af
e-mail-adr.
Indtast
mappesti
(0001 - 1000)
Lagt på
0011
Indtast. af
faxnr.
0001
AAA
$QJLYL)$;
DGUHVVH
0006
FFF
Destination
3URJUDP
VB
Status
2-23
Angiv i-FAX
adresse
BBB
Afbryd
:6''60
VFDQQLQJ
---
Detalje
abcd@efg.com
A OFFICE
,QGWDVWDI
HPDLODGU
'HVWKLVW
(((
,,,
Destination
$GUHVVHER
J
,QGWDVW
PDSSHVWL
'HWDOMH5HG
&&&
)))
6WDWXV
. GH
%%%
Destination
Indtast destination.
,QGWDVWGHVWLQDWLRQ
0007
GGG
0009
0008
HHH
Hurtig
opsætning
OK
III
Orig. /Format
af send data
0010
1/100
JJJ
Farve-/
billedkvalitet
Avanceret
opsætning
WSD/DSM
scanning
Program
s0101_03
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Eksempel: Ved søgning af et adressenummer
Adressebog
Adressebog
Adressebog
Adressebog
Dest.
Nr.
Typ
Sorter
Navn
Navn
Detalje
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
Medlem:
Adressebog
Adressebog
Dest.
Nr.
Typ
Sorter
Navn
0001
ABCD
0002
TUVW
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Navn
Detalje
Søg (Navn)
ABC
3
0004
Group2
Medlem:
2
0005
Group3
Medlem:
4
DEF
E-mail
GHI
JKL
MNO
Mappe
PQRS
TUV
Fax
WXYZ
Søg (Navn)
Søg (Nr.)
1/2
Tilføj/rediger
Adressebog
Detalje
0-9
ABC
Gruppe
i-FAX
DEF
GHI
E-mail
Afbryd
Indtast fire cifre til adressenummeret
ved hjælp af #-tasterne.
Tilføj/rediger
Adressebog
1234
Detalje
Afbryd
JKL
Mappe
OK
Fax
OK
Gruppe
i-FAX
Afbryd
s02010101
Status
Søg (Nr.)
1/2
(0001 - 2500)
OK
s02010101_02
Status
BEMÆRK
• Hvis du flytter fingeren mens du rører toppen af det numeriske tastatur, kan du frit flytte til en vilkårlig tast. (Trækhandling)
.RSLHU
.RSL
DI,'NRUW
9LV
$XWR
2ULJLQDO
=RRP
3DSLU
$
$
9LV
+XUWLJ
RSV WQLQJ
3DSLUYDOJ
.RUUHNWXU
NRSL
VLGHW
!!VLGHW
'XSOH[
2ULJLQDO3DSLU
(IWHUEHKDQGO
1RUPDO
=RRP
)UD
)UD
.RPELQHU
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
)DUYHYDOJ
/D\RXW
5HGLJHU
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
3URJUDP
FB
• Til kopierings- og udskrivningsskærme, kan du indstille numeriske taster, der skal vises på forhånd. Derudover kan
du vælge layout for numeriske taster, der bruges ved anvendelsen.
Se den engelske Operation Guide.
2-24
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Brug at tastern Enter
Tasten Enter har samme funktion, som tasten med Enter-markeringen ( ), såsom tasten [OK  ] og [Luk  ].
Brug af tasten til hurtig nummersøgning
Tasten til hurtig nummersøgning har samme funktion som [Nr.] på berøringspanelet. Brug tasten Hurtig nummersøgning
til at udføre en handling ved blot at indtaste et tal direkte ved hjælp af de numeriske taster. Du kan eksempelvis
specificere kortnummeret for en transmissionsdestination eller indlæse et gemt program ved hjælp af det respektive
programnummer.
For flere oplysninger om kortnummer, se følgende:
Angivelse af destinationen (side 5-27)
Klar til at sende.
Destination
Indtast destination.
Destination
Detalje
Adressebog
abcd@efg.com
A OFFICE
B OFFICE
1/1
Angiv nummeret for one-touch-tasten
ved hjælp af taltasterne.
C OFFICE
Indtast
mappesti
(0001 - 1000)
Lagt på
Direkte
Indtast. af
e-mail-adr.
0011
Indtast. af
faxnr.
0001
AAA
Angiv i-FAX
adresse
BBB
Afbryd
0006
FFF
Destination
0007
GGG
OK
0009
0008
HHH
Hurtig
opsætning
III
Orig. /Format
af send data
0010
1/100
JJJ
Farve-/
billedkvalitet
Avanceret
opsætning
WSD/DSM
scanning
Program
s0101_03
Status
2-25
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Hjælpeskærmbillede
I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med betjening af maskinen kan du kontrollere betjeningen ved hjælp af
berøringspanelet.
For få vist hjælp-skærmen for en funktion, tryk på tasten [Hjælp] på panelet for indstillingsskærmen for denne funktion.
Hjælp skærmbilledet forklarer funktioner og deres anvendelse.
1
Visning af papirvalg-skærmen.
2
Vælg [Hjælp] på panelet.
Papirvalg (side 6-19)
Kopier
Papirvalg
Automatisk
Kassette
A4
Almindeligt
A3
Almindeligt
Original
Zoom
Papir
Vis
: A4
: 100%
: A4
MP-bakke
--Almindeligt
A4
Almindeligt
B4
Almindeligt
MP-bakke
A5
Almindeligt
Korrekturkopi
Papirindstil
OK
Afbryd
Tilføj genvej
c020102
Status
Vælg papirkilde
Vælg papirkilden ved at angive en
kassette eller MP-bakke.
Indstillingsprocedure
1. Tryk på [Original/Papir/Efterbehandling].
2. Tryk på [Papirvalg].
1/2
Anden hjælp
Afslut
h0201020201_02
Status
Vælge [Hjælp] på Hoved-skærm
Vis Hjælp listen.
1
1 Hjælp overskrifter.
Vælg papirkilde
2 Viser oplysninger om funktioner og betjening af
maskinen.
Vælg papirkilden ved at angive en
kassette eller MP-bakke.
2
3 Viser skærmbilledet for det faneblad, der
omfatter den forklarede funktion i Hjælp. (I dette
tilfælde vises det skærmbillede, der vises efter
trin 1 i Indstillingsprocedure.)
Indstillingsprocedure
1. Tryk på [Original/Papir/Efterbehandling].
2. Tryk på [Papirvalg].
6
5
1/2
3
Prøv den.
Anden hjælp
Afslut
h0201020201_01
Status
4
4 Viser Hjælp listen.
5 Lukker hjælp skærmbilledet og vender tilbage til
det oprindelige skærmbillede.
6 Bladrer opad eller nedad, når det ikke er muligt
at vise hele hjælpeteksten på et enkelt
skærmbillede.
2-26
Installation og opsætning af maskinen > Berøringspanel
Tilgængelighedsfunktioner (Forstørrelse af visningen)
Du kan forstørre teksten og tasterne, som vises på berøringspanelet. Du kan også vælge emner og flytte dem til næste
skærm ved hjælp af de numeriske taster.
BEMÆRK
• Denne funktion kan bruges på skærmbilledet Start og til de funktioner, som blev registeret via Hurtigopsætning af
kopier/send.
• For at konfigurere funktioner, som ikke er vist på skærmbilledet Tilgængelighed, skal du gå tilbage til oprindelig
visning. Tryk på tasten [Hlp. til handicap.-skærm] igen.
Mens du bruger funktionerne Kopiér og send skal du trykke på tasten [Hlp. til handicap.-skærm].
Der vises store taster og stor tekst på berøringspanelet.
Kopier
+OSWLOKDQGL
FDSVN UP
uc0102
Status
Du kan også kontrollere skærmen ved brug af de numeriske taster, der svarer til nummeret i cirklen. (Eksempel: Tryk på
tasten [2] på det numeriske tastatur for at zoome.)
Kontroller funktionerne i overensstemmelse med visningen på skærmen.
2-27
Installation og opsætning af maskinen > Log på/log af
Log på/log af
Hvis du indstiller en funktion, der kræver administratorrettigheder, eller hvis administration af brugerlogin er aktiveret,
skal du indtaste dit login brugernavn og adgangskode.
BEMÆRK
Fabriksindstillet brugernavn og adgangskode til logon er vist nedenfor.
Modelnavn
Brugernavn til login
Adgangskode til
login
2507ci
2500
2500
3207ci
3200
3200
4007ci
4000
4000
5007ci
5000
5000
6007ci
6000
6000
Du har ikke mulighed for at logge på, hvis du glemmer dit brugernavn eller adgangskode til login. I dette tilfælde er det
nødvendigt at logge på med administratorrettigheder og ændre brugernavn og adgangskode til login.
Log på
Normalt login
1
Indtast dit brugernavn og adgangskode til login.
1 Tryk på [Brugernavn til logon] for at indtaste brugernavnet til login, hvis dette
skærmbillede vises under betjeningen.
Angiv brugernavn og adgangskode.
1
Brugernavn
til logon
2
Adgangskode
til logon
abcdef
#-taster
********
#-taster
3
Afbryd
Logon
lg0301
Status
Se den engelske Operation Guide
2 [Log på Adgangskode] > Indtast login password > [OK]
BEMÆRK
•
[#-taster] anvendes til at indtaste et nummer ved hjælp af de numeriske taster på
betjeningspanelet.
•
Hvis [Netværksgodkendelse] vælges som metode til brugergodkendelse, vises
godkendelsesdestinationer og det er muligt at vælge enten [Lokal] eller [Netværk]
som godkendelsesdestinationen.
•
For at godkende med ID-kort, vælg [ID-kort login].
2-28
Installation og opsætning af maskinen > Log på/log af
2
Vælg [Log på].
Simpelt login
Vælg den bruger, der skal logge på.
01
02
03
A
B
C
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Nr.
1/2
Tastatur
Logon
lg0601
Status
Vælg en bruger og log på, hvis dette skærmbillede vises under betjeningen.
BEMÆRK
Der vises et indtastningsskærmbillede, hvis en adgangskode er påkrævet.
Se den engelske Operation Guide
Log af
*RGNHQGW
ORJRXW
6\VWHPPHQX
7 OOHU
$IEU\G
For at logge af denne maskine, tryk på tasten [Godkendelse/Log af] for at vende tilbage til
skærmbilledet til indtastning af brugernavn og adgangskode til login.
Brugerne logges automatisk af i følgende tilfælde:
•
Når maskinen går i dvaletilstand.
•
Når Automatisk nulstilling er aktiveret.
2-29
Installation og opsætning af maskinen > Maskinens standardindstillinger
Maskinens standardindstillinger
Maskinens standardindstillinger kan ændres i systemmenuen. Før maskinen bruges skal indstillinger som dato og tid,
netværkskonfiguration og energisparefunktioner konfigureres.
BEMÆRK
For indstillinger der kan konfigureres fra Systemmenuen, se følgende:
Engelsk Operation Guide
Indstilling af dato og klokkeslæt
Følg fremgangsmåden nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt under installationen.
Når du sender en e-mail vha. transmissionsfunktionen, vil datoen og klokkeslættet for denne indstilling blive angivet i emailens overskrift. Indstil datoen, klokkeslættet og tidszonen i forhold til GMT for den lokalitet, hvor maskinen anvendes.
.
BEMÆRK
• Se følgende for at foretage ændringer efter denne indledende konfiguration:
Engelsk Operation Guide
• Den korrekte tid kan periodisk indstilles ved at opnå den tid fra netværkets tidsserver.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Vis skærmen.
2
Konfigurér indstillingerne.
[Systemmenu/Tæller] tast > [Dato/Timer/Energibesparelse]
[Tidszone] > [Dato/Tid] > [Datoformat]
Element
Beskrivelse
Tidszone
Indstil tidsforskellen fra GMT. Vælg den nærmeste placering fra
listen. Hvis du vælger region, der bruger sommertid, konfigurer
indstillinger for sommertid.
Dato/klokkeslæt
Indstil dato og tid for den position, hvor du anvender maskinen.
Hvis du udfører Send som e-mail, vil den instillede dato og tid
vises i emnelinjen.
Værdi: År (2000 til 2035), Måned (1 til 12), Dag (1 til 31),
Time (00 til 23), Minut (00 til 59), Sekund (00 til 59)
Datoformat
Vælg visningsformat for år, måned og dato. Året vises i vestligt
system.
Værdi: måned/dag/år, dag/måned/år, år/måned/dag
2-30
Installation og opsætning af maskinen > Netværksopsætning
Netværksopsætning
Konfigurering af kablet netværk
Maskinen er udstyret med netværksinterface, der er kompatibelt med netværksprotokoller såsom TCP/IP(IPv4), TCP/
IP(IPv6), NetBEUI, og IPSec. Det gør det muligt at udskrive fra Windows, Macintosh, UNIX og andre platforme.
Opsætning af TCP/IP (IPv4) til forbindelse med Windows-netværket.
Sørg for at tilslutte netværkskabel, før du konfigurerer indstillinger.
Tilslutning af LAN-kabel (side 2-7)
Konfigurationsmetode
Beskrivelse
Referenceside
Konfiguration af
forbindelsen fra
betjeningspanelet på denne
maskine
Anvend guiden til hurtig opsætning når netværket
konfigureres på en guidet skærm, uden at indstille
det individuelt i systemmenuen.
Guide til hurtig opsætning
(side 2-38)
Anvend indstillinger for det kablede netværk eller
netværk (tilbehør) til at konfigurere netværket i
detaljer fra systemmenuen.
Se den engelske Operation
Guide
Konfiguration af
forbindelser på
hjemmesiden.
Forbindelsen for det installerede netværksinterface,
kan opsættes ved hjælp af Embedded Web Server
RX. Forbindelsen for IB-50 (tilbehør), kan opsættes
ved hjælp af den dedikerede webside.
Embedded Web Server RX
User Guide
Indstilling af forbindelsen
ved hjælp af
opsætningsprogrammet for
IB-50
Dette er det opsætningsværktøj der medfølger på
CD sammen med IB-50. Det kan anvendes i
Windows.
IB-50 betjeningsvejledning
IB-50 betjeningsvejledning
BEMÆRK
Når du vil skifte til et andet netværksinterface end Kablet (standard), efter at du har installeret et valgfrit
netværksinterface-kit (IB-50) og et trådløst netværksinterface-kit (IB-35 eller IB-51), skal du vælge den ønskede
indstilling for "Primært netværk (klient)".
Se den engelske Operation Guide
Se følgende for yderligere oplysninger om andre netværksindstillinger:
Engelsk Operation Guide
2-31
Installation og opsætning af maskinen > Netværksopsætning
BEMÆRK
Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun ændre indstillingerne ved at logge på med
administratorrettigheder eller som bruger med rettigheder til at konfigurere denne indstilling.
Hvis administration af brugerlogin er deaktiveret, vises skærmbilledet til brugergodkendelse. Indtast et brugernavn og
adgangskode til login, og tryk på [Log på].
Fabriksindstillet brugernavn og adgangskode til logon er vist nedenfor.
Modelnavn
Brugernavn til login
Adgangskode til
login
2507ci
2500
2500
3207ci
3200
3200
4007ci
4000
4000
5007ci
5000
5000
6007ci
6000
6000
IPv4 indstillinger
1
2
Vis skærmen.
Tast [Systemmenu/Tæller] > [System/Netværk] > "Netværk" [Næste] > "Kablet
netværksindstil." [Neæste] > "TCP/IP-indstillinger" [Næste] > "IPv4" [Skift]
Konfigurér indstillingerne.
Når du bruger en DHCP-server
[DHCP]: Sat til [Til].
Ved indstilling af den statiske IP-adresse
[DHCP]: Sat til [Fra].
[IP-adresse]: Angiv adressen.
[Undermaske]: Indtast undernetmasken med decimaltal (0 til 255).
[Standardgateway]: Angiv adressen.
Når der anvendes Auto-IP
Indtast "0.0.0.0" i [IP-adresse].
2-32
Installation og opsætning af maskinen > Netværksopsætning
Når DNS-server indstilles
I de følgende tilfælde skal du indstille IP-adressen på DNS-serveren (Domain Name System).
•
Når du bruger et værtsnavn med "DHCP"-indstillingerne sat til [Fra].
•
Når DNS-server anvendes med IP-adresse der ikke automatisk er tildelt af DHCP.
Vælg [Automatisk (DHCP)] eller [Manuel]. Når der er valgt [Manuel], kan du indtaste statisk
DNS-serverinformation i de angivne Primær- og Sekundær-felter.
VIGTIGT
Genstart netværket fra systemmenuen, eller sluk og tænd maskinen igen efter
ændring af indstillingen.
Se den engelske Operation Guide
BEMÆRK
Bed din netværksadministrator om IP-adressen på forhånd, og hav den klar, når du
konfigurer denne indstilling.
2-33
Installation og opsætning af maskinen > Bevægelsessensor
Bevægelsessensor
Denne model registrerer når en person nærmer sig og afslutter automatisk lavstrømstilstand eller dvale.
Registreringsområdet for bevægelsessensoren kan ændres ved hjælp af håndtaget på fronten.
For yderligere oplysninger om indstillinger af bevægelsessensor, henvises til følgende.
Engelsk Operation Guide
2-34
Installation og opsætning af maskinen > Energisparefunktion
Energisparefunktion
Når der forløber en vis tidsperiode efter maskinen sidst har været brugt, går maskinen automatisk i lavstrømstilstand for
at reducere strømforbrug. Efter endnu et stykke tid efter maskinen sidst har været brugt, går maskinen automatisk i
dvaletilstand for at reducere strømforbrug.
Lavstrømstilstand
Hvis maskinen ikke anvendes i et stykke tid, lyser energispareindikatoren op og skærmen bliver mørk for at reducere
strømforbruget. Denne status kaldes for Lavstrømstilstand.
"Lavstrømstilstand" vises på skærmen.
Den tid, inden maskinen går i Lavstrømstilstand: 3 minutter (standard indstilling).
Hvis der modtages udskrivningsdata i lavstrømstilstanden, tænder maskinen automatisk og begynder udskrivningen.
Ligeledes hvis der modtages faxdata mens maskinen er i lavstrømstilstand, tænder maskinen automatisk og starter
udskrivningen.
Når maskinen anvendes
Starter automatisk op når en person nærmer sig mens bevægelsessensoren anvendes.
For yderligere oplysninger om indstillinger af bevægelsessensor, henvises til følgende.
Engelsk Operation Guide
Hvis bevægelsessensoren ikke anvendes, udføres en af følgende handlinger.
•
Vælg en hvilken som helst tast på betjeningspanelet.
•
Berør berøringspanelet.
•
Åbn originaldækslet (tilbehør) eller dokumentføderen (tilbehør).
•
Anbring originaler i dokumentføderen (tilbehør).
Tid for genoprettelse fra Lavstrømstilstand er som følge.
•
2507ci/3207ci: Inden for 9,7 sekunder
•
4007ci/5007ci/6007ci: Inden for 14,4 sekunder
Bemærk, at særlige forhold i omgivelserne, eksempelvis ventilation, kan forlænge maskinens reaktionstid.
BEMÆRK
Hvis lavstrømstimeren er magen til dvaletimeren, vil en dvaletilstand gå forud.
2-35
Installation og opsætning af maskinen > Energisparefunktion
Dvale
Vælg tasten [Energisparer], for at aktivere dvaletilstanden. Berøringspanelet og alle indikatorer undtagen
energispareindikatoren på betjeningspanelet vil slukkes for at spare en maksimal mængde strøm . Denne status kaldes
for Dvale.
Energispareindikator
Hvis der modtages udskriftsdata i løbet af dvaletilstanden, tænder maskinen automatisk og begynder udskrivningen.
Ligeledes hvis der modtages faxdata mens maskinen er i dvaletilstand, tænder maskinen automatisk og starter
udskrivningen.
Når maskinen anvendes
Starter automatisk op når en person nærmer sig mens bevægelsessensoren anvendes.
For yderligere oplysninger om indstillinger af bevægelsessensor, henvises til følgende.
Engelsk Operation Guide
Hvis bevægelsessensoren ikke anvendes, udføres en af følgende handlinger.
•
Vælg en hvilken som helst tast på betjeningspanelet.
•
Berør berøringspanelet.
•
Åbn originaldækslet (tilbehør) eller dokumentføderen (tilbehør).
•
Anbring originaler i dokumentføderen (tilbehør).
Tid for genoprettelse fra Lavstrømstilstand er som følge.
•
2507ci/3207ci: Inden for 9,7 sekunder
•
4007ci/5007ci/6007ci: Inden for 14,4 sekunder
Bemærk, at særlige forhold i omgivelserne, eksempelvis ventilation, kan forlænge maskinens reaktionstid.
Automatisk dvale
Hvis automatisk dvaletilstand er valgt, skifter maskinen til dvaletilstand, når den har stået ubenyttet i et vist tidsrum.
Den tid, inden maskinen kommer i dvaletilstand, er som følge.
•
10 minutter (standard indstilling).
For at ændre den forudstillede tid, se følgende:
Opsætning af energisparetilstand (side 2-39)
BEMÆRK
Hvis lavstrømstimeren er magen til dvaletimeren, vil en dvaletilstand gå forud.
Regler for dvale (europæiske modeller)
Du kan indstille, om dvaletilstand gælder for hver funktion. Når maskinen går i dvaletilstand kan id-kort ikke genkendes.
For yderligere oplysninger om indstillinger af regler for dvale henvises til følgende.
Engelsk Operation Guide
2-36
Installation og opsætning af maskinen > Energisparefunktion
Dvaleniveau (energisparer) (modeller udenfor Europa)
Denne funktion reducerer energiforbruget mere end den normale dvaletilstand og gør det muligt at indstille
dvalefunktionen særskilt for hver funktion. Det er ikke muligt at udskrive fra en PC, der er tilsluttet ved hjælp af et USBkabel, mens maskinen er i dvaletilstand. Det tager længere tid for maskinen at tænde og vende tilbage til normal
funktion fra energisparefunktion end fra dvaletilstand.
BEMÆRK
Hvis tilbehøret netværksinterface-kit er installeret, kan Energibesparelse ikke angives.
For yderligere oplysninger om indstillinger af dvaleniveautilstand (energisparer) henvises til følgende.
Opsætning af energisparetilstand (side 2-39)
Genoprettelsesniveau for energibesparelse
Denne maskine kan reducere strømforbrug, når den genopretter fra strømsparetilstand.
For genoprettelsesniveau for energibesparelse kan der vælges "Fuld genoptag", "Normal genoptag" eller
"Strømbesparende genoptag".
Fabriksindstillingerne er "Normal genoptag".
For yderligere oplysninger om indstillinger af energisparetilstand, henvises til følgende.
Opsætning af energisparetilstand (side 2-39)
Engelsk Operation Guide
Indstillinger for ugentlig timer
Indstil maskinen til automatisk at gå i dvale og tænde på bestemte tidspunkter angivet for hver dag.
For flere oplysninger om anvendelse af ugentlig timer, se følgende:
Opsætning af energisparetilstand (side 2-39)
Engelsk Operation Guide
Tænd/sluk timer (modeller for Europa)
Hvis maskinen ikke anvendes under dvaletilstand, slukkes strømmen automatisk. Tænd/sluk timeren anvendes til at
indstille tiden, indtil strømmen slukkes.
Fabriksindstillinger for tiden, indtil strømmen slukkes: 3 dage
Se den engelske Operation Guide
2-37
Installation og opsætning af maskinen > Guide til hurtig opsætning
Guide til hurtig opsætning
For faxfunktioner, papirindstillinger, energisparefunktioner og netværksindstillinger, kan følgende indstillinger
konfigureres via en guide-stil skærm.
Faxopsætning
Konfigurerer de grundlæggende faxindstillinger. Denne funktion vises, hvis der er
installeret et fax-kit (tilbehør).
FAX Operation Guide
Opkaldsmåde (Port 1, Port 2*1)*2
1. Opk./modt.tilst.
Modtagelsesmetode
Automatisk (DRD)*3
2. Lokal fax information
Lokalt faxnavn (Port 1, Port 2*1)
Lokalt faxnummer (Port 1, Port 2*1)
Lokalt fax-id
TTI
3. Lyd
Lydstyrke, faxhøjttaler
Lydstyrke, faxmonitor
Job afsluttet summer
Ring (Normal):*4
4. Ring
Ring (TAD)*4
Ring (Fax/tlf.)*4
5. Papirkilde/udfald
Papirkildeindstillinger
Angives efter medietype*5
Angives efter kassette*6
Udfaldsbakke (Port 1, Port 2*1)*7
Reduceret modtaget str.:
Opsætning af
slukning
E-mail-opsætning
6. Genopkald
Antal nye forsøg
Besked om slukning
—
Indstil SMTP-indstilling og afsenderadresse for at aktivere e-mailafsendelse.
1. E-mail
SMTP Protocol
SMTP-indstilling/ Afsenderadresse
Netværksopsætning
Indstiller trådløst netværk
Valg af netværk*8
1. Netværk
Wi-Fi*9
DHCP*10
IP-adresse*11
Subnet Mask*11
Standardgateway*11
2-38
Installation og opsætning af maskinen > Guide til hurtig opsætning
Konfigurerer dvaletilstanden og lavstrømstilstand.
Opsætning af
energisparetilstand
1. Dvale
Til Europa
Dvaletimer
Regler for dvale
Bortset fra Europa
Dvaletimer
Dvaleniveau
2. Lavstrømstilst.
Lavstrømstimer
3. Genoprettelsestilstand
Genoprettelsesniveau for energibesparelse
4.Indstillinger for ugentlig timer
Ugetimer
Planlæg*12
Antal nye forsøg*12
Antal nye intervaller*12
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Dette vises, når funktion til to fax-kit er installeret.
Kun tomme-version.
DRD-modtagelse er mulig i nogle lande.
Denne indstilling vises ikke i alle regioner.
Denne funktion vises når [Papirkildeindstillinger] er indstillet til [Angiv pr. Medietype].
Denne funktion vises når [Papirkildeindstillinger] er indstillet til [Angiv pr. kassette].
Denne funktion vises når Jobadskiller (tilbehør), Postkasse eller Efterbehandler til-4.000 ark er installeret. Når en
indre efterbehandler eller en efterbehandler til 1.000- ark er installeret på maskinen, vises denne funktion ikke.
*8 Denne funktion vises, hvis der er installeret en Trådløst netværks interfacekit (IB-35).
Trådløst netværks interfacekit er en mulighed for nogle modeller. Kontakt din forhandler eller vores
salgsrepræsentant for detaljer.
Se den engelske Operation Guide
*9 Denne funktion vises, når [Netværk valg] er indstillet til [Wi-Fi].
*10 Denne funktion vises, når [Netværk valg] er indstillet til [Kabelforbundet netværk].
*11 Denne funktion vises, når [DHCP] er indstillet til [Fra].
*12 Denne funktion vises, når [Ugentlig timer] er indstillet til [Til].
BEMÆRK
Hvis brugeridentifikationsskærmbilledet vises, indtast dit login brugernavn og -adgangskode og vælg [Logon].
Fabriksindstillet brugernavn og adgangskode til logon er vist nedenfor.
Modelnavn
1
Brugernavn til login
Adgangskode til
login
2507ci
2500
2500
3207ci
3200
3200
4007ci
4000
4000
5007ci
5000
5000
6007ci
6000
6000
Vis skærmen.
[Systemmenu/Tæller] tast > [Guide til hurtig opsætning]
2-39
Installation og opsætning af maskinen > Guide til hurtig opsætning
2
Vælg en funktion.
3
Konfigurér indstillingerne.
Start guiden. Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere indstillingerne.
BEMÆRK
I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med konfiguration af indstillingerne kan du se
nærmere oplysninger på:
Hjælpeskærmbillede (side 2-26)
Kontrol
Beskrivelse
Afslut
Lukker guiden. Indstillingerne, som er blevet konfigureret indtil nu,
anvendes.
Forrige
Vender tilbage til forrige element.
Spring over
Går videre til det næste element uden indstilling af det aktuelle
element.
Næste
Går videre til næste skærmbillede.
Tilbage
Vender tilbage til forrige skærmbillede.
Fuldfør
Registrér indstillingerne og forlad guiden.
2-40
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Installation af software
Installér den korrekte software fra den medfølgende DVD (Product Library) på din PC, hvis du ønsker at bruge
maskinens printerfunktion, foretage en TWAIN-/WIA-transmission eller afsendelse af netværksfax fra din PC.
Software på DVD (Windows)
Du kan enten bruge [Hurtig installation], eller [Brugerdefineret installation] kan vælges som installationsmetode.
[Hurtig installation] er standard installationsmetode. For at installere komponenter, som ikke kan installeres af [Hurtig
installation], brug [Brugerdefineret installation].
For detaljer om brugerdefineret installation, se følgende:
Engelsk Operation Guide
Software
Printing System Driver
Beskrivelse
Hurtig
installation
Denne driver tillader udskrivning af filer fra en computer.
Flersidernes beskrivelsessprog (PCL, XL, KPDL, osv.) er
understøttet af en enkel driver. Printerdriveren giver mulighed for
fuld benyttelse af maskinens funktioner.
Anvend denne driver til at oprette PDF-filer.
Printing System (XPS) Driver
Denne driver understøtter XPS (XML Paper Specifikation) format
udviklet af Microsoft Corporation.
―
KPDL mini-driver/PCL minidriver
Det er en Microsoft MiniDriver, der understøtter PCL og KPDL. Der
er nogle begrænsninger på maskinens funktioner og
valgmuligheder, der kan bruges med denne driver.
―
FAX Driver
Muliggør afsendelse af et dokument oprettet i en softwareapplikation
på en computer som en fax.
―
TWAIN Driver
Denne driver muliggør scanning på maskinen, der bruger en
TWAIN-kompatibel softwareapplikation.
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) er en funktion i Windows, der
muliggør indbyrdes kommunikation mellem en billeddannede enhed
som f.eks. scanner og billedbehandlingsprogram. Et billede kan
hentes ved hjælp af en WIA-kompatibel softwareapplikation, som er
nyttig når en TWAIN-kompatibel softwareapplikation ikke er
installeret på computeren.
―
NETWORK PRINT
MONITOR
Et hjælpeprogram, der muliggør overvågning af maskinen på netværket.
―
Status Monitor
Dette er et hjælpeprogram, der overvåger printerens status og
rapporterer løbende.
File Management Utility
Gør det muligt at sende og gemme et scannet dokument i en angivet
netværksmappe.
―
Network Tool for Direct
Printing
Muliggør udskrivning af en PDF-fil uden at skulle åbne Adobe
Acrobat/Reader.
―
FONTS
Skærmskrifttyperne, der muliggør brug af maskinens indbyggede
skrifttyper i en softwareapplikation.
BEMÆRK
• Installation i Windows skal udføres af en bruger der er logget på med administratorrettigheder.
• Det er nødvendigt at benytte faxtilbehøret for at anvende faxfunktionen.
2-41
Installation og opsætning af maskinen > Kontrol af tælleren
Kontrol af tælleren
Kontroller antallet af printede og scannede ark.
1
Vis skærmen.
2
Kontrol af tælleren.
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Tæller]
2-42
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Hvis maskinen er forbundet til netværket, kan du konfigurere forskellige indstillinger ved at bruge Embedded Web
Server RX.
Dette afsnit forklarer hvordan der opnås adgang til Embedded Web Server RX, og hvordan sikkerhedsindstillingerne og
værtsnavnet ændres.
Embedded Web Server RX User Guide
BEMÆRK
Indtast brugernavnet og adgangskoden og klik på [Login] for fuld adgang til funktioner i Embedded Web Server RX.
Ved at indtaste den foruddefinerede administratoradgangskode får man adgang til alle sider, herunder dokumentboks,
adressebog og indstillinger på navigationsmenuen. Fabriksindstillingen for standard bruger med
administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der skelnes mellem store og små bogstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Indstillinger som administrator og standard brugere kan konfigurere i Embedded Web Server RX er følgende.
Indstilling
Beskrivelse
Administrator
Almindelig
bruger
Device
Information
Maskinens opbygning kan kontrolleres.
Job Status
Viser al information for enheden, herunder udskrifts- og
scanjobs, lagringsjobs, planlagte jobs og historik for joblog.
Document Box
Tilføj eller slet dokumentbokse eller slet dokumenter i en
dokumentboks.
*1
Address Book
Opret, rediger eller slet adresser og adressegrupper.
*1
Device Settings
Konfigurér maskinens avancerede indstillinger.
―
Function
Settings
Konfigurér de avancerede funktionsindstillinger.
―
Network
Settings
Konfigurér de avancerede netværksindstillinger.
―
Security
Settings
Konfigurér de avancerede sikkerhedsindstillinger.
―
Management
Settings
Konfigurér de avancerede administrationsindstillinger.
―
*1 Den indloggede anvender kan muligvis ikke konfigurere nogle af indstillingerne afhængigt af tilladelserne for
anvenderen.
BEMÆRK
Det er nødvendigt at benytte faxtilbehøret for at anvende faxfunktionen.
Oplysninger om faxindstillingerne er udeladt i denne udgave.
FAX Operation Guide
2-43
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Adgang Embedded Web Server RX
1
Vis skærmen.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Klik på følgende rækkefølge for at kontrollere maskinens IP-adresse og værtsnavn.
[Maskininformation] i startskærmen > [Identifikation/Kablet netværk]
Eksempler: https://10.180.81.3/ (for IP adresse)
https://MFP001 (hvis værtsnavnet er "MFP001")
Websiden viser grundlæggende oplysninger om maskinen og Embedded Web Server RX
samt deres aktuelle status.
BEMÆRK
Hvis skærmbilledet "There is a problem with this website's security certificate." vises, skal
certifikatet konfigureres.
Embedded Web Server RX User Guide
Du kan også fortsætte handlingen uden at konfigurere certifikatet.
2
Konfigurér funktionen.
Vælg en kategori fra navigationslinjen i venstre side af skærmbilledet.
BEMÆRK
Indtast brugernavnet og adgangskoden og klik på [Login] for fuld adgang til funktioner i
Embedded Web Server RX. Ved at indtaste den foruddefinerede administratoradgangskode
får man adgang til alle sider, herunder dokumentboks, adressebog og indstillinger på
navigationsmenuen. Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder
er vist nedenfor. (Der skelnes mellem store og små bogstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-44
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Ændring af sikkerhedsindstillingerne
1
Vis skærmen.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Klik på følgende rækkefølge for at kontrollere maskinens IP-adresse og værtsnavn.
[Maskininformation] i startskærmen > [Identifikation/Kablet netværk]
3 Log på med administratorrettigheder.
Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der
skelnes mellem store og små bogstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Klik på [Security Settings].
2
Konfigurér sikkerhedsindstillingerne.
Fra menuen [Security Settings] skal du vælge den indstilling, som du ønsker at konfigurere.
BEMÆRK
For yderligere oplysninger om indstillinger af certifikater, se følgende:
Embedded Web Server RX User Guide
2-45
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Ændre enhedsinformation
1
Vis skærmen.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Klik på følgende rækkefølge for at kontrollere maskinens IP-adresse og værtsnavn.
[Maskininformation] i startskærmen > [Identifikation/Kablet netværk]
3 Log på med administratorrettigheder.
Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der
skelnes mellem store og små bogstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Fra menuen [Device Settings] vælges [System].
3
1
2
2
Angiv værtsnavnet.
Indtast enhedsinformationen, og klik på [Send].
VIGTIGT
Genstart netværket, eller sluk og tænd maskinen igen efter ændring af indstillingen.
For at genstarte netværksinterfacekortet, skal du klikke på [Reset] i menuen
[Management Settings], og herefter klikke på [Restart Network] i "Restart".
2-46
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
E-mail-indstillinger
Ved at konfigurere SMTP-indstillingerne, er det muligt at sende billederne scannet af maskinen som e-mails med
vedhæftede filer, og sende e-mail-meddelelser efter afslutning af job.
For at kunne benytte denne funktion skal maskinen være tilsluttet en mail-server med SMTP-protokollen.
Herudover skal du konfigurere følgende.
•
SMTP-indstillinger
Element: "SMTP Protocol" og "SMTP Server Name" i "SMTP"
•
Afsenderadressen, når maskinen sender e-mails
Element: "Sender Address" i "E-mail Send Settings"
•
Indstillinger for at begrænse størrelsen af e-mails
Element: "E-mail Size Limit" i "E-mail Send Settings"
Fremgangsmåden ved konfiguration af SMTP-indstillingerne forklares nedenfor.
1
Vis skærmen.
Viser skærmbilledet SMTP-protokol.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Klik på følgende rækkefølge for at kontrollere maskinens IP-adresse og værtsnavn.
[Maskininformation] i startskærmen > [Identifikation/Kablet netværk]
3 Log på med administratorrettigheder.
Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der
skelnes mellem store og små bogstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Fra menuen [Network Settings] skal du klikke på [Protocol].
1
2
2-47
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
2
Konfigurér indstillingerne.
3
Vis skærmen.
Indstil "SMTP (E-mail TX)" ti [On] i "Send Protocols".
Viser skærmbilledet med indstillinger for e-mail.
Fra menuen [Function Settings] skal du klikke på [E-mail].
1
2
2-48
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
4
Konfigurér indstillingerne.
Indtast "SMTP" og "E-mail Send Settings".
Indstilling
Beskrivelse
Indstil til send e-mail fra maskinen.
SMTP
SMTP Protocol
Viser indstillinger for SMTP-protokol. Kontroller, at "SMTP
Protocol" er indstillet til [On]. Hvis [Off] er indstillet, klik på
[Protocol], og indstil SMTP-protokollen til [On].
SMTP Server Name*1
Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på SMTP-serveren.
SMTP Port Number
Angiv portnummeret, som skal bruges til SMTP. Standard
portnummer er 25.
SMTP Server Timeout
Indstil det tidsrum i sekunder, der skal gå inden timeout.
Authentication
Protocol
For at bruge SMTP-godkendelse skal du indtaste
brugerinformationen til godkendelse.
SMTP Security
Indstil SMTP-sikkerhed.
Tænd for "SMTP-sikkerhed" i "SMTP (E-mail TX)" på siden
[Protocol Settings].
POP3
Connection Test
Test tiol at bekræfte, at e-mail-funktionen fungerer under
indstillinger uden sending af e-mail.
Domain Restriction
For at begrænse domæner, klik på [Domain List] og indtast
domænenavnene på de adresser, som skal tillades eller
afvises. Begrænsningen kan også angives ved emailadresser.
POP3 Protocol
Du skal ikke indstille følgende elementer, hvis du kun
aktiverer sendefunktionen for e-mails fra maskinen. Indstil
følgende elementer, hvis du vil aktivere modtagerfunktionen
for e-mails på maskinen.
Check Interval
Run once now
Embedded Web Server RX User Guide
Domain Restriction
POP3 User Settings
2-49
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Indstilling
E-mail
Send
Settings
Beskrivelse
E-mail Size Limit
Angiv den maksimale størrelse i kilobytes på e-mail, der
kan sendes. Når e-mailens størrelse er større end denne
værdi, fremkommer der en fejlbesked, og afsendelsen af emailen annulleres. Brug denne indstilling, hvis du har
angivet størrelsesbegrænsning for e-mails for SMTPserver. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du indtaste værdien
0 (nul) for at aktivere afsendelse af e-mails uanset
størrelsesbegrænsning.
Sender Address*1
Angiv e-mail-adressen på den person, som har ansvar for
maskinen, såsom maskinadministrator, således at et svar
eller besked om fejl under afsendelsen sendes til denne
person i stedet for til maskinen. Afsenderadressen skal
angives korrekt med henblik på SMTP-godkendelse. Den
maksimale længde på afsenderadressen er 256 tegn.
Signature
Indtast signaturen. Signaturen er en friformstekst, som
vises i bunden af e-mail-teksten. Den bruges ofte til
yderligere identifikation af maskinen. Den maksimale
længde på signaturen er 512 tegn.
Function Defaults
Skift standardindstillingerne for funktioner på siden
[Common/Job Default Settings].
*1 Sørg for at indtaste elementerne.
5
Klik på [Submit].
2-50
3
Klargøring inden brug
Dette kapitel indeholder følgende emner.
Ilægning af papir ................................................................................................................................................ 3-2
Forholdsregler ved ilægning af papir ....................................................................................................... 3-2
Valg af papirfødere ................................................................................................................................... 3-3
Ilægning i kassette 1 ................................................................................................................................ 3-4
Ilægning i kassette 2 ................................................................................................................................ 3-7
Ilægning af kuverter eller karton i kassetter ........................................................................................... 3-10
Ilægning i LCFen ................................................................................................................................... 3-14
Ilægning i arkindføreren ......................................................................................................................... 3-16
Forholdsregler til papir, der kommer ud ........................................................................................................... 3-18
Papirstopper .......................................................................................................................................... 3-18
Styr til stak af kuverter ........................................................................................................................... 3-18
Justering af stakniveau .......................................................................................................................... 3-19
Foldeenhed (til efterbehandler til 4.000 ark) .......................................................................................... 3-20
Foldeenhed (til hæftningsefterbehandler for 100 ark) ............................................................................ 3-21
3-1
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning af papir
Forholdsregler ved ilægning af papir
Når du åbner en ny pakke papir, skal du bladre gennem arkene for at adskille dem, før de lægges i som beskrevet i
fremgangsmåden nedenfor.
Vift papiret, bank det derefter på en plan flade.
Bemærk yderligere følgende punkter.
•
Ret papiret ud inden ilægningen, hvis det er foldet eller krøllet. Krøllet eller foldet papir kan
medføre papirstop.
•
Udsæt ikke åbne papirpakker for høj luftfugtighed. Fugt kan medføre problemer. Pak
resterende papir ind i originalemballagen efter ilægning af papir i multifunktionsbakken eller
kassetterne.
•
Papir, der blev efterladt i kassetten i lang tid, kan medføre misfarvning af papiret grundet
varmen fra kassetens opvarmer.
•
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du beskytte papiret mod fugt, ved at tage
det ud af kassetterne og pakke det ind i originalemballagen.
VIGTIGT
Hvis du kopierer på brugt papir (papir, der allerede er brugt til udskrivning), må du
ikke bruge papir, der er sammenholdt med hæfteklammer eller clips. Det kan
beskadige maskinen eller give en dårlig billedkvalitet.
BEMÆRK
Se følgende, hvis der anvendes specialpapir, såsom brevhoved, hullet papir eller papir med
tryk, såsom logo eller firmanavn:
Engelsk Operation Guide
3-2
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Valg af papirfødere
Vælg papirfødere iht. størrelsen og typen af papir.
1
2
3
6
5
Nr.
Navn
7
4
Papirformat
Papirtype
Almindelig, Groft,
Pergament,
Genbrugspapir,
Fortrykt,
Kvalitetspapir,
Karton, Farve,
Hullet, Brevhoved,
Kuvert, Tykt,
Højkvalitetspapir,
Brugerdefineret 1 til 8
500 ark
(80 g/m2)
side 3-4
Almindelig, Groft,
Pergament,
Genbrugspapir,
Fortrykt,
Kvalitetspapir,
Farve, Hullet,
Brevhoved, Tykt,
Højkvalitetspapir,
Brugerdefineret 1 til 8
1.500 ark
(80 g/m2)
side 3-14
3.000 ark
(80 g/m2)
side 3-16
1
Kassette 1
A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B5-R, B5, B6-R,
216×340 mmm, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, Executive, Oficio II, Folio,
16K-R, 16K, ISO B5, Kuvert #10,
Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch,
Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karton),
Oufuku Hagaki (Returpostkort), Youkei 4,
Youkei 2, Nagagata 3, Brugerdefineret
1 til 4
2
Kassette 2
3
Kassette 3
4
Kassette 4
A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R,
B5, B6-R, 216×340 mmm, SRA3, Ledger,
Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,
Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K,
16K-R, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert
#9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL,
Kuvert C5, Kuvert C4, Hagaki (Karton),
Oufuku hagaki (Returpostkort),
Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2,
Nagagata 3, Brugerdefineret 1 til 4
5
Kassette 3
6
Kassette 4
7
Kassette 5
A4, Letter, B5 (Tilpasset den ene størrelse.)
Kapacitet
Side
BEMÆRK
• Antallet af ark varierer afhængigt af omgivelserne og papirtype.
• Brug ikke papir til inkjet printere eller papir med bestrøget overflade. Disse papirtyper kan medføre papirstop eller
andre fejl.
• Benyt det farvede specialpapir for at opnå farvekopier i høj kvalitet.
3-3
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning i kassette 1
1
Træk kassetten helt ud af maskinen.
BEMÆRK
Træk ikke mere end en kassette ud ad gangen.
2
Indstil justeringsstyret for papirlængden til den relevante
papirstørrelse.
BEMÆRK
Ved brug af papir i legal-størrelse, skal du flytte justeringsstyret for papirlængde yderst til
venstre, og lægge det ned.
3-4
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
3
Justér positionen af justeringsstyr for papirbredden der er
placeret i den venstre og højre side af kassetten.
4
Læg papir.
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
• Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det
lægges i kassetten.
Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-2)
• Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller
foldet papir kan forårsage papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren
ovenfor).
• Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret køre
skævt eller sidde fast.
5
Sørg for, at justeringsstyret for papirlængde og -bredde hviler
sikkert mod papiret.
Justér styrene, hvis der er et mellemrum.
3-5
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
6
Skub forsigtigt kassetten tilbage på plads.
7
Anbring angivelsen på arket, så det svarer til det papirformat
og den papirtype, der skal anvendes.
8
Vis skærmen.
9
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Indstillinger for kassette/ multifunktionsbakke] > "Kassette
1" [Næste]
Konfigurér funktionen.
Vælg papirformat og papirtype.
Se den engelske Operation Guide
BEMÆRK
Papirformatet kan aflæses og vælges automatisk, se følgende.
Papirvalg (side 6-19)
Engelsk Operation Guide
3-6
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning i kassette 2
1
Træk kassetten helt ud af maskinen.
BEMÆRK
Træk ikke mere end en kassette ud ad gangen.
2
Indstil justeringsstyret for papirlængden til den relevante
papirstørrelse.
BEMÆRK
Ved brug af papir i størrelse 12x18", skal du flytte justeringsstyret for papirlængde yderst til
venstre, og lægge det ned.
3-7
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
3
Justér positionen af justeringsstyr for papirbredden der er
placeret i den venstre og højre side af kassetten.
BEMÆRK
Ved brug af SRA3/12×18", A3, eller Ledger papir, skal du tilpasse det hjælpende styr.
4
Læg papir.
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
• Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det
lægges i kassetten.
Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-2)
• Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller
foldet papir kan forårsage papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren
ovenfor).
• Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret køre
skævt eller sidde fast.
3-8
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
5
Sørg for, at justeringsstyret for papirlængde og -bredde hviler
sikkert mod papiret.
Justér styrene, hvis der er et mellemrum.
6
Skub forsigtigt kassetten tilbage på plads.
7
Anbring angivelsen på arket, så det svarer til det papirformat
og den papirtype, der skal anvendes.
8
Vis skærmen.
9
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Indstillinger for kassette/ multifunktionsbakke] > "Kassette
2" [Næste]
Konfigurér funktionen.
Vælg papirformat og papirtype.
Se den engelske Operation Guide
BEMÆRK
Papirformatet kan aflæses og vælges automatisk, se følgende.
Papirvalg (side 6-19)
Engelsk Operation Guide
3-9
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning af kuverter eller karton i kassetter
Læg kuvert eller karton i kassetten. Her forklarer vi fremgangsmåden med kassette 1 som eksempel.
1
Træk kassette 1 helt ud af maskinen.
BEMÆRK
Træk ikke mere end en kassette ud ad gangen.
2
Fjern papirstyret til kuvert.
3
Udvid armen på konvolut indføringsstyret, når du ilægger konvolutter
større end konvolut C5, der har en bredde på 162 mm.
Ved ilægning af karton, gå til trin 5.
3-10
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
4
Montér papirstyret til kuvert, som vist i billedet.
5
Indstil justeringsstyret for papirlængden til den relevante papirstørrelse.
6
Justér positionen af justeringsstyr for papirbredden der er placeret i den
venstre og højre side af kassetten.
Illustrationen nedenfor viser, at armen på indføringsstyret til kuverter er udvidet.
3-11
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
7
Læg kuverten i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
Eksempel: Ved udskrivning af adresse.
VIGTIGT
• Hvordan kuverten skal ilægges (retningen og siden, der vender opad) afhænger af
kuverttypen. Sørg for at ilægge den korrekt, da der ellers vil blive trykt i den forkerte
retning eller på den forkerte side.
• Sørg for, at de ilagte kuverter ikke overstiger niveauindikatoren.
BEMÆRK
Der kan indstilles ca. 100 postkort eller 30 kuverter.
8
Sørg for, at justeringsstyret for papirlængde og -bredde hviler
sikkert mod papiret.
Justér styrene, hvis der er et mellemrum.
9
Skub kassette 1 forsigtigt tilbage igen.
3-12
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
10 Vis skærmen.
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Indstillinger for kassette/ multifunktionsbakke] > "Kassette
1" [Næste]
11 Konfigurér funktionen.
Vælg papirformat og type af kuvert.
Se den engelske Operation Guide
12 Indstil ved hjælp af printerdriveren på pc'en.
Vælg papirformatet og typen af kuvert ved hjælp af printerdriveren på pc'en.
Udskrivning på papir i standardstørrelse (side 4-4)
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse (side 4-6)
3-13
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning i LCFen
Fremgangsmåden, der vises her, vedrører kassette 3.
1
Træk kassetten helt ud af maskinen.
2
Læg papir.
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
• Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det
lægges i kassetten.
Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-2)
• Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller
foldet papir kan forårsage papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger niveauindikatoren.
3
Skub forsigtigt kassetten tilbage på plads.
3-14
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
4
Anbring angivelsen på arket, så det svarer til det papirformat
og den papirtype, der skal anvendes.
5
Vis skærmen.
6
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Indstillinger for kassette/ multifunktionsbakke] > "Kassette
3" [Næste] "Medietype" [Skift]
Konfigurér funktionen.
Vælg papirtypen.
Se den engelske Operation Guide
3-15
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning i arkindføreren
1
Træk kassetten helt ud af maskinen.
2
Læg papir.
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt nedad.
• Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det
lægges i kassetten.
Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-2)
• Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller
foldet papir kan forårsage papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger niveauindikatoren.
3-16
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
3
Skub forsigtigt kassetten tilbage på plads.
4
Anbring angivelsen på arket, så det svarer til det papirformat
og den papirtype, der skal anvendes.
5
Vis skærmen.
6
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Indstillinger for kassette/ multifunktionsbakke] > "Kassette
5" [Næste] "Medietype" [Skift]
Konfigurér funktionen.
Vælg papirtypen.
Se den engelske Operation Guide
3-17
Klargøring inden brug > Forholdsregler til papir, der kommer ud
Forholdsregler til papir, der kommer ud
Papirstopper
Når du anvender A3/Ledger eller større papir, skal du åbne papirstopperen der er vist i figuren.
BEMÆRK
Når du bruger jobadskilleren til papir, der kommer ud, kan du, hvis nødvendigt, åbne papirstopperen på jobadskilleren.
Styr til stak af kuverter
For at bruge en kuvert, skal du åbne styret til stak af kuverter, som vist nedenfor.
3-18
Klargøring inden brug > Forholdsregler til papir, der kommer ud
Justering af stakniveau
Hvis papiret, der kommer ud af jobadskilleren, er meget krøllet, kan du udvide justering af stakniveau som vist i figuren.
Udvidelse af justering af stakniveau
Gendannelse af justering af stakniveau
3-19
Klargøring inden brug > Forholdsregler til papir, der kommer ud
Foldeenhed (til efterbehandler til 4.000 ark)
I tilfælde af, at antallet af sæt til udkast overskrider opbevaringsbegrænsningen i foldeenheden, fjern foldeenheden.
BEMÆRK
Se følgende for det maksimale antal der kan lagres i foldeenheden.
Falseenhed (Til 4.000 arks efterbehandler) (side 8-17)
I tilfælde af udkast til falsebakken
I tilfælde af udkast af mere end begrænsningen for falsebakken
3-20
Klargøring inden brug > Forholdsregler til papir, der kommer ud
Foldeenhed (til hæftningsefterbehandler for 100 ark)
I tilfælde af, at antallet af sæt til udkast overskrider opbevaringsbegrænsningen i foldeenheden, skal de opbevares i
underbakken.
BEMÆRK
Se følgende for det maksimale antal der kan lagres i foldeenheden.
Foldeenhed (til hæftningsefterbehandler for 100 ark) (side 8-18)
I tilfælde af udkast til falsebakken
I tilfælde af udkast af mere end begrænsningen for falsebakken
3-21
4
Udskrivning fra PC
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Skærmen for printeregenskaber ........................................................................................................................ 4-2
Visning af printerdriver hjælp ................................................................................................................... 4-3
Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 8.1) ........................................................................ 4-3
Udskrivning fra PC ............................................................................................................................................. 4-4
Udskrivning på papir i standardstørrelse ................................................................................................. 4-4
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse ............................................................................... 4-6
Annullering af udskrivning fra en computer ............................................................................................. 4-9
Udskrivning fra håndholdt enhed ..................................................................................................................... 4-10
Udskrivning med NFC ............................................................................................................................ 4-10
4-1
Udskrivning fra PC >
Skærmen for printeregenskaber
Skærmbilledet for printerdriverens egenskaber giver dig mulighed for at konfigurere forskellige print-relaterede
indstillinger.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Nr.
1
Beskrivelse
[Hurtig udskrivning] fane
Skaber ikoner, der kan anvendes til nemt at konfigurere ofte anvendte funktioner. Hver gang du
klikker på et ikon, skifter det til et billede der ligner de trykte resultater, og anvender indstillingerne.
[Grundlæggende] fane
Dette faneblad samler grundlæggende funktioner, der anvendes hyppigt. Du kan bruge det til at
konfigurere papirformat, destination, og duplex-udskrivning.
[Layout] fane
Med denne fane kan du konfigurere indstillinger for udskrivning af forskellige layouts, herunder
brochureudskrivning, kombineret tilstand,plakatudskrivning og skalering.
[Efterbehandling] fane
Med denne fane kan du konfigurere indstillinger relateret til efterbehandling af udskrevne medier,
herunder indbinding og hæftning.
[Gengivelse] fane
Med denne fane kan du konfigurere indstillinger relateret til kvaliteten af de udskrevne resultater.
[Udgivelse] fane
På denne fane kan du oprette omslag og skilleark for udskriftsjob og indsætte indlæg mellem OHP
filmark.
[Job] fane
Denne tast giver dig mulighed for at gemme udskriftsdata fra computeren på maskinen.
Regelmæssigt benyttede dokumenter og andre data kan gemmes på maskinen, og derved gøre
efterfølgende udskrivning nemmere. Eftersom dokumenterne kan udskrives direkte fra maskinen,
er denne funktion også bekvem, når du vil udskrive et dokument, som du ikke ønsker at andre skal
se.
[Avanceret] fane
Denne tast giver dig mulighed for at konfigurere indstillinger vedrørende tilføjelse af tekstsider eller
vandmærker til udskriftsdata.
4-2
Udskrivning fra PC >
Nr.
2
Beskrivelse
[Profiler]
Printerdriver indstillinger kan gemmes som en profil. Gemte profiler kan hentes når som helst, så
det er en bekvem rutine for at gemme ofte anvendte indstillinger.
3
[Nulstil]
Klik for genetablere indstillinger til oprindelige værdier.
Visning af printerdriver hjælp
Der er inkluderet hjælp i printerdriveren. For at lære om udskriftsindstillingerne åbn skærmen for printerdriverens
udskriftsindstillinger, og vis Hjælp som forklaret nedenfor.
1 Klik på knappen [?] i den øverste, højre hjørne
på skærmen.
1
2 Klik på det emne, du vil vide noget om.
2
BEMÆRK
Hjælpen kommer også frem, når du klikker på det emne du ønsker at vide mere om, og trykker på tasten [F1] på dit
tastatur.
Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 8.1)
Standard printerdriver indstillingerne kan ændres. Ved at vælge ofte anvendte indstillinger, kan du springe trin over, når
du udskriver Se følgende for yderligere oplysninger om indstilling:
Printing System Driver User Guide
1
I charms på skrivebordet, skal du klikke på [Indstillinger],
[Kontrolpanel], og derefter [Enheder og printere].
2
Højreklik på printerdriverikonet af maskinen, og klik på
[Printeregenskaber] menuen for printerdriveren.
3
Klik på knappen [Grundlæggende] under fanen [Generelt].
4
Vælg standard indstillinger, og klik på knappen [OK] .
4-3
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Udskrivning fra PC
Dette afsnit beskriver udskrivningsmetoden ved anvendelse af Printing System Driver
BEMÆRK
• For at udskrive dokumentet fra applikationerne skal printerdriveren installeres på computeren fra den medfølgende
DVD (Product Library).
• I nogle miljøer, vises de aktuelle indstillinger nederst på printerdriveren.
• Ved udskrivning på karton eller konvolutter, indlæs karton eller konvolutterne i multifunktionsbakken før den
følgende procedure udføres.
Ilægning af papir i multifunktionsbakken (side 5-7)
Udskrivning på papir i standardstørrelse
Hvis du har ilagt et papirformat, der er inkluderet i udskriftstørrelserne på maskinen, skal du vælge papirformatet under
[Grundlæggende] fanen i skærmbilledet for udskriftsindstillinger i printerdriveren.
BEMÆRK
Angiv papirformatet og medietypen til udskrivning fra betjeningspanelet.
Se den engelske Operation Guide
1
Vis skærmen.
Klik på [Fil] og vælg [Udskriv] i applikationen.
4-4
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
2
Konfigurér indstillingerne.
1 Vælg maskinen fra "Printer" menuen, og klik på knappen [Egenskaber].
1
2
2 Vælg fanebladet [Grundlæggende].
3 Klik på "Udskriftsstørrelse" menuen og vælg papirformatet, der skal anvendes til
udskrivning.
For at ilægge et papirformat, der ikke er medtaget i udskriftstørrelser på maskinen, såsom
karton eller kuverter, skal papirformatet registreres.
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse (side 4-6)
For at udskrive på specialpapir, såsom tykt papir eller transparenter, klik på "Medietype"
menuen og vælg medietype.
4 Tryk på knappen [OK], for at vende tilbage til dialogboksen udskriv.
3
Start udskrivning.
Tryk på knappen [OK].
4-5
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse
Hvis du har ilagt et papirformat, der ikke er inkluderet i udskriftstørrelserne på maskinen, registreres papirformatet under
[Grundlæggende] fanen i skærmbilledet for udskriftsindstillinger i printerdriveren.
Den registrerede størrelse kan vælges fra "Udskriftsstørrelse" i menuen.
BEMÆRK
For at udføre udskrivning på maskinen, skal du indstille papirformat og -type i følgende:
Se den engelske Operation Guide
1
Vis skærmen.
1 I charms på skrivebordet, skal du klikke på [Indstillinger], [Kontrolpanel], og derefter
[Enheder og printere].
BEMÆRK
Klik på knappen [Start] i Windows 7, og klik derefter på [Enheder og printere].
2 Højreklik på printerdriverikonet af maskinen, og klik på [Printeregenskaber] menuen for
printerdriveren.
3 Klik på knappen [Præferencer] under fanen [Generelt].
2
Registrér papirstørrelsen.
1 Klik på fanebladet [Grundlæggende] .
1
2
2 Tryk på knappen [Sidestørrelser...].
3 Tryk på knappen [Ny].
3
4
5
6
7
4 Indtast papirstørrelsen.
4-6
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
5 Indtast navn på papiret.
6 Tryk på knappen [Gem].
7 Tryk på knappen [OK].
8 Tryk på knappen [OK].
8
3
Viser skærmbilledet Udskriftsindstillinger.
4
Vælg papirformatet og typen af papir, der ikke er i
standardstørrelse.
Klik på [Fil] og vælg [Udskriv] i applikationen.
1 Vælg maskinen fra "Printer" menuen, og klik på knappen [Egenskaber].
1
2
2 Vælg fanebladet [Grundlæggende].
4-7
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
3 Klik på "Udskriftsstørrelse" menuen, og vælg papirformatet, der blev registreret i trin 2.
For at udskrive på specialpapir, såsom tykt papir eller transparenter, klik på "Medietype"
menuen og vælg medietype.
BEMÆRK
Hvis du har ilagt et postkort eller konvolut, skal du vælge [Karton] eller [Konvolut] i
menuen "Medietype".
4 Vælg papirkilden i menuen "Kilde".
5 Tryk på knappen [OK], for at vende tilbage til dialogboksen udskriv.
5
Start udskrivning.
Tryk på knappen [OK].
4-8
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Annullering af udskrivning fra en computer
Gør følgende for at annullere et udskrivningsjob udført ved hjælp af printerdriveren, inden printeren begynder
udskrivningen:
BEMÆRK
For at annullere udskrivning fra denne maskine, se:
Afbrydelse af et job (side 5-19)
1
Dobbeltklik på printer-ikonet (
) i Windows-opgavebjælken,
nederst til højre på skrivebordet, for at vise en dialogboks for
printeren.
2
Klik på filen, som ikke skal udskrives, og vælg [Annullér] fra
"Dokument"-menuen.
4-9
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra håndholdt enhed
Udskrivning fra håndholdt enhed
Denne maskine understøtter AirPrint, Google Cloud Print og Mopria. Ifølge den understøttede OS og applikation, kan du
udskrive jobbet fra enhver håndholdt enhed eller computer uden at installere en printerdriver.
Udskrivning med NFC
Når Wi-Fi og Wi-Fi Direct er konfigureret på forhånd, kan netværket mellem denne maskine og den håndholdte enhed
konfigureres ved blot at trykke en NFC-tag.
Se den engelske Operation Guide
4-10
5
Betjening af maskinen
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Ilægning af originaler ......................................................................................................................................... 5-2
Placering af originaler på pladen ............................................................................................................. 5-2
Ilægning af originaler i dokumentføder .................................................................................................... 5-4
Ilægning af papir i multifunktionsbakken ............................................................................................................ 5-7
Program ............................................................................................................................................................ 5-11
Registrering af programmer ................................................................................................................... 5-13
Indlæsning af programmer ..................................................................................................................... 5-13
Redigering af programmer ..................................................................................................................... 5-14
Slette programmer ................................................................................................................................. 5-14
Registrering af genveje (Indstillinger for kopiering, afsendelse og dokumentboks) ......................................... 5-15
Tilføjelse af genveje ............................................................................................................................... 5-15
Redigering af genveje ............................................................................................................................ 5-16
Slette genveje ........................................................................................................................................ 5-16
Kopiering .......................................................................................................................................................... 5-17
Grundlæggende brug ............................................................................................................................. 5-17
Afbryd kopiering ..................................................................................................................................... 5-19
Afbrydelse af et job ................................................................................................................................ 5-19
Ofte anvende afsendelsesmetode ................................................................................................................... 5-20
Send dokument via e-mail ............................................................................................................................... 5-21
Konfiguration af indstillinger inden afsendelse ...................................................................................... 5-21
Send scannet dokument via e-mail ........................................................................................................ 5-21
Sende dokument til valgt delt mappe på en pc (Scan til PC) ........................................................................... 5-22
Konfiguration af indstillinger inden afsendelse ...................................................................................... 5-22
Sende dokument til valgt delt mappe på en pc ...................................................................................... 5-22
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) ....................................................................... 5-25
Afbrydelse af jobsending .................................................................................................................................. 5-26
Destinationshåndtering .................................................................................................................................... 5-27
Angivelse af destinationen ..................................................................................................................... 5-27
Valg vha. adressebog ............................................................................................................................ 5-27
Valg fra one-touch-tasten ....................................................................................................................... 5-29
Valg fra kortnummer ............................................................................................................................... 5-29
5-1
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
Ilægning af originaler
Læg originaler på pladen eller i dokumentføderen, afhængig af originalens størrelse, type, mængde og funktion.
•
Glasplade: Læg ark, bog, postkort og kuverter.
•
Dokumentføder: Anbring alle originalerne. Du kan også anbringe 2-sidet originaler.
Placering af originaler på pladen
Du kan anbringe en bog eller et blad på glaspladen foruden almindelige originalark.
Kategori
Detalje
Originaltype
Ark
Pjece
Understøttede
størrelser
Maksimum 11,69" × 17"/
297 × 432 mm
A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger
(11" × 17"/279 × 432 mm), Letter-R
(8.5" × 11"/ 215,9 × 279,4 mm) og
8K
Minimum 2,00" × 2,00"/50 × 50 mm
1 Læg den side, der skal scannes, nedad.
2
2 Sørg for, at den flugter med
indikatorpladerne for originalstørrelsen,
hvor det bageste venstre hjørne tjener
som referencepunkt.
1
BEMÆRK
• A5 er registreret som A4-R. Indstil papirformatet til A5 ved hjælp af funktionstasten på berøringspanelet.
Original størrelse (side 6-18)
• For detaljer om originalretning, se følgende:
Engelsk Operation Guide
Når du lægger kuvert eller karton på glaspladen
1 Læg den side, der skal
scannes, nedad.
2
1
5-2
2 Sørg for, at den flugter
med indikatorpladerne
for originalstørrelsen,
hvor det bageste venstre
hjørne tjener som
referencepunkt.
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
BEMÆRK
• Når du ønsker at kopiere en pjece, der er mindre end Letter-R, tilpas folden (midten af pjecen) til Statement-R på
indikatorpladen for originalstørrelse og vælg [Letter-R] i originalstørrelse. Når du ønsker at kopiere en pjece, der er
større end Letter-R, tilpas folden (midten af pjecen) til Letter på indikatorpladen for originalstørrelse og vælg
[Ledger] i originalstørrelse. Vælg [Vis] for at få vist et billede og justér folden til højre ller venstre, så den passer
med billedet efter ønske.
Visning af original (side 2-20)
• A5 er registreret som A4-R. Indstil papirformatet til A5 ved hjælp af funktionstasten på berøringspanelet.
Original størrelse (side 6-18)
• Se følgende for fremgangsmåden til indføring af kuvert eller karton:
Ilægning af kuverter eller karton i kassetter (side 3-10)
Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken (side 5-9)
FORSIGTIG
Lad ikke dokumentføderen stå åben, da det kan medføre personskade.
VIGTIGT
• Brug ikke magt, når du lukker dokumentføderen. Et hårdt tryk kan få glaspladen til at knække.
• Dokumentføderen skal være åben i forbindelse med anbringelse af bøger eller tidsskrifter i maskinen.
5-3
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
Ilægning af originaler i dokumentføder
Dokumentføderen scanner automatisk hvert ark i en bunke med flere originaler. Begge sider af en 2-sidet original
scannes.
Følgende originaltyper kan anvendes i dokumentføderen.
Detalje
Type
Dokumentføder (automatisk 2-sidet)
DP-7120*1
DP-7100
Dokumentføder
(Dokumentføder til Dual scan)
DP-7110 (Dual scan)
DP-7130 (Dual scan med
registrering af skæv og
multifødning)
Vægt
35 til 160 g/m2
(duplex: 50 til 120 g/m2)
45 til 160 g/m2
(duplex: 50 til 120 g/m2)
35 til 220 g/m2
(duplex: 50 til 220 g/m2)
Formater
Max. A3/Ledger (11,69" × 17"/
297 × 432 mm) (i lang størrelse
11,69" × 74,8"/
297 × 1.900 mm) til min. A6-R/
Statement-R (4,13" × 5,82"/
105 × 148 mm)
Max. A3/Ledger (11,69" × 17"/
297 × 432 mm) (i lang størrelse
11,69" × 74,8"/
297 × 1.900 mm) til min. A5-R/
Statement-R (5,51" × 7,16"/
140 × 182 mm)
Max. A3/Ledger (11,69" × 17"/
297 × 432 mm) (i lang størrelse
11,69" × 74,8"/
297 × 1.900 mm) til min. A6-R/
Statement-R (4,13" × 5,82"/
105 × 148 mm)
Antal ark
Almindeligt papir (80 g/m2),
Genbrugspapir, Pergamentpapir:
140 ark (Originaler i blandede
formater: 30 ark)
Almindeligt papir (80 g/m2),
Genbrugspapir, Pergamentpapir:
50 ark
Almindeligt papir (80 g/m2),
Genbrugspapir, Pergamentpapir:
270 ark (Originaler i blandede
formater: 30 ark)
2
Tykt papir (120 g/m ): 93 ark
Tykt papir (120 g/m2): 33 ark
Tegnepapir: 1 ark
Tegnepapir: 1 ark
Tykt papir (120 g/m2): 180 ark
Tegnepapir: 1 ark
*1 Valgmulighed for 2507ci/3207ci.
Brug ikke dokumentføderen til følgende originaltyper: originalerne kan blive fastklemt eller dokumentføderen kan blive
beskidt.
•
Originaler, der er samlet med hæfteklammer eller clips (fjern clips eller hæfteklammer, og glat papiret helt ud inden
ilægning. I modsat fald kan originalerne sætte sig fast.)
•
Originaler med klæbestrimmel eller lim
•
Originaler med udklippede dele
•
Krøllede originaler
•
Originaler med folder (folderne skal rettes ud inden ilægning. I modsat fald kan originalerne sætte sig fast.)
•
Karbonpapir
•
Krøllet papir
VIGTIGT
• Kontrollér inden ilægning af originalerne, at der ikke ligger originaler i originaludskubningspladen. Hvis
originaler efterlades i originaludskubningspladen, kan nye originaler sætte sig fast.
• Du må ikke berøre dokumentføderens øverste dæksel ved f.eks. at tilpasse originalerne til dækslet. Det kan
medføre en fejl i dokumentføderen.
5-4
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
1
Justér originalbreddestyrene.
2
Anbring originalerne.
1 Læg den side, der skal scannes (eller den første af 2-sidet originaler), så den vender opad.
Lad den førende kant glide ind i dokumentføderen, indtil den ikke kan komme længere.
Indikator for ilagt original lyser, når originalen er placeret korrekt.
BEMÆRK
For detaljer om originalretning, se følgende:
Engelsk Operation Guide
VIGTIGT
• Kontrollér, at originalbreddestyrene passer nøjagtigt til originalernes bredde.
Justér originalbreddestyrene, hvis der er et mellemrum. Mellemrummet kan få
originalerne til at sætte sig fast.
• Sørg for, at de ilagte originaler ikke overstiger niveauindikatoren. Originalerne
kan sidde fast, hvis det maksimale niveau overstiges.
• Originaler med huller eller perforerede linjer skal anbringes, således at hullerne
eller perforeringen scannes sidst (ikke først).
5-5
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
2 Åbn originalstopperen for at tilpasse størrelsen af originalindstillingen (originalformat: B4/
Legal eller mere).
DP-7100/DP-7110/DP-7130
DP-7120
5-6
Betjening af maskinen > Ilægning af papir i multifunktionsbakken
Ilægning af papir i multifunktionsbakken
Se følgende for yderligere detaljer om understøttede papirstørrelser:
Engelsk Operation Guide
Se følgende for yderligere oplysninger om indstilling af papirtype:
Engelsk Operation Guide
Sørg for at bruge multifunktionsbakken, når du udskriver på specialpapir.
VIGTIGT
• Indstil medietypen til Tykt, og indstil papirvægten, hvis du bruger papir med en papirvægt på min. 106 g/m2.
• Fjern hver transparent fra den indre bakke eftersom det udskrives. Transparenter, der efterlades i den indre
bakke, kan medføre papirstop.
Multifunktionsbakken har følgende kapacitet.
•
Almindeligt papir A4 eller mindre (80 g/m2), genbrugspapir eller farvet papir: 150 ark
•
Almindeligt papir B4 eller større (80 g/m2), genbrugspapir eller farvet papir: 50 ark
•
Tykt papir (209 g/m2): 10 ark
•
Tykt papir (157 g/m2): 50 ark
•
Tykt papir (104,7 g/m2): 50 ark
•
Hagaki (Karton): 30 ark
•
Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #63/4, Konvolut Monarch, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2,
Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: 10 ark
•
OHP-film: 10 ark
•
Bestrøget: 10 ark
•
Banner papir 488,1 - 1.220 mm: 1 ark (manuel indføring), 10 ark (når bannerbakke (tilbehør) er isat)
•
Opdelere af indeksfaneblade: 15 ark
BEMÆRK
• Når du ilægger et brugerdefineret papirformat, skal du angive papirformatet jf.:
Engelsk Operation Guide
• Når du anvender specialpapir, såsom transparent eller tykt papir, skal du vælge medietypen, som angivet i:
Engelsk Operation Guide
• Papirformatet kan aflæses og vælges automatisk, se følgende:
Papirvalg (side 6-19)
Engelsk Operation Guide
1
Åbn multifunktionsbakken.
5-7
Betjening af maskinen > Ilægning af papir i multifunktionsbakken
2
Justér multifunktionsbakkens størrelse.
3
Læg papir.
Papirformaterne er angivet på multifunktionsbakken.
Før papiret ind i bakken langs med styrene, indtil det ikke kan komme længere.
Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det lægges i
multifunktionsbakken.
Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-2)
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt nedad.
• Krøllet papir skal rettes ud inden brug.
• Kontrollér inden ilægning af papir i multifunktionsbakken, at der ikke er papir
tilbage fra et tidligere job i bakken. Hvis der er nogle få ark papir tilbage i
multifunktionsbakken, og du ønsker at ilægge flere papirer, skal du først fjerne det
resterende papir fra bakken, og blande det med det nye papir, inden papiret ilægges
i bakken.
• Flyt justeringsstyrene for papirbredde, så de passer til papiret, hvis der er et
mellemrum mellem papiret og styrene. Herved hindres forskydning af arkene og
papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger ilægningsgrænser.
4
Angiv papirtypen der er lagt i multifunktionsbakken ved hjælp
af kontrolpanelet.
Se den engelske Operation Guide
5-8
Betjening af maskinen > Ilægning af papir i multifunktionsbakken
Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken
Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt nedad. For proceduren for udskrivning, se:
Printing System Driver User Guide
Eksempel: Ved udskrivning af adresse.
1 Oufuku Hagaki (returpostkort)
2 Hagaki (karton)
3 Kuverten har et stående format (åbn
flappen)
4 Kuverten har et liggende format (luk
flappen)
1
2
3
4
VIGTIGT
• Brug ufoldet Oufuku hagaki (returpostkort).
• Hvordan kuverten skal ilægges (retningen og siden, der vender opad) afhænger af kuverttypen. Sørg for at
ilægge den korrekt, da der ellers vil blive trykt i den forkerte retning eller på den forkerte side.
BEMÆRK
Når du ilægger en kuvert i multifunktionsbakken, vælg kuverttypen som anvist i:
Engelsk Operation Guide
Ilægning af indekspapir i multifunktionsbakken
1
Klargør papir.
Sorter siderne således, at den 1. side er bagerst.
1
2
3
1
2
3
5-9
Betjening af maskinen > Ilægning af papir i multifunktionsbakken
2
Orientér papiret i samme retning.
Anbring papirets udskriftside nedad, så fanerne er på papirets bagerste side, når papiret
indføres.
123
1 2 3
1
1
2
3
2
3
1
2
3
1
2
3
1 2 3
1 2 3
1
3
2
3
1
2
3
Læg papir.
Læg papir i bakken.
1
1
1
1
For proceduren for udskrivning, se:
Printing System Driver User Guide
Indekspapir skal opfylde følgende betingelser.
Element
Beskrivelse
Papirformat
A4/Letter
Papirvægt
136 til 256 g/m2
Antal faneblade
1 til 15
Længde på faneblade
30 mm eller mindre
5-10
2
3
2
3
2
3
2
3
Betjening af maskinen > Program
Program
Hvis funktioner, der ofte anvendes, registreres samlet som et program, kan du nøjes med at trykke på det respektive
programnummer for at indlæse funktionerne. Du kan også navngive funktionerne, så de hurtigt kan identificeres i
forbindelse med indlæsning.
Nedenstående programmer er blevet forudregistreret. Det registrerede indhold kan forudregistreres, så det passer til dit
miljø.
Programnavn
Beskrivelse
Standardregistrering
ID Card Copy
Brug dette, når du ønsker at kopiere et
kørekort eller et forsikringskort.
Når du scanner for- og bagside på kortet, vil
begge sider blive kombineret og kopieret på
en enkelt ark.
Kopifunktioner
Farve: Monokrom
Fortsat scanning: [Til]
Originalstørrelse: A5/Statement
Papirvalg: Kassette 1
Zoom: 100%
Slet skyggeområder: [Til]
Kantsletning: [Kant:1 mm / 0,04"]
Eco Copy
Brug dette for at spare på tonerforbruget
under udskrivning.
Dette ændrer farveudskrivning til sort/hvis
med lettere tæthed, således at tonerforbruget
reduceres.
Kopifunktioner
Farve: Monokrom
EcoPrint: [Til] (Niveau [5])
Newspaper Copy
Brug dette, når du ønsker at kopiere en
avisartikel eller andre originaler, som er
udskrevet på et farvet substrat.
Dette tilpasser billedkvaliteten, således at
farven på substratet eller teksten på den
anden side, ikke vises på kopien.
Kopifunktioner
Farve: Monokrom
Forhindring af gennemslag: [Til]
Justering af baggrundstæthed:
[Automatisk]
Technical Drawing Copy
Brug dette, når du ønsker at kopiere en
tegning, som indeholder skarpt trukne linjer
og grafer. Du kan også bruge dette, når du vil
kopiere farvede linjer til sort/hvid.
Kopifunktioner
Farve: Monokrom
Originalbillede: [Tekst]
Skarphed (alle): [+3]
Justering af baggrundstæthed:
[Automatisk]
Confidential Stamp
Brug dette til at vise en gennemskinnelig
tekst "Fortroligt" midt på dokumentet.
Kopifunktioner
Farve: Monokrom
Forhindring af gennemslag: [Til]
Stempel: Fortroligt
Skriftstørrelse: mellem
Skriftfarve: [Sort]
Stempelplacering: [Centrer]
Visningsmønster: [Gennemsigtig]
5-11
Betjening af maskinen > Program
Programnavn
Beskrivelse
Standardregistrering
Highlighter Copy
Brug dette, når du vil printe tydeligt farven på
tekst og linjer, som er skrevet/tegnet med en
fremhævelsespen, som generelt er svært at
kopiere.
Kopifunktioner
Farve: Fuldfarve
Originalbillede: Tekst+foto
[Bog/tidsskrift]
Fremhævelse: Til
Vivid Copy
Brug dette, når du vil lave en kopi med et
generelt levende udseende.
Kopifunktioner
Farve: Fuldfarve
Originalbillede: Tekst+foto
[Bog/tidsskrift]
Hurtig tilpasning af billede [Levende]
BEMÆRK
Der kan registreres op til 50 funktioner for både kopiering og afsendelse.
Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, skal du logge på som bruger med administratorrettigheder for at kunne
registrere funktionerne.
5-12
Betjening af maskinen > Program
Registrering af programmer
Følgende fremgangsmåde er et eksempel på registrering af en kopieringsfunktion.
1
Vis skærmen.
1 Tast [Hjem] (
) > [Kopi]
2 Vælg fanebladet [Program] i kopieringstilstanden.
2
Registrér programmet.
1 [Tilføj] > Vælg et nummer (1 til 50) som programnummer > [Næste]
BEMÆRK
Hvis du vælger et eksisterende programnummer, kan de aktuelt registrerede funktioner
erstattes med nye funktioner.
2 Indtast det nye programnavn, > [Gem].
Programmet er registreret.
For at vise et registreret program på skærmbilledet for Start, skal du vælge [Ja] på det
skærmbillede for bekræftelse, der fremkommer, og gå videre til trin 2-3.
3 Angiv den position, som du ønsker at vises ikonen for det registrerede program i.
4 Vælg [Gem].
Indlæsning af programmer
1
Indlæs programmet.
1 Vælg [Program] i skærmbilledet Start, eller tasten for det registrerede program.
Valg af tasten for det registrerede program, vil indlæse programmet. Hvis du har valgt
[Program], gå videre til trin 1-2.
2 Vælg tasten for det programnummer, du ønsker at indlæse.
Vælg tasten [Nr.] eller hurtig nummersøgning på taltastaturet for direkte at indtaste
programnummeret (01 til 50) til genopkald.
BEMÆRK
Hvis programmet ikke kan indlæses, er den angivne dokumentboks eller formularoverlay i programmet muligvis blevet slettet. Kontroller dokumentboksen.
2
Udfør programmet.
Ilæg originalerne > tast [Start]
BEMÆRK
Der kan trykkes på [Program] i hver funktion for at hente det registrerede program for
funktionen.
5-13
Betjening af maskinen > Program
Redigering af programmer
Du kan ændre et programnummer og -navn.
1
Vis skærmen.
1 Tast [Hjem] (
) > [Program]
2 Vælg [Redigér].
2
Redigér programmet.
1 Vælg de respektive taster for det programnummer (01 til 50), der skal ændres.
2 Vælg [Rediger], for at skifte et programnummer og programnavn.
Registrering af programmer (side 5-13)
3 [Gem] > [Ja]
Slette programmer
1
Vis skærmen.
1 Tast [Hjem] (
) > [Program]
2 Vælg [Redigér].
2
Slet programmet.
1 Vælg de respektive taster for det programnummer (01 til 50), der skal slettes.
2 [Slet] > [Ja]
5-14
Betjening af maskinen > Registrering af genveje (Indstillinger for kopiering, afsendelse og dokumentboks)
Registrering af genveje
(Indstillinger for kopiering, afsendelse og
dokumentboks)
Registrer genveje i skærmbilledet Hurtig opsætning for at få hurtig adgang til ofte anvendte funktioner. Indstillingerne for
den valgte funktion kan også registreres. Funktionsnavne, der er tilknyttet en registreret genvej, kan om nødvendigt
ændres.
Tilføjelse af genveje
Genveje skal registreres i opsætningsskærmbilledet for hver funktion. Der kan registreres genveje for alle funktioner,
hvor [Tilføj genvej] vises på skærmbilledet.
1
Vis skærmbilledet for konfigurationen for hver funktion, du
ønsker at registrere.
2
Registrér genvejene.
1 Vælg den indstilling, du ønsker at tilføje.
2 Vælg [Tilføj genvej].
Kopier
Gemt side
Layout
Fra
Layout A
Øverst
V til H
Øverst
H til V
Ingen
Layout B
Kantlinje
Original
Zoom
Papir
: A4
: 50%
: A4
Venstre
T til B
Ø. kant
øverst
Højre
T til B
Original
retning
Korrekturkopi
Vis
Tilføj genvej
OK
Afbryd
c023003
Status
3 Vælg de respektive taster for det genvejsnummer (1 til 6), der skal registreres.
BEMÆRK
Hvis du vælger et eksisterende genvejsnummer, kan den aktuelt registrerede genvej
erstattes med en anden genvej.
4 Indtast navnet på genvejen > [Gem].
.RSLHU
*HPWVLGH
9LV
$XWR
2ULJLQDO
=RRP
3DSLU
$
$
9LV
+XUWLJ
RSV WQLQJ
3DSLUYDOJ
.RUUHNWXU
NRSL
VLGHW
!!VLGHW
'XSOH[
2ULJLQDO3DSLU
(IWHUEHKDQGO
1RUPDO
=RRP
)UD
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
)DUYHYDOJ
)UD
.RPELQHU
/D\RXW
5HGLJHU
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
3URJUDP
FB
Genvejen er registreret.
5-15
Betjening af maskinen > Registrering af genveje (Indstillinger for kopiering, afsendelse og dokumentboks)
Redigering af genveje
1
Vælg [Tilføj genvej] i bunden af opsætningsskærmbilledet for
hver funktion.
2
Redigér genvejen
1 Vælg [Redigér].
2 Vælg den genvejstast, som du ønsker at redigere.
3 Vælg "Genvejsnr." [Ændre] eller "Genvejsnavn" [Ændre] > Ændre indstillinger > [OK].
4 [Gem] > [Ja]
Slette genveje
1
Vælg [Tilføj genvej] i bunden af opsætningsskærmbilledet for
hver funktion.
2
Slet genvejen
1 Vælg [Redigér].
2 Vælg den genvejstast du ønsker at slette > [Slet denne genvej] > [Ja]
5-16
Betjening af maskinen > Kopiering
Kopiering
Proceduren her beskriver betjening af den grundlæggende kopiering og hvordan kopiering afbrydes.
Grundlæggende brug
1
Tast [Hjem] (
2
Anbring originalerne.
) > [Kopi]
1 Anbring originalerne.
Ilægning af originaler (side 5-2)
2 Kontroller det viste billede.
Kontroller original, zoom og papirindstillinger.
.RSLHU
.RSL
DI,'NRUW
9LV
$XWR
2ULJLQDO
=RRP
3DSLU
$
$
.RUUHNWXU
NRSL
9LV
+XUWLJ
RSV WQLQJ
3DSLUYDOJ
VLGHW
!!VLGHW
'XSOH[
2ULJLQDO3DSLU
(IWHUEHKDQGO
1RUPDO
=RRP
)UD
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
)DUYHYDOJ
)UD
.RPELQHU
/D\RXW
5HGLJHU
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
3URJUDP
FB
BEMÆRK
Vælg [Vis] for at få vist et billede.
Visning af original (side 2-20)
3
Vælg funktionerne.
For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen.
Hvordan vælges der funktioner (side 6-2)
5-17
Betjening af maskinen > Kopiering
4
Indtast antal kopier vha. taltasterne.
Vælg tasten [Tal tastatur] eller området for indtastning af antal ark, der skal vises på
taltastaturet. Angiv det ønskede antal op til 9.999.
.RSLHU
.RSL
DI,'NRUW
9LV
$XWR
2ULJLQDO
=RRP
3DSLU
.RUUHNWXU
NRSL
9LV
+XUWLJ
RSV WQLQJ
3DSLUYDOJ
$
$
VLGHW
!!VLGHW
'XSOH[
2ULJLQDO3DSLU
(IWHUEHKDQGO
1RUPDO
=RRP
)DUYHYDOJ
)UD
)UD
.RPELQHU
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
/D\RXW
5HGLJHU
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
3URJUDP
FB
5
Tryk på tasten [Start].
Kopieringen starter.
BEMÆRK
Denne funktion gør det muligt at reservere det næste job under udskrivning. Når denne
funktion anvendes, scannes originalen, mens maskinen udskriver. Når det igangværende
udskrivningsjob er afsluttet, udskrives det reserverede kopieringsjob. Hvis "Reserver næsteprioritet" er indstillet til [Fra], vises [Reserv. næste]. Vælg [Reserv. næste], og opsæt de
nødvendige indstillinger for kopieringsjobbet.
Se den engelske Operation Guide
Kopier
Kopierer...
Jobnr.:
000021
Jobnavn:
Scannerindstillinger
doc20151010101034
Brugernavn:
-----
Printerindstillinger
Kopier
Scannede sider
2
2/ 24
A4
A4
100%
2-sidet
2-sidet
Sorter
Almindeligt
Øverste kant øverst
Bakke A
Afbryd
Reserv.næste
a01c02
Status
5-18
Betjening af maskinen > Kopiering
Afbryd kopiering
Denne funktion gør det muligt at pause de igangværende job, når du har brug for at kopiere.
Når kopieringen afsluttes, genoptager maskinen de pausede udskrivningsjob.
BEMÆRK
• Hvis maskinen ikke benyttes i 60 sekunder i Afbryd kopiering tilstanden, annulleres afbrydelsen af kopieringen
automatisk, og udskrivningen genoptages.
Forsinkelsen kan ændres, indtil afbrydelsen annulleres. Indstil forsinkelsen som ønsket.
Se den engelske Operation Guide.
• Funktionen til afbrydelse af kopiering kan være utilgængelig afhængig af status på brug af dokumentefterbehandler.
Prøv i dette tilfælde tilsidesættelse af prioritet.
Se den engelske Operation Guide.
1
Konfigurér indstillingerne.
1 Vælg tasten [Afbryd].
Det igangværende udskrivningsjob afbrydes midlertidigt.
2 Anbring originalerne på maskinen for afbrydelse af kopi og konfigurér
kopieringsindstillingerne.
2
Tryk på tasten [Start].
3
Når kopieringen afsluttes, vælg tasten [Afbryd].
Afbrydelse af kopiering påbegyndes.
Maskinen genoptager de pausede udskrivningsjob.
Afbrydelse af et job
1
Vælg tasten [Stop], når skærmbilledet til kopiering vises.
2
Slet et job.
Mens et job scannes
Kopieringsjobbet slettes.
Mens et job udskrives eller på standby
Skærmbilledet Afbrydelse af job vises. Det igangværende udskrivningsjob afbrydes
midlertidigt.
Vælg det job du ønsker af afbryde > [Afbryd] > [Ja]
BEMÆRK
Hvis Reserver næste-prioritet er indstillet til [Fra], vises skærmbilledet Kopiering i berøringspanelet. I dette tilfælde, vil
valg af tasten [Stop] eller [Afbryd] afbryde det igangværende udskrivningsjob.
Se den engelske Operation Guide
5-19
Betjening af maskinen > Ofte anvende afsendelsesmetode
Ofte anvende afsendelsesmetode
Maskinen kan sende det scannede billede som en vedhæftet fil i en e-mail eller til en computer på netværket. For at
kunne gøre dette skal adressen på afsenderen og destinationen (modtager) registreres på netværket.
Et netværksmiljø, som giver maskinen adgang til en mailserver, er nødvendigt for at kunne afsende en e-mail. Det
anbefales at anvende et Local Area Network (LAN) for at forbedre overførselshastighed og sikkerhed.
Du kan udføre almindelige afsendelser ved at følge fremgangsmåderne nedenfor. Du kan vælge mellem følgende fire
indstillinger:
•
Send som e-mail (Indtastning af e-mail-adresse): Sender et scannet originalbillede som e-mail-vedhæftning.
Send dokument via e-mail (side 5-21)
•
Send til mappe (SMB): Gemmer et scannet originalbillede i en delt mappe på en hvilken som helst PC.
Sende dokument til valgt delt mappe på en pc (Scan til PC) (side 5-22)
•
Send til mappe (FTP): Gemmer et scannet originalbillede i en mappe på en FTP-server.
Se den engelske Operation Guide
•
Scanning af billeddata med TWAIN/WIA: Scan dokumentet ved hjælp af et TWAIN eller WIA kompatibelt
applikationsprogram.
Se den engelske Operation Guide
BEMÆRK
• De forskellige sendemuligheder kan kombineres.
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) (side 5-25)
• Faxfunktionen kan anvendes på produkter, der er udstyret med faxfunktion.
FAX Operation Guide
5-20
Betjening af maskinen > Send dokument via e-mail
Send dokument via e-mail
Når der sendes ved hjælp af trådløs LAN, skal du vælge det interface, der i forvejen er dedikeret til afsendelse.
Se den engelske Operation Guide
Konfiguration af indstillinger inden afsendelse
Inden der afsendes en e-mail, skal indstillingerne for SMTP og e-mail konfigureres ved hjælp af Embedded Web Server RX.
E-mail-indstillinger (side 2-47)
Send scannet dokument via e-mail
1
Tast [Hjem] (
2
Anbring originalerne.
) > [Send]
Ilægning af originaler (side 5-2)
3
Vælg [Indtastning af e-mail-adresse] på standardskærmbilledet
til afsendelse.
4
Indtast destinationens e-mail-adresse > [OK]
Der kan indtastes op til 256 tegn.
Se den engelske Operation Guide
Vælg [Næste destination], og indtast den næste destination. Der kan indtastes op til 100
e-mail-adresser.
Du kan registrere den indtastede e-mail-adresse i adressebogen, ved at vælge [Tilføj til
adressebog]. Du kan også ændre oplysningerne for en tidligere registreret destination.
Destinationerne kan ændres senere.
Se den engelske Operation Guide
BEMÆRK
Hvis [Forbyd] er indstillet til "Broadcast", kan flere destinationer ikke indtastes.
Se den engelske Operation Guide
5
Vælg funktionerne.
Tryk på fanebladene for at vise de andre funktioner.
Send (side 6-5)
6
Tryk på tasten [Start].
Afsendelse påbegyndes.
5-21
Betjening af maskinen > Sende dokument til valgt delt mappe på en pc (Scan til PC)
Sende dokument til valgt delt mappe på en
pc (Scan til PC)
Du kan gemme det scannede dokument i en valgt delt mappe på en pc.
Konfiguration af indstillinger inden afsendelse
Inden der sendes et dokument, skal følgende indstillinger konfigureres.
•
Skriv en note om computernavnet og hele computernavnet
Se den engelske Operation Guide
•
Skriv en note om brugernavn og domænenavnet
Se den engelske Operation Guide
•
Opret en delt mappe, og skriv en note om en delt mappe
Se den engelske Operation Guide
•
Opsæt Windows firewall
Se den engelske Operation Guide
Sende dokument til valgt delt mappe på en pc
Når der sendes ved hjælp af trådløs LAN, skal du vælge det interface, der i forvejen er dedikeret til afsendelse.
Se den engelske Operation Guide
1
Tast [Hjem] (
2
Anbring originalerne.
) > [Send]
Ilægning af originaler (side 5-2)
3
Vælg [Indtastning af mappesti] på standardskærmbilledet til
afsendelse.
4
Indtast oplysninger om destinationen.
1 Vælg [SMB].
5-22
Betjening af maskinen > Sende dokument til valgt delt mappe på en pc (Scan til PC)
2 Vælg tasten for hvert emne > indtast destinationsdata > [OK].
Se den engelske Operation Guide
Nedenstående skema viser elementerne, som skal indstilles.
Element
Detalje
Maks. antal
tegn
Værtsnavn *1
Navn på computer
Op til 262 tegn
Sti
Navn på share
Op til 260 tegn
For eksempel: scannerdata
Hvis der gemmes i en mappe i den delte
mappe:
delt navn\mappenavn i delt mappe
Brugernavn til
login*2
Hvis navn på computer og domænenavn er
det samme:
Op til 64 tegn
Brugernavn
For eksempel: james.smith
Hvis navn på computer og domænenavn er
forskellige:
Domænenavn/Brugernavn
For eksempel: abcdnet\james.smith
Adgangskode til
login
Adgangskode til login
Op til 128 tegn
(Der skelnes mellem store og små
bogstaver .)
*1 Du kan også angive et portnummer. Indtast følgende format, delt af et kolon.
"Værtsnavn: portnummer" eller "IP-adresse: portnummer"
Indtast IPv6-adressen ved at angive adressen mellem klammer [ ]
(Eksempel: [2001:db8:a0b:12f0::10]:445)
Hvis portnummer ikke er angivet under [Værtsnavn], er standard portnummer 445.
*2 Når du sender et dokument via et valgfrit netværksinterface (IB-50 eller IB-51), kan "\"
ikke anvendes Hvis computernavnet er forskellig fra domænenavnet, skal login
brugernavnet indtastes med "@".
(Eksempel: james.smith@abcdnet)
For at søge efter en mappe på en computer eller et netværk skal du vælge [Næste] for "Søg
mappe fra netværk" eller "Søg mappe efter værtsnavn".
Hvis du har valgt "Søg mappe fra netværk” [Næste], kan du søge efter en destination i alle
computere på netværket.
Hvis du har valgt "Søg mappe efter værtsnavn"[Næste], kan du indtaste "Domæne/
Arbejdsgruppe" og "Værtsnavn" for at søge efter computere på destinationens netværk.
Der kan vises op til 500 adresser. Vælg det værtsnavn (computernavn), som du vil angive i det
skærmbillede, der vises, og vælg [Næste]. Skærmbilledet til indtastning af brugernavn og
adgangskode til logon vises.
De delte mapper vises efter indtastning af brugernavn og adgangskode til login på
destinationscomputeren. Vælg den mappe, du vil angive, og vælg [Næste]. Adressen for den
valgte mappe er nu indstillet.
Vælg mappen fra listen over søgeresultater.
5-23
Betjening af maskinen > Sende dokument til valgt delt mappe på en pc (Scan til PC)
5
Kontrol af status
1 Kontrollér oplysningerne.
Indstil forsinkelsen som ønsket.
2 Vælg [Test af forbindelse], for at kontrollere forbindelsen.
"Forbundet." vises, når forbindelsen til destinationen er blevet oprettet. Gennemgå de
indtastede data, hvis meddelelsen "Kan ikke opnå forbindelse." vises.
Vælg [Næste destination], og indtast den næste destination. Du kan angive en
kombination på op til 10 SMB- og FTP-destinationsmapper.
Du kan registrere de indtastede oplysninger i adressebogen, ved valg af [Tilføj til
adressebog].
BEMÆRK
Hvis [Forbyd] er indstillet til "Broadcast", kan flere destinationer ikke indtastes.
Se den engelske Operation Guide
6
Vælg [OK].
Destinationerne kan ændres senere.
Se den engelske Operation Guide
7
Vælg funktionerne.
Vælg faneblade for at vise de andre funktioner.
Send (side 6-5)
8
Tryk på tasten [Start].
Afsendelse påbegyndes.
5-24
Betjening af maskinen > Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse)
Afsendelse til forskellige typer destinationer
(Multiafsendelse)
Du kan angive destinationer, som kombinerer e-mailadresser, mapper (SMB eller FTP), faxnumre og i-FAX. Dette
kaldes Multiafsendelse. Dette er nyttigt i forbindelse med afsendelse til forskellige destinationstyper (e-mailadresser,
foldere osv.) i en enkelt arbejdsgang.
Antal af afsendte emner: Op til 500
Antallet af emner kan dog være begrænset for følgende afsendelsesmuligheder.
•
E-mail: Op til 100
•
Mapper (SMP, FTP): I alt 10 SMB og FTP
•
i-FAX: Op til 100
Du kan også, afhængigt af indstillingerne, sende og udskrive på samme tid.
Fremgangsmåden er den samme, som når der angives destinationer for de enkelte typer. Fortsæt med at indtaste
e-mail-adresse eller mappesti, så de fremgår af destinationslisten. Tryk på tasten [Start] for at starte overførslen til alle
destinationer på en gang.
BEMÆRK
• Hvis destinationerne omfatter en fax, vil billeder, der sendes til alle destinationer, være sort/hvide.
• Hvis [Forbyd] er indstillet til "Broadcast", kan flere destinationer ikke angives.
Se den engelske Operation Guide.
5-25
Betjening af maskinen > Afbrydelse af jobsending
Afbrydelse af jobsending
1
Vælg tasten [Stop], når skærmbilledet til afsendelse vises.
2
Slet et job.
Mens et job scannes
Afbryd job vises.
Mens et job afsendes eller er på standby
Skærmbilledet Afbrydelse af job vises.
Vælg det job du ønsker af afbryde > [Afbryd] > [Ja]
BEMÆRK
Et valg af tasten [Stop] medfører ikke midlertidig afbrydelse af et job, hvor overførslen
allerede er i gang.
5-26
Betjening af maskinen > Destinationshåndtering
Destinationshåndtering
Dette afsnit forklarer hvordan der vælges og bekræftes en destination.
Angivelse af destinationen
Vælg destinationen vha. en af følgende metoder, udover at indtaste adressen direkte:
•
Vælge fra adressebog
Valg vha. adressebog (side 5-27)
•
Vælge fra den eksterne adressebog
Se følgende for yderligere oplysninger om den eksterne adressebog:
Embedded Web Server RX User Guide
•
Vælge fra one-touch-tast
Valg fra one-touch-tasten (side 5-29)
•
Vælge fra kortnummer
Valg fra kortnummer (side 5-29)
•
Vælg fra destinationshistorikken
Se den engelske Operation Guide
•
Vælge fra faxen
FAX Operation Guide
BEMÆRK
• Maskinen kan indstilles, så skærmbilledet til visning af adressebog vises, når du vælger tasten [Send].
Se den engelske Operation Guide.
• Du kan angive faxdestinationen, hvis du benytter en maskine, der er udstyret med faxfunktion. Indtast modtagerens
nummer vha. det numeriske tastatur.
Valg vha. adressebog
For yderligere oplysninger omkring registrering af destinationer i adressebogen, er dette beskrevet under:
Engelsk Operation Guide
1
Vælg [Adressebog] på standardskærmbilledet til afsendelse.
BEMÆRK
Se følgende for yderligere oplysninger om den eksterne adressebog:
Embedded Web Server RX User Guide
2
Vælg destinationerne
Vælg afkrydsningsfeltet for at vælge den ønskede destination fra listen. De valgte
destinationer angives ved et markeret afkrydsningsfelt. For at anvende adressebogen på en
LDAP server, vælg "Adr. bog" [Ekst. adressebog].
5-27
Betjening af maskinen > Destinationshåndtering
Du kan også ændre destinationernes rækkefølge ved at vælge [Navn] eller [Nr] under "Sorter".
BEMÆRK
• Tryk på afkrydsningsfeltet på ny for at fjerne markeringen.
• Hvis [Forbyd] er indstillet til "Broadcast", kan flere destinationer ikke vælges. Dette
gælder også for en gruppe, hvori flere destinationer er registreret.
Se den engelske Operation Guide.
Søgning efter destination
Der kan søges blandt de destinationer, som er registreret i adressebogen. Der kan også
foretages en avanceret søgning efter type eller begyndelsesbogstaver.
Adressebog
Adressebog
Adressebog
Dest.
1
2
3
4
Nr.
Typ
Sorter
Navn
Navn
Detalje
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
Medlem:
3
0004
Group2
Medlem:
2
0005
Group3
Medlem:
4
Søg (Navn)
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
Mappe
E-mail
PQRS
TUV
WXYZ
Søg (Nr.)
1/2
Tilføj/rediger
Adressebog
Detalje
0-9
Fax
Gruppe
i-FAX
Afbryd
OK
s02010101
Status
Anvendte
taster
Søgetype
Søgeemner
1
Søg efter navn
Søg efter registreret navn.
2
Søg efter nummer
Søg efter registreret adressenummer.
3
Avanceret søgning
efter
begyndelsesbogstav
Avanceret søgning efter begyndelsesbogstav på
registreret navn.
4
Avanceret søgning
efter destination
Avanceret søgning efter registreret destinationstype
(e-mail, mappe (SMB/FTP), fax, i-FAX eller gruppe).
(Fax: Kun hvis der er installeret et FAX-kit (tilbehør).
i-FAX: Kun hvis der er installeret et FAX-kit til
internetfax (tilbehør).)
Denne funktion kan indstilles, så destinationstyperne
vælges, når adressebogen vises. For yderligere
oplysninger, se følgende:
Engelsk Operation Guide
3
Accepter destinationen > [OK]
Destinationerne kan ændres senere.
Se den engelske Operation Guide
.
BEMÆRK
• For at slette destinationen, skal du vælge den destination du ønsker at slette og vælge
[Slet].
• Du kan indstille standard "Sorter"-indstillinger.
Se den engelske Operation Guide.
5-28
Betjening af maskinen > Destinationshåndtering
Valg fra one-touch-tasten
Fra standardskærmbilledet til afsendelse vælges one-touch-tasten, hvor destinationen er registreret.
BEMÆRK
Hvis one-touch-tasten for den ønskede destination er skjult på berøringspanelet, vælg [ ] eller [ ] for at bladre og få
vist næste eller forrige one-touch-tast. Ved denne fremgangsmåde antages det, at one-touch-tasterne allerede er
blevet registreret.
Se følgende for yderligere oplysninger om tilføjelse af one-touch-taster:
Engelsk Operation Guide
'HVWLQDWLRQ
,QGWDVWGHVWLQDWLRQ
'HVWLQDWLRQ
'HWDOMH
$GUHVVHER
J
7LOEDJHNDOG
,QGWDVWDI
HPDLODGU
,QGWDVW
PDSSHVWL
/DJWSn
'LUHNWH
$$$
. GH
%%%
&&&
)))
+++
+XUWLJ
RSV WQLQJ
6OHW
'''
***
'HVWLQDWLRQ
'HWDOMH5HG
1U
(((
,,,
2ULJ)RUPDW
DIVHQGGDWD
'HVWKLVW
)D[VHUYHU
,QGWDVWDI
ID[QU
$QJLYL)$;
DGUHVVH
:6''60
VFDQQLQJ
--)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
3URJUDP
VB
6WDWXV
Valg fra kortnummer
Find destinationen ved at angive et 4-cifret (0001-1000) one-touch-tast nummer (kortnummer).
Fra standardskærmbilledet til afsendelse vælges tasten [Nr.] eller Hurtig nummersøgning på taltastaturet, og brug
taltasterne til indtastning af tal vha. de numeriske taster.
BEMÆRK
Vælg [OK], hvis du har indtastet et kortnummer bestående af 1-3 tegn.
'HVWLQDWLRQ
,QGWDVWGHVWLQDWLRQ
'HVWLQDWLRQ
'HWDOMH
$GUHVVHER
J
7LOEDJHNDOG
,QGWDVWDI
HPDLODGU
,QGWDVW
PDSSHVWL
/DJWSn
'LUHNWH
$$$
. GH
%%%
'HVWLQDWLRQ
&&&
)))
'HWDOMH5HG
***
+XUWLJ
RSV WQLQJ
'''
+++
6OHW
1U
(((
,,,
2ULJ)RUPDW
DIVHQGGDWD
'HVWKLVW
$QJLYL)$;
DGUHVVH
:6''60
VFDQQLQJ
--)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
)D[VHUYHU
,QGWDVWDI
ID[QU
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
3URJUDP
VB
6WDWXV
5-29
6
Brug af forskellige
funktioner
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Tilgængelige funktioner på maskinen ................................................................................................................ 6-2
Om tilgængelige funktioner på maskinen ................................................................................................ 6-2
Hvordan vælges der funktioner ................................................................................................................ 6-2
Kopiering .................................................................................................................................................. 6-2
Send ........................................................................................................................................................ 6-5
Brugerdefineret boks (Fillagring, udskrivning og afsendelse) .................................................................. 6-8
USB-drev (Fillagring, udskrivning af dokumenter) ................................................................................. 6-14
Funktioner ........................................................................................................................................................ 6-17
Original størrelse ................................................................................................................................... 6-18
Papirvalg ................................................................................................................................................ 6-19
Sorter/Forskyd ....................................................................................................................................... 6-21
Hæftning/Hulning ................................................................................................................................... 6-22
Udfaldsbakke ......................................................................................................................................... 6-26
Kopi af ID-kort ........................................................................................................................................ 6-27
Tæthed .................................................................................................................................................. 6-27
Originalbillede ........................................................................................................................................ 6-28
EcoPrint ................................................................................................................................................. 6-29
Farvevalg ............................................................................................................................................... 6-29
Zoom ...................................................................................................................................................... 6-31
Duplex .................................................................................................................................................... 6-34
Filformat ................................................................................................................................................. 6-37
Filadskillelse .......................................................................................................................................... 6-38
Scanningsopløsning .............................................................................................................................. 6-38
6-1
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Tilgængelige funktioner på maskinen
Om tilgængelige funktioner på maskinen
Denne maskine giver de forskellige funktioner der er til rådighed.
Hvordan vælges der funktioner
For at konfigurere indstillinger for funktioner skal du vælge fanebladet og trykke på funktionstasten.
.RSLHU
9LV
Funktionstast
2ULJLQDO
=RRP
3DSLU
$
$
9LV
Faneblad
2ULJLQDO
VW¡UUHOVH
3DSLUYDOJ
2ULJLQDOHUL
EODQGHGHVWU
2ULJLQDO
UHWQLQJ
)DOV
6RUWHU
)RUVN\G
+ IWQLQJ
+XOQLQJ
8GIDOGV
EDNNH
.RSL
DI,'NRUW
.RUUHNWXU
NRSL
+XUWLJ
RSV WQLQJ
2ULJLQDO3DSLU
(IWHUEHKDQGO
)DUYH
ELOOHGNYDOLWHW
/D\RXW
5HGLJHU
$YDQFHUHW
RSV WQLQJ
3URJUDP
F
Kopiering
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Faneblad
Original/Papir/
Efterbehandl.
Konfigurer
indstillingerne for
originaler, papir og
efterbehandling
såsom sortering og
hæftning.
Beskrivelse
Referenceside
Original størrelse
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
side 6-18
Papirvalg
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som
indeholder det ønskede papirformat.
side 6-19
Originaler i
blandede
størrelser
Scan alle dokumenter i forskellige størrelser, som
er sat i dokumentføderen, på en gang.
―
Originalretning
Angiv retningen for originalens øverste kant for at
scanne i den rigtige retning.
―
Fals
Fals de færdige dokumenter.
―
Sorter/Forskyd
Forskyder udskriften side- eller sætvist.
side 6-21
Hæftning/Hulning
Hæfter eller huller de udskrevne dokumenter.
side 6-22
Udfaldsbakke
Angiv udfaldsbakken.
side 6-26
Kopi af ID-kort
Brug dette, når du ønsker at kopiere et kørekort
eller et forsikringskort. Når du scanner for- og
bagside på kortet, vil begge sider blive
kombineret og kopieret på en enkelt ark.
side 6-27
Funktionstast
6-2
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Faneblad
Farve-/
billedkvalitet
Konfigurer
indstillingerne for
tæthed, kvalitet af
kopier og
farvebalance.
Funktionstast
Referenceside
Tæthed
Justér tætheden.
side 6-27
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-28
EcoPrint
EcoPrint sparer toner under udskrivning. Anvend
denne funktion til testudskrivning eller enhver
anden lejlighed, når det ikke er nødvendigt med
udskrivning i høj kvalitet.
side 6-29
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
side 6-29
Farvebalance
Juster styrken på cyan, magenta, gul og sort.
―
Nuancejustering
Juster farven (nuancen) af billeder.
―
Hurtig billede
Justerer billeder efter ønske om mere [Levende]
eller mere [Dæmpet] billeder.
―
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks.
aviser.
―
Mætning
Justér farvemætningen af billedet.
―
Forhindring af
gennemslag
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af
billedet, når der scannes en tynd original.
―
Kontrast
Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke
områder på billedet.
―
Diffusering
Fjern blanke mellemrum fra tekst og billeder.
―
Slet farver
Sletter farver på kildedokument.
―
Zoom
Justere zoomværdien, for at reducere eller
forstørre originalbilledet.
Kombiner
Kombinerer 2 eller 4 originale ark til 1 printet
side.
―
Margen/Centrering
Margen:
Tilføje margen (mellemrum).
Yderligere kan du indstille
margenens bredde og margenen
for bagsiden.
―
Centrering:
Centrere det originale billede på
papiret, når der kopieres til papir,
som er anderledes end
originalformatet.
Layout
/Rediger
Konfigurer
indstillingerne for
udskrivning i duplex
og med stempel.
Beskrivelse
side 6-31
Kantsletning/Fuld
scan
Sletter de sorte kanter, som dannes rundt om
billedet.
―
Pjece
Scan flere originalsider. Udskriv derefter kopier,
så de kan foldes til en enkelt pjece med et
omslag.
―
Duplex
Kopierer på begge sider.
Du kan også oprette 1-sidet kopier af 2-sidet
originaler.
6-3
side 6-34
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Faneblad
Layout
/Rediger
Konfigurer
indstillingerne for
udskrivning i duplex
og med stempel.
Funktionstast
Referenceside
Formular-overlay
Udskriver det originale dokument med overlay af
en formular eller et billede.
―
Slet
skyggeområder
Når der scannes med åben dokumentbehandler
eller originaldæksel er åben, slet det ekstra
skyggeområde.
―
Sidenr.
Tilføjer sidenumre til de færdige dokumenter.
―
Omslag
Tilføjer et omslag til de færdige dokumenter.
―
Indsæt Sider/
Afsnit
Indsæt en skillesiden, eller gør den første side i
afsnittet til forsiden.
―
Gentag billede
Placerer billedet side om side på et ark papir.
―
Tekststempel
Du kan tilføje stempler på dokumenter.
―
Digitalt stempel
Du kan tilføje et digitalt stempel på
dokumenterne.
―
Gemt side
Giver kopier med plads til at tilføje noter.
―
Plakat
Separerer og kopierer et forstørret billede til flere
billeder for at kunne lave kopier, som er større
end den maksimale papirstørrelse.
―
Fortsat scanning
Scanner en større mængde originaler ad flere
omgange, og kopiér dem som ét job.
―
Automatisk
billedrotation
Hvis originalen og papirkilden har samme format,
men forskellig retning, skal du rotere billedet 90
grader i forbindelse med kopieringen.
―
Negativbillede
Inverterer sort og hvide dele af billedet til
udskrivning.
―
Spejlvend billede
Kopierer originalens spejlvendte billede.
―
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
Der kan også dendes en besked, når et job er
afbrudt.
―
Indtastning af
filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
Tilsidesæt
prioritet
Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job
højeste prioritet.
―
Gentag kopi
Aktiverer ekstra kopier efter behov i det ønskede
antal, efter et kopieringsjob er gennemført.
―
Transparent
bagside
Når der udskrives på transparent papir, bliver der
automatisk indsat et papir mellem arkene.
―
Dok.fød. læsning
Når dokumentføderen er i brug, skal du vælge
denne scanningshandling for dokumentføderen.
Denne funktion vises, hvis der er installeret en
dokumentføder.
―
Udelad tom side
Når der er blanke sider i et scannet dokument,
springer denne funktioner de blanke sider over
og udskriver kun de sider, som ikke er blanke.
―
Avanceret
opsætning
Konfigurer
indstillingerne for
funktionerne fortsat
scanning, spejlvend
kopier og Spring
blanke sider over.
Beskrivelse
6-4
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Send
For at konfigurere indstillinger for funktioner skal du vælge fanebladet og trykke på funktionstasten.
Destination
Klar til at sende.
Afsendelse af billede
Original
størrelse
Originaler i
blandede str
2-sidet/bog
- original
Original
retning
Afsendelsesstørrelse
Filformat
Filadskillelse
Lang
original
Funktionstast
Original
Zoom
Send
: A4
: 100%
: A4
Vis
Faneblad
Destination
Hurtig
opsætning
Orig. /Format
af send data
Farve-/
billedkvalitet
Avanceret
opsætning
Program
s0103
Status
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Faneblad
Orig. /Format
af send data
Konfigurer
indstillingerne
for originaltype
og filformat.
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Original størrelse
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
side 6-18
Originaler i
blandede størrelser
Scan alle dokumenter i forskellige størrelser, som
er sat i dokumentføderen, på en gang.
―
2-sidet/bog original, Bogoriginal
Vælg type og retning for indbindingen baseret på
originalen.
―
Originalretning
Angiv retningen for originalens øverste kant for at
scanne i den rigtige retning.
―
Afsendelsesstørrelse
Vælg størrelse på billedet, der skal afsendes.
―
Filformat
Angiv billedfilformatet. Billedets kvalitetsniveau
kan også justeres.
side 6-37
Filadskillelse
Opretter flere filer ved at opdele data fra
scannede originaler efter angivet antal sider, og
sender filerne.
side 6-38
Lang original
Læser originale dokumenter i lang størrelse ved
brug af en dokumentføder. Denne funktion
kræver tilbehøret dokumentføder.
―
6-5
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Faneblad
Farve-/
billedkvalitet
Konfigurer
indstillingerne
for tæthed,
kvalitet af kopier
og farvebalance.
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Tæthed
Justér tætheden.
side 6-27
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-28
Scanningsopløsning
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
side 6-38
Opløsning for
faxafsendelse
Vælg finhed for billeder ved afsendelse af fax.
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks.
aviser.
―
Forhindring af
gennemslag
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af
billedet, når der scannes en tynd original.
―
Kontrast
Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke
områder på billedet.
―
Slet farver
Sletter farver på kildedokument.
―
6-6
Se FAX
Operation
Guide.
side 6-29
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Faneblad
Avanceret
opsætning
Konfigurer
indstillingerne
for
overføringskopi,
krypteret
overføring og
bekræftelse af
filstørrelse.
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Zoom
Justere zoomværdien, for at reducere eller
forstørre originalbilledet.
Centrering
Centrere det originale billede på papiret, når det
sendes til papir, der er anderledes end
originalformatet.
―
Kantsletning/Fuld
scan
Sletter de sorte kanter, som dannes rundt om
billedet.
―
Forsinket
faxtransmission
Indstil et afsendelsestidspunkt.
Fortsat scanning
Scanner en større mængde originaler ad flere
omgange, og kopiér dem som ét job.
―
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
Der kan også dendes en besked, når et job er
afbrudt.
―
Slet
skyggeområder
Når der scannes med åben dokumentbehandler
eller originaldæksel er åben, slet det ekstra
skyggeområde.
―
Indtastning af
filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
i-Fax Emne/tekst
Tilføjer emne og tekst, når der sendes et
dokument med i-FAX.
Se FAX
Operation
Guide.
Direkte
faxtransmission
Sender FAX direkte uden at indlæse data fra
originalen til hukommelse.
Se FAX
Operation
Guide.
Faxpollingmodtagelse
Tast destination og modtag dokumenter til polling
transmission, der er lagret i pollingboksen.
Se FAX
Operation
Guide.
Send og udskriv
Udskriver en kopi af det dokument, der sendes.
―
Send og gem
Gemmer en kopi af det dokument, der sendes, i
en brugerdefineret boks.
―
FTP-krypteret
afsendelse
Krypterer billeder, når der sendes via FTP.
―
Tekststempel
Du kan tilføje stempler på dokumenter.
―
Digitalt stempel
Du kan tilføje et digitalt stempel på
dokumenterne.
―
Bekræftelse af
filstørrelse
Kontrollerer filstørrelsen, før afsendelse/lagring
af dokumentet.
―
Rapport af
faxafsendelse
Udskriver en rapport over resultatet af
faxtransmissionen.
Udelad tom side
Når der er blanke sider i et scannet dokument,
springer denne funktioner de blanke sider over
og sender kun de sider, der ikke er blanke.
―
E-mail emne/tekst
Tilføjer emne og tekst, når et dokument sendes.
―
6-7
side 6-31
Se FAX
Operation
Guide.
Se FAX
Operation
Guide.
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Brugerdefineret boks (Fillagring, udskrivning og
afsendelse)
For at konfigurere indstillinger for funktioner skal du vælge fanebladet og trykke på funktionstasten.
Fri område
Klar til at gemme i boks.
200.0MB
Lagring af billede
Funktionstast
Original
Zoom
Gem
: A4
: 100%
: A4
Original
størrelse
Originaler i
blandede str
2-sidet/bog
- original
Original
retning
Lagringsstørrelse
Forhindr. Af
gennemslag
Tæthed
Originalbillede
Scanningsopløsning
Farvevalg
Skarphed
Justering af
baggr.tæthed
Vis
Faneblad
Hurtig opsætning
1/2
Funktioner
Program
Tilbage til listen
b050201
Status
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Gem fil
Faneblad
Funktioner
Konfigurer
indstillingerne, når
dokumentet lagres i
den brugerdefinerede boks.
Beskrivelse
Referenceside
Original størrelse
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
side 6-18
Originaler i
blandede størrelser
Scan alle dokumenter i forskellige størrelser, som
er sat i dokumentføderen, på en gang.
―
2-sidet/bog original, Bogoriginal
Vælg type og retning for indbindingen baseret på
originalen.
―
Originalretning
Angiv retningen for originalens øverste kant for at
scanne i den rigtige retning.
―
Lagringsstørrelse
Vælg størrelsen på det billede, der skal lagres
―
Forhindring af
gennemslag
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af
billedet, når der scannes en tynd original.
―
Tæthed
Justér tætheden.
side 6-27
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-28
Scanningsopløsning
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
side 6-38
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
side 6-29
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks.
aviser.
―
Zoom
Justere zoomværdien, for at reducere eller
forstørre originalbilledet.
Centrering
Centrere det originale billede på papiret, når der
gemmes på papir, der er anderledes end
originalformatet.
Funktionstast
6-8
side 6-31
―
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Faneblad
Funktionstast
Referenceside
Kantsletning/Fuld
scan
Sletter de sorte kanter, som dannes rundt om
billedet.
―
Fortsat scanning
Scanner en større mængde originaler ad flere
omgange, og kopiér dem som ét job.
―
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
Der kan også dendes en besked, når et job er
afbrudt.
―
Indtastning af
filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
Slet skyggeområder
Når der scannes med åben dokumentbehandler
eller originaldæksel er åben, slet det ekstra
skyggeområde.
―
Udelad tom side
Når der er blanke sider i et scannet dokument,
springer denne funktioner de blanke sider over
og gemmer kun de sider, der ikke er blanke.
―
Kontrast
Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke
områder på billedet.
―
Slet farver
Sletter farver på kildedokument.
―
Funktioner
Konfigurer
indstillingerne, når
dokumentet lagres i
den brugerdefinerede boks.
Beskrivelse
6-9
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Udskriv
Faneblad
Funktionstast
Referenceside
Papirvalg
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som
indeholder det ønskede papirformat.
side 6-19
Sorter/Forskyd
Forskyder udskriften side- eller sætvist.
side 6-21
Hæftning/Hulning
Hæfter eller huller de udskrevne dokumenter.
side 6-22
Udfaldsbakke
Angiv udfaldsbakken.
side 6-26
Kombiner
Kombinerer 2 eller 4 originale ark til 1 printet
side.
―
Margen/Centrering
Margen:
Tilføje margen (mellemrum).
Yderligere kan du indstille
margenens bredde og margenen
for bagsiden.
―
Centrering:
Centrere det originale billede på
papiret, når der kopieres til papir,
som er anderledes end
originalformatet.
Pjece
Udskriv dokumentet, så det kan foldes til en
pjece med et omslag.
Duplex
Udskriver 1-sidet eller åben bog originaler til 2sidet udskrivning, eller 2-sidet eller åben bog
originaler til 1-sidet.
Omslag
Tilføjer et omslag til de færdige dokumenter.
―
Formular-overlay
Udskriver det originale dokument med overlay af en
formular eller et billede.
―
Sidenr.
Tilføjer sidenumre til de færdige dokumenter.
―
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
Der kan også dendes en besked, når et job er
afbrudt.
―
Indtastning af
filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
Slet efter
udskrivning
Sletter automatisk en dokument fra boksen, når
udskrivningen er afsluttet.
―
Tilsidesæt
prioritet
Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job
højeste prioritet.
―
EcoPrint
EcoPrint sparer toner under udskrivning. Anvend
denne funktion til testudskrivning eller enhver
anden lejlighed, når det ikke er nødvendigt med
udskrivning i høj kvalitet.
side 6-29
Zoom
Justere zoomværdien, for at reducere eller
forstørre originalbilledet.
side 6-31
Fals
Fals de færdige dokumenter.
―
Tekststempel
Du kan tilføje stempler på dokumenter.
―
Digitalt stempel
Du kan tilføje et digitalt stempel på
dokumenterne.
―
Funktioner
Konfigurer
indstillingerne for
papirvalg og
udskrivning af
duplex, når der
udskrives fra
brugerdefineret
boks.
Beskrivelse
6-10
―
side 6-34
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Faneblad
Funktioner
Konfigurer
indstillingerne for
papirvalg og
udskrivning af
duplex, når der
udskrives fra
brugerdefineret
boks.
Farve-/
billedkvalitet
Konfigurer
indstillingerne for
tæthed, kvalitet af
kopier og
farvebalance.
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Farvebalance
Juster styrken på cyan, magenta, gul og sort.
―
Nuancejustering
Juster farven (nuancen) af billeder.
―
Hurtig billede
Justerer billeder efter ønske om mere [Levende]
eller mere [Dæmpet] billeder.
―
Mætning
Justér farvemætningen af billedet.
―
Diffusering
Fjern blanke mellemrum fra tekst og billeder.
―
Tæthed
Justér tætheden.
side 6-27
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-28
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
side 6-29
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks.
aviser.
―
Forhindring af
gennemslag
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af
billedet, når der scannes en tynd original.
―
Kontrast
Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke
områder på billedet.
―
6-11
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Send
Faneblad
Funktioner
Konfigurer
indstillingerne for
filformat og FAXoverføringer, når
der sendes fra en
brugerdefineret
boks.
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Afsendelsesstørrelse
Vælg størrelse på billedet, der skal afsendes.
Filformat
Angiv billedfilformatet. Billedets kvalitetsniveau
kan også justeres.
Opløsning for
faxafsendelse
Vælg finhed for billeder ved afsendelse af fax.
Centrering
Centrere det originale billede på papiret, når det
sendes til papir, der er anderledes end
originalformatet.
Forsinket
faxtransmission
Indstil et afsendelsestidspunkt.
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
Der kan også dendes en besked, når et job er
afbrudt.
―
Indtastning af
filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
E-mail emne/tekst
Tilføjer emne og tekst, når et dokument sendes.
―
i-Fax Emne/tekst
Tilføjer emne og tekst, når der sendes et
dokument med i-FAX.
FTP-krypteret
afsendelse
Krypterer billeder, når der sendes via FTP.
―
Slet efter
transmission
Sletter automatisk en dokument fra boksen, når
overføringen er afsluttet.
―
Zoom
Justere zoomværdien, for at reducere eller
forstørre originalbilledet.
side 6-31
Filadskillelse
Opretter flere filer ved at opdele data fra
scannede originaler efter angivet antal sider, og
sender filerne.
side 6-38
Tekststempel
Du kan tilføje stempler på dokumenter.
―
Digitalt stempel
Du kan tilføje et digitalt stempel på
dokumenterne.
―
Bekræftelse af
filstørrelse
Kontrollerer filstørrelsen, før afsendelse/lagring
af dokumentet.
―
Rapport af
faxafsendelse
Udskriver en rapport over resultatet af
faxtransmissionen.
6-12
―
side 6-37
Se FAX
Operation
Guide.
―
Se FAX
Operation
Guide.
Se FAX
Operation
Guide.
Se FAX
Operation
Guide.
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Faneblad
Farve-/
billedkvalitet
Konfigurer
indstillingerne for
tæthed, kvalitet af
kopier og
farvebalance.
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Tæthed
Justér tætheden.
side 6-27
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-28
Opløsning
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
side 6-38
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
side 6-29
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks.
aviser.
―
Forhindring af
gennemslag
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af
billedet, når der scannes en tynd original.
―
Kontrast
Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke
områder på billedet.
―
6-13
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
USB-drev (Fillagring, udskrivning af dokumenter)
For at konfigurere indstillinger for funktioner skal du vælge fanebladet og trykke på funktionstasten.
)ULRPUnGH
*%
/DJULQJDIELOOHGH
Funktionstast
2ULJLQDO
=RRP
*HP
$
$
2ULJLQDO
VW¡UUHOVH
2ULJLQDOHUL
EODQGHGHVWU
VLGHWERJ
RULJLQDO
2ULJLQDO
UHWQLQJ
/DJULQJV
VW¡UUHOVH
)RUKLQGU$I
JHQQHPVODJ
7 WKHG
2ULJLQDO
ELOOHGH
6FDQQLQJV
RSO¡VQLQJ
)DUYHYDOJ
6NDUSKHG
-XVWHULQJDI
EDJJUW WKHG
Faneblad
+XUWLJRSV WQLQJ
)XQNWLRQHU
)MHUQ86%GUY
7LOEDJHWLOOLVWHQ
E
6WDWXV
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Gem fil
Faneblad
Funktioner
Konfigurer
indstillingerne for
farvevalg og
dokumentnavn, når
dokumentet lagres
på USB-drevet.
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Original størrelse
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
Originaler i blandede
størrelser
Scan alle dokumenter i forskellige størrelser, som
er sat i dokumentføderen, på en gang.
―
2-sidet/bog original, Bog-original
Vælg type og retning for indbindingen baseret på
originalen.
―
Originalretning
Angiv retningen for originalens øverste kant for at
scanne i den rigtige retning.
―
Lagringsstørrelse
Vælg størrelsen på det billede, der skal lagres
―
Forhindring af
gennemslag
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet,
når der scannes en tynd original.
―
Tæthed
Justér tætheden.
side 6-27
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-28
Scanningsopløsning
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
side 6-38
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
side 6-29
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks.
aviser.
―
Zoom
Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre
originalbilledet.
Centrering
Centrere det originale billede på papiret, når der
gemmes på papir, der er anderledes end
originalformatet.
―
Kantsletning/Fuld
Sletter de sorte kanter, som dannes rundt om
billedet.
―
Scanner en større mængde originaler ad flere
omgange, og kopiér dem som ét job.
―
scan
Fortsat scanning
6-14
side 6-18
side 6-31
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Faneblad
Funktionstast
Referenceside
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
Der kan også dendes en besked, når et job er
afbrudt.
―
Indtastning af
filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
Slet skyggeområder
Når der scannes med åben dokumentbehandler
eller originaldæksel er åben, slet det ekstra
skyggeområde.
―
Udelad tom side
Når der er blanke sider i et scannet dokument,
springer denne funktioner de blanke sider over
og gemmer kun de sider, der ikke er blanke.
―
Kontrast
Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke
områder på billedet.
―
Tekststempel
Du kan tilføje stempler på dokumenter.
―
Digitalt stempel
Du kan tilføje et digitalt stempel på
dokumenterne.
―
Filformat
Angiv billedfilformatet. Billedets kvalitetsniveau
kan også justeres.
side 6-37
Filadskillelse
Opretter flere filer ved at opdele data fra
scannede originaler efter angivet antal sider, og
sender filerne.
side 6-38
Lang original
Læser originale dokumenter i lang størrelse ved
brug af en dokumentføder. Denne funktion
kræver tilbehøret dokumentføder.
―
Slet farver
Sletter farver på kildedokument.
―
Funktioner
Konfigurer
indstillingerne for
farvevalg og
dokumentnavn, når
dokumentet lagres
på USB-drevet.
Beskrivelse
6-15
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Udskrivning af dokumenter
Faneblad
Funktioner
Konfigurer
indstillingerne for
papirvalg og
udskrivning af
duplex, når der
udskrives fra USBdrevet.
Farve-/
billedkvalitet
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Papirvalg
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som
indeholder det ønskede papirformat.
side 6-19
Sorter/Forskyd
Forskyder udskriften side- eller sætvist.
side 6-21
Hæftning/Hulning
Hæfter eller huller de udskrevne dokumenter.
side 6-22
Udfaldsbakke
Angiv udfaldsbakken.
side 6-26
Margen
Tilføje margen (mellemrum). Yderligere kan du
indstille margenens bredde og margenen for
bagsiden.
―
Duplex
Udskriv et dokument til 1-sidet eller 2-sidet ark.
side 6-34
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
Der kan også dendes en besked, når et job er
afbrudt.
―
Tilsidesæt
prioritet
Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job
højeste prioritet.
―
EcoPrint
EcoPrint sparer toner under udskrivning. Anvend
denne funktion til testudskrivning eller enhver
anden lejlighed, når det ikke er nødvendigt med
udskrivning i høj kvalitet.
Fals
Fals de færdige dokumenter.
―
Tekststempel
Du kan tilføje stempler på dokumenter.
―
Digitalt stempel
Du kan tilføje et digitalt stempel på
dokumenterne.
―
Krypteret PDF
Password
Indtast den allerede tildelte adgangskode for at
printe data fra PDF.
―
JPEG/TIFF
udskrivning
Vælg billedstørrelse, når du udskriver JPEGeller TIFF-filer.
―
XPS tilpas til side
Reducerer eller forstørre billedstørrelsen til at
passe til det valgte papirformat, når der udskrives
XPS-fil.
―
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
Konfigurer
indstillingen af
farvetilstanden.
6-16
side 6-29
side 6-29
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Funktioner
På sider, som forklarer en bekvem funktion, er tilstanden, som pågældende funktion kan bruge i, angivet med ikoner.
Ikon
Beskrivelse
Adgang til funktionen er angivet ved ikoner.
Kopi
Original/Papir/
Efterbehandl.
Eksempel: Vælg fanebladet [Original./Papir/
Efterbehand.] i skærmbilledet Kopiering for
at bruge denne funktion.
Adgang til funktionen er angivet ved ikoner.
Send
Orig. /Format
af send data
Eksempel: Vælg fanebladet [Orig. /Format af send
data] i skærmbilledet Send for at bruge denne
funktion.
Adgang til funktionen er angivet ved ikoner.
Brugerdefineret
boks
Funktioner
Eksempel: Vælg fanebladet [Funktioner] i skærmbilledet
Brugerdefineret boks for at bruge denne
funktion.
Adgang til funktionen er angivet ved ikoner.
USBdrev
Funktioner
Eksempel: Vælg fanebladet [Funktioner] i skærmbilledet
USB-drev for at bruge denne funktion.
6-17
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Original størrelse
Original/Papir/
Efterbehandl.
Kopi
Send
Orig. /Format
af send data
Brugerdefineret
boks
Funktioner
Funktioner
USBdrev
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
Vælg [Standardstørrelser 1], [Standardstørrelser 2], [Andre] eller [Indtastning af størrelse] for at vælge papirformat.
Element
Standardstørrelser 1
Standardstørrelser 2
Værdi
Beskrivelse
Europæiske
modeller:
Auto, A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R,
B4, B5, B5-R, B6-R, B6, Folio,
216×340 mm
Amerikanske
modeller:
Auto, Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, Statement, 11×15",
Oficio II
Europæiske
modeller:
Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, Statement, 11×15",
Oficio II, 8K, 16K-R, 16K
Amerikanske
modeller:
A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4,
B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 8K,
16K-R, 16K, 216×340 mm
Få formatet på originalen registreret
automatisk, eller vælg fra
Standardstørrelser.
Vælg fra Standardformater undtagen
Standardformater 1.
Andre
Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Returpostkort),
Brugerdef. 1 til 4*1
Vælg mellem postkort eller originaler i
brugerdefineret format.
Indtastning af
størrelse
Metrisk
X: 50 til 432 mm
(i 1 mm forøgelse)
Angiv det format, der ikke er inkluderet i
standardformater 1 og 2.*2
Y: 50 til 297 mm
(i 1 mm forøgelse)
Når du har valgt [Indtastning af
størrelse], vælg [+] eller [–] for at
angive formaterne for X (vandret) og Y
(lodret). Vælg [#-taster] for at bruge de
numeriske taster til indtastning.
Tomme
X: 2,00 til 17,00"
(i 0,01" forøgelse)
Y: 2,00 til 11,69"
(i 0,01" forøgelse)
*1 Vejledning i specificering af originalformat (brugerdefineret 1 til 4) kan ses i:
Engelsk Operation Guide
*2 Input-enhederne kan ændres i systemmenuen. For yderligere oplysninger, se følgende:
Engelsk Operation Guide
BEMÆRK
Angiv altid originalformatet, når der anvendes original i brugerdefineret format.
6-18
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Papirvalg
Original/Papir/
Efterbehandl.
Kopi
Brugerdefineret
boks
Funktioner
Funktioner
USBdrev
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede papirformat.
Hvis [Auto] er valgt, vælges papiret, som passer til originalen, automatisk.
BEMÆRK
• Angiv først formatet og typen for papiret i kassetten.
Se den engelske Operation Guide.
• Kassetter efter kassette 3 vises, når papirføderen (tilbehør) er installeret.
For at vælge [MP-bakke] skal du vælge [Papirformat] og [Medietype], og angive papirformatet og medietypen. De
tilgængelige papirformater og medietyper er vist i nedenstående skema.
Element
Papirformat
Standardstørrelser
1
Standardstørrelser
2
Værdi
Europæiske
modeller:
A3*1*3, A4-R*2*3, A4*2*3, A5-R*2*3, A5*2, A6R*2*3, B4*1*3, B5-R*2*3, B5*2*3, B6-R*2*3,
Folio*2*3, 216×340 mm, SRA3*1*3
Amerikanske
modeller:
Ledger*1*3, Letter-R*2*3, Letter*2*3,
Legal*2*3, Statement*2*3, Executive,
12×18"*1*3, Oficio II
Europæiske
modeller:
Ledger*1*3, Letter-R*2*3, Letter*2*3,
Legal*2*3, Statement*2*3, Executive,
12×18"*1*3, Oficio II, 8K*4, 16K-R, 16K
Amerikanske
modeller:
A3*1*3, A4-R*2*3, A4*2*3, A5-R*2*3, A5*2, A6R*2*3, B4*1*3, B5-R*2*3, B5*2*3, B6-R*2*3,
Folio*2*3, 8K*4, 16K-R, 16K, 216×340 mm,
SRA3*1*3
Beskrivelse
Vælg blandt
Standardstørrelser.
Vælg fra Standardformater
undtagen Standardformater 1.
Andre 1
ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch,
Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4*4, Hagaki, (Karton)*3 Oufuku
Hagaki (Returpostkort), Kakugata 2*4, Youkei 4, Youkei 2,
Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4
Vælg blandt specialstandardformater og
brugerdefinerede formater.
Andre 2
Brugertilpasset 1-4*5
Vælg fra brugertilpassede
størrelser
Indtastning
af formater
Metrisk
X: 148 til 457 mm (trinvis forøgelse på 1 mm)
Y: 98 til 320 mm (trinvis forøgelse på 1 mm)
Tomme
X: 5,83 til 18,00" (trinvis forøgelse på 0,01")
Y: 3,86 til 12,60" (trinvis forøgelse på 0,01")
Angiv det format, som ikke
er inkluderet i
standardformater.*6
Medietype
Når du har valgt
[Indtastning af størrelse],
anvend [+] / [–] til at angive
formaterne for X (vandret)
og Y (lodret). Vælg
[#-taster] for at bruge de
numeriske taster til
indtastning.
Almindelig (60 til 105 g/m2), Transparenter, Groft, Pergament (52 til 105 g/m2), Etiketter,
Genbrugs, Fortrykt*7, Kval.papir, Karton, Farvet, Hullet*7, Brevhoved*7, Tykt (106 g/m2 og
mere), Kuvert, Bestrøget, Højkvalitet, Indeksfane-inddelinger, Brugerdefineret 1-8*7
*1 Papirformatet aflæses automatisk i kassetten (eksklusive kassette 1)..
*2 Papirformatet aflæses automatisk i kassetten.
6-19
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
*3 Papirformatet aflæses automatisk i multifunktionsbakken.
*4 Dette papir kan ikke bruges i kassette 1.
Engelsk Operation Guide
*5 Se følgende vedrørende vejledning i specificering af brugerdefineret papirstørrelse:
Engelsk Operation Guide
*6 Input-enhederne kan ændres i systemmenuen. For yderligere oplysninger, se følgende:
Engelsk Operation Guide
*7 Se følgende vedrørende vejledning i angivelse af brugerdefineret papirformat af typen 1 til 8:
Engelsk Operation Guide
Se følgende for udskrivning på fortrykt eller hullet papir eller brevhoved:
Engelsk Operation Guide
VIGTIGT
Når papirformat og medietype er specificeret for multifunktionsbakken, er [Papirindstillinger] valgt. Bemærk,
hvis der trykkes på [Multifunktionsbakken] på dette tidspunkt, vil indstillingerne blive annulleret.
BEMÆRK
• Du kan nemt på forhånd vælge størrelsen og typen af papir, der anvendes ofte og indstille dem som standard.
Se den engelske Operation Guide.
• Hvis det specificerede papir ikke er indlæst i kildepapirkassetten eller multifunktionsbakken, fremkommer der et
skærmbillede med bekræftelse. Når [Auto] er valgt, og den samme størrelse papir som den registrerede original
ikke er indlæst, fremkommer der et skærmbillede med bekræftelse af papir. Ilæg den påkrævede papirtype i
multifunktionsbakken og tryk på [Fortsæt] for at påbegynde kopieringen.
6-20
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Sorter/Forskyd
Kopi
Original/Papir/
Efterbehandl.
Brugerdefineret
boks
Funktioner
USBdrev
Funktioner
Forskyder udskriften side- eller sætvist.
Element
Billede
Scanner flere originaler og fremstiller kopisæt sorteret efter
sidenummer.
Sortering
Forskyd
Beskrivelse
Uden efterbehandler (tilbehør)
Der produceres de udskrevne kopier (eller side*1) efter 90°
rotation af hvert kopisæt.
BEMÆRK
Ilæg papir med det samme papirformat som i den valgte
papirbakke i en anden retning i en anden papirbakke for at
anvende sortering.
Papirformater understøttet i Forskyd: A4, B5, Letter og 16K.
Med efterbehandler (tilbehør)
De udskrevne kopier opdeles efter hvert kopisæt (eller efter
hver side*1).
BEMÆRK
•
Der kræves en ekstra dokumentefterbehandler.
Indre efterbehandler (side 8-13)
1.000 arks efterbehandler (side 8-14)
4.000 arks efterbehandler (side 8-15)
100 arks hæftningsefterbehandler (side 8-16)
•
Papirformater understøttet i Forskyd: A3, A4, B4, B5,
216×340 mm, Ledger, Letter, Legal, Oficio II, 8K og
16K.
*1 Hvis [Fra] er valgt for indstillingen "Sorter", vises [Hver side]. Når [Til] er valgt, vises [Hvert sæt].
6-21
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Hæftning/Hulning
Kopi
Brugerdefineret
boks
Original/Papir/
Efterbehandl.
Funktioner
USBdrev
Funktioner
Hæftning
BEMÆRK
Denne funktion kræver tilbehøret Efterbehandler. Bemærk også, at ryghæftning (central hæftning) kræver brug af
foldeenheden.
Oplysninger om papirformater og antallet af ark, som kan hæftes, kan ses i:
Indre efterbehandler (side 8-13)
1.000 arks efterbehandler (side 8-14)
4.000 arks efterbehandler (side 8-15)
100 arks hæftningsefterbehandler (side 8-16)
Falseenhed (Til 4.000 arks efterbehandler) (side 8-17)
Foldeenhed (til hæftningsefterbehandler for 100 ark) (side 8-18)
Hæfter de færdige dokumenter. Positionen for hæftning kan vælges.
Element
Hæftning
Værdi
Beskrivelse
Fra
Øverst til venstre
Øverst til højre
2 hæftninger til venstre
Vælg hæfteklammens position. For oplysninger om
originalens retning og hæftningens position, se
følgende:
Originalretning og hulposition (side 6-25)
2 hæftninger øverst
2 hæftninger til højre
Ryghæftning
Vælg om de færdigbehandlede dokumenter skal falses i
to med centreret hæftning.
Kontrollér, at omslaget anbringes nederst i forbindelse
med placering af originalerne. For detaljer om
ryghæftning, se følgende:
Engelsk Operation Guide
Originalretning
Øverste kant øverst, øverste kant til
venstre, automatisk*1
Angiv retningen for originalens øverste kant for at
scanne i den rigtige retning. Vælg [Original retning] for
at vælge originalens retning enten [Øverste kant
øverst] eller [Øverste kan til venstre]. Vælg derefter
[OK].
*1 Denne funktion kan kun anvendes, når tilbehøret OCR Scan Activation-kittet er installeret.
6-22
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Originalretning og hæfteposition
1.000 arks efterbehandler, 4.000 arks efterbehandler, 100 arks hæftningsefterbehandler
Originalretning
Papirretning
Øverste kant til venstre
Papirretning
Øverste kant til venstre
Papirretning
Papirkassettens
ilægningsretning
Papirkassettens
ilægningsretning
Indre efterbehandler
Originalretning
Papirretning
Papirkassettens
ilægningsretning
Papirkassettens
ilægningsretning
BEMÆRK
En placeringshæftning hælder ikke for følgende papirformater.
B5-R, 16K-R
6-23
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Hæftning af forskellige formater
Udskrifter med forskellige papirformater kan hæftes, så længe formaterne har samme bredde som vist i eksemplerne
nedenfor.
•
A3 og A4
•
B4 og B5
•
Ledger og Letter
•
Ledger og Letter-R
•
8K og 16K
BEMÆRK
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
• Antal ark, der kan hæftes: på til 30 ark.
• Når der foretages hæftning af forskellige formater, se følgende:
Letter-R Legal
Engelsk Operation Guide
Letter-R Legal
Hulning
Laver huller i sæt af færdigbehandlede dokumenter
BEMÆRK
• Denne funktion kræver tilbehøret Efterbehandler og Hulningsenhed.
• Se følgende vedrørende oplysninger om papirformater, der kan forsynes med huller.
Hulningsenhed (Til indre efterbehandler) (side 8-13)
Hulningsenhed (til efterbehandler for 1.000 ark/4.000 ark/hæftningsefterbehandler for 100 ark) (side 8-16)
• Den amerikanske model giver mulighed for hulning med to eller tre huller. Den europæiske model giver mulighed for
hulning med to eller fire huller.
Element
Hulning
Værdi
Beskrivelse
Fra
2 huller venstre
2 huller øverst
Vælg position for huller. For oplysninger om originalens
retning og hullernes position, se følgende:
Originalretning og hulposition (side 6-25)
2 huller højre
3 huller venstre
3 huller øverst
3 huller højre
4 huller venstre
4 huller øverst
4 huller højre
Originalretning
Øverste kant øverst, øverste kant til
venstre, automatisk*1
Angiv retningen for originalens øverste kant for at
scanne i den rigtige retning. Vælg [Original retning] for
at vælge originalens retning enten [Øverste kant
øverst] eller [Øverste kan til venstre]. Vælg derefter
[OK].
*1 Denne funktion kan kun anvendes, når tilbehøret OCR Scan Activation-kittet er installeret.
6-24
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Originalretning og hulposition
Billede
Original
Originalretning
Udskrivningsresultater
Glasplade
Dokumentføder
BEMÆRK
Den amerikanske model giver mulighed for hulning med to eller tre huller. Den europæiske model giver mulighed for
hulning med to eller fire huller.
6-25
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Udfaldsbakke
Kopi
Original/Papir/
Efterbehandl.
Brugerdefineret
boks
Funktioner
USBdrev
Funktioner
Angiv udfaldsbakken.
med jobadskiller (tilbehør)
Element
Beskrivelse
Indre bakke
Udskriver til den indre bakke i maskinen.
Jobadskillerbakke
Levering til den indre jobadskiller.
med 1.000 ark efterbehandler (tilbehør)
Element
Beskrivelse
Efterbehandlerbakke
Levering til efterbehandlerens bakke i Ark-efterbehandleren (tilbehør).
Jobadskillerbakke*1
Levering til den indre jobadskiller.
*1 Papirformatet kan ikke komme ud til Jobadskillerbakke: A3, Ledger.
med 4.000 ark efterbehandler eller 100 ark efterbehandler til hæftning (tilbehør)
Element
Beskrivelse
Bakke A
Levering til bakke A i dokumentefterbehandleren (tilbehør).
Bakke B
Levering til bakke B i dokumentefterbehandleren (tilbehør).
Når der er indstillet [Tykt 5] (257 g/m2 - 300 g/m2) under papirvægt, og bakke B er valgt til
levering, ændres leveringen automatisk til bakke A.
Jobadskillerbakke*1
Levering til den indre jobadskiller.
*1 Papirformatet kan ikke komme ud til Jobadskillerbakke: A3, Ledger.
med postkasse (tilbehør)
Element
Beskrivelse
Bakke A
Levering til bakke A i dokumentefterbehandleren (tilbehør).
Bakke B
Levering til bakke B i dokumentefterbehandleren (tilbehør).
Når der er indstillet [Tykt 5] (257 g/m2 - 300 g/m2) under papirvægt, og bakke B er valgt til
levering, ændres leveringen automatisk til bakke A.
Jobadskillerbakke*1
Levering til den indre jobadskiller.
Bakke 1 til 7
Levering til bakke 1 til 7 (bakke 1 er den øverste bakke) i postkassen (tilbehør).
Når der er indstillet [Tykt 3] til [Tykt 4] (164 g/m2 - 256 g/m2) under papirvægt, og postkasse
er valgt til levering, ændres leveringen automatisk til bakke B.
Når der er indstillet [Tykt 5] (257 g/m2 - 300 g/m2) under papirvægt, og postkassen er valgt
til levering, ændres leveringen automatisk til bakke A.
*1 Papirformatet kan ikke komme ud til Jobadskillerbakke: A3, Ledger.
6-26
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
BEMÆRK
• Dette kan indstilles, når jobadskilleren (tilbehør) eller dokumentefterbehandleren (1.000 arks efterbehandler, 4.000
arks efterbehandler, eller 100 arks hæftningsefterbehandler) er installeret. Dette kan indstilles, når indre
efterbehandler (tilbehør) er installeret.
• Standardindstillingen for Udfaldsbakken kan ændres.
Se den engelske Operation Guide
Kopi af ID-kort
Kopi
Original/Papir/
Efterbehandl.
Brug dette, når du ønsker at kopiere et kørekort eller et forsikringskort. Når du scanner for- og bagside på kortet, vil
begge sider blive kombineret og kopieret på en enkelt ark.
(Værdi: [Fra] / [Til])
Tæthed
Kopi
Farve-/
billedkvalitet
Send
Farve-/
billedkvalitet
Brugerdefineret
boks
Funktioner
Justér tætheden.
(Værdi: [-4] (lysere) til [+4] (mørkere)
6-27
Farve-/
billedkvalitet
USBdrev
Funktioner
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Originalbillede
Kopi
Farve-/
billedkvalitet
Send
Brugerdefineret
boks
Farve-/
billedkvalitet
Funktioner
Farve-/
billedkvalitet
USBdrev
Funktioner
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
Kopiering
Element
Tekst+foto *1
Originaltype
Bedre
fremhævelse
Værdi
Beskrivelse
Printerudskrift
Bedst til dokumenter med både tekst og foto, som
oprindeligt er udskrevet på denne maskine.
Bog/tidsskrift
Bedst til blandet tekst og foto, der er trykt i et
tidsskrift osv.
Fra, Til (Normal), Til
(Lys)
Vælg [Til (Normal)] for at gengive tekstfarven og
markeringer foretaget med en fremhævningspen.
Hvis farverne ikke er lyse nok, vælg [Til (Lys)].
Foto
Tekst
Originaltype
Lys tekst/Tynd
streg
Bedre
fremhævelse
Printerudskrift
Bedst til fotos, som oprindeligt er udskrevet på
denne maskine.
Bog/tidsskrift
Bedst til fotografier fra blade osv.
Fotopapir
Bedst til fotografier taget med et kamera.
Fra
Bedst til dokumenter med hovedsageligt tekst,
som oprindeligt er udskrevet på denne maskine.
Til
Gengiver tydeligt blyantsstreger og fine linjer.
Fra, Til (Normal), Til
(Lys)
Vælg [Til (Normal)] for at gengive tekstfarven og
markeringer foretaget med en fremhævningspen.
Hvis farverne ikke er lyse nok, vælg [Til (Lys)].
Grafik/kort
Originaltype
Bedre
fremhævelse
Printerudskrift
Bedst til kort og diagrammer, som oprindeligt er
udskrevet på denne maskine.
Bog/tidsskrift
Bedst til kort og diagrammer, der er trykt i et
tidsskrift.
Fra, Til (Normal), Til
(Lys)
Vælg [Til (Normal)] for at gengive tekstfarven og
markeringer foretaget med en fremhævningspen.
Hvis farverne ikke er lyse nok, vælg [Til (Lys)].
*1 Vælg [Tekst] for at forbedre resultatet, hvis grå tekst ikke udskrives fuldstændigt ved brug af [Tekst+foto].
6-28
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Sender/Udskriver/Gemmer
Element
Værdi
Beskrivelse
Bedst til dokumenter med blandet tekst og fotos.
Tekst+foto
Fra, Til (Normal), Til
(Lys)
Bedre
fremhævelse
Vælg [Til (Normal)] for at gengive tekstfarven og markeringer
foretaget med en fremhævningspen.
Hvis farverne ikke er lyse nok, vælg [Til (Lys)].
Foto
Bedst til fotografier taget med et kamera.
Tekst*1
Gengiver tydeligt blyantsstreger og fine linjer. Vælg [Tekst],
[Tekst (Tynd streg)] eller [Tekst (OCR)].
Fra, Til (Normal), Til
(Lys)
Bedre
fremhævelse
Vælg [Til (Normal)] for at gengive tekstfarven og markeringer
foretaget med en fremhævningspen.
Hvis farverne ikke er lyse nok, vælg [Til (Lys)].
*1 Indstillingen "for OCR" kan konfigureres. Når [Tekst (OCR)] er valgt, giver scanningen et billede, som er passende
til OCR. Denne funktion er kun tilgængelig, når farvevalg er indstillet til sort/hvid.
Farvevalg (side 6-29)
EcoPrint
Kopi
Brugerdefineret
boks
Farve-/
billedkvalitet
Funktioner
USBdrev
Funktioner
EcoPrint sparer toner under udskrivning. Anvend denne funktion til testudskrivning eller enhver anden lejlighed, når det
ikke er nødvendigt med udskrivning i høj kvalitet.
Element
Værdi
Beskrivelse
Fra
[1] (Lav) til [5] (Høj)
Til
Justér niveauet for tonerbesparelse.
Farvevalg
Kopi
Farve-/
billedkvalitet
Send
Farve-/
billedkvalitet
Brugerdefineret
boks
Funktioner
Farve-/
billedkvalitet
USBdrev
Funktioner
Farve-/
billedkvalitet
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
Kopiering
Element
Beskrivelse
Autofarve
Registrerer automatisk, om dokumenter er farve eller sort/hvid.
Fuldfarve
Udskriver dokumenter i fuldfarve.
6-29
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Element
Udskriver dokumenter i monokrom.
Monokrom
1-farvet
Beskrivelse
Cyan
Vælg en af farverne og lav kopier i den farve, uanset originaltypen.
Magenta
Gul
Rød
Grøn
Blå
Udskrivning
Element
Beskrivelse
Autofarve(Farve/Gråtoner)*1
Farven på det gemte dokument aflæses automatisk. Et farvedokument
udskrives i fuldfarve, og et sort & hvidt dokument udskrives i gråtoner.
Autofarve(Farve/Monokrom)*1
Farven på det gemte dokument aflæses automatisk. Et farvedokument
udskrives i fuldfarve, og et sort & hvidt dokument udskrives i sort & hvid.
Fuldfarve
Udskriver dokumenter i fuldfarve.
Gråskalering*1
Udskriver dokumenter i gråtoner.
Monokrom
Udskriver dokumenter i monokrom.
*1 Vises ikke, når der udskrives fra et USB-drev.
Afsendelse/lagring
BEMÆRK
Standard farvetilstanden for scanning af dokumenter er [Autofarve (Farve/Grå)].
Element
Beskrivelse
Autofarve(Farve/Gråtoner)
Registrerer automatisk, om dokumentet er i farver eller sort og hvid, og
scanner farvedokumenter i fuld farve og sort-hvide dokumenter i gråtoner.
Autofarve(Farve/Mono)
Registrerer automatisk, om dokumentet er i farver eller sort og hvid, og
scanner farvedokumenter i fuld farve og sort-hvide dokumenter i sort-hvid.
Fuldfarve
Scanner dokumenter i fuld farve.
Gråskalering
Scanner dokumenter i gråtoner. Giver et jævnt, detaljeret billede.
Monokrom
Scanner dokumentet i sort og hvid.
6-30
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Zoom
Kopi
Layout
/Rediger
Send
Avanceret
opsætning
Brugerdefineret
boks
Funktioner
USBdrev
Funktioner
Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.
Kopiering
Du kan vælge mellem følgende zoomindstillinger:
Standardzoom
Auto
Justerer billedet, så det passer til papirformatet.
A3: 141%
A4
A5: 70%
Standardzoom
Reducerer eller forstørrer med foruddefinerede zoomværdier.
Zoom-indtastning
Reducerer eller forstørrer originalbilledet manuelt med 1 % trin mellem 25 % og 400 %.
Anvend de numeriske taster, eller vælg [+] eller [-] til at indtaste en forstørrelse.
6-31
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Element
Værdi
Beskrivelse
Standardzoom
Metrisk
Auto,
400% Max., 200 % A5>>A3,
141 % A4>>A3 B5>>B4,
127 % Folio>>A3,
106 % 11x15">>A3,
100 %
90 % Folio>>A4,
75 % 11x15" >>A4,
70 % A3>>A4 A4>>A5,
50 %, 25% min.
25 til 400 % (trinvis forøgelse på 1mm)
Metrisk
(Asien/
Stillehavsområdet)
Auto,
400% Max., 200 % A5>>A3,
141 % A4>>A3 B5>>B4,
122 % A4>>B4 A5>>B5,
115 % B4>>A3 B5>>A4,
100 %
86 % A3>>B4 A4>>B5,
81 % B4>>A4 B5>>A5,
70 % A3>>A4 B4>>B5,
50 %, 25% min.
25 til 400 % (trinvis forøgelse på 1mm)
Tomme
Auto,
400 % Max., 200 % STMT>>Ledger,
154 % STMT>>Legal,
129 % Letter>>Ledger,
121 % Legal>>Ledger,
100 %
78 % Legal>>Letter,
77 % Ledger>>Legal,
64 % Ledger>>Letter,
50 % Ledger>>STMT, 25 % Min.
25 til 400 % (trinvis forøgelse på 1mm)
6-32
Vælg en fast procent.
Vælg [Auto] for at
bruge automatisk
zoom.
Vælg [+] eller [–] for at
indstille den viste
forstørrelse efter
behov.
Vælg [#-taster] for at
bruge de numeriske
taster til indtastning.
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
XY-zoom
XY-zoom
Bruges til at justere zoomværdien individuelt for højde og bredde. Forstørrelse kan indstilles i
trin på 1 % mellem 25 % og 400 %.
Y
X
Element
XY-zoom
Værdi
Beskrivelse
X: 25 til 400%
(i 1 % forøgelse)
Bruges til at justere zoomværdien
individuelt for højde og bredde.
Y: 25 til 400%
(i 1 % forøgelse)
Vælg [+] eller [–] for at indstille den
viste forstørrelse for X (vandret) og
Y (lodret).
Vælg [#-taster] for at bruge de
numeriske taster til indtastning.
Originalretning
Øverste kant øverst,
øverste kant til venstre,
automatisk*1
Angiv retningen for originalens
øverste kant for at scanne i den
rigtige retning.
Vælg [Original retning] for at
vælge originalens retning enten
[Øverste kant øverst] eller
[Øverste kan til venstre]. Tryk
dernæst på [OK].
*1 Denne funktion kan kun anvendes, når tilbehøret OCR Scan Activation-kittet er installeret.
Udskrivning/Afsendelse/Lagring
Element
Beskrivelse
100 %
Bevarer originalstørrelsen.
Auto
Formindsker eller forstørrer originaler til afsendelses-/
lagringsstørrelse.
BEMÆRK
• For at formindske eller forstørre billedet skal du vælge papirformat, afsendelsesstørrelse eller lagringsstørrelse.
Papirvalg (side 6-19)
Se den engelske Operation Guide.
• Nogle kombinationer mellem originalformat og papirformat eller afsendelsesstørrelse kan medføre, at billedet
placeres ved papirets kant. Anvend funktionen Centrering, til at centrere originalen lodret og vandret på papiret.
Se den engelske Operation Guide.
6-33
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Duplex
Brugerdefineret
boks
Layout
/Rediger
Kopi
Funktioner
USBdrev
Funktioner
Kopierer på begge sider. Du kan også oprette 1-sidet kopier af 2-sidet originaler.
Der kan vælges mellem følgende funktioner.
1-sidet til 2-sidet
Fremstiller 2-sidet kopier af 1-sidet originaler. Bagsiden af den sidste kopi
vil være blank, hvis antallet er originaler er ulige.
Original
Kopiering
A
def
ghi
abc
def
abc
Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger:
B
ghi
ghi
abc
def
Original
Kopiering
A Indbinding Venstre/Højre: Bagsiderne roteres ikke.
B Indbinding øverst: Billederne på bagsiderne roteres 180 grader.
Kopierne kan indbindes langs den øverste kant og således at de har
samme retning, når siderne vendes.
2-sidet til 1-sidet
Kopierer hvert ark i en 2-sidet original på to ark. Anbring originaler i
dokumentføderen (tilbehør).
Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger:
Original
Kopiering
•
Indbinding Venstre/Højre: Bagsiderne roteres ikke.
•
Indbinding øverst: Billederne på bagsiderne roteres 180 grader.
2-sidet til 2-sidet
Fremstiller 2-sidet kopier af 2-sidet originaler. Anbring originaler i
dokumentføderen (tilbehør).
Original
Kopiering
BEMÆRK
Papirformater understøttet i Duplex: A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger,
Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Hagaki (Karton),
Oufuku hagaki (Returpostkort) og Brugerdefineret 1 til 4.
6-34
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Bog til 1-sidet
Udskriver en 1-sidet kopi af en 2-sidet original eller en åben bog.
Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger:
Original
Indbinding til venstre: Originaler med modstående sider kopieres fra
venstre mod højre.
Kopiering
Indbinding til højre: Originaler med modstående sider kopieres fra højre
mod venstre.
BEMÆRK
• De originale størrelser, der understøttes i Bog til 1-sidet tilstand: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R og 8K
• De papirformater, der understøttes i Bog til 1-sidet tilstand: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R og 16K
Bog til 2-sidet
Bog til
2-sidet
Original
Bog til
Bog
Fremstiller 2-sidede kopier af en åben bogoriginal med
modstående sider.
Kopiering
BEMÆRK
• De originale størrelser, der understøttes i Bog til 2-sidet tilstand: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R og 8K
• De papirformater, der understøttes i Bog til 2-sidet tilstand: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R og 16K
Kopiering
Udskriver 1-sidet eller åben bog originaler til 2-sidet udskrivning, eller 2-sidet eller åben bog originaler til 1-sidet. Vælg
indbindingsretning for original og færdigbehandlede dokumenter.
Element
Beskrivelse
―
Deaktiverer funktionen.
Efterbehandling
Indbinding venstre/højre,
indbinding øverst
Vælg indbindingsretningen for kopier.
Originalretning
Øverste kant øverst, øverste kant
til venstre, automatisk*1
Angiv retningen for originalens øverste
kant for at scanne i den rigtige retning.
Vælg [Original retning] for at vælge
originalens retning enten [Øverste kant
øverst] eller [Øverste kan til venstre].
Vælg derefter [OK].
1-sidet >> 1-sidet
1-sidet >> 2sidet
Værdi
6-35
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Element
Værdi
Beskrivelse
Original
Indbinding venstre/højre,
indbinding øverst
Vælg indbindingsretningen for originaler.
Originalretning
Øverste kant øverst, øverste kant
til venstre, automatisk*1
Angiv retningen for originalens øverste
kant for at scanne i den rigtige retning.
Vælg [Original retning] for at vælge
originalens retning enten [Øverste kant
øverst] eller [Øverste kan til venstre].
Vælg derefter [OK].
Original
Indbinding venstre/højre,
indbinding øverst
Vælg indbindingsretningen for originaler.
Efterbehandling
Indbinding venstre/højre,
indbinding øverst
Vælg indbindingsretningen for kopier.
Originalretning
Øverste kant øverst, øverste kant
til venstre, automatisk*1
Angiv retningen for originalens øverste
kant for at scanne i den rigtige retning.
Vælg [Original retning] for at vælge
originalens retning enten [Øverste kant
øverst] eller [Øverste kan til venstre].
Vælg derefter [OK].
Bog >>
1-sidet*2
Original
Indbinding venstre, indbinding
højre
Vælg indbindingsretningen for originaler.
Bog >>
2-sidet*2
Original
Indbinding venstre, indbinding
højre
Vælg indbindingsretningen for originaler.
Efterbehandling
Bog>>2-sidet, Bog>>Bog
Vælg den ønskede duplexfunktion.
2-sidet >>
1-sidet
2-sidet >>
2-sidet
*1 Denne funktion kan kun anvendes, når tilbehøret OCR Scan Activation-kittet er installeret.
*2 [Øverste kant øverst] er indstillet for "Original retning".
Når originalen placeres på pladen, skal du fortløbende erstatte hver original og trykke på tasten [Start].
Når alle originaler er blevet scannet, vælg [Scanning slut], for at starte kopieringen.
Udskrivning
Udskriv et dokument til 1-sidet eller 2-sidet ark.
Element
Værdi
Beskrivelse
1-sidet
―
Deaktiverer funktionen.
2-sidet
Venstre/
Højre
Udskriver et 2-sidet dokument, således at arkene er opsat korrekt for indbinding til
venstre eller højre.
Øverst
Udskriver et 2-sidet dokument, således at arkene er opsat korrekt for indbinding
øverst.
6-36
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Filformat
Orig. /Format
af send data
Send
Brugerdefineret
boks
Funktioner
USBdrev
Funktioner
Angiv billedfilformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.
Vælg filformat fra [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS], [Højt komp. PDF], [Word], [Excel] og [PowerPoint].
Når farvetilstand i scanningen er valgt for gråskalering eller fuldfarve, skal du indstille billedkvaliteten.
Hvis du har valgt [PDF] eller [Højt komp. PDF], kan du angive kryptering eller PDF/A-indstillinger.
Element
PDF *1*2*3
TIFF
Værdi
Farve tilstand
1 Lav kvalitet (høj kom.) til
5 Høj kvalitet (lav kom.)
Autofarve (farve/gråskalering), Autofarve (farve/
sort-hvid), Fuldfarve, Gråskalering, Sort/hvid
JPEG
Autofarve (Farve/Gråskalering), Fuldfarve,
Gråskalering
XPS
Autofarve (farve/gråskalering), Autofarve (farve/
sort-hvid), Fuldfarve, Gråskalering, Sort/hvid
OpenXPS
Højt komp. PDF *1 *2
Kompressionsrateprioritet,
standard, kvalitetsprioritet
Autofarve (farve/gråskalering), Autofarve (farve/
sort-hvid), Fuldfarve, Gråskalering
Word*4
1 Lav kvalitet (høj kom.) til
5 Høj kvalitet (lav kom.)
Autofarve (Farve/Gråskalering), Fuldfarve,
Gråskalering
Excel*4
PowerPoint*4
*1 Du kan oprette søgbare PDF-filer ved at køre OCR på det scannede dokument.
Se den engelske Operation Guide
*2 Indstil PDF/A. (Værdi: [Fra] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b] / [PDF/A-2a] / [PDF/A-2b] / [PDF/A-2u]).
*3 Indstil PD-kryptering.
Se den engelske Operation Guide
*4 Word, Excel og PowerPoint gemmes i filformatet for Microsoft Office 2007 eller senere.
Se den engelske Operation Guide
BEMÆRK
• Når [højt komp. PDF] er valgt, kan du ikke justere billedkvaliteten.
• Du kan bruge PDF-krypteringsfunktioner.
Se den engelske Operation Guide
• Hvis kryptering er aktiveret, kan indstillinger for PDF/A ikke angives.
6-37
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Filadskillelse
Send
Orig. /Format
af send data
Brugerdefineret
boks
Funktioner
USBdrev
Funktioner
Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler efter angivet antal sider, og sender filerne.
BEMÆRK
Et tre-cifret serienummer såsom "abc_001.pdf, abc_002.pdf..." er vedhæftet til enden af filnavnet.
Element
Værdi
Beskrivelse
Fra
Indstil fil-adskillelse.
Til
Vælg [+] eller [-] for at angive antallet af sider. Vælg
[#-taster] for at bruge de numeriske taster til indtastning.
Alle filer i 1 e-mail, 1 fil
pr. e-mail
Tilføj fil til e-mail
Vælg, hvordan filerne skal vedhæftes e-mailen. Vælg
[Alle filer i 1 e-mail] for at tilføje og sende alle filer i en
enkelt e-mail. Vælg [1 fil pr. e-mail] til at tilføje og sende
1 fil per e-mail.
Scanningsopløsning
Send
Farve-/
billedkvalitet
Brugerdefineret
boks
Funktioner
Farve-/
billedkvalitet
USBdrev
Funktioner
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
(Værdi: [600 × 600dpi] / [400 × 400dpi Ultra] / [300 × 300dpi] / [200 × 400dpi Super] / [200 × 200dpi Fine] /
[200 × 100dpi Normal])
BEMÆRK
Jo højere tal, jo bedre billedopløsning. En bedre opløsning giver imidlertid også større filer og længere
afsendelsestider.
6-38
7
Problemløsning
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Fjern papirstop i kassette 4 (1.500
ark x 2) .............................................. 7-73
Fjern papirstop i kassette 5
(Arkindfører) ...................................... 7-76
Fjern papirstop i
multifunktionsbakken ........................ 7-78
Fjern papirstop i højre dæksel 1 ....... 7-79
Fjern papirstop i højre dæksel 2
(500 ark x 2) ...................................... 7-83
Fjern papirstop i højre dæksel 2
(1.500 ark x 2) ................................... 7-84
Fjern papirstop i overføringsbroen .... 7-86
Fjern papirstop i postkassen ............. 7-87
Fjern papirstop i den indre
efterbehandler ................................... 7-88
Fjern papirstop i dokumentføderen
(automatisk vendende) ..................... 7-89
Fjern papirstop i dokumentføderen
(dual scan) ........................................ 7-91
Fjern papirstop i 1.000 arks
efterbehandleren ............................... 7-92
Fjern papirstop i efterbehandleren
til 4.000 ark/
hæftningsefterbehandleren til 100
ark (Indre) ......................................... 7-95
Fjern papirstop i efterbehandleren
til 4.000 ark/
hæfteningsefterbehandleren til 100
ark (Bakke A) .................................... 7-96
Fjern papirstop i efterbehandleren
til 4.000 ark/
hæfteningsefterbehandleren til 100
ark (Bakke B) .................................. 7-100
Fjern papirstop i foldeenheden
(4.000-arks efterbehandler) ............ 7-103
Fjern papirstop i falsebakken
(4.000-arks efterbehandler) ............ 7-108
Fjern papirstop i foldeenheden
(100-arks hæftningsefterbehandler) 7-112
Fjern papirstop i falsebakken
(100-arks hæfningsefterbehandler) . 7-118
Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme 7-122
Fjerne fastklemte hæfteklammer i
den indre efterbehandler ................. 7-122
Fjerne fastklemte hæfteklammer i
1.000 arks efterbehandler ............... 7-124
Regelmæssig vedligeholdelse ...................... 7-3
Rengøring ........................................... 7-3
Rengøring af glasplade ....................... 7-3
Rengøring indvendigt i
dokumentføderen ................................ 7-3
Rengøring af glaspanel ....................... 7-4
Udskiftning af tonerbeholder ............... 7-5
Udskift beholderen til brugt toner ........ 7-8
Ilægning af papir ............................... 7-10
Isætning af hæfteklammer (Indre
efterbehandler) .................................. 7-11
Isætning af hæfteklammer (1.000
arks efterbehandler) .......................... 7-13
Isætning af hæfteklammer (4.000
arks efterbehandler) .......................... 7-14
Isætning af hæfteklammer (100
arks efterbehandler) .......................... 7-16
Udskiftning af hæfteklammer
(Falseenhed) ..................................... 7-17
Bortskaffelse af hæftespild ................ 7-19
Bortskaffelse af hulaffald ................... 7-21
Problemløsning ........................................... 7-27
Funktionsproblemer .......................... 7-27
Problem med maskinbetjening ......... 7-27
Problem med udskrevet billede ........ 7-31
Problem med udskrivning af farver ... 7-34
Fjernbetjening ................................... 7-35
Fejlmeddelelser og problemløsning .. 7-37
Justering/vedligeholdelse ............................ 7-54
Oversigt over Justering/
vedligeholdelse ................................. 7-54
Procedure for farveregistrering ......... 7-54
Justering af tonekurve ...................... 7-58
Tromlerensning ................................. 7-59
Kalibrering ......................................... 7-60
Rensning af laserscanner ................. 7-60
Fremkalderrensning .......................... 7-60
Fjern papirstop ............................................ 7-61
Indikatorer for papirstop .................... 7-61
Fjern papirstop i kassette 1 ............... 7-63
Fjern papirstop i kassette 2 ............... 7-66
Fjern papirstop i kassette 3 og 4
(500 ark x 2) ...................................... 7-69
Fjern papirstop i kassette 3 (1.500
ark x 2) .............................................. 7-71
7-1
Problemløsning >
Fjerne fastklemte hæfteklammer i
4.000 arks efterbehandler ...............
Fjerne fastklemte hæfteklammer i
100 arks hæftningsefterbehandler ..
Fjerne fastklemte hæfteklammer i
foldeenheden (4.000-arks
efterbehandler) ...............................
Fjerne fastklemte hæfteklammer i
foldeenheden (100 arks
hæftningsefterbehandler) ................
7-127
7-129
7-132
7-137
7-2
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Regelmæssig vedligeholdelse
Rengøring
Maskinen bør rengøres regelmæssigt for at sikre den bedste udskrivningskvalitet.
FORSIGTIG
Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid trække strømkablet ud af stikkontakten, inden maskinen
rengøres.
Rengøring af glasplade
Tør bagsiden af originaldækslet, indersiden af dokumentføderen og glaspladen af med en blød klud, der er fugtet med
sprit eller et mildt rengøringsmiddel.
VIGTIGT
Brug ikke fortynder eller andre organiske opløsningsmidler.
Rengøring indvendigt i dokumentføderen
Rens dualscanneren med den leverede renseklud, når dokumentføderen benyttes til muliggørelse af 2-sidet scanning.
VIGTIGT
Brug ikke fortynder eller andre organiske opløsningsmidler.
1
Udtag kluden fra rummet til renseklude og åben dækslet til
dokumentføderen.
7-3
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
2
Rengør indvendigt i dokumentføderen
Rengøring af glaspanel
Når du anvender dokumentføderen, rengør glaspanelets overflade og læseguiden med den medfølgende renseklud.
VIGTIGT
Rengør glaspanelet med den medfølgende renseklud.
BEMÆRK
Snavs på glaspanelet eller læseguiden kan forårsage sorte striber på resultatet.
1
Tag kluden ud af rummet til rensekluden.
2
Rengør glaspanelets overflade og læseguiden.
7-4
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Udskiftning af tonerbeholder
Når toneren er tom, vises følgende meddelelse.
"Toneren [C][M][Y][K] er tomme."
Når tonerniveauer bliver lavt, vises følgende meddelelse. Sørg for at have en ny tonerbeholder klar til udskiftning.
"Toneren er lav. [C][M][Y][K] (Udskift når tom.)"
BEMÆRK
• Brug altid en original tonerbeholder. Brug af ikke original tonerbeholder kan medføre billeddefekter og produktfejl.
• Hukommelseschippen, der sidder i tonerbeholderen, indeholder oplysninger til forbedring af brugervenligheden, til
genbrug af brugte tonerbeholdere og til planlægning og udvikling af nye produkter. De lagrede oplysninger gør det
ikke muligt at identificere personer og anvendes kun anonymt til ovennævnte formål.
FORSIGTIG
Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
Fremgangsmåden for installation af tonerbeholder er den samme for hver farve. Her forklarer vi fremgangsmåden med
en gul tonerbeholder som eksempel.
1
Åbn frontdækslet.
Dækslet af den tomme tonerbeholder er åbent.
BEMÆRK
Hvis du lukker tonerbeholderens dæksel før du udskifter beholderen, vælg [Åbn dæksel for
tonerbeholder].
2
Fjern tonerbeholderen.
7-5
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
3
Læg den brugte tonerbeholder i plastaffaldsposen.
4
Fjern den nye tonerbeholder fra æsken.
VIGTIGT
Rør ikke ved de punkter der er vist nedenfor.
5
Bank på tonerbeholderen.
6
Ryst tonerbeholderen.
5~6
5~6
5~6
5~6
5~6
7-6
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
7
Installér tonerbeholderen.
VIGTIGT
Indsæt beholder for toner helt i bund.
CLICK!
8
Luk tonerbeholderens dæksel.
9
Luk frontdækslet.
BEMÆRK
• Hvis toerbeholderens dæksel ikke lukker, kontrollér at den nye tonerbeholder er installeret korrekt.
• Returnér den tomme tonerbeholder til din forhandler eller servicetekniker. Den returnerede tonerbeholder vil blive
genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.
7-7
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Udskift beholderen til brugt toner
Når beholderen til brugt toner er fuld, vises følgende meddelelse. Udskift beholderen til brugt toner med det samme.
"Behold. til toneraffald fuld."
FORSIGTIG
Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
1
Åbn dækslet til beholderen til brugt toner?
2
Fjern beholderen til brugt toner.
3
Læg beholderen til brugt toner i plastaffaldsposen.
4
Fjern den nye beholder til brugt toner.
7-8
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
5
Indsæt beholderen til brugt toner.
CLICK!
6
Luk dækslet til beholderen til brugt toner.
BEMÆRK
Returnér den tomme beholder til brugt toner til din forhandler eller servicetekniker. Den returnerede beholder for brugt
toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.
7-9
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Ilægning af papir
Når kassette # løber tør for papir, vises følgende besked.
"Læg papir i kassette #."
"Læg papir i multifunktionsbakken."
Ilægning i kassette 1 (side 3-4)
Ilægning i kassette 2 (side 3-7)
Ilægning af papir i multifunktionsbakken (side 5-7)
BEMÆRK
Når [Vis besked om papiropsæt.] er sat til [Til], vises bekræftelsesskærmen for papirindstilling, når papiret indstilles.
Når papiret er ændret, vælg [Skift], og skift derefter papirindstillinger.
Se den engelske Operation Guide
7-10
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Isætning af hæfteklammer (Indre efterbehandler)
Når hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer, vises følgende besked. Hæfteklammebeholderen skal fyldes op med
hæfteklammer.
"Der er ikke flere hæfteklammer."
BEMÆRK
Kontakt serviceteknikeren eller salgsstedet, hvis hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer.
1
Åbn den indvendige efterbehandler.
2
Åbn hæfteenhedens dæksel.
3
Fjern holderen til hæfteklammebeholderen.
7-11
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
4
Genopfyld med hæfteklammer.
1
2
1
5
Montér holderen til hæfteklammebeholderen.
6
Sæt hæfteenhedens dæksel tilbage til oprindelig placering.
7
Sæt enheden tilbage til oprindelig placering.
7-12
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Isætning af hæfteklammer (1.000 arks efterbehandler)
Når hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer, vises følgende besked. Hæfteklammebeholderen skal fyldes op med
hæfteklammer.
"Der er ikke flere hæfteklammer."
BEMÆRK
Kontakt serviceteknikeren eller salgsstedet, hvis hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer.
1
Åbn eftebehandlerens frontdæksel.
2
Fjern holderen til hæfteklammebeholderen.
3
Genopfyld med hæfteklammer.
1
2
1
7-13
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
4
Montér holderen til hæfteklammebeholderen.
5
Luk dækslet.
Isætning af hæfteklammer (4.000 arks efterbehandler)
Når hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer, vises følgende besked. Hæfteklammebeholderen skal fyldes op med
hæfteklammer.
"Der er ikke flere hæfteklammer."
BEMÆRK
Kontakt serviceteknikeren eller salgsstedet, hvis hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer.
1
Åbn efterbehandlerens frontdækslet 1.
7-14
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
2
Fjern holderen til hæfteklammebeholderen (A).
3
Genopfyld med hæfteklammer.
1
2
1
4
Montér holderen til hæfteklammebeholderen (A).
5
Luk dækslet.
7-15
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Isætning af hæfteklammer (100 arks efterbehandler)
Når hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer, vises følgende besked. Hæfteklammebeholderen skal fyldes op med
hæfteklammer.
"Der er ikke flere hæfteklammer."
BEMÆRK
Kontakt serviceteknikeren eller salgsstedet, hvis hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer.
1
Åbn eftebehandlerens frontdæksel 1.
2
Fjern holderen til hæfteklammebeholderen (A).
3
Genopfyld med hæfteklammer.
1
2
1
7-16
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
4
Montér holderen til hæfteklammebeholderen (A).
5
Luk dækslet.
Udskiftning af hæfteklammer (Falseenhed)
Når hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer, vises følgende besked. Hæfteklammebeholderen skal fyldes op med
hæfteklammer.
"Der er ikke flere hæfteklammer."
BEMÆRK
Kontakt serviceteknikeren eller salgsstedet, hvis hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer.
1
Åbn efterbehndlers frontdækslerne 1 og 2.
7-17
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
2
Fjern hæfteklammeholderen (B) eller (C).
C
B
3
Genopfyld med hæfteklammer.
2
1
2
1
1
1
4
Montér hæfteklammeholderen (B) eller (C).
5
Luk dækslerne.
7-18
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Bortskaffelse af hæftespild
Når beholderen til hæftespild er fuld, vises følgende meddelelse. Tøm beholderen til hæftespild.
"Kontroller beholderen til hæftespild."
Sørg for, at maskinens afbryder er tændt i forbindelse med denne procedure.
1
Åbn efterbehandlerens frontdækslet 1.
2
Fjern beholderen til hæftespild.
BEMÆRK
Pas på ikke at tabe hæftespild, når beholderen fjernes.
3
Tøm beholderen til hæftespild.
7-19
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
4
Installer beholderen til hæftespild.
5
Luk dækslet.
7-20
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Bortskaffelse af hulaffald
Når beholderen til hulaffald er fuld, vises følgende meddelelse. Tøm beholderen til hulaffald.
"Tøm beholderen til hulaffald."
Sørg for, at maskinens afbryder er tændt i forbindelse med denne procedure.
Indre efterbehandler
1
Åbn den indvendige efterbehandler.
2
Fjern beholderen til hulaffald.
BEMÆRK
Pas på ikke at tabe papirstykkerne, når beholderen fjernes.
7-21
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
3
Tøm beholderen til hulaffald.
4
Indsæt beholderen til hulaffald.
5
Sæt enheden tilbage til oprindelig placering.
7-22
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
1.000 arks efterbehandler
1
Åbn eftebehandlerens frontdæksel.
2
Fjern beholderen til hulaffald.
BEMÆRK
Pas på ikke at tabe papirstykkerne, når beholderen fjernes.
3
Tøm beholderen til hulaffald.
7-23
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
4
Indsæt beholderen til hulaffald.
5
Luk dækslet.
4.000 arks efterbehandler/100 arks hæftningsefterbehandler
1
Åbn efterbehandlerens frontdækslet 1.
7-24
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
2
Fjern beholderen til hulaffald.
BEMÆRK
Pas på ikke at tabe papirstykkerne, når beholderen fjernes.
3
Tøm beholderen til hulaffald.
4
Indsæt beholderen til hulaffald.
7-25
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
5
Luk dækslet.
7-26
Problemløsning > Problemløsning
Problemløsning
Funktionsproblemer
Tabellen indeholder generelle retningslinjer for løsning af problemer.
Hvis der opstår problemer med maskinen, skal du undersøge de kontrolpunkter og følge de fremgangsmåder, der er
beskrevet på de følgende sider. Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan løse problemet.
BEMÆRK
Når du kontakter os, skal du have serienummeret ved hånden.
Se følgende for oplysninger om, hvordan du kontrollere serienummeret:
Visning til enhedsoplysninger (side 2-18)
Problem med maskinbetjening
Når følgende problem med maskinbetjeningen opstår, skal følgende passende handlinger udføres.
Problem
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Et program starter ikke.
Er tidsrummet for Automatisk
nulstilling for kort?
Indstil tidsrummet for Automatisk
nulstilling til 30 sekunder eller
længere.
―
Skærmen reagerer ikke,
når afbryderen slås til.
Er maskinen sluttet til en
stikkontakt?
Sæt strømkablet i stikkontakten.
―
Er maskinen tændt?
Tænd på hovedafbryderen.
side 2-2
Vises der en meddelelse på
skærmen?
Udfør handlingen, der beskrives i
den viste meddelelse.
side 7-37
Er maskinen i Dvaletilstand?
Vælg en vilkårlig knap på
betjeningspanelet for at afbryde
maskinens Dvaletilstand.
side 2-36
Er originalerne anbragt korrekt?
Originaler skal anbringes med
tekstsiden nedad og flugte med
indikatorpladerne for
originalstørrelse på glaspladen.
side 5-2
Originaler i dokumentføderen skal
anbringes med tekstsiden opad.
side 5-4
―
Kontrollér indstillingerne for
applikationens software.
―
Er papiret placeret korrekt?
Placér papiret korrekt.
side 3-4
―
Vend papiret 180 grader.
side 3-4
Understøtter maskinen papirtypen?
Er papiret i god stand?
Fjern papiret, vend det om, og læg
det i igen.
side 3-4
Er papiret krøllet, foldet eller bøjet?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-4
Er der løse papirstumper eller
fastsiddende papir i maskinen?
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
side 7-61
Maskinen kopierer ikke,
når der trykkes på [Start]tasten.
Blanke ark skubbes ud.
Der forekommer ofte
papirstop.
7-27
Problemløsning > Problemløsning
Problem
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
2 eller flere ark er
overlapninger, når de
kommer ud.
(multiindføring)
―
Placér papiret korrekt.
side 3-2
Udskrifterne er krøllede.
Er papiret placeret korrekt?
Placér papiret korrekt.
side 3-4
―
Vend papiret 180 grader.
side 3-4
Er papiret fugtigt?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-4
Udskrifterne er krøllede.
Er papiret fugtigt?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-4
Printerdriveren kan ikke
installeres.
Er driveren installeret med
værtsnavn mens Wi-Fi eller Wi-Fi
Direct funktionen er aktiveret?
Angiv IP-adressen i stedet for
værtsnavnet.
―
Der kan ikke udskrives.
Er maskinen sluttet til en
stikkontakt?
Sæt strømkablet i stikkontakten.
―
Er maskinen tændt?
Tænd på hovedafbryderen.
side 2-2
Er USB-kablet og netværkskablet
tilsluttet?
Tilslut det rigtige USB-kabel og
netværkskabel korrekt.
side 2-7
Er udskrivningsjobbet blevet sat på
pause?
Genoptag udskrivningen.
―
Når det kablede eller Wi-Fi-netværk
konfigureres ved hjælp af
navneresolution, kan IP-adresse
(privat adresse) på det andet
netværk, som ikke kan fås adgang
til, være sammen?
Antallet af værtsnavne og
domænenavne, der kan bruges til
maskinen, er hhv. et. Konfigurer
netværket under denne
begrænsning.
―
Rediger indstillingerne for
navneresolution såsom NetBEUI og
DNS, eller netværksindstillinger.
Embedded
Web
Server RX
User
Guide
Vælg Wi-Fi, Kabelforbundet
netværk eller valgfri Netværk som et
netværk til ubegrænset brug på
Primært netværk (Klient).
―
Indstil [Kablet netværk] eller [Wi-Fi]
til [Til], og indstil den anden til [Fra].
―
7-28
Problemløsning > Problemløsning
Problem
Der kan ikke udskrives fra
USB-drevet.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Er USB-værten blokeret?
Vælg [Fjern blokering] i USBværtens indstillinger.
―
―
Kontrollér, at USB-drevet er sluttet
korrekt til maskinen.
―
Når "Auto-IP" allerede er
indstillet til [Til], tildeles
IP-adressen ikke
automatisk.
Er der indtastet en anden værdi end
"0.0.0.0", som LinkLokal-adressen
for TCP/IP(v4)?
Indtast "0.0.0.0" som IP-adresse for
TCP/IP(v4).
side 2-31
Kan ikke sende via SMB.
Er netværkskablet sat i?
Tilslut det rigtige netværkskabel
korrekt.
side 2-7
Er maskinens netværksindstillinger
konfigureret korrekt?
Konfigurér TCP/IP indstillingerne
korrekt.
―
Er indstillingerne af mappedeling
konfigureret korrekt?
Kontrollér indstillingerne af
mappedelingen og
adgangsprivilegier under
mappegenskaber.
―
Er det valgte interface valgt som det
primære netværk?
Angiv værtsnavnet eller IPadressen på det valgte interface
som primært netværk, eller indstil
interfacet, der skal bruges igen..
―
Er SMB protokollen blevet indstillet
til [Til]?
Indstil SMB protokollen til [Til].
―
Er [Værtsnavn] blevet indtastet
korrekt? *1
Kontrollér navnet på den computer,
som dataene sendes til.
side 5-22
Er [Sti] blevet indtastet korrekt?
Kontrollér delingsnavnet for den
delte mappe.
side 5-22
Er [Brugernavn til logon] blevet
indtastet korrekt? *1 *2
Kontrollér domænenavnet og
brugernavnet til logon.
side 5-22
Er det samme domænenavn blevet
anvendt til [Værtsnavn] og
[Brugernavn til logon]?
Slet domænenavnet og backslash
("\") fra [Brugernavn til login].
side 5-22
Er [Adgangskode til logon] blevet
indtastet korrekt?
Kontrollér adgangskoden til logon.
side 5-22
Er Windows Firewall undtagelserne
blevet konfigureret korrekt?
Konfigurér undtagelserne for
Windows Firewall korrekt.
―
Er der forskel mellem indstillingerne
af klokkeslæt for maskinen,
domæneserveren og
destinationscomputeren til
modtagelse af data?
Indstil maskinen, domæneserveren
og destinationscomputeren til
modtagelse af data med samme
klokkeslæt.
―
Viser skærmen meddelelsen
Afsendelsesfejl?
Se Problemløsning ved
afsendelsesfejl.
side 7-49
USB-drevet genkendes
ikke.
7-29
Problemløsning > Problemløsning
Problem
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Kan ikke sende via emailen.
Er begrænsning af e-mailstørrelse
indstillet på den SMTP-server, der
er registreret på maskinen?
Kontroller den grænseværdi, som er
indtastet i "Begrænsning af
e-mailstørrelse" i [E-mail]indstillingerne i Embedded Web
Server RX, og skift værdien, hvis
det er nødvendigt.
side 2-47
Maskinen afgiver damp
omkring
papirudskydningsåbningen.
Kontrollér, om
omgivelsestemperaturen er for lav,
eller om der anvendes fugtigt papir.
Afhængigt af udskrivningsmiljøet og
papirets tilstand vil den varme, der
genereres i forbindelse med
udskrivning, få fugten i papiret til at
fordampe, og den afgivne damp
ligner røg. Dette er ikke et problem,
og du kan fortsætte med at
udskrive. Forøg
omgivelsestemperaturen, eller
udskift papiret med nyere og tørrere
papir, hvis dampen generer dig.
―
Kan ikke oprette søgbar
PDF-fil.
Er der valgt det korrekte sprog?
Kontroller sproget.
―
Kan teksterne på originalen ikke
genkendes som tekst, eller har
PDF'en fået nok tid til at blive
oprettet?
Kontrollér følgende:
―
Har du indstillet [OCR-tekst
godkendelse] i [Filformat]?
Indstil [OCR-tekst godkendelse] i
[Filformat].
―
Er teksterne på den scannede
original falmet eller for lyse?
Indstil [Mæthed] til et mørkere
niveau.
side 6-27
Er baggrunden for den scannede
original for mørk, og er teksterne
svære at genkende?
Indstil [Justering af
baggrundstæthed] til [Til] eller
[Manuel], og justerer tætheden
manuelt til at være lysere. Ellers
indstil [Tæthed] til et mørkere
niveau.
side 6-27
Er teksten eller billedet på bagsiden
af originalen synlig på forsiden?
Indstil [Forhindring af
gennemslag] til [Til].
―
Har du søgt ved at angive
maskinens IP-adresse eller
værtsnavn?
Af sikkerhedsmæssige årsager er
[HTTP]-protokollen indstillet til [Fra],
og derfor kan du ikke søge med IPadresse eller værtsnavn.
―
Kan ikke søge i en tekst,
som du vil søge i PDFfilen.
Kan ikke finde maskinen
med WSD.
•
Originalens retning er korrekt.
•
Ved indstilling af originalerne
med blandet retning på en gang,
er [Til] valgt for [Automatisk
billedrotation].
*1 Du kan også indtaste et fuldt pc-navn som værtsnavn (eksempelvis pc001.abcdnet.com).
*2 Du kan også indtaste brugernavne til login i følgende formater:
Domæne_navn/bruger_navn (eksempelvis abcdnet/james.smith)
Bruger_navn@domæne_navn (eksempelvis james.smith@abcdnet)
7-30
―
Problemløsning > Problemløsning
Problem med udskrevet billede
Når følgende problem med et udskrevet billede opstår, skal følgende passende handlinger udføres.
Problem
Udskrevne billeder er alt
for lyse.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Er papiret fugtigt?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-2
Har du ændret tætheden?
Vælg et passende tæthedsniveau.
side 6-27
―
Hvide baggrundsdetaljer i
billedet ser ud til at
indeholde en generel let
farvning.
Er EcoPrint aktiveret?
Deaktivér [EcoPrint]-tilstand.
―
―
Kør [Fremkalderrensning].
side 7-60
―
Kør [Rensning af laserscanner].
side 7-60
―
Kontrollér, at papirtypen er indstillet
til den type papir, der benyttes.
―
Har du ændret tætheden?
Vælg et passende tæthedsniveau.
side 6-27
―
―
Kør [Kalibrering].
side 7-60
Er din maskine en 2507ci eller
3207ci?
Udfør en tromlerensning, og indstil
derpå [Tromlevarmer] til [Til].
side 7-60
Der er moirémønstre på
kopierne (grupper af
punkter, der danner et
ujævnt mønster).
Er originalen et trykt fotografi?
Indstil originalt billede til
[Printerudskrift] eller [Bog/
Tidsskrift] i [Foto].
side 6-28
Teksterne udskrives ikke
klart.
Har du valgt den korrekte
billedkvalitet for originalen?
Vælg en passende billedkvalitet.
side 6-28
7-31
―
Problemløsning > Problemløsning
Kontrolpunkter
Der kommer Sort eller
farve prikker på den hvide
baggrund, når hvid
original scannes.
Er originalholderen eller glaspladen
beskidt?
Rengør originalholderen eller
glaspladen.
side 7-3
―
Kør [Fremkalderrensning].
side 7-60
Udskrevne billeder er
slørede.
Anvendes enheden i et miljø med
høj luftfugtighed eller med
pludselige temperatur- eller
fugtighedsændringer?
Placér maskinen et sted med
passende luftfugtighed.
―
Indstil [Tromlevarmer] til [Til].
―
―
Kør [Tromlerensning].
side 7-59
Er originalerne anbragt korrekt?
Originaler skal flugte med
indikatorpladerne for originalstørrelse
på glaspladen.
side 5-2
Ved anbringelse af originaler i
dokumentføderen skal
originalbreddestyrene justeres,
inden originalerne anbringes.
side 5-4
Er papiret placeret korrekt?
Kontrollér placeringen af
justeringsstyrene for papirbredde.
side 3-4
Udskrevne billeder har
lodrette linjer.
Er glaspanelet snavset?
Rengør glaspanelet.
side 7-4
―
Kør [Rensning af laserscanner].
side 7-60
Snavs langs papirets
øverste kant eller
bagsiden.
Er maskinen snavset indvendig?
Åbn det højre dæksel. Hvis
maskinens indre er snavset af toner,
skal du rengøre den med en blød,
fnugfri klud.
side 7-3
Udskrevne billeder er
beskåret.
Udskrevne billeder er
skæve.
Løsningsforslag
Referenceside
Problem
7-32
Problemløsning > Problemløsning
Problem
En del af billedet er
utydeligt eller viser hvide
linjer.
Udskriften på arkets
bagside ses på forsiden.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
―
Åbn og luk det højre dæksel.
―
―
Kør [Tromlerensning].
side 7-59
―
Kør [Fremkalderrensning].
side 7-60
―
Indstil [Forhindring af
gennemslag] til [Til].
―
7-33
Problemløsning > Problemløsning
Problem med udskrivning af farver
Når følgende problem med udskrivning af farver opstår, skal følgende passende handlinger udføres.
Problem
Forskudt farveudskrift.
Farverne svarer ikke til
forventningerne.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
―
Kør [Kalibrering].
side 7-60
―
Kør [Farveregistrering].
side 7-54
Har du valgt den korrekte
billedkvalitet for originalen?
Vælg en passende billedkvalitet.
side 6-28
Har du lagt papir til farvet kopiering i
papirbakken?
Læg papir til farvet kopiering i
papirbakken.
―
―
Kør [Kalibrering].
side 7-60
―
Kør [Justering af tonekurve].
side 7-58
―
I forbindelse med kopiering
―
Justér farvebalancen.
―
I forbindelse med udskrivning fra
en computer
―
Justér farven ved hjælp af
printerdriveren.
Foretag Justering af
Toningskurve i
systemmenuen. vises.
Over en længere periode kan
følgerne af omgivelsernes
temperatur og fugtighed medføre
mindre ændringer i farvetonerne.
Kør [Justering af tonekurve].
side 7-58
Farvetoneren er tom.
Vil du fortsætte udskrivning i sort/
hvid?
Hvis den sorte toner ikke er tom,
kan maskinen fortsætte
udskrivningen i sort/hvid ved at
vælge [Udskriv i sort og hvid] i
[Farvetoner tom, handling].
―
7-34
Problemløsning > Problemløsning
Fjernbetjening
Denne funktion gør, at systemadministratoren kan forklare brugeren, hvordan panelet skal betjenes, og hvordan der
udføres fejlfinding, ved at få fjernadgang til maskinens operationspanel ved hjælp af en browser og VNC-software.
Sådan udføres fjernbetjening fra browser
Følgende browsere er understøttede. Vi anbefaler den nyeste browserversion til anvendelse af Fjernbetjening.
•
Google Chrome (Version 21.0 eller nyere)
•
Internet Explorer (Version 9.0 eller nyere)
•
Microsoft Edge
•
Mozilla Firefox (Version 14.0 eller nyere)
•
Safari (Version 5.0 eller nyere)
Denne procedure beskriver, hvordan deres udføres fjernbetjening fra Embedded Web Server RX ved hjælp af Google
Chrome.
BEMÆRK
For at udføre fjernbetjening fra andre browsere, se følgende:
Embedded Web Server RX User Guide
1
Vis skærmen.
2
Indstil "Enhanced VNC over SSL" til [Til].
[Systemmenu/Tæller]-nøgle > [System/Netværk] > [Netværk] > [Protokolindstillinger]
Se den engelske Operation Guide
BEMÆRK
Du kan konfigurere protokollens indstillinger ved hjælp af Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
3
Konfigurer indstillinger til fjernbetjening.
1 [Systemmenu/Tæller]-nøgle > [System/Netværk] > [Fjernbetjening] > [Skift] > [Til]
2 Vælg [Fra], [Anvend adgangskode] eller [Kun administrator].
Når du vælger [Anvend adgangskode], skal du indtaste adgangskoden i "Adgangskode"
og "Bekræft adgangskode". Vælg derefter [OK].
Se den engelske Operation Guide
BEMÆRK
Du kan konfigurere indstillinger for fjernbetjening ved hjælp af Embedded Web Server
RX
Embedded Web Server RX User Guide
4
Genstart maskinen.
Se den engelske Operation Guide
7-35
Problemløsning > Problemløsning
5
Start browseren.
Indtast "https://" og maskinens værtsnavn for at få adgang til Embedded Web Server RX.
Adgang Embedded Web Server RX (side 2-44)
6
Vælg [Maskininformation/Fjernbetjening] > [Fjernbetjening].
7
Klik på knappen [Start].
BEMÆRK
• Hvis brugeren er logget ind på enheden, vises bekræftelsesskærmbilledet på
betjeningspanelet. Vælg [Ja].
• Hvis der forekommer blokering af pop op-beskeder i browseren under tilslutning af
fjernbetjeningen, skal du altid tillade pop op-beskeder fra https:// [værtsnavn], og klikke på
Udført. Udfør fjernbetjening, efter du har ventet 1 minut eller mere.
Når fjernbetjeningen er startet, vises skærmbilledet på betjeningspanelet på
systemadministratorens eller brugerens pc-skærm.
Sådan udføres fjernbetjening fra VNC-software
1
Vis skærmen.
2
Indstil "Enhanced VNC (RFB)" til [Til].
[Systemmenu/Tæller]-nøgle > [System/Netværk] > [Netværk] > [Protokolindstillinger]
Se den engelske Operation Guide
BEMÆRK
• Når "VNC (RFB) over SSL" indstilles til [Til], er kommunikationen krypteret.
• Du kan konfigurere protokollens indstillinger ved hjælp af Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
3
Start fjernbetjeningen.
1 Start VNC-softwaren.
2 Indtast følgende format separeret af et kolon for at starte fjernbetjeningen.
"IP-adresse: portnummer"
BEMÆRK
Når "VNC (RFB)" indstilles til [Til] i trin 2, er standard portnummeret 9062. Når "VNC
(RFB) over SSL " indstilles til [Til], er standard portnummeret 9063.
Se den engelske Operation Guide
7-36
Problemløsning > Problemløsning
Fejlmeddelelser og problemløsning
Udfør den relevante fremgangsmåde, hvis en af følgende meddelelser vises på berøringspanelets eller computerens
skærm.
BEMÆRK
Når du kontakter os, skal du have serienummeret ved hånden. Se følgende for oplysninger om, hvordan du
kontrollere serienummeret:
Visning til enhedsoplysninger (side 2-18)
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
A
Access point blev ikke
registreret.
―
Kontrollér, om adgangspunktet er
indstillet korrekt.
―
Adgangskoden
overholder ikke politik.
Er adgangskoden udløbet?
Skift adgangskoden til login.
―
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
―
Er kravene til adgangskode (såsom
længde på adgangskoden eller
påkrævede tegn) ændret?
Bekræft adgangskodekravene, og
skift adgangskode til login.
Advarsel mod høj
temperatur. Tilpas
temperaturen i rummet.
―
Udskriftskvaliteten kan være
forringet. Justér temperaturen og
fugtigheden i lokalet.
―
Advarsel mod lav
temperatur. Tilpas
temperaturen i rummet.
—
Udskriftskvaliteten kan være
forringet. Justér temperaturen og
fugtigheden i lokalet.
—
Advarsel: snart ikke
mere hukommelse.
—
Jobbet kan ikke startes. Prøv igen
på et senere tidspunkt.
—
Afsendelsesfejl.*1
—
Der er opstået en fejl under
transmissionen. Jobbet annulleres.
Vælg [Afslut]. Se Problemløsning
ved afsendelsesfejl vedrørende
fejlkoden og løsningsforslag.
side 7-49
Aktiveringsfejl.
―
Aktiveringen af programmet blev
ikke udført. Kontakt administratoren.
―
―
Godkendelse af udvidelser er slået
fra. Sluk og tænd på afbryderen.
Hvis der er en fejl, kontakt
administratoren.
―
Bakke # er fuld af papir.
Blev den acceptable lagerkapacitet
overskredet?
Fjern papiret. Udskrivningen
genoptages.
—
Behold. til brugt toner
næsten fuld
—
Beholderen til brugt toner skal snart
udskiftes. Fremskaf en ny beholder
til brugt toner.
—
Behold. til toneraffald
fuld.
Er beholderen til brugt toner fuld?
Udskift beholderen til brugt toner.
side 7-8
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
B
7-37
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Vises [Afslut] på skærmen?
Den angivne boks er fuld, og der er
ikke plads til yderligere lagring.
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
Forsøg at udføre jobbet igen efter
udskrivning eller sletning af data fra
boksen.
—
—
Boksen til gentag kopi er fuld, og
der er ikke plads til yderligere
lagring. Vælg [Fortsæt] for at
udskrive de scannede sider. Vælg
[Afbryd], for at afbryde jobbet.
—
Dækslet er åbent.
Er et dæksel åbent?
Luk det dæksel, som angives på
skærmen.
―
Data om
jobtilbageholdelse
kunne ikke gemmes.
—
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
—
Denne brugerkonto er
låst.
—
Kontakt administratoren.
―
Denne papirtype kan
ikke duplexudskrives.*1
Har du valgt et papirformat/-type,
der ikke kan duplexudskrives?
Hvis det valgte papir ikke ændres,
og der vælges [Fortsæt], udløses
duplex. Vælg tilgængeligt papir.
Vælg [Fortsæt] for at udskrive.
side 6-34
Denne papirtype kan
ikke forskydes..*1
Har du valgt et papirformat/en
papirtype, der ikke kan forskydes?
Hvis det valgte papir ikke ændres,
og der vælges [Fortsæt], udløses
forskydning.
side 6-21
Boksens grænse er
overskredet.*1
D
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
Vælg tilgængeligt papir. Vælg
[Fortsæt] for at udskrive.
Denne papirtype kan
ikke hæftes.*1
Har du valgt et papirformat/en
papirtype, der ikke kan hæftes
sammen?
Hvis det valgte papir ikke ændres,
og der vælges [Fortsæt], udløses
hæftning.
side 6-22
Vælg tilgængeligt papir. Vælg
[Fortsæt] for at udskrive.
Denne papirtype kan
ikke hulles.
Har du valgt et papirformat/en
papirtype, der ikke kan hulles?
Hvis det valgte papir ikke ændres,
og der vælges [Fortsæt], udløses
hulning.
side 6-24
Vælg tilgængeligt papir. Vælg
[Fortsæt] for at udskrive.
Der er for mange
planlagte
afsendelsesjob.
—
Antallet af jobs er overskredet
grænsen indstillet for forsinket
transmission. Vælg [Afslut]. Jobbet
annulleres.
Vent, indtil den forsinkede
transmission er udført, eller
annulkler den forsinkede
transmission og udfør så jobbet
igen.
7-38
—
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Der er ikke flere
hæfteklammer. (Manuel
hæftn.)
Er hæfteklammeholder A løbet tør
for hæfteklammer?
Indsæt hæfteklammer i
hæfteklammeholder A.
side 7-14
Der er ikke flere
hæfteklammer. *1
Er hæfteklammeholder løbet tør for
hæfteklammer?
Hvis maskinen løber tør for
hæfteklammer, vil den stoppe.
Stedet, hvor der manglede
hæfteklammer, vil blive angivet på
skærmen. Lad maskinen være
tændt, og følg anvisningen til
udskiftning af hæfteklammeetuiet.
Vælg [Fortsæt] for at udskrive uden
hæftning. Vælg [Afbryd], for at
afbryde jobbet.
side 7-11
side 7-13
side 7-14
side 7-17
Der er opstået en fejl i
maskinen.
—
Der er opstået en intern fejl. Notér
fejlkoden, som vises på skærmen.
Tilkald service.
—
Der er opstået en fejl
ved kassette #.
―
Åbn kassetten. Kontrollér maskinen
indvendigt, og fjern eventuelt papir.
―
Der er papir tilbage.
—
Fjern papiret fra efterbehandleren.
—
—
Fjern papir fra efterbehandlerens
falsebakke.
—
—
Fjern papiret fra efterbehandleren.
—
Der er snart tid til
vedligeholdelse. #####
—
Tilkald service.
—
Der kan ikke hæftes på
den angivne position.
Har du valgt en position, hvor
hæftningen ikke kan finde sted?
Hvis det valgte papir ikke ændres,
og der vælges [Fortsæt], udløses
hæftning.
side 6-22
Vælg tilgængeligt papir. Vælg
[Fortsæt] for at udskrive.
Der kan ikke oprettes
forbindelse.
—
Dette sker når Wi-Fi- eller Wi-Fi
Direct-forbindelsen ikke blev
gennemført. Kontrollér
indstillingerne, og kontrollér
signalforhold.
―
Der kan ikke oprettes
forbindelse til
godkendelsesserveren.*1
—
Indstil maskinens klokkeslæt, så det
svarer til serverens klokkeslæt.
side 2-30
—
Kontrollér domænenavnet.
―
—
Kontrollér værtsnavnet.
―
—
Kontrollér tilslutningsstatussen med
serveren.
—
Der kunne ikke angives
et jobregnskab.*1
—
Der kunne ikke angives et
jobregnskab i forbindelse med
ekstern behandling af jobbet. Jobbet
annulleres. Vælg [Afslut].
—
Det tilladelige antal
false er overskredet.
Er det tilladte antal ark overskredet?
Vælg [Fortsæt] for at udskrive og
false det tilladte antal ark. Vælg
[Afbryd], for at afbryde jobbet.
—
7-39
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Det tilladte antal
hæftekl. er
overskredet.*1
Er det tilladte antal ark overskredet?
Vælg [Fortsæt], for at udskrive
uden hæftning. Vælg [Afbryd], for
at afbryde jobbet.
—
Dette ID-kort anvendes
allerede af en anden
bruger.
—
Dit ID-kort er allerede registreret.
Skift til andet ID-kort.
—
Dette job kan ikke
udføres.*1
―
Begrænset som følge af
gruppegodkendelse. Jobbet
annulleres. Vælg [Afslut].
―
―
Begrænset af Jobkonto. Jobbet
annulleres. Vælg [Afslut].
―
—
Du kan ikke bruge den angivne
boks. Jobbet annulleres. Vælg
[Afslut].
—
Efterbehandlerens
bakke er fuld af papir.
Blev den acceptable lagerkapacitet
overskredet?
Fjern papiret. Udskrivningen
genoptages.
—
Enheden kan ikke
tilsluttes, da antallet af
tilladte forbindelser vil
blive overskredet.
Er tre håndholdte enheder tilsluttet
samtidig?
Afbryd en forbindelse til en bærbar
enhed der ikke anvendes, eller
indstil maskinens autoafbrydelsestid til at afbryde bærbare
enhedsforbindelser.
―
Falsebakken er fuld af
papir.
Blev den acceptable lagerkapacitet
overskredet?
Fjern papiret. Udskrivningen
genoptages.
—
Falseenheden er åben.
―
Luk foldeenheden.
―
Faxboksens grænse er
overskredet.
—
Følg anvisninger på skærmen, og
slet dokumenter fra FAX-boksen til
at gøre plads til modtagelse af fax.
FAX
Operation
Guide
Du kan ikke benytte
denne boks.
E
F
For at kontreollere det annullerede
job, vælg [Status/Afbryd job]
tasten, og derefter [Udskriftsjob]
for at kontrollere modtagelsen.
Fejl i krypteret PDFadgangskode.
Er den indtastede adgangskode
korrekt?
Adgangskode ikke indtastet eller er
forkert.
—
Fjern originalerne i
dokumentføderen.
Ligger der stadig originaler i
dokumentføderen?
Fjern originalerne fra
dokumentføderen.
―
Forbereder udskrivning.
—
Maskinen justeres for at opretholde
dens kvalitet. Vent venligst.
—
Foretag Justering af
Toningskurve i
systemmenuen.
Over en længere periode kan
følgerne af omgivelsernes
temperatur og fugtighed medføre
mindre ændringer i farvetonerne.
Kør [Justering af tonekurve].
side 7-58
7-40
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Forkert kodeord til
mappen.
—
Boksadgangskoden i forbindelse
med ekstern behandling af jobbet
var forkert. Jobbet annulleres. Vælg
[Afslut].
—
Forkert konto-id.*1
—
Konto-id’et i forbindelse med
ekstern behandling af jobbet var
forkert. Jobbet annulleres. Vælg
[Afslut].
—
Forkert
logonbrugernavn eller
adgangskode..*1
—
Brugernavnet eller adgangskoden til
logon i forbindelse med ekstern
behandling af jobbet var forkert.
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
—
Fortroligt dokument er
detekteret.
—
Maskinen detekterer
dokumenternes sikkerhedsmønster.
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
—
—
Rengør glaspanelet ved hjælp af
rensekluden, der leveres sammen
med dokumentføderen.
side 7-4
Hæftningsfejl.
—
Hvis der opstår hæftningsfejl, vises
hæftningsfejlens placering på
berøringspanelet, og maskinen
stopper. Lad maskinen være tændt,
og følg anvisningen til fjernelse af
den hæfteklamme, som sidder i
klemme.
side 7-122
Harddiskfejl
—
Der er opstået en fejl på harddisken.
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
—
G
Glaspanelet skal
rengøres.
H
Mulige fejlkoder:
01: Mængden af data, der kan
gemmes på samme tid, er
overskredet. Genstart systemet,
eller sluk og tænd maskinen. Opdel
filen i mindre filer, hvis fejlen fortsat
opstår.
Hvis fejlen opstår, efter filen er
blevet opdelt, er harddisken
beskadiget. Udfør
[Systeminitialisering].
04: Utilstrækkelig plads på
harddisken til at udføre denne
handling. Flyt data, eller slet
unødvendige data.
Harddiskfejl. Tilkald
service.
—
Tilkald service.
7-41
—
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Hovedenhedens
hovedbakke er fuld af
papir.
Blev den acceptable lagerkapacitet
overskredet?
Fjern papiret. Udskrivningen
genoptages.
—
Hukommelsen er fuld.*1
—
Hukommelsen er fyldt, og jobbet
kan ikke fortsættes. Tryk på
[Fortsæt] for at udskrive de
scannede sider. Udskrivningsjobbet
kan ikke gennemføres. Vælg
[Afbryd], for at afbryde jobbet.
—
Når utilstrækkelig hukommelse
forekommer ofte, skal du kontakte
din forhandler eller
servicerepræsentant.
—
Processen kan ikke udføres pga.
utilstrækkelig hukommelse. Tryk på
[Afslut], hvis kun [Afslut] er
tilgængelig. Jobbet afbrydes.
—
Ikke original toner er
installeret.
Er den installerede tonerbeholder
originalt produkt?
Vi er ikke ansvarlige for skader, der
skyldes brug af tilbehør og
forsyninger af andet mærke i
maskinen.
—
Indsæt beholderen til
brugt toner.
—
Beholderen til brugt toner er ikke
installeret korrekt. Indstil denne
korrekt.
side 7-8
Indsæt beholderen til
hulaffald
—
Følg anvisningerne på skærmen, og
indsæt beholderen til hulaffald.
side 7-21
Jobadskillerens bakke
er fuld af papir.
Blev den acceptable lagerkapacitet
overskredet?
Fjern papiret, og vælg [Fortsæt].
Udskrivningen genoptages.
—
Jobregnskabsgrænsen
er overskredet.*1
Blev det acceptable antal udskrifter,
som begrænses af jobregnskabet,
overskredet?
Det acceptable antal udskrifter, som
begrænses af jobregnskabet, blev
overskredet. Der kan ikke udskrives
flere. Jobbet annulleres. Vælg
[Afslut].
—
Justering af scanner.
—
Maskinen justeres for at opretholde
dens kvalitet. Vent venligst.
—
―
Maskinen justeres for at opretholde
dens kvalitet. Vent venligst.
―
I
J
K
Kalibrerer...
7-42
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kan ikke aflæse data på
dette ID-kort.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
―
I registreringsprocessen blev IDkortoplysninger ikke aflæst korrekt.
Hold ID-kort igen over aflæsningen
af ID-kort.
Referenceside
―
Hvis den samme meddelelse stadig
vises,
er ID-kortet måske ikke kompatibelt
med dette produkt. Skift til andet IDkort.
Kan ikke anvende #####
pga. en fejl.
―
Tilkald service.
―
Kan ikke finde
destinationscomputer.
Kontroller computeren.
Er maskinen og den PC, hvortil det
scannede billede skal sendes,
tilsluttet netværket?
Kontrollér netværket og SMBindstillingerne.
side 2-6
Er kontooplysningerne (brugerens
ID, adgangskode) brugt til adgang til
den delte mappe, hvortil det
scannede billede skal sendes,
korrekte?
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
•
Værtsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Kontrollér følgende indstillinger for
den PC, hvortil det scannede billede
skal sendes.
•
Værtsnavn
•
Sti
•
Brugernavn til login
—
BEMÆRK
Angiv domænenavnet, hvis
afsenderen er domænebruger.
[Login bruger id]@[Domænenavn]
Eksempelvis: sa720XXXX@km
•
Adgangskode til login
•
Modtagerens tilladelse til deling
af mapper
Kan ikke genkendes.
―
Sørg for at registrere ID-kortet.
―
Kan ikke hulle i den
valgte position.
Har du valgt en position, hvor
hulningen ikke kan finde sted?
Hvis det valgte papir ikke ændres,
og der vælges [Fortsæt], udløses
hulning.
side 6-24
Vælg tilgængeligt papir. Vælg
[Fortsæt] for at udskrive.
Kan ikke oprette
forbindelse til server.
—
Kontrollér tilslutningsstatussen med
serveren.
—
Kan ikke printe det
angivne antal kopier.*1
—
Kun én kopi er tilgængelig. Vælg
[Fortsæt] for at fortsætte
udskrivningen. Vælg [Afbryd], for at
afbryde jobbet.
—
7-43
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Kan ikke udføre
fjernudskrivning.
—
Fjernudskrivning er ikke tilladt.
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
―
Kan ikke udkaste dette
papir til bakken.
Er den valgte kassette korrekt?
Vælg tilgængeligt papir. Vælg
[Fortsæt] for at udskrive.
—
Kan ikke udskrive
banner.
―
Systemstempel er indstillet.
―
Udskrivning af banner kan ikke
udføres.
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
Kontroller
affaldstonerbeholder.
Er beholderen til brugt toner fuld?
####
Udskift tonerbeholderen. Genbrug
den sorte (K) tonerbeholder som en
affaldstonerbeholder. Håndter farve
tonerbeholdere i henhold til de
instruktioner, der følger med dem.
―
Vælgt [Næste]. Anvisningerne
vises.
BEMÆRK
Hvis du vælger [Åbn dæksel for
tonerbeholder], kan du åbne
tonerbeholderens dæksel, som du
har lukket ved et uheld.
Kontrollér
arkindføreren.
—
Arkindføreren er ikke installeret
korrekt. Fastgør arkindføreren.
―
Kontroller beholderen
til hæftespild.
Er beholderen til hæftespild fyldt?
Følg anvisningerne på skærmen, og
tøm beholderen til hæftespild.
side 7-19
—
Beholderen til hæftespild er ikke
installeret korrekt. Indstil denne
korrekt.
side 7-19
Er det øverste dæksel til
dokumentføderen åbent?
Luk dokumentføderens dæksel.
―
Er dokumentføderen åben?
Luk dokumentføderen.
―
Kontrollér papiret i
multifunktionsbakken.
—
Papirformatet matcher ikke. Indstil
det valgte papirformat, og vælg
[Fortsæt].
side 5-7
Kontrollér
tonerbeholderen.
—
Åbn frontdæksel på hovedenheden,
og fjern det tonerbeholderen. Ryst
den forsigtig, og udskift.
―
Kontroller
dokumentføderen.
BEMÆRK
Hvis du vælger [Åbn dæksel for
tonerbeholder], kan du åbne
tonerbeholderens dæksel, som du
har lukket ved et uheld.
Kører
sikkerhedsfunktion...
—
Kører sikkerhedsfunktion. Vent
venligst.
7-44
—
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
KPDL-fejl. *1
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
―
Der er opstået en postscript-fejl.
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
―
Mangler der papir i den angivne
kassette?
Læg papir.
Vælg tilgængeligt papir. Vælg
[Fortsæt] for at udskrive.
side 3-2
Er der lagt fem eller færre kuverter i
kassetten?
Træk kassetten og løsn
justeringsstyret for papirlængde og bredde en smule.
―
Blev der lagt papir med det valgte
format i multifunktionsbakken?
Læg papir.
Vælg tilgængeligt papir. Vælg
[Fortsæt] for at udskrive.
side 5-7
Maksimalt antal
skannede sider.
Blev antallet af acceptable
scanninger overskredet?
Kan ikke skanne mere. Følg
anvisningerne på skærmen.
—
Mappen kan ikke findes.
—
Den angivne boks kan ikke findes.
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
—
Har du valgt et papirformat/en
papirtype, der ikke kan falses?
Hvis det valgte papir ikke ændres,
og der vælges [Fortsæt], udløses
falsningen.
―
L
Læg papir i kassette #.
Læg papir i
multifunktionsbakken.
M
P
Papiret kan ikke falses.
Vælg tilgængeligt papir. Vælg
[Fortsæt] for at udskrive.
Papirstop.
―
Hvis der opstår papirstop, vises
papirstoppets placering på
skærmen, og maskinen stopper.
Lad maskinen være tændt, og følg
anvisningen til fjernelse af det papir,
som sidder i klemme.
side 7-61
Postkassens boks er
fuld af papir.
Blev den acceptable lagerkapacitet
overskredet?
Fjern papiret. Udskrivningen
genoptages.
—
Printsystem fejl.
—
Der er opstået en fejl på
printsystem.
side 7-52
Se Reaktion på printsystem fejl for
fejlkoden og korrigerende
handlinger.
7-45
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Printsystem fejl. Tryk på
tasten Status for at se
fejlbeskrivelse.
Tryk på tasten [Status/Afbryd job].
Er beskeden [Printsystem-fejl.]
vist?
Der er opstået en fejl på
printsystem.
Tryk på tasten [Status/Afbryd job].
Er skærmen [Enhed/
Kommunikation] vist?
Der er opstået en fejl på
printsystem.
Referenceside
side 7-52
Se Reaktion på printsystem fejl for
fejlkoden og korrigerende
handlinger.
side 7-52
Tryk på [Printsystemfejl] i
skærmen [Enhed/
Kommunikation], og kontroller
fejlen.
R
―
Maskinen justeres for at opretholde
dens kvalitet. Vent venligst.
―
Scannerhukommelsen
er fuld.*1
—
Scanningen kan ikke udføres pga.
utilstrækkelig scannerhukommelse.
Følg anvisningerne på skærmen.
—
Skæve eller flere
originaler indført på én
gang.
—
Se den vedhæftede advarsel på
dokumentføderen, og kontroller
originalerne. Hvis originalerne
sidder fast, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at
fjerne originalerne.
—
SSD fejl.
—
Der er opstået en fejl på SSD'en.
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
—
Regulerer
temperaturen...
S
Mulige fejlkoder:
01: Mængden af data, der kan
gemmes på samme tid, er
overskredet. Genstart systemet,
eller sluk og tænd maskinen. Opdel
filen i mindre filer, hvis fejlen fortsat
opstår. Hvis fejlen opstår, efter filen
er blevet opdelt, er SSD'en
beskadiget. Udfør
[Systeminitialisering].
04: Utilstrækkelig plads på SSD'en
til at udføre denne handling. Flyt
data, eller slet unødvendige data.
BEMÆRK
Vær opmærksom på, at når du
udfører initialisering af systemet, vil
data gemt i SSD'en blive slettet.
Systemfejl.
—
Der er opstået en systemfejl. Følg
anvisningerne på skærmen.
7-46
—
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
T
Telefonrøret er ikke lagt
på.
―
Læg røret på.
―
Tonerbeholderen er
ikke installeret korrekt.
—
Tonerbeholderen er installeret
ukorrekt eller er ikke installeret.
—
Åbn frontdækslet, og sæt alle fire
tonerbeholdere korrekt.
Toneren er lav.
[C][M][Y][K](Udskift når
tom.)
—
Tonerbeholderen skal snart
udskiftes. Fremskaf en ny
tonerbeholder.
—
"Toneren [C][M][Y][K] er
tomme."
—
Udskift tonerbeholderen til vores
angivne tonerbeholder.
side 7-5
BEMÆRK
Hvis farvetoneren er tom, men den
sorte toner er tilbage, udskriver
maskinen i sort og hvid ved at
vælge [Udskriv i Sort og Hvidt] i
Farvetoner tom, handling.
Er beholderen til hulaffald fyldt?
Følg anvisningerne på skærmen, og
tøm beholderen til hulaffald.
side 7-21
Udfører
tromlerensning...
—
Maskinen justeres for at opretholde
dens kvalitet. Vent venligst.
—
Udsendelsesfejl
—
Der er opstået en fejl under
udsendelsetransmissionen. Jobbet
annulleres. Vælg [Afslut].
—
Udskift alle originaler.
Tryk på [Fortsæt].
—
Tag originalerne ud af
dokumentføderen, og genanbring
dem igen i den rigtige rækkefølge.
Vælg [Fortsæt] for at genoptage
udskrivningen. Vælg [Afbryd], for at
afbryde jobbet.
—
Ukendt toner installeret.
PC [C][M][Y][K]
Svarer den installerede
tonerbeholders regionale
specifikation til maskinens?
Installér den angivne tonerbeholder.
—
USB-drevet er fuld.*1
―
Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].
―
Tøm beholderen til
hulaffald.
U
Utilstrækkelig plads i USB-drevet.
Slet filer, du ikke har brug for.
7-47
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
USB-drev er ikke
formatteret.
Er USB-drev blevet formateret på
denne maskine?
Udfør [Formater] på maskinen.
―
USB-drevfejl.*1
Er skrivning til USB-drev forbudt?
Der er opstået en fejl på USBdrevet. Jobbet blev afbrudt. Vælg
[Afslut].
―
Mulige fejlkoder:
01: Tilslut et USB-drev, der kan
skrives til.
―
Der er opstået en fejl på USBdrevet. Jobbet blev afbrudt. Vælg
[Afslut].
―
Mulige fejlkoder:
01: Mængden af data, der kan
gemmes på samme tid, er
overskredet. Genstart systemet,
eller sluk og tænd maskinen. Hvis
fejlen fortsat opstår, er USB-drevet
ikke kompatibel med maskinen.
Anvend USB-drev, der er blevet
formateret på denne maskine. Hvis
USB-drevet ikke kan formateres, er
det beskadiget. Tilslut et kompatibelt
USB-drev.
V
Vælg en anden
kassette.
Er den valgte kassette korrekt?
Den angivne kassette er et specielt
trin for fax.
—
Vælg en anden gyldig kassette.
Vælg [Fortsæt] for at udskrive.
*1 Hvis Automatisk fejlsletning er indstillet til [Til], genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum.
Se følgende for yderligere oplysninger om auto fejlsletning:
Engelsk Operation Guide
7-48
Problemløsning > Problemløsning
Problemløsning ved afsendelsesfejl
Fejlkode
1101
1102
Meddelelse
Kunne ikke sende e-mailen.
Løsningsforslag
Referenceside
Kunne ikke sende i-FAX.
Kontrollér SMTP-serverens værtsnavn på
Embedded Web Server RX.
Kunne ikke sende via FTP.
Kontrollér FTP'ens værtsnavn.
—
Kunne ikke sende via SMB.
Kontrollér SMB'ens værtsnavn.
side 5-22
Kunne ikke sende via SMB.
Kontrollér SMB-indstillingerne.
side 5-22
•
side 2-47
Brugernavn og adgangskode til login
BEMÆRK
Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er
domænebruger.
Kunne ikke sende e-mailen.
Kunne ikke sende i-FAX.
Kunne ikke sende via FTP.
•
Værtsnavn
•
Sti
Kontrollér følgende i Embedded Web Server RX.
•
Brugernavn og adgangskode til login på
SMTP
•
Brugernavn og adgangskode til login på
POP3
•
Begrænsning på e-mailstørrelse
Kontrollér følgende på Embedded Web Server
RX.
•
Brugernavn og adgangskode til login på
SMTP
•
Brugernavn og adgangskode til login på
POP3
Kontrollér FTP-indstillingerne.
•
side 2-47
Se FAX
Operation
Guide
—
Brugernavn og adgangskode til login
BEMÆRK
Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er
domænebruger.
1103
Kunne ikke sende via SMB.
•
Sti
•
Modtagerens tilladelse til deling af mapper
Kontrollér SMB-indstillingerne.
•
side 5-22
Brugernavn og adgangskode til login
BEMÆRK
Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er
domænebruger.
Kunne ikke sende via FTP.
•
Sti
•
Modtagerens tilladelse til deling af mapper
Kontrollér FTP-indstillingerne.
•
Sti
•
Modtagerens tilladelse til deling af mapper
7-49
—
Problemløsning > Problemløsning
Fejlkode
1104
Meddelelse
Kunne ikke sende e-mailen.
Løsningsforslag
Kontrollér e-mail-adressen.
Referenceside
side 5-21
BEMÆRK
Hvis adressen afvises af domænet, kan du ikke
sende e-mailen.
Kunne ikke sende i-FAX.
Kontrollér i-FAX-adressen.
BEMÆRK
Se FAX
Operation
Guide
Hvis adressen afvises af domænet, kan du ikke
sende e-mailen.
1105
Kunne ikke sende via SMB.
Kontrollér følgende indstillinger.
—
Tast [Systemmenu/Tæller] > [System/
Netværk] > [Netværk] > [TCP/IP-indstillinger]
> [Protokol detalj.] > [SMB klient
(Transmission)]
Kunne ikke sende e-mailen.
Vælg [Til] i SMTP-indstillingerne i Embedded
Web Server RX.
Kunne ikke sende via FTP.
Kontrollér følgende indstillinger.
side 2-47
—
Tast [Systemmenu/Tæller] > [System/
Netværk] > [Netværk] > [TCP/IP-indstillinger]
> [Protokol detalj.] > [FTP klient
(Transmission)]
1106
1131
Kunne ikke sende i-FAX.
Vælg [Til] i i-FAX-indstillingerne i Embedded
Web Server RX.
side 2-47
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér SMTP'ens afsenderadresse i
Embedded Web Server RX.
side 2-47
Kunne ikke sende i-FAX.
Kunne ikke sende via FTP.
Aktiver SSL.
—
Tast [Systemmenu/Tæller] > [System/
Netværk] > [Netværk] > [Sikker protokol] >
[SSL]
1132
Kunne ikke sende e-mailen.
Kunne ikke sende via FTP.
Kontrollér følgende på SMTP-serveren.
•
Er SMTP over SSL tilgængeligt?
•
Er krypteringen tilgængelig?
Kontrollér følgende for FTP-serveren.
•
Er FTPS tilgængelig?
•
Er krypteringen tilgængelig?
7-50
Se
Embedded
Web
Server RX
User
Guide.
—
Problemløsning > Problemløsning
Fejlkode
2101
Meddelelse
Kunne ikke sende via SMB.
Kunne ikke sende via FTP.
Kunne ikke sende e-mailen.
Kunne ikke sende i-FAX.
2102
Kunne ikke sende via FTP.
2103
Løsningsforslag
Kontrollér netværket og SMB-indstillingerne.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
•
Værtsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Kontrollér netværket og FTP-indstillingerne.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
•
Værtsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Kontrollér netværket og Embedded Web Server
RX.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
•
POP3-servernavn for POP3-brugeren
•
SMTP-servernavn
Kontrollér netværket.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
Kontrollér følgende for FTP-serveren.
•
Er FTP tilgængelig?
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér netværket.
Kunne ikke sende i-FAX.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
2201
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér netværket.
2202
Kunne ikke sende via FTP.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
2203
Kunne ikke sende via SMB.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
2231
Kunne ikke sende i-FAX.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
2204
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér grænsen for e-mail-størrelse for
SMTP-indstillingerne i Embedded Web Server
RX.
Kunne ikke sende i-FAX.
3101
Referenceside
—
—
side 2-47
—
—
—
—
side 2-47
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér godkendelsesmetoderne for både
afsenderen og modtageren.
—
Kunne ikke sende via FTP.
Kontrollér netværket.
—
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
7-51
Problemløsning > Problemløsning
Fejlkode
3201
Meddelelse
Kunne ikke sende e-mailen.
Kunne ikke sende i-FAX.
0007
Referenceside
Løsningsforslag
Kontrollér modtagerens metode til SMTPbrugergodkendelse.
—
—
Sluk og tænd på hovedafbryderen. Skriv den
viste fejlkode ned, og kontakt serviceteknikeren,
hvis denne fejl gentager sig.
side 2-8
—
Den scannede original overstiger det acceptable
antal sider på 999. Send de overskydende sider
separat.
—
4201
4701
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
Reaktion på Printing System fejl
Fejlkode
1020
Meddelelse
Fejl ved maskinens
interfacekort.
Kontrolpunkter
—
Der opstod en fejl på Printing
System. Notér fejlkoden, som
vises på betjeningspanelet.
Tilkald service.
Er hovedafbryderen til
Printing System tændt?
Tænd hovedafbryderen til
Printing System.
Er strømkablet til Printing
System sat i stikket?
Sluk maskinens
hovedafbryder og kontrollér,
om strømkablet til Printing
System er sat korrekt.
Tilkald service.
1030
Kunne ikke forbindes til
udskrivningssystem.
Kontrollér forbindelse til
udskrivningssystem.
> Udskrivningssystem strøm
Løsningsforslag
> Interface kabelforbindelse
Derefter skal du tænde
maskinens hovedafbryder.
1031
Kunne ikke forbindes til
udskrivningssystem.
Er interfacekablet (DVI)
forbundet fra maskinen til
printsystemet?
Kontrollér, interfacekablet er
sat korrekt i.
—
Kontrollér, interfacekablet er
sat korrekt i. Hvis fejlen
forefindes, så er der opstået
en fejl på printsystemet. Notér
fejlkoden, som vises på
betjeningspanelet. Tilkald
service.
Kontrollér forbindelse til
udskrivningssystem.
> Interface kabelforbindelse
7-52
Problemløsning > Problemløsning
Fejlkode
1040
Meddelelse
Kunne ikke forbindes til
udskrivningssystem.
Kontrollér forbindelse til
udskrivningssystem.
Kontrolpunkter
Er netværkskablet forbundet
fra maskinen til
printsystemet?
Løsningsforslag
Kontrollér netværket.
•
Netværkskablet er
tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke
korrekt.
•
Serveren fungerer ikke
korrekt.
> Netværk kabelforbindelse
> Netværksindstillinger
Er netværksindstillingerne
korrekte?
2000
Kunne ikke forbindes til
udskrivningssystem.
Vælg [Systemmenu/Tæller],
[System/Netværk],
[Netværk], [Kablet
netværksindstill.], og
derefter [Næste] for "TCP/IPindstillinger", og konfigurer
følgende indstillinger:
•
TCP/IP: Til
•
IPv6: Til
—
Notér fejlkoden, som vises på
betjeningspanelet. Tilkald
service.
—
Notér fejlkoden, som vises på
betjeningspanelet. Tilkald
service.
—
Sluk og tænd på afbryderen.
Kontrollér forbindelse til
udskrivningssystem.
> Både maskine og
udskrivningssystem
> Firmware-versioner på
maskinen og Printing System
2010
2020
Kunne ikke forbindes til
udskrivningssystem.
Kontrollér forbindelse til
udskrivningssystem.
> Både maskine og
maskinens interfacekort
> Firmware-versioner på
maskinen og Printing System
3000
Kunne ikke forbindes til
udskrivningssystem.
Hvis fejlen forefindes, så er
der opstået en fejl på
printsystemet.
Kontrollér forbindelse til
udskrivningssystem.
> Netværksindstillinger
Notér fejlkoden, som vises på
betjeningspanelet. Tilkald
service.
> Både maskine og
udskrivningssystem
7-53
Problemløsning > Justering/vedligeholdelse
Justering/vedligeholdelse
Oversigt over Justering/vedligeholdelse
Kør Justering/vedligeholdelse fra systemmenuen, hvis der er et problem med billeder og beskeden om at køre
Justering/vedligeholdelse vises.
Nedenstående skema viser elementerne, du kan ændre.
Element
Beskrivelse
Referenceside
Procedure for
farveregistrering
Ret farveplaceringen for at løse farveskred.
side 7-54
Justering af tonekurve
Når udskriftens tone afviger fra originalen, udfør denne funktion for at
sikre overensstemmelse med den oprindelige tone.
side 7-58
Tromlerensning
Fjern slør eller hvide prikker fra udskriftet
side 7-59
Kalibrering
Kalibrer maskinen for at sikre korrekt overlapning af toner og
sammenhæng med den oprindelige tone.
side 7-60
Rensning af
laserscanner
Fjern lodrette hvide linjer fra udskriften.
side 7-60
Fremkalderrensning
Juster det udskrevne billede, som er for lyst eller ufuldstændigt, selv
om der er tilstrækkelig toner.
side 7-60
Procedure for farveregistrering
Ved første installation af maskinen eller ved flytning til en ny placering, kan der ske farveafgivelse under udskrivning.
Brug denne funktion til at korrigere farvepositionen for hver cyan, magenta og gul for at udbedre farveafgivelse.
Autoregistrering og manuel registrering er tilgængelig for Farveregistrering. Farveafgivelse kan i det store hele
korrigeres ved automatisk registrering. Men hvis dette ikke løser problemet, eller hvis du ønsker at foretage mere
detaljerede indstillinger, kan du anvende manuel registrering.
VIGTIGT
Før du udfører farveregistrering, skal du udføre kalibrering. Hvis farveafgivelse fortsætter, skal du udføre
farveregistrering. Når du udfører farveregistrering uden at udføre kalibrering, vil farveafgivelsen måske nok
blive udbedret, men det kan medføre alvorlig farveafgivelse på et senere tidspunkt.
Kalibrering på side 7-60
Automatisk udbedring
1
Læg papir.
7-54
Problemløsning > Justering/vedligeholdelse
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
• Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det
lægges i kassetten.
Ilægning i kassette 1 (side 3-4)
• Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller
foldet papir kan forårsage papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren
ovenfor).
• Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret køre
skævt eller sidde fast.
2
3
Vis skærmen.
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Justering/vedligeholdelse] > "Farveregistrering" [Næste] >
"Auto" [Næste]
Udskriv oversigt.
Vælg [Start].
En graf er udskrevet.
Eksempel på oversigt
7-55
Problemløsning > Justering/vedligeholdelse
4
Udfør farveregistrering
1 Som vist i illustrationen, skal du placere den printede side ned mod pladen med kanten ned
pilene mod bagsiden.
2 Vælg [Start] for at scanne oversigten.
Når scanning er færdig, starter korrigeringen af farveprintpositionen.
3 Når udbedringen af farveprintpositionen slutter, vælg [OK].
Manuel udbedring
1
Læg papir.
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
• Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det
lægges i kassetten.
Ilægning i kassette 1 (side 3-4)
• Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller
foldet papir kan forårsage papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren
ovenfor).
• Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret køre
skævt eller sidde fast.
2
Vis skærmen.
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Justering/vedligeholdelse] > "Farveregistrering" [Næste] >
"Manuel" [Næste]
7-56
Problemløsning > Justering/vedligeholdelse
3
Udskriv oversigt.
Vælg [Udskriv oversigt].
En graf er udskrevet. På diagrammet udskrives for hver M (magenta), C (cyan) og Y (gul)
diagrammer for H-1 til 7 og V-1 til 5.
Diagrameksempel
4
Indtast en passende værdi.
1 Find placeringen på hver graf, hvor 2 linjer matcher hinanden tættest. Hvis dette er 0positionen, er registrering for den farve ikke påkrævet. I denne illustration er B den
passende værdi.
Fra diagrammer V-1 til V-5, læs kun værdier fra V-3 (midte).
2 Vælg "Farveregistrering" [Næste].
3 Tryk på [Skift] for den graf, som skal rettes.
4 Vælg [+] eller [-] for at indtaste værdier læst på oversigten.
Vælg [+] for at øge værdien fra 0 til 9. For at formindske vælges [-].
Ved at vælge [-], ændres værdier fra 0 til bogstaver, med start fra A til I. Vælg [+] for at gå i
den modsatte retning.
5 Gentag trin 3 og 4 for at indtaste registreringsværdier for hver oversigt.
6 Vælg [Start], når alle værdier er indtastet. Farveregistrering påbegyndes
7 Tryk på [OK], når farveregistreringen er fuldstændig.
7-57
Problemløsning > Justering/vedligeholdelse
Justering af tonekurve
Efter lang tids brug, eller på grund af påvirkning af omgivelsestemperaturer, kan farvetonen, der udskrives, variere fra
originalen. Udfør denne funktion for at sikre overensstemmelse med den originale farvetone. Før du udfører justering af
tonekurve, skal du udføre kalibrering. Hvis kalibreringen ikke forbedrer farvetonerne, skal du udføre justering af
tonekurve.
Kalibrering (side 7-60)
Der udskrives i alt 3 sider med mønster (Nr. 1 til 3) under justeringen. De udskrevne mønstre indlæses sekventielt under
justeringen.
1
Læg papir.
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
• Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det
lægges i kassetten.
Ilægning i kassette 1 (side 3-4)
• Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller
foldet papir kan forårsage papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren
ovenfor).
• Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret køre
skævt eller sidde fast.
2
Vis skærmen.
3
Juster af tonekurven.
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Justering/vedligeholdelse] > "Justering af tonekurve"
[Næste]
1 Vælg [Start]. Et mønster udskrives.
Kontroller, at tallet "1" er udskrevet i bunden af mønsteret.
7-58
Problemløsning > Justering/vedligeholdelse
2 Som vist i illustrationen, skal du placere den printede side ned mod pladen med kanten ned
pilene mod bagsiden.
3 Vælg [Start]. Mønsteret er indlæst, og justeringen begynder.
Det andet mønster er udskrevet.
4 Kontroller at nummer "2" (til "3") udskrives i bunden af mønstret og gentag trin 2 til 3 to
gange for at læse mønstret 2 og 3 i rækkefølge.
5 Tryk på [OK] i bekræftelsesskærmbilledet til justering.
Tromlerensning
Fjern slør eller hvide prikker fra udskriftet
BEMÆRK
Tromlerensning kan ikke udføres under udskrivning. Udfør tromlerensning, når udskrivningen er overstået.
1
Vis skærmen.
2
Udfør tromlerensning.
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Justering/vedligeholdelse] > "Tromlerensning" [Næste]
Vælg [Start]. "Tromlerensning" begynder.
7-59
Problemløsning > Justering/vedligeholdelse
Kalibrering
Kalibrer maskinen for at sikre korrekt overlapning af toner og sammenhæng med den oprindelige tone.
1
Vis skærmen.
2
Udfør kalibrering.
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Justering/vedligeholdelse] > "Kalibrering" [Næste]
Vælg [Start]. "Kalibrering" begynder.
BEMÆRK
Hvis den korrekte toneroverlapning ikke sikres selv om der udføres en kalibrering, skal du
se følgende:
Procedure for farveregistrering (side 7-54)
Hvis overensstemmelse med den originale tone ikke sikres selv om der udføres en
kalibrering, skal du se følgende:
Justering af tonekurve (side 7-58)
Rensning af laserscanner
Fjern lodrette hvide linjer fra udskriften.
1
Vis skærmen.
2
Udfør rensning af laserscanner
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Justering/vedligeholdelse] > "Rensning af laserscanner"
[Næste]
Vælg [Start]. "Rensning af laserscanner" begynder.
Fremkalderrensning
Juster det udskrevne billede, som er for lyst eller ufuldstændigt, selv om der er tilstrækkelig toner.
1
Vis skærmen.
2
Udfør fremkalderrensning.
Tast [Systemmenu/Tæller] > [Justering/vedligeholdelse] > "Fremkalderrensning" [Næste]
Vælg [Start]. "Fremkalderrensning" begynder.
BEMÆRK
Ventetiden kan være længere, når toneren er genopfyldt under fremkalderrensning.
7-60
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop
Hvis der opstår papirstop, stopper udskrivningen, og det sted, hvor papirstoppet opstod, og følgende besked vises på
berøringspanelet.
"Papirstop."
Fjern det fastsiddende papir ved at følge fremgangsmåderne nedenfor.
Indikatorer for papirstop
1 Viser placeringen af papirstop.
3DSLUVWRS
2 Viser forrige trin.
cEQPDVNLQHQVK¡MUHG NVHO
cEQG NVOHW $ RJIMHUQ
SDSLUHW
/XNGHWK¡MUHG NVHOSnKRYHGGHOHQ
cEQNDVVHWWH
)MHUQSDSLUHW
)MHUQNDVVHWWHIRUDWIMHUQHSDSLU
GHUHUYDQVNHOLJWDWNRPPHWLO
/XNNDVVHWWHQ
)(-/
1
2
4 Viser proceduren for fjernelse.
4
3
3 Viser næste trin.
H
≧ἣ
Hvis der opstår papirstop, vil stedet for papirstop blive vist på berøringspanelet sammen med instruktioner til rydning.
3DSLUVWRS
cEQPDVNLQHQVK¡MUHG NVHO
cEQG NVOHW $ RJIMHUQ
SDSLUHW
/XNGHWK¡MUHG NVHOSnKRYHGGHOHQ
cEQNDVVHWWH
)MHUQSDSLUHW
)MHUQNDVVHWWHIRUDWIMHUQHSDSLU
GHUHUYDQVNHOLJWDWNRPPHWLO
/XNNDVVHWWHQ
)(-/
L
H
≧ἣ
K
M
Q
P
P
S
R
P
P
O
J
E
H
N
H
H
H
H G
A
H
F
B
C
I
D
7-61
N
N
N
Problemløsning > Fjern papirstop
Indikator for papirstoppets placering
Papirstoppets placering
Referenceside
A
Kassette 1
side 7-63
B
Kassette 2
side 7-66
C
Kassette 3 (500 ark x 2)
side 7-69
Kassette 3 (1.500 ark x 1)
side 7-71
D
Kassette 4 (500 ark x 2)
side 7-69
E
Kassette 4 (1.500 ark x 2)
side 7-73
F
Kassette 5 (Arkindfører)
side 7-76
G
Multifunktionsbakke
side 7-78
H
Højre dæksel 1
side 7-79
I
Højre dæksel 2
side 7-83
J
Overføringsbro
side 7-86
K
Postkasse
side 7-87
L
Indre efterbehandler
side 7-88
M
Dokumentføder
side 7-89
side 7-91
N
1.000 arks efterbehandler
side 7-92
O
4.000 arks efterbehandler/100 arks
hæftningsefterbehandler (Indvendigt)
side 7-95
P
4.000 arks efterbehandler/100 arks
hæftningsefterbehandler (Bakke A)
side 7-96
Q
4.000 arks efterbehandler/100 arks
hæftningsefterbehandler (Bakke B)
side 7-100
R
Falseenhed
side 7-103
side 7-112
S
Falsebakke
side 7-108
side 7-118
Når du har fjernet det fastsiddende papir, varmer maskinen op igen, og fejlmeddelelsen forsvinder. Maskinen fortsætter
med den side, der var ved at blive udskrevet, da papirstoppet opstod.
7-62
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i kassette 1
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du fjerne den.
2
Åbn det højre dæksel 1.
3
Åbn dæksel (A3).
A3
7-63
Problemløsning > Fjern papirstop
4
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
5
Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
6
Træk kassette 1 ud mod dig selv, indtil den stopper.
7
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-64
Problemløsning > Fjern papirstop
BEMÆRK
For at fjerne svært tilgængeligt papir, kan kassetten fjernes.
8
Skub kassette 1 tilbage igen.
9
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du sætte den
tilbage til oprindelig placering.
7-65
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i kassette 2
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du fjerne den.
2
Åbn det højre dæksel 1.
3
Luk duplexenheden (A5).
A5
7-66
Problemløsning > Fjern papirstop
4
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
5
Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
6
Træk kassette 2 ud mod dig selv, indtil den stopper.
7
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-67
Problemløsning > Fjern papirstop
BEMÆRK
For at fjerne svært tilgængeligt papir, kan kassetten fjernes.
8
Skub kassette 2 tilbage igen.
9
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du sætte den
tilbage til oprindelig placering.
7-68
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i kassette 3 og 4 (500 ark x 2)
Se forklaringen til kassette 3 nedenfor.
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du fjerne den.
2
Åbn det højre dæksel 2.
3
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-69
Problemløsning > Fjern papirstop
4
Træk kassette 3 ud mod dig selv, indtil den stopper.
5
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
BEMÆRK
For at fjerne svært tilgængeligt papir, kan kassetten fjernes.
6
Skub det højre dæksel 2 og kassette 3 tilbage på plads.
7-70
Problemløsning > Fjern papirstop
7
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du sætte den
tilbage til oprindelig placering.
Fjern papirstop i kassette 3 (1.500 ark x 2)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du fjerne den.
2
Åbn det højre dæksel 2.
7-71
Problemløsning > Fjern papirstop
3
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
4
Træk kassette 3 ud mod dig selv, indtil den stopper.
5
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
6
Skub det højre dæksel 2 og kassette 3 tilbage på plads.
7-72
Problemløsning > Fjern papirstop
7
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du sætte den
tilbage til oprindelig placering.
Fjern papirstop i kassette 4 (1.500 ark x 2)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du fjerne den.
2
Åbn det højre dæksel 2.
7-73
Problemløsning > Fjern papirstop
3
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
4
Træk kassette 3 ud mod dig selv, indtil den stopper.
5
Træk kassette 4 ud mod dig selv, indtil den stopper.
6
Træk papirføderen (B1) ud.
B1
7-74
Problemløsning > Fjern papirstop
7
Åbn dækslet (B2).
B2
8
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
9
Skub papirføderen, kassette 3 og kassette 4 tilbage på plads.
10 Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
7-75
Problemløsning > Fjern papirstop
arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du sætte den
11 Hvis
tilbage til oprindelig placering.
Fjern papirstop i kassette 5 (Arkindfører)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Fjern arkindføreren.
2
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-76
Problemløsning > Fjern papirstop
3
Træk kassette 5 ud mod dig selv, indtil den stopper.
4
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
5
Sæt kassette 5 og arkindføreren til den oprindelige placering.
7-77
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i multifunktionsbakken
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
2
Fjern alt papiret.
3
Ilæg papiret igen.
7-78
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i højre dæksel 1
FORSIGTIG
Maskinens fikseringsenhed er meget varm. Vær ekstra forsigtig, hvis du arbejder i dette område, da der er
risiko for forbrænding.
1
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du fjerne den.
2
Åbn det højre dæksel 1.
3
Luk duplexenheden (A5).
A5
4
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-79
Problemløsning > Fjern papirstop
5
Åbn dæksel til papirføderen (A1).
A1
6
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7
Åbn fuserdækslet (A2).
A2
8
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-80
Problemløsning > Fjern papirstop
9
Åbn dæksel (A3).
A3
10 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
11 Løft dækslet (A4).
A4
12 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-81
Problemløsning > Fjern papirstop
13 Løft duplexenheden (A5).
A5
14 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
15 Fjern papiret fra papirudskubningen.
16 Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
7-82
Problemløsning > Fjern papirstop
arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du sætte den
17 Hvis
tilbage til oprindelig placering.
Fjern papirstop i højre dæksel 2 (500 ark x 2)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du fjerne den.
2
Åbn det højre dæksel 2.
7-83
Problemløsning > Fjern papirstop
3
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
4
Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
5
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du sætte den
tilbage til oprindelig placering.
Fjern papirstop i højre dæksel 2 (1.500 ark x 2)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du fjerne den.
7-84
Problemløsning > Fjern papirstop
2
Åbn det højre dæksel 2.
3
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
4
Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
5
Hvis arkindføreren (tilbehør) er installeret, skal du sætte den
tilbage til oprindelig placering.
7-85
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i overføringsbroen
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Åbn overføringsbroens dæksel.
2
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
3
Luk dækslet.
7-86
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i postkassen
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Åbn postkassens dæksel.
2
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
3
Luk dækslet.
7-87
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i den indre efterbehandler
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
2
Åbn den indvendige efterbehandler.
3
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-88
Problemløsning > Fjern papirstop
4
Sæt enheden tilbage til oprindelig placering.
Fjern papirstop i dokumentføderen (automatisk
vendende)
FORSIGTIG
Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Fjern originalerne fra originalpladen.
2
Åbn dokumentføderens dæksel.
7-89
Problemløsning > Fjern papirstop
3
Drej skive (C1) for at fjerne fastklemt papir.
C1
4
Åbn vendeenhed (C2), og fjern det fastklemte papir.
C2
5
Drej skive (C1) for at fjerne fastklemt papir.
C1
6
Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
7-90
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i dokumentføderen (dual scan)
FORSIGTIG
Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Fjern originalerne fra originalpladen.
2
Åbn dokumentføderens dæksel.
3
Drej skive (C) for at fjerne fastklemt papir.
C
4
Drej skive (C) for at fjerne fastklemt papir.
C
7-91
Problemløsning > Fjern papirstop
5
Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
Fjern papirstop i 1.000 arks efterbehandleren
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
2
Åbn eftebehandlerens øverste dæksel.
7-92
Problemløsning > Fjern papirstop
3
Åbn transportstyret (D2).
D2
4
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
5
Sæt transportstyret (D2) tilbage til oprindelig placering.
6
Åbn eftebehandlerens frontdæksel.
7-93
Problemløsning > Fjern papirstop
7
Åbn transportstyret (D1).
D1
8
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
9
Sæt transportstyret (D1) tilbage til oprindelig placering.
10 Sæt dæksler tilbage til oprindelig placering.
7-94
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i efterbehandleren til 4.000 ark/
hæftningsefterbehandleren til 100 ark (Indre)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Åbn efterbehandlerens frontdækslet 1.
2
Åbn transportstyret (D1).
D1
3
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-95
Problemløsning > Fjern papirstop
4
Sæt transportstyret (D1) tilbage til oprindelig placering.
5
Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
Fjern papirstop i efterbehandleren til 4.000 ark/
hæfteningsefterbehandleren til 100 ark (Bakke A)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-96
Problemløsning > Fjern papirstop
2
Åbn efterbehandlerens frontdækslet 1.
3
Åbn transportstyret (D6).
D6
4
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
5
Sæt transportstyret (D6) tilbage til oprindelig placering.
7-97
Problemløsning > Fjern papirstop
6
Åbn transportstyret (D4).
D4
7
Drej knoppen (D5).
D5
8
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
9
Sæt transportstyret (D4) tilbage til oprindelig placering.
7-98
Problemløsning > Fjern papirstop
10 Åbn transportstyret (D1).
D1
11 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
12 Sæt transportstyret (D1) tilbage til oprindelig placering.
13 Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
7-99
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i efterbehandleren til 4.000 ark/
hæfteningsefterbehandleren til 100 ark (Bakke B)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
2
Åbn efterbehandlerens frontdækslet 1.
3
Åbn transportstyret (D2).
D2
7-100
Problemløsning > Fjern papirstop
4
Drej knoppen (D3).
D3
5
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
6
Sæt transportstyret (D2) tilbage til oprindelig placering.
7
Åbn transportstyret (D1).
D1
7-101
Problemløsning > Fjern papirstop
8
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
9
Sæt transportstyret (D1) tilbage til oprindelig placering.
10 Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
7-102
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i foldeenheden (4.000-arks
efterbehandler)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Åbn efterbehndlers frontdækslerne 1 og 2.
2
Luk transportstyret (D7).
D7
3
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-103
Problemløsning > Fjern papirstop
4
Sæt transportstyret (D7) tilbage til oprindelig placering.
5
Åbn transportstyret (D8).
D8
6
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7
Sæt transportstyret (D8) tilbage til oprindelig placering.
7-104
Problemløsning > Fjern papirstop
8
Fjern papiret fra efterbehandleren.
9
Sæt dæksler tilbage til oprindelig placering.
10 Løft falsebakken.
11 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-105
Problemløsning > Fjern papirstop
12 Tryk på udløserhåndtaget for at skubbe foldeenheden ud.
13 Åbn foldeenhedens venstre dæksel.
14 Drej skiven (D9).
D9
15 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-106
Problemløsning > Fjern papirstop
Sæt foldeenhedens vendtre dæksel tilbage til oprindelig
16 placering.
17 Luk foldeenhedens øverste dæksel.
18 Drej skiven (D9).
D9
19 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-107
Problemløsning > Fjern papirstop
foldeenhedens øverste dæksel tilbage til oprindelig
20 Sæt
placering.
21 Sæt foldeenheden tilbage til oprindelig placering.
Fjern papirstop i falsebakken (4.000-arks
efterbehandler)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Løft falsebakken.
7-108
Problemløsning > Fjern papirstop
2
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
3
Tryk på udløserhåndtaget for at skubbe foldeenheden ud.
4
Åbn foldeenhedens venstre dæksel.
5
Drej skiven (D9).
D9
6
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-109
Problemløsning > Fjern papirstop
7
Sæt foldeenhedens vendtre dæksel tilbage til oprindelig
placering.
8
Luk foldeenhedens øverste dæksel.
9
Drej skiven (D9).
D9
10 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-110
Problemløsning > Fjern papirstop
foldeenhedens øverste dæksel tilbage til oprindelig
11 Sæt
placering.
12 Sæt foldeenheden tilbage til oprindelig placering.
13 Åbn efterbehndlers frontdækslerne 1 og 2.
14 Fjern papiret fra efterbehandleren.
7-111
Problemløsning > Fjern papirstop
15 Sæt dæksler tilbage til oprindelig placering.
Fjern papirstop i foldeenheden (100-arks
hæftningsefterbehandler)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Åbn efterbehndlers frontdækslerne 1 og 2.
7-112
Problemløsning > Fjern papirstop
2
Luk transportstyret (D7).
D7
3
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
4
Sæt transportstyret (D7) tilbage til oprindelig placering.
5
Åbn transportstyret (D8).
D8
7-113
Problemløsning > Fjern papirstop
6
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7
Sæt transportstyret (D8) tilbage til oprindelig placering.
8
Fjern papiret fra efterbehandleren.
9
Sæt dæksler tilbage til oprindelig placering.
7-114
Problemløsning > Fjern papirstop
10 Løft udløserhåndtaget for at skubbe foldeenheden ud.
11 Luk foldeenhedens øverste dæksel.
12 Drej skiven (D9).
D9
13 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-115
Problemløsning > Fjern papirstop
14 Åbn transportstyret på foldeenheden.
15 Drej skiven (D9).
D9
16 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
17 Løft falsebakken.
7-116
Problemløsning > Fjern papirstop
18 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
19 Sæt dæksler tilbage til oprindelig placering.
20 Sæt foldeenheden tilbage til oprindelig placering.
7-117
Problemløsning > Fjern papirstop
Fjern papirstop i falsebakken (100-arks
hæfningsefterbehandler)
FORSIGTIG
• Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
• Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
1
Løft udløserhåndtaget for at skubbe foldeenheden ud.
2
Luk foldeenhedens øverste dæksel.
3
Drej skiven (D9).
D9
7-118
Problemløsning > Fjern papirstop
4
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
5
Åbn transportstyret på foldeenheden.
6
Drej skiven (D9).
D9
7
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-119
Problemløsning > Fjern papirstop
8
Løft falsebakken.
9
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
10 Sæt dæksler tilbage til oprindelig placering.
11 Sæt foldeenheden tilbage til oprindelig placering.
7-120
Problemløsning > Fjern papirstop
12 Åbn efterbehndlers frontdækslerne 1 og 2.
13 Fjern papiret fra efterbehandleren.
14 Sæt dæksler tilbage til oprindelig placering.
7-121
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
Fjerne fastklemte hæfteklammer i den indre
efterbehandler
1
Åbn den indvendige efterbehandler.
2
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
3
Åbn hæfteenhedens dæksel.
7-122
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
4
Fjern holderen til hæfteklammebeholderen.
5
Fjern den fastsiddende hæfteklamme.
6
Montér holderen til hæfteklammebeholderen.
7
Sæt hæfteenhedens dæksel tilbage til oprindelig placering.
7-123
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
8
Sæt enheden tilbage til oprindelig placering.
Fjerne fastklemte hæfteklammer i 1.000 arks
efterbehandler
1
Åbn eftebehandlerens øverste dæksel.
2
Åbn transportstyret (D2).
D2
3
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-124
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
4
Sæt transportstyret (D2) tilbage til oprindelig placering.
5
Åbn eftebehandlerens frontdæksel.
6
Åbn transportstyret (D1).
D1
7
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-125
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
8
Sæt transportstyret (D1) tilbage til oprindelig placering.
9
Fjern holderen til hæfteklammebeholderen.
10 Fjern den fastsiddende hæfteklamme.
11 Montér holderen til hæfteklammebeholderen.
7-126
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
12 Sæt dæksler tilbage til oprindelig placering.
Fjerne fastklemte hæfteklammer i 4.000 arks
efterbehandler
1
Åbn efterbehandlerens frontdækslet 1.
2
Åbn transportstyret (D4).
D4
3
Drej knoppen (D5).
D5
7-127
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
4
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
5
Sæt transportstyret (D4) tilbage til oprindelig placering.
6
Fjern holderen til hæfteklammebeholderen (A).
7
Fjern den fastsiddende hæfteklamme.
7-128
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
8
Montér holderen til hæfteklammebeholderen (A).
9
Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
Fjerne fastklemte hæfteklammer i 100 arks
hæftningsefterbehandler
1
Åbn efterbehandlerens frontdækslet 1.
2
Åbn transportstyret (D4).
D4
7-129
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
3
Drej knoppen (D5).
D5
4
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
5
Sæt transportstyret (D4) tilbage til oprindelig placering.
6
Fjern holderen til hæfteklammebeholderen (A).
7-130
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
7
Fjern den fastsiddende hæfteklamme.
8
Montér holderen til hæfteklammebeholderen (A).
9
Sæt dækslet tilbage til oprindelig placering.
7-131
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
Fjerne fastklemte hæfteklammer i foldeenheden
(4.000-arks efterbehandler)
1
Åbn efterbehndlers frontdækslerne 1 og 2.
2
Fjern papiret fra efterbehandleren.
3
Fjern hæfteklammeholderen (B) eller (C).
C
B
7-132
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
4
Fjern den fastsiddende hæfteklamme.
5
Montér hæfteklammeholderen (B) eller (C).
6
Sæt dæksler tilbage til oprindelig placering.
7
Løft falsebakken.
7-133
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
8
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
9
Tryk på udløserhåndtaget for at skubbe foldeenheden ud.
10 Åbn foldeenhedens venstre dæksel.
11 Drej skiven (D9).
D9
7-134
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
12 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
Sæt foldeenhedens vendtre dæksel tilbage til oprindelig
13 placering.
14 Luk foldeenhedens øverste dæksel.
15 Drej skiven (D9).
D9
7-135
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
16 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
foldeenhedens øverste dæksel tilbage til oprindelig
17 Sæt
placering.
18 Sæt foldeenheden tilbage til oprindelig placering.
7-136
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
Fjerne fastklemte hæfteklammer i foldeenheden (100
arks hæftningsefterbehandler)
1
Åbn efterbehndlers frontdækslerne 1 og 2.
2
Fjern papiret fra efterbehandleren.
3
Fjern hæfteklammeholderen (B) eller (C).
C
B
7-137
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
4
Fjern den fastsiddende hæfteklamme.
5
Montér hæfteklammeholderen (B) eller (C).
6
Sæt dæksler tilbage til oprindelig placering.
7
Løft udløserhåndtaget for at skubbe foldeenheden ud.
7-138
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
8
Luk foldeenhedens øverste dæksel.
9
Drej skiven (D9).
D9
10 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
11 Åbn transportstyret på foldeenheden.
7-139
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
12 Drej skiven (D9).
D9
13 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
14 Løft falsebakken.
15 Fjern eventuelt fastsiddende papir.
7-140
Problemløsning > Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme
16 Sæt dæksler tilbage til oprindelig placering.
17 Sæt foldeenheden tilbage til oprindelig placering.
7-141
8
Tillæg
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Tilbehør .............................................................................................................................................................. 8-2
Oversigt over tilbehør .............................................................................................................................. 8-2
Specifikationer ................................................................................................................................................... 8-4
Maskine ................................................................................................................................................... 8-4
Kopifunktioner .......................................................................................................................................... 8-7
Printerfunktioner ...................................................................................................................................... 8-9
Scannerfunktioner .................................................................................................................................. 8-10
Dokumentføder ....................................................................................................................................... 8-11
Papirføder (500 ark x 2) .......................................................................................................................... 8-11
LCF (1.500 ark x 2) ................................................................................................................................ 8-12
Arkindfører (3.000 ark) ........................................................................................................................... 8-12
Indre efterbehandler .............................................................................................................................. 8-13
Hulningsenhed (Til indre efterbehandler) ............................................................................................... 8-13
1.000 arks efterbehandler ...................................................................................................................... 8-14
4.000 arks efterbehandler ...................................................................................................................... 8-15
100 arks hæftningsefterbehandler ......................................................................................................... 8-16
Hulningsenhed (til efterbehandler for 1.000 ark/4.000 ark/hæftningsefterbehandler for 100 ark) ......... 8-16
Postkasse (Til 4.000 arks efterbehandler) ............................................................................................. 8-17
Falseenhed (Til 4.000 arks efterbehandler) ........................................................................................... 8-17
Foldeenhed (til hæftningsefterbehandler for 100 ark) ............................................................................ 8-18
Jobadskillerbakke .................................................................................................................................. 8-19
Bannerbakke .......................................................................................................................................... 8-19
8-1
Tillæg > Tilbehør
Tilbehør
Oversigt over tilbehør
Følgende tilbehør kan installeres på maskinen.
(1) DP-7130
(1) DP-7110
(1) DP-7100
(1) DP-7120
(2) MT-730(B)
(14) PH-7A, PH-7C,
PH-7D
(13) PH-7100,
PH-7120, PH-7130
(1) PLATEN COVER
TYPE E
(12) DF-7100
(3) DF-7110
(11) Banner Guide 10
(4) DF-7130
(15) JS-7100
(10) PF-7120*
(6) BF-730
(5) DF-7120
(7) BF-9100
*
(8) PF-7100*
(9) PF-7110*
Hvis følgende tilbehør er installeret, skal der monteres et væltesikringskit: PF-7100, PF-7110, PF-7120
8-2
Tillæg > Tilbehør
(18) Printing System 15
(19) Keyboard Holder 10
(16) NK-7120
(17) DT-730(B)
(20) FAX System 12
(25) Card
Authentication Kit(B)
(21) IB-50
(23) IB-35
(22) IB-51
Software tilbehør
(26) Internet FAX Kit(A)
(24) HD-12
(27) UG-33
(28) UG-34
(29) Scan Extension Kit(A)
(30) USB Keyboard
8-3
Tillæg > Specifikationer
Specifikationer
VIGTIGT
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
BEMÆRK
For flere oplysninger om anvendelse af FAX, se følgende:
FAX Operation Guide
Maskine
Element
Beskrivelse
Type
Skrivebord
Udskrivningsmetode
Elektrofotografi ved hjælp af semikonduktorlaser
Papirvægt
Kassette
52 til 300 g/m2
Multifunktionsbakke
52 til 300 g/m2
Kassette
Almindelig, Groft, Pergament, Genbrugspapir, Fortrykt, Kvalitetspapir, Karton,
Farve, Hullet, Brevhoved, Kuvert, Tykt, Højkvalitetspapir, Brugerdefineret 1 til 8
(Duplex: Samme som Simplex)
Multifunktionsbakke
Almindeligt, Transparent (OHP-film), Groft, Pergament, Etiketter, Genbrugspapir,
Fortrykt, Kvalitetspapir, Karton, Farve, Hullet, Brevhoved, Kuvert, Tykt,
Højkvalitetspapir, Bestrøget, Indeksfane-delere, Brugerdefineret 1 til 8
Kassette 1
A4, A5, A6, B5, B6, 216×340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II,
Folio, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch,
Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Returpostkort),
Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Brugerdefineret (98 × 148 mm til
297 × 356 mm)
Kassette 2
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal,
Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Kuvert #10,
Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4,
Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Returpostkort), Kakugata 2, Youkei 4,
Youkei 2, Nagagata 3, Brugerdefineret (98 × 148 mm til 320 × 457 mm)
Multifunktionsbakke
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal,
Statement, Executive, 12x18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Kuvert #10,
Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4,
Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Returpostkort), Kakugata 2, Youkei 4,
Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Brugerdefineret (98 × 148 mm
til 320 × 457 mm)
Papirtype
Papirformat
Bannerark (210 x 488,1 til 304,8 x 1.220 mm)
Udskriftområde
Udskriftsmargen øverst, bunden og begge sider er 4 mm eller mindre
8-4
Tillæg > Specifikationer
Element
Opvarmningstid
(23 °C, 60 %)
Tænding
Beskrivelse
2507ci maks. 18 sekunder
3207ci maks. 18 sekunder
4007ci maks. 17 sekunder
5007ci maks. 17 sekunder
6007ci maks. 17 sekunder
Lavt
strømniveautilstand
2507ci maks. 9,7 sekunder
3207ci maks. 9,7 sekunder
4007ci maks. 14,4 sekunder
5007ci maks. 14,4 sekunder
6007ci maks. 14,4 sekunder
Dvale
2507ci maks. 9,7 sekunder
3207ci maks. 9,7 sekunder
4007ci maks. 14,4 sekunder
5007ci maks. 14,4 sekunder
6007ci maks. 14,4 sekunder
Papirkapacitet
Kassette
500 ark (80 g/m2)*1
Multifunktionsbakke
150 ark (A4/Letter eller mindre) (80 g/m2),
50 ark (større end A4/Letter) (80 g/m2)
1 ark (Bannerark (210 × 488,1 til 304,8 × 1.220 mm)) (136 til 163 g/m2)
Udskriftsbakke
kapacitet
Indre bakke
500 ark (80 g/m2)
Billedskrivningssystem
Halvlederlaser og elektrofotografi
Hukommelse
4,0 GB
LCF
2507ci SSD 32 GB
3207ci SSD 32 GB
4007ci SSD 8 GB/harddisk 320 GB
5007ci SSD 8 GB/harddisk 320 GB
6007ci SSD 8 GB/harddisk 320 GB
Interface
Standard
Stik til USB-interface: 1 (Super-speed USB)
Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4,
IPSec), 802.3a understøttet)
USB-port: 4 (USB Hi-Speed)
Parameter
eKUIO: 2*2
Fax: 2*3
Trådløs LAN: 1
Driftsmiljø
Temperatur
10 til 32,5 °C
Luftfugtighed
10-80 %
Højde
3.500 m maksimum
Lys
1.500 lux maksimum
Mål (B × D × H)
602 × 665 × 790 mm
(uden dDokumentføder)
8-5
Tillæg > Specifikationer
Element
Vægt
Beskrivelse
2507ci: Ca. 90 kg (uden tonerbeholder)
3207ci: Ca. 90 kg (uden tonerbeholder)
4007ci: Ca. 95 kg (uden tonerbeholder)
5007ci: Ca. 95 kg (uden tonerbeholder)
6007ci: Ca. 95 kg (uden tonerbeholder)
Nødvendig plads (B × D)
920 × 665 mm
(ved brug af
multifunktionsbakken)
Strømkilde
230 V specifikationsmodel: 220 til 240 V
Strømforbruget af produktet i
netværksbaserede standby (hvis
alle netværksporte er tilsluttet.)
Oplysningerne er tilgængelige på nedenstående websites:
Indstillinger
50/60 Hz 7,2 A
http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment
http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umweltenergieverbrauchsicherheit
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Tilbehør (side 8-2)
*1 Op til den øverste grænselinje i kassetten.
*2 Der kan ikke installeres en fax-linje, når der er installeret to interface (tilbehør).
*3 Der kan kun installeres én faxlinje, når der er installeret IB-50 eller IB-51.
8-6
Tillæg > Specifikationer
Kopifunktioner
Element
Kopieringshastighed
Beskrivelse
Sort/hvid kopiering
Fuldfarvet kopiering
A4/Letter
25 ark/min
25 ark/min
A4-R/Letter-R
17 ark/min
17 ark/min
A3/Ledger
12 ark/min
12 ark/min
B4
15 ark/min
15 ark/min
Legal
15 ark/min
15 ark/min
B5
25 ark/min
25 ark/min
B5-R
17 ark/min
17 ark/min
A5-R
12 ark/min
12 ark/min
A6-R
12 ark/min
12 ark/min
Sort/hvid kopiering
Fuldfarvet kopiering
A4/Letter
32 ark/min
32 ark/min
A4-R/Letter-R
22 ark/min
22 ark/min
A3/Ledger
16 ark/min
16 ark/min
B4
19 ark/min
19 ark/min
Legal
19 ark/min
19 ark/min
B5
32 ark/min
32 ark/min
B5-R
22 ark/min
22 ark/min
A5-R
16 ark/min
16 ark/min
A6-R
16 ark/min
16 ark/min
Sort/hvid kopiering
Fuldfarvet kopiering
A4/Letter
40 ark/min
40 ark/min
A4-R/Letter-R
28 ark/min
28 ark/min
A3/Ledger
20 ark/min
20 ark/min
B4
24 ark/min
24 ark/min
Legal
24 ark/min
24 ark/min
B5
40 ark/min
40 ark/min
B5-R
28 ark/min
28 ark/min
A5-R
32 ark/min
32 ark/min
A6-R
20 ark/min
20 ark/min
2507ci
3207ci
4007ci
8-7
Tillæg > Specifikationer
Element
Kopieringshastighed
Beskrivelse
Sort/hvid kopiering
Fuldfarvet kopiering
A4/Letter
50 ark/min
50 ark/min
A4-R/Letter-R
35 ark/min
35 ark/min
A3/Ledger
25 ark/min
25 ark/min
B4
30 ark/min
30 ark/min
Legal
30 ark/min
30 ark/min
B5
50 ark/min
50 ark/min
B5-R
35 ark/min
35 ark/min
A5-R
40 ark/min
40 ark/min
A6-R
25 ark/min
25 ark/min
Sort/hvid kopiering
Fuldfarvet kopiering
A4/Letter
60 ark/min
55 ark/min
A4-R/Letter-R
42 ark/min
38 ark/min
A3/Ledger
30 ark/min
27 ark/min
B4
36 ark/min
33 ark/min
Legal
36 ark/min
33 ark/min
B5
60 ark/min
55 ark/min
B5-R
42 ark/min
38 ark/min
A5-R
48 ark/min
44 ark/min
A6-R
30 ark/min
27 ark/min
5007ci
6007ci
Første
kopiering (A4,
anbring på
pladen, fød
fra kassetten)
Monokrom
2507ci maks. 6,4 sekunder
3207ci maks. 5,3 sekunder
4007ci maks. 4,5 sekunder
5007ci maks. 3,7 sekunder
6007ci maks. 3,4 sekunder
Farve
2507ci maks. 8,5 sekunder
3207ci maks. 7,0 sekunder
4007ci maks. 5,9 sekunder
5007ci maks. 4,8 sekunder
6007ci maks. 4,4 sekunder
Zoomværdi
Manuel indstilling: 25-400 %, 1 % trinvis forøgelse
Automatisk indstilling: Forvalgt zoom
Uafbrudt kopiering
1-9.999 ark
Opløsning
1.200 × 1.200 dpi (multi-bit)
Understøttede originaltyper
Ark, bog og tredimensionelle originaler (maks. originalstørrelse: A3/Ledger)
Originalfødningssystem
Fast
8-8
Tillæg > Specifikationer
Printerfunktioner
Element
Beskrivelse
Udskrivningshastighed
Sort/hvid udskrivning
Fuldfarvet udskrivning
2507ci
SRA3
12 ark/min
12 ark/min
3207ci
SRA3
16 ark/min
16 ark/min
4007ci
SRA3
20 ark/min
20 ark/min
5007ci
SRA3
25 ark/min
25 ark/min
6007ci
SRA3
30 ark/min
27 ark/min
For andre størrelser end nævnt ovenfor er specifikationer samme som for
kopieringshastighed.
Første
udskrift ud
(A4, indføring
fra kassette)
Monokrom
2507ci maks. 7,0 sekunder
3207ci maks. 5,9 sekunder
4007ci maks. 5,1 sekunder
5007ci maks. 4,3 sekunder
6007ci maks. 3,8 sekunder
Farve
2507ci maks. 9,2 sekunder
3207ci maks. 7,7 sekunder
4007ci maks. 6,5 sekunder
5007ci maks. 5,4 sekunder
6007ci maks. 5,1 sekunder
Opløsning
4.800 dpi svarende til × 1.200 dpi
Operativsystem
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows
Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS 10.9 eller nyere
Interface
Stik til USB-interface: 1 (Super-speed USB)
Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4,
IPSec), 802.3a understøttet)
Valgfri Interface (tilbehør): 2 (Til IB-50/IB-51-tilslutning)
Trådløs LAN (tilbehør): 1 (Til IB-35-tilslutning)
Sidernes beskrivelsessprog
PRESCRIBE
Emuleringer
PCL6 (PCL-XL, PCL-5c), KPDL3 (PostScript3 kompatibel), PDF, XPS,
OpenXPS
8-9
Tillæg > Specifikationer
Scannerfunktioner
Element
Beskrivelse
Opløsning
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi
Filformat
TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG komprimering), Høj
komprimering PDF, OCR Tekstgenkendelse (Tilbehør), MS Office fil (Tilbehør),
OOXML (Tilbehør), OOXML (OCR) (Tilbehør)
Scannings-hastighed*1
(Liggende A4, 300 dpi, billedkvalitet: Tekst/foto original)
2507ci
3207ci
4007ci
5007ci
6007ci
1-sidet
S/H 100 billeder/min
Farve 100 billeder/min
2-sidet
S/H 180 billeder/min
Farve 180 billeder/min
1-sidet
S/H 100 billeder/min
Farve 100 billeder/min
2-sidet
S/H 180 billeder/min
Farve 180 billeder/min
1-sidet
S/H 120 billeder/min
Farve 120 billeder/min
2-sidet
S/H 220 billeder/min
Farve 220 billeder/min
1-sidet
S/H 120 billeder/min
Farve 120 billeder/min
2-sidet
S/H 220 billeder/min
Farve 220 billeder/min
1-sidet
S/H 120 billeder/min
Farve 120 billeder/min
2-sidet
S/H 220 billeder/min
Farve 220 billeder/min
Interface
Ethernet (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T)
Transmissionssystem
SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*2, WIA*2, WSD
*1 Ved brug af dokumentføder (Dual Scan med registrering af skæv og multifødning) (undtagen TWAIN og WIA
scanning)
*2 Tilgængeligt operativsystem: Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/
Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016
8-10
Tillæg > Specifikationer
Dokumentføder
Beskrivelse
Element
Dokumentføder
(Automatisk 2-sidet)
Type
DP-7100
DP-7120
Originalfødning
Automatisk fødning
Understøttede originaltyper
Originalark
Papirformat
Maks.: A3/Ledger
Dokumentføder
(Dokumentføder til
Dual scan)
DP-7110/DP-7130
297 × 432 mm (i lang størrelse 297 × 1.900 mm)
Min.: A6-R/Statement-R
Min.: A5-R/Statement-R
Min.: A6-R/Statement-R
105 × 148 mm
140 × 182 mm
105 × 148 mm
1-sidet: 35 til 160 g/m2
1-sidet: 45 til 160 g/m2
1-sidet: 35 til 220 g/m2
2-sidet: 50 til 120 g/m2
2-sidet: 50 til 120 g/m2
2-sidet: 50 til 220 g/m2
Papirkapacitet
140 ark
(50 til 80 g/m2)*1max.
50 ark
(50 til 80 g/m2)*1max.
270 ark
(50 til 80 g/m2)*1max.
Mål (B × D × H)
593 × 531 × 138,5 mm
600 × 502 × 128 mm
600 × 539 × 185 mm
Vægt
Ca. 9 kg
Ca. 7,5 kg
Ca. 13,8 kg
Papirvægt
*1 Op til den øverste grænselinje i dokumentføderen.
Papirføder (500 ark x 2)
Element
Papirindføringsmetode
Beskrivelse
Friktionsrulleindfører
(Antal ark: 550, 64 g/m2, 2 kassetter/
Antal ark: 500, 80 g/m2, 2 kassetter)
Papirformat
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal,
Statement, Executive, 12x18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Kuvert #10,
Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4,
Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Returpostkort), Kakugata 2, Youkei 4,
Youkei 2, Nagagata 3, Brugerdefineret (98 × 148 mm til 320 × 457 mm)
Understøttede papirtyper
Papirvægt: 52 til 300 g/m2
Medietyper: Almindeligt, Genbrugspapir, Specialpapir
Mål (B × D × H)
600 × 665 × 323,2 mm
Vægt
Ca. 23 kg
8-11
Tillæg > Specifikationer
LCF (1.500 ark x 2)
Element
Papirindføringsmetode
Beskrivelse
Friktionsrulleindfører
(Antal ark: 1.750, 64 g/m2, 2 kassetter/
Antal ark: 1.500, 80 g/m2, 2 kassetter)
Papirformat
A4,B5, Letter
Understøttede papirtyper
Papirvægt: 52 til 300 g/m2
Medietyper: Almindeligt, Genbrugspapir, Specialpapir
Mål (B × D × H)
600 × 665 × 323,2 mm
Vægt
Ca. 30 kg
Arkindfører (3.000 ark)
Element
Papirindføringsmetode
Beskrivelse
Indføring & vending
(Antal ark: 3.500, 64 g/m2/antal ark: 3.750, 80 g/m2)
Papirformat
A4,B5, Letter
Understøttede papirtyper
Papirvægt: 52 til 300 g/m2
Medietyper: Almindeligt, Genbrugspapir, Specialpapir
Mål (B × D × H)
351 × 585 × 469 mm
Vægt
Ca. 26,5 kg
8-12
Tillæg > Specifikationer
Indre efterbehandler
Element
Beskrivelse
Antal bakker
1 bakke
Papirformat (80 g/m2)
A3, B4, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, Kuvert
C4: 250 ark
Efterbehandlerbakke (ingen
hæftning)
Hæftning
Antal ark
A4-R, A4, A5-R, A5, A6, B5-R, B5, B6, Letter-R, Letter, Statement, Executive,
16K-R, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6 3/4, Kuvert Monarch,
Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Returpostkort),
Youkei 4, Youkei 2: 500 ark
A3, B4, 216×340 mm,
Ledger, Legal, Oficio II,
8K
A4-R, A4, B5, Letter-R,
Letter, 16K
30 ark (52 til 105 g/m2)
Kun 2 omslagsark (106 til 300 g/m2)
50 ark (52 til 90 g/m2)
40 ark (91 til 105 g/m2)
Kun 2 omslagsark (106 til 300 g/m2)
Medietyper
Almindelig, Genbrugspapir, Hullet, Fortrykt, Kvalitetspapir, Brevhoved, Farve,
Bestrøget, Tykt, Højkvalitetspapir, Brugerdefineret
694,8 × 533,1 × 220,5 mm
Mål (B × D × H)
(Når bakken trækkes ud)
Maks. 11,5 kg
Vægt
Hulningsenhed (Til indre efterbehandler)
Element
Papirformat
Tomme
cm
Beskrivelse
2 huller
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,
12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K
3 huller
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
2 huller
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,
12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K
4 huller
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
Papirvægt
52 til 300 g/m2
Medietyper
Almindelig, Fortrykt, Kvalitetspapir, Genbrugspapir, Brevhoved, Farve, Tykt,
Bestrøget, Højkvalitetspapir, Brugerdefineret 1 til 8
8-13
Tillæg > Specifikationer
1.000 arks efterbehandler
Element
1 bakke
Antal bakker
Papirformat
(80 g/m2)
Beskrivelse
Efterbehandler
bakke (ingen
hæftning)
A3, A5-R, B4, B5-R, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Statement-R,
Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R: 500 ark
A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K: 1.000 ark
Understøttede papirvægt
Hæftning: 90 g/m2 eller mindre
Hæftning
A3, B4, B5-R,
216×340 mm, Ledger,
Legal, 12×18", Oficio II,
16K-R, 8K
30 ark (52 til 105 g/m2)
Kun 2 omslagsark (106 til 300 g/m2)
A4-R, A4, B5, Letter-R,
Letter, 16K
50 ark (52 til 90 g/m2)
40 ark (91 til 105 g/m2)
Kun 2 omslagsark (106 til 300 g/m2)
Antal ark
Medietyper
Almindelig, Genbrugspapir, Hullet, Fortrykt, Kvalitetspapir, Brevhoved, Farve,
Bestrøget, Tykt, Højkvalitetspapir, Brugerdefineret 1 til 8
Mål (B × D × H)
548 × 618,5 × 1.050 mm
Vægt
Ca. 30 kg eller mindre
Nødvendig plads (B × D)
666 × 618,5 mm
(Når bakken trækkes ud)
8-14
Tillæg > Specifikationer
4.000 arks efterbehandler
Element
Beskrivelse
Antal bakker
2 bakker
Papirformat
(80 g/m2)
A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18",
Oficio II, Folio, 8K: 1.500 ark
Bakke A (uden hæftning)
A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: 4.000 ark
A5-R, B6-R, Statement-R: 500 ark
Bakke B
A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3,
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II,
Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Kuvert C4, Karton, Oufuku hagaki
(Returpostkort), Youkei 4, Youkei 2: 200 ark
Understøttede papirvægt
Hæftning: 90 g/m2 eller mindre
Hæftning
A3, B4, 216×340 mm,
Ledger, Legal, 12×18",
Oficio II, 8K
30 ark (52 til 105 g/m2)
Kun 2 omslagsark (106 til 300 g/m2)
A4-R, A4, B5-R, B5,
Letter-R, Letter, 16K-R,
16K
65 ark (52 til 90 g/m2)
55 ark (91 til 105 g/m2)
Kun 2 omslagsark (106 til 300 g/m2)
Maksimalt antal
Medietyper
Almindelig, Fortrykt, Kvalitetspapir, Genbrugspapir, Brevhoved, Farve,
Hullet, Tykt, Bestrøget, Højkvalitetspapir, Brugerdefineret 1 til 8
Mål (B × D × H)
607,2 × 668,5 × 1.061,3 mm
Vægt
Ca. 40 kg eller mindre
Nødvendig plads (B × D)
725 × 668,5 mm
(Når bakken trækkes ud)
8-15
Tillæg > Specifikationer
100 arks hæftningsefterbehandler
Element
Beskrivelse
Antal bakker
2 bakker
Papirformat
(80 g/m2)
A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18",
Oficio II, Folio, 8K: Højde 227 mm (svarende til 1.500 ark)
Bakke A
(uden-hæftning)
A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: Højde 512 mm (svarende til
4.000 ark)
A5-R, B6-R, Statement-R: Højde 91 mm (svarende til 500 ark)
A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3,
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II,
Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert
Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki
(Returpostkort), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3,
Nagagata 4: Højde 45 mm (svarende til 200 ark)
Bakke B
Understøttede papirvægt
Hæftning: 90 g/m2 eller mindre
Hæftning
A3, B4, 216×340 mm,
Ledger, Legal, 12×18",
Oficio II, 8K
50 ark (52 til 90 g/m2)
35 ark (91 til 105 g/m2)
Kun 2 omslagsark (106 til 300 g/m2)
A4-R, A4, B5-R, B5,
Letter-R, Letter, 16K-R,
16K
100 ark (52 til 90 g/m2)
70 ark (91 til 105 g/m2)
Kun 2 omslagsark (106 til 300 g/m2)
Maksimalt antal
Almindelig, Fortrykt, Kvalitetspapir, Genbrugspapir, Brevhoved, Farve,
Hullet, Tykt, Bestrøget, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 til 8
Medietyper
750,5 × 665 × 1.109,5 mm
Mål (B × D × H)
(Ved lagring i bakken)
Vægt
Ca. 56,5 kg
Nødvendig plads (B × D)
867,6 × 687 mm
(Når bakken trækkes ud)
Hulningsenhed (til efterbehandler for 1.000 ark/4.000
ark/hæftningsefterbehandler for 100 ark)
Element
Papirformat
Tomme
cm
Beskrivelse
2 huller
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
3 huller
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
2 huller
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
4 huller
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
Papirvægt
45 - 300 g/m2
Medietyper
Almindelig, Groft, Fortrykt, Kvalitetspapir, Genbrugspapir, Brevhoved, Farve,
Tykt, Bestrøget, Højkvalitetspapir, Brugerdefineret 1 til 8
8-16
Tillæg > Specifikationer
Postkasse (Til 4.000 arks efterbehandler)
Element
Beskrivelse
Antal bakker
7 bakker
Papirformat
A3, B4, Ledger, Legal, 8K: 50 ark
2
(80 g/m )
A4-R, A4, A5-R, B5-R, B5, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Statement-R,
Executive, Oficio II, Folio, 16K-R, 16K: 100 ark
Mål (B × D × H)
510 × 400 × 470 mm
Vægt
Ca. 10 kg
Falseenhed (Til 4.000 arks efterbehandler)
Element
Formater
Antal ark
Maksimalt antal ark
Beskrivelse
En falsning
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
Ryghæftning
A3, B4, A4-R, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II, 8K
To falsninger
A4-R, Letter-R
En falsning
5 ark (60 til 90 g/m2)
3 ark (91 til 120 g/m2)
1 ark (121 til 256 g/m2)
Ryghæftning
20 ark (60 til 90 g/m2)
13 ark (91 til 105 g/m2)
Kun 1 omslagsark (min. 106 g/m2)
To falsninger
5 ark (60 til 90 g/m2)
3 ark (91 til 120 g/m2)
En falsning
5 ark eller mindre pr. sæt: 30 sæt
6 til 10 ark pr. sæt: 20 sæt
11 til 20 ark pr. sæt: 10 sæt
Ryghæftning
5 ark eller mindre pr. sæt: 30 sæt
6 til 10 ark pr. sæt: 20 sæt
11 til 20 ark pr. sæt: 10 sæt
To falsninger
1 ark pr. sæt: 30 sæt
2 til 5 ark pr. sæt: 5 sæt
En falsning
Almindelig, Genbrugspapir, Fortrykt, Kvalitetspapir,
Farve, Hullet, Brevhoved, Tykt, Bestrøget,
Højkvalitetspapir, Brugerdefineret 1 til 8
Ryghæftning
Almindelig, Genbrugspapir, Fortrykt, Kvalitetspapir,
Farve, Hullet, Brevhoved, Tykt, Bestrøget,
Højkvalitetspapir, Brugerdefineret 1 til 8
To falsninger
Almindeligt, Genbrugspapir, Fortrykt, Kvalitetspapir,
Farve, Hullet, Brevhoved, Bestrøget,
Højkvalitetspapir, Brugerdefineret 1 til 8
2
(80 g/m )
Medietyper
8-17
Tillæg > Specifikationer
Foldeenhed (til hæftningsefterbehandler for 100 ark)
Element
Formater
Antal ark
Maksimalt antal ark
(80
Beskrivelse
En falsning
A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Legal, Letter-R,
Oficio II, 8K, 12×18"
Ryghæftning
A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Letter-R, Legal,
Oficio II, 8K, 12×18"
To falsninger
A4-R, Letter-R
En falsning
5 ark (52 til 90 g/m2)
3 ark (91 til 105 g/m2)
1 ark (106 til 256 g/m2)
Ryghæftning
20 ark (52 til 90 g/m2)
13 ark (91 til 105 g/m2)
Kun 1 omslagsark (min. 106 g/m2)
To falsninger
5 ark (52 til 90 g/m2)
3 ark (91 til 105 g/m2)
En falsning
5 ark eller mindre pr. sæt: 20 sæt
6 til 10 ark pr. sæt: 10 sæt
11 til 20 ark pr. sæt: 10 sæt
Ryghæftning
5 ark eller mindre pr. sæt: 25 sæt
6 til 10 ark pr. sæt: 10 sæt
11 til 20 ark pr. sæt: 10 sæt
To falsninger
1 ark pr. sæt: 50 sæt
2 til 5 ark pr. sæt: 25 sæt
En falsning
Almindelig, Genbrugspapir, Fortrykt, Kvalitetspapir,
Farve, Hullet, Brevhoved, Tykt, Bestrøget,
Høj kvalitetspapir, Brugerdefineret 1 til 8
Ryghæftning
Almindelig, Genbrugspapir, Fortrykt, Kvalitetspapir,
Farve, Hullet, Brevhoved, Tykt, Bestrøget,
Høj kvalitetspapir, Brugerdefineret 1 til 8
To falsninger
Almindelig, Genbrugspapir, Fortrykt, Kvalitetspapir,
Farve, Hullet, Brevhoved, Bestrøget,
Høj kvalitetspapir, Brugerdefineret 1 til 8
g/m2)
Medietyper
8-18
Tillæg > Specifikationer
Jobadskillerbakke
Element
Beskrivelse
Antal bakker
1 bakke
Maks. antal ark
100 ark (80 g/m2)
Papirformat
A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger,
Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R,
16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL,
Kuvert C5, Kuvert C4, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Returpostkort), Youkei 4,
Youkei 2, Brugerdefineret (98 × 148 til 304,8 × 1.220 mm)
Papirtype
Papirvægt: 52 til 300 g/m2
Medietyper: Almindeligt, Genbrugspapir, Specialpapir
Mål (B × D × H)
477 × 419,6 × 64 mm
Vægt
Ca. 0,7 kg
Bannerbakke
Element
Beskrivelse
Maks. antal ark
10 ark (multifunktionsbakke)
Papirlængde
210 til 304,8 mm
Papirbredde
Maks. 1.220,0 mm
Papirtype
Papirvægt: 136 til 163 g/m2
Papirtype: Tykt 2
Mål (B × D × H)
400,6 × 397,8 × 193,6 mm
Vægt
Ca. 0,5 kg
BEMÆRK
Din forhandler eller en servicetekniker kan give dig yderligere oplysninger om de anbefalede papirtyper.
8-19
Indeks
F
Falsebakke 2-5
Farve
Farvevalg 6-29
Kalibrering 7-60
Farveregistrering 7-54
Automatisk korrigering 7-54
Manuel udbedring 7-56
Farvevalg 6-29
Fejlmeddelelser og problemløsning 7-37
Fil
Adskillelse 6-38
Filformat 6-37
Filadskillelse 6-38
Filformat 6-37
Forholdsregler for brug 1-4
Forholdsregler ved ilægning af papir 3-2
Forstørrelse af visningen 2-27
Fremhævelse 6-28
Fremkalderrensning 7-60
Frontlåge 2-2
Funktionsproblemer 7-27
Funktionstast 2-19
Første kopiering 8-8
Første udskrift ud 8-9
A
Adminstration af brugerlogin
Log af 2-29
Log på 2-28
Afbryd kopiering 5-19
Afbrydelse af et job 5-19, 5-26
Afsendelse 5-20
Afsendelse som e-mail 5-21
Annullering af udskrivning 4-9
Apache License (Version 2.0) 1-11
Arkindfører (3.000 ark)
Ilægning af papir 3-16
Automatisk 2-sidet udskrivning 1-14
Automatisk dvale 2-36
B
Bakke 1 til 7 2-5
Bakke A 2-5
Bakke B 2-5
Begrænset brug af produktet 1-7
Beholder til brugt toner 2-4
Berøringspanel 2-10
Betjeningspanel 2-2
Bevægelsessensor 2-2, 2-34
Bortskaffelse af hulaffald
1.000 arks efterbehandler 7-23
4.000 arks efterbehandler/100 arks
hæftningsefterbehandler 7-24
Indre efterbehandler 7-21
Bortskaffelse af hæftespild 7-19
G
D
Destination
Multiafsendelse 5-25
Søgning 5-28
Valg fra kortnummer 5-29
Valg fra one-touch-tasten 5-29
Valg vha. adressebog 5-27
Dokumentføder 2-2
Ilægning af originaler 5-4
Maskinens dele 2-2
Originaler, der understøttes af dokumentføderen 5-4
Duplex 6-34
Dvale 2-36
Dvaleniveau 2-37
Dæksel til beholder til brugt toner 2-2, 2-4
E
EcoPrint 6-29
Efterbehandlerbakke 2-5
E-mail-indstillinger 2-47
Embedded Web Server RX 2-43
Energisparefunktion 1-14
Energy Star (ENERGY STAR®)-program 1-14
Generel bemærkning 1-2
Genoprettelsesniveau for energibesparelse 2-37
Genveje 5-15
Redigering af genveje 5-16
Sletning af genveje 5-16
Tilføjelse 5-15
Glaspanel 2-2
Glasplade 2-2
GPL/LGPL 1-9
Guide til hurtig opsætning 2-38
H
Hjem
Brugertilpas proceslinje 2-13
Brugertilpas skrivebord 2-12
Tapet 2-13
Hjælpeskærmbillede 2-26
Hovedafbryder 2-2
Hoved-skærm 2-11
Hulning 6-24
Hæftning af forskellige formater 6-24
Hæftning/Hulning 6-22
Hæftningsfejl
1.000 arks efterbehandler 7-124
100 arks hæftningsefterbehandler 7-129
4.000 arks efterbehandler 7-127
Foldeenhed (100 arks hæftningsefterbehandler)
7-137
Foldeenhed (4.000 arks efterbehandler) 7-132
Indre efterbehandler 7-122
Højre dæksel 1 2-3
Håndtag 2-2
Håndtag til højre dæksel 1 2-3
Indeks-1
I
Ilægning af originaler 5-2
Ilægning af originaler i dokumentføder 5-4
Placering af originaler på glasplade 5-2
Ilægning af papir 7-10
Indikatorplader for originalstørrelse 2-2
Indre bakke 2-2
Indstilling af dato og klokkeslæt 2-30
Indstillinger for ugentlig timer 2-37
Indtastning af tal 2-23
Installér
software 2-41
Interfacestik til tilbehør 2-4
Isætning af hæfteklammer
1.000 arks efterbehandler 7-13
100-ark efterbehandler 7-16
4.000 arks efterbehandler 7-14
Indre efterbehandler 7-11
J
Jobadskillerbakke 2-5
Juridisk begrænsning af kopiering 1-6
Juridisk begrænsning af scanning 1-6
Juridiske oplysninger 1-8
Justering af betjeningspanelets vinkel 2-9
Justering af stakniveau 3-19
Justering af tonekurve 7-58
Justering/Vedligeholdelse
Farveregistrering 7-54
Fremkalderrensning 7-60
Kalibrering 7-60
Rensning af laserscanner 7-60
Tromlerensning 7-59
Justering/vedligeholdelse 7-54
Justering af tonekurve. 7-58
Justeringsstyr for papirbredde 2-3
Justeringsstyr for papirlængde 2-3, 3-4, 3-7
K
Kabler 2-6
Kalibrering 7-60
Kassette
Ilægning af kuverter eller karton 3-10
Ilægning af papir 3-4, 3-7
Kassette 1 2-2
Kassette 2 2-2
Kassette 3 2-5
Kassette 4 2-5
Kassette 5 2-5
Knopflerfish License 1-11
Kontrol af tælleren 2-42
Kontrolsektion for efterbehandler 2-5
Konventioner i denne vejledning xx
Kopi af ID-kort 6-27
Kopiering 5-17
Kopieringshastighed 8-7, 8-8
L
LAN-kabel 2-6
Tilslutning 2-7
Lavstrømstilstand 2-35
LCF (1.500 ark x 2)
Ilægning ag papir 3-14
Log af 2-29
Log på 2-28
M
Maskinens dele 2-2
Maskininformation 2-18
Miljø 1-3
Monotype Imaging License Agreement 1-10
Multiafsendelse 5-25
Multifunktionsbakke 2-2, 2-3
Ilægning af indekspapir 5-9
Ilægning af kuverter eller karton 5-9
Ilægning af papir 5-7
N
Netværksinterface 2-6
Netværksinterfacestik 2-4
NFC
Udskrivning 4-10
O
OpenSSL License 1-9
Opløsning 6-38, 8-8, 8-9
Optælling af antal af udskrevne sider
Tæller 2-42
Original
Ilægning af originaler 5-2
Størrelse xxii, 6-18
Original SSLeay License 1-9
Original størrelse 6-18
Originalbillede 6-28
Originalbreddestyr 2-2
Originalplade 2-2
Originalstopper 2-2, 5-6
P
Papir
Forholdsregler ved ilægning af papir 3-2
Ilægning af indekspapir 5-9
Ilægning af karton 3-10, 5-9
Ilægning af kuverter 3-10, 5-9
Ilægning af papir 3-2, 5-7
Ilægning af papir i kassette 1 3-4
Ilægning af papir i kassette 2 3-7
Ilægning af papir i multifunktionsbakken 5-7
Ilægning i arkindføreren 3-16
Ilægning i LCF'en 3-14
Valg af papirfødere 3-3
Papirstop 7-61
1.000 arks efterbehandler 7-92
100 arks hæftningsefterbehandler (Bakke A) 7-96
100 arks hæftningsefterbehandler (Bakke B) 7-100
100 arks hæftningsefterbehandler (indre) 7-95
4.000 arks efterbehandler (Bakke A) 7-96
4.000 arks efterbehandler (Bakke B) 7-100
Indeks-2
4.000 arks efterbehandler (indre) 7-95
Dokumentføder (automatisk vendende) 7-89
Dokumentføder (dual scan) 7-91
Falsebakke (100 arks hæftningsefterbehandler)
7-118
Falsebakke (4.000 arks efterbehandler) 7-108
Foldeenhed (100 arks hæftningsefterbehandler)
7-112
Foldeenhed (4.000 arks efterbehandler) 7-103
Højre dæksel 1 7-79
Højre dæksel 2 (1.500 ark x 2) 7-84
Højre dæksel 2 (500 ark x 2) 7-83
Indikator for papirstoppets placering 7-61
Indre efterbehandler 7-88
Kassette 1 7-63
Kassette 2 7-66
Kassette 3 (1.500 ark x 2) 7-71
Kassette 3 og 4 (500 ark x 2) 7-69
Kassette 4 (1.500 ark x 2) 7-73
Kassette 5 (Arkindfører) 7-76
Multifunktionsbakke 7-78
Overføringsbro 7-86
Postbakke 7-87
Papirstopper 2-2, 3-18
Papirstyr til kuvert 3-10
Papirvalg 6-19
Printer
Udskriftsindstillinger 4-2
Printerdriver
Hjælp 4-3
Udskriftsindstillinger 4-2
Ændre standard printerdriver indstillinger 4-3
Problemløsning 7-27
Funktionsproblemer 7-27
Problem med maskinbetjening 7-27
Problem med udskrevet billede 7-31
Problem med udskrivning af farver 7-34
Product Library xviii
Program 5-11
Indlæsning 5-13
Redigering 5-14
Registrering 5-13
Slette 5-14
R
Regelmæssig vedligeholdelse 7-3
Regler for dvale 2-36
Rengøring 7-3
Dokumentføder 7-3
Glaspanel 7-4
Glasplade 7-3
Rensning af laserscanner 7-60
Ressourcebesparende - Papir 1-14
S
Scan til mappe (SMB) 5-22
Scanningsopløsning 6-38
Sende dokument til valgt delt mappe på en pc 5-22
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning 1-2
Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN 1-6
Simpelt login 2-29
Slukning 2-8
Sorter/Forskyd 6-21
Specifikationer 8-4
1.000 arks efterbehandler 8-14
100 arks hæftningsefterbehandler 8-16
4.000 arks efterbehandler 8-15
Arkindfører (3.000 ark) 8-12
Bannerbakke 8-19
Dokumentføder 8-11
Falseenhed (Til efterbehandler til 4.000 ark) 8-17
Foldeenhed (til hæftningsefterbehandler for 100 ark)
8-18
Hulningsenhed (til efterbehandler for 1.000 ark/4.000
ark/hæftningsefterbehandler for 100 ark)
8-16
Hulningsenhed (til indre efterbehandler) 8-13
Indre efterbehandler 8-13
Jobadskillerbakke 8-19
Kopifunktioner 8-7
LCF (1.500 ark x 2) 8-12
Maskine 8-4
Papirføder (500 ark x 2) 8-11
Postkasse (Til efterbehandler til 4.000 ark) 8-17
Printerfunktioner 8-9
Scannerfunktioner 8-10
Stik til USB-hukommelse 2-2
Stik til USB-interface 2-4
Strømkabel
tilslutning 2-7
Strømstyring 1-14
Styr for papirbredde 2-3, 3-5, 3-8
Styr til stak af kuverter 3-18
Støttebakke til multifunktionsbakken 2-3
Symboler 1-2
System Menu
Counter 2-42
Systemmenu
Guide til hurtig opsætning 2-38
Hjem 2-11
T
Tast Enter 2-25
Tast til hurtig nummersøgning 2-25
TCP/IP (IPv4)
Indstilling 2-31
Tilbehør
Oversigt 8-2
Tildeling af funktionstaster 2-16
Tilgængelighedsfunktioner 2-27
Tilslutning 2-6
LAN-kabel 2-7
Strømkabel 2-7
Tonerbeholder (cyan) 2-4
Tonerbeholder (gul) 2-4
Tonerbeholder (magenta) 2-4
Tonerbeholder (sort) 2-4
Tromlerensning 7-59
Tænding 2-8
Tæthed 6-27
Indeks-3
U
Udfaldsbakke 6-26
Udskift beholderen til brugt toner 7-8
Udskiftning af hæfteklammer
Falseenhed 7-17
Udskiftning af tonerbeholder 7-5
Udskriftsindstillinger 4-2
Udskrivning fra PC 4-4
Udskrivning fra pc
Papir der ikke har standardstørrelse 4-6
Papir i standardstørrelse 4-4
Udskrivningshastighed 8-9
Udskubningsplade for original 2-2
USB-interface 2-6
USB-kabel 2-6
USB-port 2-4
V
Vedrørende varemærker 1-8
Vejledninger der leveres med maskinen xvii
Vis skærmen med indstillinger 2-18
Visning af original 2-20
Z
Zoom 6-31
Indeks-4
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
2019.01
2V8GEDA001
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement