Triumph-Adler DC 2028 Copy system Brugermanual

Triumph-Adler DC 2028 Copy system Brugermanual
Instruktionshåndbog
DC 2028 | 2128
Multifunktionsmaskiner
Indledning
Tak fordi du valgte at købe en DC 2028/2128.
Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig
vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i god stand.
Læs denne betjeningsvejledning, inden maskinen tages i brug, og opbevar den i nærheden af maskinen, så du
har den lige for hånden, når du skal bruge den.
Vi anbefaler, at du anvender vores tilbehør og forsyninger. Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af
tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen.
Medfølgende vejledninger
Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Disse kan bruges efter behov.
Betjeningsvejledning (denne vejledning)
Beskriver ilægning af papir, almindelige kopierings-, udskrivnings- og scanningsfunktioner samt
problemløsning.
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning
Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren,
andre personer og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres
betydning vises nedenfor.
ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af
de pågældende punkter kan forårsage alvorlig personskade eller
endog dødsfald.
FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af
de pågældende punkter kan medføre personskade eller
mekanisk skade.
Symboler
Symbolet U angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, brugeren skal være
særlig opmærksom på, er angivet i symbolet.
.... [Generel advarsel]
.... [Advarsel om risiko for elektrisk stød]
.... [Advarsel om høj temperatur]
Symbolet
angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. I symbolet er
angivet nærmere oplysninger om den forbudte handling.
.... [Advarsel om forbudt handling]
.... [Adskillelse forbudt]
Symbolet z angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. I
symbolet er angivet nærmere oplysninger om den obligatoriske handling.
.... [Obligatorisk handling påkrævet]
.... [Tag stikket ud af stikkontakten]
.... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse]
Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, skal
du kontakte din servicetekniker for at bestille en ny (gebyr kræves).
BEMÆRK: I sjældne tilfælde er det ikke muligt at kopiere en original, der stort set ligner en pengeseddel, idet
denne maskine udstyret med en funktion til forebyggelse af forfalskninger.
BETJENINGSVEJLEDNING
i
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Advarselsmærkater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Forholdsregler ved installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Forholdsregler for brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii
Lasersikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende afbrydelse af strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xiii
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
1
Maskinens dele
Betjeningspanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Maskine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Klargøring inden brug
Kontrollér medfølgende dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Tilslutning og klargøring af kabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Tilslutning af kabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Skift af sprog på display [Sprog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Indstilling af dato og klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Opsætning af netværk (LAN-kabel forbindelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Installation af software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
Embedded Web Server (indstillinger til e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
Afsendelse af e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-25
Ilægning af papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Ilægning af originaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-43
3
Grundlæggende brug
Tænd/sluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Automatisk lavt strømniveau-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Dvale og automatisk dvale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Log på/log af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
One-touch-taster og programtaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Udskrivning - Udskrivning fra programmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18
Afsendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20
Skærmbillede til bekræftelse af destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27
Angivelse af destinationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28
Afbrydelse af et job . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31
Kontrollere mængden af toner og papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32
Program (kopiering og afsendelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33
4
Vedligeholdelse
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Tonerbeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
5
Problemløsning
Funktionsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Fejlmeddelelser og problemløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
Udredning af papirstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
ii
BETJENINGSVEJLEDNING
Indholdsfortegnelse
Tillæg
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tillæg-2
Metode til tegnangivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tillæg-7
Indeks
BETJENINGSVEJLEDNING
iii
Indholdsfortegnelse
iv
BETJENINGSVEJLEDNING
Advarselsmærkater
Af sikkerhedshensyn er der placeret advarselsmærkater følgende steder på maskinen. Vær forsigtig, når du
udreder papirstop eller udskifter toner, for at undgå brand eller elektrisk stød.
Laser inden i maskinen
(Advarsel om laserstråling)
USA og Canada
Europa, Asien og
andre lande
Høj indvendig temperatur. Rør ikke
ved delene i dette område, da der er
risiko for forbrænding.
BEMÆRK: Disse mærkater må ikke fjernes.
BETJENINGSVEJLEDNING
v
Forholdsregler ved installation
Miljø
FORSIGTIG
Placér ikke maskinen på en ustabil eller ujævn overflade. En ustabil placering kan medføre, at
maskinen falder ned eller vælter. Denne situation indebærer en risiko for personskade eller
beskadigelse af maskinen.
Undgå fugtige, støvede eller meget snavsede omgivelser. Hvis stikket bliver støvet eller snavset, skal
du rengøre det for at undgå brand eller elektrisk stød.
Placér ikke maskinen i nærheden af radiatorer, elektriske varmeapparater eller andre varmekilder eller
i nærheden af brændbart materiale for at undgå risiko for brand.
For at holde maskinen kølig og lette vedligeholdelse og udskiftning af dele skal maskinen placeres
således, at der er plads til at foretage den nødvendige vedligeholdelse som vist nedenfor. Placér
maskinen, så der er tilstrækkelig plads omkring den, især omkring bagdækslet, så luften kan cirkulere
uhindret ud af maskinen.
500 mm
300 mm
300 mm
300 mm
1.000 mm
Andre forholdsregler
Servicemiljøforholdene er som følger:
•
Temperatur: 10 til 32,5 °C)
•
Luftfugtighed: 15 til 80 %
Uegnede miljøforhold kan påvirke billedkvaliteten. Undgå følgende ved placering af maskinen.
•
Placér ikke maskinen i nærheden af et vindue, og udsæt den ikke for direkte sollys.
•
Undgå steder med vibrationer.
•
Undgå steder med voldsomme temperaturudsving.
vi
BETJENINGSVEJLEDNING
•
Placér ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm.
•
Undgå steder med dårlig ventilation.
Hvis gulvet er sart over for maskinens hjul, når den flyttes efter installation, kan gulvmaterialet blive beskadiget.
Under kopiering frigives en vis mængde ozon, men denne mængde er ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog
være ubehagelig, hvis maskinen bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles
ekstraordinært mange kopier. Det bedste miljø for fotokopiering er et lokale med god ventilation.
Maskinens strømforsyning/jordforbindelse
ADVARSEL
Benyt ikke en strømforsyning med en anden spænding end den angivne. Undgå flere tilslutninger i
samme stikkontakt. I disse situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød.
Sæt strømkablet korrekt i strømudtaget og maskinens stikkontakt. Hvis der samler sig støv omkring
benene på stikket, eller hvis metalobjekter berører benene, kan det forårsage brand eller elektrisk
stød. Ufuldstændig elektrisk kontakt kan medføre overophedning og tænding.
Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse for at undgå risiko for brand eller elektrisk
stød i tilfælde af en kortslutning. Kontakt din servicetekniker, hvis der ikke er mulighed for
jordforbindelse.
Andre forholdsregler
Sæt stikket i en stikkontakt så tæt ved maskinen som muligt.
Håndtering af plastposer
ADVARSEL
Sørg for, at plastposer, som benyttes til maskinen, opbevares uden for børns rækkevidde. Plastik kan
klæbe sig fast til næse og mund og medføre kvælning.
BETJENINGSVEJLEDNING
vii
Forholdsregler for brug
Advarsler i forbindelse med brug af maskinen
ADVARSEL
Placér ikke metalgenstande eller beholdere med væske (vaser, urtepotter, kopper m.v.) på eller i
nærheden af maskinen. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis disse genstande falder ned i
maskinen.
Fjern ikke dækslerne på maskinen, da der er risiko for elektrisk stød fra højspændingsdele inde i
maskinen.
Undgå at beskadige, åbne eller forsøge at reparere strømkablet. Placér ikke tunge genstande på
strømkablet, træk ikke uforholdsmæssigt meget i det, og undgå at beskadige det på anden måde. I
disse situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød.
Forsøg aldrig at reparere eller skille maskinen eller dens dele ad, da det kan medføre personskade,
brand, elektrisk stød eller eksponering af laseren. Hvis laserstrålen blotlægges, kan det medføre
blindhed.
Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis maskinen bliver meget varm, ryger, afgiver en mærkelig
lugt, eller der opstår en anden unormal situation. Sluk med det samme for strømmen på
hovedafbryderen. Tag stikket ud af stikkontakten og kontakt en servicetekniker.
Sluk straks for strømmen på hovedafbryderen, hvis der falder skadelige genstande ned i maskinen,
f.eks. hæfteklammer, vand, anden væske osv. Tag derefter strømkablet ud af stikkontakten for at
undgå risiko for brand eller elektrisk stød. Kontakt derefter en servicetekniker.
Håndtér ikke stikket med våde hænder på grund af risikoen for elektrisk stød.
Kontakt altid en servicetekniker, hvis der er behov for at vedligeholde eller reparere indvendige dele.
viii
BETJENINGSVEJLEDNING
FORSIGTIG
Træk ikke i strømkablet, når du tager det ud af stikkontakten. Hvis der trækkes i strømkablet, kan det
blive ødelagt. Det kan også medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Tag altid fat om stikket, når
du tager strømkablet ud af stikkontakten.
Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter maskinen. Der er risiko for brand eller elektrisk stød,
hvis strømkablet beskadiges.
Hold altid kun på de angivne dele, når du løfter eller flytter maskinen.
Sluk maskinen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal benyttes i en bestemt periode
(eksempelvis om natten). Fjern af sikkerhedsmæssige årsager stikket fra stikkontakten, hvis
maskinen ikke skal benyttes i en længere periode (eksempelvis i løbet af en ferie). Bemærk, at
faxtransmission og -modtagelse afbrydes, når strømmen kobles fra maskinen, hvis faxtilbehøret er
installeret.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid tage stikket ud af stikkontakten før rengøring.
Der er risiko for brand eller andre problemer, hvis der samler sig støv inde i maskinen. Det anbefales,
at du rådfører dig med en servicetekniker med hensyn til rengøring af de indvendige dele. Rengøring
inden perioder med høj luftfugtighed er særlig nyttig. Serviceteknikeren kan oplyse omkostningerne
for at få rengjort maskinens indvendige dele.
Andre forholdsregler
Placér ikke tunge genstande på maskinen eller forårsag ikke på anden måde skade på den.
Under kopiering må du ikke åbne frontdækslet, slukke på hovedafbryderen eller tage strømkablet ud af
stikkontakten.
Kontakt en servicetekniker, når maskinen skal løftes eller flyttes.
Rør ikke ved elektriske dele, f.eks. stik eller kredsløbskort. De kan blive beskadiget af statisk elektricitet.
Foretag ikke betjening, som ikke er beskrevet i denne vejledning.
Forsigtig: Foretagelse af andre justeringer, tilpasninger eller fremgangsmåder end de, der er beskrevet i denne
vejledning, kan medføre farlig stråling.
Se ikke direkte på lyset fra scanningslampen, da det kan trætte øjnene eller give øjensmerter.
BETJENINGSVEJLEDNING
ix
Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer
FORSIGTIG
Forsøg ikke på at brænde tonerbeholderen eller beholderen til brugt toner. Farlige gnister kan
forårsage forbrændinger.
Opbevar tonerbeholderen og beholderen til brugt toner uden for børns rækkevidde.
Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjnene eller på huden, hvis der spildes toner fra
tonerbeholderen eller beholderen til brugt toner.
•
Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigelige
mængder vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste.
•
Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand og drikke 1-2 glas vand for at fortynde
maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det.
•
Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis der fortsat er
smerter.
•
Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand.
Forsøg ikke på at åbne eller ødelægge tonerbeholderen eller beholderen til brugt toner.
Hvis du benytter DC 2128 maskinen, kan du ikke sende eller modtage fax, hvis maskinen er slukket på
hovedafbryderen. Afbryd ikke strømmen til maskinen, men tryk på tasten Power på betjeningspanelet for at gå
i dvaletilstand.
x
BETJENINGSVEJLEDNING
Andre forholdsregler
Returnér den udtømte tonerbeholder og beholderen til brugt toner til forhandleren eller serviceteknikeren. Den
returnerede tonerbeholder og beholderen til brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse
med gældende lovbestemmelser.
Stil maskinen på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.
Opbevar maskinen i et lokale, hvor temperaturen forbliver under 40 °C og hvor markante ændringer af
temperatur og luftfugtighed kan undgås.
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage papiret ud af kassetten og MF-bakken
(multifunktionsbakken), lægge det tilbage i originalemballagen og forsegle det igen.
BETJENINGSVEJLEDNING
xi
Lasersikkerhed
Laserstråling kan være farlig. Laserstrålingen inde i maskinen er derfor hermetisk forseglet vha.
beskyttelseskabinettet og det ydre dæksel. Der kan ikke slippe stråling ud fra maskinen, når den benyttes
normalt af en bruger.
Maskinen er klassificeret som et klasse 1-laserprodukt under IEC 60825.
Forsigtig: Udførelse af andre fremgangsmåder end de, der beskrives i denne vejledning, kan medføre farlig
stråling.
Disse mærkater er placeret på laserscanneren inde i maskinen og er ikke tilgængelige for brugeren.
Mærkaten, der vises nedenfor, findes på højre side af maskinen.
xii
BETJENINGSVEJLEDNING
Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende afbrydelse af strømmen
Forsigtig: Stikket er den primære enhed til afbrydelse af strømmen! Kontakter på maskinen er kun til brug af
funktioner og er ikke egnede til at isolere maskinen fra strømkilden.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur
Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
IFØLGE DIREKTIVERNE
2004/108/EF, 2006/95/EF, 93/68/EØF og 1999/5/EF
Vi erklærer, at maskinen, som er omfattet af denne erklæring, er i
overensstemmelse med følgende specifikationer.
EN 55024
EN 55022 Klasse B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60950-1
EN 60825-1
EN 300 330-1
EN 300 330-2
Radiofrekvenssender
Denne maskine indeholder en senderenhed. Vi erklærer hermed som producent, at dette udstyr overholder de
væsentlige krav og andre relevante bestemmelser fastlagt i EU-direktiv 1999/5/EF.
Radio Tag-teknologi
Visse lande har lovbestemmelser ang. den Radio Tag-teknologi, som anvendes i dette udstyr til at identificere
tonerbeholderen. Brugen af udstyret kan derfor være underlagt begrænsninger.
BEMÆRK: Produkt markeret med symbolet med den overstregede skraldespand omfatter batteriet, der
opfylder kravene i EU-direktivet 2006/66/EF ("batteridirektivet").
Fjern og kassér ikke batterierne i denne maskine.
BETJENINGSVEJLEDNING
xiii
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning
•
Det kan være forbudt at kopiere/scanne ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra indehaveren af
ophavsretten.
•
Kopiering/scanning af følgende elementer er forbudt og vil blive retsforfulgt.
Forbuddet er ikke begrænset til disse elementer. Udfør ikke bevidst kopiering/scanning af elementer, som
ikke må kopieres/scannes.
Check
Pengesedler
Værdipapirer
Frimærker
Pas
Certifikater
•
xiv
Nationale love og national lovgivning kan forbyde eller begrænse kopiering/scanning af andre elementer
end de, der er nævnt ovenfor.
BETJENINGSVEJLEDNING
Juridiske og sikkerhedsmæssige
oplysninger
Læs disse oplysninger, inden du tager maskinen i brug. Dette kapitel indeholder oplysninger
om følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
Juridiske oplysninger .................................................... xvi
Vedrørende varemærker...............................................xvii
Energisparetilstand ....................................................... xxi
Funktioner til automatisk 2-sidet kopiering.................... xxi
Papirgenbrug ................................................................ xxi
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®)................ xxi
Om denne betjeningsvejledning....................................xxii
BETJENINGSVEJLEDNING
xv
Juridiske oplysninger
Denne vejledning eller dele heraf må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt
samtykke fra UTAX GmbH.
xvi
BETJENINGSVEJLEDNING
Vedrørende varemærker
•
PRESCRIBE er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation.
•
KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation.
•
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT og Internet Explorer er registrerede varemærker, der tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
•
Windows Me, Windows XP og Windows Vista er varemærker, der tilhører Microsoft Corporation.
•
PCL er et varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemærker, der tilhører Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation.
•
Novell og NetWare er registrerede varemærker, der tilhører Novell, Inc.
•
IBM og IBM PC/AT er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation.
•
Power PC er et varemærke, der tilhører IBM i USA og/eller andre lande.
•
AppleTalk er et registreret varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc.
•
Denne maskine er udviklet vha. integreret realtids-operativsystemet Tornado™ fra Wind River Systems,
Inc.
•
TrueType er et registreret varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M og Typebank-OCR er varemærker, der tilhører TypeBank ®.
•
Alle europæiske sprogfonte, der er installeret på denne maskine, bruges i henhold til licensaftale med
Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino og Times er registrerede varemærker, der tilhører Linotype-Hell AG.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerede
varemærker, der tilhører International Type-face Corporation.
•
UFST™ MicroType®-fonte fra Monotype Imaging Inc. er installeret på denne maskine.
•
Denne maskine indeholder software med moduler, der er udviklet af Independent JPEG Group.
Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive
virksomheder. Betegnelserne ™ og ® bruges ikke i denne betjeningsvejledning.
BETJENINGSVEJLEDNING
xvii
GPL
Denne maskines firmware bruger delvist koder anvendt i GPL (softwarelicens) (www.fsf.org/copyleft/gpl.html).
Besøg “http://www.kyoceramita.com/gpl” for at få oplysninger om oprettelse af de anvendte GPL-koder.
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)“
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
xviii
BETJENINGSVEJLEDNING
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
BETJENINGSVEJLEDNING
xix
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xx
BETJENINGSVEJLEDNING
Energisparetilstand
Maskinen er udstyret med en Lavt strømniveau-tilstand, hvor energiforbruget reduceres, når der er gået en vis
tid, efter maskinen sidst blev anvendt. Maskinen er også udstyret med Dvale-tilstanden, hvor printer- og faxfunktionerne er i venteposition, mens energiforbruget reduceres til et minimum, når maskinen ikke har været i
brug i et vist stykke tid.
Lavt strømniveau-tilstand
Lavt strømniveau-tilstanden aktiveres automatisk, når maskinen har været ubenyttet i 2 minutter. Det tidsrum,
der skal gå uden aktivitet, før lavt strømniveau-tilstanden aktiveres, kan forlænges. Der findes flere oplysninger
i Lavt strømniveau-tilstand og Automatisk lavt strømniveau-tilstand på side3-4.
Dvale
Dvaletilstanden aktiveres automatisk, når maskinen har været ubenyttet i 15 minutter . Det tidsrum, der skal gå
uden aktivitet, før dvaletilstanden aktiveres, kan forlænges. Der findes flere oplysninger i Dvale og automatisk
dvale på side3-5.
Funktioner til automatisk 2-sidet kopiering
Maskinen har 2-sidet kopiering som standardfunktion. Ved f.eks. at kopiere to 1-sidede originaler på et enkelt
ark papir kan papirforbruget reduceres. Der findes flere oplysninger i Duplex kopiering på side3-18.
Papirgenbrug
Maskinen understøtter genbrugspapir, der mindsker miljøbelastningen. Du kan få oplysninger om anbefalede
papirtyper af din forhandler eller servicetekniker.
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®)
Vi har som deltagervirksomhed i det internationale Energy Star-program fastslået, at denne
maskine overholder de standarder, der er fastlagt i programmet.
BETJENINGSVEJLEDNING
xxi
Om denne betjeningsvejledning
Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler:
Kapitel 1 - Maskinens dele
Beskriver maskinens dele og tasterne på betjeningspanelet.
Kapitel 2 - Klargøring inden brug
Beskriver ilægning af papir, placering af originaler, tilslutning af maskinen og nødvendige indstillinger, inden
maskinen tages i brug.
Kapitel 3 - Grundlæggende brug
Beskriver, hvordan du foretager almindelig kopiering, udskrivning og scanning.
Kapitel 4 - Vedligeholdelse
Beskriver rengøring og udskiftning af tonerbeholder.
Kapitel 5 - Problemløsning
Vejledning i håndtering af fejlmeddelelser, papirstop og andre problemer.
Tillæg
Vejledning i indtastning af tegn og liste over maskinspecifikationer.
Indeholder oplysninger om medietyper og papirformater. Indeholder endvidere en ordliste.
xxii
BETJENINGSVEJLEDNING
Konventioner i denne vejledning
Følgende konventioner bruges afhængigt af beskrivelsen.
Konventioner
Beskrivelse
Eksempel
Fed
Angiver en tast på
betjeningspanelet eller en
computerskærm.
Tryk på tasten Start.
[Almindelig]
Angiver taster på
berøringspanelet.
Tryk på [OK].
Kursiv
Angiver den meddelelse, der
vises på berøringspanelet.
Meddelelsen Klar til at kopiere vises.
Bruges til at fremhæve et
nøgleord, en sætning eller
henvisninger til yderligere
oplysninger.
Der findes flere oplysninger under Dvale
og automatisk dvale på side 3-5.
Bemærk
Angiver supplerende
oplysninger eller funktioner som
reference.
BEMÆRK:
Vigtigt
Angiver elementer, som du skal
eller ikke må udføre, hvis du vil
undgå problemer.
VIGTIGT:
Angiver hvad, der skal
overholdes for at undgå
personskade eller maskinfejl, og
hvordan disse situationer
håndteres.
FORSIGTIG:
Forsigtig
BETJENINGSVEJLEDNING
xxiii
xxiv
BETJENINGSVEJLEDNING
1 Maskinens dele
Dette kapitel beskriver maskinens dele og tasterne på betjeningspanelet.
•
•
Betjeningspanel ............................................................1-2
Maskine.........................................................................1-4
BETJENINGSVEJLEDNING
1-1
Maskinens dele
Betjeningspanel
Viser skærmbilledet til visning af adressebog, hvor det er muligt at tilføje, redigere og slette destinationer.
Viser skærmbilledet til systemmenu/tællermenu,
hvor det er muligt at kontrollere
systemindstillingerne og tællerne.
Ringer til den forrige destination. Benyttes også til
indtastning af mellemrum i et faxnummer.*
Viser skærmbilledet til bekræftelse af destination, hvor det er muligt at
redigere og slette destinationer.
Viser statusskærmbilledet, hvor det er
muligt at kontrollere statussen,
udskrive en statusrapport og pause
eller annullere det igangværende job.
Viser skærmbilledet til tilføjelse af destination, hvor det er
muligt at tilføje destinationer.
Viser skærmbilledet til
kopiering, hvor det er
muligt at foretage de
nødvendige indstillinger
for kopiering.
Skifter mellem at tage røret af og lægge røret på
i forbindelse med manuel afsendelse af en fax.*
Display. Kontrollér displayet i
forbindelse med brug af maskinen.
Vælger den viste menu
nederst til højre i displayet.
Viser skærmbilledet til fax, hvor
det er muligt at afsende en fax.*
Viser skærmbilledet til afsendelse, hvor det er muligt at
sende en e-mail, mappe (SMB/FTP) eller fax.*
Viser dokumentboks-skærmbilledet, hvor det er muligt
at benytte dokumentboksen og USB-hukommelsen.
Blinker, mens
data sendes.
Blinker under
udskrivning.
Vælger den viste menu
nederst til venstre i
displayet.
Benyttes til at foretage opkald til
destinationer, der er gemt for one-touchtast numrene (1-22).
Tryk for at skifte mellem one-touch-tast
numrene (1-11 og 12-22).
Lampen lyser, når der er blevet trykket (1222).
*
1-2
Fax-funktioner er kun tilgængelige for DC 2128.
BETJENINGSVEJLEDNING
Maskinens dele
1
Benyttes til at vælge et punkt i menuen, flytte markøren i
forbindelse med indtastning af tegn, ændre en værdi osv.
Fjerner indtastede tal og tegn.
Nulstiller indstillinger og viser
standardskærmbilledet.
Vælger det valgte punkt eller afslutter den
indtastede værdi.
Viser funktionsmenuen for kopiering,
udskrivning, afsendelse og dokumentboks.
Slukker/tænder maskinen. Benyttes
også til at aktivere/deaktivere
dvaletilstanden.
Tændes, når der er
sluttet strøm til
maskinen.
Taltaster. Indtaster tal og
symboler.
Viser det forrige skærmbillede i
displayet.
Lyser eller blinker, hvis der sker en fejl.
Blinker, når maskinen opretter adgang til
hukommelsen.
BETJENINGSVEJLEDNING
Afslutter
(logger ud af)
administrationskærmbilledet.
Benyttes til at gemme eller
hente programmer.
Annullerer det igangværende
udskrivningsjob.
Starter kopiering og scanning samt behandlingen i forbindelse
med indstilling.
1-3
Maskinens dele
Maskine
7
8
1
3
2
4
5
6
9
10
1
Originaldæksel (kun for DC 2028)
2
Glasplade
3
Indikatorplade for originalstørrelse
4
Betjeningspanel
5
Topdæksel
6
Frontlåge
7
Tromleenhed
8
Renser til hovedlader
9
Låsehåndtag
10 Tonerbeholder
1-4
BETJENINGSVEJLEDNING
Maskinens dele
1
11
12
13
16
16
14
15
17
18
11 Øverste bakke
12 Justeringsstyr for papirlængde
13 Papirstopper
14 Styr for papirbredde
15 Kassette
16 Styr for papirbredde (multifunktionsbakke)
17 Multifunktionsbakke (MF-bakke)
18 Forlænger til multifunktionsbakke
BETJENINGSVEJLEDNING
1-5
Maskinens dele
19
20
22
21
23
24
19 Låsestift
20 Stik til USB-interface
21 Netværksinterfacestik
22 Bagdæksel
23 Hovedafbryder
24 Stik til strømkabel
1-6
BETJENINGSVEJLEDNING
2 Klargøring inden brug
Dette kapitel beskriver, hvordan maskinen gøres klar til brug første gang, samt
fremgangsmåden ved ilægning af papir og originaler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollér medfølgende dele.........................................2-2
Tilslutning og klargøring af kabler .................................2-3
Tilslutning af kabler .......................................................2-5
Skift af sprog på display [Sprog] ...................................2-7
Indstilling af dato og klokkeslæt ....................................2-8
Opsætning af netværk (LAN-kabel forbindelse).......... 2-11
Installation af software ................................................2-23
Embedded Web Server (indstillinger til e-mail) ...........2-24
Afsendelse af e-mail ...................................................2-25
Ilægning af papir .........................................................2-27
Ilægning af originaler ..................................................2-43
BETJENINGSVEJLEDNING
2-1
Klargøring inden brug
Kontrollér medfølgende dele
Kontrollér, at følgende dele følger med.
•
Trykt materiale
•
Cd-rom (Product Library)
•
Cd-rom (TWAIN-kompatibelt program)
Dokumenter på den medfølgende cd-rom
Følgende dokumenter ligger på den medfølgende cd-rom (Product Library). Disse kan bruges efter behov.
Dokumenter
Embedded Web Server Operation Guide
Printer Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
PRESCRIBE Commands Technical Reference
PRESCRIBE Commands Command Reference
2-2
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Tilslutning og klargøring af kabler
Undersøg, hvordan maskinen tilsluttes pc'en eller netværket. Sørg for at have alle de nødvendige kabler klar.
2
Eksempel på tilslutning
Undersøg, hvordan maskinen tilsluttes pc'en eller netværket ved at kigge på figuren nedenfor.
Tilslutning af scanneren til pc-netværket med et
netværkskabel (100 BASE-TX eller 10 BASE-T).
Embedded Web Server
Administrators
pc
Netværk
Netværksindstillinger,
standardindstillinger for
scanner, registrering af
bruger og destination.
Sender billeddata med
scannede originaler til
den ønskede
modtager i form af en
e-mail med en
vedhæftet fil.
MFP
Udskrivning
Netværk
USB
Send til SMB
Gemmer det
scannede billede som
en datafil på din pc.
Netværk
Netværk
Netværksfax
Afsendelse af e-mail
Netværk
Send til FTP
Sender det scannede
billede som en datafil
til FTP.
Fax
TWAIN scanning
Fax
USB
WIA Scanning
*
Fax-funktioner er kun tilgængelige for DC 2128.
BETJENINGSVEJLEDNING
USB
TWAIN og WIA er
standardbrugerflader til
kommunikation mellem
softwareapplikationer
og enheder til
billedoptagelse.
2-3
Klargøring inden brug
Klargøring af nødvendige kabler
Maskinen kan tilsluttes pc'en via følgende interfaces. Klargør de nødvendige kabler til det interface, du ønsker
at bruge.
Tilgængelige standard-interfaces
Funktion
Påkrævet kabel
Printer/scanner
/netværksfax*
Netværksinterface
LAN (10 BASE-T eller 100
BASE-TX, beskyttet)
Printer/TWAIN
scanning/WIA
scanning
USB-interface
USB 2.0-kompatibelt kabel
(Hi-speed USB-kompliant,
maks. 5,0 meter, beskyttet)
*
2-4
Interface
Netværksfax- og fax-funktioner er kun tilgængelige for DC 2128. Se Betjeningsvejledning vedrørende fax for yderligere oplysninger om netværksfax.
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Tilslutning af kabler
Følg fremgangsmåden nedenfor for at tilslutte kabler til maskinen.
1
Sluk for maskinen på hovedafbryderen (O).
2
Slut maskinen til pc’en eller netværksenheden.
Fjern hætten, hvis der benyttes netværksinterface.
3
Tilslut den ene ende af det medfølgende
strømkabel til maskinen og den anden ende til en
stikkontakt.
2
VIGTIGT: Brug kun det strømkabel, som leveres sammen med maskinen.
BETJENINGSVEJLEDNING
2-5
Klargøring inden brug
2-6
4
Tænd for maskinen på hovedafbryderen (|).
Maskinen begynder at varme op.
5
Konfigurér netværket, når netværkskablet tilsluttes.
Dette er beskrevet under Opsætning af netværk
(LAN-kabel forbindelse) på side 2-11.
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Skift af sprog på display [Sprog]
Vælg det sprog, der skal vises på displayet.
2
Benyt nedenstående fremgangsmåde for valg af sproget.
1
Der vises et skærmbillede til login, hvis du udfører
brugerstyring uden at være logget på. Indtast
bruger-id og adgangskode for at logge på.
Loginbrugernavn: L b
********************
Login adg.kode:
[ Menu
] [ Logon
]
Sys.-menu/Tæller: a b
5 Brugeregenskab
*********************
7 Kopi
[ Afslut ]
Generelt:
a b
*********************
2 Std. skærm
3 Lyd
[ Afslut ]
a b
Sprog:
*********************
2 Deutsch
3 Français
Tryk på tasten System Menu/Counter på
hovedenhedens betjeningspanel.
BEMÆRK:
•
Se Metode til tegnangivelse på Tillæg-7 vedrørende
yderligere oplysninger om indtastning af tegn.
•
Tryk på [Menu] (venstre tast) for at vælge
godkendelsesdestination, hvis [Netv.godkend.]
vælges som metode til brugergodkendelse.
2
Tryk på tasten U eller V i Sys.-menu/Tæller
menuen for at vælge [Generelt].
3
Tryk på tasten OK. Generelt menuen vises.
4
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Sprog].
5
Tryk på tasten OK. Sprog vises.
6
Tryk på tasten U eller V for at vælge det ønskede
sprog, og tryk på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Generelt menuen.
BETJENINGSVEJLEDNING
2-7
Klargøring inden brug
Indstilling af dato og klokkeslæt
Følg fremgangsmåden nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt under installationen.
Når du sender en e-mail vha. transmissionsfunktionen, vil datoen og klokkeslættet for denne indstilling blive
angivet i e-mailens overskrift. Indstil datoen, klokkeslættet og tidszonen i forhold til GMT for den lokalitet, hvor
maskinen anvendes.
BEMÆRK: Sørg for at indstille tidsforskellen, inden du indstiller dato og klokkeslæt.
1
Tænd på hovedafbryderen.
2
Tryk på tasten System Menu/Counter på
hovedenhedens betjeningspanel.
Der vises et skærmbillede til login, hvis du udfører
brugerstyring uden at være logget på. Indtast
bruger-id og adgangskode for at logge på.
Loginbrugernavn: L b
********************
Login adg.kode:
[ Menu
] [ Logon
]
Sys.-menu/Tæller: a b
5 Brugeregenskab
*********************
7 Kopi
[ Afslut ]
Generelt:
a b
*********************
2 Std. skærm
3 Lyd
[ Afslut ]
2-8
BEMÆRK: Tryk på [Menu] (venstre tast) for at vælge
godkendelsesdestination, hvis [Netv.godkend.] vælges
som metode til brugergodkendelse.
3
Tryk på tasten U eller V i Sys.-menu/Tæller
menuen for at vælge [Generelt].
4
Tryk på tasten OK. Generelt menuen vises.
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Loginbrugernavn: L b
********************
Login adg.kode:
[ Menu
] [ Logon
5
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Datoindst.].
6
Der vises et skærmbillede til login. Indtast bruger-id
og adgangskode for at logge på.
2
]
Datoindst.:
a b
*********************
2 Datoformat
3 Tidszone
[ Afslut ]
Tidszone:
a b
*********************
2 -11:00 Midwayøer
3 -10:00 Hawaii
7
Tryk på tasten OK. Datoindst. menuen vises.
8
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Tidszone].
9
Tryk på tasten OK. Tidszone vises.
10 Tryk på tasten U eller V for at vælge område, og
tryk på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Datoindst. menuen.
Datoindst.:
a b
2 Datoformat
3 Tidszone
*********************
[ Afslut ]
Sommertid:
a b
*********************
2 Til
11 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Sommertid].
12 Tryk på tasten OK. Sommertid vises.
13 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Til] eller
[Fra], og tryk på tasten OK.
BETJENINGSVEJLEDNING
2-9
Klargøring inden brug
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Datoindst. menuen.
Datoindst.:
a b
*********************
2 Datoformat
3 Tidszone
[ Afslut ]
Dato/klokkeslæt: a b
ÅrÅrÅrÅr Måned Dag
2009
01
01
(Tidszone:Tokyo
)
14 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Dato/
klokkeslæt].
15 Tryk på tasten OK. Dato/klokkeslæt vises.
16 Tryk på tasten Y eller Z for at flytte markøren. Tryk
på tasten U eller V for at indtaste år, måned og
dag, og tryk derefter på tasten OK.
Dato/klokkeslæt: a b
Time
Min. Sekund
45:
50
11:
(Tidszone:Tokyo
)
Datoindst.:
a b
1 Dato/klokkeslæt
*********************
3 Tidszone
[ Afslut ]
a b
Datoformat:
*********************
2 DD/MM/ÅÅÅÅ
3 ÅÅÅÅ/MM/DD
17 Tryk på tasten Y eller Z for at flytte markøren. Tryk
på tasten U eller V for at indtaste timer, minutter
og sekunder, og tryk derefter på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Datoindst. menuen.
18 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Datoformat].
19 Tryk på tasten OK. Datoformat vises.
20 Tryk på tasten U eller V for at vælge det ønskede
format, og tryk på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Datoindst. menuen.
2-10
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Opsætning af netværk (LAN-kabel forbindelse)
Maskinen er udstyret med netværksinterface, der er kompatibelt med netværksprotokoller såsom TCP/IP (IPv4),
TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec og AppleTalk. Det giver mulighed for udskrivning via netværk på
Windows, Macintosh, UNIX, NetWare og andre platforme.
Dette afsnit beskriver fremgangsmåderne for opsætning af TCP/IP (IPv4) og opsætning af AppleTalk.
•
Opsætning af TCP/IP (IPv4) ...2-11
•
Opsætning af AppleTalk ...2-21
Opsætning af TCP/IP (IPv4) (ved indtastning af IP-adresser)
Opsætning af TCP/IP til forbindelse med Windows netværket. Indstil IP-adresser, subnet masker og gateway
adresser. Standardindstillingerne er "TCP/IP Protokol: Til, DHCP: Til, Bonjour: Fra".
BEMÆRK: Indhent tilladelse hos netværksadministratoren inden indtastning af IP-adresserne.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for opsætning af TCP/IP (IPv4) indstillingen.
1
Der vises et skærmbillede til login, hvis du udfører
brugerstyring uden at være logget på. Indtast
bruger-id og adgangskode for at logge på.
Loginbrugernavn: L b
********************
Login adg.kode:
[ Menu
] [ Logon
]
Sys.-menu/Tæller: a b
1 Rapport
2 Tæller
*********************
[ Afslut ]
BETJENINGSVEJLEDNING
Tryk på tasten System Menu/Counter på
hovedenhedens betjeningspanel.
BEMÆRK:
•
Se Metode til tegnangivelse på Tillæg-7 vedrørende
yderligere oplysninger om indtastning af tegn.
•
Tryk på [Menu] (venstre tast) for at vælge
godkendelsesdestination, hvis [Netv.godkend.]
vælges som metode til brugergodkendelse.
2
Tryk på tasten U eller V i Sys.-menu/Tæller
menuen for at vælge [System], og tryk på tasten
OK.
2-11
2
Klargøring inden brug
Reserveret til
administrator.
VIGTIGT: Du skal være logget på med et bruger-id med
administratorrettigheder for at foretage disse
indstillinger.
Standardindstillingerne for både brugernavnet og
adgangskoden er 2800.
Hvis du har logget på med et bruger-id uden
administratorrettigheder, vises Reserveret til
administrator., og displayet vender tilbage til
standbyskærmbilledet.
System:
a b
*********************
2 Indst. I.F. blok
3 Sikkerhedsniveau
[ Afslut ]
a b
Netværksindst.:
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Afslut ]
TCP/IP-indstill.: a b
*********************
2 Indst. for IPv4
3 Indst. for IPv6
[ Afslut ]
a b
TCP/IP:
1 Fra
*********************
2-12
3
Tryk på tasten U eller V i System menuen for at
vælge [Netværksindst.].
4
Tryk på tasten OK. Netværksindst. menuen vises.
5
Tryk på tasten U eller V for at vælge [TCP/IPindstill.].
6
Tryk på tasten OK. TCP/IP-indstill. menuen vises.
7
Tryk på tasten U eller V for at vælge [TCP/IP].
8
Tryk på tasten OK. TCP/IP vises.
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
9
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Til], og tryk
på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
TCP/IP-indstill. menuen.
TCP/IP-indstill.: a b
1 TCP/IP
*********************
3 Indst. for IPv6
[ Afslut ]
Indst. for IPv4: a b
*********************
2 Bonjour
3 IP-adresse
[ Afslut ]
10 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Indst. for
IPv4].
11 Tryk på tasten OK. Indst. for IPv4 menuen vises.
12 Tryk på tasten U eller V for at vælge [DHCP].
a b
DHCP:
1 Fra
*********************
13 Tryk på tasten OK. DHCP vises.
14 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Fra], og tryk
på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Indst. for IPv4 menuen.
Indst. for IPv4: a b
1 DHCP
*********************
3 IP-adresse
[ Afslut ]
a b
Bonjour:
*********************
2 Til
BETJENINGSVEJLEDNING
15 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Bonjour].
16 Tryk på tasten OK. Bonjour vises.
2-13
2
Klargøring inden brug
17 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Fra], og tryk
på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Indst. for IPv4 menuen.
Indst. for IPv4: a b
1 DHCP
2 Bonjour
*********************
[ Afslut ]
IP-adresse:
a b
18 Tryk på tasten U eller V for at vælge [IP-adresse].
19 Tryk på tasten OK. IP-adresse vises.
123.145.167.189
20 Benyt piletasterne til at indtaste IP-adressen.
Tryk på tasten Y eller Z for at flytte markøren
vandret.
Tryk på tasten U eller V eller taltasterne til at
indtaste IP-adressen. Hvert trecifrede tal kan
indstilles til 000-255.
IP-adresse:
b
123.145.167.189
VIGTIGT: Når DHCP indstillingen (side 2-17) er [Til],
vises den aktuelle IP-adresse og kan ikke ændres.
Indstil DHCP indstillingen (side 2-17) til Fra i forbindelse
med indstilling af en IP-adresse.
21 Tryk på tasten OK. Fuldført. vises, og
skærmbilledet vender tilbage til Indst. for IPv4
menuen.
Indst. for IPv4: a b
3 IP-adresse
*********************
5 Standardgateway
[ Afslut ]
2-14
22 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Subnet
Mask].
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Subnet Mask:
a b
23 Tryk på tasten OK. Subnet Mask vises.
123.145.167.189
2
24 Benyt piletasterne til at indtaste Subnet Mask.
Tryk på tasten Y eller Z for at flytte markøren
vandret.
Tryk på tasten U eller V eller taltasterne til at
indtaste Subnet Mask. Hvert trecifrede tal kan
indstilles til 000-255.
VIGTIGT: Når DHCP indstillingen (side 2-17) er [Til],
vises den aktuelle Subnet Mask og kan ikke ændres.
Indstil DHCP indstillingen (side 2-17) til Fra i forbindelse
med indstilling af en Subnet Mask.
25 Tryk på tasten OK. Fuldført. vises, og
skærmbilledet vender tilbage til Indst. for IPv4
menuen.
Indst. for IPv4: a b
3 IP-adresse
4 Subnet Mask
*********************
[ Afslut ]
Standardgateway: a b
26 Tryk på tasten U eller V for at vælge
[Standardgateway].
27 Tryk på tasten OK. Standardgateway vises.
123.145.167.189
28 Benyt piletasterne til at indtaste Standardgateway.
Tryk på tasten Y eller Z for at flytte markøren
vandret.
Tryk på tasten U eller V eller taltasterne til at
indtaste Standardgateway. Hvert trecifrede tal kan
indstilles til 000-255.
BETJENINGSVEJLEDNING
2-15
Klargøring inden brug
VIGTIGT: Når DHCP indstillingen (side 2-17) er [Til],
vises den aktuelle Standardgateway og kan ikke
ændres.
Indstil DHCP indstillingen (side 2-17) til Fra i forbindelse
med indstilling af en Standardgateway.
29 Tryk på tasten OK. Fuldført. vises, og
skærmbilledet vender tilbage til Indst. for IPv4
menuen.
2-16
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
DHCP indstillinger
Vælg om DHCP-serveren skal bruges eller ej. Standardindstillingen er Til.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for specifikation af DHCP indstillingen.
1
Der vises et skærmbillede til login, hvis du udfører
brugerstyring uden at være logget på. Indtast
bruger-id og adgangskode for at logge på.
Loginbrugernavn: L b
********************
Login adg.kode:
[ Menu
] [ Logon
]
Sys.-menu/Tæller: a b
1 Rapport
2 Tæller
*********************
[ Afslut ]
Reserveret
administrator.
til
2
Tryk på tasten System Menu/Counter på
hovedenhedens betjeningspanel.
BEMÆRK:
•
Se Metode til tegnangivelse på Tillæg-7 vedrørende
yderligere oplysninger om indtastning af tegn.
•
Tryk på [Menu] (venstre tast) for at vælge
godkendelsesdestination, hvis [Netv.godkend.]
vælges som metode til brugergodkendelse.
2
Tryk på tasten U eller V i Sys.-menu/Tæller
menuen for at vælge [System], og tryk på tasten
OK.
VIGTIGT: Du skal være logget på med et bruger-id med
administratorrettigheder for at foretage disse
indstillinger.
Hvis du har logget på med et bruger-id uden
administratorrettigheder, vises Reserveret til
administrator., og displayet vender tilbage til
standbyskærmbilledet.
System:
a b
*********************
2 Indst. I.F. blok
3 Sikkerhedsniveau
[ Afslut ]
BETJENINGSVEJLEDNING
3
Tryk på tasten U eller V i System menuen for at
vælge [Netværksindst.].
2-17
Klargøring inden brug
Netværksindst.:
a b
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Afslut ]
TCP/IP-indstill.: a b
*********************
2 Indst. for IPv4
3 Indst. for IPv6
[ Afslut ]
a b
TCP/IP:
1 Fra
*********************
4
Tryk på tasten OK. Netværksindst. menuen vises.
5
Tryk på tasten U eller V for at vælge [TCP/IPindstill.].
6
Tryk på tasten OK. TCP/IP-indstill. menuen vises.
7
Tryk på tasten U eller V for at vælge [TCP/IP].
8
Tryk på tasten OK. TCP/IP vises.
9
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Til], og tryk
på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
TCP/IP-indstill. menuen.
TCP/IP-indstill.: a b
1 TCP/IP
*********************
3 Indst. for IPv6
[ Afslut ]
Indst. for IPv4: a b
*********************
2 Bonjour
3 IP-adresse
[ Afslut ]
10 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Indst. for
IPv4].
11 Tryk på tasten OK. Indst. for IPv4 menuen vises.
12 Tryk på tasten U eller V for at vælge [DHCP].
2-18
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
DHCP:
a b
1 Fra
*********************
13 Tryk på tasten OK. DHCP vises.
2
14 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Til] eller
[Fra], og tryk på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Indst. for IPv4 menuen.
Bonjour indstillinger
Vælg om Bonjour skal bruges eller ej. Standardindstillingen er Fra.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for specifikation af Bonjour indstillingen.
1
Der vises et skærmbillede til login, hvis du udfører
brugerstyring uden at være logget på. Indtast
bruger-id og adgangskode for at logge på.
Loginbrugernavn: L b
********************
Login adg.kode:
[ Menu
] [ Logon
]
Sys.-menu/Tæller: a b
1 Rapport
2 Tæller
*********************
[ Afslut ]
Reserveret til
administrator.
Tryk på tasten System Menu/Counter på
hovedenhedens betjeningspanel.
BEMÆRK:
•
Se Metode til tegnangivelse på Tillæg-7 vedrørende
yderligere oplysninger om indtastning af tegn.
•
Tryk på [Menu] (venstre tast) for at vælge
godkendelsesdestination, hvis [Netv.godkend.]
vælges som metode til brugergodkendelse.
2
Tryk på tasten U eller V i Sys.-menu/Tæller
menuen for at vælge [System], og tryk på tasten
OK.
VIGTIGT: Du skal være logget på med et bruger-id med
administratorrettigheder for at foretage disse
indstillinger.
Hvis du har logget på med et bruger-id uden
administratorrettigheder, vises Reserveret til
BETJENINGSVEJLEDNING
2-19
Klargøring inden brug
administrator., og displayet vender tilbage til
standbyskærmbilledet.
System:
a b
*********************
2 Indst. I.F. blok
3 Sikkerhedsniveau
[ Afslut ]
a b
Netværksindst.:
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Afslut ]
TCP/IP-indstill.: a b
*********************
2 Indst. for IPv4
3 Indst. for IPv6
[ Afslut ]
a b
TCP/IP:
*********************
2 *Til
3
Tryk på tasten U eller V i System menuen for at
vælge [Netværksindst.].
4
Tryk på tasten OK. Netværksindst. menuen vises.
5
Tryk på tasten U eller V for at vælge [TCP/IPindstill.].
6
Tryk på tasten OK. TCP/IP-indstill. menuen vises.
7
Tryk på tasten U eller V for at vælge [TCP/IP].
8
Tryk på tasten OK. TCP/IP vises.
9
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Til], og tryk
på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
TCP/IP-indstill. menuen.
TCP/IP-indstill.: a b
1 TCP/IP
*********************
3 Indst. for IPv6
[ Afslut ]
2-20
10 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Indst. for
IPv4].
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Indst. for IPv4: a b
1 DHCP
*********************
3 IP-adresse
[ Afslut ]
11 Tryk på tasten OK. Indst. for IPv4 menuen vises.
2
12 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Bonjour].
a b
Bonjour:
*********************
2 Til
13 Tryk på tasten OK. Bonjour vises.
14 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Til] eller
[Fra], og tryk på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Indst. for IPv4 menuen.
Opsætning af AppleTalk
Vælg tilslutning af AppleTalk netværket. Standardindstillingen er Til.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for opsætning af AppleTalk indstillingen.
1
Der vises et skærmbillede til login, hvis du udfører
brugerstyring uden at være logget på. Indtast
bruger-id og adgangskode for at logge på.
Loginbrugernavn: L b
********************
Login adg.kode:
[ Menu
BETJENINGSVEJLEDNING
] [ Logon
]
Tryk på tasten System Menu/Counter på
hovedenhedens betjeningspanel.
BEMÆRK:
•
Se Metode til tegnangivelse på Tillæg-7 vedrørende
yderligere oplysninger om indtastning af tegn.
•
Tryk på [Menu] (venstre tast) for at vælge
godkendelsesdestination, hvis [Netv.godkend.]
vælges som metode til brugergodkendelse.
2-21
Klargøring inden brug
Sys.-menu/Tæller: a b
1 Rapport
2 Tæller
*********************
[ Afslut ]
Reserveret til
administrator.
2
Tryk på tasten U eller V i Sys.-menu/Tæller
menuen for at vælge [System], og tryk på tasten
OK.
VIGTIGT: Du skal være logget på med et bruger-id med
administratorrettigheder for at foretage disse
indstillinger.
Hvis du har logget på med et bruger-id uden
administratorrettigheder, vises Reserveret til
administrator., og displayet vender tilbage til
standbyskærmbilledet.
System:
a b
*********************
2 Indst. I.F. blok
3 Sikkerhedsniveau
[ Afslut ]
a b
Netværksindst.:
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Afslut ]
a b
AppleTalk
1 Fra
*********************
3
Tryk på tasten U eller V i System menuen for at
vælge [Netværksindst.].
4
Tryk på tasten OK. Netværksindst. menuen vises.
5
Tryk på tasten U eller V for at vælge [AppleTalk].
6
Tryk på tasten OK. AppleTalk vises.
7
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Til] eller
[Fra], og tryk på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Netværksindst. menuen.
2-22
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Installation af software
Installér den korrekte software fra den medfølgende cd-rom (Product Library) på din pc, hvis du ønsker at bruge
maskinens printerfunktion eller udføre en TWAIN/WIA-transmission eller fax-transmission fra din pc.
BEMÆRK: Du skal logge på som bruger med administratorrettigheder for at kunne installere softwaren på
Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 og Windows Vista.
Plug and Play fungerer ikke, når maskinen er i dvaletilstand. Deaktivér lavt strømniveau-tilstanden eller
dvaletilstanden, inden du fortsætter. Se Automatisk lavt strømniveau-tilstand på side 3-4 og Dvale og
automatisk dvale på side 3-5.
Fax-funktioner er kun tilgængelige for DC 2128..
BETJENINGSVEJLEDNING
2-23
2
Klargøring inden brug
Embedded Web Server (indstillinger til e-mail)
Embedded Web Server er et værktøj, som bruges ved opgaver, såsom at godkende maskinens betjeningsstatus
og skifte indstillingerne for sikkerhed, udskrive via netværk, e-mail-transmission og avancerede
netværksindstillinger.
BEMÆRK: Oplysninger om fax-indstillingerne er udeladt i denne udgave. Der kan læses mere om faxen i
Betjeningsvejledning vedrørende fax.
Fax-funktioner er kun tilgængelige for DC 2128.
Fremgangsmåden ved oprettelse af adgang til Embedded Web Server forklares nedenfor.
1
Start din web-browser.
2
Indtast maskinens IP-adresse i feltet Adresse eller Lokalitet.
f.eks.: http://192.168.48.21/
Websiden viser grundlæggende oplysninger om maskinen og Embedded Web Server, samt deres aktuelle
status.
3
Vælg en kategori fra navigationslinjen i venstre side af skærmbilledet. Værdierne for hver kategori skal
angives separat.
Indtast den korrekte adgangskode for at få adgang til andre sider end startsiden, hvis adgangsbegrænsning
er slået til for Embedded Web Server. Standardindstillingen er admin00. Adgangskoden kan ændres.
Se Embedded Web Server Operation Guide for yderligere oplysninger.
2-24
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Afsendelse af e-mail
Når du har angivet SMTP-indstillingerne, kan du sende billeder, som blev indlæst på denne maskine, som
vedhæftede billedfiler via e-mail.
For at kunne benytte denne funktion skal maskinen være tilsluttet en mail-server med SMTP-protokollen.
Inden du sender billeder som vedhæftede filer fra denne maskine, skal du kontrollere følgende:
•
•
•
•
Det netværksmiljø, som anvendes til at tilslutte denne maskine til mail-serveren.
En konstant forbindelse via LAN anbefales.
SMTP-indstillingerne.
Brug Embedded Web Server til at registrere IP-adresse og værtsnavn på SMTP-serveren.
Det er ikke muligt at sende meget store e-mails, hvis der er blevet angivet begrænsninger på e-mailstørrelsen.
Afsenderadresse.
Fremgangsmåden ved konfiguration af SMTP-indstillingerne forklares nedenfor.
1
Tryk på Advanced -> SMTP -> General.
BETJENINGSVEJLEDNING
2-25
2
Klargøring inden brug
2
Angiv de korrekte indstillinger i hvert felt.
De indstillinger, som skal angives på skærmbilledet SMTP-indstillinger vises nedenfor.
Element
SMTP Protocol
Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokollen. Denne protokol skal være
aktiveret, før du kan sende e-mails.
SMTP Port Number
Angiv SMTP-portnummer, eller benyt SMTP-standardporten 25.
SMTP Server Name
Angiv SMTP-servernavnet eller dens IP-adresse. Den maksimale længde på
SMTP-servernavnet og IP-adressen er 64 tegn. Hvis der indtastes et navn, skal
DNS-serveradressen også konfigureres. DNS-serveradressen kan indtastes
under fanen TCP/IP generelt.
SMTP Server Timeout
Angiv standard-timeout for serveren i sekunder.
Authentication
Protocol
Aktiverer eller deaktiverer SMTP-godkendelsesprotokollen eller indstiller POP
som prioriteret protokol over SMTP. SMTP-godkendelse understøtter Microsoft
Exchange 2000.
Authenticate as
Godkendelsen kan indstilles fra tre POP3-konti, eller der kan vælges en anden
konto.
Login User Name
Når Andet er valgt under Godkend, vil det her angivne Brugernavn til logon blive
anvendt til SMTP-godkendelse. Den maksimale længde på brugernavnet til
logon er 64 tegn.
Login Password
Når Andet er valgt under Godkend, vil den adgangskode, som angives her, blive
anvendt ved godkendelsen. Den maksimale længde på adgangskoden til logon
er 64 tegn.
POP before SMTP
Timeout
Test
3
Beskrivelse
Angiv timeout (i sekunder), hvis du vælger POP inden SMTP som
godkendelsesprotokol.
Herved afprøves om SMTP-forbindelsen kan oprettes.
E-mail Size Limit
Angiv den maksimale størrelse i kilobytes på e-mail, der kan sendes. Når
værdien er 0, er begrænsningen på e-mail-størrelsen slået fra.
Sender Address
Angiv e-mail-adressen på den person, som har ansvar for maskinen, såsom
maskinadministrator, således at et svar eller besked om fejl under afsendelsen
sendes til denne person i stedet for til maskinen. Afsenderadressen skal angives
korrekt med henblik på SMTP-godkendelse. Den maksimale længde på
afsenderadressen er 128 tegn.
Signature
Indtast signaturen. Signaturen er en friformstekst, som vises i bunden af e-mailteksten. Den bruges ofte til yderligere identifikation af maskinen. Den maksimale
længde på signaturen er 512 tegn.
Domain Restriction
Angiv de domænenavne, som kan tillades eller afvises. Den maksimale længde
på domænenavnet er 32 tegn. Du kan også angive e-mail-adresser.
Tryk på Send.
2-26
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Ilægning af papir
Papiret kan som standard lægges i kassetten og i multifunktionsbakken. En papirføder fås også som tilbehør.
2
Inden ilægning af papir
Når du åbner en ny pakke papir, skal du bladre gennem
arkene for at adskille dem, før de lægges i som
beskrevet i fremgangsmåden nedenfor.
1
Bøj hele papirstakken, så den midterste del buer
opad.
2
Tag fat om papiret i begge ender, og skub dem mod
hinanden, så papirarkene løfter sig overalt.
3
Hæv og sænk højre og venstre hånd skiftevist, så
der dannes et luftrum mellem arkene.
4
Udlign til sidste papirets kanter på en jævn flade,
f.eks. et bord.
Ret papiret ud inden ilægningen, hvis det er foldet
eller krøllet. Krøllet eller foldet papir kan medføre
papirstop.
FORSIGTIG: Hvis du kopierer på brugt papir (papir,
der allerede er brugt til kopiering), må du ikke bruge
papir, der er sammenholdt med hæfteklammer eller
clips. Det kan beskadige maskinen eller give en dårlig
billedkvalitet.
BEMÆRK: Hvis udskrifterne er krøllede eller ikke er
pænt hæftet sammen, kan du vende papiret i
kassetten, så den anden side vender op.
Udsæt ikke åbne papirpakker for høje temperaturer
og høj luftfugtighed. Fugt kan medføre problemer.
Pak resterende papir ind i originalemballagen efter
ilægning af papir i multifunktionsbakken eller
kassetterne.
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal
du beskytte papiret mod fugt ved at tage det ud af
kassetterne og pakke det ind i originalemballagen.
BETJENINGSVEJLEDNING
2-27
Klargøring inden brug
Ilægning af papir i kassetterne
Standardkassetten kan rumme almindeligt papir, genbrugspapir eller farvet papir.
Standardkassetten kan rumme op til 250 ark almindeligt papir A4 eller mindre (80 g/m2).
Følgende papirformater understøttes: Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement, A4, B5, A5, A6, Folio og
16K.
VIGTIGT:
•
Brug ikke papir til inkjet printere eller papir med bestrøget overflade. Disse papirtyper kan medføre
papirstop eller andre fejl.
•
Angiv altid medietypen, når der anvendes medietyper, der er forskellige fra almindeligt papir (såsom
genbrugspapir eller farvet papir). (Se Angivelse af papirformat og medietype for kassetterne på side 2-37).
Kassetterne kan rumme papir med papirvægt på op til 120 g/m2.
•
Ilæg ikke tykt papir, som er tungere end 120 g/m2, i kassetterne. Brug multifunktionsbakken til papir, som er
tungere end 120 g/m2.
1
Træk kassetten helt ud af maskinen.
VIGTIGT: Sørg for, at kassetten er understøttet og ikke
falder ud, når den trækkes ud af maskinen.
2
2-28
Tryk bundpladen ned, indtil den låser.
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
3
Justér placeringen af justeringsstyrene for
papirbredde, der findes i venstre og højre side af
kassetten. Tryk på justeringsstyret for papirbredde,
og indstil styrene efter den relevante
papirstørrelse.
BEMÆRK: Papirformaterne er angivet på kassetten.
4
Justér justeringsstyret for papirlængde til den
relevante papirstørrelse.
Hvis du skal bruge papir, der er længere end A4,
skal du trække kassetteforlængeren ud ved at
trykke på udløserhåndtaget og justere den til den
ønskede papirstørrelse.
BETJENINGSVEJLEDNING
2-29
2
Klargøring inden brug
5
Læg papir i kassetten. Sørg for, at siden, der skal
udskrives på, vender nedad, og at papiret ikke er
foldet, krøllet eller beskadiget.
VIGTIGT: Der må højst ilægges papir op til det
trekantede mærke på justeringsstyret for papirbredde.
•
Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er
krøllet eller foldet. Krøllet eller foldet papir kan
forårsage papirstop.
•
Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det
angivne niveau (se figuren nedenfor).
•
Ved ilægning af papir skal du sørge for, at siden,
som lå tættest på indpakningens forseglede side,
vender opad.
•
Justeringsstyret til papirlængde og -bredde skal
justeres efter papirformatet. Hvis papiret lægges i
uden at disse styr justeres, kan det medføre
forskydning af arkene og dermed papirstop.
•
Sørg for, at justeringsstyret for papirlængde og bredde hviler sikkert mod papiret. Justér styrene,
hvis der er et mellemrum.
6
2-30
Skub kassetten ind i maskinen igen. Skub den helt
ind.
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Der findes en papirmåler forrest på venstre side af
kassetten, der angiver mængden af det resterende
papir. Når der løbes tør for papir, går pilen ned til
(tom).
2
BEMÆRK: Hvis maskinen ikke skal bruges i længere
tid, skal du beskytte papiret mod fugt ved at tage det ud
af kassetterne og pakke det ind i originalemballagen.
7
Vælg den medietype (almindeligt, genbrugspapir
osv.), som ligger i kassetten. (Se Angivelse af
papirformat og medietype for kassetterne på side
2-37.)
Ilægning af papir i multifunktionsbakken
Multifunktionsbakken kan rumme op til 50 ark almindeligt papir A4 eller mindre (80 g/m2).
Multifunktionsbakken har plads til papirformater fra A4 til A6 og Hagaki og fra Legal til Statement-R og 16K. Sørg
for at bruge multifunktionsbakken, når du udskriver på specialpapir.
VIGTIGT: Angiv altid medietypen, når der anvendes medietyper, der er forskellige fra almindeligt papir (såsom
genbrugspapir eller farvet papir). (Se Angivelse af papirformat og medietype for multifunktionsbakken på side
2-40.) Indstil medietypen til Tykt, hvis du bruger papir med en papirvægt på 106 g/m2.
Multifunktionsbakken har følgende kapacitet.
•
Almindeligt papir A4 eller mindre (80 g/m2), genbrugspapir eller farvet papir: 50 ark
•
Hagaki: 15 ark
•
OHP-film: 1 ark
•
Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10 (Comm. #10), Monarch, Youkei 4 og Youkei 2: 1 ark
BEMÆRK: Når du ilægger et brugerdefineret papirformat, skal du angive papirformatet jf. Angivelse af
papirformat og medietype for multifunktionsbakken på side 2-40.
Når du anvender specialpapir, såsom transparent eller tykt papir, skal du vælge medietypen, som angivet i
Angivelse af papirformat og medietype for multifunktionsbakken på side 2-40.
BETJENINGSVEJLEDNING
2-31
Klargøring inden brug
2-32
1
Træk multifunktionsbakken ud mod dig selv, indtil
den stopper.
2
Træk underbakken ud.
3
Indstil justeringsstyrene på multifunktionsbakken.
Standardpapirstørrelser er markeret på
multifunktionsbakken eller den manuelle
indføringsbakke. Skub justeringsstyrene til det
respektive mærke for standardpapirstørrelser.
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
4
Justér papiret med justeringsstyrene, og skub det
så langt ind, det kan komme.
VIGTIGT: Sørg for, at siden, som lå tættest på
indpakningens forseglede side, vender opad.
2
Krøllet papir skal rettes ud inden brug.
Ret den øverste kant, hvis den er krøllet.
Kontrollér inden ilægning af papir i
multifunktionsbakken, at der ikke er papir tilbage fra et
tidligere job i bakken. Hvis der er nogle få ark papir
tilbage i multifunktionsbakken, og du ønsker at ilægge
flere papirer, skal du først fjerne det resterende papir fra
bakken, og blande det med det nye papir, inden papiret
ilægges i bakken.
Ilægning af kuverter
Der er plads til 1 kuvert i multifunktionsbakken.
Følgende kuvertformater er acceptable.
Acceptable kuverter
Størrelse
Hagaki
148×100 mm
Oufuku Hagaki
148×200 mm
Youkei 2
162×114 mm
Youkei 4
235×105 mm
Monarch
3 7/8"×7 1/2"
Kuvert #10 (Comm. #10)
4 1/8"×9 1/2"
Kuvert DL
110×220 mm
Kuvert C5
162×229 mm
Executive
7 1/4"×10 1/2"
Kuvert #9 (Comm. #9)
3 7/8"×8 7/8"
Kuvert #6 (Comm. #6 3/4)
3 5/8"×6 1/2"
ISO B5
176×250 mm
BETJENINGSVEJLEDNING
2-33
Klargøring inden brug
2-34
1
Træk multifunktionsbakken ud mod dig selv, indtil
den stopper.
2
Træk underbakken ud.
3
Indstil justeringsstyrene på multifunktionsbakken.
Standardpapirstørrelser er markeret på
multifunktionsbakken eller den manuelle
indføringsbakke. Skub justeringsstyrene til det
respektive mærke for standardpapirstørrelser.
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
4
Justér papiret med justeringsstyrene, og skub det
så langt ind, det kan komme.
2
5
Luk flappen, hvis kuverten har et liggende format.
Ilæg kuverten, så den ligger langs med
justeringsstyrene. Lad den side, der skal skrives
på, vende opad med flappen vendt ud mod dig selv.
Luk flappen, hvis kuverten har et stående format.
Ilæg kuverten, så den ligger langs med
justeringsstyrene. Lad den side, der skal skrives
på, vende opad med flappen vendt mod
indføringsåbningen.
Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken
Læg kuverten i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
Luk flappen.
Kuverter med liggende
format
Kuverter med stående format
Karton (Hagaki)
Returpostkort (Oufuku Hagaki)
BEMÆRK: Benyt ufoldede returpostkort (Oufuku Hagaki).
BETJENINGSVEJLEDNING
2-35
Klargøring inden brug
VIGTIGT: Hvordan kuverten skal ilægges (retningen og
siden, der vender opad) afhænger af kuverttypen. Sørg
for at ilægge den korrekt, da der ellers vil blive trykt i den
forkerte retning eller på den forkerte side.
BEMÆRK: Når du ilægger en kuvert i
multifunktionsbakken, vælg kuverttypen som anvist i
Angivelse af papirformat og medietype for
multifunktionsbakken på side 2-40.
2-36
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Angivelse af papirformat og medie
Standardindstillingen for papirformat for kassetten, for multifunktionsbakken og for papirføderen (kassette 2 og
3) (tilbehør) er [Letter]. Standardindstillingen for medietype er [Almindelig].
Angiv papirformatet og medietypen for at fastsætte hvilken type papir, der skal anvendes i kassetterne. (Se
Angivelse af papirformat og medietype for kassetterne på side 2-37.)
Angiv papirformatet for at fastsætte hvilken type papir, der skal anvendes i multifunktionsbakken. (Se Angivelse
af papirformat og medietype for multifunktionsbakken på side 2-40.)
Angivelse af papirformat og medietype for kassetterne
Angiv papirformatet for at fastsætte hvilken type papir, der skal anvendes i kassetten eller papirføderen
(kassette 2 og 3) (tilbehør). Hvis du anvender en medietype, der er forskellig fra almindeligt papir, skal du også
angive medietypen.
Valg af element
Valg af format/type
Papirformat
Vælg blandt standardformater. Der kan vælges
mellem følgende papirformater.
Tommeformat: Letter, Legal, Statement og Oficio
II
Metrisk format: A4, A5, A6, B5, Folio og 16K
Medietype
Almindeligt, groft, genbrugspapir, fortrykt,
kvalitetspapir, farvet papir, Hullet, brevhoved, høj
og brugerdef. 1-8
BEMÆRK: Nedenfor vises de tilgængelige medietyper for udskrivning af modtagne faxer ved brug af
DC 2128.
Almindelig, genbrug, kvalitet, farvet, høj kvalitet og groft
1
Der vises et skærmbillede til login, hvis du udfører
brugerstyring uden at være logget på. Indtast
bruger-id og adgangskode for at logge på.
Loginbrugernavn: L b
********************
Login adg.kode:
[ Menu
BETJENINGSVEJLEDNING
] [ Logon
]
Tryk på tasten System Menu/Counter på
hovedenhedens betjeningspanel.
BEMÆRK:
•
Se Metode til tegnangivelse på Tillæg-7 vedrørende
yderligere oplysninger om indtastning af tegn.
•
Tryk på [Menu] (venstre tast) for at vælge
godkendelsesdestination, hvis [Netv.godkend.]
vælges som metode til brugergodkendelse.
2-37
2
Klargøring inden brug
Sys.-menu/Tæller: a b
5 Brugeregenskab
*********************
7 Kopi
[ Afslut ]
Generelt:
a b
*********************
2 Std. skærm
3 Lyd
[ Afslut ]
Orig/papir indst: a b
*********************
2 Def. Orig.-str.
3 Bru.def papirstr
[ Afslut ]
2
Tryk på tasten U eller V i Sys.-menu/Tæller
menuen for at vælge [Generelt].
3
Tryk på tasten OK. Generelt menuen vises.
4
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Orig/papir
indst].
5
Tryk på tasten OK. Orig/papir indst menuen vises.
6
Tryk på tasten U eller V for at vælge fra [Indst.
Kass. 1] til [Indst. Kass. 3].
BEMÆRK: [Kassette 2] og [Kassette 3] vises, når
kassetterne (tilbehør) er installeret.
Følg fremgangsmåden nedenfor for at vælge
hovedenhedens kassette (Kassette 1). Gør det
samme for at vælge en kassette (tilbehør)
(Kassette 2 eller 3).
Indst. Kass. 1:
a b
*********************
2 Kassette 1 type
7
Tryk på tasten OK. Indst. Kass. 1 menuen vises.
8
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Kassette 1
form.].
[ Afslut ]
2-38
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Kassette 1 form.: a b
*********************
2 Legala
3 Statementa
9
Tryk på tasten OK. Kassette 1 form. vises.
2
10 Tryk på tasten U eller V for at vælge det ønskede
papirformat, og tryk på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Indst. Kass. 1 menuen.
Indst. Kass. 1:
a b
1 Kassette 1 form.
*********************
11 Tryk på tasten U eller V for at vælge [Kassette 1
type].
[ Afslut ]
Kassette 1 type: a b
*********************
2 Groft
3 Genb.papir
12 Tryk på tasten OK. Kassette 1 type vises.
13 Tryk på tasten U eller V for at vælge den ønskede
papirtype, og tryk på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Indst. Kass. 1 menuen.
BETJENINGSVEJLEDNING
2-39
Klargøring inden brug
Angivelse af papirformat og medietype for multifunktionsbakken
Angiv papirformatet for at fastsætte hvilken type papir, der skal anvendes i multifunktionsbakken. Angiv
medietypen, når der anvendes andet end almindeligt papir.
Element
Papirformat
Beskrivelse
Standardformater
Vælg blandt standardformater. Der kan vælges mellem
følgende papirformater.
Tommeformat: Letter, Legal, Statement, Executive og Oficio II
Metrisk format: A4, A5, A6, B5, B6, Folio og 16K
Andre
Vælg blandt special-standardformater og brugerdefinerede
formater.
Der kan vælges mellem følgende papirformater.
ISO B5, Kuvert #10 (Comm. #10), Kuvert #9 (Comm. #9),
Kuvert #6 (Comm. #6 3/4), Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert
C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4 og Youkei 2
Indtastning
af format
Angiv det format, som ikke er inkluderet i standardformater.
Der kan vælges mellem følgende papirformater.
Tommeformat
X (Vandret): 5.83 til 14.02" (trinvis forøgelse på 0.01")
Y (Lodret): 2.75 til 8.50" (trinvis forøgelse på 0.01")
Metrisk format
X (Vandret): 148 til 356 mm (trinvis forøgelse på 1 mm),
Y (Lodret): 80 til 216 mm (trinvis forøgelse på 1 mm)
Medietype
Der kan vælges mellem følgende medietyper.
almindelig, transparent, groft, pergament, etiketter,
genbrugspapir, fortrykt, kval.papir, karton, farvet, hullet,
brevhoved, kuvert, tykt, høj kvalitet og brugerdefineret papir 1-8
BEMÆRK: Hvis DC 2128 benyttes, og du anvender multifunktionsbakken til at udskrive modtagne faxer,
vises de tilgængelige medietyper nedenfor.
Almindelig, genbrug, kvalitet, farvet, høj kvalitet og groft
1
Der vises et skærmbillede til login, hvis du udfører
brugerstyring uden at være logget på. Indtast
bruger-id og adgangskode for at logge på.
Loginbrugernavn: L b
********************
Login adg.kode:
[ Menu
2-40
] [ Logon
]
Tryk på tasten System Menu/Counter på
hovedenhedens betjeningspanel.
BEMÆRK:
•
Se Metode til tegnangivelse på Tillæg-7 vedrørende
yderligere oplysninger om indtastning af tegn.
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
•
Tryk på [Menu] (venstre tast) for at vælge
godkendelsesdestination, hvis [Netv.godkend.]
vælges som metode til brugergodkendelse.
2
Sys.-menu/Tæller: a b
5 Brugeregenskab
*********************
7 Kopi
[ Afslut ]
Generelt:
a b
*********************
2 Std. skærm
3 Lyd
[ Afslut ]
Orig/papir indst: a b
*********************
2 Def. Orig.-str.
3 Bru.def papirstr
[ Afslut ]
Multifunkt.bakke: a b
*********************
2 MP-bakketype
2
Tryk på tasten U eller V i Sys.-menu/Tæller
menuen for at vælge [Generelt].
3
Tryk på tasten OK. Generelt menuen vises.
4
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Orig/papir
indst].
5
Tryk på tasten OK. Orig/papir indst menuen vises.
6
Tryk på tasten U eller V for at vælge
[Multifunkt.bakke].
7
Tryk på tasten OK. Multifunkt.bakke menuen vises.
8
Tryk på tasten U eller V for at vælge [MPbakkestr.].
9
Tryk på tasten OK. MP-bakkestr. vises.
[ Afslut ]
MP-bakkestr.:
a b
*********************
2 Legala
3 Statementa
BETJENINGSVEJLEDNING
2-41
Klargøring inden brug
Andre:
a b
*********************
2 Kuvert #10
3 Kuvert #9
Str.angivelse(Y): D b
(5.83 - 14.02)
x * 11.49 "
10 Tryk på tasten U eller V for at vælge det ønskede
papirformat, og tryk på tasten OK.
Hvis du vælger [Andre], skal du vælge en af de
andre muligheder og derefter trykke på tasten OK.
Hvis du vælger [Angiv størrelse], skal du benytte
taltasterne til at indtaste Y (lodret) formatet og
trykke på tasten OK. Indtast herefter X (vandret)
formatet, og tryk på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Multifunkt.bakke menuen.
Multifunkt.bakke: a b
1 MP-bakkestr.
*********************
11 Tryk på tasten U eller V for at vælge [MPbakketype].
[ Afslut ]
a b
MP-bakketype:
*********************
2 Transparent
3 Groft
12 Tryk på tasten OK. MP-bakketype vises.
13 Tryk på tasten U eller V for at vælge den ønskede
papirtype, og tryk på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
Multifunkt.bakke menuen.
2-42
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Ilægning af originaler
Følg fremgangsmåden nedenfor ved ilægning af originaler til kopiering, afsendelse eller opbevaring.
2
Placering af originaler på glasplade
Du kan anbringe en bog eller et blad på glaspladen foruden almindelige originalark.
1
Åbn originaldækslet.
BEMÆRK: Åbn dokumentføderen (DP-110)
(tilbehør), hvis denne er installeret. Inden du åbner
dokumentføderen, skal du kontrollere, at der ikke ligger
originaler på originalpladen eller på
originaludskubningspladen. Originaler i originalpladen
eller originaludskubningspladen kan falde af, når du
åbner dokumentføderen.
Lad dokumentføderen stå åben, hvis originalen er mere
end 30 mm tyk.
2
Anbring originalen. Læg den side, der skal
scannes, nedad. Sørg for, at den flugter med
indikatorpladerne for originalstørrelsen, hvor det
bageste venstre hjørne tjener som referencepunkt.
3
Luk originaldækslet.
VIGTIGT: Brug ikke magt, når du lukker
originaldækslet. Et hårdt tryk kan få glaspladen til at
knække.
Luk ikke dokumentføderen, hvis originalen er mere end
30 mm tyk. Dokumentføderens konnektor fjernes fra
maskinen.
BEMÆRK: Der kan forekomme skygger langs kanten
og midt på kopier, der er fremstillet fra åbne originaler.
FORSIGTIG: Lad ikke dokumentføderen stå åben, da
det kan medføre personskade.
BETJENINGSVEJLEDNING
2-43
Klargøring inden brug
Ilægning af originaler i dokumentføder
Dokumentføderen (tilbehør) scanner automatisk hvert ark i en bunke med flere originaler. Begge sider af en 2sidet original scannes.
Delnavne i dokumentføderen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) Topdæksel
(2) Originalbreddestyr
(3) Originalplade
(4) Originaludskubningsplade
(5) Originalstopper
(6) Åbningshåndtag
(6)
Originaler, der understøttes af dokumentføderen
Følgende originaltyper kan anvendes i dokumentføderen:
Vægt
50 til 120 g/m2 (duplex: 50 til 110 g/m2)
Størrelse
Maks. A4 til min. A5
Maks. Legal til min. Statement
Kapacitet
Almindeligt, farvet, genbrugspapir,
høj kvalitet: 50 ark
Tykt papir (110 g/m2): 36 ark
Tykt papir (120 g/m2): 33 ark
Tegnepapir: 1 ark
Originaler, der ikke understøttes af dokumentføderen
Brug ikke dokumentføderen til følgende originaltyper:
•
Bløde originaler såsom vinylark
•
Transparente originaler, såsom OHP-film
•
Karbonpapir
•
Originaler med meget glatte overflader
•
Originaler med klæbestrimmel eller lim
•
Våde originaler
•
Originaler med rettelak, der endnu ikke er tør
•
Originaler med en uregelmæssig facon (ikke-rektangulær)
•
Originaler med udklippede dele
•
Krøllet papir
•
Originaler med folder (folderne skal rettes ud inden ilægning. I modsat fald kan originalerne sætte sig fast).
•
Originaler, der er samlet med hæfteklammer eller clips (fjern clips eller hæfteklammer, og glat papiret helt
ud inden ilægning. I modsat fald kan originalerne sætte sig fast).
2-44
BETJENINGSVEJLEDNING
Klargøring inden brug
Sådan ilægges originaler
VIGTIGT: Kontrollér inden ilægning af originalerne, at der ikke ligger originaler i originaludskubningspladen.
Hvis originaler efterlades i originaludskubningspladen, kan nye originaler sætte sig fast.
1
Justér originalbreddestyrene efter originalerne.
2
Anbring originalerne. Læg den side, der skal
scannes (eller den første af 2-sidede originaler), så
den vender opad. Lad den førende kant glide ind i
dokumentføderen, indtil den ikke kan komme
længere.
VIGTIGT: Kontrollér, at originalbreddestyrene passer
nøjagtigt til originalernes bredde. Justér
originalbreddestyrene, hvis der er et mellemrum.
Mellemrummet kan få originalerne til at sætte sig fast.
Sørg for, at de ilagte originaler ikke overstiger
niveauindikatoren. Originalerne kan sætte sig fast,
hvis det maksimale niveau overstiges (se figuren).
Originaler med huller eller perforerede linjer skal
anbringes, således at hullerne eller perforeringen
scannes sidst (ikke først).
BETJENINGSVEJLEDNING
2-45
2
Klargøring inden brug
2-46
BETJENINGSVEJLEDNING
3 Grundlæggende brug
Dette kapitel indeholder følgende emner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tænd/sluk .....................................................................3-2
Automatisk lavt strømniveau-tilstand ............................3-4
Dvale og automatisk dvale............................................3-5
Log på/log af .................................................................3-6
One-touch-taster og programtaster...............................3-7
Display ..........................................................................3-8
Kopiering.......................................................................3-9
Udskrivning - Udskrivning fra programmer .................3-18
Afsendelse ..................................................................3-20
Skærmbillede til bekræftelse af destination ................3-27
Angivelse af destinationen ..........................................3-28
Afbrydelse af et job .....................................................3-31
Kontrollere mængden af toner og papir ......................3-32
Program (kopiering og afsendelse).............................3-33
BETJENINGSVEJLEDNING
3-1
Grundlæggende brug
Tænd/sluk
Tænd
Når hovedafbryderens indikator er tændt ...
Tryk på tasten Power.
Når hovedafbryderens indikator er slukket ...
Tænd for maskinen på hovedafbryderen.
VIGTIGT: Når du slukker på hovedafbryderen, må den ikke tændes igen med det samme. Vent mindst 5
sekunder, og tænd derefter på hovedafbryderen.
3-2
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Sluk
Inden du slukker på hovedafbryderen, skal du trykke på tasten Power på betjeningspanelet. Sørg for, at
indikatorerne Power og Memory er slukkede, inden der slukkes på hovedafbryderen.
Memory
3
Kontrollér, at
indikatorerne er
slukkede.
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid
FORSIGTIG: Sluk maskinen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal benyttes i en bestemt
periode (eksempelvis om natten). Fjern af sikkerhedsmæssige årsager stikket fra stikkontakten, hvis
maskinen ikke skal benyttes i en længere periode (eksempelvis i løbet af en ferie). Bemærk, at
faxafsendelse og -modtagelse afbrydes, når strømmen kobles fra DC 2128 maskinen.
FORSIGTIG: Fjern papiret fra kassetterne, og pak det ind i originalemballagen for at beskytte det mod fugt.
BETJENINGSVEJLEDNING
3-3
Grundlæggende brug
Automatisk lavt strømniveau-tilstand
Hvis automatisk lavt strømniveau-tilstand er valgt, skifter maskinen til lavt strømniveau-tilstand, når den har
stået ubenyttet i 2 minutter.
3-4
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Dvale og automatisk dvale
Dvale
Tryk på tasten Power for at aktivere dvaletilstanden.
Displayet og alle indikatorer på betjeningspanelet på
nær hovedafbryderens indikator slukker for at spare på
strømmen. Denne status kaldes for dvale.
Hvis der modtages udskrivningsdata i dvaletilstanden,
vil udskrivningen blive udført, men displayet forblive
slukket.
Hvis du benytter DC 2128 maskinen, vil modtagne
fax data også blive udskrevet, mens betjeningspanelet
er slukket.
Tryk på tasten Power for at afslutte dvaletilstanden.
Maskinen vil være klar til brug i løbet af 15 sekunder.
Bemærk, at særlige forhold i omgivelserne
(eksempelvis ventilation) kan forlænge maskinens
reaktionstid.
Automatisk dvale
Hvis automatisk dvale er valgt, skifter maskinen til dvaletilstand, når den har stået ubenyttet i 15 minutter.
BETJENINGSVEJLEDNING
3-5
3
Grundlæggende brug
Log på/log af
Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, skal brugernavnet og adgangskoden til logon indtastes, før
maskinen kan bruges.
BEMÆRK: Du har ikke mulighed for at logge på, hvis du glemmer dit brugernavn eller adgangskode til logon.
I dette tilfælde er det nødvendigt at logge på med administratorrettigheder og ændre brugernavn og
adgangskode til logon.
Log på
BEMÆRK: Se Metode til tegnangivelse på Tillæg-7 vedrørende yderligere oplysninger om indtastning af
tegn.
Loginbrugernavn: L b
*******************
Login adg.kode:
[ Menu
] [ Logon
1
Indtast brugernavnet til logon, hvis nedenstående
skærmbillede vises under betjeningen.
2
Tryk på tasten V. Indtastningsmarkøren flyttes til
Login adg.kode.
3
Indtast adgangskoden til logon.
]
Tryk på tasten U for at flytte indtastningsmarkøren
til Login brugernavn.
4
Kontrollér brugernavnet og adgangskoden til
logon, og tryk på [Log på] (højre tast).
BEMÆRK: Tryk på [Menu] (venstre tast) for at vælge
godkendelsesdestination, hvis [Netv.godkend.] vælges
som metode til brugergodkendelse.
Log af
Tryk på Logout for at vende tilbage til skærmbilledet til
indtastning af brugernavn og adgangskode til logon for
at logge af denne maskine.
3-6
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
One-touch-taster og programtaster
One-touch-tasterne og programtasterne på betjeningspanelet beskrives nedenfor.
One-touch-tast
Gemmer destinationer for one-touch-tasterne, så det er muligt at indtaste den ønskede destination ved at trykke
på den tilsvarende one-touch-tast.
Indtastning af destination med one-touch-tast
Angiv adresse:
*
B b
1
Tryk på one-touch-tasten for den ønskede
destination i Angiv adresse.
Hentning fra one-touch-taster 1-11
ABC
[ Tekst
Tryk på one-touch-tasten for den gemte
destination.
]
Hentning fra one-touch-taster 12-22
Tryk på tasten Shift Lock for at tænde lampen ved
siden af tasterne. Tryk derefter på one-touchtasten for den gemte destination.
Angiv adresse
5y@...co.jp*
A b
ABC
[ Tekst
]
2
Den gemte destination for one-touch-tasten
hentes automatisk og vises på displayet.
VIGTIGT: Hvis der allerede er indtastet destinationer,
overskrives disse.
Programtaster
Indstillinger for forskellige funktioner, der ofte anvendes til kopiering og afsendelse, kan registreres samlet som
et program. Det er derefter muligt at ændre de aktuelle indstillinger for forskellige funktioner blot ved at trykke
på den tilsvarende programtast. Se Program (kopiering og afsendelse) på side 3-33 vedrørende registrering af
indstillinger for en programtast.
BETJENINGSVEJLEDNING
3-7
3
Grundlæggende brug
Display
Følgende eksempler beskriver meddelelser og ikoner på displayet.
Klar til at kopiere.
Kopier: 1
A4q
sA
A4a
100%
[ Zoom ] [
]
1
2
3
4
5
1
6
7
Skærmbillede til kopiering
Referencenummer
3-8
Klar til at sende.
Dest.: 1
p :sally@N
1-sidet
[ Duplex ] [
]
8
9
4
5
Skærmbillede til afsendelse
Betydning
1
Angiver maskinens aktuelle status. Viser også den aktuelle menus titel, når
betjeningspanelet anvendes.
2
Viser et ikon, der angiver den aktuelt valgte papirkilde. Hvert ikons betydning
angives nedenfor.
A
Standardkassetten er valgt. Når ikonet vises som G , er der ikke mere
papir i kassetten.
B
C
Papirkassetten for papirføderen (tilbehør) er valgt. Når ikonet vises som H
eller I , er der ikke mere papir i kassetten.
F
Multifunktionsbakken er valgt. Når ikonet vises som L , er der ikke mere
papir i multifunktionsbakken.
3
Viser originalstørrelsen.
4
Viser den aktuelle indstilling, når en tilsvarende menu kan vælges ved hjælp af
venstre eller højre tast.
5
Viser titlen for den tilsvarende menu, der kan vælges ved hjælp af venstre eller
højre tast.
6
Viser antallet af kopier.
7
Viser det papirformat, der skal kopieres.
8
Viser antallet af destinationer.
9
Viser destinationen.
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Kopiering
Du kan udføre almindelige kopieringsopgaver ved at følge fremgangsmåderne nedenfor.
1
Tryk på tasten Copy, når tasten/indikatoren Copy
er slukket.
3
BEMÆRK: Tryk på tasten Power, og vent, indtil
maskinen er varmet op, hvis displayet er slukket.
2
Anbring originalerne på glaspladen eller i
dokumentføderen (tilbehør).
BEMÆRK: Se Ilægning af originaler på side 2-43
vedrørende ilægning.
Klar til at kopiere.
Kopier: 1
Letterq sA Lettera
100%
[ Zoom ] [ Papir ]
3
Papirkilden for kopiering angives på panelet.
Papirkilde
Benyt Papirvalg menuen til at ændre papirkilde.
Hvis [Auto.] er valgt, vælges den bedst egnede
papirkilde automatisk.
Papirvalg:
a b
*********************
2 A A4a
Almindelig
3 B A5a
4
BETJENINGSVEJLEDNING
Indtast antal kopier vha. taltasterne. Angiv det
ønskede antal op til 999.
3-9
Grundlæggende brug
5
Tryk på tasten Start for at starte kopieringen.
6
Fjern de færdige kopier fra den øverste bakke.
Justering af tæthed
Brug denne fremgangsmåde til at justere kopieringstætheden.
Funktion til
tæthedsjustering
Beskrivelse
Manuel
Justér tætheden til 7 niveauer.
Automatisk
Den optimale tæthed indstilles efter
tætheden i originalen.
BEMÆRK: Det er muligt at vælge Automatisk som standardindstilling.
Fremgangsmåden til justering af kopiernes tæthed forklares nedenfor.
Funktionsmenu:
a b
*********************
2 Sorter
T
3 Duplex
T
[ Afslut ]
a b
Tæthed:
1 Auto.
*********************
3-10
1
Tryk på tasten Function Menu. Funktionsmenuen
vises.
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Tæthed].
3
Tryk på tasten OK. Tæthed vises.
4
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Auto.] eller
[Manuel].
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Manuel:
a b
*********************
2 v Lysere -2
3 w Lysere -1
5
Tryk på tasten OK.
Manuel vises, når [Manuel] vælges. Tryk på tasten
U eller V for at vælge den ønskede tæthed, og tryk
på tasten OK.
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
standardskærmbilledet.
6
Tryk på tasten Start. Kopieringen starter.
Valg af billedkvalitet
Vælg den billedkvalitet, der passer til originalens type.
Nedenstående skema viser funktionerne til kvalitet.
Funktion til
billedkvalitet
Beskrivelse
Tekst+Foto
Til originaler med tekst og fotografier.
Foto
Til fotografier.
Tekst
Til originaler, der primært består af tekst.
Fremgangsmåden til valg af kopiernes kvalitet forklares nedenfor.
Funktionsmenu:
a b
*********************
2 Sorter
T
T
3 Duplex
[ Afslut ]
Originalbillede: a b
*********************
2 Foto
3 Tekst
BETJENINGSVEJLEDNING
1
Tryk på tasten Function Menu. Funktionsmenuen
vises.
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge
[Originalbillede].
3
Tryk på tasten OK. Originalbillede vises.
4
Tryk på tasten U eller V for at vælge den bedst
egnede billedkvalitet for originaltypen.
5
Tryk på tasten OK. Fuldført. vises, og
skærmbilledet vender tilbage til
standardskærmbilledet.
6
Tryk på tasten Start. Kopieringen starter.
3-11
3
Grundlæggende brug
Zoom-kopiering
Bruges til at justere zoomværdien og dermed reducere eller forstørre originalbilledet. Du kan vælge mellem
følgende zoomindstillinger:
Automatisk zoom
Ledger: 129 %
Reducerer eller forstørrer billedet, så det passer til det
valgte papirformat.
Letter-R
A4
A3: 141 %
Statement-R: 64 %
A5: 70 %
Zoom-indstilling
Reducerer eller forstørrer originalbilledet manuelt med
1 % trin mellem 25 % og 400 %.
25 %
400 %
Standardzoom
Reducerer eller forstørrer med foruddefinerede zoomværdier.
Der kan vælges mellem følgende forstørrelser.
Model
Amerikanske
modeller
Europæiske
modeller
3-12
Zoomværdi (Original-kopi)
Standard
100 %, 400 % (maks.), 200 %, 129 % (Statement >> Letter),
78 % (Legal >> Letter), 64 % (Letter >> Statement), 50 %,
25 % (min.)
Andre
141 % (A5 >> A4), 115 % (B5 >> A4), 90 % (Folio >> A4),
86 % (A4 >> B5), 70 % (A4 >> A5)
Standard
100 %, 400 % (maks.), 200 %, 141 % (A5 >> A4),
115 % (B5 >> A4), 86 % (A4 >> B5), 70 % (A4 >> A5),
50 %, 25 % (min.)
Andre
129 % (Statement >> Letter), 90 % (Folio >> A4),
78 % (Legal >> Letter), 64 % (Letter >> Statement)
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Model
Modeller til
Asien/
Stillehavsområdet
Zoomværdi (Original-kopi)
Standard
100 %, 400 % (maks.), 200 %, 141 % (A5 >> A4),
115 % (B5 >> A4), 90 % (Folio >> A4), 86 % (A4 >> B5),
70 % (A4 >> A5), 50 %, 25 % (min.)
Andre
129 % (Statement >> Letter), 78 % (Legal >> Letter),
64 % (Letter >> Statement)
3
Fremgangsmåden ved zoomkopiering forklares nedenfor.
Funktionsmenu:
a b
*********************
2 Sorter
T
3 Duplex
T
[ Afslut ]
a b
Zoom:
*********************
2 Auto.
3 Standardzoom
1
Tryk på tasten Function Menu. Funktionsmenuen
vises.
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Zoom].
3
Tryk på tasten OK. Zoom vises.
4
Tryk på tasten U eller V for at vælge den ønskede
forstørrelsesgrad.
Vælg [100%] for at kopiere i den samme størrelse
som originalen.
Vælg [Auto.] for at vælge automatisk zoom.
a b
Standardzoom:
*********************
2 200%
3 141% A5 >> A4
Zoom-indstilling: D b
(25 - 400)
*****200%
BETJENINGSVEJLEDNING
Vælg [Standardzoom], og tryk på tasten OK for at
benytte faste forstørrelsesværdier. Standardzoom
vises. Tryk på tasten U eller V for at vælge den
ønskede forstørrelsesgrad. Hvis du vælger [Andre]
og trykker på tasten OK, kan du vælge mellem
yderligere forstørrelsesgrader.
Vælg [Zoom-indstilling], og tryk på tasten OK for at
indtaste en forstørrelsesværdi. Zoom-indstilling
vises. Indtast forstørrelsesværdien vha.
taltasterne.
3-13
Grundlæggende brug
5
Tryk på tasten OK. Fuldført. vises, og
skærmbilledet vender tilbage til
standardskærmbilledet.
6
Tryk på tasten Start. Kopieringen starter.
Duplex kopiering
Kopierer på begge sider. Du kan vælge mellem følgende duplexindstillinger:
Du kan også oprette 1-sidede kopier af 2-sidede originaler eller originaler med modstående sider, f.eks. bøger.
Der kan vælges mellem følgende funktioner.
1-sidet til 2-sidet
5
4
5
Fremstiller 2-sidede kopier af 1-sidede originaler.
Bagsiden af den sidste kopi vil være blank, hvis antallet
er originaler er ulige.
3
3
4
1
2
2
1
Original
Kopi
A
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger:
B
ghi
A Original Venstre/Højre til Indbinding Venstre/Højre:
Bagsiderne roteres ikke.
def
Original
B Original Venstre/Højre til Indbinding øverst:
Billederne på bagsiderne roteres 180°. Kopierne kan
indbindes langs den øverste kant og således at de
har samme retning, når siderne vendes.
Kopi
2-sidet til 1-sidet
1
1
2
2
Original
Kopi
Kopierer hvert ark i en 2-sidet original på to ark. Der
kræves en ekstra dokumentføder.
Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger:
•
•
3-14
Indbinding Venstre/Højre: Bagsiderne roteres
ikke.
Indbinding øverst: Billederne på bagsiderne
roteres 180°.
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
2-sidet til 2-sidet
5
5
3
3
Fremstiller 2-sidede kopier af 2-sidede originaler. Der
kræves en ekstra dokumentføder.
4
4
1
1
2
2
BEMÆRK: Følgende papirformater understøttes ved
Original
Kopi
2-sidet til 2-sidet udskrivning: Legal, Letter, Oficio II,
Executive, A4, B5, A5 og Folio.
Fremgangsmåden ved 2-sidet/duplexkopiering forklares nedenfor.
Funktionsmenu:
a b
*********************
2 Sorter
T
3 Duplex
T
[ Afslut ]
a b
Duplex:
*********************
2 1-sidet>>2-sidet
3 2-sidet>>1-sidet
1
Tryk på tasten Function Menu. Funktionsmenuen
vises.
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Duplex].
3
Tryk på tasten OK. Duplex vises.
4
Tryk på tasten U eller V for at vælge den ønskede
duplexkopiering.
BEMÆRK: [2-sidet>>1-sidet] og [2-sidet>>2-sidet]
vises kun, når dokumentføderen (DP-110) (tilbehør) er
installeret.
Efterbehand.:
a b
*********************
2 p Top
Original retning: a b
*********************
2 d Øv.kant t.venstre
BETJENINGSVEJLEDNING
Tryk på [Detalje] (højre tast), hvis du har valgt [1sidet>>2-sidet], for at vælge indbindingssiden på
de færdige kopier og originalretningen.
Tryk på tasten OK, og vælg indbindingsside for de
færdige kopier og originalretningen.
3-15
3
Grundlæggende brug
Tryk på [Detalje] (højre tast), hvis du har valgt [2sidet>>1-sidet], for at vælge indbindingssiden på
originalen og originalretningen.
Orig. behandling: a b
*********************
2 p Top
Tryk på tasten OK, og vælg indbindingsside for
originalen og de færdige kopier og
originalretningen.
Original retning: a b
*********************
2 d Øv.kant t.venstre
Tryk på [Detalje] (højre tast), hvis du har valgt [2sidet>>2-sidet], for at vælge indbindingssiden på
originalen og originalretningen.
Orig. behandling: a b
*********************
2 p Top
Tryk på tasten OK, og vælg indbindingsside for de
færdige kopier og originalretningen.
Original retning: a b
*********************
2 d Øv.kant t.venstre
Tryk på tasten OK, og vælg indbindingsside for
originalen og de færdige kopier og
originalretningen.
Original retning: a b
*********************
2 d Øv.kant t.venstre
Scanner...
Jobnr.:
Side(r):
[Afbryd]
3-16
9999
1
5
Tryk på tasten OK. Fuldført. vises, og
skærmbilledet vender tilbage til
standardskærmbilledet.
6
Tryk på tasten Start. Kopieringen starter.
Hvis originalen er anbragt på glaspladen, skal den
udskiftes med den næste, inden der trykkes på
tasten Start.
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Tryk på [Afsl sc.] (højre tast), hvis der ikke er flere
originaler. Kopieringen starter.
Ilæg original,
og tryk på Start.
Jobnr.:
9999
Side(r):
3
[ Afbryd ] [Afsl sc.]
3
Sorter kopiering
Maskinen kan sortere samtidig med, den kopierer.
Du kan bruge Sorter kopiering til opgaverne nedenfor.
3
2
1
3
Scanner flere originaler og fremstiller kopisæt sorteret
efter sidenummer.
3
2
2
1
1
3
2
1
Original
Kopi
Fremgangsmåden ved Sorter kopiering forklares
nedenfor.
Funktionsmenu:
a b
*********************
2 Sorter
T
T
3 Duplex
[ Afslut ]
Sorter:
a b
1 Fra
*********************
BETJENINGSVEJLEDNING
1
Tryk på tasten Function Menu. Funktionsmenuen
vises.
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Sorter].
3
Tryk på tasten OK. Sorter vises.
4
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Fra] eller
[Til].
5
Tryk på tasten OK. Fuldført. vises, og
skærmbilledet vender tilbage til
standardskærmbilledet.
6
Tryk på tasten Start. Kopieringen starter.
3-17
Grundlæggende brug
Udskrivning - Udskrivning fra programmer
Følg fremgangsmåden nedenfor for at udskrive dokumenter fra programmer.
BEMÆRK: For at udskrive dokumentet fra applikationerne skal printerdriveren installeres på computeren fra
den medfølgende cd-rom (Product Library).
1
Opret et dokument i et program.
2
Tryk på Fil, og vælg Udskriv i programmet.
Dialogboksen Udskriv vises.
3
Tryk på tasten T ved siden af feltet Navn, og vælg
denne maskine i listen.
4
Angiv det ønskede antal udskrifter i boksen Antal
kopier. Angiv det ønskede antal op til 999.
Hvor der er tale om mere end et dokument, vælg
Sætvis for at udskrive en efter en i sidenumrenes
rækkefølge.
5
3-18
Tryk på tasten Egenskaber. Dialogboksen
Egenskaber vises.
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
6
Vælg fanen Grundlæggende, og tryk på
Udskriftsstørrelse for at vælge papirformatet.
For at udskrive på specialpapir, såsom tykt eller
transparent papir, tryk på menuen Medietype, og
vælg medietypen.
3
7
Tryk på Kilde, og vælg papirkilden.
BEMÆRK: Hvis der vælges Automatisk kildevalg,
vil der automatisk blive udskrevet fra den papirkilde,
som indeholder papir af samme format og type. For at
udskrive på specialpapir, såsom kuverter eller tykt
papir, anbring dette i Multifunktionsbakken, og vælg
MF-bakke.
8
Vælg papirretningen Stående eller Liggende, alt
efter dokumentets retning.
Vælg Roteret, og udskriften vendes 180°.
9
Tryk på OK for at vende tilbage til dialogboksen
Udskriv.
10 Tryk på OK for at starte udskrivningen.
BETJENINGSVEJLEDNING
3-19
Grundlæggende brug
Afsendelse
Maskinen kan sende det scannede billede som en vedhæftet fil i en e-mail eller til en pc på netværket. For at
kunne gøre dette skal adressen på afsenderen og destinationen (modtager) registreres på netværket.
Et netværksmiljø, som giver maskinen adgang til en mailserver, er påkrævet. Det anbefales at anvende et Local
Area Network (LAN) for at forbedre overførselshastighed og sikkerhed.
Følg fremgangsmåden nedenfor for at anvende scanningsfunktionen:
•
Foretag indstillingerne, heriblandt e-mail-indstillingerne på maskinen.
•
Brug Embedded Web Server (den interne HTML-webside) til at registrere IP-adressen, værtsnavnet på
SMTP-serveren og modtageren.
•
Registrér destinationen i adressebogen eller på one-touch-tasterne.
•
Når PC-mappen (SMB/FTP) er valgt, skal destinationsmappen deles. Kontakt administratoren for at få en
vejledning i opsætning af PC-mappen.
•
Detaljerede transmissionsindstillinger (til at vælge en dokumentboks som destination eller til udskrift og
sende billedet på samme tid).
Du kan udføre almindelige afsendelser ved at følge fremgangsmåderne nedenfor. Du kan vælge mellem
følgende fire indstillinger:
•
Send som e-mail: Sender et scannet originalbillede som e-mail-vedhæftning. Se side 3-21
•
Send til mappe (SMB): Gemmer et scannet originalbillede i en delt mappe på en hvilken som helst pc. Se
side 3-23
•
Send til mappe (FTP): Gemmer et scannet originalbillede i en mappe på en hvilken som helst FTP-server.
Se side 3-23
BEMÆRK: De forskellige sendemuligheder kan kombineres. Se Afsendelse til forskellige typer destinationer
(Multisend) på side 3-30.
3-20
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Send som e-mail
Sender et scannet originalbillede som e-mail-vedhæftning.
BEMÆRK:
•
Et netværksmiljø, som giver maskinen adgang til en mailserver, er påkrævet. Det anbefales, at maskinen
anvendes i et miljø, hvor den kan tilsluttes til en mailserver over LAN.
•
Få først adgang til Embedded Web Server, og specificér indstillingerne, som er nødvendige for afsendelse af
e-mail. Der er flere oplysninger i Embedded Web Server (indstillinger til e-mail) på side 2-24.
•
Se Metode til tegnangivelse på Tillæg-7 vedrørende yderligere oplysninger om indtastning af tegn.
1
Tryk på tasten Send.
Viser skærmbilledet til afsendelse.
Send til:
a b
*********************
2 G Mappe (SMB)
3 H Mappe (FTP)
Angiv adresse:
*
B b
ABC
[ Tekst
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge [E-mail].
3
Tryk på tasten OK. Angiv adresse vises.
4
Indtast destinationens e-mail-adresse.
]
BEMÆRK: Destinationen kan angives vha.
adressebogen eller one-touch-tasterne. Se Angivelse
af destinationen på side 3-28.
Klar til at sende.
Dest.: 1
p :sally@N
1-sidet
300x300dpi
[ Duplex ] [Scanopl.]
BETJENINGSVEJLEDNING
5
Tryk på tasten OK. Fuldført. vises, og
skærmbilledet vender tilbage til
standardskærmbilledet.
3-21
3
Grundlæggende brug
BEMÆRK: Hvis skærmbilledet til bekræftelse af
indtastning af nye destination er indstillet til [Til], vises
der et skærmbillede til bekræftelse af den indtastede email-adresse. Indtast den samme e-mail-adresse igen,
og tryk på tasten OK.
6
Tryk på tasten Tilføj modtager, hvis der er flere
destinationer. Gentag trin 2-5 for at indtaste flere
destinationer. Der kan angives op til 100
destinationer.
7
Tryk på tasten Dest.-bekræft. for at bekræfte de
indtastede destinationer.
Tryk på tasten U eller V for at vælge destination,
og tryk på tasten OK. Det er herefter muligt at
redigere eller slette destinationen.
Dest.-bekræft.:
a b
*********************
p aaaaaaaaa@N
p bbbbbbbbb@N
[ Afslut ]
Tryk på [Afslut] (højre tast) for at vende tilbage til
standardskærmbilledet.
8
Tryk på tasten Start. Afsendelsen starter.
BEMÆRK: Hvis skærmbilledet til bekræftelse af
destination inden afsendelse er indstillet til [Til], vises
skærmbilledet til bekræftelse af indtastning af nye
destination, når der trykkes på tasten Start. Se
Skærmbillede til bekræftelse af destination på side 327 for flere oplysninger.
3-22
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Send til mappe (SMB)/Send til mappe (FTP)
Gemmer et scannet originalbillede i en delt mappe på en hvilken som helst pc.
Gemmer et scannet originalbillede i en mappe på en FTP-server.
BEMÆRK:
3
•
Se Hjælp på dit operativsystem for at få en anvisning i deling af mapper.
•
Kontrollér, at SMB Protokol eller FTP er aktiveret (Til) i Embedded Web Server. Se Embedded Web Server
Operation Guide for yderligere oplysninger.
•
Se Metode til tegnangivelse på Tillæg-7 vedrørende yderligere oplysninger om indtastning af tegn.
1
Tryk på tasten Send.
Viser skærmbilledet til afsendelse.
Send til:
a b
1 p E-mail
*********************
3 H Mappe (FTP)
Hostnavn(SMB):
Osaka SD*
A b
ABC
[ Tekst
]
el
Hostnavn(FTP):
Osaka SD*
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Mappe
(SMB)] eller [Mappe (FTP)].
3
Tryk på tasten OK. Hostnavn(SMB) eller
Hostnavn(FTP) vises.
4
Indtast værtsnavnet.
BEMÆRK: Destinationen kan angives vha.
adressebogen eller one-touch-tasterne. Se Angivelse
af destinationen på side 3-28.
A b
ABC
[ Tekst
]
5
BETJENINGSVEJLEDNING
Tryk på tasten OK. Sti vises.
3-23
Grundlæggende brug
A b
Sti:
SD3\rapport*
ABC
[ Tekst
Login adg.kode:
OOOOOOOOOOO*
7
Tryk på tasten OK. Loginbrugernavn vises.
8
Indtast brugernavnet til logon. Du skal indtaste
destinationspc’ens kontonavn.
9
Tryk på tasten OK. Login adg.kode vises.
]
A b
ABC
[ Tekst
Indtast stinavnet. Bemærk, at det er nødvendigt at
indtaste det delte navn og ikke mappens navn på
destinationspc’en.
]
Loginbrugernavn: C b
Maury*
S
ABC
[ Tekst
6
]
10 Indtast adgangskoden til logon. Du skal indtaste
adgangskoden for kontoen på destinationspc’en.
11 Tryk på tasten OK. Der vises et
Tjek forbindelsen.
Vil du fortsætte?
[
Ja
] [
Nej
bekræftelsesskærmbillede.
]
BEMÆRK: Hvis skærmbilledet til bekræftelse af
indtastning af nye destination er indstillet til [Til], vises
der skærmbilleder til bekræftelse af det indtastede
værtsnavn og stinavn. Indtast det samme værtsnavn
og stinavn igen, og tryk på tasten OK på de respektive
skærmbilleder.
Der skal indtastes følgende data.
BEMÆRK: Du har ikke mulighed for at sende data, hvis du glemmer dit brugernavn eller adgangskode til
logon på destinationspc’en. Kontakt administratoren, og kontrollér dit brugernavn eller adgangskode til logon.
3-24
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
For at sende til mappe (SMB)
Element
Data som skal indtastes.
Maks.
antal tegn
Værtsnavn
(SMB)*
Værtsnavn eller IP-adresse for den pc,
som skal modtage dataene.
Op til 64
tegn
Sti
Sti til modtagermappen som vist
nedenfor.
For eksempel Bruger\Sharename.
Op til 128
tegn
Brugernavn til
logon
Det brugernavn, der kræves, for at
kunne få adgang til pc'en.
For eksempel abcdnet\james.smith
Op til 64
tegn
Adgangskode
til logon
Den adgangskode, der kræves, for at
kunne få adgang til pc'en.
Op til 64
tegn
*
3
For at angive et andet portnummer end standarden (139), indtast i
formatet "værtsnavn: portnummer" (f.eks. SMBværtsnavn:140).
For at sende til mappe (FTP)
Element
Data som skal indtastes.
Maks.
antal tegn
Værtsnavn
(FTP)*
Værtsnavn eller IP-adresse for FTPserveren
Op til 64
tegn
Sti
Sti til modtagermappen.
For eksempel Bruger\ScanData.
Ellers vil dataene blive gemt i
rodbiblioteket.
Op til 128
tegn
Brugernavn til
logon
Brugernavn til logon på FTP-serveren
Op til 64
tegn
Adgangskode
til logon
Adgangskode til logon på FTP-serveren
Op til 64
tegn
*
For at angive et andet portnummer end standarden (21), indtast i
formatet "værtsnavn: portnummer" (f.eks. FTPværtsnavn:140).
Dest.-bekræft.:
a b
p Morgan@N
*********************
b 0667741234
[ Afslut ]
BETJENINGSVEJLEDNING
12 Tryk på [Ja] (venstre tast). Herefter foretages der
en tilslutning til den indtastede destination.
3-25
Grundlæggende brug
Forbundet vises på displayet, hvis tilslutningen er
korrekt. Tryk på [OK] (højre tast). Fuldført. vises,
og skærmbilledet vender tilbage til
standardskærmbilledet.
Kan ikke forbinde. vises. hvis tilslutningen
mislykkes. Tryk på [OK] (højre tast). Skærmbilledet
fra trin 3 vises igen. Kontrollér og indtast
destinationen igen.
13 Tryk på tasten Tilføj modtager, hvis der er flere
destinationer. Gentag trin 2-12 for at indtaste flere
destinationer. Der kan angives op til 100
destinationer.
Dest.-bekræft.:
a b
*********************
G EI5
G PT10
[ Afslut ]
14 Tryk på tasten Dest.-bekræft. for at bekræfte de
indtastede destinationer.
Tryk på tasten U eller V for at vælge destination,
og tryk på tasten OK. Det er herefter muligt at
redigere eller slette destinationen.
Tryk på [Afslut] (højre tast) for at vende tilbage til
standardskærmbilledet.
15 Tryk på tasten Start. Afsendelsen starter.
BEMÆRK: Hvis skærmbilledet til bekræftelse af
destination inden afsendelse er indstillet til [Til], vises
Dest.-bekræft. skærmbilledet, når der trykkes på tasten
Start. Se Skærmbillede til bekræftelse af
destination på side 3-27 for flere oplysninger.
3-26
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Skærmbillede til bekræftelse af destination
Hvis skærmbilledet til bekræftelse af destination inden afsendelse er indstillet til [Til], vises Se modtagerlisten
igennem, og tryk på [Næste]., når der trykkes på tasten Start.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for betjening af skærmbilledet til bekræftelse af destination.
Destinationsliste:a b
*********************
b 0667640000
b 0667741234
[ Afbryd ] [ Næste ]
1
Tryk på tasten U eller V for at kontrollere alle
destinationer.
Tryk på tasten OK for at redigere eller slette den
valgte destination.
Tryk på [Afbryd] (venstre tast) for at vende tilbage
til det forrige skærmbillede og tilføje en destination.
p Morgan@Na b
1 Detalje
2 Slet
Ilæg original,
og tryk på Start.
2
Tryk på [Næste] (højre tast), når kontrollen er
gennmført. Ilæg original, og tryk på Start. vises på
displayet.
[Afbryd]
Hvis der er skjulte destinationer, der endnu ikke er
blevet kontrolleret, viser displayet Se
modtagerlisten igennem. og vender tilbage til
Destinationliste skærmbilledet. Kontrollér alle
destinationer.
Se modtagerlisten
igennem.
3
BETJENINGSVEJLEDNING
Anbring originalen på glaspladen, og tryk på tasten
Start. Afsendelsen starter.
3-27
3
Grundlæggende brug
Angivelse af destinationen
Destinationen kan angives vha. adressebogen eller one-touch-tasterne.
Valg vha. adressebog
Vælg en destination fra adressebogen.
Vælg adr.bog:
a b
*********************
t Ekst. adressebog
1
Tryk på tasten Address Book i
standardskærmbilledet til afsendelse. Vælg
adr.bog menuen vises.
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge
[Adressebog], og tryk på tasten OK. Adressebog
vises.
[ Afslut ]
Adressebog:
a b
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu
]
Vælg [Ekst. adressebog] for at benytte en
adressebog på LDAP-serveren.
BEMÆRK: Hvis der ikke er registreret en ekstern
adressebog, vises [Ekst. adressebog] ikke.
3
Tryk på tasten U eller V for at vælge den ønskede
bruger eller gruppe, og tryk på tasten OK.
Hvis du vælger en bruger, vises listen over
destinationer for brugeren.
l Fiala:
a b
*********************
p fiala@.N
H SMB-PC
[ Menu
]
Fortsæt til trin 5, hvis du vælger en gruppe.
4
Tryk på tasten U eller V for at vælge den ønskede
destination, og tryk på tasten OK.
5
Fuldført. vises, og skærmbilledet vender tilbage til
standardskærmbilledet.
Søgning efter destination
Der kan søges blandt de destinationer, som er registreret i adressebogen.
Fremgangsmåderne for brug af forskellige søgetilstande forklares nedenfor.
3-28
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Søgning i adressebog
Menu:
a b
*********************
2 Detalje
3 Søg (Navn)
1
Tryk på [Menu] (højre tast) i Adressebog. Menu
vises.
3
a b
Adressebog:
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu
]
Søg (Navn):
ma*
S
A b
ABC
[ Tekst
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Søg (Navn)],
og tryk på tasten OK. Der vises et
søgeskærmbillede.
3
Indtast de tegn, du ønsker at søge efter.
4
Tryk på tasten OK. Adressebogen vises med de
brugere, hvis navn starter med de indtastede tegn,
øverst.
1
Tryk på [Menu] (højre tast) i Ekst. adressebog.
Menu vises.
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Søg], og tryk
på tasten OK. Der vises et søgeskærmbillede.
]
Adressebog:
a b
*********************
l Morgan
l Sally
[ Menu
]
Søgning i ekstern adressebog
Ekst. adressebog: a b
*********************
l Maury
l Morgan
[ Menu
]
Menu:
a b
1 Vælg
2 Detalje
*********************
BETJENINGSVEJLEDNING
3-29
Grundlæggende brug
Søg (Navn):
ma*
S
[
Menu
] [
A b
3
Hvis du trykker på [Menu] (højre tast) og på tasten
OK, vises Søg efter, hvor det er muligt at angive
søgestreng og matchbetingelse. Vælg det ønskede
element for hvert emne, og tryk på tasten OK.
ABC
Tekst
Ekst. adressebog: a b
*********************
l Morgan
l Sally
[ Menu
]
Indtast de tegn, du ønsker at søge efter.
4
Tryk på tasten OK. Adressebogen vises med de
brugere, hvis navn starter med de indtastede tegn,
øverst.
BEMÆRK: Søgeskærmbilledet vises først, hvis den eksterne adressebog blev åbnet først. Fortsæt derefter fra
trin 3.
Valg med one-touch-tast
Vælg destination med one-touch-tasterne.
Tryk på one-touch-tasten for den ønskede destination i
standardskærmbilledet til afsendelse eller
skærmbilledet til indtastning af destination.
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multisend)
Du kan specificere destinationer, som kombinerer e-mail-adresser, mapper (SMB eller FTP) og faxnumre (kun
DC 2128). Dette kaldes for Multisend. Dette er nyttigt i forbindelse med afsendelse til forskellige
destinationstyper (e-mail-adresser, foldere osv.) i en enkelt arbejdsgang.
Antal broadcast-elementer
E-mail
Mapper (SMP, FTP)
Fax
: Op til 100
: I alt 1 SMB og FTP
: Op til 100
Du kan også, afhængigt af indstillingerne, sende og udskrive på samme tid.
Fremgangsmåden er den samme, som når der angives destinationer for de enkelte typer. Fortsæt med at
indtaste e-mail-adresse eller mappesti, så de fremgår af destinationslisten. Tryk på tasten Start for at starte
overførslen til alle destinationer på en gang.
3-30
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Afbrydelse af et job
Følg fremgangsmåden nedenfor for at annullere udskrivnings- eller afsendelsesjob.
Afbrydelse af et job
Du kan også annullere job ved at trykke på tasten Stop.
Afbrudte jobs:
a b
*********************
2 Sendejobliste
3 Gem jobliste
[ Afslut ]
Udskr. jobliste: a b
**********************
0009 W maury's data s
0010 W MicrosoftworN s
[ Fortsæt ] [ Menu ]
a b
Menu:
*********************
2 Afbryd job
Jobbet annulleres.
Vil du fortsætte?
z 0008 r Kopi
[
Ja
] [
Nej
1
Tryk på tasten Stop i forbindelse med udskrivning
eller afsendelse af et job. Afbrudte jobs menuen
vises.
BEMÆRK: Hvis der trykkes på tasten Stop, pauses
et udskrivningsjob men ikke et afsendelsesjob.
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge den jobtype,
du ønsker at afbryde, og tryk på tasten OK. Der
vises en udskriftskø for det valgte job.
3
Tryk på tasten U eller V for at vælge det job, du
ønsker at afbryde, og tryk på [Menu] (højre tast).
Menu vises.
4
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Afbryd job],
og tryk på tasten OK. Der vises et
bekræftelsesskærmbillede.
5
Tryk på [Ja] (højre tast). Displayet viser Afbryder...
og vender tilbage til udskriftskøen for den valgte
jobtype, når jobbet er blevet afbrudt.
]
Gentag trin 3-5 for at afbryde andre job.
BETJENINGSVEJLEDNING
3-31
3
Grundlæggende brug
Kontrollere mængden af toner og papir
Det er muligt at kontrollere mængden af resterende toner og papir i hver kassette.
Kontrol af resterende toner
Status:
a b
*********************
2 Afs.-jobstatus
3 Gem jobstatus
[ Pause ]
Tonerstatus:
b
1
Tryk på tasten Status/Job Cancel. Status menuen
vises.
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Tonerstatus].
3
Tryk på tasten OK. Tonerstatus vises.
Den resterende mængde toner angives med et af
de 10 niveauer.
0% VVVVEEEEEE 100%
Kontrol af resterende papir
Status:
a b
*********************
2 Afs.-jobstatus
3 Gem jobstatus
[ Pause ]
Papirstatus:
Kassette 1:
Lettera
Almindelig
3-32
C b
1/4
Tom
1
Tryk på tasten Status/Job Cancel. Status menuen
vises.
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Papirstatus].
3
Tryk på tasten OK. Papirstatus vises.
Tryk på tasten Y eller Z for at skifte mellem
visninger af resterende papir i hovedenhedens
kassette, kassetten (tilbehør) (hvis installeret) og
multifunktionsbakken.
BETJENINGSVEJLEDNING
Grundlæggende brug
Program (kopiering og afsendelse)
Indstillinger for forskellige funktioner, der ofte anvendes til kopiering og afsendelse, kan registreres samlet som
et program. Det er derefter muligt at ændre de aktuelle indstillinger for forskellige funktioner blot ved at trykke
på en af tasterne Program 1-4.
Registrering af indstillinger
Tryk efter indstilling på en af tasterne Program 1-4,
hvor du ønsker at gemme indstillingen, og hold tasten
trykket nede i 3 sekunder. De aktuelle indstillinger
registreres for den valgte programtast.
Registreret.
z Program 1
Ændring og sletning af indstillinger
Menu:
a b
*********************
2 Slet
Overskriv
Er du sikker?
z Program 1
[
Ja
] [
Nej
Ja
] [
Nej
Tryk på en af tasterne Program 1-4, hvor du
ønsker at ændre/slette indstillinger, og hold tasten
trykket nede i 3 sekunder. Menu vises.
2
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Overskriv],
og tryk på tasten OK for at erstatte de registrerede
indstillinger med de aktuelle indstillinger. Der vises
et bekræftelsesskærmbillede. Tryk på [Ja]
(venstre tast) for at ændre indstillingerne.
]
Tryk på tasten U eller V for at vælge [Slet], og tryk
på tasten OK for at slette de registrerede
indstillinger. Der vises et
bekræftelsesskærmbillede. Tryk på [Ja] (venstre
tast) for at slette de registrerede indstillinger.
Slet.
Vil du fortsætte?
z Program 1
[
1
]
Hentning af indstillinger
Tryk på en af tasterne Program 1-4, der indeholder de indstillinger, du ønsker at hente. De aktuelle indstillinger
for de forskellige funktioner erstattes med de registrerede indstillinger.
BETJENINGSVEJLEDNING
3-33
3
Grundlæggende brug
3-34
BETJENINGSVEJLEDNING
4 Vedligeholdelse
Dette kapitel beskriver rengøring og udskiftning af tonerbeholder.
•
•
Rengøring .....................................................................4-2
Tonerbeholder ...............................................................4-5
BETJENINGSVEJLEDNING
4-1
Vedligeholdelse
Rengøring
Maskinen bør rengøres regelmæssigt for at sikre den bedste udskrivningskvalitet.
FORSIGTIG: Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid trække strømkablet ud af stikkontakten, inden
maskinen rengøres.
Glasplade
Tør indersiden af dokumentføderen og glaspladen af med en blød klud, der er fugtet med sprit eller et mildt
rengøringsmiddel.
VIGTIGT: Brug ikke fortynder eller andre organiske opløsningsmidler.
Rengøring af maskine
Maskinen skal rengøres indvendigt, hver gang tonerbeholderen udskiftes, for at undgå problemer med
udskriftskvaliteten.
1
4-2
Åbn frontdækslet.
BETJENINGSVEJLEDNING
Vedligeholdelse
2
Tag fremkalderen og tonerbeholderen ud af
maskinen.
3
Fjern tromleenheden fra maskinen ved at holde de
grønne håndtag med begge hænder.
BEMÆRK: Tromleenheden er lysfølsom. Udsæt
aldrig tromleenheden for lys i mere end 5 minutter.
4
Anbring tromleenheden fladt på en ren og jævn
flade.
VIGTIGT: Placér ikke tromleenheden på højkant.
5
Brug en ren, fnugfri klud til at fjerne støv og snavs
fra registreringsrullen af metal.
VIGTIGT: Pas på ikke at røre ved den sorte
overførselsrulle under rengøringen.
BETJENINGSVEJLEDNING
4-3
4
Vedligeholdelse
6
Skub den grønne renser til hovedladeren frem og
tilbage to eller tre gange på tromleenheden for at
rengøre chargerledningen. Skub den derefter
tilbage i dens udgangsposition (CLEANER HOME
POSITION).
VIGTIGT: Fjern tapen på renseren til hovedladeren,
hvis det er første rengøring.
Sørg efter rengøring for, at renseren til hovedladeren
anbringes i sin udgangsposition.
4-4
7
Sæt tromleenheden tilbage i sin udgangsposition,
når rengøringen er afsluttet.
8
Sæt fremkalderen tilbage på plads, idet styrene i
begge sider skal flugte med indskæringerne i
maskinen. Luk frontdækslet.
BETJENINGSVEJLEDNING
Vedligeholdelse
Tonerbeholder
Udskift tonerbeholderen, når displayet viser meddelelsen Tilfør toner..
Sørg for at rengøre delene som anvist nedenfor, hver gang du skifter tonerbeholder. Snavsede dele kan forringe
udskrivningskvaliteten.
FORSIGTIG: Forsøg ikke på at brænde tonerbeholderen eller beholderen til brugt toner. Farlige gnister kan
forårsage forbrændinger.
4
Udskiftning af tonerbeholder
1
Åbn frontdækslet.
2
Drej låsehåndtaget til ulåst stilling. Skub
låsehåndtaget til pilens position, og træk
tonerbeholderen ud.
BEMÆRK: Læg den gamle tonerbeholder i
plastposen (der fulgte med det nye tonersæt). Bortskaf
den senere i henhold til gældende nationale regler og
lovgivning for bortskaffelse af affald.
3
BETJENINGSVEJLEDNING
Tag den nye tonerbeholder ud af tonersættet. Ryst
den nye tonerbeholder mindst 5 gange som vist på
tegningen for at fordele toneren jævnt i beholderen.
4-5
Vedligeholdelse
4-6
4
Fjern mærkaten fra tonerbeholderen.
5
Installér den nye tonerbeholder i maskinen. Tryk på
oversiden af beholderen på de steder, der er
mærket PUSH, indtil der høres et klik.
6
Drej låsehåndtaget til låst stilling.
7
Luk frontdækslet.
BETJENINGSVEJLEDNING
Vedligeholdelse
Langvarig stilstand og flytning af maskine
Langvarig stilstand
Hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
Det anbefales at kontakte forhandleren for at få oplysning om andre forholdsregler, der kan forhindre eventuel
beskadigelse af maskinen næste gang, den anvendes.
Flytning af maskine
4
Gør følgende, når maskinen skal flyttes:
•
Flyt den forsigtigt.
•
Hold den så vandret som muligt for at undgå at spilde toner inden i maskinen.
•
Kontakt en servicetekniker, hvis maskinen skal flyttes over længere afstande.
ADVARSEL: Hvis maskinen skal fragtes, skal du fjerne fremkalderen og tromleenheden, emballere dem i en
plastpose og sende dem separat fra maskinen.
BETJENINGSVEJLEDNING
4-7
Vedligeholdelse
4-8
BETJENINGSVEJLEDNING
5 Problemløsning
I dette kapitel beskrives det, hvordan du løser problemer med maskinen.
•
•
•
Funktionsproblemer ......................................................5-2
Fejlmeddelelser og problemløsning ..............................5-5
Udredning af papirstop................................................ 5-11
BETJENINGSVEJLEDNING
10-1
Problemløsning
Funktionsproblemer
Tabellen indeholder generelle retningslinjer for løsning af problemer.
Hvis der opstår problemer med maskinen, skal du undersøge de kontrolpunkter og følge de fremgangsmåder,
der er beskrevet på de følgende sider. Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan løse problemet.
Problem
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Reference
side
Betjeningspanelet
reagerer ikke, når
hovedafbryderen er
slået til.
Er maskinen sluttet til en
stikkontakt?
Sæt strømkablet i stikkontakten.
—
Maskinen kopierer
ikke, når der trykkes
på tasten Start.
Vises der en meddelelse på
displayet?
Udfør handlingen, der beskrives i
den viste meddelelse.
—
Er maskinen i dvaletilstand?
Tryk på tasten Power for at
afbryde maskinens dvaletilstand.
Maskinen vil være klar til kopiering
i løbet af 45 sekunder.
3-5
Blanke ark skubbes
ud.
Er originalerne anbragt
korrekt?
Originaler skal anbringes med
tekstsiden nedad og flugte med
indikatorerne for originalstørrelse
på glaspladen.
2-43
Originaler i dokumentføderen
(tilbehør) skal anbringes med
tekstsiden opad.
2-45
Er maskinen sat til
automatisk
tæthedsindstilling?
Sæt maskinen til det korrekte
tæthedsniveau for automatisk
tæthedsindstilling.
—
Er maskinen sat til manuel
tæthedsindstilling?
Angiv det korrekte tæthedsniveau.
—
Når der skiftes til standardtæthed,
skal du justere tætheden manuelt
og vælge det ønskede niveau.
—
Er toneren jævnt fordelt i
tonerpatronen?
Ryst tonerpatronen flere gange fra
side til side.
4-5
Vises der en meddelelse om,
at der skal tilføres toner?
Udskift tonerbeholderen.
4-5
Er papiret fugtigt?
Udskift papiret med nyt papir.
2-27
Er EcoPrint aktiveret?
Deaktivér EcoPrint.
—
Udskrifterne er for
lyse.
5-2
BETJENINGSVEJLEDNING
Problemløsning
Problem
Udskrifterne er for
mørke.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Reference
side
Er maskinen sat til
automatisk
tæthedsindstilling?
Sæt maskinen til det korrekte
tæthedsniveau for automatisk
tæthedsindstilling.
—
Er maskinen sat til manuel
tæthedsindstilling?
Angiv det korrekte tæthedsniveau.
—
Når der skiftes til standardtæthed,
skal du justere tætheden manuelt
og vælge det ønskede niveau.
—
Der er moirémønstre
på kopierne (grupper
af punkter, der danner
et ujævnt mønster).
Er originalen et trykt
fotografi?
Indstil billedkvaliteten til [Foto].
—
Udskrifterne er
utydelige.
Har du valgt den korrekte
billedkvalitet for originalen?
Vælg en passende billedkvalitet.
—
Udskrifterne er
snavsede.
Er glaspladen eller
dokumentføderen snavset?
Rengør glaspladen eller
dokumentføderen.
—
Er chargerledningen
snavset?
Rengør chargerledningen.
—
Udskrifterne er
slørede.
Benyttes maskinen i meget
fugtige omgivelser?
Rengør chargerledningen.
—
Billederne er skæve.
Er originalerne anbragt
korrekt?
Originaler skal flugte med
indikatorpladerne for
originalstørrelse på glaspladen.
2-43
Ved anbringelse af originaler i
dokumentføderen (tilbehør) skal
originalbreddestyrene justeres,
inden originalerne anbringes.
2-44
Er papiret placeret korrekt?
Kontrollér placeringen af
justeringsstyrene for papirbredde.
2-44
Er papiret placeret korrekt?
Placér papiret korrekt.
2-27
Understøtter maskinen
papirtypen? Er papiret i god
stand?
Fjern papiret, vend det om, og læg
det i igen.
2-27
Er papiret krøllet, foldet eller
bøjet?
Udskift papiret med nyt papir.
2-27
Er der løse papirstumper
eller fastsiddende papir i
maskinen?
Fjern eventuelt fastsiddende papir.
—
Er papiret fugtigt?
Udskift papiret med nyt papir.
2-27
Er papiret placeret med den
rigtige retning?
Vend papiret.
—
Der forekommer ofte
papirstop.
Udskrifterne er
krøllede.
BETJENINGSVEJLEDNING
5
5-3
Problemløsning
Problem
Der kan ikke
udskrives.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Reference
side
Er maskinen sluttet til en
stikkontakt?
Sæt strømkablet i stikkontakten.
—
Er maskinen tændt?
Tænd på hovedafbryderen.
3-2
Er printerkablet sat i?
Tilslut det rigtige printerkabel
korrekt.
2-5
Blev maskinen tændt, inden
printerkablet blev tilsluttet?
Tænd for maskinen, når
printerkablet er sat i.
2-5
3-2
Er udskrivningsjobbet blevet
sat på pause?
Tryk på [Fortsæt] for at genoptage
udskrivningen.
—
Dokumenterne
udskrives med fejl.
Er programmet på pc'en
indstillet korrekt?
Kontrollér, at indstillingerne for
printerdriver og -software er
korrekte.
—
Tasterne låste, mens
betjeningspanelet var
i brug, og reagerer
ikke, når der trykkes
på dem.
Er betjeningspanelet låst?
Kontrollér panellåsindstillingen i
Embedded Web Server, og skift
indstillingerne, hvis nødvendigt.
Embedded
Web
Server
Operation
Guide
Der kan ikke
udskrives fra USBhukommelsen.
Blev USB-hukommelsen
formateret på en anden
maskine end denne?
Formatér USB-hukommelsen med
denne maskine.
Er USB-værten blokeret?
Vælg Fjern blokering i USBværtens indstillinger.
—
Kontrollér, at USBhukommelsen er sluttet
korrekt til maskinen.
—
—
Billedets størrelse
reduceres lodret eller
vandret ved visning af
et billede, der er
blevet sendt fra
maskinen til
computeren.
Har du valgt 200×100 dpi
Normal eller 200×400 dpi
Superfin som
scanningsopløsning?
Vælg en anden
scanningsopløsning end 200×100
dpi Normal eller 200×400 dpi
Superfin ved afsendelse af et
billede.
—
USB-hukommelsen
genkendes ikke.
Kontrollér, at USBhukommelsen er sluttet
korrekt til maskinen.
—
—
Er USB-værten blokeret?
Vælg Fjern blokering i USBværtens indstillinger.
—
Maskinen er snavset
indvendigt.
Kontrollér tonerbeholderen, og
udskift om nødvendigt.
4-5
Rengør chargerledningen.
—
Kontrollér, at tromleenhedens
renser til hovedladeren befinder sig
i sin udgangsposition.
—
Der er lodrette striber
på udskrifterne.
5-4
BETJENINGSVEJLEDNING
Problemløsning
Fejlmeddelelser og problemløsning
Udfør den relevante fremgangsmåde, hvis en af følgende meddelelser vises på displayet.
Alfanumerisk
Fejlmeddelelse
Afsendelsesfejl.
####
Kontrolpunkter
–
BETJENINGSVEJLEDNING
Løsningsforslag
Der er opstået en fejl under
transmissionen. De mulige fejlkoder
og beskrivelser heraf er som følger.
1101: Servernavnet på SMTPserveren er ikke angivet korrekt, eller
værtsnavnet er forkert, når der
sendes scanningsdata til en FTPserver. Brug Embedded Web Server,
og registrér SMTP-servernavnet og
værtsnavnet korrekt.
1102: Login-brugernavnet er forkert,
eller værtsnavnet blev ikke angivet.
Indtast login-brugernavnet,
domænenavnet og adgangskoden
korrekt.
1103: Navnet på netværksstien er
forkert, eller du har ikke adgang til
den angivne mappe. Brug
Embedded Web Server, og indtast
stinavnet korrekt.
1104: Ingen modtageradresse.
Indtast e-mail-adressen korrekt.
Reference
side
5
—
5-5
Problemløsning
Fejlmeddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Reference
side
Afsendelsesfejl.
####
–
1105: E-mail - SMTPprotokolindstillingen er slået fra. Brug
Embedded Web Server, og slå SMTPprotokollen til.
Scan til pc (SMB) - SMB-indstillingen
er slået fra. Brug Embedded Web
Server, og slå SMB-protokollen til.
Scan til pc (FTP) - FTP-indstillingen
er slået fra. Brug Embedded Web
Server, og slå FTP-protokollen til.
1106: Afsenderadresseindstillingen
under E-mail: SMTP er ikke
registreret. Brug Embedded Web
Server til at registrere
afsenderadressen.
2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203,
3101: Netværkskablet er blevet
koblet fra, eller den hub, det er
forbundet til, fungerer ikke korrekt.
Kontrollér kabel og hub. Ellers er
servernavnet eller værtsnavnet på
SMTP-serveren ikke angivet korrekt.
Brug Embedded Web Server, og
registrér SMTP-servernavnet og
værtsnavnet korrekt.
2204: E-mail-størrelsen overstiger
—
den acceptable datakapacitet.
Reducér størrelsen eller opløsningen
på de scannede data, der skal
overføres, og send e-mailen igen.
5101, 5102, 5103, 5104, 7102, 720f: —
Sluk og tænd på hovedafbryderen.
Hvis denne fejl gentager sig, skriv
den viste fejlkode ned, og kontakt
serviceteknikeren. Se løsningsforslag
til fejlmeddelelsen "Fejl opstået".
9181: Den scannede original
overstiger det acceptable antal sider
på 999. Send de overskydende sider —
separat.
Duplex er ikke muligt
på dette medie.
Har du valgt et papirformat/
en medietype, der ikke kan
duplexudskrives?
Vælg den tilgængelige papirtype.
Tryk på tasten OK for at udskrive
uden Duplex.
3-14
Forkert konto-id.
Jobbet annulleres.
–
Dette job blev annulleret, fordi det
begrænses af jobregnskabet. Tryk på
tasten OK.
—
5-6
BETJENINGSVEJLEDNING
Problemløsning
Fejlmeddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Reference
side
Hukommelse fuld.
Udskriftsjob kan ikke
behandles helt.
–
Jobbet kunne ikke fuldføres, da
hukommelsen er fyldt.
Tryk på tasten OK for at udskrive de
scannede sider. Udskrivningsjobbet
kan ikke gennemføres.
Tryk på tasten STOP for at annullere
jobbet.
—
Fejl i USBhukommelsen.
Jobbet annulleres.
–
Dette job blev annulleret. Tryk på
tasten OK.
—
Fejl opstået.
Sluk og tænd
for hovedafbryderen.
–
Der er opstået en systemfejl. Sluk og
tænd på hovedafbryderen.
—
Fil ikke fundet.
overflow.
–
Den angivne fil blev ikke fundet.
Dette job blev afbrudt. Tryk på tasten
OK.
—
Fjern originalen fra
dokumentbehandleren.
Ligger der stadig originaler i
dokumentføderen?
Fjern originalerne fra
dokumentføderen.
—
Forkert konto-id.
–
Konto-id'et stemmer ikke. Kontrollér
det registrerede konto-id.
—
Forkert login brugernavn eller adg.kode.
Jobbet annulleres.
–
Indtast det rette brugernavn eller
adgangskode til logon.
—
Ikke nok hukommelse.
Kan ikke starte job.
–
Der kan ikke udføres yderligere
scanninger pga. utilstrækkelig
hukommelse.
Tryk på tasten OK for at udskrive de
scannede sider. Tryk på tasten STOP
for at annullere udskriftsjobbet.
—
Jobregnskab-grænse
er nået.
Kan ikke udskrive.
–
Dette job blev afbrudt. Tryk på tasten
OK.
—
Jobregnskab-grænse
er nået. Jobbet
annulleres.
Blev det acceptable antal
udskrifter, som begrænses
af jobregnskabet,
overskredet?
Det acceptable antal udskrifter, som
begrænses af jobregnskabet, blev
overskredet. Der kan ikke udskrives
flere. Dette job blev annulleret. Tryk
på tasten OK.
—
Jobregnskab-grænse
er nået.
Kan ikke scanne.
–
Dette job blev afbrudt. Tryk på tasten
OK.
—
BETJENINGSVEJLEDNING
5
5-7
Problemløsning
Fejlmeddelelse
Kan ikke forbinde til
godkendelsesserveren.
Kontrolpunkter
–
Løsningsforslag
Tryk på tasten OK, og kontrollér
følgende punkter:
•
Registrering på
godkendelsesserveren
•
Adgangskode og
computeradressen til
godkendelsesserveren
•
Tilslutning af netværk
Reference
side
—
Læg papir i kassette 1.
Mangler der papir i den
angivne kassette?
Ilæg papir.
2-28
Læg papir i MPbakken.
Blev der lagt papir med det
valgte format i
multifunktionsbakken?
Læg papir i multifunktionsbakken af
samme format og type som angivet
på displayet.
2-31
Luk frontdæksel.
Er et dæksel åbent?
Luk det dæksel, som angives på
displayet.
—
Luk dokumentbehandleren.
Er dokumentføderen åben?
Luk dokumentføderen.
—
Er det øverste dæksel til
dokumentføderen åbent?
Luk det øverste dæksel til
dokumentføderen.
2-44
–
Der er opstået en intern fejl. Notér
fejlkoden, som vises på displayet.
Sluk maskinen, træk strømkablet ud
af stikkontakten, og kontakt
serviceteknikeren.
—
Vises fejlkode C4200?
Der er opstået indvendig kondens
som følge af pludselige
temperaturændringer. Sluk
maskinen, og vent 30-90 minutter,
inden den tændes igen. Sluk
maskinen, træk strømkablet ud af
stikkontakten, og kontakt
serviceteknikeren, hvis meddelelsen
ikke forsvinder.
—
–
Læg røret på.
—
–
Hvis der opstår papirstop, vises
papirstoppets placering på displayet,
og maskinen stopper. Lad maskinen
være tændt, og følg anvisningen til
fjernelse af det papir, som sidder i
klemme.
5-11
Maskinsvigt.
Tilkald service.
Røret er taget af.
Læg telefonrøret på.
Papirstop.
5-8
BETJENINGSVEJLEDNING
Problemløsning
Fejlmeddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Reference
side
Placer originalen,
og tryk på Start.
–
Tag originalerne ud af
dokumentføderen, og genanbring
dem igen i den rigtige rækkefølge.
Tryk på tasten Start for at genoptage
udskrivningen.
Tryk på tasten STOP for at annullere
jobbet.
2-45
Scannerhukommelsen
er fuld.
Jobbet annulleres.
–
Scanningen kan ikke udføres pga.
utilstrækkelig scannerhukommelse.
Dette job blev afbrudt. Tryk på tasten
OK.
—
Blev antallet af acceptable
scanninger overskredet?
Tryk på tasten OK for at udskrive,
sende eller gemme de scannede
sider. Tryk på tasten STOP for at
annullere udskrivning, afsendelse
eller lagring.
—
Tilfør toner.
–
Udskift tonerbeholderen.
4-5
Topbakken er fuld af
papir.
Fjern papiret.
–
Fjern papiret fra den øverste bakke
og tryk på tasten OK for at genoptage
jobbet.
—
Underadr./poll.boksgrænse nået.
Jobbet annulleres.
–
Faxboksen er fuld, og der er ikke
plads til yderligere lagring. Dette job
blev afbrudt. Tryk på tasten OK.
—
Ukendt toner er
installeret.
–
Ignorér meddelelsen, og anvend
toneren, hvis tonerbeholderen blev
taget fra en anden maskine af
samme model, mens meddelelsen
Tilfør toner. blev vist.
—
Ukendt toner isat.PC
–
Denne meddelelse vises, hvis den
installerede tonerbeholders regionale
specifikation ikke svarer til
maskinens.
BETJENINGSVEJLEDNING
5
5-9
Problemløsning
Svar på et blinkende fejlsignal
Tryk på [Status/Job Cancel] for at kontrollere en fejlmeddelelse, hvis et fejlsignal blinker. Kontrollér følgende,
hvis meddelelsen ikke vises på displayet, når der trykkes på [Status/Job Cancel], eller når fejlsignalet blinker i
1,5 sekund.
Problem
Kan ikke sende fax.
5-10
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Er modulkablet tilsluttet
korrekt?
Tilslut modulkablet
korrekt.
—
Er Tilladt faxnr. eller
Tilladt id-nr. registreret
korrekt?
Kontrollér Tilladt faxnr.
og Tilladt id-nr.
Betjeningsvejledning
vedrørende fax Kapitel 6
"Registrering af tilladt
faxnr." og "Registrering
af tilladt idnr.".
Er der opstået en
kommunikationsfejl?
Kontrollér fejlkoderne i
TX/RX Resultatrapport
og aktivitetsrapport.
Udfør den respektive
fremgangsmåde, hvis
fejlkoden starter med "U"
eller "E".
%HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ
YHGU¡UHQGH ID[ 7illæg
"Liste over fejlkoder"
Er destinationsfaxlinjen
optaget?
Send igen.
—
Svarer destinationsfaxmaskinen?
Send igen.
—
Er der opstået en anden
fejl end de, som er
nævnt ovenfor?
Kontakt en
servicetekniker.
—
BETJENINGSVEJLEDNING
Problemløsning
Udredning af papirstop
Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse om papirstoppet, og kopieringen eller udskrivningen afbrydes.
Lad hovedafbryderen være tændt, og se nedenfor for at fjerne det fastsiddende papir.
Indikatorer for papirstop
Hvis der opstår papirstop, viser en fejlmeddelelse papirstoppets placering.
Indikator for papirstoppets
placering
Papirstoppets placering
Referenceside
Dokumentføder (tilbehør)
5-16
Inden i maskinen
5-14
Multifunktionsbakke
5-11
Kassetter
5-12
Duplexenhed
5-12
Bagdæksel
5-15
5
Forholdsregler ved papirstop
Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse om papirstoppet, og kopieringen eller udskrivningen afbrydes.
•
Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
•
Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i
maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
•
Siden, hvor papirstoppet opstod, vil blive udskrevet igen.
FORSIGTIG: Maskinens fikseringsenhed er meget varm. Vær ekstra forsigtig, hvis du arbejder i dette område,
da der er risiko for forbrænding.
Meddelelser fra onlinehjælp
Tryk på [Hjælp] (venstre tast), når der vises papirstop, for at se fremgangsmåden for fjernelse af papirstop.
Tryk på U for at se næste trin, eller tryk på V for at se det forrige trin.
Tryk på tasten OK for at forlade onlinehjælp.
Multifunktionsbakke
Følg fremgangsmåden nedenfor for at udrede papirstop i multifunktionsbakken.
BETJENINGSVEJLEDNING
5-11
Problemløsning
1
Fjern det papir, der sidder fast ved
multifunktionsbakken.
2
Læg papir i multifunktionsbakken igen. Åbn og luk
topdækslet for at fjerne fejlen. Maskinen varmer op
og genoptager udskrivningen.
Papirkassette/Papirføder
Følg fremgangsmåden nedenfor for at udrede papirstop i papirkassetten eller papirføderen.
1
Træk kassetten eller papirføderen (tilbehør) ud.
2
Fjern eventuelt papir, der ikke er ført helt ind.
VIGTIGT: Forsøg ikke at fjerne papir, der allerede er
blevet delvist indført. Fortsæt til Inden i maskinen på
side 5-14.
BEMÆRK: Kontrollér, at papiret er ilagt korrekt. Er
det ikke det, skal du lægge det i igen.
3
Skub kassetten helt ind på plads. Maskinen varmer
op, og udskrivningen genoptages.
Duplexenhed
Papiret sidder fast i duplexenheden. Fjern det fastsiddende papir ved at følge nedenstående anvisning.
1
5-12
Træk kassetten helt ud af maskinen.
BETJENINGSVEJLEDNING
Problemløsning
2
Åbn dupleksenhedens dæksel foran på maskinen,
og fjern det fastsiddende papir.
Åbn dupleksenhedens dæksel bag på maskinen,
og fjern det fastsiddende papir.
3
BETJENINGSVEJLEDNING
Skub kassetten helt ind på plads. Åbn og luk
topdækslet for at fjerne fejlen. Maskinen varmer op,
og udskrivningen genoptages.
5-13
5
Problemløsning
Inden i maskinen
1
Træk kassetten helt ud af maskinen. Fjern
eventuelt papir, der ikke er ført helt ind.
2
Åbn frontdækslet, og tag fremkalderen og
tonerbeholderen ud af maskinen.
3
Fjern tromleenheden fra maskinen ved at holde de
grønne håndtag med begge hænder.
FORSIGTIG: Fikseringsenheden inden i maskinen er
varm. Rør ikke ved den, da det kan give forbrændinger.
BEMÆRK: Tromlen er lysfølsom. Udsæt aldrig
tromleenheden for lys i mere end 5 minutter.
5-14
BETJENINGSVEJLEDNING
Problemløsning
4
Hvis det fastsiddende papir ser ud til at sidde fast
mellem rullerne, skal du trække det i papirets
normale fremføringsretning.
5
Sæt tromleenheden tilbage på plads, idet styrene i
begge sider skal flugte med indskæringerne i
maskinen.
6
Sæt fremkalderen og tonerbeholderen tilbage i
maskinen. Luk frontdækslet. Maskinen varmer op,
og udskrivningen genoptages.
Bagdæksel
Følg fremgangsmåden nedenfor for at udrede papirstop i bagdækslet.
1
Åbn bagdækslet, og fjern det fastsiddende papir
ved at trække det ud.
FORSIGTIG: Fikseringsenheden inden i maskinen er
varm. Rør ikke ved den, da det kan give forbrændinger.
BETJENINGSVEJLEDNING
5-15
5
Problemløsning
Åbn fikseringsenhedens dæksel, hvis papiret
sidder fast inden i fikseringsenheden, og fjern
papiret ved at trække det ud.
2
Luk bagdækslet. Åbn og luk topdækslet for at fjerne
fejlen. Maskinen varmer op, og udskrivningen
genoptages.
Dokumentføder (tilbehør)
Følg fremgangsmåden nedenfor for at udrede papirstop i dokumentføderen (tilbehør).
1
Fjern alle originaler fra dokumentføderens bakke.
2
Åbn det venstre dæksel til dokumentføderen.
3
Fjern det fastsiddende papir.
Fortsæt til næste trin, hvis papiret sidder fast
mellem rullerne eller er vanskeligt at fjerne.
5-16
BETJENINGSVEJLEDNING
Problemløsning
4
Åbn dokumentføderen.
5
Fjern det fastsiddende papir.
Hvis originalen går i stykker, skal du fjerne alle
papirstykker i maskinen.
BETJENINGSVEJLEDNING
6
Luk dokumentføderen.
7
Anbring originalerne.
5-17
5
Problemløsning
5-18
BETJENINGSVEJLEDNING
Tillæg
•
•
Specifikationer ...................................................... Tillæg-2
Metode til tegnangivelse ....................................... Tillæg-7
BETJENINGSVEJLEDNING
Tillæg-1
Specifikationer
BEMÆRK: Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
Maskine
Beskrivelse
Element
DC 2028
DC 2128
Type
Desktop
Udskrivningsmetode
Elektrofotografi ved hjælp af halvlederlaser, enkelt tromlesystem
Understøttede originaltyper
Ark, bog og tredimensionelle originaler (maks. originalstørrelse: Folio/
Legal)
Originalfødningssystem
Fast
Papirvægt
Forreste
kassette
60 til 120 g/m2 (Duplex: 60 til 120 g/m2)
Multifunktionsbakke
60 til 220 g/m2, 230 µm (Karton)
Forreste
kassette
Almindeligt papir, groft papir, genbrugspapir, fortrykt papir,
kvalitetspapir, farvet papir, hullet papir, brevhoved, høj kvalitetspapir og
brugerdefineret papir 1 til 8 (Duplex: Samme som Simplex)
Multifunktionsbakke
Almindeligt papir, transparent (OHP-film), groft papir, pergament,
etiketter, genbrugspapir, fortrykt papir, kvalitetspapir, karton, farvet
papir, hullet papir, brevhoved, tykt papir, kuvert, høj kvalitetspapir og
brugerdefineret papir 1 til 8
Forreste
kassette
Maks.: 8 1/2×14"/A4 (Duplex: 8 1/2×14"/A4)
Min.: 5 1/2×8 1/2"/A6 (Duplex: 7 1/4×10 1/2"/A5)
Multifunktionsbakke
Maks.: 8 1/2×14"/A4
Min.: 3 5/8×6 1/2"/C5
Papirtype
Papirformat
Zoomværdi
Udskrivningshastighed
Manuel indstilling: 25 til 400 %, 1 % trinvis forøgelse
Faste forøgelsesværdier:
400 %, 200 %, 141 %, 129 %, 115 %, 90 %, 86 %, 78 %, 70 %, 64 %,
50 %, 25 %
Simplex
A4R/Letter-R: 28/30 ark/min
B5-R: 22 ark/min
Legal: 24 ark/min
A5R/A6R: 17 ark/min
Duplex
A4R/Letter-R: 14/15 ark/min
Legal: 12 ark/min
Første udskrift ud
(A4, fødning fra kassette)
Tillæg-2
Ved brug af dokumentføder: 7,9 ± 0,5 sekunder
Uden brug af dokumentføder: 6,9 ± 0,5 sekunder
BETJENINGSVEJLEDNING
Beskrivelse
Element
DC 2028
Opvarmningstid
(22 °C, 60 %)
Papirkapacitet
DC 2128
Tænding
20 sekunder
Lavt
strømniveautilstand
15 sekunder
Dvale
15 sekunder
Forreste
kassette
250 ark (80 g/m2)
Multifunktionsbakke
50 ark (80 g/m2, almindeligt papir, A4/Letter eller mindre)
Udfaldsbakkens kapacitet
150 ark (80 g/m2)
Uafbrudt kopiering
1 til 999 ark (kan indstilles til forøgelser på 1 ark)
Billedskrivningssystem
Halvlederlaser (1 stråle)
Hovedhukommelse
Standard: 256 MB
Interface
Standard
Stik til USB-interface: 1 (USB Hi-Speed)
USB-vært: 1
Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Tilbehør
Stik til KUIO/W: 1
Maks.: 768 MB
Opløsning
600×600 dpi
Månedlig drift
Gennemsnitlig: 1.500 sider
Driftsmiljø
Temperatur
10 til 32,5 °C
Luftfugtighed
15 til 80 %
Højde
2.500 m eller mindre
Lys
1.500 lux eller mindre
Maks.: 20.000 sider
Dimension (B × D × H)
494 × 410 × 366 mm
494 × 430 × 448 mm
Vægt (uden tonerbeholder)
15 kg
18 kg
Nødvendig plads (B × D)
640 × 646 mm
Strømkrav
120 V (60 Hz, min. 7,8 A)
220 til 240 V (50/60 Hz, min. 4,0 A)
BETJENINGSVEJLEDNING
Tillæg-3
Beskrivelse
Element
DC 2028
Strømforbrug
DC 2128
Under
udskrivning
470 W
484 W
Ved standby
83,4 W
90 W
Lavt
strømniveautilstand
82,3 W
90 W
Dvaletilstand
8,8 W
11,1 W
Slukket
0W
Tilbehør
Dokumentføder, papirføder (op til 2 enheder)
Printer
Element
Beskrivelse
Udskrivningshastighed
Samme som Kopieringshastighed.
Første udskrift ud
(A4, fødning fra kassette)
Maks. 6,0 sekunder
Opløsning
Fin funktion 1.200, Hurtig funktion 1.200, 600 dpi, 300 dpi
Operativsystem
Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional, Windows Server
2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista x86 Edition,
Windows Vista x64 Edition, Windows 2008 Server, Windows Server 2008
x64 Edition, Apple Macintosh OS 10.x
Interface
Stik til USB-interface: 1 (USB Hi-Speed)
USB-vært: 1
Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Standard
Sidernes beskrivelsessprog
Tillæg-4
PRESCRIBE
BETJENINGSVEJLEDNING
Scanner
Element
Beskrivelse
Operativsystem
Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP, Windows Vista, Windows
Server 2003, Windows Server 2008
Systemkrav
IBM PC/AT-kompatibel
CPU: Celeron 600 MHz eller højere
RAM: Min. 128 MB
Fri harddiskplads: Min. 20 MB
Interface: Ethernet
Opløsning
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Filformat
JPEG, TIFF, PDF, XPS
Scanningshastighed *1
1-sidet: S/H 20 billeder/min
Farve 7 billeder/min
2-sidet: S/H 11 billeder/min
Farve 4 billeder/min
(Liggende A4, 600 dpi, billedkvalitet: Tekst/foto original)
Interface
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)
USB 2.0 (Hi-Speed USB)
Netværksprotokol
TCP/IP
Transmissionssystem
Pc-transmission
E-mail-transmission
TWAIN scan*1
WIA scan*2
*1
*3
SMB
FTP
SNMP
Scan til SMB
Scan til FTP, FTP over SSL
Scan til e-mail
Tilgængeligt operativsystem: Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP, Windows Vista
Tilgængeligt operativsystem: Windows Vista
BETJENINGSVEJLEDNING
Tillæg-5
Dokumentføder (tilbehør)
Element
Beskrivelse
Originalfødning
Automatisk fødning
Understøttede
originaltyper
Originalark
Papirformat
Maks.: Legal/A4
Min.: Statement/A5
Papirvægt
50 til 120 g/m2
Papirkapacitet
Maks. 50 ark (50 til 80 g/m2)
Mål
(B × D × H)
455 × 338 × 93 mm
Vægt
Maks. 3 kg
Miljøspecifikationer
Beskrivelse
Element
DC 2028
DC 2128
Tid før lavt strømniveau-tilstand
(standardindstilling)
2 minutter
Tid før dvaletilstand
(standardindstilling)
15 minutter
Tid for genoprettelse fra lavt
strømniveau-tilstand
Maks. 10 sekunder
Tid for genoprettelse fra dvaletilstand
Maks. 15 sekunder
Duplex
Standard
Papirforsyning
Der kan anvendes 100 % genbrugspapir.
BEMÆRK: Din forhandler eller en servicetekniker kan give dig flere oplysninger om de anbefalede papirtyper.
Tillæg-6
BETJENINGSVEJLEDNING
Metode til tegnangivelse
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indtaste tegn i skærmbillederne til indtastning af tegn.
Anvendte taster
Benyt følgende taster til at indtaste tegn.
1
7
2
3
4
6
5
1. OK
Tryk på denne tast for at afslutte de(t) indtastede tegn.
2. Clear
Tryk på denne tast for at slette tegnet ved markøren. Hvis markøren befinder sig for
enden af en linje, slettes tegnet til venstre for markøren.
3. Back
Tryk på denne tast for at forlade skærmbilledet til indtastning af tegn og vende tilbage til
det forrige skærmbillede.
4. Markørtaster
Benyt disse taster til at flytte markøren eller vælge et tegn fra listen over tegn.
5. Taltaster
Benyt disse taster til at vælge det tegn, du ønsker at indtaste.
6. Reset
Tryk på denne tast for at annullere indtastningen og vende tilbage til
standbyskærmbilledet.
7. Højre tast
Tryk på denne tast for vælge den type tegn, du ønsker at indtaste når [Tekst] vises).
BETJENINGSVEJLEDNING
Tillæg-7
Tillæg-8
BETJENINGSVEJLEDNING
Indeks
Dvale 3-5
E
E-mail
Send som e-mail 3-21
A
Afsendelse
Send som e-mail 3-21
Send til mappe (FTP) 3-25
Send til mappe (SMB) 3-25
Afsendelse af e-mail 2-25
Afsendelse til forskellige typer destinationer
(Multisend) 3-30
Angivelse af destinationen 3-28
AppleTalk
Opsætning 2-21
Automatisk dvale 3-5
Automatisk lavt strømniveau-tilstand 3-4
B
Beholder til brugt toner
Udskiftning 4-5
Betjeningspanel 1-2
Billedkvalitet
Kopiering 3-9
F
Fejlmeddelelser 5-5
Funktionsproblemer 5-2
G
Glaspanel
Rengøring 4-2
Glasplade
Placering af originaler 2-43
I
Indikatorplader for originalstørrelse 2-43
Indstilling af dato og klokkeslæt 2-8
J
Cd-rom 2-2
Embedded Web Server 2-24
Job
Afbryde 3-31
Jobadskiller
Rengøring 4-5
Justering af tæthed
Automatisk 3-10
Kopiering 3-10
Manuel 3-10
D
K
Destination
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multisend) 3-30
Søgning 3-28
Valg med one-touch-tast 3-30
Valg vha. adressebog 3-28
Dokumentføder Tillæg-6
Ikke understøttede originaler 2-44
Ilægning af originaler 2-44
Maskinens dele 2-44
Originaler, der understøttes 2-44
Sådan ilægges originaler 2-45
Duplex 3-14
Kassette
Ilægning af papir 2-28
Klargøring 2-1
Klargøring af kabler 2-4
Kopiering
Duplexkopiering 3-14
Forskyd kopiering 3-17
Justering af tæthed 3-10
Sorter kopiering 3-17
Valg af billedkvalitet 3-11
Zoom-kopiering 3-12
C
BETJENINGSVEJLEDNING
Indeks-1
L
LAN-kabel
Tilslutning 2-5
Lavt strømniveau-tilstand 3-5
Log af 3-6
Log på 3-6
M
Maskinens dele 1-1
Medfølgende dele 2-2
Multifunktionsbakke (MF)
Papirformat og medie 2-40
Multisend (afsendelse til forskellige typer
destinationer) 3-30
N
Netværk
Opsætning 2-11
Netværksinterface 2-4
Netværkskabel 2-4
Tilslutning 2-5
O
Opløsning Tillæg-3, Tillæg-4
Opsætning
AppleTalk 2-21
Opsætning af netværk
AppleTalk 2-21
Original
Ilægning af originaler i dokumentføderen
2-44
Placering af originaler på glasplade 2-43
P
Papir
Format og medie 2-37
Ilægning af kuverter 2-33
Ilægning af papir i kassetterne 2-28
Ilægning af papir i multifunktionsbakken
2-31
Inden ilægning 2-27
Indeks-2
Papirstop 5-11
Bag venstre dæksel 1, 2 og 3 5-15
Dokumentføder 5-16
Forholdsregler 5-11
Indikatorer for papirstop 5-11
Kassette 1 5-12
Kassette 2 5-12
Multifunktionsbakke 5-15
Product Library 2-2
R
Rengøring
Glaspanel 4-2
Jobadskiller 4-5
S
Skift af sprog 2-7
Sluk 3-3
Specifikationer
Dokumentføder Tillæg-6
Maskine Tillæg-2
Miljøspecifikationer Tillæg-6
Printer Tillæg-4
Scanner Tillæg-5
Strømkabel
Tilslutning 2-7
T
Tilslutning 2-3
LAN-kabel 2-5
Strømkabel 2-7
USB-kabel 2-7
Tonerbeholder
Udskiftning 4-5
Tænd 3-2
U
Udskiftning
Beholder til brugt toner 4-5
Tonerbeholder 4-5
Udskrivning 3-18
Udskrivning fra programmer 3-18
USB-interface 2-4
BETJENINGSVEJLEDNING
USB-kabel
Tilslutning 2-7
Z
Zoom tilstand
BETJENINGSVEJLEDNING
Kopiering 3-12
Zoom-kopiering
Auto zoom 3-12
Forvalgt zoom 3-12
Manuel zoom 3-12
Indeks-3
Indeks-4
BETJENINGSVEJLEDNING
E11
UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement