Triumph-Adler P-3521DN Print system Brugermanual

Triumph-Adler P-3521DN Print system Brugermanual
P-3521DN
OPERATØRHÅNDBOK
Denne operatørhåndboken gjelder for modellen P-3521DN.
Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon
vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske
modellene av disse maskinene.
De amerikanske modellene av disse maskinene vises i
skjermbildene i denne håndboken. Hvis du bruker den europeiske
modellen, bruk meldingene som vises for den amerikanske
modellen kun som referanse. I hovedteksten gis kun de
amerikanske meldingene, hvis versjonene er forskjellige bare
med hensyn til bruk av små og store bokstaver. Hvis det er selv
små forskjeller i meldingen, har vi listet informasjonen for den
amerikanske modellen fulgt av tilhørende informasjonen for den
europeiske modellen (i hakeparentes).
Denne operatørhåndboken er beregnet til å hjelpe deg til å bruke
maskinen riktig, utføre rutinemessig vedlikehold og gjennomføre en
enkel feilsøkingshandling etter behov, slik at du alltid kan bruke
maskinen i god tilstand.
Vennligst les denne operatørhåndboken før du begynner å bruke
maskinen, og hold den sammen med maskinen for lett oppslag.
Vi anbefaler at du bruker våre originale forbruksartikler. Vi kan ikke
holdes ansvarlige for skader som følge av det brukes ikke originale
forbruksartikler i denne maskinen.
Innhold
1
Maskindeler ................................................................................. 1-1
Deler på forsiden av skriveren .................................................. 1-2
Deler på baksiden av skriveren ................................................. 1-2
Betjeningspanel .......................................................................... 1-3
2
Legge inn papir ........................................................................... 2-1
Klargjøre papiret ......................................................................... 2-2
Legge papir inni kassetten ........................................................ 2-2
Legge inn papiret i universalskuffen ........................................ 2-5
Papirstopper ............................................................................... 2-6
3
Koble til og skrive ut .................................................................. 3-1
Tilkoblinger ................................................................................. 3-2
Skrive ut statusside for nettverksgrensesnitt ......................... 3-6
Embedded Web Server RX ........................................................ 3-7
Installere skriverdriveren ......................................................... 3-14
Utskrift ....................................................................................... 3-21
Utskrift av AirPrint .................................................................... 3-23
Status Monitor .......................................................................... 3-24
Funksjon for strømsparing ...................................................... 3-28
4
Vedlikehold ................................................................................. 4-1
Generell informasjon .................................................................. 4-2
Skifte tonerkassetten ................................................................. 4-2
Utskiftning av vedlikeholdssett ................................................. 4-5
Rengjøre skriveren ..................................................................... 4-6
Lengre periode uten bruk - Flytte skriveren ............................ 4-9
5
Feilsøking .................................................................................... 5-1
Generelle retningslinjer ............................................................. 5-2
Problemer med utskriftskvaliteten ............................................ 5-3
Feilmeldinger .............................................................................. 5-5
Ready, Data og Attention indikatorer ....................................... 5-9
Fjerne papirstopp ..................................................................... 5-10
6
Tillegg .......................................................................................... 6-1
Spesifikasjoner ........................................................................... 6-2
Miljøspesifikasjoner ................................................................... 6-4
Register .......................................................................... Register-1
i
ii
Informasjon om rettslige
forhold og
sikkerhetsinformasjon
Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette
kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:
Informasjon om rettslige forhold
Lisensavtaler
Sikkerhetsinformasjon
Symboler
Forholdsregler ved montering
Forholdsregler ved bruk
Om denne operatørhåndboken
Konvensjoner i denne håndboken
iv
vi
xii
xvii
xviii
xx
xxii
xxiii
iii
Informasjon om rettslige
forhold
FORSIKTIG DET TAS INTET ANSVAR FOR SKADE
SOM SKYLDES FEIL INSTALLERING.
Merknad om programvare
PROGRAMVARE SOM BRUKES MED DENNE SKRIVEREN MÅ
STØTTE SKRIVERENS EMULERINGSMODUS. Standardinnstilling for
skriveren er å emulere PCL. Emuleringsmodusen kan endres.
Merknad
Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel. Det kan bli
satt inn flere sider i fremtidige utgaver.
Vi ber brukeren om å unnskylde eventuelle tekniske unøyaktigheter eller
trykkfeil i denne utgaven. Det tas intet ansvar hvis det skulle skje uhell
mens brukeren følger instruksjonene i denne håndboken. Det tas heller
intet ansvar for feil og mangler i skriverens fastvare (innholdet i
leseminnet).
Denne håndboken og alt opphavsrettsbeskyttet materiale som selges
eller leveres sammen med eller i forbindelse med salget av skriveren, er
beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Det er forbudt å
kopiere eller på annen måte reprodusere hele eller deler av denne
håndboken og eventuelt opphavsrettsbeskyttet materiale uten skriftlig
tillatelse fra eieren av opphavsretten. Kopier som tas av hele eller deler
av denne håndboken, eventuelt opphavsrettsbeskyttet materiale, må
inneholde den samme merknaden om opphavsrett som materialet som
det kopieres fra.
Beskyttede navn og varemerker
• KPDL er et varemerke for Kyocera Corporation
• Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows
Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012,
Windows 8 og Internet Explorer er registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i U.S.A. og/eller i andre land.
• PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company.
• Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe
Systems Incorporated.
• Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation.
• NetWare er et registrert varemerke for Novell, Inc.
• IBM er et registrert varemerke for International Business Machines
Corporation.
• AppleTalk, Bonjour, Macintosh, og Mac OS er varemerker for Apple
Inc., registrert i USA og andre land.
iv
• Alle europeiske språkskrifter som er installert på denne maskinen,
brukes under lisens fra Monotype Imaging Inc.
• Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype
GmbH.
• ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC
ZapfDingbats er registrerte varemerker for International Typeface
Corporation.
• UFST™ MicroType®-skrifter fra Monotype Imaging Inc. er installert på
denne maskinen.
• AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc.
• iOS er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende Cisco i USA
og andre lang, og brukes under lisens av Apple Inc.
Alle andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller
varemerker for de respektive firmaene. Benevnelsene ™ og ® vil ikke bli
brukt i denne operatørhåndboken.
v
Lisensavtaler
IBM Program License Agreement
THE DEVICE YOU HAVE PURCHASED CONTAINS ONE OR MORE
SOFTWARE PROGRAMS (“PROGRAMS”) WHICH BELONG TO
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (“IBM”).
THIS DOCUMENT DEFINES THE TERMS AND CONDITIONS UNDER
WHICH THE SOFTWARE IS BEING LICENSED TO YOU BY IBM. IF
YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
LICENSE, THEN WITHIN 14 DAYS AFTER YOUR ACQUISITION OF
THE DEVICE YOU MAY RETURN THE DEVICE FOR A FULL
REFUND. IF YOU DO NOT SO RETURN THE DEVICE WITHIN THE 14
DAYS, THEN YOU WILL BE ASSUMED TO HAVE AGREED TO THESE
TERMS AND CONDITIONS.
The Programs are licensed not sold. IBM, or the applicable IBM country
organization, grants you a license for the Programs only in the country
where you acquired the Programs. You obtain no rights other than those
granted you under this license.
The term “Programs” means the original and all whole or partial copies of
it, including modified copies or portions merged into other programs. IBM
retains title to the Programs. IBM owns, or has licensed from the owner,
copyrights in the Programs.
1. License
Under this license, you may use the Programs only with the device on
which they are installed and transfer possession of the Programs and
the device to another party.
If you transfer the Programs, you must transfer a copy of this license and
any other documentation to the other party. Your license is then
terminated. The other party agrees to these terms and conditions by its
first use of the Program.
You may not:
1. use, copy, modify, merge, or transfer copies of the Program except as
provided in this license;
2. reverse assemble or reverse compile the Program; or
3. sublicense, rent, lease, or assign the Program.
2. Limited Warranty
The Programs are provided “AS IS.”
THERE ARE NO OTHER WARRANTIES COVERING THE
PROGRAMS (OR CONDITIONS), EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so
the above exclusion may not apply to you.
3. Limitation of Remedies
IBM's entire liability under this license is the following;
For any claim (including fundamental breach), in any form, related in any
way to this license, IBM's liability will be for actual damages only and will
be limited to the greater of:
vi
1. the equivalent of U.S. $25,000 in your local currency; or
2. IBM's then generally available license fee for the Program
This limitation will not apply to claims for bodily injury or damages to real
or tangible personal property for which IBM is legally liable.
IBM will not be liable for any lost profits, lost savings, or any incidental
damages or other economic consequential damages, even if IBM, or its
authorized supplier, has been advised of the possibility of such
damages. IBM will not be liable for any damages claimed by you based
on any third party claim. This limitation of remedies also applies to any
developer of Programs supplied to IBM. IBM's and the developer's
limitations of remedies are not cumulative. Such developer is an
intended beneficiary of this Section. Some jurisdictions do not allow
these limitations or exclusions, so they may not apply to you.
4. General
You may terminate your license at any time. IBM may terminate your
license if you fail to comply with the terms and conditions of this license.
In either event, you must destroy all your copies of the Program. You are
responsible for payment of any taxes, including personal property taxes,
resulting from this license. Neither party may bring an action, regardless
of form, more than two years after the cause of action arose. If you
acquired the Program in the United States, this license is governed by
the laws of the State of New York. If you acquired the Program in
Canada, this license is governed by the laws of the Province of Ontario.
Otherwise, this license is governed by the laws of the country in which
you acquired the Program.
Typeface Trademark Acknowledgement
All resident fonts in this printer are licensed from Monotype Imaging Inc.
Helvetica, Palatino and Times are registered trademarks of Linotype-Hell
AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery and ITC
Zapf Dingbats are registered trademarks of International Typeface
Corporation.
Monotype Imaging License Agreement
1. “Software” shall mean the digitally encoded, machine readable,
scalable outline data as encoded in a special format as well as the
UFST Software.
2. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to
reproduce and display weights, styles and versions of letters,
numerals, characters and symbols (“Typefaces”) solely for your own
customary business or personal purposes at the address stated on
the registration card you return to Monotype Imaging. Under the
terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts
on up to three printers. If you need to have access to the fonts on
more than three printers, you need to acquire a multi-user license
agreement which can be obtained from Monotype Imaging.
Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software
and Typefaces and no rights are granted to you other than a License
to use the Software on the terms expressly set forth in this
Agreement.
vii
3. To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to
maintain the Software and other proprietary information concerning
the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and
Typefaces.
4. You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except
that you may make one backup copy. You agree that any such copy
shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5. This License shall continue until the last use of the Software and
Typefaces, unless sooner terminated. This License may be
terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms
of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days
after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is
terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all
copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6. You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt,
reverse engineer or decompile the Software.
7. Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery,
the Software will perform in accordance with Monotype Imagingpublished specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that
the Software is free from all bugs, errors and omissions.
8. THE PARTIES AGREE THAT ALL OTHER WARRANTIES,
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF
FITNESS
FOR
A
PARTICULAR
PURPOSE
AND
MERCHANTABILITY, ARE EXCLUDED.
9. Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in
connection with the Software and Typefaces is repair or replacement
of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
10. IN NO EVENT WILL MONOTYPE IMAGING BE LIABLE FOR LOST
PROFITS, LOST DATA, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES CAUSED BY
ABUSE OR MISAPPLICATION OF THE SOFTWARE AND
TYPEFACES.
11. Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
12. You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the
Software and/or Typefaces without the prior written consent of
Monotype Imaging.
13. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to
restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or
disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights
software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
14. YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS
AGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY
ITS TERMS AND CONDITIONS. NEITHER PARTY SHALL BE
BOUND BY ANY STATEMENT OR REPRESENTATION NOT
CONTAINED IN THIS AGREEMENT. NO CHANGE IN THIS
AGREEMENT IS EFFECTIVE UNLESS WRITTEN AND SIGNED BY
PROPERLY AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF EACH PARTY.
BY OPENING THIS DISKETTE PACKAGE, YOU AGREE TO
ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.
viii
GPL/LGPL
Produktet inneholder GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller
LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) programvare som del av
fastvaren. Du kan få kildekoden, og har dermed tillatelse til å kopiere,
gjengi og endre den i samsvar med vilkårene til GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4
The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be
used to endorse or promote products derived from this software
without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment: "This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://
www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS"
AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights
reserved.
ix
This package is an SSL implementation written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform
with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the
following conditions are ahered to. The following conditions apply to all
code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this
distribution is covered by the same copyright terms except that the holder
is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the
code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in
documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
being used are not cryptographic related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof)
from the apps directory (application code) you must include an
acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or
derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
x
Compliance and Conformity
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
•
•
•
•
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The use of a non-shielded interface cable with the referenced device
is prohibited.
CAUTION — The changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user's authority to
operate the equipment.
This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC
Rules.
Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may
not cause interference, and (2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of the device.
* The above warning is valid only in the United States of America.
xi
Sikkerhetsinformasjon
Lasersikkerhet
Denne skriveren er klassifisert som laserprodukt i klasse 1 i ”Radiation
Performance Standard” fra U.S. Department of Health and Human
Services (DHHS) (det amerikanske helsedepartementet) i samsvar med
“Radiation Control for Health and Safety Act” av 1968. Dette betyr at
skriveren ikke produserer farlig laserstråling. Ettersom strålingen som
avgis inni skriveren er totalt begrenset av beskyttende kabinett og
utvendige deksler, kan ikke laserstrålen slippe ut fra skriveren under
drift.
Merknad om laser
I USA er denne skriveren klassifisert i samsvar med kravene i DHHS 21
CFR delkapittel som et laserprodukt i klasse I (1). Andre steder er den
klassifisert som laserprodukt i klasse I i samsvar med kravene i IEC 825.
FARE KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR
ÅPEN. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING FOR
STRÅLING.
FORSIKTIG Det kan føre til farlig eksponering for stråling
hvis kontrollene brukes til andre formål, det foretas
justeringer, eller det utføres andre operasjoner enn de som
er spesifisert i denne håndboken.
Radiosender
Denne maskinen inneholder en radiosender. Produsenten erklærer at
dette utstyret (sideskriver), modell P-3521DN, er i samsvar med
grunnkravene og andre bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.
Radiomerkingsteknologi
I enkelte land kan radiomerkingsteknologien som brukes i dette utstyret
til å identifisere tonerkassetten, være underlagt godkjenning, og bruken
av utstyret kan derfor være innskrenket.
xii
Advarselsetiketter
Følgende etiketter er festet på skriveren.
Laser på innsiden av skriveren
(advarsel om laserstråling)
Høy temperatur på innsiden. Ikke
berør deler i dette området da
dette medfører fare for
forbrenning.
P-3521DN
CDRH-forskrifter
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food
and Drug Administration (det amerikanske nærings- og
legemiddeltilsynet) iverksatte forskrifter for laserprodukter fra
02.08.1976. Disse forskriftene gjelder laserprodukter produsert etter
01.08.1976. Samsvaret er obligatorisk for produkter som markedsføres i
USA. Et merke som viser at produktet er i samsvar med CDRHforskriftene må festes til laserproduktene som markedsføres i USA.
Ozonkonsentrasjon
Skriverne genererer ozongass (O3) som kan konsentreres på
installasjonsstedet og gi en ubehagelig lukt. For å redusere
konsentrasjonen av ozongass til under 0,1 ppm fraråder vi å plassere
skriveren i lukkede områder hvor ventilasjonen er hindret.
xiii
Canadian Department of Communications
Compliance Statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis de conformité aux normes du ministere
des Communications du Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB003 du Canada.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der
höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN
ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am
Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am
Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
Forbehold
Vi påtar oss ikke erstatningsansvar overfor kunder eller andre personer
eller selskaper for noen tap eller skader som er direkte eller indirekte
forårsaket av eller antas å være forårsaket av utstyr som er solgt eller
levert av oss, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle avbrudd eller
forsinkelser i arbeidet, tap eller skader som følge av bruken eller
håndteringen av utstyret eller programvaren.
Safety Instructions Regarding the
Disconnection of Power
Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on
the equipment are only functional switches and are not suitable for
isolating the equipment from the power source.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die
anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können
nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.
xiv
Kontrollfunksjon for strømsparing
Enheten leveres utstyrt med en strømsparingsmodus der energiforbruket
reduseres etter at det har gått en viss tid siden sist enheten ble brukt,
såvel som en dvalemodus der skriverfunksjonene forblir i en
ventemodus, men energiforbruket er likevel redusert til et minimum når
det ikke er noen aktivitet på enheten etter at det har gått en viss tid.
Strømsparingsmodus
Maskinen går automatisk over i strømsparingmodus når det har gått 1
minutt siden enheten sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for
inaktivitet før strømsparingsmodus aktiveres. For mer informasjon, se
Low Power Timer (Low Power Mode timer timeout time) i Advanced
Operation Guide.
Dvale
For Europa
Maskinen går automatisk over i dvalemodus når det har gått 15 minutter
siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før
dvalemodus aktiveres. For mer informasjon, se Sleep Timer (Sleep timer
timeout setting) i Advanced Operation Guide.
Utenfor Europa
Maskinen går automatisk over i dvalemodus når det har gått 1 minutt
siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før
dvalemodus aktiveres. For mer informasjon, se Sleep Timer (Sleep timer
timeout setting) i Advanced Operation Guide.
Automatisk funksjon for tosidig utskrift
Denne skriveren har tosidig utskrift som standardfunksjon. Hvis du for
eksempel skriver ut to 1-sidige originaler over på ett enkelt ark som en
2-sidig utskrift, reduseres papirforbruket. For mer informasjon, se Duplex
(Duplex Printing) i Advanced Operation Guide.
Utskrift i 2-sidig modus reduserer papirforbruket og bidrar til bevaring av
skogressurser. 2-sidig modus reduserer også mengden papir som må
kjøpes, og derfor reduserer kostnad. Det er anbefalt at maskiner i stand
til 2-sidig utskrift stilles til bruk som 2-sidig modus ved standard.
Ressurssparing - Papir
For bevaring og bærekraftig bruk av skogsressurser, anbefaler vi bruk av
resirkulerte papir og nytt papir som er sertifisert i tråd med miljøvennlige
initiativer eller som er har godkjent miljømerking, som imøtekommer
kvalitetsstandarden EN 12281:2002*1 eller tilsvarende.
Denne maskinen støtter også utskrift på 64 g/m² papir. Bruk av papir
som inneholder mindre råmaterialer kan føre til ytterligere bevaring av
skogressurser.
*1: EN12281:2002 "Utskrift og forretningspapir - Krav til kopipapir for
bildebehandling med tørr toner"
Salgs- eller servicerepresentanten din kan gi mer informasjon om
anbefalte papirtyper.
xv
Miljømessige fordeler av "strømsparing"
For å redusere strømforbruket når det er inaktivt, er denne maskinen
utstyrt med en strømstyringsfunksjon som automatisk aktiverer
strømsparingsmodus når maskinen er inaktiv i en viss periode.
Selv om det tar maskinen en liten mengde tid å gå tilbake til READYmodus i strømsparingsmodus, er en betydelig reduksjon i
energiforbruket mulig. Det anbefales at maskinen brukes med
aktiveringstid for strømsparingsmodus stilt inn som standard innstilling.
Energy Star (ENERGY STAR®) Program
Vi har bestemt som et selskap i det internasjonale Energy Starprogrammet at dette produktet er i samsvar med standardene som er
beskrevet i det internasjonale Energy Star-programmet.
ENERGY STAR® er et frivillig energieffektivitetsprogram med formål å
utvikle og promotere bruken av energieffektive produkter for å bidra til å
forebygge global oppvarming. Ved å kjøpe ENERGY STAR®-kvalifiserte
produkter kan kunder bidra til å redusere utslippene av drivhusgasser
under bruk, og til å kutte energirelaterte kostnader.
xvi
Symboler
Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler,
er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte brukeren, andre personer og
gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen.
Symbolene og deres betydning er angitt nedenfor.
FARE: Angir at det vil føre til alvorlig skade eller død dersom
advarselen ikke følges.
ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død
hvis advarselen ikke følges.
FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller
skader på maskinen hvis advarselen ikke følges.
Følgende symboler angir at det aktuelle avsnittet inneholder
sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på er
angitt på symbolet.
.... [Generell advarsel]
.... [Advarsel om fare for elektrisk støt]
.... [Advarsel om høy temperatur]
Følgende symboler angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon
om handlinger som ikke må utføres. Illustrasjonen inne i symbolet angir
hvilke handlinger det dreier seg om.
.... [Advarsel om handling som ikke må utføres]
.... [Må ikke demonteres]
Følgende symboler angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon
om handlinger som må utføres. Spesifikasjon av handlingen som må
utføres er angitt på symbolet.
.... [Varsel om nødvendig handling]
.... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]
.... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt]
Kontakt serviceteknikeren for å bestille utskifting hvis
sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er uleselige eller
håndboken er blitt borte (må betales for).
xvii
Forholdsregler ved
montering
Miljø
Forsiktig
Unngå å plassere maskinen i eller på steder som er ustabile eller
ikke er horisontale. På slike steder kan maskinen falle ned eller
velte. Slike situasjoner kan føre til personskader eller skade på
maskinen.
Unngå steder med fuktighet, støv eller skitt. Hvis det fester seg
støv eller skitt på støpselet, må du rengjøre støpselet for å unngå
fare for brann eller elektrisk støt.
Unngå steder nær radiatorer, panelovner eller andre varmekilder
og steder i nærheten av brennbare stoffer, slik at brannfare
unngås.
La det være avstand til maskinen, som vist nedenfor, slik at
maskinen holdes kjølig og vedlikehold og utskifting av deler blir
enklere. La det være nok avstand, spesielt rundt bakdekselet, til
at luften kan sirkulere uhindret.
400 mm
300 mm
300 mm 200 mm
500 mm
Andre forholdsregler
Ugunstige miljøforhold kan påvirke driftssikkerheten og ytelsen til
maskinen. Installer skriveren i et rom med klimaanlegg (anbefalt
romtemperatur: ca. 23 °C, relativ luftfuktighet: ca. 60 %), og unngå å
plassere maskinen på følgende steder.
•
•
•
•
•
xviii
Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys.
Unngå steder med vibrasjon.
Unngå steder med store temperaturendringer.
Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft.
Unngå steder med dårlig ventilering.
Under utskrift avgis det noe ozon, men mengden er så liten at det ikke
har innvirkning for helsen. Hvis skriveren brukes over en lengre periode i
et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan
imidlertid lukten bli ubehagelig. For å få gode forhold til utskriftsarbeidet
anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig.
Strømforsyning/jording av maskinen
Advarsel
Ikke bruk strømforsyning med annen spenning enn den angitte.
Unngå flere tilkoblinger til samme uttak. Slike situasjoner øker
faren for brann og elektrisk støt.
Sett støpselet helt inn i stikkontakten. Hvis metallgjenstander
kommer i kontakt med de ledende delene på støpselet, kan dette
føre til brann eller elektrisk støt.
Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt for å redusere faren
for brann eller elektrisk støt ved en eventuell kortslutning. Hvis en
jordet stikkontakt ikke er tilgjengelig, må du kontakte Service.
Andre forholdsregler
Bruk den stikkontakten som er nærmest maskinen.
Støpselet fungerer som hovedisoleringsenhet for maskinen. Pass på at
kontakten/uttaket er plassert/montert nær utstyret og er lett tilgjengelig.
Håndtering av plastposer
Advarsel
Oppbevar plastposene som brukes med maskinen, utenfor barns
rekkevidde. Plasten kan klebe seg fast rundt nesen og munnen,
og føre til kvelning.
xix
Forholdsregler ved bruk
Forholdsregler ved bruk av maskinen
Advarsel
Ikke plasser metallgjenstander eller vannbeholdere
(blomstervaser, blomsterkrukker, kopper osv.) oppå eller ved
maskinen. Det kan føre til brann eller elektrisk støt hvis noen av
disse gjenstandene faller inn i maskinen.
Ikke åpne noen av dekslene på maskinen. Det kan føre til fare for
elektrisk støt fra høyspenningsdeler inne i maskinen.
Unngå skader og brudd på nettledningen, og prøv aldri å reparere
den. Ikke plasser tunge gjenstander på ledningen, ikke bøy den,
og ikke dra i den unødig eller påfør den annen skade. Slike
situasjoner øker faren for brann og elektrisk støt.
Prøv aldri å reparere eller demontere maskinen eller maskindeler.
Det kan føre til fare for brann eller elektrisk støt, eller skade
laseren. Hvis laserstrålen slipper ut, kan dette føre til synsskader
og blindhet.
Hvis maskinen blir meget varm, det kommer røyk fra maskinen,
det blir rar lukt eller en annen unormal situasjon oppstår, er det
fare for brann og elektrisk støt. Slå umiddelbart av hovedbryteren
(), trekk støpselet ut av stikkontakten, og kontakt Service.
Hvis skadelige gjenstander (binders, vann, andre væsker osv.)
kommer inn i maskinen, må du slå av hovedbryteren ()
umiddelbart. Trekk deretter støpselet ut av stikkontakten for å
unngå fare for brann eller elektrisk støt. Kontakt deretter Service.
Trekk aldri ut eller sett aldri inn støpselet med våte hender da
dette kan gi elektrisk støt.
Kontakt alltid Service når deler i maskinen skal vedlikeholdes eller
repareres.
Forsiktig
Ikke dra i nettledningen når du skal trekke den ut av
stikkontakten. Hvis du drar i nettledningen, kan den skades, og
det kan oppstå fare for brann eller elektrisk støt. (Hold alltid i
støpselet når du trekker nettledningen ut av stikkontakten.)
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når du flytter maskinen.
Hvis nettledningen skades, kan det oppstå fare for brann eller
elektrisk støt.
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en kortere tidsperiode
(for eksempel over natten), slår du av hovedbryteren (O). Hvis
maskinen ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode (ferie
og så videre), bør du av sikkerhetshensyn trekke ut støpselet fra
stikkontakten mens maskinen ikke er i bruk.
Ta alltid tak i deler som er beregnet til dette, når du flytter
maskinen.
Av sikkerhetshensyn må du alltid ta støpselet ut av stikkontakten
når du rengjør maskinen.
xx
Hvis det samler seg støv inne i maskinen, kan det være fare for
brann eller andre problemer. Vi anbefaler derfor at du rådfører
deg med Service i forbindelse med rengjøring av deler inne i
maskinen. Dette er effektivt hvis det utføres før årstider med mye
fuktighet. Ta kontakt med Service med hensyn til kostnader for
rengjøring av deler i maskinen.
Andre forholdsregler
Ikke plasser tunge gjenstander på maskinen, og unngå å skade
maskinen på annen måte.
Åpne aldri det øvre frontdekselet, slå aldri av hovedbryteren, og trekk
ikke ut støpselet under utskrift.
Kontakt Service når du skal løfte eller flytte maskinen.
Ikke berør elektriske deler, som for eksempel kontakter eller kretskort.
De kan skades av statisk elektrisitet.
Ikke forsøk å utføre handlinger som ikke er beskrevet i denne
håndboken.
Bruk skjermede grensesnittkabler.
Forsiktig
Det kan føre til farlig eksponering for stråling hvis kontrollene brukes til
andre formål, det foretas justeringer, eller det utføres andre operasjoner
enn de som er spesifisert i denne håndboken.
Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler
Forsiktig
Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister
kan føre til forbrenninger.
Oppbevar deler som inneholder toner utenfor barnas rekkevidde.
Hvis det søles fra deler som inneholder toner, må du unngå å
puste inn eller svelge toner. Du må også unngå å få toner i
øynene eller på huden.
•
•
•
•
Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og
skylle munnen godt med store mengder vann. Hvis du begynner å
hoste, må du kontakte lege.
Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og
drikke én til to kopper vann for å fortynne innholdet i magesekken.
Kontakt lege hvis det er nødvendig.
Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får
såre øyne, må du kontakte lege.
Hvis du får toner på huden, må du vaske den av med såpe og vann.
Ikke forsøk å ødelegge deler som inneholder toner, eller å åpne
dem med makt.
Andre forholdsregler
Etter bruk må du alltid kaste tonerkassetten i henhold til gjeldende
nasjonale og lokale regler.
Lagre alle forbruksartikler på et kjølig, mørkt sted.
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut
alt papiret fra kassetten, pakke det i originalemballasjen og forsegle
pakken.
xxi
Om denne operatørhåndboken
Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler:
1 Maskindeler
Dette kapitlet forklarer navnene på maskindelene.
2
Legge inn papir
Dette kapitlet forklarer papirets spesifikasjoner for denne skriveren, og
hvordan du skal legge papir inn i kassetten eller universalskuffen.
3
Utskrift
Dette kapitlet forklarer hvordan du installerer skriverdriveren, skriver ut
fra PCen og bruker programmet inkludert i DVD-ROMen.
4
Vedlikehold
Dette kapitlet forklarer hvordan du skifter tonerkassett og tar vare på
skriveren.
5
Feilsøking
Dette kapitlet forklarer hvordan du håndterer skriverproblemer som kan
oppstå, som for eksempel papirstopp.
6
Spesifikasjoner
Dette kapitlet gir en oversikt over spesifikasjonene til skriveren.
xxii
Konvensjoner i denne håndboken
Denne håndboken bruker følgende konvensjoner.
Konvensjon
Beskrivelse
Eksempel
Kursiv
Brukes for å angi et nøkkelord,
en setning eller en referanse til
ytterligere informasjon.
Se Problemer med utskriftskvaliteten på
side 5-3.
Fet
Brukes for å beskrive
programvarens taster.
Klikk på OK for å begynne å skrive ut.
Fet i
hakeparentes
Brukes for å angi
betjeningspanelets taster.
Trykk på [GO] for å fortsette utskriften.
Merk
Brukes til å gi
tilleggsinformasjon eller annen
nyttig informasjon om en
funksjon eller egenskap.
Viktig
Brukes til å angi viktig
informasjon.
VIKTIG Vær forsiktig, slik at du ikke
berører overføringsvalsen (sort) ved
rengjøring.
Forsiktig
Dette er utsagn som antyder
skader på maskinen som følge
av en handling.
FORSIKTIG Når du trekker i papiret,
må du trekke forsiktig, så det ikke rives.
Avrevne papirbiter er vanskelige å
fjerne og lette å overse, og de kan
hindre avklaring av papirstopp.
Advarsel
Advarsler gjør brukeren
oppmerksom på muligheten for
personskade.
ADVARSEL Hvis skriveren skal
transporteres, må fremkalleren og
trommelen fjernes og pakkes inn i en
plastpose og sendes hver for seg.
Merk Ikke ta tonerkassetten ut av
esken før du er klar til å installere
den i skriveren.
xxiii
xxiv
1
Maskindeler
I dette kapitlet får du vite hvilke deler maskinen består av, og hvilke
taster som finnes på betjeningspanelet.
Deler på forsiden av skriveren
Deler på baksiden av skriveren
Betjeningspanel
Maskindeler
1-2
1-2
1-3
1-1
Deler på forsiden av skriveren
2
1
3
4
6
10
9
8
5
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Toppdeksel
Papirstopper
Toppskuff
Betjeningspanel
Spor for USB-minne
Høyre deksel
Papirkassett
Frontdeksel
Universalskuff
Underskuff
Deler på baksiden av skriveren
16
11
12
13
15
14
11
12
13
14
15
16
1-2
Nettverksgrensesnittkontakt
USB-grensesnittkontakt
Bakdeksel
Nettledningens kontakt
Hovedbryter
Deksel til grensesnittspor for tilleggsutstyr
Maskindeler
Betjeningspanel
1
2
7
3
6
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Maskindeler
Indikatorer
Meldingsdisplay
Markørtaster
[GO] tast
[Cancel] tast
[OK] tast
[MENU] tast
1-3
1-4
Maskindeler
2
Legge inn papir
Dette kapitlet forklarer hvordan du skal legge papir inn i kassetten eller
universalskuffen.
Klargjøre papiret
Legge papir inni kassetten
Legge inn papiret i universalskuffen
Legge inn papir
2-2
2-2
2-5
2-1
Klargjøre papiret
Etter å ha pakket ut papiret må arkene luftes slik at de skilles før de
legges inn.
Hvis det brukes papir som er brettet eller krøllet, må det rettes ut før det
legges inn. Hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå.
VIKTIG Pass på at papiret ikke er stiftet, og at binders er fjernet.
Legge papir inni kassetten
250 ark eller A4 papir (80 g/m²) kan legges inni kassetten.
1
Trekk papirkassetten helt ut av skriveren.
VIKTIG Pass på at kassetten er støttet og ikke faller ut når den
trekkes ut av skriveren.
2
Juster posisjonen til breddeførerne på venstre og høyre side av
kassetten. Trykk på utløserknappen på den venstre breddeføreren,
og skyv breddeførerne til ønsket papirstørrelse.
Merk Papirstørrelsene er angitt på kassetten.
2-2
Legge inn papir
3
Juster papirlengdeføreren til ønsket papirstørrelse.
Hvis du skal bruke papir som er lenger enn A4, trekk ut
papirkassettens forlengelsesstykke ved å trykke på utløserne , og
juster til ønsket papirstørrelse.
4
Legg papiret inn i kassetten. Pass på at utskriftssiden vender
nedover, og at papiret ikke er brettet, krøllet eller ødelagt.
Merk Ikke legg inn papir over trekantmerket på
breddeføreren.
Legge inn papir
2-3
5
Sett papirkassetten inn i sporet i skriveren. Trykk den inn så langt
den kommer.
Det er et papirmål fremme til venstre på papirkassetten som angir
hvor mye papir som er igjen. Når det er tomt for papir, vil pekeren gå
ned til nivået for (tomt).
6
2-4
Angi papirstørrelsen og typen for kassetten med kontrollpanelet. For
mer informasjon, se Advanced Operation Guide.
Legge inn papir
Legge inn papiret i universalskuffen
Denne maskinen kan laste opptil 50 ark med 11 x 8 ½" eller A4 papir
(80g/m²) i universalskuffen.
1
2
3
4
Dra universalskuffen ut til den stopper.
Juster posisjonen til papirførerne på universalskuffen. Standard
papirstørrelser er merket av på universalskuffen. For standard
papirstørrelser skyves papirførerne til tilsvarende merke.
Trekk ut underskuffen.
Rett inn papiret med papirførerne, og sett det inn så langt det
kommer.
Merk Ikke legg inn så mye papir at det overstiger merket på
universalskuffen.
Legge inn papir
2-5
Merk Hvis papiret er veldig krøllete i den ene retningen, og
det allerede er utskrift på den ene siden, prøv å rulle papiret i
motsatt retning for å rette ut krøllen. Utskrevne ark vil da
komme ut flate.
Riktig
Feil
Når det legges inn konvolutter, må flippen på konvolutten være
lukket og utskriftssiden vendt oppover. Legg inn konvoluttene mot
føreren med flippen fremme eller til venstre til de stopper.
Riktig
Riktig
Feil
5
Angi papirstørrelsen og typen for universalskuffen med
kontrollpanelet. For mer informasjon, se Advanced Operation Guide.
Papirstopper
Åpne papirstopperen vist på figuren.
1
2-6
2
Legge inn papir
3
Koble til og skrive ut
Dette kapitlet forklarer hvordan du starter opp skriveren, skriver ut fra
datamaskinen og bruker programmet inkludert i DVD-ROM'en.
Tilkoblinger
Endre parametere for nettverksgrensesnitt
Skrive ut statusside for nettverksgrensesnitt
Embedded Web Server RX
Installere skriverdriveren
Utskrift
Utskrift av AirPrint
Status Monitor
Funksjon for strømsparing
Koble til og skrive ut
3-2
3-4
3-6
3-7
3-14
3-21
3-23
3-24
3-28
3-1
Tilkoblinger
Dette avsnittet forklarer hvordan du starter opp skriveren.
Koble til USB-kabelen
Følg trinnene nedenfor for tilkobling av USB-kabelen.
1
Koble USB-kabelen til USB-grensesnittkontakten.
Merk Bruk en USB-kabel med et rektangulært A-støpsel eller
et firkantet B-støpsel. Denne kabelen selges separat.
2
Koble den ene enden av USB-kabelen til datamaskinens USBgrensesnittkontakt.
Koble til nettverkskabelen
Følg trinnene nedenfor for tilkobling av nettverkskabelen.
1
2
Fjern lokket som er festet på skriveren.
Koble skriveren til PCen eller din nettverksenhet.
Merk Bruk skjermede grensesnittkabler. Disse kablene
selges separat.
3-2
Koble til og skrive ut
Koble til nettledningen
Installer skriveren i nærheten av en stikkontakt. Hvis det brukes en
skjøteledning, må den totale lengden for nettledningen og
skjøteledningen være maks. 5 meter.
Merk Skriverens hovedbryter må være slått av. Bruk kun
nettledningen som følger med skriveren.
1
2
3
Koble nettledningen til nettledningens kontakt bak på skriveren.
Koble den andre enden av nettledningen til en stikkontakt.
Slå på hovedbryteren ( | ). Skriveren varmes opp.
VIKTIG Hvis du installerer starttonerkassetten og slår skriveren
på, vises meldingen Vent(fyller toner) etter noen sekunder.
Når skriveren slås på etter at toneren er installert, vil det gå ca. 15
minutter før skriveren er klar til å skrive ut. Når [Ready]
indikatoren tennes, er skriverinstallasjonen fullført.
Koble til og skrive ut
3-3
Endre parametere for nettverksgrensesnitt
Skriveren støtter TCP/IP, TCP/IP (IPv6), IPP, SSL-server, IPSecprotokoller og Sikkerhetsnivå.
Tabellen nedenfor viser de elementene som kreves for hver av
innstillingene.
Konfigurere skriverens nettverksparametre som passer for din PC og ditt
nettverksmiljø.
For detaljer om prosedyren, se Uisng the Operation Panel i Advanced
Operation Guide.
Merk Når Embedded Web Server RX er brukt, kan
nettverksparametere og sikkerhetsinnstillinger beleilig endres
og kontrolleres fra PC-en. For mer informasjon, se Embedded
Web Server RX User Guide.
Hvis valgfrie IB-50 eller IB-51 er installert så er NetWare og
AppleTalk-innstillinger mulig. For mer informasjon, se Optional
Network i Advanced Operation Guide.
Meny
Undermeny
Innstilling
Nettverk
TCP/IP
På/av
DHCP
På/av
Auto-IP
På/av
IP-adresse
IP-adresse
Subnettmaske
IP-adresse
Gateway
IP-adresse
Bonjour
På/av
TCP/IP (IPv6)
Sikkerhet
3-4
I/F-blokkering
På/av
RA (Stateless)
På/av
DHCPv6
På/av
USB-vert
Blokkere/Fjern
blokk.
USB-enhet
Blokkere/Fjern
blokk.
Till.gr.snitt
Blokkere/Fjern
blokk.
USB-minne
Blokkere/Fjern
blokk.
WSD Utskrift
På/av
Enhanced WSD
På/av
EnhancedWSD (SSL)
På/av
IPP
På/av
Koble til og skrive ut
Meny
Undermeny
Innstilling
SSL-server
På/av
DES
På/av
3DES
På/av
AES
På/av
IPP over SSL
På/av
HTTPS
På/av
IPsec
På/av
LAN grensesnitt
Auto/
10BASE-Half/
10BASE-Full/
100BASE-Half/
100BASEFull/
1000BASE-T
Sikkerhetsnivå
Høyt/lavt
Merk Når du har gjort alle nettverksinnstillingene, slå
maskinen AV og PÅ igjen. Dette er nødvendig for at
innstillingene skal være gyldige.
Koble til og skrive ut
3-5
Skrive ut statusside for nettverksgrensesnitt
Du kan skrive ut en statusside for nettverksgrensesnittet. Nettverkets
statusside viser nettverksadressene, og annen informasjon om
nettverksgrensesnittet finnes i ulike nettverksprotokoller.
Tilpass/vedlikehold
Tilpass/Vedlikehold brukes for å tilpasse utskriftskvaliteten og utføre
vedlikehold av skriveren.
Tilvalgene tilgjengelige i Tilpass/vedlikehold er følgende:
•
•
Omstart skriver
Service
VIKTIG Service er hovedsakelig en meny som brukes av
servicepersonellet for vedlikeholdsarbeid. Kundene har ikke behov
for å bruke denne menyen.
Tilpass/
vedlikehold
1
2
Trykk på  eller  gjentatte ganger helt til
Tilpass/vedlikehold > vises.
>
3
4
5
6
>>Skriv ut nettverk.
statusside?
7
8
9
3-6
Trykk på [MENU].
Trykk på  mens Tilpass/vedlikehold > vises.
Trykk på  eller  gjentatte ganger til >Service > vises.
Trykk på .
Trykk på  eller  gjentatte ganger til >>Skriv ut nettverk.
statusside? vises.
Trykk på [OK]. Et spørsmålstegn (?) vises.
Trykk [OK]. Behandler vises og en statusside skrives ut.
Når utskriften er ferdig, går displayet tilbake til Klar.
Koble til og skrive ut
Embedded Web Server RX
Hvis maskinen er koblet til nettverket, kan du konfigurere ulike
innstillinger ved hjelp av Embedded Web Server RX.
Denne delen forklarer hvordan du åpner Embedded Web Server RX, og
hvordan endre sikkerhetsinnstillinger og vertsnavn.
For informasjon om Embedded Web Server RX, se Embedded Web
Server RX User Guide.
Merk For å få full tilgang til funksjonene på Embedded Web
Server RX sider, skriv inn brukernavn og passord og klikk på
Logg inn. Det forhåndsdefinerte passordet lar brukeren få
tilgang til alle sider og Innstillinger på navigasjonsmenyen.
Fabrikkinnstillingene for standard bruker med
administratorrettigheter vises nedenfor.
Pålogg.brukernvn
Admin
Passord
Admin
* Store og små bokstaver skilles
(skiller mellom små og store bokstaver.)
Innstillinger som administratoren og vanlige brukere kan konfigurere i
Embedded Web Server RX er som følger.
Administra Generell
tor
bruker
Innstilling
Beskrivelse
Device
Information
Maskinens konstruksjon kan kontrolleres.
Configuration, Counter, About Embedded Web Server RX
Job Status
Viser all informasjon om enheten, inkludert utskriftsjobber og
jobbhistorikk.
Printing Jobs Status, Printing Job Log
Device Settings
Konfigurer avanserte innstillinger på maskinen.
Paper/Feed/Output, Energy Saver/Timer, Date/Time, System
—
Function
Settings
Konfigurer avanserte funksjonsinnstillinger.
Common/Job Defaults, Printer, E-mail
—
Network Settings Konfigurere avanserte nettverksinnstillinger.
General, TCP/IP, Protocol
—
Security Settings Konfigurere avanserte sikkerhetsinnstillinger.
Device Security, Network Security, Certificates
—
Management
Settings
—
Konfigurer avanserte administratorinnstillinger.
Authentication, Notification/Report, History Settings, SNMP, Reset
Koble til og skrive ut
3-7
Åpne Embedded Web Server RX
1
2
Start nettleseren.
I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller
vertsnavn.
Eksempler: https://192.168.48.21/ (for IP-adresse)
https://P001 (hvis vertsnavnet er "P001")
Nettsiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og
Embedded Web Server RX samt gjeldende status.
Merk Hvis skjermbildet There is a problem with this
website's security certificate. (Det er et problem med dette
webområdets sikkerhetssertifikat) vises, konfigurere
sertifikatet. For informasjon om sertifikater, se Embedded Web
Server RX User Guide.
Du kan også fortsette driften uten å konfigurere sertifikatet.
3
3-8
Velg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen.
Når du logger deg på maskinen som administrator, vil du se Device
Settings, Function Settings, Network Settings, Security
Settings, og Management Settings.
Koble til og skrive ut
Endre sikkerhetsinnstillinger
Dette avsnittet forklarer hvordan du endrer sikkerhetsinnstillingene.
Åpne Embedded Web Server RX ved å se Åpne Embedded Web
Server RX på side 3-8.
1
Fra Security Settings-menyen, velg den innstillingen du ønsker å
konfigurere. De konfigurerbare innstillingene er Device Security,
Network Security, Certificates.
Merk De konfigurerbare innstillingene i Device Security,
Network Security, kan også konfigureres fra maskinens
systemmeny.
For detaljer, se Uisng the Operation Panel i Advanced
Operation Guide.
For informasjon om innstillinger relatert til sertifikater, se
Embedded Web Server RX User Guide.
Koble til og skrive ut
3-9
Endre enhetsinformasjon
Endre enhetsinformasjonen til maskinen.
1
Åpne Embedded Web Server RX ved å se Åpne Embedded Web
Server RX på side 3-8.
2
Fra Device Settings-menyen, velg System.
3
Skriv inn informasjon om enheten, og klikk deretter Submit.
VIKTIG Etter å ha endret innstillingen, må du starte nettverket eller
slå maskinen av og på igjen.
For å starte nettverkskortet, klikker du på Reset i Management
Settings-menyen, og klikk deretter på Restart Network i Restart.
3-10
Koble til og skrive ut
E-postinnstillinger
Ved å konfigurere SMTP-innstillingene, kan du sende e-postmeldinger
på fullførte jobber.
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må denne maskinen være tilkoblet
en e-postserver som bruker SMTP-protokollen.
I tillegg må du undersøke følgende.
•
•
•
•
1
2
Koble til og skrive ut
Nettverksmiljøet som brukes for å koble denne maskinen til epostserveren.
En kontinuerlig tilkobling via et lokalnettverk anbefales.
SMTP-innstillinger
Bruk Embedded Web Server RX til å registrere SMTP-serverens IPadresse eller vertsnavn.
Hvis det er satt begrensninger på størrelsen på e-postmeldinger, kan
det hende at det ikke er mulig å sende svært store e-postmeldinger.
Fremgangsmåten for å angi SMTP-innstillingene er som følger:
Åpne Embedded Web Server RX ved å se Åpne Embedded Web
Server RX på side 3-8.
Fra Function Settings-menyen, klikk på E-mail.
3-11
3
Innstilling
Beskrivelse
SMTP
Angi for å sende e-post fra maskinen.
SMTP Protocol
Angi SMTP-protokollen. Angi SMTP (E-mail TX) til On under
Protocol Settings.
SMTP Server
Name
Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen til SMTP-serveren.
SMTP Port
Number
Angi portnummeret som skal brukes for SMTP. Bruk SMTP
standard port 25.
SMTP Server
Timeout
Innstill tidsintervallet før tidsavbruddet i sekunder.
Authentication
Protocol
Angi om SMTP-godkjenning brukes. Hvis du vil bruke
godkjenning, angi brukerinformasjon for godkjenning.
SMTP Security
Angi SMTP-sikkerhet.
Slå på SMTP Security i SMTP (E-mail TX) under
Siden Protocol Settings.
POP before
SMTP Timeout
Angi tiden i sekunder før tilkoblingen til POP-serveren timer ut.
Dette kan angis når POP before SMTP er valgt i
Authentication Protocol.
Test
Tester for å bekrefte at innstillingene er riktige.
Domain
Restriction
Angi hvorvidt domener er begrenset. Klikk på Domain List og
angi domenenavn på adresser som skal tillates eller avvises.
Begrensning kan også spesifiseres via e-postadresse.
POP3
3-12
Angi de aktuelle verdiene til hvert felt.
Angi for å motta e-post på maskinen.
POP3 Protocol
Angi POP3-protokollen. Angi POP3 (E-mail RX) til On under
Protocol Settings.
Check Interval
Angi intervallet for å sjekke for innkommende e-post i løpet av
minutter.
Run once now
Klikk Receive for å koble til POP3-serveren umiddelbart og se
etter innkommende e-post.
Domain
Restriction
Angi hvorvidt domener er begrenset. Klikk på Domain List og
angi domenenavn på adresser som skal tillates eller avvises.
Begrensning kan også spesifiseres via e-postadresse.
POP3 User
Settings
Konfigurere innstillingene for POP3-brukerkontoer og POP3serveren. Du kan konfigurere opptil tre brukere.
Koble til og skrive ut
Innstilling
E-mail
Send
Settings
Beskrivelse
E-mail Size Limit
Angi maksimumsstørrelsen for e-post som kan sendes i
kilobyte. Når e-posten er større enn denne verdien, vises en
feilmelding og e-postsendingen blir avbrutt. Bruk denne
innstillingen hvis du har satt e-postbegrensning for SMTPserveren. Hvis ikke, angi en verdi på 0 (null) for å aktivere epostsending uavhengig av størrelsesgrensen.
Sender Address
Angi e-postadressen til personen som er ansvarlig for
maskinen, f.eks. maskinadministratoren, slik at en svarrapport
eller rapport om mislykket levering vil gå til en person og ikke til
maskinen. Avsenderadressen må angis korrekt for SMTPautentisering. Maksimumslengden for avsenderadressen er
128 tegn.
Signature
Angi signaturen. Signaturen er fritekst som vil vises nederst i epostmeldingen. Den brukes ofte for ytterligere identifikasjon av
maskinen. Maksimumslengden for signaturen er 512 tegn.
Function Default
Endre funksjonens standardinnstillinger i Common/Job
Defaults Settings.
4
Koble til og skrive ut
Klikk på Submit.
3-13
Installere skriverdriveren
Kontroller at skriveren er tilkoblet og koblet til PCen før du installerer
skriverdriveren fra DVD-ROMen.
Merk Installering på Windows må gjøres av en bruker
pålogget med administratorrettigheter.
Når tilkoblet med USB-kabel, er Plug and Play deaktivert på
denne enheten når den er i hvilemodus. For å fortsette
installasjonen, trykk på GO for å vekke enheten fra
strømsparingsmodus eller hvilemodus før du fortsetter.
Printing System Driver kan ikke installeres på Windows XP.
Installere skriverdriveren i Windows
Express Install
Følgende prosedyre er et eksempel for å installere programvaren i
Windows 7 ved hjelp av Express Install.
For mer informasjon, se Egendefinert installasjon i Custom Install på
side 3-16.
1
Sett inn DVD-ROM.
Merk Installering på Windows må gjøres av en bruker
pålogget med administratorrettigheter.
Hvis dialogboksen Velkommen til veiviseren for funnet
maskinvare åpnes, velger du Avbryt.
Hvis skjermbildet autorun vises, klikk på Kjøre Setup.exe.
Hvis brukerkonto-vinduet vises, klikk på Ja (Tillat).
2
Klikk på View License Agreement og les Lisensavtalen.
Klikk på Accept.
3
Velg Express Install.
Merk For å installere Status Monitor, er det nødvendig å
installere Microsoft. NET Framework 4.0 på forhånd.
3-14
Koble til og skrive ut
4
Velg enheten som skal installeres.
Du kan også velge Use host name for port name og angi til å bruke
vertsnavnet til standard TCP/IP-port. (En USB-tilkobling kan ikke
brukes.)
Merk Maskinen kan ikke oppdages med mindre den er på.
Hvis maskinen ikke registrerer maskinen, kontrollere at den er
koblet til datamaskinen via et nettverk eller en USB-kabel og at
den er slått på og deretter klikk på
(Last inn på nytt).
5
Velg pakken som skal installeres.
Pakkene inkluderer følgende programvare:
• Driver Package
Printing System Driver, Status Monitor, Fonts
6
Klikk Install.
7
Fullfør installasjonen.
Når Your software is ready to use vises, kan du bruke
programvaren. For å skrive ut en testside, klikker du på Print a test
page og velg maskinen.
Klikk Finish for å avslutte veiviseren.
Merk Når du har valgt Enhetsinnstillinger i Windows XP, vil
dialogboksen for enhetsinnstillingen vises etter Fullfør er
valgt. Konfigurer innstillingene for alternativene som er
installert på maskinen. Enhetsinnstillinger kan konfigureres
etter at installasjonen er fullført. For mer informasjon, se
Printing System Driver User Guide på DVD-ROMen.
Hvis en omstart-melding vises, starter du datamaskinen ved å følge
instruksjonene på skjermen. Installasjonsfremgangsmåten for
skriverdriveren er nå fullført.
Koble til og skrive ut
3-15
Custom Install
Følgende prosedyre er et eksempel for å installere programvaren i
Windows 7 ved hjelp av Custom Install.
1
Sett inn DVD-ROM.
Merk Installering på Windows må gjøres av en bruker
pålogget med administratorrettigheter.
Hvis dialogboksen Velkommen til veiviseren for funnet
maskinvare åpnes, velger du Avbryt.
Hvis skjermbildet autorun vises, klikk på Kjøre Setup.exe.
Hvis brukerkonto-vinduet vises, klikk på Ja (Tillat).
2
Klikk på View License Agreement og les Lisensavtalen.
Klikk på Accept.
3
4
Velg Custom Install.
Velg enheten som skal installeres, og klikk på pilen for å flytte den til
Products to Install.
Følgende knapper er tilgjengelige.
: Denne knappen brukes til å veksle mellom ikon og tekstvisning.
: Denne knappen brukes til å velge flere elementer.
: Dersom målenheten ikke vises, trykker du på denne
knappen for å direkte velge den enheten som skal
brukes.
3-16
Koble til og skrive ut
5
6
Velg enheten og driveren som skal installeres, og deretter klikk på
pilen for å flytte den til Products to Install.
Velg verktøyet som skal installeres, og deretter klikk på pilen for å
flytte den til Products to Install.
Merk For å installere Status Monitor, er det nødvendig å
installere Microsoft. NET Framework 4.0 på forhånd.
7
Klikk Install.
8
Fullfør installasjonen.
Når Your software is ready to use vises, kan du bruke
programvaren. For å skrive ut en testside, klikker du på Print a test
page og velg maskinen.
Klikk Finish for å avslutte veiviseren.
Merk Når du har valgt Enhetsinnstillinger i Windows XP, vil
dialogboksen for enhetsinnstillingen vises etter Fullfør er
valgt. Konfigurer innstillingene for alternativene som er
installert på maskinen. Enhetsinnstillinger kan konfigureres
etter at installasjonen er fullført. For mer informasjon, se
Printing System Driver User Guide på DVD-ROMen.
Hvis en omstart-melding vises, starter du datamaskinen ved å følge
instruksjonene på skjermen. Installasjonsfremgangsmåten for
skriverdriveren er nå fullført.
Koble til og skrive ut
3-17
Avinstallere programvaren
Utfør følgende prosedyre for å slette programvaren fra datamaskinen.
Merk Avinstallasjon på Windows må gjøres av en bruker
pålogget med administratorrettigheter.
1
2
Klikk Start -knappen på Windows og velg Alle programmer,
(tilbyderselskapets navn), og Uninstall Product Library å vise
Uninstall Wizard.
Kryss av i boksen til programvaren som skal slettes.
Klikk på Uninstall.
3
Hvis en omstart-melding vises, starter du datamaskinen ved å følge
instruksjonene på skjermen. Fremgangsmåten for avinstallering av
programvaren er nå fullført.
Merk Programvaren kan også avinstalleres ved hjelp av
Product Library.
Under skjermbildet Product Library installasjon, klikk på
Uninstall, og følg instruksjonene på skjermen for å
avinstallere programvaren.
Installere skriverdriveren på Macintosh
Maskinens skriverfunksjonalitet kan brukes av en Macintosh-maskin.
Følgende er en forklaring for installasjon i MAC OSX 10.7.
Merk Installering på MAC OS må gjøres av en bruker
pålogget med administratorrettigheter.
Når du skriver ut fra en Macintosh-datamaskin, angi
maskinens emulering til KPDL eller KPDL (Auto) . For
detaljer, se Uisng the Operation Panel i Advanced Operation
Guide.
Hvis du kobler til via Bonjour, aktivere Bonjour i maskinens
nettverksinnstillinger. For detaljer, se Uisng the Operation
Panel i Advanced Operation Guide.
I skjermbildet for Godkjenning må du legge inn navn og
passord for pålogging til operativsystemet.
1
3-18
Sett inn DVD-ROM.
Koble til og skrive ut
2
3
Dobbeltklikk på GEN_LIB-ikonet.
Dobbeltklikk på OS X 10.5 or higher.
4
Dobbeltklikk på (Varenavn) OS X 10.5+.
5
Skriverdriverens installasjonsprogram starter.
6
Installer skriverdriveren som oppgitt i instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
Installasjonen av skriverdriveren er nå fullført.
Hvis en USB tilkobling brukes, gjenkjennes maskinen automatisk og
kobles til.
Hvis en IP-tilkobling brukes, er innstillingene oppgitt nedenfor
nødvendige.
7
Koble til og skrive ut
Åpne Systemvalg og klikk på Utskrift og skanning.
3-19
8
9
Klikk på plussymbolet (+) for å legge til den installerte
skriverdriveren.
Klikk på IP ikonet for en IP tilkopling, og skriv deretter inn IP
adressen og skrivernavnet.
Tallet inn i Adresse vises automatisk i Navn. Bytt om nødvendig.
Merk Når du bruker en Bonjour-tilkobling, velger du Standard
og klikk deretter på elementet som vises i Skrivernavn.
Driveren med samme navn som maskinen vises automatisk i
Driver.
10 Velg de tilgjengelige tilvalgene for maskinen, og klikk på OK.
11 Den valgte skriveren er lagt til.
3-20
Koble til og skrive ut
Utskrift
Dette avsnittet forklarer fremgangsmåten for å skrive ut fra et program.
Du kan angi utskriftsinnstillingene fra hver fane i Printing System Driver.
Printing System Driver er lagret på DVD-ROMen (Product Library). For
mer informasjon, se Printing System Driver User Guide i DVD-ROM.
Om Printing System Driver
Printing System Driver består av følgende faner.
Hurtigutskrift
Bruk den fanen for å definere grunnleggende utskriftsalternativer til
gruppeprofiler som kan åpnes raskt og enkelt.
Grunnleggende
Bruk denne fanen for å velge papirstørrelse og retning. Papirkilden og
tosidig utskrift kan også velges.
Oppsett
Bruk denne fanen for å lage flere sider på ett enkelt ark. Det finnes også
et valg for skalering.
Bildebehandling
Velg denne fanen for å endre utskriftskvaliteten, og innstillingene for
skrifter og grafikk.
Publisering
Bruk denne fanen for å legge til forside eller sideinnsetting. Du kan også
lage et sett med transparenter med et innfelt blankt eller utskrevet ark
med Transparentinnfelling.
Avansert
Bruk denne fanen til å konfigurere innstillinger for å legge til tekstsider
eller vannmerker til utskriftsdata.
Koble til og skrive ut
3-21
Skrive ut fra programmer
Nedenfor beskrives fremgangsmåten for å skrive ut et dokument fra et
program. Du kan velge Papirstørrelse og Mål for utskriften.
1
2
3
4
Legg riktig papir i papirkassetten.
Fra programmets Fil-meny velger du Skriv ut. Dialogboksen Skriv ut
åpnes.
Klikk på rullegardinlisten med skrivernavnene. Listen viser alle
skriverne som er installert i Windows. Klikk på navnet på maskinen.
Bruk feltet Antall eksemplarer til å angi hvor mange eksemplarer
som skal skrives ut. Du kan angi opptil 999 eksemplarer.
I Microsoft Word anbefaler vi at du klikker på Alternativer og angir
Fra Utskriftsbehandling for Standardskuff.
3
4
5
Klikk på OK for å begynne å skrive ut.
Merk For informasjon om bruk av skriverdriverens programvare,
se Printing System Driver User Guide.
3-22
Koble til og skrive ut
Utskrift av AirPrint
AirPrint er en utskriftfunksjon som er inkludert standard i iOS 4.2 og
nyere produkter, og Mac OS X 10.7 og nyere produkter.
Denne funksjonen gjør det mulig å koble til og skrive ut på alle AirPrintkompatible enheter uten å installere en skriverdriver.
For å la maskinen bli funnet ved utskrift av AirPrint, kan du angi
maskinens stedsinformasjon i Embedded Web Server RX.
For mer informasjon, se Embedded Web Server RX User Guide.
Koble til og skrive ut
3-23
Status Monitor
Status Monitor overvåker skriverstatusen og har en pågående
rapportfunksjon.
Merk Når du aktiverer Status Monitor, sjekk statusen nedenfor.
•
•
Printing System Driver er installert.
Enten Enhanced WSD eller EnhancedWSD(SSL) er angitt til
På i Security i Advanced Operation Guide.
Få tilgang til Status Monitor
Status Monitor starter også opp når utskriften startes.
Gå ut av Status Monitor
Bruk en av metodene nedenfor for å gå ut av Status Monitor.
•
•
Gå ut manuelt:
Klikk på innstillinger-ikonet, og velg Avslutt i menyen for å gå ut av
Status Monitor.
Gå ut automatisk:
Status Monitor avstenges automatisk etter 7 minutter hvis den ikke
brukes.
Status Monitor og visning
Status Monitor er som følger.
Hurtigvisning
Status for skriveren vises ved hjelp av ikoner. Detaljert informasjon vises
når Utvid-knappen klikkes.
Innstillinger-ikonet
Utvid-knappen
Varsel-fanen
Tonerstatus-fanen
Papirmagasinstatus-fanen
Utskriftsfremgang-fanen
Detaljert informasjon vises ved å klikke på hvert ikon.
3-24
Koble til og skrive ut
Utskriftsfremgang-fanen
Status for utskriftsjobber vises.
Status-ikon
Jobbliste
Velg en jobb på jobblisten, og det kan kanselleres ved hjelp av menyen
som vises med et høyreklikk.
Papirmagasinstatus-fanen
Informasjon vises om papiret i skriveren og om hvor mye papir som er
igjen.
Tonerstatus-fanen
Mengden gjenværende toner vises.
Koble til og skrive ut
3-25
Varsel-fanen
Hvis det oppstår en feil, vises en melding ved hjelp av et 3D-bilde og en
melding.
Status Monitor innholdsmeny
Følgende meny vises når innstillinger-ikonet klikkes.
Innstillinger-ikonet
•
•
•
3-26
Konfigurer...
Hvis skriveren er koblet til et TCP/IP nettverk og har egen IP
adresse, bruk en webleser for å få tilgang til Embedded Web Server
RX for å endre eller bekrefte nettverksinnstillingene. For mer
informasjon, se Embedded Web Server RX User Guide.
Denne menyen vises ikke når du bruker USB-tilkobling.
Varsling...
Dette angir visningen av Status Monitor. For mer informasjon, se
Varselinnstillinger for Status Monitor på side 3-27.
Avslutt
Gå ut av Status Monitor.
Koble til og skrive ut
Varselinnstillinger for Status Monitor
For Status Monitor-innstillinger og detaljer om hendelseslisten vises.
Velg om varsling blir utført når en feil i hendelseslisten oppstår.
1
Velg Aktiverer hendelsesvarsling.
Hvis denne innstillingen er satt til Av, vil ikke Status Monitor starte opp
selv når utskriften blir utført.
2
3
Klikk på en hendelse som skal brukes med Tekst til tale-funksjonen i
Tilgjengelig hendelser.
Klikk på Lydfil / Tekst til tale-kolonne.
Klikk på Bla gjennom (...) slik at hendelsen varsles med lydfilen.
Merk Det tilgjengelige filformatet er WAV.
Når du tilpasser meldingstekster som leses høyt på skjermen, skriv
inn tekstene i tekstboksen.
Koble til og skrive ut
3-27
Funksjon for strømsparing
Lavstrømmodus
Når den innstilte tiden (fabrikkinnstilling er 1 minutt) utløper etter at
skriveren er brukt sist, går skriveren automatisk inn i
strømsparingsmodus. Meldingens bakgrunnsbelysning og lysene slås av
og strømforbruket reduseres. Denne tilstanden kalles
Strømsparingsmodus.
Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før strømsparingsmodus
aktiveres. For mer informasjon, se Low Power Timer (Low Power Mode
timer timeout time) i Advanced Operation Guide.
Hvis utskriftsdata blir mottatt i Strømsparingsmodus, lyser
meldingsskjermen og utskriften starter.
For å gjenoppta, trykk på [GO]. Skriveren vil være klar til bruk innen
8 sekunder eller kortere.
Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før
maskinen reagerer.
Dvalemodus
For Europa
Når den innstilte tiden (fabrikkinnstilling er 15 minutter) utløper etter at
skriveren er brukt sist, går skriveren automatisk inn i
strømsparingsmodus. Meldingens bakgrunnsbelysning og lysene slås av
for å redusere strømforbruket. Denne tilstanden kalles Hvilemodus.
Hvis du vil bruke skriveren, trykker du på [GO]. Skriveren vil være klar til
bruk innen 16,5 sekunder eller kortere.
For mer informasjon om konfigurasjonsinnstillinger, se Sleep Timer
(Sleep timer timeout setting) i Advanced Operation Guide.
Utenfor Europa
Når den innstilte tiden (fabrikkinnstilling er 1 minutt) utløper etter at
skriveren er brukt sist, går skriveren automatisk inn i
strømsparingsmodus. Meldingens bakgrunnsbelysning og lysene slås av
for å redusere strømforbruket. Denne tilstanden kalles Hvilemodus.
For mer informasjon om konfigurasjonsinnstillinger, se Sleep Timer
(Sleep timer timeout setting) i Advanced Operation Guide.
Det er to dvalemoduser: Rask gjenopp. og Strømsparing.
Standardinnstillingen er Strømsparing-modus.
Rask gjenopp. modus
Gjenoppretting fra dvalemodus er raskere enn når du bruker
Strømsparing-modus.
Meldingsskjermen slås av når dvalemodus er angitt og Readyindikatoren blinker.
Maskinen gjenopprettes raskt når [GO] trykkes. Maskinen gjenopprettes
også automatisk og skrives ut når en jobb er oppdaget.
Hvis utskriftsdata blir mottatt i Hvilemodus, utføres utskriftsjobben mens
meldingsskjermen forblir slukket.
Hvis du vil bruke skriveren, trykker du på [GO].
3-28
Koble til og skrive ut
Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før
maskinen reagerer.
For mer informasjon om konfigurasjonsinnstillinger, se Tid dvalemod.
(Innstilling av avbrudd for dvalemodus) i Advanced Operation Guide.
Strømsparing-modus
I denne modusen er strømforbruket enda mindre enn ved rask
gjenoppretting, og Dvalemodus kan innstilles for hver enkelt funksjon.
Hvis du vil bruke skriveren, trykker du på [GO]. Skriveren vil være klar til
bruk innen 16,5 sekunder eller kortere.
For informasjon om innstillinger for strømsparing-innstillinger, se Sleep
Level Set. (Sleep level setting) i Advanced Operation Guide.
Hvis Lavstrømstimer er lik Tid dvalemodus, innledes en dvalemodus.
Koble til og skrive ut
3-29
3-30
Koble til og skrive ut
4
Vedlikehold
Dette kapitlet forklarer hvordan du skifter tonerkassett og rengjør
skriveren.
Generell informasjon
Skifte tonerkassetten
Utskiftning av vedlikeholdssett
Rengjøre skriveren
Lengre periode uten bruk - Flytte skriveren
Vedlikehold
4-2
4-2
4-5
4-6
4-9
4-1
Generell informasjon
I dette kapitlet beskrives vanlige vedlikeholdsoppgaver du kan utføre på
skriveren. Du kan skifte ut tonerkassetten i samsvar med displayet på
skriveren.
Delene inne i maskinen trenger også periodisk rengjøring.
Merk Informasjonssamling på minnekort - Minnebrikken festet til
tonerkassetten er utviklet for å forbedre sluttbrukerens komfort, for
å støtte resirkuleringen av tomme tonerkassetter, og for å samle
inn informasjon for å støtte planleggingen og utviklingen av nye
produkter. Den innsamlede informasjonen er anonym - Det kan
ikke knyttes opp til en enkeltperson, og dataene skal brukes
anonymt.
Skifte tonerkassetten
Meldingen viser tonerstatusen over tonerforbruk i to trinn.
•
Når det er lite toner igjen i skriveren, vises meldingen Toner snart
tom. Det er ikke alltid nødvendig med utskifting ved dette nivået.
•
Hvis du overser denne meldingen og fortsetter å skrive ut, vises
meldingen Skift toner like før toneren er oppbrukt.
Tonerkassetten må skiftes straks.
I alle tilfeller bør du skifte tonerkassetten.
Hvor ofte du bør skifte tonerkassett
Ved en gjennomsnittlig tonerdekning på 5 % og uten bruk av EcoPrint
modus, må tonerkassetten skiftes ut etter ca. 7200 sider.
Du kan skrive ut en statusside for å kontrollere hvor mye toner det er
igjen i tonerkassetten. Under Toner Gauge i avsnittet Consumables
Status på statussiden vises en fremdriftssøyle som står for omtrent hvor
mye toner som er igjen i tonerkassetten.
Starttonerkassett
Tonerkassetten som leveres sammen med den nye skriveren, er en
starttonerkassett. Startertonerkassetten varer gjennomsnittlig i 2300
sider.
Tonersett
For best resultat anbefaler vi at du kun bruker originale reservedeler og
forbruksartikler.
Et nytt tonersett inneholder følgende deler:
•
•
•
Tonerkassett
Avfallspose i plast for gammel tonerkassett
Installasjonsveiledning
Merk Ikke ta tonerkassetten ut av esken før du er klar til å
installere den i skriveren.
4-2
Vedlikehold
Skifte tonerkassett
Dette avsnittet forklarer hvordan du skifter tonerkassetten.
FORSIKTIG Prøv aldri å brenne deler som inneholder
toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.
VIKTIG Når du skifter tonerkassetten, bør du fjerne lagringsmedier
og forbruksartikler (for eksempel disketter) fra området rundt
tonerkassetten. Slike medier kan bli skadet av magnetismen i
toneren.
VIKTIG Vi er ikke ansvarlig for skader eller problemer som skyldes
bruk av andre tonerkassetter enn våre originale tonerkassetter. For
best ytelse anbefales det å kun bruke våre tonerkassetter som er
oppgitt for bruk i landet. Hvis det installeres tonerkassetter for bruk i
andre land, stopper skriveren utskriften.
Merk Du behøver ikke å slå av skriveren før du skifter
kassetten. Hvis du slår av skriveren, slettes data som er i ferd
med å skrives ut.
1
2
Åpne toppdekselet.
Drei frigjøringshendelen til posisjon for å låse opp. Skyv
frigjøringshendelen til pilposisjonen, og trekk ut tonerkassetten.
Merk Legg den gamle tonerkassetten i plastposen (ligger i
tonersettet), og kast posen i samsvar med lokale
bestemmelser for avfallshåndtering.
Vedlikehold
4-3
3
4
5
4-4
Ta den nye tonerkassetten ut av tonersettet. Rist den nye
tonerkassetten minst fem ganger som vist på figuren, slik at toneren
fordeles jevnt inne i kassetten.
Fjern etiketten fra tonerkassetten.
Installer den nye tonerkassetten i skriveren. Trykk på toppen av
kassetten hvor det står PUSH, helt til du hører et klikk.
Vedlikehold
6
7
Drei frigjøringshendelen til låseposisjon.
Lukk toppdekselet.
Utskiftning av vedlikeholdssett
Når maskinen har skrevet ut 100000 sider, vises en melding som
indikerer at vedlikeholdssettet skal skiftes ut. Vedlikeholdssettet må
skiftes straks.
For å skifte ut vedlikeholdssettet, ta kontakt med serviceteknikeren.
VIKTIG Når toneravfallsboksen i trommelen er nesten full, vises Avf
toner nesten full. Skift ut vedlikeholdssettet.
Vedlikehold
4-5
Rengjøre skriveren
For å unngå problemer med utskriftskvaliteten må skriveren rengjøres
hver gang tonerkassetten skiftes ut.
1
Åpne toppdekselet og frontdekselet.
2
Løft fremkalleren ut av skriveren sammen med tonerkassetten.
Fremkaller
3
Trommel
4-6
Ta trommelen ut av skriveren mens du holder i de grønne hendlene
med begge hendene.
Merk Trommelen er følsom overfor lys. Trommelen må aldri
utsettes for lys i mer enn 5 minutter.
Vedlikehold
4
Legg trommelen flatt på et rent, jevnt underlag.
VIKTIG Ikke legg trommelen i enden.
5
Bruk en lofri klut til å fjerne støv og smuss fra registreringsvalsen
(metall).
VIKTIG Vær forsiktig, slik at du ikke berører overføringsvalsen
(sort) ved rengjøring.
6
På trommelen, skyv laderens rengjører (grønn) bak- og fremover to
eller tre ganger for å rengjøre laderledningen, og deretter tilbake til
opprinnelig posisjon (CLEANER HOME POSITION).
VIKTIG Ta av tapen på laderens rengjører ved
førstegangsrengjøring.
Pass på at laderens rengjører går tilbake til utgangsposisjon etter
rengjøringen.
7
Vedlikehold
Når rengjøringen er ferdig må trommelen plasseres tilbake til
utgangsposisjon.
4-7
8
9
Plasser fremkalleren tilbake til sin posisjon, og still inn førerne i
begge ender med sporene i skriveren. Lukk deretter toppdekselet og
frontdekselet.
Bruk en lofri klut til å fjerne støv og smuss fra ventilasjonsåpningen
på venstre og høyre side av maskinen.
Ventilasjonsåpning
4-8
Vedlikehold
Lengre periode uten bruk - Flytte skriveren
Lengre periode uten bruk
Hvis skriveren ikke skal brukes over en lengre tidsperiode, må
nettledningen trekkes ut av stikkontakten.
Kontakt forhandleren for flere råd for å unngå at det oppstår skader
neste gang skriveren skal brukes.
Flytte skriveren
Når du flytter skriveren:
•
•
•
Flytt den forsiktig.
Hold den så vannrett som mulig for å unngå at det søles toner inni
skriveren.
Kontakt en tekniker før langdistansetransport av skriveren.
ADVARSEL Hvis skriveren skal transporteres, må
fremkalleren og trommelen fjernes og pakkes inn i en
plastpose og sendes hver for seg.
Vedlikehold
4-9
4-10
Vedlikehold
5
Feilsøking
Dette kapitlet forklarer hvordan du håndterer skriverproblemer, forstår
feilmeldinger og avklarer papirstopp.
Generelle retningslinjer
Problemer med utskriftskvaliteten
Feilmeldinger
Ready, Data og Attention indikatorer
Fjerne papirstopp
Feilsøking
5-2
5-3
5-5
5-9
5-10
5-1
Generelle retningslinjer
Tabellen nedenfor viser enkle løsninger på problemer som kan oppstå
med skriveren. Vi anbefaler at du bruker denne tabellen til å prøve å løse
problemene før du ringer etter Service.
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Utskriftskvaliteten er ikke –
god.
Velg halv hastighet-modus ved bruk av skriverdriveren.
Tekst mangler på
Windows testside.
–
Dette problemet er spesifikt for Windows OS. Det er
ikke et skriverproblem. Det påvirker ikke
utskriftskvaliteten.
Papirstopp.
–
Se Fjerne papirstopp på side 5-10.
Ingenting lyser på
betjeningspanelet selv
om skriveren er slått på,
og viften lager ikke lyd.
Kontroller at nettledningen er satt
skikkelig inn i stikkontakten.
Pass på at begge ender av nettledningen er godt
festet. Prøv å skifte ut nettledningen. Se
Installasjonsveiledningen for mer informasjon.
Kontroller at hovedbryteren er slått
på ( | ).
Se Installasjonsveiledningen for mer informasjon.
Skriveren skriver ut en
statusside, men data fra
datamaskinen skrives
ikke ut.
Kontroller programfilene og
programvaren.
Forsøk å skrive ut en annen fil eller bruk en annen
utskriftskommando. Hvis problemet bare oppstår
med en bestemt fil eller et bestemt program,
kontroller skriverinnstillingene for dette programmet.
Kontroller grensesnittkabelen.
Pass på at begge ender av grensesnittkabelen er
godt festet. Prøv å skifte ut skriverkabelen. Se
Installasjonsveiledningen for mer informasjon.
Se Problemer med utskriftskvaliteten på side 5-3.
Det kommer damp ut nær Kontroller om temperaturen rundt
toppskuffen.
skriveren er lav, eller om det brukes
papir som har blitt utsatt for fuktighet.
Alt avhengig av skriverens driftsmiljø og papirets
tilstand, kan varmen som dannes under utskrift få
fuktigheten i papiret til å fordampe, slik at det
kommer damp ut fra skriveren. I dette tilfellet kan
utskriften fortsette problemfritt.
Det er mulig å løse ulempen ved å øke
romtemperaturen eller bruke papir som lagres på et
tørt sted.
Tips
Skriverproblemer kan løses enkelt ved å følge tipsene nedenfor. Når det
har oppstått et problem som du ikke kan løse ved å følge retningslinjene
over, kan du prøve følgende:
•
•
5-2
Slå av og på datamaskinen som sender utskriftsjobbene til skriveren.
Kontroller at fremgangsmåtene for utskrift blir fulgt på riktig måte i
programmet. Rådfør deg med dokumentasjonen til programmet.
Feilsøking
Problemer med utskriftskvaliteten
Tabellene og diagrammene i de neste avsnittene beskriver problemer
med utskriftskvaliteten og korrigeringstiltakene du kan utføre for å løse
problemene. Noen løsninger kan kreve at du rengjør eller skifter deler i
skriveren.
Hvis det foreslåtte korrigeringstiltaket ikke løser problemet, ringer du
etter en servicetekniker.
Utskriftsresultater
Korrigeringstiltak
Helt blank utskrift
Kontroller tonerkassetten.
Åpne frontdekselet, og kontroller at tonerkassetten er riktig installert i
skriveren. Se Skifte tonerkassetten på side 4-2.
Helt ensfarget utskrift
Kontakt en servicetekniker.
Dropouts, spredte punkt
Trommelen eller fremkalleren kan være skadet. Hvis problemet
vedvarer etter å ha skrevet ut flere sider, ringer du etter en
servicetekniker.
Vertikale striper
Kontroller tonerkassetten, og skift den eventuelt ut. Se Skifte
tonerkassetten på side 4-2.
Rengjør laderledningen. Se Rengjøre skriveren på side 4-6.
Kontroller laderens rengjører til trommelen i utgangsposisjon. Se
Rengjøre skriveren på side 4-6.
Feilsøking
5-3
Utskriftsresultater
Korrigeringstiltak
Svak eller uskarp utskrift
Kontroller tonerkassetten, og skift den eventuelt ut. Se Skifte
tonerkassetten på side 4-2.
Rengjør laderledningen. Se Rengjøre skriveren på side 4-6.
Grå bakgrunn
Kontroller tonerkassetten, og skift den eventuelt ut. Se Skifte
tonerkassetten på side 4-2.
Kontroller at fremkalleren og trommelen er riktig installert. Se Rengjøre
skriveren på side 4-6.
Smuss på øverste kant eller bak på
papiret
Hvis problemet vedvarer etter å ha skrevet ut flere sider, rengjør
registreringsvalsen. Se Rengjøre skriveren på side 4-6.
Hvis problemet vedvarer etter rengjøringen, ring etter en
servicetekniker.
Utskriften er ufullstendig eller ute av
posisjon
Kontroller at utskriftsinnstillingene er riktige i programmet og i
skriverdriveren.
Kontroller om problemet er forårsaket av en PRESCRIBE
kommandofeil. Hvis problemet kun oppstår i en bestemt fil eller et
bestemt program, er det sannsynlig at feilen er i en parameter til en
kommando eller kommandosyntaks.
5-4
Feilsøking
Feilmeldinger
Tabellen nedenfor lister opp feil- og vedlikeholdsmeldinger som du kan
ta deg av selv.
Hvis Ring service eller Error.Power off. vises, slår du skriveren
av og på igjen for å se om den fungerer. Hvis skriveren ikke fungerer, slå
den av, koble fra nettledningen og kontakt en servicetekniker eller et
autorisert servicesenter.
Enkelte feil utløser alarmen. Du stopper alarmen ved å trykke på
[Cancel].
Melding
Korrigeringstiltak
Papir i un.skuff
Det er tomt for papir i angitt papirkilde. Legg papir i oppgitt mater (papirkassetter,
universalskuff eller valgfri papirmater). Denne meldingen vises vekselsvis med
meldingene som viser skriverstatusen, som Klar, Vent og Behandler.
Ring service
F###:
Ring service
####:0123456
F### angir en kontrollerfeil (#=0, 1, 2 ...). Ring etter en servicetekniker. Skriveren
fungerer ikke når denne meldingen vises.
#### angir en mekanisk feil (#=0, 1, 2 ...). Ring etter en servicetekniker. Skriveren
fungerer ikke når denne meldingen vises. Det totale antall sider som er skrevet ut, angis
også, f.eks. 0123456.
Vises når en data slettes.
Sletter data
Kassett # er
ikke fylt
Den angitte papirkassetten er ikke installert. Installer kassetten. Kassettnummeret kan
være 1 (øverst) til 4 (nederst).
Toppdekselet på skriveren er åpent. Lukk toppdekselet på skriveren.
Lukk
toppdekselet
Enhet opptatt
Tosidig deaktiv.
Trykk GO
Error.Power off.
F###
Denne meldingen vises når Fjern enhet ble valgt mens et USB-minne var i bruk.
Det forrige skjermbildet vises igjen i 1 eller 2 sekunder.
Du forsøkte å skrive ut med en papirstørrelse og papirtype som ikke kan brukes til tosidig
utskrift. Trykk på [GO] for å skrive ut på bare én side av papiret.
Du kan velge alternativ paperstørrelse og -type ved å trykke på  eller . Du kan også
trykke på [MENU] og endre skuffens innstilling i menyen. Dette vil automatisk slette
feilen, og utskriften gjenopptas. Samtidig tennes [ATTENTION] indikatoren, og [READY]
indikatoren begynner å blinke.
Slå hovedbryteren av og deretter på igjen. Hvis meldingen fremdeles vises, slår du av
maskinen og kontakter en servicetekniker eller et autorisert servicesenter.
Error.Power off
F000
Skriverkontrolleren og betjeningspanelet kan ikke utveksle data. Slå av skriveren, og
koble den fra strømforsyningen. Kontakt en servicetekniker eller et autorisert
servicesenter. Se baksiden på denne håndboken for telefonnummer.
Inst. vedl.sett MK
Skift vedlikeholdssettet som vises på meldingsdisplayet. Vedlikeholdssettet må skiftes
etter 100000 sider og krever en kvalifisert servicetekniker. Kontakt Service.
Feilsøking
5-5
Melding
KPDL-feil
Korrigeringstiltak
Gjeldende utskriftsbehandling kan ikke fortsette på grunn av en KPDL-feil som er
kategorisert av ##. Hvis du vil skrive ut en feilrapport, viser du >>Feilrapport fra
menysystemet og velger På. Trykk på [GO] for å fortsette utskriften. Du kan avbryte
utskriften ved å trykke på [Cancel].
Hvis Auto ignorer feil er satt til På, fortsetter utskriften automatisk etter en
forhåndsinnstilt tidsperiode.
##
Trykk GO
Legg i kassett
(A4)/(VANLIG)
#
Papirkassetten som har riktig papirstørrelse og papirtype for utskriftsjobben, er tom. Legg
papir i papirkassetten som vises i stedet for #. Trykk på [GO] for å fortsette utskriften.
Hvis du vil skrive ut fra en annen papirkilde, trykker du på  eller  for å vise Bruke
alternat.?, og du kan endre kilden for papirmating. Når du har valgt en papirkilde og
trykt på [MENU], vises Papirinnst.>. Når du trykker på , vises menyen for innstilling
av papirtype. Når du har angitt riktig papirtype, trykker du på [OK], og utskriften starter.
Det er ikke installert en papirkassett i skriveren som samsvarer med papirstørrelsen og
papirtypen i utskriftsjobben. Legg papir i universalskuffen. Trykk på [GO] for å fortsette
utskriften. (Legg merke til at hvis du mater papir fra universalskuffen med en annen
størrelse enn gjeldende papirstørrelse, kan det føre til papirstopp.)
Hvis du vil skrive ut fra en annen papirkilde, trykker du på  eller  for å vise Bruke
alternat.?, og du kan endre kilden for papirmating. Når du har valgt en papirkilde og
trykt på [MENU], vises Papirinnst.>. Når du trykker på , vises menyen for innstilling
av papirtype. Når du har angitt riktig papirtype, trykker du på [OK], og utskriften starter.
Legg i un.skuff:
(A4)/(VANLIG)
Denne meldingen vises når Lavt ble valgt i Sikkerhetsnivå.
Lav sikkerhet
Minneoverbelasting
Trykk GO
Den totale datamengden skriveren har mottatt er større enn skriverens interne minne.
Prøv å legge til mer minne. Trykk på [GO] for å fortsette utskriften. Du kan avbryte
utskriften ved å trykke på [Cancel].
Hvis Auto ignorer feil er satt til På, fortsetter utskriften automatisk etter en
forhåndsinnstilt tidsperiode.
Fremkalleren er enten ikke installert eller er satt inn feil. Sett inn fremkalleren skikkelig.
Mangler
fremk.enhet
Du kan ikke skrive ut flere kopier fordi RAM-disken er deaktivert. Det er ikke tilgjengelig
RAM diskplass Slett unødvendige filer. Trykk på [GO] for å skrive ut feilrapport.
0 flerkopier
Trykk GO
Papirstopp
###################
Når en eller flere valgfrie matere er installert, vises denne meldingen hvis en eller flere
matere, eller skriverkassetten over den valgte materen ikke er lukket skikkelig.
Papirbanefeil
Utskriftsjobben som er overført til skriveren, var for kompleks til å skrives ut på en side.
Trykk på [GO] for å fortsette utskriften. (Det kan bli satt inn et sideskift automatisk noen
steder.)
Du kan avbryte utskriften ved å trykke på [Cancel].
Hvis Auto ignorer feil er satt til På, fortsetter utskriften automatisk etter en
forhåndsinnstilt tidsperiode.
Forbikj. utskr.
Trykk GO
RAM-diskfeil
Trykk GO
5-6
Det har oppstått papirstopp. Plasseringen av papirstoppen angis i stedet for #-tegnene.
Se Fjerne papirstopp på side 5-10 hvis du vil vite mer.
##
Det har oppstått en RAM-diskfeil. Se på feilkoden som er angitt i stedet for ##, og se
Feilkoder for lagring på side 5-8. Hvis du vil overse RAM-diskfeilen, trykker du på [GO].
Feilsøking
Melding
Korrigeringstiltak
Det er tomt for toner i tonerkassetten. Skift tonerkassetten ved hjelp av et nytt tonersett.
Skriveren fungerer ikke når denne meldingen vises.
Skift toner
Skift tonerkassetten ved hjelp av et nytt tonersett.
Toner snart tom
Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som følge av det brukes ikke originale
forbruksartikler i denne maskinen.
Ukjent toner
satt inn
Denne meldingen vises hvis områdespesifikasjonene til den installerte tonerkassetten
ikke stemmer med skriverens.
Installer angitt tonerboks.
Ukjent toner PC
USB-minnefeil
Trykk GO
##
Bruke alternat.?
Kassett 1
Det har oppstått en feil i USB-minnet. Se på feilkoden gitt i stedet for ## og se Feil ved
USB Flash-minne på side 5-8. Trykk på [GO] slik at skriveren går tilbake til status for klarfor-utskrift.
Når det ikke er papir i kassetten som passer til utskriftsdataene (paperstørrelse og -type),
informerer denne meldingen deg om at du kan oppgi en annen kassett som skal brukes i
stedet. Et maternummer vises kun når papirmateren (tilleggsutstyr) er installert. For å
skrive ut fra en annen mater, se Paper Feed Mode (Setting the paper feed source) i
Advanced Operation Guide.
Toneravfallsboksen i trommelen er nesten full. Skift ut vedlikeholdssettet.
Avf toner nesten full
Feil ID
Feil passord
Feilsøking
Den eller passordet som er skrevet inn for Sikkerhets- eller Administratorfunksjonen er
ikke riktig. Kontroller IDen eller passordet.
For mer informasjon, se avsnittene Security og Admin (Administrator settings) i Advanced
Operation Guide.
Passordet passer ikke til passordinnstillingen. Skriv inn riktig passord. For mer
informasjon, se avsnittene Security og Admin (Administrator settings) i Advanced
Operation Guide.
5-7
Feilkoder for lagring
Feil ved USB Flash-minne
Kode
Betydning
01
Datamengden som kan lagres for hver gang er overskredet. Dele en stor fil i
flere mindre filer.
USB flash-minnet er skrivebeskyttet. Fjern skrivebeskyttelsen.
USB flash-minnet er ødelagt.
Selv om problemet ikke løses, formater USB flash-minnet med enheten eller
bruk et nytt USB flash-minne som er kompatibelt med skriveren.
04
Det er ikke ledig plass. Slett unødvendige filer osv. for å frigjøre plass.
RAM-diskfeil
5-8
Kode
Betydning
01
Formateringsfeil. Prøv å slå strømmen av og på igjen.
02
RAM-diskmodus er Av. Slå RAM-diskmodus På fra betjeningspanelet.
04
Ikke plass på disken. Slett unødvendige filer.
05
Angitt fil er ikke på disken.
06
Ikke nok skriverminne til å støtte RAM-disksystemet. Utvid skriverminnet.
Feilsøking
Ready, Data og Attention indikatorer
Følgende indikatorer tennes under normal bruk, og hver gang
operatøren må utføre inngrep på skriveren. Indikatorene har ulik
betydelse alt etter om de er slått av, slått på eller blinker:
Indikator
Beskrivelse
Blinker. Angir en feil som du kan løse. Se Feilmeldinger på
side 5-5
På. Angir at skriveren er klar. Skriveren skriver ut dataene
den mottar.
Av. [Cancel]-tasten ble trykket på når Klar ble vist. Data
kan mottas, men skrives ikke ut. For å fortsette utskriften,
trykk på [Cancel]-tasten igjen.
Utskriften avbrytes.
Angir også når det har oppstått papirstopp, det har gått tomt
for toner, dekselet er åpent, osv.
Blinker. Angir at data mottas.
På. Indikerer enten at mottatte data behandles før utskrift
starter, eller at mottatte data skrives til eller leses fra en
RAM-disk eller et USB flash-minne.
Blinker. Angir at skriveren er klar når Vent vises. Angir
også at den angitte papirkassetten ikke er installert.
Indikerer at skriveren krever vedlikehold slik som oppfylling
av papir, rengjøring av skriveren, utskiftning av
vedlikeholdssett, forberedelse av tonerkassetten.
På. Angir når det har oppstått papirstopp, det har gått tomt
for toner, dekselet er åpent, osv. Hvis meldingen inkluderer
Trykk GO, trykk på [GO] for å fortsette utskriften.
ID'en eller passordet som er lagt inn for Sikkerhet eller
Administrator er feil. Sjekk I'en eller passordet, og tast inn
korrekt ID eller passord.
Feilsøking
5-9
Fjerne papirstopp
Hvis det oppstår papirstopp i papirtransportsystemet eller ingen ark er
blitt matet i det hele tatt, vises meldingen Papirstopp, og plasseringen
til papirstoppen (delen der papirstoppen har oppstått) er også angitt.
Status Monitor eller Embedded Web Server RX kan angi plasseringen av
papirstoppen (delen der papirstoppen har oppstått). Ta bort det fastkilte
papiret. Når det fastkilte papiret er fjernet, starter utskriften igjen.
Mulige plasseringer av papirstopp
Figuren nedenfor forklarer papirbanene i skriveren, inkludert papirmater
(tilleggutstyr). Plasseringene der papirstopp kan oppstå, vises også her,
og hver plassering er forklart i tabellen nedenfor. Papirstopp kan oppstå i
flere enn én komponent i papirbanene.
Papirstoppmelding
Plassering av
papirstopp
Beskrivelse
Sidehenvisning
A
Papirstopp i universalskuffen.
side 5-12
B
Papirstopp i papirkassetten. Det kan
være kassett 1.
side 5-13
C
Papirstopp inne i tosidigenheten.
side 5-14
Papirstopp
Un. skuff
Papirstopp
Kassett 1
Papirstopp
Tosidigenhet
5-10
Feilsøking
Papirstoppmelding
Plassering av
papirstopp
Beskrivelse
Sidehenvisning
D
Papirstopp inne i skriveren.
side 5-15
E
Papirstopp i bakdekselet.
side 5-17
Papirstopp
Skriver
Papirstopp
Bakre deksel
Generelt om avklaring av papirstopp
Husk på følgende vurderinger når du prøver å avklare en papirstopp:
FORSIKTIG Når du trekker i papiret, må du trekke
forsiktig, så det ikke rives. Avrevne papirbiter er vanskelige
å fjerne og lette å overse, og de kan hindre avklaring av
papirstopp.
•
•
Feilsøking
Hvis det oppstår papirstopp ofte, bør du prøve å bruke en annen
type papir, bytte ut papiret med papir fra en annen pakke, eller snu
papirbunken opp ned. Skriveren kan få problemer hvis det oppstår
papirstopp igjen etter at du har byttet papir.
Om de fastkilte sidene reproduseres normalt etter at utskriften er
gjenopptatt, avhenger av hvor papirstoppen oppstod.
5-11
Universalskuff
1
Ta bort papiret som sitter fast ved universalskuffen.
VIKTIG Ikke prøv å fjerne papir som er delvis matet. Se Inne i
skriveren på side 5-15.
2
5-12
Legg papiret inn i universalskuffen igjen. Åpne og lukk igjen
toppdekselet for å avklare feilen. Skriveren varmes opp og fortsetter
utskriften.
Feilsøking
Papirkassett/Papirmater
1
2
Trekk ut kassetten eller papirmateren (tilleggsutstyr).
Ta bort eventuelt fastkilt papir.
VIKTIG Ikke prøv å fjerne papir som er delvis matet. Se Inne i
skriveren på side 5-15.
Merk Kontroller at papiret er riktig lagt inn. Hvis ikke legger du
i papiret på nytt.
3
Feilsøking
Skyv papirkassetten helt tilbake på plass. Skriveren varmes opp og
fortsetter utskriften.
5-13
Tosidigenhet
Papiret sitter fast i tosidigenheten. Ta bort det fastkilte papiret ved hjelp
av fremgangsmåten nedenfor.
1
2
Trekk papirkassetten helt ut av skriveren.
Åpne dekselet på tosidigenheten foran skriveren, og fjern papir som
sitter fast.
Åpne dekselet på tosidigenheten bak skriveren, og fjern papir som
sitter fast.
3
5-14
Skyv kassetten helt tilbake på plass, og åpne og lukk toppdekselet
for å avklare feilen. Skriveren varmes opp og fortsetter utskriften.
Feilsøking
Inne i skriveren
1
Trekk papirkassetten helt ut av skriveren. Ta bort eventuelt fastkilt
papir.
VIKTIG Ikke prøv å fjerne papir som er delvis matet. Gå videre til
trinn 2.
2
3
Åpne toppdekselet og frontdekselet, og løft fremkalleren og
tonerkassetten ut av skriveren.
Ta trommelen ut av skriveren mens du holder i de grønne hendlene
med begge hendene.
FORSIKTIG Fikseringsmodulen inne i skriveren er
svært varm. Ikke ta på den med hendene. Det kan gi
brannskade.
Merk Trommelen er følsom overfor lys. Trommelen må aldri
utsettes for lys i mer enn 5 minutter.
4
Feilsøking
Hvis det fastkilte papiret er klemt fast av valsene, trekker du det i den
normale papirretningen.
5-15
5
6
5-16
Plasser trommelen tilbake til sin posisjon, og still inn førerne i begge
ender med sporene i skriveren.
Sett fremkalleren tilbake i maskinen sammen med tonerkassetten.
Lukk toppdekselet og frontdekselet. Skriveren varmes opp og
fortsetter utskriften.
Feilsøking
Bakdeksel
1
Åpne bakdekselet, og fjern papir som sitter fast ved å trekke det ut.
FORSIKTIG Fikseringsmodulen inne i skriveren er
svært varm. Ikke ta på den med hendene. Det kan gi
brannskade.
Hvis papiret er fastkilt inne i fikseringsmodulen, åpne dekselet på
fikseringsmodulen, og fjern papir som sitter fast ved å trekke det ut.
2
Feilsøking
Lukk bakdekselet, og åpne og lukk toppdekselet for å avklare feilen.
Skriveren varmes opp og fortsetter utskriften.
5-17
5-18
Feilsøking
6
Tillegg
Dette kapitlet gir følgende informasjon om skriveren.
Spesifikasjoner
Miljøspesifikasjoner
Tillegg
6-2
6-4
6-1
Spesifikasjoner
Merk Disse spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.
Element
Beskrivelse
Type
Skrivebord
Utskriftsmetode
Elektrofotografisk, laserskanner
Papirvekt
Papirtype
Papirstørrelse
Utskriftshastighet
Kassett
60 til 120 g/m² (2-sidig: 60 til 105 g/m²)
Universalskuff
60 til 220 g/m²)
Kassett
Normal, Ferdigtrykt, Bond, Resirkulert, Grovt, Brevhodepapir, Farge, Hullark,
Høy kvalitet og Egendefinert 1 til 8
Universalskuff
Normal, Transparent, Ferdigtrykt, Etiketter, Bond, Resirkulert, Grovt, Vellum,
Brevhodepapir, Farge, Hullark, Konvolutt, Hullkortkartong, Tykt papir, Høy
kvalitet, Egendefinert 1 til 8
Kassett
Konvolutt C5, Executive, Brev, Legal, A4, B5, A5, A6, ISO B5, Egendefinert
Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio
Papirmater
Konvolutt C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, ISO B5, Egendefinert, Oficio II,
216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio
Universalskuff
Konvolutt Monarch, Konvolutt #10, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Executive,
Letter, Legal , A4, B5, A5, A6, B6, Konvolutt #9, Konvolutt #6, ISO B5,
Egendefinert, Hagaki, Oufuku Hagaki, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement,
Folio, Youkei 2, Youkei 4
Ensidig
A4/Letter: 35 sider/min/37 sider/min
A5: 17 sider/min
Tosidig
A4/Letter: 19 sider/min/20 sider/min
Tid før første utskrift (A4, mating fra
kassett)
8 sekunder eller kortere
Oppvarmingstid
(22 °C, 60 %RH)
Strøm på
16,5 sekunder eller kortere
Dvale
16,5 sekunder eller kortere
Papirkapasitet
Kassett (1 til 3)
250 ark (80 g/m², maks. A4)
Universalskuff
50 ark (80 g/m², maks. A4)
Ensidig
250 ark (80 g/m²)
Tosidig
200 ark (80 g/m²)
Kapasitet for
utskuff
Uavbrutt utskrift
1 til 999 ark
Oppløsning
Fin 1200, Rask 1200, 600 dpi, 300 dpi
Driftsmiljø
Temperatur
10 til 32,5 °C
Fuktighet
15 til 80 %
Høyde over havet
Maks. 2500 m
Lysstyrke
1500 lux maksimum
Operativsystem som kan brukes
6-2
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2012 R2
Mac OS X 10.5 eller nyere
Tillegg
Element
Grensesnitt
Beskrivelse
USB
USB-grensesnitt: 1
USB-minnespor: 1
Nettverk
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T)
Tilleggsutstyr
eKUIO-spor: 1
PDL
PRESCRIBE
Emulering
PCL 6, KPDL, KPDL (AUTO), Line Printer, IBM Proprinter, EPSON LQ-850
Minne
Standard
256 MB
Maksimum
1280 MB
Mål (B × D × H)
375×393×267 mm
Vekt (uten tonerkassett)
12 kg
Strømkrav
220 til 240 V AC, 50/60 Hz, 4,2 A
Strømforbruk
Maksimum
931 W
Under utskrift
499 W
I ventemodus
11 W, når EcoFuser er på.
61,8 W, når EcoFuser er av.
Tilleggsutstyr
Tillegg
Hvilemodus
2,5 W
Strøm av
0,1 W eller mindre
Utvidet minne, Papirmater (250-ark × 2)
6-3
Miljøspesifikasjoner
Denne maskinen er i samsvar med følgende miljøspesifikasjoner.
•
•
•
•
Tid før hvilemodus (standardinnstilling):
15 minutter (For Europa), 1 minutt (Utenfor Europa)
Tid før strømsparingsmodus (standardinnstilling): 1 minutt
Tosidig utskrift: Standardutstyr
Holdbart papir for matingen: 100 % resirkulert papir
Merk Forhandleren eller serviceteknikeren kan anbefale
papirtyper.
6-4
Tillegg
Register
A
Avklare papirstopp
bakdekselenhet ......................................................5-17
inne i skriveren ....................................................... 5-15
papirkassett ............................................................ 5-13
papirmater ..............................................................5-13
tosidigenhet ............................................................ 5-14
Universalskuff .........................................................5-12
Frigjøringshendel
tonerkassett ..............................................................4-3
Frontdeksel
deler ..........................................................................1-2
G
Generelle problemer
feilsøking ..................................................................5-2
B
H
Bakdeksel
deler .......................................................................... 1-2
Hovedbryter
deler ..........................................................................1-2
Bakdekselenhet
avklare papirstopp .................................................. 5-17
Høyre deksel
deler ..........................................................................1-2
Betjeningspanel
deler .......................................................................... 1-2
indikatorer, taster, oversikt ........................................ 1-3
Hurtigmodus
installeringsmetode .................................................3-14
D
Deksel til grensesnittspor for tilleggsutstyr
deler .......................................................................... 1-2
Deler
på baksiden av skriveren ..........................................1-2
på forsiden av skriveren ........................................... 1-2
Dvalemodus ................................................................... 3-28
Rask gjenopp. modus .............................................3-28
Strømsparing-modus .............................................. 3-29
E
Embedded Web Server RX ............................................. 3-7
F
I
Inne i skriveren
avklare papirstopp ..................................................5-15
Installere skriverdriver
Mac OS ...................................................................3-18
Windows PC ...........................................................3-14
Installere skriverdriveren ................................................3-14
Installeringsmetode
hurtigmodus ............................................................3-14
tilpasset modus .......................................................3-16
K
Kassett
legge inn papir ..........................................................2-2
Klargjøre papir .................................................................2-2
Feilmeldinger
for USB flash-minne ................................................. 5-8
tabell, med korrigerende handlinger .........................5-5
til RAM-disk .............................................................. 5-8
L
Feilsøking ........................................................................5-1
generelle problemer ..................................................5-2
problemer med utskriftskvaliteten ............................. 5-3
Lavstrømmodus .............................................................3-28
Fikseringsmodul
avklare papirstopp .................................................. 5-17
Laderens rengjører ..........................................................4-7
Legge inn papir
Kassett ......................................................................2-2
Universalskuff ...........................................................2-5
Lengre periode uten bruk .................................................4-9
Flytte skriveren ................................................................4-9
Fremkaller
avklare papirstopp .................................................. 5-15
Register-1
M
Spesifikasjoner ................................................................ 6-2
Miljøspesifikasjoner .................................................. 6-4
Maskindeler ......................................................................1-1
Startkassett
tonerkassett .............................................................. 4-2
Miljøspesifikasjoner ..........................................................6-4
Mulige plasseringer av papirstopp .................................5-10
N
Navn
Betjeningspanel ........................................................1-3
Nettledning
tilkobling ....................................................................3-3
Nettledningens kontakt
deler ..........................................................................1-2
O
Original glassplate
Rengjøre ...................................................................5-2
P
Papirførere .......................................................................2-5
Papirkassett
avklare papirstopp ...................................................5-13
deler ..........................................................................1-2
Papirlengdefører ..............................................................2-3
Papirmål ...........................................................................2-4
Papirmater
avklare papirstopp ...................................................5-13
Papirstopper
deler ..........................................................................1-2
Problemer med utskriftskvaliteten
feilsøking ...................................................................5-3
R
T
Tilkobling
nettledning ................................................................ 3-3
USB-kabel ................................................................ 3-2
Tilleggsutstyr
Etterbehandler .......................................................... 4-6
Tips .................................................................................. 5-2
Tonerkassett
hvordan skifte ........................................................... 4-3
skifte ......................................................................... 4-2
Tonersett
tonerkassett, avfallspose i plast,
installasjonsveiledning ............................... 4-2
Toppdeksel
deler ......................................................................... 1-2
Toppskuff
deler ......................................................................... 1-2
Tosidigenhet
avklare papirstopp .................................................. 5-14
Trommel
avklare papirstopp .................................................. 5-15
vedlikehold ............................................................... 4-6
U
Underskuff
deler ......................................................................... 1-2
Universalskuff
avklare papirstopp .................................................. 5-12
deler ......................................................................... 1-2
legge inn papir .......................................................... 2-5
USB-grensesnittkontakt
deler ......................................................................... 1-2
Registreringsvals
rengjøre .....................................................................4-7
USB-kabel
tilkobling ................................................................... 3-2
Rengjøre
laderledning ..............................................................4-7
registreringsvals ........................................................4-7
skriver .......................................................................4-6
Dokumentmater ........................................................5-3
Utskrift
Programvare .......................................................... 3-22
S
Vedlikehold
Skifte tonerkassett, rengjøring ................................. 4-1
Skifte
tonerkassett ...................................................... 4-2, 4-3
Skifte tonerkassett ............................................................4-3
Skrive ut fra programmer ...............................................3-22
Slå på strømmen ..............................................................3-3
Register-2
V
Venstre deksel 1 .............................................................. 1-2
Vi anbefaler at du bruker våre originale forbruksartikler.
Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som følge av det brukes ikke originale forbruksartikler i denne
maskinen.
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement