Triumph-Adler DC 6230 Copy system Navodila za uporabo

Triumph-Adler DC 6230 Copy system Navodila za uporabo
Fax Készülék
Használti Útmutató
DC 6230/6235
Fax Készülék
Másolás / Nyomtatás / Scannelés / Fax
DIN A4
Az útmutató biztonsági irányelvei
Kérjük, hogy a telefax használatának megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót tartsa a
faxkészülékhez közel, hogy szükség esetén bármikor elérhető legyen.
A kézikönyv fejezeteiben és a faxkészülék egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék
közelében lévő tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági
jelölések találhatók. Az útmutatóban használt jelzések és azok jelentése:
FIGYELMEZTETÉS: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a
figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.
FIGYELEM: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség
testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.
Jelölések
A
szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön ábra jelzi,
hogy mire kell figyelni.
....
[Általános figyelmeztetés]
....
[Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés]
A
szimbólum azt jelenti, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott
műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.
....
[Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés]
....
[A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás]
A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően elvégzendő műveleteket tartalmaz. Az elvégzendő
műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.
....
[Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás]
....
[Húzza ki a tápkábelt az aljzatból]
....
[A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa]
Ha a használati útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetések nehezen olvashatók, illetve ha maga az útmutató
hiányzik, a készülék viszonteladójától igényeljen másik útmutatót (ennek díját meg kell fizetni).
<Megjegyzés>
A funkciók frissítése következtében előfordulhat, hogy a használati útmutatóban szereplő információk értesítés nélkül
módosulhatnak.
i
Tartalom
1
A készülék részei és azok funkciói
Kezelőpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Készülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Felkészülés a használatra
A telefonvonal kiválasztása (csak hüvelykes változatnál) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
A TTI adatok megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
A dátum és az idő beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Csatlakoztatás alközponthoz (csak Európa számára) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
3
A FAX használata (alapvető)
Automatikus küldés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
FAX automatikus fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
A kommunikáció megszakítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
A címjegyzék használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Gyorsgombok használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22
Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratárcsázás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
4
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos eszköz kínálkozik . . . . . . 4-2
Faxfeladat előzmények ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
5
Beállítás és tárolás
FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
FAX országkód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Csengetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
Hangerő beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Ismétlések száma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Vételi mód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Vétel dátuma és ideje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
Nyomtatás médiatípusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12
6
Hibaelhárítás
Küldés/fogadás során működő jelzőfények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Függelék
Karakterbeviteli mód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Függelék-2
Műszaki adatok (Fax funkció) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Függelék-3
Menülista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Függelék-4
Hibakódok listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Függelék-6
ii
Biztonsági előírások
A használati útmutatóról
A használati útmutató a készülék telefax funkcióinak használatával kapcsolatos információkat ismerteti. Kérjük, hogy
a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót tartsa a készülékhez
közel, hogy szükség esetén bármikor elérhető legyen.
A gép használatakor az alábbi témákkal kapcsolatos további információkért lásd a Biztonsági útmutatót (füzet) és a Használati
útmutatót (a DVD-on).
•
Figyelemfelkeltő címkék
•
A tonertartály cseréje
•
A telepítésre vonatkozó
óvintézkedések
•
Papírelakadás megszüntetése
•
Hibák elhárítása
•
A használatra vonatkozó
óvintézkedések
•
Tisztítás
•
Papír betöltése
Áramellátás/a készülék földelése
Ne csatlakoztassa a készüléket légkondicionálóval, másológéppel stb. közös tápcsatlakozó aljzatba.
iii
Általános megjegyzések
Jogi megjegyzések
A FOGADOTT DOKUMENTUMOKBAN KELETKEZETT SEMMILYEN, AKÁR RÉSZLEGES VESZTESÉGÉRT SEM
VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET, OKOZZA AKÁR A FAXRENDSZER KÁROSODÁSA, HIBÁJA, HIBÁS
HASZNÁLATA VAGY OLYAN KÜLSŐ TÉNYEZŐ, MINT PÉLDÁUL ÁRAMKIMARADÁS; TOVÁBBÁ A KIHAGYOTT
LEHETŐSÉG MIATTI TISZTÁN GAZDASÁGI VAGY PROFITVESZTESÉGÉRT, AMI A NEM FOGADOTT
HÍVÁSBÓL VAGY NEM FOGADOTT ÜZENETEKBŐL EREDEZTETHETŐ.
Védjegyekkel kapcsolatos információk
•
Az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.
A használati útmutatóban található összes többi cég- és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy
bejegyzett védjegye. A ™ és ® jelöléseket az útmutatóban nem tüntettük fel.
FONTOS BALESETVÉDELMI UTASÍTÁSOK
A telefonvonalon működő készülék használata során a tűzveszély, áramütés és személyi sérülések elkerülése
érdekében mindig tartsa be az alapvető balesetvédelmi utasításokat, többek között az alábbiakat:
FIGYELEM! A tűzveszély elkerülése érdekében csak az UL listán 26 AWG jelzéssel ellátott vagy nagyobb
keresztmetszetű, esetleg CSA jóváhagyással rendelkező telekommunikációs vezetéket használjon.
1
Ne használja a terméket víz közelében, például fürdõkád, mosogató edény, konyhai mosogató, mosodai
berendezése közelében, nedves padlójú helyiségben vagy úszómedence mellett.
2
Kerülje a telefon használatát (vezetékes telefonét) elektromos vihar alatt. A villámtól távol is keletkezhet
áramütés.
3
Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közelében.
4
Csak a jelen kézikönyvben említett tápkábelt és elemet, akkumulátort használjon. Ne dobjon tûzbe elemet,
akkumulátort. Felrobbanhat. A hulladék elhelyezésénél kövesse a helyi rendszabályokat.
ŐRIZZE MEG EZT A LEÍRÁST
iv
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
Certaines mesures de sécurité doivent ętre prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les
risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:
1
Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac
à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2
Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut
présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
3
Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
4
Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles
dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
CANADIAN IC REQUIREMENTS
"This product meets the applicable Industry Canada technical specifications"
"The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a
telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the
requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five."
The REN (CANADA) of this product is 0.4.
CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE
"Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d’Industrie Canada."
"L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert ŕ indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent ętre
raccordés ŕ une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison
quelconque de dispositifs, ŕ la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les
dispositifs n'excčde pas 5."
Le IES (CANADA) pour ce produit est 0.4.
v
Európai irányelvekre vonatkozó nyilatkozatok
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EC és 2009/
125/EC IRÁNYELVEKHEZ
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a szóban forgó termék megfelel az alábbi specifikációknak.
Határértékek és mérési módszerek információs
technológiai berendezések immunitási
karakterisztikájára vonatkozóan
EN55024
Határértékek és mérési módszerek információtechnológiai berendezések rádiózavarási
karakterisztikájára vonatkozóan
EN55022 Class B
Berendezések harmonikus áram kibocsátási
határértékei, fázisonként 16 A bemeneti áram
mellett
EN61000-3-2
Feszülségingadozás és fluktuáció határértékek
kisfeszültségű táprendszerekben 16 A névleges
áramfelvételű berendezéseknél
EN61000-3-3
Információ-technológiai berendezések biztonsága,
beleértve az elektromos irodai berendezéseket is
EN60950-1
Végberendezés; A pán-európai jóváhagyáshoz
szükséges követelmények a végberendezések
(kivéve a beszédhang átviteli szolgáltatást
támogató végberendezéseket) analóg közcélú
telefonhálózatra (PSTN) való csatlakoztatásánál
hangtárcsázásos (Dual Tone Multi Frequency –
DTMF) jelzésátvitelt írnak elő.
TBR 21
vi
Végberendezésekre vonatkozó műszaki előírások
Ez a végkészülék az alábbi szabványoknak felel meg:
•
TBR21
•
DE 08R00
Állami ajánlás Németország
számára
•
AN 01R00
Ajánlás Lengyelország
számára
•
DE 09R00
Állami ajánlás Németország
számára
•
AN 02R01
Ajánlás Svájc és Norvégia
számára
•
DE 12R00
Állami ajánlás Németország
számára
•
AN 05R01
Ajánlás Németország,
Spanyolország,
Görögország,
Lengyelország és
Norvégia számára
•
DE 14R00
Állami ajánlás Németország
számára
•
AN 06R00
Ajánlás Németország,
Görögország és
Lengyelország számára
•
ES 01R01
Állami ajánlás
Spanyolország számára
•
AN 07R01
Ajánlás Németország,
Spanyolország,
Lengyelország és
Norvégia számára
•
GR 01R00
Állami ajánlás Görögország
számára
•
AN 09R00
Ajánlás Németország
számára
•
GR 03R00
Állami ajánlás Görögország
számára
•
AN 10R00
Ajánlás Németország
számára
•
GR 04R00
Állami ajánlás Görögország
számára
•
AN 11R00
Ajánlás Lengyelország
számára
•
NO 01R00
Állami ajánlás Norvégia
számára
•
AN 12R00
Ajánlás Spanyolország
számára
•
NO 02R00
Állami ajánlás Norvégia
számára
•
AN 16R00
Általános ajánlás
•
P 03R00
Állami ajánlás
Lengyelország számára
•
DE 03R00
Állami ajánlás
Németország számára
•
P 04R00
Állami ajánlás
Lengyelország számára
•
DE 04R00
Állami ajánlás
Németország számára
•
P 08R00
Állami ajánlás
Lengyelország számára
•
DE 05R00
Állami ajánlás
Németország számára
vii
Hálózati kompatibilitási nyilatkozat
A gyártó kijelenti, hogy a berendezés közcélú kapcsolt vonali telefonhálózaton (PSTN) történő üzemre készült, az
alábbi országokban történő használatra:
Ausztria
Németország
Liechtenstein
Szlovákia
Belgium
Görögország
Litvánia
Szlovénia
Ciprus
Magyarország
Luxemburg
Spanyolország
Csehország
Izland
Málta
Svédország
Dánia
Írország
Norvégia
Svájc
Észtország
Olaszország
Lengyelország
Hollandia
Finnország
Lettország
Portugália
Egyesült Királyság
Franciaország
Románia
Bulgária
viii
Bevezetés
Az útmutatóról
A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza:
1. fejezet – A készülék részei és azok funkciói
Bemutatja a gép részeit és a kezelőpanel gombjait.
2. fejezet – Felkészülés a használatra
A fax használatba vételéhez szükséges beállításokat ismerteti.
3. fejezet – A FAX használata (alapvető)
Az olyan faxfunkciók általános használatát mutatja be, mint például a fax küldés és fogadás.
4. fejezet – Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Bemutatja, miként olvasható le a legutóbbi átvitel állapota az üzenetkijelzőről. Emellett megismerteti a rendszergazda
jelentések kinyomtatásának a módját, amiken ellenőrizhetők a kommunikációs eredmények és beállítások, valamint
a gép különböző beállításai.
5. fejezet – Beállítás és tárolás
A különböző funkciók használatához, például a hangjelzések hangerejének módosításához szükséges beállítások és
mentések módját ismerteti.
6. fejezet – Hibaelhárítás
A hibajelzések és hibák kezelését ismerteti.
Függelék
A karakterek bevitelét és a gép műszaki adatait ismerteti.
ix
Az útmutató jelölései
A szöveg jellegétől függően az útmutató az alábbi jelöléseket használja.
Jelölés
Leírás
Példa
Félkövér
A kezelőpanel gombjait vagy
egy számítógépes képernyőt
jelez.
Nyomja meg a Start gombot.
[Általános]
Az üzenetkijelzőn megjelenő
kijelölhető elemet jelzi.
Válassza a [Rendszer] elemet.
Dőlt betűs
Az üzenetkijelzőn megjelenő
üzenetet jelzi.
Megjelenik a Másolásra kész felirat.
Kihangsúlyozhat kulcsszót,
kifejezést vagy további
tájékoztatásra vonatkozó
hivatkozást.
További tájékoztatás: Alvó üzemmód és
automatikus alvó üzemmód a 3–5.
oldalon.
Megjegyzés
Kiegészítő információkat vagy
további műveleteket jelöl
tájékoztató jelleggel.
MEGJEGYZÉS:
Fontos
A kötelező és a tiltott elemeket
jelöli a problémák elkerülése
céljából.
FONTOS:
Jelzi, mire kell figyelni annak
érdekében, hogy meg lehessen
előzni a sérülést vagy a gép
meghibásodását, és hogyan kell
eljárni meghibásodás esetén.
FIGYELEM:
Figyelem
x
1 A készülék részei és azok funkciói
Ez a fejezet a fax részeit ismerteti.
A többi résszel kapcsolatban lásd a Használati útmutatójában.
•
•
Kezelőpanel.............................................................................................................1-2
Készülék.................................................................................................................. 1-4
1-1
A készülék részei és azok funkciói
Kezelőpanel
A faxtól eltérő funkciók használata esetén a nyomógombokkal és visszajelzőkkel kapcsolatban lásd a Használati
útmutatójában.
Megjeleníti a Címjegyzék képernyőt, ahol célállomásokat vehet fel, szerkeszthet és törölhet.
Felhívja az előző célállomást. FAX hívószám begépelésekor emellett
szünet közbeiktatására használható.
Megjeleníti a Rendszermenü/Számláló
menü képernyőt.
Megjeleníti a Cél megerősítése képernyőt, ahol célállomásokat
szerkeszthet és törölhet.
Megjeleníti az Állapot/Feladat
megszakítása képernyőt.
Megjeleníti a Célhely hozzáad. képernyőt, ahol célállomásokat
vehet fel.
Megjeleníti a
Másolás
képernyőt.
Manuális faxküldés esetén ezzel a gombbal
kérhető és bontható a vonal.
Üzenetkijelző. A készülék használata
közben ellenőrizze az itt megjelenő
üzeneteket.
Az üzenetkijelző jobb alsó
sarkában megjelenő menü
kiválasztására való.
Megjeleníti a FAX képernyőt.
Megjeleníti a Küldés képernyőt.
Villog, ha dokumentum
van a memóriában
időzített küldéshez.
Nyomtatás és küldés/
fogadás során villog.
Az üzenet kijelző bal alsó
sarkában megjelenő menü
kiválasztására való.
Megjeleníti a Dokumentumfiók képernyőt.
A gyorsgombokhoz (1–22) rendelt
célállomások felhívására való. A
célállomások rögzítése és törlése is itt
történik.
A gyorsgombok (1–11 és 12–22) közötti
váltásra való.
A visszajelző átváltáskor világít (12–22).
1-2
A készülék részei és azok funkciói
1
Törli a beírt számokat és karaktereket.
Menüpont kiválasztására, valamint a kurzor
mozgatására való karakterek, értékek stb. bevitelénél.
Visszaállítja az alapértékeket,
és megjeleníti az alapképernyőt.
Kijelöli a választott elemet, vagy véglegesíti
a megadott értéket.
A FAX funkció menüjét jeleníti meg.
Műveletek befejezése
(kijelentkezés) az
Adminisztráció
képernyőn.
Számbillentyűzet.
Számok és szimbólumok
beviteléhez.
Az Üzenet kijelző visszaállítása az
előző képernyőre.
Programok mentésére vagy
behívására való.
Hiba esetén világít vagy villog.
Megszakítja a folyamatban lévő nyomtatási
feladatot.
Elindítja a küldési műveleteket, valamint a beállítási műveletek
feldolgozását.
1-3
A készülék részei és azok funkciói
Készülék
Ez a fejezet a fax készülék részeit ismerteti.
A faxtól eltérő funkciókhoz tartozó részekkel kapcsolatban lásd a Használati útmutatójábant.
1
3
4
5
1
Kezelőpanel
Ezen a panelen keresztül végezhetők a fax műveletek.
2
Főkapcsoló
Faxolás vagy másolás előtt a készülék bekapcsolásához
nyomja meg ezt a gombot. A művelet elvégzéséhez az
üzenet kijelző világítani kezd.
3
Kézi
adagolótálca
Tegye a papírt ebbe a tálcába, ha a kazettában levőtől
eltérőt (pl. speciális papírt) használ.
4
LINE
(telefonvonal)
aljzat
A telefonvonal moduláris kábelét csatlakoztassa ebbe az
aljzatba.
5
TEL (telefon)
aljzat
Ha normál vonalas telefonkészüléket is használ, a moduláris
vezetékét csatlakoztassa ebbe az aljzatba.
FONTOS: A főkapcsolót kikapcsolva faxok automatikus vételére nincs lehetőség.
1-4
2
A készülék részei és azok funkciói
1
Dokumentumadagoló
6
7
8
9
10
6
Felső fedél
Nyissa fel ezt a fedelet, ha az eredeti a
dokumentumadagolóban akadt el.
7
Eredeti papírvezetői
Állítsa be ezeket a vezetőket az eredeti
dokumentum szélességére.
8
Eredetik tálcája
Az eredeti dokumentum lapjait helyezze erre
a tálcára.
9
Eredeti kimeneti
tálcája
A beolvasott eredetik erre a tálcára érkeznek.
10
Nyitott/zárt
dokumentumadagoló
kezelése
A dokumentumadagoló nyitására és zárására
szolgál.
1-5
A készülék részei és azok funkciói
1-6
2 Felkészülés a használatra
Ez a fejezet a gép használatba vétele előtt szükséges előkészületeket ismerteti.
Ha a műveleteket az üzembe helyező technikus már elvégezte, az ügyfélnek már nem kell azokat
elvégeznie.
•
•
•
•
•
A telefonvonal kiválasztása (csak hüvelykes változatnál) .......................................2-2
Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása ............................................................2-3
A TTI adatok megadása ..........................................................................................2-4
A dátum és az idő beállítása ...................................................................................2-6
Csatlakoztatás alközponthoz (csak Európa számára) ............................................ 2-8
2-1
Felkészülés a használatra
A telefonvonal kiválasztása (csak hüvelykes változatnál)
Válassza ki a telefonvonal típusát a szerződésének megfelelően. Megjegyezzük, hogy nem megfelelő telefonvonal
kiválasztása esetén nem fog tudni faxot küldeni.
FAX hívásmód:
a b
1
*Tone(DTMF)
*********************
2 Impulzus(10PPS)
3 Impulzus(20PPS)
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Átvitel] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX hívásmód]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [Tone(DTMF)],
[Impulzus(10PPS)] vagy [Impulzus(20PPS)] lehetőséget
a telefonvonal típusának megfelelően.
9
Nyomja meg az OK gombot.
2-2
Felkészülés a használatra
Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása
A Küldő terminálazonosító (TTI) a küldő faxkészüléket azonosító információ, ami a fogadó rendszerhez beérkezett
faxüzenetre nyomtatva jelenik meg. Az információ a küldés dátumát és időpontját, az elküldött oldalak számát,
valamint a fax hívószámát/azonosítóját tartalmazza. A berendezés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
eldönthesse, a TTI kinyomtatásra kerüljön-e a fogadó rendszeren. Beállítható, hogy az információk az elküldött oldal
képén belül, vagy azon kívül jelenjenek meg.
MEGJEGYZÉS: Normál esetben küldő terminálazonosító helyére (TTI) a helyi fax neve kerül kinyomtatásra,
viszont ha bekapcsolta a feladat-nyilvántartást és a fiókazonosító megadása után küld faxot, a felhasználónév kerül
kinyomtatásra.
TTI:
a b
1 Ki
2
*Kívül
********************
3 Belül
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Átvitel] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [TTI] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki az információk kívánt
helyét, vagy a [Ki] lehetőséget, ha nem akarja, hogy az
rákerüljön az elküldött faxüzenetre.
9
Nyomja meg az OK gombot.
2-3
2
Felkészülés a használatra
A TTI adatok megadása
Mentse a nevet (helyi FAX név), a fax hívószámát és a helyi FAX azonosítót a küldő terminálazonosító (TTI) területre.
A TTI adatok regisztrálásával a fogadó fél egyszerűbben azonosíthatja, hogy honnan érkezett a fax.
Helyi FAX név regisztrálása
Mentse a helyi FAX nevét, ami a küldő terminálazonosítójaként kerül kinyomtatásra.
MEGJEGYZÉS: Az adatok módosításához végezze el ugyanezt a műveletet.
Helyi FAX név:
*
S
[
B b
ABC
Szöveg ]
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Átvitel] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Helyi FAX név]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
Gépelje be a Helyi FAX név adatokat. Maximálisan 32
karakter adható meg.
MEGJEGYZÉS: Karakterbevitellel kapcsolatos részletek:
Műszaki adatok (Fax funkció) a Függelékben –3.
9
Nyomja meg az OK gombot.
Helyi FAX adatok megadása
Mentse a helyi FAX adatait (helyi FAX hívószáma/azonosítója) a küldő terminálazonosító (TTI) területre. A Helyi FAX
azonosító adatátvitel korlátozási célokat szolgál.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Átvitel] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
Ha a Helyi FAX számát szeretné megadni, folytassa a
következõ lépéssel. Ha a Helyi FAX azonosítót szeretné
megadni, folytassa a 10. lépéssel.
2-4
Felkészülés a használatra
Helyi FAX szám megadása
Helyi FAX szám:
*
T b
S
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Helyi FAX szám]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A számbillentyűkkel írja be a helyi FAX hívószámát.
Maximálisan 20 számjegy adható meg.
MEGJEGYZÉS: A kurzor mozgatásához használja a  és
 gombot.
Szám javításánál a Clear (Törlés) gombbal törölheti
egyenként a számjegyeket a helyes szám bevitele elõtt. A
beírt számjegyek törléséhez és az alapértelmezett
képernyõre való visszatéréshez nyomja meg a Reset
gombot.
9
Nyomja meg az OK gombot.
Helyi FAX azonosító megadása
10 A  vagy  gombbal válassza ki a [Helyi FAX azon.]
elemet.
11 Nyomja meg az OK gombot.
Helyi FAX azon.:
(0000 - 9999)
****1409*
D b
12 A számbillentyűkkel írja be a helyi FAX azonosítójának 4
számjegyét.
13 Nyomja meg az OK gombot.
2-5
2
Felkészülés a használatra
A dátum és az idő beállítása
Állítsa be a dátumot és a pontos időt a készülék beépített óráján. Mivel a késleltetett küldés alapjául az itt beállított
időpont szolgál, feltétlenül pontos adatokat adjon meg.
FONTOS: Rendszeresen pontosítsa a kezelőpanelen megjelenő rendszeridőt. Különböző hibák folytán a
megjelenített időpont eltérhet a pontos időtől.
Rend.menü/száml: a b
3 Rendszer
4 Bej./fel. ny.t.
5 Ált. beállítások
*********************
[ Kilépés ]
Ált. beállítások:a b
1
Nyelv
*********************
2 Alapért. képerny
3 Hang
[ Kilépés ]
1
A Rend.menü/száml menüben a  vagy  gombbal
válassza ki az [Ált. beállítások] elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik az Általános
beállítások menü.
3
A  vagy  gombbal jelölje ki a [Dátumbeállítás]
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
A bejelentkező képernyő jelenik meg. Adja meg a
rendszergazda jogú felhasználónevet és jelszót a
bejelentkezéshez, majd nyomja meg a [Bejelentk] (Jobb
oldali választó) gombot.
Bej. Felh. név:
L b
*******************
Bej. jelszó:
[Bejelentk]
Dátumbeállítás: a b
1
Dátum/Idõ
*********************
2 Dátumformátum
3 Időzóna
[ Kilépés ]
Időzóna:
a b
GMT Casablanca
*GMT Greenwich
*********************
+01:00 Amsterdam
4
Megjelenik a Dátumbeállítás menü.
5
A  vagy  gombbal válassza ki az [Időzóna] elemet.
6
Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik az Időzóna.
7
A  vagy  gombbal jelölje ki a saját időzónáját, majd
nyomja meg az OK gombot.
2-6
Felkészülés a használatra
Nyári időszám.: a b
1
*Ki
*********************
2 Be
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [Nyári időszám.]
elemet. Megjelenik a Nyári időszámítás.
MEGJEGYZÉS: Ha olyan régiót választ, amelyikben nem
használják a nyári időszámítást, akkor a nyári időszámításra
vonatkozó képernyő nem jelenik meg.
9
Dátum/Idő:
a b
Év
Hó
Nap
*2011*
01
01
(Időzóna: Greenwich)
A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] vagy [Ki]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
10 A  vagy  gombbal jelölje ki a [Dátum/Idõ] elemet,
majd nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a
dátumbeállítás képernyõje.
11 A  vagy  gombbal válassza ki a beállítandó elemet
(Év / Hó / Nap).
A  vagy  gombbal állítsa be az értéket.
Dátum/Idő:
a b
Óra
Perc Másodperc
****11 :
45:
50
(Időzóna: Greenwich)
12 Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik az idõbeállítás
képernyõje.
13 Állítsa be a pontos idõt.
A  vagy  gombbal válassza ki a beállítandó elemet
(Óra / Perc / Másodperc).
A  vagy  gombbal állítsa be az értéket.
14 Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a Kész. felirat,
majd visszatér a Dátumbeállítás menü.
2-7
2
Felkészülés a használatra
Csatlakoztatás alközponthoz (csak Európa számára)
A berendezés telefonalközpont mellékeként történő használata esetén, amikor egy fővonalon több mellékállomás
osztozik, végezze el az alábbi alközponti beállítást.
MEGJEGYZÉS: A gép alközpontra történő csatlakoztatása esetén javasoljuk, hogy a csatlakoztatást bízza azokra
a szakemberekre, akik az alközpont telepítését végezték. Megjegyezzük, hogy a készülék megfelelő működése
alközponton történő használat esetén nem garantálható, mert a gép néhány funkciója korlátozásra kerülhet.
Alközponti beállítások
Jellemzõ
PSTN/PBX
(Fővonal/
alközpont)
beállítás
Városi vonalat
kérő szám
beállítása
Beállítandó érték
Leírás
PSTN (fővonal)
Alkalmazza ezt a beállítást, ha a készüléket
közvetlenül fővonalon használja
(alapértelmezett).
PBX (alközpont)
Alkalmazza ezt a beállítást, ha a készüléket
alközponton használja.
0–9
00–99
Állítsa be a városi vonal eléréséhez
szükséges hívószámot. A számot az
alközponti rendszergazdától megtudhatja.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszermenü/
Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Beáll/Karbantart]
menüt, majd nyomja meg az OK gombot.
3
A  vagy  gombbal válassza ki a [Szerviz beállít.]
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Faxhívási beáll.]
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
5
A  vagy  gombbal válassza ki az [Üzemmód választ.]
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [PBX ]lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
7
A  vagy  gombbal válassza ki az [Hívószám PSTNre] elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
8
A számbillentyűzeten adja meg a fővonal elérési
számát, majd nyomja meg az OK gombot.
9
Az alapképernyőhöz a [Kilépés] (jobb oldali választó)
gombot megnyomva juthat vissza.
2-8
3 A FAX használata (alapvető)
Ez a fejezet az alábbi alapvető műveleteket mutatja be.
•
•
•
•
•
•
Automatikus küldés .................................................................................................3-2
FAX automatikus fogadása .....................................................................................3-8
A kommunikáció megszakítása............................................................................. 3-10
A címjegyzék használata....................................................................................... 3-13
Gyorsgombok használata......................................................................................3-22
Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratárcsázás) .................................... 3-24
3-1
A FAX használata (alapvető)
Automatikus küldés
A számbillentyűzet segítségével végrehajtott általános küldést már ismertettük.
Átkapcsolás a Küldés képernyőre
Küldésre kész.
2011/05/25
1
Nyomja meg a FAX gombot. Győződjön meg róla, hogy
az alap küldési képernyő jelent meg.
12:30
Szöv.+Fotó 200x100dpi
[Er. kép] [FAX felb]
MEGJEGYZÉS: A beállításoktól függően előfordulhat,
hogy a címjegyzék képernyője jelenik meg. Ebben az
esetben nyomja meg a Reset (Visszaállítás) gombot, hogy
megjelenjen a küldés alapképernyője.
A fax mellett e-mail átvitelt és/vagy mappa (SMB/FTP)
átvitelt is indíthat egyetlen küldési feladatban (Több
küldése). Nyomja meg a Send gombot a célállomások
kiválasztásához. Részletek: a készülék használati
útmutatójának Küldés című fejezetében.
Az átviteli mód kiválasztása
2
Két átviteli módból lehet választani: átvitel memóriából
és közvetlen átvitel. Az alapértelmezett beállítás az
átvitel memóriából.
A közvetlen átvitel kiválasztásához kövesse az alábbi
lépéseket.
A közvetlen átvitel
beállítása
1
Nyomja meg a Function Menu (Funkciómenü)
gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX közv.
átvit.] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
Leírás
Ki
Az adatátvitelt a memóriából indítja el.
Amint a berendezés beolvasta az eredetit a memóriába,
elkezdődik a kommunikáció.
Be
A közvetlen adatátvitelt indítja el.
A berendezés feltárcsázza a fogsadó állomást, és amint létrejön a
kommunikáció, beolvassa az eredetit.
MEGJEGYZÉS: Közvetlen adatátvitel esetén csak egy
célállomást adhat meg.
3-2
A FAX használata (alapvető)
Átvitel memóriából (ha az eredetiket a dokumentumadagolóba tette)
A gép először beolvassa a dokumentumadagolóra helyezett eredetit, a memóriájába menti, és csak ezután tárcsázza
a fogadó állomást. Ez a módszer kényelmessé teszi a munkát, mert az eredetit hamar visszakapja, nem kell várnia
arra, hogy a küldés befejeződjön. Az előnyök leginkább a többoldalas eredetiknél mutatkoznak meg.
Átvitel memóriából (ha az eredetit az üveglapra tette)
3
Ezzel a módszerrel kényelmesen faxolhatók például könyvek, amik nem tehetők a dokumentumadagolóba. A gép
először beolvassa az üveglapra helyezett eredetit, a memóriájába menti, és csak ezután tárcsázza a fogadó állomást.
MEGJEGYZÉS: Ha folyamatos beolvasást állított be, az üveglapra helyezett eredeti memóriába mentése után
folytathatja a következő eredeti beolvasásával. Minden oldal beolvasása után egy művelettel engedélyeznie kell a
beolvasás folytatását. A rendszer akkor kezdi tárcsázni a célállomást, ha már az összes eredeti a memóriába került.
Közvetlen átvitel (ha az eredetiket a dokumentumadagolóba tette)
A dokumentumadagolóba helyezett eredetik beolvasása akkor kezdődik meg, amikor a célállomással létrejött a
kommunikáció. Többoldalas eredetik esetén minden oldal beolvasása akkor kezdődik meg, amikor az előző már
küldésre került.
Közvetlen átvitel (ha az eredetit az üveglapra tette)
Ezzel a módszerrel kényelmesen faxolhatók például könyvek, amik nem tehetők a dokumentumadagolóba. A
dokumentumadagolóba helyezett eredetik beolvasása és küldése akkor kezdődik meg, amikor a célállomással létrejött a
kommunikáció.
MEGJEGYZÉS: Ha folyamatos beolvasást állított be, az üveglapra helyezett eredeti elküldése után folytathatja a
következő eredeti beolvasásával. Minden egyes oldal elküldése után egy művelettel engedélyeznie kell a beolvasás
folytatását.
Eredetik elhelyezése
3
Helyezze az eredetiket az üveglapra vagy az
dokumentumadagolóba. Az eredetik elhelyezésével
kapcsolatos további részletekért lásd: Használati
útmutató.
4
A számbillentyűzeten adja meg a célállomás
telefonszámát.
A célállomás felhívása
FAX szám megad.:
*
B b
MEGJEGYZÉS: A számbillentyűk megnyomásakor a
[ Lánc
]
[ Részl. ]
képernyő a faxszám megadására szolgáló képernyőre vált.
3-3
A FAX használata (alapvető)
MEGJEGYZÉS: A célállomás hívószámának megadására
maximum 64 számjegy használható. További karakterek
beírása elõtt a  gombot megnyomva automatikusan a sor
végére kerül egy szóköz hogy a további karakterek elõtt
tovább lépjen a kurzor
A kurzor mozgatásához használja a  és  gombot.
Szám javításánál a Clear (Törlés) gombbal törölheti
egyenként a számjegyeket a helyes szám bevitele előtt. A
beírt számjegyek törléséhez és az alapértelmezett
képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Reset
gombot.
Address Recall/Pause (Cím visszahívás/Szünet)
Ezt a gombot megnyomva körülbelül három
másodpercnyi szünetet iktathat be a számjegyek
tárcsázása közé. Ha például a hívószám tárcsázása
előtt a fővonal eléréséhez külön számot kell tárcsáznia,
ezzel a módszerrel szünetet iktathat a hívószám elé.
FAX szám megad.:
0123456789*
[ Lánc
]
Szükség esetén végezze el a részletes beállításokat.
Nyomja meg a [Részl.] (jobb választó) gombot a FAX
részletes menüjéhez. A  vagy  gombbal jelölje ki a
[Mellékazonosító], [Titk.átvitel], [Átv. kezd. seb.] vagy
[ECM] elemet, végezze el a beállításokat, majd nyomja
meg az OK gombot.
A b
[ Részl. ]
Nyomógomb
Leírás
Mellékazonosító
A mellékazonosítóval történő kommunikációhoz nyomja
meg ezt a gombot.
Titk. átvitel
Titkosított fax küldéséhez módosítsa ezt a beállítást.
Átv. kezd. seb.
Az átvitel kezdeti sebességének módosításához
módosítsa ezt a beállítást. 33 600 bps, 14 400 bps vagy
9 600 bps értéket választhat.
ECM
Az ECM (hibajavító mód) funkció automatikusan újraküldi
a hibásan küldött vagy fogadott képet, ha zajt észlel
adatátvitel közben a telefonvonalon. Az ECM
kommunikáció beállításának a módosításához módosítsa
ezt a beállítást.
On Hook (Letett hallgató)
Ezt a gombot megnyomva kapcsolódhat a telefonvonalra.
A faxszám megadása után a gép tárcsázni kezdi a
célállomást.
Ennek a gombnak a megnyomása után adhatja meg a
számbillentyűzeten a célállomás telefonszámát.
3-4
A FAX használata (alapvető)
Tárcsázási módok a számbillentyûzet nélkül
•
A címjegyzék használatával (Lásd, 3-13. oldal.)
•
Gyorsgombbal (Lásd, 3-22. oldal.)
•
Kézi újratárcsázás (újrahívás) (Lásd, 3-24. oldal.)
3
A felbontás kiválasztása
5
Válassza ki az eredeti elküldéséhez leginkább megfelelő
felbontást.
•
200 × 100 dpi (Normál): normál betűnagyságú
dokumentumokhoz
Tipikus karakterméret: 10,5 pont (példa: Felbontás
Felbontás)
•
200 × 200 dpi (Finom): viszonylag kis betűket és
vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok
küldéséhez
Tipikus karakterméret: 8 pont (példa: Felbontás
Felbontás)
•
200 × 400 dpi (Szuperfin.): kifejezetten kis betűket
és nagyon vékony vonalakat tartalmazó
dokumentumok küldéséhez
Tipikus karakterméret: 6 pont (példa: Felbontás Felbontás)
•
400 × 400 dpi (Ultrafinom): kifejezetten apró betűket
és nagyon vékony vonalakat tartalmazó
dokumentumok még olvashatóbb küldéséhez
Tipikus karakterméret: 6 pont (példa: Felbontás Felbontás)
MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett beállítás 200 × 100
dpi (Normál).
Minél nagyobb a felbontás, annál élesebb a kép. Ugyanakkor
a jobb felbontás hosszabb küldési időt igényel.
A gép fax küldésénél nem támogatja a 300 × 300 dpi
felbontást. 300 × 300 dpi felbontás kiválasztása esetén a gép
elküldés előtt a felbontást visszaállítja 200 × 200 dpi (Finom)
értékre.
A beolvasási felbontásnak azonosnak, vagy magasabbnak
kell lennie a fax felbontásánál. Ha a kiválasztott felbontás
nem felel meg ennek a feltételnek, a gép automatikusan
beállítja a felbontást és módosítja a kijelölést.
3-5
1
Nyomja meg a Function Menu (Funkciómenü)
gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX
felbontása] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
A FAX használata (alapvető)
FAX felbontása:
a b
1
*200x100dpi
Norm.
*********************
2 200x200dpi Finom
3 200x400dpi S.fin
4
A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt
felbontást.
5
Nyomja meg az OK gombot.
FONTOS:
•
Ha magasabb felbontást választ, a kép tisztább lesz.
Ugyanakkor a jobb felbontás hosszabb küldési idõt
igényel.
•
Ha a dokumentumot 200 × 400 dpi (Szuperfin.) vagy
nagyobb felbontással szeretné elküldeni, a fogadó
faxnak képesnek kell lennie ugyanilyen
képminõséggel fogadni azt. Ha a fogadó fax nem
képes erre, az eredeti dokumentum 200 × 200 dpi
(Finom) felbontással kerül elküldésre.
A Fényerő kiválasztása
6
Fényerő:
a b
1 *Auto
2 *Kézi
*********************
3-6
A fényerő kiválasztása eredeti beolvasásánál
•
Kézi (-3 – +3): A fényerő hét fokozatban állítható.
•
Auto: Az optimális fényerő kiválasztása az eredeti
fényerejétől függ.
1
Nyomja meg a Function Menu (Funkciómenü)
gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fényerő]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Auto] vagy a
[Kézi] lehetőséget.
5
Nyomja meg az OK gombot. Folytassa a következő
lépéssel, ha a 4. lépésben a [Kézi] beállítást
választotta.
A FAX használata (alapvető)
6
Kézi:
a b
3 v Világosabb -1
4
*w Normál 0
*********************
5 y Sötétebb +1
A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt fényerőt.
3
7
Nyomja meg az OK gombot.
Küldés indítása
7
Nyomja meg a Start gombot. Megkezdődik az átvitel.
A küldés állapotának ellenõrzése
Felad.küld állap: a b
0010
b 0123456789 r
*********************
0011 p Közvetítés
0017 b 9876543210
[ Mégse ]
[ Menü ]
1
Nyomja meg a Status/Job Cancel (Állapot/Feladat
visszavonása) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Felad.küld
állap] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a feladat
állapotok listája.
Az átvitel visszavonása
Felad.küld állap: a b
0010 b 0123456789 r
0011 p Közvetítés
0017
b 9876543210
*********************
[ Mégse ]
[ Menü ]
1
A fenti, feladatok ellenőrzésére szolgáló képernyőn
a  vagy  gombbal jelölje ki a törlendő feladatot.
2
Nyomja meg a [Mégse] (bal választó) gombot.
3
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. Ezzel
visszavonta az átvitelt.
MEGJEGYZÉS: Az eredeti beolvasása közben a
kezelőpanel Stop gombját megnyomva az átvitel
megszakad.
3-7
A FAX használata (alapvető)
FAX automatikus fogadása
Ha a gépet csak faxüzenetek fogadására használja és beszédhívások nem érkeznek rá, állítsa be automatikus
faxfogadásra. Ekkor a faxüzenetek fogadása nem igényel egyéb műveletet.
Fogadási mód
A gép az alábbi fogadási módokra állítható be.
•
Auto (normál)
•
Auto (FAX/TEL) (Lásd, 5-2. oldal.)
•
Auto (TAD) (Lásd, 5-4. oldal.)
Fogadási mód ellenőrzése és módosítása
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fogadás] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fogadási beáll.]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki az [Auto(Normál)]
elemet.
9
Nyomja meg az OK gombot.
3-8
A FAX használata (alapvető)
A fogadás elkezdődik
1
Ha valaki faxüzenetet küld Önnek, a gép a beállított
számú csengés után fogadni kezdi a faxot.
Amint a vétel elkezdődik, a Processing jelzőfény villogni
kezd.
MEGJEGYZÉS: Módosíthatja a csengések számát. (Lásd:
Csengetések, 5-7. oldal.)
A vétel megszakításához lásd: Átvitel törlése (a
kommunikáció megszakítása), 3-12. oldal.
Fogadott fax kinyomtatása
2
A fogadott faxokat a készülék a belső tálcába nyomtatja
ki, nyomtatási oldalukkal felfelé. A belső tálca maximum
500 lap normál géppapírt (80 g/m²) képes tárolni. A lapok
száma azonban a felhasznált papír minőségétől függően
változik.
FONTOS: Ha a kinyomtatandó lapok száma meghaladja a
tálca kapacitását, távolítsa el az összes papírt a belső
tálcáról.
Fogadás memóriába
Ha a gép nem tud nyomtatni, mert kifogyott vagy elakadt a
papír, a beérkezett faxot ideiglenesen a memóriájába menti.
Ha a gép ismét képes lesz nyomtatni, a nyomtatás
elkezdődik.
Memóriába történő fogadás esetén az állapot kijelzőn
nyomtatási feladatként a FAX vétel nyomtatási feladatai
jelennek meg. A fogadott fax kinyomtatásához tegyen be
papírt, vagy szüntesse meg a papírelakadást.
MEGJEGYZÉS: Állapot kijelzővel kapcsolatos részletek:
Használati útmutató.
3-9
3
A FAX használata (alapvető)
A kommunikáció megszakítása
A kommunikáció megszakítása az átvitel módjától (memóriából vagy közvetlenül történő adás) és a kommunikáció
formátumától függően eltérő lehet. A számos esetre illő különböző megszakítási módszerek magyarázata itt
található.
Memóriából történő adás törlése (az eredeti beolvasása közben)
A memóriából történő adás közben az eredeti beolvasásának
megszakításához nyomja meg a Stop gombot a
kezelőpanelen.
Az eredetik beolvasása megszakad, az eredetiket a gép
kiadja. Ha eredeti maradna a dokumentumadagolóban,
vegye ki az eredetik kiadótálcájából.
Memóriából történő átvitel törlése (a kommunikáció alatt)
A memóriából történő átvitel során, ha az eredetik beolvasása már befejeződött, a kommunikáció megszakításához
végezze el az alábbi eljárást.
MEGJEGYZÉS: Ha a felhasználó kezelés be van kapcsolva, a rendszergazda vagy a memóriából történő adást
végző felhasználó törölheti a feladatot.
Az átvitel megszakításához leválaszthatja a telefonvezetéket. Részletek: Átvitel törlése (a kommunikáció
megszakítása), 3-12. oldal.
Felad.küld állap: a b
0010 b 0123456789 r
0011 p Közvetítés
0017
b 9876543210
*********************
[ Mégse ]
[ Menü ]
1
Nyomja meg a Status/Job Cancel (Állapot/Feladat
visszavonása) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Felad.küld állap]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a törölni kívánt
feladatot.
5
Nyomja meg a [Mégse] (bal választó) gombot.
6
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A
kommunikáció megszakad.
MEGJEGYZÉS: A törlés másik módja, ha a [Menü] (jobb
választó) gomb megnyomása után kijelöli a [Feladat
visszav.] elemet, majd megnyomja az OK gombot.
3-10
A FAX használata (alapvető)
Késleltetett (sorban álló) átvitel törlése és elküldése
Ha sorban álló átvitel szeretne törölni, esetleg késleltetett átvitelt szeretne az idő kivárása helyett azonnal elküldeni,
alkalmazza az alábbi eljárást.
1
Ütemezett felad.: a b
0011 b Közvetítés
0017 b 0324256345
0018
b 0756545865
*********************
[ Mégse ]
[ Menü ]
Nyomja meg a Status/Job Cancel (Állapot/Feladat
visszavonása) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki az [Ütemezett felad.]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a törölni kívánt
feladatot. Vagy jelölje ki az azonnal elküldeni kívánt
feladatot.
5
Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Feladat visszav.]
elemet. Vagy a feladat azonnali küldéséhez válassza az
[Indítás most] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A
kommunikáció megszakad. Vagy, ha az azonnali küldést
választotta, a kommunikáció elindul.
3-11
3
A FAX használata (alapvető)
Közvetlen átvitel törlése
Közvetlen átvitel esetén a kommunikáció adás közben történő megszakításához nyomja meg a Stop gombot a
kezelőpanelen. A beolvasott eredetiket a gép kiadja, a kijelző pedig visszaáll a küldés alapképernyőjére. Ha eredeti
maradna a dokumentumadagolóban, vegye ki.
Átvitel törlése (a kommunikáció megszakítása)
Ha a küldést vagy fogadást a telefonvezeték kommunikáció alatt történő leválasztásával szakítaná meg, alkalmazza
az alábbi eljárást.
FAX:
b
1
Nyomja meg a Status/Job Cancel (Állapot/Feladat
visszavonása) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
Nyomja meg a [Vonal Ki] (bal választó) gombot.
5
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. Ezzel
leválasztja a vonalat kommunikáció közben.
Kommunikál...
[Vonal Ki][
Napló ]
Lekérés vagy Hirdetőtábla Mellékazonosítós adás törlése
Lekérdezés vagy hirdetőtábla mellékazonosítós adás törléséhez törölje a lekérdező fiókba mentett elküldendő
eredetit.
3-12
A FAX használata (alapvető)
A címjegyzék használata
A FAX célállomást a Címjegyzékből is kiválaszthatja.
Új célállomás regisztrálása
A Címjegyzékbe új célállomásokat is regisztrálhat. A regisztrálásnak két módja lehetséges: kapcsolat-regisztrálás,
valamint csoportregisztrálás, ahol több kapcsolat egyetlen egységként kerül mentésre.
Kapcsolat regisztrálása (fax)
Maximálisan 100 célhely regisztrálható. Minden kapcsolat esetében a célhely neve, a faxszám, a kommunikáció
mellékazonosítója, a titkosítás, az átvitel kezdeti sebessége, valamint az ECM-kommunikáció adható meg.
Címjegyzék:
a b
k
Kialakítás
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Célhely szerk.]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címjegyzék]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
7
A  vagy  gombbal válassza ki a [Cím hozzáadása]
elemet.
8
Nyomja meg az OK gombot.
9
A  vagy  gombbal válassza ki a [Névjegy] elemet.
10 Nyomja meg az OK gombot.
Részletek:
Sorszám: 7/ 7
053
[
C b
Szerk.
11 A  vagy  gombbal válassza ki a [Sorszám] elemet.
]
12 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
3-13
3
A FAX használata (alapvető)
Sorszám:
(001 - 120)
*****053*
D b
13 A számbillentyűkkel írjon be egy sorszámot 001 és 120
között.
MEGJEGYZÉS: A sorszám a célállomás azonosítószáma.
120 szám közül választhat – 100 egyéni és 20 csoport
célállomás.
14 Nyomja meg az OK gombot.
C b
1/ 7
Részletek:
Név
Sally
[
Szerk.
15 A  vagy  gombbal válassza ki a [Név] elemet.
]
16 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
A b
Név:
Sally*
17 A számbillentyűzettel adja be a célállomás
Címjegyzékben megjelenő nevét. Maximálisan 32
karakter adható meg.
S
[
ABC
Szöveg
]
MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével kapcsolatosan
lásd: Műszaki adatok (Fax funkció) a Függelékben –3.
18 Nyomja meg az OK gombot.
C b
3/ 7
Részletek:
b FAX szám:
0667640000
[
Szerk.
19 A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX szám] elemet.
]
20 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
FAX szám megad.:
0667640000*
S
A b
[ Részl. ]
21 A számbillentyűkkel írja be a célhely faxszámát.
Maximálisan 32 számjegy adható meg.
MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével kapcsolatosan
lásd: Műszaki adatok (Fax funkció) a Függelékben –3.
Address Recall/Pause (Cím visszahívás/Szünet)
Ezt a gombot megnyomva körülbelül három másodpercnyi
szünetet iktathat be a számjegyek tárcsázása közé. Ha
például a hívószám tárcsázása előtt a fővonal eléréséhez
külön számot kell tárcsáznia, ezzel a módszerrel szünetet
iktathat a hívószám elé.
3-14
A FAX használata (alapvető)
FAX részl.:
C b
Mellékazonosító: 1/ 4
1234567890123
OOOOOOOOOO
[ Szerk. ]
22 Nyomja meg a [Részl.] (jobb választó) gombot, majd a
 vagy  gombbal válassza ki a [Mellékazonosító]
elemet. Ha nem használ mellékazonosítót, folytassa a
28. lépéssel.
3
23 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
Mellékazonosító: C b
1234567890123V
S
24 A számbillentyűkkel írja be a mellékazonosítót.
Maximálisan 20 számjegy adható meg.
MEGJEGYZÉS: A mellékazonosítóban lehet szám (0–9),
szóköz, valamint „#˝ és „*˝ jel is.
25 Nyomja meg az OK gombot.
26 A számbillentyűkkel írja be a mellékazonosító jelszavát.
Maximálisan 20 számjegy adható meg.
MEGJEGYZÉS: A mellékazonosító jelszavában lehet
szám (0–9), szóköz, valamint „#˝ és „*˝ jel is.
27 Nyomja meg az OK gombot.
FAX részl.:
C b
Titk. átvitel:
2/ 4
Kulcs 02
0000
[ Módosít ]
28 A  vagy  gombbal válassza ki a [Titk. átvitel] elemet.
Ha nem használ titkosított átvitelt, folytassa a 38.
lépéssel.
29 Nyomja meg a [Módosít] (jobb választó) gombot.
30 A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] elemet.
31 Nyomja meg az OK gombot.
32 A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt titkosítási
kulcs számát.
33 Nyomja meg az OK gombot.
MEGJEGYZÉS: Először regisztrálja a titkosító kulcsot.
34 A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] vagy [Ki]
lehetőséget.
35 Nyomja meg az OK gombot. Folytassa a következő vagy
a 38. lépéssel aszerint, hogy a 34. lépésnél a [Be] vagy
a [Ki] beállítást választotta.
3-15
A FAX használata (alapvető)
36 A számbillentyűkkel írja be a titkosítási fiók számát (4
számjegy).
37 Nyomja meg az OK gombot.
FAX részl.:
C b
Átv. kezd. seb.: 3/ 4
33600bps
38 A  vagy  gombbal jelölje ki az [Átv. kezd. seb.] vagy
[ECM] elemet, végezze el a beállításokat szükség
szerint, majd nyomja meg az OK gombot.
[ Módosít ]
Nyomógomb
Leírás
Átv. kezd. seb.
Az átvitel kezdeti sebességének módosításához
módosítsa ezt a beállítást. 33 600 bps, 14 400
bps vagy 9 600 bps értéket választhat.
ECM
Az ECM (hibajavító mód) funkció automatikusan
újraküldi a hibásan küldött vagy fogadott képet,
ha zajt észlel adatátvitel közben a
telefonvonalon. Az ECM kommunikáció
beállításának a módosításához módosítsa ezt a
beállítást.
39 A  vagy  gombbal ellenőrizze, hogy minden adatot
megfelelően adott-e meg.
40 Nyomja meg az OK gombot.
41 Nyomja meg újra az OK gombot.
42 A  vagy  gombbal ellenőrizze, megfelelően adta-e
meg a célállomást.
43 Nyomja meg az OK gombot. A Címjegyzékbe bekerült
az új célállomás.
Csoport regisztrálás
Regisztrálhat több célállomást úgy, hogy az egy kapcsolatként szerepeljen. Ez a módszer az egyidejűleg több
célhelyre történő fax küldést teszi kényelmessé. Maximálisan 20 csoport regisztrálható.
MEGJEGYZÉS: A csoport regisztrálásának feltétele, hogy a célhelyeket a rendszer már kapcsolatként
tartalmazza. Először végezze el a kapcsolatok regisztrálását szükség szerint.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Célhely szerk.]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címjegyzék]
elemet.
3-16
A FAX használata (alapvető)
Címjegyzék:
a b
k
Kialakítás
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
3
7
A  vagy  gombbal válassza ki a [Cím hozzáadása]
elemet.
8
Nyomja meg az OK gombot.
9
A  vagy  gombbal válassza ki a [Csoport] elemet.
10 Nyomja meg az OK gombot.
Részletek:
Sorszám:
019
[
C b
4/ 4
Szerk.
11 A  vagy  gombbal válassza ki a [Sorszám] elemet.
]
12 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
Sorszám:
(001–120)
*****053*
C b
13 A számbillentyűkkel írjon be egy sorszámot 001 és 120
között.
MEGJEGYZÉS: A sorszám a célállomás azonosítószáma.
120 szám közül választhat – 100 egyéni és 20 csoport
célállomás.
14 Nyomja meg az OK gombot.
Részletek:
Csoportnév:
[
C b
1/ 4
Szerk.
15 A  vagy  gombbal válassza ki a [Csoportnév] elemet.
]
16 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
Csoportnév:
GUI szakasz*
S
[
A b
ABC
Szöveg
17 A számbillentyűzettel adja be a csoport Címjegyzékben
megjelenő nevét. Maximálisan 32 karakter adható meg.
MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével kapcsolatosan
]
lásd: Műszaki adatok (Fax funkció) a Függelékben –3.
18 Nyomja meg az OK gombot.
3-17
A FAX használata (alapvető)
C b
3/ 4
Részletek:
Csoporttag:
30
[
Szerk.
19 A  vagy  gombbal válassza ki a [Csoporttag] elemet.
]
20 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
Csoporttag:
a b
21 Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
p Sally
b Morgan
G Morgan
[
Menü
]
22 A  vagy  gombbal válassza ki a [Tag hozzáadása]
elemet.
23 Nyomja meg az OK gombot.
24 A  vagy  gombbal jelölje ki a kívánt (egyéni)
célhelyet, amit a csoportba kíván regisztrálni.
MEGJEGYZÉS: A célhelyet a neve alapján is
megkeresheti.
25 Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
26 A  vagy  gombbal válassza ki a [Kiválaszt] elemet.
27 Nyomja meg az OK gombot.
28 További célhelyek felvételéhez ismételje meg a 21–27.
lépést.
29 Nyomja meg az OK gombot.
30 A  vagy  gombbal ellenőrizze, megfelelően hozta-e
létre a csoportot.
31 Nyomja meg az OK gombot. A Címjegyzékbe bekerült
az új csoport.
3-18
A FAX használata (alapvető)
Válasszon ki egy a Címjegyzékben regisztrált célhelyet
Válassza ki a címjegyzékben regisztrált célhelyet.
Küldésre kész.
2011/05/25
1
Nyomja meg az Address Book (Címjegyzék) gombot a
FAX főképernyőjén.
12:30
3
Szöv.+Fotó 200x100dpi
[Er. kép] [FAX felb]
Címjegyzék kiv.: a b
t
Címjegyzék
*********************
t Külső címjegyzék
[
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címjegyzék]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt célhelyet.
5
Nyomja meg az OK gombot. A megadott célhely
megjelenik a célhelyek listájában.
Kilépés ]
Címjegyzék:
a b
k
Kialakítás
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
Célhely keresése
Megkereshet egy a Címjegyzékben regisztrált célhelyet.
Menü:
a b
1 Kiválaszt
2 Részletek
3 Keresés(Név)
*********************
1
Nyomja meg az Address Book (Címjegyzék) gombot a
küldés főképernyőjén.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címjegyzék]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
5
A  vagy  gombbal válassza ki a [Keresés(Név)]
elemet.
6
Nyomja meg az OK gombot.
3-19
A FAX használata (alapvető)
Keresés(Név):
ma*
S
A b
ABC
[ Szöveg ]
7
A számbillentyűzettel adja meg a keresendő célállomás
nevét.
MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével kapcsolatosan
lásd: Műszaki adatok (Fax funkció) a Függelékben –3.
8
Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a keresés
eredménye.
Regisztrált elem módosítása/törlése
A regisztrál célhelyet vagy csoportot módosíthatja és törölheti is.
Címjegyzék:
a b
k
Kialakítás
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Célhely szerk.]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címjegyzék]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt
célhelyet vagy csoportot.
7
Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
8
Célhelyként megadott kapcsolat szerkesztése
1
A  vagy  gombbal válassza ki a [Részl./Szerk.]
elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
Módosítsa a célállomás adatait. A részletekhez lásd
a 11–39. lépést itt: Kapcsolat regisztrálása (fax).
Csoport szerkesztése
1
A  vagy  gombbal válassza ki a [Részl./Szerk.]
elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
Módosítsa a csoport adatait. A részletekhez lásd a
11–18. lépést a Csoport regisztrálásnál. Ha további
célállomásokat szeretne felvenni a csoportba, lásd
a 19–27. lépést itt: Csoport regisztrálás.
3-20
A FAX használata (alapvető)
Célhelyként megadott kapcsolat vagy csoport
törlése
9
1
A  vagy  gombbal válassza ki a [Törlés] elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. Ezzel
a kijelölt célállomás vagy csoport törlődik.
Nyomja meg az OK gombot.
10 Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A
regisztrált tartalom módosítása vagy törlése a
Címjegyzékben is jelentkezik.
Címlista nyomtatása
A Címjegyzékben regisztrált célhelyek listáját kinyomtathatja.
A listát rendezheti névsor vagy a célhelyek sorszáma alapján.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Célhely szerk.]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Listanyomtatás]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX Lista (Index)]
vagy [FAX Lista (sz.)] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A listát a
készülék kinyomtatja.
3-21
3
A FAX használata (alapvető)
Gyorsgombok használata
A kezelőpanelen található Gyorsgombok a Címjegyzék használatát segítik.
Új gyorsgomb regisztrálása
Regisztrálhatja a célhelyet (kapcsolatot vagy csoportot) a címjegyzékből gyorsgombra is. Maximálisan 22 célhely
regisztrálható.
Gombszám kiv.:
a b
1
Szám 1
*********************
2 Szám 12
[ Kilépés
1
A FAX alapképernyőjén nyomja meg hosszan (2
másodpercig) a regisztrálni kívánt gyorsgombot.
2
A  vagy  gombbal jelölje ki a számot, amire a
célhelyet regisztrálni szeretné.
A 12–22 gyorsgomb eléréséhez a Shift Lock gombot is
meg kell nyomnia.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal jelölje ki a Címjegyzékből a kívánt
(egyéni vagy csoport) célhelyet, amit a gyorsgombra
kíván regisztrálni.
5
Nyomja meg az OK gombot. A célhely a gyorsgomb alá
mentésre került.
]
Célállomás megadása gyorsgombbal
A célhely megadása képernyőn nyomja meg a kívánt
gyorsgombot, ahova a célállomást mentette.
Ha a 12–22. gyorsgomb közül szeretne választani, nyomja
meg a Shift Lock gombot, hogy kigyulladjon a gombok
melletti jelzőfény, majd nyomja meg a gyorsgombot, ahova
a célhelyet mentette.
3-22
A FAX használata (alapvető)
Regisztrált elem módosítása/törlése
Módosíthatja a gyorsgomb alá mentett célhelyet egy másik célhelyre, vagy törölheti a tartalmat a gyorsgomb alól.
MEGJEGYZÉS: Ha a Címjegyzékben módosítja a célhely adatait, a gyorsgomb alá mentett adatok is frissülnek.
Gombszám kiv.:
a b
1
Szám 1
*********************
2 Szám 12
[
1
A FAX alapképernyőjén nyomja meg hosszan (2
másodpercig) a módosítani kívánt gyorsgombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt
számot.
A 12–22 gyorsgomb eléréséhez a Shift Lock gombot is
meg kell nyomnia.
Kilépés ]
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
Célhely cseréje másikra
1
A  vagy  gombbal válassza ki a [Szerkeszt]
elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
A  vagy  gombbal válassza ki az új (egyéni
vagy csoport) célhelyet.
4
Nyomja meg az OK gombot.
5
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A
célhely a gyorsgomb alá mentésre került.
Regisztrált tartalom törlése
5
1
A  vagy  gombbal válassza ki a [Törlés] elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A
célhely a gyorsgomb alól törlésre került.
Nyomja meg a [Kilépés] (jobb választó) gombot.
3-23
3
A FAX használata (alapvető)
Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratárcsázás)
Az újratárcsázás segítségével egyszerűen felhívhatja ismét a legutóbb tárcsázott célállomást.
Automatikus újratárcsázás
A funkció automatikusan újratárcsázza a célállomást, ha az első faxhívás alkalmával nem volt elérhető.
Az automatikus újratárcsázás nem igényel külön beállítást. Mivel a gép rendszeres időközönként megismétli a hívást,
nem kell aggódnia, hogy az első alkalommal a fogadó rendszer éppen nem elérhető.
MEGJEGYZÉS: Közvetlen átvitel esetén a gép nem végez automatikus újratárcsázást.
Az automatikus újratárcsázások számát 0 és 14 között beállíthatja. Részletek: Ismétlések száma, 5-9. oldal.
A késleltetett adás nem küldhető el azonnal, amíg a gép az újratárcsázásra vár.
Kézi újratárcsázás (újrahívás)
Alkalmazza ezt, ha az első faxhívás alkalmával a célállomás nem volt elérhető. Ha ugyanarra a célállomásra szeretné
a faxot elküldeni, az Address Recall/Pause (Cím visszahívás/Szünet) gombot megnyomva felhívhatja ugyanazt a
célállomást, amelyiket a célállomás listáról hívott.
Küldésre kész.
2011/05/25
1
12:30
Szöv.+Fotó 200x100dpi
[Er. kép] [FAX felb]
Nyomja meg az Address Recall/Pause (Cím
visszahívás/Szünet) gombot. A célállomás listán
megjelenik a tárcsázott célállomás hívószáma.
MEGJEGYZÉS: Ha a legutóbbi adatátvitel több célhelyre,
számítógépre vagy e-mail címre történt, ezek itt szintén
megjelennek. Szükség esetén vegyen fel további
célhelyeket, vagy töröljön belőlük.
2
Nyomja meg a Start gombot. Az átvitel megkezdődik.
MEGJEGYZÉS: Az újrahívási információk az alábbi
feltételek esetén törlődnek.
•
Ha kikapcsolja a gépet
•
Ha elküldi a következő faxot (új újrahívási adatok
kerülnek mentésre)
•
Ha kijelentkezik
3-24
4 Átviteli eredmények és mentési állapotok
ellenőrzése
Ez a fejezet a faxforgalmi eredmények és a mentett funkciók állapota ellenőrzésének módját
ismerteti.
•
•
•
•
Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos eszköz kínálkozik ... 4-2
Faxfeladat előzmények ellenőrzése .................................................................................. 4-3
Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása ...................................................................... 4-5
Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben................................................................. 4-10
4-1
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos eszköz
kínálkozik
Az alábbi eszközökkel ellenőrizheti a faxátvitel eredményeit és a mentések állapotát.
Eszköz
Hely a
kijelzőn
Ellenőrizendő
tartalom
Ellenőrzés
időzítése
Oldalszám
Faxfeladat
előzmények
ellenőrzése
Kijelző
Az utolsó 16
küldött és
fogadott fax tárolt
eredménye
Bármikor
4-3
Küldési jelentés
/ Vételi jelentés
Jelentés
nyomtatás
Legutolsó küldés
vagy fogadás
eredménye
Automatikus
nyomtatás minden
küldés vagy
fogadás után (a
Nincs nyomtatás és
a Nyomtatás csak
hiba esetén is
beállítható)
4-5
Műveletjelentés
Jelentés
nyomtatás
Legutolsó 50
küldés vagy
fogadás
eredménye
Bármikor, valamint
automatikus
nyomtatás minden
50 küldött/fogadott
fax után
4-7
Állapotoldal
Jelentés
nyomtatás
A helyi faxszám,
helyi fax név,
faxvonal
beállítás, stb.
mentett adatai.
Bármikor
4-9
Jelentés
faxfogadás
eredményéről
e-mailben
PC
Faxfogadás
A jelentés a
faxfogadás
eredményéről emailben történik.
4-10
4-2
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Faxfeladat előzmények ellenőrzése
A 16 legutóbbi küldési és fogadási eredmény megjelenítése ellenőrzésre.
MEGJEGYZÉS: Engedélyezett feladat-nyilvántartás mellett a fióknévtől függetlenül az utolsó 16 küldés és
fogadás eredménye egyaránt megjelenik.
Részletek: Használati útmutató.
A feladatnapló képernyő megjelenítése
Nyom felad állap: a b
0008
r Másolás
s
*********************
0009 r maury adatai
0010 n aaaa
[ Szünet ] [ Menü ]
1
Nyomja meg a Status/Job Cancel (Állapot/Feladat
visszavonása) gombot.
2
A  vagy  gombbal jelölje ki a [Nyom.felad napló] a
vételi eredmények, a [Felad.küld napló] az átviteli
eredmények, vagy a [Fel.tárol. napló] elemet a mentett
adatok ellenőrzésére a mellékazonosítós fiókokban,
lekérdező fiókokban és USB memóriában.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az ellenőrizendő
feladatot.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal ellenőrizze a feladat részletes
adatait.
7
Nyomja meg az OK gombot.
A részletes információkat tartalmazó képernyő leírása
Jellemző
Leírás
Eredmény
A jelzett eredmény.
OK: A feladat rendben befejeződött.
Mégse: A feladat visszavonva.
Hiba: A feladat hiba miatt befejeződött.
Elfogadási idő
A feladat fogadásának az időpontja
Bef. idő
A feladat befejezésének az időpontja
Feladatnév
Feladatnév
Feladat típusa
Feladat típusa
Felhasználónév
Felhasználónév
Üres, ha nincs ilyen adat
Oldal és
példányszám
A nyomtatott és másolt oldalak száma
4-3
4
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Jellemző
Leírás
Ered. oldalak
Az eredeti dokumentum oldalainak a száma
Színes/Fek.feh
A beolvasásnál használt színmód
Küldő info
Átvitel információk
Célhely
Fogadó fél
A célállomások száma látható.
4-4
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása
Számos rendszerfelügyeleti jelentés nyomtatható a faxátvitel és a funkcionális beállítások ellenőrzésére.
Küldési eredmény jelentések
Minden faxküldést követően kinyomtatható egy jelentés, ami bizonyítja a sikeres átvitelt. A küldési eredmény
jelentésben kinyomtatható a küldött fax képe is.
FAX:
a b
1
*Ki
*********************
2 Be
3 Csak hiba
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Visszaig. jel.]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Küldés eredménye]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
9
Nyomja meg az OK gombot.
10 A  vagy  gombbal válassza ki a [Ki] (nincs
nyomtatás), [Be] (mindig nyomtat) vagy a [Csak hiba]
lehetőséget.
11 Nyomja meg az OK gombot. Folytassa a következő
lépéssel, ha a 10. lépésben a [Csak hiba] beállítást
választotta.
12 A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] vagy [Ki]
lehetőséget aszerint, hogy a küldött fax képét is
mellékelni szeretné-e.
4-5
4
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Elküldött fax képével együtt
Elküldött fax képe nélkül
Jelentés küldése
Jelentés küldése
FAX fogadási eredmény jelentések
Minden faxfogadást követően kinyomtatható egy jelentés, ami bizonyítja a sikeres átvitelt.
MEGJEGYZÉS: A faxok fogadásáról e-mail értesítést is küldhet a rendszer, így nem kell ellenőriznie a fogadási
eredményt. (Lásd: Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben, 4-10. oldal.)
FAX RX eredmény: a b
1
*Ki
*********************
2 Be
3 Hiba/mellékszám
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Visszaig. jel.]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX RX eredmény]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [Ki] (nincs
nyomtatás), [Be] (mindig nyomtat) vagy a [Hiba/
mellékszám] lehetőséget.
4-6
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
9
Nyomja meg az OK gombot.
FAX RX jelentés
4
Műveletjelentés
A műveletjelentés az elküldött és a fogadott faxokat is tartalmazza. Minden jelentés az utolsó 50 küldött vagy fogadott
fax adatait tartalmazza. Automatikus nyomtatás kiválasztása esetén a jelentést a gép automatikusan kinyomtatja
minden küldött és fogadott 50 fax után.
Műveletjelentések nyomtatása
Az utolsó 50 küldött és fogadott fax adatai jelentésként nyomtatásra kerülnek.
Napló:
a b
1 Kimenő FAX napló
2 Bejövő FAX napló
3 Kimenõ FAX jel.
*********************
1
Nyomja meg a Status/Job Cancel (Állapot/Feladat
visszavonása) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
Nyomja meg a [Napló] (jobb választó) gombot.
5
A  vagy  gombbal válassza ki a [Kimenő FAX jel.]
elemet az elküldött faxokról készített, vagy a [Bejövő
FAX jel.] elemet a beérkezett faxokról készített jelentés
kinyomtatásához.
6
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A jelentést
a készülék kinyomtatja.
4-7
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
FAX TX jelentés
FAX RX jelentés
Automatikus nyomtatás
A készülék minden 50 átvitel (küldés és fogadás) után automatikusan kinyomtat egy jelentést.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Adm. jel. beáll.]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Kimenő FAX jel.]
vagy [Bejövő FAX jel.] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [Ki] (nincs
nyomtatás), [Be] (nyomtat) lehetőséget.
9
Nyomja meg az OK gombot.
4-8
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Állapotoldal
Az állapotoldal a különböző felhasználói beállításokról nyújt információt.
A faxszal kapcsolatos információk közt megtalálható a helyi FAX száma, a helyi FAX neve, a faxvonal beállítása stb.
Szükség esetén ezek kinyomtathatók.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés nyomt.]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki az [Állapotoldal]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A gép
kinyomtatja az állapotoldalt.
Állapotoldal
4-9
4
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben
A faxok fogadásáról e-mail értesítést is küldhet a rendszer,
így nem kell ellenőriznie a fogadási eredményt.
MEGJEGYZÉS: A beállítás akkor jelenik meg, ha a FAX
RX eredmény jelentés beállítása [Be], vagy [Hiba/
mellékszám]. Részletek: FAX fogadási eredmény
jelentések, 4-6. oldal.
A fax fogadás eredményéről az e-mail értesítés a FAX RX
eredmény jelentés beállításai alapján történik. Ha a FAX RX
eredmény jelentés beállítása [Be], minden fogadott fax után
e-mail értesítést küld a rendszer. Ha a beállítás [Hiba/
mellékszám], e-mail értesítést csak akkor küld a rendszer, ha
hiba történik, vagy amikor a fogadott fax másik faxra,
számítógépre vagy mellékazonosítós fiókba került
továbbításra.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Visszaig. jel.]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX RX eredmény]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] vagy [Hiba/
mellékszám] elemet.
9
Nyomja meg az OK gombot.
10 A  vagy  gombbal válassza ki az [E-mail] elemet.
11 Nyomja meg az OK gombot.
12 Célhely kiválasztása a Címjegyzékből
1
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címjegyzék]
elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
A  vagy  gombbal jelölje ki a kívánt célhelyet,
amit jelentési célhelyként kíván regisztrálni.
Célhely közvetlen megadása
1
4-10
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címbejegyzés]
elemet.
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
A számbillentyűkkel írja be a jelentési célhelyként
menteni kívánt címet. Maximálisan 64 karakter
adható meg.
MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével
kapcsolatosan lásd: Karakterbeviteli mód a
Függelékben –2.
13 Nyomja meg az OK gombot.
4-11
4
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
4-12
5 Beállítás és tárolás
Ez a fejezet a különböző beállításokat és regisztrálásokat, mentéseket ismerteti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál .................................................... 5-2
FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál..................................... 5-4
FAX országkód ........................................................................................................5-6
Csengetések ........................................................................................................... 5-7
Hangerő beállítás .................................................................................................... 5-8
Ismétlések száma.................................................................................................... 5-9
Vételi mód .............................................................................................................5-10
Vétel dátuma és ideje............................................................................................ 5-11
Nyomtatás médiatípusa......................................................................................... 5-12
5-1
Beállítás és tárolás
FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál
Ez a vételi mód akkor kényelmes, ha egyetlen telefonvonalon bonyolódnak a fax és a telefonhívások is. Ha fax
érkezik, a készülék automatikusan fogadja azt, telefonhívás esetén pedig csengetési hangot hallat, hogy a
felhasználó fogadhassa a hívást.
FONTOS:
•
A FAX/TEL automatikus átkapcsolás használatához csatlakoztasson a géphez egy (kereskedelmi forgalomban
kapható) telefonkészüléket.
•
Előre beállított számú csengetés után a készülék belép a vonalra, ami hívó fél felé már költségekkel jár még
akkor is, ha a fogadó rendszer még nem válaszolt.
A vétel folyamata
FAX
FAX
Ha a hívó fél automata
küldéssel továbbítja az
eredetit
Ha a hívó fél kézi
küldéssel továbbítja az
eredetit
Telefon
Ha a hívó fél telefonhívást
indít
Bejövő hívás fogadása csengetési hang nélkül.
(A hívó fél ekkor már fizeti a létrejött kapcsolat díját.)
Két csengetési visszhangot hallat.
(Csak a hívó fél hallja a csengetési visszhangot.)
A másik fél által küldött fax
automatikus fogadása
(Automatikus faxfogadás)
Csengetési hangot hallat. (Mindkélt fél hallja a csengetés
hangját.)
Ha felemeli a csatlakoztatott telefon kézibeszélőjét,
beszélhet a hívóval.
A beszélgetés befejeztével
fogadhatja a faxot.
MEGJEGYZÉS: A beszélgetés befejeztével faxot is fogadhat manuálisan.
Előkészületek: Az [Auto (FAX/TEL)] kiválasztásához lásd: Vételi mód, 5-10. oldal.
5-2
Beállítás és tárolás
1
A csatlakozó telefonkészülék csengetni kezd.
Megjegyezzük, ha a FAX/TEL automatikus átkapcsolás
csengetéseinek száma [0] (nulla) a csatlakoztatott
telefon nem fog csengeni.
MEGJEGYZÉS: Módosíthatja a csengések számát. (Lásd:
Csengetések, 5-7. oldal.)
2
Ha a hívás telefonról érkezik
1
A gép csengetési hangot hallat, amire reagálva a
felhasználó fogadhatja a hívást. Emelje fel a telefon
kézibeszélőjét 30 másodpercen belül.
MEGJEGYZÉS: Ha nem emeli fel a telefon kézibeszélőjét
30 másodpercen belül, a készülék fax fogadásra vált.
2
Beszéljen a másik féllel.
MEGJEGYZÉS: A beszélgetés befejeztével faxot is
fogadhat manuálisan.
Ha a hívás faxról érkezik
A készülék megkezdi a fax fogadását.
5-3
5
Beállítás és tárolás
FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál
Ez a funkció akkor praktikus, ha a fax mellett üzenetrögzítő is üzemel. Ha fax érkezik, a készülék automatikusan
fogadja azt, telefonhívás esetén pedig a gép a csatlakoztatott üzenetrögzítő funkcióit követve fogadja a hívást. Ezzel
a megoldással a felhasználó távolléte esetén a hívó fél üzenetet hagyhat az üzenetrögzítőn.
FONTOS: A FAX/üzenetrögzítő automatikus átkapcsolás használata esetén, ha a gép a hívás beérkezésétől
számított egy percen belül legalább 30 másodperc csendet észlel, működésbe lép a csend érzékelő funkció, és a gép
átvált fax fogadásra.
MEGJEGYZÉS: A FAX/üzenetrögzítő automatikus átkapcsolás használatához csatlakoztasson a géphez egy
(kereskedelmi forgalomban kapható) üzenetrögzítős telefonkészüléket.
Az olyan részleteket, mint például a beérkezett üzenetetek kezelése, megtalálja az üzenetrögzítő használati
utasításában.
Állítson be az üzenetrögzítőénél több csengetési számot a gépnél, hogy először az üzenetrögzítő fogadhassa a
hívást. (Lásd: FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál, 5-2. oldal.)
A vétel folyamata
FAX
FAX
Telefon
Ha a hívó fél automata
küldéssel továbbítja az
eredetit
Ha a hívó fél kézi
küldéssel továbbítja az
eredetit
Ha a hívó fél telefonhívást
indít
A másik fél által küldött fax
automatikus fogadása
(Automatikus faxfogadás).
Az üzenetrögzítő lejátszik egy üzenetet, amiben arról
nyújt tájékoztatást, hogy a felhasználó nincs jelen.
Az üzenetrögzítő felveszi a hívó fél üzenetét.
Amikor a hívó elkezdi a fax
küldését, a gép elkezdi
fogadni azt.
5-4
Beállítás és tárolás
Előkészületek: Az [Auto (TAD)] kiválasztásához lásd: Vételi mód, 5-10. oldal.
1
A csatlakoztatott telefonkészülék a beállított számú
csengetést hallatja.
MEGJEGYZÉS: Ha a csengetések alatt felveszi a
kézibeszélőt, a gép a kézi vétellel megegyező állapotba lép.
2
Az üzenetrögzítő válaszol a hívásra.
Ha a hívás telefonról érkezik, de a felhasználó nincs
jelen
Az üzenetrögzítő lejátssza a kimenő üzenetet, és
megkezdi a hívó fél üzenetének a rögzítését.
MEGJEGYZÉS: Ha a felvétel alatt 30 másodpercnél
hosszabb csend észlelhető, a gép átkapcsol fax fogadására.
Ha a hívás faxról érkezik
A készülék megkezdi a fax fogadását.
5-5
5
Beállítás és tárolás
FAX országkód
E menü használatához kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez vagy a szakszerviz képviselőjéhez.
5-6
Beállítás és tárolás
Csengetések
A szükséges mértékben módosíthatja azoknak a csengetéseknek a számát, amiket a telefon hallat a hívás fogadása
előtt. A csengetések száma egymástól függetlenül állítható be az Auto (normál), Auto (TAD) (üzenetrögzítő) és Auto
(FAX/TEL) funkcióknál.
MEGJEGYZÉS: A csengetések száma normál és üzenetrögzítővel kombinált automata vételnél 1 és 15, FAX/TEL
vételnél pedig 0 és 15 között állítható.
A FAX/TEL csengetések száma néhány országban nem állítható.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fogadás] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Csengés(Normál)],
[Csengés(TAD)] vagy [Csengés(FAX/TEL)] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A számbillentyűkkel adja be a csengetések számát.
9
Nyomja meg az OK gombot.
5-7
5
Beállítás és tárolás
Hangerő beállítás
A hangszóró és a monitor hangereje beállítható.
Hangszóró hangereje: A beépített hangszóró hangereje az On Hook (Letett hallgató) gombot megnyomva, amikor
létrejön a telefonkapcsolat.
Monitor hangereje: A beépített hangszóró hangereje az On Hook (Letett hallgató) gomb megnyomása nélkül,
például memóriába történő vételnél, amikor létrejön a telefonkapcsolat.
FAX Hangszóró:
a b
1
0 Néma
*********************
2 1 Minimum
3 *2 Közepes
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki az [Ált. beállítások]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Hang] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX Hangszóró]
vagy a [FAX Monitor] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a hangszóró kívánt
hangerejét.
9
Nyomja meg az OK gombot.
5-8
Beállítás és tárolás
Ismétlések száma
Az automatikus hívásismétlések száma módosítható.
MEGJEGYZÉS: A beállítható érték 0–14 lehet.
Újratárcsázással kapcsolatos részletek: Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratárcsázás), 3-24. oldal.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Átvitel] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki az [Ism. próbák sz.]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A számbillentyűkkel írja be az ismétlések számát.
9
Nyomja meg az OK gombot.
5-9
5
Beállítás és tárolás
Vételi mód
A következő öt vételi mód áll rendelkezésre.
•
FAX automatikus fogadása [Auto (Normál)]
•
FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál [Auto (FAX/TEL)] (Lásd, 5-4. oldal.)
•
FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál [Auto (TAD)] (Lásd, 5-4. oldal.)
•
Kézi faxfogadás [Kézi]
Válassza ki a gép alkalmazásához legjobban megfelelő üzemmódot.
MEGJEGYZÉS: Néhány országban DRD vételi mód is elérhető.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fogadás] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fogadási beáll.]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt vételi módot.
9
Nyomja meg az OK gombot. Folytassa a következő
lépéssel, ha a 11. lépésben az [Auto(DRD)] beállítást
választotta.
10 A  vagy  gombbal válassza ki a DRD mintát.
Minta
Leírás
1. minta
Normál csengés
2. minta
Dupla csengés
3. minta
Rövid-rövid-hosszú
4. minta
Rövid-hosszú-rövid
11 Nyomja meg az OK gombot.
5-10
Beállítás és tárolás
Vétel dátuma és ideje
A vétel dátuma és ideje funkció minden fogadott oldal tetején megjeleníti nyomtatáskor a vétel dátumát és időpontját,
a küldő adatait és az oldalak számát. Ez akkor bizonyulhat hasznosnak, ha másik időzónából érkezett a fax.
MEGJEGYZÉS: Több oldalas fax nyomtatása esetén a vétel dátuma és időpontja csak az első lapra kerül rá, a
következő lapokon már nem szerepel.
Ha a fogadott fax a memóriába történő vétel után átirányításra kerül, a vétel dátuma és időpontja nem szerepel a
továbbított adatokban.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fogadás] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fog. Dátum/Idő]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] beállítást.
9
Nyomja meg az OK gombot.
5-11
5
Beállítás és tárolás
Nyomtatás médiatípusa
Adja meg a papír típusát, amire a készülék a fogadott faxot nyomtatja.
Támogatott papírtípusok: Összes hordozótípus, sima, durva, pergamen, címkék, újrahasznosított, kötött, karton,
színes, boríték, vastag, jó minőségű és szabvány 1–8
MEGJEGYZÉS: Az 1–8. egyéni papírral kapcsolatos további információkért lásd: Használati útmutató.
Fax médiatípus:
a b
1
*Minden típus
*********************
2 Sima
3 Fólia
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fogadás] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fax médiatípus]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt papírtípust.
Ha nem határoz meg papírtípust, válassza a [Minden
típus] lehetőséget.
9
Nyomja meg az OK gombot.
Papírkazetta forrás beállítása fogadott faxok kinyomtatásához
A médiatípus beállításával a faxokat a gép a megfelelő kazettában található papírra nyomtatja. A faxok méretét a
rendszer automatikusan a papír méretére csökkenti.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki az [Ált. beállítások]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Er./P.beáll.] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válasszon az [1.Kazetta beáll.],
[2.Kazetta beáll.] és [3.Kazetta beáll.] között.
MEGJEGYZÉS: A [2. kazetta], és a [3. kazetta] akkor
jelenik meg, ha az opcionális papíradagoló telepítve van.
5-12
Beállítás és tárolás
1.kazetta mérete: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válasszon az [1.kazetta mérete],
[2.kazetta mérete], és [3.kazetta mérete] között.
9
Nyomja meg az OK gombot.
10 A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt papírméretet.
11 Nyomja meg az OK gombot. Ismét megjelenik az előző
képernyő.
12 A  vagy  gombbal válasszon az [1.kazetta típusa],
[2.kazetta típusa], és 3.kazetta típusa] között.
13 Nyomja meg az OK gombot.
1.kazetta típusa: a b
1
*Sima
*********************
2 Durva
3 Újrahaszn.
14 A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt papírtípust.
15 Nyomja meg az OK gombot. Ismét megjelenik az előző
képernyő.
16 Nyomja meg a Back gombot az alapértelmezett
rendszermenü képernyőre való visszatéréshez.
17 Most végezze el a fax fogadási beállításokat. A beállítás
részletes ismertetéséhez lásd: Nyomtatás
médiatípusa, 5-12. oldal.
Válassza ki ugyanazt a papírtípust, amit a 14. lépésben
kiválasztott.
5-13
5
Beállítás és tárolás
5-14
6 Hibaelhárítás
Ez a fejezet a problémák kezeléséhez nyújt útmutatást.
•
•
•
•
Küldés/fogadás során működő jelzőfények............................................................. 6-2
A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések ........................................ 6-2
Hibaüzenetek ..........................................................................................................6-3
Hibaelhárítás ........................................................................................................... 6-5
6-1
Hibaelhárítás
Küldés/fogadás során működő jelzőfények
A Processing és a Memory jelzőfény mutatja a fax
átvitelének állapotát.
•
A Processing jelzőfény villogással jelzi, ha a gép faxot
küld vagy fogad.
•
A Memory (Memória) jelzőfény villogása azt jelzi, hogy
memória átvitel esetén a gép éppen a memóriájába
menti az adatokat.
•
A Memory (Memória) jelzőfény folyamatosan világít, ha
a memóriában késleltetett adásra várakozó adatok
vannak.
A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések
A főkapcsolót kikapcsolva faxok automatikus vételére nincs lehetőség.
Ellenőrizze, hogy a Memory visszajelző nem világít, mielőtt lekapcsolja a főkapcsolót.
FIGYELEM: A készülék esetleg még valamilyen funkciót végez, ha a Memory (Memória) jelzõfény világít.
Ha a világító memória jelzõfény ellenére a fõkapcsolóval lekapcsolja a készüléket, az hibához vezethet.
Gyõzõdjön meg róla, hogy a
visszajelző nem világít.
6-2
Hibaelhárítás
Hibaüzenetek
Hiba esetén a kijelzőn megjelenhet egy vagy több az alább felsorolt hibaüzenetek közül. Ezek segítik a hiba
azonosítását és a hiba kijavítását.
MEGJEGYZÉS: Átviteli hiba esetén küldési/fogadási jelentés készül. Ellenőrizze a jelentésben szereplő
hibakódot. A jelentéséhez lásd: Hibakódok listája a Függelék 6. oldalán. Küldési/fogadási jelentés nyomtatásával
kapcsolatban lásd: Küldési eredmény jelentések, 4-5. oldal és FAX fogadási eredmény jelentések, 4-6. oldal.
A hibakódokat a műveletjelentésből is kiolvashatja. (Lásd: Műveletjelentés, 4-7. oldal.)
Üzenet
Hiba történt.
Hívja a szervizt.
Ellenőrizendő pont
–
Javító művelet
Oldalszám
Kapcsolja ki, majd be a
gépet, vagy húzza ki, és
csatlakoztassa újra a
tápkábelt. Ha az üzenet nem
tűnik el, jegyezze fel a
hibakódot. Kapcsolja ki a
főkapcsolót, és húzza ki a
tápkábelt. Forduljon a
szervizképviselethez.
–
6
Túllépte a lekérd. fiók
keretet. Feladat törölve.
–
A lekérdező fiók megtelt a
dokumentumok adataival.
Nyomja meg az OK gombot.
A feladat meg lett szakítva.
Kísérelje meg a feladatot
később, miután a lekérdező
fiókból kinyomtatta vagy
törölte az adatokat.
–
Túllépte a fldat.-nyilv
korlátozást.
–
A felhasznált papír túllépte a
feladat-nyilvántartásnál
előzőleg beállított
korlátozást. Más műveletet
már nem végezhet. Nyomja
meg az OK gombot. A
feladat meg lett szakítva.
Kísérelje meg a feladatot
később, a papírhasználati
korlátozás visszaállítása
után.
Részletek:
Használati
útmutató.
Túllépte a fldat.-nyilv
korlátozást.
Nem olvashat be.
–
A fax átvitelt a feladatnyilvántartás letiltotta. Más
műveletet már nem
végezhet. Nyomja meg az
OK gombot. A feladat meg
lett szakítva.
Ellenőrizze a feladatnyilvántartás beállításait.
Részletek:
Használati
útmutató.
6-3
Hibaelhárítás
Üzenet
Ellenőrizendő pont
Javító művelet
Oldalszám
A telefonkagyló fel van véve.
Tegye le.
Csatlakozik a készülékhez
telefon (kereskedelmi
forgalomban kapható)?
Tegye vissza a kézibeszélőt.
–
Ütemezett küldési feladatok
száma túllépve.
–
A feladatok száma
meghaladta a késleltetett
átvitel beállított korlátját.
Nyomja meg az OK gombot.
A feladat meg lett szakítva.
Várja meg, amíg lezajlanak a
késleltetett átvitelek, vagy
törölje a késleltetett átvitelt,
és indítsa el újra a feladatot.
–
Tegyen papírt az 1. (~3)
kazettába.
vagy
Adjon papírt a kézi
adagolóba.
Kifogyott a papír a jelzett
papírkazettából vagy kézi
adagolóból?
Tegyen a jelzett méretű
papírt a jelzett helyre. Ha a
papír típusa is megadásra
került, a szükséges papír
típusa szintén megjelenik.
Másik papírforrás
használatához válassza ki a
papírforrást, majd nyomja
meg az OK gombot. Másik
papírforrás használatához
nyomja meg a [Papír] (jobb
választó) gombot, válassza
ki a kívánt papírforrást, majd
nyomja meg az OK gombot.
–
Meg lett adva a nyomtatási
papír?
A megadott papírtípust
tartalmazó kazetta nem
elérhető. Másik papírforrás
használatához nyomja meg
a [Papír] (jobb választó)
gombot, válasszon egy
másik papírforrást, majd
nyomja meg az OK gombot.
–
A kazetta megfelelően
vissza lett téve?
Vegye ki a kazettát, és tegye
vissza megfelelően.
–
6-4
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Probléma esetén először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a
szervizképviselettel.
Jelenség
Nem küldhető el a
dokumentum.
Nem végezhető közvetítő
átvitel.
Ellenőrizendő pont
Javító művelet
Oldalszám
A moduláris kábel
megfelelően van
csatlakoztatva?
Megfelelően csatlakoztassa
a moduláris kábelt.
–
A kijelzőn a Kommunikációs
hiba felirat látható?
Szüntesse meg a hiba okát,
és küldje el újra a faxot.
Függelék-6
Van beállítva TX (küldési)
korlátozás?
Törölje a TX korlátozást.
–
Van elég szabad hely a
memóriában?
Kezdje el a küldést a
memória felszabadulása
után, vagy szabadítson fel
memóriát.
–
6
Nem végezhető titkosított
átvitel.
A regisztrálás megfelelő
mind a küldési, mind a
fogadási oldalon?
Ellenőrizze újra a
regisztrálást a küldési és a
fogadási oldalon is.
–
A távoli átkapcsolás nem
használható.
A vonal csak impulzusos
tárcsázást fogad?
Néhány telefonnál egy
nyomógombbal ideiglenesen
hangtárcsázásra lehet
váltani. Olvassa el
telefonkészüléke használati
utasítását.
–
Jó számot használ?
Ellenőrizze a mentett
számot. (Alapérték: 55)
–
Nem nyomtat a készülék a
vétel után.
Bekapcsolta a memória
Ellenőrizze a továbbítási
célhelyet.
–
Nem jön fax.
A moduláris kábel
megfelelően van
csatlakoztatva?
Megfelelően csatlakoztassa
a moduláris kábelt.
–
A kijelzőn a Kommunikációs
hiba felirat látható?
Szüntesse meg a hiba okát,
és kérje meg a küldőt,
ismételje meg a leadást.
Függelék-6
Van beállítva RX (vételi)
korlátozás?
Törölje az RX korlátozást.
–
Van elég szabad hely a
memóriában?
Kezdje el a fogadást a
memória felszabadulása
után, vagy szabadítson fel
memóriát.
3-9
Nem végezhető memória
vétel.
továbbítást?
6-5
Hibaelhárítás
Jelenség
Ellenőrizendő pont
A fogadó fax képes a
Javító művelet
Oldalszám
A mellékazonosítós átvitel
csak akkor működik, ha a
fogadó fax is képes hasonló
mellékazonosítós átviteli
funkcióra.
–
Megegyezik a
mellékazonosító vagy a
mellékazonosító jelszava a
fogadó faxnál beállított
értékekkel?
Ha az adatok jók, ellenőrizze
azokat a vételi oldalon. Ez a
készülék nem használ a
vételhez mellékazonosító
jelszót.
–
Van elég szabad memória a
vételi oldali faxon?
Ellenőriztesse a vételi
oldalon tartózkodó
személlyel.
–
Nem végezhető memória
továbbítás.
A memória továbbítás
beállítása [Be]?
Ellenőrizze a memória
továbbítás beállításait.
–
Nem végezhető memória
továbbítás
mellékazonosítóval.
A fogadó fax képes a
mellékazonosítós átvitelre?
A mellékazonosítós átvitel
csak akkor működik, ha a
fogadó fax is képes hasonló
mellékazonosítós átviteli
funkcióra.
–
A megadott mellékazonosító
megegyezik a fogadó oldalon
beállítottal?
Ha az adatok jók, ellenőrizze
azokat a vételi oldalon. Ez a
készülék nem használ a
vételhez mellékazonosító
jelszót.
–
Nem lehet kinyerni az
adatokat a
mellékazonosítós fiókból.
Lett beállítva jelszó a fióknál?
Adja meg a helyes jelszót.
–
A lekérdezéses vétel nem
használható.
A küldő oldalon megfelelő a
lekérdezéses átvitel
beállítása?
Ellenőriztesse a vételi
oldalon tartózkodó
személlyel.
–
Nem használható a
mellékazonosító reléközvetítéses
kommunikáció.
A másik oldal faxkészüléke
alkalmas a mellékazonosítós
hirdetőtábla
kommunikációra?
Ha a másik fél faxkészüléke
nem alkalmas a hasonló
mellékazonosítós
hirdetőtábla
kommunikációra, akkor nem
képes az ilyen faxok
fogadására. Ellenőriztesse a
vételi oldalon tartózkodó
személlyel.
–
Megfelelő a megadott
mellékazonosító vagy jelszó?
Ha az adatok jók, ellenőrizze
azokat a vételi oldalon.
–
Nem végezhető
mellékazonosítós átvitel.
mellékazonosítós átvitelre?
6-6
Függelék
•
•
•
•
Karakterbeviteli mód................................................................................... Függelék-2
Műszaki adatok (Fax funkció)..................................................................... Függelék-3
Menülista .................................................................................................... Függelék-4
Hibakódok listája ........................................................................................ Függelék-6
Függelék-1
Karakterbeviteli mód
Karakterbeviteli képernyőkön, karakterek beviteléhez lásd az alábbi eljárást.
Gomb
Használja az alábbi gombokat a karakterek beviteléhez.
1
7
2
3
4
6
5
1. OK gomb
Nyomja meg a bevitt karakter(ek) véglegesítéséhez.
2. Clear gomb
Nyomja meg a kurzornál lévő karakter törléséhez. Ha a kurzor a sor végén áll, a tőle
balra eső törlődik.
3. Back gomb
A gombot megnyomva visszaléphet arra a képernyőre, ahonnan előhívta a
karakterbeviteli képernyőt.
4. Kurzor gombok
Ezekkel választhatja ki a beviteli pozíciót, vagy választhatja ki a karaktert a listából.
5. Számbillentyűk
Ezekkel választhatja ki a bevinni kívánt karaktert.
6. Reset gomb
Ezzel a gombbal léphet ki a karakterbeviteli eljárásból, és térhet vissza a készenléti
képernyőhöz.
7. Jobb oldali választó gomb Ezzel választhatja ki a beírandó karakter típusát (ha a [Szöveg] látható a kijelzőn).
Függelék-2
Műszaki adatok (Fax funkció)
MEGJEGYZÉS: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
Jellemző
Leírás
Kompatibilitás
Super G3
Kommunikációs vonal
Előfizetői telefonvonal
Átviteli idő
3 másodperc vagy kevesebb (33 600 bps, JBIG, ITU-T A4 #1 tesztoldal)
Átviteli sebesség
33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/
7200/4800/2400 bps
Kódolás
JBIG/MMR/MR/MH
Hibajavítás
ECM
Eredeti mérete
Max. szélesség: 8,5"/215 mm, m. hossz: 14"/355,6 mm
Automatikus
dokumentumadagoló
Max. 50 lap
Beolvasási felbontás
Vízszintes × Függőleges
200 × 100 dpi Normál (8 pont/mm × 3,85 sor/mm)
200 × 200 dpi Finom (8 pont/mm × 7,7 sor/mm)
200 × 400 dpi Szuperfinom (8 pont/mm × 15,4 sor/mm)
400 × 400 dpi Ultrafinom (16 pont/mm × 15,4 sor/mm)
Nyomtatási felbontás
600 × 600 dpi
Fokozatosság
256 árnyalat (hibaszétszórás)
Gyorsgomb
22 gomb
Továbbítás egyszerre több
állomásra
Max. 100 célhely
Fogadás memóriába
256 oldal vagy több (ITU-T A4 #1 tesztoldalnál)
Képmemória kapacitása
3,5 MB (normál) (beérkező faxok esetén)
Jelentések
Elküldött fax igazolójelentés, FAX RX igazolójelentés, műveletjelentés,
állapotoldal
Függelék-3
Menülista
Az üzenetkijelzőn megjelenő és a kezelőpanelen található gombokkal a következő menük érhetők el. A gép
használata közben ez a lista segítséget nyújthat.
FAX gomb
Function Menu
gomb
Eredeti mérete
Eredeti kép
FAX felbontás (3-5. oldal)
Eredeti tájolása
Folyamatos beolv.
Fájlnév megadása
Fel. vége ért.
Idõzített FAX átvitel
FAX közvetlen átvitel (3-2. oldal)
FAX lekérd. fog.
Fényerõ (3-6. oldal)
Duplex
Status/Job Cancel
(Állapot/Feladat
visszavonása) gomb
Felad.küld állap (3-7. oldal)
Ütemezett felad.
Nyom.felad. napló (4-3. oldal)
Fel.napló tárol. (4-3. oldal)
Fel.állapot tár. (4-3. oldal)
FAX (4-7. oldal)
Document Box
(Dokumentumfiók) gomb
Mellékazonosító fiók
Lekérd. fiók
Fájl tárolása
System Menu/Counter
(Rendszermenü/Számláló)
gomb
Jelentés
Jelentés nyomt.
Adm. jel. beáll.
Visszaig. jel.
Általános
beállítások
Hang
Er. / P.beáll.
Dátumbeállítás
Folytatás a következõ oldalon
Idõzítõ beáll.
Függelék-4
Állapotoldal (4-9. oldal)
Kimenõ FAX jel. (4-7. oldal)
Bejövõ FAX jel. (4-7. oldal)
Küldés eredménye (4-5. oldal)
FAX RX eredmény (4-6. oldal)
FAX Hangszóró (5-8. oldal)
FAX Monitor (5-8. oldal)
1.Kazetta beáll (Részletek: Használati
útmutató)
2.Kazetta beáll (Részletek: Használati
útmutató)
3.Kazetta beáll (Részletek: Használati
útmutató)
Dátum/Idõ (2-6. oldal)
Idõzóna (2-6. oldal)
Nyári idõszám. (2-6. oldal)
Nem haszn. idő
Az elõzõ oldal folytatása
FAX
Ált. beállítások
Átvitel
Fogadás
Forgalomszûrés
Dokumentumfiók
Célhely szerk.
Beáll/Karbantart
Titkosító kulcs
TTI (2-3. oldal)
Helyi FAX név (2-4. oldal)
Helyi FAX azon. (2-4. oldal)
Helyi FAX szám (2-4. oldal)
FAX hívásmód (2-2. oldal)
Ismétlések száma (5-9. oldal)
FAX médiatípus (5-12. oldal)
Csengés(Normál) (5-7. oldal)
Csengés(TAD) (5-7. oldal)
Csengés(FAX/TEL) (5-7. oldal)
Tovább. beáll.
Fogadási beáll. (5-10. oldal)
Fog. Dátum/Idõ (5-11. oldal)
2-t 1-be nyomt.
Köteg nyomtatás
Átkapcsoló kód
Titk. fogadás
Kétold. nyomt.
Szûrés küldésnél
Szûr. fogadásnál
Engedélylista
Eng. azon. lista
Elutasítólista
Gombkészl. kivál.
Mellékazonosító fiók
Lekérd. fiók
Átv. fájl törl.
Beáll. felülír.
Címjegyzék (3-13. oldal)
Listanyomtatás (3-21. oldal)
Szerviz beállít.
FAX országkód (5-6. oldal)
Faxhívási beáll. (2-8. oldal)
Távdiag. azon.
Távdiag. beáll.
Függelék-5
Hibakódok listája
Átviteli hiba esetén az alábbi hibakódok valamelyike bekerül a TX/RX eredmény jelentésbe és a Műveletjelentésbe.
MEGJEGYZÉS: Ha a V34 kommunikáció során történik a hiba, a hibakódban U helyett E látható.
Hibakód
Lehetséges ok/művelet
Foglalt
Az automatikus hívásismétlések ellenére sem
sikerült létrehozni a kommunikációt a
célállomással. Küldje újra.
MEGSZAKÍTVA
Az átvitelt a felhasználó megszakította.
A vételt a felhasználó megszakította.
U00300
A papír kifogyott a célállomáson. Ellenőriztesse a
vételi oldalon tartózkodó személlyel.
U00420–U00462
A vétel a kommunikációs funkciók
inkompatibilitása miatt sikertelen, bár a kapcsolat
létrejött.
U00600–U00690
A kommunikáció a készülék hibája miatt leállt.
Ismételje meg a küldést vagy a fogadást.
U00700
A kommunikáció a küldő vagy a fogadó oldali gép
hibája miatt megszakadt.
U00800–U00810
Hibásan küldött oldal(ak). Küldje újra.
U00900–U00910
Hibásan fogadott oldal(ak). Kérje meg a küldőt,
hogy ismételje meg a faxot.
U01000–U01092
Kommunikációs hiba történt az átvitel során.
Küldje újra.
U01100–U01199
Kommunikációs hiba történt a vétel során. Kérje
meg a küldőt, hogy ismételje meg a faxot.
U01400
Nem jött létre a kommunikáció a küldő vagy a
fogadó állomással, mert hangtárcsázást kísérelt
meg a berendezés impulzusos tárcsázású
vonalon.
U01500
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
átvitel során. Küldje újra.
U01600
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
vétel során. Kérje meg a küldőt, hogy csökkentse
az átviteli sebességet, és ismételje meg a faxot.
U01700–U01720
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
átvitel során. Küldje újra.
U01721
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
átvitel során. A beállított átviteli sebességet
esetleg a fogadó készülék nem ismeri.
Csökkentse az átviteli sebességet, és küldje újra.
Függelék-6
Hibakód
Lehetséges ok/művelet
U01800–U01820
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
vétel során. Kérje meg a küldőt, hogy csökkentse
az átviteli sebességet, és ismételje meg a faxot.
U01821
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
vétel során. A beállított átviteli sebességet esetleg
ez a készülék nem ismeri. Kérje meg a küldőt,
hogy csökkentse az átviteli sebességet, és
ismételje meg a faxot.
U03000
Lekérdezéses fogadásnál a fax fogadása
sikertelen, mert az eredeti nem lett előkészítve a
másik állomáson. Beszéljen a másik féllel.
U03200
Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet
történt, a másik fél faxkészüléke hasonló
gyártmányú, de a megadott mellékazonosító fiók
nem tartalmaz adatokat. Beszéljen a másik féllel.
U03300
Az alábbi 1. vagy 2. miatt hiba történt. Beszéljen a
másik féllel.
1
A másik fél készüléke hasonló gyártmányú,
és átviteli szûrésbe ütközött a saját fax a
lekérdezéses fogadás során. A
kommunikáció hibás jelszó miatt
megszakadt.
2
A másik fél készüléke hasonló gyártmányú,
és átviteli szûrésbe ütközött a saját fax a
mellékazonosító hirdetõtábla kommunikáció
során. A kommunikáció hibás jelszó miatt
megszakadt.
U03400
A lekérdezéses vétel megszakadt, mert a másik
fél által megadott jelszó nem illik a vevő készülék
FAX azonosítójához. Beszéljen a másik féllel.
U03500
Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet
történt, a másik fél faxkészüléke hasonló
gyártmányú, de a megadott mellékazonosító fiók
a másik gépen nem található. Ellenőriztesse a
vételi oldalon tartózkodó személlyel.
U03600
A másik fél faxkészüléke hasonló gyártmányú, de
a mellékazonosító hirdetőtábla fogadás
megszakadt, mert a megadott jelszó hibás.
Beszéljen a másik féllel.
U03700
Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet
történt, de a másik fél faxkészülékén vagy nincs
mellékazonosító hirdetőtábla kommunikációs
funkció, vagy nem voltak eredetik a
mellékazonosító fiókokban.
Függelék-7
Hibakód
Lehetséges ok/művelet
U04000
A megadott mellékazonosító fiók nem lett
regisztrálva a saját gyártmányú
fogadókészüléken, vagy a mellékazonosító nem
megfelelő.
U04100
A fogadó készüléken nincs mellékazonosító fiók
funkció, vagy a mellékazonosító nem megfelelő.
U04200
A tikosított átvitel megszakadt, mert a megadott
fiók nincs regisztrálva.
U04300
A titkosított átvitel megszakadt, mert a fogadó
faxon nincs titkosítási funkció.
U04400
A tikosított átvitel megszakadt, mert a titkosító
kulcsok nem illeszkednek.
U04401
A tikosított átvitel megszakadt, mert a titkosító
kulcsot még nem regisztrálták.
U04500
A tikosított fogadás megszakadt, mert a titkosító
kulcsok nem illeszkednek.
U05100
Az átvitel megszakadt, mert a kommunikációs
követelmények az ezen a gépen beállított átviteli
szűrés miatt nem teljesültek.
Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó
személlyel.
U05200
A vétel megszakadt, mert a kommunikációs
követelmények az ezen a gépen beállított vételi
szűrés miatt nem teljesültek.
U05300
A vételt a fogadó fél visszautasította, mert a
kommunikációs követelmények a fogadó gépen
beállított vételi szűrés miatt nem teljesültek.
Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó
személlyel.
U14000
A mellékazonosító fiókba történő vétel leállt, mert
elfogyott a készülék memóriája. Szabadítson fel
helyet a memória tartalmának kinyerésével, vagy
szüntesse meg a vételt a mellékazonosító fiókba.
U14100
A mellékazonosító fiókba vagy a hasonló
gyártmányú készülék mellékazonosító fiókjába
történő átvitel leállt, mert elfogyott a fogadó
készülék memóriája. Ellenőriztesse a vételi
oldalon tartózkodó személlyel.
U19000
A memóriába történő vétel leállt, mert elfogyott a
készülék memóriája. Szabadítson fel helyet a
memória tartalmának kinyerésével, és kérjen
ismételt küldést.
U19100
A memóriába történő átvitel leállt, mert elfogyott a
fogadó készülék memóriája. Ellenőriztesse a
vételi oldalon tartózkodó személlyel.
Függelék-8
Hibakód
Lehetséges ok/művelet
U19200
A memóriába történő átvitel leállt, mert adathiba
keletkezett az átvitel során. Küldje újra.
U19300
Az átvitel leállt, mert adathiba keletkezett az átvitel
során. Küldje újra.
U19400
A vétel leállt, mert adathiba keletkezett az átvitel
során. Kérje meg a küldőt, hogy ismételje meg a
faxot.
Függelék-9
Függelék-10
Tárgymutató
bejövõ hívásnál 5-4, 5-10
Faxfeladat elõzmények 4-3
Feladatnapló képernyõ 4-3
Felbontás 3-5
Felkészülés a használatra 2-1
Fényerõ 3-6
Fogadás memóriába 3-9, 6-5
A
A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések 6-2
A készülék részei és azok funkciói 1-1
Adatátvitel memóriából 3-2, 3-3
Mégse 3-10
Átvitel kezdeti sebessége 3-4, 3-16
Átviteli eredmények és mentési állapotok
ellenõrzése 4-1
Automatikus küldés 3-2
B
Beérkezett faxok kinyomtatása/elküldése igény szerint (továbbítás memóriából) 6-5, 6-6
C
G
Gyorsgombok 3-22
Célhely kiválasztása 3-22
Módosítás/törlés 3-23
Új célállomás regisztrálása 3-22
H
Hangerõ beállítás 5-8
Helyi FAX adatok 2-4
Helyi FAX név 2-4
Hibaelhárítás 6-5
Hibakódok listája Függelék-6
Hibaüzenetek 6-3
I
Címjegyzék 3-13
Célhely kiválasztása 3-19
Címlista nyomtatása 3-21
Keresés 3-19
Módosítás/törlés 3-20
Új célállomás regisztrálása 3-13
Csengetések 5-7
Idõ 2-6
J
Dátum 2-6
Jelentés
Állapotoldal 4-9
FAX fogadási eredmény jelentések 4-5
Küldési eredmény jelentések 4-5
Mûveletjelentés 4-7
Jelzõfények 6-2
E
K
ECM-kommunikáció 3-4, 3-16
E-mail értesítés
Jelentés faxfogadás eredményérõl 4-10
Eredetik elhelyezése 3-3
Késleltetett átvitel
Azonnali átvitel 3-11
Mégse 3-11
Készülék (nevek) 1-4
Kezelõpanel 1-2
Kézi vétel 5-10
Kommunikáció mellékazonosítóval 3-4
Közvetítõ átvitel 6-5
Közvetlen átvitel 3-2, 3-3
Mégse 3-12
Küldés állapota 3-7
Küldõ terminálazonosító (TTI) kiválasztása 2-3
D
F
FAX automatikus fogadása 3-8, 5-10
FAX országkód 5-6
FAX/TEL automata átkapcsolás bejövõ hívásnál 5-2, 5-10
FAX/üzenetrögzítõ automata átkapcsolás
Tárgymutató-1
L
Nem jön fax 6-5
Nem küldhetõ el a dokumentum 6-5
Nem végezhetõ mellékazonosítós átvitel 6-6
Nem végezhetõ memória vétel 6-5
Nincs nyomtatás 6-5
Nyomtatás médiatípusa 5-12
Lekérdezéses kommunikáció
Lekérdezéses fogadás 6-6
M
Mégse
Átvitel törlése (a kommunikáció megszakítása) 3-12
Késleltetett átvitel törlése 3-11
Közvetlen átvitel törlése 3-12
Lekérés vagy Hirdetõtábla Mellékazonosítós adás törlése 3-12
Memóriából történõ átvitel törlése 3-10
Mellékazonosító relé-közvetítéses kommunikáció 6-6
Menülista Függelék-4
Mûszaki adatok Függelék-3
N
Nem használható a mellékazonosító relé-közvetítéses kommunikáció 6-6
T
Távoli átkapcsolás 6-5
Telefonvonal 2-2
Titkosított átvitel 3-4
Titkosított kommunikáció 6-5
U
Újratárcsázás 3-24
Ismétlések számának módosítása 5-9
V
Vétel dátuma és ideje 5-11
Vételi mód 5-10
Tárgymutató-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement