Triumph-Adler DC 2480 Copy system Handleiding

Triumph-Adler DC 2480 Copy system Handleiding
DC 2465/2480
Instructiehandleiding
DC 2465 / 2480
Digitaal Multifunctioneel Systeem
Kopiëren/ Printen/ Scannen/ Faxen
A3
Inleiding
Hartelijk dank voor de aanschaf van de CD 1465/DC 2465/ CD 1480/DC 2480.
Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, het basisonderhoud uit
te voeren en zo nodig eenvoudige problemen op te lossen, zodat u uw apparaat steeds in optimale staat kunt
gebruiken.
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voor u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding in de
buurt van het apparaat zodat u deze snel kunt raadplegen.
Wij raden u aan vervangartikelen van ons eigen merk te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten
gevolge van het gebruik van artikelen van andere fabrikanten in dit apparaat.
In deze gebruikershandleiding wordt naar de CD 1465/DC 2465/ CD 1480/DC 2480 verwezen als het 65 ppmmodel en het 80 ppm-model.
Meegeleverde handleidingen
Bij dit apparaat worden de volgende handleidingen geleverd. Raadpleeg ze wanneer nodig.
Quick Guide
Beschrijft de procedures voor veelgebruikte bedieningshandelingen.
Safety Guide
Bevat informatie over veiligheid en waarschuwingen bij het installeren en het gebruik van het apparaat. Lees
deze handleiding voor u het apparaat in gebruik neemt.
Safety Guide (CD 1465/DC 2465/ CD 1480/DC 2480)
Beschrijft de installatieruimte van het apparaat, de waarschuwingsetiketten en andere informatie. Lees deze
handleiding voor u het apparaat in gebruik neemt.
Dvd (Product Library)
• Gebruikershandleiding (deze handleiding)
• Printing System Driver User Guide
• FAX Operation Guide
• Network FAX Driver Operation Guide
• Card Authentication Kit (B) Operation Guide
• Network Tool for Direct Printing Operation Guide
• Data Security Kit (E) Operation Guide
• Network Print Monitor User Guide
• Embedded Web Server RX User Guide
• File Management Utility User Guide
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding
De delen van deze handleiding en onderdelen van het apparaat die zijn aangeduid met symbolen, bevatten
veiligheidswaarschuwingen ter bescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in de buurt. Ze
zijn ook bedoeld voor een correct en veilig gebruik van het apparaat. De symbolen met hun betekenis worden
hieronder beschreven.
WAARSCHUWING: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende
aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan
de betreffende punten, dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs
levensgevaar.
VOORZICHTIG: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende
aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan
de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of
mechanische beschadiging.
Symbolen
Het symbool  geeft aan dat het betreffende deel veiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke
aandachtspunten worden binnenin het symbool aangegeven.
.... [Algemene waarschuwing]
.... [Waarschuwing voor hoge temperatuur]
Het symbool
geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over niet-toegestane handelingen.
Specifieke informatie over de niet-toegestane handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.
.... [Waarschuwing voor niet-toegestane handeling]
.... [Demontage verboden]
Het symbool  geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over handelingen die moeten worden
uitgevoerd. Specifieke informatie over de vereiste handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.
.... [Waarschuwing voor vereiste handeling]
.... [Haal de stekker uit het stopcontact]
.... [Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact]
Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om een vervanging te bestellen als de
veiligheidswaarschuwingen in deze gebruikershandleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelf ontbreekt
(tegen betaling).
OPMERKING: Originele documenten die heel erg op een bankbiljet lijken kunnen mogelijkerwijs niet goed
gekopieerd worden omdat dit apparaat voorzien is van een functie die valsmunterij voorkomt.
i
Inhoud
Inhoud
Bedrijfsomgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
Veiligheid van de laserstraal (Europa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren/scannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
EN ISO 7779. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
EK1-ITB 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii
1
Onderdeelnamen
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Voorbereiding voor het gebruik
De accessoires controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Kabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Aan- en uitzetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Energiebesparende stand en automatische energiebesparende stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Slaapstand en automatische slaapstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
De hoek van het bedieningspaneel aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
De [Taal] in het scherm wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Datum en tijd instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Netwerk installeren (LAN-aansluiting). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Embedded Web Server RX (instellingen voor e-mail). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Papier plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22
Originelen plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-40
3
Basisbediening
Aanmelden/afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
De toetsen Enter en Snelkiesnummer zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Informatie op het aanraakscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Voorbeeld van origineel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Verzenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22
Bevestigingsscherm voor bestemmingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29
Voorbereiding voor het verzenden van een document naar een pc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30
Bestemming opgeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-40
De documentbox gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-43
Taken annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-52
Scherm Snelle instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-54
Programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-57
Sneltoetsen registreren (kopieer-, verzend- en documentboxinstellingen) . . . . . . . . . . . . . . . . 3-60
Gebruik van de webbrowser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-62
Gebruik van de Weektimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-64
Teller controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-65
Help-scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-65
4
Onderhoud
Standaardonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
ii
Inhoud
5
Problemen oplossen
Storingen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Reageren op foutmeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Papierstoringen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-23
Appendix
Optionele apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Appendix-2
Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Appendix-4
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Appendix-13
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index-1
iii
Bedrijfsomgeving
De geschikte bedrijfsomgeving voor het apparaat is:
•
Temperatuur: 10 tot 32,5 °C
(Vochtigheid moet echter 70% of minder zijn bij een temperatuur van 32,5 °C.)
•
Relatieve luchtvochtigheid: 15 tot 80%
(Temperatuur moet echter 30 °C of minder zijn bij een vochtigheid van 80%.)
Gebruik gecoat papier bij een temperatuur van 27 °C of minder en een vochtigheid van 60% of minder.
Een ongeschikte bedrijfsomgeving kan de beeldkwaliteit beïnvloeden. Wij adviseren het apparaat te gebruiken
bij een temperatuur van: circa 16 tot 27 °C of minder en een vochtigheid van: circa 36 tot 65%. Vermijd
bovendien de volgende plaatsen als installatieplaats voor het apparaat.
Het apparaat geeft automatisch het volgende bericht weer als de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is.
Bericht: "Waarschuwing te hoge temperatuur. Pas de kamertemperatuur aan." of "Waarschuwing te lage
temperatuur. Pas de kamertemperatuur aan."
Om het apparaat onder optimale omstandigheden te gebruiken, moeten de temperatuur en de vochtigheid van
de ruimte aangepast worden als dit bericht verschijnt.
•
Vermijd plaatsen in de buurt van een raam of direct in het zonlicht.
•
Vermijd plaatsen met trillingen.
•
Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen.
•
Vermijd plaatsen met directe blootstelling aan warme of koude lucht.
•
Vermijd slecht geventileerde plaatsen.
Als de vloer makkelijk slecht bestand is tegen zwenkwieltjes, is het mogelijk dat de vloer beschadigd raakt
wanneer het apparaat na de installatie wordt verplaatst.
Tijdens het kopiëren komen er kleine hoeveelheden ozon vrij, maar deze hoeveelheden vormen geen
gezondheidsrisico. Als het apparaat echter langere tijd in een slecht geventileerde ruimte wordt gebruikt of
wanneer er een zeer groot aantal kopieën wordt gemaakt, kan de geur onaangenaam worden. Een geschikte
omgeving voor kopieerwerk moet goed geventileerd zijn.
iv
Waarschuwingen bij het gebruik van verbruiksartikelen
VOORZICHTIG
Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.
Houd onderdelen die toner bevatten buiten het bereik van kinderen.
Als er onverhoopt lekkage plaatsvindt uit delen die toner bevatten, voorkom dan inademing en
inslikken en voorkom contact met uw ogen en huid.
•
Als u toch toner inademt, gaat u naar een plaats met frisse lucht en gorgelt u met veel water. Neem bij
opkomende hoest contact op met een arts.
•
Als u toner binnenkrijgt, spoelt u uw mond met water en drinkt u 1 of 2 glazen water om de inhoud van uw
maag te verdunnen. Neem indien nodig contact op met een arts.
•
Als u toner in uw ogen krijgt, spoelt u ze grondig met water. Als uw ogen gevoelig blijven, neemt u contact
op met een arts.
•
Als u toner op de huid krijgt, wast u uw huid met water en zeep.
Probeer geen onderdelen die toner bevatten open te breken of te vernietigen.
Overige voorzorgsmaatregelen
Lever de lege tonercontainer en de tonerafvalbak in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde
tonercontainer en tonerafvalbak worden gerecycled of verwijderd volgens de betreffende voorschriften.
Bewaar het apparaat op een plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht.
Bewaar het apparaat op een plaats waar de temperatuur niet hoger wordt dan 40ºC en waar zich geen sterke
schommelingen in temperatuur of vochtigheid voordoen.
Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan het papier uit de cassette en de multifunctionele
(MF) lade, leg het terug in de oorspronkelijke verpakking en maak deze weer dicht.
Als de optionele faxkit is geïnstalleerd en de hoofdschakelaar is uitgeschakeld, kunnen er geen faxen worden
verstuurd of ontvangen. Zet de hoofdschakelaar niet uit, maar druk op de Power-toets van het
bedieningspaneel om het apparaat in de slaapstand te zetten.
v
Veiligheid van de laserstraal (Europa)
Laserstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam. Om deze reden is de laserstraal in het apparaat
hermetisch afgesloten binnen een beschermende behuizing en achter een externe afdekking. Bij normale
bediening van het product door de gebruiker kan er geen straling uit het apparaat ontsnappen.
Dit apparaat wordt geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1 volgens IEC/EN 60825-1:2007.
Voorzichtig: Het uitvoeren van andere procedures dan in deze handleiding beschreven, kan leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke straling.
Deze etiketten zijn aangebracht op de laserscaneenheid in het apparaat en bevinden zich niet op een plaats die
toegankelijk is voor de gebruiker.
Het onderstaande etiket bevindt zich aan de rechterkant van het apparaat.
vi
Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren/scannen
Het kan verboden zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren/scannen zonder de toestemming van
de houder van het auteursrecht.
Het kopiëren/scannen van de volgende voorwerpen is verboden en kan beboet worden.
Dit sluit andere voorwerpen niet uit. Maak niet bewust een kopie/scan van voorwerpen die niet gekopieerd/
gescand mogen worden.
•
Papiergeld
•
Bankbiljetten
•
Waardepapieren
•
Stempels
•
Paspoorten
•
Certificaten
Plaatselijke wetten en bepalingen kunnen mogelijk het kopiëren/scannen van ander materiaal dan hierboven is
vermeld verbieden of beperken.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB
(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren
Gesichtsfeld platziert werden.
vii
Wettelijke kennisgevingen en
veiligheidsinformatie
Lees deze informatie voor u het apparaat in gebruik neemt. Dit hoofdstuk bevat informatie
over de volgende onderwerpen.
•
•
•
•
•
•
•
Wettelijke kennisgevingen .................................................................... ix
Wat betreft handelsnamen.................................................................... ix
Energiebesparingsfunctie ................................................................... xvi
Automatische dubbelzijdige kopieerfunctie......................................... xvi
Gerecycled papier............................................................................... xvi
Energy Star-programma (ENERGY STAR®) ...................................... xvi
Over deze gebruikershandleiding .......................................................xvii
viii
Wettelijke kennisgevingen
Het kopiëren of op een andere manier reproduceren van de gehele handleiding of een deel daarvan zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright-eigenaar is verboden.
Wat betreft handelsnamen
•
PRESCRIBE en KPDL zijn handelsmerken van Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,
Windows 7 en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft
Corporation in de V.S. en/of andere landen.
•
PCL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet is een geregistreerd handelsmerk van Xerox Corporation.
•
Novell en NetWare zijn geregistreerde handelsmerken van Novell, Inc.
•
IBM en IBM PC/AT zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en
andere landen.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M en Typebank-OCR zijn handelsmerken van TypeBank®.
•
Alle Europese lettertypen die in dit apparaat zijn geïnstalleerd, worden gebruikt onder licentieovereenkomst
met Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino en Times zijn geregistreerde handelsmerken van Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery en ITC ZapfDingbats zijn geregistreerde
handelsmerken van International Typeface Corporation.
•
UFST™ MicroType® lettertypen van Monotype Imaging Inc. zijn geïnstalleerd in dit apparaat.
•
Dit apparaat bevat software met modules die zijn ontwikkeld door de Independent JPEG Group.
•
Dit apparaat bevat de NF-module ontwikkeld door ACCESS
Co., Ltd.
•
Dit product is voorzien van de NetFront-browser van
ACCESS CO., LTD.
•
ACCESS, het ACCESS-logo en NetFront zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van ACCESS CO., LTD. in de Verenigde Staten, Japan en andere landen.
•
© 2011 ACCESS CO., LTD. Alle rechten voorbehouden.
•
Java is een geregistreerd handelsmerk van Oracle en/of gelieerde maatschappijen.
Alle overige merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de
respectieve bedrijven. De symbolen ™ en ® worden niet gebruikt in deze gebruikershandleiding.
ix
GPL/LGPL
Dit product is voorzien van GPL- (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) en/of LGPL- (http://www.gnu.org/
licenses/lgpl.html) software als onderdeel van de firmware. U kunt de broncode verkrijgen en het is toegestaan
het te kopiëren, te verspreiden en te wijzigen volgens de voorwaarden van GPL/LGPL.
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)”
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
x
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgment:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
xi
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xii
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that
the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1
Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the
License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by,
or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the
power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial
ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
xiii
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the
License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is
provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived
from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works
shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to
submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of
electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not
limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking
systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving
the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing
by the copyright owner as “Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has
been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2
Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license
to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3
Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated
in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer
the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are
necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work
to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the
Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under
this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4
Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following
conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do
not pertain to any part of the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You
distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the
following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source
form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the
NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.
xiv
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.
5
Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall
supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor
regarding such Contributions.
6
Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks,
or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7
Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES
OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the
Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8
Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or
agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect,
special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of
the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if
such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9
Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You
may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability
obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act
only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if
You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims
asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets “[]” replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be
enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class
name and description of purpose be included on the same “printed page” as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance
with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed
on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
xv
Energiebesparingsfunctie
Het apparaat is uitgerust met een energiebesparende stand, waarbij het energieverbruik wordt beperkt na het
verstrijken van een bepaalde tijdsperiode nadat het apparaat het laatst werd gebruikt, en met een slaapstand,
waarbij de printer- en faxfuncties in een wachtstand komen te staan, maar het energieverbruik tot een minimum
wordt beperkt wanneer er gedurende een bepaalde tijdsperiode geen activiteiten hebben plaatsgevonden op
het apparaat.
Energiebesparende stand
Het apparaat schakelt automatisch in de energiebesparende stand 2 minuten nadat het voor het laatst werd
gebruikt. De tijdsperiode waarin er geen activiteiten plaatsvinden voordat de energiebesparende stand wordt
geactiveerd, kan worden verlengd. Raadpleeg Energiebesparende stand en automatische energiebesparende
stand op pagina 2-9 voor meer informatie.
Slaapstand
Het apparaat schakelt automatisch in de slaapstand 60 minuten nadat het voor het laatst werd gebruikt. De
tijdsperiode waarin er geen activiteiten plaatsvinden voordat de slaapstand wordt geactiveerd, kan worden
verlengd. Raadpleeg Slaapstand en automatische slaapstand op pagina 2-10 voor meer informatie.
Automatische dubbelzijdige kopieerfunctie
Dit apparaat beschikt over dubbelzijdig kopiëren als standaardfunctie. Als u bijvoorbeeld twee enkelzijdige
originelen als dubbelzijdige kopie op één vel papier kopieert, kunt u de gebruikte hoeveelheid papier beperken.
Raadpleeg Duplex op pagina 3-12 voor meer informatie.
Gerecycled papier
Dit apparaat ondersteunt het gebruik van gerecycled papier om de belasting voor het milieu te verminderen. Uw
verkoop- of servicevertegenwoordiger kan informatie geven over aanbevolen papiersoorten.
Energy Star-programma (ENERGY STAR®)
Wij hebben als bedrijf dat deelneemt aan het internationale Energy Star-programma
vastgesteld dat dit apparaat voldoet aan de standaarden zoals bepaald in het internationale
Energy Star-programma.
xvi
Over deze gebruikershandleiding
Deze gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 - Onderdeelnamen
Beschrijft de onderdelen van het apparaat en de toetsen op het bedieningspaneel.
Hoofdstuk 2 - Voorbereiding voor het gebruik
Geeft uitleg over het toevoegen van papier, het plaatsen van originelen, het aansluiten van het apparaat en de
benodigde configuraties voor het eerste gebruik.
Hoofdstuk 3 - Basisbediening
Beschrijft de basisprocedures voor kopiëren, afdrukken en scannen.
Hoofdstuk 4 - Onderhoud
Beschrijft het reinigen van het apparaat en het vervangen van de toner.
Hoofdstuk 5 - Problemen oplossen
Geeft uitleg over het oplossen van foutmeldingen, papierstoringen en andere problemen.
Appendix
Een lijst met de apparaatspecificaties.
Laat u kennismaken met de handige optionele apparatuur die voor dit apparaat beschikbaar is.
Geeft informatie over mediatypes en papierformaten.
xvii
Vormgevingselementen in deze handleiding
De volgende vormgevingselementen worden gebruikt, afhankelijk van het soort beschrijving.
Vormgevingselement
Beschrijving
Voorbeeld
Vet
Geeft de toetsen op het
bedieningspaneel of een
computerscherm aan.
Druk op de Start-toets.
[Normaal]
Geeft de toetsen op het
aanraakscherm aan.
Druk op [OK].
Cursief
Geeft een bericht op het
aanraakscherm weer.
Gereed voor kopiëren wordt
weergegeven.
Wordt gebruikt om belangrijke
woorden en zinnen of
verwijzingen naar extra
informatie te benadrukken.
Raadpleeg voor meer informatie Slaapen Automatische slaapstand op pagina
2-9.
Opmerking
Geeft extra informatie of
handelingen ter referentie aan.
OPMERKING:
Belangrijk
Geeft verplichte of verboden
items aan om problemen te
voorkomen.
BELANGRIJK:
Geeft aan wat u moet doen om
lichamelijk letsel of
apparaatbeschadiging te
voorkomen en hoe u hiermee
moet omgaan.
VOORZICHTIG:
Voorzichtig
Beschrijving van de bedieningsprocedures
In deze gebruikershandleiding worden opeenvolgende bedieningsstappen als volgt aangegeven:
Beschrijving in deze
gebruikershandleiding
Bedieningsprocedure
Druk op [Kopiëren].

Druk op [Volgende] bij Snelle
instellingen.

Druk tweemaal op [ ].

Druk op [Wijzigen] bij Origineel
beeld.
Druk op [Kopiëren], [Volgende] bij
Snelle instellingen, tweemaal op
[ ] en vervolgens op [Wijzigen]
bij Origineel beeld.
xviii
Originelen en papierformaten
In dit gedeelte wordt de in deze handleiding gebruikte notatie uitgelegd, wanneer naar origineelformaten of
papierformaten wordt verwezen.
Bij A4, B5 en Letter, die zowel horizontaal (staand) als verticaal (liggend) kunnen worden gebruikt, wordt de
horizontale richting met een extra letter R aangegeven om de richting van het origineel/papier aan te geven.
Plaatsingsrichting
Verticale richting
Origineel
Aangegeven
formaat *
A4, B5, A5, B6,
A6, 16K, Letter,
Statement
Papier
Bij het origineel/papier is afmeting A langer dan
B.
Horizontale richting
Origineel
A4-R, B5-R, A5-R,
B6-R, A6-R, 16KR, Letter-R,
Statement-R
Papier
Bij het origineel/papier is afmeting A korter dan B.
*
Het formaat van het origineel/papier dat kan worden gebruikt, is
afhankelijk van de functie en de invoerlade. Raadpleeg de pagina
over die functie of de invoerlade voor meer informatie.
Pictogrammen op het aanraakscherm
De plaatsingsrichting van de originelen en het papier wordt op het aanraakscherm aangegeven met de volgende
pictogrammen.
Plaatsingsrichting
Originelen
Verticale richting
Horizontale richting
xix
Papier
xx
1 Onderdeelnamen
In dit hoofdstuk worden de onderdelen van het apparaat en de toetsen op het
bedieningspaneel beschreven.
•
•
Bedieningspaneel ...............................................................................1-2
Apparaat .............................................................................................1-4
1-1
Onderdeelnamen
Bedieningspaneel
Knippert tijdens het afdrukken, het verzenden of ontvangen van een fax, het verzenden
van een scan en het afdrukken van ontvangen gegevens.
Knippert als het apparaat de harde schijf, het faxgeheugen of het
USB-geheugen (algemeen gebruik) gebruikt.
Brandt of knippert wanneer een fout optreedt en
een taak wordt afgebroken.
Verandert het aanraakscherm in
een groter scherm voor Kopiëren
of Verzenden.
Geeft de hulpfunctie weer.
Zet het apparaat in de
energiebesparende stand.
Beëindigt de bediening (meldt
af) in het beheerscherm.
Geeft het scherm Kopiëren weer.
Geeft het scherm voor verzenden weer.
U kunt dit ook wijzigen in het adresboekscherm.
Geeft het scherm Fax weer.
Geeft het scherm Documentbox weer.
Geeft het scherm Toepassing weer.
Geeft het scherm Toepassing weer.
Geeft het scherm Status/Taak annuleren weer.
1-2
Onderdeelnamen
1
Wist ingevoerde nummers en
karakters.
Onderbreekt tijdelijk de lopende
afdruktaak.
Zet de instellingen terug in hun
oorspronkelijke stand.
Geeft het Systeemmenu weer.
Geeft het aantal afgedrukte pagina's
en het aantal gescande pagina's weer.
Brandt als het apparaat
ingeschakeld is.
Zet het apparaat in de slaapstand.
Schakelt de slaapstand uit.
Geeft het scherm Kopiëren tijdens onderbreking weer
Start het kopiëren en scannen en het verwerken bij het
maken van instellingen.
Bevestigt de cijfers ingevoerd met de cijfertoetsen en
bevestigt het scherm tijdens het instellen van functies. Werkt
net als de [OK]-toets op het scherm.
Kiest reeds geregistreerde bestemmingen en
programma's voor verzending.
Cijfertoetsen. Om cijfers en symbolen in te voeren.
1-3
Onderdeelnamen
Apparaat
4
1
5
2
3
6
6-e
6-f
6-b 6-c
6-j
1
Mailbox (optioneel)
2
Voorklep
3
Documentfinisher (optioneel)
4
Documenttoevoer
5
Bedieningspaneel
6
Cassette 1 tot 7 (5 tot 7 zijn optioneel)
6-g
6-c 6-a
6-h
6-i
• 6-a: Cassette 1
• 6-b: Cassette 2
• 6-c: Cassette 3
• 6-e: Cassette 5
• 6-f: Cassette 6
• 6-g: Cassette 7
• 6-h: Cassette 5
• 6-i: Cassette 6
• 6-j: Cassette 7
1-4
• 6-d: Cassette 4
Onderdeelnamen
1
11
7
12
13
14
15
8
9
10
16 17
18
19
20
21
7
Netwerkpoort
19 Tonerafvalbak
8
USB-poort (A2)
20 Ontgrendelingstoets
9
USB-interface-aansluiting (B1)
21 Reinigingsborstel
10 Optionele interface
22 Tonercontainerontgrendeling
11 Aanduidingen origineelformaat
12 Glasplaat
13 Sleufglas
14 Houder voor paperclips
15 Tonercontainer (Black)
16 Onderste linkerlade (optioneel)
17 Bovenste linkerlade (optioneel)
18 Hendels
1-5
22
Onderdeelnamen
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
25
34
35 36 37 38
23 Papierlengtegeleider
36 Rechterklep 4
24 Vergrendeling (papierbreedtegeleider)
37 Hendel rechterklep 4
25 Instelmechanisme voor papierbreedte
38 Rechterklep 3
26 USB-poort (A1)
39 Hendel rechterklep 3
27 Rechterlade
40 Hoofdschakelaar
28 Rechterklep 1
29 Hendel rechterklep 1
30 Hendel rechterklep 2
31 Rechterklep 2
32 Papierbreedtegeleiders
33 Verlengstuk van de multifunctionele lade
34 Multifunctionele lade
35 Hendel
1-6
39
40
2 Voorbereiding voor het gebruik
Dit hoofdstuk bevat uitleg over de voorbereidingen die u moet treffen voor u het apparaat voor
de eerste maal gebruikt. Daarnaast beschrijft het de procedures voor het plaatsen van papier
en originelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De accessoires controleren ............................................................................... 2-2
Kabels aansluiten............................................................................................... 2-4
Aan- en uitzetten................................................................................................ 2-7
Energiebesparende stand en automatische energiebesparende stand............. 2-9
Slaapstand en automatische slaapstand ......................................................... 2-10
De hoek van het bedieningspaneel aanpassen ............................................... 2-10
De [Taal] in het scherm wijzigen ...................................................................... 2-11
Datum en tijd instellen...................................................................................... 2-12
Netwerk installeren (LAN-aansluiting).............................................................. 2-14
Embedded Web Server RX (instellingen voor e-mail) ..................................... 2-17
Papier plaatsen ................................................................................................ 2-22
Originelen plaatsen .......................................................................................... 2-40
2-1
Voorbereiding voor het gebruik
De accessoires controleren
Controleer of de volgende accessoires bijgeleverd zijn.
•
Safety Guide
•
Quick Guide
•
Dvd (Product Library)
Documenten op de bijgeleverde dvd
Op de bijgeleverde dvd (Product Library) staan de volgende documenten. Raadpleeg ze wanneer nodig.
Documenten
Gebruikershandleiding (deze handleiding)
FAX Operation Guide
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Data Security Kit (E) Operation Guide
Embedded Web Server RX User Guide
Printing System Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
File Management Utility User Guide
2-2
Voorbereiding voor het gebruik
De benodigde kabels voorbereiden
De volgende interfaces zijn beschikbaar om het apparaat met een pc te verbinden. Leg de benodigde kabels
klaar afhankelijk van de gebruikte interface.
2
Beschikbare standaardinterfaces
Functie
Interface
Benodigde kabel
Printer/scanner
/netwerkfax*
Netwerkinterface
LAN (10BASE-T of
100BASE-TX, 1000BASE-T
afgeschermd)
Printer
USB-interface
Met USB 2.0 compatibele
kabel (ondersteuning van
Hi-Speed USB, max. 5,0 m,
beschermd)
*
Functie beschikbaar bij gebruik van optionele faxkit. Raadpleeg de
Fax System (V) Operation Guide voor meer informatie over de
netwerkfaxfunctie.
2-3
Voorbereiding voor het gebruik
Kabels aansluiten
LAN-kabel aansluiten (optioneel)
Volg de onderstaande stappen om een LAN-kabel op het apparaat aan te sluiten.
1
Als het apparaat ingeschakeld is, drukt u eerst op
het bedieningspaneel op de Power-toets.
Controleer of het Power-lampje, het lampje
Verwerken en het lampje Geheugen uit zijn. Zet
vervolgens de hoofdschakelaar uit.
2
Verwijder de klepjes één voor één vanaf de
bovenkant van het apparaat.
Zorg ervoor dat er geen
enkel ander lampje
brandt dan dit lampje.
2-4
Voorbereiding voor het gebruik
3
Sluit de LAN-kabel aan op de netwerkinterfaceaansluiting, die zich op de linkerzijde van het
apparaat bevindt.
2
4
Stop de kabel in de sleuf.
5
Plaats de klepjes één voor één vanaf de onderkant
terug en let erop dat de kabels niet worden
afgeklemd.
6
Sluit het andere eind van de kabel aan op de hub.
7
Schakel het apparaat in en configureer het
netwerk. Raadpleeg Netwerk installeren (LANaansluiting) op pagina 2-14 voor meer informatie.
2-5
Voorbereiding voor het gebruik
Netvoedingskabel aansluiten
Sluit het ene eind van de bijgeleverde netvoedingskabel aan op het apparaat en steek het andere eind in een
stopcontact.
BELANGRIJK: Gebruik uitsluitend de netvoedingskabel die bij het apparaat wordt geleverd. Voor het 120Vmodel worden de twee bijgeleverde netsnoeren gebruikt.
2-6
Voorbereiding voor het gebruik
Aan- en uitzetten
Aanzetten
Als het aan/uit-lampje brandt... (uit de slaapstand schakelen)
Druk op de Power-toets.
Als het aan/uit-lampje niet brandt...
Open het klepje van de hoofdschakelaar en zet de
hoofdschakelaar aan.
OPMERKING: Als de optionele Data Security Kit is geïnstalleerd, kan een bericht verschijnen dat laat weten
dat de beveiligingsfunctie wordt ingeschakeld en kan het opstarten even duren na het aanzetten van het
apparaat.
BELANGRIJK: Wanneer u de hoofdschakelaar uitschakelt, mag u deze niet meteen weer inschakelen. Wacht
minstens 5 seconden voordat u de hoofdschakelaar weer inschakelt.
2-7
2
Voorbereiding voor het gebruik
Uitzetten
Voor u de hoofdschakelaar uitschakelt, zet u eerst de Power-toets op het bedieningspaneel op uit. Zorg dat de
Power-toets, het lampje Verwerken en het lampje Geheugen uit zijn, voor u de hoofdschakelaar uitschakelt.
Als u de hoofdschakelaar niet gaat uitschakelen, raadpleeg dan Energiebesparende stand en automatische
energiebesparende stand op pagina 2-9, en Slaapstand en automatische slaapstand op pagina 2-10.
VOORZICHTIG: De harde schijf kan in werking zijn wanneer de Power-toets, het lampje Verwerken of het
lampje Geheugen brandt of knippert. Het uitschakelen van de hoofdschakelaar terwijl de harde schijf in werking
is, kan schade veroorzaken.
Zorg ervoor dat er geen
enkel ander lampje
brandt dan dit lampje.
Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt
VOORZICHTIG: Als u dit apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld 's nachts), zet
het dan uit met de hoofdschakelaar. Als u het apparaat nog langer niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de
vakantie), haal dan om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact. Als de optionele faxkit
geïnstalleerd is en u zet het apparaat uit met de hoofdschakelaar, dan is het versturen en ontvangen
van faxen uitgeschakeld.
VOORZICHTIG: Verwijder het papier uit de cassettes en berg het op in de afgesloten bewaarzak voor papier
om het tegen vocht te beschermen.
2-8
Voorbereiding voor het gebruik
Energiebesparende stand en automatische energiebesparende stand
Energiebesparende stand
Om de energiebesparende stand in te schakelen, drukt
u op de Spaarstand-toets. Het aanraakscherm en alle
lampjes op het bedieningspaneel gaan uit om het
energieverbruik te verminderen. Enkel het Spaarstandlampje, het Power-lampje en het aan/uit-lampje blijven
branden. Deze stand heet de energiebesparende
stand.
Als er afdrukgegevens ontvangen worden tijdens de
energiebesparende stand, dan wordt het apparaat
automatisch geactiveerd en begint het af te drukken.
Ook als er een fax binnenkomt tijdens de
energiebesparende stand en de optionele fax in gebruik
is, dan wordt het apparaat geactiveerd en begint het af
te drukken.
Voer een van de volgende handelingen uit om het
apparaat weer te bedienen. Het apparaat is binnen 20
seconden gebruiksklaar.
•
Druk op een willekeurige toets van het
bedieningspaneel.
•
Open de documenttoevoer.
•
Plaats de originelen in de documenttoevoer.
Wij wijzen u erop dat door omgevingsfactoren, zoals
ventilatie, het apparaat langzamer kan reageren.
Automatische energiebesparende stand
De automatische energiebesparende stand schakelt het apparaat automatisch in de energiebesparende stand
als het gedurende een vooraf ingestelde tijd niet gebruikt is. De ingestelde standaardtijd is 2 minuten.
2-9
2
Voorbereiding voor het gebruik
Slaapstand en automatische slaapstand
Slaapstand
Wanneer u de slaapstand wilt activeren, drukt u op de
Power-toets. Het aanraakscherm en alle lampjes op het
bedieningspaneel gaan uit om het energieverbruik tot
een minimum te beperken. Enkel het aan/uit-lampje
blijft branden. Deze stand heet de slaapstand.
Als er tijdens de slaapstand afdrukgegevens worden
ontvangen, dan wordt de afdruktaak uitgevoerd terwijl
het aanraakscherm onverlicht blijft.
Wanneer u de optionele faxkit gebruikt, worden
ontvangen faxgegevens afgedrukt terwijl het
bedieningspaneel onverlicht blijft.
Om verder te gaan met bedienen, drukt u op de Powertoets. Het apparaat is binnen 30 seconden
gebruiksklaar.
Wij wijzen u erop dat door omgevingsfactoren, zoals
ventilatie, het apparaat langzamer kan reageren.
Automatische slaapstand
De automatische slaapstand schakelt het apparaat automatisch in de slaapstand als het gedurende een vooraf
ingestelde tijd in de energiebesparende stand heeft gestaan. De ingestelde standaardtijd is 60 minuten.
De hoek van het bedieningspaneel aanpassen
De hoek van het bedieningspaneel kan worden
ingesteld zoals links weergegeven.
2-10
Voorbereiding voor het gebruik
De [Taal] in het scherm wijzigen
Kies de taal die weergegeven wordt op het aanraakscherm.
2
Volg de onderstaande stappen om de taal te kiezen.
Algemene instellingen - Taal
1
Druk op de Systeemmenu-toets.
2
Druk op [Algemene instellingen] en vervolgens op
[Wijzigen] bij Taal.
3
Druk op de toets voor de taal die u wilt gebruiken.
4
Druk op [OK].
De taal kiezen voor het display van het aanraakscherm.
English
Deutsch
Français
Nederlands
Português
Español
Italiano
Annuleren
Status
OK
10/10/2010 10:10
De taal van het aanraakscherm is gewijzigd.
2-11
Voorbereiding voor het gebruik
Datum en tijd instellen
Volg de onderstaande stappen om de lokale datum en tijd op de plaats van installatie in te stellen.
Wanneer u een e-mail verzendt met de verzendfunctie, zullen de hier ingestelde datum en tijd in de kop van het
e-mailbericht worden toegevoegd. Stel de datum, de tijd en het tijdsverschil met GMT in van de regio waar het
apparaat wordt gebruikt.
OPMERKING: Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan kunt u de instellingen enkel
wijzigen door aan te melden met de toegangsrechten van de beheerder. Als het gebruikersaanmeldingsbeheer
uitgeschakeld is, dan verschijnt het gebruikersverificatiescherm. Voer een aanmeldingsgebruikersnaam en
wachtwoord in en druk op [Aanmelden]. Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor de
standaardaanmeldingsgebruikersnaam en het wachtwoord.
Stel het tijdsverschil in voor u de datum en de tijd instelt.
Als u de datum/tijd wijzigt, zijn de testfuncties niet langer beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie de
Engelse gebruikershandleiding.
Datum/timer - Tijdzone
1
Druk op de Systeemmenu-toets.
2
Druk op [ ], [Datum/Timer] en vervolgens op
[Wijzigen] bij Tijdzone.
3
Kies de regio.
De tijdzone instellen.
Selecteer de juiste tijdzone voor uw omgeving.
OPMERKING: Druk op [
De tijdzone instellen.
] of [
] om de volgende
regio weer te geven.
-12:00 Internationale datumgrens West
-11:00 Samoa
-11:00 Universal Coordinated Time -11
4
1/13
-10:00 Hawaii
Druk op [Uit] of [Aan] bij Zomertijd en druk op [OK].
-09:00 Alaska
OPMERKING: Als u een regio kiest zonder zomertijd,
-08:00 Baja California
Annuleren
Status
OK
10/10/2010 10:10
dan verschijnt het scherm voor het instellen van de
zomertijd niet.
5
2-12
Druk op [Wijzigen] bij Datum/tijd.
Voorbereiding voor het gebruik
Datum/timer - Datum/tijd
6
Stel de datum en de tijd in. Druk op [+] of [–] bij elke
instelling.
7
Druk op [OK].
De datum en tijd instellen.
2010
Jaar
10
Maand
10
2
Dag
Off
10
Uur
10
Minuut
31
Seconde
Annuleren
Status
OK
10/10/2010 10:10
2-13
Voorbereiding voor het gebruik
Netwerk installeren (LAN-aansluiting)
Het apparaat is voorzien van een netwerkinterface-aansluiting, die compatibel is met netwerkprotocollen zoals
TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec en AppleTalk. Dit maakt netwerkafdrukken mogelijk bij
Windows, Macintosh, UNIX, NetWare en andere platforms.
In dit hoofdstuk worden de procedures voor TCP/IP (IPv4) instellen en AppleTalk instellen beschreven. Voor
andere netwerkinstellingen, raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
•
TCP/IP (IPv4) instellen...2-14
•
AppleTalk instellen...2-16
OPMERKING: Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan kunt u de instellingen enkel
wijzigen door aan te melden met de toegangsrechten van de beheerder. Als het gebruikersaanmeldingsbeheer
uitgeschakeld is, dan verschijnt het gebruikersverificatiescherm. Voer een aanmeldingsgebruikersnaam en
wachtwoord in en druk op [Aanmelden]. Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor de
standaardaanmeldingsgebruikersnaam en het wachtwoord.
TCP/IP (IPv4) instellen (door het invoeren van IP-adressen)
Stel TCP/IP (IPv4) in om verbinding te maken met het Windows-netwerk. Stel de IP-adressen, subnetmaskers
en gateway-addressen in. De standaardinstellingen zijn "TCP/IP-protocol: Aan, DHCP: Aan, Bonjour: Uit, AutoIP: Aan".
OPMERKING: Vraag, voor u het IP-adres invoert, toestemming aan de netwerkbeheerder.
Gebruik hiervoor de onderstaande procedure.
Systeem - IPv4
TCP/IP (IPv4) instellen.
* De instelling wordt gewijzigd na het opnieuw opstarten van het apparaat of netwerk.
Uit
DHCP
IP-adres
0.0.0.0
Subnetmasker
On
0.0.0.0
Standaardgateway
0.0.0.0
Uit
1
Druk op de Systeemmenu-toets.
2
Druk op [Systeem], [Volgende] bij Netwerk en
vervolgens op [Volgende] bij TCP/IP-instelling.
3
Druk op [Wijzigen] bij TCP/IP.
4
Druk op [Aan] en vervolgens op [OK].
5
Druk op [Wijzigen] bij IPv4.
6
Druk op [DHCP].
7
Druk op [Uit] bij DHCP en druk vervolgens op [OK].
8
Druk op [Bonjour].
9
Druk op [Uit] bij Bonjour en druk vervolgens op
[OK].
Aan
10 Druk op [IP-adres] en voer het adres in met de
Auto-IP
Bonjour
cijfertoetsen.
Annuleren
Status
OK
10/10/2010 10:10
2-14
Voorbereiding voor het gebruik
11 Druk op [Subnetmasker] en voer het adres in met
de cijfertoetsen.
12 Druk op [Standaard-gateway] en voer het adres in
met de cijfertoetsen.
13 Controleer of alle adressen correct ingevoerd zijn
en druk op [OK].
14 Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk
opnieuw op via het systeemmenu of zet het
apparaat UIT en vervolgens weer AAN.
Voor meer details over het opnieuw opstarten van
het netwerk, raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
DHCP-instellingen
Kies of u wel of niet de DHCP-server wilt gebruiken. De standaardinstelling is Aan.
Gebruik hiervoor de onderstaande procedure.
1
Druk op de Systeemmenu-toets.
2
Druk op [Systeem], [Volgende] bij Netwerk en
vervolgens op [Volgende] bij TCP/IP-instelling.
3
Druk op [Wijzigen] bij TCP/IP.
4
Druk op [Aan] en vervolgens op [OK].
5
Druk op [Wijzigen] bij IPv4.
6
Druk op [DHCP].
7
Druk op [Aan] of [Uit] bij DHCP en druk vervolgens
op [OK].
8
Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk
opnieuw op via het systeemmenu of zet het
apparaat UIT en vervolgens weer AAN.
Voor meer details over het opnieuw opstarten van
het netwerk, raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
Bonjour-instellingen
Kies of u wel of niet gebruik wilt maken van Bonjour. De standaardinstelling is Uit.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor de procedures.
2-15
2
Voorbereiding voor het gebruik
Auto-IP-instellingen
Kies of u wel of niet gebruik wilt maken van Auto-IP. De standaardinstelling is Aan.
Gebruik hiervoor de onderstaande procedure.
1
Druk op de Systeemmenu-toets.
2
Druk op [Systeem], [Volgende] bij Netwerk en
vervolgens op [Volgende] bij TCP/IP-instelling.
3
Druk op [Wijzigen] bij TCP/IP.
4
Druk op [Aan] en vervolgens op [OK].
5
Druk op [Wijzigen] bij IPv4.
6
Druk op [Auto-IP].
7
Druk op [Aan] of [Uit] bij Auto-IP en druk vervolgens
op [OK].
8
Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk
opnieuw op via het systeemmenu of zet het
apparaat UIT en vervolgens weer AAN.
Voor meer details over het opnieuw opstarten van
het netwerk, raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
AppleTalk instellen
Kies de AppleTalk-netwerkverbinding. De standaardinstelling is Aan.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor de procedures.
2-16
Voorbereiding voor het gebruik
Embedded Web Server RX (instellingen voor e-mail)
Het Embedded Web Server RX is een hulpmiddel dat wordt gebruikt voor taken als het controleren van de
bedrijfsstatus van het apparaat en het wijzigen van de instellingen voor beveiliging, netwerkafdrukken, emailverzending en geavanceerde netwerkfuncties.
OPMERKING: Hieronder is de informatie over de faxinstellingen weggelaten. Raadpleeg de FAX System (V)
Operation Guide voor meer informatie over de faxfunctie.
Om de faxfuncties te kunnen gebruiken, is de optionele faxkit vereist.
Om instellingen te wijzigen in het Embedded Web Server RX, moet u zich aanmelden als beheerder van het
apparaat.
De standaardfabrieksinstellingen zijn als volgt:
Aanmeldingsgebruikersnaam: Admin
Aanmeldingswachtwoord: Admin
* Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).
Hieronder wordt de procedure voor het openen van het Embedded Web Server RX beschreven.
1
Start uw internetbrowser.
2
Voer het IP-adres van het apparaat in in de adres- of locatiebalk.
bv.) http://10.183.51.41/
De internetpagina geeft basisinformatie over het apparaat en het Embedded Web Server RX weer, evenals
hun huidige status.
3
Selecteer een categorie in de navigatiebalk links op het scherm. De waarden moeten voor elke categorie
afzonderlijk worden ingesteld.
2-17
2
Voorbereiding voor het gebruik
Als beperkingen zijn ingesteld voor het Embedded Web Server RX, moet u de juiste gebruikersnaam en
het juiste wachtwoord invoeren om andere pagina's dan de startpagina te openen.
Raadpleeg voor meer informatie de Embedded Web Server RX User Guide.
2-18
Voorbereiding voor het gebruik
E-mailinstellingen
Het opgeven van de SMTP-instellingen maakt het mogelijk beelden die op dit apparaat zijn gescand te
verzenden als e-mailbijlagen.
Deze functie kan alleen worden gebruikt als het apparaat is verbonden met een mailserver die het SMTPprotocol gebruikt.
Controleer het volgende voordat u beelden, die gescand zijn op dit apparaat, verzendt als e-mailbijlagen:
•
•
•
De netwerkomgeving die wordt gebruikt om met dit apparaat verbinding te maken met de mailserver
Een permanente verbinding via een LAN wordt aanbevolen.
SMTP-instellingen
Gebruik het Embedded Web Server RX om het IP-adres of de hostnaam van de SMTP-server te
registreren.
Als er beperkingen zijn ingesteld voor de grootte van e-mailberichten, is het verzenden van grote emailberichten misschien niet mogelijk.
Volg de onderstaande stappen om de SMTP-instellingen op te geven.
1
Klik op Instellingen -> Geavanceerd -> SMTP -> Algemeen.
2-19
2
Voorbereiding voor het gebruik
2
Voer in elk veld de juiste instellingen in.
Hieronder worden de instellingen beschreven die moeten worden opgegeven in het scherm met SMTPinstellingen.
Instelling
SMTP-protocol
SMTP-poortnummer
SMTP-servernaam
Time-out SMTP-server
Verificatieprotocol
Beschrijving
Hiermee wordt het SMTP-protocol in- of uitgeschakeld. Het protocol moet
worden ingeschakeld om de e-mailfunctie te gebruiken.
Stel het SMTP-poortnummer in of gebruik de standaard SMTP-poort 25.
Voer het IP-adres of de naam van de SMTP-server in. De naam en het IP-adres
van de SMTP-server mogen maximaal 64 karakters lang zijn. Als u de naam
invoert, moet ook een DNS-serveradres worden geconfigureerd. Het DNSserveradres kan worden ingevoerd onder TCP/IP Algemeen.
Stel de wachttijd voor time-out in seconden in.
Hiermee wordt het SMTP-verificatieprotocol in- of uitgeschakeld of wordt POP
voor SMTP ingesteld als protocol. De SMTP-verificatie ondersteunt Microsoft
Exchange 2000.
Verifiëren als
Voor de verificatie heeft u de keuze uit drie POP3-accounts of u kunt een andere
account kiezen.
Aanmeldingsgebruikersnaam
Wanneer Overige wordt geselecteerd bij Verifiëren als, wordt de
aanmeldingsgebruikersnaam die u hier instelt gebruikt voor de SMTP-verificatie.
De aanmeldingsgebruikersnaam mag maximaal 64 karakters lang zijn.
Wachtwoord
aanmelding
Wanneer Overige wordt geselecteerd bij Verifiëren als, wordt het wachtwoord dat
u hier instelt gebruikt voor de verificatie. Het wachtwoord voor aanmelding mag
maximaal 64 karakters lang zijn.
SMTP-beveiliging
Hiermee wordt de SMTP-beveiliging in- of uitgeschakeld. Als dit protocol is
ingeschakeld, moet SSL/TLS of STARTTLS worden geselecteerd. Om de SMTPbeveiliging in te schakelen, moet de SMTP-poort mogelijkerwijs worden
gewijzigd overeenkomstig de serverinstellingen. Standaard zijn 465 voor SSL/
TLS en 25 of 587 voor STARTTLS de bekende SMTP-poorten.
POP voor SMTPtimeout
Stel de wachttijd voor time-out in seconden in wanneer u POP voor SMTP als
verificatieprotocol geselecteerd heeft.
Testen
Groottebeperking
e-mail
Adres afzender
Handtekening
Hiermee test u of de SMTP-verbinding met succes tot stand kan worden
gebracht.
Voer de maximumgrootte van te verzenden e-mailberichten in in kilobytes.
Wanneer de waarde 0 is, wordt de groottebeperking voor e-mail uitgeschakeld.
Voer het e-mailadres in van de persoon die verantwoordelijk is voor het apparaat,
bijvoorbeeld de apparaatbeheerder. Dit zorgt ervoor dat een antwoord of een
afleveringsfoutrapport naar een persoon wordt gestuurd in plaats van naar het
apparaat. Het adres van de afzender moet correct worden ingevoerd voor SMTPverificatie. Het adres van de afzender mag maximaal 128 karakters lang zijn.
Voer de handtekening in. De handtekening is vrije tekst die wordt weergegeven
aan het einde van het e-mailbericht. Deze wordt vaak gebruikt om het apparaat
verder te identificeren. De handtekening mag maximaal 512 karakters lang zijn.
2-20
Voorbereiding voor het gebruik
Instelling
Domeinbeperking
3
Beschrijving
Voer de domeinnamen in die kunnen worden toegestaan of geweigerd. De
domeinnaam mag maximaal 32 karakters lang zijn. U kunt ook e-mailadressen
opgeven.
Klik op Verzenden.
2-21
2
Voorbereiding voor het gebruik
Papier plaatsen
Er kan papier worden geplaatst in de vier standaardcassettes en de multifunctionele lade. Daarnaast zijn ook
een optionele papierinvoeren verkrijgbaar (zie Optionele apparatuur op Appendix-2).
Voor het plaatsen van het papier in elk van de lades, zie de onderstaande pagina.
Naam
Standaardcassette
Optionele
Cassette
Pagina
Cassette 1,
Cassette 2
Standaardcassettes 1 en 2
2-24
Cassette 3,
Cassette 4
Standaardcassettes 3 en 4
2-27
Multifunctionele
lade
Multifunctionele lade
2-31
Cassette 5
Zijinvoer (3000 vel)
2-30
Zijinvoer (500 vel x 3)*
2-24
Extragrote zijinvoer
(500*, 1500 vel x 2**)
2-24
Zijinvoer (500 vel x 3)*
2-24
Extragrote zijinvoer
(500*, 1500 vel x 2**)
2-31
Cassette 6
Cassette 7
* Het papier wordt op dezelfde manier geplaatst als bij standaardcassette 1 en 2.
** Het papier wordt op dezelfde manier geplaatst als bij standaardcassette 3 en 4.
BELANGRIJK:
•
Het aantal vellen dat geplaatst kan worden verschilt afhankelijk van uw gebruiksomgeving.
•
Gebruik geen inkjetprinterpapier of ander papier met een speciale coating. (Dergelijk papier kan
papierstoringen of andere defecten veroorzaken.)
2-22
Voorbereiding voor het gebruik
Voordat u het papier plaatst
Wanneer u een nieuw pak papier opent, waaiert u het
papier eerst los om de vellen uit elkaar te halen. Volg
daarbij de onderstaande stappen.
1
2
3
4
Buig de stapel papier zodanig dat het midden van
het papier omhoog wijst.
Houd beide uiteinden van de stapel vast en trek
eraan terwijl u de hele stapel omhoog duwt.
Beweeg uw rechter- en linkerhand beurtelings
omhoog om een opening te creëren en lucht tussen
het papier te brengen.
Lijn ten slotte het papier uit op een vlakke tafel.
Als het papier gekruld of gevouwen is, maakt u dit
recht voordat u het papier plaatst. Gekruld of
gevouwen papier kan papierstoringen
veroorzaken.
VOORZICHTIG: Als u op gebruikt papier (papier dat al voor kopiëren is gebruikt) kopieert, gebruikt u geen
papier dat met nietjes of een paperclip aan elkaar is bevestigd. Dit kan het apparaat beschadigen of een slechte
beeldkwaliteit veroorzaken.
Stel geopend papier niet bloot aan hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid, aangezien vocht
kopieerproblemen kan veroorzaken. Sluit na het plaatsen van het papier in de multifunctionele lade of in een
cassette eventueel resterend papier goed in de bewaarzak voor papier af.
Als het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, bescherm dan al het papier tegen vocht door het uit de
cassettes te verwijderen en in de bewaarzak voor papier op te bergen.
OPMERKING: Wij wijzen u erop dat bepaalde papiersoorten snel opkrullen en daardoor kunnen vastlopen in
de papieruitwerpeenheid.
Als het uitgevoerde papier zich verspreidt of ongelijk gestapeld wordt, draai het papier dan om in de cassette of
wijzig de richting (verticaal/horizontaal) van het papier in de cassette..
Raadpleeg Papier op Appendix-4 als u speciaal papier gebruikt zoals briefpapier, geperforeerd papier of
voorbedrukt papier met bijvoorbeeld een logo of bedrijfsnaam.
2-23
2
Voorbereiding voor het gebruik
Papier in de cassettes plaatsen
De standaardcassettes1 en 2
De standaardcassettes 1 en 2 zijn allebei geschikt voor normaal papier, gerecycled papier en gekleurd papier.
In cassette 1 en 2 past 500 vel normaal papier (80 g/m2) (of 550 vel normaal papier van 64 g/m2).
De volgende papierformaten worden ondersteund: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio
II, 12 × 18", Letter, Letter-R, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R en 216 × 340 mm.
BELANGRIJK:
•
Wanneer u andere mediatypes gebruikt dan normaal papier (zoals gerecycled of gekleurd papier), dan
moet u altijd de instelling van het mediatype en het papiergewicht opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en
mediatype voor de cassettes opgeven op pagina 2-36, de Engelse gebruikershandleiding.)
De cassettes zijn geschikt voor papier met een gewicht tot 256 g/m2. Als u papier gebruikt met een gewicht
tussen de 106 en 256 g/m2, stel het mediatype dan in op Dik en stel het gewicht in van het papier dat u
gebruikt.
•
Plaats geen dik papier dat zwaarder is dan 256 g/m2 in de cassettes. Gebruik voor papier dat zwaarder is
dan 256 g/m2 de multifunctionele lade.
Als u papier wilt gebruiken van 330 × 210 mm tot 356 × 220 mm, neem dan contact op met een
servicetechnicus.
•
1
Trek de cassette naar u toe, totdat deze stopt.
OPMERKING: Trek niet meer dan één cassette
tegelijkertijd uit.
2
Druk onderaan op de zijkanten van de
papierlengtegeleider en verschuif de geleider om
deze aan te passen aan de lengte van het papier.
OPMERKING: De papierformaten staan op de
cassette vermeld.
2-24
Voorbereiding voor het gebruik
3
Druk op de vergrendelingsknop (op de
papierbreedtegeleider) om te ontgrendelen. Houd
het instelmechanisme voor de papierbreedte vast
en verschuif de papierbreedtegeleiders om ze aan
te passen aan het papierformaat.
Bijvoorbeeld: A4
4
Leg het papier strak tegen de rechterkant van de
cassette aan.
Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier
het papier dan eerst los voor u het in de cassette
plaatst.
(Raadpleeg Voordat u het papier plaatst op pagina
2-23).
BELANGRIJK:
•
Controleer voor het plaatsen van het papier of het
niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen
papier kan papierstoringen veroorzaken.
•
Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding
uitkomt (zie de afbeelding links).
•
Wanneer u het papier plaatst, houdt u de kant van
de sluiting van de verpakking naar boven gericht.
•
De lengte- en breedtegeleiders van het papier
moeten aan het papierformaat worden aangepast.
Wanneer u het papier plaatst zonder deze geleiders
aan te passen, kan het papier schuin worden
ingevoerd met papierstoringen tot gevolg.
2-25
2
Voorbereiding voor het gebruik
5
Zorg ervoor dat de lengte- en breedtegeleiders
stevig tegen het papier geklemd zitten. Als er nog
ruimte is, past u de geleiders opnieuw aan het
papier aan.
6
Druk op de vergrendelingsknop (op de
papierbreedtegeleider) om te vergrendelen.
7
Plaats de kaartjes zodanig dat het vermelde
papierformaat en de soort overeenkomen met het
papier dat zal worden geplaatst. (De vermelding is
op beide kanten van het kaartje afgedrukt.)
8
Duw de cassette voorzichtig terug.
OPMERKING: Als het apparaat langere tijd niet
gebruikt gaat worden, bescherm dan al het papier
tegen vocht door het uit de cassettes te verwijderen en
in de bewaarzak voor papier op te bergen.
9
2-26
Selecteer het mediatype (normaal, gerecycled,
enz.) dat in de cassette is geplaatst. (Raadpleeg
Papierformaat en mediatype voor de cassettes
opgeven op pagina 2-36.)
Voorbereiding voor het gebruik
De standaardcassettes3 en 4
De standaardcassettes 3 en 4 zijn allebei geschikt voor normaal papier, gerecycled papier en gekleurd papier.
In de standaardcassettes 3 en 4 past tot 3000 vel (1500 vel x 2) normaal papier (80 g/m2) (of tot 3500 vel (1750
vel x 2) normaal papier van 64 g/m2).
De volgende papierformaten worden ondersteund: A4, B5 en Letter.
BELANGRIJK:
•
Wanneer u andere mediatypes gebruikt dan normaal papier (zoals gerecycled of gekleurd papier), dan
moet u altijd de instelling van het mediatype en het papiergewicht opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en
mediatype voor de cassettes opgeven op pagina 2-36, de Engelse gebruikershandleiding.)
De cassettes zijn geschikt voor papier met een gewicht tot 256 g/m2. Als u papier gebruikt met een gewicht
tussen de 106 en 256 g/m2, stel het mediatype dan in op Dik en stel het gewicht in van het papier dat u
gebruikt.
•
Plaats geen dik papier dat zwaarder is dan 256 g/m2 in de cassettes. Gebruik voor papier dat zwaarder is
dan 256 g/m2 de multifunctionele lade.
Klemmetje
1
Trek de cassette naar u toe, totdat deze stopt.
2
Draai het klemmetje van papierformaatgeleider (A)
en verwijder het. Trek papierformaatgeleider (A)
omhoog en haal deze uit.
3
Plaats papierformaatgeleider (A) in de sleuf
(onderin de cassette) van het papierformaat dat zal
worden gebruikt.
Papierformaatgeleider
Zorg ervoor dat de bovenkant van
papierformaatgeleider (A) overeenkomt met het
papierformaat dat zal worden gebruikt, zet het
klemmetje terug en draai het om het te
vergrendelen.
Probeer voorzichtig papierformaatgeleider (A) te
bewegen om te controleren of deze goed vast zit.
2-27
2
Voorbereiding voor het gebruik
4
Duw, terwijl de onderkant van de cassette helemaal
naar beneden gedrukt is, op het lipje aan de zijkant
van papierformaatgeleider (B) om deze te
ontgrendelen en trek papierformaatgeleider (B) uit.
5
Pas papierformaatgeleider (B) aan aan het
papierformaat.
Papierformaatgeleider
A4
Plaats papierformaatgeleider (B) in de sleuf waar
A4 bij staat (onderin de cassette) en zet het lipje
vast (u hoort een klikgeluid).
Probeer voorzichtig papierformaatgeleider (B) te
bewegen om te controleren of deze goed vast zit.
B5
Klap papierformaatgeleider (B) open zoals
afgebeeld, plaats deze in de sleuf waar B5 bij staat
(onderin de cassette) en zet het lipje vast (u hoort
een klikgeluid).
Probeer voorzichtig papierformaatgeleider (B) te
bewegen om te controleren of deze goed vast zit.
Letter
Papierformaatgeleider (B) wordt niet bevestigd.
2-28
Voorbereiding voor het gebruik
6
Plaats het papier in de cassette.
Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier
het papier dan eerst los voor u het in de cassette
plaatst.
(Raadpleeg Voordat u het papier plaatst op pagina
2-23).
BELANGRIJK:
•
Controleer voor het plaatsen van het papier of het
niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen
papier kan papierstoringen veroorzaken.
•
Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding
uitkomt (zie onderstaande afbeelding).
•
Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
7
Plaats de kaartjes zodanig dat het vermelde
papierformaat en de soort overeenkomen met het
papier dat zal worden geplaatst. (De vermelding is
op beide kanten van het kaartje afgedrukt.)
8
Duw de cassette voorzichtig terug.
OPMERKING: Als het apparaat langere tijd niet
gebruikt gaat worden, bescherm dan al het papier
tegen vocht door het uit de cassettes te verwijderen en
in de bewaarzak voor papier op te bergen.
9
2-29
Selecteer het mediatype (normaal, gerecycled,
enzovoort) dat in de cassette is geplaatst.
(Raadpleeg Papierformaat en mediatype voor de
cassettes opgeven op pagina 2-36.)
2
Voorbereiding voor het gebruik
Zijinvoer (3000 vel) (optioneel)
In de optionele zijinvoer past 3000 vel normaal papier (80 g/m2). De volgende papierformaten worden
ondersteund: A4, B5, Letter.
Trek de cassette naar u toe tot deze stopt en plaats het
papier in de cassette. Duw na het plaatsen van het
papier, de cassette voorzichtig terug.
OPMERKING: De standaardpapierformaatinstelling
is A4. Als u het papierformaat wilt wijzigen in B5 of
Letter, neem dan contact op met uw
servicevertegenwoordiger.
BELANGRIJK:
• Controleer voor het plaatsen van het papier of het
niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen
papier kan papierstoringen veroorzaken.
• Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding
uitkomt (zie onderstaande afbeelding).
• Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
2-30
Voorbereiding voor het gebruik
Papier in de multifunctionele lade plaatsen
In de multifunctionele lade past tot 150 vel normaal papier in formaat A4 of kleiner (80 g/m2) (of tot 165 vel
normaal papier van 64 g/m2) of tot 50 vel normaal papier groter dan A4 (80 g/m2) (of tot 55 vel normaal papier
van 64 g/m2).
De multifunctionele lade is geschikt voor de papierformaten 12×18" en van A3 tot A6-R en Hagaki en van Ledger
tot Statement-R, 8K, 16K en 16K-R. Gebruik voor speciaal papier steeds de multifunctionele lade.
BELANGRIJK: Wanneer u andere mediatypes gebruikt dan normaal papier (zoals gerecycled of gekleurd
papier), dan moet u altijd de instelling van het mediatype en het papiergewicht opgeven. (Raadpleeg
Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven (multifunctionele lade instellen) op pagina
2-38.) Als u papier gebruikt met een gewicht van 106 g/m2, stel het mediatype dan in op Dik en stel het gewicht
in van het papier dat u gebruikt.
De capaciteit van de multifunctionele lade is als volgt.
•
•
•
•
•
•
Normaal papier (80 g/m2), gerecycled papier, gekleurd papier in formaat A4 of kleiner: 150 vel
(64 g/m2 normaal papier: 165 vel)
Normaal papier (80 g/m2), gerecycled papier, gekleurd papier in formaat B4 of groter: 50 vel
(64 g/m2 normaal papier: 55 vel)
Hagaki: 30 vel
OHP-folies: 10 vel
Envelope DL, Envelope C4, Envelope C5, Envelope #10 (Commercial #10), Envelope #9 (Commercial #9),
Envelope #6 (Commercial #6), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 10 vel
Bannerpapier: van 470,1 mm (18,51") tot maximaal 1220,0 mm (48"):
1 vel (handinvoer), 10 vellen (wanneer optionele bannerlade is bevestigd)
OPMERKING: Wanneer u papier met een aangepast formaat plaatst, geeft u het papierformaat op zoals
beschreven in Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven (multifunctionele lade
instellen) op pagina 2-38.
Wanneer u speciaal papier gebruikt zoals overheads of dik papier, selecteert u het mediatype zoals beschreven
in Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven (multifunctionele lade instellen) op pagina
2-38.
1
2-31
Open de multifunctionele lade tot deze stopt.
2
Voorbereiding voor het gebruik
2
Wanneer u papierformaten 12×18" en van A3 tot
B4 en Ledger tot Legal plaatst, trek dan het
verlengstuk van de multifunctionele lade uit tot het
teken "∆" helemaal zichtbaar is.
3
Pas de papierbreedtegeleiders aan de breedte van
het papier aan.
Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier
het papier dan eerst los voor u het in de
multifunctionele lade plaatst.
(Raadpleeg Voordat u het papier plaatst op pagina
2-23).
4
Plaats het papier langs de papierbreedtegeleiders
in de lade, totdat het niet verder kan.
BELANGRIJK: Plaats de afdrukzijde naar boven.
Gekruld papier moet u recht maken voor gebruik.
Strijk de bovenzijde glad als die opgekruld is.
Wanneer u papier in de multifunctionele lade plaatst,
controleer dan eerst of er geen papier achtergebleven
is van een vorig gebruik voor u het papier plaatst. Als er
slechts een kleine hoeveelheid papier overblijft in de
multifunctionele lade en u wil het aanvullen, verwijder
dan eerst het overgebleven papier uit de lade en voeg
het bij het nieuwe papier voor u het papier terug in de
lade plaatst.
Als er nog ruimte is tussen het papier en de
papierbreedtegeleiders, pas de papierbreedtegeleiders
dan opnieuw aan aan het papier om te voorkomen dat
het scheef ingevoerd wordt of vastloopt.
2-32
Voorbereiding voor het gebruik
BELANGRIJK: Zorg dat het papier niet boven de
niveauaanduiding uitkomt (zie de afbeelding).
2
2-33
Voorbereiding voor het gebruik
Enveloppen plaatsen
Er kunnen tot 10 enveloppen in de multifunctionele lade worden geplaatst.
De volgende envelopformaten kunnen worden gebruikt.
Geschikte envelop
Formaat
Monarch
3 7/8"×7 1/2"
Envelop #10 (Commercial #10)
4 1/8"×9 1/2"
Envelop #9 (Commercial #9)
3 7/8"×8 7/8"
Envelope #6 (Commercial #6)
3 5/8"×6 1/2"
Envelop DL
110×220 (mm)
Envelop C4
229×324 (mm)
Envelop C5
162×229 (mm)
Youkei 2
162×114 (mm)
Youkei 4
235×105 (mm)
1
Open de multifunctionele lade.
2
Pas de papierbreedtegeleiders aan de breedte van
de envelop aan.
2-34
Voorbereiding voor het gebruik
3
Plaats de enveloppen helemaal tegen de papierbreedtegeleiders zoals weergegeven.
2
Wanneer u enveloppen of kaarten in
de multifunctionele lade plaatst
Sluit de
flap.
Plaats de enveloppen met de afdrukzijde naar
beneden.
Bijvoorbeeld bij het afdrukken van een adres.
Antwoordkaarten
(Oufuku Hagaki)
Karton
(Hagaki)
Enveloppen Enveloppen
staand
liggend
Open de flap.
BELANGRIJK: Gebruik ongevouwen antwoordkaarten (Oufuku Hagaki).
BELANGRIJK: Hoe u de enveloppen precies moet plaatsen (richting en kant) hangt af van het soort envelop.
Zorg dat u ze op de juiste manier plaatst. Anders kunnen ze in de verkeerde richting of op de verkeerde kant
worden bedrukt.
OPMERKING: Wanneer u enveloppen in de multifunctionele lade plaatst, kies dan de envelopsoort zoals
beschreven in Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven (multifunctionele lade
instellen) op pagina 2-38.
2-35
Voorbereiding voor het gebruik
Papierformaat en mediatype opgeven (cassette instellen)
De standaardinstelling van het papierformaat voor cassettes 1 en 4, de multifunctionele lade en de optionele
papierinvoer (cassettes 5 tot 7) is [Auto] en de standaardinstelling van het mediatype is [Normaal].
Om het papiertype dat wordt gebruikt in de cassettes vast in te stellen, moet u de instellingen van het
papierformaat en het mediatype opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en mediatype voor de cassettes
opgeven op pagina 2-36.)
Om het papiertype dat wordt gebruikt in de multifunctionele lade vast in te stellen, moet u de instelling van het
papierformaat opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven
(multifunctionele lade instellen) op pagina 2-38.)
Papierformaat en mediatype voor de cassettes opgeven
Om het papiertype dat wordt gebruikt in cassette 1 of 4 of de optionele papierinvoeren (cassettes 5 tot 7) vast
in te stellen, moet u het papierformaat opgeven. Als u een ander mediatype dan normaal papier gebruikt, moet
u ook de instelling van het mediatype opgeven.
Instelling
Papierformaat
Mediatype
*
**
***
Beschikbaar formaat/soort
Auto
Het papierformaat wordt automatisch gedetecteerd en geselecteerd.
Selecteer of het papier een metrisch formaat of een formaat in inches heeft.
Standaardformaten 1*
Selecteer uit de standaardformaten. De volgende papierformaten kunnen
worden geselecteerd.
Inch-modellen: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12×18", Oficio II
Metrische modellen: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 216×340 mm
Standaardformaten 2*
Selecteer uit de standaardformaten die niet bij “Standaardformaten 1” staan.
De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd.
Inch-modellen: A3, B4, A4, A4-R, A5-R, B5, B5-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R
Metrische modellen: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12×18",
Oficio II, 8K, 16K, 16K-R
Normaal (105 g/m2 of minder), Ruw, Velijn** (60 tot 105 g/m2 of minder),
Gerecycled, Voorbedrukt***, Bond**, Kleur**, Geperforeerd***, Briefpapier***,
Dik (106 g/m2 en meer)**, Hoge kwaliteit en Custom 1 tot 8**
Als cassette 3 en 4 en de optionele extragrote zijinvoer (500, 1500 vel x 2) worden gebruikt, kunnen voor
de cassettes 6 en 7 enkel A4, Letter en B5 worden opgegeven.
Om te wijzigen in een ander mediatype dan Normaal, raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding. De
vermelde papiersoorten kunnen bij de onderstaande papiergewichtinstellingen niet worden
geselecteerd.
• Ruw: Zwaar 5
• Velijn: Zwaar 5
• Voorbedrukt: Zwaar 5
• Kleur: Zwaar 5
• Briefpapier: Zwaar 5
• Dik: Zwaar 5
• Custom 1 tot 8: Zwaar 5 of Extrazwaar
Om af te drukken op voorbedrukt of geperforeerd papier of op briefpapier, raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
OPMERKING: Als de optionele faxkit geïnstalleerd is, dan zijn de volgende mediatypes beschikbaar voor het
afdrukken van inkomende faxen.
Normaal, Gerecycled, Bond, Velijn, Kleur, Dik, Hoge kwaliteit, Ruw en Custom 1 tot 8
2-36
Voorbereiding voor het gebruik
1
Druk op de Systeemmenu-toets.
2
2
Druk op [Algemene instellingen], [Volgende] bij
Inst. origineel/papier, [Volgende] bij
Papiercassette-instelling.
3
Selecteer als Papiercassette-instelling een van de
cassettes [Cassette 1] tot en met [Cassette 7] en
druk op [Volgende].
Druk vervolgens op [Wijzigen] bij Papierformaat.
OPMERKING: [Cassette 5] tot [Cassette 7] worden
weergegeven als de optionele papierinvoer
geïnstalleerd is.
4
Voor automatische detectie van het papierformaat
drukt u op [Auto] en selecteert u [Metrisch] of [Inch]
als eenheid.
Om het papierformaat te selecteren drukt u op
[Standaard Formaten 1] of [Standaard Formaten 2]
en selecteert u het papierformaat.
Algemene instellingen - Papierformaat
Stel het papierformaat van de cassette in.
Auto
A3
A4
A4
A5
Standaard
Formaten 1
B4
B5
B5
216x340mm
5
Druk op [OK]. Het vorige scherm verschijnt
opnieuw.
6
Druk op [Wijzigen] bij Mediatype en selecteer het
mediatype. Druk vervolgens op [OK].
Standaard
Formaten 2
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
Status
Algemene instellingen - Mediatype
De papiersoort in cassette 1 kiezen.
Ruw
Normaal
Recycle
Afgedrukt
Velijn
Dik papier
Geperf.
Briefpap.
Custom 1
Custom 2
Custom 3
Custom 6
Custom 7
Custom 8
Kleur
Dik
Hoge kwalit.
Custom 4
Custom 5
Annuleren
Status
OK
10/10/2010 10:10
2-37
Voorbereiding voor het gebruik
Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven (multifunctionele lade instellen)
Om het papiertype dat wordt gebruikt in de multifunctionele lade vast in te stellen, moet u het papierformaat
opgeven. Wanneer u ander papier dan normaal papier gebruikt, moet u het mediatype opgeven.
Item
Papierformaat
Mediatype
*
**
Beschrijving
Auto
Het papierformaat wordt automatisch gedetecteerd en geselecteerd.
Selecteer of het papier een metrisch formaat of een formaat in inches
heeft.
Standaardformaten 1
Selecteer uit de standaardformaten. De volgende papierformaten kunnen
worden geselecteerd.
Inch-modellen: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12×18",
Oficio II, Executive
Metrische modellen: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,
Folio, 216×340 mm
Standaardformaten 2
Selecteer uit de standaardformaten die niet bij “Standaardformaten 1”
staan. De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd.
Inch-modellen: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio, 8K,
16K, 16K-R
Metrische modellen: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R,
12×18", Oficio II, Executive, 8K, 16K, 16K-R
Overige
Selecteer uit speciale standaardformaten en aangepaste formaten.
De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd.
ISO B5, Envelop #10 (Commercial #10), Envelop #9 (Commercial #9),
Envelop #6 (Commercial #6 3/4), Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop
C5, Envelop C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2
Formaat
invoer
Voer het formaat in dat niet tot de standaardformaten behoort.
De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd.
Inchformaat
X (horizontaal): 5,83 tot 17" (in stappen van 0,01"),
Y (verticaal): 3,86 tot 11,69" (in stappen van 0,01")
Metrisch formaat
X (horizontaal): 148 tot 432 mm (in stappen van 1 mm),
Y (verticaal): 98 tot 297 mm (in stappen van 1 mm)
De volgende mediatypen kunnen worden geselecteerd:
Normaal (105g /m2 of minder), Ruw, Overhead,
Velijn (60 tot 105 g/m2 of minder), Etiketten, Gerecycled, Voorbedrukt**,
Bond, Karton, Kleur, Geperforeerd**, Briefpapier**, Envelop, Dik (106 g/
m2 en meer), Gecoat, Hoge kwaliteit en Custom 1 tot 8
Om te wijzigen in een ander mediatype dan Normaal, raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
Om af te drukken op voorbedrukt of geperforeerd papier of op briefpapier, raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
OPMERKING: Als de optionele faxkit geïnstalleerd is en u de multifunctionele lade gebruikt om inkomende
faxen af te drukken, dan zijn de volgende mediatypes beschikbaar.
Normaal, Etiketten, Gerecycled, Bond, Velijn, Kleur, Gecoat, Karton, Envelop, Dik, Hoge kwaliteit, Ruw en
Custom 1 tot 8
2-38
Voorbereiding voor het gebruik
1
Druk op de Systeemmenu-toets.
2
Algemene instellingen - Papierformaat
2
Druk op [Algemene instellingen], [Volgende] bij
Inst. origineel/papier, [Volgende] bij Instelling
multifunctionele lade en vervolgens op [Wijzigen]
bij Papierformaat.
3
Voor automatische detectie van het papierformaat
drukt u op [Auto] en selecteert u [Metrisch] of [Inch]
als eenheid.
Het formaat van de multifunctionele cassette instellen.
Auto
A3
A4
A4
A5
Standaard
Formaten 1
A6
B4
B5
B5
Standaard
Formaten 2
B6
216x340mm
Om het papierformaat te selecteren drukt u op
[Standaard Formaten 1], [Standaard Formaten 2],
[Overige] of [Formaat invoer] en selecteert u het
papierformaat.
Overige
Formaat
invoer
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
Status
Als u [Formaat invoer] hebt gekozen, drukt u op [+]
of [–] om de afmetingen X- (horizontaal) en Y(verticaal) in te geven. U kunt het formaat
rechtstreeks invoeren met de cijfertoetsen door op
[Nummers] te drukken.
Algemene instellingen - Papierformaat
Het formaat van de multifunctionele cassette instellen.
Auto
X(148 - 432)
Standaard
Formaten 1
297
Standaard
Formaten 2
Y(98 - 297)
210
mm
mm
4
Druk op [OK]. Het vorige scherm verschijnt
opnieuw.
5
Druk op [Wijzigen] bij Mediatype en selecteer het
mediatype. Druk vervolgens op [OK].
Overige
Nummers
Nummers
Formaat
invoer
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
Status
Algemene instellingen - Mediatype
De papiersoort in de multifunctionele cassette selecteren.
Normaal
Transparant
Ruw
Velijn
Etiketten
Recycle
Afgedrukt
Dik papier
Karton
Kleur
Geperf.
Briefpap.
Envelop
Dik
Gecoat
Hoge kwalit.
Custom 1
Custom 2
Custom 3
Custom 4
Custom 5
Custom 6
Custom 7
Custom 8
Annuleren
Status
OK
10/10/2010 10:10
2-39
Voorbereiding voor het gebruik
Originelen plaatsen
Volg de onderstaande stappen om de originelen voor kopiëren, verzenden of opslaan te plaatsen.
Originelen op de glasplaat plaatsen
Naast gewone vellen kunt u als origineel ook boeken of tijdschriften op de glasplaat plaatsen.
1
Open de documenttoevoer.
OPMERKING: Zorg voor u de documenttoevoer
opent, dat er geen originelen in de origineleninvoer of
de originelenuitvoer zijn achtergebleven. Originelen die
in de origineleninvoer of de originelenuitvoer zijn
achtergebleven, kunnen op de grond vallen wanneer
de documenttoevoer wordt geopend.
Als u boeken of tijdschriften op het apparaat plaatst,
doe dit dan met de documenttoevoer geopend.
Er kunnen schaduwen ontstaan aan de randen en in het
midden van opengevouwen originelen.
2
Plaats het origineel. Plaats de te scannen zijde met
het beeld omlaag en leg het strak tegen de
aanduidingen voor het origineelformaat aan met de
linkerachterhoek als referentiepunt.
OPMERKING: Voor meer details over de richting van
het origineel, raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
2-40
Voorbereiding voor het gebruik
 Aanduidingen origineelformaat
(inch-modellen)
2
(metrische modellen)
3
Sluit de documenttoevoer.
VOORZICHTIG: Laat de documenttoevoer niet open
staan, want dan is er gevaar voor persoonlijk letsel.
2-41
Voorbereiding voor het gebruik
Originelen in de documenttoevoer plaatsen
De optionele documenttoevoer scant automatisch elk vel van meerdere originelen. Beide zijden van
dubbelzijdige originelen worden gescand.
Onderdeelnamen van de documenttoevoer
(1) Lampje voor geplaatste originelen
(1)
(2)
(3)
(2) Bovenklep
(3) Breedtegeleiders voor originelen
(4)
(4) Origineleninvoer
(5) Originelenuitvoer
(6) Originelenstopper
(5)
(6)
(7) Handgreep voor openen
(7)
Originelen geschikt voor de documenttoevoer
De documenttoevoer is geschikt voor de volgende types originelen.
Documenttoevoer
Gewicht
35 tot 220 g/m2 (dubbelzijdig: 50 tot 220 g/m2)
Formaat
Maximaal A3 tot minimaal A5
Maximaal Ledger tot minimaal Statement-R
Capaciteit
Normaal papier (80 g/m2), gekleurd papier,
gerecycled papier, hogekwaliteitspapier: 270
vel (originelen van verschillende formaten: 30
vel)
Dik papier (157 g/m2): 89 vel
Dik papier (120 g/m2): 116 vel
Kunstdrukpapier: 1 vel
Originelen niet geschikt voor de documenttoevoer
Gebruik de documenttoevoer niet voor de volgende soorten originelen.
•
Zachte originelen zoals vinylvellen
•
Transparanten zoals OHP-film
•
Carbonpapier
•
Originelen met erg gladde oppervlakken
•
Originelen met plakband of lijm
•
Natte originelen
•
Originelen met niet goed opgedroogde correctievloeistof
•
Originelen met een onregelmatige vorm (niet rechthoekig)
•
Originelen met uitsparingen
•
Gekreukt papier
•
Originelen met vouwen (Strijk de vouwen glad voor plaatsing. Als u dit niet doet, kan een papierstoring
optreden.)
2-42
Voorbereiding voor het gebruik
•
Originelen met paperclips of nietjes (Verwijder paperclips of nietjes en strijk eventuele golvingen, plooien of
kreuken glad. Als u dit niet doet, kan een papierstoring optreden.)
Zo plaatst u originelen
BELANGRIJK: Zorg ervoor, voor u originelen plaatst, dat er geen originelen in de originelenuitvoer zijn
achtergebleven. Op de originelenuitvoer achtergebleven originelen kunnen de nieuwe originelen doen
vastlopen.
1
Pas de breedtegeleiders voor de originelen aan.
2
Plaats de originelen. Plaats de te scannen zijde (of
de eerste zijde van dubbelzijdige originelen) naar
boven. Schuif de voorrand zo ver mogelijk in de
documenttoevoer. Het lampje voor geplaatste
originelen gaat aan.
OPMERKING: Voor meer details over de richting van
het origineel, raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
BELANGRIJK: Kijk of de breedtegeleiders voor
originelen perfect op de originelen aansluiten. Als er
nog ruimte is, past u de breedtegeleiders opnieuw aan.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een papierstoring.
Zorg ervoor dat de geplaatste originelen niet boven
de niveauaanduiding uitkomen. Als u dit niet doet,
kan dit leiden tot een papierstoring (zie afbeelding).
Originelen die voorgeboord of geperforeerd zijn,
plaatst u zo dat de gaten of perforaties als laatste
(en niet als eerste) worden gescand.
2-43
2
Voorbereiding voor het gebruik
Lampje voor geplaatste originelen
Het lampje voor geplaatste originelen brandt wel of niet,
afhankelijk van de manier waarop de originelen zijn
geplaatst.
De aanduidingen en hun status zijn de volgende:
•
•
2-44
Brandt groen: het origineel is correct geplaatst.
Knippert groen: het origineel is niet correct
geplaatst. Verwijder het en plaats het opnieuw.
3 Basisbediening
In dit hoofdstuk worden de volgende bedieningshandelingen uitgelegd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aanmelden/afmelden ........................................................................................ 3-2
De toetsen Enter en Snelkiesnummer zoeken.................................................. 3-4
Informatie op het aanraakscherm ..................................................................... 3-5
Voorbeeld van origineel .................................................................................... 3-6
Kopiëren............................................................................................................ 3-7
Verzenden....................................................................................................... 3-22
Bevestigingsscherm voor bestemmingen ....................................................... 3-29
Voorbereiding voor het verzenden van een document naar een pc ............... 3-30
Bestemming opgeven ..................................................................................... 3-40
De documentbox gebruiken ............................................................................ 3-43
Taken annuleren ............................................................................................. 3-52
Scherm Snelle instellingen.............................................................................. 3-54
Programma ..................................................................................................... 3-57
Sneltoetsen registreren (kopieer-, verzend- en documentboxinstellingen)..... 3-60
Gebruik van de webbrowser ........................................................................... 3-62
Gebruik van de Weektimer ............................................................................. 3-64
Teller controleren ............................................................................................ 3-65
Help-scherm.................................................................................................... 3-65
3-1
Basisbediening
Aanmelden/afmelden
Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan moeten de aanmeldingsgebruikersnaam en het
wachtwoord worden ingevoerd om het apparaat te gebruiken.
OPMERKING: Aanmelden is niet mogelijk als u uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord vergeten
bent. Meld u zich in dit geval aan met beheerdersrechten en wijzig uw aanmeldingsgebruikersnaam en
-wachtwoord.
Als de gastverificatie-instelling ingeschakeld is, dan moet de toets Verificatie/Afmelden ingedrukt worden voor
u aanmeldt.
Raadpleeg voor meer informatie de Engelse gebruikershandleiding.
Aanmelden
1
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
Aanmelden op:
Aanmeldingsgebruikernaam
Lokaal
Druk op [Nummers] om de aanmeldingsgegevens
in te voeren met de cijfertoetsen.
abcdef
Nummers
Wachtwoord
aanmelding
Als het afgebeelde scherm wordt weergegeven
tijdens de bediening, drukt u op [Aanmeldingsgebruikernaam].
********
Nummers
ID kaart
Aanmelden
Controleer teller
Status
Annuleren
Aanmelding
10/10/2010 10:10
2
Voer de aanmeldingsgebruikersnaam in en druk op
[OK].
3
Druk op [Wachtwoord aanmelding].
Druk op [Nummers] om de aanmeldingsgegevens
in te voeren met de cijfertoetsen.
4
Voer het wachtwoord in en druk op [OK].
5
Controleer of de aanmeldingsgebruikersnaam en
het wachtwoord juist zijn en druk op [Aanmelding].
OPMERKING: Als Netwerkverificatie geselecteerd is
als gebruikersverificatiemethode, dan kan zowel
Lokaal als Netwerk geselecteerd worden als
verificatietype.
3-2
Basisbediening
Snelle aanmelding
Als dit scherm wordt weergegeven tijdens de bediening,
selecteer dan een gebruiker en meld aan.
Selecteer de gebruiker die aangemeld moet
01
02
03
A
B
C
Nr.
OPMERKING: Als er een aanmeldingswachtwoord
moet worden opgegeven, dan verschijnt een
invoerscherm.
1/2
Toetsenbord
Aanmelden
Status
Raadpleeg voor meer informatie de Engelse
gebruikershandleiding.
10/10/2010 10:10
Afmelden
U kunt zich afmelden bij het apparaat door op de toets
Verificatie/Afmelden te drukken. Het invoerscherm
voor de aanmeldingsgebruikersnaam en het
aanmeldingswachtwoord verschijnt opnieuw.
Gebruikers worden automatisch afgemeld in de volgende situaties:
•
•
•
•
•
Als het apparaat in de slaapstand wordt geschakeld met de Power-toets.
Als de automatische slaapstand wordt ingeschakeld.
Als de automatische bedieningspaneel-resetfunctie wordt ingeschakeld.
Als de automatische energiebesparende stand wordt ingeschakeld.
Als het apparaat in de energiebesparende stand wordt geschakeld met de Spaarstand-toets.
3-3
3
Basisbediening
De toetsen Enter en Snelkiesnummer zoeken
In dit gedeelte wordt het gebruik van de toetsen Enter en Snelkiesnummer zoeken op het bedieningspaneel
uitgelegd.
Gebruik van de Enter (
)-toets
De Enter-toets werkt op dezelfde manier als de toetsen op het aanraakscherm zoals [OK] en [Sluiten].
Het Enter-symbool ( ) wordt weergegeven naast de toets waarvan de functie uitgevoerd zal worden als de
Enter-toets ingedrukt wordt (bijvoorbeeld [ OK], [ Sluiten]).
Het gebruik van de Enter-toets wordt hieronder uitgelegd, waarbij het selecteren van papier als voorbeeld wordt
gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de Engelse gebruikershandleiding.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
1
Druk, in het papierselectiescherm, op de toets van
de cassette met het gewenste papierformaat.
Papierselectie
Het Enter-symbool ( ) verschijnt op de toets [OK]
op het aanraakscherm en geeft hiermee aan dat de
Enter-toets dezelfde functie heeft als [OK].
Auto
Cassette
A4
Normaal
Orig.
Zoomen
Papier
: A4
: 100%
: A4
Voorbeeld
A3
Normaal
A4
Normaal
A4
Normaal
A4
Normaal
A4
Normaal
A4
Normaal
MP-lade
2
MP-lade
Om te kopiëren met het gekozen papier, drukt u op
de Enter-toets (of op [OK]).
Papierinst.
Sneltoets toevoegen
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
Status
Gebruik van de toets Snelkiesnummer zoeken (
)
Gebruik de toets Snelkiesnummer zoeken om een handeling uit te voeren door een nummer rechtstreeks met
de cijfertoetsen in te voeren. U kunt bijvoorbeeld het snelkiesnummer voor een verzendbestemming opgeven
of het programmanummer van een opgeslagen programma oproepen.
De toets Snelkiesnummer zoeken voert dezelfde functie uit als de toets [Nr.] op het aanraakscherm.
Het gebruik van de toets Snelkiesnummer zoeken wordt hieronder uitgelegd, waarbij het invoeren en
gebruiken van een snelkiesnummer om een bestemming op te geven als voorbeeld wordt gebruikt. Raadpleeg
voor meer informatie over snelkiezen Bestemming opgeven op pagina 3-40.
Gereed voor verzenden.
Bestemming
1
Druk op de toets Snelkiesnummer zoeken (of op
[Nr.]) in het basisverzendscherm.
2
Gebruik in het nummerinvoerscherm de
cijfertoetsen om het snelkiesnummer in te voeren.
3
Als u een snelkiesnummer ingevoerd heeft van 1
tot 3 cijfers, druk dan op de Enter-toets (of op
[OK]).
Plaats het origineel.
Bestemming
Details
Adresboek
abcd@efg.com
A OFFICE
1/1
B OFFICE
Voer het snelkiesnummer in
met de cijfertoetsen.
C OFFICE
Maplocatie
invoeren
(0001 - 1000)
Op de haak
Direct
E-mailadres
invoeren
0011
Faxnummer
invoeren
De opgegeven bestemming verschijnt in de lijst
met bestemmingen.
0001
AAA
BBB
Annuleren
0006
FFF
Bestemming
Status
0007
GGG
Snelle
instellingen
0009
0008
HHH
i-FAX
Adr. invoer
OK
III
Orig./Verzendgeg.formaat
0010
1/100
JJJ
Kleur/beeldkwaliteit
Geavanceerde
instellingen
WSD-scan
/DSM-scan
Programma
10/10/2010 10:10
OPMERKING: Als u een 4-cijferig snelkiesnummer
invoert, dan kan stap 3 overgeslagen worden. Het
basisverzendscherm verschijnt en de opgegeven
bestemming verschijnt in de lijst met bestemmingen.
3-4
Basisbediening
Informatie op het aanraakscherm
Informatie over originelen en papier
Het aanraakscherm geeft de geselecteerde papierbron en uitvoerlade weer.
Druk op Start om af te drukken.
kopieën
3
Druk op [Annuleren] om de instellingen te wijzigen.
Locatie
origineel
Beeld kopiëren
Uitvoerlade
Sneltoets 1
Sneltoets 2
Papierbron
Auto
Formaat/richting
van origineel en
papier
Orig.
Zoomen
Papier
Papierselectie
: A4
: 100%
: A4
Sneltoets 4
Dichtheid
Sneltoets 5
Uit
Duplex
Orig./papier/
voltooien
Normaal 0
Zoomen
1-zijdig
>>1-zijdig
Annuleren
Snelle
instellingen
100%
Sneltoets 3
Uit
Combineren
kwaliteit
Sneltoets 6
Nieten/
perforeren
Indelen
/bewerken
Geavanceerde
instellingen
Programma
10/10/2010 10:10
Status
Resterende tonerhoeveelheid
Weergave van gedeactiveerde toetsen
De toetsen van functies die niet kunnen worden gebruikt vanwege onbeschikbare functiecombinaties of nietaanwezige opties zijn gedeactiveerd.
Normaal
Uit
Gedimd
Uit
Combineren
Uit
Nieten/
perforeren
Uit
Combineren
Onzichtbaar
Uit
Nieten/
perforeren
In de volgende gevallen wordt
een toets gedimd en kan deze
niet worden geselecteerd.
•
Niet beschikbaar in combinatie
met de reeds gekozen functie.
•
Gebruik geblokkeerd door
gebruikersbeheer.
•
[Voorbeeld] werd ingedrukt.
(Raadpleeg Voorbeeld van
origineel op pagina 3-6)
Uit
Combineren
Nieten/
perforeren
Kan niet worden gebruikt omdat
een bepaalde optie niet is
geïnstalleerd.
Bijvoorbeeld:
Als er geen finisher is
geïnstalleerd, dan wordt [Nieten/
Perforeren] niet weergegeven.
OPMERKING: Als een toets die u wilt gebruiken gedimd is, dan zijn wellicht de instellingen van de vorige
gebruiker nog geactiveerd. Druk in dit geval op de Reset-toets en probeer opnieuw.
Als de toets nog steeds gedimd is nadat u op de Reset-toets heeft gedrukt, dan kan het zijn dat de functie voor
u geblokkeerd is door het gebruikersbeheer. Vraag na bij de beheerder van het apparaat.
3-5
Basisbediening
Voorbeeld van origineel
U kunt een voorbeeldafbeelding van het gescande document weergeven op het scherm.
OPMERKING: Raadpleeg Documentvoorbeeld bekijken/Documentdetails controleren op pagina 3-49 om
een voorbeeld weer te geven van een beeld dat is opgeslagen in een custom box.
De hier beschreven procedure is voor het kopiëren van een origineel van één pagina.
Volg de onderstaande procedure om een voorbeeld van de gescande afbeelding te bekijken.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
1
Plaats het origineel op de glasplaat en druk op de
toets Kopiëren.
2
Druk op [Voorbeeld].
3
Het apparaat begint het origineel te scannen.
Wanneer het scannen is voltooid, verschijnt de
voorbeeldafbeelding op het scherm.
4
Druk op [Annuleren] of op de Stop-toets als u de
kwaliteit of de lay-out wilt wijzigen. Wijzig de
instellingen en druk nogmaals op [Voorbeeld] om
een voorbeeldafbeelding te bekijken met de
nieuwe instellingen.
Sneltoets 1
Beeld kopiëren
Sneltoets 2
Sneltoets 3
Auto
Papierselectie
Orig.
: A4
Zoomen : 100%
Papier
: A4
1-zijdig
>>1-zijdig
Voorbeeld
Snelle
instellingen
100%
Zoomen
Sneltoets 4
Dichtheid
Sneltoets 5
Uit
Duplex
Orig./papier/
voltooien
Normaal 0
Uit
Nieten/
perforeren
Combineren
kwaliteit
Indelen
/bewerken
Geavanceerde
instellingen
Sneltoets 6
Programma
10/10/2010 10:10
Status
Druk op Start om af te drukken.
kopieën
Druk op [Annuleren] om de instellingen te wijzigen.
Sneltoets 1
Beeld kopiëren
Sneltoets 2
Sneltoets 3
Auto
Orig.
Zoomen
Papier
: A4
: 100%
: A4
Papierselectie
1-zijdig
>>1-zijdig
Annuleren
Snelle
instellingen
Status
Sneltoets 5
Uit
Combineren
kwaliteit
Sneltoets 4
Dichtheid
Zoomen
Uit
Duplex
Orig./papier/
voltooien
Normaal 0
100%
Indelen
/bewerken
Nieten/
perforeren
Geavanceerde
instellingen
Sneltoets 6
OPMERKING: Als u een origineel van meerdere
pagina's scant, wordt alleen een voorbeeld van de
eerste pagina weergegeven.
Programma
10/10/2010 10:10
5
3-6
Als het voorbeeld naar wens is, druk dan op de
Start-toets. Het kopiëren begint.
Basisbediening
Kopiëren
Volg de onderstaande stappen voor de basishandelingen bij het kopiëren.
1
Druk op de toets Kopiëren.
OPMERKING: Als het aanraakscherm uitgeschakeld
is, druk dan op de toets Spaarstand of Power en
wacht tot het apparaat opgewarmd is.
2
Plaats de originelen op de glasplaat of in de
documenttoevoer.
OPMERKING: Raadpleeg Originelen plaatsen op
pagina 2-40 voor informatie over het plaatsen.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
3
Sneltoets 1
Beeld kopiëren
Sneltoets 2
Als u het papierformaat wilt wijzigen, drukt u op
[Orig./papier/voltooien], [Papierselectie] en
selecteert u de gewenste papierbron.
Sneltoets 3
Auto
Orig.
: A4
Zoomen : 100%
Papier
: A4
Papierselectie
1-zijdig
>>1-zijdig
Voorbeeld
Snelle
instellingen
Status
Sneltoets 5
Uit
Combineren
kwaliteit
Sneltoets 4
Dichtheid
Zoomen
Uit
Duplex
Orig./papier/
voltooien
Normaal 0
100%
Zorg ervoor dat [Auto] is geselecteerd bij
Papierselectie op het aanraakscherm. Er wordt
automatisch papier geselecteerd dat overeenkomt
met het formaat van het origineel.
Indelen
/bewerken
Nieten/
perforeren
Geavanceerde
instellingen
Sneltoets 6
Programma
10/10/2010 10:10
4
Gebruik de cijfertoetsen om de hoeveelheid
kopieën in te voeren. Geef het gewenste aantal tot
9999 op.
5
Druk op de Start-toets om het kopiëren te starten.
3-7
3
Basisbediening
Dichtheid
Volg de onderstaande procedure om de dichtheid in te stellen bij het kopiëren.
Pas de dichtheid aan in 7 of 13 niveaus.
Hieronder wordt de procedure beschreven voor het instellen van de dichtheid van kopieën.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
1
Druk op de toets Kopiëren.
2
Plaats het origineel op de glasplaat.
3
Plaats het origineel op de glasplaat en druk op
[Beeldkwaliteit] -> [Dichtheid].
4
Pas de dichtheid aan door op [-3] (Lichter) tot [+3]
(Donkerder) te drukken. U kunt het
dichtheidsniveau van [-3] (lichter) tot [+3]
(donkerder) in halve stappen wijzigen.
5
Druk op [OK].
6
Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint.
Dichtheid
Lichter
-3
Orig.
Zoomen
Papier
: A4
: 100%
: A4
-2
-2.5
Donkerdr
Normaal
-1
-1.5
0
-0.5
+1
+0.5
+2
+1.5
+3
+2.5
Voorbeeld
Sneltoets toevoegen
Status
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
3-8
Basisbediening
Origineelbeeld
Selecteer de beeldkwaliteit die geschikt is voor het soort origineel.
In de onderstaande tabel ziet u de beschikbare mogelijkheden.
Beschikbare beeldkwaliteiten
Beschrijving
Origineelbeeld
Origineeltype
Printeruitvoer
Voor oorspronkelijk op dit apparaat
afgedrukte documenten met een
combinatie van tekst en foto's.
Boek/Tijdschrift
Voor een combinatie van tekst en foto's in
een tijdschrift enzovoort.
Printeruitvoer
Voor oorspronkelijk op dit apparaat
afgedrukte foto's.
Boek/Tijdschrift
Voor foto's in een tijdschrift enzovoort.
Fotopapier
Voor foto's gemaakt met een camera.
Uit
(origineeltype niet
ingesteld)
Voor documenten met hoofdzakelijk tekst
en oorspronkelijk afgedrukt op dit apparaat.
Aan
(origineeltype ingesteld)
Voor scherpe weergave van tekst in potlood
en fijne lijnen.
Printeruitvoer
Voor oorspronkelijk op dit apparaat
afgedrukte kaarten en diagrammen.
Boek/Tijdschrift
Voor kaarten en diagrammen in een
tijdschrift.
Tekst + foto
Originele foto
Tekst
Grafiek/Kaart
Hieronder wordt de procedure beschreven voor het selecteren van de beeldkwaliteit van kopieën.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
Originele afbeelding
Tekst+foto
Printeruitvoer
Tekst
: A4
: 100%
: A4
Druk op de toets Kopiëren.
2
Plaats het origineel op de glasplaat.
3
Plaats het origineel op de glasplaat en druk op
[Beeldkwaliteit] -> [Origineelbeeld].
4
Selecteer Origineeltype.
5
Druk op [OK].
6
Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint.
Origineeltype
Foto
Orig.
Zoomen
Papier
1
Boek
/Tijdschrift
Grafiek
/Kaart
Voorbeeld
Sneltoets toevoegen
Status
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
3-9
3
Basisbediening
Zoom
Stel de vergrotingsfactor in om het origineelbeeld te verkleinen of te vergroten. De volgende zoomopties zijn
beschikbaar:
Automatische zoom
Hiermee kan het origineelbeeld automatisch worden
verkleind of vergroot, zodat het beeld op het
geselecteerde papierformaat past.
Ledger: 129 %
Letter-R
A3: 141 %
Statement-R: 64 %
A4
A5: 70 %
Handmatige zoom
Hiermee kan het origineelbeeld handmatig in stappen
van 1% tussen 25% en 400% handmatig worden
vergroot of verkleind.
25 %
400 %
Vooraf ingestelde zoom
Hiermee kan met een vooraf ingestelde vergrotingsfactor worden verkleind of vergroot.
De volgende vergrotingsfactoren zijn beschikbaar:
Maateenheid
Zoomfactor (Origineel >> Kopie)
Inch
100%, Auto, 400% (max.), 200% (STMT >> Ledger),
154% (STMT >> Legal), 129% (Letter >> Ledger), 121%
(Legal >> Ledger), 78% (Legal >> Letter), 77% (Ledger
>> Legal), 64% (Ledger >> Letter), 50% (Ledger >>
STMT), 25% (min.)
Metrisch
100%, Auto, 400% (max.), 200% (A5 >> A3), 141% (A4
>> A3, A5 >> A4), 127% (Folio >> A3), 106% (11×15"
>> A3), 90% (Folio >> A4), 75% (11×15" >> A4),
70% (A3 >> A4, A4 >> A5), 50%, 25% (min.)
Metrisch (Azië/
Pacific)
100%, Auto, 400% (max.), 200% (A5 >> A3), 141% (A4
>> A3, B5 >> B4), 122% (A4 >> B4, A5 >> B5), 115%
(B4 >> A3, B5 >> A4), 86% (A3 >> B4, A4 >> B5),
81%(B4 >> A4, B5 >> A5), 70% (A3 >> A4, B4 >> B5),
50%, 25% (min.)
3-10
Basisbediening
XY-zoom
Hiermee kunnen de verticale en horizontale
vergrotingsfactor onafhankelijk van elkaar worden
geselecteerd. Verklein of vergroot originelen in stappen
van 1% tussen 25% en 400%.
Y
3
X
Hieronder wordt de procedure voor het kopiëren met zoom beschreven.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
1
Druk op de toets Kopiëren.
2
Plaats het origineel op de glasplaat.
3
Plaats het origineel op de glasplaat en druk op
[Indelen/Bewerken] -> [Zoomen].
4
Druk op [Standaard Zoomen] om de automatische
zoom te gebruiken.
Zoomen
(25 - 400)
Standaard
Zoomen
XY zoomen
400
400%
200%
141%
Orig.
Zoomen
Papier
: A4
: 100%
: A4
Max.
A5>>A3
A4>>A3
A5>>A4
A4>>B4
122%
A5>>B5
115%
Voorbeeld
Sneltoets toevoegen
Druk op [+] of [–] om de weergegeven
vergrotingsfactor naar wens te wijzigen. U kunt de
vergrotingsfactor ook rechtstreeks invoeren met de
cijfertoetsen door op [Nummers] te drukken.
%
86%
A3>>B4
A4>>B5
Nummers
81% 81%
100%
70% A3>>A4
auto
50%
A4>>A5
B4>>A3
B5>>A4
Bij de vooraf ingestelde zoom selecteert u de toets
met de gewenste vergrotingsfactor.
25% Min.
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
Status
Voor XY-zoomen drukt u op [XY zoomen].
kopieën
Gereed voor kopiëren.
Druk op [+] of [–] om de weergegeven
vergrotingsfactor van X (horizontaal) en van Y
(verticaal) te wijzigen. U kunt de vergrotingsfactor
ook rechtstreeks invoeren met de cijfertoetsen door
op [Nummers] te drukken.
Zoomen
Standaard
Zoomen
X
(25 - 400)
100
%
XY zoomen
Nummers
Y
Orig.
Zoomen
Papier
: A4
: 100%
: A4
Voorbeeld
Sneltoets toevoegen
Status
(25 - 400)
100
Nummers
Annuleren
%
Druk op [Afdr. richt. origineel] om de richting van
het origineel te selecteren, namelijk [Bovenrand
boven] of [Bovenrand links]. Druk vervolgens op
[OK].
Bovenr.
boven
Afdr.richt.
origineel
OK
10/10/2010 10:10
5
Druk op [OK].
6
Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint.
3-11
Basisbediening
Duplex
Maak dubbelzijdige kopieën. De volgende opties voor dubbelzijdig kopiëren zijn beschikbaar.
U kunt ook enkelzijdige kopieën maken van een tweezijdig origineel of van een origineel met twee pagina's
naast elkaar zoals een boek. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
Enkelzijdig naar dubbelzijdig
Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van enkelzijdige
originelen worden gemaakt. Bij een oneven aantal
originelen zal de achterzijde van de laatst gekopieerde
pagina blanco zijn.
5
4
5
3
3
4
1
2
2
1
Origineel
Kopie
A
ghi
def
ghi
abc
A Origineel links/rechts naar Binding links/rechts: Het
beeld op de achterzijde wordt niet gedraaid.
abc
def
abc
De volgende bindopties zijn beschikbaar.
B
ghi
def
Origineel
B Origineel links/rechts naar Binding boven: Het beeld
op de achterzijden wordt 180° gedraaid. De kopieën
kunnen aan de bovenzijde worden ingebonden en
staan dan in dezelfde richting bij het omslaan van de
pagina's.
Kopie
Dubbelzijdig naar enkelzijdig
1
Hiermee kan elke zijde van een tweezijdig origineel op
een afzonderlijk vel worden gekopieerd. Hiervoor is de
documenttoevoer vereist.
2
1
2
Origineel
Kopie
De volgende bindopties zijn beschikbaar.
•
•
Binding links/rechts: Het beeld op de achterzijde
wordt niet gedraaid.
Binding boven: Het beeld op de achterzijde wordt
180° gedraaid.
Dubbelzijdig naar dubbelzijdig
5
5
3
3
4
4
1
1
Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van
dubbelzijdige originelen worden gemaakt. Hiervoor is
de documenttoevoer vereist.
2
2
Origineel
Kopie
3-12
Basisbediening
OPMERKING: De ondersteunde papierformaten bij
dubbelzijdig naar dubbelzijdig zijn Ledger, Legal,
Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, 216
× 340 mm, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R en Folio.
Boek naar enkelzijdig
1
2
Hiermee kan een 1-zijdige kopie van een 2-zijdig
origineel of een opengeslagen boek worden gemaakt.
2
1
De volgende bindopties zijn beschikbaar.
Origineel
•
Kopie
•
Binding links: Originelen met tegenover elkaar
liggende pagina's worden van links naar rechts
gekopieerd.
Binding rechts: Originelen met tegenover elkaar
liggende pagina's worden van rechts naar links
gekopieerd.
OPMERKING: Bij dubbelzijdig naar enkelzijdig en bij
boek naar enkelzijdig worden de volgende formaten
van origineel en papier ondersteund. Origineel: Ledger,
Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R en 8K. Papier:
Letter, A4, B5 en 16K. U kunt het papierformaat
wijzigen en de kopie verkleinen of vergroten tot dat
formaat.
Boek naar dubbelzijdig
Tegenover
Tegenover
elkaar liggende elkaar liggende
pagina's
pagina's
-> Dubbelzijdig -> Tegenover
elkaar liggende
pagina's
4
2
1
4
3
3
1
1
2
2
1
0
3
3
2
2
4
1
3
4
3
1
Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van boeken met
tegenover elkaar liggende pagina's worden gemaakt.
OPMERKING: Bij boek naar dubbelzijdig worden de
volgende formaten van origineel en papier
ondersteund. Origineel: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4R, B5-R, A5-R en 8K. Papier: Letter, A4 en B5.
0
2
Origineel
Kopie
Hieronder wordt de procedure voor het dubbelzijdig/duplexkopiëren beschreven.
1
Druk op de toets Kopiëren.
2
Plaats het origineel op de glasplaat.
3
Druk op [Indelen/bewerken] en vervolgens op
[Duplex].
3-13
3
Basisbediening
kopieën
Gereed voor kopiëren.
Duplex
4
Selecteer de gewenste duplexoptie.
5
Als u [1-zijdig>>2-zijdig] of
[2-zijdig>>2-zijdig] kiest, selecteer dan de bindzijde
van de voltooide kopieën bij Voltooien.
1-zijdig
>>1-zijdig
1-zijdig
>>2-zijdig
2-zijdig
>>1-zijdig
Orig.
Zoomen
Papier
: A4
: 100%
: A4
Voorbeeld
Als u [Boek>>2-zijdig] kiest, druk dan op [Boek>>2zijdig] of [Boek>> Boek] bij Voltooien om de
duplexinstelling te selecteren.
voltooien
2-zijdig
>>2-zijdig
Boek
>>1-zijdig
Binding
Links/rechts
Boek
>>2-zijdig
Sneltoets toevoegen
Bovenr.
boven
Binding
Boven
Afdr.richt.
origineel
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
Status
kopieën
Gereed voor kopiëren.
6
Als u [2-zijdig>>1-zijdig],
[2-zijdig>>2-zijdig], [Boek>>1-zijdig] of
[Boek>>2-zijdig] kiest, selecteer dan de bindzijde
van de originelen bij Origineel.
7
Druk op [Afdr. richt. origineel] om de richting van
het origineel te selecteren, namelijk [Bovenrand
boven] of [Bovenrand links]. Druk vervolgens op
[OK].
8
Druk op [OK].
9
Druk op de Start-toets.
Duplex
Origineel
1-zijdig
>>1-zijdig
1-zijdig
>>2-zijdig
Binding
Links/rechts
2-zijdig
>>1-zijdig
Binding
Boven
2-zijdig
>>2-zijdig
Orig.
Zoomen
Papier
: A4
: 100%
: A4
Voorbeeld
Bovenr.
boven
Boek
>>1-zijdig
Afdr.richt.
origineel
Boek
>>2-zijdig
Sneltoets toevoegen
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
Status
Als het origineel op de glasplaat gescand is,
vervangt u het door het volgende. Druk vervolgens
op de Start-toets.
Nadat u alle originelen hebt gescand, drukt u op
[Scan volt.] om het kopiëren te starten.
Sorteren/Verschuiven
Het apparaat kan sorteren en verschuiven terwijl het kopieert.
U kunt de kopieerfuncties sorteren/verschuiven gebruiken voor de hieronder beschreven taken.
Sorteren
3
2
1
3
Meerdere originelen worden gescand en volledige sets
met kopieën worden op paginanummer afgeleverd.
3
2
2
1
1
3
2
1
Origineel
Kopie
3-14
Basisbediening
Verschuiven
Zonder documentfinisher
Als de optionele documentfinisher niet geïnstalleerd is
en u gebruikt de functie Verschuiven, dan worden de
kopieën afgedrukt nadat elke set (of pagina) 90º
gedraaid is.
3
2
1
3
2
3
2
1
1
3
2
1
Origineel
Kopie (elke set)
OPMERKING: Om Sorteren te gebruiken, moet
hetzelfde papierformaat als in de geselecteerde
papierlade in een andere richting in een andere
papierlade worden geplaatst. De papierformaten die bij
Verschuiven worden ondersteund, zijn A4, B5, Letter
en 16K.
Met documentfinisher
3
2
1
3
2
1
Origineel
3
2
1
3
2
1
Wanneer u gebruik maakt van verschuiven, dan worden
de afgedrukte kopieën opgesplitst na elke set met
kopieën (of na elke pagina).
OPMERKING: Hiervoor is de optionele
Kopie (elke set)
documentfinisher vereist. De papierformaten die bij
Verschuiven worden ondersteund zijn A3, B4, A4, B5,
Letter, Legal, Ledger, Oficio II, 8k, 16k, 216 × 340 mm
en Folio.
Hieronder wordt de procedure beschreven voor het
kopiëren met sorteren/verschuiven.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
1
Druk op de toets Kopiëren.
2
Plaats het origineel op de glasplaat.
3
Druk op [Orig./papier/voltooien] en vervolgens op
[Samenvoegen/verschuiven].
4
Druk voor kopiëren met Sorteren op [Aan] bij
Sorteren.
Samenvoegen/verschuiven
Druk voor kopiëren met Verschuiven op [Per set] bij
Verschuiven.
Sorteren
Uit
Aan
Druk op [OK].
Verschuiven
Orig.
Zoomen
Papier
: A4
: 100%
: A4
Uit
Per set
Voorbeeld
Sneltoets toevoegen
Status
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
3-15
3
Basisbediening
Als [Uit] is geselecteerd voor Sorteren, drukt u op
[Uit] of [Elke pagina] bij Verschuiven.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
Samenvoegen/verschuiven
Sorteren
Uit
Aan
Uit
Elke pagina
5
Druk op [OK].
6
Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint.
Verschuiven
Orig.
Zoomen
Papier
: A4
: 100%
: A4
Voorbeeld
Sneltoets toevoegen
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
Status
Volgende taak reserveren
Met deze functie kunt u tijdens het afdrukken de volgende taak reserveren. Als u deze functie gebruikt, dan
wordt het origineel gescand terwijl het apparaat aan het afdrukken is. Als de huidige afdruktaak klaar is, dan
wordt de gereserveerde kopieertaak afgedrukt. De procedure verschilt afhankelijk van de instelling van Volg.
prioriteit behouden (zie de Engelse gebruikershandleiding).
Als Volg. prioriteit behouden is ingesteld op [Aan]
Het standaardscherm van de kopieerfunctie verschijnt op het aanraakscherm tijdens het afdrukken.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
1
Plaats de originelen voor de gereserveerde
kopieertaak op het apparaat en kies de
kopieerinstellingen.
2
Druk op de Start-toets.
Sneltoets 1
Beeld kopiëren
Sneltoets 2
Sneltoets 3
Auto
Orig.
: A4
Zoomen : 100%
Papier
: A4
Papierselectie
1-zijdig
>>1-zijdig
Voorbeeld
Snelle
instellingen
Status
100%
Zoomen
Uit
Combineren
kwaliteit
Sneltoets 4
Dichtheid
Sneltoets 5
Uit
Duplex
Orig./papier/
voltooien
Normaal 0
Indelen
/bewerken
Nieten/
perforeren
Geavanceerde
instellingen
Sneltoets 6
Programma
10/10/2010 10:10
Het apparaat begint de originelen te scannen.
Als de huidige afdruktaak klaar is, dan wordt de
gereserveerde kopie afgedrukt.
Als Volg. prioriteit behouden is ingesteld op [Uit]
Het kopieerscherm verschijnt op het aanraakscherm tijdens het afdrukken.
3-16
Basisbediening
kopieën
Kopiëren...
Taaknr.:
000021
Gebruiker:
Taaknaam: doc20081010101034
Scanner instelling
1
Druk op [Res. volgende].
Het standaardscherm voor kopiëren verschijnt.
-----
Printerinstelling
Gescande pagina's
kopieën
2
2/ 24
A4
A4
100%
2-zijdig
2-zijdig
Sorteren
Normaal
3
Bovenrand boven
uitvoerlade A
Annuleren
Res. volgende
10/10/2010 10:10
Status
2
Plaats de originelen voor de gereserveerde
kopieertaak op het apparaat en kies de
kopieerinstellingen.
3
Druk op de Start-toets.
Het apparaat begint de originelen te scannen.
Als de huidige afdruktaak klaar is, dan wordt de
gereserveerde kopie afgedrukt.
Kopiëren tijdens onderbreking
Met deze functie kunt u de huidige, lopende taak onderbreken als u meteen kopieën wilt maken.
Aan het einde van de onderbreking gaat het apparaat verder met het afdrukken van de onderbroken taak.
OPMERKING: Als het apparaat gedurende 60 seconden niet wordt bediend, wordt de onderbreking om
tussendoor te kopiëren automatisch geannuleerd en wordt het afdrukken hervat. U kunt de tijdsduur waarna de
onderbreking om te kopiëren wordt geannuleerd wijzigen. Stel de tijdsduur naar wens in. Raadpleeg voor meer
informatie de Engelse gebruikershandleiding.
Gereed om kopiëren te onderbreken.
kopieën
1
De huidige afdruktaak wordt tijdelijk onderbroken.
Sneltoets 1
Beeld kopiëren
Druk op de Interrupt-toets.
Sneltoets 2
Sneltoets 3
Auto
Orig.
: A4
Zoomen : 100%
Papier
: A4
Papierselectie
1-zijdig
>>1-zijdig
Voorbeeld
Snelle
instellingen
Status
100%
Zoomen
Sneltoets 5
Combineren
kwaliteit
Sneltoets 4
Dichtheid
Uit
Uit
Duplex
Orig./papier/
voltooien
Normaal 0
Indelen
/bewerken
Nieten/
perforeren
Geavanceerde
instellingen
Sneltoets 6
Programma
10/10/2010 10:10
2
Plaats de originelen voor het kopiëren tijdens de
onderbreking op het apparaat en kies de
kopieerinstellingen.
3
Druk op de Start-toets om het kopiëren tijdens de
onderbreking te starten.
4
Als u klaar bent met kopiëren tijdens de
onderbreking, druk dan op de Interrupt-toets.
Het apparaat gaat verder met het afdrukken van de
onderbroken taak.
3-17
Basisbediening
Nieten
Gebruik deze functie om uw afgewerkte kopieën te nieten.
OPMERKING: Voor het nieten is de optionele documentfinisher vereist. Wij wijzen er ook op dat u voor
nieten in het midden (zadelsteek) de vouweenheid nodig heeft.
Voor meer details over de formaten en hoeveelheden papier die geniet kunnen worden, raadpleeg Document
Finisher (optioneel) op pagina Appendix-19.
De volgende mogelijkheden voor nieten en richting zijn beschikbaar.
Richting origineel:
Bovenrand boven
(Rand achter)
Richting origineel:
Bovenrand boven
(Rand achter)
Richting origineel:
Bovenrand links
(Linkerbovenhoek)
Richting van het papier
in de cassette
Richting van het papier
in de cassette
OPMERKING: Bij B5-R en 16K-R met "één nietje" wordt niet schuin geniet.
3-18
Richting origineel:
Bovenrand links
(Linkerbovenhoek)
Basisbediening
Volg de onderstaande stappen voor het nieten.
1
Druk op de toets Kopiëren.
2
Plaats het origineel op de glasplaat.
OPMERKING: Raadpleeg voor Verschillende
formaten nieten de Engelse gebruikershandleiding.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
3
Druk op [Orig./papier/voltooien] en vervolgens op
[Nieten/perforeren].
4
Selecteer de plek voor het nieten.
Nieten/perforeren
Orig.
Zoomen
Papier
Nieten
Boven
Links
2 nietjes
Boven
Uit
Boven
Rechts
2 nietjes
Rechts
2 nietjes
Links
Zadelsteek
Perforeren
2 gaatjes
Links
3 gaten
Links
Uit
2 gaatjes
Boven
3 gaten
Boven
2 gaatjes
Rechts
3 gaten
Rechts
: A4
: 100%
: A4
Voorbeeld
Sneltoets toevoegen
Annuleren
OPMERKING: Druk voor het nieten met zadelsteek
op [Zadelsteek]. Let erop dat u de originelen met het
voorblad onderaan plaatst. Raadpleeg voor meer
informatie over de zadelsteek de Engelse
gebruikershandleiding.
Bovenr.
boven
Afdr.richt.
origineel
5
Druk op [Afdr. richt. origineel] om de richting van
het origineel te selecteren, namelijk [Bovenrand
boven] of [Bovenrand links]. Druk vervolgens op
[OK].
6
Druk op [OK].
7
Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint.
OK
10/10/2010 10:10
Status
Verschillende formaten nieten
Ook bij verschillende papierformaten kan de uitvoer worden geniet, op voorwaarde dat of de lengte of de breedte
van het papier gelijk is zoals weergegeven in de onderstaande combinaties. Er kunnen maximaal 30 vellen
worden geniet.
A4
B5
Letter
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
•
A3 en A4
•
B4 en B5
•
Ledger en Letter
•
Ledger en Letter-R
•
8K en 16K
A3
B4
Ledger
Letter-R Legal
Letter-R Legal
3-19
3
Basisbediening
Perforeren
Perforeer gaten in een stapel afgewerkte kopieën om vervolgens in te binden.
OPMERKING: Hiervoor zijn de optionele documentfinisher en de perforator vereist.
Voor meer details over de formaten papier die geperforeerd kunnen worden, raadpleeg Perforator
(optioneel) op pagina Appendix-19.
De richtingen van het origineel en de bijbehorende perforaties zijn als volgt.
Origineel
Kopie
Richting van het origineel
Glasplaat
Documenttoevoer
OPMERKING: Bij het inch-model zijn tweegaats of driegaats perforaties mogelijk. Bij het metrisch model zijn
tweegaats of viergaats perforaties mogelijk.
3-20
Basisbediening
Volg de onderstaande stappen voor het perforeren.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
Nieten/perforeren
Orig.
Zoomen
Papier
Nieten
Boven
Links
2 nietjes
Boven
Uit
Boven
Rechts
2 nietjes
Rechts
2 nietjes
Links
Zadelsteek
Perforeren
2 gaatjes
Links
3 gaten
Links
Uit
2 gaatjes
Boven
3 gaten
Boven
2 gaatjes
Rechts
3 gaten
Rechts
: A4
: 100%
: A4
Voorbeeld
Sneltoets toevoegen
Status
Annuleren
1
Druk op de toets Kopiëren.
2
Plaats het origineel op de glasplaat.
3
Druk op [Orig./papier/voltooien] en vervolgens op
[Nieten/perforeren].
4
Selecteer de manier van perforeren.
5
Druk op [Afdr. richt. origineel] om de richting van
het origineel te selecteren, namelijk [Bovenrand
boven] of [Bovenrand links]. Druk vervolgens op
[OK].
6
Druk op [OK].
7
Druk op de Start-toets.
Bovenr.
boven
Afdr.richt.
origineel
OK
10/10/2010 10:10
Als het origineel op de glasplaat geplaatst is. Plaats
het volgende origineel en druk op de Start-toets.
Het kopiëren begint.
Als alle originelen gescand zijn, druk dan op
[Scannen volt.]. Het kopiëren begint.
3-21
3
Basisbediening
Verzenden
Dit apparaat kan een gescand beeld verzenden als bijlage bij een e-mailbericht of naar een pc die is verbonden
met het netwerk. Hiervoor moet het adres van de afzender en van de bestemming (ontvanger) worden
geregistreerd in het netwerk.
Er is een netwerkomgeving vereist waarin het apparaat verbinding kan maken met een mailserver. Er wordt
aanbevolen een lokaal netwerk (LAN) te gebruiken om problemen met de verzendsnelheid en de beveiliging te
verhelpen.
Tegelijk met het verzenden van een gescande afbeelding kunt u de afbeelding ook afdrukken of verzenden naar
de documentbox.
Voer de volgende stappen uit om de scanfunctie te gebruiken:
•
Programmeer de instellingen, waaronder ook de e-mailinstelling op het apparaat.
•
Gebruik het Embedded Web Server RX (de interne HTML-internetpagina) om het IP-adres, de hostnaam
van de SMTP-server, de ontvanger en de e-mailinstellingen te registreren.
•
Registreer de bestemming in het adresboek of onder een snelkiestoets.
•
Wanneer de pc-map (SMB/FTP) wordt geselecteerd, moet de doelmap worden gedeeld. Neem contact op
met uw beheerder om de pc-map in te stellen.
•
Maak/registreer een documentbox (wanneer een documentbox is geselecteerd als bestemming)
•
Selecteer gedetailleerde verzendingsinstellingen (om een documentbox te selecteren als bestemming of
om het beeld tegelijk af te drukken en te verzenden)
Volg de onderstaande stappen voor de basishandelingen bij het verzenden. De volgende vijf opties zijn
beschikbaar.
•
Verzenden als e-mail: verzendt een gescand origineelbeeld als bijlage van een e-mailbericht...pagina 3-23
•
Verzenden naar map (SMB): slaat een gescand origineelbeeld op in een gedeelde map van eender welke
pc...pagina 3-24
•
Verzenden naar map (FTP): slaat een gescand origineelbeeld op in een map van een FTP-server...pagina
3-24
•
Verzenden naar documentbox: verzendt een document opgeslagen in een documentbox op dit
apparaat...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
•
Afbeeldingsgegevens scannen met TWAIN/WIA: scant het document met een TWAIN- of WIA-compatibel
programma...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
OPMERKING: Verschillende verzendopties kunnen gecombineerd worden opgegeven. Raadpleeg
Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (multi-verzenden) op pagina 3-42.
De faxfunctie kan worden gebruikt als de optionele faxkit is geïnstalleerd. Voor meer informatie over deze
functie, raadpleeg de FAX Operation Guide.
3-22
Basisbediening
Verzenden als e-mail (E-mailadres invoeren)
Verzendt een gescand origineelbeeld als bijlage van een e-mailbericht.
OPMERKING: Open het Embedded Web Server RX van tevoren en voer de instellingen in voor het versturen
van een e-mail. Raadpleeg Embedded Web Server RX (instellingen voor e-mail) op pagina 2-17 voor meer
informatie.
1
Druk op de toets Verzenden.
Het scherm voor verzenden wordt weergegeven.
OPMERKING: Afhankelijk van de instellingen kan het
zijn dat het scherm met het adresboek verschijnt. Druk
in dat geval op [Annuleren] om het scherm voor
verzenden weer te geven.
Gereed voor verzenden.
Bestemming
2
Plaats het origineel op de glasplaat.
3
Druk op [E-mailadres invoeren] en vervolgens op
[E-mailadres].
Voer de bestemming in.
E-mailadres invoeren
E-mailadres
OPMERKING: De bestemmingen kunnen worden
opgegeven via het adresboek of met de
snelkiestoetsen. Raadpleeg Bestemming opgeven op
pagina 3-40.
Voeg een nieuwe E-mailadres toe.
Druk op [E-mailadres] en voer het adres in
m.b.v. het toetsenbord op het scherm.
Toevoegen aan adresboek
Status
Volgend adres
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
4
Voer het e-mailadres van de bestemming in en
druk op [OK].
5
Druk op [Volgend adres] en herhaal stap 3 om de
bestemming op te geven. U kunt tot 100 emailadressen opgeven.
OPMERKING: Wanneer [Toevoegen aan adresboek]
wordt weergegeven, zijn de bestemmingen in het
adresboek geregistreerd.
6
3-23
Druk op [OK]. De bestemmingen worden in de lijst
met bestemmingen geregistreerd.
3
Basisbediening
Gereed voor verzenden.
Bestemming
Details
ABCD
192.168.188.120
Group1
Group1
Direct
Keten
Details/bew.
1/1
E-mailadres
invoeren
Selecteer een bestemming en druk op
[Verwijderen] om de bestemming uit de lijst te
verwijderen.
Maplocatie
invoeren
Verwijderen
Opnw bellen
Faxnummer
invoeren
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
0007
GGG
Bestemming
0003
CCC
0004
DDD
0008
HHH
Snelle
instellingen
Status
0005
0009
III
Orig./Verzendgeg.formaat
Nr.
i-FAX
Adr. invoer
EEE
0010
1/100
JJJ
Kleur/beeldkwaliteit
Geavanceerde
instellingen
Controleer de lijst met bestemmingen.
Selecteer een bestemming en druk op [Details/
bew.] om deze te controleren en te bewerken.
Adresboek
abcd@efg.com
TUVW
Op de haak
7
Bestemming
WSD-scan
/DSM-scan
OPMERKING: Wanneer u [Aan] selecteert voor het
Programma
Controleren van een nieuwe bestemming (raadpleeg
de Engelse gebruikershandleiding), dan verschijnt het
bevestigingsscherm. Voer de bestemmingsgegevens
in en druk op [OK].
10/10/2010 10:10
Wanneer u [Aan] selecteert voor het Controleren van de
bestemming voor verzenden (raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding), dan verschijnt het
bevestigingsscherm nadat u op de Start-toets gedrukt
heeft. Voor meer informatie, raadpleeg
Bevestigingsscherm voor bestemmingen op pagina 329.
8
Druk op de Start-toets. Het verzenden begint.
Verzenden naar map (Maplocatie invoeren)
Het beeldbestand van het gescande origineel wordt in de opgegeven gedeelde map van eender welke pc
opgeslagen.
Slaat een gescand origineelbeeld op in een map van een FTP-server.
OPMERKING:
•
Raadpleeg Een gedeelde map aanmaken op pagina 3-32 voor meer informatie over het delen van een
map.
•
Zorg ervoor dat SMB-protocol of FTP in het Embedded Web Server RX op Aan ingesteld is. Raadpleeg
voor meer informatie de Embedded Web Server RX User Guide.
1
Druk op de toets Verzenden.
Het scherm voor verzenden wordt weergegeven.
OPMERKING: Afhankelijk van de instellingen kan het
zijn dat het scherm met het adresboek verschijnt. Druk
in dat geval op [Annuleren] om het scherm voor
verzenden weer te geven.
3-24
Basisbediening
2
Plaats het origineel op de glasplaat.
3
Druk op [Maplocatie invoeren] en vervolgens op
[SMB] of [FTP].
OPMERKING: De bestemmingen kunnen worden
opgegeven via het adresboek of met de
snelkiestoetsen. Raadpleeg Bestemming opgeven op
pagina 3-40 voor meer informatie.
Gereed voor verzenden.
Bestemming
4
Voer de bestemming in.
Locatie van de folderinvoeren.
SMB
FTP
Hostnaam
Pad
Aanmeldingsgebruikernaam
Om een map te zoeken op een pc in het netwerk,
drukt u op [SMB Host zoeken] of [Windowsnetwerk].
Wachtwoord
aanmelding
SMB Host
zoeken
Toevoegen aan adresboek
Status
Volgend adres
Windowsnetwerk
Annuleren
Voer de hostnaam, het pad en de
aanmeldingsgebruikersnaam en het
aanmeldingswachtwoord in. Druk op de toets van
elke instelling om eerst het invoerscherm weer te
geven.
Verbinding
testen
Als u op [SMB Host zoeken] heeft gedrukt, kunt u
Domein/Werkgroep en Hostnaam opgeven om op
de pc's in het netwerk naar een bestemming te
zoeken.
OK
10/10/2010 10:10
Als u op [Windows-netwerk] heeft gedrukt, dan
kunt u op alle pc's van het netwerk naar een
bestemming zoeken.
Als u op [Windows-netwerk] heeft gedrukt, dan
wordt op alle pc's van het netwerk gezocht. Er
kunnen maximaal 500 adressen worden
weergegeven. Selecteer in het scherm dat
verschijnt de hostnaam (pc-naam) die u wilt
opgeven en druk vervolgens op [Volgende]. Het
scherm voor het invoeren van de
aanmeldingsgebruikersnaam en het
aanmeldingswachtwoord verschijnt.
Nadat u de aanmeldingsgebruikersnaam en het
aanmeldingswachtwoordvan de bestemmings-pc
heeft ingevoerd, verschijnen de gedeelde mappen.
Selecteer de map die u wilt opgeven en druk
vervolgens op [Volgende]. Het adres van de
geselecteerde gedeelde map is ingesteld.
OPMERKING: Druk op [Verbinding testen] om de
verbinding met de gekozen computer te controleren.
Als de verbinding mislukt, controleer dan de
ingevoerde gegevens.
Selecteer de map uit de lijst met zoekresultaten en
ga naar stap 6.
3-25
3
Basisbediening
5
Voer de bestemmingsgegevens in en druk op [OK].
Gebruik het toetsenbord voor invoer.
Limiet: 128 tekens
invoeren: 0 tekens
Backspace
!
@
Q
#
W
A
E
S
Z
%
R
D
X
H-letter
$
T
F
C
Lower-case
K-letter
^
Y
G
V
&
U
H
B
Nr./symb.
*
I
J
N
(
O
K
M
)
_
P
L
<
+
{
:
>
˜
}
|
"
?
Spatie
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
Status
De in te voeren gegevens zijn als volgt.
OPMERKING: Aanmelden is niet mogelijk als u uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord vergeten
bent. Neem contact op met uw beheerder en vraag uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord na.
Voor verzenden naar map (SMB)
Item
In te voeren gegevens
Max. aantal karakters
Hostnaam*
Hostnaam of IP-adres van de ontvangende pc.
Max. 64 karakters
Pad
Pad naar de ontvangstmap zoals in onderstaand
voorbeeld.
Bijvoorbeeld, User\ScanData.
Max. 128 karakters
Aanmeldingsgebruikersnaam
Gebruikersnaam voor toegang tot de pc
Bijvoorbeeld abcdnet\james.smith
Max. 64 karakters
Aanmelding
wachtwoord
Wachtwoord voor toegang tot de pc
Max. 64 karakters
*
Gebruik voor het invoeren van een ander poortnummer dan het standaardnummer (139) de notatie
“hostnaam: poortnummer” (vb. SMB-hostnaam:140).
Zet het IPv6-adres bij het invoeren tussen rechte haakjes [ ].
(bijvoorbeeld [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
Voor verzenden naar map (FTP)
Item
In te voeren gegevens
Max. aantal karakters
Hostnaam*
Hostnaam of IP-adres van de FTP-server
Max. 64 karakters
Pad
Pad naar de ontvangstmap.
Bijvoorbeeld, User\ScanData.
Anders worden de gegevens in de basismap
opgeslagen.
Max. 128 karakters
Aanmeldingsgebruikersnaam
Aanmeldingsgebruikersnaam FTP-server
Max. 64 karakters
3-26
Basisbediening
Item
In te voeren gegevens
Aanmelding
wachtwoord
*
Aanmeldingswachtwoord FTP-server
Max. aantal karakters
Max. 64 karakters
Gebruik voor het invoeren van een ander poortnummer dan het standaardnummer (21) de notatie
"hostnaam: poortnummer” (vb. FTP-hostnaam:140).
Zet het IPv6-adres bij het invoeren tussen rechte haakjes [ ].
(bijvoorbeeld [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
Gereed voor verzenden.
Bestemming
6
Voer de bestemming in.
Locatie van de folderinvoeren.
Nadat u alles hebt ingevoerd, drukt u op
[Verbinding testen] om de verbinding te
controleren.
Hostnaam
SMB
Pad
FTP
OPMERKING: Verbonden. verschijnt wanneer de
Aanmeldingsgebruikernaam
Wachtwoord
aanmelding
SMB Host
zoeken
Toevoegen aan adresboek
Windowsnetwerk
Volgend adres
Verbinding
testen
Annuleren
verbinding met de bestemming correct tot stand is
gebracht. Als Kan geen verbinding maken. verschijnt,
controleer dan de ingevoerde gegevens.
Als u een andere bestemming wilt opgeven, gaat u
naar stap 7. Als u slechts één bestemming wilt
opgeven, gaat u naar stap 8.
OK
10/10/2010 10:10
Status
7
Druk op [Volgend adres] en herhaal de stappen 4
tot 6 om de bestemming op te geven. U kunt een
combinatie van in het totaal maximaal 10 FTP- en
SMB-doelmappen opgeven.
OPMERKING: Wanneer [Toevoegen aan adresboek]
wordt weergegeven, worden de ingevoerde gegevens
in het adresboek geregistreerd.
Gereed voor verzenden.
Bestemming
Bestemming
Details
ABCD
Druk op [OK] om de ingevoerde gegevens in de lijst
met bestemmingen te registreren.
9
Controleer de lijst met bestemmingen.
Selecteer een bestemming en druk op [Details/
bew.] om deze te controleren en te bewerken.
Bewerk de gegevens indien nodig volgens de
stappen 4 tot 6.
Adresboek
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Op de haak
8
Direct
Keten
Details/bew.
1/1
E-mailadres
invoeren
Maplocatie
invoeren
Verwijderen
Opnw bellen
Faxnummer
invoeren
0001
AAA
0002
BBB
CCC
0006
FFF
Bestemming
Status
0003
0007
GGG
Snelle
instellingen
0004
DDD
0008
HHH
0005
Orig./Verzendgeg.formaat
i-FAX
Adr. invoer
EEE
0009
III
0010
1/100
JJJ
Kleur/beeldkwaliteit
Selecteer een bestemming en druk op
[Verwijderen] om de bestemming uit de lijst te
verwijderen.
Nr.
Geavanceerde
instellingen
WSD-scan
/DSM-scan
Programma
10/10/2010 10:10
3-27
3
Basisbediening
OPMERKING: Wanneer u [Aan] selecteert voor het
Controleren van een nieuwe bestemming (raadpleeg
de Engelse gebruikershandleiding), dan verschijnt het
bevestigingsscherm. Voer dezelfde hostnaam en pad
opnieuw in en druk op [OK].
Wanneer u [Aan] selecteert voor het Controleren van de
bestemming voor verzenden (raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding), dan verschijnt het
bevestigingsscherm nadat u op de Start-toets gedrukt
heeft. Voor meer informatie, raadpleeg
Bevestigingsscherm voor bestemmingen op pagina 329.
10 Druk op de Start-toets. Het verzenden begint.
3-28
Basisbediening
Bevestigingsscherm voor bestemmingen
Wanneer u [Aan] selecteert voor het Controleren van de bestemming voor verzenden (raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding), dan verschijnt het bevestigingsscherm met bestemmingen nadat u op de Start-toets
gedrukt heeft.
Volg de onderstaande stappen om de bestemmingen te bevestigen.
Gereed voor verzenden.
Bestemming
A OFFICE
Bestemming
1
] om elke bestemming te
Druk op [Details] om gedetailleerde informatie over
de geselecteerde bestemming weer te geven.
Details
1234567890
Om de bestemming te verwijderen, selecteert u de
bestemming die u wilt verwijderen en drukt u op
[Verwijderen]. Druk op [Ja] in het
bevestigingsscherm. De bestemming wordt
verwijderd.
Details
Verwijderen
Controleren
Annuleren
Status
Druk op [ ] of [
bevestigen.
10/10/2010 10:10
Om de bestemming toe te voegen, drukt u op
[Annuleren] en keert u vervolgens terug naar het
bestemmingsscherm.
2
Druk op [Controleren].
OPMERKING: Zorg ervoor dat u elke bestemming
bevestigt door deze weer te geven op het
aanraakscherm. U kunt pas op [Controleren] drukken
als u elke bestemming bevestigd heeft.
3
3-29
Druk op de Start-toets om het verzenden te
starten.
3
Basisbediening
Voorbereiding voor het verzenden van een document naar een pc
Controleer de informatie die moet worden ingesteld op het apparaat en maak een map aan waarin het document
op uw pc moet worden ontvangen. In de hierna volgende uitleg worden schermen van Windows 7 gebruikt.
Bepaalde details in de schermen kunnen verschillen in andere Windows-versies.
OPMERKING: Meld u aan bij Windows met beheerdersrechten.
Controleren wat moet worden opgegeven als [Hostnaam]
Controleer de naam van de bestemmingscomputer.
1
Selecteer in het menu Starten Computer en
vervolgens Systeemeigenschappen.
Controleer in het scherm dat verschijnt de
computernaam.
In Windows XP, klikt u met de rechtermuisknop op
Deze computer en selecteert u Eigenschappen.
Het dialoogvenster Systeemeigenschappen
verschijnt. Klik op het tabblad Computernaam in
het scherm dat verschijnt en controleer de
computernaam.
Als er een werkgroep is
Alle karakters van de "Volledige computernaam"
moeten worden ingevoerd bij Hostnaam.
(Bijvoorbeeld: PC4050)
Als er een domein is
De karakters links van het eerste punt (.) in de
"Volledige computernaam" moeten worden
ingevoerd bij Hostnaam. (Bijvoorbeeld: pc4050)
2
Na het controleren van de computernaam, klikt u
op [ X ] (Sluiten) om het scherm met
Systeemeigenschappen af te sluiten.
In Windows XP klikt u, na het controleren van de
computernaam, op de knop Annuleren om het
scherm met Systeemeigenschappen af te sluiten.
3-30
Basisbediening
Controleren wat moet worden opgegeven als [Aanmeldingsgebruikersnaam]
Controleer de domeinnaam en de gebruikersnaam voor het aanmelden bij Windows.
1
Selecteer in het menu Starten Alle programma's
(of Programma's), Bureau-accessoires en
vervolgens Opdrachtprompt.
Het scherm Opdrachtprompt verschijnt.
2
Voer in het scherm Opdrachtprompt "net config
workstation" in en druk op Enter.
Schermvoorbeeld: gebruikersnaam "james.smith"
en domeinnaam "ABCDNET"
3-31
3
Basisbediening
Een gedeelde map aanmaken
Maak een gedeelde map aan waarin het document op de bestemmingscomputer moet worden ontvangen.
OPMERKING: Als er een werkgroep is bij de Systeemeigenschappen, configureer dan de onderstaande
instellingen om de toegang tot de map te beperken tot een bepaalde gebruiker of groep.
1 Selecteer in het menu Starten Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en
vervolgens Mapopties.
In Windows XP klikt u op Deze computer en selecteert u Mapopties bij Extra.
2 Klik op het tabblad Weergave en verwijder het vinkje bij Wizard Delen gebruiken (aanbevolen) bij
Geavanceerde instellingen.
In Windows XP, klikt u op het tabblad Weergave en verwijdert u het vinkje bij Eenvoudig delen van
bestanden gebruiken (aanbevolen) bij Geavanceerde instellingen.
3 Klik op de knop OK om het scherm Mapopties af te sluiten.
1
Maak een map aan op de lokale schijf (C).
OPMERKING: Maak bijvoorbeeld een map aan met
de naam "scannerdata" op de lokale schijf (C).
2
Klik met de rechtermuisknop op de map
scannerdata en klik op Delen met en
Geavanceerd delen. Klik op Geavanceerd delen.
Het dialoogvenster Eigenschappen voor
"scannerdata" verschijnt.
3-32
Basisbediening
In Windows XP klikt u met de rechtermuisknop op
de map "scannerdata" en selecteert u Delen en
beveiliging... (of Delen).
3
Vink het vakje Deze map delen aan en klik op de
knop Machtigingen.
Het dialoogvenster Machtigingen voor scannerdata
verschijnt.
In Windows XP selecteert u Deze map delen en
klikt u vervolgens op de knop Machtigingen.
4
Klik op de knop Toevoegen.
5
Voer de gebruikersnaam in in het tekstveld en klik
op de knop OK.
Klik op de knop Locaties en selecteer de locatie.
Selecteer de locatie waar u wilt zoeken. Als u in
een domein bent, dan wordt uw domein standaard
geselecteerd als locatie waar wordt gezocht.
3-33
3
Basisbediening
6
Selecteer de ingevoerde gebruiker, vink de
machtigingen Wijzigen en Lezen aan en klik
vervolgens op de knop OK.
In Windows XP gaat u naar stap 8.
OPMERKING: "Iedereen" machtigt iedereen in het netwerk om te delen. Voor een betere beveiliging
adviseren wij u Iedereen te selecteren en het vinkje bij de machtiging Lezen te verwijderen.
7
Klik op de knop OK in het scherm Geavanceerd
delen om het scherm af te sluiten.
8
Klik op het tabblad Beveiliging en klik vervolgens
op de knop Bewerken.
In Windows XP klikt u op het tabblad Beveiliging en
klikt u vervolgens op de knop Toevoegen.
9
3-34
Selecteer de ingevoerde gebruiker, controleer of
Wijzigen onder Toestaan en Lezen en uitvoeren
onder Toestaan aangevinkt zijn en klik vervolgens
op de knop Sluiten.
Basisbediening
Het [Pad] controleren
Controleer de naam van de gedeelde map die als bestemming zal dienen voor het document.
1
Voer "\\pc4050" in bij "Programma's en bestanden
zoeken" in het menu Starten.
Het scherm Zoekresultaten verschijnt.
In Windows XP klikt u op Zoeken in het menu Start,
selecteert u Alle bestanden en mappen en zoekt
u naar de
bestemmingscomputer waar het bestand heen zal
worden gestuurd.
Klik bij de Zoekassistent op Computers of
personen en vervolgens op Willekeurige
computer in het netwerk.
Voer in het tekstveld "Computernaam:" de naam in
van de computer die u heeft gecontroleerd
(pc4050) en klik vervolgens op Zoeken.
2
Klik op "\\pc4050\scannerdata" bij de
zoekresultaten die verschijnen.
In Windows XP dubbelklikt u op de computer
("pc4050") bij de zoekresultaten die verschijnen.
3
Klik op "\\pc4050\scannerdata" bij de
zoekresultaten die verschijnen.
Controleer de adresbalk. De derde tekenreeks en
die daarna (f ) moeten worden ingevoerd als pad.
In Windows XP dubbelklikt u op de map
"scannerdata" en controleert u de adresbalk. De
tekenreeks rechts van de derde backslash (\) moet
ingevoerd worden bij Pad.
(Bijvoorbeeld: scannerdata)
OPMERKING: U kunt ook een submap in de gedeelde map opgeven als de locatie waar de gegevens heen
moeten worden gestuurd. In dit geval moet "delingsnaam\naam van de map in de gedeelde map" ingevoerd
worden voor het Pad. In het voorbeeldscherm is "scannerdata\projectA" het Pad.
3-35
3
Basisbediening
Windows Firewall configureren (voor Windows 7)
Sta delen van bestanden en printers toe en stel de poort in gebruikt voor SMB-verzending.
OPMERKING: Meld u aan bij Windows met beheerdersrechten.
Bestands- en printerdeling controleren
1
Selecteer in het menu Starten
Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en
klik op Een programma via Windows Firewall
toestaan.
OPMERKING: Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op de knop Doorgaan.
2
3-36
Klik op Instellingen wijzigen, vink het vakje
Bestands- en printerdeling aan en klik op OK.
Basisbediening
Een poort toevoegen
1
Selecteer in het menu Starten
Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en
Status van firewall controleren.
3
2
Klik op Geavanceerde instellingen.
3
Klik op Regels voor binnenkomende
verbindingen.
4
Klik op Nieuwe regel.
5
Selecteer Poort en klik op Volgende.
3-37
Basisbediening
6
Selecteer TCP, selecteer Specifieke lokale
poorten, voer "139" in en klik op Volgende.
7
Selecteer De verbinding toestaan en klik op
Volgende.
8
Zorg ervoor dat alle vakjes aangevinkt zijn en klik
op Volgende.
3-38
Basisbediening
9
Voer "Scannen naar SMB" in bij "Naam" en klik op
Voltooien.
3
OPMERKING: Volg bij Windows XP of Windows Vista de onderstaande procedure om de poort in te stellen.
1 Selecteer vanuit het menu Start Configuratiescherm, Systeem en beveiliging (of Beveiligingscentrum)
en controleer vervolgens de Status van firewall (of Windows Firewall).
Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op de knop Doorgaan.
2 Klik op het tabblad Uitzonderingen en vervolgens op de knop Poort toevoegen....
3 Geef de instellingen voor Poort toevoegen op.
Voer een willekeurige naam in bij "Naam" (bijvoorbeeld: Scannen naar SMB). Dit wordt de naam van de
nieuwe poort. Voer "139" in bij "Poortnummer". Selecteer TCP als "Protocol".
4 Klik op de knop OK om het dialoogvenster Poort toevoegen af te sluiten.
3-39
Basisbediening
Bestemming opgeven
Een bestemming opgeven kan via het adresboek of via de snelkiestoetsen.
OPMERKING: U kunt op het apparaat instellen dat het adresboekscherm verschijnt wanneer op de toets
Verzenden wordt gedrukt. Raadpleeg voor meer informatie de Engelse gebruikershandleiding.
Als de optionele faxkit is geïnstalleerd, dan kunt u de faxbestemming opgeven. Voer het nummer van de
ontvangende partij in met de cijfertoetsen.
Adresboek
Selecteer een bestemming die in het adresboek is geregistreerd.
Voor meer informatie over het registreren van bestemmingen in het Adresboek, raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding.
Gereed voor verzenden.
Bestemming
Bestemming
Details
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Op de haak
Keten
Druk in het basisscherm voor verzenden op
[Adresboek].
2
Vink het vakje aan om de gewenste bestemming uit
de lijst te kiezen. U kunt meerdere bestemmingen
kiezen. De geselecteerde bestemmingen worden
aangegeven door een vinkje in het selectievakje.
Selecteer om een adresboek op de LDAP-server te
gebruiken [Extern adresboek] uit het pulldownmenu Adresboek.
Adresboek
1/1
Group1
Direct
1
E-mailadres
invoeren
Maplocatie
invoeren
Details/bew.
Verwijderen
Opnw bellen
Faxnummer
invoeren
0001
AAA
0002
BBB
0007
GGG
Bestemming
0004
CCC
0006
FFF
0003
DDD
0008
III
Orig./Verzendgeg.formaat
Nr.
i-FAX
Adr. invoer
EEE
0009
HHH
Snelle
instellingen
0005
0010
1/100
JJJ
Kleur/beeldkwaliteit
Geavanceerde
instellingen
WSD-scan
/DSM-scan
Programma
10/10/2010 10:10
Status
Adresboek
Adresboek
Best.
Nr.
Adresboek
type
Naam
Sorteren
Naam
Details
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Zoeken(naam)
ABC
DEF
E-mail
GHI
JKL
Map
Zoeken (nr.)
1/2
Details
MNO
PQRS
TUV
FAX
WXYZ
U kunt de volgorde waarin de bestemmingen
weergegeven worden wijzigen door [Naam] of [Nr.]
te selecteren uit het pulldown-menu Sorteren.
0-9
Groep
i-FAX
Annuleren
Status
Toev./bew.
Adresboek
OK
10/10/2010 10:10
OPMERKING: Om de selectie te annuleren drukt u
op het selectievakje en verwijdert u het vinkje.
Raadpleeg voor meer informatie over het externe
adresboek de Embedded Web Server RX User Guide.
3
Druk op [OK] om de geselecteerde bestemming in
de lijst met bestemmingen te registreren.
OPMERKING: Om een bestemming uit de lijst te
verwijderen, selecteert u de bestemming en drukt u op
[Verwijderen].
Om de standaardinstelling voor Sorteren te wijzigen,
raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.
3-40
Basisbediening
Bestemming opzoeken
Bestemmingen die in het adresboek zijn geregistreerd, kunnen worden opgezocht.
Ook een geavanceerde zoekopdracht op soort of beginletter is mogelijk.
Adresboek
Adresboek
Best.
(1)
(2)
(3)
Nr.
Adresboek
type
Naam
Sorteren
Naam
Details
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Zoeken(naam)
ABC
(4)
DEF
E-mail
GHI
JKL
Zoeken (nr.)
1/2
Details
MNO
Map
PQRS
TUV
WXYZ
FAX
0-9
Groep
i-FAX
Annuleren
OK
10/10/2010 10:10
Status
Gebruikte
toetsen
Toev./bew.
Adresboek
Soort
zoekopdracht
Opgezochte onderwerpen
1
Zoeken op naam
Zoeken op geregistreerde naam.
2
Zoeken op
adresnummer
Zoeken op geregistreerd adresnummer.
3
Geavanceerd
zoeken op
beginletter
Geavanceerd zoeken op beginletter van de geregistreerde naam.
4
Geavanceerd
zoeken op type
bestemming
Geavanceerd zoeken op type geregistreerde bestemming
(E-mail, Map (SMB/FTP), Fax, i-Fax of Groep). (Fax: enkel
wanneer de optionele faxkit is geïnstalleerd. i-Fax: enkel wanneer
de optionele internetfaxkit is geïnstalleerd).
U kunt deze functie zo instellen dat de bestemmingstypes
geselecteerd worden als het adresboek wordt weergegeven.
Raadpleeg voor meer informatie de Engelse
gebruikershandleiding.
Hieronder worden de procedures beschreven voor het gebruik van de verschillende zoekfuncties.
Zoeken op naam
Druk op [Zoeken(naam)] en voer de gewenste naam in.
Zoeken op adresnummer
Druk op [Zoeken (nr.)] en voer het gewenste adresnummer in.
Geavanceerd zoeken op beginletter
Druk op de toets voor de gewenste beginletter.
Geavanceerd zoeken op type bestemming
Druk op [E-mail], [Map], [FAX] , [i-FAX] of [Groep]. De bestemmingen die volgens dat type zijn geregistreerd,
worden weergegeven.
3-41
3
Basisbediening
Snelkiestoetsen
Gereed voor verzenden.
Bestemming
Details
ABCD
Selecteer de bestemming via de snelkiestoetsen.
Bestemming
Druk in het basisscherm voor verzenden op de
snelkiestoets waaronder de bestemming is
geregistreerd.
Adresboek
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Op de haak
Direct
Keten
1/1
E-mailadres
invoeren
Maplocatie
invoeren
Details/bew.
Verwijderen
Opnw bellen
Faxnummer
invoeren
0001
0002
AAA
0003
BBB
CCC
0006
0007
FFF
DDD
0008
GGG
Bestemming
0004
HHH
Snelle
instellingen
0005
Nr.
i-FAX
Adr. invoer
EEE
0009
III
0010
1/100
JJJ
Orig./Verzendgeg.formaat
Kleur/beeldkwaliteit
Geavanceerde
instellingen
WSD-scan
/DSM-scan
Programma
10/10/2010 10:10
Status
OPMERKING: Als de snelkiestoets voor de gewenste
bestemming niet zichtbaar is op het aanraakscherm,
druk dan op [ ] of [ ] om te scrollen en de volgende
of vorige snelkiestoetsen weer te geven.
Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat reeds
snelkiestoetsen zijn geregistreerd.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor
meer informatie over het toevoegen van
snelkiestoetsen.
Snelkiesnummers
Gereed voor verzenden.
Bestemming
Details
ABCD
Adresboek
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Op de haak
Roep de bestemming op door de 4 cijfers van een
snelkiestoets (0001 tot 1000) in te voeren (snelkiezen).
Bestemming
1/1
Group1
Direct
Keten
Druk in het basisscherm voor verzenden op de toets
Snelkiesnummer zoeken of [Nr.] en gebruik de
cijfertoetsen om het nummer van de snelkiestoets in te
voeren in het scherm voor het invoeren van de
nummers.
E-mailadres
invoeren
Maplocatie
invoeren
Details/bew.
Verwijderen
Opnw bellen
Faxnummer
invoeren
0001
AAA
0002
BBB
CCC
0006
FFF
Bestemming
0003
0007
GGG
Snelle
instellingen
0004
DDD
0008
HHH
Orig./Verzendgeg.formaat
Status
Nr.
0010
1/100
i-FAX
Adr. invoer
EEE
0009
III
0005
JJJ
Kleur/beeldkwaliteit
Geavanceerde
instellingen
WSD-scan
/DSM-scan
OPMERKING: als u snelkiezen ingevoerd heeft met 1
Programma
10/10/2010 10:10
tot 3 cijfers, druk dan op [OK].
Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (multi-verzenden)
U kunt verschillende soorten bestemmingen zoals e-mailadressen, mappen (SMB of FTP) en faxnummers
(optioneel) met elkaar combineren. Dit wordt Multi-verzenden genoemd. Dit is handig als u met één
bedieningshandeling naar verschillende soorten bestemmingen wilt verzenden (e-mailadressen, mappen
enzovoort).
Aantal verzendingen
E-mail
Mappen (SMP, FTP)
Fax
i-Fax
: Max. 100
: Max. 10 SMB en FTP
: Max. 500
: Max. 100
U kunt ook, afhankelijk van de instellingen, tegelijkertijd verzenden en afdrukken.
De procedures zijn net dezelfde als die bij het opgeven van de bestemmingen voor de verschillende
verzendingstypes. Ga verder om het e-mailadres of het pad van de map op te geven zodat ze in de lijst met
bestemmingen verschijnen. Druk op de Start-toets om de verzending naar alle bestemmingen tegelijkertijd te
starten.
OPMERKING: Als een van de bestemmingen een fax is, dan worden naar alle bestemmingen de beelden in
zwart-wit verstuurd.
3-42
Basisbediening
De documentbox gebruiken
Wat is de documentbox?
De documentbox is een gebied op de harde schijf waar u documenten kunt bewaren om ze later op te vragen
of te delen met meerdere gebruikers.
In de documentbox bevinden zich vier deelboxen met de volgende functies.
Custom box...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
De custom box is een deelbox die u kunt aanmaken in de documentbox en waarin u gegevens kunt opslaan om
later op te vragen. U kunt een custom box aanmaken en verwijderen en de gegevens op verschillende manieren
bewerken zoals hieronder beschreven:
•
Een box aanmaken...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
•
Documenten opslaan in een custom box...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
•
Een document in een custom box afdrukken...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
•
Een document verzenden vanuit een custom box...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
•
Documenten in een custom box verplaatsen / kopiëren / samenvoegen...raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding
•
Documenten verwijderen uit een custom box...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
Taakbox
De taakbox dient voor het tijdelijk of permanent bewaren van afdrukgegevens voor het gebruik van taakopties
waaronder Privéafdruk, Opgeslagen taak, Snelkopie, Proefafdruk, Herhalingskopie en Paginasjabloon zoals
verderop beschreven wordt.
Vier afzonderlijke taakboxen die overeenkomen met deze taakopties zijn reeds in de documentbox voorzien.
Deze taakboxen kunnen niet door een gebruiker worden aangemaakt of verwijderd.
OPMERKING: U kunt het apparaat zo instellen dat tijdelijke documenten in de taakboxen automatisch
verwijderd worden. Raadpleeg voor meer informatie de Engelse gebruikershandleiding.
Box Privéafdruk / Opgeslagen taak...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
Bij Privé-afdruk kunt u opgeven dat een taak niet afgedrukt wordt tot u de taak vrijgeeft op het bedieningpaneel.
Geef, wanneer u de taak vanuit de softwaretoepassing verzendt, een 4-cijferige toegangscode op in het
printerstuurprogramma. De taak wordt vrijgegeven om afgedrukt te worden door de toegangscode in te voeren
op het bedieningspaneel zodat de afdruktaak vertrouwelijk blijft. De gegevens worden verwijderd als de
afdruktaak klaar is of als de hoofdschakelaar uitgezet wordt.
Bij Opgeslagen taak zijn de toegangscodes niet verplicht, maar kunnen ze wel ingevoerd worden in het
printerstuurprogramma als afdrukken met een pinbeveiliging nodig is. In dat geval moet u de toegangscode
invoeren om de opgeslagen taken af te drukken. De afdrukgegevens worden na het afdrukken bewaard op de
harde schijf. Zo kunt u dezelfde afdrukgegevens herhaaldelijk afdrukken.
Box Snelkopie / Proefafdruk...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
De functie Snelkopie maakt het mogelijk extra exemplaren af te drukken van een document dat reeds afgedrukt
is. Als Snelkopie ingeschakeld is en u drukt een document af vanuit het printerstuurprogramma, dan worden de
afdrukgegevens opgeslagen in de taakbox Snelkopie. Wanneer extra exemplaren nodig zijn, dan kunt u het
gewenste aantal exemplaren opnieuw afdrukken via het bedieningspaneel. Er kunnen standaard 32
documenten opgeslagen worden. Als het apparaat uitgeschakeld wordt, dan worden alle opgeslagen taken
gewist.
3-43
3
Basisbediening
OPMERKING: Als u meer documenten probeert op te slaan dan het beschikbare maximum, dan worden de
oudste documentgegevens overschreven door de nieuwste documentgegevens.
De functie Proefafdruk drukt slechts één proefexemplaar af van een taak met meerdere afdrukken en houdt het
afdrukken van de resterende exemplaren vast. Als u met de functie Proefafdruk via het printerstuurprogramma
een taak met meerdere exemplaren afdrukt, dan wordt slechts één exemplaar afgedrukt terwijl de
documentgegevens in de taakbox vastgehouden worden. Om verder te gaan met het afdrukken van de
resterende exemplaren, gebruikt u het bedieningspaneel. U kunt het aantal af te drukken exemplaren wijzigen.
Box Herhalingskopie...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
De functie Herhalingskopie slaat de gegevens van het gekopieerde originele document op in de taakbox zodat
u later extra exemplaren kunt afdrukken. Er kunnen standaard 32 documenten opgeslagen worden. Als het
apparaat uitgeschakeld wordt, dan worden de gegevens van de originelen gewist.
OPMERKING: De functie Herhalingskopie is niet beschikbaar als de optionele Data Security Kit geïnstalleerd
is.
Box Paginasjabloon...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding
De functie Formuliersjabloon kopieert het originele document met een formulier of afbeelding eroverheen. Deze
taakbox wordt gebruikt om formulieren en afbeeldingen op te slaan.
Verwisselbaar geheugen
Een USB-geheugen dat aangesloten wordt op de USB-poort (A1) van het apparaat wordt ook herkend als een
taakbox. Zo kunt u de PDF-gegevens in het USB-geheugen afdrukken. U kunt PDF-gegevens rechtstreeks
vanaf het USB-geheugen afdrukken zonder een pc. Ook kunnen bestanden met afbeeldingen, die op dit
apparaat gescand zijn, opgeslagen worden in het USB-geheugen in de formaten PDF, TIFF, JPEG, XPS of PDF
met hoge compressie (Scan naar USB).
Faxbox
In de faxbox worden de ontvangen faxgegevens opgeslagen. Raadpleeg voor meer informatie de Operation
Guide van de faxkit.
3-44
Basisbediening
Basisbediening van de documentbox
In dit gedeelte wordt de basisbediening van de documentbox uitgelegd aan de hand van voorbeelden waarbij
taken uitgevoerd worden met custom boxen.
OPMERKING: In de hierna volgende uitleg, gaan we ervanuit dat het gebruikersaanmeldingsbeheer
ingeschakeld is. Raadpleeg Gebruikersrechten op pagina 3-50 voor meer informatie over de
gebruikersaanmeldingsrechten.
Hieronder worden de basishandelingen voor het gebruik van documentboxen beschreven.
1
Druk op de toets Documentbox.
Het standaarddocumentboxscherm verschijnt.
2
Custom box.
Nr.
0001
Naam
Eigenaar
SALES
In gebruik
Anonymous
----
Zoeken(naam)
Druk in dit voorbeeld op [Custom box].
Zoeken (nr.)
1/1
Bestand
opslaan
Custom box
Taakbox
Details
Verwisselbaar
geheugen
Druk op [Custom box], [Taakbox] of [Verwisselbaar
geheugen] om het type documentbox te selecteren
waarmee u wilt werken.
Box toev./
bewerken
Het scherm met de lijst met boxen verschijnt.
U kunt dit scherm gebruiken voor taken zoals het
registreren en bewerken van boxen. Raadpleeg
Lijst met custom boxen op pagina 3-46 voor meer
informatie over het gebruik van de lijst met boxen.
Openen
Faxbox
Programma
10/10/2010 10:10
Status
OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie over
het registreren van boxen de Engelse
gebruikershandleiding.
U kunt een box niet openen als u uw wachtwoord
vergeten bent. Gebruik in dat geval de toegangsrechten
van de beheerder en overschrijf het wachtwoord van uw
box.
Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor de
standaardaanmeldingsgebruikersnaam en het
wachtwoord.
3
Custom box.
Nr.
0001
Naam
Eigenaar
SALES
Selecteer de box met het document waarmee u wilt
werken en druk op [Openen].
In gebruik
Anonymous
----
Het scherm met de lijst met documenten verschijnt.
Zoeken(naam)
Zoeken (nr.)
1/1
Bestand
opslaan
Custom box
Status
Taakbox
Details
Verwisselbaar
geheugen
U kunt dit scherm gebruiken voor taken zoals het
afdrukken en verzenden van documenten.
Raadpleeg Lijst met documenten op pagina 3-47
voor meer informatie over het gebruik van de lijst
met documenten.
Box toev./
bewerken
Openen
Faxbox
Programma
10/10/2010 10:10
OPMERKING: Als een custom box beveiligd is met
een wachtwoord, voer dan het juiste wachtwoord in.
3-45
3
Basisbediening
Lijst met custom boxen
De lijst met boxen geeft de geregistreerde custom boxen weer. De custom boxen kunnen gerangschikt worden
op boxnummer of op boxnaam. U kunt de lijst op verschillende manieren bewerken zoals hieronder
weergegeven.
De boxen rangschikken op naam
in alfabetische volgorde.
De boxen rangschikken op
nummer in stijgende/dalende
volgorde.
De boxen rangschikken op eigenaar
in alfabetische volgorde.
Er kan naar een box worden
gezocht op boxnaam.
Custom box.
Nr.
0001
Naam
Eigenaar
SALES
In gebruik
Anonymous
----
Zoeken(naam)
Zoeken (nr.)
1/1
Het document opslaan in
de geselecteerde box.
Bestand
opslaan
Custom box
Taakbox
Details
Verwisselbaar
geheugen
Box toev./
bewerken
Openen
Faxbox
Programma
10/10/2010 10:10
Status
3-46
Er kan naar een box worden
gezocht op boxnummer.
Nieuwe boxen registreren en
boxinformatie controleren,
wijzigen en verwijderen.
De geselecteerde box
openen.
De details van de
geselecteerde box
weergeven.
Basisbediening
Lijst met documenten
In de lijst met documenten staan alle documenten die opgeslagen zijn in de custom box. De documenten kunnen
gerangschikt worden op naam of als miniatuur. De lijst kan gebruikt worden zoals hieronder weergegeven.
Lijst
De documenten rangschikken op
naam in alfabetische volgorde.
Meer dan één document
tegelijk selecteren.
De documenten rangschikken volgens het
moment van updaten in stijgende/dalende
volgorde.
Box:
Bestandsnaam
Documenten selecteren
door de selectievakjes aan
te vinken.
De documenten rangschikken op
grootte in stijgende/dalende volgorde.
Datum en tijd
Form.
0001
2008101010574501
2010/10/10 09:40
21 MB
0002
2008101010574511
2010/10/10 09:50
21 MB
0003
2008101010574521
2010/10/10 10:00
21 MB
Zoeken(naam)
Een document markeren om
de bijbehorende details weer
te geven met [Details].
1/1
Details
Voorbeeld
Afdrukken
Verzenden
Samenvoegen
Verplaatsen/
kopieren
Verwijderen
Bestand
opslaan
Sluiten
10/10/2010 10:10
Status
Een voorbeeld laten
zien van het
geselecteerde
document.
Miniaturen
Meer dan één document
tegelijk selecteren.
Kiezen tussen weergave van
de lijst of de miniaturen.
Box:
SALES
Zoeken(naam)
Een document markeren
om de bijbehorende
details weer te geven
met [Details].
2008101010575...
2008101010575...
2008101010575...
1/1
Details
Voorbeeld
Documenten selecteren
door de selectievakjes
aan te vinken.
Afdrukken
Verzenden
Samenvoegen
Verplaatsen/
kopieren
Verwijderen
Bestand
opslaan
Sluiten
De geselecteerde
documenten afdrukken,
verzenden, samenvoegen,
verplaatsen, kopiëren of
verwijderen.
Het document in de
geopende box opslaan.
10/10/2010 10:10
Status
OPMERKING: U kunt meerdere documenten selecteren door de bijbehorende vakjes aan te vinken. U kunt
echter niet meerdere documenten selecteren wanneer u documenten aan het verzenden bent.
3-47
3
Basisbediening
Boxdetails weergeven/bewerken
U kunt de boxinformatie controleren en wijzigen.
Gebruik hiervoor de onderstaande procedure.
Documentbox/verwisselbaar geheugen - Box toev./bewerken
Nr.
Eigenaar
In gebruik
Anonymous
----
Naam
0001
SALES
1
Druk op [Box toevoegen/bewerken] in het scherm
met de lijst met boxen.
2
Markeer de box waarvan u de details wilt
controleren of bewerken en druk op [Details/
Bewerken].
Zoeken(naam)
Zoeken (nr.)
1/1
Details/
Bewerken
Toevoegen
OPMERKING: Als een custom box beveiligd is met
een wachtwoord, voer dan het juiste wachtwoord in.
Verwijderen
Sluiten
10/10/2010 10:10
Status
Box:
3
123456
Boxnummer:
Wijzigen
Druk om de details te bewerken op [Wijzigen] bij
het detail dat u wilt bewerken. Bewerk het detail
naar wens en druk op [OK].
0001
Boxnaam:
Wijzigen
SALES
Boxwachtwoord:
Gebruiksbeperkingen:
Controleer de boxdetails.
Wijzigen
200 MB
Wijzigen
********
Bestanden aut. wissen:
30 dag(en)
Vrije ruimte:
30 GB
Wijzigen
Instelling overschrijven:
Verwijderen na afdrukken:
Wijzigen
Uit
Annuleren
Status
Wijzigen
Toestaan
Opslaan
10/10/2010 10:10
4
Druk nadat u de details gewijzigd heeft op
[Opslaan] en druk vervolgens op [Ja] in het
bevestigingsscherm.
Heeft u de details niet gewijzigd, druk dan op [Nee].
5
3-48
Druk op [Sluiten]. Het scherm keert terug naar het
standaarddocumentboxscherm.
Basisbediening
Documentvoorbeeld bekijken/Documentdetails controleren
U kunt deze functie gebruiken om een voorbeeld te bekijken van de documenten die opgeslagen zijn in een
documentbox of om de documentdetails weer te geven om ze te controleren.
Gebruik hiervoor de onderstaande procedure.
1
Selecteer (markeer) een document dat u wilt
bekijken en druk vervolgens op [Voorbeeld] of
[Details].
2
Bekijk het documentvoorbeeld of controleer de
documentdetails.
De beschikbare bedieningsfuncties in het
voorbeeldscherm staan hieronder weergegeven.
Als u ingezoomd heeft, dan kunt u met deze toetsen het
weergegeven gebied verplaatsen.
Voorbeeld:
2007040410574501
Nr.
Formaat
: A4
Resol.
: 300x300dpi
Kleur
: Full Color
1/6
In documenten met
meerdere pagina's kunt u
van pagina wisselen door
het gewenste
paginanummer in te voeren.
In documenten met
meerdere pagina's kunt u
met deze toetsen wisselen
van pagina.
Sluiten
10/10/2010 10:10
Status
Uitzoomen.
3
3-49
Inzoomen.
Wanneer u klaar bent met het bekijken van een
documentvoorbeeld of met het controleren van de
documentdetails, dan drukt u op [Sluiten].
3
Basisbediening
Gebruikersrechten
Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan verschilt de toegang tot de onderdelen van de
documentbox afhankelijk van de toegekende gebruikersrechten.
De toegang verschilt als volgt afhankelijk van de gebruikersrechten:
Toegangsniveau
Beheerder
Gebruiker
Een box aanmaken
Ja
Nee
De boxeigenaar wijzigen
Ja
Nee
Een box
verwijderen
Anderen
Ja
Nee
Eigenaar
Ja
Ja
Het boxnummer
wijzigen
Anderen
Ja
Nee
Eigenaar
Ja
Nee
Een box een
nieuwe naam geven
Anderen
Ja
Nee
Eigenaar
Ja
Ja
Het wachtwoord
voor een box
wijzigen
Anderen
Ja
Nee
Eigenaar
Ja
Ja
De boxcapaciteit
instellen
Anderen
Ja
Nee
Eigenaar
Ja
Nee
De eigenaar
wijzigen
Anderen
Ja
Nee
Eigenaar
Ja
Nee
De machtiging
wijzigen
Anderen
Ja
Nee
Eigenaar
Ja
Ja
De gebruiksduur
van een box
wijzigen
Anderen
Ja
Nee
Eigenaar
Ja
Ja
Toegang
Bediening
Boxinformatie
De toegang tot een box beperken
De toegang tot een custom box verschilt als volgt afhankelijk van het rechtenniveau:
Beheerder:
Een beheerder heeft toegang tot alle boxen en kan ze allemaal bewerken.
Gebruiker:
Een gebruiker heeft toegang tot zijn/haar eigen boxen en tot de gedeelde boxen en kan die
boxen bewerken.
3-50
Basisbediening
Verplicht invoeren van een wachtwoord
Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan verschilt het verplicht invoeren van een wachtwoord
als volgt afhankelijk van het rechtenniveau:
Beheerder:
De beheerder is niet verplicht een wachtwoord in te voeren om
toegang te krijgen tot elk van de boxen.
De gebruiker is verplicht een wachtwoord in te voeren om toegang te
krijgen tot een box die beveiligd is met een wachtwoord. De
gebruiker is niet verplicht een wachtwoord in te voeren om toegang
te krijgen tot zijn/haar eigen boxen.
Gebruiker:
Nieuwe custom boxen aanmaken als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is
Box:
Boxnummer:
Wijzigen
0001
Wijzigen
Boxwachtwoord:
Wijzigen
**********
Bestanden aut. wissen:
Gebruiksbeperkingen:
Wijzigen
200 MB
SALES
Machtiging:
Wijzigen
Persoonlijk
Wijzigen
Instelling overschrijven:
Wijzigen
Toestaan
dag(en)
Vrije ruimte:
30
Wijzigen
DCBA9876
Boxnaam:
30
Eigenaar:
Verwijderen na afdrukken:
Wijzigen
Uit
MB
Annuleren
Opslaan
10/10/2010 10:10
Status
Als u een nieuwe custom box aanmaakt wanneer het
gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan
verschijnt het betreffende scherm en kunt u de
eigenaars- en machtigingsinstellingen wijzigen. Enkel
beheerders en apparaatbeheerders kunnen nieuwe
custom boxen aanmaken.
De eigenaar wijzigen:
Druk op [Wijzigen] bij
Eigenaar en selecteer de
nieuwe eigenaar voor de box
uit de weergegeven lijst. Druk
vervolgens op [OK].
De machtiging wijzigen: Druk op [Wijzigen] bij
Machtiging en selecteer
[Persoonlijk] of [Gedeeld].
Druk vervolgens op [OK].
OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie over
het opgeven van andere instellingen de Engelse
gebruikershandleiding.
Werken met gebruikersrechten als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is
Box:
Boxnummer:
Eigenaar:
0001
Boxnaam:
DCBA9876
Wijzigen
Gebruiksbeperkingen:
Wijzigen
Machtiging:
200 MB
SALES
Boxwachtwoord:
Bestanden aut. wissen:
30 dag(en)
Vrije ruimte:
30
MB
Wijzigen
Persoonlijk
********
Wijzigen
Instelling overschrijven:
Wijzigen
Toestaan
Verwijderen na afdrukken:
Wijzigen
Uit
Annuleren
Status
Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is,
dan kan de eigenaar van een box met toegekende
gebruikersrechten de volgende boxinformatie wijzigen:
de boxnaam, het boxwachtwoord, de machtiging, het
automatisch wissen van bestanden en de instelling voor
overschrijven.
Opslaan
10/10/2010 10:10
3-51
3
Basisbediening
Taken annuleren
Volg de onderstaande stappen om elke afdruk- of verzendtaak die bezig is te annuleren.
Taken annuleren
U kunt ook taken annuleren door op de Stop-toets te drukken.
Afdruktaken
1
Druk op de Stop-toets terwijl het kopieerscherm of
het verzendscherm wordt weergegeven.
Het scherm Taak wordt geannuleerd verschijnt.
De huidige afdruktaak wordt tijdelijk onderbroken.
2
Selecteer de taak die u wilt annuleren en druk op
[Annuleren]. Druk vervolgens op [Ja] in het
bevestigingsscherm.
1
Druk op de Stop-toets terwijl het kopieerscherm of
het verzendscherm wordt weergegeven.
Verzendtaken
Taak annuleren verschijnt.
OPMERKING: Een taak die reeds aan het verzenden
is, wordt niet tijdelijk onderbroken als u op de Stoptoets drukt.
2
kopieën
Kopiëren...
Taaknr.:
000021
Taaknaam: doc20081010101034
Scanner instelling
Gebruiker:
-----
Printerinstelling
Gescande pagina's
kopieën
2
Om het verzenden te annuleren, selecteert u
[Annuleren] en drukt u op [Ja] in het
bevestigingsscherm.
OPMERKING:
Als Volg. prioriteit behouden (raadpleeg de Engelse
gebruikershandleiding) is ingesteld op [Uit]
2/ 24
A4
A4
100%
2-zijdig
2-zijdig
Sorteren
Normaal
Het kopieerscherm verschijnt op het aanraakscherm
tijdens het afdrukken.
1
Bovenrand boven
Druk op de Stop-toets of op [Annuleren].
uitvoerlade A
Annuleren
Status
De huidige afdruktaak wordt geannuleerd.
Res. volgende
10/10/2010 10:10
3-52
Basisbediening
Afdrukken vanaf een computer annuleren
Om een afdruktaak via het printerstuurprogramma te annuleren voor de printer begint met afdrukken, handelt u
als volgt:
1
2
3-53
Dubbelklik op het printerpictogram (
)
rechtsonder in de taakbalk van het Windowsbureaublad om een dialoogvenster voor de printer
te openen.
Klik op het bestand waarvoor u het afdrukken wilt
annuleren en selecteer Annuleren in het menu
Document.
3
Basisbediening
Scherm Snelle instellingen
In het beginscherm voor kopiëren en verzenden (het scherm dat verschijnt wanneer na het opstarten voor het
eerst de toets Kopiëren of Verzenden ingedrukt wordt) worden de belangrijke en veelgebruikte functies uit de
talloze mogelijkheden van dit apparaat geregistreerd. Dit beginscherm heet Snelle instellingen. De registratie
van functies in het scherm Snelle instellingen kan aan uw werkomgeving worden aangepast voor optimale
efficiëntie.
Functies die in Snelle instellingen kunnen worden geregistreerd
Standaardregistraties en de functies beschikbaar voor registratie zijn als volgt.
Voor meer details over de Snelle instellingen voor fax, raadpleeg de FAX System (V) Operation Guide.
Functie
Functies beschikbaar voor
registratie
Standaardregistratie
Kopiëren
1: Papierselectie
2: Zoom
3: Dichtheid
4: Duplex
5: Combineren
6: Nieten/perforeren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Papierselectie
Zoom
Dichtheid
Duplex
Combineren
Nieten/perforeren
Richting origineel
Sorteren/verschuiven
Origineelbeeld
Origineelformaat
Continu scannen
Dichtheid achtergrond
aanpassen
Verzenden
1: Kleurselectie
2: Scanresolutie
3: Dichtheid
4: 2-zijdig/boek origineel
5: Continu scannen
6: Bestandsindeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zoom
Scanresolutie
FAX TX-resolutie
Dichtheid
2-zijdig/boek origineel
Bestandsindeling
Origineelformaat
Verzendgrootte
Richting origineel
Origineelbeeld
Kleurselectie
Continu scannen
Dichtheid achtergrond
aanpassen
3-54
Basisbediening
Functie
Documentbox
Functies beschikbaar voor
registratie
Standaardregistratie
1: Kleurselectie
2: Resolutie
3: Dichtheid
4: 2-zijdig/boek origineel
5: Richting origineel
6: Origineelbeeld
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kleurselectie
Resolutie
Dichtheid
2-zijdig/boek origineel
Richting origineel
Origineelbeeld
Origineelformaat
Zoom
Continu scannen
Opslagformaat
Dichtheid achtergrond
aanpassen
Verzenden
vanuit box
1: Bestandsindeling
2: Verwijderen na versturen
3: FAX TX-resolutie
4: Verzendgrootte
•
•
•
•
Bestandsindeling
Verwijderen na verzenden
FAX TX-resolutie
Verzendgrootte
Afdrukken
vanuit box
1: Papierselectie
2: Verwijderen na afdrukken
3: Sorteren/verschuiven
4: Duplex
5: Combineren
6: Nieten/perforeren
•
•
•
•
•
•
Papierselectie
Verwijderen na afdrukken
Sorteren/verschuiven
Duplex
Nieten/perforeren
Combineren
Document
opslaan
Registratie wijzigen
kopieën
Gereed voor kopiëren.
Sneltoets 1
Beeld kopiëren
Sneltoets 2
De onderstaande procedure is een voorbeeld voor het
vervangen van de registratie van Dichtheid door
Origineelbeeld in het scherm Snelle instellingen voor
kopiëren.
Sneltoets 3
Auto
Orig.
: A4
Zoomen : 100%
Papier
: A4
Papierselectie
1-zijdig
>>1-zijdig
Voorbeeld
Snelle
instellingen
Status
Sneltoets 5
Uit
Combineren
kwaliteit
Sneltoets 4
Dichtheid
Zoomen
Uit
Duplex
Orig./papier/
voltooien
Normaal 0
100%
Indelen
/bewerken
Nieten/
perforeren
Geavanceerde
instellingen
Sneltoets 6
Programma
10/10/2010 10:10
1
Druk op de Systeemmenu-toets.
2
Druk op [Kopiëren], [Volgende] bij Instellingen
Quick Setup en vervolgens op [Wijzigen] bij
Origineelbeeld.
3-55
3
Basisbediening
Kopiëren - Origineel beeld
3
Druk op [Toets 3] om de toets als vervanglocatie in
te stellen.
4
Druk op [OK]. Er verschijnt een
bevestigingsscherm. Druk op [Ja]. De functie
Origineel beeld wordt nieuw geregistreerd.
Voeg Origineelbeeld toe in het scherm Snelle instellingen.
Uit
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Annuleren
Status
OK
10/10/2010 10:10
3-56
Basisbediening
Programma
Als u veelgebruikte functies in één programma registreert, hoeft u slechts het programmanummer in te toetsen
om deze functies op te roepen. U kunt de programma's ook een naam geven om ze makkelijker te herkennen
bij het oproepen.
De onderstaande programma's zijn van tevoren geregistreerd. De geregistreerde inhoud kan opnieuw worden
geregistreerd voor meer gebruiksgemak in uw gebruiksomgeving.
Nummer
Programmanaam
01
Kopie ID-kaart
02
Eco-kopie
03
Stempel Vertrouwelijk
Standaardregistratie
Kopieerfunctie
Kleur: Zwart-wit
Combineren: [2 op 1]
Continu scannen: [Aan]
Origineelformaat: Statement (A5-R)
Papierselectie: Cassette 1
Zoom: Automatische zoom
Kopieerfunctie
Kleur: Zwart-wit
EcoPrint: [Aan] (Niveau [5])
Kopieerfunctie
Kleur: Zwart-wit
Doorschijnen voorkomen: [Aan]
Stempel: Vertrouwelijk
Lettertypegrootte: middelgroot
Lettertypekleur: [Zwart]
Stempelpositie: [Midden]
Displaypatroon: [Transparant]
OPMERKING: Er kunnen tot 50 gecombineerde kopieer- en verzendfuncties in het programma geregistreerd
worden.
Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan kunt u de functies enkel registreren door aan te
melden met beheerdersrechten.
Programma's registreren
Gebruik de onderstaande procedure om een programma te registreren.
De volgende procedure is een voorbeeld van het registreren van kopieerfuncties.
1
Druk op de Programma-toets terwijl u in
kopieermodus bent.
2
Druk op [Toevoegen] en druk op een cijfer (01 tot
50) voor het programmanummer.
Als u naar het programmascherm gaat vanuit het
kopieerscherm, het verzendscherm of het
documentboxscherm, ga dan naar stap 4.
OPMERKING: Als u een reeds geregistreerd
programmanummer selecteert, dan kunt u de huidige
geregistreerde functies vervangen door een nieuwe set
functies.
3-57
3
Basisbediening
3
Controleer of [Kopiëren] geselecteerd is en druk op
[Volgende].
4
Voer de nieuwe programmanaam in en druk op
[Opslaan] om het programma te registreren.
3-58
Basisbediening
Programma's oproepen
Gebruik de onderstaande procedure om een geregistreerd programma op te roepen.
Als de toets Programma wordt ingedrukt
Bezig met opvragen van programma.
01 ID Card Copy
02 Eco Copy
03 Confidential Stamp
04 Send 1
05 Send 2
06 FAX 1
07 FAX 2
08 Box 1
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Opnieuw kiezen
Voeg toe
1
Druk op de Programma-toets.
2
Druk op [Opnieuw kiezen] en druk op de toets van
het programmanummer (01 tot 50) om het op te
roepen. Druk op de toets Snelkiesnummer
zoeken of [Nr.] om het op te roepen
programmanummer rechtstreeks in te voeren.
Nr.
Bewerken
10/10/2010 10:10
Status
Als [Programma] wordt ingedrukt in het kopieerscherm
OPMERKING: Als het programma niet opgeroepen
Bezig met opvragen van programma.
01 ID Card Copy
02 Eco Copy
03 Confidential Stamp
04 Send 1
05 Send 2
06 FAX 1
07 FAX 2
08 Box 1
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Snelle
instellingen
Status
Orig./papier/
voltooien
Kleur/beeldkwaliteit
Indelen
/bewerken
Geavanceerde
instellingen
Nr.
kan worden, dan kan het zijn dat de in het programma
opgegeven documentbox of paginasjabloon gewist is.
Controleer de documentbox.
[Programma] kan bij elke functie worden ingedrukt om
het geregistreerde programma voor de betreffende
functie op te roepen.
3
Programma
10/10/2010 10:10
Plaats de originelen en druk op de Start-toets. Het
kopiëren wordt uitgevoerd volgens het
geregistreerde programma.
Programma's bewerken en verwijderen
U kunt het nummer of de naam van een programma wijzigen of een programma verwijderen.
Gebruik de onderstaande procedure om een programma te bewerken of te verwijderen.
1
Druk op de Programma-toets.
2
Druk op [Bewerken] en druk op de toets van het
programmanummer (01 tot 50) om het te bewerken
of te verwijderen.
3
Om een programma te bewerken, gebruikt u de
procedure voor het registreren en drukt u op
[Wijzigen]. Wijzig vervolgens het nummer of de
naam van het programma en druk op [Opslaan].
Kies [Ja] in het bevestigingsscherm om het
programma te wijzigen.
Om het programma te verwijderen, drukt u op
[Programma verwijderen]. Kies [Ja] in het
bevestigingsscherm om het programma te
verwijderen.
3-59
3
Basisbediening
Sneltoetsen registreren (kopieer-, verzend- en documentboxinstellingen)
Voeg sneltoetsen toe in het scherm Snelle instellingen om snel toegang te hebben tot veelgebruikte functies.
De functienaam die bij een geregistreerde sneltoets hoort, kan indien nodig gewijzigd worden. U kunt in het
totaal 6 sneltoetsen registreren voor kopieerfuncties, verzendfuncties en functies voor de documentbox.
Sneltoetsen toevoegen
Het registreren van sneltoetsen gebeurt in het instellingenscherm van elk van de functies. Sneltoetsen kunnen
voor alle functies geregistreerd worden waarbij [Sneltoets toevoegen] op het scherm verschijnt.
Gebruik de onderstaande procedure om een sneltoets te registreren.
kopieën
Gereed voor kopiëren.
1
Druk, nadat u de gewenste instellingen uitgevoerd
heeft in het instellingenscherm van elke functie, op
[Sneltoets toevoegen].
2
Druk op de toetsen die overeenkomen met het
sneltoetsnummer (01 tot 06) dat u wilt registreren.
Memopagina
Indeling
Uit
Plaats origineel.
Indeling A
Boven
L naar R
Boven
R naar L
Geen
Indeling B
Kader
Orig.
Orig.
Zoomen
Zoomen
Papier
Papier
: : --A4
100%
: : 100%
: : --A4
Links
B naar O
Rechts
B naar O
Voorbeeld
Sneltoets toevoegen
Status
Annuleren
Bovenr.
boven
Afdr.richt.
origineel
OK
10/10/2010 10:10
OPMERKING: Als u een reeds geregistreerd
sneltoetsnummer selecteert, dan kunt u de huidige
geregistreerde sneltoets vervangen door een nieuwe.
3
Voer de naam van de sneltoets in en druk op
[Opslaan] om de sneltoets toe te voegen.
Sneltoetsen bewerken en verwijderen
Volg de onderstaande stappen om het nummer/de naam van een sneltoets te wijzigen of een sneltoets te
verwijderen.
1
Druk in het instellingenscherm van elke functie op
[Sneltoets toevoegen] onderaan het scherm.
2
Druk op [Bewerken] en druk op de toets van het
sneltoetsnummer (01 tot 06) om het te bewerken of
te verwijderen.
3
Om een sneltoets te bewerken, drukt u op
[Wijzigen] om het nummer en de naam van de
sneltoets te wijzigen en drukt u op [OK] en
vervolgens op [Opslaan]. Kies [Ja] in het
bevestigingsscherm om de sneltoets te wijzigen.
3-60
Basisbediening
Om de sneltoets te verwijderen, drukt u op
[Sneltoets verwijderen]. Kies [Ja] in het
bevestigingsscherm om de sneltoets te
verwijderen.
3
3-61
Basisbediening
Gebruik van de webbrowser
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de webbrowser gebruikt.
OPMERKING: Om de webbrowser te gebruiken, moet de webbrowser op [Aan] ingesteld staan. Raadpleeg
de Engelse gebruikershandleiding.
Opstarten en afsluiten van de browser
Gebruik de onderstaande procedure om de webbrowser op te starten en af te sluiten.
1
Druk op de toets Toepassing.
Het scherm met de lijst met toepassingen
verschijnt.
2
Toepassing
Druk op [Webbrowser].
De webbrowser wordt opgestart.
Weekly Timer
Status
Webbrowser
10/10/2010 10:10
3
Gebruik het browserscherm om webpagina's te
bezoeken.
Raadpleeg Gebruik van het browserscherm op
pagina 3-63voor meer informatie over het gebruik
van het browserscherm.
4
Druk om de browser af te sluiten op [X] (Afsluiten)
en druk vervolgens op [Ja] in het
bevestigingsscherm voor het afsluiten.
Het scherm met de lijst met toepassingen
verschijnt.
OPMERKING: U kunt uw voorkeuren opgeven
bijvoorbeeld voor de manier waarop het scherm van de
webbrowser weergegeven wordt. Raadpleeg voor
meer informatie de Engelse gebruikershandleiding.
3-62
Basisbediening
Gebruik van het browserscherm
De beschikbare bedieningsfuncties in het webbrowserscherm staan hieronder weergegeven.
Vak Zoeken
Als u op het tekstvak drukt, dan verschijnt een
toetsenbord. U kunt dan een zoekopdracht starten door
een trefwoord in te voeren en op [Zoeken] te drukken.
Titelbalk
Geeft de naam van de pagina weer.
Afsluiten
Sluit de webbrowser af en keert terug naar
het scherm met de lijst met toepassingen.
UTAX - Home
Schuifbalken
Hiermee kunt u de weergegeven
pagina naar boven, naar
beneden, naar links en naar
rechts verplaatsen door op [
],
[
], [
] of [
] te drukken of
door de schuifbalken met uw
vinger te verplaatsen.
Pictogram Vergrendelen
Wordt weergegeven als u een
beveiligde pagina bezoekt.
Enter URL
Search
Menu
10/10/2010 10:10
Status
Lader/voortgangsbalk
Geeft de status weer van de
pagina die aan het laden is. Als
de browser een webpagina aan
het laden is, dan geeft de lader
een animatie weer.
Menu
Geeft het menu met browserinstellingen weer.
U kunt dit menu gebruiken om de zoomfactor
van het browserscherm op te geven, het
tekstcoderingsschema in te stellen en het
servercertificaat te controleren.
URL opgeven
Zoeken (Zoeken op internet/Opvragen in pagina)
Gebruik deze functie om een
Geeft een zoekmenu weer waarin u [Opvragen in pagina]
gewenste webpagina weer te
of een internetzoeksite kunt selecteren.
geven door de URL van die pagina
Zoeken op internet: Gebruik de gekozen zoeksite om te
in te voeren.
zoeken met het ingevoerde trefwoord.
Opvragen
in
pagina:
Zoek het ingevoerde trefwoord in de
Startpagina
huidige pagina. U kunt verder zoeken
Geeft de gekozen startpagina weer.
door op [Omhoog] of [Omlaag] te
drukken.
Vernieuwen
Vernieuwt de pagina.
Vorige/Volgende
Geeft de vorige of
volgende pagina weer.
OPMERKING: Als u op de Reset-toets drukt terwijl de webbrowser geopend is, dan wordt de browser
afgesloten en keert u terug naar het scherm met de lijst met toepassingen zonder dat het afsluiten van de
browser wordt weergegeven.
3-63
3
Basisbediening
Gebruik van de Weektimer
De functie "Weektimer" is als standaardapplicatie op het apparaat geïnstalleerd. Met de Weektimer kunt u inen uitschakeltijden voor het apparaat opslaan voor elke dag van de week en instellen dat het apparaat
automatisch in- en uitschakelt op deze tijden.
BELANGRIJK: Het in-/uitschakelen met de Weektimer schakelt het apparaat in dezelfde stand (slaapstand) als
wanneer de Power-toets op het bedieningspaneel wordt ingedrukt. Schakel de hoofdschakelaar niet uit als u de
Weektimer gebruikt.
OPMERKING: Als het gebruikersbeheer is ingeschakeld, dan moet u voor het gebruik van deze functie
aanmelden met beheerdersrechten.
Zorg ervoor dat de tijd ingesteld is voor u de Weektimer gebruikt. Raadpleeg Datum en tijd instellen op pagina
2-12 voor meer informatie.
Weektimer instellen
1
Druk op de toets Toepassing.
Het scherm met de lijst met toepassingen
verschijnt.
2
Druk op [Weektimer].
De Weektimer wordt opgestart.
3
Druk op het vakje [Schakel de toepassing in] zodat
het aangevinkt wordt.
4
Selecteer de dag die u wilt instellen en druk op
[Bewerken].
5
Druk op de vakjes [Inschakelen] bij Inschakelen/
Uitschakelen zodat ze aangevinkt worden, druk op
[+] of [-] om de tijden op te geven en druk op [OK].
[Nummers] kan worden ingedrukt om de tijden met
de cijfertoetsen op het bedieningspaneel op te
geven.
6
Als u het aantal keer opnieuw proberen wanneer
niet succesvol wordt uitgeschakeld wilt wijzigen,
drukt u op [Aantal opnieuw].
7
Stel Aantal opnieuw en Tussentijd opnieuw in en
druk op [OK].
Als u wilt dat het proberen doorgaat tot het
apparaat uitgeschakeld is, druk dan op het vakje
[Blijf proberen] zodat het aangevinkt wordt.
8
Druk op [Afsluiten] om af te sluiten.
U keert terug naar het scherm met de lijst met
toepassingen.
3-64
Basisbediening
Teller controleren
Druk op de toets Tellers om het aantal afgedrukte en
gescande pagina's te controleren.
3
Raadpleeg voor meer informatie de Engelse
gebruikershandleiding.
Tellers
Afgedrukte pagina's
Kopiëren
FAX
Printer
300
Zwart-Wit:
Totaal
600
100
1000
Gescande pagina's
Kopiëren
Afdrukken
Statuspagina
FAX
600
Originelen:
Overige
200
Totaal
1000
Aantal afdr.
op papierform.
1800
Sluiten
10/10/2010 10:10
Status
Help-scherm
Als u problemen heeft bij het bedienen van het apparaat, dan kunt u via het bedieningspaneel de bediening
nakijken.
Druk op de toets Help op het bedieningspaneel om het
Help-scherm weer te geven. In het Help-scherm vindt u
uitleg over de functies en over de bediening ervan.
Help-schermweergave
Help-titels
Geeft informatie weer
over de functies en de
apparaatbediening.
Scrollt omhoog en omlaag
door op [ ] of [ ] in te
drukken als de helptekst niet
helemaal kan worden
weergegeven op één
scherm.
Papierbron selecteren
Selecteer de papierbron door een
cassette of multifunct. cassette te kiezen.
Instelprocedure
1. Druk op [Orig./papier/voltooien].
2. Druk op [Papierselectie].
Geeft het scherm weer van
het tabblad met de in Help
uitgelegde functie. (Bij dit
voorbeeldscherm verschijnt
het scherm dat volgt als
stap 1 van de
Instelprocedure is
uitgevoerd.)
1/2
Proberen
Lijst weergeven
Afsluiten
10/10/2010 10:10
Status
Geeft de Help-lijst weer.
3-65
Sluit het Help-scherm en
keert terug naar het
oorspronkelijke scherm.
Basisbediening
3-66
4 Onderhoud
Dit hoofdstuk beschrijft het reinigen van het apparaat en het vervangen van de toner.
•
•
Standaardonderhoud ..........................................................................4-2
Reinigen............................................................................................4-11
4-1
Onderhoud
Standaardonderhoud
Vervangen van de tonercontainer
Als de toner bijna op is, verschijnt in het aanraakscherm "De toner is bijna leeg". Zorg ervoor dat u een nieuwe
tonercontainer klaar heeft liggen om te vervangen.
Wanneer op het aanraakscherm De toner is leeg. verschijnt, moet de toner vervangen worden.
Reinig telkens als u de tonercontainer vervangt de onderdelen volgens de onderstaande instructies. Door vuile
onderdelen kan het resultaat minder worden.
OPMERKING:
•
Vervang de tonercontainer altijd door een originele tonercontainer. Niet-originele tonercontainers kunnen
slechte beeldafdrukken en apparaatstoringen veroorzaken.
•
De geheugenchip in de tonercontainer van dit apparaat slaat informatie op die dient voor het verbeteren
van het gebruiksgemak, het recyclingsysteem van gebruikte tonercontainers en de planning en
ontwikkeling van nieuwe producten. De opgeslagen informatie bevat geen persoonlijke of individuele
gegevens en wordt volledig anoniem gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.
VOORZICHTIG: De tonercontainer en de tonerafvalbak mogen niet worden verbrand. De vonken
kunnen brandwonden veroorzaken.
1
Open de voorklep.
2
Draai de ontgrendeling van de tonercontainer
rechtop.
4-2
Onderhoud
3
Verwijder de tonercontainer en stop deze in de
bijgeleverde plastic afvalzak.
4
4
Haal de nieuwe tonercontainer uit de doos.
5
Houd de tonercontainer verticaal en tik ongeveer 5
keer tegen de bovenkant. Draai de tonercontainer
om zodat de andere kant bovenaan is en tik er op
dezelfde manier tegenaan.
4-3
Onderhoud
6
Houd de tonercontainer horizontaal en schud deze
ongeveer 5 keer heen en weer.
7
Houd de tonercontainer met beide handen vast en
duw deze voorzichtig helemaal naar achteren.
8
Als de tonercontainer niet verder geduwd kan
worden, zet de vergrendeling van de
tonercontainer dan in de horizontale stand.
9
Sluit de voorklep.
OPMERKING: Lever de lege tonercontainer en de tonerafvalbak in bij uw dealer of
servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainers en tonerafvalbakken worden gerecycled of
verwijderd volgens de betreffende voorschriften.
Vervangen van de tonerafvalbak
Als in het aanraakscherm "De tonerafvalbak is bijna vol" verschijnt, zorg er dan voor dat u een nieuwe
tonerafvalbak klaar heeft liggen voor vervanging.
Als in het aanraakscherm “Controleer de tonerafvalcontainer.” verschijnt, vervang dan meteen de tonerafvalbak.
VOORZICHTIG: De tonercontainer en de tonerafvalbak mogen niet worden verbrand. De vonken
kunnen brandwonden veroorzaken.
4-4
Onderhoud
1
Open de linkervoorklep.
2
Schuif de ontgrendelingtoets van de tonerafvalbak
omhoog en trek de tonerafvalbak uit.
3
Haal het dopje uit de zijkant van de bak en plaats
deze op de punt.
4
Stop de tonerafvalbak in de bijgeleverde plastic
afvalzak.
4-5
4
Onderhoud
5
Haal de nieuwe tonerafvalbak voorzichtig uit de
verpakking en open de dop.
6
Plaats de nieuwe tonerafvalbak.
7
Duw de tonerafvalbak helemaal terug.
8
Sluit de voorklep.
OPMERKING: Lever de lege tonercontainer en de tonerafvalbak in bij uw dealer of
servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainers en tonerafvalbakken worden gerecycled of
verwijderd volgens de betreffende voorschriften.
4-6
Onderhoud
Vervangen van de nietjes
Er zit een nietpatroon in de optionele documentfinisher en in de middenvouweenheid.
In de finisher bevindt zich nietpatroonhouder A.
In de optionele vouweenheid bevinden zich nietpatroonhouders B en C. De procedure voor het bijvullen van
nietpatroonhouders B en C is hetzelfde als voor nietpatroonhouder A.
Als een bericht verschijnt dat de nietjes op zijn, dan moet de nietpatroonhouder bijgevuld worden met nieuwe
nietjes.
OPMERKING: Als de nietjes in de nieteenheid op zijn, neem dan contact op met uw
servicevertegenwoordiger of verkooppunt.
Volg de onderstaande stappen om de nietjes bij te vullen.
Bijvullen van nietpatroonhouder A
OPMERKING: Zie pagina 4-8 voor het bijvullen van nietpatroonhouder B/C van de optionele vouweenheid.
1
Open voorklep 1.
2
Verwijder de nietpatroonhouder.
4-7
4
Onderhoud
3
Verwijder het lege nietpatroon uit de
nietpatroonhouder.
OPMERKING: Het nietpatroon kan enkel worden
verwijderd als er geen nietjes meer in zitten.
4
Plaats het nieuwe nietpatroon in de
nietpatroonhouder.
5
Zet de nietpatroonhouder terug. De
nietpatroonhouder klikt op zijn plaats als deze
correct geplaatst is.
6
Sluit voorklep 1.
Bijvullen van nietpatroonhouder B/C (optioneel)
Volg de onderstaande stappen voor het bijvullen van de nietjes in de optionele vouweenheid. Volg dezelfde
procedure voor het bijvullen van de nietpatroonhouders B en C.
1
4-8
Open voorklep 1 en 2.
Onderhoud
2
Verwijder nietpatroonhouder B of C.
3
Open de stopper en verwijder het lege nietpatroon.
OPMERKING: Het nietpatroon kan enkel worden
verwijderd als er geen nietjes meer in zitten.
4
Plaats het nieuwe nietpatroon in de
nietpatroonhouder en sluit de stopper.
5
Zet de nietpatroonhouder terug.
Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de
driehoekjes op de nietpatroonhouder en de
nieteenheid tegen elkaar aankomen. De
nietpatroonhouder klikt op zijn plaats als deze
correct geplaatst is.
6
4-9
Sluit voorklep 1 en 2.
4
Onderhoud
Leegmaken van de perforatorafvalbak (optioneel)
Als op het bedieningspaneel van het apparaat een bericht verschijnt dat de perforatorafvalbak vol is, dan moet
u de perforatorafvalbak leegmaken.
Laat de hoofdschakelaar van het apparaat in de stand AAN ( | ) staan terwijl u dit doet.
1
Open voorklep 1.
2
Neem de hendel van de perforatorafvalbak vast en
verwijder de bak uit de documentfinisher.
OPMERKING: Let erop dat er geen
perforatorsnippers uit de afvalbak vallen als u deze
verwijdert.
3
Gooi de perforatorsnippers weg.
4
Zet de perforatorafvalbak terug. Plaats deze tegen
de geleiders van de documentfinisher.
5
Sluit voorklep 1.
4-10
Onderhoud
Reinigen
Reinig het apparaat regelmatig om een optimaal resultaat te garanderen.
VOORZICHTIG: Haal voor de veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
gaat reinigen.
Originelenklep / glasplaat
Veeg de achterkant van de originelenklep, de binnenkant van de documenttoevoer en de glasplaat schoon met
een zachte doek bevochtigd met alcohol of een zacht schoonmaakmiddel.
BELANGRIJK: Gebruik geen verdunners of andere organische oplosmiddelen.
Originelenklep
Glasplaat
4-11
4
Onderhoud
Sleufglas / Gedeelte voor Dubbelzijdig scannen
Als bij gebruik van de documenttoevoer zwarte strepen of vuil op de kopieën verschijnt, veeg dan het sleufglas
met de bijgeleverde doek schoon. Het bericht Reinig het sleufglas. kan verschijnen als het sleufglas moet
worden gereinigd. Als u de documenttoevoer gebruikt voor dubbelzijdig scannen, reinig dan ook de eenheid
voor dubbelzijdig scannen.
Het slit glas moet gereinigd worden.
1. Open de documenttoevoer.
2. Reinig het scanglas en de witte leesgeleider op de
documenttoevoer met de bijgeleverde droge doek.
3. Sluit de documenttoevoer en druk op [Afsluiten].
Er kunnen zwarte strepen ontstaan op de afdrukken
als de glasplaat en de originelen vuil zijn.
02/03
Afsluiten
Onderbreken
10/10/2010 10:10
Status
OPMERKING: Veeg het sleufglas schoon met de bijgeleverde droge doek. Gebruik geen water, zeep of
oplosmiddel om schoon te maken.
1
Verwijder de doek uit het vakje voor de
reinigingsdoek.
2
Open de documenttoevoer en veeg het sleufglas
(a) schoon.
a
4-12
Onderhoud
3
Veeg de witte geleider (b) op de documenttoevoer
schoon.
4
Open de bovenklep van de documenttoevoer en
veeg het glas schoon (scaneenheid).
5
Veeg de witte roller schoon.
6
Sluit de bovenklep van de documenttoevoer en
plaats de reinigingsdoek terug in het vakje.
7
Druk op [Afsluiten] op het aanraakscherm.
b
Transportgeleider
Reinig de transportgeleider regelmatig (minstens één keer per maand) om een optimaal resultaat te
garanderen.
BELANGRIJK: Veeg het sleufglas schoon met de bijgeleverde droge doek. Gebruik geen water, zeep of
oplosmiddel om schoon te maken.
Raak de fotogeleidingsdrum niet aan.
4-13
4
Onderhoud
1
Trek cassette 1 uit en neem de doek uit het vak
voor de schoonmaakdoek.
2
Trek de hendel omhoog en open rechterklep 1.
3
Veeg het vuil van de beide kanten van de
transportgeleider.
4
Duw op de aangegeven plek van rechterklep 1 om
deze te sluiten.
5
Plaats de schoonmaakdoek terug in het vak voor
de schoonmaakdoek en duw cassette 1 weer
stevig op z'n plaats.
4-14
Onderhoud
Scheider
Reinig de scheider regelmatig (minstens één keer per maand) om een optimaal resultaat te garanderen.
1
Open de voorklep.
4
2
Haal de (blauwe) reinigingsborstel uit.
3
Trek de hendel omhoog en open rechterklep 1.
4
Verwijder het vuil van de scheider door de borstel
langs de scheider heen en weer te bewegen (zie
afbeelding).
4-15
Onderhoud
5
Duw op de aangegeven plek van rechterklep 1 om
deze te sluiten.
6
Berg de reinigingsborstel op en sluit de voorklep.
4-16
5 Problemen oplossen
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u problemen met het apparaat kunt oplossen.
•
•
•
Storingen oplossen .............................................................................5-2
Reageren op foutmeldingen................................................................5-8
Papierstoringen oplossen .................................................................5-23
5-1
Problemen oplossen
Storingen oplossen
In de onderstaande tabel vindt u de algemene richtlijnen voor het oplossen van problemen.
Als er zich een probleem voordoet met uw apparaat, lees dan de controlepunten door en voer de procedures
op de aangegeven pagina’s uit. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw
servicevertegenwoordiger.
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
Een van de
toepassingen wil niet
starten.
Is de tijd voor de
automatische
bedieningspaneel-reset te
kort?
Stel de tijd voor de automatische
bedieningspaneel-reset in op 30
seconden of langer.
—
Het bedieningspaneel
werkt niet wanneer
het apparaat is
ingeschakeld.
Zit de stekker van het
apparaat in het stopcontact?
Stop de stekker van het netsnoer in
een stopcontact.
2-6
Er worden geen
kopieën gemaakt
wanneer ik op Start
druk.
Staat er een bericht op het
aanraakscherm?
Bepaal de gepaste reactie op het
bericht en voer de bijbehorende
actie uit.
5-8
Staat het apparaat in de
slaapstand?
Druk op de Power-toets om de
slaapstand uit te schakelen. Het
apparaat is binnen een minuut
gebruiksklaar.
2-10
Er worden blanco
vellen papier
uitgevoerd.
Zijn de originelen goed
geplaatst?
Wanneer u de originelen op de
glasplaat legt, plaats ze dan met
de beeldzijde omlaag en lijn ze uit
tegen de aanduidingsplaten voor
het origineelformaat.
2-40
Als u de originelen in de
documenttoevoer plaatst, plaats ze
dan met de beeldzijde omhoog.
2-42
Controleer of de applicatiesoftware
correct gebruikt wordt.
—
—
5-2
Problemen oplossen
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
Is het papier vochtig?
Vervang het papier.
2-22
Heeft u de dichtheid
gewijzigd?
Selecteer een geschikt
dichtheidsniveau.
3-8
Is de toner gelijkmatig
verdeeld in de
tonercontainer?
Schud de tonercontainer een
aantal keren heen en weer.
4-2
Staat er een bericht dat er
toner moet worden
toegevoegd?
Vervang de tonercontainer.
4-2
Is de EcoPrint-functie
ingeschakeld?
Schakel de EcoPrint-functie uit.
—
—
Start [Drum reinigen 1] op.
—
—
Start [Ontwikkelaar reinigen] op.
—
—
Zorg ervoor dat de
papiersoortinstelling klopt voor het
gebruikte papier.
—
Heeft u de dichtheid
gewijzigd?
Selecteer een geschikt
dichtheidsniveau.
3-8
—
Start [Kalibratie] op.
—
—
Start [Drum reinigen 1] op.
—
—
Start [Ontwikkelaar reinigen] op.
—
De kopieën hebben
een gevlamd patroon
(groepjes stippen in
een patroon en niet
gelijk uitgelijnd).
Is het origineel een
fotoafdruk?
Stel de beeldkwaliteit in op
[Printeruitvoer] of [Boek/Tijdschrift]
bij [Foto].
3-9
De afdrukken zijn niet
duidelijk.
Heeft u de juiste
beeldkwaliteit voor het
origineel gekozen?
Selecteer de juiste beeldkwaliteit.
3-9
Vuil op de afdrukzijde
van het papier.
Is de glasplaat of de
documenttoevoer vuil?
Reinig de glasplaat of de
documenttoevoer.
4-11
Is de transportgeleider vuil?
Maak de transportgeleider schoon.
4-13
—
Start [Drum reinigen 1] op.
—
—
Start [Ontwikkelaar reinigen] op.
—
Wordt het apparaat in een
zeer vochtige omgeving
gebruikt?
Gebruik het in een omgeving met
een geschikte vochtigheid.
—
—
Start [Drum reinigen 1] op.
—
De afdrukken zijn te
licht.
De afdrukken zijn te
donker.
De afdrukken zijn
vaag.
5-3
5
Problemen oplossen
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Wanneer u originelen op de
glasplaat legt, lijn ze dan uit tegen
de aanduidingsplaten voor het
origineelformaat.
2-42
Wanneer er originelen in de
documenttoevoer worden
geplaatst, moeten de
breedtegeleiders van de originelen
goed worden uitgelijnd voordat u
de originelen plaatst.
2-42
Is het papier goed geplaatst?
Controleer de positie van de
papierbreedtegeleiders.
2-24
Is het papier goed geplaatst?
Plaats het papier op de juiste
manier.
2-24
—
Plaats het papier in de andere
richting.
xix
2-24
2-31
Is de papiersoort geschikt? Is
het papier in goede staat?
Haal het papier uit, draai het om en
plaats het opnieuw.
2-24
Is het papier gekruld,
gevouwen of gekreukt?
Vervang het papier.
2-24
Zitten er losse stukjes papier
of zit er vastgelopen papier in
het apparaat?
Verwijder alle vastgelopen vellen
en stukjes papier.
5-23
Er zitten zwarte
strepen op de
afdrukken.
Zijn het sleufglas en het
gedeelte voor dubbelzijdig
scannen vuil?
Maak het sleufglas en het gedeelte
voor dubbelzijdig scannen schoon.
4-12
De afdrukken zijn
gekreukt of gekruld.
Is de papierscheider van de
papierinvoereenheid vuil?
Reinig de papierscheider.
4-15
Is het papier vochtig?
Vervang het papier.
2-22
—
Plaats het papier in de andere
richting.
xix
2-24
2-31
De afdrukken zijn
scheef.
Er treden vaak
papierstoringen op.
Zijn de originelen goed
geplaatst?
Pagina
5-4
Problemen oplossen
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Zit de stekker van het
apparaat in het stopcontact?
Stop de stekker van het netsnoer in
een stopcontact.
—
Staat het apparaat aan?
Zet de hoofdschakelaar aan.
3-2
Zijn de printerkabel en
netwerkkabel aangesloten?
Sluit de juiste printerkabel of
netwerkkabel goed aan.
2-3
Stond het apparaat aan voor
de printerkabel werd
aangesloten?
Zet het apparaat aan nadat u de
printerkabel heeft aangesloten.
2-3
Is de afdruktaak
onderbroken?
Hervat het afdrukken.
—
Documenten worden
slecht afgedrukt.
Zijn de
softwaretoepassingsinstelling
en op de pc correct
ingesteld?
Controleer of de instellingen van
het printerstuurprogramma en de
softwaretoepassing correct zijn.
—
Afdrukken vanaf het
USB-geheugen lukt
niet.
Het USB-geheugen
wordt niet herkend.
Is de USB-host geblokkeerd?
Selecteer Ontgrendelen in de
USB-host-instellingen.
—
—
Controleer of het USB-geheugen
goed aangesloten is op het
apparaat.
—
Als een afbeelding,
verstuurd van het
apparaat naar de pc,
weergegeven wordt,
dan is de horizontale
of verticale afmeting
verkleind.
Heeft u 200×100dpi Normaal
of 200×400dpi Superfijn als
scanresolutie geselecteerd?
Selecteer bij het verzenden van
een afbeelding een andere
scanresolutie dan 200×100dpi
Normaal of 200×400dpi Superfijn.
—
Vuil op de bovenrand
of achterkant van het
papier
Controleer de papierbaan en
-helling.
Open de rechterklep en controleer
of er toner zit op de papierhelling
binnenin de
papierdoorvoereenheid. Maak de
papierhelling schoon met een
zachte, droge, pluisvrije doek.
—
Gedeelte van het
beeld is hier en daar
wazig of onduidelijk.
—
Start [Ontwikkelaar reinigen] op.
—
—
Start [Drum reinigen 1] op.
—
Afdrukken lukt niet.
5-5
Pagina
5
Problemen oplossen
Probleem
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
Een deel van het
beeld is tijdelijk
onduidelijk of
vertoont witte
strepen.
—
Start [Drum reinigen 1] op.
—
De afdruk op de
achterkant van het
papier is zichtbaar
aan de voorkant.
—
Stel [Doorschijnen voorkomen] in
op [Aan].
—
—
—
De
achtergronddichtheid
is overdreven.
—
Start [Dichtheid achtergrond] op.
—
—
—
Voer Tintverloop
aanpassen uit via het
systeemmenu. wordt
weergegeven.
Bij langdurig gebruik kunnen
de afgedrukte kleurtinten
onder invloed van de
omgevingstemperatuur en
-vochtigheid licht afwijken.
Start [Aanpassen tintverloop] op.
—
5-6
Problemen oplossen
Probleem
Verzenden via SMB
niet mogelijk.
*
**
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
Is de netwerkkabel
aangesloten?
Sluit de juiste netwerkkabel goed
aan.
2-3
Zijn de netwerkinstellingen
voor het apparaat goed
geconfigureerd?
Configureer de TCP/IP-instellingen
op de juiste manier.
—
Zijn de mapdelingsinstellingen goed
geconfigureerd?
Controleer de deelinstellingen en
toegangsrechten bij de
mapeigenschappen.
3-24
Staat het SMB-protocol
ingesteld op [Aan]?
Stel de SMB-protocolinstelling in
op [Aan].
3-24
Is de [Hostnaam] goed
ingevoerd?*
Controleer de naam van de
computer waar de gegevens heen
worden gestuurd.
3-24
Is het [Pad] goed ingevoerd?
Controleer de delingsnaam van de
gedeelde map.
3-24
Is de [Aanmeldingsgebruikersnaam] goed
ingevoerd?**
Controleer de domeinnaam en de
aanmeldingsgebruikersnaam.
3-24
Is dezelfde domeinnaam
gebruikt voor de [Hostnaam]
en [Aanmeldingsgebruikersnaam]?
Verwijder de domeinnaam en de
backslash ("\") uit de
[Aanmeldingsgebruikersnaam].
3-24
Is het [Aanmeldingswachtwoord] goed ingevoerd?
Controleer het
aanmeldingswachtwoord.
3-24
Zijn de uitzonderingen voor
Windows Firewall correct
geconfigureerd?
Configureer de uitzonderingen
voor Windows Firewall op de juiste
manier.
3-36
Verschillen de
tijdsinstellingen van het
apparaat, de domeinserver
en de gegevensbestemmingscomputer?
Stel dezelfde tijd in op het
apparaat, de domeinserver en de
gegevensbestemmingscomputer.
—
Wordt in het aanraakscherm
Fout bij verzenden
weergeven?
Raadpleeg Reageren op Fout bij
verzenden.
5-18
U kunt ook een volledige computernaam als hostnaam invoeren (bijvoorbeeld pc001.abcdnet.com).
U kunt aanmeldingsgebruikersnamen ook in de volgende formaten invoeren:
Domeinnaam/gebruikersnaam (bijvoorbeeld abcdnet/james.smith)
Gebruikersnaam@domeinnaam (bijvoorbeeld james.smith@abcdnet)
5-7
5
Problemen oplossen
Reageren op foutmeldingen
Als het aanraakscherm een van de volgende berichten weergeeft, voer dan de bijbehorende procedure uit.
Alfanumeriek
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
Aanvaardbaar aantal
vouwen
overschreden.
Is het toegestane aantal
vellen overschreden?
Druk op [Doorgaan] om af te drukken
met Vouwen voor het toegestane
aantal vellen. Druk op [Annuleren] om
de taak te annuleren.
—
Activatiefout.
—
Activeren van de toepassing mislukt.
Neem contact op met de beheerder.
—
—
Expansie-verificatie is uitgeschakeld.
Schakel de hoofdschakelaar uit en
weer aan. Als de fout aanhoudt,
neem dan contact op met de
beheerder.
—
Achtergebleven
papier.
—
Verwijder het papier uit de
documentfinisher.
—
Beperking
taakaccounting
overschreden.*
Is de toegestane
afdrukhoeveelheid beperkt
door taakaccounting
overschreden?
De toegestane afdrukhoeveelheid
beperkt door taakaccounting is
overschreden. Er kan niet meer
afgedrukt worden. De taak is
geannuleerd. Druk op [Afsluiten].
—
Box niet gevonden.
—
De opgegeven box kan niet worden
gevonden. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
—
Controleer de
documenttoevoer.
Staat de documenttoevoer
open?
Sluit de documenttoevoer.
—
Staat de bovenklep van de
documenttoevoer open?
Sluit de documenttoevoer.
—
*
Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat
een ingestelde tijdsduur verstreken is.
5-8
Problemen oplossen
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
Is het apparaat verbonden
met het netwerk?
Zorg ervoor dat het apparaat
verbonden is met het netwerk.
2-3
Is de pc waar het gescande
beeld heen moet worden
gestuurd verbonden met het
netwerk?
Zorg ervoor dat de bestemmings-pc
verbonden is met het netwerk.
2-3
Is de instelling van de
gedeelde map waar het
gescande beeld heen moet
worden gestuurd gewijzigd?
Zet de oude instelling terug van de
gedeelde bestemmingsmap.
3-30
Is de accountinformatie
(gebruikers-ID, wachtwoord)
voor toegang tot de
gedeelde map waar het
gescande beeld heen moet
worden gestuurd juist?
Voer de juiste gebruikers-ID en
wachtwoord in. In geval van een
domein, moet de domeinnaam
worden opgegeven.
[Gebruikers-ID]@[Domeinnaam]
Bijvoorbeeld: sa720XXXX@km
—
Controleer het papier
in de multifunctionele
lade.
—
Het papierformaat verschilt. Stel het
geselecteerde papierformaat in en
druk op [Doorgaan].
2-31
Controleer de
zijinvoer.
—
De zijinvoer is niet juist geïnstalleerd.
Bevestig de zijinvoer.
—
De limiet voor de box
is overschreden.*
—
De documentbox is vol en er is geen
opslagcapaciteit meer. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
—
—
De box Herhalingskopie is vol en de
functie Herhalingskopie is niet meer
beschikbaar.
Druk op [Doorgaan] om de gescande
pagina’s af te drukken.
Druk op [Annuleren] om de taak te
annuleren.
—
De vouwlade zit vol
met papier.
Is de maximale opslagcapaciteit overschreden?
Verwijder het papier. Het afdrukken
wordt hervat.
—
De uitvoerlade van de
mailbox zit vol.
Is de maximale
opslagcapaciteit
overschreden?
Verwijder het papier. Het afdrukken
wordt hervat.
—
De klep is open.
Staat er een klep open?
Sluit de klep die weergegeven wordt
op het aanraakscherm.
—
De vouwlade staat
open.
—
Plaats de vouwlade.
—
De vouweenheid staat
open.
—
Sluit de vouweenheid.
—
Kan
bestemmingscomput
er niet vinden.
Controleer de
computer.
*
5
Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat
een ingestelde tijdsduur verstreken is.
5-9
Problemen oplossen
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
De telefoon ligt van de
haak.
—
Plaats de hoorn terug.
—
De toner is leeg.
—
Vervang de tonercontainer door de
door ons aanbevolen toner.
4-2
De toner is bijna leeg.
—
Het is bijna tijd om de tonercontainer
te vervangen. Houd een nieuwe
tonercontainer klaar.
—
De tonerafvalbak is
bijna vol.
—
Het is bijna tijd om de tonerafvalbak
te vervangen. Zorg voor een nieuwe
tonerafvalbak.
—
Dit papier kan niet
worden gevouwen.
Heeft u een papierformaat of
-soort geselecteerd die niet
gevouwen kan worden?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan], dan wordt Vouwen
ingeschakeld.
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te drukken.
—
Er is geen
taakaccounting
opgegeven.*
—
Er is geen taakaccounting
opgegeven bij het extern verwerken
van de taak. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
—
Er is geen item
ingevoerd. Voer een
item in a.u.b.
Heeft u een itemnaam
ingevoerd voor het
aangemaakte item in het
itemaanmaakscherm?
Voer een itemnaam in.
―
Fout bij verzenden.*
—
Er is een fout opgetreden tijdens het
verzenden. De taak is geannuleerd.
Druk op [Afsluiten]. Raadpleeg
Reageren op Fout bij verzenden voor
de foutcode en de oplossing.
5-18
Fout opgetreden in
cassette #.
—
Open de cassette. Controleer de
binnenkant van het apparaat en
verwijder het papier.
—
Fout opgetreden bij
de multifunctionele
lade.
—
Verwijder het papier uit de
multifunctionele lade.
2-31
*
Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat
een ingestelde tijdsduur verstreken is.
5-10
Problemen oplossen
Foutmelding
Fout harde schijf.
Fout verwisselbaar
geheugen.*
*
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
Er is een fout opgetreden op de
harde schijf. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde]. De mogelijke
foutcodes en hun beschrijvingen zijn
de volgende:
01: De hoeveelheid gegevens die
tegelijk kan worden opgeslagen
is overschreden. Start het
systeem opnieuw op of zet het
apparaat UIT en weer AAN. Als
de fout aanhoudt, splits het
bestand dan op in kleinere
bestanden. Als de fout aanhoudt
na het opsplitsen van het
bestand, dan is de harde schijf
beschadigd. Voer [Systeem
initialiseren] uit.
04: Onvoldoende ruimte op de harde
schijf om deze bewerking te
voltooien. Verplaats gegevens of
verwijder overbodige gegevens.
—
Is het wegschrijven naar
een verwisselbaar
geheugen verboden?
Er is een fout opgetreden in het
verwisselbaar geheugen. De taak is
beëindigd. Druk op [Einde].
De mogelijke foutcodes zijn de
volgende:
01: Sluit een verwisselbaar
geheugen aan waarheen
weggeschreven kan worden.
—
—
Er is een fout opgetreden in het
verwisselbaar geheugen. De taak is
beëindigd. Druk op [Einde].
De mogelijke foutcodes zijn de
volgende:
01: De hoeveelheid gegevens die
tegelijk kan worden opgeslagen is
overschreden. Start het systeem
opnieuw op of zet het apparaat UIT
en weer AAN. Als de fout
aanhoudt, dan is het verwisselbaar
geheugen niet compatibel met het
apparaat. Gebruik het
verwisselbare geheugen
geformatteerd op dit apparaat. Als
het verwisselbaar geheugen niet
kan worden geformatteerd, dan is
het beschadigd. Sluit een
compatibel verwisselbaar
geheugen aan.
—
—
5
Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat
een ingestelde tijdsduur verstreken is.
5-11
Problemen oplossen
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
—
Het geheugen is vol en de taak kan
niet worden voltooid. Druk op
[Doorgaan] om de gescande pagina’s
af te drukken. De afdruktaak kan niet
volledig worden verwerkt. Druk op
[Annuleren] om de taak te annuleren.
—
—
Het proces kan niet worden
uitgevoerd omdat er te weinig
geheugen is. Als alleen [Einde]
beschikbaar is, druk dan op [Einde].
De taak wordt geannuleerd.
—
Het netsnoer is niet
aangesloten.
—
Schakel de hoofdschakelaar uit en
controleer of het netsnoer goed
aangesloten is.
Schakel na het controleren van het
netsnoer de hoofdschakelaar in.
2-4
Het opgegeven aantal
niet afdrukken.*
—
Er is slechts één kopie beschikbaar.
Druk op [Doorgaan] om door te gaan
met afdrukken. Druk op [Annuleren]
om de taak te annuleren.
—
Het sleufglas moet
gereinigd worden.
—
Reinig het sleufglas met behulp van
de reinigingsdoek die bij de
documenttoevoer geleverd is.
4-12
Het scannergeheugen
is vol.*
—
Het scannen kan niet worden
uitgevoerd omdat er te weinig
scannergeheugen is. Volg de instructies
op het aanraakscherm.
—
Kan niet verbinden
met de verif. server.*
—
Stel op het apparaat dezelfde tijd in
als op de server.
2-12
—
Controleer de domeinnaam.
—
—
Controleer de hostnaam.
—
—
Controleer de verbindingsstatus met
de server.
—
Heeft u een papierformaat of
-soort geselecteerd waarop
niet dubbelzijdig kan worden
afgedrukt?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan], dan wordt Duplex
ingeschakeld.
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te drukken.
3-12
Het geheugen is vol.*
Kan niet 2-zijdig afdr.
op dit papiertype.*
*
Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat
een ingestelde tijdsduur verstreken is.
5-12
Problemen oplossen
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
Is het apparaat verbonden
met het netwerk?
Zorg ervoor dat het apparaat
verbonden is met het netwerk.
2-3
Is de pc waar het gescande
beeld heen moet worden
gestuurd verbonden met het
netwerk?
Zorg ervoor dat de bestemmings-pc
verbonden is met het netwerk.
2-3
Is de instelling van de
gedeelde map waar het
gescande beeld heen moet
worden gestuurd gewijzigd?
Zet de oude instelling terug van de
gedeelde bestemmingsmap.
3-30
Is de accountinformatie
(gebruikers-ID, wachtwoord)
voor toegang tot de
gedeelde map waar het
gescande beeld heen moet
worden gestuurd juist?
Voer de juiste gebruikers-ID en
wachtwoord in. In geval van een
domein, moet de domeinnaam
worden opgegeven.
[Gebruikers-ID]@[Domeinnaam]
Bijvoorbeeld: sa720XXXX@km
—
Kan dit papiertype
niet verschuiven.*
Heeft u een papierformaat of
-soort geselecteerd die niet
verschoven kan worden?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan], dan wordt Verschuiven
ingeschakeld.
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te drukken.
3-14
Kan dit papiertype
niet perforeren.
Heeft u een papierformaat of
-soort geselecteerd die niet
kan worden geperforeerd?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan], dan wordt Perforeren
ingeschakeld.
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te drukken.
3-20
Kan deze taak niet
uitvoeren.*
—
Beperkt door autorisatie-instellingen.
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
—
—
Beperkingen door Taakaccounting.
De taak is geannuleerd. Druk op
[Afsluiten].
—
Kan deze papiersoort
niet nieten.*
Hebt u een papierformaat of
-type geselecteerd dat niet
geniet kan worden?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan], dan wordt Nieten
ingeschakeld.
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te drukken.
—
Kan ##### niet
gebruiken door een
storing.
—
Bel service.
—
Kan
bestemmingscomput
er niet vinden.
Controleer de
computer.
*
5
Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat
een ingestelde tijdsduur verstreken is.
5-13
Problemen oplossen
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
Kan de taakdata niet
opslaan.
—
De taak is geannuleerd. Druk op
[Einde].
—
KPDL-fout.*
—
Er is een PostScript-fout opgetreden.
De taak is geannuleerd. Druk op
[Afsluiten].
—
Leeg de afvalbak van
de perforator.
Is de perforatorafvalbak vol?
Volg de instructies op het
aanraakscherm en maak de
perforatorafvalbak leeg.
4-10
Linkerbenedenlade
van hoofdunit zit vol
papier.
Is de maximale
opslagcapaciteit
overschreden?
Verwijder het papier en druk op
[Doorgaan]. Het afdrukken wordt
hervat.
—
Linkerbovenlade van
hoofdunit zit vol
papier.
Is de maximale
opslagcapaciteit
overschreden?
Verwijder het papier en druk op
[Doorgaan]. Het afdrukken wordt
hervat.
—
Maximaal aantal
nietjes
overschreden.*
Is het toegestane aantal
vellen overschreden?
Druk op [Doorgaan] om af te drukken
met Vouwen voor het toegestane
aantal vellen. Druk op [Annuleren] om
de taak te annuleren.
—
Machinefout
—
Er is een interne fout opgetreden.
Schrijf de foutcode op die op het
aanraakscherm wordt weergegeven.
Bel service.
—
Maximumaantal
gescande pagina's.
Werd de toegestane
scanhoeveelheid
overschreden?
Er kunnen geen pagina's meer
worden gescand. Volg de instructies
op het aanraakscherm.
—
Nieten onmogelijk op
aangegeven positie.
Heeft u een positie
geselecteerd waar nieten
niet mogelijk is?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan], dan wordt Nieten
ingeschakeld.
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te drukken.
—
Nieter is leeg.*
Zijn de nietjes in de
documentfinisher op?
Als de nietjes op zijn, wordt het
apparaat stopgezet en wordt op het
aanraakscherm weergegeven waar
de nietjes op zijn.
Laat het apparaat aanstaan en volg de
instructies om het nietpatroon te
vervangen. Druk op [Doorgaan] om af te
drukken zonder nieten.
Druk op [Annuleren] om de taak te
annuleren.
—
Nieter is leeg.
(handmatig nieten)
Zijn de nietjes in
nietpatroonhouder A op?
Vul de nietjes in nietpatroonhouder A
aan.
4-7
*
Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat
een ingestelde tijdsduur verstreken is.
5-14
Problemen oplossen
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
Onjuiste account-ID.
—
De account-ID was onjuist bij het
extern verwerken van de taak. De
taak is geannuleerd. Druk op [Einde].
—
Onjuist
boxwachtwoord.
—
Het boxwachtwoord was onjuist bij
het extern verwerken van de taak. De
taak is geannuleerd. Druk op [Einde].
—
Onjuiste
aanmeldingsnaam of
wachtwoord.
—
De aanmeldingsgebruikersnaam of
wachtwoord was onjuist bij het extern
verwerken van de taak. De taak is
geannuleerd. Druk op [Einde].
—
Onjuist wachtwoord.
Is een juist wachtwoord
opgegeven?
Geef het juiste wachtwoord op.
―
Onbekende toner
geïnstalleerd. PC
Is er een niet-toegestaan
product geïnstalleerd?
Vervang de tonercontainer door de
door ons aanbevolen toner (ons
origineel product).
—
Onbekende toner
geïnstalleerd.
Is de geïnstalleerde toner
van ons eigen merk?
Wij zijn niet aansprakelijk voor
schade ten gevolge van het gebruik
van artikelen van andere fabrikanten
in dit apparaat.
—
Onbekende toner
geïnstalleerd. PC
Komt de regiospecificatie
van de tonercontainer
overeen met die van het
apparaat?
Installeer de gespecificeerde
tonercontainer.
—
Papierstoring.
—
Als zich een papierstoring voordoet,
wordt het apparaat stopgezet en
wordt de plek met de papierstoring op
het aanraakscherm weergegeven.
Laat het apparaat aanstaan en volg
de instructies om het vastgelopen
papier te verwijderen.
5-23
Papiercassette # zit
vol met papier.
Is de maximale opslagcapaciteit overschreden?
Verwijder het papier. Het afdrukken
wordt hervat.
—
Plaats de
tonerafvalbak.
—
De tonerafvalbak is niet correct
geplaatst. Plaats de bak op de juiste
manier.
4-4
Plaats de
perforatorafvalbak.
—
Volg de instructies op het
aanraakscherm en plaats de
perforatorafvalbak.
—
Perforeren op de
gewenste plek niet
mogelijk.
Heeft u een positie
geselecteerd waar
perforeren niet mogelijk is?
Als het geselecteerde papier niet
gewijzigd is en u drukt op
[Doorgaan], dan wordt Perforeren
ingeschakeld.
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te drukken.
3-20
*
5
Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat
een ingestelde tijdsduur verstreken is.
5-15
Problemen oplossen
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Plaats papier in
papiercassette #.
Is het papier in de
aangegeven papiercassette
op?
Plaats papier.
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te drukken.
2-22
Plaats papier in de
MF-lade.
Is in de multifunctionele lade
papier van het
geselecteerde formaat
geplaatst?
Plaats papier.
Selecteer het beschikbare papier.
Druk op [Doorgaan] om af te drukken.
2-27
Selecteer ten minste
één item a.u.b.
Heeft u een item
geselecteerd in het
itemselectiescherm?
Selecteer een item.
―
Storing in de nieteenheid.
—
Als de nietjes vastlopen, dan wordt
het apparaat stopgezet en wordt de
plek van de storing op het
aanraakscherm weergegeven.
Laat het apparaat aanstaan en volg
de instructies om het vastgelopen
nietje te verwijderen.
—
Systeemfout.
—
Er is een systeemfout opgetreden.
Volg de instructies op het
aanraakscherm.
—
U kunt dit systeem
niet gebruiken.
Is er een workflow
geregistreerd?
Sluit de FMU-verbinding en maak
een workflow aan. Voor het
aanmaken van een workflow is File
Management Utility (pc-applicatie)
vereist.
File
Management Utility
User Guide
Voer het wachtoord in
a.u.b.
―
Voer het wachtwoord in.
―
Verwisselbaar
geheugen is vol.*
—
De taak is geannuleerd. Druk op
[Afsluiten].
Onvoldoende vrije ruimte op het
verwisselbaar geheugen. Verwijder
overbodige bestanden.
—
Vervang de
tonerafvalbak.
Is de tonerafvalbak vol?
Vervang de tonerafvalbak.
4-4
Vervang originelen en
druk op [Doorgaan].
—
Haal de originelen uit de
documenttoevoer, leg ze in de
oorspronkelijke volgorde en plaats ze
opnieuw. Druk op [Doorgaan] om
door te gaan met afdrukken.
Druk op [Annuleren] om de taak te
annuleren.
2-42
Verwijder de
originelen uit de
documenttoevoer.
Zitten er nog originelen in de
documenttoevoer?
Verwijder de originelen uit de
documenttoevoer.
—
*
Pagina
Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat
een ingestelde tijdsduur verstreken is.
5-16
Problemen oplossen
Foutmelding
Controlepunten
Mogelijke oplossing
Pagina
Verwisselbaar
geheugen niet
geformatteerd.
Is het verwisselbare
geheugen geformatteerd op
dit apparaat?
Voer [Formatteren] uit op dit
apparaat.
—
Vertrouwelijk
document
gedetecteerd.
—
Het apparaat detecteert het
beveiligingspatroon van het
document. De taak is geannuleerd.
Druk op [Einde].
—
Waarschuwing te
hoge temperatuur.
Pas de
kamertemperatuur
aan.
—
Pas de temperatuur en de
vochtigheid in de kamer aan.
—
Waarschuwing te lage
temperatuur. Pas de
kamertemperatuur
aan.
—
Pas de temperatuur en de
vochtigheid in de kamer aan.
—
Waarschuwing:
geheugen is bijna vol.
—
De taak kan niet worden gestart.
Probeer later opnieuw.
—
5-17
5
Problemen oplossen
Reageren op Fout bij verzenden
Wanneer zich een fout voordoet tijdens het verzenden, verschijnt Fout bij verzenden. Controleer de
onderstaande foutcode en foutmelding en voer de bijbehorende oplossingen uit.
Foutcode
1101
1102
Foutmelding
Mogelijke oplossing
Het verzenden van de email is mislukt.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
Controleer de hostnaam van de
SMTP-server in het Embedded Web
Server RX.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer de hostnaam van de FTP.
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Controleer de hostnaam van de
SMB.
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Controleer de SMB-instellingen.
- Aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
OPMERKING: Als de afzender een
domeingebruiker is, geef dan de
domeinnaam op.
- Hostnaam
- Pad
Het verzenden van de email is mislukt.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
Controleer het volgende in het
Embedded Web Server RX.
- SMTP-aanmeldingsgebruikersnaam
en aanmeldingswachtwoord
- POP3-aanmeldingsgebruikersnaam
en aanmeldingswachtwoord
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer de FTP-instellingen.
- Aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
OPMERKING: Als de afzender een
domeingebruiker is, geef dan de
domeinnaam op.
- Pad
- Mapdeelrechten van de ontvanger
5-18
Pagina
2-19
3-24
Problemen oplossen
Foutcode
1103
Foutmelding
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Mogelijke oplossing
Controleer de SMB-instellingen.
- Aanmeldingsgebruikersnaam en
aanmeldingswachtwoord
Pagina
3-24
OPMERKING: Als de afzender een
domeingebruiker is, geef dan de
domeinnaam op.
- Pad
- Mapdeelrechten van de ontvanger
1104
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer de FTP-instellingen.
- Pad
- Mapdeelrechten van de ontvanger
3-24
Het verzenden van de email is mislukt.
Controleer het e-mailadres.
3-23
OPMERKING: Als het adres
afgewezen wordt door het domein,
kunt u de e-mail niet versturen.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
Controleer het i-Faxadres.
OPMERKING: Als het adres
afgewezen wordt door het domein,
kunt u de i-Fax niet versturen.
FAX System (V)
Operation Guide
Hoofdstuk 8
"Internet Faxing
(i-FAX) (Option)"
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Selecteer [Aan] bij de SMBinstellingen in het Embedded Web
Server RX.
Het verzenden van de email is mislukt.
Selecteer [Aan] bij de SMTPinstellingen in het Embedded Web
Server RX.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Selecteer [Aan] bij de FTPinstellingen in het Embedded Web
Server RX.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
Selecteer [Aan] bij de
i-Faxinstellingen in het Embedded
Web Server RX.
FAX System (V)
Operation Guide
Hoofdstuk 8
"Internet Faxing
(i-FAX) (Optional)"
1106
Het verzenden van de email is mislukt.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
Controleer het afzenderadres bij
SMTP in het Embedded Web Server
RX.
2-19
1131
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Selecteer [Aan] bij de
beveiligingsprotocolinstellingen in het
Embedded Web Server RX.
2-19
1105
5-19
2-19
5
Problemen oplossen
Foutcode
Foutmelding
Mogelijke oplossing
Pagina
1132
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer het volgende op de FTPserver.
- Is FTPS beschikbaar?
- Is de codering beschikbaar?
2-19
2101
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer de netwerk- en SMBinstellingen.
Controleer de netwerk- en FTPinstellingen.
- De netwerkkabel is aangesloten.
- De hub werkt niet goed.
- De server werkt niet goed.
- Hostnaam en IP-adres
- Poortnummer
2-19
Het verzenden van de email is mislukt.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
Controleer het netwerk en het
Embedded Web Server RX.
- De netwerkkabel is aangesloten.
- De hub werkt niet goed.
- De server werkt niet goed.
- POP3-servernaam van de POP3gebruiker
- SMTP-servernaam
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer het volgende op de FTPserver.
- Is FTPS beschikbaar?
- De server werkt niet goed.
2102
2103
Controleer het netwerk.
- De netwerkkabel is aangesloten.
- De hub werkt niet goed.
- De server werkt niet goed.
Het verzenden van de email is mislukt.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
Controleer het netwerk.
- De netwerkkabel is aangesloten.
- De hub werkt niet goed.
- De server werkt niet goed.
5-20
—
Problemen oplossen
Foutcode
Foutmelding
Mogelijke oplossing
Controleer het netwerk.
- De netwerkkabel is aangesloten.
- De hub werkt niet goed.
- De server werkt niet goed.
Pagina
—
2201
Het verzenden van de email is mislukt.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Het verzenden via SMB is
mislukt.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
2202
Het verzenden van de email is mislukt.
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
2203
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Het verzenden via SMB is
mislukt.
2231
Het verzenden via FTP is
mislukt.
2204
Het verzenden van de email is mislukt.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
Controleer de groottebeperking voor
e-mail bij de SMTP-instellingen in het
Embedded Web Server RX.
2-19
3101
Het verzenden van de email is mislukt.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
Controleer de verificatiemethodes
van zowel de afzender als de
ontvanger.
—
Het verzenden via FTP is
mislukt.
Controleer het netwerk.
- De netwerkkabel is aangesloten.
- De hub werkt niet goed.
- De server werkt niet goed.
Het verzenden van de email is mislukt.
Verzenden van i-Fax niet
gelukt.
Controleer de SMTPgebruikersverificatiemethode van de
ontvanger.
3201
5
5-21
—
Problemen oplossen
Foutcode
Foutmelding
Mogelijke oplossing
Pagina
0007
4201
4701
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
—
Schakel de hoofdschakelaar uit en
weer aan. Als deze fout meerdere
keren voorkomt, schrijf dan de
weergegeven foutcode op en neem
contact op met uw
servicevertegenwoordiger.
—
9181
—
Het gescande origineel overschrijdt
de toegestane hoeveelheid pagina's
namelijk 999. Verzend de overige
pagina's afzonderlijk.
—
5-22
Problemen oplossen
Papierstoringen oplossen
Papierstoring.
1. Verwijder het papier uit de
papieruitwerpeenheid.
2. Open rechterklep 1 van het apparaat en
verwijder het papier.
Verwijder het papier uit de multifunctionele lade.
3. Open de fuserklep (A1) en
verwijder het papier.
4. Sluit de klep.
Storing
Als zich een papierstoring voordoet, wordt
Papierstoring op het aanraakscherm weergegeven en
wordt het apparaat gestopt. Raadpleeg de volgende
procedures om het vastgelopen papier te verwijderen.
02/04
5
Onderbreken
10/10/2010 10:10
Status
Lampjes voor storingslocaties
Als zich een papierstoring voordoet, dan wordt de plaats van de storing met een letter weergegeven zoals in de
volgende afbeelding. De letter verwijst naar het betreffende onderdeel van het apparaat. Er verschijnen ook
instructies om het papier te verwijderen.
Papierstoring.
K
1. Verwijder het papier uit de
papieruitwerpeenheid.
2. Open rechterklep 1 van het apparaat en
verwijder het papier.
Verwijder het papier uit de multifunctionele lade.
3. Open de fuserklep (A1) en
verwijder het papier.
4. Sluit de klep.
Storing
H
K
02/04
K
K
K
K
G
K
J
K
I
F
E
Onderbreken
Status
D
10/10/2010 10:10
K
Lampjes voor
storingslocaties
K
K
C
A
B E
C
E
C
Plaats van de papierstoring
M
Pagina
A
Cassette 1
5-24
B
Cassette 2
5-25
C
Cassette 3 of 4
5-26
D
Multifunctionele lade
5-29
E
Binnenkant rechterklep 1, 3 of 4
5-30
F
Duplexeenheid
5-31
G
Fixeereenheid
5-34
H
Documenttoevoer
5-35
I
Rechterlade
5-36
J
Bridge unit
5-38
K
Documentfinisher (optioneel)
5-39
L
Cassette 5 (optioneel)
5-46
M
Cassette 6, 7 (optioneel)
5-48
5-23
L
L
M
M M
M
Problemen oplossen
Als u de storing hebt opgelost, dan warmt het apparaat weer op en verdwijnt de foutmelding. Het apparaat gaat
verder vanaf de pagina die werd afgedrukt op het moment van de papierstoring.
Voorzorgsmaatregelen bij papierstoringen
•
Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
•
Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.
Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.
•
Gooi het papier dat vastgelopen is in de optionele documentfinisher weg. De pagina waarbij de storing
optrad, wordt opnieuw afgedrukt.
VOORZICHTIG: De fixeereenheid is zeer heet. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in
dit gedeelte werkt, aangezien er gevaar bestaat op brandwonden.
Cassette 1
Volg de onderstaande stappen om een papierstoring in cassette 1 op te lossen.
1
Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open
rechterklep 1.
2
Verwijder het vastgelopen papier.
3
Trek cassette 1 naar buiten.
5-24
Problemen oplossen
4
Verwijder het vastgelopen papier.
Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes
uit het apparaat.
5
Duw cassette 1 weer stevig op zijn plaats.
6
Duw op de aangegeven plek om rechterklep 1 te
sluiten.
Cassette 2
Volg de onderstaande stappen om een papierstoring in cassette 2 op te lossen.
1
Open rechterklep 3.
2
Verwijder het vastgelopen papier.
5-25
5
Problemen oplossen
3
Trek cassette 2 naar buiten.
4
Verwijder het vastgelopen papier.
Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes
uit het apparaat.
5
Duw cassette 2 weer stevig op zijn plaats.
6
Sluit rechterklep 3.
Cassettes 3 en 4
Volg de onderstaande stappen om papierstoringen in cassettes 3 of 4 op te lossen.
1
Als u de optionele zijinvoer gebruikt, trek dan de
ontgrendeling omhoog en haal de zijinvoer los van
het apparaat.
2
Open rechterklep 4.
5-26
Problemen oplossen
3
Verwijder het vastgelopen papier.
Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes
uit het apparaat.
4
Trek cassettes 3 en 4 naar buiten.
5
Verwijder het vastgelopen papier.
6
Trek de papierinvoer (B1) naar buiten.
5-27
5
Problemen oplossen
7
Open de klep van de papierinvoer (B2) en verwijder
het vastgelopen papier.
8
Sluit de klep van de papierinvoer (B2) en duw de
papierinvoer helemaal terug.
9
Duw de cassette weer stevig op zijn plaats.
10 Sluit rechterklep 4.
5-28
Problemen oplossen
Multifunctionele lade
Volg de onderstaande stappen om een papierstoring in de multifunctionele lade op te lossen.
1
Verwijder alle vellen papier uit de multifunctionele
lade.
5
2
Als papier binnenin vastgeklemd zit, trek dan het
papier naar u toe om het te verwijderen.
3
Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open
rechterklep 1.
4
Verwijder het vastgelopen papier.
Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes
uit het apparaat.
5-29
Problemen oplossen
5
Duw op de aangegeven plek om rechterklep 1 te
sluiten.
Binnenin rechterklep 1, 3 en 4
Volg de onderstaande stappen om papierstoringen in rechterklep 1, 3 of 4 op te lossen.
1
Verwijder alle vellen papier uit de multifunctionele
lade.
2
Als papier binnenin vastgeklemd zit, trek dan het
papier naar u toe om het te verwijderen.
3
Open de rechterklep waar het papier binnenin
vastgelopen is.
5-30
Problemen oplossen
4
Verwijder het vastgelopen papier.
Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes
uit het apparaat.
5
Als u de optionele documentfinisher gebruikt, volg
dan de stappen op pagina 5-38 om het vastgelopen
papier in de optionele bridge unit te verwijderen.
6
Sluit de rechterklep.
Duplexeenheid
Volg de onderstaande stappen om een papierstoring in de duplexeenheid op te lossen.
1
Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open
rechterklep 1.
2
Verwijder het vastgelopen papier.
5-31
5
Problemen oplossen
3
Duw op de aangegeven plek om rechterklep 1 te
sluiten.
Duplexeenheid en cassette 1
Volg de onderstaande stappen om papierstoringen in de duplexeenheid en cassette 1 op te lossen.
1
Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open
rechterklep 1.
2
Verwijder het vastgelopen papier.
5-32
Problemen oplossen
3
Duw op de aangegeven plek om rechterklep 1 te
sluiten.
4
Open rechterklep 2.
5
Verwijder het vastgelopen papier.
Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes
uit het apparaat.
6
Sluit rechterklep 2.
7
Trek cassette 1 naar buiten en verwijder het
vastgelopen papier.
Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes
uit het apparaat.
8
5-33
Duw cassette 1 weer stevig op zijn plaats.
5
Problemen oplossen
Fixeereenheid
Volg de onderstaande stappen om een papierstoring in de fixeereenheid op te lossen.
1
Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open
rechterklep 1.
2
Verwijder het vastgelopen papier.
3
Open de fuserklep.
VOORZICHTIG: De fixeereenheid is zeer heet. Neem
voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in dit
gedeelte werkt, aangezien er gevaar bestaat op
brandwonden.
5-34
Problemen oplossen
4
Verwijder het vastgelopen papier.
Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes
uit het apparaat.
5
Duw de fuserklep terug op zijn plaats en duw op de
aangegeven plek om rechterklep 1 te sluiten.
Documenttoevoer
Volg de onderstaande stappen om papierstoringen in de documenttoevoer (voor dubbelzijdig scannen) op te
lossen.
1
Verwijder het origineel uit de originelenlade.
2
Open de bovenklep van de documenttoevoer.
5-35
5
Problemen oplossen
3
Verwijder het vastgelopen origineel.
Als het origineel scheurt, haal dan alle losse
stukjes uit het apparaat.
Als het origineel moeilijk te verwijderen is, draai
dan aan de knop. Het origineel wordt naar buiten
gedraaid zodat u het makkelijk kunt verwijderen.
Als het origineel scheurt, haal dan alle losse
stukjes uit het apparaat.
4
Open de bovenklep van de documenttoevoer.
5
Plaats de originelen opnieuw in de
documenttoevoerlade.
Rechterlade
Volg de onderstaande stappen om een papierstoring in de rechterlade op te lossen.
1
Als u het vastgelopen papier ziet zitten door de
papieruitwerpsleuf van de rechterlade, trek het dan
naar u toe om het te verwijderen.
Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes
uit het apparaat.
5-36
Problemen oplossen
2
Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open
rechterklep 1.
3
Duw op de vergrendeling en open de fuserklep.
4
Verwijder het vastgelopen papier.
Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes
uit het apparaat.
5
5-37
Duw op de aangegeven plek om rechterklep 1 te
sluiten.
5
Problemen oplossen
Bridge unit
Als zich een papierstoring voordoet in de optionele bridge unit, volg dan de onderstaande stappen om de storing
op te lossen.
1
Open de voorklep.
2
Trek de relais-unit uit.
3
Open de klep van de relais-unit en verwijder het
vastgelopen papier.
4
Verwijder het vastgelopen papier.
Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes
uit het apparaat.
5
Sluit de klep van de relais-unit en duw de bridge
unit helemaal terug.
6
Sluit voorklep 1.
5-38
Problemen oplossen
Finisher
Als zich een papierstoring voordoet in de optionele finisher volg dan de onderstaande stappen om de storing op
te lossen.
Koppelgedeelte
1
Open voorklep 1.
5
2
Open de transportgeleider (D1) en verwijder het
vastgelopen papier.
3
Sluit de transportgeleider (D1) en voorklep 1.
5-39
Problemen oplossen
Lade A
1
Als u vastgelopen papier ziet zitten door de
papieruitwerpsleuf, trek het dan naar u toe om het
te verwijderen.
2
Open voorklep 1.
3
Open de transportgeleider (D6) en verwijder het
vastgelopen papier.
4
Sluit de transportgeleider (D6).
5
Open de transportgeleider (D4) en verwijder het
vastgelopen papier.
5-40
Problemen oplossen
OPMERKING: Als het moeilijk is om het vastgelopen
papier te verwijderen, draai dan aan de doorvoerknop
(D3) tot het vastgelopen papier een plek heeft bereikt
waar het makkelijk kan worden verwijderd.
5
6
Sluit de transportgeleider (D4) en voorklep 1.
1
Als u vastgelopen papier ziet zitten door de
papieruitwerpsleuf, trek het dan naar u toe om het
te verwijderen.
2
Open voorklep 1.
3
Open de transportgeleider (D2).
Lade B
5-41
Problemen oplossen
4
Draai de transportknop (D3) naar links om het
papier door te voeren zodat het makkelijk kan
worden verwijderd.
5
Sluit de transportgeleider (D2) en voorklep 1.
1
Open de linkerbovenklep.
2
Verwijder het vastgelopen papier.
3
Sluit de linkerbovenklep.
Lade C
5-42
Problemen oplossen
Transport- / binnenlade
1
Open voorklep 1.
2
Open de transportgeleider (D2).
3
Draai de transportknop (D3) naar links om het
papier door te voeren zodat het makkelijk kan
worden verwijderd.
4
Volg stap 2 en verder op pagina 5-40 om het
vastgelopen papier te verwijderen.
1
Open de klep van de mailbox en verwijder het
vastgelopen papier.
2
Sluit de klep van de mailbox.
Mailbox (optioneel)
5-43
5
Problemen oplossen
Middenvouweenheid (optioneel)
Uitwerpgedeelte
1
Til de vouwlade omhoog en verwijder alle
vastgelopen papier.
2
Duw op de ontgrendeling van de vouweenheid en
trek de vouweenheid uit.
3
Duw op de ontgrendeling, open de linkerklep van
de middenvouweenheid en verwijder het
vastgelopen papier.
4
Als het moeilijk is om het vastgelopen papier te
verwijderen, draai dan aan de doorvoerknop (D9)
tot het vastgelopen papier een plek heeft bereikt
waar het makkelijk kan worden verwijderd.
5
Sluit de linkerklep van de vouweenheid.
6
Open de bovenklep van de vouweenheid en
verwijder het vastgelopen papier.
7
Als het moeilijk is om het vastgelopen papier te
verwijderen, draai dan aan de doorvoerknop (D9)
tot het vastgelopen papier een plek heeft bereikt
waar het makkelijk kan worden verwijderd.
8
Sluit de bovenklep van de vouweenheid zet de
vouweenheid terug op zijn plek.
5-44
Problemen oplossen
Transportgedeelte
1
Open voorklep 1 en 2.
2
Open de transportgeleider (D7) en verwijder het
vastgelopen papier.
3
Als het moeilijk is om het vastgelopen papier te
verwijderen, draai dan aan de doorvoerknop (D5)
tot het vastgelopen papier een plek heeft bereikt
waar het makkelijk kan worden verwijderd.
Als er geen papierstoring is in de transportgeleider
(D7), ga dan naar de volgende stap.
4
Sluit de transportgeleider (D7).
5
Open de transportgeleider (D8) en verwijder het
vastgelopen papier.
6
Open de transportgeleider (D8).
7
Verwijder het vastgelopen papier in de
middenvouweenheid.
8
Sluit voorklep 1 en 2.
5-45
5
Problemen oplossen
Cassette 5 (optioneel)
Als zich een papierstoring voordoet in cassette 5 als u de optionele zijinvoer (3000 vel), zijinvoer (500 vel x 3)
of extragrote zijinvoer (500, 1500 vel x 2) gebruikt, volg dan de onderstaande stappen om de storing op te
lossen.
Zijinvoer (3000 vel)
1
Trek de ontgrendeling omhoog en haal de zijinvoer
los van het apparaat.
2
Haal het papier uit het koppelgedeelte.
3
Trek cassette 5 naar buiten.
4
Verwijder het vastgelopen papier.
5
Duw de cassette weer stevig op zijn plaats.
6
Sluit aan op het apparaat.
5-46
Problemen oplossen
Zijinvoer (500 vel x 3) of extragrote zijinvoer (500, 1500 vel x 2)
1
Trek de ontgrendeling omhoog en haal de zijinvoer
los van het apparaat.
2
Haal het papier uit het koppelgedeelte.
3
Open de bovenklep en rechterklep 1.
4
Verwijder het vastgelopen papier.
5-47
5
Problemen oplossen
5
Trek cassette 5 naar buiten.
6
Verwijder het vastgelopen papier.
7
Duw de cassette weer stevig op zijn plaats.
8
Sluit de bovenklep en rechterklep 1.
9
Sluit aan op het apparaat.
Cassette 6, 7 (optioneel)
Als zich een papierstoring voordoet in cassette 6 of 7 als u de optionele zijinvoer (500 vel x 3) of extragrote
zijinvoer (500, 1500 vel x 2) gebruikt, volg dan de onderstaande stappen om de storing op te lossen.
Zijinvoer (500 vel x 3)
1
Trek de ontgrendeling omhoog en haal de zijinvoer
los van het apparaat.
2
Volg stap 2 tot 5 op pagina 5-47 om het
vastgelopen papier te verwijderen.
5-48
Problemen oplossen
3
Open rechterklep 2.
4
Verwijder het vastgelopen papier.
5
Trek de cassette die in gebruik is naar buiten.
6
Verwijder het vastgelopen papier.
7
Duw de cassette weer stevig op zijn plaats.
8
Sluit rechterklep 2.
9
Sluit aan op het apparaat.
5-49
5
Problemen oplossen
Extragrote zijinvoer (500, 1500 vel x 2)
1
Trek de ontgrendeling omhoog en haal de zijinvoer
los van het apparaat.
2
Volg stap 2 tot 5 op pagina 5-47 om het
vastgelopen papier te verwijderen.
3
Open rechterklep 2.
4
Verwijder het vastgelopen papier.
5
Trek cassettes 6 en 7 naar buiten.
5-50
Problemen oplossen
6
Verwijder het vastgelopen papier.
7
Trek de papierinvoer (B1) naar buiten.
8
Open de klep van de papierinvoer (B2) en verwijder
het vastgelopen papier.
9
Sluit de klep van de papierinvoer (B2) en duw de
papierinvoer helemaal terug.
10 Duw de cassette weer stevig op zijn plaats.
11 Sluit rechterklep 2.
12 Sluit aan op het apparaat.
5-51
5
Problemen oplossen
Nietstoringen oplossen
Als er op het bedieningspaneel van het apparaat een bericht verschijnt dat aangeeft dat er een nietstoring is,
verwijder dan de vastgelopen nietjes.
Volg de onderstaande stappen om de vastgelopen nietjes te verwijderen.
Nietpatroonhouder A
1
Open voorklep 1.
2
Verwijder nietpatroonhouder A.
3
Open het afdekplaatje (A) van nietpatroonhouder
A en verwijder alle vastgelopen nietjes.
4
Zet het afdekplaatje (A) van de nietpatroonhouder
in zijn oorspronkelijke stand.
A
5-52
Problemen oplossen
5
Zet de nietpatroonhouder terug. De
nietpatroonhouder klikt op zijn plaats als deze
correct geplaatst is.
6
Sluit voorklep 1.
Nietpatroonhouder B/C
Volg de onderstaande stappen om vastgelopen nietjes uit de optionele vouweenheid te verwijderen.
1
Open voorklep 1 en 2.
2
Verwijder nietpatroonhouder B of C.
3
Open het afdekplaatje (B) van de
nietpatroonhouder en verwijder alle vastgelopen
nietjes.
B
5-53
5
Problemen oplossen
4
Zet het afdekplaatje (B) van de nietpatroonhouder
in zijn oorspronkelijke stand.
5
Zet de nietpatroonhouder terug.
Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de
driehoekjes op de nietpatroonhouder en de
nieteenheid tegen elkaar aankomen. De
nietpatroonhouder klikt op zijn plaats als deze
correct geplaatst is.
6
5-54
Sluit voorklep 1 en 2.
Appendix
•
•
•
Optionele apparatuur .............................................................Appendix-2
Papier.....................................................................................Appendix-4
Specificaties .........................................................................Appendix-13
Appendix-1
Optionele apparatuur
Overzicht optionele apparatuur
De volgende optionele apparatuur is beschikbaar voor het apparaat.
Kopielade (D)
Binnenste takenscheider (JS-732)
Mailbox
Zijinvoer
(3000 vel)
Finisher
Perforator
Zijinvoer
(500 vel x 3)
Extragrote zijinvoer
(500, 1500 vel x 2)
Vouweenheid
Appendix-2
Sleutelteller
Uitbreidingsgeheugen
Faxkit
Appendix-3
Gigabit Ethernet-kaart
Papier
Hierna worden de papierformaten en -soorten vermeld die kunnen worden gebruikt in de verschillende
papierbronnen.
Cassette 1
Ondersteunde soorten
Normaal papier:
60 tot 256 g/m2
Gerecycled papier:
60 tot 256 g/m2
Ondersteunde papierformaten
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger,
Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R
216 × 340 mm
Aantal vellen
550 (64 g/m2)
500 (80 g/m2)
Cassette 2
Ondersteunde soorten
Normaal papier:
60 tot 256 g/m2
Gerecycled papier:
60 tot 256 g/m2
Ondersteunde papierformaten
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger,
Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R
216 × 340 mm
Aantal vellen
550 (64 g/m2)
500 (80 g/m2)
Cassette 3, 4
Ondersteunde soorten
Normaal papier (60 tot 256 g/m2)
Gerecycled papier (60 tot 256 g/m2)
Ondersteunde papierformaten
A4, B5, Letter
Aantal vellen
3500 (64 g/m2)
3000 (80 g/m2)
Multifunctionele lade (MF-lade)
Ondersteunde soorten
Normaal papier (60 tot 300 g/m2)
Gerecycled papier (60 tot 300 g/m2)
Gekleurd papier (60 tot 300 g/m2)
Ondersteunde papierformaten
A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,
Letter, Letter-R, Executive-R, Statement,
Folio, 16K, 16K-R
Aantal vellen
165 (64 g/m2)
150 (80 g/m2)
Andere formaten:
Staand - 3 7/8 tot 11 5/8" of 98 tot 297 mm
Liggend 5 7/8 tot 17" of 148 tot 432 mm
Normaal papier (60 tot 300 g/m2)
Gerecycled papier (60 tot 300 g/m2)
Gekleurd papier (60 tot 300 g/m2)
A3, B4, Ledger, Legal, Oficio II,
12 × 18", 8K
55 (64 g/m2)
50 (80 g/m2)
Briefkaarten
Oufuku Hagaki (antwoordbriefkaart)
Briefkaarten (100 × 148 mm)
Antwoordbriefkaart (148 × 200 mm)
30
Appendix-4
Ondersteunde soorten
Ondersteunde papierformaten
Aantal vellen
Enveloppen
Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4,
Envelope #10 (Commercial #10),
Envelope #9 (Commercial #9),
Envelope #6 (Commercial #6 3/4),
Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Andere formaten:
Staand - 3 7/8 tot 11 5/8" of 98 tot 297 mm
Liggend - 5 7/8 tot 17" of 148 tot 432 mm
10
Overheads (OHP-folies)
A4, A4-R, Letter, Letter-R
10
Basisspecificaties papier
Dit apparaat is ontworpen voor het afdrukken op standaardkopieerpapier zoals gebruikt wordt bij normale
('droge') kopieerapparaten en paginaprinters zoals laserprinters. Het ondersteunt ook verschillende andere
papiersoorten, die voldoen aan de specificaties in deze appendix.
Let op als u papier uitkiest. Papier dat niet geschikt is voor dit apparaat kan papierstoringen veroorzaken of kan
gaan kreuken.
Geschikt papier
Gebruik standaardkopieerpapier voor normale kopieerapparaten en laserprinters. De afdrukkwaliteit hangt af
van de papierkwaliteit. Papier van mindere kwaliteit kan tot een onbevredigend resultaat leiden.
Basisspecificaties papier
In de volgende tabel vindt u de specificaties van het papier dat geschikt is voor dit apparaat. Raadpleeg de
hierna volgende alinea's voor meer details.
Criteria
Gewicht
Specificaties
Cassettes:
60 tot 256 g/m2
Multifunctionele lade: 60 tot 300 g/m2
Dikte
0,086 tot 0,110 mm
Maatnauwkeurigheid
±0,7 mm
Haaksheid van de hoeken
90° ±0,2°
Vochtgehalte
4 tot 6%
Pulpgehalte
80% of meer
Appendix-5
OPMERKING: Bepaalde soorten gerecycled papier voldoen niet aan de vereisten voor dit apparaat zoals
aangegeven in de tabel met basisspecificaties voor papier, bijvoorbeeld voor wat betreft het vocht- of
pulpgehalte. Daarom adviseren wij om een kleine hoeveelheid gerecycled papier aan te schaffen om eerst het
gebruik uit te proberen. Kies het gerecycled papier dat het beste afdrukresultaat geeft en dat weinig papierstof
bevat.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen ten gevolge van het gebruik van papier dat niet voldoet aan onze
specificaties.
Geschikt papier kiezen
In dit gedeelte worden richtlijnen gegeven voor het kiezen van papier.
Staat van het papier
Vermijd het gebruik van papier met omgevouwen hoeken of van gekreukt, vuil of gescheurd papier. Gebruik geen
papier met een ruw oppervlak of met ruwe vezels, of heel kwetsbaar papier. Het gebruik van dergelijke
papiersoorten leidt niet alleen tot slechte afdrukken, maar kan ook papierstoringen veroorzaken en de levensduur
van het apparaat verkorten. Kies papier met een zacht en gelijkmatig oppervlak; vermijd echter gecoat papier of
papier met een behandeld oppervlak want dit kan de drum of de fuser beschadigen.
Samenstelling
Gebruik geen soorten zoals papier met een coating of behandeld oppervlak, of papier dat plastic of carbon
bevat. Deze papiersoorten kunnen schadelijke uitwasemingen veroorzaken door de hitte bij het afdrukken en
de drum beschadigen.
Let erop dat u standaardpapier gebruikt met minstens 80% pulp, oftewel met niet meer dan 20% katoen of
andere vezels.
Geschikte papierformaten
De volgende papierformaten zijn geschikt voor dit apparaat.
Voor de afmetingen in de tabel geldt een maatnauwkeurigheid van ±0,7 mm in de lengte en de breedte. De
hoeken moeten 90° ±0,2° zijn.
Multifunctionele lade
Cassette of multifunctionele lade
A6-R (105 × 148 mm)
A3 (297 × 420 mm)
B6-R (128 × 182 mm)
B4 (257 × 364 mm)
Hagaki (100 × 148 mm)
A4 (297 × 210 mm)
Oufuku Hagaki (148 × 200 mm)
A4-R (210 × 297 mm)
Executive (7 1/4 ×10 1/2")
B5 (257 × 182 mm)
Envelop DL (110 × 220 mm)
B5-R (182 × 257 mm)
Envelop C5 (162 × 229 mm)
A5-R (148 × 210 mm)
Envelop C4 (229 × 324 mm)
Folio (210 × 330 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)
Ledger
Envelop #10 (Commercial #10) (4 1/8 × 9 1/2")
Legal
Appendix-6
Multifunctionele lade
Cassette of multifunctionele lade
Envelop #9 (Commercial #9) (3 7/8 × 8 7/8")
Letter
Envelop #6 (Commercial #6 3/4) (3 5/8 × 6 1/2")
Letter-R
Envelop Monarch (3 7/8 ×7 1/2")
Statement-R
Youkei 2 (114 × 162 mm)
Oficio II
Youkei 4 (105 × 235 mm)
12 × 18"
Formaat invoer (98 × 148 to 297 × 432 mm)
8K (273 × 394 mm)
16K (273 × 197 mm)
16K-R (197 × 273 mm)
216 × 340 mm
Zachtheid
Het oppervlak van het papier moet zacht zijn, maar mag niet gecoat zijn. Bij papier dat te zacht is en wegglijdt,
kunnen meerdere vellen tegelijk ingevoerd worden waardoor het vastloopt.
Basisgewicht
In landen die het metrisch systeem gebruiken, is het basisgewicht het gewicht in grammen van één vel papier
van één vierkant meter groot. In de Verenigde Staten is het basisgewicht het gewicht in pounds van één riem
(500 vellen) papier gesneden in het standaardformaat (of handelsformaat) voor een bepaalde papierkwaliteit.
Papier dat te licht of te zwaar is, kan fout ingevoerd worden of vastlopen, waardoor het apparaat aanzienlijk
sneller slijt. Bij gemengde papiergewichten (bijvoorbeeld dikte) kunnen per ongeluk meerdere vellen tegelijk
ingevoerd worden; ook kunnen er onduidelijke afdrukken of andere afdrukproblemen ontstaan als de toner niet
goed hecht.
Dikte
Vermijd het gebruik van papier dat te dik of te dun is. U herkent te dun papier onder andere aan regelmatige
problemen door vastlopend papier of aan het feit dat verschillende vellen tegelijk ingevoerd worden.
Papierstoringen kunnen ook wijzen op te dik papier. De juiste dikte is tussen 0,086 en 0,110 mm.
Vochtgehalte
Het vochtgehalte van papier is de verhouding vocht-droge massa uitgedrukt in een percentage. Vocht
beïnvloedt de invoer van het papier, de elektrostatische eigenschappen van het papier en hoe de toner zich
hecht.
Het vochtgehalte van papier verschilt afhankelijk van de relatieve vochtigheid in de ruimte. Bij een hoge relatieve
vochtigheid wordt het papier vochtig, waardoor de randen uitzetten en gaan golven. Bij een lage relatieve
vochtigheid verliest het papier vocht, waardoor de randen samentrekken en het afdrukcontrast minder wordt.
Door gegolfde of strakke randen kan het papier wegglijden bij het invoeren. Probeer het vochtgehalte tussen 4
en 6% te houden.
Om het vochtgehalte op het juiste niveau te houden, geven wij u de volgende tips.
•
Bewaar het papier op een koele, goed geventileerde plek.
Appendix-7
•
Bewaar het papier liggend en in een ongeopende verpakking. Als de verpakking eenmaal geopend is, sluit
deze dan weer af als u het papier gedurende langere tijd niet gebruikt.
•
Berg het papier afgesloten op in de originele verpakking en doos. Zet een pallet onder het karton zodat het
niet op de vloer staat. Vooral tijdens regenachtige periodes is het belangrijk om het papier niet op een
houten of betonnen vloer te zetten.
•
Voor u papier gebruikt dat opgeslagen geweest is, leg het eerst minstens 48 uur op een plaats met de juiste
vochtigheid.
•
Bewaar het papier niet op een plek waar het blootgesteld is aan hitte, zonlicht en extreme vochtigheid.
Overige papierspecificaties
Poreusheid: De dichtheid van de papiervezels
Stijfheid: Het papier moet stijf genoeg zijn zodat het niet dubbelvouwt in het apparaat en een papierstoring
veroorzaakt.
Opkrullen: De meeste papiersoorten gaan van nature opkrullen als de verpakking geopend is. Als er papier
door de fixeereenheid gaat, dan krult het licht omhoog. Voor vlakke afdrukken moet u het papier zo plaatsen dat
de krul naar de onderkant van de lade wijst.
Statische elektriciteit: Tijdens het afdrukken wordt het papier elektrostatisch geladen zodat de toner zich
hecht. Kies papier dat makkelijk ontlaadt zodat de kopieën niet aan elkaar vastkleven.
Witheid: De witheid van het papier beïnvloedt het afdrukcontrast. Gebruik witter papier voor scherpere,
helderdere afdrukken.
Kwaliteit: Er kunnen apparaatstoringen optreden als de vellen niet van hetzelfde formaat zijn of als de hoeken
niet recht zijn, de randen te ruw, de vellen niet gesneden of de randen of hoeken gekreukt zijn. Let om deze
problemen te voorkomen extra goed op als u het papier zelf snijdt.
Verpakking: Kies papier dat goed verpakt is en in dozen gestapeld is. De verpakking zelf moet bij voorkeur
behandeld zijn met een coating tegen vocht.
Speciaal behandeld papier: Wij adviseren u om niet af te drukken op de volgende papiersoorten, ook al voldoen
ze aan de basisspecificaties. Als u deze papiersoorten wilt gebruiken, schaf dan eerst een kleine hoeveelheid
aan om het uit te proberen.
•
Glanzend papier
•
Papier met een watermerk
•
Papier met een ongelijk oppervlak
•
Geperforeerd papier
Speciaal papier
In dit gedeelte wordt het afdrukken op speciale papiersoorten en afdrukmedia beschreven.
De volgende papiersoorten en media kunnen gebruikt worden.
•
Overheads
•
Voorbedrukt papier
•
Bond-papier
•
Gerecycled papier
Appendix-8
•
Dun papier (van 60 g/m2 tot 105 g/m2 of minder)
•
Briefpapier
•
Gekleurd papier
•
Geperforeerd papier
•
Enveloppen
•
Karton (Hagaki)
•
Dik papier (van 106 g/m2 tot 300 g/m2 of minder)
•
Etiketten
•
Gecoat papier
•
Hogekwaliteitspapier
Wanneer u deze papiersoorten en mediatypes gebruikt, kies er dan die speciaal voor kopieerapparaten en
paginaprinters (zoals laserprinters) ontworpen zijn. Gebruik de multifunctionele lade voor transparanten, dik
papier, enveloppen, karton en etiketten.
Speciaal papier kiezen
Ook al kan speciaal papier dat voldoet aan de volgende vereisten gebruikt worden bij het apparaat, toch kan de
afdrukkwaliteit aanzienlijk afwijken door verschillen in de samenstelling en kwaliteit van het speciaal papier. Dit
betekent dat speciaal papier vaker afdrukproblemen veroorzaakt dan normaal papier. Probeer speciaal papier
eerst uit om te kijken of de afdrukkwaliteit naar wens is, voor u het in grote hoeveelheden aanschaft. Algemene
voorzorgsmaatregelen voor afdrukken op speciaal papier worden hieronder gegeven. Wij wijzen u erop dat wij
niet verantwoordelijk zijn voor letsel bij de gebruiker of schade aan het apparaat veroorzaakt door vocht of door
de specificaties van speciaal papier.
Kies voor speciaal papier een cassette of de multifunctionele lade.
Overheads
Transparanten moeten bestand zijn tegen de hitte bij het afdrukken. Transparanten moeten voldoen aan de
volgende voorwaarden.
Criteria
Specificaties
Hittebestendigheid
Bestand tegen minstens 190 °C
Dikte
0,100 tot 0,110 mm
Materiaal
Polyester
Maatnauwkeurigheid
±0,7 mm
Haaksheid van de hoeken
90° ±0,2°
Gebruik om problemen te voorkomen de multifunctionele lade voor transparanten en plaats de transparanten
met de lange kant naar het apparaat.
Als de transparanten regelmatig vastlopen bij de uitvoer, probeer dan mee te trekken aan de beginrand terwijl
ze uitgeworpen worden.
Appendix-9
Hagaki:
Opgekrulde
rand
Voor u Hagaki-papier in de multifunctionele lade plaatst,
moet u het waaieren en de randen gelijk leggen. Als het
Hagaki-papier gekruld is, maak het dan vlak voordat u
het papier plaatst. Afdrukken op opgekruld Hagakipapier kan een papierstoring veroorzaken.
Opgekrulde
rand
Gebruik ongevouwen Oufuku Hagaki-papier. Hagakipapier kan aan de achterkant soms nog ruwe randen
hebben door een papiersnijder. Verwijder dergelijke
ruwe randen door het Hagaki-papier op een vlakke
ondergrond te leggen en een paar keer over de randen
te wrijven met een liniaal.
Enveloppen
Gebruik voor enveloppen de multifunctionele lade.
Door de structuur van de enveloppen is het soms niet mogelijk om gelijkmatig over het hele oppervlak af te
drukken. Vooral dunne enveloppen kunnen soms kreuken als ze door het apparaat gaan. Probeer enveloppen
eerst uit om te kijken of de afdrukkwaliteit naar wens is, voor u ze in grote hoeveelheden aanschaft.
Enveloppen kunnen kreuken als ze langere tijd bewaard worden. Houd daarom de verpakking dicht tot u ze gaat
gebruiken.
Houd rekening met het volgende.
Gebruik geen enveloppen met een zichtbare kleefrand. Gebruik ook geen enveloppen waarvan de kleefrand
blootligt doordat de strip verwijderd is. Er kan ernstige beschadiging ontstaan als het papier dat de kleefrand
bedekt, loskomt in het apparaat.
Gebruik geen enveloppen met bepaalde speciale functies. Gebruik bijvoorbeeld geen enveloppen met een ring
waar een touwtje omheen gedraaid wordt om de klep te sluiten of enveloppen met een open of een doorzichtig
venster.
Als het papier vastloopt, plaats dan minder enveloppen tegelijk.
Om papierstoringen te voorkomen bij het afdrukken van meerdere enveloppen, mogen er niet meer dan tien
enveloppen tegelijk in de uitvoerlade liggen.
Dik papier
Voor u dik papier in de multifunctionele lade plaatst, moet u het waaieren en de randen gelijk leggen. Dik papier
kan aan de achterkant soms nog ruwe randen hebben door een papiersnijder. Verwijder dergelijke ruwe randen
door het papier op een vlakke ondergrond te leggen en een paar keer over de randen te wrijven met een liniaal.
Afdrukken op papier met ruwe randen kan papierstoringen veroorzaken.
OPMERKING: Als het papier niet op de juiste manier ingevoerd wordt, zelfs nadat het glad gestreken is,
plaats het dan in de multifunctionele lade met de beginrand een paar millimeter omhoog.
Etiketten
Etiketten moeten vanaf de multifunctionele lade ingevoerd worden.
Let extra goed op bij het kiezen van etiketten zodat de kleeflaag niet in aanraking komt met de
apparaatonderdelen en de etiketten niet vanzelf loskomen van het basisvel. Als er etiketten aan de drum of
Appendix-10
rollers blijven kleven of als er etiketten loskomen en in het apparaat achterblijven, dan kan er een storing
optreden.
Wanneer u op etiketten afdrukt, dan bent u verantwoordelijk voor de afdrukkwaliteit en eventuele problemen.
Etikettenvellen bestaan uit drie lagen, zoals weergeven
in de afbeelding. De kleeflaag bevat bestanddelen die
erg gevoelig zijn voor de kracht die het apparaat
uitoefent. De bovenste laag zit vast aan het basisvel tot
de etiketten gebruikt worden. Deze opbouw van de
etiketten kan meer problemen veroorzaken.
Bovenste laag
Kleeflaag
Basisvel
Het basisvel moet volledig bedekt zijn door de
etikettenlaag. Door open plekken tussen de etiketten
kunnen deze loskomen en dit kan ernstige storingen tot
gevolg hebben.
Bij bepaalde etikettenvellen heeft het bovenste vel een grote rand. Als u dergelijk papier gebruikt, haal de
randen dan niet los van het basisvel voor u klaar bent met afdrukken.
Toegestaan
Niet toegestaan
Bovenste
laag
Basisvel
Gebruik etikettenvellen die aan de volgende vereisten voldoen.
Item
Specificaties
Gewicht bovenste laag
44 tot 74 g/m²
Basisgewicht
(totaalgewicht papier)
104 tot 151 g/m²
Dikte bovenste laag
0,086 tot 0,107 mm
Totale dikte papier
0,115 tot 0,145 mm
Vochtgehalte
4 tot 6% (samengesteld)
Gekleurd papier
Gekleurd papier moet voldoen aan de specificaties zoals op pagina 2 van de Appendix. Bovendien moet het
pigment in het papier bestand zijn tegen de hitte bij het afdrukken (tot 200 °C).
Appendix-11
Voorbedrukt papier
Voorbedrukt papier moet voldoen aan de specificaties zoals op pagina 2 van de Appendix. De gekleurde inkt
moet bestand zijn tegen de hitte bij het afdrukken. Het moet ook bestand zijn tegen siliconolie. Gebruik geen
papier met een behandeld oppervlak zoals glanzend papier voor kalenders.
Gerecycled papier
Gerecycled papier moet voldoen aan de specificaties zoals op pagina 2 van de Appendix; de witheid mag echter
afwijken.
OPMERKING: Probeer gerecycled papier eerst uit om te kijken of de afdrukkwaliteit naar wens is, voor u het
in grote hoeveelheden aanschaft.
Appendix-12
Specificaties
BELANGRIJK: Wijzigingen van specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Algemene functies
Item
Beschrijving
Type
Console
Afdrukmethode
Elektrofotografie door halfgeleiderlaser
Papiergewicht
Papiersoort
Papierformaat
Opwarmtijd
(22 °C, 60%)
Invoercapaciteit
Cassette 1, 2
60 tot 256 g/m2
Cassette 3, 4
60 tot 256 g/m2
Multifunctionele
lade
60 tot 300 g/m2
Cassette 1, 2
Normaal, Ruw, Velijn, Gerecycled, Voorbedrukt, Bond, Gekleurd,
Geperforeerd, Briefpapier, Dik, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8
(dubbelzijdig: gelijk aan enkelzijdig)
Cassette 3, 4
Normaal, gerecycled, Dik
Multifunctionele
lade
Normaal, Transparant (OHP-folies), Ruw, Velijn, Etiketten,
Gerecycled, Afgedrukt, Bond, Karton, Kleur, Geperforeerd,
Briefpapier, Dik, Gecoat, Envelop, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8
Cassette 1, 2
Maximaal: 12 × 18"/A3 (dubbelzijdig: 12 × 18"/A3)
Minimaal: Statement-R/A5-R (Duplex: Statement-R/A5-R)
Cassette 3, 4
A4, B5, Letter
Multifunctionele
lade
Maximaal: 12 × 48"/304,8 × 1220,0 mm
Minimaal: Statement-R/A6-R
Ingeschakeld
65 ppm-model: 30 seconden of minder
80 ppm-model: 30 seconden of minder
Energiebespare
nde stand
65 ppm-model: 20 seconden of minder
80 ppm-model: 20 seconden of minder
Slaapstand
65 ppm-model: 30 seconden of minder
80 ppm-model: 30 seconden of minder
Cassette 1
500 vel (80 g/m2)
Cassette 2
500 vel (80 g/m2)
Cassette 3, 4
1500 vel (80 g/m2)
Multifunctionele
lade
A4/Letter of kleiner
150 vel (80 g/m2)
Groter dan A4/Letter
50 vel (80 g/m2)
Appendix-13
Item
Uitvoerlade
capaciteit
Beschrijving
Lade
linksonderin
250 vel (80 g/m2) (JS-732)
Lade links
bovenin
100 vel (80 g/m2)
Rechterlade
70 vel (80 g/m2)
Beeldschrijfsysteem
Halfgeleiderlaser en elektrofotografie
Hoofdgeheugen
Standaard
2048 MB
Maximaal
2048 MB
Harde schijf
Interface
Bedrijfsomgeving
65:160GB (standaard)
80:160GB (standaard)
Standaard
USB-interface-aansluiting: 1 (USB Hi-Speed)
USB-poort: 2 (Hi-Speed USB)
Netwerkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Optie
Netwerkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Fax: 2
Er kunnen maximaal twee interface-opties worden geïnstalleerd.
Er kan slechts één netwerkinterface worden geïnstalleerd.
Als er een netwerkinterface is geïnstalleerd, kan slechts één faxlijn
worden geïnstalleerd.
Temperatuur
10 tot 32,5 °C
Vochtigheid
15 tot 80%
Hoogte
Maximaal 2500 m
Verlichting
Maximaal 1500 lux
Afmetingen (b x d x h)
(alleen hoofdapparaat)
1039 × 723 × 1347 mm
Gewicht
154 kg
Vereiste ruimte (b × d)
(met multifunctionele lade)
1039 × 723 mm
Voeding
230 V Specificatie model:
220 tot 240 V AC 50/60 Hz 9,5 A
Opties
Document Finisher, Sleutelteller, FAX Kit, Uitbreidbaar geheugen,
Data Security Kit, Documentbeveiligingskit, Internetfaxkit (A),
Vouweenheid, Mailbox, Zijinvoer (3000 vel), Zijinvoer (500 vel x 3)
Gigabit Ethernet-kaart, extra grote zijinvoer(500, 1500 vel x 2),
Emulatiemogelijkheid, Perforatie-eenheid, USB toetsenbord,
Bannerlade
Appendix-14
Kopieerfuncties
Item
Kopieersnelheid
Beschrijving
65 ppmmodel
80 ppmmodel
Tijd tot eerste
kopie
(A4, invoer
vanuit
cassette)
Zwart-wit
A4/Letter
A4-R/Letter-R
A3/Ledger
B4/Legal
B5
A4/Letter
A4-R/Letter-R
A3/Ledger
B4/Legal
B5
Kopiëren in zwart-wit
65 vel/min
45 vel/min
32 vel/min
32 vel/min
65 vel/min
80 vel/min
56 vel/min
40 vel/min
40 vel/min
80 vel/min
65 ppm-model: 5,2 seconden of minder
80 ppm-model: 4,7 seconden of minder
Zoombereik
Handmatig: 25 tot 400%, in stappen van 1%
Automatisch: Vooraf ingestelde zoom
Continu kopiëren
1 tot 9999 vellen
Resolutie
600 × 600 dpi
Ondersteunde
origineelsoorten
Vellen, boeken en driedimensionale voorwerpen (maximaal
origineelformaat: 12 × 18"/A3)
Invoersysteem originelen
Vast
Appendix-15
Afdrukfuncties
Item
Afdruksnelheid
Tijd tot
eerste
afdruk
(A4, invoer
vanuit
cassette)
Beschrijving
Kopiëren in zwart-wit
65 vel/min
32 vel/min
80 vel/min
40 vel/min
65 ppmmodel
80 ppmmodel
A4/Letter
A3/Ledger
A4/Letter
A3/Ledger
Zwart-wit
65 ppm-model: 5,8 seconden of minder
80 ppm-model: 5,4 seconden of minder
Resolutie
600 × 600 dpi
Besturingssysteem
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows Server 2008, Mac OS 10.x
Interface
USB-interface-aansluiting: 1 (USB Hi-Speed)
Netwerkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Standaard
Paginabeschrijvingstaal
PRESCRIBE
Emulaties
PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (PostScript3 compatibel)
Appendix-16
Scannerfuncties
Item
Beschrijving
Systeemvereisten
Processor: 600 Mhz of hoger
RAM: 128 MB of meer
Resolutie
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 ×100 dpi, 200 × 400 dpi
(Inclusief resolutie in faxmodus)
Bestandsindeling
PDF (zeer comprimeerbaar, gecodeerd, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Scansnelheid *1
65 ppm-model
80 ppm-model
Interface
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Netwerkprotocol
TCP/IP
Transmissiesysteem
Systeem
PC-transmissie
E-mailtransmissie
TWAIN-scan*2
WIA-scan*3
*1
*2
*3
1-zijdig
Z/W 100 beelden/min.
Kleur 70 beelden/min.
2-zijdig Z/W 160 beelden/min.
Kleur 100 beelden/min.
(A4 liggend, 300 dpi,
Beeldkwaliteit: origineel Tekst/Foto)
SMB
Scan naar SMB
FTP
Scan naar FTP, FTP via SSL
SMTP Scan naar e-mail
Bij gebruik van de documenttoevoer met dubbelzijdig scannen (behalve TWAIN- en WIA-scannen)
Beschikbare besturingssystemen: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
2008, Windows 7
Beschikbare besturingssystemen: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
Documenttoevoer
Beschrijving
Item
Documenttoevoer (documenttoevoer voor dubbelzijdig scannen)
Invoermethode
originelen
Automatische invoer
Ondersteunde
origineelsoorten
Losse vellen
Papierformaat
Maximaal: Ledger/A3
Minimaal: Statement-R/A5-R
Papiergewicht
1-zijdig: 35 tot 220 g/m2
2-zijdig: 50 tot 220 g/m2)
Laadcapaciteit
Maximaal 270 vel (50 tot 80 g/m2)
Originelen van verschillende formaten (automatische selectie):
Maximaal 30 vel (50 tot 80 g/m2)
Appendix-17
Zijinvoer (500 vel x 3) (optioneel)
Item
Beschrijving
Invoermethode
papier
Invoer- en omkeerrol
(Aantal vellen: 500, 80 g/m2, 3 cassettes/Aantal vellen: 550, 64 g/m2, 3 cassettes)
Papierformaat
A3, B4, A4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Geschikt papier
Papiergewicht: 60 - 256 g/m2
Mediasoorten: standaard, gerecycled, Dik
Afmetingen
(b) × (d) × (h)
598 × 720 × 536 mm
Gewicht
Circa 52 kg
Extragrote zijinvoer (500, 1500 vel x 2) (optioneel)
Item
Beschrijving
Invoermethode
papier
Invoer- en omkeerrol (Aantal vellen: 500 vel (80 g/m2) × 1 cassette, 1500 vel (80 g/
m2) × 2 cassettes/Aantal vellen: 550 vel (64 g/m2) × 1 cassette, 1750 vel (64 g/m2) ×
2 cassettes)
Papierformaat
Lade 5
A3, B4, A4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II,
12 × 18", Letter, Letter-R, Statement-R, Folio, 8K, 16K,
16K-R, 216 × 340 mm
Lade 6, 7
A4, B5, Letter
Geschikt papier
Papiergewicht: 60 - 256 g/m2
Mediasoorten: standaard, gerecycled, Dik
Afmetingen
(b) × (d) × (h)
598 × 720 × 536 mm
Gewicht
Circa 51 kg
Zijinvoer (3000 vel) (optioneel)
Item
Beschrijving
Invoermethode
papier
Invoer- en omkeerrol
(Aantal vellen: 3000, 80 g/m2/Aantal vellen: 3500, 64 g/m2)
Papierformaat
A4, B5, Letter
Geschikt papier
Papiergewicht: 60 - 300 g/m2
Mediasoorten: standaard, gerecycled, Dik
Afmetingen
(b) × (d) × (h)
321 × 620 × 504 mm
Gewicht
Circa 25 kg
Appendix-18
Document Finisher (optioneel)
Item
Beschrijving
3 laden
Aantal laden
Papierformaat
(80 g/m2)
Nieten
Lade A
(zonder
nieten)
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, 8K: 1500 vellen
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K, 16K-R, Folio: 4000 vel*,**
A5, B6, Statement-R: 500 vel
Lade B
A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, Folio, Ledger, Legal, 12 × 18", A3, B4,
8K,Letter, Letter-R, Statement-R, 16K, 16K-R: 200 vel
Lade C
A4, B5, B5 (ISO), B5-R, B6, A5, A5-R, A6, A6-R, Letter, Statement-R, 16K,
Cardstock, Ofuku hagaki: 100 vel
Maximumaantal
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, Oficio
II, 12 × 18", 216 × 340 mm, Folio,
8K, 16K-R
30 vel (52 tot 90 g/m2)
20 vel (91 tot 105 g/m2)
2 voorbladen (106 g/m2 tot 135 g/m2)
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K
65 vel (52 tot 90 g/m2)
55 vel (91 tot 105 g/m2)
2 voorbladen (106 g/m2 tot 135 g/m2)
Mediatypes
Normaal, gerecycled, geperforeerd
Afmetingen
(b) × (d) × (h)
607,2 × 668,5 × 1061,3 mm
Gewicht
Circa 40 kg of minder
*
**
Als de vouweenheid is geïnstalleerd: 3000 vel.
2000 vel wanneer de uitvoer op de lade ligt.
Perforator (optioneel)
Item
Beschrijving
Papierformaat
A3, B4, A4, A4-R, B5, Folio, 8K, 16K, Letter-R, Legal, 12 × 18", Statement-R, A5-R,
B5-R, 16K-R
Papiergewicht
45 tot 300 g/m2
Mediatypes
Normaal, overhead, voorbedrukt, bond, gerecycled, ruw, briefpapier, kleur,
geperforeerd, dik, gecoat, hoge kwaliteit
Appendix-19
Mailbox (optioneel)
Item
Beschrijving
Aantal laden
7
Papierformaat
(80 g/m2)
A3, B4, Ledger, Legal: 50 vel
A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Letter, Letter-R, 216 × 340 mm, Executive, Folio, 8K,
16K, 16K-R, Statement-R, Oficio II: 100 vel
Afmetingen
(b) × (d) × (h)
510 mm × 400 mm × 470 mm
Gewicht
Circa 10 kg
Middenvouweenheid (optioneel)
Item
Formaten
Aantal vellen
Maximale opslaghoeveelheid
(80 g/m2)
Mediatypes
Beschrijving
Dubbelvouwen
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
Zadelsteek
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
Driedubbelvouwen
A4-R, Letter-R
Dubbelvouwen
5 vel (60 tot 90 g/m2)
3 vel (91 tot 120 g/m2)
1 vel (121 tot 256 g/m2)
Zadelsteek
16 vel (60 tot 90 g/m2)
13 vel (91 tot 105 g/m2)
1 voorblad (106 g/m2 of meer)
Driedubbelvouwen
5 vel (60 tot 90 g/m2)
3 vel (91 tot 120 g/m2)
Dubbelvouwen
5 vel of minder per set: 30 sets of meer
6 tot 10 vel per set: 20 sets of meer
11 tot 16 vel per set: 10 sets of meer.
Zadelsteek
5 vel of minder per set: 30 sets of meer
6 tot 10 vel per set: 20 sets of meer
11 tot 16 vel per set: 10 sets of meer.
Driedubbelvouwen
1 vel per set: 30 sets of meer
2 tot 5 vel per set: 5 sets of meer.
Dubbelvouwen
Normaal, bond, gerecycled, geperforeerd, hoge kwaliteit
Zadelsteek
Normaal, gerecycled, geperforeerd
Driedubbelvouw
en
Normaal, gerecycled, geperforeerd
Appendix-20
Bannerlade (optioneel)
Item
Beschrijving
Max. aantal vellen
10 vellen (Multifunctionele lade)
Papierbreedte
210 (8,26") tot 304,8 (12") mm
Lengte papier
Max. 1220 (48") mm
Papiersoort
Papiergewicht: 136 tot 163 g/m2
Papiersoort: Zwaar 2
Afmetingen
(b) × (d) × (h)
250 × 374 × 152 mm
Gewicht
Ca. 0,352 kg
OPMERKING: Raadpleeg uw dealer of uw servicevertegenwoordiger voor de aanbevolen papiersoorten.
Appendix-21
Appendix-22
Index
Index
Cassette 5 (optioneel)
Papierstoringen 5-46
Cassette 6, 7 (optioneel)
Papierstoringen 5-48
Custom box
Gebruikersrechten 3-50
A
Aanduidingen origineelformaat 1-5, 2-40
Aanmelden 3-2
Aansluiten
LAN-kabel 2-4
USB-kabel 2-7
Aantal afgedrukte pagina's tellen
Teller 3-65
Aanzetten 2-7
Afdruktaak
Volgorde veranderen 3-54
Afmelden 3-2
AppleTalk
Instellen 2-16
Automatische energiebesparende stand
2-9
Automatische slaapstand 2-10
D
B
Bedieningspaneel 1-4
Bestemming
Adresboek 3-40
Opzoeken 3-41
Snelkiesnummer zoeken-toets 3-4
Snelkiesnummers 3-42
Snelkiestoetsen 3-42
Verzenden naar verschillende soorten
bestemmingen (multi-verzenden)
3-42
Bestemming opgeven 3-29, 3-40
Bijgeleverde onderdelen 2-2
Bovenste linkerlade (optioneel) 1-5
C
Cassette
Papier plaatsen 2-24
Cassette 1 tot 7 1-4
Dagelijks onderhoud 4-2
Leegmaken van de perforatorafvalbak
(optioneel) 4-10
Vervangen van de nietjes 4-7
Vervangen van de tonerafvalbak 4-4
Vervangen van de tonercontainer 4-2
Datum en tijd instellen 2-12
De hoek van het bedieningspaneel
aanpassen 2-10
Dichtheid
Kopiëren 3-8
Documentbox 3-43
Basisbediening 3-45
Custom box 3-43
Taakbox 3-43
Wat is de documentbox? 3-43
Documentfinisher 1-4
Documenttoevoer 1-4, Appendix-17
Geschikte originelen 2-42
Niet geschikte originelen 2-42
Onderdeelnamen 2-42
Originelen plaatsen 2-42
Zo plaatst u originelen 2-43
Duplex 3-12
Duplexeenheid 5-31
Duplexeenheid en cassette 1 5-32
Dvd 2-2
E
E-mail
Index-1
Index
Verzenden als e-mail (E-mailadres
invoeren) 3-23
E-mail verzenden 2-19
Embedded Web Server RX 2-17
Enter-toets 3-4
Etiketten Appendix-10
F
Finisher voor 4000 vel (optioneel)
Papierstoringen 5-39
Fixeereenheid 5-34
Foutmeldingen 5-8
G
Geprogrammeerd kopiëren 3-57
Bewerken en verwijderen 3-59
Oproepen 3-59
Registreren 3-57
Glasplaat 1-5
Originelen plaatsen 2-40
Reinigen 4-11
H
Help-scherm 3-65
Hendel 1-6
Hendel rechterklep 1 1-6
Hendel rechterklep 2 1-6
Hendel rechterklep 3 1-6
Hendel rechterklep 4 1-6
Hendels 1-5
Hoofdschakelaar 1-6
Controleren wat moet worden opgegeven
als 3-30
Houder voor paperclips 1-5
Dichtheid 3-8
Duplex 3-12
Origineelbeeld 3-9
Sorteren/verschuiven 3-14
Zoom 3-10
Kopiëren met zoom
Automatische zoom 3-10
Handmatige zoom 3-10
Vooraf ingestelde zoom 3-10
XY-zoom 3-11
Kopiëren tijdens onderbreking 3-17
L
Lampje voor geplaatste originelen
Aanduidingen en status 2-44
LAN-kabel
Aansluiten 2-4
M
Mailbox 1-4
Middenvouweenheid (optioneel)
Papierstoringen 5-44
Multifunctionele lade 1-6
Multifunctionele lade (MF-lade)
Papierformaat en mediatype 2-38
Multi-verzenden (verzenden naar verschillende soorten bestemmingen) 3-42
N
Instelmechanisme voor papierbreedte 1-6
Netwerk
Voorbereiding 2-14
Netwerkinterface 2-3
Netwerkinterface-aansluiting 1-5
Netwerkkabel 2-3
Aansluiten 2-4
Nieten
Verschillende formaten nieten 3-19
Nietstoringen 5-52
K
O
Kabels voorbereiden 2-3
Kopiëren
Onderdeelnamen 1-1
Onderste linkerlade (optioneel) 1-5
I
Index-2
Index
Ontgrendelingstoets 1-5
Optie
Overzicht Appendix-2
Optionele interface 1-5
Origineel
In de documenttoevoer
plaatsen 2-42
Op de glasplaat plaatsen 2-40
Originelenklep
Reinigen 4-11
R
P
Papier
Enveloppen plaatsen 2-34
Formaat en mediatype Appendix-4
Geschikt papier Appendix-6
In de cassettes plaatsen 2-24
In de multifunctionele lade plaatsen 2-31
Papierformaat en mediatype opgeven
(cassette instellen) 2-36
Speciaal papier Appendix-8
Specificaties Appendix-5
Voordat u het papier plaatst 2-23
Papierbreedtegeleiders 1-6, 2-25
Papierlengtegeleider 1-6, 2-24
Papierstoring 5-23
Binnenin rechterklep 1, 3 en 4 5-30
Bridge unit (optioneel) 5-38
Cassette 1 5-24
Cassette 2 5-25
Cassettes 3 en 4 5-26
Documenttoevoer 5-35
Lampjes voor storingslocaties 5-23
Multifunctionele lade 5-29
Voorzorgsmaatregelen 5-24
Papierstoringen
Cassette 5 (optioneel) 5-46
Cassette 6, 7 (optioneel) 5-48
Finisher voor 4000 vel (optioneel) 5-39
Middenvouweenheid (optioneel) 5-44
Rechterlade 5-36
Perforeren 3-20
Product Library 2-2
Rechterklep 1 1-6
Rechterklep 2 1-6
Rechterklep 3 1-6
Rechterklep 4 1-6
Rechterlade 1-6
Papierstoringen 5-36
Reinigen
Gedeelte Dubbelzijdig scannen 4-12
Glasplaat 4-11
Originelenklep 4-11
Originelenklep / glasplaat 4-11
Scheider 4-15
Sleufglas 4-12
Reinigingsborstel 1-5
Resolutie Appendix-16
S
Scheider
Reinigen 4-15
Scherm Snelle instellingen 3-54
Registratie wijzigen 3-55
Slaapstand 2-10
Sleufglas 1-5
Reinigen 4-12
Snelkiesnummer zoeken-toets 3-4
Sneltoetsen 3-60
Toevoegen 3-60
Specificaties Appendix-13
Algemene functies Appendix-13
Bannerlade Appendix-21
Documentfinisher Appendix-19
Documenttoevoer Appendix-17
Extragrote zijinvoer (500, 1500 vel x 2)
Appendix-18
Kopieerfuncties Appendix-15
Mailbox Appendix-20
Middenvouweenheid Appendix-20
Perforator Appendix-19
Printerfuncties Appendix-16
Scannerfuncties Appendix-17
Zijinvoer (3000 vel) Appendix-18
Zijinvoer (500 vel x 3) Appendix-18
Storingen oplossen 5-2
Index-3
Index
T
V
Taak
Annuleren 3-52
Taal wijzigen 2-11
TCP/IP (IPv4)
Instellen 2-14
Tonerafvalbak 1-5
Tonercontainer 1-5
Tonercontainerontgrendeling 1-5
Vergrendeling (papierbreedtegeleider) 1-6
Verlengstuk van de multifunctionele lade
1-6
Verzenden
Verzenden als e-mail (E-mailadres
invoeren) 3-23
Verzenden naar map (FTP) 3-26
Verzenden naar map (SMB) 3-26
Verzenden naar verschillende soorten
bestemmingen (multi-verzenden) 3-42
Volgende taak reserveren 3-16
Voorbereiding 2-1
Voorbereiding voor het verzenden van een
document naar een pc 3-30
Voorklep 1-4
U
Uitzetten 2-8
USB-interface 2-3
USB-interface-aansluiting (B1) 1-5
USB-kabel
Aansluiten 2-7
USB-poort (A1) 1-6
USB-poort (A2) 1-5
W
Webbrowser 3-62
Weektimer 3-64
Index-4
We bevelen het gebruik van onze eigen merkonderdelen aan. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele
schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen van andere merken in dit apparaat.
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement