Triumph-Adler P-4035i MFP Copy system Brugermanual

Triumph-Adler P-4035i MFP Copy system Brugermanual
DA
P-4030i MFP / P-4035i MFP
P-5035i MFP / P-6035i MFP
Instruktionshåndbog
P-4030i MFP / P-4035i MFP / P-5035i MFP / P-6035i MFP
Digital Multifunktionsmaskiner
Kopi / Print / Scan / Fax
A4
> Indledning
Indledning
Tak fordi du har købt P-4030i MFP/P-4035i MFP/P-5035i MFP/P-6035i MFP.
Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig
vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i optimal stand.
Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug.
Vi anbefaler, at du anvender vores tilbehør og forsyninger.
Vi beder dig anvende vores originale tonerbeholdere, der har gennemgået strenge kontroltests.
Hvis du anvender ikke-originale tonerbeholdere, kan det medføre funktionssvigt.
Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen.
i
Indholdsfortegnelse
Indledning ................................................................................................................................ i
Oversigt .................................................................................................................................. vi
Maskinfunktioner.................................................................................................................. vii
Vejledninger der leveres med maskinen ............................................................................. xi
Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)................................................................ xii
Vejledningens opbygning ............................................................................................. xii
Konventioner i denne vejledning ................................................................................. xiii
Menuoversigt ....................................................................................................................... xvi
1
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger ................................... 1-1
Generel bemærkning ........................................................................................................ 1-2
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning .............................................................. 1-2
Miljø ........................................................................................................................... 1-3
Forholdsregler for brug .............................................................................................. 1-4
Lasersikkerhed (Europa) ........................................................................................... 1-5
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning ............................................................. 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-6
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-6
Juridiske oplysninger ................................................................................................. 1-7
Energisparefunktion ................................................................................................ 1-13
Funktioner til automatisk 2-sidet kopiering .............................................................. 1-13
Ressourcebesparelser - papir ................................................................................. 1-13
Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" ............................................................... 1-13
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®) ......................................................... 1-14
2
Installation og opsætning af maskinen ................................................ 2-1
Del-navne ........................................................................................................................... 2-2
Maskinens ydre ......................................................................................................... 2-2
Stik/Indvendigt ........................................................................................................... 2-3
Med valgfrit tilbehør ................................................................................................... 2-4
Tilslutning af maskinen og andre enheder ..................................................................... 2-5
Tilslutning af kabler .......................................................................................................... 2-6
Tilslutning af LAN-kabel ............................................................................................ 2-6
Tilslutning af USB-kabel ............................................................................................ 2-7
Tilslutning af strømkabel ........................................................................................... 2-7
Tænding/slukning ............................................................................................................. 2-8
Tænding .................................................................................................................... 2-8
Slukning .................................................................................................................... 2-8
Log på/log af ...................................................................................................................... 2-9
Log på ....................................................................................................................... 2-9
Log af ...................................................................................................................... 2-10
Maskinens standardindstillinger ................................................................................... 2-11
Indstilling af dato og klokkeslæt .............................................................................. 2-11
Opsætning af netværk (Tilslutning af LAN-kabel) ................................................... 2-13
Energisparefunktion ....................................................................................................... 2-14
Lavstrømstilstand og Automatisk lavstrømstilstand ................................................ 2-14
Dvale og automatisk dvale ...................................................................................... 2-15
Guide til hurtig opsætning ............................................................................................. 2-17
Installation af software ................................................................................................... 2-20
Software på DVD (Windows) .................................................................................. 2-20
Installation af software i Windows ........................................................................... 2-21
Afinstallation af software ......................................................................................... 2-26
Installere software på en Mac computer ................................................................. 2-27
Opsætning af TWAIN-driver .................................................................................... 2-29
Opsætning af WIA-driver ......................................................................................... 2-30
Kontrol af tælleren .......................................................................................................... 2-31
ii
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Adgang Embedded Web Server RX .......................................................................
Ændring af sikkerhedsindstillingerne ......................................................................
Ændre enhedsinformation .......................................................................................
E-mail-indstillinger ...................................................................................................
Registrering af destinationer ...................................................................................
3
2-32
2-33
2-35
2-37
2-39
2-43
Klargøring inden brug ........................................................................... 3-1
Brug af betjeningspanelet ................................................................................................ 3-2
Taster på betjeningspanelet ...................................................................................... 3-2
Justering af betjeningspanelets vinkel ...................................................................... 3-3
Display på berøringspanel ............................................................................................... 3-4
Skærmbilledet Start ................................................................................................... 3-4
Visning af enhedsoplysninger ................................................................................... 3-8
Visning af knapper, der ikke kan indstilles ................................................................ 3-9
Tasten Enter og tasten Quick No. Search (hurtig nr. søgning) ............................... 3-10
Skærmbilledet Hjælp ............................................................................................... 3-11
Ilægning af papir ............................................................................................................. 3-12
Forholdsregler ved ilægning af papir ....................................................................... 3-13
Ilægning af papir i kassetterne ................................................................................ 3-14
Ilægning af papir i multifunktionsbakken ................................................................. 3-18
Specifikation af papirstørrelse og medietype .......................................................... 3-22
Papirstopper .................................................................................................................... 3-24
Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC .................. 3-25
Foretag en note om computernavnet og hele computernavnet .............................. 3-25
Foretag en note om brugernavn og domænenavnet ............................................... 3-26
Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt mappe .................................. 3-27
Konfiguration af Windows Firewall .......................................................................... 3-31
4
Udskrivning fra PC ................................................................................. 4-1
Udskrivning fra PC ............................................................................................................
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse .................................................
Skærmbillede med printerdriverens udskriftsindstillinger ..........................................
Printerdriver hjælp .....................................................................................................
Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 7) ............................................
Annullering af udskrivning fra en computer ...............................................................
Udskrivning med AirPrint .................................................................................................
5
4-2
4-4
4-5
4-6
4-6
4-6
4-7
Betjening af maskinen ........................................................................... 5-1
Ilægning af originaler ........................................................................................................ 5-2
Placering af originaler på pladen ............................................................................... 5-2
Ilægning af originaler i dokumentføder ...................................................................... 5-3
Favoritter ............................................................................................................................ 5-5
Registrering af en favorit ........................................................................................... 5-6
Genkald en favorit ..................................................................................................... 5-9
Redigering og sletning af favoritter ......................................................................... 5-10
Applikation ....................................................................................................................... 5-11
Installation af applikationer ...................................................................................... 5-11
Anvendelse af applikationer .................................................................................... 5-12
Afinstallation af applikationer .................................................................................. 5-13
Registrering af genveje ................................................................................................... 5-14
Tilføjelse af genveje ................................................................................................ 5-14
Redigering og sletning af genveje ........................................................................... 5-15
Kopiering .......................................................................................................................... 5-16
Grundlæggende brug .............................................................................................. 5-16
Reservere næste ..................................................................................................... 5-17
Afbrydelse af job ..................................................................................................... 5-18
Afsendelse ....................................................................................................................... 5-19
iii
Grundlæggende brug ..............................................................................................
Angivelse af destinationen ......................................................................................
Kontrol og redigering af destinationer .....................................................................
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer .........................................................
Genkald ...................................................................................................................
Send til mig (e-mail) ................................................................................................
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) ...............................
Afbrydelse af jobsending .........................................................................................
WSD scanning ........................................................................................................
Scanning med TWAIN .............................................................................................
Sådan bruges faxfunktionen ..........................................................................................
Udskrive et dokument fra den flytbare USB-hukommelse ..........................................
Gem dokumenter på USB-hukommelse (Scan til USB) ...............................................
Kontrollér information om USB-hukommelse ..............................................................
Fjern USB-hukommelse ..................................................................................................
6
5-20
5-22
5-30
5-31
5-32
5-32
5-33
5-34
5-35
5-37
5-39
5-40
5-42
5-43
5-44
Brug af forskellige funktioner ............................................................... 6-1
Tilgængelige funktioner på maskinen ............................................................................. 6-2
Kopiering ................................................................................................................... 6-2
Send .......................................................................................................................... 6-3
Brugerdefinerede bokse (Udskivning) ....................................................................... 6-5
Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter) .................................... 6-6
Funktioner .......................................................................................................................... 6-8
Originalformater ........................................................................................................ 6-8
Papirvalg ................................................................................................................... 6-9
Sortering .................................................................................................................. 6-10
Tæthed .................................................................................................................... 6-10
Originalbillede ......................................................................................................... 6-10
EcoPrint ................................................................................................................... 6-12
Farvevalg ................................................................................................................ 6-12
Zoom ....................................................................................................................... 6-13
Duplex ..................................................................................................................... 6-15
Fortsat scanning ...................................................................................................... 6-16
Stille tilstand ............................................................................................................ 6-17
Duplex (2-sidet original) .......................................................................................... 6-18
Afsendelsesstørrelse ............................................................................................... 6-19
Filformat .................................................................................................................. 6-20
Filadskillelse ............................................................................................................ 6-21
Scanningsopløsning ................................................................................................ 6-21
E-mail emne/indhold ............................................................................................... 6-21
7
Problemløsning ...................................................................................... 7-1
Regelmæssig vedligeholdelse ......................................................................................... 7-2
Rengøring ................................................................................................................. 7-2
Udskiftning af tonerbeholder ..................................................................................... 7-5
Udskiftning af beholder til brugt toner ....................................................................... 7-8
Problemløsning ............................................................................................................... 7-10
Funktionsproblemer ................................................................................................ 7-10
Fejlmeddelelser og problemløsning ........................................................................ 7-15
Justering/vedligeholdelse ........................................................................................ 7-25
Fjern papirstop ........................................................................................................ 7-26
iv
8
Tillæg ....................................................................................................... 8-1
Tilbehør .............................................................................................................................. 8-2
Oversigt over tilbehør ................................................................................................ 8-2
Tilbehørs applikationer .............................................................................................. 8-3
Metode til tegnangivelse ................................................................................................... 8-5
Skærmbilleder til indtastning ..................................................................................... 8-5
Specifikationer ................................................................................................................... 8-6
Fælles funktioner ....................................................................................................... 8-6
Kopifunktioner ........................................................................................................... 8-8
Printerfunktioner ........................................................................................................ 8-8
Scannerfunktioner ..................................................................................................... 8-9
Dokumentføder ......................................................................................................... 8-9
Arkindfører (500 ark) (tilbehør) ................................................................................ 8-10
Indeks ........................................................................................................................ Indeks-1
v
> Oversigt
Oversigt
Denne maskine er som standard udstyret med kopi- og printerfunktioner, og et scannet billede kan sendes som
vedhæftning til en e-mailadresse eller til en computer på samme netværk. På produkter med en FAX-funktion, er det
også muligt at bruge faxfunktionen.
Sikkerhed
Input data
Original
Elektriske data
USB-hukommelsesenhed
Du kan anvende maskinens
sikkerhedsniveauer i
overensstemmelse med dine behov.
Fax data
Øg sikkerheden
(Administratorindstillinger)
(side ix)
Applikation
Du kan udvide maskinens
sikkerhedsniveauer i
overensstemmelse med
dine behov.
Handlinger fra din PC
Dokumentboks
funktioner
Embedded Web Server RX
Applikation
(side 5-11)
Denne funktion er nyttig i mange forskellige
sammenhænge, herunder lagring af data i
maskinen og på en USB-lagringsenhed.
Du kan se status og ændre i maskinens
indstillinger fra en webbrowser på din
computer.
Se engelsk Operation Guide
Embedded Web Server RX (side 2-32)
Embedded Web Server RX User Guide
Output data
Kopi-funktioner
Print-funktioner
Kopiering (side 5-16)
Udskrivning fra PC (side 4-1)
Sende funktioner
Afsendelse (side 5-19)
USB-hukommelse
Gem dokumenter på
USB-hukommelse
(Scan til USB) (side
5-42)
Fax-funktioner
Betjeningsvejledning
vedrørende fax
BEMÆRK
• Før du bruger maskinen skal du læse Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger på side 1-1.
• For instruktioner om klargøring af maskinen før brug, såsom ledningsforbindelser og installation af software, se
Installation og opsætning af maskinen på side 2-1.
• For at lære, hvordan du ilægger papir, konfigurerer delte mapper og tilføjer adresser til adressebogen, se Klargøring
inden brug på side 3-1.
vi
> Maskinfunktioner
Maskinfunktioner
Maskinen er udstyret med mange nyttige funktioner. Her er nogle eksempler. For yderligere oplysninger, se Brug af
forskellige funktioner (side 6-1).
Optimér workflowet på kontoret
Adgang til ofte anvendte funktioner
med blot et enkelt tryk (Foretrukne)
Indstil maskinen nemt.
(Guide til hurtig opsætning)
1
Du kan forudindstille ofte anvendte
funktioner.
Når du registrerer hyppigt anvendte
indstillinger som foretrukne, kan du nemt
hente indstillingerne frem. Anvendelse af
denne foretrukne giver de samme
resultater, selv hvis betjent af en anden
person.
2
3
Du kan konfigurere de nødvendige
indstillinger, før du anvender maskinen i
guidetilstanden.
Guide til hurtig opsætning (side 2-17)
Indstil fax nemt (FAX opsætning)
1
2
3
Du kan konfigurere de nødvendige
indstillinger, før du anvender faxen i
guidetilstanden.
Faxopsætning (side 2-17)
Favoritter (side 5-5)
Optimér workflowet på kontoret
Scan en større mængde originaler ad
flere omgange, og kopiér dem som ét
job (Fortsat scanning)
1
1~10
11
11~20
21
21~30
Send på en gang med
multiafsendelsesmuligheden
(Multiafsendelse)
Gem ofte brugte dokumenter i
maskinen (Brugerdefineret boks)
Du kan sende det samme dokument til
flere modtagere ved at bruge en anden
metode.
Du kan gemme det ofte anvendte
dokument i maskinen og udskrive det
efter behov.
1
1~30
Denne funktion er nyttig, når der skal
forberedes brochurer med mange sider.
Når en større mængde originaler ikke kan
placeres i dokumentføderen på en gang,
kan originalerne scannes ad flere
omgange og herefter kopieres eller
sendes som ét job.
Fortsat scanning (side 6-16)
Du kan angive flere modtagere eller
andre afsendelsesmetoder såsom
e-mail, SMB og Fax.
Du kan reducere dit workflow ved at
sende et job med det samme.
Afsendelse til forskellige typer
destinationer (Multiafsendelse) (side
5-33)
vii
Se engelsk Operation Guide
> Maskinfunktioner
Optimér workflowet på kontoret
Spar energi og omkostninger
Send en FAX fra en PC
(Sender FAX fra PC)
Spar energi efter behov
Energisparefunktion
Anvend mindre toner til udskrivning
(EcoPrint)
Off
Med denne funktion, kan du kan spare
papiret der anvendes for afsendelse af en
FAX.
Du kan sende en fil der skal faxes fra en
PC uden at udskrive filen, så du kan
reducere mængden af papir og udføre
afsendelsesjob effektivt.
Maskinen er udstyret med en
energisparefunktion, som automatisk
skifter til Lavt strømforbrug eller
Dvaletilstand.
Energisparefunktion (side 2-14)
Du kan spare på forbruget af toner med
denne funktion.
Når du kun har brug for at kontrollere det
trykte indhold, såsom en
prøveudskrivning eller dokumenter til
intern bekræftelse, skal du bruge denne
funktion til at spare toner.
Anvend denne funktion, når det ikke er
påkrævet med en udskrift i høj kvalitet.
Betjeningsvejledning vedrørende
fax
EcoPrint (side 6-12)
Spar energi og omkostninger
Reducér papirforbruget
(Paper Saving Copy)
Du kan udskrive originaler på begge sider
af et papir. Du kan også udskrive flere
originaler på et ark.
Se engelsk Operation Guide
Duplex (side 6-15)
Skab attraktive dokumenter
Send en FAX for at reducere
kommunikationsomkostningerne
(FAX forsinket overførsel)
Du kan reducere
kommunikationsomkostninger med
denne funktion.
Kommunikationsomkostningerne kan
reduceres, ved at indstille timeren til den
periode hvor
kommunikationsomkostningen er lav.
Betjeningsvejledning vedrørende
fax
viii
Undgå gennemslag af billeder
(Undgå gennemslag)
Du kan forhindre gennemslag af billeder
på modsatte side, når du scanner tynde
originaler.
Se engelsk Operation Guide
> Maskinfunktioner
Styrk sikkerheden
Adgangskodebeskyttelse til en PDF-fil
(Krypteringsfunktioner til PDF)
Beskyt data på SDD
(Kryptering/Overskrivning)
Undgå af tab af færdige dokumenter
(Privat udskrivning)
PDF formatets mulighed for
adgangskodebeskyttelse for at begrænse
visning, udskrivning og redigering af et
dokument.
Du kan automatisk overskrive de
unødvendige data, der er tilbage på SSD.
Du kan gemme et printerdokument
midlertidigt i maskinen. Ved at printe
dokumentet fra maskinen, forhindrer du,
at nogen kan tage dit dokument.
Se engelsk Operation Guide
For at forhindre en ekstern lækage, er
maskinen i stand til at kryptere data, før
du skriver dem til SSD.
Se engelsk Operation Guide
Se engelsk Operation Guide
Styrk sikkerheden
Brug funktionerne mere effektivt
Login med ID-kort
(Kortgodkendelse)
Øg sikkerheden
(Administratorindstillinger)
Gør maskinen stille
(Stille tilstand)
Der er forskellige funktioner tilgængelige
for administratorer til at styrke
sikkerheden.
Du kan gøre maskinen stille ved at
reducere dens driftsstøj. Du kan opsætte
denne tilstand efter job.
OK !
Du kan logge ind ved ganske enkelt at
røre med et ID-kort. Du behøver ikke at
indtaste brugernavn og adgangskode.
Se engelsk Operation Guide
Se engelsk Operation Guide
ix
Stille tilstand (side 6-17)
> Maskinfunktioner
Brug funktionerne mere effektivt
Udvid funktioner efter behov
(Applikation)
Installér maskinen uden
netværkskabler (Trådløst netværk)
Brug USB-hukommelsen
(USB-hukommelse)
Maskinens funktionalitet kan udvides ved
at installere applikationer.
I omgivelser, hvor der bruges trådløs
LAN, kan du installere maskinen uden
netværkskabler.
Denne funktion er nyttig, når du skal
udskrive dokumenter uden for kontoret,
eller når du ikke kan printe fra din PC.
Se engelsk Operation Guide
Du kan udskrive dokumentet fra
USB-hukommelsen ved at forbinde den
direkte med maskinen.
Der kan bruges applikationer, som
hjælper med at udføre daglige
arbejdsopgaver mere effektivt, som f.eks.
scanning og autentifikation.
Originaler, som er scannet på maskinen,
kan også gemmes i USB-hukommelsen.
Applikation (side 5-11)
Udskrive et dokument fra den flytbare
USB-hukommelse (side 5-40)
Gem dokumenter på USBhukommelse (Scan til USB) (side 5-42)
Brug funktionerne mere effektivt
Angiv billedformat
(Filformat)
Udfør fjernhandlinger
(Embedded Web Server RX)
Du kan vælge forskellige filformater, når
du sender/lagrer billeder.
Du kan opnå fjernadgang til maskinen for
at udskrive, sende eller downloade data.
Filformat (side 6-20)
Administratorer kan konfigurere
maskinadfærden eller
administrationsindstillingerne.
Embedded Web Server RX (side 232)
x
> Vejledninger der leveres med maskinen
Vejledninger der leveres med maskinen
Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Se i hver vejledning efter behov.
Indholdet i vejledningerne kan ændres uden varsel for forbedring af maskinens ydeevne.
Udskrevne vejledninger
Kom hurtigt i gang
med at bruge
maskinen
Quick Guide
Forklarer, hvordan maskinens grundlæggende funktioner bruges, hvordan bekvemme
funktionaliteter bruges, hvordan man udfører rutinevedligeholdelse, og hvad man skal
gøre, når der opstår problemer.
Safety Guide
For sikker brug af
maskinen
Angiver sikkerhedsoplysninger og advarsler om installationsmiljøet og brug af maskinen. Læs
altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug.
Safety Guide (P-4030i MFP/P-4035i MFP/P-5035i MFP/P-6035i MFP)
Angiver den nødvendige plads til opstilling af maskinen og beskriver advarselsmærkaterne og
anden sikkerhedsinformation. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug.
Vejledninger (PDF) på DVD (Product Library)
Brug maskinen med
omtanke
Brug faxfunktionerne
Brug ID-kort
Betjeningsvejledning (Denne vejledning)
Forklarer, hvordan man ilægger papir og kopierer, udskriver og scanner, og angiver
standardindstillinger og anden information.
Betjeningsvejledning vedrørende fax
Forklarer, hvordan man bruger faxfunktionerne
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Forklarer, hvordan man udfører godkendelse ved brug af ID-kort.
Data Security Kit (E) Operation Guide
Styrk sikkerheden
Nem registrering af
maskininformation og
konfiguration af
indstillinger
Udskrivning af data fra
en computer
Udskriv en PDF-fil
direkte
Overvågning af
maskinen og printere
på netværket
Scan billeder og gem
med information
Forklarer hvordan Data Security Kit (E) indføres og anvendes, og hvordan man kan overskrive
og kryptere data.
Embedded Web Server RX User Guide
Forklarer, hvordan man opnår adgang til maskinen fra en webbrowser til kontrol og
ændring af indstillingerne.
Printing System Driver User Guide
Forklarer, hvor man installerer printerdriveren og bruger printerens funktion.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Forklarer, hvordan man udskriver PDF-filer uden start af Adobe Acrobat eller Reader.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Forklarer, hvordan man overvåger netværksprintersystemet (maskinen) med NETWORK
PRINT MONITOR.
File Management Utility User Guide
Forklarer hvordan man anvender File Management Utility til at indstille forskellige
parametre og sende/gemme scannede dokumenter.
Installér Adobe Reader (version 8.0 eller senere) for at se manualerne på DVD.
xi
> Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Vejledningens opbygning
Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler.
Kapitel
Indhold
1
Juridiske og
sikkerhedsmæssige
oplysninger
Indeholder forholdsregler vedrørende brug af maskinen og varemærkeinformation.
2
Installation og opsætning af
maskinen
Forklarer komponenternes navne, kabelforbindelser, installation af softwaren, login, log
ud og andre spørgsmål i forbindelse med administration af maskinen.
3
Klargøring inden brug
Forklarer klargøring og opsætning, som er nødvendige for at bruge maskinen, såsom
hvordan betjeningspanelet bruges, ilægges papir og oprettes en adressebog.
4
Udskrivning fra PC
Forklarer funktionerne der er tilgængelige, når maskinen bruges som en printer.
5
Betjening af maskinen
Forklarer de grundlæggende procedurer for anvendelse af maskinen, såsom placering
af originaler, kopiering, sende dokumenter, og anvende dokumentbokse.
6
Brug af forskellige funktioner
Forklarer bekvemme funktioner, som er tilgængelige på maskinen.
7
Problemløsning
Forklarer, hvad man skal gøre, når der ikke er mere toner, når der vises en fejl, når der
er papirstop, eller når andre problemer opstår.
8
Tillæg
Beskriver bekvemt tilbehør, som er tilgængeligt for maskinen. Indeholder information om
mediatyper og papirformater og en terminologiliste. Forklarer, hvordan man indtaster
tegn, og oplister faxspecifikationer.
xii
> Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Konventioner i denne vejledning
Adobe Reader XI er anvendt som et eksempel i forklaringerne nedenfor.
Klik på et punkt i
indholdsfortegnelsen for at gå til
den pågældende side.
Klik for at gå fra aktuel side til sidst viste side. Denne funktion
er nyttig, når du vil gå tilbage til den side, som du sidst har
været på.
VIGTIGT
Angiver driftskrav eller begrænsninger til at handle korrekt
på maskinen og undgå skade på
maskinen eller på ejendom.
BEMÆRK
Angiver supplerende forklaringer og
referenceinformation for handlinger.
Se
Klik på den understregede tekst for
at gå til den pågældende side.
FORSIGTIG
Angiver, at manglende eller forkert
overholdelse af de pågældende
punkter kan medføre personskade
eller mekanisk skade.
BEMÆRK
Punktet, som vises i Adobe Reader kan variere afhængig af, hvordan det bruges. Hvis der ikke fremkommer en
indholdsfortegnelse eller værktøjer, se Adobe Reader Help.
Visse punkter er angivet i denne vejledning af nedenstående konventioner.
Konventioner
[Fed]
Beskrivelse
Eksempel
Angiver taster på betjeningspanelet og knapper på din
computerskærm.
Tryk på tasten [Start].
[Almindeligt]
Angiver taster på berøringspanelet.
Tryk på [OK].
"Almindeligt"
Angiver en besked eller indstilling, som er vist på
berøringspanelet eller computerskærmen.
"Klar til at kopiere." kommer frem.
xiii
Tryk på knappen [OK].
Du kan vælge fra menuen "Udskriftstørrelse".
> Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
På sider, som forklarer en bekvem funktion, er tilstanden, som pågældende funktion kan bruge i, angivet med ikoner.
Stille tilstand
Udskrive
fra boks
Kopi
Udskrive
fra USB
Scanning
til USB
Send
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling. Vælg denne tilstand hvis støjen fra kørslen er
Ikon
Kopi
Beskrivelse
Ikon
Denne funktion kan bruges i forbindelse med
kopiering af et dokument.
Klar til at kopiere.
Kopi
Udskrive
fra boks
Papirvalg
Zoom
100%
Duplex
Tæthed
Papirvalg
Normal 0
Kombiner
1-sidet>>1-sidet
Fra
A4
Fra
Favoritter
Papirvalg
Stille
tilstand
Fra
Afbryd
Skærm for brugerdefineret boks (tilbehør)
Funktionen kan anvendes, når der udskrives fra
flytbar hukommelse, såsom en
USB-hukommelsesstik.
A4
Send
Denne funktion kan bruges i forbindelse med
afsendelse af et dokument.
10:10
Klar til at sende.
Send
10:10
Dest.:
Kopier
Sorter
Fra
Duplex
1-sidet>>1-sidet
Funktioner
Kopiering af skærm
Klar til at udskrive fra boks.
Udskriv
Sorter
Slet efter
udskrivn.
Fra
10:10
Kopier
Fra
Stille
tilstand
Funktioner
Udskrive
fra USB
Funktionen kan anvendes når der udskrives fra
en brugerdefineret boks.
Klar til at udskrive fra boks.
Udskriv
10:10
Kopier
A4
Beskrivelse
Duplex
One-touch-tast
1-sidet>>1-sidet
Adressebog
Ekst. adressebog
1/2
Stille
tilstand
E-mail
Fra
Mappe
Fax
Funktioner
Favoritter
Afbryd
Funktioner
Skærmbilledet Send
Udskrivning fra flytbar hukommelsesskærm
Scanning
til USB
Funktionen kan anvendes, når der gemmes på
flytbar hukommelse, såsom en
USB-hukommelsesstik.
Klar til at gemme i boks.
Gem fil
10:10
Filformat
PDF
Duplex
1-sidet
Tæthed
Normal 0
Funktioner
Scanning
Opløsning
300x300 dpi
Indtastn.
af filnavn
doc
Kontroll.
Tilbagekald
Stille
tilstand
Fra
Afbryd
Gemme på flytbar hukommelsesskærm
xiv
> Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)
Konventioner brugt i procedurer til drift af maskinen
I denne betjeningsvejledning beskrives, hvordan berøringspanelets betjenes:
Den egentlige fremgangsmåde
Procedure angivet i denne vejledning
Tryk på knappen [System Menu], [
derefter på [Lyd].
Tryk på tasten [System Menu]

Tryk på [
], [Fælles indstillinger], og
]

Tryk på [Fælles indstillinger]

Tryk på [Lyd]
Taster på berøringspanelet, som er trykket på, er markeret med rødt.
Systemmenu/Tæller.
Systemmenu
10:10
Guide til hurtig opsætning
Sprog
1/5
Tryk på [
] eller [
] for at rulle op eller ned.
Rapport
Tæller
Luk
Fremgangsmåder, der omfatter sekventiel brug af betjeningspanelet og/eller berøringspanelet er nummereret på
nedenstående måde:
Klar til at kopiere.
Kopi
Klar til at kopiere.
Funktioner
10:10
Kopier
10:10
Sorter
Papirvalg
Zoom
Til
Tæthed
Original størrelse
A4
100%
Normal 0
A4
1/3
Original retning
Duplex
1-sidet>>1-sidet
Funktioner
Kombiner
Fra
Stille
tilstand
Fra
Favoritter
Øverste kant øverst
2
Originalbillede
Tekst+foto
Luk
Tilf/red.
Genvej
1
xv
> Menuoversigt
Menuoversigt
(Her bruges navnene vist på berøringspanelet. De kan afvige fra de refererede overskrifter.)
eller
Kopi
Papirvalg (side 6-9)
Zoom (side 6-13)
Tæthed (side 6-10)
Duplex (side 6-15)
Kombiner (Se engelsk Operation Guide)
Stille tilstand (side 6-17)
Funktioner
Sorter (side 6-10)
Original størrelse (side 6-8)
Original retning (Se engelsk Operation Guide)
Originalbillede (side 6-10)
EcoPrint (side 6-12)
Skarphed (Se engelsk Operation Guide)
Justering af baggrundstæthed (Se engelsk Operation Guide)
Forhindr. af gennemslag (Se engelsk Operation Guide)
Fortsat scanning (side 6-16)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation Guide)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide)
Tilsidesæt prioritet (Se engelsk Operation Guide)
xvi
> Menuoversigt
eller
Send
One-touch-tast (side 5-24)
Adressebog (side 5-22)
Ekst adressebog (Se Embedded Web Server RX User Guide)
E-mail (side 5-25)
Mappe (side 5-26)
Fax (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
WSD scanning (side 5-36)
Funktioner
Stille tilstand (side 6-17)
Filformat (side 6-20)
Original størrelse (side 6-8)
Original retning (Se engelsk Operation Guide)
Duplex (side 6-18)
Afsendelsesstørrelse (side 6-19)
Filadskillelse (side 6-21)
Scanningsopløsning (side 6-21)
Tæthed (side 6-10)
Farvevalg (side 6-12)
Originalbillede (side 6-10)
Skarphed (Se engelsk Operation Guide)
Justering af baggrundstæthed (Se engelsk Operation Guide)
Forhindr. af gennemslag (Se engelsk Operation Guide)
Opløsning for faxafs. (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Zoom (side 6-13)
Fortsat scanning (side 6-16)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide)
E-mail-emne/tekst (side 6-21)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation Guide)
FTP-krypteret afsend. (Se engelsk Operation Guide)
Forsinket faxtransmission (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Direkte faxtransmission (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Faxpollingmodtagelse (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Fax-send.Rapport (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
xvii
> Menuoversigt
Brugerdef. boks
Brugerdef. boks
Menu
Print
Papirvalg (side 6-9)
Sortering (side 6-10)
Duplex (side 6-15)
Slet efter udskr. (Se engelsk Operation Guide)
Stille tilstand (side 6-17)
Funktioner
Tilsidesæt prioritet (Se engelsk Operation Guide)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation Guide)
EcoPrint (side 6-12)
Jobboks
Jobboks
Privat udskrift/Gemt job (Se engelsk Operation Guide)
Lynkopi/Korrektur og vent (Se engelsk Operation Guide)
xviii
> Menuoversigt
Flytbar
hukommelse
Flytbar hukommelse
Print
Papirvalg (side 6-9)
Sortering (side 6-10)
Duplex (side 6-15)
Stille tilstand (side 6-17)
Funktioner
EcoPrint (side 6-12)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation Guide)
Tilsidesæt prioritet (Se engelsk Operation Guide)
Krypteret PDF Password (Se engelsk Operation Guide)
JPEG/TIFF udskrivning (Se engelsk Operation Guide)
XPS Tilpas til side (Se engelsk Operation Guide)
Menu
Gem fil
Filformat (side 6-20)
Duplex (side 6-18)
Scanningsopløsning (side 6-21)
Tæthed (side 6-10)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide)
Stille tilstand (side 6-17)
Funktioner
Original størrelse (side 6-8)
Original retning (Se engelsk Operation Guide)
Lagringsstørrelse (Se engelsk Operation Guide)
Farvevalg (side 6-12)
Originalbillede (side 6-10)
Skarphed (Se engelsk Operation Guide)
Justering af baggrundstæthed (Se engelsk
Operation Guide)
Forhindr. af gennemslag (Se engelsk Operation Guide)
Zoom (side 6-13)
Fortsat scanning (side 6-16)
Besked om jobafslutning (Se engelsk Operation Guide)
Filadskillelse (side 6-21)
xix
> Menuoversigt
Underadresseboks
Underadresseboks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Pollingboks
Pollingboks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
eller
Status/
Afbryd job
Udskriftsjobst. (Se engelsk Operation Guide)
Afs.-jobstatus (Se engelsk Operation Guide)
Gem jobstatus (Se engelsk Operation Guide)
Planlagt job (Se engelsk Operation Guide)
Udskriv joblog (Se engelsk Operation Guide)
Send joblog (Se engelsk Operation Guide)
Gem joblog (Se engelsk Operation Guide)
FAX job log (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Scanner (Se engelsk Operation Guide)
Printer (Se engelsk Operation Guide)
Fax (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Tonerstatus (Se engelsk Operation Guide)
Papirstatus (Se engelsk Operation Guide)
Flytbar hukommelse (Se engelsk Operation Guide)
USB-tastatur (Se engelsk Operation Guide)
SSD (Se engelsk Operation Guide)
Forbindelsesstatus (Se engelsk Operation Guide)
xx
> Menuoversigt
eller
Systemmenu
Guide til hurtig
opsætning
Faxopsætning (side 2-17)
Papiropsætning (side 2-17)
Opsætning af energisparetilstand (side 2-17)
Netværksopsætning (side 2-17)
Sprog (Se engelsk Operation Guide)
Rapport
Udskriv rapport
Statusside (Se engelsk Operation Guide)
Skrifttypeliste (Se engelsk Operation Guide)
Netværksstatus (Se engelsk Operation Guide)
Servicestatus (Se engelsk Operation Guide)
Regnskabsrapport (Se engelsk Operation Guide)
Underadr. boks-list (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
FAX-liste (indeks) (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
FAX-liste (Nr.) (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Udgående faxrapport (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Indgående faxrapport (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Status i netværk (tilbehør) (Se engelsk Operation Guide)
Administrationsrapport
Udgående faxrapport (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Indgående faxrapport (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Resultatrapport
Afsendelsesrapport (Se engelsk Operation Guide)
Rapport om faxmodtagelse (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Indst. Besked job færdig (Se engelsk Operation Guide)
Send
jobjournal-historik
Send jobjournal-historik (Se engelsk Operation Guide)
Auto Sender (Se engelsk Operation Guide)
Destination (Se engelsk Operation Guide)
Jobjournal-emne (Se engelsk Operation Guide)
Personlig information (Se engelsk Operation Guide)
Tæller
Udskrevne sider (side 2-31)
Scannede sider (side 2-31)
Brugeregenskaber (Se engelsk Operation Guide)
xxi
> Menuoversigt
Indstillinger for
kassette/
multifunktionsbakke
Kassette 1 (Se engelsk Operation Guide)
Kassette 2 (Se engelsk Operation Guide)
Kassette 3 (Se engelsk Operation Guide)
Kassette 4 (Se engelsk Operation Guide)
Kassette 5 (Se engelsk Operation Guide)
Multifunktionsbakke (Se engelsk Operation Guide)
Fælles indstillinger
Std. skærm (Se engelsk Operation Guide)
Lyd
Brummer (Se engelsk Operation Guide)
Lydstyrke, faxhøjttaler (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Lydstyrke, faxmonitor (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Indstillinger for
original
Papirindstil.
Brugerdef. original str. (Se engelsk Operation Guide)
Standard originalstørrelse (Se engelsk Operation Guide)
Brugerdef. papirformat (Se engelsk Operation Guide)
Medietype (Se engelsk Operation Guide)
Standardpapirkilde (Se engelsk Operation Guide)
Papirvalg (Se engelsk Operation Guide)
Medie til Auto (mono) (Se engelsk Operation Guide)
Specialpapirhandling (Se engelsk Operation Guide)
Funktionsstandarder
Filformat (Se engelsk Operation Guide)
Original retning (Se engelsk Operation Guide)
Sorter (Se engelsk Operation Guide)
Filadskillelse (Se engelsk Operation Guide)
Scanningsopløsning (Se engelsk Operation Guide)
Farvevalg (Se engelsk Operation Guide)
Originalbillede(kopi) (Se engelsk Operation Guide)
Originalbillede (send/gem) (Se engelsk Operation Guide)
Justering af baggrundstæthed (kopi) (Se engelsk Operation Guide)
Justering af baggrundstæthed (send/gem) (Se engelsk Operation Guide)
EcoPrint (Se engelsk Operation Guide)
Forhindr. af gennemslag (Kopi) (Se engelsk Operation Guide)
Forhindr. af gennemslag (Send/Gem) (Se engelsk Operation Guide)
Opløsning for faxafs. (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Zoom (Se engelsk Operation Guide)
xxii
> Menuoversigt
Fælles indstillinger
Funktionsstandarder
Fortsat scanning (FAX undtaget) (Se engelsk Operation Guide)
Fortsat scanning (FAX) (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Indtastning af filnavn (Se engelsk Operation Guide)
E-mail-emne/tekst (Se engelsk Operation Guide)
FTP-krypteret afsend. (Se engelsk Operation Guide)
JPEG/TIFF udskrivning (Se engelsk Operation Guide)
XPS Tilpas til side (Se engelsk Operation Guide)
Indstillinger for
detalje
Billedkvalitet (Se engelsk Operation Guide)
PDF/A (Se engelsk Operation Guide)
Højt komp. PDF (Se engelsk Operation Guide)
Forvalgt grænse (Se engelsk Operation Guide)
Fejlhåndtering
Fejl i duplex (Se engelsk Operation Guide)
Fejl ved papirvalg (Se engelsk Operation Guide)
Mål (Se engelsk Operation Guide)
Niveau for adv. om lav toner (Se engelsk Operation Guide)
Tastaturindstillinger (Se engelsk Operation Guide)
Format SSD (Se engelsk Operation Guide)
Formater SD-kort (Se engelsk Operation Guide)
Vis status/log (Se engelsk Operation Guide)
Brug af funktionstast (Se engelsk Operation Guide)
Hjem
Brugertilpas skrivebord (side 3-5)
Brugertilpas proceslinje (side 3-5)
Tapet (side 3-5)
Kopier
Automatisk papirvalg (Se engelsk Operation Guide)
Auto % prioritet (Se engelsk Operation Guide)
Reserver Næste-prioritet (Se engelsk Operation Guide)
Dok.fød. læsning (Se engelsk Operation Guide)
Send
Bekræftelse af destination (Se engelsk Operation Guide)
Indt.kontrol for ny dest. (Se engelsk Operation Guide
Send og videresend (Se engelsk Operation Guide)
TIFF-kompr. af farve (Se engelsk Operation Guide)
Std. skærm (Se engelsk Operation Guide)
Ny indtastning til destination (Se engelsk Operation Guide)
Genkald destination (Se engelsk Operation Guide)
xxiii
> Menuoversigt
Dokumentboks
Brugerdefineret boks (Se engelsk Operation Guide)
Underadresseboks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Jobboks
Tilbagehold lynkopi (Se engelsk Operation Guide)
Slet jobtilbageholdelse (Se engelsk Operation Guide)
Hukomm.instr. (Se engelsk Operation Guide)
Pollingboks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Fax (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Applikation (side 5-11)
Internet
Proxy (Se engelsk Operation Guide)
Adressebog/
one-touch
Adressebog (Se engelsk Operation Guide)
One-touch-tast (Se engelsk Operation Guide)
Standarder for
adressebog
Sorter (Se engelsk Operation Guide)
Udskr. liste (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Brugerlogon/
Jobregnskab
Indstillinger af
brugerlogon
Brugerlogon (Se engelsk Operation Guide)
Lokal brugerlist (Se engelsk Operation Guide)
ID-kortindstillinger
Logon via tastatur (Se engelsk Operation Guide)
Adgangsk. logon (Se engelsk Operation Guide)
Indstillinger for nem
login
Nem login (Se engelsk Operation Guide)
Opsætning af nem login (Se engelsk Operation Guide)
Godkendelse af lokal bruger (Se engelsk Operation Guide)
Indstillinger for
spærring af
brugerkonto
Spærring (Se engelsk Operation Guide)
Spærringspolitik (Se engelsk Operation Guide)
Spærret brugerliste (Se engelsk Operation Guide)
Gruppegodkendelsessæt
Gruppegodkendelse (Se engelsk Operation Guide)
Gruppeliste (Se engelsk Operation Guide)
Hent Netv.-brugeregenskab (Se engelsk Operation Guide)
xxiv
> Menuoversigt
Brugerlogon/
Jobregnskab
Jobregnskab
Jobregnskab (Se engelsk Operation Guide)
Adgang til jobregnskab (Se engelsk Operation Guide)
Udskriv regnskabsrapport (Se engelsk Operation Guide)
Samlet jobregnskab (Se engelsk Operation Guide)
Regnskab for hvert job (Se engelsk Operation Guide)
Regnskabsliste (Se engelsk Operation Guide)
Angiv grænse (Se engelsk Operation Guide)
Std. indstil.
Kopier/Printer, optæl. (Se engelsk Operation Guide)
Tællergrænse (Se engelsk Operation Guide)
Ukendt id-job (Se engelsk Operation Guide)
Printer
Emulering (Se engelsk Operation Guide)
EcoPrint (Se engelsk Operation Guide)
Tilsidesæt A4/Letter (Se engelsk Operation Guide)
Duplex (Se engelsk Operation Guide)
Udfaldsbakke (Se engelsk Operation Guide)
Kopier (Se engelsk Operation Guide)
Retning (Se engelsk Operation Guide)
Bred A4 (Se engelsk Operation Guide)
Papirfremførings-timeout (Se engelsk Operation Guide)
LF-handling (Se engelsk Operation Guide)
CR-handling (Se engelsk Operation Guide)
Jobnavn (Se engelsk Operation Guide)
Brugernavn (Se engelsk Operation Guide)
MFBak. Prioritet (Se engelsk Operation Guide)
Fast valg for (Se engelsk Operation Guide)
Autoskift kass. (Se engelsk Operation Guide)
Opløsning (Se engelsk Operation Guide)
KIR (Se engelsk Operation Guide)
xxv
> Menuoversigt
System/netværk
Netværk
Værtsnavn (Se engelsk Operation Guide)
TCP/IP-indstilling
TCP/IP (Se engelsk Operation Guide)
IPv4-indstillinger (Se engelsk Operation Guide)
Indstillinger for IPv6 (Se engelsk Operation Guide)
Bonjour (Se engelsk Operation Guide)
Protokol detalj. (Se engelsk Operation Guide)
WSD scanning (Se engelsk Operation Guide)
WSD udskrivning (Se engelsk Operation Guide)
Enhanced WSD (Se engelsk Operation Guide)
Enhanced WSD(SSL) (Se engelsk Operation Guide)
IPSec (Se engelsk Operation Guide)
Sikker protokol
SSL (Se engelsk Operation Guide)
IPP-sikkerhed (Se engelsk Operation Guide)
HTTP-sikkerhed (Se engelsk Operation Guide)
LDAP-sikkerhed (Ekst. adressebog) (Se engelsk
Operation Guide)
LDAP-sikkerhed(Brugeregenskab) (Se engelsk
Operation Guide)
SMTP-sikkerhed (Se engelsk Operation Guide)
POP3 Sikkerhed (Bruger1) (Se engelsk Operation Guide)
POP3 Sikkerhed (Bruger2) (Se engelsk Operation Guide)
POP3 Sikkerhed (Bruger3) (Se engelsk Operation Guide)
LAN interface (Se engelsk Operation Guide)
Genstart netværksdelen (Se engelsk Operation Guide)
Proxy (Se engelsk Operation Guide)
Netværk (tilbehør)
Almindelig (Se engelsk Operation Guide)
Trådløst netværk (Se engelsk Operation Guide)
Netværksinterface (Send) (Se engelsk Operation Guide)
Indst. af
interfaceblok.
USB-vært (Se engelsk Operation Guide)
USB-enhed (Se engelsk Operation Guide)
USB-lagring (Se engelsk Operation Guide)
Interface 1 (tilbehør) (Se engelsk Operation Guide)
Interface 2 (tilbehør) (Se engelsk Operation Guide)
xxvi
> Menuoversigt
System/netværk
Sikkerhedsniveau (Se engelsk Operation Guide)
Genstart (Se engelsk Operation Guide)
RAM-disk Indst. (Se engelsk Operation Guide)
Ekstra hukomm. (Se engelsk Operation Guide)
Data sikkerhed (Se engelsk Operation Guide)
Ekstra funktion (Se engelsk Operation Guide)
Dato/Timer/
Energibesparelse
Dato/klokkeslæt (Se engelsk Operation Guide)
Datoformat (Se engelsk Operation Guide)
Tidszone (Se engelsk Operation Guide)
Auto.nulstil. (Se engelsk Operation Guide)
Nulst.timer for panel (Se engelsk Operation Guide)
Lavstrømstimer (Se engelsk Operation Guide)
Dvaleregler (Europæiske modeller) (Se engelsk Operation Guide)
Dvaleniveau (Modeller uden for Europa) (Se engelsk Operation Guide)
Dvaletimer (Se engelsk Operation Guide)
Tænd/sluk regel (Se engelsk Operation Guide)
Tænd/sluk timer (Se engelsk Operation Guide)
Automatisk fejlsletning (Se engelsk Operation Guide)
Fejlsletningstimer (Se engelsk Operation Guide)
Ubrugelig tid (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)
Justering/
vedligeholdelse
Indstillinger for stille
tilstand
Stille tilstand (Se engelsk Operation Guide)
Justering af tæthed
Kopi (Se engelsk Operation Guide)
Angiv for hvert job (Se engelsk Operation Guide)
Send/boks (Se engelsk Operation Guide)
Justering af
baggrundstæthed
Kopi (Auto) (Se engelsk Operation Guide)
Send/boks (Auto) (Se engelsk Operation Guide)
Udskr.tæthed (Se engelsk Operation Guide)
Autom. farvekorrektion (Se engelsk Operation Guide)
Korrektion af sort linje (Se engelsk Operation Guide)
Skærmlysstyrke (Se engelsk Operation Guide)
Tromlerensning (Se engelsk Operation Guide)
Aut. Tromlerengøring (Se engelsk Operation Guide)
xxvii
1
Juridiske og
sikkerhedsmæssige
oplysninger
Læs disse oplysninger, inden du tager maskinen i brug. Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende emner:
Generel bemærkning ......................................................................................................................................... 1-2
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning ............................................................................................ 1-2
Miljø ......................................................................................................................................................... 1-3
Forholdsregler for brug ............................................................................................................................ 1-4
Lasersikkerhed (Europa) .......................................................................................................................... 1-5
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning ............................................................................................ 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-6
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-6
Juridiske oplysninger ............................................................................................................................... 1-7
Energisparefunktion ............................................................................................................................... 1-13
Funktioner til automatisk 2-sidet kopiering ............................................................................................ 1-13
Ressourcebesparelser - papir ................................................................................................................ 1-13
Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" .............................................................................................. 1-13
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®) ........................................................................................ 1-14
1-1
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Generel bemærkning
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning
Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre personer
og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres betydning vises nedenfor.
ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende
punkter kan forårsage alvorlig personskade eller endog dødsfald.
FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende
punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade.
Symboler
Symbolet  angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, som brugeren skal være særlig
opmærksom på, er angivet inden i symbolet.
... [Generel advarsel]
... [Advarsel om høj temperatur]
Symbolet
angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. Nærmere oplysninger
om den forbudte handling er angivet inden i symbolet.
... [Advarsel om forbudt handling]
... [Adskillelse forbudt]
Symbolet  angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. Nærmere
oplysninger om den obligatoriske handling er angivet inden i symbolet.
... [Obligatorisk handling påkrævet]
... [Tag stikket ud af stikkontakten]
... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse]
Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, skal du
kontakte din servicetekniker for at bestille en ny (gebyr kræves).
BEMÆRK
I sjældne tilfælde er det ikke muligt at kopiere en original, der stort set ligner en pengeseddel, idet denne maskine
udstyret med en funktion til forebyggelse af forfalskninger.
1-2
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Miljø
Servicemiljøforholdene er som følger:
•
Temperatur: 10-32,5 °C
(Men fugtigheden skal være maks. 70 %, når temperaturen er 32,5 °C.
•
Luftfugtighed: 15-80 %
(Men temperaturen skal være 30 °C, når fugtigheden er 80 %.)
Uegnede miljøforhold kan påvirke billedkvaliteten. Det anbefales at bruge maskinen ved en omgivelsestemperatur på
omkring 16-27 °C og luftfugtighed på omkring 36-65 %.
Undgå følgende steder ved placering af maskinen.
•
Undgå steder i nærheden af vinduer og direkte sollys.
•
Undgå steder med vibrationer.
•
Undgå steder med voldsomme temperatursvingninger.
•
Placér ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm.
•
Undgå steder med dårlig ventilation.
Hvis gulvet er sart over for maskinens hjul, når den flyttes efter installation, kan gulvmaterialet blive beskadiget.
Under kopiering frigives en vis mængde ozon, men denne mængde er ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog være
ubehagelig, hvis maskinen bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles ekstraordinært
mange kopier. Det bedste miljø for fotokopiering er et lokale med god ventilation.
1-3
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Forholdsregler for brug
Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer
FORSIGTIG
Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
Opbevar dele, der indeholder toner, utilgængeligt for børn.
Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjne eller på huden, hvis der spildes toner fra dele, der indeholder den.
•
Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigelige mængder
vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste.
•
Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand og drikke 1-2 glas vand for at fortynde
maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det.
•
Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis der fortsat er smerter.
•
Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand.
Forsøg ikke på at åbne eller ødelægge dele, der indeholder toner.
Andre forholdsregler
Returnér den udtømte tonerbeholder og beholderen til brugt toner til forhandleren eller serviceteknikeren. Den
returnerede tonerbeholder og beholderen til brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med
gældende lovbestemmelser.
Placér maskinen på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.
Opbevar maskinen i et lokale, hvor temperaturen forbliver under 40 °C, og hvor markante ændringer af temperatur og
luftfugtighed kan undgås.
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage papiret ud af kassetten og MF-bakken
(multifunktionsbakken), lægge det tilbage i originalemballagen og forsegle det igen.
1-4
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Lasersikkerhed (Europa)
Laserstråling kan være farlig. Laserstrålingen inde i maskinen er derfor hermetisk forseglet vha. beskyttelseskabinettet
og det ydre dæksel. Der kan ikke slippe stråling ud fra maskinen, når den benyttes normalt af en bruger.
Maskinen er klassificeret som et Class 1-laserprodukt under IEC/EN 60825-1:2007.
FORSIGTIG: Udførelse af andre fremgangsmåder end de, der beskrives i denne vejledning, kan medføre farlig stråling.
Disse mærkater er placeret på laserscanneren inde i maskinen og er ikke tilgængelige for brugeren.
Oplysninger om CLASS 1-laserprodukter findes på typeskiltet.
1-5
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning
Det kan være forbudt at kopiere/scanne ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.
Kopiering/scanning af følgende elementer er forbudt og vil blive retsforfulgt. Forbuddet er ikke begrænset til disse
elementer. Udfør ikke bevidst kopiering/scanning af elementer, som ikke må kopieres/scannes.
•
Check
•
Pengesedler
•
Værdipapirer
•
Frimærker
•
Pas
•
Certifikater
Nationale love og national lovgivning kan forbyde eller begrænse kopiering/scanning af andre elementer end de, der er
nævnt ovenfor.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
1-6
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Juridiske oplysninger
Denne vejledning eller dele heraf må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke
fra indehaveren af ophavsretten.
Vedrørende varemærker
•
PRESCRIBE er et registreret varemærke, der tilhører Kyocera Corporation.
•
KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows 8 og Internet Explorer er registrerede varemærker, der tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
•
PCL er et varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemærker, der tilhører Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation.
•
IBM og IBM PC/AT er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M og Typebank-OCR er varemærker, der tilhører TypeBank®.
•
Alle europæiske sprogfonte, der er installeret på denne maskine, bruges i henhold til licensaftale med Monotype
Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino og Times er registrerede varemærker, der tilhører Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerede varemærker, der
tilhører International Typeface Corporation.
•
ThinPrint er et varemærke, der tilhører Cortado AG i Tyskland og andre lande.
•
UFST™ MicroType®-fonte fra Monotype Imaging Inc. er installeret på denne maskine.
•
Denne maskine indeholder software med moduler, der er udviklet af Independent JPEG Group.
•
Dette produkt indeholder NetFront Browser fra ACCESS CO., LTD.
•
ACCESS, ACCESS logoet og NetFront er varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører ACCESS CO., LTD. i USA,
Japan og andre lande.
•
© 2011 ACCESS CO., LTD. Alle rettigheder forbeholdes.
•
Java er et registreret varemærke tilhørende Oracle og/eller dets datterselskaber.
•
iPad, iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc. registrerede i USA og andre lande.
•
AirPrint og AirPrint logo er varemærker tilhørende Apple Inc.
•
iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens fra
by Apple Inc.
Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærkebetegnelser. Betegnelserne ™ og
® bruges ikke i denne betjeningsvejledning.
1-7
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
GPL/LGPL
Dette produkt indeholder (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)
software som en del af produktets firmware. Du kan få kildekoden, og du har tilladelse til at kopiere, distribuere og
ændre produktet i overensstemmelse med betingelserne fra GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-8
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-9
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-10
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-11
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-12
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Energisparefunktion
Enheden er udstyret med en Lav strømniveau-tilstand hvor energiforbruget reduceres efter der er gået et stykke tid
efter enheden blev anvendt sidste gang, samt en Dvale hvor printer og faxfunktioner forbliver i ventetilstand, men
strømforbruget reduceres til et minimum når der ikke er aktivitet på enheden indefor en indstillet tidsperiode. Yderligere
har enheden en Nedlukningstilstand, hvor enheden automatisk slukker efter en bestemt tidsperiode efter sidste
anvendelse af enheden.
Lavt strømniveau-tilstand
Enheden går automatisk i lavt strømniveau-tilstand når der er gået 1 minut efter enheden blev anvendt sidst. Det
tidsrum, der skal gå uden aktivitet, før Lavt strømniveau-tilstanden aktiveres, kan forlænges. For yderligere oplysninger,
se Lavstrømstilstand og Automatisk lavstrømstilstand (side 2-14).
Dvale
Dvaletilstanden aktiveres automatisk, når maskinen har været ubenyttet i 1 minut. Det tidsrum, der skal gå uden aktivitet,
før Dvaletilstanden aktiveres, kan forlænges. For yderligere information, se Dvale og automatisk dvale (side 2-15).
Nedlukningstilstand
Nedlukningstilstand aktiveres automatisk, når enheden har været ubenyttet i 1 time. Det tidsrum, der skal gå uden
aktivitet, før Nedlukningstilstanden aktiveres, kan forlænges ved at ændre indstillingen for Nedlukningstilstanden. Du
kan også vælge regler for om maskinen skal gå i nedlukningstilstand for individuelle funktioner. For yderligere
oplysninger, se engelsk Operation Guide.
Funktioner til automatisk 2-sidet kopiering
Maskinen har 2-sidet kopiering som standardfunktion. Ved f.eks. at kopiere to 1-sidede originaler på et enkelt ark papir
kan papirforbruget reduceres. For yderligere information, se Duplex (side 6-15).
Udskrivning i duplextilstand reducerer papirforbruget og bidrager til bevarelse af skovressourcer. Duplextilstanden
reducerer også mængden af det papir, der skal købes, og derved omkostninger. Det anbefales at indstille
duplexudskrivning som standard i de maskiner, der kan udskrive i duplex.
Ressourcebesparelser - papir
For bevarelse og bæredygtig brug af skovressourcer anbefales det at bruge både genbrugspapir og nyt papir, der er
certificeret i henhold til miljømæssige initiativer eller er forsynet med anerkendte miljømærker, der overholder EN
12281:2002* eller en tilsvarende kvalitetsstandard.
Denne maskine understøtter også udskrivning på 64 g/m2 papir. Anvendelse af denne papirtype, der indeholder færre
råvarer, kan føre til yderligere bevarelse af skovressourcer.
* : EN12281:2002 "Skrive-, kopi- og kontorpapir - Krav til kopipapir til kopimaskiner"
Du kan få oplysninger om anbefalede papirtyper af din forhandler eller servicetekniker.
Miljømæssige fordele ved "Strømstyring"
Med henblik på reduktion af strømforbrug er maskinen er udstyret med en strømstyringsfunktion, der automatisk
aktiverer strømsparetilstand, når maskinen ikke benyttes i et vist tidsrum.
Selv om det tager maskinen lidt tid til at vende tilbage til KLAR-tilstand, når den er sat til energisparetilstand, er det
muligt at opnå betydelig reduktion af energiforbrug. Det anbefales at bruge maskinen med aktiveringstid for
strømsparetilstand indstillet som standard.
1-13
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®)
Vi har som deltagervirksomhed i det internationale Energy Star-program fastslået, at denne maskine
overholder de standarder, der er fastlagt i programmet.
ENERGY STAR® er et frivilligt energieffektivitetsprogram med det formål at udvikle og fremme brugen af
produkter med høj energieffektivitet med henblik på at forhindre den globale opvarmning. Kunder, der
køber ENERGY STAR® kvalificerede produkter, bidrager til reduktion af udledning af drivhusgaser og
energirelaterede omkostninger.
1-14
2
Installation og
opsætning af maskinen
Dette kapitel indeholder information til administratoren om maskinen, såsom maskinens dele, kabelforbindelser og
softwareinstallation.
Del-navne ........................................................................................................................................................... 2-2
Maskinens ydre ........................................................................................................................................ 2-2
Stik/Indvendigt ......................................................................................................................................... 2-3
Med valgfrit tilbehør ................................................................................................................................. 2-4
Tilslutning af maskinen og andre enheder ......................................................................................................... 2-5
Tilslutning af kabler ............................................................................................................................................ 2-6
Tilslutning af LAN-kabel ........................................................................................................................... 2-6
Tilslutning af USB-kabel ........................................................................................................................... 2-7
Tilslutning af strømkabel .......................................................................................................................... 2-7
Tænding/slukning ............................................................................................................................................... 2-8
Tænding ................................................................................................................................................... 2-8
Slukning ................................................................................................................................................... 2-8
Log på/log af ...................................................................................................................................................... 2-9
Log på ...................................................................................................................................................... 2-9
Log af ..................................................................................................................................................... 2-10
Maskinens standardindstillinger ........................................................................................................................ 2-11
Indstilling af dato og klokkeslæt .............................................................................................................. 2-11
Opsætning af netværk (Tilslutning af LAN-kabel) .................................................................................. 2-13
Energisparefunktion ......................................................................................................................................... 2-14
Lavstrømstilstand og Automatisk lavstrømstilstand ............................................................................... 2-14
Dvale og automatisk dvale ..................................................................................................................... 2-15
Guide til hurtig opsætning ................................................................................................................................ 2-17
Installation af software ..................................................................................................................................... 2-20
Software på DVD (Windows) ................................................................................................................. 2-20
Installation af software i Windows .......................................................................................................... 2-21
Afinstallation af software ........................................................................................................................ 2-26
Installere software på en Mac computer ................................................................................................ 2-27
Opsætning af TWAIN-driver ................................................................................................................... 2-29
Opsætning af WIA-driver ....................................................................................................................... 2-30
Kontrol af tælleren ............................................................................................................................................ 2-31
Embedded Web Server RX .............................................................................................................................. 2-32
Adgang Embedded Web Server RX ...................................................................................................... 2-33
Ændring af sikkerhedsindstillingerne ..................................................................................................... 2-35
Ændre enhedsinformation ..................................................................................................................... 2-37
E-mail-indstillinger ................................................................................................................................. 2-39
Registrering af destinationer .................................................................................................................. 2-43
2-1
Installation og opsætning af maskinen > Del-navne
Del-navne
Maskinens ydre
1
2
3
4
13
14
15
16
10
5
6
7
11
12
8
17
9
1 Dokumentføder
10 Originalstopper
2 Originalbreddestyr
11 Stik til USB-hukommelse
3 Originalplade
12 Knap til at åbne frontdæksel
4 Udskubningsplade for original
13 Glaspanel
5 Indre bakke
14 Indikatorplader for originalstørrelse
6 Papirstopper
15 Glasplade
7 Frontlåge
16 Betjeningspanel
8 Kassette 1
17 Håndtag
9 Hovedafbryder
18 Bagdæksel
19 Håndtag
Med valgfrit tilbehør (side 2-4)
18
19
2-2
Installation og opsætning af maskinen > Del-navne
Stik/Indvendigt
1
2
3
6
7
4
5
1 LINJE-stik
5 Stik til USB-interface
2 TLF-stik
6 Kuverthåndtag (P-4030i MFP og kun P-4035i MFP )
3 Interface til tilbehør
7 Fuserdæksel
4 Netværksinterfacestik
8
9
10
11
12
13
12
14
15
8 Papirbreddestyr
12 Papirbreddestyr
9 Support Tray Section of the Multi Purpose Tray
13 Bundplade (P-4030i MFP og kun P-4035i MFP )
10 Multifunktionsbakke
14 Størrelsesvælger
11 Justeringsstyr for papirlængde
15 Duplex dæksel
2-3
Installation og opsætning af maskinen > Del-navne
17
18
16
19 20
16 Tonerbeholder (Sort)
19 Venstre dæksel
17 Udløserarm til tonerbeholder
20 Beholder til brugt toner
18 Registreringsrulle
Med valgfrit tilbehør
1
2
3
4
6
7
5
1 Kortlæser
6 Bagerste bakke (P-5035i MFP og kun P-6035i MFP )
2 Kassette 2
7 Papirstopper (P-5035i MFP og kun P-6035i MFP )
3 Kassette 3
Tilbehør (side 8-2)
4 Kassette 4
5 Kassette 5
2-4
Installation og opsætning af maskinen > Tilslutning af maskinen og andre enheder
Tilslutning af maskinen og andre enheder
Forbered de nødvendige kabler, der passer til miljøet og formålet med maskinens anvendelse.
Når maskinen tilsluttes en pc via USB
MFP
USB
Når maskinen tilsluttes en pc på netværket
MFP
Netværk
Netværk
BEMÆRK
Hvis du bruger maskinen med tilbehørskittet til trådløs interface, behøver du ikke at forbinde LAN-kablet. Hvis du vil
anvende et trådløst LAN, er det nødvendigt at ændre standardindstillingerne for maskinen ved hjælp af systemmenuen.
Yderligere netværk (Se engelsk Operation Guide)
Kabler der kan anvendes
Tilslutningsmiljø
Funktion
Nødvendigt kabel
Slut et LAN-kabel til maskinen.
Printer/Scanner/Netværk FAX*1
LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Tilslut et USB-kabel til maskinen.
Printer/Scanner (TWAIN/WIA)
USB2.0 kompatibelt kabel (Hi-Speed USB
kompatibelt, Maks. 5,0 m)
*1 Kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.
2-5
Installation og opsætning af maskinen > Tilslutning af kabler
Tilslutning af kabler
Tilslutning af LAN-kabel
VIGTIGT
Hvis strømmen er tændt, skal du slukke på hovedafbryderen.
Slukning (side 2-8)
1
Tilslut kablet til maskinen.
1 Tilslut LAN-kablet til netværksinterfacestikket.
2 Tilslut den anden ende af kablet til hubben.
2
Opsæt maskinen.
Tænd maskinen, og konfigurér netværket.
For yderligere oplysninger, se Opsætning af netværk (Tilslutning af LAN-kabel) på side 2-13.
2-6
Installation og opsætning af maskinen > Tilslutning af kabler
Tilslutning af USB-kabel
VIGTIGT
Hvis strømmen er tændt, skal du slukke på hovedafbryderen.
Slukning (side 2-8)
1
Tilslut kablet til maskinen.
1 Forbind USB-kablet til USB-stikket på venstre side af maskinen.
2 Forbind kablets anden ende til PC´en.
Tilslutning af strømkabel
1
Tilslut kablet til maskinen.
1 Fjern dækslet.
2 Tilslut den ene ende af det medfølgende strømkabel til maskinen og den anden ende til en
stikkontakt.
VIGTIGT
Brug kun det strømkabel, som leveres sammen med maskinen.
2-7
Installation og opsætning af maskinen > Tænding/slukning
Tænding/slukning
Tænding
1
Tænd på hovedafbryderen.
VIGTIGT
Når du slukker på hovedafbryderen, må den ikke tændes igen med det samme. Vent
mindst 5 sekunder, og tænd derefter på hovedafbryderen.
Slukning
VIGTIGT
Når indikatorerne [Processing] eller [Memory] lyser op eller blinker, er maskinen i gang. Slukning på
afbryderen, mens maskinen er i gang, kan beskadige den.
1
Sluk på afbryderen.
Kontrollér, at indikatorerne er slukket.
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid...
FORSIGTIG
Sluk maskinen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal benyttes i en bestemt periode (eksempelvis om
natten). Fjern af sikkerhedsmæssige årsager stikket fra stikkontakten, hvis maskinen ikke skal benyttes i en
længere periode (eksempelvis i løbet af en ferie). Bemærk at faxtransmission og -modtagelse afbrydes, når
strømmen kobles fra maskinen, hvis der benyttes maskiner, som har faxtilbehøret installeret.
VIGTIGT
Fjern papiret fra kassetterne, og pak det ind i originalemballagen for at beskytte det mod fugt.
2-8
Installation og opsætning af maskinen > Log på/log af
Log på/log af
Hvis du indstiller en funktion, der kræver administratorrettigheder, eller hvis administration af brugerlogin er aktiveret,
skal du indtaste dit login brugernavn og adgangskode.
BEMÆRK
Fabriksindstillet login brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.
Modelnavn
Brugernavn til login
Adgangskode til login
P-4030i MFP/P-4035i MFP
4000
4000
P-5035i MFP
5000
5000
P-6035i MFP
6000
6000
Du har ikke mulighed for at logge på, hvis du glemmer dit brugernavn eller adgangskode til login. I dette tilfælde er det
nødvendigt at logge på med administratorrettigheder og ændre brugernavn og adgangskode til login.
Log på
Normalt login
1
Indtast dit brugernavn og adgangskode til login.
1 Tryk på [Tastatur] for at indtaste brugernavnet til logon, hvis dette skærmbillede vises under
betjeningen.
Angiv brugernavn og adgangskode.
Log ind på:
10:10
Lokal
Brugernavn til logon
Tastatur
Adgangskode til logon
Tastatur
Logon
Metode til tegnangivelse (side 8-5)
2 Tryk på [Adgangskode] for at indtaste adgangskode for login og tryk på [OK].
BEMÆRK
Hvis [Netværksgodkendelse] vælges som metode til brugergodkendelse, er det muligt at
vælge enten [Lokal] eller [Netværk] som godkendelsesdestination.
2
Tryk på [Logon].
2-9
Installation og opsætning af maskinen > Log på/log af
Simpelt login
Vælg den bruger, der skal logge på.
01
04
02
A
Ingen
05
Ingen
08
B
10:10
03
Ingen
06
Ingen
09
C
Ingen
1/3
07
Ingen
Menu
Vælg en bruger og log på, hvis dette skærmbillede vises under betjeningen.
BEMÆRK
Der vises et indtastningsskærmbillede, hvis en adgangskode er påkrævet.
Indstillinger for nem login (Se engelsk Operation Guide)
Log af
For at logge af denne maskine, tryk på tasten [Authentication/Logout] for at vende tilbage til
skærmbilledet til indtastning af brugernavn og adgangskode til login.
Brugerne logges automatisk af i følgende tilfælde:
•
Når maskinen går i lav strøm- eller dvaletilstand.
•
Når Automatisk nulstilling er aktiveret.
2-10
Installation og opsætning af maskinen > Maskinens standardindstillinger
Maskinens standardindstillinger
Før maskinen bruges skal indstillinger som dato og tid, netværkskonfiguration og energisparefunktioner konfigureres.
Guiden til opsætning af maskine starter, når maskinen tændes for første gang efter installationen. Følgendes
indstillinger skal også konfigureres hvis nødvendigt.
BEMÆRK
Maskinens standardindstillinger kan ændres i systemmenuen. For indstillinger der kan konfigureres fra Systemmenuen,
se engelsk Operation Guide.
Indstilling af dato og klokkeslæt
Følg fremgangsmåden nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt under installationen.
Når du sender en e-mail vha. transmissionsfunktionen, vil datoen og klokkeslættet for denne indstilling blive angivet i emailens overskrift. Indstil datoen, klokkeslættet og tidszonen i forhold til GMT for den lokalitet, hvor maskinen anvendes.
BEMÆRK
Se engelsk Operation Guide, for at foretage ændringer efter denne indledende konfiguration.
1
Vis skærmen.
Tryk på knappen [System Menu/Counter], [
], og derefter på [Dato/Timer/Energibesparelse].
Systemmenu/Tæller.
Systemmenu
1
10:10
Printer
System/netværk
3
5/5
Dato/Timer/Energibesparelse
2
Justering/vedligeholdelse
Luk
2
Konfigurér indstillingerne.
1 Indstil tidszone.
Systemmenu/Tæller.
Dato/Timer/Energibesparelse
Systemmenu/Tæller.
Dato/Timer/Energibesparelse - Tidszone
10:10
2
Dato/klokkeslæt
10/10/2013 10:10
Datoformat
10:10
-12:00 Den internationale datolinje (vest)
+13:00 Samoa
DD/MM/YYYY
1/24
1/4
Tidszone
+09:00 Osaka, Sapporo, Tokyo
Auto.nulstil.
Til
< Tilbage
2-11
1
-11:00 UTC-tid -11
-10:00 Hawaii
Afbryd
OK
Installation og opsætning af maskinen > Maskinens standardindstillinger
2 Indstil sommertid.
Systemmenu/Tæller.
Tidszone - Sommertid
10:10
Fra
Til
1/1
Afbryd
< Tilbage
OK
BEMÆRK
Indstillingen Sommertid vises ikke, hvis du vælger en region, som ikke anvender sommertid.
3 Indstil datoen.
Systemmenu/Tæller.
Dato/Timer/Energibesparelse
Systemmenu/Tæller.
Dato/Timer/Energibesp... - Dato/klokkeslæt
10:10
Dato/klokkeslæt
10/10/2013 10:10
1
År
Måned
10:10
Dag
Datoformat
DD/MM/YYYY
1/4
Tidszone
2
+09:00 Osaka, Sapporo, Tokyo
Auto.nulstil.
Til
3
Afbryd
< Tilbage
4 Indstil klokkeslæt.
Systemmenu/Tæller.
Dato/klokkeslæt - Tid
10:10
Minut
Time
:
Sekund
:
:
1
Afbryd
< Tilbage
2-12
OK
2
Næste >
Installation og opsætning af maskinen > Maskinens standardindstillinger
Opsætning af netværk (Tilslutning af LAN-kabel)
Maskinen er udstyret med netværksinterface, der er kompatibelt med netværksprotokoller såsom TCP/IP(IPv4), TCP/
IP(IPv6), NetBEUI, og IPSec. Det gør det muligt at udskrive fra Windows, Macintosh, UNIX og andre platforme.
Opsætning af TCP/IP (IPv4) til forbindelse med Windows-netværket. For indstillingsprocedure, se Guide til hurtig
opsætning på side 2-17.
BEMÆRK
• Bed din netværksadministrator om IP-adressen på forhånd, og hav den klar, når du konfigurer denne indstilling.
I følgende tilfælde, indstil IP-adressen for DNS serveren i Embedded Web Server RX.
- Når værtsnavnet anvendes med "DHCP" indstilling sat til "Slukket"
- Når DNS server anvendes med IP-adresse der ikke automatisk er tildelt af DHCP.
Se Embedded Web Server RX User Guide.
• Se den engelske betjeningsvejledning for yderligere netværksindstillinger.
Indstillinger for trådløst netværk
Når det trådløse netværks interfacekit (IB-51)(Tilbehør) er installeret på maskinen, og forbindelsesindstillingerne er
konfigureret, er det muligt at udskrive i et trådløst netværk (trådløst LAN) miljø. Det følgende er en introduktion til
indstillinger for tilslutning ved hjælp af hurtig opsætning.
Følgende fire indstillinger kan konfigureres i hurtig opsætning Indstil det trådløse netværk i henhold til engelsk Operation Guide.
Tilgængelige netværk
Viser adgangspunkter som maskinen kan tilsluttes til.
Push-knap
Hvis adgangspunktet understøtter push-knap metoden, kan de trådløse indstillinger konfigureres ved hjælp af push-knappen.
Denne indstilling udfører push-knap og forbindelsen startes ved at trykke på push-knappen på adgangspunktet.
BEMÆRK
Push-knap metoden understøtter kun WPS (WiFi Protected Setup).
PIN (Enhed)
Starter forbindelsen ved hjælp af maskinens PIN-kode. Indtast PIN-koden i adgangspunktet. Maskinens PIN-kode
genereres automatisk.
PIN (Terminal)
Starter forbindelsen ved hjælp af adgangspunktets PIN-kode. Indtast PIN-koden fra adgangspunktet.
2-13
Installation og opsætning af maskinen > Energisparefunktion
Energisparefunktion
Maskinen skifter automatisk til Lavt strømniveau-tilstand for at reducere strømforbruget, efter en bestemt periode uden
anvendelse af maskinen. Hvis der går en yderligere periode, uden at maskinen anvendes, går maskinen automatisk i
dvaletilstand, hvilket minimerer strømforbruget. Hvis maskinen ikke anvendes under dvaletilstand, slukkes strømmen
automatisk.
Lavstrømstilstand og Automatisk lavstrømstilstand
Lavstrømstilstand
Hvis maskinen ikke betjenes i et vist tidsrum, vil energispareindikatoren lyse, og skærmen bliver mørk for at reducere
strømforbruget. Denne tilstand benævnes lavstrømstilstand. Der vil vises "Mangler strøm." på skærmen.
Energispareindikator
Hvis der modtages udskriftsdata i løbet af lavstrømstilstanden, tænder maskinen automatisk og begynder
udskrivningen. Ligeledes hvis der modtages faxdata mens maskinen er i lavstrømstilstand, tænder maskinen automatisk
og starter udskrivningen.
Gør et af følgende for genoptagelse.
•
Tryk på berøringspanelet eller en vilkårlig knap på betjeningspanelet.
•
Åbn dokumentføderen.
•
Anbring originalerne i dokumentføderen.
Maskinen vil være klar til drift indenfor 10 sekunder.
Bemærk, at særlige forhold i omgivelserne (eksempelvis ventilation) kan forlænge maskinens reaktionstid.
Automatisk lavstrømstilstand
Automatisk lavstrømstilstand skifter automatisk maskinen til lavstrømstilstand, hvis den har været uanvendt i en
forudindstillet tidsperiode.
Dette tidsrum er som standard 1 minut.
For information om indstilling af lavstrømstilstand, se Guide til hurtig opsætning på side 2-17.
BEMÆRK
Hvis lavstrømstimeren er samme som dvaletimeren, vælges dvaletilstanden.
2-14
Installation og opsætning af maskinen > Energisparefunktion
Dvale og automatisk dvale
Dvale
Tryk på knappen [Energy Saver], for at aktivere dvaletilstanden. Berøringspanelet og alle indikatorer undtagen
energispareindikatoren på betjeningspanelet vil slukkes for at spare en maksimal mængde strøm . Denne tilstand
benævnes lavstrømstilstand.
Energispareindikator
Hvis der modtages udskriftsdata i løbet af dvaletilstanden, tænder maskinen automatisk og begynder udskrivningen.
Ligeledes hvis der modtages faxdata mens maskinen er i dvaletilstand, tænder maskinen automatisk og starter udskrivningen.
For at fortsætte, udføres følgende handlinger.
•
Tryk på tasten [Energy Saver].
Maskinen vil være klar indenfor 15 sekunder (P-4030i MFP/P-4035i MFP), 20 sekunder (P-5035i MFP) eller 25 sekunder
(P-6035i MFP).
Bemærk, at særlige forhold i omgivelserne (eksempelvis ventilation) kan forlænge maskinens reaktionstid.
Automatisk dvale
Hvis Automatisk dvale er valgt, skifter maskinen til Dvale, når den har stået ubenyttet i et vist tidsrum i Lavt
strømniveau-tilstand.
Dette tidsrum er som standard 1 minut.
For at ændre den forudstillede tid, se Guide til hurtig opsætning på side 2-17.
BEMÆRK
Hvis lavstrømstimeren er samme som dvaletimeren, vælges dvaletilstanden.
Dvaleregler (modeller i Europa)
Du kan indstille om dvaletilstand skal gælde for hver funktion. Når maskinen går i dvaletilstand kan id-kort ikke genkendes.
Se Engelsk Operation Guide for flere oplysninger om indstillinger for Dvaletilstanden.
2-15
Installation og opsætning af maskinen > Energisparefunktion
Dvaleniveau (Energisparer og hurtig opstart) (modeller uden for Europa)
I dvaletilstand kan du skifte mellem følgende to tilstande: Energisparetilstand og hurtig opstartstilstand. Standardindstilling
er energisparetilstand.
Energisparefunktionen reducerer strømforbruget endnu mere end hurtig opstartstilstand, og giver mulighed for at
indstille dvaletilstand separat for hver funktion. Den nødvendige tid for maskinen for at vågne op fra strømsparetilstand
og genoptage normal drift vil være længere end for hurtig opstartstilstanden. Id-kort kan ikke genkendes.
BEMÆRK
Hvis Network Interface Kit (tilbehør) er installeret, kan energisparer ikke specificeres.
Hurtig opstartstilstand gendanner hurtigere fra dvaletilstanden end energisparetilstanden. For at gendanne, tryk på
knappen [Energy Saver] på betjeningspanelet. Hvis der modtages udskriftsdata i løbet af dvaletilstanden, tænder
maskinen automatisk og begynder udskrivningen.
For flere oplysninger om indstillinger af dvaleniveau, se Guide til hurtig opsætning på side 2-17.
2-16
Installation og opsætning af maskinen > Guide til hurtig opsætning
Guide til hurtig opsætning
For faxfunktioner, papirindstillinger, energisparefunktioner og netværksindstillinger, kan følgende indstillinger konfigureres
via en guide-stil skærm.
Faxopsætning
Konfigurerer de grundlæggende faxindstillinger.
1. Opk./modt.tilst.
Opkaldsmetode
Modtagelsesmetode
Automatisk (DRD)
2. Oplys. lokal fax
Lokalt faxnavn
Lokalt faxnummer
Lokalt fax-id
TTI
3. Lyd
Højttalerlydstyrke
Monitorlydstyrke
Job afsluttet summer
4. Ring
Normal
Telefonsvarer
Skift ml. fax/tlf.
5. Genopkald
Papiropsætning
Antal nye forsøg
Konfigurerer papirformat og -medietype, der skal anvendes i kassetter og multifunktionsbakken.
Papirformat*1
1. Kassette 1
Medietype
2. Kassette 2*2
Papirformat*1
Medietype
3. Kassette 3*2
Papirformat*1
Medietype
4. Kassette 4*2
Papirformat*1
Medietype
5. Kassette 5*2
Papirformat*1
Medietype
6. MF-bakke
Papirformat
Medietype
Opsætning af
energisparetilstand
Konfigurerer dvaletilstanden og energisparetilstanden.
1. Dvale
Dvaletimer
Dvaleniveau (Modeller udenfor Europa)
2. Lavstrømstilst.
Netværksopsætning
Lavstrømstimer
Indstiller trådløst netværk
1. Netværk
Hent IP-adresse
IP-adresse*3
Subnet Mask*3
Standardgateway*3
*1 Vises kun, når formatvælgeren på kassetten er indstillet til "Other".
*2 Vises kun hvis papirføderen (tilbehør) er installeret.
*3 Vises ikke når "Hent IP Adresse" er indstillet til [Auto (DHCP)].
2-17
Installation og opsætning af maskinen > Guide til hurtig opsætning
BEMÆRK
Når der vises brugerautentifikation-skærmbilledet, indtast dit [Login] brugernavn og adgangskode.
Fabriksindstillet login brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.
Modelnavn
Brugernavn til login
Adgangskode til login
P-4030i MFP/P-4035i MFP
4000
4000
P-5035i MFP
5000
5000
P-6035i MFP
6000
6000
1
Vis skærmen.
Systemmenu/Tæller.
Systemmenu
1
10:10
Guide til hurtig opsætning
Sprog
2
1/5
Rapport
Tæller
Luk
2
Vælg en funktion.
Systemmenu/Tæller.
Guide til hurtig opsætning
10:10
Faxopsætning
Papiropsætning
1/1
Opsætning af energisparetilstand
Netværksopsætning
< Tilbage
3
Konfigurér indstillingerne.
10:10
Systemmenu/Tæller.
Papiropsætning
1. Kassette 1
2. Kassette 2
3. Kassette 3
4. Kassette 4
Angiv papirstørrelse og type
som skal lægges i kassetten.
5. Kassette 5
6. MF-bakke
End
Næste >
Start guiden. Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere indstillingerne.
BEMÆRK
I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med konfiguration af indstillingerne kan du se
nærmere oplysninger på Skærmbilledet Start på side 3-4.
2-18
Installation og opsætning af maskinen > Guide til hurtig opsætning
Kontrol
Beskrivelse
Afslut
Lukker guiden. Indstillingerne, som er blevet konfigureret indtil nu, anvendes.
Forrige
Vender tilbage til forrige element.
Spring over
Går videre til det næste element uden indstilling af det aktuelle element.
Næste
Går videre til næste skærmbillede.
Tilbage
Vender tilbage til forrige skærmbillede.
Fuldfør
Registrér indstillingerne og forlad guiden.
2-19
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Installation af software
Installér den korrekte software fra den medfølgende DVD (Product Library) på din PC, hvis du ønsker at bruge
maskinens printerfunktion, foretage en TWAIN-/WIA-transmission eller afsendelse af netværksfax fra din PC.
Software på DVD (Windows)
Du kan enten bruge [Hurtig installation], eller [Brugerdefineret installation] kan vælges som installationsmetode.
[Hurtig installation] er standard installationsmetode. For at installere komponenter, som ikke kan installeres af [Hurtig
installation], brug [Brugerdefineret installation]. For detaljer om brugerdefineret installation, se Brugerdefineret
installation på side 2-23.
Software
Printing System Driver
Beskrivelse
Hurtig
installation
Denne driver tillader udskrivning af filer fra en computer. Flersidernes
beskrivelsessprog (PCL, XL, KPDL, osv.) er understøttet af en enkel driver.
Printerdriveren giver mulighed for fuld benyttelse af maskinens funktioner.
Anvend denne driver til at oprette PDF-filer.
Printing System (XPS) Driver
Denne driver understøtter XPS (XML Paper Specifikation) format udviklet af
Microsoft Corporation.
-
KPDL mini-driver/PCL
mini-driver
Det er en Microsoft MiniDriver, der understøtter PCL og KPDL. Der er nogle
begrænsninger på maskinens funktioner og valgmuligheder, der kan bruges
med denne driver.
-
FAX Driver
Muliggør afsendelse af et dokument oprettet i en softwareapplikation på en
computer som en fax.
-
TWAIN Driver
Denne driver muliggør scanning på maskinen, der bruger en
TWAIN-kompatibel softwareapplikation.
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) er en funktion i Windows, der muliggør
indbyrdes kommunikation mellem en billeddannede enhed som f.eks.
scanner og billedbehandlingsprogram. Et billede kan hentes ved hjælp af en
WIA-kompatibel softwareapplikation, som er nyttig når en
TWAIN-kompatibel softwareapplikation ikke er installeret på computeren.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Et hjælpeprogram, der muliggør overvågning af maskinen på netværket.
-
Status Monitor
Dette er et hjælpeprogram, der overvåger printerens status og rapporterer
løbende.
File Management Utility
Gør det muligt at sende og gemme et scannet dokument i en angivet
netværksmappe.
-
Network Tool for Direct Printing
Muliggør udskrivning af en PDF-fil uden at skulle åbne Adobe Acrobat/Reader.
-
FONTS
Skærmskrifttyperne, der muliggør brug af maskinens indbyggede skrifttyper
i en softwareapplikation.
BEMÆRK
• Installation i Windows skal udføres af en bruger der er logget på med administratorrettigheder.
• Når maskinen er tilsluttet med et USB-kabel, fungerer Plug and Play ikke, når maskinen er i dvaletilstand. For at
fortsætte installationen, tryk på knappen [Energy Saver] for at vække enheden fra dvale inden der fortsættes.
• Faxfunktionen kan kun benyttes på maskiner, som er udstyret med faxmulighed.
• WIA driver og Printing System (XPS) Driver kan ikke installeres i Windows XP.
2-20
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Installation af software i Windows
Hurtig installation
Følgende procedure er et eksempel på installation af software i Windows 7 ved hjælp af [Hurtig installation].
For detaljer om brugerdefineret installation, se Brugerdefineret installation på side 2-23.
1
Indsæt dvd'en.
BEMÆRK
• Installation i Windows skal udføres af en bruger logget på med administrator rettigheder.
• Hvis dialogboksen "Velkommen til guiden ny hardware fundet" vises, vælg [Afbryd].
• Hvis autorun skærmen vises, klik på [Kør setup.exe].
• Hvis vinduet med brugerkontostyring vises, klik på [Ja] ([Tillad]).
2
Vis skærmen.
2
1
Klik på [Vis licensaftale] og læs licensaftalen.
3
Installér ved hjælp af [Hurtig installation].
1
2
3
4
Du kan også vælge [Anvend værtsnavn for portnavn], og indstil til at anvende værtsnavnet for
standard TCP/IP-porten. (En USB-tilslutning kan ikke anvendes.)
2-21
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
BEMÆRK
• Maskinen kan ikke detekteres hvis den er slukket. Hvis computeren ikke kan registrere
maskinen, skal du se, om den er sluttet til computeren via et netværk eller USB-kabel, og
om den er tændt, og klik derefter på
(Genindlæs).
• Hvis vinduet Windows sikkerhed vises, skal du klikke på [Installer denne driversoftware
alligevel].
4
Afslut installationen.
Når "Dit software er klar til brug." vises, kan du anvende softwaren. For at udskrive en
testside, klik på "Udskriv en testside" afkrydsningsboksen og vælg maskinen.
Klik på [Udfør] for at forlade guiden.
BEMÆRK
Når du har valgt [Enhedsindstillinger] i Windows XP, vises dialogboksen for
enhedsindstillinger efter der er klikket på [Afslut]. Konfigurér indstillingerne for det tilbehør
der er installeret på maskinen. Enhedsindstillinger kan konfigureres efter at installationen er
udført. For detaljer, se enhedsindstillinger i Printing System Driver User Guide på
DVD´en.
Hvis der vises en system genstart, skal du genstarte computeren ved at følge anvisningerne
på skærmen. Dette fuldfører printerdriver installationsproceduren.
Hvis du installerer TWAIN-driveren, fortsæt ved at konfigurere Opsætning af TWAIN-driver
(side 2-29).
2-22
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Brugerdefineret installation
Følgende procedure er et eksempel på installation af software i Windows 7 ved hjælp af [Brugerdefineret installation].
1
Indsæt dvd'en.
BEMÆRK
• Installation i Windows skal udføres af en bruger logget på med administrator rettigheder.
• Hvis dialogboksen "Velkommen til guiden ny hardware fundet" vises, vælg [Afbryd].
• Hvis autorun skærmen vises, klik på [Kør setup.exe].
• Hvis vinduet med brugerkontostyring vises, klik på [Ja] ([Tillad]).
2
Vis skærmen.
1
2
Klik på [Vis licensaftale] og læs licensaftalen.
2-23
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
3
Installér ved hjælp af [Brugerdefineret installation].
1 Vælg den enhed, der skal installeres.
1
2
3
Det er muligt at benytte følgende knapper.
: Dette ændrer visningen til ikon- og tekst-visning.
: Brug dette til at vælge flere elementer.
: Hvis enheden ikke vises, tryk på denne knap for at vælge enheden direkte.
2 Vælg den driver, der skal installeres.
1
2
3
3 Vælg det hjælpeprogram, der skal installeres.
1
2
2-24
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
4 Klik på [Installer].
4
Afslut installationen.
Når "Dit software er klar til brug." vises, kan du anvende softwaren. For at udskrive en
testside, klik på "Udskriv en testside" afkrydsningsboksen og vælg maskinen.
Klik på [Udfør] for at forlade guiden.
BEMÆRK
Når du har valgt [Enhedsindstillinger] i Windows XP, vises dialogboksen for
enhedsindstillinger efter der er klikket på [Afslut]. Konfigurér indstillingerne for det tilbehør
der er installeret på maskinen. Enhedsindstillinger kan konfigureres efter at installationen er
udført. For detaljer, se enhedsindstillinger i Printing System Driver User Guide på
DVD´en.
Når der vises meddelelse om systemgenstart, skal du genstarte computeren ved at følge
instruktionerne på skærmen. Dette gennemfører proceduren for printerdriver installation.
Hvis du installerer TWAIN-driveren, fortsæt ved at konfigurere Opsætning af TWAIN-driver
(side 2-29).
2-25
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Afinstallation af software
Udfør følgende procedure for at slette softwaren fra din computer.
BEMÆRK
Afinstallation i Windows skal udføres af en bruger der er logget på med administratorrettigheder.
1
Vis skærmen.
Klik på knappen [Start] i Windows og vælg derpå [Alle programmer], [(navn på
udbyderfirma)], og [Afinstaller Product Library] for at få vist afinstallationsguiden.
BEMÆRK
I Windows 8, klik på [Søg] i amuletter, og indtast "Afinstallér Product Library" i søgeboksen.
Vælg [Afinstallér Product Library] på søgeoversigten.
2
Afinstallér softwaren.
Afmærk afkrydsningsboksen for den software der skal slettes.
1
2
3
Afslut afinstallationen.
Hvis der vises en system genstart, skal du genstarte computeren ved at følge anvisningerne
på skærmen. Dette gennemfører proceduren for afinstallation af softwaren.
BEMÆRK
• Softwaren kan også afinstalleres ved brug af Product Library.
• På skærmbilledet Product Library, klik på [Afinstaller], og følg vejledningen på skærmen
for at afinstallere softwaren.
2-26
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Installere software på en Mac computer
Maskinens printerfunktionalitet kan anvendes af en Mac-computer.
BEMÆRK
• Installation i MAC OS skal udføres af en bruger logget på med administrator rettigheder.
• Når du udskriver fra en Macintosh computer, indstil maskinens emulering til [KPDL] eller [KPDL(Auto)].
Se den engelsk Operation Guide.
• Ved tilslutning af Bonjour, aktivér Bonjour i maskinens netværksindstillinger.
Se den engelsk Operation Guide.
• Indtast det brugernavn og den adgangskode, der anvendes til at logge på operativsystemet i skærmbilledet Authenticate.
1
Indsæt dvd'en.
Dobbeltklik på [GEN_LIB] ikonet.
2
Vis skærmen.
2
1
Dobbeltklik på [(Firmanavn) OS X x.x] afhængig af din Mac OS version.
3
Installation af printerdriver.
Installér printedriveren som angivet i anvisningerne i installationssoftwaren.
Dette gennemfører proceduren for printerdriver installation.
Hvis der anvendes en USB-forbindelse, genkendes og tilsluttes maskinen automatisk.
Hvis der anvendes en IP tilslutning, er indstillingerne nedenfor nødvendige.
2-27
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
4
Konfigurér printeren.
1 Vis vinduet.
2
1
2 Vælg [Standard] og klik på enheden der vises i "Navn".
1
2
3
Vælg driveren i "Udskriv med".
4
BEMÆRK
Når du anvender en IP-forbindelse, skal du klikke på IP-ikonet for en IP-forbindelse og
derefter indtaste IP-adressen og printernavnet. Nummeret der indtastes i "Adresse" vil
automatisk vises i "Navn". Skift hvis nødvendigt.
3 Vælg de muligheder der er tilgængelige for maskinen.
1
2
4 Den valgte maskine er tilføjet.
2-28
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Opsætning af TWAIN-driver
Registrér denne maskine for TWAIN driveren. Anvisningerne er baserede på interface-elementer, som de forekommer i
Windows 7.
1
Vis skærmen.
1 Vælg [Start] knappen i Windows, [Alle programmer], [(Firmanavn)] og derefter [TWAIN
Driver Setting]. TWAIN Driver skærmen vises.
BEMÆRK
I Windows 8, klik på [Søg] i amuletter, og indtast "TWAIN Driver Setting" i søgeboksen.
Vælg [TWAIN Driver Setting] på søgeoversigten.
2 Klik på [Tilføj].
2
Konfigurér TWAIN Driveren.
(Netværk)
(USB)
Indtast maskinens navn.
1
2
3
4
1
Indstil måleenheder.
3
2
Vælg denne maskine på
listen.
Indtast maskinens IP-adresse
eller værtsnavn.
4
Indstil
komprimeringsforholdet.
5
Hvis der anvendes SSL,
afmærk afkrydsningsboksen
ved siden af SSL.
BEMÆRK
Hvis maskinens IP-adresse eller værtsnavn er ukendt, kontakt administrator.
3
Afslut registrering.
BEMÆRK
Klik på [Slet] for at slette den tilføjede maskine. Klik på [Rediger] for at ændre navne.
2-29
Installation og opsætning af maskinen > Installation af software
Opsætning af WIA-driver
Registrere denne maskine til WIA driveren. Instruktioner er baseret på brugerfladeelementer som de forekommer i Windows 7.
1
Vis skærmen.
1 Klik på [Start] knappen i Windows og indtast [Scanner] i [Søg i alle programmer og filer]. Klik
på [Vis scannere og kameraer] i søgelisten, så åbnes skærmen Scannere og kameraer.
BEMÆRK
I Windows 8, klik på [Søg] i amuletter, og indtast "Se scannere og kameraer" i
søgeboksen. Vælg [Se scannere og kameraer] i søgeoversigten, så vil skærmen med
scannere og kameraer vises.
2 Vælg det samme navn som denne maskine fra WIA driverne, og tryk på [Egenskaber].
1
2
2
Konfigurér WIA Driveren.
(Netværk)
1
2
3
Indtast maskinens IP-adresse eller værtsnavn.
4
Indstil måleenheder.
Hvis der anvendes SSL, afmærk afkrydsningsboksen
ved siden af SSL.
5
(USB)
1
2
Indstil komprimeringsforholdet.
3
Indstil måleenheder.
4
2-30
Installation og opsætning af maskinen > Kontrol af tælleren
Kontrol af tælleren
Tryk på knappen [System Menu/Counter] for at kontrollere antallet af udskrevne og scannede ark.
1
Vis skærmen.
Systemmenu/Tæller.
Systemmenu
1
10:10
Guide til hurtig opsætning
Sprog
1/5
2
Rapport
Tæller
Luk
2
Kontrol af tælleren.
Systemmenu/Tæller.
Tæller
10:10
Udskrevne sider
Scannede sider
Systemmenu/Tæller.
Tæller - Udskrevne sider
10:10
Kopi (total)
50
Printer(Total)
50
Kopi/Print.(Total)
100
Fax
25
1/1
< Tilbage
1/2
End
Et tryk på [ ] og derefter [som duplex] giver dig mulighed for at kontrollere antallet af sider
anvendt i Duplex (1-sidet) tilstand, Duplex (2-sidet) tilstand og den samlede total for begge.
Et tryk på [ ] og derefter [som kombineret] giver dig mulighed for at kontrollere antallet af
sider anvendt i Kombinér (Ingen) tilstand, Kombiner (2i1) tilstand, Kombinér (4i1) tilstand og
den samlede total for alle tre.
Et tryk på [ ] og derefter [efter papirstr.] giver dig mulighed for at kontrollere antallet af sider
udskrevet i hver papirstørrelse.
2-31
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Hvis maskinen er tilsluttet til netværket, kan du konfigurere forskellige indstillinger ved hjælp af Embedded Web Server
RX.
Dette afsnit forklarer hvordan der opnås adgang til Embedded Web Server RX, og hvordan sikkerhedsindstillingerne og
værtsnavnet ændres.
For detaljer om Embedded Web Server RX, se Embedded Web Server RX User Guide.
BEMÆRK
For fuld adgang til egenskaberne for Embedded Web Server RX sider, indtast brugernavn og adgangskode og klik på
[Login]. Indtastning af den foruddefinerede administratoradgangskode giver anvenderen mulighed for at få adgang til
alle sider, inklusive dokumentboks, adressebogen og indstillinger i navigationsmenuen. Fabriksindstillingen for
standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor.
Login User Name
Admin
Login Password
Admin
* Der skelnes mellem store og små bogstaver.
Indstillinger som administrator og standard anvendere kan konfigurere i Embedded Web Server RX er følgende.
Indstilling
Beskrivelse
Administrator
Almindelig
bruger
Device
Information
Maskinens opbygning kan kontrolleres.
Job Status
Viser al information for enheden, herunder udskrifts- og scanjobs,
lagringsjobs, planlagte jobs og historik for joblog.
Document Box
Tilføj eller slet dokumentbokse eller slet dokumenter i en dokumentboks.
*1
Address Book
Opret, rediger eller slet adresser og adressegrupper.
*1
Device Settings
Konfigurér maskinens avancerede indstillinger.
-
Function Settings
Konfigurér de avancerede funktionsindstillinger.
-
Network Settings
Konfigurér de avancerede netværksindstillinger.
-
Security Settings
Konfigurér de avancerede sikkerhedsindstillinger.
-
Management
Settings
Konfigurér de avancerede administrationsindstillinger.
-
*1 Den indloggede anvender kan muligvis ikke konfigurere nogle af indstillingerne afhængigt af tilladelserne for anvenderen.
BEMÆRK
• Faxfunktionerne er kun til rådighed på maskiner, som har faxfunktionen installeret.
• Oplysninger om faxindstillingerne er udeladt i denne udgave. For flere oplysninger om anvendelse af FAX, se
Betjeningsvejledning vedrørende fax.
2-32
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Adgang Embedded Web Server RX
1
Vis skærmen.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Tryk på [Enhedsinformation] på startskærmbilledet og derefter på [Identifikation/Netværk] for at
kontrollere maskinens IP-adresse og værtsnavn.
Enhedsinformation
Identifikation/Netværk
Eksempler: https://192.168.48.21/ (for IP adresse)
https://MFP001 (hvis værtsnavnet er "MFP001")
Hjemmesiden viser basisinformation om maskinen og Embedded Web Server RX, samt deres
aktuelle status.
BEMÆRK
• Hvis skærmbilledet "There is a problem with this website's security certificate." vises, skal
certifikatet konfigureres. For yderligere oplysninger om certifikater, se Embedded Web
Server RX User Guide.
• Du kan også fortsætte handlingen uden at konfigurere certifikatet.
2-33
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
2
Konfigurér funktionen.
Vælg en kategori fra navigationslinjen i venstre side af skærmbilledet.
BEMÆRK
For fuld adgang til egenskaberne for Embedded Web Server RX sider, indtast brugernavn
og adgangskode og klik på [Login]. Indtastning af den foruddefinerede
administratoradgangskode giver anvenderen mulighed for at få adgang til alle sider,
inklusive dokumentboks, adressebogen og indstillinger i navigationsmenuen.
Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor.
Login User Name
Admin
Login Password
Admin
* Der skelnes mellem store og små bogstaver.
2-34
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Ændring af sikkerhedsindstillingerne
I dette afsnit beskrives, hvordan du ændrer sikkerhedsindstillingerne.
1
Vis skærmen.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Tryk på [Enhedsinformation] på startskærmbilledet og derefter på [Identifikation/Netværk] for at
kontrollere maskinens IP-adresse eller værtsnavn.
Enhedsinformation
Identifikation/Netværk
3 Log på med administratorrettigheder.
Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor.
Login User Name
Admin
Login Password
Admin
* Der skelnes mellem store og små bogstaver.
4 Klik på [Security Settings].
2-35
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
2
Konfigurér sikkerhedsindstillingerne.
Fra menuen [Security Settings] skal du vælge den indstilling, som du ønsker at konfigurere.
BEMÆRK
• De konfigurerbare indstillinger i [Device Security], [Send Security], og [Network Security]
kan også konfigureres fra maskinens System Menu.
For yderligere oplysninger, se engelsk Operation Guide.
• For yderligere oplysninger om indstillinger af certifikater, se Embedded Web Server RX User
Guide.
2-36
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Ændre enhedsinformation
Ændre maskinens enhedsinformation.
1
Vis skærmen.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Tryk på [Enhedsinformation] på startskærmbilledet og derefter på [Identifikation/Netværk] for at
kontrollere maskinens IP-adresse eller værtsnavn.
Enhedsinformation
Identifikation/Netværk
3 Log på med administratorrettigheder.
Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor.
Login User Name
Admin
Login Password
Admin
* Der skelnes mellem store og små bogstaver.
4 Fra menuen [Device Settings] vælges [System].
3
1
2
2-37
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
2
Angiv værtsnavnet.
Indtats enhedsinformationen, og klik på [Submit].
VIGTIGT
• Genstart netværket, eller sluk og tænd maskinen igen efter ændring af indstillingen.
• For at genstarte netværksinterfacekortet skal du klikke på [Reset] i menuen
[Management Settings] og herefter klikke på [Restart Network] i “Restart”.
2-38
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
E-mail-indstillinger
Ved at konfigurere SMTP-indstillingerne, er det muligt at sende de scannede billeder fra maskinen som vedhæftede filer
til e-mails og at sende e-mail-beskeder, når job er afsluttet.
For at kunne benytte denne funktion skal maskinen være tilsluttet en mail-server med SMTP-protokollen.
Desuden skal følgende konfigureres.
•
SMTP-indstillinger
Enhed: "SMTP Protocol" og "SMTP Server Name" i "SMTP"
•
Afsenderadressen når maskinen sender e-mails.
Enhed: "Sender Address" i "E-mail Send Settings"
•
Indstilling til at begrænse størrelsen af e-mails.
Enhed: "E-mail Size Limit" i "E-mail Send Settings"
Fremgangsmåden ved konfiguration af SMTP-indstillingerne forklares nedenfor.
1
Vis skærmen.
Viser skærmbilledet SMTP-protokol.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Tryk på [Enhedsinformation] på startskærmbilledet og derefter på [Identifikation/Netværk] for at
kontrollere maskinens IP-adresse eller værtsnavn.
Enhedsinformation
Identifikation/Netværk
3 Log på med administratorrettigheder.
Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor.
Login User Name
Admin
Login Password
Admin
* Der skelnes mellem store og små bogstaver.
2-39
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
4 I menuen [Network Settings] klikkes på [Protocol].
1
2
2
Konfigurér indstillingerne.
Indstil [SMTP (E-mail TX)] til [On] i [Send Protocols].
2-40
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
3
Vis skærmen.
Viser skærmbilledet e-mail-indstillinger.
Fra menuen [Function Settings] skal du klikke på [E-mail].
1
2
4
Konfigurér indstillingerne.
Indtast [SMTP] og [E-mail Send Settings] enheder.
Indstilling
Beskrivelse
Indstil til send e-mail fra maskinen.
SMTP
SMTP Protocol
Viser skærmbilledet SMTP-protokolindstillinger. Kontrollér at
"SMTP Protocol" er indstillet til [On]. Hvis [Off] er indstillet, klik på
[Protocol] og indstil SMTP-protokollen til [On].
SMTP Server
Name*1
Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på SMTP-serveren.
SMTP Port
Number
Angiv portnummeret, som skal bruges til SMTP. Brug
SMTP-standardport 25.
SMTP Server
Timeout
Indstil det tidsrum i sekunder, der skal gå inden timeout.
Authentication
Protocol
For at anvende SMTP-godkendelse, skal du indtaste
brugeroplysningerne til godkendelse.
SMTP Security
Indstil SMTP-sikkerhed.
Tænd for "SMTP Security" i "SMTP (E-mail TX)" på Side for
[Protocol Settings].
POP before
SMTP Timeout
Angiv tiden i sekunder indtil forbindelen til POP-server løber ud.
Dette kan indstilles, når [POP before SMTP] er valgt i
"Authentication Protocol".
Connection Test
Udfør test for at bekræfte, at indstillingerne er korrekte.
Domain
Restriction
For at begrænse domænerne, klik på [Domain List] og indtast
domænenavne på adresser der skal tillades eller afvises.
Begrænsningen kan også specificeres efter e-mailadresser.
2-41
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Indstilling
POP3
POP3 Protocol
Check Interval
Run once now
Beskrivelse
Du skal ikke indstille følgende elementer, når du aktiverer
funktionen for afsendelse af e-mail fra maskinen. Indstil følgende
elementer, hvis du vil aktivere funktionen for modtagelse af e-mail
på maskinen. Flere oplysninger findes i Embedded Web Server
RX User Guide.
Domain
Restriction
POP3 User
Settings
E-mail
Send
Settings
E-mail Size Limit
Angiv den maksimale størrelse i kilobytes på e-mail, der kan
sendes. Når e-mailens størrelse er større end denne værdi,
fremkommer der en fejlbesked, og afsendelsen af e-mailen
annulleres. Brug denne indstilling, hvis du har angivet
størrelsesbegrænsning for e-mails for SMTP-server. Hvis dette
ikke er tilfældet, skal du indtaste værdien 0 (nul) for at aktivere
afsendelse af e-mails uanset størrelsesbegrænsning.
Sender
Address*1
Angiv afsenderadresse, når maskinen sender e-mails, såsom
maskinens administrator, således at et svar eller rapport over
manglende levering vil gå til en person i stedet for til maskinen.
Afsenderadressen skal angives korrekt med henblik på
SMTP-godkendelse. Den maksimale længde på
afsenderadressen er 128 tegn.
Signature
Indtast signaturen. Signaturen er en friformstekst, som vises i
bunden af e-mail-teksten. Den bruges ofte til yderligere identifikation
af maskinen. Den maksimale længde på signaturen er 512 tegn.
Function
Defaults
Skift standardindstillingerne for funktioner på siden [Common/Job
Default Settings].
*1 Sørg for at indtaste elementerne.
5
Klik på [Submit].
2-42
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
Registrering af destinationer
Du kan registrere destinationer til maskinens adressebog fra Embedded Web Server RX.
1
Vis skærmen.
1 Start din web-browser.
2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.
Tryk på [Enhedsinformation] på startskærmbilledet og derefter på [Identifikation/Netværk] for at
kontrollere maskinens IP-adresse eller værtsnavn.
Enhedsinformation
Identifikation/Netværk
3 Log på med administratorrettigheder.
Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor.
Login User Name
Admin
Login Password
Admin
* Der skelnes mellem store og små bogstaver.
4 I menuen [Address Book] klik på [Machine Address Book].
3
1
2
5 Klik på [Add].
2-43
Installation og opsætning af maskinen > Embedded Web Server RX
2
Udfyld felterne.
1 Indtast oplysninger om destinationen.
Indtast oplysningerne om den destination, du vil registrere. De felter, der skal udfyldes, er samme
som til registrering via betjeningspanelet.
Registrere destinationer i adressebogen (Se engelsk Operation Guide)
2 Klik på [Submit].
2-44
3
Klargøring inden brug
Dette kapitel indeholder følgende emner.
Brug af betjeningspanelet .................................................................................................................................. 3-2
Taster på betjeningspanelet ..................................................................................................................... 3-2
Justering af betjeningspanelets vinkel ..................................................................................................... 3-3
Display på berøringspanel ................................................................................................................................. 3-4
Skærmbilledet Start ................................................................................................................................. 3-4
Visning af enhedsoplysninger .................................................................................................................. 3-8
Visning af knapper, der ikke kan indstilles ............................................................................................... 3-9
Tasten Enter og tasten Quick No. Search (hurtig nr. søgning) ............................................................... 3-10
Skærmbilledet Hjælp .............................................................................................................................. 3-11
Ilægning af papir .............................................................................................................................................. 3-12
Forholdsregler ved ilægning af papir ..................................................................................................... 3-13
Ilægning af papir i kassetterne ............................................................................................................... 3-14
Ilægning af papir i multifunktionsbakken ................................................................................................ 3-18
Specifikation af papirstørrelse og medietype ......................................................................................... 3-22
Papirstopper ..................................................................................................................................................... 3-24
Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC ........................................................ 3-25
Foretag en note om computernavnet og hele computernavnet ............................................................. 3-25
Foretag en note om brugernavn og domænenavnet ............................................................................. 3-26
Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt mappe ................................................................. 3-27
Konfiguration af Windows Firewall ......................................................................................................... 3-31
3-1
Klargøring inden brug > Brug af betjeningspanelet
Brug af betjeningspanelet
Taster på betjeningspanelet
Viser skærmbilledet Start.
Viser skærmbilledet
Status/Afbryd job.
Viser skærmbilledet til
afsendelse. Alternativt kan
du ændre til visning
skærmbilledet
Adressebog.
Viser skærmbilledet til
kopiering.
Viser skærmbilledet FAX.
Vælg funktion.
10:10
Hjem
Admin
Log af
Kopi
Send
Fax
Brugerdef. boks
Jobboks
Flytbar
hukommelse
Underadresseboks
Pollingboks
Status/
Afbryd job
Maskininformation
Berøringspanel
Viser taster til konfigurering
af maskinens indstillinger.
Sprog
Systemmenu
Favoritter
Blinker i forbindelse med udskrift eller afsendelse/
modtagelse.
Blinker når maskinen kommunikerer med
maskinhukommelsen, faxhukommelsen eller
USB-hukommelsen (almindelige enhedsformål).
Tændes eller blinker, hvis der sker en fejl og et job
standses.
Viser skærmbilledet
System menu/Tæller.
Godkender skift af brugere
og forlader handlingen for
den aktuelle bruger (dvs.
log af).
Indstiller maskinen til
Dvaletilstand. Afbryder
Dvale, hvis Dvaletilstanden
er aktiveret.
Numeriske knapper.
Fjerner indtastede tal og
tegn.
Genetablerer
standardindstillingerne.
Angiver registreret
information såsom
adressenumre og
brugerens id på baggrund
af nummer.
Annullerer eller pauser det
igangværende job.
Afslutter indtastningen med
numeriske taster og
afslutter oplysninger i
forbindelse med indstilling
af funktioner. Funktionen er
tilknyttet [OK] på
skærmbilledet.
Starter kopiering og
scanning samt
behandlingen i forbindelse
med indstilling.
Indtaster tal og symboler.
3-2
Klargøring inden brug > Brug af betjeningspanelet
Justering af betjeningspanelets vinkel
Betjeningspanelets vinkel kan justeres. Hold fanen vinkeljustering indtrykket og vinklen kan indstilles i 2 niveauer.
3-3
Klargøring inden brug > Display på berøringspanel
Display på berøringspanel
Skærmbilledet Start
Dette skærmbillede vises ved at trykke på tasten [Home] på betjeningspanelet. Når du trykke på et ikon, vises det
pågældende skærmbillede.
Du kan ændre de ikoner, der skal vises på skærmbilledet Start, samt baggrunden.
Tilpasning af skærmbilledet Start. (side 3-5)
1
Vælg funktion.
10:10
Hjem
Admin
Log af
2
3
4
Send
Kopi
Fax
Brugerdef. boks
5
5
Jobboks
6
*
Status/
Afbryd job
Flytbar
hukommelse
Maskininformation
Underadresseboks
Sprog
Pollingboks
Systemmenu
Favoritter
Udseendet kan afvige fra din faktiske skærm, afhængigt af din konfiguration og valgte indstillinger.
Nr.
Element
Beskrivelse
1
Meddelelse
Viser beskeden afhængig af status.
2
Brugernavn til login
Viser det indloggede brugernavn. Dette vises, mens administration af
brugerlogin er aktiveret. Ved at trykke på "Brugernavn til login" vises
oplysninger om den indloggede bruger.
3
[Log af]
Logger den aktuelle bruger ud. Dette vises, mens administration af
brugerlogin er aktiveret.
4
Skrivebord
Viser maksimalt 40 funktionsikoner*1, inklusive de funktioner der er
registreret som foretrukne. Ikoner, som ikke vises på den første side,
vil blive vist, når der skiftes side.
5
Taster til at skifte
mellem skærmbilleder
Brug disse knapper til at skifte mellem siderne på skrivebordet.
BEMÆRK
Du kan også skifte visning ved at trykke på skærmen og føre fingeren
glide sidelæns henover skærmen.
Vælg funktion.
10:10
Hjem
Opgavebjælke
Log af
Fax
Brugerdef. boks
Kopi
Send
Underadresseboks
Pollingboks
Jobboks
Flytbar
hukommelse
Status/
Afbryd job
6
Admin
2
Maskininformation
Sprog
1
Systemmenu
Favoritter
2
Viser maksimalt 5 opgaveikoner.
*1 Der kan maksimalt vises 42 ikoner på produkter med installeret faxfunktion. Der kan vises maks.
5 ikoner for installerede programmer.
3-4
Klargøring inden brug > Display på berøringspanel
Tilpasning af skærmbilledet Start.
Du ændrer baggrunden på skærmbilledet Start samt de viste ikoner.
1
Vis skærmen.
1 Tryk på knappen [System Menu], [
], og derefter på [Hjem].
Systemmenu/Tæller.
Systemmenu
1
10:10
Brugeregenskab
Indstillinger for kassette/multifunktionsbakke
Fælles indstillinger
2/5
3
2
Hjem
Luk
BEMÆRK
Du skal logge på som bruger med administratorrettigheder for at kunne ændre indstillingerne.
Fabriksindstillet login brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.
Modelnavn
2
Brugernavn til login
Adgangskode til login
P-4030i MFP/P-4035i
MFP
4000
4000
P-5035i MFP
5000
5000
P-6035i MFP
6000
6000
Konfigurér indstillingerne.
De tilgængelige indstillinger er vist herunder.
Element
Tilpas skrivebordet
Beskrivelse
Angiv de funktionsikoner, der skal vises på skrivebordet.
Tryk på [
] for at få vist skærmbilledet, hvor du kan vælge, hvilke funktioner
der skal vises. Vælg funktionen, og tryk på [OK].
Vælg et ikon og tryk på [Previous] eller [After] for at ændre visningspositionen
af det valgte ikon på skrivebordet.
For at slette et ikon fra skrivebordet skal du vælge det ønskede ikon og
trykke på [
].
Dette er beskrevet under Tilgængelige funktioner, der kan vises på
skrivebordet på side 3-6.
Tilpas opgavebjælke
Angiv de opgaveikoner, der skal vises på opgavebjælken.
Dette er beskrevet under Tilgængelige funktioner, der kan vises på
opgavebjælken på side 3-7.
Baggrund
Konfigurer baggrunden på skærmbilledet Start.
Værdi: Billede 1 til 8
3-5
Klargøring inden brug > Display på berøringspanel
Tilgængelige funktioner, der kan vises på skrivebordet
Funktion
Ikon
Beskrivelse
Referenceside
Kopiering*1
Viser skærmbilledet til kopiering.
side 5-16
Send*1
Viser skærmbilledet Send.
side 5-19
Fax*2
Viser skærmbilledet FAX.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende fax.
Brugerdefineret boks*3
Viser skærmbilledet Brugerdefineret
boks.
Se engelsk
Operation Guide.
Jobboks*1
Viser skærmbilledet Jobboks.
Se engelsk
Operation Guide.
Flytbar hukommelse*1
Viser skærmbilledet Flytbar
hukommelse.
side 5-40
Underadresseboks*2
Viser skærmbilledet
underadresseboks.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende fax.
Pollingboks*2
Viser skærmbilledet pollingboks.
Se Betjeningsvejledning
vedrørende fax.
Send til mig (e-mail)*4
Viser skærmbilledet Send.
E-mailadressen på den indloggede
bruger er indstillet som destinationen.
side 5-32
Favoritter
Henter den registrerede favorit. Ikonet vil
skifte afhængig af favorittens funktion.
side 5-5
Viser de valgte programmer.
side 5-11
Programnavn
*1
*2
*3
*4
*5
*5
Valgt på det tidspunkt, hvor udstyret forlod fabrikken.
Vises kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.
Vises, hvis der er installeret SSD (tilbehør).
Vises når administration af brugerlogon er aktiveret.
Programikonet vises.
3-6
Klargøring inden brug > Display på berøringspanel
Tilgængelige funktioner, der kan vises på opgavebjælken
Funktion
Ikon
Beskrivelse
Referenceside
Viser skærmbilledet Status. Hvis der
opstår en fejl, vil ikonet vise "!". Når
fejlen er udbedret, vil visningen gå
tilbage til normal.
Status/Job afbryd
/
Viser skærmbilledet
Enhedsinformation. Kontroller system
og netværksinformation.
Information om
enheden
-
side 3-8
Du kan også kontrollere oplysninger
om det tilbehør, der anvendes.
Sprog
Viser skærmbilledet Sprogindstillinger i
systemmenuen.
Se engelsk
Operation Guide.
Systemmenu
Viser skærmbilledet Systemmenu.
Se engelsk
Operation Guide.
Favoritter
Viser skærmbilledet for favoritlisten.
side 5-5
3-7
Klargøring inden brug > Display på berøringspanel
Visning af enhedsoplysninger
Viser enhedsoplysninger. Giver mulighed til at kontrollere system- og netværksoplysninger, samt det tilbehør, der anvendes.
1 Tryk på [Maskininformation] i skærmbilledet Start.
Maskininformation
2 Kontrollér enhedsoplysningerne.
10:10
Maskininformation
Identifikation/netværk
Fax
1/1
Softwareversion/kapabilitet
Option
Luk
Faneblad
Beskrivelse
Identifikation/netværk
Du kan kontrollere ID-oplysninger, såsom modelnavn,
serienummer, værtsnavn og -placering, og IP-adresse.
Fax*1
Du kan kontrollere det lokale faxnummer, lokalt faxnavn, lokal
fax-id og andre fax oplysninger.
Softwareversion/kapabilitet
Du kan kontrollere softwareversionen og ydeevne.
Option
Du kan kontrollere oplysninger om det tilbehør, der anvendes.
*1 Vises kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.
3-8
Klargøring inden brug > Display på berøringspanel
Visning af knapper, der ikke kan indstilles
Taster til funktioner, som ikke kan benyttes pga. begrænsninger ved kombination af flere funktioner eller manglende
installation af tilbehør, er i en ikke-valgbar tilstand.
Normal
Udvisket
Klar til at kopiere.
Kopi
Klar til at kopiere.
Kopi
10:10
Kopier
Papirvalg
Zoom
A4
Duplex
Duplex
Fra
Normal 0
Kombiner
1-sidet>>1-sidet
Stille
tilstand
Fra
Fra
Favoritter
Funktioner
Favoritter
Funktioner
Tæthed
100%
Stille
tilstand
Fra
Zoom
A4
Normal 0
Kombiner
1-sidet>>1-sidet
Papirvalg
Tæthed
100%
10:10
Kopier
Tasten er udvisket og kan ikke vælges i
følgende tilfælde.
•
Tasten kan ikke benyttes sammen med en
funktion, som allerede er valgt.
Normal
Skjult
Vælg funktion.
Vælg funktion.
10:10
Hjem
Admin
10:10
Hjem
Log af
Admin
Log af
Kopi
Send
Fax
Brugerdef. boks
Kopi
Send
Fax
Jobboks
Jobboks
Flytbar
hukommelse
Underadresseboks
Pollingboks
Flytbar
hukommelse
Underadresseboks
Pollingboks
ID Card Copy
Status/
Afbryd job
Maskininformation
Sprog
Systemmenu
Systemmenu/Tæller.
Dokumentboks
Status/
Afbryd job
Favoritter
Maskininformation
Sprog
Systemmenu
Favoritter
Systemmenu/Tæller.
Dokumentboks
10:10
10:10
Underadresseboks
Brugerdefineret boks
Jobboks
Underadresseboks
1/1
1/1
Pollingboks
Jobboks
Pollingboks
< Tilbage
< Tilbage
Kan ikke benyttes, idet et tilbehør ikke er
installeret.
Eksempel: Når en SSD ikke er installeret, vil
[Brugerdefineret boks] ikke vises.
BEMÆRK
Hvis du ønsker at benytte en tast, som er udvisket, er indstillingerne fra en foregående bruger eventuelt stadig i kraft.
Tryk i dette tilfælde på tasten [Reset], og forsøg igen.
3-9
Klargøring inden brug > Display på berøringspanel
Tasten Enter og tasten Quick No. Search (hurtig nr. søgning)
Dette afsnit beskriver fremgangsmåden i forbindelse med brug af tasten [Enter] og tasten [Quick No. Search] på
betjeningspanelet.
Brug af tasten [Enter] (
)
[Enter] knappen har samme funktion som knappen med Enter mærket ( ), så som [OK  ] knappen og [Luk  ].
Klar til at kopiere.
EcoPrint
10:10
Fra
Til
Afbryd
Brug af tasten [Quick No. Search] (
OK
)
[Quick No. Search] knappen anvendes, når du anvender de numeriske taster til at indtaste nummeret direkte, for
eksempel, når du angiver destinationen for transmission ved hjælp af et hurtigopkaldsnummer.
For flere oplysninger om kortnummer, se Angivelse af destinationen på side 5-22.
10:10
Indtastning af nummer for one-touch-tast
(001 - 100)
Afbryd
3-10
OK
Klargøring inden brug > Display på berøringspanel
Skærmbilledet Hjælp
I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med betjening af maskinen kan du kontrollere betjeningen ved hjælp af
berøringspanelet.
Når [?] (hjælp) vises på berøringspanelet, kan du trykke på den for at få vist hjælpe skærmbilledet. Hjælp skærmbilledet
forklarer funktioner og deres anvendelse.
Eksempel: Kontrollere papirvalg hjælp-skærmen
1
Henviser til Papirvalg på side 6-9, visning af papirvalg-skærmen.
Klar til at kopiere.
Papirvalg
10:10
Auto.
A4
Almindeligt
A4
Almindeligt
A4
Almindeligt
1/2
Afbryd
OK
2
Klar til at kopiere.
Papirvalg
10:10
10:10
Papirvalg
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken
med den ønskede papirstørrelse.
Auto.
A4
Almindeligt
A4
Almindeligt
A4
Almindeligt
1/2
Afbryd
OK
Klar til at kopiere.
Hjælp overskrifter
Klar til at kopiere.
Auto: Vælger automatisk den passende
papirstørrelse.
Kassette 1: Vælger papir fra kassette 1.
Kassette 2: Vælger papir fra kassette 2.
Kassette 3: Vælger papir fra kassette 3.
Kassette 4: Vælger papir fra kassette 4.
Kassette 5: Vælger papir fra kassette 5.
MF-bakke: Vælger papir fra multifunktionsbakken.
1/2
10:10
Papirvalg
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken
med den ønskede papirstørrelse.
Viser oplysninger
om funktioner og
betjening af
maskinen.
Auto: Vælger automatisk den passende
papirstørrelse.
Kassette 1: Vælger papir fra kassette 1.
Kassette 2: Vælger papir fra kassette 2.
Kassette 3: Vælger papir fra kassette 3.
Kassette 4: Vælger papir fra kassette 4.
Kassette 5: Vælger papir fra kassette 5.
MF-bakke: Vælger papir fra multifunktionsbakken.
Lukker hjælp skærmbilledet
og vender tilbage til det
oprindelige skærmbillede.
3-11
1/2
Bladrer opad eller nedad,
når det ikke er muligt at vise
hele hjælpeteksten på et
enkelt skærmbillede.
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning af papir
Læg papir i kasseterne og multifunktionsbakken.
Se næste side vedrørende fremgangsmåderne for ilægning af papir i hver enkelt kassette.
6
1
2
3
4
5
Nr.
Navn
Side
1
Kassette 1
side 3-14
2
Kassette 2
side 3-14
3
Kassette 3
side 3-14
4
Kassette 4
side 3-14
5
Kassette 5
side 3-14
6
Multifunktionsbakke
side 3-18
BEMÆRK
• Antallet af ark varierer afhængigt af omgivelserne og papirtype.
• Brug ikke papir til inkjet printere eller papir med bestrøget overflade. Disse papirtyper kan medføre papirstop eller
andre fejl.
3-12
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Forholdsregler ved ilægning af papir
Når du åbner en ny pakke papir, skal du bladre gennem arkene for at adskille dem, før de lægges i som beskrevet i
fremgangsmåden nedenfor.
Vift papiret, bank det derefter på en plan flade.
Bemærk yderligere følgende punkter.
•
Ret papiret ud inden ilægningen, hvis det er foldet eller krøllet. Krøllet eller foldet papir kan
medføre papirstop.
•
Udsæt ikke åbne papirpakker for høje temperaturer og høj luftfugtighed, da fugt kan medføre
problemer. Pak resterende papir ind i originalemballagen efter ilægning af papir i
multifunktionsbakken eller kassetterne.
•
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du beskytte papiret mod fugt, ved at tage
det ud af kassetterne og pakke det ind i originalemballagen.
VIGTIGT
Hvis du kopierer på brugt papir (papir, der allerede er brugt til udskrivning), må du ikke
bruge papir, der er sammenholdt med hæfteklammer eller clips. Det kan beskadige
maskinen eller give en dårlig billedkvalitet.
BEMÆRK
Bemærk, at nogle typer papir har tendens til at krølle og kan derfor forårsage papirstop i
enheden for papirudskubning.
Se engelsk Operations Guide, hvis der anvendes specialpapir, såsom brevhoved, hullet
papir eller papir med tryk, såsom logo eller firmanavn.
3-13
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning af papir i kassetterne
Kassetterne kan rumme almindeligt papir, genbrugspapir eller farvet papir.
Kassette 1 til 5 kan rumme op til 500 ark almindeligt papir (80 g/m2).
Se engelsk Operation Guide for yderligere detaljer om understøttede papirstørrelser. Se engelsk Operation Guide for
yderligere oplysninger om indstilling af papirtype.
VIGTIGT
• Kassetterne kan rumme papir med papirvægt på mellem 60 og 120 g/m2.
• Ilæg ikke tykt papir, der er tungere end 120 g/m2, i kassetterne. Anvend multifunktionsbakken til papir, der
er tungere end 120 g/m2.
1
Træk kassetten helt ud af maskinen.
BEMÆRK
Kontrollér at den er understøttet og ikke falder ud, når du trækker kassetten ud af maskinen.
2
Justér kassettens størrelse.
1 Justér positionen af justeringsstyr for papirbredden der er placeret i den venstre og højre
side af kassetten. Tryk på justeringsfanen for papirbredde og skub styrene til den relevante
papirstørrelse.
Papirformaterne er angivet på kassetten.
3-14
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
2 Indstil justeringsstyret for papirlængden til den relevante papirstørrelse. Tryk på
justeringsfanen for papirlængde og skub styrene til den relevante papirstørrelse.
BEMÆRK
Hvis du skal anvende længere papir end A4, træk justeringsstyret for papirlængden bagud.
3 Drej på formatvælgeren, indtil størrelsen på det relevante papir vises i vinduet for papirstørrelse.
BEMÆRK
Når formatvælgeren er indstillet til "Other" skal papirstørrelsen være indstillet i maskinen
på betjeningspanelet. Se Papirformat og medietype for kassetterne på side 3-22.
3-15
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
3
(Kun på P-4030i MFP/P-4035i MFP ) Tryk bundpladen ned indtil
den låser.
4
Læg papir i.
1 Vift papiret, bank det derefter på en plan flade for at undgå papirstop eller skæv udskrivning.
2 Læg papir i kassetten.
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt nedad.
• Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden
det lægges i multifunktionsbakken. (Se Forholdsregler ved ilægning af papir på
side 3-13.)
• Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller
foldet papir kan forårsage papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren ovenfor).
• Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret
køre skævt eller sidde fast.
3-16
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
5
Skub forsigtigt kassetten tilbage på plads.
6
Angiv papirtypen der er lagt i kassetten ved hjælp af kontrolpanelet.
Papirformat og medietype for kassetterne (side 3-22)
3-17
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning af papir i multifunktionsbakken
Multifunktionsbakken kan rumme op til 100 ark almindeligt papir (80 g/m2).
Se engelsk Operation Guide for yderligere detaljer om understøttede papirstørrelser. Se engelsk Operation Guide for
yderligere oplysninger om indstilling af papirtype. Sørg for at bruge multifunktionsbakken, når du udskriver på specialpapir.
VIGTIGT
Indstil medietypen til Tykt, og indstil papirvægten, hvis du bruger papir med en papirvægt på min. 106 g/m2.
Multifunktionsbakken har følgende kapacitet.
•
Almindeligt papir (80 g/m2), genbrugspapir eller farvet papir: 100 ark
•
Tykt papir (106 til 220 g/m2): 5 ark
•
Hagaki: 1 ark
•
Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10 (Commercial #10), Kuvert #9 (Commercial #9), Kuvert #6 (Commercial #6),
Kuvert Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 ark
•
OHP-film: 1 ark
BEMÆRK
• Når du ilægger et brugerdefineret papirformat, skal du angive papirformatet jf. Papirstørrelse og medietype for
multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) på side 3-23.
• Når du anvender specialpapir, såsom transparent eller tykt papir, skal du vælge medietypen, som angivet i
Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) på side 3-23.
1
Åbn multifunktionsbakken.
2
Træk støttebakkeenheden ud af MF bakken.
3-18
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
3
Justér multifunktionsbakkens størrelse.
4
Læg papir i.
Papirformaterne er angivet på multifunktionsbakken.
Før papiret ind i bakken langs med styrene, indtil det ikke kan komme længere.
Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det lægges i
multifunktionsbakken.
Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-13)
VIGTIGT
• Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.
• Krøllet papir skal rettes ud inden brug.
• Kontrollér inden ilægning af papir i multifunktionsbakken, at der ikke er papir tilbage fra
et tidligere job i bakken. Hvis der er nogle få ark papir tilbage i multifunktionsbakken, og
du ønsker at ilægge flere papirer, skal du først fjerne det resterende papir fra bakken, og
blande det med det nye papir, inden papiret ilægges i bakken.
• Flyt justeringsstyrene for papirbredde, så de passer til papiret, hvis der er et mellemrum
mellem papiret og styrene. Herved hindres forskydning af arkene og papirstop.
• Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren ovenfor).
5
Angiv papirtypen der er lagt i multifunktionsbakken ved hjælp
af kontrolpanelet.
Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) (side 3-23)
3-19
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken
Skift til kuverttilstand (P-4030i MFP/P-4035i MFP)
For at udskrive på en kuvert, følges proceduren nedenfor for at skifte til kuverttilstand.
BEMÆRK
Når udskrivning på kuverter er afsluttet, sæt kuverthåndtaget tilbage til sin oprindelige position (nederst).
1
Åbn bagdækslet.
2
Løft kuverthåndtaget.
FORSIGTIG
Fuserenheden inden i printeren er meget varm. Rør den ikke med din hænder, da det
kan medføre forbrændinger.
3
Åbn bagdækslet.
3-20
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Ilægning af kuverter eller karton.
Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad. For proceduren for udskrivning, se Printing System Driver
User Guide.
Eksempel: Ved udskrivning af adresse.
Åbn flappen
Luk flappen.
Returpostkort
(Oufuku hagaki)
Karton
(Hagaki)
Kuverter med
stående format
Kuverter med
liggende format
VIGTIGT
• Benyt ufoldede returpostkort (Oufuku hagaki).
• Hvordan kuverten skal ilægges (retningen og siden, der vender opad) afhænger af kuverttypen. Sørg for at
ilægge den korrekt, da der ellers vil blive trykt i den forkerte retning eller på den forkerte side.
BEMÆRK
Når du ilægger en kuvert i multifunktionsbakken, vælg kuverttypen som anvist i Papirstørrelse og medietype for
multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) på side 3-23.
3-21
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Specifikation af papirstørrelse og medietype
Standardindstillingen for papirformat for kassette 1, for multifunktionsbakken og for papirføderen (kassette 2 til 5) (tilbehør)
er "A4 eller "Letter", og standardindstillingen for medietype er "Almindelig".
Angiv papirformatet og medietypen for at ændre, hvilken type papir der skal anvendes i kassetterne.
Papirformat og medietype for kassetterne
Specificere papirformat og -medietype, der skal anvendes i kassetterne.
Valg af element
Papirformat*1
Metrisk
Valg af format/type
Vælg blandt de metriske standardformater.
Værdier
Kassette 1: A4, A5, A6*2, B5, B6*2, Folio, 216 × 340 mm
Kassette 2 til 5: A4, A5, B6, B5, Folio, 216 × 340 mm
Tomme
Vælg blandt tomme standardformater.
Værdier: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Andet
Vælg blandt special-standardformater og brugerdefinerede formater.
Værdier
Kassette 1: 16K, ISO B5, Kuvert DL*2, Kuvert C5, Oufuku Hagaki*2,
Brugerdef.*3
Kassetter 2 til 5: 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6,
Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2,
Brugerdef.*3
Medietype*4
Vælg medietype.
Værdier
Kassette 1: Almindelig (60 - 105 g/m2), Groft, Genbrug, Fortrykt*5, Kval.papir,
Farve, Hullet*5, Brevhoved*5, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 - 8
Kassetter 2 til 5: Almindelig (60 - 105 g/m2), Groft, Genbrug, Fortrykt*5, Kval.papir,
Farve, Hullet*5, Brevhoved*5, Kuvert, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 - 8
*1
*2
*3
*4
Indstilles kun, når formatvælgeren på kassetten er indstillet til "Other".
Kun P-5035i MFP/P-6035i MFP.
Brugerdefinerede papirstørrelser skal indstilles for hver kassette. Se engelsk Operation Guide.
For at ændre en medietype til andet end almindelig, se engelsk Operation Guide. Når en papirvægt der ikke kan ilægges i en
kassette er indstillet til en medietype, vises medietypen ikke.
*5 For at udskrive på fortrykt eller hullet papir eller brevhovede, se engelsk Operation Guide.
BEMÆRK
• De tilgængelige medier for udskrivning af modtagne faxer er som vist nedenfor.
Almindelig, Genbrug, Kraftig, Farve, Tykt, Høj kvalitet, Groft og Brugerdefineret 1 til 8
• Indstil papirformatet på den kassette, der skal bruges til fax-modtagelse, som følgende:
Amerikanske modeller: Letter, Legal, Statement
Europæiske modeller: A4, B5, A5, Folio
Hvis ovenstående indstillinger ændres, er det ikke muligt at udskrive fax.
3-22
Klargøring inden brug > Ilægning af papir
Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling)
Specificerer papirformat og -medietype, der skal anvendes i multifunktionsbakken.
Element
Papirformat
Beskrivelse
Vælg blandt de metriske standardformater.
Metrisk
Værdier: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Vælg blandt tomme standardformater.
Tomme
Værdier: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Vælg blandt special-standardformater og brugerdefinerede formater.
Andet
Værdier: 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch,
Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki, Oufuku hagaki, Youkei 4, Youkei 2,
Brugerdef.*1
Medietype*2
Vælg medietype.
Værdier: Almindelig (60 til 105 g/m2), Groft, Transparenter, Pergament (60 til
63 g/m2), Label, Genbr.papir, Fortrykt*3, Kval.papir, Karton, Farve, Hullet*3,
Brevhoved*3, Kuvert, Tykt (106 til 220 g/m2), Høj kvalitet, Brugerdefineret 1-8
*1 Se engelsk Operation Guide vedrørende vejledning i specificering af brugerdefineret papirstørrelse.
*2 For at ændre en medietype til andet end almindelig, se engelsk Operation Guide.
*3 For at udskrive på fortrykt eller hullet papir eller brevhovede, se engelsk Operation Guide.
BEMÆRK
• De tilgængelige medier for udskrivning af modtagne faxer er som vist nedenfor.
Almindelig, Label, Genbrug, Kraftig, Pergament, Farve, Kuvert, Karton, Tykt, Høj kvalitet, Groft og Brugerdefineret 1 til 8
• Indstil papirformatet på den kassette, der skal bruges til fax-modtagelse, som følgende:
Amerikanske modeller: Letter, Legal, Statement
Europæiske modeller: A4, B5, A5, Folio
Hvis ovenstående indstillinger ændres, er det ikke muligt at udskrive fax.
1
Vis skærmen.
Systemmenu/Tæller.
Systemmenu
1
10:10
Guide til hurtig opsætning
Sprog
2
1/5
Rapport
Tæller
Luk
2
Vælg en funktion.
Systemmenu/Tæller.
Guide til hurtig opsætning
10:10
Faxopsætning
Papiropsætning
1/1
Opsætning af energisparetilstand
Netværksopsætning
< Tilbage
3-23
Klargøring inden brug > Papirstopper
3
Konfigurér funktionen.
10:10
Systemmenu/Tæller.
Papiropsætning
1. Kassette 1
2. Kassette 2
3. Kassette 3
4. Kassette 4
Angiv papirstørrelse og type
som skal lægges i kassetten.
5. Kassette 5
6. MF-bakke
End
Næste >
Start guiden. Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere indstillingerne.
Papirformat og medietype for kassetterne:
Hvis formatvælgeren er indstillet til “A4”, “A5”, “B5”, “Letter”, “Legal” eller “A6” (P-5035i MFP/P6035i MFP kun kassette 1), indstil så medietypen.
Hvis formatvælgeren er indstillet til "Other", konfigureres indstillinger for papirstørrelse og
medietype.
Papirstopper
Når du anvender større papir end A4/Letter, skal du åbne papirstopperen der er vist i figuren.
3-24
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
Forberedelse for afsendelse af et dokument
til en delt mappe på en PC
Kontrollér de oplysninger, der skal indstilles på maskinen, og opret en mappe til modtagelse af dokumentet på
computeren. Der anvendes skærmbilleder fra Windows 7 i følgende forklaring. Detaljerne på skærmbillederne varierer i
de øvrige Windows versioner.
BEMÆRK
Log på Windows med administratorrettigheder.
Foretag en note om computernavnet og hele
computernavnet
Kontrollér computernavnet og hele computernavnet
1
Vis skærmen.
Fra [Start] knappen i Windows, vælges [Computer] og derefter [Systemegenskaber].
BEMÆRK
I Windows XP, højre-klik på [Denne computer] og vælg [Egenskaber]. Dialogboksen med
[Systemegenskaber] vises. Klik på fanen [Computernavn] i vinduet der kommer frem.
I Windows 8, vælg skrivebord i startskærmen, højre-klik [Computer] fra [Biblioteker], og
vælg derefter [Egenskaber].
I Windows 8.1, vælg skrivebord i startskærmen, højre-klik [PC] fra skrivebord [Explorer], og
vælg [Egenskaber]. eller højre-klik på Windows-ikonet og vælg [System].
2
Kontrollér computernavnet.
Kontrollér computernavnet og hele computernavnet.
Eksempel fra skærmbillede:
Computernavn: PC001
Hele computernavnet: PC001.abcdnet.com
Windows XP:
Hvis hele computernavnet ikke har et punktum (.), er hele computernavnet og computernavnet
det samme.
Hvis hele computernavnet har et punktum (.), er computerens navn den tekststreng foran
punktummet (.) i hele computernavnet.
Eksempel:
PC001.abcdnet.com
PC001 er computernavnet
PC001.abcdnet.com er hele computernavnet
Efter kontrol af computernavnet, klik på knappen
"Systemegenskaber".
[Luk] for at lukke skærmen
I Windows XP, efter kontrol af computernavnet, klik på knappen [Afbryd] for at lukke skærmen
"Systemegenskaber".
3-25
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
Foretag en note om brugernavn og domænenavnet
Kontrollér domænenavnet og brugernavnet for at logge på Windows.
1
Vis skærmen.
Fra [Start] knappen i Windows, vælges [Alle programmer] (eller [Programmer]), [Tilbehør]
og derefter [Kommandoprompt].
I Windows 8, vis [Apps] i [Søg] i amuletter på startskærmen, og vælg [Kommandoprompt].
Vinduet Kommandoprompt vises.
2
Kontrollér domænenavnet og brugernavnet.
I kommandoprompten indtastes "net config workstation" og tryk derefter på [Retur].
Kontrollér brugernavnet og domænenavnet.
Eksempel fra skærmbillede:
Brugernavn:
james.smith
Domænenavn: ABCDNET
3-26
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt mappe
Opret en delt mappe for at modtage dokumentet på destinationscomputeren.
BEMÆRK
Konfigurér nedenstående indstillinger, hvis der findes en arbejdsgruppe under Egenskaber for system, for at begrænse
adgangen til mappen til en specifik bruger eller gruppe.
1 Fra [Start] knappen i Windows, vælges [Kontrolpanel], [Udseende og personlige
indstillinger], og derefter [Mappeindstillinger].
I Windows XP, klik på [Denne computer] og vælg [Mappeindstillinger] i [Funktioner].
I Windows 8, vælg [Indstillinger] i amuletter på skrivebordet, og vælg [Kontrolpanel], [Udseende
og personlige indstillinger], og derefter [Mappeindstillinger].
2
1
Sørg for at fanen [Vis] er valgt.
2
3
Fjern afkrydsningen fra [Brug guiden Deling (anbefales)] under "Avancerede indstillinger".
I Windows XP, klik på fanen [Vis] og fjern afkrydsningen i [Anvend enkel fildeling (Anbefalet)]
under "Avancerede indstillinger".
1
Opret en mappe.
1 Opret en mappe i din computer.
For eksempel, opret en mappe med navnet "scannerdata" på skrivebordet.
3-27
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
2 Højre-klik på mappen "scannerdata" og klik på [Dele] og [Avanceret deling]. Tryk på
knappen [Avanceret deling].
Sørg for at fanen [Deling] er valgt.
1
2
I Windows XP, højre-klik på mappen "scannerdata" og vælg [Deling og sikkerhed] (eller [Deling]).
2
Konfigurér indstillinger for tilladelser.
1 Vælg afkrydsningsfeltet [Del denne mappe] og klik på knappen [Tilladelser].
1
Foretag en note om [Sharenavn].
2
I Windows XP, vælges [Del denne mappe] og klik på knappen [Tilladelser].
2 Tryk på knappen [Tilføj].
3-28
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
3 Specificér placeringen.
1
3
2
Indtast brugernavnet du noterede på side Foretag en
note om brugernavn og domænenavnet på side 3-26 i
tekstboksen, og klik på knappen [OK].
Brugernavnet kan også udføres ved at klikke på
knappen [Avanceret] og vælge en bruger.
Hvis computernavnet som du noterede på side
Foretag en note om computernavnet og hele
computernavnet på side 3-25 er det samme som
domænenavnet:
Hvis computernavnet ikke er vist i "Fra denne
placering", klik på knappen [Placeringer], vælg
computernavnet, og klik på knappen [OK].
Eksempel: PC001
Hvis computernavnet som du noterede på side
Foretag en note om computernavnet og hele
computernavnet på side 3-25 ikke er det samme
som domænenavnet:
Hvis teksten efter første punktum (.) i hele det
noterede computernavn, ikke vises i "Fra denne
placering", klik på knappen [Placeringer], vælg
teksten efter punktummet (.), og klik på knappen [OK].
Eksempel: abcdnet.com
4 Indstil tilladelser for den valgte bruger.
1
Vælg den bruger du indtastede.
2
3
Vælg afkrydsningsfeltet [Tillad] under "Redigering" og "Læsning" tilladelser og tryk på [OK].
Fortsæt til trin 6 i Windows XP.
BEMÆRK
"Alle" giver delingstilladelser til alle i netværket. For at styrke sikkerheden, anbefales det
at du vælger "Alle" og fjerner afkrydsningen i "Læsning" [Tillad].
5 Klik på knappen [OK] under skærmen "Avanceret deling" for at lukke skærmen.
3-29
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
6 Kontrollér detaljerne der er indstillet i fanen [Sikkerhed].
1
Vælg fanebladet [Sikkerhed].
2
Vælg den bruger du indtastede.
Hvis brugeren ikke vises i "Gruppe eller
brugernavne", klik på knappen [Rediger] for at
tilføje en bruger på samme måde som i trin 2
(Konfigurér indstillinger for tilladelser.).
3
4
Sørg for at afkrydsningerne vises i [Tillad] afkrydsningsboksen for "Redigering" og "Læsning og
kørsel" tilladelser, og klik på knappen [Luk].
I Windows XP, sørg for at afkrydsningerne vises i [Tillad] afkrydsningsboksen for "Redigering" og
"Læsning og kørsel" tilladelser, og klik på knappen [OK].
3-30
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
Konfiguration af Windows Firewall
Tilladelse til deling af filer og printere og indstilling af den port, der skal anvendes til SMB transmission.
BEMÆRK
Log på Windows med administratorrettigheder.
1
Kontrollér fil- og printerdeling.
1 Fra [Start] knappen i Windows, vælges [Kontrolpanel], [System og sikkerhed], og [Tillad
et program gennem Windows Firewall].
BEMÆRK
Hvis dialogboksen brugerkontokontrol vises, klik på knappen [Fortsæt].
2 Vælg afkrydsningsboksen [Fil- og printerdeling].
1
2
3
2
Tilføj en port.
1 Fra [Start] knappen i Windows, vælges [Kontrolpanel], [System og sikkerhed], og
[Kontroller firewallstatus].
3-31
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
2 Vælg [Avancerede indstillinger].
3 Vælg [Indgående regler].
4 Vælg [Ny regel].
5 Vælg [Port].
1
2
3-32
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
6 Vælg [TCP] som porten der skal have tilføjet en regel. Vælg derefter [Bestemte lokale porte]
og indtast “445” og klik på [Næste].
1
2
3
7 Vælg [Tillad forbindelsen] og klik på knappen [Næste].
1
2
8 Sørg for at alle afkrydsningsbokse er valgt og klik på knappen [Næste].
1
2
3-33
Klargøring inden brug > Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC
9 Indtast "Scan til SMB" i "Navn" og klik på [Udfør].
1
2
I Windows XP eller Windows Vista
1 I Windows XP, fra [Start] knappen i Windows, vælges [Kontrolpanel], og derefter
[Windows Firewall].
I Windows Vista, fra [Start] knappen i Windows, vælges [Kontrolpanel], [Sikkerhed], og
derefter [Tænd eller sluk for Windows Firewall].
Hvis dialogboksen brugerkontokontrol vises, klik på knappen [Fortsæt].
2 Klik på fanen [Undtagelser] og derefter på knappen [Tilføj port...].
3 Specificér indstillinger for tilføj en port.
Indtast et navn i "Navn" (eksempel: Scan til SMB). Det er navnet for den nye port. Indtast "445"
i "Portnummer". Vælg [TCP] for "Protokol".
4 Tryk på knappen [OK].
I Windows 8
1 I amuletter på skrivebordet, klikkes på [Indstillinger], [Kontrolpanel], [System og sikkerhed],
og derefter på [Windows Firewall].
Hvis dialogboksen brugerkontokontrol vises, klik på knappen [Fortsæt].
2 Se Konfiguration af Windows Firewall på side 3-31 for at konfigurere indstillingerne.
3-34
4
Udskrivning fra PC
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Udskrivning fra PC .............................................................................................................................................
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse ...............................................................................
Skærmbillede med printerdriverens udskriftsindstillinger .........................................................................
Printerdriver hjælp ...................................................................................................................................
Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 7) ...........................................................................
Annullering af udskrivning fra en computer .............................................................................................
Udskrivning med AirPrint ...................................................................................................................................
4-1
4-2
4-4
4-5
4-6
4-6
4-6
4-7
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Udskrivning fra PC
Følg nedenstående trin for at udskrive dokumenter fra applikationer.
Dette afsnit beskriver udskrivningsmetoden ved anvendelse af Printing System Driver.
BEMÆRK
• For at udskrive dokumentet fra applikationerne skal printerdriveren installeres på computeren fra den medfølgende
DVD (Product Library).
• I nogle miljøer, vises de aktuelle indstillinger nederst på printerdriveren.
• Ved udskrivning på karton eller konvolutter, indlæs karton eller konvolutterne før den følgende procedure udføres.
(Se Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken på side 3-20.)
1
Vis skærmen.
2
Konfigurér indstillingerne.
Klik på [Fil] og vælg [Print] i applikationen.
1 Vælg maskinen fra "Navn" menuen, og klik på knappen [Egenskaber] .
1
2
4-2
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
2 Vælg fanebladet [Grundlæggende].
3 Klik på "Udskriftsstørrelse" menuen og vælg papirformatet, der skal anvendes til udskrivning.
For at ilægge et papirformat, der ikke er medtaget i udskriftstørrelser på maskinen, såsom karton eller
kuverter, skal papirformatet registreres.
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse (side 4-4)
For at udskrive på specialpapir, såsom tykt papir eller transparenter, klik på "Medietype" menuen og
vælg medietype.
4 Tryk på knappen [OK], for at vende tilbage til dialogboksen udskriv.
3
Start udskrivning.
Tryk på knappen [OK].
4-3
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse
Hvis du har ilagt et papirformat, der ikke er inkluderet i udskriftstørrelserne på maskinen, registreres papirformatet under
[Grundlæggende] fanen i skærmbilledet for udskriftsindstillinger i printerdriveren.
Den registrerede størrelse kan vælges fra "Udskriftstørrelse" i menuen.
BEMÆRK
For at udføre udskrivning på maskinen, skal du indstille papirformat og -type i Papirformat og medietype for kassetterne
på side 3-22.
1
Viser skærmbilledet Udskriftsindstillinger.
2
Registrér papirstørrelsen.
1 Klik på fanebladet [Grundlæggende] .
2 Vælg [Brugerdefineret] i menuen "Udskriftstørrelse".
3 Tryk på knappen [Ny].
4 Indtast navn på papiret.
5 Indtast papirstørrelsen.
6 Tryk på knappen [OK].
7 I menuen "Udskriftsstørrelse", vælges papirformat (navn), som du har registreret i trin 4 til 7.
8 Klik på [MF bakke] i menuen "Kilde".
9 Vælg papirtypen i menuen "Medietype".
2, 7
1
8
9
4
5
3
6
BEMÆRK
Hvis du har ilagt et postkort eller konvolut, skal du vælge [Karton] eller [Konvolut] i menuen "Medietype".
4-4
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Skærmbillede med printerdriverens
udskriftsindstillinger
Skærmbilledet for printerdriverens udskriftsindstillinger giver dig mulighed for at konfigurere forskellige print-relaterede
indstillinger. Se Printing System Driver User Guide på DVD´en for yderligere oplysninger.
1
3
2
Nr.
1
Beskrivelse
[Hurtig udskrivning] fane
Skaber ikoner, der kan anvendes til nemt at konfigurere ofte anvendte funktioner. Hver gang du klikker på et
ikon, skifter det til et billede der ligner de trykte resultater, og anvender indstillingerne.
[Grundlæggende] fane
[Layout] fane
Med denne fane kan du konfigurere indstillinger for udskrivning af forskellige layouts, herunder
brochureudskrivning, kombineret tilstand,plakatudskrivning og skalering.
[Gengivelse] fane
Med denne fane kan du konfigurere indstillinger relateret til kvaliteten af de udskrevne resultater.
[Udgivelse] fane
På denne fane kan du oprette omslag og skilleark for udskriftsjob og indsætte indlæg mellem OHP filmark.
[Job] fane
Denne tast giver dig mulighed for at gemme udskriftsdata fra computeren på maskinen. Regelmæssigt
benyttede dokumenter og andre data kan gemmes på maskinen, og derved gøre efterfølgende udskrivning
nemmere. Eftersom dokumenterne kan udskrives direkte fra maskinen, er denne funktion også bekvem, når
du vil udskrive et dokument, som du ikke ønsker at andre skal se.
[Avanceret] fane
Denne tast giver dig mulighed for at konfigurere indstillinger vedrørende tilføjelse af tekstsider eller vandmærker
til udskriftsdata.
2
[Profiler]
Printerdriver indstillinger kan gemmes som en profil. Gemte profiler kan hentes når som helst, så det er en
bekvem rutine for at gemme ofte anvendte indstillinger.
3
[Nulstil]
Klik for genetablere indstillinger til oprindelige værdier.
4-5
Udskrivning fra PC > Udskrivning fra PC
Printerdriver hjælp
Der er inkluderet hjælp i printerdriveren. For at lære om udskriftsindstillingerne åbn skærmen for printerdriverens
udskriftsindstillinger, og vis Hjælp som forklaret nedenfor.
1
2
•
Klik på knappen [?] i øverste højre hjørne af skærmen, og klik derefter på det element, du ønsker at vide om.
•
Klik på det emne, du ønsker at vide om, og tryk på knappen [F1] på tastaturet.
Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 7)
Standard printerdriver indstillingerne kan ændres. Ved at vælge ofte anvendte indstillinger, kan du springe trin over, når
du udskriver For indstillinger, se Printing System Driver User Guide.
1 Klik på knappen [Start] i Windows, og klik derefter på [Enheder og printere].
2 Højreklik på printerdriverikonet af maskinen, og klik på [Printeregenskaber] menuen for
printerdriveren.
3 Klik på knappen [Basis] under fanen [Generel] .
4 Vælg standard indstillinger, og klik på knappen [OK] .
Annullering af udskrivning fra en computer
Gør følgende for at annullere et udskriftsjob, der udføres ved hjælp af printerdriveren, inden printeren begynder udskrivningen:
BEMÆRK
For at annullere udskrivning fra denne maskine, se Afbrydelse af job på side 5-18.
1 Dobbeltklik på printer-ikonet (
) i Windows opgavebjælken nederst til højre på skrivebordet,
for at vise en dialogboks for printeren.
2 Klik på filen, der ikke skal udskrives, og vælg [Annuller] fra "Dokument"-menuen.
4-6
Udskrivning fra PC > Udskrivning med AirPrint
Udskrivning med AirPrint
AirPrint er en udskrivningsfunktion der er standard i iOS 4.2 og nyere produkter, og i Mac OS X 10.7 og nyere produkter.
Denne funktion gør det muligt at tilslutte og udskrive fra enhver enhed der er AirPrint-kompatibel, uden at installere en
printerdriver.
For at tillade at maskinen bliver fundet når der udskrives med AirPrint, kan du indstille information om maskinens placering
i Embedded Web Server RX.
For yderligere oplysninger, se Embedded Web Server RX User Guide.
4-7
5
Betjening af maskinen
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Ilægning af originaler ......................................................................................................................................... 5-2
Placering af originaler på pladen ............................................................................................................. 5-2
Ilægning af originaler i dokumentføder .................................................................................................... 5-3
Favoritter ............................................................................................................................................................ 5-5
Registrering af en favorit .......................................................................................................................... 5-6
Genkald en favorit .................................................................................................................................... 5-9
Redigering og sletning af favoritter ........................................................................................................ 5-10
Applikation ........................................................................................................................................................ 5-11
Installation af applikationer ..................................................................................................................... 5-11
Anvendelse af applikationer ................................................................................................................... 5-12
Afinstallation af applikationer ................................................................................................................. 5-13
Registrering af genveje .................................................................................................................................... 5-14
Tilføjelse af genveje ............................................................................................................................... 5-14
Redigering og sletning af genveje ......................................................................................................... 5-15
Kopiering .......................................................................................................................................................... 5-16
Grundlæggende brug ............................................................................................................................. 5-16
Reservere næste ................................................................................................................................... 5-17
Afbrydelse af job .................................................................................................................................... 5-18
Afsendelse ....................................................................................................................................................... 5-19
Grundlæggende brug ............................................................................................................................. 5-20
Angivelse af destinationen ..................................................................................................................... 5-22
Kontrol og redigering af destinationer .................................................................................................... 5-30
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer ........................................................................................ 5-31
Genkald ................................................................................................................................................. 5-32
Send til mig (e-mail) ............................................................................................................................... 5-32
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) ............................................................. 5-33
Afbrydelse af jobsending ....................................................................................................................... 5-34
WSD scanning ....................................................................................................................................... 5-35
Scanning med TWAIN ........................................................................................................................... 5-37
Sådan bruges faxfunktionen ............................................................................................................................ 5-39
Udskrive et dokument fra den flytbare USB-hukommelse ............................................................................... 5-40
Gem dokumenter på USB-hukommelse (Scan til USB) ................................................................................... 5-42
Kontrollér information om USB-hukommelse ................................................................................................... 5-43
Fjern USB-hukommelse ................................................................................................................................... 5-44
5-1
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
Ilægning af originaler
Placering af originaler på pladen
Du kan anbringe en bog eller et blad på glaspladen foruden almindelige originalark.
Sørg for, at den
flugter med
indikatorpladerne for
originalstørrelsen,
hvor det bageste
venstre hjørne tjener
som referencepunkt.
Læg den side,
der skal scannes,
nedad.
BEMÆRK
Se den engelske Operation Guide for yderligere oplysninger om originalretning.
Når du lægger kuvert eller karton på glaspladen
Sørg for, at den
flugter med
indikatorpladerne for
originalstørrelsen,
hvor det bageste
venstre hjørne tjener
som referencepunkt.
Læg den side,
der skal scannes,
nedad.
BEMÆRK
Se Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken på side 3-20 for fremgangsmåden til indføring af kuvert
eller karton.
FORSIGTIG
Lad ikke dokumentføderen stå åben, da det kan medføre personskade.
VIGTIGT
• Brug ikke magt, når du lukker dokumentføderen. Et hårdt tryk kan få glaspladen til at knække.
• Dokumentføderen skal være åben i forbindelse med anbringelse af bøger eller tidsskrifter i maskinen.
5-2
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
Ilægning af originaler i dokumentføder
Dokumentføderen scanner automatisk hvert ark i en bunke med flere originaler. Begge sider af en 2-sidet original scannes.
Originaler, der understøttes af dokumentføderen
Følgende originaltyper kan anvendes i dokumentføderen.
Vægt
50 til 120 g/m2)
(duplex: 50 til 120 g/m2)
Formater
Maksimum A4-R (Legal) til minimum A6-R (Statement-R)
Antal ark
Almindeligt papir (80 g/m2), Farvet papir, Genbrugspapir, Højkvalitetspapir:
75 ark
Originaler der ikke understøttes af dokumentføderen
Brug ikke dokumentføderen til følgende originaltyper: Originalerne kan blive fastklemt eller dokumentføderen kan blive beskidt.
•
Originaler, der er samlet med hæfteklammer eller clips (fjern clips eller hæfteklammer, og glat papiret helt ud inden
ilægning. I modsat fald kan originalerne sætte sig fast.)
•
Originaler med klæbestrimmel eller lim
•
Originaler med udklippede dele
•
Krøllede originaler
•
Originaler med folder (folderne skal rettes ud inden ilægning. I modsat fald kan originalerne sætte sig fast.)
•
Karbonpapir
•
Krøllet papir
Sådan ilægges originaler
VIGTIGT
• Kontrollér inden ilægning af originalerne, at der ikke ligger originaler i originaludskubningspladen. Hvis
originaler efterlades i originaludskubningspladen, kan nye originaler sætte sig fast.
• Du må ikke berøre dokumentføderens øverste dæksel ved f.eks. at tilpasse originalerne til dækslet. Det kan
medføre en fejl i dokumentføderen.
1
Justér originalbreddestyrene.
5-3
Betjening af maskinen > Ilægning af originaler
2
Anbring originalerne.
1 Læg den side, der skal scannes (eller den første af 2-sidede originaler), så den vender opad.
Lad den førende kant glide ind i dokumentføderen, indtil den ikke kan komme længere.
BEMÆRK
Se den engelske Operation Guide for yderligere oplysninger om originalretning.
VIGTIGT
• Kontrollér, at originalbreddestyrene passer nøjagtigt til originalernes bredde.
Justér originalbreddestyrene, hvis der er et mellemrum. Mellemrummet kan få
originalerne til at sætte sig fast.
• Sørg for, at de ilagte originaler ikke overstiger niveauindikatoren. Originalerne
kan sidde fast, hvis det maksimale niveau overstiges.
• Originaler med huller eller perforerede linjer skal anbringes, således at hullerne
eller perforeringen scannes sidst (ikke først).
2 Åbn originalstopperen for at tilpasse størrelsen af originalindstillingen.
A4, Letter, Legal
B5 eller mindre
5-4
Betjening af maskinen > Favoritter
Favoritter
Funktioner, der ofte anvendes, kan registreres som favoritter, så de nemt kan indlæses.
Følgende funktioner er allerede registreret på maskinen. Du kan slette disse funktioner og registrere nye funktioner.
Favoritnavne
ID Card Copy
Beskrivelse
Standardregistrering
Brug dette, når du ønsker at kopiere et kørekort
eller et forsikringskort.
•
Kopifunktioner
•
Program tilstand
•
Kombiner: [2 i 1]
Fortsat scanning: [Til]
Originalstørrelse: [A5-R]
Papirvalg: Kassette 1
Zoom: [Auto zoom]
Anvend dette hvis du ønsker at reducere
papirforbruget. Sidekombination og to-sidet
kopiering kan indstilles ved at følge skærmen.
•
Kopifunktioner
•
Guide tilstand
•
Kombiner: [2 i 1]
2-sidet/Original: [1-sidet]
Duplex [1-sidet>>2-sidet]
Papirvalg: Kassette 1
Kopier: 1
Anvend denne, når du vil sende billedet til enten
en delt mappe på en pc eller en
FTP-server-mappe. De nødvendige indstillinger til
afsendelse, så som destinationen og farvevalg,
kan indstilles ved at følge skærmen.
•
Afsendelsesfunktioner
•
Guide tilstand
•
Destination: Ny PC-mappe
Farvevalg [Fuld farve]
Indtastning af filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Fortsat scanning: [Fra]
Scanningsopløsning: [300×300 dpi]
Anvend denne, når du vil sende billedet til enten
en delt mappe på en pc registreret i
adressebogen eller til en FTP-server-mappe. De
nødvendige indstillinger til afsendelse, så som
destinationen og farvevalg, kan indstilles ved at
følge skærmen.
•
Afsendelsesfunktioner
•
Guide tilstand
•
Destination: Adressebog
Farvevalg [Fuld farve]
Indtastning af filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Fortsat scanning: [Fra]
Scanningsopløsning: [300×300 dpi]
Anvend denne når du ønsker at sende billedet til
en e-mailadresse. De nødvendige indstillinger til
afsendelse, så som destinationen og farvevalg,
kan indstilles ved at følge skærmen.
•
Afsendelsesfunktioner
•
Guide tilstand
•
Destination: Ny e-mailadresse
Farvevalg [Fuld farve]
Indtastning af filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Fortsat scanning: [Fra]
Scanningsopløsning: [300×300 dpi]
E-mail emne: Standard
E-mail indhold: Standard
Når du scanner for- og bagside på kortet, vil
begge sider blive kombineret og kopieret på en
enkelt ark.
Paper Saving Copy
Scan to PC (Address
Entry)
Scan to PC (Address
Book)
Scan to E-mail (Address
Entry)
5-5
Betjening af maskinen > Favoritter
Favoritnavne
Beskrivelse
Standardregistrering
Scan to E-mail (Address
Book)
Anvend denne når du ønsker at sende billedet til
en e-mailadresse registreret i adressebogen. De
nødvendige indstillinger til afsendelse, så som
destinationen og farvevalg, kan indstilles ved at
følge skærmen.
•
Afsendelsesfunktioner
•
Guide tilstand
•
Destination: Adressebog
Farvevalg [Fuld farve]
Indtastning af filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Fortsat scanning: [Fra]
Scanningsopløsning: [300×300 dpi]
E-mail emne: Standard
E-mail indhold: Standard
BEMÆRK
Der kan registreres op til 20 indstillinger som favoritter.
Registrering af en favorit
Ved registrering af en favorit er det muligt at vælge mellem to forskellige former for indlæsning:
•
Guide tilstand: De registrerede indstillinger indlæses i rækkefølge og konfigureres i forbindelse med kontrol eller
ændring af hver indstilling.
•
Program tilstand: Indstillingerne indlæses med det samme, når der trykkes på den tast, som indstillingen er tilknyttet.
Afsendelse er forklaret som et eksempel nedenfor.
Guide tilstand
1
Vis skærmen.
Tryk på [Favoritter] i skærmbilledet Start.
Favoritter
2
Registrér favoritten.
1 Tryk på [Menu] og derefter på [Tilføj].
2 Vælg jobtypen.
3 Tryk på [Guide].
4 Vælg funktionen for genkaldelse og tryk derefter på [Næste].
Metode for genkald af destination
Funktioner
10:10
Tilføj - Metode til destinationsgenkaldelse
1
Adressebog
Ekst. adressebog
Vælg funktioner.
Tilføj - Funktioner
10:10
2
Filformat
PDF
Original størrelse
A4
Original retning
Øverste kant øverst
1/2
One-touch-tast
Indtastning af adresse (e-mail)
Afbryd
1/6
Duplex
< Tilbage
Næste >
1-sidet
Afbryd
< Tilbage
Næste >
De kontrollerede emner vises som en del
af guiden.
5-6
3
Betjening af maskinen > Favoritter
BEMÆRK
Når jobtypen er "Kopi", vil skærmen metode for genkald af destination ikke vises.
5 Indtast det nye favoritnavn og tryk på [Næste].
Metode til tegnangivelse (side 8-5)
6 Kontrollér indstillingerne, og ændr eller tilføj eventuelt oplysninger.
Vælg det element, der skal ændres.
Tilføj - Bekræftelse
10:10
Navn
Afsendelsesjob - E-mail
Jobtype
Multiafsendelse
Antal
Automatisk
Ejer
Admin
1/2
Afbryd
< Tilbage
Gem
Element
Beskrivelse
Navn
Indtast navnet der er vist på favoritskærmen (op til 32 tegn).
Jobtype
Typen af valgt job vises.
Antal*1
Indtast favoritnummeret.
Hvis du indtaster 00, vil det laveste tilgængelige nummer automatisk
blive tildelt.
Ejer*2
Viser ejeren af favoritten.
Tilladelse*2
Konfigurerer indstillingerne vedrørende tilladelse til favoritter for at
fastlægge, hvordan de skal deles med andre brugere.
Destination*3
Vælger metoden for genkald af destination.
Funktioner
Vælger de funktioner der skal vises i guiden.
Funktionstype
Vælger metoden for genkald af favoritter.
*1 Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun ændre indstillingerne ved at logge på
med administratorrettigheder.
*2 Vises når administration af brugerlogon er aktiveret.
*3 Vises når jobtypen er [Send] eller [FAX].
7 Tryk på [Gem].
Favoritten er registreret.
8 Skærmen "Ønsker du at tilføje en ny funktion til startskærmen?" vises.For at vise en
registreret favorit på startskærmen, skal du trykke på [Ja], og angive den position, hvor du
vil have vist ikonet for den registrerede favorit.
9 Tryk på [Gem].
5-7
Betjening af maskinen > Favoritter
Program tilstand
1
Vis skærmen.
1 Tryk på [Send] i skærmbilledet Start.
Send
2 Indstil afsendelsesfunktionen og tryk på [Favoritter].
Klar til at sende.
Send
10:10
Dest.:
BBB
One-touch-tast
Kontroll.
bbb@abc.com
Adressebog
Ekst. adressebog
1/2
E-mail
Mappe
Fax
Favoritter
Funktioner
2
Registrér favoritten.
1 Tryk på [Menu] og derefter på [Tilføj].
2 Vælg jobtypen.
3 Tryk på [Program].
4 Indtast det nye favoritnavn og tryk på [Næste].
Metode til tegnangivelse (side 8-5)
5 Kontrollér indstillingerne, og ændr eller tilføj eventuelt oplysninger.
Vælg det element, der skal ændres.
Tilføj - Bekræftelse
10:10
Navn
Afsendelsesjob - E-mail
Jobtype
Multiafsendelse
Antal
Automatisk
Ejer
Admin
1/2
Afbryd
< Tilbage
Gem
5-8
Betjening af maskinen > Favoritter
Element
Beskrivelse
Navn
Indtast navnet der er vist på favoritskærmen (op til 32 tegn).
Jobtype
Typen af valgt job vises.
Antal*1
Indtast favoritnummeret.
Hvis du indtaster 00, vil det laveste tilgængelige nummer automatisk
blive tildelt.
Ejer*2
Viser ejeren af favoritten.
Tilladelse*2
Konfigurerer indstillingerne vedrørende tilladelse til favoritter for at
fastlægge, hvordan de skal deles med andre brugere.
Funktionstype
Vælger metoden for genkald af favoritter.
*1 Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun ændre indstillingerne ved at logge på
med administratorrettigheder.
*2 Vises når administration af brugerlogon er aktiveret.
6 Tryk på [Gem].
Favoritten er registreret.
7 Skærmen "Ønsker du at tilføje en ny funktion til startskærmen?" vises.For at vise en
registreret favorit på startskærmen, skal du trykke på [Ja], og angive den position, hvor du
vil have vist ikonet for den registrerede favorit.
8 Tryk på [Gem].
Genkald en favorit
Brug nedenstående fremgangsmåde for at genkalde en registreret favorit.
1
Vis skærmen.
1 Tryk på [Favoritter] på startskærmen, eller på knappen med den registrerede favorit.
Favoritter
Tryk på knappen med den registrerede favorit vil genkalde favoritten. Hvis du trykkede på [Favoritter],
forsæt til trin 1-2.
2 Tryk på knappen med den favorit du ønsker at genkalde.
Vælg funktioner.
Favoritter
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC
(Address Entry)
1/1
Scan to PC
(Address Book)
Menu
Scan to E-mail
(Address Entry)
Scan to E-mail
(Address Book)
Applikation
5-9
Betjening af maskinen > Favoritter
2
Udfør favoritten.
Ved brug af Guide tilstanden
1 De registrerede skærmbilleder vises i rækkefølge. Vælg den ønskede indstilling, og tryk på
[Næste].
Når alle indstillinger er udført vises bekræftelsesskærmen.
BEMÆRK
Tryk på [<Tilbage], og udfør de ønskede ændringer for at redigere indstillingerne.
2 Placér originalerne og tryk på [Start].
Ved brug af Program tilstanden
Anbring originalerne og tryk på tasten [Start].
Redigering og sletning af favoritter
Du kan ændre favoritnummeret og favoritnavnet, eller slette favoritten.
Brug nedenstående fremgangsmåde for at redigere eller slette en favorit.
1
Vis skærmen.
Tryk på [Favoritter] i skærmbilledet Start.
Favoritter
2
Redigér favoritten.
Redigering af en favorit
1 Tryk på [Menu] og derefter på [Rediger].
2 Vælg den favorit, som skal redigeres.
3 Se Registrering af en favorit på side 5-6 for at ændre favoritnummer, favoritnavn, tilladelse.
4 Tryk på [Gem].
5 Tryk på [Ja] i bekræftelsesskærmbilledet.
Sletning
1 Tryk på [Menu] og derefter på [Slet].
2 Vælg den favorit, som skal slettes.
3 Tryk på [Ja] på bekræftelsesskærmen.
5-10
Betjening af maskinen > Applikation
Applikation
Maskinens funktioner kan udvides ved at installere applikationer.
Der kan bruges applikationer, som hjælper med at udføre daglige arbejdsopgaver mere effektivt, som f.eks. scanning og
autentifikation.
For yderligere oplysninger kontakt venligst din salgsrepræsentant eller forhandler.
Installation af applikationer
Hvis du vil anvende applikationer, skal applikationen først installeres på maskinen og derefter skal applikationen aktiveres.
Proceduren er som følgende.
1
Vis skærmen.
1 Tryk på tasten [System Menu/Counter].
2 Tryk på [
], [Applikation] og derefter på [Applikation].
BEMÆRK
Når der vises brugerautentifikation-skærmbilledet, indtast dit logon brugernavn og
adgangskode. Dette kræver, at du logger på som bruger med administratorrettigheder.
Fabriksindstillet brugernavn og adgangskode til logon er vist nedenfor.
Modelnavn
2
Brugernavn til logon
Adgangskode
P-4030i MFP/P-4035i
MFP
4000
4000
P-5035i MFP
5000
5000
P-6035i MFP
6000
6000
Installér applikationen.
1 Tryk på [
].
2 Sæt den flytbare hukommelse der indeholder det program, der skal installeres, i USB-porten.
BEMÆRK
Når beskeden "Flytbar hukommelse genkendt". Vis filer. Er du sikker?" vises, tryk på [Nej].
3 Vælg den applikation der skal installeres og tryk på [Installer].
Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [
5-11
].
Betjening af maskinen > Applikation
4 Tryk på [Ja] på bekræftelsesskærmen.
Installation af applikationen starter. Afhængig af applikationen der skal installeres, kan installationen
tage noget tid.
Når installationen er afsluttet vises originalskærmen.
BEMÆRK
• For at installere en anden applikation, gentag trin 2-3 og 2-4.
• For at fjerne den flytbare hukommelse, skal du trykke på [Fjern hukommelse], og vente
indtil meddelelsen "Flytbar hukommelse kan fjernes." vises. Fjern derpå den flytbare
hukommelse.
3
Aktivér applikationen.
1 Vælg den ønskede applikation, og tryk på [Menu] og derefter på [Aktivér].
Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [
].
2 Indtast licenskoden og tryk på [Officiel].
Visse applikationer kræver ikke brug af en licenskode. Hvis skærmen for licenskode ikke vises,
fortsæt med trin 3-3. For at anvende applikationen som prøveversion, tryk på [Prøv] uden at indtaste
licenskoden.
3 Tryk på [Ja] i bekræftelsesskærmbilledet.
VIGTIGT
Prøveversionen af applikationen vil ikke længere være tilgængelig, hvis datoen/
klokkeslettet ændres, mens applikationen anvendes.
Anvendelse af applikationer
Ikoner for de aktiverede applikationer vises på startskærmen. Tryk på applikationikonet i skærmbilledet Start.
Applikationen vil starte.
5-12
Betjening af maskinen > Applikation
Afinstallation af applikationer
Der kan installeres maks. 5 applikationer på maskinen. For at tilføje andre applikationer, skal der afinstalleres en tidligere
applikation. Deaktivér en applikation inden den afinstalleres.
Proceduren er som følgende.
1
Vis skærmen.
1 Tryk på tasten [System Menu/Counter].
2 Tryk på [
], [Applikation] og derefter på [Applikation].
BEMÆRK
Når der vises brugerautentifikation-skærmbilledet, indtast dit logon brugernavn og
adgangskode. Dette kræver, at du logger på som bruger med administratorrettigheder.
Fabriksindstillet brugernavn og adgangskode til logon er vist nedenfor.
Modelnavn
2
Brugernavn til logon
Logon Adgangskode
P-4030i MFP/P-4035i
MFP
4000
4000
P-5035i MFP
5000
5000
P-6035i MFP
6000
6000
Deaktivér applikationen.
1 Vælg den applikation du ønsker at deaktivere og tryk på [Menu] og derefter på [Deaktivér].
Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [
].
2 Tryk på [Ja] i bekræftelsesskærmbilledet.
3
Afinstallér applikationen.
1 Vælg applikationen du ønsker at afinstallere og tryk på [
].
Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [
2 Når bekræftelsesskærmen for sletning vises, tryk på [Ja].
5-13
].
Betjening af maskinen > Registrering af genveje
Registrering af genveje
Du kan registrere genveje for nem adgang til ofte anvendte funktioner. Indstillingerne for den valgte funktion kan også
registreres. Funktionsnavne, der er tilknyttet en registreret genvej, kan om nødvendigt ændres. Du kan registrere op til 2
genveje for kopieringsfunktioner, afsendelsesfunktioner, faxfunktioner, og funktioner der er indstillet for dokumentboks.
Tilføjelse af genveje
Genvejsregistrering udføres i "Funktion"-skærmen for hver funktion. Benyt nedenstående fremgangsmåde for registrering
af en genvej.
1
Vis skærmen.
Klar til at kopiere.
Kopi
10:10
Kopier
Klar til at kopiere.
Funktioner
10:10
Sorter
Papirvalg
Zoom
Til
Tæthed
Original størrelse
A4
100%
Normal 0
A4
1/3
Original retning
Duplex
1-sidet>>1-sidet
1
Kombiner
Fra
Stille
tilstand
Øverste kant øverst
Originalbillede
Fra
Tekst+foto
Favoritter
Funktioner
Luk
Tilf/red.
Genvej
2
Tryk på [Funktioner] på skærmbilledet Kopi, Send eller Dokumentboks og derefter på [Tilf/red.
Genvej].
2
Registrér genvejene.
1 Tryk på [Tilføj].
2 Vælg den tast, som genvejen skal tilknyttes.
Du kan vælge mellem følgende typer genveje:
Privat genvej
Private genveje kan kun benyttes af brugeren, som er logget på. De kan
kun indstilles i forbindelse med brug af administrationen af brugerlogon.
Delt genvej
De delte genveje kan benyttes af alle maskinens brugere. Ved brug af
administrationen af brugerlogon kan de delte genveje kun indstilles af
brugere, der er logget på som administratorer.
BEMÆRK
Hvis du vælger et eksisterende genvejsnummer, kan den aktuelt registrerede genvej
erstattes med en anden genvej.
3 Vælg funktionsskærmbilledet, der skal vises med genvejen.
4 Indtast genvejsnavnet.
Der kan indtastes op til 24 tegn.
Metode til tegnangivelse (side 8-5)
5-14
Betjening af maskinen > Registrering af genveje
5 Tryk på [Gem].
Klar til at kopiere.
Kopi
10:10
Kopier
Papirvalg
Zoom
Automatisk
Duplex
Normal 0
Kombiner
1-sidet>>1-sidet
Funktioner
Tæthed
100%
Fra
Genvej 1
Sorter/
Forskyd
Sorter
Genvej 2
Favoritter
Genvejen er registreret.
Redigering og sletning af genveje
Følg fremgangsmåden nedenfor for at ændre et genvejsnummer/-navn eller slette en genvej.
1
I "Funktion"-skærmen for hver funktion, tryk på [Tilf/red. Genvej]
nederst på skærmen.
2
Redigér genvejen.
Redigering af en genvej
1 Tryk på [Rediger].
2 Vælg genvejstypen og nummeret, som skal redigeres.
3 Tryk på [Nummer] eller [Navn].
4 Skift indstillingerne, og tryk på [OK].
5 Tryk på [Gem].
6 Tryk på [Ja] i bekræftelsesskærmbilledet.
Sletning
1 Tryk på [Slet].
2 Vælg den genvej, som skal slettes.
3 Tryk på [Ja] på bekræftelsesskærmen.
5-15
Betjening af maskinen > Kopiering
Kopiering
Grundlæggende brug
Du kan udføre almindelige kopieringsopgaver ved at følge fremgangsmåderne nedenfor.
1
Tryk på [Kopi] i skærmbilledet Hjem.
Kopi
2
Anbring originalerne.
Anbring originalerne.
Ilægning af originaler (side 5-2)
3
Vælg funktionerne.
Klar til at kopiere.
Kopi
10:10
Kopier
Papirvalg
A4
Zoom
100%
Duplex
1-sidet>>1-sidet
Tæthed
Normal 0
Kombiner
Fra
Funktioner
Stille
tilstand
Fra
Favoritter
Vælg kopifunktionerne, som skal anvendes.
Tryk på fanebladene for at vise de andre funktioner.
Kopiering (side 6-2)
4
Indtast antal kopier vha. taltasterne.
5
Tryk på tasten [Start].
Angiv det ønskede antal op til 999.
Kopieringen starter.
5-16
Betjening af maskinen > Kopiering
Reservere næste
Denne funktion gør det muligt at reservere det næste job under udskrivning. Når denne funktion anvendes, scannes
originalen, mens maskinen udskriver. Når det igangværende udskrivningsjob er afsluttet, udskrives det reserverede
kopieringsjob.
Proceduren kan være forskellig afhængig af reservér næste prioritet (se engelsk Operation Guide).
Hvis "Reserver næste-prioritet" er indstillet til [Til]
Standardskærmbilledet til kopiering vises på berøringspanelet under udskrivning.
1
Anbring originalerne på maskinen for reservation af kopi og
konfigurér kopieringsindstillingerne.
Klar til at kopiere.
Kopi
10:10
Kopier
Papirvalg
Zoom
A4
100%
Duplex
Tæthed
Normal 0
Kombiner
1-sidet>>1-sidet
Fra
Stille
tilstand
Fra
Favoritter
Funktioner
2
Tryk på tasten [Start].
Maskinen begynder at scanne originalerne.
Når det igangværende udskrivningsjob er afsluttet, udskrives det reserverede kopieringsjob.
Hvis "Reserver næste-prioritet" er indstillet til [Fra]
Skærmbilledet til kopiering vises på berøringspanelet under udskrivning.
1
Tryk på [Reservér næste].
Kopierer...
Job No.:0005
10:10
Job Name:doc00000320131010101010
Scannede sider
Kopier
Afbryd
Reservér
Næste
Standardskærmbilledet til kopiering vises.
2
Anbring originalerne på maskinen for reservation af kopi og
konfigurér kopieringsindstillingerne.
3
Tryk på tasten [Start].
Maskinen begynder at scanne originalerne.
Når det igangværende udskrivningsjob er afsluttet, udskrives det reserverede kopieringsjob.
5-17
Betjening af maskinen > Kopiering
Afbrydelse af job
Du kan også annullere job ved at trykke på tasten [Stop].
1
Tryk på tasten [Stop], når skærmbilledet til kopiering vises.
2
Slet et job.
Mens et job scannes
Afbryder...
Job No.:0005
10:10
Job Name:doc00000120131010101010
Scannede sider
Afbryd
Kopieringsjobbet slettes.
Mens et job udskrives eller på standby
Skærmbilledet Afbrydelse af job vises. Det igangværende udskrivningsjob afbrydes midlertidigt.
Vælg det job, som skal slettes, og tryk på [Slet]. Tryk på [Ja] på bekræftelsesskærmen.
Jobbet annulleres.
Afbryd job
10:10
0095
doc0000952013092810...
Pause
0096
doc0000952013092811...
Venter
0097
doc0000952013092827...
Venter
0098
doc0000952013092833...
1
1/2
Menu
Venter
Slet
Fortsæt alle
udskriftsjob
Luk
2
BEMÆRK
Hvis reservér næste prioritet (se engelsk Operation Guide) er indstillet til [Fra], vises kopiskærmen på berøringspanelet. I
dette tilfælde vil tryk på tasten [Stop] eller [Afbryd] afbryde det igangværende udskrivningsjob.
Kopierer...
Job No.:0005
10:10
Job Name:doc00000320131010101010
Scannede sider
Kopier
Afbryd
5-18
Reservér
Næste
Betjening af maskinen > Afsendelse
Afsendelse
Maskinen kan sende det scannede billede som en vedhæftet fil i en e-mail eller til en computer på netværket. For at
kunne gøre dette skal adressen på afsenderen og destinationen (modtager) registreres på netværket.
Et netværksmiljø, som giver maskinen adgang til en mailserver, er nødvendigt for at kunne afsende en e-mail. Det
anbefales at anvende et Local Area Network (LAN) for at forbedre overførselshastighed og sikkerhed.
Du kan udføre almindelige afsendelser ved at følge fremgangsmåderne nedenfor. Du kan vælge mellem følgende fire
indstillinger:
•
Send som e-mail (E-mail Addr Entry): Sender et scannet originalbillede som e-mail-vedhæftning.
•
Send til mappe (SMB): Gemmer et scannet originalbillede i en delt mappe på en hvilken som helst PC. (Se side 5-20.)
•
Send til mappe (FTP): Gemmer et scannet originalbillede i en mappe på en FTP-server. (Se side 5-20.)
•
Scanning af billeddata med TWAIN/WIA: Scan dokumentet ved hjælp af et TWAIN eller WIA kompatibelt
applikationsprogram. (Se side 5-37.)
BEMÆRK
• De forskellige sendemuligheder kan kombineres. Se Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse)
på side 5-33.
• Faxfunktionen kan anvendes på produkter, der er udstyret med faxfunktion. For yderligere oplysninger om denne
funktion, se Betjeningsvejledning vedrørende fax.
5-19
Betjening af maskinen > Afsendelse
Grundlæggende brug
1
Tryk på [Send] i skærmbilledet Hjem.
Send
2
Anbring originalerne.
Anbring originalerne.
Ilægning af originaler (side 5-2)
3
Angiv destinationen.
10:10
Klar til at sende.
Send
Dest.:
Kontroll.
Tilbagekald
One-touch-tast
Adressebog
Ekst. adressebog
1/2
E-mail
Mappe
Funktioner
Fax
Favoritter
Vælg den destination, som billedet skal sendes til.
Angivelse af destinationen (side 5-22)
Vælge en destination fra den eksterne adressebog
Se Embedded Web Server RX User Guide for yderligere oplysninger om den eksterne
adressebog.
Vælge en destination fra faxen
For flere oplysninger om anvendelse af FAX, se Betjeningsvejledning vedrørende fax.
5-20
Betjening af maskinen > Afsendelse
4
Vælg funktionerne.
Klar til at sende.
Send
10:10
Dest.:
BBB
One-touch-tast
Kontroll.
bbb@abc.com
Adressebog
Ekst. adressebog
1/2
E-mail
Mappe
Fax
Funktioner
Favoritter
Tryk på fanebladene for at vise de andre funktioner.
Send (side 6-3)
5
Tryk på tasten [Start].
Afsendelse påbegyndes.
5-21
Betjening af maskinen > Afsendelse
Angivelse af destinationen
Vælg destinationen vha. en af følgende metoder:
Valg vha. adressebog (side 5-22)
Vælge fra den eksterne adressebog
Se Embedded Web Server RX User Guide for yderligere oplysninger om den eksterne adressebog.
Valg fra one-touch-tasten (side 5-24)
Indtastning af en e-mailadresse (side 5-25)
Angivelse af en ny PC-mappe (side 5-26)
Vælge fra faxen
For flere oplysninger om anvendelse af FAX, se Betjeningsvejledning vedrørende fax.
BEMÆRK
• Maskinen kan indstilles, så skærmbilledet til visning af adressebog vises, når du trykker på tasten [Send]. For
detaljer, se engelsk Operation Guide.
• Du kan angive faxdestinationen, hvis du benytter en maskine, der er udstyret med faxfunktion. Indtast modtagerens
nummer vha. det numeriske tastatur.
Valg vha. adressebog
Valg af en destination, som blev registreret i adressebogen.
Se engelsk Operation Guide, for yderligere oplysninger om hvordan du registrerer destinationer i adressebogen.
1
Tryk på [Adressebog] på standardskærmbilledet til afsendelse.
10:10
Klar til at sende.
Send
Dest.:
Kontroll.
Tilbagekald
One-touch-tast
Adressebog
Ekst. adressebog
1/2
E-mail
Mappe
Funktioner
Fax
Favoritter
BEMÆRK
Se Embedded Web Server RX User Guide for yderligere oplysninger om den eksterne
adressebog.
5-22
Betjening af maskinen > Afsendelse
2
Vælg destinationerne
10:10
Adressebog (alle)
001
ABCD
123456
002
EFGH
efg@efg.com
003
IJKL
12345.com
004
MNOP
11111.com
1/2
Menu
Afbryd
< Tilbage
OK
Markér afkrydsningsfeltet for at vælge den ønskede destination fra listen. De valgte
destinationer angives ved et markeret afkrydsningsfelt.
Du kan også trykke på tasten [Menu] for at udføre en mere detaljeret søgning.
BEMÆRK
Tryk på afkrydsningsfeltet på ny for at fjerne markeringen.
Søgning efter destination
Der kan søges blandt de destinationer, som er registreret i adressebogen.
1
10:10
Adressebog (alle)
001
ABCD
123456
002
EFGH
efg@efg.com
003
IJKL
12345.com
2
1/2
004
3
Anvendte taster
MNOP
Menu
11111.com
Afbryd
Søgetype
< Tilbage
OK
Søgeemner
1
Avanceret søgning
efter destination
Avanceret søgning efter type af registreret
destination (E-mail, mappe (SMB/FTP), FAX
eller gruppe).
2
Søg efter navn
Søg efter registreret navn.
Træk sammen
Avanceret søgning
efter destination
Avanceret søgning efter type af registreret
destination (E-mail, mappe (SMB/FTP), FAX
eller gruppe).
Søg (navn)
Søg efter navn
Søg efter registreret navn.
Søg (Nr.)
Søg efter nummer
Søg efter registreret adressenummer.
Sorter (navn)
Ændring af
visningsrækkefølgen
Sorterer listen efter destinationsnavn.
3
Sorter(Nr.)
Sorterer listen efter
destinationsadressenummer.
BEMÆRK
Du kan angive en destination efter adressenummer ved at trykke på knappen [Quick No. Search].
5-23
Betjening af maskinen > Afsendelse
3
Accepter destinationen, og tryk på [OK].
10:10
Adressebog (alle)
001
ABCD
123456
002
EFGH
efg@efg.com
003
IJKL
12345.com
1/2
MNOP
004
11111.com
Menu
Afbryd
< Tilbage
OK
Destinationerne kan ændres senere. Se Kontrol og redigering af destinationer på side 5-30.
BEMÆRK
Du kan indstille standard "Sorter"-indstillinger. For detaljer, se engelsk Operation Guide.
Valg fra one-touch-tasten
Valg af destination med one-touch-tasterne.
BEMÆRK
Ved denne fremgangsmåde antages det, at one-touch-tasterne allerede er blevet registreret.
Se engelsk Operation Guide for yderligere information om tilføjelse af One-touch-taster.
1
I standardskærmen for afsendelse, tryk på [One-touch-tast].
10:10
Klar til at sende.
Send
Dest.:
Kontroll.
Tilbagekald
One-touch-tast
Adressebog
Ekst. adressebog
1/2
E-mail
Mappe
Fax
Funktioner
2
Favoritter
Tryk på one-touch-tasterne, hvor destinationen er registreret.
10:10
One-touch-tast
001
AAA
002
BBB
003
CCC
004
DDD
005
EEE
006
FFF
007
GGG
008
HHH
009
III
010
JJJ
011
KKK
012
LLL
1/9
Afbryd
OK
Hvis one-touch-tasten for den ønskede destination er skjult på berøringspanelet, tryk på [
eller [ ] for at bladre og få vist næste eller forrige one-touch-tast.
]
BEMÆRK
Du kan angive en One-touch-tast efter et nummertryk, ved at trykke på [Quick No. Search].
5-24
Betjening af maskinen > Afsendelse
3
Accepter destinationen, og tryk på [OK].
10:10
One-touch-tast
001
AAA
002
BBB
003
CCC
004
DDD
005
EEE
006
FFF
007
GGG
008
HHH
009
III
010
JJJ
011
KKK
012
LLL
1/9
Afbryd
OK
Destinationerne kan ændres senere. Se Kontrol og redigering af destinationer på side 5-30.
Indtastning af en e-mailadresse
Indtast den ønskede e-mailadresse.
BEMÆRK
For at sende en e-mail, konfigureres de nødvendige indstillinger. For yderligere oplysninger, se E-mail-indstillinger på
side 2-39.
1
I standardskærmen for afsendelse, tryk på [E-mail].
10:10
Klar til at sende.
Send
Dest.:
Kontroll.
Tilbagekald
One-touch-tast
Adressebog
Ekst. adressebog
1/2
E-mail
Mappe
Fax
Funktioner
2
Favoritter
Indtast destinationens e-mail-adresse.
E-mail
Indtast: 11
Grænse: 128
abc@def.com
AÆA
Menu
A/a
Næste dest.
Slet
Afbryd
OK
Der kan indtastes op til 128 tegn.
Metode til tegnangivelse (side 8-5)
Tryk på [Næste destination] og indtast den næste destination. Der kan indtastes op til 100
e-mail-adresser.
Du kan registrere den indtastede e-mail-adresse i adressebogen, ved at trykke på [Menu] og
derefter [Føj til adressebog]. Du kan også ændre oplysningerne for en tidligere registreret
destination.
5-25
Betjening af maskinen > Afsendelse
3
Tryk på [OK].
E-mail
Indtast: 11
Grænse: 128
abc@def.com
A/a
AÆA
Menu
Næste dest.
Slet
Afbryd
OK
Destinationerne kan ændres senere. Se Kontrol og redigering af destinationer på side 5-30.
Angivelse af en ny PC-mappe
Angiv den delte mappe på enten en computer eller en FTP-server som destination.
BEMÆRK
• Se Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC på side 3-25 for metoden til at indstille en
delt mappedestination på en PC.
• Se Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt mappe på side 3-27 for detaljer om hvordan en mappe deles.
• Sørg for at SMB protokol eller FTP er tændt. For detaljer, se engelsk Operation Guide.
1
I standardskærmen for afsendelse, tryk på [Mappe].
10:10
Klar til at sende.
Send
Dest.:
Kontroll.
Tilbagekald
One-touch-tast
Adressebog
Ekst. adressebog
1/2
E-mail
Mappe
Fax
Funktioner
2
Favoritter
Vælg typen af mappe.
Klar til at sende.
Mappe
10:10
SMB
FTP
1/1
Afbryd
Næste >
Hvis du valgte [FTP], fortsæt til trin 4.
5-26
Betjening af maskinen > Afsendelse
3
Vælg metode for specifikation af mappe.
Klar til at sende.
Mappe - SMB
10:10
Søg mappe fra netværk
Søg mappe efter værtsnavn
1/1
Indtast mappesti
Afbryd
< Tilbage
OK
For at søge efter en mappe på en pc på netværket, skal du trykke på [Søg mappe fra netværk]
eller [Søg mappe efter værtsnavn].
Hvis du trykkede på [Søgemappe fra netværk], kan du indtaste "Domæne/arbejdsgruppe" og
"Værtsnavn" for at søge pc'er på netværket for destinationen.
Hvis du trykkede på [Søg mappe efter værtsnavn], kan du søge i alle pc´er på netværket for en
destination.
Der kan vises maks. 500 adresser. Vælg værtsnavnet (pc-navn) du vil specificere på skærmen der
kommer frem, og tryk på [Næste]. Skærmbilledet til indtastning af brugernavn og adgangskode til
logon vises.
De delte mapper vises efter indtastning af brugernavn og adgangskode til login på
destinationscomputeren. Vælg den mappe du vil specificere, og tryk på [Næste]. Adressen for
den valgte mappe er nu indstillet.
Vælg mappen fra søgeresultatlisten og fortsæt til trin 6.
Hvis du valgte [Indtast mappesti], gå til trin 4.
4
Indtast oplysninger om destinationen.
Mappe - Værtsnavn
Indtast:
Grænse:
PC001
AÆA
0
64
A/a
Slet
Afbryd
Næste >
Indtast de næste oplysninger. Tryk på [Næste], for at gå videre til næste emne, når du har
indtastet et emne.
Metode til tegnangivelse (side 8-5)
Nedenstående skema viser elementerne, som skal indstilles.
For at sende til mappe (SMB)
Element
Detalje
Maks. antal tegn
Host navn
Navn på computer
Op til 64 tegn
Sti
Navn på share
Op til 128 tegn
For eksempel: scannerdata
Hvis der gemmes i en mappe i den delte mappe:
delt navn\mappenavn i delt mappe
5-27
Betjening af maskinen > Afsendelse
Element
Detalje
Logon-brugernavn
Hvis navn på computer og domænenavn er det samme:
Maks. antal tegn
Op til 64 tegn
Brugernavn
For eksempel: james.smith
Hvis navn på computer og domænenavn er forskellige:
Domænenavn/Brugernavn
For eksempel: abcdnet\james.smith
Adg.kode til logon
Windows adgangskode til login
Op til 64 tegn
(Der skelnes mellem store og små bogstaver .)
For at sende til mappe (FTP)
Element
Data som skal indtastes
Maks. antal tegn
Host navn
Værtsnavn eller IP-adresse for FTP-serveren
Op til 64 tegn
Sti*1
Sti til modtagermappen
For eksempel: Bruger\ScanData
Op til 128 tegn
Ellers vil dataene blive gemt i rodbiblioteket.
Logon-brugernavn
Brugernavn til logon på FTP-serveren
Op til 64 tegn
Adg.kode til logon
Adgangskode til logon på FTP-serveren
Op til 64 tegn
(Der skelnes mellem store og små bogstaver .)
*1 Når FTP-serveren er baseret på Linux/UNIX, er stien samt undermappen kombineret med en
skråstreg "/" uden anvendelse af back-skråstreg.
5
Kontrol af status
1 Kontrollér oplysningerne.
Indstil forsinkelsen som ønsket.
Klar til at sende.
Mappe - Bekræftelse
10:10
Værtsnavn
pc001
Sti
pc001\ ScanData
Port
139
Logon-brugernavn
abcdnet\ james.smith
1/2
Menu
Afbryd
< Tilbage
OK
5-28
Betjening af maskinen > Afsendelse
2 Tryk på [Menu] og derefter på [Test af forbindelse] for at kontrollere forbindelsen.
Klar til at sende.
Mappe - Bekræftelse
10:10
10:10
Menu
Test af forbindelse
Værtsnavn
pc001
Sti
pc001\ ScanData
Næste destination
1/2
Port
Logon-brugernavn
2
1/1
Føj til adressebog
139
abcdnet\ james.smith
Afbryd
Menu
< Tilbage
OK
Luk
1
"Forbundet." vises, når forbindelsen til destinationen er blevet oprettet. Gennemgå de indtastede data,
hvis meddelelsen "Kan ikke opnå forbindelse." vises.
Tryk på [Næste destination], og indtast den næste destination.
Du kan registrere de indtastede oplysninger i adressebogen, ved at trykke på [Føj til adressebog].
6
Tryk på [OK].
Klar til at sende.
Mappe - Bekræftelse
10:10
Værtsnavn
pc001
Sti
pc001\ ScanData
Port
139
Logon-brugernavn
abcdnet\ james.smith
1/2
Menu
Afbryd
< Tilbage
OK
Destinationerne kan ændres senere. Se Kontrol og redigering af destinationer på side 5-30.
5-29
Betjening af maskinen > Afsendelse
Kontrol og redigering af destinationer
Kontrollér og redigér en valgt destination.
1
Vis skærmen.
1 Se Angivelse af destinationen på side 5-22 og angiv destinationen.
2 Tryk på [Kontroll.].
Klar til at sende.
Send
10:10
Dest.:
BBB
One-touch-tast
Kontroll.
bbb@abc.com
Adressebog
Ekst. adressebog
1/2
E-mail
Mappe
Funktioner
2
Fax
Favoritter
Kontrollér og redigér destination.
For at tilføje en ny destination, tryk på [
].
For at vise detaljer om destinationerne, tryk på [
redigeres, hvis de er blevet angivet.
For at slette den valgte destination, tryk på [
]. Ny e-mail-adresser og pc-mapper kan
].
BEMÆRK
• Når der vælges [Til] for indtastningskontrol for nye destinationer (se engelsk Operation
Guide), vises bekræftelsesskærmen. Indtast det samme værtsnavn og den samme sti
igen, og tryk på [OK].
• Når der vælges [Til] for kontrol af destination inden afsendelse (se engelsk Operation
Guide), vises bekræftelsesskærmen efter tryk på knappen [Start]. For yderligere
oplysninger, se Skærmbillede til bekræftelse af destinationer på side 5-31.
5-30
Betjening af maskinen > Afsendelse
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer
Når der vælges [Til] for kontrol af destination inden afsendelse (se engelsk Operation Guide), vises
bekræftelsesskærmen for destinationer efter tryk på knappen [Start].
Følg fremgangsmåden nedenfor for at bekræfte destinationerne.
Kontrollér dest., og tryk på [Kontrol].
Destinationstjek
A OFFICE
1234567890
B OFFICE
2345678901
C OFFICE
3456789012
D OFFICE
4567890123
10:10
1/2
Afbryd
Luk
1 Tryk på [
Tryk på [
] eller [
Kontroller
] for at bekræfte alle destinationer.
] viser detaljeret information om den valgte destination.
For at slette en destination, vælg den destination du ønsker at slette og tryk på [
bekræftelsesskærmbilledet. Destinationen slettes.
]. Tryk på [Ja] i
For at tilføje destinationen, skal du trykke på [Afbryd] og derefter vende tilbage til
destinationsskærmbilledet.
2 Tryk på [Kontroller].
BEMÆRK
Sørg for, at bekræfte alle destinationer ved at vise dem på berøringspanelet. Du kan ikke
trykke [Kontroller], med mindre du har bekræftet alle destinationer.
5-31
Betjening af maskinen > Afsendelse
Genkald
Genkald er en funktion der gør det muligt at sende den sidst indtastede destination igen. Hvis du ønsker at sende billedet
til den samme destination, tryk på [Tilbagekald] og du kan genkalde den destination du sendte til på destinationslisten.
1 Tryk på [Tilbagekald].
Destinationen du sendte til vises på destinationslisten.
10:10
Klar til at sende.
Send
Dest.:
Kontroll.
Tilbagekald
One-touch-tast
Adressebog
Ekst. adressebog
1/2
E-mail
Mappe
Funktioner
Fax
Favoritter
BEMÆRK
Hvis den sidste overførsel indeholdt FAX, computer og e-mail destinationer, vises de
også. Tilføj eller slet destinationen efter behov.
2 Tryk på tasten [Start].
Afsendelse påbegyndes.
BEMÆRK
• Når [Til] er valgt i "Kontrollér destination inden afsendelse", vises en
bekræftelsesskærm for destinationen når du trykker på knappen [Start]. For yderligere
oplysninger, se Skærmbillede til bekræftelse af destinationer på side 5-31.
• Genkald-information slettes under følgende forhold.
- Når du slukker for strømen
- Når du sender det næste billede (ny genkald-information registreres)
- Når du logger ud
Send til mig (e-mail)
Når brugerlogon er aktiveret, sende dokumentet til den loggede brugers e-mail-adresse.
Send til mig
(e-mail)
BEMÆRK
• Du kan kun bruge denne funktion, når funktionens ikon vises i start-skærmen.
Tilpasning af skærmbilledet Start. (side 3-5)
• Der skal opsættes en e-mail-adresse i brugerlogon for den bruger, der logger på.
Se engelsk Operation Guide
5-32
Betjening af maskinen > Afsendelse
Afsendelse til forskellige typer destinationer
(Multiafsendelse)
Du kan angive destinationer der kombinerer e-mailadresser, mapper (SMB eller FTP) og faxnumre*1. Dette kaldes
Multiafsendelse. Dette er nyttigt i forbindelse med afsendelse til forskellige destinationstyper (e-mailadresser, foldere
osv.) i en enkelt arbejdsgang.
*1 Faxfunktionen kan kun anvendes på produkter, der er udstyret med faxfunktion.
Antal af afsendte emner
E-mail: Op til 100
Mapper (SMP, FTP): I alt 5 SMB og FTP
Fax: Op til 100
Fremgangsmåden er den samme, som når der angives destinationer for de enkelte typer. Fortsæt med at indtaste
e-mail-adresse eller mappesti, så de fremgår af destinationslisten. Tryk på tasten [Start] for at starte overførslen til alle
destinationer på en gang.
BEMÆRK
Hvis destinationerne omfatter en fax, vil billeder, der sendes til alle destinationer, være sort/hvide.
5-33
Betjening af maskinen > Afsendelse
Afbrydelse af jobsending
Du kan også annullere job ved at trykke på tasten [Stop].
1
Tryk på tasten [Stop], når skærmbilledet til sending vises.
2
Slet et job.
Mens et job scannes
Afbryder...
Job No.:0005
10:10
Job Name:doc00000120131010101010
Destination
BBB
bbb@abc.com
Scannede sider
Afbryd
Scanning
slut
Afbryd job vises.
Mens et job afsendes eller er på standby
Skærmbilledet Afbrydelse af job vises.
Vælg det job, som skal slettes, og tryk på [Slet]. Tryk på [Ja] på bekræftelsesskærmen.
Jobbet annulleres.
Afbryd job
10:10
0095
abcd@efg.com
Venter
0096
hijk@lmn.com
Venter
0097
opqr@stu.com
Venter
0098
tuvw@xyz.com
1
1/2
Menu
Venter
Slet
Stop alle
udskriftsjob
Luk
2
BEMÆRK
Et tryk på tasten [Stop] medfører ikke midlertidig afbrydelse af et job, hvor overførslen
allerede er i gang.
5-34
Betjening af maskinen > Afsendelse
WSD scanning
WSD scanning gemmer billeder af originaler på denne maskinen som filer på en WSD-kompatibel computer.
BEMÆRK
• For at anvende WSD scanning, bekræft at computeren der anvendes for WSD scanning og maskinen er
netværkstilsluttet, og at WSD scanning (se engelsk Operation Guide) er indstillet til [Til] i netværksindstillingerne.
• For information om betjening af computeren, se hjælp i computeren eller betjeningsvejledningen for din software.
Installation af driversoftware (for Windows 7)
1
Vis [Netværk] i startmenuen.
Klik på knappen [Start] i Windows, og vælg derefter [Netværk].
BEMÆRK
Hvis [Netværk] ikke vises i startmenuen, udføres følgende procedure.
1 Højre-klik [Start] og klik på [Egenskaber] i menuen der vises.
2 Vælg fanen [[Start] menu] i skærmen "Proceslinje og [Start] menu egenskaber", og
klik på [Tilpas].
3 Når skærmen "Tilpas [Start] menu" vises, vælges afkrydsningsboksen "Netværk" og
klik på [OK].
2
Installér driveren.
Højre-klik på maskinens ikon (Firmanavn: XXX:XXX) og klik derefter på [Installér].
BEMÆRK
Hvis vinduet "Brugerkonto kontrol" vises, klik på [Fortsæt].
Hvis vinduet "Ny hardware fundet" vises, klik på [Afbryd].
Under installationen dobbeltklikkes der på ikonet der vises på proceslinjen for at vise
skærmen "Driversoftware installation". Når "Dine enheder er klar til anvendelse" vises på
skærmen for [Driversoftware installation], er installationen gennemført.
Installation af driversoftware (for Windows 8 og Microsoft Windows Server 2012)
1
Klik på [Søg] i amuletter, [Kontrolpanel], og derefter på [Vis
enheder og printere].
2
Installér driveren.
Klik på [Tilføj en enhed]. Vælg maskinens ikon (Firmanavn: XXX:XXX) og klik derefter på
[Næste].
Når maskinen ikon (Firmanavn: XXX:XXX) vises i "Printere" i skærmen [Enheder og
printere], er installationen gennemført.
5-35
Betjening af maskinen > Afsendelse
WSD scanning
1
Tryk på [Send] i skærmbilledet Start.
Send
2
Anbring originalerne.
Ilægning af originaler (side 5-2)
3
Vis skærmen.
4
Scan originalerne.
Tryk på [WSD scanning].
Procedure for anvendelse af denne maskine
1 Vælg [Frakontrolpanel] og tryk på [Næste].
2 Vælg destinationscomputeren og tryk på [OK].
Tryk på [Genlæs] for at opdatere computerlisten.
Klar til at sende.
10:10
WSD scanning - PC
PC 1
PC 2
1/1
PC 3
Genlæs
Afbryd
< Tilbage
OK
Du kan se information om den valgte computer ved at trykke på [
].
3 Tryk på tasten [Start].
Afsendelse starter og softwaren der er installeret på computeren aktiveres.
Procedure fra din computer
1 Tryk på [Fra computer] og tryk på [Næste].
2 Anvend den software der er installeret på computeren til at sende billeder.
5-36
Betjening af maskinen > Afsendelse
Scanning med TWAIN
Dette afsnit forklarer hvordan der scannes en original med TWAIN.
Proceduren for scanning ved hjælpe af TWAIN driveren er vist som et eksempel. WIA driveren anvendes på samme måde.
1
Vis skærmen.
1 Aktiver det TWAIN kompatible program.
2 Vælg maskinen via programmet og åbn dialogboksen TWAIN.
BEMÆRK
For at vælge maskinen, se betjeningsvejledningen eller hjælp for hver applikationssoftware.
2
Konfigurér scanningsindstillingerne.
Vælg scanningsindstillinger i TWAIN dialogboksen der åbnes.
Følgende indstillinger vises i dialogboksen TWAIN.
Element
Grundlæggende
Detalje
Original størrelse
Denne indstilling angiver størrelsen på det scannede
område. Den tilgængelige størrelse afhænger af
scannermodel og størrelsen på originalen.
Tilførselsmetode
Denne indstilling angiver originalens tilførselsmetode.
Vælg tilførselsmetoden fra listen.
Original
placering
Denne indstilling angiver originalens retning.
Send størrelse
Denne indstilling angiver billedets størrelse. Den
tilgængelige størrelse afhænger af scannermodel og
scanningsområdet valgt i panelet for forhåndsvisning.
5-37
Betjening af maskinen > Afsendelse
Element
Gengivelse
Avanceret
Detalje
Skanningsfarve
Denne indstilling angiver billedets farvetype.
Opløsning
Denne indstilling angiver dpi (dots per inch) eller
billedets skarphed.
Original kvalitet
Denne indstilling angiver den overordnede
billedekvalitet. Sørg for at dit valg passer sammen med
originalen du scanner.
Eksponering
Denne indstilling angiver billedets skarphed og klarhed.
Hvis afkrydsningsboksen "Auto" er valgt, så er
skyderen og redigeringsboksen ikke tilgængelige, og
eksponeringsniveauet indstilles automatisk til
standardindstillingen.
Kontrast
Denne indstilling angiver kontrasten mellem lyse og
mørke områder på billedet. Denne egenskab kan ikke
anvendes når [Monokrom] er valgt i [Farveindstillinger].
Spejlvend billede
Denne indstilling scanner billeder som et fotonegativ,
spejlvender de sorte og hvide områder i billedet.
Forhindring af
gennemslag
Denne indstilling forhindrer billedet på den ene side af
papiret fra at vises igennem til den anden side, når det
er scannet.
Denne anvendes til at kontrollere aktuelle indstillinger og
gemme ofte anvendte indstillinger. Når knappen
[Konfiguration] er klikket, åbnes der en indstillingsskærm
med knapper for [Tilføj], [Redigér], og [Slet].
Scanningsprofiler
3
Tilføj
De aktuelle indstillinger kan gemmes som en
Scanningsprofil.
Rediger
Navnet og kommentarerne på den valgte
Scanningsprofil kan ændres.
Slet
Slet gemte Scanningsprofiler.
Anbring originalerne.
Ilægning af originaler (side 5-2)
4
Scan originalerne.
Tryk på knappen [Skan]. Dokumentdata scannes.
5-38
Betjening af maskinen > Sådan bruges faxfunktionen
Sådan bruges faxfunktionen
På produkter med en FAX-funktion, er det muligt at bruge faxfunktionen. For yderligere oplysninger, se
Betjeningsvejledning vedrørende fax.
5-39
Betjening af maskinen > Udskrive et dokument fra den flytbare USB-hukommelse
Udskrive et dokument fra den flytbare
USB-hukommelse
Ved at slutte USB-hukommelsen direkte til maskinen er det nemt og hurtigt at udskrive filerne, som er gemt i
USB-hukommelsen, uden brug af en computer.
Det er muligt at udskrive følgende filtyper:
•
PDF-fil (Version 1.7 eller ældre)
•
TIFF-fil (TIFF V6/TTN2 format)
•
JPEG-fil
•
XPS-fil
•
Krypteret PDF-fil
•
PDF-filen, som skal udskrives, skal have filnavnet (.pdf).
•
Filer der skal udskrives skal ikke gemmes længere nede end de 3 øverste mappeniveauer, herunder rodmappen.
•
Brug kun USB-hukommelse, der er blevet korrekt formateret på denne maskine.
•
Sæt USB-hukommelsen direkte ind i USB-porten.
1
Isæt USB-hukommelsen
1 Sæt USB-hukommelsen ind i porten for USB-hukommelse.
2 Når maskinen læser USB-hukommelsen vises "Flytbar hukommelse er genkendt. Vis filer.
Er du sikker?" Tryk på [Ja].
Viser skærmbilledet for flytbar hukommelse.
VIGTIGT
Brug kun USB-hukommelse, der er blevet korrekt formateret på denne maskine.
Hvis der anvendes en USB-hukommelse der er formatteret på en anden enhed,
kan "Den flytbare hukommelse er ikke formatteret" vises. For at formattere
USB-hukommelsen, se engelsk Operation Guide.
BEMÆRK
Hvis beskeden ikke vises, tryk på [Flytbar hukommelse] på startskærmen.
5-40
Betjening af maskinen > Udskrive et dokument fra den flytbare USB-hukommelse
2
Udskriv dokumentet.
1 Vælg mappen der indeholder filen der skal udskrives og tryk på [Åben].
Maskien vil vise dokumenter i de 3 øverste mappeniveauer, herunder rodmappen.
BEMÆRK
Der kan vises 1.000 dokumenter.
For at komme tilbage til et højere mappeniveau, tryk på [Op].
2 Vælg den fil der skal udskrives og tryk på [Udskriv].
Dokumentboks.
Flytbar hukommelse
10:10
1
11-3-3.JPG
7-9-2.JPG
1/1
Menu
< Tilbage
Udskriv
2
3 Ændr det ønskede antal kopier, duplexudskrivning osv.
For egenskaber der kan vælges, se Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter) (side 6-6).
4 Tryk på knappen [Start].
Udskrivningen af den valgte fil begynder.
5-41
Betjening af maskinen > Gem dokumenter på USB-hukommelse (Scan til USB)
Gem dokumenter på USB-hukommelse
(Scan til USB)
Denne funktion gør det muligt for dig at gemme scannede billedfiler i USB-hukommelsen, der er sluttet til maskinen. Du
kan gemme filer i PDF-, TIFF-, JPEG- og XPS-format eller højkomprimerede PDF-filer.
BEMÆRK
Det maksimle antal filer der kan gemmes er 1.000.
1
Anbring originalerne.
Se Ilægning af originaler på side 5-2.
2
Isæt USB-hukommelsen
1 Sæt USB-hukommelsen ind i porten for USB-hukommelse.
2 Når maskinen læser USB-hukommelsen vises "Flytbar hukommelse er genkendt. Vis filer.
Er du sikker?" Tryk på [Ja] for at vise skærmen flytbar hukommelse.
VIGTIGT
• Brug kun USB-hukommelse, der er blevet korrekt formateret på denne maskine.
Hvis der anvendes en USB-hukommelse der er formatteret på en anden enhed,
kan "Den flytbare hukommelse er ikke formatteret" vises. For at formattere
USB-hukommelsen, se engelsk Operation Guide.
• Når der trykkes på [Format] slettes alle data på det eksterne medie.
BEMÆRK
Hvis beskeden ikke vises, tryk på [Flytbar hukommelse] på startskærmen.
5-42
Betjening af maskinen > Kontrollér information om USB-hukommelse
3
Gem dokumentet.
1 Vælg mappen hvor filen skal gemmes.
Maskinen viser de 3 øverste mappeniveauer (inkl. i roden).
2 Tryk på [
].
Dokumentboks.
Flytbar hukommelse
10:10
11-3-3.JPG
7-9-2.JPG
1/1
Menu
< Tilbage
Udskriv
3 Indstil eventuelt originalernes type, filformatet osv.
For egenskaber der kan indstilles, se Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter) (side 6-6).
4 Tryk på tasten [Start].
Originalen scannes, og dataene gemmes i USB-hukommelsen.
Kontrollér information om USB-hukommelse
Du kan kontrollere information om USB-hukommelsen.
På skærmen for flytbar hukommelse, tryk på [Menu], [
], og derefter på [Hukommelsesoplysninger].
Dokumentboks.
Hukommelsesoplysninger
10:10
Kapacitet
16 GB
Brugt omr
2.5 GB
Fri område
13.5 GB
1/1
End
Når du har bekræftet informationen, tryk på [Luk].
5-43
Betjening af maskinen > Fjern USB-hukommelse
Fjern USB-hukommelse
Følg nedenstående trin for at fjerne USB-hukommelsen.
VIGTIGT
Sørg for at følge den korrekte fremgangsmåde for at undgå at beskadige data eller USB-hukommelsen.
1
Vis skærmen.
1 Tryk på [Flytbar hukommelse] på startskærmen.
Flytbar
hukommelse
2
Tryk på [Menu], [
Dokumentboks.
Flytbar hukommelse
], og derefter på [Fjern hukommelse].
10:10
Dokumentboks.
Menu
3
Slet alt
11-3-3.JPG
Fjern hukommelse
7-9-2.JPG
1/1
2/3
Sorter (navn)
1
Menu
10:10
2
Sorter (dato og klokkeslæt)
< Tilbage
Udskriv
Luk
Tryk på [OK], og fjern USB-hukommelsen efter "Flytbar hukommelse kan fjernes sikkert." er vist.
BEMÆRK
USB-hukommelse kan også fjernes efter at enhedens status er kontrolleret. Se engelsk
Operation Guide.
5-44
6
Brug af forskellige
funktioner
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Tilgængelige funktioner på maskinen ................................................................................................................ 6-2
Kopiering .................................................................................................................................................. 6-2
Send ........................................................................................................................................................ 6-3
Brugerdefinerede bokse (Udskivning) ..................................................................................................... 6-5
Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter) .................................................................. 6-6
Funktioner .......................................................................................................................................................... 6-8
Originalformater ....................................................................................................................................... 6-8
Papirvalg .................................................................................................................................................. 6-9
Sortering ................................................................................................................................................ 6-10
Tæthed .................................................................................................................................................. 6-10
Originalbillede ........................................................................................................................................ 6-10
EcoPrint ................................................................................................................................................. 6-12
Farvevalg ............................................................................................................................................... 6-12
Zoom ...................................................................................................................................................... 6-13
Duplex .................................................................................................................................................... 6-15
Fortsat scanning .................................................................................................................................... 6-16
Stille tilstand ........................................................................................................................................... 6-17
Duplex (2-sidet original) ......................................................................................................................... 6-18
Afsendelsesstørrelse ............................................................................................................................. 6-19
Filformat ................................................................................................................................................. 6-20
Filadskillelse .......................................................................................................................................... 6-21
Scanningsopløsning .............................................................................................................................. 6-21
E-mail emne/indhold .............................................................................................................................. 6-21
6-1
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Tilgængelige funktioner på maskinen
Kopiering
For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen. Ved at trykke på [Funktioner], vil der blive
vist en liste med andre funktioner, der kan vælges.
Klar til at kopiere.
Kopi
Klar til at kopiere.
Funktioner
10:10
Kopier
10:10
Sorter
Papirvalg
Zoom
Til
Tæthed
Original størrelse
Funktionstast
A4
100%
Normal 0
A4
1/3
Original retning
Duplex
1-sidet>>1-sidet
Kombiner
Fra
Øverste kant øverst
Stille
tilstand
Originalbillede
Fra
Funktioner
Tekst+foto
Luk
Favoritter
Tilf/red.
Genvej
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Papirvalg
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede papirformat.
side 6-9
Zoom
Justerer zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.
side 6-13
Tæthed
Justér tætheden med 9 niveauer.
side 6-10
Duplex
Kopierer på begge sider.
side 6-15
Kombiner
Kombinerer 2 eller 4 originale ark til 1 printet side.
Stille tilstand
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
Funktioner
Beskrivelse
side 6-17
Referenceside
Sorter
Forskyder udskriften side- eller sætvist.
side 6-10
Original størrelse
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
side 6-8
Original retning
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-10
EcoPrint
EcoPrint sparer toner under udskrivning.
side 6-12
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks. aviser.
―
Forhindr. af
gennemslag
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet, når der scannes en tynd original.
―
Fortsat scanning
Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.
side 6-16
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
―
Indtastning af
filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
Tilsidesæt prioritet
Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job højeste prioritet.
―
6-2
―
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Send
For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på [Funktioner].
Klar til at sende.
Funktioner
10:10
Klar til at sende.
Send
Dest.:
Filformat
Kontroll.
Tilbagekald
10:10
PDF
Original størrelse
A4
One-touch-tast
Adressebog
1/6
Ekst. adressebog
Original retning
1/2
Øverste kant øverst
Duplex
E-mail
Mappe
Fax
Funktioner
1-sidet
Favoritter
Luk
Tilf/red.
Genvej
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Funktioner
Beskrivelse
Referenceside
Stille tilstand
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
side 6-17
Filformat
Angiv billedformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.
side 6-20
Original størrelse
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
side 6-8
Original retning
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.
Duplex
Vælg type og retning for indbindingen baseret på originalen.
side 6-18
Afsendelsesstørrelse
Vælg størrelse på billedet, der skal afsendes.
side 6-19
Filadskillelse
Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler side for side,
før filerne sendes.
side 6-21
Scanningsopløsning
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
side 6-21
Tæthed
Justér tætheden med 9 niveauer.
side 6-10
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
side 6-12
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-10
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks. aviser.
―
Forhindr. gennemsl.
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet, når der scannes en
tynd original.
―
Opløsning for
faxafsendelse
Vælg finhed for billeder ved afsendelse af fax.
Zoom
Justerer zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.
side 6-13
Fortsat scanning
Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem
som ét job.
side 6-16
Indtastning af filnavn
Tilføjer et filnavn.
E-mail-emne/tekst
Tilføjer emne og tekst, når et dokument sendes.
Besked om jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
―
FTP-krypteret afsendelse
Krypterer billeder, når der sendes via FTP.
―
Forsinket
faxtransmission
Indstil et afsendelsestidspunkt.
―
Se
Betjeningsvejledning
vedrørende fax.
―
side 6-21
Se
Betjeningsvejledning
vedrørende fax.
6-3
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Funktioner
Beskrivelse
Referenceside
Direkte faxtransmission
Sender FAX direkte uden at indlæse data fra originalen til hukommelse.
Se
Betjeningsvejledning
vedrørende fax.
Faxpollingmodtagelse
Får automatisk en maskine med et lagret dokument til at sende
dokumentet til din maskine.
Se
Betjeningsvejledning
vedrørende fax.
Fax-send.Rapport
Udskriver en rapport, når overføringen af et dokument er gennemført, eller
når der er opstået en fejl, og overføringen mislykkes.
Se
Betjeningsvejledning
vedrørende fax.
6-4
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Brugerdefinerede bokse (Udskivning)
For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen. Ved at trykke på [Funktioner], vil der blive
vist en liste med andre funktioner, der kan vælges.
Klar til at udskrive fra boks.
Udskriv
Klar til at udskrive fra boks.
Funktioner
10:10
Kopier
10:10
Tilsidesæt prioritet
Papirvalg
Sorter
Fra
Duplex
Indtastning af filnavn
Funktionstast
A4
Fra
1-sidet>>1-sidet
doc
1/1
Besked om jobafslutning
Slet efter
udskrivn.
Fra
Fra
Stille
tilstand
EcoPrint
Fra
Fra
Afbryd
Funktioner
Luk
Tilf/red.
Genvej
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Papirvalg
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede papirformat.
side 6-9
Sorter
Forskyder udskriften side- eller sætvist.
side 6-10
Duplex
Kopierer på begge sider.
side 6-15
Slet efter udskrivn.
Sletter automatisk en dokument fra boksen, når udskrivningen er afsluttet.
Stille tilstand
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
Funktioner
Beskrivelse
―
side 6-17
Referenceside
Tilsidesæt prioritet
Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job højeste prioritet.
―
Indtastning af filnavn
Tilføjer et filnavn.
―
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
―
EcoPrint
EcoPrint sparer toner under udskrivning.
6-5
side 6-12
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter)
For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen. Ved at trykke på [Funktioner], vil der blive
vist en liste med andre funktioner, der kan vælges.
Klar til at gemme i boks.
Gem fil
Klar til at gemme i boks.
Funktioner
10:10
10:10
Original størrelse
Filformat
Funktionstast
PDF
Duplex
1-sidet
A4
Scanning
Opløsning
300x300 dpi
Original retning
Øverste kant øverst
1/3
Lagringsstørrelse
Tæthed
Normal 0
Indtastn.
af filnavn
doc
Samme str. som original
Stille
tilstand
Farvevalg
Fra
Funktioner
Autofarve
Afbryd
Luk
Tilf/red.
Genvej
Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.
Gem fil
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Filformat
Angiv billedformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.
side 6-20
Duplex
Vælg type og retning for indbindingen baseret på originalen.
side 6-18
Scanningsopløsning
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
side 6-21
Tæthed
Justér tætheden med 9 niveauer.
side 6-10
Indtastn. af filnavn
Tilføjer et filnavn.
Stille tilstand
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
Funktioner
―
Beskrivelse
side 6-17
Referenceside
Original størrelse
Angiv formatet for originalen, som skal scannes.
Original retning
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.
―
Lagringsstørrelse
Vælg størrelsen på det billede, der skal lagres.
―
Farvevalg
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
side 6-12
Originalbillede
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
side 6-10
Skarphed
Justerer skarpheden på billedets konturer.
―
Justering af
baggrundstæthed
Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks. aviser.
―
Forhindr. gennemsl.
Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet, når der scannes en tynd original.
―
Zoom
Justerer zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.
side 6-13
Fortsat scanning
Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.
side 6-16
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
Filadskillelse
Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler side for side, før
filerne sendes.
6-6
side 6-8
―
side 6-21
Brug af forskellige funktioner > Tilgængelige funktioner på maskinen
Udskrivning af dokumenter
Funktionstast
Beskrivelse
Referenceside
Papirvalg
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede papirformat.
side 6-9
Sorter
Forskyder udskriften side- eller sætvist.
side 6-10
Duplex
Kopierer på begge sider.
side 6-15
Stille tilstand
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.
side 6-17
Funktioner
Beskrivelse
Referenceside
EcoPrint
EcoPrint sparer toner under udskrivning.
Besked om
jobafslutning
Sender besked via e-mail, når et job er udført.
―
Tilsidesæt prioritet
Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job højeste prioritet.
―
Krypteret PDF
Password
Indtast den allerede tildelte adgangskode for at printe data fra PDF.
―
JPEG/TIFF udskrivning
Vælg billedstørrelse, når du udskriver JPEG- eller TIFF-filer.
―
XPS tilpas til side
Reducerer eller forstørre billedstørrelsen til at passe til det valgte papirformat,
når der udskrives XPS-fil.
―
6-7
side 6-12
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Funktioner
Originalformater
Kopi
Send
Scanning
til USB
Angiv formatet for originalen, som skal scannes. Tryk på [Metrisk], [Tomme], eller [Andet] for at vælge originalstørrelsen.
Element
Værdi
Beskrivelse
Metrisk
A4-R, A5-R, A6-R, B5-R, B6-R, Folio, 216 × 340 mm
Vælg blandt de metriske standardformater.
Tomme
Letter-R, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II
Vælg blandt tomme standardformater.
Andre
16K-R, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6,
Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki,
Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Brugerdefineret*1
Vælg blandt special-standardformater og
brugerdefinerede formater.
*1 Se engelsk Operation Guide vedrørende angivelse af brugerdefineret originalstørrelse.
BEMÆRK
Angiv altid originalformatet, når der anvendes original i brugerdefineret format.
6-8
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Papirvalg
Udskrive
fra boks
Kopi
Udskrive
fra USB
Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede papirformat.
Vælg fra [1] (Kassette 1) til [5] (Kassette 5) for at bruge det papir, der er i denne kassette.
Hvis [Auto] er valgt, vælges papiret, som passer til originalen, automatisk.
BEMÆRK
• Angiv først formatet og typen for papiret i kassetten (se engelsk Operation Guide).
• Kassette 2 til 5 vises, når papirføderen (tilbehør) er installeret.
For at vælge [MF bakken] skal du trykke på [Papirformat] og [Medietype], og angive papirstørrelsen og medietypen. De
tilgængelige papirformater og medietyper er vist i nedenstående skema.
Element
Papirstørrelse
Værdi
Metrisk
A4-R, A5-R, A6-R, B5-R, B6-R, Folio,
216 × 340 mm
Vælg blandt de metriske
standardformater.
Tomme
Letter-R, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II
Vælg blandt tomme standardformater.
Andre
16K-R, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6,
Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki,
Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2,
Brugerdefineret*1
Vælg blandt special-standardformater og
brugerdefinerede formater.
Indtastning af
formater
Metrisk
Angiv det format, som ikke er inkluderet i
standardformater.*2
X: 70 til 216 mm (i 1 mm forøgelser)
Y: 148 til 356 mm (i 1 mm forøgelser)
Tomme
X: 2,76 til 8,50" (trinvis forøgelse på 0,01")
Y: 5,83 til 14,02" (trinvis forøgelse på 0,01")
Medietype
Beskrivelse
Når du har valgt [Indtastning af formater],
tryk på [+]/[–] eller de numeriske knapper
for at indstille formaterne for "X" (vandret)
og "Y" (lodret).
Almindelig (60 til 105 g/m2), Transparenter, Groft, Pergament (60 til 63 g/m2), Label,
Genbr.papir, Fortrykt*3, Kval.papir, Karton, Farve, Hullet*3, Brevhoved*3, Kuvert, Tykt (106 til
220 g/mg/m2), Høj kvalitet, Brugerdefineret 1-8*3
*1 Se engelsk Operation Guide vedrørende vejledning i specificering af brugerdefineret papirstørrelse.
*2 Input-enhederne kan ændres i systemmenuen. For detaljer, se engelsk Operation Guide.
*3 Se engelsk Operation Guide vedrørende vejledning i angivelse af brugerdefineret papirformat af typen 1 til 8. Se den engelske
Operation Guide for udskrivning på fortrykt eller hullet papir eller brevhoved.
BEMÆRK
• Du kan nemt på forhånd vælge størrelsen og typen af papir, der anvendes ofte og indstille dem som standard (se
engelsk Operation Guide).
• Hvis det specificerede papir ikke er indlæst i kildepapirkassetten eller multifunktionsbakken, fremkommer der et
skærmbillede med bekræftelse.
6-9
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Sortering
Kopi
Udskrive
fra boks
Udskrive
fra USB
Forskyder udskriften side- eller sætvist.
(Værdi: [Fra] / [Til])
Tæthed
Kopi
Send
Scanning
til USB
Justér tætheden med 9 niveauer.
Justér tætheden ved at trykke på [-4] (lysere) til [+4] (mørkere).
Originalbillede
Kopi
Send
Scanning
til USB
Vælg type af originalbillede for bedste resultat.
Kopiering/udskrivning
Element
Beskrivelse
Tekst+foto*1
Bedst til dokumenter med blandet tekst og fotos.
Foto
Bedst til fotografier taget med et kamera.
Tekst
Bedst til dokumenter der primært indeholder tekst.
Lys tekst/Tynd streg
Gengiver klart svage tegn skrevet med blyant, mv., og tynde linjer på kortoriginaler eller diagrammer.
*1 Vælg [Tekst] for at forbedre resultatet, hvis grå tekst ikke udskrives fuldstændigt ved brug af [Tekst+foto].
6-10
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Afsendelse/lagring
Element
Beskrivelse
Tekst+foto
Bedst til dokumenter med blandet tekst og fotos.
Foto
Bedst til fotografier taget med et kamera.
Tekst
Bedst til dokumenter der primært indeholder tekst.
Lys tekst/Tynd streg
Gengiver klart svage tegn skrevet med blyant, mv., og tynde linjer på kortoriginaler eller diagrammer.
Tekst (for OCR)*1
Scanningen producerer et billede der er egnet for OCR.
*1 Denne funktion er kun tilgængelig når "Farvevalg" er indstillet til [Monokrom]. For yderligere oplysninger, se Farvevalg på side 6-12.
6-11
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
EcoPrint
Udskrive
fra boks
Kopi
Udskrive
fra USB
EcoPrint sparer toner under udskrivning. Anvend denne funktion til testudskrivning eller enhver anden lejlighed, når det
ikke er nødvendigt med udskrivning i høj kvalitet.
(Værdi: [Fra] / [Til])
Farvevalg
Scanning
til USB
Send
Vælg indstillingen af farvetilstanden.
Element
Beskrivelse
Auto.(Farve/Grå)
Registrerer automatisk, om dokumentet er i farver eller sort og hvid, og scanner farvedokumenter i fuld
farve og sort-hvide dokumenter i gråtoner.
Auto.(Farve/Mono)
Registrerer automatisk, om dokumentet er i farver eller sort og hvid, og scanner farvedokumenter i fuld
farve og sort-hvide dokumenter i sort-hvid.
Fuldfarve
Scanner dokumenter i fuld farve.
Gråskalering
Scanner dokumenter i gråtoner. Giver et jævnt, detaljeret billede.
Monokrom
Scanner dokumentet i sort og hvid.
6-12
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Zoom
Kopi
Udskrive
fra boks
Send
Scanning
til USB
Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.
Kopiering
Du kan vælge mellem følgende zoomindstillinger:
Automatisk
Justerer billedet, så det passer til papirformatet.
A4: 141%
A5
A6: 70%
Standardzoom
Reducerer eller forstørrer med foruddefinerede zoomværdier.
Model
Europæiske
modeller
Zoom niveau (Original kopi)
400 %
90 % FOL >> A4
200 %
70 %
141 % A5 >> A4
100 %
Model
Zoom niveau (Original kopi)
400 %
78 % LGL >> LTR
200 %
64 % LTR >> STMT
50 %
129 % STMT >> LTR
50 %
25 %
100 %
25 %
Amerikanske
modeller
Andre
Reducerer eller forstørrer i andre forstørrelser end standard zoom.
Model
Europæiske
modeller
Zoom niveau (Original kopi)
115 % B5 >> A4
78 % LGL >> LTR
86 % A4 >> B5
64 % LTR >> STMT
Model
Amerikanske
modeller
129 % STMT >> LTR
Zoom niveau (Original kopi)
141 % A5 >> A4
86 % A4 >> B5
115 % B5 >> A4
70 % A4 >> A5
90 % FOL >> A4
Zoom-indtastning
Reducerer eller forstørrer originalbilledet manuelt med 1 % trin mellem 25 % og 400 %. Anvend de numeriske knapper
eller tryk på [+] eller [-] for at indtaste en forstørrelse.
6-13
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Udskrivning/Afsendelse/Lagring
Element
Beskrivelse
100 %
Bevarer originalstørrelsen.
Automatisk
Formindsker eller forstørrer originaler til udskrivnings-/afsendelses-/lagringsstørrelse.
BEMÆRK
For at formindske eller forstørre billedet skal du vælge papirformat, afsendelsesstørrelse eller lagringsstørrelse.
Papirvalg (side 6-9)
Afsendelsesstørrelse (side 6-19)
Se engelsk Operation Guide
6-14
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Duplex
Udskrive
fra boks
Kopi
Udskrive
fra USB
Kopierer på begge sider.
Der kan vælges mellem følgende funktioner.
1-sidet til 2-sidet
Fremstiller 2-sidede kopier af 1-sidede originaler. Bagsiden af den
sidste kopi vil være blank, hvis antallet er originaler er ulige.
Original
Kopiering
A
ghi
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger:
B
def
Original
Kopiering
A Original venstre/højre til indbinding venstre/højre: Bagsiderne
roteres ikke.
B Original venstre/højre til indbinding øverst: Billederne på bagsiderne
roteres 180 grader. Kopierne kan indbindes langs den øverste kant
og således at de har samme retning, når siderne vendes.
2-sidet til 1-sidet
Kopierer hvert ark i en 2-sidet original på to ark.
Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger:
Original
Kopiering
•
Indbinding Venstre/Højre: Bagsiderne roteres ikke.
•
Indbinding øverst: Billederne på bagsiderne roteres 180 grader.
2-sidet til 2-sidet
Fremstiller 2-sidede kopier af 2-sidede originaler.
BEMÆRK
Original
Kopiering
Papirstørrelserne der understøttes i to-sidet til to-sidet tilstand er A4,
B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II, 216 × 340 mm,
Folio, Kuvert C5, og 16K.
6-15
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Kopiering
Udskriver 1-sidet originaler til 2-sidet, eller 2-sidet originaler til 1-sidet. Vælg indbindingsretning for original og
færdigbehandlede dokumenter.
Element
Værdi
Beskrivelse
1-sidet>>1-sidet
―
Deaktiverer funktionen.
1-sidet>>2-sidet
―
2-sidet>>1-sidet
―
Kopierer originalen med standardindstillingen. For
standrdindstillinger, se engelsk Operation Guide.
2-sidet>>2-sidet
―
Andre
Duplex
1-sidet>>1-sidet,
1-sidet>>2-sidet,
2-sidet>>1-sidet,
2-sidet>>2-sidet
Vælg den ønskede duplexfunktion.
Indbindingsretning,
original*1
Venstre/højre, Top
Vælg indbindingsretningen for originaler.
Indbindning ved
efterbeh.*2
Venstre/højre, Top
Vælg indbindingsretningen for kopier.
Originalretning
Øverste kant øverst,
Øverste kant til venstre
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i
den rigtige retning.
*1 Vises når der er valgt [2-sidet>>1-sidet] eller [2-sidet>>2-sidet] for "Duplex".
*2 Vises når der er valgt [1-sidet>>2-sidet] eller [2-sidet>>2-sidet] for "Duplex".
Når originalen placeres på pladen, skal du fortløbende erstatte hver original og trykke på tasten [Start].
Når alle originaler er blevet scannet, tryk på [Scanning slut] for at starte kopieringen.
Udskrivning
Udskriv et dokument til 1-sidet eller 2-sidet ark.
Element
Beskrivelse
Deaktiverer funktionen.
1-sidet
2-sidet
Udskriver et 2-sidet dokument, således at arkene er opsat korrekt for indbinding til
venstre eller højre.
2-sidet
Udskriver et 2-sidet dokument, således at arkene er opsat korrekt for indbinding øverst.
Fortsat scanning
Kopi
Send
Scanning
til USB
Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job. Originaler scannes fortsat indtil du
trykker på [Afslut scanning].
(Værdi: [Fra] / [Til])
1
1~10
11
11~20
21
21~30
6-16
1
1~30
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Stille tilstand
Kopi
Udskrive
fra boks
Udskrive
fra USB
Send
Scanning
til USB
Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling. Vælg denne tilstand hvis støjen fra kørslen er
ukomfortabelt.
Det er muligt at indstille brugen af stille tilstand for hver funktion, såsom kopiering og afsendelse.
(Værdi: [Fra] / [Til])
BEMÆRK
• Behandlingshastigheden bliver langsommere end normalt når stille tilstand er valgt.
• Dette kan ikke anvendes når [Forbyd] er indstillet for angiv for hvert job (Se engelsk Operation Guide).
6-17
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Duplex (2-sidet original)
Send
Scanning
til USB
Vælg type og retning for indbindingen baseret på originalen.
Element
Værdi
Beskrivelse
1-sidet
―
Deaktiverer funktionen.
2-sidet
―
Indstilles ved brug af en 2-sidet original, som skal indbindes
på venstre eller højre side.
Duplex
1-sidet,
2-sidet (Indbinding venstre/højre),
2-sidet (indbinding øverst)
Vælg indbindingsretningen for originaler.
Originalretning*1
Øverste kant øverst,
Øverste kant til venstre
Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i
den rigtige retning.
Andre
*1 Vises når [2-sidet (Indbinding venstre/højre)] eller [2-sidet (Indbinding øverst)] er valgt i "Duplex".
Prøvebillede
Værdi
2-sidet
Billede
Indbinding
venstre/højre
Indbinding
øverst
6-18
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Afsendelsesstørrelse
Send
Vælg størrelse på billedet, der skal afsendes.
Tryk på [Samme str. som original],[Metrisk], [Tomme], eller [Andre] for at vælge afsendelsesstørrelsen.
Element
Værdi
Beskrivelse
Samme str. som original
―
Sender automatisk den samme størrelse som
originalen.
Metrisk
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Vælg blandt de metriske standardformater.
Tomme
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Vælg blandt tomme standardformater.
Andre
16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6,
Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki,
Oufukuhagaki, Youkei 4, Youkei 2,
Brugerdefineret
Vælg blandt special-standardformater og
brugerdefinerede formater.
Forhold mellem originalstørrelse, afsendelsesstørrelse og zoom
Originalformater (side 6-8), afsendelsesstørrelse, og Zoom (side 6-13) er relaterede til hinanden. Se nedenstående tabel
for detaljer.
Originalstørrelse og
afsendelsesstørrelse er
den samme
forskellige
Originalformater (side 6-8)
Angiv efter behov.
Angiv efter behov.
Afsendelsesstørrelse
Vælg [Samme str. som original].
Vælg den ønskede størrelse.
Zoom (side 6-13)
Vælg [100 %] (eller [Auto]).
Vælg [Auto].
BEMÆRK
Hvis du angiver en afsendelsesstørrelse der er forskellig fra originalstørrelsen, og vælger zoom på [100 %], kan du
sende billedet i den aktuelle størrelse (Ingen zoom).
6-19
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Filformat
Scanning
til USB
Send
Angiv billedformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.
Vælg filformat fra [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS] og [Høj komp. PDF].
Når farvetilstand i scanningen er valgt for gråskalering eller fuldfarve, skal du indstille billedkvaliteten.
Hvis du har valgt [PDF] eller [Høj komp. PDF], kan du angive kryptering eller PDF/A-indstillinger.
Element
Værdi
PDF
―
Højt komp. PDF
―
TIFF
―
JPEG
―
XPS
―
Andre
Beskrivelse
Indstil det valgte filformat.
Billedkvaliteten og PDF/A indstillinger bliver
standard indstillinger. For standardindstillinger, se
engelsk Operation Guide.
Filformat
PDF, Højt komp. PDF, TIFF, JPEG, XPS
Vælg filformat for billedet.
Billedkvalitet*1
Kompressionsrateprioritet, standard,
kvalitetsprioritet
Indstil kvalitetsniveauet for Høj kompression PDF.
Billedkvalitet*2
1 Lav (Højt komp.) til 5 Høj (Lavt komp.)
Indstil billedkvaliteten.
PDF/A*3
Fra, PDF/A-1a, PDF/A-1b
Indstil formattype for PDF/A-1.
Kryptering*3
―
Du kan bruge PDF-krypteringsfunktioner. For detaljer,
se engelsk Operation Guide.
*1 Vises når [Højt komp. PDF] er valgt som "filformat".
*2 Vises når andet en [Højt komp. PDF] er valgt som "filformat".
*3 Vises når [PDF] eller [Højt komp. PDF] er valgt som "filformat".
BEMÆRK
Hvis kryptering er aktiveret, kan indstillinger for PDF/A ikke angives.
6-20
Brug af forskellige funktioner > Funktioner
Filadskillelse
Send
Scanning
til USB
Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler side for side og sender filerne.
(Værdi: [Fra] / [Hver side])
Tryk på [Hver side] for at indstille filseparation.
BEMÆRK
Et tre-cifret serienummer såsom "abc_001.pdf, abc_002.pdf..." er vedhæftet til enden af filnavnet.
Scanningsopløsning
Send
Scanning
til USB
Vælg scanningens detaljeringsgrad.
De mulige opløsninger er [600 × 600dpi], [400 × 400dpi Ultra], [300 × 300dpi], [200 × 400dpi Super], [200 × 200dpi Fine],
eller [200 × 100dpi Normal].
BEMÆRK
Jo højere tal, jo bedre billedopløsning. En bedre opløsning giver imidlertid også større filer og længere afsendelsestider.
E-mail emne/indhold
Send
Tilføjer emne og tekst, når et dokument sendes.
Tryk på [Emne] / [Tekst] for at indtaste e-mailens emne og tekst.
BEMÆRK
Emnet kan indeholde op til 60 tegn, og teksten kan indeholde op til 500 tegn.
6-21
7
Problemløsning
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Regelmæssig vedligeholdelse ........................................................................................................................... 7-2
Rengøring ................................................................................................................................................ 7-2
Udskiftning af tonerbeholder .................................................................................................................... 7-5
Udskiftning af beholder til brugt toner ...................................................................................................... 7-8
Problemløsning ................................................................................................................................................ 7-10
Funktionsproblemer ............................................................................................................................... 7-10
Fejlmeddelelser og problemløsning ....................................................................................................... 7-15
Justering/vedligeholdelse ...................................................................................................................... 7-25
Fjern papirstop ....................................................................................................................................... 7-26
7-1
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Regelmæssig vedligeholdelse
Rengøring
Maskinen bør rengøres regelmæssigt for at sikre den bedste udskrivningskvalitet.
FORSIGTIG
Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid trække strømkablet ud af stikkontakten, inden maskinen
rengøres.
Glasplade
Tør indersiden af dokumentføderen og glaspladen af med en blød klud, der er fugtet med sprit eller et mildt rengøringsmiddel.
VIGTIGT
Brug ikke fortynder eller andre organiske opløsningsmidler.
Glaspanel
Når du anvender dokumentføderen, rengør glaspanelets overflade og læseguiden med den tørre klud.
VIGTIGT
Brug ikke vand, sæbe eller opløsningsmidler i forbindelse med rengøring.
BEMÆRK
Snavs på glaspanelet eller læseguiden kan forårsage sorte striber på resultatet.
7-2
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Registreringsrulle
1
2
3
Overførselsrulle
(sort)
VIGTIGT
Vær omhyggelig med ikke at berøre den sorte overførselsrulle og den brune
overførselsrem under rengøringen, da dette kan forringe udskriftskvaliteten.
7-3
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
4
5
Ventilation
Brug en fnugfri klud til at fjerne støv og snavs fra ventilationsåbningerne.
7-4
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Udskiftning af tonerbeholder
Når tonerniveauet bliver lavt, "Toneren er lav. (Udskift når tom.)" vises på berøringspanelet. Sørg for at have en ny
tonerbeholder klar til udskiftning.
Udskift tonerbeholderen, når berøringspanelet viser meddelelsen "Toneren er tom".
BEMÆRK
• Brug altid en original tonerbeholder. Brug af ikke original tonerbeholder kan medføre billeddefekter og produktfejl.
• Hukommelseschippen, der sidder i tonerbeholderen, indeholder oplysninger til forbedring af brugervenligheden, til
genbrug af brugte tonerbeholdere og til planlægning og udvikling af nye produkter. De lagrede oplysninger gør det
ikke muligt at identificere personer og anvendes kun anonymt til ovennævnte formål.
FORSIGTIG
Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
1
2
7-5
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
3
BEMÆRK
Når tonerbeholderen fjernes fra maskinen, skal der løftes op i højre side først.
4
5
VIGTIGT
Rør ikke ved de punkter der er vist nedenfor.
7-6
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
6
7
8
9
BEMÆRK
• Hvis frontdæksel ikke lukker, kontrollér at den nye tonerbeholder er installeret korrekt (i trin 7).
• Returnér den udtømte tonerbeholder og beholderen til brugt toner til forhandleren eller serviceteknikeren. Den
returnerede tonerbeholder og beholderen til brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med
gældende lovbestemmelser.
7-7
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
Udskiftning af beholder til brugt toner
Udskift beholderen til brugt toner med det samme, når berøringspanelet viser meddelelsen ”Behold. til toneraffald fuld.”.
FORSIGTIG
Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
1
2
3
7-8
Problemløsning > Regelmæssig vedligeholdelse
4
5
BEMÆRK
Returnér den udtømte tonerbeholder og beholderen til brugt toner til forhandleren eller serviceteknikeren. Den
returnerede tonerbeholder og beholderen til brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med
gældende lovbestemmelser.
7-9
Problemløsning > Problemløsning
Problemløsning
Funktionsproblemer
Tabellen indeholder generelle retningslinjer for løsning af problemer.
Hvis der opstår problemer med maskinen, skal du undersøge de kontrolpunkter og følge de fremgangsmåder, der er
beskrevet på de følgende sider. Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan løse problemet.
BEMÆRK
Når du kontakter os, skal du have serienummeret ved hånden. Se Visning af enhedsoplysninger på side 3-8 for
oplysninger om, hvordan du kontrollere serienummeret.
Problem
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Et program starter ikke.
Er tidsrummet for Automatisk nulstilling
for kort?
Indstil tidsrummet for Automatisk
nulstilling til 30 sekunder eller
længere.
―
Skærmen reagerer ikke, når
hovedafbryderen slås til.
Kontrollér strømkabel.
Tilslut begge ender af
strømkablet grundigt.
side 2-7
Maskinen kopierer ikke, når
der trykkes på [Start]-tasten.
Vises der en meddelelse på skærmen?
Udfør handlingen, der beskrives i
den viste meddelelse.
side 7-15
Er maskinen i Dvaletilstand?
Tryk på en vilkårlig knap for at
afbryde maskinens Dvaletilstand.
side 2-15
Er originalerne anbragt korrekt?
Originaler skal anbringes med
tekstsiden nedad og flugte med
indikatorpladerne for
originalstørrelse på glaspladen.
side 5-2
Originaler i dokumentføderen skal
anbringes med tekstsiden opad.
side 5-3
―
Kontrollér indstillingerne for
applikationens software.
―
Er papiret fugtigt?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-12
Har du ændret tætheden?
Vælg et passende
tæthedsniveau.
side 6-10
Blanke ark skubbes ud.
Udskrifterne er alt for lyse.
Udskrifterne er alt for mørke,
selv om baggrunden på den
scannede original er hvid.
Referenceside
―
Er toneren jævnt fordelt i
tonerbeholderen?
Ryst tonerbeholderen flere
gange fra side til side.
side 7-5
Er EcoPrint aktiveret?
Deaktivér [EcoPrint]-tilstand.
side 6-12
―
Kør [Tromlerensning].
side 7-25
―
Kontrollér, at papirtypen er
indstillet til den type papir, der
benyttes.
―
Har du ændret tætheden?
Vælg et passende
tæthedsniveau.
side 6-10
7-10
―
Problemløsning > Problemløsning
Problem
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Der er moirémønstre på
kopierne (grupper af punkter,
der danner et ujævnt
mønster).
Er originalen et trykt fotografi?
Indstil originalbillede til [Foto].
side 6-10
Teksterne udskrives ikke klart.
Har du valgt den korrekte billedkvalitet
for originalen?
Vælg en passende billedkvalitet.
side 6-10
Der kommer sorte eller
farvede prikker på den hvide
baggrund, når hvid original
scannes.
Er den indvendige side af
dokumentføderen eller glaspladen
beskidt?
Rengør den indvendige side af
dokumentføderen eller
glaspladen.
side 7-2
Udskrifterne har lodrete
linjer.
Er glaspanelet snavset?
Rengør glaspanelet.
side 7-2
Udskrifterne er slørede.
Bruges maskinen i fugtige omgivelser
eller luftfugtigheden eller temperaturen
ændres pludseligt?
Placér maskinen et sted med
passende luftfugtighed.
―
―
Kør [Tromlerensning].
side 7-25
Er originalerne anbragt korrekt?
Originaler skal flugte med
indikatorpladerne for
originalstørrelse på glaspladen.
side 5-2
Ved anbringelse af originaler i
dokumentføderen skal
originalbreddestyrene justeres,
inden originalerne anbringes.
side 5-3
Kontrollér placeringen af
justeringsstyrene for papirbredde.
side 3-14
Billederne er skæve.
Er papiret placeret korrekt?
7-11
side 3-18
Problemløsning > Problemløsning
Problem
Der forekommer ofte
papirstop.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Er papiret placeret korrekt?
Placér papiret korrekt.
Referenceside
side 3-14
side 3-18
Understøtter maskinen papirtypen? Er
papiret i god stand?
Fjern papiret, vend det om, og
læg det i igen.
side 3-14
Er papiret krøllet, foldet eller bøjet?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-14
Er der løse papirstumper eller
fastsiddende papir i maskinen?
Fjern eventuelt fastsiddende
papir.
side 7-26
2 eller flere ark er
overlapninger, når de
kommer ud. (multiindføring)
―
Placér papiret korrekt.
Udskrifterne er krøllede.
Er papiret placeret korrekt?
side 3-14
side 3-18
Placér papiret korrekt.
side 3-14
side 3-18
Er papiret fugtigt?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-14
Udskrifterne er krøllede.
Er papiret fugtigt?
Udskift papiret med nyt papir.
side 3-14
Der kan ikke udskrives.
Er maskinen sluttet til en stikkontakt?
Sæt strømkablet i stikkontakten.
―
Er maskinen tændt?
Tænd på afbryderen.
side 2-8
Er printerkablet og netværkskablet
tilsluttet?
Tilslut det rigtige printerkabel og
netværkskabel korrekt.
side 2-6
Blev maskinen tændt, inden
printerkablet blev tilsluttet?
Tænd for maskinen, når
printerkablet er sat i.
―
Er udskrivningsjobbet blevet sat på
pause?
Genoptag udskrivningen.
―
Der kan ikke udskrives fra
USB-hukommelsen.
Er USB-værten blokeret?
Vælg [Fjern blokering] i
USB-værtens indstillinger.
―
USB-hukommelsen
genkendes ikke.
―
Kontrollér, at USB-hukommelsen
er sluttet korrekt til maskinen.
―
Snavs langs papirets
øverste kant eller bagsiden.
Er maskinen snavset indvendig?
Rengør maskinen indvendig.
side 7-3
7-12
Problemløsning > Problemløsning
Problem
En del af billedet er utydeligt
eller viser hvide linjer.
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
―
Tryk på knappen [System Menu/
Counter], [Justering/
vedligeholdelse], [Serviceindst.],
[MC], og reducér
justeringsværdien. Reducér
justeringsværdien et niveau ad
gangen fra den aktuelle værdi.
Reducér med yderligere et niveau,
hvis der ikke opleves forbedringer,
efter værdien er blevet reduceret
med et niveau. Indstil den
oprindelige værdi igen, hvis der
stadig ikke opleves forbedringer.
―
―
Kør [Tromlerensning].
side 7-25
Der kommer uregelmæssige
vandrette streger på billedet.
―
Tryk på knappen [System Menu/
Counter], [Justering/
vedligeholdelse], [Serviceindst.],
[MC], og reducér
justeringsværdien. Reducér
justeringsværdien et niveau ad
gangen fra den aktuelle værdi.
Reducér med yderligere et niveau,
hvis der ikke opleves forbedringer,
efter værdien er blevet reduceret
med et niveau. Indstil den
oprindelige værdi igen, hvis der
stadig ikke opleves forbedringer.
―
Højden er 1.500 m eller
højere, og der er
uregelmæssige vandrette,
hvide linjer på billedet.
―
Tryk på knappen [System Menu/
Counter], [Justering/
vedligeholdelse], [Serviceindst.],
[Justering af højde], og vælg [Høj
1]. Ændr til [Høj 2], hvis der
stadig ikke opleves forbedringer.
―
Højden er 1.500 m eller
højere, og der er prikker på
billedet.
―
Tryk på knappen [System Menu/
Counter], [Justering/
vedligeholdelse], [Serviceindst.],
[Justering af højde], og vælg [Høj
1]. Ændr til [Høj 2], hvis der
stadig ikke opleves forbedringer.
―
Udskriften på arkets bagside
ses på forsiden.
―
Indstil [Forhindring af
gennemslag] til [Til].
―
7-13
―
Problemløsning > Problemløsning
Problem
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Det forrige billede forbliver
og udskrives let.
―
Tryk på knappen [System Menu/
Counter[, [Justering/
vedligeholdelse], [Serviceindst.],
[MC], og forøg justeringsværdien.
Forøg justeringsværdien et niveau
ad gangen fra den aktuelle værdi.
Forøg med yderligere et niveau,
hvis der ikke opleves forbedringer,
efter værdien er blevet forøget
med et niveau. Indstil den
oprindelige værdi igen, hvis der
stadig ikke opleves forbedringer.
―
Kan ikke sende via SMB.
Er netværkskablet sat i?
Tilslut det rigtige netværkskabel
korrekt.
side 2-6
Er maskinens netværksindstillinger
konfigureret korrekt?
Konfigurér TCP/IP indstillingerne
korrekt.
―
Er indstillingerne af mappedeling
konfigureret korrekt?
Kontrollér indstillingerne af
mappedelingen og
adgangsprivilegier under
mappegenskaber.
―
Indstil SMB protokollen til [Til].
side 5-26
Kontrollér navnet på den
computer, som dataene sendes til.
side 5-26
Er [Sti] blevet indtastet korrekt?
Kontrollér delingsnavnet for den
delte mappe.
side 5-26
Er [Logon-brugernavn] blevet indtastet
korrekt? *1 *2
Kontrollér domænenavnet og
brugernavnet til logon.
side 5-26
Er det samme domænenavn blevet
anvendt til [Værtsnavn] og
[Logon-brugernavn]?
Slet domænenavnet og backslash
("\") fra [Logon-brugernavn].
side 5-26
Er [Adgangskode til logon] blevet
indtastet korrekt?
Kontrollér adgangskoden til logon.
side 5-26
Er Windows Firewall undtagelserne
blevet konfigureret korrekt?
Konfigurér undtagelserne for
Windows Firewall korrekt.
side 3-31
Er der forskel mellem indstillingerne af
klokkeslæt for maskinen,
domæneserveren og
destinationscomputeren til modtagelse
af data?
Indstil maskinen,
domæneserveren og
destinationscomputeren til
modtagelse af data med samme
klokkeslæt.
―
Viser skærmen meddelelsen
Afsendelsesfejl?
Se Problemløsning ved
afsendelsesfejl.
side 7-23
Er begrænsning af e-mailstørrelse
indstillet på den SMTP-server, der er
registreret på maskinen?
Kontroller den grænseværdi,
som er indtastet i "Begrænsning
af e-mailstørrelse" i
[E-mail]-indstillingerne i
Embedded Web Server RX, og
skift værdien, hvis det er
nødvendigt.
side 2-39
Er SMB protokollen blevet indstillet til [Til]?
Er [Værtsnavn] blevet indtastet korrekt?
Kan ikke sende via e-mailen.
*1
*1 Du kan også indtaste et fuldt pc-navn som værtsnavn (eksempelvis pc001.abcdnet.com).
*2 Du kan også indtaste brugernavne til login i følgende formater:
Domæne_navn/bruger_navn (eksempelvis abcdnet/james.smith)
Bruger_navn@domæne_navn (eksempelvis james.smith@abcdnet)
7-14
Problemløsning > Problemløsning
Fejlmeddelelser og problemløsning
Udfør den relevante fremgangsmåde, hvis en af følgende meddelelser vises på berøringspanelets eller computerens skærm.
BEMÆRK
Når du kontakter os, skal du have serienummeret ved hånden. Se Visning af enhedsoplysninger på side 3-8 for
oplysninger om, hvordan du kontrollere serienummeret.
A
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Advarsel: Snart ikke
mere hukommelse.
—
Jobbet kan ikke startes. Prøv igen
på et senere tidspunkt.
—
Afsendelsesfejl.*1
—
Der er opstået en fejl under
transmissionen. Jobbet annulleres.
Tryk på [End].
side 7-23
Se Problemløsning ved
afsendelsesfejl for fejlkoden og
korrigerende handlinger.
Aktiveringsfejl.
―
Sluk og tænd afbryderen. Hvis der
er en fejl, kontakt administratoren.
―
*1 Hvis Automatisk fejlsletning er indstillet til [Til], genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Se
den engelske Operation Guide for yderligere oplysninger om auto fejlsletning.
B
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Begrænsning for
jobregnskab
overskredet.
Blev det acceptable antal
udskrifter, som begrænses af
jobregnskabet, overskredet?
Det acceptable antal udskrifter, som
begrænses af jobregnskabet, blev
overskredet. Der kan ikke udskrives
flere. Jobbet blev afbrudt. Tryk på
[End].
―
Behold. til toneraffald
fuld.
Er beholderen til brugt toner fuld?
Udskift beholderen til brugt toner.
side 7-8
Beholderen til brugt
toner er ikke installeret.
—
Beholderen til brugt toner er ikke
installeret korrekt. Indstil denne
korrekt.
side 7-8
Boksens grænse er
overskredet.*1
Vises [Afslut] på skærmen?
Den specificerede boks er fuld, og
der er ikke plads til yderligere
lagring. Jobbet blev afbrudt. Tryk på
[End]. Forsøg at udføre jobbet igen
efter udskrivning eller sletning af
data fra boksen.
—
*1 Hvis Automatisk fejlsletning er indstillet til [Til], genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Se
den engelske Operation Guide for yderligere oplysninger om auto fejlsletning.
7-15
Problemløsning > Problemløsning
D
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Er det øverste dæksel til
dokumentføderen åbent?
Luk dokumentføderens dæksel.
Er et dæksel åbent?
Luk det dæksel, som angives på
skærmen.
Data om
jobtilbageholdelse
kunne ikke gemmes.
—
Jobbet annulleres. Tryk på [End].
Den flytbare
hukommelse er fuld.*1
―
Denne brugerkonto er
låst.
—
Denne hukommelse er
ikke formateret.
Er den flytbare hukommelse
blevet formateret på denne
maskine?
Udfør [Formater] på maskinen.
―
Der er opstået en fejl i
maskinen.
―
Der er opstået en intern fejl. Skriv
fejlkoden fra skærmen ned, og
kontakt serviceteknikeren.
―
Der er opstået en fejl ved
kassette #.
―
Fjern den angivne kassette. Tryk på
[Næste >] for at følge instruktionerne.
―
Der kan ikke oprettes
forbindelse til
godkendelsesserveren.*1
—
Indstil maskinens klokkeslæt, så det
svarer til serverens klokkeslæt.
side 2-11
—
Kontrollér domænenavnet.
―
—
Kontrollér domænenavnet.
―
—
Kontrollér tilslutningsstatussen med
serveren.
—
Der kunne ikke angives
et jobregnskab.*1
—
Der kunne ikke angives et
jobregnskab i forbindelse med
ekstern behandling af jobbet.
Jobbet blev afbrudt. Tryk på [End].
—
Dette job kan ikke
udføres.*1
―
Jobbet blev afbrudt, fordi det
begrænses af brugergodkendelse
eller jobregnskab. Tryk på [End].
―
Du kan ikke benytte
denne boks.
—
Du kan ikke bruge den angivne boks.
Jobbet annulleres. Tryk på [End].
—
Dækslet er åbent.
―
—
Utilstrækkelig plads i jobboksen.
Forsøg at udføre jobbet igen efter
udskrivning eller sletning af data fra
jobboksen.
Jobbet annulleres. Tryk på [End].
―
Utilstrækkelig plads i den flytbare
hukommelse. Slet filer, du ikke har
brug for.
Kontakt administratoren.
―
Jobbet annulleres. Tryk på [End].
*1 Hvis Automatisk fejlsletning er indstillet til [Til], genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Se
den engelske Operation Guide for yderligere oplysninger om auto fejlsletning.
7-16
Problemløsning > Problemløsning
F
Meddelelse
Fejl i den flytbare
hukommelse.
Kontrolpunkter
Er skrivning til den flytbare
hukommelse forbudt?
Løsningsforslag
Der er opstået en fejl i den flytbare
hukommelse. Jobbet blev afbrudt.
Tryk på [End].
Referenceside
―
De mulige fejlkoder og beskrivelser
heraf er som følger.
01: Tilslut en flytbar hukommelse,
der kan skrives til.
―
Der er opstået en fejl i den flytbare
hukommelse. Jobbet blev afbrudt.
Tryk på [End].
―
De mulige fejlkoder og beskrivelser
heraf er som følger.
01: Mængden af data, der kan
gemmes på samme tid, er
overskredet. Sluk og tænd
afbryderen. Hvis fejlen fortsat
opstår, er den flytbare hukommelse
ikke kompatibel med maskinen.
Brug kun flytbar hukommelse, som
er blevet formateret på denne
maskine. Hvis den flytbare
hukommelse ikke kan formateres,
er den beskadiget. Tilslut en
kompatibel flytbar hukommelse.
Fejl på
hukommelseskort.
―
Der er opstået en fejl på
hukommelseskortet. Jobbet
annulleres. Tryk på [End].
—
04: Utilstrækkelig plads på
hukommelseskortet til at udføre
denne handling. Flyt data, eller slet
unødvendige data.
Fjern originalerne i
dokumentføderen.
Ligger der stadig originaler i
dokumentføderen?
Fjern originalerne fra
dokumentføderen.
―
Forkert kodeord til
mappen.
—
Boksadgangskoden i forbindelse
med ekstern behandling af jobbet
var forkert. Jobbet blev afbrudt. Tryk
på [End].
—
Forkert konto-id.*1
—
Konto-id’et i forbindelse med ekstern
behandling af jobbet var forkert.
Jobbet blev afbrudt. Tryk på [End].
—
Forkert
logonbrugernavn eller
adgangskode.*1
—
Brugernavnet eller adgangskoden
til logon i forbindelse med ekstern
behandling af jobbet var forkert.
Jobbet blev afbrudt. Tryk på [End].
—
*1 Hvis Automatisk fejlsletning er indstillet til [Til], genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Se
den engelske Operation Guide for yderligere oplysninger om auto fejlsletning.
G
Meddelelse
Glaspanelet skal
rengøres.
Kontrolpunkter
—
Løsningsforslag
Rengør glaspanelet ved hjælp af
rengøringskluden og en blød klud.
7-17
Referenceside
side 7-2
Problemløsning > Problemløsning
H
Meddelelse
Hukommelsen er fuld.*1
Kontrolpunkter
—
Løsningsforslag
Processen kan ikke udføres pga.
utilstrækkelig hukommelse. Jobbet
annulleres. Tryk på [End].
Referenceside
—
Maskinen kan gengive de samme
originaler ved at arrangere følgende
indstilling:
•
—
Reducér [Billedkvalitet] i
[Filformat].
Jobbet kunne ikke fuldføres, da
hukommelsen er fyldt. Tryk på
[Fortsæt] for at udskrive de
scannede sider. Udskrivningsjobbet
kan ikke gennemføres. Tryk på
[Afbryd] for at afbryde jobbet.
—
Maskinen kan gengive de samme
originaler ved at arrangere følgende
indstillinger:
•
Vælg [Til] ved RAM-disk Indst. i
System menu, og reducér
RAM-diskens størrelse.
•
Vælg [Printerprioritet] ved ekstra
hukommelse i systemmenu.
BEMÆRK
Kontakt din administrator, før du
ændrer indstillinger for RAM-disk
eller for ekstra hukommelse.
*1 Hvis Automatisk fejlsletning er indstillet til [Til], genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Se
den engelske Operation Guide for yderligere oplysninger om auto fejlsletning.
I
Meddelelse
Ilæg følgende papir i
kassette #.
Kontrolpunkter
Passer den valgte papirstørrelse
med papirstørrelsen ilagt den
specificerede papirkilde?
Mangler der papir i den angivne
kassette?
Løsningsforslag
Tryk på [Fortsæt] for at fortsætte
udskrivningen.
Referenceside
—
Tryk på [Afbryd] for at afbryde jobbet.
Læg papir i.
side 3-12
Tryk på [Papirvalg], for at vælge en
anden papirkilde. Tryk på [Fortsæt],
for at udskrive på papiret i den
papirkilde, som aktuelt er valgt.
K
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Kan ikke duplexudskrive
på følgende papir.*1
Har du valgt et papirformat/type, der ikke kan
duplexudskrives?
Tryk på [Papirvalg] for at vælge det
tilgængelige papir. Tryk på [Fortsæt]
for at udskrive uden brug af duplex.
side 6-15
Kan ikke oprette
forbindelse til server.
—
Kontrollér tilslutningsstatussen med
serveren.
—
7-18
Problemløsning > Problemløsning
Meddelelse
Kan ikke printe det
angivne antal kopier.*1
Kontrolpunkter
—
Løsningsforslag
Kun én kopi er tilgængelig. Tryk på
[Fortsæt] for at fortsætte
udskrivningen. Tryk på [Afbryd] for
at afbryde jobbet.
Referenceside
—
Maskinen kan gengive de samme
originaler ved at arrangere følgende
indstillinger:
•
Fjern markeringen ved
[RAM-disk] i fanebladet [Device
Settings] for printerens
egenskaber.
BEMÆRK
Når du har fjernet markeringen ved
[RAM-disk], skal du markere
[RAM-disk] igen efter afslutningen
af udskrivningen. Ellers kan
udskriftshastigheden blive nedsat.
Kassette er ikke
installeret.
―
Kan ikke fremføre papir. Indstil den
kassette, der er angivet på skærmen.
―
Kontroller
dokumentføderen.
Er dokumentføderen åben?
Luk dokumentføderen.
―
Kontrollér kontakten for
kuvert..
Svarer indstillingen for
kuverthåndtaget overens til
papirtypen?
Sørg for, at papirtypen og
kuverthåndtagets position svarer
overens.
side 3-20
Kontrollér
tonerbeholderen.
—
Tonerbeholderen er ikke installeret
korrekt. Indstil denne korrekt.
side 7-5
Kører
sikkerhedsfunktion...
—
Kører sikkerhedsfunktion. Vent
venligst.
—
KPDL-fejl. *1
―
Der er opstået en postscript-fejl.
Jobbet annulleres. Tryk på [End].
―
*1 Hvis Automatisk fejlsletning er indstillet til [Til], genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Se
den engelske Operation Guide for yderligere oplysninger om auto fejlsletning.
L
Meddelelse
Læg følgende papir i
multifunktionsbakken.
Kontrolpunkter
Passer den valgte papirstørrelse
med papirstørrelsen ilagt den
specificerede papirkilde?
Mangler der papir i den angivne
kassette?
7-19
Løsningsforslag
Tryk på [Fortsæt] for at fortsætte
udskrivningen.
Referenceside
—
Tryk på [Afbryd] for at afbryde jobbet.
Læg papir i.
Tryk på [Papirvalg], for at vælge en
anden papirkilde. Tryk på [Fortsæt],
for at udskrive på papiret i den
papirkilde, som aktuelt er valgt.
side 3-18
Problemløsning > Problemløsning
M
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Maksimalt antal
skannede sider.
Blev antallet af acceptable
scanninger overskredet?
Det er kun muligt at lave én kopi af
de scannede sider. Tryk på
[Fortsæt] for at udskrive, sende eller
gemme de scannede sider. Tryk på
[Afbryd] for ikke at udskrive, sende
eller gemme.
—
Mappen kan ikke findes.
―
Den angivne boks kan ikke findes.
Jobbet blev afbrudt. Tryk på [End].
—
Maskinens bakke er fuld
af papir.
—
Fjern papiret fra den indre bakke.
Tryk på [Fortsæt] for at genoptage
udskrivningen. Tryk på [Afbryd], for
at afbryde jobbet.
—
P
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Papirstop.
―
Hvis der opstår papirstop, vises
papirstoppets placering på
skærmen, og maskinen stopper.
Lad maskinen være tændt, og følg
anvisningen til fjernelse af det
fastklemte papir.
side 7-26
Printer fyldt.
—
Advarsel. Lav printerhukommelse.
Jobbet blev sat i pause. Genstarter
jobbet. Tryk på [Fortsæt].
—
Producenten kan ikke
gøres ansvarlig for
skader, der skyldes brug
af en uoriginal toner.
Er den installerede
tonerbeholder originalt produkt?
Vi er ikke ansvarlige for skader, der
skyldes brug af tilbehør og
forsyninger af andet mærke i
maskinen. Tryk på [Næste], hvis du
vil fortsætte.
―
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
R
RAM-diskfejl.
―
Der er opstået en fejl på
RAM-disken. Jobbet annulleres.
Tryk på [End].
De mulige fejlkoder og beskrivelser
heraf er som følger.
04: Utilstrækkelig plads på
RAM-disken. Hvis der er installeret
RAM-disk (tilbehør), øg størrelsen
på RAM-disken ved at ændre
indstillinger for RAM-disk i system
menu.
BEMÆRK
Omfanget af RAM-diskens størrelse
kan øges ved at vælge
[Printerprioritet] i Ekstra
hukommelse.
7-20
Referenceside
―
Problemløsning > Problemløsning
S
Meddelelse
Scannerhukommelsen
er fuld.*1
Kontrolpunkter
—
Løsningsforslag
Scanningen kan ikke udføres pga.
utilstrækkelig scannerhukommelse.
Det er kun muligt at lave en kopi af
de scannede sider. Tryk på
[Fortsæt] for at udskrive, sende eller
gemme de scannede sider. Tryk på
[Afbryd] for at afbryde
udskrivningsjobbet.
Referenceside
—
Maskinen kan gengive de samme
originaler ved at arrangere følgende
indstillinger:
•
Reducér antallet af originaler
der skal scannes på en gang.
Endvidere kan maskinen
gengive de samme originaler
ved at arrangere følgende
indstillinger:
•
Vælg [Kopiprioritet] af Ekstra
hukommelse i System menu.
BEMÆRK
Kontakt din administrator, før du
ændrer indstillinger for ekstra
hukommelse.
SSD fejl.
—
Der er opstået en fejl på SSD.
Jobbet annulleres. Tryk på [End].
—
De mulige fejlkoder og beskrivelser
heraf er som følger.
01: Mængden af data, der kan
gemmes på samme tid, er
overskredet. Sluk og tænd
afbryderen. Opdel filen i mindre
filer, hvis fejlen fortsat opstår. Hvis
fejlen opstår efter at filen er delt,
kan den angivne fil være
beskadiget. Slet filen.
04: Utilstrækkelig plads på SSD til
at udføre denne handling. Flyt data,
eller slet unødvendige data.
05: Den angivne fil kan være slettet.
Systemfejl.
—
Der er opstået en systemfejl. Følg
anvisningerne på skærmen.
—
*1 Hvis Automatisk fejlsletning er indstillet til [Til], genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Se
den engelske Operation Guide for yderligere oplysninger om auto fejlsletning.
T
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Toneren er lav. (Udskift
når tom.)
—
Tonerbeholderen skal snart
udskiftes. Fremskaf en ny
tonerbeholder.
―
Toneren er tom.
—
Udskift tonerbeholderen.
side 7-5
7-21
Problemløsning > Problemløsning
U
Meddelelse
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Referenceside
Udfører
tromlerensning...
—
Maskinen justeres for at opretholde
dens kvalitet. Vent venligst.
—
Udskift alle originaler.
Tryk på [Fortsæt].
—
Tag originalerne ud af
dokumentføderen, og genanbring
dem igen i den rigtige rækkefølge.
Tryk på [Fortsæt] for at genoptage
udskrivningen. Tryk på [Afbryd], for
at afbryde jobbet.
—
Udskift MK.
—
Udskiftning af delene i
vedligeholdelseskittet er nødvendigt
for hver 300.000 sider (P-4030i
MFP/P-4035i MFP) eller 500.000
sider (P-5035i MFP/P-6035i MFP)
udskifter og kræver professionel
service. Kontakt din
servicerepræsentant.
—
Ukendt toner installeret.
PC
Svarer den installerede
tonerbeholders regionale
specifikation til maskinens?
Installér den angivne tonerbeholder.
—
7-22
Problemløsning > Problemløsning
Problemløsning ved afsendelsesfejl
Fejlkode
1102
Meddelelse
Kunne ikke sende via SMB.
Løsningsforslag
Kontrollér SMB-indstillingerne.
•
Referenceside
—
Brugernavn og adgangskode til login
BEMÆRK
Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er
domænebruger.
Kunne ikke sende e-mailen.
Kunne ikke sende via FTP.
•
Værtsnavn
•
Sti
Kontrollér følgende i Embedded Web Server RX.
•
Brugernavn og adgangskode til login på SMTP
•
Brugernavn og adgangskode til login på POP3
•
Begrænsning på e-mailstørrelse
Kontrollér FTP-indstillingerne.
•
—
—
Brugernavn og adgangskode til login
BEMÆRK
Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er
domænebruger.
1103
Kunne ikke sende via SMB.
•
Sti
•
Modtagerens tilladelse til deling af mapper
Kontrollér SMB-indstillingerne.
•
side 5-26
Brugernavn og adgangskode til login
BEMÆRK
Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er
domænebruger.
1132
Kunne ikke sende e-mailen.
Kunne ikke sende via FTP.
•
Sti
•
Modtagerens tilladelse til deling af mapper
Kontrollér følgende på SMTP-serveren.
•
Er SMTP over SSL tilgængeligt?
•
Er krypteringen tilgængelig?
Kontrollér følgende for FTP-serveren.
•
Er FTPS tilgængelig?
•
Er krypteringen tilgængelig?
7-23
side 2-32
side 2-32
Problemløsning > Problemløsning
Fejlkode
2101
Meddelelse
Kunne ikke sende via SMB.
Kunne ikke sende via FTP.
Kunne ikke sende e-mailen.
2102
Kunne ikke sende via FTP.
2103
Løsningsforslag
Kontrollér netværket og SMB-indstillingerne.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
•
Værtsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Kontrollér netværket og FTP-indstillingerne.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
•
Værtsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Kontrollér netværket og Embedded Web Server
RX.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
•
POP3-servernavn for POP3-brugeren
•
SMTP-servernavn
Kontrollér netværket.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
Kontrollér følgende for FTP-serveren.
Kunne ikke sende e-mailen.
•
Er FTP tilgængelig?
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
Kontrollér netværket.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
2201
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér netværket.
2202
Kunne ikke sende via FTP.
•
Netværkskablet er tilsluttet.
2203
Kunne ikke sende via SMB.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
2231
3101
Referenceside
—
—
—
—
—
—
—
Kunne ikke sende e-mailen.
Kontrollér godkendelsesmetoderne for både
afsenderen og modtageren.
—
Kunne ikke sende via FTP.
Kontrollér netværket.
—
•
Netværkskablet er tilsluttet.
•
Hubben fungerer ikke korrekt.
•
Serveren fungerer ikke korrekt.
7-24
Problemløsning > Problemløsning
Justering/vedligeholdelse
Tromlerensning
Fjern slør eller hvide prikker fra udskriftet
BEMÆRK
Tromlerensning kan ikke udføres under udskrivning. Udfør tromlerensning, når udskrivningen er overstået.
1
Vis skærmen.
1 Tryk på tasten [System Menu/Counter].
2 Tryk på [
2
], [Justering/Vedligeholdelse], [
Udfør tromlerensning.
Tryk på [Start] for at udføre tromlerensning.
7-25
] og derefter på [Tromlerensning].
Problemløsning > Problemløsning
Fjern papirstop
Hvis der opstår papirstop, vil berøringspanelet vise "Papirstop." og maskinen stopper. Fjern det fastsiddende papir ved
at følge fremgangsmåderne nedenfor.
Indikatorer for papirstop
10:10
Papirstop.
Åbn kassette 1 og
fjern papir.
Isæt kassette 1.
Viser placeringen af papirstop.
Viser proceduren for fjernelse.
1/2
JAM 0501
< Tilbage
Viser næste trin.
Næste >
Viser forrige trin.
Hvis der opstår papirstop, vil stedet for papirstop blive vist på berøringspanelet sammen med instruktioner til rydning.
10:10
F
Papirstop.
Åbn kassette 1 og
fjern papir.
Isæt kassette 1.
A
D
E
B
C
B
1/2
JAM 0501
< Tilbage
Næste >
B
B
B
Indikator for papirstoppets placering
Papirstoppets placering
Referenceside
A
Multifunktionsbakke
side 7-27
B
Kassette 1 til 5
side 7-28
C
Duplexenhed
side 7-29
D
Inden i maskinen
side 7-30
E
Indvendige bakke / Indvendigt ved
bagerste dæksel
side 7-31
F
Dokumentføder
side 7-32
Når du har fjernet det fastsiddende papir, varmer maskinen op igen, og fejlmeddelelsen forsvinder. Maskinen fortsætter
med den side, der var ved at blive udskrevet, da papirstoppet opstod.
7-26
Problemløsning > Problemløsning
Forholdsregler ved papirstop
•
Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
•
Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i maskinen.
Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.
FORSIGTIG
Maskinens fikseringsenhed er meget varm. Vær ekstra forsigtig, hvis du arbejder i dette område, da der er
risiko for forbrænding.
Multifunktionsbakke
1
2
7-27
Problemløsning > Problemløsning
Kassette 1 til 5
Procedurer for håndtering af papirstop i kassette 1 til 5 er alle de samme. Dette afsnit forklarer procedurerne med
Kassette 1 som eksempel.
1
2
7-28
Problemløsning > Problemløsning
Duplexenhed
1
2
3
7-29
Problemløsning > Problemløsning
Indvendigt i maskinen
1
2
3
Hvis det fastsiddende papir ser ud til at sidde fast mellem rullerne, skal du trække det i papiret
normale fremføringsretning.
Hvis du ikke kan finde et papirstop, prøv at kontrollere indvendigt på bagsiden af printeren. Se
Indvendige bakke / Indvendigt ved bagerste dæksel på side 7-31.
4
7-30
Problemløsning > Problemløsning
Indvendige bakke / Indvendigt ved bagerste dæksel
1
2
3
Hvis du ikke kan se det fastsiddende papir, skal du kontrollere bagenheden indvendigt på maskinen.
FORSIGTIG
Maskinens fikseringsenhed er meget varm. Vær ekstra forsigtig, hvis du arbejder i
dette område, da der er risiko for forbrænding.
4
7-31
Problemløsning > Problemløsning
Dokumentføder
1
2
3
4
7-32
Problemløsning > Problemløsning
5
7-33
8
Tillæg
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Tilbehør .............................................................................................................................................................. 8-2
Oversigt over tilbehør .............................................................................................................................. 8-2
Tilbehørs applikationer ............................................................................................................................. 8-3
Metode til tegnangivelse .................................................................................................................................... 8-5
Skærmbilleder til indtastning .................................................................................................................... 8-5
Specifikationer .................................................................................................................................................... 8-6
Fælles funktioner ..................................................................................................................................... 8-6
Kopifunktioner .......................................................................................................................................... 8-8
Printerfunktioner ...................................................................................................................................... 8-8
Scannerfunktioner .................................................................................................................................... 8-9
Dokumentføder ........................................................................................................................................ 8-9
Arkindfører (500 ark) (tilbehør) .............................................................................................................. 8-10
8-1
Tillæg > Tilbehør
Tilbehør
Oversigt over tilbehør
Følgende tilbehør kan installeres på maskinen.
(3) Card Authentication Kit(B)
(1) PF-320
(5) SD hukommelseskort
SDHC hukommelseskort
(2) PT-320
(P-5035i MFP/
kun P-6035i MFP)
(4) Udvidelseshukommelse
Software tilbehør
(9) Data Security Kit(E)
(10) UG-33
(6) HD-6/HD-7
(11) USB-tastatur
8-2
(7) IB-50
(8) IB-51
Tillæg > Tilbehør
Tilbehørs applikationer
Oversigt over applikationer
Nedenstående applikationer er installeret på maskinen.
Applikation
Data Security Kit
Card Authentication Kit
ThinPrint tilbehør*1
*1 Dette kan anvendes som prøveversion i en begrænset periode.
BEMÆRK
• Begrænsninger som f.eks. antallet af gange, som applikationen kan benyttes i løbet af prøveperioden, varierer
afhængigt af applikationen.
• Demo-versionen af applikationen vil ikke længere være tilgængelig, hvis datoen/klokkeslættet ændres, mens
applikationen anvendes.
Brug af applikation
Brug nedenstående fremgangsmåde for at bruge en applikation.
1
Vis skærmen.
1 Tryk på tasten [System Menu/Counter].
2 Tryk på [
], [System/Netværk], [
] og derefter på [Ekstra funktion].
BEMÆRK
Hvis der vises skærmbilledet for indtastning af brugernavn vises, indtast dit login
brugernavn og adgangskode og tryk på [Login].
Fabriksindstillet logon brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.
Modelnavn
Brugernavn til logon
Logon Adgangskode
P-4030i MFP/P-4035i
MFP
4000
4000
P-5035i MFP
5000
5000
P-6035i MFP
6000
6000
3 Vælg den ønskede applikation, og tryk på [Aktivér].
Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [
].
4 Tryk på [Officiel] og indtast licenskoden.
Visse applikationer kræver ikke brug af en licenskode. Hvis skærmen for licenskode ikke vises,
fortsæt med trin 5.
For at anvende applikationen som prøveversion, tryk på [Prøve] uden at indtaste licenskoden.
8-3
Tillæg > Tilbehør
5 Tryk på [Ja] på bekræftelsesskærmen.
BEMÆRK
Ikoner for de aktiverede applikationer vises på startskærmen.
Kontrollere applikationsdetaljer
Benyt nedenstående fremgangsmåde for kontrollere applikationsdetaljer.
1
Vis skærmen.
1 Tryk på tasten [System Menu/Counter].
2 Tryk på [
], [System/Netværk], [
] og derefter på [Ekstra funktion].
BEMÆRK
Hvis der vises skærmbilledet for indtastning af brugernavn vises, indtast dit login
brugernavn og adgangskode og tryk på [Login].
Fabriksindstillet logon brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.
Modelnavn
Brugernavn til logon
Logon Adgangskode
P-4030i MFP/P-4035i
MFP
4000
4000
P-5035i MFP
5000
5000
P-6035i MFP
6000
6000
3 Vælg den ønskede applikation, og tryk på [
].
Du kan se detaljeret information om den valgte applikation.
8-4
Tillæg > Metode til tegnangivelse
Metode til tegnangivelse
Brug skærmtastaturet på berøringspanelet til at skrive et navn, som beskrevet i fremgangsmåden nedenfor.
BEMÆRK
Tastaturindstillinger
Der findes følgende tastaturudformninger, på samme måde som et pc-tastatur: "QWERTY", "QWERTZ" og "AZERTY".
Tryk på knappen [System Menu/Counter], [Fælles indstillinger] og derefter på [Tastaturindstillinger] for at vælge det
ønskede layout. "QWERTY"-layoutet er vist her som eksempel. Du kan benytte et andet layout ved at følge samme
fremgangsmåde.
Skærmbilleder til indtastning
Skærmbillede til indtastning af små bogstaver
3
4
AÆA
A/a
5
7
6
Tilføj - Navn
1
Indtast:
Grænse:
Abc
3
32
Slet
2
8
9
Afbryd
10
Nr.
< Tilbage
Næste >
11
12
Display/Knap
Beskrivelse
1
Skærm
Viser de indtastede tegn.
2
Tastatur
Tryk på tegnet for at indtaste.
3
[ABC] / [Symbol]
Vælg de tegn som skal indtastes. Vælg [Symbol], for at indtaste
symboler eller tal.
4
[A/a] / [a/A]
Tryk for at skifte mellem store og små bogstaver.
5
Markørtast
Tryk for at flytte markøren på skærmen.
6
[Indtast] / [Grænse]
skærm
Viser det maksimale antal tegn og tal, som kan indtastes.
7
Slettetast
Tryk for at slette tegnet til venstre for markøren.
8
Mellemrumstast
Tryk for at indsætte et mellemrum.
9
Enter-tast
Tryk for at indtaste et linjeskift.
10
[Afbryd]
Tryk for at annullere de indtastede tegn og vende tilbage til
skærmbilledet inden indtastningen blev foretaget.
11
[< Tilbage]
Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
12
[OK] / [Næste >]
Tryk for at gemme de indtastede tegn og gå videre til det næste
skærmbillede.
8-5
Tillæg > Specifikationer
Specifikationer
VIGTIGT
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
BEMÆRK
Se Betjeningsvejledning vedrørende fax for yderligere oplysninger om brug af faxen.
Fælles funktioner
Element
Beskrivelse
Type
Skrivebord
Udskrivningsmetode
Elektrofotografi ved hjælp af semikonduktorlaser
Papirvægt
Kassette
60 til 120 g/m2
Multifunktionsbakke
60 til 220 g/m2, 230 g/m2 (Karton)
Kassette
Almindeligt, Groft, Genbr.papir, Fortrykt, Kval.papir, Farve, Hullet,
Brevhoved, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 til 8
(Duplex: Samme som Simplex)
Multifunktionsbakke
Almindeligt, Transparent (OHP-film), Groft, Pergament, Etiketter,
Genbr.papir, Fortrykt, Kvalitetspapir, Karton, Farve, Hullet,
Brevhoved, Kuvert, Tykt, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 til 8
Kassette
A4, A5, A6*1, B5, B6*1, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II,
Folio, 216 × 340 mm, 16K, ISO B5, Kuvert DL*1, Kuvert C5, Oufuku
Hagaki*1, Brugerdefineret
Multifunktionsbakke
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6,
Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki, Oufuku Hagaki,
Youkei 4, Youkei 2, Brugerdefineret
Tænding
P-4030i MFP: 21 sekunder eller mindre
Papirtype
Papirstørrelse
Opvarmningstid
(22 °C, 60%)
P-4035i MFP: 21 sekunder eller mindre
P-5035i MFP: 21 sekunder eller mindre
P-6035i MFP: 25 sekunder eller mindre
Lavt
strømniveau-tilstand
10 sekunder eller mindre
Dvale
P-4030i MFP: 15 sekunder eller mindre
P-4035i MFP: 15 sekunder eller mindre
P-5035i MFP: 20 sekunder eller mindre
P-6035i MFP: 25 sekunder eller mindre
Papirkapacitet
Kassette
500 ark (80 g/m2) *2
Multifunktionsbakke
100 ark (80 g/m2)
*1 Kun P-5035i MFP/P-6035i MFP .
*2 Op til den øverste grænselinje i kassetten.
8-6
Tillæg > Specifikationer
Element
Udskriftsbakke
kapacitet
Indre bakke
Beskrivelse
P-4030i MFP: 250 ark (80 g/m2)
P-4035i MFP: 250 ark (80 g/m2)
P-5035i MFP: 500 ark (80 g/m2)
P-6035i MFP: 500 ark (80 g/m2)
Bagerste
bakke*1
250 ark (80 g/m2)
Billedskrivningssystem
Halvlederlaser og elektrofotografi
Hukommelse
1.024 MB
Interface
Standard
Stik til USB-interface: 1 (USB Hi-Speed)
Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB-port: 2 (USB Hi-Speed)
Fax: 1*2
Arbejder
Miljø
Tilbehør
Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Temperatur
10-32,5 °C
Luftfugtighed
15-80 %
Højde
Maks. 2.500 m
Lys
Maks. 1.500 lux
Mål (B × D × H)
P-4030i MFP/P-4035i MFP:
475 × 455 × 575 mm
P-5035i MFP/P-6035i MFP:
475 × 455 × 590 mm
(uden dokumentføderbakke)
Vægt
P-4030i MFP/P-4035i MFP:
Ca. 22,0 kg
P-5035i MFP/P-6035i MFP:
Ca. 23,3 kg
(uden tonerbeholder)
Nødvendig plads (B × D)
475 × 632 mm
(ved brug af
multifunktionsbakken)
Strømkilde
P-4030i MFP/P-4035i MFP
230 V specifikationsmodel: 220 til 240 V
50/60 Hz 4,4 A
P-5035i MFP/P-6035i MFP
230 V specifikationsmodel: 220 til 240 V
Tilbehør
Se Tilbehør på side 8-2.
*1 Kun P-5035i MFP/P-6035i MFP .
*2 Kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.
8-7
50/60 Hz 5,2 A
Tillæg > Specifikationer
Kopifunktioner
Element
Kopieringshastighed
Beskrivelse
P-4030i
MFP/P4035i MFP
P-5035i
MFP
P-6035i
MFP
Første kopi tid (A4,
fødes fra kassette)
Monokrom
A4-R
40 ark/min
Letter-R
42 ark/min
Legal
33 ark/min
B5-R
33 ark/min
A5-R
22 ark/min
A4-R
50 ark/min
Letter-R
52 ark/min
Legal
42 ark/min
B5-R
40 ark/min
A5-R/A6-R
27 ark/min
A4-R
60 ark/min
Letter-R
62 ark/min
Legal
50 ark/min
B5-R
48 ark/min
A5-R/A6-R
32 ark/min
P-4030i MFP/P-4035i MFP: 9,0 sekunder eller mindre
P-5035i MFP/P-6035i MFP: 8,0 sekunder eller mindre
Zoomværdi
Manuel indstilling: 25-400 %, 1 % trinvis forøgelse
Automatisk indstilling: Forvalgt zoom
Uafbrudt kopiering
1-999 ark
Opløsning
600 × 600 dpi
Understøttede originaltyper
Ark, bog og tredimensionelle originaler (maks. originalstørrelse:
Legal/Folio)
Originalfødningssystem
Fast
Printerfunktioner
Element
Beskrivelse
Udskrivningshastighed
Samme som kopieringshastighed.
Første udskrift
ud (A4,
indføring fra
kassette)
P-4030i MFP/P-4035i MFP: 9,0 sekunder eller mindre
Monokrom
P-5035i MFP/P-6035i MFP: 8,0 sekunder eller mindre
Opløsning
Fast1200, 600 dpi, 300 dpi
Operativsystem
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012,
Mac OS 10.5 eller senere
Interface
Stik til USB-interface: 1 (USB Hi-Speed)
Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Valgfri Interface (tilbehør) 1 (Til IB-50/IB-51-tilslutning)
Sidernes beskrivelsessprog
PRESCRIBE
Emuleringer
PCL6 (PCL5e, PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS, Line Printer,
IBM Proprinter, EPSON LQ-850
8-8
Tillæg > Specifikationer
Scannerfunktioner
Element
Beskrivelse
Opløsning
600×600 dpi, 400×400 dpi, 300×300 dpi, 200×400 dpi, 200×200 dpi, 200×100 dpi
Filformat
TIFF (MMR/JPEG komprimering), JPEG, PDF (MMR/JPEG komprimering),
XPS, PDF/A, Højt komprimeret PDF
Scanningshastighed*1
P-4030i MFP/P4035i MFP
1-sidet
S/H 40 billeder/min
Farve 30 billeder/min
2-sidet
S/H 17 billeder/min
Farve 13 billeder/min
(Liggende A4, 300 dpi, billedkvalitet: Tekst/foto original)
P-5035i MFP/P6035i MFP
1-sidet
S/H 60 billeder/min
Farve 40 billeder/min
2-sidet
S/H 26 billeder/min
Farve 17 billeder/min
(Liggende A4, 300 dpi, billedkvalitet: Tekst/foto original)
Interface
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB
Transmissionssystem
SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*2, WIA*3, WSD
*1 Ved brug af dokumentføder (undtagen TWAIN og WIA scanning)
*2 Tilgængeligt operativsystem: Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/
Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows Server 2012
*3 Tilgængeligt operativsystem: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/
Windows 8/Windows Server 2012
Dokumentføder
Element
Beskrivelse
Originalfødning
Automatisk fødning
Understøttede originaltyper
Originalark
Papirformat
Maks.: Legal/Folio
Min.: Statement-R/A6-R
Papirvægt
1-sidet: 50 til 120 g/m²
2-sidet: 50 til 120 g/m²
Papirkapacitet
75 ark (50 to 80 g/m²) maksimum*1
*1 Op til den øverste grænselinje i dokumentføderen.
8-9
Tillæg > Specifikationer
Arkindfører (500 ark) (tilbehør)
Element
Beskrivelse
Papirindføringsmetode
Friction retard feeder (Antal ark: 500, 80 g/m²)
Papirstørrelse
A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6,
Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Oufuku Hagaki, Youkei 4,
Youkei 2, Brugerdef. (92 × 162 til 216 × 356 mm)
Papirtyper
Papirvægt: 60 til 120 g/m²
Medietyper: Almindeligt, Groft, Genbr.papir, Fortrykt, Kval.papir, Farve,
Hullet, Brevhoved, Kuvert, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 til 8
Mål
380 × 410 × 121 mm
(B × D × H)
Vægt
4,0 kg eller mindre
BEMÆRK
Din forhandler eller en servicetekniker kan give dig yderligere oplysninger om de anbefalede papirtyper.
8-10
Indeks
F
A
Adminstration af brugerlogin
Log af 2-10
Log på 2-9
Afsendelse 5-19
Forberedelse for afsendelse af et dokument til en PC
3-25
Afsendelse som e-mail 5-19
Afsendelsesstørrelse 6-19
AirPrint 4-7
Angivelse af destinationen 5-22
Apache License (Version 2.0) 1-10
Applikation 5-11
Automatisk 2-sidet kopiering 1-13
Automatisk dvale 2-15
Automatisk lavstrømstilstand 2-14
B
G
Bagdæksel 2-2
Bagerste bakke 2-4
Beholder til brugt toner 2-4
Berøringspanel 3-4
Betjeningspanel 2-2
Billedkvalitet 6-20
Genveje
Redigering og sletning af genveje 5-15
Tilføjelse 5-14
Glaspanel 2-2
Glasplade 2-2
GPL/LGPL 1-8
Guide til hurtig opsætning 2-17
D
Destination
Adressebog 5-22
Angivelse af en ny PC-mappe 5-26
Indtastning af en ny e-mailadresse 5-25
Kontrol og redigering 5-30
Multiafsendelse 5-33
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer 5-31
Søgning 5-23
Dokumentføder
Ilægning af originaler 5-3
Maskinens dele 2-2
Originaler, der ikke understøttes af dokumentføderen
5-3
Originaler, der understøttes af dokumentføderen 5-3
Sådan ilægges originaler 5-3
Duplex 6-15
Duplex (2-sidet original) 6-18
Duplex dæksel 2-3
Dvale 2-15
Dvaleniveau 2-16
E
EcoPrint 6-12
E-mail emne/indhold 6-21
E-mail-indstillinger 2-39
Embedded Web Server RX 2-32
Energisparefunktion 1-13
Energy Star (ENERGY STAR®)-program 1-14
Farvevalg 6-12
Favoritter 5-5
Genkald 5-9
Redigering og sletning 5-10
Registrering 5-6
Fejlmeddelelser og problemløsning 7-15
Fil
Adskillelse 6-21
Filformat 6-20
Filadskillelse 6-21
Filformat 6-20
Forholdsregler for brug 1-4
Forholdsregler ved ilægning af papir 3-13
Fortsat scanning 6-16
Frontlåge 2-2
Funktionsproblemer 7-10
Fuserdæksel 2-3
Første kopiering 8-8
Første udskrift ud 8-8
H
Hjælp 3-11
Hovedafbryder 2-2
Højt-komprimeret PDF 6-20
Håndtag 2-2
I
Ilægning af originaler
Ilægning af originaler i dokumentføder 5-3
Placering af originaler på glasplade 5-2
Indikatorplader for originalstørrelse 2-2
Indre bakke 2-2
Indstilling af dato og klokkeslæt 2-11
Indtastning
Emne 6-21
Indtastningsmetode tegn 8-5
Installér
Macintosh 2-27
software 2-20
Windows 2-21
Interface til tilbehør 2-3
J
Juridisk begrænsning af kopiering 1-6
Juridisk begrænsning af scanning 1-6
Juridiske oplysninger 1-7
Justeringsstyr for papirlængde 2-3, 3-15
Indeks-1
K
Kabler 2-5
Kassette
Ilægning af papir 3-14
Papirformat og medietype 3-22
Kassette 1 2-2
Kassette 2 til 5 2-4
Kassetteindstillinger 3-22
Knap til at åbne frontdæksel 2-2
Knopflerfish License 1-10
Kontrol af tælleren 2-31
Konventioner i denne vejledning xiii
Kopiering 5-16
Kopieringshastighed 8-8
Kortlæser 2-4
Kuverthåndtag 2-3
L
LAN-kabel 2-5
Tilslutning 2-6
Lavstrømstilstand 2-14
LINJE-stik 2-3
Log af 2-10
Log på 2-9
M
Maskinens dele 2-2
Miljø 1-3
Monotype Imaging License Agreement 1-9
Multiafsendelse 5-33
Multifunktionsbakke 2-3
Papirformat og medietype 3-23
N
Netværk
Klargøring 2-13
Netværksinterface 2-5
Netværksinterfacestik 2-3
Ny e-mailadresse 5-25
Ny PC-mappe 5-26
O
OpenSSL License 1-8
Opløsning 6-21, 8-8
Optælling af antal af udskrevne sider
Tæller 2-31
Original format 6-8
Original SSLeay License 1-8
Originalbillede 6-10
Originalbreddestyr 2-2
Originalplade 2-2
Originalstopper 2-2, 5-4
Originaludskubningsplade 2-2
P
Papir
Forholdsregler ved ilægning af papir 3-13
Ilægning af karton 3-20
Ilægning af kuverter 3-20
Ilægning af papir 3-12
Ilægning af papir i kassetterne 3-14
Ilægning af papir i multifunktionsbakken 3-18
Papirformat og medietype 3-22
Papirbreddestyr 2-3
Papirstop 7-26
Dokumentføder 7-32
Duplexenhed 7-29
Indikator for papirstoppets placering 7-26
Indvendige bakke 7-31
Indvendigt i maskinen 7-30
Indvendigt ved bagerste dæksel 7-31
Kassette 1 til 5 7-28
Multifunktionsbakke 7-27
Papirstopper 2-2, 2-4, 3-24
Papirvalg 6-9
PDF/A 6-20
Printer
Udskriftsindstillinger 4-5
Udskrivning fra PC 4-2
Printerdriver
Hjælp 4-6
Problemløsning 7-10
Product Library xi
R
Regelmæssig vedligeholdelse 7-2
Udskiftning af beholder til brugt toner 7-8
Udskiftning af tonerbeholder 7-5
Registreringsrulle 2-4
Regler for dvale 2-15
Rengøring
Glaspanel 7-2
Glasplade 7-2
Registreringsrulle 7-3
Reservér næste 5-17
S
Scanningsopløsning 6-21
Send til mappe (FTP) 5-19
Send til mappe (SMB) 5-19
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning 1-2
Simpelt login 2-10
Skærmbilledet Start 3-4
Slukning 2-8
Sortering 6-10
Specifikationer 8-6
Dokumentføder 8-9
Generelle funktioner 8-6
Kopifunktioner 8-8
Papirføder (500-ark) (Tilbehør) 8-10
Printerfunktioner 8-8
Scannerfunktioner 8-9
Start
Baggrund 3-5
Tilpas opgavebjælke 3-5
Tilpas skrivebordet 3-5
Stik til USB-hukommelse 2-2
Stik til USB-interface 2-3
Stille tilstand 6-17
Indeks-2
Strømkabel
tilslutning 2-7
Strømstyring 1-13
Styr for papirbredde 3-14
Størrelsesvælger 2-3
Støttebakke til multifunktionsbakken 2-3
Symboler 1-2
Systemmenu
Guide til hurtig opsætning 2-17
Start 3-4
T
Tast Enter 3-10
Tast Quick No. Search 3-10
TCP/IP (IPv4)
Opsætning 2-13
Tilbehør
Oversigt 8-2
Tilbehørs applikationer 8-3
Tilslutning 2-5
LAN-kabel 2-6
Strømkabel 2-7
USB-kabel 2-7
TLF-stik 2-3
Tonerbeholder (Black) 2-4
TWAIN
Opsætning af TWAIN driver 2-29
Scanning med TWAIN 5-37
Tænding 2-8
Tæthed 6-10
U
Udløserarm til tonerbeholder 2-4
Udskiftning af beholder til brugt toner 7-8
Udskiftning af tonerbeholder 7-5
Udskriftsindstillinger 4-5
Udskrivning fra PC 4-2
Udskrivningshastighed 8-8
USB-hukommelse
Fjern 5-44
Gem 5-42
Udskrivning 5-40
USB-interface 2-5
USB-kabel
Tilslutning 2-7
V
Vedrørende varemærker 1-7
Vejledninger der leveres med maskinen xi
Venstre dæksel 2-4
W
WIA
Indstil WIA Driver 2-30
Z
Zoom 6-13
Indeks-3
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement