Triumph-Adler P-5532DN Print system Brugermanual

Triumph-Adler P-5532DN Print system Brugermanual
P-5532DN
P-5032DN
P-4532DN
OPERATØRHÅNDBOK
/HVGHQQHRSHUDW¡UKnQGERNHQI¡UGXEHJ\QQHUnEUXNH
PDVNLQHQRJRSSEHYDUGHQLQ UKHWHQDYPDVNLQHQVOLNDW
GXOHWWNDQVOnRSSLGHQ
1-0
> Forord
Forord
Takk for at du har kjøpt denne maskinen.
Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og
enkel feilsøking ved behov, slik at maskinen alltid vil være i god stand.
Vennligst les denne operatørhåndboken før du bruker maskinen.
For å opprettholde god kvalitet, anbefaler vi at du bruker originale tonerbeholdere som må
bestå en rekke kvalitetskontroller.
Bruk av uekte tonerkassetter kan forårsake feil.
Vi vil ikke stå ansvarlige for skader forårsaket av bruk av tredjepartleverandører i denne maskinen.
Kontrollere maskinens serienummer
Plasseringen av maskinens serienummer er vist på figuren.
Maskinens serienummer er nødvendig ved henvendelser til serviceteknikeren. Sjekk nummeret før du kontakter din
servicerepresentant.
i
Innhold
Forord ...................................................................................................................................... i
Innhold ................................................................................................................................... ii
Maskinfunksjoner .................................................................................................................. v
Håndbøker som følger med maskinen .............................................................................. vii
Om operatørhåndboken (denne håndboken) .................................................................... ix
Oppbygging av håndboken .......................................................................................... ix
Konvensjoner i denne håndboken ................................................................................. x
Menyoversikt ....................................................................................................................... xii
1
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon ............. 1-1
Merknad .............................................................................................................................. 1-2
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken ............................................................ 1-2
Miljø ........................................................................................................................... 1-3
Forholdsregler ved bruk ............................................................................................ 1-4
Lasersikkerhet (Europa) ............................................................................................ 1-5
Samsvar og overensstemmelse ................................................................................ 1-5
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-5
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-5
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN (hvis utstyrt) .............................. 1-6
Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt) ....................................................... 1-6
Informasjon om rettslige forhold ................................................................................ 1-7
Kontrollfunksjon for strømsparing ........................................................................... 1-11
Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift .................................................................... 1-11
Ressurssparing - Papir ............................................................................................ 1-11
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon" ................................................... 1-11
Energy Star (ENERGY STAR®) program ............................................................... 1-11
2
Installere og sette opp maskinen ......................................................... 2-1
Navn på deler ..................................................................................................................... 2-2
Maskinen utvendig .................................................................................................... 2-2
Kontakter/interiør ....................................................................................................... 2-3
Med ekstrautstyr ........................................................................................................ 2-5
Koble til maskinen og andre enheter .............................................................................. 2-6
Koble til kabler ................................................................................................................... 2-7
Koble til LAN-kabel .................................................................................................... 2-7
Koble til USB kabel ................................................................................................... 2-8
Koble til strømkabelen ............................................................................................... 2-8
Slå på/av ............................................................................................................................. 2-9
Slå på ........................................................................................................................ 2-9
Slå av ........................................................................................................................ 2-9
Ved hjelp av betjeningspanelet ...................................................................................... 2-10
Betjeningspanelets taster ........................................................................................ 2-10
Betjeningsmetode ................................................................................................... 2-11
Hjelp-skjerm ............................................................................................................ 2-12
Pålogging/avlogging ....................................................................................................... 2-13
Pålogging ................................................................................................................ 2-13
Avlogging ................................................................................................................ 2-14
Standardinnstillingene for maskinen ............................................................................ 2-15
Angi dato og klokkeslett .......................................................................................... 2-15
Nettverksinnstillinger ...................................................................................................... 2-16
Konfigurere kablet nettverket .................................................................................. 2-16
Funksjon for strømsparing ............................................................................................. 2-19
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus .................................................................. 2-19
Regel for slå av (modeller for Europa) .................................................................... 2-20
Installere programvare .................................................................................................... 2-21
Programvare på DVD (Windows) ............................................................................ 2-21
Installere programvare i Windows ........................................................................... 2-22
Avinstallere programvaren ...................................................................................... 2-28
Installere programvare på Mac-maskin ................................................................... 2-29
Kontrollere teller .............................................................................................................. 2-31
ii
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Tilgang Embedded Web Server RX ........................................................................
Endre sikkerhetsinnstillinger ...................................................................................
Endre enhetsinformasjon ........................................................................................
3
2-32
2-33
2-34
2-36
Klargjøring for bruk ............................................................................... 3-1
Legge inn papir .................................................................................................................. 3-2
Forholdsregler for å legge inn papir .......................................................................... 3-3
Laste inn kassettene ................................................................................................. 3-4
Legge Statement inn i kassettene
(P-5032DN/P-5532DN for tommer-modeller) ............................................................ 3-8
Legge inn papir i universalskuffen ........................................................................... 3-11
Angi papirstørrelse og medietype ........................................................................... 3-15
Papirstopper .................................................................................................................... 3-18
4
Utskrift fra PC ......................................................................................... 4-1
Utskrift fra PC ....................................................................................................................
Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse ...................................................
Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger ........................................................
Skriverdriverhjelp ......................................................................................................
Endre standardinnstillingene for skriverdriveren (Windows 10) ................................
Avbryt utskrift fra en datamaskin ...............................................................................
Utskrift med AirPrint .........................................................................................................
Skrive ut med Google Cloud Print ...................................................................................
Utskrift med Mopria ...........................................................................................................
Utskrift med Wi-Fi Direct ..................................................................................................
Status Monitor ...................................................................................................................
Få tilgang til Status Monitor .......................................................................................
Gå ut av Status Monitor ............................................................................................
Status Monitor-visning ...............................................................................................
5
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Drift på maskinen ................................................................................... 5-1
Avbryte jobber ................................................................................................................... 5-2
6
Bruke ulike funksjoner .......................................................................... 6-1
Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen ...............................................................
Egendefinerte bokser (utskrift) ..................................................................................
USB-enhet (Skrive ut Dokumenter) ...........................................................................
Funksjoner .........................................................................................................................
EcoPrint .....................................................................................................................
Tosidig .......................................................................................................................
Stillemodus ................................................................................................................
Slett etter Utskrift (Slett v/utskrift) ..............................................................................
7
6-2
6-2
6-3
6-4
6-4
6-4
6-4
6-5
Feilsøking ............................................................................................... 7-1
Ordinært vedlikehold ........................................................................................................ 7-2
Rengjøring ................................................................................................................. 7-2
Skifte tonerbeholderen .............................................................................................. 7-4
Skifte toneravfallsboks .............................................................................................. 7-9
Feilsøking ......................................................................................................................... 7-11
Løse funksjonsfeil ................................................................................................... 7-11
Reagere på meldinger ............................................................................................. 7-15
Fjerne papirstopp .................................................................................................... 7-22
iii
8
Tillegg ...................................................................................................... 8-1
Tilleggsutstyr ..................................................................................................................... 8-2
Oversikt over tilleggsutstyr ........................................................................................ 8-2
Registreringsmetode for tegn .......................................................................................... 8-3
Bruk av tastene ......................................................................................................... 8-3
Spesifikasjoner .................................................................................................................. 8-4
Maskin ....................................................................................................................... 8-4
Skriverfunksjoner ...................................................................................................... 8-6
Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr) .......................................................................... 8-7
Bulkmater (2000-ark) (tilleggsutstyr) ......................................................................... 8-7
Register .................................................................................................................. Register-1
iv
> Maskinfunksjoner
Maskinfunksjoner
Maskinen er utstyrt med mange nyttige funksjoner.
Bruke ulike funksjoner (side 6-1)
Her er noen eksempler.
Optimaliserer arbeidsflyten
Spar energi og kostnader
Lagre ofte brukte dokumenter i
maskinen (Egendefinert boks)
Spar energi ved behov 
(Energisparer-funksjon)
Bruk mindre toner for utskrift 
(EcoPrint)
Off
Du kan lagre det ofte brukte dokumentet i
maskinen og skrive det ut når det trengs.
Se English Operation Guide
Maskinen er utstyrt med en
energisparerfunksjon som automatisk slår
inn i hvilemodus.
Funksjon for strømsparing (side 2-19)
Du kan spare toner med denne
funksjonen.
Når du bare trenger å sjekke det trykte
innholdet, for eksempel prøveopplag eller
dokumenter for intern bekreftelse, bruk
denne funksjonen for å spare toner.
Bruk denne funksjonen når en utskrift av
høy kvalitet ikke er nødvendig.
EcoPrint (side 6-4)
Spar energi og kostnader
Styrke sikkerheten
Reduser papirbruk 
(Papirsparende utskrift)
Beskytt data på SSD 
(Kryptering/overskriving)
Forhindre tap av ferdige dokumenter
(Privat utskrift)
Du kan skrive ut originaler på begge sider
av papiret. Du kan også skrive ut flere
originaler på ett ark.
Du kan overskrive unødvendig data som
er igjen på SSD automatisk.
Du kan midlertidig lagre et
skriverdokument i maskinen. Ved å skrive
ut dokumentet fra maskinen forhindrer du
at noen tar dokumentet.
Tosidig (side 6-4)
For å hindre en ekstern lekkasje, er
maskinen i stand til å kryptere data før du
skriver det til SSD.
Se English Operation Guide
v
Se English Operation Guide
> Maskinfunksjoner
Styrke sikkerheten
Bruke funksjoner mer effektivt
Logg inn med ID-kort
(Kortautentisering)
Styrke sikkerheten 
(Innstillinger for Administrator)
Gjør maskinen stille 
(Stillemodus)
Ulike funksjoner er tilgjengelige for
administratorer for å styrke sikkerheten.
Du kan gjøre maskinen stille ved å
redusere driftstøy. Du kan konfigurere
denne modusen etter jobb.
OK !
Du kan logge inn ved å berøre et ID-kort.
Du trenger ikke å oppgi brukernavn og
passord.
Se English Operation Guide
Se English Operation Guide
Stillemodus (side 6-4)
Bruke funksjoner mer effektivt
Installer maskinen uten problemer
med nettverkskabler (trådløst nettverk)
Bruke USB-enhet
(USB-enhet)
Utfør fjernstyring
(Embedded Web Server RX)
I et miljø der det trådløse LAN brukes,
kan du installere maskinen uten
problemer med nettverkskablene. I tillegg
støttes Wi-Fi Direct.
Det er nyttig når du trenger å skrive ut
dokumentet utenfor kontoret ditt, ellers
kan du ikke skrive ut dokumentet fra din
PC.
Du kan få tilgang til maskinen eksternt for
å skrive ut, sende eller laste ned data.
Se English Operation Guide
Du kan skrive ut dokumentet fra USBenheten ved å koble den direkte inn i
maskinen.
Se English Operation Guide
vi
Administratorer kan konfigurere
maskinens atferd eller
administratorinnstillinger.
Embedded Web Server RX (side 232)
> Håndbøker som følger med maskinen
Håndbøker som følger med maskinen
Følgende håndbøker følger med maskinen. Se hver veiledning etter behov.
Innholdet i håndboken kan endres uten varsel for formålet å forbedre maskinens utførelse.
Trykte håndbøker
Start bruken av
maskinen raskt
Quick Guide
Forklarer hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene i maskinen, hvordan du bruker
praktiske funksjoner, hvordan du utfører rutinemessig vedlikehold, og hva man skal gjøre
når det oppstår problemer.
Safety Guide
For sikker bruk av
maskinen
Gir sikkerhetsinformasjon og advarsler for installasjonsmiljøer og bruk av maskinen. Du må
lese denne håndboken før du bruker maskinen.
Safety Guide (P-4532DN/P-5032DN/P-5532DN)
Indikerer plassbehovet for maskininstallasjon, og beskriver advarende etiketter og annen
sikkerhetsinformasjon. Du må lese denne håndboken før du bruker maskinen.
vii
> Håndbøker som følger med maskinen
Håndbøker (PDF) på DVD (Product Library)
Bruk maskinen nøye
Bruk ID-kort
Styrke sikkerheten
Enkelt registrere
informasjon om
maskinen og
konfigurere
innstillinger
Operatørhåndbok (denne håndboken)
Forklarer hvordan du legger i papir og foretar grunnleggende operasjoner, og viser
standardinnstillinger og annen informasjon.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Forklarer hvordan du utfører autentisering ved hjelp av ID-kort.
Data Encryption/Overwrite OPERATION GUIDE
Forklarer hvordan man innfører og bruker funksjonen Datakryptering/overskriv, og hvordan du
kan overskrive og kryptere data.
Embedded Web Server RX User Guide
Forklarer hvordan du åpner maskinen fra en nettleser på datamaskinen for å kontrollere og
endre innstillinger.
Skrive ut data fra en
datamaskin
Printing System Driver User Guide
Skriv ut en PDF-fil
direkte
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Overvåke maskinen og
skrivere på nettverket
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Forklarer hvordan du installerer skriverdriveren og bruker skriverfunksjonen.
Forklarer hvordan du skriver ut PDF-filer uten å starte Adobe Acrobat eller Reader.
Forklarer hvordan du overvåker nettverkets utskriftssystem (maskinen) med NETWORK
PRINT MONITOR.
PRESCRIBE Commands Command Reference
Skrive ut uten bruk av
skriverdriver
Viser språket i skriveren (PRESCRIBE kommandoer).
PRESCRIBE Commands Technical Reference
Beskriver PRESCRIBE kommandoenes funksjon og styring for hver type emulering.
Justere
utskriftsposisjonen
Maintenance Menu User Guide
Vedlikeholdsmenyen forklarer hvordan du konfigurerer utskriftsinnstillinger.
Installere følgende versjoner av Adobe Reader for å se håndbøkene på DVD.
Versjon 8.0 eller nyere
viii
> Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Oppbygging av håndboken
Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler.
Kapittel
Innhold
1
Informasjon om rettslige forhold
og sikkerhetsinformasjon
Gir forholdsregler vedrørende bruk av maskinen og varemerke.
2
Installere og sette opp
maskinen
Forklarer en del navn, kabelforbindelser, installasjon av programvaren, pålogging,
utlogging, og andre forhold knyttet til administrasjon av maskinen.
3
Klargjøring for bruk
Forklarer forberedelser og innstillinger som kreves for å kunne bruke maskinen, for
eksempel hvordan du bruker betjeningspanelet og legger i papir.
4
Utskrift fra PC
Forklarer de grunnleggende trinnene angående utskrift:
5
Drift på maskinen
Forklarer fremgangsmåten for å bruke dokumentbokser.
6
Bruke ulike funksjoner
Forklarer praktiske funksjoner som er tilgjengelige på maskinen.
7
Feilsøking
Forklarer hva du skal gjøre når toneren går tom, en feil vises, eller papirstopp eller
andre problemer oppstår.
8
Tillegg
Beskriver praktiske alternativer som er tilgjengelige for maskinen. Gir informasjon om
medietyper og papirstørrelser, og gir en ordliste. Forklarer hvordan du angir tegn, og
viser spesifikasjonene for maskinen.
ix
> Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Konvensjoner i denne håndboken
Adobe Reader XI blir brukt som et eksempel i forklaringene nedenfor.
Klikk på et element i
innholdsfortegnelsen for å hoppe til
den tilsvarende siden.
Klikk for å flytte fra den aktuelle siden til den forrige viste
siden. Dette er praktisk når du ønsker å gå tilbake til siden
der du hoppet til den aktuelle siden.
VIKTIG
Indikerer operative krav og
begrensninger for å betjene
maskinen riktig, og unngå skade på
maskinen eller eiendom.
MERK
Angir ytterligere forklaringer og
referanseinformasjon for driften.
Se
Klikk på understreket tekst for å gå
til den aktuelle siden.
FORSIKTIG
Angir at det kan føre til
personskader eller mekaniske
skader hvis advarselen ikke følges.
MERK
Elementene som vises i Adobe Reader varierer avhengig av hvordan den brukes. Hvis innholdsfortegnelsen eller
verktøy ikke vises, kan du se Hjelp for Adobe Reader.
Enkelte poster er angitt i denne håndboken ved konvensjonene som er beskrevet nedenfor.
Konvensjon
Beskrivelse
[Fet]
Indikerer taster og knapper.
"Vanlig"
Angir en melding eller innstilling.
x
> Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Konvensjoner som brukes i prosedyrer for bruk av maskinen
I denne Operatørhåndboken er kontinuerlig bruk som følger:
Faktisk fremgangsmåte
Angitt fremgangsmåte i denne håndboken
Velg [Meny] tasten.
[Meny] tasten > [▲] [] tasten > [Felles] > [OK] tasten

Velg [▲] eller [] tasten for å velge [Felles].

Velg [OK]-tasten.
xi
> Menyoversikt
Menyoversikt
Dette er en liste over menyer som vises på meldingsdisplayet. Avhengig av innstillingene er det ikke sikkert alle
menyene vises. Enkelte menynavn kan variere noe fra referansetitlene.
Egendef.
boks
(Boksvalg)
(Filvalg)
Utskr.
Utskr. 
(sk.innst)
Funksjon
Stillemodus (side 6-4)
2-sidig (side 6-4)
EcoPrint (side 6-4)
Tast inn filnavn (se English
Operation Guide)
Jobbfullfø.meld. (se English
Operation Guide)
Slett v/utskrift (side 6-5)
Slett
Flytt
Jobboks
Hurtig-kopiering (se English Operation Guide)
Privat/lagret (se English Operation Guide)
Jobboksinnst. (se English Operation Guide)
Status
Jobbstatus (se English Operation Guide)
Jobblogg (se English Operation Guide)
Tastatur (se English Operation Guide)
Nettverk (se English Operation Guide)
Wi-Fi (se English Operation Guide)
Wi-Fi Direct (se English Operation Guide)
Valg nettverk (se English Operation Guide)
xii
> Menyoversikt
Rapport
Rapportutskrift
Menyoversikt (se English Operation Guide)
Konfig. liste (se English Operation Guide)
Statusside (se English Operation Guide)
Skriftliste (se English Operation Guide)
RAM-filliste (se English Operation Guide)
SSD-filliste (se English Operation Guide)
SD-kort filliste (se English Operation Guide)
Datarensing (se English Operation Guide)
Jobblogghistorie
Auto. Sending (se English Operation Guide)
Send historie (se English Operation Guide)
Mål (se English Operation Guide)
Emne (se English Operation Guide)
Personlig info (Se English Operation Guide)
USB-enhet
Skriv fil. (se English Operation Guide)
Fjern USB-enhet (se English Operation Guide)
Teller (side 2-31)
xiii
> Menyoversikt
Papirinnstillinger
MF-mater innst.
Papirstørrelse (se English Operation Guide)
Papirtype (se English Operation Guide)
Stormag.-innst.
Papirstørrelse (se English Operation Guide)
Papirtype (se English Operation Guide)
Kassett 1 innst.
Papirtype (se English Operation Guide)
Annen papirstr. (se English Operation Guide)
Egendef. str. (se English Operation Guide)
Kassett 2 innst.
Papirtype (se English Operation Guide)
Annen papirstr. (se English Operation Guide)
Egendef. str. (se English Operation Guide)
Kassett 3 innst.
Papirtype (se English Operation Guide)
Annen papirstr. (se English Operation Guide)
Egendef. str. (se English Operation Guide)
Kassett 4 innst.
Papirtype (se English Operation Guide)
Annen papirstr. (se English Operation Guide)
Egendef. str. (se English Operation Guide)
Kassett 5 innst.
Papirtype (se English Operation Guide)
Annen papirstr. (se English Operation Guide)
Egendef. str. (se English Operation Guide)
Papirtype (Se English Operation Guide)
Tøm typeinnst. (Se English Operation Guide)
Papirinnstillinger
Papiroppsettmelding
Universalskuff (se English Operation Guide)
Stormagasin (Se English Operation Guide)
Kassett 1 (se English Operation Guide)
Kassett 2 (se English Operation Guide)
Kassett 3 (se English Operation Guide)
Kassett 4 (se English Operation Guide)
Kassett 5 (se English Operation Guide)
xiv
> Menyoversikt
Utskriftsinnstillinger
Papirkilde (se English Operation Guide)
Auto kas.endring (se English Operation Guide)
Pri. MP-skuff (se English Operation Guide)
Papirmat.innst. (se English Operation Guide)
2-sidig (se English Operation Guide)
Utkast (se English Operation Guide)
Ignorer Letter (se English Operation Guide)
Emuleringsinnst. (Se English Operation Guide)
Skrifttype (se English Operation Guide)
Tegnsett (se English Operation Guide)
Utskriftskvalitet
KIR (se English Operation Guide)
EcoPrint (se English Operation Guide)
EcoPrint sparenivå (se English Operation Guide)
Utskriftsoppl. (se English Operation Guide)
Lysstyrke Print (se English Operation Guide)
Sideinnstilling
Kopier (se English Operation Guide)
Retning (se English Operation Guide)
LF-handling (se English Operation Guide)
CR-handling (se English Operation Guide)
Bred A4 (se English Operation Guide)
XPS tilp. til s. (se English Operation Guide)
TIFF/JPEG str. (se English Operation Guide)
Tast inn filnavn (se English Operation Guide)
Brukernavn (se English Operation Guide)
Jobbnavn (se English Operation Guide)
Jobbterminator (se English Operation Guide)
Nettverk
Vertsnavn (se English Operation Guide)
Wi-Fi Dir.innst.
Wi-Fi Direct (se English Operation Guide)
Enhetsnavn (se English Operation Guide)
IP-adresse(se English Operation Guide)
Automatisk frakobling (se English Operation Guide)
Frakoblingstimer (se English Operation Guide)
Wi-Fi-innstillinger
Wi-Fi (se English Operation Guide)
Innstillinger (se English Operation Guide)
TCP/IP (se English Operation Guide)
Omstart nettverk (se English Operation Guide)
xv
> Menyoversikt
Nettverk
St.inn kab.nett. kab.nett.
TCP/IP (se English Operation Guide)
LAN grensesnitt (se English Operation Guide)
Protokoll-innstillinger (se English Operation Guide)
Primært nettverk (se English Operation Guide)
Ping (se English Operation Guide)
Omstart nettverk (se English Operation Guide)
Nettverk (tilbehør)
Trådløst nettv. (se English Operation Guide)
Grunnleggende (se English Operation Guide)
Enhetsstandard
Språk (se English Operation Guide)
Def. skjerm(Boks) (se English Operation Guide)
Datoinnst.
Dato (se English Operation Guide)
Tid (se English Operation Guide)
Dato format (se English Operation Guide)
Tidssone (se English Operation Guide)
Sommertid (se English Operation Guide)
Alarm
Nøkkelbekr. (se English Operation Guide)
Jobb ferdig (se English Operation Guide)
Klar (se English Operation Guide)
Feil (se English Operation Guide)
Tastatur bekref. (se English Operation Guide)
RAM-innstilling (se English Operation Guide)
Format SSD (se English Operation Guide)
Formater SD-kort (se English Operation Guide)
Lysstyrke Panel (Se English Operation Guide)
Disp. bak.belys (se English Operation Guide)
Feilhåndtering
Duplex papirfeil (se English Operation Guide)
Papirfeil (se English Operation Guide)
Papirfeil misforhold (se English Operation Guide)
MF skuff tom (se English Operation Guide)
xvi
> Menyoversikt
Enhetsstandard
Tidsinnstilling
Auto. tøm panel (se English Operation Guide)
Tilbst. timer (se English Operation Guide)
Hvilemodusinnst. (Se English Operation Guide)
Hvilemodus (se English Operation Guide)
Regel for slå av (se English Operation Guide)
Tidinnst. slå av (se English Operation Guide)
Uk.tidtak.inst. (Se English Operation Guide)
Auto tøm feil (se English Operation Guide)
Feil. tøm timer (se English Operation Guide)
Fremmat. utløpt (se English Operation Guide)
Ping tidsavbrudd (se English Operation Guide)
Vis status/logg (se English Operation Guide)
USB-tastaturtype (se English Operation Guide)
Bluetooth-innst. (Se English Operation Guide)
Advarsel om lite toner (se English Operation Guide)
Mld. bannerprint (se English Operation Guide)
Sikkerhet
Nettv.sikkerhet (se English Operation Guide)
Gr.snitt-innst. (Se English Operation Guide)
Sikkerhetsnivå (se English Operation Guide)
Datasikkerhet (se English Operation Guide)
Brk./jobbkonto
Brukerpålogging
Brukerpålogging (se English Operation Guide)
Lokal brukerlst. (se English Operation Guide)
ID-kortinnstillinger
Innlogginsnøkkel (se English
Operation Guide)
Tilleggsgodkj. (Se English
Operation Guide)
PIN logg inn (se English Operation Guide)
NW brukeregensk. (se English Operation Guide)
Jobbkontoinnst.
Regnskapskonto (se English Operation Guide)
Regnskapsadgang (se English Operation Guide)
Konto (Lokal) (se English Operation Guide)
Bruk grense (se English Operation Guide)
Ukjent ID (se English Operation Guide)
Just./vedl.hold
Stillemodus (se English Operation Guide)
Start på nytt (se English Operation Guide)
Serviceinnstillinger (se English Operation Guide)
Valgfri funksjon (se English Operation Guide)
Programvare (se English Operation Guide)
xvii
1
Informasjon om
rettslige forhold og
sikkerhetsinformasjon
Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner.
Merknad ............................................................................................................................................................. 1-2
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken ........................................................................................... 1-2
Miljø ......................................................................................................................................................... 1-3
Forholdsregler ved bruk ........................................................................................................................... 1-4
Lasersikkerhet (Europa) .......................................................................................................................... 1-5
Samsvar og overensstemmelse .............................................................................................................. 1-5
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-5
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-5
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN (hvis utstyrt) ............................................................. 1-6
Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt) ...................................................................................... 1-6
Informasjon om rettslige forhold .............................................................................................................. 1-7
Kontrollfunksjon for strømsparing ........................................................................................................... 1-11
Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift ................................................................................................... 1-11
Ressurssparing - Papir ........................................................................................................................... 1-11
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon" .................................................................................. 1-11
Energy Star (ENERGY STAR®) program ............................................................................................... 1-11
1-1
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Merknad
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken
Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte
brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen. Symbolene og deres
betydning er angitt nedenfor.
ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død hvis advarselen ikke
følges.
FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis
advarselen ikke følges.
Symboler
Symbolet  angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på
er angitt på symbolet.
... [Generell advarsel]
... [Advarsel om høy temperatur]
Symbolet
angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Handlingen som
ikke må utføres er angitt på symbolet.
... [Advarsel om handling som ikke må utføres]
... [Må ikke demonteres]
 symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som må utføres. Spesifikasjon av
handlingen som må utføres er angitt på symbolet.
... [Varsel om nødvendig handling]
... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]
... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt]
Kontakt serviceteknikeren for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er uleselige
eller håndboken er blitt borte (avgiftsbelagt).
1-2
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Miljø
Miljøforhold:
Temperatur
10 til 32,5 °C
Fuktighet
15-80 %
Unngå å plassere maskinen på følgende steder.
•
Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys.
•
Unngå steder med vibrasjon.
•
Unngå steder med store temperaturendringer.
•
Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft.
•
Unngå steder med dårlig ventilering.
Hvis gulvet er delikat mot hjul, når denne maskinen flyttes etter installasjon, kan gulvet bli skadet.
Under utskrift avgis det noe ozon, men mengden er så liten at det ikke har innvirkning for helsen. Hvis maskinen brukes
over en lengre periode i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange utskrifter, kan imidlertid lukten bli
ubehagelig. For å få gode forhold til utskriftsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig.
1-3
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Forholdsregler ved bruk
Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler
FORSIKTIG
Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.
Oppbevar deler som inneholder toner utilgjengelig for barn.
Hvis du skulle komme til å søle ut fra deler som inneholder toner, må du unngå å inhalere eller svelge dette, eller å la det
komme i kontakt med øynene eller huden.
•
Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann.
Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege.
•
Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å fortynne
innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig.
•
Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege.
•
Hvis du får toner på huden, må du vaske det av med såpe og vann.
Ikke prøv å åpne deler som inneholder toner med makt eller å ødelegge den.
Andre forholdsregler
Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede
tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.
Lagre maskinen et sted der den ikke utsettes for direkte sollys.
Lagre maskinen et sted hvor temperaturen holder seg under 40 °C, samtidig som store endringer i temperatur og
fuktighet unngås.
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og
multifunksjonsmateren og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken.
1-4
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Lasersikkerhet (Europa)
Laserstråler kan være skadelige for mennesker. Laserstrålen som avgis inne i maskinen er derfor hermetisk forseglet i
et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal bruk kan ikke stråling lekke ut fra maskinen.
Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i Class 1 i standard IEC/EN 60825-1:2014.
Angående CLASS 1-laserprodukter, finner du informasjon på merkeplaten.
Samsvar og overensstemmelse
Heretter, TA Triumph-Adler GmbH erklærer at radioutstyr type P-4532DN/P-5032DN/P-5532DN er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU.
Den komplette EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
http://www.triumph-adler.com/downloads
http://www.triumph-adler.de/downloads
http://www.utax.com/downloads
http://www.utax.de/downloads
Modulnavn
Programvareversjon
Frekvensbåndet
radioutstyret
opererer i:
Maksimum radiofrekvenseffekt som sendes i
frekvensbåndet som radioutstyret opererer i:
IB-51 (valg)
2.2.6
2,4 GHz
100 mW
IB-36 (valg)
2014.12
2,4 GHz
100 mW
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
1-5
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN
(hvis utstyrt)
Trådløst LAN tillater utveksling av informasjon mellom trådløse tilgangspunkter i stedet for å bruke en nettverkskabel.
Dette gir den fordelen at en LAN-tilkobling fritt kan settes opp innenfor et område der radiobølgene kan sendes.
På den andre siden kan problemene under oppstå hvis sikkerhetsinnstillingene ikke er konfigurert, fordi radiobølgene
kan passere gjennom hindringer (inkludert vegger) og nå over alt innenfor et visst område.
Hemmelig visning av kommunikasjonsinnhold
En tredjepart med uærlige hensikter kan overvåke radiobølger og tilegne seg adgang til følgende
kommunikasjonsinnhold.
•
Personlige opplysninger, inkludert ID, passord, og kredittkortnumre.
•
Innhold av e-postmeldinger.
Ulovlig adgang
En tredjepart med uredelige hensikter kan få uautorisert adgang til personlige nettverk eller firmanettverk og foreta
ulovlige handlinger.
•
Hente ut personlig og konfidensiell informasjon (informasjonslekkasje)
•
Starte kommunikasjon og utgi seg for en spesifikk person og distribuere uautorisert informasjon (spoofing).
•
Endre og videresende avdekket kommunikasjon (falsifikasjon)
•
Sende datavirus og ødelegge data og systemer (destruksjon)
Trådløse LAN-kort og trådløse adgangspunkter inneholder innebygde sikkerhetsmekanismer for å imøtekomme disse problemene
og for å redusere muligheten for at disse problemene oppstår ved å konfigurere sikkerhetsinnstillingene til trådløse LAN-produkter
når produktet er i bruk.
Vi anbefaler at kundene tar ansvar og bruker fornuft ved konfigurering av sikkerhetsinnstillingene, og at de passer på at de forstår
problemene som kan oppstå når produktet brukes uten å konfigurere sikkerhetsinnstillingene.
Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt)
•
Radiobølger som sendes ut fra dette produktet vil kunne påvirke medisinsk utstyr. Ved bruk av dette produktet på en
medisinsk institusjon eller i nærheten av medisinske instrumenter, må du bruke produktet i henhold til instruksjonene
og forholdsreglene gitt av institusjonens leder og dem som medfølger de medisinske instrumentene.
•
Radiobølger som sendes fra dette produktet vil kunne påvirke automatisk kontrollutstyr, inkludert automatiske dører
og brannalarmer. Ved bruk av produktet i nærheten av automatisk kontrollutstyr må du alltid bruke det i henhold til
instruksjonene og forholdsreglene som medfølger det automatiske kontrollutstyret.
•
Hvis dette produktet brukes i enheter som er direkte knyttet til tjenester, inkludert fly, tog, båter og biler, eller dette produktet
brukes i anvendelser som krever høy pålitelighet og sikkerhet for å fungere, og i enheter som krever nøyaktighet, inkludert dem
som brukes i katastrofe- og kriminalforebygging, og forskjellige andre formål, bruk kun dette utstyret etter å ha vurdert
sikkerhetsdesignet til hele systemet, inkludert bruken av et feilsikkert design og overflødighetsdesign for pålitelighet og
sikkerhetsvedlikehold for hele systemet. Dette produktet er ikke ment for bruk i applikasjoner som krever høy pålitelighet og
sikkerhet, inkludert luftfartsinstrumenter, fjernkommunikasjonsutstyr, kjernekraftkontrollutstyr, og medisinsk utstyr, dermed må
beslutningen om å bruke dette produktet i disse anvendelsesområdene være fullstendig vurdert og avgjort.
1-6
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Informasjon om rettslige forhold
Det er forbudt å kopiere eller på annen måte reprodusere hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig tillatelse fra
eieren av opphavsretten.
Om varemerkenavn
•
PRESCRIBE er registrerte varemerker for Kyocera Corporation.
•
KPDL er et varemerke for Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
•
PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated.
•
Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation.
•
Novell og NetWare er registrerte varemerker for Novell, Inc.
•
IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh, og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
•
Alle europeiske språkskrifter som er installert på denne maskinen, brukes under lisens fra Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerte varemerker for
International Typeface Corporation.
•
ThinPrint er et varemerke for Cortado AG i Tyskland og andre land.
•
UFST™ MicroType®-skrifter fra Monotype Imaging Inc. er installert på denne maskinen.
•
Denne maskinen inneholder programvare som har moduler utviklet av Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone og iPod Touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
•
AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc.
•
iOS er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende Cisco i USA og andre lang, og brukes under lisens av Apple
Inc.
•
Google og Google Cloud Print™ er varemerker og/eller registrerte varemerker for Google Inc.
•
Mopria™ er registrerte varemerker for Mopria™ Alliance.
•
Wi-Fi og Wi-Fi Direct er varemerker og/eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Alle andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive firmaene. Symbolene ™ og
® vil ikke bli brukt i denne håndboken.
1-7
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
GPL/LGPL
Produktet inneholder GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)
programvare som del av fastvaren. Du kan få kildekoden, og du har lov til å kopiere, videredistribuere og endre den
under betingelsene i GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rettigheter.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: 
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-8
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-9
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
1-10
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Kontrollfunksjon for strømsparing
Enheten er utstyrt med en Hvilemodus der skriver- og faksfunksjonene går inn i ventemodus mens strømforbruket
reduseres til et minimum etter at det har gått en viss tid siden enheten sist ble brukt.
Dvalemodus
Maskinen går automatisk over i dvalemodus når det har gått 1 minutter siden den sist ble brukt. Du kan forlenge
tidsintervallet for inaktivitet før dvalemodus aktiveres.
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus (side 2-19)
Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift
Denne skriveren har 2-sidig utskrift som standardfunksjon. Hvis du for eksempel skriver ut to 1-sidige originaler over på
ett enkelt ark som en 2-sidig utskrift, reduseres papirforbruket.
Tosidig (side 6-4)
Utskrift i 2-sidig modus reduserer papirforbruket og bidrar til bevaring av skogressurser. Dupleksmodus reduserer også
mengden av papir som må kjøpes, og dermed reduserer kostnader. Det anbefales at maskiner i stand til 2-sidig utskrift
settes til å bruke dupleksmodus som standard.
Ressurssparing - Papir
For bevaring og bærekraftig bruk av skogressursene, anbefales det at resirkulert samt nytt papir sertifisert under
miljøforvaltning tar initiativ eller bærer anerkjente miljømerker som møter EN 12281:2002* eller tilsvarende
kvalitetsstandard, brukes. 
Denne maskinen støtter også utskrift på papir som er 64 g/m2 . Bruk av slikt papir som inneholder mindre råvarer kan
føre til ytterligere besparelse på skogressurser.
* : EN12281:2002 "Utskrift og forretningspapir - Krav til kopipapir for bildeprosesser med tørr toner"
Salgsrepresentanten eller serviceteknikeren din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper.
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon"
For å redusere strømforbruket når det er inaktivt, er denne maskinen utstyrt med en strømsparingsfunksjon som
automatisk aktiverer energisparende modus når maskinen er inaktiv for en viss periode. 
Selv om det tar en liten stund før maskinen går tilbake til KLAR-modus når du er i strømsparingsmodus, er en betydelig
reduksjon i energiforbruket mulig. Det anbefales at maskinen brukes med aktiveringstid for strømsparingsmodus satt til
standardinnstillingen.
Energy Star (ENERGY STAR®) program
Vi deltar i ENERGY STAR® programmet. Vi tilbyr produkter som oppfyller kravene til ENERGY STAR® til markedet.
ENERGY STAR® er et frivillig energieffektivitetsprogram med mål om å utvikle og fremme bruken av produkter med høy
energieffektivitet for å forhindre global oppvarming. Ved å kjøpe ENERGY STAR® kvalifiserte produkter kan kunder
bidra til å redusere utslippene av klimagasser ved bruk av produktet og kutte energirelaterte kostnader.
1-11
2
Installere og sette
opp maskinen
Dette kapitlet inneholder informasjon om administratoren av denne maskinen, for eksempel delenavn, kabeltilkobling,
og programvareinstallasjon.
Navn på deler ..................................................................................................................................................... 2-2
Maskinen utvendig ................................................................................................................................... 2-2
Kontakter/interiør ..................................................................................................................................... 2-3
Med ekstrautstyr ...................................................................................................................................... 2-5
Koble til maskinen og andre enheter ................................................................................................................. 2-6
Koble til kabler ................................................................................................................................................... 2-7
Koble til LAN-kabel .................................................................................................................................. 2-7
Koble til USB kabel .................................................................................................................................. 2-8
Koble til strømkabelen ............................................................................................................................. 2-8
Slå på/av ............................................................................................................................................................ 2-9
Slå på ....................................................................................................................................................... 2-9
Slå av ....................................................................................................................................................... 2-9
Ved hjelp av betjeningspanelet ........................................................................................................................ 2-10
Betjeningspanelets taster ...................................................................................................................... 2-10
Betjeningsmetode ................................................................................................................................... 2-11
Hjelp-skjerm ........................................................................................................................................... 2-12
Pålogging/avlogging ......................................................................................................................................... 2-13
Pålogging ............................................................................................................................................... 2-13
Avlogging ............................................................................................................................................... 2-14
Standardinnstillingene for maskinen ................................................................................................................ 2-15
Angi dato og klokkeslett ......................................................................................................................... 2-15
Nettverksinnstillinger ........................................................................................................................................ 2-16
Konfigurere kablet nettverket ................................................................................................................. 2-16
Funksjon for strømsparing ............................................................................................................................... 2-19
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus ................................................................................................. 2-19
Regel for slå av (modeller for Europa) ................................................................................................... 2-20
Installere programvare ..................................................................................................................................... 2-21
Programvare på DVD (Windows) .......................................................................................................... 2-21
Installere programvare i Windows ......................................................................................................... 2-22
Avinstallere programvaren ..................................................................................................................... 2-28
Installere programvare på Mac-maskin ................................................................................................. 2-29
Kontrollere teller ............................................................................................................................................... 2-31
Embedded Web Server RX .............................................................................................................................. 2-32
Tilgang Embedded Web Server RX ....................................................................................................... 2-33
Endre sikkerhetsinnstillinger .................................................................................................................. 2-34
Endre enhetsinformasjon ....................................................................................................................... 2-36
2-1
Installere og sette opp maskinen > Navn på deler
Navn på deler
Maskinen utvendig
1
2
7
3
9
6
8
5
4
1 Toppskuff
6 USB-minnespor
2 Papirstopper
7 Betjeningspanel
3 Kassett 1
8 Antityveri-låseslisse
4 Strømbryter
9 Bakdeksel
5 Håndtak
2-2
Installere og sette opp maskinen > Navn på deler
Kontakter/interiør
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
12
13
1 Grensesnitt for tilleggsutstyr
8 Multifunksjonsmater
2 USB-port
9 Papirlengdefører
3 USB-grensesnittkontakt
10 Papirbreddeførere
4 Nettverksgrensesnittkontakt
11 Bunnplate (kun P-4532DN)
5 Fuserdeksel
12 Størrelseur
6 Papirbreddeførere
13 Dobbeltsidig deksel
7 Skufforlengelse
2-3
Installere og sette opp maskinen > Navn på deler
15
16
14
17
14 Tonerbeholder
17 Venstre deksel
15 Tonerbeholderens låsehendel
18 Toneravfallsboks
16 Registreringsrulle
2-4
18
Installere og sette opp maskinen > Navn på deler
Med ekstrautstyr
8
7
1
2
3
4
5
6
1 Kassett 2
6 Stormagasin
2 Kassett 3
7 Papirstopper
3 Kassett 4
8 Bakre skuff (P-5032DN/P-5532DN)
4 Kassett 5
Tilleggsutstyr (side 8-2)
5 Hjulsett
2-5
Installere og sette opp maskinen > Koble til maskinen og andre enheter
Koble til maskinen og andre enheter
Forbered kablene som er nødvendige for å tilpasse omgivelsene og hensikten med maskinbruk.
Når du kobler maskinen til PC via USB
USB
Når du kobler maskinen til PC eller nettverk via nettverkskabel, Wi-Fi eller Wi-Fi Direct
Nettverkskabeltilkobling
Nettverk
WiFi-tilkobling*1
Wi-Fi-tilgangspunkt
Wi-Fi Directtilkobling*1
Nettbrett
*1
Kun for modeller med det valgfrie trådløse nettverks-grensesnittsettet (IB-36).
MERK
Hvis du bruker er trådløst LAN, se følgende:
English Operation Guide
Kabler som kan brukes sammen
Tilkoblingsmiljø
Funksjon
Nødvendig kabel
Koble en LAN-kabel til maskinen.
Skriver
LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Koble en USB-kabel til maskinen.
Skriver
USB 2.0-kompatibel kabel (høy hastighet, USBkompatibel, maks. 5,0 m, skjermet)
VIKTIG
Å bruke en annen kabel enn en USB 2.0-kompatibel kabel kan føre til feil.
2-6
Installere og sette opp maskinen > Koble til kabler
Koble til kabler
Koble til LAN-kabel
VIKTIG
Hvis strømmen er på, slå strømbryteren av.
Slå av (side 2-9)
1
Koble kabelen til maskinen.
1 Koble LAN-kabelen til nettverksgrensesnittkontakten.
2 Koble den andre enden av kabelen til kontakten.
2
Slå på maskinen og konfigurere nettverket.
Nettverksinnstillinger (side 2-16)
2-7
Installere og sette opp maskinen > Koble til kabler
Koble til USB kabel
VIKTIG
Hvis strømmen er på, slå strømbryteren av.
Slå av (side 2-9)
1
Koble kabelen til maskinen.
1 Koble USB-kabelen til nettverksgrensesnittkontakten på venstre side av maskinen.
2 Koble den andre enden av kabelen til PC-en.
2
Slå på maskinen.
Koble til strømkabelen
1
Koble kabelen til maskinen.
Koble den ene enden av den medfølgende strømkabelen til maskinen, og den andre enden til
en stikkontakt.
VIKTIG
Bruk bare strømkabelen som følger med maskinen.
2-8
Installere og sette opp maskinen > Slå på/av
Slå på/av
Slå på
1
Slå på strømbryteren.
VIKTIG
Når du slår av strømbryteren, må du ikke slå den på igjen med en gang. Vent i minst 5
sekunder, og slå deretter på strømbryteren.
Slå av
1
Slå av strømbryteren.
Det tar omtrent 3 minutter før strømmen slås av.
FORSIKTIG
Dersom denne maskinen skal stå ubrukt over en lengre periode (f.eks. over natten), slå den av med
strømbryteren. Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode (f.eks. ferie), bør du av
sikkerhetshensyn trekke ut støpselet fra stikkontakten.
VIKTIG
For å beskytte papiret mot fuktighet, fjern papiret fra kassettene og legg det i posen for oppbevaring av papir.
2-9
Installere og sette opp maskinen > Ved hjelp av betjeningspanelet
Ved hjelp av betjeningspanelet
Betjeningspanelets taster
Viser Systemmeny-skjermen.
Økning eller redusering i tall,
eller velger menyen i
meldingsvinduet. I tillegg
flytter markøren når du
skriver inn tegnene.
Velg-tast:
Velger menyen vist
nederst på
meldingsdisplayet.
Sluttfører en funksjon eller
meny, og tallene som har blitt
registrert.
Meldingsdisplay:
Viser innstillingsmenyen
og feilmeldinger.
Går tilbake til forrige skjerm.
Velg-tast:
Velger menyen vist
nederst på
meldingsdisplayet.
Nummertaster.
Registrerer tall og symboler.
Viser skjermbildet for
dokumentboksen.
Avslutter operasjonen for
gjeldende bruker (f.eks. logg
ut).
Avbryter eller pauser jobben
som pågår.
Lyser opp i utskriftsklar tilstand.
Blinker under utskriftsbehandling eller når en feil oppstår.
Lyser opp når maskinen er i energisparemodus.
Er tent eller blinker når en feil inntreffer og jobben blir stoppet.
2-10
Installere og sette opp maskinen > Ved hjelp av betjeningspanelet
Betjeningsmetode
Dette avsnittet forklarer hvordan man betjener innstillingsmenyene på meldingsdisplayet.
Viser menyene og konfigurerer innstillinger
Velg [Meny]-tasten for å vise innstillingemenyene. Velg [▲]-tasten, [▼]-tasten, [◄]-tasten, [►]-tasten, [OK]-tasten, eller
[Tilbake]-tasten for å velge en meny og utføre innstillinger.
Klar til å skrive
A4
ST
Status
A6
LT
A4
Toner
Velg [Meny]-tasten for å vise
innstillingemenyene.
Vanlig skjerm
Innstillingsmenyer
Retninger av bruk piltastene
vises på skjermen.
Meny
01 Rapport
02 USB-minne
03 Teller
Ut
Meny
01 Rapport
02 USB-minne
03 Teller
Når [▲] eller [▼]-tasten velges,
flyttes markeringen linje for linje.
Ut
Når [◄] eller [►]-tasten velges,
flyttes valget i enheter på én
side.
Når [OK] vises, velger du [OK]tasten for å bekrefte valget.
Meny
06 Nettverk
07 Nettverk (opt)
08 Felles
Ut
Velg [OK]-tasten for å vise den
valgte menyen.
Det valgte elementet
vises med [*] (stjerne)
i begynnelsen.
Felles
01 Språk
02 Def.skjerm(boks)
03 Datoinnst.
Ut
Når [Ut] vise, velger du [Ut] for å gå ut av
innstillingsmenyen og gå tilbake til normal
skjerm.
Når [▲] eller [▼]-tasten velges,
flyttes markeringen linje for linje.
Språk
01 *English
02 Deutsch
03 Francais
Velg [Tilbake]-tasten for å gå
tilbake til den forrige skjermen.
Gå ut av menybruk
Språk
01 *English
02 Deutsch
03 Francais
Velg [OK]-tasten for å bekrefte
den valgte innstillingen.
2-11
Installere og sette opp maskinen > Ved hjelp av betjeningspanelet
Hjelp-skjerm
Hvis du har problemer med å betjene maskinen, kan du sjekke hvordan du kan betjene den ved hjelp av
betjeningspanelet.
Når [Hjelp] vises på meldingsdisplayet, velger du [Hjelp] for å vise Hjelp-skjermen. Skjermbildet Hjelp viser maskinens
funksjon.
Papir
fastkjørt i
kassett 1.
Feilretting
Ta av kassett 1.
Fjern papirstopp.
Sett på kassett 1.
OK
Hjelp
Trykk på [▼] for å vise neste trinn, eller trykk på [▲] for å vise det forrige trinnet.
Velg [OK]-tasten for å gå ut av hjelp-skjermen.
2-12
Installere og sette opp maskinen > Pålogging/avlogging
Pålogging/avlogging
Hvis du stiller inn en funksjon som krever administratorrettigheter, eller dersom brukeradministrasjonen er aktivert, må
du angi brukernavn og passord.
MERK
Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Brukernavn: P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
Passord:
P-5032DN: 5000
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
Du kan ikke logge på hvis du glemmer brukernavn eller passord. I dette tilfellet, logg på med administratortillatelser og
endre ditt brukernavn eller passord.
Pålogging
1
Tast inn brukernavnet.
1 Hvis innlogging/skjermen vises under drift velger du “Innlogging Brukernavn” og velger
[OK]-tasten.
MERK
• Hvis [Nettv.autent.] er valgt som brukerautentiseringsmetode, vises [Meny]. Velg
[Meny] og velg [Innloggingstype] og deretter er det mulig å velge
autentiseringsdestinasjonen som [Lokal autentise.] eller [Nettv.autent.].
• Velg [Meny] og velg [Domene] og deretter er det mulig å velge fra de registrerte
domenene.
2 Angi innlogging brukernavn med talltastene og velg [OK]-tasten.
Registreringsmetode for tegn (side 8-3)
2
Skriv inn passordet.
1 Velg “Innlogging Passord” og velg [OK]-tasten.
2 Angi innlogging passord og velg [OK]-tasten.
Registreringsmetode for tegn (side 8-3)
3
Velg [Logg inn].
2-13
Installere og sette opp maskinen > Pålogging/avlogging
Avlogging
For å logg ut av maskinen velger du [Logg ut]-tasten for å gå tilbake til skjermbildet for
angivelse av brukernavn og passord.
Brukere logges automatisk av under følgende omstendigheter:
•
Når maskinen kommer inn i hvilemodus.
•
Når automatisk nullstill panel er aktivert.
2-14
Installere og sette opp maskinen > Standardinnstillingene for maskinen
Standardinnstillingene for maskinen
Før du bruker denne maskinen, må du konfigurere innstillinger som dato og klokkeslett, nettverkskonfigurasjon og
energisparende funksjoner etter behov.
MERK
Standardinnstillingene på maskinen kan endres i System-menyen.
For innstillinger som kan konfigureres fra System-menyen, se følgende:
English Operation Guide
Angi dato og klokkeslett
Følg trinnene nedenfor for å angi dato og tid på stedet der maskinen installeres.
Når du sender en e-postmelding ved hjelp av overføringsfunksjonen, vil datoen og tiden som er angitt her bli skrevet ut i
toppteksten i e-postmeldingen. Angi dato, tid og tidsforskjell fra GMT i området der maskinen skal brukes.
MERK
• Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn med
administratortillatelser.
Hvis administrasjon av brukerpålogging er deaktivert, vises skjermbildet for brukerautentisering. Angi brukernavn og
passord for innlogging og velg [Logg inn].
• Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Brukernavn: P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
Passord:
P-5032DN: 5000
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
• Pass på å angi tidsforskjellen før du angir dato og tid.
• Korrekt tid kan stilles inn regelmessig ved å få tiden fra nettverksserveren.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Viser skjermbildet.
2
Konfigurere innstillingene.
[Meny]-tasten > [▲] [▼]-tasten > [Felles] > [OK]-tasten > [▲] [▼]-tasten > [Datoinnst.] >
[OK]-tasten
[▲] [▼]-tasten > [Tidssone] > [OK]-tasten > Velg Tidssone > [OK]-tasten > [▲] [▼]-tasten >
[Dato] > [OK]-tasten > Sett datoen > [OK]-tasten > [▲] [▼]-tasten > [Tid] > [OK]-tasten > Sett
klokkeslett > [OK]-tasten > [▲] [▼]-tasten > [Dato format] > [OK]-tasten > Velg Datoformat >
[OK]-tasten
Element
Beskrivelse
Tidssone
Still inn tidsforskjellen fra GMT. Velg nærmeste sted du finner i listen. Hvis du velger
et område som bruker sommertid, konfigurerer du innstillingene for sommertid.
Dato
Angi dato for stedet der du bruker maskinen.
Verdi: År (2000 til 2037), Måned (1 til 12), Dag (1 til 31)
Tid
Angi tid for stedet der du bruker maskinen.
Verdi: Time (00 til 23), Minutt (00 til 59), Sekund (00 til 59)
Datoformat
Velg visningsformatet for år, måned og dato. Året vises på vestlig måte.
Verdi: måned/dag/år, dag/måned/år, år/måned/dag
2-15
Installere og sette opp maskinen > Nettverksinnstillinger
MERK
Velg [▲]-tasten eller [▼] -tasten for å angi et tall.
Bruk [◄] eller [►]-tastene for å flytte posisjonen som blir skrevet, som vises uthevet.
Nettverksinnstillinger
Konfigurere kablet nettverket
Maskinen er utstyrt med nettverksgrensesnitt som er kompatibelt med nettverksprotokoller som f.eks. TCP/IP (IPv4),
TCP/IP (IPv6), NetBEUI og IPSec. Det tillater nettverksutskrift på Windows, Macintosh, UNIX og andre plattformer.
Oppsett TCP/IP (IPv4) for å koble til Windows nettverket.
Konfigurasjonsmetode
Beskrivelse
Referanseside
Konfigurere tilkobling fra
betjeningspanelet på denne
maskinen
Konfigurere det trådløse nettverket fra System menyen.
IPv4-innstilling (side 2-16)
Konfigurere tilkobling på
nettsiden
For medfølgende nettverksgrensesnitt kan forbindelsen stilles inn
med Embedded Web Server RX. For den valgfrie IB-50 kan
forbindelsen stilles inn med hjelp av den dedikerte nettsiden.
Embedded Web Server
RX User Guide
Dette installasjonsverktøyet er inkludert i CD-en til IB-50. Du kan
bruke det i Windows.
Operatørhåndbok for IB-50
Konfigurere tilkobling ved
hjelp av installasjonsverktøyet
til IB-50
Operatørhåndbok for IB-50
Pass på at du kobler til nettverkskabelen før du konfigurerer innstillingene.
Koble til LAN-kabel (side 2-7)
For andre nettverksinnstillinger, se følgende:
English Operation Guide
MERK
Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn med
administratortillatelser. Hvis administrasjon av brukerpålogging er deaktivert, vises skjermbildet for
brukerautentisering. Angi brukernavn og passord for innlogging og velg [Logg inn].
Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Brukernavn: P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
Passord:
P-5032DN: 5000
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
IPv4-innstilling
1
Vis skjermbildet.
[Meny]-tasten > [▲] []-tasten >[Nettverk] > [OK]-tasten > [▲] []-tasten > [St.inn kab. nett.] >
[OK]-tasten > [▲] []-tasten >[TCP/IP] > [OK]-tasten > [▲] []-tasten > [IPv4-innstilling] > [OK]tasten
2-16
Installere og sette opp maskinen > Nettverksinnstillinger
2
Konfigurere innstillingene.
Når du bruker DHCP server
1 [▲] []-tasten > [DHCP] > [OK]-tasten > [▲] []-tasten > [På] > [OK]-tasten
Når du stiller inn den statiske IP-adressen
1 [▲] []-tasten > [DHCP] > [OK]-tasten > [▲] []-tasten > [Av] > [OK]-tasten
2 [▲] []-tasten > [IP-adresse] > [OK]-tasten
3 Angi IP-adressen.
MERK
Du kan angi en verdi mellom 000 og 255.
Bruk talltastene eller velg [▲] eller [▼]-tasten til å angi et tall.
Bruk [◄] eller [►]-tastene for å flytte posisjonen som blir skrevet, som vises uthevet.
4 Velg [OK]-tasten.
5 [▲] []-tasten > [Delnettmaske] > [OK]-tasten
6 Angi nettverksmaske.
MERK
Du kan angi en verdi mellom 000 og 255.
Bruk talltastene eller velg [▲] eller [▼]-tasten til å angi et tall.
Bruk [◄] eller [►]-tastene for å flytte posisjonen som blir skrevet, som vises uthevet.
7 Velg [OK]-tasten.
8 [▲] []-tasten > [Standard port] > [OK]-tasten
9 Angi standard gateway.
MERK
Du kan angi en verdi mellom 000 og 255.
Bruk talltastene eller velg [▲] eller [▼]-tasten til å angi et tall.
Bruk [◄] eller [►]-tastene for å flytte posisjonen som blir skrevet, som vises uthevet.
10Velg [OK]-tasten.
11[▲] []-tasten > [Auto-IP] > [OK]-tasten
12[Av] > [OK]-tasten
2-17
Installere og sette opp maskinen > Nettverksinnstillinger
Ved innstilling av DNS-serveren
I følgende tilfeller må du stille inn IP-adressen til DNS-serveren (Domain Name System).
•
Når du bruker vertsnavn med "DHCP"-innstillingen satt til [Av].
•
Når du bruker DNS-server med IP-adresse som ikke er automatisk tildelt av DHCP.
1 [▲] []-tasten > [DNS Server] > [OK]-tasten
2 [▲] []-tasten > [Auto (DHCP)] eller [Manuell] > [OK]-tasten
Når [Manuell] er valgt.
Du kan taste inn statisk DNS server informasjon i Primær og Sekunder-feltene tilgjengelig.
MERK
Du kan angi en verdi mellom 000 og 255.
Bruk talltastene eller velg [▲] eller [▼]-tasten til å angi et tall.
Bruk [◄] eller [►]-tastene for å flytte posisjonen som blir skrevet, som vises uthevet.
VIKTIG
Etter å ha endret innstillingen, start nettverket fra systemmenyen, eller slå maskinen
av og på igjen.
Se English Operation Guide
MERK
Spør nettverksadministratoren om IP-adressen på forhånd, og ha den klar når du
konfigurerer denne innstillingen.
I følgende tilfeller må du stille inn IP-adressen til DNS-serveren på Embedded Web Server
RX.
• Når du bruker vertsnavn med "DHCP"-innstillingen satt til "Av"
• Når du bruker DNS-server med IP-adresse som ikke er automatisk tildelt av DHCP.
For å stille inn IP-adressen til DNS-serveren, se følgende:
Embedded Web Server RX User Guide
2-18
Installere og sette opp maskinen > Funksjon for strømsparing
Funksjon for strømsparing
Hvis en viss tidsperiode går, etter at maskinen er brukt sist, går maskinen automatisk inn i hvilemodus for å redusere
strømforbruket.
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus
MERK
Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn med
administratortillatelser.
Hvis administrasjon av brukerpålogging er deaktivert, vises skjermbildet for brukerautentisering. Angi brukernavn og
passord for innlogging og velg [Logg inn].
Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Brukernavn: P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
P-5032DN: 5000
Passord:
P-5032DN: 5000
P-4532DN: 4500
P-5532DN: 5500
Automatisk hvilemodus
Hvis du velger automatisk hvilemodus, aktiveres hvilemodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet.
Standard forhåndsinnstilling er 1 minutt.
Hvis du vil fortsette, utfør en av følgende handlinger.
•
Velg [OK]-tasten.
Maskinen vil være klar for bruk innen 15 sekunder for P-4532DN, 20 sekunder for P-5032DN and 25 sekunder for P5532DN.
Merk at miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før maskinen reagerer.
Følg trinnene nedenfor for å angi hvilemodustider hvor maskinen går i hvilemodus når den ikke er i bruk.
1
Viser skjermbildet.
2
Angi hviletiden.
[Meny]-tasten > [▲] []-tasten > [Felles] > [OK]-tasten > [▲] []-tasten > [Timerinnst.] >
[OK]-tasten > [▲] []-tasten > [Hvilemodus] > [OK]-tasten
1 Angi hviletiden.
MERK
Bruk talltastene eller velg [▲] eller [▼]-tasten til å angi et tall.
2 Velg [OK]-tasten.
Status (Hvilemodusinnst.)
Du kan angi om hvilemodus fungerer for hver funksjon. Når maskinen går i hvilemodus, kan ikke ID-kortet bli gjenkjent.
For mer informasjon om Status, se følgende:
English Operation Guide
2-19
Installere og sette opp maskinen > Funksjon for strømsparing
Hvilemodusnivå (Strømsparing og hurtig gjenoppretting) (modeller unntatt for Europa)
Du kan veksle mellom følgende to måter for hvilenivå: Energy Saver og Quick Recovery. Standardinnstillingen er
Strømsparing-modus.
Energisparemodus reduserer strømforbruket enda mer enn Quick Recovery-modus, og lar hvilemodus stilles inn
separat for hver funksjon. ID-kortet kan ikke bli gjenkjent.
MERK
Hvis det valgfrie settet for nettverksgrensesnitt er installert, vil ikke denne funksjonen vises.
Følg trinnene nedenfor for å velge hvilemodusnivå og bruk Energisparemodus for hver funksjon.
1
Viser skjermbildet.
2
Velg hvilenivået.
[Meny]-tasten > [▲] []-tasten > [Felles] > [OK]-tasten > [▲] []-tasten > [Timerinnst.] >
[OK]-tasten > [▲] []-tasten > [Hvilemodusinnst.] > [OK]-tasten > [▲] []-tasten >
[Hvilenivå] > [OK] -tasten
[▲] []-tasten > [Rask gjenopp.] eller [Strømsparer] > [OK]-tasten
Når [Strømsparer] er satt, går du videre til å stille inn om du vil bruke energisparerfunksjonen
eller ikke for hver funksjon.
3
Angi hvileregelen.
1 [▲] []-tasten > [Status] > [OK]-tasten
2 Velg funksjonen som skal stilles inn og velg [OK]-tasten.
[Kortleser] vises når det ekstra settet for kortautentisering er installert.
3 [▲] []-tasten > [Av] eller [På] > [OK]-tasten
Gjenta trinnene 3-2 til 3-3 for å stille inn en annen funksjon.
Regel for slå av (modeller for Europa)
Regel for å slå av brukes for å hindre at maskinen automatisk skrur seg av.
Standard forhåndsinnstilt tid er 3 dager.
For mer informasjon om innstillinger for hvilemodus, vises det til følgende:
English Operation Guide
2-20
Installere og sette opp maskinen > Installere programvare
Installere programvare
Installer den aktuelle programvaren på PC-en fra DVD (Product Library) som følger med hvis du vil bruke
skriverfunksjonen for denne maskinen.
Programvare på DVD (Windows)
Du kan bruke enten [Express-installering] eller [Custom-installering] som installasjonsmetode. [Express-installering]
er standard installasjonsmetode. For å installere komponenter som ikke kan installeres av [Express-installering], bruk
[Custom-installering].
For mer informasjon om tilpasset installasjon, se følgende:
Custom-installering (side 2-24)
Programvare
Printing System Driver
Beskrivelse
Expressinstallering
Denne driveren lar filer på datamaskinen skrives ut av maskinen.
Sidebeskrivelse på flere språk (PCL XL, KPDL, osv.) støttes av en enkelt
driver. Denne skriverdriveren lar deg få en full fordel av maskinens
funksjoner.
Bruk denne driveren til å lage PDF-filer.
Printing System (XPS) Driver
Denne skriverdriveren støtter XPS (XML Paper Specification) format utviklet
av Microsoft Corporation.
-
KPDL mini-driver/PCL minidriver
Dette er en Microsoft MiniDriver som støtter PCL og KPDL. Det finnes noen
restriksjoner på maskinfunksjonene og valgfunksjonene som kan brukes
med denne driveren.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Dette er et verktøy som gjør det mulig å overvåke maskinen på nettverket.
-
Status Monitor
Dette er et verktøy som overvåker skriverstatusen og har en pågående
rapportfunksjon.
Network Tool for Direct Printing
Dette gjør det mulig å skrive ut en PDF-fil uten å starte Adobe Acrobat/
Reader.
FONTS
Dette er skjermskriftene som aktiverer maskinens innebygde skrifttyper som
skal brukes i et program.
MERK
Installasjon på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
2-21
-
Installere og sette opp maskinen > Installere programvare
Installere programvare i Windows
Express-installering
Følgende prosedyre er et eksempel for å installere programvaren i Windows 10 ved hjelp av [Express-installering].
For mer informasjon om tilpasset installasjon, se følgende:
Custom-installering (side 2-24)
1
Sett inn DVD.
MERK
• Installasjon på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
• Hvis dialogboksen "Velkommen til veiviseren for funnet maskinvare" åpnes, velger du
[Avbryt].
• Hvis autorun-skjermen vises, klikk [Kjør setup.exe].
• Hvis vinduet brukeradministrasjon vises, klikk på [Ja].
2
Viser skjermbildet.
1 Klikk [Vis lisensavtale] og les
Lisensavtalen.
2 Klikk [Godta].
1
3
2
Klikk [Express-installering].
2-22
Installere og sette opp maskinen > Installere programvare
4
Installer programvaren.
1
2
3
Du kan også velge [Bruk vertsnavnet som portnavn] og angi for å bruke vertsnavnet til
standard TCP/IP-port. (En USB-tilkobling kan ikke brukes.)
Når du klikker på [Installer], vil en skjerm som ber om ditt samarbeid med datainnsamling
vises. Velg ett av svaralternativene og klikk på [OK].
VIKTIG
Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktivert, sørg for å spesifisere IP-adressen for
portnavnet. Hvis vertsnavnet er spesifisert kan installering mislykkes.
MERK
• Maskinen kan ikke bli detektert med mindre den er på. Hvis maskinen ikke registrerer
maskinen, kontrollere at den er koblet til datamaskinen via et nettverk eller en USB-kabel
og at den er slått på og deretter klikk på
(Last).
• Hvis vinduet Windows security åpnes, klikk [Installér denne driveren likevel].
• For å installere Status Monitor på Windows-versjoner senere enn Windows 8, er det
nødvendig å installere Microsoft. NET Framework 4.0 på forhånd.
2-23
Installere og sette opp maskinen > Installere programvare
5
Fullfør installasjonen.
Når "Programvaren er klar til bruk." vises, kan du bruke programvaren. For å skrive ut en
testside, klikk på "Skriv ut en testside" og velg maskinen.
Klikk på [Ferdig] for å avslutte veiviseren.
Hvis en omstartsmelding for systemet vises, starter du datamaskinen ved å følge
instruksjonene på skjermen. Dette fullfører installasjonen av skriverdriveren.
Custom-installering
Følgende prosedyre er et eksempel for å installere programvaren i Windows 10 ved hjelp av [Egendefinert
installasjon].
1
Sett inn DVD.
MERK
• Installasjon på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
• Hvis dialogboksen "Velkommen til veiviseren for funnet maskinvare" åpnes, velger du
[Avbryt].
• Hvis autorun-skjermen vises, klikk [Kjør setup.exe].
• Hvis vinduet brukeradministrasjon vises, klikk på [Ja].
2
Viser skjermbildet.
1 Klikk [Vis lisensavtale] og les
Lisensavtalen.
2 Klikk [Godta].
1
3
2
Klikk [Custom-installering].
2-24
Installere og sette opp maskinen > Installere programvare
4
Installer programvaren.
1 Velg enheten som skal installeres.
1
2
VIKTIG
Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktivert, sørg for å spesifisere IP-adressen for
portnavnet. Hvis vertsnavnet er spesifisert kan installering mislykkes.
MERK
• Maskinen kan ikke bli detektert med mindre den er på. Hvis maskinen ikke registrerer
maskinen, kontrollere at den er koblet til datamaskinen via et nettverk eller en USBkabel og at den er slått på og deretter klikk på
(Last).
• Hvis ønsket enhet ikke vises, velger du [Legg til tilpasset enhet] for å velge enheten
manuelt.
2 Velg driveren som skal installeres.
1
2
3
2-25
Installere og sette opp maskinen > Installere programvare
3 Klikk på fanen [Verktøy] og velg verktøyet som skal installeres.
1
2
3
4 Klikk på [Installer].
Når du klikker på [Installer], vil en skjerm som ber om ditt samarbeid med datainnsamling vises. Velg
ett av svaralternativene og klikk på [OK].
MERK
For å installere Status Monitor på Windows-versjoner senere enn Windows 8, er det
nødvendig å installere Microsoft. NET Framework 4.0 på forhånd.
2-26
Installere og sette opp maskinen > Installere programvare
5
Fullfør installasjonen.
Når "Programvaren er klar til bruk." vises, kan du bruke programvaren. For å skrive ut en
testside, klikk på "Skriv ut en testside" og velg maskinen.
Klikk på [Ferdig] for å avslutte veiviseren.
Hvis en omstartsmelding for systemet vises, starter du datamaskinen ved å følge
instruksjonene på skjermen. Dette fullfører installasjonen av skriverdriveren.
2-27
Installere og sette opp maskinen > Installere programvare
Avinstallere programvaren
Utfør følgende prosedyre for å slette programvaren fra datamaskinen.
MERK
Avinstallering på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
1
Viser skjermbildet.
Trykk på søkeboksen i oppgavelinjen og tast inn “Avinstaller Product Library” der. Velg
[Avinstaller Product Library] i søkelisten. Veiviseren for avinstallering av programvare vises.
MERK
• I Windows 8.1, klikker du på Søk i oppgavelinjen, og skriv inn Avinstaller Product Library i
søkefeltet. Velg [Avinstaller Product Library] i søkelisten.
• I Windows 7, klikker du på [Start]-knappen på Windows og velg deretter [Alle
programmer], [(Tilbyderselskapets navn)] og [Avinstaller Product Library] for å vise
avinstalleringsveiviseren.
2
Avinstallere programvaren.
Kryss av i boksen av programvaren som skal slettes.
1
2
3
Fullfør avinstallering.
Hvis en omstartsmelding for systemet vises, starter du datamaskinen ved å følge
instruksjonene på skjermen. Dette fullfører avinstalleringen av programvaren.
MERK
• Programvaren kan også avinstalleres ved hjelp av Product Library.
• Trykk [Avinstaller] i Product Library-skjermen, og følg instruksjonene på skjermen for å
avinstallere programvare.
2-28
Installere og sette opp maskinen > Installere programvare
Installere programvare på Mac-maskin
Maskinens skriverfunksjonalitet kan brukes av en Mac-maskin.
MERK
• Installasjon på MAC OS må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
• Når du skriver ut fra en Macintoch-data, sett maskinens emulering til [KPDL] eller [KPDL(Auto)].
Se English Operation Guide
• Hvis du kobler av Bonjour, aktivere Bonjour i maskinens nettverksinnstillinger.
Se English Operation Guide
• I skjermbildet Authenticate må du legge inn navn og passord for pålogging til operativsystemet.
• Når du skriver ut via AirPrint trenger du ikke installere programvaren.
1
Sett inn DVD.
Dobbeltklikk på [GEN_LIB]-ikonet.
2
Viser skjermbildet.
1
2
Dobbeltklikk på [(Varenavn) OS X x.x] avhengig av Mac OS-versjonen din.
3
Installer skriverdriveren.
Installer skriverdriveren som oppgitt i instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Dette fullfører installasjonen av skriverdriveren.
Hvis en USB-tilkobling brukes, blir maskinen automatisk gjenkjent og tilkoblet. 
Hvis en IP-tilkobling brukes, er innstillingene nedenfor nødvendig.
2-29
Installere og sette opp maskinen > Installere programvare
4
Konfigurere skriveren.
1 Åpne systempreferanser og legg til skriveren.
1
2
2 Velg [Standard] og klikk på enheten som kommer frem i “Navn” og velg deretter driveren i
“Bruk”.
1
2
3
4
3 Den valgte maskinen er tilsatt.
MERK
Når du bruker en IP-tilkobling, klikker du på IP-ikonet for en IP-tilkobling, og skriver
deretter inn vertsnavnet eller IP-adressen. Det angitte antallet i "Adresse" vises
automatisk i "Navn". Bytt om nødvendig.
4 Velg skriveren som ble lagt til nylig, og trykk på [Valg og forbruksmateriell] for å velge
alternativer som kommer med maskinen.
1
2
3
4
2-30
Installere og sette opp maskinen > Kontrollere teller
Kontrollere teller
Sjekk antallet utskrevne ark.
1
Vis skjermbildet.
2
Kontrollere telleren.
[Meny]-tasten > [▲] []-tasten > [Teller] > [OK]-tasten
Velg funksjonen du ønsker å sjekke og velg [OK]-tasten.
2-31
Installere og sette opp maskinen > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Hvis maskinen er koblet til nettverket, kan du konfigurere ulike innstillinger ved hjelp av Embedded Web Server RX.
Dette avsnittet forklarer hvordan du åpner Embedded Web Server RX, og hvordan du endrer sikkerhetsinnstillinger og
vertsnavnet.
Embedded Web Server RX User Guide
MERK
For å få full tilgang til funksjonene i Embedded Web Server RX-sider, skriv inn brukernavn og passord, og klikk på
[Login]. Det forhåndsdefinerte administratorpassordet lar brukeren få tilgang til alle sider, inkludert Dokumentboks.
Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er forskjell på store og
små bokstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Innstillinger som administrator-og vanlige brukere kan konfigurere i Embedded Web Server RX er som følger.
Innstilling
Beskrivelse
Administrator
Generell
bruker
Device
Information
Maskinens konstruksjon kan kontrolleres.
Job Status
Viser all enhetsinformasjonen, inkludert utskriftsjobber og logghistorikk.
Document Box
Legge til eller slette dokumentbokser, eller slette dokumenter i en
dokumentboks.
Device Settings
Konfigurer avanserte innstillinger på maskinen.
-
Function Settings
Konfigurer avanserte funksjonsinnstillinger.
-
Network Settings
Konfigurere avanserte nettverksinnstillinger.
-
Security Settings
Konfigurere avanserte sikkerhetsinnstillinger.
-
Management
Settings
Konfigurer avanserte administratorinnstillinger.
-
*1 Den påloggede brukeren kan ikke være i stand til å konfigurere noen innstillinger, avhengig av tillatelsene for brukeren.
2-32
*1
Installere og sette opp maskinen > Embedded Web Server RX
Tilgang Embedded Web Server RX
1
Viser skjermbildet.
1 Start webleseren.
2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Skriv ut statussiden for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.
[Meny]-tasten> [▲] [▼]-tasten > [Rapport] > [OK]-tasten > [▲] [▼]-tasten > [Rapportutskrift] >
[OK]-tasten > [▲] [▼] -tasten > [Statusside] > [OK]-tasten> [Ja]
Eksempler: https://192.168.48.21/ (for IP-adresse)
https://MFP001 (hvis vertsnavnet er "MFP001")
Nettsiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og Embedded Web Server RX så
vel som deres nåværende status.
MERK
Hvis skjermbildet «There is a problem with this website's security certificate.» vises,
konfigurere sertifikatet.
Embedded Web Server RX User Guide
Du kan også fortsette driften uten å konfigurere sertifikatet.
2
Konfigurer funksjonen.
Velg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen.
MERK
For å få full tilgang til funksjonene i Embedded Web Server RX-sider, skriv inn brukernavn
og passord, og klikk på [Login]. Det forhåndsdefinerte administratorpassordet lar brukeren
få tilgang til alle sider, inkludert Dokumentboks. Standardinnstillingen for standard bruker
med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er forskjell på store og små bokstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-33
Installere og sette opp maskinen > Embedded Web Server RX
Endre sikkerhetsinnstillinger
1
Viser skjermbildet.
1 Start webleseren.
2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Skriv ut statussiden for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.
[Meny]-tasten> [▲] [▼]-tasten > [Rapport] > [OK]-tasten > [▲] [▼]-tasten > [Rapportutskrift] >
[OK]-tasten > [▲] [▼] -tasten > [Statusside] > [OK]-tasten> [Ja]
3 Logg på med administratorrettigheter.
Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er
forskjell på store og små bokstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Klikk på [Security Settings].
2-34
Installere og sette opp maskinen > Embedded Web Server RX
2
Konfigurere sikkerhetsinnstillingene.
Fra å [Security Settings]-menyen, velg innstillingen du ønsker å konfigurere.
MERK
For mer informasjon om innstillinger relatert til sertifikater, se følgende:
Embedded Web Server RX User Guide
2-35
Installere og sette opp maskinen > Embedded Web Server RX
Endre enhetsinformasjon
1
Viser skjermbildet.
1 Start webleseren.
2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Skriv ut statussiden for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.
[Meny]-tasten> [▲] [▼]-tasten > [Rapport] > [OK]-tasten > [▲] [▼]-tasten > [Rapportutskrift] >
[OK]-tasten > [▲] [▼] -tasten > [Statusside] > [OK]-tasten> [Ja]
3 Logg på med administratorrettigheter.
Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er
forskjell på store og små bokstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Fra [Device Settings]-menyen, velg [System].
3
1
2
2-36
Installere og sette opp maskinen > Embedded Web Server RX
2
Angi vertsnavnet.
Skriv inn informasjon om enheten, og klikk deretter [Submit].
VIKTIG
Etter å ha endret innstillingen, må du starte nettverket eller slå maskinen av og på
igjen.
For å starte nettverkskortet igjen, klikk på [Reset] i menyen [Management Settings]
og klikk deretter på [Restart Network] i "Restart".
2-37
3
Klargjøring for bruk
Dette kapitlet beskriver følgende operasjoner:
Legge inn papir .................................................................................................................................................. 3-2
Forholdsregler for å legge inn papir ......................................................................................................... 3-3
Laste inn kassettene ................................................................................................................................ 3-4
Legge Statement inn i kassettene (P-5032DN/P-5532DN for tommer-modeller) .................................... 3-8
Legge inn papir i universalskuffen .......................................................................................................... 3-11
Angi papirstørrelse og medietype .......................................................................................................... 3-15
Papirstopper ..................................................................................................................................................... 3-18
3-1
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Legge inn papir
Sett papir i kassettene og flerbruksbrettet.
For lastemetoder for hver kassett, se siden nedenfor.
1
2
3
4
5
6
Nr.
Navn
Side
1
Universalskuff
side 3-11
2
Kassett 1
side 3-4
3
Kassett 2
side 3-4
4
Kassett 3
side 3-4
5
Kassett 4
side 3-4
6
Kassett 5
side 3-4
MERK
• Antall ark som kan holdes varierer avhengig av miljø og papirtype.
• Du bør ikke bruke papir for blekkstråleskrivere eller papir med belegg. (Slike typer papir kan føre til papirstopp eller
andre problemer.)
3-2
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Forholdsregler for å legge inn papir
Når du åpner en ny pakke papir, må du lufte arkene godt som beskrevet nedenfor, slik at de skilles fra hverandre.
Luft papiret, og slå det deretter på et jevnt underlag.
I tillegg legg merke til følgende punkter.
•
Hvis arkene er brettet eller bøyd, må du rette dem ut før de legges inn i maskinen. Papir
som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
•
Unngå å utsette åpnet papir for høye temperaturer og høy fuktighet da fukt kan forårsake
problemer. Papir som blir til overs etter at du har lagt papir i multifunksjonsmateren eller en
kassett, bør legges tilbake i posen for oppbevaring av papir.
•
Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot
fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir.
VIKTIG
Hvis du skriver ut på brukt papir (papir som allerede er brukt for utskrift), ikke bruk
papir med stifter eller binders. Dette kan skade maskinen eller gi dårlig kvalitet på
kopiene.
MERK
Hvis du bruker spesialpapir, for eksempel brevhodepapir, hullet papir eller papir med
forhåndstrykk av for eksempel logo eller firmanavn, se følgende:
English Operation Guide
3-3
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Laste inn kassettene
Kassettene kan romme vanlig papir, resirkulert papir eller farget papir.
Antall ark som kan legges inn er vist under.
Kassett
Antall ark:
500 ark (vanlig papir: 80 g/m2)
Kassett 1 til 5
For mer informasjon om støttede papirstørrelser, se følgende:
English Operation Guide
MERK
A6 kan bare brukes i kassett 1 på P-5032DN/P-5532DN.
B6 og postkort kan bare brukes i kassett 1 på P-4532DN.
For papirtypeinnstilling, se følgende:
English Operation Guide
VIKTIG
• Kassettene kan holde papir med vekt mellom 60 til 120g/m2.
• Ikke legg inn tykt papir som veier mer enn 120 g/m2 i kassettene. Bruk multifunksjonsmateren for papir som
veier mer enn 120 g/m2.
1
Trekk papirkassetten helt ut av maskinen.
MERK
Når du trekker kassetten ut av maskinen må du sørge for at den er støttet og ikke faller ut.
3-4
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
2
Juster kassettstørrelsen.
1 Juster posisjonen til papirbreddeførerne på venstre og høyre side av kassetten. Trykk på
justeringsknappen på den venstre breddeføreren, og skyv breddeførerne til ønsket
papirstørrelse.
Papirstørrelsene er angitt på kassetten.
2 Juster papirlengdeføreren til ønsket papirstørrelse. Trykk på papirlengdens justeringsfane
og skyv førerne til ønsket papirstørrelse.
MERK
Hvis du skal bruke papir som er lengre enn A4, trekk papirlengdeføreren bakover.
3-5
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
3 Vri størrelsesindikatoren slik at størrelsen på papiret du skal bruke, vises i vinduet over
papirstørrelser.
MERK
Når størrelsevelgeren er satt til "Other", må papirstørrelsen settes inn i maskinen på
betjeningspanelet.
Angi papirstørrelse og medietype (side 3-15)
3
Trykk bunnplaten ned til den låses. (kun P-4532DN )
4
Legg inn papir.
1 Luft papiret, og slå den deretter på et jevnt underlag for å unngå papirstopp eller skjev
utskrift.
2 Legg papiret i kassetten.
3-6
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
VIKTIG
• Legg papiret inn med utskriftssiden ned.
• Etter å ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret før du legger det i kassetten.
Forholdsregler for å legge inn papir (side 3-3)
• Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen.
Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
• Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
• Hvis papiret er lagt inn uten å justere papirlengdeføreren og papirbreddeføreren,
papiret kan bli skjevt eller sette seg fast.
5
Skyv kassetten forsiktig inn.
6
Angi typen papir som er lagt i kassetten ved hjelp av
betjeningspanelet.
Angi papirstørrelse og medietype (side 3-15)
3-7
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Legge Statement inn i kassettene
(P-5032DN/P-5532DN for tommer-modeller)
Legge Statement inn i kassettene. Her vil vi forklare prosedyrene for kassett 1 som et eksempel.
1
Trekk papirkassetten helt ut av maskinen.
MERK
Når du trekker kassetten ut av maskinen må du sørge for at den er støttet og ikke faller ut.
2
Juster kassettstørrelsen.
1 Juster posisjonen til papirbreddeførerne på venstre og høyre side av kassetten. Trykk på
justeringsknappen på den venstre breddeføreren, og skyv breddeførerne til Letter/Legalstørrelse.
Papirstørrelsene er angitt på kassetten.
2 Juster papirlengdeføreren til ønsket papirstørrelse. Trykk på papirlengdens justeringsfane
og skyv førerne til A6-størrelse.
3-8
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
3 Fest hjelpeguiden til papirlengdeføreren som vist på illustrasjonen.
4 Justere størrelseuret så "Other" vises i papirstørrelsevinduet.
3
Legg inn papir.
1 Luft papiret, og slå den deretter på et jevnt underlag for å unngå papirstopp eller skjev
utskrift.
2 Legg papiret i kassetten.
VIKTIG
• Legg papiret inn med utskriftssiden ned.
• Etter å ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret før du legger det i
kassetten.
Forholdsregler for å legge inn papir (side 3-3)
• Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen.
Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
• Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
• Hvis papiret er lagt inn uten å justere papirlengdeføreren og papirbreddeføreren,
papiret kan bli skjevt eller sette seg fast.
3-9
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
4
Skyv kassetten forsiktig inn.
5
Angi typen papir som er lagt i kassetten ved hjelp av
betjeningspanelet.
Angi papirstørrelse og medietype (side 3-15)
MERK
Når hjelpeguiden fjernes, hold papirets justeringsfane og fjern hjelpeguiden.
3-10
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Legge inn papir i universalskuffen
Universalskuffen vil holde opp til 100 ark av vanlig papir (80 g/m2).
For mer informasjon om støttede papirstørrelser, se følgende:
English Operation Guide
For papirtypeinnstilling, se følgende:
English Operation Guide
Pass på å bruke multifunksjonsmateren når du skriver ut på spesialpapir.
VIKTIG
• Hvis du bruker en papirvekt på 106 g/m2 eller mer, still Medietype til Tykt og angi vekten av papiret du
bruker.
• Fjern hver transparent fra toppskuffen etter hvert som de skrives ut. Hvis du lar transparentene ligge i
toppskuffen kan det føre til papirstopp.
Multifunksjonsmateren har følgende kapasitet:
•
Vanlig papir (80 g/m2), resirkulert papir eller farget papir: 100 ark
•
Tykt papir (106 til 220 g/m2): 5 ark
•
Tykt papir (104,7 g/m2): 100 ark
•
Hagaki (Kartong): 1 ark
•
Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6 3/4, Konvolutt Monarch, Youkei 4, Youkei 2:
5 ark
•
OHP-film: 1 ark
MERK
• Når du legger i egendefinert papirstørrelse, angi papirstørrelsen ved å henvise til følgende:
Papirstørrelse og papirtype for universalskuffen (innstilling for universalskuff eller Stormagasin (stormagasininst.))
(side 3-17)
• Når du bruker spesialpapir, for eksempel transparenter eller tykt papir, velger du mediatype ved å henvise til
følgende:
Papirstørrelse og papirtype for universalskuffen (innstilling for universalskuff eller Stormagasin (stormagasininst.))
(side 3-17)
1
Åpne multifunksjonsmateren.
3-11
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
2
Trekk ut støttebrettet i universalskuffen.
3
Juster multifunksjonsmaterens størrelse.
4
Legg inn papir.
Papirstørrelsene er merket på universalskuffen.
Legg papiret inn i skuffen langs papirbreddeførerne til det stopper.
Etter å ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret før du legger det i
multifunksjonsmateren.
Forholdsregler for å legge inn papir (side 3-3)
3-12
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
VIKTIG
• Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
• Krøllet papir må rettes ut før det brukes.
• Før du legger papir i multifunksjonsmateren, kontroller at det ikke ligger papir igjen
i skuffen fra forrige jobb. Hvis det er lite papir igjen i multifunksjonsmateren, og du
vil legge inn mer papir, må du først ta ut papiret som er igjen, legge det sammen
med det nye papiret, og så legge papiret i skuffen igjen.
• Hvis det finnes mellomrom mellom papiret og papirbreddeførerne, må førerne
justeres for å unngå skjev mating og papirstopp.
• Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
5
Angi typen papir som er lagt i universalskuffen ved hjelp av
betjeningspanelet.
Papirstørrelse og papirtype for universalskuffen (innstilling for universalskuff eller Stormagasin
(stormagasininst.)) (side 3-17)
3-13
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Når du legger konvolutter eller kort i universalskuffen
Legg papiret inn med utskriftssiden opp. For prosedyren for utskrift, se følgende:
Printing System Driver User Guide
Eksempel: Når du skriver ut adressen.
Lukk flippen.
Oufuku hagaki
(returpostkort)
Hagaki
(Kartong)
Konvolutter i
stående format
Konvolutter i
liggende format
Åpne flippen.
VIKTIG
• Bruk ubrettet Oufuku Hagaki (returpostkort).
• Hvordan du legger inn konvolutter (retning og sideplassering), varierer avhengig av type konvolutt. Legg
dem inn på riktig måte, ellers kan utskrift utføres i feil retning eller på feil side.
MERK
Når du legger i konvolutter i universalskuffen, velg type konvolutt ved å henvise til følgende:
Papirstørrelse og papirtype for universalskuffen (innstilling for universalskuff eller Stormagasin (stormagasininst.))
(side 3-17)
3-14
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Angi papirstørrelse og medietype
Standard papirstørrelse for kassett 1, for universalskuffen og for papirmateren (kassett 2 til 5) og valgfritt stormagasin er
"A4" eller "Letter", og standardinnstillingen for papirtype er "Vanlig".
Angi innstilling for papirstørrelse og medietype for å endre papirtypen som skal brukes i kassettene.
Papirstørrelse og medietype for kassettene
Angi papirstørrelse og medietype for papiret som skal brukes i kassettene.
Element
Beskrivelse
Papirtype*1
Velg medietypen.
Verdier
Kassett 1: Vanlig, Ferdigtrykt, Bond, Resirkulert, Grovt, Brevhode, Farge, Forhåndshullet, Høy
kvalitet, Egendefinert 1 - 8
Kassett 2 til 5: Vanlig, Ferdigtrykt, Bond, Resirkulert, Grovt, Brevhode, Farge, Forhåndshullet,
Konvolutt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 - 8
Annen
Papirstørrelse
Tilgjengelige alternativer er som følger:
Verdier
Kassett 1: Konvolutt DL*2, Konvolutt C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A5 (Liggende), A6*2, B6*2, ISO
B5, Egendef., Oufuku Hagaki*2, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Statement (Liggende)*3, Folio
Egendef. str*4
Kassett 2 til 5: Konvolutt Monarch, Konvolutt #10, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Executive, Letter, Legal, A4,
B5, A5, B6, Konvolutt #9, Konvolutt #6, ISO B5, Custom, Oufuku Hagaki, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K,
Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
Registrer den egendefinerte papirstørrelsen som skal brukes i kassettene 1 til 5.
Verdier
Kassett 1:
Metrisk
P-4532DN
X: 140 til 216 mm (i trinn på 1 mm)
Y: 210 til 356 mm (i trinn på 1 mm)
P-5032DN/P-5532DN
X: 105 til 216 mm (i trinn på 1 mm)
Y: 148 til 356 mm (i 1 mm-trinn)
Tommer
P-4532DN
X: 5,50 til 8,50" (i trinn på 0,01")
Y: 8,25 til 14,02" (i trinn på 0,01")
P-5032DN/P-5532DN
X: 4,13 til 8,50" (i trinn på 0,01")
Y: 5,83 til 14,02" (i trinn på 0,01")
Kassett 2 til 5:
Metrisk
X: 92 til 216 mm (i trinn på 1 mm)
Y: 162 til 356 mm (i trinn på 1 mm)
Tommer
X: 3,62 til 8,50" (i trinn på 0,01")
Y: 6,38 til 14,02" (i trinn på 0,01")
X=Bredde,Y=Lengde
Vertikal
Liggende
*1 For å endre til en annen papirtype enn “Vanlig”.
Se English Operation Guide
Når en papirvekt som ikke kan legges i kassetten er angitt for en medietype, vises ikke den medietypen.
*2 Kun P-5032DN/P-5532DN.
*3 P-5032DN/P-5532DN kun tommer-modeller.
*4 Vises når [Egendef] er valgt i Annen papirstr.
3-15
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Papirstørrelse og medietype for kassettene:
Hvis størrelseuret er satt til en av størrelsene under, sett papirtype.
"A4", "A5", "B5", "Letter", "Legal" eller "A6" (Kun Kassett 1)
Hvis størrelsevelgeren er satt til "Other", konfigurere innstillingene for papirstørrelsen og
papirtypen.
1
Viser skjermbildet.
[Meny]-tasten > [▲] []-tasten > [Papirinnst.] > [OK]-tasten > [▲] []-tasten >
[Kassett 1 (til 5) Set.] > [OK]-tasten
MERK
[Kassett 2] til [Kassett 5] vises når den ekstra papirmateren er installert.
2
Velg papirtype.
1 [▲] []-tasten > [Papirtype] > [OK]-tasten
2 Velg papirtypen og velg [OK]-tasten.
3
Spesifiser papirstørrelsen.
1 [▲] []-tasten > [Annen papirstr.] > [OK]-tasten
2 Velg papirstørrelse og velg [OK]-tasten.
Hvis du valgte [Egendef], bruk fremgangsmåten under for å spesifisere lengden og bredden på
papiret.
3 [▲] []-tasten > [Egendef. str.] I “Kassett 1 (til 5) Set.” [OK]-tasten > [▲] []-tasten >
[Mål] > [OK]-tasten
4 Velg papirstørrelse og velg [OK]-tasten.
5 [▲] []-tasten > [Størrelse (Y)] > [OK]-tasten
6 Angi papirlengden og velg [OK]-tasten.
MERK
Bruk talltastene eller velg [▲] eller [▼]-tasten til å angi et tall.
7 [▲] []-tasten > [Størrelse (X)] > [OK]-tasten
8 Angi papirbredden og velg [OK]-tasten.
MERK
Bruk talltastene eller velg [▲] eller [▼]-tasten til å angi et tall.
3-16
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Papirstørrelse og papirtype for universalskuffen (innstilling for universalskuff eller Stormagasin
(stormagasininst.))
Angi papirstørrelse og medietype for papiret som skal brukes i universalskuffen.
Element
Papirstørrelse
Beskrivelse
Tilgjengelige alternativer er som følger:
Verdier: 
Universalskuff: Konvolutt Monarch, Konvolutt #10, Konvolutt DL, Konvolutt C5,
Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A5 (Liggende), A6, B6, Konvolutt #9, Konvolutt #6,
ISO B5, Egendefinert, Hagaki (Kartong), Oufukuhagaki (Returpostkort), Oficio II,
216 × 340 mm,16K, Statement, Statement (Liggende), Folio, Youkei 2, Youkei 4
Stormater: Konvolutt Monarch, Konvolutt #10, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Executive,
Letter, A4, B5, A5, A6, B6, Konvolutt #9, Konvolutt #6, ISO B5, Egendef., Hagaki,
Oufuku Hagaki, 16K, Statement, Youkei 2 og Youkei 4
Papirtype*1
Velg medietypen.
Verdier: 
Universalskuff: Vanlig, Transparent, Forh. trykt, Etiketter, Bond, Resirkulert, Pergament,
Grovt, Brevhode, Farge, Forhåndshullet, Konvolutt, Kartong, Tykt, Høy kvalitet,
Egendefinert 1 - 8
Stormater: Vanlig, Transparent, Forh. trykt, Etiketter, Bond, Resirkulert, Pergament,
Grovt, Brevhode, Farge, Forhåndshullet, Konvolutt, Kartong, Tykt, Høy kvalitet,
Egendefinert 1 - 8
*1 For å endre til en annen papirtype enn Vanlig.
Se English Operation Guide
1
Viser skjermbildet.
[Meny]-tasten > [▲] []-tasten > [Papirinnst.] > [OK]-tasten > [▲] []-tasten >
[Un.skuffinnst.] eller [Stormag.-innst.]> [OK]-tasten
MERK
[Stormag.-innst.] er vist når tilleggsproduktet stormater er installert.
2
Spesifiser papirstørrelsen.
1 [▲] []-tasten > [Papirstørrelse] > [OK]-tasten
2 Velg papirstørrelse og velg [OK]-tasten.
3
Velg papirtype.
1 [▲] []-tasten > [Papirtype] > [OK]-tasten
2 Velg papirtypen og velg [OK]-tasten.
3-17
Klargjøring for bruk > Papirstopper
Papirstopper
Åpne papirstopperen som vist i figuren ved bruk av A4/Letter eller større papir.
3-18
4
Utskrift fra PC
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Utskrift fra PC .....................................................................................................................................................
Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse .................................................................................
Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger .......................................................................................
Skriverdriverhjelp .....................................................................................................................................
Endre standardinnstillingene for skriverdriveren (Windows 10) ...............................................................
Avbryt utskrift fra en datamaskin ..............................................................................................................
Utskrift med AirPrint ...........................................................................................................................................
Skrive ut med Google Cloud Print ......................................................................................................................
Utskrift med Mopria ............................................................................................................................................
Utskrift med Wi-Fi Direct ....................................................................................................................................
Status Monitor ....................................................................................................................................................
Få tilgang til Status Monitor .....................................................................................................................
Gå ut av Status Monitor ...........................................................................................................................
Status Monitor-visning .............................................................................................................................
4-1
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Utskrift fra PC > Utskrift fra PC
Utskrift fra PC
Følg trinnene nedenfor for å skrive ut dokumenter fra programmer.
MERK
• For å skrive ut dokumenter fra programmer, installer skriverdriveren på din PC fra DVD-en (Product Library) som
følger med.
• I noen miljøer vises de gjeldende innstillingene nederst i skriverdriveren.
• Når du skriver ut kartong eller konvolutter bør det legges i kartong eller konvolutter i universalskuffen før du utfører
prosedyren under.
Når du legger konvolutter eller kort i universalskuffen (side 3-14)
1
Viser skjermbildet.
2
Konfigurere innstillingene.
Klikk på [Fil] og velg [Skriv ut] i applikasjonen.
1 Velg maskinen fra “Printer” menyen og klikk på [Egenskaper]-knappen.
1
2
4-2
Utskrift fra PC > Utskrift fra PC
2 Velg [Grunnleggende]-kategorien.
3 Klikk "Utskriftsstørrelse"-menyen og velg papirstørrelse som skal brukes ved utskrift.
For å legge i papir av størrelse som ikke er inkludert i trykte størrelser av maskinen for eksempel kort
eller konvolutter, må papirformatet registreres.
Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse (side 4-4)
For å skrive ut på spesialpapir som tykt papir eller transparenter, klikk på "Medietype"-menyen og
velg medietypen.
4 Trykk på [OK]-tasten for å gå tilbake til Utskrifts-dialogboksen.
3
Start utskriften.
Klikk på [OK]-tasten.
4-3
Utskrift fra PC > Utskrift fra PC
Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse
Hvis du har lagt inn en papirstørrelse som ikke er i maskinens papirstørrelser, registrere papirstørrelsen i
[Grunnleggende]-fanen i utskriftsinnstillinger på skriverdriveren.
Den registrerte størrelsen kan velges fra "Utskriftsstørrelse"-menyen.
MERK
For å kunne skrive ut på maskin, angi papirstørrelse og type i .følgende:
Papirstørrelse og papirtype for universalskuffen (innstilling for universalskuff eller Stormagasin (stormagasininst.))
(side 3-17)
1
Vis skjermbildet for utskriftsinnstillinger.
2
Registrer papirformatet.
1 Klikk på [Grunnleggende]-fanen.
1
2
8
2 Klikk på [Sidestørrelser]-knappen.
3 Klikk på [Ny]-knappen.
10
9
4 Angi papirstørrelsen.
5 Skriv inn navnet på papiret.
6 Klikk på [Lagre]-tasten.
7 Klikk på [OK]-tasten.
8 I "Utskriftstørrelse"-menyen, velg papirformat
(navnet) som du registrerte i trinn 4 til 7.
9 Velg typen papir i "Medietype"-menyen.
10 Klikk på [Multifunksjonsskuff] i “Kilde”-menyen.
4
3
5
7
6
MERK
Hvis du har lagt inn et postkort eller en konvolutt, velg [Kartong] eller [Konv.] i “Papirtype”-menyen.
4-4
Utskrift fra PC > Utskrift fra PC
Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger
Skjermbildet for skriverdriverens utskriftsinnstillinger lar deg konfigurere en rekke utskriftsrelaterte innstillinger.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Nr.
1
Beskrivelse
[Hurtigutskrift]-fane
Gir ikoner som kan brukes til å konfigurere ofte brukte funksjoner. Hver gang du klikker på et ikon, endres den
til et bilde som likner utskriftsresultatet og brukerinnstillingene.
[Grunnleggende]-fane
Denne kategorien grupperer grunnleggende funksjoner som brukes ofte. Du kan bruke den til å konfigurere
papirstørrelse og tosidig utskrift.
[Oppsett]-fane
Denne fanen lar deg konfigurere innstillinger for utskrift av ulike utforminger, inkludert utskrift av hefter,
kombiner-modus, plakat, og skalering.
[Bildebehandling]-fane
Denne fanen lar deg konfigurere innstillinger knyttet til kvaliteten på utskriftsresultatet.
[Publisering]-fane
I denne fanen kan du opprette omslag og innlegg for utskriftsjobber og sette innsatser mellom ark med
transparenter.
[Jobb]-fane
Denne kategorien lar deg konfigurere innstillinger for lagring av data fra datamaskinen til maskinen.
Regelmessig brukte dokumenter og andre data kan lagres på maskinen for enkel utskrift senere. Siden
lagrede dokumenter kan skrives ut direkte fra maskinen er denne funksjonen også praktisk når du ønsker å
skrive ut et dokument som du ikke vil at andre skal se.
[Avansert]-fane
Denne kategorien lar deg konfigurere innstillinger for å legge til tekst eller vannmerker til utskriftsdata.
4-5
Utskrift fra PC > Utskrift fra PC
Nr.
2
Beskrivelse
[Profiler]
Innstillinger i skriverdriveren kan lagres som en profil. Lagrede profiler kan hentes frem når som helst, så det
er en praktisk øvelse for å lagre ofte brukte innstillinger.
3
[Nullstill]
Klikk for å gå tilbake til innstillingene til sine opprinnelige verdier.
4-6
Utskrift fra PC > Utskrift fra PC
Skriverdriverhjelp
Skriverdriveren omfatter Hjelp. Hvis du vil vite om utskriftsinnstillingene, åpne skriverdriverens utskriftsinnstillinger og vis
Hjelp som forklart nedenfor.
1
2
1 Klikk på [?] i øvre høyre hjørne av skjermen,
og klikk deretter elementet du vil vite mer om.
2 Klikk på elementet du ønsker å vite om, 
og trykk på [F1]-tasten på tastaturet.
Endre standardinnstillingene for skriverdriveren
(Windows 10)
Standard skriverdriverinnstillinger kan endres. Ved å velge ofte brukte innstillinger, kan du hoppe over trinn ved utskrift.
For innstillinger, se følgende:
Printing System Driver User Guide
1 Trykk på [Start]-knappen i Windows og velg [Windows System], [Kontrollpanel], og [Vis
enheter og skrivere].
2 Høyreklikk på ikonet for skriverdriveren på maskinen, og klikk på [Skriveroppsett]-menyen
i til skriverdriveren.
3 Velg standardinnstillinger og klikk [OK]-knappen.
Avbryt utskrift fra en datamaskin
Gå frem på følgende måte for å bruke skriverdriveren til å avbryte en utskriftsjobb før utskriften starter:
MERK
Når du avbryter utskriften fra denne maskinen, se følgende:
Avbryte jobber (side 5-2)
1 Dobbeltklikk skriverikonet (
vise skriverens dialogboks.
) på startlinjen nede til høyre på Windows-skrivebordet for å
2 Klikk på filen hvor du vil avbryte utskriften og velg [Avbryt] i “Dokument”-menyen.
4-7
Utskrift fra PC > Utskrift med AirPrint
Utskrift med AirPrint
AirPrint er en utskriftsfunksjon som er inkludert som standard i iOS 4.2 og senere produkter, og Mac OS X 10.7 og
senere produkter.
Denne funksjonen gjør at du kan koble til og skrive ut på en AirPrint-kompatibel enhet uten å installere en skriverdriver.
For å la maskinen bli funnet ved utskrift av AirPrint, kan du stille inn maskinens stedsinformasjon i Embedded Web
Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
Skrive ut med Google Cloud Print
Google Cloud Print er en service fra Google hvor du ikke trenger en driver til skriveren. Med denne tjenesten kan en
bruker med Google-konto skrive ut fra en maskin som er koblet til internett.
Maskinen kan konfigureres i Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
MERK
Du må ha en Google-konto for å bruke Google Cloud Print. Skaff deg en Google-konto hvis du ikke har en.
Du må også registrere maskinen på Google Cloud Print-tjenesten på forhånd. Maskinen kan registreres fra en
datamaskin som er knyttet til det samme nettverket.
Utskrift med Mopria
Mopria er en standard for utskrift inkluder i Android 4.4 eller senere produkter. Mopria Print Service må være installert og
aktivert på forhånd.
For detaljer om bruken vises det til en nettside fra Mopria Alliance.
Utskrift med Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct er en trådløs LAN-standard når Wi-Fi Alliance er etablert. Dette er en av funksjonene til det trådløse LAN-et,
uten et trådløst LAN-tilgangspunkt eller en trådløs LAN-ruter, kan enheter kommunisere direkte på en peer-to-peerbasis.
Utskriftsprosedyren via Wi-Fi Direct er denne samme som fra normale håndholdte enheter.
Når du bruker et skrivernavn eller Bonjour-navn på portinnstillingene på skriveregenskaper, kan du skrive ut jobben ved
å spesifisere navnet under Wi-Fi Direct-tilkobling.
Når du bruker en IP-adresse for porten, spesifiser IP-adressen til denne maskinen.
4-8
Utskrift fra PC > Status Monitor
Status Monitor
Status Monitor overvåker skriverstatusen og har en pågående rapportfunksjon.
MERK
Når du aktiverer Status Monitor, sjekk statusen nedenfor.
• Printing System Driver er installert.
• Enten [Enhanced WSD] eller [EnhancedWSD(SSL)] er satt til [På] i “TCP/IP Innstillinger”.
Se English Operation Guide
Få tilgang til Status Monitor
Status Monitor startes også når utskrift igangsettes.
Gå ut av Status Monitor
Bruk en av metodene nedenfor for å gå ut av Status Monitor.
•
Gå ut manuelt:
Klikk på innstillingsikonet og velg Avslutt i menyen for å gå ut av Status Monitor.
•
Gå ut automatisk:
Status Monitor avstenges automatisk etter 7 minutter hvis det ikke brukes.
Status Monitor-visning
Displayet til Status Monitor er som følger.
Rask statusvisning
Statusen til skriveren vises ved hjelp av ikoner. Detaljert informasjon vises når du klikker på utvidelsestasten.
Innstillingsikon
Utvidelsestast
Varselfane
Fane for tonerstatus
Fane for papirskuffen
Fane for utskriftsframgang
Detaljert informasjon vises ved å klikke på hver ikonfane.
4-9
Utskrift fra PC > Status Monitor
Fane for utskriftsframgang
Statusen til utskriftsjobbene vises.
Jobbliste
Statusikon
Velg en jobb i jobblisten og denne kan slettes ved hjelp av menyen vist med et høyreklikk.
Fane for papirskuffen
Informasjon om papiret i skriveren og om hvor mye papir som er igjen vises.
Fane for tonerstatus
Mengden toner som er igjen vises.
4-10
Utskrift fra PC > Status Monitor
Varselfane
Hvis det oppstår en feil vises det et varsel med et 3D-bilde og en melding.
Kontekstmeny for Status Monitor
Følgende meny vises når du klikker på innstillingsikonet.
•
Embedded Web Server RX
Hvis skriveren er koblet til et TCP/IP-nettverk og har egen IP-adresse, bruk en nettleser for å få tilgang til Embedded
Web Server RX for å endre eller bekrefte nettverksinnstillingene. Denne menyen vises ikke når du bruker USBkobling.
Embedded Web Server RX User Guide
•
Notification…
Dette stiller inn displayet til Status Monitor.
Varselinnstillinger for Status Monitor (side 4-12)
•
Avslutt
Går ut av Status Monitor.
4-11
Utskrift fra PC > Status Monitor
Varselinnstillinger for Status Monitor
Innstillingene for Status Monitor og detaljer over hendelsesliste vises.
Velg om varslingen foretas når det oppstår en feil oppstår i hendelseslisten.
1
Velg Aktiverer hendelsesvarsling.
2
Klikk på en hendelse som skal brukes med Tekst til talefunksjonen i Tilgjengelige hendelser.
3
Klikk på kolonnen Lydfil / Teks til tale.
Hvis innstillingen er satt til Av vil ikke Status Monitor starte når utskrift pågår.
Klikk på knappen Bla gjennom (...) slik at hendelsen varsles med lydfilen.
MERK
Det tilgjengelige filformatet er WAV.
Når du tilpasser meldingstekstene som skal leses høyt, legg inn disse tekstene i tekstboksen.
4-12
5
Drift på maskinen
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Avbryte jobber .................................................................................................................................................... 5-2
5-1
Drift på maskinen > Avbryte jobber
Avbryte jobber
Du kan også avbryte jobber ved å velge [Avbryt]-tasten.
1
Mens skriveren viser “Behandler”, trykk på [Avbryt]-tasten.
2
Avbryte en jobb.
“Jobbavbruddlisten” viser en liste over aktuelle utskriftsjobber.
1 Velg jobben som skal avbrytes og velg [OK]-tasten.
2 Velg [Ja].
Jobben blir avbrutt.
MERK
"Avbryter..." vises på meldingsdisplayet og utskriften stoppes etter at den pågående
siden er skrevet ut.
5-2
6
Bruke ulike funksjoner
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen ....................................................................................................
Egendefinerte bokser (utskrift) .................................................................................................................
USB-enhet (Skrive ut Dokumenter) .........................................................................................................
Funksjoner .........................................................................................................................................................
EcoPrint ...................................................................................................................................................
Tosidig ......................................................................................................................................................
Stillemodus ..............................................................................................................................................
Slett etter Utskrift (Slett v/utskrift) ............................................................................................................
6-1
6-2
6-2
6-3
6-4
6-4
6-4
6-4
6-5
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Funksjoner som er tilgjengelige på
maskinen
Egendefinerte bokser (utskrift)
For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.
Funksjoner
Beskrivelse
Referanseside
Stillemodus
Lavere utskriftshastighet for stille jobbing.
side 6-4
Tosidig
Skriv ut et dokument på begge sider av papiret.
side 6-4
EcoPrint
EcoPrint sparer toner ved utskrift.
side 6-4
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
―
Melding om ferdig jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
Slett etter Utskrift
Slettes automatisk et dokument fra boksen når utskriften er fullført.
6-2
side 6-5
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
USB-enhet (Skrive ut Dokumenter)
For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Stillemodus
Lavere utskriftshastighet for stille jobbing.
side 6-4
2-sidig
Skriv ut et dokument på begge sider av papiret.
side 6-4
EcoPrint
EcoPrint sparer toner ved utskrift.
side 6-4
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
―
Jobbfullflø.meld.
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
Kryptert PDF
Skriv inn forhåndstildelt passord for å skrive ut PDF-data.
―
TIFF/JPEG Størrelse
Velg størrelse ved utskrift av JPEG eller TIFF-filer.
―
XPS Tilpass Side
Reduserer eller forstørrer bildestørrelsen til å passe til den valgte papirstørrelsen
når du skriver ut XPS-fil.
―
6-3
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Funksjoner
EcoPrint
EcoPrint sparer toner ved utskrift.
Bruk denne funksjonen for testutskrifter eller andre anledninger når utskrifter i høy kvalitet ikke er nødvendig.
(Verdi: [Av] / [På])
Tosidig
Skriv ut et dokument på begge sider av papiret.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Element
Beskrivelse
Av
Deaktiverer funksjonen.
Bind Lang
Kant
Skriver ut baksiden av et dokument i samme retning som forsiden.
ghi
def
abc
def
abc
Bind Kort
Kant
ghi
ghi
ghi
def
abc
abc
Skriver ut baksiden av et dokument rotert 180° sammenlignet med forsiden. Når
de trykte sidene er bundet øverst, vil baksiden være i samme retning som
forsiden når sidene vendes.
def
Stillemodus
Lavere utskriftshastighet for stille jobbing.
Velg denne modusen når støy er ubehagelig.
Det er mulig å angi bruk av Stillemodus for hver funksjon.
(Verdi: [Av] / [På])
MERK
• Behandlingshastighet vil være tregere enn vanlig når du er i stillemodus.
• Dette kan ikke benyttes når [Forby] er satt for “Hver Jobb”.
Se English Operation Guide
6-4
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Slett etter Utskrift (Slett v/utskrift)
Slettes automatisk et dokument fra boksen når utskriften er fullført.
(Verdi: [Av] / [På])
6-5
7
Feilsøking
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Ordinært vedlikehold .......................................................................................................................................... 7-2
Rengjøring ............................................................................................................................................... 7-2
Skifte tonerbeholderen ............................................................................................................................. 7-4
Skifte toneravfallsboks ............................................................................................................................. 7-9
Feilsøking .......................................................................................................................................................... 7-11
Løse funksjonsfeil ................................................................................................................................... 7-11
Reagere på meldinger ........................................................................................................................... 7-15
Fjerne papirstopp ................................................................................................................................... 7-22
7-1
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
Ordinært vedlikehold
Rengjøring
Rengjør maskinen regelmessig for å sikre optimal utskriftskvalitet.
FORSIKTIG
Av hensyn til egen sikkerhet må du alltid trekke ut støpslet før du rengjør maskinen.
Registreringsvalse
1
2
7-2
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
3
Bruk en lofri klut til å fjerne støv og smuss fra
registreringsvalsen (metall).
Overføringsrulle
(Sort)
VIKTIG
Vær forsiktig så du ikke berører den svarte overføringsrullen og det svarte
overføringsbeltet under rengjøringen da dette kan påvirke utskriftskvaliteten.
4
Ventiler
Bruk en lofri klut til å rengjøre ventilene for støv og skitt.
7-3
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
Skifte tonerbeholderen
Når toneren er i ferd med å gå tom, vises meldingen “Lite toner.” i displayet. Ha alltid en ny tonerbeholder tilgjengelig for
utskiftingen.
Når meldingsdisplayet viser “Skift ut toner.”, skift ut toneren.
Hvor ofte du bør skifte tonerkassett
Levetiden til tonerkassettene avhenger av hvor mye toner som trengs til utskriftsjobbene dine. I henhold til ISO/IEC
19752 og når EcoPrint er slått av, er det mulig å skrive ut følgende antall sider med tonerkassetten (A4/Brev
papirstørrelse):
Modeller
Tonerkassettens levetid (sider som kan skrives ut)
P-4532DN
12500 bilder
P-5032DN
15500 bilder
P-5532DN
21000 bilder
(For modeller i Nord-Amerika og Latin-Amerika)
P-5532DN
25000 bilder
(Bortsett fra Nord-Amerika og Latin-Amerika
modeller)
MERK
• Gjennomsnittlig antall sider som kan skrives ut av tonerkasettene som medfølger maskinen er som følger:
P-4532DN: 6000 bilder. 
P-5032DN: 8000 bilder. 
P-5532DN: 10000 bilder
• For å opprettholde kvaliteten, anbefaler vi å bruke ekte tonerkassetter, som gjennomgår flere kvalitetskontroller.
• Minnekortet i maskinens tonerbeholder lagrer informasjon som er nødvendig å forbedre kundekomforten, for
resirkuleringen av tomme tonerbeholdere, og for planleggingen og utviklingen av nye produkter. Den lagrede
informasjonen inkluderer ikke personlige opplysninger som kan identifisere deg, men brukes kun anonymt til de
ovennevnte formålene.
FORSIKTIG
Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.
7-4
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
Skifte tonerkassetten
1
2
7-5
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
3
MERK
Når du tar ut tonerkassetten fra maskinen, løft opp høyre side først.
4
7-6
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
5
VIKTIG
Ikke berør punktene som er vist nedenfor.
6
7
7-7
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
8
9
MERK
• Hvis det øvre brettet ikke lukkes, sjekk at den nye tonerkassetten er riktig installert (i trinn 6).
• Returner den brukte tonerkassetten til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede tonerkassetter vil bli
gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.
7-8
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
Skifte toneravfallsboks
Når toneravfallsboksen er full, skift ut toneravfallsboksen umiddelbart.
FORSIKTIG
Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.
1
2
3
7-9
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
4
5
MERK
Returner den oppbrukte toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede toneravfallsbokser vil
bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.
7-10
Feilsøking > Feilsøking
Feilsøking
Løse funksjonsfeil
Tabellen nedenfor inneholder generelle retningslinjer for å løse problemer.
Hvis det oppstår et problem med maskinen, må du sjekke kontrollpunktene og følge fremgangsmåtene som er angitt på
de neste sidene. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med serviceteknikeren.
MERK
Når du kontakter oss, må du oppgi serienummeret.
For å sjekke serienummer, se følgende:
Kontrollere maskinens serienummer (side i)
Problemer med bruk av maskinen
Når følgende problemer med bruk av maskinen oppstår, utføres egnede tiltak.
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
En applikasjon starter ikke.
Er tiden for Automatisk nullstilling av
panelet for kort?
Still inn tiden for Automatisk nullstilling
av panelet på 30 sekunder eller mer.
―
Skjermen fungerer ikke når
strømbryteren blir slått på.
Sjekk strømkabelen.
Koble begge ender av strømkabelen
skikkelig.
―
Blanke ark kommer ut av
maskinen.
―
Sjekk innstillingene i programmet.
―
Det oppstår ofte papirstopp.
Er papiret lagt i korrekt?
Legg inn papiret på riktig måte.
side 3-2
―
Vri retningen 180 grader rundt der
papiret er plassert.
side 3-2
Bruker du riktig papirtype? Er papiret i
god stand?
Fjern papiret, snu bunken, og legg den
inn igjen.
side 3-4
Er papiret bøyd, brettet eller krøllet?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-4
Sitter papiret fast, eller ligger det
papirbiter inne i maskinen?
Fjern alt papir som sitter fast.
side 7-22
―
Legg inn papiret på riktig måte.
side 3-2
2 eller flere ark er overloppet
når de tas ut. (multimater)
7-11
Feilsøking > Feilsøking
Problem
Utskriftene er krøllete.
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
Er papiret lagt i korrekt?
Legg inn papiret på riktig måte.
side 3-2
―
Vri retningen 180 grader rundt der
papiret er plassert.
side 3-2
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-2
―
Snu papiret i kassetten, eller snu
retningen 180 grader rundt der papiret
er plassert.
side 3-2
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-2
Kan ikke installere
skriverdriveren.
Er driveren installert med vertsnavnet
mend WiFi eller Wi-Fi Direct-funksjonen
er tilgjengelig?
Spesifiser IP-adressen i stedet for
vertsnavnet.
―
Kan ikke skrive ut.
Er maskinen koblet til stikkontakten?
Sett støpslet inn i en stikkontakt.
―
Er maskinen slått på?
Slå på strømbryteren.
side 2-9
Er USB og nettverkskabelen koblet til?
Koble den riktige USB- og
nettverkskabelen ordentlig til.
side 2-8
Er USB-vert blokkert?
Velg Fjern blokkering i USBvertinnstillingene.
―
―
Kontroller at USB-enheten er skikkelig
tilkoblet til maskinen.
―
Når [Auto-IP] allerede er
satt til [På], blir ikke IPadressen tildelt automatisk.
Er det lagt inn en annen verdi enn
"0.0.0.0" for IP-adressen til TCP/IP(v4)?
Legg inn «0.0.0.0» for IP-adressen til
TCP/IP(v4).
side 2-16
Maskinen slipper ut damp i
området rundt skriverens
utførselsskuff.
Kontroller om romtemperaturen er for
lav, eller om det har blitt brukt fuktig
papir.
Alt avhengig av utskriftsmiljøet og
papiret, kan varmen som utvikles under
utskriften føre til at fuktigheten i papiret
fordamper, og dampen kan se ut som
røyk. Dette er ikke et problem, og du
kan forsette utskriften. Hvis dampen
bekymrer deg, øk romtemperaturen eller
skift papiret med nytt og tørrere papir.
―
Utskriftene er krøllete.
Kan ikke skrive ut med USBenheten.
Ikke gjenkjent USB-enhet.
7-12
Feilsøking > Feilsøking
Problemer med utskrevet bilde
Når følgende problemer med bildeutskrift oppstår, utføres egnede tiltak.
Problem
Utskrevne bilder er totalt sett
for lyse.
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-2
Har du endret lysstyrken?
Velg riktig tetthetsnivå.
―
Er toneren jevnt fordelt i
tonerbeholderen?
Rist tonerbeholderen fra side til side
flere ganger.
side 7-4
Er EcoPrint modus aktivert?
Deaktivere [EcoPrint]-modus.
―
―
Kontroller at innstillingen for papirtype er
riktig for papiret som brukes.
―
―
Velg [Meny]> [Just./vedl.hold] >
[Serviceinnst.] > [Rens trommel] >
[OK] > [OK].
―
Har du endret lysstyrken?
Velg riktig tetthetsnivå.
―
―
Velg [Meny]> [Just./vedl.hold] >
[Serviceinnst.] > [Rens trommel] >
[OK] > [OK].
―
―
Velg [Meny]> [Just./vedl.hold] >
[Serviceinnst.] > [MC] > [OK] > [OK]
og øk justeringsverdien. Øk
justeringsverdien 1 nivå om gangen fra
gjeldende verdi. Hvis det ikke blir bedre
etter at verdien er økt med 1 nivå, øk
ytterligere med 1 nivå. Hvis det
fremdeles ikke er bedre, gjenopprett
opprinnelig verdi.
―
Svarte prikker på hvit
bakgrunn ved skanning av
hvit original.
―
Velg [Meny]> [Just./vedl.hold] >
[Serviceinnst.] > [Rens trommel2], last
A4-papir i universalskuffen, og velg
[OK] > [OK]. (Unntatt P-5032DN /
P-5532DN)
―
Utskrevne bilder er uklare.
Brukes enheten i et miljø med høy grad
av fuktighet eller hvor temperaturen eller
fuktigheten plutselig endres?
Bruk maskinen i et miljø med passende
fuktighet.
―
―
Velg [Meny]> [Just./vedl.hold] >
[Serviceinnst.] > [Rens trommel] >
[OK] > [OK].
―
Er papiret lagt i korrekt?
Kontroller at papirbreddeførerne er riktig
justert.
side 3-4
Utskriftene er for mørke, selv
om bakgrunnen for den
skannede originalen er hvit.
Utskrevne bilder er skjeve.
7-13
Feilsøking > Feilsøking
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
Høyden er 1 000 m eller
høyere, og det finnes ujevne
horisontale hvite striper på
bildet.
―
Velg [Meny] > [Just./vedl.hold.] >
[Serviceinnst.] > [Høydejustering.] >
[2001 - 3000 m] eller [3001 - 3500 m],
og velg [OK] > [OK].
―
Høyden er 1000 m eller
høyere, og det finnes prikker
på bildet.
―
Velg [Meny] > [Just./vedl.hold.] >
[Serviceinnst.] > [Høydejustering.] >
[2001 - 3000 m] eller [3001 - 3500 m],
og velg [OK] > [OK].
―
Smuss på øverste kant eller
bak på papiret.
Er innsiden av maskinen skitten?
Rengjør innsiden av maskinen.
side 7-2
En del av bildet er tidvis
utydelig eller har hvite
striper.
―
Velg [Meny]> [Just./vedl.hold] >
[Serviceinnst.] > [Rens trommel] >
[OK] > [OK].
―
Det forrige bildet forblir og
lett skrives ut.
―
Kontroller at innstillingen for papirtype er
riktig for papiret som brukes.
side 3-11
7-14
Feilsøking > Feilsøking
Reagere på meldinger
Hvis noen av følgende meldinger vises på dataskjermen, må du følge aktuell fremgangsmåte.
MERK
Når du kontakter oss, må du oppgi serienummeret. For å sjekke serienummer, se følgende:
Kontrollere maskinens serienummer (side i)
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
A
Avbryter...
―
Vises når en data slettes.
―
―
Denne jobben er avbrutt fordi den er
begrenset av regnskapskonto. Velg
[OK].
—
Er utskriftsantallet som tillates av
regnskapskonto, oversteget?
Utskriftsantallet har oversteget det
antallet som tillates av regnskapskonto.
Kan ikke skrive ut mer. Jobben blir
avbrutt. Velg [OK].
—
Boksgrense overskredet.*1
―
Den spesifiserte boksen er full, og det
kan ikke lagres flere dokumenter.
Jobben blir avbrutt. Trykk på [Slutt].
Prøv å utføre jobben på nytt etter utskrift
eller sletting av data fra boksen.
―
Brukernavnet er ikke
registrert.
―
Brukernavnet oppgitt er ikke registrert.
Kontroller brukernavnet.
—
Denne konto-ID er allerede
registrert.
―
Konto-IDen angitt er allerede registrert.
Registrer en annen konto-ID.
—
Det har oppstått en feil.
―
Det har oppstått en feil på maskinen.
Noter ned feilkoden som vises på
meldingsskjermen, og kontakt din
servicerepresentant.
—
―
Det nye brukernavnet er allerede
registrert. Angi et annet brukernavn.
—
En maskin- adm. rettighet
er nødvendig.
―
Du kan bare endre innstillingene valgt
når du er logget inn som en bruker med
administratorrettigheter.
—
Enheten kan ikke kobles til
da tillatte tilkoblinger
overskrides.
Er tre håndholdte enheter koblet til
samtidig?
Avbryt en tilkobling til en bærbar enhet
som ikke blir brukt, eller konfigurer
maskinen automatisk til å koble fra
bærbare enheter på et visst tidspunkt.
—
B
Begrenset av
regnskapskonto.
Trykk [OK].
Begrensning for
regnskapskonto
overskredet.
Trykk [OK].
D
Ring service.
Dette brukernavnet er
allerede registrert.
E
7-15
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
F
Feil brukernavn eller
passord.
―
Feil brukernavn eller passord ved
ekstern utføring av jobben. Velg [OK]tasten.
―
Feil brukernavn eller
passord.
―
NTLM-serveren avviste godkjenningen.
Angi korrekt brukernavn eller passord.
―
Feil ID.
―
Bruker-IDen som er angitt for en privat
jobb er ikke riktig. Kontroller bruker-IDen
du har angitt i skriverdriveren.
—
Feil konto-ID.
―
Konto-ID stemmer ikke.
—
Jobben er avbrutt.*1
Kontroller registrert konto-ID.
Feil konto-ID.
―
Feil konto-ID ved ekstern utføring av
jobben. Jobben blir avbrutt. Velg [OK].
—
―
Trykk på strømbryteren for å slå av, og
trykk den igjen for å slå på. 
Hvis meldingen fremdeles vises, slår du
av maskinen og kontakter din
servicerepresentant.
―
Feil passord.
―
Passordet passer ikke til
passordinnstillingen. Angi riktig passord.
―
Filen ble slettet.
—
Filen eller avmerket boks eksisterer ikke.
―
Trykk
[OK].*1
Feil oppstod
Slå strømbryteren av og
på.
Sjekk dokumentboksen.
Filnavnet eksisterer
allerede.
Sjekk at boksen ikke er slettet, eller at
filen ikke har blitt slettet eller flyttet.
―
Kopiering er ikke mulig fordi data med
samme filnavn finnes på destinasjonen.
Slett data med samme filnavn på
bestemmelsesstedet før kopiering.
—
―
Den ekstra boksen overskredet maksimalt
antall boksen.
—
Du kan ikke kopiere.
G
Grense overskredet.
Du kan ikke legge til flere.
Slett den hvis det er en unødvendig boks.
I
Ikke-original toner.
Er den installerte tonerbeholderen vårt
merke?
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar for skader som skyldes bruk av
ikkeoriginal toner. Når du ønsker å
bruker tonerbeholderen som er
installert, trykk [OK]-tasten og [Cancel]tasten samtidig i 3 sekunder eller mer.
―
Trykk [Hjelp].
Ingen kopier
―
Bare ett eksemplar er tilgjengelig. Trykk
på [OK] for å fortsette utskriften.
―
―
Logg inn mislyktes i det angitte antall
ganger, så det er ikke lenger mulig å
forsøke å logge inn. Kontakt en
systemadministrator.
—
Trykk [OK].
Ingen tilgang.
Du kan ikke logge på.
7-16
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
J
Jobb ikke lagret.
―
Jobben blir avbrutt. 
Velg [OK]-tasten.
―
―
Denne meldingen vises når [Fjern USBenhet] ble valgt mens et USB-minne var
i bruk.
—
Trykk [OK].
K
Kan ikke fjerne minnet når
det er i bruk.
Det forrige skjermbildet vises igjen i 1
eller 2 sekunder.
Kan ikke gjenkjenne.
―
Sørg for at ID-kortet ditt er registrert.
—
Kan ikke koble til
autentiseringsserver.
―
Trykk [OK] og kontroller følgende
elementer:
—
• Registrering til autentiseringsserver
• Passord og datamaskinadresse for
autentiseringsserver
• Tilkobling av nettverk
Kan ikke koble til
nettverket.
―
Kan ikke koble til det valgfrie nettverket.
Sjekk de innstillingene for valgfritt
nettverk.
—
Kan ikke koble til.
―
Dette vises når Wi-Fi- eller TWi-Fi
Direct-tilkoblingen ikke ble fullført. Sjekk
innstillingene og signalforholdene.
—
Kan ikke koble til.
―
Trykkes det på trykknapper på flere
tilgangspunkter samtidig?
―
Kontroller nettverket.
Flere tilgangspunkter er
aktivert.
Angi tilgangspunktet du vil bruke, og
trykk på knappen igjen.
Prøv å koble til på nytt ved å angi et
tilgangspunkt etter å ha ventet en stund.
Kan ikke ta 2-sidig utskrift
av papirtypen.*1
Valgte du en papirstørrelse/papirtype
som det ikke kan tas 2-sidig utskrift av?
Velg [Alt] for å velge det tilgjengelige
papiret. Velg [Fortsett] for å skrive ut
uten å bruke Duplex-funksjonen. Velg
[Avbryt] for å stoppe jobben.
―
Kan ikke utføre denne
jobben. Begrenset av
autoriseringsinnstillinger.
―
Denne jobben er avbrutt fordi den er
begrenset av
gruppeautoriseringsinstillinger. Velg
[OK].
―
Kan ikke utføre.
―
Det er ikke mulig å utføre sanitering fordi
en jobb blir behandlet, osv.
―
Kjenner ikke igjen ID-kort.
―
Kontroller at USB-kontakten på IDkorteleseren er riktig koblet til maskinen.
—
Hvis USB Host er satt til [Bloker],
endrer du innstillingen til [Avblokker].
Kontofeil.
―
Mislykket angivelse av regnskapskonto
ved ekstern utføring av jobben. Jobben
blir avbrutt. Velg [OK].
—
―
Velg [OK]-tasten.
―
Trykk [OK].
KPDL-feil.
Trykk [OK].*1
7-17
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
Kun administrator.
―
Du kan bare endre innstillingene valgt
når du er logget inn som en bruker med
administratorrettigheter.
—
Kunne ikke hente
nettverksbrukerinformasjo
nen.
—
Det oppstod en feil ved å skaffe
brukerinformasjonen etter godkjenning.
Logg inn igjen.
―
Lav sikkerhet
―
Denne meldingen vises når [Lav] ble
valgt i Sikkerhetsnivå.
—
Legg inn papir i magasin #.
Er papirkassetten det henvises til tom
for papir?
side 3-4
Legg papir i un.skuff.
Er det lagt i papir med den valgte
størrelsen i multifunksjonsmateren?
Det er tomt for papir i angitt papirkilde.
Legg inn papir i papirkilden som er angitt
(papirkassetter, universalskuff eller
papirmatere (tilleggsutstyr)).
Legg papir i kassett #.
(papirstørrelse)
(papirtype)
Samsvarer valgt papirstørrelse med
størrelsen på papiret i den angitte
papirkilden?
Legg inn papir.
side 3-4
L
Legg inn papir i un.skuff.
(papirstørrelse)
(papirtype)
Legg papir i kassett #.
Velg [Alt] for å velge den andre
papirkilden. Velg [Fortsett]-tasten for å
skrive ut på papiret som er i den valgte
papirkilden.
side 3-11
side 3-11
Velg [Avbryt] for å stoppe jobben.
Er papirkassetten det henvises til tom
for papir?
Legg inn papir.
Legg papir i multim.
―
Det er tomt for papir i angitt papirkilde.
Legg papir i papirkilden som er angitt
(eller stormagasin).
—
Legg papir i stormagasin.
(papirstørrelse)
(papirtype)
Samsvarer valgt papirstørrelse med
størrelsen på papiret i den angitte
papirkilden?
Papiret bulkmateren samsvarer ikke
med utskriftsdataene. Legg inn papir i
universalskuffen.
―
A4
↑↓ (Vist vekselvis)
Ulike papirstørrelser er
satt.
side 3-4
Velg [Alt] for å velge den andre
papirkilden. Velg [OK]-tasten for å skrive
ut på papiret som er i den valgte
papirkilden
Sjekk papirstørrelse.
Trykk på [Fortsett] for å fortsette
utskriften.
Hvis du vil skrive ut fra en annen
papirkilde, trykker du på [Alt] for å vise
[Alternativ:], og du kan endre kilden for
papirmating. Du kan avbryte utskriften
ved å trykke på [Avbryt].
Lite toner.
―
Det er snart tid for å skifte
tonerbeholderen. Skaff en ny
tonerbeholder.
—
Lukk venstre deksel.
Finnes det et deksel som er åpent?
Lukk dekselet indikert på skjermen.
―
―
Den angitte papirkassetten er ikke
installert. Installer kassetten.
side 3-4
Lukk bakre deksel.
Lukk toppdekselet.
M
Magasin # er ute.
7-18
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Minnet er fullt.
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
―
Kan ikke fortsette jobben da minnet er
oppbrukt. Trykk [Fortsett] for å skrive ut
de skannede sidene. Utskriftsjobben
kan ikke behandles fullstendig. Trykk
[Avbryt] for å stoppe jobben.
Maskinen kan reprodusere de samme
originalene ved å tildele følgende
innstillinger:
• Velg [På] i RAM Disk Innstillinger i
Systemmenyen, og deretter senk
størrelsen på RAM Disken.
Utskrift kan ikke
fullføres.*1
Referanseside
—
• Velg [Skriver Prioritet] i Valgfritt
Minne i Systemmenyen.
MERK
Før du endrer innstillingene for RAM
Disk eller innstillinger for alternativerminnet, kontakt administratoren.
O
Oppdaterer trommel...
―
Maskinen er under justering for å
opprettholde kvaliteten. Vennligst vent.
—
―
Hvis det oppstår en papirstopp, stopper
maskinen og plasseringen vil bli vist på
skjermen.
side 7-22
Vennligst vent.
P
Papir fastkj. i un.skuff.
Papir fastkjørt i kassett #
La maskinen stå på og velg [Hjelp].
Følg instruksjonene for å fjerne papiret
som sitter fast.
Papir fastkjørt bak i
kassett 1.
Papirbanefeil.
―
Det er ingen papirkassett i printeren,
eller kassetten er ikke satt inn skikkelig.
Når du har satt inn papirkassetten igjen,
skal du kunne skrive ut. Når to eller flere
valgfrie matere er installert og den
nederste er valgt, vises den samme
meldingen hvis en av de øvre
papirmaterne og skriverkassetten er feil
installert.
—
―
Det har oppstått en feil på RAM-disken.
Jobben blir avbrutt. Velg [OK]-tasten.
—
Sett inn kassett.
R
RAM-diskfeil.
Trykk [OK].
Mulige feilkoder med beskrivelser er
som følger:
04: For lite plass på RAM-disken. Hvis
den valg RAM-disken er installert, kan
størrelsen på RAM-disken økes ved å
endre RAM-diskinnstillingen i
systemmenyen.
Registrerte numre
overskredet.
―
Det er allerede 100 kontoer registrert, så
det er ikke mulig å registrere eventuelle
nye kontoer.
Kan ikke legge til.
7-19
—
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
S
SD-kort feil.
―
Det har oppstått en feil med SD-kortet.
Jobben er avbrutt. Velg [OK].
Trykk [OK].
―
Mulige feilkoder:
04: For lite plass på SD-kortet til å
fullføre denne handlingen. Flytt data
eller slett unødvendig data.
Sett IPv6-adressen i
klammer [ ].
―
IPv6-adressen i vertsnavnet er ikke i
hakeparenteser []. For å skrive inn IPv6adressen, sett inn adressen i parentes [].
―
(f.eks.,
[3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]
:140)
Sjekk magasin #.
―
Åpne og lukk den indikerte kassetten.
―
Skift MK.
―
Skift vedlikeholdssettet som vises på
meldingsdisplayet. Utskifting av
vedlikeholdssettet er nødvendig og
krever en kvalifisert servicetekniker.
Kontakt en servicetekniker.
—
Skift toneren.
―
Skift ut tonerbeholderen med vår
spesifiserte tonerbeholder.
side 7-4
SSD feil.
―
Det har oppstått en feil på SSD. Jobben
blir avbrutt. Velg [Slutt].
―
Trykk [OK].
Mulige feilkoder:
01: Datamengden som kan lagres for
hver gang er overskredet. Slå PÅ/AV
strømbryteren. Hvis feilen vedvarer, del
filen opp i mindre filer. Hvis feilen
oppstår etter at filen er delt, kan den
angitte filen være skadet. Slett filen.
04: For lite plass på SSD til å fullføre
denne handlingen. Flytt data eller slett
unødvendig data.
T
Tilgangspunktet ble ikke
oppdaget.
―
Kontroller at tilgangspunktet har blitt
riktig angitt.
—
Toneravfallsboksen er ikke
installert riktig.
―
Toneravfallsboksen er ikke riktig satt
inn. Sett den inn på riktig måte.
side 7-9
Tonerbagen er full.
Er toneravfallsboksen full?
Skift toneravfallsboksen.
side 7-9
Toppskuff er full av papir.
―
Fjern papir fra toppskuffen. Utskriften vil
fortsette.
—
Fjern papiret.
7-20
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
U
Ukjent toner installert. PC
Stemmer områdespesifikasjonene til
den installerte tonerbeholderen med
maskinens?
Installer oppgitt tonerkassett.
―
USB-enhet feil.
―
Det har oppstått en feil i USB-enheten.
Jobben stoppet. Velg [OK]-tasten.
―
Trykk [OK].
Mulige feilkoder:
01: Datamengden som kan lagres for
hver gang er overskredet. Slå PÅ/AV
strømbryteren. Hvis feilen fremdeles
oppstår, er ikke USB-enheten
kompatibel med maskinen. Bruk en
USB-enhet som er formatert av denne
maskinen. Hvis USB-enheten ikke kan
formateres, er den ødelagt. Koble til en
kompatibel USB-enhet.
*1 Hvis Auto ignorer feil er satt til [På], vil utskriften fortsette automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsperiode. For mer informasjon om
Auto Error Clear, se følgende:
English Operation Guide
7-21
Feilsøking > Feilsøking
Fjerne papirstopp
Hvis det oppstår en papirstopp, vil meldingsdisplayet vise "Fastkjørt papir." og maskinen stopper.
Se disse instruksjonene for å fjerne papiret som sitter fast.
Indikatorer for plassering av papirstopp
1 Viser plasseringen av en papirstopp.
1
Papir
fastkjørt i
kassett 1.
2
2 Viser Hjelp-skjermen.
Hjelp
Obs
MERK
For mer informasjon om Hjelp-skjermen, se følgende:
Hjelp-skjerm (side 2-12)
Hvis det oppstår papirstopp, vil plasseringen vises på meldingsdisplayet i tillegg til instruksjoner for å ta papiret ut.
Papir
fastkjørt i
kassett 1.
A
D
E
B
C
B
Hjelp
F
G
B
B
B
Indikator for plassering av
papirstopp
Plassering av papirstopp
Referanseside
A
Universalskuff
side 7-23
B
Kassett 1 til 5
side 7-24
C
Tosidig enhet
side 7-25
D
Inne i maskinen
side 7-26
E
Indre skuff / Innsiden av bakre deksel
side 7-27
F
Stormater
side 7-29
G
Dupleksenhet (når bulkmater er installert)
side 7-30
Etter at du har fjernet papirstoppen varmes maskinen opp igjen, og feilmeldingen forsvinner. Maskinen fortsetter
utskriften fra siden hvor papirstoppen oppstod.
7-22
Feilsøking > Feilsøking
Forholdsregler med papirstopp
•
Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
•
Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er
igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.
FORSIKTIG
Fikseringsenheten er svært varm. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området da det er fare for
forbrenning.
Universalskuff
1
2
7-23
Feilsøking > Feilsøking
Kassett 1 til 5
Prosedyrer for håndtering av en papirstopp i kassett 1 til 5 er alle like. Denne delen forklarer prosedyrer ved hjelp av
Kassett 1 som et eksempel.
1
2
7-24
Feilsøking > Feilsøking
2-sidig enhet
1
2
3
7-25
Feilsøking > Feilsøking
Inne i maskinen
1
2
3
Hvis det fastkilte papiret er klemt fast av valsene, trekker du det i den normale papirretningen.
Hvis du ikke finner noen papirstopp, sjekker du inne i den bakre enheten på skriveren.
Indre skuff / Innsiden av bakre deksel (side 7-27)
7-26
Feilsøking > Feilsøking
4
Indre skuff / Innsiden av bakre deksel
1
2
7-27
Feilsøking > Feilsøking
3
Sjekk inni bakre del av maskinen dersom du ikke finner en papirstopp.
FORSIKTIG
Fikseringsenheten er svært varm. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette
området da det er fare for forbrenning.
4
7-28
Feilsøking > Feilsøking
Stormater
1
2
3
7-29
Feilsøking > Feilsøking
4
Dupleksenhet (når bulkmater er installert)
1
2
3
7-30
Feilsøking > Feilsøking
4
5
6
7-31
8
Tillegg
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Tilleggsutstyr ......................................................................................................................................................
Oversikt over tilleggsutstyr .......................................................................................................................
Registreringsmetode for tegn .............................................................................................................................
Bruk av tastene ........................................................................................................................................
Spesifikasjoner ...................................................................................................................................................
Maskin .....................................................................................................................................................
Skriverfunksjoner .....................................................................................................................................
Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr) ........................................................................................................
Bulkmater (2000-ark) (tilleggsutstyr) ........................................................................................................
8-1
8-2
8-2
8-3
8-3
8-4
8-4
8-6
8-7
8-7
Tillegg > Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr
Oversikt over tilleggsutstyr
Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig for maskinen.
(1) Card Authentication Kit(B)
(12 ) PF-3100
(11) IB-36
(2) PF3110
(10) PT-320
(3) CA-3100
(4) Expansion Memory
(5) SD Memory Card
SDHC Memory Card
Alternativ programvare
(13) UG-33
(6) HD-6/HD-7
(14) USB Keyboard
8-2
(7) IB-50
(8) IB-51
(9) Parallel Interface 
Sett IB-32B
Tillegg > Registreringsmetode for tegn
Registreringsmetode for tegn
Bruk av tastene
Bruk de følgende tastene for å taste inn karakterer.
1
Kontonavn
7
6
ABC
Tekst
5
2
8
3
4
Nr.
Skjerm/tast
Beskrivelse
1
Meldingsdisplay
Viser angitte tegn.
2
Piltaster
Velg for å velge startposisjonen, eller velg et tegn fra listen med tegn.
3
Nummertaster
Velg for å taste inn tall og symboler.
4
[Fjern]-tasten
Velg for å slette tegn.
5
[OK]-tasten
Velg for å avslutte valgene, og gå tilbake til skjermen før valgene ble gjort. For å taste inn et symbol,
velg for å bekrefte det valgte symbolet.
6
Høyre Velg tast
Velg for å velge hvilke typer tegn du vil taste inn. (Når [Tekst] er vist)
7
Venstre Velg tast
8
Peker
Tegn blir tastet inn på posisjonen til pekeren.
8-3
Tillegg > Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
VIKTIG
Disse spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.
Maskin
Element
Beskrivelse
Type
Skrivebord
Utskriftsmetode
Elektrofotografisk med halvleder laser
Papirvekt
Papirtype
Papirstørrelse
Kassett
60 til 120 g/m2
Universalskuff
60 til 220 g/m2
Kassett
Vanlig, Grovt, Resirkulert, Forhåndstrykt, Bond, Farget, Hullet,
Brevark, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8 
(Tosidig: Samme som Simplex)
Universalskuff
Vanlig, Transparent (OHP-film), Grovt, Pergament, Etiketter,
Resirkulert, Forhåndstrykt, Bond, Kartong, Farget, Hullet, Brevhode,
Konvolutt, Tykt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8
Kassett
A4, A5, A5 (Liggende), A6*1, B5, B6*1, Letter, Legal, Statement,
Statement (Liggende)*2, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm,
16K, B5 (ISO), Konvolutt DL*1, Konvolutt C5, Oufuku Hagaki*1,
Egendefinert (P-4532DN: 140 × 210 til 216 × 356 mm, 
P-5032DN/P-5532DN: 105 × 148 til 216 × 356 mm)
Universalskuff
A4, A5, A5 (Liggende), A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter,
Legal, Statement, Statement (Liggende), Executive, Oficio II, 16K, B5
(ISO), Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6 3/4,
Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Hagaki (Kartong),
Oufuku Hagaki (Svarpostkort), Youkei 4, Youkei 2,
Egendefinert (70 × 148 mm til 216 × 356 mm)
Bannerark (216 × 470,1 mm to 216 × 915 mm)
Oppvarmingstid
(22 ˚C, 60 %)
Slå på
strømmen
P-4532DN: 16 sekunder eller mindre
P-5032DN: 20 sekunder eller mindre
P-5532DN: 25 sekunder eller mindre
Hvilemodus
P-4532DN: 15 sekunder eller mindre
P-5032DN: 20 sekunder eller mindre
P-5532DN: 25 sekunder eller mindre
Papirkapasitet
Kassett
500 ark (80 g/m2) *3
Universalskuff
100 ark (80 g/m2)
*1 P-5032DN/P-5532DN.
*2 P-5032DN/P-5532DN kun tommer-modeller.
*3 Opp til øvre grense for høydelinjen i kassetten.
8-4
Tillegg > Spesifikasjoner
Element
Utskuffkapasitet
Toppskuff
Beskrivelse
P-4532DN: 250 ark (80 g/m2)
P-5032DN/P-5532DN
500 ark (80 g/m2)
Bilde skrivesystem
Elektro-reprografisk med halvledende laserdiode
Minne
512 MB
Grensesnitt
Standard
USB-grensesnittkontakt: 1 (Hi-Speed USB)
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB-port: 2 (Hi-Speed USB)
Tilleggsutstyr
eKUIO: 1
Temperatur
10 til 32,5 ˚C
Fuktighet
15 til 80 %
Høyde over
havet
Maks 3500 m
Lysstyrke
Maks 1500 lux
Mål
(B × D × H)
P-4532DN
380 × 410 × 285 mm
P-5032DN
P-5532DN
380 × 410 × 320 mm
Vekt
(uten
tonerbeholder)
P-4532DN
Ca. 14,1 kg
P-5032DN
P-5532DN
Ca. 15,3 kg
Drift
Miljø
Nødvendig plass (B × D)
380 × 613 mm
(med multifunksjonsmater)
Strømkilde
P-4532DN:
230 V spesifikasjonsmodell: 220 til 240 V
50/60 Hz 5,4 A
P-5032DN/P-5532DN:
230 V spesifikasjonsmodell: 220 til 240 V
Strømforbruket til produktet i
nettverk og standby (Hvis alle
nettverksporter er tilkoblet.)
50/60 Hz 5,6 A
Informasjonen er tilgjengelig på nettsiden nedenfor.
http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/
environment
http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umweltenergieverbrauch-sicherheit
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr (side 8-2)
8-5
Tillegg > Spesifikasjoner
Skriverfunksjoner
Element
Utskriftshastighet
P-4532DN
P-5032DN
P-5532DN
Tid før første utskrift (A4, mating fra
kassett)
Beskrivelse
A4
45 ark/min
Letter
47 ark/min
Legal
38 ark/min
B5
36 ark/min
A5
23 ark/min
Statement
23 ark/min
A4
50 ark/min
Letter
52 ark/min
Legal
42 ark/min
B5
40 ark/min
A5
27 ark/min
A5 (Liggende)
74 ark/min
Statement
27 ark/min
Statement (Liggende)
76 ark/min
A6
27 ark/min
A4
55 ark/min
Letter
57 ark/min
Legal
46 ark/min
B5
44 ark/min
A5
29 ark/min
A5 (Liggende)
82 ark/min
Statement
29 ark/min
Statement (Liggende)
84 ark/min
A6
29 ark/min
P-4532DN: 5,3 sekunder eller mindre
P-5032DN: 5,4 sekunder eller mindre
P-5532DN: 4,5 sekunder eller mindre
Oppløsning
Fast1200, Fine1200, 600 dpi
Operativsystem
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 
Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, 
Windows Server 2016, Windows Server 2019, 
Mac OS 10.9 eller senere
Grensesnitt
USB-grensesnittkontakt: 1 (Hi-Speed USB)
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Valgfritt grensesnitt (tilleggsutstyr): 1 (for IB-50/IB-51 montering)
Trådløst LAN (tilleggsutstyr): 1 (for IB-36 montering)
Sidenes beskrivelsesspråk
PRESCRIBE
Emuleringer
PCL6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3, XPS, Open XPS, TIFF/JPEG, IBM
Proprinter, LQ-850, LinePrint
8-6
Tillegg > Spesifikasjoner
Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Metode for papirmating
Friksjonsmater (ant. ark: 500, 80 g/m²)
Papirstørrelse
A4, A5, B5, B6, Folio, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II,
216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO), Konvolutt #10, Konvolutt #9,
Konvolutt #6 3/4, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5,
Oufuku Hagaki (Returpostkort), Youkei 4, Youkei 2,
Egendefinert (92 × 162 til 216 × 356 mm)
Papir som kan brukes
Papirvekt: 60 til 120 g/m²
Medietyper: Vanlig, Grovt, Resirkulert, Forhåndstrykt, Bond, Farget,
Forhåndshullet, Brevhode, Konvolutt, Høy kvalitet,
Egendefinert 1 til 8
Mål (B) × (D) × (H)
380 × 410 × 121 mm
Vekt
3,8 kg eller mindre
Bulkmater (2000-ark) (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Papirstørrelse
Konvolutt Monarch, Konvolutt #10, Konvolutt DL, Konvolutt C5,
Executive, Letter, A4, B5, A5, A6, B6, Konvolutt #9, Konvolutt #6,
ISO B5, Egendefinert, Hagaki, Oufuku Hagaki, 16K, Statement,
Youkei 2 og Youkei 4
Papirtype
Vanlig, Transparent, F. utskr., Etiketter, Bond, Resirkulert,
Pergament, Grovt, Brevhode, Farge, Forhåndshullet, Konvolutt,
Kartong, Tykt, Høy kvalitet og Egendefinert 1 (til 8)
Papirkapasitet
2000 ark (75 g/m2)
Mål (B × D × H)
345 × 420 × 371 mm
Vekt
7,5 kg eller mindre
MERK
Forhandleren eller serviceteknikeren kan anbefale papirtyper.
8-7
Register
A
Administrasjon av brukerpålogging
Logg ut 2-14
Pålogging 2-13
AirPrint 4-8
Alternativer
Oversikt 8-2
Angi dato og tid 2-15
Antityveri-låseslisse 2-2
Automatisk funksjon for tosidig utskrift 1-11
Automatisk hvilemodus 2-19
Avlogging 2-14
B
Bakdeksel 1 2-2
Bakdeksel 2 til 5 2-5
Begrenset bruk av dette produktet 1-6
Betjeningspanel 2-2
D
Dokumentbehandler
Delenavn 2-2
E
EcoPrint 6-4
Embedded Web Server RX 2-32
Energy Star (ENERGY STAR®) Program 1-11
Enkel pålogging 2-13
F
Feilsøking 7-11
Forholdsregler for ilegging av papir 3-3
Forholdsregler ved bruk 1-4
G
Google Cloud Print 4-8
GPL/LGPL 1-8
Grensesnitt for tilleggsutstyr 2-3
H
Hjelpeskjermen 2-12
Hvilenivå 2-20
Håndbøker som følger med maskinen vii
Håndtak 2-2
I
Informasjon om rettslige forhold 1-7
Installer
Avinstaller 2-28
Macintosh 2-29
Programvare 2-21
Windows 2-22
K
Kabler 2-6
Kasettinnstillinger 3-15
Kassett
Legge i papir 3-4
Legge inn papir 3-4, 3-8
Papirstørrelse og medietype 3-15
Kassett 1 2-2
Kassetter 2 til 5 2-5
Koble til
LAN-kabel 2-7
Kontrollere teller 2-31
Kontrollfunksjon for strømsparing 1-11
Konvensjoner i denne håndboken x
L
LAN-kabel 2-6
Tilkobling 2-7
Løse funksjonsfeil 7-11
Låsehåndtak for tonerbeholder 2-4
M
Merknad 1-2
Miljø 1-3
Monotype Imaging License Agreement 1-9
Mopria 4-8
Multifunksjonsmater 2-3
N
Navn på deler 2-2
Nettverk
Forberedelse 2-19
Nettverksgrensesnitt 2-6
Nettverksgrensesnittkontakt 2-3
Nettverksinnstillinger
Konfigurere kablet nettverk 2-16
O
Om varemerkenavn 1-7
OpenSSL License 1-8
Oppløsning 8-6
Ordinært vedlikehold 7-2
Original SSLeay License 1-8
P
Papir
Forholdsregler for ilegging av papir 3-3
Legg papir i universalskuffen 3-11
Legge i papir 3-2
Legge inn kartong 3-14
Legge inn konvolutter 3-14
Legge papir i kassettene 3-4
Legge Statement-papir i Kassettene 3-8
Størrelse og medietype 3-15
Papirbreddeførere 2-3, 3-5, 3-8
Papirlengdefører 2-3, 3-5, 3-8
Papirstopp 7-22
Kassetter 1 til 5 7-24
Plasseringsindikatorer for papirstopp 7-22
Register-1
Tilkobling 2-8
USB-minnespor 2-2
USB-port 2-3
Utskrift
Utskriftsinnstilling 4-5
Utskrift fra PC 4-2
Utskriftshastighet 8-6
Utskriftsinnstillinger 4-5
Universalskuffen 7-23
Papirstopper 2-2, 2-5, 3-18
Product Library viii
Pålogging 2-13
R
Regelmessig vedlikehold
Skifte toneravfallsboks 7-9
Skifte tonerkassett 7-4
Registreringsmetode for tegn 8-3
Registreringsvalse 2-4
Rengjøre 7-2
Papiroverføringsenhet 7-2
Ressurssparing - Papir 1-11
V
Varmedeksel 2-3
W
Wi-Fi Direct
Utskrift 4-8
S
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN 1-6
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken 1-2
Skifte toneravfallsboks 7-9
Skifte tonerkassett 7-4
Skriverdriver
Hjelp 4-7
Slett etter Utskrift 6-5
Slå av 2-9
Slå på 2-9
Spesifikasjoner 8-4
Maskin 8-4
Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr) 8-7
Skriverfunksjoner 8-6
Stillemodus 6-4
Strømadministrasjon 1-11
Strømbryter 2-2
Strømkabel
Kobler til 2-8
Størrelseur 2-3
Svare på meldinger 7-15
Symboler 1-2
T
TCP/IP (IPv4)
Innstillinger 2-16
Telle antall ark som har blitt skrevet ut
Teller 2-31
Tid før første utskrift 8-6
Tilkobling
Strømkabel 2-8
USB-kabel 2-8
Tilkoblingsmetode 2-6
Toneravfallsboks 2-4
Tonerbeholder 2-4
Toppskuff 2-2
Tosidig 6-4
U
Universalskuff
Papirstørrelse og medietype 3-17
USB-grensesnitt 2-6
USB-grensesnittkontakt 2-3
USB-kabel
Register-2
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
201.
273*(12000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement