Triumph-Adler P-5032DN Print system Owner Manual

Triumph-Adler P-5032DN Print system Owner Manual
P-5532DN
P-5032DN
P-4532DN
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
.pUMNDJpSKDV]QiODWiQDNPHJNH]GpVHHOĘWWROYDVVDHO
H]WDKDV]QiODWL~WPXWDWyWpVWDUWVDD]WDJpSN|]HOpEHQD
N|QQ\ĦR]]iIpUKHWĘVpJpUGHNpEHQ
1-0
> Előszó
Előszó
Köszönjük, hogy ezt a készüléket vásárolta.
Ez a használati útmutató segít Önnek a gép megfelelő beüzemelésében, a gyakori karbantartási feladatok
elvégzésében, valamint szükség esetén a hibakeresésben, hogy a készüléket mindig megfelelő körülmények között
működtethesse.
Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.
A kiváló minőség érdekében az eredeti tonertartályok használata javasolt, amelyek számos
minőségellenőrzésen mennek keresztül.
A nem eredeti tonertartály használatával a rendszer meghibásodását okozhatja.
Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a készülékben
történő alkalmazása okozhat.
A készülék sorozatszámának ellenőrzése
A berendezés sorozatszáma az ábrán látható helyre lett nyomtatva.
A berendezés sorozatszámára akkor lesz szüksége, ha a szervizképviselethez fordul. Ellenőrizze a számot, mielőtt a
szervizképviselethez fordul.
i
Tartalom
Előszó ...................................................................................................................................... i
Tartalom ................................................................................................................................. ii
A készülék funkciói ............................................................................................................... v
A készülékhez kapott útmutatók ........................................................................................ vii
A használati útmutatóról (ez az útmutató) ......................................................................... ix
Az útmutató felépítése ................................................................................................. ix
Az útmutatóban használt jelölések ................................................................................ x
Menütérkép .......................................................................................................................... xii
1
Jogi és biztonsági információk ............................................................. 1-1
Megjegyzés ........................................................................................................................ 1-2
Az útmutató biztonsági irányelvei .............................................................................. 1-2
Környezet .................................................................................................................. 1-3
A használatra vonatkozó óvintézkedések ................................................................. 1-4
Lézerbiztonság (Európa) ........................................................................................... 1-5
Megfelelőségi nyilatkozat .......................................................................................... 1-5
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-5
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-5
Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN (ha van) használata során .......... 1-6
A termék használatának korlátozása (ha van) .......................................................... 1-6
Jogi információk ........................................................................................................ 1-7
Energiatakarékosság-szabályozási funkció ............................................................ 1-11
Automatikus kétoldalas nyomtatás funkció ............................................................. 1-11
Erőforrás-megtakarítás - Papír ................................................................................ 1-11
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei .......................................................... 1-11
Energy Star (ENERGY STAR®) Program ............................................................... 1-11
2
A készülék telepítése és beállítása ....................................................... 2-1
A készülék részei ............................................................................................................... 2-2
A készülék külseje ..................................................................................................... 2-2
Csatlakozók/A készülék belseje ................................................................................ 2-3
A felszerelt kiegészítő berendezésekkel ................................................................... 2-5
A készülék és más eszközök csatlakoztatása ................................................................ 2-6
Kábelek csatlakoztatása ................................................................................................... 2-7
LAN-kábel csatlakoztatása ........................................................................................ 2-7
Az USB-kábel csatlakoztatása .................................................................................. 2-8
A tápkábel csatlakoztatása ....................................................................................... 2-8
Ki- és bekapcsolás ............................................................................................................ 2-9
Bekapcsolás .............................................................................................................. 2-9
Kikapcsolás ............................................................................................................... 2-9
A kezelőpanel használata ............................................................................................... 2-10
Kezelőpanel gombjai ............................................................................................... 2-10
A kezelés módszere ................................................................................................ 2-11
Súgó képernyő ........................................................................................................ 2-12
Bejelentkezés/kijelentkezés ........................................................................................... 2-13
Bejelentkezés .......................................................................................................... 2-13
Kijelentkezés ........................................................................................................... 2-14
A készülék alapértelmezett beállításai .......................................................................... 2-15
A dátum és az idő beállítása ................................................................................... 2-15
Hálózat beállítása ............................................................................................................ 2-16
A vezetékes hálózat konfigurálása .......................................................................... 2-16
Energiatakarékos funkció ............................................................................................... 2-19
Alvó és automatikus alvó üzemmód ........................................................................ 2-19
Kikapcsolási szabály (Európai modellek esetén) .................................................... 2-20
A szoftver telepítése ....................................................................................................... 2-21
DVD-n lévő szoftver (Windows) .............................................................................. 2-21
A szoftver telepítése Windows alatt ........................................................................ 2-22
A szoftver eltávolítása ............................................................................................. 2-28
A szoftver telepítése Mac számítógépen ................................................................ 2-29
A számláló ellenőrzése ................................................................................................... 2-31
ii
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Az Embedded Web Server RX elérése ...................................................................
A biztonsági beállítások módosítása .......................................................................
Az eszközinformációk módosítása ..........................................................................
3
2-32
2-33
2-34
2-36
Felkészülés a használatra ..................................................................... 3-1
Papír betöltése ................................................................................................................... 3-2
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések ..................................................... 3-3
Papír betöltése a kazettákba ..................................................................................... 3-4
Statement papír betöltése a kazettákba
(P-5032DN/P-5532DN hüvelykes modellek esetén) ................................................. 3-8
Papír betöltése a kézi adagolóba ............................................................................ 3-11
A papírméret és papírtípus kiválasztása ................................................................. 3-15
Papírrögzítő ..................................................................................................................... 3-18
4
Nyomtatás számítógépről ..................................................................... 4-1
Nyomtatás számítógépről .................................................................................................
Nyomtatás nem szabványos méretű papírra ............................................................
Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő .........................................
Nyomtató illesztőprogram súgó .................................................................................
Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 10)
Számítógépről történő nyomtatás visszavonása .......................................................
Nyomtatás AirPrint használatával ...................................................................................
Nyomtatás Google Cloud Print szolgáltatás használatával ..........................................
Nyomtatás Mopria használatával .....................................................................................
Nyomtatás Wi-Fi Direct használatával .............................................................................
Status Monitor ...................................................................................................................
A Status Monitor elérése ...........................................................................................
Kilépés a Status Monitorból ......................................................................................
Status Monitor kijelző ................................................................................................
5
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Műveletek a készüléken ......................................................................... 5-1
Feladatok visszavonása ................................................................................................... 5-2
6
A különböző funkciók használata ........................................................ 6-1
A készüléken rendelkezésre álló funkciók ......................................................................
Egyéni fiók (nyomtatás) .............................................................................................
USB-meghajtó (Dokumentumok nyomtatása) ...........................................................
Funkciók .............................................................................................................................
EcoPrint .....................................................................................................................
Duplex .......................................................................................................................
Csendes üzemmód ...................................................................................................
Törlés nyom. ut. (Törlés nyomtatás után) .................................................................
7
6-2
6-2
6-3
6-4
6-4
6-4
6-4
6-5
Hibaelhárítás ........................................................................................... 7-1
Rendszeres karbantartás .................................................................................................. 7-2
Tisztítás ..................................................................................................................... 7-2
A tonertartály cseréje ................................................................................................ 7-4
A használt festéktartály cseréje ................................................................................ 7-9
Hibaelhárítás .................................................................................................................... 7-11
Hibák elhárítása ...................................................................................................... 7-11
Hibaüzenetek értelmezése ...................................................................................... 7-15
Papírelakadás megszüntetése ................................................................................ 7-23
iii
8
Függelék ................................................................................................. 8-1
Kiegészítő berendezések .................................................................................................. 8-2
A kiegészítő berendezések áttekintése ..................................................................... 8-2
Karakterbevitel .................................................................................................................. 8-3
A gombok használata ................................................................................................ 8-3
Műszaki adatok .................................................................................................................. 8-4
Készülék .................................................................................................................... 8-4
Nyomtató funkciók ..................................................................................................... 8-6
Papíradagoló (500 lap) (Opcionális) ......................................................................... 8-7
Nagy kapacitású adagoló (2000 lap) (Opcionális) .................................................... 8-7
Tárgymutató .................................................................................................... Tárgymutató-1
iv
> A készülék funkciói
A készülék funkciói
A készülék számos hasznos funkcióval rendelkezik.
A különböző funkciók használata (6-1. oldal)
Íme néhány példa.
Optimalizálja az irodai
munkafolyamatait
Csökkentse energiafelhasználását és költségeit
Mentse el a gyakran használt
dokumentumait a készüléken (Egyéni
fiók)
Igény szerint csökkentse az
energiafelhasználást 
(Energiatakarékos funkció)
Használjon kevesebb tonert a
nyomtatáshoz 
(EcoPrint)
Off
A gyakran használt dokumentumait
elmentheti a készüléken, és
kinyomtathatja azokat, amikor szükség
van rájuk.
Lásd az angol nyelvű használati
útmutatót
Ez a készülék egy olyan
energiatakarékossági funkcióval
rendelkezik, amely automatikusan alvó
módba kapcsol.
Energiatakarékos funkció (2-19.
oldal)
Ezzel a funkcióval a toner fogyasztást
csökkentheti.
Ha csak ellenőrizni szeretné a nyomtatott
tartalmat, pl. próba nyomat vagy belső
használat esetén, ennek a funkciónak a
használatával csökkentheti a toner
fogyasztást.
Használja ezt a funkciót, amikor nincsen
szükség kiváló minőségű nyomtatásra.
EcoPrint (6-4. oldal)
Csökkentse energiafelhasználását
és költségeit
Növelje a biztonságot
Csökkentse a papírhasználatot 
(Papírtakarékos nyomtatás)
Védje adatait az SSD-n 
(Titkosítás / Felülírás)
A papír mindkét oldalára nyomtathat
eredetit. Nyomtathat több eredetit is egy
lapra.
Automatikusan felülírhatja az SSD-n
maradt felesleges adatait.
Duplex (6-4. oldal)
Az adatok kiszivárgásának megelőzése
érdekében a készülék képes titkosítani az
adatokat, mielőtt az SSD-re írja.
Lásd az angol nyelvű használati
útmutatót
v
Akadályozza meg a kész
dokumentumok elvesztését
(Privát nyomtatás)
A nyomtatott dokumentumokat
átmenetileg elmentheti a készüléken.
Azáltal, hogy a dokumentumot a
készülékről nyomtatja,
megakadályozhatja, hogy mások elvigyék
a dokumentumot.
Lásd az angol nyelvű használati
útmutatót
> A készülék funkciói
Növelje a biztonságot
Használja hatékonyabban a
funkciókat
Bejelentkezés azonosító kártyával
(Kártyahitelesítés)
Növelje a biztonságot 
(Beállítások a rendszergazda számára)
Halkítsa le a készüléket 
(Csendes mód)
A rendszergazdák számára számos
funkció létezik a biztonság növelése
érdekében.
A készülék halkabbá tehető az üzemi
zajszintjének csökkentésével. Ezt az
üzemmódot feladatonként
konfigurálhatja.
OK !
Bejelentkezhet egy azonosító kártya
érintésével. Nincs szükség
felhasználónév és jelszó megadására.
Lásd az angol nyelvű használati
útmutatót
Lásd az angol nyelvű használati
útmutatót
Csendes üzemmód (6-4. oldal)
Használja hatékonyabban a funkciókat
Állítsa üzembe a készüléket a hálózati
kábelek csatlakoztatása nélkül
(Vezeték nélküli hálózat)
Olyan környezetben, ahol LAN
használatos, a készülék hálózati kábelek
nélkül is üzembe állítható. Ezenfelül
támogatott a Wi-Fi Direct stb.
Lásd az angol nyelvű használati
útmutatót
USB-meghajtó használata
(USB-meghajtó)
Hajtson végre távoli műveleteket
(Embedded Web Server RX)
Ez akkor hasznos, ha a munkahelyén
kívül kell dokumentumokat nyomtatnia,
vagy nem tudja a dokumentumokat a
számítógépéről nyomtatni.
A készülék távolról is elérhető az adatok
nyomtatásához, küldéséhez vagy
letöltéséhez.
A készülékre közvetlenül csatlakoztatott
USB-meghajtóról kinyomtathatók a
dokumentumok.
Lásd az angol nyelvű használati
útmutatót
vi
A rendszergazda konfigurálhatja a
készülék viselkedését vagy kezelési
beállításait.
Embedded Web Server RX (2-32.
oldal)
> A készülékhez kapott útmutatók
A készülékhez kapott útmutatók
A készülékhez az alábbi útmutatók tartoznak. Szükség esetén olvassa el az adott útmutatót.
Ezeknek a használati útmutatóknak a tartalma a készülék teljesítmények javítása érdekében értesítés nélkül
módosítható.
Nyomtatott útmutatók
A készülék gyors
használatbavétele
Quick Guide
Ez az útmutató ismerteti a készülék alapfunkcióit, a kényelmi funkciók használatát, a rutin
karbantartás elvégzését, valamint a felmerülő problémák megoldását.
Safety Guide
A készülék
biztonságos
használata
A készülék üzembe helyezési környezetével és használatával kapcsolatos óvintézkedéseket
ismerteti. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.
Safety Guide (P-4532DN/P-5032DN/P-5532DN)
A készülék üzembe helyezéséhez szükséges helyigényt ismerteti, valamint a
figyelmeztető címkéket és egyéb biztonsági információkat tartalmazza. A készülék
használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.
vii
> A készülékhez kapott útmutatók
A DVD-n lévő útmutatók (PDF) (Product Library)
A készüléket
körültekintéssel
használja
Használati útmutató (ez az útmutató)
Használja az
azonosítókártyát
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Növelje a biztonságot
Regisztrálja könnyen
készülékét és
konfigurálja
beállításait
Nyomtasson adatokat
a számítógépről
Nyomtasson
közvetlenül PDF fájlt
Felügyelje a
készüléket és a
nyomtatókat a
hálózaton keresztül
Nyomtasson
nyomtatóillesztőprogram
használata nélkül
Nyomtatási helyzet
beállítása
Ismerteti a papíradagolás módját és az alapvető műveletek elvégzését, valamint az
alapértelmezett beállításokat és egyéb információkat tartalmazza.
Az azonosítókártya használatával történő hitelesítést ismerteti.
Data Encryption/Overwrite OPERATION GUIDE
Az Adat titkosítás/felülírás funkció használatát, valamint az adatok felülírásának és
titkosításának módját ismerteti.
Embedded Web Server RX User Guide
A gép webböngészővel történő elérésének a módját ismerteti a beállítások ellenőrzéséhez
és a beállítások módosításához.
Printing System Driver User Guide
A nyomtató illesztőprogram telepítésének a módját és a nyomtató használatát ismerteti.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
PDF fájlok nyomtatásának az Adobe Acrobat vagy Reader alkalmazás elindítása nélküli
módját ismerteti.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
A hálózati nyomtatórendszer (a készülék) NETWORK PRINT MONITOR használatával
történő felügyeletét ismerteti.
PRESCRIBE Commands Command Reference
A nyomtató natív nyelvét ismerteti (PRESCRIBE utasítások).
PRESCRIBE Commands Technical Reference
A PRESCRIBE utasítások használatát és az egyes emulációk vezérlésének a módját
ismerteti.
Maintenance Menu User Guide
A Maintenance Menu ismerteti a nyomtatási beállítások konfigurálását.
A DVD-n lévő kézikönyvek megtekintéséhez telepítse az alábbi Adobe Reader verziót.
Version 8.0 vagy frissebb
viii
> A használati útmutatóról (ez az útmutató)
A használati útmutatóról (ez az útmutató)
Az útmutató felépítése
A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza.
Fejezet
Tartalom
1
Jogi és biztonsági információk
A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a védjegyekkel
kapcsolatos információkat ismerteti.
2
A készülék telepítése és
beállítása
Az alkatrészneveket, a kábelcsatlakozásokat, a szoftverek telepítését, a bejelentkezést,
kijelentkezést, és a készülék kezelésével kapcsolatos egyéb műveleteket ismerteti.
3
Felkészülés a használatra
A készülék használatához szükséges előkészületeket és beállításokat ismerteti, mint pl.
a kezelőpanel használata és betöltése.
4
Nyomtatás számítógépről
A nyomtatás alap lépéseit ismerteti.
5
Műveletek a készüléken
Az alábbi rész a dokumentumfiókok használatának alapvető lépései ismerteti.
6
A különböző funkciók
használata
A készüléken rendelkezésre álló kényelmi funkciókat ismerteti.
7
Hibaelhárítás
A toner kifogyása, hibaüzenet megjelenése, papírelakadás vagy egyéb hiba
előfordulásának esetén teendő lépeseket ismerteti.
8
Függelék
A készüléken rendelkezésre álló kényelmi opciókat ismerteti. A papírtípusokat és
papírméreteket ismerteti, valamint egy szójegyzéket tartalmaz. Ismerteti a karakterek
bevitelének a módját, és felsorolja a készülék műszaki adatait.
ix
> A használati útmutatóról (ez az útmutató)
Az útmutatóban használt jelölések
Az alábbi ismertetőben Adobe Reader XI szoftvert használunk példaként.
A Tartalomjegyzék kívánt tételére
kattintva ugorhat a megfelelő
oldalra.
Erre kattintva az aktuális oldal előtti oldalt jelenítheti meg. Ez
akkor hasznos, ha arra az oldalra szeretne visszaugrani,
ahonnan az aktuális oldalra érkezett.
FONTOS
A készülék megfelelő
üzemeltetéséhez és a készülék,
illetve egyéb vagyontárgyak
károsodásának elkerüléséhez
szükséges követelményeket és
korlátozásokat jelzi.
MEGJEGYZÉS
Kiegészítő magyarázatokat és
információs hivatkozásokat jelez.
Lásd:
Az aláhúzással jelölt szövegre
kattintva ugorhat a megfelelő
oldalra.
FIGYELEM!
Azokat az eseteket jelzi, amikor a
vonatkozó előírások be nem tartása
vagy a figyelmetlenség testi
sérüléshez vagy a készülék
károsodásához vezethet.
MEGJEGYZÉS
Az Adobe Reader programban megjelenő tételek annak használatától függően változnak. Ha a Tartalomjegyzék vagy
az eszközök nem jelennek meg, olvassa el az Adobe Reader súgóját.
Az útmutatóban egyes tételeket az alább ismertetett jelölések jeleznek.
Jelölés
Leírás
[Félkövér]
A billentyűket és a gombokat jelzi.
„Normál"
Az üzeneteket és a beállításokat jelzi.
x
> A használati útmutatóról (ez az útmutató)
A készülék üzemeltetése során használt jelölések
Ebben a használati útmutatóban a műveletek folyamata az alábbi:
Aktuális folyamat
Az útmutatóban jelzett műveletek
Nyomja meg a [Menü] gombot.
[Menü] gomb > [▲] [] gomb > [Ált. beállítások] > [OK] gomb

A [▲] vagy a [] gomb megnyomásával válassza az [Ált.
beállítások] lehetőséget.

Nyomja meg az [OK] gombot.
xi
> Menütérkép
Menütérkép
Ez egy menülista, amely a kijelzőn megjelenik. A beállításoktól függően egyes menük nem biztos, hogy megjelennek.
Egyes menük nevei eltérhetnek az itt megjelenítettektől.
Egyéni fiók
(Fiókválasztás)
(Fájlválasztás)
Nyomtatás
Nyomtatás 
(Beállítás
módosítása)
Funkció
Csendes üzemmód (6-4. oldal)
Duplex (6-4. oldal)
EcoPrint (6-4. oldal)
Fájlnév megadása (Lásd az
angol nyelvű használati
útmutatót)
Fel. vége ért. (Lásd az angol
nyelvű használati útmutatót)
Törlés nyom. ut. (6-5. oldal)
Törlés
Áthelyezés
Feladatfiók
Gyorsmásolás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Privát/Tárolt (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Fladat f. beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
S
Állapot
Feladatállapot (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Feladat napló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Billentyűzet (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Hálózati (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Wi-Fi (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Wi-Fi Direct (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Opcion. hálózat (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
xii
> Menütérkép
Jelentés
Jelentés nyomtatása
Menü térkép (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Konfig. lista (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Állapotoldal (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Fontkészletek (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
RAM fájllista (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
SSD fájllista (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
SD-kártya f.list (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Adatmegsemmisít. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Feladatl. előzm.
Auto küldés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Küld. előzmények (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Célállomás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Tárgy (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Személyes adatok (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
USB-meghajtó
Fájl nyomtatása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Táv. el az USB-t (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Számláló (2-31. oldal)
xiii
> Menütérkép
Papír beállít.
Kézi ad. beáll.
Papírméret (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Papírtípus (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Nagy kapacitású adagoló
Papírméret (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Papírtípus (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
1.Kazetta beáll.
Papírtípus (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Egyéb papírméret (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Egyéni papírm. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
2.Kazetta beáll.
Papírtípus (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Egyéb papírméret (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Egyéni papírm. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
3.Kazetta beáll.
Papírtípus (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Egyéb papírméret (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Egyéni papírm. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
4.Kazetta beáll.
Papírtípus (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Egyéb papírméret (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Egyéni papírm. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
5.kazetta beáll.
Papírtípus (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Egyéb papírméret (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Egyéni papírm. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Adath.típ beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Típ.beáll. v.áll (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Papír beállít.
Papírbeállítási üzenet
Kézi adagoló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Nagy kap. adag. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
1. Kazetta (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
2. Kazetta (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
3. Kazetta (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
4. Kazetta (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
5. Kazetta (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
xiv
> Menütérkép
Nyomtatási beállítások
papírforrás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Auto. kazettacs. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
MP tálca prior. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Papíradag. mód (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Duplex (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Kimeneti tálca (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
A4/Lett. felülb (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Emuláció beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Betűtípus (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Kódkészlet (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Nyomat. minőség
KIR (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
EcoPrint (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
EcoPrint megtakarítás(Lásd az angol nyelvű használati
útmutatót)
Nyomt. felbontás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Nyomt. fényerő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Oldalbeállítás
Példányszám (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Tájolás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Soremelés műv. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Kocsi vissza műv (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Széles A4 (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
XPS o-hoz igazít (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
TIFF/JPEG méret (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Fájlnév megadása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Felhasználónév (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Feladatnév (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Feladat törlő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Hálózat
Állomásnév (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Wi-Fi Direct be.
Wi-Fi Direct (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Eszköznév (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
IP-cím (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Auto. lecsatlakoztatás (Lásd az angol nyelvű használati
útmutatót)
Lecsatl. időzítő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Wi-Fi beállítások
Wi-Fi (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Beállítás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
TCP/IP beállítás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Hálózat újraindítása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
xv
> Menütérkép
Hálózat
Vez. hál. beáll.
TCP/IP beállítás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Hálózati csatoló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Protokoll beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Elsődl.hálózat (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Ping (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Hálózat újraindítása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Opcion. hálózat
Vez.nélküli hál. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Alap (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Ált. beállítások
Nyelv (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Alap. Képernyő(fiók) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Dátumbeállítás
Dátum (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Idő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Dátumformátum (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Időzóna (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Nyári időszám. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Hangjelzés
Gombmegerősítés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Feladat vége (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Kész (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Hiba (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
USB billentyűzet (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
RAM lemez beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
SSD formázása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
SD-kártya formáz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Kijelző fényerő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Kijelző fényerő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Hibakezelés
Kétold. p. hiba (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Papírméret hibás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Betét hibás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
A kézi ad. üres (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
xvi
> Menütérkép
Ált. beállítások
Időzítő beáll.
Auto panelv.áll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Visszaáll. időz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Alvó üzem beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Alvási időzítő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Kikapcs. szabály (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Kikapcs. időzítő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Heti időz.beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Auto hibatörlés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Hibatörl időz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Lapdob időtúllép (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Ping időtúllépés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Áll./ Napló megj. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
USB-bill. típusa (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Bluetooth beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Kevés toner riasztás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Üz. felir.nyomt. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Security
Biztons. beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Ill.blokk beáll (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Biztonsági szint (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Adatbiztonság (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Bej./fel. ny.t.
Bejel. beállítás
Felhaszn. bejel. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Helyi felh.Lista (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Chipkártya beállításai
Bill. bejelentk. (Lásd az angol
nyelvű használati útmutatót)
További hiteles. (Lásd az
angol nyelvű használati
útmutatót)
PIN bejelentkezés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
ÚJ felh.tulajd. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Ny.tartási beáll
Nyilvántartás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Nyilvánt.hozzáf. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Fiók. (helyi) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Oldalszám korlát (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Ism.-len azon. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Beállít/Karbant.
Csendes mód (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Újraindítás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Szerviz beállít. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Kieg. funkció (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Szoftver (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
xvii
1
Jogi és biztonsági
információk
Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el ezeket az információkat. Ez a fejezet az alábbi
témaköröket tartalmazza:
Megjegyzés ........................................................................................................................................................ 1-2
Az útmutató biztonsági irányelvei ............................................................................................................ 1-2
Környezet ................................................................................................................................................. 1-3
A használatra vonatkozó óvintézkedések ................................................................................................ 1-4
Lézerbiztonság (Európa) ......................................................................................................................... 1-5
Megfelelőségi nyilatkozat ......................................................................................................................... 1-5
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-5
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-5
Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN (ha van) használata során ........................................ 1-6
A termék használatának korlátozása (ha van) ......................................................................................... 1-6
Jogi információk ....................................................................................................................................... 1-7
Energiatakarékosság-szabályozási funkció ............................................................................................ 1-11
Automatikus kétoldalas nyomtatás funkció ............................................................................................. 1-11
Erőforrás-megtakarítás - Papír ............................................................................................................... 1-11
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei .......................................................................................... 1-11
Energy Star (ENERGY STAR®) Program ............................................................................................... 1-11
1-1
Jogi és biztonsági információk > Megjegyzés
Megjegyzés
Az útmutató biztonsági irányelvei
Az útmutató fejezeteiben és a gép egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék közelében lévő
tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági jelölések találhatók. Az
útmutatóban használt jelzések és azok jelentése.
FIGYELMEZTETÉS: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem
tartása vagy a figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is
vezethet.
VIGYÁZAT: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy
a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.
Jelölések
A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön ábra jelzi,
hogy mire kell figyelni.
... [Általános figyelmeztetés]
... [Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés]
A
szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott
műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.
... [Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés]
... [A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás]
A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően elvégzendő műveleteket tartalmaz. Az elvégzendő
műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.
... [Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás]
... [Húzza ki a tápkábelt az aljzatból]
... [A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa]
Ha a használati útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetések nehezen olvashatók, illetve ha maga az útmutató
hiányzik, a készülék viszonteladójától igényeljen másik útmutatót (ennek díját meg kell fizetni).
1-2
Jogi és biztonsági információk > Megjegyzés
Környezet
A készülék környezetére vonatkozó működési feltételek:
Hőmérséklet
10–32,5 °C
Páratartalom
15–80%
A készülék helyének kiválasztása során kerülje az alábbi helyeket:
•
Ablakhoz közeli, közvetlen napfénynek kitett helyek.
•
Rezgéshatásnak kitett helyek.
•
Nagy hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyek.
•
Közvetlen forró vagy hideg levegőnek kitett helyek.
•
Rossz szellőzésű helyek.
Ha a padló érzékeny a görgőlábakra, akkor az megsérülhet, ha a készüléket elmozgatja az üzembe helyezés után.
A nyomtatás során keletkezhet valamennyi ózon, de ez a mennyiség nem ártalmas az egészségre. Ha azonban a
készüléket hosszabb időn keresztül használja, rossz szellőzésű szobában vagy különösen nagy példányszám esetén a
szag kellemetlenné válhat. A nyomtatási munkának megfelelő környezet biztosításához ajánlott jól szellőző helyiséget
választani a készülék számára.
1-3
Jogi és biztonsági információk > Megjegyzés
A használatra vonatkozó óvintézkedések
Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó óvintézkedések
FIGYELEM
A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.
A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.
A tonertartályt tartalmazó alkatrészekből esetlegesen kiszűrődő tonert ne lélegezze be, ne nyelje le, és ügyeljen arra is,
hogy az ne kerüljön a szemébe vagy a bőrére.
•
Ha véletlenül mégis belélegzi a tonert, menjen szabad levegőre, és öblögessen sok vízzel. Ha köhögni kezd,
forduljon orvoshoz.
•
Ha véletlenül lenyeli a tonert, öblítse ki a száját, és igyon 1–2 pohár vizet a gyomor tartalmának felhígítása
érdekében. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
•
Ha a toner a szemébe kerül, öblítse ki alaposan vízzel. Ha szeme érzékeny marad, forduljon orvoshoz.
•
Ha a toner a bőréhez ér, mossa meg szappannal és vízzel.
A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tilos erővel felnyitni vagy megsemmisíteni.
Egyéb óvintézkedések
Az elhasznált tonertartályt és festéktartályt vigye vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött
tonertartályt és festéktartályt újrahasznosítják vagy eltávolítják a hatályos rendelkezések szerint.
Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje közvetlen napfény.
Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol a hőmérséklet 40 °C alatt van, és a hőmérséklet és a páratartalom nem változik
nagyon hirtelen.
Ha a készüléket hosszabb időn át nem akarja használni, vegye ki a papírt a kazettából és a kézi adagolóból, és tegye
vissza eredeti csomagolásába.
1-4
Jogi és biztonsági információk > Megjegyzés
Lézerbiztonság (Európa)
A lézersugárzás káros lehet az emberi szervezetre. Éppen ezért a gép belsejében keletkező lézersugárzást
védőburkolatok és külső fedelek zárják el a külvilágtól. Az előírásszerű használat során nem juthat ki sugárzás a
berendezésből.
Az IEC/EN 60825-1:2014 szabvány értelmében a készülék 1. osztályú (Class 1) lézerterméknek minősül.
A CLASS 1 lézertermékekre vonatkozó információk az értékelési címkén találhatók.
Megfelelőségi nyilatkozat
A TA Triumph-Adler GmbH kijelenti, hogy az P-4532DN/P-5032DN/P-5532DN típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen áll rendelkezésre:
http://www.triumph-adler.com/downloads
http://www.triumph-adler.de/downloads
http://www.utax.com/downloads
http://www.utax.de/downloads
Modul neve
Szoftververzió
A frekvenciasáv,
amelyen a
rádióberendezés
működik:
A rádióberendezés működési frekvenciasávjában
maximálisan kibocsátott rádiófrekvenciás
teljesítmény:
IB-51 (opció)
2.2.6
2,4 GHz
100 mW
IB-36 (opció)
2014.12
2,4 GHz
100 mW
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
1-5
Jogi és biztonsági információk > Megjegyzés
Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN (ha
van) használata során
A vezeték nélküli LAN hálózati kábel használata helyett vezeték nélküli hozzáférési pontokon keresztül biztosítja az
információcserét. Ez azzal az előnnyel jár, hogy a LAN kapcsolat szabadon létesíthető egy adott területen belül, ahol a
rádióhullámok közvetíthetők.
Másrészről viszont problémák merülhetnek fel, ha a biztonsági funkciók nincsenek konfigurálva, mivel a rádióhullámok
akadálytalanul (falakon keresztül) közlekednek, és az adott területen belül mindenhol foghatók.
A kommunikációs tartalmak titkos megfigyelése
Rossz szándékú kívülállók szándékosan megfigyelhetik ezeket a rádióhullámokat, és jogosulatlanul hozzáférhetnek az
alábbi kommunikációs tartalmakhoz.
•
Személyes információk, beleértve az azonosítókat, jelszavakat és hitelkártyaszámokat
•
E-mail üzenetek tartalmai
Jogosulatlan hozzáférés
Rossz szándékú kívülállók jogosulatlan hozzáféréshez juthatnak a személyes vagy vállalati hálózatokhoz, és az alábbi
törvénytelen tevékenységeket folytathatják.
•
Személyes és bizalmas információk megszerzése (információ szivárgás)
•
Egy adott személy személyi adataival visszaélve kommunikáció folytatása és jogosulatlan információk terjesztése
(csalás)
•
Elfogott kommunikációk módosítása és továbbítása (hamisítás)
•
Számítógépes vírusok továbbítása, illetve adatok és rendszerek károsítása (károkozás)
A vezeték nélküli LAN kártyák és vezeték nélküli hozzáférési pontok beépített biztonsági mechanizmusokkal rendelkeznek
ezeknek a problémáknak a kezelése és a problémák megelőzése érdekében azáltal, hogy konfigurálják a vezeték nélküli LAN
termékeket, amikor azok használatban vannak.
Javasoljuk, hogy a felhasználók felelősségteljesen konfigurálják a biztonsági beállításokat, és gondoskodjanak arról, hogy teljes
mértékben megértsék a problémákat, amelyek a biztonsági beállítások konfigurálása nélkül felmerülhetnek.
A termék használatának korlátozása (ha van)
•
A termék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják az orvosi berendezéseket. Ha a terméket egészségügyi
intézményben vagy orvosi berendezések közelében használja, a terméket használja a létesítmény rendszergazdája
vagy az orvosi berendezés utasításai által meghatározott előírásoknak és óvintézkedéseknek megfelelően.
•
A termék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják az automatikus vezérlőberendezéseket, beleértve az
automatikus ajtókat vagy tűzriasztókat. Ha a terméket automatikus vezérlőberendezés közelében használja, a
terméket az automatikus vezérlőberendezés utasításai által meghatározott előírásoknak és óvintézkedéseknek
megfelelően használja.
•
Ha a terméket olyan szolgáltató eszközökön használja, mint a repülőgépek, vonatok, hajók vagy gépjárművek, illetve, ha a
terméket fokozott megbízhatóságú és biztonságú alkalmazásban, vagy olyan eszközökön használja, amelyek nagy pontosságot
igényelnek, mint a katasztrófa megelőzés, bűnmegelőzés vagy különféle biztonsági műveletek, a termék használata előtt vegye
figyelembe a teljes rendszer biztonsági funkcióit, beleértve a hibatűrési és redundancia kialakításokat, a rendszer
megbízhatóságának és biztonságosságának megőrzése érdekében. Ezt a terméket nem olyan alkalmazásokra tervezték,
amelyek kiemelkedő megbízhatóságot vagy biztonsági funkciókat igényelnek, mint a katonai kommunikációs berendezések,
nukleáris vezérlőberendezések vagy orvosi berendezések; ezért a termék ilyen jellegű használatára vonatkozó döntést alaposan
meg kell fontolni.
1-6
Jogi és biztonsági információk > Megjegyzés
Jogi információk
Jelen útmutató teljes vagy részleges másolása, illetve bármilyen módon történő szerzoi jog tulajdonosának elozetes
írásbeli engedélye nélkül tilos.
Védjeggyel ellátott nevek
•
A PRESCRIBE a Kyocera Corporation bejegyzett védjegye.
•
A KPDL a Kyocera Corporation védjegye.
•
A Microsoft, a Windows, a Windows Server és az Internet Explorer a Microsoft Corporation védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
•
A PCL a Hewlett-Packard Company védjegye.
•
Az Adobe Acrobat, az Adobe Reader és a PostScript az Adobe Systems, Incorporated védjegye.
•
Az Ethernet a Xerox Corporation bejegyzett védjegye.
•
A Novell és a NetWare a Novell, Inc. bejegyzett védjegye.
•
Az IBM és az IBM PC/AT az International Business Machines Corporation védjegye.
•
Az AppleTalk, a Bonjour, a Macintosh, valamint a Mac OS az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
•
A készülékre telepített összes európai nyelvű betűtípus a Monotype Imaging Inc. vállalattal kötött licencszerződés
keretében kerül felhasználásra.
•
A Helvetica, a Palatino és a Times a Linotype GmbH bejegyzett védjegye.
•
Az ITC Avant Garde Gothic, az ITC Bookman, az ITC ZapfChancery és az ITC ZapfDingbats az International
Typeface Corporation bejegyzett védjegye.
•
A ThinPrint a Cortado AG védjegye Németországban és más államokban.
•
A készülékre a Monotype Imaging Inc. által készített UFST™ MicroType® betűkészletek vannak telepítve.
•
A készülék tartalmaz olyan szoftvert, amelynek egyes moduljait az Independent JPEG Group fejlesztette ki.
•
Az iPad, az iPhone és az iPod az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
•
Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegyei.
•
Az iOS a Cisco Egyesült Államokban bejegyzett védjegye, és az Apple Inc. licence alapján használja.
•
A Google és a Google Cloud Print™ a Google Inc. védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei.
•
A Mopria™ a Mopria™ Alliance bejegyzett védjegye.
•
A Wi-Fi és a Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei.
Az összes többi márka- és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. A jelen használati
útmutatóban a ™ és az ® jelölés nem szerepel.
1-7
Jogi és biztonsági információk > Megjegyzés
GPL/LGPL
Jelen termék firmware-e tartalmaz GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) és/vagy LGPL (http://www.gnu.org/
licenses/lgpl.html) szoftverelemeket. A forráskódot a GPL/LGPL feltételei szerint megkaphatja, lemásolhatja,
továbbterjesztheti és módosíthatja.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: 
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-8
Jogi és biztonsági információk > Megjegyzés
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-9
Jogi és biztonsági információk > Megjegyzés
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
1-10
Jogi és biztonsági információk > Megjegyzés
Energiatakarékosság-szabályozási funkció
Ez a készülék egy Alvó üzemmóddal rendelkezik, amely a nyomtató funkciókat várakozó állapotban tartja, de egy
bizonyos idő eltelte után az áramfogyasztás a minimálisra csökken.
Alvó mód
A készülék az utolsó művelet elvégzése után 1 perccel automatikusan alvó üzemmódba lép. Az alvó üzemmód
aktiválása előtti időtartam igény szerint növelhető.
Alvó és automatikus alvó üzemmód (2-19. oldal)
Automatikus kétoldalas nyomtatás funkció
A készülék alapszolgáltatásai között megtalálható a kétoldalas nyomtatás. Ha például két egyoldalas eredetit kétoldalas
nyomatként egyetlen lapra nyomtat, csökkentheti a felhasznált papír mennyiségét.
Duplex (6-4. oldal)
A duplex üzemmódban történő nyomtatás csökkenti a papírhasználatot és segít az erdők megóvásában. A duplex
üzemmód használata esetén kisebb mennyiségű papírt kell vásárolni, ezért csökkenti a költségeket. Javasoljuk, hogy a
duplex funkcióval ellátott készülékeket alapértelmezett beállításként állítsa duplex üzemmódra.
Erőforrás-megtakarítás - Papír
Az erdők által biztosított erőforrások megőrzése és fenntarthatósága érdekében javasoljuk újrahasznosított papír,
valamint a környezetvédelmi kezdeményezések és erőfeszítések által tanúsított és ökocímkével ellátott szűzpapír
használatát, amelyek eleget tesznek az EN 12281:2002* vagy ezzel egyenértékű minőségügyi szabványnak. 
Ez a készülék a 64 g/m2 vastagságú papírra történő nyomtatást is támogatja. Ennek a papírtípusnak a használatával
csökken a nyersanyag-felhasználás, és az erdőket is óvjuk.
* : EN12281:2002 "Nyomtató és irodai papír - A száraz toneres képalkotáshoz használatos másolópapírra vonatkozó
követelmények"
Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a viszonteladó vagy a szervizképviselet segítségét.
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei
A készenléti állapot energia-fogyasztásának csökkentése érdekében ez a készülék egy energiagazdálkodási funkcióval
rendelkezik, amely automatikusan aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, amikor a készülék egy bizonyos idő eltelte
után nincs használatban. 
Annak ellenére, hogy a készüléknek egy rövid idő szükséges ahhoz, hogy készenléti állapotba váltson, ennek a
funkciónak a használatával jelentős energia-megtakarítás nyerhető. Javasoljuk, hogy a készülék alapértelmezett
energiatakarékossági üzemmódját használja.
Energy Star (ENERGY STAR®) Program
Részt veszünk az ENERGY STAR® Programban. Olyan termékeket gyártunk, amelyek megfelelnek az ENERGY
STAR® előírásainak.
Az ENERGY STAR® egy energia-hatékonysági program azzal a céllal, hogy a globális felmelegedés megelőzése
érdekében energiahatékony termékeket fejlesszünk ki és népszerűsítsünk. Az ENERGY STAR® minősítésnek
megfelelő termékek vásárlásával Ön is segíthet csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
mennyiségét a termék használata során, valamint ezzel csökkentheti az energiára fordított költségeit.
1-11
2
A készülék telepítése
és beállítása
Ez a fejezet olyan információkat tartalmaz a rendszergazdák számára, mint a készülék részei, a kábelcsatlakozások,
valamint a szoftver telepítése.
A készülék részei ............................................................................................................................................... 2-2
A készülék külseje ................................................................................................................................... 2-2
Csatlakozók/A készülék belseje ............................................................................................................... 2-3
A felszerelt kiegészítő berendezésekkel .................................................................................................. 2-5
A készülék és más eszközök csatlakoztatása ................................................................................................... 2-6
Kábelek csatlakoztatása .................................................................................................................................... 2-7
LAN-kábel csatlakoztatása ...................................................................................................................... 2-7
Az USB-kábel csatlakoztatása ................................................................................................................. 2-8
A tápkábel csatlakoztatása ...................................................................................................................... 2-8
Ki- és bekapcsolás ............................................................................................................................................. 2-9
Bekapcsolás ............................................................................................................................................ 2-9
Kikapcsolás .............................................................................................................................................. 2-9
A kezelőpanel használata ................................................................................................................................ 2-10
Kezelőpanel gombjai ............................................................................................................................. 2-10
A kezelés módszere ................................................................................................................................ 2-11
Súgó képernyő ....................................................................................................................................... 2-12
Bejelentkezés/kijelentkezés ............................................................................................................................. 2-13
Bejelentkezés ........................................................................................................................................ 2-13
Kijelentkezés .......................................................................................................................................... 2-14
A készülék alapértelmezett beállításai ............................................................................................................. 2-15
A dátum és az idő beállítása .................................................................................................................. 2-15
Hálózat beállítása ............................................................................................................................................ 2-16
A vezetékes hálózat konfigurálása ........................................................................................................ 2-16
Energiatakarékos funkció ................................................................................................................................. 2-19
Alvó és automatikus alvó üzemmód ...................................................................................................... 2-19
Kikapcsolási szabály (Európai modellek esetén) ................................................................................... 2-20
A szoftver telepítése ......................................................................................................................................... 2-21
DVD-n lévő szoftver (Windows) ............................................................................................................. 2-21
A szoftver telepítése Windows alatt ....................................................................................................... 2-22
A szoftver eltávolítása ............................................................................................................................ 2-28
A szoftver telepítése Mac számítógépen ............................................................................................... 2-29
A számláló ellenőrzése .................................................................................................................................... 2-31
Embedded Web Server RX .............................................................................................................................. 2-32
Az Embedded Web Server RX elérése .................................................................................................. 2-33
A biztonsági beállítások módosítása ...................................................................................................... 2-34
Az eszközinformációk módosítása ........................................................................................................ 2-36
2-1
A készülék telepítése és beállítása > A készülék részei
A készülék részei
A készülék külseje
1
2
7
3
9
6
8
5
4
1 Felső tálca
6 USB-meghajtó foglalat
2 Papírrögzítő
7 Kezelőpanel
3 1. kazetta
8 Lopásgátló zár foglalata
4 Főkapcsoló
9 Hátsó fedél
5 Fogantyúk
2-2
A készülék telepítése és beállítása > A készülék részei
Csatlakozók/A készülék belseje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
12
13
1 Opcionális csatoló
8 Kézi adagoló
2 USB Port
9 Papírhosszúság-vezető
3 USB-csatoló csatlakozója
10 Papírszélesség-vezetők
4 Hálózati csatoló aljzat
11 Alsó lemez (csak P-4532DN esetén)
5 Fixáló egység fedele
12 Papírméret-választó tárcsa
6 Papírszélesség-vezetők
13 Duplex fedél
7 Tálca hosszabbító
2-3
A készülék telepítése és beállítása > A készülék részei
15
16
14
17
18
14 Tonertartály
17 Bal oldali fedél
15 Tonertartály-zár karja
18 Elhasznált festéket tartalmazó tartály
16 Regisztráló görgő
2-4
A készülék telepítése és beállítása > A készülék részei
A felszerelt kiegészítő berendezésekkel
8
7
1
2
3
4
5
6
1 2. kazetta
6 Nagy kapacitású papíradagoló
2 3. kazetta
7 Papírrögzítő
3 4. kazetta
8 Hátulsó tálca (P-5032DN/P-5532DN)
4 5. kazetta
Kiegészítő berendezések (8-2. oldal)
5 Görgőkészlet
2-5
A készülék telepítése és beállítása > A készülék és más eszközök csatlakoztatása
A készülék és más eszközök
csatlakoztatása
Készítse elő a környezethez és a használandó készülékhez megfelelő kábeleket.
A készülék csatlakoztatása számítógépre USB használatával
USB
Amikor a készüléket számítógépre vagy táblaszámítógépre csatlakoztatja a hálózaton, Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct
funkción keresztül.
Hálózati
kábelcsatlakozó
Hálózat
Wi-Fi
csatlakozás*1
Wi-Fi hozzáférési pont
Wi-Fi Direct
csatlakozás*1
Táblaszámítógép
*1 Csak opcionális vezeték nélküli csatolókészlettel (IB-36) rendelkező modellek esetén.
MEGJEGYZÉS
Ha vezeték nélküli LAN funkciót használ, lásd:
Angol nyelvű használati útmutató
A használható kábelek
Kapcsolódási környezet
Funkció
Szükséges kábel
Csatlakoztasson egy LAN-kábelt a
géphez.
Nyomtató
LAN kábel (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Csatlakoztasson egy USB-kábelt a
géphez.
Nyomtató
USB 2.0 kompatibilis kábel (nagysebességű
USB-vel kompatibilis, maximum 5,0 m,
árnyékolt)
FONTOS
Ha nem USB 2.0 kompatibilis kábelt használ, azzal meghibásodást okozhat.
2-6
A készülék telepítése és beállítása > Kábelek csatlakoztatása
Kábelek csatlakoztatása
LAN-kábel csatlakoztatása
FONTOS
Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki a főkapcsolót.
Kikapcsolás (2-9. oldal)
1
A kábelt csatlakoztassa a készülékre.
1 A LAN-kábelt csatlakoztassa a hálózati csatolóra.
2 A kábel másik végét csatlakoztassa a hálózati HUB-hoz.
2
Kapcsolja be a készüléket, majd konfigurálja a hálózatot.
Hálózat beállítása (2-16. oldal)
2-7
A készülék telepítése és beállítása > Kábelek csatlakoztatása
Az USB-kábel csatlakoztatása
FONTOS
Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki a főkapcsolót.
Kikapcsolás (2-9. oldal)
1
A kábelt csatlakoztassa a készülékre.
1 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék bal oldalán található USB csatolóhoz.
2 A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépre.
2
Kapcsolja be a készüléket.
A tápkábel csatlakoztatása
1
A kábelt csatlakoztassa a készülékre.
A mellékelt tápkábel egyik végét csatlakoztassa a készülékre, a másik végét pedig a fali
csatlakozóra.
FONTOS
Csak a készülékkel együtt forgalmazott tápkábelt használja.
2-8
A készülék telepítése és beállítása > Ki- és bekapcsolás
Ki- és bekapcsolás
Bekapcsolás
1
Kapcsolja be a főkapcsolót.
FONTOS
Ha kikapcsolja a főkapcsolót, ne kapcsolja vissza azonnal. Várjon legalább 5
másodpercet, mielőtt visszakapcsolná a készüléket.
Kikapcsolás
1
Kapcsolja ki a főkapcsolót.
A kikapcsolás körülbelül 3 percet vesz igénybe.
FIGYELEM!
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. egész éjszaka), kapcsolja ki a főkapcsolót. Ha a
készüléket ennél is hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás alatt), biztonsági okokból húzza ki a
tápkábelt a fali aljzatból.
FONTOS
A papírkazettákból távolítsa el a papírt, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a
nedvességtől.
2-9
A készülék telepítése és beállítása > A kezelőpanel használata
A kezelőpanel használata
Kezelőpanel gombjai
Megjeleníti a Menüképernyőt.
Növeli vagy csökkenti az
értékeket, vagy az
üzenetkijelzőn kiválasztja a
menüt. Ezenfelül mozgatja a
kurzort karakterek
beírásakor.
Választógomb:
Az üzenetkijelző alsó
részén megjelenő menü
kiválasztása.
Üzenetkijelző:
Funkció vagy menü, illetve
beírt számok megerősítése.
Megjeleníti a beállítás
menüt és a
hibaüzeneteket.
Visszalép az előző
képernyőre.
Választógomb:
Az üzenetkijelző alsó
részén megjelenő menü
kiválasztása.
Számbillentyűzet.
Számok és szimbólumok
beviteléhez.
Megjeleníti a
Dokumentumfiók képernyőt.
Kilép az aktuális felhasználó
műveleteiből (azaz
kijelentkezés).
Megszakítja vagy szünetelteti
a folyamatban levő feladatot.
Világít, amikor a készülék készen áll a nyomtatásra.
Nyomtatás feldolgozáskor vagy hiba esetén villog.
Világít, amikor a készülék energiatakarékos módban van.
Világít vagy villog, ha hiba történik, és egy feladat leáll.
2-10
A készülék telepítése és beállítása > A kezelőpanel használata
A kezelés módszere
Ez a rész ismerteti a beállítás menük kezelését az üzenetkijelző használatával.
Menük és a konfigurációs beállítások megjelenítése
A [Menü] gomb megnyomásával jelenítheti meg a beállítások menüt. A [▲] gomb, a [▼] gomb, a [◄] gomb, a [►]
gomb, az [OK] gomb vagy a [Vissza] gomb megnyomásával válasszon ki egy menüt és hajtsa végre a beállításokat.
Nyomtatásra kész.
A4
ST
Állapot
A6
LT
A4
Toner
A [Menü] gomb megnyomásával
jelenítheti meg a beállítások menüt.
Normál képernyő
Beállítás menük
A használható nyílgombok
iránya a képernyőn jelenik meg.
Menü
01 Jelentés
02 USB Memória
03 Számláló
Kilépés
Menü
01 Jelentés
02 USB Memória
03 Számláló
Kilépés
A [▲] vagy a [▼] gomb
megnyomásával a kijelölés
sorról sorra mozog.
A [◄] vagy a [►] gomb
megnyomásával a kijelölés
oldalanként mozog.
Amikor az [OK] látható, az [OK]
lehetőség kiválasztásával
erősítheti meg a választást.
Menü
06 Hálózati
07 Opcion. hálózat
08 Ált. beállítások
Kilépés
Az [OK] gomb megnyomásával
jelenítheti meg a kiválasztott
menüt.
Kezdetben a
kiválasztott tételek
mellett egy [*] (csillag)
jelenik meg.
Ált. beállítások
01 Nyelv
02 Alap. Kép.(Box)
03 Dátumbeállítás
Kilépés
Amikor a [Kilépés] látható, a [Kilépés]
lehetőség kiválasztásával léphet ki a
menüből, és térhet vissza a normál
képernyőre.
A [▲] vagy a [▼] gomb
megnyomásával a kijelölés
sorról sorra mozog.
Nyelv
01 *English
02 Deutsch
03 Francais
A [Vissza] gomb megnyomásával
térhet vissza az előző szintű menüre.
A menü művelet megszakítása
Nyelv
01 *English
02 Deutsch
03 Francais
Az [OK] gomb megnyomásával
erősítheti meg a kiválasztott beállítást.
2-11
A készülék telepítése és beállítása > A kezelőpanel használata
Súgó képernyő
Ha nehézségei támadnak a készülék üzemeltetésével kapcsolatban, a kezelőpanel segítségével ellenőrizheti a
készülék használatát.
Ha az üzenetkijelzőn a [Súgó] látható, a [Súgó] lehetőség kiválasztásával jelenítheti meg a súgó képernyőt. A súgó
képernyő ismerteti a készülék üzemeltetését.
A papír
elakadt a
1.kazettában.
Javító m㿼velet
Vegye ki az 1. kazettát. Vegye ki az
elakadt papírt.
OK
Súgó
A [▼] megnyomásával jelenítheti meg a következő lépést, a [▲] megnyomásával pedig az előzőt.
Az [OK] gomb megnyomásával léphet ki a súgó képernyőből.
2-12
A készülék telepítése és beállítása > Bejelentkezés/kijelentkezés
Bejelentkezés/kijelentkezés
Ha olyan funkciót állít be, amelyhez rendszergazdai jogok szükségesek, vagy ha a rendszergazdai bejelentkezés van
engedélyezve, akkor meg kell adnia a bejelentkezési felhasználónevet és a bejelentkezési jelszót.
MEGJEGYZÉS
A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.
Bejelentkezési felhasználónév:
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
Bejelentkezési jelszó:
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
Ha elfelejti a bejelentkezési felhasználónevet vagy a bejelentkezési jelszót, nem fog tudni bejelentkezni. Ebben az
esetben jelentkezzen be rendszergazdai jogosultsággal, és változtassa meg a bejelentkezési felhasználónevet vagy
a bejelentkezési jelszót.
Bejelentkezés
1
Írja be a bejelentkezési felhasználónevet.
1 A művelet alatt megjelenő bejelentkező képernyőn válassza a „Bej. felh.név” lehetőséget,
majd nyomja meg az [OK] gombot.
MEGJEGYZÉS
• Ha felhasználói hitelesítési módszernek a [Hálózati hit.] van megadva, a [Menü]
jelenik meg. Válassza a [Menü], majd a [Bejelentk. típ.] lehetőséget, ezután a [Helyi
hitelesit.] és a [Hálózati hit.] közül kiválaszthatja a hitelesítési célállomást.
• Válassza a [Menü], majd a [Tartom.] lehetőséget, ezután választhat a regisztrált
tartományok közül.
2 A számgombok használatával adja meg a bejelentkezési felhasználónevet, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
Karakterbevitel (8-3. oldal)
2
Adja meg a bejelentkezési jelszót.
1 Válassza a „Bej. jelszó” lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
2 Adja meg a bejelentkezési jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Karakterbevitel (8-3. oldal)
3
Válassza a [Bejlentk] lehetőséget.
2-13
A készülék telepítése és beállítása > Bejelentkezés/kijelentkezés
Kijelentkezés
Ha ki szeretne jelentkezni a készülékről, nyomja meg a [Kijelentkezés] gombot; ekkor
visszatér a bejelentkezési felhasználónév és jelszó bevitelére szolgáló képernyőre.
A felhasználót a rendszer az alábbi esetekben automatikusan kijelentkezteti:
•
Amikor a készülék alvó állapotba kapcsol.
•
Az automatikus panel-visszaállítás aktiválódásakor.
2-14
A készülék telepítése és beállítása > A készülék alapértelmezett beállításai
A készülék alapértelmezett beállításai
A készülék használata előtt olyan beállításokat konfigurálhat, mint a dátum és az idő, a hálózati konfiguráció és az
energiatakarékos funkciók.
MEGJEGYZÉS
A készülék alapértelmezett beállításai a rendszermenüben módosíthatók.
A rendszermenüből konfigurálható beállításokat lásd:
Angol nyelvű használati útmutató
A dátum és az idő beállítása
Kövesse az alábbi lépéseket a telepítés helyén érvényes dátum és idő beállításához.
A küldési funkcióval küldött e-mailek fejlécében az itt beállított dátum és idő fog megjelenni. Állítsa be a dátumot, az
időt, valamint a készülék használati helyének eltérését a greenwichi időzónától.
MEGJEGYZÉS
• Ha engedélyezve van a felhasználói bejelentkezés felügyelete, akkor a beállításokat csak rendszergazdai
jogosultságokkal való bejelentkezés után változtathatja meg.
Ha a felhasználói bejelentkezés kezelése le van tiltva, megjelenik a felhasználói hitelesítés képernyő. Adja meg a
bejelentkezési felhasználónevet és jelszót, majd válassza a [Bejlentk] lehetőséget.
• A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.
Bejelentkezési felhasználónév:
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
Bejelentkezési jelszó:
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
• Az időeltérést még a dátum és az idő beállítása előtt határozza meg.
• A pontos idő rendszeresen beállítható a hálózati időkiszolgálóról történő lekéréssel.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Jelenítse meg a képernyőt.
2
Konfigurálja a beállításokat.
[Menü] gomb > [▲] [▼] gomb > [Ált. beállítások] > [OK] gomb >[▲] [▼] gomb >
[Dátumbeállítás] > [OK] gomb
[▲] [▼] gomb > [Időzóna] > [OK] gomb > Válassza ki az időzónát > [OK] gomb > [▲] [▼]
gomb > [Dátum] > [OK] gomb > Állítsa be a dátumot > [OK] gomb > [▲] [▼] gomb > [Idő] >
[OK] gomb > Állítsa be az időt > [OK] gomb > [▲] [▼] gomb > [Dátumformátum] >
[OK] gomb > Válassza ki a dátumformátumot > [OK] gomb
Tétel
Leírás
Időzóna
Állítsa be az eltérést a greenwichi középidőtől. A listából válassza ki a
legközelebbi helyet. Ha olyan régiót választ, amely nyári időszámítást
használ, konfigurálja a nyári időszámítás beállításait.
Dátum
A készülék használati helyének megfelelő dátum beállítása.
Érték: Év (2000–2037), Hónap (1–12), Nap (1–31)
Idő
A készülék használati helyének megfelelő idő beállítása.
Érték: Óra (00–23), Perc (00–59), Másodperc (00–59)
Dátumformátum
Válassza ki az év, hónap és nap megjelenítési formátumát. Az év nyugati
formátumban jelenik meg.
Érték: Hónap/Nap/Év, Nap/Hónap/Év, Év/Hónap/Nap
2-15
A készülék telepítése és beállítása > Hálózat beállítása
MEGJEGYZÉS
A [▲] vagy a [▼] használatával írjon be egy számot.
A [◄] és a [►] használatával mozgathatja a bevitel helyét, amelyet a kijelölés mutat.
Hálózat beállítása
A vezetékes hálózat konfigurálása
A készülék hálózati csatolóval van felszerelve, amely kompatibilis az olyan hálózati protokollokkal, mint a TCP/IP (IPv4),
TCP/IP (IPv6), NetBEUI és az IPSec. Ez teszi lehetővé a nyomtatást a Windows, a Macintosh, az UNIX és más
platformokon.
A Windows hálózathoz való csatlakozáshoz állítsa be a TCP/IP (IPv4) protokollt.
Konfigurációs módszer
Leírás
Oldalszám
A csatlakozás konfigurálása a
készülék kezelőpaneljén
A vezetékes hálózat konfigurálása a Rendszermenüből.
IPv4 beállítás (2-16.
oldal)
Csatlakozások konfigurálása
a weboldalon
A hálózati csatolóhoz a csatlakozás beállítható az Embedded Web
Server RX használatával. Az opcionális IB-50 esetén a csatlakozás
az erre szolgáló weboldalon állítható be.
Embedded Web Server
RX User Guide
Ez az IB-50 CD lemezén található beállító eszköz. Ez Windows
operációs rendszeren használható.
IB-50 Operation Guide
A csatlakozás beállítása az
IB-50 beállító
segédprogramjának
használatával
IB-50 Operation Guide
A beállítások konfigurálása előtt csatlakoztassa a hálózati kábelt.
LAN-kábel csatlakoztatása (2-7. oldal)
Az egyéb hálózati beállításokért lásd:
Angol nyelvű használati útmutató
MEGJEGYZÉS
Ha engedélyezve van a felhasználói bejelentkezés felügyelete, akkor a beállításokat csak rendszergazdai
jogosultságokkal való bejelentkezés után változtathatja meg. Ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete le van tiltva,
megjelenik a felhasználói hitelesítés képernyő. Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót, majd válassza
a [Bejlentk] lehetőséget.
A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.
Bejelentkezési felhasználónév:
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
Bejelentkezési jelszó:
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
IPv4 beállítás
1
Jelenítse meg a képernyőt.
[Menü] gomb > [▲] [] gomb >[Hálózat] > [OK] gomb > [▲] [] gomb > [Vez. hál. beáll.] > [OK]
gomb > [▲] [] gomb > [TCP/IP beállítás] > [OK] gomb > [▲] [] gomb > [IPv4 beállítás] > [OK]
gomb
2-16
A készülék telepítése és beállítása > Hálózat beállítása
2
Konfigurálja a beállításokat.
DHCP-szerver használata esetén
1 [▲] [] gomb > [DHCP] > [OK] gomb > [▲] [] gomb > [Be] > [OK] gomb
Statikus IP-cím használata esetén
1 [▲] [] gomb > [DHCP] > [OK] gomb > [▲] [] gomb > [Ki] > [OK] gomb
2 [▲] [] gomb > [IP-cím] > [OK] gomb
3 Az IP cím beállítása
MEGJEGYZÉS
Bármilyen értéket megadhat 000 és 255 között.
A számgombok vagy a [▲] vagy [▼] gomb használatával írjon be egy számot.
A [◄] és a [►] használatával mozgathatja a bevitel helyét, amelyet a kijelölés mutat.
4 Nyomja meg az [OK] gombot.
5 [▲] [] gomb > [Alhálózati maszk] > [OK] gomb
6 Állítsa be az alhálózati maszkot.
MEGJEGYZÉS
Bármilyen értéket megadhat 000 és 255 között.
A számgombok vagy a [▲] vagy [▼] gomb használatával írjon be egy számot.
A [◄] és a [►] használatával mozgathatja a bevitel helyét, amelyet a kijelölés mutat.
7 Nyomja meg az [OK] gombot.
8 [▲] [] gomb > [Alapért. átjáró] > [OK] gomb
9 Állítsa be az alapértelmezett átjárót.
MEGJEGYZÉS
Bármilyen értéket megadhat 000 és 255 között.
A számgombok vagy a [▲] vagy [▼] gomb használatával írjon be egy számot.
A [◄] és a [►] használatával mozgathatja a bevitel helyét, amelyet a kijelölés mutat.
10Nyomja meg az [OK] gombot.
11[▲] [] gomb > [Auto-IP] > [OK] gomb
12[Off] > [OK] gomb
2-17
A készülék telepítése és beállítása > Hálózat beállítása
DNS szerver használata esetén
Az alábbi esetekben állítsa be a DNS (tartománynév kiszolgáló) szerver IP címét.
•
Ha az állomásnév „DHCP” beállítása [Ki] van kapcsolva.
•
Ha olyan IP címmel rendelkező DNS szervert használ, amelyet nem a DHCP osztott ki
automatikusan.
1 [▲] [] gomb > [DNS szerver] > [OK] gomb
2 [▲] [] gomb > [Auto (DHCP)] vagy [Kézi] > [OK] gomb
Ha a [Kézi] van kiválasztva.
Az Elsődleges és Másodlagos mezőkben megadhatja az állandó DNS szerver információt.
MEGJEGYZÉS
Bármilyen értéket megadhat 000 és 255 között.
A számgombok vagy a [▲] vagy [▼] gomb használatával írjon be egy számot.
A [◄] és a [►] használatával mozgathatja a bevitel helyét, amelyet a kijelölés mutat.
FONTOS
A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot a rendszermenüből, vagy
kapcsolja KI, majd ismét BE a készüléket.
Lásd az angol nyelvű használati útmutatót
MEGJEGYZÉS
Az IP-címet kérje el a rendszergazdától, és legyen kéznél, amikor konfigurálja ezt a
beállítást.
Az alábbi esetekben állítsa be a DNS szerver IP címét az Embedded Web Server RX
használatával.
• Ha kikapcsolt "DHCP" beállítású állomásnevet használ
• Ha olyan IP címmel rendelkező DNS szervert használ, amelyet nem a DHCP osztott ki
automatikusan.
A DNS szerver IP címének beállításához lásd:
Embedded Web Server RX User Guide
2-18
A készülék telepítése és beállítása > Energiatakarékos funkció
Energiatakarékos funkció
Ha egy bizonyos idő eltelik, miután a készüléket utoljára használták, a készülék automatikusan alvó módba vált az
áramfogyasztás csökkentése érdekében.
Alvó és automatikus alvó üzemmód
MEGJEGYZÉS
Ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van, a beállításokat csak akkor módosíthatja, ha
rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezik be.
Ha a felhasználói bejelentkezés kezelése le van tiltva, megjelenik a felhasználói hitelesítés képernyő. Adja meg a
bejelentkezési felhasználónevet és jelszót, majd válassza a [Bejlentk] lehetőséget.
A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.
Bejelentkezési felhasználónév:
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
Bejelentkezési jelszó:
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
Automatikus alvó üzemmód
Automatikus alvó üzemmódban a készülék alvó üzemmódba vált, ha egy előre megadott ideig nem használják.
Az alapértelmezett előre beállított idő 1 perc.
A folytatáshoz hajtsa vére az alábbi műveleteket.
•
Nyomja meg az [OK] gombot.
A készülék P-4532DN modell esetén 15 másodperc, míg P-5032DN modell esetén 20 másodperc, illetve P-5532DN
modell esetén 25 másodperc elteltével áll készen.
Megjegyzendő, hogy a környezeti viszonyok, mint például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.
Az alábbi lépések követésével állíthatja be a készülék alvás időzítőjét, az időt, amelynek elteltével a készülék alvó
módba vált, ha nem használják.
1
Jelenítse meg a képernyőt.
2
Állítsa be az Alvási időzítőt.
[Menü] gomb > [▲] [] gomb > [Ált. beállítások] > [OK] gomb > [▲] [] gomb > [Időzítő
beáll.] > [OK] gomb > [▲] [] gomb > [Alvási időzítő] > [OK] gomb
1 Adja meg az Alvási időt.
MEGJEGYZÉS
A számgombok vagy a [▲] vagy [▼] gomb használatával írjon be egy számot.
2 Nyomja meg az [OK] gombot.
Állapot (Alvó üzem beáll.)
Beállíthatja, hogy alvó mód működjön-e az egyes funkciókhoz. Amikor a készülék alvó üzemmódba lép, chipkártyák
nem ismerhetők fel.
Az Állapottal kapcsolatos bővebb információért lásd:
Angol nyelvű használati útmutató
2-19
A készülék telepítése és beállítása > Energiatakarékos funkció
Alvó szint (Energiatakarékos és Gyors feléledés) (Európán kívüli modellek esetén)
Az alvó szint esetén az alábbi két üzemmód között válthat: Energiatakarékos és Gyors feléledés üzemmód. Az
alapértelmezett beállítás az energiatakarékos mód.
Az Energiatakarékos üzemmód nagyobb mértékben csökkenti az áramfogyasztást, mint a Gyors feléledés üzemmód,
és lehetővé teszi az Alvó üzemmód beállítását külön az egyes funkciókhoz. A készülék a chipkártyákat nem ismeri fel.
MEGJEGYZÉS
Ha az opcionális hálózati csatoló készlet telepítve van, ez a funkció nem jelenik meg.
Az alábbi lépések követésével állíthatja be az alvó szinteket és az energiatakarékos üzemmód használatát az egyes
funkciókhoz.
1
Jelenítse meg a képernyőt.
2
Válassza ki az Alvó szintet.
[Menü] gomb > [▲] [] gomb > [Ált. beállítások] > [OK] gomb > [▲] [] gomb > [Időzítő
beáll.] > [OK] gomb > [▲] [] gomb > [Alvó üzem beáll.] > [OK] gomb > [▲] [] gomb >
[Alvó szint] > [OK] gomb
[▲] [] gomb > [Gyors feléledés] vagy [Energiatakarékos] > [OK] gomb
Ha az [Energiatakarékos] funkció be van állítva, megadhatja, hogy az Energiatakarékos
üzemmódot mely funkciókhoz szeretné használni.
3
Állítsa be az Alvási szabályokat.
1 [▲] [] gomb > [Állapot] > [OK] gomb
2 Válassza ki a beállítandó funkciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A [Kártyaolvasó] beállítás csak aktivált opcionális Card Authentication Kit esetén jelenik meg.
3 [▲] [] gomb > [Ki] vagy [Be] > [OK] gomb
A 3-2 és 3-3 lépés megismétlésével állíthatja be egy másik funkcióhoz.
Kikapcsolási szabály (Európai modellek esetén)
A kikapcsolási szabály használható annak megakadályozására, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon.
Az alapértelmezett előre beállított idő 3 nap.
A kikapcsolási szabályok beállításokkal kapcsolatos bővebb információért lásd:
Angol nyelvű használati útmutató
2-20
A készülék telepítése és beállítása > A szoftver telepítése
A szoftver telepítése
Telepítse a megfelelő szoftvert a számítógépre a mellékelt DVD lemezről (Product Library), ha használni szeretné a
készülék nyomtató funkcióját.
DVD-n lévő szoftver (Windows)
A telepítés módjaként választható a [Gyors telepítés] vagy az [Egyedi telepítés]. A normál telepítési módszer a [Gyors
telepítés]. Az olyan komponensek telepítéséhez, amelyek nem telepíthetők a [Gyors telepítés] használatával, használja
az [Egyedi telepítés] opciót.
Az egyedi telepítésre vonatkozó részleteket lásd:
Egyedi telepítés (2-24. oldal)
Szoftver
Printing System Driver
Leírás
Gyors
telepítés
Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a számítógépen tárolt fájlok
nyomtatását. Egy illesztőprogram több leíró nyelvet (PCL, XL, KPD stb.)
támogat. Ez a nyomtató illesztőprogram teszi lehetővé a készülék összes
funkciójának kihasználását.
Ez az illesztőprogram használható PDF fájlok létrehozására.
Printing System (XPS) Driver
Ez a nyomtató illesztőprogram a Microsoft Corporation által kifejlesztett XPS
(XML papírspecifikáció) formátumot támogatja.
-
KPDL mini-driver/PCL minidriver
Ez egy Microsoft MiniDriver, amely a PCL és a KPDL formátumot támogatja.
A készülék funkciói és opciói között vannak olyan korlátozások, amelyek
csak ezzel az illesztőprogrammal használhatók.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Ez egy olyan segédprogram, amelynek segítségével a készülék figyelemmel
kísérhető a hálózaton.
-
Status Monitor
Ez egy olyan segédprogram, amely figyelemmel kíséri a nyomtató állapotát
és folyamatos jelentés készítő funkciót biztosít.
Network Tool for Direct Printing
Ezt teszi lehetővé PDF nyomtatását Adobe Acrobat/Reader elindítása
nélkül.
FONTS
Ezek a kijelző-betűtípusok, amelyek lehetővé teszik a készülék számára a
szoftveralkalmazások beépített betűtípusainak használatát.
MEGJEGYZÉS
Windows operációs rendszeren való telepítést rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználónak kell
végeznie.
2-21
-
A készülék telepítése és beállítása > A szoftver telepítése
A szoftver telepítése Windows alatt
Gyors telepítés
Az alábbiak ismertetik a szoftver telepítését Windows 10 alatt [Gyors telepítés] használatával.
Az egyedi telepítésre vonatkozó részleteket lásd:
Egyedi telepítés (2-24. oldal)
1
Helyezze be a DVD-t.
MEGJEGYZÉS
• Windows operációs rendszeren való telepítést rendszergazdai jogosultsággal rendelkező
felhasználónak kell végeznie.
• Ha megnyílik az „Üdvözli az Új hardver hozzáadása varázsló” párbeszédpanel,
válassza a [Mégse] lehetőséget.
• Ha az automatikus futtatás képernyő jelenik meg, kattintson a [Setup.exe futtatása]
lehetőségre.
• Ha a felhasználói fiók kezelőablaka jelenik meg, kattintson az [Igen] lehetőségre.
2
Jelenítse meg a képernyőt.
1 Kattintson a [Licencszerződés
megtekintése] gombra, és olvassa
el a licencszerződés feltételeit.
2 Kattintson az [Elfogadás]
lehetőségre.
1
3
2
Kattintson a [Gyors telepítés] lehetőségre.
2-22
A készülék telepítése és beállítása > A szoftver telepítése
4
Telepítse a szoftvert.
1
2
3
Kiválaszthatja [Az állomásnév használata a portnévként] opciót is, és beállíthatja a normál
TCP/IP port állomásnevének használatát. (USB csatlakozás nem használható.)
Amikor a [Telepítés] lehetőségre kattint, egy képernyő jelenik meg, amely kéri, hogy
működjön együtt az adatgyűjtéssel. Válasszon a válaszlehetőségek közül, majd kattintson az
[OK] lehetőségre.
FONTOS
Ha a Wi-Fi vagy a Wi-Fi Direct engedélyezve van, a portnév számára adja meg az IPcímet. A telepítés nem biztos, hogy sikeres, ha az állomásnév nincs meghatározva.
MEGJEGYZÉS
• A készülék csak akkor érzékelhető, ha be van kapcsolva. Ha a számítógép nem érzékeli a
készüléket, ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a számítógépre a hálózaton vagy
az USB kábelen keresztül, és azt, hogy be van-e kapcsolva, majd kattintson az
(Újratöltés) ikonra.
• Ha megjelenik a Windows biztonsági ablaka, kattintson a [Telepítem az
illesztőprogramot] lehetőségre.
• A Status Monitor telepítéséhez a Windows 8 verzióknál korábbi verziójú Windows esetén
először telepíteni kell a Microsoft .NET Framework 4.0 programot.
2-23
A készülék telepítése és beállítása > A szoftver telepítése
5
Fejezze be a telepítést.
Amikor "A szoftver használatra kész." jelenik meg, a szoftvert használhatja. Teszt oldal
nyomtatásához jelölje be a „Tesztoldal nyomtatása" jelölőnégyzetet, és válassza ki a
készüléket.
A kilépéshez a varázslóból kattintson a [Befejezés] lehetőségre.
Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, a kérés elfogadásával indítsa újra a
rendszert. Ezzel befejeződött a nyomtató illesztőprogram telepítése.
Egyedi telepítés
Az alábbiak ismertetik a szoftver telepítését Windows 10 alatt [Egyedi telepítés] használatával.
1
Helyezze be a DVD-t.
MEGJEGYZÉS
• A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki
rendszergazdaként van bejelentkezve.
• Ha megnyílik az „Üdvözli az Új hardver hozzáadása varázsló” párbeszédpanel,
válassza a [Mégse] lehetőséget.
• Ha az automatikus futtatás képernyő jelenik meg, kattintson a [Setup.exe futtatása]
lehetőségre.
• Ha a felhasználói fiók kezelőablaka jelenik meg, kattintson az [Igen] lehetőségre.
2
Jelenítse meg a képernyőt.
1 Kattintson a [Licencszerződés
megtekintése] gombra, és
olvassa el a licencszerződés
feltételeit.
1
2 Kattintson az [Elfogadás]
lehetőségre.
2
2-24
A készülék telepítése és beállítása > A szoftver telepítése
3
Kattintson az [Egyedi telepítés] lehetőségre.
4
Telepítse a szoftvert.
1 Jelölje ki a telepítendő eszközt.
1
2
FONTOS
Ha a Wi-Fi vagy a Wi-Fi Direct engedélyezve van, a portnév számára adja meg az
IP-címet. A telepítés nem biztos, hogy sikeres, ha az állomásnév nincs
meghatározva.
MEGJEGYZÉS
• A készülék csak akkor érzékelhető, ha be van kapcsolva. Ha a számítógép nem
érzékeli a készüléket, ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a számítógépre a
hálózaton vagy az USB kábelen keresztül, és azt, hogy be van-e kapcsolva, majd
kattintson az
(Újratöltés) ikonra.
• Ha a kívánt eszköz nem jelenik meg, az [Egyedi eszköz hozzáadása] opcióval
választhatja ki az eszközt.
2 Jelölje ki a telepítendő illesztőprogramot.
1
2
3
2-25
A készülék telepítése és beállítása > A szoftver telepítése
3 Kattintson a [Segédprogram] fülre, és válassza ki a telepítendő segédprogramot.
1
2
3
4 Kattintson a [Telepítés] lehetőségre.
Amikor a [Telepítés] lehetőségre kattint, egy képernyő jelenik meg, amely kéri, hogy működjön
együtt az adatgyűjtéssel. Válasszon a válaszlehetőségek közül, majd kattintson az [OK] lehetőségre.
MEGJEGYZÉS
A Status Monitor telepítéséhez a Windows 8 verzióknál korábbi verziójú Windows esetén
először telepíteni kell a Microsoft .NET Framework 4.0 programot.
2-26
A készülék telepítése és beállítása > A szoftver telepítése
5
Fejezze be a telepítést.
Amikor "A szoftver használatra kész." jelenik meg, a szoftvert használhatja. Teszt oldal
nyomtatásához jelölje be a „Tesztoldal nyomtatása" jelölőnégyzetet, és válassza ki a
készüléket.
A kilépéshez a varázslóból kattintson a [Befejezés] lehetőségre.
Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, a kérés elfogadásával indítsa újra a
rendszert. Ezzel befejeződött a nyomtató illesztőprogram telepítése.
2-27
A készülék telepítése és beállítása > A szoftver telepítése
A szoftver eltávolítása
Az alábbi műveletek végrehajtásával távolíthatja el a szoftvert a számítógépről.
MEGJEGYZÉS
A Windows alatt történő eltávolítást csak rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználó végezheti.
1
Jelenítse meg a képernyőt.
Kattintson a feladattáron található keresőmezőre, és írja be: „Product Library eltávolítása”. A
keresési listában válassza a [Product Library eltávolítás] lehetőséget. A Szoftvereltávolító
varázsló jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
• Windows 8.1 esetén a vezérlőgombok sávján kattintson a [Keresés] lehetőségre, és a
keresőmezőbe írja be: „Product Library eltávolítása”. A keresési listában válassza a
[Product Library eltávolítás] lehetőséget.
• Windows 7 esetén kattintson a Windows [Start] gombjára, majd az Eltávolító varázsló
megjelenítéséhez válassza a [Minden program], [(A gyártó cég neve)], és [Product
Library eltávolítása] lehetőséget.
2
Távolítsa el a szoftvert.
Az eltávolítandó szoftver jelölőnégyzetét jelölje be.
1
2
3
Fejezze be az eltávolítást.
Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, a kérés elfogadásával indítsa újra a
rendszert. Ezzel befejeződik a szoftver eltávolításának művelete.
MEGJEGYZÉS
• A szoftver eltávolítható a Product Library használatával is.
• A Product Library telepítő képernyőn kattintson az [Eltávolítás] lehetőségre, majd a
szoftver eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
2-28
A készülék telepítése és beállítása > A szoftver telepítése
A szoftver telepítése Mac számítógépen
A készülék nyomtató funkciója használható Mac számítógéppel.
MEGJEGYZÉS
• A MAC OS rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van
bejelentkezve.
• Ha Macintosh számítógépről nyomtat, a készülék emulációját állítsa [KPDL] vagy [KPDL(Auto)] opcióra.
Lásd az angol nyelvű használati útmutatót
• Ha Bonjour használatával csatlakozik, a készülék hálózati beállításaiban engedélyezze a Bonjour opciót.
Lásd az angol nyelvű használati útmutatót
• A hitelesítési képernyőn adja meg az operációs rendszerre való belépéshez használt felhasználónevet és jelszót.
• Ha AirPrint szolgáltatáson keresztül nyomtat, ezt a szoftvert nem kell telepítenie.
1
Helyezze be a DVD-t.
Kattintson duplán a [GEN_LIB] ikonra.
2
Jelenítse meg a képernyőt.
1
2
A Mac OS verziótól függően kattintson duplán a [(Márkanév) OS X x.x] lehetőségre.
3
Telepítse a nyomtató illesztőprogramot.
Telepítse a nyomtató illesztőprogramot a telepítő szoftver által megjelenített utasítások szerint.
Ezzel befejeződik a nyomtató illesztőprogram telepítése.
Ha USB kapcsolatot használ, a készüléket a rendszer automatikusan felismeri és
csatlakoztatja. 
Ha IP kapcsolatot használ, az alábbi beállításokat kell megadni.
2-29
A készülék telepítése és beállítása > A szoftver telepítése
4
Konfigurálja a nyomtatót.
1 Nyissa meg a Rendszertulajdonságokat és adja hozzá a nyomtatót.
2
1
2 Válassza az [Alapértelmezett] lehetőséget, majd kattintson a „Név” alatt megjelenő egyik
tételre, és válassza ki a „Használat” lévő illesztőprogramot.
1
2
3
4
3 A kiválasztott készülék hozzáadásra kerül.
MEGJEGYZÉS
Ha IP csatlakozást használ, kattintson az IP csatlakozás IP ikonjára, és adja meg a
nyomtató állomásnevét vagy IP címét. A "Cím" mezőbe írt szám automatikusan
megjelenik a "Név" mezőben. Ha szükséges, módosítsa.
4 Válassza ki az újonnan hozzáadott nyomtatót, és a készülékhez tartozó opciók
kiválasztásához kattintson az [Opciók és tartozékok...] lehetőségre.
1
2
3
4
2-30
A készülék telepítése és beállítása > A számláló ellenőrzése
A számláló ellenőrzése
A nyomtatott lapok számának ellenőrzése.
1
Jelenítse meg a képernyőt.
2
Ellenőrizze a számlálót.
[Menü] gomb > [▲] [] gomb > [Számláló] > [OK] gomb
Válassza ki az ellenőrizendő tételt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
2-31
A készülék telepítése és beállítása > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Ha a készülék a hálózatra csatlakozik, az Embedded Web Server RX használatával különféle beállításokat
konfigurálhat.
Ez a szakasz ismerteti az Embedded Web Server RX elérését, valamint a biztonsági beállítások és az állomásnév
módosítását.
Embedded Web Server RX User Guide
MEGJEGYZÉS
Az Embedded Web Server RX oldalak minden funkciójának eléréséhez adja meg a felhasználónevét és jelszavát,
majd kattintson a [Login] lehetőségre. Az előre meghatározott rendszergazda jelszó megadásával a felhasználó
hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók funkcióit. A rendszergazdai jogosultságok
gyári alapértelmezett értékei alább találhatók. (A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti. (Betűváltás
érzékeny).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Az Embedded Web Server RX alkalmazásban a rendszergazda és az általános felhasználó által konfigurálható
beállítások az alábbiak.
Beállítás
Leírás
Rendszergazda
Általános
felhasználó
Device
Information
A készülék felépítése ellenőrizhető.
Job Status
Az eszközinformációkat jeleníti meg, beleértve a nyomtatási feladatokat és a
feladatnapló előzményeket.
Document Box
Dokumentumfiókok hozzáadása vagy törlése, illetve dokumentumok törlése a
dokumentumfiókokból.
Device Settings
A készülék speciális beállításainak konfigurálása.
-
Function Settings
A speciális funkciók konfigurálása.
-
Network Settings
A hálózati beállítások konfigurálása.
-
Security Settings
A biztonsági funkciók konfigurálása.
-
Management
Settings
A speciális kezelési beállítások konfigurálása.
-
*1 A bejelentkezett felhasználó a felhasználó engedélyeitől függően bizonyos beállításokat nem konfigurálhat.
2-32
*1
A készülék telepítése és beállítása > Embedded Web Server RX
Az Embedded Web Server RX elérése
1
Jelenítse meg a képernyőt.
1 Indítsa el a webböngészőt.
2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
A készülék IP címének és állomásnevének ellenőrzéséhez nyomtasson állapotoldalt.
[Menü] gomb > [▲] [▼] gomb > [Jelentés] > [OK] gomb > [▲] [▼] gomb > [Jelentés nyomt.] > [OK]
gomb > [▲] [▼] gomb > [Szerviz áll.jel.] > [OK] gomb > [Igen]
Példa:
https://192.168.48.21/ (IP cím esetén)
https://MFP001 (ha az állomásnév "MFP001")
A weboldalon megjelennek a számítógép és az Embedded Web Server RX alapvető adatai,
valamint az aktuális állapotuk.
MEGJEGYZÉS
Ha a “There is a problem with this website's security certificate.” képernyő jelenik meg,
konfigurálja a tanúsítványt.
Embedded Web Server RX User Guide
A műveletet a tanúsítvány konfigurálása nélkül is folytathatja.
2
Konfigurálja a funkciót.
Válasszon ki egy kategóriát a képernyő bal oldalán található navigációs sávból.
MEGJEGYZÉS
Az Embedded Web Server RX oldalak minden funkciójának eléréséhez adja meg a
felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a [Login] lehetőségre. Az előre
meghatározott rendszergazda jelszó megadásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz,
beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók funkcióit. A rendszergazdai jogosultságok
gyári alapértelmezett értékei alább találhatók. (A nagy- és kisbetűket a rendszer
megkülönbözteti. (Betűváltás érzékeny).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-33
A készülék telepítése és beállítása > Embedded Web Server RX
A biztonsági beállítások módosítása
1
Jelenítse meg a képernyőt.
1 Indítsa el a webböngészőt.
2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
A készülék IP címének és állomásnevének ellenőrzéséhez nyomtasson állapotoldalt.
[Menü] gomb > [▲] [▼] gomb > [Jelentés] > [OK] gomb > [▲] [▼] gomb > [Jelentés nyomt.] > [OK]
gomb > [▲] [▼] gomb > [Szerviz áll.jel.] > [OK] gomb > [Igen]
3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.
A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók. (A nagy- és kisbetűket
a rendszer megkülönbözteti. (Betűváltás érzékeny).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Kattintson a [Bizt. beáll.] lehetőségre.
2-34
A készülék telepítése és beállítása > Embedded Web Server RX
2
Konfigurálja a biztonsági beállításokat.
A [Security Settings] menüben válassza ki a konfigurálandó beállítást.
MEGJEGYZÉS
A tanúsítványok beállításaira vonatkozó részleteket lásd:
Embedded Web Server RX User Guide
2-35
A készülék telepítése és beállítása > Embedded Web Server RX
Az eszközinformációk módosítása
1
Jelenítse meg a képernyőt.
1 Indítsa el a webböngészőt.
2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
A készülék IP címének és állomásnevének ellenőrzéséhez nyomtasson állapotoldalt.
[Menü] gomb > [▲] [▼] gomb > [Jelentés] > [OK] gomb > [▲] [▼] gomb > [Jelentés nyomt.] > [OK]
gomb > [▲] [▼] gomb > [Szerviz áll.jel.] > [OK] gomb > [Igen]
3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.
A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók. (A nagy- és kisbetűket
a rendszer megkülönbözteti. (Betűváltás érzékeny).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 A [Device Settings] menüben válassza a [System] lehetőséget.
3
1
2
2-36
A készülék telepítése és beállítása > Embedded Web Server RX
2
Adja meg az állomás nevét.
Adja meg az eszköz információkat, majd kattintson a [Submit] lehetőségre.
FONTOS
A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot, vagy kapcsolja KI, majd BE a
készüléket.
A hálózati csatoló kártya újraindításához kattintson a [Visszaállítás] lehetőségre a
Kezelési beállítások menüben, majd kattintson a Hálózat újrain. lehetőségre az
„Újraindítás” opciónál.
2-37
3
Felkészülés a
használatra
Ez a fejezet az alábbi műveleteket mutatja be:
Papír betöltése ................................................................................................................................................... 3-2
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések ................................................................................... 3-3
Papír betöltése a kazettákba ................................................................................................................... 3-4
Statement papír betöltése a kazettákba (P-5032DN/P-5532DN hüvelykes modellek esetén) ................ 3-8
Papír betöltése a kézi adagolóba ........................................................................................................... 3-11
A papírméret és papírtípus kiválasztása ................................................................................................ 3-15
Papírrögzítő ..................................................................................................................................................... 3-18
3-1
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
Papír betöltése
Töltsön be papírt a kazettákba és a kézi adagolótálcába.
Az egyes kazetták papíradagolási módjait lásd az alábbi oldalon.
1
2
3
4
5
6
Szám
Név
Oldal
1
Kézi adagoló tálca
3-11. oldal
2
1. kazetta
3-4. oldal
3
2. kazetta
3-4. oldal
4
3. kazetta
3-4. oldal
5
4. kazetta
3-4. oldal
6
5. kazetta
3-4. oldal
MEGJEGYZÉS
• A tárolható lapok száma a környezettől és a papírtípustól függően változik.
• Ne használjon tintasugaras nyomtatóba való vagy a felületén speciális bevonattal ellátott papírt. (Az ilyen papír
papírelakadást vagy más meghibásodást okozhat.)
3-2
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések
Amikor új papírcsomagot bont ki, betöltés előtt az alábbiak szerint könnyedén pörgesse át a köteget, hogy a lapok
szétváljanak.
Pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez.
Ezenfelül tartsa szem előtt az alábbi pontokat.
•
A hajtogatott vagy felkunkorodó papírt betöltés előtt simítsa ki. Az összehajtott vagy
meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
•
A felnyitott papírköteget ne tegye ki magas hőmérsékletnek és páratartalomnak, 
mivel a nedvesség problémákat okozhat. A papíradagoló vagy kézi adagolótálcák
betöltése után tegyen vissza minden fennmaradó papírlapot a csomagolásába.
•
Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, vegye ki a papírt a kazettákból, és tegye
vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.
FONTOS
Ha használt papírra nyomtat (amelyre korábban már készült nyomat), ne használjon
egymáshoz tűzött vagy kapcsolt papírt. Az ilyen papír kárt tehet a készülékben, és
gyenge képminőséghez vezethet.
MEGJEGYZÉS
Ha speciális papírt használ (például fejléces papírt, lyukasztott papírt vagy olyan papírt,
amelyen előnyomat található, például logó vagy vállalatnév), tanulmányozza az útmutatót.
Angol nyelvű használati útmutató
3-3
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
Papír betöltése a kazettákba
A szabványos kazettákba normál papír, újrahasznosított papír vagy színes papír tölthető.
Az alábbiakban látható az egyes kazettákba betölthető lapok száma.
Papírkazetta
Lapok száma
500 lap (Normál papír: 80 g/m2)
1–5. kazetta
A támogatott papírméretekre vonatkozó részleteket lásd:
Angol nyelvű használati útmutató
MEGJEGYZÉS
Az A6 méret csak az P-5032DN/P-5532DN 1. kazettájában használható.
A B6 és a Levelezőlap méret nem használható az P-4532DN 1. kazettájában.
A papírtípus beállításokat lásd:
Angol nyelvű használati útmutató
FONTOS
• A kazetták 60–120g/m2 súlyú papírt tartalmazhatnak.
• A papírkazettákba ne helyezzen 120 g/m2 súlyúnál nehezebb papírt. A 120 g/m2 súlyúnál nehezebb
papírokhoz használja a kézi adagolót.
1
Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.
MEGJEGYZÉS
Ha a kazettát kihúzza a gépből, gondoskodjon róla, hogy megfelelően alá legyen támasztva
és ne essen ki.
3-4
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
2
Állítsa be a kazetta méretét.
1 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők
használatával. Nyomja meg a papírszélesség állító fület, és a vezetőket csúsztassa a
kívánt papírszélességhez.
A papírméretek fel vannak tüntetve a kazettán.
2 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz. Nyomja meg a
papírhosszúság állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.
MEGJEGYZÉS
Ha A4 méretnél hosszabb papírt használ, a papírhosszúság vezetőt húzza hátra.
3-5
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
3 A méretválasztó tárcsát fordítsa a használt papír méretének megfelelő állásba, amely a
papírméret ablakban látható.
MEGJEGYZÉS
Ha a méretválasztó tárcsát az "Other" állásba állítja, a papírméretet a készülék
kezelőpanelén kell kiválasztani.
A papírméret és papírtípus kiválasztása (3-15. oldal)
3
Nyomja le az alsó lemezt, amíg az a helyére nem kattan.
(csak P-4532DN esetén)
4
Helyezzen be papírt.
1 A papírelakadás és a ferde behúzás érdekében pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a
köteget egy sima felülethez.
2 Töltse be a papírt a kazettába.
3-6
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
FONTOS
• A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
• Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be
a kazettába.
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (3-3. oldal)
• Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva.
Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
• Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
• Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti
be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.
5
Óvatosan tolja vissza a kazettát.
6
A kezelőpanel használatával határozza meg a kazettába
betöltött papír típusát.
A papírméret és papírtípus kiválasztása (3-15. oldal)
3-7
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
Statement papír betöltése a kazettákba
(P-5032DN/P-5532DN hüvelykes modellek esetén)
Töltsön be Statement papírt a kazettákba Az alábbiakban példaként az 1. kazetta műveleteit ismertetjük.
1
Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.
MEGJEGYZÉS
Ha a kazettát kihúzza a gépből, gondoskodjon róla, hogy megfelelően alá legyen támasztva
és ne essen ki.
2
Állítsa be a kazetta méretét.
1 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők
használatával. Nyomja meg a papírszélesség állító fület, és a vezetőket csúsztassa a
Letter/Legál mérethez.
A papírméretek fel vannak tüntetve a kazettán.
2 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz. Nyomja meg a
papírhosszúság állító fület, és a vezetőket csúsztassa az A6 mérethez.
3-8
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
3 Az ábra szerint rögzítse a kiegészítő vezetőt a papírhosszúság-vezetőre.
4 A méretválasztó tárcsát fordítsa el úgy, hogy az „Other” jelenjen meg a papírméret ablakban.
3
Helyezzen be papírt.
1 A papírelakadás és a ferde behúzás érdekében pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a
köteget egy sima felülethez.
2 Töltse be a papírt a kazettába.
3-9
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
FONTOS
• A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
• Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak
azután töltse be a kazettába.
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (3-3. oldal)
• Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva.
Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
• Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi
ábrát).
• Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti
be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.
4
Óvatosan tolja vissza a kazettát.
5
A kezelőpanel használatával határozza meg a kazettába
betöltött papír típusát.
A papírméret és papírtípus kiválasztása (3-15. oldal)
MEGJEGYZÉS
A kiegészítő vezető eltávolításakor a papírhosszúság állító fület tartsa lenyomva, és
távolítsa el a kiegészítő vezetőt.
3-10
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
Papír betöltése a kézi adagolóba
A kézi adagolóba maximálisan 100 lap normál papír (80 g/m2) tölthető.
A támogatott papírméretekre vonatkozó részleteket lásd:
Angol nyelvű használati útmutató
A papírtípus beállításokat lásd:
Angol nyelvű használati útmutató
Speciális papírra történő nyomtatáshoz feltétlenül a kézi adagolót használja.
FONTOS
• Ha 106 g/m2 vagy nagyobb súlyú papírt használ, a papír típusát állítsa Vastag értékre, és állítsa be a
használt papír súlyát.
• A nyomtatáskor a felső tálcából távolítsa el a fóliákat. Ha nem távolítja el a fóliákat a felső tálcából, azzal
papírelakadást okozhat.
A kézi adagoló kapacitása:
•
Normál papír (80 g/m2), újrahasznosított vagy színes papír: 100 lap
•
Vastag papír (106–220 g/m2): 5 lap
•
Vastag papír (104,7 g/m2): 100 lap
•
Hagaki (Karton): 1 lap
•
Boríték DL, Boríték C5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6 3/4, Monarch boríték, Youkei 4, Youkei 2: 5 lap
•
Írásvetítő fólia: 1 lap
MEGJEGYZÉS
• Ha egyedi méretű papírt tölt be, adja meg a papír méretét az alábbiak alapján:
A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa (kézi adagoló beállítások vagy nagy kapacitású adagoló (Nagy
kapacitású adagoló beállítások)) (3-17. oldal)
• Ha speciális papírt használ, például átlátszó vagy vastag papírt, válassza ki a papír típusát az alábbiak alapján:
A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa (kézi adagoló beállítások vagy nagy kapacitású adagoló (Nagy
kapacitású adagoló beállítások)) (3-17. oldal)
1
Nyissa ki a kézi adagolót.
3-11
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
2
Húzza ki a kézi adagoló támasztótálca részét.
3
Állítása be a kézi adagoló méretét.
4
Helyezzen be papírt.
A papírméretek fel vannak tüntetve a kézi adagolón.
Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.
Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a
kézi adagolóba.
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (3-3. oldal)
3-12
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
FONTOS
• A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatási oldala felfelé nézzen.
• A gyűrött papírt használat előtt ki kell simítani.
• Amikor papírt tölt a kézi adagolóba, a papír betöltése előtt ellenőrizze, hogy az
előző feladatból nem maradt papír az adagolóban. Ha az adagolóban kevés papír
maradt, és fel szeretné tölteni, először távolítsa el a maradék papírt a tálcából, majd
az új papírral együtt helyezze vissza a tálcába.
• Ha rés van a papír és a papírszélesség vezetők között, igazítsa a vezetőket a papír
méretének megfelelőre, hogy elkerülje a ferde adagolást és papírelakadást.
• Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
5
A kezelőpanel használatával határozza meg a kézi adagolóba
betöltött papír típusát.
A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa (kézi adagoló beállítások vagy nagy kapacitású adagoló
(Nagy kapacitású adagoló beállítások)) (3-17. oldal)
3-13
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
Boríték vagy karton kézi adagolóba való betöltéskor
A papírt a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be. A nyomtatásra vonatkozó műveleteket lásd:
Printing System Driver User Guide
Példa: Címek nyomtatásakor.
Zárja be a hajtókát.
Oufuku hagaki
(válaszlevelezőlap)
Hagaki
(Karton)
Álló formátumú
borítékok
Nyiss ki a hajtókát.
Fekvő
formátumú
borítékok
FONTOS
• Ne használjon hajtogatott Oufuku Hagaki (Válasz levelezőlap) papírt.
• A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy
megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz
oldalra történik.
MEGJEGYZÉS
Ha borítékot helyez a kézi adagolóba, a boríték típusának kiválasztásához lásd:
A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa (kézi adagoló beállítások vagy nagy kapacitású adagoló (Nagy
kapacitású adagoló beállítások)) (3-17. oldal)
3-14
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
A papírméret és papírtípus kiválasztása
Az 1. kazetta, a kézi adagoló, az opcionális adagoló (2–5. kazetta) és az opcionális nagy kapacitású adagoló
alapértelmezett papírméret beállítása „A4” vagy „Letter”, az alapértelmezett papírtípusa pedig „Normál”.
A kazettákban használandó papírtípus módosításához adja meg a papírméret és a papírtípus beállításokat.
A kazetták papírmérete és papírtípusa
Adja meg a kazettákban használandó papírméretet és papírtípust.
Tétel
Leírás
Papírtípus*1
Válassza ki a papírtípust.
Értékek
1. kazetta: Normál, Előnyomott, Bond, Újrahaszn., Durva, Fejléces, Színes, Előlyukasztott, Jó min., 
1–8. egyéni
2–5. kazetta: Normál, Előnyomott, Bond, Újrahaszn., Durva, Fejléces, Színes, Előlyukasztott, Boríték,
Jó min., 1–8. egyéni
Egyéb
papírméret
A rendelkezésre álló opciók:
Értékek
1. kazetta: Boríték DL*2, Boríték C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A5 (Fekvő), A6*2, B6*2, ISO B5,
Egyéni, Oufuku Hagaki*2, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Statement (Fekvő)*3, Folio
Egyéni
papírméret*4
2–5. kazetta: Boríték Monarch, Boríték #10, Boríték DL, Boríték C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, B6,
Boríték #9, Boríték #6, ISO B5, Egyéni, Oufuku Hagaki, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei
2, Youkei 4
Adja meg az 1-5. kazettában használandó egyéni papírméretet.
Értékek
1. kazetta:
Metrikus
P-4532DN
X: 140–216 mm (1 mm-es lépésekben)
Y: 210–356 mm (1 mm-es lépésekben)
P-5032DN/P-5532DN
X: 105–216 mm (1 mm-es lépésekben)
Y: 148–356 mm (1 mm-es lépésekben)
Hüvelyk
P-4532DN
X: 5,50–8,50" (0,01"-es lépésekben)
Y: 8,25–14,02" (0,01"-es lépésekben)
P-5032DN/P-5532DN
X: 4,13–8,50" (0,01"-es lépésekben)
Y: 5,83–14,02" (0,01"-es lépésekben)
2–5. kazetta:
Metrikus
X: 92–216 mm (1 mm-es lépésekben)
Y: 162–356 mm (1 mm-es lépésekben)
Hüvelyk
X: 3,62–8,50" (0,01"-es lépésekben)
Y: 6,38–14,02" (0,01"-es lépésekben)
X=Szélesség, Y=Hosszúság
Függőleges
Fekvő
*1 A „Sima” típusútól eltérő hordozóra váltás.
Lásd az angol nyelvű használati útmutatót
Ha olyan papírtípust állít be, amely olyan papírsúlyú, amely nem tölthető be a kazettába, a papírtípus nem jelenik meg.
*2 Csak P-5032DN/P-5532DN esetén.
*3 P-5032DN/P-5532DN csak hüvelykes modelleken.
*4 Akkor jelenik meg, ha az Egyéb papírméretnél [Egyéni] opciót választott.
3-15
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
A kazetták papírmérete és papírtípusa:
Ha a méretválasztó tárcsát az alábbi méretek egyikéhez állította, válassza ki a papírtípust.
„A4”, „A5”, „B5”, „Letter”, „Legal” vagy „A6” (csak 1. kazetta esetén)
Ha a tárcsa az „Egyéb” beállításon áll, konfigurálja a papírméret és a papírtípus beállításait.
1
Jelenítse meg a képernyőt.
[Menü] gomb > [▲] [] gomb > [Papír beállít.] > [OK] gomb > [▲] [] gomb > [1. (- 5)
kazetta beáll.] [OK] gomb
MEGJEGYZÉS
Amikor az opcionális papíradagoló telepítve van, a [2. kazetta] - [5. kazetta] jelenik meg.
2
Adja meg a papírtípust.
1 [▲] [] gomb > [Papírtípus] > [OK] gomb
2 Válassza ki a papírtípust, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3
Adja meg a papír méretét.
1 [▲] [] gomb > [Egyéb papírméret] > [OK] gomb
2 Válassza ki a papírméretet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Ha az [Egyéni] lehetőséget választotta, az alábbi lépésekkel válassza ki a papír hosszát és
szélességét.
3 [▲] [] gomb > [Egyedi papírmér.] az "1.(- 5.) kazetta beáll.” alatt > [OK] gomb > [▲] []
gomb > [Mértékegység] > [OK] gomb
4 Válassza ki a papírméret mértékegységét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5 [▲] [] gomb > [Bem. méret(Y)] > [OK] gomb
6 Adja meg a papír hosszúságát, majd nyomja meg az [OK] gombot.
MEGJEGYZÉS
A számgombok vagy a [▲] vagy [▼] gomb használatával írjon be egy számot.
7 [▲] [] gomb > [Bem. méret(X)] > [OK] gomb
8 Adja meg a papír szélességét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
MEGJEGYZÉS
A számgombok vagy a [▲] vagy [▼] gomb használatával írjon be egy számot.
3-16
Felkészülés a használatra > Papír betöltése
A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa (kézi adagoló beállítások vagy nagy kapacitású adagoló (Nagy
kapacitású adagoló beállítások))
Adja meg a kézi adagolóban használandó papírméretet és a papírtípust.
Tétel
Leírás
Papírméret
A rendelkezésre álló opciók:
Értékek: 
Kézi adagoló: Boríték Monarch, Boríték #10, Boríték DL, Boríték C5, Executive, Letter,
Legal, A4, B5, A5, A5 (Fekvő), A6, B6, Boríték #9, Boríték #6, ISO B5, Egyéni, Hagaki
(Levelezőlap), Oufuku Hagaki (Válasz levelezőlap), Oficio II, 216 × 340 mm, 16K,
Statement, Statement (Fekvő), Folio, Youkei 2, Youkei 4
Nagy kapacitású adagoló: Boríték Monarch, Boríték #10, Boríték DL, Boríték C5,
Executive, Letter, A4, B5, A5, A6, B6, Boríték #9, Boríték #6, ISO B5, Egyéni, Hagaki,
Oufuku Hagaki, 16K, Statement, Youkei 2, Youkei 4
Papírtípus*1
Válassza ki a papírtípust.
Értékek: 
Kézi adagoló: Normál, Fólia, Előnyomott, Címke, Bond, Újrahaszn., Pergamen, Durva,
Fejléces, Színes, Előlyuk., Boríték, Karton, Vastag, Jó minőségű, 1–8. egyéni
Nagy kapacitású adagoló: Normál, Fólia, Előnyomott, Címke, Bond, Újrahaszn.,
Pergamen, Durva, Fejléces, Színes, Előlyuk., Boríték, Karton, Vastag, Jó minőségű, 1–8.
egyéni
*1 A normál típusútól eltérő papírtípusra történő váltás.
Lásd az angol nyelvű használati útmutatót
1
Jelenítse meg a képernyőt.
[Menü] gomb > [▲] [] gomb > [Papír beállít.] > [OK] gomb > [▲] [] gomb > [Kézi ad.
beáll.] vagy [Nagy kap. adag.]> [OK] gomb
MEGJEGYZÉS
A [Nagy kap. adag.] akkor jelenik meg, ha az opcionális nagy kapacitású papíradagoló
telepítve van.
2
Adja meg a papír méretét.
1 [▲] [] gomb > [Papírméret] > [OK] gomb
2 Válassza ki a papírméretet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3
Adja meg a papírtípust.
1 [▲] [] gomb > [Papírtípus] > [OK] gomb
2 Válassza ki a papírtípust, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3-17
Felkészülés a használatra > Papírrögzítő
Papírrögzítő
Ha A4/Letter vagy annál nagyobb méretű papírt használ, az ábrán látható módon nyissa ki a papírrögzítőt.
3-18
4
Nyomtatás
számítógépről
Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:
Nyomtatás számítógépről ..................................................................................................................................
Nyomtatás nem szabványos méretű papírra ...........................................................................................
Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő .......................................................................
Nyomtató illesztőprogram súgó ...............................................................................................................
Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 10) .............................
Számítógépről történő nyomtatás visszavonása .....................................................................................
Nyomtatás AirPrint használatával ......................................................................................................................
Nyomtatás Google Cloud Print szolgáltatás használatával ...............................................................................
Nyomtatás Mopria használatával .......................................................................................................................
Nyomtatás Wi-Fi Direct használatával ...............................................................................................................
Status Monitor ....................................................................................................................................................
A Status Monitor elérése ..........................................................................................................................
Kilépés a Status Monitorból .....................................................................................................................
Status Monitor kijelző ...............................................................................................................................
4-1
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Nyomtatás számítógépről > Nyomtatás számítógépről
Nyomtatás számítógépről
Az alkalmazásokból történő nyomtatáshoz kövesse az alábbi lépéseket.
MEGJEGYZÉS
• Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre a mellékelt Product Library DVD lemezről (Product Library),
ha nyomtatni szeretne alkalmazásokból.
• Bizonyos környezetekben az aktuális beállítások a nyomtató illesztőprogram alsó részén láthatók.
• Karton vagy boríték nyomtatásakor az alábbi műveletek végrehajtása előtt töltse be a kartont vagy a borítékot a kézi
adagolótálcába.
Boríték vagy karton kézi adagolóba való betöltéskor (3-14. oldal)
1
Jelenítse meg a képernyőt.
2
Konfigurálja a beállításokat.
Kattintson a [Fájl] lehetőségre, és válassza a [Nyomtatás] lehetőséget az alkalmazásban.
1 A „Név" menüben válassza ki a készüléket, majd kattintson a [Tulajdonságok] gombra.
1
2
4-2
Nyomtatás számítógépről > Nyomtatás számítógépről
2 Válassza az [Alap] fület.
3 Kattintson a "Nyomtatási méret" menüre, és válassza ki a nyomtatáshoz használandó
méretet.
Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között,
mint pl. a karton vagy a boríték, regisztrálni kell a nyomtatási méretet.
Nyomtatás nem szabványos méretű papírra (4-4. oldal)
Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, mint a vastag papír vagy a fólia, kattintson a "Hordozó
típusa" menüre, és válassza ki a papír típusát.
4 A Nyomtatás párbeszédpanelre való visszatéréshez kattintson az [OK] gombra.
3
Indítsa el a nyomtatást.
Kattintson az [OK] gombra.
4-3
Nyomtatás számítógépről > Nyomtatás számítógépről
Nyomtatás nem szabványos méretű papírra
Ha olyan papírt tölt be, amelyet a készülék nyomtatási méretei nem tartalmaznak, a nyomtató illesztőprogram
nyomtatási beállítások képernyőjén az [Alap] fülön regisztrálja a méretet.
A regisztrált méret a "Nyomtatási méret" menüben választható ki.
MEGJEGYZÉS
Ha a készülékről szeretné a nyomtatást végrehajtani, állítsa be a papírméretet és a papírtípust, lásd:
A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa (kézi adagoló beállítások vagy nagy kapacitású adagoló (Nagy
kapacitású adagoló beállítások)) (3-17. oldal)
1
Jelenítse meg a nyomtatási beállítások képernyőt.
2
Regisztrálja a papír méretét.
1 Kattintson az [Alap] fülre.
1
2
8
2 Kattintson az [Oldalméretek...] gombra.
3 Kattintson az [Új] gombra.
10
9
4 Adja meg a papír méretét.
5 Adja meg a papír nevét.
6 Kattintson a [Mentés] gombra.
7 Kattintson az [OK] gombra.
8 A "Nyomtatási méret" menüben válassza ki a
4. - 7. lépésben regisztrált papír méretét (név).
9 A "Hordozó típusa" menüben válassza ki a
papír típusát.
10 Kattintson a [Multifunkciós tálca] lehetőségre
a „Forrás” menüben.
4
3
5
6
7
MEGJEGYZÉS
Ha levelezőlapot vagy borítékot töltött be, a „Hordozó típusa" menüben válassza a [Karton] vagy a [Boríték]
lehetőséget.
4-4
Nyomtatás számítógépről > Nyomtatás számítógépről
Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás
képernyő
A nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyője lehetővé teszi a nyomtatással kapcsolatos különféle
beállítások konfigurálását.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Szám
1
Leírás
[Gyors nyomtatás] fül
Olyan ikonokat biztosít, amelyek segítségével egyszerűen konfigurálhatók a gyakran használt funkciók.
Amikor egy ikonra kattint, a képernyő nyomtatási eredményre hasonlító képpé változik, és a rendszer
alkalmazza a beállításokat.
[Alap] fül
Ez a fül tartalmazza a gyakran használt alapvető funkciókat. Ez használható a papírméret és a duplex
nyomtatás konfigurálására.
[Elrendezés] fül
Ez a fül teszi lehetővé a különféle elrendezésekben történő nyomtatási beállítások konfigurálását, beleértve a
füzet nyomtatását, az összevonást, poszter nyomtatását és a méretezést.
[Imaging] fül
Ez a fül teszi lehetővé a nyomatok képminőségével kapcsolatos beállításainak konfigurálását.
[Közzététel] fül
Ez a fül teszi lehetővé borítók és beillesztett lapok létrehozását nyomtatási feladatokhoz, valamint lapok
beillesztését írásvetítő fóliák lapjai közé.
[Feladat] fül
E fül segítségével a nyomtatási adatoknak a számítógépről a készülékre való mentésével kapcsolatos
beállítások konfigurálhatók. A rendszeresen használt dokumentumok és egyéb adatok lementhetők a
készüléken, hogy később könnyen kinyomtathatók legyenek. Mivel a lementett dokumentumok közvetlenül a
gépből nyomtathatók, ez a funkció akkor is kényelmes, ha olyan dokumentumot kívánt nyomtatni, amelyről
nem szeretné, hogy mások is lássák.
[Speciális] fül
Ezzel a füllel lehetővé válik a szöveges oldalaknak vagy vízjeleknek a nyomtatott oldalakhoz való
hozzáadását érintő beállítások konfigurációja.
4-5
Nyomtatás számítógépről > Nyomtatás számítógépről
Szám
2
Leírás
[Profilok]
A nyomtató illesztőprogram beállítások elmenthetők profilként. Az elmentett profilok bármikor előhívhatók, így
kényelmes módszert biztosítanak a gyakran használt beállítások használatára.
3
[Visszaállítás]
Erre kattintva állíthatja vissza a beállításokat a kezdeti értékeikre.
4-6
Nyomtatás számítógépről > Nyomtatás számítógépről
Nyomtató illesztőprogram súgó
A nyomtató illesztőprogram egy Súgóval rendelkezik. Ha a nyomtatási beállításokról szeretne tájékozódni, nyissa meg a
nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét, és az alábbiakban ismertetett módon jelenítse meg a
Súgót.
1
2
1 Kattintson a [?] gombra a képernyő jobb felső
sarkán, majd kattintson arra a cikkre, amiről
többet szeretne tudni.
2 Kattintson arra a tételre, amelyről tájékozódni
szeretne, majd nyomja meg a billentyűzeten az
[F1] gombot.
Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram
beállítások módosítása (Windows 10)
Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosíthatók. A gyakran használt beállítások kiválasztásával
lépéseket hagyhat ki a nyomtatáskor. A beállításokat lásd:
Printing System Driver User Guide
1 Kattintson a Windows [Start] gombjára, majd válassza a [Windows Rendszer],
[Vezérlőpanel] és az [Eszközök és nyomtatók megtekintése] lehetőséget.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a készülék nyomtató illesztőprogram ikonjára,
majd kattintson a nyomtató illesztőprogram [Nyomtató beállítás] menüjére.
3 Válassza ki az alapértelmezett beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.
Számítógépről történő nyomtatás visszavonása
Ha a tényleges nyomtatás megkezdése előtt meg szeretne szakítani egy a nyomtató-illesztőprogram segítségével
elindított nyomtatási feladatot, tegye a következőket:
MEGJEGYZÉS
A nyomtatás készülékről történő visszavonásához lásd:
Feladatok visszavonása (5-2. oldal)
1 Kattintson kétszer a Windows asztalának jobb alsó sarkában, a tálcán látható nyomtató
ikonra (
), annak érdekében, hogy megjelenítse a nyomtató párbeszédablakát.
2 Kattintson a fájlra, amelynek a nyomtatását meg szeretné szakítani, majd a „Dokumentum”
menüben válassza a [Mégse] lehetőséget.
4-7
Nyomtatás számítógépről > Nyomtatás AirPrint használatával
Nyomtatás AirPrint használatával
Az AirPrint egy olyan nyomtatási funkció, amely a normál iOS 4.2 vagy frissebb, illetve a Mac OS X 10.7 vagy frissebb
termékek részét képezi.
Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakozást és a nyomtatást bármilyen AirPrint kompatibilis termékkel nyomtatóillesztőprogram használata nélkül.
Annak érdekében, hogy a készülék megtalálható legyen az AirPrint nyomtatás során, az Embedded Web Server RX
használatával adja meg a készülék helyadatait.
Embedded Web Server RX User Guide
Nyomtatás Google Cloud Print szolgáltatás
használatával
A Google Cloud Print a Google nyomtatási szolgáltatása és nem igényel nyomtató illesztőprogramot. Ez a szolgáltatás
lehetővé teszi a Google fiókkal rendelkező felhasználók számára, hogy az internetre csatlakoztatott számítógépről
nyomtassanak.
A készülék az Embedded Web Server RX használatával konfigurálható.
Embedded Web Server RX User Guide
MEGJEGYZÉS
Google fiók szükséges a Google Cloud Print szolgáltatás használatához. Ha nem rendelkezik Google fiókkal, állítson be egyet.
A készüléket előzetesen regisztrálni kell a Google Cloud Print szolgáltatásra. A készülék regisztrálható az ugyanarra
a hálózatra csatlakozó számítógépről.
Nyomtatás Mopria használatával
A Mopria egy nyomtatási funkció szabvány, amellyel az Android 4.4 vagy frissebb készülékek rendelkeznek. A funkció
használatához telepíteni és engedélyezni kell a Mopria nyomtatási szolgáltatást.
A használatra vonatkozó részletekért lásd a Mopria Alliance weboldalát.
Nyomtatás Wi-Fi Direct használatával
A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance által kidolgozott vezeték nélküli LAN szabvány. Ez a vezeték nélküli LAN olyan funkciója,
ahol az eszközök vezeték nélküli LAN hozzáférési pont vagy vezeték nélküli LAN router nélkül képesek egymással
közvetlenül kommunikálni.
A Wi-Fi Direct használatával történő nyomtatás ugyanúgy történik, mint a normál mobileszközök esetén.
Ha a nyomtató tulajdonságok portbeállításainál nyomtatónevet vagy Bonjour nevet használ, a nyomtatás az adott név
Wi-Fi Direct csatlakozáson történő megadásával végezhető.
Ha a porthoz IP-címet használ, adja meg a készülék IP-címét.
4-8
Nyomtatás számítógépről > Status Monitor
Status Monitor
A Status Monitor figyeli a nyomtató állapotát és folyamatos visszajelző funkciót biztosít.
MEGJEGYZÉS
Amikor aktiválja a Status Monitort, az alábbi állapotokat ellenőrizheti.
• A Printing System Driver telepítve van.
• Az [Enhanced WSD] vagy az [EnhancedWSD(SSL)] beállítása [Be] a „TCP/IP Beállítások” menüben.
Lásd az angol nyelvű használati útmutatót
A Status Monitor elérése
A Status Monitor a nyomtatás indításakor is elindul.
Kilépés a Status Monitorból
Használja az alábbi módszerek egyikét a Status Monitor programból való kilépéshez.
•
Kilépés manuálisan:
Kattintson a beállítás ikonra, és válassza a Kilépés lehetőséget a Status Monitor bezárásához.
•
Automatikus kilépés:
A Status Monitor automatikusan leáll 7 perc múlva, ha használaton kívül van.
Status Monitor kijelző
A Status Monitor kijelzője az alábbiakat tartalmazza.
Gyors nézet állapot
A nyomtató állapotát ikonok jelzik. Részletes információk a kiterjesztés ikonra kattintva jeleníthetők meg.
Beállítások ikon
Kiterjesztés gomb
Figyelmeztetés fül
Tonerszint fül
Papírtálca állapot fül
Nyomtatás folyamatban fül
Az egyes ikonfülekre kattintva részletes információkat jeleníthet meg.
4-9
Nyomtatás számítógépről > Status Monitor
Nyomtatás folyamatban fül
A nyomtatási feladat állapota jelenik meg.
Feladatlista
Állapot ikon
Válasszon ki egy feladatot a feladatlistából, és az egér jobb oldali gombjának kattintásával megjelenő menüben
megszakíthatja azt.
Papírtálca állapot fül
Információk jelennek meg a nyomtatóban lévő papírra és a hátralévő papír mennyiségére vonatkozóan.
Tonerszint fül
A hátralévő toner mennyisége jelenik meg.
4-10
Nyomtatás számítógépről > Status Monitor
Figyelmeztetés fül
Ha hiba történik, egy értesítés jelenik meg egy 3D képpel és egy üzenettel.
Status Monitor helyi menü
Amikor a beállítás ikonra kattint, az alábbi menü jelenik meg.
•
Embedded Web Server RX
Ha a nyomtató TCP/IP hálózathoz kapcsolódik, és saját IP-címe van, a webböngésző segítségével érheti el az
Embedded Web Server RX programot, ahol megerősítheti a hálózati beállításokat. Ez a menü nem jelenik meg USB
csatlakozás használata esetén.
Embedded Web Server RX User Guide
•
Értesítés...
Ezzel állítható be a Status Monitor képernyője.
Status Monitor értesítés beállítások (4-12. oldal)
•
Kilépés
Kilépés a Status Monitor.
4-11
Nyomtatás számítógépről > Status Monitor
Status Monitor értesítés beállítások
A Status Monitor beállítások és az eseménylista jelenik meg.
Válassza ki, hogy értesítés érkezzen, amikor hiba történik az eseménylistában.
1
Jelölje be az Enable Event Notification jelölőnégyzetet.
2
Az Available events közül válasszon ki egy eseményt a Szöveg
használata üzenethez funkcióhoz.
3
Kattintson a Hangfájl / Szövegfelolvasás oszlopra.
Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, a Status Monitor nem indul el a nyomtatás végrehajtásakor
sem.
Kattintson a (...) gombra, ha az eseményről hangfájlban szeretne értesülni.
MEGJEGYZÉS
A rendelkezésre álló fájlformátum a WAV.
A hangosan felolvasandó szöveges üzenet testreszabásához írja be a szöveget a
szövegmezőbe.
4-12
5
Műveletek a
készüléken
Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:
Feladatok visszavonása ..................................................................................................................................... 5-2
5-1
Műveletek a készüléken > Feladatok visszavonása
Feladatok visszavonása
A [Mégse] gomb megnyomásával is megszakíthat feladatokat.
1
Amikor a nyomtató a „Feldolgozás” üzenetet jeleníti meg,
nyomja meg a [Mégse] gombot.
A „Fldt visszvon l." üzenet jelenik meg az aktuális nyomtatási feladatok listájával.
2
Szakítsa meg a feladatot.
1 Válassza ki a megszakítandó feladatot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
2 Válassza az [Igen] lehetőséget.
A feladat meg lett szakítva.
MEGJEGYZÉS
A „Visszavonás folyamatban......” üzenet jelenik meg az üzenetkijelzőn, és a nyomtatás
az aktuális oldal nyomtatása után leáll.
5-2
6
A különböző funkciók
használata
Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:
A készüléken rendelkezésre álló funkciók .........................................................................................................
Egyéni fiók (nyomtatás) ...........................................................................................................................
USB-meghajtó (Dokumentumok nyomtatása) .........................................................................................
Funkciók .............................................................................................................................................................
EcoPrint ...................................................................................................................................................
Duplex ......................................................................................................................................................
Csendes üzemmód ..................................................................................................................................
Törlés nyom. ut. (Törlés nyomtatás után) ................................................................................................
6-1
6-2
6-2
6-3
6-4
6-4
6-4
6-4
6-5
A különböző funkciók használata > A készüléken rendelkezésre álló funkciók
A készüléken rendelkezésre álló funkciók
Egyéni fiók (nyomtatás)
Az egyes funkciók részleteit lásd az alábbi táblázatban.
Funkciók
Leírás
Oldalszám
Csendes üzemmód
Alacsonyabb nyomtatási sebesség a halkabb működés érdekében.
6-4. oldal
Duplex
Dokumentum nyomtatása a papír mindkét oldalára.
6-4. oldal
EcoPrint
Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során.
6-4. oldal
Fájlnév megadása
Fájlnév megadása.
―
Feladat vége értesítés
E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.
―
Törl.nyomt.után
A dokumentum automatikus törlése a fiókból a nyomtatás befejezése után.
6-2
6-5. oldal
A különböző funkciók használata > A készüléken rendelkezésre álló funkciók
USB-meghajtó (Dokumentumok nyomtatása)
Az egyes funkciók részleteit lásd az alábbi táblázatban.
Funkciógomb
Leírás
Oldalszám
Csendes üzemmód
Alacsonyabb nyomtatási sebesség a halkabb működés érdekében.
6-4. oldal
Duplex
Dokumentum nyomtatása a papír mindkét oldalára.
6-4. oldal
EcoPrint
Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során.
6-4. oldal
Fájlnév megadása
Fájlnév megadása.
―
Fel. vége ért.
E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.
―
Titkosított PDF
Előre megadott jelszó beírása a PDF adatok nyomtatásához.
―
TIFF/JPEG méret
A képméret kiválasztása JPEG vagy TIFF fájlok nyomtatása esetén.
―
XPS o-hoz igazít
A képméret csökkentése vagy növelése annak érdekében, hogy illeszkedjen a
kiválasztott papírmérethez XPS fájl nyomtatása esetén.
―
6-3
A különböző funkciók használata > Funkciók
Funkciók
EcoPrint
Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során.
Ez a funkció használható tesztnyomtatásra vagy olyan esetekben, amikor nincs szükség jó minőségű nyomtatásra.
(Érték: [Ki] / [Be])
Duplex
Dokumentum nyomtatása a papír mindkét oldalára.
A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
Tétel
Leírás
Ki
Tiltsa le a funkciót.
Hossz old.
kötés
Nyomtatás a dokumentum hátoldalára az elülső oldallal megegyező tájolásban.
ghi
def
abc
def
abc
Röv old.
kötés
ghi
ghi
ghi
def
abc
abc
Nyomtatás a dokumentum hátoldalára az elülső oldalhoz képest 180°-ban
elforgatott tájolásban. Ha a nyomtatott oldalak a felső szélükön kerülnek fűzésre,
a lapozáskor a hátoldal ugyanolyan tájolású lesz, mint az elülső oldal.
def
Csendes üzemmód
Alacsonyabb nyomtatási sebesség a halkabb működés érdekében.
Válassza ezt az opciót, ha a készülék zaja kellemetlen.
Az egyes funkciókhoz használható a Csendes üzemmód is.
(Érték: [Ki] / [Be])
MEGJEGYZÉS
• A Csendes üzemmódban a feldolgozási sebesség alacsonyabb lesz a normálnál.
• Ez a funkció nem használható, ha a „Minden feladat” beállítása [Tiltás].
Lásd az angol nyelvű használati útmutatót
6-4
A különböző funkciók használata > Funkciók
Törlés nyom. ut. (Törlés nyomtatás után)
A dokumentum automatikus törlése a fiókból a nyomtatás befejezése után.
(Érték: [Ki] / [Be])
6-5
7
Hibaelhárítás
Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:
Rendszeres karbantartás ................................................................................................................................... 7-2
Tisztítás .................................................................................................................................................... 7-2
A tonertartály cseréje ............................................................................................................................... 7-4
A használt festéktartály cseréje ............................................................................................................... 7-9
Hibaelhárítás ..................................................................................................................................................... 7-11
Hibák elhárítása ...................................................................................................................................... 7-11
Hibaüzenetek értelmezése .................................................................................................................... 7-15
Papírelakadás megszüntetése .............................................................................................................. 7-23
7-1
Hibaelhárítás > Rendszeres karbantartás
Rendszeres karbantartás
Tisztítás
Az optimális nyomtatási minőség érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.
FIGYELEM!
A biztonság érdekében a tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék tápkábelét.
Regisztráló görgő
1
2
7-2
Hibaelhárítás > Rendszeres karbantartás
3
Használjon tiszta, szöszmentes ruhát az illesztőgörgő (fém)
tisztításához.
Továbbító görgő
(fekete)
FONTOS
Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a barna színű továbbító görgőt és a fekete továbbító
szíjat a tisztítás során, mivel ez károsan befolyásolhatja a nyomtatás minőségét.
4
Ventilátorok
A ventilátorokról szálmentes ruha használatával távolítsa el a port és a koszt.
7-3
Hibaelhárítás > Rendszeres karbantartás
A tonertartály cseréje
Amikor fogy a festék, az üzenetkijelzőn megjelenik a „Kevés a toner.” üzenet. Gondoskodjon róla, hogy legyen tartalék
toner.
Amikor az üzenet kijelzőn megjelenik a „Cseréljen tonert” üzenet, cserélje ki a tonert.
A tonertartályok cseréjének gyakorisága
A tonertartályok élettartamát a nyomtatási feladatok elvégzéséhez szükséges toner mennyisége határozza meg. Az
ISO/IEC 19752 szerint kikapcsolt EcoPrint beállítás mellett a tonertartály az alábbi mennyiség nyomtatására képes (A4/
Letter méretű papírt feltételezve):
Tonertartály élettartama
(Nyomtatható oldalak száma)
Modell
P-4532DN
12 500 kép
P-5032DN
15 500 kép
P-5532DN
21 000 kép
(Észak-Amerikai és Közép-Amerikai modellek
esetén)
P-5532DN
25 000 kép
(kivéve az Észak-Amerikai és Közép-Amerikai
modelleket)
MEGJEGYZÉS
• A készülékhez kapott tonertartályokkal átlagosan nyomtatható oldalak száma az alábbi.
P-4532DN: 6 000 kép 
P-5032DN: 8 000 kép 
P-5532DN: 10 000 kép
• A kiváló minőség érdekében az eredeti tonertartályok használata javasolt, amelyek számos minőségellenőrzésen
mennek keresztül.
• A termék tonertartályában lévő memóriachip a vásárlói kényelem javítása, a használt tonertartályok újrahasznosító
rendszerének működése, valamint az új termékek tervezése és fejlesztése szempontjából fontos információkat
tárol. A tárolt adatok nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé tennék adott személyek
azonosítását, továbbá a fent említett célokra anonim módon kerülnek felhasználásra.
FIGYELEM!
A tonert tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni. A szikrák égési sérüléseket okozhatnak.
7-4
Hibaelhárítás > Rendszeres karbantartás
A tonertartály cseréje
1
2
7-5
Hibaelhárítás > Rendszeres karbantartás
3
MEGJEGYZÉS
Amikor a tonertartályt eltávolítja a készülékből, először a jobb oldalát emelje meg.
4
7-6
Hibaelhárítás > Rendszeres karbantartás
5
FONTOS
Ne érjen az alábbi ábrán jelzett pontokhoz.
6
7
7-7
Hibaelhárítás > Rendszeres karbantartás
8
9
MEGJEGYZÉS
• Ha a felső tálca nem záródik be, ellenőrizze, hogy az új tonertartályt megfelelően helyezte-e be (6. lépés).
• Az elhasznált tonertartályt juttassa vissza a viszonteladóhoz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött
tonertartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.
7-8
Hibaelhárítás > Rendszeres karbantartás
A használt festéktartály cseréje
Amikor a használt festéktartály megtelik, haladéktalanul cserélje ki az elhasznált festéktartályt.
FIGYELEM!
A tonert tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni. A szikrák égési sérüléseket okozhatnak.
1
2
3
7-9
Hibaelhárítás > Rendszeres karbantartás
4
5
MEGJEGYZÉS
Az elhasznált tonertartályt juttassa vissza a viszonteladóhoz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött
elhasznált tonertartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.
7-10
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Hibák elhárítása
Az alábbi táblázat általános hibaelhárítási információkat tartalmaz.
Amennyiben hibát tapasztal a készülék használata közben, nézze át az ellenőrizendő tételeket, és végezze el a
következő oldalakon leírt lépéseket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.
MEGJEGYZÉS
Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra.
A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd:
A készülék sorozatszámának ellenőrzése (i. oldal)
A készülék működési problémái
Ha a készülék az alábbi módokon hibásan működik, hajtsa végre a megfelelő műveletet.
Jelenség
Ellenőrizendő tételek
Javító műveletek
Oldalszám
Egy alkalmazás nem indul
el.
Az automatikus panel-visszaállítási idő
túl rövid?
Állítsa az automatikus panelvisszaállítási időt legalább 30
másodpercre.
―
A főkapcsoló bekapcsolása
után a képernyő nem reagál.
Ellenőrizze a tápkábelt.
Csatlakoztassa biztonságosan a
tápkábel mindkét végét.
―
A készülék üres lapokat ad
ki.
―
Ellenőrizze a szoftveralkalmazás
beállításait.
―
A papír gyakran elakad.
Megfelelően helyezte be a papírt?
A papírt helyezze be megfelelően.
3-2. oldal
―
Változtassa meg a papír tájolását 180
fokkal.
3-2. oldal
Támogatott papírtípust használ? A papír
jó állapotban van?
Vegye ki a papírt, fordítsa meg a
köteget, és helyezze be újból a
készülékbe.
3-4. oldal
A papír felpöndörödött, hajtogatott vagy
gyűrődött?
Helyezzen be új papírt.
3-4. oldal
Van a készülékben papírmaradvány
vagy elakadt papír?
Távolítsa el az elakadt papírt.
7-23. oldal
―
A papírt helyezze be megfelelően.
3-2. oldal
2 vagy több lap átfedi
egymást kiadáskor. (több
adagolása)
7-11
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Jelenség
A nyomatok gyűröttek.
Ellenőrizendő tételek
Javító műveletek
Oldalszám
Megfelelően helyezte be a papírt?
A papírt helyezze be megfelelően.
3-2. oldal
―
Változtassa meg a papír tájolását 180
fokkal.
3-2. oldal
Nedves a papír?
Helyezzen be új papírt.
3-2. oldal
―
A kazettában fordítsa fel a papírt, vagy a
papírt tartalmazó kazetta tájolását
forgassa el 180 fokkal.
3-2. oldal
Nedves a papír?
Helyezzen be új papírt.
3-2. oldal
A nyomtató illesztőprogram
nem telepíthető.
A nyomtató illesztőprogram
állomásnévvel került telepítésre, amikor
a Wi-Fi vagy a Wi-Fi Direct funkció
rendelkezésre állt?
Az állomásnév helyett adja meg az IP
címet.
―
Nem nyomtat.
Csatlakoztatta a készüléket az
elektromos hálózathoz?
Dugja be a tápkábelt egy elektromos
aljzatba.
―
A készülék be van kapcsolva?
Kapcsolja be a főkapcsolót.
2-9. oldal
Csatlakoztatta az USB kábelt és a
hálózati kábelt?
Csatlakoztassa biztonságosan az USB
kábelt és a hálózati kábelt.
2-8. oldal
Nincs lezárva az USB gazdaállomás?
Válassza a [Blokk. Felold.] lehetőséget
az USB gazdaállomás beállításainál.
―
―
Ellenőrizze, hogy az USB-meghajtó
megfelelően van-e csatlakoztatva a
készülékre.
―
Ha az [Auto-IP] már [Be]
van kapcsolva, az IP-cím
nem kerül automatikusan
kiosztásra.
A "0.0.0.0" értéktől eltérő TCP/IP(v4)
kapcsolat helyi címet írt be?
Írja be a "0.0.0.0" értéket a TCP/IP(v4)
IP címéhez.
2-16. oldal
A készülék gőzt bocsát ki a
papírkiadó körüli területen.
Ellenőrizze a szoba hőmérsékletét, mert
az túl alacsony lehet, illetve ellenőrizze,
hogy nem használt-e nyirkos papírt.
A nyomtatási környezettől és a papír
állapotától függően a nyomtatás során
keletkező hő hatására a papírban lévő
nedvesség elpárologhat, és a kiáramló
gőz füstnek tűnhet. Ez nem jelent
gondot, és a nyomtatás folytatható. Ha a
gőz zavarja Önt, növelje a szoba
hőmérsékletét, vagy cserélje le a papírt
újabb, szárazabb papírra.
―
A nyomatok felhajlanak.
Nem lehet nyomtatni USBmeghajtóval.
Az USB-meghajtó nem
ismerhető fel.
7-12
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Problémák a nyomtatott képekkel
Ha a képek az alábbi módokon hibásan jelennek meg, hajtsa végre a megfelelő műveletet.
Jelenség
A nyomtatott képek túl
világosak.
Ellenőrizendő tételek
Javító műveletek
Oldalszám
Nedves a papír?
Helyezzen be új papírt.
3-2. oldal
Módosította a fényerőt?
Válassza ki a kívánt fényerőszintet.
―
A tonertartályban egyenletesen oszlik el
a toner?
Rázza meg néhányszor a tonertartályt
oldalirányban.
7-4. oldal
Engedélyezett az EcoPrint üzemmód?
Kapcsolja ki az [EcoPrint] üzemmódot.
―
―
Ellenőrizze, hogy a papírtípus beállítása
megfelel-e a használt papírnak.
―
―
Válassza a [Menü] > [Beáll/Karbantart]
> [Szerviz beállít.] > [Dobfrissítés] >
[OK] > [OK] lehetőséget.
―
Módosította a fényerőt?
Válassza ki a kívánt fényerőszintet.
―
―
Válassza a [Menü] > [Beáll/Karbantart]
> [Szerviz beállít.] > [Dobfrissítés] >
[OK] > [OK] lehetőséget.
―
―
Válassza a [Menü] > [Beáll/Karbantart]
> [Szerviz beállít.] > [MC] > [OK] > [OK]
lehetőséget és növelje a beállított
értéket. Egyszerre 1 szinttel növelje a
beállított értéket. Ha az érték 1 szinttel
történő növelését követően nincs semmi
javulás, növelje az értéket további 1
szinttel. Ha még ekkor sem tapasztal
javulást, állítsa vissza az eredeti értéket.
―
Fekete pontok jelennek meg
a fehér háttéren fehér
eredeti beolvasásakor.
―
Válassza a [Menü] > [Beáll/Karbantart]
> [Szerviz beállít.] > [Drum2]
lehetőséget, a kézi adagolóba töltsön
A4 méretű papírt, majd válassza az
[OK] > [OK] lehetőséget. (P-5032DN /
P-5532DN kivételével)
―
A nyomtatott képek
elmosódottak.
A készüléket magas páratartalmú
helyen használja, vagy olyan helyen,
ahol a hőmérséklet és páratartalom
hirtelen változik?
Használja a gépet megfelelő
páratartalom mellett.
―
―
Válassza a [Menü] > [Beáll/Karbantart]
> [Szerviz beállít.] > [Dobfrissítés] >
[OK] > [OK] lehetőséget.
―
Megfelelően helyezte be a papírt?
Ellenőrizze a papírszélesség-vezetők
helyzetét.
3-4. oldal
A nyomatatott képek túl
sötétek annak ellenére, hogy
a beolvasott eredeti háttere
fehér.
A nyomtatott képek ferdék.
7-13
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Jelenség
Ellenőrizendő tételek
Javító műveletek
Oldalszám
A készüléket 1 000 m-es
vagy annál nagyobb
tengerszint feletti
magasságon használják, és
szabálytalan fehér vonalak
jelennek meg a képen.
―
Válassza a [Menü] > [Beáll/Karbantart]
> [Szerviz beállít.] > [Magasság
helyesb] > [2001–3000m] vagy [3001–
3500m] lehetőséget, majd válassza az
[OK] > [OK] lehetőséget.
―
A készüléket 1 000 m-es
vagy annál nagyobb
tengerszint feletti
magasságon használják, és
pontok láthatók a képen.
―
Válassza a [Menü] > [Beáll/Karbantart]
> [Szerviz beállít.] > [Magasság
helyesb] > [2001–3000m] vagy [3001–
3500m] lehetőséget, majd válassza az
[OK] > [OK] lehetőséget.
―
Piszkos a papír felső éle
vagy hátoldala.
Koszos a készülék belseje?
Tisztítsa meg a készülék belsejét.
7-2. oldal
A kép egyik része
rendszeresen halvány, vagy
fehér vonalak láthatók rajta.
―
Válassza a [Menü] > [Beáll/Karbantart]
> [Szerviz beállít.] > [Dobfrissítés] >
[OK] > [OK] lehetőséget.
―
Az előzőleg nyomtatott kép
halványan megmarad a
következőn.
―
Ellenőrizze, hogy a papírtípus beállítása
megfelel-e a használt papírnak.
3-11. oldal
7-14
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Hibaüzenetek értelmezése
Ha az üzenetkijelzőn vagy a számítógépen a következő üzenetek bármelyike megjelenik, kövesse a megfelelő eljárást.
MEGJEGYZÉS
Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd:
A készülék sorozatszámának ellenőrzése (i. oldal)
Üzenet
#. kazetta nincs betöltve.
Ellenőrizendő tételek
Javító műveletek
Oldalszám
―
A jelzett papírkazetta nincs behelyezve.
Helyezze be a kazettát
3-4. oldal
―
A másolás nem lehetséges, mivel a
célhelyen már létezik adat ugyanezzel a
fájlnévvel. A másolás előtt a célhelyről
törölje az azonos fájlnévvel rendelkező
adatot.
—
A felhasználónév nincs
regisztrálva.
―
A megadott bejelentkezési
felhasználónév nincs regisztrálva.
Ellenőrizze a bejelentkezési
felhasználónevet.
—
A felső tálca megtelt
papírral.
―
Távolítsa el a papírt a felső tálcából.
Ekkor folytatódik a nyomtatás.
—
A használt festéktartály
nincs megfelelően
beállítva.
―
A használt festéktartály nincs helyesen
beállítva. Állítsa be helyesen.
7-9. oldal
A használtfestéktartály
tele van.
Az elhasznált festék tartály tele van?
Cserélje ki a használt festéktartályt.
7-9. oldal
A memória használat
közben nem távolítható el.
―
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a
[Táv. el az USB-t] opciót az USBmeghajtó használata közben választotta
ki.
—
A
A fájlnév már létezik
Nem másolható.
Vegye ki a papírt.
Az előző képernyő jelenik meg 1–2
másodperc elteltével.
7-15
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Üzenet
A memória megtelt.
Ellenőrizendő tételek
―
Javító műveletek
A feladat nem folytatható, mert a
memória megtelt. Nyomja meg a
[Folytatás] gombot a beolvasott oldalak
nyomtatásához. A nyomtatási feladatot
nem lehet teljesen elvégezni. A
nyomtatás megszakításához nyomja
meg a [Mégse] gombot.
A készülék reprodukálja ugyanazokat az
eredetiket, ha az alábbi beállításokat
használja:
• A Rendszermenüben a RAM lemez
beállítást kapcsolja [Be], és
csökkentse a RAM lemezméretet.
A nyomtatási feladat nem
dolg. fel telj.*1
Oldalszám
—
• A rendszermenüben az Opcionális
memória alatt válassza a [Nyomtató
prioritás] lehetőséget.
MEGJEGYZÉS
A RAM lemez vagy az Opcionális
memória beállítás módosítása előtt
forduljon a rendszergazdához.
Alacsony bizt.
―
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a
Biztonsági szint menüben az
[Alacsony] lehetőséget választotta.
—
Az eszköz nem
csatlakoztatható, mert
túllépte a max.
csatlakozások számát.
Csatlakoznak más mobil eszközök is?
Bontsa egy olyan mobil készülék
csatlakozását, amelyet nem használ,
vagy a készüléken állítson be
automatikus lecsatlakozási időt a mobil
készülékek kapcsolatának bontása
érdekében.
—
Az IPv6 címet írja zárójelek
[ ] közé.
―
Az állomásnévbe írt IPv6 cím nincs
zárójelek [ ] között. Az IPv6 cím
megadásához tegye a címet zárójelek [ ]
közé.
―
(pl.
[3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]
:140)
B
Bejegyzett számok
meghaladva.
―
Már 100 fiókot regisztrált, így nem
regisztrálható új fiók.
—
―
Gondoskodjon arról, hogy a chipkártyaolvasó USB csatlakozója megfelelően
csatlakozzon a készülékre.
—
Nem adhat hozzá.
C
Chipkártya nem
felismerhető.
Ha az USB adathordozó beállítása
[Blokkolás], módosítsa [Blokk. Felold.]
beállításra.
Csak rendszergazda.
―
A kiválasztott beállításokat csak akkor
módosíthatja, ha rendszergazdai
jogosultságokkal rendelkező
felhasználóként jelentkezik be.
7-16
—
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Üzenet
Ellenőrizendő tételek
Javító műveletek
Oldalszám
Cseréljen MK-t.
―
Cserélje ki a kijelzőn látható
karbantartási készletet. Cserélni kell a
karbantartási készletet és a cserét csak
hivatalos szervizszakember végezheti.
Forduljon a szervizképviselethez.
—
Cseréljen tonert.
―
Cserélje ki a tonertartályt a megadott
tonertartályra.
7-4. oldal
―
A készülék minőségének megőrzése
érdekében beállításokat végez. Kérem,
várjon.
—
Ellenőrizze a(z) #. kazettát.
―
Nyissa ki, majd zárja be a jelzett
kazettát.
―
Ez a bej. felh. név már
regisztrálva van.
―
A módosított bejelentkezési
felhasználónév már regisztrálva van.
Állítson be egy másik bejelentkezési
felhasználónevet.
—
Ez a fiókazonosító már
regisztrálva van.
―
A fiókazonosító már regisztrálva van.
Regisztráljon egy másik fiókazonosítót.
—
—
A kiválasztott fájl vagy fiók nem létezik.
―
D
Dob frissítése
Kérem, várjon.
E
F
Fájl törölve.
Ellenőrizze a dok. fiókot.
Ellenőrizze, hogy nincs-e törölve a fiók,
vagy a fájlt nem törölték vagy helyeztéke át.
Feladat nem hajtható
végre. Korlátozva
hitelesítései
beállításokkal.
―
Ez a feladat meg lett szakítva, mert a
Csoporthitelesítési beállítások által
korlátozva van. Válassza az [OK]
lehetőséget.
―
Feladat nincs tárolva.
―
A feladat meg lett szakítva. 
Nyomja meg az [OK] gombot.
―
Túllépte a Feladat-nyilvántartás által
meghatározott nyomatszámot?
Túllépte a Feladat-nyilvántartás által
meghatározott elfogadható
nyomatszámot. Nem nyomtat többet. A
feladat meg lett szakítva. Válassza az
[OK] lehetőséget.
—
―
A feladat külső feldolgozása során a
feladat-nyilvántartás megadása nem
sikerült. A feladat meg lett szakítva.
Válassza az [OK] lehetőséget.
—
―
A megadott fiók megtelt, és nincs más
elérhető tárolóegység; a feladat
megszakadt. Nyomja meg a [Vége]
gombot. Próbálja meg a feladat
végrehajtását ismét a fiókban levő
adatok nyomtatása vagy törlése után.
―
Nyomjon [OK] gombot.
Feladat-nyilv. korlát
túllépve.
Nyomjon [OK] gombot.
Fiók hiba.
Nyomjon [OK] gombot.
Fiók korlát elérve.*1
7-17
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Üzenet
Ellenőrizendő tételek
Javító műveletek
Oldalszám
G
Géphiba.
―
Hiba történt a készülékkel. Jegyezze fel
az üzenetkijelzőn megjelenő hibakódot,
és forduljon a szervizképviselethez.
—
―
A kiválasztott beállításokat csak akkor
módosíthatja, ha gépkezelői
jogosultságokkal rendelkező
felhasználóként jelentkezik be.
—
―
A fiókazonosító nem megfelelő.
—
Hívja a szervizt.
Gépkezelői jogosultság
szükséges.
H
Helytelen fiókazonosító.
Ellenőrizze a regisztrált fiókazonosítót.
Helytelen fiókazonosító.
―
A feladat külső feldolgozásakor
megadott fiókazonosító helytelen. A
feladat meg lett szakítva. Válassza az
[OK] lehetőséget.
—
Helytelen jelszó.
―
A jelszó nem egyezik a beállított
jelszóval. Adja meg a helyes jelszót.
―
Hiba történt.
―
A főkapcsoló megnyomásával kapcsolja
ki, majd nyomja meg újra a
bekapcsoláshoz. 
Ha az üzenet nem tűnik el, a főkapcsoló
megnyomásával kapcsolja ki, és
forduljon szervizképviselethez.
―
Hibás azonosító.
―
A saját feladatra vonatkozóan beírt
felhasználói azonosító nem helyes.
Ellenőrizze azt a felhasználói
azonosítót, amelyet a nyomtató
illesztőprogramján megadott.
—
Hibás bejelentkezési
felh.név vagy jelszó.
Feladat megszakítva.*1
―
A feladat külső feldolgozásakor
megadott bejelentkezési felhasználónév
vagy jelszó helytelen. Nyomja meg az
[OK] gombot.
―
Hibás bejelentkezési
felhasználónév vagy
jelszó.
―
Az NTLM szerver elutasította a
hitelesítést. Adja meg a helyes
bejelentkezési felhasználónevet vagy
jelszót.
―
Hozzáférés megtagadva.
―
A Bejelentkezés a meghatározott számú
alkalommal sikertelen volt, ezért nincs
több bejelentkezési próbálkozás.
Forduljon a rendszergazdához.
—
A behelyezett tonertartály regionális
specifikációi megfelelnek a gép
specifikációinak?
Helyezze be a készülékhez előírt tonert.
―
Nyomjon [OK]
gombot.*1
A főkapcsolót kapcsolja ki
és be.
Nem jelentkezhet be.
I
Ismeretlen toner van
behelyezve. PC
7-18
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Üzenet
Ellenőrizendő tételek
Javító műveletek
Oldalszám
Kétold nyomt nem leh.
erre a papírra.*1
Olyan papírtípust választott, amely nem
alkalmas duplex nyomtatásra?
A [Vál.] lehetőség kiválasztásával
választhat a rendelkezésre álló papírok
közül. A [Folytatás] lehetőség
kiválasztásával nyomtathat a duplex
funkció használata nélkül. A nyomtatás
megszakításához válassza a [Kilépés]
lehetőséget.
―
Kevés a toner.
―
Lassan ideje kicserélni a tonertartályt.
Szerezzen be új festéktartályt.
—
Korlátozva a feladat
nyilvántartás által.
―
Ez a feladat megszakadt, mert a
nyilvántartás korlátozza. Válassza az
[OK] lehetőséget.
—
―
Nyomja meg az [OK] gombot.
―
―
A hozzáadott fiók túllépi a fiókok
maximális számát.
—
K
Nyomjon [OK] gombot.
KPDL-hiba.
Nyomjon [OK] gombot.*1
M
Megtelt.
Nem adható több hozzá.
Törölje a felesleges fiókokat.
N
Nem eredeti festék.
A behelyezett toner cégünk saját
terméke?
A gyártó nem vállal felelősséget a nem
eredeti toner által okozott károkért. Ha
az aktuálisan behelyezett tonertartályt
szeretné használni, legalább 3
másodpercig tartsa egyszerre lenyomva
az [OK] és a [Mégse] gombot.
―
Nem érzékelhető
hozzáférési pont.
―
Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont
megfelelően van-e beállítva.
—
Nem hajtható végre.
―
Nem lehetséges az adatmegsemmisítés
végrehajtása, mivel egy feladat van
folyamatban stb.
―
Nem ismeri fel.
―
Ellenőrizze, hogy az azonosítókártyája
regisztrálva van-e.
—
Nem lehet a hálózatra
csatlakozni.
―
Nem lehet az opcionális hálózatra
csatlakozni. Ellenőrizze az opcionális
hálózati beállításokat.
—
―
Nyomja meg az [OK] gombot, és
ellenőrizze az alábbiakat:
—
Nyomja meg: [Súgó]
Ellenőrizze a hálózatot.
Nem lehet csatlakozni a
Hitelesítési kiszolgálóhoz.
• Regisztráció a hitelesítési kiszolgálóhoz
• A hitelesítési kiszolgálóhoz tartozó jelszó
és számítógépcím
• Hálózati kapcsolódás
Nem lehet csatlakozni.
―
Ez akkor jelenik meg, ha Wi-Fi vagy WiFi Direct kapcsolat nem jött létre.
Ellenőrizze a beállításokat, és
ellenőrizze a jel állapotokat.
7-19
—
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Üzenet
Nem lehet csatlakozni.
Ellenőrizendő tételek
―
Javító műveletek
Egyszerre több hozzáférési ponton is
megnyomta a nyomógombot?
Több hozzáférési pont
van.
Oldalszám
―
Adja meg a hozzáférési pontot, amelyet
használni szeretne, és nyomja meg újra
a nyomógombot.
Próbálja meg újra létrehozni a
kapcsolatot úgy, hogy egy rövid
várakozás után megad egy hozzáférési
pontot.
Nem sikerült lekérni a
hálózati felhasz- náló
adatait.
—
Hiba történt a felhasználó adatainak
lekérésében a hitelesítés után.
Jelentkezzen be újra.
―
Nincs több példány.
―
Csak egy példány lehetséges. A
nyomtatás folytatásához nyomja meg az
[OK] gombot.
―
―
Ha a papír elakad, a készülék leáll, és a
képernyő kijelzi az elakadás helyét.
7-23. oldal
Nyomjon [OK] gombot.
P
Papír elakadt kézi ad.-nál.
A papír elakadt a(z)
#.kazettában.
Hagyja a készüléket bekapcsolva, és
válassza a [Súgó] lehetőséget. A
papírelakadás megszüntetéséhez
kövesse az utasításokat.
A papír elakadt az
1.kazettában.
Papír útvonal hiba.
―
Nincs papírkazetta a nyomtatóban, vagy
a kazetta nincs megfelelően
behelyezve. A papírkazetta
visszahelyezése után folytathatja a
nyomtatást. Ha két vagy több opcionális
adagoló van behelyezve, és a legalsó
van kiválasztva, ugyanez az üzenet
jelenik meg akkor, ha a felső
papíradagoló és a nyomtatókazetta
nincs megfelelően behelyezve.
—
―
Kifogyott a papír a megjelenített
papírforrásból. Helyezzen be papírt a
megjelenített papírforrásba (opcionális
nagy kapacitású adagoló).
—
―
Hiba történt a RAM lemezzel. A feladat
visszavonva. Nyomja meg az [OK]
gombot.
—
Állítsa be a kazettát.
Papírt tömbadagolóba.
R
RAM lemez hiba.
Nyomjon [OK] gombot.
Az alábbiakban olvashatók a lehetséges
hibakódok és leírásuk.
04: Nincs elég hely a RAM lemezen. Ha
telepítve van az opcionális RAM lemez,
növelje meg a RAM lemez méretét a
Rendszermenü RAM lemez
beállításának módosításával.
7-20
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Üzenet
Ellenőrizendő tételek
Javító műveletek
Oldalszám
S
SD kártyahiba.
―
Hiba történt az SD kártyán. A feladat
visszavonva. Válassza az [OK]
lehetőséget.
Nyomjon [OK] gombot.
―
A hibakódok az alábbiak:
04: Nincs elég hely az SD kártyán a
művelet elvégzéséhez. Helyezzen át
adatokat, vagy törölje a nem szükséges
adatokat.
SSD hiba.
―
Hiba történt az SSD-n. A feladat
visszavonva. Válassza a [Vége]
lehetőséget.
Nyomjon [OK] gombot.
―
A hibakódok az alábbiak:
01: Az egyszerre menthető
adatmennyiséget túllépte. Kapcsolja ki
és be a készüléket. Ha a hiba még
mindig fennáll, ossza fel a fájlt
kisebbekre. Ha a hiba a fájlok felosztása
után is fennmarad, akkor a megadott fájl
sérült lehet. Törölje a fájlt.
04: Nincs elég hely az SSD-n a művelet
elvégzéséhez. Helyezzen át adatokat,
vagy törölje a nem szükséges adatokat.
T
Tegyen papírt a(z) #.
kazettába.
Kifogyott a papír a jelzett
papírkazettából?
Kifogyott a papír a megjelenített
papírforrásból. Helyezzen be papírt a
megjelenített papírforrásba
(papírkazetták, kézi adagoló vagy
opcionális papíradagolók).
3-4. oldal
Adjon papírt a kézi
adagolóba.
A megadott méretű papír van a kézi
adagolóban?
Töltsön be papírt a(z) #.
kazettába.
Kifogyott a papír a jelzett
papírkazettából?
Helyezzen be papírt.
3-4. oldal
Egyezik a kiválasztott papírméret és a
megadott papírforrásba betöltött
papírméret?
Helyezzen be papírt.
3-11. oldal
A [Vál.] lehetőség kiválasztásával
választhat más papírforrást. Az [OK]
lehetőség kiválasztásával nyomtathat az
aktuálisan kiválasztott papírforrásra.
A4
↑↓ (Felváltva jelenik meg)
Eltérő papírméret beállítva.
Ellenőrizze a papírméretet.
Töltsön be papírt a(z) #.
kazettába.
(papírméret)
(papírtípus)
Töltsön be a papírt a kézi
adagolóba.
(papírméret)
(papírtípus)
Töltsön papírt a nagy
kapacitású ad.ba
(papírméret)
(papírtípus)
A [Vál.] lehetőség kiválasztásával
választhat más papírforrást. A
[Folytatás] lehetőség kiválasztásával
nyomtathat az aktuálisan kiválasztott
papírforrásra.
3-4. oldal
3-11. oldal
A nyomtatás megszakításához válassza
a [Kilépés] lehetőséget.
Egyezik a kiválasztott papírméret és a
megadott papírforrásba betöltött
papírméret?
A nagy kapacitású adagolóban nincs a
nyomtatási adatoknak megfelelő papír.
Töltse be a papírt a kézi adagolóba.
A nyomtatás folytatásához nyomja meg
a [Folytatás] gombot.
Ha egy másik papírforrásról szeretne
nyomtatni, az [Vál.] megnyomásával
jelenítse meg a [Választható:]
lehetőséget, majd módosítsa a
papíradagolás forrását. A nyomtatást a
[Mégse] megnyomásával szakíthatja meg.
7-21
―
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Üzenet
Ellenőrizendő tételek
Javító műveletek
Oldalszám
U
USB-meghajtó hiba.
―
Hiba történt az USB-meghajtón. A
feladat leállt. Nyomja meg az [OK]
gombot.
Nyomjon [OK] gombot.
―
A hibakódok az alábbiak:
01: Az egyszerre menthető
adatmennyiséget túllépte. Kapcsolja ki
és be a készüléket. Ha a hiba továbbra
is előfordul, az USB-meghajtó nem
kompatibilis a készülékkel. Használjon
olyan USB-meghajtót, amely ezzel a
készülékkel lett formázva. Ha az USBmeghajtó nem formázható, akkor sérült.
Csatlakoztasson egy kompatibilis USBmeghajtót.
V
Visszavonás
folyamatban...
―
Akkor jelenik meg, amikor az
adatküldést a felhasználó megszakítja.
―
Nyitva van valamelyik egység fedele?
Csukja le a képernyőn jelzett fedelet.
―
Z
Zárja be a hátlapot.
Zárja a hátsó fedelet.
Zárja le a fedelet.
*1 Ha az Auto hibatörlés beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik. Az Auto hibatörlésre
vonatkozó részletekért lásd:
Angol nyelvű használati útmutató
7-22
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Papírelakadás megszüntetése
Ha a készülékben elakad a papír, az üzenetkijelzőn megjelenik a "Papírelakadás" üzenet, és a készülék leáll.
A papírelakadás megszüntetésével kapcsolatban tekintse át a következő eljárásokat.
Az elakadás helyére utaló jelzőfények
1 A papírelakadás helyét mutatja.
1
A papír
elakadt a
1.kazettában.
2
2 Megjeleníti a Súgó képernyőt.
Súgó
Figyelem
MEGJEGYZÉS
A Súgó képernyőre vonatkozó részletekért lásd:
Súgó képernyő (2-12. oldal)
Ha papírelakadás történik, a papírelakadás helye, valamint a papírelakadás megszüntetésére vonatkozó utasítások
megjelennek a kijelzőn.
A papír
elakadt a
1.kazettában.
A
D
E
B
C
B
Súgó
F
G
B
B
B
Papírelakadás helye jelző
Papírelakadás helye
Oldalszám
A
Kézi adagoló tálca
7-24. oldal
B
1–5. kazetta
7-25. oldal
C
Duplex egység
7-26. oldal
D
A gépen belül
7-27. oldal
E
Belső tálca/ A hátsó fedélen belül
7-28. oldal
F
Nagy kapacitású adagoló
7-30. oldal
G
Duplex egység (behelyezett nagy kapacitású
adagolóval)
7-31. oldal
7-23
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
A papírelakadás megszüntetése után a gép ismét bemelegszik, és a hibaüzenet eltűnik. A gép az elakadáskor
nyomtatott oldal nyomtatásával folytatja a feladatot.
Óvintézkedések a papírelakadásokkal kapcsolatban
•
Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
•
Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A
készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.
FIGYELEM!
A rögzítőegység nagyon forró. Az égési sérülés veszélye miatt legyen nagyon körültekintő, amikor ezen a
területen dolgozik.
Kézi adagoló tálca
1
2
7-24
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
1–5. kazetta
Az 1–5. kazettában elakadt papír kezelése azonos. Ez a rész az 1. kazettát használva példaként ismerteti a műveletet.
1
2
7-25
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Duplex egység
1
2
3
7-26
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
A gépben
1
2
3
Ha a papír a görgők között akadt el, húzza ki a papír normál haladási iránya felé.
Ha nem találja az elakadt papírt, ellenőrizze a nyomtató belsejét hátulról.
Belső tálca/ A hátsó fedélen belül (7-28. oldal)
7-27
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
4
Belső tálca/ A hátsó fedélen belül
1
2
7-28
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
3
Ha nem talál elakadt papírt, ellenőrizze a készülék hátuljánál is.
FIGYELEM!
A rögzítőegység nagyon forró. Az égési sérülés veszélye miatt legyen nagyon
körültekintő, amikor ezen a területen dolgozik.
4
7-29
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
Nagy kapacitású adagoló
1
2
3
7-30
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
4
Duplex egység (behelyezett nagy kapacitású adagolóval)
1
2
3
7-31
Hibaelhárítás > Hibaelhárítás
4
5
6
7-32
8
Függelék
Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:
Kiegészítő berendezések ...................................................................................................................................
A kiegészítő berendezések áttekintése ...................................................................................................
Karakterbevitel ...................................................................................................................................................
A gombok használata ..............................................................................................................................
Műszaki adatok ..................................................................................................................................................
Készülék ..................................................................................................................................................
Nyomtató funkciók ...................................................................................................................................
Papíradagoló (500 lap) (Opcionális) ........................................................................................................
Nagy kapacitású adagoló (2000 lap) (Opcionális) ...................................................................................
8-1
8-2
8-2
8-3
8-3
8-4
8-4
8-6
8-7
8-7
Függelék > Kiegészítő berendezések
Kiegészítő berendezések
A kiegészítő berendezések áttekintése
A készülékhez az alábbi kiegészítő berendezések állnak rendelkezésre:
(1) Card Authentication Kit(B)
(12) PF-3100
(11) IB-36
(2) PF3110
(10) PT-320
(3) CA-3100
(4) Expansion Memory
(5) SD Memory Card
SDHC Memory Card
Szoftver opció
(13) UG-33
(6) HD-6/HD-7
(14) USB Keyboard
8-2
(7) IB-50
(8) IB-51
(9) Parallel Interface 
Kit IB-32B
Függelék > Karakterbevitel
Karakterbevitel
A gombok használata
Használja az alábbi gombokat a karakterek beviteléhez.
1
Fióknév
7
6
ABC
Szöveg
5
2
8
3
4
Szám
Kijelző/Gomb
Leírás
1
Üzenetkijelző
A beírt karaktert jeleníti meg
2
Nyíl gombok
Megnyomásukkal kiválaszthatja a beviteli pozíciót, vagy karaktereket választhat ki a karakterlistából.
3
Számbillentyűzet.
Megnyomásukkal karakterek és szimbólumok írhatók be.
4
[Törlés] gomb
Megnyomásával karakterek törölhetők.
5
[OK] gomb
Megnyomásával a beírást véglegesíti, és visszatér a beírás előtti képernyőre. Szimbólum
beírásakor, megnyomásával erősíti meg a kiválasztott szimbólumot.
6
Jobb oldali
választógomb
Megnyomásával a beírandó karaktert választhatja ki. (Amikor a [Szöveg] látható)
7
Bal oldali
választógomb
8
Kurzor
A karakterek a kurzor helyén kerülnek beírásra.
8-3
Függelék > Műszaki adatok
Műszaki adatok
FONTOS
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
Készülék
Tétel
Leírás
Típus
Asztal
Nyomtatási módszer
Félvezető lézeren alapuló elektrofotográfia
Papírsúlyok
Papírkazetta
60–120 g/m2
Kézi adagoló
tálca
60–220 g/m2
Papírkazetta
Normál, Durva, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes,
Előlyukasztott, Fejléces, Jó minőségű, 1–8. egyéni
(Duplex: ugyanaz, mint az egyoldalas)
Kézi adagoló
Normál, Fólia (írásvetítő), Durva, Pergamen, Címke,
Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott,
Fejléces, Boríték, Vastag, Jó minőségű, 1–8. egyéni
Papírkazetta
A4, A5, A5 (fekvő), A6*1, B5, B6*1, Letter, Legal, Statement,
Statement (fekvő)*2, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K,
B5 (ISO), Boríték DL*1, Boríték C5, Oufuku Hagaki*1, Egyéni
(P-4532DN: 140 × 210 - 216 × 356 mm,
P-5032DN/P-5532DN: 105 × 148 - 216 × 356 mm)
Kézi adagoló
tálca
A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal,
Statement, Statement (fekvő), Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO),
Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6 3/4, Boríték Monarch, Boríték DL,
Boríték C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Válasz levelezőlap),
Youkei 4, Youkei 2, Egyéni (70 × 148 mm - 216 × 356 mm)
Papírtípus
Papírméret
Banner lap (216 × 470,1 mm - 216 × 915 mm)
Bemelegedési
idő (22°C, 60%)
Bekapcsolás
P-4532DN: 16 másodperc vagy kevesebb
P-5032DN: 20 másodperc vagy kevesebb
P-5532DN: 25 másodperc vagy kevesebb
Alvó üzemmód
P-4532DN: 15 másodperc vagy kevesebb
P-5032DN: 20 másodperc vagy kevesebb
P-5532DN: 25 másodperc vagy kevesebb
Papírkapacitás
Papírkazetta
500 lap (80 g/m2) *3
Kézi adagoló
tálca
100 lap (80 g/m2)
*1 P-5032DN/P-5532DN.
*2 P-5032DN/P-5532DN csak hüvelykes modelleken.
*3 A kazettában látható felső magasságkorlátot jelző vonalig.
8-4
Függelék > Műszaki adatok
Tétel
Kimeneti tálca
kapacitás
Felső tálca
Leírás
2
P-4532DN: 250 lap (80 g/m )
P-5032DN/P-5532DN
500 lap (80 g/m2)
Képnyomtatási rendszer
Félvezető lézer és elektrofotográfia
Memória
512 MB
Csatoló
Szabványos
USB-csatoló csatlakozója: 1 (nagysebességű USB)
Hálózati csatoló: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB Port: 2 (nagysebességű USB)
Opció
eKUIO: 1
Hőmérséklet
10–32,5 °C
Páratartalom
15–80%
Tengerszint
feletti
magasság
Max. 3 500 m
Megvilágítás
Max. 1 500 lux
Méretek
(szél. × mélys. ×
mag.)
P-4532DN
380 × 410 × 285 mm
P-5032DN
P-5532DN
380 × 410 × 320 mm
Súly
(tonertartály
nélkül)
P-4532DN
Körülbelül 14,1 kg
P-5032DN
P-5532DN
Körülbelül 15,3 kg
Működési
Környezet
Szükséges hely (szél. × mélys.)
380 × 613 mm
(a kézi adagolóval)
Áramforrás
P-4532DN:
230 V Specifikációs modell: 220–240 V
50/60 Hz 5,4 A
P-5032DN/P-5532DN:
230 V Specifikációs modell: 220–240 V
A készülék áramfogyasztása
hálózati készenléti állapotban (ha
az összes hálózati port
csatlakoztatva van.)
50/60 Hz 5,6 A
Az információk az alábbi weboldalakon találhatók:
http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/
environment
http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umweltenergieverbrauch-sicherheit
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Opcionális tartozékok
Kiegészítő berendezések (8-2. oldal)
8-5
Függelék > Műszaki adatok
Nyomtató funkciók
Tétel
Nyomtatási
sebesség
P-4532DN
P-5032DN
P-5532DN
Első nyomtatás ideje (A4,
kazettából)
Leírás
A4
45 lap/perc
Letter
47 lap/perc
Legal
38 lap/perc
B5
36 lap/perc
A5
23 lap/perc
Statement
23 lap/perc
A4
50 lap/perc
Letter
52 lap/perc
Legal
42 lap/perc
B5
40 lap/perc
A5
27 lap/perc
A5 (fekvő)
74 lap/perc
Statement
27 lap/perc
Statement (fekvő)
76 lap/perc
A6
27 lap/perc
A4
55 lap/perc
Letter
57 lap/perc
Legal
46 lap/perc
B5
44 lap/perc
A5
29 lap/perc
A5 (fekvő)
82 lap/perc
Statement
29 lap/perc
Statement (fekvő)
84 lap/perc
A6
29 lap/perc
P-4532DN: 5,3 másodperc vagy kevesebb
P-5032DN: 5,4 másodperc vagy kevesebb
P-5532DN: 4,5 másodperc vagy kevesebb
Felbontás
Gyors1200, Finom1200, 600 dpi
Operációs rendszer
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 
Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, 
Windows Server 2016, Windows Server 2019, 
Mac OS 10.9 vagy frissebb
Csatoló
USB-csatoló csatlakozója: 1 (nagysebességű USB)
Hálózati csatoló: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Opcionális csatoló (opció): 1 (IB-50/IB-51 felszereléséhez)
Vezeték nélküli LAN (opció): 1 (IB-36 felszereléséhez)
Oldalleírás nyelve
PRESCRIBE
Emuláció
PCL6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3, XPS, Open XPS, TIFF/JPEG, IBM
Proprinter, LQ-850, LinePrint
8-6
Függelék > Műszaki adatok
Papíradagoló (500 lap) (Opcionális)
Tétel
Leírás
Papíradagolási módszer
Tapadást tartó adagoló (Lapok száma: 500, 80 g/m²)
Papírméret
A4, A5, B5, B6, Folio, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II,
216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO), Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6 3/4,
Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Oufuku Hagaki (Válasz
levelezőlap) Youkei 4, Youkei 2, Egyéni (92 × 162 mm 216 × 356 mm)
Támogatott papírok
Papírsúly: 60–120 g/m²
Papírtípusok: Normál, Durva, Újrahaszn., Előnyomott, Bond, Színes,
Előlyukasztott, Fejléces, Letter, Jó minőségű, 1–8. egyéni
Méretek (szél. x mélys. x mag.)
380 × 410 × 121 mm
Súly
3,8 kg vagy kevesebb
Nagy kapacitású adagoló (2000 lap) (Opcionális)
Tétel
Leírás
Papírméret
Boríték Monarch, Boríték #10, Boríték DL, Boríték C5, Executive,
Letter, A4, B5, A5, A6, B6, Boríték #9, Boríték #6, ISO B5, Egyéni,
Hagaki, Oufuku Hagaki, 16K, Statement, Youkei 2 és Youkei 4
Papírtípus
Normál, Fólia, Előnyomott, Címke, Bond, Újrahaszn., Pergamen,
Durva, Fejléces, Színes, Előlyuk., Boríték, Karton, Vastag, Jó
minőségű és 1–8. egyéni
Papírkapacitás
2 000 lap (75 g/m2)
Méretek (szél. × mélys. × mag.)
345 × 420 × 371 mm
Súly
7,5 kg vagy kevesebb
MEGJEGYZÉS
Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a kereskedő vagy a szervizképviselet segítségét.
8-7
Tárgymutató
Bejelentkezés 2-13, 2-14
Felső tálca 2-2
Fixáló egység fedele 2-3
Fogantyúk 2-2
Főkapcsoló 2-2
Számok
1. hátsó fedél 2-2
1. kazetta 2-2
2 - 5. hátsó fedél 2-5
2 - 5. kazetta 2-5
G
Google Cloud Print 4-8
GPL/LGPL 1-8
A
A dátum és az idő beállítása 2-15
A használatra vonatkozó óvintézkedések 1-4
A használt festéktartály cseréje 7-9
A készülék részei 2-2
A készülékhez kapott útmutatók vii
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések 3-3
A termék használatának korlátozása 1-6
A tonertartály cseréje 7-4
A számláló ellenőrzése 2-31
AirPrint 4-8
Alvó szint 2-20
Automatikus alvó üzemmód 2-19
Automatikus kétoldalas nyomtatás funkció 1-11
Az útmutató biztonsági irányelvei 1-2
Az útmutatóban használt jelölések x
B
Bejelentkezés 2-13
Bekapcsolás 2-9
Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN
használata során 1-6
Cs
Csatlakoztatás
LAN-kábel 2-7
Tápkábel 2-8
USB-kábel 2-8
Csendes mód 6-4
D
Dokumentumadagoló
A készülék részei 2-2
Duplex 6-4
E
EcoPrint 6-4
Egyszerű bejelentkezés 2-13
Elhasznált festéket tartalmazó tartály 2-4
Első nyomtatás ideje 8-6
Embedded Web Server RX 2-32
Energiagazdálkodás 1-11
Energiatakarékosság-szabályozási funkció 1-11
Energy Star (ENERGY STAR®) Program 1-11
Erőforrás-megtakarítás - Papír 1-11
F
Felbontás 8-6
Felhasználói bejelentkezés felügyeletet
H
Hálózat
Előkészítés 2-19
Hálózati beállítások
Vezetékes hálózat konfigurálása 2-16
Hálózati csatlakozó 2-3
Hálózati csatoló 2-6
Hibaelhárítás 7-11
Hibaüzenetek értelmezése 7-15
Hibák elhárítása 7-11
J
Jelölések 1-2
Jogi információk 1-7
K
Kapcsolódási mód 2-6
Karakterbevitel 8-3
Kazetta
Papír betöltése 3-4, 3-8
Papírméret és papírtípus 3-15
Kazetta beállítása 3-15
Kábelek 2-6
Kezelőpanel 2-2
Kézi adagoló tálca 2-3
Papírméret és papírtípus megadása 3-17
Kijelentkezés 2-14
Kikapcsolás 2-9
Kinyomtatott oldalak számlálása
Számláló 2-31
Környezet 1-3
L
LAN-kábel 2-6
Csatlakoztatás 2-7
Lopásgátló zár foglalata 2-2
M
Megjegyzés 1-2
Monotype Imaging License Agreement 1-9
Mopria 4-8
Műszaki adatok 8-4
Készülék 8-4
Nyomtató funkciók 8-6
Papíradagoló (500 lap) (Opcionális) 8-7
Ny
Nyomtatás számítógépről 4-2
Tárgymutató-1
U
Nyomtatási beállítások 4-5
Nyomtatási sebesség 8-6
Nyomtató
Nyomtatási beállítások 4-5
Nyomtató illesztőprogram
Súgó 4-7
USB Port 2-3
USB-csatoló 2-6
USB-csatoló csatlakozója 2-3
USB-kábel
Csatlakoztatás 2-8
USB-meghajtó foglalat 2-2
O
V
Opcionális csatoló 2-3
Opció
Áttekintés 8-2
OpenSSL License 1-8
Original SSLeay License 1-8
Védjeggyel ellátott nevek 1-7
W
Wi-Fi Direct
Nyomtatás 4-8
P
Papír
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések 3-3
Borítékok betöltése 3-14
Karton betöltése 3-14
Papír betöltése 3-2
Papír betöltése a kazettákba 3-4
Papír betöltése a kézi adagolóba 3-11
Papírméret és papírtípus 3-15
Statement papír betöltése a kazettákba 3-8
Papírelakadás 7-23
1 - 5. kazetta 7-25
Kézi adagoló tálca 7-24
Papírelakadás helye jelző 7-23
Papírhosszúság-vezető 2-3, 3-5, 3-8
Papírméret-választó tárcsa 2-3
Papírrögzítő 2-2, 2-5, 3-18
Papírszélesség-vezetők 2-3, 3-5, 3-8
Product Library viii
R
Regisztráló görgő 2-4
Rendszeres karbantartás 7-2
A tonertartály cseréje 7-4
Használt festéktartály cseréje 7-9
S
Súgó képernyő 2-12
T
Tápkábel
Csatlakoztatás 2-8
TCP/IP (IPv4)
Beállítások 2-16
Telepítés
Eltávolítás 2-28
Macintosh 2-29
Szoftver 2-21
Windows 2-22
Tisztítás 7-2
Papírtovábbító egység 7-2
Tonertartály 2-4
Tonertartály-zár karja 2-4
Törl.nyomt.után 6-5
Tárgymutató-2
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
201.
273*(+8000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement