Triumph-Adler P-4020DN Print system Používateľská príručka

Triumph-Adler P-4020DN Print system Používateľská príručka
P-4020DN
P-4020DW
NÁVOD K OBSLUZE
Před prvním použitím zařízení si přečtěte tento Návod k
obsluze a uložte ho v blízkosti zařízení, abyste mohli snadno
vyhledávat potřebné informace.
> Úvod
Úvod
Děkujeme, že jste si zakoupili toto zařízení.
Tento Návod k obsluze vám má pomoci při správném používání zařízení, pravidelné údržbě a odstraňování
jednoduchých problémů tak, aby bylo zařízení vždy v dobrém stavu.
Před používáním zařízení si prosím přečtěte tento Návod k obsluze.
Pro zachování nejlepší kvality doporučujeme používat naše originální zásobníky s tonerem,
které prošly několika testy kvality.
Použití neoriginálních zásobníků s tonerem by mohlo vést k selhání zařízení.
Neneseme zodpovědnost za žádné škody způsobené použitím spotřebního materiálu jiných výrobců.
Kontrola sériového čísla zařízení
Sériové číslo zařízení je vytištěno na místě znázorněném na obrázku.
Sériové číslo zařízení budete potřebovat při kontaktování svého servisního zástupce. Před kontaktováním servisního
zástupce si prosím toto číslo zjistěte.
i
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................ i
Obsah ..................................................................................................................................... ii
Funkce zařízení ...................................................................................................................... v
Návody dodávané spolu se zařízením ............................................................................... vii
Více o Návodu k obsluze (této příručce) .......................................................................... viii
Struktura návodu ........................................................................................................ viii
Konvence používané v této příručce ............................................................................ ix
Mapa nabídky ........................................................................................................................ xi
1
Právní a bezpečnostní informace ......................................................... 1-1
Poznámka ........................................................................................................................... 1-2
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce ..................................................... 1-2
Okolní prostředí ......................................................................................................... 1-3
Bezpečnostní opatření týkající se použití .................................................................. 1-4
Bezpečnost laseru (Evropa) ...................................................................................... 1-5
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-5
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-5
Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového připojení LAN (je-li ve výbavě) . 1-5
Limitované použití tohoto produktu (je-li ve výbavě) ................................................. 1-6
Právní ustanovení ..................................................................................................... 1-7
Funkce řízení úspory energie .................................................................................. 1-11
Funkce automatického 2stranného tisku ................................................................. 1-11
Úspora zdrojů - papír .............................................................................................. 1-11
Environmentální přínosy "Řízení spotřeby" ............................................................. 1-11
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ............................................................... 1-11
2
Instalace a nastavení zařízení ............................................................... 2-1
Názvy částí (zařízení zvenku) ........................................................................................... 2-2
Názvy částí (přípojky / vnitřní části zařízení) .................................................................. 2-3
Názvy částí (s volitelným vybavením) ............................................................................. 2-5
Propojení s dalšími zařízeními ......................................................................................... 2-6
Připojení kabelů ................................................................................................................. 2-7
Připojení kabelu LAN ................................................................................................ 2-7
Připojení kabelu USB ................................................................................................ 2-8
Připojení napájecího kabelu ...................................................................................... 2-8
Zapnutí a vypnutí zařízení ................................................................................................ 2-9
Zapnutí ...................................................................................................................... 2-9
Vypnutí ...................................................................................................................... 2-9
Používání ovládacího panelu ......................................................................................... 2-10
Tlačítka ovládacího panelu ..................................................................................... 2-10
Způsob ovládání ...................................................................................................... 2-11
Výběr nabídky ......................................................................................................... 2-12
Nastavení nabídky .................................................................................................. 2-12
Zrušení výběru nabídky ........................................................................................... 2-12
Obrazovka nápovědy .............................................................................................. 2-12
Přihlášení/odhlášení ....................................................................................................... 2-13
Přihlášení ................................................................................................................ 2-13
Odhlášení ................................................................................................................ 2-14
Výchozí nastavení zařízení ............................................................................................. 2-15
Nastavení data a času ............................................................................................ 2-15
Nastavení sítě .................................................................................................................. 2-17
Konfigurace kabelové sítě ....................................................................................... 2-17
Funkce úspory energie ................................................................................................... 2-19
Automatický spánkový režim ................................................................................... 2-19
Nastavení úrovně spánku ....................................................................................... 2-20
Nastavení automatického vypnutí (modely pro Evropu) ......................................... 2-21
Tichý režim ....................................................................................................................... 2-22
Instalace softwaru ........................................................................................................... 2-23
Software na DVD (Windows) .................................................................................. 2-23
Instalace softwaru v operačním systému Windows ................................................ 2-24
ii
Odinstalace softwaru ...............................................................................................
Instalace softwaru na počítači Mac .........................................................................
Kontrola počitadla ...........................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Přístup do Embedded Web Server RX ...................................................................
Úpravy nastavení zabezpečení ...............................................................................
Změna informací o zařízení ....................................................................................
3
2-30
2-31
2-33
2-34
2-35
2-36
2-38
Příprava před použitím .......................................................................... 3-1
Vkládání papíru ..................................................................................................................
Opatření při vkládání papíru ......................................................................................
Výběr jednotek podavače papíru ..............................................................................
Vkládání do zásobníků ..............................................................................................
Opatření na výstupu papíru ..............................................................................................
Zarážka papíru ..........................................................................................................
4
3-2
3-2
3-3
3-4
3-7
3-7
Tisk z počítače ........................................................................................ 4-1
Obrazovka vlastností ovladače tiskárny ......................................................................... 4-2
Zobrazení nápovědy pro ovladače tiskárny .............................................................. 4-3
Změna výchozích nastavení ovladače tiskárny (Windows 8.1) ................................. 4-3
Tisk z počítače ................................................................................................................... 4-4
Tisk na papír standardních formátů .......................................................................... 4-4
Tisk na papír nezvyklých formátů .............................................................................. 4-6
Zrušení tisku z počítače ............................................................................................ 4-9
Tisk z přenosného zařízení ............................................................................................. 4-10
Tisk pomocí AirPrint ................................................................................................ 4-10
Tisk pomocí Google Cloud Print ............................................................................. 4-10
Tisk pomocí funkce Mopria ..................................................................................... 4-10
Tisk pomocí Wi-Fi Direct ......................................................................................... 4-10
Sledování stavu tiskárny (Status Monitor) .................................................................... 4-11
Spuštění monitoru Status Monitor ........................................................................... 4-11
Ukončení monitoru Status Monitor .......................................................................... 4-11
Rychlé zobrazení .................................................................................................... 4-11
Karta Průběh tisku ................................................................................................... 4-12
Karta Stav zásobníku papíru ................................................................................... 4-12
Karta Stav toneru .................................................................................................... 4-12
Karta Upozornění .................................................................................................... 4-13
Kontextová nabídka Status Monitor ........................................................................ 4-13
Nastavení upozornění monitoru Status Monitor ...................................................... 4-14
Configuration Tool .......................................................................................................... 4-15
Přístup ke Configuration Tool .................................................................................. 4-15
Ukončení Configuration Tool ................................................................................... 4-16
Obrazovka pro nastavení Configuration Tool .......................................................... 4-17
5
Zacházení se zařízením ......................................................................... 5-1
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku ................................................................. 5-2
Zrušení úloh ....................................................................................................................... 5-5
6
Odstraňování problémů ......................................................................... 6-1
Pravidelná údržba ............................................................................................................. 6-2
Čištění ....................................................................................................................... 6-2
Čištění vnitřních částí zařízení .................................................................................. 6-2
Výměna zásobníku s tonerem ................................................................................... 6-6
Vkládání papíru ......................................................................................................... 6-9
Používání Maintenance Menu ........................................................................................ 6-10
Řešení potíží .................................................................................................................... 6-11
Řešení potíží ........................................................................................................... 6-11
Potíže při provozu zařízení ..................................................................................... 6-11
Potíže s výtisky ....................................................................................................... 6-13
Jak reagovat na hlášení .......................................................................................... 6-16
iii
Odstraňování vzpříčeného papíru .................................................................................
Indikátory místa vzpříčení .......................................................................................
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 1 .....................................................
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 2 .....................................................
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 3 .....................................................
Odstranění vzpříčeného papíru z univerzálního zásobníku ....................................
Odstranění vzpříčeného papíru z předního krytu ....................................................
Odstranění vzpříčeného papíru ze zadního krytu ...................................................
Odstranění vzpříčeného papíru z duplexní jednotky ...............................................
7
6-22
6-22
6-23
6-25
6-27
6-29
6-30
6-35
6-38
Dodatek ................................................................................................... 7-1
Doplňkové vybavení .......................................................................................................... 7-2
Přehled doplňkového vybavení ................................................................................. 7-2
Technické údaje ................................................................................................................ 7-3
Zařízení ..................................................................................................................... 7-3
Funkce tiskárny ......................................................................................................... 7-5
Podavač papíru ......................................................................................................... 7-6
Rejstřík .................................................................................................................... Rejstřík-1
iv
> Funkce zařízení
Funkce zařízení
Zařízení je vybaveno mnoha užitečnými funkcemi.
Níže uvádíme některé příklady.
Ušetřete energii a náklady
Šetřete energii dle potřeby
(Funkce úspory energie)
Spotřebujte při tisku méně toneru
(EcoPrint)
Snižte spotřebu papíru
(Tisk s nižší spotřebou papíru)
Díky této funkci můžete snížit spotřebu
toneru.
Můžete tisknout na obě strany papíru. Lze
také natisknout více originálů na jeden
list.
Off
Zařízení je vybaveno funkcí úspory
energie, která automaticky přepíná do
režimu spánku.
Funkce úspory energie (strana 2-19)
Jestliže potřebujete pouze zkontrolovat
tištěný obsah, například při zkušebním
tisku nebo u dokumentů pro interní
použití, můžete použitím této funkce
snížit spotřebu toneru.
Tuto funkci využívejte tehdy, není-li třeba
tisk vysoké kvality.
Viz Anglický návod k obsluze.
Zvýšené zabezpečení
Zabraňte ztrátě hotových dokumentů
(Soukromý tisk)
Přihlášení pomocí ID karty
(autentizace pomocí karty)
Zvýšené zabezpečení (Nastavení pro
správce)
OK !
Můžete dočasně uložit dokument tiskárny
do zařízení. Vytisknutím dokumentu pak
zabráníte tomu, aby jej někdo vzal.
Viz Anglický návod k obsluze.
Můžete se jednoduše přihlásit přiložením
ID karty. Nemusíte zadávat své
uživatelské jméno a heslo.
Viz Anglický návod k obsluze.
v
Správce má k dispozici různé funkce pro
zvýšení zabezpečení.
Viz Anglický návod k obsluze.
> Funkce zařízení
Využívejte funkce lépe
Ztište chod zařízení
(Tichý režim)
Nainstalujte zařízení bez potřeby
síťového kabelu (Bezdrátová síť)
Používejte paměť USB
(Paměť USB)
Snížením provozní hlasitosti můžete
zařízení ztišit. Je možné zapínání/
vypínání jedním dotykem.
V rozsahu bezdrátové sítě LAN je možné
jednotku nainstalovat bez potřeby využití
síťových kabelů. Mimo to jsou
podporované Wi-Fi Direct atd.
Je užitečná, pokud chcete své dokumenty
tisknout mimo kancelář nebo nemůžete
tisknout z vašeho počítače.
Tichý režim (strana 2-22)
Viz Anglický návod k obsluze.
Můžete vytisknout dokumenty uložené na
USB přímo jeho zapojením do zařízení.
Viz Anglický návod k obsluze.
Využívejte funkce lépe
Provádějte operace dálkově
(Embedded Web Server RX)
Můžete dálkově obsluhovat zařízení a
tisknout, odesílat nebo stahovat data.
Administrátor může nastavit, jak se bude
zařízení chovat, a upravovat nastavení.
Embedded Web Server RX (strana 234)
vi
> Návody dodávané spolu se zařízením
Návody dodávané spolu se zařízením
Se zařízením jsou dodávány následující příručky. Do návodů nahlížejte dle potřeby.
Obsah těchto návodů může být změněn pro účely zdokonalení výkonnosti zařízení.
Tištěné návody
Potřebuji rychle začít
zařízení používat
Quick Guide
Vyvětluje, jak používat základní funkce zařízení, jak využít vhodné doplňující prvky, jak
provádět průběžnou údržbu a co dělat v případě problémů.
Safety Guide
Bezpečné používání
zařízení
Obsahuje informace o bezpečnosti a upozornění týkající se prostředí instalace a používání
zařízení. Před použitím tohoto zařízení si tuto příručku určitě přečtěte.
Safety Guide (P-4020DN/P-4020DW)
Vymezuje prostor potřebný pro instalaci zařízení a popisuje informační bezpečnostní štítky
a podobné. Před použitím tohoto zařízení si tuto příručku určitě přečtěte.
Návody (v PDF) na DVD (Product Library)
Promyšlené používání
zařízení
Použití ID karty
Jak jednoduše
zaregistrovat zařízení a
provést nastavení
Při tisku z počítače
Přímý tisk PDF
souboru
Sledování zařízení a
tiskáren v síti
Upravení pozice tisku
Návod k obsluze (tato příručka)
Vysvětluje, jak vkládat papír a provádět základní operace, a uvádí základní nastavení a
další informace.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Vysvětluje, jak se přihlásit pomocí ID karty.
Embedded Web Server RX User Guide
Popisuje přístup k zařízení z počítače přes webový prohlížeč za účelem kontroly nebo
změny nastavení.
Printing System Driver User Guide
Popisuje instalaci ovladače tiskárny a používání funkcí tiskárny.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Popisuje, jak tisknout soubory PDF bez spuštění programů Adobe Acrobat nebo Adobe
Reader.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Vysvětluje, jak sledovat síť tiskového systému (zařízení) pomocí NETWORK PRINT
MONITOR.
Maintenance Menu User Guide
Nabídka údržby poskytuje vysvětlení, jak provést konfiguraci nastavení tisku.
Abyste mohli zobrazit návody na DVD, nainstalujte si jednu z následujících verzí programu Adobe Reader.
Verze 8.0 nebo vyšší.
vii
> Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Struktura návodu
Tento návod k obsluze obsahuje následující kapitoly.
Kapitola
Obsah
1
Právní a bezpečnostní
informace
Poskytuje bezpečnostní pokyny k používání zařízení a informace o obchodní značce.
2
Instalace a nastavení zařízení
Vysvětluje názvy součástí, kabelová připojení, instalaci softwaru, přihlášení a
odhlášení, a jiné podobné záležitosti související s obsluhou zařízení.
3
Příprava před použitím
Vysvětluje přípravy a nastavení, které je nutné provést, aby bylo možné zařízení
používat, jako například vkládání papíru.
4
Tisk z počítače
Vysvětluje základní postup při tisku.
5
Zacházení se zařízením
Vysvětluje základní postupy pro používání schránky dokumentů.
6
Odstraňování problémů
Vysvětluje, co dělat, když dojde toner, zobrazí se chybové hlášení, nebo dojde k
uvíznutí papíru či jinému problému.
7
Dodatek
Popisuje užitečné volby, které jsou k dispozici. Podává informace o typech médií a
formátech papíru, dále obsahuje slovníček pojmů. Uvádí technické údaje o zařízení.
viii
> Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Konvence používané v této příručce
Jako příklad u níže uvedených vysvětleních je používán Adobe Reader XI.
V Obsahu klikněte na řádek a tím
přeskočíte na příslušnou stránku.
Kliknutím se přesunete ze současné stránky na předešle
zobrazenou stránku. Tato možnost se hodí, když se
potřebujete vrátit na stránku, ze které jste sem přeskočili.
DŮLEŽITÉ
Upozorňuje na opatření a omezení,
která jsou nutná ke správnému
chodu zařízení a k předejití jeho
poškození nebo poškození jiných
předmětů.
POZNÁMKA
Podává dodatečné informace a
reference k úkonům.
Viz
Kliknutím na podtržený text
přeskočíte na příslušnou stranu.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol znamená, že
nerespektování upozornění nebo
nesprávné provedení pokynů může
mít za následek úraz uživatele či
poškození zařízení.
POZNÁMKA
Položky, které se zobrazují v Adobe Readeru, se mohou měnit v závislosti na použití. Pokud se Obsah nebo jiné části
nezobrazují, nahlédněte do Nápovědy Adobe Readeru.
Určité položky jsou v tomto návodu použity podle níže uvedených konvencí.
Konvence
Popis
[Tučné písmo]
Označuje klávesy a tlačítka.
"Normální písmo"
Označuje zprávy nebo nastavení.
ix
> Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Konvence používané v postupech pro obsluhu zařízení
V této příručce je operace o více krocích popsána následovně:
Skutečný postup
Postup označený v tomto návodu
Zvolte tlačítko [Menu].
Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [] > tlačítko [Běžné zařízení] >
[► ]

Zvolte tlačítko [▲] nebo [], a pomocí nich potom [Běžné
zařízení].

Zvolte tlačítko [►] .
Formát a orientace papíru
Formáty papírů, jako jsou A5 mohou být použity v orientaci jak na šířku, tak i na výšku. Pro rozlišení orientace, když jsou
používány tyto formáty, je k formátům s orientací na výšku přidáno „R“.
Orientace
Orientace na výšku
(-R)
Orientace na šířku
Nastavení umístění
(X=Délka, Y=Šířka)
Formáty uvedené v této
příručce*1
Zásobník
A5-R
Univerzální
zásobník
A5-R
Zásobník
A5
Univerzální
zásobník
A5
*1 Formát papíru, který lze použít, závisí na funkci a vstupní přihrádce. Pro podrobné informace viz
Technické údaje (strana 7-3)
x
> Mapa nabídky
Mapa nabídky
Toto je seznam nabídek, které se zobrazují na obrazovce hlášení. Při některých nastaveních se některé nabídky nemusí
zobrazovat. Některé názvy nabídek se mohou lišit od uvedených titulků.
Tisk zprávy
Tisk mapy menu (Viz Anglický návod k obsluze)
Tisk stavové stránky (Viz Anglický návod k obsluze)
Tisk seznamu písem (Viz Anglický návod k obsluze)
Tisk seznamu souborů na disku RAM (Viz Anglický návod k obsluze)
Tisk SD karty Seznam souborů (Viz Anglický návod k obsluze)
Paměť USB
Tisknout soubor (Viz Anglický návod k obsluze)
Kopie (Viz Anglický návod k obsluze)
Výběr podavače (Viz Anglický návod k obsluze)
Odebrat zařízení (Viz Anglický návod k obsluze)
Tisk seznam souborů (Viz Anglický návod k obsluze)
Schránka úlohy
Rychlé kopie (Viz Anglický návod k obsluze)
Soukromý/uložený (Viz Anglický návod k obsluze)
Schránka úlohy
Rychlé kopie (Viz Anglický návod k obsluze)
Odstr. (Viz Anglický návod k obsluze)
Počitadlo (strana 2-33)
Nastavení papíru
Formát univ. zásob. (Viz Anglický návod k obsluze)
Typ univ. zásob. (Viz Anglický návod k obsluze)
Formát zásobníku 1 (Viz Anglický návod k obsluze)
Formát zásobníku 2 (Viz Anglický návod k obsluze)
Formát zásobníku 3 (Viz Anglický návod k obsluze)
Typ zásobníku 1 (Viz Anglický návod k obsluze)
Typ zásobníku 2 (Viz Anglický návod k obsluze)
Typ zásobníku 3 (Viz Anglický návod k obsluze)
Úprava typu
Váha papíru (Viz Anglický návod k obsluze)
Duplexní cesta (Viz Anglický návod k obsluze)
Resetovat úpravy typu (Viz Anglický návod k obsluze)
Zpráva nast.pap. (Viz Anglický návod k obsluze)
xi
> Mapa nabídky
Nastavení tisku
Výběr podavače (Viz Anglický návod k obsluze)
Auto. vým. zás. (Viz Anglický návod k obsluze)
Priorita un. zás (Viz Anglický návod k obsluze)
Rež. podáv. pap. (Viz Anglický návod k obsluze)
Oboustranný tisk (Viz Anglický návod k obsluze)
Záměna A4/LT (Viz Anglický návod k obsluze)
Emulace
Chybová zpráva (Viz Anglický návod k obsluze)
Kvalita tisku
Režim KIR (Viz Anglický návod k obsluze)
Režim EcoPrint (Viz Anglický návod k obsluze)
Rozlišení (Viz Anglický návod k obsluze)
Sytost tisku (Viz Anglický návod k obsluze)
Sada stránek
Kopie (Viz Anglický návod k obsluze)
Orientace (Viz Anglický návod k obsluze)
Široký formát A4 (Viz Anglický návod k
obsluze)
XPS přizpůsobit str. (Viz Anglický návod k
obsluze)
Formát TIFF/JPEG (Viz Anglický návod k
obsluze)
Uživatel. jméno (Viz Anglický návod k obsluze)
Název úlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast. Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct (Viz Anglický návod k obsluze)
Autom. odpojení
Časovač(D:H:M) (Viz Anglický návod k
obsluze)
Nastavení Wi-Fi
Wi-Fi (Viz Anglický návod k obsluze)
Rychlé nastavení (Viz Anglický návod k obsluze)
TCP/IP
DHCP (Viz Anglický návod k obsluze)
Auto-IP (Viz Anglický návod k obsluze)
Adresa IP (Viz Anglický návod k obsluze)
Maska podsítě (Viz Anglický návod k obsluze)
Maska podsítě (Viz Anglický návod k obsluze)
TCP/IP (IPv6)
RA(Stateless) (Viz Anglický návod k obsluze)
DHCPv6 (Viz Anglický návod k obsluze)
Restartovat síť (Viz Anglický návod k obsluze)
xii
> Mapa nabídky
Kabelová síť
TCP/IP
DHCP (Viz Anglický návod k obsluze)
Auto-IP (Viz Anglický návod k obsluze)
Adresa IP (Viz Anglický návod k obsluze)
Maska podsítě (Viz Anglický návod k obsluze)
Maska podsítě (Viz Anglický návod k obsluze)
TCP/IP (IPv6)
RA(Stateless) (Viz Anglický návod k obsluze)
DHCPv6 (Viz Anglický návod k obsluze)
Rozhraní LAN (Viz Anglický návod k obsluze)
Restartovat síť (Viz Anglický návod k obsluze)
Nastavení sítě
Komunikace (Viz Anglický návod k obsluze)
Server SSL (Viz Anglický návod k obsluze)
IPSec (Viz Anglický návod k obsluze)
Bonjour (Viz Anglický návod k obsluze)
NetBEUI (Viz Anglický návod k obsluze)
SNMPv3 (Viz Anglický návod k obsluze)
FTP(Server) (Viz Anglický návod k obsluze)
SNMP (Viz Anglický návod k obsluze)
SMTP (Viz Anglický návod k obsluze)
POP3 (Viz Anglický návod k obsluze)
Základní port: (Viz Anglický návod k obsluze)
LPD (Viz Anglický návod k obsluze)
IPP (Viz Anglický návod k obsluze)
IPP pomocí SSL (Viz Anglický návod k obsluze)
HTTP (Viz Anglický návod k obsluze)
HTTPS (Viz Anglický návod k obsluze)
ThinPrint (Viz Anglický návod k obsluze)
ThinPrint over SSL (Viz Anglický návod k obsluze)
Tisk WSD: (Viz Anglický návod k obsluze)
Enhanced_WSD (Viz Anglický návod k obsluze)
EnhancedWSD(SSL) (Viz Anglický návod k obsluze)
xiii
> Mapa nabídky
Běžné zařízení
Jazyk zpráv (Viz Anglický návod k obsluze)
Nastavení data
Datum(RRRR/MM/DD) (Viz Anglický návod k
obsluze)
čas(Hodina:min:s) (Viz Anglický návod k
obsluze)
Formát data (Viz Anglický návod k obsluze)
Časové pásmo (Viz Anglický návod k obsluze)
Letní čas (Viz Anglický návod k obsluze)
Bzučák
Potvrzení klíče (Viz Anglický návod k obsluze)
Konec úlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Připraven (Viz Anglický návod k obsluze)
Chyba (Viz Anglický návod k obsluze)
Režim RAM disk
Velikost RAM disku (Viz Anglický návod k
obsluze)
SD karta
Formát (Viz Anglický návod k obsluze)
Zpracování chyb
Oboustranný tisk (Viz Anglický návod k
obsluze)
Nevhodný papír (Viz Anglický návod k obsluze)
Prázdný. zás. (Viz Anglický návod k obsluze)
Časovač
Aut.reset panelu (Viz Anglický návod k
obsluze)
Časovač resetu panelu (Viz Anglický návod k
obsluze)
Časovač spánku (Viz Anglický návod k
obsluze)
Autom. vymazání chyby (Viz Anglický návod k
obsluze)
Časovač vymazání chyby (Viz Anglický návod
k obsluze)
Časovač odstránkování (Viz Anglický návod k
obsluze)
Nast úrov spánku
Úroveň spánku (modely mimo Evropu)
(Viz Anglický návod k obsluze)
Síť (Viz Anglický návod k obsluze)
Čtečka karet (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast. aut. vypn.
Síť (Viz Anglický návod k obsluze)
USB kabel (Viz Anglický návod k obsluze)
Hostitel USB (Viz Anglický návod k obsluze)
Disk RAM (Viz Anglický návod k obsluze)
Časovač vypnutí (Viz Anglický návod k obsluze)
xiv
> Mapa nabídky
Běžné zařízení
Zobr. Stav/Záznam
DetailStavuÚlohy (Viz Anglický návod k
obsluze)
Protokol úloh (Viz Anglický návod k obsluze)
Upozornění – dochází toner (Viz Anglický návod k obsluze)
Zabezpečení
Blokovat rozhraní
Hostitel USB (Viz Anglický návod k obsluze)
Zařízení USB (Viz Anglický návod k obsluze)
Úložiště USB (Viz Anglický návod k obsluze)
Úroveň zabezp. (Viz Anglický návod k obsluze)
Uživ./Účt. úloh
Nastav. přihlaš.
Typ přihlášení (Viz Anglický návod k obsluze)
Přihlašovací klíč (Viz Anglický návod k obsluze)
Účtování úloh (Viz Anglický návod k obsluze)
Přístup pro účt. (Viz Anglický návod k obsluze)
Zvolte účet
Počitadlo (Viz Anglický návod k obsluze)
Zákaz (Viz Anglický návod k obsluze)
Maximální výstup (Viz Anglický návod k
obsluze)
Vynulovat počítadlo (Viz Anglický návod k
obsluze)
Přidat účet (Viz Anglický návod k obsluze)
Smazat účet (Viz Anglický návod k obsluze)
Tisk seznamu účtování úloh (Viz Anglický návod k obsluze)
Použít_limit (Viz Anglický návod k obsluze)
Neznámé_ID_úlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Správce
Změnit ID (Viz Anglický návod k obsluze)
Změnit heslo (Viz Anglický návod k obsluze)
Nastavit/Údržba
Restart tiskárny (Viz Anglický návod k obsluze)
Servis (Viz Anglický návod k obsluze)
Volitelná funk. (Viz Anglický návod k obsluze)
Stav kabel. přip. (Viz Anglický návod k obsluze)
Stav Wi-Fi
Název sítě(SSID) (Viz Anglický návod k obsluze)
Wi-Fi Direct
Nast. Stiskn. tlač. (Viz Anglický návod k obsluze)
Název zařízení (Viz Anglický návod k obsluze)
Název sítě(SSID) (Viz Anglický návod k obsluze)
Heslo (Viz Anglický návod k obsluze)
Adresa IP (Viz Anglický návod k obsluze)
Síťové ověření (Viz Anglický návod k obsluze)
Šifrování dat (Viz Anglický návod k obsluze)
Odpojit vše (Viz Anglický návod k obsluze)
xv
1
Právní a bezpečnostní
informace
Před použitím zařízení si prosím přečtěte tyto informace. Tato kapitola obsahuje následující témata:
Poznámka .......................................................................................................................................................... 1-2
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce .................................................................................... 1-2
Okolní prostředí ....................................................................................................................................... 1-3
Bezpečnostní opatření týkající se použití ................................................................................................ 1-4
Bezpečnost laseru (Evropa) ..................................................................................................................... 1-5
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-5
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-5
Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového připojení LAN (je-li ve výbavě) ................................ 1-5
Limitované použití tohoto produktu (je-li ve výbavě) ................................................................................ 1-6
Právní ustanovení .................................................................................................................................... 1-7
Funkce řízení úspory energie ................................................................................................................. 1-11
Funkce automatického 2stranného tisku ................................................................................................ 1-11
Úspora zdrojů - papír .............................................................................................................................. 1-11
Environmentální přínosy "Řízení spotřeby" ............................................................................................ 1-11
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ............................................................................................... 1-11
1-1
Právní a bezpečnostní informace > Poznámka
Poznámka
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce
Oddíly této příručky a součásti zařízení jsou označeny symboly, které slouží jako bezpečnostní upozornění s cílem
chránit uživatele, další osoby a okolní prostředí. Popis symbolů a jejich význam je uveden níže.
VAROVÁNÍ: Tento symbol znamená, že pokud nebude příslušnému upozornění
věnována dostatečná pozornost nebo nebudou dodržovány pokyny uvedené v těchto
bodech, může dojít k závažnému zranění nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ: Tento symbol znamená, že nerespektování upozornění nebo
nesprávné provedení pokynů může mít za následek úraz uživatele či poškození
zařízení.
Symboly
Symbol  znamená, že příslušná část obsahuje bezpečnostní upozornění. Uvnitř symbolu jsou vyznačeny typy
upozornění.
... [Obecné varování]
... [Upozornění na vysokou teplotu]
Symbol
označuje, že příslušná část obsahuje informace o zakázaných akcích. Uvnitř symbolu je uveden konkrétní
typ zakázaného postupu.
... [Upozornění na zakázaný postup]
... [Zákaz demontáže]
Symbol  znamená, že příslušná část obsahuje informace o činnostech, které je třeba provést. Uvnitř symbolu je
vyznačen konkrétní typ vyžadované činnosti.
... [Upozornění na vyžadovanou činnost]
... [Odpojení napájecího kabelu od elektrické sítě]
... [Zařízení vždy zapojujte do zásuvky s uzemněním]
V případě, že jsou bezpečnostní upozornění v tomto návodu k obsluze nečitelná nebo návod chybí, obraťte se na
zástupce servisní společnosti s žádostí o náhradu (tato služba je zpoplatněna).
1-2
Právní a bezpečnostní informace > Poznámka
Okolní prostředí
Provozní podmínky jsou následující:
Teplota
10 až 32,5°C
Vlhkost vzduchu
10 až 80 %
Pří výběru umístění pro zařízení vynechte následující místa.
•
Neumísťujte zařízení v blízkosti oken nebo do míst, která jsou vystavena přímému slunečnímu světlu.
•
Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena vibracím.
•
Neumísťujte zařízení na místa s velkými výkyvy teploty.
•
Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena přímému proudění horkého či studeného vzduchu.
•
Neumísťujte zařízení na špatně větraná místa.
Pokud je povrch podlahy choulostivý, mohlo by při přesunu zařízení po jeho instalaci dojít k poškození podlahy
pojezdovými kolečky.
V průběhu tisku se uvolňuje malé množství ozónu, které nemá negativní vliv na lidské zdraví. Jestliže je však zařízení
dlouhodobě používáno ve špatně větrané místnosti nebo při vytváření extrémně velkého počtu výtisků, může vznikat
nepříjemný zápach. K zachování odpovídající pracovního prostředí pro tiskové práce je vhodné místnost řádně větrat.
1-3
Právní a bezpečnostní informace > Poznámka
Bezpečnostní opatření týkající se použití
Upozornění týkající se manipulace se spotřebním materiálem
UPOZORNĚNÍ
Nepokoušejte se zapálit části, které obsahují toner. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.
Části, které obsahují toner, uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud toner náhodou unikne z částí, které jsou pro něho určené, vyvarujte se jeho vdechnutí, požití nebo kontaktu s
povrchem očí a kůže.
•
Při vdechnutí toneru přejděte na čerstvý vzduch a řádně si vykloktejte větším množstvím vody. Dostaví-li se kašel,
vyhledejte lékaře.
•
Při náhodném požití toneru vypláchněte ústa vodou a vypijte jednu nebo dvě sklenice, abyste zředili obsah žaludku.
V případě potřeby vyhledejte lékaře.
•
Pokud se toner dostane do očí, propláchněte je řádně vodou. Pokud podráždění přetrvá, vyhledejte lékaře.
•
Při zasažení pokožky omyjte postižené místo mýdlem a vodou.
Části, které obsahují toner, neotevírejte násilím ani neničte.
Další bezpečnostní opatření
Vraťte opotřebovaný zásobník toneru svému prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné zásobníky toneru budou
recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů.
Zařízení neskladujte na přímém slunečním světle.
Zařízení skladujte na místě s teplotou do 40 °C a zamezte prudkým výkyvům teploty a vlhkosti.
Pokud není zařízení delší dobu používáno, vyjměte papír ze zásobníku a univerzálního zásobníku a uskladněte je v
původním pečlivě zalepeném obalu.
1-4
Právní a bezpečnostní informace > Poznámka
Bezpečnost laseru (Evropa)
Laserový paprsek může poškodit lidské zdraví. Z tohoto důvodu jsou laserové paprsky hermeticky uzavřeny uvnitř
zařízení pomocí ochranného pláště a externího krytu. Při běžném provozu zařízení nemůže laserový paprsek ze
zařízení uniknout.
Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek třídy 1 (Class 1) podle normy IEC/EN 60825-1:2014.
Informace k laserovým produktům CLASS 1 naleznete na štítku.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového
připojení LAN (je-li ve výbavě)
Bezdrátové přípojení LAN umožňuje výměnu informací mezi přístupovými body namísto síťového kabelu a má tu
výhodu, že může být ustaveno kdekoli v oblasti, kde jsou vysílány rádiové vlny.
Na druhou stranu, pokud nejsou nakonfigurována bezpečnostní opatření, mohou nastat následující problémy, protože
rádiové vlny mohou procházet přes překážky (včetně zdí) a mohou se dostat kdekoli v rámci určité oblasti.
Tajné zobrazené obsahu komunikace
Třetí osoba se zlovolnými cíli může záměrně sledovat rádiové vlny a získat neautorizovaný přístup k následujícímu
obsahu komunikace.
•
Osobní informace včetně ID, hesel a čísel kreditních karet
•
Obsahy e-mailových zpráv
1-5
Právní a bezpečnostní informace > Poznámka
Nezákonné vniknutí
Třetí strana se zlovolným úmyslem může získat neoprávněný přístup k osobním či firemním sítím a provádět následující
nezákonné činnosti.
•
Vytažení osobních a důvěrných informací (únik informací)
•
Vstup do komunikace a vydávat se za určitou osobu a rozšiřovat neoprávněné informace (spoofing)
•
Upravení a přeposílání zachycené komunikace (padělání)
•
Rozesílání počítačových virů a zničení dat a systémů (zničení)
Karty pro bezdrátové připojení LAN a bezdrátové přístupové body obsahují zabudované bezpečnostní mechanismy,
které tyto problémy řeší a snižují pravděpodobnost výskytu těchto problémů, a to nakonfigurováním nastavení
zabezpečení produktů s bezdrátovým připojením LAN při jejich používání.
Doporučujeme, aby zákazníci při konfiguraci nastavení zabezpečení převzali odpovědnost a používali svůj vlastní
úsudek a aby zajistili, že zcela pochopili problémy, které mohou nastat, když je produkt používán bez nakonfigurování
nastavení zabezpečení.
Limitované použití tohoto produktu (je-li ve výbavě)
•
Rádiové vlny vysílané tímto produktem mohou mít vliv na lékařské přístroje. Při používání tohoto produktu ve
zdravotnickém zařízení nebo v blízkosti lékařských přístrojů jej používejte buď v souladu s pokyny a bezpečnostními
opatřeními, které poskytl správce dané instituce, nebo s pokyny a opatřeními, které jsou uvedené na lékařských
přístrojích.
•
Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou mít vliv na automaticky ovládaná zařízení včetně automatických
dveří nebo požárních hlásičů. Při používání tohoto výrobku v blízkosti automaticky ovládaného zařízení jej používejte
v souladu s pokyny a bezpečnostními opatřeními uvedenými na automaticky ovládaném zařízení.
•
Je-li tento produkt používán v zařízeních, která přímo souvisejí s dopravními službami, včetně letadel, vlaků, lodí a
automobilů, nebo je-li tento produkt používán v aplikacích vyžadujících vysokou spolehlivost a bezpečnost fungování
a v zařízeních vyžadujících přesnost včetně těch, která se používají při předcházení katastrofám a prevenci
kriminality, a těch, která se používají pro různé bezpečnostní účely, používejte prosím tento produkt po zvážení
bezpečnostního řešení celého systému, včetně přijetí pojistného řešení a redundantního řešení pro udržení
spolehlivosti a bezpečnosti celého systému. Tento produkt není určen pro použití v aplikacích vyžadujících vysokou
spolehlivost a bezpečnost, včetně leteckých nástrojů, zařízení kanálové komunikace, zařízení pro regulaci jaderného
výkonu a lékařských přístrojů; tedy rozhodnutí o tom, zda použít tento produkt v těchto aplikacích, je třeba plně zvážit
a stanovit.
1-6
Právní a bezpečnostní informace > Poznámka
Právní ustanovení
Kopírování či jiný druh reprodukce celé této příručky nebo její části jsou bez předchozího písemného souhlasu
společnosti vlastnika autorských zakázány.
Obchodní názvy
•
PRESCRIBE je registrovaná ochranná známka společnosti Kyocera Corporation.
•
KPDL je ochranná známka společnosti Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 a Internet Explorer jsou registrovanými ochrannými
známkami nebo ochrannými známkami společnosti MicrosoftCorporation v USA a/nebo jiných zemích.
•
PCL je ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation.
•
Novell a NetWare jsou registrované ochranné známky společnosti Novell, Inc.
•
IBM a IBM PC/AT jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších
zemích.
•
Všechna písma evropských jazyků instalovaná v tomto zařízení jsou použita v rámci licenční dohody se společností
Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino a Times jsou registrované ochranné známky společnosti Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery a TC ZapfDingbats jsou registrované ochranné známky
společnosti International Typeface Corporation.
•
ThinPrint je ochranná známka společnosti Cortado AG v Německu a dalších zemích.
•
V tomto zařízení jsou instalována písma UFST™ MicroType® společnosti Monotype Imaging Inc.
•
Toto zařízení obsahuje software s moduly vyvinutými skupinou Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
•
AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
•
iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je
používána pod licencí Apple Inc.
•
Google a Google Cloud Print™ jsou registrované ochranné známky a/nebo značky společnosti Google Inc.
•
Mopria™ je registrovaná ochranná známka společnosti Mopria™ Alliance.
•
Wi-Fi a Wi-Fi Direct jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
Všechny další názvy obchodních značek a produktů jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými
známkami vlastníků těchto známek. Značky ™ a ® nejsou v tomto Návodu k obsluze použity.
1-7
Právní a bezpečnostní informace > Poznámka
GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje software GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) a/nebo LGPL
(http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) jako součást firmwaru. Zdrojový kód můžete získat a za podmínek licence
GPL/LGPL jej můžete kopírovat, dále rozšiřovat a měnit.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)”
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-8
Právní a bezpečnostní informace > Poznámka
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: “This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-9
Právní a bezpečnostní informace > Poznámka
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
1-10
Právní a bezpečnostní informace > Poznámka
Funkce řízení úspory energie
Zařízení je vybaveno funkcí režimu Spánku, při kterém po uplynutí určité doby od posledního použití zařízení zůstávají
tiskové funkce v pohotovostním režimu, ale spotřeba energie je omezena na minimum. Jestliže zařízení během režimu
spánku není používáno, napájení se automaticky vypne.
Automatický spánkový režim (strana 2-19)
Viz Anglický návod k obsluze.
Funkce automatického 2stranného tisku
Toto zařízení nabízí 2stranný tisk jako standardní funkci. Například vytištěním dvou 1stranných originálů na jeden list
papíru ve formě oboustranného výtisku lze snížit množství použitého papíru.
Tisk v režimu oboustranného tisku snižuje spotřebu papíru a přispívá k ochraně lesního fondu. Oboustranný tisk také
snižuje množství papíru, které je nutné zakoupit, a tak snižuje náklady. U zařízení, která umí tisknout oboustranně, se
doporučuje nastavit oboustranný tisk jako výchozí.
Úspora zdrojů - papír
Pro zajištění ochrany životního prostředí a udržitelné využívání lesních fondů se doporučuje používat recyklovaný i čistý
papír, která má certifikaci podle environmentálních předpisů nebo má uznávané ekologické označení, a splňuje
požadavky EN 12281:2002* nebo jiného odpovídajícího standardu na podobné úrovni.
Toto zařízení podporuje také tisk na papír s gramáží 64 g/m2. Používání takového papíru, který obsahuje méně
přírodních materiálů, vede k dalším úsporám lesních zdrojů.
* : EN12281:2002 "Tisk a pracovní papír - Požadavky na kopírovací papír pro tisk se suchým tonerem"
Informace o doporučených typech papíru získáte od zástupce prodeje či servisu.
Environmentální přínosy "Řízení spotřeby"
Pro snižování spotřeby energie v době nečinnosti je zařízení vybaveno funkcí řízení spotřeby, která automaticky aktivuje
režim úspory energie.
Ačkoli to chvíli trvá, než se zařízení přepne z režimu úspory energie zpět do režimu READY, kdy je připravené k
provozu, lze ušetřit značné množství energie. Doporučuje se nastavit režim úspory energie jako výchozí.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako partner mezinárodního programu Energy Star zaručujeme, že toto zařízení splňuje požadavky
mezinárodního programu Energy Star. ENERGY STAR® je dobrovolný program pro zajištění efektivnosti
s cílem vyvíjet a podporovat používání produktů s vysokou energetickou účinností jako prevenci proti
globálnímu oteplování. Koupí kvalitních produktů ENERGY STAR® může zákazník pomoci snižovat
emise skleníkových plynů, které vznikají při používání produktů a snižovat náklady související se
spotřebou energií.
1-11
2
Instalace a nastavení
zařízení
Tato kapitola nabízí informace pro správce zařízení, jako jsou názvy jeho částí, kabelové připojení a instalace softwaru.
Názvy částí (zařízení zvenku) ............................................................................................................................ 2-2
Názvy částí (přípojky / vnitřní části zařízení) ..................................................................................................... 2-3
Názvy částí (s volitelným vybavením) ................................................................................................................ 2-5
Připojení kabelů ................................................................................................................................................. 2-7
Připojení kabelu LAN ............................................................................................................................... 2-7
Připojení kabelu USB ............................................................................................................................... 2-8
Připojení napájecího kabelu .................................................................................................................... 2-8
Zapnutí a vypnutí zařízení ................................................................................................................................. 2-9
Zapnutí ..................................................................................................................................................... 2-9
Vypnutí ..................................................................................................................................................... 2-9
Používání ovládacího panelu ........................................................................................................................... 2-10
Tlačítka ovládacího panelu .................................................................................................................... 2-10
Způsob ovládání ..................................................................................................................................... 2-11
Výběr nabídky ........................................................................................................................................ 2-12
Nastavení nabídky ................................................................................................................................. 2-12
Zrušení výběru nabídky ......................................................................................................................... 2-12
Obrazovka nápovědy ............................................................................................................................. 2-12
Přihlášení/odhlášení ........................................................................................................................................ 2-13
Přihlášení ............................................................................................................................................... 2-13
Odhlášení .............................................................................................................................................. 2-14
Výchozí nastavení zařízení .............................................................................................................................. 2-15
Nastavení data a času ........................................................................................................................... 2-15
Nastavení sítě .................................................................................................................................................. 2-17
Konfigurace kabelové sítě ..................................................................................................................... 2-17
Funkce úspory energie .................................................................................................................................... 2-19
Automatický spánkový režim ................................................................................................................. 2-19
Nastavení úrovně spánku ...................................................................................................................... 2-20
Nastavení automatického vypnutí (modely pro Evropu) .............................................................................. 2-21
Tichý režim ....................................................................................................................................................... 2-22
Instalace softwaru ............................................................................................................................................ 2-23
Software na DVD (Windows) ................................................................................................................. 2-23
Instalace softwaru v operačním systému Windows ............................................................................... 2-24
Odinstalace softwaru ............................................................................................................................. 2-30
Instalace softwaru na počítači Mac ........................................................................................................ 2-31
Kontrola počitadla ............................................................................................................................................ 2-33
Embedded Web Server RX .............................................................................................................................. 2-34
Přístup do Embedded Web Server RX .................................................................................................. 2-35
Úpravy nastavení zabezpečení .............................................................................................................. 2-36
Změna informací o zařízení ................................................................................................................... 2-38
2-1
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí (zařízení zvenku)
Názvy částí (zařízení zvenku)
1
6
2
5
3
4
7
8
1 Horní zásobník
5 Tlačítko pro otevření předního krytu
2 Zarážka papíru
6 Ovládací panel
3 Zásobník 1
7 Zadní kryt
4 Vypínač
8 Otvor pro zámek proti krádeži
2-2
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí (přípojky / vnitřní části zařízení)
Názvy částí (přípojky / vnitřní části zařízení)
10
1
2
9
3
4
6
7 8
5
1 Konektor rozhraní USB
6 Zásuvka pro paměť USB
2 Konektor síťového rozhraní
7 Univerzální zásobník
3 Kryt podavače
8 Rozšíření zásobníku
4 Vodítko délky papíru
9 Vodítka šířky papíru
5 Vodítka šířky papíru
10 Kryt fixační jednotky
2-3
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí (přípojky / vnitřní části zařízení)
12
11
11 Tlačítko pro uvolnění zásobníku s tonerem
12 Zásobník s tonerem
2-4
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí (s volitelným vybavením)
Názvy částí (s volitelným vybavením)
1
2
1 Zásobník 2
2 Zásobník 3
Doplňkové vybavení (strana 7-2)
2-5
Instalace a nastavení zařízení > Propojení s dalšími zařízeními
Propojení s dalšími zařízeními
Připravte si potřebné kabely, které jsou vhodné k použití v prostředí, kde zařízení používáte.
Při připojování zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
USB
Připojení zařízení k počítači nebo tabletu přes síťový kabel, Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct
Připojení přes síťový
kabel
Síť
Připojení přes Wi-Fi*1
Přístupový bod Wi-Fi
Připojení přes Wi-Fi
Direct*1
Tablet
*1 Platí pouze pro modely s Wi-Fi.
POZNÁMKA
Pokud používáte bezdrátové připojení LAN, viz:
Anglický návod k obsluze
Kabely vhodné k použití
Způsob připojení
Funkce
Potřebný kabel
Připojení zařízení kabelem LAN
Tiskárna
Kabel LAN (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Připojení zařízení kabelem USB
Tiskárna
USB 2.0 kompatibilní kabel (kompatibilita s
vysokorychlostním USB, Max. 5,0 m, stíněný)
DŮLEŽITÉ
Pokud použijete kabel, který není kompatibilní s kabelem USB 2.0, může dojít k selhání.
2-6
Instalace a nastavení zařízení > Připojení kabelů
Připojení kabelů
Připojení kabelu LAN
DŮLEŽITÉ
Ujistěte se, že je napájení zařízení vypnuté.
Vypnutí (strana 2-9)
1
Připojení kabelu USB k zařízení.
1 Připojte kabel LAN k přípojce síťového rozhraní.
2 Připojte druhý konec kabelu k síťovému rozbočovači nebo k počítači.
2
Zapněte zařízení a nakonfigurujte síť.
Nastavení sítě (strana 2-17)
2-7
Instalace a nastavení zařízení > Připojení kabelů
Připojení kabelu USB
DŮLEŽITÉ
Ujistěte se, že je napájení zařízení vypnuté.
Vypnutí (strana 2-9)
1
Připojení kabelu USB k zařízení.
1 Připojte kabel USB k přípojce rozhraní USB.
2 Připojte druhý konec kabelu k počítači.
2
Zapněte zařízení.
Připojení napájecího kabelu
1
Připojení kabelu USB k zařízení.
Připojte jeden konec napájecího kabelu k zařízení a opačný konec k elektrické síti.
DŮLEŽITÉ
Používejte výhradně napájecí kabel dodaný se zařízením.
2-8
Instalace a nastavení zařízení > Zapnutí a vypnutí zařízení
Zapnutí a vypnutí zařízení
Zapnutí
1
Zapněte vypínač.
1
Vypněte vypínač.
Vypnutí
Zobrazí se potvrzovací hlášení pro odpojení od napájení.
Vypnutí zařízení trvá asi 3 minuty.
UPOZORNĚNÍ
Nebude-li zařízení delší dobu používáno (např. přes noc), vypněte jej hlavním vypínačem. Nebudete-li zařízení
používat ještě delší dobu (například během dovolené), vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky (bezpečnostní
opatření).
DŮLEŽITÉ
Vyjměte papír ze zásobníků a uzavřete jej ve skladovacím pytli, aby byl chráněn před vlhkostí.
2-9
Instalace a nastavení zařízení > Používání ovládacího panelu
Používání ovládacího panelu
Tlačítka ovládacího panelu
12
11
1
2, 3
10
4
5
6
7
9
8
1 Tlačítko [Menu]: Zobrazuje obrazovku Menu.
2 Tlačítka se šipkami: Slouží ke zvýšení a snížení čísel, nebo vybírá z nabídky na obrazovce hlášení. Dojde-li k chybě,
zobrazte pomocí tlačítka [►] ( ) obrazovku Nápovědy.
3 Tlačítko [OK]: Dokončí funkci nebo nabídku, a potvrdí zadaná čísla.
4 Tlačítko [GO]: Odstraní konkrétní chybu a probudí zařízení z režimu spánku.
5 Tlačítko [Quiet Mode]: Sníží rychlost tisku pro tichý provoz.
6 Kontrolka [Wi-Fi]*1: Bliká, když je zařízení připojeno k WiFi.
7 Kontrolka [Energy Saver]: Rozsvítí se, když se zařízení přepne do režimu úspory energie.
8 Kontrolka [Ready]: Rozsvítí se, jakmile je zařízení připraveno tisknout.
Bliká, když probíhá tisk nebo kryž dojde k chybě.
9 Kontrolka [Attention]: Svítí nebo bliká, pokud dojde k chybě a úloha je zastavena.
10 Tlačítko [Cancel]: Zruší tiskovou úlohu.
11 Tlačítko [Logout]: Ukončí ovládání současným uživatelem (tj. odhlášení).
12 Obrazovka hlášení: Zobrazuje nabídku nastavení a chybová hlášení.
*1 Pouze pro modely s Wi-Fi.
2-10
Instalace a nastavení zařízení > Používání ovládacího panelu
Způsob ovládání
Zobrazení nabídek a konfigurace nastavení
Pro zobrazení nabídek nastavení vyberte tlačítko [Menu]. Vyberte nabídku pomocí tlačítka [▲], tlačítka [▼], tlačítka [◄],
tlačítka [►], nebo tlačítka [OK], a proveďte nastavení.
㻼㿤㼕㼜㼞㼍㼢㼑㼚
Pro zobrazení nabídek nastavení
vyberte tlačítko [Menu].
Normální
obrazovka
Nabídky nastavení
㼀㼕㼟㼗㻌㼦㼜㼞㽬㼢
㻪
㼀㼕㼟㼗㻌㼦㼜㼞㽬㼢
㻪
Výběrem tlačítka [▲] nebo [▼] se
bude výběr posouvat po řádku.
Ukončení ovládání nabídky
Pro odchod z nabídky nastavení zvolte tlačítko
[Menu], tím se vrátíte na normální obrazovku.
Objeví-li se [>], zobrazte pomocí
tlačítka [►] podnabídku.
㻺㼍㼟㼠㼍㼢㼑㼚㽸㻌㼜㼍㼜㽸㼞㼡
㻪
㻪 㻲㼛㼞㼙㽬㼠㻌㼡㼚㼕㼢㻚㻌㼦㽬㼟㼛㼎㻚
㻭㻠
Výběrem tlačítka [▲] nebo
[▼] se bude výběr posouvat
po řádku.
㻪 㽥㼜㼞㼍㼢㼍㻌㼠㼥㼜㼡
㼂㻸㻭㻿㼀㻺㽘㻝
㻪
㻪㻪 㼂㽬㼔㼍㻌㼜㼍㼜㽸㼞㼡
㻮㾦䀉㼚㾈㻌㻝
Pro potvrzení vybraného
nastavení vyberte tlačítko [OK].
Pomocí tlačítka [◄] se vrátíte na o úroveň
vyšší obrazovku.
2-11
Instalace a nastavení zařízení > Používání ovládacího panelu
Výběr nabídky
Nabídka nastavení má hierarchii. Pro zobrazení požadované nabídky vyberte tlačítko [▲] nebo [▼].
•
Pokud má vybraná nabídka podnabídku, je vedle nabídky zobrazeno ">".
㻺㼍㼟㼠㼍㼢㼑㼚㽸㻌㼜㼍㼜㽸㼞㼡
㻪
Označuje, že existuje podnabídka.
•
Označuje, že se jedná o podnabídku.
Před podnabídkou je zobrazeno ">".
Pokud existuje další podnabídka, objeví se za názvem podnabídky ">".
㻪
Chcete-li jít o úroveň níž do této podnabídky, vyberte tlačítko [►]. Pro návrat 㻪 㽥㼜㼞㼍㼢㼍㻌㼠㼥㼜㼡
㼂㻸㻭㻿㼀㻺㽘㻝
zpět na vyšší úroveň vyberte tlačítko [◄].
Označuje, že existuje další podnabídka.
Před druhou podnabídkou je zobrazeno ">>".
㻪㻪 㼂㽬㼔㼍㻌㼜㼍㼜㽸㼞㼡
㻮㾦䀉㼚㾈㻌㻝
Označuje, že se jedná u druhou
podnabídku.
Nastavení nabídky
Vyberte požadovanou nabídku, a poté zvolte tlačítko [OK]. V nabídce vyberte pomocí šipek [▲] nebo [▼] požadovanou
položku a vyberte tlačítko [OK]. Vpravo od vybrané položky se rozsvítí "?". Pro dokončení vybraného nastavení zvolte
tlačítko [OK].
Zrušení výběru nabídky
Máte-li vybranou nabídku a zvolíte tlačítko [Menu], navrátí se obrazovka hlášení do stavu "Připraven".
POZNÁMKA
Nastavení v aplikaci nebo v ovladači tiskárny mají přednost před nastaveními ovádacího panelu.
Obrazovka nápovědy
Pokud máte problémy s ovládáním zařízení, můžete postup zkontrolovat na ovládacím panelu.
Pokud se zobrazí na obrazovce hlášení "Stiskněte tlačítko
Obrazovka nápovědy vysvětluje ovládání zařízení.
", výběrem [►] ( ) zobrazíte Obrazovku nápovědy.
㻙㻙㼆㻭㾗㽌㼀㻱㻷㻌㻺㽌㻼㻻㼂㾥㻰㼅㻙㻙
㻿㼠㼕㼟㼗㼚㾦㼠㼑㻌㼠㼘㼍㾘㽸㼠㼗㼛㻌㻫
㻻㼠㼑㼢㿤㼑㼠㼑㻌㼦㽬㼟㼛㼎㼚㽸㼗㻌㻝
䕰㼍㻌㼢㼥㼖㼙㾦㼠㼑㻌㼡㼢㽸㼦㼘㾈
Tlačítkem [▼] zobrazíte další krok, tlačítkem [▲] krok předchozí.
Obrazovku nápovědy opustíte výběrem tlačítka [►] ( ).
2-12
Instalace a nastavení zařízení > Přihlášení/odhlášení
Přihlášení/odhlášení
Pokud nastavujete funkci, která vyžaduje oprávnění správce, musíte zadat vaše administrátorské ID a heslo.
POZNÁMKA
Administrátorská jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedena níže.
Administrátorské ID:
4000
Administrátorské heslo:
4000
Přihlášení
1
Zadejte administrátorské ID.
Pokud se během vaší práce se zařízením objeví obrazovka pro přihlášení správce, zadejte
administrátorské ID a zvolte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Zadejte ID skládající se z 1 až 16 čísel.
Čísla zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
2
Zadejte administrátorské heslo.
Zadejte administrátorské heslo a vyberte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Zadejte heslo skládající se z 0 (žádné heslo) až 16 čísel.
Čísla zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
3
Zvolte tlačítko [OK] .
2-13
Instalace a nastavení zařízení > Přihlášení/odhlášení
Odhlášení
Pro odchod z nabídky nastavení zvolte tlačítko [Logout] a odhlaste se. Tím se vrátíte zpět na
normální obrazovku.
Uživatel je automaticky odhlášen v následujících případech:
•
Přepne-li se zařízení do režimu spánku.
•
Je-li aktivována funkce automatického resetu panelu.
2-14
Instalace a nastavení zařízení > Výchozí nastavení zařízení
Výchozí nastavení zařízení
Než začnete zařízení používat, proveďte nastavení data a času, konfiguraci sítě a dle potřeby nastavte funkce úspory
energie.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení zařízení lze změnit v systémové nabídce.
Nastavení, která lze nakonfigurovat v systémové nabídce:
Anglický návod k obsluze
Nastavení data a času
Nastavte datum a čas v místě instalace podle následujících pokynů.
Nastavte datum, čas a časový posun od času GMT (greenwichský čas) v oblasti, kde je zařízení používáno.
POZNÁMKA
• Administrátorská jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedena níže.
Administrátorské ID:
4000
Administrátorské heslo:
4000
• Před nastavením data a času nezapomeňte nastavit časový posun.
• Správný čas je možné pravidelně nastavovat získáváním údajů o čase ze síťového časového serveru.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Zobrazte obrazovku.
1 Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [▼] > tlačítko [Běžné zařízení] > tlačítko [►] > tlačítko [▲]
[▼] > [Nastavení data] > tlačítko [►]
2 Zadejte administrátorské ID a vyberte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Zadejte ID skládající se z 1 až 16 čísel.
Čísla zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
3 Zadejte administrátorské heslo a vyberte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
• Zadejte heslo skládající se z 0 (žádné heslo) až 16 čísel. Čísla zadejte pomocí tlačítek
[▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
• Pokud zadáte nesprávné administrátorské ID nebo heslo, objeví se hlášení "Špatné
ID" nebo "Nesprávné heslo" a znovu se objeví obrazovka pro zadání. Nyní zadejte
správné ID nebo heslo.
2-15
Instalace a nastavení zařízení > Výchozí nastavení zařízení
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Tlačítko [▲] [▼] > [Časové pásmo] > Tlačítko [OK] > Vyberte časové pásmo > tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [▼] > tlačítko [Datum(RRRR/MM/DD)] > tlačítko [OK] > Nastavte datum > tlačítko
[OK] > tlačítko [▲] [▼] > [čas (Hodina:min:s)] > Nastavte čas > tlačítko [OK] > tlačítko [▲]
[▼] > [Formát data] > tlačítko [OK] > Vyberte formát data > tlačítko [OK]
Položka
Popis
Časové pásmo
Nastavte od časový posun od času GMT (greenwichského času). Ze
seznamu vyberte nejbližší uvedené místo. Pokud zvolíte oblast, kde se
používá letní čas, proveďte konfiguraci nastavení letního času.
Datum(RRRR/MM/DD)
Nastavte datum místa, kde zařízení používáte.
Hodnota: Rok (2000 až 2037), měsíc (1 až 12), den (1 až 31)
Čas (Hodina:min:s)
Nastavte čas místa, kde zařízení používáte.
Hodnota: Hodina (00 až 23), minuta (00 až 59), sekunda (00 až 59)
Formát data
Zvolte formát zobrazení roku, měsíce a dne. Rok je zapsán dle
západního úzu.
Hodnota: Měsíc/Den/Rok, Den/Měsíc/Rok, Rok/Měsíc/Den
2-16
Instalace a nastavení zařízení > Nastavení sítě
Nastavení sítě
Konfigurace kabelové sítě
Zařízení je vybaveno síťovým rozhraním, které je kompatibilní se síťovými protokoly jako TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6),
NetBEUI a IPSec. Umožňuje síťový tisk v systémech Windows, Macintosh, UNIX a na dalších platformách.
Nastavení TCP/IP (IPv4) je nutné pro připojení k síti Windows.
Před konfigurací nastavení se ujistěte, že je připojen síťový kabel.
Připojení kabelu LAN (strana 2-7)
Další informace o nastavení sítě naleznete v příručce:
Anglický návod k obsluze
Nastavení IPv4
1
2
Zobrazte obrazovku.
Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [] > [Kabelová síť] > tlačítko [►] > tlačítko [▲] [] > [TCP/IP]
> tlačítko [OK]
Proveďte konfiguraci nastavení.
1 Tlačítko [▲] [] > [Zapnuto] > tlačítko [OK]
2 Zvolte tlačítko [►] při zobrazeném "TCP/IP Zapnuto".
3 Tlačítko [▲] [] > [DHCP] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [] > [Vypnuto] > tlačítko [OK]
4 Tlačítko [▲] [▼] > [Adresa IP] > tlačítko [OK]
5 Nastavte adresu IP.
POZNÁMKA
Můžete zadat jakoukoli hodnotu mezi 000 a 255.
Čísla zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
6 Zvolte tlačítko [OK].
7 Tlačítko [▲] [▼] > [Maska podsítě] > tlačítko [OK]
8 Nastavte masku podsítě.
POZNÁMKA
Můžete zadat jakoukoli hodnotu mezi 000 a 255.
Čísla zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
9 Zvolte tlačítko [OK].
10Tlačítko [▲] [▼] > [Výchozí brána] > tlačítko [OK]
2-17
Instalace a nastavení zařízení > Nastavení sítě
11Nastavte výchozí bránu.
POZNÁMKA
Můžete zadat jakoukoli hodnotu mezi 000 a 255.
Čísla zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
12Zvolte tlačítko [OK].
13Tlačítko [▲] [▼] > [Auto-IP] > tačítko [OK]
14[Vypnuto] > tlačítko [OK]
DŮLEŽITÉ
Po změně nastavení restartujte síť ze systémové nabídky nebo vypněte a zapněte
zařízení.
Viz Anglický návod k obsluze.
POZNÁMKA
Předem si od svého správce sítě zjistěte IP adresu a při konfiguraci těchto nastavení ji
mějte při ruce.
V následujících případech nastavte IP adresu DNS serveru v Embedded Web Server RX.
• Používáte-li název hostitele, který má nastavení "DHCP" nastaveno na "Vypnuto"
• Používáte-li DNS server s IP adresou, která není automaticky přiřazována pomocí DHCP.
Informace o nastavení IP adresy a DNS serveru naleznete v části:
Embedded Web Server RX User Guide
2-18
Instalace a nastavení zařízení > Funkce úspory energie
Funkce úspory energie
Pokud od posledního použití uplyne určitá doba, zařízení se automaticky přepne do režimu spánku, aby došlo k
minimalizaci spotřeby energie. Jestliže zařízení během režimu spánku není používáno, napájení se automaticky vypne.
Automatický spánkový režim
Funkce automatického spánkového režimu automaticky přepne zařízení do spánkového režimu po uplynutí nastavené
doby nečinnosti.
Množství času před vstupem do režimu spánku je následující.
•
1 minuta (výchozí nastavení)
Jsou-li v režimu spánku přijata tisková data, zařízení se automaticky probudí a začne tisknout.
Pro ukončení těchto režimů postupujte následovně.
•
Zvolte tlačítko [GO].
Doba nutná pro obnovení z režimu spánku je následující.
•
Do 10 sekund
Podmínky okolního prostředí, například větrání, mohou způsobit pomalejší reakci zařízení.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Tačítko [Menu] > tlačítko [▲] [] > [Běžné zařízení] > tlačítko [►] > tlačítko [▲] [] >
tlačítko [Časovač] > tlačítko [►]
2 Zadejte administrátorské ID a vyberte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Zadejte ID skládající se z 1 až 16 čísel.
Čísla zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
Tovární nastavení pro administrátorské ID je 4000.
3 Zadejte administrátorské heslo a vyberte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Zadejte heslo skládající se z 0 (žádné heslo) až 16 čísel.
Čísla zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
Tovární nastavení pro administrátorské heslo je 4000.
4
Tlačítko [▲] [] > [Časovač spánku] > tlačítko [OK]
2-19
Instalace a nastavení zařízení > Funkce úspory energie
2
Nastavte časovač spánku.
1 Zadejte časovač spánku.
POZNÁMKA
Můžete zadat jakoukoli z níže uvedených hodnot.
• Pro Evropu: 1 až 60 minut
• Mimo Evropu: 1 až 240 minut
Čísla zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
2 Zvolte tlačítko [OK].
Nastavení úrovně spánku
Síť, Čtečka karet
Pro každou funkci zvlášť můžete nastavit, zda má být režim spánku aktivní. Jakmile se zařízení přepne do režimu
spánku, nelze rozpoznat ID kartu.
Další informace o možnostech nastavení úrovně spánku naleznete v příručce:
Anglický návod k obsluze
Úroveň spánku (modely mimo Evropu)
V rámci úrovně spánku můžete přepínat mezi těmito dvěma režimy: Režim úspory energie a režim rychlé obnovy.
Výchozí nastavení je režim úspory energie.
Režim úspory energie snižuje spotřebu energie ještě více než režim rychlé obnovy a umožňuje nastavit spánek zvlášť
pro každou funkci. Nelze rozpoznat ID kartu.
Pro návrat vyberte na ovládacím panelu tlačítko [GO]. Jsou-li v režimu spánku přijata tisková data, zařízení se
automaticky probudí a začne tisknout.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Tačítko [Menu] > tlačítko [▲] [] > [Běžné zařízení] > tlačítko [►] > tlačítko [▲] [] >
[Nast úrov spánku] > tlačítko [►]
2 Zadejte administrátorské ID a vyberte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Zadejte ID skládající se z 1 až 16 čísel.
Čísla zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
Tovární nastavení pro administrátorské ID je 4000.
2-20
Instalace a nastavení zařízení > Funkce úspory energie
3 Zadejte administrátorské heslo a vyberte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Zadejte heslo skládající se z 0 (žádné heslo) až 16 čísel.
Čísla zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.
Tovární nastavení pro administrátorské heslo je 4000.
4 Tlačítko [▲] [] > [Úroveň spánku] > tlačítko [OK]
2
Zvolte úroveň spánku.
Tlačítko [▲] [] > [Rychlá obnova] nebo [Spořič energie] > tlačítko [OK]
Když je nastaven [Spořič energie], pokračujte nastavením, zda má být režim úspory energie
použitý pro jednotlivé funkce.
3
Nastavte pravidlo spánku.
1 Tlačítko [▲] [] > [Síť] nebo [Čtečka karet] > tlačítko [OK]
[Čtečka karet] se zobrazí, pokud je aktivovaná volitelná sada Card Authentication Kit.
2 Tlačítko [▲] [] > [Vypnuto] nebo [Zapnuto] > tlačítko [OK]
Nastavení automatického vypnutí (modely pro
Evropu)
Nastavení automatického vypnutí se používá pro automatické zastavení napájení při vypnutí.
Výchozí nastavení času jsou 3 dny.
Další informace o možnostech nastavení automatického vypnutí naleznete v příručce:
Anglický návod k obsluze
2-21
Instalace a nastavení zařízení > Tichý režim
Tichý režim
Sníží rychlost tisku pro tichý provoz. Tento režim zvolte tehdy, když zvuk provozu zařízení způsobuje nepohodlí.
Po zvolení tlačítka [Quiet Mode] zabliká tlačítko [Quiet Mode] a zařízení se přepne do tichého režimu.
Tlačítko [Quiet Mode]
POZNÁMKA
Během tichého režimu bude rychlost provozu zařízení pomalejší než obvykle.
2-22
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Instalace softwaru
Pokud chcete používat tiskové funkce tohoto zařízení, instalujte vhodný software na váš počítač z přiloženého DVD
(Product Library).
Software na DVD (Windows)
Jako metodu instalace můžete použít buď funkci [Rychlá instalace] nebo [Vlastní instalace]. [Rychlá instalace] je
standardní metodou instalace. Pokud chcete nainstalovat komponenty, které nejsou součástí [Rychlé instalace], použijte
[Vlastní instalaci].
Více podrobností k Vlastní instalaci naleznete v části:
Vlastní instalace (strana 2-26)
Software
Printing System Driver
Popis
Rychlá
instalace
Tento ovladač umožňuje tisk souborů z počítače. Jazyky vícestránkového
popisu (PCL XL, KPDL, atd.) jsou podporovány jediným ovladačem. Tento
ovladač tiskárny vám umožní plné využití prvků zařízení.
Tento ovladač použijte pro vytvoření souborů PDF.
Printing System (XPS) Driver
Tento ovladač tiskárny podporuje formáty XPS (XML Paper Specification)
vyvinuté společností Microsoft Corporation.
-
KPDL mini-driver/PCL
mini-driver
Jde o mini ovladač firmy Microsoft MiniDriver, který podporuje PCL a KPDL.
U prvků a možností zařízení existují určitá omezení, která lze u tohoto
ovladače použít.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Tento obslužný program umožňuje monitorovat zařízení na síti.
-
Status Monitor
Tento obslužný program monitoruje stav tiskárny a poskytuje hlášení o stavu
zařízení.
Network Tool for Direct Printing
Tento software umožňuje tisknout soubory PDF bez spouštění programu
Adobe Acrobat/Reader.
FONTS
Jde o písmo zobrazení, které umožňuje, aby příslušné aplikace používaly
typy písma zařízení.
POZNÁMKA
• Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
• Printing System (XPS) Driver nelze instalovat v systému Windows XP.
2-23
-
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Instalace softwaru v operačním systému Windows
Rychlá instalace
Následující postup je příkladem instalace softwaru v systému Windows 8.1 pomocí funkce [Rychlá instalace].
Více podrobností k Vlastní instalaci naleznete v části:
Vlastní instalace (strana 2-26)
1
Vložte DVD.
POZNÁMKA
• Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
• Pokud se zobrazí dialogové okno "Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným
hardwarem.", stiskněte tlačítko [Storno].
• Pokud se zobrazí dialogové okno Přehrát automaticky, klikněte na položku [Spustit
Setup.exe].
• Zobrazí-li se okno správy uživatelských účtů, klikněte na [Ano] ([Povolit]).
2
Zobrazte obrazovku.
1 Klikněte na položku [Zobrazit
licenční smlouvu] a přečtěte si
licenční smlouvu.
2 Klikněte na [Přijmout].
1
3
2
Vyberte [Rychlá instalace].
2-24
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
4
Nainstalujte software.
1
2
3
Můžete také vybrat [Použít název hostitele jako název portu] a nastavit použití názvu
hostitele standardního portu TCP/IP. (Nelze použít připojení USB.)
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou povolené možnosti Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct, ujistěte se, že je zadána
adresa IP pro název portu. Instalace může selhat, pokud je zadán název hostitele.
POZNÁMKA
• Zařízení není možné nalézt, pokud není zapnuté. Pokud se počítači nepodaří zařízení
najít, ujistěte se, že je připojeno k počítači přes síťový kabel nebo přes USB a že je
(Znovu načíst).
zapnuté. Poté klikněte na
• Jestliže se objeví okno zabezpečení systému Windows, klikněte na [Přesto nainstalovat
tento software].
• Pokud chcete instalovat Status Monitor na verzi systému Windows, která předchází verzi
Windows 8, musíte již mít nainstalovanou aplikaci Microsoft .NET Framework 4.0.
2-25
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
5
Dokončete instalaci.
Jakmile se objeví hlášení "Software je připraven k použití.", můžete začít software používat.
Pro tisk zkušební stránky klikněte na políčko "Vytisknout zkušební stránku" a vyberte
zařízení.
Klikněte na [Dokončit] a odejděte z průvodce.
POZNÁMKA
Pokud jste ve Windows XP vybrali [Nastavení zařízení], dialogové okno s nastaveními se
zobrazí poté, co kliknete na [Dokončit]. Zvolte nastavení pro možnosti nainstalované v
zařízení. Konfiguraci nastavení zařízení můžete provést, jakmile je instalace dokončena.
Printing System Driver User Guide
Pokud se objeví výzva k restartu systému, restartujte počítač dle pokynů. Tím je proces
instalace ovladačů tiskárny dokončen.
Vlastní instalace
Následující postup je příkladem instalace softwaru v systému Windows 8.1 pomocí funkce [Vlastní instalace].
1
Vložte DVD.
POZNÁMKA
• Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
• Pokud se zobrazí dialogové okno "Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným
hardwarem.", stiskněte tlačítko [Storno].
• Pokud se zobrazí dialogové okno Přehrát automaticky, klikněte na položku [Spustit
Setup.exe].
• Zobrazí-li se okno správy uživatelských účtů, klikněte na [Ano] ([Povolit]).
2-26
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
2
Zobrazte obrazovku.
1 Klikněte na položku [Zobrazit
licenční smlouvu] a přečtěte si
licenční smlouvu.
2 Klikněte na [Přijmout].
2
1
3
Vyberte [Vlastní instalace].
4
Nainstalujte software.
1 Vyberte, které zařízení chcete nainstalovat.
1
2
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou povolené možnosti Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct, ujistěte se, že je zadána
adresa IP pro název portu. Instalace může selhat, pokud je zadán název hostitele.
POZNÁMKA
• Zařízení není možné nalézt, pokud není zapnuté. Pokud se počítači nepodaří zařízení
najít, ujistěte se, že je připojeno k počítači přes síťový kabel nebo přes USB a že je
(Znovu načíst).
zapnuté. Poté klikněte na
• Pokud se požadované zařízení neobjeví, pomocí volby [Přidat vlastní zařízení]
můžete zařízení vybrat přímo.
2-27
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
2 Vyberte, který ovladač chcete nainstalovat.
1
2
3
3 Klikněte na záložku [Nástroj] a vyberte funkci, kterou chcete instalovat.
1
2
3
4 Klikněte na [Instalovat].
2-28
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
POZNÁMKA
Pokud chcete instalovat Status Monitor na verzi systému Windows, která předchází verzi
Windows 8, musíte již mít nainstalovanou aplikaci Microsoft .NET Framework 4.0.
5
Dokončete instalaci.
Jakmile se objeví hlášení "Software je připraven k použití.", můžete začít software používat.
Pro tisk zkušební stránky klikněte na políčko "Vytisknout zkušební stránku" a vyberte
zařízení.
Klikněte na [Dokončit] a odejděte z průvodce.
POZNÁMKA
Pokud jste ve Windows XP vybrali [Nastavení zařízení], dialogové okno s nastaveními se
zobrazí poté, co kliknete na [Dokončit]. Zvolte nastavení pro možnosti nainstalované v
zařízení. Konfiguraci nastavení zařízení můžete provést, jakmile je instalace dokončena.
Printing System Driver User Guide
Pokud se objeví výzva k restartu systému, restartujte počítač dle pokynů. Tím je proces
instalace ovladačů tiskárny dokončen.
2-29
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Odinstalace softwaru
Pokud chcete vymazat software z počítače, řiďte se následujícími pokyny.
POZNÁMKA
Odinstalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
1
Zobrazte obrazovku.
V ovládacích tlačítkách klikněte na [Hledat] a do vyhledávacího pole zadejte "Odinstalovat
Product Library". V seznamu vyhledávání zvolte [Odinstalovat Product Library]
POZNÁMKA
Ve Windows 7 klikněte na tlačítko [Start], a potom vyberte [Všechny programy], [(Název
poskytovatele)], a zvolením [Odinstalovat Product Library] spustíte průvodce odinstalací.
2
Odinstalujte software.
Zaškrtněte políčko u softwaru, který si přejete vymazat.
1
2
3
Dokončete odinstalaci.
Pokud se objeví výzva k restartu systému, restartujte počítač dle pokynů. Tímto dokončíte
odinstalaci softwaru.
POZNÁMKA
• Software lze také odinstalovat pomocí Product Library.
• Na obrazovce Product Library klikněte na [Odinstalovat] a řiďte se pokyny na obrazovce.
2-30
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Instalace softwaru na počítači Mac
Funkci tiskárny lze používat na počítačích Mac.
POZNÁMKA
• Instalaci v operačním systému MAC OS musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
• Tisknete-li z počítače Macintosh, nastavte emulaci zařízení na [KPDL] nebo [KPDL(Auto)].
Viz Anglický návod k obsluze.
• Jste-li připojeni přes Bonjour, povolte připojení Bonjour v síťových nastaveních počítače.
Viz Anglický návod k obsluze.
• Na obrazovce Authenticate zadejte jméno a heslo používané pro přístup do operačního systému.
• Tisknete-li prostřednictvím aplikace AirPrint, nemusíte software instalovat.
1
Vložte DVD.
Poklepejte na ikonu [GEN_LIB].
2
Zobrazte obrazovku.
2
1
Podle toho, jakou verzi systému Mac OS používáte, dvakrát klikněte na [(Název znacky) OS X
x.x].
3
Nainstalujte ovladač tiskárny.
Nainstalujte ovladač tiskárny podle instrukcí v instalačním programu.
Tímto dokončíte instalaci ovladače tiskárny.
Pokud používáte připojení přes USB, zařízení bude automaticky rozpoznáno a připojeno.
Pokud používáte připojení přes IP adresu, je třeba provést níže uvedená nastavení.
2-31
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
4
Proveďte konfiguraci tiskárny.
1 Otevřete okno Předvolby systému a přidejte tiskárnu.
2
1
2 Zvolte [Výchozí] a klikněte na položku, která se objeví v poli "Protokol", poté vyberte
ovladač v poli "K tisku použít".
1
2
3
4
POZNÁMKA
Používáte-li připojení přes IP adresu, klikněte na ikonu IP pro připojení IP a zadejte název
hostitele a IP adresu. Číslo zadané do pole adresa se automaticky objeví v kolonce
"Název". Je-li potřeba, můžete je změnit.
3 Vyberte možnosti, které jsou k dispozici pro zařízení.
1
2
4 Zvolené zařízení bude přidáno.
2-32
Instalace a nastavení zařízení > Kontrola počitadla
Kontrola počitadla
Zkontrolujte počet vytištěných a naskenovaných listů.
1
Zobrazte obrazovku.
2
Zkontrolujte počitadlo.
Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [] > [Počítadlo] > tlačítko [►]
Vyberte položku, kterou chcete zaškrtnout.
2-33
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Pokud je zařízení připojeno do sítě, můžete provést různá nastavení pomocí Embedded Web Server RX.
Tato kapitola vysvětluje, jak spustit Embedded Web Server RX a jak měnit nastavení zabezpečení a název hostitele.
Embedded Web Server RX User Guide
POZNÁMKA
Pro úplný přístup k možnostem na stránkách Embedded Web Server RX zadejte Uživatelské jméno a heslo, a poté
klikněte na [Login]. Díky předem definovanému administrátorskému heslu má uživatel přístup ke všem stránkám,
včetně Schránky dokumentů. Výchozí tovární nastavení pro výchozího uživatele s oprávněními správce je uvedeno
níže. (Jsou rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Nastavení, která mohou administrátor a hlavní uživatelé upravit v Embedded Web Server RX, jsou následující.
Nastavení
Popis
Správce
Běžný
uživatel
Device
Information
Umožňuje zkontrolovat strukturu zařízení.
Job Status
Zobrazí všechny informace o zařízení, včetně historie tiskových úloh
a seznamu úloh.
Document Box
Konfiguruje nastavení související se schránkou úloh.
-
Device Settings
Proveďte nastavení zařízení.
-
Function Settings
Proveďte pokročilá nastavení.
-
Network Settings
Proveďte pokročilá nastavení sítě.
-
Security Settings
Proveďte pokročilá nastavení zabezpečení.
-
Management
Settings
Proveďte pokročilá nastavení managementu.
-
2-34
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Přístup do Embedded Web Server RX
1
Zobrazte obrazovku.
1 Spusťte webový prohlížeč.
2 Zadejte IP adresu nebo název hostitele do lišty pro adresu nebo umístění.
Pro zjištění IP adresy zařízení nebo názvu hostitele vytiskněte stavovou stránku:
Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [▼] > [Tisk zpráv] > tlačítko [►] > tlačítko [▲] [▼] > [Tisk stavové
stránky] > tlačítko [OK] > tlačítko [OK]
Příklady:
https://192.168.48.21/ (pro IP adresu)
https://MFP001 (pokud je název hostitele "MFP001"
Webová stránka uvádí základní informace o zařízení a nástroji Embedded Web Server RX a
jejich aktuální stav.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí hlášení "There is a problem with this website's security certificate." (Došlo
k problému s certifikátem zabezpečení webové stránky.), nakonfigurujte certifikát.
Embedded Web Server RX User Guide
V procesu lze pokračovat, i když certifikát není nakonfigurován.
2
Konfigurace funkce.
Vyberte kategorii v navigační oblasti na levé straně obrazovky.
POZNÁMKA
Pro úplný přístup k možnostem na stránkách Embedded Web Server RX zadejte
Uživatelské jméno a heslo, a poté klikněte na [Login]. Díky předem definovanému
administrátorskému heslu má uživatel přístup ke všem stránkám, včetně Schránky
dokumentů. Výchozí tovární nastavení pro výchozího uživatele s oprávněními správce je
uvedeno níže. (Jsou rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-35
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Úpravy nastavení zabezpečení
1
Zobrazte obrazovku.
1 Spusťte webový prohlížeč.
2 Zadejte IP adresu nebo název hostitele do lišty pro adresu nebo umístění.
Pro zjištění IP adresy zařízení nebo názvu hostitele vytiskněte stavovou stránku:
Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [▼] > [Tisk zpráv] > tlačítko [►] > tlačítko [▲] [▼] > [Tisk stavové
stránky] > tlačítko [OK] > tlačítko [OK]
3 Přihlaste se s oprávněními správce.
Výchozí tovární nastavení pro výchozího uživatele s oprávněními správce je uvedeno níže. (Jsou
rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Klikněte na [Security Settings].
2-36
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
2
Proveďte nastavení zabezpečení.
V nabídce [Security Settings] vyberte nastavení, které chcete upravit.
POZNÁMKA
Pro více podrobností nastavení certifikátů viz:
Embedded Web Server RX User Guide
2-37
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Změna informací o zařízení
1
Zobrazte obrazovku.
1 Spusťte webový prohlížeč.
2 Zadejte IP adresu nebo název hostitele do lišty pro adresu nebo umístění.
Pro zjištění IP adresy zařízení nebo názvu hostitele vytiskněte stavovou stránku:
Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [▼] > [Tisk zpráv] > tlačítko [►] > tlačítko [▲] [▼] > [Tisk stavové
stránky] > tlačítko [OK] > tlačítko [OK]
3 Přihlaste se s oprávněními správce.
Výchozí tovární nastavení pro výchozího uživatele s oprávněními správce je uvedeno níže. (Jsou
rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 V nabídce [Device Settings] vyberte [System].
3
1
2
2-38
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
2
Zadejte název hostitele.
Zadejte informace o zařízení a klikněte na [Submit].
DŮLEŽITÉ
Po změně nastavení restartujte síť nebo vypněte a zapněte zařízení.
Pro restart sítě klikněte na [Reset] v nabídce [Management Settings], a poté klikněte
na [Restart Network] v nabídce "Restart".
2-39
3
Příprava před použitím
Tato kapitola popisuje následující činnosti.
Vkládání papíru ..................................................................................................................................................
Opatření při vkládání papíru ....................................................................................................................
Výběr jednotek podavače papíru .............................................................................................................
Vkládání do zásobníků ............................................................................................................................
Opatření na výstupu papíru ................................................................................................................................
Zarážka papíru .........................................................................................................................................
3-1
3-2
3-2
3-3
3-4
3-7
3-7
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Vkládání papíru
Vkládání papíru do zásobníků.
Opatření při vkládání papíru
Po otevření nového balíku papíru nejprve rychlým prolistováním oddělte jednotlivé listy a teprve potom je vložte podle
následujícího postupu.
Papír provětrejte, a poté jej sklepněte zpátky na rovné ploše.
Dále je třeba dbát na následující:
•
Je-li papír zvlněný nebo přeložený, před vložením jej narovnejte. Zvlněný nebo přeložený
papír se může vzpříčit.
•
Jelikož vlhkost může způsobovat potíže, nevystavujte otevřené balíky papíru vysoké
vlhkosti. Po naplnění zásobníků nebo univerzálního zásobníku uzavřete zbývající papír do
skladovacího sáčku.
•
Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho
vyjmutím ze všech zásobníků a uzavřením do skladovacího sáčku.
DŮLEŽITÉ
Pokud tisknete na použitý papír (papír, který již byl použit k tisku), nepoužívejte
papíry, které jsou sešité nebo spojené sponkou. To by mohlo poškodit zařízení nebo
způsobit nízkou kvalitu obrazu.
POZNÁMKA
Pokud používáte zvláštní papír, například hlavičkový, děrovaný nebo papír s předtištěným
vzorem, například s logem nebo názvem společnosti, přečtěte si pokyny v části:
Anglický návod k obsluze
3-2
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Výběr jednotek podavače papíru
Zvolte jednotky podavače papíru podle formátu a typu papíru.
1
2
3
Č.
Název
1
Zásobník 1
2
Zásobník 2
3
Zásobník 3
Formát papíru
A4, B5, A5-R, A5, A6, Legal,
Oficio II, Letter, Executive,
Statement, Folio, 16K,
216 × 340mm, ISO B5, Vlastní
Druh papíru
Běžný, Předtisk, Lepený,
Recyklovaný, Pauzák, Hrubý,
Hlavičkový, Barva, S perforací,
Silný, Vysoká kvalita,
Vlastní 1 až 8
Kapacita
250 listů
(80 g/m2)
Strana
strana 3-4
POZNÁMKA
• Počet listů, které lze vložit do zásobníku, se liší podle vašeho regionu a podle typu papíru.
• Nepoužívejte papír do inkoustových tiskáren ani papír se speciálním povrchem. (Takový papír se může v tiskárně
vzpříčit nebo způsobit jiné problémy.)
3-3
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Vkládání do zásobníků
Vkládání papíru do zásobníků. Níže jsou popsány postupy pro zásobník 1.
1
Zcela zásobník vytáhněte ze zařízení.
POZNÁMKA
Pokud je spodní deska zdvižená, stlačte ji, dokud se neuzamkne.
2
Posuňte vodítko délky papíru do správné pozice.
3-4
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Při použití formátů Folio, Oficio II či Legal
3
Upravte pozici vodítek šířky papíru, umístěných na levé a pravé
straně zásobníku.
4
Vložte papír.
3-5
Příprava před použitím > Vkládání papíru
DŮLEŽITÉ
• Papír vložte tiskovou stranou dolů.
• Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve prolistujte, a teprve pak jej vložte do
univerzálního zásobníku.
Opatření při vkládání papíru (strana 3-2)
• Před vložením papír zkontrolujte, zda není zvlněný nebo přeložený. Zvlněný nebo
přeložený papír může způsobit vzpříčení papíru.
• Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek
výše).
• Pokud vložíte papír a neupravíte vodítka délky a šířky papíru, papír se může zkroutit
a zaseknout.
5
Opatrně zasuňte zásobník zpět.
DŮLEŽITÉ
Zcela zatlačte všechny zásobníky. Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzpříčení
papíru.
POZNÁMKA
Na levé straně čela zásobníku je ukazatel, který udává zbývající množství papíru.
6
Zobrazte obrazovku.
7
Proveďte konfiguraci funkce.
Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [▼] > [Nastavení papíru] > tlačítko [►] > tlačítko [▲] [▼] >
[Formát zásobníku 1 (až 3)] > tlačítko [►]
Vyberte formát a typ papíru.
Viz Anglický návod k obsluze.
3-6
Příprava před použitím > Opatření na výstupu papíru
Opatření na výstupu papíru
Zarážka papíru
Používáte-li formát papíru A4/Letter nebo větší, otevřete zarážku papíru, jak je uvedeno na obrázku.
3-7
4
Tisk z počítače
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Obrazovka vlastností ovladače tiskárny ............................................................................................................. 4-2
Zobrazení nápovědy pro ovladače tiskárny ............................................................................................. 4-3
Změna výchozích nastavení ovladače tiskárny (Windows 8.1) ............................................................... 4-3
Tisk z počítače ................................................................................................................................................... 4-4
Tisk na papír standardních formátů ......................................................................................................... 4-4
Tisk na papír nezvyklých formátů ............................................................................................................ 4-6
Zrušení tisku z počítače ........................................................................................................................... 4-9
Tisk z přenosného zařízení .............................................................................................................................. 4-10
Tisk pomocí AirPrint ............................................................................................................................... 4-10
Tisk pomocí Google Cloud Print ............................................................................................................ 4-10
Tisk pomocí funkce Mopria .................................................................................................................... 4-10
Tisk pomocí Wi-Fi Direct ........................................................................................................................ 4-10
Sledování stavu tiskárny (Status Monitor) ......................................................................................................... 4-11
Spuštění monitoru Status Monitor ........................................................................................................... 4-11
Ukončení monitoru Status Monitor .......................................................................................................... 4-11
Rychlé zobrazení .................................................................................................................................... 4-11
Karta Průběh tisku ................................................................................................................................. 4-12
Karta Stav zásobníku papíru .................................................................................................................. 4-12
Karta Stav toneru ................................................................................................................................... 4-12
Karta Upozornění ................................................................................................................................... 4-13
Kontextová nabídka Status Monitor ....................................................................................................... 4-13
Nastavení upozornění monitoru Status Monitor ..................................................................................... 4-14
Configuration Tool ............................................................................................................................................ 4-15
Přístup ke Configuration Tool ................................................................................................................. 4-15
Ukončení Configuration Tool .................................................................................................................. 4-16
Obrazovka pro nastavení Configuration Tool ......................................................................................... 4-17
4-1
Tisk z počítače > Obrazovka vlastností ovladače tiskárny
Obrazovka vlastností ovladače tiskárny
Obrazovka vlastnosí ovladače tiskárny umožňuje konfiguraci řady nastavení týkajících se tisku.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Č.
1
Popis
Karta [Rychlý tisk]
Obsahuje ikony, které lze použít ke snadné konfiguraci často používaných funkcí. Když kliknete na některou
ikonu, změní se na obrázek podobný výslednému tisku a použije dané natavení.
Karta [Základní]
Tato karta seskupuje základní funkce, které jsou používány nejčastěji. Tuto funkci můžete použít k
nakonfigurování velikosti stránky a oboustranného tisku.
Karta [Rozvržení]
Na této kartě můžete provádět konfiguraci nastavení pro tisk různých rozvržení, včetně tisku brožur,
kombinovaného tisku, tisku plakátů a změn měřítka.
Karta [Zobrazení]
V této kartě můžete provést konfiguraci nastavení vztahujícího se ke kvalitě výtisků.
Karta [Publikování]
Na této kartě lze vytvářet obaly a mezistránky pro tiskové úlohy a vkládat mezistránky mezi fólie pro zpětné
projektory.
Karta [Úloha]
Tato karta vám umožní nakonfigurovat nastavení pro ukládání dat tisku z počítače do zařízení. Často
používané dokumenty a ostatní data lze uložit do zařízení a využít je k tisku později. Vzhledem k tomu, že
uložené dokumenty lze vytisknout přímo ze zařízení, je tato funkce vhodná, pokud chcete tisknout dokument,
který by neměli vidět jiní.
Karta [Upřesnit]
Tato karta vám umožní nakonfigurovat nastavení pro připojení textových stránek nebo vodoznaku k tisku.
4-2
Tisk z počítače > Obrazovka vlastností ovladače tiskárny
Č.
2
Popis
[Profily]
Nastavení ovladače tiskárny lze uložit jako profil. Uložené profily lze kdykoli znovu použít, což je užitečná
funkce pro uložení často používaných nastavení.
3
[Vynulovat]
Vrátí nastavení na původní hodnoty.
Zobrazení nápovědy pro ovladače tiskárny
Ovladač tiskárny obsahuje nápovědu. Chcete-li vědět více o nastavení tisku, otevřete obrazovku nastavení tisku
ovladače tiskárny a zobrazte nápovědu dle instrukcí níže.
1
2
1 V pravém horním rohu obrazovky klikněte na
tlačítko [?].
2 Klikněte na položku, o které se chcete
dozvědět víc.
POZNÁMKA
Nápověda se zobrazí také tehdy, pokud kliknete na položku, o níž se chcete dozvědět bližší informace, a stisknete
klávesu [F1] na své klávesnici.
Změna výchozích nastavení ovladače tiskárny
(Windows 8.1)
Výchozí nastavení ovladače tiskárny lze změnit. Jestliže vyberete často používaná nastavení, můžete při tisku některé
kroky přeskočit. Informace o nastavení naleznete v části:
Printing System Driver User Guide
1
V ovládacích tlačítkách na Ploše klikněte na [Nastavení],
[Ovládací panel] a poté na [Zařízení a tiskárny].
2
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny, pak
klikněte na nabídku ovladače tiskárny [Vlastnosti tiskárny].
3
Klikněte na tlačítko [Základní] na kartě [Všeobecné].
4
Zvolte výchozí nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
4-3
Tisk z počítače > Tisk z počítače
Tisk z počítače
Tato část popisuje metodu tisku pomocí ovladače Printing System Driver.
POZNÁMKA
• Chcete-li tisknout dokumenty z aplikací, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny z dodaného disku DVD (Product
Library).
• V některých prostředích se aktuální nastavení zobrazuje ve spodní části ovladače tiskárny.
• Chcete-li tisknout na tvrdý papír nebo obálku, tvrdý papír nebo obálku nejdříve vložte do univerzálního zásobníku, a
teprve pak proveďte následující kroky.
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku (strana 5-2)
Tisk na papír standardních formátů
Jestliže jste vložili papír formátu, který není obsažen ve formátech papíru zařízení, zvolte formát papíru v kartě
[Základní] na obrazovce nastavení tisku ovladače tiskárny.
1
Zobrazte obrazovku.
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Klikněte na [Soubor] a v aplikaci zvolte [Tisk].
1 V nabídce „Název“ zvolte zařízení a klikněte na tlačítko [Vlastnosti].
1
2
4-4
Tisk z počítače > Tisk z počítače
2 Zvolte kartu [Základní].
3 Klikněte na nabídku „Velikost tisku" a zvolte formát tisku, na který chcete tisknout.
Chcete-li vložit papír formátu , který není obsažen ve formátech tisku zařízení, například tvrdé papíry
nebo obálky, je třeba formát papíru zaregistrovat.
Tisk na papír nezvyklých formátů (strana 4-6)
Chcete-li tisknout na speciální papíry, například tlusté papíry nebo fólie, klikněte na nabídku „Typ
média“ a zvolte typ média.
4 Kliknutím na tlačítko [OK] se vrátíte do dialogového okna Tisknout.
3
Zahajte tisk.
Klikněte na tlačítko [OK].
4-5
Tisk z počítače > Tisk z počítače
Tisk na papír nezvyklých formátů
Jestliže jste vložili papír formátu, který není obsažen ve formátech papíru zařízení, zaregistrujte formát papíru v kartě
[Základní] na obrazovce nastavení tisku ovladače tiskárny.
Registrovaný formát lze vybrat z nabídky „Velikost tisku“.
POZNÁMKA
Chcete-li pomocí zařízení tisknout, nastavte formát a typ papíru v:
Viz Anglický návod k obsluze.
1
Zobrazte obrazovku.
1 V ovládacích tlačítkách na Ploše klikněte na [Nastavení], [Ovládací panel] a poté na
[Zařízení a tiskárny].
POZNÁMKA
V systému Windows 7 klikněte na tlačítko [Start] ve Windows, pak klikněte na [Zařízení
a tiskárny].
2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny, pak klikněte na nabídku ovladače
tiskárny [Vlastnosti tiskárny].
3 Klikněte na tlačítko [Základní] na kartě [Všeobecné].
2
Zadejte rozměr papíru.
1 Klikněte na kartu [Základní].
1
2
2 Klikněte na tlačítko [Formáty strany...].
4-6
Tisk z počítače > Tisk z počítače
3 Klikněte na tlačítko [Nové].
3
4
5
6
7
4 Zadejte rozměr papíru.
5 Zadejte název papíru.
6 Klikněte na tlačítko [Uložit].
7 Klikněte na tlačítko [OK].
8 Klikněte na tlačítko [OK].
8
3
Zobrazte obrazovku nastavení tisku.
Klikněte na [Soubor] a v aplikaci zvolte [Tisk].
4-7
Tisk z počítače > Tisk z počítače
4
Vyberte formát papíru a typ papíru nezvyklého formátu.
1 V nabídce „Název“ zvolte zařízení a klikněte na tlačítko [Vlastnosti].
1
2
2 Zvolte kartu [Základní].
3 Klikněte na nabídku „Velikost tisku" a zvolte formát papíru, který jste zaregistrovali v kroku 2.
Chcete-li tisknout na speciální papíry, například tlusté papíry nebo fólie, klikněte na nabídku „Typ
média“ a zvolte typ média.
POZNÁMKA
Jestliže vkládáte pohlednici nebo obálku, zvolte v nabídce „Typ média“ možnost [Tvrdý
papír] nebo [Obálka].
4 V nabídce "Zdroj" vyberte zdroj papíru.
5 Kliknutím na tlačítko [OK] se vrátíte do dialogového okna Tisknout.
5
Zahajte tisk.
Klikněte na tlačítko [OK].
4-8
Tisk z počítače > Tisk z počítače
Zrušení tisku z počítače
Chcete-li tisk spuštěný pomocí ovladače tiskárny zrušit ještě před jeho zahájením, postupujte následovně:
POZNÁMKA
Pro zrušení tisku z tohoto zařízení viz:
Zrušení úloh (strana 5-5)
1
Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny (
), která je zobrazena na
liště v pravém dolním rohu plochy Windows, a zobrazte
dialogové okno tiskárny.
2
Klikněte na soubor, jehož tisk chcete zrušit, a vyberte možnost
[Zrušit] z nabídky "Dokument".
4-9
Tisk z počítače > Tisk z přenosného zařízení
Tisk z přenosného zařízení
Toto zařízení podporuje služby AirPrint, Google Cloud Print, Mopria a Wi-Fi Direct.
Podle podporovaného OS a aplikace můžete úlohu tisknout z jakéhokoli příručního zařízení či počítače i bez
nainstalování ovladače tiskárny.
Tisk pomocí AirPrint
AirPrint je tisková funkce standardně obsažená v produktech iOS 4.2 a novějších, a v produktech Mac OS X 10.7 a
novějších.
Pokud chcete použít AirPrint, ujistěte se, že nastavení AirPrint je povoleno v Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
Tisk pomocí Google Cloud Print
Google Cloud Print je tisková služba společnosti Google. Tato služba umožňuje uživateli s účtem Google tisknout ze
zařízení připojeného k Internetu.
Konfiguraci zařízení lze provést v Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
POZNÁMKA
K použití služby Google Cloud Print je nutné mít účet Google. Získejte účet Google, pokud ho ještě nemáte.
Kromě toho je třeba zařízení zaregistrovat na službu Google Cloud Print předem. Zařízení lze zaregistrovat
prostřednictvím počítače připojeného ke stejné síti.
Tisk pomocí funkce Mopria
Mopria je standardní tisková funkce produktů s Androidem 4.4 nebo kteroukoli novější verzí. Je třeba mít na zařízení
předem nainstalovánu a povolenu službu Mopria Print Service.
Podrobné informace o užívání aplikace naleznete na webových stránkách Mopria Alliance.
Tisk pomocí Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct je standardem bezdrátové sítě LAN, který ustanovila Wi-Fi Alliance. Jedná se o jednu z funkcí bezdrátové
sítě LAN bez přístupového bodu bezdrátové sítě LAN či routeru bezdrátové sítě LAN mezi přístroji, které komunikují
přímo na základě peer to peer.
Postup tisku pomocí Wi-Fi Direct je stejný jako z normálních příručních zařízení.
Když při nastavení portu vlastnosti tiskárny použijete název tiskárny nebo název Bonjour, můžete úlohu vytisknout
zadáním názvu při připojení Wi-Fi Direct.
Pokud pro port použijete IP adresu, zadejte IP adresu tohoto zařízení.
4-10
Tisk z počítače > Sledování stavu tiskárny (Status Monitor)
Sledování stavu tiskárny (Status Monitor)
Status Monitor monitoruje a hlásí stav tiskárny.
POZNÁMKA
Jakmile aktivujete Status Monitor, zkontrolujte níže uvedený stav.
• Printing System Driver je nainstalován.
• Je povoleno buď [Enhanced_WSD] nebo [Enhanced WSD(SSL)].
Viz Anglický návod k obsluze.
Spuštění monitoru Status Monitor
Status Monitor se spustí také při zahájení tisku.
Ukončení monitoru Status Monitor
Status Monitor lze ukončit jedním z níže uvedených způsobů.
•
Ruční ukončení:
Chcete-li Status Monitor ukončit, klikněte na ikonu nastavení a vyberte příkaz Ukončit.
•
Automatické ukončení:
Status Monitor se automaticky ukončí, není-li 7 minut používán.
Rychlé zobrazení
Stav tiskárny se zobrazuje pomocí ikon. Podrobné informace se zobrazí po stisknutí tlačítka Další informace.
1 Karta Průběh tisku
2 Karta Stav zásobníku papíru
3 Karta Stav toneru
4 Karta Upozornění
1
2
3 45
6
5 Tlačítko Další informace
6 Ikona nastavení
Podrobné informace se zobrazí po poklepání na ikony jednotlivých karet.
4-11
Tisk z počítače > Sledování stavu tiskárny (Status Monitor)
Karta Průběh tisku
Zobrazí stav tiskové úlohy.
1 Ikona stavu
2 Seznam úloh
2
1
Ze seznamu úloh vyberte úlohu. Můžete ji zrušit pomocí nabídky, kterou otevřete klepnutím pravým tlačítkem myši.
Karta Stav zásobníku papíru
Zobrazí se informace o papíru v tiskárně a o množství zbývajícího papíru.
Karta Stav toneru
Zobrazí se informace o množství zbývajícího toneru.
4-12
Tisk z počítače > Sledování stavu tiskárny (Status Monitor)
Karta Upozornění
Dojde-li k chybě, zobrazí se upozornění ve formě 3D obrázku a textu.
Kontextová nabídka Status Monitor
Po poklepání na ikonu nastavení se zobrazí následující nabídka.
•
Embedded Web Server RX
Pokud je tiskárna připojena k síti TCP/IP a má vlastní adresu IP, zajistěte pomocí webového prohlížeče přístup
k modulu Embedded Web Server RX, který umožňuje změnit nebo potvrdit nastavení sítě. Tato nabídka se
nezobrazí, pokud používáte připojení přes USB.
Embedded Web Server RX User Guide
•
Hlášení...
Nastaví zobrazení monitoru Status Monitor.
Nastavení upozornění monitoru Status Monitor (strana 4-14)
•
Konec
Ukončí Status Monitor.
4-13
Tisk z počítače > Sledování stavu tiskárny (Status Monitor)
Nastavení upozornění monitoru Status Monitor
Kliknutím na ikonu nastavení zobrazíte platné úkony na obrazovce sledování stavu.
Zvolte, má-li se zobrazit upozornění, když dojde k chybě v seznamu událostí.
1
Zaškrtněte políčko Povoluje oznamování událostí pomocí
zvukových signálů.
Jestliže je u tohoto nastavení nastavena hodnota Vypnuto, Status Monitor se nespustí ani při
zahájení tisku.
2
Událost, při které má být použita funkce převodu textu na řeč,
vyberte v seznamu Dostupné události.
3
Klikněte na sloupec Zvukový soubor / Text -> řeč.
Klepnutím na tlačítko Procházet (...) vyhledejte zvukový soubor pro oznámení události.
POZNÁMKA
Použijte soubor formátu WAV.
Zprávy, které se na obrazovce budou číst nahlas, upravíte zadáním textu do textového pole.
4-14
Tisk z počítače > Configuration Tool
Configuration Tool
Configuration Tool můžete použít pro kontrolu zařízení a provádění změn.
Přístup ke Configuration Tool
1
Vložte DVD.
POZNÁMKA
• Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
• Pokud se zobrazí dialogové okno "Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným hardwarem",
vyberte možnost [Zrušit].
• Pokud se zobrazí obrazovka automatického spuštění, klikněte na [Spustit setup.exe].
• Jestliže se objeví okno správy uživatelských účtů, klikněte na [Ano] ([Povolit]).
2
Zobrazte obrazovku.
1 Klepněte na možnost [Zobrazit
licenční smlouvu] a přečtěte si
licenční smlouvu.
2 Klikněte na tlačítko [Přijmout].
1
2
3
Vyberte položku [Maintenance].
4
[Configuration Tool] > [Run]
1
2
5
Vyberte ovladač zařízení. > [OK]
Objeví se okno Configuration Tool.
4-15
Tisk z počítače > Configuration Tool
Ukončení Configuration Tool
Configuration Tool lze ukončit jedním z níže uvedených způsobů.
•
Ukončení pomocí tlačítka Zavřít:
V pravém horním rohu okna Configuration Tool klikněte na
•
.
Ukončení pomocí tlačítka OK nebo Zrušit:
Kliknutím na tlačítko OK Configuration Tool ukončíte po použití úprav nastavení tiskárny. Kliknutím na tlačítko Zrušit
ukončíte Configuration Tool bez použití úprav nastavení tiskárny.
4-16
Tisk z počítače > Configuration Tool
Obrazovka pro nastavení Configuration Tool
Výchozí nastavení zařízení
Nakonfigurujte u zařízení výchozí nastavení ovladače tiskárny a funkci úspory energie
Položka
Print density
Popis
Upravte sytost tisku.
Hodnota: Světlý, Středně světlý, Normální, Středně tmavý, Tmavý
MP tray priority
Je-li papír vložen do univerzálního zásobníku, je možné při podávání papíru nastavit prioritu na
tento univerzální zásobník.
Hodnoty
Off: Postupuje se podle nastavení ovladače tiskárny.
Auto Feed: Je-li u ovladače tiskárny zvolena možnost automatického podávání a v
univerzálním zásobníku se nachází papír, potom se bude papír podávat z univerzálního
zásobníku.
Always: Pokud se v univerzálním zásobníku nachází papír, bude se papír podávat z
univerzálního zásobníku bez ohledu na to, jak je ovladač tiskárny nastaven.
Default emulation
Vyberte emulaci pro ovládání tohoto zařízení pomocí příkazů orientovanými na jiné typy
tiskáren.
Hodnoty: Line Printer, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, PCL 6, KPDL, KPDL(Auto)
Power off timer (modely pro
Evropu)
Auto error clear
Zvolte, jestli se má zařízení po uplynutí určité doby nečinnosti automatiky vypnout.
Hodnota: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodin, 6 hodin, 9 hodin, 12 hodin,
1 den, 2 dny, 3 dny, 4 dny, 5 dní, 6 dní, 1 týden
Pokud během zpracování dojde k chybě, zpracovávání se zastaví a počká na další krok, který
má uživatel provést. V režimu Autom. vymazání chyby dojde po uplynutí nastavené doby k
automatickému vymazání chyby.
Hodnota: Vypnuto, zapnuto (5 až 495 sekund (v přírůstcích po 5 sekundách))
Auto sleep
Nastavte množství času před vstupem do režimu spánku.
Hodnota
Pro Evropu
1 až 60 minut (přírůstek po 1 minutě)
Mimo Evropu
1 až 240 minut (přírůstek po 1 minutě)
4-17
Tisk z počítače > Configuration Tool
Položka
Form feed timeout
Popis
Při přijímání dat z počítače může zařízení někdy čekat, pokud zde žádné informace nejsou, a
přitom signalizovat, že pro tisk poslední strany nejsou k dispozici žádné další údaje. Pokud
předem nastavený časový limit uplyne, zařízení automaticky vytiskne papír. Možnosti jsou od 5
do 495 sekund.
Hodnota: 5 až 495 sekund (v přírůstcích po 5 sekundách)
Paper source
Vyberte výchozí zdroj papíru.
Hodnoty: Vedlejší zásobník, Zásobník 1 (až 3)
POZNÁMKA
[Zásobník 2] až [Zásobník 3] se zobrazí, pokud je nainstalován volitelný podavač papíru.
Paper size
Vyberte formát papíru, který se má použít.
Hodnoty:
Zásobník 1 (až 3):
Letter, Legal, Statement, Executive, A4, A5, A5-R, A6, Folio, B5 (JIS),
ISO B5, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Vlastní
Vedlejší zásobník:
Letter, Legal, Statement, Executive, A4, A5, A5-R, A6, B6, Folio, B5
(JIS), ISO B5, Obálka #10, Obálka #9, Obálka #6, Obálka Monarch,
Obálka C5, Obálka DL, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Hagaki (Tvrdý
papír), Oufuku Hagaki (Zpáteční pohlednice), Youkei 2, Youkei 4,
Vlastní
Paper capacity
Zobrazuje maximální počet listů, které lze vložit do vybraného zdroje papíru.
Media type
Zvolte typ média papíru, který se má použít.
Hodnoty: Běžný, Průh. fólie, Předtisk, Etikety, Lepený, Recyklovaný, Pauzák, Hrubý,
Hlavičkový, Barva, S perforací, Obálka, Tvrdý papír, Silný, Vysoká kvalita, Vlastní 1 až 8
POZNÁMKA
Můžete vybrat možnosti [Vlastní 1] až [Vlastní 8] a změnit název typu papíru a nastavení
oboustranného tisku.
Custom name
Když je v "Typu média" vybráno [Vlastní 1] až [Vlastní 8], můžete nastavenému typu papíru
přiřadit název. Názvy by neměly obsahovat více než 16 znaků.
Duplex
Když je v "Typu média" vybráno [Vlastní 1] až [Vlastní 8], můžete navolit nastavení duplexního
tisku.
Hodnota: Vypnuto, Zapnuto
Paper weight
Nastavte gramáž papíru (tloušťku) pro typ papíru zvolený v rámci položky „Typ média“.
Hodnota: Lehký, Normální 1 až 3, Těžký 1 až 3, Obzvlášť těžký
4-18
Tisk z počítače > Configuration Tool
Přehled přístroje
Zobrazte informace o zařízení.
Položka
Popis
Model name
Zobrazuje název modelu zařízení.
System firmware
Zobrazuje verzi firmwaru systému.
Engine firmware
Zobrazuje verzi firmwaru motoru zařízení.
Serial number
Zobrazuje sériové číslo zařízení.
Total memory
Zobrazuje velikost paměti zařízení v bajtech.
Total printed pages
Zobrazuje celkový počet stran vytištěných na zařízení.
4-19
5
Zacházení se
zařízením
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku ..................................................................................................... 5-2
Zrušení úloh ....................................................................................................................................................... 5-5
5-1
Zacházení se zařízením > Vkládání papíru do univerzálního zásobníku
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku
Podrobné informace o podporovaných velikostech papíru:
Anglický návod k obsluze
Informace o nastavení typu papíru:
Anglický návod k obsluze
Pro tisk na jakýkoli speciální papír vždy použijte univerzální zásobník.
DŮLEŽITÉ
• Používáte-li papír o gramáži 106 g/m2 a více, nastavte typ média na Silný a nastavte váhu papíru, který
používáte.
• Každou průhlednou fólii po vytištění vyjměte z horního zásobníku. Ponechání průhledné fólie v horním
zásobníku může vést ke vzpříčení papíru.
Kapacita univerzálního zásobníku je následující.
•
Běžný papír (80 g/m2), recyklovaný nebo barevný papír: 100 listů
•
Silný papír (209 g/m2): 5 listů
•
Silný papír (157 g/m2): 5 listů
•
Silný papír (104,7 g/m2): 70 listů
•
Hagaki (Tvrdý papír): 15 listů
•
Obálka DL, Obálka C5, Obálka #10, Obálka #9, Obálka #6 3/4, Obálka Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 listů
•
Folie pro zpětný projektor: 1 list
POZNÁMKA
• Vkládáte-li vlastní formát papíru, zadejte formát papíru podle návodu v:
Anglický návod k obsluze
• Chcete-li použít zvláštní papír, jako je silný papír nebo fólie, vyberte typ média podle návodu:
Anglický návod k obsluze
1
Otevřete univerzální zásobník
5-2
Zacházení se zařízením > Vkládání papíru do univerzálního zásobníku
2
Nastavte velikost univerzálního zásobníku.
3
Vložte papír.
Na univerzálním zásobníku jsou vyznačeny formáty papíru.
Vložte papír do zásobníku podle vodítek šířky papíru až k zarážce.
Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve prolistujte, a teprve pak jej vložte do
univerzálního zásobníku.
Opatření při vkládání papíru (strana 3-2)
DŮLEŽITÉ
• Papír vkládejte tak, aby tisková strana byla vždy nahoře.
• Zvlněný papír je třeba před vložením narovnat.
• Před vložením papíru do univerzálního zásobníku zkontrolujte, že v zásobníku
nezbývá žádný papír z předchozího tisku. Zbývá-li v univerzálním zásobníku málo
papíru a chcete přidat další, vyjměte nejprve zbývající papíry ze zásobníku, přidejte
nový papír, a potom teprve vložte papír zpět do zásobníku.
• Je-li mezi papírem a vodítky šířky papíru mezera, upravte vodítka podle rozměru
papíru; zabráníte tak podávání papíru našikmo a vzpříčení papíru.
• Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální zátěže.
4
Pomocí ovládacího panelu zadejte formát papíru vloženého do
univerzálního zásobníku.
Viz Anglický návod k obsluze.
5-3
Zacházení se zařízením > Vkládání papíru do univerzálního zásobníku
Vkládáte-li do univerzálního zásobníku obálku nebo tvrdý papír
Papír vložte tiskovou stranou nahoru. Pro postup při tisku viz:
Printing System Driver User Guide
Příklad: Tisknete-li adresu.
1 Oufukuhagaki (Zpáteční
pohlednice)
2 Hagaki (Tvrdý papír)
3 Obálky na výšku
4 Obálky na šířku
1
2
3
4
DŮLEŽITÉ
• Použijte nepřeložený papír Oufukuhagaki (Zpáteční pohlednice).
• Vkládání obálek (orientace a poloha) se bude lišit podle typu obálky. Dávejte pozor, abyste ji vložili správně,
jinak může tisk probíhat ve špatném směru nebo na špatnou stranu.
POZNÁMKA
Vkládáte-li obálku do univerzálního zásobníku, vyberte typ obálky podle návodu:
Anglický návod k obsluze
5-4
Zacházení se zařízením > Zrušení úloh
Zrušení úloh
1
Když na obrazovce tiskárny svítí "Zpracování", zvolte tlačítko
[Cancel].
Na obrazovce hlášení se objeví "?" a jméno právě zpracovávané úlohy.
2
Zrušte úlohu.
Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a poté zvolte tlačítko [OK].
Úloha byla zrušena.
5-5
6
Odstraňování
problémů
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Pravidelná údržba .............................................................................................................................................. 6-2
Čištění ...................................................................................................................................................... 6-2
Čištění vnitřních částí zařízení ................................................................................................................. 6-2
Výměna zásobníku s tonerem ................................................................................................................. 6-6
Vkládání papíru ........................................................................................................................................ 6-9
Používání Maintenance Menu ......................................................................................................................... 6-10
Řešení potíží ..................................................................................................................................................... 6-11
Řešení potíží ........................................................................................................................................... 6-11
Potíže při provozu zařízení ..................................................................................................................... 6-11
Potíže s výtisky ...................................................................................................................................... 6-13
Jak reagovat na hlášení ......................................................................................................................... 6-16
Odstraňování vzpříčeného papíru .................................................................................................................... 6-22
Indikátory místa vzpříčení ...................................................................................................................... 6-22
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 1 .................................................................................... 6-23
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 2 .................................................................................... 6-25
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 3 .................................................................................... 6-27
Odstranění vzpříčeného papíru z univerzálního zásobníku ................................................................... 6-29
Odstranění vzpříčeného papíru z předního krytu ................................................................................... 6-30
Odstranění vzpříčeného papíru ze zadního krytu .................................................................................. 6-35
Odstranění vzpříčeného papíru z duplexní jednotky .............................................................................. 6-38
6-1
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Pravidelná údržba
Čištění
Pravidelným čištěním zařízení zajistíte optimální kvalitu tisku.
UPOZORNĚNÍ
Z bezpečnostních důvodů před čištěním zařízení vždy odpojte napájecí kabel.
Čištění vnitřních částí zařízení
Pro zachování nejlepší kvality čistěte vnitřek zařízení vždy, když měníte toner, a kdykoliv se začnou objevovat svislé
čáry na výtiscích.
1
Otevřete přední kryt.
2
Vytáhněte jednotku vývojky společně se zásobníkem s tonerem
ze zařízení.
A
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se válečku jednotky vývojky a nevystavujte jej šoku. Pokud je válec
vystaven přímému slunečnímu světlu nebo intenzivnímu světlu, dojde ke snížení
kvality tisku.
6-2
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
3
Položte jednotku vývojky se zásobníkem na toner naležato na
čistou, rovnou plochu.
DŮLEŽITÉ
Nepokládejte jednotku vývojky se zásobníkem na toner nastojato.
4
Vyjměte ze zařízení jednotku válce.
B
B
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se válce a nevystavujte jej šoku. Pokud je válec vystaven přímému
slunečnímu světlu nebo intenzivnímu světlu, dojde ke snížení kvality tisku.
5
Položte jednotku válce naležato na čistou, rovnou plochu.
DŮLEŽITÉ
Nepokládejte jednotku válce nastojato.
6-3
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
6
Čistým hadříkem nezanechávajícím chloupky otřete z kovového
registračního válce prach a nečistoty.
7
Na jednotce válce přejeďte čističem hlavní nabíjecí jednotky
2krát až 3krát tam a zpět, a tím očistěte kabel nabíjecí
jednotky.
DŮLEŽITÉ
• Než poprvé použijete čistič nabíjecí jednotky, odstraňte pásku, která jistí zarážku
čističe.
• Jakmile jste s čištěním hotovi, ujistěte se, že je čistič nabájecí jednotky zpět ve své
původní poloze (CLEANER HOME POSITION).
8
Jakmile jste s čištěním hotovi, ujistěte se, že je jednotka válce
zpět ve své původní poloze.
6-4
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
9
Vraťte jednotku vývojky se zásobníkem s tonerem zpět na
místo a srovnejte vodítka na obou stranách s drážkami na
zařízení.
10 Zavřete přední kryt.
6-5
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Výměna zásobníku s tonerem
Když je toner prázdný, zobrazí se následující zpráva.
"Vyměňte toner.“
Když toner začne docházet, zobrazí se následující zpráva. Zkontrolujte, zda máte k dispozici na výměnu nový zásobník
s tonerem.
"Málo toneru"
Interval výměny zásobníku s tonerem
Životnost zásobníků s tonerem závisí na množství toneru, kterého je třeba k provádění tiskových úloh. Podle normy
ISO/IEC 19752 lze, s vypnutou funkcí EcoPrint, vytisknout se zásobníky s tonerem následující počty stránek (formát A4/
Letter):
Životnost zásobníku s tonerem
(tisknutelné stránky)
7200 obrázků
POZNÁMKA
• Průměrný počet obrázků, které lze vytisknout se zásobníky toneru dodanými se zařízením, je 3600.
• Pro zachování nejlepší kvality doporučujeme používat naše originální zásobníky s tonerem, které prošly několika
testy kvality.
UPOZORNĚNÍ
Nepokoušejte se zapálit části, které obsahují toner. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.
6-6
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Výměna zásobníku s tonerem
1
Otevřete přední kryt.
2
Odemkněte zásobník s tonerem.
3
Vyjměte zásobník s tonerem.
4
Vložte použitý zásobník s tonerem do plastového sáčku na
odpad.
6-7
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
5
Vyjměte nový zásobník s tonerem z krabice.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se níže označených bodů.
6
Protřepte zásobník s tonerem.
5~6
7
Zásobník s tonerem vložte do zařízení.
6-8
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
8
Zavřete přední kryt.
POZNÁMKA
• Pokud se přední kryt nedovře, zkontrolujte, zda je správně nainstalovaný zásobník s tonerem.
• Vraťte opotřebovaný zásobník toneru svému prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné zásobníky toneru budou
recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů.
Vkládání papíru
Když v zásobníku # dojde papír, zobrazí se následující zprávy.
"Přidejte papír zásobník #" (# je číslo zásobníku)
"Přidejte papír univerzální zásobník"
Opatření při vkládání papíru (strana 3-2)
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku (strana 5-2)
POZNÁMKA
Pokud je [Zpráva nast.pap.] nastaveno na možnost [zap], zobrazí se při nastavování nového papíru obrazovka
potvrzení pro nastavení papíru. Pokud dojde k výměně papíru, změňte v systémové nabídce nastavení papíru.
Potvrzovací obrazovka se objeví asi na 5 sekund.
Viz Anglický návod k obsluze.
6-9
Odstraňování problémů > Používání Maintenance Menu
Používání Maintenance Menu
Nastavení [Maintenance Menu] můžete použít pro úpravy pozice tisku a pro optimalizaci kvality tisku pro vaše
konkrétní potřeby.
Maintenance Menu User Guide
Položka
Nastavit
pozici tisku
Pozice pro zahájení tisku
Popis
Zadejte nebo vyberte horní okraj, kde se má začít tisknout.
Hodnota: 0 až 300 mm (v rozestupech po 5 mm)
Osa
Zadejte nebo vyberte levý okraj, kde se má začít tisknout, pro každý
dostupný zdroj papíru. Toto nastavení je k dispozici pro každý
zásobník papíru, pokud jsou instalovány volitelné podavače papíru.
Hodnota: -25 až 25 mm (v rozestupech po 5 mm)
Nastavit
kvalitu tisku
Nastavení nabíjení bubnu
Když dojde ke zhoršení kvality tisku, je možné pro její opětovné
zlepšení upravit výstup hlavního plniče.
Hodnota: 1 až 7
Nastavení nadmořské výšky
Pokud zařízení používáte v nadmořské výšce nad 1000 m.n.m a
dojde ke zhoršení kvality tisku, je možné pro její opětovné zlepšení
upravit nastavení nadmořské výšky.
Hodnota: Normální, 1001 - 2000 m.n.m, 2001 - 3000 m.n.m., 3001 3500 m.n.m.
Obnovení bubnu
Pokud se na výtiscích objeví pruhy s bílými čárami, proveďte obnovu
válce.
6-10
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Řešení potíží
Řešení potíží
Následující tabulka obsahuje všeobecné pokyny pro řešení problémů.
Dojde-li u zařízení k potížím, prostudujte kontrolní dotazy a proveďte postupy uvedené na následujících stránkách.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na zástupce servisu.
POZNÁMKA
Chcete-li nás chtít kontaktovat, budete potřebovat sériové číslo.
Pro zjištění sériového čísla viz:
Kontrola sériového čísla zařízení (strana i)
Potíže při provozu zařízení
Když dojde při provozu zařízení k těmto potížím, řiďte se následujícími postupy.
Příznak
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Obrazovka po zapnutí
vypínače nereaguje.
Zkontrolujte napájecí kabel.
Oba konce napájecího kabelu zapojte
pevně.
strana 2-8
Na výstupu jsou prázdné
listy.
—
Zkontrolujte nastavení aplikace.
—
Papír se často vzpříčí.
Je papír vložen správně?
Vložte papír správně.
strana 3-2
—
Změňte orientaci papíru o 180 stupňů.
strana 3-2
Patří papír mezi podporované typy? Je v
dobrém stavu?
Vyjměte papír, převraťte jej a znovu
vložte.
strana 3-2
Je papír zvlněný, přeložený nebo
pomačkaný?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-2
Nejsou v zařízení volné útržky nebo
vzpříčený papír?
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
strana 6-22
2 nebo více přesahujících
listů na výstupu.
(vícenásobný posun papíru)
—
Vložte papír správně.
strana 3-2
Výtisky jsou pomačkané.
Je papír vložen správně?
Vložte papír správně.
strana 3-2
—
Změňte orientaci papíru o 180 stupňů.
strana 3-2
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-2
6-11
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Výtisky jsou stočené.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
―
Otočte papír v zásobníku vzhůru
nohama nebo jej otočte o 180 stupňů.
strana 3-2
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-2
Nedaří se mi nainstalovat
ovladač tiskárny.
Nepokoušíte se nainstalovat ovladač
pomocí názvu hostitele, když máte
zapnuté Wi-Fi nebo Wi-Fi direct?
Zadejte místo názvu hostitele IP adresu.
―
Nelze tisknout.
Je zařízení zapojeno do zásuvky?
Zapojte napájecí kabel do zásuvky
elektrické sítě.
—
Je zařízení zapnuté?
Zapněte vypínač.
strana 2-9
Je USB kabel propojen se síťovým
kabelem?
Pevně připojte správný USB kabel a
síťový kabel.
strana 2-7
Není hostitel USB blokován?
V nastavení hostitele USB zvolte
možnost [Odblokovat].
—
—
Zkontrolujte, že je paměť USB správně
zasunuta do zařízení.
—
Pokud je "Auto-IP"
nastaveno na [Zapnuto], IP
adresa nebude automaticky
přiřazena.
Je u IP adresy TCP/IP(v4) uvedena jiná
hodnota než "0.0.0.0"?
Nastavte u IP adresy TCP/IP(v4)
hodnotu "0.0.0.0".
strana 2-17
Ze zařízení vychází o oblasti
kolem výstupního otvoru pro
papír pára.
Zkontrolujte, zda není příliš nízká okolní
teplota nebo nebyl použit vlhký papír.
V závislosti na teplotě okolí a stavu
papíru může v důsledku tepla při tisku
docházet k vypařování vlhkosti
obsažené v papíru, což se projevuje
vystupující párou. Nejedná se o problém
a lze pokračovat v tisku. Pokud vás pára
znepokojuje, zvyšte okolní teplotu nebo
použijte nový sušší papír.
—
Nelze tisknout z paměti
USB.
Paměť USB není
rozpoznána.
6-12
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Potíže s výtisky
Pokud se vyskytnou tyto potíže s výtisky, řiďte se následujícími postupy.
Příznak
Vytištěné obrázky jsou
celkově příliš světlé.
Výtisky jsou příliš tmavé,
ačkoli je pozadí
skenovaného originálu bílé.
Na bílých částech pozadí
obrázku se objevují černé
body.
Vytištěné obrázky jsou
rozmazané.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-2
Změnili jste sytost?
Zvolte odpovídající úroveň sytosti.
—
Je toner uvnitř zásobníku rozložen
rovnoměrně?
Zatřeste zásobníkem s tonerem
několikrát ze strany na stranu.
strana 6-6
Je aktivován režim EcoPrint?
Vypněte režim [EcoPrint].
—
Jsou jednotka vývojky a jednotka válce
správně vloženy?
Vložte správně jednotku vývojky a
jednotku válce.
strana 6-2
—
Zkontrolujte, zda nastavení typu papíru
odpovídá používanému papíru.
—
—
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/Údržba] >
[Servis] > [Válec] > [OK] > [OK].
—
Změnili jste sytost?
Zvolte odpovídající úroveň sytosti.
—
—
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/Údržba] >
[Servis] > [Válec] > [OK] > [OK].
—
―
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/Údržba] >
[Servis] > [MC] > [OK] > [OK] a zvyšte hodnotu
přizpůsobení. Zvyšujte nastavenou hodnotu
vždy o jednu úroveň oproti aktuální hodnotě.
Nezlepší-li se tisk po zvýšení hodnoty o jednu
úroveň, zvyšte ji o další úroveň. Nedojde-li ke
zlepšení, snižujte postupně původní hodnotu
vždy o jednu úroveň. Nezlepší-li se tisk po
snížení hodnoty o jednu úroveň, snižte ji o další
úroveň. Nezaznamenáte-li zlepšení, vraťte
nastavení na původní hodnotu.
―
—
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/
Údržba] > [Servis] > [Válec] > [OK] >
[OK].
—
―
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/
Údržba] > [Servis] > [MC] > [OK] > [OK]
a zvyšte hodnotu přizpůsobení. Zvyšujte
nastavenou hodnotu vždy o 1 úroveň
oproti aktuální hodnotě. Nezlepší-li se
tisk po zvýšení hodnoty o 1 úroveň,
zvyšte ji o další úroveň.
Nezaznamenáte-li zlepšení, vraťte
nastavení na původní hodnotu.
―
Není zařízení používáno při vysoké
vlhkosti nebo při rychlých změnách
vlhkosti a teploty?
Používejte zařízení v prostředí o vhodné
vlhkosti.
―
―
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/
Údržba] > [Servis] > [Válec] > [OK] >
[OK].
―
6-13
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Vytištěné obrázky jsou
nakřivo.
Je papír vložen správně?
Zkontrolujte umístění vodítek šířky
papíru.
strana 3-2
Na obrázku se objevují
nepravidelné horizontální
pruhy.
―
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/
Údržba] > [Servis] > [MC] > [OK] > [OK]
a zvyšte hodnotu přizpůsobení. Zvyšujte
nastavenou hodnotu vždy o 1 úroveň
oproti aktuální hodnotě. Nezlepší-li se
tisk po zvýšení hodnoty o 1 úroveň,
zvyšte ji o další úroveň.
Nezaznamenáte-li zlepšení, vraťte
nastavení na původní hodnotu.
―
Nadmořská výška je 1000 m
nebo vyšší a na obraze se
objevují nepravidelné
vodorovné čáry.
―
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/
Údržba] > [Servis] > [Přizp. výšky] a
nastavte je o jednu úroveň vyšší, než je
současné nastavení.
―
Nadmořská výška je 1000 m
nebo vyšší a na obraze se
objevují tečky.
―
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/
Údržba] > [Servis] > [Přizp. výšky] a
nastavte je o jednu úroveň vyšší, než je
současné nastavení.
―
Špína na horním okraji nebo
na zadní straně papíru
Nejsou ve vnitřní části zařízení
nečistoty?
Vyčistěte vnitřní část zařízení.
strana 6-2
Část obrazu je v
pravidelných intervalech
slabá nebo se na ní objevují
bílé čáry.
―
Otevřte a pak zavřete zadní kryt.
―
―
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/
Údržba] > [Servis] > [Válec] > [OK] >
[OK].
―
―
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/
Údržba] > [Servis] > [MC] > [OK] > [OK]
a snižte hodnotu přizpůsobení. Snižujte
nastavenou hodnotu vždy o 1 úroveň
oproti aktuální hodnotě. Nezlepší-li se
tisk po snížení hodnoty o 1 úroveň,
snižte ji o další úroveň.
Nezaznamenáte-li zlepšení, vraťte
nastavení na původní hodnotu.
―
6-14
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Předchozí obrázek přetrvává
a je vytištěn slabě.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
―
Zkontrolujte, zda nastavení typu papíru
odpovídá používanému papíru.
—
―
Vyberte tlačítko [Menu] > [Nastavit/
Údržba] > [Servis] > [MC] > [OK] > [OK]
a zvyšte hodnotu přizpůsobení. Zvyšujte
nastavenou hodnotu vždy o 1 úroveň
oproti aktuální hodnotě. Nezlepší-li se
tisk po zvýšení hodnoty o 1 úroveň,
zvyšte ji o další úroveň.
Nezaznamenáte-li zlepšení, vraťte
nastavení na původní hodnotu.
―
6-15
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Jak reagovat na hlášení
Pokud se na obrazovce hlášení nebo v počítači zobrazí některé z těchto hlášení, postupujte podle odpovídajícího
návodu.
POZNÁMKA
Chcete-li nás chtít kontaktovat, budete potřebovat sériové číslo.
Pro zjištění sériového čísla viz:
Kontrola sériového čísla zařízení (strana i)
Hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
C
Čekejte, prosím.
(Chlazení)
—
Zařízení se přizpůsobuje pro udržení
kvality. Čekejte prosím.
—
Chyba ID
―
Kód ID uživatele zadaný pro soukromou
úlohu není správný. Zkontrolujte kód ID
uživatele, který jste zadali v ovladači
tiskárny.
―
―
Došlo k chybě jazyka PostScript. Úloha
byla zrušena. Zvolte tlačítko [GO].
―
―
Na vyjímatelné paměti došlo k chybě.
Došlo k zastavení úlohy. Zvolte tlačítko
[GO].
―
Chyba KPDL
Stiskněte GO
Chyba paměti USB
Stiskněte GO
―
Možné kódy chyb a jejich popis:
01: Bylo překročeno množství dat, které
lze najednou uložit. Vypněte a zapněte
vypínač. Jestliže nedošlo k odstranění
chyby, vyjímatelná paměť není se
zařízením kompatibilní.
Použijte vyjímatelnou paměť
zformátovanou tímto zařízením.
Chyba RAM disku
―
Na disku RAM došlo k chybě. Úloha
byla zrušena. Zvolte tlačítko [GO].
Stiskněte GO
―
Možné kódy chyb a jejich popis:
04: Nedostatek místa na disku RAM.
Pokud je nainstalován volitelný RAM
disk, jeho velikost můžete zvětšit
pomocí změny velikosti RAM disku v
nabídce.
Chyba SD karty
―
V SD karty došlo k chybě. Úloha byla
zrušena. Zvolte tlačítko [GO].
Stiskněte GO
―
04: Pro dokončení operace není na SD
karty dostatek volného místa. Přesuňte
některá data nebo odstraňte nepotřebná
data.
Chyba účtu
―
Při externím zpracování úlohy se
nezdařilo určení účtování úloh. Úloha
byla zrušena. Zvolte tlačítko [GO].
―
Jsou jednotka vývojky a jednotka válce
správně vloženy?
Vožte správně jednotku vývojky a
jednotku válce.
strana 6-2
Stiskněte GO
Chybí vývojnice nebo
toner
6-16
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
D
Nevybrali jste formát/typ papíru, který
neumožňuje oboustranný tisk?
Zvolte tlačítko [Menu] a vyberte papír,
který lze použít. Pro tisk bez použití
funkce duplexního tisku zvolte tlačítko
[GO].
―
―
Vypněte hlavní vypínač a potom jej
znovu zapněte. Je-li hlášení stále
zobrazeno, vypněte hlavní vypínač a
obraťte se na zástupce servisu či na
autorizované servisní středisko.
―
―
Nedochází k výměně dat mezi
ovladačem tiskárny a ovládacím
panelem. Vypněte hlavní vypínač a
potom jej znovu zapněte. Pokud se
hlášení zobrazuje stále, vypněte
tiskárnu a odpojte ji od elektrické sítě.
Poté se obraťte na zástupce servisu
nebo autorizované servisní středisko.
Příslušná telefonní čísla jsou uvedena
na zadní straně této příručky.
―
Je SD karta zformátovaná tímto
zařízením?
Proveďte na zařízení [Formát].
—
―
Zadaný licenční kód je již používán pro
jinou funkci. Zadejte správný kód.
―
―
Je téměř čas na výměnu zásobníku
toneru. Opatřete nový zásobník toneru.
―
Nebyl nalezen přístupový
bod.
―
Zkontrolujte, zda byl přístupový bod
správně nastaven.
―
Nelze přečíst data z této ID
karty.
―
Během procesu registrace nebyly
správně přečteny informace ID karty.
Přiložte znovu ID kartu k čtečce.
Pokud se hlášení zobrazuje dále, není
ID karta pravděpodobně kompatibilní s
tímto produktem. Vyměňte ji za jinou ID
kartu.
―
Nelze rozpoznat.
―
Ujistěte se, že vaše ID karta byla
zaregistrována.
―
Nelze se připojit k
ověřovacímu serveru.
―
Nastavte zařízení na stejný čas jako
server.
strana 2-15
―
Zkontrolujte stav připojení k serveru.
―
Duplex vypnut
Stiskněte GO
E
Error.Power off
F###
Error.Power off
F000
F
Formátovat SD kartu.
L
Licenční kód není správný.
M
Málo toneru
N
6-17
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Hlášení
Nelze připoj. k serv.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
―
Úloha byla zrušena. Zvolte tlačítko
[GO].
Stiskněte GO
Referenční
stránka
―
Zkontrolujte stav připojení k serveru.
Nelze se připojit.
―
Toto se objeví, když připojení Wi-Fi
nebo Wi-Fi Direct není dokončeno.
Zkontrolujte nastavení a stav signálu.
—
Nelze spustit úlohu
―
Vybranou schránku nemůžete použít.
Úloha byla zrušena. Zvolte tlačítko
[GO].
―
―
Nedostatek paměti v tiskárně. Nelze
vytisknout více kopií. Zvolte tlačítko
[GO]. Je možné provést pouze jeden
tisk. Chcete-li tisknout, v kartě
"Nastavení zařízení" ve vlastnostech
tiskárny odstraňte zaškrtnutí z [RAM
Disk] a [SD karta], nebo vložte SD kartu
a vypněte v zařízení režim RAM disku.
―
Je instalovaný zásobník s tonerem naší
vlastní značky?
Neneseme odpovědnost za jakékoli
škody způsobené použitím výrobků
třetích stran na tomto zařízení. Pokud
chcete použít nainstalovaný zásobník s
tonerem, současně po dobu 3 sekund
nebo více podržte stisknutá tlačítka
[OK] a [Zrušit].
―
Stiskněte [Nápověda].
Neplatný účet
―
ID účtu při externím zpracování úlohy
nebylo správné. Úloha byla zrušena.
Zvolte tlačítko [GO].
―
Nesprávné heslo
―
Heslo není totožné s nastaveným
heslem. Zadejte správné heslo.
―
Nesprávný účet
―
Hlášení se zobrazí v případě, že dojde k
pokusu registrovat účet v nabídce
účtování úloh zadáním kódu účtu, který
již existuje.
―
Nespráv.přihlaš.info.
―
Přihlašovací uživatelské jméno při
externím zpracování úlohy nebylo
správné. Zadejte správné přihlašovací
uživatelské jméno nebo heslo. Úloha
byla zrušena. Zvolte tlačítko [GO].
―
Neznámý toner PC
Odpovídají regionální údaje
instalovaného zásobníku s tonerem
nastavení zařízení?
NaiInstalujte specifikovaný zásobník s
tonerem.
―
Nízká teplota.
―
Upravte teplotu a vlhkost v místnosti.
―
―
Tato zpráva se zobrazí, je-li úroveň
zabezpečení nastavena na Nízké.
―
―
Zařízení se přizpůsobuje pro udržení
kvality. Čekejte prosím.
―
―
Zásobník na odpadní toner je skoro
plný. Obraťte se na zástupce servisu.
―
Stiskněte GO
Ne multi-kopie.
Stiskněte GO
Neoriginální toner.
Stiskněte GO
Stiskněte GO
Zvyšte teplotu okolí.
Nízké zabezpečení
O
Obnovování válce.
Počkejte prosím.
Odp toneru téměř plný
6-18
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
P
Pouze administrátor.
―
Vybrané nastavení můžete měnit pouze
tehdy, přihlásíte-li se jako uživatel s
oprávněním správce.
―
Použít alternativu?
―
Toto hlášení umožňuje vybrat náhradní
zásobník v případě, že specifikovaný
zásobník neobsahuje papír, který by
odpovídal tiskovým datům (pokud jde o
velikost a typ papíru). Tlačítky [▲] [▼]
můžete vybrat alternativní zdroj papíru a
stisknutím tlačítka [OK] pokračovat v
tisku.
―
Překročen limit na
připojení.
―
Zruště připojení k přenosnému zařízení,
které se nepoužívá, nebo nastavte v
zařízení časovač odpojení, aby došlo k
přerušení spojení s přenosným
zařízením.
―
Překročen max. výstup
―
Počet tisků překročil přijatelný počet
omezený účtováním úloh. Již nelze
tisknout. Tato úloha je zrušena. Zvolte
tlačítko [GO].
—
―
Nedostatek paměti v tiskárně. Chcete-li
pokračovat v tisku, zvolte tlačítko [GO].
―
#####
Stiskněte GO
Přetečení paměti
Stiskněte GO
Chcete-li tisk zrušit, zvolte tlačítko
[Cancel].
Přidejte papír zásobník #.
Nedošel v daném zásobníku papír?
Přidejte papír zásobník #.
Přidejte papír univerzální
zásobník
Je do univerzálního zásobníku vložen
papír vybraného formátu?
Přístup odepřen.
―
Proces přihlášení se nezdařil ani na
určený počet pokusů, takže přihlášení
dále není možné. Kontaktujte správce
systému.
―
Registrovat na Google
Cloud Print?
―
Toto hlášení se objeví, pokud tiskárna
zaznamená žádost o registraci na
Google Cloud Print. Stisknutím tlačítka
[OK] zaregistrujete tiskárnu jako
zařízení Google Cloud Print. Tlačítkem
[Cancel] registraci zrušíte.
―
Rušení dat
―
Hlášení, které se zobrazuje při
stornování dat.
―
―
Nesprávné administrátorské ID. Zadejte
správné ID.
―
―
Toto hlášení se objeví, když chce
uživatel použít nepovolenou funkci.
―
Nelze se připojit.
Došel papír v zobrazeném zdroji papíru.
Vložte papír v závislosti na zobrazeném
zdroji papíru (zásobník papíru,
univerzální zásobník nebo volitelné
podavače papíru).
strana 3-2
strana 3-7
R
S
Špatné ID
T
Tuto funkci nelze použít.
6-19
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
U
Úloha neuložena
―
Tisk ze schránky úloh se nezdařil,
protože na RAM disku nebyl dostatek
volného místa. Po stisknutí tlačítka [GO]
se vytiskne chybové hlášení a tiskárna
přejde do stavu připraveného pro tisk.
―
―
Tato úloha je zrušena, protože je
omezena účtováním úloh. Zvolte tlačítko
[GO].
―
Je do zásobníků nebo do univerzálního
zásobníku vložen papír vybraného
formátu nebo typu?
Chcete-li tisknout na papír ve vybraném
zdroji papíru, vložte papír a zvolte
tlačítko [GO].
―
Stiskněte GO
Úloha omezena
Stiskněte GO
V
Vložte zásobník #.
(Formát papíru)
↑↓
―
Pro výběr jiného zdroje papíru zvolte
[Menu].
Vložte zásobník #
(Typ média)
Vložte univ. zásobník
(Formát papíru)
↑↓
Vložte univ. zásobník
(Typ média)
Volejte servis
―
#### reprezentuje mechanickou závadu
(#=0, 1, 2, ...). Zavolejte servis. Když
dojde k zobrazení této zprávy, tiskárna
nefunguje. Zároveň je uveden celkový
počet vytištěných stran, např. 0123456.
―
―
Došlo k chybě, a kvůli tomu přestala
tiskárna pracovat. Poznamenejte si
zobrazené "###" a vypněte tiskárnu,
potom odpojte napájecí zástrčku ze
zásuvky a obraťte se na zástupce
servisu.
―
―
Vyměňte sadu pro údržbu (MK –
maintenance kit), která je zobrazena na
displeji pro hlášení.
―
####:0123456
Volejte servis
F###
Vyměnit MK.
Výměna sady pro údržbu je nezbytná po
každých 100 000 vytištěných obrazů a
vyžaduje odborný servis. Obraťte se na
zástupce servisu.
Vyměňte toner.
―
Výměňte zásobník s tonerem.
strana 6-6
Vysoká teplota.
—
Upravte teplotu a vlhkost v místnosti.
―
―
Dojde-li ke vzpříčení papíru, zobrazí se
místo vzpříčení na obrazovce a zařízení
se zastaví.
strana 6-22
Snižte teplotu okolí.
Vzpříčený papír
#####################
Nechte zařízení zapnuté a zvolte
[Nápověda]. Vzpříčený papír vyjměte
podle pokynů.
6-20
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Z
Zadejte účet
―
Je třeba zadat kód účtu. Toto hlášení se
zobrazí při pokusu o tisk z ovládacího
panelu (např. tisk stavové stránky nebo
použití funkce zachování úlohy) při
povolené funkci účtování úloh.
―
Zařízení pracuje
―
Toto hlášení se zobrazí, je-li vybrána
volba Odebrat zařízení, zatímco je
používána paměť USB.
―
Předchozí obrazovka se objeví opět po
1 nebo 2 sekundách.
Zavřete přední kryt.
Není otevřený některý kryt?
Zavřete kryt uvedený na obrazovce.
―
Ztráta tisku
―
Došlo k pozastavení úlohy, protože její
zpracování trvá příliš dlouho. Pro
spuštění tisku zvolte tlačítko [GO]. Pro
zrušení úlohy zvolte [Zrušit].
―
Stiskněte GO
6-21
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstraňování vzpříčeného papíru
Pokud dojde ke vzpříčení papíru, na obrazovce hlášení se objeví hlášení "Uvíznul papír." a zařízení se zastaví.
Odstraňte vzpříčený papír podle těchto postupů.
Indikátory místa vzpříčení
1 Označuje místo uvíznutí papíru.
1
㼂㼦㼜㿤㽸㾘㼑㼚㾈㻌㼜㼍㼜㽸㼞
㼆㽬㼟㼛㼎㼚㽸㼗㻌㻝
POZNÁMKA
Hlášení nápovědy on-line jsou dostupná na obrazovce hlášení tiskárny, aby poskytovala jednoduché pokyny pro
odstranění vzpříčení. Když se zobrazí hlášení o vzpříčení papíru, stiskněte tlačítko [►] ( ). Více podrobností o
obrazovce nápovědy naleznete v části:
Obrazovka nápovědy (strana 2-12)
Pokud dojde k uvíznutí papíru, zobrazí se na obrazovce hlášení místo uvíznutí a také instrukce k odstranění.
Indikátor místa vzpříčení
papíru
㼂㼦㼜㿤㽸㾘㼑㼚㾈㻌㼜㼍㼜㽸㼞
㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼦㽬㼘㼚㽸㻌㼦㽬㼟㼛㼎㼚㽸㼗
Vzpíený papír
Cassette 1 (~3)
Místo vzpříčení papíru
Referenční
stránka
Univerzální zásobník
strana 6-29
Zásobníky 1 (až 3)
strana 6-23
strana 6-25
strana 6-27
Vzpíený papír
Pední kryt
㼂㼦㼜㿤㽸㾘㼑㼚㾈㻌㼜㼍㼜㽸㼞
㼆㼍㼐㼚㽸㻌㼗㼞㼥㼠
㼂㼦㼜㿤㽸㾘㼑㼚㾈㻌㼜㼍㼜㽸㼞
㻰㼡㼜㼘㼑㼤㼚㽸㻌㼖㼑㼐㼚㼛㼠㼗㼍㻚
Přední kryt
strana 6-30
Zadní kryt
strana 6-35
Duplexní jednotka
strana 6-38
6-22
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 1
UPOZORNĚNÍ
• Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
• Roztrhne-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení. Útržky
papíru ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.
1
Vytahujte zásobník 1 směrem k sobě, dokud se nezastaví.
2
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
3
Zatlačte zásobník 1 zpět na místo.
6-23
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
4
Otevřete přední kryt.
5
Zavřete přední kryt.
6-24
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 2
UPOZORNĚNÍ
• Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
• Roztrhne-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení. Útržky
papíru ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.
s
1
Vytahujte zásobník 2 směrem k sobě, dokud se nezastaví.
2
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
3
Zatlačte zásobník 2 zpět na místo.
6-25
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
4
Otevřete přední kryt.
5
Zavřete přední kryt.
6-26
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 3
UPOZORNĚNÍ
• Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
• Roztrhne-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení. Útržky
papíru ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.
1
Vytahujte zásobník 3 směrem k sobě, dokud se nezastaví.
2
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
3
Zatlačte zásobník 3 zpět na místo.
6-27
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
4
Otevřete přední kryt.
5
Zavřete přední kryt.
6-28
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru z univerzálního
zásobníku
UPOZORNĚNÍ
• Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
• Roztrhne-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení. Útržky
papíru ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.
1
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
2
Vyjměte všechen papír.
3
Vložte papír zpět.
6-29
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru z předního krytu
UPOZORNĚNÍ
• Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
• Roztrhne-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení. Útržky
papíru ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.
1
Vytahujte zásobník 1 směrem k sobě, dokud se nezastaví.
2
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
3
Zatlačte zásobník 1 zpět na místo.
6-30
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
4
Otevřete přední kryt.
5
Vytáhněte jednotku vývojky společně se zásobníkem s tonerem
ze zařízení.
A
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se válečku jednotky vývojky a nevystavujte jej šoku. Negativně by to
ovlivnilo kvalitu tisku.
6
Položte jednotku vývojky se zásobníkem na toner naležato na
čistou, rovnou plochu.
DŮLEŽITÉ
Nepokládejte jednotku vývojky se zásobníkem na toner nastojato.
6-31
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
7
Vyjměte ze zařízení jednotku válce.
B
B
DŮLEŽITÉ
• Fixační jednotka uvnitř zařízení je horká. Nedotýkejte se jí, mohlo by dojít k
popálení.
• Nedotýkejte se válce a nevystavujte jej šoku. Pokud je válec vystaven přímému
slunečnímu světlu nebo intenzivnímu světlu, dojde ke snížení kvality tisku.
8
Položte jednotku válce naležato na čistou, rovnou plochu.
DŮLEŽITÉ
Nepokládejte jednotku válce nastojato.
9
Otevřete přední kryt (C).
C
6-32
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
10 Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
11 Zatlačte kryt podavače zpět na místo.
12 Vraťte jednotku válce do původní polohy.
Vraťte jednotku vývojky se zásobníkem s tonerem zpět na
13 místo
a srovnejte vodítka na obou stranách s drážkami na
zařízení.
6-33
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
14 Zavřete přední kryt.
6-34
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru ze zadního krytu
UPOZORNĚNÍ
Fixační jednotka je velmi horká. Při práci v této oblasti zachovávejte dostatečnou opatrnost, protože hrozí
popálení.
1
Otevřete zadní kryt.
2
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
3
Otevřete kryt podavače (D).
D
6-35
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
4
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
5
Vytahujte zásobník 1 směrem k sobě, dokud se nezastaví.
6
Otevřete kryt podavače.
7
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
6-36
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
8
Zatlačte kryt podavače zpět na místo.
9
Zatlačte zásobník 1 zpět na místo.
10 Zatlačte zadní kryt.
11 Otevřete přední kryt.
6-37
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
12 Zavřete přední kryt.
Odstranění vzpříčeného papíru z duplexní jednotky
UPOZORNĚNÍ
Fixační jednotka je velmi horká. Při práci v této oblasti zachovávejte dostatečnou opatrnost, protože hrozí
popálení.
1
Otevřete zadní kryt.
2
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
6-38
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
3
Zatlačte zadní kryt.
4
Vytahujte zásobník 1 směrem k sobě, dokud se nezastaví.
5
Otevřete kryt podavače.
6
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
6-39
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
7
Zatlačte kryt podavače zpět na místo.
8
Zatlačte zásobník 1 zpět na místo.
9
Otevřete přední kryt.
10 Zavřete přední kryt.
6-40
7
Dodatek
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Doplňkové vybavení ...........................................................................................................................................
Přehled doplňkového vybavení ................................................................................................................
Technické údaje .................................................................................................................................................
Zařízení ....................................................................................................................................................
Funkce tiskárny ........................................................................................................................................
Podavač papíru ........................................................................................................................................
7-1
7-2
7-2
7-3
7-3
7-5
7-6
Dodatek > Doplňkové vybavení
Doplňkové vybavení
Přehled doplňkového vybavení
Pro zařízení je k dispozici následující doplňkové příslušenství.
(1) PF-1100
(2) Card Authentication
Kit (B)
Doplňkový software
(3) UG-33
(4) SD/SDHC Memory Card
7-2
Dodatek > Technické údaje
Technické údaje
DŮLEŽITÉ
Tyto technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
Zařízení
Položka
Popis
Typ
Stolní
Způsob tisku
Elektrofotografický s polovodičovým laserem
Gramáž papíru
Druh papíru
Formát papíru
Zásobník
60 až 163 g/m2
Univerzální
zásobník
60 až 220 g/m2, 209 g/m2 (Tvrdý papír)
Zásobník
Běžný, Hrubý, Recyklovaný, Pauzák, Předtisk, Lepený, Barva, S
perforací, Hlavičkový, Silný, Vysoká kvalita, Vlastní (Oboustranný
tisk: stejné jako u jednostranného tisku)
Univerzální
zásobník
Běžný, Průh. fólie (OHP fólie), Hrubý, Pauzák, Etikety, Recyklovaný,
Předtisk, Lepený, Tvrdý papír, Barva, S perforací, Hlavičkový,
Obálka, Silný, Vysoká kvalita, Vlastní 1 až 8
Zásobník
A4, A5-R, A5, A6, B5, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II,
Folio, 216 × 340 mm, 16K, ISO B5, Vlastní (105 × 148 mm až
216 × 356 mm)
Univerzální
zásobník
A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal,
Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Obálka #10, Obálka #9,
Obálka #6 3/4, Obálka Monarch, Obálka DL, Obálka C5, Hagaki
(Tvrdý papír), Oufukuhagaki (Zpáteční pohlednice), Youkei 4,
Youkei 2, Vlastní (70 × 148 mm až 216 × 356 mm)
Tisknutelná oblast
Nahoře, dole a na obou stranách papíru jsou okraje široké 4,2 mm.
Doba nutná k
dosažení
provozní
teploty (23 °C,
60%)
Zapnutí
15 sekund nebo méně
Režim spánku
10 sekund nebo méně
Kapacita
zásobníků
papíru
Zásobník
250 listů (80 g/m2)*1
Univerzální
zásobník
100 listů (A4/Letter nebo menší) (80 g/m2)
Kapacita
výstupní
přihrádky
Vnitřní
zásobník
250 listů (80 g/m2)
Systém vykreslení obrazu
Elektrofotografický s polovodičovým laserem
Paměť
256 MB
Rozhraní
Konektor rozhraní USB: 1 (vysokorychlostní USB)
Síťové rozhraní: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB port: 1 (vysokorychlostní USB)
Podpora bezdrátové sítě LAN*2
*1 Až po rysku maximální výšky v zásobníku.
*2 Pouze P-4020DW
7-3
Dodatek > Technické údaje
Položka
Provozní
prostředí
Popis
Teplota
10 až 32,5 °C
Vlhkost
vzduchu
10 až 80 %
Nadmořská
výška
do 3500 m
Jas
do 1500 luxů
Rozměry (š × h × v)
375 × 393 × 272 mm
Hmotnost
Přibližně 14 kg
(bez nádobky na toner)
Požadovaný prostor (š × h)
375 × 723 mm
(Použití univerzálního zásobníku)
Elektrické napájení
Model o parametru 230 V: 220 až 240 V
Spotřeba energie produktu
zapojeného do sítě
v pohotovostním režimu (Jsou-li
všechny síťové porty připojeny.)
1,6 W
Příslušenství
Doplňkové vybavení (strana 7-2)
7-4
50 Hz 4,2 A
Dodatek > Technické údaje
Funkce tiskárny
Položka
Rychlost tisku
Popis
A4/A5
40 listů/min
Letter
42 listů/min
Legal
34 listů/min
B5
27 listů/min
A5-R
19 listů/min
A6
19 listů/min
16K
22 listů/min
Doba vyhotovení prvního výtisku
(A4, podávání ze zásobníku)
6,4 sekundy nebo méně
Rozlišení
300 dpi × 300 dpi, 600 dpi × 600 dpi,
1200 dpi ekvivalent × 1200 dpi ekvivalent,
1800 dpi ekvivalent × 600 dpi
Operační systém
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2,
Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 nebo vyšší
Rozhraní
Konektor rozhraní USB: 1 (vysokorychlostní USB)
Síťové rozhraní: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Podpora bezdrátové sítě LAN*1
Jazyk popisu stránek
PRESCRIBE
Emulace
PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (kompatibilní s PostScript3), PDF,
XPS, OpenXPS
*1 Pouze P-4020DW
7-5
Dodatek > Technické údaje
Podavač papíru
Položka
Metoda vstupu papíru
Popis
Třecí válečkový podavač
(Počet listů: 250, 80 g/m2, 1 zásobník)
Formát papíru
A4, B5, A5-R, A5, A6, Letter, Legal, Folio, 216 × 340 mm, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Vlastní (105 × 148 mm až 216 × 356 mm)
Podporovaný papír
Gramáž papíru: 60 až 163 g/m2
Typy médií: Běžný, Recyklovaný, Speciální papír
Rozměry
375 × 393 × 100 mm
(š × h × v)
Hmotnost
Přibližně 2,9 kg
POZNÁMKA
Informace o doporučených druzích papíru poskytne prodejce nebo zástupce servisu.
7-6
Rejstřík
A
Administrace uživatelského přihlášení
Odhlášení 2-14
Přihlášení 2-13
AirPrint 4-10
B
Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového
připojení LAN 1-5
Bezpečnostní opatření týkající se použití 1-4
C
K
Kabel LAN
Připojení kabelu LAN 2-7
Kabel USB
Připojení 2-8
Kabely 2-6
Konektor rozhraní USB 2-3
Konektor síťového rozhraní 2-3
Kontrola počitadla 2-33
Kryt fixační jednotky 2-3
Kryt podavače 2-3
L
Limitované použití tohoto produktu 1-6
M
Configuration Tool 4-15
Nastavení 4-17
Přístup 4-15
Ukončení 4-16
Maintenance Menu 6-10
Monotype Imaging License Agreement 1-9
Mopria 4-10
Č
N
Čištění 6-2
Čištění vnitřních částí zařízení 6-2
D
Doba vyhotovení prvního výtisku 7-5
Doplňkové vybavení
Přehled 7-2
Napájecí kabel
Připojení 2-8
Nastavení data a času 2-15
Nastavení tisku 4-2, 4-9
Názvy částí 2-2
O
G
Obchodní názvy 1-7
Obrazovka nápovědy 2-12
Odhlášení 2-14
Okolní prostředí 1-3
OpenSSL License 1-8
Original SSL License 1-8
Otvor pro zámek proti krádeži 2-2
Ovladač tiskárny
Nápověda 4-3
Vlastnosti 4-2
Ovládací panel 2-2
Google Cloud Print 4-10
GPL/LGPL 1-8
P
E
Embedded Web Server RX 2-34
Energy Star (ENERGY STAR®) Program 1-11
F
Funkce automatického 2stranného tisku 1-11
Funkce řízení úspory energie 1-11
H
Horní zásobník 2-2
I
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce 1-2
Instalace
Macintosh 2-31
Software 2-23
Windows 2-24
Instalovat
Odinstalace 2-30
J
Jak reagovat na hlášení 6-16
Papír
Vkládání obálek 5-4
Vkládání papíru 3-2
Vkládání tvrdého papíru 5-4
Počítání vytištěných stránek
Počitadlo 2-33
Podavač dokumentů
Názvy částí 2-2
Poznámka 1-2
Pravidelná údržba 6-2
Právní ustanovení 1-7
Přihlášení 2-13
Připojení
Kabel LAN 2-7
Kabel USB 2-8
Napájecí kabel 2-8
Rejstřík-1
R
Rozhraní USB 2-6
Rozlišení 7-5
Rozšíření zásobníku 2-3
Rychlost tisku 7-5
Zásobník 3 2-5
Zásobník s tonerem 2-4
Zásuvka pro paměť USB 2-3
Způsob připojení 2-6
Ř
Řešení potíží 6-11
Řízení spotřeby 1-11
S
Síť
Příprava 2-17
Síťové rozhraní 2-6
Síťový kabel 2-6
Specifikace
Funkce tiskárny 7-5
Zařízení 7-3
Symboly 1-2
T
TCP/IP (IPv4)
Nastavení 2-17
Technické údaje 7-3
Podavač papíru (500 listů) 7-6
Tisk z počítače 4-4
Tiskárna
Vlastnosti 4-2
Tlačítko pro otevření předního krytu 2-2
Tlačítko pro uvolnění zásobníku s tonerem 2-4
U
Univerzální zásobník 2-3
Ú
Úspora zdrojů - papíru 1-11
V
Vodítka šířky papíru 2-3, 3-4
Vodítko délky papíru 2-3, 3-4
Vypínač 2-2
Vypnutí 2-9
Vzpříčení papíru
Zásobník 3 6-27
Vzpříčený papír 6-22
Indikátor místa vzpříčení papíru 6-22
Přední kryt 6-30
Univerzální zásobník 6-29
Zadní kryt 6-35
Zásobník 1 6-23
Zásobník 2 6-23, 6-27
Z
Zadní kryt 2-2
Zapnutí 2-9
Zarážka papíru 2-2
Zásobník 1 2-2
Zásobník 2 2-5
Rejstřík-2
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
201 .
2 000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement