Triumph-Adler P-3520D Print system Brugermanual

Triumph-Adler P-3520D Print system Brugermanual
P-3520D
P-3521D
BETJENINGSVEJLEDNING
Denne betjeningsvejledning gælder for modellerne P-3520D og
P-3521D.
Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger, der
gælder for både de amerikanske og europæiske modeller af
maskinerne.
De amerikanske modeller vises på figurerne i denne vejledning.
Brug kun meddelelsen for den amerikanske model som
vejledning, hvis du anvender en europæisk model. Kun de
amerikanske meddelelser vises i teksten, hvis den eneste forskel
er små og store bogstaver. Hvis der er den mindste forskel i
meddelelserne, er oplysningerne for den amerikanske model
efterfulgt af de tilsvarende oplysninger for den europæiske model
i skarpe parenteser.
Formålet med denne betjeningsvejledning er at hjælpe dig med korrekt
betjening af maskinen, rutinemæssig vedligeholdelse og enkel
problemløsning efter behov, så maskinen altid er i god, funktionsdygtig
stand.
Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug, og
opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den.
Vi anbefaler, at du anvender vores tilbehør og forsyninger. Vi er ikke
ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af
andet mærke i maskinen.
Indholdsfortegnelse
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger ..........................iii
1
Maskinens dele ........................................................................... 1-1
Komponenter på printerens forside ......................................... 1-2
Komponenter på printerens bagside ........................................ 1-3
Betjeningspanel .......................................................................... 1-4
Indikatorer ................................................................................... 1-5
Taster ........................................................................................... 1-6
2
Ilægning af papir ......................................................................... 2-1
Generelle retningslinjer ............................................................. 2-2
Valg af den korrekte papirtype .................................................. 2-4
Papirtype ................................................................................... 2-10
Klargøring af papir ................................................................... 2-11
Ilægning af papir i kassette ..................................................... 2-11
Ilægning af papir i MF-bakke (multifunktionsbakke) ............. 2-14
3
Tilslutning og udskrivning ......................................................... 3-1
Tilslutninger ................................................................................ 3-2
Installation af printerdriveren .................................................... 3-4
Udskrivning ............................................................................... 3-11
Status Monitor .......................................................................... 3-12
Configuration Tool ................................................................... 3-15
4
Vedligeholdelse .......................................................................... 4-1
Generelle oplysninger ................................................................ 4-2
Udskiftning af tonerbeholder .................................................... 4-2
Udskiftning af vedligeholdelsessæt ......................................... 4-5
Rengøring af printer ................................................................... 4-6
Langvarig stilstand og flytning af printer ................................. 4-9
5
Problemløsning .......................................................................... 5-1
Generelle retningslinjer ............................................................. 5-2
Problemer med udskriftskvalitet ............................................... 5-3
Indikatorernes betydning ........................................................... 5-5
Udredning af papirstop ............................................................ 5-11
6
Tilbehør ....................................................................................... 6-1
Generelle oplysninger ................................................................ 6-2
Ekstra hukommelsesmodul ....................................................... 6-3
Fjernelse af hukommelsesmodul .............................................. 6-5
Kontrol af ekstra hukommelse .................................................. 6-5
Papirføder (PF-100) .................................................................... 6-6
Netværksinterface-kort (IB-23) .................................................. 6-7
7
Tillæg ........................................................................................... 7-1
Specifikationer ............................................................................ 7-2
Miljøspecifikationer .................................................................... 7-4
Indeks .............................................................................................1
i
ii
Juridiske og
sikkerhedsmæssige
oplysninger
Læs disse oplysninger, inden du tager maskinen i brug. Dette kapitel
indeholder oplysninger om følgende emner:
Juridiske oplysninger
Licensaftaler
Sikkerhedsmæssige oplysninger
Symboler
Forholdsregler ved installation
Forholdsregler for brug
Om denne betjeningsvejledning
Konventioner i denne vejledning
iv
vi
x
xiii
xiv
xvi
xviii
xix
iii
Juridiske oplysninger
FORSIGTIG VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADER,
DER SKYLDES FORKERT INSTALLATION.
Erklæring om software
SOFTWARE, DER BENYTTES SAMMEN MED DENNE PRINTER,
SKAL UNDERSTØTTE PRINTERENS EMULERINGSTILSTAND.
Printeren er fabriksindstillet til at emulere PCL. Emuleringstilstanden kan
ændres.
Generel bemærkning
Der tages forbehold for ændringer af oplysningerne i denne vejledning
uden forudgående varsel. Der kan blive tilføjet sider i senere udgaver.
Brugeren bedes ignorere eventuelle tekniske unøjagtigheder eller
typografiske fejl i denne udgave. Producenten påtager sig intet ansvar
for ulykker, der måtte opstå, mens brugeren følger anvisningerne i denne
vejledning. Producenten påtager sig intet ansvar for mangler i printerens
firmware (indholdet af printerens skrivebeskyttede hukommelse).
Denne vejledning og alle emner, der sælges eller leveres sammen med
eller i forbindelse med salget af denne Page Printer, og som kan
beskyttes af ophavsret, er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder
forbeholdes. Denne vejledning eller dele heraf samt andre emner, der
kan beskyttes af ophavsret, må ikke kopieres eller på anden måde
gengives uden forudgående skriftligt samtykke fra indehaveren af
ophavsretten. Hvis der fremstilles kopier af denne vejledning eller dele
heraf, skal eventuelle emner, som kan beskyttes af ophavsret, indeholde
samme oplysninger om ophavsret som det materiale, der kopieres.
Oplysninger om varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iv
KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation.
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003,
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server
2012, Windows 8 og Internet Explorer er registrerede varemærker
eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i U.S.A. og/eller
i andre lande.
PCL er et varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company.
Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemærker, der
tilhører Adobe Systems, Incorporated.
Ethernet er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation.
NetWare er et registreret varemærke tilhørende Novell, Inc.
IBM er et varemærke, der tilhører International Business Machines
Corporation.
AppleTalk, Bonjour, Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande.
ENERGY STAR er et varemærke, der er registreret i USA.
iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i
USA og andre lande og bruges under licens fra by Apple Inc.
Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører de respektive virksomheder.
Dette produkt er udviklet ved hjælp af Tornado™realtidsoperativsystemet og -værktøjerne fra Wind River Systems.
Dette produkt indeholder UFST™ og MicroType® fra Monotype Imaging
Inc.
v
Licensaftaler
IBM programlicensaftale
Følgende erklæring er med vilje på engelsk.
THE DEVICE YOU HAVE PURCHASED CONTAINS ONE OR MORE
SOFTWARE PROGRAMS (“PROGRAMS”) WHICH BELONG TO
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (“IBM”).
THIS DOCUMENT DEFINES THE TERMS AND CONDITIONS UNDER
WHICH THE SOFTWARE IS BEING LICENSED TO YOU BY IBM. IF
YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
LICENSE, THEN WITHIN 14 DAYS AFTER YOUR ACQUISITION OF
THE DEVICE YOU MAY RETURN THE DEVICE FOR A FULL
REFUND. IF YOU DO NOT SO RETURN THE DEVICE WITHIN THE 14
DAYS, THEN YOU WILL BE ASSUMED TO HAVE AGREED TO THESE
TERMS AND CONDITIONS.
The Programs are licensed not sold. IBM, or the applicable IBM country
organization, grants you a license for the Programs only in the country
where you acquired the Programs. You obtain no rights other than those
granted you under this license.
The term “Programs” means the original and all whole or partial copies of
it, including modified copies or portions merged into other programs. IBM
retains title to the Programs. IBM owns, or has licensed from the owner,
copyrights in the Programs.
1. License
Under this license, you may use the Programs only with the device on
which they are installed and transfer possession of the Programs and
the device to another party.
If you transfer the Programs, you must transfer a copy of this license and
any other documentation to the other party. Your license is then
terminated. The other party agrees to these terms and conditions by its
first use of the Program.
You may not:
1. use, copy, modify, merge, or transfer copies of the Program except as
provided in this license;
2. reverse assemble or reverse compile the Program; or
3. sublicense, rent, lease, or assign the Program.
2. Limited Warranty
The Programs are provided “AS IS.”
THERE ARE NO OTHER WARRANTIES COVERING THE
PROGRAMS (OR CONDITIONS), EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so
the above exclusion may not apply to you.
3. Limitation of Remedies
IBM's entire liability under this license is the following;
vi
For any claim (including fundamental breach), in any form, related in any
way to this license, IBM's liability will be for actual damages only and will
be limited to the greater of:
1. the equivalent of U.S. $25,000 in your local currency; or
2. IBM's then generally available license fee for the Program
This limitation will not apply to claims for bodily injury or damages to real
or tangible personal property for which IBM is legally liable.
IBM will not be liable for any lost profits, lost savings, or any incidental
damages or other economic consequential damages, even if IBM, or its
authorized supplier, has been advised of the possibility of such
damages. IBM will not be liable for any damages claimed by you based
on any third party claim. This limitation of remedies also applies to any
developer of Programs supplied to IBM. IBM's and the developer's
limitations of remedies are not cumulative. Such developer is an
intended beneficiary of this Section. Some jurisdictions do not allow
these limitations or exclusions, so they may not apply to you.
4. General
You may terminate your license at any time. IBM may terminate your
license if you fail to comply with the terms and conditions of this license.
In either event, you must destroy all your copies of the Program. You are
responsible for payment of any taxes, including personal property taxes,
resulting from this license. Neither party may bring an action, regardless
of form, more than two years after the cause of action arose. If you
acquired the Program in the United States, this license is governed by
the laws of the State of New York. If you acquired the Program in
Canada, this license is governed by the laws of the Province of Ontario.
Otherwise, this license is governed by the laws of the country in which
you acquired the Program.
Anerkendelse af fontvaremærker
Alle indbyggede skrifttyper i denne printer er givet i licens af Monotype
Imaging Inc.
Helvetica, Palatino og Times er registrerede varemærker, der tilhører
Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC
ZapfChancery og ITC Zapf Dingbats er registrerede varemærker
tilhørende International Typeface Corporation.
Licensaftale vedrørende Monotype Imaging
Følgende erklæring er med vilje på engelsk.
1. ”Software” shall mean the digitally encoded, machine readable,
scalable outline data as encoded in a special format as well as the
UFST Software.
2. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to
reproduce and display weights, styles and versions of letters,
numerals, characters and symbols (“Typefaces”) solely for your own
customary business or personal purposes at the address stated on
the registration card you return to Monotype Imaging. Under the
terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts
on up to three printers. If you need to have access to the fonts on
more than three printers, you need to acquire a multi-user license
vii
agreement which can be obtained from Monotype Imaging.
Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software
and Typefaces and no rights are granted to you other than a License
to use the Software on the terms expressly set forth in this
Agreement.
3. To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to
maintain the Software and other proprietary information concerning
the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and
Typefaces.
4. You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except
that you may make one backup copy. You agree that any such copy
shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5. This License shall continue until the last use of the Software and
Typefaces, unless sooner terminated. This License may be
terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms
of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days
after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is
terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all
copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6. You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt,
reverse engineer or decompile the Software.
7. Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery,
the Software will perform in accordance with Monotype Imagingpublished specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that
the Software is free from all bugs, errors and omissions.
8. THE PARTIES AGREE THAT ALL OTHER WARRANTIES,
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF
FITNESS
FOR
A
PARTICULAR
PURPOSE
AND
MERCHANTABILITY, ARE EXCLUDED.
9. Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in
connection with the Software and Typefaces is repair or replacement
of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
10. IN NO EVENT WILL MONOTYPE IMAGING BE LIABLE FOR LOST
PROFITS, LOST DATA, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES CAUSED BY
ABUSE OR MISAPPLICATION OF THE SOFTWARE AND
TYPEFACES.
11. Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
12. You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the
Software and/or Typefaces without the prior written consent of
Monotype Imaging.
13. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to
restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or
disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights
software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
viii
14. YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS
AGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY
ITS TERMS AND CONDITIONS. NEITHER PARTY SHALL BE
BOUND BY ANY STATEMENT OR REPRESENTATION NOT
CONTAINED IN THIS AGREEMENT. NO CHANGE IN THIS
AGREEMENT IS EFFECTIVE UNLESS WRITTEN AND SIGNED BY
PROPERLY AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF EACH PARTY.
BY OPENING THIS DISKETTE PACKAGE, YOU AGREE TO
ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.
ix
Sikkerhedsmæssige
oplysninger
Radiofrekvens
Denne maskine indeholder en senderenhed. Vi erklærer hermed som
producent, at dette udstyr (Page Printer), model P-3520D og P-3521D
overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser fastlagt
i EU-direktiv 1999/5/EC.
Radio Tag-teknologi
Visse lande har lovbestemmelser ang. den Radio Tag-teknologi, som
anvendes i dette udstyr til at identificere tonerbeholderen. Brugen af
udstyret kan derfor være underlagt begrænsninger.
Advarselsmærkater
Følgende mærkater kan være påsat printeren.
Laser inden i printeren
(Advarsel om laserstråling)
P-3521D
x
P-3520D
Ozonkoncentration
Printerne danner ozongas (O3), som kan blive koncentreret på
installationsstedet og medføre en ubehagelig lugt. Det anbefales at
placere printeren et sted med tilstrækkelig ventilation for at holde
koncentrationen af ozongas under 0,1 ppm.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der
höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN
ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am
Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am
Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
Ansvarsfraskrivelse
Vi påtager sig intet ansvar over for kunder, andre personer eller
organisationer med hensyn til tab eller skade direkte eller indirekte
forårsaget eller formentlig forårsaget af udstyr solgt eller leveret af os,
inklusive men ikke begrænset til afbrydelse af service, tab af omsætning
eller forventede indtægter, eller følgeskader opstået pga. brug eller
betjening af udstyret eller softwaren.
Safety Instructions Regarding the
Disconnection of Power
Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on
the equipment are only functional switches and are not suitable for
isolating the equipment from the power source.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die
anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können
nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.
Energisparefunktion
Printeren er udstyret med en dvaletilstand, hvor printerfunktionen er klar
til brug, men hvor energiforbruget samtidig reduceres til et minimum,
hvis printeren ikke benyttes i et angivet tidsrum.
Dvaletilstand
Dvaletilstand aktiveres automatisk, når printeren har været ubenyttet i
ca. 1 minut. Det tidsrum, der skal gå uden aktivitet, før dvaletilstanden
aktiveres, kan forlænges.
Slukket tilstand
Slukket tilstand aktiveres automatisk, når printeren har været ubenyttet i
ca. 1 time. Den tid, der skal gå, før printeren automatisk skifter til Slukket
tilstand, kan forlænges.
xi
Duplexudskrivning
Denne printer er udstyret med duplexudskrivning som standardfunktion.
Ved f.eks. at udskrive to 1-sidede originaler på et enkelt ark papir kan
papirforbruget reduceres.
Udskrivning i duplextilstand reducerer papirforbruget og bidrager til
bevarelse af skovressourcer. Duplextilstanden reducerer også
mængden af det papir, der skal købes, og derved omkostninger. Det
anbefales at indstille duplexudskrivning som standard i de maskiner, der
kan udskrive i duplex.
Ressourcebesparende - Papir
For bevaring og bæredygtig udnyttelse af skovressourcer, anbefales det
at anvende genbrugspapir eller nyt papir certificeret i henhold til
miljømæssigt ansvar eller har anerkendte miljømærker, der overholder
EN 12281:2002*1 eller tilsvarende kvalitetsstandarder.
Denne maskine understøtter også udskrivning på 64 g/m2papir.
Anvendelse af denne papirtype, der indeholder færre råvarer, kan føre til
yderligere bevarelse af skovressourcer.
*1: EN12281:2002 "Skrive-, kopi- og kontorpapir - Krav til kopipapir til
kopimaskiner"
Du kan få oplysninger om anbefalede papirtyper af din forhandler eller
servicetekniker.
Miljømæssige fordele ved "Power
Management"
Med henblik på reduktion af strømforbrug er maskinen er udstyret med
en strømstyringsfunktion, der automatisk aktiverer strømsparetilstand,
når maskinen ikke benyttes i et vist tidsrum.
Selv om det tager maskinen lidt tid til at vende tilbage til READY-tilstand,
når den er sat til energisparetilstand, er det muligt at opnå betydelig
reduktion af energiforbrug. Det anbefales at bruge maskinen med
aktiveringstid for strømsparetilstand indstillet som standard.
Energy Star (ENERGY STAR®) Program
Vi har som deltagervirksomhed i det internationale Energy Star-program
fastslået, at denne maskine overholder de standarder, der er fastlagt i
programmet.
ENERGY STAR® er et frivilligt energieffektivitetsprogram med det formål
at udvikle og fremme brugen af produkter med høj energieffektivitet med
henblik på at forhindre den globale opvarmning. Kunder, der køber
ENERGY STAR® kvalificerede produkter, bidrager til reduktion af
udledning af drivhusgaser og energirelaterede omkostninger.
xii
Symboler
Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler,
der har til formål at beskytte brugeren, andre personer og omgivende
objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og
deres betydning vises nedenfor.
FARE: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de
pågældende punkter sandsynligvis vil forårsage alvorlig
personskade eller endog dødsfald.
ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse
af de pågældende punkter kan forårsage alvorlig personskade
eller endog dødsfald.
FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse
af de pågældende punkter kan medføre personskade eller
mekanisk skade.
Følgende symboler angiver, at det pågældende afsnit indeholder
sikkerhedsadvarsler. Punkter, brugeren skal være særlig opmærksom
på, er angivet i symbolet.
.... [Generel advarsel]
.... [Advarsel om risiko for elektrisk stød]
.... [Advarsel om høj temperatur]
Følgende symboler angiver, at det pågældende afsnit indeholder
oplysninger om forbudte handlinger. I symbolet er angivet nærmere
oplysninger om den forbudte handling.
.... [Advarsel om forbudt handling]
.... [Adskillelse forbudt]
Følgende symboler angiver, at det pågældende afsnit indeholder
oplysninger om handlinger, der skal udføres. Den påkrævede handling
beskrives i symbolet.
.... [Advarsel om påkrævet handling]
.... [Tag stikket ud af stikkontakten]
.... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse]
Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige,
eller selve vejledningen mangler, skal du kontakte din servicetekniker for
at bestille en ny (gebyr kræves).
xiii
Forholdsregler ved
installation
Miljø
Forsigtig
Placér ikke maskinen på en ustabil eller ujævn overflade. En
ustabil placering kan medføre, at maskinen falder ned eller
vælter. Denne situation indebærer en risiko for personskade eller
beskadigelse af maskinen.
Undgå fugtige, støvede eller meget snavsede omgivelser. Hvis
stikket bliver støvet eller snavset, skal du rengøre det for at undgå
brand eller elektrisk stød.
Placér ikke maskinen i nærheden af radiatorer, elektriske
varmeapparater eller andre varmekilder eller i nærheden af
brændbart materiale for at undgå risiko for brand.
For at holde maskinen kølig og lette vedligeholdelse og
udskiftning af dele skal maskinen placeres således, at der er
plads til at foretage den nødvendige vedligeholdelse som vist
nedenfor. Placér printeren, så der er tilstrækkelig plads omkring den,
især omkring bagdækslet, så luften kan cirkulere uhindret ud af
printeren.
400 mm
300 mm
300 mm
200 mm
500 mm
Andre forholdsregler
Uegnede miljøforhold kan forhindre sikker betjening af maskinen og
reducere maskinens ydeevne. Installér printeren i et lokale med god
ventilation (anbefalet rumtemperatur: ca. 23 °C, luftfugtighed: ca. 60 %
RF). Undgå følgende placeringer.
•
•
•
•
•
xiv
Undgå steder i nærheden af vinduer og direkte sollys.
Undgå steder med vibrationer.
Undgå steder med voldsomme temperatursvingninger.
Placér ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm
eller kold luftstrøm.
Undgå steder med dårlig ventilation.
Under udskrivning frigives en vis mængde ozon, men denne mængde er
ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog være ubehagelig, hvis printeren
bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation eller hvis der fremstilles
ekstraordinært mange udskrifter. Det bedste miljø for udskrivning er et
lokale med god ventilation.
Maskinens strømforsyning/jordforbindelse
Advarsel
Benyt ikke en strømforsyning med en anden spænding end den
angivne. Undgå flere tilslutninger i samme stikkontakt. I disse
situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød.
Sæt strømkablet korrekt i stikkontakten. Hvis metalobjekter
berører benene på stikket, kan det forårsage brand eller elektrisk
stød.
Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse for at
undgå risiko for brand eller elektrisk stød i tilfælde af en
kortslutning. Kontakt din servicetekniker, hvis der ikke er mulighed
for jordforbindelse.
Andre forholdsregler
Sæt stikket i en stikkontakt så tæt på maskinen som muligt.
Strømkablet er den primære afbryder for maskinen. Sørg for, at
stikkontakten er placeret i nærheden af udstyret og at der er nem
adgang til den.
Håndtering af plastposer
Advarsel
Sørg for, at plastikposer, som benyttes til maskinen, opbevares
uden for børns rækkevidde. Plastik kan klæbe sig fast til næse og
mund og medføre kvælning.
xv
Forholdsregler for brug
Advarsler i forbindelse med brug af maskinen
Advarsel
Placér ikke metalgenstande eller beholdere med væske (vaser,
urtepotter, kopper m.v.) på eller i nærheden af maskinen. Der er
risiko for brand eller elektrisk stød, hvis disse genstande falder
ned i maskinen.
Fjern ikke dækslerne på maskinen, da der er risiko for elektrisk
stød fra højspændingsdele inde i maskinen.
Undgå at beskadige, åbne eller forsøge at reparere strømkablet.
Placér ikke tunge genstande på strømkablet, træk ikke i det, bøj
det ikke uforholdsmæssigt meget og undgå at beskadige det på
anden måde. I disse situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød.
Forsøg aldrig at reparere eller skille maskinen eller dens dele ad,
da det kan medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af
laseren. Hvis laserstrålen blotlægges, kan det medføre blindhed.
Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis maskinen bliver
meget varm, ryger, afgiver en mærkelig lugt, eller der opstår en
anden unormal situation. Sluk med det samme for strømmen med
afbryderen, sørg for at tage netstikket ud af stikkontakten, og kontakt en
servicerepræsentant.
Sluk straks for strømmen med afbryderen, hvis der falder
skadelige genstande, f.eks. hæfteklammer eller væske ned i
maskinen. Det er meget vigtigt, at du derefter tager strømkablet
ud af stikkontakten for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.
Kontakt derefter en servicetekniker.
Håndtér ikke stikket med våde hænder på grund af risikoen for
elektrisk stød.
Kontakt altid en servicetekniker, hvis der er behov for at
vedligeholde eller reparere indvendige dele.
Forsigtig
Træk ikke i strømkablet, når du tager det ud af stikkontakten. Hvis
der trækkes i strømkablet, kan det blive ødelagt. Det kan også
medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Tag altid fat om
stikket, når du tager strømkablet ud af stikkontakten.
Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter maskinen. Der er
risiko for brand eller elektrisk stød, hvis strømkablet beskadiges.
Sluk for strømmen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal
anvendes i et stykke tid (f.eks. om natten). Hvis maskinen ikke
skal bruges i længere tid (pga. ferie osv.), skal stikket af
sikkerhedsmæssige årsager trækkes ud af stikkontakten.
Hold altid kun på de angivne dele, når du løfter eller flytter
maskinen.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid tage stikket ud af
stikkontakten før rengøring.
xvi
Der er risiko for brand eller andre problemer, hvis der samler sig
støv inde i maskinen. Det anbefales, at du rådfører dig med en
servicetekniker med hensyn til rengøring af de indvendige dele.
Rengøring inden perioder med høj luftfugtighed er særlig nyttig.
Serviceteknikeren kan oplyse omkostningerne for at få rengjort
maskinens indvendige dele.
Andre forholdsregler
Placér ikke tunge genstande på maskinen eller forårsag ikke på anden
måde skade på den.
Under udskrivning må du ikke åbne det øverste frontdæksel, slukke på
hovedafbryderen eller tage strømkablet ud af stikkontakten.
Kontakt en servicetekniker, når maskinen skal løftes eller flyttes.
Rør ikke ved elektriske dele, f.eks. stik eller kredsløbskort. De kan blive
beskadiget af statisk elektricitet.
Foretag ikke betjening, som ikke er beskrevet i denne vejledning.
Brug skærmede tilslutningskabler.
Forsigtig
Brug af andre betjeningsenheder, tilpasninger eller fremgangsmåder end
de, der er beskrevet heri, kan medføre farlig stråling.
Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer
Forsigtig
Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige
gnister kan forårsage forbrændinger.
Opbevar dele, der indeholder toner, utilgængeligt for børn.
Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjne eller på
huden, hvis der spildes toner fra dele, der indeholder den.
•
•
•
•
Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med
frisk luft og gurgle grundigt med rigelige mængder vand. Kontakt en
læge, hvis du begynder at hoste.
Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand
og drikke 1-2 glas vand for at fortynde maveindholdet. Kontakt en
læge, hvis der er behov for det.
Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand.
Kontakt en læge, hvis der fortsat er smerter.
Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og
vand.
Forsøg ikke på at åbne eller ødelægge dele, der indeholder toner.
Andre forholdsregler
Kassér altid den brugte tonerbeholder i overensstemmelse med
gældende lovbestemmelser.
Opbevar alle forbrugsstoffer et køligt, mørkt sted.
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage papiret ud af
kassetten, lægge det tilbage i originalemballagen og forsegle det igen.
xvii
Om denne betjeningsvejledning
Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler:
1
Maskinens dele
I dette kapitel beskrives printerens dele.
2
Ilægning af papir
I dette kapitel beskrives papirspecifikationerne for denne printer og
hvordan der lægges papir i kassetten eller MF-bakken.
3
Udskrivning
I dette kapitel beskrives, hvordan printerdriveren installeres, hvordan der
udskrives fra pc'en, og hvordan man anvender softwareprogrammet, der
fulgte med DVD-ROMmen.
4
Vedligeholdelse
I dette kapitel beskrives, hvordan tonerbeholderen udskiftes og hvordan
printeren vedligeholdes.
5
Problemløsning
I dette kapitel beskrives, hvordan printerproblemer som f.eks. papirstop
håndteres.
6
Tilbehør
I dette kapitel beskrives tilbehøret til denne printer.
7
Specifikationer
I dette kapitel beskrives printerens specifikationer.
xviii
Konventioner i denne vejledning
I vejledningen benyttes følgende konventioner:
Konventioner
Beskrivelse
Eksempel
Kursiv
Bruges til at fremhæve et
nøgleord, en sætning eller
henvisninger til yderligere
oplysninger.
Bruges til at angive taster på
softwaren.
Se Configuration Tool på side 3-9.
Fed
Fed med skarp Bruges til at angive taster på
parentes
betjeningspanelet.
Klik på OK for at starte udskrivningen.
Udskrivningen genoptages, når der
trykkes på [GO].
Bemærk
Indeholder yderligere, nyttige
oplysninger om en funktion eller
egenskab.
Vigtigt
Indeholder vigtige oplysninger.
VIGTIGT Pas på ikke at røre ved den
sorte overførselsrulle under
rengøringen.
Forsigtig
Bemærkninger, der angiver, at
en handling kan medføre
mekanisk skade.
FORSIGTIG Hvis du trækker i papiret,
skal du gøre det forsigtigt, så det ikke
går i stykker. Afrevne papirstumper er
svære at fjerne og kan let overses, så
papirstoppet ikke kan udredes.
Advarsel
Bruges til at advare brugeren
om risikoen for personskade.
ADVARSEL Hvis printeren skal
fragtes, skal du fjerne fremkalderen og
tromleenheden, emballere dem i en
plastpose og sende dem separat fra
printeren.
Bemærk Pak først
tonerbeholderen ud, når du er klar
til at installere den i printeren.
xix
xx
1
Maskinens dele
Dette kapitel beskriver maskinens dele, indikatorerne og tasterne på
betjeningspanelet.
Komponenter på printerens forside
Komponenter på printerens bagside
Betjeningspanel
Indikatorer
Taster
Maskinens dele
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-1
Komponenter på printerens forside
1
3
2
4
5
9
8
7
10
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1-2
Topdæksel
Papirstopper
Øverste bakke
Betjeningspanel
Højre dæksel
Papirkassette
Frontlåge
MF-bakke
Underbakke
Hovedafbryder
Maskinens dele
Komponenter på printerens bagside
11
12
13
14
11
12
13
14
Maskinens dele
Dæksel til interfacestik til tilbehør
Stik til USB-interface
Bagdæksel
Stik til strømkabel
1-3
Betjeningspanel
1
2
6
3
5
4
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1-4
Indikatoren Ready
Indikatoren Attention
Indikatoren Toner
Indikatoren Data
Indikatoren Paper
Indikatoren Jam
Tasten [Cancel]
Tasten [GO]
Maskinens dele
Indikatorer
Der findes seks indikatorer øverst til højre på printeren. Indikatorerne
anvendes til at identificere printerens status på et hvilket som helst
tidspunkt. Kontrollér indikatorerne på printeren for at identificere
printerens status. Se nedenstående skema.
Indikator
Status
Betydning
Ready (grøn)
Tændt
Angiver onlinestatus (der kan udskrives).
Blinker hurtigt
Offlinestatus. Du kan ikke udskrive, men printeren kan modtage
data.
Blinker langsomt
Printeren er i dvaletilstand.
Slukket
Printeren er stoppet, fordi der er opstået en fejl.
Tændt
Printeren behandler data eller opretter adgang til hukommelsen.
Blinker hurtigt
Printeren modtager data.
Slukket
Printeren behandler ikke data.
Tændt
Der er opstået papirstop eller kassetten er ikke indsat korrekt.
Slukket
Printerstatus er normal.
Tændt
Der er ikke mere papir til udskrivning.
Blinker hurtigt
Der er ikke papir i den angivne kassette eller papirføder ved
Ready status. Kassetten er ikke indsat korrekt.
Slukket
Printerstatus er normal.
Tændt
Der er opstået en fejl, fordi printerens topdæksel er åbent.
Der er installeret en papirføder (PF-100) (tilbehør) og føderen er
valgt som papirkilde, men papirkassetten i hovedenheden
(CASS1) er ikke installeret korrekt.
Blinker hurtigt
Advarselsstatus ud over Jam, Toner, Paper og Attention.
Slukket
Printerstatus er normal.
Tændt
Printeren er standset, fordi der ikke er mere toner.
Blinker hurtigt
Tonerbeholderen er ved at være tom.
Slukket
Printerstatus er normal.
Data (grøn)
Jam (orange)
Paper (orange)
Attention (orange)
Toner (orange)
Bemærk Kontakt en servicetekniker ved andre kombinationer af
de seks indikatorer. Status Monitor (medfølgende software med
Printing System Driver) indeholder mere detaljerede oplysninger
om printerens status.
Maskinens dele
1-5
Taster
Se følgende skema for beskrivelse af hver tasts grundlæggende
funktioner.
Tast
Status
Betjening
Funktion
Cancel
-
Tryk i min. 1 sekund.
Annullerer data fra pc'en.
GO
Ved Klar
Tryk kortvarigt.
Skifter mellem online/offline.
Tryk i 3 til 9 sekunder.
Udskriver statussiden.
Tryk i min. 10 sekunder.
Udskriver servicestatussiden.
Ved Fejl
Tryk kortvarigt.
Nulstiller fejlen.
Papir Tom
Tryk kortvarigt.
Genoptager udskrivningen ved automatisk
at skifte til en tilgængelig papirkilde.
1-6
Maskinens dele
2
Ilægning af papir
I dette kapitel beskrives papirspecifikationerne for denne printer og
hvordan der lægges papir i kassetten eller MF-bakken.
Generelle retningslinjer
Valg af den korrekte papirtype
Papirtype
Klargøring af papir
Ilægning af papir i kassette
Ilægning af papir i MF-bakke (multifunktionsbakke)
Ilægning af papir
2-2
2-4
2-10
2-11
2-11
2-14
2-1
Generelle retningslinjer
Maskinen er fremstillet til udskrivning på almindeligt kopipapir, men
understøtter også en lang række andre papirtyper inden for
nedenstående grænser.
Bemærk Producenten påtager sig intet ansvar for problemer, der
opstår, når der anvendes papir, der ikke opfylder disse krav.
Det er vigtigt at vælge det korrekte papir. Brug af forkert papir kan
forårsage papirstop, krøllet papir, dårlig udskriftskvalitet og papirspild.
Det kan i ekstreme tilfælde beskadige maskinen. Nedenstående
retningslinjer forøger produktiviteten på kontoret ved at sikre effektiv,
problemfri udskrivning og reducere slitagen på maskinen.
Papirtilgængelighed
De fleste papirtyper er kompatible med en lang række maskiner. Papir,
der er beregnet til xerografiske kopimaskiner, kan også anvendes i
maskinen.
Papir inddeles generelt i tre kvaliteter: Economy, standard og premium.
Den største forskel mellem kvaliteterne er hvor let de passerer gennem
maskinen. Dette påvirkes af papirets glathed, format og fugtindhold og i
hvilken retning, det er skåret. Jo højere kvalitet du anvender, jo mindre
bliver risikoen for, at der vil opstå papirstop og andre problemer, og jo
højere bliver kvaliteten af dit udskriftsresultat.
Forskelle på papir fra forskellige leverandører kan også påvirke
maskinens ydeevne. En printer af høj kvalitet kan ikke fremstille
resultater af høj kvalitet, hvis der anvendes det forkerte papir. Billigt papir
er ikke økonomisk i det lange løb, hvis det skaber
udskrivningsproblemer.
Papir inden for hver kvalitet er tilgængeligt i en række basisvægte
(defineres senere). Den traditionelle standardvægt er 60 til 120 g/m2.
Papirspecifikationer
Nedenstående skema giver et overblik over de grundlæggende
papirspecifikationer. Der gives flere detaljer på de følgende sider:
Element
Specifikationer
Vægt
Kassette: 60 til 120 g/m²
MF-bakke: 60 til 220 g/m²
0,086 til 0,110 mm
± 0,7 mm
90 ± 0,2°
4 til 6 %
På langs
Min. 80 %
Tykkelse
Dimensionsnøjagtighed
Hjørners firkantethed
Fugtindhold
Kornretning
Papirmasseindhold
2-2
Ilægning af papir
Min. og maks. papirstørrelse
Min. og maks. papirstørrelserne er følgende. MF-bakken skal anvendes
til papir mindre end JIS B6, postkort og kuverter.
MF-bakke
Papirkassette
Min.
papirstørrelse
148 mm
105 mm
Maks.
papirstørrelse
216 mm
356 mm
356 mm
148 mm
Min. papirstørrelse
70 mm
Maks.
papirstørrelse
216 mm
Bemærk Min. papirstørrelsen for papirføderen (PF-100) (tilbehør)
er 148x210 mm.
Ilægning af papir
2-3
Valg af den korrekte papirtype
I dette afsnit forklares retningslinjerne for valg af papir.
Tilstand
Undgå at anvende papir, der er bøjet i hjørnerne, krøllet, beskidt, gået i
stykker, præget eller fremstillet af bomuldsaffald, ler eller papirkorn.
Brug af papir i disse tilstande kan medføre ulæselig udskrivning og
papirstop og kan forkorte maskinens levetid. Undgå især at anvende
papir med bestrøget overflade eller anden overfladebehandling. Papir
skal have en så glat og jævn overflade som muligt.
Sammensætning
Anvend ikke papir, der er bestrøget eller overfladebehandlet, og som
indeholder plast eller karbon. Fikseringsvarmen kan medføre, at sådant
papir afgiver skadelige dampe.
Kvalitetspapir skal indeholde min. 80 % papirmasse. Maks. 20 % af det
samlede papirindhold må bestå af bomuld eller andre fibre.
Papirstørrelser
Kassetter og MF-bakken er tilgængelige for nedenstående
papirstørrelser. Dimensionstolerancen er ± 0,7 mm for længde og
bredde. Hjørnernes vinkler skal være 90° ± 0,2°.
MF-bakke:
Kuvert Monarch, Kuvert nr. 10, Kuvert nr. 9, Kuvert nr. 6, Kuvert C5,
Kuvert DL, Legal, Letter, Statement, Oficio II, Executive, ISO A4, ISO A5,
ISO A6, Folio, ISO B5, JIS B5, JIS B6, Hagaki, Ofuku-Hagaki, Youkei 2,
Youkei 4, 16K, Brugerdefineret (70×148 til 216×356 mm).
Bemærk Hvis længden af brugerdefineret papir er større end 297
mm, kan printeren angives med ISO A4, Oficio II, Folio, og Legal
som standardpapirstørrelse.
Kassette:
Legal, Letter, Statement, Oficio II, Executive, ISO A4, ISO A5, A6 (kun til
maskinens papirkassette), Folio, ISO B5, JIS B5, Kuvert C5, 16K,
Brugerdefineret (papirkassette: 105×148 til 216×356 mm), papirføder:
148×210 til 216×356)
Bemærk Hvis længden af brugerdefineret papir er større end 297
mm, kan printeren angives med ISO A4, Oficio II, Folio, og Legal
som standardpapirstørrelse.
Glathed
Papiret skal have en glat, ubestrøget overflade. Papir med en ru eller
kornet overflade kan medføre blanke områder på udskriften. For glat
papir kan medføre multifremføring og slørede udskrifter. (Sløring er en
grå baggrundseffekt.)
2-4
Ilægning af papir
Basisvægt
Basisvægt er papirets vægt udtrykt i gram pr. kvadratmeter (g/m²). For
tungt eller for let papir kan medføre fremføringsfejl eller papirstop samt
for hurtig opslidning af maskinen. Papir med ujævn vægt, især ujævn
tykkelse, kan medføre multifremføring eller dårlig udskriftskvalitet som
f.eks. sløring pga. dårlig tonerfiksering.
Den anbefalede basisvægt er mellem 60 og 120 g/m² for kassetten og
mellem 60 og 220 g/m² for MF-bakken.
Ækvivalenstabel for papirvægt
Papirvægten er angivet i pounds (lb) og gram pr. kvadratmeter (g/m²).
Den skraverede del angiver standardvægten.
Amerikansk (lb)
Europæisk (g/m²)
16
60
17
64
20
75
21
80
22
81
24
90
27
100
28
105
32
120
34
128
36
135
39
148
42
157
43
163
47
176
53
199
Tykkelse
Papiret, der anvendes i maskinen, må ikke være ekstremt tykt eller
ekstremt tyndt. Hvis der opstår problemer med papirstop, multifremføring
og utydelige udskrifter, kan det anvendte papir være for tyndt. Hvis der
opstår problemer med papirstop og slørede udskrifter, kan papiret være
for tykt.
Fugtindhold
Fugtindhold defineres som den procentdel, fugten udgør af den tørre del
af papiret. Fugt kan påvirke papirets udseende, fremføringsevne,
krølning, elektrostatiske egenskaber og egenskaber for tonerfiksering.
Ilægning af papir
2-5
Papirets fugtindhold afhænger af den relative luftfugtighed i rummet. Når
den relative luftfugtighed er høj og papiret absorberer fugt, udvides
papirets kanter og fremstår bølget. Når den relative luftfugtighed er lav
og papiret afgiver fugt, skrumper kanterne og strammes til.
Udskriftskontrasten kan påvirkes.
Bølgede eller stramme kanter kan medføre papirstop og fejl i justering.
Papirets fugtindhold bør være 4 til 6 %.
Det er vigtigt at opbevare papiret i fugtkontrollerede omgivelser for at
sikre et korrekt fugtindhold. Her følger nogle råd omkring fugtkontrol:
•
•
•
•
•
Opbevar papiret koldt og mørkt.
Opbevar papiret i emballagen så længe som muligt. Pak papir, der
ikke anvendes, ind i emballagen igen.
Opbevar papir i dets originale papkasse. Anbring en palle e.l. under
kassen for at løfte den fra gulvet.
Når papir fjernes fra dets opbevaringsrum, skal det stå i samme rum
som maskinen i 48 timer, inden det anvendes.
Undgå at efterlade papir, hvor det udsættes for varme, sollys eller
fugt.
Papirkorn
Når papiret fremstilles, skæres det ud i ark med kornene parallelle med
længden (på langs) eller parallelle med bredden (på tværs). Papir med
korn på tværs kan medføre fremføringsproblemer i maskinen. Alt papir,
der anvendes i maskinen, bør have korn på langs.
Andre papiregenskaber
Porøsitet: Angiver papirfibrenes tæthed.
Stivhed: Blødt papir kan bøje i maskinen og medføre papirstop.
Krølning: Det meste papir har en naturlig tendens til at krølle, hvis det
efterlades uden emballage. Når papiret passerer gennem
fikseringsenheden, krøller det lidt opad. Ilæg papiret, så maskinens
trykeffekt på papiret udretter krølningen for at opnå flade udskrifter.
Elektrostatisk afladning: Papiret bliver elektrostatisk ladet i forbindelse
med udskrivning for at tiltrække toneren. Papiret skal kunne afgive den
ladning, så de udskrevne ark ikke hænger sammen i Udfaldsbakken.
Hvidhed: Kontrasten på det udskrevne papir afhænger af papirets
hvidhed. Hvidt papir giver et skarpere og lysere udseende.
Kvalitetskontrol: Ujævn arkstørrelse, hjørner, der ikke er firkantede,
ujævne kanter, sammensiddende (uskårne) ark og pressede kanter og
hjørner kan medføre driftsforstyrrelser i maskinen på forskellig vis. En
leverandør af kvalitetspapir bør sørge for, at disse problemer ikke opstår.
Emballage: Papir bør være indpakket i en modstandsdygtig papkasse,
så det ikke bliver beskadiget under transport. Kvalitetspapir, der købes
hos en velrenommeret leverandør, er sædvanligvis korrekt indpakket.
2-6
Ilægning af papir
Specialpapir
Følgende typer specialpapir kan anvendes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tyndt papir (60 til 64 g/m²)
Tykt papir (90 til 220 g/m²)
Farvet papir
Genbrugspapir
Transparenter til overheadprojektorer
Karton
Bestrøget papir
Kuverter
Etiketter
Anvend papir, der sælges specielt til brug med kopimaskiner eller
printere (varmefikserende). Brug MF-bakken, når du anvender
transparenter, etiketter, kuverter, karton, bestrøget eller tykt papir.
Eftersom sammensætningen og kvaliteten af specialpapir varierer
meget, er der større sandsynlighed for, at specialpapir giver problemer i
forbindelse med udskrivning i forhold til hvidt kvalitetspapir. Producenten
påtager sig intet ansvar, hvis der afgives fugt osv. i forbindelse med
udskrivning på specialpapir, som medfører beskadigelse af maskinen
eller kvæstelser for brugeren.
Bemærk Lav en testudskrift på maskinen, inden du køber nogen
form for specialpapir, for at kontrollere, at udskriftskvaliteten er
tilfredsstillende.
Transparenter
Denne printer kan udføre monokrome udskrivninger på transparenter.
Transparenter skal lægges i MF-bakken. Der kan ilægges én transparent
ad gangen.
Transparenter skal kunne tåle fikseringsvarmen i forbindelse med
udskrivningen.
Transparenter skal lægges i MF-bakken med den lange kant ind imod
printeren.
Etiketter
Etiketter skal lægges i MF-bakken. Der kan ilægges én etiket ad gangen.
Den grundlæggende regel for udskrivning på klæbeetiketter er, at limen
aldrig må komme i kontakt med nogen del af maskinen. Klæbende papir,
der sidder fast på tromlen eller rullerne, vil beskadige maskinen.
Etiketpapir består af tre lag,
som vist i figuren. Der
udskrives på det øverste ark.
Det klæbende lag består af
trykfølsomme lime. Bærearket
(også kaldet bagarket) holder
etiketterne, indtil de skal
anvendes. Pga. den
komplekse sammensætning
kan etiketpapir med klæbende
bagside sandsynligvis give
udskrivningsproblemer.
Ilægning af papir
Øverste ark (hvidt
kvalitetspapir)
Lim
Bæreark
2-7
Klæbende etiketpapir skal være fuldstændig dækket af dets øverste ark
uden mellemrum mellem de enkelte etiketter. Etiketter med mellemrum
kan falde af og medføre alvorlige problemer med papirstop.
Noget etiketpapir fremstilles med en ekstra margen på det øverste ark
rundt om kanten. Fjern ikke det ekstra øverste ark fra bærearket, før
udskrivningen er afsluttet.
Acceptabelt
Uacceptabelt
Øverste
ark
Bæreark
Nedenstående skema viser specifikationerne for klæbende etiketpapir.
Element
Specifikation
Vægt af det øverste ark
Samlet vægt
Tykkelse af det øverste ark
Samlet tykkelse
Fugtindhold
44 til 74 g/m²
104 til 151 g/m²
0,086 til 0,107 mm
0,115 til 0,145 mm
4 til 6 % (i alt)
Postkort
Der kan ilægges op til 10 postkort ad gangen. Bladr gennem stakken
med postkort og læg kanterne jævnt i forhold til hinanden, inden de
lægges i MF-bakken. Sørg for, at postkortene ikke er krøllede.
Fremføring af krøllede postkort kan medføre papirstop.
Visse postkort har ru kanter på bagsiden (disse opstår, når papiret
tilskæres). Anbring i dette tilfælde postkortene på en flad overflade og
gnub kanterne med f.eks. en lineal for at glatte dem ud.
Kuverter
Der kan ilægges op til 5 kuverter ad gangen. Kuverter skal ilægges med
forsiden opad og med den højre kant forrest.
Eftersom sammensætningen af en kuvert er mere kompleks end
almindeligt papir, er det ikke altid muligt sikre ensartet udskriftskvalitet på
hele kuvertens overflade.
Kuverter har normalt en diagonal kornretning. Se Papirkorn på side 2-6.
Denne retning kan nemt medføre krølning og bøjning, når kuverterne
passerer gennem printeren. Udfør en testudskrift for at kontrollere, om
printeren accepterer kuverten, inden du køber kuverter.
•
•
•
•
2-8
Anvend ikke kuverter, der har en indkapslet flydende lim.
Undgå at udskrive kun kuverter i lang tid. Lang tids udskrivning af
kuverter kan medføre for tidlig opslidning af printeren.
Læg færre kuverter i MF-bakken, hvis der opstår papirstop.
Stak ikke mere end 10 udskrevne kuverter i udfaldsbakken for at
undgå papirstop, der skyldes krøllede kuverter.
Ilægning af papir
Tykt papir
Bladr gennem papirstakken og læg kanterne jævnt i forhold til hinanden,
inden de lægges i MF-bakken. Visse papirtyper har ru kanter på
bagsiden (disse opstår, når papiret tilskæres). Anbring i dette tilfælde
papiret på en flad overflade og gnub kanterne en gang eller to med f.eks.
en lineal for at glatte dem ud. Fremføring af papir med ru kanter kan
medføre papirstop.
Bemærk Hvis der
opstår papirstop, selv
efter at papiret er glattet
ud, skal papiret ilægges
MF-bakken med den
forreste kant hævet
nogle få mm som vist i
figuren.
Farvet papir
Farvet papir skal opfylde de samme tilstande som hvidt kvalitetspapir. Se
Papirspecifikationer på side 2-2. Derudover skal de farvestoffer, de er
anvendt i papiret, kunne tåle fikseringsvarmen i forbindelse med
udskrivningen (op til 200 °C).
Fortrykt papir
Fortrykt papir skal opfylde de samme tilstande som hvidt kvalitetspapir.
Se Papirspecifikationer på side 2-2. Det fortrykte blæk skal kunne tåle
fikseringsvarmen i forbindelse med udskrivningen og må ikke være tilsat
silikoneolie.
Anvend ikke papir med nogen form for overfladebehandling som f.eks.
den papirtype, der almindeligvis bruges til kalendere.
Genbrugspapir
Vælg genbrugspapir, der har de samme specifikationer som hvidt
kvalitetspapir bortset fra hvidheden. Se Papirspecifikationer på side 2-2.
Bemærk Lav en testudskrift på maskinen, inden du køber
genbrugspapir, for at kontrollere, at udskriftskvaliteten er
tilfredsstillende.
Ilægning af papir
2-9
Papirtype
Printeren kan udskrive med den optimale indstilling for den anvendte
papirtype.
Der kan foretages en anden indstilling for papirtype for hver papirkilde,
inkl. MF-bakken. Der kan vælges foruddefinerede papirtyper. Det er
muligt at definere og vælge brugerdefinerede papirtyper. Papirtypen kan
ændres ved hjælp af printerdriveren og Configuration Tool. Følgende
papirtyper kan anvendes:
Papirkilde
MF-bakke
Papir-kassette
Dupleks
(MF-bakke kun tilgængelig ved
kassettefunktion)
Almindeligt
Ja
Ja
Ja
Transparenter
Ja
Nej
Nej
Fortrykt
Ja
Ja
Ja
Etiketter
Ja
Nej
Nej
Kvalitetspapir
Ja
Ja
Ja
Genbrugspapir
Ja
Ja
Ja
Pergament
Ja
Nej
Nej
Groft
Ja
Ja
Ja
Brevhoved
Ja
Ja
Nej
Farvet papir
Ja
Ja
Ja
Hullet
Ja
Ja
Ja
Kuvert
Ja
Nej
Nej
Karton
Ja
Nej
Nej
Tykt
Ja
Nej
Nej
Høj kvalitet
Ja
Ja
Ja
Brugerdefineret 1 (til 8)*
Ja
Ja
Ja
Papirtype
Ja: Kan gemmes
*.
2-10
Nej: Kan ikke gemmes
Dette er en papirtype, der defineres og registreres af brugeren. Der kan defineres op til 8 typer
brugerindstillinger. Brugeren kan også aktivere eller deaktivere dupleksen, når der anvendes Brugerdefineret.
Se Status Monitor på side 3-12 for flere oplysninger.
Ilægning af papir
Klargøring af papir
Når du fjerner papiret fra emballagen, skal du bladre gennem arkene for
at adskille dem, før de ilægges.
Ret papiret ud inden ilægningen, hvis det er foldet eller krøllet. I modsat
fald kan det medføre papirstop.
VIGTIGT Kontrollér, at papiret ikke er hæftet sammen og at clips er
fjernet.
Ilægning af papir i kassette
Der kan ilægges 250 ark 11×8 1/2" eller A4 papir (80 g/m²) i kassetten.
1
Træk kassetten helt ud af printeren.
VIGTIGT Sørg for, at kassetten er understøttet og ikke falder ud,
når den trækkes ud af printeren.
2
3
Tryk bundpladen ned, indtil den låser.
Justér placeringen af justeringsstyrene for papirbredde, der findes i
venstre og højre side af kassetten. Tryk på udløserknappen på
venstre styr og indstil styrene efter den relevante papirstørrelse.
Bemærk Papirstørrelserne er angivet på kassetten.
Ilægning af papir
2-11
4
Justér justeringsstyret for papirlængde til den relevante
papirstørrelse.
Hvis du skal bruge papir, der er længere end A4, skal du trække
kassetteforlængeren ud ved at trykke på udløserhåndtaget og
justere den til den ønskede papirstørrelse.
5
Læg papir i kassetten. Sørg for, at siden, der skal udskrives på,
vender nedad, og at papiret ikke er foldet, krøllet eller beskadiget.
Bemærk Der må højst ilægges papir op til det trekantede
mærke på justeringsstyret for papirbredde.
2-12
Ilægning af papir
6
Skub kassetten ind i printeren igen. Skub den helt ind.
Der findes en papirmåler forrest på venstre side af kassetten, der
angiver mængden af det resterende papir. Når der løbes tør for
papir, går pilen ned til (tom).
7
Ilægning af papir
Angiv papirstørrelse og -type for kassetten ved hjælp af
Configuration Tool. Se Configuration Tool på side 3-15 for at få flere
oplysninger.
2-13
Ilægning af papir i MF-bakke
(multifunktionsbakke)
Denne maskine kan indeholde op til 50 ark 11×8 1/2" eller A4 papir
(80 g/m²) i MF-bakken.
1
Træk MF-bakken ud mod dig selv, indtil den stopper.
VIGTIGT Sørg for, at kassetten er understøttet og ikke falder ud,
når den trækkes ud af printeren.
2
3
4
Indstil justeringsstyrene på MF-bakken. Standard papirformater er
markeret på MF-bakken. Skub justeringsstyrene til det respektive
mærke for standard papirstørrelser.
Træk underbakken ud.
Justér papiret med justeringsstyrene og skub det så langt ind, det
kan komme.
Bemærk Ilæg ikke mere papir end op til tappen på MFbakken.
2-14
Ilægning af papir
Bemærk Hvis papiret er krøllet i en retning (hvis det f.eks.
allerede er blevet udskrevet på den ene side), skal det lægges
i den modsatte retning for at udrette krølningen. Udskrevne ark
vil derefter blive flade.
Korrekt
Forkert
Når der ilægges kuverter, skal flappen være lukket og den side, der
skal printes på, skal vende opad. Skub kuverter ind mod styret med
flappen på forreste eller venstre side, til de ikke kan komme
længere.
Korrekt
Korrekt
Forkert
5
Angiv papirstørrelse og -type for MF-bakken ved hjælp af
Configuration Tool. Se Configuration Tool på side 3-15 for flere
oplysninger.
Papirstopper
Åbn papirstopperen som vist i figuren.
1
Ilægning af papir
2
2-15
2-16
Ilægning af papir
3
Tilslutning og
udskrivning
I dette kapitel beskrives, hvordan printeren startes, hvordan der
udskrives fra pc'en, og hvordan man anvender softwareprogrammet, der
fulgte med dvd-rommen.
Tilslutninger
Installation af printerdriveren
Udskrivning
Status Monitor
Configuration Tool
Tilslutning og udskrivning
3-2
3-4
3-11
3-12
3-15
3-1
Tilslutninger
I dette afsnit beskrives, hvordan du starter printeren.
Tilslutning af USB-kabel
Følg fremgangsmåden nedenfor for tilslutning af USB-kablet.
1
Slut USB-kablet (medfølger ikke) til stikket til USB-interface.
Bemærk Brug et USB-kabel med et aflangt type A-stik og et
firkantet type B-stik. USB-kablet skal være skærmet og højst 5
meter langt.
2
Slut den anden ende af USB-kablet til computerens stik til USBinterface.
Tilslutning af strømkabel
Installér printeren tæt ved en stikkontakt. Hvis der benyttes en
forlængerledning, må den samlede længde på strømkablet og
forlængerledningen ikke overstige 5 meter.
Bemærk Kontrollér, at der er slukket for printeren. Brug kun det
strømkabel, der fulgte med printeren.
1
2
3
Slut strømkablet til stikket til strømkablet bag på printeren.
Slut den anden ende af strømkablet til en stikkontakt.
Tryk på hovedafbryderen for at tænde maskinen. Printeren begynder
at varme op.
VIGTIGT Hvis du installerer tonerbeholderen og tænder for
strømmen, tændes indikatorerne modsat urets retning efter et øjeblik.
Når printeren tændes første gang efter installation af toneren, går der
ca. 15 minutter, før printeren er klar til at udskrive. Når indikatoren
[Ready] tænder, er installationen af printeren færdig.
3-2
Tilslutning og udskrivning
Bemærk Når printeren er tilsluttet USB-kablet og tændt, aktiverer
den automatisk Sluk timeren. For at deaktivere denne timer skal
du køre Status Monitor og åbne fanen Andet i Configuration Tool.
For more information, se Status Monitor på side 3-12.
Tilslutning og udskrivning
3-3
Installation af printerdriveren
Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt og til computeren, inden
du installerer printerdriveren fra DVD-ROM'en. Printerdriveren er
nødvendig for at udskrive data, der oprettes i et program.
Se Printing System Driver User Guide på dvd-rommen for yderligere
oplysninger om printerdriveren.
Bemærk Installation i Windows skal udføres af en bruger, der
er logget på med administratorrettigheder.
Nå maskinen er sluttet via USB-kabel, så fungere Plug and
Play ikke, når maskinen er i dvale. For at fortsætte
installationen skal du trykke på tasten GO for at vække
enheden fra lavstrømstilstand eller dvaletilstand.
Installation af printerdriver i Windows
Express Install
Følgende fremgangsmåde er et eksempel på at installere softwaren i
Windows 7 ved hjælp af Express Install.
For yderligere oplysninger, se Custom Installation i Custom Install på side
-6.
1
Indsæt DVD-ROM.
Bemærk Installation i Windows skal udføres af en bruger, der
er logget på med administratorrettigheder.
Vælg Annuller, hvis dialogboksen Velkommen til guiden Ny
hardware fundet vises.
Vælg Kør Setup.exe, hvis skærmen autorun vises.
Hvis administration af brugerkonti vises, skal du klikke på Ja
(Tillad).
2
Klik på View License Agreement, og læs licensaftalen.
Klik på Accept.
3
Vælg fanebladet Express Install.
Bemærk For at installere Status Monitor (statusmonitoren) er
det nødvendigt først at installere Microsoft .NET Framework
4.0.
3-4
Tilslutning og udskrivning
4
Vælg den enhed, der skal installeres.
Du kan også vælge Use host name for port name og indstille til at
bruge værtsnavnet på den standard TCP/IP-port. (En USBforbindelse kan ikke anvendes.)
Bemærk Installation i Windows skal udføres af en bruger, der
er logget på med administratorrettigheder.
Vælg Annuller, hvis dialogboksen Velkommen til guiden Ny
hardware fundet vises.
Vælg Kør Setup.exe, hvis skærmen autorun vises.
Hvis administration af brugerkonti vises, skal du klikke på Ja
(Tillad).
6
Vælg den pakke, der skal installeres.
Pakker indeholder følgende software:
• Driver Package
Printing System Driver, Status Monitor, Fonts
6
Klik på Install.
7
Afslut installationen.
Når beskeden Your software is ready to use vises, kan du anvende
softwaren. Hvis du vil udskrive en testside, skal du markere
afkrydsningsboksen Print a test page og vælg maskinen.
Klik på Finish for at afslutte guiden .
Bemærk Når du har valgt Enhedsindstillinger i Windows
XP, vises dialogboksen for enhedsindstillinger, efter du har
klikket på Udfør. Konfigurer indstillingerne for installerede
indstillinger på maskinen. Enhedsindstillinger kan konfigureres
efter installationen er fuldført. For yderligere informationer
henvises der til enhedsindstillingerne i Printing System Driver
User Guide på DVD-ROM'en.
Hvis der vises en besked om systemgenstart, skal du genstarte
computeren ved at følge instruktionerne på skærmen. Dette afslutter
installationen af printerdriveren.
Tilslutning og udskrivning
3-5
Custom Install
Følgende fremgangsmåde er et eksempel på at installere softwaren i
Windows 7 ved hjælp af Custom Install.
1
Indsæt DVD-ROM.
Bemærk Installation i Windows skal udføres af en bruger, der
er logget på med administratorrettigheder.
Vælg Annuller, hvis dialogboksen Velkommen til guiden Ny
hardware fundet vises.
Vælg Kør Setup.exe, hvis skærmen autorun vises.
Hvis administration af brugerkonti vises, skal du klikke på Ja
(Tillad).
2
Klik på View License Agreement, og læs licensaftalen.
Klik på Accept.
3
4
Vælg fanebladet Custom Install.
Vælg den enhed, der skal installeres, og klik på piltasten for at flytte
den til listen Products to Install.
Der kan vælges mellem følgende knapper.
: Denne tast bruges til at skifte displayet mellem visning af
ikoner og tekst.
: Denne tast bruges til at vælge flere enheder.
: Hvis målenheden ikke vises, skal du trykke på denne
tast for direkte at vælge den enhed, der skal bruges.
3-6
Tilslutning og udskrivning
5
6
Vælg den enhed, der skal installeres, og den driver, der skal
installeres, og klik på piltasten for at flytte den til listen Products to
Install.
Vælg det hjælpeprogram, der skal installeres, og klik herefter på
piltasten for at flytte den til listen Products to Install.
Bemærk For at installere Status Monitor (statusmonitoren) er
det nødvendigt først at installere Microsoft .NET Framework
4.0.
7
Klik på Install.
8
Afslut installationen.
Når beskeden Your software is ready to use vises, kan du anvende
softwaren. Hvis du vil udskrive en testside, skal du markere
afkrydsningsboksen Print a test page og vælg maskinen.
Klik på Finish for at afslutte guiden .
Bemærk Når du har valgt Enhedsindstillinger i Windows
XP, vises dialogboksen for enhedsindstillinger, efter du har
klikket på Udfør. Konfigurer indstillingerne for installerede
indstillinger på maskinen. Enhedsindstillinger kan konfigureres
efter installationen er fuldført. For yderligere informationer
henvises der til enhedsindstillingerne i Printing System Driver
User Guide på DVD-ROM'en.
Hvis der vises en besked om systemgenstart, skal du genstarte
computeren ved at følge instruktionerne på skærmen. Dette afslutter
installationen af printerdriveren.
Tilslutning og udskrivning
3-7
Afinstallation af softwaren
Gennemfør følgende fremgangsmåde for at slette softwaren fra din
computer.
Bemærk Afinstallation i Windows skal udføres af en bruger,
der er logget på med administratorrettigheder.
1
2
Klik på knappen Start på Windows og vælg herefter Alle
programmer, (navn på udbyderfirma) og Uninstall Product Library
for at få vist guiden Fjern programmer.
Sæt et kryds i afkrydsningsfeltet ud for den software, der skal
slettes.
Klik på Uninstall.
3
Hvis der vises en besked om systemgenstart, skal du genstarte
computeren ved at følge instruktionerne på skærmen. Dette afslutter
afinstallationen af softwaren.
Bemærk Softwaren kan også afinstalleres ved hjælp af
Product Library.
Hvis installationsskærmen Product Library vises, skal du klikke
på Uninstall og følge vejledningen på skærmen for at
afinstallere softwaren.
Installation af printerdriver i Macintosh
Maskinens udskrivningsfunktion kan anvendes af en Macintoshcomputer.
Følgende er en forklaring op installation i MAC OSX 10.7.
Bemærk Installation i MAC OS skal udføres af en bruger, der
er logget på med administratorrettigheder.
Indtast det brugernavn og den adgangskode, der anvendes til
at logge på operativsystemet i autentifikationsskærmbilledet.
3-8
1
Indsæt DVD-ROM.
2
Dobbeltklik på GEN_LIB-ikonet.
Tilslutning og udskrivning
3
Dobbeltklik på OS X 10.5 or higher.
4
Dobbeltklik på (Firmanavn) OS X 10.5+.
5
Installationsprogrammet for printerdriver starter.
6
Installer printerdriveren som angivet i anvisningerne i
installationssoftwaren.
Dette afslutter installationen af printerdriveren.
Maskinen genkendes og tilsluttes automatisk, hvis der anvendes
USB-tilslutning.
Nedenstående indstillinger er nødvendige, hvis der anvendes IP-tilslutning.
7
Tilslutning og udskrivning
Åbn Systemindstillinger, og klik på Udskriv & scan.
3-9
8
9
Klik på plustegnet (+) for at tilføje den installerede printerdriver.
Klik på IP-ikonet for en IP-tilslutning. Indtast derefter IP-adressen og
printernavnet.
Tallet, som er angivet i Adresse, vil automatisk blive vist i Navn. Lav
om, hvis det er nødvendigt.
Bemærk Når du bruger en Bonjour-forbindelse, skal du vælge
Standard og klikke på elementet, der vises i Printernavn.
Driveren med samme navn som maskinen vises automatisk i
Driver.
10 Vælg de tilgængelige funktioner for maskinen, og klik på OK.
11 Den valgte printer er tilføjet.
3-10
Tilslutning og udskrivning
Udskrivning
I dette afsnit beskrives udskrivningsproceduren fra et softwareprogram. Du
kan angive udskrivningsindstillingerne fra hvert faneblad på Printing System
Driver. Printing System Driver gemmes på dvd-rommen (Product Library).
Se Printing System Driver User Guide på dvd-rommen for yderligere
oplysninger.
Om Printing System Driver
Printing System Driver består af følgende faneblade.
Hurtig udskrivning
Brug dette faneblad til at definere grundlæggende udskriftsindstillinger i
gruppeprofiler, der hurtigt og nemt kan opnås adgang til.
Grundlæggende
Brug dette faneblad til at vælge papirstørrelse og retning. Papirkilde og
dupleksudskrivning vælges også her.
Layout
Bruges til at udskrive flere sider på et enkelt ark papir. Det indeholder
funktionen Skalering.
Gengivelse
Vælg dette faneblad for at ændre udskriftskvaliteten og indstillingerne for
skrifttype eller grafik.
Udgivelse
Bruges til at tilføje omslag eller skilleark til udskriften. Du kan også
fremstille et sæt transparenter med et blank eller printet mellemlæg ved
hjælp af Mellemlæg ved transparentudskrift.
Avanceret
Anvend denne fane til at konfigurere indstillinger for tilføjelse af
tekstsider eller vandmærker til udskriftsdata.
Tilslutning og udskrivning
3-11
Udskrivning fra et softwareprogram
De nødvendige trin for udskrivning af et dokument, som er oprettet i et
program, beskrives nedenfor. Du kan vælge papirstørrelsen for
udskrivningen.
Bemærk Du kan også vælge de forskellige indstillinger ved at
klikke på Egenskaber for at åbne dialogboksen Egenskaber.
1
2
3
4
5
Læg det papir, der skal bruges, i papirkassetten.
Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet. Dialogboksen Udskriv
vises.
Klik på rullelisten med printernavne. Alle installerede printere vises.
Klik på printerens navn.
Brug Antal kopier til at indtaste det ønskede antal udskrifter. Der kan
udskrives op til 999 kopier. I Microsoft Word anbefales det at klikke
på Indstillinger og vælge Brug printerindstillinger for
Standardbakke.
Klik på OK for at starte udskrivningen.
Status Monitor
Status Monitor overvåger printerens status og rapporterer løbende. Den
giver dig også mulighed for at angive og ændre indstillinger for printere,
der ikke er omfattet af Printing System Driver.
Adgang til Status Monitor
Anvend en af nedenstående metoder til at starte Status Monitor.
•
•
Opstart når udskrivningen starter:
Når du angiver en printer og starter et udskriftsjob, startes en Status
Monitor for hvert printernavn. Hvis flere printere kræver opstart af
Status Monitor, startes der Status Monitorer for hver printer, der
kræver det.
Opstart fra Printing System Driver Properties:
Klik på Udskriftsindstillinger i dialogboksen Egenskaber. Vælg
fanebladet Avanceret, og klik på Status Monitor for at åbne vinduet
Status Monitor. Klik på Åbn Status Monitor for at starte Status
Monitor.
Lukning af Status Monitor
Anvend en af nedenstående metoder til at lukke Status Monitor.
•
•
3-12
Manuel lukning:
Højreklik på Status Monitor ikonet i systembaren og vælg Exit i
menuen for at lukke Status Monitor.
Automatisk lukning:
Status Monitor lukker automatisk ned efter 5 minutter uden aktivitet.
Tilslutning og udskrivning
Oversigt over skærmbilleder
Oversigten over skærmbilleder for Status Monitor er som følger.
Pop-op-vindue
3D-visning
Ikonet Status Monitor
Pop-op-vindue
Der vises et pop-op-vindue, hvis der opstår en hændelsesmeddelelse.
Dette vindue vises kun, når 3D-visning er åben på skrivebordet.
3D-visning
Dette viser den overvågede printers status som et 3D-billede. Du kan
vælge, om du vil vise eller skjule 3D-visningen fra den menu, der
kommer frem, når du højreklikker på ikonet Status Monitor.
3D-visningen og en lydmeddelelse bruges til at informere dig, hvis der
opstår en hændelsesmeddelelse. Se Indstillinger for besked på side 314 for oplysninger vedrørende lydindstillinger.
Ikonet statusovervågning
Ikonet vises i proceslinjen, når statusovervågning kører. Når du holder
markøren over ikonet, vises printernavnet. Højreklik på ikonet
statusovervågning for at indstille nedenstående funktioner.
Vis/skjul statusovervågning
Viser eller skjuler ikonet Statusovervågning.
Konfigurer...
Åbn Configuration Tool.
Bemærk Hvis printeren er tilsluttet via netværkskabler, starter
Embedded Web Server i stedet for Configuration Tool.
Altid øverst
Placerer statusovervågning foran andre aktive vinduer..
Uigennemsigtighed
Justerer statusovervågning, så en variabel mængde baggrund vises
gennem billedet. Vælg en procentdel mellem 20 til 100.
Forstør vinduet
Fordobler størrelsen af vinduet statusbilde.
Besked...
Angiv indstillinger for Besked i statusovervågning. Dette er beskrevet
under Indstillinger for besked på side -14.
Tilslutning og udskrivning
3-13
Afslut
Lukker statusovervågning.
Indstillinger for besked
Brug funktionen Besked for at indstille statusovervågning.
Fanebladet Besked indeholder følgende emner.
VIGTIGT Computeren skal kunne afspille lyd ved hjælp af lydkort og
højttaler, for at indstillingerne på fanebladet Lydmeddelelse kan
bekræftes.
Aktiverer hændelsesbesked
Vælg, om du vil aktiverese eller deaktivere de overvågede hændelser i
Tilgængelige hændelser.
Lydfil
Der kan vælges en lydfil, hvis du ønsker en lydmeddelelse. Klik på
Gennemse for at søge efter lydfilen.
Brug Tekst-til-tale
Markér dette felt for at indtaste den tekst, du ønsker at få afspillet ved
hændelser. Selvom det er unødvendigt med en lydfil, er funktionen
tilgængelig for Windows XP eller senere.
Gør følgende for at anvende denne funktion.
1
2
3
Vælg Aktiverer hændelsesbesked.
Vælg en hændelse, der skal anvendes sammen med funktionen
Tekst-til-tale i Tilgængelige hændelser.
Klik på Gennemse for at markere hændelsen med en lydfil.
Bemærk Det mulige format er WAV.
Vælg Brug Tekst-til-tale for at høre den indtastede tekst i feltet
Tekst-til-tale, når der opstår en hændelse.
4
3-14
Klik på Play
korrekt.
for at bekræfte, om lyden eller teksten afspilles
Tilslutning og udskrivning
Configuration Tool
Configuration Tool giver dig mulighed for at kontrollere og/eller ændre
indstillinger for printere, der ikke er omfattet af Printing System Driver.
Configuration Tool kan anvendes til printere, der er sluttet til pc'en via et
USB-kabel.
Bemærk Indholdet af dialogboksen Egenskaber varierer alt efter
de installerede ekstra enheder, og om enheden er tilsluttet via et
netværk eller en lokal interface.
Adgang til Configuration Tool
Følg fremgangsmåden nedenfor for at vise Configuration Tool på
skrivebordet.
Bemærk Kør først Status Monitor på computeren for at
konfigurere indstillingerne i Configuration Tool.
1
2
Højreklik på ikonet Status Monitor i Windows systembaren.
Vælg Konfigurer... fra menuen. Vinduet Configuration Tool vises..
Bemærk Når printeren er tilsluttet med netværkskablerne,
starter Embedded Web Server i stedet for Configuration Tool.
Lukning af Configuration Tool
Anvend en af nedenstående metoder til at lukke Configuration Tool.
•
•
Tilslutning og udskrivning
Lukning ved hjælp af Luk knappen:
Klik
i øverste højre hjørne af vinduet Configuration Tool.
Luk ved hjælp af OK eller Annuller knappen:
Klik på OK for at lukke Configuration Tool og gemme de ændrede
printerindstillinger. Klik på Cancel for at lukke Configuration Tool
uden at gemme de ændrede printerindstillinger.
3-15
Fanebladet Status
Fanebladet Status viser aktuel information om enheden såsom
modelnavn, system-firmware, motor-firmware, serienummer, samlet
hukommelse og antal udskrevne sider.
Fanebladet Indføring
Fanebladet Indføring viser information om den papirføder, der sidder på
maskinen, såsom aktuelt papirniveau og maks. papirkapacitet.
Fanebladet Medier
Fanebladet Medier viser og giver dig mulighed for at vælge vægten og
tætheden for hver medietype. Du kan også aktivere eller deaktivere
Duplex for hver medietype.
3-16
Tilslutning og udskrivning
Fanebladet Printer
Fanebladet Printer giver dig mulighed for at indstille
udskrivningsparametre, der ikke er tilgængelige på Printing System
Driver. Ud over papirfremføringens timeout kan du ændre den anvendte
hukommelsesstørrelse for behandling af rasterdata såsom bitmap og
JPEG filer.
Fanebladet Forbindelse
Fanebladet Forbindelse kan anvendes til at indstille emulationen. Du kan
også bruge dette faneblad til at ændre printerens
bufferhukommelsesstørrelse og buffermodus for kommunikation med
værten.
Fanebladet Data
Fanebladet Data henter og viser data, der er gemt på RAM-disken. Vælg
en datatype og klik på Vis for at hente og vise en liste over printerens
data. Den viste information omfatter navn, type og placering.
Tilslutning og udskrivning
3-17
Fanebladet Andre
Fanebladet Andre giver dig mulighed for at konfigurere nedenstående
printerindstillinger.
Element
Beskrivelse
Automatisk
dvale
EcoFuser
Indstiller den tid, der skal gå, før printeren
automatisk skifter til Dvaletilstand.
Aktiverer eller deaktiverer EcoFuser. Vælg Til for at
reducere strømforbruget til et minimum ved at slukke
for fikseringsenhedens varmeapparat i Dvaletilstand.
Standardindstillingen er Til.
Låser eller låser betjeningspanelet op. Når
betjeningspanelet låses, deaktiveres tasterne på
panelet.
Aktiverer eller deaktiverer RAM-disk. Aktivering af
RAM-disk giver dig mulighed for at bruge den som et
midlertidigt lagringsområde for data som f.eks.
skrifttypefiler eller indhold af modtagerbufferen. Du
kan også angive RAM-diskens format ved at klikke
på Aktivér RAM-disk.
Vælg den tid, indtil strømmen slukkes.
Fabriksindstillingen for den tid, indtil strømmen
slukkes, er 1 time.
Panellås
RAM disk
Sluk timer
3-18
Tilslutning og udskrivning
4
Vedligeholdelse
I dette kapitel beskrives udskiftning af tonerbeholderen og rengøring af
printeren.
Generelle oplysninger
Udskiftning af tonerbeholder
Udskiftning af vedligeholdelsessæt
Rengøring af printer
Langvarig stilstand og flytning af printer
Vedligeholdelse
4-2
4-2
4-5
4-6
4-9
4-1
Generelle oplysninger
I dette kapitel beskrives almindelige vedligeholdelsesopgaver, du kan
udføre på printeren. Du kan udskifte tonerbeholderen afhængigt af
printerens status.
Desuden skal maskinens indvendige dele rengøres med jævne
mellemrum.
Bemærk Indsamling af oplysninger på hukommelseschips Hukommelseschippen, der sidder i tonerbeholderen, er fremstillet
for at gøre det lettere for slutbrugeren, for at støtte genbrug af
tomme tonerbeholdere og for at indsamle oplysninger, der kan
hjælpe ved planlægning og udvikling af nye produkter. De
indsamlede oplysninger er anonyme - de kan ikke kobles sammen
med en person. Data anvendes anonymt.
Udskiftning af tonerbeholder
Indikatoren Toner angiver tonerstatus i to stadier af tonerforbruget.
•
•
Indikatoren Toner blinker, når printeren er ved at løbe tør for toner.
Bemærk, at udskiftning ikke altid er nødvendigt på dette tidspunkt.
Hvis du ignorerer ovenstående status og fortsætter med at udskrive,
lyser indikatoren Toner konstant, lige før toneren er brugt op.
Tonerbeholderen skal udskiftes med det samme.
I begge tilfælde skal du udskifte tonerbeholderen.
Udskiftningsinterval for tonerbeholder
Hvis vi forudsætter en gennemsnitlig tonerdækning på 5 % og EcoPrint
er deaktiveret, skal tonerbeholderen udskiftes efter ca. 7.200 sider
(P-3521D) eller 2.500 sider (P-3520D).
Starttonerbeholder
Den tonerbeholder, der leveres med den nye printer, er en
starttonerbeholder. Starttonerbeholderen rækker til ca. 2.300 sider
(P-3521D) eller 1.000 sider (P-3520D).
Tonersæt
Det anbefales udelukkende at anvende originale dele og tilbehør for at
opnå de bedste resultater.
Et nyt tonersæt indeholder følgende elementer:
•
•
•
Tonerbeholder
Affaldspose af plast til den gamle tonerbeholder
Installationsvejledning
Bemærk Pak først tonerbeholderen ud, når du er klar til at
installere den i printeren.
4-2
Vedligeholdelse
Udskiftning af tonerbeholder
I dette afsnit beskrives, hvordan du udskifter tonerbeholderen.
FORSIGTIG Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder
toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
VIGTIGT Fjern lagermedier og computertilbehør, f.eks. disketter, i
nærheden af tonerbeholderen under udskiftningen. Derved forhindres
det, at medierne beskadiges af tonerens magnetisme.
VIGTIGT Vi er ikke ansvarlige for skader eller problemer, der skyldes
brug af andre tonerbeholdere end vores originale tonerbeholdere. For
at opnå de bedste resultater, anbefales det også udelukkende at
anvende vores tonerbeholdere, der er specifikt beregnet til dit land
eller område. Hvis der installeres en tonerbeholder, der er beregnet til
et andet land, stopper printeren udskrivningen.
Bemærk Det er ikke nødvendigt at slukke printeren inden
udskiftningen. Data i printeren, der er ved at blive udskrevet,
slettes, hvis du slukker for printeren.
1
2
Åbn topdækslet.
Drej låsehåndtaget til ulåst stilling. Skub låsehåndtaget til pilens
position, og træk tonerbeholderen ud.
Bemærk Læg den gamle tonerbeholder i plastposen (der
fulgte med det nye tonersæt). Bortskaf den senere i henhold til
gældende nationale regler og lovgivning for bortskaffelse af
affald.
Vedligeholdelse
4-3
3
4
5
4-4
Tag den nye tonerbeholder ud af tonersættet. Ryst den nye
tonerbeholder mindst 5 gange som vist på tegningen for at fordele
toneren jævnt i beholderen.
Fjern mærkaten fra tonerbeholderen.
Installér den nye tonerbeholder i printeren. Tryk på oversiden af
beholderen på de steder, der er mærket PUSH, indtil der høres et
klik.
Vedligeholdelse
6
7
Drej låsehåndtaget til låst stilling.
Luk topdækslet.
Udskiftning af vedligeholdelsessæt
Når maskinen har udskrevet 100.000 sider, udskrives der en meddelelse
om, at vedligeholdelsessættet skal udskiftes. Vedligeholdelsessættet
skal udskiftes med det samme.
Kontakt en servicetekniker vedrørende udskiftning af
vedligeholdelsessættet.
VIGTIGT Når beholderen til brugt toner i tromleenheden er næsten
fuld, blinker indikatoren [Attention] og indikatoren [Toner]. Udskift
vedligeholdelsessættet.
Vedligeholdelse
4-5
Rengøring af printer
Printeren skal rengøres indvendigt, hver gang tonerbeholderen
udskiftes, for at undgå problemer med udskriftskvaliteten.
1
Åbn topdækslet og frontlågen.
2
Tag fremkalderen og tonerbeholderen ud af printeren.
Fremkalder
3
Tromleenhed
4-6
Fjern tromleenheden fra printeren ved at holde de grønne håndtag
med begge hænder.
Bemærk Tromleenheden er lysfølsom. Udsæt aldrig
tromleenheden for lys i mere end 5 minutter.
Vedligeholdelse
4
Anbring tromleenheden fladt på en ren og jævn flade.
VIGTIGT Placér ikke tromleenheden på højkant.
5
Brug en ren, fnugfri klud til at fjerne støv og snavs fra
registreringsrullen af metal.
VIGTIGT Pas på ikke at røre ved den sorte overførselsrulle under
rengøringen.
6
Skub den grønne chargerrenser frem og tilbage to eller tre gange på
tromleenheden for at rengøre chargerledningen. Skub den derefter
tilbage i dens udgangsposition (CLEANER HOME POSITION).
VIGTIGT Fjern tapen på chargerrenseren inden første rengøring.
Sørg efter rengøring for, at chargerrenseren anbringes i sin
udgangsposition.
7
Vedligeholdelse
Sæt tromleenheden tilbage i sin udgangsposition, når rengøringen
er afsluttet.
4-7
8
4-8
Sæt fremkalderen tilbage på plads, idet styrene i begge sider skal
flugte med indskæringerne i printeren. Luk derefter frontlågen og
topdækslet.
Vedligeholdelse
Langvarig stilstand og flytning af printer
Langvarig stilstand
Hvis printeren ikke skal anvendes i længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten.
Det anbefales at kontakte forhandleren for at få oplysning om andre
forholdsregler, der kan forhindre eventuel beskadigelse af printeren
næste gang, den anvendes.
Flytning af printer
Gør følgende, når printeren skal flyttes:
•
•
•
Flyt den forsigtigt.
Hold den så vandret som muligt for at undgå at spilde toner inden i
printeren.
Kontakt en servicetekniker, hvis printeren skal flyttes over længere
afstande.
ADVARSEL Hvis printeren skal fragtes, skal du fjerne
fremkalderen og tromleenheden, emballere dem i en
plastpose og sende dem separat fra printeren.
Vedligeholdelse
4-9
4-10
Vedligeholdelse
5
Problemløsning
I dette kapitel beskrives fremgangsmåder til håndtering af
printerproblemer, indikatorkombinationer og papirstop.
Generelle retningslinjer
Problemer med udskriftskvalitet
Indikatorernes betydning
Udredning af papirstop
Problemløsning
5-2
5-3
5-5
5-11
5-1
Generelle retningslinjer
I skemaet herunder beskrives løsninger på almindeligt forekommende
problemer. Det anbefales at forsøge at afhjælpe problemet ved hjælp af
dette skema, inden en servicetekniker kontaktes.
Symptom
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Printeren udskriver ikke
fra computeren.
Kontrollér indikatoren Ready.
Kontrollér ved hjælp af oplysningerne på side 1-5,
om der er opstået en fejl, og fjern fejlen.
Hvis statussiden udskrives uden fejl, kan der være et
problem med forbindelsen til computeren. Se Quick
Installation Guide og kontrollér forbindelsen.
Tryk på hovedafbryderen, og kontrollér at indikatoren
Ready lyser. Udskriv jobbet igen.
Forsøg at udskrive en statusside.
Dårlig udskriftskvalitet.
Der mangler tekst på
Windows testsiden.
Papiret sidder fast.
Indikatorerne er slukket
og ventilatoren er ikke i
gang.
Printeren udskriver en
statusside, men data fra
computeren udskrives
ikke.
Kontrollér, om indikatorerne vises i en
kendt kombination. Se Indikatorer på
side 1-5 for yderligere oplysninger.
–
–
–
Kontrollér strømkablet.
Kontrollér programfiler og
softwareprogram.
Kontrollér interfacekablet.
Der kommer damp ud i
Kontrollér, om temperaturen er lav i
nærheden af den øverste nærheden af printeren, eller om det
bakke.
papir, der anvendes, er fugtigt.
Se Problemer med udskriftskvalitet på side 5-3.
Dette er et specifikt problem for Windows OS. Det er
ikke et printerproblem. Det påvirker ikke
udskriftskvaliteten.
Se Udredning af papirstop på side 5-11.
Sæt begge ender af strømkablet godt fast. Prøv at
udskifte strømkablet. Se Quick Installation Guide for
yderligere oplysninger.
Prøv at udskrive en anden fil eller brug en anden
udskrivningskommando. Kontrollér
printerindstillingerne for programmet, hvis problemet
kun opstår for en bestemt fil eller et bestemt
program.
Sæt begge ender af interfacekablet godt fast. Prøv
at udskifte printerkablet. Se Quick Installation Guide
for yderligere oplysninger.
Afhængigt af printerens driftsmiljø og papirets
tilstand kan den varme, der genereres i forbindelse
med udskrivning, få fugt i det udskrevne papir til at
fordampe, således at der udsendes damp fra
printeren. I dette tilfælde kan udskrivningen
fortsættes uden problemer.
Forøg temperaturen i lokalet, og anvend papir, der har
været opbevaret et tørt sted, for at afhjælpe problemet.
Tips
Du kan ofte løse printerproblemer ved at følge nedenstående tips. Prøv
følgende, hvis der er opstået et problem, som ovenstående retningslinjer
ikke løser:
•
•
5-2
Genstart computeren, der sender udskriftsjob til printeren.
Kontrollér, at du følger softwareprogrammets fremgangsmåder for
udskrivning. Se i dokumentationen, der blev leveret sammen med
softwareprogrammet.
Problemløsning
Problemer med udskriftskvalitet
Skemaerne og diagrammerne i følgende afsnit beskriver problemer med
udskriftskvaliteten og løsningsforslag. Nogle løsninger kan indebære, at
printeren skal rengøres eller at der skal udskiftes dele i den.
Kontakt en servicetekniker, hvis løsningsforslaget ikke løser problemet.
Udskriftsresultat
Løsningsforslag
Udskrifterne er helt blanke.
Kontrollér tonerbeholderen.
Åbn frontlågen og kontrollér, at tonerbeholderen er korrekt installeret i
printeren. Se Udskiftning af tonerbeholder på side 4-2.
Udskrifterne er kun i én farve.
Kontakt en servicetekniker.
Områder uden tryk eller spredte
prikker.
Tromleenheden eller fremkalderen kan være beskadiget. Kontakt en
servicetekniker, hvis problemet ikke er afhjulpet efter udskrivning af
flere sider.
Lodrette striber.
Kontrollér tonerbeholderen og udskift om nødvendigt. Se Udskiftning
af tonerbeholder på side 4-2.
Rengør chargerledningen. Se Rengøring af printer på side 4-6.
Kontrollér, at tromleenhedens chargerrenser befinder sig i sin
udgangsposition. Se Rengøring af printer på side 4-6.
Problemløsning
5-3
Udskriftsresultat
Løsningsforslag
Svag eller utydelig udskrivning.
Kontrollér tonerbeholderen og udskift om nødvendigt. Se Udskiftning
af tonerbeholder på side 4-2.
Rengør chargerledningen. Se Rengøring af printer på side 4-6.
Grå baggrund.
Kontrollér tonerbeholderen og udskift om nødvendigt. Se Udskiftning
af tonerbeholder på side 4-2.
Kontrollér, at fremkalderen og tromleenheden er installeret korrekt. Se
Rengøring af printer på side 4-6.
5-4
Snavs langs papirets øverste kant
eller bagsiden.
Rengør registreringsrullen, hvis problemet ikke er afhjulpet efter
udskrivning af flere sider. Se Rengøring af printer på side 4-6.
Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke er afhjulpet efter
rengøring.
Ufuldstændig eller forkert placeret
udskrift.
Kontrollér, at printerindstillingerne er korrekte i softwareprogrammet
og printerdriveren.
Problemløsning
Indikatorernes betydning
Visning af indikatorerne falder generelt indenfor tre kategorier: Normal
betjening, vedligeholdelse og fejl (reparationer).
Klik på ikonet
for at afspille animationen for indikatorkombinationer.
Højreklik på en indikator. Vælg herefter Playback og Play for at afspille
animationen gentagende gange.
VIGTIGT Du skal have installeret Adobe Flash Player og Adobe Reader
(version 6.01 eller mere) på computeren for at kunne afspille
animationen. Hvis animationen ikke vises, kan du hente den nyeste
version fra Adobes hjemmeside (http://www.adobe.com/downloads/).
Normal indikation
Nedenstående skema viser indikatorkombinationerne, når printerens
status er normal.
Indikator
Betydning
Printeren annullerer data.
Printeren varmer op.
Printeren justerer farven.
Problemløsning
5-5
Indikator
Betydning
Printeren installerer toner.
Printeren modtager data.
Printeren modtager data.
Udskrivningen genoptages, når
der trykkes på [GO].
Printeren udskriver den sidste side
efter noget tid.
Der kan udskrives.
Offlinestatus. Du kan ikke
udskrive, men printeren kan
modtage data.
Printeren vender tilbage til
onlinestatus, når der trykkes på
[GO].
5-6
Problemløsning
Indikator
Betydning
Printeren er i dvaletilstand.
Printeren vender tilbage til
onlinestatus, når der trykkes på
[GO], dækslet åbnes og lukkes,
eller printeren modtager
udskriftsjob.
Indikatoren [Ready] blinker langsomt.
Problemløsning
5-7
Vedligeholdelsesindikation
Nedenstående skema viser indikatorkombinationerne, når der kræves
manuelt indgreb. Det forudsættes, at printeren er online og behandler
data.
Indikator
Betydning
Afhjælpning
Der er ikke papir i kassetten eller
MF-bakken.
Læg papir i papirkilden.
Kassetten er ikke indsat korrekt.
Skub kassetten helt ind i printeren.
Topdækslet er åbent.
Luk dækslet.
Der er ingen kassette i
papirføderen eller kassetten, der
er angivet som papirkilde, er ikke
indsat korrekt.
Sæt kassetten ind igen og forsøg at
udskrive igen.
Fremkalderen eller
tonerbeholderen er ikke installeret.
Installér fremkalderen eller
tonerbeholderen.
Kassetten indeholder ikke det
papir, der er angivet af
printerdriveren.
Læg papiret i kassetten (1 eller 2) og
genstart udskrivningen. Du kan ændre
papirkilden ved at trykke på [GO].
Papirstørrelserne passer ikke.
Hvis papirstørrelsen i papirkilden er
forskellig fra papirstørrelsen og -typen,
der er angivet af printerdriveren, kan du
udskrive ved at lægge papir i MFbakken. Læg den korrekte
papirstørrelse og -type i MF-bakken.
Tryk på [GO] for at starte
udskrivningen.
Hvis du ønsker at anvende papir fra en
anden kilde end MF-bakken, kan du
ændre papirkilden ved at trykke på
[GO].
Hvis papiret fra MF-bakken er forskelligt
fra den angivne papirstørrelse, opstår
der papirstop.
5-8
Problemløsning
Indikator
Problemløsning
Betydning
Afhjælpning
Der er opstået papirstop i
forbindelse med udskrivning.
Åbn printerens dæksel og fjern det
fastsiddende papir.
Tonerbeholderen er ved at være
tom.
Hav en ny tonerbeholder klar.
Der er ikke mere toner.
Udskift med en ny tonerbeholder.
Rengør printeren indvendigt efter
udskiftning af tonerbeholderen.
Den installerede tonerbeholders
regionale specifikation ikke svarer
til printerens.
Installér den angivne tonerbeholder.
Kan ikke udskrive med den
angivne opløsning på grund af
utilstrækkelig hukommelse.
Installér den ekstra hukommelse i
printeren.
5-9
Indikator
Betydning
Afhjælpning
Angivet fil ikke fundet.
Tryk på [GO] for at fortsætte
udskrivningen. Tryk på [Cancel] for at
annullere udskrivningen.
Den aktuelle udskrivning kan ikke
fortsættes.
Tryk på [GO] for at fortsætte
udskrivningen. Tryk på [Cancel] for at
annullere udskrivningen.
Kan ikke udskrive på grund af
utilstrækkelig hukommelse.
Installér den ekstra hukommelse i
printeren. Tryk på [GO] for at fortsætte
udskrivningen. Tryk på [Cancel] for at
annullere udskrivningen.
Kan ikke udskrive på grund af, at
data er for kompliceret.
Tryk på [GO] for at fortsætte
udskrivningen. Tryk på [Cancel] for at
annullere udskrivningen.
Fejlindikation
Hvis indikatorerne lyser eller blinker gentagende gange på en måde,
der ikke er beskrevet ovenfor i Normal eller
Vedligeholdelsesindikation, er der sandsynligvis opstået en
servicefejl. Tryk på hovedafbryderen for at slukke maskinen, vent 5
sekunder, og tryk på afbryderen igen. Dette kan fjerne fejlen. Kontakt
en servicetekniker, hvis fejlen ikke er fjernet.
5-10
Problemløsning
Udredning af papirstop
Hvis der opstår papirstop i papiroverførselsenheden, eller der ikke
indføres papir, skifter printeren automatisk til offline og indikatoren
Papirstop tændes. Status Monitor eller Embedded Web Server kan
angive placeringen af papirstoppet (den komponent, hvori der er opstået
papirstop). Fjern det fastsiddende papir. Printeren genoptager
udskrivningen, når du har fjernet det fastsiddende papir.
Mulige placeringer af papirstop
Nedenstående figur viser printerens papirgange, herunder papirføderen
(tilbehør). De steder, hvor der kan opstå papirstop, vises også. De
enkelte steder beskrives i skemaet nedenfor. Der kan opstå papirstop i
mere end én komponent i papirgangene.
Papirstoppets
placering
Problemløsning
Beskrivelse
Referenceside
A
Papirstop i MF-bakken.
side 5-12
B
Papirstop i papirkassetterne. Kassettenummeret kan være 1.
side 5-13
C
Papirstop inden i duplexenheden.
side 5-14
D
Papirstop inden i printeren.
side 5-15
E
Papirstop i bagdækslet.
side 5-17
5-11
Generelt om udredning af papirstop
Du bør tage følgende i betragtning, når du forsøger at udrede et
papirstop:
FORSIGTIG Hvis du trækker i papiret, skal du gøre det
forsigtigt, så det ikke går i stykker. Afrevne papirstumper er
svære at fjerne og kan let overses, så papirstoppet ikke kan
udredes.
•
•
Hvis der ofte opstår papirstop, kan du prøve at anvende en anden
type papir, bruge papir fra en ny pakke eller vende papirstakken. Der
kan være problemer med printeren, hvis der opstår papirstop igen,
efter at papiret er udskiftet.
Papirstoppets placering afgør, om de fastsiddende sider udskrives
normalt, når udskrivningen genoptages.
MF-bakke
1
Fjern det fastsiddende papir ved MF-bakken.
VIGTIGT Forsøg ikke at fjerne papir, der allerede er blevet delvist
indført. Fortsæt til Inden i printeren på side 5-15.
2
5-12
Læg papir i MF-bakken igen. Åbn og luk topdækslet for at fjerne
fejlen. Printeren varmer op og genoptager udskrivningen.
Problemløsning
Papirkassette/Papirføder
1
2
Træk kassetten eller papirføderen (tilbehør) ud.
Fjern eventuelt papir, der ikke er ført helt ind.
VIGTIGT Forsøg ikke at fjerne papir, der allerede er blevet delvist
indført. Fortsæt til Inden i printeren på side 5-15.
Bemærk Kontrollér, at papiret er ilagt korrekt. Er det ikke det,
skal du lægge det i igen.
3
Problemløsning
Skub kassetten helt ind på plads. Printeren varmer op og
udskrivningen genoptages.
5-13
Dupleksenhed
Papiret sidder fast i duplexenheden. Fjern det fastsiddende papir ved at
følge nedenstående anvisning.
1
2
Træk papirkassetten helt ud af printeren.
Åbn dupleksenhedens dæksel foran på printeren og fjern det
fastsiddende papir.
Åbn dupleksenhedens dæksel bag på printeren og fjern det
fastsiddende papir.
3
5-14
Skub kassetten helt ind på plads. Åbn og luk topdækslet for at fjerne
fejlen. Printeren varmer op og udskrivningen genoptages.
Problemløsning
Inden i printeren
1
Træk papirkassetten helt ud af printeren. Fjern eventuelt papir, der
ikke er ført helt ind.
VIGTIGT Forsøg ikke at fjerne papir, der allerede er blevet delvist
indført. Fortsæt til trin 2.
2
3
Åbn topdækslet og frontlågen. Tag fremkalderen og tonerbeholderen
ud af printeren.
Fjern tromleenheden fra printeren ved at holde de grønne håndtag
med begge hænder.
FORSIGTIG Fikseringsenheden inden i printeren er
varm. Rør ikke ved den, da det kan give forbrændinger.
Bemærk Tromlen er lysfølsom. Udsæt aldrig fremkalderen
for lys i mere end 5 minutter.
4
Problemløsning
Hvis det fastsiddende papir ser ud til at sidde fast mellem rullerne,
skal du trække det i papirets normale fremføringsretning.
5-15
5
6
5-16
Sæt tromleenheden tilbage på plads, idet styrene i begge sider skal
flugte med indskæringerne i printeren.
Sæt fremkalderen og tonerbeholderen tilbage i maskinen. Luk
topdækslet og frontlågen. Printeren varmer op og udskrivningen
genoptages.
Problemløsning
Bagdæksel
1
Åbn bagdækslet og fjern det fastsiddende papir ved at trække det
ud.
FORSIGTIG Fikseringsenheden inden i printeren er
varm. Rør ikke ved den, da det kan give forbrændinger.
Åbn fikseringsenhedens dæksel, hvis papiret sidder fast inden i
fikseringsenheden, og fjern papiret ved at trække det ud.
2
Problemløsning
Luk bagdækslet. Åbn og luk topdækslet for at fjerne fejlen. Printeren
varmer op og udskrivningen genoptages.
5-17
5-18
Problemløsning
6
Tilbehør
I dette kapitel beskrives tilbehøret til denne printer.
Generelle oplysninger
Ekstra hukommelsesmodul
Fjernelse af hukommelsesmodul
Kontrol af ekstra hukommelse
Papirføder (PF-100)
Netværksinterface-kort (IB-23)
Tilbehør
6-2
6-3
6-5
6-5
6-6
6-7
6-1
Generelle oplysninger
Følgende tilbehør kan fås til printeren for at opfylde dine
udskrivningskrav.
Bemærk Installér hukommelsesmodulet, inden papirføderen
(tilbehør) (PF-100) installeres.
Der findes en vejledning i installation af tilbehøret i den dokumentation,
der følger med tilbehøret. En del af tilbehøret beskrives i følgende afsnit.
Netværksinterfacekort
(IB-23)
Ekstra
hukommelsesmodul
(DIMM 128/256/
512 MB)
Papirføder (PF-100)
6-2
Tilbehør
Ekstra hukommelsesmodul
Du kan udvide printerhukommelsen ved at installere ekstra
hukommelsesmoduler (DIMM) i hukommelsesstikket på printerens
hovedcontrollerkort og dermed udskrive mere komplekse udskriftsjob og
forøge udskrivningshastigheden. Du kan vælge ekstra
hukommelsesmoduler på 128, 256 eller 512 MB. Den maksimale
hukommelse er 544 MB.
Bemærk Den ekstra hukommelse må kun installeres af en
servicetekniker. Vi påtager os intet ansvar for skader, der skyldes
forkert installation af den ekstra hukommelse.
Forholdsregler ved håndtering af printerens
hovedcontrollerkort og hukommelsesmodul
For at beskytte elektroniske dele skal du aflade dig selv for statisk
elektricitet ved at røre et vandrør (vandhane) eller andre store
metalgenstande, inden du rører hukommelsesmodulet. Du kan, hvis det
er muligt, også bære et antistatisk armbånd, når du installerer
hukommelsesmodulet.
Hold altid hovedcontrollerkortet eller et hukommelsesmodul på kanterne,
som vist nedenfor, for at undgå at beskadige de elektroniske dele.
Korrekt
Tilbehør
Forkert
6-3
Installation af hukommelsesmodul
1
2
3
4
5
6
6-4
Sluk printeren og frakobl strømkablet og printerkablet.
Fjern det højre dæksel som vist i figuren.
Fjern tapen, hvis det er første installation. Fjern herefter dækslet til
hukommelsesstikket som vist i figuren.
Skub klemmerne på begge sider af hukommelsesstikket udad.
Pak hukommelsesmodulet ud.
Sæt forsigtigt hukommelsesmodulet i hukommelsesstikket, indtil det
klikker på plads, så indhakkene i hukommelsesmodulet flugter med
de tilsvarende fremspring i stikket.
Tilbehør
7
8
Hukommelsesmodulet fastgøres til hukommelsesstikket med
klemmerne.
Genmontér dækslet til hukommelsesstikket og det højre dæksel.
Fjernelse af hukommelsesmodul
Fjern det højre dæksel og dækslet til hukommelsesstikket fra printeren
for at fjerne et hukommelsesmodul. Skub herefter forsigtigt de to
klemmer udad. Fjern forsigtigt hukommelsesmodulet fra stikket.
Kontrol af ekstra hukommelse
Udskriv en statusside for at kontrollere, om hukommelsesmodulet
fungerer korrekt.
Tilbehør
6-5
Papirføder (PF-100)
PF-100 giver dig mulighed for at føje en (for P-3520D) eller to
(for P-3521D) ekstra papirkassetter til bunden af printeren, så der
uafbrudt kan indføres store mængder papir. Hver papirkassette kan
indeholde op til ca. 250 ark ISO A4, ISO A5, JIS B5, Letter eller Legal
(80 g/m2). Føderen er fastgjort til bunden af printeren som vist til venstre.
6-6
Tilbehør
Netværksinterface-kort (IB-23)
Netværksinterfacekortet understøtter protokollerne TCP/IP, IPX/SPX,
NetBEUI og AppleTalk, så printeren kan bruges i netværksmiljøer med
Windows, Macintosh, UNIX, NetWare osv.
Netværksinterfacekortet skal installeres i det ekstra interfacestik, der
findes bag på printeren.
FORSIGTIG Sørg for, at printeren er slukket, inden der
indsættes et netværksinterfacekort i printeren.
Bemærk Når IB-23 er indsat i printeren, vil sluk-timeren blive
deaktiveret og printeren vil ikke skifte til Slukket tilstand.
1
2
3
4
5
Tilbehør
Sluk printeren og frakobl strømkablet og printerkablet.
Åbn bagdækslet.
Fjern dækslet til interfacestikket til tilbehør.
Indsæt netværksinterfacekortet. Fastgør det med de skruer, der blev
fjernet i trin 3.
Luk bagdækslet og tilslut printerkablet.
6-7
6
7
6-8
Tilslut strømkablet og tænd printeren.
Konfigurér netværksadresserne fra Quick Setup. Se
netværksinterfacekortets betjeningsvejledning for yderligere
oplysninger.
Tilbehør
7
Tillæg
I dette afsnit oplyses følgende for printeren.
Specifikationer
Miljøspecifikationer
Tillæg
7-2
7-4
7-1
Specifikationer
Bemærk Specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel.
Beskrivelse
Element
P-3520D
Type
Desktop
Udskriftsmetode
Elektrofotografi, laserscanning
Papirvægt
Papirtype
Papirstørrelse
Udskrivningshastighed
Kassette
60 til 120 g/m² (dupleks: 60 til 105 g/m²)
MF-bakke
60 til 220 g/m²
Kassette
Almindeligt papir, Fortrykt papir, Kvalitetspapir, Genbrugspapir, Groft papir,
Brevhoved, Farvet papir, Hullet papir, Høj kvalitetspapir og Brugerdefineret papir
1 til 8
MF-bakke
Almindeligt papir, Transparent, Fortrykt papir, Etiketter, Kvalitetspapir,
Genbrugspapir, Groft papir, Pergament, Brevhoved, Farvet papir, Hullet papir,
Kuvert, Karton, Tykt papir, Høj kvalitetspapir og Brugerdefineret papir 1 til 8
Kassette
A4, JIS B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, ISO
B5, Kuvert C5, 16K og Brugerdefineret (105×148 til 216×356 mm)
Papirføder
A4, JIS B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Executive, B6, ISO B5, Kuvert C5,
16K og Brugerdefineret (148×210 til 216×356 mm)
MF-bakke
A4, JIS B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, ISO
B5, Kuvert C5, Kuvert nr. 10, Kuvert nr. 9, Kuvert nr. 6-3/4, Kuvert Monarch,
Kuvert DL, Hagaki, Ofuku Hagaki, 16K, Youkei 2, Youkei 4 og Brugerdefineret
(70×148 til 216×356 mm)
Simpleks
A4/Letter: 35/37 sider/min.
A5: 17 sider/min
Dupleks
A4/Letter: 19/20 sider/min
Første udskrift ud (A4, fødning fra
kassette)
Maks. 6 sekunder
Opvarmningstid
(22° C, 60 % RF)
Tænding
Maks. 15 sekunder
Dvale
Maks. 10 sekunder
Papirkapacitet
Kassette 1
250 ark (80 g/m², maks. 11×8 1/2"/A4)
Kassette 2
250 ark (80 g/m², maks. 11×8 1/2"/A4)
Kassette 3
—
MF-bakke
50 ark (80 g/m², maks. 11×8 1/2"/A4)
Simpleks
250 ark (80 g/m²)
Dupleks
200 ark (80 g/m²)
Udfaldsbakkens
kapacitet
Uafbrudt udskrivning
1 til 999 ark
Opløsning
Hurtig 1200, 600 dpi, 300 dpi
7-2
P-3521D
250 ark (80 g/m², maks. 11×8 1/2"/A4)
Fin 1200, Hurtig 1200, 600 dpi, 300 dpi
Tillæg
Beskrivelse
Element
P-3520D
Driftsmiljø
Temperatur
10 til 32,5 °C
Luftfugtighed
15 til 80 %
Højde
Maks. 2.500 m
Lys
Maks. 1.500 lux
Understøttet OS
Interface
Microsoft Windows XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2012 R2
Mac OS X 10.5 eller senere
Standard
Hi-Speed USB: 1
Tilbehør
Netværksinterfacekort: 1 (10BASE-T/100BASE-TX)
PDL
Hukommelse
PRESCRIBE
Standard
32 MB
Maks.
544 MB
Mål (B × D × H)
375×393×250 mm
Vægt (uden tonerbeholder)
12 kg
Strømkrav
50/60 Hz, 4,2 A
Strømforbrug
P-3521D
Maks.
919 W
Under
udskrivning
535 W
Ved standby
7,1 W, når EcoFuser er aktiveret.
55,0 W, når EcoFuser er deaktiveret.
Tilbehør
Tillæg
Dvaletilstand
2,6 W
Slukket tilstand
Maks. 0,1 W
Ekstra hukommelse, papirføder (250- Ekstra hukommelse, papirføder (250arks x 1), netværksinterfacekort (IB-23) arks x 2), netværksinterfacekort (IB-23)
7-3
Miljøspecifikationer
Denne maskine er i overensstemmelse med følgende
miljøspecifikationer.
•
•
•
Tid før skift til dvaletilstand (standardindstilling): 1 minut
Dupleksudskrivning: Standardudstyr
Slidstærkt papir til indføring: 100 % genbrugspapir
BEMÆRK: Din forhandler eller en servicetekniker kan give dig flere
oplysninger om de anbefalede papirtyper.
7-4
Tillæg
Indeks
A
H
Afbryder
komponenter .............................................................1-2
Højre dæksel
komponenter .............................................................1-2
Håndtering af hukommelsesmodul ..................................6-3
B
Bagdæksel
komponenter .............................................................1-3
udredning af papirstop ............................................ 5-17
Berøringspanel .........................................................1-5, 1-6
Betjeningspanel
indikatorer, taster, oversigt .......................................1-4
komponenter .............................................................1-2
C
Chargerrenser .................................................................. 4-7
D
DIMM ............................................................................... 6-2
Dupleksenhed
udredning af papirstop ............................................ 5-14
Dæksel til interfacestik til tilbehør
komponenter .............................................................1-3
E
Ekstra hukommelsesmodul
tilbehør ......................................................................6-2
Etiket ................................................................................ 2-7
F
Farvet papir ......................................................................2-9
Fejlindikation
indikatorer ............................................................... 5-10
Fikseringsenhed
udredning af papirstop ............................................ 5-17
Fjernelse af hukommelsesmodul ..................................... 6-5
Flytning af printer .............................................................4-9
Fortrykt papir .................................................................... 2-9
Fremkalderenhed
udredning af papirstop ............................................ 5-15
vedligeholdelse ......................................................... 4-6
Frontlåge
komponenter .............................................................1-2
G
Genbrugspapir ................................................................. 2-9
Generelle problemer
problemløsning ......................................................... 5-2
I
IB-23 ........................................................................ 6-2, 6-7
Ilægning af papir
Kassette ..................................................................2-11
MF-bakke ................................................................2-14
Inden i printeren
udredning af papirstop ............................................5-15
Indikatoren Attention
betjeningspanel .........................................................1-4
Indikatoren Data
betjeningspanel .........................................................1-4
Indikatoren Jam
betjeningspanel .........................................................1-4
Indikatoren Paper
betjeningspanel .........................................................1-4
Indikatoren Ready
betjeningspanel .........................................................1-4
Indikatoren Toner
betjeningspanel .........................................................1-4
udskiftning af tonerbeholder .....................................4-2
Indikatorer
Klar, Data, Papirstop, Attention, Toner .....................1-5
Indikatorernes betydning ..................................................5-5
Indikatorkombinationer
fejl ...........................................................................5-10
normal .......................................................................5-5
vedligeholdelse .........................................................5-8
Installation af hukommelsesmodul ...................................6-4
Installation af netværksinterfacekort ................................6-7
J
Justeringsstyr .................................................................2-14
Justeringsstyr for papirlængde .......................................2-12
K
Kassette
basisvægt .................................................................2-5
Ilægning af papir .....................................................2-11
papirstørrelser ...........................................................2-4
Klargøring af papir .........................................................2-11
Klæbeetiket ......................................................................2-8
Komponenter
på printerens bagside ...............................................1-3
på printerens forside .................................................1-2
Kontrol af ekstra hukommelse .........................................6-5
Kuvert ...............................................................................2-8
Indeks-1
L
R
Langvarig stilstand ...........................................................4-9
Låsehåndtag
tonerbeholder ............................................................4-3
Registreringsrulle
rengøring .................................................................. 4-7
Rengøring
chargerledning ......................................................... 4-7
printer ....................................................................... 4-6
registreringsrulle ....................................................... 4-7
Dokumentføder ........................................................ 5-3
M
Maskinens dele ................................................................1-1
MF-bakke
basisvægt ..................................................................2-5
Ilægning af papir .....................................................2-14
komponenter .............................................................1-2
min. og maks. papirstørrelse .....................................2-3
papirstørrelser ...........................................................2-4
papirtype .................................................................2-10
udredning af papirstop ............................................5-12
Miljøspecifikationer ...........................................................7-4
Mulige placeringer af papirstop ......................................5-11
N
Navne
Betjeningspanel ........................................................1-4
Netværksinterfacekort ......................................................6-7
tilbehør ......................................................................6-2
Normal indikation
indikatorer .................................................................5-5
O
Originalplade
Rengøring .................................................................5-2
P
Papir
min. og maks. papirstørrelse .....................................2-3
Papirføder ........................................................................6-6
tilbehør ......................................................................6-2
udredning af papirstop ............................................5-13
Papirkassette
komponenter .............................................................1-2
min. og maks. sidestørrelse ......................................2-3
papirtype .................................................................2-10
udredning af papirstop ............................................5-13
Papirmåler ......................................................................2-13
Papirstopper
komponenter .............................................................1-2
Papirvægt .........................................................................2-5
PF-100 ..................................................................... 6-2, 6-6
Postkort ............................................................................2-8
Problemer med udskriftskvalitet
problemløsning .........................................................5-3
Problemløsning ................................................................5-1
generelle problemer ..................................................5-2
problemer med udskriftskvalitet ................................5-3
S
Specialpapir ..................................................................... 2-7
Specifikationer ................................................................. 7-2
Miljøspecifikationer ................................................... 7-4
Startbeholder
tonerbeholder ........................................................... 4-2
Stik til strømkabel
komponenter ............................................................ 1-3
Stik til USB-interface
komponenter ............................................................ 1-3
Strømkabel
tilslutning .................................................................. 3-2
T
Tast
Cancel ...................................................................... 1-6
GO ............................................................................ 1-6
Tasten Cancel ................................................................. 1-4
betjeningspanel ........................................................ 1-4
Tasten GO ....................................................................... 1-4
betjeningspanel ........................................................ 1-4
Taster
Fortsæt, Afbryd ........................................................ 1-6
Tilbehør ........................................................................... 6-2
Dokumentefterbehandler .......................................... 4-6
ekstra hukommelsesmodul ...................................... 6-2
netværksinterfacekort ............................................... 6-2
papirføder ................................................................. 6-2
Tilslutning
strømkabel ............................................................... 3-2
USB-kabel ................................................................ 3-2
Tips .................................................................................. 5-2
Tonerbeholder
udskiftning ................................................................ 4-2
vejledning i udskiftning ............................................. 4-3
Tonersæt
tonerbeholder, affaldspose af plast,
installationsvejledning ................................ 4-2
Topdæksel
komponenter ............................................................ 1-2
Transparenter .................................................................. 2-7
Tromleenhed
udredning af papirstop ........................................... 5-15
vedligeholdelse ........................................................ 4-6
Tænding af maskinen ...................................................... 3-2
U
Udredning af papirstop
Indeks-2
bagdæksel ..............................................................5-17
dupleksenhed .........................................................5-14
inden i printeren ......................................................5-15
MF-bakke ................................................................ 5-12
papirføder ............................................................... 5-13
papirkassette .......................................................... 5-13
Udskiftning
tonerbeholder ....................................................4-2, 4-3
Udskiftning af tonerbeholder ............................................4-3
Underbakke
komponenter .............................................................1-2
USB-kabel
tilslutning ...................................................................3-2
V
Vedligeholdelse
Udskiftning af tonerbeholder og rengøring ............... 4-1
Vedligeholdelsesindikation
indikatorer ................................................................. 5-8
Venstre dæksel 1 .............................................................1-3
Ø
Øverste bakke
komponenter .............................................................1-2
Indeks-3
Indeks-4
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement