Triumph-Adler 6505ci Copy system Brugermanual

Triumph-Adler 6505ci Copy system Brugermanual
NO
6505ci / 7505ci
Operatørhåndbok
6505ci / 7505ci
Digitalt Farge-Multifunksjonssystem
Kopiere / Printe / Skanne / Fakse
A3
> Forord
Forord
Takk for at du kjøpte 6505cici/7505ci.
Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og
enkel feilsøking ved behov, slik at maskinen alltid vil være i god stand.
Vennligst les denne operatørhåndboken før du bruker maskinen.
Vi anbefaler at du bruker våre originale forbruksartikler.
Vennligst bruk våre ekte tonerkassetter, som har gått igjennom streng kvalitetskontroll.
Bruk av uekte tonerkassetter kan forårsake feil.
Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som følge av det brukes ikke originale forbruksartikler i denne maskinen.
i
> Oversikt
Oversikt
Denne maskinen er utstyrt standard med kopiering og utskriftsfunksjoner, og et skannet bilde kan sendes til en epostmottaker som vedlegg eller til en datamaskin på samme nettverk. En faksfunksjon er tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Inngangsdata
Original
Sikkerhet
Elektroniske data
Faksdata
USB-minne
Du kan bruke maskinens
sikkerhetsnivåer i henhold til dine
behov.
Styrke sikkerheten (side v)
Applikasjon
Du kan utvide maskinens
funksjoner i henhold til dine
behov.
Operasjoner fra din PC
Dokumentboksfunksjoner
Embedded Web Server RX
Du kan sjekke status og endre
innstillingene på maskinen fra en
nettleser på datamaskinen.
Embedded Web Server RX (side 2-24)
Embedded Web Server RX User Guide
Se English Operation Guide
Denne funksjonen er nyttig for en rekke formål, blant
annet lagring av data i maskinen og i en USBminnepinne.
Se English Operation Guide
Utgangsdata
Kopieringsfunksjoner
Skriverfunksjoner
Kopiering (side 4-17)
Se English Operation Guide
USB-minne
Faksfunksjoner
Se English
Operation Guide
FAX Operation
Guide
Sendefunksjoner
Sender (side 4-21)
MERK
• Før du bruker maskinen, må du lese Juridisk og sikkerhetsinformasjon på side 1-1.
• For bruk av maskinen, for eksempel kabeltilkoblinger og programvareinstallasjon, se Installere og konfigurere
maskinen på side 2-1.
• Hvis du vil vite hvordan du legger inn papir, legger i originaler, setter opp delte mapper, og legger til adresser i
adresseboken, se Klargjøring for bruk på side 3-1.
ii
> Maskinfunksjoner
Maskinfunksjoner
Maskinen er utstyrt med mange nyttige funksjoner. Her er noen eksempler. For mer informasjon, se Bruke ulike
funksjoner (side 5-1).
Optimaliserer arbeidsflyten
Tilgang til ofte brukte funksjoner med
bare ett tastetrykk (Program)
Skanne originaler med ulike formater
samtidig (blandede originaler)
Skann et stort antall originaler i flere
omganger og produsere som en jobb
(kontinuerlig skanning)
Du kan forhåndsinnstille ofte brukte
funksjoner.
Det er nyttig når du forbereder
konferansematerialer.
Det er nyttig når du forbereder mange
siders brosjyrer.
Når du velger funksjoner som et
forhåndsinnstilt program, trenger du bare
å trykke på programnummeret for å
hente funksjonene. Bruk av dette
programmet gir de samme resultatene,
selv om det brukes av en annen person.
Du kan stille inn forskjellige størrelser på
originaler på en gang, slik at du ikke
trenger å tilbakestille originalene uansett
størrelse.
Når et stort antall originaler ikke kan
plasseres i dokumentbehandleren
samtidig, kan originaler skannes i
separate grupper og deretter kopieres
eller sendes som en jobb.
Se English Operation Guide
Se English Operation Guide
Program (side 4-6)
Optimaliserer arbeidsflyten
Send én gang med flere alternativer for
sending (sender flere)
Spar energi og kostnader
Lagre ofte brukte dokumenter i
maskinen (Egendefinert boks)
Spar energi ved behov
(Energy Saver function / Energy Saver
Recovery Level)
On
Du kan sende samme dokument til flere
mottakere ved hjelp av en annen metode.
Du kan dele dokumenter du bruker ofte
med de andre.
Du kan angi flere destinasjoner med ulike
sendemetoder som e-post, SMB, og faks.
Du kan lagre ofte brukte dokument i
maskinen og skrive ut eller sende det når
det trengs.
Du kan redusere arbeidsflyten ved å
sende en jobb med en gang.
Sende til ulike typer mål (sender
flere) (side 4-34)
Et dokument kan deles mellom flere
brukere.
Se English Operation Guide
Off
Maskinen er utstyrt med en
energisparerfunksjon som automatisk slår
inn strømsparingsmodus eller
hvilemodus. Du kan stille riktig
energisparer gjenopprettingsnivå
avhengig av operasjonen.
I tillegg kan maskinen automatisk slås inn
i dvale og utvinnes på et bestemt
tidspunkt for hver dag i uken.
Funksjon for strømsparing (side 314)
Se English Operation Guide
iii
> Maskinfunksjoner
Spar energi og kostnader
Lage attraktive dokumenter
Skriv ut flere originaler på ett ark
(Tosidig/kombinert)
Hopp over blanke sider ved utskrift
(Hopp over blanke sider)
Forhindre gjennomslag
(Forhindre gjennomslag)
Du kan skrive ut originaler på begge
sider av papiret. Du kan også skrive ut
flere originaler på ett ark.
Når det er blanke ark i et skannet
dokument, hopper denne funksjonen
over de blanke sidene og skriver bare ut
sider som ikke er tomme.
Du kan forhindre gjennomslag fra
baksiden når du skanner tynne
originaler.
Se English Operation Guide
Tosidig (side 5-23)
Se English Operation Guide
Se English Operation Guide
Lage attraktive dokumenter
Lage et hefte
(Hefte)
Skriv ut et stempel på kopier
(Tekststempel/Sidetallprefiks)
Endre utseende på bilde
(Ett-trykks bildejustering)
Det er nyttig når du forbereder en
utlevering.
Det er nyttig når du legger til tekst eller
dato som ikke er inkludert i originalene.
Endre utseendet på bildet ved å bruke
forhåndsdefinerte innstillinger.
Du kan opprette et magasin, brosjyre,
eller annet hefte fra arkoriginaler.
Du kan skrive ut ønsket tekst og dato
som et stempel på den første siden eller
alle sidene.
Du kan endre utseendet på bildet med
enkel betjening uten å gjøre finjustering.
Motstående sider, tosidige kopier av
originaler kan brettes ned mot midten for
å lage et hefte.
Se English Operation Guide
Forsiden kan skrives ut på farget papir
eller tykt papir.
Se English Operation Guide
iv
Se English Operation Guide
> Maskinfunksjoner
Styrke sikkerheten
Passordbeskytte en PDF-fil
(PDF krypteringsfunksjoner)
Beskytte data på harddisken
(Kryptering/overskriving)
Forhindre tap av ferdige dokumenter
(Privat utskrift)
Bruk PDF-formatets
passordsikkerhetsalternativer for å
begrense dokumentvisning, utskrift og
redigering.
Du kan overskrive unødvendige data
som gjenstår på harddisken automatisk.
Du kan midlertidig lagre et
skriverdokument i maskinen. Ved å
skrive ut dokumentet fra maskinen
forhindrer du at noen tar dokumentet.
Se English Operation Guide
For å hindre en ekstern lekkasje, kan
maskinen kryptere data før de skrives til
harddisken.
Se English Operation Guide
Se English Operation Guide
Styrke sikkerheten
Bruke funksjoner mer effektivt
Logg inn med ID-kort
(Kortautentisering)
Styrke sikkerheten
(for administratorbruk)
Utvid funksjoner om nødvendig
(Applikasjon)
Ulike funksjoner er tilgjengelige for
administratorer for å styrke sikkerheten.
Maskinens funksjonalitet kan utvides ved
å installere programmer.
Se English Operation Guide
Programmer som hjelper deg med å
utføre daglig bruk mer effektivt, som en
skannefunksjon og en
autentifiseringsfunksjon er tilgjengelig.
ID
OK !
Du kan logge inn ved å berøre et ID-kort.
Du trenger ikke å oppgi brukernavn og
passord.
Se English Operation Guide
Se English Operation Guide
v
> Maskinfunksjoner
Bruke funksjoner mer effektivt
Vis filstørrelsen før sending/lagring av
en jobb (bekreftelse av filstørrelse)
Installer maskinen uten problemer
med nettverkskabler (trådløst
nettverk)
Bruke USB-minne
(USB-minne)
1 MB
Du kan sjekke filstørrelsen før sending/
lagring av dokumentet.
Hvis serveren angir en
størrelsesbegrensning for e-posten, kan
du sjekke størrelsen på forhånd.
I et miljø der det trådløse LAN brukes,
kan du installere maskinen uten
problemer med nettverkskablene.
Se English Operation Guide
Se English Operation Guide
Det er nyttig når du trenger å skrive ut
dokumentet utenfor kontoret ditt, ellers
kan du ikke skrive ut dokumentet fra din
PC.
Du kan skrive ut dokumentet fra USBminne ved å koble den direkte inn i
maskinen.
Originalen skannet på maskinen kan
også lagres i USB-minnet.
Se English Operation Guide
Bruke funksjoner mer effektivt
Angi bildefilformat
(Skanneformat)
Hopp over feil jobb
(Hopp over-funksjoner for jobb)
Utfør fjernstyring
(Embedded Web Server RX)
Du kan velge ulike filformater når du
sender/lagrer bilder.
Når feilen papir tomt oppstår på
kassetten ved å angi spesiell
papirstørrelse eller type, hopper
maskinen over jobben og utfører neste
jobb.
Du kan få tilgang til maskinen eksternt
for å skrive ut, sende eller laste ned data.
Filformat (side 5-26)
Se English Operation Guide
vi
Administratorer kan konfigurere
maskinens atferd eller
administrasjonsinnstillinger.
Embedded Web Server RX (side 224)
> Farge og bildekvalitetsfunksjoner
Farge og bildekvalitetsfunksjoner
Maskinen er utstyrt med ulike farge og bildekvalitetsfunksjoner. Du kan justere det skannede bildet slik du ønsker.
Grunnleggende fargemodi
Grunnleggende fargemodi er som følger. For mer informasjon, se English Operation Guide.
Referansebilde
Fargemodus
Beskrivelse
Før
Auto farge
Automatisk gjenkjenner om et dokument som skal skannes
eller skrives ut er farge eller sort-hvitt.
Full farge
Skanner eller skriver ut et dokument i farger.
Gråskala
Skanner et dokument i gråtoner. Gir et glatt og detaljert
bilde.
Sort / hvitt
Skanner eller skriver ut et dokument i svart/hvitt.
Enkeltfarge
Skriver ut i ønsket farge.
vii
Etter
> Farge og bildekvalitetsfunksjoner
Justere bildekvalitet og farge
For å justere bildekvaliteten eller farge i et bilde, kan du bruke følgende funksjoner.
Eksempelbilde
Jeg ønsker å ...
Funksjon
Før
Side
Etter
Enkelt justere bildekvaliteten for å matche ditt eget bilde
Ett-trykks
bildejustering
Justere hudfarge.
Eksempel: Lag en garvet effekt.
―
[Portrettfoto]
Ett-trykks
bildejustering
Juster det blå landskapet.
Eksempel: Gjøre blåfargen mer
levende
―
[Liggende foto (blå)]
Ett-trykks
bildejustering
Juster det grønne landskapet.
Eksempel: Bytt til gul-grønn
―
[Liggende foto
(grønn)]
Ett-trykks
bildejustering
Produser bildet levende.
―
[Livlig]
Program
side 4-7
[Livlige kopier]
Fjern mørk bakgrunn eller
gjennomslag fra originalen som
en avis.
Program
Klart reprodusere fine linjer,
svake linjer, brutte linjer, og
andre fine detaljer i et CAD eller
andre tegninger.
Program
Klart reprodusere tekst eller
farger på en highlighter.
Program
side 4-6
[Aviskopier]
side 4-6
[Tegningkopier]
[ Highlighter-kopier]
viii
side 4-7
> Farge og bildekvalitetsfunksjoner
Eksempelbilde
Jeg ønsker å ...
Funksjon
Før
Side
Etter
Juster fargebalanse.
Justere lysstyrken.
Lysstyrke
side 5-17
Juster fargen ved å styrke blå
eller røde toner.
Fargebalanse
―
Metningsjustering
―
Metning
―
Skarphet
―
Bakgrunnstetthet
―
Forhindre
gjennomslag
―
Redusere filstørrelsen og
produsere tegnene tydelig.
Filformat
side 5-26
Konverter papirdokumenter til
PDF med søkbar tekst.
Filformat
Eksempel: Styrke rød
Endre bildet ved å individuelt
justere hver av de seks fargene:
rød, blå, grønn, cyan, magenta og
gul.
Eksempel: Endre røde toner nær
gul til gul og cyan-toner nær blå
til blå
Juster fargemetningen.
Justere bildekvaliteten nøyaktig
Gjøre bildekonturen skarp eller
uskarp.
Eksempel: Gjøre bildekonturen
skarp
Mørkne eller lysne bakgrunnen
(området uten tekst eller bilder)
på et dokument.
Eksempel: Lysne bakgrunnen
Forhindre gjennomslag i 2-sidige
originaler.
Juster det skannede bildet
[Høykompr. PDF]
[PDF] eller
[Høykompr. PDF] med
[OCR]
ix
side 5-26
> Håndbøker som følger med maskinen
Håndbøker som følger med maskinen
Følgende håndbøker følger med maskinen. Se hver veiledning etter behov.
Innholdet i håndboken kan endres uten varsel for formålet å forbedre maskinens utførelse.
Trykte håndbøker
Quick Guide
Start bruken av
maskinen raskt
Forklarer hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene i maskinen, hvordan du bruker
praktiske funksjoner, hvordan du utfører rutinemessig vedlikehold, og hva man skal gjøre
når det oppstår problemer.
Safety Guide
For sikker bruk av
maskinen
Gir sikkerhetsinformasjon og advarsler ved installasjon og bruk av maskinen. Du må lese
denne håndboken før du bruker maskinen.
Safety Guide (6505ci/7505ci)
Indikerer plassbehovet for maskininstallasjon, og beskriver advarende etiketter og annen
sikkerhetsinformasjon. Du må lese denne håndboken før du bruker maskinen.
Håndbøker (PDF) på DVD (Product Library)
Operatørhåndbok (denne håndboken)
Bruk maskinen nøye
Bruk faksfunksjoner
Bruk ID-kort
Forklarer hvordan du legger i papir og utfører kopiering, utskrift og skanning, og viser
standardinnstillinger og annen informasjon.
FAX Operation Guide
Forklarer hvordan du bruker faksfunksjonen.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Forklarer hvordan du utfører autentisering ved hjelp av ID-kort.
Data Security Kit (E) Operation Guide
Styrke sikkerheten
Enkelt registrere
informasjon om
maskinen og
konfigurere innstillinger
Skrive ut data fra en
datamaskin
Skriv ut en PDF-fil
direkte
Overvåke maskinen og
skrivere på nettverket
Skanne bilder og lagre
med informasjon
Forklarer hvordan du introduserer og bruker Data Security kit (E), og hvordan du initialiserer
systemet.
Embedded Web Server RX User Guide
Forklarer hvordan du åpner maskinen fra en nettleser på datamaskinen for å kontrollere og
endre innstillinger.
Printing System Driver User Guide
Forklarer hvordan du installerer skriverdriveren og bruker skriverfunksjonen.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Forklarer hvordan du skriver ut PDF-filer uten å starte Adobe Acrobat eller Reader.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Forklarer hvordan du overvåker nettverkets utskriftssystem (maskinen) med NETWORK
PRINT MONITOR.
File Management Utility User Guide
Forklarer hvordan du bruker File Management Utility for å angi ulike parametere og sende
og lagre skannede dokumenter.
Installere Adobe Reader (versjon 8.0 eller senere) for å se håndbøkene på DVD.
x
> Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Oppbygging av håndboken
Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler.
Kapittel
Innhold
1
Juridisk og
sikkerhetsinformasjon
Gir forholdsregler vedrørende bruk av maskinen og varemerke.
2
Installere og konfigurere
maskinen
Forklarer en del navn, kabelforbindelser, installasjon av programvaren, pålogging,
utlogging, og andre forhold knyttet til administrasjon av maskinen.
3
Klargjøring for bruk
Forklarer forberedelser og innstillinger som kreves for å kunne bruke maskinen, for
eksempel hvordan du bruker betjeningspanelet, legger i papir og lager en adressebok.
4
Drift på maskinen
Forklarer de grunnleggende prosedyrene for bruk av maskinen, for eksempel plassering
av originaler, lage kopier, sende dokumenter, og bruker dokumentbokser.
5
Bruke ulike funksjoner
Forklarer praktiske funksjoner som er tilgjengelige på maskinen.
6
Feilsøking
Forklarer hva du skal gjøre når toneren går tom, en feil vises, eller papirstopp eller
andre problemer oppstår.
7
Tillegg
Beskriver praktiske alternativer som er tilgjengelige for maskinen. Gir informasjon om
medietyper og papirstørrelser, og gir en ordliste. Forklarer hvordan du angir tegn, og
viser spesifikasjonene for maskinen.
xi
> Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Konvensjoner i denne håndboken
Adobe Reader X brukes som et eksempel i forklaringene nedenfor.
Klikk på et element i
innholdsfortegnelsen for å hoppe til
den tilsvarende siden.
Klikk for å flytte fra den aktuelle siden til den forrige viste
siden. Dette er praktisk når du ønsker å gå tilbake til siden der
du hoppet til den aktuelle siden.
MERK
Angir ytterligere forklaringer og
referanseinformasjon for driften.
Se
Klikk på understreket tekst for å
gå til den aktuelle siden.
FORSIKTIG
Angir at det kan føre til
personskader eller mekaniske
skader hvis advarselen ikke
følges.
VIKTIG
Indikerer operative krav og
begrensninger for å betjene
maskinen riktig, og unngå skade
på maskinen eller eiendom.
MERK
Elementene som vises i Adobe Reader varierer avhengig av hvordan den brukes. Hvis innholdsfortegnelsen eller
verktøy ikke vises, kan du se Hjelp for Adobe Reader.
Enkelte poster er angitt i denne håndboken ved konvensjonene som er beskrevet nedenfor.
Konvensjon
[Fet]
Beskrivelse
Eksempel
Indikerer tastene på betjeningspanelet og knapper på
skjermen.
Trykk [Start]-tasten.
[Vanlig]
Indikerer tastene på berøringspanelet.
Trykk [OK].
"Vanlig"
Angir en melding eller innstilling som vises på
berøringspanelet eller dataskjermen.
"Klar til å kopiere." vises.
xii
Trykk [OK]-tasten.
Du kan velge fra "Utskriftsstørrelse"-menyen.
> Om operatørhåndboken (denne håndboken)
På sider som forklarer en praktisk funksjon, er moduser der den funksjonen kan brukes indikert med ikoner.
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Funksjoner
Originalstørrelse
Orig./papir/
Etterbehandl.
Copy
Orig./Overfør.
Dataformat
Send
Custom
Box
Funksjoner
USB
Memory
Funksjoner
Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.
Ikon
Beskrivelse
Ikon
Copy
Denne funksjonen kan brukes ved kopiering av et
dokument.
Custom
Box
Beskrivelse
Funksjonen kan brukes når du lagrer eller skriver
ut fra en egendefinert boks.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Egendefinert boks
Snarvei 1
Forhåndsvisning
Nr.
0001
Snarvei 2
Navn
Eier
SALES
Brukt
Anonymous
63 MB
Søk (navn)
Legg inn original.
Søk (nummer)
Snarvei 3
Auto
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
Zoom
: 100%
Papir
: --Papir
: A4
Normal 0
Zoom
Av
2-sidig
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
Kombiner
Farge/
Bildekvalitet
Stift / hull
Oppsett
/rediger
Snarvei 6
Avansert
Lagre fil
Program
Egendefinert
Denne funksjonen kan brukes når du sender et
dokument.
Klar til å sende.
Detaljer
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Direkte
Funksjonen kan brukes når du lagrer eller skriver ut fra
utskiftbart minne for eksempel en USB-minnepinne.
Faks-kjede
USB minne
Adressebok
1/1
E-post
Navn
AAA
0002
Detaljer
0003
BBB
0006
FFF
CCC
0007
Slett
0004
DDD
0008
GGG
Mål
HHH
Snarveier
Tilbakekall
0005
0010
1/100
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
Størrelse
Opp
02/02/2013 09:30
1 MB
2 Dokument
02/02/2013 09:40
3 MB
3 Dokument
02/02/2013 09:50
4 MB
4 Dokument
02/02/2013 10:00
1 MB
5 Dokument
02/02/2013 10:05
2 MB
001/999
Detaljer
Nr.
EEE
0009
III
Orig./Overfør.
Dataformat
Dato og tid
1 Dokument
Mappe
Faks
0001
Åpne
USB minne
ABCD
Rør av
USB
Memory
Mål
Mål
Detaljer
Program
Skjermbilde for egendefinert boks
Skjermbilde for kopiering
Send
Tilf./red. boks
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Lag
Lag forhåndsvisning
forhåndsvisning
Snarveier
100%
Papirvalg
1/1
iFaksadresseoppf
.
WSD skann
/DSM skann
Skriv ut
Slett
Detaljer
Åpne
Løs ut
Lagre fil
Program
Skjermbilde for sending
Flyttbart minne skjermbilde
Ikon
Beskrivelse
Tilgang til funksjonen er angitt med ikoner.
Copy
Orig./papir/
Etterbehandl.
Eksempel:
xiii
Trykk på [Orig./Papir/Etterbehandl.] i skjermbildet
for kopiering for å bruke funksjonen.
> Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Konvensjoner som brukes i prosedyrer for bruk av maskinen
I denne operatørhåndboken brukes tastene på berøringspanelet som følger:
Faktisk fremgangsmåte
Angitt fremgangsmåte i denne håndboken
Trykk på [System Menu]-tasten, [Vanlige innstillinger], 
[ ] (to ganger), og deretter [Neste] i "Message Board Settings".
Trykk på [System Menu]

Trykk [Vanlige innstillinger].

Trykk på [
] to ganger

Trykk [Neste] i "Message Board Settings"
Tastene på berøringspanelet som er trykket ned er skissert i rødt.
Systemmeny
Hurtigoppsettveiviser
Innstillinger skuff/
universalskuff
Felles
Hjem
Kopier
Send
Dokumentboks / USB minne
FAKS
Skriver
Rapport
System/Nettverk
1/2
Lukk
Trykk på [
] eller [
] for å rulle opp og ned skjermen.
Prosedyrer som består av en sekvens av operasjoner på betjeningspanelet eller berøringspanelet er nummerert som
vist nedenfor.
Brukere/jobbkonto - Brukere
1
Administrasjon av brukere.
Velg autentiseringssmetode.
Av
Servertype
2
Domene
Standard domene
NTLM
Legg til/
Rediger
Lokal
autentisering
Kerberos
Nettverksautentisering
Utvidelse
Autentisering
Ext.
Vert
Vertsnavn
Avbryt
OK
3
xiv
> Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Originaler og papirstørrelser
Originale størrelser og papirstørrelser som A4, B5 og Letter kan brukes i både horisontal og vertikal orientering. For å
skille orienteringene når disse størrelsene er brukt, er "R" lagt til størrelser som brukes i vannrett retning. I tillegg
benyttes følgende ikoner på berøringspanelet for å angi retningen for original og papir.
Orientering
Original/Papir
Ikoner på
berøringspanelet
Vertikal retning
Dimensjon Y av
originalen/papiret
er lengre enn X.
A4, B5, A5, B6, A6
Letter, Statement
Original
Papir
Original
Papir
Horisontal retning
(-R)
Dimensjon Y på
originalen/papiret
er kortere enn X.
A4-R, B5-R, A5-R, B6R, A6-R, Letter-R,
Statement-R
Original
Papir
*
Angitt størrelse*
Original
Papir
Originale/papirstørrelser som kan brukes varierer avhengig av funksjonen og skuffen. For mer
informasjon, se Spesifikasjoner på side 7-13.
xv
Innhold
Forord .............................................................................................................................i
Oversikt .........................................................................................................................ii
Maskinfunksjoner ........................................................................................................iii
Farge og bildekvalitetsfunksjoner ............................................................................vii
Grunnleggende fargemodi ................................................................................. vii
Justere bildekvalitet og farge ............................................................................ viii
Håndbøker som følger med maskinen .......................................................................x
Om operatørhåndboken (denne håndboken) ...........................................................xi
Oppbygging av håndboken ................................................................................. xi
Konvensjoner i denne håndboken ..................................................................... xii
Innhold .......................................................................................................................xvi
1
Juridisk og sikkerhetsinformasjon ........................................................1-1
Merknad ............................................................................................................................... 1-2
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken ............................................................. 1-2
Miljø ............................................................................................................................ 1-3
Forholdsregler ved bruk ............................................................................................. 1-4
Lasersikkerhet (Europa) ............................................................................................. 1-5
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning ............................................................. 1-6
EN ISO 7779 .............................................................................................................. 1-6
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................. 1-6
Informasjon om rettslige forhold ................................................................................. 1-7
Energisparer kontrollfunksjon ................................................................................... 1-13
Automatisk tosidig kopiering .................................................................................... 1-13
Ressurssparing - Papir ............................................................................................. 1-13
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon" .................................................... 1-13
Energy Star (ENERGY STAR®) Program ................................................................ 1-14
2
Installere og konfigurere maskinen .......................................................2-1
Navn på deler ...................................................................................................................... 2-2
Maskinen utvendig ..................................................................................................... 2-2
Kontakter/interiør ........................................................................................................ 2-4
Med ekstrautstyr ......................................................................................................... 2-5
Avgjøre tilkoblingsmetoden og klargjøre kabler ............................................................. 2-6
Eksempel på tilkobling ............................................................................................... 2-6
Klargjøre nødvendige kabler ..................................................................................... 2-7
Koble til kabler .................................................................................................................... 2-8
Koble til LAN-kabel ..................................................................................................... 2-8
Slå på/av ............................................................................................................................ 2-10
Slå på ....................................................................................................................... 2-10
Slå av ....................................................................................................................... 2-11
Installere programvare ..................................................................................................... 2-13
Programvare på DVD (Windows) ............................................................................. 2-13
Pålogging/avlogging ........................................................................................................ 2-15
Pålogging ................................................................................................................. 2-15
Avlogging ................................................................................................................. 2-16
Standardinnstillingene for maskinen ............................................................................. 2-17
Angi dato og klokkeslett ........................................................................................... 2-17
Nettverksoppsett (LAN-kabeltilkobling) .................................................................... 2-19
Hurtigoppsettveiviser ................................................................................................ 2-22
Embedded Web Server RX .............................................................................................. 2-24
Tilgang Embedded Web Server RX ......................................................................... 2-25
Endre sikkerhetsinnstillinger .................................................................................... 2-26
Endre vertsnavn ....................................................................................................... 2-27
E-postinnstillinger ..................................................................................................... 2-28
xvi
3
Klargjøring for bruk ................................................................................3-1
Ved hjelp av betjeningspanelet ......................................................................................... 3-2
Betjeningspanelets taster ........................................................................................... 3-2
Justering av betjeningspanelets vinkel ....................................................................... 3-3
Berøringsskjermen ............................................................................................................. 3-4
Hjemskjerm ................................................................................................................ 3-4
Visning for originaler og papir .................................................................................... 3-8
Visning av taster som ikke kan angis ......................................................................... 3-8
Original forhåndsvisning ............................................................................................. 3-9
Enter-tast og Quick No. Search-tast ........................................................................ 3-11
Hjelp-skjermen ......................................................................................................... 3-12
Tilgjengelighetsfunksjoner (Forstørre visningen) ..................................................... 3-13
Funksjon for strømsparing .............................................................................................. 3-14
Lavt strømforbruk og automatisk strømsparingsmodus ........................................... 3-14
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus ................................................................... 3-15
Legge i papir ..................................................................................................................... 3-17
Før du legger inn papir ............................................................................................. 3-18
Lasting i kassettene ................................................................................................. 3-19
Legge inn papir i multifunksjonsmateren .................................................................. 3-27
Angi papirstørrelse og media ................................................................................... 3-31
4
Drift på maskinen ....................................................................................4-1
Legge i originaler ............................................................................................................... 4-2
Legge originaler på glassplaten ................................................................................. 4-2
Legge originaler i dokumentmateren .......................................................................... 4-3
Kontrollere utstyrets serienummer .................................................................................. 4-5
Program ............................................................................................................................... 4-6
Registrere programmer .............................................................................................. 4-8
Hente programmer ..................................................................................................... 4-8
Redigere og slette programmer ............................................................................... 4-10
Registrere snarveier (Innstillinger for kopiering, send og dokumentboks) ................ 4-11
Legge til snarveier .................................................................................................... 4-11
Redigere og slette snarveier .................................................................................... 4-12
Bruke nettleser ................................................................................................................. 4-13
Lansere og avslutte nettleseren ............................................................................... 4-13
Bruke nettleserskjermbildet ...................................................................................... 4-14
Avbryte jobber .................................................................................................................. 4-15
Avbryte jobber .......................................................................................................... 4-15
Avbryte utskrift fra en datamaskin ............................................................................ 4-16
Kopiering ........................................................................................................................... 4-17
Grunnleggende betjening ......................................................................................... 4-17
Reserver Neste ........................................................................................................ 4-19
Avbruddskopiering ................................................................................................... 4-20
Sender ............................................................................................................................... 4-21
Grunnleggende betjening ......................................................................................... 4-22
Angi mål ................................................................................................................... 4-24
Kontrollere og redigere mål ...................................................................................... 4-32
Bekreftelsesskjerm for mål ....................................................................................... 4-33
Sende til ulike typer mål (sender flere) ..................................................................... 4-34
Hvordan bruke faksfunksjonen ....................................................................................... 4-35
Hva er dokumentboks? .................................................................................................... 4-36
Grunnleggende operasjon for dokumentboks .......................................................... 4-37
5
Bruke ulike funksjoner ...........................................................................5-1
Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen ................................................................ 5-2
Kopier ......................................................................................................................... 5-2
Send ........................................................................................................................... 5-4
Egendefinert boks (lagre fil, utskrift, send) ................................................................. 5-6
Flyttbart minne (lagre fil, skrive ut dokumenter) ....................................................... 5-10
xvii
Funksjoner ........................................................................................................................ 5-12
Originalstørrelse ....................................................................................................... 5-12
Papirvalg .................................................................................................................. 5-13
Sorter/forskyv ........................................................................................................... 5-14
Stift/hull .................................................................................................................... 5-15
Lysstyrke .................................................................................................................. 5-17
Originalbilde ............................................................................................................. 5-18
Zoom ........................................................................................................................ 5-19
Tosidig ...................................................................................................................... 5-23
Filformat ................................................................................................................... 5-26
Filatskillelse .............................................................................................................. 5-26
Skanneoppløsning, oppløsning ................................................................................ 5-27
E-postemne/melding ................................................................................................ 5-27
6
Feilsøking ................................................................................................6-1
Regelmessig vedlikehold .................................................................................................. 6-2
Rengjøring .................................................................................................................. 6-2
Skifte tonerbeholderen ............................................................................................... 6-6
Toneravfallsboks ........................................................................................................ 6-9
Skifte stifter .............................................................................................................. 6-11
Deponering av hullavfall ........................................................................................... 6-14
Feilsøking .......................................................................................................................... 6-15
Løse funksjonsfeil .................................................................................................... 6-15
Reagere på meldinger .............................................................................................. 6-21
Justering/vedlikehold ................................................................................................ 6-37
Fjerne papirstopp ..................................................................................................... 6-42
Fjerne stiftestopp ...................................................................................................... 6-67
7
Tillegg .......................................................................................................7-1
Tilleggsutstyr ...................................................................................................................... 7-2
Oversikt over tilleggsutstyr ......................................................................................... 7-2
Papir .................................................................................................................................... 7-4
Grunnleggende papirspesifikasjoner .......................................................................... 7-4
Velge riktig papir ........................................................................................................ 7-5
Spesialpapir ............................................................................................................... 7-8
Spesifikasjoner ................................................................................................................. 7-13
Vanlige funksjoner .................................................................................................... 7-13
Kopieringsfunksjoner ................................................................................................ 7-15
Skriverfunksjoner ..................................................................................................... 7-16
Skannerfunksjoner ................................................................................................... 7-16
Dokumentmater ........................................................................................................ 7-17
Sidemater (500 ark x 3) - (tilleggsutstyr) .................................................................. 7-17
Storkapasitet sidemater (500, 1500 ark x 2) (tilleggsutstyr) ..................................... 7-18
Sidemater (3000 ark) (tilleggsutstyr) ........................................................................ 7-18
4000 ark Etterbehandler (tilleggsutstyr) ................................................................... 7-19
Hulleenhet (tilleggsutstyr) ......................................................................................... 7-19
Postkasse (tilleggsutstyr) ......................................................................................... 7-20
Bretteenhet (tilleggsutstyr) ....................................................................................... 7-20
Bannerskuff (tilleggsutstyr) ....................................................................................... 7-21
Register ................................................................................................................... Register-1
xviii
1
Juridisk og
sikkerhetsinformasjon
Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:
Merknad ............................................................................................................................................................. 1-2
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken ........................................................................................... 1-2
Miljø ......................................................................................................................................................... 1-3
Forholdsregler ved bruk ........................................................................................................................... 1-4
Lasersikkerhet (Europa) ........................................................................................................................... 1-5
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning .......................................................................................... 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-6
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-6
Informasjon om rettslige forhold ............................................................................................................... 1-7
Energisparer kontrollfunksjon ................................................................................................................ 1-13
Automatisk tosidig kopiering .................................................................................................................. 1-13
Ressurssparing - Papir .......................................................................................................................... 1-13
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon" .................................................................................. 1-13
Energy Star (ENERGY STAR®) Program .............................................................................................. 1-14
1-1
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Merknad
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken
Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte
brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen. Symbolene og deres
betydning er angitt nedenfor.
ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død hvis advarselen ikke
følges.
FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis
advarselen ikke følges.
Symboler
Symbolet  angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på
er angitt på symbolet.
... [Generell advarsel]
... [Advarsel om høy temperatur]
Symbolet
angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Illustrasjonen
inne i symbolet angir hvilke handlinger det dreier seg om.
... [Advarsel om handling som ikke må utføres]
... [Må ikke demonteres]
 symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som må utføres. Spesifikasjon av
handlingen som må utføres er angitt på symbolet.
... [Varsel om nødvendig handling]
... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]
... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt]
Ta kontakt med din servicerepresentant for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er
uleselige eller håndboken er blitt borte (avgiftsbelagt).
MERK
Det er mulig at en original som har stor likhet med en pengeseddel ikke kopieres på riktig måte fordi denne maskinen
er utstyrt med en funksjon som hindrer forfalskning.
1-2
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Miljø
Miljøforhold:
•
Temperatur: 10 til 32,5 °C
(Men fuktigheten bør være 70 % eller mindre når temperaturen er 32,5 °C.)
•
Fuktighet: 15-80 %
(Men temperaturen bør være 30 °C eller mindre når luftfuktigheten er 80 %.)
Bruk bestrøket papir ved en temperatur på 27 °C eller mindre og en fuktighet på 60 % eller mindre.
Ugunstige miljøforhold kan påvirke bildekvaliteten. Det anbefales å bruke maskinen ved en temperatur: rundt 16 til
27 °C eller mindre, fuktighet: rundt 36 til 65 %. I tillegg må du unngå å plassere maskinen på følgende steder.
Maskinen gjenkjenner og viser automatisk den følgende meldingen når romtemperaturen er for høy eller for lav.
Melding: ”Advarsel for høy temperatur. Juster romtemperaturen." eller "Advarsel for lav temperatur. Juster.”
For å bruke maskinen under optimale forhold må du justere temperaturen og fuktigheten i rommet hvis meldingen vises.
•
Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys.
•
Unngå steder med vibrasjon.
•
Unngå steder med store temperaturendringer.
•
Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft.
•
Unngå steder med dårlig ventilering.
Hvis gulvet er ømfintlig overfor hjul, så kan det være at gulvmaterialet skades når maskinen flyttes etter installasjonen.
Under kopiering avgis det noe ozon, men mengden er så liten at det ikke har innvirkning for helsen. Hvis maskinen
brukes over en lengre periode i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan imidlertid lukten bli
ubehagelig. For å få gode forhold til kopieringsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig.
1-3
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Forholdsregler ved bruk
Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler
FORSIKTIG
Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.
Oppbevar deler som inneholder toner utenfor barnas rekkevidde.
Hvis det søles fra deler som inneholder toner, må du unngå å puste inn eller svelge toner. Du må også unngå å få toner
i øynene eller på huden.
•
Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann.
Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege.
•
Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å fortynne
innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig.
•
Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege.
•
Hvis du får toner på huden, må du vaske den av med såpe og vann.
Ikke forsøk å ødelegge deler som inneholder toner, eller å åpne dem med makt.
Andre forholdsregler
Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede
tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.
Lagre maskinen et sted der den ikke utsettes for direkte sollys.
Lagre maskinen et sted hvor temperaturen holder seg under 40 °C, samtidig som store endringer i temperatur og
fuktighet unngås.
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og
multifunksjonsmateren og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken.
1-4
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Lasersikkerhet (Europa)
Laserstråler kan være skadelige for mennesker. Laserstrålen som avgis inne i maskinen er derfor hermetisk forseglet i
et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal bruk kan ikke stråling lekke ut fra maskinen.
Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1 i standard IEC/EN 60825-1:2007.
Forsiktig: Bruk av andre fremgangsmåter enn de som er angitt i denne håndboken kan føre til farlig eksponering for
stråling.
Disse etikettene er festet til laserskannerenheten inne i maskinen og befinner seg i et område der brukeren ikke har
tilgang.
Angående CLASS 1-laserprodukter, finner du informasjon på merkeplaten.
1-5
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning
Det kan være ulovlig å kopiere/skanne opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra eieren av opphavsretten.
Det er forbudt og straffbart å kopiere/skanne følgende ting. Det er mulig at listen ikke er fullstendig. Du må ikke bevisst
kopiere/skanne ting som ikke skal kopieres/skannes.
•
Banksjekker
•
Pengesedler
•
Verdipapirer
•
Frimerker
•
Pass
•
Sertifikater
Lokale lover og regler kan forby eller begrense kopiering/skanning av andre elementer som ikke er nevnt ovenfor.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
1-6
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Informasjon om rettslige forhold
Det er forbudt å kopiere eller på annen måte reprodusere hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig tillatelse fra
eieren av opphavsretten.
Om varemerkenavn
•
PRESCRIBE er et registrert varemerke for Kyocera Corporation.
•
KPDL er et varemerke for Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows 2012 Server, 8 Windows og Internet Explorer er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
•
PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated.
•
Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation.
•
IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh, og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
•
Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerte varemerker for
International Typeface Corporation.
•
UFST™ MicroType®-skrifter fra Monotype Imaging Inc. er installert på denne maskinen.
•
Denne maskinen inneholder programvare som har moduler utviklet av Independent JPEG Group.
•
ThinPrint er et varemerke for Cortado AG i Tyskland og andre land.
•
Dette produktet inneholder NetFront Browser for ACCESS CO., LTD.
•
ACCESS, ACCESS logo og NetFront er varemerker eller registrerte
varemerker for ACCESS CO., LTD. i USA, Japan og andre land.
•
© 2011 ACCESS CO., LTD. All rettigheter.
•
Java er registrert varemerke av Oracle og/eller dets partnere.
Alle andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker. Symbolene ™ og ® blir ikke benyttet i
denne operatørhåndboken.
1-7
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
GPL/LGPL
Produktet inneholder GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)
programvare som del av fastvaren. Du kan få kildekoden, og har dermed tillatelse til å kopiere, gjengi og endre den i
samsvar med vilkårene til GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-8
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-9
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rettigheter.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-10
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-11
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-12
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Energisparer kontrollfunksjon
Maskinen er utstyrt med Lavstrømmodus hvor strømforbruket reduseres etter en viss tid siden maskinen ble brukt siste
gang. Maskinen er også utstyrt med Hvilemodus hvor skriver- og faksfunksjonene går inn i ventemodus mens
strømforbruket reduseres til et minimum når maskinen ikke brukes over en bestemt periode.
Strømsparingsmodus
Enheten går automatisk i strømsparingsmodus når 5 minutter har gått siden den sist ble brukt. Du kan forlenge
tidsintervallet for inaktivitet før strømsparingsmodus aktiveres. For mer informasjon, se Lavt strømforbruk og automatisk
strømsparingsmodus (side 3-14).
Hvilemodus
For Europa
Enheten går automatisk i hvilemodus når 70 minutter har gått siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for
inaktivitet før hvilemodus aktiveres. For mer informasjon se Hvilemodus og Automatisk hvilemodus (side 3-15).
Utenfor Europa
Enheten går automatisk i hvilemodus når 60 minutter har gått siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for
inaktivitet før hvilemodus aktiveres. For mer informasjon se Hvilemodus og Automatisk hvilemodus (side 3-15).
Automatisk tosidig kopiering
Denne maskinen har 2-sidig kopiering som standardfunksjon. Hvis du f.eks. kopierer to 1-sidige originaler over på ett
enkelt ark som en 2-sidig kopi, reduseres papirforbruket. For mer informasjon, se Tosidig (side 5-23).
Utskrift i 2-sidig modus reduserer papirforbruket og bidrar til bevaring av skogressurser. 2-sidig modus reduserer også mengden papir
som må kjøpes, og derfor reduserer kostnad. Det er anbefalt at maskiner i stand til 2-sidig utskrift stilles til bruk som 2-sidig modus
ved standard.
Ressurssparing - Papir
For bevaring og bærekraftig bruk av skogressursene, anbefales det at resirkulert samt nytt papir sertifisert under
miljøforvaltning tar initiativ eller bærer anerkjente miljømerker som møter EN 12281:2002* eller tilsvarende
kvalitetsstandard, brukes.
Denne maskinen støtter også utskrift på 64 g/m2 papir. Bruk av papir som inneholder mindre råmaterialer kan føre til
ytterligere bevaring av skogressurser.
* : EN12281:2002 "Utskrift og forretningspapir - Krav til kopipapir for bildebehandling med tørr toner"
Salgsrepresentanten eller serviceteknikeren din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper.
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon"
For å redusere strømforbruket når det er inaktivt, er denne maskinen utstyrt med en strømstyringsfunksjon som
automatisk aktiverer strømsparingsmodus når maskinen er inaktiv i en viss periode.
Selv om det tar maskinen en liten mengde tid å gå tilbake til KLAR-modus i strømsparingsmodus, er en betydelig
reduksjon i energiforbruket mulig. Det anbefales at maskinen brukes med aktiveringstid for strømsparingsmodus stilt inn
som standard innstilling.
1-13
Juridisk og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Energy Star (ENERGY STAR®) Program
Vi har bestemt som et selskap i det internasjonale Energy Star-programmet at dette produktet er i
samsvar med standardene som er beskrevet i det internasjonale Energy Star-programmet.
ENERGY STAR® er en frivillig energieffektivitets-program med mål om å utvikle og fremme bruken av
produkter med høy energieffektivitet for å forhindre global oppvarming. Ved å kjøpe ENERGY STAR®kvalifiserte produkter, kan kundene bidra til å redusere utslippene av klimagasser under produktbruk og
kutte energi-relaterte kostnader.
1-14
2
Installere og konfigurere
maskinen
Dette kapitlet inneholder informasjon om administratoren av denne maskinen, for eksempel delenavn, kabeltilkobling,
og programvareinstallasjon.
Navn på deler ..................................................................................................................................................... 2-2
Maskinen utvendig ................................................................................................................................... 2-2
Kontakter/interiør ..................................................................................................................................... 2-4
Med ekstrautstyr ...................................................................................................................................... 2-5
Avgjøre tilkoblingsmetoden og klargjøre kabler ................................................................................................. 2-6
Eksempel på tilkobling ............................................................................................................................. 2-6
Klargjøre nødvendige kabler .................................................................................................................... 2-7
Koble til kabler ................................................................................................................................................... 2-8
Koble til LAN-kabel .................................................................................................................................. 2-8
Slå på/av .......................................................................................................................................................... 2-10
Slå på ..................................................................................................................................................... 2-10
Slå av ...................................................................................................................................................... 2-11
Installere programvare ..................................................................................................................................... 2-13
Programvare på DVD (Windows) .......................................................................................................... 2-13
Pålogging/avlogging ......................................................................................................................................... 2-15
Pålogging ............................................................................................................................................... 2-15
Avlogging ............................................................................................................................................... 2-16
Standardinnstillingene for maskinen ................................................................................................................ 2-17
Angi dato og klokkeslett ......................................................................................................................... 2-17
Nettverksoppsett (LAN-kabeltilkobling) .................................................................................................. 2-19
Hurtigoppsettveiviser ............................................................................................................................. 2-22
Embedded Web Server RX .............................................................................................................................. 2-24
Tilgang Embedded Web Server RX ....................................................................................................... 2-25
Endre sikkerhetsinnstillinger .................................................................................................................. 2-26
Endre vertsnavn ..................................................................................................................................... 2-27
E-postinnstillinger .................................................................................................................................. 2-28
2-1
Installere og konfigurere maskinen > Navn på deler
Navn på deler
Maskinen utvendig
1
2
3
45
6
10
7
8
14
15 16
18
17
19
12
13
9
20 21
22
1 Dokumentmater
12 Glassplate
2 Indikator for originalplassering
13 Klemmeholder
3 Originalbreddeførere
14 Frontdeksel
4 Rom til rengjøringsklut
15 Kassett 1
5 Original tabell
16 Kassett 2
6 USB-port (A1)
17 Kassett 3
7 Originalstopper
18 Kassett 4
8 Originalutmatingsbrett
19 Hovedbryter
9 Det lille glasset
20 Øvre venstre brett (alternativ)
10 Indikatorplater for originalstørrelse
21 Nedre venstre brett (alternativ)
11 Betjeningspanel
22 Håndtak
Tilleggsutstyr (side 7-2)
2-2
11
Installere og konfigurere maskinen > Navn på deler
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
23 Justeringsknapp for papirbredde
24 Papirlengdefører
25 Sperre (Papirbreddefører)
26 Høyre brett
27 Høyre deksel 1
28 Hendel for høyre deksel 1
29 Hendel for høyre deksel 2
30 Høyre deksel 2
31 Papirbreddefører
32 Universalskuff
33 Støttebrett for multifunksjonsmateren
34 Hendel for høyre deksel 3
35 Høyre deksel 3
36 Hendel for høyre deksel 4
37 Høyre deksel 4
38 Håndtak
2-3
Installere og konfigurere maskinen > Navn på deler
Kontakter/interiør
5
6
7
8
1
2
3
4
9
10
1 Nettverksgrensesnittkontakt
2 USB-port (A2)
3 USB grensesnittkontakt (B1)
4 Grensesnitt for tilleggsutstyr
5 Tonerbeholder (Yellow)
6 Tonerbeholder (Cyan)
7 Tonerbeholder (Magenta)
8 Tonerbeholder (Black)
9 Toneravfallsboks
10 Utløsertast
11 Rengjøringsbørste
12 Utløser for tonerbeholder
2-4
11
12
Installere og konfigurere maskinen > Navn på deler
Med ekstrautstyr
1
4
5-a
2
5-b
5-c
5-d
5
5-e
5-g
3
1 Postkasse
2 4000-arks etterbehandler
3 Bretteenhet
4 Kontrollseksjon for 4000-arks etterbehandler
Se English Operation Guide
5 Kassett 5 til 7
Sidemater (3000 ark)
• 5-a: Kassett 5
Sidemater (500 ark x 3)
• 5-b: Kassett 5 • 5-c: Kassett 6 • 5-d: Kassett 7
Høyvolum sidemater (500, 1500 ark x 2)
• 5-e: Kassett 5 • 5-f: Kassett 6 • 5-g: Kassett 7
Tilleggsutstyr (side 7-2)
2-5
5-f
Installere og konfigurere maskinen > Avgjøre tilkoblingsmetoden og klargjøre kabler
Avgjøre tilkoblingsmetoden og klargjøre
kabler
Kontroller metoden for å koble maskinen til en datamaskin eller et nettverk, og klargjør de nødvendige kablene for ditt
miljø.
Eksempel på tilkobling
Finn ut hvordan maskinen skal kobles til en PC eller et nettverk ved å se på illustrasjonen nedenfor.
Koble en skanner til PC-nettverket med en nettverkskabel (1000 BASE-T, 100 BASE-TX eller 10 BASE-T)
Embedded Web Server RX
Administratorens PC
Nettverk
Nettverksinnstillinger,
Send e-post
Sender bildedataene av
skannede originaler til ønsket
mottaker som en fil vedlagt en
e-postmelding.
Standardinnstillinger for
skanner,
Bruker og
destinasjonsregistrering
Flerfunksjonsenhet
Utskrift
USB
Nettverk
Send SMB
Lagrer det skannede bildet
som en datafil på PC-en.
Nettverk
Nettverk
Nettverksfaks
(Tilleggsutstyr)
Nettverk
Faks
(Tilleggsutstyr)
Send FTP
Sender det skannede bildet
som en datafil via FTP.
Nettverk
Nettverk
TWAIN-skanning
WIA-skanning
TWAIN og WIA er standardisert grensesnitt for
kommunikasjon mellom programvare og
bildetakingsenheter.
MERK
Hvis du bruker maskinen med den valgfrie trådløse grensesnittsettet festet, trenger du ikke å koble til LAN-kabelen.
Se English Operation Guide
2-6
Installere og konfigurere maskinen > Avgjøre tilkoblingsmetoden og klargjøre kabler
Klargjøre nødvendige kabler
Klargjør de nødvendige kablene i henhold til grensesnittet du bruker.
Tilgjengelige standardgrensesnitt
Tilkoblingsmiljø
*
Funksjon
Nødvendig kabel
Koble en LAN-kabel til maskinen.
Skriver / Skanner / Nettverk FAKS*
Nettverksgrensesnitt LAN (10BASE-T eller
100BASE-TX, 1000BASE-T skjermet)
Koble en USB-kabel til maskinen.
Skriver
USB 2.0-kompatibel kabel (høy hastighet, USB
kompatibel, maks 5,0 m, skjermet)
Funksjon tilgjengelig ved bruk av faks (tilleggsutstyr). For mer informasjon om hvordan du bruker Nettverk FAKS, se FAX
Operation Guide.
2-7
Installere og konfigurere maskinen > Koble til kabler
Koble til kabler
Koble til LAN-kabel
VIKTIG
Hvis strømmen er på, slå strømbryteren av.
Slå av (side 2-11)
1
Koble til maskinen.
1 Fjerne dekslene på maskinen i rekkefølge fra toppen.
2 Koble LAN-kabelen til nettverksgrensesnittkontakten.
2-8
Installere og konfigurere maskinen > Koble til kabler
3 Sett ledningen i sporet.
4 Sett på dekslene. Start fra nedsiden, og pass på at ledningen ikke klemmes.
5 Koble den andre enden av kabelen til huben.
2
Sette opp maskinen.
Slå på maskinen og konfigurere nettverket.
For mer informasjon, se Nettverksoppsett (LAN-kabeltilkobling) på side 2-19.
2-9
Installere og konfigurere maskinen > Slå på/av
Slå på/av
Slå på
Når indikatoren for hovedbryteren er tent... (Klareringstid fra
Hvilemodus)
Indikator for hovedbryter
Trykk på [Power]-tasten.
Når indikatoren for hovedbryteren er slått av...
Slå på hovedbryteren.
VIKTIG
Når du slår av hovedbryteren, må du ikke slå den på igjen med en gang. Vent i minst 5
sekunder, og slå deretter på hovedbryteren.
MERK
Hvis det valgfrie Data Security Kit er aktivert, kan en melding vises som indikerer at
sikkerhetsfunksjonen blir aktivert og tiden det kan ta for å starte opp når strømmen er slått
på.
2-10
Installere og konfigurere maskinen > Slå på/av
Slå av
Når du ikke slår av hovedbryteren ... (hvilemodus)
Indikator for hovedbryter
Trykk på [Power]-tasten. [Power]-tasten slokner, og hovedstrømmen vil lyse opp.
Lavt strømforbruk og automatisk strømsparingsmodus (side 3-14)
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus (side 3-15)
Når du slår av hovedbryteren ...
Legg merke til at når strømbryteren er slått av, vil ikke maskinen kunne automatisk motta utskriftsdata fra datamaskiner
eller fakser.
VIKTIG
Når [Processing] eller [Memory] lyser opp eller blinker, er maskinen i drift. Slås hovedbryteren av mens
maskinen er i drift kan funksjonsfeil oppstå.
1
Trykk på [Power]-tasten.
Kontroller at indikatorene er av.
Kontroller at [Power]-tasten slukkes og at hovedstrømmen lyser.
2-11
Installere og konfigurere maskinen > Slå på/av
2
Slå av hovedbryteren.
I tilfelle maskinen ikke skal brukes over en lengre periode ...
FORSIKTIG
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en kortere tidsperiode (f.eks. over natten), slår du hovedbryteren av.
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode (f.eks. ferie), bør du av sikkerhetshensyn
trekke ut støpselet fra stikkontakten. Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, er sending og mottak av faks
deaktivert når hovedbryteren er slått av.
VIKTIG
For å beskytte papiret mot fuktighet, fjern papiret fra kassettene og legg det i posen for oppbevaring av papir.
2-12
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
Installere programvare
Installer den aktuelle programvaren på PC-en fra DVD (Product Library) som følger med hvis du vil bruke
skriverfunksjonen for denne maskinen, eller utføre TWAIN/WIA-overføring eller faksoverføring fra PC-en.
Programvare på DVD (Windows)
Du kan bruke enten [Express Install] eller [Custom Install] kan velges for installasjonsmetode. Programvaren som kan
installeres og skriverportens valgmetode varierer avhengig av hvilken metode som velges.
Installasjonsmetode
●: Standard
Programvare
Printing System
Driver
Funksjon
Skriv ut
Beskrivelse
Denne driveren lar filer på datamaskinen skrives ut av
maskinen. Sidebeskrivelse på flere språk (PCL, XL, KPDL,
osv.) støttes av en enkelt driver. Denne skriverdriveren lar deg
få en full fordel av maskinens funksjoner.
○:
installasjon
Mulighet til å velge
de komponentene
som skal monteres
Express
Install
Custom
Install
●
○
Bruk denne skriveren for å skrive ut PDF-filer.
Printing System
(XPS) Driver
Denne skriverdriveren støtter XPS (XML Paper Specification)
format utviklet av Microsoft Corporation.
-
○
KPDL mini-driver/
PCL mini-driver
Dette er en Microsoft MiniDriver som støtter PCL og KPDL. Det
finnes noen restriksjoner på maskinfunksjonene og
valgfunksjonene som kan brukes med denne driveren.
-
○
Denne driveren aktiverer skanning på maskinen med TWAINkompatibel programvareapplikasjon.
●
○
WIA (Windows Imaging Acquisition) er en funksjon i Windows
som gjør gjensidig kommunikasjon mulig mellom en bildeenhet
som en skanner og en bildebehandlingsprogramvare. Et bilde
kan skaffes ved hjelp av et WIA-kompatibelt program, som er
praktisk når et TWAIN-kompatibelt program ikke er installert i
datamaskinen.
-
○
Faks
Dette gjør det mulig å sende et dokument laget i en
programvareapplikasjon som en faks via maskinen.
-
○
Tilbehør
Dette gjør det mulig å sende og lagre et skannet dokument til
en spesifikk nettverksmappe.
-
○
Network Tool for
Direct Printing
Dette gjør det mulig å skrive ut en PDF-fil uten å starte Adobe
Acrobat/Reader.
-
○
NETWORK
PRINT MONITOR
Dette er et verktøy som gjør det mulig å overvåke maskinen på
nettverket.
-
○
Dette er skjermskriftene som aktiverer maskinens innebygde
skrifttyper som skal brukes i et program.
●
○
TWAIN Driver
Skann
Maskinen har to typer TWAIN-drivere: en for å skanne et
dokument i maskinen, og en for å lese dokumentdata lagret i
en dokumentboks.
WIA Driver
FAX Driver
(FAKS-driver)
File Management
Utility
FONTS
(SKRIFTER)
-
2-13
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
MERK
Installering på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
Når tilkoblet med USB-kabel, er Plug and Play deaktivert på denne enheten når den er i hvilemodus. For å fortsette
installasjonen, trykk på [Power] for å vekke enheten fra strømsparingsmodus eller hvilemodus før du fortsetter.
Faksen (tilleggsutstyr) er nødvendig for å kunne bruke faksfunksjonene.
WIA-driveren og Printing System (XPS) Driver kan ikke installeres på Windows XP.
2-14
Installere og konfigurere maskinen > Pålogging/avlogging
Pålogging/avlogging
Hvis du stiller inn en funksjon som krever administratorrettigheter, eller dersom brukeradministrasjonen er aktivert, må
du angi brukernavn og passord.
MERK
• Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Model Name
Brukernavn
Passord
6505ci
6500
6500
7505ci
7500
7500
Du kan ikke logge på hvis du glemmer brukernavn eller passord. I dette tilfellet, logg på med administratortillatelser
og endre ditt brukernavn eller passord.
• Dersom gjestegodkjenning er aktivert, må [Authentication/Logout]-tasten trykkes når du logger inn
For mer informasjon, se English Operation Guide.
Pålogging
Vanlig pålogging
1
Skriv inn brukernavn og passord for å logge inn.
Angi brukernavn og passord.
Pålogging til:
1
Brukernavn
2
Passord
Lokal
abcdef
# taster
********
# taster
Tellersjekk
Avbryt
3
ID-kort
Pålogging
Pålogging
Se English Operation Guide
Hvis denne skjermen vises under operasjoner, trykk [Brukernavn] for å angi brukernavnet.
Alternativt kan du logge inn ved å trykke på [Passord] og angi passordet.
MERK
[# taster] kan trykkes for å taste inn nummeret med de numeriske tastene på
betjeningspanelet.
Hvis [Nettverksgodkjenning] er valgt som brukerautentisering, kan enten [Lokal] eller
[Nettverk] velges som autentisering.
For å godkjenne med ID-kort, trykker du på [ID-kort pålogging].
2-15
Installere og konfigurere maskinen > Pålogging/avlogging
Enkel pålogging
Velg brukeren som skal pålogges.
01
02
03
A
B
C
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Nr.
1/2
Tastatur
Pålogging
Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, velg en bruker og logg på.
MERK
Hvis et passord kreves, vises et inndataskjermbilde.
Se English Operation Guide
Avlogging
For å logge ut fra maskinen, trykk på [Authentication/Logout] for å gå tilbake til brukernavn/
passord for pålogging.
Brukere logges automatisk av under følgende omstendigheter:
•
Når maskinen er satt i dvale ved å trykke på [Power]-tasten.
•
Når Automatisk hvilemodus er aktivert.
•
Når Auto. nullstill panel er aktivert.
•
Når Automatisk lavstrømmodus er aktivert.
•
Når maskinen er plassert i strømsparingsmodus ved å trykke på [Energy Saver]-tasten.
2-16
Installere og konfigurere maskinen > Standardinnstillingene for maskinen
Standardinnstillingene for maskinen
Standardinnstillingene på maskinen kan endres i System-menyen. Før du bruker denne maskinen, må du konfigurere
innstillinger som dato og klokkeslett, nettverkskonfigurasjon og energisparende funksjoner etter behov.
MERK
For innstillinger som kan konfigureres fra System-menyen, kan du se English Operation Guide.
Angi dato og klokkeslett
Følg trinnene nedenfor for å angi dato og tid på stedet der maskinen installeres.
Når du sender en e-postmelding ved hjelp av overføringsfunksjonen, vil datoen og tiden som er angitt her bli skrevet ut i
toppteksten i e-postmeldingen. Angi dato, tid og tidsforskjell fra GMT i området der maskinen skal brukes.
MERK
Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn med
administratortillatelser.
Hvis administrasjon av brukerpålogging er deaktivert, vises skjermbildet for brukerautentisering. Skriv inn brukernavn
og passord, og trykk [Pålogging].
Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Model Name
Brukernavn
Passord
6505ci
6500
6500
7505ci
7500
7500
Pass på å angi tidsforskjellen før du angir dato og tid.
Hvis du endrer dato/tid ved bruk av et program, vil du ikke lenger kunne bruke programmet.
Se English Operation Guide
1
Vis skjermen.
Trykk på [System Menu]-tasten og velg [Tidsinnstillinger/Strømsparing].
Systemmeny
1
Rediger mål
Brukere/jobbkonto
Brukeregenskap
Justering/vedlikehold
3
Tidsinnstillinger/
Strømsparing
Internett
Applikasjon
2
2/2
Lukk
Trykk på [ ] eller [
og ned skjermen.
2-17
] for å rulle opp
Installere og konfigurere maskinen > Standardinnstillingene for maskinen
2
Konfigurere innstillingene.
1 Still tidssone.
Tidsinnstillinger/Strømsparing - Tidssone
Tidsinnstillinger/Strømsparing
Dato/klokke:
Tidssone:
1
Endre
Dato format:
Endre
Endre
Auto. nullstill panel:
Endre
Angi tidssone.
Velg plasseringen nærmest deg.
2
Tidssone
-12:00 Internasjonal datogrense vest
Automatisk hvilemodus:
Endre
Tidsur for strømsparing:
Endre
Auto. nullstill feil:
-11:00 Samoaøyene
Endre
-11:00 Universal Coordinated Time -11
Tid: Nullstill panel
Endre
1/16
-10:00 Hawaii
-09:00 Alaska
Hvilemodus:
Endre
3
-08:00 Baja California
1/2
Avbryt
OK
Lukk
Trykk på [ ] eller [
og ned skjermen.
] for å rulle opp
2 Still sommertid.
Tidsinnstillinger/Strømsparing - Tidssone
Angi tidssone.
Velg plasseringen nærmest deg.
Tidssone
-08:00 Stillehavstid (USA og Canada)
1
-07:00 Arizona
-07:00 Chihuahua, La Paz, Mazatlamn
Sommertid
2/16
-07:00 Rocky Mountains (USA og Canada)
Av
-06:00 Guadalajara, Mexico by, Monterrey
På
-06:00 Saskatchewan
Avbryt
OK
2
MERK
Hvis du velger et område som ikke bruker sommertid, vil ikke skjermbildet for innstilling av
sommertid vises.
3 Angi dato og klokkeslett.
Tidsinnstillinger/Strømsparing - Dato/klokke
Tidsinnstillinger/Strømsparing
1
Angi dato og klokkeslett.
Endre
Dato format:
Endre
Endre
Auto. nullstill panel:
Endre
Automatisk hvilemodus:
Endre
Auto. nullstill feil:
Endre
Tidsur for strømsparing:
Endre
Dato/klokke:
Tidssone:
2013
Hvilemodus:
Endre
Tid: Nullstill panel
Endre
2
År
02
Måned
02
Dag
Off
10
Time
10
Minutt
31
Sekund
3
1/2
Avbryt
Lukk
Trykk på [+] eller [-] i hver innstilling.
2-18
OK
Installere og konfigurere maskinen > Standardinnstillingene for maskinen
Nettverksoppsett (LAN-kabeltilkobling)
Maskinen er utstyrt med nettverksgrensesnitt som er kompatibelt med nettverksprotokoller som TCP/IP (IPv4), TCP/IP
(IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, og IPSec. Det er mulig å utføre nettverksutskrift på Windows, Macintosh, UNIX, NetWare og
andre plattformer.
Dette avsnittet forklarer prosedyren for IPv4 og Bonjour-innstillinger for TCP/IP-innstillingene. For andre
nettverksinnstillinger, se English Operation Guide.
MERK
Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn med
administratortillatelser.
Hvis administrasjon av brukerpålogging er deaktivert, vises skjermbildet for brukerautentisering. Skriv inn brukernavn
og passord, og trykk [Pålogging].
Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Model Name
Brukernavn
Passord
6505ci
6500
6500
7505ci
7500
7500
TCP/IP-innstillinger
IPv4-innstilling
Oppsett TCP/IP (IPv4) for å koble til Windows nettverket.
Standardinnstillingene er "TCP/IP Protokoll: På, DHCP: På, Auto-IP: På".
MERK
• Spør nettverksadministratoren om IP-adressen på forhånd, og ha den klar når du konfigurerer denne innstillingen.
I følgende tilfeller, angi IP-adressen til DNS-serveren på Embedded Web Server RX.
• Når du bruker vertsnavn med "DHCP"-innstillingen satt til "Av"
• Når du bruker DNS-serveren med IP-adresse som ikke er tildelt av DHCP automatisk.
Se Embedded Web Server RX User Guide.
1
Vise skjermen.
1 Trykk på [System Menu]-tasten og velg [System/Nettverk].
1
Systemmeny
2
Hurtigoppsettveiviser
Innstillinger skuff/
universalskuff
Felles
Hjem
Kopier
Send
Dokumentboks / USB minne
FAKS
Skriver
Rapport
System/Nettverk
1/2
Lukk
2-19
Installere og konfigurere maskinen > Standardinnstillingene for maskinen
2 Velg "Nettverk" og deretter "TCP/IP-innstilling".
System/Nettverk - Nettverk
System/Nettverk
1
Neste
Nettverk (tilbehør):
Neste
Vertsnavn:
Nettverksgrensesnitt (Send)
Endre
Sikkerhetsnivå:
Endre
Protokollinnstillinger:
Neste
Datasikkerhet:
Neste
LAN grensesnitt:
Nettverk:
Innstilling av grensesnitt:
Dokumentbeskytter:
Start maskinen på nytt:
Endre
Valgfri funksjon:
2
TCP/IP:
Neste
Endre
Sikkerhetsinnstillinger:
Neste
Endre
Omstart nettverk:
Start
Neste
Start
Lukk
Lukk
2
Konfigurere innstillingene.
System/Nettverk - IPv4
System/Nettverk - TCP/IP
TCP/IP:
Endre
IPv4:
Endre
IPv6:
Neste
Bonjour:
Endre
IPSec:
Angi TCP/IP (IPv4).
* Innstillingen vil bli endret etter at enheten eller nettverket er startet på nytt.
2
3
4
Endre
1
Av
DHCP
Lukk
IP-adresse
0.0.0.0
Delnettmaske
On
0.0.0.0
Standard
gateway
0.0.0.0
På
5
Auto-IP
Avbryt
OK
Når du bruker DHCP server
[DHCP]: Angitt til [På].
Når du stiller inn den statiske IP-adressen
[DHCP]: Angitt til [Av].
[IP-adresse]: Skriv inn adressen.
[Delnettmaske]: Skriv inn adressen.
[Standard gateway]: Skriv inn adressen.
VIKTIG
Etter å ha endret innstillingen, start nettverket fra systemmenyen, eller slå maskinen
av og på igjen.
Se English Operation Guide
2-20
Installere og konfigurere maskinen > Standardinnstillingene for maskinen
Bonjour-innstillinger
Konfigurere innstillingene for Bonjour.
1
Vise skjermen.
1 Trykk på [System Menu]-tasten og velg [System/Nettverk].
1
Systemmeny
2
Hurtigoppsettveiviser
Innstillinger skuff/
universalskuff
Felles
Hjem
Kopier
Send
Dokumentboks / USB minne
FAKS
Skriver
Rapport
System/Nettverk
1/2
Lukk
2 Velg "Nettverk" og deretter "TCP/IP".
System/Nettverk - Nettverk
System/Nettverk
2
1
Neste
Nettverk (tilbehør):
Neste
Vertsnavn:
Nettverksgrensesnitt (Send)
Endre
Sikkerhetsnivå:
Endre
Protokollinnstillinger:
Endre
Sikkerhetsinnstillinger:
Neste
Innstilling av grensesnitt:
Neste
Datasikkerhet:
Neste
LAN grensesnitt:
Endre
Omstart nettverk:
Start
Nettverk:
Dokumentbeskytter:
Start maskinen på nytt:
Endre
Valgfri funksjon:
TCP/IP:
Neste
Start
Lukk
Lukk
2
Neste
Konfigurere innstillingene.
System/Nettverk - TCP/IP
System/Nettverk - Bonjour
TCP/IP:
Endre
IPv4:
IPv6:
Neste
Bonjour:
IPSec:
Endre
Endre
1
Bruk Bonjour.
* Innstillingen vil bli endret etter at enheten eller nettverket er startet på nytt.
Endre
2
Av
Lukk
På
Avbryt
OK
VIKTIG
Etter å ha endret innstillingen, start nettverket fra systemmenyen, eller slå maskinen
av og på igjen.
Se English Operation Guide
2-21
Installere og konfigurere maskinen > Standardinnstillingene for maskinen
Hurtigoppsettveiviser
For energisparer og faksfunksjoner, kan følgende innstillinger konfigureres i en veiviserskjerm.
Strømsparingoppsett
Konfigurerer Hvilemodus og Lavstrømmodus.
1. Hvilemodus
For Europa
Hvilemodus
Hvileregler
Utenfor Europa
Hvilemodus
Hvilenivå
2. Automatisk Lavstrømmodus
Tidsur for strømsparing
3. Gjenopprett.modus
Strømsparer Gjenoppret.nivå
4. Ukentlig tidtakerinnstillinger
Ukentlig tidtakerinnstillinger
Planlegg
Antall gjentatte forsøk
Intervaller
Konfigurerer de grunnleggende faksinnstillingene.
Faksoppsett
Denne funksjonen vises når faksen (tilleggsutstyr) er installert.
Se FAX Operation Guide.
MERK
Hvis brukerautentisering vises, skriv inn brukernavn og passord for pålogging, og trykk [Pålogging].
Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Model Name
1
Brukernavn
Passord
6505ci
6500
6500
7505ci
7500
7500
Vise skjermen.
1
Systemmeny
2
Hurtigoppsettveiviser
Innstillinger skuff/
universalskuff
Felles
Hjem
Kopier
Send
Dokumentboks / USB minne
FAKS
Skriver
Rapport
System/Nettverk
1/2
Lukk
2-22
Installere og konfigurere maskinen > Standardinnstillingene for maskinen
2
Velg en funksjon.
Hurtigoppsettveiviser:
Neste
Faksoppsett:
Strømsparingoppsett:
Neste
Lukk
3
Konfigurere innstillingene.
Strømsparer-oppsett
. Hvilemodus
. Lavstrømmodus
. Gjenopprett.modus
Starter oppsetning
Still inn energisparfunksjonene.
. Ukentlig tidtaker
Slutt
Neste
Start veiviseren. Følg instruksjonene på skjermbildet for å konfigurere innstillingene.
MERK
Hvis du har problemer med å konfigurere innstillingene, se Hjelp-skjermen på side 3-12.
Kontroll
Beskrivelse
Slutt
Går ut av veiviseren. Innstillingene konfigurert så langt er anvendte.
Forrige
Går tilbake til forrige punkt.
Hopp over
Går til neste punkt uten å innstille gjeldende punkt.
Neste
Går til neste skjermbilde.
Tilbake
Går tilbake til forrige skjermbilde.
Ferdig
Registrer innstillingene og avslutt veiviseren.
2-23
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Hvis maskinen er koblet til nettverket, kan du konfigurere ulike innstillinger ved hjelp av Embedded Web Server RX.
Denne delen forklarer hvordan du åpner Embedded Web Server RX og endrer sikkerhetsinnstillinger og vertsnavn.
For detaljer om Embedded Web Server RX, se Embedded Web Server RX User Guide.
MERK
For å få full tilgang til funksjonene på Embedded Web Server RX sider, skriv inn brukernavn og passord og klikk på
[Pålogging]. Det forhåndsdefinerte passordet lar brukeren få tilgang til alle sider, inkludert Dokumentboks,
Adressebok, og Innstillinger på navigasjonsmenyen. Fabrikkinnstillingene for standard bruker med
administratorrettigheter vises nedenfor.
Påloggingsnavn
Admin
Påloggingspassord
Admin
Store og små bokstaver skilles.
Innstillinger som administratoren og vanlige brukere kan konfigurere i Embedded Web Server RX er som følger.
Innstilling
Beskrivelse
Enhetsinformasjon
Maskinens konstruksjon kan kontrolleres.
Jobbstatus
Viser all enhetsinformasjon, inkludert utskrift og skanning, lagre jobber,
planlagte jobber og logghistorikk.
Administrator
Bruker
❍
❍
❍
❍
[Konfigurasjon], [Teller], [Om Embedded Web Server RX]
[Status for utskriftsjobber], [Logg for utskriftsjobb], [Status for
sendingsjobber], [Planlagt jobb], [Status for sendingsjobber], [Status for
lagringsjobber], [Logg for lagringsjobb]
Dokumentboks
Legge til eller slette dokumentbokser, eller slette dokumenter i en
dokumentboks. [Brukerdefineret boks], [Faksboks]*1, [Pollingboks]*1,
[Jobboksinnstillinger]
❍
❍*2
Adressebok
Opprette, redigere eller slette adresser og adressegrupper.
[Maskin adressebok], [Ekstern adressebok-innstillinger], [Ettrykkstast]
❍
❍*2
Enhetsinnstillinger
Konfigurer avanserte innstillinger på maskinen.
[Papir/Mating/Utgang], [Originalinnstillinger], [Energisparer/
Tidsinnstillinger], [Dato/klokkeslett], [System]
❍
-
Funksjoninnstillinger
Konfigurer avanserte funksjonsinnstillinger.
[Vanlig/jobbstandard], [Kopier], [Skriver], [E-post], [Skann til mappe],
[DSM skanning], [FAX / i-faks]*1, [Send og videresend], [Mottak/videresend.
beting.]*1, [Driftspanel]
❍
-
Nettverksinnstillinger
Konfigurere avanserte nettverksinnstillinger.
[Generelt], [TCP/IP], [Protokoll]
❍
-
Sikkerhetsinnstillinger
Konfigurere avanserte sikkerhetsinnstillinger.
❍
-
Administrasjonsinnstillinger
Konfigurer avanserte administrasjonsinnstillinger.
[Regnskapskonto], [autentisering], [ID-kort], [Varsling/rapport],
[Historieinnstillinger], [SNMP], [System avtrykk], [Forum], [Tilbakestill]
❍
-
*1
*2
[Enhetssikkerhet], [Send sikkerhet], [Nettverkssikkerhet], [Sertifikater]
Vises bare når fakssettet er installert.
Den innloggede brukeren kan kanskje ikke konfigurere enkelte innstillinger, avhengig av brukertilgangen.
MERK
Faksen (tilleggsutstyr) er nødvendig for å kunne bruke faksfunksjonene.
Her er informasjon om faksinnstillingene utelatt. Se FAX Operation Guide for mer informasjon om bruk av faksen.
2-24
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
Tilgang Embedded Web Server RX
1
Vise skjermen.
1 Start webleseren.
2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Eksempler: https://192.168.48.21/ (for IP-adresse)
https://MFP001 (hvis vertsnavnet er "MFP001")
Websiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og Embedded Web Server RX samt
gjeldende status.
MERK
Når du kobler til Embedded Web Server RX, kan en melding vises som leser "Det er et
problem med sikkerhetssertifikatet for dette nettstedet". For å forhindre at denne meldingen
vises, må du installere enhetssertifikatene for maskinen til nettleseren. For mer informasjon,
se Embedded Web Server RX User Guide.
2
Konfigurer funksjonen.
Velg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen. Når du logger deg på
maskinen som administrator, vil du se [Enhetsinnstillinger], [Funksjoninnstillinger],
[Nettverksinnstillinger], [Sikkerhetsinnstillinger], og [Administrasjonsinnstillinger].
2-25
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
Endre sikkerhetsinnstillinger
Dette avsnittet forklarer hvordan du endrer sikkerhetsinnstillingene.
1
Vise skjermen.
2
Konfigurere sikkerhetsinnstillingene.
Gå inn på Embedded Web Server RX ved å se Tilgang Embedded Web Server RX på side 225.
Fra [Sikkerhetsinnstillinger]-menyen, velg den innstillingen du ønsker å konfigurere. De
konfigurerbare innstillingene er [Enhetssikkerhet], [Send sikkerhet], [Nettverkssikkerhet],
og [Sertifikater].
MERK
De konfigurerbare innstillingene i [Enhetssikkerhet], [Send sikkerhet], og
[Nettverkssikkerhet] kan også konfigureres fra maskinens systemmeny.
For mer informasjon, se English Operation Guide.
For mer informasjon om innstillinger relatert til sertifikat, kan du se Embedded Web Server
RX User Guide.
2-26
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
Endre vertsnavn
Endre vertsnavnet til maskinen.
1
Vise skjermen.
1 Gå inn på Embedded Web Server RX ved å se Tilgang Embedded Web Server RX på side 225.
2 Fra [Enhetsinnstillinger]-menyen, velg [System].
3
1
2
2
Angi vertsnavnet.
Under "Enhetsinnstillinger", skriver du inn vertsnavnet i "Vertsnavn", og klikk deretter på
[Send].
VIKTIG
Etter å ha endret innstillingen, må du starte nettverket eller slå maskinen av og på
igjen.
For å starte nettverkskortet, klikker du på [Tilbakestill] i
[Administrasjonsinnstillinger]-menyen, og klikk deretter på [Omstart nettverk] i "Start
på nytt".
2-27
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
E-postinnstillinger
Ved å konfigurere SMTP-innstillingene, kan du sende e-postmeldinger på fullførte jobber.
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må denne maskinen være tilkoblet en e-postserver som bruker SMTP-protokollen.
I tillegg må du undersøke følgende.
•
Nettverksmiljøet som brukes for å koble denne maskinen til e-postserveren.
En kontinuerlig tilkobling via et lokalnettverk anbefales.
•
SMTP-innstillinger
Bruk Embedded Web Server RX for å registrere IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-serveren.
•
Hvis det er satt begrensninger på størrelsen på e-postmeldinger, kan det hende at det ikke er mulig å sende svært
store e-postmeldinger.
Fremgangsmåten for å angi SMTP-innstillingene er som følger:
1
Vis skjermen.
1 Gå inn på Embedded Web Server RX ved å se Tilgang Embedded Web Server RX på side 225.
2 Fra [Funksjoninnstillinger]-menyen, klikk på [E-post].
1
2
2-28
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
2
Konfigurere innstillingene.
Angi de aktuelle verdiene til hvert felt.
Innstilling
Beskrivelse
Angi for å sende e-post fra maskinen.
SMTP
SMTP-protokoll
Angi SMTP-protokollen. Angi "SMTP (E-post TX)" til [På] under
[Protokollinnstillinger].
SMTP-servernavn
Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen til SMTP-serveren.
SMTPportnummer
Angi portnummeret som skal brukes for SMTP. Bruk SMTP
standard port 25.
Tidsavbrudd for
SMTP-server
Innstill tidsintervallet før tidsavbruddet i sekunder.
Godkjenningsprotokoll
Angi om SMTP-godkjenning brukes. Hvis du vil bruke
godkjenning, angi brukerinformasjon for godkjenning.
SMTP sikkerhet
Angi SMTP-sikkerhet.
Slå på "SMTP-sikkerhet" i "SMTP (e-post TX)" under
[Protokollinnstillinger].
POP før SMTPtidsavbrudd
Angi tiden i sekunder før tilkoblingen til POP-serveren timer ut.
Dette kan angis når [POP før SMTP] er valgt i "Authentication
Protocol".
Test
Tester for å bekrefte at innstillingene er riktige.
Domenebegrensninger
Angi hvorvidt domener er begrenset. Klikk på [Domeneliste] og
angi domenenavn på adresser som skal tillates eller avvises.
Begrensning kan også spesifiseres via e-postadresse.
Angi for å motta e-post på maskinen.
POP3
POP3-protokoll
Angi POP3-protokollen. Angi "POP3 (E-mail RX)" til [På] under
[Protokollinnstillinger].
Kontrollintervall
Angi intervallet for å sjekke for innkommende e-post i løpet av
minutter.
Kjør én gang nå
Klikk [Motta] for å koble til POP3-serveren umiddelbart og se etter
innkommende e-post.
Domenebegrensninger
Angi hvorvidt domener er begrenset. Klikk på [Domeneliste] og
angi domenenavn på adresser som skal tillates eller avvises.
Begrensning kan også spesifiseres via e-postadresse.
POP3- brukerinnstillinger
Konfigurere innstillingene for POP3-brukerkontoer og POP3serveren. Du kan konfigurere opptil tre brukere.
2-29
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
Innstilling
E-post
sendeinnstillinger
3
Beskrivelse
Størrelsesgrense
for e-post
Angi maksimumsstørrelsen for e-post som kan sendes i kilobyte.
Når e-posten er større enn denne verdien, vises en feilmelding og
e-postsendingen blir avbrutt. Bruk denne innstillingen hvis du har
satt e-postbegrensning for SMTP-serveren. Hvis ikke, angi en
verdi på 0 (null) for å aktivere e-postsending uavhengig av
størrelsesgrensen.
Avsenderadresse
Angi e-postadressen til personen som er ansvarlig for maskinen,
f.eks. maskinadministratoren, slik at en svarrapport eller rapport
om mislykket levering vil gå til en person og ikke til maskinen.
Avsenderadressen må angis korrekt for SMTP-autentisering.
Maksimumslengden for avsenderadressen er 128 tegn.
Signatur
Angi signaturen. Signaturen er fritekst som vil vises nederst i epostmeldingen. Den brukes ofte for ytterligere identifikasjon av
maskinen. Maksimumslengden for signaturen er 512 tegn.
Funksjonsstandard
Endre funksjonens standardinnstillinger i [Felles/jobb
standardinnstillinger].
Klikk [Send].
2-30
3
Klargjøring for bruk
Dette kapitlet beskriver følgende operasjoner:
Ved hjelp av betjeningspanelet .......................................................................................................................... 3-2
Betjeningspanelets taster ......................................................................................................................... 3-2
Justering av betjeningspanelets vinkel .................................................................................................... 3-3
Berøringsskjermen ............................................................................................................................................. 3-4
Hjemskjerm .............................................................................................................................................. 3-4
Visning for originaler og papir .................................................................................................................. 3-8
Visning av taster som ikke kan angis ....................................................................................................... 3-8
Original forhåndsvisning .......................................................................................................................... 3-9
Enter-tast og Quick No. Search-tast ....................................................................................................... 3-11
Hjelp-skjermen ....................................................................................................................................... 3-12
Tilgjengelighetsfunksjoner (Forstørre visningen) ................................................................................... 3-13
Funksjon for strømsparing ............................................................................................................................... 3-14
Lavt strømforbruk og automatisk strømsparingsmodus ......................................................................... 3-14
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus ................................................................................................. 3-15
Legge i papir .................................................................................................................................................... 3-17
Før du legger inn papir ........................................................................................................................... 3-18
Lasting i kassettene ............................................................................................................................... 3-19
Legge inn papir i multifunksjonsmateren ............................................................................................... 3-27
Angi papirstørrelse og media ................................................................................................................. 3-31
3-1
Klargjøring for bruk > Ved hjelp av betjeningspanelet
Ved hjelp av betjeningspanelet
Betjeningspanelets taster
Sletter tall og tegn som har
blitt angitt.
Innstillingene går tilbake til
standardinnstillingene.
Maskinen går over i
hvilemodus. Maskinen går ut
av hvilemodus hvis den er i
hvilemodus.
Angir registrert informasjon som
adressenummer, bruker-ID og
programnumrene etter nummer.
Avbryter eller pauser
jobben som pågår.
Lyser når maskinens
hovedbryter er slått på.
Sluttfører numerisk tastoppføring,
og ferdigstiller detaljer under
innstilling av funksjoner. Opererer
knyttet på skjermen [OK].
Starter kopiering og
skanning, og behandler
innstillinger.
Setter maskinen i
strømsparingsmodus.
Blinker under utskrift
eller sending/mottak.
Blinker når maskinen bruker
harddisken, faksminne eller USBminne (generelt formål).
Lyser eller blinker når det
oppstår en feil og en jobb
er stoppet.
Autentiserer brukerbytte,
og avslutter drift for den
aktuelle brukeren (dvs.
logger ut).
Vise Avbryt kopi-skjermen.
Berøringspanel
Viser knapper for
konfigurering av
maskininnstillinger.
Vise hjemskjermbildet.
Talltaster.
Registrerer tall og
symboler.
Vise Systemmenyskjermen.
Vise Teller-skjermen.
Viser skjermbildet Status/
Jobbavbrudd.
Viser skjermbildet for
kopiering.
Viser hjelpveiledning.
Viser skjermbildet for
sending. Du kan endre det
til å vise skjermbildet med
adresseboken.
Slår berøringspanelet
visning på Kopi og Sendskjermen til en forstørret
visning.
Vise FAKS-skjermen.
Velg fargemodus.
Auto Color:
Gjenkjenner automatisk
om dokumentet er farge
eller sort / hvitt, og
skanner dokumentet.
Full Color:
Skanner alle dokumenter
i farge.
Black & White:
Skanner alle dokumenter
i sort/hvitt.
3-2
Klargjøring for bruk > Ved hjelp av betjeningspanelet
Justering av betjeningspanelets vinkel
Vinkelen på betjeningspanelet kan justeres. Beveg betjeningspanelet og hendelen opp eller ned og til venstre eller
høyre til posisjon som er enkel å bruke.
3-3
Klargjøring for bruk > Berøringsskjermen
Berøringsskjermen
Hjemskjerm
Dette skjermbildet vises ved å trykke på [Home]-tasten på betjeningspanelet. Berøring av et ikon vises den tilsvarende
skjermen.
Du kan endre ikonene som skal vises på hjemskjermen, så vel som bakgrunnen.
Redigere hjemskjermbildet (side 3-5)
1
Hjem
3
Admin
Logg ut
2
Velg funksjonen.
4
Send
Kopi
Egendefinert
FAKS
5
5
Jobb boks
6
Status/
Jobbavbrudd
Enhetsinformasjon
USB minne
Tilgjeng.
Skjerm
Internettnettleser
Faksboks
Språk
Systemmeny
Hjelp
Program
*
Forum
02/02/2013 10:10
Status
Utseendet kan avvike fra den faktiske skjermen, avhengig av konfigurasjon og alternativinnstillingene.
Nr.
Element
Beskrivelse
1
Brukernavn
Viser innlogget brukernavn. Dette vises når administrasjon av
brukerpålogging er aktivert. Trykk på "Brukernavn" for å vise
informasjon om pålogget bruker.
2
[Logg ut]
Logger ut den aktuelle brukeren. Dette vises når administrasjon av
brukerpålogging er aktivert.
3
Melding
Viser meldingen avhengig av status.
4
Skrivebord
Viser maksimalt 40 funksjonsikoner* inkludert funksjoner registrert i
programmet. Ikoner som ikke vises på den første siden vises ved å
endre siden.
5
Skjermbyttetaster
Bruk disse knappene for å bytte mellom stasjonære sider.
MERK
Du kan også bytte visninger ved å berøre skjermen og bevege
fingeren sidelengs (dvs. dra).
Hjem
Logg ut
Admin
Velg funksjonen.
FAKS
Egendefinert
Kopi
Send
Faksboks
Internettnettleser
Jobb boks
USB minne
2
Status/
EnhetsJobbavbrudd informasjon
6
Oppgavelinje
Tilgjeng.
Skjerm
1
Språk
Systemmeny
2
Hjelp
Program
Forum
Viser maksimalt 8 oppgaveikoner.
* Når den valgfrie Fiery-kontrolleren og fakssettet er installert, kan maksimalt 43 ikoner vises. Maksimalt 5 ikoner kan vises for
installerte programmer.
3-4
Klargjøring for bruk > Berøringsskjermen
Redigere hjemskjermbildet
Du kan endre bakgrunnen på hjemskjermen, samt hvilke ikoner som vises.
1
Vise skjermen.
Trykk på [System Menu]-tasten og velg [Hjem].
Systemmeny
Hurtigoppsettveiviser
2
Felles
1
Innstillinger skuff/
universalskuff
Hjem
Kopier
Send
Dokumentboks / USB minne
FAKS
Skriver
Rapport
System/Nettverk
1/2
Lukk
MERK
Du kan bare endre innstillingene ved å logge inn med administratorrettigheter.
Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Model Name
2
Brukernavn
Passord
6505ci
6500
6500
7505ci
7500
7500
Konfigurere innstillingene.
De tilgjengelige innstillingene er vist nedenfor.
Element
Tilpass skrivebord
Beskrivelse
Angi funksjonsikonene som skal vises på skrivebordet.
Trykk på [Legg til] for å vise skjermen for valg av funksjon som skal vises.
Velg funksjonen som skal vises, og trykk på [OK].
Velg et ikon, og trykk [Forrige] eller [Etter] for å endre plasseringen på det
valgte ikonet på skrivebordet.
Hvis du vil slette et ikon fra skrivebordet, velg ett og trykk [Slett].
For mer informasjon, se Tilgjengelige funksjoner som skal vises på
skrivebordet på side 3-6.
Tilpass
oppgavelinjen
Angi oppgaveikoner som skal vises på oppgavelinjen.
Bakgrunn
Konfigurer bakgrunn på hjemskjermbildet.
For mer informasjon, se Tilgjengelige funksjoner som skal vises på
oppgavelinjen på side 3-7.
Verdi Bilder 1 til 8
3-5
Klargjøring for bruk > Berøringsskjermen
Tilgjengelige funksjoner som skal vises på skrivebordet
Funksjon
Ikon
Beskrivelse
Referanseside
Kopi*1
Viser skjermbildet for kopiering.
side 4-17
Send*1
Vise send-skjermen.
side 4-21
FAKS*2
Vise FAKS-skjermen.
Se FAX
Operation
Guide.
Egendefinert*1
Vise Egendefinert boks-skjermen.
-
Jobb boks*1
Vise Jobboks-skjermen.
-
USB minne*1
Viser Flyttbart minne-skjermen.
-
Faksboks*2
Viser FAKS-boks-skjermen.
Se FAX
Operation
Guide.
Internett-nettleser
Viser Internett-nettleser-skjermen.
side 4-13
Utskriftssystem (13)*3
Viser Fiery-skjermen.
-
EFI PrintMe*3
Viser EFI PrintMe-skjermen.
MERK
For å bruke denne funksjonen, slå på
"Aktiver PrintMe" med Configure in
Command WorkStation eller WebTools.
-
Send til meg
(E-post)
Vise send-skjermen. E-postadressen til
den innloggede brukeren er angitt som
destinasjon.
-
Send til meg fra Box
(E-post)
Vise Egendefinert boks-skjermen. Epostadressen til den innloggede brukeren
er angitt som destinasjon.
-
Program
Kaller opp det registrerte programmet.
Ikonet vil endres i henhold til funksjonen
av programmet.
*4
Programnavn
side 4-6
Viser de valgte programmene.
-
*1
Valgt ved forsendelse fra fabrikken.
*2
Vises når tilsvarende valgfri komponent er vedlagt.
*3
Vises når den valgfrie Fiery-kontrolleren er installert.
*4
Ikonet for applikasjonen kommer frem.
3-6
Klargjøring for bruk > Berøringsskjermen
Tilgjengelige funksjoner som skal vises på oppgavelinjen
Funksjon
Ikon
Beskrivelse
Referanseside
Viser Status-skjermen. Hvis det oppstår
en feil, vil ikonet vise "!". Når feilen
forsvinner, vil skjermen gå tilbake til det
normale.
-
Enhetsinformasjon
Viser Enhetsinformasjon-skjermen. Sjekk
systemet og nettverket.
-
Tilgjeng. Skerm
Forstørrer tekst og ikoner på skjermen.
Ved å trykke på tilgjengelighetsikonet
skifter ikonet til Standard. Trykk på
Standard-ikonet for å gå tilbake til den
forrige visningen.
Status/Jobbavbrudd
/
/
side 3-13
Språk
Viser språkinnstilling-skjermen i
systemmenyen.
Systemmeny
Vise Systemmeny-skjermen.
Hjelp
Viser Hjelp-skjermen.
side 3-12
Program
Viser programliste-skjermbildet.
side 4-6
Forum
Viser Forum-skjermen.
-
MERK
For å bruke denne funksjonen stilles
"Meldinger" til [PÅ] i systemmenyen.
Se English Operation Guide
3-7
-
Klargjøring for bruk > Berøringsskjermen
Visning for originaler og papir
Kopiskjermen viser den valgte papirkilden og utskuffen.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Originalplassering
Forhåndsvisning
Lag
forhåndsvisning
Utskuff
Snarvei 1
Snarvei 2
Legg inn original.
Papirkilde
Auto
Størrelse/retning
av original og papir
Papirvalg
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
: 100%
Zoom
Papir
: --: A4
Papir
Slett
Snarveier
100%
Snarvei 3
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Detalj
Av
2-sidig
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
Kombiner
Farge/
Bildekvalitet
Snarvei 6
Stift / hull
Oppsett
/rediger
Avansert
Program
02/02/2013 10:10
Status
Gjenværende toner
Klokke
Visning av taster som ikke kan angis
Taster som ikke kan brukes pga. restriksjoner på funksjonskombinasjoner eller manglende installasjon av tilleggsutstyr
er i en ikke-valgbar status.
Normal
Av
Nedtonet
Av
Av
Av
Kombiner
Skjult
Av
Av
Stift / hull
Kombiner
Kombiner
Stift / hull
Stift / hull
I tilfellene nedenfor er tastene
nedtonet og kan ikke velges.
Kan ikke brukes fordi et
tilleggsutstyr ikke er installert.
•
Kan ikke brukes sammen
med en funksjon som
allerede er valgt.
•
Bruk forhindret av
brukerkontroll.
Eksempel: Når en 4000-arks
etterbehandler ikke
er installert, vil
[Stift/hull] ikke
vises.
•
[Lag forhåndsvisning] er
trykket.
(Se Original
forhåndsvisning på side 39)
MERK
Hvis tasten du ønsker å bruke er nedtonet, kan innstillingene til den tidligere brukeren fremdeles gjelde. I dette tilfellet,
trykk på [Reset]-tasten og prøv igjen.
Hvis tasten fortsatt er nedtonet etter [Reset] er trykket på, er det mulig at du er forbudt å bruke funksjonen ved
brukerkontroll. Kontakt maskinens administrator.
3-8
Klargjøring for bruk > Berøringsskjermen
Original forhåndsvisning
Du kan vise et forhåndsvisningsbilde av det skannede dokumentet på panelet.
MERK
For å vise en forhåndsvisning av et bilde lagret i en egendefinert boks, se Forhåndsvise dokumenter/sjekke
dokumentdetaljer på side 4-40.
Fremgangsmåten som er beskrevet her er for kopiering av en 1-sidig original.
1 På hjemskjermbildet, trykk på [Kopi] eller [Send], og deretter legger du på originalen.
eller
Kopi
Send
2 Trykk [Lag forhåndsvisning].
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Snarvei 1
Forhåndsvisning
Snarvei 2
Legg inn original.
Snarvei 3
Auto
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
Zoom
: 100%
Papir
: --Papir
: A4
Papirvalg
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Lag
Lag forhåndsvisning
forhåndsvisning
Snarveier
100%
Av
2-sidig
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
Kombiner
Farge/
Bildekvalitet
Stift / hull
Oppsett
/rediger
Avansert
Snarvei 6
Program
Maskinen begynner å skanne originalen. Når skanningen er fullført, vises forhåndsvisningsbildet på
panelet.
3 [Detalj] vil vise forhåndsvisningen, slik at du kan sjekke det ferdige bildet i større detalj.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Forhåndsvisning
Lag
forhåndsvisning
Snarvei 1
Snarvei 2
Legg inn original.
Snarvei 3
Auto
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
: 100%
Zoom
Papir
: --: A4
Papir
Papirvalg
Snarveier
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Detalj
Slett
100%
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
2-sidig
Farge/
Bildekvalitet
Av
Kombiner
Oppsett
/rediger
Stift / hull
Avansert
Snarvei 6
Program
02/02/2013 10:10
St t
MERK
Hvis du vil endre kvaliteten eller layouten, trykk på [Slett] eller [Stop]-tasten.
Endre innstillinger og trykk på [Lag forhåndsvisning] igjen for å se en forhåndsvisning
med de nye innstillingene.
3-9
Klargjøring for bruk > Berøringsskjermen
I forstørret visning kan du flytte
skjermen.
Zoom ut.
Zoom inn.
Forhåndsvis: 2007040410574501
Nr.
A4
Størrelse
: A4
Tetthet
: Normal 0
Farge
: Full farge
1/6
Lukk
I flersidige dokumenter,
kan du endre sider ved å
skrive inn nummeret til
ønsket side.
I dokumenter med flere
sider kan du bruke disse
tastene for å endre side.
Lukk forhåndsvisningsskjermen.
MERK
Avhengig av hvilken funksjon du bruker, selv om du skanner en flersidig original, kan bare
den første siden forhåndsvises.
4 Hvis det ikke er noe problem med forhåndsvisningsbildet, trykk på [Start]-tasten.
Kopieringen starter.
Bruke forhåndsvisningsskjerm
Når forhåndsvisningsskjermen vises, kan du gjøre følgende ved å flytte fingeren som berører berøringspanelet.
Funksjon
Beskrivelse
Dra
Skyv fingeren som berører berøringspanelet for å flytte posisjonen som vises forhåndsvisningen.
Knip inn
Knip ut
Med to fingre som berører berøringspanelet, utvid eller stram mellomrom mellom de to fingrene for å
zoome inn og ut på visningen.
3-10
Klargjøring for bruk > Berøringsskjermen
Enter-tast og Quick No. Search-tast
Denne delen forklarer hvordan du bruker [Enter]-tasten og [Quick No. Search]-tasten på betjeningspanelet.
Bruke [Enter]-tasten (
)
[Enter]-tasten har samme funksjon som tasten med Enter-merket ( ), som for eksempel [ OK]-tasten og [ Lukk].
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Papirvalg
Automatisk
Kassett
A4
Vanlig
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
Lag forhåndsvisning
A3
Vanlig
A4
Vanlig
A4
Vanlig
A4
Vanlig
A4
Vanlig
A4
Vanlig
Un skuff
Un skuff
Papirinnst.
Angi snarvei
Bruke [Quick No. Search]-tasten (
Avbryt
OK
)
[Quick No. Search]-tasten utfører den samme handlingen som [Nr.] som vises på berøringspanelet. Bruk Quick No.
Search-tastene for å utføre en handling ved å legge inn et nummer direkte ved hjelp av numeriske taster. For eksempel
kan du angi hurtignummer for en overføringsdestinasjon eller hente et lagret program med programnummeret.
For mer informasjon om hurtignummer, se Angi mål på side 4-24.
Klar til å sende.
Mål
Plasser original.
Mål
Detaljer
Adressebok
abcd@efg.com
A OFFICE
1/1
B OFFICE
Angi nr. for ettrykkstast
med nummertastene.
C OFFICE
E-post
Mappe
(0001 - 1000)
Rør av
Direkte
0011
Faks
0001
AAA
BBB
Avbryt
0006
FFF
0007
GGG
Mål
Snarveier
3-11
0009
0008
HHH
iFaksadresseoppf.
OK
III
Orig./Overfør.
Dataformat
0010
1/100
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
WSD skann
/DSM skann
Program
Klargjøring for bruk > Berøringsskjermen
Hjelp-skjermen
Hvis du har problemer med å bruke maskinen, bruk berøringspanelet for å finne ut hvordan det skal gjøres.
For å vise Hjelp-skjermbildet, trykk på [Help]-tasten på betjeningspanelet. Hjelpeskjermbildet viser forklaringer av
funksjonene og hvordan de skal brukes.
Hjelpetitler
Ruller opp og ned når
hjelpeteksten ikke kan vises i
sin helhet i et enkelt
skjermbilde.
Velge papirkilde
Velg papirkilde ved å velge en
kassett eller multifunksjonsmater.
Viser informasjon om
funksjonene og
maskindriften.
Viser skjermbildet til
fanen som inkluderer
funksjonen forklart i Help.
(I denne skjermen, vil
skjermen som vises etter
trinn 1 av Innstillingen
som blir utført vises.)
Fremgangsmåte for innstilling
1. Trykk [Original/Papir/Etterbehandling].
2. Trykk [Papirvalg].
1/2
Prøv det
Annen hjelp
Viser Hjelpelisten.
MERK
For å vise Hjelp-listen, trykk på [Hjelp]-tasten på Hjem-skjermen.
3-12
Slutt
Lukker Hjelpeskjermbildet
og går tilbake til det
opprinnelige skjermbildet.
Klargjøring for bruk > Berøringsskjermen
Tilgjengelighetsfunksjoner (Forstørre visningen)
Du kan forstørre teksten og tastene som vises på berøringspanelet. Du kan også velge elementer og gå til neste
skjermbilde ved hjelp av talltastene.
MERK
Denne funksjonen kan brukes på hjemskjermen og hvilke funksjoner som ble registrert via Kopi/Send hurtigoppsett.
For å konfigurere noen funksjoner som ikke vises på Tilgjengelighetsvisning, må du gå tilbake til den opprinnelige
visningen. Trykk på [Accessibility Display]-tasten igjen.
Mens du bruker kopi eller sende-funksjoner, trykker du på [Accessibility Display]-tasten.
Store taster og tekst vises på berøringspanelet.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Antall
Auto
100%
Papirvalg
2-sidig
>>2-sidig
2-sidig
Zoom
2i1
Kombiner
Normal 0
Lysstyrke
Av
Stifting
Du kan også styre skjermen ved hjelp av den numeriske tasten som tilsvarer nummeret i sirkelen. (Eksempel: Trykk på
[2]-tasten på det numeriske tastaturet for å zoome.)
Kontroller funksjonene i henhold til visningen på skjermen.
3-13
Klargjøring for bruk > Funksjon for strømsparing
Funksjon for strømsparing
Lavt strømforbruk og automatisk
strømsparingsmodus
Lavt strømforbruk
For å aktivere strømsparingsmodus, trykker du på [Energy Saver]-tasten. Berøringsskjermen og alle indikatorene på
betjeningspanelet vil stoppe for å spare strøm, bortsett fra [Energy Saver], [Power], og hovedbryteren. Denne
tilstanden kalles Strømsparingsmodus.
Når [Power] trykkes i strømsparingsmodus, går maskinen i hvilemodus.
Indikator for
hovedbryter
Hvis utskriftsdata blir mottatt i Strømsparingsmodus, starter maskinen automatisk og starter utskriften. Også når
faksdata blir mottatt når maskinen er i Lavstrømmodus og faksen (tilleggsutstyr) brukes, starter maskinen automatisk og
starter utskriften.
For å fortsette, utfør en av de følgende handlingene.
•
Trykk på berøringspanelet eller en tast annet enn [Power]-knappen.
•
Åpne dokumentmateren.
•
Plasser originalene i dokumentmateren.
Maskinen vil være klar til bruk innen 30 sekunder.
Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før maskinen reagerer.
Automatisk lavstrømmodus
Hvis du velger Automatisk strømsparingsmodus, aktiveres Strømsparingsmodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt
intervall uten aktivitet.
Standard forhåndsinnstilling er 5 minutter.
For informasjon om innstillinger for Lavt strømforbruk, se English Operation Guide.
Energisparer gjenopprettingsnivå
Denne maskinen kan redusere strømforbruket når den gjenopprettes fra energisparermodus.
For EnergySaver RecoveryLevel, kan "Full gjenoppretting", "Normal gjenoppretting" eller "Gjenoppretting fra
strømsparing" velges. Standardinnstillingen er "Normal gjenoppretting".
For mer informasjon om Energy Saver Mode-innstillinger, se English Operation Guide.
3-14
Klargjøring for bruk > Funksjon for strømsparing
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus
Hvilemodus
For å gå inn i hvilemodus trykker du på [Power]-tasten. Berøringspanelet og alle indikatorene på betjeningspanelet slås
av for å spare strøm, bortsett fra indikatoren for hovedbryteren. Denne tilstanden kalles Hvilemodus.
Indikator for
hovedbryter
Hvis utskriftsdata blir mottatt i Hvilemodus, utføres utskriftsjobben mens berøringspanelet forblir slukket.
Ved bruk av faksen (tilleggsutstyr) skrives faksdata ut også med betjeningspanelet slukket.
• Trykk på berøringspanelet eller en tast på betjeningspanelet.
Maskinen vil være klar til bruk innen 60 sekunder.
Vær oppmerksom på at omgivelsene, som for eksempel ventilasjon, kan føre til at maskinen reagerer saktere.
Automatisk hvilemodus
For Europa
Hvis du velger Automatisk hvilemodus, aktiveres Hvilemodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet
i Strømsparingsmodus.
Standard forhåndsinnstilling er 70 minutter.
For å endre den forhåndsinnstilte tiden for automatisk hvile, se English Operation Guide.
Utenfor Europa
Hvis du velger Automatisk hvilemodus, aktiveres Hvilemodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet
i Strømsparingsmodus.
Standard forhåndsinnstilling er 60 minutter.
For å endre den forhåndsinnstilte tiden for automatisk hvile, se English Operation Guide.
Hvileregler (modeller for Europa)
Du kan angi hvordan hvilemodus fungerer for hver funksjon. Når maskinen går inn i hvilemodus, kan den ikke utfør
utskrift fra en datamaskin tilkoblet med USB-kabel. I tillegg tar det lengre tid for maskinen å våkne og gå tilbake til
normal drift. ID-kort vil heller ikke kunne kjennes igjen.
For informasjon om innstillingene til hvilemodus, se English Operation Guide.
Hvilemodus (energisparer) (modeller utenfor Europa)
I denne modusen er strømforbruket enda mindre enn ved vanlig Hvilemodus, og Hvilemodus kan innstilles for hver
enkelt funksjon. Utskrift fra en datamaskin koblet med en USB-kabel er ikke mulig når maskinen er i hvilemodus. Det vil
ta lenger tid for maskinen å gå ut fra Lavstrømmodus og fortsette normal drift enn ved vanlig Hvilemodus.
MERK
Hvis det valgfrie nettverkskortsettet og Fiery-kontrolleren er installert, kan ikke energispareren spesifiseres.
For informasjon om innstillinger for energisparermodus, se English Operation Guide.
3-15
Klargjøring for bruk > Funksjon for strømsparing
Energisparer gjenopprettingsnivå
Denne maskinen kan redusere strømforbruket når den gjenopprettes fra energisparermodus.
For EnergySaver RecoveryLevel, kan "Full gjenoppretting", "Normal gjenoppretting" eller "Gjenoppretting fra
strømsparing" velges. Standardinnstillingen er "Normal gjenoppretting".
For informasjon om innstillinger for energisparermodus, se English Operation Guide.
3-16
Klargjøring for bruk > Legge i papir
Legge i papir
Sett papir i kassettene og flerbruksbrettet.
For lastemetoder for hver kassett, se siden nedenfor.
5
PF-770
1
2
6
PF-780
7
PF-730
4
3
8
9
10
PF-780
PF-740
12
Nr.
Kassetter
11
Side
1
Kassett 1
side 3-19
2
Kassett 2
side 3-19
3
Kassett 3
side 3-22
4
Kassett 4
side 3-22
5
Multifunksjonsmater
side 3-27
6
Kassett 5
side 3-26
7
Kassett 5
side 3-19
8
Kassett 6
side 3-19
9
Kassett 7
side 3-19
10
Kassett 5
side 3-19
11
Kassett 6
side 3-22
12
Kassett 7
side 3-22
MERK
Antall ark som kan holdes varierer avhengig av miljø og papirtype.
For høyere kvalitet på fargeutskrifter, bruk spesielt farget papir.
Du bør ikke bruke papir for blekkstråleskrivere eller papir med belegg. Slike typer papir kan føre til papirstopp
eller andre problemer.
3-17
Klargjøring for bruk > Legge i papir
Før du legger inn papir
Når du åpner en ny pakke papir, må du lufte arkene godt som beskrevet nedenfor, slik at de skilles fra hverandre.
1 Bøy hele papirbunken slik at midten buer oppover.
2 Hold bunken i begge ender og strekk den mens du lufter hele bunken.
3 Løft høyre og venstre hånd vekselvis for å lage mellomrom, og få inn luft mellom arkene.
4 Til slutt retter du inn kantene på arkene mot et jevnt, flatt underlag.
Hvis arkene er brettet eller bøyd, må du rette dem ut før de legges inn i maskinen. Papir som
er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
VIKTIG
Hvis du kopierer på brukt papir (papir som allerede er brukt for utskrift), ikke bruk
papir med stifter eller binders. Dette kan skade maskinen eller gi dårlig kvalitet på
kopiene.
MERK
Noen papirtyper har en tendens til å krølle seg og sette seg fast i enheten for papirutmating.
Hvis du bruker spesialpapir, f.eks. brevhodepapir, hullet papir eller papir med forhåndstrykk
av f.eks. logo eller firmanavn, se Papir på side 7-4.
Unngå å utsette åpnet papir for høye temperaturer og høy fuktighet da fukt kan
forårsake problemer. Papir som blir til overs etter at du har lagt papir i multifunksjonsmateren
eller en kassett, bør legges tilbake i posen for oppbevaring av papir.
Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet
ved å ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir.
3-18
Klargjøring for bruk > Legge i papir
Lasting i kassettene
Kassett 1, Kassett 2, Kassett 5 (PF-780), Kassett 6 (PF-730) og Kassett 7 (PF-730)
Kassettene vil hver holde vanlig papir, resirkulert papir eller farget papir.
Kassettene rommer inntil 500 ark vanlig papir (80 g/m2) (eller inntil 550 ark med vanlig papir på 64 g/m2).
Følgende papirstørrelser kan brukes: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, Ledger, Legal, Oficio II, 12 x 18", Letter,
Letter-R, Statement-R, 8K, 16K, 16K-R, and 216 x 340 mm, Egendefinert (140 x 182 mm - 304 x 457 mm).
VIKTIG
Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi
innstillingen for medietypen og papirvekten.
Angi papirstørrelse og medietype for kassettene (side 3-31)
Se English Operation Guide
Kassettene kan holde papiret med vekt mellom 60-256 g/m2. Hvis du bruker en papirvekt på 106 g/m2 eller
mer, still Medietype til Tykt og angi vekten av papiret du bruker.
Ikke legg tykt papir som er tyngre enn 256 g/m2 i kassettene. Bruk universalskuffen for papir som er tyngre
enn 256 g/m2.
Hvis du ønsker å bruke 330 x 210 mm til 356 x 220 mm papir, ta kontakt med en servicetekniker.
1
Dra kassetten ut til den stopper.
MERK
Ikke dra ut mer enn én kassett om gangen.
2
Juster kassettstørrelse.
1 Klem endene av bunnen av papirlengdeføreren og flytt de til lengden på papiret.
Papirstørrelsene er angitt på kassetten.
3-19
Klargjøring for bruk > Legge i papir
2 Trykk på sperren (Papirbreddefører) for å utløse. Ta tak i justeringsknappen for
papirbredde, og flytt papirbreddeførerne slik at de ligger inntil arkene.
Eksempel: For A4
3
Legg inn papir.
1 Rett inn papiret mot høyre side av kassetten.
VIKTIG
• Hvis papiret er lagt inn uten å justere papirlengdeføreren og papirbreddeføreren,
papiret kan bli skjevt eller sette seg fast.
• Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
• Etter å ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret før du legger det i
multifunksjonsmateren. (Se Før du legger inn papir på side 3-18.)
• Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir
som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
• Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt (se figuren
nedenfor).
2 Pass på at papirlengde- og papirbreddeførerne hviler stødig mot papiret. Hvis det er
mellomrom mellom førerne og papiret, må førerne justeres.
3-20
Klargjøring for bruk > Legge i papir
3 Trykk på sperren (Papirbreddefører) for å låse.
4
Skyv kassetten forsiktig inn.
MERK
• Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot
fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir.
• Velg medietypen (vanlig, resirkulert osv.) som er lagt i kassetten.
Angi papirstørrelse og medietype for kassettene (side 3-31)
3-21
Klargjøring for bruk > Legge i papir
Kassett 3, Kassett 4, Kassett 6 (PF-740) og Kassett 7 (PF-740)
Kassettene vil hver holde vanlig papir, resirkulert papir eller farget papir.
Kassettene rommer inntil 1500 ark vanlig papir (80 g/m2)
(eller inntil 1750 ark med vanlig papir på 64 g/m2).
Følgende papirstørrelser kan brukes: A4, B5 og Letter.
VIKTIG
Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi
innstillingen for medietypen og papirvekten.
Angi papirstørrelse og medietype for kassettene (side 3-31)
Se English Operation Guide
Kassettene kan holde papir med vekt opp til 256 g/m2. Hvis du bruker en papirvekt på 106 g/m2 eller mer, still
Medietype til Tykt og angi vekten av papiret du bruker.
Ikke legg tykt papir som er tyngre enn 256 g/m2 i kassettene. Bruk universalskuffen for papir som er tyngre
enn 256 g/m2.
1
Dra kassetten ut til den stopper.
2
Juster kassettstørrelsen.
1 Roter papirstørrelsefører (A) klem og fjern. Trekk papirstørrelsefører (A) opp og ut.
2
Klips
1
3
Papirstørrelsefører (A)
3-22
Klargjøring for bruk > Legge i papir
2 Sett inn papirstørrelsefører (A) inn i sporet (nederst på kassetten) for papirstørrelsen som
skal brukes.
2
3
1
Pass på at toppen av papirstørrelseføreren (A) samsvarer med papirstørrelsen som skal brukes, sett
på klipsen og drei den slik at den festes.
Forsiktig prøv å flytte papirstørrelseføreren (A) for å bekrefte at den er fast.
3 Press bunnen av kassetten helt ned, trykk ned kroken på siden av papirstørrelsesføreren
(B) slik at den løsner, og trekk ut papirstørrelsesføreren (B).
1
2
3
1
Papirstørrelsefører (B)
4 Juster papirstørrelsesføreren (B) etter papirstørrelsen.
A4
Sett papirstørrelsesføreren (B) inn i sporet merket A4 (nederst på kassetten), og fest kroken
(et "klikk" høres).
Forsiktig prøv å flytte papirstørrelseføreren (B) for å bekrefte at den er fast.
CLICK!
2
1
3-23
Klargjøring for bruk > Legge i papir
B5
Åpne papirstørrelsesføreren (B) som vist, og sett den inn i sporet merket B5 (nederst på
kassetten), og fest kroken (et "klikk" høres).
Forsiktig prøv å flytte papirstørrelseføreren (B) for å bekrefte at den er fast.
3
CLICK!
2
1
Letter
Papirstørrelsesføreren (B) er ikke festet.
Med bunnen av kassetten trykket helt ned, trykker du på kroken på siden av
papirstørrelseføreren (C) for å frigjøre den, og trekk ut papirstørrelseføreren (C).
2
1
3
Papirstørrelsefører (C)
3
Legg inn papir.
3-24
Klargjøring for bruk > Legge i papir
VIKTIG
• Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
• Etter å ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret før du legger det i
multifunksjonsmateren.
Før du legger inn papir (side 3-18)
• Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir
som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
• Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt (se figuren
nedenfor).
4
Skyv kassetten forsiktig inn.
MERK
• Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot
fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir.
• Velg medietypen (vanlig, resirkulert osv.) som er lagt i kassetten.
Angi papirstørrelse og medietype for kassettene (side 3-31)
3-25
Klargjøring for bruk > Legge i papir
Sidemater (3000 ark) (tilleggsutstyr)
Sidemateren (tilleggsutstyr) kan romme opp til 3000 ark vanlig papir (80 g/m2).
Følgende papirstørrelser kan brukes: A4, B5 og Letter.
Trekk kassetten ut til den stopper og sett papiret inn i kassetten. Skyv kassetten tilbake igjen etter lasting av papir.
MERK
Standardinnstilling for papirstørrelse er A4. Hvis du trenger papirformatet endret til B5 eller Letter, må du kontakte din
servicerepresentant.
VIKTIG
• Når du legger inn papiret, hold utskriftssiden ned.
• Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller
brettet kan forårsake papirstopp.
• Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
3-26
Klargjøring for bruk > Legge i papir
Legge inn papir i multifunksjonsmateren
Universalskuffen vil holde opp til 150 ark A4 eller mindre vanlig papir (80 g/m2) (eller opptil 165 ark på 64 g/m2 vanlig
papir) eller opptil 50 ark med vanlig papir (80 g/m2) (eller opp til 55 ark med 64 g/m2 vanlig papir) større enn A4.
Universalskuffen aksepterer papirstørrelser fra A3 til A6-R og Hagaki og fra Ledger til Statement-R, 12 x 18", 8K, 16K og
16K-R. Pass på å bruke universalskuffen når du skriver ut på spesialpapir.
VIKTIG
Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi
innstillingen for medietypen og papirvekten.
Angi papirstørrelse og medietype for universalskuffen (innstilling for universalskuff) (side 3-34)
Se English Operation Guide
Hvis du bruker en papirvekt på 106 g/m2 eller mer, still Medietype til Tykt og angi vekten av papiret du bruker.
Multifunksjonsmateren har følgende kapasitet:
•
A4 eller mindre vanlig papir (80 g/m2), resirkulert papir eller farget papir: 150 ark (64 g/m2 vanlig papir: 165 ark)
•
B4 eller større vanlig papir (80 g/m2), resirkulert papir eller farget papir: 50 ark (64 g/m2 vanlig papir: 55 ark)
•
Hagaki: 30 ark
•
OHP-film: 10 ark
•
Konvolutt DL, Konvolutt C4, Konvolutt C5, Konvolutt #10 (Commercial #10), Konvolutt #9 (Commercial #9),
Konvolutt #6 (Commercial #6), Monark, Youkei 4, Youkei 2: 10 ark
•
Bannerpapir: 470,1-1220,0 mm: 1 ark (manuell mating), 10 ark (når valgfri bannerskuff er vedlagt)
MERK
Når du legge i egendefinert papirstørrelse, angi papirstørrelsen ved å henvise til Angi papirstørrelse og medietype for
universalskuffen (innstilling for universalskuff) på side 3-34.
Når du bruker spesialpapir, for eksempel transparenter eller tykt papir, velger du mediatype ved å henvise til Angi
papirstørrelse og medietype for universalskuffen (innstilling for universalskuff) på side 3-34.
1
Åpne multifunksjonsmateren.
Når du legger i papirformat 12 x 18" og fra A3 til B4 og Ledger til Legal, forlenge støttenskuffen
på universalskuffen til "∆"-merket vises fullt.
3-27
Klargjøring for bruk > Legge i papir
2
Juster multifunksjonsmaterens størrelse.
3
Legg inn papir.
Legg papiret inn i skuffen langs papirbreddeførerne til det stopper.
Etter å ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret før du legger det i
multifunksjonsmateren.
Før du legger inn papir (side 3-18)
VIKTIG
• Når du legger inn papiret, hold utskriftssiden ned.
• Krøllet papir må rettes ut før det brukes.
• Rett ut den øverste kanten hvis den er krøllet.
• Før du legger papir i multifunksjonsmateren, kontroller at det ikke ligger papir igjen
i skuffen fra forrige jobb. Hvis det er lite papir igjen i multifunksjonsmateren, og du
vil legge inn mer papir, må du først ta ut papiret som er igjen, legge det sammen
med det nye papiret, og så legge papiret i skuffen igjen.
• Hvis det finnes mellomrom mellom papiret og papirbreddeførerne, må førerne
justeres for å unngå skjev mating og papirstopp.
• Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
3-28
Klargjøring for bruk > Legge i papir
Når du legger konvolutter eller kort i universalskuffen
Legg papiret inn med utskriftssiden ned. For prosedyren for utskrift, kan du se Printing System Driver User Guide.
Eksempel: Når du skriver ut adressen.
Lukk flippen.
Returpostkort Kartonger
(Oufuku hagaki) (Hagaki)
Konvolutter Konvolutter i
liggende
i stående
format
format
Åpne flippen.
VIKTIG
• Bruk ubrettet returpostkort (Oufuku hagaki).
• Hvordan du legger inn konvolutter (retning og sideplassering), varierer avhengig av type konvolutt. Legg
dem inn på riktig måte, ellers kan utskrift utføres i feil retning eller på feil side.
MERK
Når du legger konvolutter i universalskuffen, velg type konvolutt ved å henvise til Angi papirstørrelse og medietype for
universalskuffen (innstilling for universalskuff) på side 3-34.
3-29
Klargjøring for bruk > Legge i papir
Når du laster papir i universalskuffen
1
Forbered papir.
Sorter sidene slik at den 1. siden er bakerst.
1
2
3
1
2
3
2
Innrett papiret i samme papirretning.
Plasser papiret med den trykte siden ned, innrettet slik at fanene er på baksiden av papiret når
det mates inn.
123
1 2 3
1
1
2
3
2
3
1
2
3
1
2
3
1 2 3
1 2 3
1
3
2
3
1
2
3
Legg inn papir.
Legg papir inn i brettet.
1
3
12
3
12
1
2
3
For prosedyren for utskrift, kan du se Printing System Driver User Guide.
Indekspapir må oppfylle følgende betingelser.
Element
Beskrivelse
Papirstørrelse
A4/Letter
Papirvekt
136 til 256 g/m2
Antall faner
1 til 15
Lengde på faner
30 mm eller mindre
3-30
2
3
Klargjøring for bruk > Legge i papir
Angi papirstørrelse og media
Standard papirstørrelse for kassett 1 til 4, for universalskuffen og for papirmateren (kassett 5 til 7) er "Auto", og
standardinnstillingen for medietype er "Vanlig".
For å fikse papirtypen som skal brukes i kassettene, angi papirstørrelse og medietype. (Se Angi papirstørrelse og
medietype for kassettene på side 3-31.) Angi innstilling for papirstørrelse for å fastslå papirtypen som skal brukes i
multifunksjonsmateren. (Se Angi papirstørrelse og medietype for universalskuffen (innstilling for universalskuff) på side
3-34.)
Angi papirstørrelse og medietype for kassettene
Hvis en fast papirstørrelse skal benyttes, angi papirstørrelsen.
Valgelement
Papirstørrelse
Størrelse/type som kan velges
Automatisk
Papirstørrelsen gjenkjennes og velges automatisk.
Verdier: Metrisk, Tommer
Standardstørrelser
1*1
Tilgjengelige alternativer er som følger:
Verdier:
Metriske modeller: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Folio, 216 x 340 mm
Amerikanske modeller: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 12 x 18",
Oficio II
Standardstørrelser 2*1
Velg fra standard størrelse bortsett fra standardstørrelser 1.
Verdier:
Metriske modeller: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 12 x 18", Oficio II,
8K, 16K, 16K-R
Amerikanske modeller: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Folio, 216x340 mm, 8K,
16K, 16K-R
Egendefinert*2
Angi en størrelse som ikke er vist blant standardstørrelsene.
Verdier:
Metrisk
X: 182 til 457 mm (i trinn på 1 mm)
Y: 140 til 304 mm (i trinn på 1 mm)
Tommer
X: 7,17 til 18,00" (i trinn på 0,01")
Y: 5,51 til 12,00" (i trinn på 0,01")
Medietype
Velg medietypen.
Verdier: Vanlig (60 - 105 g/m2), Grovt, Pergament (60 - 105 g/m2), Resirkulert,
forhåndstrykt*3, Bond*3, Farge, Forhåndsfullet*3, Brevhode*4,
Tykt (106g/m2 eller mer)*4, Belagt*5, Høy kvalitet, Egendefinert 1 - 8*4
*1 Kun A4, Letter og B5 kan angis når kassett 3 og 4 og de valgfrie kassettene 6 og 7 (PF-740) benyttes.
*2 Kan stilles inn når kassett 1 eller kassett 2 er valgt.
*3 For å skrive ut på forhåndstrykt eller hullet eller på brevhode, se English Operation Guide.
*4 For å bytte til en annen medietype enn Vanlig, se English Operation Guide. Når papirinnstillinger for vekten vist nedenfor er valgt,
kan ikke media indikert for hver innstilling velges.
Grovt: "Tungt 5"
Fortrykt: "Tungt 5"
Brevhode: "Tungt 5"
Tykt: "Tungt 5"
Egendefinert 1 til 8: "Tungt 5", eller "Ekstra tungt"
*5 Kan angis når kassett 5 (PF-780) er valgt.
3-31
Klargjøring for bruk > Legge i papir
MERK
Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, kan følgende tilgjengelige medietyper brukes for å skrive ut mottatte faks.
Vanlig, resirkulert, bond, pergament, farge, tykt, høy kvalitet, Grovt og egendefinert 1 til 8
Angi papirstørrelsen av kassetten som brukes for faksmottak som følger:
Amerikanske modeller: Trykk [Automatisk] og deretter [Tommer].
Metriske modeller:
Trykk [Automatisk] og deretter [Metrisk].
Dersom ovennevnte innstilling endres, vil det ikke være mulig å skrive ut fakser.
1
Vise skjermen.
1 Trykk [System Menu]-tasten.
2 Trykk [Innstillinger skuff/universalskuff].
2
Konfigurere innstillingene.
1 I "Innstillinger skuff/universalskuff", velg en av [Kassett 1] - [Kassett 7], og trykk [Neste]. Så
i "Papirstørrelse", trykker du på [Endre].
2 For automatisk gjenkjenning av papirstørrelsen, trykk på [Automatisk] og velg [Metrisk] eller
[Tommer] som enhet.
Hvis du vil velge papirstørrelse, trykk på [Standardstørrelser 1] eller [Standardstørrelser 2] og velg
papirstørrelsen.
Innstillinger skuff/universalskuff - Papirstørrelse
Angi papirstørrelse for magasin.
1
Automatisk
A3
A4
A4
A5
Standardstørrelser 1
B4
B5
B5
216x340mm
Standardstørrelser 2
Egendefinert
2
Avbryt
OK
Når kassett 1 eller 2 er valgt, kan en størrelse som ikke vises i standardstørrelser angis.
Velg [Egendefinert], trykk på [+], [-] for å angi "X" (horisontal) og "Y" (vertikal) dimensjoner. Ved å
trykke på [# taster], kan du bruke de numeriske tastene.
Innstillinger skuff/universalskuff - Papirstørrelse
Angi papirstørrelse for magasin.
1
Automatisk
Standardstørrelser 1
X(182 - 457)
Y(140 - 304)
mm
Standardstørrelser 2
mm
Egendefinert
# taster
# taster
2
Avbryt
3-32
OK
Klargjøring for bruk > Legge i papir
MERK
[Kassett 5] til [Kassett 7] vises når den valgfrie sidemateren er installert.
3 Trykk [OK].
Forrige skjermbilde vises på nytt.
4 Trykk [Endre] i "Medietype" for å velge medietype, og trykk [OK].
Innstillinger skuff/universalskuff - Medietype
Velg papirtype i magasin 1.
1
Vanlig
Grovt
Resirkulert
Forhåndstrykt
Hullet
Brevhode
Pergament
Bond
Egendefinert 1
Egendefinert 2
Egendefinert 3
Egendefinert 6
Egendefinert 7
Egendefinert 8
Farge
Tykt
Høy kvalitet
Egendefinert 4
Egendefinert 5
2
Avbryt
3-33
OK
Klargjøring for bruk > Legge i papir
Angi papirstørrelse og medietype for universalskuffen (innstilling for universalskuff)
For å fikse type papir som skal brukes i multifunksjonsmateren, angi papirstørrelse. Ved bruk av annet enn et vanlig
papir, angi medietype.
Element
Papirstørrelse
Beskrivelse
Automatisk
Papirstørrelsen gjenkjennes og velges automatisk.
Verdier: Metrisk, Tommer
Standardstørrelser 1
Tilgjengelige alternativer er som følger:
Verdier:
Metriske modeller: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5, B5-R, B6-R, Folio, 216 x 340
mm
Amerikanske modeller: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, Executive,
12x18", Oficio II
Standardstørrelser 2
Velg blant standardstørrelsene*1 ikke inkludert i standardstørrelser 1.
Verdier:
Metriske modeller: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, Executive, 12 x 18",
Oficio II,8K, 16K, 16K-R
Amerikanske modeller: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5, B5-R, B6-R, Folio, 8K,
16K, 16K-R, 216 x 340 mm
Annet
Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser.
Verdier: ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monark,
Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4, Hagaki, Oufuku hagaki, Youkei4, Youkei2
Egendefinert
Angi en størrelse som ikke er vist blant standardstørrelsene.
Verdi
Metrisk
X: 148 til 457 mm (i trinn på 1 mm)
Y: 98 til 304 mm (i trinn på 1 mm)
Tommer
X: 5,83 til 18,00" (i trinn på 0,01")
Y: 3,86 til 12,00" (i trinn på 0,01")
Velg medietypen.
Verdier: Vanlig (60 - 105 g/m2), Grovt, transparent, Pergament (60 - 105 g/m2),
etiketter, resirkulert, forhåndstrykt*2, Bond, kartong, farge, hullet*2, Brevhode*2 ,
konvolutt, tykt (106 g/m2 eller mer), bestrøket, høy kvalitet, Indeks fanedelere*3 ,
Egendefinert 1-8
Papirtype
*1 For å bytte til en annen medietype enn "Vanlig", se English Operation Guide.
*2 For å skrive ut på forhåndstrykt eller hullet eller på brevhode, se English Operation Guide.
*3 Hvis du skriver ut fra skriverdriveren, kan du skrive inn tekst på fanen. For mer informasjon, se Printing System Driver User
Guide.
MERK
Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, kan følgende tilgjengelige medietyper brukes for å skrive ut mottatte faks.
Vanlig, etiketter, resirkulert, Bond, pergament, farge, bestrøket, kartong, konvolutt, tykt, høy kvalitet, Grovt og
egendefinert 1 til 8
1
Vise skjermen.
1 Trykk [System Menu]-tasten.
3-34
Klargjøring for bruk > Legge i papir
2 Trykk på [Innstillinger for kassett/universalskuff], [Neste] på "Innstilling for universalskuff"
og deretter [Endre] på "Papirstørrelse".
2
Konfigurere innstillingene.
1 For automatisk gjenkjenning av papirstørrelsen, trykk på [Automatisk] og velg [Metrisk]
eller [Tommer] som enhet.
Innstillinger skuff/universalskuff - Papirstørrelse
Angi papirstørrelse for multifunksjonsmater.
Automatisk
A3
A4
A4
A5
Standardstørrelser 1
A6
B4
B5
B5
Standardstørrelser 2
B6
216x340mm
Annet
Egendefinert
Avbryt
OK
For å velge papirstørrelse, trykk på [Standardstørrelser 1] eller [Standardstørrelser 2], [Annet] eller
[Egendefinert] og velg papirstørrelsen.
Innstillinger skuff/universalskuff - Papirstørrelse
Angi papirstørrelse for multifunksjonsmater.
2
Automatisk
X(148 - 457)
Standardstørrelser 1
297
Standardstørrelser 2
1
Y(98 - 304)
210
mm
mm
Annet
# taster
# taster
Egendefinert
3
Avbryt
OK
Hvis du velger [Egendefinert], trykk [+], [-] for å legge inn "X" (horisontal) og "Y" (vertikal)
dimensjoner. Ved å trykke på [# taster], kan du bruke de numeriske tastene.
2 Trykk [OK].
Forrige skjermbilde vises på nytt.
3 Trykk [Endre] i "Medietype" for å velge medietype, og trykk [OK].
Innstillinger skuff/universalskuff - Medietype
Velg papirtype i multifunksjonsmater.
1
Vanlig
Transparent
Grovt
Pergament
Etiketter
Resirkulert
Forhåndstrykt
Bond
Kartong
Farge
Hullet
Brevhode
Konvolutt
Tykt
Belagt
Høy kvalitet
Indeksfane
delere
Egendefinert 1
Egendefinert 2
Egendefinert 3
Egendefinert 4
Egendefinert 5
Egendefinert 6
Egendefinert 7
Egendefinert 8
Avbryt
3-35
2
OK
Klargjøring for bruk > Legge i papir
3-36
4
Drift på maskinen
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Legge i originaler ............................................................................................................................................... 4-2
Legge originaler på glassplaten ............................................................................................................... 4-2
Legge originaler i dokumentmateren ....................................................................................................... 4-3
Kontrollere utstyrets serienummer ..................................................................................................................... 4-5
Program ............................................................................................................................................................. 4-6
Registrere programmer ............................................................................................................................ 4-8
Hente programmer ................................................................................................................................... 4-8
Redigere og slette programmer ............................................................................................................. 4-10
Registrere snarveier (Innstillinger for kopiering, send og dokumentboks) ........................................................ 4-11
Legge til snarveier .................................................................................................................................. 4-11
Redigere og slette snarveier .................................................................................................................. 4-12
Bruke nettleser ................................................................................................................................................. 4-13
Lansere og avslutte nettleseren ............................................................................................................. 4-13
Bruke nettleserskjermbildet ................................................................................................................... 4-14
Avbryte jobber .................................................................................................................................................. 4-15
Avbryte jobber ........................................................................................................................................ 4-15
Avbryte utskrift fra en datamaskin .......................................................................................................... 4-16
Kopiering .......................................................................................................................................................... 4-17
Grunnleggende betjening ...................................................................................................................... 4-17
Reserver Neste ...................................................................................................................................... 4-19
Avbruddskopiering ................................................................................................................................. 4-20
Sender ............................................................................................................................................................. 4-21
Grunnleggende betjening ...................................................................................................................... 4-22
Angi mål ................................................................................................................................................. 4-24
Kontrollere og redigere mål ................................................................................................................... 4-32
Bekreftelsesskjerm for mål ..................................................................................................................... 4-33
Sende til ulike typer mål (sender flere) .................................................................................................. 4-34
Hvordan bruke faksfunksjonen ........................................................................................................................ 4-35
Hva er dokumentboks? .................................................................................................................................... 4-36
Grunnleggende operasjon for dokumentboks ........................................................................................ 4-37
4-1
Drift på maskinen > Legge i originaler
Legge i originaler
Legge originaler på glassplaten
Du kan plassere bøker eller blader på glassplaten i tillegg til vanlige arkoriginaler.
Legg originalen helt
inntil
indikatorplatene for
originalstørrelse,
med bakre venstre
hjørne som
referanse.
La siden som skal
skannes vende
nedover.
MERK
For mer informasjon om Original retning, se English Operation Guide.
FORSIKTIG
Ikke gå fra dokumentmateren åpen da det er fare for personskade.
VIKTIG
Ikke skyv toppdekselet hardt ned når du lukker den. For stort press kan føre til at glassplaten sprekker.
Når du legger bøker eller blader på maskinen, gjør det med dokumentmateren i åpen stilling.
4-2
Drift på maskinen > Legge i originaler
Legge originaler i dokumentmateren
Dokumentmateren (tilleggsutstyr) skanner automatisk hvert ark i originaler med flere sider. Begge sider av 2-sidige
originaler blir skannet.
Originaler som støttes av dokumentmateren
Dokumentmateren kan bruke følgende typer originaler:
Detaljer
Dokumentmater
Vekt
35-220 g/m2 (Tosidig: 50-220 g/m2)
Størrelser mindre enn B6-R er 50 til 105 g/m2 (ensidig/tosidig)
Størrelser
Maksimal A3 til Minimum A6-R
Maksimum Ledger til Minimum Statement-R
Antall ark
Vanlig papir (80 g/m2), farget papir, resirkulert papir, høykvalitetspapir:
175 ark (blandede originaler: 30 ark)
Tykt papir (157 g/m2): 89 ark
Tykt papir (120 g/m2): 116 ark
Kunstpapir: 1 ark
Originaler som ikke støttes av dokumentmateren
Ikke bruk dokumentmateren for følgende typer originaler.
•
Myke originaler, f.eks. vinylpapir
•
Transparenter, f.eks. OHP-film
•
Karbonpapir
•
Originaler med svært glatte overflater
•
Originaler med teip eller lim
•
Våte originaler
•
Originaler med korrekturlakk som ikke har tørket
•
Originaler med uregelmessig form (ikke-rektangulære)
•
Originaler med utskjæringer
•
Krøllete papir
•
Originaler som er brettet (rett ut brettene før du legger originalene inn; Unnlatelse av å gjøre dette kan det føre til
papirstopp.)
•
Originaler som er heftet sammen med binders eller stifter (fjern binders eller stifter, og rett ut bretter eller krøller før
du legger originalen inn, Unnlatelse av å gjøre dette kan det føre til papirstopp.)
Hvordan legge inn originaler
VIKTIG
• Før du legger inn originalene, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på utmatingsbrettet. Hvis
tidligere utmatede originaler blir liggende, kan dette føre til at de nye originalene setter seg fast.
• Ikke gjør en innvirkning på dokumentmaterens toppdekselet, slik som å justere originalene på
toppdekselet. Det kan forårsake en feil i dokumentmateren.
4-3
Drift på maskinen > Legge i originaler
1
Juster originalbreddeførerne.
2
Legge inn originalene.
Indikator for
originalplassering
Plasser siden som skal skannes (eller den første siden av 2-sidige originaler) slik at den
vender oppover. Skyv originalen inn i dokumentmateren så langt den kommer. Originalens
indikator lyser når originalen er riktig plassert.
MERK
For mer informasjon om Original retning, se English Operation Guide.
VIKTIG
Kontroller at originalbreddeførerne ligger helt inntil originalene. Hvis det er
mellomrom mellom førerne og papiret, må originalbreddeførerne justeres. Eventuelle
mellomrom kan føre til papirstopp.
Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt. Overskridelse av
maksimalt nivå kan føre til papirstopp.
Originaler med hull eller perforering, må plasseres slik at hullene eller perforeringene
vil bli skannet sist (ikke først).
4-4
Drift på maskinen > Kontrollere utstyrets serienummer
Kontrollere utstyrets serienummer
Plasseringen av maskinens serienummer er vist på figuren.
7505ci
MERK
Maskinens serienummer er nødvendig ved henvendelser til serviceteknikeren. Kontroller nummeret før du kontakter
serviceteknikeren.
4-5
Drift på maskinen > Program
Program
Ved å registrere ofte brukte funksjoner som et enkelt program, er det nok å trykke på programnummeret for å
tilbakekalle disse funksjonene. Du kan også gi navn til programmene slik at det er lettere å kjenne dem igjen når de
tilbakekalles.
Programmene nedenfor har vært forhåndsregistrert. Det registrerte innholdet kan omregistreres for lettere bruk i ditt
miljø.
Nummer
Programnavn
Beskrivelse
Standardregistrering
01
ID Card Copy
Bruk denne når du ønsker å
kopiere et førerkort eller et
forsikringskort.
Når du skanner forsiden og
baksiden av kortet, vil begge sider
kombineres og kopieres på ett
enkelt ark.
Kopieringsfunksjoner
Farge: Sort / hvitt
Kombiner: [2 i 1]
Flere skann: [På]
Originalstørrelse: A5-R
Papirvalg: Kassett 1
Zoom: Auto Zoom
02
Eco Copy
Bruk dette for å spare tonerforbruk
ved utskrift.
Dette endrer farge til svart-hvitt
med mindre tetthet, slik at
tonerforbruket kan reduseres.
Kopieringsfunksjoner
Farge: Sort / hvitt
EcoPrint: [På] (Nivå [5])
03
Newspaper Copy
Bruk denne når du ønsker å
kopiere en avisartikkel, eller andre
originaler skrives ut på et farget
underlag.
Dette justerer bildekvaliteten, slik
at fargen på underlaget eller
teksten på baksiden ikke vil vises
på kopien.
Kopieringsfunksjoner
Farge: Sort / hvitt
Forhindre gjennomslag: [På]
Justere bakgrunnstetthet: [Auto]
04
Technical Drawing Copy
Bruk dette når du ønsker å kopiere
en tegning som inneholder former
tegnet med linjer, og grafikk. Bruk
dette også når du vil kopiere
fargede linjer i svart-hvitt.
Kopieringsfunksjoner
Farge: Sort / hvitt
Originalbilde: [Tekst]
Skarphet (alle): [+3]
Justere bakgrunnstetthet: [Auto]
05
Confidential Stamp
Bruk dette for å vise en
gjennomskinnelig tekst
"Konfidensielt" på midten av
dokumentet.
Kopieringsfunksjoner
Farge: Sort / hvitt
Forhindre gjennomslag: [På]
Stempel: Konfidensielt
Skriftstørrelse:midten
Fontfarge: [Svart]
Stemplets posisjon: [Midten]
Displaymønster: [Transparent]
Confidentia
Confidential
4-6
Drift på maskinen > Program
Nummer
Programnavn
Beskrivelse
Standardregistrering
06
Highlighter Copy
Bruk denne når du ønsker å tydelig
skrive ut fargen på tekst og linjer
skrevet / tegnet av en merkepenn,
som er normalt vanskelig å
kopiere.
Kopieringsfunksjoner
Farge: Full Farge
Originalbilde: Tekst+foto
[Bok/magasin]
Uthever: På
07
Vivid Copy
Bruk denne når du ønsker å lage
en kopi med et samlet livlig
utseende.
Kopieringsfunksjoner
Farge: Full Farge
Originalbilde: Tekst+foto
[Bok/magasin]
Ett-trykks bildejustering: [Livaktig]
MERK
Opp til 50 kombinerte kopierings- og sendefunksjoner kan registreres i programmet.
Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun registrere funksjonene ved å logge inn med
administratortillatelser.
4-7
Drift på maskinen > Program
Registrere programmer
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å registrere et program.
Den følgende fremgangsmåten er et eksempel på kopiering.
1
Vise skjermen.
1 Trykk [Kopi] på hjemskjermen.
Kopi
2 Trykk på [Program]-fanen, mens kopimodus åpnes.
2
Registrere programmet.
1 Trykk [Legg til] og trykk på et tall (01 til 50) for programnummeret.
MERK
Hvis du velger et allerede registrert programnummer, kan de nåværende registrerte
funksjonene byttes ut med et nytt sett av funksjoner.
2 Trykk [Neste].
3 Angi det nye programnavnet og trykk [Lagre].
Programmet er registrert.
For å vise et registrert program på hjemskjermen, trykker du på [Ja] på bekreftelsesskjermen som
vises, gå videre til trinn 2-4.
4 Angi posisjonen der du vil vise ikonet på det registrerte programmet.
5 Trykk [Lagre].
Hente programmer
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å tilbakekalle et registrert program.
1
Hente programmet.
1 Trykk [Program] på hjemskjermen, eller tasten til det registrerte programmet.
Hjem
Admin
Logg ut
Velg funksjonen.
Kopi
USB minne
Status/
Jobbavbrudd
Enhetsinformasjon
Tilgjeng.
Skjerm
Send
Egendefinert
Jobb boks
FAKS
Internettnettleser
ID Card Copy
Språk
Systemmeny
Hjelp
Program
Forum
Trykk på tasten på det registrerte programmet for å hente programmet. Hvis du trykket
[Program], fortsett til trinn 1-2.
4-8
Drift på maskinen > Program
2 Trykk på tasten for programmet du ønsker å hente.
Trykk på [Quick No. Search]-tasten eller [Nr.] for å gå inn i programmet (01 til 50) direkte for å hente.
Tilbakekaller programmer.
01 ID Card Copy
02 Eco Copy
03 Newspaper Copy
04 Technical Drawing
Copy
05 Confidential
Stamp
06 Send 2
07 FAX 1
08
09
10
11
12
13
14
15
Nr.
Rediger
MERK
Hvis programmet ikke kan tilbakekalles, kan dokumentboksen eller skjemaoverlappingen i
programmet være slettet. Sjekk dokumentboksen.
2
Kjøre programmet.
Legg i originalene og trykk på [Start]-tasten.
MERK
[Program] kan trykkes i hver funksjon for å ringe opp programmet registrert for funksjonen.
Tilbakekaller programmer.
Nr.
01 ID Card Copy
02 Eco Copy
03 Newspaper Copy
04 Technical Drawing
Copy
05 Confidential
Stamp
06 Highlighter Copy
07 Vivid Copy
08 Send 1
09 FAX 1
Legg til
10
11
12
Rediger
13
14
15
Snarveier
Orig./papir/
Etterbehandl.
Farge/
Bildekvalitet
4-9
Oppsett
/rediger
Avansert
Program
Drift på maskinen > Program
Redigere og slette programmer
Du kan endre programnummer og programnavn, eller slette program.
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å redigere eller slette et program.
MERK
Hvis du vil ende innstillingene for et registrert program, hente programmet du vil endre, endre innstillinger, og deretter
se Registrere programmer på side 4-8å for å registrere endret program.
1
Vise skjermen.
1 Trykk [Program] på hjemskjermen.
Program
2 Trykk [Rediger].
2
Redigere programmet.
Hvis du vil redigere et program
1 Trykk på tasten(e) som tilsvarer programmet (01 til 50) for å endre.
2 Trykk [Redigere], og se Registrere programmer på side 4-8 for å endre programnummer og
navn.
3 Trykk [Lagre].
4 Trykk [Ja] i bekreftelsesskjermbildet.
For å slette
1 Trykk på tasten(e) som tilsvarer programmet (01 til 50) for å slette.
2 Trykk [Slett].
3 Trykk [Ja] i bekreftelsesskjermbildet.
4-10
Drift på maskinen > Registrere snarveier (Innstillinger for kopiering, send og dokumentboks)
Registrere snarveier (Innstillinger for
kopiering, send og dokumentboks)
Du kan registrere snarveier i hurtigoppsettet for enkel tilgang til de mest brukte funksjonene. Innstillingene for den valgte
funksjonen kan også registreres. Funksjonsnavnet som er knyttet til den registrerte snarveien kan endres etter behov. Du
kan registrere opp til 6 snarveier for å kopiere, sende og innstillingsfunksjoner for dokumentboks.
Legge til snarveier
Snarveien registreres i oppsett-skjermbildet til hver funksjon. Snarveier kan registreres for alle funksjoner som [Angi
snarvei] vises på skjermen.
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å registrere en snarvei.
1
I hver funksjon, vis konfigurasjonsskjermen du ønsker å
registrere.
2
Registrere snarveiene.
1 Velg innstillingen du vil legge til.
2 Trykk [Angi snarvei].
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Memoside
Oppsett
Av
Oppsett A
Øvre,
V til H
Øvre,
H til V
Ingen
Oppsett B
Kantlinje
: A4
: 50%
: A4
Original
Zoom
Papir
Venstre
T til B
Ø. kant
øverst
Høyre
T til B
Retning
Lag forhåndsvisning
Angi snarvei
Avbryt
OK
3 Trykk på tasten for snarveinummeret (01 til 06) som skal registreres.
MERK
Hvis du velger et allerede registrert snarveinummer, kan den nåværende registrerte
snarveien byttes ut med en ny.
4 Angi den nye snarveien og trykk [Lagre].
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Memoside
Forhåndsvisning
Lag
forhåndsvisning
Snarvei 2
Legg inn original.
Snarvei 3
Auto
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
Zoom
: 100%
Papir
: --Papir
: A4
Normal 0
Zoom
Papirvalg
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Lag
Lag forhåndsvisning
forhåndsvisning
Snarveier
100%
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
2-sidig
Farge/
Bildekvalitet
Av
Kombiner
Stift / hull
Oppsett
/rediger
Snarveien er registrert.
4-11
Avansert
Snarvei 6
Program
Drift på maskinen > Registrere snarveier (Innstillinger for kopiering, send og dokumentboks)
Redigere og slette snarveier
Følg trinnene nedenfor for å endre snarveiens navn og nummer, eller for å slette snarveien.
1
Trykk [Angi snarvei] nederst i oppsett-skjermbildet til hver
funksjon.
2
Rediger snarveien.
1 Trykk [Redigere].
2 Trykk på hurtigtasten du ønsker å redigere/slette.
Redigere en snarvei
3 Trykk på [Endre] på "Snarveinr." eller "Snarveinavn".
4 Endre innstillingene, og trykk [OK].
5 Trykk [Lagre].
For å slette
3 Trykk [Slett snarvei].
4 Trykk [Ja] i bekreftelsesskjermbildet.
4-12
Drift på maskinen > Bruke nettleser
Bruke nettleser
Hvis maskinen er koblet til nettverket, kan du surfe på Internett på berøringspanelet.
MERK
Hvis du vil bruke nettleseren, må "Internet Browser Setting" angis til [På], se English Operation Guide .
Lansere og avslutte nettleseren
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å starte og gå ut av nettleseren.
1
Vise skjermen.
1 Trykk [Internett-nettleser] på hjemskjermen.
Internettnettleser
Nettleseren starter.
2 Bruk nettleserskjermbildet for å bla gjennom nettsider.
For informasjon om hvordan du bruker nettleseren, se Bruke nettleserskjermbildet på side 4-14.
3 For å avslutte nettleseren, trykk [X] (Lukk) og deretter trykk [Ja] i bekreftelsesskjermbildet
avslutt.
MERK
Du kan angi preferanser som f.eks. hvordan nettleserskjermbildet skal vises. For mer
informasjon, se English Operation Guide.
4-13
Drift på maskinen > Bruke nettleser
Bruke nettleserskjermbildet
Operasjonene som er tilgjengelige i nettleserskjermbildet vises nedenfor.
Tekstboks
Ved å trykke på tekstboksen vises et tastatur som lar
deg skrive inn tekst.
Lukk
Lukker nettleseren, og går tilbake til skjermbildet for
applikasjonsliste.
Tittellinje
Viser sidetittelen.
UTAX - Home
Blafelt
Disse tillater deg å bla i den viste siden opp,
ned, til venstre og høyre ved å trykke [ ],
[ ], [ ] eller [ ] eller ved å flytte en av
lysbildene med fingeren.
Sikkerhetslåseikon
Vises når du viser en beskyttet side.
Enter URL
Search
Laste/Fremdriftsfelt
Viser statusen for sidelasting. Når nettleseren
laster opp en nettside, endres lasteren til en
animert visning.
Menu
Meny
Viser nettleserens meny for oppsetting. Du kan bruke
denne menyen for å angi nettleserens forstørring,
angi kodingsskjemaet for tekst og sjekke
serversertifikatet.
Tast URL
Bruk denne for å vise en ønsket
nettside ved å skrive inn
nettadressen for den siden.
Hjemmeside
Viser din spesifiserte hjemmeside.
Du kan sette opp din startside i
nettleseren (se English Operation Guide)
Søk (Internettsøk/Gjenfinning på side)
Viser en søkmeny der du kan velge "Hente i siden", eller et
Internett-område.
Internettsøk: Bruk den valgte søkesiden for å søke med det
angitte søkeordet.
Hente i side: Søke fra oppgitte nøkkelord i siden som vises.
Du kan fortsette søket ved å trykke på [Søk
oppover] eller [Søk nedover].
Omlast
Oppdaterer siden.
Tilbake/Fremover
Viser den forrige eller den
neste siden.
MERK
Ved å trykke på [Reset]-tasten mens nettleseren blir vist, vil du avslutte nettleseren og gå tilbake til
programlisteskjermen uten å vise avslutningen.
4-14
Drift på maskinen > Avbryte jobber
Avbryte jobber
Følg trinnene nedenfor for å avbryte en utskrift eller sendejobb som er i ferd med å bli utført.
Avbryte jobber
Du kan også avbryte jobber ved å trykke på [Stop]-tasten.
Utskriftsjobber
1
Trykk på [Stop]-tasten med kopieringsskjermen eller send.
2
Hvis du vil avbryte utskriften, velger du [Avbryt], og deretter
trykker du [Ja] i bekreftelsesskjermbildet.
Avbryter jobb vises. Den aktuelle utskriftsjobben avbrytes midlertidig.
Jobbavbrudd
1
Velg jobb som skal avbrytes og trykk [Avbryt]. Trykk [Lukk] for å gjenoppta andre.
Jobbnr.
Godkjent tid
Jobbnavn
Typ.
Brukernavn
Status
000438
14:44
doc20070225144435
000439
14:45
doc20070225144511
Venter
000440
14:45
doc20070225144527
Venter
000441
14:46
doc20070225144633
Venter
Venter
1/2
2
Avbryt
Detaljer
Utskriftsjobber
Sendejobber
Lagringsjobber
Lukk
Sendejobber
1
Trykk på [Stop]-tasten med kopieringsskjermen eller send.
Avbryter jobb vises.
MERK
Trykke på [Stop] vil ikke midlertidig stoppe en jobb som du allerede har begynt å sende.
2
Hvis du vil avbryte utskriften, velger du [Avbryt], og deretter
trykker du [Ja] i bekreftelsesskjermbildet.
MERK
Hvis reserver neste prioritet (se English Operation Guide) er satt til [Av], vises
kopieringsskjermen i berøringspanelet. I så fall, [Stop]-tasten eller [Avbryt] vil avbryte
utskriftsjobben som utføres.
Eksemplarer
Kopierer...
Jobb-nr.:
000021
Jobb-navn:
doc20081010101034
Skannerinnstilling
Brukernavn:
-----
Skriverinnstilling
Skannede sider
Eksemplarer
2
2/24
A4
A4
100%
2-sidig
2-sidig
Sorter
Vanlig
Øverste kant øverst
Brett A
Avbryt
4-15
Reserv. neste
Drift på maskinen > Avbryte jobber
Avbryte utskrift fra en datamaskin
Gå frem på følgende måte for å bruke skriverdriveren til å avbryte en utskriftsjobb før utskriften starter:
1 Dobbeltklikk skriverikonet (
vise skriverens dialogboks.
) på startlinjen nede til høyre på Windows skrivebordet for å
2 Klikk på filen som du ønsker å avbryte utskriften av og velg [Avbryt] fra "Dokument"menyen.
4-16
Drift på maskinen > Kopiering
Kopiering
Grunnleggende betjening
Følg trinnene nedenfor når du skal utføre vanlig kopiering.
1
Trykk [Kopi] på hjemskjermen.
Kopi
2
Legge inn originalene.
MERK
For instruksjoner for ileggng, se Legge i originaler på side 4-2.
3
Velg fargemodus.
Auto Color
Gjenkjenner automatisk om dokumentet er farge eller sort
/ hvitt, og skanner dokumentet.
Full Color
Skanner alle dokumenter i farge.
Black & White
Skanner alle dokumenter i sort/hvitt.
For å gjøre mer detaljerte innstillinger, se English Operation Guide.
4-17
Drift på maskinen > Kopiering
4
Velg funksjonene.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Snarvei 1
Forhåndsvisning
Snarvei 2
Legg inn original.
Snarvei 3
Auto
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
Zoom
: 100%
Papir
: --Papir
: A4
Papirvalg
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Lag
Lag forhåndsvisning
forhåndsvisning
Snarveier
100%
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
2-sidig
Farge/
Bildekvalitet
Av
Kombiner
Stift / hull
Oppsett
/rediger
Snarvei 6
Avansert
Program
Velg kopifunksjonene som skal brukes.
Trykk på fanene for å vise andre funksjoner.
Kopier (side 5-2)
5
Angi antall kopier med talltastene.
6
Trykk [Start]-tasten.
Angi ønsket antall opp til 9999.
Kopieringen starter.
4-18
Drift på maskinen > Kopiering
Reserver Neste
Denne funksjonen brukes for å reservere den neste jobben mens maskinen skriver ut. Når du bruker denne funksjonen,
skannes originalen mens maskinen skriver ut. Når den gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives den reserverte
kopieringsjobben ut. Prosedyren er forskjellig avhengig av Reserve neste prioritet (se English Operation Guide).
Hvis "Reserver neste prioritet" er satt til [På]
Standardskjermbildet for kopiering vises på berøringspanelet under utskrivingen.
1
Plasser originalene for reservert kopiering på maskinen, og
konfigurer innstillingene for kopiering.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Snarvei 1
Forhåndsvisning
Snarvei 2
Legg inn original.
Snarvei 3
Auto
Papirvalg
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
Zoom
: 100%
Papir
: --Papir
: A4
2
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Lag
Lag forhåndsvisning
forhåndsvisning
Snarveier
100%
Av
2-sidig
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
Kombiner
Farge/
Bildekvalitet
Snarvei 6
Stift / hull
Oppsett
/rediger
Avansert
Program
Trykk [Start]-tasten.
Maskinen begynner å skanne originalene.
Når den gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives den reserverte kopieringsjobben ut.
Hvis "Reserver neste prioritet" er satt til [Av]
Skjermbildet for kopiering vises på berøringspanelet under utskrivingen.
1
Trykk [Reserv. neste].
Eksemplarer
Kopierer...
Jobb-nr.:
000021
Jobb-navn:
doc20081010101034
Skannerinnstilling
Brukernavn:
-----
Skriverinnstilling
Skannede sider
Eksemplarer
2
2/24
A4
A4
100%
2-sidig
2-sidig
Sorter
Vanlig
Øverste kant øverst
Brett A
Avbryt
Reserv. neste
Standardskjermbildet for kopiering vises.
2
Plasser originalene for reservert kopiering på maskinen, og
konfigurer innstillingene for kopiering.
3
Trykk [Start]-tasten.
Maskinen begynner å skanne originalene.
Når den gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives den reserverte kopieringsjobben ut.
4-19
Drift på maskinen > Kopiering
Avbruddskopiering
Denne funksjonen brukes for å sette jobbene som er i gang på venting, når du trenger å lage andre kopier umiddelbart.
Når avbruddskopiering avsluttes, fortsetter maskinen utskriftsjobber.
MERK
• Hvis du forlater maskinen i 60 sekunder i kopieringsavbruddsmodus, slettes kopieringsavbrudd automatisk, og
utskriften fortsetter.
Du kan endre forsinkelsen helt til kopieringsavbrudd er avbrutt. Endre forsinkelsen som ønsket.
Se English Operation Guide
• Avbruddkopifunksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av status for bruk av 4000-arks etterbehandler. I dette
tilfellet kan du prøve prioritetsoverstyring.
Se English Operation Guide
1
Konfigurere innstillingene.
1 Trykk på [Interrupt]-tasten.
Eksemplarer
Klar for avbryt (Full farge)
Snarvei 1
Forhåndsvisning
Lag
forhåndsvisning
Snarvei 2
Legg inn original.
Snarvei 3
Auto
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
Zoom
: 100%
Papir
: --Papir
: A4
Normal 0
Zoom
Papirvalg
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Lag
Lag forhåndsvisning
forhåndsvisning
Snarveier
100%
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
2-sidig
Farge/
Bildekvalitet
Av
Kombiner
Oppsett
/rediger
Stift / hull
Avansert
Snarvei 6
Program
Den aktuelle utskriftsjobben avbrytes midlertidig.
2 Plasser originalene for kopieringsavbrudd på maskinen, og konfigurer innstillingene for
kopiering.
2
Trykk [Start]-tasten.
3
Når avbrutt kopiering avsluttes, trykk på [Interrupt]-tasten.
Avbrutt kopiering begynner.
Maskinen fortsetter avbrutte utskriftsjobber.
4-20
Drift på maskinen > Sender
Sender
Denne maskinen kan sende et skannet bilde som et vedlegg til en e-postmelding eller til en PC som er tilknyttet
nettverket. Dette forutsetter at du registrerer avsender- og måladressen (mottakeradressen) på nettverket.
Et nettverksmiljø som gjør at maskinen kan kobles til en e-postserver er nødvendig for å sende e-post. Det anbefales at
et lokalnettverk (LAN - Local Area Network) brukes til å hjelpe med overføringshastighet og sikkerhetsproblemer.
Samtidig som du sender et skannet bilde, kan du også skrive ut bildet eller sende det til jobboksen.
For å bruke overføringsfunksjonen, verifiser følgende:
•
Programmer innstillingene, inkludert e-postinnstillingene, på maskinen.
•
Bruk Embedded Web Server RX (den interne HTML-websiden) til å registrere IP-adressen, SMTP-serverens
vertsnavn, og mottakeren.
•
Registrer målet i adresseboken eller i ettrykkstaster.
•
Når en mappen (SMB/FTP) er valgt, må målmappen deles.
Kontakt nettverksadministratoren om målmappens delingsinnstillinger.
•
Opprette/registre en Egendefinert boks (bruk av en boks for sending).
•
Velg detaljerte overføringsinnstillinger (for å velge en dokumentboks som mål eller for å skrive ut og sende bildet
samtidig).
Følg trinnene nedenfor når du skal utføre grunnleggende sending. Følgende fem alternativer er tilgjengelige:
•
Send som e-post (e-post adresseoppføring): Sender et skannet originalbilde som et e-postvedlegg. (Se side 4-27.)
•
Send til mappe (SMB): Lagrer et skannet originalbilde i en delt mappe på en hvilken som helst PC. (Se side 4-30.)
•
Send til mappe (FTP): Lagrer et skannet originalbilde i en mappe på en FTP-server. (Se side 4-31.)
•
Send til Egendefinert boks: Sender et dokument lagret i en dokumentboks på denne maskinen. (Se English
Operation Guide.)
•
Bildedataskanning med TWAIN/WIA: Skann dokumentet med et TWAIN eller WIA-kompatibelt program. (Se English
Operation Guide.)
MERK
Ulike sendealternativer kan angis i kombinasjon. Se Sende til ulike typer mål (sender flere) på side 4-34.
Faksfunksjonen kan brukes når faksen (tilleggsutstyr) er installert. For mer informasjon om denne funksjonen, se FAX
Operation Guide.
4-21
Drift på maskinen > Sender
Grunnleggende betjening
1
Trykk [Send] på hjemskjermen.
Send
2
Legge inn originalene.
Legge i originaler (side 4-2)
3
Velg fargemodus.
Auto Color
Gjenkjenner automatisk om dokumentet er farge eller sort
/ hvitt, og skanner dokumentet.
Full Color
Skanner alle dokumenter i farge.
Black & White
Skanner alle dokumenter i sort/hvitt.
For å gjøre mer detaljerte innstillinger, se English Operation Guide.
4-22
Drift på maskinen > Sender
4
Angi destinasjonen.
Klar til å sende.
Mål
Mål
Detaljer
ABCD
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Rør av
Adressebok
abcd@efg.com
Direkte
Faks-kjede
E-post
1/1
Mappe
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
BBB
CCC
0006
FFF
0003
0007
GGG
Mål
0004
DDD
HHH
Nr.
0010
1/100
iFaksadresseoppf
.
WSD skann
/DSM skann
EEE
0008
Snarveier
0005
0009
III
JJJ
Orig./Overfør.
Dataformat
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
Program
Velg målmappen bildet skal sendes til.
Angi mål (side 4-24)
5
Velg funksjonene.
Klar til å sende.
Mål
Mål
Detaljer
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Rør av
Direkte
Faks-kjede
Adressebok
1/1
E-post
Mappe
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Mål
0003
0004
DDD
0008
HHH
Snarveier
0005
EEE
0009
III
Orig./Overfør.
Dataformat
Nr.
0010
1/100
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
Trykk på fanene for å vise andre funksjoner.
Send (side 5-4)
6
Trykk [Start]-tasten.
Sending starter.
4-23
iFaksadresseoppf
.
WSD skann
/DSM skann
Program
Drift på maskinen > Sender
Angi mål
Velg destinasjonen med en av følgende metoder:
• Velge fra adresseboken (side 4-24)
• Velge fra ett-trykkstast (side 4-26)
• Velge fra hurtigtast (side 4-27)
• Angi en ny e-postadresse (side 4-27)
• Spesifisere en ny PC-mappe (side 4-29)
MERK
Du kan stille inn maskinen slik at adresseboken vises når du trykker på [Send]-tasten. For mer informasjon, se
English Operation Guide.
Når fakssettet er installert, kan du angi faksdestinasjon. Tast inn den andre parten ved hjelp av det numeriske
tastaturet.
Velge fra adresseboken
Velg et mål som er registrert i adresseboken.
For mer informasjon om hvordan du registrerer mottakere i adresseboken, se English Operation Guide .
1
I standardskjermbildet for sending, trykk [Adressebok].
Klar til å sende.
Mål
Rør av
Mål
Detaljer
Adressebok
1/1
E-post
Mappe
Rør av
Direkte
Faks-kjede
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
BBB
FFF
0007
DDD
0008
GGG
Mål
0004
CCC
0006
2
0003
Snarveier
III
Orig./Overfør.
Dataformat
Nr.
0010
1/100
EEE
0009
HHH
0005
iFaksadresseoppf.
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
WSD skann
/DSM skann
Program
Velg destinasjonene.
Adressebok
Adressebok
Mål
Nr.
Lokal
Navn
Sorter
Typ.
Navn
Detaljer
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Søk (navn)
ABC
DEF
E-post
GHI
JKL
Søk (nummer)
1/2
Tilføy/rediger
Adressebok
Detaljer
MNO
Mappe
PQRS
TUV
Faks
WXYZ
0-9
Gruppe
iFaks
Avbryt
OK
Trykk på avmerkingsboksen for å velge det ønskede målet fra listen. Du kan velge flere mål.
De valgte målene angis av et hakemerke i avmerkingsboksen. For å bruke en adressebok på
LDAP-serveren, velger du [Ekstern] fra "adr.bok"-nedtrekksmenyen.
Du kan endre rekkefølgen destinasjonene er oppført ved å velge [Navn] eller [Nr.] fra "Sorter".
4-24
Drift på maskinen > Sender
MERK
For å velge bort, trykk på avmerkingsboksen, og fjern hakemerket.
For detaljer om den eksterne adresseboken, se Embedded Web Server RX User Guide.
Målsøk
Du kan søke etter målene som er registrert i adresseboken. Avansert søk etter type eller etter
første bokstav er også tilgjengelig.
Adressebok
Adressebok
Mål
1
2
3
4
Nr.
Lokal
Navn
Sorter
Typ.
Navn
Detaljer
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Søk (navn)
ABC
DEF
E-post
GHI
JKL
Søk (nummer)
1/2
Detaljer
MNO
Mappe
PQRS
TUV
WXYZ
Faks
0-9
Gruppe
iFaks
Avbryt
Taster som
brukes
Tilføy/rediger
Adressebok
Søketype
OK
Emner det søkes etter
1
Søk etter navn
Søk etter registrert navn.
2
Søk etter antall
Søk etter registrert adressenummer.
3
Avansert søk etter
første bokstav
Avansert søk etter første bokstav i registrert navn.
4
Avansert søk etter
mål
Avansert søk etter type registrert mål (E-post, Mappe
(SMB/FTP), Faks, iFaks eller Gruppe). (Faks: Bare når
det valgfrie fakssettet er installert.iFaks: Bare når
valgfrie Internet FAX Kit er installert.)
Du kan stille inn denne funksjonen slik at måltyper blir
valgt når adresseboken vises. For mer informasjon, se
English Operation Guide.
Fremgangsmåten for å bruke de ulike søkemetodene finner du nedenfor.
Søk etter navn
Trykk [Søk (navn)] og skriv inn ønsket navn.
Søk etter antall
Trykk [Søk (nummer)] og skriv inn adressenummeret du ønsker å søke.
Avansert søk etter mål
Trykk på en av [E-post], [Mappe], [Faks], [iFaks] eller [Gruppe]. Målene som er registrert med den
typen, vises.
Avansert søk etter første bokstav
Trykk tasten for den nødvendige første bokstaven.
4-25
Drift på maskinen > Sender
3
Godta målet, og trykk [OK].
Adressebok
Adressebok
Mål
Nr.
Lokal
Navn
Sorter
Typ.
Navn
Detaljer
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Søk (navn)
ABC
DEF
GHI
Tilføy/rediger
Adressebok
Detaljer
JKL
E-post
Søk (nummer)
1/2
MNO
PQRS
Mappe
TUV
WXYZ
Faks
0-9
Gruppe
iFaks
Avbryt
OK
MERK
Hvis du vil slette målet, velg målet du vil slette, og trykk [Slett].
Du kan angi standard "Sorter" innstillinger. For mer informasjon, se English Operation
Guide.
Velge fra ett-trykkstast
Velg målet ved hjelp av ettrykkstastene.
I standardskjermbildet for sending trykker du ettrykkstastene der målet er registrert.
MERK
Hvis ettrykkstastene for ønsket mål er skjult på berøringspanelet, trykker du [ ] eller [ ] for å bla for og vise neste
eller forrige ettrykkstast. Denne prosedyren forutsetter at ettrykkstastene allerede er registrert.
Se English Operation Guide for mer informasjon om hvordan du legger til ettrykkstastene.
Klar til å sende.
Mål
Rør av
Mål
Detaljer
Adressebok
1/1
E-post
Mappe
Rør av
Direkte
Faks-kjede
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Mål
0003
DDD
0008
HHH
Snarveier
0004
Orig./Overfør.
Dataformat
Nr.
0010
1/100
EEE
0009
III
0005
iFaksadresseoppf.
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
4-26
WSD skann
/DSM skann
Program
Drift på maskinen > Sender
Velge fra hurtigtast
Oppnå tilgang til målet ved å angi det firesifrede nummeret (0001 til 1000) på ettrykkstasten (hurtigvalg).
I det grunnleggende skjermbildet for sending, trykk [Quick No. Search]-tasten eller [Nr.] og bruk de numeriske tastene
for å angi hurtigvals nummer i det numeriske skjermbildet.
MERK
Hvis du har angitt hurtigtast i 1 til 3-sifret, trykk [OK].
Klar til å sende.
Mål
Rør av
Mål
Detaljer
Adressebok
1/1
E-post
Mappe
Rør av
Direkte
Faks-kjede
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
0002
AAA
0003
BBB
CCC
0006
DDD
0007
FFF
0008
GGG
Mål
0004
III
Orig./Overfør.
Dataformat
Nr.
EEE
0009
HHH
Snarveier
0005
iFaksadresseoppf.
0010
1/100
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
WSD skann
/DSM skann
Program
Angi en ny e-postadresse
Skriv inn ønsket e-postadresse.
MERK
Åpne Embedded Web Server RX på forhånd og angi innstillingene som kreves for å sende e-post. For mer
informasjon, se E-postinnstillinger på side 2-28.
1
I standardskjermbildet for sending, trykk [E-post].
Klar til å sende.
Mål
Rør av
Mål
Detaljer
Adressebok
1/1
E-post
Mappe
Rør av
Direkte
Faks-kjede
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Mål
0003
DDD
0008
HHH
Snarveier
0004
0005
EEE
0009
III
Orig./Overfør.
Dataformat
Nr.
iFaksadresseoppf.
0010
1/100
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
4-27
Avansert
WSD skann
/DSM skann
Program
Drift på maskinen > Sender
2
Skriv inn e-postadressen.
1 Trykk [E-postadresse], og skriv inn adressen.
Klar til å sende.
Mål
Angi mål.
Legg inn e-postadresse
E-postadresse
Legg til ny e-postadresse.
Trykk [E-postadresse] og skriv deretter adressen
inn ved å bruke tastaturet på skjermen.
Legg til i adr.bok
Neste mottager
Avbryt
OK
Den maksimale lengden på e-postadressen er 128 tegn.
Se English Operation Guide.
2 Trykk [OK].
3
Trykk [OK].
Klar til å sende.
Mål
Angi mål.
Legg inn e-postadresse
E-postadresse
abcd@efg.com
Legg til ny e-postadresse.
Trykk [E-postadresse] og skriv deretter adressen
inn ved å bruke tastaturet på skjermen.
Legg til i adr.bok
Neste mottager
Avbryt
OK
For å oppgi flere mål, trykk [Neste mottager] og angi neste mål.
Opptil 100 e-postadresser kan angis.
Du kan registrere postadressen i adresseboken ved å trykke [Legg til i adr.bok]. Du kan også
bytte ut informasjon om et tidligere registrert mål.
Mål kan endres senere. Se Kontrollere og redigere mål på side 4-32.
4-28
Drift på maskinen > Sender
Spesifisere en ny PC-mappe
Angi ønsket delt mappe på en datamaskin eller en FTP-server som målet.
MERK
Se English Operation Guide for mer informasjon om hvordan du deler en mappe.
Vær sikker på at SMB-protokollen eller FTP i Embedded Web Server RX er på. For detaljer, se Embedded Web
Server RX User Guide.
1
I standardskjermbildet for sending, trykk [Mappe].
Klar til å sende.
Mål
Rør av
Mål
Detaljer
Adressebok
E-post
1/1
Mappe
Rør av
Direkte
Faks-kjede
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Mål
2
0003
0004
DDD
0008
HHH
Snarveier
0005
Nr.
0010
1/100
EEE
0009
III
Orig./Overfør.
Dataformat
iFaksadresseoppf.
WSD skann
/DSM skann
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
Program
Skriv inn målinformasjonen.
Klar til å sende.
Mål
Angi mål.
Mappebane
Søk i mappe fra
nettverk
SMB
Søk i mappe etter
vertsnavn
Neste
Neste
Test
FTP
Vertsnavn
1
2
Bane
Brukernavn
Passord
Legg til i adr.bok
Neste mottager
Avbryt
OK
1 Trykk [SMB] eller [FTP].
2 Skriv inn målinformasjonen.
Trykk tasten for hvert element for først å vise angivelsesskjermbildet.
Angi måldata, og trykk [OK].
Se English Operation Guide.
Tabellen nedenfor forklarer elementene som skal angis.
4-29
Drift på maskinen > Sender
For å sende til mappe (SMB)
Element
Detaljer
Maks. tegn
Vertsnavn*
Datamaskinnavn
Opptil 64 tegn
Bane
Delingsnavn
Opptil 128 tegn
For eksempel: skannerdata
Hvis du lagrer i en mappe i den delte mappen:
"delingsnavn\mappenavn i delt mappe"
Brukernavn
Hvis datamaskinen og domenenavn er de samme:
Opptil 64 tegn
Brukernavn
For eksempel: james.smith
Hvis datamaskinen og domenenavn er forskjellige:
Domenenavn\Brukernavn
For eksempel: "abcdnet\james.smith"
Passord
Windows-passord
Opptil 64 tegn
(Skiller mellom små og store bokstaver.)
*
Hvis du vil angi et annet portnummer enn standarden (445), skriv med formatet
"Vertsnavn:portnummer" (eksempel: SMBhostname:140).
For å legge inn IPv6-adresse, må du sette inn adressen i parentes [ ].
(Eksempel: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
For å søke etter en mappe på en PC i nettverket, trykker du på [Neste] i "søk i mappe etter
nettverk" eller "søk i mappe etter vertsnavn".
Hvis du har valgt "Søk i mappe etter nettverk", kan du skrive inn "Domene/arbeidsgruppe", og
"Vertsnavn" for å søke PC-er på nettverket for målet.
Hvis du trykket "Søk i mappe etter vertsnavn" kan du søke i alle PCer på nettverket etter et
mål.
Maks 500 adresser kan vises. Velg vertsnavnet (PC-navn) som du ønsker å spesifisere i
skjermen som vises, og trykk [Neste]. Skjermbildet for brukernavn og passord vises.
Når du angir brukernavn og passord for på destinasjons-PC vises delte mapper. Velg mappen
som du ønsker å spesifisere og trykk [Neste]. Adressen til den valgte delte mappen er angitt.
Velg mappen fra listen Søkeresultater.
4-30
Drift på maskinen > Sender
For å sende til mappe (FTP)
Element
Data som skal skrives
Maks. tegn
Vertsnavn*
Vertsnavn eller IP-adresse for FTP-server.
Opptil 64 tegn
Bane
Sti til mottaksmappen
Opptil 128 tegn
For eksempel, "\User\ScanData".
Ellers blir dataene lagret i hjemmekatalogen.
Brukernavn
Passord
Brukernavn for pålogging på FTP-server
Opptil 64 tegn
Passord for pålogging på FTP-server
Opptil 64 tegn
(Skiller mellom små og store bokstaver.)
*
3
Hvis du vil angi et annet portnummer enn standarden (21), skriv med formatet
"Vertsnavn:portnummer" (eksempel: FTPhostname:140).
For å legge inn IPv6-adresse, må du sette inn adressen i parentes [ ].
(Eksempel: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
Sjekk status.
1 Kontroller informasjonen.
Endre forsinkelsen som ønsket.
Klar til å sende.
Mål
Angi mål.
Mappebane
Søk i mappe fra
nettverk
SMB
Søk i mappe etter
vertsnavn
Neste
Neste
Test
FTP
Vertsnavn
PC4050
Bane
\ \ pc4050\ scannerdata
Brukernavn
james.smith
Passord
********
Legg til i adr.bok
Neste mottager
Avbryt
OK
2 Trykk [Test] for å kontrollere tilkoblingen.
Klar til å sende.
Mål
Angi mål.
Mappebane
Søk i mappe fra
nettverk
SMB
Søk i mappe etter
vertsnavn
Neste
Neste
Test
FTP
Vertsnavn
Bane
Brukernavn
Passord
Legg til i adr.bok
PC4050
\ \ pc4050\ scannerdata
james.smith
********
Neste mottager
Avbryt
OK
"Tilkoblet". vises når tilkoblingen til målet er korrekt etablert. Hvis "Kan ikke koble til" vises, gå
igjennom oppføringen.
For å oppgi flere mål, trykk [Neste mål] og angi neste mål. Du kan angi tilsammen opptil 10
SMB og FTP-målmapper.
Du kan registrere informasjon i adresseboken ved å trykke [Legg til i adr.bok].
4-31
Drift på maskinen > Sender
4
Aksepter målet.
Trykk [OK].
Klar til å sende.
Mål
Angi mål.
Mappebane
Søk i mappe fra
nettverk
SMB
Søk i mappe etter
vertsnavn
Neste
Test
Neste
FTP
Vertsnavn
PC4050
Bane
\ \ pc4050\ scannerdata
Brukernavn
james.smith
Passord
********
Legg til i adr.bok
Neste mottager
Avbryt
OK
Mål kan endres senere. Se Kontrollere og redigere mål på side 4-32.
Kontrollere og redigere mål
Kontroller og rediger et valgt mål.
1
Vise skjermen.
2
Kontroller og rediger målet.
Med henvisning til Angi mål på side 4-24, angi målet.
Klar til å sende.
Mål
Mål
Detaljer
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Rør av
Adressebok
1/1
Group1
Direkte
Faks-kjede
E-post
Mappe
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
BBB
CCC
0006
FFF
0007
GGG
Mål
0003
DDD
0008
HHH
Snarveier
0004
0005
EEE
0009
III
Orig./Overfør.
Dataformat
Nr.
0010
1/100
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
iFaksadresseoppf
.
WSD skann
/DSM skann
Program
Velg et mål, og trykk [Detaljer] for å kontrollere og redigere det. Rediger destinasjonen som
kreves.
Velg et mål, og trykk [Slett] for å fjerne målet fra listen.
MERK
Når du velger [På] for oppføringssjekk for nytt mål (se English Operation Guide),
bekreftelsesskjermbildet vises. Angi samme vertsnavn og banen igjen, og trykk [OK].
Når du velger [På] for målsjekk før sending (se English Operation Guide ), vises
bekreftelsesskjermbildet etter å ha trykket på [Start]-tasten. For mer informasjon, se
Bekreftelsesskjerm for mål på side 4-33.
4-32
Drift på maskinen > Sender
Bekreftelsesskjerm for mål
Når du velger [På] for målsjekk før sending (se English Operation Guide ), vises bekreftelsesskjermbildet etter å ha
trykket på [Start]-tasten.
Følg trinnene nedenfor å bekrefte målene.
Mål
Kontroller mållisten gjennom den siste siden.
Når du har sjekket listen, trykk [Sjekk] og deretter start-tasten.
Mål
1
Detaljer
A OFFICE
1234567890
Detaljer
Slett
2
Kontroller
Avbryt
1 Trykk [
] eller [
] for å bekrefte alle mål.
Trykk [Detalj] for å vise detaljert informasjon om det valgte målet.
Hvis du vil slette målet, velg målet du vil slette, og trykk [Slett]. Trykk [Ja] i bekreftelsesskjermbildet.
Målet slettes.
For å legge til målet, trykk [Avbryt] og deretter gå tilbake til målskjermen.
2 Trykk [Kontroller].
MERK
Sørg for å bekrefte alle mål ved å vise dem på berøringspanelet. Du kan ikke trykke [Sjekk]
med mindre du har bekreftet alle mål.
4-33
Drift på maskinen > Sender
Sende til ulike typer mål (sender flere)
Du kan angi mål som kombinerer e-postadresser, mapper (SMB eller FTP) og faksnumre*. Dette er referert til som
flersending. Dette er nyttig for å sende til ulike typer mål (e-postadresser, mapper, osv.) i en enkelt operasjon.
* Krever fakssettet (tilleggsutstyr).
Antall kringkastingselementer
E-post: Opp til 100
Mapper (SMP, FTP): Til sammen 10 SMB og FTP
Faks: Opp til 500
i-FAKS: Opp til 100
Avhengig av innstillingene kan du også sende og skrive ut samtidig.
Fremgangsmåtene er de samme som ved angivelse av mål for de respektive typene. Fortsett med å angi e-postadresse
eller mappebane slik at de vises i mållisten. Trykk på [Start]-tasten for å starte overføringen til alle målene samtidig.
MERK
Hvis målene inkluderer en faks, er bildene som sendes til alle målene i sort/hvitt.
4-34
Drift på maskinen > Hvordan bruke faksfunksjonen
Hvordan bruke faksfunksjonen
Ved å installere det valgfrie FAX-settet på maskinen, kan du bruk faksfunksjonen. For mer informasjon, se FAX
Operation Guide.
4-35
Drift på maskinen > Hva er dokumentboks?
Hva er dokumentboks?
Dokumentboksen inneholder fire typer komponentbokser som tilbyr følgende funksjoner.
Følgende typer dokumentbokser er tilgjengelig.
Egendefinert boks (se English Operation Guide)
Den egendefinerte boksen er en komponentboks som du kan opprette i dokumentboksen og lagre for senere henting.
Du kan opprette eller slette en egendefinert boks, og håndtere data på forskjellige måter som beskrevet nedenfor:
Se English Operation Guide.
Jobboks
Jobboks er et generisk navn for "Privat utskrift/lagret jobboks", "Hurtigkopiering/bevis og hold-boks", "Gjenta
kopieringboks", og "Skjema for skjema-overlappingboks" Disse jobboksene kan ikke opprettes eller slettes av en bruker.
MERK
Du kan stille inn maskinen slik at midlertidige dokumenter i jobboksene slettes automatisk. For mer informasjon, se
English Operation Guide.
Privat utskrift/lagret jobboks (se
English Operation Guide)
I privat utskrift kan du angi at en jobb ikke skal skrives ut før du bruker maskinen. Når du sender jobben fra programmet,
angi en firesifret tilgangskode i skriverdriveren. Jobben frigjøres for å skrives ut ved å angi tilgangskoden på
betjeningspanelet, og på denne måten garanteres det at utskriftsjobben er konfidensiell. Dataen slettes når
utskriftsjobben er ferdig, eller når du slår av hovedbryteren.
I lagret jobb, sendes utskriftsdataene fra programmet lagret i maskinen. Du kan sette opp en tilgangskode som er
nødvendig. Hvis du setter opp en tilgangskode, angi adgangskoden ved utskrift. Utskriftsdata vil lagres i harddisken etter
at de har blitt skrevet ut. På denne måten kan den samme utskriftsdataen skrives ut gjentatte ganger.
Hurtigkopiering/bevis og hold-boks (se
English Operation Guide)
Hurtigkopi-funksjonen gjør at det blir enklere å skrive ut ytterligere utskrifter av et dokument som allerede har blitt
skrevet ut. Når du aktiverer Hurtigkopi og skriver ut et dokument med skriverdriveren, lagres utskriftsdataen i Hurtigkopijobboksen. Når du trenger ytterligere kopier, kan du skrive ut igjen antall nødvendige kopier fra betjeningspanelet. Opp
til 32 dokumenter kan lagres som standard. Når strømmen slås av, slettes alle jobbene som er lagret.
MERK
Hvis du forsøker å lagre flere dokumenter (over maks grensen nevnt ovenfor) vil den eldste dokumentdataen
overskrives av den nyeste dokumentdataen.
Testutskrift-funksjonen lager kun én testutskrift av flere utskriftsjobber og venter på utskrift av de gjenværende kopiene.
Når du skriver ut flere utskriftsjobber i Testutskrift-funksjonen med skriverdriveren, skrives kun én kopi ut mens
dokumentdataen blir værende i jobboksen. For å fortsette å skrive ut kopiene som er igjen, bruk betjeningspanelet. Du
kan endre antall kopier som skal skrives ut.
4-36
Drift på maskinen > Hva er dokumentboks?
Gjenta kopieringsboks (se English Operation Guide)
Gjenta kopiering-funksjonen lagrer den kopierte originale dokumentdataen i jobboksen, slik at du kan skrive ut
ytterligere kopier senere. Opp til 32 dokumenter kan lagres som standard. Når strømmen slås av, slettes alle jobbene
som er lagret.
MERK
Gjenta kopiering-funksjonen er ikke tilgjengelig når Data Security Kit (tilleggsutstyr) er installert.
Skjema for skjema-overlappingboks (se English Operation Guide)
Bildeoverlapping-funksjonen kopierer originaldokumentet overlappet med et skjema eller bilde. Denne jobboksen
brukes for å lagre skjemaene eller bildene for overlapping.
Flyttbar minneboks (se English Operation Guide)
En USB-minnepinne kan kobles til USB-porten (A1) på maskinen for å skrive ut en lagret PDF-fil. Du kan skrive ut PDFdata direkte fra USB minnet uten å bruke en PC. Bildefiler som er skannet ved hjelp av denne maskinen, kan også
lagres i USB minnet i PDF, TIFF, JPEG, XPS eller høykomprimert PDF-format (Skann til USB).
Faksboks
Faksboksen lagrer mottatte faksdata. For mer informasjon, se FAX Operation Guide.
Grunnleggende operasjon for dokumentboks
Dette avsnittet forklarer grunnleggende betjening av dokumentbokser ved hjelp av eksempler hvor oppgavene utføres
med egendefinerte bokser.
MERK
I den følgende forklaringen antas det at administrasjon av brukerpålogging er aktivert. For mer informasjon om
brukerprivilegier, se English Operation Guide.
Boksliste
Liste boksene etter nummer i
stigende/avtagende rekkefølge.
Liste boksene etter navn i
alfabetisk rekkefølge.
Liste boksene etter eier i
alfabetisk rekkefølge.
En boks kan søkes etter
Boksnavn.
Egendefinert boks
Nr.
0001
Navn
Eier
SALES
Brukt
Anonymous
63 MB
Søk (navn)
Søk (nummer)
1/1
Lagrer dokumentet i den
valgte boksen.
Lagre fil
Egendefinert
Detaljer
Åpne
Tilf./red. boks
En boks kan søkes etter
Boksnr.
Registrerer nye bokser, og
kontrollerer, endrer eller sletter
boksinformasjon.
Åpner den valgte boksen.
Program
Viser detaljene for den
valgte boksen.
4-37
Drift på maskinen > Hva er dokumentboks?
Dokumentliste
Dokumentlisten er en liste over dokumentene som er lagret i den egendefinerte boksen. Dokumentene kan listes enten
etter navn eller miniatyrbilder. Listen kan brukes som vist nedenfor.
Liste
Liste dokumentene etter navn
i alfabetisk rekkefølge.
Velge flere
dokumenter om
gangen.
Velge dokumenter
ved hjelp av
avmerkingsbokser.
Liste dokumentene etter oppdateringstid
i stigende/avtagende rekkefølge.
Skifter mellom å vise liste og
miniatyrbilder.
Boks:
Filnavn
Dato og tid
Str.
0001
2008101010574501
02/02/2013 09:40
21
MB
0002
2008101010574511
02/02/2013 09:50
21
MB
0003
2008101010574521
02/02/2013 10:00
21
MB
Søk (navn)
1/1
Sidevalg
Detaljer
Liste dokumentene etter størrelse i
stigende/avtagende rekkefølge.
Velg et dokument i dokumentlisten
og trykk [Sidevalg] for å vise det
valgte dokumentet.
Forhåndsvis
Skriv ut
Send
Slå sammen
Flytt/Kopier
Slett
Lagre fil
Lukk
Velg et dokument i dokumentlisten
og trykk [Detaljer] for å vise
detaljene for det valgte
dokumentet.
Forhåndsviser det valgte
dokumentet.
Miniatyrbilde
Boks:
Velge flere
dokumenter om
gangen.
SALES
Søk (navn)
200810101057....
Opplyser et dokument
for å vise detaljer med
[Detaljer].
200810101057....
200810101057....
1/1
Detaljer
Skriver ut, sender, slår sammen,
flytter, kopierer eller sletter de
valgte dokumentene.
Detaljer
Forhåndsvis
Skriv ut
Send
Slå sammen
Flytt/Kopier
Slett
Lagre fil
Lukk
Lagrer dokumentet i den åpne
boksen.
Velge dokumenter
ved hjelp av
avmerkingsbokser.
MERK
Du kan velge flere dokumenter ved å trykke på de respektive dokumentenes avmerkingsbokser. Imidlertid, husk at du
kan ikke velge flere dokumenter når du skal sende dokumenter.
4-38
Drift på maskinen > Hva er dokumentboks?
Vise/Redigere boksdetaljer
Du kan sjekke og endre boksinformasjon.
Bruk fremgangsmåten nedenfor.
1
Trykk [Tilf./red. boks] i skjermbildet for boksliste.
2
Markere boksen som viser det du ønsker å kontrollere eller
redigere, og trykk [Detaljer/rediger].
Dokumentboks - Tilf./red. boks
Nr.
Navn
0001
ABC
1
Brukt
Eier
Anonymous
63 MB
Søk (navn)
Søk (nummer)
1/1
Legg til
2
Detaljer/
rediger
Slett
Lukk
MERK
Hvis en egendefinert boks er beskyttet av et passord, skriver du inn riktig passord.
3
Sjekk boksdetaljene.
Boks:
123456
Boksnr.:
Endre
0001
Boksnavn:
Endre
SALES
Bruksbegrensning:
200
Bokspassord:
Endre
MB
Endre
********
Automatisk filsletting:
Endre
30 dag(er)
Ledig plass:
30
GB
Overskriv innstilling:
Endre
Tillat
Slett etter utskrift:
Endre
Av
Avbryt
Lagre
Hvis du vil redigere detaljene, trykk [Endre] i detaljene du ønsker å redigere. Redigere detaljer
som ønsket, og trykk [OK].
4
Hvis du har endret detaljene, trykk [Lagre] og deretter [Ja]
i bekreftelsesskjermbildet.
Hvis du ikke endrer detaljene, trykk [Nei].
5
Trykk [Lukk].
Skjermen går tilbake til standardskjermbildet for dokumentboksen.
4-39
Drift på maskinen > Hva er dokumentboks?
Forhåndsvise dokumenter/sjekke dokumentdetaljer
Du kan bruke denne funksjonen for å forhåndsvise dokumentene som er lagret i en dokumentboks, eller vise
dokumentdetaljene for sjekking.
1
Velg (uthev) et dokument for å forhåndsvise det, og trykk
deretter [Forhåndsvis] eller [Detaljer].
2
Forhåndsvis dokumentet eller sjekk dokumentdetaljene.
Operasjonene som er tilgjengelige i skjermbildet for forhåndsvisning vises nedenfor.
Zoom ut.
Når du har zoomet inn kan
du bruke disse tastene for å
flytte det viste området.
Zoom inn.
Forhåndsvis: 2007040410574501
Nr.
Størrelse
: A4
Oppløs.
: 300x300dpi
Farge
: Full farge
I dokumenter med flere
sider kan du endre side
ved å angi ønsket
sidenummer.
1/6
Velg sider som behandles
Lukk
I dokumenter med flere
sider kan du bruke
disse tastene for å
endre side.
Trykk for å velge en hvilken som helst side av det
åpne dokumentet og skrive ut, sende eller kopiere
til flyttbart minne.
Velge en side (side 4-41)
MERK
Forhåndsvisningen kan kontrolleres ved å bevege fingeren på berøringspanelet.
Bruke forhåndsvisningsskjerm (side 3-10)
3
Bekreft dokument(ene), og trykk [Lukk].
4-40
Drift på maskinen > Hva er dokumentboks?
Velge en side
Når du skriver ut, sender eller kopierer et dokument i en egendefinert boks, kan du angi noen sider.
Trykk [Sidevalg] i dokumentets listeskjerm i Egendefinert boks, eller [Velg sider som skal behandles] i
forhåndsvisningsskjermen, for å vise valgskjermen.
Velg sidene du vil arbeide med, og trykk [Skriv ut], [Send], eller [Kopier til USB minne].
Velge flere dokumenter om
gangen.
Viser antall sider som er valgt.
Fil:
Fremhever det
valgte dokumentet.
1
Valgte sider:
sider
Valgt område
Angi sider
Velge dokumenter ved
hjelp av
avmerkingsbokser.
Utvalgte sider kan
skrives ut, sendes eller
kopieres til den
egendefinerte boksen.
1/1
Skriv ut
Send
Kopier til
USB minne
Avbryt
Se English Operation Guide
4-41
Du kan angi en
rekke valg ved å
trykke [Valgt
område].
Du kan angi hvilke
sider du ønsker å
velge ved å trykke
[Angi sider].
Drift på maskinen > Hva er dokumentboks?
4-42
5
Bruke ulike funksjoner
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen ......................................................................................................... 5-2
Kopier ................................................................................................................................................................. 5-2
Send ................................................................................................................................................................... 5-4
Egendefinert boks (lagre fil, utskrift, send) ......................................................................................................... 5-6
Flyttbart minne (lagre fil, skrive ut dokumenter) ............................................................................................... 5-10
Funksjoner ............................................................................................................................................................ 5-12
Originalstørrelse ............................................................................................................................................... 5-12
Papirvalg .......................................................................................................................................................... 5-13
Sorter/forskyv ................................................................................................................................................... 5-14
Stift/hull ............................................................................................................................................................ 5-15
Lysstyrke .......................................................................................................................................................... 5-17
Originalbilde ..................................................................................................................................................... 5-18
Zoom ................................................................................................................................................................ 5-19
Tosidig .............................................................................................................................................................. 5-23
Filformat ........................................................................................................................................................... 5-26
Filatskillelse ...................................................................................................................................................... 5-26
Skanneoppløsning, oppløsning ........................................................................................................................ 5-27
E-postemne/melding ........................................................................................................................................ 5-27
5-1
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Funksjoner som er tilgjengelige på
maskinen
Kopier
For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg fanen og trykk på funksjonstasten.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Lag forhåndsvisning
Størrelse
Papirvalg
Blandet
størrelse
Retning
Brett
Sorter/
forskyv
Stift / hull
Utskuff
Funksjonsknappen
Original
Zoom
Send
: A4
: 100%
: A4
Lag forhåndsvisning
Fane
Snarveier
Orig./papir/
Etterbehandl.
Farge/
Bildekvalitet
Oppsett
/rediger
Avansert
Program
For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.
Fane
Orig./papir/
Etterbehandl.
Konfigurere
innstillingene for
originaler, papir og
etterbehandling som
sortering og stifting.
Farge/
Bildekvalitet
Konfigurerer
innstillingene for
tetthet, kvalitetskopier,
og fargebalanse.
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Størrelse
Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.
side 5-12
Papirvalg
Velg kassetten eller multifunksjonsmateren som
inneholder ønsket papirstørrelse.
side 5-13
Blandet størrelse
Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike størrelser.
―
Retning
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å
skanne riktig retning.
―
Brett
Bretter de ferdige dokumentene.
―
Sorter/forskyv
Skyver produksjonen med siden eller settet.
side 5-14
Stift/hull
Stifter eller huller trykte dokumenter.
side 5-15
Utskuff
Angi utgående brett.
―
Lysstyrke
Juster lysstyrken ved hjelp av de 7 eller 13 nivåene.
side 5-17
Optimalisering
Velg original bildetype for best resultat.
side 5-18
EcoPrint
EcoPrint sparer toner ved utskrift.
―
Fargevalg
Velg fargemodus innstilling.
―
Fargebalanse
Justere styrken på cyan, magenta, gul og svart.
―
Juster metning
Justerer fargen (lysstyrke) på bilder for å lage mer
kreative kopier.
―
Hurtig bilde
Justere bildene som ønsket til mer [Livlig] eller mer
[Dempet] bilder.
―
Skarphet
Justerer skarpheten av bildet.
―
Justere bakgrunn
Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.
―
Metning
Fargemetningen på bildet kan justeres i 7 nivåer.
―
Forhindre
gjennomslag
Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner
tynne originaler.
―
5-2
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Fane
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Zoom
Justerer zoom for å forminske eller forstørre bildet.
side 5-19
Kombiner
Kombinerer to eller fire originaler i en trykt side.
―
Marg/midtstilling
Margin:
―
Legge til marger (hvite felter). I tillegg kan du
stille marginbredden og bredden på baksiden.
Sentrering: Sentrerer det originale bildet på papiret når du
kopierer på papir forskjellig fra den
opprinnelige størrelsen.
Slett kantlinje
Sletter svart ramme som danner rundt bildet.
―
Hefte
Skriver ut dokumenter til tosidige åpen bok.
―
Oppsett
/rediger
2-sidig
side 5-23
Konfigurere
innstillingene for
tosidig utskrift og
stempel.
Produserer tosidige kopier.
Du kan også lage 1-sidige kopier fra 2-sidige originaler
eller originaler med motstående sider, f.eks. bøker.
Omslag
Legger til et deksel til ferdige dokumenter.
―
Skjema
Skriver ut originaldokumentet med et skjema eller et bilde.
―
Sidetall
Legger til sidetall til ferdige dokumenter.
―
Memoside
Leverer kopier med en plass til å legge til notater.
―
Plakat
Skiller og kopierer et forstørret bilde på flere sider for å lage
kopier større enn den maksimale papirstørrelsen.
―
Gjenta bilde
Fliser originalbildet på ett ark.
―
Tekst avtrykk
Du kan legge til et tekststempel på dokumentene.
―
Digitalt stempel
Du kan legge til et bates-stempel på dokumentene.
―
Flere skann
Skann en større mengde originaler i flere omganger, og
produsere dem som en jobb.
―
Automatisk
rotering
Automatisk roterer bildet 90 grader når størrelsen på
originalen og papiret stemmer, men retningene er
forskjellige.
―
Inverter
Inverterer svarte og hvite deler av bildet for utskrift.
―
Speilbilde
Kopierer speilbilde av originalen.
―
Melding om ferdig
jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
―
Prioritering
Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp
prioritet.
―
Gjenta kopiering
Aktiverer flere kopier i ønsket mengde som er nødvendig
etter en kopieringsjobb er fullført.
―
OHP
bakgrunnsark
Når du skriver ut til ark med åpenhet, sett automatisk inn
en papir mellom dem.
―
Dokumentmater
innlesing
Når dokumentmateren brukes, velg skanning for
dokumentmateren.
―
Hopp over tom
side
Når det er blanke ark i et skannet dokument, hopper
denne funksjonen over de blanke sidene og skriver bare
ut sider som ikke er tomme.
―
Avansert
Konfigurere
innstillingene for
kontinuerlig skanning,
speilbildekopier, og
hopp over blank sidefunksjonen.
5-3
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Send
For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg fanen og trykk på funksjonstasten.
Mål
Klar til å sende.
Forhåndsvisning
Størrelse
Blandet
størrelse
2-sidig/bok
Retning
Størrelse ut
Filformat
Flere filer
Langt ark
Funksjonsknappen
Original
Zoom
Send
: A4
: 100%
: A4
Lag forhåndsvisning
Fane
Mål
Snarveier
Orig./Overfør.
Dataformat
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
Program
For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.
Fane
Orig./Overfør.
Dataformat
Konfigurere
innstillingene for
original type og
filformat.
Farge/
Bildekvalitet
Konfigurerer
innstillingene for
tetthet, kvalitetskopier,
og fargebalanse.
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Størrelse
Angi originalstørrelse på dokumentet som skal
skannes.
side 5-12
Blandet størrelse
Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike
størrelser.
―
2-sidig/bok
Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.
―
Retning
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for
å skanne riktig retning.
―
Størrelse ut
Velg størrelse på bildet som skal sendes.
―
Filformat
Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også
justeres.
side 5-26
Flere filer
Oppretter flere filer ved å dele skannet original side
ved side før du sender filene.
side 5-26
Langt ark
Leser originaldokumenter med lange størrelse ved
hjelp av en dokumentmater.
Se FAX
Operation
Guide.
Lysstyrke
Juster lysstyrken ved hjelp av de 7 eller 13 nivåene.
side 5-17
Optimalisering
Velg original bildetype for best resultat.
side 5-18
Oppløsning
Velg oppløsning for skanner.
side 5-27
Oppløsning: Faks ut
Velg finheten til bildene ved sending av faks.
Se FAX
Operation
Guide.
Fargevalg
Velg fargemodus innstilling.
―
Skarphet
Justerer skarpheten av bildet.
―
Juster bakgrunn
Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel
aviser.
―
Forhindre
gjennomslag
Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du
skanner tynne originaler.
―
5-4
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Fane
Funksjonstast
Referanseside
Zoom
Justerer zoom for å forminske eller forstørre bildet.
side 5-19
Midtstilling
Sentrering: Sentrerer det originale bildet på papiret når
du kopierer på papir forskjellig fra den
opprinnelige størrelsen.
―
Slett kantlinje
Sletter svart ramme som danner rundt bildet.
―
Utsatt overføring av
faks
Angi et sendetidspunkt.
Se FAX
Operation
Guide.
Flere skann
Skann en større mengde originaler i flere omganger,
og produsere dem som en jobb.
―
Melding om ferdig
jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
―
E-postemne/melding
Legger til emne og melding når du sender et
dokument.
side 5-27
ifaks-emne/tekst
Legger til emne og melding når du sender et dokument
med i-FAKS
Se FAX
Operation
Guide.
Direkte overføring
av faks
Sender faks direkte uten å lese originale data i minnet.
Se FAX
Operation
Guide.
Fakspollingmottak
Automatisk lager en maskin med et lagret dokument,
end dokumentet til din maskin.
Se FAX
Operation
Guide.
Send og skriv ut
Lar deg skrive ut en kopi av dokumentet som sendes.
―
Send og lagre
Lar deg lagre en kopi av dokumentet som sendes til en
Egendefinert boks.
―
FTP Kryptert TX
Krypterer bilder når du sender via FTP.
―
Tekst avtrykk
Du kan legge til et tekststempel på dokumentene.
―
Digitalt stempel
Du kan legge til et bates-stempel på dokumentene.
―
Bekreftelse på
filstørrelse
Sjekk filstørrelsen før sending/lagring av originalen.
―
FAX TX-rapport
Skriver ut en rapport når sending av et dokument er
vellykket, eller når det oppstår en feil og overføringen
mislykkes.
Se FAX
Operation
Guide.
Avansert
Konfigurere
innstillingene for
overføring av kopi,
kryptert overføring, og
bekreftelse. for
filstørrelse.
Beskrivelse
5-5
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Egendefinert boks (lagre fil, utskrift, send)
For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg fanen og trykk på funksjonstasten.
Ledig plass
Klar til å lagre i boks.
200.0MB
Lagrer bilde
Funksjonsknappen
Original
Zoom
Lagre
: A4
: 100%
: A4
Størrelse
Blandet
størrelse
2-sidig/bok
Retning
Lagringsstørrelse
Forhindre
gjennomslag
Lysstyrke
Optimali
sering
Oppløsning
Fargevalg
Skarphet
Juster
bakgrunn
Lag forhåndsvisning
Fane
Snarveier
1/2
Funksjoner
Program
Tilbake til liste
For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.
Lagre fil
Fane
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Størrelse
Angi originalstørrelse på dokumentet som skal
skannes.
side 5-12
Blandet størrelse
Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike
størrelser.
―
2-sidig/bok
Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.
―
Retning
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for
å skanne riktig retning.
―
Lagringsstørrelse
Velg størrelse på bildet som skal lagres.
―
Forhindre
gjennomslag
Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du
skanner tynne originaler.
―
Lysstyrke
Juster lysstyrken ved hjelp av de 7 eller 13 nivåene.
side 5-17
Optimalisering
Velg original bildetype for best resultat.
side 5-18
Oppløsning
Velg oppløsning for skanner.
side 5-27
Fargevalg
Velg fargemodus innstilling.
―
Skarphet
Justerer skarpheten av bildet.
―
Juster bakgrunn
Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel
aviser.
―
Zoom
Justerer zoom for å forminske eller forstørre bildet.
side 5-19
Midtstilling
Sentrering: Sentrerer det originale bildet på papiret når
du kopierer på papir forskjellig fra den
opprinnelige størrelsen.
―
Slett kantlinje
Sletter svart ramme som danner rundt bildet.
―
Flere skann
Skann en større mengde originaler i flere omganger,
og produsere dem som en jobb.
―
Melding om ferdig
jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
―
Funksjoner
Konfigurere
innstillingene ved
lagring av dokumentet
i Egendefinert boks.
5-6
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Skriv ut
Fane
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Papirvalg
Velg kassetten eller multifunksjonsmateren som
inneholder ønsket papirstørrelse.
side 5-13
Sorter/skyv
Skyver produksjonen med siden eller settet.
side 5-14
Stift/Hull
Stifter eller huller trykte dokumenter.
side 5-15
Utkast
Angi utgående brett.
―
Kombiner
Kombinerer to eller fire originaler i en trykt side.
―
Margin/midtstilling
Margin:
―
Legge til marger (hvite felter). I tillegg kan
du stille marginbredden og bredden på
baksiden.
Sentrering: Sentrerer det originale bildet på papiret når
du kopierer på papir forskjellig fra den
opprinnelige størrelsen.
Hefte
Skriver ut dokumenter til tosidige åpen bok.
―
2-sidig
Skriver ut ensidig eller åpne bokoriginaler til tosidig,
eller
Tosidige eller åpne bokoriginaler til ensidig.
side 5-23
Omslag
Legger til et deksel til ferdige kopier.
―
Skjemaoverlapping
Kopierer originaldokumentet med et skjema eller et bilde.
―
Sidetall
Legger til sidetall til ferdige dokumenter.
―
Melding om ferdig
jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
―
Slett etter utskrift
Slettes automatisk et dokument fra boksen når
utskriften er fullført.
―
Prioritering
Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp
prioritet.
―
EcoPrint
EcoPrint sparer toner ved utskrift.
―
Zoom
Justerer zoom for å forminske eller forstørre bildet.
side 5-19
Brett
Bretter de ferdige dokumentene.
―
Tekst avtrykk
Skriver ut et tekststempel på skannede originaler.
―
Digitalt stempel
Skriver ut et bates-stempel på skannede originaler.
―
Fargebalanse
Justere styrken på cyan, magenta, gul og svart.
―
Metningsjustering
Justerer fargen (lysstyrke) på bilder for å lage mer
kreative kopier.
―
Hurtig bilde
Justere bildene som ønsket til mer [Livlig] eller mer
[Dempet] bilder.
―
Metning
Fargemetningen på bildet kan justeres i 7 nivåer.
―
Funksjoner
Konfigurere
innstillingene for
papirvalg og tosidig
utskrift når du skriver
ut fra Egendefinert
boks.
5-7
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Fane
Farge/
Bildekvalitet
Konfigurerer
innstillingene for
tetthet, kvalitetskopier,
og fargebalanse.
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Lysstyrke
Juster lysstyrken ved hjelp av de 7 eller 13 nivåene.
side 5-17
Optimalisering
Velg original bildetype for best resultat.
side 5-18
Fargevalg
Velg fargemodus innstilling.
―
Skarphet
Justerer skarpheten av bildet.
―
Juster bakgrunn
Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel
aviser.
―
Forhindre
gjennomslag
Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du
skanner tynne originaler.
―
Send
Fane
Funksjoner
Konfigurere
innstillingene for
filformat og FAKSoverføring når du
sender fra
Egendefinert boks.
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Sende størrelse
Velg størrelse på bildet som skal sendes.
―
Filformat
Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også
justeres.
side 5-26
Faks TX oppløsning
Velg finheten til bildene ved sending av faks.
Se FAX
Operation
Guide.
Midtstilling
Sentrerer det originale bildet på papiret når du kopierer
på papir forskjellig fra den opprinnelige størrelsen.
―
Utsatt overføring av
faks
Angi et sendetidspunkt.
Se FAX
Operation
Guide.
Melding om ferdig
jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
―
E-postemne/melding
Legger til emne og melding når du sender et
dokument.
side 5-27
ifaks-emne/tekst
Legger til emne og melding når du sender et dokument
med i-FAKS.
Se FAX
Operation
Guide.
FTP Kryptert TX
Krypterer bilder når du sender via FTP.
―
Slett etter overføring
Slettes automatisk et dokument fra boksen når
overføringen er fullført.
―
Zoom
Justerer zoom for å forminske eller forstørre bildet.
side 5-19
Filatskillelse
Oppretter flere filer ved å dele skannet original side
ved side før du sender filene.
side 5-26
Tekst avtrykk
Du kan legge til et tekststempel på dokumentene.
―
Digitalt stempel
Du kan legge til et bates-stempel på dokumentene.
―
Bekreftelse på
filstørrelse
Sjekk filstørrelsen før sending/lagring av originalen.
―
FAX TX-rapport
Skriver ut en rapport når sending av et dokument er
vellykket, eller når det oppstår en feil og overføringen
mislykkes.
Se FAX
Operation
Guide.
5-8
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Fane
Farge/
Bildekvalitet
Konfigurerer
innstillingene for
tetthet, kvalitetskopier,
og fargebalanse.
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Lysstyrke
Juster lysstyrken ved hjelp av de 7 eller 13 nivåene.
side 5-17
Optimalisering
Velg original bildetype for best resultat.
side 5-18
Oppløsning
Velg oppløsning for skanner.
side 5-27
Fargevalg
Velg fargemodus innstilling.
―
Skarphet
Justerer skarpheten av bildet.
―
Justere bakgrunn
Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel
aviser.
―
Forhindre
gjennomslag
Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du
skanner tynne originaler.
―
5-9
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Flyttbart minne (lagre fil, skrive ut dokumenter)
For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg fanen og trykk på funksjonstasten.
Ledig plass
Klar til å lagre i boks.
200.0MB
Lagrer bilde
Funksjonsknappen
Original
Zoom
Lagre
: A4
: 100%
: A4
Størrelse
Blandet
størrelse
2-sidig/bok
Retning
Lagringsstørrelse
Forhindre
gjennomslag
Lysstyrke
Optimali
sering
Oppløsning
Fargevalg
Skarphet
Juster
bakgrunn
Lag forhåndsvisning
Fane
Snarveier
1/2
Funksjoner
Fjern minne
Tilbake til liste
For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.
Lagre fil
Fane
Funksjoner
Konfigurere
innstillingene for
fargevalg og
dokumentnavn når du
lagrer dokumentet i
det eksterne minnet.
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Størrelse
Angi originalstørrelse på dokumentet som skal
skannes.
side 5-12
Blandet størrelse
Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike
størrelser.
―
2-sidig/bok
Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.
―
Retning
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for
å skanne riktig retning.
―
Lagringsstørrelse
Velg størrelse på bildet som skal lagres.
―
Forhindre
gjennomslag
Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du
skanner tynne originaler.
―
Lysstyrke
Juster lysstyrken ved hjelp av de 7 eller 13 nivåene.
side 5-17
Optimalisering
Velg original bildetype for best resultat.
side 5-18
Oppløsning
Velg oppløsning for skanner.
side 5-27
Fargevalg
Velg fargemodus innstilling.
―
Skarphet
Justerer skarpheten av bildet.
―
Juster bakgrunn
Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel
aviser.
―
Zoom
Justerer zoom for å forminske eller forstørre bildet.
side 5-19
Midtstilling
Sentrerer det originale bildet på papiret når du kopierer
på papir forskjellig fra den opprinnelige størrelsen.
―
Slett kantlinje
Sletter svart ramme som danner rundt bildet.
―
Flere skann
Skann en større mengde originaler i flere omganger,
og produsere dem som en jobb.
―
Melding om ferdig
jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
―
Filformat
Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også
justeres.
side 5-26
Filatskillelse
Oppretter flere filer ved å dele skannet original side
ved side før du sender filene.
side 5-26
Tekst avtrykk
Du kan legge til et tekststempel på dokumentene.
―
Digitalt stempel
Du kan legge til et bates-stempel på dokumentene.
―
5-10
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Skrive ut dokumenter
Fane
Funksjonstast
Farge/
Bildekvalitet
Referanseside
Papirvalg
Velg kassetten eller multifunksjonsmateren som
inneholder ønsket papirstørrelse.
side 5-13
Sorter/skyv
Skyver produksjonen med siden eller settet.
side 5-14
Stift/Hull
Stifter eller huller trykte dokumenter.
side 5-15
Utkast
Angi utgående brett.
―
Marg
Legge til marger (hvite felter). I tillegg kan du stille
marginbredden og bredden på baksiden.
―
2-sidig
Skrive ut et dokument til ensidige eller tosidige ark.
side 5-25
Melding om ferdig
jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
Prioritering
Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp
prioritet.
―
EcoPrint
EcoPrint sparer toner ved utskrift.
―
Brett
Bretter de ferdige dokumentene.
―
Tekst avtrykk
Du kan legge til et tekststempel på dokumentene.
―
Digitalt stempel
Du kan legge til et bates-stempel på dokumentene.
―
Kryptert PDFpassord
Skriv inn forhåndstildelt passord for å skrive ut PDFdata.
―
JPEG/TIFF-utskrift
Velg størrelse ved utskrift av JPEG eller TIFF-filer.
―
XPS Tilpass til siden
Reduserer eller forstørrer bildestørrelsen til å passe til
den valgte papirstørrelsen når du skriver ut XPS-fil.
―
Fargevalg
Velg fargemodus innstilling.
―
Funksjoner
Konfigurere
innstillingene for
papirvalg og tosidig
utskrift når du skriver
ut fra det flyttbare
minnet.
Beskrivelse
Konfigurer
fargemodusinnstillinger..
5-11
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Funksjoner
Originalstørrelse
Copy
Orig./papir/
Etterbehandl.
Send
Orig./Overfør.
Dataformat
Custom
Box
Funksjoner
USB
Memory
Funksjoner
Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.
Trykk [Standardstørrelser 1], [Standardstørrelser 2], [Annet] eller [Egendefinert] for å velge den originale størrelsen.
Element
Standardstørrelser 1
Verdi
Beskrivelse
Metriske modeller: Automatisk, A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6-R,
B4-R, B5, B5-R, B6, B6-R, Folio, 216x340 mm
Amerikanske modeller: Automatisk, Ledger, Letter, Letter-R,
Legal, Statement, Statement-R, 11 x 15", Oficio II
Standardstørrelser 2
Metriske modeller: Ledger, Letter, Letter-R, Legal-R,
Statement, Statement-R, 11 x 15", Oficio II, 8K, 16K, 16K-R
Registrer størrelsen på originalen
automatisk, eller velg fra standard
størrelser.
Velg fra standard størrelse bortsett fra
standardstørrelser 1.
Amerikanske modeller: A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6-R, B4, B5,
B5-R, B6, B6-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 x 340 mm
Annet
Hagaki, Oufuku hagaki, Egendefinert 1 til 4*1
Velg fra konvolutt, postkort eller
egendefinerte originaler.* 1
Egendefinert
Metrisk
Angi størrelsen ikke inkludert i standard
størrelse 1 og 2.*2
X: 50 til 432 mm (i trinn på 1 mm)
Y: 50 til 297 mm (i trinn på 1 mm)
Når du har valgt [Egendefinert], trykk [+]
eller [-] for å angi størrelsen på "X"
(horisontal) og "Y" (vertikal). Trykk [# taster]
for å bruke de numeriske tastene for
oppføringen.
Tommer
X: 2,00 til 17,00" (i trinn på 1")
Y: 2,00 til 11,69" (i trinn på 1")
*1
For instruksjoner om hvordan du angir egendefinerte originale størrelser (Egendefinert 1 til 4), se English Operation Guide . Hvis "Egendefinert
original størrelse" er satt til [Av], vises ikke dette.
*2
Angitte enheter kan endres i systemmenyen. For mer informasjon, se English Operation Guide.
MERK
Pass på at du alltid angir originalstørrelsen når du bruker originaler i egendefinerte størrelser.
5-12
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Papirvalg
Copy
Orig./papir/
Etterbehandl.
Custom
Box
Funksjoner
Funksjoner
USB
Memory
Velg kassetten eller multifunksjonsmateren som inneholder ønsket papirstørrelse.
Velg mellom [1] (Kassett 1) til [7] (Kassett 7) for å bruke papir som finnes i denne kassetten.
Hvis [Automatisk] er valgt, velges papiret som samsvarer med størrelsen av originalen automatisk.
MERK
• Angi på forhånd type og størrelsen på papiret som er lagt inn i kassetten (se English Operation Guide).
• Kassett 5 til Kassett 7 vises når den valgfrie sidemateren er installert.
For å velge [Universalskuff], trykk [Papirinnstillinger] og angi papirstørrelse og medietype. Tilgjengelige papirstørrelser
og medietyper er oppgitt i tabellen nedenfor.
Element
Papirinnst.
Verdi
Standardstørrelser
1
Metriske modeller: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5, B5-R, B6-R,
Folio, 216 x 340 mm
Standardstørrelser
2
Metriske modeller: Ledger, Letter, Letter-R, Legal-R, Statement,
Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R
Annet
ISO B5, Konvolutt #10 (Commercial #10), Konvolutt #9 (Commercial #9),
Konvolutt #6 (Commercial #6 3/4), Konvolutt Monark, Konvolutt DL,
Konvolutt C5, Konvolutt C4, Hagaki, Oufuku hagaki, Youkei 4, Youkei 2
og Egendefinert 1 til 4*1
Velg blant spesielle
standardstørrelser og
egendefinerte størrelser.
Egendefinert
Metrisk
Angi størrelsen ikke inkludert
i standard størrelse.*2
Amerikanske modeller: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5, B5-R, B6-R,
Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 x 340 mm
X: 148 til 457 mm (i trinn på 1 mm)
Y: 98 til 304 mm (i trinn på 1 mm)
Velg fra standard størrelse
bortsett fra
standardstørrelser 1.
Når du har valgt
[Egendefinert], trykk [+] eller
[-] for å angi størrelsen på
"X" (horisontal) og "Y"
(vertikal). Trykk [# taster] for
å bruke de numeriske
tastene for oppføringen.
X: 5,83 til 18,00" (i trinn på 0,01")
Y: 3,86 til 12,00" (i trinn på 0,01")
*1
Velg fra standard størrelse.
Amerikanske modeller: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement,
Executive, Oficio II
Tommer
Medietype
Beskrivelse
Vanlig (105 g/m2 eller mindre), transparent, Grovt, pergament (60 til 105 g/m2), etiketter, resirkulert,
forhåndstrykt*3, Bond, kartong, farge, hullet*3, brevhode*3, tykt (106 g/m2 og mer), konvolutt, belagt, høy
kvalitet, Indeks fanedelere, egendefinert 1-8*3
For instruksjoner om hvordan du angir egendefinerte originale størrelser (Egendefinert 1 til 4), se English Operation Guide.
*2
Angitte enheter kan endres i systemmenyen. For mer informasjon, se English Operation Guide.
*3
For instruksjoner om hvordan du angir egendefinerte originale størrelser 1 til 8, se English Operation Guide. For å skrive ut på forhåndstrykt eller
hullet eller på brevhode, se English Operation Guide.
VIKTIG
Når papirstørrelse og medietype for universalskuffen er spesifisert, er [Papirinnstillinger] valgt. Vær
oppmerksom på at hvis [Universalskuff] trykkes på dette punktet, vil innstillingene bli kansellert.
MERK
• Du kan enkelt velge størrelse og type papir på forhånd som skal brukes ofte og angi dem som standard (se English
Operation Guide).
• Hvis det angitte papirformatet ikke er lagt i papirkildekassetten eller universalskuffen, vises en bekreftelse. Når
[Automatisk] er valgt og samme papirstørrelse som oppdaget originalstørrelse ikke er lagt inn, vises en
papirbekreftelse. Legg ønsket papir i universalskuffen og trykk [Fortsett] for å starte kopieringen.
5-13
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Sorter/forskyv
Copy
Orig./papir/
Etterbehandl.
Custom
Box
Funksjoner
USB
Memory
Funksjoner
Skyver produksjonen med siden eller settet.
Element
Bilde
Beskrivelse
Skanner flere originaler og leverer komplette sett av kopier
som kreves i henhold til sidetall.
Sorter
Forskyv
Uten 4000-arks etterbehandler (tilleggsutstyr)
Når motregning brukes, produseres trykte eksemplarer etter
rotering av hvert sett (eller side*) med 90 grader.
MERK
For å bruke motregning må den samme papirstørrelsen som
den valgte papirskuffen bli lagt i en annen retning i en annen
papirskuff.
Papirstørrelsene som kan brukes for forskyvning, er A4, B5,
Letter og 16K.
Med 4000-arks etterbehandler (tilleggsutstyr)
Når du bruker forskyvning, separeres de utskrevne kopiene
etter hvert kopisett (eller hver side*).
MERK
Den valgfrie 4000 ark etterbehandleren er nødvendig.
Papirstørrelsene som støttes i Offset er A3, B4, A4, B5, Letter,
Legal, Ledger, Oficio II, 8K, 16K, 216 x 340 mm og Folio.
*
Hvis [Av] er valgt for "Sortering"-innstillingen, vises [Hver side]. Når [På] er valgt, vises [Hvert sett].
5-14
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Stift/hull
Copy
Orig./papir/
Etterbehandl.
Custom
Box
Funksjoner
USB
Memory
Funksjoner
Stift
Stifter de ferdige dokumentene. Stifteposisjonen kan velges.
Element
Verdi
Beskrivelse
Øverst til venstre
Stift
Velg stifteplassering. For detaljer om originale og
stiftplasseringen, se Originalens retning og stifteposisjon på
side 5-15.
Øverst til høyre
2 stifter til venstre
2 stifter øverst
2 stifter til høyre
Originalens
retning
Ryggstifting
Velg om du vil brette de ferdige dokumentene i to med stifter i midten.
Når du plasserer originaler, plasser omslagssiden nederst. For mer
informasjon om ryggstifting, se English Operation Guide.
Toppkant på topp, toppkant på venstre
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å
skanne riktig retning. Trykk [Originalens retning] for å velge
retning for originalene, enten [Toppkant på topp] eller [
Toppkant til venstre]. Deretter trykk [OK].
MERK
Stifting krever alternativ 4000-arks etterbehandler. For ryggstifting (midtstifting) må du ha bretteenheten.
For detaljer om papirformater og antall ark som kan stiftes, se 4000 ark Etterbehandler (tilleggsutstyr) på side 7-19.
Originalens retning og stifteposisjon
Originalens retning
Øverste kant øverst
Papirretning
Kassettens papirretning
Kassettens papirretning
MERK
B5-R og 16K-R "1 stift" er ikke diagonal.
5-15
Øverste kant til venstre
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Blandede originalformater
Selv med ulike papirstørrelser kan utskriften stiftes hvis størrelsene har samme bredde eller lengde, som vist i
kombinasjonene nedenfor. Opptil 30 ark kan stiftes.
A4
B5
Letter
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
A3
B4
Ledger
•
A3 og A4
•
B4 og B5
•
Ledger og Letter
•
Ledger og Letter-R
•
8K og 16K
Letter-R Legal
Letter-R Legal
MERK
Når du utfører stifting av ulike størrelser, se English Operation Guide.
Hull
Huller i sett med ferdige dokumenter.
MERK
• Valgfri 4000-arks etterbehandler og stifte-enhet kreves.
• For detaljer om papirstørrelser som kan stiftes, se Hulleenhet (tilleggsutstyr) på side 7-19.
• Den amerikanske modellen kan utføre hulling med to-hull og tre-hull. Den europeiske modellen kan utføre hulling
med to-hull og fire-hull.
Element
Hull
Verdi
2 huller til venstre
2 huller øverst
Beskrivelse
Velg plasseringen av hullene. For detaljer om original retning
og hulleplasseringen, se Originalens retning og hulleposisjon
på side 5-17.
2 huller til høyre
3 huller til venstre
3 huller øverst
3 huller til høyre
4 huller til venstre
4 huller øverst
4 huller til høyre
Originalensretning
Toppkant på topp, toppkant på venstre
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å
skanne riktig retning. Trykk [Originalens retning] for å velge
retning for originalene, enten [Toppkant på topp] eller [
Toppkant til venstre]. Deretter trykk [OK].
5-16
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Originalens retning og hulleposisjon
Bilde
Original
Originalens retning
Utskriftsresultat
Glassplate
Dokumentmater
MERK
Den amerikanske modellen kan utføre hulling med to-hull og tre-hull. Den europeiske modellen kan utføre hulling med
to-hull og fire-hull.
Lysstyrke
Copy
Farge/
Bildekvalitet
Send
Farge/
Bildekvalitet
Custom
Box
Funksjoner
Farge/
Bildekvalitet
USB
Memory
Juster lysstyrken ved hjelp av de 7 eller 13 nivåene.
Juster lysstyrken ved å trykke [-3] (lysere) til [+3] (mørkere). Du kan endre lysstyrkenivået
[-3] (lysere) til [+3] (mørkere) i halve trinn.
5-17
Funksjoner
Farge/
Bildekvalitet
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Originalbilde
Farge/
Bildekvalitet
Copy
Farge/
Bildekvalitet
Send
Custom
Box
Funksjoner
Farge/
Bildekvalitet
USB
Memory
Funksjoner
Farge/
Bildekvalitet
Velg original bildetype for best resultat.
Kopiering/utskrift
Element
Verdi
Tekst+foto*1 *2
Skriverutgang
Best for blandet tekst og fotodokumenter skrevet ut på denne maskinen.
Bok/Tidsskrift
Best for blandet tekst og bilder trykt i et magasin, osv.
Skriverutgang
Best for fotografier trykket på denne maskinen.
Bok/Tidsskrift
Best for bilder som er skrevet ut i et magasin, osv.
Fotopapir
Best for bilder tatt med et kamera.
Av
(Lys tekst / fin linje)
Best for dokumenter som hovedsakelig består av tekst og ble opprinnelig skrevet
ut på denne maskinen.
På
(Lys tekst / fin linje)
Kraftig gjengir blyanttekst og fine linjer.
Skriverutgang
Best for kart og diagrammer skrevet ut på denne maskinen.
Bok/Tidsskrift
Best for kart og diagrammer trykt i et magasin.
Foto
Tekst*1
Grafisk/Kart*1
Beskrivelse
*1
"Highlighter" kan velges.
Velg å hente ut tekst og tegninger laget med en merkepenn. Reproduserer fargen på merkepenn i den grad det er mulig.
*2
Hvis grå tekst ikke skrives helt ut med [Tekst+Foto], kan [Tekst] forbedre resultatet.
Sende/lagre
Element
*
Beskrivelse
Tekst+foto
Best for blandet tekst og fotodokumenter.
Foto
Best for bilder tatt med et kamera.
Tekst*
Kraftig gjengir blyanttekst og fine linjer.
Innstillingen "for OCR" kan konfigureres. (Verdi: [Av] / [På]) Når [På] er valgt, produserer skanneren et bilde som er egnet for OCR. Denne
funksjonen er kun tilgjengelig når Fargevalg er satt til svart og hvitt. For detaljer, se English Operation Guide.
5-18
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Zoom
Copy
Oppsett
/rediger
Send
Avansert
Custom
Box
Funksjoner
USB
Memory
Funksjoner
Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.
Kopiering
Følgende alternativer for zoom er tilgjengelige:
Automatisk
A3: 141 %
A4
A5: 70 %
Juster bildet slik at det passer til papirstørrelsen.
Standardzoom
Forminsker eller forstørrer til forhåndsinnstilte forstørringer.
Modell
Amerikanske
modeller
Zoomnivå
(Originalkopi)
Automatisk
Modell
Europeiske
modeller
400 % (Maks)
Zoomnivå
(Originalkopi)
Automatisk
400 % (Maks)
200 % (STMT >>Ledger)
200 % (A5 >> A3)
154 % (STMT >> Legal)
141 % (A4 >> A3, A5 >> A4)
129 % (Letter >> Ledger)
127 % (Folio >> A3)
121 % (Legal >> Ledger)
106 % (11×15" >> A3)
100 %
100 %
78 % (Legal >> Letter)
90 % (Folio >> A4)
77 % (Ledger >> Legal)
75 % (11×15" >> A4)
64 % (Ledger >> Letter)
70 % (A3 >> A4, A4 >> A5)
50 % (Ledger >> STMT)
50 %
25 % (Min.)
25 % (Min.)
Modeller til
Stillehavsregionen
Automatisk
400 % (Maks)
200 % (A5 >> A3)
141 % (A4 >> A3, B5 >> B4)
122 % (A4 >> B4, A5 >> B5)
115 % (B4 >> A3, B5 >> A4)
100 %
86 % (A3 >> B4, A4 >> B5)
81 % (B4 >> A4, B5 >> A5)
70 % (A3 >> A4, B4 >> B5)
50 %
25 % (Min.)
5-19
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Zoomoppføring
Forminsker eller forstørrer originalbildet manuelt i trinn på 1 % mellom 25 og 400 %.
XY-zoom
Y
X
Velg vertikal og horisontal forstørring hver for seg. Forstørrelser kan settes i trinn på 1 %
mellom 25 % og 400 %.
5-20
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Element
Standardzoom
Verdi
Beskrivelse
Metrisk
Velg et forhåndsinnstilt forhold.
[# taster] 25 til 400 % (i trinn på 1 %)
Trykk [Automatisk] for å bruke automatisk zoom.
100 %, Automatisk, maks 400 %,
200 % A5 >> A3,
141 % A4 >> A3, B5 >> B4,
127 % Folio >> A3,
106 % 11x15">>A3,
90 % Folio >> A4,
75 % 11x15" >>A4,
70 % A3>>A4 A4>>A5,
50 %, min 25 %
Trykk [+] eller [-] for å endre den viste forstørrelsen
som ønsket. Trykk [# taster] for å bruke de
numeriske tastene for oppføringen.
Metrisk (Asia Pacific)
[# taster] 25 til 400 % (i trinn på 1 %)
100 %, Automatisk, maks 400 %,
200 % A5 >> A3,
141 % A4 >> A3, B5 >> B4,
122 % A4 >> B4, A5 >> B5,
115 % B4 >> A3, B5 >> A4,
86 % A3 >> B4, A4 >> B5,
81 % B4 >> A4, B5 >> A5,
70 % A3 >> A4, B4 >> B5,
50 %, min 25 %
Tommer
[# taster] 25 til 400 % (i trinn på 1 %)
Automatisk, 100 %, maks 400 %,
200 % STMT >>Ledger,
154 % STMT >> Legal,
129 % Letter >> Ledger,
121 % Legal >> Ledger,
78 % Legal >> Letter,
77 % Ledger >> Legal,
64 % Ledger >> Letter,
50 % Ledger >> STMT,
min 25 %
XY-zoom
X: 25 til 400 % (i trinn på 1 mm)
Velg vertikal og horisontal forstørring hver for seg.
Y: 25 til 400 % (i trinn på 1 mm)
Trykk [+] eller [-] for å endre den viste forstørrelsen
av "X" (horisontal) og "Y" (vertikal).
Trykk [# taster] for å bruke de numeriske tastene for
oppføringen.
Originalensretning
Toppkant på topp, toppkant på venstre
Velg retning for det originale dokumentets toppkant
for å skanne riktig retning.
Trykk [Originalens retning] for å velge retning for
originalene, enten [Toppkant på topp] eller [
Toppkant til venstre]. Deretter trykk [OK].
5-21
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Skrive ut/Sende/Lagre
Element
Beskrivelse
100 %
Produserer i faktisk størrelse.
Automatisk
Reduserer eller forstørrer original til utskrift / sende / lagre størrelse.
MERK
• For å redusere eller forstørre bildet, velger du papirstørrelse, sendestørrelse eller lagringsstørrelse.
Papirvalg (side 5-13)
Se English Operation Guide
• Noen kombinasjoner av original størrelse og papirstørrelse eller sendestørrelse kan føre til at bildet plasseres på
kanten av papiret. For å sentrere originalen vertikalt og horisontalt på siden, bruk sentreringsfunksjonen beskrevet i
Marg/sentrering, margin, sentrering (se English Operation Guide)
5-22
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Tosidig
Oppsett
/rediger
Copy
Funksjoner
Custom
Box
USB
Memory
Funksjoner
Produserer tosidige kopier.
Du kan også lage 1-sidige kopier fra 2-sidige originaler eller originaler med motstående sider, f.eks. bøker.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
1-sidig til 2-sidig
Lager 2-sidige kopier av 1-sidige originaler. Hvis antallet originaler utgjør et
oddetall, blir baksiden av den siste kopien tom.
Original
Kopier
A
B
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
def
Original
Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:
ghi
Kopier
A Original venstre/høyre til innbinding venstre/høyre: Bildene på baksidene
blir ikke rotert.
B Original venstre/høyre til innbinding øverst: Bildene på andre sider er
rotert 180 grader. Kopier kan festes sammen i øvre kant, slik at de vender
i samme retning når sidene blas gjennom.
2-sidig til 1-sidig
Hver side av en 2-sidig original kopieres på separate ark.
Dette krever at du bruker dokumentmateren.
Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:
Original
Kopier
• Innbinding venstre/høyre: Bildene på andre sider blir ikke rotert.
• Innbinding øverst: Bildene på andre sider er rotert 180 grader.
2-sidig til 2-sidig
Lager 2-sidige kopier av 2-sidige originaler. Dette krever at du bruker
dokumentmateren.
MERK
Original
Kopier
Papirstørrelsene som støttes i tosidig til tosidig modus er A3, B4, A4, A4-R,
B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R,
Oficio II, 216 x 340 mm og Folio.
5-23
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Bok til 1-sidig
Lager en 1-sidig kopi av en original som er 2-sidig, eller av en åpen bok.
Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:
Original
Innbinding venstre: Originaler med motstående sider kopieres fra venstre
mot høyre.
Kopier
Innbinding høyre: Originaler med motstående sider kopieres fra høyre mot
venstre.
MERK
De originale størrelsene som støttes i bok til ensidig modus er Ledger,
Letter-R, A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R og 8K.
De støttede papirstørrelsene er A4, B5, Letter og 16K. Du kan endre
papirstørrelsen og forminske eller forstørre kopien i henhold til den
størrelsen.
Bok til 2-sidig
Bok til
2-sidig
Bok til bok
Produserer tosidige kopier fra en åpen bok med motstående
sider.
MERK
De originale størrelsene som støttes i bok til tosidig modus
er A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Letter-R og 8K. De
støttede papirstørrelsene er A4, B5 og Letter.
Original
Kopier
5-24
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Kopiering
Skriver ensidige eller åpne bokoriginaler til tosidige eller tosidige eller åpne bokoriginaler til ensidig. Velg
innbindingsretningen for originale og ferdige dokumenter.
Element
Verdi
―
Deaktiverer funksjonen.
Etterbehandling
Innbinding venstre/høyre, innbinding
øverst
Velg innbindingsretningen for kopier.
Originalensretning
Toppkant på topp, toppkant på
venstre
Velg retning for det originale dokumentets
toppkant for å skanne riktig retning. Trykk
[Originalens retning] for å velge retning for
originalene, enten [Toppkant på topp] eller [
Toppkant til venstre]. Deretter trykk [OK].
Original
Innbinding venstre/høyre, innbinding
øverst
Velg innbindingsretningen for originaler.
Originalensretning
Toppkant på topp, toppkant på
venstre
Velg retning for det originale dokumentets
toppkant for å skanne riktig retning. Trykk
[Originalens retning] for å velge retning for
originalene, enten [Toppkant på topp] eller [
Toppkant til venstre]. Deretter trykk [OK].
Original
Innbinding venstre/høyre, innbinding
øverst
Velg innbindingsretningen for originaler.
Etterbehandling
Innbinding venstre/høyre, innbinding
øverst
Velg innbindingsretningen for kopier.
Originalensretning
Toppkant på topp, toppkant på
venstre
Velg retning for det originale dokumentets
toppkant for å skanne riktig retning. Trykk
[Originalens retning] for å velge retning for
originalene, enten [Toppkant på topp] eller [
Toppkant til venstre]. Deretter trykk [OK].
Original
Innbinding venstre, innbinding høyre
Velg innbindingsretningen for originaler.
Originalensretning
Toppkant på topp, toppkant på
venstre
Velg retning for det originale dokumentets
toppkant for å skanne riktig retning.
Original
Innbinding venstre, innbinding høyre
Velg innbindingsretningen for originaler.
Etterbehandling
Bok >> tosidig, Bok >> Bok
Velg ønsket alternativ for 2-sidig.
Originalensretning
Toppkant på topp, toppkant på
venstre
Velg retning for det originale dokumentets
toppkant for å skanne riktig retning. Trykk
[Originalens retning] for å velge retning for
originalene, enten [Toppkant på topp] eller [
Toppkant til venstre]. Deretter trykk [OK].
1-sidig>>1-sidig
1-sidig>>2-sidig
2-sidig>>1-sidig
2-sidig>>2-sidig
Bok>>1-sidig
Bok>>2-sidig
Beskrivelse
Når du plasserer originalene på glassplaten, fortløpende erstatt hver original og trykk på [Start]-tasten.
Etter skanning av alle originalene, trykk [Fullfør skanning] for å starte kopieringen.
Utskrift
Skrive ut et dokument til ensidige eller tosidige ark.
Element
Verdi
Beskrivelse
1-sidig
―
Deaktiverer funksjonen.
2-sidig
Venstre/høyre
Skriver ut et tosidig dokument, slik at arkene er riktig justert for binding til venstre eller høyre.
Øverst
Skriver ut et tosidig dokument, slik at arkene er riktig justert for binding øverst
5-25
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Filformat
Send
Orig./Overfør.
Dataformat
Custom
Box
Funksjoner
USB
Memory
Funksjoner
Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.
Velg filformat fra [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], og [Høy komp. PDF].
Når fargemodus i skanning har blitt valgt for gråtoner eller fullfarge, angi bildekvaliteten.
Hvis du valgte [PDF] eller [Høy komp. PDF], du kan angi kryptering eller PDF/A-innstillinger.
Element
Verdi
*1*2
Fargemodus
1 Lav kvalitet (høy komp..) til
5 Høy kvalitet (lav komp.)
Automatisk farge (farge/gråtone), automatisk farge
(farge/svart-hvitt), fullfarge, gråtoner, svart og hvit
TIFF
1 Lav kvalitet (høy komp..) til
5 Høy kvalitet (lav komp.)
Automatisk farge (farge/gråtone), automatisk farge
(farge/svart-hvitt), fullfarge, gråtoner, svart og hvit
JPEG
1 Lav kvalitet (høy komp..) til
5 Høy kvalitet (lav komp.)
Automatisk farge (farge/gråtone), fullfarge, gråtone
XPS
1 Lav kvalitet (høy komp..) til
5 Høy kvalitet (lav komp.)
Automatisk farge (farge/gråtone), automatisk farge
(farge/svart-hvitt), fullfarge, gråtoner, svart og hvit
Høy komp. PDF *1*2
Kompresjonsprioritet, standard,
kvalitetsprioritet
Automatisk farge (farge/gråtone), automatisk farge
(farge/svart-hvitt), fullfarge, gråtoner
PDF
*1
Filformatet kan angis (Verdi: [Av] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b]).
*2
Du kan opprette søkbar PDF-fil ved å kjøre OCR på det skannede dokumentet. For mer informasjon, se English Operation Guide.
MERK
• Når [Høy komp. PDF] er valgt, kan du ikke justere bildekvaliteten.
• Du kan bruke PDF-krypteringsfunksjoner. For mer informasjon, se English Operation Guide.
• Hvis kryptering er aktivert, kan ikke PDF/A-innstillinger angis.
Filatskillelse
Send
Orig./Overfør.
Dataformat
Custom
Box
Funksjoner
USB
Memory
Funksjoner
Oppretter flere filer ved å dele skannet original data side ved side før du sender filene.
(Verdi: [Av] / [Hver side])
Trykk [Hver side] for å angi filatskillelse.
MERK
En tresifret serienummer som "abc_001.pdf, abc_002.pdf ..." er festet til enden av filnavnet.
5-26
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Skanneoppløsning, oppløsning
Send
Farge/
Bildekvalitet
Custom
Box
Funksjoner
Farge/
Bildekvalitet
USB
Memory
Funksjoner
Velg oppløsning for skanner.
Den valgfrie oppløsningen er [600 x 600 dpi], [400 x 400 dpi Ultrafin], [300 x 300 dpi], [200 x 400 dpi Superfin],
[200 x 200 dpi Fin], eller [200 x 100 dpi Normal].
MERK
Jo større tall, jo bedre bildeoppløsning. Bedre oppløsning gir imidlertid større filer og lengre sendetider.
E-postemne/melding
Send
Avansert
Custom
Box
Funksjoner
Legger til emne og melding når du sender et dokument.
Trykk [Emne]/[Melding] for å angi e-postemne/melding.
MERK
• Emnet kan inneholde opptil 60 tegn, og meldingen kan inneholde opptil 500 tegn.
• Trykk [Melding 1], [Melding 2], eller [Melding 3] for å angi lagret tekst som melding. For mer informasjon om
registrering av maler, se English Operation Guide.
5-27
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
5-28
6
Feilsøking
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Regelmessig vedlikehold ................................................................................................................................... 6-2
Rengjøring ............................................................................................................................................... 6-2
Skifte tonerbeholderen ............................................................................................................................. 6-6
Toneravfallsboks ...................................................................................................................................... 6-9
Skifte stifter ............................................................................................................................................. 6-11
Deponering av hullavfall ........................................................................................................................ 6-14
Feilsøking ......................................................................................................................................................... 6-15
Løse funksjonsfeil .................................................................................................................................. 6-15
Reagere på meldinger ........................................................................................................................... 6-21
Justering/vedlikehold ............................................................................................................................. 6-37
Fjerne papirstopp ................................................................................................................................... 6-42
Fjerne stiftestopp ................................................................................................................................... 6-67
6-1
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
Regelmessig vedlikehold
Rengjøring
Rengjør maskinen regelmessig for å sikre optimal utskriftskvalitet.
FORSIKTIG
Av hensyn til egen sikkerhet må du alltid trekke ut støpslet før du rengjør maskinen.
Glassplatedeksel / glassplate
Tørk baksiden av dekselet, innsiden av dokumentmateren og glassplaten med en myk klut med alkohol eller mild såpe.
VIKTIG
Bruk aldri fortynningsmiddel eller andre organiske løsemidler.
6-2
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
Det lille glasset/Dobbelt skanneområde
Hvis du får svarte striper eller skitt på kopiene når du bruker dokumentmateren, må du rengjøre det lille glasset med den
medfølgende rengjøringskluten. Når du bruker dokumentmateren som har dobbel skanning, rengjør den doble
skanneenheten.
VIKTIG
Tørk av det lille glasset med en tørr klut (følger med). Ikke bruk vann, såpe eller løsemidler for å rengjøre.
1
2
3
6-3
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
Skiller
Rengjør skilleren regelmessig (minst månedlig) for å sikre optimal utskriftskvalitet.
1
2
3
CLICK!
6-4
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
Overføringsvalse
Rengjør overføringsvalsen regelmessig (minst månedlig) for å sikre optimal utskriftskvalitet.
1
2
3
CLICK!
6-5
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
Skifte tonerbeholderen
Når det er lite toner igjen, vises "Lite toner. [C][M][Y][K] (Bytt når den er tom)." på berøringspanelet. Ha alltid en ny
tonerbeholder tilgjengelig for utskiftingen.
Når berøringspanelet viser "Toner er tom.", bytt toneren.
MERK
• For tonerkassetten, må du alltid bruke en ekte tonerkassett. Bruk av tonerbeholdere som ikke er ekte kan forårsake
bildefeil og produktsvikt.
• Minnekortet i maskinens tonerbeholder lagrer informasjon som er nødvendig å forbedre kundekomforten, for
resirkuleringen av tomme tonerbeholdere, og for planleggingen og utviklingen av nye produkter. Den lagrede
informasjonen inkluderer ikke personlige opplysninger som kan identifisere deg, men brukes kun anonymt til de
ovennevnte formålene.
FORSIKTIG
Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.
Installasjonsprosedyrene av tonerkassetten er den samme for hver farge. Fremgangsmåten nedenfor viser den gule
tonerbeholderen.
1
2
(Y) (C) (M) (K)
6-6
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
3
4
5
6
CLICK!
6-7
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
7
MERK
Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller
serviceteknikeren. Innsamlede tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller
kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.
6-8
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
Toneravfallsboks
Når "Toneravfallsboksen er nesten full" vises på berøringspanelet, må du passe på å ha en ny toneravfallsboks klar for
utskiftingen.
Når berøringspanelet viser "Sett på plass avfallsboks for huller", umiddelbart bytt toneravfallsboksen.
FORSIKTIG
Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.
1
2
3
6-9
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
4
5
CLICK!
6
MERK
Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede
tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.
6-10
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
Skifte stifter
En stiftbeholder er installert i etterbehandleren for 4000 ark (tilleggsutstyr), og bretteenheten.
I etterbehandleren for 4000 ark er stiftbeholderens støtte A installert.
I bretteenheten (tilleggsutstyr) er stiftbeholderens støtter B og C installert. Etterfyllingen av stiftbeholderens støtter B og
C utføres på samme måte som for stiftbeholderens støtte A.
Hvis det vises en melding om at det er tomt for stifter, må stiftbeholderen fylles med stifter.
MERK
Hvis stifteren går tom for stifter, kontakt serviceteknikeren eller forhandleren.
Følg trinnene nedenfor for å etterfylle stifter.
Etterfylle stiftbeholderens støtte A
MERK
Se side 6-12 for å etterfylle stiftbeholderens støtter B/C i bretteenheten (tilleggsutstyr).
1
2
1
2
1
MERK
Stiftbeholderen kan kun skiftes ut når den er tom for stifter.
6-11
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
3
CLICK!
Etterfylle stiftbeholderens støtter B/C (tilleggsutstyr)
Følg trinnene nedenfor å etterfylle stifter i bretteenheten (tilleggsutstyr). Gå frem på samme måte for å etterfylle
stiftbeholderens støtter B og C.
1
2
6-12
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
3
2
2
1
1
1
1
MERK
Stiftbeholderen kan kun skiftes ut når den er tom for stifter.
4
CLICK!
5
6-13
Feilsøking > Regelmessig vedlikehold
Deponering av hullavfall
Hvis det vises en melding på betjeningspanelet om at avfallsboksen for huller er full, må den tømmes.
La maskinens strøm være PÅ ( | ) mens arbeidet utføres.
1
MERK
Pass på å ikke søle hulleavfall når boksen tas ut.
2
3
6-14
Feilsøking > Feilsøking
Feilsøking
Løse funksjonsfeil
Tabellen nedenfor inneholder generelle retningslinjer for å løse problemer.
Hvis det oppstår et problem med maskinen, må du sjekke kontrollpunktene og følge fremgangsmåtene som er angitt på
de neste sidene. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med serviceteknikeren.
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
En applikasjon starter ikke.
Er tiden for Automatisk nullstilling av
panelet for kort?
Still inn tiden for Automatisk nullstilling
av panelet på 30 sekunder eller mer.
―
Skjermen fungerer ikke når
hovedbryteren blir slått på.
Er maskinen koblet til stikkontakten?
Sett støpslet inn i en stikkontakt.
―
[Start]-tasten produserer
ikke kopier.
Ser du en melding på skjermen?
Les meldingen, og gjør det som er
nødvendig.
side 6-21
Er maskinen i Hvilemodus?
Trykk på [Power] for å gjenopprette
maskinen fra dvalemodus.
side 3-15
Er originalene plassert riktig?
Husk å legge originalene inn på
glassplaten med forsiden vendt ned og
kant i kant med indikatorplatene for
originalstørrelse.
side 4-2
Plasser originalene med den trykte
siden opp i dokumentmateren.
side 4-3
―
Sjekk innstillingene i programmet.
―
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-17
Har du endret lysstyrken?
Velg riktig tetthetsnivå.
side 5-17
Blanke ark kommer ut av
maskinen.
Utskriftene er helt for lyse.
―
Utskriftene er for mørke, selv
om bakgrunnen for den
skannede originalen er hvit.
Er toneren jevnt fordelt i
tonerbeholderen?
Rist tonerbeholderen fra side til side
flere ganger.
side 6-6
Er EcoPrint modus aktivert?
Deaktivere [EcoPrint]-modus.
―
―
Kjøre [Rens trommel].
side 6-40
―
Start [Rens fremkaller].
side 6-41
―
Start [Rengjør laserskanner].
side 6-41
―
Kontroller at innstillingen for papirtype er
riktig for papiret som brukes.
―
Har du endret lysstyrken?
Velg riktig tetthetsnivå.
side 5-17
―
―
Start [Kalibrering].
side 6-40
―
Start [Rens fremkaller].
side 6-41
6-15
Feilsøking > Feilsøking
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Det er et moaremønster på
kopiene. (Moaremønster er
når det virker som om
punktene er samlet i
mønstre og ikke er jevnt
fordelt.)
Er originalen et utskrevet fotografi?
Still originalbildet til [Skriverutskrift] eller
[Bok/Tidsskrift] i [Foto].
side 5-18
Tekst er ikke skrevet ut klart.
Har du valgt riktig bildekvalitet for
originalen?
Velg riktig bildekvalitet.
side 5-18
Sorte eller fargeflekker vises
på den hvite bakgrunnen når
hvit original blir skannet.
Er originalholderen eller glassplaten
skitten?
Rengjør originalholderen eller
glassplaten.
side 6-2
Er overføringsvalsen skitten?
Rengjør overføringsvalsen med børsten.
side 6-5
―
Start [Rens fremkaller].
side 6-41
Blir maskinen brukt i fuktige forhold,
eller fuktighet eller temperatur som
endres raskt?
Bruk maskinen i et miljø med passende
fuktighet.
―
―
Kjøre [Rens trommel].
side 6-40
Er originalene plassert riktig?
Når du legger originaler inn på
glassplaten, må du legge dem kant i kant
med indikatorplatene for originalstørrelse.
side 4-2
Når originalene plasseres i
dokumentmateren, må
originalbreddeførerne justeres ordentlig
før originalene legges inn.
side 4-3
Kontroller at papirbreddeførerne er riktig
justert.
side 3-19
Kjør [Cassette Alignment] i Fieryskjermen.
―
Utskriftene er uklare.
Bildene er skjeve.
Er papiret lagt i korrekt?
Har du skrevet ut fra Fiery?
6-16
side 3-27
Feilsøking > Feilsøking
Problem
Det oppstår ofte papirstopp.
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Er papiret lagt i korrekt?
Legg inn papiret på riktig måte.
Sidehenvisning
side 3-19
side 3-27
―
Vri retningen 180 grader rundt der
papiret er plassert.
side xv
side 3-19
side 3-27
Bruker du riktig papirtype? Er papiret i
god stand?
Fjern papiret, snu bunken, og legg den
inn igjen.
side 3-19
Er papiret bøyd, brettet eller krøllet?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-19
Sitter papiret fast, eller ligger det
papirbiter inne i maskinen?
Fjern alt papir som sitter fast.
side 6-42
2 eller flere ark er overloppet
når de tas ut. (multimater)
―
Legg inn papiret på riktig måte.
side 3-19
Utskriftene er krøllete.
Er originalene plassert riktig?
side 3-27
Legg inn papiret på riktig måte.
side 3-19
side 3-27
―
Rengjør papirskilleren.
side 6-4
―
Vri retningen 180 grader rundt der
papiret er plassert.
side xv
side 3-19
side 3-27
Utskriftene er krøllete.
Kan ikke skrive ut.
Kan ikke skrive ut med USBminnet.
Ikke gjenkjent USB-minne.
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-17
―
Snu papiret i kassetten, eller snu
retningen 180 grader rundt der papiret
er plassert.
side xv
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-17
Skrives papiret ut til 4000 ark
etterbehandleren?
Endre [Korriger bøy på papiret].
―
Er maskinen koblet til stikkontakten?
Sett støpslet inn i en stikkontakt.
―
Er maskinen slått på?
Slå på hovedbryteren.
side 2-10
Er skriver- og nettverkskabelen koblet
til?
Koble den riktige skriver- og
nettverkskabelen ordentlig til.
side 2-6
Ble maskinen slått på før skriverkabelen
ble koblet til?
Slå på maskinen etter at skriverkabelen
er koblet til.
―
Står utskriftsjobben på venting?
Fortsett utskriften.
―
Er USB-vert blokkert?
Velg [Avblokker] i innstilling av USBvert.
―
―
Kontroller at USB-minnet er skikkelig
tilkoblet til maskinen.
―
6-17
side 3-19
side 3-27
Feilsøking > Feilsøking
Problem
Utskriftene har vertikale
linjer.
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Er det lille glasset og det doble
skanneområdet skittent?
Rengjør det lille glasset og det doble
skanneområdet.
side 6-3
―
Start [Rengjør laserskanner].
side 6-41
Smuss på øverste kant eller
bak på papiret.
Sjekk maskinen innvendig.
Åpne høyre deksel. Hvis maskinen
innvendig er tilsmusset med toner, må
du rengjøre den med en myk, tørr, lofri
klut.
―
En del av bildet er tidvis
utydelig eller har hvite
striper.
―
Kjøre [Rens trommel].
side 6-40
―
Start [Rens fremkaller].
side 6-41
Utskrift på baksiden av arket
er synlig på forsiden.
―
Innstill [Forhindre gjennomslag] på [På].
―
Utskrift med skjeve farger.
―
Start [Kalibrering].
side 6-40
―
Start [Fargeregistrering].
side 6-37
―
Kjør [Rens trommel].
side 6-40
Hvite flekker vises på bildet.
―
6-18
Feilsøking > Feilsøking
Problem
Fargene er annerledes enn
forventet.
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Har du valgt riktig bildekvalitet for
originalen?
Velg riktig bildekvalitet.
―
Har du lagt fargekopipapir i
papirskuffen?
Legg fargekopipapir i papirskuffen.
side 3-19
―
Start [Kalibrering].
side 6-40
―
Start [Tonekurvejustering].
side 6-39
―
Ved kopiering
―
Juster fargebalansen.
Bruk skriverdriveren for å justere fargen.
Se Printing
System
Driver User
Guide.
Har du skrevet ut fra Fiery?
Kjør [Kalibrator] i Fiery-skjermen.
―
Utfør tonekurvejustering i
systemmenyen. vises.
Når maskinen har vært i bruke lenge,
kan effekten av romtemperaturen og
fuktigheten føre til at fargemetningen
varierer litt.
Start [Tonekurvejustering].
side 6-39
Fargetoneren er tom.
Ønsker du å fortsette å skrive ut i sort og
hvitt?
Hvis den svarte toneren gjenstår,
fortsetter maskinen å skrive ut i sort og
hvitt ved å velge [Skriv ut i sort og hvitt]
av [Fargetoner tom].
―
Kan ikke lage søkbar PDFfil.
Er riktig språk valgt?
Sjekk språket som skal pakkes ut.
―
Kan tekstene på originalen ikke bli
anerkjent som tekster, eller er PDFopprettelsen tatt?
Sjekk følgende:
―
Ved utskrift fra en datamaskin
Kan ikke søke en tekst som
du ønsker å søke på PDFfilen.
•
Den opprinnelige retningen er
korrekt.
•
Ved innstilling av originaler med
blandet retning på en gang, [På] er
valgt for [Automatisk bilderotering].
Har du angitt [OCR-tekstgjenkjenning] i
[Filformat]?
Angi [OCR-tekstgjenkjenning] i
[Filformat].
―
Er tekstene i den skannede originalen
svake eller for lyse?
Still inn [Lysstyrke] til mørkere nivå.
side 5-17
Er bakgrunnen for den skannede
originalen for mørk og er tekstene
vanskelig å gjenkjenne?
Angi [Justering av bakgrunnslysstyrke]
til [På] eller [Manuell] og manuelt justere
intensiteten lysere. Still inn [Lysstyrke] til
mørkere nivå.
side 5-17
Er teksten eller bildet på baksiden av
originalen synlige på forsiden?
Innstill [Forhindre gjennomslag] på [På].
―
6-19
―
Feilsøking > Feilsøking
Problem
Kunne ikke sende via SMB.
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Er nettverkskabelen koblet til?
Koble den riktige nettverkskabelen
skikkelig til.
side 2-6
Har nettverksinnstillingene for maskinen
blitt konfigurert skikkelig?
Konfigurer TCP/IP-innstillingene
skikkelig.
―
Har innstillingene for mappedeling blitt
konfigurert skikkelig?
Kontroller innstillingene for deling og
tilgangstillatelsene under
mappeegenskaper.
―
Er SMB-protokollen innstilt på [På]?
Innstill SMB-protokollen på [På].
side 4-29
Har [Vertsnavn] blitt lagt inn riktig? *1
Kontroller navnet på datamaskinen som
dataen sendes til.
side 4-29
Har [Banen] blitt lagt inn riktig?
Kontroller delenavnet til den delte
mappen.
side 4-29
Har [Brukernavn] blitt lagt inn riktig? *1*2
Kontroller domenenavnet og
brukernavnet.
side 4-29
Har samme domenenavn blitt brukt for
[Vertsnavn] og [Brukernavn]?
Slett domenenavnet og backslash ("\") fra
[Brukernavn].
side 4-29
Har [Passord] blitt lagt inn riktig?
Kontroller passordet.
side 4-29
Har unntakene for Windows-brannmur
blitt konfigurert skikkelig?
Konfigurer unntak riktig for Windows
brannmur.
―
Finnes det forskjellige tidsinnstillinger
for maskinen, domeneserveren og
måldatamaskinen?
Innstill maskinen, domenserveren og
måldatamaskinen med samme tid.
―
Viser skjermen Send feil?
Se Reagere på sendefeil.
side 6-32
Kan ikke sende via e-post.
Er størrelsesgrensen angitt på SMTPserveren registrert på maskinen?
Sjekk grenseverdien angitt på "E-post
størrelsesgrense" av [E-mail] innstilling i
Embedded Web Server RX og endre
verdien som er nødvendig.
side 2-28
Kan ikke få maskinens
informasjon når du bruker
Fiery.
Kontroller følgende innstillinger i
[Protokollinnstillinger] i systemmenyen.
Kontroller følgende innstillinger i
[Protokollinnstillinger] i systemmenyen.
―
SNMPv1/v2c: Av
SNMPv1/v2c: På
WSD-skann: Av
WSD-skann: På
Forbedret WSD: Av
Forbedret WSD: På
Kontroller følgende innstillinger i [TCP/
IP-innstillinger] i systemmenyen.
Endre følgende innstillinger i [TCP/IPinnstillinger] i systemmenyen.
TCP/IP: Av
TCP/IP: På
IPv6: Av
IPv6: På
IPSec: På
IPSec: Av
Er "public" lagt inn i [Les gruppe] av
[SNMPv1/v2c] i Embedded Web Server
RX?
Angi "public" i [Les gruppe].
Se Embedded
Web Server
RX User
Guide.
Bruker du [Filtrering/brannmur] i
[Nettverkssikkerhet] av
[Sikkerhetsinnstillinger] i Embedded
Web Server RX?
Deaktiver [Filtrering/brannmur]
innstillinger.
Se Embedded
Web Server
RX User
Guide.
*1
Du kan også angi et fullverdig datamaskinnavn som vertsnavn (for eksempel pc001.abcdnet.com).
*2
Du kan også angi brukernavn i følgende format:
Domene_navn/bruker_navn (f.eks. abcdnet/james.smith)
Bruker_navn@domene_navn (f.eks. james.smith@abcdnet)
6-20
―
Feilsøking > Feilsøking
Reagere på meldinger
Hvis noen av følgende meldinger vises på berøringspanelet, må du følge aktuell fremgangsmåte.
A
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Advarsel for høy
temperatur. Juster
romtemperaturen.
―
Utskriftskvaliteten kan bli dårligere.
Juster temperaturen og fuktigheten i
rommet.
―
Advarsel for lav
temperatur. Juster
romtemperaturen.
—
Utskriftskvaliteten kan bli dårligere.
Juster temperaturen og fuktigheten i
rommet.
—
Advarsel: Lite minne.
—
Kan ikke starte jobb. Prøv igjen
senere.
—
Aktiveringsfeil.
―
Mislykket aktivering av
applikasjonen. Kontakt
administrator.
―
―
Utvidelsesverifisering er deaktivert.
Slå hovedbryteren av og på.
Kontakt administratoren hvis feilen
vedvarer.
―
B
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Begrensning for
regnskapskonto
overskredet.*
Er utskriftsantallet som tillates av
regnskapskonto, oversteget?
Utskriftsantallet har oversteget det
antallet som tillates av
regnskapskonto. Kan ikke skrive ut
mer. Jobben blir avbrutt. Trykk
[Slutt].
—
Boks ikke funnet.
—
Den angitte boksen finnes ikke.
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
Boksgrense
overskredet.*
Vises [Slutt] på skjermen?
Den angitte boksen er full, og ingen
ytterligere lagringsplass er
tilgjengelig. Jobben blir avbrutt.
Trykk [Slutt]. Prøv å utføre jobben
på nytt etter utskrift eller sletting av
data fra boksen. Jobben blir avbrutt.
Trykk [Slutt]. Se reagere på
Sendefeil for feilkode og
korrigerende tiltak.
—
—
Boksen for gjentatt kopiering er full,
og gjentatt kopiering er ikke
tilgjengelig. Trykk [Fortsett] for å
skrive ut de skannede sidene. Trykk
[Avbryt] for å avbryte jobben.
—
Er lagringskapasiteten overskredet?
Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.
—
Er papiret krøllet?
Sjekk sjekkpunktene for "Utskriftene
er krøllet." i Løse feil og ta de
nødvendige tiltak.
side 6-17
Brett # full av papir.
6-21
Feilsøking > Feilsøking
Melding
*
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Brette-enheten er åpen.
—
Lukk bretteenheten.
—
Bretteskuffen er full av
papir.
Er lagringskapasiteten overskredet?
Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.
—
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
D
Melding
Sidehenvisning
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Dekselet er åpent.
Finnes det et deksel som er åpent?
Lukk dekselet indikert på skjermen.
―
Denne brukerkontoen er
låst.
—
Kontakt administratoren.
―
Det har oppstått en feil.
―
Det har oppstått en intern feil.
Notere feilkoden som vises på
skjermen. Ring service.
―
Du kan ikke bruke denne
boksen.
—
Du kan ikke bruke den angitte
boksen. Jobben blir avbrutt. Trykk
[Slutt].
—
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
E
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
En feil har oppstått
#####.
―
Ring service.
―
Erstatt alle originaler og
trykk [Fortsett].
—
Fjern originalene fra
dokumentmateren, legg dem tilbake
i den opprinnelige rekkefølgen, og
plasser dem. Trykk [Fortsett] for å
fortsette utskriften. Trykk [Avbryt] for
å avbryte jobben.
—
F
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Feil bokspassord.
—
Feil bokspassord ved ekstern
utføring av jobben. Jobben blir
avbrutt. Trykk [Slutt].
—
Feil brukernavn eller
passord.*
—
Feil brukernavn eller passord ved
ekstern utføring av jobben. Jobben
blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
Feil i Printing System.
Trykk Status/Job Cancel
for å sjekke feilen.
Trykk [Status/Job Cancel]-tasten.
Vises meldingen [Printing System
Error.]?
Det har oppstått en feil på
utskriftssystemet. Se Reagere på
utskriftssystemfeil for feilkoden og
korrigeringstiltakene.
side 6-35
Trykk [Status/Job Cancel]-tasten.
Vises skjermen [Enhet/
kommunikasjon]?
Det har oppstått en feil på
utskriftssystemet. Trykk på [Skrive
ut systemfeil] av [Enhet/
kommunikasjon] og sjekk feil.
side 6-35
6-22
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Feil konto-ID.*
—
Feil konto-ID ved ekstern utføring
av jobben. Jobben blir avbrutt.
Trykk [Slutt].
—
Feil med USB minne.*
Er USB minnet skrivebeskyttet?
Det har oppstått en feil i USB
minnet. Jobben stoppet. Trykk
[Slutt].
―
Mulige feilkoder med beskrivelser er
som følger:
01: Bruk et USB minne uten
skrivebeskyttelse.
Feil med USB minne.*
―
Det har oppstått en feil i USB
minnet. Jobben stoppet. Trykk
[Slutt].
―
Mulige feilkoder med beskrivelser er
som følger:
01: Datamengden som kan lagres
for hver gang er overskredet.
Omstart systemet eller slå
maskinen av og på igjen. Hvis feilen
vedvarer, del filen opp i mindre filer.
Hvis feilen fremdeles oppstår, er
ikke USB minnet kompatibelt med
maskinen. Bruk USB minnet som er
formatert av denne maskinen.
Hvis USB minnet ikke kan
formateres, er det ødelagt. Bruk et
kompatibelt USB minne.
Feil oppstod ved
magasin #.
―
Åpne kassetten. Kontroller på
innsiden av maskinen, og ta ut
papiret.
―
Feil oppstod ved
universalskuff.
—
Fjern papiret fra
multifunksjonsmateren.
—
6-23
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Finner ikke
mottakerdatamaskinen.
Sjekk datamaskinen.
Kontrollpunkter
Skal maskinen og PC-en som
skannet bilde sendes kobles til
nettverket?
Er kontoinformasjonen (bruker-ID,
passord) for å få tilgang til den delte
mappen som det skannede bildet
skal sendes til feil?
Korrigeringstiltak
Kontroller innstillingene for
nettverket og SMB.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
•
Vertsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Sjekk følgende innstillinger på PCen som skal motta det skannede
bildet.
•
Vertsnavn
•
Bane
•
Brukernavn
Sidehenvisning
side 2-6
—
MERK
Oppgi domenenavnet hvis
avsender er en domenebruker.
[brukernavn]@[domenenavn]
Eksempel: sa720XXXX@km
•
Passord
•
Mottakerens
mappedelingsrettigheter
Fjern originalene i
dokumentmateren.
Ligger det originaler igjen i
dokumentmateren?
Fjern originaler fra
dokumentmateren.
―
Flyttbart minne er fullt.*
―
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
―
For lite ledig plass i USB minnet.
Slett unødvendige filer.
Forbereder utskrift.
*
—
Maskinen er under justering for å
opprettholde kvaliteten. Vennligst
vent.
—
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
G
Melding
Godkjent antall stifter
overskredet.*
*
Kontrollpunkter
Er antall tillatte ark oversteget?
Korrigeringstiltak
Trykk [Fortsett] for å skrive ut uten å
bruke stifting. Trykk [Avbryt] for å
avbryte jobben.
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
6-24
Sidehenvisning
—
Feilsøking > Feilsøking
H
Melding
Harddiskfeil.
Kontrollpunkter
—
Korrigeringstiltak
Det har oppstått en feil på
harddisken. Jobben blir avbrutt.
Trykk [Slutt].
Sidehenvisning
—
Mulige feilkoder med beskrivelser er
som følger:
01: Datamengden som kan lagres
for hver gang er overskredet.
Omstart systemet eller slå
maskinen av og på igjen. Hvis feilen
vedvarer, del filen opp i mindre filer.
Hvis feilen oppstår etter at filen er
delt, er harddisken ødelagt. Utfør
[Full reset].
04: For lite plass på harddisken til å
fullføre denne handlingen. Flytt data
eller slett unødvendig data.
Hovedenh. nedre
venstre brett er fullt av
papir.
Er lagringskapasiteten overskredet?
Fjern papiret og trykk [Fortsett].
Utskriften vil fortsette.
—
Hovedenhets øvre
venstre brett er fullt av
papir.
Er lagringskapasiteten overskredet?
Fjern papiret og trykk [Fortsett].
Utskriften vil fortsette.
—
J
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Justere skanneren.
—
Maskinen er under justering for å
opprettholde kvaliteten. Vennligst
vent.
—
Justerer...
—
Maskinen er under justering for å
opprettholde kvaliteten. Vennligst
vent.
—
K
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Kalibrerer...
―
Maskinen er under justering for å
opprettholde kvaliteten. Vennligst
vent.
―
Kan ikke angi
regnskapskonto.*
—
Mislykket angivelse av
regnskapskonto ved ekstern
utføring av jobben. Jobben blir
avbrutt. Trykk [Slutt].
—
6-25
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kan ikke behandle
denne jobben.*
Kan ikke brette dette
papir.
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
―
Begrenset av
autorisasjonsinnstillingene. Jobben
blir avbrutt. Trykk [Slutt].
―
―
Begrenset av regnskapskonto.
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
―
Har du valgt en papirstørrelse/
papirtype som ikke kan brettes?
Hvis det valgte papiret ikke er
endret og [Fortsett] er trykket,
slippes bretten.
―
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
Kan ikke forskyve denne
papirtypen.*
Har du valgt en papirstørrelse/
papirtype som ikke kan forskyves?
Hvis det valgte papiret ikke er
endret og det trykkes [Fortsett],
frigjøres forskyvning.
side 5-14
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
Kan ikke hulle denne
papirtypen.
Har du valgt en papirstørrelse/
papirtype som ikke kan hulles?
Hvis det valgte papiret ikke er
endret og [Fortsett] er trykket,
slippes hullene.
side 5-16
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
—
Still maskinens tid for å matche
serverens tid.
side 2-17
—
Kontroller domenenavnet.
―
—
Kontroller domenenavnet.
―
—
Kontroller tilkoblingsstatusen til
serveren.
—
Kan ikke koble til server.
—
Kontroller tilkoblingsstatusen til
serveren.
—
Kan ikke lage hull på det
angitte stedet.
Har du valgt en posisjon som ikke
kan hulles?
Hvis det valgte papiret ikke er
endret og [Fortsett] er trykket,
slippes hullene.
side 5-16
Kan ikke koble til server
for autentisering.*
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
Kan ikke lagre
jobbminnedata.
—
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
Kan ikke skrive ut det
angitte antallet kopier.*
—
Bare ett eksemplar er tilgjengelig.
Trykk [Fortsett] for å fortsette
utskriften. Trykk [Avbryt] for å
avbryte jobben.
—
Kan ikke skrive ut
tosidig på dette papiret.*
Valgte du en papirstørrelse/
papirtype som det ikke kan tas 2sidig utskrift av?
Hvis det valgte papiret ikke er
endret og det trykkes [Fortsett],
frigjøres 2-sidig utskrift.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
side 5-23
Kan ikke stifte dette
papiret.*
Har du valgt en papirstørrelse/
papirtype som ikke kan stiftes?
Hvis det valgte papiret ikke er
endret og det trykkes [Fortsett],
frigjøres stifting.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
side 5-15
6-26
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Kan ikke stifte på angitt
posisjon.
Har du valgt en posisjon som ikke
kan stiftes?
Hvis det valgte papiret ikke er
endret og det trykkes [Fortsett],
frigjøres stifting.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
side 5-15
Kan ikke utføre ekstern
utskrift.
—
Ekstern utskrift er forbudt.
―
Konfidensielt dokument
oppdaget.
―
Maskinen oppdager
dokumentbeskyttelsesmønsteret.
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
―
Kontroller
dokumentmateren.
Er toppdekselet på
dokumentmateren åpent?
Lukk dekselet til dokumentmateren.
―
Er dokumentmateren åpen?
Lukk dokumentmateren.
―
―
Det har oppstått en PostScript-feil.
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
―
KPDL-feil. *
*
Kontrollpunkter
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
L
Melding
Sidehenvisning
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Legg inn papir i un.
skuff.
Er det lagt i papir med den valgte
størrelsen i multifunksjonsmateren?
Legg inn papir.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
side 3-27
Legg papir i kassett #.
Er papirkassetten det henvises til
tom for papir?
Legg inn papir.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
side 3-17
Lite toner.[C][M][Y][K]
(Bytt når den er tom.)
—
Det er snart tid for å skifte
tonerbeholderen. Skaff en ny
tonerbeholder.
—
M
Melding
*
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Maks antall skannede
sider.
Er grensen for antall skanninger
overskredet?
Kan ikke skanne sider lenger. Følg
instruksjonene på skjermen.
—
Maksimalt antall
brettinger er
overskredet.
Er antall tillatte ark oversteget?
Trykk [Fortsett] for å skrive ut med
bretting for antall tillatte ark. Trykk
[Avbryt] for å avbryte jobben.
―
Minnet er fullt.*
—
Minnet er fullt og jobben kan ikke
fortsettes. Trykk [Fortsett] for å
skrive ut de skannede sidene.
Utskriftsjobben kan ikke behandles
fullstendig. Trykk [Avbryt] for å
avbryte jobben.
—
—
Jobben kan ikke utføres på grunn
av for lite minne. Trykk [Slutt] hvis
det er kun den som er tilgjengelig.
Jobben blir avbrutt.
—
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
6-27
Feilsøking > Feilsøking
P
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Papir ligger igjen.
—
Fjern papir fra 4000 ark
etterbehandleren.
—
Papirstopp.
―
Hvis det oppstår en papirstopp,
stopper maskinen og plasseringen
vil bli vist på skjermen. La maskinen
stå på, og følg instruksjonene for å
fjerne papiret som sitter fast.
side 6-42
Passordet oppfyller ikke
passordpolicy.
Er passordet utløpt?
Endre passordet.
―
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
―
Er passordetpolicykravet (for
eksempel passordlengde eller
nødvendige tegn) endret?
Bekreft passordets policykrav og
endre passordet.
―
Postkassebrett full av
papir.
Er lagringskapasiteten overskredet?
Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.
—
Printing System-feil.
—
Det har oppstått en feil på
utskriftssystemet.
side 6-35
―
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
Se Reagere på utskriftssystemfeil
for feilkoden og
korrigeringstiltakene.
R
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Regulere temperaturen...
―
Maskinen er under justering for å
opprettholde kvaliteten. Vennligst
vent.
―
Rengjør det lille glasset.
—
Rengjør det lille glasset med
rensekluten som følger med
etterbehandleren.
side 6-3
Rengjør laserskanner...
—
Maskinen er under justering for å
opprettholde kvaliteten. Vennligst
vent.
—
S
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Sendefeil.*
—
Det har oppstått en feil under
overføringen. Jobben blir avbrutt.
Trykk [Slutt]. Se reagere på
Sendefeil for feilkode og
korrigerende tiltak.
side 6-32
Sett inn avfallsboks for
huller.
—
Følg instruksjonene på skjermen og
installer hullavfallsboksen.
side 6-14
Sett inn
toneravfallsboksen.
―
Toneravfallsboksen er ikke riktig
satt inn. Sett den inn på riktig måte.
side 6-9
6-28
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Sett på plass avfallsboks
for huller.
Er toneravfallsboksen full?
Skift toneravfallsboksen.
side 6-9
Sjekk hovedenhetens
høyre skuff.
Er hovedenhetens høyre skuff
lukket?
Åpne hovedenhetens høyre skuff.
—
Er lagringskapasiteten overskredet?
Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.
—
Sjekk papiret i
universalskuffen.
—
Papirstørrelsen er forskjellig. Angi
valgt papir og trykk [Fortsett].
side 3-34
Sjekk sidemateren.
—
Sidemateren er ikke riktig installert.
Fest sidemateren.
—
Skannerminnet er fullt.*
—
Skanning kan ikke utføres fordi det
ikke er nok minne i skanneren. Følg
instruksjonene på skjermen.
—
Stiftestopp.
—
Hvis det oppstår en papirstopp,
stopper maskinen og plasseringen
vil bli vist på skjermen. La maskinen
stå på, og følg instruksjonene for å
fjerne stiften som sitter fast.
side 6-67
Strømkabelen er ikke
tilkoblet.
―
Slå av hovedbryteren og kontroller
at strømkabelen er satt riktig inn i
kontakten.
—
Slå på hovedbryteren etterpå.
Systemfeil.
*
—
Det har oppstått en systemfeil. Følg
instruksjonene på skjermen.
—
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
T
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Tomt for stifter. (Manuell
stifting)
Er det tomt for stifter i
stiftbeholderens støtte A?
Fyll stifter i stiftbeholderens støtte
A.
side 6-11
Tomt for stifter. *
Er stiftekassettholderen tom for
stifter?
Hvis stiftene er oppbrukt vil
maskinen stoppe og plasseringen
av stifteuttømmingen bli vist på
skjermen. La maskinen stå på, og
følg instruksjonene for å skifte
stiftpakke. Trykk [Fortsett] for å
skrive ut uten å bruke stifting. Trykk
[Avbryt] for å avbryte jobben.
side 6-11
6-29
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Tomt for toner.
[C][M][Y][K]
Kontrollpunkter
—
Korrigeringstiltak
Skift ut tonerbeholderen med vår
spesifiserte tonerbeholder.
Sidehenvisning
side 6-6
MERK
Hvis fargetoneren er tom, men den
svarte toneren forblir, fortsetter
maskinen utskrift i svart og hvitt ved
å velge [Skriv ut i svart og hvitt] i
Color Toner Empty Action..
Toneravfallsboksen er
nesten full.
—
Det er snart tid for å skifte
toneravfallsboksen. Bestill en ny
toneravfallsboks.
—
Tonerbeholder er tom.
[C][M][Y][K]
―
Skift ut tonerbeholderen med vår
spesifiserte tonerbeholder.
side 6-6
MERK
Dersom fargetoneren er tom, men
den sorte toneren er igjen, fortsetter
maskinen å skrive ut i sort og vhitt
ved å velge [Skriv ut i sort og hvitt]
på fargetoner tom.
Tøm avfallsboks for
huller.
*
Er avfallsboksen for huller full?
Følg instruksjonene på skjermen og
tøm hullavfallsboksen.
side 6-14
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
U
Melding
Ugyldig konfigurasjon.
Kontrollpunkter
Er originalene plassert riktig?
Korrigeringstiltak
Husk å legge originalene inn på
glassplaten med forsiden vendt ned
og kant i kant med indikatorplatene
for originalstørrelse.
Sidehenvisning
—
Plasser originalene med den trykte
siden opp i dokumentmateren.
Ukjent toner installert.
Er den installerte tonerbeholderen
vårt merke?
Vi kan ikke holdes ansvarlige for
skader som følge av det brukes ikke
originale forbruksartikler i denne
maskinen.
—
Ukjent toner installert.
PC [C][M][Y][K]
Stemmer områdespesifikasjonene
til den installerte tonerbeholderen
med maskinens?
Installer angitt tonerboks.
—
USB minne er ikke
formatert.
Er USB minnet formatert av denne
maskinen?
Utfør [Formater] på maskinen.
―
Utfør tonekurvejustering
i systemmenyen.
Over lengre bruksperioder kan
effektene av
omgivelsestemperaturen og
fuktighet forårsake utgangstoner for
å variere noe.
Start [Tonekurvejustering].
side 6-39
6-30
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Utfører trommelrens...
—
Maskinen er under justering for å
opprettholde kvaliteten. Vennligst
vent.
—
Utskriftsystemet som er
koblet til den gjeldende
porten støttes ikke av
skriverdriveren.
Blir skriverdriveren for dette
produktet brukt?
Sjekk produktnavnet på maskinen
og reinstaller skriverdriveren.
—
Bruk en skriverdriver for
denne porten som
passer til
utskriftsystemet.
6-31
Feilsøking > Feilsøking
Reagere på sendefeil
Feilkode
1101
1102
Melding
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Kunne ikke sende e-posten.
Kan ikke sende iFaks.
Kontroller SMTP vertsnavn i Embedded Web Server
RX.
side 2-24
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller FTP vertsnavn.
—
Kunne ikke sende via SMB.
Kontroller SMB vertsnavn.
—
Kunne ikke sende via SMB.
Kontroller SMB-innstillingene.
—
•
Brukernavn og passord
MERK
Oppgi domenenavnet hvis avsender er en
domenebruker.
Kunne ikke sende e-posten.
Kan ikke sende iFaks.
Kunne ikke sende via FTP.
•
Vertsnavn
•
Bane
Sjekk følgende på Embedded Web Server RX.
•
SMTP brukernavn og passord
•
POP3 brukernavn og passord
•
E-post størrelsesbegrensning
Sjekk følgende på Embedded Web Server RX.
•
SMTP brukernavn og passord
•
POP3 brukernavn og passord
Kontroller FTP-innstillingene.
•
—
—
—
Brukernavn og passord
MERK
Oppgi domenenavnet hvis avsender er en
domenebruker.
1103
Kunne ikke sende via SMB.
•
Bane
•
Mottakerens mappedelingsrettigheter
Kontroller SMB-innstillingene.
•
side 4-29
Brukernavn og passord
MERK
Oppgi domenenavnet hvis avsender er en
domenebruker.
Kunne ikke sende via FTP.
•
Bane
•
Mottakerens mappedelingsrettigheter
Kontroller FTP-innstillingene.
•
Bane
•
Mottakerens mappedelingsrettigheter
6-32
—
Feilsøking > Feilsøking
Feilkode
1104
Melding
Kunne ikke sende e-posten.
Korrigeringstiltak
Sjekk e-postadresse.
Sidehenvisning
side 4-33
MERK
Hvis adressen er avvist av domenet, kan du ikke
sende e-posten.
Kan ikke sende iFaks.
Kontroller iFaksadressen.
MERK
Se FAX
Operation
Guide.
Hvis adressen er avvist av domenet, kan du ikke
sende e-posten.
1105
1106
Kunne ikke sende via SMB.
Velg [På] for SMB-innstillingene i Embedded Web
Server RX.
side 2-24
Klarte ikke å sende e-post.
Velg [På] for SMTP-innstillingene i Embedded Web
Server RX.
side 2-24
Kunne ikke sende via FTP.
Velg [På] for FTP-innstillingene i Embedded Web
Server RX.
side 2-24
Kan ikke sende iFaks.
Velg [På] for iFaks-innstillingene i Embedded Web
Server RX.
Se FAX
Operation
Guide.
Klarte ikke å sende e-post.
Kontroller SMTP avsenderadresse i Embedded Web
Server RX.
side 2-24
Kan ikke sende iFaks.
1131
Kunne ikke sende via FTP.
Velg [På] for innstillingene for sikkerhetsprotokollen i
Embedded Web Server RX.
side 2-24
1132
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller følgende på FTP-serveren.
side 2-24
2101
Kunne ikke sende via SMB.
Kunne ikke sende via FTP.
•
Er FTPS tilgjengelig?
•
Er kryptering tilgjengelig?
Kontroller innstillingene for nettverket og SMB.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
•
Vertsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Kontroller innstillingene for nettverket og FTP.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
•
Vertsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Kunne ikke sende e-posten.
Kontroller nettverket og Embedded Web Server RX.
Kan ikke sende iFaks.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
•
POP3-servernavn for POP3-bruker
•
SMTP-servernavn
6-33
—
—
—
Feilsøking > Feilsøking
Feilkode
2102
Melding
Kunne ikke sende via FTP.
2103
Korrigeringstiltak
Kontroller innstillingene for nettverket og SMB.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
Kontroller følgende på FTP-serveren.
•
Er FTP tilgjengelig?
•
Serveren fungerer ikke riktig.
Kunne ikke sende e-posten.
Kontroller innstillingene for nettverket og SMB.
Kan ikke sende iFaks.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
Sidehenvisning
—
—
—
2201
Kunne ikke sende e-posten.
Kontroller innstillingene for nettverket og SMB.
2202
Kunne ikke sende via FTP.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
2203
Kunne ikke sende via SMB.
•
Huben fungerer ikke riktig.
2231
Kan ikke sende iFaks.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
2204
Kunne ikke sende e-posten.
Sjekk e-post størrelsesbegrensning SMTPinnstillingene på Embedded Web Server RX.
—
Kontroller autentifikasjonsmetoder for både avsender
og mottaker.
—
Kan ikke sende iFaks.
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller innstillingene for nettverket og SMB.
—
Kan ikke sende iFaks.
3101
3201
Kunne ikke sende e-posten.
Kunne ikke sende e-posten.
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
Kontroller autentifikasjonsmetoder for både avsender
og mottaker.
—
—
Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis denne feilen
oppstår flere ganger, må du notere deg feilkoden som
vises, og kontakte serviceteknikeren.
—
—
Den skannede originalen overskrider tillatt antall sider
på 999. Send overflødige sider separat.
—
Kan ikke sende iFaks.
0007
•
—
4201
4701
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
6-34
Feilsøking > Feilsøking
Reagere på utskriftssystemfeil.
Feilkode
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
1020
Feil i maskinens grensesnitt.
Kontakt service.
—
Utskriftssystemfeil har oppstått.
Skriv ned feilkoden som vises på
berøringspanelet. Ring service.
1030
Kunne ikke koble til
utskriftssystem.
Er strømmen slått PÅ i
utskriftssystemet?
Slå på strømmen i
utskriftssystemet.
Er strømkabelen koblet i
utskriftssystemet?
Slå av hovedbryteren og
kontroller at strømkabelen er satt
riktig inn i utskriftssystemet.
Slå på hovedbryteren etterpå.
Er grensesnittkabelen (DVI)
koblet fra maskinen til
utskriftssystemet?
Kontroller at grensesnittkabelen
er riktig tilkoblet.
—
Kontroller at grensesnittkabelen
er riktig tilkoblet. Hvis feilen
eksisterer, har utskriftssystemet
oppstått. Skriv ned feilkoden som
vises på berøringspanelet. Ring
service.
Er nettverkskabelen koblet fra
maskinen til utskriftssystem?
Kontroller nettverket.
Sjekk tilkoblingen til
utskriftssystemet.
> Strøm til utskriftssystem
> Kabeltilkobling i grensesnitt
1031
Kunne ikke koble til
utskriftssystem.
Sjekk tilkoblingen til
utskriftssystemet.
> Kabeltilkobling i grensesnitt
1040
Kunne ikke koble til
utskriftssystem.
Sjekk tilkoblingen til
utskriftssystemet.
> Kabeltilkobling i nettverk
> Nettverksinnstillinger
2000
Kunne ikke koble til
utskriftssystem.
Er nettverksinnstillingene riktige?
—
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
Trykk [Systemmeny], [System],
[Neste] i Nettverk og deretter
[Neste] i TCP/IP-innstilling og
konfigurere følgende innstillinger:
•
TCP/IP: På
•
IPv6: På
Skriv ned feilkoden som vises på
berøringspanelet. Ring service.
Sjekk tilkoblingen til
utskriftssystemet.
> Både maskin og
utskriftssystem
> Firmwareversjoner installert på
maskinen og Printing System
6-35
Feilsøking > Feilsøking
Feilkode
2010
2020
Melding
Kunne ikke koble til
utskriftssystem.
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
—
Skriv ned feilkoden som vises på
berøringspanelet. Ring service.
—
Slå hovedbryteren av og på.
Hvis feilen eksisterer, har
utskriftssystemet oppstått. Skriv
ned feilkoden som vises på
berøringspanelet. Ring service.
Sjekk tilkoblingen til
utskriftssystemet.
> Både maskin og
maskingrensesnitt
> Firmwareversjoner installert på
maskinen og Printing System
3000
Kunne ikke koble til
utskriftssystem.
Sjekk tilkoblingen til
utskriftssystemet.
> Nettverksinnstillinger
> Både maskin og
utskriftssystem
6-36
Feilsøking > Feilsøking
Justering/vedlikehold
Fargeregistrering
Når du først installerer maskinen eller flytter den til en ny plassering, kan fargedrift under utskrift forekomme. Bruk denne
funksjonen til å korrigere fargeplasseringen av hver av cyan, magenta og gul for å løse fargedriften.
Automatisk registrering og manuell registrering er tilgjengelig for Fargeregistrering. Fargedrift kan i stor grad rettes opp
gjennom automatisk registrering. Men hvis det ikke er løst, eller for å utføre mer detaljerte innstillinger, bruker du
manuell registrering.
MERK
For å utføre fargeregistrering, kontrollerer du at Letter eller A4-papir er lagt inn i en kassett.
VIKTIG
Før du utfører fargeregistrering, sørg for å utføre kalibrering (se Kalibrering på side 6-40). Hvis fargedrift
fortsetter, utfør fargeregistrering. Ved å utføre fargeregistrering uten å utføre kalibrering, vil fargedriften løses
en gang, men det kan det føre til alvorlig fargedrift senere.
Automatisk korrigering
1
Vise skjermen.
1 Trykk [System Menu]-tasten.
2 Trykk på [
], [Justering/vedlikehold], [
2
Skriv ut diagrammet.
3
Utfør fargeregistrering.
] og deretter [Neste] i "Fargeregistrering".
Trykk [Neste] i "Auto" og deretter [Start]. Et diagram skrives ut.
1 Som vist i illustrasjonen, plasser den trykte siden ned på glassplaten med kanten med
pilene bakover.
?
2 Trykk [Start] for å skanne diagrammet.
Når skanningen er ferdig, starter korreksjon av fargeposisjon.
3 Når korreksjon av fargeposisjon avsluttes, trykk [OK].
6-37
Feilsøking > Feilsøking
Manuell korrigering
1
Vise skjermen.
1 Vise "Fargeregistrering" som forklart i trinn 1 av Automatisk korrigering.
2 Trykk [Neste] i håndboken.
2
Skriv ut diagrammet.
Trykk [Skriv ut] for "Diagram". Et diagram skrives ut.
På diagrammet for hver av M (magenta), C (cyan) og Y (gul) diagrammer for H-1 til 7 og V-1 til
5 skrives ut.
Diagrameksempel
3
Angi riktig verdi.
1 Fra diagrammer V-1 til V-5, les bare verdiene fra V-3 (i midten).
Finn stedet på hvert diagram hvor to linjer i størst mulig grad samsvarer. Hvis dette er posisjon 0, er
registreringen for fargen ikke nødvendig. For illustrasjonen, er B riktig verdi.
2 Trykk [Neste] i "Registrering".
3 Trykk [Endre] for at diagrammet skal bli korrigert.
6-38
Feilsøking > Feilsøking
4 Trykk [+] eller [-] for å legge inn verdiene som leses fra diagrammet og trykk [OK].
Trykk [+] for å øke verdien 0 til 9. For å redusere, trykk [-].
Ved å trykke [-], går verdiendringer fra 0 til alfabetiske bokstaver, fra A til I. For å bevege seg i motsatt
retning, trykk [+].
Du kan ikke bruke de numeriske tastene for å angi disse verdiene.
5 Gjenta trinn 3 og 4 for å angi registreringsverdier for hvert diagram.
6 Trykk [Start] etter at alle verdier er lagt inn. Fargeregistreringen begynner.
7 Trykk [OK] etter fargeregistreringen er fullført.
Tonekurvejustering
Etter lengre tids bruk, eller fra virkningene av omgivelsestemperaturen eller fuktighet, kan utskriftstonen avvike fra
originalen. Utfør denne funksjonen for å sikre konsistens med den opprinnelige tonen. Før du utfører tonekurvejustering,
utfør kalibrering (se side 6-40). Hvis kalibrering ikke forbedrer tonene, utfør tonekurvejustering.
MERK
For å utføre tonekurvejustering, kontrollerer du at Letter eller A4-papir er lagt inn i en kassett.
Totalt 3 mønstersider (nr. 1 til 3) skrives ut under justeringen. De utskrevne mønstrene leses sekvensielt under
justeringen.
1
Vise skjermen.
1 Trykk på [System Menu]-tasten.
2 Trykk på [
2
], [Justering/vedlikehold], [
] og deretter [Neste] i "tonekurvejustering".
Juster tonekurven.
1 Trykk på [Start]. Et mønster er trykt.
Kontroller at antall "1" er trykt på undersiden av mønsteret.
2 Som vist i illustrasjonen, plasser den trykte siden ned på glassplaten med kanten med
pilene bakover.
3 Trykk på [Start]. Mønsteret er lest og justeringen begynner.
Det andre mønsteret skrives ut.
6-39
Feilsøking > Feilsøking
4 Sjekk at tallet "2" (til "3") skrives ut nederst på mønsteret og gjenta trinn 2 til 3 to ganger for
å lesemønsterets 2 og 3 i rekkefølge.
5 Trykk [OK] i bekreftelsesskjermbildet.
Rens trommel
Fjern uskarphet og hvite prikker fra utskriften.
MERK
Rens trommel kan ikke utføres under utskrift. Utfør Rens trommel etter utskriften er ferdig.
1
Vise skjermen.
1 Trykk på [System Menu]-tasten.
2 Trykk på [
2
], [Justering/vedlikehold] og deretter [Neste] i "Rens trommel".
Utfør Rens trommel.
Trykk [Start] for å utføre Rens trommel.
Kalibrering
Ved hjelp av denne funksjonen kan du skrive ut på den mest riktige fargen ved å justere fargetone og fargedrift i detalj.
Bruk Tonekurvejustering (side 6-39) når fargen ikke er forbedret selv etter kalibrering. Hvis fargetone og farge ikke er
forbedret, bruk Fargeregistrering (side 6-37).
1
Vise skjermen.
1 Trykk på [System Menu]-tasten.
2 Trykk [
2
], [Justering/vedlikehold], [
Utfør kalibreringen.
Trykk på [Start]. "Kalibrering" begynner.
6-40
] og deretter [Neste] i "Kalibrering".
Feilsøking > Feilsøking
Rengjøring av laserskanner
Fjern vertikale linjer fra utskriften.
1
Vise skjermen.
1 Trykk på [System Menu]-tasten.
2 Trykk [
2
], [Justering/vedlikehold], [
] og deretter [Neste] i "Rengjøring av laserskanner".
Utfør rengjøring av laserskanneren.
Trykk på [Start]. "Rengjøring av laserskanner" begynner.
Utvikleroppdatering
Juster det utskrevne bildet som er for lys eller ufullstendig, selv om det er nok toner. I tillegg vises svarte eller
fargeprikker på hvit bakgrunn når hvite originaler som skannes kan fjernes.
1
Vise skjermen.
1 Trykk på [System Menu]-tasten.
2 Trykk på [
2
], [Justering/vedlikehold] [
] og deretter [Neste] i "Utvikleroppdatering".
Utfør utvikleroppdatering.
Trykk på [Start]. "Utvikleroppdatering" begynner.
MERK
Ventetiden kan være lengre når toneren er etterfylt under utvikleroppdatering.
6-41
Feilsøking > Feilsøking
Fjerne papirstopp
Hvis det oppstår en papirstopp, vil berøringspanelet vise "Papirstopp." og maskinen vil stoppe. Se disse instruksjonene
for å fjerne papiret som sitter fast.
Papirstopp.
1. Fjern papiret fra papirutføreren.
2. Åpne opp hovedenhetens høyre deksel
1 og fjern papiret.
3. Åpne fuserdekselet (A1) og fjern papiret.
Fjern papiret fra multifunksjonsmateren.
4. Lukk dekselet.
Viser plasseringen
av en papirstopp.
JAM 0110
Viser prosedyre for fjerning.
15, 18
05/18
Viser neste trinn.
Viser forrige trinn.
Plasseringsindikatorer for papirstopp
Hvis det oppstår papirstopp, vil plasseringen vises på berøringspanelet i tillegg til instruksjoner for å ta papiret ut.
Papirstopp.
L
1. Fjern papiret fra papirutføreren.
2. Åpne opp hovedenhetens høyre deksel
1 og fjern papiret.
3. Åpne fuserdekselet (A1) og fjern papiret.
Fjern papiret fra multifunksjonsmateren.
4. Lukk dekselet.
JAM 0110
H
K
K K
15, 18
K
K
05/18
K
I
G
J
K
E
F
M
M
Indikator for plassering av
papirstopp
C
M
A
E
B
C
E
C
D
N
N
O
Plassering av papirstopp
O O
O
Sidehenvisning
A
Kassett 1
side 6-44
B
Kassett 2
side 6-45
C
Kassett 3 eller 4
side 6-46
D
Multifunksjonsmater
side 6-47
E
Innenfor høyre deksel 1, 3 eller 4
side 6-48
F
2-sidig enhet
side 6-49
G
Fikseringsenhet
side 6-52
H
Dokumentmater
side 6-53
I
Høyre brett
side 6-54
J
Transportenhet
side 6-55
K
Etterbehandler for 4000 ark (tilleggsutstyr)
side 6-56
L
Postkasse (tilleggsutstyr)
side 6-59
M
Bretteenhet (tilleggsutstyr)
side 6-60
N
Kassett 5 (tilleggsutstyr)
side 6-62
O
Kassett 6,7 (tilleggsutstyr)
side 6-64
Etter at du har fjernet papirstoppen varmes maskinen opp igjen, og feilmeldingen forsvinner. Maskinen fortsetter
utskriften fra siden hvor papirstoppen oppstod.
6-42
Feilsøking > Feilsøking
Forholdsregler med papirstopp
•
Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
•
Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er
igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.
•
Når du har fjernet det fastkjørte papiret, lukk kassetten og dekselet i motsatt rekkefølge.
•
Kast papir som har kjørt seg fast i den valgfrie 4000 ark etterbehandleren. En side som er berørt av en papirstopp, vil
bli skrevet ut igjen.
FORSIKTIG
Fikseringsenheten er svært varm. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området da det er fare for
forbrenning.
6-43
Feilsøking > Feilsøking
Kassett 1
1
2
MERK
For å fjerne papir som er vanskelig å få tilgang til kan du fjerne den indre delen av
kassetten.
6-44
Feilsøking > Feilsøking
Kassett 2
1
2
MERK
For å fjerne papir som er vanskelig å få tilgang til kan du fjerne den indre delen av
kassetten.
6-45
Feilsøking > Feilsøking
Kassett 3 og 4
1
2
1
2
3
4
B2
B1
6-46
Feilsøking > Feilsøking
Universalskuffen
1
2
3
4
6-47
Feilsøking > Feilsøking
På innsiden av høyre deksel 1, 3 og 4
1
2
Hvis du bruker den valgfrie 4000 ark etterbehandleren, følg trinnene på side 6-55 for å fjerne
fastkjørt papir i den broenheten.
6-48
Feilsøking > Feilsøking
2-sidig enhet
1
2
6-49
Feilsøking > Feilsøking
2-sidig enhet og kassett 1
1
2
CLICK!
3
6-50
Feilsøking > Feilsøking
4
MERK
For å fjerne papir som er vanskelig å få tilgang til kan du fjerne den indre delen av
kassetten.
6-51
Feilsøking > Feilsøking
Fikseringsenhet
1
2
A1
6-52
Feilsøking > Feilsøking
Dokumentbehandler
1
2
3
Drei skiven hvis det er vanskelig å fjerne originalen. Originalen vil rulle ut til en posisjon hvor
det er lett å fjerne den.
6-53
Feilsøking > Feilsøking
Høyre skuff
1
2
3
A1
6-54
Feilsøking > Feilsøking
Broenhet
1
2
6-55
Feilsøking > Feilsøking
4000 ark etterbehandler (tilleggsutstyr)
Festedelen
1
2
D1
Brett A
1
2
D6
6-56
Feilsøking > Feilsøking
3
D4
MERK
Hvis det er vanskelig å fjerne papiret som sitter fast, drei rattet (D3) helt til papiret er i en
posisjon hvor det lett kan fjernes.
D3
6-57
Feilsøking > Feilsøking
Skuff B
1
2
D2
3
D3
Skuff C
1
6-58
Feilsøking > Feilsøking
Transportbånd
1
D2
2
D3
Postkasse (tilleggsutstyr)
1
1
2
6-59
Feilsøking > Feilsøking
Midtre bretteenhet (tilleggsutstyr)
Utkasterdelen
1
1
2
1
2
2
D9
1
2
3
D9
6-60
Feilsøking > Feilsøking
Transportbånddelen
1
2
D5
D7
Hvis det ikke er papirstopp i transportføreren (D7), fortsett til neste trinn.
3
4
D8
6-61
Feilsøking > Feilsøking
5
Kassett 5 (tilleggsutstyr)
Sidemater (3000 ark)
1
2
1
2
6-62
Feilsøking > Feilsøking
Sidemater (500 ark x 3) eller stormagasinet (500, 1500 ark x 2)
1
2
1
2
MERK
Når det oppstår papirstopp i kassett 6 eller 7, se Kassett 6,7 (tilleggsutstyr) på side 6-64
3
6-63
Feilsøking > Feilsøking
Kassett 6,7 (tilleggsutstyr)
Sidemater (500 ark x 3)
1
Se Sidemater (500 ark x 3) eller stormagasinet (500, 1500 ark x
2) på side 6-63, fjern det fastkjørte papiret.
2
2
1
3
4
6-64
Feilsøking > Feilsøking
MERK
For å fjerne papir som er vanskelig å få tilgang til kan du fjerne den indre delen av
kassetten.
6-65
Feilsøking > Feilsøking
Høyvolum sidemater (500, 1500 ark x 2)
1
Se Sidemater (500 ark x 3) eller stormagasinet (500, 1500 ark x
2) på side 6-63, fjern det fastkjørte papiret.
2
3
4
5
B1
B2
6-66
Feilsøking > Feilsøking
Fjerne stiftestopp
Stiftekassettholder A
1
2
1
2
3
CLICK!
6-67
Feilsøking > Feilsøking
Stiftekassettholder B/C
1
2
3
2
1
4
CLICK!
6-68
7
Tillegg
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Tilleggsutstyr ...................................................................................................................................................... 7-2
Oversikt over tilleggsutstyr ....................................................................................................................... 7-2
Papir ................................................................................................................................................................... 7-4
Grunnleggende papirspesifikasjoner ....................................................................................................... 7-4
Velge riktig papir ...................................................................................................................................... 7-5
Spesialpapir ............................................................................................................................................. 7-8
Spesifikasjoner ................................................................................................................................................. 7-13
Vanlige funksjoner .................................................................................................................................. 7-13
Kopieringsfunksjoner ............................................................................................................................. 7-15
Skriverfunksjoner ................................................................................................................................... 7-16
Skannerfunksjoner ................................................................................................................................. 7-16
Dokumentmater ..................................................................................................................................... 7-17
Sidemater (500 ark x 3) - (tilleggsutstyr) ................................................................................................ 7-17
Storkapasitet sidemater (500, 1500 ark x 2) (tilleggsutstyr) ................................................................... 7-18
Sidemater (3000 ark) (tilleggsutstyr) ...................................................................................................... 7-18
4000 ark Etterbehandler (tilleggsutstyr) ................................................................................................. 7-19
Hulleenhet (tilleggsutstyr) ...................................................................................................................... 7-19
Postkasse (tilleggsutstyr) ....................................................................................................................... 7-20
Bretteenhet (tilleggsutstyr) ..................................................................................................................... 7-20
Bannerskuff (tilleggsutstyr) .................................................................................................................... 7-21
7-1
Tillegg > Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr
Oversikt over tilleggsutstyr
Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig for maskinen.
(5) Copy tray(D)
(1) MT-730
(6) Banner Guide(A)
(7) PF-770
PF-780
(2) DF-790
PF-730
(8) PF-780+PF-730
PF-780
(3) PH-7A, PH-7C,
PH-7D
PF-740
(4) BF-730
(9) PF-780+PF-740
7-2
Tillegg > Tilleggsutstyr
(10) Printing System(13)
(11) Printed Document
Guard Kit(B)
(14) MM-16-128
(12) Keyboard Holder(B)
(15) Fax System(W)
Annet tilleggsutstyr
(19) Internet FAX Kit(A)
(20) Data Security Kit(E)
(21) UG-33
(22) UG-34
(16) IB-50
(23) USB-tastatur
(17) IB-51
7-3
(13) Card Authentication Kit(B)
(18) Key Counter
Tillegg > Papir
Papir
Denne delen forklarer papirstørrelser og -typer som kan brukes i papirkilden.
For mer informasjon om størrelser, typer og antall ark som kan legges i hvert magasin, se Spesifikasjoner på side 7-13.
Grunnleggende papirspesifikasjoner
Maskinen er utviklet for å skrive ut på standard kopipapir som brukes i vanlige ('tørre') kopimaskiner og sideskrivere slik
som laserskrivere. Den kan også brukes med andre typer papir innenfor grensene oppgitt i dette tillegget.
Vær påpasselig når du velger papir. Papir uegnet for maskinen kan føre til papirstopp eller kan bli krøllete.
Papir som kan brukes
Bruk standard kopipapir for vanlige kopimaskiner eller laserskrivere. Utskriftskvaliteten påvirkes av papirkvaliteten.
Dårlig papirkvalitet kan føre til utilfredsstillende utskrift.
Grunnleggende papirspesifikasjoner
Tabellen nedenfor lister opp spesifikasjonene for papir som kan brukes i denne maskinen. For mer informasjon, se de
neste avsnittene.
Vilkår
Spesifikasjoner
Kassetter: 60 til 256 g/m2
Vekt
Multifunksjonsmater: 60-300 g/m2
Målholdighet
± 0,7 mm
Hjørnenes rettvinklethet
90° ±0,2°
Fuktighetsinnhold
4-6 %
Masseinnhold
Min. 80 %
MERK
Noe resirkulert papir overholder ikke kravene for å kunne brukes med denne maskinen som listet i grunnleggende
papirspesifikasjoner vist nedenfor, som fuktighets- og masseinnhold. Vi anbefaler derfor å bestille en liten mengde
med resirkulert papir for å gjøre en prøve. Velg resirkulert papir som gir best utskriftsresultater og som inneholder lavt
papirstøvnivå.
Vi er ikke ansvarlige for problemer som oppstår som følge av bruk av papir som ikke er i samsvar med våre
spesifikasjoner.
7-4
Tillegg > Papir
Velge riktig papir
Dette avsnittet beskriver retningslinjene for valg av papir.
Tilstand
Unngå å bruke papir som er bøyd i kantene, krøllet, skittent eller revet. Ikke bruk papir med en grov overflate eller med
lo fra papirfiber, eller som er spesielt sart. Bruk av papir i slik tilstand kan føre til uleselig utskrift og papirstopp, og det
kan forkorte maskinens levetid. Velg papir som er glatt og jevnt i overflaten. Unngå papir som er belagt eller
overflatebehandlet fordi det kan skade trommelen eller fikseringsmodulen.
Innhold
Ikke bruk papir som er belagt eller overflatebehandlet, eller som inneholder plast eller karbon. Varmen fra utskriften kan
føre til at disse papirtypene avgir skadelige røyker, og trommelen kan skades.
Pass på å bruke standardpapir som inneholder minst 80 % masse, dvs. kun 20 % av det totale papirinnholdet bør bestå
av bomull eller andre fiber.
Papirstørrelser som kan brukes
Følgende papirstørrelser kan brukes i maskinen.
Målene i tabellen tar i betraktning en målholdighet for lenge og bredde på ± 0,7 mm. Hjørnevinkelen må være 90 ± 0,2°.
Multifunksjonsmater
Kassett eller multifunksjonsmater
A6-R (105 × 148 mm)
A3 (297 × 420 mm)
B6-R (128 × 182 mm)
B4 (257 × 364 mm)
Hagaki (100×148 mm)
A4 (297 × 210 mm)
Oufuku hagaki (148 × 200 mm)
A4-R (210 × 297 mm)
Executive (7 1/4 × 10 1/2")
B5 (257 × 182 mm)
Konvolutt DL (110 × 220 mm)
B5-R (182 × 257 mm)
Konvolutt C5 (162 × 229 mm)
A5-R (148 × 210 mm)
Konvolutt C4 (229 × 324 mm)
Folio (210 × 330 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)
Ledger
Konv. #10 (Commercial #10) (4 1/8 × 9 1/2")
Legal
Konv. #9 (Commercial #9) (3 7/8 × 8 7/8")
Letter
Konv. #6 (Commercial #6 3/4) (3 5/8 × 6 1/2")
Letter-R
Konvolutt Monark (3 7/8 × 7 1/2")
Statement-R
Youkei 2 (114 × 162 mm)
Oficio II
Youkei 4 (105 × 235 mm)
12 × 18"
Egendefinert (98 × 148 - 297 × 432 mm)
8K (273 × 394 mm)
16K (273 × 197 mm)
16K-R (197 × 273 mm)
216 × 340 mm
Egendefinert (140 × 182-304 × 457 mm)
7-5
Tillegg > Papir
Glatthet
Papirets overflate må være glatt og uten belegg. Papir som er for glatt kan føre til at det mates flere ark, og dette
forårsaker papirstopp.
Flatevekt
I land som bruker metersystem, er flatevekten papirets vekt uttrykt i gram pr. kvadratmeter. For USA er papirets flatevekt
uttrykt i pund pr. ris papir (500 ark) for papir med standardstørrelse (eller handelsstørrelse) for en spesifikk papirkvalitet.
Papir som er for tungt eller for lett kan føre til matefeil eller papirstopp, samt for tidlig slitasje av maskinen. Ujevn
papirvekt, dvs. ujevn papirtykkelse, kan føre til at det mates flere ark, og problemer med utskriftskvaliteten som f.eks.
uskarphet pga. dårlig tonerfiksering.
Fuktighetsinnhold
Papirets fuktighetsinnhold defineres som prosentforholdet av fuktigheten til papirets tørrmasse. Fuktighet kan påvirke
papirets mateevne, elektrostatiske egenskaper, og tonerfikseringens karakteristikker.
Papirets fuktighetsinnhold varierer avhengig av den relative fuktigheten i rommet. Når den relative fuktigheten er høy
fører det til at papiret blir fuktig, og papirkantene utvides og ser bølgete ut. Når den relative fuktigheten er lav og papiret
mister fuktighet, krymper kantene og trekker seg sammen og kan gi dårlig utskriftskontrast.
Bølgete eller sammentrukne kanter kan føre til at papiret sklir når det mates inn. Forsøk å opprettholde et
fuktighetsinnhold på mellom 4 og 6 %.
Husk på følgende faktorer for å opprettholde det rette fuktighetsinnholdet.
•
Lagre papiret på et kjølig, ventilert sted.
•
Lagre papiret flatt uten å åpne emballasjen. Når du har åpnet emballasjen, forsegle den igjen hvis ikke papiret skal
brukes med det første.
•
Oppbevar papiret forseglet i originalemballasjen og -esken. Sett en palle under esken slik at den løftes opp fra gulvet.
I regnfulle årstider må papiret oppbevares på avstand fra tre- og betonggulv.
•
Før du bruker papir som har vært lagret, oppbevar det ved rett fuktighetsnivå i minst 48 timer.
•
Ikke lagre papir på et sted hvor det kan utsettes for varme, sollys eller fukt.
7-6
Tillegg > Papir
Andre papirspesifikasjoner
Porøsitet: Papirfibrenes tetthet.
Stivhet: Papiret må være stivt nok ellers kan det vri seg i maskinen og føre til papirstopp.
Krøll: Papir har en naturlig tendens til å krølle seg etter at emballasjen har blitt åpnet. Når papiret passerer
fikseringsenheten krøller det seg litt oppover. For å få flate utskrifter må papiret legges inn slik at krøllen vender mot
bunnen av skuffen.
Statisk elektrisitet: Under utskrift er papiret elektrostatisk ladet for å trekke til seg toneren. Velg papir som kan utløse
denne ladingen raskt slik at kopiene ikke kleber seg sammen.
Hvithet: Papirets hvithet påvirker utskriftskontrasten. Bruk hvitt papir for å få kopier som er skarpere og har mer glans.
Kvalitet: Ujevn arkstørrelse, hjørner som ikke er rettvinklet, ujevne kanter, skjøtete (ikke kuttet) ark, klemte kanter og
hjørner kan føre til ulike typer maskinfeil. For å hindre disse problemene må du være spesielt forsiktig når du kutter
papiret selv.
Emballasje: Velg papir som er pakket på rett måte og plassert i esker. Ideelt sett bør emballasjen være behandlet med
et belegg for å hindre fukt.
Spesialbehandlet papir: Vi anbefaler deg ikke å skrive ut på følgende papirtyper selv om papiret er i samsvar med de
grunnleggende spesifikasjonene. Når du bruker disse papirtypene, bestill en liten mengde for å prøve først.
•
Glanspapir
•
Vannmerket papir
•
Papir med ujevn overflate
•
Perforert papir
7-7
Tillegg > Papir
Spesialpapir
Dette avsnittet beskriver utskrift på spesialpapir og utskriftsmedier.
Følgende papir og medier kan brukes.
•
Transparenter
•
Forhåndstrykt papir
•
Bond-papir
•
Resirkulert papir
•
Tynt papir (fra 60 g/m2 til 64 g/m2 eller mindre)
•
Brevhodepapir
•
Farget papir
•
Hullet papir
•
Konvolutt
•
Kartonger (Hagaki)
•
Tykt papir (fra 106 g/m2 til 300 g/m2 eller mindre)
•
Etiketter
•
Belagt papir
•
Papir med høy kvalitet
•
Indeksfanedeler
Når du bruker denne typen papir eller medier, velg den typen som er spesielt utviklet for kopimaskiner eller sideskrivere
(slik som laserskrivere). Bruk multifunksjonsmateren for transparenter, tykt papir, konvolutt, kartonger og etikettpapir.
7-8
Tillegg > Papir
Velge spesialpapir
Selv om spesialpapir som oppfyller de følgende kravene kan brukes med maskinen, vil utskriftskvaliteten variere
betydelig fordi spesialpapirets oppbygging og kvalitet er forskjellige. Derfor er det mer sannsynlig at det oppstår
utskriftsproblemer med spesialpapir enn med vanlig papir. Før du bestiller store mengder med spesialpapir, gjør en
prøve på maskinen, og kontroller at utskriftskvaliteten er tilfredsstillende. Generelle forholdsregler for utskrift på
spesialpapir finner du nedenfor. Vi er ikke ansvarlige for skader på brukeren eller maskinen forårsaket av spesialpapirets
fukt eller spesifikasjoner.
Velge en kassett eller multifunksjonsmater for spesialpapir.
Transparenter
Transparenter må tåle varmen fra fikseringen under utskriften. Transparenter må overholde de følgende vilkårene.
Varmebestandighet
Må tåle minst 190 °C
Tykkelse
0,100-0,110 mm
Materiale
Polyester
Målholdighet
± 0,7 mm
Hjørnenes rettvinklethet
90° ±0,2°
For å unngå problemer må du bruke multifunksjonsmateren for transparenter, og legg transparentene inn med den
lange siden vendt mot maskinen.
Hvis transparentene ofte sitter fast når de mates ut, forsøk å trekke ut arkenes fremkant forsiktig når de mates ut.
7-9
Tillegg > Papir
Etikett
Sørg for å mate etiketter fra multifunksjonsmateren.
For utvelging av etiketter, vær veldig forsiktig slik at limet aldri kommer i kontakt med noen deler av maskinen, og at
etikettene ikke faller lett av bærearket. Klebepapir som fester seg til trommelen eller valsene, og etiketter som har falt av
i maskinen, vil skade maskinen.
Når du skriver ut på etiketter må du ta ansvar for utskriftskvaliteten og mulige problemer.
Toppark
Klebende lag
Bæreark
Etiketter har en trelagsstruktur, som vist på figuren. Det klebende laget inneholder materialer som påvirkes lett av
maskinens kraft. Bærearket holder på topparket til etiketten brukes. Etikettenes sammensetning kan forårsake flere
problemer.
Etikettoverflaten må være helt dekket av topparket. Etiketter med mellomrom vil mest sannsynlig falle av og forårsake
alvorlige problemer.
Noe etikettpapir har store marger på topparket. Når du bruker slikt papir, ikke fjern disse margene fra bærearket før
utskriften er ferdig.
Tillatt
Ikke tillatt
Toppark
Bæreark
Bruk etikettpapir som er i samsvar med de følgende spesifikasjonene.
Topparkets vekt
44 til 74 g/m²
Flatevekt
(Samlet papirvekt)
104 til 151 g/m²
Topparkets tykkelse
0,086 til 0,107 mm
Samlet papirtykkelse
0,115 til 0,145 mm
Fuktighetsinnhold
4 til 6 % (sammensatt)
7-10
Tillegg > Papir
Hagaki
Gradkant
Gradkant
Før du legger Hagaki inn i multifunksjonsmateren, må du lufte arkene og stille inn kantene. Hvis Hagaki papiret er
krøllet, må du rette det ut før det legges inn i maskinen. Utskrift på krøllet Hagaki papir kan forårsake papirstopp.
Bruk ubrettet Oufuku hagaki (tilgjengelig på postkontorer). Noen typer Hagaki papir har grove kanter på baksiden
(oppstod da papiret ble kuttet). Fjern disse grove kantene ved å plassere Hagaki papiret på et flatt underlag, og glatt
forsiktig over kantene med en linjal.
Konvolutter
Bruk multifunksjonsmateren for konvolutter.
På grunn av sammensetningen til en konvolutt er det ikke alltid mulig å skrive ut jevnt på hele konvoluttens overflate.
Spesielt kan tynne konvolutter krølles når de passerer gjennom maskinen. Før du bestiller store mengder med
konvolutter, gjør en prøve på maskinen, og kontroller at utskriftskvaliteten er tilfredsstillende.
Konvolutter som har blitt lagret over en lengre periode har en tendens til å bli krøllete. Derfor må emballasjen være
forseglet til du skal bruke dem.
Husk på følgende.
•
Ikke bruk konvolutter med ubeskyttet lim. I tillegg må du ikke bruke konvolutter med selvklebende klaffer med
papirremse som beskytter limet. Alvorlige skader kan oppstå hvis papirremsen som beskytter limet faller av i
maskinen.
•
Ikke bruk konvolutter med visse særtrekk. F.eks. ikke bruk konvolutter med hull til lukking med splittbinders, eller
konvolutter med et åpent eller filmdekket vindu.
•
Hvis det oppstår papirstopp, legg først inn få konvolutter.
•
For å unngå papirstopp når du skriver ut flere konvolutter, må du ikke la mer enn ti konvolutter forbli i den indre
skuffen samtidig.
Tykt papir
Før du legger tykt papir inn i multifunksjonsmateren, må du lufte arkene og stille inn kantene. Noen typer tykt papir har
grove kanter på baksiden (oppstod da papiret ble kuttet). Fjern disse grove kantene ved å plassere papiret på et flatt
underlag, og glatt forsiktig over kantene med en linjal. Utskrift på papir med grove kanter kan forårsake papirstopp.
MERK
Hvis papiret ikke mates på rett måte også etter at du har glattet ut arkene, legg papiret inn i multifunksjonsmateren
med fremkanten løftet opp et par millimeter.
Farget papir
Farget papir må være i samsvar med spesifikasjonene på side 7-4. I tillegg må pigmentene i papiret tåle varmen fra
fikseringen under utskriften (opp til 200 °C).
7-11
Tillegg > Papir
Forhåndstrykt papir
Fortrykt papir må være i samsvar med spesifikasjonene på side 7-4. Den fargede blekken må tåle varmen fra
fikseringen under utskriften. Den må også tåle silikonolje. Ikke bruk papir som er overflatebehandlet, som f.eks.
glanspapir brukt til kalendere.
Resirkulert papir
Resirkulert papir må være i samsvar med spesifikasjonene på side 7-4, men hvitheten kan betraktes separat.
MERK
Før du bestiller store mengder med resirkulert papir, gjør en prøve på maskinen, og kontroller at utskriftskvaliteten er
tilfredsstillende.
Bestrøket papir
Belagt papir er råpapir som overflatebehandles med et belegg, og gir høyere utskriftskvalitet enn vanlig papir. Belagt
papir brukes til høykvalitetsutskrift.
Overflaten til papir av høy eller middels høy kvalitet dekkes med spesialstoffer som mykner papiroverflaten, og gir
forbedret blekkfeste. Spesialstoffene legges enten på begge sider av papiret, eller kun på én side. Siden med belegg er
litt glinsete.
VIKTIG
Ved utskrift på belagt papir i veldig fuktige miljø, pass på at papiret oppbevares tørt, fordi fuktighet kan føre til
at ark kleber seg sammen når de mates inn i maskinen. Legg inn ett belagt papir om gangen ved utskrift i
veldig fuktige miljø.
7-12
Tillegg > Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
VIKTIG
Disse spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.
MERK
Se FAX Operation Guide for mer informasjon om bruk av faksen.
Vanlige funksjoner
Element
Beskrivelse
Type
Konsoll
Utskriftsmetode
Elektrofotografisk med halvledende laserdiode, tandem
trommelsystem
Papirvekt
Papirtype
Papirstørrelse
Oppvarmingstid
(22 °C, 60 %)
Kassett 1, 2
60 til 256 g/m2
Kassett 3, 4
60 til 256 g/m2
Multifunksjonsmater
60 til 300 g/m2
Kassett 1, 2
Vanlig, Grovt, pergament, resirkulert, trykt, bond, farge, hullet,
brevhode, tykt, høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8 (tosidig: Samme som
Simplex)
Kassett 3, 4
Samme som kassett 1, 2
Multifunksjonsmater
Vanlig, transparent (OHP film), Grovt, Pergament, etiketter,
resirkulert, trykt, bond, kartong, farge, hullet, brevhode, tykt, belagt,
konvolutt, høy kvalitet, Indeksfanedelere, Egendefinert 1 til 8
Kassett 1, 2
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18",
Letter-R, Letter, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm,
Egendefinert (metrisk: X: 182 til 457 mm (i trinn på 1 mm),
Y: 140 til 304 mm (i trinn på 1 mm)
Kassett 3, 4
A4, B5, Letter
Multifunksjonsmater
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5 (ISO), B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,
Oufuku hagaki, Hagaki, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4,
Konvolutt #10 (Commercial #10), Konvolutt #9 (Commercial #9),
Konvolutt #6 (Commercial #6 3/4), Konvolutt Monark, Youkei 2,
Youkei 4, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Executive, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K, 16K-R,
Egendefinert (98 × 148 mm til 304,8 × 1220,0 mm)
Strøm på
6505ci: 60 sekunder eller mindre
7505ci: 60 sekunder eller mindre
Strømsparing
6505ci: 30 sekunder eller mindre
7505ci: 30 sekunder eller mindre
Hvilemodus
6505ci: 60 sekunder eller mindre
7505ci: 60 sekunder eller mindre
7-13
Tillegg > Spesifikasjoner
Element
Papirkapasitet
Beskrivelse
Kassett 1
500 ark (80 g/m2)
Kassett 2
500 ark (80 g/m2)
Kassett 3, 4
1500 ark (80 g/m2)
Multifunksjonsmater
A4/Letter eller mindre
150 ark (80 g/m2)
Større enn A4/Letter
50 ark (80 g/m2)
Utskuff
Kapasitet
Nederste
venstre skuff
275 ark (64 g/m2 )
250 ark (80 g/m2 )
110 ark (64 g/m2 )
Øvre venstre
skuff
100 ark (80 g/m2 )
Høyre skuff
70 ark (64 g/m2 )
70 ark (80 g/m2 )
Bilde skrivesystem
Elektro-reprografisk med halvledende laserdiode
Minne
4GB
Harddisk
160 GB eller mer
Grensesnitt
Standard
USB-grensesnittkontakt: 1 (USB Hi-Speed)
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB port: 2 (USB Hi-Speed)
Tilleggsutstyr
Faks: 2
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Det kan installeres maks to grensesnitt for tilleggsutstyr.
Kun ett nettverksgrensesnitt kan installeres.
Når et nettverksgrensesnitt er installert, kan kun én fakslinje installeres.
DriftsMiljø
Temperatur
10 til 32,5 °C
Fuktighet
15-80 %
Høyde over
havet
2500 m maksimum
Lysstyrke
Maks 1500 lux
Mål (B × D × H)
(hovedenhet)
1039 × 801 × 1347 mm
Vekt
190 kg (med tonerbeholder)
Nødvendig plass (B × D)
1039 × 801 mm
(med multifunksjonsmater)
Strømkilde
230 V spesifikasjonsmodell:
220 til 240 V AC 50/60 Hz 10,0 A
Tilleggsutstyr
Se Tilleggsutstyr på side 7-2.
7-14
Tillegg > Spesifikasjoner
Kopieringsfunksjoner
Element
Beskrivelse
Svart-hvitt kopiering
Fullfarge kopiering
A4/Letter
65 ark/min
65 ark/min
A4-R/Letter-R
45 ark/min
45 ark/min
Kopihastighet
6505ci
7505ci
Tid for første
kopi ut
(A4, mating fra
kassett)
Sort og hvitt
A3/Ledger
32 ark/min
32 ark/min
B4/Legal
39 ark/min
39 ark/min
B5
65 ark/min
65 ark/min
B5R
45 ark/min
45 ark/min
A5R
32 ark/min
32 ark/min
A4/Letter
75 ark/min
70 ark/min
A4-R/Letter-R
52 ark/min
49 ark/min
A3/Ledger
37 ark/min
35 ark/min
B4/Legal
45 ark/min
42 ark/min
B5
75 ark/min
70 ark/min
B5R
52 ark/min
49 ark/min
A5R
37 ark/min
35 ark/min
6505ci: 5,4 sekunder eller mindre
7505ci: 4,8 sekunder eller mindre
Full farge
6505ci: 6,2 sekunder eller mindre
7505ci: 5,9 sekunder eller mindre
Zoomnivå
Manuell modus: 25-400 %, i trinn på 1 %
Automatisk modus: Forhåndsinnstilt zoom
Kontinuerlig kopiering
1 til 9999 ark
Oppløsning
600 × 600 ppt
Originaltyper som kan brukes
Ark, bøker og tredimensjonale objekter (maks originalstørrelse:
Ledger/A3)
Matesystem for original
Fast
7-15
Tillegg > Spesifikasjoner
Skriverfunksjoner
Element
Utskriftshastighet
Beskrivelse
Svart-hvitt kopiering
6505ci
7505ci
Tid før første
utskrift
(A4, mating fra
kassett)
Sort og hvitt
Fullfarge kopiering
A4/Letter
65 ark/min
65 ark/min
A3/Ledger
32 ark/min
32 ark/min
A4/Letter
75 ark/min
70 ark/min
A3/Ledger
37 ark/min
35 ark/min
6505ci: 5,3 sekunder eller mindre
7505ci: 4,9 sekunder eller mindre
Full farge
6505ci: 6,3 sekunder eller mindre
7505ci: 6,1 sekunder eller mindre
Oppløsning
600 × 600 ppt
Operativsystem
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Mac OS 10.x
Grensesnitt
Standard
USB-grensesnittkontakt: 1 (USB Hi-Speed)
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Valgfritt grensesnitt (tilleggsutstyr): 1 (for IB-50/IB-51 montering)
Sidenes beskrivelsesspråk
PRESCRIBE
Emuleringer
PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (kompatibel med PostScript3)
Skannerfunksjoner
Element
Beskrivelse
Oppløsning
600 ppt, 400 ppt, 300 ppt, 200 ppt, 200 × 100 ppt, 200 × 400 ppt
(Oppløsning i FAKS-modus inkludert)
Filformat
PDF (høy komprimering, kryptert, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Skannehastighet*1
6505ci
1-sidig
Sort / hvit: 120 bilder/min
Farge 120 bilder/min
2-sidig
Sort / hvit: 200 bilder/min
Farge 200 bilder/min
7505ci
(A4 liggende, 300 ppt, bildekvalitet: tekst-/fotooriginal)
Grensesnitt
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Nettverksprotokoll
TCP/IP
Overføringssystem
SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*2, WIA*3, WSD
*1 Når du bruker dokumentmateren til dobbelt skanning (utenom TWAIN- og WIA-scanning)
*2 Tilgjengelig operativsystem:
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2012
*3 Tilgjengelig operativsystem:
Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2012
7-16
Tillegg > Spesifikasjoner
Dokumentmater
Beskrivelse
Element
Dokumentmater (dokumentmater til dobbel skanning)
Metode for
originalmating
Automatisk mating
Originaltyper som kan
brukes
Arkoriginaler
Papirstørrelse
Maks: Ledger/A3
Min.: Statement-R/A6-R
Størrelser mindre enn B6-R er 50 til 105 g/m2 (ensidig/tosidig)
Papirvekt
1-sidig: 35 til 220 g/m2
2-sidig: 50 til 220 g/m2
Arkkapasitet
Maks 270 ark (50-80 g/m2 A4/Letter eller mindre)
Når originalene har ulike bredder:
Maks 30 ark (50 til 80 g/m2)
600 × 513 × 170 mm
Mål
(B × D × H)
Sidemater (500 ark x 3) - (tilleggsutstyr)
Element
Metode for papirmating
Beskrivelse
Vals for mating og reversering
(Antall ark: 500, 80 g/m2, 3 kassetter/antall ark: 550, 64 g/m2, 3 kassetter)
Papirstørrelse
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18",
Letter, Letter-R, Statement-R, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Papir som kan brukes
Papirvekt: 60-256 g/m2
Papirtyper: Vanlig, resirkulert, tykt, belagt*
Mål
598 × 720 × 536 mm
(B × D × H)
Vekt
*
Ca. 52 kg
Bare kassett 5 kan brukes.
7-17
Tillegg > Spesifikasjoner
Storkapasitet sidemater (500, 1500 ark x 2) (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Metode for papirmating
Vals for mating og reversering (antall ark: 500 ark (80 g/m2) × 1 kassett, 1500
ark (80 g/m2) × 2 kassetter/antall ark: 550 ark (64 g/m2 ) × 1 kassett, 1750 ark
(64 g/m2) × 2 kassetter)
Papirstørrelse
Kassett 5
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, Ledger, Legal,
Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R, Statement-R, 8K, 16K,
16K-R, 216 × 340 mm
Kassett 6, 7
A4, B5, Letter
Papir som kan brukes
Papirvekt: 60-256 g/m2
Papirtyper: Vanlig, resirkulert, tykt, belagt*
598 × 720 × 536 mm
Mål
(B × D × H)
Ca. 51 kg
Vekt
*
Bare kassett 5 kan brukes.
Sidemater (3000 ark) (tilleggsutstyr)
Element
Metode for papirmating
Beskrivelse
Vals for mating og reversering
(Antall ark: 3000, 80 g/m2/antall ark: 3500, 64 g/m2)
Papirstørrelse
A4, B5, Letter
Papir som kan brukes
Papirvekt: 60-300 g/m2
Papirtyper: Vanlig, Resirkulert, Tykt
Mål
321 × 620 × 504 mm
(B × D × H)
Vekt
Ca. 25 kg
7-18
Tillegg > Spesifikasjoner
4000 ark Etterbehandler (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Antall skuffer
3 skuffer
Papirstørrelse
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, 12 × 18", 8K, 13 × 19", A3 Bred (310 × 433 mm),
Ledger Bred (310 × 440 mm), Foolscap, Oficio II, 216 × 340 mm,
Egendefinert (kassettmating: 140 × 182 mm til 305 × 458 mm): 1500 ark
(80 g/m2)
Skuff A
(ikke
stifting)
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K, 16K-R, Folio, Executive, Indeksfanedelere:
4000 ark*
A5-R, B6, Statement-R: 500 ark
Stifting
Skuff B
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5 (ISO), B5-R, A5, A5-R, A6-R, B6-R, Folio, Ledger,
Legal, 12 × 18", 8K, Letter, 13 × 19", Letter-R, Statement-R, 16K, 16K-R,
Executive, Oficio II, 216 x 340 mm, Oufuku hagaki, Kartong, A3 Bred
(310 x 433 mm), Ledger bred (310 x 440 mm), Foolscap, Skilleark, Konvolutt
C4, Egendefinert (kassettmating: 140 × 182 mm til 305 × 458 mm, mating fra
flerbruksbrett: 98 × 182 mm til 297 × 432 mm): 200 ark
Skuff C
A4, B5, B5 (ISO), B5-R, B6-R, A5-R, A6-R, Letter, Statement-R, 16K: 100 ark
Kartong, Oufuku hagaki, Konvolutt DL, Konvolutt C5,Konvolutt #10
(Commercial #10), Konvolutt #9 (Commercial #9), Konvolutt #6 (Commercial #6
3/4), Konvolutt Monark Youkei 2, Youkei 4, Indeksfanedelere, Banner
(98 × 470,1 mm til 297 × 1220 mm), Egendefinert (98 × 148 mm til
304,8 × 1220 mm)
Maks
antall
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal,
Oficio II, 12 × 18",
216 × 340 mm, Folio, 8K,
16K-R
30 ark (52-90 g/m2)
30 ark (9 til 105 g/m2)
2 omslagsark (106 g/m2 til 256 g/m2)
65 ark (52-90 g/m2)
A4, A4-R, B5, Letter,
Letter-R, 16K
55 ark (91-105 g/m2)
2 omslagsark (106 g/m2 til 256 g/m2)
Medietyper
Vanlig, Resirkulert, Hullet, Forhåndstrykt, Bond, Brevhode, Farge, Belagt, Tykt,
Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8
607,2 × 668,5 × 1061,3 mm
Mål
(B × D × H)
Ca. 40 kg eller mindre
Vekt
*
3000 ark når bretteenheten er installert.
Hulleenhet (tilleggsutstyr)
Element
Papirstørrelse
Beskrivelse
2 hull
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Letter, Letter-R, Ledger, Legal, 12 × 18",
Statement, Folio, 8K, 16K, 16K-R
3 hull, 4
hull
A3, A4, Letter, Ledger, 12 × 18", 8K, 16K
Papirvekt
45-300 g/m2
Medietyper
Vanlig, Forhåndstrykt, Bond, Resirkulert, Grovt, Brevhode, Farge, Tykt, Belagt,
Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8
7-19
Tillegg > Spesifikasjoner
Postkasse (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Antall skuffer
7 skuffer
Papirstørrelse
A3, B4, Ledger, Legal: 50 ark
(80 g/m2)
A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Foolscap, Letter, Letter-R, 216 × 340 mm,
Executive, Executive-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, Statement-R, Oficio II: 100 ark
Mål
510 × 400 × 470 mm
(B × D × H)
Ca. 10 kg
Vekt
Bretteenhet (tilleggsutstyr)
Element
Størrelser
Antall ark
Beskrivelse
Todelt
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
Ryggstifting
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
Tredelt
A4-R, Letter-R
Todelt
5 ark (60-90 g/m2)
3 ark (91-120 g/m2)
1 ark (121-256 g/m2)
Ryggstifting
16 ark (60-90 g/m2)
13 ark (91-105 g/m2)
Kun 1 forside (min. 106 g/m2)
Tredelt
5 ark (60-90 g/m2)
3 ark (91-120 g/m2)
Maks antall for lagring
(80
Todelt
g/m2)
5 ark eller mindre pr. sett: 30 sett eller mer
6-10 ark pr. sett: 20 sett eller mer
11-16 ark pr. sett: 10 sett eller mer.
Ryggstifting
5 ark eller mindre pr. sett: 30 sett eller mer
6-10 ark pr. sett: 20 sett eller mer
11-16 ark pr. sett: 10 sett eller mer.
Tredelt
1 ark pr. sett: 30 sett eller mer
2-5 ark pr. sett: 5 sett eller mer
Medietyper
Todelt
Vanlig, Resirkulert, Tykt, Belagt, Bond, Hullet, Forhåndstrykt,
Farget, Høy kvalitet, Brevhode, Egendefinert 1 til 8
Ryggstifting
Vanlig, Resirkulert, Tykt, Belagt, Bond, Hullet, Forhåndstrykt,
Farget, Høy kvalitet, Brevhode, Egendefinert 1 til 8
Tredelt
Vanlig, Resirkulert, Belagt, Bond, Hullet, Forhåndstrykt,
Farge, Høy kvalitet, Brevhode, Egendefinert 1 til 8
7-20
Tillegg > Spesifikasjoner
Bannerskuff (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Maks antall ark
10 ark (universalskuff)
Papirlengde
210 til 304,8 mm
Papirvekt
Maks 1220,0 mm
Papirtype
Papirvekt: 136 til 163 g/m2
Papirtype: Tungt 2
Mål
250 × 374 × 152 mm
(B × D × H)
Vekt
Ca. 0,352 kg
MERK
Forhandleren eller serviceteknikeren kan anbefale papirtyper.
7-21
Tillegg > Spesifikasjoner
7-22
Register
Fargeregistrering
Automatisk korrigering 6-37
Manuell innstilling 6-38
Fikseringsenhet 6-52
Fil
Format 5-26
Skiller 5-26
Filatskillelse 5-26
Flersending 4-34
Forhåndsvisning av original 3-9
Forholdsregler ved bruk 1-4
Forstørret visning 3-13
Før du legger inn papir 3-18
Første kopieringstid 7-15
Frontdeksel 2-2
Numerikk
2-sidig 5-23
4000-arks etterbehandler 2-5
A
Alternativer
Oversikt 7-2
Angi dato og tid 2-17
Angi mål 4-24
Apache License (Version 2.0) 1-10
Automatisk funksjon for 2-sidig kopi 1-13
Automatisk hvilemodus 3-15
Automatisk lavt strømforbruk 3-14
Avbryte jobber 4-15
Avlogging 2-16
G
Glass / dobbelt skanneområde 6-3
Glassplate 2-2
GPL/LGPL 1-8
Grensesnitt for tilleggsutstyr 2-4
B
Belagt papir 7-12
Berøringspanel 3-4
Betjeningspanel 2-2
Bonjour
Innstillinger 2-21
Bretteenhet 2-5
H
D
Daglig vedlikehold
Skifte stifter 6-11
Skifte toneravfallsboks 6-9
Skifte tonerkassett 6-6
Det lille glasset 2-2
Dokumentbehandler
Delenavn 2-2
Dokumentmater 2-2, 7-17
Hvordan legge inn originaler 4-3
Legge i originaler 4-3
Originaler som ikke støttes av dokumentmateren 4-3
Originaler som støttes av dokumentmateren 4-3
E
Embedded Web Server RX 2-24
Energisparer gjenopprettingsnivå 3-14, 3-16
Energy Star (ENERGY STAR®) Program 1-14
Enkel pålogging 2-16
Enter-tast 3-11
E-post
E-postemne/melding 5-27
Send til mappe (FTP) 4-21
Send til mappe (SMB) 4-21
Etikett 7-10
F
Farge
Fargeregistrering 6-37
Tonekurvejustering 6-39
Fargemodus 3-2
Håndbøker som følger med maskinen x
Håndtak 2-3
Hendel 2-2
Hendel for høyre deksel 1 2-3
Hendel for høyre deksel 2 2-3
Hendel for høyre deksel 3 2-3
Hendel for høyre deksel 4 2-3
Highlighter 5-18
Hjem
Bakgrunn 3-5
Tilpass oppgavelinjen 3-5
Tilpass skrivebord 3-5
Hjem-skjerm 3-4
Hovedbryter 2-2
Høyre brett 2-3
Høyre deksel 2 2-3
Høyre deksel 4 2-3
Høyre skuff
Papirstopp 6-54
Hull 5-16
Hurtigoppsettveiviser 2-22
Hvilemodus 3-15
I
Indikator for originalplassering 2-2
Indikatorplater for originalstørrelse 2-2
Informasjon om rettslige forhold 1-7
Installer
Programvare 2-13
J
Justere vinkelen på betjeningspanelet 3-3
Justering/vedlikehold
Fargeregistrering 6-37
Kalibrering 6-40
Rengjøring av laserskanner 6-41
Register-1
Tonekurvejustering 6-39
Trommelfornyelse 6-40
Utvikleroppdatering 6-41
Justeringsknapp for papirbredde 2-3
K
Kalibrering 6-40
Kasettinnstillinger 3-31
Kassett
Legge i papir 3-19
Legge inn papir 3-19
Kassett 1 2-2
Kassett 2 2-2
Kassett 3 2-2
Kassett 4 2-2
Kassett 5
Papirstopp 6-62
Kassett 6, 7
Papirstopp 6-64
Klargjøre kabler 2-7
Klemmeholder 2-2
Knopflerfish License 1-10
Koble til
LAN-kabel 2-8
Kontrollfunksjon for strømsparing 1-13
Kontrollseksjon for 4000 ark etterbehandler 2-5
Konvensjoner i denne håndboken xii
Kopier 4-17
Kopieringsavbrudd 4-20
Kopieringshastighet 7-15
L
LAN-kabel 2-7
Tilkobling 2-8
Lavstrømmodus 3-14
Legge i originaler
Legge originaler i dokumentmateren 4-3
Legge originaler
Legge originaler på glassplaten 4-2
Løse funksjonsfeil 6-15
Lysstyrke 5-17
M
Mål
Adressebok 4-24
Angi en ny e-postadresse 4-27
Bekreftelsesskjerm for mål 4-33
Flersending 4-34
Hurtigtast 4-27
Kontroll og redigering 4-32
Søk 4-25
Spesifisere en ny PC-mappe 4-29
Midtre bretteenhet
Papirstopp 6-60
Miljø 1-3
Monotype Imaging License Agreement 1-9
Multifunksjonsmater 2-3
N
Navn på deler 2-1
Nederste venstre brett 2-2
Nettleser
Instruksjoner for bruk 4-13
Nettverk
Forberedelse 2-19
Nettverksgrensesnitt 2-7
Nettverksgrensesnittkontakt 2-4
Nettverkskabel 2-7
Ny e-postadresse 4-27
Ny PC-mappe 4-29
O
Om varemerkenavn 1-7
OpenSSL License 1-8
Oppføring
Emne 5-27
Oppløsning 5-27, 7-15, 7-16
Optimalisering 5-18
Ordinært vedlikehold 6-2
Original
Størrelse xv
Original SSLeay License 1-8
Originalbreddeførere 2-2
Originalbrett 2-2
Originaldokumentets størrelse 5-12
Originalstopper 2-2
Originalutmatingsbrett 2-2
Overføringsvalse
Rengjøring 6-5
Øvre venstre brett 2-2
P
Pålogging 2-15
Papir
Indeksfanedeler 3-30
Legg papir i universalskuffen 3-27
Legge i papir 3-17
Legge inn konvolutter 3-29
Legge papir i kassettene 3-19
Riktig papir 7-5
Spesialpapir 7-8
Spesifikasjoner 7-4
Størrelse og medietype 3-31, 7-4
Papirbreddefører 2-3
Papirbreddeførere 3-20
Papirlengdefører 2-3
Papirstopp 6-42
4000 ark etterbehandler 6-56
Broenhet 6-55
Dokumentbehandler 6-53
Dupleksenhet 6-49
Fikseringsenhet 6-52
Høyre skuff 6-54
Innenfor høyre deksel 1, 3 og 4 6-48
Jobbskiller 6-54
Kassett 1 6-44
Kassett 2 6-45
Kassett 3 og 4 6-46
Register-2
Kassett 5 6-62
Kassett 6, 7 6-64
Midtre bretteenhet 6-60
Plasseringsindikatorer for papirstopp 6-42
Postboks 6-59
Universalskuffen 6-47
Postkasse 2-5
Product Library x
Program 4-6
Hente 4-8
Redigere og slette 4-10
Registrering 4-8
Q
Quick No. Search-tast 3-11
R
Regelmessig vedlikehold
Deponering av hullavfall 6-14
Skifte stifter 6-11
Skifte toneravfallsboks 6-9
Skifte tonerkassett 6-6
Rengjør laserskanner 6-41
Rengjøring
Dobbelt skanneområde 6-3
Glass 6-3
Glassplatedeksel / glassplate 6-2
Overføringsvalse 6-5
Skiller 6-4
Rengjøringsbørste 2-4
Reserv. neste 4-19
Reservert kopi 4-19
Resirkulert papir 7-12
Rettslige restriksjoner på kopiering 1-6
Rettslige restriksjoner på skanning 1-6
Rom til rengjøringsklut 2-2
S
Send til mappe (FTP) 4-21
Send til mappe (SMB) 4-21
Serienummer 4-5
Sikkerhetskonvensjoner 1-2
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken 1-2
Skifte tonerkassett 6-6
Skiller
Rengjøring 6-4
Slå av 2-11
Snarveier
Legge til 4-11
Redigere og slette snarveier 4-12
Sorter/forskyv 5-14
Sperre (Papirbreddefører) 2-3
Spesifikasjoner 7-13
Bannerskuff 7-21
Bretteenhet 7-20
Dokumentmater 7-17
Etterbehandler 7-19
Etterbehandler for 4000 ark 7-19
Felles funksjoner 7-13
Høyvolums-sidemater (500, 1500-ark x 2) 7-18
Hulleenhet 7-19
Postboks 7-20
Sidemater (500-ark x 3) 7-17
Skannerfunksjoner 7-16
Skriverfunksjoner 7-16
Status for toneravfallsboks 2-4
Stift 5-15
Stift/Hull 5-15
Stiftestopp 6-67
Stifting av ulike størrelser 5-16
Støttebrett for multifunksjonsmateren 2-3
Strømadministrasjon 1-13
Svare på meldinger 6-21
Symboler 1-2
System-meny
Hjem 3-4
Hurtigoppsettveiviser 2-22
T
TCP/IP (IPv4)
Oppsett 2-19
Tid før første utskrift 7-16
Tilgjengelighetsfunksjoner 3-13
Tilkoblingsmetode 2-6
Tonekurvejustering 6-39
Tonerbeholder (Cyan) 2-4
Tonerbeholder (Gul) 2-4
Tonerbeholder (Magenta) 2-4
Tonerbeholder (Sort) 2-4
U
Universalskuff
Papirstørrelse og medietype 3-34
USB grensesnittkontakt (B1) 2-4
USB port (A2) 2-4
USB-grensesnitt 2-7
USB-port (A1) 2-2
Utløser for tonerbeholder 2-4
Utløsertast 2-4
Utskriftshastighet 7-16
Z
Zoom 5-19
Register-3
> Register
Register-4
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement