Triumph-Adler 6057i Copy system Handleiding

Triumph-Adler 6057i Copy system Handleiding
5057i
6057i
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voor u het
apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding in de
buurt van het apparaat zodat u deze snel kunt raadplegen.
> Inleiding
Inleiding
Hartelijk dank voor de aankoop van deze machine.
Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, routine-onderhoud uit te
voeren en storingen te voorkomen zodat het apparaat steeds in de optimale condities kan worden benut.
Gelieve deze gebruikershandleiding aandachtig door te nemen alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
Met het oog op de waarborging van het kwaliteitsbehoud is het raadzaam originele
tonercontainers te gebruiken die zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en
inspectieprocedures.
Het gebruik van niet-originele toners kan tot storingen leiden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van niet-originele artikelen voor dit apparaat.
Serienummer van het apparaat controleren
Het serienummer van het apparaat staat gedrukt op de plek aangegeven in de afbeelding.
U heeft het serienummer van het apparaat nodig als u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger. Controleer
het nummer voor u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger.
i
Inhalt
Inleiding ................................................................................................................................... i
Inhalt ....................................................................................................................................... ii
Overzicht .............................................................................................................................. vii
Apparaatspecificaties ........................................................................................................ viii
Functies kleur en beeldkwaliteit ....................................................................................... xiv
Basis kleurstanden ..................................................................................................... xiv
Beeldkwaliteit en kleur aanpassen .............................................................................. xv
Handleidingen meegeleverd met het apparaat ................................................................ xvi
Over de gebruikershandleiding (deze handleiding) ...................................................... xviii
Overzicht van de handleiding .................................................................................... xviii
Vormgevingselementen in deze handleiding ............................................................. xix
1
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie .......................... 1-1
Mededeling ......................................................................................................................... 1-2
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding ........................................................... 1-2
Bedrijfsomgeving ....................................................................................................... 1-3
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik ......................................................................... 1-4
Veiligheid van de laserstraal (Europa) ...................................................................... 1-5
Naleving en conformiteit ............................................................................................ 1-5
Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren/scannen ............................................. 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-6
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-6
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van draadloze LAN (indien aanwezig) .......... 1-6
Beperkt gebruik van dit product (indien aanwezig) ................................................... 1-7
Wettelijke kennisgevingen ......................................................................................... 1-8
Energiebesparingsfunctie ........................................................................................ 1-14
Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken ........................................................... 1-14
Energiezuinigheid - Papier ...................................................................................... 1-14
Milieuvoordelen van "Energiebeheer" ..................................................................... 1-14
Energy Star-programma (ENERGY STAR®) .......................................................... 1-14
2
Het apparaat installeren en configureren ............................................ 2-1
Onderdeelnamen (Buitenzijde apparaat) ........................................................................ 2-2
Onderdeelnamen (aansluitingen/binnenzijde) ................................................................ 2-4
Onderdeelnamen (met verbonden optionele apparatuur) ............................................. 2-5
De machine en andere apparatuur aansluiten ................................................................ 2-6
Kabels aansluiten .............................................................................................................. 2-8
LAN-kabel aansluiten ................................................................................................ 2-8
Netvoedingskabel aansluiten .................................................................................... 2-8
Aan- en uitzetten ............................................................................................................... 2-9
Aanzetten .................................................................................................................. 2-9
Uitzetten .................................................................................................................... 2-9
Gebruik van het bedieningspaneel ................................................................................ 2-10
Werking paneeltoetsen ........................................................................................... 2-10
De hoek van het bedieningspaneel aanpassen ...................................................... 2-10
Aanraakscherm ............................................................................................................... 2-11
Gebruik van het aanraakscherm ............................................................................. 2-11
Home scherm .......................................................................................................... 2-12
Functietoetsen toewijzen ......................................................................................... 2-17
Scherm voor machinegegevens .............................................................................. 2-19
Instellingenscherm oproepen .................................................................................. 2-20
Functietoets ............................................................................................................. 2-20
Gebruik van het scherm .......................................................................................... 2-21
Weergave van gedeactiveerde toetsen ................................................................... 2-22
Voorbeeldafbeelding ............................................................................................... 2-22
Getallen invoeren .................................................................................................... 2-25
Gebruik van de Enter-toets ..................................................................................... 2-27
Gebruik van de toets Snelkiesnummer zoeken ....................................................... 2-27
Hulpscherm ............................................................................................................. 2-28
Toegankelijkheidsfuncties (weergave vergroten) .................................................... 2-29
ii
Aanmelden/afmelden ......................................................................................................
Aanmelden ..............................................................................................................
Afmelden .................................................................................................................
Standaardinstellingen van het apparaat .......................................................................
Datum en tijd instellen .............................................................................................
Netwerkconfiguratie ........................................................................................................
Het bekabelde netwerk configureren ......................................................................
Bewegingssensor ............................................................................................................
Energiebesparingsfunctie ..............................................................................................
Energiebesparende stand .......................................................................................
Slaapstand ..............................................................................................................
Automatische slaapstand ........................................................................................
Slaapstand regeling (modellen voor Europa) ..........................................................
Slaapstandniveau (Energiebesparende stand) (modellen uitgezonderd voor
Europa) ...................................................................................................................
Herstelniveau energiebesparing .............................................................................
Weektimer instellingen ............................................................................................
Uitschakeltimer (modellen voor Europa) .................................................................
Versnelde installatie-wizard ...........................................................................................
Software installeren ........................................................................................................
Software op DVD (Windows) ..................................................................................
De teller controleren .......................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Embedded Web Server RX openen ........................................................................
Beveiligingsinstellingen wijzigen .............................................................................
Apparaatgegevens wijzigen ....................................................................................
E-mailinstellingen ....................................................................................................
3
2-30
2-30
2-31
2-32
2-32
2-33
2-33
2-35
2-36
2-36
2-37
2-37
2-37
2-38
2-38
2-38
2-38
2-39
2-42
2-42
2-44
2-45
2-46
2-47
2-48
2-49
Voorbereiding voor het gebruik ............................................................ 3-1
Papier plaatsen .................................................................................................................. 3-2
Voorzorgen voor papier plaatsen .............................................................................. 3-2
Papierinvoereenheden selecteren ............................................................................ 3-3
Papier in cassette 1 plaatsen .................................................................................... 3-4
Papier in cassette 2 plaatsen .................................................................................... 3-7
Enveloppen of karton in de cassettes plaatsen ....................................................... 3-10
Papier in de extra grote papierinvoer plaatsen ....................................................... 3-14
Papier laden in de zij-invoer .................................................................................... 3-16
Voorzorgen voor papier uitvoeren ................................................................................. 3-18
Papierstopper .......................................................................................................... 3-18
Geleider envelopstapel ........................................................................................... 3-18
Versteller stapelniveau ............................................................................................ 3-19
Vouweenheid (Voor 4000-vel finisher) .................................................................... 3-20
Vouweenheid (Voor 100-vel nietfinisher) ................................................................ 3-21
4
Afdrukken vanaf PC ............................................................................... 4-1
Scherm eigenschappen printerstuurprogramma ....................................................... 4-2
Het helpmenu van het printerstuurprogrammaoproepen .......................................... 4-3
De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma wijzigen (Windows 8.1) ... 4-3
Afdrukken vanaf PC .......................................................................................................... 4-4
Afdrukken op standaard papierformaten ................................................................... 4-4
Afdrukken op niet-standaard papierformaten ............................................................ 4-6
Een afdruktaak vanaf de computer annuleren .......................................................... 4-9
Afdrukken vanaf een elektronisch handapparaat ........................................................ 4-10
Afdrukken met NFC ................................................................................................. 4-10
5
Bediening van het apparaat .................................................................. 5-1
Originelen plaatsen ........................................................................................................... 5-2
Originelen op de glasplaat plaatsen .......................................................................... 5-2
Originelen in de documenttoevoer plaatsen .............................................................. 5-4
Papier in de multifunctionele lade plaatsen ................................................................... 5-7
Programma ...................................................................................................................... 5-11
iii
Programma's registreren .........................................................................................
Programma's oproepen ...........................................................................................
Programma's bewerken ..........................................................................................
Programma's verwijderen ........................................................................................
Sneltoetsen registreren
(Kopieer-, verzend- en documentboxinstellingen) .......................................................
Sneltoetsen toevoegen ...........................................................................................
Sneltoetsen bewerken .............................................................................................
Sneltoetsen verwijderen ..........................................................................................
Kopiëren ...........................................................................................................................
Basisbediening ........................................................................................................
Kopiëren tijdens onderbreking ................................................................................
Taken annuleren .....................................................................................................
Vaakgebruikte verzendmethode ....................................................................................
Document via e-mail verzenden .....................................................................................
Instellingen configureren voor het verzenden .........................................................
Gescand document via e-mail verzenden ...............................................................
Documenten verzenden naar de gewenste gedeelde map op een computer
(Scannen naar PC) ..........................................................................................................
Instellingen configureren voor het verzenden .........................................................
Documenten verzenden naar de gewenste gedeelde map op een computer .........
Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (Multi-versturen) ..................
Verzendtaken annuleren .................................................................................................
De bestemming beheren .................................................................................................
De bestemming opgeven ........................................................................................
Kiezen uit het adresboek .........................................................................................
Kiezen met snelkiestoets ........................................................................................
Kiezen met snelkiesnummer ...................................................................................
6
5-12
5-12
5-13
5-13
5-14
5-14
5-15
5-15
5-16
5-16
5-18
5-18
5-19
5-20
5-20
5-20
5-22
5-22
5-22
5-25
5-26
5-27
5-27
5-27
5-30
5-30
Gebruik van de verschillende functies ................................................ 6-1
Op de machine beschikbare functies .............................................................................. 6-2
Over de functies waarmee het apparaat is voorzien ................................................. 6-2
Hoe functies selecteren ............................................................................................. 6-2
Kopiëren .................................................................................................................... 6-2
Verzenden ................................................................................................................. 6-5
Custom Box (Bestand opslaan, afdrukken, verzenden) ............................................ 6-8
USB-station (Bestand opslaan, documenten afdrukken) ........................................ 6-14
Functies ............................................................................................................................ 6-17
Origineel formaat ..................................................................................................... 6-18
Papierselectie .......................................................................................................... 6-19
Samenvoegen/verschuiven ..................................................................................... 6-21
Nieten/perforeren .................................................................................................... 6-22
Uitvoerlade .............................................................................................................. 6-26
ID-kaart kopie .......................................................................................................... 6-27
Dichtheid ................................................................................................................. 6-27
Origineel beeld ........................................................................................................ 6-28
EcoPrint ................................................................................................................... 6-29
Kleurselectie ............................................................................................................ 6-30
Zoomen ................................................................................................................... 6-30
Duplex ..................................................................................................................... 6-33
Bestandsformaat ..................................................................................................... 6-36
Bestanden scheiden ................................................................................................ 6-37
Scanresolutie .......................................................................................................... 6-37
7
Problemen oplossen .............................................................................. 7-1
Regulier onderhoud .......................................................................................................... 7-3
Reinigen .................................................................................................................... 7-3
Reinigen van de glasplaat ......................................................................................... 7-3
Reinigen van de binnenzijde van de documenttoevoer ............................................ 7-3
Reinigen van het sleufglas ........................................................................................ 7-4
Vervangen van de tonercontainer ............................................................................. 7-5
De tonerafvalbak vervangen ..................................................................................... 7-8
Papier plaatsen ....................................................................................................... 7-10
iv
Nietjes vervangen (Interne finisher) ........................................................................ 7-11
Nietjes vervangen (1000-vel finisher) ...................................................................... 7-13
Nietjes vervangen (4000-vel finisher) ...................................................................... 7-14
Nietjes vervangen (100-vel nietfinisher) .................................................................. 7-16
Nietjes vervangen (Vouweenheid) .......................................................................... 7-17
Nietjesafval verwijderen .......................................................................................... 7-19
Perforatorafval verwijderen ..................................................................................... 7-21
Problemen oplossen ....................................................................................................... 7-27
Storingen oplossen ................................................................................................. 7-27
Problemen bij bediening machine ........................................................................... 7-27
Problemen met afgedrukte afbeeldingen ................................................................ 7-32
Externe bediening ................................................................................................... 7-35
Reageren op foutmeldingen .................................................................................... 7-37
Instellen/Onderhoud ....................................................................................................... 7-54
Overzicht van de aanpassing/onderhoud ................................................................ 7-54
Tintverloop aanpassen ............................................................................................ 7-54
Drum reinigen .......................................................................................................... 7-56
Kalibratie ................................................................................................................. 7-56
Laserscanner reinigen ............................................................................................. 7-56
Ontwikkelaar reinigen .............................................................................................. 7-57
Papierstoringen verhelpen ............................................................................................. 7-58
Lampjes voor storingslocaties ................................................................................. 7-58
Vastgelopen papier in cassette 1 verwijderen ......................................................... 7-60
Vastgelopen papier in cassette 2 verwijderen ......................................................... 7-63
Vastgelopen papier in cassette 3 en 4 (500 vel x 2) verwijderen ............................ 7-66
Vastgelopen papier in cassette 3 (1500 vel x 2) verwijderen .................................. 7-68
Vastgelopen papier in cassette 4 (1500 vel x 2) verwijderen .................................. 7-70
Vastgelopen papier in cassette 5 (zij-invoer) verwijderen ....................................... 7-73
Vastgelopen papier uit de multifunctionele lade verwijderen .................................. 7-75
Vastgelopen papier in rechterklep 1 verwijderen .................................................... 7-76
Vastgelopen papier in rechterklep 2 (500 vel x 2) verwijderen ............................... 7-80
Vastgelopen papier in rechterklep 2 (1500 vel x 2) verwijderen ............................. 7-81
Vastgelopen papier in de bridge unit verwijderen ................................................... 7-83
Vastgelopen papier in de mailbox verwijderen ........................................................ 7-84
Vastgelopen papier in de interne finisher verwijderen ............................................ 7-85
Vastgelopen papier in de documenttoevoer (met automatische omkeerfunctie)
verwijderen .............................................................................................................. 7-86
Vastgelopen papier in de documenttoevoer (dubbelzijdig scannen) verwijderen ... 7-88
Vastgelopen papier in de 1000-vel finisher verwijderen .......................................... 7-89
Vastgelopen papier in de 4000-vel finisher/100-vel nietfinisher (Intern)
verwijderen .............................................................................................................. 7-92
Vastgelopen papier in de 4000-vel finisher/100-vel nietfinisher (Lade A)
verwijderen .............................................................................................................. 7-93
Vastgelopen papier in de 4000-vel finisher/100-vel nietfinisher (Lade B)
verwijderen .............................................................................................................. 7-97
Vastgelopen papier in de vouweenheid verwijderen (4000-vel finisher) ............... 7-100
Vastgelopen papier in de vouwlade verwijderen (4000-vel finisher) ..................... 7-105
Vastgelopen papier in de vouweenheid verwijderen (100-vel nietfinisher) ........... 7-110
Vastgelopen papier in de vouwlade verwijderen (100-vel nietfinisher) ................. 7-115
Nietstoringen oplossen ................................................................................................ 7-120
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de interne finisher ......................................... 7-120
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de 1000-vel finisher ...................................... 7-122
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de 4000-vel finisher ...................................... 7-125
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de 100-vel nietfinisher .................................. 7-127
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de vouweenheid (4000-vel finisher) .............. 7-130
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de vouweenheid (100-vel nietfinisher) .......... 7-135
8
Appendix ................................................................................................. 8-1
Optionele apparatuur ........................................................................................................ 8-2
Overzicht optionele apparatuur ................................................................................. 8-2
Specificaties ...................................................................................................................... 8-4
Apparaat .................................................................................................................... 8-4
Kopieerfuncties ......................................................................................................... 8-6
Printerfuncties ........................................................................................................... 8-7
Scannerfuncties ........................................................................................................ 8-8
Documenttoevoer ...................................................................................................... 8-9
Papierinvoer (500 vel x 2) ......................................................................................... 8-9
Extra grote papierinvoer (1500 vel x 2) ................................................................... 8-10
v
Zij-invoer (3000 vel) ................................................................................................ 8-10
Interne finisher ........................................................................................................ 8-10
Perforator (Voor interne finisher) ............................................................................. 8-11
1000-vel finisher ...................................................................................................... 8-11
4000-vel finisher ...................................................................................................... 8-12
100-vel nietfinisher .................................................................................................. 8-13
Perforator (Voor 1000-vel finisher /4000-vel finisher/100-vel nietfinisher) .............. 8-13
Mailbox (Voor 4000-vel finisher) ............................................................................. 8-14
Vouweenheid (Voor 4000-vel finisher) .................................................................... 8-14
Vouweenheid (Voor 100-vel nietfinisher) ................................................................ 8-15
Lade takenscheider ................................................................................................. 8-16
Bannerlade .............................................................................................................. 8-16
Index ............................................................................................................................ Index-1
vi
> Overzicht
Overzicht
Inputgegevens
Origineel
Elektronische gegevens
Beveiliging
USB-station
Faxgegevens
U kunt de beveiligingsniveaus van de
machine gebruiken naargelang uw
behoeften.
Verbeterde veiligheid (pagina xi)
Toepassing
U kunt de functies van de machine uitbreiden
naargelang uw behoeften.
Bewerkingen vanaf uw PC
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Document Box functies
Embedded Web Server RX
Deze functie is handig voor tal van
toepassingen, met inbegrip van het
opslaan van gegevens in de machine
en op een USB-station.
U kunt de status en de instellingen van
deze machine controleren en wijzigen via
een internetbrowser op uw computer.
Embedded Web Server RX
(pagina 2-45)
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Embedded Web Server RX User
Guide
Outputgegevens
Kopieerfuncties
Printerfuncties
Kopiëren (pagina 5-16)
Afdrukken vanaf PC
(pagina 4-1)
Verzendfuncties
USB-station
Vaakgebruikte
verzendmethode
(pagina 5-19)
Raadpleeg de
Engelse
gebruikershandleiding
Faxfuncties
FAX
Operation
Guide
OPMERKING
• Alvorens dit apparaat in gebruik te nemen, dient u het volgende te lezen:
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie (pagina 1-1)
• Voor de voorbereidingen voor het gebruik van het apparaat, zoals de kabelverbindingen en het installeren van
software.
Het apparaat installeren en configureren (pagina 2-1)
• Voor instructies over het plaatsen van papier, het aanmaken van gedeelde mappen en het toevoegen van adressen
aan het adresboek, raadpleeg:
Voorbereiding voor het gebruik (pagina 3-1)
vii
> Apparaatspecificaties
Apparaatspecificaties
Dit apparaat is uitgerust met vele handige functies.
Gebruik van de verschillende functies (pagina 6-1)
Hier volgen enkele voorbeelden.
Optimaliseer uw workflow op kantoor
Toegang tot vaak gebruikte
functies met een druk op toets
(favorieten)
U kunt veelgebruikte functies
programmeren.
Door veelgebruikte instellingen als
favorieten te registreren, kunt u de
instellingen gemakkelijk oproepen.
Het gebruik van deze favorieten
levert ook dezelfde resultaten indien
bediend door een andere persoon.
Programma (pagina 5-11)
Andere actieve taken onderbreken
en direct uw kopieertaak uitvoeren
(Onderbreken kopiëren)
U kunt andere lopende taken
onderbreken en uw kopieertaak
onmiddellijk uitvoeren. Wanneer
andere gebruikers bezig zijn met het
kopiëren van een groot aantal vellen,
kunt u met deze functie deze taken
onderbreken en uw kopieën
onmiddellijk maken.
Na afloop van de onderbreking voor het
kopiëren, gaat het apparaat verder met
het afdrukken van de onderbroken
taken.
Kopiëren tijdens onderbreking
(pagina 5-18)
De afwerking controleren voor het
kopiëren van een groot aantal
vellen (Proefafdruk)
U kunt één vel kopiëren voor het
kopiëren van een groot aantal vellen.
Zo kunt u de inhoud en afwerking
controleren en het gewenste aantal
vellen kopiëren zonder het origineel
opnieuw te hoeven scannen als u
tevreden bent met het resultaat. Om
wijzigingen aan te brengen, kunt u de
instellingen wijzigen en slechts één
vel opnieuw kopiëren.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Optimaliseer uw workflow op kantoor
Originelen met verschillende
formaten tegelijk scannen (Originelen
met verschillende formaten)
Een groot aantal originelen in
verschillende batches scannen en
produceren als een taak (Continu scannen)
1
1~10
11
11~20
21
21~30
1
1~30
Dit is handig bij het voorbereiden van
conferentiemateriaal.
Dit is handig bij het voorbereiden van
een groot aantal folders.
U kunt de originelen met
verschillende formaten in één keer
instellen, zodat u de originelen niet
telkens opnieuw hoeft in te stellen,
ongeacht het formaat.
Wanneer een groot aantal originelen
niet in de documenttoevoer tegelijk
kan worden geplaatst, kunnen de
originelen in afzonderlijke batches
worden gescand en vervolgens
worden gekopieerd of verzonden als
een taak.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
viii
Eenmalig verzenden met meerdere
verzendopties (Multi-versturen)
U kunt een zelfde document naar de
verschillende bestemmingen
verzenden m.b.v. een andere methode.
U kunt meerdere bestemmingen met
verschillende verzendmethoden
opgeven, zoals e-mail, SMB en fax.
U kunt uw workflow reduceren door
taken een voor een te versturen.
Verzenden naar verschillende
soorten bestemmingen (Multiversturen) (pagina 5-25)
> Apparaatspecificaties
Optimaliseer uw workflow op kantoor
Veelgebruikte documenten in de
machine opslaan (custom box)
U kunt veelgebruikte documenten in
het apparaat opslaan en afdrukken
wanneer nodig.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Automatisch energiebesparende
stand of slaapstand uitschakelen
(Bewegingssensor)
Dit model detecteert automatisch
wanneer een persoon dichterbij komt
en schakelt de energiebesparende
stand of slaapstand uit.
Verkort de wachttijd voordat u aan
het werk gaat.
Bewegingssensor (pagina 2-35)
Bespaar energie en kosten
Bespaar de nodige energie
(Energiebesparingsfunctie)
Dit apparaat is uitgerust met een
energiebesparingsfunctie die
automatisch de spaarstand of de
slaapstand inschakelt. U kunt de
geschikte inschakeldrempel van de
energiebesparingsfunctie instellen,
afhankelijk van de werking.
Papierverbruik verminderen
(Kopiëren op beide zijden van het
papier)
Blanco pagina's overslaan tijdens
het afdrukken
(Blanco pagina overslaan)
U kunt originelen afdrukken op beide
zijden van het papier. U kunt ook
meerdere originelen op een vel
afdrukken.
Als er blanco pagina's in een
gescand document zijn, worden met
deze functie de blanco pagina's
overgeslagen en worden alleen de
bedrukte pagina's afgedrukt.
Programma (pagina 5-11)
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Daarnaast kan het apparaat
automatisch worden geschakeld in de
slaapstand en terug worden
ingeschakeld op een bepaald tijdstip
voor elke dag van de week.
Energiebesparingsfunctie
(pagina 2-36)
ix
> Apparaatspecificaties
Maak aantrekkelijke documenten
Doorschijnend beeld voorkomen
(Doorschijnen voorkomen)
De extra schaduwzone wissen
(Schaduwzones wissen)
Een brochure maken
(Boekje)
U kunt voorkomen dat beelden op de
achterzijde doorschijnen bij het
scannen van dunne originelen.
Bij het scannen met open
documenttoevoer of originelenklep,
de extra schaduwzone wissen.
Dit is handig bij het voorbereiden van
een folder. U kunt een tijdschrift,
pamflet of een boekje maken van de
originelen.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Tegenoverliggende pagina,
dubbelzijdige kopieën van originelen
kunnen dubbel worden gevouwen om
een boekje te maken.
Het voorblad kan worden afgedrukt
op gekleurd papier of zwaar papier.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Maak aantrekkelijke documenten
Een stempel op kopieën afdrukken
(Tekststempel/stempel)
Dit is handig bij het toevoegen van
tekst of datum die niet is opgenomen
in de originelen.
U kunt de gewenste tekst en datum
toevoegen als een stempel.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
x
> Apparaatspecificaties
Verbeterde veiligheid
Een PDF-bestand met wachtwoord
beveiligen
(PDF-encryptie functies)
Gegevens op de harde schijf/SSD
beschermen
(Encryptie/ overschrijven)
Verlies van afgewerkte
documenten voorkomen (Privéafdruk)
Gebruik het wachtwoord voor PDFformaten om de weergave, het
afdrukken en het bewerken van een
document te beperken.
U kunt onnodige gegevens
overschrijven die automatisch op de
harde schijf /SSD blijven.
Afdruktaken tijdelijk opslaan in de
documentbox van de hoofdunit en ze
nadien verwerken, om zo te
voorkomen dat ze vanaf de
bedieningsplaats van het apparaat
door anderen kunnen worden
meegenomen.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Om de gegevens vertrouwelijk te
houden, kan de machine de
gegevens coderen voordat ze op de
harde schijf/SSD worden
opgeslagen.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Verbeterde veiligheid
Inloggen met ID-kaart
(Kaartauthenticatie)
Verbeterde veiligheid
(Instellingen voor de beheerder)
OK !
U kunt inloggen door gewoon een IDkaart aan te raken. U hoeft uw
gebruikersnaam en wachtwoord niet
in te voeren.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Voor meer veiligheid zijn voor
beheerders diverse functies
beschikbaar.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
xi
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
> Apparaatspecificaties
Functies efficiënter gebruiken
Functies naar behoeven uitbreiden
(Toepassing)
Bestandsgrootte weergeven voor
het verzenden/opslaan van een
taak (Bestandsgrootte bevestigen)
Het apparaat installeren zonder
netwerkkabels (Draadloos
netwerk)
1 MB
De functionaliteit van het apparaat
kan worden vergroot door
toepassingen te installeren.
Toepassingen die u kunnen helpen
met het efficiënter uitvoeren van uw
dagelijkse werkzaamheden, zoals
een scanfunctie en
bevoegdheidsfunctie, zijn
beschikbaar.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
U kunt de bestandsgrootte
controleren alvorens het document te
verzenden/op te slaan.
Als uw server een maximale emailgrootte heeft, dan kunt u de
grootte vooraf controleren en
aanpassen.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Bij een draadloze LAN-omgeving is
het mogelijk om het toestel te
installeren zonder te moeten zorgen
voor netwerkbekabeling. Daarnaast
worden ook Wi-Fi Direct enz.
ondersteund.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Functies efficiënter gebruiken
USB-station gebruiken
(USB-station)
Bestandsindeling afbeelding
opgeven (Bestandsindeling)
Dit is handig wanneer u documenten
buiten uw kantoor moet afdrukken of
als u documenten niet vanaf uw pc
kunt afdrukken.
U kunt verschillende
U kunt lange originelen scannen
bestandsindelingen selecteren bij het zoals Contract en Data log.
verzenden/opslaan van afbeeldingen.
Raadpleeg de Engelse
Bestandsformaat (pagina 6-36)
gebruikershandleiding
U kunt het document afdrukken vanaf
het USB-station door het rechtstreeks
op het apparaat aan te sluiten.
Ook originelen gescand op de
machine kunnen worden opgeslagen
op het USB-station.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
xii
Lange originelen scannen
(Lang origineel)
> Apparaatspecificaties
Functies efficiënter gebruiken
Foute taak overslaan
(Functies taak overslaan)
Werking op afstand
(Embedded Web Server RX)
Wanneer de fout papier in de
cassette leeg optreedt bij het
opgeven van het speciale
papierformaat of type, slaat het
apparaat de foute taak over en wordt
de volgende taak uitgevoerd.
U kunt toegang op afstand krijgen tot
het apparaat voor het afdrukken,
verzenden of downloaden van
gegevens.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Beheerders kunnen het gedrag van
het apparaat of de instellingen
configureren.
Embedded Web Server RX
(pagina 2-45)
xiii
> Functies kleur en beeldkwaliteit
Functies kleur en beeldkwaliteit
Het apparaat is uitgerust met diverse functies voor kleur- en beeldkwaliteit. U kunt de gescande afbeelding naar
believen aanpassen.
Basis kleurstanden
De volgende basiskleurstanden zijn beschikbaar.
Referentiebeeld
Kleurstand
Beschrijving
Voor
Na
Referentiepagina
pagina 6-30
Kleur/Z-W
Herkent automatisch of het gescande
document in kleur of zwart-wit is.
Full Color
Scant het document in full color.
pagina 6-30
Grijstinten
Scant het document in grijstinten.
pagina 6-30
Zwart-Wit
Scant het document in zwart-wit.
pagina 6-30
Kleur/Grijs
Voor meer informatie, raadpleeg:
Kleurselectie (pagina 6-30)
xiv
> Functies kleur en beeldkwaliteit
Beeldkwaliteit en kleur aanpassen
Om de beeldkwaliteit of de kleur van een beeld aan te passen, gebruik de volgende functies.
Voorbeeldafbeelding
Ik wil...
Functie
Voor
Pagina
Na
De beeldkwaliteit eenvoudig naar eigen smaak aanpassen
De donkere achtergrond of de
doordruk van het origineel
verwijderen, zoals bijvoorbeeld
bij een krant.
Programma
Fijne lijnen, vage lijnen, gebroken
lijnen en overige fijne details
duidelijk weergeven in een CAD
of in andere tekeningen.
Programma
pagina 5-11
[Krant kopiëren]
pagina 5-11
[Tekening
kopiëren]
De beeldkwaliteit nauwkeurig aanpassen
De dichtheid aanpassen.
Dichtheid
pagina 6-27
De beeldomlijning vervagen of
accentueren.
Scherpte
―
Het verschil tussen donkere en
lichte delen van het beeld
aanpassen.
Contrast
―
De achtergrond van een
document donkerder of lichter
maken (het gebied zonder tekst
of afbeeldingen).
Dichtheid
achtergrond
―
Doorschijnen
voorkomen
―
De bestandsgrootte reduceren en
de tekens duidelijk weergeven
Bestandsindeling
pagina 6-36
Een papieren document omzetten
in PDF met doorzoekbare tekst.
Bestandsindeling
[PDF] of [Hoge
comp. PDF] met
[OCR]
Voorbeeld: De beeldomlijning
accentueren.
Voorbeeld: De achtergrond lichter
maken
Doorschijnen voorkomen bij
dubbelzijdige originelen.
De gescande afbeelding aanpassen
[Hoge comp. PDF]
xv
pagina 6-36
> Handleidingen meegeleverd met het apparaat
Handleidingen meegeleverd met het
apparaat
Bij dit apparaat worden de volgende handleidingen geleverd. Raadpleeg elke handleiding wanneer nodig.
De inhoud van deze handleidingen kan zonder nadere kennisgeving worden aangepast wanneer de prestaties van het
apparaat worden verbeterd.
Gedrukte handleidingen
Quick Guide
Voor een snel gebruik
van dit apparaat
Bevat de basisfuncties van de machine, instructies voor optimaal gebruik van de
functies, instructies voor routineonderhoud en instructies voor het oplossen van
storingen.
Safety Guide
Voor een veilig gebruik
van dit apparaat
Bevat informatie over veiligheid en waarschuwingen over installatieomgeving en
gebruik van dit apparaat. Lees deze handleiding voor u het apparaat in gebruik
neemt.
Safety Guide (5057i/6057i)
Omvat de benodigde installatieruimte, de waarschuwingsetiketten en andere
veiligheidsinformatie. Lees deze handleiding voor u het apparaat in gebruik
neemt.
xvi
> Handleidingen meegeleverd met het apparaat
Handleidingen (PDF) op de DVD (Product Library)
Verantwoord gebruik
van het apparaat
Gebruik van de
faxfuncties
Gebruik van de IDkaart
Gebruikershandleiding (deze handleiding)
Bevat instructies voor het laden van papier en het kopiëren, printen en scannen
alsook de standaardinstellingen en overige informatie.
FAX Operation Guide
Bevat instructies voor het gebruik van de faxfunctie.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Bevat instructies over de authenticatie met behulp van de ID-kaart.
Data Encryption/Overwrite Operation Guide
Verbeterde veiligheid
Machine-informatie
eenvoudig registreren
en instellingen
configureren
Gegevens vanaf een
computer afdrukken
Direct afdrukken van
een PDF-bestand
Toezicht houden op
het apparaat en
printers van het
netwerk
Afbeeldingen scannen
en opslaan met
informatie
Bevat instructies voor de invoer en het gebruik van de functie Gegevensencryptie/
Overschrijven en over hoe gegevens overschreven en gecodeerd worden.
Embedded Web Server RX User Guide
Bevat instructies over toegang tot de machine vanaf een webbrowser op uw
computer om de instellingen te controleren en te wijzigen.
Printing System Driver User Guide
Bevat instructies over de installatie van de printerdriver en het gebruik van de
printerfunctie.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Bevat instructies over het afdrukken van PDF-bestanden zonder Adobe Acrobat
of Reader te moeten lanceren.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Bevat instructies over het toezicht op uw netwerkprinter systeem (het apparaat)
met NETWORK PRINT MONITOR.
File Management Utility User Guide
Bevat instructies over het gebruik van de File Management Utility om diverse
parameters in te stellen en om gescande documenten op te slaan en te
verzenden.
PRESCRIBE Commands Command Reference
Afdrukken zonder de
printerdriver te
gebruiken
Geeft uitleg over de beschrijvingstaal van het apparaat (PRESCRIBEcommando's).
PRESCRIBE Commands Technical Reference
Geeft uitleg over de PRESCRIBE-command functies en de bediening voor elk
emulatietype.
Installeer de volgende versies van Adobe Reader om de handleidingen op de DVD te bekijken.
Versie 8.0 of hoger
xvii
> Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)
Over de gebruikershandleiding (deze
handleiding)
Overzicht van de handleiding
Deze gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken.
Hoofdstuk
Inhoud
1
Wettelijke kennisgevingen
en veiligheidsinformatie
Bevat voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van het apparaat
en informatie over handelsmerken.
2
Het apparaat installeren en
configureren
Beschrijft de onderdeelnamen, kabelaansluitingen, installatie van de software,
aanmelden, afmelden, en andere zaken met betrekking tot het beheer van het
apparaat.
3
Voorbereiding voor het
gebruik
Beschrijft de nodige voorbereidingen en instellingen voor gebruik van de
machine, zoals papier laden en een adresboek aanmaken.
4
Afdrukken vanaf PC
Beschrijft de functies die beschikbaar zijn wanneer het apparaat als printer
wordt gebruikt.
5
Bediening van het apparaat
Beschrijft de basisinstructies voor gebruik van het apparaat, zoals het plaatsen
van originelen, het maken van kopieën, het verzenden van documenten, en het
gebruik van documentboxen.
6
Gebruik van de
verschillende functies
Beschrijft handige functies die beschikbaar zijn op het apparaat.
7
Problemen oplossen
Geeft instructies over wat te doen wanneer de toner op is, er een fout wordt
weergegeven, of als het papier vastloopt of een ander probleem optreedt.
8
Appendix
Beschrijft handige opties die beschikbaar zijn voor het apparaat. Biedt
informatie over mediatypen en papierformaten, en bevat een verklarende
woordenlijst. Bevat uitleg over het invoeren van tekens en een overzicht van
de specificaties van het apparaat.
xviii
> Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)
Vormgevingselementen in deze handleiding
Adobe Reader XI wordt als voorbeeld genomen in de onderstaande uitleg.
Klik op een item in de
inhoudsopgave om naar de
bijbehorende pagina te gaan.
Klik om van de huidige pagina naar de vorige pagina te
gaan. Dit is handig als u wilt terugkeren naar de pagina
van waaruit u naar de huidige pagina bent gegaan.
BELANGRIJK
Geeft de operationele eisen en
beperkingen aan om de
machine correct te doen werken
en om schade aan het apparaat
of andere apparatuur te
voorkomen.
OPMERKING
Geeft bijkomende verklaringen
en referentie-informatie voor
bewerkingen.
Raadpleeg
Klik op de onderstreepte tekst
om naar de bijbehorende
pagina te gaan.
VOORZICHTIG
Geeft aan dat wanneer u
onvoldoende aandacht besteedt
aan of u zich niet op de juiste
wijze houdt aan de betreffende
punten, dit kan leiden tot
lichamelijk letsel of materiële
schade.
OPMERKING
De items die worden weergegeven in Adobe Reader variëren, afhankelijk van de gebruikswijze. Als de
inhoudsopgave of de gereedschappen niet worden weergegeven, raadpleeg Adobe Reader Help.
Bepaalde items zijn in deze handleiding aangegeven met de onderstaande vormgevingselementen.
Vormgevingselement
Beschrijving
[Vet]
Geeft toetsen en knoppen aan.
"Standaard"
Geeft een bericht of instelling aan.
xix
> Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)
Vormgevingselementen bij procedures voor bediening van het apparaat
In deze gebruikershandleiding worden opeenvolgende bedieningsstappen als volgt aangegeven:
Bedieningsprocedure
Procedure aangegeven in deze handleiding
Druk op de toets [Systeemmenu/Tellers].
Toets [Systeemmenu/Tellers] > [Algemene
instellingen] > [Geluid]

Druk op [
].

Druk op [Algemene instellingen].

Druk op [Geluid].
Druk op [Volgende] van "Instelling taakaccounting".
Aanmelding/Taakaccounting
Inst. gebr.aanmelding:
Volgende
Gebruikersinst. onbekend:
Volgende
Instelling taakaccounting:
"Instelling taakaccounting" [Volgende] >
"Taakaccounting" [Wijzigen]
Volgende
Sluiten
m020168
Status

Druk op [Wijzigen] van "Taakaccounting".
Aanmelding/Taakaccounting - Instelling taakaccounting
Taakaccounting:
Wijzigen
Toegang job accounting:
Wijzigen
Taakaccounting (Lokaal):
Volgende
Limiet toepassen:
Wijzigen
Telling kopiëren/afdr.:
Wijzigen
Sluiten
Status
m020174
xx
> Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)
Formaat en richting van originelen en papier
Origineelformaten en papierformaten zoals A4, B5 en Letter kunnen zowel de horizontale als verticale richting worden
gebruikt. Om deze afdrukrichtingen te kunnen onderscheiden, wordt "R" toegevoegd aan de formaten in de horizontale
afdrukrichting. Tevens wordt de plaatsingsrichting van de originelen en het papier op het aanraakscherm aangegeven
met de volgende pictogrammen.
Afdrukrichting
Verticale
richting
Instelpositie
(X=Lengte, Y=Breedte)
Pictogrammen op
het aanraakscherm
Origineel
Aangegeven formaat
in deze handleiding*1
A4, B5, Letter .enz
Origineel
Origineel
Papier
Papier
Papier
Horizontale
richting (-R)
Origineel
A4-R, B5-R, Letter-R
.enz
Origineel
Origineel
Papier
Papier
Papier
*1 Het formaat van het origineel/papier dat kan worden gebruikt, is afhankelijk van de functie en de invoerlade.
Voor meer informatie, raadpleeg:
Specificaties (pagina 8-4)
xxi
1
Wettelijke
kennisgevingen en
veiligheidsinformatie
Lees deze informatie voor u het apparaat in gebruik neemt. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende
onderwerpen.
Mededeling ........................................................................................................................................................ 1-2
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding .......................................................................................... 1-2
Bedrijfsomgeving ..................................................................................................................................... 1-3
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik ........................................................................................................ 1-4
Veiligheid van de laserstraal (Europa) ..................................................................................................... 1-5
Naleving en conformiteit .......................................................................................................................... 1-5
Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren/scannen ............................................................................ 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-6
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-6
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van draadloze LAN (indien aanwezig) ........................................ 1-6
Beperkt gebruik van dit product (indien aanwezig) .................................................................................. 1-7
Wettelijke kennisgevingen ....................................................................................................................... 1-8
Energiebesparingsfunctie ...................................................................................................................... 1-14
Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken .......................................................................................... 1-14
Energiezuinigheid - Papier ..................................................................................................................... 1-14
Milieuvoordelen van "Energiebeheer" .................................................................................................... 1-14
Energy Star-programma (ENERGY STAR®) ......................................................................................... 1-14
1-1
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Mededeling
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding
De delen van deze handleiding en onderdelen van het apparaat die zijn aangeduid met symbolen, bevatten
veiligheidswaarschuwingen ter bescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in de buurt. Ze zijn ook
bedoeld voor een correct en veilig gebruik van het apparaat. De symbolen met hun betekenis worden hieronder
beschreven.
WAARSCHUWING: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan
of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot
ernstig letsel of zelfs levensgevaar.
VOORZICHTIG: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u
zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot
lichamelijk letsel of mechanische beschadiging.
Symbolen
Het symbool  geeft aan dat het betreffende deel veiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke aandachtspunten
worden binnenin het symbool aangegeven.
... [Algemene waarschuwing]
... [Waarschuwing voor hoge temperatuur]
Het symbool
geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over niet-toegestane handelingen. Specifieke
informatie over de niet-toegestane handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.
... [Waarschuwing voor niet-toegestane handeling]
... [Demontage verboden]
Het symbool  geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over handelingen die moeten worden uitgevoerd.
Specifieke informatie over de vereiste handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.
... [Waarschuwing voor vereiste handeling]
... [Haal de stekker uit het stopcontact]
... [Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact]
Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om één of meerdere vervangingsexemplaren te bestellen als de
veiligheidswaarschuwingen in deze gebruikershandleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelf ontbreekt (tegen
betaling).
OPMERKING
Originele documenten die heel erg op een bankbiljet lijken kunnen mogelijkerwijs niet goed gekopieerd worden omdat
dit apparaat voorzien is van een functie die valsmunterij voorkomt.
1-2
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Bedrijfsomgeving
De geschikte bedrijfsomgeving voor het apparaat is:
Temperatuur
10 tot 32,5 °C
(Maar luchtvochtigheid moet 70% of minder bedragen bij temperatuur van 32,5 °C.)
Luchtvochtigheid
10 tot 80%
(Maar temperatuur moet 30 °C of minder bedragen bij luchtvochtigheid van 80%.)
Vermijd de volgende plaatsen als installatieplaats voor het apparaat.
•
Vermijd plaatsen in de buurt van een raam of direct in het zonlicht.
•
Vermijd plaatsen met trillingen.
•
Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen.
•
Vermijd plaatsen met directe blootstelling aan warme of koude lucht.
•
Vermijd slecht geventileerde plaatsen.
Als de vloer niet bestand is tegen zwenkwieltjes, is het mogelijk dat de vloer beschadigd raakt wanneer het apparaat na
de installatie wordt verplaatst.
Tijdens het kopiëren komen er kleine hoeveelheden ozon vrij, maar deze hoeveelheden vormen geen
gezondheidsrisico. Als het apparaat echter langere tijd in een slecht geventileerde ruimte wordt gebruikt of wanneer er
een zeer groot aantal kopieën wordt gemaakt, kan de geur onaangenaam worden. Een geschikte omgeving voor
kopieerwerk moet goed geventileerd zijn.
1-3
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Waarschuwingen bij het gebruik van verbruiksartikelen
VOORZICHTIG
Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.
Houd onderdelen die toner bevatten buiten het bereik van kinderen.
Als er onverhoopt lekkage plaatsvindt uit delen die toner bevatten, voorkom dan inademing en inslikken en voorkom
contact met uw ogen en huid.
•
Als u toch toner inademt, gaat u naar een plaats met frisse lucht en gorgelt u met veel water. Neem bij opkomende
hoest contact op met een arts.
•
Als u toner binnenkrijgt, spoelt u uw mond met water en drinkt u 1 of 2 glazen water om de inhoud van uw maag te
verdunnen. Neem indien nodig contact op met een arts.
•
Als u toner in uw ogen krijgt, spoelt u ze grondig met water. Als uw ogen gevoelig blijven, neemt u contact op met een
arts.
•
Als u toner op de huid krijgt, wast u uw huid met water en zeep.
Probeer geen onderdelen die toner bevatten open te breken of te vernietigen.
Overige voorzorgsmaatregelen
Lever de lege tonercontainer en de tonerafvalbak in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde
tonercontainer en tonerafvalbak worden gerecycled of verwijderd volgens de betreffende voorschriften.
Bewaar het apparaat op een plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht.
Bewaar het apparaat op een plaats waar de temperatuur niet hoger wordt dan 40 ºC en waar zich geen sterke
schommelingen in temperatuur of vochtigheid voordoen.
Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan het papier uit de cassette en de multifunctionele (MF)
lade, leg het terug in de oorspronkelijke verpakking en maak deze weer dicht.
1-4
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Veiligheid van de laserstraal (Europa)
Laserstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam. Om deze reden is de laserstraal in het apparaat
hermetisch afgesloten binnen een beschermende behuizing en achter een externe afdekking. Bij normale bediening van
het product door de gebruiker kan er geen straling uit het apparaat ontsnappen.
Dit apparaat wordt geclassificeerd als een laserproduct van Class 1 volgens IEC/EN 60825-1:2014.
Voorzichtig: Het uitvoeren van andere procedures dan in deze handleiding beschreven, kan leiden tot blootstelling aan
gevaarlijke straling.
Deze etiketten zijn aangebracht op de laserscaneenheid in het apparaat en bevinden zich niet op een plaats die
toegankelijk is voor de gebruiker.
Voor wat betreft CLASS 1 laserproducten, wordt informatie op het typeplaatje verstrekt.
Naleving en conformiteit
TA Triumph-Adler GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type 5057i en 6057i conform is met Richtlijn
2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.triumph-adler.com/downloads
http://www.triumph-adler.de/downloads
http://www.utax.com/downloads
http://www.utax.de/downloads
Naam module, Optie:
Softwareversie
Frequentiebanden waarin de
radioapparatuur werkt:
Maximum radiofrequentievermogen
uitgezonden over de
frequentiebanden waarbinnen de
radioapparatuur werkt:
IB-51 (optie)
2.2.6
2,4GHz
100mW
IB-35 (optie)
2014.12
2,4GHz
100mW
Zendermodule (SRD)
2005.11
13,56MHz
0,2nW
1-5
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren/scannen
Het kan verboden zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren/scannen zonder de toestemming van de
houder van het auteursrecht.
Het kopiëren/scannen van de volgende voorwerpen is verboden en kan beboet worden. Dit sluit andere voorwerpen niet
uit. Maak niet bewust een kopie/scan van voorwerpen die niet gekopieerd/gescand mogen worden.
•
Papiergeld
•
Bankbiljetten
•
Waardepapieren
•
Stempels
•
Paspoorten
•
Certificaten
Plaatselijke wetten en bepalingen kunnen mogelijk het kopiëren/scannen van ander materiaal dan hierboven is vermeld
verbieden of beperken.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van draadloze
LAN (indien aanwezig)
Bij draadloze LAN kan informatie worden uitgewisseld tussen draadloze toegangspunten in plaats van via een
netwerkkabel, wat het voordeel biedt dat een volledig vrije draadloze LAN-verbinding mogelijk is in een ruimte waarin
radiogolven kunnen worden overgedragen.
Anderzijds kunnen de volgende problemen optreden als de beveiligingsinstellingen niet zijn geconfigureerd, omdat
radiogolven door obstakels heen gaan (met inbegrip van de muren) en overal binnen een bepaald gebied komen.
Communicatie-inhoud in het geheim bekijken
Een persoon met kwalijke bedoelingen kan opzettelijk radiogolven controleren en onbevoegd toegang krijgen tot de
volgende communicatie-inhoud.
•
Persoonlijke informatie met inbegrip van ID, wachtwoorden en creditcard nummers
•
Inhoud van e-mailberichten
Illegale gegevensinbraak
Een persoon met kwalijke bedoelingen kan onbevoegde toegang krijgen tot persoonlijke of bedrijfsnetwerken en de
volgende illegale handelingen verrichten.
•
Persoonlijke en vertrouwelijke informatie inzamelen (informatielek)
•
Communicatie aangaan en zich daarbij voordoen als een bepaalde persoon en het distribueren van ongeoorloofde
informatie (spoofing)
•
Onderschepte communicatie aanpassen en doorsturen (vervalsing)
•
Computervirussen doorgeven en gegevens en systemen vernietigen (vernietiging)
1-6
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Draadloze LAN-kaarten en draadloze toegangspunten bevatten ingebouwde beveiligingsmechanismen die deze
problemen aanpakken en die de kans op het optreden van deze problemen reduceren door het configureren van de
beveiligingsinstellingen van de draadloze LAN-producten wanneer het product wordt gebruikt.
Het is raadzaam dat klanten hun verantwoordelijkheid nemen en hun verstand gebruiken bij het configureren van de
beveiligingsinstellingen en dat ze zich ten volle bewust zijn van de problemen die kunnen optreden wanneer het product
wordt gebruikt zonder het configureren van de beveiligingsinstellingen.
Beperkt gebruik van dit product (indien aanwezig)
•
De radiogolven die dit product uitstraalt kunnen de werking van elektrische medische apparatuur beïnvloeden.
Wanneer u dit product in een medische instelling of in de nabijheid van medische apparatuur gebruikt, gebruik dit
product dan volgens de instructies en voorzorgsmaatregelen die zijn geleverd door de beheerder van deze instelling
of die op de medische apparatuur.
•
De radiogolven die dit product uitstraalt kunnen de werking van automatische regelapparatuur beïnvloeden, met
inbegrip van automatische deuren en brandalarmen. Wanneer u dit product gebruikt in de nabijheid van de
automatische regelapparatuur, gebruik dit product dan volgens de instructies en voorzorgsmaatregelen die zijn
aangegeven op de automatische regelapparatuur.
•
Als dit product wordt gebruikt in apparaten die direct verband houden met diensten, met inbegrip van vliegtuigen,
treinen, schepen, auto's of als dit product wordt gebruikt in toepassingen waarbij hoge betrouwbaarheid en
functionele veiligheid zijn vereist en in apparaten die nauwkeurigheid vereisen, met inbegrip van die welke worden
gebruikt voor rampenpreventie en criminaliteitspreventie en die worden gebruikt voor verschillende
veiligheidsdoeleinden. Gebruik dit product dan na bestudering van het veiligheidsontwerp van het gehele systeem,
met inbegrip van vaststelling van een storingsbestendig ontwerp en redundante werking voor betrouwbaarheid en
veiligheidsbehoud van het gehele systeem. Dit product is niet bedoeld voor gebruik in toepassingen die een hoge
betrouwbaarheid en veiligheid vereisen, met inbegrip van lucht-en ruimtevaartinstrumenten, kofferbak
communicatieapparatuur, controleapparatuur voor nucleaire energie en medische apparatuur. Het besluit om dit
product te gebruiken in deze toepassingen dient derhalve goed te worden overwogen en bepaald.
1-7
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Wettelijke kennisgevingen
Het kopiëren of op een andere manier reproduceren van de gehele handleiding of een deel daarvan zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright-eigenaar is verboden.
Wat betreft handelsnamen
•
PRESCRIBE is een gedeponeerd handelsmerk van Kyocera Corporation.
•
KPDL is een handelsmerk van Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Excel en PowerPoint zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van MicrosoftCorporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
•
PCL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
•
Ethernet is een geregistreerd handelsmerk van Xerox Corporation.
•
IBM en IBM PC/AT zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere
landen.
•
Alle Europese lettertypen die in dit apparaat zijn geïnstalleerd, worden gebruikt onder licentieovereenkomst met
Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino en Times zijn geregistreerde handelsmerken van Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery en ITC ZapfDingbats zijn geregistreerde handelsmerken
van International Typeface Corporation.
•
ThinPrint is een handelsmerk van Cortado AG in Duitsland en andere landen.
•
UFST™ MicroType® lettertypen van Monotype Imaging Inc. zijn geïnstalleerd in dit apparaat.
•
Dit apparaat bevat software met modules die zijn ontwikkeld door de Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
•
AirPrint en het AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
•
iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt onder licentie
door Apple Inc. gebruikt
•
Google en Google Cloud Print™ zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
•
Mopria™ is een geregistreerd handelsmerk van Mopria™ Alliance.
•
Wi-Fi en Wi-Fi Direct zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
•
Aangestuurd door ABBYY FineReader.
ABBYY en FineReader zijn handelsmerken van ABBYY Software Ltd.
•
RealVNC, VNC en RFB zijn geregistreerde handelsmerken van RealVNC Ltd. in de VS en in andere landen.
Alle overige merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve
bedrijven. De symbolen ™ en ® worden niet gebruikt in deze gebruikershandleiding.
1-8
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
GPL/LGPL
Dit product is voorzien van GPL- (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) en/of LGPL- (http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html) software als onderdeel van de firmware. U kunt de broncode verkrijgen en het is toegestaan het te kopiëren, te
verspreiden en te wijzigen conform de voorwaarden van GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-9
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-10
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-11
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-12
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-13
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie > Mededeling
Energiebesparingsfunctie
Het apparaat is uitgerust met een energiebesparende stand, waarbij het energieverbruik wordt beperkt na het verstrijken
van een bepaalde tijdsperiode nadat het apparaat het laatst werd gebruikt, en met een slaapstand, waarbij de printer- en
faxfuncties in een wachtstand komen te staan, maar het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt wanneer er
gedurende een bepaalde tijdsperiode geen activiteiten hebben plaatsgevonden op het apparaat.
Energiebesparende stand (pagina 2-36)
Slaapstand (pagina 2-37)
Uitschakeltimer (modellen voor Europa) (pagina 2-38)
Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken
Dit apparaat heeft dubbelzijdig afdrukken als standaardfunctie. Bijvoorbeeld bij het afdrukken van twee originelen op
een vel papier als dubbelzijdige afdruk, is het mogelijk om papierverbruik te verminderen.
Duplex (pagina 6-33)
Afdrukken in de duplexmodus vermindert papierverbruik en draagt bij aan het behoud van bossen. Duplexmodus
vermindert tevens de hoeveelheid papier die ingekocht moet worden en vermindert daardoor de kosten. Het is daarom
aan te bevelen dat machines die dubbelzijdig kunnen afdrukken, standaard worden ingesteld in de duplexmodus.
Energiezuinigheid - Papier
Voor het behoud en duurzaam gebruik van de bossen wordt aanbevolen om gerecycled en nieuw papier te gebruiken
dat op de meest milieuvriendelijke manier wordt geproduceerd of voorzien is van erkende milieukeurmerken, en die
voldoen aan EN 12281:2002* of een vergelijkbare kwaliteitsstandaard.
Deze machine ondersteunt ook printen op papier van 64 g/m2. Wanneer dergelijk papier, dat minder ruwe grondstoffen
bevat, gebruikt wordt, leidt dit tot meer besparingen van natuurlijke bronnen.
* : EN12281:2002 "Papier voor drukwerk en kantoor - Eisen aan kopieerpapier voor kopieerprocessen met droge toner"
Uw verkoop- of servicevertegenwoordiger kan informatie geven over aanbevolen papiersoorten.
Milieuvoordelen van "Energiebeheer"
Om het stroomverbruik te beperken, is dit apparaat voorzien van een functie voor energiebeheer die automatisch de
energiebesparende stand inschakelt wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet actief is.
Hoewel het de apparatuur enige tijd vergt weer terug te keren naar modus KLAAR vanuit de spaarstand, is een
belangrijke vermindering in energieverbruik mogelijk. Het wordt aanbevolen de machine te gebruiken met
deactiveringstijd voor de spaarstand in de standaardinstelling.
Energy Star-programma (ENERGY STAR®)
Als bedrijf dat deelneemt aan het internationale Energy Star-programma hebben wij vastgesteld dat dit
apparaat voldoet aan de standaarden zoals bepaald in het internationale Energy Star-programma.
ENERGY STAR® is een vrijwillig programma voor energie-efficiëntie met als doel het ontwikkelen en
promoten van producten met een hoge energie-efficiëntie om zo het broeikaseffect te helpen
voorkomen. Door ENERGY STAR® -gekwalificeerde producten aan te schaffen kunnen klanten helpen
de emissies van broeikasgassen te verminderen tijdens gebruik van het product en te besparen op de
energiegerelateerde kosten.
1-14
2
Het apparaat
installeren en
configureren
Dit hoofdstuk bevat informatie voor de beheerder van dit apparaat, zoals de onderdeelnamen, het aansluiten van kabels
en het installeren van software.
Bewegingssensor ........................................ 2-35
Onderdeelnamen (Buitenzijde apparaat) ...... 2-2
Energiebesparingsfunctie ........................... 2-36
Onderdeelnamen (aansluitingen/binnenzijde) 2-4
Energiebesparende stand ................. 2-36
Onderdeelnamen (met verbonden
optionele apparatuur) .................................... 2-5
Slaapstand ........................................ 2-37
De machine en andere apparatuur aansluiten 2-6
Automatische slaapstand .................. 2-37
Kabels aansluiten .......................................... 2-8
Slaapstand regeling (modellen voor
Europa) ............................................. 2-37
LAN-kabel aansluiten .......................... 2-8
Slaapstandniveau
Netvoedingskabel aansluiten .............. 2-8
(Energiebesparende stand) (modellen
Aan- en uitzetten ........................................... 2-9
uitgezonderd voor Europa) ............... 2-38
Aanzetten ............................................ 2-9
Herstelniveau energiebesparing ....... 2-38
Uitzetten .............................................. 2-9
Weektimer instellingen ...................... 2-38
Gebruik van het bedieningspaneel ............. 2-10
Uitschakeltimer (modellen voor
Werking paneeltoetsen ..................... 2-10
Europa) ............................................. 2-38
De hoek van het bedieningspaneel
Versnelde
installatie-wizard ........................ 2-39
aanpassen ........................................ 2-10
Software installeren .................................... 2-42
Aanraakscherm ............................................ 2-11
Software op DVD (Windows) ............ 2-42
Werking paneeltoetsen ..................... 2-10
De
teller
controleren .................................... 2-44
Home scherm ................................... 2-12
Embedded Web Server RX ......................... 2-45
Functietoetsen toewijzen .................. 2-17
Embedded Web Server RX openen .. 2-46
Scherm voor machinegegevens ....... 2-19
Beveiligingsinstellingen wijzigen ....... 2-47
Instellingenscherm oproepen ............ 2-20
Apparaatgegevens
wijzigen .............. 2-48
Functietoets ...................................... 2-20
E-mailinstellingen .............................. 2-49
Gebruik van het scherm .................... 2-21
Weergave van gedeactiveerde
toetsen .............................................. 2-22
Voorbeeldafbeelding ......................... 2-22
Getallen invoeren .............................. 2-25
Gebruik van de Enter-toets ............... 2-27
Gebruik van de toets Snelkiesnummer
zoeken .............................................. 2-27
Hulpscherm ....................................... 2-28
Toegankelijkheidsfuncties
(weergave vergroten) ........................ 2-29
Aanmelden/afmelden .................................. 2-30
Aanmelden ........................................ 2-30
Afmelden ........................................... 2-31
Standaardinstellingen van het apparaat ..... 2-32
Datum en tijd instellen ...................... 2-32
Netwerkconfiguratie .................................... 2-33
Het bekabelde netwerk configureren 2-33
2-1
Het apparaat installeren en configureren > Onderdeelnamen (Buitenzijde apparaat)
Onderdeelnamen (Buitenzijde apparaat)
21
13
12 11
1
10
9
2
3
14
20
15
16
19
8
7
17
4
5
17
6
1 Documenttoevoer
12 Origineleninvoer
2 Bedieningspaneel
13 Breedtegeleiders voor originelen
3 Hoofdschakelaar
14 Sleufglas
4 Klep tonerafvalbak
15 Papierstopper
5 Cassette 1
16 Binnenlade
6 Cassette 2
17 Hendels
7 Hoofdschakelaar
18 Voorklep
8 Multifunctionele lade
19 Bewegingssensor
9 USB-geheugenslot
20 Glasplaat
10 Originelenuitvoer
21 Aanduidingen origineelformaat
11 Originelenstopper
2-2
18
Het apparaat installeren en configureren > Onderdeelnamen (Buitenzijde apparaat)
29
28
27
26
25
22
23 24
22 Papierlengtegeleider
26 Multifunctionele lade
23 Papierbreedtegeleider
27 Papierbreedtegeleider
24 Instelmechanisme voor papierbreedte
28 Hendel rechterklep 1
25 Verlengstuk van de multifunctionele lade
29 Rechterklep 1
2-3
Het apparaat installeren en configureren > Onderdeelnamen (aansluitingen/binnenzijde)
Onderdeelnamen (aansluitingen/
binnenzijde)
1
2
3
4
1
5
6
7
8
1 Optionele interface-aansluiting
5 Tonercontainer (Zwart)
2 USB-poort
6 Klep tonercontainer
3 Netwerkinterface-aansluiting
7 Tonerafvalbak
4 USB-poort
8 Klep tonerafvalbak
2-4
Het apparaat installeren en configureren > Onderdeelnamen (met verbonden optionele apparatuur)
Onderdeelnamen (met verbonden optionele
apparatuur)
11
12
10
1
3
2
4
9
5
2
3
9
6
8
7
5
7
1 Lade 1 tot 7 (lade 1 is de bovenlade)
7 Cassette 4
2 Lade A
8 Cassette 5
3 Lade B
9 Lade finisher
4 Takenscheiderlade
10 Takenscheiderlade
5 Vouwlade
11 Originelenklep
6 Cassette 3
12 Besturingspaneel van de finisher
Optionele apparatuur (pagina 8-2)
6
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
2-5
Het apparaat installeren en configureren > De machine en andere apparatuur aansluiten
De machine en andere apparatuur
aansluiten
Bereid de geschikte kabels voor de omgeving en het gebruiksdoel van het apparaat voor.
Het apparaat aansluiten op de pc via USB
MFP
USB
Het apparaat aansluiten op de pc of tablet via netwerkkabel, Wi-Fi of Wi-Fi Direct
Netwerkkabelverbinding
Wi-Fi verbinding*1
Netwerk
Wi-Fi toegangspunt
Tablet
Wi-Fi verbinding of
Wi-Fi Direct verbinding
OPMERKING
Als u gebruik maakt van draadloos LAN, raadpleeg dan het volgende.
Engelse gebruikershandleiding
2-6
Wi-Fi Direct
verbinding*1
*1 Alleen voor modellen
met Wi-Fi.
Het apparaat installeren en configureren > De machine en andere apparatuur aansluiten
Te gebruiken kabels
Verbindingsomgeving
Functie
Benodigde kabel
Sluit een LAN-kabel aan op het
apparaat.
Printer/scanner/netwerkfax*1
LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Sluit een USB-kabel aan op het
apparaat.
Printer
USB 3.0-compatibele kabel (ondersteuning
van Super-Speed USB, max. 5,0 m,
afgeschermd)
*1 Functie beschikbaar bij gebruik van optionele faxkit. Voor meer informatie over het gebruik van de
netwerkfaxfunctie, raadpleeg FAX Operation Guide.
BELANGRIJK
Het gebruik van een andere dan een USB 3.0-compatibele kabel kan storingen veroorzaken.
2-7
Het apparaat installeren en configureren > Kabels aansluiten
Kabels aansluiten
LAN-kabel aansluiten
BELANGRIJK
Zorg ervoor dat de machine is losgekoppeld van de stroomtoevoer.
Uitzetten (pagina 2-9)
1
Sluit de kabel op het apparaat aan.
1 Sluit de LAN-kabel aan op de netwerkpoort.
2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de hub of de PC.
2
Schakel het apparaat in en configureer het netwerk.
Netwerkconfiguratie (pagina 2-33)
Netvoedingskabel aansluiten
1
Sluit de kabel op het apparaat aan.
Sluit een uiteinde van de meegeleverde stroomkabel aan op het apparaat en het andere
uiteinde op een stopcontact.
BELANGRIJK
Gebruik uitsluitend de netvoedingskabel die bij het apparaat wordt geleverd.
2-8
Het apparaat installeren en configureren > Aan- en uitzetten
Aan- en uitzetten
Aanzetten
1
Zet de hoofdschakelaar aan.
Uitzetten
1
Zet de hoofdschakelaar uit.
Het bevestigingsbericht voor stroomtoevoer uitgeschakeld wordt weergegeven.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
Het uitschakelen duurt ongeveer 3 minuten.
VOORZICHTIG
Als u dit apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld 's nachts), zet het dan uit met de
hoofdschakelaar. Als u het apparaat nog langer niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), haal dan om
veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact.
BELANGRIJK
Bij gebruik van producten uitgerust met de faxfunctie, wordt bij het uitschakelen van het apparaat vanaf de
hoofdschakelaar het verzenden en ontvangen van faxen uitgeschakeld. Verwijder het papier uit de cassettes
en berg het op in de afgesloten bewaarzak voor papier om het tegen vocht te beschermen.
2-9
Het apparaat installeren en configureren > Gebruik van het bedieningspaneel
Gebruik van het bedieningspaneel
Werking paneeltoetsen
6
1
1 [Home] (
2
3
4
5
) toets: Geeft het scherm Home weer.
2 [Takenscheider] (
) lampje: Brandt als er zich papier in de takenscheiderlade bevindt.
3 [Gegevens] ( ) lampje: Knippert terwijl de machine aan het afdrukken of verzenden/ontvangen is of toegang heeft
tot de harde schijf/SSD. Het licht ook op wanneer er een Taak versturen - FAX wordt verzonden met behulp van
vertraagde verzending.
4 [Opgelet] (
) lampje: Brandt of knippert wanneer een fout optreedt en een taak wordt afgebroken.
5 [Energiebesparende stand] (
) toets: Zet het apparaat in de slaapstand. Schakelt de slaapstand uit.
6 Aanraakscherm: Geeft de pictogrammen weer voor het configureren van de apparaatinstellingen.
De hoek van het bedieningspaneel aanpassen
De hoek van het bedieningspaneel kan worden ingesteld.
2-10
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Aanraakscherm
Gebruik van het aanraakscherm
Toetsen voor het uitvoeren van basisbewerkingen worden weergegeven aan de onder- en rechterkant van het
aanraakscherm.
10
9HULILF
$IPHOGHQ
$GPLQ
6HOHFWHHUGHIXQFWLH
6\VWHHP
PHQX7HOOHU
9
8
2QGHU
EUHNHQ
.RSLsUHQ
9HU]HQGHQ
)$;
&XVWRPER[
7DDNYHQVWHU
86%VWDWLRQ
)D[ER[
:HEEURZVHU
1XPHULHN
WRHWVHQE
11
6WDWXV7DDN
DQQXOHUHQ
0DFKLQH
JHJHYHQV
7DDO
3DSLHU
LQVWHOOLQJHQ
:L)L'LUHFW
6\VWHHP
PHQX
+HOS
1
5HVHW
6
6WRS
5
6WDUW
4
6WDWXV
6WDWXV7DDN
DQQXOHUHQ
3URJUDPPD
7
.RSLHsUIXQFWLH
9HU]HQGIXQFWLH
)$;IXQFWLH
2
2
2
7RHJDQNH
OLMNKHLG
3
1 Toets [Status/Taak annuleren]: Geeft het scherm Status/Taak annuleren weer.
2 Functietoets: Met deze toetsen kunt u verschillende functies en toepassingen registreren, waaronder kopiëren en
scannen.
Functietoetsen toewijzen (pagina 2-17)
3 Toets [Toegankelijkheid]: Schakelt het aanraakscherm op het scherm Kopiëren en vergroot het scherm voor
verzenden.
4 Toets [Start]: Start het kopiëren en scannen en het verwerken van instellingen.
5 Toets [Stop]: Annuleert of onderbreekt de lopende taak.
6 Toets [Reset]: Zet de instellingen terug in hun oorspronkelijke stand.
7 Toets [Numeriek toetsenb.]: Geeft de numerieke toetsen op het aanraakscherm weer.
8 Toets [Onderbreken]: Geeft het scherm Kopiëren tijdens onderbreking weer.
9 Toets [Systeemmenu/Teller]: Geeft het scherm Systeemmenu weer.
10 Toets [Verificatie/Afmelden]: Schakelt tussen verificatie gebruiker en verlaat de taak voor de huidige gebruiker (bv.
afmelden).
11 Schermgebied: Geeft het scherm van elke functie weer.
2-11
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Home scherm
Dit scherm wordt weergegeven door te drukken op de [Home] (
aan om het bijbehorende scherm weer te geven.
) toets op het bedieningspaneel. Raak een pictogram
U kunt de pictogrammen op het scherm Home en de achtergrond wijzigen.
Het Home scherm bewerken. (pagina 2-13)
8
$GPLQ
1
2
6HOHFWHHUGHIXQFWLH
.RSLsUHQ
9HU]HQGHQ
)$;
&XVWRPER[
7DDNYHQVWHU
86%VWDWLRQ
)D[ER[
:HEEURZVHU
3
4
6WDWXV7DDN
DQQXOHUHQ
0DFKLQH
JHJHYHQV
7DDO
3DSLHU
LQVWHOOLQJHQ
:L)L'LUHFW
6\VWHHP
PHQX
+HOS
3URJUDPPD
PPB
12/12/2017
14:00
6WDWXV
5
3
6
7
* De weergave kan verschillen van uw scherm, afhankelijk van uw configuratie en optie-instellingen.
Nr.
Item
Beschrijving
1
Bericht
Toont het bericht afhankelijk van de status.
2
Bureaublad
Toont functiepictogrammen, waaronder de functies
geregistreerd in het programma. Iconen die niet op de eerste
pagina worden weergegeven, kunnen worden weergegeven
door van pagina te veranderen.
3
Toetsen voor
veranderen scherm
Gebruik deze toetsen om door de bureaublad pagina's te
bladeren.
OPMERKING
U kunt ook de weergave overschakelen door het scherm aan
te raken en door de vinger zijwaarts te verplaatsen (d.w.z.
vegen).
$GPLQ
6HOHFWHHUGHIXQFWLH
)$;
&XVWRPER[
.RSLsUHQ
9HU]HQGHQ
)D[ER[
:HEEURZVHU
7DDNYHQVWHU
86%VWDWLRQ
2
6WDWXV7DDN
DQQXOHUHQ
0DFKLQH
JHJHYHQV
1
7DDO
3DSLHU
LQVWHOOLQJHQ
:L)L'LUHFW
2
6\VWHHP
PHQX
+HOS
3URJUDPPD
PPB
6WDWXV
4
Taakbalk
Toont de taakpictogrammen.
5
Statuspictogram
(Fout)
Het pictogram wordt weergegeven tijdens het starten van het
netwerk of een fout.
2-12
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Nr.
6
7
Item
Beschrijving
Statuspictogram
(Wi-Fi)
Het pictogram “ ” wordt weergegeven wanneer verbinding
met Wi-Fi gemaakt is. Wanneer Wi-Fi niet is verbonden, wordt
" " weergegeven.
Statuspictogram
(Beveiligingsniveau:
Laag)
“ ” wordt weergegeven wanneer het beveiligingsniveau is
ingesteld op [Laag].
Statuspictogram
(Externe bediening)
“ ” wordt weergegeven wanneer de externe bediening wordt
gebruikt.
Statuspictogram
(Veiligheidsinformat
ie)
“ ” wordt weergegeven terwijl de gegevens worden
overschreven.
“ ” wordt weergegeven als de resterende gegevens in HDD
zijn opgeslagen.
“ ” wordt weergegeven als de resterende gegevens niet in
HDD zijn opgeslagen.
8
Aanmeldingsnaam
gebruiker
Toont de gebruikersnaam waarmee is aangemeld. Wordt
weergegeven als het gebruikersaanmeldingsbeheer
ingeschakeld is Kies "Login gebruikersnaam" om de
informatie over de aangemelde gebruiker weer te geven.
Het Home scherm bewerken.
U kunt de achtergrond van het Home scherm alsook de pictogrammen die worden weergegeven wijzigen.
1
Roep het scherm op.
1 [Systeemmenu/Tellers] toets > [Home]
OPMERKING
Als gebruikersaanmeldingbeheer is ingeschakeld, dan kunt u alleen de instellingen
wijzigen door u aan te melden met beheerdersbevoegdheden of als een gebruiker met
bevoegdheden om deze instelling te configureren. De standaard gebruikersnaam en
wachtwoord worden hieronder getoond.
Modelnaam
2
Aanmeldingsgebruikersnaam
Aanmeldingswachtwoord
5057i
5000
5000
6057i
6000
6000
Configureer de instellingen.
De beschikbare instellingen worden hieronder weergegeven.
2-13
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Item
Bureaublad
aanpassen
Beschrijving
Selecteer de functiepictogrammen die op het bureaublad moeten
worden weergegeven.*1
Druk op [Toevoegen] om het scherm voor het selecteren van de
weer te geven functie. Selecteer de weer te geven functie en druk op
[OK].
Selecteer een pictogram en druk op [Vorige] of [Volgende] om de
weergavestand van het geselecteerde pictogram op het bureaublad
te wijzigen.
Om een pictogram van het bureaublad te verwijderen, selecteer de te
wissen pictogram en druk op [Verwijderen].
Taakbalk
aanpassen
Selecteer de taakpictogrammen die op de taakbalk moeten worden
weergegeven.*2
Achtergrond
Configureer de achtergrond van het Home scherm.
Instelling: Beelden 1 tot 8
*1 Toont maximaal 59 functiepictogrammen, met inbegrip van de geïnstalleerde
toepassingen en de functies die kunnen worden gebruikt wanneer opties zijn
geïnstalleerd.
*2 Er kunnen 8 taakpictogrammen worden weergegeven.
Beschikbare functies voor weergave op het bureaublad
Functie
Pictogram
Beschrijving
Referentiepagina
Kopiëren*1
Geeft het scherm Kopiëren weer.
pagina 5-16
Verzenden*1
Geeft het scherm Verzenden
weer.
pagina 5-19
Fax-server
Geeft het scherm Fax-server
weer.
FAX*2
Geeft het scherm Fax weer.
Custom box*1
Geeft het scherm Custom Box
weer.
—
Taakvenster*1
Geeft het scherm Taakvenster
weer.
—
USB-station*1
Geeft het USB-station-scherm
weer.
—
FAX-box*2
Geeft het scherm Faxbox weer.
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
Ontvangstbox FAXgeheugen*2
Geeft het scherm Ontvangstbox
FAX-geheugen weer.
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
2-14
—
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Functie
Pictogram
Beschrijving
Referentiepagina
Webbrowser
Geeft het scherm Webbrowser
weer.
—
Aan mij verzenden
(e-mail)*3
Geeft het scherm Verzenden
weer. Het e-mailadres van de
aangemelde gebruiker is
ingesteld als bestemming.
—
Aan mij verzenden
vanuit box
(e-mail)*3
Geeft het scherm Custom Box
weer. Het e-mailadres van de
aangemelde gebruiker is
ingesteld als bestemming.
—
Programma
Roept het geregistreerde
programma op. De pictogram
verandert afhankelijk van de
functie van het programma.
Toepassingsnaam*4
Geeft de geselecteerde
toepassingen weer.
*1
*2
*3
*4
pagina 5-11
—
Geselecteerd op het moment van verzending van de fabriek.
Dit wordt alleen weergegeven bij apparaten waarop de faxfunctie geïnstalleerd is.
Wordt weergegeven als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is.
Het pictogram van de applicatie verschijnt.
2-15
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Beschikbare functies voor weergave op de taakbalk
Functie
Status/Taak
annuleren*1
Pictogram
/
Beschrijving
Geeft het scherm Status weer. Als
er een fout optreedt, verschijnt het
pictogram "!". Als de fout verdwijnt,
keert het display terug naar de
normale weergave.
Machinegegevens*1
Geeft het scherm
Apparaatinformatie weer.
Controleert het systeem en de
netwerk informatie.
Referentiepagina
―
pagina 2-19
U kunt ook informatie over de
gebruikte opties controleren.
Taal*1
Toont het scherm taalinstelling in
systeemmenu.
—
Papier instel. *1
Toont het scherm papierinstelling in
systeemmenu.
—
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct is ingesteld en een lijst
met informatie over de machine die
het netwerk kan benutten verschijnt.
—
Systeemmenu*1
Geeft het scherm Systeemmenu
weer.
—
Help*1
Geeft het scherm Help weer.
pagina 2-28
Programma*1
Geeft het scherm Programma weer.
pagina 5-11
Logb.ink.faxen*2
Geeft het scherm Logb.ink.faxen
weer.
Logb.verz.faxen*2
Geeft het scherm Logb.verz.faxen
weer.
Raadpleeg de
FAX
Operation
Guide.
Toegankelijkheid/
Standaard
/
Vergroot de tekst en symbolen op
het scherm. Als u op het pictogram
voor toegankelijkheid drukt, wordt
op het standaard pictogram
overgeschakeld. Druk op het
pictogram Standaard om terug te
keren naar de vorige weergave.
Geeft het scherm Berichtenbord
weer.
Berichtenbord
pagina 2-29
—
OPMERKING
Om deze functie te gebruiken, stelt
u “Berichtenbord” in op [AAN] in
Systeemmenu.
Embedded Web Server RX
User Guide
*1 Geselecteerd op het moment van verzending van het product af fabriek.
*2 Dit wordt alleen weergegeven bij apparaten waarop de faxfunctie geïnstalleerd is.
2-16
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Functietoetsen toewijzen
Met functietoetsen kunt u verschillende functies en toepassingen toewijzen, waaronder kopiëren en scannen.
Veelgebruikte functies en toepassingen kunnen worden toegewezen en het scherm kan eenvoudig worden opgeroepen.
Voor deze machine zijn de volgende functies standaard toegewezen. Er kunnen echter alternatieve functies worden
geregistreerd door deze functies opnieuw toe te kennen.
•
[F1] (Functietoets 1): Kopiëren
•
[F2] (Functietoets 2): Verzenden
•
[F3] (Functietoets 3): Fax (optioneel)
1
Roep het scherm op.
Toets [Systeemmenu/Tellers] > [Algemene instellingen] > [Gebruik van functietoetsen]
OPMERKING
Als gebruikersaanmeldingbeheer is ingeschakeld, dan kunt u alleen de instellingen wijzigen
door u aan te melden met beheerdersbevoegdheden of als een gebruiker met
bevoegdheden om deze instelling te configureren. De standaard gebruikersnaam en
wachtwoord worden hieronder getoond.
Modelnaam
2
Aanmeldingsgebruikersnaam
Aanmeldingswachtwoord
5057i
5000
5000
6057i
6000
6000
Configureer de instellingen.
1 Druk op [Wijzigen] om het instellen van de functietoets in te schakelen.
2 Selecteer de functie die u wilt toewijzen.
Functie
Beschrijving
Referentiepagina
Geen
Geen functie toegewezen.
Kopiëren
Geeft het scherm Kopiëren weer.
pagina 5-16
Verzenden
Geeft het scherm Verzenden weer.
pagina 5-19
Fax-server
Geeft het scherm Fax-server weer.
FAX*1
Geeft het scherm Fax weer.
Custom box
Geeft het scherm Custom Box weer.
—
Taakvenster
Geeft het scherm Taakvenster weer.
—
USB-station
Geeft het USB-station-scherm weer.
—
FAX-box*1
Geeft het scherm Faxbox weer.
2-17
—
—
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Functie
Beschrijving
Referentiepagina
Ontvangstbox FAXgeheugen*1
Geeft het scherm Ontvangstbox FAXgeheugen weer.
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
Aan mij verz.
(e-mail)*2
Geeft het scherm Verzenden weer. Het emailadres van de aangemelde gebruiker is
ingesteld als bestemming.
—
Aan mij verzenden
vanuit box (e-mail)*2
Geeft het scherm Custom Box weer. Het
e-mailadres van de aangemelde gebruiker
is ingesteld als bestemming.
—
Webbrowser
Geeft het scherm Webbrowser weer.
—
ID-kaart kopie
Geeft het scherm ID-kaart kopie weer.
pagina 6-27
Programma
Roept het geregistreerde programma op.
De pictogram verandert afhankelijk van de
functie van het programma.
pagina 5-11
Toepassingsnaam
Geeft de geselecteerde toepassingen
weer.
—
*1 Dit wordt alleen weergegeven bij apparaten waarop de faxfunctie geïnstalleerd is.
*2 Wordt weergegeven als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is.
2-18
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Scherm voor machinegegevens
Toont informatie over het apparaat. Stelt u in staat om systeem- en netwerkinformatie, alsmede de gebruikte opties te
controleren.
1 [Home] (
) toets > [Machinegegevens]
2 Controleer de informatie over het apparaat.
Tabblad
Beschrijving
Identificatie/ Bedraad netw.
U kunt ID-informatie van het bedrade netwerk
controleren zoals modelnaam, serienummer, hostnaam
en -lokatie en het IP-adres.
Wi-Fi*1
U kunt ID-informatie van het draadloze netwerk
controleren zoals modelnaam, serienummer, hostnaam
en -lokatie en het IP-adres.
FAX*2
U kunt het lokale faxnummer, lokale faxnaam, lokale
fax-ID en andere faxinformatie controleren.
Softwareversie /
Specificatieoverzicht
U kunt de softwareversie, de prestaties en
veiligheidsinformatie op de machine controleren.
Optie
U kunt informatie over de gebruikte opties controleren.
*1 Wordt alleen weergegeven als de Draadloos netwerkinterface kit is geïnstalleerd.
De Draadloos netwerkinterface kit is een optie voor sommige modellen. Neem contact
op met uw dealer of onze verkoop- of servicevertegenwoordiger voor meer informatie.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
*2 Dit wordt alleen weergegeven bij apparaten waarop de faxfunctie geïnstalleerd is.
2-19
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Instellingenscherm oproepen
De volgende procedure is een voorbeeld van het scherm Kopiëren.
1 Toont een afbeelding van het
uitgevoerde papier.
7
2 Origineel:Toont het
origineelformaat
wanneer het origineel
wordt geplaatst.
Zoomen: Toont de vergroting van
het af te drukken
document.
Papier: Toont het formaat van
het uitgevoerde papier.
NRSLHsQ
10
9RRUEHHOG
8
1
9
$XWR
2
,'NDDUW
NRSLH
$
2ULJ
=RRPHQ $
3DSLHU
9RRUEHHOG
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
3DSLHU
VHOHFWLH
3URHINRSLH
]LMGLJ
!!]LMGLJ
'XSOH[
2ULJSDSLHU
YROWRRLHQ
1RUPDDO
=RRPHQ
'LFKWKHLG
%HHOGNZDOLWHLW
3 Toont het scherm Snelle
instellingen.
8LW
8LW
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
&RPELQHUHQ
,QGHOHQ
EHZHUNHQ
4 Stelt de kopieerfuncties in.
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
5 Resterende tonerhoeveelheid.
3URJUDPPD
6WDWXV
FBEDU
3
4
5
6 Toont de tijd.
7 Toont de geregistreerde
sneltoetsen.
6
8 Toont de uitvoerlade.
9 Toont de papierbron.
10 Toont de oorspronkelijke positie.
Functietoets
Selecteer, om de instellingen van de functies te configureren, het tabblad en druk op de functietoets.
NRSLHsQ
9RRUEHHOG
Functietoets
2ULJ
$
=RRPHQ 3DSLHU
$
9RRUEHHOG
Tabblad
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
2ULJLQHHO
)RUPDDW
3DSLHU
VHOHFWLH
2ULJPHW
YHUVFKIRUP
$IGUULFKW
RULJLQHHO
9RXZHQ
6DPHQYRHJ
YHUVFKXLYHQ
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
XLWYRHUODGH
,'NDDUW
NRSLH
3URHINRSLH
2ULJSDSLHU
YROWRRLHQ
%HHOGNZDOLWHLW
,QGHOHQ
EHZHUNHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
3URJUDPPD
F
2-20
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Gebruik van het scherm
De toetsen op het aanraakscherm die worden ingedrukt, worden met rode kleur aangegeven.
6\VWHHPPHQX
9HUVQHOGHLQVWDOODWLHZL]DUG
7HOOHUV
&DVVHWWH0)ODGHLQVWHOOLQJHQ
$OJHPHQHLQVWHOOLQJHQ
+RPH
.RSLsUHQ
9HU]HQGHQ
'RFXPHQWER[86%VWDWLRQ
)D[
3ULQWHU
5DSSRUW
6OXLWHQ
P
6WDWXV
Druk op [
2-21
] of [
] om naar boven of naar beneden te scrollen.
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Weergave van gedeactiveerde toetsen
De toetsen van functies die niet kunnen worden gebruikt vanwege onbeschikbare functiecombinaties of niet-aanwezige
opties zijn gedeactiveerd.
Normaal
8LW
Gedimd
8LW
&RPELQHUHQ
8LW
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
8LW
&RPELQHUHQ
Onzichtbaar
8LW
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
In de volgende gevallen wordt een
toets gedimd en kan deze niet
worden geselecteerd.
•
Niet beschikbaar in combinatie
met de reeds gekozen functie.
•
Gebruik geblokkeerd door
gebruikersbeheer.
•
[Voorbeeld] is ingedrukt.
•
Voor functies die niet kunnen
worden gewijzigd bij gebruik van
proefafdruk.
8LW
&RPELQHUHQ
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
Kan niet worden gebruikt omdat een
bepaalde optie niet is geïnstalleerd.
OPMERKING
Als een toets die u wilt gebruiken gedimd is, dan zijn wellicht de instellingen van de vorige gebruiker nog geactiveerd.
Druk in dit geval op de [Reset]-toets en probeer opnieuw.
Als de toets nog steeds gedimd is nadat u op de [Reset]-toets heeft gedrukt, dan kan het zijn dat de functie voor u
geblokkeerd is door het gebruikersbeheer. Vraag na bij de beheerder van het apparaat.
Voorbeeldafbeelding
U kunt een voorbeeldafbeelding van het gescande document weergeven op het scherm.
OPMERKING
• Raadpleeg om een voorbeeld weer te geven van een beeld dat is opgeslagen in een custom box:
Engelse gebruikershandleiding
• De hier beschreven procedure is voor het kopiëren van een origineel van één pagina.
1
Roep het scherm op.
2
Plaats de originelen.
Toets [Home] (
) > toets [Kopiëren]
2-22
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
3
Roep een voorbeeldweergave op
1 Druk op [Voorbeeld].
Het apparaat begint het origineel te scannen. Wanneer het scannen is voltooid, verschijnt
de voorbeeldafbeelding op het scherm.
NRSLHsQ
,'NDDUW
NRSLH
9RRUEHHOG
$XWR
$
2ULJ
=RRPHQ $
3DSLHU
9RRUEHHOG
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
2ULJSDSLHU
YROWRRLHQ
'LFKWKHLG
=RRPHQ
]LMGLJ
!!]LMGLJ
'XSOH[
3URHINRSLH
1RUPDDO
3DSLHU
VHOHFWLH
8LW
8LW
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
&RPELQHUHQ
%HHOGNZDOLWHLW
,QGHOHQ
EHZHUNHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
3URJUDPPD
FB
2 Druk op [Details].
U kunt het voltooide beeld in vergrote weergave controleren.
NRSLHsQ
'UXNRS>6WDUW@RPKHWDIGUXNNHQWHVWDUWHQ
'UXNRS>$QQXOHUHQ@RPGHLQVWHOOLQJHQWHZLM]LJHQ
,'NDDUW
NRSLH
9RRUEHHOG
$XWR
$
2ULJ
=RRPHQ $
3DSLHU
$QQXOHUHQ
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
'HWDLOV
]LMGLJ
!!]LMGLJ
'XSOH[
2ULJSDSLHU
YROWRRLHQ
1RUPDDO
3DSLHU
VHOHFWLH
'LFKWKHLG
=RRPHQ
8LW
%HHOGNZDOLWHLW
8LW
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
&RPELQHUHQ
,QGHOHQ
EHZHUNHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
3URJUDPPD
FB
1
2
Voorbeeld:
3
1 In vergrote weergave, kunt u
het bereik van de weergave
instellen.
2015101010574501
Nr.
100%
Formaat
: A4
Dichth.
: Normaal 0
2 Uitzoomen.
3 Inzoomen.
1/6
4 Sluit het scherm Voorbeeld.
Sluiten
c0301
Status
2-23
4
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Duplex afdrukken
Instellingen voor duplex afdrukken verschijnen.
Voorbeeld:
2015101010574501
Nr.
100%
Formaat
: A4
Dichth.
: Normaal 0
Zijde
: Voorzijde
Binding
: Links/Rechts
1/6
Bij het dubbelzijdig
afdrukken is het mogelijk
om te verwisselen tussen
de voorzijde en de
achterzijde.
Beeld
Sluiten
C0301_02
Status
OPMERKING
• Druk op [Annuleren] of op de [Stop]-toets om de kwaliteit of de lay-out te wijzigen.
Wijzig de instellingen en druk nogmaals op [Voorbeeld] om een voorbeeldafbeelding
te bekijken met de nieuwe instellingen.
• Afhankelijk van de functie die u gebruikt, ook bij het scannen van een origineel met
meerdere pagina's, kan alleen de eerste pagina worden bekeken.
3 Als het voorbeeld naar wens is, druk dan op de [Start]-toets.
Kopiëren start.
Gebruik van het voorbeeldscherm
Wanneer het voorbeeldscherm wordt weergegeven, kunt u het volgende doen door met de vinger op het
aanraakscherm te bewegen.
Functie
Beschrijving
Slepen
Verschuif de vinger op het aanraakscherm om de positie van het weergegeven voorbeeld te
verplaatsen.
Inzoomen
Uitzoomen
Met twee vingers op het aanraakscherm kunt u de ruimte tussen beide vingers groter of
kleiner maken om in en uit te zoomen op de voorbeeldweergave.
2-24
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Getallen invoeren
Wanneer u getallen invoert, worden numerieke toetsen op het aanraakscherm weergegeven door te drukken op de toets
[Numeriek toetsenb.] op het aanraakscherm of door de zone waarin het nummer is ingevoerd te selecteren.
1 Om cijfers en symbolen in te voeren.
5
2 Om ingevoerde cijfers te wissen.
3 Snelkiesnummer zoeken-toets.
Gebruik van de toets Snelkiesnummer zoeken
(pagina 2-27)
4 Om de invoer met numerieke toetsen te
bevestigen.
1
2 3 4
Gebruik van de Enter-toets (pagina 2-27)
5 Om het toetsenblok te sluiten.
OPMERKING
• Er verschijnen geen numerieke toetsen op het aanraakscherm als een optioneel numeriek toetsenblok is
geïnstalleerd.
• Er verschijnen alfabetische tekens op het numerieke toetsenblok als een optionele FAX Kit is geïnstalleerd. Om het
faxnummer te onthouden worden alfabetische tekens gebruikt.
Voorbeeld: Bij het invoeren van het aantal exemplaren
NRSLHsQ
,'NDDUW
NRSLH
9RRUEHHOG
$XWR
3URHINRSLH
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
2ULJSDSLHU
YROWRRLHQ
$XWR
'LFKWKHLG
=RRPHQ
]LMGLJ
!!]LMGLJ
'XSOH[
8LW
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
,QGHOHQ
EHZHUNHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
9RRUEHHOG
3URJUDPPD
3URHINRSLH
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
1RUPDDO
3DSLHU
VHOHFWLH
$
2ULJ
=RRPHQ $
3DSLHU
8LW
&RPELQHUHQ
%HHOGNZDOLWHLW
,'NDDUW
NRSLH
9RRUEHHOG
1RUPDDO
3DSLHU
VHOHFWLH
$
2ULJ
=RRPHQ $
3DSLHU
9RRUEHHOG
NRSLHsQ
]LMGLJ
!!]LMGLJ
'XSOH[
2ULJSDSLHU
YROWRRLHQ
'LFKWKHLG
=RRPHQ
8LW
8LW
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
&RPELQHUHQ
%HHOGNZDOLWHLW
,QGHOHQ
EHZHUNHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
FB
3URJUDPPD
FB
Voorbeeld: Bij het invoeren van een snelkiestoets nummer
Gereed voor verzenden.
%HVWHPPLQJ
%HVWHPPLQJ
'HWDLOV
/LG
&2)),&(
'LUHFW
$$$
%%%
)))
%HVWHPPLQJ
6WDWXV
.HWHQ
&&&
***
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
9HUZLMGHUHQ
'''
2ULJ9HU]HQG
JHJIRUPDDW
%HVWJHVFK
1U
(((
,,,
(PDLODGUHV
LQYRHUHQ
.OHXUEHHOG
NZDOLWHLW
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
1/1
Voer het snelkiesnummer in
met de cijfertoetsen.
C OFFICE
Op de haak
)D[QXPPHU
LQYRHUHQ
Direct
E-mailadres
invoeren
Maplocatie
invoeren
(0001 - 1000)
)D[VHUYHU
0011
Faxnummer
invoeren
0001
AAA
L)$;
$GULQYRHU
0006
FFF
Bestemming
3URJUDPPD
VB
Status
2-25
i-FAX
Adr. invoer
BBB
Annuleren
:6'VFDQ
'60VFDQ
---
Adresboek
B OFFICE
0DSORFDWLH
LQYRHUHQ
+++
'HWDLOVEHZ
Details
abcd@efg.com
A OFFICE
%2)),&(
2SGHKDDN
Bestemming
$GUHVERHN
DEFG#HIJFRP
$2)),&(
Bestemming
Voer de bestemming in.
9RHUGHEHVWHPPLQJLQ
0007
GGG
Snelle
instellingen
OK
0009
0008
HHH
III
Orig./Verzendgeg.formaat
0010
1/100
JJJ
Kleur/beeldkwaliteit
Geavanceerde
instellingen
WSD-scan
/DSM-scan
Programma
s0101_03
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Voorbeeld: Bij het zoeken naar een adresnummer
Adresboek
Adresboek
Adresboek
Adresboek
Best.
Nr.
type
Sorteren
Naam
Naam
Details
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
Lid:
Adresboek
Adresboek
Best.
Nr.
type
Sorteren
Naam
0001
ABCD
0002
TUVW
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Naam
Details
Zoeken(naam)
ABC
3
0004
Group2
Lid:
2
0005
Group3
Lid:
4
DEF
E-mail
GHI
JKL
MNO
PQRS
Map
TUV
FAX
WXYZ
Zoeken(naam)
Zoeken (nr.)
1/2
Toev./bew.
Adresboek
Details
0-9
ABC
Groep
i-FAX
DEF
GHI
E-mail
Annuleren
Gebruik de numerieke toetsen om 4
cijfers van het adresnr. in te voeren.
Toev./bew.
Adresboek
1234
Details
Annuleren
JKL
Map
FAX
OK
OK
Groep
i-FAX
Annuleren
s02010101
Status
Zoeken (nr.)
1/2
(0001 - 2500)
OK
s02010101_02
Status
OPMERKING
• Door uw vinger te verplaatsen terwijl u hem op de bovenzijde van het numerieke toetsenblok houdt, kunt u vrij
verplaatsen naar een willekeurige toets. (Sleepbewerking)
NRSLHsQ
,'NDDUW
NRSLH
9RRUEHHOG
$XWR
$
2ULJ
=RRPHQ $
3DSLHU
9RRUEHHOG
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
3URHINRSLH
]LMGLJ
!!]LMGLJ
'XSOH[
2ULJSDSLHU
YROWRRLHQ
1RUPDDO
3DSLHU
VHOHFWLH
'LFKWKHLG
=RRPHQ
8LW
8LW
&RPELQHUHQ
%HHOGNZDOLWHLW
,QGHOHQ
EHZHUNHQ
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
3URJUDPPD
FB
• Voor de schermen kopiëren en afdrukken kunt u de weergegeven numerieke toetsen vooraf instellen. Daarnaast
kunt u de lay-out selecteren voor de numerieke toetsen die op de toepassing worden gebruikt.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
2-26
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Gebruik van de Enter-toets
De Enter-toets heeft dezelfde functie als de toets met het Enter-teken ( ), zoals de [OK  ] toets en de toets [Sluiten  ].
Gebruik van de toets Snelkiesnummer zoeken
De toets Snelkiesnummer zoeken voert dezelfde functie uit als de toets [Nr.] op het aanraakscherm. Gebruik de toetsen
Snelkiesnummer zoeken om een handeling uit te voeren door een nummer rechtstreeks met de cijfertoetsen in te
voeren. U kunt bijvoorbeeld het snelkiesnummer voor een verzendbestemming opgeven of het programmanummer van
een opgeslagen programma oproepen.
Raadpleeg voor meer informatie over snelkiezen:
De bestemming opgeven (pagina 5-27)
Gereed voor verzenden.
Bestemming
Voer de bestemming in.
Bestemming
Details
Adresboek
abcd@efg.com
A OFFICE
B OFFICE
1/1
Voer het snelkiesnummer in
met de cijfertoetsen.
C OFFICE
Maplocatie
invoeren
(0001 - 1000)
Op de haak
Direct
E-mailadres
invoeren
0011
Faxnummer
invoeren
0001
AAA
i-FAX
Adr. invoer
BBB
Annuleren
0006
FFF
Bestemming
0007
GGG
OK
0009
0008
HHH
Snelle
instellingen
III
Orig./Verzendgeg.formaat
0010
1/100
JJJ
Kleur/beeldkwaliteit
Geavanceerde
instellingen
WSD-scan
/DSM-scan
Programma
s0101_03
Status
2-27
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Hulpscherm
Als u problemen ondervindt bij het bedienen van het apparaat, dan kunt u de bediening nakijken via het aanraakscherm.
Druk, om het hulpscherm voor een functie weer te geven, op de toets [Help] op het bedieningspaneel van het
instellingsscherm van die functie. In het Hulp-scherm vindt u uitleg over de functies en over de bediening ervan.
1
Roep het scherm Papierselectie op.
2
Druk op [Help] op het paneel.
Papierselectie (pagina 6-19)
kopieën
Gereed voor kopiëren.
Papierselectie
Auto
Cassette
A4
Normaal
A3
Normaal
: A4
: 100%
: A4
Herhalings
Voorbeeld
kopie
Orig.
Zoomen
Papier
MP-lade
--Normaal
A4
Normaal
B4
Normaal
MP-lade
A5
Normaal
Papierinst.
OK
Annuleren
Sneltoets toevoegen
c020102
Status
Papierbron selecteren
Selecteer de papierbron door een
cassette of multifunct. cassette te kiezen.
Instelprocedure
1. Druk op [Orig./papier/voltooien].
2. Druk op [Papierselectie].
1/2
Help overig
Afsluiten
h0201020201_02
Status
[Help] selecteren op het Home-scherm
Roep de Help-lijst op.
1
1 Hulponderwerpen.
Papierbron selecteren
2 Geeft informatie weer over het bedienen van de
functies en het apparaat.
Selecteer de papierbron door een
cassette of multifunct. cassette te kiezen.
2
3 Geeft het scherm weer van het tabblad met de in
Help uitgelegde functie. (Bij dit voorbeeldscherm
verschijnt het scherm dat volgt als stap 1 van de
“Instelprocedure” is uitgevoerd.)
Instelprocedure
1. Druk op [Orig./papier/voltooien].
2. Druk op [Papierselectie].
6
5
1/2
3
Proberen
Help overig
Afsluiten
h0201020201_01
Status
4
4 Geeft de Help-lijst weer.
5 Sluit het hulpscherm en keert terug naar het
oorspronkelijke scherm.
6 Scrolt naar boven en naar beneden als de
hulptekst niet in zijn geheel kan worden
weergegeven op één scherm.
2-28
Het apparaat installeren en configureren > Aanraakscherm
Toegankelijkheidsfuncties (weergave vergroten)
U kunt de weergegeven tekst en toetsen op het aanraakscherm vergroten. U kunt ook items selecteren en naar het
volgende scherm gaan met behulp van de numerieke toetsen.
OPMERKING
• Deze functie kan worden gebruikt op het Home scherm en op de functies die werden geregistreerd via kopiëren/
versturen Quick Setup.
• Om alle functies die niet worden weergegeven op het Scherm Toegankelijkheid te configureren, moet u terugkeren
naar het oorspronkelijke scherm. Druk nogmaals op de [Toegankelijkheid]-toets.
Bij gebruik van de functies Kopiëren of Verzenden, drukt u op de [Toegankelijkheid]-toets.
Op het aanraakscherm verschijnen grote toetsen en tekst.
Exemplaren
Gereed voor kopiëren.
Aantal
Auto
7RHJDQNH
OLMNKHLG
100%
Papierselectie
Zoomen
2-zijdig
>>2-zijdig
Duplex
2 in 1
Combineren
Normaal 0
Dichtheid
Uit
Nieten
uc0102
Status
U kunt het scherm ook regelen met behulp van de numerieke toets met het betreffende omcirkelde nummer. (Voorbeeld:
Druk op de [2] toets op het numerieke toetsenbord om te zoomen.
Bedien de functies zoals weergegeven op het scherm.
2-29
Het apparaat installeren en configureren > Aanmelden/afmelden
Aanmelden/afmelden
Wanneer u een functie instelt die systeembeheerrechten vereist of wanneer verificatie voor aanmelden door gebruikers
is ingeschakeld, dient u uw login gebruikersnaam en login wachtwoord in te voeren.
OPMERKING
De standaard gebruikersnaam en het wachtwoord die in de fabriek zijn ingesteld, worden hieronder getoond.
Modelnaam
Aanmeldingsgebruikersnaam
Aanmeldingswachtwoord
5057i
5000
5000
6057i
6000
6000
Aanmelden is niet mogelijk als u uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord vergeten bent. Meld u zich in dit
geval aan met de toegangsrechten van de beheerder en wijzig uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord.
Aanmelden
Normale aanmelding
1
Voer de aanmeldingsgebruikersnaam en het
aanmeldingswachtwoord in om in te loggen.
1 Als dit scherm wordt weergegeven tijdens de bediening, druk dan op
[Aanmeldingsgebruikersnaam] om de aanmeldingsgebruikersnaam in te voeren.
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
1
Aanmeldingsgebruikernaam
abcdef
2
Wachtwoord
aanmelding
********
Nummers
Nummers
3
Annuleren
Aanmelding
lg0301
Status
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
2 [Wachtwoord aanmelding ] > Voer het aanmeldingswachtwoord in > [OK]
OPMERKING
2
•
Druk op [# Nummers] om de aanmeldingsgegevens in te voeren met de cijfertoetsen
op het bedieningspaneel.
•
Als [Netwerkverificatie] geselecteerd is als gebruikersverificatiemethode, dan kan
zowel [Lokaal] als [Netwerk] geselecteerd worden als verificatietype.
•
Om aan te melden met uw ID-kaart, druk op [ID-kaartaanm.].
Druk op [Aanmelden].
2-30
Het apparaat installeren en configureren > Aanmelden/afmelden
Snelle aanmelding
Selecteer gebruiker om in te loggen.
01
02
03
A
B
C
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Nr.
1/2
Toetsenbord
Aanmelden
lg0601
Status
Als dit scherm verschijnt tijdens de bediening, selecteer dan een gebruiker en meld aan.
OPMERKING
Als een gebruikerswachtwoord vereist is, dan wordt een invoerscherm weergegeven.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
Afmelden
9HULILF
$IPHOGHQ
6\VWHHP
PHQX7HOOHU
2QGHU
EUHNHQ
U kunt zich afmelden bij het apparaat door op de toets [Verificatie/Afmelden] te drukken. Het
invoerscherm voor de aanmeldingsgebruikersnaam en het aanmeldingswachtwoord verschijnt
opnieuw.
Gebruikers worden automatisch afgemeld in de volgende situaties:
•
Als het apparaat overschakelt naar de slaapstand.
•
Als de automatische bedieningspaneel-reset wordt geactiveerd.
2-31
Het apparaat installeren en configureren > Standaardinstellingen van het apparaat
Standaardinstellingen van het apparaat
De standaardinstellingen van het apparaat kunnen worden gewijzigd vanaf Systeemmenu. Alvorens dit apparaat in
gebruik te nemen, configureert u de instellingen zoals datum en tijd, netwerkconfiguratie en energiebesparende functies
naargelang de behoeften.
OPMERKING
Voor instellingen die configureerbaar zijn vanaf het Systeemmenu, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
Datum en tijd instellen
Volg de onderstaande stappen om de lokale datum en tijd op de plaats van installatie in te stellen.
Wanneer u een e-mail verzendt met de verzendfunctie, zullen de hier ingestelde datum en tijd in de kop van het emailbericht worden toegevoegd. Stel de datum, de tijd en het tijdsverschil met GMT in van de regio waar het apparaat
wordt gebruikt.
.
OPMERKING
• Om wijzigen door te voeren na deze initiële configuratie, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
• De juiste tijd kan periodiek worden ingesteld door te synchroniseren met de tijd vanaf het netwerktijdserver.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Roep het scherm op.
2
Configureer de instellingen.
[Systeemmenu/Tellers] toets > [Datum/timer/Energiebesp.stnd]
[Tijdzone] > [Datum/Tijd] > [Datumnotatie]
Item
Beschrijving
Tijdzone
Stel het tijdsverschil met GMT in. Kies de dichtstbijzijnde locatie
uit de lijst. Als u een tijdzone hebt geselecteerd die automatisch
wordt aangepast aan zomer- en wintertijd, moet u de
tijdzonegegevens instellen.
Datum/tijd
Stel de datum en tijd in voor de locatie waar u het apparaat
gebruikt. Wanneer u een e-mail verzendt met de verzendfunctie,
zullen de hier ingestelde datum en tijd in de kop van het
e-mailbericht worden toegevoegd.
Instelling: Jaar (2000 tot 2035), Maand (1 tot 12), Dag (1 tot
31), Uur (00-23), Minuut (00-59), Seconde (00-59)
Datumnotatie
Selecteer de weer te geven datumnotatie van dag, maand en jaar.
Het jaar wordt weergegeven in het Westerse notatiesysteem.
Instelling: Maand/dag/jaar, Dag/maand/jaar, Jaar/maand/dag
2-32
Het apparaat installeren en configureren > Netwerkconfiguratie
Netwerkconfiguratie
Het bekabelde netwerk configureren
Het apparaat is uitgerust met een netwerkinterface, die compatibel is met netwerkprotocollen zoals TCP/IP (IPv4), TCP/
IP (IPv6), NetBEUI, en IPSec. Het maakt afdrukken via het netwerk op Windows, Macintosh, UNIX en andere
platformen mogelijk.
Stel TCP/IP (IPv4) in om verbinding te maken met het Windows-netwerk.
Zorg ervoor dat de netwerkkabel is aangesloten voordat u de instellingen configureert.
LAN-kabel aansluiten (pagina 2-8)
Configuratiemethode
Beschrijving
Configureer de verbinding
vanaf het bedieningspaneel
op dit apparaat
Verbindingen op de
webpagina configureren
De verbinding instellen met
het Installatieprogramma
van IB-50
Referentiepagina
Gebruik de Versnelde installatie-wizard bij het
configureren van het netwerk in een wizard-stijl
beeldscherm, zonder afzonderlijk in het
systeemmenu te configureren.
Versnelde installatie-wizard
(pagina 2-39)
Gebruik Instel. bedraad netwerk of Optioneel
netwerk voor het nauwkeurig configureren van het
netwerk via het systeemmenu.
Raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
Voor het uitgeruste netwerkinterface kan de
verbinding worden ingesteld met behulp van
Embedded Web Server RX. Voor de optionele IB-50
kan de verbinding worden ingesteld met behulp van
de speciale Webpagina.
Embedded Web Server RX
User Guide
Dit is het installatieprogramma in de CD van IB-50. U
kunt het gebruiken op Windows.
Gebruikershandleiding
IB-50
Gebruikershandleiding
IB-50
OPMERKING
Wanneer u wilt overschakelen naar een andere netwerkinterface dan Wired (standaard) na het installeren van een
optionele Netwerkinterface-kit (IB-50) en een Draadloze Netwerkinterface-kit (IB-35 of IB-51), selecteert u de
gewenste instelling op "Primair netwerk (Klant)".
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
Voor informatie over de overige netwerkinstellingen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING
Als gebruikersaanmeldingbeheer is ingeschakeld, dan kunt u alleen de instellingen wijzigen door u aan te melden met
beheerdersbevoegdheden of als een gebruiker met bevoegdheden om deze instelling te configureren.
Als het gebruikersaanmeldingsbeheer uitgeschakeld is, dan verschijnt het gebruikersverificatiescherm. Voer een
aanmeldingsgebruikersnaam en wachtwoord in en druk op [Aanmelden].
De standaard gebruikersnaam en het wachtwoord die in de fabriek zijn ingesteld, worden hieronder getoond.
Modelnaam
Aanmeldingsgebruikersnaam
Aanmeldingswachtwoord
5057i
5000
5000
6057i
6000
6000
2-33
Het apparaat installeren en configureren > Netwerkconfiguratie
IPv4 instellingen
1
Roep het scherm op.
2
Configureer de instellingen.
Toets [Systeemmenu/Tellers] > [Systeem/Netwerk] > "Netwerk" [Volgende] > "Instel.
bedraad netwerk" [Volgende] > “TCP/IP-instelling" [Volgende] > "IPv4" [Wijzigen]
Bij gebruik van DHCP server
[DHCP]: Druk op [Aan].
Bij het instellen van het statische IP-adres
[DHCP]: Druk op [Uit].
[IP-adres]: Voer het adres in.
[Subnetmasker]: Geef het subnetmasker op in decimale weergave (0 tot 255).
[Default Gateway]: Voer het adres in.
Bij gebruik van de Auto-IP
Voer "0.0.0.0" in [IP-adres] in.
Bij het instellen van de DNS-server
In de volgende gevallen moet het IP-adres van de DNS-server (Domain Name System)
worden ingesteld.
•
Bij gebruik van de hostnaam met "DHCP"-instelling ingesteld op [Uit].
•
Bij gebruik van de DNS-server met IP-adres dat niet automatisch wordt toegewezen door
DHCP.
Selecteer [Auto (DHCP)] of [Handmatig]. Wanneer [Handmatig] is geselecteerd, kunt u
statische DNS-serverinformatie invoeren in de beschikbare primaire en secundaire velden.
BELANGRIJK
Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk opnieuw vanaf het Systeemmenu
of zet het apparaat UIT en vervolgens weer AAN.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING
Vraag vooraf het IP-adres aan uw netwerkbeheerder en houd deze bij de hand wanneer u
deze instelling wenst te configureren.
2-34
Het apparaat installeren en configureren > Bewegingssensor
Bewegingssensor
Dit model detecteert automatisch wanneer een persoon dichterbij komt en schakelt de energiebesparende stand of
slaapstand uitschakelen uit.
Het detectiebereik van de bewegingssensor kan worden geschakeld met de hendel aan de voorzijde.
Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen van de bewegingssensor:
Engelse gebruikershandleiding
2-35
Het apparaat installeren en configureren > Energiebesparingsfunctie
Energiebesparingsfunctie
Als een bepaalde periode verstrijkt nadat het apparaat voor het laatst is gebruikt, treedt het automatisch in de
energiebesparende stand om het stroomverbruik te beperken. Als een nog langere termijn is verstreken zonder dat het
apparaat wordt gebruikt, gaat het apparaat automatisch naar de Slaapstand, waardoor het energieverbruik tot een
minimum wordt beperkt.
Energiebesparende stand
Als de machine niet wordt gebruikt voor een bepaalde tijd, gaat het spaarstand lampje branden en wordt het scherm
donker om het energieverbruik te verminderen. Deze stand heet de energiebesparende stand.
Op het scherm wordt “Energiebesparende stand” weergegeven.
Resterende tijd voor activering van de energiebesparende stand: 3 minuten (standaardinstelling).
Als er afdrukgegevens ontvangen worden tijdens de energiebesparende stand, dan wordt het apparaat automatisch
geactiveerd en begint het af te drukken. Ook als in de energiebesparende stand faxgegevens binnenkomen, ontwaakt
het apparaat automatisch en begint het met afdrukken.
Bij gebruik van de machine
Wordt automatisch wakker wanneer iemand de machine nadert terwijl de bewegingssensor wordt gebruikt.
Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen van de bewegingssensor:
Engelse gebruikershandleiding
Als de bewegingssensor niet wordt gebruikt, voer dan een van de volgende acties uit.
•
Selecteer een willekeurige toets van het bedieningspaneel.
•
Raak het aanraakscherm aan.
•
Open de optionele originelenklep of de optionele documenttoevoer.
•
Plaats de originelen in de optionele documenttoevoer.
Hier volgt de ontwakingstijd uit de energiebesparende stand.
•
Binnen 14,4 seconden
Wij wijzen u erop dat door omgevingsfactoren, zoals ventilatie, het apparaat langzamer kan reageren.
OPMERKING
Als de Standby timer gelijk is aan de Timer slaapstand, dan wordt een slaapstand voorafgegaan.
2-36
Het apparaat installeren en configureren > Energiebesparingsfunctie
Slaapstand
Om de slaapstand te activeren, drukt u op de [Spaarstand] toets. Het aanraakscherm en alle lampjes op het
bedieningspaneel gaan uit om zoveel mogelijk energie te besparen, alleen het Spaarstand lampje blijft branden. Deze
stand heet de slaapstand.
Spaarstand lampje
Als tijdens de slaapstand afdrukgegevens worden ontvangen, dan ontwaakt het apparaat automatisch en begint het met
afdrukken.
Ook als in de slaapstand faxgegevens binnenkomen, ontwaakt het apparaat automatisch en begint het met afdrukken.
Bij gebruik van de machine
Wordt automatisch wakker wanneer iemand de machine nadert terwijl de bewegingssensor wordt gebruikt.
Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen van de bewegingssensor:
Engelse gebruikershandleiding
Als de bewegingssensor niet wordt gebruikt, voer dan een van de volgende acties uit.
•
Selecteer een willekeurige toets van het bedieningspaneel.
•
Raak het aanraakscherm aan.
•
Open de optionele originelenklep of de optionele documenttoevoer.
•
Plaats de originelen in de optionele documenttoevoer.
Hier volgt de ontwakingstijd uit de energiebesparende stand.
•
Binnen 14,4 seconden
Wij wijzen u erop dat door omgevingsfactoren, zoals ventilatie, het apparaat langzamer kan reageren.
Automatische slaapstand
De automatische slaapstand schakelt het apparaat automatisch naar slaapstand als het een vooraf ingestelde tijd niet
actief is geweest.
Resterende tijd voor activering van de slaapstand:
•
10 minuten (standaardinstelling).
Om de ingestelde tijdsduur van de slaapstand te wijzigen, raadpleeg:
Energiebesparings-configuratie (pagina 2-40)
OPMERKING
Als de Standby timer gelijk is aan de Timer slaapstand, dan wordt een slaapstand voorafgegaan.
Slaapstand regeling (modellen voor Europa)
U kunt de slaapstand voor elke functie instellen. Als het apparaat in de slaapstand schakelt, kan de ID-kaart niet worden
herkend.
Raadpleeg voor meer informatie over de slaapstand regeling:
Engelse gebruikershandleiding
2-37
Het apparaat installeren en configureren > Energiebesparingsfunctie
Slaapstandniveau (Energiebesparende stand)
(modellen uitgezonderd voor Europa)
In deze stand wordt het energieverbruik nog meer teruggebracht dan in de normale slaapstand en kan de slaapstand
afzonderlijk ingesteld worden voor elke functie. Afdrukken vanaf een computer die is aangesloten via een USB-kabel, is
niet mogelijk als het apparaat in de slaapstand staat. De tijd die nodig is voor het apparaat om vanuit de
energiebesparende stand naar de normale bedieningsstand te schakelen is langer dan vanuit de normale slaapstand.
OPMERKING
Als de optionele netwerkinterface kit is geïnstalleerd, kan de energiebesparingsstand niet worden ingesteld.
Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van het Slaapstandniveau (Energiebesparende stand):
Energiebesparings-configuratie (pagina 2-40)
Herstelniveau energiebesparing
Deze machine kan het stroomverbruik reduceren bij het herstellen van de energiebesparende stand.
Onder herstelniveau energiebesparende stand kan "Volledig herstel", "Normaal herstel" of "Herstel energiebesparing"
worden geselecteerd.
De fabrieksinstelling is "Normaal herstel".
Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van de energiebesparende stand:
Energiebesparings-configuratie (pagina 2-40)
Engelse gebruikershandleiding
Weektimer instellingen
Stelt het apparaat automatisch in de slaapstand en in werking op de tijden die voor elke dag zijn vastgesteld.
Raadpleeg voor meer informatie over de Weektimer instellingen:
Energiebesparings-configuratie (pagina 2-40)
Engelse gebruikershandleiding
Uitschakeltimer (modellen voor Europa)
Als het apparaat niet wordt gebruikt in de slaapstand, dan wordt de stroom automatisch uitgeschakeld. De
uitschakeltimer wordt gebruikt om de tijd voor het uitschakelen van de stroom in te stellen.
De fabrieksinstelling voor de tijd voor de stroom wordt uitgeschakeld: 3 dagen
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
2-38
Het apparaat installeren en configureren > Versnelde installatie-wizard
Versnelde installatie-wizard
Voor FAX-functies, papierinstellingen, energiebesparingsfuncties en netwerkinstellingen, kunt u de volgende instellingen
configureren in een wizard-achtige scherm.
Stelt de basisfaxinstellingen in. Deze functie wordt weergegeven als de optionele
faxkit geïnstalleerd is.
Fax setup
FAX Operation Guide
Kiesmodus (Poort 1, Poort 2*1)*2
1. Bellen/RX-modus
Ontvangstmethode
Auto (DRD)*3
2. Lokale faxinformatie
Interne naam fax (Poort 1, Poort 2*1)
Lokaal faxnummer (Poort 1, Poort 2*1)
Lokale fax-ID
TTI
3. Geluid
Volume faxluidspreker
Volume faxmonitor
Zoemer bij afronden taak
Belsignalen (Normaal)*4
4. Belsignalen
Belsignalen (TAD)*4
Belsignalen (FAX/tel.)*4
5. Papierbron/Uitvoer
Papierbroninstellingen
Opgeven per mediatype*5
Opgeven per cassette*6
Uitvoerlade (Poort 1, Poort 2*1)*7
Kleiner ontvangstformaat
Uitschakelen
instellen
E-mailconfiguratie
6. Opnieuw bellen
Aantal keren opn. bellen
Toon uitschakelmelding
—
Stelt SMTP-instelling en afzenderadres in om het verzenden van e-mail mogelijk te
maken.
1. E-mail
SMTP-protocol
SMTP-instelling/afzenderadres
Netwerkconfiguratie
Stelt de netwerkinstellingen in.
Netwerkselectie*8
1. Netwerk
Wi-Fi*9
DHCP*10
IP-adres*11
Subnetmasker*11
Standaard gateway*11
2-39
Het apparaat installeren en configureren > Versnelde installatie-wizard
Stelt de slaapstand en de energiebesparende stand in.
Energiebesparingsconfiguratie
1. Slaapstand
Voor Europa
Timer voor slaapstand
Regels slaapstand
Uitgezonderd voor Europa
Timer voor slaapstand
Slaapstandniveau
2. Energiebesparende stand
Standby timer
3.Herstelmodus
Herstelniveau energiebesparing
4.Wekelijkse timerinstellingen
Weektimer
Planning*12
Aantal keren opn. bellen*12
Tussentijd opn.*12
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Dit wordt weergegeven als de optie van twee FAX Kits is geïnstalleerd.
Alleen inch versie.
DRD-ontvangst is enkel in bepaalde landen beschikbaar.
Deze instelling wordt niet weergegeven in sommige regio's.
Deze functie wordt weergegeven wanneer [Papierbron instellingen] is ingesteld op [Opgeven per mediatype].
Deze functie wordt weergegeven wanneer [Papierbron instellingen] is ingesteld op [Opgeven per cassette].
Deze functie wordt weergegeven wanneer de optionele takenscheider, mailbox of 4000-vel finisher is geïnstalleerd.
Als de machine is voorzien van een interne finisher of een 1000-vel finisher, dan wordt deze functie niet
weergegeven.
*8 Deze functie verschijnt als de Draadloos netwerkinterface kit (IB-35) geïnstalleerd is.
De Draadloos netwerkinterface kit is een optie voor sommige modellen. Neem contact op met uw dealer of onze
verkoop- of servicevertegenwoordiger voor meer informatie.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
*9 Deze functie verschijnt als [Netwerkselectie] is ingesteld op [Wi-Fi].
*10 Deze functie verschijnt als [Netwerkselectie] is ingesteld op [Bedraad netwerk].
*11 Deze functie verschijnt als [DHCP] is ingesteld op [Uit].
*12 Deze functie verschijnt als [Wekelijkse timer] is ingesteld op [Aan].
OPMERKING
Voer, wanneer het scherm voor gebruikersauthenticatie verschijnt, uw aanmeldgebruikersnaam en
aanmeldwachtwoord in en druk op [Aanmelden].
De standaard gebruikersnaam en het wachtwoord, zoals ingesteld in de fabriek, worden hieronder getoond.
Modelnaam
1
Aanmeldingsgebruikersnaam
Aanmeldingswachtwoord
5057i
5000
5000
6057i
6000
6000
Roep het scherm op.
[Systeemmenu/Tellers] toets > [Versnelde installatie-wizard]
2-40
Het apparaat installeren en configureren > Versnelde installatie-wizard
2
Selecteer een functie.
3
Configureer de instellingen.
Start de wizard. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.
OPMERKING
Als u problemen ondervindt bij het configureren van de instellingen, raadpleeg:
Hulpscherm (pagina 2-28)
Bediening
Beschrijving
Afsluiten
Sluit de wizard af. De tot nu toe geconfigureerde instellingen
worden toegepast.
Vorige
Terug naar het vorige item.
Overslaan
Vooruit naar het volgende item zonder het huidige item in te
stellen.
Volgende
Naar het volgende scherm.
Terug
Terug naar het vorige scherm.
Voltooid
Registreer de instellingen en sluit de wizard af.
2-41
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
Software installeren
Installeer de benodigde software op uw pc van de bijgeleverde DVD (Product Library) als u de printerfunctie van dit
apparaat wilt gebruiken of als u TWAIN/WIA-verzending of netwerkfaxverzending wilt gebruiken op uw pc.
Software op DVD (Windows)
U kunt een van de installatiemethoden [Snel installeren] of [Aangepast installeren] selecteren. [Snel installeren] is de
standaard installatiemethode. Gebruik, om componenten te installeren die niet geïnstalleerd kunnen worden met [Snel
installeren], [Aangepast installeren].
Voor meer informatie over Aangepast installeren, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
Software
Printing System Driver
Beschrijving
Snel
installeren
Dit printerstuurprogramma maakt het afdrukken van documenten vanaf
een computer mogelijk. Door één enkel printerstuurprogramma worden
meerdere talen voor pagina-omschrijvingen (PCL, XL, KPDL, etc.)
ondersteund. Dit printerstuurprogramma biedt u de mogelijkheid om van
alle functies van het apparaat gebruik te maken.
Gebruik dit stuurprogramma om PDF-bestanden aan te maken.
Printing System (XPS)
Driver
Dit printerstuurprogramma ondersteunt het XPS-formaat (XML
papierspecificatie) zoals ontwikkeld door Microsoft Corporation.
―
KPDL mini-driver/PCL
mini-driver
Dit is een Microsoft MiniDriver die PCL en KPDL ondersteunt. Er zijn
enkele beperkingen in de functies en optionele functies van het
systeem die met dit stuurprogramma gebruikt kunnen worden.
―
FAX Driver
Dit maakt het mogelijk een document dat in een PC-softwaretoepassing
gecreëerd is, als fax via het systeem te versturen.
―
TWAIN Driver
Dit stuurprogramma maakt scannen met het systeem mogelijk via een
TWAIN-compliante softwaretoepassing.
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) is een functie in Windows die
tweerichtingscommunicatie tussen een afbeeldingsapparaat zoals een
scanner en een softwaretoepassing voor afbeeldingsverwerking
mogelijk maakt. Er kan een afbeelding verworven worden met een WIAcompliante softwaretoepassing, wat handig is wanneer er geen TWAINcompliante softwaretoepassing op de PC geïnstalleerd is.
―
NETWORK PRINT
MONITOR
Dit is een hulpmiddel waarmee het mogelijk is het systeem in het
netwerk te monitoren.
―
Status Monitor
Dit is een hulpprogramma dat de status van de printer controleert en
voorziet in een doorlopende rapportfunctie.
File Management Utility
Maakt het mogelijk een gescand document te verzenden en op te slaan
in een specifieke netwerkmap.
2-42
―
Het apparaat installeren en configureren > Software installeren
Software
Beschrijving
Network Tool for Direct
Printing
Dit maakt het mogelijk een PDF-bestand af te drukken zonder Adobe
Acrobat/Reader te starten.
FONTS
Dit zijn de lettertypen die het mogelijk maken de in het systeem
ingebouwde lettertypen te gebruiken in een softwaretoepassing.
Snel
installeren
―
OPMERKING
• De installatie op Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met beheerdersbevoegdheden.
• Om gebruik te maken van de faxfuncties is de optionele faxkit vereist.
2-43
Het apparaat installeren en configureren > De teller controleren
De teller controleren
Controleer het aantal afgedrukte en gescande vellen.
1
Roep het scherm op.
2
Controleer de teller
Toets [Systeemmenu/Tellers] > [Tellers]
2-44
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Als het apparaat is aangesloten op het netwerk, kunt u verschillende instellingen configureren met Embedded Web Server
RX.
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u toegang krijgt tot Embedded Web Server RX en hoe u de beveiligingsinstellingen
en de hostnaam kunt wijzigen.
Embedded Web Server RX User Guide
OPMERKING
Om toegang te krijgen tot alle functies van de Embedded Web Server RX pagina's, voer de gebruikersnaam en het
wachtwoord in en klik op [Aanmelden]. Door het vooraf ingestelde wachtwoord van de systeembeheerder in te
voeren, kan de gebruiker alle pagina's openen, inclusief Documentbox, Adresboek en Instellingen in het
navigatiemenu. De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor
systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters
(hoofdlettergevoelig).)
Aanmelding gebruikersnaam:
Aanmelding wachtwoord:
Admin
Admin
Instellingen die de beheerder en algemene gebruikers kunnen configureren in Embedded Web Server RX.
Instelling
Beschrijving
Beheerder
Standaard
gebruiker
Machinegegevens
De basisinformatie van het apparaat kan worden opgevraagd.
Taakstatus
Toont alle informatie over het apparaat, met inbegrip van
afdruk- en scantaken, het opslaan van taken, geplande taken,
en takenlogboek.
Documentbox
Document boxen toevoegen of verwijderen, of documenten uit
een document box verwijderen.
*1
Adresboek
Adressen en adresgroepen aanmaken, bewerken of
verwijderen.
*1
Apparaatinstellingen
Configureer de geavanceerde instellingen van het apparaat
―
Functieinstellingen
Configureer de geavanceerde functie-instellingen.
―
Netwerkinstellingen
Configureer de geavanceerde instellingen van het netwerk.
―
Beveiligingsinstellingen
Configureer de geavanceerde instellingen van de beveiliging.
―
Beheerinstellingen
Configureer de geavanceerde beheerinstellingen.
―
*1 De aangemelde gebruiker kan mogelijk niet bevoegd zijn om een aantal instellingen te configureren, afhankelijk van
de machtigingen van de gebruiker.
OPMERKING
Om gebruik te maken van de faxfuncties is de optionele faxkit vereist.
Hieronder is de informatie over de faxinstellingen weggelaten.
FAX Operation Guide
2-45
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX openen
1
Roep het scherm op.
1 Start uw internetbrowser.
2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in de adres- of locatiebalk in.
Klik in de aangegeven volgende op de volgende toetsen om het IP-adres van het apparaat
en de hostnaam te controleren.
[Machinegegevens] in het Home-scherm > [Identificatie/Bedraad netw.]
Voorbeelden: https://10.180.81.3/ (voor IP-adres)
https://MFP001 (als de hostnaam "MFP001" is)
De internetpagina geeft basisinformatie over het apparaat en het Embedded Web Server RX
weer, evenals hun huidige status.
OPMERKING
Als het bericht "Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website."
verschijnt, dan moet het certificaat geconfigureerd worden.
Embedded Web Server RX User Guide
U kunt ook de handeling voortzetten zonder het certificaat te configureren.
2
Configureer de functie.
Selecteer een categorie in de navigatiebalk links op het scherm.
OPMERKING
Om toegang te krijgen tot alle functies van de Embedded Web Server RX pagina's, voer de
gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op [Aanmelden]. Door het vooraf ingestelde
wachtwoord van de systeembeheerder in te voeren, kan de gebruiker alle pagina's openen,
inclusief Documentbox, Adresboek en Instellingen in het navigatiemenu. De standaard
fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder
wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters
(hoofdlettergevoelig).)
Aanmelding gebruikersnaam:
Aanmelding wachtwoord:
Admin
Admin
2-46
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
Beveiligingsinstellingen wijzigen
1
Roep het scherm op.
1 Start uw internetbrowser.
2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in de adres- of locatiebalk in.
Klik in de aangegeven volgende op de volgende toetsen om het IP-adres van het apparaat
en de hostnaam te controleren.
[Machinegegevens] in het Home-scherm > [Identificatie/Bedraad netw.]
3 Meld u aan met beheerdersbevoegdheden.
De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor
systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen
hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)
Aanmelding gebruikersnaam:
Aanmelding wachtwoord:
Admin
Admin
4 Klik op [Beveiligingsinstellingen].
2
Configureer de beveiligingsinstellingen.
Vanaf de menu [Beveiligingsinstellingen], selecteert u de instelling die u wilt configureren.
OPMERKING
Voor meer informatie over het instellen van certificaten, raadpleeg:
Embedded Web Server RX User Guide
2-47
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
Apparaatgegevens wijzigen
1
Roep het scherm op.
1 Start uw internetbrowser.
2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in de adres- of locatiebalk in.
Klik in de aangegeven volgende op de volgende toetsen om het IP-adres van het apparaat
en de hostnaam te controleren.
[Machinegegevens] in het Home-scherm > [Identificatie/Bedraad netw.]
3 Meld u aan met beheerdersbevoegdheden.
De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor
systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen
hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)
Aanmelding gebruikersnaam:
Aanmelding wachtwoord:
Admin
Admin
4 Kies vanaf de menu [Apparaatinstellingen] de optie [Systeem].
3
1
2
2
Geef de hostnaam op.
Voer de gegevens van het apparaat in en klik vervolgens op [Verzenden].
BELANGRIJK
Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk opnieuw op of zet het apparaat
UIT en vervolgens weer AAN.
Om de netwerkkaart opnieuw op te starten, klik op [Resetten] in de menu
[Beheerinstellingen], en klik vervolgens op [Netwerk opnieuw opstarten] in
"Herstarten".
2-48
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
E-mailinstellingen
Door de SMTP-instellingen te configureren, kunt u afbeeldingen die zijn gescand door de computer als e-mailbijlagen
verzenden en e-mail kennisgevingen verzenden wanneer taken zijn afgerond.
Deze functie kan alleen worden gebruikt als het apparaat is verbonden met een mailserver die het SMTP-protocol
gebruikt.
Daarnaast dient u het volgende te configureren.
•
SMTP-instellingen
Item: "SMTP-protocol" en "SMTP-servernaam" in "SMTP"
•
Het afzenderadres wanneer de machine e-mails stuurt
Item: "Adres afzender" in "Instellingen voor e-mail verzenden"
•
De instelling om de grootte van e-mailberichten te beperken
Item: "Groottebeperking e-mail" in "Instellingen voor e-mail verzenden”
Volg de onderstaande stappen om de SMTP-instellingen op te geven.
1
Roep het scherm op.
Geeft het scherm SMTP-protocol weer.
1 Start uw internetbrowser.
2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in de adres- of locatiebalk in.
Klik in de aangegeven volgende op de volgende toetsen om het IP-adres van het apparaat
en de hostnaam te controleren.
[Machinegegevens] in het Home-scherm > [Identificatie/Bedraad netw.]
3 Meld u aan met beheerdersbevoegdheden.
De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor
systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen
hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)
Aanmelding gebruikersnaam:
Aanmelding wachtwoord:
Admin
Admin
4 Kies vanaf de menu [Netwerkinstellingen] de optie [Protocol].
1
2
2-49
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
2
Configureer de instellingen.
3
Roep het scherm op.
Stel "SMTP (E-mail TX)" in op [Aan] in "Verzendprotocollen".
Roep het scherm E-mailinstellingen op.
Vanaf de menu [Functie-instellingen], klik op [E-mail].
1
2
2-50
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
4
Configureer de instellingen.
Voer de items "SMTP" en "Instellingen voor e-mail verzenden" in.
Instelling
Beschrijving
Stel in om e-mails vanaf de machine te versturen.
SMTP
SMTP-protocol
Geeft het scherm SMTP-protocol weer. Controleer of
"SMTP-protocol" is ingesteld op [Aan]. Als [Uit] is ingesteld,
klik dan op [Protocol] en stel het SMTP-protocol in op
[Aan].
SMTP-servernaam*1
Voer de hostnaam of het IP-adres van de SMTP-server in.
SMTP-poortnummer
Geef het poortnummer op voor de SMTP. Het standaard
poortnummer is 25.
Time-out SMTPserver
Stel de wachttijd voor time-out in seconden in.
Verificatieprotocol
Om SMTP-verificatie te gebruiken, voer de
gebruikersinformatie voor verificatie in.
SMTP-beveiliging
Stel SMTP beveiliging in.
Activeer "SMTP-beveiliging" in "SMTP (E-mail TX) " op de
de pagina [Protocolinstellingen].
POP3
Verbinding testen
Tests om te bevestigen dat de e-mailfunctie onder de
instellingen werkt zonder een e-mail te verzenden.
Domeinbeperking
Om de domeinen te beperken, klik op [Domeinenlijst] en
voer de domeinnamen van de adressen in die moeten
worden toegestaan of afgewezen. Beperking kan ook
worden opgegeven via e-mail adres.
POP3-protocol
U hoeft de volgende items niet in te stellen wanneer u
alleen de functie voor het verzenden van e-mails vanaf de
machine activeert. Stel de volgende items in als u de
functie voor het ontvangen van e-mails op de machine wilt
activeren.
Controle-interval
Nu uitvoeren
Domeinbeperking
Embedded Web Server RX User Guide
Gebruikersinstellingen POP3
2-51
Het apparaat installeren en configureren > Embedded Web Server RX
Instelling
Instellingen voor
e-mail
verzenden
Beschrijving
Groottebeperking
e-mail
Voer de maximumgrootte van te verzenden e-mailberichten
in kilobytes in. Als de grootte van een e-mail deze waarde
overschrijdt, dan wordt een foutbericht weergegeven en
wordt het verzenden van de e-mail geannuleerd. Gebruik
deze instelling als u groottebeperking e-mail voor de
SMTP-server heeft ingesteld. Zoniet, voer een waarde in
van 0 (nul) om e-mails zonder groottebeperking te kunnen
versturen.
Adres afzender*1
Voer het adres in van de afzender voor wanneer de
machine e-mails verzendt, bijvoorbeeld de
apparaatbeheerder. Dit zorgt ervoor dat een antwoord of
een afleveringsfoutrapport naar een persoon wordt
gestuurd in plaats van naar het apparaat. Het adres van de
afzender moet correct worden ingevoerd voor SMTPverificatie. Het adres van de afzender mag maximaal 256
tekens lang zijn.
Handtekening
Voer de handtekening in. De handtekening is vrije tekst die
wordt weergegeven aan het einde van het e-mailbericht.
Deze wordt vaak gebruikt om het apparaat verder te
identificeren. De handtekening mag maximaal 512
karakters lang zijn.
Standaardinst.
functies
Wijzig de functie standaardinstellingen op de pagina
[Gemeensch./Standaard instellingen taak].
*1 Deze instellingen dienen te worden opgegeven.
5
Klik op [Verzenden].
2-52
3
Voorbereiding voor
het gebruik
In dit hoofdstuk worden de volgende bedieningshandelingen uitgelegd.
Papier plaatsen .................................................................................................................................................. 3-2
Voorzorgen voor papier plaatsen ............................................................................................................. 3-2
Papierinvoereenheden selecteren ........................................................................................................... 3-3
Papier in cassette 1 plaatsen ................................................................................................................... 3-4
Papier in cassette 2 plaatsen ................................................................................................................... 3-7
Enveloppen of karton in de cassettes plaatsen ..................................................................................... 3-10
Papier in de extra grote papierinvoer plaatsen ...................................................................................... 3-14
Papier laden in de zij-invoer .................................................................................................................. 3-16
Voorzorgen voor papier uitvoeren .................................................................................................................... 3-18
Papierstopper ........................................................................................................................................ 3-18
Geleider envelopstapel .......................................................................................................................... 3-18
Versteller stapelniveau ........................................................................................................................... 3-19
Vouweenheid (Voor 4000-vel finisher) ................................................................................................... 3-20
Vouweenheid (Voor 100-vel nietfinisher) ............................................................................................... 3-21
3-1
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Papier plaatsen
Voorzorgen voor papier plaatsen
Wanneer u een nieuw pak papier opent, waaiert u het papier eerst los om de vellen uit elkaar te halen. Volg daarbij de
onderstaande stappen.
Waaier het papier los en klop de stapel recht op een vlakke ondergrond.
Daarnaast zijn de volgende voorzorgen aanbevolen.
•
Als het papier gekruld of gevouwen is, maakt u dit recht voordat u het papier plaatst.
Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
•
Stel geopend papier niet bloot aan hoge luchtvochtigheid. Vocht kan immers
kopieerproblemen veroorzaken. Sluit na het plaatsen van het papier in de multifunctionele
lade of in een cassette eventueel resterend papier goed in de bewaarzak voor papier af.
•
Als u het papier te lang in de cassette laat liggen, kan verkleuring van het papier optreden
door warmte uit de cassette.
•
Als het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, bescherm dan al het papier tegen
vocht door het uit de cassettes te verwijderen en in de bewaarzak voor papier op te
bergen.
BELANGRIJK
Als u op gebruikt papier (papier dat al voor kopiëren is gebruikt) kopieert, gebruik
dan geen papier dat met nietjes of een paperclip aan elkaar is bevestigd. Dit kan het
apparaat beschadigen of een slechte beeldkwaliteit veroorzaken.
OPMERKING
Raadpleeg voor gebruik van speciaal papier zoals briefpapier, geperforeerd papier of
voorbedrukt papier met bijvoorbeeld een logo of bedrijfsnaam:
Engelse gebruikershandleiding
3-2
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Papierinvoereenheden selecteren
Selecteer de papierinvoereenheden naargelang het formaat en het type papier.
1
2
3
6
5
4
7
Nr.
Naam
Papierformaat
Papiersoort
1
Cassette 1
A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B5-R, B5, B6-R,
216×340 mm, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, Executive, Oficio II, Folio,
16K-R, 16K, ISO B5, Envelop #10,
Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch,
Envelop DL, Envelop C5, Hagaki (Karton),
Oufuku hagaki (Antwoordbriefkaart),
Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Custom 1
tot 4
Normaal, Ruw,
Velijn, Gerecycled,
Voorbedrukt, Bond,
Karton, Kleur,
Geperforeerd,
Briefpapier,
Envelop, Dik, Hoge
kwaliteit, Custom 1
tot 8
500 vel
(80 g/m2)
pagina 3-4
2
Cassette 2
3
Cassette 3
4
Cassette 4
A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R,
B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger,
Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,
Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K,
16K-R, 16K, ISO B5, Envelop #10,
Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch,
Envelop DL, Envelop C5, Envelop C4,
Hagaki (Karton), Oufuku hagaki
(Antwoordbriefkaart), Kakugata 2,
Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Custom 1
tot 4
5
Cassette 3
Cassette 4
1500 vel
(80 g/m2)
pagina 3-14
6
7
Cassette 5
Normaal, Ruw,
Velijn, Gerecycled,
Voorbedrukt, Bond,
Kleur,
Geperforeerd,
Briefpapier, Dik,
Hoge kwaliteit,
Custom 1 tot 8
3000 vel
(80 g/m2)
pagina 3-16
A4, Letter, B5 (Vast ingesteld op een van
de formaten.)
Capaciteit
Pagina
OPMERKING
• Het aantal vellen dat geplaatst kan worden verschilt afhankelijk van uw gebruiksomgeving en papiersoort.
• Gebruik geen inkjetprinterpapier of ander papier met een speciale bovenlaag. (Dergelijk papier kan papierstoringen
of andere defecten veroorzaken.)
• Gebruik voor kleurenkopieën van hoge kwaliteit speciaal kleurenpapier.
3-3
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Papier in cassette 1 plaatsen
1
Trek de cassette helemaal uit het apparaat.
OPMERKING
Trek niet meer dan één cassette tegelijkertijd uit.
2
Stel de lengte in van de papierlengtegeleider in functie van het
gewenste papierformaat.
OPMERKING
Bij gebruik van Legal-papier, verschuif de papierlengtegeleider uiterst links en leg hem neer.
3-4
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
3
Stel de positie in van de papierbreedtegeleiders aan de linkeren rechterkant van de cassette.
4
Plaats papier.
BELANGRIJK
• Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
• Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier het papier dan eerst los voor u
het in de cassette plaatst.
Voorzorgen voor papier plaatsen (pagina 3-2)
• Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is.
Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
• Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt (zie bovenstaande
afbeelding).
• Als papier is geplaatst zonder de lengte-en breedtegeleiders te hebben versteld,
dan kan het papier scheef of vast komen te zitten.
5
Zorg ervoor dat de lengte- en breedtegeleiders stevig tegen
het papier geklemd zitten.
Als er nog ruimte is, past u de geleiders opnieuw aan het papier aan.
3-5
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
6
Duw de cassette voorzichtig terug.
7
Plaats de kaartjes zodanig dat het vermelde papierformaat en
de soort overeenkomen met het papier dat zal worden
geplaatst.
8
Roep het scherm op.
9
Configureer de functie.
Toets [Systeemmenu/Tellers] > [Cassette/MF lade instellingen] > "Cassette 1" [Volgende]
Selecteer het papierformaat en de papiersoort.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING
Papierformaat kan automatisch worden gedetecteerd en geselecteerd, raadpleeg het
volgende.
Papierselectie (pagina 6-19)
Engelse gebruikershandleiding
3-6
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Papier in cassette 2 plaatsen
1
Trek de cassette helemaal uit het apparaat.
OPMERKING
Trek niet meer dan één cassette tegelijkertijd uit.
2
Stel de lengte in van de papierlengtegeleider in functie van het
gewenste papierformaat.
OPMERKING
Bij gebruik van 12×18” papier, verschuif de papierlengtegeleider uiterst links en leg hem neer.
3-7
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
3
Stel de positie in van de papierbreedtegeleiders aan de linkeren rechterkant van de cassette.
OPMERKING
Bij gebruik van SRA3/12×18", A3 of Ledger papier, stel de extra geleider dienovereenkomstig
aan.
4
Plaats papier.
BELANGRIJK
• Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
• Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier het papier dan eerst los voor u
het in de cassette plaatst.
Voorzorgen voor papier plaatsen (pagina 3-2)
• Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is.
Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
• Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt (zie bovenstaande afbeelding).
• Als papier is geplaatst zonder de lengte-en breedtegeleiders te hebben versteld,
dan kan het papier scheef of vast komen te zitten.
3-8
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
5
Zorg ervoor dat de lengte- en breedtegeleiders stevig tegen
het papier geklemd zitten.
Als er nog ruimte is, past u de geleiders opnieuw aan het papier aan.
6
Duw de cassette voorzichtig terug.
7
Plaats de kaartjes zodanig dat het vermelde papierformaat en
de soort overeenkomen met het papier dat zal worden
geplaatst.
8
Roep het scherm op.
9
Configureer de functie.
Toets [Systeemmenu/Tellers] > [Cassette/MF lade instellingen] > "Cassette 2" [Volgende]
Selecteer het papierformaat en de papiersoort.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING
Papierformaat kan automatisch worden gedetecteerd en geselecteerd, raadpleeg het volgende.
Papierselectie (pagina 6-19)
Engelse gebruikershandleiding
3-9
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Enveloppen of karton in de cassettes plaatsen
Enveloppen of karton in de cassettes plaatsen. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van de werkwijze voor cassette 1.
1
Trek cassette 1 helemaal uit het apparaat.
OPMERKING
Trek niet meer dan één cassette tegelijkertijd uit.
2
Verwijder de envelop invoergeleider.
3
Vouw de hendel van de envelop invoergeleider uit bij het laden van
enveloppen groter dan Envelop C5, die een breedte van 162 mm heeft.
Bij het laden van karton, ga naar stap 5.
3-10
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
4
Bevestig de envelop invoergeleider zoals getoond in de afbeelding.
5
Stel de lengte in van de papierlengtegeleider in functie van het gewenste
papierformaat.
6
Stel de positie in van de papierbreedtegeleiders aan de linker- en
rechterkant van de cassette.
Onderstaande afbeelding toont de hendel van de envelop invoergeleider in uitgevouwen
toestand.
3-11
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
7
Plaats de envelop met de te bedrukken zijde naar boven.
Voorbeeld: Bij het afdrukken van een adres.
BELANGRIJK
• Hoe u de enveloppen precies moet plaatsen (richting en kant) hangt af van het soort
envelop. Zorg dat u ze op de juiste manier plaatst. Anders kunnen ze in de
verkeerde richting of op de verkeerde kant worden bedrukt.
• Zorg ervoor dat de geplaatste enveloppen niet boven de niveauaanduiding
uitkomen.
OPMERKING
Er kunnen ongeveer 100 ansichtkaarten of 30 enveloppen worden ingesteld.
8
Zorg ervoor dat de lengte- en breedtegeleiders stevig tegen
het papier geklemd zitten.
Als er nog ruimte is, past u de geleiders opnieuw aan het papier aan.
9
Druk cassette 1 voorzichtig terug op zijn plaats.
3-12
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
10 Roep het scherm op.
Toets [Systeemmenu/Tellers] > [Cassette/MF lade instellingen] > "Cassette 1" [Volgende]
11 Configureer de functie.
Selecteer het formaat en het type envelop.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
12 Stel in vanaf het printerstuurprogramma op de PC.
Selecteer het formaat en het type envelop vanaf het printerstuurprogramma op de PC.
Afdrukken op standaard papierformaten (pagina 4-4)
Afdrukken op niet-standaard papierformaten (pagina 4-6)
3-13
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Papier in de extra grote papierinvoer plaatsen
Hieronder wordt uitgegaan van de werkwijze voor cassette 3.
1
Trek de cassette helemaal uit het apparaat.
2
Plaats papier.
BELANGRIJK
• Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
• Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier het papier dan eerst los voor u
het in de cassette plaatst.
Voorzorgen voor papier plaatsen (pagina 3-2)
• Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is.
Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
• Zorg ervoor dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt.
3
Duw de cassette voorzichtig terug.
3-14
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
4
Plaats de kaartjes zodanig dat het vermelde papierformaat en de
soort overeenkomen met het papier dat zal worden geplaatst.
5
Roep het scherm op.
6
Configureer de functie.
Toets [Systeemmenu/Tellers] > [Cassette/MF lade instellingen] > "Cassette 3" [Volgende]
> "Mediatype" [Wijzigen]
Selecteer het papiertype.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
3-15
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
Papier laden in de zij-invoer
1
Trek de cassette helemaal uit het apparaat.
2
Plaats papier.
BELANGRIJK
• Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar beneden.
• Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier het papier dan eerst los voor u
het in de cassette plaatst.
Voorzorgen voor papier plaatsen (pagina 3-2)
• Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is.
Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
• Zorg ervoor dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt.
3-16
Voorbereiding voor het gebruik > Papier plaatsen
3
Duw de cassette voorzichtig terug.
4
Plaats de kaartjes zodanig dat het vermelde papierformaat en de
soort overeenkomen met het papier dat zal worden geplaatst.
5
Roep het scherm op.
6
Configureer de functie.
Toets [Systeemmenu/Tellers] > [Cassette/MF lade instellingen] > "Cassette 5" [Volgende]
> "Mediatype" [Wijzigen]
Selecteer het papiertype.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
3-17
Voorbereiding voor het gebruik > Voorzorgen voor papier uitvoeren
Voorzorgen voor papier uitvoeren
Papierstopper
Bij gebruik van papier A3/Ledger of groter, open de papierstopper zoals getoond in de figuur.
OPMERKING
Bij gebruik van de takenscheider voor de uitvoer, kunt u zo nodig de papierstopper op de takenscheider openen.
Geleider envelopstapel
Om een envelop te gebruiken, open de geleider envelopstapel zoals hieronder afgebeeld.
3-18
Voorbereiding voor het gebruik > Voorzorgen voor papier uitvoeren
Versteller stapelniveau
Als de papieruitvoer naar de taakscheider aanzienlijk gekruld is, dan kunt u de versteller voor het stapelniveau
uitschuiven, zoals getoond in de afbeelding.
Versteller stapelniveau uitschuiven
Versteller stapelniveau terugplaatsen
3-19
Voorbereiding voor het gebruik > Voorzorgen voor papier uitvoeren
Vouweenheid (Voor 4000-vel finisher)
Bij de uitvoer van aantallen sets die de opslaglimiet in de vouweenheid overschrijden, moet de vouwlade worden
losgemaakt.
OPMERKING
Raadpleeg het volgende voor het maximale aantal voor opslag van de vouweenheid.
Vouweenheid (Voor 4000-vel finisher) (pagina 8-14)
In geval van uitvoer naar de vouwlade
In geval van uitvoer van meer dan de limiet van de vouwlade
3-20
Voorbereiding voor het gebruik > Voorzorgen voor papier uitvoeren
Vouweenheid (Voor 100-vel nietfinisher)
Bij de uitvoer van aantallen sets die de opslaglimiet in de vouweenheid overschrijden, moeten ze in de onderlade
worden opgeslagen.
OPMERKING
Raadpleeg het volgende voor het maximale aantal voor de opslag van de vouweenheid.
Vouweenheid (Voor 100-vel nietfinisher) (pagina 8-15)
In geval van uitvoer naar de vouwlade
In geval van uitvoer van meer dan de limiet van de vouwlade
3-21
4
Afdrukken vanaf PC
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:
Scherm eigenschappen printerstuurprogramma ................................................................................................ 4-2
Het helpmenu van het printerstuurprogrammaoproepen ......................................................................... 4-3
De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma wijzigen (Windows 8.1) ................................. 4-3
Afdrukken vanaf PC ........................................................................................................................................... 4-4
Afdrukken op standaard papierformaten ................................................................................................. 4-4
Afdrukken op niet-standaard papierformaten .......................................................................................... 4-6
Een afdruktaak vanaf de computer annuleren ......................................................................................... 4-9
Afdrukken vanaf een elektronisch handapparaat ............................................................................................. 4-10
Afdrukken met NFC ............................................................................................................................... 4-10
4-1
Afdrukken vanaf PC >
Scherm eigenschappen printerstuurprogramma
Op het scherm eigenschappen van het printerstuurprogramma kunt u tal van instellingen voor het afdrukken
configureren.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Nr.
1
Beschrijving
Tabblad [Snel afdrukken]
Bevat pictogrammen die kunnen worden gebruikt om veelgebruikte functies eenvoudig te
configureren. Elke keer dat u op een pictogram klikt, verandert deze in een beeld dat op de
afdrukresultaten lijkt en worden de instellingen toegepast.
Tabblad [Basis]
Dit tabblad bevat basisfuncties die veel gebruikt worden. Het kan gebruikt worden om
afdrukformaat, bestemming en dubbelzijdig afdrukken te configureren.
Tabblad [Indeling]
In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het afdrukken van verschillende lay-outs,
waaronder brochures afdrukken, modus combineren, poster afdrukken, en schaalverdeling.
Tabblad [Afwerken]
In dit tabblad kunt u de instellingen met betrekking tot de afwerking van gedrukte media
configureren, zoals het inbinden en nieten.
Tabblad [Imaging]
In dit tabblad kunt u de instellingen met betrekking tot de afdrukkwaliteit configureren.
Tabblad [Publiceren]
In dit tabblad kunt u covers en inserts voor afdruktaken maken en inzetstukken tussen de vellen
van OHP-folies plaatsen.
Tabblad [Taak]
In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het opslaan van afdrukgegevens van de
computer naar het apparaat. Vaak gebruikte documenten en andere gegevens kunnen worden
opgeslagen op het apparaat voor later gebruik. Aangezien opgeslagen documenten direct vanaf
het apparaat kunnen worden afgedrukt, is deze functie ook handig als u een document wilt
afdrukken waarvan u niet wilt dat anderen het zien.
Tabblad [Geavanceerd]
In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het toevoegen van tekstpagina's of
watermerken aan afdrukgegevens.
4-2
Afdrukken vanaf PC >
Nr.
2
Beschrijving
[Profielen]
De instellingen van het printerstuurprogramma kunnen worden opgeslagen als een profiel.
Opgeslagen profielen kunnen op naar believen op elk moment worden opgeroepen, dus het is
handig om vaak gebruikte instellingen op te slaan.
3
[Herstellen]
Klik hier om de instellingen naar hun oorspronkelijke standaardwaarden terug te zetten.
Het helpmenu van het
printerstuurprogrammaoproepen
Het printerstuurprogramma heeft een helpmenu. Voor meer informatie over de afdrukinstellingen, open het scherm
afdrukinstellingen printerstuurprogramma en roep de helpmenu op zoals hieronder is uitgelegd.
1 Klik op de knop [?] in de rechterbovenhoek van
het scherm.
1
2 Klik op het item waarover u meer wenst te
weten.
2
OPMERKING
Help verschijnt, ook wanneer u klikt op het item waarover u meer wilt weten en op de [F1]-toets op uw toetsenbord
drukt.
De standaardinstellingen van het
printerstuurprogramma wijzigen (Windows 8.1)
De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma kunnen worden gewijzigd. Door veelgebruikte instellingen te
selecteren, kunt u stappen overslaan bij het afdrukken. Voor meer informatie over de instellingen, raadpleeg:
Printing System Driver User Guide
1
In charms op het bureaublad, klik op [Instellingen],
[Configuratiescherm] en vervolgens op [Apparaten en printers].
2
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
printerstuurprogramma van het apparaat, en klik op het menu
[Eigenschappen van printer] van het printerstuurprogramma.
3
Klik op de knop [Basis] ] op het tabblad [Algemeen].
4
Selecteer de standaardinstellingen en klik op de knop [OK].
4-3
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
Afdrukken vanaf PC
In dit hoofdstuk wordt de afdrukmethode met de Printing System Driver beschreven.
OPMERKING
• Om documenten af te drukken vanuit een toepassing, moet u het printerstuurprogramma op uw computer
installeren vanaf de bijgeleverde DVD (ProductLibrary).
• In sommige omgevingen worden de huidige instellingen weergegeven aan de onderzijde van het
printerstuurprogramma.
• Bij het afdrukken van karton of enveloppen, plaats het karton of enveloppen in de multifunctionele lade alvorens de
volgende procedure te verrichten.
Papier in de multifunctionele lade plaatsen (pagina 5-7)
Afdrukken op standaard papierformaten
Als u een papierformaat plaatst dat is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat, kies dan het papierformaat in
het tabblad [Basis] van het scherm afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma.
OPMERKING
Geef het af te drukken papierformaat en mediatype op via het bedieningspaneel.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
1
Roep het scherm op.
Klik op [Bestand] en selecteer [Afdrukken] in de toepassing.
4-4
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
2
Configureer de instellingen.
1 Selecteer het apparaat in het menu "Printer" en klik op de knop [Eigenschappen].
1
2
2 Selecteer tabblad [Basis].
3 Klik op het menu "Afdrukformaat" en selecteer het papierformaat voor het afdrukken.
Om papier van formaat dat niet is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat te
laden, zoals karton of enveloppen, moet het papierformaat worden geregistreerd.
Afdrukken op niet-standaard papierformaten (pagina 4-6)
Om op speciale papiersoorten af te drukken zoals dik papier of transparanten, klikt u op het
menu "Afdrukmateriaaltype" en selecteer het mediatype.
4 Klik op de knop [OK] om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken.
3
Start het afdrukken.
Klik op de [OK] knop.
4-5
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
Afdrukken op niet-standaard papierformaten
Als u een papierformaat plaatst dat niet is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat, registreer dan het
papierformaat in het tabblad [Basis] van het scherm afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma.
De geregistreerde grootte kan worden geselecteerd uit het menu "Afdrukformaat".
OPMERKING
Om af te drukken met het apparaat, stel het papierformaat en -type in, zie:
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
1
Roep het scherm op.
1 In charms op het bureaublad, klik op [Instellingen], [Configuratiescherm] en vervolgens
op [Apparaten en printers].
OPMERKING
Klik op de knop [Start] in Windows 7 en vervolgens op [Apparaten en printers].
2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram printerstuurprogramma van het apparaat, en
klik op het menu [Eigenschappen van printer] van het printerstuurprogramma.
3 Klik op de knop [Voorkeuren] op het tabblad [Algemeen].
2
Registreer het papierformaat.
1 Klik op tabblad [Basis].
1
2
2 Klik op de toets [Paginagrootten...].
3 Klik op de toets [Nieuw].
3
4
5
7
4 Voer het papierformaat in.
4-6
6
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
5 Voer de benaming van het papier in.
6 Klik op de knop [Opslaan].
7 Klik op de [OK] knop.
8 Klik op de [OK] knop.
8
3
Roep het scherm afdrukinstellingen op.
4
Selecteer het formaat en het type niet-standaard papier.
Klik op [Bestand] en selecteer [Afdrukken] in de toepassing.
1 Selecteer het apparaat in het menu "Printer" en klik op de knop [Eigenschappen].
1
2
2 Selecteer tabblad [Basis].
4-7
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
3 Klik op het menu "Afdrukformaat" en selecteer het papierformaat die is stap 2 is
geregistreerd.
Om op speciale papiersoorten af te drukken zoals dik papier of transparanten, klikt u op het
menu "Afdrukmateriaaltype" en selecteer het mediatype.
OPMERKING
Als u een ansichtkaart of envelop hebt geplaatst, selecteer dan [Karton] of [Envelop] in
het menu "Afdrukmateriaaltype".
4 Selecteer de papierbron in het menu "Bron".
5 Klik op de knop [OK] om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken.
5
Start het afdrukken.
Klik op de [OK] knop.
4-8
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf PC
Een afdruktaak vanaf de computer annuleren
Om een lopende afdruktaak te annuleren vanaf het printerstuurprogramma voordat de printer begint af te drukken, ga
als volgt te werk:
OPMERKING
Als afdrukken vanaf dit apparaat worden geannuleerd, raadpleeg:
Taken annuleren (pagina 5-18)
1
Dubbelklik op het printerpictogram (
) in de taakbalk rechts
onderin het Windows-bureaublad om een dialoogvenster voor
de printer te openen.
2
Klik op het bestand waarvan u het afdrukken wilt annuleren en
selecteer [Annuleren] in het menu "Document".
4-9
Afdrukken vanaf PC > Afdrukken vanaf een elektronisch handapparaat
Afdrukken vanaf een elektronisch
handapparaat
Dit apparaat ondersteunt AirPrint, Google Cloud Print en Mopria. Afhankelijk van de ondersteunde besturingssystemen
en toepassingen, kunt u de taak afdrukken vanaf elk elektronisch handapparaat of computer zonder een
printerstuurprogramma te hoeven installeren.
Afdrukken met NFC
Als de Wi-Fi en Wi-Fi Direct vooraf zijn geconfigureerd, dan wordt het netwerk tussen deze machine en het elektronisch
handapparaat geconfigureerd door simpelweg een NFC-code in te voeren.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
4-10
5
Bediening van het
apparaat
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:
Originelen plaatsen ............................................................................................................................................ 5-2
Originelen op de glasplaat plaatsen ........................................................................................................ 5-2
Originelen in de documenttoevoer plaatsen ............................................................................................ 5-4
Papier in de multifunctionele lade plaatsen ....................................................................................................... 5-7
Programma ....................................................................................................................................................... 5-11
Programma's registreren ....................................................................................................................... 5-12
Programma's oproepen ......................................................................................................................... 5-12
Programma's bewerken ......................................................................................................................... 5-13
Programma's verwijderen ...................................................................................................................... 5-13
Sneltoetsen registreren (Kopieer-, verzend- en documentboxinstellingen) ..................................................... 5-14
Sneltoetsen toevoegen .......................................................................................................................... 5-14
Sneltoetsen bewerken ........................................................................................................................... 5-15
Sneltoetsen verwijderen ........................................................................................................................ 5-15
Kopiëren ........................................................................................................................................................... 5-16
Basisbediening ...................................................................................................................................... 5-16
Kopiëren tijdens onderbreking ............................................................................................................... 5-18
Taken annuleren .................................................................................................................................... 5-18
Vaakgebruikte verzendmethode ....................................................................................................................... 5-19
Document via e-mail verzenden ...................................................................................................................... 5-20
Instellingen configureren voor het verzenden ........................................................................................ 5-20
Gescand document via e-mail verzenden ............................................................................................. 5-20
Documenten verzenden naar de gewenste gedeelde map op een computer (Scannen naar PC) .................. 5-22
Instellingen configureren voor het verzenden ........................................................................................ 5-22
Documenten verzenden naar de gewenste gedeelde map op een computer ....................................... 5-22
Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (Multi-versturen) ......................................................... 5-25
Verzendtaken annuleren .................................................................................................................................. 5-26
De bestemming beheren .................................................................................................................................. 5-27
De bestemming opgeven ....................................................................................................................... 5-27
Kiezen uit het adresboek ....................................................................................................................... 5-27
Kiezen met snelkiestoets ....................................................................................................................... 5-30
Kiezen met snelkiesnummer .................................................................................................................. 5-30
5-1
Bediening van het apparaat > Originelen plaatsen
Originelen plaatsen
Plaats de originelen op de glasplaat of documenttoevoer, afhankelijk van het origineel formaat, type, volume en functie.
•
Glasplaat: Plaats het vel, boek, briefkaarten en enveloppen.
•
Documenttoevoer: Plaats de meerdere originelen. U kunt ook tweezijdige originelen plaatsen.
Originelen op de glasplaat plaatsen
Naast gewone vellen kunt u als origineel ook boeken of tijdschriften op de glasplaat plaatsen.
Categorie
Details
Origineeltype
Vellen
Boekje
Ondersteunde
formaten
Maximaal 11,69" × 17"/
297 × 432 mm
A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger
(11" × 17"/279 × 432 mm), Letter-R
(8,5" × 11"/ 215,9 × 279,4 mm) en
8K
Minimaal 2,00" × 2,00"/50 × 50 mm
1 Plaats de te scannen zijde met het beeld
omlaag.
2
2 Lijn ze strak uit tegen de
aanduidingsplaten voor het
origineelformaat met de linkerachterhoek
als referentiepunt.
1
OPMERKING
• A5 wordt gedetecteerd als A4-R. Stel het papierformaat in als A5 met de functietoets op het aanraakscherm.
Origineel formaat (pagina 6-18)
• Voor meer informatie over de richting van het origineel, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
Wanneer u enveloppen of karton op de plaat legt
1 Plaats de te scannen
zijde met het beeld
omlaag.
2
1
5-2
2 Lijn ze strak uit tegen de
aanduidingsplaten voor
het origineelformaat met
de linkerachterhoek als
referentiepunt.
Bediening van het apparaat > Originelen plaatsen
OPMERKING
• Wanneer u het boekje dat kleiner is dan Letter-R wilt kopiëren, moet u de witrand (midden van het boekje) op één
lijn brengen met de Statement-R van de originele formaatindicatorplaten en [Letter-R] op Origineel formaat
selecteren. Wanneer u het boekje dat groter is dan Letter-R wilt kopiëren, moet u de witrand (midden van het
boekje) op één lijn brengen met de Letter van de originele formaatindicatorplaten en [Ledger] op Origineel formaat
selecteren. Selecteer [Voorbeeld] om een voorbeeldafbeelding weer te geven en pas de witrand naar rechts of links
aan om de afbeelding zo nodig aan te passen.
Voorbeeldafbeelding (pagina 2-22)
• A5 wordt gedetecteerd als A4-R. Stel het papierformaat in als A5 met de functietoets op het aanraakscherm.
Origineel formaat (pagina 6-18)
• Zie voor de procedure voor het invoeren van enveloppen of karton:
Enveloppen of karton in de cassettes plaatsen (pagina 3-10)
Enveloppen of karton in de multifunctionele lade plaatsen (pagina 5-9)
VOORZICHTIG
Laat de documenttoevoer niet openstaan, want dan bestaat er gevaar voor lichamelijk letsel.
BELANGRIJK
• Duw de documenttoevoer bij het sluiten niet met kracht omlaag. Te veel druk kan ervoor zorgen dat de
glasplaat breekt.
• Als u boeken of tijdschriften op het apparaat plaatst, doe dit dan met de documenttoevoer open.
5-3
Bediening van het apparaat > Originelen plaatsen
Originelen in de documenttoevoer plaatsen
De documenttoevoer scant automatisch elk vel van meerdere originelen. Beide zijden van dubbelzijdige originelen
worden gescand.
De documenttoevoer is geschikt voor de volgende typen originelen.
Details
Type
Documenttoevoer (automatisch 2-zijdig)
DP-7100
Documenttoevoer (Dubbelzijdig scannen)
DP-7110 (Dubbelzijdig scannen)
DP-7130 (Dubbelzijdig scannen met scheve- en
meervoudige invoerdetectie)
Gewicht
35 tot 160 g/m2 (dubbelzijdig: 50 tot 120 g/m2)
35 tot 220 g/m2 (dubbelzijdig: 50 tot 220 g/m2)
Formaten
Maximaal A3/Ledger (297 × 432 mm) (Lang
formaat 297 × 1900 mm) tot Minimaal A6-R/
Statement-R (105 × 148 mm)
Maximaal A3/Ledger (297 × 432 mm) (Lang
formaat 297 × 1900 mm) tot Minimaal A6-R/
Statement-R (105 × 148 mm)
Aantal
vellen
Normaal papier (80 g/m2), gerecycled papier, velijn
papier: 140 vellen (originelen van verschillende
formaten: 30 vellen)
Normaal papier (80 g/m2), gerecycled papier, velijn
papier: 270 vellen (originelen van verschillende
formaten: 30 vellen)
Dik papier (120 g/m2): 93 vellen
Dik papier (120 g/m2): 180 vellen
Kunstdrukpapier: 1 vel
Kunstdrukpapier: 1 vel
Gebruik de documenttoevoer niet voor de volgende soorten originelen. Zoniet kunnen de originelen vastlopen of kan de
documenttoevoer vervuild worden.
•
Originelen met paperclips of nietjes (Verwijder paperclips of nietjes en strijk eventuele golvingen, plooien of kreuken
glad. Als u dit niet doet, kan een papierstoring optreden.)
•
Originelen met plakband of lijm
•
Originelen met uitsparingen
•
Gekrulde originelen
•
Originelen met vouwen (Strijk de vouwen glad voor plaatsing. Als u dit niet doet, kan een papierstoring optreden.)
•
Carbonpapier
•
Gekreukt papier
BELANGRIJK
• Zorg ervoor, voor u originelen plaatst, dat er geen originelen in de originelenuitvoer zijn achtergebleven. Op
de originelenuitvoer achtergebleven originelen kunnen de nieuwe originelen doen vastlopen.
• Plaats geen druk op de bovenklep van de documenttoevoer door bijvoorbeeld de originelen op de
bovenklep uit te lijnen. Dit kan leiden tot een fout in de documentinvoer.
1
Pas de breedtegeleiders voor de originelen aan.
5-4
Bediening van het apparaat > Originelen plaatsen
2
Plaats de originelen.
1 Plaats de te scannen zijde (of de eerste zijde van dubbelzijdige originelen) naar boven.
Schuif de voorrand zo ver mogelijk in de documenttoevoer. Het controlelampje origineel
geplaatst licht op wanneer het origineel goed is geplaatst.
OPMERKING
Voor meer informatie over de richting van het origineel, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
BELANGRIJK
• Kijk of de breedtegeleiders voor originelen perfect op de originelen aansluiten.
Als er nog ruimte is, past u de breedtegeleiders opnieuw aan. Als u dit niet doet,
kan dit leiden tot een papierstoring.
• Zorg ervoor dat de geplaatste originelen niet boven de niveauaanduiding
uitkomen. Als de maximum niveauaanduiding wordt overschreden, kan dit
leiden tot een papierstoring.
• Originelen die voorgeboord of geperforeerd zijn, plaatst u zo dat de gaten of
perforaties als laatste (en niet als eerste) worden gescand.
5-5
Bediening van het apparaat > Originelen plaatsen
2 Open de originelenstopper aangepast aan het formaat van het ingestelde origineel
(Origineelformaat: B4/Legal of meer).
DP-7100/DP-7110/DP-7130
5-6
Bediening van het apparaat > Papier in de multifunctionele lade plaatsen
Papier in de multifunctionele lade plaatsen
Voor meer informatie over de ondersteunde papierformaten, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
Voor meer informatie over de instelling van het papiersoort, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
Gebruik voor speciaal papier steeds de multifunctionele lade.
BELANGRIJK
• Als u papier gebruikt met een gewicht van 106 g/m2 of meer, stel dan het mediatype in om de dikte en het
gewicht van het papier in te stellen dat u gebruikt.
• Verwijder transparanten uit de binnenlade bij het afdrukken. Het laten zitten van transparanten in de
binnenlade kan papierstoringen veroorzaken.
De capaciteit van de multifunctionele lade is als volgt.
•
Normaal papier (80 g/m2), gerecycled papier of gekleurd papier in formaat A4 of kleiner: 150 vellen
•
Normaal papier (80 g/m2), gerecycled papier, gekleurd papier in formaat B4 of groter: 50 vellen
•
Dik papier (209 g/m2): 10 vellen
•
Dik papier (157 g/m2): 50 vellen
•
Dik papier (104,7 g/m2): 50 vellen
•
Hagaki (Karton): 30 vel
•
Envelop DL, Envelop C5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6 3/4, Envelop Monarch, Kakugata 2, Youkei 4,
Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: 10 vellen
•
OHP-folies: 10 vellen
•
Gecoat: 10 vellen
•
Bannerpapier: van 488,1 mm tot maximaal 1220,0 mm: 1 vel (handinvoer), 10 vellen (wanneer optionele bannerlade
is bevestigd)
•
Tabblad-scheiders 15 vel
OPMERKING
• Wanneer u papier met een aangepast formaat plaatst, geeft u het papierformaat op zoals beschreven in:
Engelse gebruikershandleiding
• Wanneer u speciaal papier gebruikt zoals transparanten of dik papier, selecteert u het mediatype zoals beschreven
in:
Engelse gebruikershandleiding
• Papierformaat kan automatisch worden gedetecteerd en geselecteerd, zie:
Papierselectie (pagina 6-19)
Engelse gebruikershandleiding
1
Open de multifunctionele lade.
5-7
Bediening van het apparaat > Papier in de multifunctionele lade plaatsen
2
Stel het formaat van de multifunctionele lade in.
3
Plaats papier.
De papierformaten staan op de multifunctionele lade vermeld.
Plaats het papier langs de papierbreedtegeleiders in de lade, totdat het niet verder kan.
Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier het papier dan eerst los voor u het in de
multifunctionele lade plaatst.
Voorzorgen voor papier plaatsen (pagina 3-2)
BELANGRIJK
• Plaats het papier met de afdrukzijde naar onderen.
• Gekruld papier moet u recht maken voor gebruik.
• Wanneer u papier in de multifunctionele lade plaatst, controleer dan eerst of er geen
papier achtergebleven is van een vorig gebruik voor u het papier plaatst. Als er
slechts een kleine hoeveelheid papier overblijft in de multifunctionele lade en u wil
het aanvullen, verwijder dan eerst het overgebleven papier uit de lade en voeg het
bij het nieuwe papier voor u het papier terug in de lade plaatst.
• Als er nog ruimte is tussen het papier en de papierbreedtegeleiders, pas de
papierbreedtegeleiders dan opnieuw aan het papier om te voorkomen dat het
scheef ingevoerd wordt of vastloopt.
• Plaats niet meer papier dan onder de beladingslimiet past.
4
Geef het papiertype op dat in de multifunctionele lade is
geplaatst via het bedieningspaneel.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
5-8
Bediening van het apparaat > Papier in de multifunctionele lade plaatsen
Enveloppen of karton in de multifunctionele lade plaatsen
Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar beneden. Voor de procedure voor het afdrukken, raadpleeg:
Printing System Driver User Guide
Voorbeeld: Bij het afdrukken van een adres.
1 Oufuku hagaki (antwoordbriefkaart)
2 Hagaki (Karton)
3 Enveloppen met een staand formaat
(Open de flap)
4 Enveloppen met een liggend formaat
(Sluit de flap)
1
2
3
4
BELANGRIJK
• Gebruik ongevouwen Oufuku hagaki (antwoordbriefkaart)
• Hoe u de enveloppen precies moet plaatsen (richting en kant) hangt af van het soort envelop. Zorg dat u ze
op de juiste manier plaatst. Anders kunnen ze in de verkeerde richting of op de verkeerde kant worden
bedrukt.
OPMERKING
Wanneer u enveloppen in de multifunctionele lade plaatst, kies dan de envelopsoort zoals beschreven in:
Engelse gebruikershandleiding
Tabbladen in de multifunctionele lade plaatsen
1
Bereid het papier voor.
Sorteer de pagina's zodanig dat de eerste pagina zich aan de achterkant bevindt.
1
2
3
1
2
3
5-9
Bediening van het apparaat > Papier in de multifunctionele lade plaatsen
2
Richt het papier in dezelfde richting.
Plaats het papier met de afdrukzijde naar beneden en zodanig gericht dat de tabs zich op de
achterzijde van het papier bevinden wanneer het wordt ingevoerd.
123
1 2 3
1
1
2
3
2
3
1
2
3
1
2
3
1 2 3
1 2 3
1
3
2
3
1
2
3
Plaats papier.
Plaats papier in de lade.
1
1
1
1
Voor de procedure voor het afdrukken, raadpleeg:
Printing System Driver User Guide
Tabbladen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden.
Item
Beschrijving
Papierformaat
A4/Letter
Papiergewicht
136 tot 256 g/m2
Aantal tabbladen
1 tot 15
Lengte tabbladen
30 mm of minder
5-10
2
3
2
3
2
3
2
3
Bediening van het apparaat > Programma
Programma
Als u veelgebruikte functies in één programma registreert, hoeft u slechts het programmanummer in te toetsen om deze
functies op te roepen. U kunt de programma's ook een naam geven om ze makkelijker te herkennen bij het oproepen.
De onderstaande programma's zijn van tevoren geregistreerd. De geregistreerde inhoud kan opnieuw worden
geregistreerd voor meer gebruiksgemak in uw gebruiksomgeving.
Programmanaam
ID Card Copy
Beschrijving
Gebruik dit als u een rijbewijs of een
verzekeringskaart wilt kopiëren.
Wanneer u de voor-en achterkant van de
kaart scant, worden beide zijden
gecombineerd en gekopieerd op een enkel
vel.
Standaardregistratie
Kopieerfuncties
Continu scannen: [Aan]
Origineelformaat: A5/Statement
Papierselectie: Cassette 1
Zoom: 100%
Schaduwzones wissen: [Aan]
Kader wissen: [Kader:1 mm / 0,04"]
Eco Copy
Gebruik dit om het tonerverbruik te
reduceren bij het afdrukken.
Dit verandert afdrukken in kleur naar zwartwit met een lagere dichtheid, zodat het
tonerverbruik kan worden gereduceerd.
Kopieerfuncties
EcoPrint: [Aan] (Niveau [5])
Newspaper Copy
Gebruik dit als u een krantenartikel of andere
originelen gedrukt op een gekleurde
ondergrond wilt kopiëren.
Hiermee past u de beeldkwaliteit aan, zodat
de kleur van de ondergrond of de tekst op de
achterzijde niet op de kopie verschijnt.
Kopieerfuncties
Doorschijnen voorkomen: [Aan]
Dichtheid achtergrond: [Auto]
Technical Drawing Copy
Gebruik dit als u een illustratie met
getekende lijnen en afbeeldingen wilt
kopiëren. Gebruik dit ook als u gekleurde
lijnen in zwart-wit wilt kopiëren.
Kopieerfuncties
Origineel beeld: [Tekst]
Scherpte (Alle): [+3]
Dichtheid achtergrond: [Auto]
Confidential Stamp
Hiermee kunt u een doorschijnende tekst
"Vertrouwelijk" in het midden van het
document opnemen.
Kopieerfuncties
Doorschijnen voorkomen: [Aan]
Stempel: Vertrouwelijk
Lettergrootte: middelmatig
Lettertypekleur: [Zwart]
Stempelpositie: [Midden]
Displaypatroon: [Transparent]
OPMERKING
Er kunnen tot 50 gecombineerde kopieer- en verzendfuncties in het programma geregistreerd worden.
Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan kunt u de functies enkel registreren door aan te melden
met beheerdersrechten.
5-11
Bediening van het apparaat > Programma
Programma's registreren
De volgende procedure is een voorbeeld van het registreren van kopieerfuncties.
1
Geef het scherm weer.
1 [Home] (
) toets > [Kopiëren]
2 Druk op de [Programma] tab terwijl u in modus kopiëren bent.
2
Registreer het programma.
1 [Toevoegen] > Kies een nummer (01 tot 50) voor het programmanummer > [Volgende]
OPMERKING
Als u een reeds geregistreerd programmanummer selecteert, dan kunt u de huidige
geregistreerde functies vervangen door een nieuwe set functies.
2 Voer de nieuwe programmanaam in > [Opslaan]
Het programma is geregistreerd.
Om een geregistreerd programma op het Home scherm weer te geven, drukt u op [Ja] op
het bevestigingsscherm dat verschijnt, doorgaan met stap 2-3.
3 Geef de positie op waar u het pictogram van het geregistreerde programma wilt
weergeven.
4 Druk op [Opslaan].
Programma's oproepen
1
Roep het programma op.
1 Druk op [Programma] op het Home scherm of op de toets van het geregistreerde
programma.
Druk op de toets van het geregistreerde programma om het programma op te roepen. Als u
op [Programma] hebt gedrukt, doorgaan met stap 1-2.
2 Druk op de toets van het programmanummer dat u wenst op te roepen.
Druk op de toets [Nr.] of de toets Snelkiesnummer zoeken op het numerieke toetsenblok
om het op te roepen programmanummer (01 tot 50) rechtstreeks in te voeren.
OPMERKING
Als het programma niet opgeroepen kan worden, dan kan het zijn dat de in het
programma opgegeven documentbox of paginasjabloon gewist is. Controleer de
documentbox.
2
Voer het programma uit.
Plaats de originelen > [Start] toets
OPMERKING
[Programma] kan bij elke functie worden ingedrukt om het geregistreerde programma voor
de betreffende functie op te roepen.
5-12
Bediening van het apparaat > Programma
Programma's bewerken
U kunt het nummer of de naam van een programma wijzigen.
1
Roep het scherm op.
1 [Home] (
) toets > [Programma]
2 Druk op [Bewerken].
2
Bewerk het programma.
1 Druk op de toets(en) van het te wijzigen programmanummer (01 tot 50).
2 Druk op [Bewerken] om het programmanummer en de naam van het programma te
wijzigen.
Programma's registreren (pagina 5-12)
3 [Opslaan] > [Ja]
Programma's verwijderen
1
Roep het scherm op.
1 [Home] (
) toets > [Programma]
2 Druk op [Bewerken].
2
Verwijder het programma.
1 Druk op de toets(en) van het te verwijderen programmanummer (01 tot 50).
2 [Verwijderen] > [Ja]
5-13
Bediening van het apparaat > Sneltoetsen registreren (Kopieer-, verzend- en documentboxinstellingen)
Sneltoetsen registreren
(Kopieer-, verzend- en
documentboxinstellingen)
U kunt sneltoetsen registreren in het scherm Snelle instellingen om snel toegang te hebben tot veelgebruikte functies.
De instellingen voor de geselecteerde functie kunnen ook worden geregistreerd. De functienaam die bij een
geregistreerde sneltoets hoort, kan indien nodig gewijzigd worden.
Sneltoetsen toevoegen
Het registreren van sneltoetsen gebeurt in het instellingenscherm van elk van de functies. Sneltoetsen kunnen voor alle
functies geregistreerd worden waarbij [Snelkoppeling toevoegen] op het scherm verschijnt.
1
Geef in elke functie het configuratiescherm weer dat u wilt
registreren.
2
Registreer de sneltoetsen.
1 Selecteer de instelling die u wilt toevoegen.
2 Druk op [Sneltoets toevoegen].
kopieën
Gereed voor kopiëren.
Memopagina
Indeling
Uit
Indeling A
Boven
L naar R
Boven
R naar L
Geen
Indeling B
Kader
: A4
: 50%
: A4
Orig.
Zoomen
Papier
Voorbeeld
Links
B naar O
Rechts
B naar O
Herhalings
kopie
Sneltoets toevoegen
Annuleren
Bovenr.
boven
Afdr.richt.
origineel
OK
c023003
Status
3 Druk op de toetsen die overeenkomen met het sneltoetsnummer (01 tot 06) dat u wilt
registreren.
OPMERKING
Als u een reeds geregistreerd sneltoetsnummer selecteert, dan kunt u de huidige
geregistreerde sneltoets vervangen door een nieuwe.
4 Voer de naam van de sneltoets in > [Opslaan].
NRSLHsQ
0HPRSDJLQD
9RRUEHHOG
$XWR
$
2ULJ
=RRPHQ $
3DSLHU
9RRUEHHOG
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
3URHINRSLH
]LMGLJ
!!]LMGLJ
'XSOH[
2ULJSDSLHU
YROWRRLHQ
1RUPDDO
3DSLHU
VHOHFWLH
'LFKWKHLG
=RRPHQ
8LW
%HHOGNZDOLWHLW
8LW
&RPELQHUHQ
,QGHOHQ
EHZHUNHQ
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
3URJUDPPD
FB
De sneltoets is geregistreerd.
5-14
Bediening van het apparaat > Sneltoetsen registreren (Kopieer-, verzend- en documentboxinstellingen)
Sneltoetsen bewerken
1
Druk in het instellingenscherm van elke functie op [Sneltoets
toevoegen] onderaan het scherm.
2
Bewerk de sneltoets.
1 Druk op [Bewerken].
2 Druk op de sneltoets die u wilt bewerken.
3 Druk op "Sneltoets Nr" [Wijzigen] of "Sneltoets Naam" [Wijzigen] > Wijzig de instellingen >
[OK].
4 [Opslaan] > [Ja]
Sneltoetsen verwijderen
1
Druk in het instellingenscherm van elke functie op [Sneltoets
toevoegen] onderaan het scherm.
2
Verwijder de sneltoets
1 Druk op [Bewerken].
2 Kies de sneltoets die u wilt verwijderen > [Sneltoets verwijderen] > [Ja]
5-15
Bediening van het apparaat > Kopiëren
Kopiëren
De onderstaande procedures beschrijven de basisbediening voor kopiëren en hoe een kopie te annuleren.
Basisbediening
1
[Home] (
2
Plaats de originelen.
) toets > [Kopiëren]
1 Plaats de originelen.
Originelen plaatsen (pagina 5-2)
2 Controleer de voorbeeldafbeelding.
Controleer het Origineel, Zoom en Papierinstellingen.
NRSLHsQ
,'NDDUW
NRSLH
9RRUEHHOG
$XWR
$
2ULJ
=RRPHQ $
3DSLHU
9RRUEHHOG
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
3URHINRSLH
]LMGLJ
!!]LMGLJ
'XSOH[
2ULJSDSLHU
YROWRRLHQ
1RUPDDO
3DSLHU
VHOHFWLH
'LFKWKHLG
=RRPHQ
8LW
%HHOGNZDOLWHLW
8LW
&RPELQHUHQ
,QGHOHQ
EHZHUNHQ
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
3URJUDPPD
FB
OPMERKING
Druk op [Voorbeeld] om een voorbeeldafbeelding weer te geven.
Voorbeeldafbeelding (pagina 2-22)
3
Selecteer de functies.
Om de instellingen van de functies te configureren, druk op de functietoets.
Hoe functies selecteren (pagina 6-2)
5-16
Bediening van het apparaat > Kopiëren
4
Gebruik de cijfertoetsen om de hoeveelheid kopieën in te
voeren.
Druk op de toets [Num. toetsenbord] of op de zone voor het invoeren van het aantal vellen
om het numerieke toetsenbord weer te geven. Geef het gewenste aantal tot 9999 op.
NRSLHsQ
,'NDDUW
NRSLH
9RRUEHHOG
$XWR
$
2ULJ
=RRPHQ $
3DSLHU
9RRUEHHOG
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
3URHINRSLH
]LMGLJ
!!]LMGLJ
'XSOH[
2ULJSDSLHU
YROWRRLHQ
1RUPDDO
3DSLHU
VHOHFWLH
'LFKWKHLG
=RRPHQ
8LW
8LW
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
&RPELQHUHQ
%HHOGNZDOLWHLW
,QGHOHQ
EHZHUNHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
3URJUDPPD
FB
5
Druk op de [Start] toets.
Het kopiëren begint.
OPMERKING
Met deze functie kunt u tijdens het afdrukken de volgende taak reserveren. Als u deze
functie gebruikt, dan wordt het origineel gescand terwijl het apparaat aan het afdrukken is.
Als de huidige afdruktaak klaar is, dan wordt de gereserveerde kopieertaak afgedrukt. Als
"Volg. prioriteit behouden" is ingesteld op [Uit], dan verschijnt [Res. volgende]. Druk op
[Res. volgende] en stel de benodigde instellingen in voor de kopieertaak.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
kopieën
Kopiëren...
Taaknr.:
000021
Taaknaam:
Scanner instelling
doc20151010101034
Gebruiker:
-----
Printerinstelling
Gescande pagina's
kopieën
2
A4
2/ 24
A4
100%
2-zijdig
2-zijdig
Sorteren
Normaal
Bovenrand boven
uitvoerlade A
Annuleren
Res. volgende
a01c02
Status
5-17
Bediening van het apparaat > Kopiëren
Kopiëren tijdens onderbreking
Met deze functie kunt u de huidige, lopende taak onderbreken als u meteen kopieën wilt maken.
Na afloop van de onderbreking voor het kopiëren, gaat het apparaat verder met het afdrukken van de onderbroken taak.
OPMERKING
• Als geen bediening plaatsvindt op het apparaat gedurende 60 seconden, wordt het onderbreken van het kopiëren
automatisch geannuleerd en wordt het afdrukken hervat.
U kunt de tijdsduur waarna de onderbreking om te kopiëren wordt geannuleerd wijzigen. Stel de tijdsduur naar wens
in.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
• De functie onderbreken voor kopiëren is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de status van het gebruik van de
document finisher. Probeer in dit geval prioriteit onderdrukken.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
1
Configureer de instellingen.
1 Druk op de [Onderbreken]-toets.
De huidige afdruktaak wordt tijdelijk onderbroken.
2 Plaats de originelen voor het kopiëren tijdens de onderbreking op het apparaat en kies de
kopieerinstellingen.
2
Druk op de [Start] toets.
3
Als u klaar bent met kopiëren tijdens de onderbreking, druk
dan op [Onderbreken]-toets.
Kopiëren tijdens onderbreking begint.
Het apparaat gaat verder met het afdrukken van de onderbroken taak.
Taken annuleren
1
Druk op de [Stop]-toets terwijl het kopieerscherm wordt
weergegeven.
2
Annuleer een taak.
Als een scantaak bezig is
De kopieertaak wordt geannuleerd.
Als een afdruktaak bezig is of in de wacht staat
Het scherm Taak annuleren verschijnt. De huidige afdruktaak wordt tijdelijk onderbroken.
Kies de taak die u wilt annuleren > [Annuleren] > [Ja]
OPMERKING
Als Volg. prioriteit behouden is ingesteld op [Uit], dan verschijnt het kopieerscherm op het aanraakscherm. In dat geval
wordt de huidige afdruktaak geannuleerd door te drukken op de [Stop]-toets of op [Annuleren].
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
5-18
Bediening van het apparaat > Vaakgebruikte verzendmethode
Vaakgebruikte verzendmethode
Dit apparaat kan een gescand beeld verzenden als bijlage bij een e-mailbericht of naar een pc die is verbonden met het
netwerk. Hiervoor moet het adres van de afzender en van de bestemming (ontvanger) worden geregistreerd in het
netwerk.
Er is een netwerkomgeving vereist waarin het apparaat verbinding kan maken met een mailserver om een e-mail te
kunnen verzenden. Er wordt aanbevolen een lokaal netwerk (LAN) te gebruiken om problemen met de verzendsnelheid
en de beveiliging te verhelpen.
Volg de onderstaande stappen voor de basishandelingen bij het verzenden. De volgende vier opties zijn beschikbaar:
•
Verzenden als e-mail (E-mailadres invoeren): Verzendt een gescand origineelbeeld als bijlage van een e-mailbericht.
Document via e-mail verzenden (pagina 5-20)
•
Verzenden naar map (SMB): Slaat een gescand origineelbeeld op in een gedeelde map van eender welke pc.
Documenten verzenden naar de gewenste gedeelde map op een computer (Scannen naar PC) (pagina 5-22)
•
Verzenden naar map (FTP): Slaat een gescand origineelbeeld op in een map van een FTP-server.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
•
Afbeeldingsgegevens scannen met TWAIN/WIA: Scant het document met behulp van een TWAIN- of WIAcompatibel programma.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING
• Verschillende verzendopties kunnen gecombineerd worden opgegeven.
Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (Multi-versturen) (pagina 5-25)
• De fax-functie kan worden gebruikt op producten voorzien van faxfunctie.
FAX Operation Guide
5-19
Bediening van het apparaat > Document via e-mail verzenden
Document via e-mail verzenden
Bij het verzenden via draadloze LAN, selecteer vooraf de interface voor de functie verzenden.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
Instellingen configureren voor het verzenden
Alvorens een e-mail te verzenden, configureer de SMTP- en e-mail instellingen via Embedded Web Server RX.
E-mailinstellingen (pagina 2-49)
Gescand document via e-mail verzenden
1
[Home] (
2
Plaats de originelen.
) toets > [Verzenden]
Originelen plaatsen (pagina 5-2)
3
Druk in het basisscherm voor verzenden op [E-mailadres
invoeren].
4
Voer het e-mailadres van de bestemming in > [OK]
Er kunnen tot 256 karakters worden ingevoerd.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
Om meerdere bestemmingen in te geven, druk op [Vlgde. Best.] en geef de volgende
bestemming in. U kunt tot 100 e-mailadressen opgeven.
U kunt het opgegeven e-mailadres in het adresboek registreren door op [Toevoegen aan
adresboek] te drukken. Het is ook mogelijk de informatie voor een eerder vastgelegde
bestemming te vervangen.
Bestemmingen kunnen op een later moment worden gewijzigd.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING
Als [Verbieden] is ingesteld op "Overdracht", dan is het niet mogelijk om meerdere
bestemmingen in te voeren.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
5-20
Bediening van het apparaat > Document via e-mail verzenden
5
Selecteer de functies.
Druk op de tabs om de overige functies weer te geven.
Verzenden (pagina 6-5)
6
Druk op de [Start] toets.
Verzenden wordt gestart.
5-21
Bediening van het apparaat > Documenten verzenden naar de gewenste gedeelde map op een computer (Scannen naar
Documenten verzenden naar de gewenste
gedeelde map op een computer (Scannen
naar PC)
U kunt het gescande document in de gewenste gedeelde map op een computer opslaan.
Instellingen configureren voor het verzenden
Configureer de volgende instellingen alvorens een document te verzenden.
•
Noteer de computernaam en de volledige computernaam
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
•
Noteer de gebruikersnaam en de domeinnaam
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
•
Maak een gedeelde map aan en noteer een gedeelde map
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
•
Configureer Windows Firewall
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
Documenten verzenden naar de gewenste gedeelde
map op een computer
Bij het verzenden via draadloze LAN, selecteer vooraf de interface voor de functie verzenden.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
1
[Home] (
2
Plaats de originelen.
) toets > [Verzenden]
Originelen plaatsen (pagina 5-2)
3
Druk in het basisscherm voor verzenden op [Map pad invoeren].
4
Voer de bestemmingsgegevens in.
1 Druk op [SMB].
5-22
Bediening van het apparaat > Documenten verzenden naar de gewenste gedeelde map op een computer (Scannen naar
2 Selecteer de toets van elk item> voer de bestemmingsgegevens in > [OK].
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
In de onderstaande tabel staan de instellingen.
Item
Details
Max. aantal
karakters
Hostnaam *1
PC-naam
Max. 262 tekens
Pad
Gedeeld naam
Max. 260 tekens
Bijvoorbeeld: scannerdata
Bij het opslaan in een map in de gedeelde
map:
sharenaam\mapnaam in gedeelde map
Aanmeldingsgebruikersnaam*2
Als de PC-naam en domeinnaam hetzelfde
zijn:
Max. 64 tekens
Gebruikersnaam
Bijvoorbeeld: james.smith
Als de PC-naam en domeinnaam verschillen:
Domeinnaam\Gebruikersnaam
Bijvoorbeeld: abcdnet\james.smith
Wachtwoord
aanmelding
Aanmeldingswachtwoord
Max. 128 tekens
(Hoofdlettergevoelig)
*1 U kunt ook het poortnummer opgeven. Voer het volgende formaat in, gescheiden door
een dubbele punt.
"Host-naam: poortnummer" of "IP-adres: poortnummer"
Zet het IPv6-adres bij het invoeren tussen rechte haakjes [ ].
(Bijvoorbeeld: [2001:db8:a0b:12f0::10]:445)
Als het poortnummer niet is opgegeven in [Hostnaame], dan is het standaard
poortnummer 445.
*2 Wanneer u een document verzendt via een optionele netwerkinterface (IB-50 of IB-51),
kan "\" niet worden gebruikt. Als de naam van de computer afwijkt van die van de
domeinnaam, dan moet u de aanmeldgebruikersnaam invoeren met het "@"-teken.
(Bijvoorbeeld: james.smith@abcdnet)
Om te zoeken naar een map op een pc op het netwerk, druk op of "Map zoeken in het
netwerk" of "Map zoeken op hostnaam" [Volgende].
Door te kiezen voor "Map zoeken in het netwerk" [Volgende], kunt u een bestemming zoeken
op alle pc's op het netwerk.
Als u op "Map zoeken op hostnaam" [Volgende] hebt gedrukt, kunt u “Domein/Werkgroep” en
“Hostnaam” opgeven om op de pc's in het netwerk naar een bestemming te zoeken.
Er kunnen maximaal 500 adressen worden weergegeven. Selecteer de hostnaam (PC-naam)
die u wilt opgeven in het scherm dat verschijnt, en druk op [Volgende]. Het scherm voor het
invoeren van de aanmeldingsgebruikersnaam en het aanmeldingswachtwoord verschijnt.
Nadat u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor inloggen heeft ingevoerd, verschijnen de
gedeelde mappen. Selecteer de map die u wilt opgeven en druk op [Volgende]. Het adres van
de geselecteerde gedeelde map is ingesteld.
Selecteer de map in de lijst Resultaat zoekopdracht.
5-23
Bediening van het apparaat > Documenten verzenden naar de gewenste gedeelde map op een computer (Scannen naar
5
Controleer de status
1 Controleer de gegevens.
Stel de tijdsduur naar wens in.
2 Druk op [Verbindingtesten] om de verbinding te testen.
"Verbonden" verschijnt wanneer de verbinding met de bestemming correct tot stand is
gebracht. Als "Kan geen verbinding maken" verschijnt, controleer dan de ingevoerde
gegevens.
Om meerdere bestemmingen in te geven, druk op [Vlgde. Best.] en geef de volgende
bestemming in. U kunt een combinatie van in het totaal maximaal 10 SMB- en FTPdoelmappen opgeven.
U kunt de opgegeven informatie in het Adresboek registreren door op [Toevoegen aan
adresboek].
OPMERKING
Als [Verbieden] is ingesteld op "Overdracht", dan is het niet mogelijk om meerdere
bestemmingen in te voeren.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
6
Druk op [OK].
Bestemmingen kunnen op een later moment worden gewijzigd.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
7
Selecteer de functies.
Druk op de tabs om de overige functies weer te geven.
Verzenden (pagina 6-5)
8
Druk op de [Start] toets.
Verzenden wordt gestart.
5-24
Bediening van het apparaat > Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (Multi-versturen)
Verzenden naar verschillende soorten
bestemmingen (Multi-versturen)
U kunt verschillende soorten bestemmingen zoals e-mailadressen, mappen (SMB of FTP), faxnummers en i-FAX met
elkaar combineren. Dit wordt Multi-versturen genoemd. Dit is handig als u met één bedieningshandeling naar
verschillende soorten bestemmingen wilt verzenden (e-mailadressen, mappen enzovoort).
Aantal verzenditems: Max. 500
Het aantal items is echter beperkt voor de volgende verzendopties.
•
E-mail: Max. 100
•
Mappen (SMP, FTP): Max. 10 SMB en FTP
•
i-Fax: Max. 100
U kunt ook, afhankelijk van de instellingen, tegelijkertijd verzenden en afdrukken.
De procedures zijn net dezelfde als die bij het opgeven van de bestemmingen voor de verschillende verzendingstypes.
Ga verder om het e-mailadres of het pad van de map op te geven zodat ze in de lijst met bestemmingen verschijnen.
Druk op de [Start]-toets om de verzending naar alle bestemmingen tegelijkertijd te starten.
OPMERKING
• Als een van de bestemmingen een fax is, dan worden naar alle bestemmingen de beelden in zwart-wit verstuurd.
• Als [Verbieden] is ingesteld op "Overdracht", dan is het niet mogelijk om meerdere bestemmingen te kiezen.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
5-25
Bediening van het apparaat > Verzendtaken annuleren
Verzendtaken annuleren
1
Druk op de [Stop]-toets terwijl het verzendscherm wordt
weergegeven.
2
Annuleer een taak.
Als een scantaak bezig is
Taak annuleren verschijnt.
Als er een verzendtaak bezig of in stand-by is
Het scherm Taak annuleren verschijnt.
Kies de taak die u wilt annuleren > [Annuleren] > [Ja]
OPMERKING
Een taak die reeds verzonden is, wordt niet tijdelijk onderbroken als u op de [Stop]-toets
drukt.
5-26
Bediening van het apparaat > De bestemming beheren
De bestemming beheren
In dit gedeelte wordt beschreven hoe de bestemming te selecteren en te bevestigen.
De bestemming opgeven
Selecteer de bestemming met behulp van één van de volgende methodes, uitgezonderd het rechtstreeks invoeren van
het adres:
•
Kiezen uit het adresboek
Kiezen uit het adresboek (pagina 5-27)
•
Kiezen uit het extern adresboek
Voor meer informatie over het externe adresboek, raadpleeg:
Embedded Web Server RX User Guide
•
Kiezen via snelkiestoets.
Kiezen met snelkiestoets (pagina 5-30)
•
Kiezen met snelkiesnummer
Kiezen met snelkiesnummer (pagina 5-30)
•
Kiezen uit de Bestemmingsgeschiedenis
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
•
Kiezen uit de fax
FAX Operation Guide
OPMERKING
• U kunt op het apparaat instellen dat het adresboekscherm verschijnt wanneer op de toets [Verzenden] wordt
gedrukt.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
• Als u apparaten voorzien van de faxfunctie gebruikt, dan kunt u de faxbestemming opgeven. Voer het nummer van
de ontvangende partij in met de cijfertoetsen.
Kiezen uit het adresboek
Voor meer informatie over hoe u bestemmingen in het adresboek registreert, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
1
Druk in het basisscherm voor verzenden op [Adresboek].
OPMERKING
Voor meer informatie over het externe adresboek, raadpleeg:
Embedded Web Server RX User Guide
2
Selecteer de bestemmingen.
Vink het vakje aan om de gewenste bestemming uit de lijst te kiezen. De geselecteerde
bestemmingen worden aangegeven door een vinkje in het selectievakje. Om een adresboek
op de LDAP-server te gebruiken, druk op "Adresboek" [Extern adresboek].
5-27
Bediening van het apparaat > De bestemming beheren
U kunt de volgorde waarin de bestemmingen weergegeven worden wijzigen door [Naam] of
[Nr.] te selecteren uit het pulldown-menu "Sorteren".
OPMERKING
• Druk om het selecteren ongedaan te maken opnieuw op het selectievakje en verwijder het
vinkje.
• Als [Verbieden] is ingesteld op "Overdracht", dan is het niet mogelijk om meerdere
bestemmingen te kiezen. Dit geldt ook voor een groep waarin meerdere bestemmingen
zijn geregistreerd.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
Bestemming zoeken
Bestemmingen die in het adresboek zijn geregistreerd, kunnen worden opgezocht. Ook een
geavanceerde zoekopdracht volgens soort of beginletter is mogelijk.
Adresboek
Adresboek
Adresboek
Best.
1
2
3
4
Nr.
type
Sorteren
Naam
Naam
Details
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
Lid:
3
0004
Group2
Lid:
2
0005
Group3
Lid:
4
Zoeken(naam)
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
Map
E-mail
PQRS
TUV
FAX
WXYZ
Zoeken (nr.)
1/2
Toev./bew.
Adresboek
Details
0-9
Groep
i-FAX
Annuleren
Gebruikte
toetsen
OK
s02010101
Status
Soort
zoekopdracht
Opgezochte onderwerpen
1
Zoeken op naam
Zoeken op geregistreerde naam.
2
Zoeken op nummer
Zoeken op geregistreerd adresnummer.
3
Geavanceerd
zoeken op
beginletter
Geavanceerd zoeken op beginletter van de
geregistreerde naam.
4
Geavanceerd
zoeken op type
bestemming
Geavanceerd zoeken op type geregistreerde
bestemming (E-mail, Map (SMB/FTP), Fax, i-Fax of
Groep). (Fax: Alleen wanneer de optionele FAX Kit is
geïnstalleerd. i-Fax: Alleen wanneer de optionele
internet FAX Kit is geïnstalleerd).
U kunt deze functie zo instellen dat de
bestemmingstypes geselecteerd worden als het
adresboek wordt weergegeven. Voor meer
informatie, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
5-28
Bediening van het apparaat > De bestemming beheren
3
Accepteer de bestemming > [OK]
Bestemmingen kunnen op een later moment worden gewijzigd.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
.
OPMERKING
• Om de bestemming te verwijderen, selecteert u de bestemming die u wilt verwijderen en
drukt u op [Verwijderen].
• U kunt de standaard "Sorteren" instellingen instellen.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
5-29
Bediening van het apparaat > De bestemming beheren
Kiezen met snelkiestoets
Druk in het basisscherm voor verzenden op de snelkiestoets waaronder de bestemming is geregistreerd.
OPMERKING
Als de snelkiestoets voor de gewenste bestemming niet zichtbaar is op het aanraakscherm, druk dan op [ ] of [ ]
om te scrollen en de volgende of vorige snelkiestoetsen weer te geven. Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat
reeds snelkiestoetsen zijn geregistreerd.
Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van snelkiestoetsen:
Engelse gebruikershandleiding
%HVWHPPLQJ
9RHUGHEHVWHPPLQJLQ
%HVWHPPLQJ
'HWDLOV
$GUHVERHN
2SQZEHOOHQ
(PDLODGUHV
LQYRHUHQ
0DSORFDWLH
LQYRHUHQ
2SGHKDDN
'LUHFW
.HWHQ
$$$
%%%
&&&
)))
+++
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
9HUZLMGHUHQ
'''
***
%HVWHPPLQJ
'HWDLOVEHZ
1U
(((
,,,
2ULJ9HU]HQG
JHJIRUPDDW
%HVWJHVFK
L)$;
$GULQYRHU
:6'VFDQ
'60VFDQ
--.OHXUEHHOG
NZDOLWHLW
)D[VHUYHU
)D[QXPPHU
LQYRHUHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
3URJUDPPD
VB
6WDWXV
Kiezen met snelkiesnummer
Roep de bestemming op door de 4 cijfers van een snelkiestoets (0001 tot 1000) in te voeren (snelkiezen).
Druk in het basisscherm voor verzenden op de toets [Nr.] of de toets Snelkiesnummer zoeken op het numerieke
toetsenblok en gebruik de cijfertoetsen om het snelkiesnummer in te voeren in het nummerinvoerscherm.
OPMERKING
Als u snelkiezen ingevoerd heeft met 1 tot 3 cijfers, druk dan op [OK].
%HVWHPPLQJ
9RHUGHEHVWHPPLQJLQ
%HVWHPPLQJ
'HWDLOV
$GUHVERHN
2SQZEHOOHQ
(PDLODGUHV
LQYRHUHQ
0DSORFDWLH
LQYRHUHQ
2SGHKDDN
'LUHFW
$$$
.HWHQ
%%%
)))
%HVWHPPLQJ
'HWDLOVEHZ
&&&
***
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
'''
+++
9HUZLMGHUHQ
1U
(((
,,,
2ULJ9HU]HQG
JHJIRUPDDW
%HVWJHVFK
L)$;
$GULQYRHU
:6'VFDQ
'60VFDQ
--.OHXUEHHOG
NZDOLWHLW
)D[VHUYHU
)D[QXPPHU
LQYRHUHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
3URJUDPPD
VB
6WDWXV
5-30
6
Gebruik van de
verschillende functies
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:
Op de machine beschikbare functies ................................................................................................................. 6-2
Over de functies waarmee het apparaat is voorzien ............................................................................... 6-2
Hoe functies selecteren ........................................................................................................................... 6-2
Kopiëren .................................................................................................................................................. 6-2
Verzenden ................................................................................................................................................ 6-5
Custom Box (Bestand opslaan, afdrukken, verzenden) .......................................................................... 6-8
USB-station (Bestand opslaan, documenten afdrukken) ....................................................................... 6-14
Functies ........................................................................................................................................................... 6-17
Origineel formaat ................................................................................................................................... 6-18
Papierselectie ........................................................................................................................................ 6-19
Samenvoegen/verschuiven ................................................................................................................... 6-21
Nieten/perforeren ................................................................................................................................... 6-22
Uitvoerlade ............................................................................................................................................. 6-26
ID-kaart kopie ........................................................................................................................................ 6-27
Dichtheid ................................................................................................................................................ 6-27
Origineel beeld ....................................................................................................................................... 6-28
EcoPrint ................................................................................................................................................. 6-29
Kleurselectie .......................................................................................................................................... 6-30
Zoomen .................................................................................................................................................. 6-30
Duplex .................................................................................................................................................... 6-33
Bestandsformaat .................................................................................................................................... 6-36
Bestanden scheiden .............................................................................................................................. 6-37
Scanresolutie ......................................................................................................................................... 6-37
6-1
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Op de machine beschikbare functies
Over de functies waarmee het apparaat is voorzien
Dit apparaat is voorzien van verschillende functies.
Hoe functies selecteren
Selecteer, om de instellingen van de functies te configureren, het tabblad en druk op de functietoets.
NRSLHsQ
9RRUEHHOG
Functietoets
2ULJ
$
=RRPHQ 3DSLHU
$
9RRUEHHOG
Tabblad
2ULJLQHHO
)RUPDDW
3DSLHU
VHOHFWLH
2ULJPHW
YHUVFKIRUP
$IGUULFKW
RULJLQHHO
9RXZHQ
6DPHQYRHJ
YHUVFKXLYHQ
1LHWHQ
SHUIRUHUHQ
XLWYRHUODGH
,'NDDUW
NRSLH
3URHINRSLH
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
2ULJSDSLHU
YROWRRLHQ
%HHOGNZDOLWHLW
,QGHOHQ
EHZHUNHQ
*HDYDQFHHUGH
LQVWHOOLQJHQ
3URJUDPPD
F
Kopiëren
Zie voor meer informatie over elke functie, de onderstaande tabel.
Tabblad
Orig./papier/
voltooien
Configureert de
instellingen voor
originelen, papier
en voltooien zoals
samenvoegen en
nieten.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Origineel formaat
Geef het formaat van het origineel op dat
gescand moet worden.
pagina 6-18
Papierselectie
Selecteert de cassette of de multifunctionele lade
met het benodigde papierformaat.
pagina 6-19
Orig. met
versch.form.
Scant documenten van verschillende grootte die
zijn ingesteld in de documenttoevoer allemaal
tegelijk.
―
Afdr.richting
origineel
Selecteer de richting van de bovenrand van het
originele document om in de juiste richting te
scannen.
―
Vouwen
Vouw de afgewerkte documenten.
―
Samenvoegen/
verschuiven
Sorteert de uitgevoerde documenten per pagina
of per set.
pagina 6-21
Nieten/perforeren
Niet of perforeert de afgedrukte documenten.
pagina 6-22
Uitvoerlade
Geef de uitvoerlade op.
pagina 6-26
ID-kaart kopie
Gebruik dit als u een rijbewijs of een
verzekeringskaart wilt kopiëren. Wanneer u de
voor-en achterkant van de kaart scant, worden
beide zijden gecombineerd en gekopieerd op
een enkel vel.
pagina 6-27
6-2
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Tabblad
Functietoets
Stelt de dichtheid in.
pagina 6-27
Origineel beeld
Selecteer het beeldtype van het origineel voor
een optimaal resultaat.
pagina 6-28
EcoPrint
EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken.
Gebruik deze functie voor proefafdrukken of bij
andere gelegenheden waarbij geen
hoogwaardige afdrukkwaliteit is vereist.
pagina 6-29
Scherpte
Past de scherpte van de beeldomtrekken aan.
―
Dichtheid
achtergrond
aanpassen
Verwijdert donkere achtergronden van een
origineel, bijvoorbeeld bij kranten.
―
Belet
doorschijnen
Werkt achtergrondkleuren en beelden die
doorschijnen weg bij het scannen van een dun
origineel.
―
Contrast
U kunt het contrast tussen lichte en donkere
gebieden van de afbeelding aanpassen.
―
Kleuren wissen
Wist kleuren in het brondocument.
―
Zoomen
Past de zoomfactor aan om de afbeelding te
verkleinen of te vergroten.
Combineren
Combineert 2 of 4 originele bladen in 1
afgedrukte pagina.
―
Marge/centreren
Marge:
Marges (witruimte) toevoegen. U
kunt bovendien de margebreedte
en de marge van de achterpagina
instellen.
―
Centreren:
Centreert de originele afbeelding
op het papier wanneer gekopieerd
wordt op papier met een andere
dan het originele formaat.
Indelen
/bewerken
Configureert de
instellingen voor
dubbelzijdig
afdrukken en
stempelen.
Referentiepagina
Dichtheid
Beeld
Configureert de
instellingen voor de
dichtheid en de
kwaliteit van de
kopieën.
Beschrijving
pagina 6-30
Kader wis./voll.
scan.
Wist het zwarte kader rondom de afbeelding.
―
Boekje
Scan meerdere pagina's en druk kopieën af
zodat deze kunnen worden gevouwen in een
boekje met kaft.
―
Duplex
Maakt dubbelzijdige kopieën.
U kunt ook enkelzijdige kopieën van
dubbelzijdige originelen maken.
6-3
pagina 6-33
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Tabblad
Indelen
/bewerken
Configureert de
instellingen voor
dubbelzijdig
afdrukken en
stempelen.
Geavanceerde
instellingen
Configureert de
instellingen voor
continu scannen,
spiegelbeeldkopieën
en de functie Blanco
pagina overslaan.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Paginasjabloon
Drukt het originele document af met een
formulier of afbeelding eroverheen.
―
Schaduwzones
wissen
Bij het scannen met open documenttoevoer of
originelenklep, de extra schaduwzone wissen.
―
Paginanr.
Voegt een kaft aan de voltooide documenten toe.
―
Kaft
Voegt een kaft aan de voltooide documenten toe.
―
Voeg ts.vel /hfdst.
in
Plaats een tussenvel, of maak van de eerste
pagina van het hoofdstuk de voorpagina.
―
Herhaling
afbeelding
Herhaalt de originele afbeelding op één blad
papier.
―
Tekststempel
U kunt een tekststempel aan de documenten
toevoegen.
―
Stempel
U kunt een stempel aan de documenten
toevoegen.
―
Memopagina
Produceert kopieën met ruimte voor het
toevoegen van aantekeningen.
―
Continu scannen
Scant een groot aantal originelen in afzonderlijke
partijen en produceert ze vervolgens als één
taak.
―
Beeld auto roteren
Wanneer het formaat van het origineel en de
papierbron hetzelfde zijn, maar de afdrukrichting
verschilt, kan het beeld 90 graden worden
gedraaid tijdens het kopiëren.
―
Negatief beeld
Keert de witte en zwarte gedeelten van de
afbeelding tijdens het afdrukken om.
―
Spiegelbeeld
Kopieert het spiegelbeeld van het origineel.
―
Melding taak
voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is
voltooid. Het is ook mogelijk een bericht te
versturen wanneer een taak wordt onderbroken.
―
Bestandsnaam
invoeren
Voegt een bestandsnaam toe.
―
Prioriteit
onderdrukken
Onderbreekt de huidige taak en geeft voorrang aan
een andere taak.
―
Herhalingskopie
Produceert aanvullende kopieën in de gewenste
hoeveelheid nadat een kopieertaak is voltooid.
―
DP-leesactie
Kiest de scanbewerking voor de
documenttoevoer wanneer deze wordt gebruikt.
Deze functie wordt weergegeven als de
documenttoevoer geïnstalleerd is.
―
Blanco pagina
overslaan
Wanneer er blanco pagina's in een gescand
document aanwezig zijn, slaat deze functie de
blanco pagina's over en drukt alleen de nietblanco pagina's af.
―
6-4
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Verzenden
Selecteer, om de instellingen van de functies te configureren, het tabblad en druk op de functietoets.
Bestemming
Gereed voor verzenden.
Beeld verzenden
Origineel
Formaat
Orig. met
versch.form.
2zijdig/boek
origineel.
Afdr.richt.
origineel
Verzendformaat
Bestandsformaat
Bestanden
scheiden
Lang
origineel
Functietoets
Orig.
: A4
Zoomen : 100%
Verzend : A4
Voorbeeld
Tabblad
Bestemming
Snelle
instellingen
Orig./Verzendgeg.formaat
Kleur/beeldkwaliteit
Geavanceerde
instellingen
Programma
s0103
Status
Zie voor meer informatie over elke functie, de onderstaande tabel.
Tabblad
Orig./Verzendgeg.formaat
Configureert de
instellingen voor
origineeltype en
bestandsformaat.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Origineel formaat
Geef het formaat van het origineel op dat
gescand moet worden.
Orig. met
versch.form.
Scant documenten van verschillende grootte die
zijn ingesteld in de documenttoevoer allemaal
tegelijk.
―
2-zijdig/boek
origineel,
Boekorigineel
Selecteert het type en de richting van de binding
op basis van het origineel.
―
Afdr.richting
origineel
Selecteer de richting van de bovenrand van het
originele document om in de juiste richting te
scannen.
―
Verzendformaat
Selecteert het formaat van de te verzenden
afbeelding.
―
Bestandsformaat
Geeft het bestandsformaat van het beeld op. Het
niveau van de beeldkwaliteit kan ook aangepast
worden.
pagina 6-36
Bestanden
scheiden
Creëert verschillende bestanden door de
gegevens van het gescande origineel per
opgegeven aantal pagina's te scheiden alvorens
de bestanden te verzenden.
pagina 6-37
Lang origineel
Leest lange originele documenten met behulp
van een documenttoevoer. Voor deze functie is
de optionele documenttoevoer vereist.
―
6-5
pagina 6-18
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Tabblad
Kleur/beeldkwaliteit
Configureert de
instellingen voor
dichtheid,
kwaliteit van de
kopieën en de
kleurbalans.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Dichtheid
Stelt de dichtheid in.
pagina 6-27
Origineel beeld
Selecteer het beeldtype van het origineel voor
een optimaal resultaat.
pagina 6-28
Scanresolutie
Selecteert de dichtheid van de scanresolutie.
pagina 6-37
FAX TX-resolutie
Selecteert de dichtheid van de beelden bij het
verzenden van een fax.
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
Kleurselectie
Selecteert de instelling voor kleurmodus.
Scherpte
Past de scherpte van de beeldomtrekken aan.
―
Dichtheid
achtergrond
aanpassen
Verwijdert donkere achtergronden van een
origineel, bijvoorbeeld bij kranten.
―
Belet
doorschijnen
Werkt achtergrondkleuren en beelden die
doorschijnen weg bij het scannen van een dun
origineel.
―
Contrast
U kunt het contrast tussen lichte en donkere
gebieden van de afbeelding aanpassen.
―
Kleuren wissen
Wist kleuren in het brondocument.
―
6-6
pagina 6-30
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Tabblad
Geavanceerde
instellingen
Configureert de
instellingen voor
verzendkopie,
gecodeerde
verzending en
bevestiging
bestandgrootte.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Zoomen
Past de zoomfactor aan om de afbeelding te
verkleinen of te vergroten.
Centreren
Centreert de originele afbeelding op het papier
wanneer verzonden wordt op papier met een andere
dan de originele grootte.
―
Kader wis./voll.
scan.
Wist het zwarte kader rondom de afbeelding.
―
Uitgestelde
faxverzending
Stelt een verzendtijdstip in.
Continu scannen
Scant een groot aantal originelen in afzonderlijke
partijen en produceert ze vervolgens als één taak.
―
Melding taak
voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is
voltooid. Het is ook mogelijk een bericht te versturen
wanneer een taak wordt onderbroken.
―
Schaduwzones
wissen
Bij het scannen met open documenttoevoer of
originelenklep, de extra schaduwzone wissen.
―
Bestandsnaam
invoeren
Voegt een bestandsnaam toe.
―
i-FAX onderwerp/
body:
Voegt een onderwerp en tekst toe wanneer een
document wordt verzonden met i-FAX.
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
Directe
faxverzending
Verzendt de fax onmiddellijk zonder de gegevens van
het origineel in het geheugen te lezen.
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
FAX Polling RX
Geef de bestemming in en ontvang documenten voor
polling-verzending die zijn opgeslagen in de polling.
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
Verzenden en
afdrukken
Maakt een afdruk van een kopie van het document dat
verzonden wordt.
―
Verzenden en
opslaan
Slaat een kopie op van het document dat verzonden
wordt in een Custom Box..
―
FTP TX-Encryptie
Versleutelt afbeeldingen wanneer via FTP verzonden
wordt.
―
Tekststempel
U kunt een tekststempel aan de documenten
toevoegen.
―
Stempel
U kunt een stempel aan de documenten toevoegen.
―
Bevestiging bestand
grootte
Controleert de bestandgrootte alvorens het origineel te
verzenden/op te slaan.
―
FAX TX-rapport
Druk een rapport van fax verzendresultaatrapport af.
Blanco pagina
overslaan
Als er blanco pagina's in een gescand document zijn,
kunt u met deze functie de blanco pagina's overslaan
om zo alleen de bedrukte pagina's te verzenden.
―
Onderwerp/tekst
E-mailbericht
Voegt een onderwerp en tekstkader toe wanneer een
document wordt verzonden.
―
6-7
pagina 6-30
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
Raadpleeg de
FAX Operation
Guide.
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Custom Box (Bestand opslaan, afdrukken, verzenden)
Selecteer, om de instellingen van de functies te configureren, het tabblad en druk op de functietoets.
Vrije ruimte
Gereed voor opslaan in box.
200.0MB
Beeld opslaan
Functietoets
Orig.
: A4
Zoomen : 100%
Opslaan : A4
Origineel
Formaat
Orig. met
versch.form.
2zijdig/boek
origineel.
Afdr.richt.
origineel
Opslagformaat
Doorschijnen
voorkomen
Dichtheid
Origineel
beeld
Scanresolutie
Kleurselectie
Scherpte
Dichtheid
achtergrond
Voorbeeld
Tabblad
Snelle
instellingen
1/2
Functies
Programma
Terug naar lijst
b050201
Status
Zie voor meer informatie over elke functie, de onderstaande tabel.
Bestand opslaan
Tabblad
Functies
Configureert de
instellingen
wanneer het
document in de
Custom Box wordt
opgeslagen.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Origineel formaat
Geef het formaat van het origineel op dat gescand
moet worden.
Orig. met
versch.form.
Scant documenten van verschillende grootte die zijn
ingesteld in de documenttoevoer allemaal tegelijk.
―
2-zijdig/boek
origineel,
Boekorigineel
Selecteert het type en de richting van de binding op
basis van het origineel.
―
Afdr.richting
origineel
Selecteer de richting van de bovenrand van het
originele document om in de juiste richting te scannen.
―
Opslagformaat
Selecteert het formaat van de afbeelding die
opgeslagen moet worden.
―
Doorschijnen
voorkomen
Werkt achtergrondkleuren en beelden die
doorschijnen weg bij het scannen van een dun
origineel.
―
Dichtheid
Stelt de dichtheid in.
pagina 6-27
Origineel beeld
Selecteer het beeldtype van het origineel voor een
optimaal resultaat.
pagina 6-28
Scanresolutie
Selecteert de dichtheid van de scanresolutie.
pagina 6-37
Kleurselectie
Selecteert de instelling voor kleurmodus.
pagina 6-30
Scherpte
Past de scherpte van de beeldomtrekken aan.
―
Dichtheid
achtergrond
aanpassen
Verwijdert donkere achtergronden van een origineel,
bijvoorbeeld bij kranten.
―
Zoomen
Past de zoomfactor aan om de afbeelding te
verkleinen of te vergroten.
Centreren
Centreert de originele afbeelding op het papier
wanneer wordt opgeslagen op papier met een andere
dan de originele grootte.
6-8
pagina 6-18
pagina 6-30
―
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Tabblad
Functies
Configureert de
instellingen
wanneer het
document in de
Custom Box wordt
opgeslagen.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Kader wis./voll.
scan.
Wist het zwarte kader rondom de afbeelding.
―
Continu scannen
Scant een groot aantal originelen in afzonderlijke
partijen en produceert ze vervolgens als één
taak.
―
Melding taak
voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is
voltooid. Het is ook mogelijk een bericht te
versturen wanneer een taak wordt onderbroken.
―
Bestandsnaam
invoeren
Voegt een bestandsnaam toe.
―
Schaduwzones
wissen
Bij het scannen met open documenttoevoer of
originelenklep, de extra schaduwzone wissen.
―
Blanco pagina
overslaan
Als er blanco pagina's in een gescand document
zijn, kunt u met deze functie de blanco pagina's
overslaan om zo alleen de bedrukte pagina's op
te slaan.
―
Contrast
U kunt het contrast tussen lichte en donkere
gebieden van de afbeelding aanpassen.
―
Kleuren wissen
Wist kleuren in het brondocument.
―
6-9
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Afdrukken
Tabblad
Functietoets
Beschrijving
Papierselectie
Selecteert de cassette of de multifunctionele lade
met het benodigde papierformaat.
pagina 6-19
Samenvoegen/
verschuiven
Sorteert de uitgevoerde documenten per pagina of
per set.
pagina 6-21
Nieten/perforeren
Niet of perforeert de afgedrukte documenten.
pagina 6-22
Uitvoerlade
Geef de uitvoerlade op.
pagina 6-26
Combineren
Combineert 2 of 4 originele bladen in 1 afgedrukte
pagina.
―
Marge/centreren
Marge:
Marges (witruimte) toevoegen. U
kunt bovendien de margebreedte en
de marge van de achterpagina
instellen.
Centreert de originele afbeelding op
het papier wanneer gekopieerd
wordt op papier met een andere dan
het originele formaat.
―
Boekje
Druk het document af als boekje zodat met een kaft
gevouwen kan worden.
―
Duplex
Drukt een 1-zijdig origineel of een opengeslagen
boek 2-zijdig af of drukt een 2-zijdig origineel of
opengeslagen boek 1-zijdig af.
pagina 6-33
Kaft
Voegt een kaft aan de voltooide documenten toe.
―
Paginasjabloon
Drukt het originele document af met een formulier of
afbeelding eroverheen.
―
Paginanr.
Voegt een kaft aan de voltooide documenten toe.
―
Melding taak
voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is
voltooid. Het is ook mogelijk een bericht te
versturen wanneer een taak wordt onderbroken.
―
Bestandsnaam
invoeren
Voegt een bestandsnaam toe.
―
Verwijderen na
afdrukken
Verwijdert automatisch een document uit de box
nadat het afdrukken is voltooid.
―
Prioriteit
onderdrukken
Onderbreekt de huidige taak en geeft voorrang aan
een andere taak.
―
EcoPrint
EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken. Gebruik
deze functie voor proefafdrukken of bij andere
gelegenheden waarbij geen hoogwaardige
afdrukkwaliteit is vereist.
pagina 6-29
Zoomen
Past de zoomfactor aan om de afbeelding te
verkleinen of te vergroten.
pagina 6-30
Vouwen
Vouw de afgewerkte documenten.
―
Tekststempel
U kunt een tekststempel aan de documenten
toevoegen.
―
Stempel
U kunt een stempel aan de documenten toevoegen.
―
Centreren:
Functies
Configureert de
instellingen voor
papierselectie en
dubbelzijdig
afdrukken wanneer
vanuit de Custom
Box wordt
afgedrukt.
Referentiepagina
6-10
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Tabblad
Beeld
Configureert de
instellingen voor de
dichtheid en de
kwaliteit van de
kopieën.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Dichtheid
Stelt de dichtheid in.
pagina 6-27
Origineel beeld
Selecteer het beeldtype van het origineel voor
een optimaal resultaat.
pagina 6-28
Scherpte
Past de scherpte van de beeldomtrekken aan.
―
Dichtheid
achtergrond
aanpassen
Verwijdert donkere achtergronden van een
origineel, bijvoorbeeld bij kranten.
―
Belet
doorschijnen
Werkt achtergrondkleuren en beelden die
doorschijnen weg bij het scannen van een dun
origineel.
―
Contrast
U kunt het contrast tussen lichte en donkere
gebieden van de afbeelding aanpassen.
―
6-11
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Verzenden
Tabblad
Functies
Configureert de
instellingen voor
bestandsformaat en
faxverzending
wanneer vanuit de
Custom Box wordt
afgedrukt.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Verzendformaat
Selecteert het formaat van de te verzenden
afbeelding.
Bestandsformaat
Geeft het bestandsformaat van het beeld op. Het
niveau van de beeldkwaliteit kan ook aangepast
worden.
FAX TX-resolutie
Selecteert de dichtheid van de beelden bij het
verzenden van een fax.
Centreren
Centreert de originele afbeelding op het papier
wanneer verzonden wordt op papier met een andere
dan de originele grootte.
Uitgestelde
faxverzending
Stelt een verzendtijdstip in.
Melding taak
voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is
voltooid. Het is ook mogelijk een bericht te versturen
wanneer een taak wordt onderbroken.
―
Bestandsnaam
invoeren
Voegt een bestandsnaam toe.
―
Onderwerp/tekst
E-mailbericht
Voegt een onderwerp en tekstkader toe wanneer een
document wordt verzonden.
―
i-FAX onderwerp/
body:
Voegt een onderwerp en tekst toe wanneer een
document wordt verzonden met i-FAX.
FTP encryptie TX
Versleutelt afbeeldingen wanneer via FTP verzonden
wordt.
―
Verwijderen na
verzenden
Verwijdert automatisch een document uit de box nadat
de verzending is voltooid.
―
Zoomen
Past de zoomfactor aan om de afbeelding te
verkleinen of te vergroten.
pagina 6-30
Bestanden scheiden
Creëert verschillende bestanden door de gegevens
van het gescande origineel per opgegeven aantal
pagina's te scheiden alvorens de bestanden te
verzenden.
pagina 6-37
Tekststempel
U kunt een tekststempel aan de documenten
toevoegen.
―
Stempel
U kunt een stempel aan de documenten toevoegen.
―
Bevestiging bestand
grootte
Controleert de bestandgrootte alvorens het origineel te
verzenden/op te slaan.
―
FAX TX-rapport
Druk een rapport van fax verzendresultaatrapport af.
6-12
―
pagina 6-36
Raadpleeg de
FAX
Operation
Guide.
―
Raadpleeg de
FAX
Operation
Guide.
Raadpleeg de
FAX
Operation
Guide.
Raadpleeg de
FAX
Operation
Guide.
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Tabblad
Kleur/beeldkwaliteit
Configureert de
instellingen voor
dichtheid, kwaliteit
van de kopieën en
de kleurbalans.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Dichtheid
Stelt de dichtheid in.
pagina 6-27
Origineel beeld
Selecteer het beeldtype van het origineel voor
een optimaal resultaat.
pagina 6-28
Resolutie
Selecteert de dichtheid van de scanresolutie.
pagina 6-37
Kleurselectie
Selecteert de instelling voor kleurmodus.
pagina 6-30
Scherpte
Past de scherpte van de beeldomtrekken aan.
―
Dichtheid
achtergrond
aanpassen
Verwijdert donkere achtergronden van een
origineel, bijvoorbeeld bij kranten.
―
Belet
doorschijnen
Werkt achtergrondkleuren en beelden die
doorschijnen weg bij het scannen van een dun
origineel.
―
Contrast
U kunt het contrast tussen lichte en donkere
gebieden van de afbeelding aanpassen.
―
6-13
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
USB-station (Bestand opslaan, documenten
afdrukken)
Selecteer, om de instellingen van de functies te configureren, het tabblad en druk op de functietoets.
9ULMHUXLPWH
*%
%HHOGRSVODDQ
Functietoets
2ULJ
$
=RRPHQ 2SVODDQ $
2ULJLQHHO
)RUPDDW
2ULJPHW
YHUVFKIRUP
]LMGLJERHN
RULJLQHHO
$IGUULFKW
RULJLQHHO
2SVODJ
IRUPDDW
'RRUVFKLMQHQ
YRRUNRPHQ
'LFKWKHLG
2ULJLQHHO
EHHOG
6FDQ
UHVROXWLH
.OHXU
VHOHFWLH
6FKHUSWH
'LFKWKHLG
DFKWHUJURQG
Tabblad
6QHOOH
LQVWHOOLQJHQ
)XQFWLHV
9HUZLMGHU86%VW
7HUXJQDDUOLMVW
E
6WDWXV
Zie voor meer informatie over elke functie, de onderstaande tabel.
Bestand opslaan
Tabblad
Functies
Configureert de
instellingen voor
kleurselectie en
documentnaam
wanner het
document in het
USB-station wordt
opgeslagen.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Origineel formaat
Geef het formaat van het origineel op dat gescand moet
worden.
pagina 6-18
Orig. met
versch.form.
Scant documenten van verschillende grootte die zijn
ingesteld in de documenttoevoer allemaal tegelijk.
―
2-zijdig/boek
origineel,
Boekorigineel
Selecteert het type en de richting van de binding op
basis van het origineel.
―
Afdr.richting
origineel
Selecteer de richting van de bovenrand van het
originele document om in de juiste richting te scannen.
―
Opslagformaat
Selecteert het formaat van de afbeelding die
opgeslagen moet worden.
―
Doorschijnen
voorkomen
Werkt achtergrondkleuren en beelden die doorschijnen
weg bij het scannen van een dun origineel.
―
Dichtheid
Stelt de dichtheid in.
pagina 6-27
Origineel beeld
Selecteer het beeldtype van het origineel voor een
optimaal resultaat.
pagina 6-28
Scanresolutie
Selecteert de dichtheid van de scanresolutie.
pagina 6-37
Kleurselectie
Selecteert de instelling voor kleurmodus.
pagina 6-30
Scherpte
Past de scherpte van de beeldomtrekken aan.
―
Dichtheid
achtergrond
aanpassen
Verwijdert donkere achtergronden van een origineel,
bijvoorbeeld bij kranten.
―
Zoomen
Past de zoomfactor aan om de afbeelding te verkleinen
of te vergroten.
pagina 6-30
Centreren
Centreert de originele afbeelding op het papier wanneer
wordt opgeslagen op papier met een andere dan de
originele grootte.
―
Kader wis./voll.
scan.
Wist het zwarte kader rondom de afbeelding.
―
Continu scannen
Scant een groot aantal originelen in afzonderlijke
partijen en produceert ze vervolgens als één taak.
―
6-14
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Tabblad
Functietoets
Beschrijving
Referentiepagina
Melding taak
voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is
voltooid. Het is ook mogelijk een bericht te
versturen wanneer een taak wordt
onderbroken.
―
Bestandsnaam
invoeren
Voegt een bestandsnaam toe.
―
Schaduwzones
wissen
Bij het scannen met open documenttoevoer of
originelenklep, de extra schaduwzone wissen.
―
Blanco pagina
overslaan
Als er blanco pagina's in een gescand
document zijn, kunt u met deze functie de
blanco pagina's overslaan om zo alleen de
bedrukte pagina's op te slaan.
―
Contrast
U kunt het contrast tussen lichte en donkere
gebieden van de afbeelding aanpassen.
―
Tekststempel
U kunt een tekststempel aan de documenten
toevoegen.
―
Stempel
U kunt een stempel aan de documenten
toevoegen.
―
Bestandsformaat
Geeft het bestandsformaat van het beeld op.
Het niveau van de beeldkwaliteit kan ook
aangepast worden.
pagina 6-36
Bestanden
scheiden
Creëert verschillende bestanden door de
gegevens van het gescande origineel per
opgegeven aantal pagina's te scheiden
alvorens de bestanden te verzenden.
pagina 6-37
Lang origineel
Leest lange originele documenten met behulp
van een documenttoevoer. Voor deze functie is
de optionele documenttoevoer vereist.
―
Kleuren wissen
Wist kleuren in het brondocument.
―
Functies
Configureert de
instellingen voor
kleurselectie en
documentnaam
wanner het
document in het
USB-station wordt
opgeslagen..
6-15
Gebruik van de verschillende functies > Op de machine beschikbare functies
Documenten afdrukken
Tabblad
Functies
Configureert de
instellingen voor
papierselectie en
dubbelzijdig
afdrukken wanneer
vanuit het USBstation wordt
afgedrukt.
Functietoets
Beschrijving
Referentiepa
gina
Papierselectie
Selecteert de cassette of de multifunctionele lade
met het benodigde papierformaat.
pagina 6-19
Samenvoegen/
verschuiven
Sorteert de uitgevoerde documenten per pagina
of per set.
pagina 6-21
Nieten/perforeren
Niet of perforeert de afgedrukte documenten.
pagina 6-22
Uitvoerlade
Geef de uitvoerlade op.
pagina 6-26
Marge
Marges (witruimte) toevoegen. U kunt bovendien
de margebreedte en de marge van de
achterpagina instellen.
―
Duplex
Drukt een document op eenzijdige o tweezijdige
bladen af.
pagina 6-33
Melding taak
voltooid
Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is
voltooid. Het is ook mogelijk een bericht te
versturen wanneer een taak wordt onderbroken.
―
Prioriteit
onderdrukken
Onderbreekt de huidige taak en geeft voorrang aan
een andere taak.
―
EcoPrint
EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken.
Gebruik deze functie voor proefafdrukken of bij
andere gelegenheden waarbij geen
hoogwaardige afdrukkwaliteit is vereist.
Vouwen
Vouw de afgewerkte documenten.
―
Tekststempel
U kunt een tekststempel aan de documenten
toevoegen.
―
Stempel
U kunt een stempel aan de documenten
toevoegen.
―
PDF encryptie wachtwoord
Voert het vooraf toegewezen wachtwoord in om
de PDF-gegevens af te drukken.
―
JPEG-/TIFF-afdruk
Selecteert de beeldgrootte wanneer JPEG- of
TIFF-bestanden worden afgedrukt..
―
XPS aanpassen
aan pagina
Vergroot of verkleint de beeldgrootte om deze
aan het geselecteerde papierformaat aan te
passen wanneer een XPS-bestand wordt
afgedrukt.
―
6-16
pagina 6-29
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Functies
Op pagina's die een handige functie uitleggen, worden de manieren waarop die functie kan worden gebruikt
aangegeven door pictogrammen.
Pictogram
Beschrijving
Toegang tot de functie wordt aangegeven door iconen.
Kopiëren
Orig./papier/
voltooien
Voorbeeld: Druk op het [Orig./Papier/Voltooien]-tabblad
op het scherm Kopiëren om de functie te
gebruiken.
Toegang tot de functie wordt aangegeven door iconen.
Verzenden
Orig./Verzendgeg.formaat
Voorbeeld: Druk op het [Orig./Verzendgeg.formaat]tabblad op het scherm Verzenden om de
functie te gebruiken.
Toegang tot de functie wordt aangegeven door iconen.
Custom
box
Functies
Voorbeeld: Druk op het [Functies]-tabblad op het scherm
Custom Box om de functie te gebruiken.
Toegang tot de functie wordt aangegeven door iconen.
USBstation
Functies
Voorbeeld: Druk op het [Functies]-tabblad op het scherm
USB-station om de functie te gebruiken.
6-17
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Origineel formaat
Orig./papier/
voltooien
Kopiëren
Verzenden
Orig./Verzendgeg.formaat
Custom
box
Functies
USBstation
Functies
Geef het formaat van het origineel op dat gescand moet worden.
Druk op [Standaardformaten 1], [Standaardformaten 2], [Overige] of [Formaatinvoer] om het formaat van het
origineel te selecteren.
Item
Standaardformaten 1
Standaardformaten 2
Instelling
Beschrijving
Metrische
modellen:
Auto, A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R,
B4, B5, B5-R, B6-R, B6, Folio,
216×340 mm
Inch-modellen:
Auto, Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, Statement, 11×15",
Oficio II
Metrische
modellen:
Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, Statement, 11×15",
Oficio II, 8K, 16K-R, 16K
Inch-modellen:
A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4,
B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 8K,
16K-R, 16K, 216×340 mm
Detecteert automatisch het formaat van
het origineel of laat keuze uit
standaardformaten toe.
Selecteert uit de standaardformaten die
niet bij “Standaardformaten 1” staan.
Overige
Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Antwoordbriefkaart),
Custom 1 tot 4*1
Selecteer uit ansichtkaart of de
aangepaste formaten.
Formaat invoer
Metrisch
X: 50 tot 432 mm
(in stappen van 1 mm)
Voer het formaat in dat niet bij de
standaardformaten 1 en 2 staat.*2
Y: 50 tot 297 mm
(in stappen van 1 mm)
Wanneer u [Formaatinvoer] heeft
geselecteerd, druk op [+] of [-] om de
afmetingen van "X" (horizontaal) en "Y"
(verticaal) in te stellen. Druk op
[Nummers] om de cijfertoetsen voor
het invoeren te gebruiken.
Inch
X: 2,00 tot 17,00"
(in stappen van 0,01")
Y: 2,00 tot 11,69"
(in stappen van 0,01")
*1 Voor instructies over het opgeven van aangepaste origineelformaten (Custom 1 tot 4), raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
*2 De invoereenheden kunnen gewijzigd worden in het Systeemmenu. Voor meer informatie, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING
Zorg ervoor dat u altijd het originele formaat opgeeft bij gebruik van een aangepast origineel formaat.
6-18
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Papierselectie
Orig./papier/
voltooien
Kopiëren
Custom
box
Functies
USBstation
Functies
Selecteert de cassette of de multifunctionele lade met het benodigde papierformaat.
Als [Auto] is geselecteerd, dan wordt automatisch het papier gekozen dat overeenkomt met het formaat van het
origineel.
OPMERKING
• Geef van tevoren het formaat en de soort op van het papier dat in de cassette is geplaatst.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
• Cassettes na cassette 3 worden weergegeven als de optionele papierinvoer is geïnstalleerd.
Om [MF-lade], te kiezen, druk op [Papierformaat] en [Mediatype], en geef het papierformaat en het mediatype op. De
beschikbare papierformaten en mediatypes worden in onderstaande tabel vermeld.
Item
Papierformaat
Standaardformaten 1
Standaardformaten 2
Instelling
Metrische
modellen:
A3*1*3, A4-R*2*3, A4*2*3, A5-R*2*3, A5*2,
A6-R*2*3, B4*1*3, B5-R*2*3, B5*2*3,
B6-R*2*3, Folio*2*3, 216×340 mm, SRA3*1*3
Inch-modellen:
Ledger*1*3, Letter-R*2*3, Letter*2*3,
Legal*2*3, Statement*2*3, Executive,
12×18"*1*3, Oficio II
Metrische
modellen:
Ledger*1*3, Letter-R*2*3, Letter*2*3,
Legal*2*3, Statement*2*3, Executive,
12×18"*1*3, Oficio II, 8K*4, 16K-R, 16K
Inch-modellen:
A3*1*3, A4-R*2*3, A4*2*3, A5-R*2*3, A5*2,
A6-R*2*3, B4*1*3, B5-R*2*3, B5*2*3,
B6-R*2*3, Folio*2*3, 8K*4, 16K-R, 16K,
216×340 mm, SRA3*1*3
Beschrijving
Selecteert uit de
standaardformaten.
Selecteert uit de
standaardformaten die niet bij
“Standaardformaten 1” staan.
Overige 1
ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6,
Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Envelop C4*4,
Hagaki (Karton)*3, Oufuku Hagaki (Antwoordbriefkaart),
Kakugata 2*4, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3,
Nagagata 4
Kies uit de speciale
standaardformaten en
aangepaste formaten.
Overige 2
Custom 1-4*5
Kies uit aangepaste
formaten.
Formaatinvoer
Metrisch
X: 148 tot 457 mm (in stappen van 1 mm)
Y: 98 tot 320 mm (in stappen van 1 mm)
Inch
X: 5,83 tot 18,00" (in stappen van 0,01")
Y: 3,86 tot 12,60" (in stappen van 0,01")
Mediatype
Voer het formaat in dat niet
tot de standaardformaten
behoort.*6
Als u [Formaat invoer] hebt
geselecteerd, gebruik dan [+]/
[-] of de cijfertoetsen om de
maten van "X" (horizontaal)
en "Y" (verticaal) in te stellen.
Druk op [Nummers] om de
cijfertoetsen voor het
invoeren te gebruiken.
Normaal (60 tot 105 g/m2), Transparant, Ruw, Velijn (52 tot 105 g/m2), Etiketten, Recycle,
Afgedrukt*7, Dik papier, Karton, Kleur, Geperf.*7, Briefpapier*7, Dik (106 g/m2 en meer),
Envelop, Gecoat, Hoge kwalit., Tabblad-scheiders, Custom 1-8*7
*1 Het papierformaat in de cassette wordt automatisch gedetecteerd (uitgezonderd cassette 1)
6-19
Gebruik van de verschillende functies > Functies
*2 Het papierformaat in de cassette wordt automatisch gedetecteerd.
*3 Het papierformaat in de multifunctionele lade wordt automatisch gedetecteerd.
*4 Dit papier kan niet worden gebruikt in cassette 1.
Engelse gebruikershandleiding
*5 Voor instructies over het opgeven van aangepaste papierformaten, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
*6 De invoereenheden kunnen gewijzigd worden in het Systeemmenu. Voor meer informatie, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
*7 Voor instructies over hoe u de aangepaste papiertypes 1 t/m 8 kunt invoeren, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
Om af te drukken op voorbedrukt of geperforeerd papier of op briefpapier, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
BELANGRIJK
Wanneer het papierformaat en het mediatype voor de MF-lade is opgegeven, wordt [Papier inst.]
geselecteerd. Merk op dat als nu op [MF-lade] wordt gedrukt, de instellingen gewist worden.
OPMERKING
• U kunt eenvoudig vooraf de grootte en het type te gebruiken papier selecteren en het als standaard instellen.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
• Als het opgegeven papierformaat niet in de papierbroncassette of de MF-lade is geplaatst, verschijnt een
bevestigingsscherm. Wanneer [Auto] is geselecteerd en er is niet hetzelfde papierformaat als het gedetecteerde
formaat van het origineel geplaatst, verschijnt een scherm voor bevestiging van het papier. Plaats het vereiste
papier in de MF-lade en druk op [Doorgaan] om met kopiëren te beginnen.
6-20
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Samenvoegen/verschuiven
Kopiëren
Orig./papier/
voltooien
Custom
box
Functies
USBstation
Functies
Sorteert de uitgevoerde documenten per pagina of per set.
Item
Afbeelding
Scant meerdere originelen en produceert volledige sets
kopieën die afhankelijk van het aantal pagina's worden
afgeleverd.
Samenvoegen
Verschuiven
Beschrijving
Zonder documentfinisher (optioneel)
Er worden afgedrukte kopieën gemaakt nadat elke set (of
pagina*1) 90 graden gedraaid is.
OPMERKING
Om verschuiven te gebruiken, moet hetzelfde
papierformaat als in de geselecteerde papierlade in een
andere richting in een andere papierlade worden geplaatst.
De ondersteunde papierformaten in ‘Verschuiven’ zijn: A4,
B5, Letter en 16K.
Met documentfinisher (optioneel)
Afgedrukte kopieën worden opgesplitst na elke set met
kopieën (of na elke pagina*1).
OPMERKING
•
Hiervoor is de optionele documentfinisher vereist.
Interne finisher (pagina 8-10)
1000-vel finisher (pagina 8-11)
4000-vel finisher (pagina 8-12)
100-vel nietfinisher (pagina 8-13)
•
De ondersteunde papierformaten in ‘Verschuiven’ zijn:
A3, A4, B4, B5, 216×340 mm, Ledger, Letter, Legal,
Oficio II, 8K en 16K.
*1 Als [Uit] voor de instelling "Sorteren” is geselecteerd, verschijnt, [Elke pag.]. Als [Aan] is geselecteerd, verschijnt
[Elke set].
6-21
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Nieten/perforeren
Orig./papier/
voltooien
Kopiëren
Custom
box
Functies
USBstation
Functies
Nieten
OPMERKING
Voor deze functie is de optionele documentfinisher vereist. Wij wijzen u er ook op voor nieten in het midden
(zadelsteek) de vouweenheid is vereist.
Raadpleeg voor meer informatie over de formaten en het aantal vellen die geniet kunnen worden:
Interne finisher (pagina 8-10)
1000-vel finisher (pagina 8-11)
4000-vel finisher (pagina 8-12)
100-vel nietfinisher (pagina 8-13)
Vouweenheid (Voor 4000-vel finisher) (pagina 8-14)
Vouweenheid (Voor 100-vel nietfinisher) (pagina 8-15)
Niet de voltooide documenten. De nietpositie kan gekozen worden.
Item
Nieten
Instelling
Beschrijving
Uit
Bovenkant links
Selecteert de nietpositie. Zie voor meer informatie over
de richting van het origineel en de nietpositie:
Bovenkant rechts
Afdrukrichting origineel en perforatiepositie (pagina
6-25)
2 nietjes links
2 nietjes bovenkant
2 nietjes rechts
Zadelsteek
Selecteert het in tweeën vouwen van de voltooide
documenten met nietjes in het midden
Let erop dat u de originelen met het voorblad onderaan
plaatst. Voor meer informatie over zadelsteek,
raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
Afdr.richting
origineel
Bovenrand bovenaan, bovenrand links,
Auto*1
Selecteer de richting van de bovenrand van het originele
document om in de juiste richting te scannen. Druk op
[Afdr. richt. origineel] om de richting van het origineel
te selecteren, namelijk [Bovenr. boven] of [Bovenr.
links]. Druk vervolgens op [OK].
*1 Deze functie kan alleen worden gebruikt als de optionele OCR Scan Activation Kit is geïnstalleerd.
6-22
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Afdrukrichting origineel en nietpositie
1000-vel finisher, 4000-vel finisher, 100-vel nietfinisher
Afdrukrichting
origineel
Papierrichting
Bovenrand links
Papierrichting
Bovenrand links
Papierrichting
Richting van het
papier in de cassette
Richting van het
papier in de cassette
Interne finisher
Afdrukrichting
origineel
Papierrichting
Richting van het
papier in de cassette
Richting van het
papier in de cassette
OPMERKING
Bij volgende papierformaten met "één nietje" wordt niet schuin geniet.
B5-R, 16K-R
6-23
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Verschillende formaten nieten
Ook bij verschillende papierformaten kan de uitvoer worden geniet, op voorwaarde dat de breedte van het papier gelijk
is zoals weergegeven in de onderstaande combinaties.
•
A3 en A4
•
B4 en B5
•
Ledger en Letter
•
Ledger en Letter-R
•
8K en 16K
OPMERKING
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
• Aantal vellen die kunnen worden geniet: maximaal 30 vellen.
• Raadpleeg voor het nieten van verschillende formaten:
Letter-R Legal
Engelse gebruikershandleiding
Letter-R Legal
Perforeren
Maakt perforaties in sets voltooide documenten.
OPMERKING
• Voor deze functie zijn de optionele documentfinisher en perforator vereist.
• Voor meer informatie over de formaten papier die geperforeerd kunnen worden, raadpleeg:
Perforator (Voor interne finisher) (pagina 8-11)
Perforator (Voor 1000-vel finisher /4000-vel finisher/100-vel nietfinisher) (pagina 8-13)
• Bij het inch-model zijn tweegaats of driegaats perforaties mogelijk. Bij het metrisch model zijn tweegaats of
viergaats perforaties mogelijk.
Item
Perforeren
Instelling
Beschrijving
Uit
2 perforaties links
Selecteert de positie van de perforaties. Voor meer
informatie over de richting van het origineel en de
perforatiepositie, raadpleeg:
2 perforaties boven
2 perforaties rechts
Afdrukrichting origineel en perforatiepositie (pagina
6-25)
3 perforaties links
3 perforaties boven
3 perforaties rechts
4 perforaties links
4 perforaties boven
4 perforaties rechts
Afdr.richting
origineel
Bovenrand bovenaan, bovenrand links,
Auto*1
Selecteer de richting van de bovenrand van het originele
document om in de juiste richting te scannen. Druk op
[Afdr. richt. origineel] om de richting van het origineel
te selecteren, namelijk [Bovenr. boven] of [Bovenr.
links]. Druk vervolgens op [OK].
*1 Deze functie kan alleen worden gebruikt als de optionele OCR Scan Activation Kit is geïnstalleerd.
6-24
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Afdrukrichting origineel en perforatiepositie
Afbeelding
Origineel
Afdrukrichting origineel
Afdrukresultaten
Glasplaat
Documenttoevoer
OPMERKING
Bij het inch-model zijn tweegaats of driegaats perforaties mogelijk. Bij het metrisch model zijn tweegaats of viergaats
perforaties mogelijk.
6-25
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Uitvoerlade
Kopiëren
Orig./papier/
voltooien
Custom
box
Functies
USBstation
Functies
Geef de uitvoerlade op.
met optionele takenscheider
Item
Beschrijving
Binnenlade
De afdrukken worden opgevangen in de binnenlade van het apparaat.
Lade takenscheider
De afdrukken komen uit de binnenste takenscheider.
met optionele 1000-vel finisher
Item
Beschrijving
Lade finisher
De afdrukken worden opgevangen in de lade van de optionele velfinisher.
Lade takenscheider*1
De afdrukken komen uit de binnenste takenscheider.
*1 De volgende papierformaten kunnen niet worden opgevangen in de takenscheiderlade: A3, Ledger.
met optionele 4000-vel finisher/100-vel nietfinisher
Item
Beschrijving
Lade A
De afdrukken worden opgevangen in de lade A van de optionele documentfinisher.
Lade B
De afdrukken worden opgevangen in de lade B van de optionele documentfinisher.
Als [Zwaar 5] (257 g/m2 - 300 g/m2) in Papiergewicht en lade B is ingesteld als
bestemming, dan wordt de uitvoerbestemming automatisch ingesteld op lade A.
Lade takenscheider*1
De afdrukken komen uit de binnenste takenscheider.
*1 De volgende papierformaten kunnen niet worden opgevangen in de takenscheiderlade: A3, Ledger.
met optionele mailbox
Item
Beschrijving
Lade A
De afdrukken worden opgevangen in de lade A van de optionele documentfinisher.
Lade B
De afdrukken worden opgevangen in de lade B van de optionele documentfinisher.
Als [Zwaar 5] (257 g/m2 - 300 g/m2) in Papiergewicht en lade B is ingesteld als
bestemming, dan wordt de uitvoerbestemming automatisch ingesteld op lade A.
Takenscheiderlade*1
De afdrukken komen uit de binnenste takenscheider.
Lade 1 tot 7
Afdrukken worden opgevangen in lade 1 tot 7 (lade 1 is de bovenste lade) van de optionele
mailbox.
Als [Zwaar 3] tot [Zwaar 4] (164 g/m2 - 256 g/m2) in Papiergewicht en Mailbox is ingesteld
als bestemming, dan wordt de uitvoerbestemming automatisch ingesteld op lade B.
Als [Zwaar 5] (257 g/m2 - 300 g/m2) in Papiergewicht en Mailbox is ingesteld als
bestemming, dan wordt de uitvoerbestemming automatisch ingesteld op lade A.
*1 De volgende papierformaten kunnen niet worden opgevangen in de takenscheiderlade: A3, Ledger.
6-26
Gebruik van de verschillende functies > Functies
OPMERKING
• Dit kan worden ingesteld als de optionele takenscheider of documentfinisher (1000-vel finisher, 4000-vel finisher of
100-vel nietfinisher) is geïnstalleerd. Dit kan niet worden ingesteld als de optionele interne finisher is geïnstalleerd.
• De standaard instelling voor papieruitvoer kan worden veranderd.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
ID-kaart kopie
Kopiëren
Orig./papier/
voltooien
Gebruik dit als u een rijbewijs of een verzekeringskaart wilt kopiëren. Wanneer u de voor-en achterkant van de kaart
scant, worden beide zijden gecombineerd en gekopieerd op een enkel vel.
(Instelling: [Uit] / [Aan])
Dichtheid
Kopiëren
Beeld
Verzenden
Kleur/beeldkwaliteit
Custom
box
Functies
Stelt de dichtheid in.
(Instelling: [-4] (Lichter) tot [+4] (Donkerder))
6-27
Beeld
Kleur/beeldkwaliteit
USBstation
Functies
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Origineel beeld
Kopiëren
Beeld
Verzenden
Kleur/beeldkwaliteit
Custom
box
Functies
Beeld
Kleur/beeldkwaliteit
USBstation
Functies
Selecteer het beeldtype van het origineel voor een optimaal resultaat.
Kopiëren
Item
Tekst+Foto *1
Origineeltype
Marker
verbetering
Instelling
Beschrijving
Printeruitvoer
Voor oorspronkelijk op dit apparaat afgedrukte
documenten met een combinatie van tekst en
foto's.
Boek/Tijdschrift
Voor een combinatie van tekst en foto's in een
tijdschrift, enz.
Uit, Aan (Normaal),
Aan (Helder)
Selecteer [Aan (Normaal)] om de kleur van de
tekst en markeringen met markeerstift weer te
geven.
Als de kleuren niet helder genoeg zijn, selecteert
u [Aan (Helder)].
Foto
Tekst
Origineeltype
Lichte tekst/Fijne
lijnen
Marker
verbetering
Printeruitvoer
Voor oorspronkelijk op dit apparaat afgedrukte
foto's.
Boek/Tijdschrift
Voor fotoafdrukken in tijdschriften, enz.
Fotopapier
Voor foto's gemaakt met een camera.
Uit
Voor documenten met hoofdzakelijk tekst en
oorspronkelijk afgedrukt op dit apparaat.
Aan
Voor scherpe weergave van tekst in potlood en
fijne lijnen.
Uit, Aan (Normaal),
Aan (Helder)
Selecteer [Aan (Normaal)] om de kleur van de
tekst en markeringen met markeerstift weer te
geven.
Als de kleuren niet helder genoeg zijn, selecteert
u [Aan (Helder)].
Grafiek /Kaart
Origineeltype
Marker
verbetering
Printeruitvoer
Voor oorspronkelijk op dit apparaat afgedrukte
kaarten en diagrammen.
Boek/Tijdschrift
Voor kaarten en diagrammen in een tijdschrift.
Uit, Aan (Normaal),
Aan (Helder)
Selecteer [Aan (Normaal)] om de kleur van de
tekst en markeringen met markeerstift weer te
geven.
Als de kleuren niet helder genoeg zijn, selecteert
u [Aan (Helder)].
*1 Als grijze tekst niet duidelijk wordt afgedrukt bij [Tekst + foto], dan kan het resultaat worden verbeterd door [Tekst]
te selecteren.
6-28
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Verzenden/afdrukken/opslaan
Item
Instelling
Beschrijving
Voor documenten met een combinatie van tekst en foto's.
Tekst+Foto
Uit, Aan (Normaal),
Aan (Helder)
Marker
verbetering
Selecteer[Aan (Normaal)] om de kleur van de tekst en
markeringen met markeerstift weer te geven.
Als de kleuren niet helder genoeg zijn, selecteert u [Aan
(Helder)].
Foto
Voor foto's gemaakt met een camera.
Tekst*1
Voor scherpe weergave van tekst in potlood en fijne lijnen. Druk
op [Tekst], [Tekst (Fijne lijnen)] of [Tekst (OCR)].
Uit, Aan (Normaal),
Aan (Helder)
Marker
verbetering
Selecteer [Aan (Normaal)] om de kleur van de tekst en
markeringen met markeerstift weer te geven.
Als de kleuren niet helder genoeg zijn, selecteert u [Aan
(Helder)].
*1 De instelling "voor OCR" kan geconfigureerd worden. Wanneer [Tekst (OCR)] wordt geselecteerd, levert het
scannen een beeld op dat geschikt is voor OCR. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Kleurselectie op Zwart
en Wit is ingesteld.
Kleurselectie (pagina 6-30)
EcoPrint
Kopiëren
Beeld
Custom
box
Functies
USBstation
Functies
EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken. Gebruik deze functie voor proefafdrukken of bij andere gelegenheden waarbij
geen hoogwaardige afdrukkwaliteit is vereist.
Item
Instelling
Beschrijving
Uit
Aan
[1] (Laag) tot [5]
(Hoog)
Pas het tonerbesparingsniveau aan.
6-29
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Kleurselectie
Verzenden
Kleur/beeldkwaliteit
Custom
box
Functies
Kleur/beeldkwaliteit
USBstation
Functies
Selecteert de instelling voor kleurmodus.
OPMERKING
De standaardkleurenmodus voor het scannen van documenten is [Auto kleur (Kleur/grijs)].
Item
Beschrijving
Auto kleur (Kleur/Grijs)
Herkent automatisch of het document in kleur of zwart-wit is, en scant
gekleurde documenten in kleur en zwart-wit documenten in grijstinten.
Auto kleur (Kleur/Z-W)
Herkent automatisch of het document in kleur of zwart-wit is, en scant
gekleurde documenten in kleur en zwart-wit documenten in zwart-wit.
Kleur
Scant het document in kleur.
Grijstinten
Scant het document in grijstinten. Produceert een gelijkmatig,
gedetailleerd beeld.
Zwart-Wit
Scant het document in zwart-wit.
Zoomen
Kopiëren
Indelen
/bewerken
Verzenden
Geavanceerde
instellingen
Custom
box
Functies
USBstation
Functies
Past de zoomfactor aan om de afbeelding te verkleinen of te vergroten.
Kopiëren
De volgende zoomopties zijn beschikbaar:
Standaard Zoomen
Auto
Past het beeld aan zodat het op het papierformaat past.
A3: 141%
A4
A5: 70%
Standaardzoom
Hiermee kan met een vooraf ingestelde vergrotingsfactor verkleind of vergroot worden.
6-30
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Zoomfactor invoeren
Hiermee kan het origineelbeeld in stappen van 1% tussen 25% en 400% handmatig worden
vergroot of verkleind. Gebruik de cijfertoetsen of druk op [+] of [-] om de gewenste vergroting
in te voeren.
Item
Instelling
Beschrijving
Standaard Zoomen
Metrisch
Auto,
400% Max., 200% A5>>A3,
141% A4>>A3 B5>>B4,
127% Folio>>A3,
106% 11x15">>A3,
100%,
90% Folio>>A4,
75% 11x15" >>A4,
70% A3>>A4 A4>>A5,
50%, 25% Min.
25 tot 400% (in stappen van 1%)
Metrisch
(Azië Pacific)
Auto,
400% Max., 200% A5>>A3,
141% A4>>A3 B5>>B4,
122% A4>>B4 A5>>B5,
115% B4>>A3 B5>>A4,
100%,
86% A3>>B4 A4>>B5,
81% B4>>A4 B5>>A5,
70% A3>>A4 B4>>B5,
50%, 25% Min.
25 tot 400% (in stappen van 1%)
Inch
Auto,
400% Max., 200% STMT>>Ledger,
154% STMT>>Legal,
129% Letter>>Ledger,
121% Legal>>Ledger,
100%,
78% Legal>>Letter,
77% Ledger>>Legal,
64% Ledger>>Letter,
50% Ledger>>STMT, 25% Min.
25 tot 400% (in stappen van 1%)
6-31
Selecteert een vooraf
ingestelde verhouding.
Druk op [Auto] om de
automatische zoom te
gebruiken.
Druk op [+] of [-] om de
weergegeven
vergrotingsfactor naar
wens te wijzigen.
Druk op [Nummers]
om de cijfertoetsen
voor het invoeren te
gebruiken.
Gebruik van de verschillende functies > Functies
XY-zoom
XY-zoom
Hiermee kunnen de verticale en horizontale vergrotingsfactor afzonderlijk worden
geselecteerd. Vergrotingen kunnen ingesteld worden in stappen van 1% tussen 25% en
400%.
Y
X
Item
XY-zoom
Instelling
X: 25 tot 400%
(in stappen van 1%)
Y: 25 tot 400%
(in stappen van 1%)
Beschrijving
Hiermee kunnen de verticale en
horizontale vergrotingsfactor
afzonderlijk worden geselecteerd.
Druk op [+] of [-] om de
weergegeven vergrotingsfactor van
"X" (horizontaal) en "Y" (verticaal) te
wijzigen.
Druk op [Nummers] om de
cijfertoetsen voor het invoeren te
gebruiken.
Afdr.richting
origineel
Bovenrand bovenaan,
bovenrand links, Auto*1
Selecteer de richting van de
bovenrand van het originele
document om in de juiste richting te
scannen.
Druk op [Afdr. richt. origineel] om
de richting van het origineel te
selecteren, namelijk [Bovenr.
boven] of [Bovenr. links]. Druk
vervolgens op [OK].
*1 Deze functie kan alleen worden gebruikt als de optionele OCR Scan Activation Kit is
geïnstalleerd.
Afdrukken/Verzenden/opslaan
Item
Beschrijving
100%
Het origineelformaat blijft behouden.
Auto
Vergroot of verkleint het origineel tot het formaat voor verzenden/
opslaan.
OPMERKING
• Selecteer, om het beeld te verkleinen of te vergroten, het papierformaat, verzendformaat of opslagformaat.
Papierselectie (pagina 6-19)
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
• Sommige combinaties van origineel formaat en papierformaat en verzendformaat kunnen het beeld aan de rand
van het papier plaatsen. Gebruik de functie Centreren om het origineel verticaal en horizontaal op de pagina te
centreren.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
6-32
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Duplex
Indelen
/bewerken
Kopiëren
Functies
Custom
box
USBstation
Functies
Maakt dubbelzijdige kopieën. U kunt ook enkelzijdige kopieën van dubbelzijdige originelen maken.
De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
Enkelzijdig naar dubbelzijdig
Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van enkelzijdige originelen worden
gemaakt. Bij een oneven aantal originelen zal de achterzijde van de laatst
gekopieerde pagina blanco zijn.
Origineel
Kopiëren
A
def
ghi
abc
def
abc
De volgende bindopties zijn beschikbaar.
B
ghi
ghi
abc
def
Origineel
Kopiëren
A Binding links/rechts: Beelden op de achterzijde worden niet gedraaid.
B Binding boven: Beelden op de achterzijde worden 180 graden
gedraaid. De kopieën kunnen aan de bovenzijde worden ingebonden
en staan dan in dezelfde richting bij het omslaan van de pagina's.
Dubbelzijdig naar enkelzijdig
Hiermee kan elke zijde van een tweezijdig origineel op een afzonderlijk vel
worden gekopieerd. Plaats de originelen in de optionele documenttoevoer.
De volgende bindopties zijn beschikbaar.
Origineel
Kopiëren
•
Binding links/rechts: Beelden op de achterzijde worden niet gedraaid.
•
Binding boven: Beelden op de achterzijde worden 180 graden
gedraaid.
Dubbelzijdig naar dubbelzijdig
Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van dubbelzijdige originelen
worden gemaakt. Plaats de originelen in de optionele documenttoevoer.
Origineel
Kopiëren
OPMERKING
De ondersteunde papierformaten in ‘Dubbelzijdig’ zijn: A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R,
216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K,
ISO B5, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Antwoordbriefkaart) en Custom 1 tot 4.
6-33
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Boek naar enkelzijdig
Hiermee kan een 1-zijdige kopie van een 2-zijdig origineel of een
opengeslagen boek worden gemaakt.
De volgende bindopties zijn beschikbaar.
Origineel
Binding links: Originelen met tegenover elkaar liggende pagina's worden
van links naar rechts gekopieerd.
Kopiëren
Binding rechts: Originelen met tegenover elkaar liggende pagina's worden
van rechts naar links gekopieerd.
OPMERKING
• De volgende origineelformaten zijn ondersteund in de modus boek naar enkelzijdig: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R,
Ledger, Letter-R en 8K
• De volgende papierformaten zijn ondersteund in de modus boek naar enkelzijdig: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R,
Letter, 16K-R en 16K
Boek naar dubbelzijdig
Boek naar
2-zijdig
Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van boeken met
tegenover elkaar liggende pagina's worden gemaakt.
Boek naar
Boek
3
4
2
5
0
3
2
3
4
2
3
5
0
2
Origineel
Kopiëren
OPMERKING
• De volgende origineelformaten zijn ondersteund in de modus boek naar dubbelzijdig: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R,
Ledger, Letter-R en 8K
• De volgende papierformaten zijn ondersteund in de modus boek naar dubbelzijdig: A4-R, A4, A5, B5-R, B5,
Letter-R, Letter, 16K-R en 16K
Kopiëren
Drukt een 1-zijdig origineel of een opengeslagen boek 2-zijdig af of drukt een 2-zijdig origineel of opengeslagen boek 1zijdig af. Selecteert de bindrichting voor origineel en voltooide documenten.
Item
1-Zijdig >> 1-zijdig
Instelling
―
Beschrijving
Schakelt de functie uit.
6-34
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Item
Instelling
Beschrijving
Afwerking
Binding links/rechts, binding
boven
Selecteert de bindrichting van kopieën.
Afdrukrichting
origineel
Bovenrand bovenaan, bovenrand
links, Auto*1
Selecteer de richting van de bovenrand
van het originele document om in de juiste
richting te scannen. Druk op [Afdr. richt.
origineel] om de richting van het origineel
te selecteren, namelijk [Bovenr. boven] of
[Bovenr. links]. Druk vervolgens op [OK].
Origineel
Binding links/rechts, binding
boven
Selecteert de bindrichting van originelen.
Afdrukrichting
origineel
Bovenrand bovenaan, bovenrand
links, Auto*1
Selecteer de richting van de bovenrand
van het originele document om in de juiste
richting te scannen. Druk op [Afdr. richt.
origineel] om de richting van het origineel
te selecteren, namelijk [Bovenr. boven] of
[Bovenr. links]. Druk vervolgens op [OK].
Origineel
Binding links/rechts, binding
boven
Selecteert de bindrichting van originelen.
Afwerking
Binding links/rechts, binding
boven
Selecteert de bindrichting van kopieën.
Afdrukrichting
origineel
Bovenrand bovenaan, bovenrand
links, Auto*1
Selecteer de richting van de bovenrand
van het originele document om in de juiste
richting te scannen. Druk op [Afdr. richt.
origineel] om de richting van het origineel
te selecteren, namelijk [Bovenr. boven] of
[Bovenr. links]. Druk vervolgens op [OK].
Boek >>
1-zijdig*2
Origineel
Binding links, Binding rechts
Selecteert de bindrichting van originelen.
Boek >>
2-zijdig*2
Origineel
Binding links, Binding rechts
Selecteert de bindrichting van originelen.
Afwerking
Boek>>2-zijdig, Boek>>Boek
Selecteer de gewenste duplexoptie.
1-Zijdig >>
2-zijdig
2-Zijdig >>
1-zijdig
2-Zijdig >>
2-zijdig
*1 Deze functie kan alleen worden gebruikt als de optionele OCR Scan Activation Kit is geïnstalleerd.
*2 [Bovenr. boven] is ingesteld voor "Afdr. richt. Origineel”.
Wanneer u het origineel op de plaat legt, herplaatst u vervolgens elk origineel en drukt u op de [Start]-toets.
Nadat u alle originelen hebt gescand, drukt u op [Scan volt.] om het kopiëren te starten.
Afdrukken
Drukt een document op eenzijdige o tweezijdige bladen af.
Item
Instelling
Beschrijving
1-zijdig
―
Schakelt de functie uit.
2-zijdig
Links/rechts
Drukt een 2-zijdig document zodanig af dat de bladen correct zijn uitgelijnd om links
of rechts gebonden te worden.
Boven
Drukt een 2-zijdig document zodanig af dat de bladen correct zijn uitgelijnd om
bovenaan gebonden te worden.
6-35
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Bestandsformaat
Orig./Verzendgeg.formaat
Verzenden
Custom
box
Functies
USBstation
Functies
Geeft het bestandsformaat van het beeld op. Het niveau van de beeldkwaliteit kan ook aangepast worden.
Selecteert het bestandsformaat uit [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS], [Hoge comp. PDF], [Word], [Excel] en
[PowerPoint].
Wanneer de kleurstand bij scannen geselecteerd is voor Grijstinten of Full Color, stel dan de beeldkwaliteit in.
Als u [PDF] of [Hoge comp. PDF] heeft geselecteerd, kunt u de encryptie of PDF/A-instellingen opgeven.
Item
PDF *1*2*3
TIFF
Instelling
Kleurstand
1 Lage kwal. (hoge comp.) tot
5 Hoge kwal. (lage comp)
Auto kleur (Kleur/Grijstinten), Auto kleur (Kleur/
Zwart-Wit), Full Color, Grijstinten, Zwart-wit
JPEG
Auto kleur (Kleur/Grijstinten), Full Color, Grijstinten
XPS
Auto kleur (Kleur/Grijstinten), Auto kleur (Kleur/
Zwart-Wit), Full Color, Grijstinten, Zwart-wit
OpenXPS
Hoge comp. PDF *1*2
Prioriteit compressieverhouding,
Standaard, Prioriteit kwaliteit
Auto kleur (Kleur/Grijstinten), Auto kleur (Kleur/
Zwart-Wit), Full Color, Grijstinten
Word*4
1 Lage kwal. (hoge comp.) tot
5 Hoge kwal. (lage comp)
Auto kleur (Kleur/Grijstinten), Full Color, Grijstinten
Excel*4
PowerPoint*4
*1 U kunt een Doorzoekbaar PDF-bestand creëren door OCR op het gescande document te laten uitvoeren.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
*2 Stel PDF/A in. (Instelling: [Uit] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b] / [PDF/A-2a] / [PDF/A-2b] / [PDF/A-2u]).
*3 Stel PDF-encryptie in
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
*4 Word, Excel en PowerPoint zullen opgeslagen worden in een Microsoft Office 2007 of later bestandsformaat.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING
• Wanneer [Hoge comp. PDF] is geselecteerd, kunt u niet de beeldkwaliteit aanpassen.
• U kunt de PDF-encryptiefuncties gebruiken.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
• Als encryptie geactiveerd is, kunnen de PDF/A-instellingen niet opgegeven worden.
6-36
Gebruik van de verschillende functies > Functies
Bestanden scheiden
Verzenden
Orig./Verzendgeg.formaat
Custom
box
Functies
USBstation
Functies
Creëert verschillende bestanden door de gegevens van het gescande origineel per opgegeven aantal pagina's te
scheiden alvorens de bestanden te verzenden.
OPMERKING
Een driecijferig volgnummer zoals "abc_001.pdf, abc_002.pdf..." wordt achter de bestandsnaam toegevoegd.
Item
Instelling
Beschrijving
Uit
Stel bestanden scheiden in.
Aan
Druk op [+] of [-] om het aantal pagina's op te geven.
Druk op [Nummers] om de cijfertoetsen voor het
invoeren te gebruiken.
Bestand aan e-mail
toev.
Alle bestanden in 1 email, 1 bestand per email
Selecteer hoe de bestanden aan het e-mailbericht toe te
voegen. Kies [Alle bestanden in 1 e-mail] om alle
bestanden aan één enkel e-mailbericht toe te voegen.
Kies [1 bestand per e-mail] om één bestand per emailbericht toe te voegen.
Scanresolutie
Verzenden
Kleur/beeldkwaliteit
Custom
box
Functies
Kleur/beeldkwaliteit
USBstation
Functies
Selecteert de dichtheid van de scanresolutie.
(Instelling: [600 × 600dpi] / [400 × 400dpi Ultra] / [300 × 300dpi] / [200 × 400dpi Super] / [200 × 200dpi fijn] /
[200 × 100dpi normaal])
OPMERKING
Hoe hoger het getal, hoe beter de beeldresolutie. Een betere resolutie betekent echter ook grotere bestanden en
langere verzendtijden.
6-37
7
Problemen oplossen
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:
Vastgelopen papier in cassette 5
(zij-invoer) verwijderen ...................... 7-73
Vastgelopen papier uit de
multifunctionele lade verwijderen ...... 7-75
Vastgelopen papier in rechterklep 1
verwijderen ....................................... 7-76
Vastgelopen papier in rechterklep 2
(500 vel x 2) verwijderen ................... 7-80
Vastgelopen papier in rechterklep 2
(1500 vel x 2) verwijderen ................. 7-81
Vastgelopen papier in de bridge unit
verwijderen ....................................... 7-83
Vastgelopen papier in de mailbox
verwijderen ....................................... 7-84
Vastgelopen papier in de interne
finisher verwijderen ........................... 7-85
Vastgelopen papier in de
documenttoevoer (met automatische
omkeerfunctie) verwijderen ............... 7-86
Vastgelopen papier in de
documenttoevoer (dubbelzijdig
scannen) verwijderen ........................ 7-88
Vastgelopen papier in de 1000-vel
finisher verwijderen ........................... 7-89
Vastgelopen papier in de 4000-vel
finisher/100-vel nietfinisher (Intern)
verwijderen ....................................... 7-92
Vastgelopen papier in de 4000-vel
finisher/100-vel nietfinisher (Lade A)
verwijderen ....................................... 7-93
Vastgelopen papier in de 4000-vel
finisher/100-vel nietfinisher (Lade B)
verwijderen ....................................... 7-97
Vastgelopen papier in de
vouweenheid verwijderen (4000-vel
finisher) ........................................... 7-100
Vastgelopen papier in de vouwlade
verwijderen (4000-vel finisher) ........ 7-105
Vastgelopen papier in de
vouweenheid verwijderen (100-vel
nietfinisher) ...................................... 7-110
Vastgelopen papier in de vouwlade
verwijderen (100-vel nietfinisher) ..... 7-115
Nietstoringen oplossen ............................. 7-120
Vastgelopen nietjes verwijderen uit
de interne finisher ........................... 7-120
Regulier onderhoud ...................................... 7-3
Reinigen .............................................. 7-3
Reinigen van de glasplaat .................. 7-3
Reinigen van de binnenzijde van de
documenttoevoer ................................ 7-3
Reinigen van het sleufglas .................. 7-4
Vervangen van de tonercontainer ....... 7-5
De tonerafvalbak vervangen ............... 7-8
Papier plaatsen ................................. 7-10
Nietjes vervangen (Interne finisher) ... 7-11
Nietjes vervangen (1000-vel finisher) 7-13
Nietjes vervangen (4000-vel
finisher) ............................................. 7-14
Nietjes vervangen (100-vel
nietfinisher) ....................................... 7-16
Nietjes vervangen (Vouweenheid) .... 7-17
Nietjesafval verwijderen .................... 7-19
Perforatorafval verwijderen ............... 7-21
Problemen oplossen ................................... 7-27
Storingen oplossen ........................... 7-27
Problemen bij bediening machine ..... 7-27
Problemen met afgedrukte
afbeeldingen ..................................... 7-32
Externe bediening ............................. 7-35
Reageren op foutmeldingen ............. 7-37
Instellen/Onderhoud .................................... 7-54
Overzicht van de aanpassing/
onderhoud ......................................... 7-54
Tintverloop aanpassen ...................... 7-54
Drum reinigen ................................... 7-56
Kalibratie ........................................... 7-56
Laserscanner reinigen ...................... 7-56
Ontwikkelaar reinigen ....................... 7-57
Papierstoringen verhelpen .......................... 7-58
Lampjes voor storingslocaties .......... 7-58
Vastgelopen papier in cassette 1
verwijderen ....................................... 7-60
Vastgelopen papier in cassette 2
verwijderen ....................................... 7-63
Vastgelopen papier in cassette 3 en
4 (500 vel x 2) verwijderen ................ 7-66
Vastgelopen papier in cassette 3
(1500 vel x 2) verwijderen ................. 7-68
Vastgelopen papier in cassette 4
(1500 vel x 2) verwijderen ................. 7-70
7-1
Problemen oplossen >
Vastgelopen nietjes verwijderen uit
de 1000-vel finisher ........................
Vastgelopen nietjes verwijderen uit
de 4000-vel finisher ........................
Vastgelopen nietjes verwijderen uit
de 100-vel nietfinisher .....................
Vastgelopen nietjes verwijderen uit
de vouweenheid (4000-vel finisher)
Vastgelopen nietjes verwijderen uit
de vouweenheid (100-vel
nietfinisher) .....................................
7-122
7-125
7-127
7-130
7-135
7-2
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Regulier onderhoud
Reinigen
Reinig het apparaat regelmatig om een optimale afdrukkwaliteit te garanderen.
VOORZICHTIG
Haal voor de veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
Reinigen van de glasplaat
Veeg de achterkant van de originelenklep, de binnenkant van de documenttoevoer en de glasplaat schoon met een
zachte doek bevochtigd met alcohol of een zacht schoonmaakmiddel.
BELANGRIJK
Gebruik geen verdunners of andere organische oplosmiddelen.
Reinigen van de binnenzijde van de documenttoevoer
Als u de documenttoevoer gebruikt voor dubbelzijdig scannen, reinig dan ook de eenheid voor dubbelzijdig scannen met
de meegeleverde reinigingsdoek.
BELANGRIJK
Gebruik geen verdunners of andere organische oplosmiddelen.
1
Verwijder het doekje uit het opbergvak en open de klep van de
documenttoevoer.
7-3
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
2
Reinig de binnenzijde van de documenttoevoer.
Reinigen van het sleufglas
Bij gebruik van de documenttoevoer, reinig het sleufglas en de leesgeleider met de meegeleverde reinigingsdoek.
BELANGRIJK
Maak het oppervlak van het sleufglas schoon met de meegeleverde reinigingsdoek.
OPMERKING
Vuil op het sleufglas of de leesgeleider kan leiden tot zwarte strepen op de afdrukken.
1
Verwijder de doek uit het vakje voor de reinigingsdoek.
2
Maak het oppervlak van het sleufglas en de leesgeleider
schoon.
7-4
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Vervangen van de tonercontainer
Wanneer de toner leeg is, wordt het volgende bericht weergegeven.
"De toner is op."
Wanneer de toner opraakt, wordt het volgende bericht weergegeven. Zorg ervoor dat u een nieuwe tonercontainer klaar
heeft liggen om te vervangen.
“Toner bijna leeg. (vervangen wanneer leeg.)"
OPMERKING
• Gebruik voor de tonercontainer altijd een origineel exemplaar. Het gebruik van een niet originele tonercontainer kan
beelddefecten en storingen aan het product veroorzaken.
• De geheugenchip in de tonercontainer van dit apparaat slaat informatie op die dient voor het verbeteren van het
gebruiksgemak, het recyclingsysteem van gebruikte tonercontainers en de planning en ontwikkeling van nieuwe
producten. De opgeslagen informatie bevat geen persoonlijke of individuele gegevens en wordt volledig anoniem
gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.
VOORZICHTIG
Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.
1
Open de voorklep.
OPMERKING
Als u de klep van de tonercontainer sluit voor het vervangen van de container, selecteer dan
[Open de tonerbakklep].
2
Verwijder de tonercontainer.
7-5
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
3
Doe de gebruikte tonercontainer in een plastic afvalzak.
4
Haal de nieuwe tonercontainer uit de doos.
BELANGRIJK
Raak de hieronder getoonde punten niet aan.
5
Tik tegen de tonercontainer.
6
Schud de tonercontainer.
5~6
5~6
5~6
5~6
5~6
7-6
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
7
Installeer de tonercontainer.
BELANGRIJK
Schuif de tonercontainer helemaal naar binnen.
CLICK!
8
Sluit de klep van de tonercontainer.
9
Sluit de voorklep.
OPMERKING
• Als de klep van de tonercontainer of de voorklep niet sluit, controleer dan of de nieuwe tonercartridge goed is
geïnstalleerd.
• Lever de lege tonercontainer in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainers worden
gerecycled of verwijderd conform de betreffende voorschriften.
7-7
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
De tonerafvalbak vervangen
Wanneer de tonerafvalbak leeg is, wordt het volgende bericht weergegeven. Vervang onmiddellijk de tonerafvalbak.
“De tonerafvalbak is vol.”
VOORZICHTIG
Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.
1
Open de klep van de tonerafvalbak.
2
Verwijder de tonerafvalbak.
3
Doe de oude tonercontainer in een plastic afvalzak.
4
Verwijder de nieuwe tonerafvalbak.
7-8
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
5
Plaats de nieuwe tonerafvalbak.
CLICK!
6
Sluit de klep van de tonerafvalbak.
OPMERKING
Lever de volle tonerafvalbak bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonerafvalbakken worden
gerecycled of verwijderd conform de betreffende voorschriften.
7-9
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Papier plaatsen
Wanneer het papier in cassette# opraakt, verschijnen de volgende berichten.
"Plaats papier in papiercassette #."
"Plaats papier in de MF-lade."
Papier in cassette 1 plaatsen (pagina 3-4)
Papier in cassette 2 plaatsen (pagina 3-7)
Papier in de multifunctionele lade plaatsen (pagina 5-7)
OPMERKING
Als [Toon bericht papierinst.] is ingesteld op [Aan], dan wordt het bevestigingsscherm voor de papierinstelling
weergegeven wanneer nieuw papier wordt ingesteld. Als de papiersoort wordt gewijzigd, druk dan op [Wijzigen] en
pas de instellingen van het papier aan.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
7-10
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Nietjes vervangen (Interne finisher)
Wanneer de nietjes in de nieteenheid op zijn, dan verschijnen de volgende berichten. De nietpatroonhouder moeten
worden bijgevuld met nietjes.
“Nieter is leeg.”
OPMERKING
Als de nietjes in de nieteenheid op zijn, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.
1
Open de interne finisher eenheid.
2
Open de nietklep.
3
Verwijder de nietpatroonhouder.
7-11
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
4
Vervang de nietjes.
1
2
1
5
Plaats de nietpatroonhouder.
6
Zet de nietklep terug in de oorspronkelijke positie.
7
Zet de eenheid terug in de oorspronkelijke positie.
7-12
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Nietjes vervangen (1000-vel finisher)
Wanneer de nietjes in de nieteenheid op zijn, dan verschijnen de volgende berichten. De nietpatroonhouder moeten
worden bijgevuld met nietjes.
“Nieter is leeg.”
OPMERKING
Als de nietjes in de nieteenheid op zijn, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.
1
Open de voorklep van de finisher.
2
Verwijder de nietpatroonhouder.
3
Vervang de nietjes.
1
2
1
7-13
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
4
Plaats de nietpatroonhouder.
5
Sluit de klep.
Nietjes vervangen (4000-vel finisher)
Wanneer de nietjes in de nieteenheid op zijn, dan verschijnen de volgende berichten. De nietpatroonhouder moeten
worden bijgevuld met nietjes.
“Nieter is leeg.”
OPMERKING
Als de nietjes in de nieteenheid op zijn, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.
1
Open de voorklep 1 van de finisher.
7-14
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
2
Verwijder de nietpatroonhouder (A).
3
Vervang de nietjes.
1
2
1
4
Plaats de nietpatroonhouder (A).
5
Sluit de klep.
7-15
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Nietjes vervangen (100-vel nietfinisher)
Wanneer de nietjes in de nieteenheid op zijn, dan verschijnen de volgende berichten. De nietpatroonhouder moeten
worden bijgevuld met nietjes.
“Nieter is leeg.”
OPMERKING
Als de nietjes in de nieteenheid op zijn, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.
1
Open de voorklep 1 van de finisher.
2
Verwijder de nietpatroonhouder (A).
3
Vervang de nietjes.
1
2
1
7-16
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
4
Plaats de nietpatroonhouder (A).
5
Sluit de klep.
Nietjes vervangen (Vouweenheid)
Wanneer de nietjes in de nieteenheid op zijn, dan verschijnen de volgende berichten. De nietpatroonhouder moeten
worden bijgevuld met nietjes.
“Nieter is leeg.”
OPMERKING
Als de nietjes in de nieteenheid op zijn, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.
1
Open de voorklep 1 en 2 van de finisher.
7-17
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
2
Verwijder de nietpatroonhouder (B) of (C).
C
B
3
Vervang de nietjes.
2
1
2
1
1
1
4
Plaats de nietpatroonhouder (B) of (C).
5
Sluit de kleppen.
7-18
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Nietjesafval verwijderen
Wanneer de nietjesafvalcontainer vol is, wordt het volgende bericht weergegeven. Leeg de nietjesafvalcontainer.
“Controleer de nietjesafvalcontainer.”
Laat de hoofdschakelaar van het apparaat in de stand AAN staan terwijl u dit doet.
1
Open de voorklep 1 van de finisher.
2
Verwijder de nietjesafvalcontainer.
OPMERKING
Let erop dat er geen nietjesafval uit de bak valt als u deze verwijdert.
3
Leeg de nietjesafvalcontainer.
7-19
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
4
Monteer de nietjesafvalcontainer.
5
Sluit de klep.
7-20
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
Perforatorafval verwijderen
Wanneer de perforatorafvalbak vol is, wordt het volgende bericht weergegeven. Leeg de perforatorafvalcontainer.
"Leeg de perforatorafvalcontainer."
Laat de hoofdschakelaar van het apparaat in de stand AAN staan terwijl u dit doet.
Interne finisher
1
Open de interne finisher eenheid.
2
Verwijder de perforatorafvalbak.
OPMERKING
Let erop dat er geen perforatorsnippers uit de afvalbak vallen als u deze verwijdert.
7-21
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
3
Leeg de perforatorafvalbak.
4
Plaats de perforatorafvalbak.
5
Zet de eenheid terug in de oorspronkelijke positie.
7-22
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
1000-vel finisher
1
Open de voorklep van de finisher.
2
Verwijder de perforatorafvalbak.
OPMERKING
Let erop dat er geen perforatorsnippers uit de afvalbak vallen als u deze verwijdert.
3
Leeg de perforatorafvalbak.
7-23
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
4
Plaats de perforatorafvalbak.
5
Sluit de klep.
4000-vel finisher/100-vel nietfinisher
1
Open de voorklep 1 van de finisher.
7-24
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
2
Verwijder de perforatorafvalbak.
OPMERKING
Let erop dat er geen perforatorsnippers uit de afvalbak vallen als u deze verwijdert.
3
Leeg de perforatorafvalbak.
4
Plaats de perforatorafvalbak.
7-25
Problemen oplossen > Regulier onderhoud
5
Sluit de klep.
7-26
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Problemen oplossen
Storingen oplossen
In de onderstaande tabel vindt u de algemene richtlijnen voor het oplossen van problemen.
Als er zich een probleem voordoet met uw apparaat, lees dan de controlepunten door en voer de procedures op de
aangegeven pagina’s uit. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.
OPMERKING
Wanneer u contact met ons opneemt, zal het serienummer nodig zijn.
Raadpleeg voor controle van het serienummer:
Scherm voor machinegegevens (pagina 2-19)
Problemen bij bediening machine
Wanneer de volgende problemen bij bediening van de machine optreden, voer dan de volgende geschikte procedures
uit.
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Een van de toepassingen
wil niet starten.
Is de tijd voor de automatische
bedieningspaneel-reset te kort?
Stel de tijd voor de automatische
bedieningspaneel-reset in op 30
seconden of langer.
―
Het scherm werkt niet
wanneer het apparaat is
ingeschakeld.
Zit de stekker van het apparaat in
het stopcontact?
Stop de stekker van het netsnoer in
een stopcontact.
―
Staat het apparaat aan?
Zet de hoofdschakelaar aan.
pagina 2-2
Staat er een bericht op het scherm?
Bepaal de gepaste reactie op het
bericht en voer de bijbehorende
actie uit.
pagina 737
Staat het apparaat in de
slaapstand?
Druk op een willekeurige toets op
het bedieningspaneel om de
slaapstand uit te schakelen.
pagina 237
Zijn de originelen goed geplaatst?
Wanneer u de originelen op de
glasplaat legt, plaats ze dan met de
beeldzijde omlaag en lijn ze uit
tegen de aanduidingsplaten voor
het origineelformaat.
pagina 5-2
Als u de originelen in de
documenttoevoer plaatst, plaats ze
dan met de beeldzijde omhoog.
pagina 5-4
Controleer de instellingen van de
applicatiesoftware.
―
Er worden geen kopieën
gemaakt wanneer ik op
[Start] druk.
Er worden blanco vellen
papier uitgevoerd.
―
7-27
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Er treden vaak
papierstoringen op.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Is het papier goed geplaatst?
Plaats het papier op de juiste
manier.
pagina 3-4
―
Draai het papier 180 graden ten
opzichte van hoe het papier werd
gepositioneerd.
pagina 3-4
Is de papiersoort geschikt? Is het
papier in goede staat?
Haal het papier uit, draai het om en
plaats het opnieuw.
pagina 3-4
Is het papier gekruld, gevouwen of
gekreukt?
Vervang het papier.
pagina 3-4
Zitten er losse stukjes papier of zit
er vastgelopen papier in het
apparaat?
Verwijder alle vastgelopen vellen en
stukjes papier.
pagina 758
2 of meer vellen tonen
overlappingen tijdens het
uitwerpen. (multi feed)
―
Plaats het papier op de juiste
manier.
pagina 3-2
De afdrukken zijn
gekreukt.
Is het papier goed geplaatst?
Plaats het papier op de juiste
manier.
pagina 3-4
―
Draai het papier 180 graden ten
opzichte van hoe het papier werd
gepositioneerd.
pagina 3-4
Is het papier vochtig?
Vervang het papier.
pagina 3-4
De afdrukken zijn gekruld.
Is het papier vochtig?
Vervang het papier.
pagina 3-4
Printerstuurprogramma
kan niet worden
geïnstalleerd.
Is het stuurprogramma geïnstalleerd
met de hostnaam, terwijl Wi-Fi of
Wi-Fi Direct-functie beschikbaar is?
Geef het IP-adres in plaats van de
hostnaam op.
―
7-28
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Afdrukken lukt niet.
Afdrukken vanaf het USBstation lukt niet.
Het USB-station wordt
niet herkend.
Als "Auto-IP" al is
ingesteld op [Aan], dan
wordt het IP-adres niet
automatisch toegewezen.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Zit de stekker van het apparaat in
het stopcontact?
Stop de stekker van het netsnoer in
een stopcontact.
―
Staat het apparaat aan?
Zet de hoofdschakelaar aan.
pagina 2-2
Zijn de USB-kabel en netwerkkabel
aangesloten?
Sluit de juiste USB-kabel en
netwerkkabel goed aan.
pagina 2-8
Is de afdruktaak onderbroken?
Hervat het afdrukken.
―
Wanneer de bekabelde of Wi-Finetwerk is geconfigureerd met de
naamomzetting, kan het IP-adres
(privé-adres) van het andere
netwerk zonder toegang dan
coëxisteren?
Het aantal hostnamen en
domeinnamen dat kan worden
gebruikt met de machine is
respectievelijk één. Configureer het
netwerk onder deze beperking.
―
Wijzig de instellingen voor
naamomzetting zoals NetBEUI en
DNS of de netwerk
omgevingsinstellingen.
Embedded
Web
Server RX
User
Guide
Kies Wi-Fi, bekabeld netwerk of
optioneel netwerk als een netwerk
met onbeperkt gebruik op Primair
netwerk (Client).
―
Stel hetzij [Bedraad netwerk] of
[Wi-Fi] in op [Aan], en stel de
andere instelling in op [Uit].
―
Is de USB-host geblokkeerd?
Selecteer [Ontgrendelen] in de
USB-host-instellingen.
―
―
Controleer of het USB-station goed
aangesloten is op het apparaat.
―
Is een waarde anders dan "0.0.0.0"
ingevoerd voor het linkLocal-adres
van de TCP/IP(v4)?
Voer "0.0.0.0" in voor het IP-adres
van de TCP/IP(v4).
pagina 233
7-29
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Verzenden via SMB niet
mogelijk.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Is de netwerkkabel aangesloten?
Sluit de juiste netwerkkabel goed
aan.
pagina 2-8
Zijn de netwerkinstellingen voor het
apparaat goed geconfigureerd?
Configureer de TCP/IP-instellingen
op de juiste manier.
―
Zijn de mapdelingsinstellingen goed
geconfigureerd?
Controleer de deelinstellingen en
toegangsrechten bij de
mapeigenschappen.
―
Is de geselecteerde interface
gekozen als het primaire netwerk?
Geef de hostnaam of het IP-adres
van de interface op die is
geselecteerd als het primaire
netwerk of stel de interface in die
opnieuw moet worden gebruikt.
―
Is het SMB-protocol ingesteld op
[Aan]?
Stel de SMB-protocolinstelling in op
[Aan].
―
Is de [Hostnaam] goed ingevoerd?
Controleer de naam van de
computer waar de gegevens heen
worden gestuurd.
pagina 522
Is het [Pad] goed ingevoerd?
Controleer de delingsnaam van de
gedeelde map.
pagina 522
Is de [Gebruikersnaam voor
aanmelding] goed ingevoerd? *1 *2
Controleer de domeinnaam en de
aanmeldingsgebruikersnaam.
pagina 522
Is dezelfde domeinnaam gebruikt voor
de [Hostnaam] en [Gebruikersnaam
voor aanmelding]?
Verwijder de domeinnaam en de
backslash ("\") uit de
[Gebruikersnaam voor
aanmelding].
pagina 522
Is het [Aanmeldingswachtwoord]
goed ingevoerd?
Controleer het
aanmeldingswachtwoord.
pagina 522
Zijn de uitzonderingen voor
Windows Firewall correct
geconfigureerd?
Configureer de uitzonderingen voor
Windows Firewall op de juiste
manier.
―
Verschillen de tijdsinstellingen van
het apparaat, de domeinserver en
de
gegevensbestemmingscomputer?
Stel dezelfde tijd in op het apparaat,
de domeinserver en de
gegevensbestemmingscomputer.
―
Toont het scherm Fout bij
verzenden?
Raadpleeg Reageren op Fout bij
verzenden.
pagina 750
Is de groottebeperking voor het
verzenden van de e-mail ingesteld
in de SMTP-server in de machine
geregistreerd?
Controleer of de limietwaarde
ingevoerd is in "Groottebeperking
voor e-mails" van de [E-mail]
instelling in Embedded Web Server
RX en wijzig deze eventueel.
pagina 249
*1
Er kan niet via de e-mail
verzonden worden.
Referentiepagina
7-30
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Referentiepagina
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Er komt stoom uit het
apparaat in de zone van
de papieruitwerpsleuf.
Controleer of de kamertemperatuur
erg laag is of dat er vochtig papier
werd gebruikt.
Afhankelijk van de afdrukomgeving
en de toestand van het papier, zal
de hitte die ontstaat tijdens het
afdrukken het vocht in het papier
doen verdampen en de stoom die
daarbij vrijkomt kan eruit zien als
rook. Dit is geen probleem en u kunt
gewoon doorgaan met afdrukken.
Als u bezorgd bent om de stoom,
verhoog dan de kamertemperatuur
of vervang het papier door nieuwer,
droger papier.
―
Er kan geen
doorzoekbaar PDFbestand gecreëerd
worden
Is de juiste taal gekozen?
Controleer de te extraheren taal.
―
Kunnen de teksten op het origineel
niet als teksten herkend worden of
is de PDF-creatietijd verstreken?
Controleer het volgende:
―
Er kan geen tekst worden
gevonden die u in het
PDF-bestand wilt zoeken.
Kan niet het apparaat met
WSD vinden.
•
De afdrukrichting van het
origineel is correct.
•
Wanneer de originelen met de
gemengde richting meteen
worden ingesteld, wordt [Aan]
geselecteerd voor [Auto rotatie
beeld].
Heeft u [OCR-tekstherkenning]
ingesteld in [Bestandsformaat]?
Stel [OCR-tekstherkenning] in
[Bestandsformaat] in.
―
Zijn de teksten van het gescande
origineel te vaag of te licht?
Stel [Dichtheid] op een donkerder
niveau in.
pagina 627
Is de achtergrond van het gescande
origineel te donker en zijn de
teksten moeilijk te herkennen?
Stel [Dichtheid achtergrond
aanpassen] in op [Aan] of
[Handmatig] en pas de dichtheid
handmatig lichter aan. Zoniet, stel
[Dichtheid] op een donkerder
niveau in.
pagina 627
Is de tekst of afbeelding op de
achterkant van het origineel
zichtbaar op de voorkant?
Stel [Doorschijnen voorkomen] in
op [Aan].
―
Hebt u gezocht door het IP-adres of
de hostnaam van het apparaat op te
geven?
Om veiligheidsredenen is het
[HTTP] protocol ingesteld op [Uit]
en daarom kunt u niet zoeken op IPadres of hostnaam.
―
*1 U kunt ook een volledige computernaam als hostnaam invoeren (bijvoorbeeld pc001.abcdnet.com).
*2 U kunt aanmeldingsgebruikersnamen ook in de volgende formaten invoeren:
Domeinnaam/gebruikersnaam (bijvoorbeeld abcdnet/james.smith)
Gebruikersnaam@domeinnaam (bijvoorbeeld james.smith@abcdnet)
7-31
―
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Problemen met afgedrukte afbeeldingen
Wanneer de volgende problemen bij afgedrukte afbeeldingen optreden, voer dan de volgende geschikte procedures uit.
Probleem
Afgedrukte afbeeldingen
zijn in het geheel te licht.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Is het papier vochtig?
Vervang het papier.
pagina 3-2
Heeft u de dichtheid gewijzigd?
Selecteer een geschikt
dichtheidsniveau.
pagina 627
―
Is de EcoPrint-functie
ingeschakeld?
Schakel de [EcoPrint]-functie uit.
―
―
Start [Ontwikkelaar reinigen].
pagina 757
―
Start [Reinigen laserscanner].
pagina 756
―
Zorg ervoor dat de
papiersoortinstelling klopt voor het
gebruikte papier.
―
Witte
achtergrondgedeelten
van het beeld zijn in hun
geheel licht verkleurd.
Heeft u de dichtheid gewijzigd?
Selecteer een geschikt
dichtheidsniveau.
pagina 627
―
Start [Kalibratie].
pagina 756
De kopieën hebben een
gevlamd patroon
(groepjes stippen in een
patroon en niet gelijk
uitgelijnd).
Is het origineel een fotoafdruk?
Stel de originele afbeelding in op
[Printeruitvoer] of [Boek/
Tijdschrift] in [Foto].
pagina 628
Teksten worden niet
duidelijk afgedrukt.
Heeft u de juiste beeldkwaliteit voor
het origineel gekozen?
Selecteer de juiste beeldkwaliteit.
pagina 628
―
7-32
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Controlepunten
Er verschijnen zwarte
stippen op de witte
achtergrond wanneer het
witte origineel wordt
gescand.
Is de origineelhouder of de glasplaat
vuil?
Reinig de origineelhouder of
glasplaat.
pagina 7-3
―
Start [Ontwikkelaar reinigen].
pagina 757
Afgedrukte afbeeldingen
zijn vaag.
Wordt het apparaat gebruikt in een
omgeving met een hoge
vochtigheidsgraad of waar de
temperatuur of vochtigheid
plotseling verandert?
Gebruik het in een omgeving met
een geschikte vochtigheid.
―
Stel [Drumverwarming] op [Aan]
in.
―
―
Start [Drum reinigen].
pagina 756
Zijn de originelen goed geplaatst?
Wanneer u originelen op de glasplaat
legt, lijn ze dan uit tegen de
aanduidingsplaten voor het
origineelformaat.
pagina 5-2
Wanneer er originelen in de
documenttoevoer worden geplaatst,
moeten de breedtegeleiders van de
originelen goed worden uitgelijnd
voordat u de originelen plaatst.
pagina 5-4
Is het papier goed geplaatst?
Controleer de positie van de
papierbreedtegeleiders.
pagina 3-4
Afgedrukte afbeeldingen
hebben verticale lijnen.
Is het sleufglas vuil?
Maak het sleufglas schoon.
pagina 7-4
―
Start [Reinigen laserscanner].
pagina 756
Vuil op de bovenrand of
achterkant van het papier.
Is de binnenkant van het apparaat
vuil?
Open de rechterklep. Als de
binnenkant van de machine met
toner is bevuild, moet deze
gereinigd worden met een zachte,
droge en pluisvrije doek.
pagina 7-3
Afgedrukte afbeeldingen
zijn afgesneden.
Afgedrukte afbeeldingen
zijn scheef.
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Probleem
7-33
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Een deel van het beeld is
tijdelijk onduidelijk of
vertoont witte strepen.
De afdruk op de
achterkant van het papier
is zichtbaar aan de
voorkant.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
―
Open en sluit de rechterklep.
―
―
Start [Drum reinigen].
pagina 756
―
Start [Ontwikkelaar reinigen].
pagina 757
―
Stel [Doorschijnen voorkomen] in
op [Aan].
―
7-34
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Externe bediening
Met deze functie kan de systeembeheerder aan de gebruiker uitleggen hoe het paneel bediend moet worden en hoe
problemen opgelost moeten worden, door middel van toegang op afstand tot het bedieningspaneel van het apparaat via
de browser en VNC-software.
Uitvoering van Externe bediening via browser
De ondersteunde browser is als volgt. Wij adviseren de nieuwste versie van de browser om Externe bediening te
gebruiken.
•
Google Chrome (versie 21.0 of hoger)
•
Internet Explorer (versie 9.0 of hoger)
•
Microsoft Edge
•
Mozilla Firefox (versie 14.0 of hoger)
•
Safari (versie 5.0 of hoger)
Deze procedure legt uit hoe externe bediening wordt uitgevoerd vanaf Embedded Web Server RX met behulp van
Google Chrome.
OPMERKING
Om de Externe bediening via andere browsers uit te voeren, wordt naar het volgende verwezen:
Embedded Web Server RX User Guide
1
Roep het scherm op.
2
Stel "Enhanced VNC over SSL" op [Aan] in.
[Systeemmenu/Teller]-toets > [Systeem/Netwerk] > [Netwerk] > [Protocolinstellingen]
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING
U kunt de protocolinstellingen configureren met Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
3
Configureer de instellingen voor externe bediening.
1 [Systeemmenu/Teller]-toets > [Systeem/Netwerk] > [Externe bediening] > [Wijzigen] >
[Aan]
2 Selecteer [Uit], [Gebruik wachtwoord] of [Enkel beheerder].
Wanneer u [Gebruik wachtwoord] selecteert, voert u het wachtwoord in "Wachtwoord" in
en selecteert u "Wachtwoord bevestigen" en vervolgens [OK].
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING
U kunt de instellingen voor externe bediening configureren met behulp van Embedded
Web Server RX
Embedded Web Server RX User Guide
7-35
Problemen oplossen > Problemen oplossen
4
Herstart de machine.
5
Start de browser.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
Voer "https: //" en de hostnaam van het apparaat in voor toegang tot het Embedded Web Server
RX.
Embedded Web Server RX openen (pagina 2-46)
6
Selecteer [Machinegegevens/Externe bediening] > [Externe
bediening].
7
Klik op de [Start]-knop.
OPMERKING
• Als de gebruiker is ingelogd op het apparaat, wordt het toestemmingsbevestigingsscherm
weergegeven op het bedieningspaneel. Selecteer [Ja].
• Als de pop-upblokkering van de browser optreedt tijdens de verbinding van de Externe
bediening, selecteert u Altijd pop-ups toestaan van https: // [hostnaam] en klikt u op
Gereed. Voer de Externe bediening uit na 1 minuut of langer gewacht te hebben.
Wanneer de Externe bediening wordt opgestart, wordt het scherm van het bedieningspaneel
weergegeven op het computerscherm van de systeembeheerder of gebruiker.
Uitvoering van Externe bediening via VNC-software
1
Roep het scherm op.
2
Stel "Enhanced VNC (RFB)" op [Aan] in.
[Systeemmenu/Teller]-toets > [Systeem/Netwerk] > [Netwerk] > [Protocolinstellingen]
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING
• Bij het instellen van "VNC (RFB) over SSL" op [Aan], wordt de communicatie gecodeerd.
• U kunt de protocolinstellingen configureren met Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
3
Start de externe bediening.
1 Start de VNC-software
2 Voer het volgende formaat in, gescheiden door een dubbele punt, om de externe bediening
te starten.
"IP-adres: poortnummer"
OPMERKING
Bij het instellen van "VNC (RFB)" op [Aan] in stap 2, is het standaard poortnummer
9062. Bij het instellen van "VNC (RFB) over SSL" op [Aan], is het standaard
poortnummer 9063.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
7-36
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Reageren op foutmeldingen
Als het aanraakscherm of het computerscherm een van de volgende foutmeldingen weergeeft, voer dan de
bijbehorende procedure uit.
OPMERKING
Wanneer u contact met ons opneemt, zal het serienummer nodig zijn. Raadpleeg voor controle van het serienummer:
Scherm voor machinegegevens (pagina 2-19)
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
A
Aantal geplande
verzendtaken
overschreden.
—
Het aantal taken heeft de limiet voor
uitgestelde verzending
overschreden. Druk op [Einde]. De
taak is geannuleerd.
—
Wacht tot de uitgestelde verzending
wordt uitgevoerd, of annuleer de
uitgestelde verzending en voer
vervolgens de taak opnieuw uit.
Aanvaardbaar aantal
vouwen overschreden.
Is het toegestane aantal vellen
overschreden?
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken met Vouwen voor het
toegestane aantal vellen. Druk op
[Annuleren] om de taak te
annuleren.
—
Achtergebleven papier.
—
Haal het papier uit de finisher.
—
—
Verwijder het papier uit de vouwlade
van de finisher.
—
—
Haal het papier uit de
documentfinisher.
—
―
Activeren van de toepassing
mislukt. Neem contact op met de
beheerder.
―
―
Expansie-verificatie is
uitgeschakeld. Schakel de stroom
uit en weer aan. Als de fout
aanhoudt, neem dan contact op met
de beheerder.
―
Beperking
taakaccounting
overschreden.*1
Is de toegestane afdrukhoeveelheid
beperkt door taakaccounting
overschreden?
De toegestane afdrukhoeveelheid
beperkt door taakaccounting is
overschreden. Er kan niet meer
afgedrukt worden. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
—
Bezig met afstellen van
de scanner.
—
Het apparaat wordt aangepast om
de kwaliteit te handhaven. Een
ogenblikje a.u.b.
—
Activatiefout.
B
7-37
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Bezig met controleren
tonerafvalcontainer.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Is de tonerafvalbak vol?
Vervang de tonercontainer.
Hergebruik de zwarte (K)
tonercontainer als tonerafvalbak.
Hanteer kleurentoner containers
conform de meegeleverde
aanwijzingen.
####
Referentiepagina
―
Druk op [Volgende]. De instructies
worden weergegeven.
OPMERKING
Door op [Open de tonerbakklep] te
drukken, kunt u de tonerbakklep
openen die u per ongeluk hebt
gesloten.
Bezig met kalibreren...
―
Het apparaat wordt aangepast om
de kwaliteit te handhaven. Een
ogenblikje a.u.b.
―
Bijna tijd voor
onderhoud. #####
—
Bel de technische dienst.
—
Box niet gevonden.
—
De opgegeven box kan niet worden
gevonden. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
—
Staat de bovenklep van de
documenttoevoer open?
Sluit de klep van de
documenttoevoer.
―
Staat de documenttoevoer open?
Sluit de documenttoevoer.
―
Is de nietjesafvalcontainer vol?
Volg de instructies op het scherm en
maak de nietjesafvalcontainer leeg.
pagina 719
—
De nietjesafvalcontainer is niet
correct geplaatst. Plaats de bak op
de juiste manier.
pagina 719
—
Open de voorklep van de hoofdunit
en verwijder de tonercontainer.
Schud voorzichtig en vervang.
―
C
Controleer de
documenttoevoer.
Controleer de
nietjesafvalcontainer.
Controleer de
tonercontainer.
OPMERKING
Door op [Open de tonerbakklep] te
drukken, kunt u de tonerbakklep
openen die u per ongeluk hebt
gesloten.
Controleer de zijinvoer.
—
De zijinvoer is niet juist
geïnstalleerd. Bevestig de zijinvoer.
―
Controleer het papier in
de multifunctionele
lade.
—
Het papierformaat verschilt. Stel het
geselecteerde papierformaat in en
druk op [Doorgaan].
pagina 5-7
7-38
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
D
De klep is open.
Staat er een klep open?
Sluit de klep die weergegeven wordt
op het scherm.
―
De limiet voor de box is
overschreden.*1
Wordt [Einde] op het
aanraakscherm weergegeven?
De opgegeven documentbox is vol
en er is geen opslagcapaciteit meer.
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde]. Probeer de taak opnieuw
uit te voeren na het afdrukken of
verwijderen van gegevens uit de
box.
—
—
De box Herhalingskopie is vol en de
functie Herhalingskopie is niet meer
beschikbaar. Druk op [Doorgaan]
om de gescande pagina’s af te
drukken. Druk op [Annuleren] om
de taak te annuleren.
—
—
Volg de instructies op het scherm en
verwijder de documenten uit de
Fax-box om ruimte te maken voor
inkomende faxen.
FAX
Operation
Guide
De limiet voor de faxbox
is overschreden.
Om de geannuleerde taak te
controleren, druk op de toets
[Status/Taak annuleren] en
vervolgens op [Taken afdrukken]
om het ontvangstresultaat te
controleren.
De takenscheider zit vol
met papier.
Is de maximale opslagcapaciteit
overschreden?
Verwijder het papier en druk op
[Doorgaan]. Het afdrukken wordt
hervat.
—
De telefoon ligt van de
haak.
―
Plaats de hoorn terug.
―
De tonerafvalbak is
bijna vol.
—
Het is bijna tijd om de tonerafvalbak
te vervangen. Zorg voor een nieuwe
tonerafvalbak.
—
De tonerafvalbak is vol.
Is de tonerafvalbak vol?
Vervang de tonerafvalbak.
pagina 7-8
De tonercontainer is
niet juist geïnstalleerd.
—
De tonercontainer is niet of niet juist
geïnstalleerd.
—
Open de voorklep en stel de
tonercontainer juist in.
De toner is leeg.
—
Vervang de tonercontainer door de
door ons aanbevolen toner.
pagina 7-5
De uitvoerlade van de
finisher zit vol.
Is de maximale opslagcapaciteit
overschreden?
Verwijder het papier. Het afdrukken
wordt hervat.
—
De uitvoerlade van de
mailbox zit vol.
Is de maximale opslagcapaciteit
overschreden?
Verwijder het papier. Het afdrukken
wordt hervat.
—
De vouweenheid staat
open.
―
Sluit de vouweenheid.
―
7-39
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
De vouwlade zit vol met
papier.
Is de maximale opslagcapaciteit
overschreden?
Verwijder het papier. Het afdrukken
wordt hervat.
—
Deze
gebruikersaccount is
vergrendeld.
—
Neem contact op met de beheerder.
―
Deze ID-kaart wordt
door een andere
gebruiker gebruikt.
—
Uw identiteitskaart is al
geregistreerd. Gebruik een andere
ID-kaart.
—
Dit papier niet geschikt
voor de lade.
Is de cassette die u hebt
geselecteerd juist?
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken.
—
Dit papier kan niet
worden gevouwen.
Hebt u een papierformaat of -soort
geselecteerd die niet gevouwen kan
worden?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan, dan wordt vouwen
ingeschakeld.
―
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken.
—
Het apparaat wordt aangepast om
de kwaliteit te handhaven. Een
ogenblikje a.u.b.
—
Er is geen
taakaccounting
opgegeven. *1
—
Er is geen taakaccounting
opgegeven bij het extern verwerken
van de taak. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
—
Er is geen
toegangspunt
gedetecteerd.
―
Controleer als het toegangspunt
correct is ingesteld.
―
—
Er is een fout opgetreden tijdens het
verzenden. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde]. Raadpleeg
Reageren op Fout bij verzenden
voor de foutcode en de oplossing.
pagina 750
Drum reinigen...
E
F
Fout bij verzenden.*1
7-40
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Fout harde schijf.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
—
Er is een fout opgetreden op de
harde schijf. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
Referentiepagina
—
De foutcodes zijn de volgende.
01: De hoeveelheid gegevens die
tegelijk kan worden opgeslagen is
overschreden. Start het systeem
opnieuw op of zet het apparaat UIT
en weer AAN. Als de fout aanhoudt,
splits het bestand dan op in kleinere
bestanden.
Als de fout aanhoudt na het
opsplitsen van het bestand, dan is
de harde schijf beschadigd. Voer
[Systeem initialiseren] uit.
04: Onvoldoende ruimte op de
harde schijf om deze bewerking te
voltooien. Verplaats gegevens of
verwijder overbodige gegevens.
Fout opgetreden in
cassette #.
―
Open de cassette. Controleer de
binnenkant van het apparaat en
verwijder het papier.
―
Fout PDF Encryptiewachtwoord.
Is het wachtwoord dat u hebt
ingevoerd juist?
Wachtwoord is niet of onjuist
ingevoerd.
—
Fout op USB-station.*1
Is het wegschrijven naar een USBstation verboden?
Er is een fout opgetreden in het
USB-station. De taak is beëindigd.
Druk op [Einde].
―
De foutcode is de volgende.
01: Sluit een USB-station aan
waarnaar weggeschreven kan
worden.
―
Er is een fout opgetreden in het
USB-station. De taak is beëindigd.
Druk op [Einde].
De foutcode is de volgende.
01: De hoeveelheid gegevens die
tegelijk kan worden opgeslagen is
overschreden. Start het systeem
opnieuw op of zet het apparaat UIT
en weer AAN. Als de fout aanhoudt,
dan is het USB-station niet
compatibel met het apparaat.
Gebruik het USB-station dat door dit
apparaat werd geformatteerd. Als
het USB-station niet kan worden
geformatteerd, dan is het
beschadigd. Sluit een compatibel
USB-station aan.
7-41
―
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
G
Geen aansluiting
mogelijk, omdat het
aantal toegestane
verbinding. wordt
overschreden
Zijn er drie elektronische
handapparaten tegelijk
aangesloten?
Annuleer een verbinding naar een
draagbaar apparaat dat niet wordt
gebruikt, of stel de automatische
tijdregeling in van de machine voor
het onderbreken van de
verbindingen met draagbare
apparaten.
―
Geen verbinding
mogelijk met
verificatieserver.*1
—
Stel op het apparaat dezelfde tijd in
als op de server.
pagina 232
—
Controleer de domeinnaam.
―
—
Controleer de hostnaam.
―
—
Controleer de verbindingsstatus met
de server.
—
Herkennen niet
mogelijk.
―
Zorg ervoor dat uw identiteitskaart is
geregistreerd.
―
Herplaats originelen in
de documenttoevoer.
Zitten er nog originelen in de
documenttoevoer?
Verwijder de originelen uit de
documenttoevoer.
―
Het geheugen is vol.*1
—
Het geheugen is vol en de taak kan
niet worden voltooid. Druk op
[Doorgaan] om de gescande
pagina’s af te drukken. De
afdruktaak kan niet volledig worden
verwerkt. Druk op [Annuleren] om
de taak te annuleren.
—
H
Wanneer de melding voor
onvoldoende geheugen vaak
optreedt, neem contact op met uw
leverancier of
servicevertegenwoordiger.
—
Het proces kan niet worden
uitgevoerd omdat er te weinig
geheugen is. Als alleen [Einde]
beschikbaar is, druk dan op [Einde].
De taak wordt geannuleerd.
—
Het scannergeheugen
is vol.*1
—
Het scannen kan niet worden
uitgevoerd omdat er te weinig
scannergeheugen is. Volg de
instructies op het scherm.
—
Het slit glas moet
gereinigd worden.
—
Reinig het sleufglas met behulp van
de reinigingsdoek die bij de
documenttoevoer geleverd is.
pagina 7-4
7-42
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Het wachtwoord
voldoet niet aan het
beleid.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Is het wachtwoord verlopen?
Wijzig het aanmeldingswachtwoord.
Referentiepagina
―
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
Is een vereiste van het
wachtwoordbeleid (zoals bijv. de
wachtwoordlengte of de vereiste
tekens) gewijzigd?
Bevestig de vereisten van het
wachtwoordbeleid en wijzig het
aanmeldingswachtwoord.
Het USB-station is niet
geformatteerd.
Is het USB-station geformatteerd
door dit apparaat?
Voer [Formatteren] uit op dit
apparaat.
―
Hoofdlade van
hoofdunit zit vol papier.
Is de maximale opslagcapaciteit
overschreden?
Verwijder het papier. Het afdrukken
wordt hervat.
—
Kan ##### niet
gebruiken door een
storing.
―
Bel de technische dienst.
―
Kan afdrukken op
afstand niet uitvoeren.
—
Remote afdrukken is verhinderd. De
taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
―
Kan banner afdrukken
niet uitvoeren.
―
Systeemstempel is ingesteld.
―
―
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
K
Banner printen kan niet worden
uitgevoerd.
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
7-43
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Kan
bestemmingscomputer
niet vinden. Controleer
de computer.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Zijn het apparaat en de PC
waarnaar het gescande beeld
verzonden wordt, aangesloten op
het netwerk?
Is de accountinformatie
(gebruikersnaam, wachtwoord) die
gebruikt wordt om de gedeelde map
waarnaar het gescande beeld
verzonden wordt, onjuist?
Controleer de netwerk- en SMBinstellingen.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
•
Hostnaam en IP-adres
•
Poortnummer
Controleer de volgende instellingen
van de PC waarnaar het gescande
beeld wordt verzonden.
•
Hostnaam
•
Pad
•
Gebruikersnaam voor
aanmelding
Referentiepagina
pagina 2-6
—
OPMERKING
Als de afzender een
domeingebruiker is, geef dan de
domeinnaam op.
[Aanmeldingsgebruikersnaam]@[D
omeinnaam]
Voorbeeld: sa720XXXX@km
•
Aanmeldingswachtwoord
•
Mapdeelrechten van de
ontvanger
Kan de taakdata niet
opslaan.
—
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
—
Kan deze papiersoort
niet nieten.*1
Hebt u een papierformaat of -type
geselecteerd dat niet geniet kan
worden?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan, dan wordt nieten
ingeschakeld.
pagina 622
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken.
Kan deze taak niet
uitvoeren.*1
Kan dit papiertype niet
perforeren.
―
Beperkt door autorisatieinstellingen. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
―
―
Beperkingen door Taakaccounting.
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
―
Hebt u een papierformaat of -soort
geselecteerd die niet kan worden
geperforeerd?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan, dan wordt perforeren
ingeschakeld.
pagina 624
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken.
7-44
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Kan dit papiertype niet
verschuiven.*1
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Hebt u een papierformaat of -soort
geselecteerd die niet verschoven
kan worden?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan, dan wordt verschuiven
ingeschakeld.
Referentiepagina
pagina 621
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken.
Kan geen verbinding
maken.
—
Dit wordt weergegeven als de Wi-Fi
of Wi-Fi Direct-verbinding niet is
voltooid. Controleer de instellingen
en de signaalcondities.
―
Kan geen verbinding
maken met server.
—
Controleer de verbindingsstatus met
de server.
—
Kan gegevens op deze
ID-kaart niet lezen.
―
Tijdens het registratieproces werden
de ID-kaart gegevens niet goed
gelezen. Houd de ID-kaart opnieuw
boven de ID-kaart lezer.
―
Als hetzelfde bericht nog steeds
verschijnt, is de
ID-kaart mogelijk niet compatibel
met dit product. Gebruik een andere
ID-kaart.
Kan het opgegeven
aantal niet afdrukken.*1
—
Er is slechts één kopie beschikbaar.
Druk op [Doorgaan] om door te
gaan met afdrukken. Druk op
[Annuleren] om de taak te
annuleren.
—
Kan niet 2-zijdig afdruk.
op dit papiertype.*1
Hebt u een papierformaat of -soort
geselecteerd waarop niet
dubbelzijdig kan worden afgedrukt?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan, dan wordt Duplex
ingeschakeld. Selecteer het
beschikbare papier. Druk op
[Doorgaan] om af te drukken.
pagina 633
KPDL-fout. *1
―
Er is een PostScript-fout
opgetreden. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
―
Is de perforatorafvalbak vol?
Volg de instructies op het scherm en
maak de perforatorafvalbak leeg.
pagina 721
Machinefout.
—
Er is een interne fout opgetreden.
Schrijf de foutcode op die op het
scherm wordt weergegeven. Bel de
technische dienst.
—
Maximaal aantal nietjes
overschreden.*1
Is het toegestane aantal vellen
overschreden?
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken zonder de functie nieten te
gebruiken. Druk op [Annuleren] om
de taak te annuleren.
—
L
Leeg de perforatorafvalcontainer.
M
7-45
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Werd de toegestane
scanhoeveelheid overschreden?
Er kunnen geen pagina's meer
worden gescand. Volg de instructies
op het scherm.
—
Niet-originele toner
geïnstalleerd.
Is de geïnstalleerde toner van ons
eigen merk?
Wij zijn niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van het gebruik
van artikelen van andere
fabrikanten in dit apparaat.
—
Nieten onmogelijk op
aangegeven positie.
Hebt u een positie geselecteerd
waar nieten niet mogelijk is?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan, dan wordt nieten
ingeschakeld.
pagina 622
Maximumaantal
gescande pagina's.
N
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken.
Nieter is leeg.
(Handmatig nieten)
Zijn de nietjes in nietpatroonhouder
A op?
Vul de nietjes in nietpatroonhouder
A aan.
pagina 714
Nieter is leeg. *1
Zijn de nietjes in de
nietpatroonhouder op?
Als de nietjes op zijn, wordt het
apparaat stopgezet en wordt op het
scherm weergegeven waar de
nietjes op zijn. Laat het apparaat
aanstaan en volg de instructies om
het nietpatroon te vervangen. Druk
op [Doorgaan] om af te drukken
zonder nieten. Druk op [Annuleren]
om de taak te annuleren.
pagina 7-11
pagina 713
pagina 714
pagina 717
O
Onbekende toner
geïnstalleerd. PC
Komt de regiospecificatie van de
tonercontainer overeen met die van
het apparaat?
Installeer de gespecificeerde
tonercontainer.
—
Onjuist
boxwachtwoord.
—
Het boxwachtwoord was onjuist bij
het extern verwerken van de taak.
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
—
Onjuiste
aanmeldingsnaam of
wachtwoord.*1
—
De aanmeldingsgebruikersnaam of
wachtwoord was onjuist bij het
extern verwerken van de taak. De
taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
—
Onjuiste account-ID.*1
—
De account-ID was onjuist bij het
extern verwerken van de taak. De
taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
—
Overdrachtfout
—
Er is een fout opgetreden tijdens de
transmissie-overdracht. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
—
7-46
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
P
Papiercassette # zit vol
met papier.
Is de maximale opslagcapaciteit
overschreden?
Verwijder het papier. Het afdrukken
wordt hervat.
—
Papierstoring.
―
Als zich een papierstoring voordoet,
wordt het apparaat stopgezet en
wordt de plek met de papierstoring
op het scherm weergegeven. Laat
het apparaat aanstaan en volg de
instructies om het vastgelopen
papier te verwijderen.
pagina 758
Perforeren op de
gewenste plek niet
mogelijk.
Hebt u een positie geselecteerd
waar perforeren niet mogelijk is?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan, dan wordt perforeren
ingeschakeld.
pagina 624
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken.
Plaats de afvalbak voor
de perforator.
—
Volg de instructies op het scherm en
plaats de perforatorafvalbak.
pagina 721
Plaats de tonerafvalbak.
—
De tonerafvalbak is niet correct
geplaatst. Plaats de bak op de juiste
manier.
pagina 7-8
Plaats papier in de MFlade.
Is in de multifunctionele lade papier
van het geselecteerde formaat
geplaatst?
Plaats papier.
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken.
pagina 5-7
Plaats papier in
papiercassette #.
Is het papier in de aangegeven
papiercassette op?
Plaats papier.
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te
drukken.
pagina 3-2
Zijn vijf of minder enveloppen in de
cassette geplaatst?
Trek de cassette uit en zet de
lengte- en breedtegeleiders van het
papier iets losser.
―
Is de cassette die u hebt
geselecteerd juist?
De gespecificeerde cassette is een
speciale fase voor faxen.
—
S
Selecteer een andere
cassette.
Selecteer een andere geldige
cassette. Druk op [Doorgaan] om af
te drukken.
Scheve of meerdere
orig. tegelijk ingev.
—
Zie de waarschuwing aangebracht
op de documenttoevoer en
controleer de originelen. Als de
originelen zijn vastgelopen, volg dan
de instructies op het scherm om de
originelen te verwijderen.
7-47
—
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
SSD-fout.
Controlepunten
Mogelijke oplossing
—
Er is een fout opgetreden op de
SSD. De taak is geannuleerd. Druk
op [Einde].
Referentiepagina
—
De foutcodes zijn de volgende.
01: De hoeveelheid gegevens die
tegelijk kan worden opgeslagen is
overschreden. Start het systeem
opnieuw op of zet het apparaat UIT
en weer AAN. Als de fout aanhoudt,
splits het bestand dan op in kleinere
bestanden. Als de fout aanhoudt na
het opsplitsen van het bestand, dan
is de SSD beschadigd. Voer
[Systeem initialiseren] uit.
04: Onvoldoende ruimte op de SSD
om deze bewerking te voltooien.
Verplaats gegevens of verwijder
overbodige gegevens.
OPMERKING
Houd er rekening mee dat wanneer
u de initialisatie van het systeem
uitvoert, de op de SSD opgeslagen
gegevens gewist zullen worden.
Storing harde schijf. Bel
de technische dienst.
—
Bel de technische dienst.
—
Storing in niet-eenheid.
—
Als de nietjes vastlopen, dan wordt
het apparaat stopgezet en wordt de
plek van de storing op het scherm
weergegeven. Laat het apparaat
aanstaan en volg de instructies om
het vastgelopen nietje te
verwijderen.
pagina 7120
Systeemfout.
—
Er is een systeemfout opgetreden.
Volg de instructies op het scherm.
—
Temperatuur regelen ...
―
Het apparaat wordt aangepast om
de kwaliteit te handhaven. Een
ogenblikje a.u.b.
―
Toner bijna leeg.
(Vervangen wanneer
leeg.)
—
Het is bijna tijd om de
tonercontainer te vervangen. Houd
een nieuwe tonercontainer klaar.
—
—
U kunt de opgegeven box niet
gebruiken. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
—
T
U
U kunt deze box niet
gebruiken.
7-48
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Probleem
USB-station is vol.*1
Controlepunten
Mogelijke oplossing
―
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
Referentiepagina
―
Onvoldoende vrije ruimte in het
USB-station. Verwijder overbodige
bestanden.
V
Veiligheidsfunctie
uitvoeren...
—
Veiligheidsfunctie uitvoeren. Een
ogenblikje a.u.b.
—
Vertrouwelijk document
gedetecteerd.
—
Het apparaat detecteert het
beveiligingspatroon van het
document. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
—
Vervang originelen en
druk op [Doorgaan].
—
Haal de originelen uit de
documenttoevoer, leg ze in de
oorspronkelijke volgorde en plaats
ze opnieuw. Druk op [Doorgaan]
om door te gaan met afdrukken.
Druk op [Annuleren] om de taak te
annuleren.
—
Voer Tintverloop
aanpassen uit via het
Systeemmenu.
Bij langdurig gebruik kunnen de
afgedrukte kleurtinten onder invloed
van de omgevingstemperatuur en vochtigheid licht afwijken.
Start [Aanpassen tintverloop].
pagina 754
Voorbereiden voor
afdrukken.
—
Het apparaat wordt aangepast om
de kwaliteit te handhaven. Een
ogenblikje a.u.b.
—
Waarschuwing te hoge
temperatuur. Pas de
kamertemperatuur aan.
―
Afdrukkwaliteit kan verslechterd
zijn. Pas de temperatuur en de
vochtigheid in de kamer aan.
―
Waarschuwing te lage
temperatuur. Pas de
kamertemperatuur aan.
—
Afdrukkwaliteit kan verslechterd
zijn. Pas de temperatuur en de
vochtigheid in de kamer aan.
—
Waarschuwing:
geheugen is bijna vol.
—
De taak kan niet worden gestart.
Probeer het later opnieuw.
—
W
*1 Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een
ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer informatie over Fouten automatisch wissen, raadpleeg:
Engelse gebruikershandleiding
7-49
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Reageren op Fout bij verzenden
Foutcode
1101
Foutmelding
Mogelijke oplossing
Referentiepagina
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
Controleer de hostnaam van de SMTP-server in
het Embedded Web Server RX.
pagina 249
Het verzenden van de i-Fax is
mislukt.
1102
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer de hostnaam van de FTP.
—
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Controleer de hostnaam van de SMB.
pagina 522
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Controleer de SMB-instellingen.
pagina 522
•
Aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
OPMERKING
Als de afzender een domeingebruiker is, geef
dan de domeinnaam op.
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
Het verzenden van de i-Fax is
mislukt.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
•
Hostnaam
•
Pad
Controleer het volgende in het Embedded Web
Server RX.
•
SMTP-aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
•
POP3-aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
•
Groottebeperking e-mail
Controleer het volgende in het Embedded Web
Server RX.
•
SMTP-aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
•
POP3-aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
Controleer de FTP-instellingen.
•
Aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
OPMERKING
Als de afzender een domeingebruiker is, geef
dan de domeinnaam op.
•
Pad
•
Mapdeelrechten van de ontvanger
7-50
pagina 249
Raadpleeg
FAX
Operation
Guide
—
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Foutcode
1103
Foutmelding
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Mogelijke oplossing
Controleer de SMB-instellingen.
•
Aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
Referentiepagina
pagina 522
OPMERKING
Als de afzender een domeingebruiker is, geef
dan de domeinnaam op.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
1104
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
•
Pad
•
Mapdeelrechten van de ontvanger
Controleer de FTP-instellingen.
•
Pad
•
Mapdeelrechten van de ontvanger
Controleer het e-mailadres.
OPMERKING
—
pagina 520
Als het adres afgewezen wordt door het domein,
kunt u de e-mail niet versturen.
Het verzenden van de i-Fax is
mislukt.
Controleer het i-Faxadres.
OPMERKING
Als het adres afgewezen wordt door het domein,
kunt u de e-mail niet versturen.
1105
1106
Raadpleeg
FAX
Operation
Guide
—
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Controleer de volgende instellingen.
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
Selecteer [Aan] bij de SMTP-instellingen in het
Embedded Web Server RX.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer de volgende instellingen.
Het verzenden van de i-Fax is
mislukt.
Selecteer [Aan] bij de i-Faxinstellingen in het
Embedded Web Server RX.
pagina 249
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
Controleer het afzenderadres bij SMTP in het
Embedded Web Server RX.
pagina 249
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Systeem/
Netwerk] > [Netwerk] > [TCP/IP-instelling] >
[Protocoldetail] > [SMB klant (Verzending)]
pagina 249
—
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Systeem/
Netwerk] > [Netwerk] > [TCP/IP-instelling] >
[Protocoldetail] > [FTP klant (Verzending)]
Het verzenden van de i-Fax is
mislukt.
1131
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Schakel SSL in.
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Systeem/
Netwerk] > [Netwerk] > [Veilige protocol] >
[SSL]
7-51
—
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Foutcode
1132
Foutmelding
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
2101
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
2102
2103
Mogelijke oplossing
Controleer het volgende bij de SMTP-server.
•
Is SMTP over SSL beschikbaar?
•
Is de codering beschikbaar?
Controleer het volgende op de FTP-server.
•
Is FTPS beschikbaar?
•
Is de codering beschikbaar?
Controleer de netwerk- en SMB-instellingen.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
•
Hostnaam en IP-adres
•
Poortnummer
Controleer de netwerk- en FTP-instellingen.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
•
Hostnaam en IP-adres
•
Poortnummer
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
Controleer het netwerk en het Embedded Web
Server RX.
Het verzenden van de i-Fax is
mislukt.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
•
POP3-servernaam van de POP3-gebruiker
•
SMTP-servernaam
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer het netwerk.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
Controleer het volgende op de FTP-server.
•
Is FTPS beschikbaar?
•
De server werkt niet goed.
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
Controleer het netwerk.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
Het verzenden van de i-Fax is
mislukt.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
7-52
Referentiepagina
Raadpleeg
de
Embedded
Web
Server RX
User
Guide.
—
—
—
pagina 249
—
—
—
Problemen oplossen > Problemen oplossen
Foutcode
2201
2202
2203
2231
Foutmelding
Mogelijke oplossing
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
Controleer het netwerk.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Referentiepagina
—
Het verzenden van de i-Fax is
mislukt.
2204
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
Het verzenden van de i-Fax is
mislukt.
3101
3201
Controleer de groottebeperking voor e-mail bij
de SMTP-instellingen in het Embedded Web
Server RX.
pagina 249
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
Controleer de verificatiemethodes van zowel de
afzender als de ontvanger.
—
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer het netwerk.
—
Het verzenden van de e-mail
is mislukt.
•
De netwerkkabel is aangesloten.
•
De hub werkt niet goed.
•
De server werkt niet goed.
Controleer de SMTPgebruikersverificatiemethode van de ontvanger.
—
—
Schakel de hoofdschakelaar uit en weer aan.
Als deze fout zich herhaalt, noteer dan de
weergegeven foutcode en neem contact op met
uw servicevertegenwoordiger.
pagina 2-9
—
Het gescande origineel overschrijdt de
toegestane hoeveelheid pagina's van 999.
Verzend de overige pagina's afzonderlijk.
Het verzenden van de i-Fax is
mislukt.
0007
4201
4701
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
7-53
—
Problemen oplossen > Instellen/Onderhoud
Instellen/Onderhoud
Overzicht van de aanpassing/onderhoud
Als er een beeldprobleem is en er een bericht voor het uitvoeren van een aanpassing of het onderhoudsmenu
verschijnt, start dan Aanpassing/onderhoud in het Systeemmenu.
In de onderstaande tabel staat de werkwijze.
Item
Beschrijving
Referentiepagina
Tintverloop aanpassen
De afgedrukte kleur kan afwijken van het origineel. Voer deze functie
zo nodig uit om samenhang met de originele kleuren te garanderen.
pagina 7-54
Drum reinigen
Verwijder beeldvervaging en witte stippen van de afdruk.
pagina 7-56
Kalibratie
Kalibreer het apparaat om de juiste samenhang met de originele
kleuren te garanderen.
pagina 7-56
Laserscanner reinigen
Verwijder de witte verticale lijnen van de afdruk.
pagina 7-56
Ontwikkelaar reinigen
Past de afgedrukte afbeelding die te licht of incompleet is aan, ook al
is voldoende toner.
pagina 7-57
Tintverloop aanpassen
Na langdurig gebruik of door de gevolgen van de omgevingstemperatuur of -vochtigheid, kunnen de afgedrukte
kleurtinten van het origineel verschillen. Voer deze functie uit om samenhang met de originele tinten te garanderen.
Voer, alvorens Aanpassen tintverloop uit te voeren, de kalibratie uit. Als de kalibratie niet de tinten verbetert, voer dan
Aanpassen tintverloop uit.
Kalibratie (pagina 7-56)
Er worden in totaal 2 patroonpagina’s (Nr. 1 en 2) afgedrukt tijdens de aanpassing. De afgedrukte patronen worden
achter elkaar gelezen tijdens de aanpassing.
1
Plaats papier.
7-54
Problemen oplossen > Instellen/Onderhoud
BELANGRIJK
• Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
• Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier het papier dan eerst los voor u
het in de cassette plaatst.
Papier in cassette 1 plaatsen (pagina 3-4)
• Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is.
Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
• Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt (zie bovenstaande
afbeelding).
• Als papier is geplaatst zonder de lengte-en breedtegeleiders te hebben versteld,
dan kan het papier scheef of vast komen te zitten.
2
Roep het scherm op.
3
Pas het toonverloop aan.
[Systeemmenu/Tellers] toets > [Aanpassing/Onderhoud] > "Aanpassen tintverloop"
[Volgende]
1 Druk op [Start]. Er wordt een patroon afgedrukt.
Controleer of het nummer "1" aan de onderkant van het patroon wordt afgedrukt.
2 Plaats, zoals de afbeelding toont, de afgedrukte zijde neer op de plaat met de rand met de
pijlen naar achteren gericht.
3 Druk op [Start]. Het patroon wordt gelezen en de aanpassing begint.
Het tweede patroon wordt afgegeven.
4 Controleer of het nummer "2" aan de onderkant van het patroon is afgedrukt en herhaal de
stappen 2 tot 3 om de patroon 2 te lezen.
5 Druk op [OK] op het aanpassings- en bevestigingsscherm.
7-55
Problemen oplossen > Instellen/Onderhoud
Drum reinigen
Verwijder beeldvervaging en witte stippen van de afdruk.
OPMERKING
Drum reinigen kan niet tijdens het afdrukken worden uitgevoerd. Voer Drum reinigen na het afdrukken uit.
1
Geef het scherm weer.
2
Voer Drum reinigen uit.
[Systeemmenu/Tellers] toets > [Instellen/onderhoud] > "Drum reinigen" [Volgende]
Druk op [Start]. "Drum reinigen" start.
Kalibratie
Kalibreer het apparaat om de juiste samenhang met de originele kleuren te garanderen.
1
Roep het scherm op.
2
Voer de kalibratie uit.
[Systeemmenu/Tellers] toets > [Instellen/onderhoud] > "Kalibratie" [Volgende]
Druk op [Start]. "Kalibratie" start.
OPMERKING
Als ook na het kalibreren geen samenhang met de originele kleur wordt bekomen,
raadpleeg dan:
Tintverloop aanpassen (pagina 7-54)
Laserscanner reinigen
Verwijder de witte verticale lijnen van de afdruk.
1
Roep het scherm op.
2
Voer Laserscanner reinigen uit
[Systeemmenu/Tellers] toets > [Instellen/onderhoud] > "Laserscanner reinigen" [Volgende]
Druk op [Start]. "Laserscanner reinigen" start.
7-56
Problemen oplossen > Instellen/Onderhoud
Ontwikkelaar reinigen
Pas de afgedrukte afbeelding die te licht of incompleet is aan, ook al is voldoende toner.
1
Roep het scherm op.
2
Voer reinigen ontwikkelaar uit.
[Systeemmenu/Tellers] toets > [Instellen/onderhoud] > "Ontwikkelaar reinigen" [Volgende]
Druk op [Start]. "Ontwikkelaar reinigen" begint.
OPMERKING
De wachttijd kan langer zijn wanneer de toner wordt bijgevuld tijdens Ontwikkelaar reinigen.
7-57
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Papierstoringen verhelpen
Als een papierstoring optreedt, dan wordt het afdrukken gestaakt en worden de plaats waar de papierstoring is
opgetreden en het volgende bericht op het aanraakscherm weergegeven.
"Papierstoring."
Raadpleeg de volgende procedures om het vastgelopen papier te verwijderen.
Lampjes voor storingslocaties
1 Toont de plaats van de papierstoring.
3DSLHUVWRULQJ
2 Toont de vorige stap.
2SHQUHFKWHUNOHSYDQKHWDSSDUDDW
2SHQGHNOHS $ HQ
YHUZLMGHUKHWSDSLHU
6OXLWUHFKWHUNOHSYDQKHWDSSDUDDW
2SHQFDVVHWWH
9HUZLMGHUKHWSDSLHU
2PPRHLOLMNEHUHLNEDDUSDSLHUWH
YHUZLMGHUHQNDQGHFDVVHWWH
ORVJHKDDOGZRUGHQ
6OXLWGHFDVVHWWH
)RXW
1
2
4 Toont de procedure voor verwijdering.
4
3
3 Toont de volgende stap.
H
≧ἣ
Als zich een papierstoring voordoet, worden de locatie van de papierstoring en de aanwijzingen voor verwijdering
getoond.
3DSLHUVWRULQJ
2SHQUHFKWHUNOHSYDQKHWDSSDUDDW
2SHQGHNOHS $ HQ
YHUZLMGHUKHWSDSLHU
6OXLWUHFKWHUNOHSYDQKHWDSSDUDDW
2SHQFDVVHWWH
9HUZLMGHUKHWSDSLHU
2PPRHLOLMNEHUHLNEDDUSDSLHUWH
YHUZLMGHUHQNDQGHFDVVHWWH
ORVJHKDDOGZRUGHQ
6OXLWGHFDVVHWWH
)RXW
L
H
≧ἣ
K
M
Q
P
P
S
R
P
P
O
J
E
H
N
H
H
H
H G
A
H
F
B
C
I
D
7-58
N
N
N
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Lampjes voor storingslocaties
Plaats van de papierstoring
Referentiepagina
A
Cassette 1
pagina 7-60
B
Cassette 2
pagina 7-63
C
Cassette 3 (500 vel x 2)
pagina 7-66
Cassette 3 (1500 vel × 1)
pagina 7-68
D
Cassette 4 (500 vel x 2)
pagina 7-66
E
Cassette 4 (1500 vel x 2)
pagina 7-70
F
Cassette 5 (zij-invoer)
pagina 7-73
G
Multifunctionele lade
pagina 7-75
H
Rechterklep 1
pagina 7-76
I
Rechterklep 2
pagina 7-80
J
Bridge unit
pagina 7-83
K
Mailbox
pagina 7-84
L
Interne finisher
pagina 7-85
M
Documenttoevoer
pagina 7-86
pagina 7-88
N
1000-vel finisher
pagina 7-89
O
4000-vel finisher/100-vel nietfinisher (Intern)
pagina 7-92
P
4000-vel finisher/100-vel nietfinisher (Lade A)
pagina 7-93
Q
4000-vel finisher/100-vel nietfinisher (Lade B)
pagina 7-97
R
Vouweenheid
pagina 7-100
pagina 7-110
S
Vouwlade
pagina 7-105
pagina 7-115
Als u de storing hebt opgelost, dan warmt het apparaat weer op en verdwijnt de foutmelding. Het apparaat gaat verder
vanaf de pagina die werd afgedrukt op het moment van de papierstoring.
7-59
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in cassette 1 verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maak deze dan los.
2
Open rechterklep 1.
3
Open de klep (A3).
A3
7-60
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
4
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
5
Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
6
Trek cassette 1 naar u toe, totdat deze stopt.
7
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-61
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
OPMERKING
Om papier te verwijderen waartoe moeilijk toegang kan worden verkregen, kan de cassette
verwijderd worden.
8
Zet cassette 1 terug op zijn plaats.
9
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, zet deze dan terug
in de oorspronkelijke positie.
7-62
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in cassette 2 verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maak deze dan los.
2
Open rechterklep 1.
3
Open de duplex-eenheid (A5).
A5
7-63
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
4
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
5
Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
6
Trek cassette 2 uit tot tegen de eindaanslag.
7
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-64
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
OPMERKING
Om papier te verwijderen waartoe moeilijk toegang kan worden verkregen, kan de cassette
verwijderd worden.
8
Druk cassette 2 terug op zijn plaats.
9
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, zet deze dan terug
in de oorspronkelijke positie.
7-65
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in cassette 3 en 4 (500 vel x 2)
verwijderen
Zie de volgende werkwijze voor cassette 3.
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maak deze dan los.
2
Open rechterklep 2.
3
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-66
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
4
Trek cassette 3 naar u toe, totdat deze stopt.
5
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
OPMERKING
Om papier te verwijderen waartoe moeilijk toegang kan worden verkregen, kan de cassette
verwijderd worden.
6
Zet de rechterklep 2 en cassette 3 terug op hun plaats.
7-67
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
7
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, zet deze dan terug
in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen papier in cassette 3 (1500 vel x 2)
verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maak deze dan los.
2
Open rechterklep 2.
7-68
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
3
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
4
Trek cassette 3 naar u toe, totdat deze stopt.
5
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
6
Zet de rechterklep 2 en cassette 3 terug op hun plaats.
7-69
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
7
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, zet deze dan terug
in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen papier in cassette 4 (1500 vel x 2)
verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maak deze dan los.
2
Open rechterklep 2.
7-70
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
3
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
4
Trek cassette 3 naar u toe, totdat deze stopt.
5
Trek cassette 4 naar u toe, totdat deze stopt.
6
Trek de papierinvoer (B1) uit.
B1
7-71
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
7
Open de klep (B2).
B2
8
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
9
Druk de papierinvoer, cassette 3 en cassette 4 terug op hun
plaats.
10 Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
7-72
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, zet deze dan terug
11 Als
in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen papier in cassette 5 (zij-invoer)
verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Maak de zij-invoer los.
2
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-73
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
3
Trek cassette 5 uit tot tegen de eindaanslag.
4
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
5
Zet cassette 5 en de zij-invoer terug in hun oorspronkelijke
positie.
7-74
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier uit de multifunctionele lade
verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
2
Verwijder al het papier.
3
Plaats het papier opnieuw.
7-75
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in rechterklep 1 verwijderen
VOORZICHTIG
De fixeereenheid is zeer heet. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in dit gedeelte werkt,
aangezien er gevaar bestaat op brandwonden.
1
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maak deze dan los.
2
Open rechterklep 1.
3
Open de duplex-eenheid (A5).
A5
4
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-76
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
5
Open de klep van de papierinvoer (A1).
A1
6
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7
Open de klep van de fuser (A2).
A2
8
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-77
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
9
Open de klep (A3).
A3
10 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
11 Til de klep (A4) op.
A4
12 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-78
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
13 Til de duplex-eenheid (A5) op.
A5
14 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
15 Verwijder het papier uit de papieruitvoer.
16 Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
7-79
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, zet deze dan terug
17 Als
in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen papier in rechterklep 2 (500 vel x 2)
verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maak deze dan los.
2
Open rechterklep 2.
7-80
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
3
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
4
Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
5
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, zet deze dan terug
in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen papier in rechterklep 2 (1500 vel x 2)
verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maak deze dan los.
7-81
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
2
Open rechterklep 2.
3
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
4
Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
5
Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, zet deze dan terug
in de oorspronkelijke positie.
7-82
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in de bridge unit verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Open de klep van de bridge unit.
2
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
3
Sluit de klep.
7-83
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in de mailbox verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Open de klep van de mailbox.
2
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
3
Sluit de klep.
7-84
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in de interne finisher verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
2
Open de interne finisher.
3
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-85
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
4
Zet de eenheid terug in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen papier in de documenttoevoer (met
automatische omkeerfunctie) verwijderen
VOORZICHTIG
Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Verwijder de originelen uit de origineleninvoer.
2
Open de klep van de documenttoevoer.
7-86
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
3
Draai aan knop (C1) om het vastgelopen papier te verwijderen.
C1
4
Open de omkeereenheid (C2) en verwijder het vastgelopen
papier.
C2
5
Draai aan knop (C1) om het vastgelopen papier te verwijderen.
C1
6
Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
7-87
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in de documenttoevoer
(dubbelzijdig scannen) verwijderen
VOORZICHTIG
Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Verwijder de originelen uit de origineleninvoer.
2
Open de klep van de documenttoevoer.
3
Draai aan knop (C) om het vastgelopen papier te verwijderen.
C
4
Draai aan knop (C) om het vastgelopen papier te verwijderen.
C
7-88
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
5
Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen papier in de 1000-vel finisher
verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
2
Open de bovenklep van de finisher.
7-89
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
3
Open de transportgeleider (D2).
D2
4
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
5
Zet de transportgeleider (D2) terug in de oorspronkelijke
positie.
6
Open de voorklep van de finisher.
7-90
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
7
Open de transportgeleider (D1).
D1
8
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
9
Zet de transportgeleider (D1) terug in de oorspronkelijke
positie.
10 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.
7-91
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in de 4000-vel finisher/100-vel
nietfinisher (Intern) verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Open de voorklep 1 van de finisher.
2
Open de transportgeleider (D1).
D1
3
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-92
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
4
Zet de transportgeleider (D1) terug in de oorspronkelijke
positie.
5
Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen papier in de 4000-vel finisher/100-vel
nietfinisher (Lade A) verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-93
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
2
Open de voorklep 1 van de finisher.
3
Open de transportgeleider (D6).
D6
4
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
5
Zet de transportgeleider (D6) terug in de oorspronkelijke
positie.
7-94
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
6
Open de transportgeleider (D4).
D4
7
Draai aan knop (D5).
D5
8
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
9
Zet de transportgeleider (D4) terug in de oorspronkelijke
positie.
7-95
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
10 Open de transportgeleider (D1).
D1
11 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
de transportgeleider (D1) terug in de oorspronkelijke
12 Zet
positie.
13 Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
7-96
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in de 4000-vel finisher/100-vel
nietfinisher (Lade B) verwijderen
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
2
Open de voorklep 1 van de finisher.
3
Open de transportgeleider (D2).
D2
7-97
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
4
Draai aan knop (D3).
D3
5
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
6
Zet de transportgeleider (D2) terug in de oorspronkelijke
positie.
7
Open de transportgeleider (D1).
D1
7-98
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
8
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
9
Zet de transportgeleider (D1) terug in de oorspronkelijke
positie.
10 Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
7-99
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in de vouweenheid verwijderen
(4000-vel finisher)
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Open de voorklep 1 en 2 van de finisher.
2
Open de transportgeleider (D7).
D7
3
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-100
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
4
Zet de transportgeleider (D7) terug in de oorspronkelijke
positie.
5
Open de transportgeleider (D8).
D8
6
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7
Zet de transportgeleider (D8) terug in de oorspronkelijke
positie.
7-101
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
8
Haal het papier uit de finisher.
9
Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.
10 Til de vouwlade op.
11 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-102
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
12 Druk op de ontgrendeling om de vouweenheid uit te nemen.
13 Open de linkerklep van de vouweenheid.
14 Draai aan knop (D9).
D9
15 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-103
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
de linkerklep van de vouweenheid terug in de
16 Zet
oorspronkelijke positie.
17 Open de bovenklep van de vouweenheid.
18 Draai aan knop (D9).
D9
19 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-104
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
de bovenklep van de vouweenheid terug in de
20 Zet
oorspronkelijke positie.
21 Zet de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen papier in de vouwlade verwijderen
(4000-vel finisher)
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Til de vouwlade op.
7-105
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
2
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
3
Druk op de ontgrendeling om de vouweenheid uit te nemen.
4
Open de linkerklep van de vouweenheid.
5
Draai aan knop (D9).
D9
7-106
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
6
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7
Zet de linkerklep van de vouweenheid terug in de
oorspronkelijke positie.
8
Open de bovenklep van de vouweenheid.
9
Draai aan knop (D9).
D9
7-107
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
10 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
de bovenklep van de vouweenheid terug in de
11 Zet
oorspronkelijke positie.
12 Zet de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.
13 Open de voorklep 1 en 2 van de finisher.
7-108
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
14 Haal het papier uit de finisher.
15 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.
7-109
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
Vastgelopen papier in de vouweenheid verwijderen
(100-vel nietfinisher)
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Open de voorklep 1 en 2 van de finisher.
2
Open de transportgeleider (D7).
D7
3
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-110
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
4
Zet de transportgeleider (D7) terug in de oorspronkelijke
positie.
5
Open de transportgeleider (D8).
D8
6
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7
Zet de transportgeleider (D8) terug in de oorspronkelijke
positie.
7-111
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
8
Haal het papier uit de finisher.
9
Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.
de ontgrendeling omhoog om de vouweenheid uit te
10 Breng
nemen.
11 Open de bovenklep van de vouweenheid.
7-112
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
12 Draai aan knop (D9).
D9
13 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
14 Open de transportgeleider van de vouweenheid.
15 Draai aan knop (D9).
D9
7-113
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
16 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
17 Til de vouwlade op.
18 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
19 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.
7-114
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
20 Zet de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen papier in de vouwlade verwijderen
(100-vel nietfinisher)
VOORZICHTIG
• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
1
Breng de ontgrendeling omhoog om de vouweenheid uit te
nemen.
2
Open de bovenklep van de vouweenheid.
7-115
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
3
Draai aan knop (D9).
D9
4
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
5
Open de transportgeleider van de vouweenheid.
6
Draai aan knop (D9).
D9
7-116
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
7
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
8
Til de vouwlade op.
9
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
10 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.
7-117
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
11 Zet de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.
12 Open de voorklep 1 en 2 van de finisher.
13 Haal het papier uit de finisher.
7-118
Problemen oplossen > Papierstoringen verhelpen
14 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.
7-119
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
Nietstoringen oplossen
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de interne
finisher
1
Open de interne finisher eenheid.
2
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
3
Open de nietklep.
7-120
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
4
Verwijder de nietpatroonhouder.
5
Verwijder het vastgelopen nietje.
6
Plaats de nietpatroonhouder.
7
Zet de nietklep terug in de oorspronkelijke positie.
7-121
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
8
Zet de eenheid terug in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de 1000-vel
finisher
1
Open de bovenklep van de finisher.
2
Open de transportgeleider (D2).
D2
3
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-122
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
4
Zet de transportgeleider (D2) terug in de oorspronkelijke
positie.
5
Open de voorklep van de finisher.
6
Open de transportgeleider (D1).
D1
7
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-123
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
8
Zet de transportgeleider (D1) terug in de oorspronkelijke
positie.
9
Verwijder de nietpatroonhouder.
10 Verwijder het vastgelopen nietje.
11 Plaats de nietpatroonhouder.
7-124
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
12 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de 4000-vel
finisher
1
Open de voorklep 1 van de finisher.
2
Open de transportgeleider (D4).
D4
3
Draai aan knop (D5).
D5
7-125
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
4
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
5
Zet de transportgeleider (D4) terug in de oorspronkelijke
positie.
6
Verwijder de nietpatroonhouder (A).
7
Verwijder het vastgelopen nietje.
7-126
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
8
Plaats de nietpatroonhouder (A).
9
Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de 100-vel
nietfinisher
1
Open de voorklep 1 van de finisher.
2
Open de transportgeleider (D4).
D4
7-127
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
3
Draai aan knop (D5).
D5
4
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
5
Zet de transportgeleider (D4) terug in de oorspronkelijke
positie.
6
Verwijder de nietpatroonhouder (A).
7-128
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
7
Verwijder het vastgelopen nietje.
8
Plaats de nietpatroonhouder (A).
9
Zet de klep terug in de oorspronkelijke positie.
7-129
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de vouweenheid
(4000-vel finisher)
1
Open de voorklep 1 en 2 van de finisher.
2
Haal het papier uit de finisher.
3
Verwijder de nietpatroonhouder (B) of (C).
C
B
7-130
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
4
Verwijder het vastgelopen nietje.
5
Plaats de nietpatroonhouder (B) of (C).
6
Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.
7
Til de vouwlade op.
7-131
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
8
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
9
Druk op de ontgrendeling om de vouweenheid uit te nemen.
10 Open de linkerklep van de vouweenheid.
11 Draai aan knop (D9).
D9
7-132
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
12 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
de linkerklep van de vouweenheid terug in de
13 Zet
oorspronkelijke positie.
14 Open de bovenklep van de vouweenheid.
15 Draai aan knop (D9).
D9
7-133
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
16 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
de bovenklep van de vouweenheid terug in de
17 Zet
oorspronkelijke positie.
18 Zet de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.
7-134
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
Vastgelopen nietjes verwijderen uit de vouweenheid
(100-vel nietfinisher)
1
Open de voorklep 1 en 2 van de finisher.
2
Haal het papier uit de finisher.
3
Verwijder de nietpatroonhouder (B) of (C).
C
B
7-135
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
4
Verwijder het vastgelopen nietje.
5
Plaats de nietpatroonhouder (B) of (C).
6
Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.
7
Breng de ontgrendeling omhoog om de vouweenheid uit te
nemen.
7-136
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
8
Open de bovenklep van de vouweenheid.
9
Draai aan knop (D9).
D9
10 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
11 Open de transportgeleider van de vouweenheid.
7-137
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
12 Draai aan knop (D9).
D9
13 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
14 Til de vouwlade op.
15 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.
7-138
Problemen oplossen > Nietstoringen oplossen
16 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.
17 Zet de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.
7-139
8
Appendix
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:
Optionele apparatuur ......................................................................................................................................... 8-2
Overzicht optionele apparatuur ................................................................................................................ 8-2
Specificaties ....................................................................................................................................................... 8-4
Apparaat .................................................................................................................................................. 8-4
Kopieerfuncties ........................................................................................................................................ 8-6
Printerfuncties .......................................................................................................................................... 8-7
Scannerfuncties ....................................................................................................................................... 8-8
Documenttoevoer .................................................................................................................................... 8-9
Papierinvoer (500 vel x 2) ........................................................................................................................ 8-9
Extra grote papierinvoer (1500 vel x 2) .................................................................................................. 8-10
Zij-invoer (3000 vel) ............................................................................................................................... 8-10
Interne finisher ....................................................................................................................................... 8-10
Perforator (Voor interne finisher) ............................................................................................................ 8-11
1000-vel finisher ..................................................................................................................................... 8-11
4000-vel finisher .................................................................................................................................... 8-12
100-vel nietfinisher ................................................................................................................................. 8-13
Perforator (Voor 1000-vel finisher /4000-vel finisher/100-vel nietfinisher) ............................................. 8-13
Mailbox (Voor 4000-vel finisher) ............................................................................................................ 8-14
Vouweenheid (Voor 4000-vel finisher) ................................................................................................... 8-14
Vouweenheid (Voor 100-vel nietfinisher) ............................................................................................... 8-15
Lade takenscheider ............................................................................................................................... 8-16
Bannerlade ............................................................................................................................................ 8-16
8-1
Appendix > Optionele apparatuur
Optionele apparatuur
Overzicht optionele apparatuur
De volgende optionele apparatuur is beschikbaar voor het apparaat.
(1) DP-7130
(1) DP-7110
(1) DP-7100
(1) PLATEN COVER
TYPE E
(2) MT-730(B)
(14) PH-7A,
PH-7C, PH-7D
(13) PH-7100,
PH-7120, PH-7130
(12) DF-7100
(3) DF-7110
(11) Banner Guide 10
(4) DF-7130
(15) JS-7100
(10) PF-7120*
(6) BF-730
(5) DF-7120
(7) BF-9100
*
(8) PF-7100*
(9) PF-7110*
Als de volgende optie is geïnstalleerd, dan moet de beveiligingskit tegen omkantelen worden geïnstalleerd:
PF-7100, PF-7110, PF-7120
8-2
Appendix > Optionele apparatuur
(18) Keyboard Holder 10
(16) NK-7120, NK-7130
(17) DT-730(B)
(19) FAX System 12
(23) Card
Authentication Kit(B)
(20) IB-50
(22) IB-35
(21) IB-51
Software-optie
(24) Internet FAX Kit(A)
(25) UG-33
(26) UG-34
(27) Scan Extension Kit(A)
(28) USB Keyboard
8-3
Appendix > Specificaties
Specificaties
BELANGRIJK
Wijzigingen van specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
OPMERKING
Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de fax:
FAX Operation Guide
Apparaat
Item
Beschrijving
Type
Bureaublad
Afdrukmethode
Elektrofotografie door halfgeleiderlaser
Papiergewicht
Papiersoort
Papierformaat
Cassette
52 tot 300 g/m2
Multifunctionele
lade
52 tot 300 g/m2
Cassette
Normaal, Ruw, Velijn, Recycle, Afgedrukt, Dik papier, Karton, Kleur,
Geperforeerd, Briefpapier, Envelop, Dik, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8
(Dubbelzijdig: gelijk aan enkelzijdig)
Multifunctionele
lade
Normaal, Transparant. (OHP-folies), Ruw, Velijn, Etiketten, Recycle,
Afgedrukt, Dik papier, Karton, Kleur, Geperforeerd, Briefpapier, Envelop, Dik,
Hoge kwaliteit, Gecoat, Tabblad-scheiders, Custom 1 tot 8
Cassette 1
A4, A5, A6, B5, B6, 216×340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive,
Oficio II, Folio, 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6, Envelop
Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki
(Antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Custom (98 × 148 mm
tot 297 × 356 mm)
Cassette 2
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal,
Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Envelop #10,
Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5,
Envelop C4, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Antwoordbriefkaart),
Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Custom (98 × 148 mm tot
320 × 457 mm)
Multifunctionele
lade
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal,
Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Envelop #10,
Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5,
Envelop C4, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Antwoordbriefkaart),
Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4,
Custom (98 × 148 mm tot 320 × 457 mm)
Voorblad (210 x 488,1 tot 304,8 x 1220 mm)
Afdrukbare gebied
De printmarge boven, onder en aan beide zijden is 4 mm of minder
8-4
Appendix > Specificaties
Item
Opwarmtijd
(23 °C, 60%)
Invoercapaciteit
Beschrijving
Ingeschakeld
17 seconden of minder
Energiebesparende
stand
14,4 seconden of minder
Slaapstand
14,4 seconden of minder
Cassette
500 vel (80 g/m2)*1
Multifunctionele
lade
150 vellen (A4/Letter of kleiner) (80 g/m2),
50 vellen (groter dan A4/Letter) (80 g/m2)
1 vel (Voorblad (210 × 488,1 tot 304,8 × 1220 mm)) (136 tot 163 g/m2)
Capaciteit
opvangbak
Binnenlade
500 vel (80 g/m2)
Beeldschrijfsysteem
Halfgeleiderlaser en elektrofotografie
Geheugen
4,0 GB
Extra grote papierinvoer
SSD 8 GB/Harde schijf 320 GB
Interface
USB-interface-aansluiting: 1 (Super-Speed USB)
Standaard
Netwerkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4,
IPSec), 802.3a ondersteund)
USB-poort: 4 (Hi-Speed USB)
Optie
eKUIO: 2*2
Fax: 2*3
Draadloos LAN: 1
Bedrijfsomgeving
Temperatuur
10 tot 32,5 °C
Vochtigheid
10 tot 80%
Hoogte
Maximaal 3500 m
Verlichting
Maximaal 1500 lux
Afmetingen (b x d x h)
602 × 665 × 790 mm
(zonder documenttoevoer)
Gewicht
Ong. 83 kg (zonder tonercontainer)
Vereiste ruimte (b × d)
920 × 665 mm
(met multifunctionele lade)
Voeding
230 V Specificatie model: 220 tot 240 V
Het stroomverbruik van het
product in netwerk stand-by (als
alle netwerkpoorten zijn
aangesloten.)
Deze informatie is beschikbaar op de volgende websites:
Opties
50/60 Hz 7,2 A
http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment
http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauchsicherheit
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Optionele apparatuur (pagina 8-2)
*1 Tot aan de bovenste grenslijn in de cassette.
*2 Als er twee optionele interfaces zijn geïnstalleerd, kan geen fax lijn worden geïnstalleerd.
*3 Als IB-50 of IB-51 is geïnstalleerd, kan slechts één faxlijn worden geïnstalleerd.
8-5
Appendix > Specificaties
Kopieerfuncties
Item
Kopieersnelheid
5057i
6057i
Tijd tot eerste
kopie (A4,
plaats op de
glasplaat,
toevoer uit
cassette)
Zwart-wit
Beschrijving
A4/Letter
50 vellen/min.
A4-R/Letter-R
35 vellen/min.
A3/Ledger
25 vellen/min.
B4
30 vellen/min.
Legal
30 vellen/min.
B5
50 vellen/min.
B5-R
35 vellen/min.
A5-R
40 vellen/min.
A6-R
25 vellen/min.
A4/Letter
60 vellen/min.
A4-R/Letter-R
42 vellen/min.
A3/Ledger
30 vellen/min.
B4
36 vellen/min.
Legal
36 vellen/min.
B5
60 vellen/min.
B5-R
42 vellen/min.
A5-R
48 vellen/min.
A6-R
30 vellen/min.
5057i 3,7 seconden of minder
6057i 3,4 seconden of minder
Zoombereik
Handmatig: 25 tot 400%, in stappen van 1%
Automatisch: Vooraf ingestelde zoom
Continu kopiëren
1 tot 9999 vellen
Resolutie
1200 × 1200 dpi (multi-bit)
Ondersteunde origineelsoorten
Vellen, boeken en driedimensionale voorwerpen (maximaal origineelformaat:
A3/Ledger)
Invoersysteem originelen
Vast
8-6
Appendix > Specificaties
Printerfuncties
Item
Beschrijving
Afdruksnelheid
5057i
SRA3
25 vellen/min.
6057i
SRA3
30 vellen/min.
Voor andere dan bovengenoemde formaat zijn specificaties hetzelfde als die
van kopieersnelheid.
Tijd tot eerste
afdruk (A4,
invoer vanuit
cassette)
Zwart-wit
5057i 4,3 seconden of minder
6057i 3,8 seconden of minder
Resolutie
4800 dpi equivalent × 1200 dpi
Besturingssysteem
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows
Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS 10.9 of hoger
Interface
USB-poort: 1 (Super-Speed USB)
Netwerkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4,
IPSec), 802.3a ondersteund)
Optionele interface 2 (Optie): 2 (Voor IB-50/IB-51 montage)
Draadloze LAN (Optie): 1 (Voor IB-35 montage)
Paginabeschrijvingstaal
PRESCRIBE
Emulaties
PCL6 (PCL-XL, PCL-5e), KPDL3 (PostScript3 compatibel), PDF, XPS,
OpenXPS
8-7
Appendix > Specificaties
Scannerfuncties
Item
Beschrijving
Resolutie
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi
Bestandsindeling
TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG compressie), Hoge
compressie PDF, OCR tekstherkenning (Optie), MS Office file (Optie), OOXML
(Optie), OOXML (OCR) (Optie)
Scansnelheid*1
(A4 liggend, 300 dpi, beeldkwaliteit: origineel Tekst/Foto)
5057i
6057i
1-zijdig Z/W 120 beelden/min.
Kleur 120 beelden/min.
2-zijdig Z/W 220 beelden/min.
Kleur 220 beelden/min.
1-zijdig Z/W 120 beelden/min.
Kleur 120 beelden/min.
2-zijdig Z/W 220 beelden/min.
Kleur 220 beelden/min.
Interface
Ethernet (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T)
Transmissiesysteem
SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*2, WIA*2, WSD
*1 Bij gebruik van de documenttoevoer (Dubbele scan met scheve- en meervoudige invoerdetectie) (behalve TWAINen WIA-scannen)
*2 Beschikbare besturingssystemen: Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8.1/
Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016
8-8
Appendix > Specificaties
Documenttoevoer
Beschrijving
Item
Documenttoevoer
(Automatisch 2-zijdig)
Type
DP-7100
Invoermethode originelen
Automatische invoer
Ondersteunde origineelsoorten
Losse vellen
Papierformaat
Maximaal: A3/Ledger
Documenttoevoer
(Dubbelzijdig scannen)
DP-7110DP-7130
297 × 432 mm (Lang formaat 297 × 1900 mm)
Minimum: A6-R/Statement-R
105 × 148 mm
1-zijdig: 35 tot 160 g/m2
1-zijdig: 35 tot 220 g/m2
2-zijdig: 50 tot 120 g/m2
2-zijdig: 50 tot 220 g/m2
Laadcapaciteit
140 vellen
Maximaal (50 tot 80 g/m2)*1
270 vellen
Maximaal (50 tot 80 g/m2)*1
Afmetingen (b x d x h)
593 × 531 × 138,5 mm
600 × 539 × 185 mm
Gewicht
Ongeveer 9 kg
Ongeveer 13,8 kg
Papiergewicht
*1 Tot aan de bovenste grenslijn in de documenttoevoer.
Papierinvoer (500 vel x 2)
Item
Invoermethode papier
Beschrijving
Frictie-invoerrollen
(Aantal vellen: 550, 64 g/m2, 2 cassettes/
Aantal vellen: 500, 80 g/m2, 2 cassettes)
Papierformaat
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal,
Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Envelop #10,
Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5,
Envelop C4, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Antwoordbriefkaart),
Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Custom (98 × 148 mm tot
320 × 457 mm)
Geschikt papier
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m2
Mediatypes: Normaal, Recycle, Speciaal papier
Afmetingen (b x d x h)
600 × 665 × 323,2 mm
Gewicht
Ongeveer 23 kg
8-9
Appendix > Specificaties
Extra grote papierinvoer (1500 vel x 2)
Item
Invoermethode papier
Beschrijving
Frictie-invoerrollen
(Aantal vellen: 1750, 64 g/m2, 2 cassettes/
Aantal vellen: 1500, 80 g/m2, 2 cassettes)
Papierformaat
A4, B5, Letter
Geschikt papier
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m2
Mediatypes: Normaal, Recycle, Speciaal papier
Afmetingen (b x d x h)
600 × 665 × 323,2 mm
Gewicht
Ongeveer 30 kg
Zij-invoer (3000 vel)
Item
Invoermethode papier
Beschrijving
Invoer- en omkeerrol
(Aantal vellen: 3500, 64 g/m2/ Aantal vellen: 3750, 80 g/m2)
Papierformaat
A4, B5, Letter
Geschikt papier
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m2
Mediatypes: Normaal, Recycle, Speciaal papier
Afmetingen (b x d x h)
351 × 585 × 469 mm
Gewicht
Ongeveer 26,5 kg
Interne finisher
Item
Beschrijving
Aantal laden
1 lade
Papierformaat (80 g/m2)
A3, B4, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, Folio, 8K,
Envelop C4: 250 vellen
Lade finisher (zonder nieten)
A4-R, A4, A5-R, A5, A6, B5-R, B5, B6, Letter-R, Letter, Statement, Executive,
16K-R, 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6 3/4,
Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Hagaki (Karton), Oufukuhagaki
(Antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2: 500 vellen
Nieten
Aantal vellen
A3, B4, 216×340 mm,
Ledger, Legal, Oficio II,
8K
30 vellen (52 tot 105 g/m2)
A4-R, A4, B5, Letter-R,
Letter, 16K
50 vellen (52 tot 90 g/m2)
Slechts 2 voorbladen (106 tot 300 g/m2)
40 vellen (91 tot 105 g/m2)
Slechts 2 voorbladen (106 tot 300 g/m2)
Mediatypes
Afmetingen (b x d x h)
Normaal, Recycle, Geperforeerd, Afgedrukt, Dik papier, Briefpapier, Kleur,
Gecoat, Dik, Hoge kwaliteit, Custom
694,8 × 533,1 × 220,5 mm
(Bij uittrekken lade)
Gewicht
11,5 kg of minder
8-10
Appendix > Specificaties
Perforator (Voor interne finisher)
Item
Papierformaat
Beschrijving
Inch
cm
2 gaatjes
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,
12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K
3 gaatjes
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
2 gaatjes
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,
12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K
4 gaatjes
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
Papiergewicht
52 tot 300 g/m2
Mediatypes
Normaal, Afgedrukt, Dik papier, Recycle, Briefpapier, Kleur, Dik, Gecoat, Hoge
kwaliteit, Custom 1 tot 8
1000-vel finisher
Item
1 lade
Aantal laden
Papierformaat
(80 g/m2)
Beschrijving
Lade finisher
(zonder nieten)
A3, A5-R, B4, B5-R, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Statement-R,
Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R: 500 vellen
A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K: 1000 vellen
Geschikt papiergewicht
Nieten: 90 g/m2 of minder
Nieten
A3, B4, B5-R,
216×340 mm, Ledger,
Legal, 12×18", Oficio II,
16K-R, 8K
30 vellen (52 tot 105 g/m2)
Slechts 2 voorbladen (106 tot 300 g/m2)
A4-R, A4, B5, Letter-R,
Letter, 16K
50 vellen (52 tot 90 g/m2)
40 vellen (91 tot 105 g/m2)
Slechts 2 voorbladen (106 tot 300 g/m2)
Aantal vellen
Mediatypes
Normaal, Recycle, Geperforeerd, Afgedrukt, Dik papier, Briefpapier, Kleur,
Gecoat, Dik, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8
Afmetingen (b x d x h)
548 × 618,5 × 1050 mm
Gewicht
Ongeveer 30 kg of minder
Vereiste ruimte (b × d)
666 × 618,5 mm
(Bij uittrekken lade)
8-11
Appendix > Specificaties
4000-vel finisher
Item
Beschrijving
Aantal laden
2 laden
Papierformaat
(80 g/m2)
A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18",
Oficio II, Folio, 8K: 1500 vellen
Lade A (zonder nieten)
A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: 4000 vellen
A5-R, B6-R, Statement-R: 500 vellen
Lade B
A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3,
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II,
Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelop C4, Karton, Oufuku hagaki
(Antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2: 200 vellen
Geschikt papiergewicht
Nieten: 90 g/m2 of minder
Nieten
A3, B4, 216×340 mm,
Ledger, Legal, 12×18",
Oficio II, 8K
30 vellen (52 tot 105 g/m2)
Slechts 2 voorbladen (106 tot 300 g/m2)
A4-R, A4, B5-R, B5,
Letter-R, Letter, 16K-R,
16K
65 vellen (52 tot 90 g/m2)
55 vellen (91 tot 105 g/m2)
Slechts 2 voorbladen (106 tot 300 g/m2)
Maximum aantal
Mediatypes
Normaal, Afgedrukt, Dik papier, Recycle, Briefpapier, Kleur, Geperforeerd,
Dik, Gecoat, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8
Afmetingen (b x d x h)
607,2 × 668,5 × 1061,3 mm
Gewicht
Ongeveer 40 kg of minder
Vereiste ruimte (b × d)
725 × 668,5 mm
(Bij uittrekken lade)
8-12
Appendix > Specificaties
100-vel nietfinisher
Item
Beschrijving
Aantal laden
2 laden
Papierformaat
(80 g/m2)
A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18",
Oficio II, Folio, 8K: Hoogte 227 mm (gelijk aan 1500 vel)
Lade A (zonder-nieten)
A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: Hoogte 512 mm (gelijk aan
4000 vel)
A5-R, B6-R, Statement-R: Hoogte 91 mm (gelijk aan 500 vel)
A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3,
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II,
Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6,
Envelope Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Envelop C4, Hagaki (Karton),
Oufuku hagaki (Antwoordbriefkaart), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2,
Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: Hoogte 45 mm (gelijk aan 200 vel)
Lade B
Geschikt papiergewicht
Nieten: 90 g/m2 of minder
Nieten
A3, B4, 216×340 mm,
Ledger, Legal, 12×18",
Oficio II, 8K
50 vel (52 tot 90 g/m2)
35 vel (91 tot 105 g/m2)
Slechts 2 voorbladen (106 tot 300 g/m2)
A4-R, A4, B5-R, B5,
Letter-R, Letter, 16K-R,
16K
100 vel (52 tot 90 g/m2)
70 vel (91 tot 105 g/m2)
Slechts 2 voorbladen (106 tot 300 g/m2)
Maximum aantal
Normaal, Afgedrukt, Dik papier, Recycle, Briefpapier, Kleur, Geperforeerd,
Dik, Gecoat, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8
Mediatypes
750,5 × 665 × 1109,5 mm
Afmetingen (b x d x h)
(Bij opbergen lade)
Gewicht
Ong. 56,5 kg
Vereiste ruimte (b x d)
867,6 × 687 mm
(Bij uittrekken lade)
Perforator (Voor 1000-vel finisher /4000-vel finisher/
100-vel nietfinisher)
Item
Papierformaat
Inch
cm
Beschrijving
2 gaatjes
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
3 gaatjes
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
2 gaatjes
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
4 gaatjes
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
Papiergewicht
45 tot 300 g/m2
Mediatypes
Normaal, Ruw, Afgedrukt, Dik papier, Recycle, Briefpapier, Kleur, Dik, Gecoat,
Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8
8-13
Appendix > Specificaties
Mailbox (Voor 4000-vel finisher)
Item
Beschrijving
Aantal laden
7 laden
Papierformaat
A3, B4, Ledger, Legal, 8K: 50 vellen
2
(80 g/m )
A4-R, A4, A5-R, B5-R, B5, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Statement-R,
Executive, Oficio II, Folio, 16K-R, 16K: 100 vellen
Afmetingen (b x d x h)
510 × 400 × 470 mm
Gewicht
Ongeveer 10 kg
Vouweenheid (Voor 4000-vel finisher)
Item
Formaten
Aantal vellen
Maximale opslaghoeveelheid
Beschrijving
In 2 vouwen
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
Zadelsteek
A3, B4, A4-R, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II, 8K
In 3 vouwen
A4-R, Letter-R
In 2 vouwen
5 vellen (60 tot 90 g/m2)
3 vellen (91 tot 120 g/m2)
1 vel (121 tot 256 g/m2)
Zadelsteek
20 vellen (60 tot 90 g/m2)
13 vellen (91 tot 105 g/m2)
1 voorblad (106 g/m2 of meer)
In 3 vouwen
5 vellen (60 tot 90 g/m2)
3 vellen (91 tot 120 g/m2)
In 2 vouwen
5 vel of minder per set: 30 sets
6 tot 10 vel per set: 20 sets
11 tot 20 vel per set: 10 sets
Zadelsteek
5 vel of minder per set: 30 sets
6 tot 10 vel per set: 20 sets
11 tot 20 vel per set: 10 sets
In 3 vouwen
1 vel per set: 30 sets
2 tot 5 vel per set: 5 sets
In 2 vouwen
Normaal, Recycle, Afgedrukt, Dik papier, Kleur,
Geperforeerd, Briefpapier, Dik, Gecoat, Hoge
kwaliteit, Custom 1 tot 8
Zadelsteek
Normaal, Recycle, Afgedrukt, Dik papier, Kleur,
Geperforeerd, Briefpapier, Dik, Gecoat, Hoge
kwaliteit, Custom 1 tot 8
In 3 vouwen
Normaal, Recycle, Afgedrukt, Dik papier, Kleur,
Geperforeerd, Briefpapier, Gecoat, Hoge kwaliteit,
Custom 1 tot 8
2
(80 g/m )
Mediatypes
8-14
Appendix > Specificaties
Vouweenheid (Voor 100-vel nietfinisher)
Item
Formaten
Aantal vellen
Maximale opslaghoeveelheid
(80
Beschrijving
In 2 vouwen
A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Legal, Letter-R,
Oficio II, 8K, 12×18"
Zadelsteek
A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Letter-R, Legal,
Oficio II, 8K, 12×18"
In 3 vouwen
A4-R, Letter-R
In 2 vouwen
5 vel (52 tot 90 g/m2)
3 vel (91 tot 105 g/m2)
1 vel (106 tot 256 g/m2)
Zadelsteek
20 vel (52 tot 90 g/m2)
13 vel (91 tot 105 g/m2)
1 voorblad (106 g/m2 of meer)
In 3 vouwen
5 vel (52 tot 90 g/m2)
3 vel (91 tot 105 g/m2)
In 2 vouwen
5 vel of minder per set: 20 sets
6 tot 10 vel per set: 10 sets
11 tot 20 vel per set: 10 sets
Zadelsteek
5 vel of minder per set: 25 sets
6 tot 10 vel per set: 10 sets
11 tot 20 vel per set: 10 sets
In 3 vouwen
1 vel per set: 50 sets
2 tot 5 vel per set: 25 sets
In 2 vouwen
Normaal, Gerecycled, Afgedrukt, Dik papier, Kleur,
Geperforeerd, Briefpapier, Dik, Gecoat,
Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8
Zadelsteek
Normaal, Gerecycled, Afgedrukt, Dik papier, Kleur,
Geperforeerd, Briefpapier, Dik, Gecoat,
Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8
In 3 vouwen
Normaal, Gerecycled, Afgedrukt, Dik papier, Kleur,
Geperforeerd, Briefpapier, Gecoat, Hoge kwaliteit,
Custom 1 tot 8
g/m2)
Mediatypes
8-15
Appendix > Specificaties
Lade takenscheider
Item
Beschrijving
Aantal laden
1 lade
Max. aantal vellen
100 vellen (80 g/m2)
Papierformaat
A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3,
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio,
8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6, Envelop
Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Envelop C4, Hagaki (Karton),
Oufuku hagaki (Antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2, Custom (98 × 148 tot
304,8 × 1220 mm)
Papiersoort
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m2
Mediatypes: Normaal, Recycle, Speciaal papier
Afmetingen (b x d x h)
477 x 419,6 x 64 mm
Gewicht
Ongeveer 0,7 kg
Bannerlade
Item
Beschrijving
Max. aantal vellen
10 vellen (Multifunctionele lade)
Lengte papier
210 tot 304,8 mm
Papierbreedte
Max. 1220,0 mm
Papiersoort
Papiergewicht: 136 tot 163 g/m2
Papiersoort: Zwaar 2
Afmetingen (b x d x h)
400,6 × 397,8 × 193,6 mm
Gewicht
Ongeveer 0,5 kg
OPMERKING
Raadpleeg uw dealer of uw servicevertegenwoordiger voor de aanbevolen papiersoorten.
8-16
Index
A
Aanduidingen origineelformaat 2-2
Aanmelden 2-30
Aanpassing/Onderhoud
Drum reinigen 7-56
Kalibratie 7-56
Laserscanner reinigen 7-56
Ontwikkelaar reinigen 7-57
Tintverloop aanpassen 7-54
Aanraakscherm 2-11
Aansluiten
Netvoedingskabel 2-8
Aansluiting
LAN-kabel 2-8
Aanzetten 2-9
Afdrukinstellingen 4-2
Afdrukken vanaf PC 4-4
Niet-standaard papierformaten 4-6
Standaard papierformaten 4-4
Afdruksnelheid 8-7
Afdruktaak annuleren 4-9
Afmelden 2-31
Apache License (Version 2.0) 1-11
Automatische slaapstand 2-37
D
Datum en tijd instellen 2-32
De hoek van het bedieningspaneel aanpassen 2-10
De teller controleren 2-44
De tonerafvalbak vervangen 7-8
Dichtheid 6-27
Documenten verzenden naar de gewenste gedeelde
map op een computer 5-22
Documenttoevoer 2-2
Onderdeelnamen 2-2
Originelen geschikt voor de documenttoevoer 5-4
Originelen plaatsen 5-4
Drum reinigen 7-56
Duplex 6-33
E
EcoPrint 6-29
E-mailinstellingen 2-49
Embedded Web Server RX 2-45
Energiebeheer 1-14
Energiebesparende stand 2-36
Energiebesparingsfunctie 1-14
Energiezuinigheid - papier 1-14
Energy Star-programma (ENERGY STAR®) 1-14
Enter-toets 2-27
Envelop invoergeleider 3-10
Extra grote papierinvoer (1500 vel x 2)
Papier plaatsen 3-14
B
Bedieningspaneel 2-2
Bedrijfsomgeving 1-3
Beperkt gebruik van dit product 1-7
Bestand
Formaat 6-36
Scheiden 6-37
Bestanden scheiden 6-37
Bestandsformaat 6-36
Bestemming
Kiezen met snelkiesnummer 5-30
Kiezen met snelkiestoets 5-30
Kiezen uit het adresboek 5-27
Multi-versturen 5-25
zoeken 5-28
Besturingspaneel van de finisher 2-5
Bewegingssensor 2-2, 2-35
Binnenlade 2-2
Breedtegeleiders voor originelen 2-2
C
Cassette
Enveloppen of karton plaatsen 3-10
Papier plaatsen 3-4, 3-7
Cassette 1 2-2
Cassette 2 2-2
Cassette 3 2-5
Cassette 4 2-5
Cassette 5 2-5
F
Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken 1-14
Functietoets 2-20
G
Gebruik van functietoetsen 2-17
Gebruikersaanmeldingsbeheer
Aanmelden 2-30
Afmelden 2-31
Geleider envelopstapel 3-18
Getallen invoeren 2-25
Glasplaat 2-2
GPL/LGPL 1-9
H
Handleidingen meegeleverd met het apparaat xvi
Hendel rechterklep 1 2-3
Hendels 2-2
Herstelniveau energiebesparing 2-38
Home
Achtergrond 2-14
Bureaublad aanpassen 2-14
Taakbalk aanpassen 2-14
Home scherm 2-12
Hoofdschakelaar 2-2
Hulpscherm 2-28
I
ID-kaart kopie 6-27
Instellen/onderhoud 7-54
Index-1
Instellingenscherm oproepen 2-20
Instelmechanisme voor papierbreedte 2-3
K
Kabels 2-7
Kalibratie 7-56
Klep tonerafvalbak 2-2, 2-4
Kleur
Kalibratie 7-56
Kleurselectie 6-30
Knopflerfish License 1-11
Kopieersnelheid 8-6
Kopiëren 5-16
Kopiëren tijdens onderbreking 5-18
L
Lade 1 tot 7 2-5
Lade A 2-5
Lade B 2-5
Lade finisher 2-5
LAN-kabel 2-7
aansluiten 2-8
Laserscanner reinigen 7-56
M
Machinegegevens 2-19
Marker 6-28
Mededeling 1-2
Monotype Imaging License Agreement 1-10
Multifunctionele lade 2-2, 2-3
Enveloppen of karton plaatsen 5-9
Papier plaatsen 5-7
Tabbladen plaatsen 5-9
Multi-versturen 5-25
N
Netvoedingskabel
Aansluiten 2-8
Netwerkinterface 2-7
Netwerkinterface-aansluiting 2-4
NFC
Afdrukken 4-10
Nieten/perforeren 6-22
Nietjes vervangen
100-vel finisher 7-13
100-vel nietfinisher 7-16
4000-vel finisher 7-14
Interne finisher 7-11
Vouweenheid 7-17
Nietjesafval verwijderen 7-19
Nietstoringen
1000-vel finisher 7-122
100-vel nietfinisher 7-127
4000-vel finisher 7-125
Interne finisher 7-120
Vouweenheid (100-vel nietfinisher) 7-135
Vouweenheid (4000-vel finisher) 7-130
O
Onderdeelnamen 2-2
Ontwikkelaar reinigen 7-57
OpenSSL License 1-9
Optioneel
Overzicht 8-2
Optionele interface-aansluiting 2-4
Original SSLeay License 1-9
Origineel
Formaat xxi, 6-18
Originelen plaatsen 5-2
Origineel beeld 6-28
Origineel formaat 6-18
Originelen plaatsen 5-2
Originelen in de documenttoevoer plaatsen 5-4
Originelen op de glasplaat plaatsen 5-2
Origineleninvoer 2-2
Originelenstopper 2-2, 5-6
Originelenuitvoer 2-2
P
Papier
Enveloppen plaatsen 3-10, 5-9
Karton plaatsen 3-10, 5-9
Papier in de cassette 1 plaatsen 3-4
Papier in de cassette 2 plaatsen 3-7
Papier in de extra grote papierinvoer plaatsen 3-14
Papier in de multifunctionele lade plaatsen 5-7
Papier laden in de zij-invoer 3-16
Papier plaatsen 3-2, 5-7
Papierinvoereenheden selecteren 3-3
Tabbladen plaatsen 5-9
Voorzorgen voor papier plaatsen 3-2
Papier plaatsen 7-10
Papierbreedtegeleider 2-3, 3-5, 3-8
Papierlengtegeleider 2-3, 3-4, 3-7
Papierselectie 6-19
Papierstopper 2-2, 3-18
Papierstoringen 7-58
1000-vel finisher 7-89
100-vel nietfinisher (Intern) 7-92
100-vel nietfinisher (Lade A) 7-93
100-vel nietfinisher (Lade B) 7-97
4000-vel finisher (Intern) 7-92
4000-vel finisher (Lade A) 7-93
4000-vel finisher (Lade B) 7-97
Bridge Unit 7-83
Cassette 1 7-60
Cassette 2 7-63
Cassette 3 (1500 vel x 2) 7-68
Cassette 3 en 4 (500 vel x 2) 7-66
Cassette 4 (1500 vel x 2) 7-70
Cassette 5 (zij-invoer) 7-73
Documenttoevoer (dubbelzijdig scannen) 7-88
Documenttoevoer (met automatische omkeerfunctie)
7-86
Interne finisher 7-85
Lampjes voor storingslocaties 7-58
Mailbox 7-84
Multifunctionele lade 7-75
Index-2
Rechterklep 1 7-76
Rechterklep 2 (1500 vel × 2) 7-81
Rechterklep 2 (500 vel × 2) 7-80
Vouweenheid (100-vel nietfinisher) 7-110
Vouweenheid (4000-vel finisher) 7-100
Vouwlade (100-vel nietfinisher) 7-115
Vouwlade (4000-vel finisher) 7-105
Perforatorafval verwijderen
1000-vel finisher 7-23
4000-vel finisher/100-vel nietfinisher 7-24
Interne finisher 7-21
Perforeren 6-24
Printer
Afdrukinstellingen 4-2
Printerstuurprogramma
Afdrukinstellingen 4-2
De standaardinstellingen van het
printerstuurprogramma wijzigen 4-3
Helpmenu 4-3
Problemen oplossen 7-27
Problemen bij bediening machine 7-27
Problemen met afgedrukte afbeeldingen 7-32
Storingen oplossen 7-27
Product Library xvii
Programma 5-11
Bewerken 5-13
Oproepen 5-12
Registreren 5-12
Verwijderen 5-13
R
Reageren op foutmeldingen 7-37
Rechterklep 1 2-3
Regels slaapstand 2-37
Regulier onderhoud 7-3
Reinigen 7-3
Documenttoevoer 7-3
Glasplaat 7-3
Reiniging
Sleufglas 7-4
Resolutie 6-37, 8-6, 8-7
S
Samenvoegen/verschuiven 6-21
Scannen naar map (SMB) 5-22
Scanresolutie 6-37
Slaapstand 2-37
Slaapstandniveau 2-38
Sleufglas 2-2
Snelkiesnummer zoeken-toets 2-27
Snelle aanmelding 2-31
Sneltoetsen 5-14
Sneltoetsen bewerken 5-15
Sneltoetsen verwijderen 5-15
Toevoegen 5-14
Software
installeren 2-42
Specificaties 8-4
1000-vel finisher 8-11
100-vel nietfinisher 8-13
4000-vel finisher 8-12
Apparaat 8-4
Bannerlade 8-16
Documenttoevoer 8-9
Extra grote papierinvoer (1500 vel x 2) 8-10
Interne finisher 8-10
Kopieerfuncties 8-6
Lade takenscheider 8-16
Mailbox (Voor 4000-vel finisher) 8-14
Papierinvoer (500 vel x 2) 8-9
Perforator (Voor 1000-vel/4000-vel/100-vel
nietfinisher) 8-13
Perforator (Voor interne finisher) 8-11
Printerfuncties 8-7
Scannerfuncties 8-8
Vouweenheid (Voor 100-vel nietfinisher) 8-15
Vouweenheid (Voor 4000-vel finisher) 8-14
Zij-invoer (3000 vel) 8-10
Storingen oplossen 7-27
Symbolen 1-2
Systeemmenu
Home 2-12
Tellers 2-44
Versnelde installatie-wizard 2-39
T
Taken annuleren 5-18, 5-26
Takenscheiderlade 2-5
TCP/IP (IPv4)
Instellingen 2-33
Telling van het aantal afgedrukte pagina's
Teller 2-44
Tijd tot eerste afdruk 8-7
Tijd tot eerste kopie 8-6
Tintverloop aanpassen 7-54
Toegankelijkheidsfuncties 2-29
Tonerafvalbak 2-4
Tonercontainer (Zwart) 2-4
U
Uitvoerlade 6-26
Uitzetten 2-9
USB-geheugenslot 2-2
USB-interface 2-7
USB-kabel 2-7
USB-poort 2-4
V
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding 1-2
Verbindingsmethode 2-6
Verlengstuk van de multifunctionele lade 2-3
Verschillende formaten nieten 6-24
Versnelde installatie-wizard 2-39
Versteller stapelniveau 3-19
Vervangen van de tonercontainer 7-5
Verzenden 5-19
Verzenden als e-mail 5-20
Voorbeeldafbeelding 2-22
Voorklep 2-2
Index-3
Voorzorgen voor papier plaatsen 3-2
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van draadloze
LAN 1-6
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik 1-4
Vormgevingselementen in deze handleiding xix
Vouwlade 2-5
W
Wat betreft handelsnamen 1-8
Weektimer instellingen 2-38
Weergave vergroten 2-29
Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren 1-6
Wettelijke beperkingen betreffende scannen 1-6
Wettelijke kennisgevingen 1-8
Z
Zij-invoer (3000 vel)
Papier plaatsen 3-16
Zoomen 6-30
Index-4
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
2019.01
2VKGENL001
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement