Triumph-Adler DCC 2950 Copy system Brugermanual

Triumph-Adler DCC 2950 Copy system Brugermanual
DCC 2930 / 2935
DCC 2945/2950
Operatørhåndbok
DCC 2930 / 2935
DCC 2945/ 2950
Digitale Farge- Multifunksjonssystement
Kopiere / Printe / Skanne / Fakse
A3
Introduksjon
Takk for at du har kjøpt CDC 1930/DCC 2930/CDC 1935/DCC 2935/CDC 1945/DCC 2945/CDC 1950/DCC
2950.
Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig
vedlikehold og enkel feilsøking ved behov, slik at maskinen alltid vil være i god stand.
Les denne operatørhåndboken før du begynner å bruke maskinen, og oppbevar den i nærheten av maskinen
slik at du lett kan slå opp i den.
Vi anbefaler at du bruker våre originale forbruksartikler. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som følge av
det brukes ikke originale forbruksartikler i denne maskinen.
I denne operatørhåndboken henvises CDC 1930/DCC 2930/CDC 1935/DCC 2935/CDC 1945/DCC 2945/CDC
1950/DCC 2950 henholdsvis til modellen 30/30 ppm, modellen 35/35 ppm, modellen 45/45 ppm og modellen
55/50 ppm.
Håndbøker som følger med
Følgende håndbøker følger med maskinen. Slå opp i dem ved behov.
Quick Guide
Beskriver fremgangsmåtene for ofte brukte operasjoner.
Safety Guide
Her gis sikkerhetsinformasjon og advarsler ved installasjon og bruk av maskinen. Du må lese denne håndboken
før du bruker maskinen.
Safety Guide (CDC 1930/DCC 2930/CDC 1935/DCC 2935/CDC 1945/DCC 2945/CDC 1950/DCC 2950)
Her beskrives maskinens installasjonsområde, advarselsetiketter og annen informasjon. Du må lese denne
håndboken før du bruker maskinen.
DVD (Product Library)
• Operatørhåndbok (denne håndboken)
• Printing System Driver User Guide
• FAX Operation Guide
• Network FAX Driver Operation Guide
• Card Authentication Kit (B) Operation Guide
• Network Tool for Direct Printing Operation Guide
• Data Security Kit (E) Operation Guide
• Network Print Monitor User Guide
• Embedded Web Server RX User Guide
• File Management Utility User Guide
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken
Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal
beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen.
Symbolene og deres betydning er angitt nedenfor.
ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død hvis
advarselen ikke følges.
FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller
mekaniske skader hvis advarselen ikke følges.
Symboler
Symbolet  angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være
oppmerksom på er angitt på symbolet.
.... [Generell advarsel]
.... [Advarsel om høy temperatur]
Symbolet
angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres.
Illustrasjonen inne i symbolet angir hvilke handlinger det dreier seg om.
.... [Advarsel om handling som ikke må utføres]
.... [Må ikke demonteres]
Symbolet  angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som MÅ utføres. Spesifikasjon
av handlingen som må utføres er angitt på symbolet.
.... [Varsel om nødvendig handling]
.... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]
.... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt]
Kontakt serviceteknikeren for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er
uleselige eller håndboken er blitt borte (avgiftsbelagt).
MERK: Det er mulig at en original som har stor likhet med en pengeseddel ikke kopieres på riktig måte fordi
denne maskinen er utstyrt med en funksjon som hindrer forfalskning.
i
Innhold
Innhold
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
Lasersikkerhet (Europa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
EN ISO 7779. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
EK1-ITB 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii
1
Navn på deler
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Maskin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Klargjøring for bruk
Kontroller tilleggsutstyret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Koble til kabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Slå på/av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Justere vinkelen på betjeningspanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Valg av språket som skal vises [Språk] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Angi dato og tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Nettverkoppsett (LAN-kabeltilkobling). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Embedded Web Server RX (Innstillinger for e-post) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Legge inn papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Legge inn originaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-34
3
Grunnleggende betjening
Pålogging/avlogging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Enter-tast og Quick No. Search-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Berøringspanelskjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Forhåndsvisning av original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Velge fargemodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Sende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
Bekreftelsesskjermbilde for mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30
Forberedelser for å sende et dokument til en datamaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31
Angi mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-41
Bruke Dokumentboksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-44
Avbryte jobber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-53
Hurtigoppsett-skjermbildet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-54
Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-57
Registrere snarveier (Innstillinger for Kopiere, Sende, og Dokumentboks) . . . . . . . . . . . . . . . 3-59
Bruke nettleseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-60
Bruke Ukentlig tidsinnstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-62
Kontrollere teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-63
Hjelpeskjermbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-63
4
Vedlikehold
Ordinært vedlikehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Rengjøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
ii
Innhold
5
Feilsøking
Løse funksjonsfeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Reagere på feilmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Fjerne papirstopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21
Tillegg
Tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tillegg-2
Papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tillegg-4
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tillegg-13
Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Register-1
iii
Miljø
Miljøforhold:
•
Temperatur: 10-32,5°C
(Fuktigheten må være maks 70 % ved en temperatur på 32,5 °C).
•
Fuktighet: 15-80 %
(Temperaturen må være maks 30 °C ved en fuktighet på 80 %.)
Bruk belagt papir ved en temperatur på maks 27 °C og en fuktighet på maks 60 %.
Ugunstige miljøforhold kan påvirke bildekvaliteten. Maskinen bør brukes ved følgende temperatur: Maks 16-27
°C, fuktighet: 36-65 %. I tillegg må du unngå å plassere maskinen på følgende steder.
Maskinen gjenkjenner og viser automatisk den følgende meldingen når romtemperaturen er for høy eller for
lav.
Melding: ”Advarsel for høy temperatur. Juster” eller ”Advarsel for lav temperatur. Juster.”
For å bruke maskinen under optimale forhold må du justere temperaturen og fuktigheten i rommet hvis
meldingen vises.
•
Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys.
•
Unngå steder med vibrasjon.
•
Unngå steder med store temperaturendringer.
•
Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft.
•
Unngå steder med dårlig ventilering.
Hvis gulvet er ømfintlig overfor hjul, så kan gulvmaterialet skades når maskinen flyttes etter installasjonen.
Under kopiering avgis det noe ozon, men mengden er så liten at det ikke har innvirkning for helsen. Hvis
maskinen brukes over en lengre periode i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan
imidlertid lukten bli ubehagelig. For å få gode forhold til kopieringsarbeidet anbefales det at rommet ventileres
tilstrekkelig.
iv
Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler
FORSIKTIG
Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.
Oppbevar deler som inneholder toner utenfor barnas rekkevidde.
Hvis det søles fra deler som inneholder toner, må du unngå å puste inn eller svelge toner. Du må også
unngå å få toner i øynene eller på huden.
•
Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder
vann. Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege.
•
Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å
fortynne innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig.
•
Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege.
•
Hvis du får toner på huden, må du vaske den av med såpe og vann.
Ikke forsøk å ødelegge deler som inneholder toner, eller å åpne dem med makt.
Andre forholdsregler
Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren.
Innsamlede tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende
bestemmelser.
Lagre maskinen et sted der den ikke utsettes for direkte sollys.
Lagre maskinen et sted hvor temperaturen holder seg under 40 °C, samtidig som store endringer i temperatur
og fuktighet unngås.
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og
multifunksjonsmateren og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken.
Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, er sending og mottak av faks deaktivert når hovedbryteren er slått av.
Ikke slå av hovedbryteren, men trykk Power-tasten på betjeningspanelet for å gå inn i hvilemodus.
v
Lasersikkerhet (Europa)
Laserstråler kan være skadelige for mennesker. Laserstrålen som avgis inne i maskinen er derfor hermetisk
forseglet i et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal bruk kan ikke stråling lekke ut fra
maskinen.
Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1 i standard IEC/EN 60825-1:2007.
Forsiktig: Bruk av andre fremgangsmåter enn de som er angitt i denne håndboken kan føre til farlig
eksponering for stråling.
Disse etikettene er festet til laserskannerenheten inne i maskinen og befinner seg i et område der brukeren ikke
har tilgang.
Etiketten nedenfor er festet på høyre side av maskinen.
vi
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning
Det kan være ulovlig å kopiere/skanne opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra eieren av
opphavsretten.
Det er forbudt og straffbart å kopiere/skanne følgende ting.
Det er mulig at listen ikke er fullstendig. Du må ikke bevisst kopiere/skanne ting som ikke skal kopieres/skannes.
•
Banksjekker
•
Pengesedler
•
Verdipapirer
•
Frimerker
•
Pass
•
Sertifikater
Lokale lover og regler kan forby eller begrense kopiering/skanning av andre elementer som ikke er nevnt
ovenfor.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB
(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren
Gesichtsfeld platziert werden.
vii
Informasjon om rettslige forhold og
sikkerhetsinformasjon
Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder
informasjon om følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
Informasjon om rettslige forhold ........................................................... ix
Om varemerkenavn .............................................................................. ix
Kontrollfunksjon for strømsparing ....................................................... xvi
Automatisk funksjon for 2-sidig kopi ................................................... xvi
Resirkulert papir.................................................................................. xvi
Energy Star (ENERGY STAR®) Program........................................... xvi
Om denne operatørhåndboken...........................................................xvii
viii
Informasjon om rettslige forhold
Det er forbudt å kopiere eller på annen måte reprodusere hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig
tillatelse fra eieren av opphavsretten.
Om varemerkenavn
•
PRESCRIBE og KDPL er varemerker av Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,
Windows 7 og Internet Explorer er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
•
PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated.
•
Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation.
•
Novell og NetWare er registrerte varemerker for Novell, Inc.
•
IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh, og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M og Typebank-OCR er varemerker for TypeBank®.
•
Alle europeiske språkskrifter som er installert på denne maskinen, brukes under lisens fra Monotype
Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerte varemerker
for International Typeface Corporation.
•
UFST™ MicroType®-skrifter fra Monotype Imaging Inc. er installert på denne maskinen.
•
Denne maskinen inneholder programvare som har moduler utviklet av Independent JPEG Group.
•
Denne maskinen inneholder NF-modulen som er utviklet av
ACCESS CO., Ltd.
•
Dette produktet inneholder NetFront Browser for ACCESS
CO., LTD.
•
ACCESS, ACCESS logo og NetFront er varemerker eller
registrerte varemerker for ACCESS CO., LTD. i USA, Japan og andre land.
•
© 2011 ACCESS CO., LTD. Alle rettigheter forbeholdes.
•
Java er et registrert varemerke for Oracle og/eller underavdelinger.
Alle andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive
firmaene. Symbolene ™ og ® blir ikke benyttet i denne operatørhåndboken.
ix
GPL/LGPL
Produktet inneholder GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html) programvare som del av fastvaren. Du kan få kildekoden, og har dermed tillatelse til å kopiere, gjengi
og endre den i samsvar med vilkårene til GPL/LGPL.
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)”
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
x
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgment:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
xi
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xii
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that
the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1
Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the
License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by,
or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the
power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial
ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
xiii
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the
License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is
provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived
from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works
shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to
submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of
electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not
limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking
systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving
the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing
by the copyright owner as “Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has
been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2
Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license
to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3
Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated
in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer
the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are
necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work
to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the
Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under
this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4
Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following
conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do
not pertain to any part of the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You
distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the
following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source
form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the
NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.
xiv
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.
5
Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall
supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor
regarding such Contributions.
6
Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks,
or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7
Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES
OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the
Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8
Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or
agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect,
special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of
the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if
such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9
Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You
may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability
obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act
only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if
You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims
asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets “[]” replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be
enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class
name and description of purpose be included on the same “printed page” as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance
with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed
on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
xv
Kontrollfunksjon for strømsparing
Maskinen er utstyrt med Strømsparingsmodus hvor strømforbruket reduseres etter en viss tid siden maskinen
ble brukt siste gang. Maskinen er også utstyrt med Hvilemodus hvor skriver- og faksfunksjonene går inn i
ventemodus mens strømforbruket reduseres til et minimum når maskinen ikke brukes over en bestemt periode.
Strømsparingsmodus
Maskinen går automatisk over til Strømsparingsmodus når det har gått 3 minutter (for modellene 30/30 ppm, 35/
35 ppm eller 45/45 ppm) eller 5 minutter (for modellen 55/50 ppm) siden den sist ble brukt. Du kan forlenge
tidsintervallet for inaktivitet før strømsparingsmodus aktiveres. For mer informasjon, se Strømsparingsmodus
og automatisk strømsparingsmodus på side 2-7.
Hvilemodus
Maskinen går automatisk over i Hvilemodus når det har gått 30 minutter (for modellen 30/30 ppm), 45 minutter
(for modellen 35/35 ppm), eller 60 minutter (for modellen 45/45 ppm eller 55/50 ppm) siden den sist ble brukt.
Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før hvilemodus aktiveres. For mer informasjon, se Hvilemodus og
Automatisk hvilemodus på side 2-8.
Automatisk funksjon for 2-sidig kopi
Denne maskinen har 2-sidig kopiering som standardfunksjon. Hvis du f.eks. kopierer to 1-sidige originaler over
på ett enkelt ark som en 2-sidig kopi, reduseres papirforbruket. For mer informasjon, se 2-sidig på side 3-14.
Resirkulert papir
Maskinen kan bruke resirkulert papir, noe som reduserer belastningen på miljøet. Salgsrepresentanten eller
serviceteknikeren din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper.
Energy Star (ENERGY STAR®) Program
Som et selskap som har sluttet seg til den internasjonale Energy Star-programmet, har vi
fastslått at denne maskinen er i samsvar med standardene som er beskrevet i programmet.
xvi
Om denne operatørhåndboken
Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler:
Kapittel 1 - Navn på deler
Identifiserer maskinens deler, og taster på betjeningspanelet.
Kapittel 2 - Klargjøring for bruk
Forklarer påfylling av papir, plassering av originaler, tilkobling av maskinen, og nødvendige konfigurasjoner før
første bruk.
Kapittel 3 - Grunnleggende betjening
Beskriver fremgangsmåtene for grunnleggende kopiering, utskrift og skanning.
Kapittel 4 - Vedlikehold
Beskriver rengjøring og skifte av tonerbeholder.
Kapittel 5 - Feilsøking
Forklarer fremgangsmåten ved feilmeldinger, papirstopp og andre problemer.
Tillegg
Gir en oversikt over maskinens spesifikasjoner.
Beskriver tilleggsutstyret som er tilgjengelig for maskinen.
Inneholder informasjon om medietyper og papirstørrelser.
xvii
Konvensjoner i denne håndboken
Følgende konvensjoner brukes avhengig av type beskrivelse.
Konvensjon
Beskrivelse
Eksempel
Fet
Angir tastene på
betjeningspanelet eller en
datamaskinskjerm.
Trykk Start-tasten.
[Vanlig]
Angir berøringspanelets taster.
Trykk [OK].
Kursiv
Angir en melding som vises på
berøringspanelet.
Klar til å kopiere vises.
Brukes for å angi et nøkkelord,
en setning eller referanser til
ytterligere informasjon.
For mer informasjon, se Hvilemodus og
automatisk hvilemodus på side 2-9.
Merk
Angir tilleggsinformasjon eller operasjoner for referanse.
MERK:
Viktig
Angir elementer som er påkrevd
eller forbudt, for å unngå
problemer.
VIKTIG:
Angir hvilke forholdsregler som
må tas for å forhindre skade på
personer eller maskinvare, og
hvordan man skal forholde seg.
FORSIKTIG:
Forsiktig
Beskrivelse av fremgangsmåter for bruk
I denne operatørhåndboken brukes tastene på berøringspanelet som følger:
Beskrivelse i denne
Operatørhåndbok
Faktisk fremgangsmåte
Trykk [Kopier].

Trykk [Neste] i Snarveier.

Trykk [ ] to ganger.

Trykk [Endre] i Originalbilde.
Trykk [Kopier], [Neste] i Snarveier,
[ ] to ganger, og deretter
[Endre] i Originalbilde.
xviii
Originaler og papirstørrelser
Denne delen forklarer konvensjonene som brukes i denne håndboken ved henvisning til originalstørrelser eller
papirstørrelser.
Som for A4, B5 og Letter, som kan brukes enten horisontalt eller vertikalt, brukes en ekstra R for å angi
horisontal orientering på originalen eller papiret.
Orientering
Angitt størrelse *
Vertikal orientering
Original
A4, B5, A5, B6,
A6, 16K, Letter,
Statement
Papir
For originalene og papir er dimensjonen A lengre
enn B.
Horisontal orientering
Original
A4-R, B5-R, A5-R,
B6-R, A6-R,
16K-R, Letter-R,
Statement-R
Papir
For originalene og papir er dimensjonen A kortere
enn B.
*
Størrelsen på originalen eller papiret som kan brukes, avhenger av
funksjonen og innmatingsbrettet. Du finner mer informasjon på siden
som beskriver funksjonen eller innmatingsbrettet.
Ikoner på berøringspanelet
Følgende ikoner brukes på berøringspanelet for å angi orienteringen for original og papir.
Orientering
Originaler
Vertikal orientering
Horisontal orientering
xix
Papir
xx
1 Navn på deler
I dette kapitlet får du vite hvilke deler maskinen består av, og hvilke taster som finnes på
betjeningspanelet.
•
•
Betjeningspanel ..................................................................................1-2
Maskin.................................................................................................1-4
1-1
Navn på deler
Betjeningspanel
Viser skjermbildet Status/Jobbavbrudd.
Viser skjermbildet for kopiering.
Slår berøringspanelet over til forstørret skjermbilde i
skjermbildet for kopiering eller skjermbildet for sending.
Viser hjelpeveiledningen.
Innstillingene går tilbake til
standardinnstillingene.
Viser systemmenyen.
Viser antall ark som
har blitt skrevet ut, og
antall skannede sider.
Er tent eller blinker når en feil
inntreffer og jobben blir stoppet.
Blinker når maskinen bruker harddisken, faksminnet
eller USB minnet (enhet for generelle formål).
Blinker under utskrift, sending og mottak av faks, sending av skannede
dokumenter, og mottak av utskriftsdata.
Viser skjermbildet Faks.
Viser skjermbildet for sending.
Du kan også endre dette til å vise skjermbildet for adresseboken.
Viser skjermbildet for dokumentboksen.
Viser skjermbildet for applikasjon.
Viser skjermbildet for program.
1-2
Navn på deler
Sletter tall og tegn som har blitt angitt.
Setter på venting utskriftsjobben som er i gang.
Maskinen går over i
strømsparingsmodus.
Maskinen går over i
hvilemodus. Maskinen går ut
av hvilemodus hvis den er i
hvilemodus.
Er tent når maskinens
hovedbryter er slått på.
Talltastatur.
Registrerer tall og symboler.
Skanner alle dokumenter i sort / hvit.
Veksler mellom
brukerautentisering og
avlogging.
Viser skjermbildet for
avbruddskopiering.
Skanner alle dokumenter i full farge.
Gjenkjenner automatisk om dokumentet er farge eller
sort / hvit, og skanner dokumentet.
Starter kopiering og skanning, og
behandler innstillinger.
Avslutter registrering med talltastaturet, og
avslutter skjermbildet under innstilling av
funksjoner. Kjøring tilknyttet til skjermen [OK].
Tilbakekaller mål og programmer som
allerede er registrerte for sending.
1-3
1
Navn på deler
Maskin
1
2
3
5-h
5-e
4
5-b 5-c
5-d
5-f
5-g
5-a
5-j
1
Originaldeksel (tilleggsutstyr)
2
Postkasse (tilleggsutstyr)
3
Frontdeksel
4
Etterbehandler (tilleggsutstyr)
5
Kassett 1 til 7 (Kassettene 3 til 7 er tilleggsutstyr)
• 5-a: Kassett 1
• 5-b: Kassett 2
• 5-c: Kassett 3
• 5-e: Kassett 5
• 5-f: Kassett 6
• 5-g: Kassett 7
• 5-h: Kassett 5
• 5-i: Kassett 3 eller 6
• 5-j: Kassett 4 eller 7
1-4
5-i
• 5-d: Kassett 4
5
Navn på deler
1
16
10
17
6
7
8
11
9
12
13
14
18
19
15
25
24
21
20
22 23
6
Nettverksgrensesnittkontakt
21 Utløsertast
7
USB port (A2)
22 Toneravfallsboks
8
USB grensesnittkontakt (B1)
23 Rengjøringsbørste
9
Grensesnitt for tilleggsutstyr
24 Toneravfallsboks
10 Indikatorplater for originalstørrelse
25 Utløser for tonerbeholder
11 Det lille glasset
12 Tonerbeholder (Black)
13 Tonerbeholder (Magenta)
14 Tonerbeholder (Cyan)
15 Tonerbeholder (Yellow)
16 Dokumentmater (tilleggsutstyr)
17 Glassplate
18 Klemmeholder
19 Betjeningspanel
20 Håndtak
1-5
Navn på deler
26
27
28 29
30
31
33
32
36
37
38
39
34
40
41
42
35
26 Papirlengdefører
27 Sperre (Papirbreddefører)
28 Innerskuff
29 Papirstopper
30 USB-port (A1)
31 Hendel for høyre deksel 1
32 Høyre deksel 1
33 Hovedbryter
34 Justeringsknapp for papirbredde
35 Hendel
36 Hendel for høyre deksel 2
37 Høyre deksel 2
38 Papirbreddefører
39 Støttebrett for multifunksjonsmateren
40 Multifunksjonsmater
41 Hendel for høyre deksel 3
42 Høyre deksel 3
1-6
2 Klargjøring for bruk
I dette kapitlet får du vite hvilke forberedelser du må gjøre før du bruker denne maskinen for
første gang, i tillegg til fremgangsmåtene for å legge inn papir og originaler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontroller tilleggsutstyret.....................................................................2-2
Koble til kabler ....................................................................................2-4
Slå på/av .............................................................................................2-5
Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus ................2-7
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus ..............................................2-8
Justere vinkelen på betjeningspanelet................................................2-8
Valg av språket som skal vises [Språk]...............................................2-9
Angi dato og tid .................................................................................2-10
Nettverkoppsett (LAN-kabeltilkobling)...............................................2-11
Embedded Web Server RX (Innstillinger for e-post).........................2-14
Legge inn papir .................................................................................2-17
Legge inn originaler ..........................................................................2-34
2-1
Klargjøring for bruk
Kontroller tilleggsutstyret
Kontroller at følgende tilleggsutstyr er inkludert.
•
Safety Guide
•
Quick Guide
•
DVD (Product Library)
Dokumenter på den vedlagte DVDen
Den vedlagte DVDen (Product Library) inneholder følgende dokumenter. Slå opp i dem ved behov.
Dokumenter
Operatørhåndbok (denne håndboken)
FAX Operation Guide
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Data Security Kit (E) Operation Guide
Embedded Web Server RX User Guide
Printing System Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
File Management Utility User Guide
2-2
Klargjøring for bruk
Klargjøre nødvendige kabler
Følgende grensesnitt er tilgjengelige for å koble maskinen til en PC. Klargjør de nødvendige kablene i henhold
til grensesnittet du bruker.
2
Tilgjengelige standardgrensesnitt
Funksjon
Grensesnitt
Skriver/Skanner
/Nettverksfaks*
Nettverksgrensesnitt
LAN (10 BASE-T eller 100
BASE-TX, 1000 BASE-T
skjermet)
Skriver
USB-grensesnitt
USB 2.0-kompatibel kabel
(høy hastighet, USB
kompatibel, maks 5,0 m,
skjermet)
*
Nødvendig kabel
Funksjon tilgjengelig ved bruk av faks (tilleggsutstyr). Du finner mer
informasjon om nettverksfaks i Fax System (V) Operation Guide.
2-3
Klargjøring for bruk
Koble til kabler
Koble til LAN-kabel (tilleggsutstyr)
Følg trinnene nedenfor for å koble en LAN-kabel til maskinen.
1
Når maskinen er på, trykker du først Power-tasten
på betjeningspanelet. Kontroller at Powerindikatoren, Processing-indikatoren og Memoryindikatoren er av. Etter dette slår du av
hovedbryteren.
2
Koble LAN-kabelen til
nettverksgrensesnittkontakten på venstre side av
maskinen.
3
Koble den andre enden av kabelen til huben.
4
Slå på maskinen ogkonfigurer nettverket. For mer
informasjon, se Nettverkoppsett (LANkabeltilkobling) på side 2-11.
Kontroller at lampene
utenom denne er av.
Koble til strømkabelen
Koble den ene enden av den medfølgende strømkabelen til maskinen, og den andre enden til en stikkontakt.
VIKTIG: Bruk bare strømkabelen som leveres med maskinen.
2-4
Klargjøring for bruk
Slå på/av
Slå på
Når indikatoren for hovedbryteren er tent... (Klareringstid fra Hvilemodus)
Trykk Power-tasten.
Når indikatoren for hovedbryteren er slått av...
Åpne dekselet på hovedbryteren, og slå på
hovedbryteren.
MERK: Hvis Data Security Kit (tilleggsutstyr) er installert, kan det hende at det vises en melding om at
sikkerhetsfunksjonen aktiveres, og at det kan ta litt tid å starte når strømmen er slått på.
VIKTIG: Når du slår av hovedbryteren, må du ikke slå den på igjen med en gang. Vent i minst 5 sekunder, og
slå deretter på hovedbryteren.
2-5
2
Klargjøring for bruk
Slå av
Før du slår av hovedbryteren, må du trykke Power-tasten på betjeningspanelet til av. Kontroller at Powertasten, Processing-indikatoren og Memory-indikatoren er av før du slår av hovedbryteren.
Hvis du ikke vil slå av hovedbryteren, se Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus på side 2-7,
og Hvilemodus og Automatisk hvilemodus på side 2-8.
FORSIKTIG: Harddisken kan være i bruk når Power-tasten, Processing-indikatoren eller Memory-indikatoren
er tent eller blinker. Det kan føre til skader hvis du slår av hovedbryteren når harddisken er i bruk.
Kontroller at lampene
utenom denne er av.
I tilfelle maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom
FORSIKTIG: Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en kortere tidsperiode (f.eks. over natten), slår
du hovedbryteren av. Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode (f.eks. ferie), bør
du av sikkerhetshensyn trekke ut støpselet fra stikkontakten. Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, er
sending og mottak av faks deaktivert når hovedbryteren er slått av.
FORSIKTIG: For å beskytte papiret mot fuktighet, fjern papiret fra kassettene og legg det i posen for
oppbevaring av papir.
2-6
Klargjøring for bruk
Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus
Strømsparingsmodus
For å aktivere Strømsparingsmodus, trykk Energy
Saver-tasten. Berøringspanelet og alle indikatorene på
betjeningspanelet slås av for å spare strøm, bortsett fra
Energy Saver- og Power-indikatoren, og indikatoren
for hovedbryteren. Denne tilstanden kalles
Strømsparingsmodus.
Hvis utskriftsdata blir mottatt i Strømsparingsmodus,
starter maskinen automatisk og starter utskriften.
Også når faksdata blir mottatt når maskinen er i
strømsparingsmodus og faksen (tilleggsutstyr) brukes,
starter maskinen automatisk og starter utskriften.
For å fortsette, utfør en av de følgende handlingene.
Modellen 30/30 ppm eller 35/35 ppm vil være klar til
bruk innen 15 sekunder, mens modellen 45/45 ppm
eller 55/50 ppm vil være klar til bruk innen 20 sekunder.
•
Trykk hvilken som helst tast på betjeningspanelet.
•
Åpne originaldekselet eller dokumentmateren
(tilleggsutstyr).
•
Plasser originalene i dokumentmateren
(tilleggsutstyr).
Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar
lengre tid før maskinen reagerer.
Automatisk strømsparingsmodus
Hvis du velger Automatisk strømsparingsmodus, aktiveres Strømsparingsmodus på maskinen etter et
forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet. Standard forhåndsinnstilling er 3 minutter (for modellen 30/30 ppm, 35/
35 ppm eller 45/45 ppm) eller 5 minutter (for modellen 55/50 ppm).
2-7
2
Klargjøring for bruk
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus
Hvilemodus
Du aktiverer Hvilemodus ved å trykke Power-tasten.
Berøringspanelet og alle indikatorene på
betjeningspanelet slås av for å spare strøm, bortsett fra
indikatoren for hovedbryteren. Denne tilstanden kalles
Hvilemodus.
Hvis utskriftsdata blir mottatt i Hvilemodus, utføres
utskriftsjobben mens berøringspanelet forblir slukket.
Ved bruk av faksen (tilleggsutstyr) skrives faksdata ut
også med betjeningspanelet slukket.
For å gjenoppta, trykk Power-tasten. Modellen 30/30
ppm eller 35/35 ppm vil være klar til bruk innen 20
sekunder, mens modellen 45/45 ppm eller 55/50 ppm vil
være klar til bruk innen 30 sekunder.
Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar
lengre tid før maskinen reagerer.
Automatisk hvilemodus
Hvis du velger Automatisk hvilemodus, aktiveres Hvilemodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten
aktivitet i Strømsparingsmodus. Standard forhåndsinnstilling er 30 minutter (for modellen 30/30 ppm), 45
minutter (for modellen 35/35 ppm), eller 60 minutter (for modellen 45/45 ppm eller 55/50 ppm).
Justere vinkelen på betjeningspanelet
Som vist nedenfor justerer du vinkelen på
betjeningspanelet i to trinn ved å løse ut låsehendelen
for betjeningspanelet.
2-8
Klargjøring for bruk
Valg av språket som skal vises [Språk]
Velg hvilket språk som skal vises på berøringspanelet.
2
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å velge språket.
Felles - språk
1
Trykk System Menu-tasten.
2
Trykk [Felles], og deretter [Endre] i Språk.
3
Trykk tasten for språket du vil bruke.
4
Trykk [OK].
Angi språk som skal brukes i panel.
English
Deutsch
Français
Nederlands
Português
Español
Italiano
Avbryt
Status
OK
10/10/2010 10:10
Språket på berøringspanelet vil endres.
2-9
Klargjøring for bruk
Angi dato og tid
Følg trinnene nedenfor for å angi dato og tid på stedet der maskinen installeres.
Når du sender en e-postmelding ved hjelp av overføringsfunksjonen, vil datoen og tiden som er angitt her bli
skrevet ut i toppteksten i e-postmeldingen. Angi dato, tid og tidsforskjell fra GMT i området der maskinen skal
brukes.
MERK: Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn
med administratortillatelser. Hvis administrasjon av brukerpålogging er deaktivert, vises skjermbildet for
brukerautentisering. Angi et brukernavn og passord, og trykk [Pålogging]. Se den engelske
operatørhåndboken for standard brukernavn og passord.
Pass på å angi tidsforskjellen før du angir dato og tid.
Hvis du endrer Dato/Tid-innstillingen, blir prøvefunksjonene utilgjengelige. For mer informasjon, se den
engelske operatørhåndboken.
Dato/tid - tidssone
1
Trykk System Menu-tasten.
2
Trykk [ ], [Dato/Tid], og deretter [Endre] i
Tidssone.
3
Velg område.
Angi tidssone.
Velg plasseringen nærmest deg.
MERK: Trykk [
Tidssone
] eller [
] for å vise neste område.
-12:00 Internasjonal datogrense vest
-11:00 Samoaøyene
4
Trykk [Av] eller [På] i Sommertid, og trykk [OK].
-11:00 Universal Coordinated Time -11
1/13
-10:00 Hawaii
-09:00 Alaska
-08:00 Baja California
Avbryt
OK
MERK: Hvis du velger et område som ikke bruker
sommertid, vil ikke skjermbildet for innstilling av
sommertid vises.
10/10/2010 10:10
Status
Dato/tid - dato/klokkeslett
5
Trykk [Endre] i Dato/klokkeslett.
6
Angi dato og klokkeslett. Trykk [+] eller [–] i hver
innstilling.
7
Trykk [OK].
Angi dato og klokkeslett.
2010
År
10
Måned
10
Dag
Off
10
Time
10
Minutt
31
Sekund
Avbryt
Status
OK
10/10/2010 10:10
2-10
Klargjøring for bruk
Nettverkoppsett (LAN-kabeltilkobling)
Maskinen er utstyrt med nettverksgrensesnitt som er kompatibelt med nettverksprotokoller som f.eks. TCP/IP
(IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec, og AppleTalk. Det er mulig å utføre nettverksutskrift på
Windows, Macintosh, UNIX, NetWare og andre plattformer.
Dette avsnittet forklarer prosedyrene for TCP/IP (IPv4) oppsett og AppleTalk oppsett. For andre
nettverksinnstillinger, se den engelske operatørhåndboken.
•
TCP/IP (IPv4) oppsett ...2-11
•
AppleTalk oppsett...2-13
MERK: Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn
med administratortillatelser. Hvis administrasjon av brukerpålogging er deaktivert, vises skjermbildet for
brukerautentisering. Angi et brukernavn og passord, og trykk [Pålogging]. Se den engelske
operatørhåndboken for standard brukernavn og passord.
TCP/IP (IPv4) Oppsett (ved å angi IP-adresser)
Oppsett TCP/IP (IPv4) for å koble til Windows nettverket. Still inn IP-adressene, nettverksmaskene, og
gatewayadressene. Standardinnstillingene er "TCP/IP Protokoll: På, DHCP: På, Bonjour: Av, Auto-IP: På".
MERK: Før du angir IP-adressen må du få tillatelse fra nettverksansvarlige.
Bruk fremgangsmåten nedenfor.
System - IPv4
Angi TCP/IP (IPv4).
* Innstillingen vil bli endret etter at enheten eller nettverket er startet på nytt.
Av
DHCP
IP-adresse
0.0.0.0
Delnettmaske
On
0.0.0.0
Standard
gateway
0.0.0.0
2
Trykk [System], [Neste] i Nettverk, og deretter
[Neste] i TCP/IP.
3
Trykk [Endre] i TCP/IP.
4
Trykk [På], og deretter [OK].
5
Trykk [Endre] i IPv4.
6
Trykk [DHCP].
7
Trykk [Av] i DHCP, og deretter [OK].
8
Trykk [Bonjour].
9
Trykk [Av] i Bonjour , og deretter [OK].
talltastene.
Auto-IP
Bonjour
Avbryt
Status
Trykk System Menu-tasten.
10 Trykk [IP-adresse], og angi adressen med
På
Av
1
OK
11 Trykk [Delnettmaske], og angi adressen med
talltastene.
10/10/2010 10:10
12 Trykk [Standard gateway], og angi adressen med
talltastene.
2-11
2
Klargjøring for bruk
13 Kontroller at alle adressene er angitt riktig, og trykk
[OK].
14 Når du har endret innstillingen, omstart nettverket
fra systemmenyen, eller slå maskinen av og på
igjen.
For mer informasjon om omstart av nettverket, se
den engelske operatørhåndboken.
DHCP-innstillinger
Velg om du skal bruke DHCP-serveren eller ikke. Standardinnstillingen er På.
Bruk fremgangsmåten nedenfor.
1
Trykk System Menu-tasten.
2
Trykk [System], [Neste] i Nettverk, og deretter
[Neste] i TCP/IP.
3
Trykk [Endre] i TCP/IP.
4
Trykk [På], og deretter [OK].
5
Trykk [Endre] i IPv4.
6
Trykk [DHCP].
7
Trykk [Av] eller [På] i DHCP, og deretter [OK].
8
Når du har endret innstillingen, omstart nettverket
fra systemmenyen, eller slå maskinen av og på
igjen.
For mer informasjon om omstart av nettverket, se
den engelske operatørhåndboken.
Bonjour-innstillinger
Velg om du vil bruke Bonjour eller ikke. Standardinnstillingen er Av.
Se den engelske operatørhåndboken for fremgangsmåtene.
2-12
Klargjøring for bruk
Auto-IP innstillinger
Velg om du vil bruke Auto-IP eller ikke. Standardinnstillingen er På.
Bruk fremgangsmåten nedenfor.
1
Trykk System Menu-tasten.
2
Trykk [System], [Neste] i Nettverk, og deretter
[Neste] i TCP/IP.
3
Trykk [Endre] i TCP/IP.
4
Trykk [På], og deretter [OK].
5
Trykk [Endre] i IPv4.
6
Trykk [Auto-IP].
7
Trykk [På] eller [Av] i Auto-IP, og trykk [OK].
8
Når du har endret innstillingen, omstart nettverket
fra systemmenyen, eller slå maskinen av og på
igjen.
For mer informasjon om omstart av nettverket, se
den engelske operatørhåndboken.
AppleTalk oppsett
Velg AppleTalk nettverkstilkobling. Standardinnstillingen er På.
Se den engelske operatørhåndboken for fremgangsmåtene.
2-13
2
Klargjøring for bruk
Embedded Web Server RX (Innstillinger for e-post)
Embedded Web Server RX er et verktøy som brukes til oppgaver som kontroll av bruksstatusen til maskinen og
endring av innstillinger for sikkerhet, nettverksutskrift, e-postoverføring og avansert nettverksbruk.
MERK: Her er informasjon om faksinnstillingene utelatt. Du finner mer informasjon om bruk av faksen i Fax
System (V) Operation Guide.
Faksen (tilleggsutstyr) er nødvendig for å kunne bruke faksfunksjonene.
For å endre innstillingene i Embedded Web Server RX, må du logge på maskinen som administrator.
Standardinnstillingene er vist nedenfor.
Innloggingsnavn: Admin
Innloggingspassord: Admin
* Store og små bokstaver skilles.
Fremgangsmåten for å få tilgang til Embedded Web Server RX er som følger:
1
Start webleseren.
2
Angi maskinens IP-adresse i adresse- eller plasseringsfeltet.
f.eks. http://10.183.51.41/
Websiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og Embedded Web Server RX samt gjeldende
status.
3
Velg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen. Verdiene for hver kategori må angis
separat.
Hvis det er angitt begrensninger for Embedded Web Server RX, må du angi riktig brukernavn og passord
for å få tilgang til andre sider enn startsiden.
For mer informasjon, se Embedded Web Server RX User Guide.
2-14
Klargjøring for bruk
E-postinnstilling
Ved å angi bestemte SMTP-innstillinger kan du sende bilder som er skannet med denne maskinen, som epostvedlegg.
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må denne maskinen være tilkoblet en e-postserver som bruker SMTPprotokollen.
Kontroller følgende før du sender bilder som er skannet med denne maskinen, som e-postvedlegg:
•
•
•
Nettverksmiljøet som brukes for å koble denne maskinen til e-postserveren.
En kontinuerlig tilkobling via et lokalnettverk anbefales.
SMTP-innstillinger
Bruk Embedded Web Server RX til å registrere SMTP-serverens IP-adresse eller vertsnavn.
Hvis det er satt begrensninger på størrelsen på e-postmeldinger, kan det hende at det ikke er mulig å
sende svært store e-postmeldinger.
Fremgangsmåten for å angi SMTP-innstillingene er som følger:
1
Klikk Settings -> Advanced -> SMTP -> General.
2-15
2
Klargjøring for bruk
2
Angi de riktige innstillingene i hvert av feltene.
Innstillingene som må angis på SMTP-innstillingsskjermen er som følger:
Element
SMTP Protocol
Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokoll. Denne protokollen må være aktivert
hvis du skal bruke e-post.
SMTP Port Number
Angi SMTP-portnummeret eller bruk standard SMTP-port 25.
SMTP Server Name
Angi IP-adressen eller navnet til SMTP-serveren. Maksimumslengden for SMTPservernavnet og IP-adressen er 64 tegn. Hvis du angir navnet, må også en DNSserveradresse være konfigurert. DNS-serveradressen kan angis i kategorien
TCP/IP - Generelt.
SMTP Server Timeout
Innstill tidsintervallet før tidsavbruddet i sekunder.
Authentication
Protocol
Aktiverer eller deaktiverer SMTP-autentiseringsprotokollen eller angir POP før
SMTP som protokoll. SMTP-autentiseringen kan bruke Microsoft Exchange
2000.
Authenticate as
Autentisering kan gjøres fra tre POP3-kontoer, eller du kan velge en annen
konto.
Login User Name
Hvis Other er valgt for Authenticate, vil brukernavnet som angis her, brukes ved
SMTP-autentisering. Maksimumslengden for brukernavnet er 64 tegn.
Login Password
Hvis Other er valgt for Authenticate, vil passordet som angis her, brukes ved
autentisering. Maksimumslengden for passordet er 64 tegn.
SMTP Security
Aktiverer eller deaktiverer SMTP Security. Når denne protokollen er aktivert, må
verken SSL/TLS eller STARTTLS velges. For å aktivere SMTP security må
SMTP port endres i henhold til serverinnstillingene. Vanligvis er 465 for SSL/TLS
og 25 eller 587 for STARTTLS kjent som SMTP porter.
POP before SMTP
Timeout
Innstill tidsintervallet før tidsavbrudd i sekunder når du har valgt POP før SMTP
som autentiseringsprotokoll.
Test
Ved å trykke denne tasten tester du om SMTP-forbindelsen kan opprettes.
E-mail Size Limit
Angi maksimumsstørrelsen for e-post som kan sendes i kilobyte. Når verdien er
0, er begrensningen for e-poststørrelse deaktivert.
Sender Address
Angi e-postadressen til personen som er ansvarlig for maskinen, f.eks.
maskinadministratoren, slik at en svarrapport eller rapport om mislykket levering
vil gå til en person og ikke til maskinen. Avsenderadressen må angis korrekt for
SMTP-autentisering. Maksimumslengden for avsenderadressen er 128 tegn.
Signature
Domain Restriction
3
Beskrivelse
Angi signaturen. Signaturen er fritekst som vil vises nederst i e-postmeldingen.
Den brukes ofte for ytterligere identifikasjon av maskinen. Maksimumslengden
for signaturen er 512 tegn.
Angi domenenavnene som kan godtas eller avvises. Maksimumslengden for
domenenavnet er 32 tegn. Du kan også angi e-postadresser.
Klikk Send.
2-16
Klargjøring for bruk
Legge inn papir
Papir kan legges inn i de to standardkassettene og multifunksjonsmateren. Papirmatere er også tilgjengelige
som tilleggsutstyr (se Tilleggsutstyr på Tillegg-2).
For papirmatemetodene for hver kassett, se siden nedenfor.
Kassett
Standard
Tilleggsutstyr
Navn
Side
Kassett 1,
Kassett 2
Standardkassetter
2-19
Multifunksjonsmater
Multifunksjonsmater
2-26
Kassett 3,
Kassett 4
Papirmater (500 ark x 2)*
2-19
Høyvolumsmagasin (1 500 ark x 2)
2-22
Kassett 5
Sidemater (3 000 ark)
2-25
Sidemater (500 ark x 3)*
2-19
Høyvolum sidemater
(500*, 1 500 ark x 2**)
2-19
Sidemater (500 ark x 3)*
2-19
Høyvolum sidemater
(500*, 1 500 ark x 2**)
2-26
Kassett 6
Kassett 7
* Papirets ileggingsmetode er den samme som for kassett 1 og 2.
** Papirets ileggingsmetode er den samme som for høyvolumsmagasinet (1 500 ark x 2).
VIKTIG:
•
Antall ark som kan rommes avhenger av miljøet.
•
For tydeligere og skarpere fargekopier, bruk det spesielle fargete papiret.
Du bør ikke bruke papir for blekkstråleskrivere eller papir med belegg. Slike typer papir kan føre til
papirstopp eller andre problemer.
2-17
2
Klargjøring for bruk
Før du legger inn papir
Når du åpner en ny pakke papir, må du lufte arkene godt
som beskrevet nedenfor, slik at de skilles fra hverandre.
1
2
3
4
Bøy hele papirbunken slik at midten buer oppover.
Hold bunken i begge ender og strekk den mens du
lufter hele bunken.
Løft høyre og venstre hånd vekselvis for å lage
mellomrom, og få inn luft mellom arkene.
Til slutt retter du inn kantene på arkene mot et
jevnt, flatt underlag.
Hvis arkene er brettet eller bøyd, må du rette dem
ut før de legges inn i maskinen. Papir som er krøllet
eller brettet kan forårsake papirstopp.
FORSIKTIG: Hvis du kopierer på brukt papir (papir som det allerede er kopiert på), må du ikke bruke papir
med stifter eller binders. Dette kan skade maskinen eller gi dårlig kvalitet på kopiene.
Unngå å utsette åpnet papir for høye temperaturer og høy fuktighet da fukt kan føre til problemer. Papir som blir
til overs etter at du har lagt papir i multifunksjonsmateren eller en kassett, bør legges tilbake i posen for
oppbevaring av papir.
Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta det ut
av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir.
MERK: Noen papirtyper har en tendens til å krølle seg og sette seg fast i enheten for papirutmating.
Hvis utskriftspapiret deles eller stables ujevnt, snu eller endre retningen (vertikal/horisontal) på papiret i
kassetten.
Hvis du bruker spesialpapir, f.eks. brevhodepapir, hullet papir eller papir med forhåndstrykk av f.eks. logo eller
firmanavn, se Papir på Tillegg-4.
2-18
Klargjøring for bruk
Legge papir inn i kassettene
Standardkassettene
Begge de to standardkassettene kan romme vanlig papir, resirkulert papir eller farget papir.
Kassett 1 og 2 rommer opp til 500 ark vanlig papir (80 g/m2) (eller opp til 550 ark med vanlig papir 64 g/m2).
Følgende papirstørrelser kan brukes: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18",
Letter, Letter-R, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R and 216 × 340 mm.
VIKTIG:
•
Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi
innstillingen for medietypen og papirvekten. Se Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 230 i den engelske operatørhåndboken.
Kassettene kan romme papir som veier mellom 60 og 220 g/m2 (for modellen 30/30 ppm eller 35/35 ppm),
eller mellom 60 og 256 g/m2 (for modellen 45/45 ppm eller 55/50 ppm). Hvis du bruker papir med en vekt
mellom 106 og 220 g/m2 (for modellen 30/30 ppm eller 35/35 ppm) eller mellom 106 og 256 g/m2 (for
modellen 45/45 ppm eller 55/50 ppm), still inn medietypen Tykt og still inn vekten på papiret du bruker.
•
Ikke legg inn tykt papir som veier mer enn 256 g/m2 i kassettene. Bruk multifunksjonsmateren for papir som
veier mer enn 256 g/m2.
Kontakt en servicetekniker hvis du vil bruke papir på mellom 330 × 210 og 356 × 220 mm.
•
1
Dra kassetten ut til den stopper.
MERK: Ikke dra ut mer enn én kassett om gangen.
2
Klem endene nede på papirlengdeføreren, og flytt
føreren slik at den passer til papirets lengde.
MERK: Papirstørrelsene er angitt på kassetten.
2-19
2
Klargjøring for bruk
3
Trykk på sperren (Papirbreddefører) for å utløse.
Ta tak i justeringsknappen for papirbredde, og flytt
papirbreddeførerne slik at de ligger inntil arkene.
4
Rett inn papiret mot høyre side av kassetten.
Eksempel: A4
Etter å ha tatt papiret ut av pakken må det luftes før
det legges i kassetten.
(Se Før du legger inn papir på side 2-18.)
VIKTIG:
•
Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du
legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller
brettet kan forårsake papirstopp.
•
Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået
som er angitt (se figuren til venstre).
•
Når du legger inn papiret, må den siden som var
nærmest pakkeforseglingen vende oppover.
•
Papirlengde- og papirbreddeførerne må justeres
etter papirstørrelsen. Hvis du legger inn papir uten å
justere disse førerne, kan det føre til forskjøvet
mating og papirstopp.
2-20
Klargjøring for bruk
5
Pass på at papirlengde- og papirbreddeførerne
hviler stødig mot papiret. Hvis det er mellomrom
mellom førerne og papiret, må førerne justeres.
2
6
Trykk på sperren (Papirbreddefører) for å låse.
7
Sett inn angivelsen på arket slik at det samsvarer
med størrelsen og type papir som legges inn.
(Angivelsen er oppgitt på begge sider av arket.)
8
Skyv kassetten forsiktig inn.
MERK: Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre
periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta
det ut av kassettene og legge det i posen for
oppbevaring av papir.
9
2-21
Velg medietypen (vanlig, resirkulert osv.) som er
lagt i kassetten. (Se Angi papirstørrelse og
medietype for kassettene på side 2-30.)
Klargjøring for bruk
Høyvolumsmagasinet (1 500 ark x 2 - tilleggsutstyr)
Tilleggskassettene kan romme vanlig papir, resirkulert papir eller farget papir.
Høyvolumsmagasinet (1 500 ark x 2) rommer opp til 3 000 ark (1 500 ark x 2) med vanlig papir
(80 g/m2) (eller opp til 3 500 ark (1 750 ark x 2) av 64 g/m2 vanlig papir).
Følgende papirstørrelser kan brukes: A4, B5 og Letter.
VIKTIG:
•
Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi
innstillingen for medietypen og papirvekten. Se Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 230 i den engelske operatørhåndboken.
Kassettene kan romme papir som veier maks 256 g/m2. Hvis du bruker papir med en vekt mellom 106 og
256 g/m2, still inn medietypen til Tykt og still inn vekten på papiret du bruker.
•
Ikke legg inn tykt papir som veier mer enn 256 g/m2 i kassettene. Bruk multifunksjonsmateren for papir som
veier mer enn 256 g/m2.
Klips
1
Dra kassetten ut til den stopper.
2
Drei papirstørrelsesførerens (A) klips, og ta ut.
Trekk papirstørrelsesføreren (A) opp og ut.
3
Sett papirstørrelseføreren (A) inn i sporet (nederst
på kassetten) for den papirstørrelsen som skal
brukes.
Papirstørrelsesfører (A)
Pass på at toppen av papirstørrelseføreren (A)
samsvarer med papirstørrelsen som skal brukes,
sett på klipsen og drei den slik at den festes.
Prøv å bevege papirstørrelseføreren (A) forsiktig
for å kontrollere at den sitter fast.
2-22
Klargjøring for bruk
4
Press bunnen av kassetten helt ned, trykk ned
kroken på siden av papirstørrelsesføreren (B) slik
at den løsner, og trekk ut papirstørrelsesføreren
(B).
2
Papirstørrelsesfører (B)
5
Juster papirstørrelsesføreren (B) etter
papirstørrelsen.
A4
Sett papirstørrelsesføreren (B) inn i sporet merket
A4 (nederst på kassetten), og fest kroken (et "klikk"
høres).
Prøv å bevege papirstørrelseføreren (B) forsiktig
for å kontrollere at den sitter fast.
B5
Åpne papirstørrelsesføreren (B) som vist, og sett
den inn i sporet merket B5 (nederst på kassetten),
og fest kroken (et "klikk" høres).
Prøv å bevege papirstørrelseføreren (B) forsiktig
for å kontrollere at den sitter fast.
Letter
Papirstørrelsesføreren (B) er ikke festet.
2-23
Klargjøring for bruk
6
Legg papiret i kassetten.
Etter å ha tatt papiret ut av pakken må det luftes før
det legges i kassetten.
(Se Før du legger inn papir på side 2-18.)
VIKTIG:
•
Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du
legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller
brettet kan forårsake papirstopp.
•
Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået
som er angitt (se figuren nedenfor).
•
Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
7
Sett inn angivelsen på arket slik at det samsvarer
med størrelsen og type papir som legges inn.
(Angivelsen er oppgitt på begge sider av arket.)
8
Skyv kassetten forsiktig inn.
MERK: Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre
periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta
det ut av kassettene og legge det i posen for
oppbevaring av papir.
9
2-24
Velg medietypen (vanlig, resirkulert osv.) som er
lagt i kassetten. (Se Angi papirstørrelse og
medietype for kassettene på side 2-30.)
Klargjøring for bruk
Sidemater (3 000 ark) (tilleggsutstyr)
Sidemateren (tilleggsutstyr) kan romme opp til 3 000 ark vanlig papir (80 g/m2). Følgende papirstørrelser kan
brukes: A4, B5, Letter.
Dra kassetten ut til den stopper og legg inn papiret i
kassetten. Skyv kassetten forsiktig inn etter at du har
lagt inn papiret.
MERK: Standardinnstilling for papirstørrelse er A4.
Hvis du må endre papirstørrelsen til B5 eller Letter,
kontakt serviceteknikeren.
VIKTIG:
• Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du
legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller
brettet kan forårsake papirstopp.
• Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået
som er angitt (se figuren nedenfor).
• Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
2-25
2
Klargjøring for bruk
Legge inn papir i multifunksjonsmateren
Multifunksjonsmateren rommer opp til 150 A4 ark eller mindre vanlig papir (80 g/m2) (eller opp til 165 ark vanlig
papir (64 g/m2) ) eller opp til 50 ark vanlig papir (80 g/m2) (eller opp til 55 ark vanlig papir (64 g/m2) vanlig papir)
større enn A4.
Multifunksjonsmateren har plass til papirstørrelser 12 × 18" og fra A3 til A6-R og Hagaki og fra Ledger til
Statement-R, 8K, 16K og 16K-R. Pass på å bruke multifunksjonsmateren når du skriver ut på spesialpapir.
VIKTIG: Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi
innstillingen for medietypen og papirvekten. (Se Angi papirstørrelse og medietype for multifunksjonsmateren
(Innstilling sidemater) på side 2-32.) Hvis du bruker papir med en vekt på min. 106 g/m2, still inn medietypen til
Tykt og still inn vekten på papiret du bruker.
Multifunksjonsmateren har følgende kapasitet:
•
•
•
•
•
•
A4 eller mindre vanlig papir (80 g/m2), resirkulert papir eller farget papir: 150 ark
(64 g/m2 vanlig papir: 165 ark)
B4 eller større vanlig papir (80 g/m2), resirkulert papir eller farget papir: 50 ark
(64 g/m2 vanlig papir: 55 ark)
Hagaki: 30 ark
OHP-film: 10 ark
Konvolutt DL, Konvolutt C4, Konvolutt C5, Konv. #10 (Commercial #10), Konv. #9 (Commercial #9), Konv.
#6 (Commercial #6), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 10 ark
Bannerpapir: 470,1-1220,0 mm:
1 ark (manuell mating), 10 ark (når valgfri bannerskuff er vedlagt)
MERK: Når du legger inn papir med egendefinert størrelse, må du angi papirstørrelsen, se Angi papirstørrelse
og medietype for multifunksjonsmateren (Innstilling sidemater) på side 2-32.
Når du bruker spesialpapir, f.eks. transparenter eller tykt papir, må du velge medietype, se Angi papirstørrelse
og medietype for multifunksjonsmateren (Innstilling sidemater) på side 2-32.
1
Åpne multifunksjonsmateren helt opp.
2
Når du legger inn papirstørrelser 12 × 18" , og fra
A3 til B4 og Ledger til Legal, strekk ut
multifunksjonsmaterens støttebrett helt til
markeringen "∆" vises helt.
2-26
Klargjøring for bruk
3
Juster papirbreddeførerne etter papirets bredde.
Etter å ha tatt papiret ut av pakken må det luftes før
det legges i multifunksjonsmateren.
(Se Før du legger inn papir på side 2-18.)
4
Legg papiret inn i skuffen langs papirbreddeførerne
til det stopper.
VIKTIG: Hold utskriftssiden opp.
Krøllet papir må rettes ut før det brukes.
Rett ut den øverste kanten hvis den er krøllet.
Før du legger papir i multifunksjonsmateren, kontroller
at det ikke ligger papir igjen i skuffen fra forrige jobb.
Hvis det er lite papir igjen i multifunksjonsmateren, og
du vil legge inn mer papir, må du først ta ut papiret som
er igjen, legge det sammen med det nye papiret, og så
legge papiret i skuffen igjen.
Hvis det finnes mellomrom mellom papiret og
papirbreddeførerne, må førerne justeres for å unngå
skjev mating og papirstopp.
VIKTIG: Pass på at du ikke legger inn mer papir enn
angitt nivå (se figuren).
2-27
2
Klargjøring for bruk
Legge inn konvolutter
Opptil 10 konvolutter kan legges inn i multifunksjonsmateren.
Følgende konvoluttstørrelser kan brukes:
Konvolutt som kan brukes
Størrelse
Monarch
3 7/8 × 7 1/2"
Konv. #10 (Commercial #10)
4 1/8 × 9 1/2"
Konv. #9 (Commercial #9)
3 7/8 × 8 7/8"
Konv. #6 (Commercial #6)
3 5/8 × 6 1/2"
Konv. DL
110 × 220 mm
Konv. C4
229 × 324 mm
Konv. C5
162 × 229 mm
Youkei 2
162 × 114 mm
Youkei 4
235 × 105 mm
1
Åpne multifunksjonsmateren.
2
Juster papirbreddeførerne etter bredden på
konvolutten.
2-28
Klargjøring for bruk
3
Legg papiret inn langs papirbreddeførerne, som vist.
2
Når du legger konvolutter eller
kartonger inn i
multifunksjonsmateren
Lukk
flippen.
Legg konvoluttene inn med utskriftssiden ned.
Konvolutter Konvolutter
Returpost- Kartong
i liggende
(Hagaki) i stående
kort
format
format
(Oufuku
hagaki)
Åpne flippen.
VIKTIG: Bruk ubrettet returpostkort (Oufuku hagaki).
VIKTIG: Hvordan du legger inn konvolutter (retning og sideplassering), varierer avhengig av type konvolutt.
Legg dem inn på riktig måte, ellers kan utskrift utføres i feil retning eller på feil side.
MERK: Når du legger konvolutter inn i multifunksjonsmateren, må du velge type konvolutt, se Angi
papirstørrelse og medietype for multifunksjonsmateren (Innstilling sidemater) på side 2-32.
Papirstopper
For å bruke arkstopperen, åpne som vist nedenfor. (Eksempel: A3, B4, Legder, Legal)
2-29
Klargjøring for bruk
Angi papirstørrelse og medietype (Magasin innstilling)
Standardinnstilling for papirstørrelse for kassett 1 og 2, for multifunksjonsmateren og for papirmateren
(tilleggsutstyr) (kassett 3 og 7) er [Automatisk], og standardinnstillingen for medietype er [Vanlig].
Angi innstilling for papirstørrelse og medietype for å fastslå papirtypen som skal brukes i kassettene. (Se Angi
papirstørrelse og medietype for kassettene på side 2-30.)
Angi innstilling for papirstørrelse for å fastslå papirtypen som skal brukes i multifunksjonsmateren. (Se Angi
papirstørrelse og medietype for multifunksjonsmateren (Innstilling sidemater) på side 2-32.)
Angi papirstørrelse og medietype for kassettene
Angi papirstørrelsen for å fastslå papirtypen som skal brukes i kassett 1 eller 2, eller i papirmateren
(tilleggsutstyr) (kassett 3 og 7). Hvis du bruker en medietype som er forskjellig fra vanlig papir, må du også angi
innstillingen for medietypen.
Valgelement
Papirstørrelse
Medietype
*
**
***
Størrelse/type som kan velges
Auto
Papirstørrelsen gjenkjennes og velges automatisk. Velg om papiret er i
Metrisk størrelse eller i Tommer.
Standardstørrelser
1*
Velg blant standardstørrelsene. Følgende papirstørrelser kan velges:
Amerikanske modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12
× 18", Oficio II
Europeiske modeller: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 216 ×
340 mm
Standardstørrelser
2*
Velg blant standardstørrelsene som ikke er inkludert i standardstørrelser
1. Følgende papirstørrelser kan velges:
Amerikanske modeller: A3, B4, A4, A4-R, A5-R, B5, B5-R, Folio, 8K,
16K, 16K-R
Europeiske modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 ×
18", Oficio II, 8K, 16K, 16K-R
Vanlig (maks 105 g/m2), Grovt, Pergament** (60-105 g/m2), Resirkulert,
Forhåndstrykt***, Bond**, Farge**, Hullet***, Brevhode***, Tykt (min.
106 g/m2 )**, Høy kvalitet og Egendefinert 1 til 8**
Kun A4, Letter, og B5 kan angis når høyvolumsmagasinet (tilleggsutstyr) (1 500 ark x 2) og
høyvolum sidemater (tilleggsutstyr) (500, 1 500 ark x 2) brukes.
For å endre til en annen medietype enn Vanlig, se den engelske operatørhåndboken. Når
innstillingene for papirvekten vist nedenfor er valgt, kan ikke medietypen for hver innstilling velges.
• Grovt: Tungt 5
• Pergament: Tungt 5
• Forhåndstrykt: Tungt 5
• Farget: Tungt 5
• Brevhode: Tungt 5
• Tykt: Tungt 5
• Egendefinert 1 til 8: Tungt 5 eller ekstra tungt
For modellene 30/30 ppm og 35/35 ppm kan ikke papiret velges når Tungt 4 er stilt inn.
For å skrive ut på forhåndstrykt papir, hullet papir eller brevhodepapir, se den engelske
operatørhåndboken.
MERK: Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, kan følgende tilgjengelige medietyper brukes for å skrive ut
mottatte faks.
Vanlig, Resirkulert, Bond, Pergament, Farge, Tykt, Høy kvalitet, Grovt og Egendefinert 1 til 8
2-30
Klargjøring for bruk
1
Trykk System Menu-tasten.
2
2
Trykk [Felles], [Neste] i Original/Papir, [Neste] i
Magasin innstilling.
3
Magasin innstilling, velg en av [Kassett 1] til
[Kassett 7], og trykk [Neste].
Trykk deretter [Endre] i Papirstørrelse.
MERK: [Kassett 3] til [Kassett 7] vises når
papirmateren (tilleggsutstyr) er installert.
4
For automatisk gjenkjenning av papirstørrelsen,
trykk [Automatisk] og velg [Metrisk] eller [Tommer]
som enhet.
For å velge papirstørrelsen, trykk
[Standardstørrelser 1] eller [Standardstørrelser 2],
og velg papirstørrelsen.
Felles - papirstørrelse
Angi papirstørrelse for magasin.
Automatisk
A3
A4
A4
A5
Standardstørrelser 1
B4
B5
B5
216x340mm
5
Trykk [OK]. Forrige skjermbilde vises på nytt.
6
Trykk [Endre] i Medietype, og velg medietypen.
Trykk deretter [OK].
Standardstørrelser 2
Avbryt
OK
Status
10/10/2010 10:10
Felles - medietype
Velg papirtype i magasin 1.
Grovt
Vanlig
Resirkulert
Forhåndstrykt
Pergament
Bond
Hullet
Brevhode
Egendefinert 1
Egendefinert 2
Egendefinert 3
Egendefinert 6
Egendefinert 7
Egendefinert 8
Farge
Tykt
Høy kvalitet
Egendefinert 4
Egendefinert 5
Avbryt
Status
OK
10/10/2010 10:10
2-31
Klargjøring for bruk
Angi papirstørrelse og medietype for multifunksjonsmateren (Innstilling sidemater)
Angi papirstørrelse for å fastslå papirtypen som skal brukes i multifunksjonsmateren. Angi medietypen ved bruk
av en annen type papir enn vanlig papir.
Element
Papirstørrelse
Medietype
*
**
Beskrivelse
Auto
Papirstørrelsen gjenkjennes og velges automatisk. Velg om papiret er i
Metrisk størrelse eller i Tommer.
Standardstørrelser 1
Velg blant standardstørrelsene. Følgende papirstørrelser kan velges:
Amerikanske modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 ×
18", Oficio II, Executive
Europeiske modeller: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,
Folio, 216 × 340 mm
Standardstørrelser 2
Velg blant standardstørrelsene som ikke er inkludert i standardstørrelser
1. Følgende papirstørrelser kan velges:
Amerikanske modeller: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,
Folio, 8K, 16K, 16K-R
Europeiske modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 ×
18", Oficio II, Executive, 8K, 16K, 16K-R
Annet
Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser.
Følgende papirstørrelser kan velges:
ISO B5, Konv. #10 (Commercial #10), Konv. #9 (Commercial #9), Konv.
#6 (Commercial #6 3/4), Konv. Monarch, Konv. DL, Konv. C5, Konv. C4,
Hagaki, Oufuku hagaki, Youkei 4, Youkei 2
Egen-definert
Oppgi en størrelse som ikke er inkludert i standardstørrelsen.
Følgende papirstørrelser kan velges:
Tommestørrelse
X (horisontalt): 5.83-17.00" (i trinn på 0.01"),
Y (vertikalt): 3.86-11.69" (i trinn på 0.01")
Metrisk størrelse
X (horisontalt): 148-432 mm (i trinn på 1 mm),
Y (vertikalt): 98-297 mm (i trinn på 1 mm)
Følgende medietyper kan velges:
Vanlig (maks 105 g /m2), Grovt, Transparent,
Pergament (60-105 g/m2), Etiketter, Resirkulert, Forhåndstrykt**, Bond,
Kartong, Farge, Hullet**, Brevhode**, Konvolutt, Tykt (min. 106 g/m2),
Belagt, Høy kvalitet og Egendefinert 1 til 8
For å endre til en annen medietype enn Vanlig, se den engelske operatørhåndboken.
For å skrive ut på forhåndstrykt papir, hullet papir eller brevhodepapir, se den engelske operatørhåndboken.
MERK: Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert og du bruker multifunksjonsmateren, kan følgende tilgjengelige
medietyper brukes for å skrive ut mottatte faks.
Vanlig, Etiketter, Resirkulert, Bond, Pergament, Farget, Belagt, Kartong, Konvolutt, Tykt, Høy Kvalitet, Grovt og
Egendefinert 1 til 8
2-32
Klargjøring for bruk
1
Trykk System Menu-tasten.
2
Felles - papirstørrelse
2
Trykk [Felles], [Neste] i Original/Papir, [Neste] i
Innstilling sidemater, og deretter [Endre] i
Papirstørrelse.
3
For automatisk gjenkjenning av papirstørrelsen,
trykk [Automatisk] og velg [Metrisk] eller [Tommer]
som enhet.
Angi papirstørrelse for multifunksjonsmater.
Automatisk
A3
A4
A4
A5
Standardstørrelser 1
A6
B4
B5
B5
Standardstørrelser 2
B6
216x340mm
For å velge papirstørrelsen, trykk enten
[Standardstørrelser 1], [Standardstørrelser 2],
[Annet] eller [Egendefinert], og velg
papirstørrelsen.
Annet
Egendefinert
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
Status
Hvis du har valgt [Egendefinert], trykk [+] eller [–]
for å angi størrelser for X (horisontalt) eller Y
(vertikalt). Du kan angi størrelsen direkte med
talltastene ved å trykke [# taster].
Felles - papirstørrelse
Angi papirstørrelse for multifunksjonsmater.
Automatisk
X(148 - 432)
Standardstørrelser 1
297
Standardstørrelser 2
Y(98 - 297)
210
mm
4
Trykk [OK]. Forrige skjermbilde vises på nytt.
5
Trykk [Endre] i Medietype, og velg medietypen.
Trykk deretter [OK].
mm
Annet
# taster
# taster
Egendefinert
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
Status
Felles - medietype
Velg papirtype i multifunksjonsmater.
Vanlig
Transparent
Grovt
Pergament
Etiketter
Resirkulert
Forhåndstrykt
Bond
Kartong
Farge
Hullet
Brevhode
Konvolutt
Tykt
Belagt
Høy kvalitet
Egendefinert 1
Egendefinert 2
Egendefinert 3
Egendefinert 4
Egendefinert 5
Egendefinert 6
Egendefinert 7
Egendefinert 8
Avbryt
Status
OK
10/10/2010 10:10
2-33
Klargjøring for bruk
Legge inn originaler
Følg trinnene nedenfor for å legge inn originaler for kopiering, sending eller lagring.
Plassere originaler på glassplaten
Du kan plassere bøker eller blader på glassplaten i tillegg til vanlige arkoriginaler.
1
Åpne originaldekselet eller dokumentmateren
(tilleggsutstyr).
MERK: Før du åpner dokumentmateren, må du passe
på at det ikke er noen originaler igjen på originalbrettet
eller på originalutmatingsbrettet. Originaler som blir
liggende på originalbrettet eller originalutmatingsbrettet
kan falle ned når dekselet til dokumentmateren åpnes.
Når bøker eller tidsskrifter legges på maskinen, må
originaldekselet eller dokumentmateren (tilleggsutstyr)
være åpen.
Det kan oppstå skygger rundt kantene og langs midten
av kopier som lages fra originaler som ikke ligger helt
flatt.
2
Legg originalen. La siden som skal skannes vende
nedover, og legg originalen helt inntil
indikatorplatene for originalstørrelse, med bakre
venstre hjørne som referansepunkt.
MERK: For mer informasjon om Retning Original, se
den engelske operatørhåndboken.
2-34
Klargjøring for bruk
 Indikatorplater for originalstørrelse
(Amerikanske modeller)
2
(Europeiske modeller)
3
Lukk originaldekselet eller dokumentmateren
(tilleggsutstyr).
VIKTIG: Ikke press originaldekselet hardt ned når du
lukker det. For stort press kan føre til at glassplaten
sprekker.
FORSIKTIG: Ikke gå fra originaldekselet eller
dokumentmateren (tilleggsutstyr) åpen da dette kan
føre til personskade.
2-35
Klargjøring for bruk
Legge inn originaler i dokumentmateren
Dokumentmateren (tilleggsutstyr) skanner automatisk hvert ark i originaler med flere sider. Begge sider av 2sidige originaler blir skannet.
Navn på dokumentmaterens deler
(1) Indikator for originalplassering
(1)
(2)
(3)
(2) Toppdeksel
(3) Originalbreddeførere
(4)
(4) Originalbrett
(5) Originalutmatingsbrett
(6) Originalstopper
(5)
(6)
(7) Åpningshåndtak
(7)
Originaler som dokumentmateren kan bruke
Dokumentmateren kan bruke følgende typer originaler.
Dokumentmater (dokumentmater til
dobbel skanning)
Dokumentmater
Vekt
45-160 g/m2 (2-sidig: 50-120 g/m2)
35-220 g/m2 (2-sidig: 50-220 g/m2)
Størrelse
Maks A3 - Min. A5
Maks Ledger til min. Statement-R
Maks A3 - Min. A5
Maks Ledger til min. Statement-R
Kapasitet
Vanlig papir (80 g/m2), farget papir,
resirkulert papir, høykvalitetspapir: 100 ark
(originaler av ulik størrelse: 30 ark)
Tykt papir (157 g/m2): 50 ark
Tykt papir (120 g/m2): 66 ark
Kunstpapir: 1 ark
Vanlig papir (80 g/m2), farget papir,
resirkulert papir, høykvalitetspapir: 175 ark
(originaler av ulik størrelse: 30 ark)
Tykt papir (157 g/m2): 89 ark
Tykt papir (120 g/m2): 116 ark
Kunstpapir: 1 ark
Originaler som ikke kan brukes av dokumentmateren
Ikke bruk dokumentmateren for følgende typer originaler.
•
Myke originaler, f.eks. vinylpapir
•
Transparenter, f.eks. OHP-film
•
Karbonpapir
•
Originaler med svært glatte overflater
•
Originaler med teip eller lim
•
Våte originaler
•
Originaler med korrekturlakk som ikke har tørket
•
Originaler med uregelmessig form (ikke-rektangulære)
•
Originaler med utskjæringer
•
Krøllete papir
•
Originaler som er brettet (rett ut brettene før du legger originalene inn; hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp
oppstå.)
•
Originaler som er heftet sammen med binders eller stifter (fjern binders eller stifter, og rett ut bretter eller
krøller før du legger originalen inn, hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå.)
2-36
Klargjøring for bruk
Hvordan legge inn originaler
VIKTIG: Før du legger inn originalene, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på utmatingsbrettet.
Hvis tidligere utmatede originaler blir liggende, kan dette føre til at de nye originalene setter seg fast.
1
Juster originalbreddeførerne.
2
Legg originalene. Plasser siden som skal skannes
(eller den første siden av 2-sidige originaler) slik at
den vender oppover. Skyv originalen inn i
dokumentmateren så langt den kommer.
Indikatoren for originalplassering tennes.
MERK: For mer informasjon om Retning Original, se
den engelske operatørhåndboken.
VIKTIG: Kontroller at originalbreddeførerne ligger helt
inntil originalene. Hvis det er mellomrom mellom førerne
og papiret, må originalbreddeførerne justeres.
Eventuelle mellomrom kan føre til papirstopp.
Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået
som er angitt. Hvis du legger inn for mye, kan det
føre til papirstopp (se figuren).
Originaler med hull eller perforering, må plasseres
slik at hullene eller perforeringene vil bli skannet
sist (ikke først).
2-37
2
Klargjøring for bruk
Indikator for originalplassering
Indikatoren for originalplassering er tent eller er avslått
avhengig av hvordan originalene er plassert.
Indikatorer og tilhørende status er som følger.
•
•
2-38
Grønn er tent: Originalen er plassert riktig.
Grønn blinker: Originalen er ikke plassert riktig.
Fjern og legg inn på nytt.
3 Grunnleggende betjening
Dette kapitlet beskriver følgende operasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pålogging/avlogging.................................................................................................. 3-2
Enter-tast og Quick No. Search-tast ......................................................................... 3-4
Berøringspanelskjerm ............................................................................................... 3-5
Forhåndsvisning av original ...................................................................................... 3-6
Velge fargemodus ..................................................................................................... 3-7
Kopiering................................................................................................................... 3-8
Sende...................................................................................................................... 3-24
Bekreftelsesskjermbilde for mål .............................................................................. 3-30
Forberedelser for å sende et dokument til en datamaskin...................................... 3-31
Angi mål .................................................................................................................. 3-41
Bruke Dokumentboksen.......................................................................................... 3-44
Avbryte jobber......................................................................................................... 3-53
Hurtigoppsett-skjermbildet ...................................................................................... 3-54
Program .................................................................................................................. 3-57
Registrere snarveier (Innstillinger for Kopiere, Sende, og Dokumentboks) ............ 3-59
Bruke nettleseren.................................................................................................... 3-60
Bruke Ukentlig tidsinnstilling ................................................................................... 3-62
Kontrollere teller...................................................................................................... 3-63
Hjelpeskjermbilde.................................................................................................... 3-63
3-1
Grunnleggende betjening
Pålogging/avlogging
Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, må den som skal bruke maskinen, angi brukernavn og
passord.
MERK: Du kan ikke logge på hvis du glemmer brukernavn eller passord. I dette tilfellet, logg på med
administratortillatelser og endre ditt brukernavn eller passord.
Hvis innstillingen for gjestautentisering er aktivert, trykk på Authentication/Logout-tasten ved pålogging.
For mer informasjon, se den engelske operatørhåndboken.
Pålogging
1
Angi brukernavn og passord.
Pålogging til:
Brukernavn
Hvis følgende skjermbilde vises under bruk, trykk
[Brukernavn].
Trykk [# taster] for å angi påloggingsdata med
talltastene.
Lokal
abcdef
# taster
Passord
********
# taster
ID-kort
Pålogging
Tellersjekk
Status
Avbryt
Pålogging
10/10/2010 10:10
2
Angi brukernavnet, og trykk [OK].
3
Trykk [Passord].
Trykk [# taster] for å angi påloggingsdata med
talltastene.
4
Angi passordet, og trykk [OK].
5
Kontroller at brukernavnet og passordet er korrekt,
og trykk [Pålogging].
MERK: Hvis Nettverksautentisering er valgt som
brukerautentiseringsmetode, kan du velge enten Lokal
eller Nettverk som autentiseringsmål.
3-2
Grunnleggende betjening
Enkel pålogging
Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, velg
en bruker og logg på.
Velg brukeren som skal pålogges.
01
02
03
A
B
C
Nr.
MERK: Hvis et passord kreves, vises et
inndataskjermbilde.
For mer informasjon, se den engelske
operatørhåndboken.
1/1
Tastatur
Pålogging
Status
10/10/2010 10:10
Avlogging
Når du skal logge av maskinen, trykker du
Authentication/Logout-tasten for å gå tilbake til
skjermbildet for angivelse av brukernavn og passord.
Brukere logges automatisk av under følgende omstendigheter:
•
•
•
•
•
Når maskinen settes i Hvilemodus ved å trykke Power-tasten.
Når Automatisk hvilemodus er aktivert.
Når Auto. nullstill panel er aktivert.
Når Automatisk strømsparingsmodus er aktivert.
Når maskinen settes i Strømsparingsmodus ved å trykke Energy Saver-tasten.
3-3
3
Grunnleggende betjening
Enter-tast og Quick No. Search-tast
Dette avsnittet forklarer hvordan du bruker Enter-tasten og Quick No. Search-tasten på betjeningspanelet.
Bruke Enter (
)-tasten
Enter-tasten fungerer på samme måte som tastene vist på berøringspanelet, som f.eks. [OK] og [Lukk].
Enter-symbolet ( ) vises ved siden av tastene hvis operasjoner utføres med Enter-tasten (f.eks. [ OK],
[ Lukk]).
Bruken av Enter-tasten er forklart nedenfor i eksemplet om valg av kopipapir. For mer informasjon, se den
engelske operatørhåndboken.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
1
I skjermbildet for papirvalg, trykk tasten for
kassetten som inneholder ønsket papirstørrelse.
Papirvalg
Enter ( )-symbolet vises på [OK] på
berøringspanelet, og angir at Enter-tasten utfører
den samme handlingen som [OK].
Automatisk
Kassett
A4
Vanlig
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
Lag forhåndsvisning
A3
Vanlig
A4
Vanlig
A4
Vanlig
A4
Vanlig
A4
Vanlig
A4
Vanlig
Un skuff
2
Un skuff
For å kopiere på det valgte papiret, trykk Entertasten (eller [OK]).
Papirinnst.
Angi snarvei
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
Status
Bruke Quick No. Search (
)-tasten
Bruk Quick No. Search-tasten for å utføre handlinger ved kun å angi et nummer direkte med talltastene. Du
kan f.eks. angi hurtigvalget for et overføringsmål, eller tilbakekalle et lagret program med programnummeret.
Quick No. Search-tasten utfører den samme handlingen som [Nr.] vist på berøringspanelet.
Hvordan du skal bruke Quick No. Search-tasten forklares nedenfor ved hjelp av et eksempel hvor hurtigvalg
nummeret er angitt og brukt for å velge et mål. For mer informasjon, se Angi mål på side 3-41.
Klar til å sende.
Mål
1
Trykk Quick No. Search-tasten (eller [Nr.]) i
standardskjermbildet for sending.
2
I det numeriske skjermbildet for innskrivning, bruk
talltastene for å angi hurtigvalgnummeret.
3
Hvis du har angitt et ett- til tresifret
hurtigvalgnummer, trykk Enter-tasten (eller [OK]).
Plasser original.
Mål
Detaljer
Adressebok
abcd@efg.com
A OFFICE
1/1
B OFFICE
Angi nr. for ettrykkstast
med nummertastene.
C OFFICE
E-post
Mappe
(0001 - 1000)
Rør av
Direkte
0011
Det angitte målet vises i mållisten.
Faks
0001
AAA
BBB
Avbryt
0006
FFF
0007
GGG
Mål
Status
Snarveier
0009
0008
HHH
iFaksadresseoppf.
OK
III
Orig./Overfør.
Dataformat
0010
1/100
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
WSD skann
/DSM skann
Program
MERK: Hvis du angir et firesifret hurtigvalgnummer,
kan du utelate trinn 3. Standardskjermbildet for sending
vises, og det angitte målet vises i mållisten.
10/10/2010 10:10
3-4
Grunnleggende betjening
Berøringspanelskjerm
Visning av originaler og papir
På berøringspanelet vises den valgte papirkilden og utskuffen.
Trykk på Start for å starte utskrift.
Eksemplarer
3
Trykk på [Slett] for å endre innstillinger.
Originalplassering
Forhåndsvisning
Utskuff
Snarvei 1
Snarvei 2
Papirkilde
Størrelse/retning
for original og papir
Auto
Papirvalg
: A4
: 100%
: A4
Original
Zoom
Papir
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Av
2-sidig
Avbryt
Snarveier
100%
Snarvei 3
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
Kombiner
Farge/
Bildekvalitet
Oppsett
/rediger
Snarvei 6
Stift / hull
Avansert
Status
Program
10/10/2010 10:10
Gjenværende toner
Visning av taster som ikke kan innstilles
Taster som ikke kan brukes pga. restriksjoner på funksjonskombinasjoner eller manglende installasjon av
tilleggsutstyr er i en ikke-valgbar status.
Normal
Av
Nedtonet
Av
Kombiner
Av
Stift / hull
Av
Kombiner
Skjult
Av
Stift / hull
I tilfellene nedenfor er tastene
nedtonet og kan ikke velges.
•
Kan ikke brukes sammen med
en funksjon som allerede er
valgt.
•
Bruk forhindret av
brukerkontroll.
•
[Lag forhåndsvisning] er
trykket.
(Se Forhåndsvisning av
original på side 3-6.)
Av
Kombiner
Stift / hull
Kan ikke brukes fordi et
tilleggsutstyr ikke er installert.
Eksempel:
Når en etterbehandler ikke er
installert, vises ikke [Stift/Hull].
MERK: Hvis tasten du ønsker å bruke er nedtonet, kan innstillingene til den tidligere brukeren fremdeles
gjelde. I det tilfellet, trykk på Reset-tasten, og prøv igjen.
Hvis tasten fremdeles er nedtonet etter å ha trykket på Reset-tasten, kan det hende at bruken er forhindret av
brukerkontrollen. Kontakt maskinens administrator.
3-5
Grunnleggende betjening
Forhåndsvisning av original
Du kan vise et forhåndsvisningsbilde av det skannede dokumentet på panelet.
MERK: Hvis du vil vise en forhåndsvisning av et bilde lagret i en egendefinert boks, kan du se Forhåndsvise
dokumenter/sjekke dokumentdetaljer på side 3-50.
Fremgangsmåten som er beskrevet her er for kopiering av en 1-sidig original.
Fremgangsmåten for å forhåndsvise skannede originaler finner du nedenfor.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Forhåndsvisning
1
Legg originalen på glassplaten, og trykk Copytasten.
2
Trykk [Lag forhåndsvisning].
3
Maskinen begynner å skanne originalen. Når
skanningen er fullført, vises forhåndsvisningsbildet
på panelet.
4
For å endre kvaliteten eller layouten, trykk [Avbryt]
eller Stop-tasten. Endre innstillingene, og trykk
[Lag forhåndsvisning] igjen for å se et
forhåndsvisningsbilde med de nye innstillingene.
Snarvei 1
Snarvei 2
Legg inn original.
Snarvei 3
Auto
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
Zoom
: 100%
Papir
: --Papir
: A4
Papirvalg
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Lag
Lag forhåndsvisning
forhåndsvisning
Snarveier
100%
Av
2-sidig
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
Kombiner
Farge/
Bildekvalitet
Stift / hull
Oppsett
/rediger
Avansert
Status
Snarvei 6
Program
10/10/2010 10:10
Trykk på Start for å starte utskrift.
Eksemplarer
Trykk på [Slett] for å endre innstillinger.
Forhåndsvisning
Snarvei 1
Snarvei 2
Snarvei 3
Auto
: A4
: 100%
: A4
Original
Zoom
Papir
Papirvalg
Snarveier
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Avbryt
Status
100%
Av
2-sidig
Orig./papir/
Etterbehandl.
Farge/
Bildekvalitet
MERK: Hvis du skanner en original med flere sider,
forhåndsvises bare den første siden.
Av
Kombiner
Oppsett
/rediger
Stift / hull
Avansert
Snarvei 6
Program
10/10/2010 10:10
5
3-6
Hvis det ikke er problemer med
forhåndsvisningsbildet, trykk Start-tasten.
Kopieringen starter.
Grunnleggende betjening
Velge fargemodus
Når du skanner og deretter kopierer, sender eller lagrer dokumenter, kan du velge fargemodusen som skal
brukes for skanning fra betjeningspanelet.
3
Gjenkjenner automatisk om skannede
dokumenter er farge eller sort / hvit.
Skanner alle dokumenter i full farge.
Skanner alle dokumenter i sort / hvit.
Standard fremgangsmåte for å velge fargemodusen er som følger. Eksempelet viser et skannet dokument som
kopieres.
1
2
Trykk Copy-tasten.
3
Trykk Auto Color-tasten, Full Color-tasten eller
Black & White-tasten for å velge fargemodusen.
4
5
Angi innstillingene som kreves for kopiering.
Plasser originalene i dokumentmateren eller på
glassplaten.
Trykk Start-tasten.
MERK: Du kan finjustere fargemodusen fra
berøringspanelet.
•
Kopiering:
Du kan bruke ensfarget kopiering
i cyan, grønn, osv.
•
Sending/Lagring: Du kan velge Auto farge (Farge/
Grå), Auto farge (Farge/S & H),
Full farge eller Gråskala.
Du kan også endre standard fargemodus for å kopiere
og sende/lagre.
3-7
Grunnleggende betjening
Kopiering
Følg trinnene nedenfor når du skal utføre vanlig kopiering.
1
Trykk Copy-tasten.
MERK: Hvis berøringspanelet er slått av, trykk Energy
Saver-tasten eller Power-tasten og vent til maskinen
varmes opp.
2
Plasser originalene på glassplaten eller i
dokumentmateren (tilleggsutstyr).
MERK: For instruksjoner for ilegging, se Legge inn
originaler på side 2-34.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Forhåndsvisning
3
Snarvei 1
Snarvei 2
For å endre papirstørrelse, trykk [Orig./papir/
Etterbehandl.], [Papirvalg] og velg ønsket
papirkilde.
Legg inn original.
Snarvei 3
Auto
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
Zoom
: 100%
Papir
: --Papir
: A4
Snarveier
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Lag
Lag forhåndsvisning
forhåndsvisning
Status
100%
Papirvalg
Kontroller at [Auto] er valgt i Papirvalg på
berøringspanelet. Papir som har samme størrelse
som originalen, vil bli valgt automatisk.
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
2-sidig
Farge/
Bildekvalitet
Av
Kombiner
Oppsett
/rediger
Stift / hull
Avansert
Snarvei 6
Program
10/10/2010 10:10
4
Angi antall kopier med talltastene. Du kan angi
opptil 999 kopier.
5
Trykk Start-tasten for å starte kopieringen.
3-8
Grunnleggende betjening
Lysstyrke
Følg denne fremgangsmåten for å justere lysstyrken når du kopierer.
Lysstyrken kan justeres med 7 eller 13 nivå.
Fremgangsmåten for å justere lysstyrken for kopier er som følger:
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
1
Trykk Copy-tasten.
2
Plasser originalene på glassplaten.
3
Legg originalen på glassplaten, og trykk [Farge/
Bildekvalitet] -> [Lysstyrke].
4
Juster lysstyrken ved å trykke [-3] (Lysere) til [+3]
(Mørkere). Du kan endre lysstyrkenivået [-3]
(Lysere) til [+3] (Mørkere) i halve trinn.
5
Trykk [OK].
6
Trykk Start-tasten. Kopieringen starter.
Lysstyrke
Lysere
-3
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
-2
-2.5
Mørkere
Normal
-1
-1.5
0
-0.5
+1
+0.5
+2
+1.5
+3
+2.5
Lag forhåndsvisning
Angi snarvei
Status
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
3-9
3
Grunnleggende betjening
Originalbilde
Velg bildekvaliteten som passer til originaltypen.
I tabellen nedenfor vises kvalitetsalternativene.
Alternativet Bildekvalitet
Beskrivelse
Originalbilde
Originaltype
Skriverutskrift
For dokumenter med både tekst og foto
som opprinnelig er utskrevet på denne
maskinen.
Bok/Tidsskrift
For blanding av tekst og foto utskrevet i et
tidsskrift, osv.
Skriverutskrift
For foto som opprinnelig er utskrevet på
denne maskinen.
Bok/Tidsskrift
For foto fra tidsskrifter osv.
Fotopapir
Egnet for foto tatt med kamera.
Av
(originaltype ikke
innstilt)
For dokumenter med mest tekst, og som
opprinnelig er utskrevet på denne
maskinen.
På
(originaltype innstilt)
Skarp gjengivelse av blyanttekst og tynne
streker.
Skriverutskrift
For kart og diagrammer som opprinnelig er
utskrevet på denne maskinen.
Bok/Tidsskrift
For kart og diagrammer som er utskrevet i
et tidsskrift.
Tekst+foto*,**
Foto
Tekst*
Grafikk/kart*
*
**
Uthever kan velges.
Hvis grå tekst ikke skrives ut skikkelig, bruk [Tekst+foto], velg [Tekst] for å prøve å forbedre
resultatet.
Fremgangsmåten for å velge kvaliteten på kopier er som følger:
1
Trykk Copy-tasten.
2
Plasser originalene på glassplaten.
3
Legg originalen på glassplaten, og trykk [Farge/
Bildekvalitet] -> [Originalbilde].
3-10
Grunnleggende betjening
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
4
Velg Originaltype.
Optimalisering
Tekst+foto
MERK: Når avmerkingsboksen for Uthever er valgt,
og det som kopieres er uthevet med markørpenn, kan
bruk av dette valget hindre en utydelig fargekopiering
av markørpennen.
Originaltype
Foto
Printerutskrift
Tekst
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
Bok
/Tidsskrift
Grafikk
/Kart
Uthever
Lag forhåndsvisning
Angi snarvei
Status
Avbryt
OK
5
Trykk [OK].
6
Trykk Start-tasten. Kopieringen starter.
10/10/2010 10:10
3-11
3
Grunnleggende betjening
Zoom
Du kan endre forstørringen ved å forminske eller forstørre originalbildet. Følgende alternativer for zoom er
tilgjengelige:
Automatisk zoom
Ledger: 129 %
Originalbildet forminskes eller forstørres automatisk slik
at det passer til papirstørrelsen som er valgt.
Letter-R
A3: 141 %
Statement-R: 64 %
A4
A5: 70 %
Manuell zoom
Forminsker eller forstørrer originalbildet manuelt i trinn
på 1 % mellom 25 og 400 %.
25 %
400 %
Forhåndsinnstilt zoom
Forminsker eller forstørrer til forhåndsinnstilte forstørringer.
Du kan velge blant følgende forstørringer:
Modell
Zoomnivå (Original kopi)
Amerikanske
modeller
100 %, Automatisk, 400 % (maks), 200 %
(STMT ->> Ledger), 154 % (STMT ->> Legal),
129 % (Letter ->> Ledger), 121 % (Legal ->>
Ledger), 78 % (Legal ->> Letter), 77 % (Ledger >> Legal), 64 % (Ledger ->> Letter), 50 %
(Ledger ->> STMT), 25 % (min.)
Europeiske
modeller
100 %, Automatisk, 400 % (maks), 200 % (A5
>> A3), 141 % (A4 >> A3, A5 >> A4), 127 %
(Folio >> A3), 106 % (11 × 15" >> A3), 90 %
(Folio >> A4), 75 % (11 × 15" >> A4),
70 % (A3 ->> A4, A4 >> A5), 50 %, 25 % (min.)
Modeller til
Stillehavsregionen
100 %, Automatisk, 400 % (maks), 200 % (A5
>> A3), 141 % (A4 >> A3, B5 >> B4), 122 % (A4
>> B4, A5 >> B5), 115 % (B4 >> A3, B5 >> A4),
86 % (A3 >> B4, A4 >> B5), 81 %(B4 >> A4, B5
>> A5), 70 % (A3 >> A4, B4 >> B5), 50 %, 25 %
(min.)
3-12
Grunnleggende betjening
XY-zoom
Velg vertikal og horisontal forstørring hver for seg.
Forstørr eller forminsk originalbilder i trinn på 1 %
mellom 25 % og 400 %.
Y
3
X
Fremgangsmåten for å bruke kopiering med zoom finner du nedenfor.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
1
Trykk Copy-tasten.
2
Plasser originalene på glassplaten.
3
Legg originalen på glassplaten, og trykk [Oppsett/
rediger] -> [Zoom].
4
Trykk [Standardzoom] for å bruke automatisk
zoom.
Zoom
(25 - 400)
Standardzoom
XY-zoom
400
400%
200%
141%
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
Maks.
86%
A5>>A3
A4>>A3
A5>>A4
115%
A3>>B4
A4>>B5
# taster
81% 81%
100%
70% A3>>A4
Aut
50%
Når du bruker forhåndsinnstilt zoom, velger du
tasten for den ønskede forstørringen.
A4>>A5
A4>>B4
122%
A5>>B5
Lag forhåndsvisning
Trykk [+] eller [-] for å endre den viste forstørringen
etter ønske. Du kan også angi forstørringen direkte
med talltastene ved å trykke [# taster].
%
B4>>A3
B5>>A4
25% Min.
Angi snarvei
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
Status
Når du bruker XY-zoom, trykk [XY-zoom].
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Trykk [+] eller [-] for å endre de viste forstørringene
for X (horisontalt) og Y (vertikalt). Du kan også angi
forstørringen direkte med talltastene ved å trykke
[# taster].
Zoom
Standardzoom
X
(25 - 400)
100
%
XY-zoom
# taster
Y
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
Lag forhåndsvisning
Angi snarvei
Status
(25 - 400)
100
%
Trykk [Retning Original] for å velge originalens
retning, enten [Ø. kant øverst] eller [Øverste kant til
venstre]. Trykk deretter [OK].
Ø. kant
øverst
Retning
# taster
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
5
Trykk [OK].
6
Trykk Start-tasten. Kopieringen starter.
3-13
Grunnleggende betjening
2-sidig
Du kan opprette 2-sidige kopier. Følgende alternativer for 2-sidig kopiering er tilgjengelige.
Du kan også lage 1-sidige kopier fra 2-sidige originaler eller originaler med motstående sider, f.eks. bøker.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
1-sidig til 2-sidig
Lager 2-sidige kopier av 1-sidige originaler. Hvis
antallet originaler utgjør et oddetall, blir baksiden av den
siste kopien tom.
5
4
5
3
3
4
1
2
2
1
Original
Kopi
A
ghi
def
ghi
abc
A Original venstre/høyre til Innbinding venstre/høyre:
Bildene på baksidene blir ikke rotert.
abc
def
abc
Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:
B
ghi
def
Original
B Original venstre/høyre til Innbinding topp: Bildene på
baksidene blir rotert 180°. Kopier kan festes
sammen i øvre kant, slik at de vender i samme
retning når sidene blas gjennom.
Kopi
2-sidig til 1-sidig
1
Hver side av en 2-sidig original kopieres på separate
ark. Dette krever at du bruker dokumentmateren
(tilleggsutstyr).
2
1
2
Original
Kopi
Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:
•
•
Innbinding venstre/høyre: Bildene på baksidene
blir ikke rotert.
Innbinding topp: Bildene på baksidene blir rotert
180°.
2-sidig til 2-sidig
5
5
3
3
Lager 2-sidige kopier av 2-sidige originaler. Dette
krever at du bruker dokumentmateren (tilleggsutstyr).
4
4
1
1
2
2
Original
Kopi
MERK: Papirstørrelsene som kan brukes i 2-sidig til
2-sidig, er Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive,
Statement-R, Oficio II, 216 × 340 mm, A3, B4, A4,
A4-R, B5, B5-R, A5-R og Folio.
3-14
Grunnleggende betjening
Bok til 1-sidig
1
2
Lager en 1-sidig kopi av en original som er 2-sidig, eller
av en åpen bok.
2
1
Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:
Original
•
Kopi
•
Innbinding venstre: Originaler med motstående
sider kopieres fra venstre mot høyre.
Innbinding høyre: Originaler med motstående
sider kopieres fra høyre mot venstre.
MERK: Følgende original- og papirstørrelser kan
brukes for 2-sidig til 1-sidig og Bok til 1-sidig. Original:
Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R og 8K.
Papir: Letter, A4, B5 og 16K. Du kan endre
papirstørrelsen og forminske eller forstørre kopien i
henhold til den størrelsen.
Bok til 2-sidig
Motstående Motstående sider
-> Motstående
sider
sider
-> 2-sidig
4
2
1
4
3
3
1
1
2
2
1
0
3
3
2
2
4
1
3
4
3
1
Du får 2-sidige kopier fra originaler som f.eks. en åpen
bok med motstående sider.
MERK: Følgende original- og papirstørrelser kan
brukes for Bok til 2-sidig. Original: Ledger, Letter-R, A3,
B4, A4-R, B5-R, A5-R og 8K. Papir: Letter, A4 og B5.
0
2
Original
Kopi
Fremgangsmåten for å bruke 2-sidig kopiering finner du nedenfor.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
2-sidig
1
Trykk Copy-tasten.
2
Plasser originalene på glassplaten.
3
Trykk [Oppsett/rediger], og deretter [2-sidig].
4
Velg ønsket alternativ for 2-sidig.
5
Hvis du velger [1-sidig>>2-sidig] eller
[2-sidig>>2-sidig], velg innbindingskanten for
ferdige kopier i Etterbehandl..
1-sidig
>>1-sidig
1-sidig
>>2-sidig
2-sidig
>>1-sidig
2-sidig
>>2-sidig
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
Lag forhåndsvisning
Angi snarvei
Status
Bok
>>1-sidig
Bok
>>2-sidig
Hvis du velger [Bok>>2-sidig], trykk [Bok>>2-sidig]
eller [Bok>> Bok] i Etterbehandl. for å velge
innstillingen for 2-sidig.
Etterbehand.
Innbinding
venstre/høyre
Innbinding
topp
Avbryt
Ø. kant
øverst
Retning
OK
10/10/2010 10:10
3-15
3
Grunnleggende betjening
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
6
Hvis du velger [2-sidig>>1-sidig],
[2-sidig>>2-sidig], [Bok>>1-sidig] eller
[Bok>>2-sidig], velg innbindingskanten for
originalene i Original.
7
Trykk [Retning Original] for å velge originalens
retning, enten [Ø. kant øverst] eller [Øverste kant til
venstre]. Trykk deretter [OK].
8
Trykk [OK].
9
Trykk Start-tasten.
2-sidig
Original
1-sidig
>>1-sidig
1-sidig
>>2-sidig
Innbinding
venstre/høyre
2-sidig
>>1-sidig
Innbinding
topp
2-sidig
>>2-sidig
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
Lag forhåndsvisning
Ø. kant
øverst
Bok
>>1-sidig
Retning
Bok
>>2-sidig
Angi snarvei
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
Status
Når en original som er lagt på glassplaten er
skannet, skifter du den ut med neste. Trykk deretter
på Start-tasten.
Når du har skannet alle originalene, trykk [Skann.
ferdig] for å starte kopieringen.
Sorter/Forskyv
Maskinen kan sortere og forskyve samtidig som den kopierer.
Du kan bruke funksjonen for kopiering med sortering/forskyvning for oppgavene som er vist nedenfor.
Sorter
Flere originaler skannes, og det leveres fullstendige
kopisett ordnet etter sidenummer.
3
2
1
3
3
2
2
1
1
3
2
1
Original
Kopi
Forskyv
Uten etterbehandler (tilleggsutstyr)
Hvis etterbehandleren (tilleggsutstyr) ikke er installert,
og du bruker forskyvning, mates de utskrevne kopiene
ut etter at hvert sett (eller side) har blitt rotert 90º.
3
2
1
3
1
1
2
3
2
3
2
1
Original
MERK: For å bruke sortering må den samme
papirstørrelsen, som for det valgte papirbrettet, legges
inn i annen retning i et annet papirbrett.
Papirstørrelsene som kan brukes for forskyvning er A4,
B5, Letter og 16K.
Kopi (hvert sett)
3-16
Grunnleggende betjening
Med etterbehandler (tilleggsutstyr)
3
2
1
3
2
1
3
2
1
Original
3
2
1
Når du bruker forskyvning, separeres de utskrevne
kopiene etter hvert kopisett (eller side).
MERK: Dette krever at du bruker etterbehandleren
(tilleggsutstyr). Papirstørrelsene som kan brukes for
Forskyvning er A3, B4, A4, B5, Letter, Legal, Ledger,
Oficio II, 8K, 16K, 216 × 340 mm, Folio.
Kopi (hvert sett)
Fremgangsmåten for å bruke kopiering med sortering/
forskyvning finner du nedenfor.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
1
Trykk Copy-tasten.
2
Plasser originalene på glassplaten.
3
Trykk [Orig./papir/Etterbehandl.], og deretter
[Sorter/Forskyv].
4
Når du vil bruke kopiering med sortering, trykk [På]
i Sorter.
Sorter/forskyv
Når du vil bruke kopiering med forskyvning, trykk
[Hvert sett] i Forskyv.
Sorter
Av
På
Trykk [OK].
Forskyv
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
Av
Hvert sett
Lag forhåndsvisning
Angi snarvei
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
Status
Hvis [Av] er valgt i Sorter, trykk [Av] eller [Hver side]
i Forskyv.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Sorter/forskyv
Sorter
Av
På
Av
Hver side
5
Trykk [OK].
6
Trykk Start-tasten. Kopieringen starter.
Forskyv
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
Lag forhåndsvisning
Angi snarvei
Status
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
3-17
3
Grunnleggende betjening
Reserv. neste
Denne funksjonen brukes for å reservere den neste jobben mens maskinen skriver ut. Når du bruker denne
funksjonen, skannes originalen mens maskinen skriver ut. Når den gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives
den reserverte kopieringsjobben ut. Fremgangsmåten avhenger av Reserver neste prioritet (se den engelske
operatørhåndboken).
Hvis Reserver neste prioritet er innstilt på [På]
Standardskjermbildet for kopiering vises på berøringspanelet under utskrivingen.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Forhåndsvisning
1
Plasser originalene for reservert kopiering på
maskinen, og konfigurer innstillingene for
kopiering.
2
Trykk Start-tasten.
Snarvei 1
Snarvei 2
Legg inn original.
Snarvei 3
Auto
Papirvalg
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
Zoom
: 100%
Papir
: --Papir
: A4
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Lag
Lag forhåndsvisning
forhåndsvisning
Snarveier
100%
Av
2-sidig
Orig./papir/
Etterbehandl.
Farge/
Bildekvalitet
Av
Kombiner
Snarvei 6
Stift / hull
Oppsett
/rediger
Program
Avansert
Status
10/10/2010 10:10
Maskinen begynner å skanne originalene.
Når den gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives
den reserverte kopieringsjobben ut.
Hvis Reserver neste prioritet er innstilt på [Av]
Skjermbildet for kopiering vises på berøringspanelet under utskrivingen.
Eksemplarer
Kopierer...
Jobb-nr.: 000021
Jobb-navn: doc20081010101034
Skannerinnstilling
1
Trykk [Reserv. neste].
Standardskjermbildet for kopiering vises.
Brukernavn: ----Skriverinnstilling
Skannede sider
Eksemplarer
2
2/ 24
A4
A4
100%
2-sidig
2-sidig
Sorter
Vanlig
Øverste kant øverst
Indre brett
Avbryt
Status
Reserv. neste
10/10/2010 10:10
2
Plasser originalene for reservert kopiering på
maskinen, og konfigurer innstillingene for
kopiering.
3
Trykk Start-tasten.
Maskinen begynner å skanne originalene.
Når den gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives
den reserverte kopieringsjobben ut.
3-18
Grunnleggende betjening
Kopieringsavbrudd
Denne funksjonen brukes for å sette jobbene som er i gang på venting, når du trenger å lage andre kopier
umiddelbart.
Når kopiering under kopieringsavbrudd er ferdig, fortsetter maskinen med utskriftsjobbene som står på venting.
MERK: Hvis du forlater maskinen i 60 sekunder i kopieringsavbruddsmodus, slettes kopieringsavbrudd
automatisk, og utskriften fortsetter. Du kan endre forsinkelsen helt til kopieringsavbrudd er avbrutt. Endre
forsinkelsen som ønsket. For mer informasjon, se den engelske operatørhåndboken.
Eksemplarer
Klar for avbryt (Full farge)
Forhåndsvisning
1
Trykk Interrupt-tasten.
Den aktuelle utskriftsjobben avbrytes midlertidig.
Snarvei 1
Snarvei 2
Legg inn original.
Snarvei 3
Auto
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
Zoom
: 100%
Papir
: --Papir
: A4
Papirvalg
Snarveier
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Lag
Lag forhåndsvisning
forhåndsvisning
Status
100%
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
2-sidig
Farge/
Bildekvalitet
Av
Kombiner
Oppsett
/rediger
Stift / hull
Avansert
Snarvei 6
Program
10/10/2010 10:10
2
Plasser originalene for kopieringsavbrudd på
maskinen, og konfigurer innstillingene for
kopiering.
3
Trykk Start-tasten for å starte kopiering under
kopieringsavbrudd.
4
Når kopiering under kopieringsavbrudd er ferdig,
trykk Interrupt-tasten.
Maskinen fortsetter med utskriftsjobbene som sitter
på venting.
3-19
3
Grunnleggende betjening
Stift
Bruk denne funksjonen for å stifte de ferdige kopiene.
MERK: Til stifting kreves etterbehandleren (tilleggsutstyr). For ryggstifting (midtstifting) må du ha
bretteenheten.
For mer informasjon om papirstørrelser og antall ark som kan stiftes, se Etterbehandler for 1000 ark
(tilleggsutstyr) på side Tillegg-21 eller Etterbehandler for 4000 ark (tilleggsutstyr) på side Tillegg-22.
Følgende alternativer for stifting og retning er tilgjengelige.
Originalretning:
Kortside (Bakside)
Originalretning:
Kortside (Bakside)
Retning for å legge papir
i kassetten
Retning for å legge papir
i kassetten
MERK: B5-R og 16K-R "1 stift" er ikke diagonal.
3-20
Originalretning:
Venstre på kortside
(Venstre øverste
hjørne)
Originalretning:
Venstre på kortside
(Venstre øverste
hjørne)
Grunnleggende betjening
Følg trinnene nedenfor for stifting.
1
Trykk Copy-tasten.
2
Plasser originalene på glassplaten.
MERK: Under utføring av Stifting av ulike størrelser,
se den engelske operatørhåndboken.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
3
Trykk [Orig./papir/Etterbehandl.], og deretter [Stift/
hull].
4
Velg stifteplassering.
Stift/hull
Stift
Av
Hull
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
Av
Lag forhåndsvisning
Øvre
Venstre
2 stifter
Topp
Øvre
Høyre
2 stifter
Høyre
2 stifter
Venst.
Ryggstift
2 hull
Venst.
3 hull
Venst.
2 hull
Topp
3 hull
Topp
2 hull
Høyre
3 hull
Høyre
Angi snarvei
Avbryt
MERK: For å bruke ryggstifting, trykk [Ryggstift]. Når
du plasserer originaler, plasser omslagssiden nederst.
For mer informasjon om ryggstifting, se den engelske
operatørhåndboken.
Ø. kant
øverst
Retning
5
Trykk [Retning Original] for å velge originalens
retning, enten [Ø. kant øverst] eller [Øverste kant til
venstre]. Trykk deretter [OK].
6
Trykk [OK].
7
Trykk Start-tasten. Kopieringen starter.
OK
10/10/2010 10:10
Status
Stifting av ulike størrelser
Selv med ulike papirstørrelser kan utskriften stiftes hvis størrelsene har samme bredde eller lengde, som vist i
kombinasjonene nedenfor. Maks 30 ark kan stiftes.
A4
B5
Letter
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
•
A3 og A4
•
B4 og B5
•
Ledger og Letter
•
Ledger og Letter-R
•
8K og 16K
A3
B4
Ledger
Letter-R Legal
Letter-R Legal
3-21
3
Grunnleggende betjening
Hull
Lag hull i de ferdige kopisettene som skal innbindes.
MERK: Du må ha etterbehandleren (tilleggsutstyr) og hulleenheten.
For mer informasjon om papirstørrelser som kan hulles, se Hulleenhet (tilleggsutstyr) på side Tillegg-22.
Originalens retning og hullplasseringen er som følger.
Original
Kopi
Originalretning
Glassplate
Dokumentmater
MERK: Den amerikanske modellen kan utføre hulling med to-hull og tre-hull. Den europeiske modellen kan
utføre hulling med to-hull og fire-hull.
3-22
Grunnleggende betjening
Følg trinnene nedenfor når du skal lage hull.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Stift/hull
Stift
Av
Hull
Original
Zoom
Papir
: A4
: 100%
: A4
Lag forhåndsvisning
Angi snarvei
Status
Av
Øvre
Venstre
2 stifter
Topp
Øvre
Høyre
2 stifter
Høyre
2 stifter
Venst.
Ryggstift
2 hull
Venst.
3 hull
Venst.
2 hull
Topp
3 hull
Topp
2 hull
Høyre
3 hull
Høyre
Avbryt
1
Trykk Copy-tasten.
2
Plasser originalene på glassplaten.
3
Trykk [Orig./papir/Etterbehandl.], og deretter [Stift/
hull].
4
Velg type hulling.
5
Trykk [Retning Original] for å velge originalens
retning, enten [Ø. kant øverst] eller [Øverste kant til
venstre]. Trykk deretter [OK].
6
Trykk [OK].
7
Trykk Start-tasten.
Ø. kant
øverst
Retning
OK
10/10/2010 10:10
Hvis originalen er plassert på glassplaten. Legg inn
neste original, og trykk Start-tasten. Kopieringen
starter.
Når alle originalene er skannet trykker du [Skann.
ferdig]. Kopieringen starter.
3-23
3
Grunnleggende betjening
Sende
Denne maskinen kan sende et skannet bilde som et vedlegg til en e-postmelding eller til en PC som er tilknyttet
nettverket. Dette forutsetter at du registrerer avsender- og måladressen (mottakeradressen) på nettverket.
Et nettverksmiljø som gir mulighet for at maskinen kan kobles til en e-postserver, er påkrevd. Det anbefales at
et lokalnettverk (LAN - Local Area Network) brukes til å hjelpe med overføringshastighet og
sikkerhetsproblemer.
Samtidig som du sender et skannet bilde, kan du skrive ut bildet eller sende det til dokumentboksen.
Følg trinnene nedenfor for å bruke skannefunksjonen:
•
Programmer innstillingene, inkludert e-postinnstillingene, på maskinen.
•
Bruk Embedded Web Server RX (den interne HTML-websiden) til å registrere IP-adressen, SMTPserverens vertsnavn, mottakeren og Innstillinger for e-post.
•
Registrer målet i adresseboken eller i ettrykkstaster.
•
Når PC-mappen (SMB/FTP) er valgt, må målmappen deles. Kontakt administratoren for å få mer
informasjon om konfigurering av datamaskinens mappe.
•
Opprett/registrer en dokumentboks (når en dokumentboks er valgt som mål).
•
Velg detaljerte overføringsinnstillinger (for å velge en dokumentboks som mål eller for å skrive ut og sende
bildet samtidig).
Følg trinnene nedenfor når du skal utføre grunnleggende sending. Følgende fem alternativer er tilgjengelige:
•
Send som e-post: Sender et skannet originalbilde som et e-postvedlegg. Se side 3-25.
•
Send til mappe (SMB): Lagrer et skannet originalbilde i en delt mappe på en hvilken som helst datamaskin.
Se side 3-26.
•
Send til mappe (FTP): Lagrer et skannet originalbilde i en mappe på en FTP-server. Se side 3-26.
•
Send til dokumentboks: Sender et dokument lagret i en dokumentboks i denne maskinen. Se den engelske
operatørhåndboken
•
Bildedataskanning med TWAIN/WIA: Skann dokumentet med et TWAIN eller WIA kompatibelt
brukerprogram. Se den engelske operatørhåndboken
MERK: Ulike sendealternativer kan angis i kombinasjon. Se Sende til ulike typer mål (Sender flere) på side 343.
Faksfunksjonen kan brukes når faksen (tilleggsutstyr) er installert. For mer informasjon om denne funksjonen,
se FAX Operation Guide.
3-24
Grunnleggende betjening
Send som e-post (Legg inn e-postadresse)
Sender et skannet originalbilde som et e-postvedlegg.
MERK: Få tilgang til Embedded Web Server RX på forhånd, og angi innstillingene som kreves for å sende epost. Se Embedded Web Server RX (Innstillinger for e-post) på side 2-14 for å få mer informasjon.
1
Trykk Send-tasten.
Viser skjermbildet for sending.
MERK: Avhengig av innstillingen er det mulig at
skjermbildet for adresseboken vises. I dette tilfellet,
trykk [Avbryt] for å vise skjermbildet for sending.
Klar til å sende.
Mål
2
Plasser originalene på glassplaten.
3
Trykk [Legg inn e-postadresse], og deretter [Epostadresse].
Angi mål.
Legg inn e-postadresse
E-postadresse
MERK: Målene kan angis ved hjelp av adresseboken
eller ettrykkstastene. Se Angi mål på side 3-41.
Legg til ny e-postadresse.
Trykk [E-postadresse] og skriv deretter adressen
inn ved å bruke tastaturet på skjermen.
Legg til i adr.bok
Neste mottager
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
Status
4
Angi mottakers e-postadresse, og trykk [OK].
5
Trykk [Neste mottager], og gjenta trinn 3 for å angi
målet. Opptil 100 e-postadresser kan angis.
MERK: Når [Legg til i adr. bok] vises, registreres
målene i adresseboken.
Klar til å sende.
Mål
Mål
Detaljer
ABCD
Trykk [OK]. Målene registreres i mållisten.
7
Kontroller mållisten.
Velg et mål, og trykk [Detaljer] for å kontrollere og
redigere det.
Adressebok
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Rør av
6
Direkte
Faks-kjede
1/1
E-post
Velg et mål, og trykk [Slett] for å fjerne målet fra
listen.
Mappe
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Mål
Status
0003
DDD
0008
HHH
Snarveier
0004
Orig./Overfør.
Dataformat
Nr.
0010
1/100
iFaksadresseoppf.
EEE
0009
III
0005
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
WSD skann
/DSM skann
Program
10/10/2010 10:10
MERK: Når du velger [På] for Inntastingssjekk for nytt
mål (se den engelske operatørhåndboken), vises
bekreftelsesskjermbildet. Angi samme mål igjen og
trykk [OK].
3-25
3
Grunnleggende betjening
Når du velger [På] for Sjekk mål før du sender (se den
engelske operatørhåndboken), vises
bekreftelsesskjermbildet etter at du har trykket på Starttasten. For mer informasjon, se Bekreftelsesskjermbilde
for mål på side 3-30.
8
Trykk Start-tasten. Sendingen starter.
Send til mappe (Registrer mappe)
Lagrer en fil med det skannede originalbildet i den angitte delte mappen på en hvilken som helst PC.
Lagrer et skannet originalbilde i en mappe på en FTP-server.
MERK:
•
Se Opprette en delt mappe på side 3-33 for mer informasjon om mappedeling.
•
Kontroller at SMB-protokoll eller FTP i Embedded Web Server RX er merket som På. For mer informasjon,
se Embedded Web Server RX User Guide.
1
Trykk Send-tasten.
Viser skjermbildet for sending.
MERK: Avhengig av innstillingen er det mulig at
skjermbildet for adresseboken vises. I dette tilfellet,
trykk [Avbryt] for å vise skjermbildet for sending.
2
Plasser originalene på glassplaten.
3
Trykk [Registrer mappe], og deretter [SMB] eller
[FTP].
MERK: Målene kan angis ved hjelp av adresseboken
eller ettrykkstastene. For mer informasjon, se Angi
mål på side 3-41.
3-26
Grunnleggende betjening
Klar til å sende.
4
Mål
Angi mål.
Mappebane
SMB
Angi vertsnavn, bane, brukernavn og passord.
Trykk tasten for hvert element for først å vise
angivelsesskjermbildet.
Vertsnavn
For å søke etter en mappe på en datamaskin i
nettverket, trykk [Søk SMB Host] eller [Windows
Nettverk].
Bane
FTP
Brukernavn
Passord
Søk
SMB Host
Legg til i adr.bok
Windows
Nettverk
Neste mottager
Hvis du trykket [Søk SMB Host], kan du angi
Domene/Arbeidsgruppe, og Vertsnavn for å søke
etter målet på datamaskiner i nettverket.
Test
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
Status
Hvis du trykket [Windows Nettverk], kan du søke
etter et mål på alle datamaskiner i nettverket.
Hvis du trykket [Windows Nettverk], søkes det i alle
datamaskiner i nettverket. Maks 500 adresser kan
vises. Velg vertsnavnet (datamaskinnavn) du
ønsker å angi i skjermbildet som vises, og trykk
[Neste]. Skjermbildet for brukernavn og passord
vises.
Etter at du har angitt brukernavn og passord på
måldatamaskinen, vises de delte mappene. Velg
mappen du ønsker å angi, og trykk [Neste].
Adressen til den delte mappen er angitt.
MERK: Press [Tilkoblingstest] for å kontrollere
tilkoblingen til datamaskinen du velger. Kontroller
inntastingene hvis tilkoblingen mislykkes.
Velg mappen fra listen med søkeresultater, og gå til
trinn 6.
5
Bruk tastaturet til å angi.
Grense: 128 tegn
Inndata: 0 tegn
Tilbake
!
@
Q
#
W
A
S
Z
Store bok.
$
E
D
X
%
R
F
C
Lower-case
Små bokst.
^
T
G
V
&
Y
H
B
Nr./symb.
*
U
J
N
(
I
K
M
)
O
L
<
_
P
:
>
˜
}
|
"
?
Mellomrom
Abbrechen
Status
+
{
OK
10/10/2010 10:10
3-27
Angi måldata, og trykk [OK].
3
Grunnleggende betjening
Dataene som skal angis er som følger:
MERK: Du kan ikke sende dataen hvis du glemmer brukernavn eller passord. Kontakt administratoren, og
kontroller ditt brukernavn eller passord.
For å sende til mappe (SMB)
Element
Data som skal angis
Maks antall tegn
Vertsnavn*
Vertsnavn eller IP-adresse til PCen som skal motta
dataene.
Opptil 64 tegn
Bane
Bane til mottaksmappen.
Eksempel: Bruker\Skandata.
Opptil 128 tegn
Brukernavn
Brukernavn som gir tilgang til PCen.
Eksempel: abcdnet\james.smith
Opptil 64 tegn
Passord
Passord som gir tilgang til PCen.
Opptil 64 tegn
*
Hvis du vil angi et annet portnummer enn standarden (139), angir i formatet vertsnavn: portnummer
(f.eks. SMBvertsnavn: 140).
Sett IPv6-adressen i klammer [ ]
(f.eks., [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
For å sende til mappe (FTP)
Element
Data som skal angis
Maks antall tegn
Vertsnavn*
Vertsnavn eller IP-adresse for FTP-server.
Opptil 64 tegn
Bane
Bane til mottaksmappen.
Eksempel: Bruker\Skandata.
Ellers blir dataene lagret i hjemmekatalogen.
Opptil 128 tegn
Brukernavn
Brukernavn for pålogging på FTP-server
Opptil 64 tegn
Passord
Passord for pålogging på FTP-server
Opptil 64 tegn
*
Hvis du vil angi et annet portnummer enn standarden (21), angir du i formatet vertsnavn: portnummer
(f.eks. FTPvertsnavn: 140).
Sett IPv6-adressen i klammer [ ]
(f.eks., [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
3-28
Grunnleggende betjening
Klar til å sende.
6
Mål
Angi mål.
Når du er ferdig å angi alt, trykk [Test] for å
kontrollere tilkoblingen.
Mappebane
SMB
Vertsnavn
MERK: Tilkoblet. vises når tilkoblingen til målet er
opprettet. Hvis Kan ikke koble til. vises, må du sjekke
oppføringen.
Bane
FTP
Brukernavn
Passord
Søk
SMB Host
Legg til i adr.bok
Windows
Nettverk
Neste mottager
For å angi et annet mål, gå til trinn 7. Hvis du vil
angi kun ett mål, går du til trinn 8.
Test
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
Status
7
Trykk [Neste mottager], og gjenta trinn 4 til 6 for å
angi målet. Du kan totalt angi opptil 10 FTP- og
SMB-målmapper samlet.
MERK: Når [Legg til i adr. bok] vises, registreres
oppføringen i adresseboken.
Klar til å sende.
Mål
Mål
Detaljer
ABCD
Trykk [OK] for å registrere oppføringen i mållisten.
9
Kontroller mållisten.
Velg et mål, og trykk [Detaljer] for å kontrollere og
redigere det. Rediger den om nødvendig. Se trinn
4 til 6.
Adressebok
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Rør av
8
Direkte
Faks-kjede
1/1
E-post
Mappe
Detaljer
Slett
Velg et mål, og trykk [Slett] for å fjerne målet fra
listen.
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Mål
Status
0003
DDD
0008
HHH
Snarveier
0004
Orig./Overfør.
Dataformat
Nr.
0010
1/100
iFaksadresseoppf.
EEE
0009
III
0005
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
WSD skann
/DSM skann
Program
10/10/2010 10:10
MERK: Når du velger [På] for Inntastingssjekk for nytt
mål (se den engelske operatørhåndboken), vises
bekreftelsesskjermbildet. Angi samme vertsnavn og
bane igjen og trykk [OK].
Når du velger [På] for Sjekk mål før du sender (se den
engelske operatørhåndboken), vises
bekreftelsesskjermbildet etter at du har trykket på Starttasten. For mer informasjon, se
Bekreftelsesskjermbilde for mål på side 3-30.
10 Trykk Start-tasten. Sendingen starter.
3-29
3
Grunnleggende betjening
Bekreftelsesskjermbilde for mål
Når du velger [På] for Sjekk mål før du sender (se den engelske operatørhåndboken), vises
bekreftelsesskjermbildet for mål etter at du har trykket på Start-tasten.
Følg trinnene nedenfor å bekrefte målene.
Klar til å sende.
Mål
Mål
A OFFICE
1
Trykk [
] eller [
] for å bekrefte hvert mål.
Trykk [Detaljer] for detaljert informasjon om valgt
mål.
Detaljer
1234567890
Velg et mål og trykk [Slett] for å slette målet. Trykk
[Ja] i bekreftelsesskjermbildet. Målet slettes.
Detaljer
For å legge til målet, trykk [Avbryt] og gå tilbake til
målskjermbildet.
Slett
Kontroller
Avbryt
Status
10/10/2010 10:10
2
Trykk [Kontroller].
MERK: Pass på at du bekrefter hvert mål ved at de
vises på berøringspanelet. Du kan først trykke
[Kontroller] når du har bekreftet hvert mål.
3
3-30
Trykk Start-tasten for å starte sendingen.
Grunnleggende betjening
Forberedelser for å sende et dokument til en datamaskin
Kontroller informasjonen som må angis i maskinen, og opprett en mappe som skal motta dokumentet på din
datamaskin. Skjermbildene i Windows 7 brukes i følgende sammenhenger. Detaljene i skjermbildene er
forskjellige i andre Windows-versjoner.
MERK: Pålogg til Windows med administratortillatelser.
3
Kontrollere hva som skal angis for [Vertsnavn]
Kontroller navnet i måldatamaskinen.
1
Fra Start-menyen, velg Datamaskin og
Systemegenskaper.
Kontroller datamaskinnavnet i vinduet som vises.
I Windows XP, høyreklikk Min datamaskin og velg
Egenskaper. Dialogboksen Systemegenskaper
vises. Klikk Datamaskinnavn fanen i vinduet som
vises, og kontroller datamaskinnavnet.
Hvis det finnes en arbeidsgruppe
Alle tegnene som vises i "Fullt datamaskinnavn"
må angis i Vertsnavn. (Eksempel: PC4050)
Hvis det finnes et domene
Tegnene til venstre for det første punktumet (.) i
”Fullt datamaskinnavn” må angis i Vertsnavn.
F.eks. pc4050
2
Etter å ha kontrollert datamaskinnavnet, klikk [ X ]
(Lukke)-tasten for å lukke skjermbildet
Systemegenskaper.
I Windows XP, etter å ha kontrollert
datamaskinnavnet, klikk Avbryt-tasten for å lukke
skjermbildet Systemegenskaper.
3-31
Grunnleggende betjening
Kontrollere hva som skal angis for [Brukernavn]
Kontroller domenenavnet og brukernavnet for pålogging i Windows.
1
Fra Start-menyen, velg Alle programmer (eller
Programmer), Tilbehør og deretter Ledetekst.
Vinduet Ledetekst vises.
2
I Ledeteksten, angi "net config workstation" og klikk
Enter.
Eksempel på skjermbilde: brukernavn
"james.smith" og domenenavn "ABCDNET"
3-32
Grunnleggende betjening
Opprette en delt mappe
Opprett en delt mappe for å motta dokumentet i måldatamaskinen.
MERK: Hvis det finnes en arbeidsgruppe i Systemegenskaper, konfigurer innstillingene nedenfor for å
begrense tilgangen til mappen til en spesifikk bruker eller gruppe.
1 Fra Start-menyen, velg Kontrollpanel, Utseende og personalisering, og deretter Mappealternativer.
I Windows XP, klikk Min Datamaskin og velg Mappealternativer i Verktøy.
2 Klikk Vis fanen og fjern hakemerket fra Bruk veiviser for fildeling (anbefales) i Avanserte innstillinger.
I Windows XP, klikk Vis fanen og fjern hakemerket fra Bruk enkel fildeling (anbefales) i Avanserte
innstillinger.
3 Klikk OK-tasten for å lukke skjermbildet Mappealternativer.
1
Opprett en mappe på den lokale disken (C).
MERK: Opprett f.eks. en mappe med navnet
"skannerdata" på den lokale disken (C).
2
Høyreklikk skannerdata-mappen, og klikk Deling
og Avansert deling. Klikk Avansert deling.
Dialogboksen Egenskaper for scannerdata vises.
I Windows XP, høyreklikk skannerdata-mappen og
velg Deling og sikkerhet.... (eller Deling).
3-33
3
Grunnleggende betjening
3
Velg avmerkingsboksen Del denne mappen og
klikk Tillatelser.
Dialogboksen Tillatelser for scannerdata vises.
I Windows XP, velg Del denne mappen og klikk
Tillatelser.
4
Klikk Legg til.
5
Angi brukernavnet i tekstboksen, og klikk OK.
Klikk Posisjon-knappen og velg posisjon. Velg en
posisjon for å velge området hvor det skal søkes.
Hvis du er i et domene, er ditt domene
standardvalgt som området hvor det skal søkes.
3-34
Grunnleggende betjening
6
Velg angitt bruker, velg tillatelsene Endre og Lese,
og klikk OK.
I Windows XP, gå til trinn 8.
3
MERK: "Alle" gir deletillatelser til alle i nettverket. For å forbedre sikkerheten anbefales det å velge Alle og
fjerne hakemerket fra tillatelsen Lese.
7
Klikk OK i skjermbildet Avansert deling for å lukke
skjermbildet.
8
Klikk Sikkerhet fanen og deretter Endre.
I Windows XP, klikk Sikkerhet fanen og deretter
Legg til.
9
3-35
Velg angitt bruker, kontroller at det er haket av for
Tillatt Endre og Tillatt Lese og kjøre, og klikk
Lukk.
Grunnleggende betjening
Kontrollere [Bane]
Kontroller delenavnet til den delte mappen som er dokumentets mål.
1
Angi "\\pc4050" i "Program- og filsøk" i Startmenyen.
Skjermbildet for søkeresultater vises.
I Windows XP, klikk Søk i Start-menyen, velg Alle
filer og mapper, og søk måldatamaskinen filen
sendes til.
I Søkehjelper, klikk Datamaskiner eller folk og
deretter En datamaskin i nettverket.
I "Datamaskinnavn:" tekstboksen, angi navnet på
datamaskinen du har kontrollert (pc4050), og klikk
Søk.
2
Klikk "\\pc4050\scannerdata" som vises i
søkeresultatene.
I Windows XP, dobbeltklikk datamaskinen
("pc4050") som vises i søkeresultatene.
3
Klikk "\\pc4050\scannerdata" som vises i
søkeresultatene.
Kontroller adresselinjen. Den tredje og følgende
tekststrenger (f ) bør angis for banen.
I Windows XP, dobbeltklikk skannerdata-mappen,
og kontroller adresselinjen. Tekststrengen til høyre
for tredje backslash (\) bør angis i Bane.
(Eksempel: scannerdata)
MERK: Du kan også angi en delmappe i den delte mappen hvor dataen som sendes skal plasseres. I dette
tilfellet skal nå "delenavn\navnet på mappen i den delte mappen" være angitt i Bane. I eksemplel i vinduet
ovenfor er "skannerdata\prosjektA" Bane.
3-36
Grunnleggende betjening
Konfigurere Windows-brannmur (for Windows 7)
Tillat deling av filer og skrivere, og angi porten som brukes til SMB overføring.
MERK: Pålogg til Windows med administratortillatelser.
3
Kontrollere fil- og skriverdeling
1
Fra Start-menyen, velg Kontrollpanel, System og
Sikkerhet og Slipp et program gjennom
Windows-brannmuren.
MERK: Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, klikk Fortsett.
2
3-37
Klikk Endre innstillinger, velg avmerkingsboksen
Fil- og skriverdeling , og klikk OK.
Grunnleggende betjening
Legge til en port
1
Fra Start-menyen, velg Kontrollpanel, System og
Sikkerhet og Kontroller brannmurstatus.
2
Klikk Avanserte innstillinger.
3
Klikk Innkommende regler.
4
Klikk Ny regel.
5
Velg Port og klikk Neste.
3-38
Grunnleggende betjening
6
Velg TCP, velg Bestemte lokale porter, angi
"139", og klikk Neste.
3
7
Velg Tillat tilkoblingen og klikk Neste.
8
Pass på at alle avmerkingsboksene er valgt, og
klikk Neste.
3-39
Grunnleggende betjening
9
Angi "Scan to SMB" i "Navn" og klikk Fullfør.
MERK: I Windows XP eller Windows Vista, følg fremgangsmåten nedenfor å stille inn porten.
1 Fra Start-menyen, velg Kontrollpanel, System og sikkerhet (eller Sikkerhetssenter), og deretter
Kontroller brannmurstatus) (eller Windows-brannmur).
Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, klikk Fortsett.
2 Klikk Unntak fanen og deretter Legg til port....
3 Angi innstillingen for Legg til port .
Angi et navn i "Navn" (f.eks. Skann til SMB). Dette blir navnet på den nye porten. Angi "139" i "Portnummer".
Velg TCP for "Protokoll".
4 Klikk OK for å lukke dialogboksen Legg til port.
3-40
Grunnleggende betjening
Angi mål
Når du skal angi et mål, velger du fra adresseboken eller bruker ettrykkstastene.
MERK: Du kan stille inn maskinen slik at skjermbildet Adressebok vises når du trykker Send -tasten. For mer
informasjon, se den engelske operatørhåndboken.
Når faksen (tilleggsutstyr) er installert, kan du angi faksmottaker. Angi motpartens nummer med talltastaturet.
Adressebok
Velg et mål som er registrert i adresseboken.
For mer informasjon om registrering av mottakere i Adresseboken, se den engelske operatørhåndboken.
Klar til å sende.
Mål
Mål
Detaljer
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Rør av
Faks-kjede
I standardskjermbildet for sending, trykk
[Adressebok].
2
Trykk på avmerkingsboksen for å velge det
ønskede målet fra listen. Du kan velge flere mål. De
valgte målene angis av et hakemerke i
avmerkingsboksen. For å bruke en adressebok på
LDAP-serveren, velg [Ekstern adressebok] fra
Adressebok-rullegardinmenyen.
Adressebok
1/1
Group1
Direkte
1
E-post
Mappe
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
0003
BBB
CCC
0006
FFF
0007
DDD
0008
GGG
Mål
0004
III
Orig./Overfør.
Dataformat
Nr.
iFaksadresseoppf.
EEE
0009
HHH
Snarveier
0005
0010
1/100
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Avansert
WSD skann
/DSM skann
Program
10/10/2010 10:10
Status
Adressebok
Adressebok
Mål
Nr.
Lokal
Navn
Sorter
Typ.
Navn
Detaljer
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Søk (navn)
ABC
DEF
E-post
GHI
JKL
Søk (nummer)
1/2
Du kan endre rekkefølgen for hvordan målene er
listet ved å velge [Navn] eller [Nr.] fra Sorterrullegardinmenyen.
Detaljer
MNO
Mappe
PQRS
TUV
Faks
WXYZ
0-9
Gruppe
iFaks
Avbryt
Status
Tilføy/rediger
Adressebok
OK
10/10/2010 10:10
MERK: Du kan avbryte valget ved å trykke
avmerkingsboksen og fjerne hakemerket. For mer
informasjon om den eksterne adresseboken, se
Embedded Web Server RX User Guide.
3
Trykk [OK] for å registrere det valgte målet i
mållisten.
MERK: For å slette et mål i listen, velg målet, og trykk
[Slett].
For å endre standardinnstillingen for Sorter, se den
engelske operatørhåndboken.
3-41
3
Grunnleggende betjening
Søke etter mål
Du kan søke etter målene som er registrert i adresseboken.
Avansert søk etter type eller etter første bokstav er også tilgjengelig.
Adressebok
Adressebok
Mål
Nr.
(1)
(2)
(3)
(4)
Lokal
Navn
Sorter
Typ.
Navn
Detaljer
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Søk (navn)
ABC
DEF
GHI
E-post
JKL
Søk (nummer)
1/2
Detaljer
MNO
PQRS
Mappe
TUV
WXYZ
Faks
0-9
Gruppe
iFaks
Avbryt
OK
10/10/2010 10:10
Status
Taster
som
brukes
Tilføy/rediger
Adressebok
Søketype
Emner det søkes etter
1
Søk etter navn
Søk etter registrert navn.
2
Søk etter
adressenummer
Søk etter registrert adressenummer.
3
Avansert søk etter
første bokstav
Avansert søk etter første bokstav i registrert navn.
4
Avansert søk etter
mål
Avansert søk etter type registrert mål
(E-post, Mappe (SMB/FTP), Faks, iFaks eller Gruppe).
(Faks: Bare når faksen (tilleggsutstyr) er installert.
iFaks: Bare når internett-faksen (tilleggsutstyr) er
installert).
Denne funksjonen kan innstilles slik at måltypene
velges når adresseboken vises.
For mer informasjon, se den engelske
operatørhåndboken.
Fremgangsmåten for å bruke de ulike søkemetodene finner du nedenfor.
Søk etter navn
Trykk [Søk (navn)], og angi ønsket navn.
Søk etter adressenummer
Trykk [Søk (nummer)], og angi adressenummeret du vil søke etter.
Avansert søk etter første bokstav
Trykk tasten for den nødvendige første bokstaven.
Avansert søk etter mål
3-42
Grunnleggende betjening
Trykk enten [E-post], [Mappe], [Faks], [iFaks] eller [Gruppe]. Målene som er registrert med den typen, vises.
Ettrykkstast
Klar til å sende.
Mål
Detaljer
ABCD
Adressebok
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Rør av
Velg målet ved hjelp av ettrykkstastene.
Mål
Direkte
Faks-kjede
1/1
E-post
Mappe
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
BBB
CCC
0006
FFF
0003
0007
GGG
Mål
0004
0008
Snarveier
0005
DDD
HHH
I standardskjermbildet for sending trykker du
ettrykkstastene der målet er registrert.
Nr.
iFaksadresseoppf.
EEE
0009
0010
III
1/100
JJJ
Orig./Overfør.
Dataformat
Farge/
Bildekvalitet
WSD skann
/DSM skann
Avansert
Program
10/10/2010 10:10
Status
MERK: Hvis ettrykkstastene for ønsket mål er skjult
på berøringspanelet, trykker du [ ] eller [ ] for å bla
for og vise neste eller forrige ettrykkstast.
Denne fremgangsmåten forutsetter at ettrykkstastene
allerede er registrert.
Se den engelske operatørhåndboken for mer
informasjon om registrering av ettrykkstaster.
Hurtigvalg
Klar til å sende.
Mål
Detaljer
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Rør av
Direkte
Faks-kjede
Oppnå tilgang til målet ved å angi det firesifrede
nummeret (0001 til 1000) på ettrykkstasten (hurtigvalg).
Mål
Adressebok
1/1
E-post
Mappe
Detaljer
Slett
Tilbakekall
Faks
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Mål
0003
DDD
0008
HHH
Snarveier
0004
Nr.
0010
1/100
iFaksadresseoppf.
EEE
0009
III
Orig./Overfør.
Dataformat
0005
JJJ
Farge/
Bildekvalitet
Status
I standardskjermbildet for sending, trykk Quick No.
Search-tasten eller [Nr.], og bruk talltastene for å angi
nummeret for One Touch-tasten i det numeriske
skjermbildet for innskriving.
Avansert
WSD skann
/DSM skann
Program
MERK: Hvis du har angitt et ett- til tresifret
hurtigvalgnummer, trykk [OK].
10/10/2010 10:10
Sende til ulike typer mål (Sender flere)
Du kan angi mål som kombinerer e-postadresser, mapper (SMB eller FTP) og faksnumre (tilleggsutstyr). Dette
kalles Sender flere. Dette er nyttig for å sende til ulike typer mål (e-postadresser, mapper, osv.) i én operasjon.
Antall kringkastingselementer
E-post
Mapper (SMP, FTP)
Faks
iFaks
: Opp til 100
: Til sammen 10 SMB og FTP
: Opp til 500
: Opp til 100
Avhengig av innstillingene kan du også sende og skrive ut samtidig.
Fremgangsmåtene er de samme som ved angivelse av mål for de respektive typene. Fortsett med å angi epostadresse eller mappebane slik at de vises i mållisten. Trykk Start-tasten for å starte overføringen til alle
målene samtidig.
MERK: Hvis målene inkluderer en faks, er bildene som sendes til alle målene i sort/hvitt.
3-43
3
Grunnleggende betjening
Bruke Dokumentboksen
Hva er en dokumentboks?
En dokumentboks er et område i harddisken hvor du kan lagre dokumenter for senere henting eller deling
mellom flere brukere.
Dokumentboksen inneholder fire typer komponentbokser som tilbyr følgende funksjoner.
Egendefinert boks...se den engelske operatørhåndboken.
Den egendefinerte boksen er en komponentboks som du kan opprette i dokumentboksen og lagre for senere
henting. Du kan opprette eller slette en egendefinert boks, og håndtere data på forskjellige måter som beskrevet
nedenfor:
•
Opprette en boks...se den engelske operatørhåndboken.
•
Lagre dokumenter i en egendefinert boks...se den engelske operatørhåndboken.
•
Skrive ut et dokument i en egendefinert boks...se den engelske operatørhåndboken.
•
Sende et dokument fra en egendefinert boks...se den engelske operatørhåndboken.
•
Flytte/kopiere/slå sammen dokumenter i en egendefinert boks...se den engelske operatørhåndboken.
•
Slette dokumenter i en egendefinert boks...se den engelske operatørhåndboken.
Jobboks
Jobboks har plass til midlertidig eller permanent utskriftsdata som skal brukes med jobbfunksjoner som Privat
utskrift/lagret jobb, Hurtigkopi/Testutskrift, Gjenta kopiering og Skjemaoverlapping skjema som vi forklarer
senere.
Fire individuelle jobbokser som svarer til disse jobbfunksjonene, finnes allerede i dokumentboksen. Disse
jobboksene kan ikke opprettes eller slettes av en bruker.
MERK: Du kan stille inn maskinen slik at midlertidige dokumenter i jobboksene slettes automatisk. For mer
informasjon, se den engelske operatørhåndboken.
Privat utskrift/lagret Jobboks...se den engelske operatørhåndboken.
I Privat utskrift kan du angi at en jobb ikke skal skrives ut før du frigjør jobben fra betjeningspanelet. Når du
sender jobben fra programmet, angi en firesifret tilgangskode i skriverdriveren. Jobben frigjøres for å skrives ut
ved å angi tilgangskoden på betjeningspanelet, og på denne måten garanteres det at utskriftsjobben er
konfidensiell. Dataen slettes når utskriftsjobben er ferdig, eller når du slår av hovedbryteren.
I Vent jobb er det ikke nødvendig med tilgangskoder, men de kan angis på skriverdriveren hvis utskrift med PIN
sikkerhet er påkrevd. I dette tilfellet må du angi tilgangskoden for å skrive ut de lagrede jobbene. Utskriftsdata
vil lagres i harddisken etter at de har blitt skrevet ut. På denne måten kan den samme utskriftsdataen skrives ut
gjentatte ganger.
Hurtigkopi/testutskrift-boks...se den engelske operatørhåndboken.
Hurtigkopi-funksjonen gjør at det blir enklere å skrive ut ytterligere utskrifter av et dokument som allerede har
blitt skrevet ut. Når du aktiverer Hurtigkopi og skriver ut et dokument med skriverdriveren, lagres utskriftsdataen
i Hurtigkopi-jobboksen. Når du trenger ytterligere kopier, kan du skrive ut igjen antall nødvendige kopier fra
betjeningspanelet. Opp til 32 dokumenter kan lagres som standard. Når strømmen slås av, slettes alle jobbene
som er lagret.
3-44
Grunnleggende betjening
MERK: Hvis du forsøker å lagre flere dokumenter (over maks grensen nevnt ovenfor) vil den eldste
dokumentdataen overskrives av den nyeste dokumentdataen.
Testutskrift-funksjonen lager kun én testutskrift av flere utskriftsjobber og venter på utskrift av de gjenværende
kopiene. Når du skriver ut flere utskriftsjobber i Testutskrift-funksjonen med skriverdriveren, skrives kun én kopi
ut mens dokumentdataen blir værende i jobboksen. For å fortsette å skrive ut kopiene som er igjen, bruk
betjeningspanelet. Du kan endre antall kopier som skal skrives ut.
Gjenta kopiering-boks...se den engelske operatørhåndboken.
Gjenta kopiering-funksjonen lagrer den kopierte originale dokumentdataen i jobboksen, slik at du kan skrive ut
ytterligere kopier senere. Opp til 32 dokumenter kan lagres som standard. Når strømmen slås av, slettes
originaldataen.
MERK: Gjenta kopiering-funksjonen er ikke tilgjengelig når Data Security Kit (tilleggsutstyr) er installert.
Boksen Skjema for skjema-overlapping...se den engelske operatørhåndboken
Bildeoverlapping-funksjonen kopierer originaldokumentet overlappet med et skjema eller bilde. Denne
jobboksen brukes for å lagre skjemaene eller bildene for overlapping.
USB minne-boks
Et USB minne som er satt inn i USB porten (A1) på maskinen er også godkjent som en jobboks. Dette gjør det
mulig å skrive ut PDF-data som er lagret i USB minnet. Du kan skrive ut PDF-data direkte fra USB minnet uten
å bruke en PC. Bildefiler som er skannet ved hjelp av denne maskinen, kan også lagres i USB minnet i PDF,
TIFF, JPEG, XPS eller høykomprimert PDF-format (Skann til USB).
Faksboks
Faksboksen lagrer mottatte faksdata. For mer informasjon, se Operation Guide som følger med faksen.
3-45
3
Grunnleggende betjening
Grunnleggende betjening av dokumentboksen
Dette avsnittet forklarer grunnleggende betjening av dokumentbokser ved hjelp av eksempler hvor oppgavene
utføres med egendefinerte bokser.
MERK: I den følgende forklaringen antas det at administrasjon av brukerpålogging er aktivert. For mer
informasjon om brukerpåloggingstillatelser, se Brukertillatelser på side 3-51.
Fremgangsmåten for å bruke dokumentbokser finner du nedenfor.
1
Trykk Document Box-tasten.
Standardskjermbildet for dokumentboks vises.
2
Egendefinert boks
Nr.
0001
Navn
Eier
SALES
Trykk [Egendefinert], [Jobb] eller [USB minne] for å
velge type dokumentboks du vil bruke.
Brukt
Anonymous
----
I dette eksempelet, trykk [Egendefinert].
Søk (navn)
Søk (nummer)
1/1
Lagre fil
Egendefinert
Jobb
Detaljer
USB minne
Skjermbildet for boksliste vises.
Tilf./red. boks
Du kan bruke dette skjermbildet for oppgaver som
registrering og redigering av bokser. For mer
informasjon om bruk av bokslisten, se Liste for
egendefinerte bokser på side 3-47.
Åpne
Faks
Program
10/10/2010 10:10
Status
MERK: For mer informasjon om registrering av
boksene, se den engelske operatørhåndboken.
Du kan ikke få tilgang til boksene hvis du glemmer
passordet. I dette tilfellet, få tilgang til maskinen med
administratortillatelser og overskriv bokspassordet.
Se den engelske operatørhåndboken for standard
brukernavn og passord.
3
Egendefinert boks
Nr.
0001
Navn
Eier
SALES
Velg boksen som inneholder dokumentet du
ønsker å bruke, og trykk [Åpne].
Brukt
Anonymous
----
Skjermbildet for dokumentliste vises.
Søk (navn)
Søk (nummer)
1/1
Lagre fil
Egendefinert
Status
Jobb
Detaljer
USB minne
Du kan bruke dette skjermbildet for oppgaver som
utskriving og sending av dokumenter. For mer
informasjon om bruk av dokumentlisten, se
Dokumentliste på side 3-48.
Tilf./red. boks
Åpne
Faks
Program
10/10/2010 10:10
MERK: Hvis en egendefinert boks er
passordbeskyttet, angir du det riktige passordet.
3-46
Grunnleggende betjening
Liste for egendefinerte bokser
Bokslisten viser de registrerte egendefinerte boksene. De egendefinerte boksene kan listes etter boksnummer
eller boksnavn. Du kan håndtere listen på forskjellige måter, som vist nedenfor.
Liste boksene etter navn i
alfabetisk rekkefølge.
Å ordne boksene i stigende/
avtakende nummerrekkefølge.
Liste boksene etter eier i
alfabetisk rekkefølge.
En boks kan søkes etter
Boksnavn.
Egendefinert boks
Nr.
0001
Navn
Eier
SALES
Brukt
Anonymous
----
Søk (navn)
Søk (nummer)
1/1
Lagrer dokumentet
i den valgte boksen.
Lagre fil
Egendefinert
Jobb
Detaljer
USB minne
Tilf./red. boks
Program
10/10/2010 10:10
Status
3-47
Registrerer nye bokser, og
kontrollerer, endrer eller
sletter boksinformasjon.
Åpner den valgte boksen.
Åpne
Faks
En boks kan søkes etter
Boksnr.
Viser detaljene for den
valgte boksen.
3
Grunnleggende betjening
Dokumentliste
Dokumentlisten er en liste over dokumentene som er lagret i den egendefinerte boksen. Dokumentene kan
listes enten etter navn eller miniatyrbilder. Listen kan brukes som vist nedenfor.
Liste
Liste dokumentene etter navn i
alfabetisk rekkefølge.
Velge flere dokumenter om
gangen.
Liste dokumentene etter oppdateringstid i
stigende/avtagende rekkefølge.
Boks:
Filnavn
Velge dokumenter ved
hjelp av avmerkingsbokser.
Liste dokumentene etter størrelse i
stigende/avtagende rekkefølge.
Dato og tid
Str.
0001
2008101010574501
2010/10/10 09:40
21 MB
0002
2008101010574511
2010/10/10 09:50
21 MB
0003
2008101010574521
2010/10/10 10:00
21 MB
Søk (navn)
Utheve et dokument for å vise
dokumentets detaljer med
[Detaljer].
1/1
Detaljer
Forhåndsvis
Skriv ut
Send
Slå sammen
Flytt/Kopier
Slett
Lagre fil
Forhåndsviser det
valgte dokumentet.
Lukk
10/10/2010 10:10
Status
Miniatyrbilde
Velge flere dokumenter
om gangen.
Skifter mellom å vise liste og
miniatyrbilder.
Boks:
SALES
Søk (navn)
Utheve et dokument for
å vise dokumentets
detaljer med [Detaljer].
2008101010575...
2008101010575...
2008101010575...
1/1
Detaljer
Skriver ut, sender, slår
sammen, flytter, kopierer
eller sletter de valgte
dokumentene.
Forhåndsvis
Velge dokumenter ved
hjelp av
avmerkingsbokser.
Skriv ut
Send
Slå sammen
Flytt/Kopier
Slett
Lagre fil
Lukk
Lagrer dokumentet i den
åpne boksen.
10/10/2010 10:10
Status
MERK: Du kan velge flere dokumenter ved å trykke på de respektive dokumentenes avmerkingsbokser.
Imidlertid, husk at du kan ikke velge flere dokumenter når du skal sende dokumenter.
3-48
Grunnleggende betjening
Vise/Redigere boksdetaljer
Du kan sjekke og endre boksinformasjon.
Bruk fremgangsmåten nedenfor.
Dokumentboks - Tilf./red. boks
Nr.
Navn
0001
Trykk [Detaljer/Rediger] i skjermbildet for boksliste.
2
Uthev boksen hvor du vil sjekke eller redigere
detaljene, og trykk [Detaljer/rediger].
Brukt
Eier
SALES
1
Anonymous
----
Søk (navn)
Søk (nummer)
1/1
Detaljer/
rediger
Legg til
MERK: Hvis en egendefinert boks er
passordbeskyttet, angir du det riktige passordet.
Slett
Lukk
10/10/2010 10:10
Status
Boks:
3
123456
Boksnr.:
Endre
For å redigere detaljene, trykk [Endre] for detaljen
du ønsker å redigere. Rediger detaljen som ønsket,
og trykk [OK].
0001
Boksnavn:
Endre
SALES
Bokspassord:
Bruksbegrensning:
Sjekk boksdetaljene.
Endre
200 MB
Endre
********
Automatisk filsletting:
30 dag(er)
Ledig plass:
30 GB
Endre
Overskriv innstilling:
Slett etter utskrift:
Endre
Av
Avbryt
Status
Endre
Tillat
Lagre
10/10/2010 10:10
4
Hvis du har endret detaljene, trykk [Lagre], og
deretter [Ja] i bekreftelsesskjermbildet.
Hvis du ikke har endret detaljene, trykk [Nei].
5
3-49
Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til
standardskjermbildet for dokumentboksen.
3
Grunnleggende betjening
Forhåndsvise dokumenter/sjekke dokumentdetaljer
Du kan bruke denne funksjonen for å forhåndsvise dokumentene som er lagret i en dokumentboks, eller vise
dokumentdetaljene for sjekking.
Bruk fremgangsmåten nedenfor.
1
Velg (uthev) et dokument for å forhåndsvise det, og
trykk deretter [Lag forhåndsvisning] eller [Detaljer].
2
Forhåndsvis dokumentet eller sjekk
dokumentdetaljene.
Operasjonene som er tilgjengelige i skjermbildet for
forhåndsvisning vises nedenfor.
Når du har zoomet inn kan du bruke disse tastene for å
flytte det viste området.
Forhåndsvis: 2007040410574501
Nr.
Størrelse
: A4
Oppløs.
: 300x300dpi
Farge
: Full farge
1/6
I dokumenter med flere sider
kan du endre side ved å angi
ønsket sidenummer.
I dokumenter med flere sider
kan du bruke disse tastene
for å endre side.
Lukk
10/10/2010 10:10
Status
Zoom ut.
3
3-50
Zoom inn.
Når du er ferdig å forhåndsvise dokumenter eller
sjekke dokumentdetaljer, trykk [Lukk].
Grunnleggende betjening
Brukertillatelser
Når administrasjon av brukerpålogging er aktivert vil tilgjengeligheten til dokumentboksens komponenter variere
avhengig av angitt brukertillatelse.
Tilgjengeligheten varierer avhengig av brukertillatelse på følgende måte:
Tilgangsnivå
Administrator
Bruker
Opprette en boks
Ja
Nei
Endre bokseier
Ja
Nei
Annet
Ja
Nei
Eier
Ja
Ja
Annet
Ja
Nei
Eier
Ja
Nei
Gi en boks nytt
navn
Annet
Ja
Nei
Eier
Ja
Ja
Endre passordet for
en boks
Annet
Ja
Nei
Eier
Ja
Ja
Justere
bokskapasiteten
Annet
Ja
Nei
Eier
Ja
Nei
Endre eier
Annet
Ja
Nei
Eier
Ja
Nei
Annet
Ja
Nei
Eier
Ja
Ja
Annet
Ja
Nei
Eier
Ja
Ja
Tilgjengelighet
Betjening
Slette en boks
Endre boksnummer
Boksinformasjon
Endre tillatelse
Endre perioden for
å bruke en boks
Innskrenke tilgjengeligheten til en boks
Tilgjengeligheten til en egendefinert boks varierer avhengig av tillatelsesnivået på følgende måte:
Administrator: En administrator kan få tilgang til, og håndtere alle boksene.
Bruker:
En bruker kan få tilgang til, og håndtere sine egne bokser, og de delte boksene.
3-51
3
Grunnleggende betjening
Krav om å angi passord
Når administrasjon av brukerpålogging er aktivert, varierer kravet om passord avhengig av tillatelsesnivået på
følgende måte:
Administrator:
Administratoren trenger ikke å angi et passord for å få tilgang til
hvilken som helst boks.
Brukeren må angi et passord for å få tilgang til en boks som er
passordbeskyttet. Brukeren trenger ikke å angi et passord for å få
tilgang til sine egne bokser.
Bruker:
Opprette en ny egendefinert boks når administrasjon av brukerpålogging er aktivert
Boks:
Boksnr.:
Endre
Eier:
Endre
Bruksbegrensning:
0001
Boksnavn:
DCBA9876
Endre
**********
Automatisk filsletting:
30
Tillatelse:
Endre
Privat
Endre
Overskriv innstilling:
Endre
Tillat
dag(er)
Ledig plass:
30
Endre
200 MB
SALES
Bokspassord:
Endre
Slett etter utskrift:
Hvis du oppretter en ny egendefinert boks når
administrasjon av brukerpålogging er aktivert, vises
skjermbildet og du kan endre innstillinger for eieren og
for tillatelse. Kun administratorer og
maskinadministratorer kan opprette nye egendefinerte
bokser.
Endre eier:
Endre
Av
MB
Avbryt
Lagre
10/10/2010 10:10
Status
Endre tillatelsen:
Trykk [Endre] i Eier og velg
boksens nye eier fra listen
som vises. Trykk deretter
[OK].
Trykk [Endre] i Tillatelse og
velg enten [Privat] eller [Delt].
Trykk deretter [OK].
MERK: For informasjon om andre innstillinger, se den
engelske operatørhåndboken.
Arbeide med brukertillatelser når administrasjon av brukerpålogging er aktivert
Når administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan
eieren av en boks med brukertillatelser endre den
følgende boksinformasjonen: boksnavn, bokspassord,
tillatelse, automatisk filsletting og innstilling for
overskriv.
Boks:
Boksnr.:
Eier:
0001
Boksnavn:
DCBA9876
Endre
Bruksbegrensning:
Endre
Tillatelse:
200 MB
SALES
Bokspassord:
Automatisk filsletting:
30 dag(er)
Ledig plass:
30 MB
Endre
Privat
********
Endre
Overskriv innstilling:
Slett etter utskrift:
Endre
Av
Avbryt
Status
Endre
Tillat
Lagre
10/10/2010 10:10
3-52
Grunnleggende betjening
Avbryte jobber
Følg trinnene nedenfor for å avbryte en utskrift eller sendejobb som er i ferd med å bli utført.
Avbryte jobber
Du kan også avbryte jobber ved å trykke Stop-tasten.
Utskriftsjobber
1
Trykk på Stop-tasten på skjermbildet for kopiering
eller sending.
Avbryte jobber-skjermbildet vises.
Den aktuelle utskriftsjobben avbrytes midlertidig.
2
Velg jobben som du ønsker å avbryte, og trykk
[Avbryt]. Trykk deretter [Ja] i
bekreftelsesskjermbildet.
1
Trykk på Stop-tasten på skjermbildet for kopiering
eller sending.
Sendejobber
Jobbavbrudd vises.
MERK: Ved å trykke Stop-tasten kan du ikke
midlertidig stoppe en jobb som du allerede har begynt
å sende.
2
Eksemplarer
Kopierer...
Jobb-nr.: 000021
Jobb-navn: doc20081010101034
Skannerinnstilling
Brukernavn: ----Skriverinnstilling
Skannede sider
Eksemplarer
2
Hvis du vil avbryte utskriften, velger du [Avbryt], og
deretter trykker du [Ja] i bekreftelsesskjermbildet.
MERK:
Hvis Reserver neste prioritet (se den engelske
operatørhåndboken) er innstilt på [Av]
2/ 24
A4
A4
100%
2-sidig
2-sidig
Sorter
Vanlig
Skjermbildet for kopiering vises på berøringspanelet
under utskrivingen.
1
Øverste kant øverst
Trykk Stop-tasten eller [Avbryt].
Indre brett
Avbryt
Den aktuelle utskriftsjobben avbrytes.
Reserv. neste
Status
10/10/2010 10:10
Avbryte utskrift fra en datamaskin
Gå frem på følgende måte for å bruke skriverdriveren til å avbryte en utskriftsjobb før utskriften starter:
1
Dobbeltklikk skriverikonet (
) på startlinjen
nede til høyre på Windows skrivebordet for å vise
skriverens dialogboks.
2
Klikk på filen hvor du vil avbryte utskriften og velg
Avbryt fra Dokument-menyen.
3-53
3
Grunnleggende betjening
Hurtigoppsett-skjermbildet
I startskjermbildet for kopiering og sending (skjermen som vises umiddelbart etter at Copy- eller Send-tasten
er trykket etter at strømmen er slått på), blir viktige og ofte brukte funksjoner hentet inn og registrert blant de
mange ulike funksjonene på denne maskinen. Dette startskjermbildet kalles Snarveier-skjermbildet.
Registreringen av funksjoner i Hurtigoppsett-skjermbildet kan justeres og tilpasses ditt arbeidsmiljø slik at
effektiviteten økes.
Funksjoner som er tilgjengelige for registrering i Hurtigoppsett-skjermbildet
Standardregistreringene og funksjonene som er tilgjengelige for registrering er som følger:
For mer informasjon om Snarvei for faks, se FAX System (V) Operation Guide.
Funksjon
Standardregistrering
Funksjoner tilgjengelige
for registrering
Kopiering
1: Papirvalg
2: Zoom
3: Lysstyrke
4: 2-sidig
5: Kombiner
6: Stift/Hull
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Papirvalg
Zoom
Lysstyrke
2-sidig
Kombiner
Stift/Hull
Originalretning
Sorter/forskyv
Fargevalg
Originalbilde
Originalstørrelse
Flere skann
Juster bakgrunn
Sende
1: Fargevalg
2: Skanneoppløsning
3: Lysstyrke
4: 2-sidig/bokoriginal
5: Flere skann
6: Filformat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zoom
Skanneoppløsning
Faks TX oppløsning
Lysstyrke
2-sidig/bokoriginal
Filformat
Originalstørrelse
Sendestørrelse
Originalretning
Originalbilde
Fargevalg
Flere skann
Juster bakgrunn
3-54
Grunnleggende betjening
Funksjon
Dokumentboks
Standardregistrering
Funksjoner tilgjengelige
for registrering
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Fargevalg
Oppløsning
Lysstyrke
2-sidig/bokoriginal
Originalretning
Originalbilde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fargevalg
Oppløsning
Lysstyrke
2-sidig/bokoriginal
Originalretning
Originalbilde
Originalstørrelse
Zoom
Flere skann
Lagringsstørrelse
Juster bakgrunn
Sende fra
boks
1:
2:
3:
4:
Filformat
Slett etter overføring
Faks TX oppløsning
Sendestørrelse
•
•
•
•
Filformat
Slett etter overføring
Faks TX oppløsning
Sendestørrelse
Utskrift
fra boks
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Papirvalg
Slett etter utskrift
Sorter/forskyv
2-sidig
Kombiner
Stift/Hull
•
•
•
•
•
•
Papirvalg
Slett etter utskrift
Sorter/forskyv
2-sidig
Stift/Hull
Kombiner
Dokumentlagring
Endre registrering
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
Forhåndsvisning
Snarvei 1
Den følgende fremgangsmåten er et eksempel på
hvordan du kan erstatte registreringen av Lysstyrke
med Originalbilde i Snarveier-skjermbildet for kopiering.
Snarvei 2
Legg inn original.
Snarvei 3
Auto
Original : A4
: --Original
Zoom
: 100%
Zoom
: 100%
Papir
: --Papir
: A4
Papirvalg
Snarveier
Normal 0
Zoom
Snarvei 4
Lysstyrke
Snarvei 5
1-sidig
>>1-sidig
Lag
Lag forhåndsvisning
forhåndsvisning
Status
100%
Orig./papir/
Etterbehandl.
Av
2-sidig
Farge/
Bildekvalitet
Av
Kombiner
Oppsett
/rediger
Stift / hull
Avansert
Snarvei 6
Program
10/10/2010 10:10
1
Trykk System Menu-tasten.
2
Trykk [Kopier], [Neste] i Registrering av snarveier,
og deretter [Endre] i Originalbilde.
3-55
3
Grunnleggende betjening
Kopi - originalbilde
3
Trykk [Tast 3] her for å angi
erstatningsplasseringen.
4
Trykk [OK]. Et bekreftelsesskjermbilde vises. Trykk
[Ja]. Funksjonen Originalbilde vil bli registrert.
Tilføy funksjonen Originalbilde som snarvei.
Av
Tast 1
Tast 2
Tast 3
Tast 4
Tast 5
Tast 6
Avbryt
Status
OK
10/10/2010 10:10
3-56
Grunnleggende betjening
Program
Ved å registrere ofte brukte funksjoner som et enkelt program, er det nok å trykke på programnummeret for å
tilbakekalle disse funksjonene. Du kan også gi navn til programmene slik at det er lettere å kjenne dem igjen når
de tilbakekalles.
Programmene nedenfor er forhåndsregistrert. Det registrerte innholdet kan omregistreres for lettere bruk i ditt
miljø.
Nummer
Programnavn
01
Kopiering med ID-kort
02
Eco Copy
03
Stempel Konfidensielt
Standardregistrering
Kopieringsfunksjon
Farge: Sort / hvit
Kombiner: [2 i 1]
Flere skann: [På]
Originalstørrelse: Statement (A5-R)
Papirvalg: Kassett 1
Zoom: Auto Zoom
Kopieringsfunksjon
Farge: Sort / hvit
EcoPrint: [På] (Nivå [5])
Kopieringsfunksjon
Farge: Sort / hvit
Forhindre gjennomslag: [På]
Stempel: Konfidensielt
Fontstørrelse: medium
Fontfarge: [Sort]
Stemplets posisjon: [Midten]
Displaymønster: [Transparent]
MERK: Opp til 50 kombinerte kopierings- og sendefunksjoner kan registreres i programmet.
Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun registrere funksjonene ved å logge inn med
administratortillatelser.
Registrere programmer
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å registrere et program.
Den følgende fremgangsmåten er et eksempel på kopiering.
1
Trykk Program-tasten mens du bruker
kopieringsmodusen.
2
Trykk [Legg til] og trykk på et nummer (01 til 50) for
programnummeret.
Hvis du går inn i skjermbildet for program fra
skjermbildet for kopiering, sending eller
dokumentboks, gå til trinn 4.
MERK: Hvis du velger et allerede registrert
programnummer, kan de nåværende registrerte
funksjonene byttes ut med et nytt sett av funksjoner.
3
4
3-57
Kontroller at [Kopier] er valgt, og trykk [Neste].
Gå inn i det nye programmet og trykk [Lagre] for å
registrere programmet.
3
Grunnleggende betjening
Tilbakekalle programmer
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å tilbakekalle et registrert program.
Hvis det trykkes på Program -tasten
Tilbakekaller programmer.
01 Eco Copy
02 Confidential Stamp
03 ID Card Copy
04 Send 1
05 Send 2
06 FAX 1
07 FAX 2
08 Box 1
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tilbakekall
1
Trykk Program-tasten.
2
Trykk [Tilbakekall] og trykk på tasten for
programnummeret (01 til 50) som skal
tilbakekalles. Trykk Quick No. Search-tasten eller
[Nr.] for å legge inn programnummeret som skal
tilbakekalles.
Nr.
Endre
Legg til
10/10/2010 10:10
Status
Hvis det trykkes på [Program] i skjermbildet Kopieringsfunksjon
Tilbakekaller programmer.
01 Eco Copy
02 Confidential Stamp
03 ID Card Copy
04 Send 1
05 Send 2
06 FAX 1
07 FAX 2
08 Box 1
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Snarveier
Orig./papir/
Etterbehandl.
Farge/
Bildekvalitet
Oppsett
/rediger
Avansert
Status
Nr.
MERK: Hvis programmet ikke kan tilbakekalles, kan
dokumentboksen eller skjemaoverlappingen i
programmet være slettet. Sjekk dokumentboksen.
I hver funksjon kan det trykkes på [Program] for å
hente frem funksjonens registrerte program.
3
Legg originalene, og trykk Start-tasten.
Kopieringen utføres i henhold til det registrerte
programmet.
Program
10/10/2010 10:10
Redigere og slette programmer
Du kan endre programnummer og programnavn, eller slette program.
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å redigere eller slette et program.
1
Trykk Program-tasten.
2
Trykk [Rediger] og trykk på tasten/e for
programnummeret (01 til 50) som skal endres eller
slettes.
3
For å redigere et program, bruk fremgangsmåten
for å registrere et program og trykk [Endre]. Endre
programnummeret og programnavnet og trykk
[Lagre]. Velg [Ja] i bekreftelsesskjermbildet for å
endre programmet.
Trykk [Slett dette programmet] for å slette
programmet. Velg [Ja] i bekreftelsesskjermbildet
for å slette programmet endelig.
3-58
Grunnleggende betjening
Registrere snarveier (Innstillinger for Kopiere, Sende, og Dokumentboks)
Angi snarveiene på Hurtigoppsett-skjermbildet for lett tilgang til de ofte brukte funksjonene. Funksjonsnavnet
som er knyttet til den registrerte snarveien kan endres etter behov. Du kan registrere opp til 6 snarveier for å
kopiere, sende og innstillingsfunksjoner for dokumentboks.
Angi snarveier
Snarveien registreres i oppsett-skjermbildet til hver funksjon. Snarveiene kan registreres for alle funksjonene
hvor [Angi snarvei] vises på skjermen.
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å registrere en snarvei.
Eksemplarer
Klar for kopiering (Full farge)
1
Trykk [Angi snarvei] etter å ha lagt inn innstillingene
i oppsett-skjermbildet til hver funksjon.
2
Trykk på tasten for snarveinummeret 01 til 06) som
skal registreres.
Memoside
Oppsett
Av
Oppsett A
Øvre,
V til H
Øvre,
H til V
Ingen
Oppsett B
Kantlinje
Original
Zoom
Papir
: A4
: 50%
: A4
Venstre
T til B
Høyre
T til B
Ø. kant
øverst
Retning
Lag forhåndsvisning
Angi snarvei
Avbryt
Status
OK
10/10/2010 10:10
MERK: Hvis du velger et allerede registrert
snarveinummer, kan den nåværende registrerte
snarveien byttes ut med en ny.
3
Legg inn snarveiens navn og trykk [Lagre] for å
angi snarveien.
Redigere og slette snarveier
Følg trinnene nedenfor for å endre snarveiens navn og nummer, eller for å slette snarveien.
1
Trykk [Angi snarvei] nederst i oppsett-skjermbildet
til hver funksjon.
2
Trykk [Rediger] og trykk på tasten for
snarveinummeret (1 til 6) som skal endres eller
slettes.
3
For å redigere en snarvei, trykk [Endre] for å endre
snarveiens tastnummer og navn, og trykk [OK] og
[Lagre]. Velg [Ja] i bekreftelsesskjermbildet for å
endre snarveien.
Trykk [Slett denne snarveien] for å slette snarveien.
Velg [Ja] i bekreftelsesskjermbildet for å slette
snarveien.
3-59
3
Grunnleggende betjening
Bruke nettleseren
Dette avsnittet forklarer hvordan du bruker nettleseren.
MERK: Nettleseren må være [På] for å kunne brukes. Se den engelske operatørhåndboken.
Starte og gå ut av nettleseren
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å starte og gå ut av nettleseren.
1
Trykk Application-tasten.
Skjermbildet for applikasjonsliste vises.
2
Applikasjon
Trykk [Internett-nettleser].
Nettleseren starter.
Weekly Timer
Status
Internett-nettleser
10/10/2010 10:10
3
Bruk nettleserskjermbildet for å bla gjennom
nettsider.
For informasjon om hvordan nettleserskjermbildet
brukes, se Bruke nettleserskjermbildet på side 361.
4
For å gå ut av nettleseren, trykk [X] (Lukk), og
deretter [Ja] i gå ut-bekreftelsesskjermbildet.
Skjermbildet for applikasjonsliste vises på nytt.
MERK: Du kan angi preferanser som f.eks. hvordan
nettleserskjermbildet skal vises. For mer informasjon,
se den engelske operatørhåndboken.
3-60
Grunnleggende betjening
Bruke nettleserskjermbildet
Operasjonene som er tilgjengelige i nettleserskjermbildet vises nedenfor.
Søkeboks
Når du trykker på tekstboksen, vises et
tastatur. Du kan utføre søk ved å angi et
nøkkelord, og trykke [Søk].
Tittellinje
Viser sidetittelen.
Lukk
Lukker nettleseren, og går tilbake til
skjermbildet for applikasjonsliste.
UTAX - Home
Blafelt
Du kan bla gjennom den viste
siden opp, ned, til venstre og til
høyre ved å trykke [
], [
],
[
] eller [
] eller ved å
bevege ett av glidefeltene med
fingeren.
Sikkerhetslåseikon
Vises når du viser en beskyttet
side.
Enter URL
Search
Menu
10/10/2010 10:10
Status
Laste/Fremdriftsfelt
Viser statusen for sidelasting.
Når nettleseren laster opp en
nettside, endres lasteren til en
animert visning.
Meny
Viser nettleserens meny for oppsetting. Du kan
bruke denne menyen for å angi nettleserens
forstørring, angi kodingsskjemaet for tekst og
sjekke serversertifikatet.
Tast URL
Bruk dette skjermbildet for å vise
en ønsket nettside ved å angi
URL for den siden.
Hjemmeside
Viser din spesifiserte hjemmeside.
Søk (Internettsøk/Gjenfinning på side)
Viser en søkemeny hvor du kan velge [Gjenfinning på side]
eller Internett-søkested.
Internettsøk:
Bruk det valgte søkestedet for å søke
etter nøkkelordet du har angitt.
Gjenfinning på side: Søk fra nøkkelordet du har angitt i
siden som vises for øyeblikket. Du
kan fortsette å søke ved å trykke [Søk
opp] eller [Søk ned].
Omlast
Oppdaterer siden.
Tilbake/Fremover
Viser den forrige eller
den neste siden.
MERK: Hvis du trykker på Reset-tasten når nettleseren vises, går du ut av nettleseren og tilbake til
skjermbildet for applikasjonslisten uten at det vises at du går ut av nettleseren.
3-61
3
Grunnleggende betjening
Bruke Ukentlig tidsinnstilling
"Ukentlig tidsinnstilling" er installert på maskinen som en standardapplikasjon. Med Ukentlig tidsininnstilling kan
du lagre maskinens tidspunkter for på/av for hver ukedag, og stille inn maskinen slik at den slår seg på og av
ved disse tidspunktene.
VIKTIG: Når På/av utføres med Ukentlig tidsinnstilling settes maskinen i samme modus (hvile) som når det
trykkes på Power-tasten på betjeningspanelet. Når Ukentlig tidsinnstilling brukes, må ikke hovedbryteren slås
av.
MERK: Når brukeradministrasjon er aktivert, må du logge på med administratortillatelser for å bruke denne
funksjonen.
Husk å stille inn tiden før Ukentlig tidsinnstilling brukes. Se Angi dato og tid på side 2-10 for å få mer informasjon.
Angi Ukentlig tidsinnstilling
1
Trykk Application-tasten.
Skjermbildet for applikasjonsliste vises.
2
Trykk [Ukentlig tidsinnstilling].
Ukentlig tidsinnstilling starter.
3
Velg avmerkingsboksen [Aktiver applikasjonen].
4
Velg dagen du vil innstille, og trykk [Rediger].
5
Velg avmerkingsboksene [Aktiver] for strøm PÅ/AV,
trykk [+] eller [-] for å angi tidspunktene, og trykk
[OK].
Trykk [# taster] for å angi tidspunktene med
talltastene på betjeningspanelet.
6
Hvis du må endre antall ganger maskinen
automatisk prøver igjen før den slås av, trykk [Prøv
igjen, ant.].
7
Angi Prøv igjen, ant. og Intervaller for "prøv igjen",
og trykk [OK].
For kontinuerlige gjentatte forsøk helt til strømmen
slås av, velg avmerkingsboksen [Forsett å prøve
igjen].
8
Trykk [Avslutt] for å lukke.
Du kommer tilbake til skjermbildet for
applikasjonslisten.
3-62
Grunnleggende betjening
Kontrollere teller
Trykk Counter-tasten for å kontrollere antallet ark som
har blitt skrevet ut og skannet.
3
For mer informasjon, se den engelske
operatørhåndboken.
Teller
Utskrevne sider
Kopier
Faks
Skriver
Totalt
Sort&hvit:
300
600
100
1000
Full farge:
200
500
100
800
Enkeltfarge:
100
100
0
200
Totalt:
600
1200
200
2000
Skannede sider
Kopier
Originaler:
Skriv ut
statusside
Faks
600
Annet
200
Totalt
1000
Utskriftssider
etter pap.str.
1800
Lukk
Status
10/10/2010 10:10
Hjelpeskjermbilde
Hvis du har problemer med å bruke maskinen, bruk berøringspanelet for å finne ut hvordan det skal gjøres.
For visning av Hjelpeskjermbildet, trykk Help-tasten på
betjeningspanelet. Hjelpeskjermbildet viser forklaringer
av funksjonene og hvordan de skal brukes.
Vise Hjelpeskjermbilde
Hjelpetitler
Viser informasjon om
funksjonene og
maskindriften.
Velge papirkilde
Ruller opp og ned ved å
trykke [ ] eller [ ] når
hjelpeteksten ikke kan vises i
sin helhet i et enkelt
skjermbilde.
Velg papirkilde ved å velge en
kassett eller multifunksjonsmater.
Fremgangsmåte for innstilling
1. Trykk [Original/Papir/Etterbehandling].
2. Trykk [Papirvalg].
Viser skjermbildet til fanen
som inkluderer funksjonen
forklart i Help. (Når det gjelder
dette skjermbildet, er det
skjermbildet etter at trinn 1
i Innstillingsfremgangsmåte er
utført som vises.)
1/2
Prøv det
Vis liste
Slutt
10/10/2010 10:10
Status
Viser Hjelpelisten.
3-63
Lukker Hjelpeskjermbildet
og går tilbake til det
opprinnelige skjermbildet.
Grunnleggende betjening
3-64
4 Vedlikehold
I dette kapitlet beskrives rengjøring og skifte av tonerbeholder.
•
•
Ordinært vedlikehold...........................................................................4-2
Rengjøre ...........................................................................................4-15
4-1
Vedlikehold
Ordinært vedlikehold
Skifte tonerbeholderen
Når det er lite toner igjen, vises "Nesten tomt for toner" på berøringspanelet. Ha alltid en ny tonerbeholder
tilgjengelig for utskiftingen.
Når meldingen Tomt for toner. vises på berøringspanelet, må du skifte tonerbeholderen.
Hver gang du skifter tonerbeholderen, må du passe på å rengjøre delene ifølge instruksjonene nedenfor. Skitne
deler kan føre til lavere kvalitet på utdataene.
MERK:
•
Bruk alltid original tonerbeholder. Bruk av ikke original tonerbeholder kan føre til dårlige bilder og
produktfeil.
•
Minnekortet i maskinens tonerbeholder lagrer informasjon som er nødvendig å forbedre kundekomforten,
for resirkuleringen av tomme tonerbeholdere, og for planleggingen og utviklingen av nye produkter. Den
lagrede informasjonen inkluderer ikke personlige opplysninger som kan identifisere deg, men brukes kun
anonymt til de ovennevnte formålene.
FORSIKTIG: Prøv aldri å brenne tonerbeholderen eller toneravfallsboksen. Farlige gnister kan føre til
forbrenninger.
Fremgangsmåten for installasjon av tonerbeholderen er den samme for alle fargene. Fremgangsmåten
nedenfor viser den gule tonerbeholderen.
1
Åpne frontdekselet.
2
Drei utløseren for tonerbeholderen til vertikal
stilling.
(Y) (C) (M) (K)
4-2
Vedlikehold
3
Ta ut tonerbeholderen, og legg den i plastposen
som følger med.
4
4
Ta den nye tonerbeholderen ut av esken.
5
Hold tonerbeholderen loddrett, og bank forsiktig i
den øverste delen 3 ganger. Snu tonerbeholderen
opp ned, og bank på samme måte.
4-3
Vedlikehold
6
Hold tonerbeholderen vannrett, og rist den fra side
til side 3 ganger.
7
Hold tonerbeholderen med begge hendene, og
skyv den helt inn.
8
Etter at tonerbeholderen er satt på plass, drei
utløseren for tonerbeholderen til vannrett stilling.
9
Lukk igjen frontdekselet.
MERK: Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller
serviceteknikeren. Innsamlede tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til
gjeldende bestemmelser.
4-4
Vedlikehold
Skifte toneravfallsboks
Når "Toneravfallsboksen er nesten full" vises på berøringspanelet, må du passe på å ha en ny toneravfallsboks
klar for utskiftingen.
Når meldingen ”Kontroller toneravfallsboksen.” vises på berøringspanelet, må toneravfallsboksen skiftes ut
umiddelbart.
FORSIKTIG: Prøv aldri å brenne tonerbeholderen eller toneravfallsboksen. Farlige gnister kan føre til
forbrenninger.
1
Åpne frontdekselet.
4
2
Trykk på utløsertasten (1), og trekk ut
toneravfallsboksen (2).
3
Lukk toppen og trekk den gamle
toneravfallsboksen opp og ut på tvers.
4-5
Vedlikehold
4
Legg den i plastposen som følger med.
5
Ta den nye toneravfallsboksen forsiktig ut fra
esken, og åpne toppen.
6
Sett inn en ny toneravfallsboks.
4-6
Vedlikehold
7
Trykk på det angitte stedet for å lukke
toneravfallsskuffen. Når skuffen er på plass i den
rette posisjonen, låses den på plass med et klikk.
8
Lukk igjen frontdekselet.
MERK: Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller
serviceteknikeren. Innsamlede tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til
gjeldende bestemmelser.
4-7
4
Vedlikehold
Fylle på stifter
En stiftbeholder er installert i etterbehandleren for 1 000 ark, etterbehandleren for 4 000 ark (tilleggsutstyr), og
bretteenheten.
Hvis det vises en melding om at det er tomt for stifter, må stiftbeholderen fylles med stifter.
MERK: Hvis stifteren går tom for stifter, kontakt serviceteknikeren eller forhandleren.
Følg trinnene nedenfor for å etterfylle stifter.
Etterbehandler for 1 000 ark (tilleggsutstyr)
1
Åpne frontdekselet.
2
Ta ut stiftbeholderens støtte.
3
Fjern den tomme stiftbeholderen fra
stiftbeholderens støtte.
MERK: Stiftbeholderen kan kun skiftes ut når den er
tom for stifter.
4-8
Vedlikehold
4
Sett den nye stiftbeholderen inn på
stiftbeholderens støtte.
5
Gjeninstaller stiftbeholderens støtte.
Stiftbeholderens støtte klikker på plass når den er
riktig innsatt.
6
Lukk igjen frontdekselet.
4-9
4
Vedlikehold
Etterbehandler for 4 000 ark (tilleggsutstyr)
I etterbehandleren for 4 000 ark er stiftbeholderens støtte A installert.
I bretteenheten (tilleggsutstyr) er stiftbeholderens støtter B og C installert. Etterfyllingen av stiftbeholderens
støtter B og C utføres på samme måte som for stiftbeholderens støtte A.
Etterfylle stiftbeholderens støtte A
MERK: Se side 4-11 for å etterfylle stiftbeholderens støtter B/C i bretteenheten (tilleggsutstyr).
1
Åpne frontdeksel 1.
2
Ta ut stiftbeholderens støtte.
3
Fjern den tomme stiftbeholderen fra
stiftbeholderens støtte.
MERK: Stiftbeholderen kan kun skiftes ut når den er
tom for stifter.
4-10
Vedlikehold
4
Sett den nye stiftbeholderen inn på
stiftbeholderens støtte.
5
Gjeninstaller stiftbeholderens støtte.
Stiftbeholderens støtte klikker på plass når den er
riktig innsatt.
6
Lukk frontdeksel 1.
Etterfylle stiftbeholderens støtter B/C (tilleggsutstyr)
Følg trinnene nedenfor å etterfylle stifter i bretteenheten (tilleggsutstyr). Gå frem på samme måte for å etterfylle
stiftbeholderens støtter B og C.
1
Åpne frontdeksel 1 og 2.
2
Ta ut stiftbeholderens støtte B eller C.
4-11
4
Vedlikehold
3
Åpne stopperen, og ta ut den tomme
stiftbeholderen.
MERK: Stiftbeholderen kan kun skiftes ut når den er
tom for stifter.
4
Sett den nye stiftbeholderen inn på
stiftbeholderens støtte og lukk stopperen.
5
Gjeninstaller stiftbeholderens støtte.
Når stiftbeholderen settes inn igjen, må
trekantmerkene på stiftbeholderens støtte og
stifteren stilles inn. Stiftbeholderens støtte klikker
på plass når den er riktig innsatt.
6
Lukk frontdeksel 1 og 2.
Tømme avfallsboksen for huller (tilleggsutstyr)
Hvis det vises en melding på betjeningspanelet om at avfallsboksen for huller er full, må den tømmes.
La maskinens strøm være PÅ ( | ) mens arbeidet utføres.
4-12
Vedlikehold
Etterbehandler for 1 000 ark (tilleggsutstyr)
1
Åpne frontdekselet.
2
Ta tak i avfallsboksens håndtak, og ta boksen ut av
etterbehandleren.
MERK: Pass på å ikke søle hulleavfall når boksen tas
ut.
3
Tøm boksen skikkelig for hulleavfall.
4
Sett avfallsboksen på plass igjen. Still den inn med
skinnene i etterbehandleren.
5
Lukk igjen frontdekselet.
4-13
4
Vedlikehold
Etterbehandler for 4 000 ark (tilleggsutstyr)
1
Åpne frontdeksel 1.
2
Ta tak i avfallsboksens håndtak, og ta boksen ut av
etterbehandleren.
MERK: Pass på å ikke søle hulleavfall når boksen tas
ut.
3
Tøm boksen skikkelig for hulleavfall.
4
Sett avfallsboksen på plass igjen. Still den inn med
skinnene i etterbehandleren.
5
Lukk frontdeksel 1.
4-14
Vedlikehold
Rengjøre
For å sikre høy kvalitet på utdataene bør du rengjøre maskinen med jevne mellomrom.
FORSIKTIG: Av hensyn til egen sikkerhet må du alltid trekke ut støpslet før du rengjør maskinen.
Originaldeksel/Glassplate
Tørk av baksiden av originaldekselet, innsiden av dokumentmateren og glassplaten med en myk klut fuktet med
alkohol eller et mildt vaskemiddel.
VIKTIG: Bruk aldri fortynningsmiddel eller andre organiske løsemidler.
Originaldeksel
Glassplate
4-15
4
Vedlikehold
Det lille glasset/Dobbelt skanneområde
Hvis du får svarte striper eller skitt på kopiene når du bruker dokumentmateren (tilleggsutstyr), må du rengjøre
det lille glasset med den medfølgende rengjøringskluten. Meldingen Rengjør det lille glasset. vises kanskje hvis
det er nødvendig å rengjøre det lille glasset. Når du bruker dokumentmateren for å utføre dobbel skanning,
rengjør også den doble skanneenheten.
Rengjør det lille glasset.
1. Åpne dokumentmateren.
2. Rengjør overflaten på det lille glasset
og den hvite leseguiden på dokumentmateren
med den tilhørende tørre kluten.
3. Lukk dokumentmateren og trykk [Avslutt].
Vær oppmerksom på at skitne glassflater og ark kan
forårsake sorte striper på utskriften.
02/03
Slutt
Hold
Status
10/10/2010 10:10
MERK: Tørk av det lille glasset med en tørr klut (følger med). Ikke bruk vann, såpe eller løsemidler for å
rengjøre.
1
Ta rengjøringskluten ut av det spesielle rommet
hvor den oppbevares.
2
Åpne dokumentmateren, og tørk av det lille glasset
(a).
a
4-16
Vedlikehold
3
Tørk av den hvite føreren (b) på dokumentmateren.
4
Når du bruker dokumentmateren til dobbel
skanning, åpne toppdekselet på
dokumentmateren, og tørk av glasset
(skanneenhet).
5
Tørk av den hvite valsen.
6
Lukk toppdekselet på dokumentmateren, og
plasser rensekluten tilbake i det spesielle rommet
hvor den oppbevares.
7
Trykk [Avslutt] på berøringspanelet.
b
4-17
4
Vedlikehold
Jobbskiller
For å sikre høy kvalitet på utdataene bør du rengjøre jobbskilleren med jevne mellomrom (minst en gang i
måneden).
1
Åpne frontdekselet.
2
Ta ut rengjøringsbørsten (blåfarget).
3
Trekk opp hendelen, og åpne høyre deksel 1.
4
Som vist på figuren rengjør du jobbskilleren for skitt
ved å føre børsten fra side til side langs
jobbskilleren.
4-18
Vedlikehold
5
Trykk i den angitte posisjonen på høyre deksel 1 for
å lukke det.
6
Legg vekk rengjøringsbørsten og lukk
frontdekselet.
1
Åpne frontdekselet.
2
Ta ut rengjøringsbørsten (blåfarget).
3
Trekk opp hendelen, og åpne høyre deksel 1.
Overføringsvalse
4-19
4
Vedlikehold
4
Som vist på figuren rengjør du overføringsvalsen
for skitt ved å føre børsten fra side til side langs
valsen mens du roterer valsen ved å dreie
tannhjulet i høyre ende av valsen.
5
Trykk i den angitte posisjonen på høyre deksel 1 for
å lukke det.
6
Legg vekk rengjøringsbørsten og lukk
frontdekselet.
4-20
5 Feilsøking
I dette kapitlet får du vite hvordan du løser problemer med maskinen.
•
•
•
Løse funksjonsfeil ...............................................................................5-2
Reagere på feilmeldinger....................................................................5-8
Fjerne papirstopp ..............................................................................5-21
5-1
Feilsøking
Løse funksjonsfeil
Tabellen nedenfor inneholder generelle retningslinjer for å løse problemer.
Hvis det oppstår et problem med maskinen, må du sjekke kontrollpunktene og følge fremgangsmåtene som er
angitt på de neste sidene. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med serviceteknikeren.
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
En applikasjon starter
ikke.
Er tiden for Automatisk
nullstilling av panelet for
kort?
Still inn tiden for Automatisk
nullstilling av panelet på 30
sekunder eller mer.
—
Betjeningspanelet
fungerer ikke når
hovedbryteren blir
slått på.
Er maskinen koblet til
stikkontakten?
Sett støpslet inn i en stikkontakt.
2-4
Det lages ikke kopier
når jeg trykker Starttasten.
Ser du en melding på
berøringspanelet?
Les meldingen, og gjør det som er
nødvendig.
5-8
Er maskinen i Hvilemodus?
Trykk Power-tasten for å gå ut av
Hvilemodus. Maskinen vil være
klar til kopiering innen 1 minutt.
2-8
Blanke ark kommer ut
av maskinen.
Er originalene plassert riktig?
Husk å legge originalene inn på
glassplaten med forsiden vendt
ned og kant i kant med
indikatorplatene for
originalstørrelse.
2-34
Legg originalene med den trykte
siden opp optional i
dokumentmateren.
2-36
—
Kontroller at programmet brukes
på riktig måte.
—
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
2-17
Har du endret lysstyrken?
Velg egnet lysstyrkenivå.
3-9
—
Er toneren jevnt fordelt i
tonerbeholderen?
Rist tonerbeholderen fra side til
side flere ganger.
4-2
Får du melding om at du må
etterfylle toner?
Skift tonerbeholderen.
4-2
Er EcoPrint modus aktivert?
Deaktiver EcoPrint modus.
—
—
Start [Rens trommel].
—
—
Start [Rens fremkaller].
—
—
Start [Rengjør laserskanner].
—
—
Kontroller at innstillingen for
papirtype er riktig for papiret som
brukes.
—
Utskriftene er for lyse.
5-2
Feilsøking
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Har du endret lysstyrken?
Velg egnet lysstyrkenivå.
3-9
—
—
Start [Kalibrering].
—
—
Start [Rens fremkaller].
—
Det er et
moaremønster på
kopiene.
(Moaremønster er når
det virker som om
punktene er samlet i
mønstre og ikke er
jevnt fordelt.)
Er originalen et utskrevet
fotografi?
Angi bildekvaliteten til
[Skriverutskrift] eller [Bok/Tidsskrift]
i [Foto].
3-10
Utskriftene er
utydelige.
Har du valgt riktig
bildekvalitet for originalen?
Velg riktig bildekvalitet.
3-10
Papirets utskriftsside
er skitten.
Er glassplaten eller
dokumentmateren skitten?
Rengjør glassplaten eller
dokumentmateren.
4-15
—
Rengjør overføringsvalsen med
børsten.
4-19
—
Start [Rens trommel].
—
—
Start [Rens fremkaller].
—
—
Start [Rengjør laserskanner].
—
Brukes maskinen i veldig
fuktige omgivelser?
Bruk maskinen i et miljø med
passende fuktighet.
—
—
Start [Rens trommel].
—
Er originalene riktig plassert?
Når du legger originaler inn på
glassplaten, må du legge dem kant
i kant med indikatorplatene for
originalstørrelse.
2-32
Når originalene plasseres i
dokumentmateren (tilleggsutstyr),
må originalbreddeførerne justeres
ordentlig før originalene legges inn.
2-32
Kontroller at papirbreddeførerne er
riktig justert.
2-19
Utskriftene er for
mørke.
Utskriftene er uklare.
Bildene er skjeve.
5
Er papiret lagt i korrekt?
5-3
Feilsøking
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Er papiret lagt i korrekt?
Legg inn papiret på riktig måte.
2-19
—
Endre papirets retning.
xix
2-19
2-22
Bruker du riktig papirtype? Er
papiret i god stand?
Fjern papiret, snu bunken, og legg
den inn igjen.
2-19
Er papiret bøyd, brettet eller
krøllet?
Erstatt papiret med nytt papir.
2-19
Sitter papiret fast, eller ligger
det papirbiter inne i
maskinen?
Fjern alt papir som sitter fast.
5-21
Er det lille glasset og det
doble skanneområdet
skittent?
Rengjør det lille glasset og det
doble skanneområdet.
4-16
—
Start [Rengjør laserskanner].
—
Er papirskilleren i
papirmateren skitten?
Rengjør papirskilleren.
4-18
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
2-17
—
Endre papirets retning.
xix
2-19
2-22
Er maskinen koblet til
stikkontakten?
Sett støpslet inn i en stikkontakt.
—
Er maskinen slått på?
Slå på hovedbryteren.
3-2
Er skriver- og
nettverkskabelen koblet til?
Koble den riktige skriver- og
nettverkskabelen ordentlig til.
2-3
Ble maskinen slått på før
skriverkabelen ble koblet til?
Slå på maskinen etter at
skriverkabelen er koblet til.
2-3
Står utskriftsjobben på
venting?
Fortsett utskriften.
—
Dokumentene skrives
ikke ut på riktig måte.
Er programvareinnstillingene
i datamaskinen innstilt riktig?
Kontroller at skriverdriver- og
programvareinnstillingene er
innstilt riktig.
—
Kan ikke skrive ut
med USB-minnet.
Ikke gjenkjent USBminne.
Er USB-verten blokkert?
Velg [Avblokker] i innstilling av
USB-vert.
—
—
Kontroller at USB-minnet er
skikkelig tilkoblet til maskinen.
—
Det oppstår ofte
papirstopp.
Utskriftene har
svagrte streker.
Utskriftene er krøllete
eller rynkete.
Kan ikke skrive ut.
5-4
Feilsøking
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Når du viser et bilde
sent fra maskinen til
datamaskinen, er en
bildestørrelse
krympet vertikalt eller
horisontalt.
Har du valgt 200 × 100 ppt
Normal eller 200 × 400 ppt
Superfin for
skanneoppløsningen?
Velg en annen skanneoppløsning
enn 200 × 100 ppt Normal eller 200
× 400 ppt Superfin når du sender
et bilde.
—
Smuss på øverste
kant eller bak på
papiret.
Kontroller papirrennen og
rampen.
Åpne det høyre dekselet, og
kontroller om det finnes toner på
papirrampen i
papiroverføringsenheten. Rengjør
papirrampen med en myk og tørr
klut som ikke loer.
—
En del av bildet er
tidvis utydelig eller
uskarp.
—
Start [Rens fremkaller].
—
En del av bildet er
tidvis utydelig eller
har hvite striper.
—
Start [Rens trommel].
—
Hvite flekker vises på
bildet.
—
Start [Rens trommel].
—
Utskrift med skjeve
farger.
—
Start [Kalibrering].
—
—
Start [Fargeregistrering].
—
Utskrift på baksiden
av arket er synlig på
forsiden.
—
Innstill [Forhindre gjennomslag] på
[På].
—
—
—
Bakgrunnstettheten
er forstyrrende.
—
Start [Bakgrunnstetthet Adj,]
—
—
—
5-5
5
Feilsøking
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Utfører
Tonekurvejustering.
vises i
systemmenyen.
Når maskinen har vært lenge
i bruk kan effekten av
romtemperaturen og
fuktigheten føre til at
fargemetningenvarierer litt.
Start [Tonekurvejustering].
—
Fargene er
annerledes enn
forventet.
Har du valgt riktig
bildekvalitet for originalen?
Velg riktig bildekvalitet.
3-10
Har du lagt fargekopipapir i
papirskuffen?
Legg fargekopipapir i papirskuffen.
2-18
—
Start [Kalibrering].
—
—
Start [Tonekurvejustering].
—
—
Ved kopiering
Juster fargebalansen.
—
Ved utskrift fra en datamaskin
Bruk skriverdriveren for å justere
fargen.
—
Er nettverkskabelen koblet
til?
Koble den riktige nettverkskabelen
skikkelig til.
2-3
Har nettverksinnstillingene
for maskinen blitt konfigurert
skikkelig?
Konfigurer TCP/IP-innstillingene
skikkelig.
—
Har innstillingene for
mappedeling blitt konfigurert
skikkelig?
Kontroller innstillingene for deling
og tilgangstillatelsene under
mappeegenskaper.
3-26
Er SMB-protokollen innstilt
på [På]?
Innstill SMB-protokollen på [På].
3-26
Har [Vertsnavn] blitt riktig
angitt?
Kontroller navnet på datamaskinen
som dataen sendes til.*
3-26
Har [Bane] blitt riktig angitt?
Kontroller delenavnet til den delte
mappen.
3-26
Har [Brukernavn] blitt riktig
angitt?
Kontroller domenenavnet og
brukernavnet.**
3-26
Har samme domenenavn blitt
brukt for [Vertsnavn] og
[Brukernavn]?
Slett domenenavnet og backslash
("\") fra [Brukernavn].
3-26
Har [Passord] blitt riktig
angitt?
Kontroller passordet.
3-26
Har unntakene for Windowsbrannmur blitt konfigurert
skikkelig?
Konfigurer unntakene for
Windows-brannmur skikkelig.
3-37
Kunne ikke sende via
SMB.
5-6
Feilsøking
Sidehenvisning
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Kunne ikke sende via
SMB.
Finnes det forskjellige
tidsinnstillinger for maskinen,
domeneserveren og
måldatamaskinen?
Innstill maskinen, domenserveren
og måldatamaskinen med samme
tid.
—
Viser berøringspanelet
Sendefeil?
Se Reagere på sendefeil.
5-17
*
**
Du kan også angi et helt datamaskinnavn som vertsnavn (f.eks. pc001.abcdnet.com).
Du kan også angi brukernavn i følgende format:
Domene_navn/bruker_navn (f.eks. abcdnet/james.smith)
Bruker_navn@domene_navn (f.eks. james.smith@abcdnet)
5-7
5
Feilsøking
Reagere på feilmeldinger
Hvis noen av følgende feilmeldinger vises på berøringspanelet, må du følge aktuell fremgangsmåte.
Alfanumerisk
Feilmelding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Advarsel for høy
temperatur. Juster
romtemperaturen.
—
Juster temperaturen og fuktigheten i
rommet.
—
Advarsel for lav
temperatur. Juster
romtemperaturen.
—
Juster temperaturen og fuktigheten i
rommet.
—
Advarsel: Lite minne.
—
Kan ikke starte jobb. Prøv igjen
senere.
—
Aktiveringsfeil.
—
Mislykket aktivering av
applikasjonen. Kontakt administrator.
—
—
Utvidelsesverifisering er deaktivert.
Slå hovedbryteren av og på. Kontakt
administratoren hvis feilen vedvarer.
—
Begrensning for
regnskapskonto
overskredet.*
Er utskriftsantallet som
tillates av regnskapskonto,
oversteget?
Utskriftsantallet har oversteget det
antallet som tillates av
regnskapskonto. Kan ikke skrive ut
mer. Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
Boks ikke funnet.
—
Den angitte boksen finnes ikke.
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
Boksgrense
overskredet.*
—
Dokumentboksen er full, og det kan
ikke lagres flere dokumenter. Jobben
blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
—
Boksen for gjentatt kopiering er full,
og gjentatt kopiering er ikke
tilgjengelig.
Trykk [Fortsett] for å skrive ut de
skannede sidene.
Trykk [Avbryt] for å avbryte jobben.
—
Brett # full av papir.
Er lagringskapasiteten
overskredet?
Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.
—
Bretteskuffen er full
av papir.
Er lagringskapasiteten
overskredet?
Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.
—
Brette-enheten er
åpen.
—
Sett inn bretteskuffen.
—
*
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
5-8
Feilsøking
Feilmelding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Brette-enheten er
åpen.
—
Lukk bretteenheten.
—
Dekselet er åpent.
Finnes det et deksel som er
åpent?
Lukk dekselet som indikeres på
berøringspanelet.
—
Det har oppstått en
feil.
—
Det har oppstått en intern feil. Skriv
ned feilkoden som vises på
berøringspanelet. Ring service.
—
Du kan ikke bruke
dette systemet.
Er en arbeidsflyt registrert?
Lukk FMU tilkoblingen og opprett en
arbeidsflyt. For å opprette en
arbeidsflyt kreves File Management
Utility (PC applikasjon).
File
Management Utility
User Guide
En feil har oppstått
#####.
—
Ring service.
—
Erstatt alle originaler
og trykk [Fortsett].
—
Fjern originalene fra
dokumentmateren, legg dem tilbake i
den opprinnelige rekkefølgen, og
plasser dem. Trykk [Fortsett] for å
fortsette utskriften.
Trykk [Avbryt] for å avbryte jobben.
2-36
Etterbehandlerens
venstre brett er fullt
av papir.
Er lagringskapasiteten
overskredet?
Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.
—
Feil oppstod ved
magasin #.
—
Åpne kassetten. Kontroller på
innsiden av maskinen, og ta ut
papiret.
—
Feil oppstod ved
universalskuff.
—
Fjern papiret fra
multifunksjonsmateren.
2-26
Feil konto-ID.
—
Feil konto-ID ved ekstern utføring av
jobben. Jobben blir avbrutt. Trykk
[Slutt].
—
Feil bokspassord.
—
Feil bokspassord ved ekstern utføring
av jobben. Jobben blir avbrutt. Trykk
[Slutt].
—
Feil brukernavn eller
passord.
—
Feil brukernavn eller passord ved
ekstern utføring av jobben. Jobben
blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
Feil passord.
Er feil passord angitt?
Angi riktig passord.
―
5-9
5
Feilsøking
Feilmelding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Er USB minnet
skrivebeskyttet?
Det har oppstått en feil i USB minnet.
Jobben stoppet. Trykk [Slutt].
Mulige feilkoder:
01: Bruk et USB minne uten
skrivebeskyttelse.
—
—
Det har oppstått en feil i USB minnet.
Jobben stoppet. Trykk [Slutt].
Mulige feilkoder:
01: Datamengden som kan lagres for
hver gang er overskredet. Omstart
systemet eller slå maskinen av og
på igjen. Hvis feilen fremdeles
oppstår, er ikke USB minnet
kompatibelt med maskinen. Bruk
USB minnet som er formatert av
denne maskinen. Hvis USB minnet
ikke kan formateres, er det ødelagt.
Bruk et kompatibelt USB minne.
—
Er maskinen koblet opp til
nettverket?
Kontroller at maskinen er koblet opp
til nettverket.
2-3
Er datamaskinen som det
skannede bildet skal
sendes til koblet opp til
nettverket?
Kontroller at måldatamaskinen er
koblet opp til nettverket.
2-3
Har innstillingen av den
delte mappen som det
skannede bildet skal
sendes til, blitt endret?
Gjenopprett innstillingen for målets
delte mappe.
3-31
Er kontoinformasjonen
(bruker-ID, passord) brukt
for tilgang til den delte
mappen som det skannede
bildet skal sendes til, feil?
Angi riktig bruker-ID og passord. I et
domenemiljø må domenenavnet
angis.
[Bruker-ID]@[Domenenavn]
Eksempel: sa720XXXX@km
—
Fjern originalene i
dokumentmateren.
Ligger det originaler igjen i
dokumentmateren?
Fjern originaler fra
dokumentmateren.
—
Godkjent antall stifter
overskredet.*
Er antall tillatte ark
oversteget?
Trykk [Fortsett] for å skrive ut uten å
bruke stifting. Trykk [Avbryt] for å
avbryte jobben
—
Feil med USB minne.*
Finner ikke
mottakerdatamaskinen.
Sjekk datamaskinen.
*
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
5-10
Feilsøking
Feilmelding
Harddiskfeil.
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
—
Sidehenvisning
Det har oppstått en feil på
harddisken. Jobben blir avbrutt. Trykk
[Slutt]. Mulige feilkoder med
beskrivelser er som følger:
01: Datamengden som kan lagres for
hver gang er overskredet.
Omstart systemet eller slå
maskinen av og på igjen. Hvis
feilen vedvarer, del filen opp i
mindre filer. Hvis feilen oppstår
etter at filen er delt, er harddisken
ødelagt. Utfør [Full reset].
04: For lite plass på harddisken til å
fullføre denne handlingen. Flytt
data eller slett unødvendig data.
—
5
Hovedenhetens indre
bretter fullt av papir.
Er lagringskapasiteten
overskredet?
Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.
—
Hovedenhets øvre
venstre brett er fullt
av papir.
Er lagringskapasiteten
overskredet?
Fjern papiret og trykk [Fortsett].
Utskriften vil fortsette.
—
Ingen enhet er valgt.
Vennligst velg enhet.
Har du angitt et enhetsnavn
for den opprettede enheten
i skjermbildet for
opprettelse av enhet?
Angi et enhetsnavn.
―
Legg papir i kassett #.
Er papirkassetten det
henvises til tom for papir?
Legg inn papir.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
2-17
Legg inn papir i un.
skuff.
Er det lagt i papir med den
valgte størrelsen i
multifunksjonsmateren?
Legg inn papir.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
2-22
Jobbskiller full av
papir.
Er lagringskapasiteten
overskredet?
Fjern papiret og trykk [Fortsett].
Utskriften vil fortsette.
—
Kan ikke angi
regnskapskonto.*
—
Mislykket angivelse av
regnskapskonto ved ekstern utføring
av jobben. Jobben blir avbrutt. Trykk
[Slutt].
—
Kan ikke lagre
jobbminnedata.
—
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
Kan ikke utføre 2sidig utskrift på
papirtypen.*
Valgte du en papirstørrelse/
papirtype som det ikke kan
tas 2-sidig utskrift av?
Hvis det valgte papiret ikke er endret
og det trykkes [Fortsett], frigjøres 2sidig utskrift.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
3-14
*
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
5-11
Feilsøking
Feilmelding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Kan ikke brette dette
papir.
Har du valgt en
papirstørrelse/papirtype
som ikke kan brettes?
Hvis det valgte papiret ikke er endret
og det trykkes [Fortsett], frigjøres
bretting.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
—
Kan ikke forskyve
denne
papirstørrelsen.*
Har du valgt en
papirstørrelse/papirtype
som ikke kan forskyves?
Hvis det valgte papiret ikke er endret
og det trykkes [Fortsett], frigjøres
forskyvning.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
3-16
Kan ikke skrive ut det
valgte antall kopier.*
—
Kun en kopi er mulig.
Trykk [Fortsett] for å fortsette
utskriften. Trykk [Avbryt] for å avbryte
jobben.
—
Kan ikke utføre denne
jobben.*
—
Begrenset av
autorisasjonsinnstillingene.
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
—
Begrenset av regnskapskonto.
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
Kan ikke lage hull på
det angitte stedet.
Har du valgt en posisjon
som ikke kan hulles?
Hvis det valgte papiret ikke er endret
og det trykkes [Fortsett], frigjøres
hulling.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
3-22
Kan ikke hulle denne
papirtypen.
Har du valgt en
papirstørrelse/papirtype
som ikke kan hulles?
Hvis det valgte papiret ikke er endret
og det trykkes [Fortsett], frigjøres
hulling.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
3-22
Kan ikke stifte på
angitt posisjon.
Har du valgt en posisjon
som ikke kan stiftes?
Hvis det valgte papiret ikke er endret
og det trykkes [Fortsett], frigjøres
stifting.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
—
Kan ikke stifte denne
papirtypen.*
Har du valgt en
papirstørrelse/papirtype
som ikke kan stiftes?
Hvis det valgte papiret ikke er endret
og det trykkes [Fortsett], frigjøres
stifting.
Velg det tilgjengelige papiret. Trykk
[Fortsett] for å skrive ut.
—
*
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
5-12
Feilsøking
Feilmelding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
—
Innstill maskintiden slik at den passer
til serverens tid.
2-10
—
Kontroller domenenavnet.
—
—
Kontroller vertsnavnet.
—
—
Kontroller tilkoblingsstatusen til
serveren.
—
Er dokumentmateren
åpen?
Lukk dokumentmateren.
—
Er toppdekselet på
dokumentmateren åpent?
Lukk dekselet til dokumentmateren.
—
—
Toneravfallsboksen er ikke riktig satt
inn. Sett den inn på riktig måte.
4-5
Er toneravfallsboksen full?
Skift toneravfallsboksen.
4-5
Konfidensielt
dokument oppdaget.
—
Maskinen oppdager
dokumentbeskyttelsesmønsteret.
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
KPDL-feil.*
—
Det har oppstått en PostScript-feil.
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
—
Maksimalt antall
brettinger er
overskredet.
Er antall tillatte ark
oversteget?
Trykk [Fortsett] for å skrive ut med
bretting for antall tillatte ark. Trykk
[Avbryt] for å avbryte jobben.
—
Maks antall skannede
sider.
Er grensen for antall
skanninger overskredet?
Kan ikke skanne sider lenger. Følg
instruksjonene på berøringspanelet.
—
Minnet er fullt.*
—
Minnet er fullt og jobben kan ikke
fortsettes. Trykk [Fortsett] for å skrive
ut de skannede sidene.
Utskriftsjobben kan ikke behandles
fullstendig. Trykk [Avbryt] for å
avbryte jobben.
—
—
Jobben kan ikke utføres på grunn av
for lite minne. Trykk [Slutt] hvis det er
kun den som er tilgjengelig. Jobben
blir avbrutt.
—
Nesten tomt for toner.
[C][M][Y][K]
—
Det er snart tid for å skifte
tonerbeholderen. Skaff en ny
tonerbeholder.
—
Papir ligger igjen.
—
Fjern papir fra etterbehandleren.
—
Klarer ikke å koble til
serveren som er
ansvarlig for
autentisering.*
Kontroller
dokumentmateren.
Kontroller
toneravfallsboksen.
*
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
5-13
5
Feilsøking
Feilmelding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Papirstopp.
—
Hvis det oppstår en papirstopp,
stopper maskinen, og stedet der
papiret sitter fast angis på
berøringspanelet. La maskinen stå
på, og følg instruksjonene for å fjerne
papiret som sitter fast.
5-21
Postkassebrett full av
papir.
Er lagringskapasiteten
overskredet?
Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.
—
Printing System-feil.
—
Det har oppstått en feil på
utskriftssystemet.
Se Reagere på utskriftssystemfeil for
feilkoden og korrigeringstiltakene.
5-20
Rengjør det lille
glasset.
—
Rengjør det lille glasset med
rensekluten som følger med
etterbehandleren.
4-16
Sendefeil.*
—
Det har oppstått en feil under
overføringen. Jobben blir avbrutt.
Trykk [Slutt]. Se Reagere på
sendefeil for feilkoden og
korrigeringstiltakene
5-17
Sett inn avfallsboks
for huller.
—
Følg instruksjonene på
berøringspanelet, og installer
avfallsboksen for huller.
—
Skannerminnet er
fullt.*
—
Skanning kan ikke utføres fordi det ikke
er nok minne i skanneren. Følg
instruksjonene på berøringspanelet.
—
Sjekk mappe
innstillingene på
PC-en.
Er maskinen koblet opp til
nettverket?
Kontroller at maskinen er koblet opp
til nettverket.
2-3
Er datamaskinen som det
skannede bildet skal
sendes til koblet opp til
nettverket?
Kontroller at måldatamaskinen er
koblet opp til nettverket.
2-3
Har innstillingen av den
delte mappen som det
skannede bildet skal
sendes til, blitt endret?
Gjenopprett innstillingen for målets
delte mappe.
3-31
Er kontoinformasjonen
(bruker-ID, passord) brukt
for tilgang til den delte
mappen som det skannede
bildet skal sendes til, feil?
Angi riktig bruker-ID og passord. I et
domenemiljø må domenenavnet
angis.
[Bruker-ID]@[Domenenavn]
Eksempel: sa720XXXX@km
—
*
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
5-14
Feilsøking
Feilmelding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Er hovedenhetens høyre
skuff lukket?
Åpne hovedenhetens høyre skuff.
—
Er lagringskapasiteten
overskredet?
Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.
—
Sjekk papiret i
universalskuffen.
—
Papirstørrelsen er forskjellig. Angi
valgt papir og trykk [Fortsett].
2-26
Sjekk sidemateren.
—
Sidemateren er ikke riktig installert.
Fest sidemateren.
—
Stiftestopp.
—
Hvis det oppstår en stiftestopp,
stopper maskinen, og stedet der
stiften sitter fast angis på
berøringspanelet.
La maskinen stå på, og følg
instruksjonene for å fjerne stiften som
sitter fast.
—
Systemfeil.
—
Det har oppstått en systemfeil. Følg
instruksjonene på berøringspanelet.
—
Telefonrøret er av.
—
Legg på røret.
—
Tomt for stifter.*
Er etterbehandleren gått
tom for stifter?
Hvis stiftene er brukt opp, stopper
maskinen, og stedet som er tomt for
stifter angis på berøringspanelet.
La maskinen stå på, og følg
instruksjonene for å skifte stiftpakke.
Trykk [Fortsett] for å skrive ut uten å
bruke stifting.
Trykk [Avbryt] for å avbryte jobben.
—
Tomt for stifter.
(Manuell stifting)
Er det tomt for stifter i
stiftbeholderens støtte A?
Fyll stifter i stiftbeholderens støtte A.
4-10
Tomt for toner.
[C][M][Y][K]
—
Skift ut tonerbeholderen med vår
spesifiserte tonerbeholder.
4-2
Toneravfallsboksen
er nesten full.
—
Det er snart tid for å skifte
toneravfallsboksen. Bestill en ny
toneravfallsboks.
—
Tøm avfallsboks for
huller.
Er avfallsboksen for huller
full?
Følg instruksjonene på
berøringspanelet, og tøm
avfallsboksen for huller.
4-12
Ukjent toner
installert.
Er den installerte
tonerbeholderen vårt
merke?
Vi kan ikke holdes ansvarlige for
skader som følge av det brukes ikke
originale forbruksartikler i denne
maskinen.
—
Sjekk hovedenhetens
høyre skuff.
*
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
5-15
5
Feilsøking
Feilmelding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Ukjent toner
installert. PC
[C][M][Y][K]
Stemmer
områdespesifikasjonene til
den installerte
tonerbeholderen med
maskinens?
Installer angitt tonerbeholder.
—
USB minne er fullt.*
—
Jobben blir avbrutt. Trykk [Slutt].
For lite ledig plass i USB minnet. Slett
unødvendige filer.
—
USB minne er ikke
formatert.
Er USB minnet formatert av
denne maskinen?
Utfør [Formater] på maskinen.
—
Vennligst angi
passordet.
―
Angi passordet.
―
Vennligst velg minst
en enhet.
Har du valgt en enhet i
skjermbildet for valg av
enheter?
Velg en enhet.
―
*
Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt.
5-16
Feilsøking
Reagere på sendefeil
Når det oppstår en feil under overføringen, vises Sendefeil. Kontroller feilkoden og feilmeldingen nedenfor, og
følg korrigeringstiltakene.
Feilkode
1101
1102
Feilmelding
Korrigeringstiltak
Kunne ikke sende eposten.
Kan ikke sende iFaks.
Kontroller SMTP vertsnavn i
Embedded Web Server RX.
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller FTP vertsnavn.
Kunne ikke sende via
SMB.
Kontroller SMB vertsnavn.
Kunne ikke sende via
SMB.
Kontroller SMB-innstillingene.
- Brukernavn og passord
Sidehenvisning
2-15
5
3-26
MERK: Oppgi domenenavnet hvis
avsender er en domenebruker.
- Vertsnavn
- Bane
Kunne ikke sende eposten.
Kan ikke sende iFaks.
Sjekk følgende i Embedded Web
Server RX.
- SMTP innloggings-brukernavn og
innloggings-passord
- POP3 innloggings-brukernavn og
innloggings-passord
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller FTP-innstillingene.
- Brukernavn og passord
MERK: Oppgi domenenavnet hvis
avsender er en domenebruker.
- Bane
- Mottakerens
mappedelingsrettigheter
1103
Kunne ikke sende via
SMB.
Kontroller SMB-innstillingene.
- Brukernavn og passord
3-26
MERK: Oppgi domenenavnet hvis
avsender er en domenebruker.
- Bane
- Mottakerens
mappedelingsrettigheter
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller FTP-innstillingene.
- Bane
- Mottakerens
mappedelingsrettigheter
5-17
3-26
Feilsøking
Feilkode
1104
Feilmelding
Kunne ikke sende eposten.
Korrigeringstiltak
Kontroller e-postadressen.
Sidehenvisning
3-25
MERK: Du kan ikke sende e-posten
hvis adressen avvises av domenet.
Kan ikke sende iFaks.
Kontroller iFaksadressen.
MERK: Du kan ikke sende iFaksen
hvis adressen avvises av domenet.
FAX System (V)
Operation Guide
Kapittel 8
"Internet Faxing
(i-FAX) (Option)"
Kunne ikke sende via
SMB.
Velg [På] for SMB-innstillingene i
Embedded Web Server RX.
Kunne ikke sende eposten.
Velg [På] for SMTP-innstillingene i
Embedded Web Server RX.
Kunne ikke sende via FTP.
Velg [På] for FTP-innstillingene i
Embedded Web Server RX.
Kan ikke sende iFaks.
Velg [På] for iFaks-innstillingene i
Embedded Web Server RX.
FAX System (V)
Operation Guide
Kapittel 8
"Internet Faxing
(i-FAX) (Option)"
1106
Kunne ikke sende eposten.
Kan ikke sende iFaks.
Kontroller SMTP avsenderadresse i
Embedded Web Server RX.
2-15
1131
Kunne ikke sende via FTP.
Velg [På] for innstillingene for
sikkerhetsprotokollen i Embedded
Web Server RX.
2-15
1132
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller følgende på FTP-serveren.
- Er FTPS tilgjengelig?
- Er kryptering tilgjengelig?
2-15
2101
Kunne ikke sende via
SMB.
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller innstillingene for nettverket
og SMB.
Kontroller innstillingene for nettverket
og FTP.
- Nettverkskabelen er tilkoblet.
- Huben fungerer ikke riktig.
- Serveren fungerer ikke riktig.
- Vertsnavn og IP-adresse
- Portnummer
2-15
Kunne ikke sende eposten.
Kan ikke sende iFaks.
Kontroller nettverket og Embedded
Web Server RX.
- Nettverkskabelen er tilkoblet.
- Huben fungerer ikke riktig.
- POP3-servernavn for POP3-bruker
- SMTP-servernavn
1105
5-18
2-15
Feilsøking
Feilkode
2102
2103
Feilmelding
Korrigeringstiltak
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller følgende på FTP-serveren.
- Er FTP tilgjengelig?
- Serveren fungerer ikke riktig.
Sidehenvisning
—
Kontroller nettverket.
- Nettverkskabelen er tilkoblet.
- Huben fungerer ikke riktig.
- Serveren fungerer ikke riktig.
Kunne ikke sende eposten.
Kan ikke sende iFaks.
Kontroller nettverket.
- Nettverkskabelen er tilkoblet.
- Huben fungerer ikke riktig.
- Serveren fungerer ikke riktig.
2201
Kunne ikke sende eposten.
Kunne ikke sende via FTP.
Kunne ikke sende via
SMB.
Kan ikke sende iFaks.
Kontroller nettverket.
- Nettverkskabelen er tilkoblet.
- Huben fungerer ikke riktig.
- Serveren fungerer ikke riktig.
—
2202
Kunne ikke sende eposten.
Kunne ikke sende via FTP.
Kan ikke sende iFaks.
2203
Kunne ikke sende via FTP.
Kunne ikke sende via
SMB.
2231
Kunne ikke sende via FTP.
2204
Kunne ikke sende eposten.
Kan ikke sende iFaks.
Kontroller størrelsesbegrensninger
for e-post i SMTP-innstillingene i
Embedded Web Server RX.
2-15
3101
Kunne ikke sende eposten.
Kan ikke sende iFaks.
Kontroller autentifikasjonsmetoder for
både avsender og mottaker.
—
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller nettverket.
- Nettverkskabelen er tilkoblet.
- Huben fungerer ikke riktig.
- Serveren fungerer ikke riktig.
3201
Kunne ikke sende eposten.
Kan ikke sende iFaks.
Kontroller SMTPautentifikasjonsmetoder for mottaker.
—
5101
5102
5103
5104
7102
720f
—
Slå hovedbryteren av og på igjen.
Hvis denne feilen oppstår flere
ganger,
noter ned feilkoden som vises og
kontakt serviceteknikeren.
—
5-19
5
Feilsøking
Feilkode
9181
Feilmelding
—
Korrigeringstiltak
Sidehenvisning
Den skannede originalen overskrider
tillatt antall sider på 999. Send de
overflødige sidene separat.
—
Reagere på utskriftssystemfeil.
Feilkode
Feilmelding
Korrigeringstiltak
—
Utskriftssystemfeil har
oppstått. Skriv ned feilkoden
som vises på
berøringspanelet. Ring
service.
Er strømmen slått PÅ i
utskriftssystemet?
Slå på strømmen i
utskriftssystemet.
Er strømkabelen koblet i
utskriftssystemet?
Slå av hovedbryteren og
kontroller at strømkabelen
er satt riktig inn i
utskriftssystemet.
Slå på hovedbryteren
etterpå.
1031
Er kopikabelen koblet til?
Kontroller at kopikabelen er
riktig tilkoblet.
Dersom feilen fortsetter har
det oppstått en
utskriftssystemfeil. Skriv
ned feilkoden som vises på
berøringspanelet. Ring
service.
1040
—
Kontroller nettverket.
1020
1030
Printing System-feil.
Kontrollpunkter
- Nettverkskabelen er
tilkoblet.
- Huben fungerer ikke riktig.
- Serveren fungerer ikke
riktig.
Dersom feilen fortsetter har
det oppstått en
utskriftssystemfeil. Skriv
ned feilkoden som vises på
berøringspanelet. Ring
service.
Annet
—
Skriv ned feilkoden som
vises på berøringspanelet.
Ring service.
5-20
Feilsøking
Fjerne papirstopp
Hvis det oppstår en papirstopp, vises meldingen
Papirstopp på berøringspanelet, og maskinen stopper.
Se disse instruksjonene for å fjerne papiret som sitter
fast.
Papirstopp.
1. Fjern papiret fra papirutføreren.
2. Åpne opp hovedenhetens høyre deksel
1 og fjern papiret.
3. Åpne fuserdekselet (A1) og fjern papiret.
Fjern papiret fra multifunksjonsmateren.
4. Lukk dekselet.
STOPP
02/04
5
Hold
Status
10/10/2010 10:10
Indikatorer for plassering av papirstopp
Hvis det oppstår papirstopp, vil plasseringen av papiret som sitter fast vises som på illustrasjonen nedenfor, med
bokstaver som hver tilsvarer en spesifikk komponent i maskinen. Instruksjoner om fjerning vil også vises.
Papirstopp.
K
1. Fjern papiret fra papirutføreren.
2. Åpne opp hovedenhetens høyre deksel
1 og fjern papiret.
3. Åpne fuserdekselet (A1) og fjern papiret.
Fjern papiret fra multifunksjonsmateren.
4. Lukk dekselet.
STOPP
H
K
K
02/04
I
K
K
J
G
F
D
10/10/2010 10:10
C
K
Indikator for
plassering av
papirstopp
G
E
K
Hold
Status
I
K
Plassering av papirstopp
A
E
B
C
E
C
M
L
M M
M
Sidehenvisning
A
Kassett 1
5-22
B
Kassett 2
5-23
C
Kassett 3 eller 4 (tilleggsutstyr)
5-24
D
Multifunksjonsmater
5-28
E
Inne i høyre deksel 1, 3 eller 4
5-29
F
2-sidig enhet
5-31
G
Fikseringsenhet
5-34
H
Dokumentmater (tilleggsutstyr)
5-35
I
Jobbskiller (tilleggsutstyr)
5-37
J
Transportenhet
5-39
K
Etterbehandler (tilleggsutstyr)
5-40
5-41
L
Kassett 5 (tilleggsutstyr)
5-48
M
Kassett 6,7 (tilleggsutstyr)
5-50
5-21
L
L
Feilsøking
Etter at du har fjernet papirstoppen varmes maskinen opp igjen, og feilmeldingen forsvinner. Maskinen fortsetter
utskriften fra siden hvor papirstoppen oppstod.
Forholdsregler ved papirstopp
•
Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
•
Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter
som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.
•
Kast papir som har kjørt seg fast i etterbehandleren (tilleggsutstyr). En side som er berørt av en papirstopp,
vil bli skrevet ut igjen.
FORSIKTIG: Fikseringsenheten er svært varm. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området
da det er fare for forbrenning.
Kassett 1
Følg trinnene nedenfor for å fjerne papirstopp i kassett 1.
1
Trekk opp hendelen for høyre deksel 1, og åpne
høyre deksel 1.
2
Fjern papiret som sitter fast.
3
Trekk ut kassett 1.
5-22
Feilsøking
4
Fjern papiret som sitter fast.
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
5
Skyv kassett 1 ordentlig tilbake på plass.
6
Trykk på det angitte stedet for å lukke høyre deksel
1.
Kassett 2
Følg trinnene nedenfor for å fjerne papirstopp i kassett 2.
1
Åpne høyre deksel 3.
2
Fjern papiret som sitter fast.
5-23
5
Feilsøking
3
Trekk ut kassett 2.
4
Fjern papiret som sitter fast.
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
5
Skyv kassett 2 ordentlig tilbake på plass.
6
Lukk høyre deksel 3.
Kassett 3 og 4 (tilleggsutstyr)
Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i kassett 3 eller 4 ved bruk av papirmateren (tilleggsutstyr).
Papirmater (500 ark x 2)
1
5-24
Hvis du bruker sidemateren (tilleggsutstyr), trekk
opp utløseren og skill sidemateren fra
multifunksjonsmateren.
Feilsøking
2
Åpne høyre deksel 4.
3
Fjern papiret som sitter fast.
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
4
Trekk ut kassetten du benytter.
5
Fjern papiret som sitter fast.
6
Skyv kassetten helt tilbake på plass.
7
Lukk høyre deksel 4.
5-25
5
Feilsøking
Høyvolumsmagasin (1 500 ark x 2)
1
Hvis du bruker sidemateren (tilleggsutstyr), trekk
opp utløseren og skill sidemateren fra
multifunksjonsmateren.
2
Åpne høyre deksel 4.
3
Fjern papiret som sitter fast.
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
4
5-26
Trekk ut kassett 3 og 4.
Feilsøking
5
Fjern papiret som sitter fast.
6
Trekk ut papirmateren (B1).
7
Åpne dekselet på papirmateren (B2), og fjern
papiret som sitter fast.
8
Lukk dekselet på papirmateren (B2), og skyv
papirmateren helt inn på plass.
9
Skyv kassetten helt tilbake på plass.
10 Lukk høyre deksel 4.
5-27
5
Feilsøking
Multifunksjonsmater
Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i multifunksjonsmateren.
1
Ta ut alle arkene fra multifunksjonsmateren.
2
Hvis papir sitter fast, trekk papiret mot deg for å
fjerne det.
3
Trekk opp hendelen for høyre deksel 1, og åpne
høyre deksel 1.
4
Fjern papiret som sitter fast.
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
5-28
Feilsøking
5
Trykk på det angitte stedet for å lukke høyre deksel
1.
5
På innsiden av høyre deksel 1, 3 og 4
Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i høyre deksel 1, 3 eller 4 ved bruk av papirmateren
(tilleggsutstyr).
1
Ta ut alle arkene fra multifunksjonsmateren.
2
Hvis papir sitter fast, trekk papiret mot deg for å
fjerne det.
3
Åpne høyre deksel der papiret sitter fast.
5-29
Feilsøking
4
Fjern papiret som sitter fast.
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
5
Hvis du bruker etterbehandleren (tilleggsutstyr),
følg trinnene på side 5-39 for å fjerne papiret som
sitter fast i overføringsenheten (tilleggsutstyr).
6
Lukk det høyre dekselet.
5-30
Feilsøking
2-sidig enhet
Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i den 2-sidige enheten.
1
Trekk opp hendelen for høyre deksel 1, og åpne
høyre deksel 1.
5
2
Fjern papiret som sitter fast.
3
Trykk på det angitte stedet for å lukke høyre deksel
1.
5-31
Feilsøking
2-sidig enhet og kassett 1
Følg trinnene nedenfor for å fjerne papirstopp i den 2-sidige enheten og kassett 1.
1
Trekk opp hendelen for høyre deksel 1, og åpne
høyre deksel 1.
2
Fjern papiret som sitter fast.
3
Trykk på det angitte stedet for å lukke høyre deksel
1.
4
Åpne høyre deksel 2.
5-32
Feilsøking
5
Fjern papiret som sitter fast.
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
6
Lukk høyre deksel 2.
7
Trekk ut kassett 1, og fjern papiret som sitter fast.
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
8
5-33
Skyv kassett 1 ordentlig tilbake på plass.
5
Feilsøking
Fikseringsenhet
Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i fikseringsenheten.
1
Trekk opp hendelen for høyre deksel 1, og åpne
høyre deksel 1.
2
Fjern papiret som sitter fast.
3
Åpne fuserdekselet.
FORSIKTIG: Fikseringsenheten er svært varm. Ta
tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området da
det er fare for forbrenning.
4
Fjern papiret som sitter fast.
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
5-34
Feilsøking
5
Hvis du kan se at papir sitter fast gjennom
papirutsporet, trekk papiret mot deg for å fjerne det.
6
Skyv fuserdekselet tilbake på plass, og trykk på det
angitte stedet for å lukke høyre deksel 1.
Dokumentmater (tilleggsutstyr)
Følg trinnene nedenfor for å fjerne papirstopp i dokumentmateren (tilleggsutstyr) eller dokumentmateren
(dobbel skanning).
1
Fjern originalen fra originalskuffen.
2
Åpne toppdekselet på dokumentmateren.
5-35
5
Feilsøking
3
Fjern originalen som sitter fast.
Hvis originalen rives, må du fjerne alle løse biter
inne i maskinen.
Drei skiven hvis det er vanskelig å fjerne originalen.
Originalen vil rulle ut til en posisjon hvor det er lett
å fjerne den.
Hvis originalen rives, må du fjerne alle løse biter
inne i maskinen.
Hvis du bruker dokumentmateren, gå til trinn 4.
Hvis du bruker dokumentmateren (dobbel
skanning), gå til trinn 6.
4
Løft opp reverseringsenheten.
5
Fjern originalen som sitter fast.
Hvis originalen rives, må du fjerne alle løse biter
inne i maskinen.
6
Sett reverseringsenheten på plass igjen, og lukk
igjen dokumentmaterens toppdeksel.
7
Legg originalene tilbake i dokumentmaterskuffen.
5-36
Feilsøking
Jobbskiller (tilleggsutstyr)
Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i jobbskilleren (tilleggsutstyr).
Indre jobbskiller
1
Hvis du kan se at papir sitter fast gjennom den
indre jobbskillerens papirutspor, trekk papiret mot
deg for å fjerne det.
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
5
2
Trekk opp hendelen for høyre deksel 1, og åpne
høyre deksel 1.
3
Trykk på hendelen, og åpne fuserdekselet.
FORSIKTIG: Fikseringsenheten er svært varm. Ta
tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området da
det er fare for forbrenning.
4
Fjern papiret som sitter fast.
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
5-37
Feilsøking
5
Trykk på det angitte stedet for å lukke høyre deksel
1.
1
Hvis du kan se at papir sitter fast gjennom den
høyre jobbskillerens papirutspor, trekk papiret mot
deg for å fjerne det.
Høyre jobbskiller
Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne
i maskinen.
2
5-38
Følg fra trinn 2 av på 5-37 for å fjerne papiret som
sitter fast.
Feilsøking
Overføringsenhet (tilleggsutstyr)
Hvis det oppstår en papirstopp i overføringsenheten (tilleggsutstyr), følg trinnene nedenfor å fjerne
papirstoppen.
1
Trekk ut releenheten.
5
2
Ta av dekselet på releenheten, og fjern papiret som
sitter fast.
3
Fjern papiret som sitter fast.
Hvis papiret rives, må alle løser biter inne i
maskinen fjernes.
4
5-39
Lukk dekselet på releenheten, og skyv
overføringsenheten helt inn.
Feilsøking
Etterbehandler for 1 000 ark (tilleggsutstyr)
Hvis det oppstår en papirstopp i etterbehandleren for 1 000 ark (tilleggsutstyr), følg trinnene nedenfor å fjerne
papirstoppen.
1
Hvis du kan se at papir sitter fast gjennom
papirutsporet, trekk papiret mot deg for å fjerne det.
2
Åpne frontdekselet.
3
Åpne papirmateføreren (D1) og fjern papiret som
sitter fast.
4
Åpne toppbrettet, og deretter papirmateføreren
(D2).
5-40
Feilsøking
5
Drei transportbåndenhetens ratt til venstre slik at
papiret beveges og er lettere å fjerne.
6
Lukk de åpne papirmateførerne og topp- og
frontdekselet.
Etterbehandler for 4 000 ark (tilleggsutstyr)
Hvis det oppstår en papirstopp i etterbehandleren for 4 000 ark (tilleggsutstyr), følg trinnene nedenfor å fjerne
papirstoppen.
Festedelen
1
Åpne frontdeksel 1.
2
Åpne transportbåndenheten (D1) og fjern papiret
som sitter fast.
3
Lukk transportbåndenheten (D1) og frontdeksel 1.
5-41
5
Feilsøking
Brett A
1
Hvis du kan se at papir sitter fast gjennom
papirutsporet, trekk papiret mot deg for å fjerne det.
2
Åpne frontdeksel 1.
3
Åpne transportbåndenheten (D6) og fjern papiret
som sitter fast.
4
Lukk transportbåndenheten (D6).
5
Åpne transportbåndenheten (D4) og fjern papiret
som sitter fast.
5-42
Feilsøking
MERK: Hvis det er vanskelig å fjerne papiret som
sitter fast, drei rattet (D3) helt til papiret er i en posisjon
hvor det lett kan fjernes.
5
6
Lukk transportbåndenheten (D4) og frontdeksel 1.
1
Hvis du kan se at papir sitter fast gjennom
papirutsporet, trekk papiret mot deg for å fjerne det.
2
Åpne frontdeksel 1.
3
Åpne transportbåndenheten (D2).
Skuff B
5-43
Feilsøking
4
Drei transportbåndenhetens ratt (D3) til venstre slik
at papiret beveges og er lettere å fjerne.
5
Lukk transportbåndenheten (D2) og frontdeksel 1.
1
Åpne øvre venstre deksel.
2
Fjern papiret som sitter fast.
3
Lukk øvre venstre deksel.
Skuff C
5-44
Feilsøking
Transportbåndenhet / innerskuff
1
Åpne frontdeksel 1.
2
Åpne transportbåndenheten (D2).
3
Drei transportbåndenhetens ratt (D3) til venstre slik
at papiret beveges og er lettere å fjerne.
4
Følg fra trinn 2 av på side 5-42 for å fjerne papiret
som sitter fast.
1
Åpne postkassedekselet, og fjern papiret som sitter
fast.
2
Lukk postkassedekselet.
Postkasse (tilleggsutstyr)
5-45
5
Feilsøking
Bretteenhet (tilleggsutstyr)
Utkasterdelen
1
Løft opp og åpne bretteskuffen og ta ut papir som
sitter fast.
2
Skyv utløseren og trekk ut bretteenheten.
3
Trykk i utløseren, åpne venstre deksel på
bretteenheten, og ta ut papiret som sitter fast.
4
Hvis det er vanskelig å fjerne papiret som sitter fast,
drei rattet (D9) helt til papiret er i en posisjon hvor
det lett kan fjernes.
5
Lukk bretteenhetens venstre deksel.
6
Ta av bretteenhetens toppdeksel og fjern papiret
som sitter fast.
7
Hvis det er vanskelig å fjerne papiret som sitter fast,
drei rattet (D9) helt til papiret er i en posisjon hvor
det lett kan fjernes.
8
Lukk bretteenhetens toppdeksel, og sett
bretteenheten tilbake på plass.
5-46
Feilsøking
Transportbånddelen
1
Åpne frontdeksel 1 og 2.
2
Åpne transportbåndenheten (D7) og fjern papiret
som sitter fast.
3
Hvis det er vanskelig å fjerne papiret som sitter fast,
drei rattet (D5) helt til papiret er i en posisjon hvor
det lett kan fjernes.
Hvis det ikke finnes en papirstopp i
transportbåndenheten (D7), gå til neste trinn.
4
Lukk transportbåndenheten (D7).
5
Åpne transportbåndenheten (D8) og fjern papiret
som sitter fast.
6
Lukk transportbåndenheten (D8).
7
Fjern papiret som sitter fast i brettenheten.
8
Lukk frontdeksel 1 og 2.
5-47
5
Feilsøking
Kassett 5 (tilleggsutstyr)
Følg trinnene nedenfor hvis det oppstår en papirstopp i kassett 5 mens du bruker sidemateren for 3 000 ark
(tilleggsutstyr), sidemateren (500 ark x 3), eller høyvolum sidemateren (500, 1 500 ark x 2).
Sidemater (3 000 ark)
1
Trekk opp utløseren og skill sidemateren fra
multifunksjonsmateren.
2
Ta ut papiret fra koblingsporten.
3
Trekk ut kassett 5.
4
Fjern papiret som sitter fast.
5
Skyv kassetten helt tilbake på plass.
6
Koble til multifunksjonsmateren.
5-48
Feilsøking
Sidemater (500 ark x 3) eller høyvolum sidemater (500, 1 500 ark x 2)
1
Trekk opp utløseren og skill sidemateren fra
multifunksjonsmateren.
2
Ta ut papiret fra koblingsporten.
3
Åpne toppdekselet og høyre deksel 1.
4
Fjern papiret som sitter fast.
5-49
5
Feilsøking
5
Trekk ut kassett 5.
6
Fjern papiret som sitter fast.
7
Skyv kassetten helt tilbake på plass.
8
Lukk toppdekselet og høyre deksel 1.
9
Koble til multifunksjonsmateren.
Kassett 6,7 (tilleggsutstyr)
Følg trinnene nedenfor hvis det oppstår en papirstopp i kassett 6 eller 7 mens du bruker sidemateren (500 ark
x 3 - tilleggsutstyr), eller høyvolum sidemateren (500, 1 500 ark x 2).
Sidemater (500 ark x 3)
1
Trekk opp utløseren og skill sidemateren fra
multifunksjonsmateren.
2
Følg trinnene 2 til 5 på side 5-49 for å fjerne papiret
som sitter fast.
5-50
Feilsøking
3
Åpne høyre deksel 2.
4
Fjern papiret som sitter fast.
5
Trekk ut kassetten du benytter.
6
Fjern papiret som sitter fast.
7
Skyv kassetten helt tilbake på plass.
8
Lukk høyre deksel 2.
9
Koble til multifunksjonsmateren.
5-51
5
Feilsøking
Høyvolum sidemater (500, 1 500 ark x 2)
1
Trekk opp utløseren og skill sidemateren fra
multifunksjonsmateren.
2
Følg trinnene 2 til 5 på side 5-49 for å fjerne papiret
som sitter fast.
3
Åpne høyre deksel 2.
4
Fjern papiret som sitter fast.
5
Trekk ut kassett 6 og 7.
5-52
Feilsøking
6
Fjern papiret som sitter fast.
7
Trekk ut papirmateren (B1).
8
Åpne dekselet på papirmateren (B2), og fjern
papiret som sitter fast.
9
Lukk dekselet på papirmateren (B2), og skyv
papirmateren helt inn på plass.
10 Skyv kassetten helt tilbake på plass.
11 Lukk høyre deksel 2.
12 Koble til multifunksjonsmateren.
5-53
5
Feilsøking
Fjerne stiftestopp
Hvis det vises en melding om stiftestopp på maskinens betjeningspanel, fjern stiftene som sitter fast.
Følg trinnene nedenfor for å fjerne stiftene som sitter fast.
Etterbehandler for 1 000 ark
1
Åpne frontdekselet.
2
Ta ut stiftbeholderens støtte.
3
Åpne dekselet (A) på stiftbeholderens støtte, og
fjern stifter som sitter fast.
4
Lukk dekselet (A) på stiftbeholderens støtte.
A
5-54
Feilsøking
5
Gjeninstaller stiftbeholderens støtte.
Stiftbeholderens støtte klikker på plass når den er
riktig innsatt.
6
Lukk igjen frontdekselet.
1
Åpne frontdeksel 1.
2
Ta ut stiftbeholderens støtte A.
3
Åpne dekselet (A) på stiftbeholderens støtte A, og
fjern stifter som sitter fast.
Etterbehandler for 4 000 ark
Stiftbeholderens støtte A
A
5-55
5
Feilsøking
4
Lukk dekselet (A) på stiftbeholderens støtte.
5
Gjeninstaller stiftbeholderens støtte.
Stiftbeholderens støtte klikker på plass når den er
riktig innsatt.
6
Lukk frontdeksel 1.
Stiftbeholderens støtter B/C
Følg trinnene nedenfor å fjerne stifter som sitter fast i bretteenheten (tilleggsutstyr).
1
Åpne frontdeksel 1 og 2.
2
Ta ut stiftbeholderens støtte B eller C.
5-56
Feilsøking
3
Åpne dekselet (B) på stiftbeholderens støtte, og
fjern stifter som sitter fast.
4
Lukk dekselet (B) på stiftbeholderens støtte.
5
Gjeninstaller stiftbeholderens støtte.
B
Når stiftbeholderen settes inn igjen, må
trekantmerkene på stiftbeholderens støtte og
stifteren stilles inn. Stiftbeholderens støtte klikker
på plass når den er riktig innsatt.
6
5-57
Lukk frontdeksel 1 og 2.
5
Feilsøking
5-58
Tillegg
•
•
•
Tilleggsutstyr .............................................................................. Tillegg-2
Papir........................................................................................... Tillegg-4
Spesifikasjoner......................................................................... Tillegg-13
Tillegg-1
Tilleggsutstyr
Oversikt over tilleggsutstyr
Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig for maskinen.
Indre jobbskiller
Dokumentmater
Postkasse
Dokumentmater
(dokumentmater til dobbel
skanning)
Originaldeksel
Høyre jobbskiller
Indre jobbskiller
(JS-732)
Bannerskuff
Etterbehandler for
4 000 ark
Hulleenhet
Sidemater
(3 000 ark)
Etterbehandler for
1 000 ark
Hulleenhet
Sidemater
(500 ark x 3)
Bretteenhet
*
Papirmater
(500 ark x 2)**
Høyvolumsmagasin
(1 500 ark x 2)**
Høyvolum sidemater
(500, 1 500 ark x 2)
Sidemateren (500 ark x 3) eller høyvolum sidemateren (500, 1 500 ark x 2) kan brukes på modellen 45/45 ppm
eller 55/50 ppm.
Tillegg-2
** Hvis verken en etterbehandler eller en sidemater er installert på en modell 30/30 ppm eller 35/35 ppm, må settet
mot velting installeres.
Utvidelsesminne
Faks
Teller
Gigabit Ethernet kort
Dokumentbrett
Tillegg-3
Papir
Denne delen forklarer papirstørrelser og -typer som kan brukes i papirkilden.
Kassett 1
Typer som kan brukes
Papirstørrelser som kan brukes
Vanlig papir:
60-220 g/m2 (for modellen 30/30 ppm
eller 35/35 ppm)
60-256 g/m2 (for modellen 45/45 ppm
eller 55/50 ppm)
Resirkulert papir:
60-220 g/m2 (for modellen 30/30 ppm
eller 35/35 ppm)
60-256 g/m2 (for modellen 45/45 ppm
eller 55/50 ppm)
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger,
Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R
216 × 340 mm
Antall ark
550 (64 g/m2)
500 (80 g/m2)
Kassett 2 og papirmater (500 ark x 2 - tilleggsutstyr)
Typer som kan brukes
Papirstørrelser som kan brukes
Vanlig papir:
60-220 g/m2 (for modellen 30/30 ppm
eller 35/35 ppm)
60-256 g/m2 (for modellen 45/45 ppm
eller 55/50 ppm)
Resirkulert papir:
60-220 g/m2 (for modellen 30/30 ppm
eller 35/35 ppm)
60-256 g/m2 (for modellen 45/45 ppm
eller 55/50 ppm)
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger,
Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R
216 × 340 mm
Antall ark
550 (64 g/m2)
500 (80 g/m2)
Høyvolumsmagasin (1 500 ark x 2 - tilleggsutstyr)
Typer som kan brukes
Vanlig papir (60-256 g/m2)
Resirkulert papir (60-256 g/m2)
Papirstørrelser som kan brukes
A4, B5, Letter
Tillegg-4
Antall ark
3 500 (64 g/m2)
3 000 (80 g/m2)
Multifunksjonsmater
Typer som kan brukes
Vanlig papir (60-300 g/m2)
Resirkulert papir (60-300 g/m2)
Farget papir (60-300 g/m2)
Papirstørrelser som kan brukes
A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,
Letter, Letter-R, Executive-R, Statement,
Folio, 16K, 16K-R
Antall ark
165 (64 g/m2)
150 (80 g/m2)
Andre størrelser:
Stående - 3 7/8-11 5/8" eller 98-297 mm
Liggende - 5 7/8-17" eller 148-432 mm
Vanlig papir (60-300 g/m2)
Resirkulert papir (60-300 g/m2)
Farget papir (60-300 g/m2)
A3, B4, Ledger, Legal, Oficio II,
12 × 18", 8K
55 (64 g/m2)
50 (80 g/m2)
Postkort
Oufuku hagaki (returpostkort)
Postkort (100 × 148 mm)
Returpostkort (148 × 200 mm)
30
Konvolutter
Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4,
Konv. #10 (Commercial #10),
Konv. #9 (Commercial #9),
Konv. #6 (Commercial #6 3/4), Monarch,
ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Andre størrelser:
Stående - 3 7/8-11 5/8" eller 98-297 mm
Liggende - 5 7/8-17" eller 148-432 mm
10
Transparent (OHP-film)
A4, A4-R, Letter, Letter-R
10
Grunnleggende papirspesifikasjoner
Maskinen er utviklet for å skrive ut på standard kopipapir som brukes i vanlige ('tørre') kopimaskiner og
sideskrivere slik som laserskrivere. Den kan også brukes med andre typer papir innenfor grensene oppgitt i
dette tillegget.
Vær påpasselig når du velger papir. Papir som ikke passer for maskinen kan forårsake papirstopp eller bli
krøllet.
Papir som kan brukes
Bruk standard kopipapir for vanlige kopimaskiner eller laserskrivere. Utskriftskvaliteten påvirkes av
papirkvaliteten. Dårlig papirkvalitet kan føre til utilfredsstillende utskrift.
Tillegg-5
Grunnleggende papirspesifikasjoner
Tabellen nedenfor lister opp spesifikasjonene for papir som kan brukes i denne maskinen. For mer informasjon,
se de neste avsnittene.
Vilkår
Vekt
Spesifikasjoner
Kassetter:
60-220 g/m2 (for modellen 30/30 ppm eller 35/35 ppm)
60-256 g/m2 (for modellen 45/45 ppm eller 55/50 ppm)
Multifunksjonsmater: 60-300 g/m2
Tykkelse
0,086-0,110 mm
Målholdighet
± 0,7 mm
Hjørnenes rettvinklethet
90° ± 0.2°
Fuktighetsinnhold
4-6 %
Masseinnhold
Min. 80 %
MERK: Noe resirkulert papir overholder ikke kravene for å kunne brukes med denne maskinen som listet i
grunnleggende papirspesifikasjoner vist nedenfor, som fuktighets- og masseinnhold. Vi anbefaler derfor å
bestille en liten mengde med resirkulert papir for å gjøre en prøve. Velg resirkulert papir som gir best
utskriftsresultater og som inneholder lavt papirstøvnivå.
Vi er ikke ansvarlige for problemer som oppstår som følge av bruk av papir som ikke er i samsvar med våre
spesifikasjoner.
Velge egnet papir
Dette avsnittet beskriver retningslinjene for valg av papir.
Tilstand
Unngå å bruke papir som er bøyd i kantene, krøllet, skittent eller revet. Ikke bruk papir med en grov overflate eller
med lo fra papirfiber, eller som er spesielt sart. Bruk av papir i slik tilstand kan føre til uleselig utskrift og
papirstopp, og det kan forkorte maskinens levetid. Velg papir som er glatt og jevnt i overflaten. Unngå papir som
er belagt eller overflatebehandlet fordi det kan skade trommelen eller fikseringsmodulen.
Innhold
Ikke bruk papir som er belagt eller overflatebehandlet, eller som inneholder plast eller karbon. Varmen fra
utskriften kan føre til at disse papirtypene avgir skadelige røyker, og trommelen kan skades.
Pass på å bruke standardpapir som inneholder minst 80 % masse, dvs. kun 20 % av det totale papirinnholdet
bør bestå av bomull eller andre fiber.
Papirstørrelser som kan brukes
Følgende papirstørrelser kan brukes i maskinen.
Tillegg-6
Målene i tabellen tar i betraktning en målholdighet for lenge og bredde på ± 0,7 mm. Hjørnevinkelen må være
90° ± 0,2°.
Multifunksjonsmater
Kassett eller multifunksjonsmater
A6-R (105 × 148 mm)
A3 (297 × 420 mm)
B6-R (128 × 182 mm)
B4 (257 × 364 mm)
Hagaki (100 × 148 mm)
A4 (297 × 210 mm)
Oufuku hagaki (148 × 200 mm)
A4-R (210 × 297 mm)
Executive (7 1/4 × 10 1/2")
B5 (257 × 182 mm)
Konvolutt DL (110 × 220 mm)
B5-R (182 × 257 mm)
Konvolutt C5 (162 × 229 mm)
A5-R (148 × 210 mm)
Konvolutt C4 (229 × 324 mm)
Folio (210 × 330 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)
Ledger
Konv. #10 (Commercial #10) (4 1/8 × 9 1/2")
Legal
Konv. #9 (Commercial #9) (3 7/8 × 8 7/8")
Letter
Konv. #6 (Commercial #6 3/4) (3 5/8 × 6 1/2")
Letter-R
Konvolutt Monarch (3 7/8 × 7 1/2")
Statement-R
Youkei 2 (114 × 162 mm)
Oficio II
Youkei 4 (105 × 235 mm)
12 × 18"
Egendefinert (98 × 148 - 297 × 432 mm)
8K (273 × 394 mm)
16K (273 × 197 mm)
16K-R (197 × 273 mm)
216 × 340 mm
Glatthet
Papirets overflate må være glatt og uten belegg. Papir som er for glatt kan føre til at det mates flere ark, og dette
forårsaker papirstopp.
Flatevekt
I land som bruker metersystem, er flatevekten papirets vekt uttrykt i gram pr. kvadratmeter. For USA er papirets
flatevekt uttrykt i pund pr. ris papir (500 ark) for papir med standardstørrelse (eller handelsstørrelse) for en
spesifikk papirkvalitet. Papir som er for tungt eller for lett kan føre til matefeil eller papirstopp, samt for tidlig
slitasje av maskinen. Ujevn papirvekt, dvs. ujevn papirtykkelse, kan føre til at det mates flere ark, og problemer
med utskriftskvaliteten som f.eks. uskarphet pga. dårlig tonerfiksering.
Tillegg-7
Tykkelse
Unngå å bruke papir som er for tykt eller for tynt. For tynt papir betyr hyppige problemer med papirstopp, eller
flere ark som mates samtidig. Papirstopp kan også være et tegn på for tykt papir. Riktig tykkelse er mellom 0,086
og 0.110 mm.
Fuktighetsinnhold
Papirets fuktighetsinnhold defineres som prosentforholdet av fuktigheten til papirets tørrmasse. Fuktighet kan
påvirke papirets mateevne, elektrostatiske egenskaper, og tonerfikseringens karakteristikker.
Papirets fuktighetsinnhold varierer avhengig av den relative fuktigheten i rommet. Når den relative fuktigheten
er høy fører det til at papiret blir fuktig, og papirkantene utvides og ser bølgete ut. Når den relative fuktigheten
er lav og papiret mister fuktighet, krymper kantene og trekker seg sammen og kan gi dårlig utskriftskontrast.
Bølgete eller sammentrukne kanter kan føre til at papiret sklir når det mates inn. Forsøk å opprettholde et
fuktighetsinnhold på mellom 4 og 6 %.
Husk på følgende faktorer for å opprettholde det rette fuktighetsinnholdet.
•
Lagre papiret på et kjølig, ventilert sted.
•
Lagre papiret flatt uten å åpne emballasjen. Når du har åpnet emballasjen, forsegle den igjen hvis ikke
papiret skal brukes med det første.
•
Oppbevar papiret forseglet i originalemballasjen og -esken. Sett en palle under esken slik at den løftes opp
fra gulvet. I regnfulle årstider må papiret oppbevares på avstand fra tre- og betonggulv.
•
Før du bruker papir som har vært lagret, oppbevar det ved rett fuktighetsnivå i minst 48 timer.
•
Ikke lagre papir på et sted hvor det kan utsettes for varme, sollys eller fukt.
Andre papirspesifikasjoner
Porøsitet: Papirfibrenes tetthet
Stivhet: Papiret må være stivt nok ellers kan det vri seg i maskinen og føre til papirstopp.
Krølling: Papir har en naturlig tendens til å krølle seg etter at emballasjen har blitt åpnet. Når papiret passerer
fikseringsenheten krøller det seg litt oppover. For å få flate utskrifter må papiret legges inn slik at krøllen vender
mot bunnen av skuffen.
Statisk elektrisitet: Under utskrift er papiret elektrostatisk ladet for å trekke til seg toneren. Velg papir som kan
utløse denne ladingen raskt slik at kopiene ikke kleber seg sammen.
Hvithet: Papirets hvithet påvirker utskriftskontrasten. Bruk hvitt papir for å få kopier som er skarpere og har mer
glans.
Kvalitet: Ujevn arkstørrelse, hjørner som ikke er rettvinklet, ujevne kanter, skjøtete (ikke kuttet) ark, klemte
kanter og hjørner kan føre til ulike typer maskinfeil. For å hindre disse problemene må du være spesielt forsiktig
når du kutter papiret selv.
Emballasje: Velg papir som er pakket på rett måte og plassert i esker. Ideelt sett bør emballasjen være
behandlet med et belegg for å hindre fukt.
Tillegg-8
Spesialbehandlet papir: Vi anbefaler deg ikke å skrive ut på følgende papirtyper selv om papiret er i samsvar
med de grunnleggende spesifikasjonene. Når du bruker disse papirtypene, bestill en liten mengde for å prøve
først.
•
Glanspapir
•
Vannmerket papir
•
Papir med ujevn overflate
•
Perforert papir
Spesialpapir
Dette avsnittet beskriver utskrift på spesialpapir og utskriftsmedier.
Følgende papir og medier kan brukes.
•
Transparenter
•
Forhåndstrykt papir
•
Bond-papir
•
Resirkulert papir
•
Tynt papir (maks 60 -105 g/m2)
•
Brevhodepapir
•
Farget papir
•
Hullet papir
•
Konvolutter
•
Kartonger (Hagaki)
•
Tykt papir (maks 106-300 g/m2)
•
Etiketter
•
Belagt papir
•
Papir med høy kvalitet
Når du bruker denne typen papir eller medier, velg den typen som er spesielt utviklet for kopimaskiner eller
sideskrivere (slik som laserskrivere). Bruk multifunksjonsmateren for transparenter, tykt papir, konvolutter,
kartonger og etikettpapir.
Velge spesialpapir
Selv om spesialpapir som oppfyller de følgende kravene kan brukes med maskinen, vil utskriftskvaliteten variere
betydelig fordi spesialpapirets oppbygging og kvalitet er forskjellige. Derfor er det mer sannsynlig at det oppstår
utskriftsproblemer med spesialpapir enn med vanlig papir. Før du bestiller store mengder med spesialpapir, gjør
en prøve på maskinen, og kontroller at utskriftskvaliteten er tilfredsstillende. Generelle forholdsregler for utskrift
på spesialpapir finner du nedenfor. Vi er ikke ansvarlige for skader på brukeren eller maskinen forårsaket av
spesialpapirets fukt eller spesifikasjoner.
Velge en kassett eller multifunksjonsmater for spesialpapir.
Tillegg-9
Transparenter
Transparenter må tåle varmen fra fikseringen under utskriften. Transparenter må overholde de følgende
vilkårene.
Vilkår
Spesifikasjoner
Varmebestandighet
Må tåle minst 190 °C
Tykkelse
0,100-0,110 mm
Materiale
Polyester
Målholdighet
± 0,7 mm
Hjørnenes rettvinklethet
90° ± 0.2°
For å unngå problemer må du bruke multifunksjonsmateren for transparenter, og legg transparentene inn med
den lange siden vendt mot maskinen.
Hvis transparentene ofte sitter fast når de mates ut, forsøk å trekke ut arkenes fremkant forsiktig når de mates ut.
Hagaki
Gradkant
Gradkant
Før du legger Hagaki inn i multifunksjonsmateren, må
du lufte arkene og stille inn kantene. Hvis Hagaki
papiret er krøllet, må du rette det ut før det legges inn i
maskinen. Utskrift på krøllet Hagaki papir kan forårsake
papirstopp.
Bruk ubrettet Oufuku hagaki papir (kan kjøpes på
postkontoret). Noen typer Hagaki papir har grove kanter
på baksiden (oppstod da papiret ble kuttet). Fjern disse
grove kantene ved å plassere Hagaki papiret på et flatt
underlag, og glatt forsiktig over kantene med en linjal.
Konvolutter
Bruk multifunksjonsmateren for konvolutter.
På grunn av sammensetningen til en konvolutt er det ikke alltid mulig å skrive ut jevnt på hele konvoluttens
overflate. Spesielt kan tynne konvolutter krølles når de passerer gjennom maskinen. Før du bestiller store
mengder med konvolutter, gjør en prøve på maskinen, og kontroller at utskriftskvaliteten er tilfredsstillende.
Konvolutter som har blitt lagret over en lengre periode har en tendens til å bli krøllete. Derfor må emballasjen
være forseglet til du skal bruke dem.
Husk på følgende.
Ikke bruk konvolutter med ubeskyttet lim. I tillegg må du ikke bruke konvolutter med selvklebende klaffer med
papirremse som beskytter limet. Alvorlige skader kan oppstå hvis papirremsen som beskytter limet faller av i
maskinen.
Ikke bruk konvolutter med visse særtrekk. F.eks. ikke bruk konvolutter med hull til lukking med splittbinders, eller
konvolutter med et åpent eller filmdekket vindu.
Hvis det oppstår papirstopp, legg først inn få konvolutter.
For å hindre papirstopp når du skriver ut på flere konvolutter, må det ikke være mere enn ti konvolutter i utskuffen
om gangen.
Tillegg-10
Tykt papir
Før du legger tykt papir inn i multifunksjonsmateren, må du lufte arkene og stille inn kantene. Noen typer tykt
papir har grove kanter på baksiden (oppstod da papiret ble kuttet). Fjern disse grove kantene ved å plassere
papiret på et flatt underlag, og glatt forsiktig over kantene med en linjal. Utskrift på papir med grove kanter kan
forårsake papirstopp.
MERK: Hvis papiret ikke mates på rett måte også etter at du har glattet ut arkene, legg papiret inn i
multifunksjonsmateren med fremkanten løftet opp et par millimeter.
Etikett
Sørg for å mate etiketter fra multifunksjonsmateren.
For utvelging av etiketter, vær veldig forsiktig slik at limet aldri kommer i kontakt med noen deler av maskinen,
og at etikettene ikke faller lett av bærearket. Klebepapir som fester seg til trommelen eller valsene, og etiketter
som har falt av i maskinen, vil skade maskinen.
Når du skriver ut på etiketter må du ta ansvar for utskriftskvaliteten og mulige problemer.
Toppark
Klebende lag
Bæreark
Etiketter har en trelagsstruktur, som vist på figuren. Det
klebende laget inneholder materialer som påvirkes lett
av maskinens kraft. Bærearket holder på topparket til
etiketten brukes. Etikettenes sammensetning kan
forårsake flere problemer.
Etikettoverflaten må være helt dekket av topparket.
Etiketter med mellomrom vil mest sannsynlig falle av og
forårsake alvorlige problemer.
Noe etikettpapir har store marger på topparket. Når du bruker slikt papir, ikke fjern disse margene fra bærearket
før utskriften er ferdig.
Tillatt
Ikke tillatt
Toppark
Bæreark
Tillegg-11
Bruk etikettpapir som er i samsvar med de følgende spesifikasjonene.
Element
Spesifikasjoner
Topparkets vekt
44-74 g/m²
Flatevekt
(samlet papirvekt)
104-151 g/m²
Topparkets tykkelse
0,086-0,107 mm
Samlet papirtykkelse
0,115-0,145 mm
Fuktighetsinnhold
4-6 % (sammensatt)
Farget papir
Farget papir må være i samsvar med spesifikasjonene listet på side 2 i tillegget. I tillegg må pigmentene i papiret
tåle varmen fra fikseringen under utskriften (opp til 200 °C).
Forhåndstrykt papir
Forhåndstrykt papir må være i samsvar med spesifikasjonene listet på side 2 i tillegget. Den fargede blekken
må tåle varmen fra fikseringen under utskriften. Den må også tåle silikonolje. Ikke bruk papir som er
overflatebehandlet, som f.eks. glanspapir brukt til kalendere.
Resirkulert papir
Resirkulert papir må være i samsvar med spesifikasjonene listet på side 2 i tillegget. Papirets hvithet kan
vurderes uavhengig.
MERK: Før du bestiller store mengder med resirkulert papir, gjør en prøve på maskinen, og kontroller at
utskriftskvaliteten er tilfredsstillende.
Tillegg-12
Spesifikasjoner
VIKTIG: Disse spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.
Felles funksjoner
Element
Beskrivelse
Type
Skrivebords
Utskriftsmetode
Elektrofotografisk med halvledende laserdiode, tandem trommelsystem
Papirvekt
Papirtype
Papirstørrelse
Oppvarmingstid
(22 °C, 60 %)
Papirkapasitet
Kassett 1 og
2
Modellene 30/30 ppm og 35/35 ppm:
60 til 220 g/m2
Modellene 45/45 ppm og 55/50 ppm:
60 til 256 g/m2
Multifunksjonsmater
60 til300 g/m2
Kassett 1, 2
Vanlig, grovt, pergament, resirkulert, fortrykt, bond, farge, hullet,
brevhode, tykt, høy kvalitet, egendefinert 1 til 8 (2-sidig: Samme som
simplex)
Multifunksjonsmater
Vanlig, transparent (OHP-film), grovt, pergament, etiketter, resirkulert,
forhåndstrykt, nond, kartong, farge, hullet, brevhode, tykt, belagt,
konvolutt, høy kvalitet, egendef 1 til 8
Kassett 1, 2
Maks: 12 × 18"/A3 (2-sidig: 12 × 18"/A3)
Min.: Statement-R/A5-R (2-sidig: Statement-R/A5-R)
Multifunksjonsmater
Maks: 12 × 48"/304,8 × 1 220,0 mm
Min.: Statement-R/A6-R
Strøm på
Modellen 30/30 ppm: Maks 25 sekunder
Modellen 35/35 ppm: Maks 25 sekunder
Modellen 45/45 ppm: Maks 30 sekunder
Modellen 55/50 ppm: Maks 30 sekunder
Strømsparing
Modellen 30/30 ppm: Maks 15 sekunder
Modellen 35/35 ppm: Maks 15 sekunder
Modellen 45/45 ppm: Maks 20 sekunder
Modellen 55/50 ppm: Maks 20 sekunder
Hvilemodus
Modellen 30/30 ppm: Maks 20 sekunder
Modellen 35/35 ppm: Maks 20 sekunder
Modellen 45/45 ppm: Maks 30 sekunder
Modellen 55/50 ppm: Maks 30 sekunder
Kassett 1
500 ark (80 g/m2)
Kassett 2
500 ark (80 g/m2)
Multifunksjonsmater
A4/Letter eller mindre
150 ark (80 g/m2)
Større enn A4/Letter
50 ark (80 g/m2)
Tillegg-13
Element
Utskuff
Kapasitet
Beskrivelse
Indre skuff
250 ark (80 g/m2)
(Når indre jobbskiller (JS-732) er installert, 180 ark.)
med valgfri
indre
jobbskiller
30 ark (80 g/m2)
med valgfri
indre
jobbskiller
(JS-732)
100 ark (80 g/m2)
med høyre
jobbskiller
(tilleggsutstyr)
70 ark (80 g/m2)
Bilde skrivesystem
Elektro-reprografisk med halvledende laserdiode
Hovedminne
Standard
2048 MB
Maks
2048 MB
30/30: 160 GB (standard)
35/35: 160 GB (standard)
45/45: 320 GB (160 GB × 2) (standard)
55/50: 320GB (160GB × 2) (standard)
Harddisk
Grensesnitt
DriftsMiljø
Standard
USB-grensesnittkontakt: 1 (USB Hi-Speed)
USB port: 2 (USB Hi-Speed)
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Tilleggsutstyr
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Faks: 2
Det kan installeres maks to grensesnitt for tilleggsutstyr.
Kun ett nettverksgrensesnitt kan installeres.
Når et nettverksgrensesnitt er installert, kan kun én fakslinje installeres.
Temperatur
10-32,5 °C
Fuktighet
15-80 %
Høyde over
havet
Maks 2500 m
Lysstyrke
Maks 1500 lux
Mål (B × D × H)
(Kun hovedenhet)
668 × 767 × 747 mm
Vekt
114 kg
Tillegg-14
Element
Beskrivelse
Nødvendig plass (B × D)
(med multifunksjonsmater)
977 × 767 mm
Strømkilde
230 V Spesifikasjonsmodell:
220 til 240 V AC 50/60 Hz 7,2 A
Tilleggsutstyr
Dokumentmater, originaldeksel, dokumentbrett, papirmater (500 ark x
2), høyvolumsmagasin (1500 ark x 2), 1000-arks etterbehandlerr, 4000arks etterbehandler, indre jobbskiller, indre jobbskiller (JS-732), høyre
jobbskiller, tasteteller, fakssett, forlengelsesminne, Data Security Kit,
dokumentbeskytter, Internett-faks (A), bretteenhet, postkasse,
sidemater (3000 ark), Sidemater (500 ark x 3), Gigabit Ethernet Board,
høyvolums-sidemater (500, 1500-ark x 2), emuleringsvalg, hullenhet,
USB-tastatur, bannerskuff
Tillegg-15
Kopieringsfunksjoner
Element
Beskrivelse
Kopihastighet
Modellen 30/
30 ppm
Modellen 35/
35 ppm
Modellen 45/
45 ppm
Modellen 55/
50 ppm
Tid for første
kopi
(A4, mating
fra kassett)
A4/Letter
A4-R/Letter-R
A3/Ledger
B4/Legal
B5
A4/Letter
A4-R/Letter-R
A3/Ledger
B4/Legal
B5
A4/Letter
A4-R/Letter-R
A3/Ledger
B4
Legal
B5
A4/Letter
A4-R/Letter-R
A3/Ledger
B4
Legal
B5
Sort/hvitt kopiering
30 ark/min
21 ark/min
15 ark/min
18 ark/min
30 ark/min
35 ark/min
24 ark/min
17 ark/min
21 ark/min
35 ark/min
45 ark/min
31 ark/min
22 ark/min
27 ark/min
21 ark/min
45 ark/min
55 ark/min
24 ark/min
27 ark/min
33 ark/min
21 ark/min
55 ark/min
Full fargekopiering
30 ark/min
21 ark/min
15 ark/min
18 ark/min
30 ark/min
35 ark/min
24 ark/min
17 ark/min
21 ark/min
35 ark/min
45 ark/min
24 ark/min
22 ark/min
27 ark/min
21 ark/min
45 ark/min
50 ark/min
24 ark/min
25 ark/min
30 ark/min
21 ark/min
50 ark/min
Sort/hvitt
Modellen 30/30 ppm: 6,2 sekunder eller mindre
Modellen 35/35 ppm: 5,8 sekunder eller mindre
Modellen 45/45 ppm: 4,7 sekunder eller mindre
Modellen 55/50 ppm: 4,4 sekunder eller mindre
Full farge
Modellen 30/30 ppm: 8,1 sekunder eller mindre
Modellen 35/35 ppm: 7,4 sekunder eller mindre
Modellen 45/45 ppm: 6,0 sekunder eller mindre
Modellen 55/50 ppm: 5,7 sekunder eller mindre
Zoomnivå
Manuell modus: 25-400 %, i trinn på 1 %
Automatisk modus: Forhåndsinnstilt zoom
Kontinuerlig kopiering
1 til 999 ark
Oppløsning
600 × 600 ppt
Originaltyper som kan brukes
Ark, bøker og tredimensjonale objekter (maks originalstørrelse: 12 ×
18"/A3)
Matesystem for original
Fast
Tillegg-16
Skriverfunksjoner
Element
Utskriftshastighet
Tid før første
utskrift
(A4, mating
fra kassett)
Beskrivelse
Sort/hvitt kopiering
30 ark/min
15 ark/min
35 ark/min
17 ark/min
45 ark/min
22 ark/min
55 ark/min
27 ark/min
Full fargekopiering
30 ark/min
15 ark/min
35 ark/min
17 ark/min
45 ark/min
22 ark/min
50 ark/min
25 ark/min
Modellen 30/
30 ppm
Modellen 35/
35 ppm
Modellen 45/
45 ppm
Modellen 55/
50 ppm
A4/Letter
A3/Ledger
A4/Letter
A3/Ledger
A4/Letter
A3/Ledger
A4/Letter
A3/Ledger
Sort/hvitt
Modellen 30/30 ppm: 7,3 sekunder eller mindre
Modellen 35/35 ppm: 6,2 sekunder eller mindre
Modellen 45/45 ppm: 5,4 sekunder eller mindre
Modellen 55/50 ppm: 4,9 sekunder eller mindre
Full farge
Modellen 30/30 ppm: 9,5 sekunder eller mindre
Modellen 35/35 ppm: 8,0 sekunder eller mindre
Modellen 45/45 ppm: 6,6 sekunder eller mindre
Modellen 55/50 ppm: 6,2 sekunder eller mindre
Oppløsning
600 × 600 ppt
Operativsystem
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 ,
Windows Server 2008, Mac OS 10.x
Grensesnitt
USB-grensesnittkontakt: 1 (USB Hi-Speed)
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Standard
Sidenes beskrivelsesspråk
PRESCRIBE
Emuleringer
PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (kompatibel med PostScript3)
Tillegg-17
Skannerfunksjoner
Element
Beskrivelse
Systemkrav
CPU: Min. 600 MHz
RAM: Min. 128 MB
Oppløsning
600 ppt, 400 ppt, 300 ppt, 200 ppt, 200 × 100 ppt, 200 × 400 ppt
(Oppløsning i FAKS-modus inkludert)
Filformat
PDF (høy komprimering, kryptert, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Skannehastighet *1
Modellen 30/30 ppm
Modellen 35/35 ppm
1-sidig
Modellen 45/45 ppm
Modellen 55/50 ppm
1-sidig
Sort / hvit: 70 bilder/min
Farge 70 bilder/min
2-sidig Sort / hvit: 100 bilder/min
Farge 80 bilder/min
(A4 liggende, 300 ppt,
Bildekvalitet: tekst-/fotooriginal)
Sort / hvit: 80 bilder/min
Farge 80 bilder/min
2-sidig Sort / hvit: 140 bilder/min
Farge 110 bilder/min
(A4 liggende, 300 ppt,
Bildekvalitet: tekst-/fotooriginal)
Grensesnitt
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Nettverksprotokoll
TCP/IP
OverføringsSystem
PC-overføring
E-postoverføring
TWAIN-skan*2
WIA-skan*3
*1
*2
*3
SMB
Skann til SMB
FTP
Skann til FTP, FTP over SSL
SMTP Skann til e-post
Når du bruker dokumentmateren til dobbelt skanning (utenom TWAIN- og WIA-scanning)
Tilgjengelig operativsystem: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,
Windows 7
Tilgjengelig operativsystem: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
Tillegg-18
Dokumentmater (tilleggsutstyr)
Beskrivelse
Element
Dokumentmater (dokumentmater til
dobbel skanning)
Dokumentmater
Metode for
originalmating
Automatisk mating
Originaltyper som
kan brukes
Arkoriginaler
Papirstørrelse
Maks: Ledger/A3
Min.: Statement-R/A5-R
Papirvekt
1-sidig: 45 til 160 g/m2
2-sidig: 50 til 120 g/m2
1-sidig: 35 til 220 g/m2
2-sidig: 50 til 220 g/m2
Arkkapasitet
Maks 100 ark (50-80 g/m2)
Ulike originalstørrelser (autovalg):
Maks 30 ark (50-80 g/m2)
Maks 175 ark (50-80 g/m2)
Ulike originalstørrelser (autovalg):
Maks 30 ark (50-80 g/m2)
Mål
(B × D × H)
577 × 534 × 180 mm
600 × 513 × 170 mm
Vekt
Maks 14,5 kg
Papirmater (500 ark x 2) (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Metode for
papirmating
Vals for mating og reversering
(Antall ark: 500, 80 g/m2, 2 kassetter/antall ark 550, 64 g/m2, 2 kassetter)
Papirstørrelse
A3, B4, A4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Papir som kan
brukes
Papirvekt: 60-256 g/m2
Mediatyper: standard, resirkulert, tykt
Mål
(B × D × H)
598 × 699,6 × 315 mm
Vekt
Ca. 30 kg
Tillegg-19
Høyvolumsmagasin (1500 ark x 2) (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Metode for
papirmating
Vals for mating og reversering (antall ark: 3000 (80 g/m2)/ant. ark 3500 (64 g/m2))
Papirstørrelse
A4, B5, Letter
Papir som kan
brukes
Papirvekt: 60-256 g/m2
Mediatyper: standard, resirkulert, tykt
Mål
(B × D × H)
598 × 706,6 × 315 mm
Vekt
Ca. 29 kg
Sidemater (500 ark x 3) (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Metode for
papirmating
Vals for mating og reversering
(Antall ark: 500, 80 g/m2, 3 kassetter/antall ark 550, 64 g/m2, 3 kassetter)
Papirstørrelse
A3, B4, A4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Papir som kan
brukes
Papirvekt: 60-256 g/m2
Mediatyper: standard, resirkulert, tykt
Mål
(B × D × H)
598 × 720 × 536 mm
Vekt
Ca. 52 kg
Høyvolum sidemater (500, 1500 ark x 2) (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Metode for
papirmating
Vals for mating og reversering (antall ark: 500 ark (80 g/m2) × 1 kassett, 1500 ark
(80 g/m2) × 2 kassetter/ant. ark 550 ark (64 g/m2) × 1 kassett, 1750 ark (64 g/m2) × 2
kassetter)
Papirstørrelse
Skuff 5
A3, B4, A4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II,
12 × 18", Letter, Letter-R, Statement-R, Folio, 8K, 16K,
16K-R, 216 × 340 mm
Skuff 6 og 7
A4, B5, Letter
Papir som kan
brukes
Papirvekt: 60-256 g/m2
Mediatyper: standard, resirkulert, tykt
Mål
(B × D × H)
598 × 720 × 536 mm
Vekt
Ca. 51 kg
Tillegg-20
Sidemater (3000 ark) (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Metode for
papirmating
Vals for mating og reversering
(Antall ark: 3000, 80 g/m2)/ant. ark 3500 (64 g/m2))
Papirstørrelse
A4, B5, Letter
Papir som kan
brukes
Papirvekt: 60-300 g/m2
Mediatyper: standard, resirkulert, tykt
Mål
(B × D × H)
321 × 620 × 504 mm
Vekt
Ca. 25 kg
Etterbehandler for 1000 ark (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Antall skuffer
2 skuff
Papirstørrelse
(80 g/m2)
Skuff A
(ikke
stifting)
A3, B4, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18", 8K: 500 ark
A4, A4-R, B5, B5-R, Letter, Letter-R, 16K: 1000 ark
Skuff B
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5 (ISO), B5-R, A5-R, A6, B6-R, Letter, Letter-R, Ledger,
Legal, Oficio II, 12 × 18", Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm,
Oufuku hagaki, Kartong, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4, Konv. #10
(Commercial #10), Konv. #9 (Commercial #9), Konv. #6 (Commercial #6 3/4),
Konvolutt Monarch, Youkei 2, Youkei 4, Statement-R, Executive, Egendefinert
(98 × 148 - 297 × 432 mm): 100 ark
Papirvekt som kan
brukes
Stifting: Maks 90 g/m2
Stifting
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, Oficio II,
12 × 18", 216 × 340 mm, Folio, 8K,
16K-R
30 ark (60-90 g/m2)
20 ark (91-105 g/m2)
Kun 2 forsider (106-135 g/m2)
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K
50 ark (60-90 g/m2)
40 ark (91-105 g/m2)
Kun 2 forsider (106-135 g/m2)
Antall
ark
Medietyper
Vanlig, Resirkulert, Hullet
Mål
(B × D × H)
666 × 618,5 × 1050 mm
Vekt
Maks 30 kg
Tillegg-21
Etterbehandler for 4000 ark (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Antall skuffer
3 skuffer
Papirstørrelse
(80 g/m2)
Skuff A
(ikke
stifting)
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, 8K: 1500 ark
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K, 16K-R, Folio: 4000 ark* **
A5, B6, Statement-R: 500 ark
Skuff B
A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, Folio, Ledger, Legal, 12 × 18", A3, B4, 8K, Letter,
Letter-R, Statement-R, 16K, 16K-R: 200 ark
Skuff C
A4, B5, B5 (ISO), B5-R, B6, A5, A5-R, A6, A6-R, Letter, Statement-R, 16K,
Kartong, Oufuku hagaki: 100 ark
Maks
antall
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, Oficio II,
12 × 18", 216 × 340 mm, Folio, 8K,
16K-R
30 ark (52-90 g/m2)
20 ark (91-105 g/m2)
Kun 2 forsider (106-135 g/m2)
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K
65 ark (52-90 g/m2)
55 ark (91-105 g/m2)
Kun 2 forsider (106-135 g/m2)
Stifting
Medietyper
Vanlig, Resirkulert, Hullet
Mål
(B × D × H)
607,2 × 668,5 × 1061,3 mm
Vekt
Maks 40 kg
*
**
3000 ark når bretteenheten er installert.
2000 ark når uttak er på skuffen.
Hulleenhet (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Papirstørrelse
A3, B4, A4, A4-R, B5, Folio, 8K, 16K, Letter-R, Legal, 12 × 18", Statement-R, A5-R,
B5-R, 16K-R
Papirvekt
45-300 g/m2
Medietyper
Etterbehandler for 4000 ark
Vanlig, Transparent, Forhåndstrykt, Bond,
Resirkulert, Grovt, Brevhodepapir, Farge, Hullet,
Tykt, Belagt, Høy kvalitet
Etterbehandler for 1000 ark
Vanlig, Transparent, Forhåndstrykt, Bond,
Resirkulert, Brevhodepapir, Farge, Hullet, Tykt,
Belagt, Høy kvalitet
Tillegg-22
Postkasse (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Antall skuffer
7
Papirstørrelse
(80 g/m2)
A3, B4, Ledger, Legal: 50 ark
A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Letter, Letter-R, 216 × 340 mm, Executive, Folio, 8K,
16K, 16K-R, Statement-R, Oficio II: 100 ark
Mål
(B × D × H)
510 × 400 × 470 mm
Vekt
Ca. 10 kg
Bretteenhet (tilleggsutstyr)
Element
Størrelser
Antall ark
Maks antall for
lagring
(80 g/m2)
Medietyper
Beskrivelse
Todelt
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
Ryggstifting
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
Tredelt
A4-R, Letter-R
Todelt
5 ark (60-90 g/m2)
3 ark (91-120 g/m2)
1 ark (121-256 g/m2)
Ryggstifting
16 ark (60-90 g/m2)
13 ark (91-105 g/m2)
Kun 1 forside (min. 106 g/m2)
Tredelt
5 ark (60-90 g/m2)
3 ark (91-120 g/m2)
Todelt
5 ark eller mindre pr. sett: 30 sett eller mer
6-10 ark pr. sett: 20 sett eller mer
11-16 ark pr. sett: 10 sett eller mer.
Ryggstifting
5 ark eller mindre pr. sett: 30 sett eller mer
6-10 ark pr. sett: 20 sett eller mer
11-16 ark pr. sett: 10 sett eller mer.
Tredelt
1 ark pr. sett: 30 sett eller mer
2-5 ark pr. sett: 5 sett eller mer
Todelt
Vanlig, Bond, Resirkulert, Hullet, Høy kvalitet
Ryggstifting
Vanlig, Resirkulert, Hullet
Tredelt
Vanlig, Resirkulert, Hullet
Tillegg-23
Indre jobbskiller (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Antall skuffer
1 skuff
Maks antall ark
30 ark (80 g/m2)
Papirstørrelse
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Legal, Oficio II, Letter, Letter-R, Executive,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Papirtype
Papirvekt: 60-256 g/m2
Papirtype: Vanlig, Forhåndstrykt, Bond, Grovt, Resirkulert, Brevhodepapir, Farge,
Hullark, Belagt, Tykt, Høy kvalitet og Egendefinert 1 til 8
Mål
(B × D × H)
443 × 392 × 102 mm
Vekt
0,8 kg
Indre jobbskiller (JS-732) (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Antall skuffer
1 skuff
Maks antall ark
100 ark (80 g/m2)
Papirstørrelse
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Legal, Oficio II, Letter, Letter-R, Executive,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Papirtype
Papirvekt: 60-256 g/m2
Papirtype: Vanlig, Forhåndstrykt, Bond, Grovt, Resirkulert, Brevhodepapir, Farge,
Hullark, Belagt, Tykt, Høy kvalitet og Egendefinert 1 til 8
Mål
(B × D × H)
470 × 449 × 102 mm
Vekt
Ca. 2,1 kg
Tillegg-24
Høyre jobbskiller (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Antall skuffer
1 skuff
Maks antall ark
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R: 70 ark (80 g/m2)
A3, B4, A4, B5-R, A5-R, Folio, Ledger, Legal, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm: 30 ark
(80 g/m2)
Papirstørrelse
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, Letter, Letter-R,
Executive, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Papirtype
Papirvekt: 60-256 g/m2
Papirtype: Vanlig, Forhåndstrykt, Bond, Grovt, Resirkulert, Brevhodepapir, Farge,
Hullark, Belagt, Tykt, Høy kvalitet og Egendefinert 1 til 8
Mål
(B × D × H)
377 × 442 × 150 mm
Vekt
2,3 kg
Bannerskuff (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Maks antall ark
10 ark (flerfunksjonsskuff)
Papirbredde
210 (8,26") til 304,8 (12") mm
Papirlengde
Maks 1220 (48") mm
Papirtype
Papirvekt: 136 til 163 g/m2
Papirtype: Tung 2
Mål
(B × D × H)
250 × 374 × 152 mm
Vekt
Ca. 0,352 kg
MERK: Forhandleren eller serviceteknikeren kan anbefale papirtyper.
Tillegg-25
Tillegg-26
Register
Register
Numerisk
2-sidig 3-14
2-sidig enhet 5-31
2-sidig enhet og kassett 1 5-32
A
Angi dato og tid 2-10
Angi mål 3-30, 3-41
AppleTalk
Oppsett 2-13
Automatisk hvilemodus 2-8
Automatisk strømsparingsmodus 2-7
Avlogging 3-2
B
Betjeningspanel 1-5
Bretteenhet (tilleggsutstyr)
Papirstopp 5-46
D
Daglig vedlikehold 4-2
Fylle på stifter 4-8
Skifte toneravfallsboks 4-5
Skifte tonerbeholderen 4-2
Tømme avfallsboksen for huller
(tilleggsutstyr) 4-12
Det lille glasset 1-5
Rengjøre 4-16
Dokumentboks 3-44
Egendefinert boks 3-44
Grunnleggende betjening 3-46
Hva er en dokumentboks? 3-44
Jobboks 3-44
Dokumentmater 1-5, Tillegg-19
Hvordan legge inn originaler 2-37
Legge inn originaler 2-36
Navn på deler 2-36
Originaler som ikke kan brukes 2-36
Originaler som kan brukes 2-36
DVD 2-2
E
Egendefinert boks
Brukertillatelser 3-51
Embedded Web Server RX 2-14
Endre språk 2-9
Enter-tast 3-4
E-post
Send som e-post (Legg inn
e-postadresse) 3-25
Etikett Tillegg-11
Etterbehandler 1-4
Etterbehandler for 1 000 ark
Stiftestopp 5-54
Etterbehandler for 1 000 ark (tilleggsutstyr)
Papirstopp 5-40
Etterbehandler for 4 000 ark
Stiftestopp 5-55
Etterbehandler for 4 000 ark (tilleggsutstyr)
Papirstopp 5-41
F
Fargemodus 3-7
Feilmeldinger 5-8
Fikseringsenhet 5-34
Forberedelser for å sende et dokument til
en datamaskin 3-31
Frontdeksel 1-4
Fylle på stifter
Etterbehandler for 1 000 ark
(tilleggsutstyr) 4-8
Etterbehandler for 4 000 ark
(tilleggsutstyr) 4-10
Register-1
Register
G
K
Glassplate 1-5
Legge originaler 2-34
Rengjøre 4-15
Grensesnitt for tilleggsutstyr 1-5
Kassett
Legge inn papir 2-19
Kassett 1 til 7 1-4
Kassett 5 (tilleggsutstyr)
Papirstopp 5-48
Kassett 6,7 (tilleggsutstyr)
Papirstopp 5-50
Klargjøre kabler 2-3
Klargjøring 2-1
Klemmeholder 1-5
Koble til
LAN-kabel 2-4
USB-kabel 2-5
Kopiering
2-sidig 3-14
Lysstyrke 3-9
Originalbilde 3-10
Sorter/Forskyv 3-16
Zoom 3-12
Kopiering med zoom
Auto Zoom 3-12
Forhåndsinnstilt zoom 3-12
Manuell zoom 3-12
XY-zoom 3-13
Kopieringsavbrudd 3-19
H
Håndtak 1-5
Hendel 1-6
Hendel for høyre deksel 1 1-6
Hendel for høyre deksel 2 1-6
Hendel for høyre deksel 3 1-6
Hjelpeskjermbilde 3-63
Hovedbryter 1-6
Høyre deksel 1 1-6
Høyre deksel 2 1-6
Høyre deksel 3 1-6
Hull 3-22
Hurtigoppsett-skjermbildet 3-54
Endre registrering 3-55
Hvilemodus 2-8
I
Indikator for originalplassering
Indikatorer og status 2-38
Indikatorplater for originalstørrelse 1-5,
2-34
Innerskuff 1-6
Innholdet i pakken 2-2
L
LAN-kabel
Koble til 2-4
Løse funksjonsfeil 5-2
Lysstyrke
Kopiering 3-9
J
Jobb
Avbryte 3-53
Jobbskiller
Rengjøre 4-18
Jobbskiller (tilleggsutstyr)
Papirstopp 5-37
Justere vinkelen på betjeningspanelet 2-8
Justeringsknapp for papirbredde 1-6
M
Mål
Adressebok 3-41
Ettrykkstast 3-43
Hurtigvalg 3-43
Quick No. Search-tast 3-4
Sende til ulike typer mål (Sender flere)
3-43
Søk 3-42
Register-2
Register
(tilleggsutstyr) 5-40
Etterbehandler for 4 000 ark
(tilleggsutstyr) 5-41
Forholdsregler 5-22
Indikatorer for plassering av papirstopp
5-21
Jobbskiller (tilleggsutstyr) 5-37
Kassett 1 5-22
Kassett 2 5-23
Kassett 3 og 4 5-24
Kassett 5 (tilleggsutstyr) 5-48
Kassett 6,7 (tilleggsutstyr) 5-50
Multifunksjonsmater 5-28
Overføringsenhet (tilleggsutstyr) 5-39
På innsiden av høyre deksel 1, 3 og 4
5-29
Papirstopper 1-6
Postkasse 1-4
Product Library 2-2
Programmert kopiering 3-57
Redigere og slette 3-58
Registrere 3-57
Tilbakekalle 3-58
Multifunksjonsmater 1-6
Papir- og mediastørrelse (Innstilling
sidemater) 2-32
N
Navn på deler 1-1
Nettleser 3-60
Nettverk
Klargjøring 2-11
Nettverksgrensesnitt 2-3
Nettverksgrensesnittkontakt 1-5
Nettverkskabel 2-3
Koble til 2-4
O
Oppløsning Tillegg-17
Original
Legge originaler inn i
dokumentmateren 2-36
Legge originaler på glassplaten 2-34
Originaldeksel 1-4
Rengjøre 4-15
Overføringsvalse
Rengjøre 4-19
Q
Quick No. Search-tast 3-4
P
Pålogging 3-2
Papir
Egnet papir Tillegg-6
Før du legger inn papir 2-18
Legge inn konvolutter 2-28
Legge inn papir i multifunksjonsmateren
2-26
Legge papir inn i kassettene 2-19
Spesialpapir Tillegg-9
Spesifikasjoner Tillegg-5
Størrelse og media 2-30, Tillegg-4
Papirbreddefører 1-6
Papirbreddeførere 2-20
Papirlengdefører 1-6, 2-19
Papirstopp 5-21
Bretteenhet (tilleggsutstyr) 5-46
Dokumentmater 5-35
Etterbehandler for 1 000 ark
R
Rengjøre
Det lille glasset 4-16
Dobbelt skanneområde 4-16
Glassplate 4-15
Jobbskiller 4-18
Originaldeksel 4-15
Originaldeksel/Glassplate 4-15
Overføringsvalse 4-19
Rengjøringsbørste 1-5
Reserv. neste 3-18
S
Sende
Send som e-post (Legg inn
e-postadresse) 3-25
Send til mappe (FTP) 3-28
Register-3
Register
Send til mappe (SMB) 3-28
Sende e-post 2-15
Sende til ulike typer mål (Sender flere) 3-43
Slå av 2-6
Slå på 2-5
Snarveier 3-59
Angi 3-59
Sperre (Papirbreddefører) 1-6
Spesifikasjoner Tillegg-13
Bannerskuff Tillegg-25
Bretteenhet Tillegg-23
Dokumentmater Tillegg-19
Etterbehandler for 1000 ark Tillegg-21
Etterbehandler for 4000 ark Tillegg-22
Felles funksjoner Tillegg-13
Høyre jobbskiller Tillegg-25
Høyvolumsmagasin Tillegg-20
Høyvolums-sidemater (500, 1500-ark x
2) Tillegg-20
Hulleenhet Tillegg-22
Indre jobbskiller Tillegg-24
Indre jobbskiller (JS-732) Tillegg-24
Kopieringsfunksjoner Tillegg-16
Papirmater Tillegg-19
Postboks Tillegg-23
Sidemater (3000 ark) Tillegg-21
Sidemater (500-ark x 3) Tillegg-20
Skannerfunksjoner Tillegg-18
Skriverfunksjoner Tillegg-17
Stift
Stifting av ulike størrelser 3-21
Stiftestopp 5-54
Etterbehandler for 1 000 ark 5-54
Etterbehandler for 4 000 ark 5-55
Støttebrett for multifunksjonsmateren 1-6
T
TCP/IP (IPv4)
Oppsett 2-11
Telle antall ark som har blitt skrevet ut
Teller 3-63
Tilleggsutstyr
Oversikt Tillegg-2
Toneravfallsboks 1-5
Tonerbeholder 1-5
Tømme avfallsboksen for huller
(tilleggsutstyr)
Etterbehandler for 1 000 ark
(tilleggsutstyr) 4-13
Etterbehandler for 4 000 ark
(tilleggsutstyr) 4-14
U
Ukentlig tidsinnstilling 3-62
USB grensesnittkontakt (B1) 1-5
USB port (A2) 1-5
USB-grensesnitt 2-3
USB-kabel
Koble til 2-5
USB-port (A1) 1-6
Utløser for tonerbeholder 1-5
Utløsertast 1-5
Utskriftsjobb
Endre rekkefølge 3-54
V
Valg av språket 2-9
Kontrollere hva som skal angis for 3-31
Register-4
Vi anbefaler at du bruker våre originale forbruksartikler. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som
følge av det brukes ikke originale forbruksartikler i denne maskinen.
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement