Triumph-Adler P-5536i MFP Copy system Brugermanual

Triumph-Adler P-5536i MFP Copy system Brugermanual
P-4531i MFP
P-4536i MFP
P-5536i MFP
P-6036i MFP
OPERATØRHÅNDBOK
/HVGHQQHRSHUDW¡UKnQGERNHQI¡UGXEHJ\QQHUnEUXNH
PDVNLQHQRJRSSEHYDUGHQLQ UKHWHQDYPDVNLQHQVOLNDW
GXOHWWNDQVOnRSSLGHQ
> Forord
Forord
Takk for at du har kjøpt denne maskinen.
Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte og utføre rutinemessig vedlikehold
og enkel feilsøking ved behov, slik at maskinen alltid vil være i god stand.
Vennligst les denne operatørhåndboken før du bruker maskinen.
For å opprettholde kvaliteten, anbefaler vi å bruke ekte tonerkassetter, som gjennomgår flere
kvalitetskontroller.
Bruk av uekte tonerkassetter kan forårsake feil.
Vi vil ikke stå ansvarlige for skader forårsaket av bruk av tredjepartleverandører i denne maskinen.
Kontrollere maskinens serienummer
Plasseringen av maskinens serienummer er vist på figuren.
Maskinens serienummer er nødvendig ved henvendelser til serviceteknikeren. Kontroller nummeret før du kontakter
serviceteknikeren.
i
Innhold
Forord ...................................................................................................................................... i
Innhold ................................................................................................................................... ii
Oversikt ................................................................................................................................. vi
Maskinfunksjoner ................................................................................................................ vii
Farge- og bildekvalitetsfunksjoner ..................................................................................... xi
Grunnleggende fargemoduser ..................................................................................... xi
Regulere bildekvalitet og farge .................................................................................... xii
Håndbøker som følger med maskinen ............................................................................. xiii
Om operatørhåndboken (denne håndboken) ................................................................... xv
Oppbygging av håndboken ......................................................................................... xv
Konvensjoner i denne håndboken .............................................................................. xvi
Menykart ............................................................................................................................ xviii
1
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon ............. 1-1
Merknad .............................................................................................................................. 1-2
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken ............................................................ 1-2
Miljø ........................................................................................................................... 1-3
Forholdsregler ved bruk ............................................................................................ 1-4
Lasersikkerhet (Europa) ............................................................................................ 1-5
Samsvar og overensstemmelse ................................................................................ 1-6
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning ............................................................ 1-7
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-7
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-7
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN (hvis utstyrt) .............................. 1-7
Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt) ....................................................... 1-8
Informasjon om rettslige forhold ................................................................................ 1-9
Kontrollfunksjon for strømsparing ........................................................................... 1-15
Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift .................................................................... 1-15
Ressurssparing - Papir ............................................................................................ 1-15
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon" ................................................... 1-15
Energy Star (ENERGY STAR®) program ............................................................... 1-16
2
Installere og konfigurere maskinen ...................................................... 2-1
Navn på deler ..................................................................................................................... 2-2
Maskinen utvendig .................................................................................................... 2-2
Kontakter/interiør ....................................................................................................... 2-4
Med ekstrautstyr ........................................................................................................ 2-6
Koble til maskinen og andre enheter .............................................................................. 2-7
Koble til kabler ................................................................................................................... 2-8
Koble til LAN-kabel .................................................................................................... 2-8
Koble til USB kabel ................................................................................................... 2-9
Koble til strømkabelen ............................................................................................... 2-9
Slå på/av ........................................................................................................................... 2-10
Slå på ...................................................................................................................... 2-10
Slå av ...................................................................................................................... 2-10
Ved hjelp av betjeningspanelet ...................................................................................... 2-11
Betjeningspanelets taster ........................................................................................ 2-11
Justere vinkelen på betjeningspanelet .................................................................... 2-12
Berøringspanel ................................................................................................................ 2-13
Hjem-skjerm ............................................................................................................ 2-13
Skjerm for enhetsinformasjon ................................................................................. 2-17
Funksjonstast .......................................................................................................... 2-18
Visning av taster som ikke kan angis ...................................................................... 2-19
Enter-tast og Quick No. Search-tast ....................................................................... 2-20
Hjelp-skjermen ........................................................................................................ 2-21
Pålogging/avlogging ....................................................................................................... 2-22
Pålogging ................................................................................................................ 2-22
Avlogging ................................................................................................................ 2-23
Standardinnstillingene for maskinen ............................................................................ 2-24
Angi dato og klokkeslett .......................................................................................... 2-24
ii
Nettverksinnstillinger ......................................................................................................
Konfigurere det trådløse nettverket .........................................................................
Funksjon for strømsparing .............................................................................................
Lavstrømmodus ......................................................................................................
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus ..................................................................
Regel for slå av (modeller for Europa) ....................................................................
Hurtigoppsettveiviser .....................................................................................................
Installere programvare ....................................................................................................
Programvare på DVD (Windows) ............................................................................
Installere programvare i Windows ...........................................................................
Avinstallere programvaren ......................................................................................
Installere programvare på Mac-maskin ...................................................................
Innstilling av TWAIN-driver ......................................................................................
Stille inn WIA Driver ................................................................................................
Kontrollere teller ..............................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Tilgang Embedded Web Server RX ........................................................................
Endre sikkerhetsinnstillinger ...................................................................................
Endre enhetsinformasjon ........................................................................................
3
2-25
2-25
2-27
2-27
2-27
2-28
2-29
2-31
2-31
2-32
2-38
2-39
2-41
2-43
2-44
2-45
2-46
2-47
2-49
Klargjøring for bruk ............................................................................... 3-1
Legge inn papir .................................................................................................................. 3-2
Forholdsregler for å legge inn papir .......................................................................... 3-3
Laster inn kassettene ................................................................................................ 3-4
Legge inn papir i universalskuffen ............................................................................. 3-8
Angi papirstørrelse og medietype ........................................................................... 3-12
Papirstopper .................................................................................................................... 3-14
Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC .......................... 3-15
Lage et notat av datamaskinnavn og hele navnet på datamaskinen ...................... 3-15
Lage et notat av brukernavn og domenenavn ......................................................... 3-16
Opprette en delt mappe, lage et notat for en delt mappe ........................................ 3-17
Konfigurering av Windows brannmur ...................................................................... 3-20
4
Utskrift fra PC ......................................................................................... 4-1
Utskrift fra PC ....................................................................................................................
Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse ...................................................
Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger ........................................................
Skriverdriverhjelp ......................................................................................................
Endre standardinnstillingene for skriverdriveren (Windows 8.1) ...............................
Avbryt utskrift fra en datamaskin ...............................................................................
Utskrift med AirPrint .........................................................................................................
Skrive ut med Google Cloud Print ...................................................................................
Utskrift med Mopria ...........................................................................................................
Utskrift med Wi-Fi Direct ..................................................................................................
Status Monitor ...................................................................................................................
Få tilgang til Status Monitor .......................................................................................
Gå ut av Status Monitor ............................................................................................
Status Monitor-visning ...............................................................................................
5
4-2
4-4
4-5
4-6
4-6
4-6
4-7
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
Drift på maskinen ................................................................................... 5-1
Legge i originaler .............................................................................................................. 5-2
Legge originaler på glassplaten ................................................................................ 5-2
Legge originaler i dokumentmateren ......................................................................... 5-3
Favoritter ............................................................................................................................ 5-6
Registrere favoritt ...................................................................................................... 5-7
Henter Favoritt .......................................................................................................... 5-9
Redigere og slette favoritten ................................................................................... 5-10
Program ............................................................................................................................ 5-11
Installere programmer ............................................................................................. 5-11
Bruke programmer .................................................................................................. 5-12
iii
Avinstallere programmer .........................................................................................
Registrere snarveier ........................................................................................................
Legge til snarveier ...................................................................................................
Redigere og slette snarveier ...................................................................................
Kopiering ..........................................................................................................................
Grunnleggende betjening ........................................................................................
Avbryte jobber .........................................................................................................
Sende ................................................................................................................................
Grunnleggende betjening ........................................................................................
Angi mål ..................................................................................................................
Kontrollere og redigere mål .....................................................................................
Bekreftelsesskjerm for mål ......................................................................................
Hente .......................................................................................................................
Send til meg (e-post) ...............................................................................................
Sende til ulike typer mål (sender flere) ....................................................................
Avbryte sendejobber ...............................................................................................
WSD-skann .............................................................................................................
Installerer driveren til skriveren ...............................................................................
Skanning med bruk av TWAIN eller WIA ................................................................
Skanne med File Management Utility .....................................................................
Hvordan bruke faksfunksjonen ......................................................................................
6
5-13
5-14
5-14
5-15
5-16
5-16
5-17
5-18
5-19
5-20
5-25
5-26
5-27
5-27
5-28
5-29
5-30
5-30
5-32
5-33
5-34
Bruke ulike funksjoner .......................................................................... 6-1
Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen ............................................................... 6-2
Kopier ........................................................................................................................ 6-2
Send .......................................................................................................................... 6-4
Tilpasset boks (lagre fil, skriv ut dokumenter, sender dokumenter) .......................... 6-6
Flyttbart minne (lagre fil, skrive ut dokumenter) ........................................................ 6-8
Funksjoner ....................................................................................................................... 6-10
Originalstørrelse ...................................................................................................... 6-10
Papirvalg ................................................................................................................. 6-11
Originalretning ......................................................................................................... 6-12
Sorter ...................................................................................................................... 6-13
Lysstyrke ................................................................................................................. 6-13
Originalbilde ............................................................................................................ 6-14
EcoPrint ................................................................................................................... 6-15
Fargevalg ................................................................................................................ 6-15
Zoom ....................................................................................................................... 6-16
Tosidig ..................................................................................................................... 6-17
Flere skann ............................................................................................................. 6-19
Stillemodus .............................................................................................................. 6-19
Hopp over blank side .............................................................................................. 6-20
Tosidig (2-sidig original) .......................................................................................... 6-21
Sende størrelse ....................................................................................................... 6-22
Filformat .................................................................................................................. 6-23
Filatskillelse ............................................................................................................. 6-24
Skanne oppløsning, oppløsning .............................................................................. 6-24
E-postemne/melding ............................................................................................... 6-24
Slett etter utskrift ..................................................................................................... 6-25
7
Feilsøking ............................................................................................... 7-1
Ordinært vedlikehold ........................................................................................................ 7-2
Rengjøring ................................................................................................................. 7-2
Skifte tonerbeholderen .............................................................................................. 7-6
Skifte toneravfallsboks ............................................................................................ 7-10
Fylle på stifter (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) .................................................... 7-12
Feilsøking ......................................................................................................................... 7-13
Løse funksjonsfeil ................................................................................................... 7-13
Reagere på meldinger ............................................................................................. 7-18
Justering/vedlikehold ............................................................................................... 7-27
Fjerne papirstopp .................................................................................................... 7-28
Fjerne stiftestopp (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) ............................................... 7-37
iv
8
Tillegg ...................................................................................................... 8-1
Tilleggsutstyr ..................................................................................................................... 8-2
Oversikt over tilleggsutstyr ........................................................................................ 8-2
Registreringsmetode for tegn .......................................................................................... 8-3
Registreringsskjermer ............................................................................................... 8-3
Spesifikasjoner .................................................................................................................. 8-4
Maskin ....................................................................................................................... 8-4
Kopifunksjoner .......................................................................................................... 8-6
Skriverfunksjoner ...................................................................................................... 8-7
Skannerfunksjoner .................................................................................................... 8-8
Dokumentmater ......................................................................................................... 8-9
Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr) .......................................................................... 8-9
Manuell stiftemaskin (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) .......................................... 8-10
Register .................................................................................................................. Register-1
v
> Oversikt
Oversikt
Denne maskinen er utstyrt standard med kopiering og utskriftsfunksjoner, og et skannet bilde kan sendes til en epostmottaker som vedlegg eller til en datamaskin på samme nettverk. På produkter med en faksfunksjon, er det også
mulig å bruke faksfunksjonen.
Inngangsdata
Original
Sikkerhet
Elektroniske data
USB-minne
Du kan bruke maskinens
sikkerhetsnivåer i henhold til dine
behov.
Styrke sikkerheten
(side ix)
Faksdata
WiFi-tilkobling
Wi-FI eller Wi-Fi Direct-tilkobling
er mulig.
Se English Operation
Guide.
Operasjoner fra din PC
Applikasjon
Dokumentboks
funksjoner
Embedded Web Server RX
Du kan sjekke status og endre innstillingene
på maskinen fra en nettleser på
datamaskinen.
Du kan utvide maskinens
funksjoner i henhold til dine
behov.
Program (side 5-11)
Denne funksjonen er nyttig for en rekke formål,
blant annet lagring av data i maskinen og i en
USB-minnepinne.
Embedded Web Server RX (side 2-45)
Embedded Web Server RX User
Guide
Se English Operation Guide.
Utgangsdata
Kopieringsfunksjoner
Skriverfunksjoner
Kopiering (side 5-16)
Utskrift fra PC (side 4-1)
Sendefunksjoner
Sende (side 5-18)
USB-minne
Se English Operation
Guide.
Faksfunksjoner
Operatørhåndbok for faks
MERK
• Før du bruker maskinen, må du lese følgende:
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon (side 1-1)
• For bruk av maskinen, for eksempel kabeltilkoblinger og programvareinstallasjon, se følgende:
Installere og konfigurere maskinen (side 2-1)
• Hvis du vil lære hvordan du legger i papir, sette opp delte mapper, og legge til adresser i adresseboken, se
følgende:
Klargjøring for bruk (side 3-1)
vi
> Maskinfunksjoner
Maskinfunksjoner
Maskinen er utstyrt med mange nyttige funksjoner.
Bruke ulike funksjoner (side 6-1)
Her er noen eksempler.
Optimaliserer arbeidsflyten
Tilgang til ofte brukte funksjoner med
bare ett tastetrykk (Favoritter)
Sett opp maskinen enkelt
(Hurtigoppsett)
1
Du kan forhåndsinnstille ofte brukte
funksjoner.
Når du registrere ofte brukte innstillinger
som favoritt, kan du ringe opp
innstillingene enkelt. Ved hjelp av denne
favoritten får du det samme resultatet selv
om det drives av en annen person.
2
3
Du kan konfigurere de nødvendige
innstillingene før du bruker maskinen i
veiviser-modusen.
Sett opp faksen lett (FAKS-oppsett)
1
2
3
Du kan konfigurere de nødvendige
innstillingene før du bruker faksen i
veiviser-modusen.
Hurtigoppsettveiviser (side 2-29)
Faksoppsett (side 2-29)
Send én gang med flere alternativer for
sending (sender flere)
Lagre ofte brukte dokumenter i
maskinen (Egendefinert boks)
Det er nyttig når du forbereder mange
siders brosjyrer.
Du kan sende samme dokument til flere
mottakere ved hjelp av en annen metode.
Du kan lagre det ofte brukte dokumentet i
maskinen og skrive det ut når det trengs.
Når et stort antall originaler ikke kan
plasseres i dokumentbehandleren
samtidig, kan originaler skannes i
separate grupper og deretter kopieres
eller sendes som en jobb.
Du kan angi flere destinasjoner med ulike
sendemetoder som e-post, SMB, og faks.
Favoritter (side 5-6)
Optimaliserer arbeidsflyten
Skann et stort antall originaler i flere
omganger og produsere som en jobb
(kontinuerlig skanning)
1
1~10
11
11~20
21
21~30
Flere skann (side 6-19)
1
1~30
Du kan redusere arbeidsflyten ved å
sende en jobb med en gang.
Sende til ulike typer mål (sender
flere) (side 5-28)
vii
Se English Operation Guide.
> Maskinfunksjoner
Optimaliserer arbeidsflyten
Spar energi og kostnader
Send en faks fra en PC
(Sende faks fra PC)
Spar energi ved behov
(Energisparer-funksjon)
Bruk mindre toner for utskrift
(EcoPrint)
Off
Du kan lagre papiret som brukes til å
sende en faks med denne funksjonen.
Du kan sende en fil som skal fakses fra
PC uten å skrive ut filen, slik at du kan
redusere antall biter av papir og utføre
jobber effektivt.
Maskinen er utstyrt med en
energisparerfunksjon som automatisk slår
inn i hvilemodus.
Funksjon for strømsparing (side 2-27)
Du kan spare toner med denne
funksjonen.
Når du bare trenger å sjekke det trykte
innholdet, for eksempel prøveopplag eller
dokumenter for intern bekreftelse, bruk
denne funksjonen for å spare toner.
Bruk denne funksjonen når en utskrift av
høy kvalitet ikke er nødvendig.
Operatørhåndbok for faks
EcoPrint (side 6-15)
Spar energi og kostnader
Reduser papirbruk
(Papirsparende utskrift)
Hopp over blanke sider ved utskrift
(Hopp over blank side)
Send en faks for å redusere
kommunikasjonskostnadene
(Forsinket overføring)
Du kan skrive ut originaler på begge sider
av papiret. Du kan også skrive ut flere
originaler på ett ark.
Når det er hvite sider i et skannet
dokument, hopper denne funksjonen over
de blanke sidene og skriver bare ut sider
som ikke er blanke.
Du kan redusere
kommunikasjonskostnadene med denne
funksjonen.
Favoritter (side 5-6)
Se English Operation Guide.
Kommunikasjonskostnadene kan
reduseres ved å sette tidtakeren til
perioden hvor
kommunikasjonskostnadene er lave.
Operatørhåndbok for faks
viii
> Maskinfunksjoner
Lage attraktive dokumenter
Styrke sikkerheten
Forhindre gjennomslag
(Forhindre gjennomslag)
Passordbeskytte en PDF-fil
(PDF krypteringsfunksjoner)
Beskytt data på SSD
(Kryptering/overskriving)
Du kan forhindre gjennomslag fra
baksiden når du skanner tynne originaler.
Bruk PDF-formatets
passordsikkerhetsalternativer for å
begrense dokumentvisning, utskrift og
redigering.
Du kan overskrive unødvendig data som
er igjen på SSD automatisk.
Se English Operation Guide.
Se English Operation Guide.
For å hindre en ekstern lekkasje, er
maskinen i stand til å kryptere data før du
skriver det til SSD.
Se English Operation Guide.
Styrke sikkerheten
Forhindre tap av ferdige dokumenter
(Privat utskrift)
Logg inn med ID-kort
(Kortautentisering)
Styrke sikkerheten
(Innstillinger for Administrator)
OK !
Du kan midlertidig lagre et
skriverdokument i maskinen. Ved å skrive
ut dokumentet fra maskinen forhindrer du
at noen tar dokumentet.
Du kan logge inn ved å berøre et ID-kort.
Du trenger ikke å oppgi brukernavn og
passord.
Se English Operation Guide.
Se English Operation Guide.
ix
Ulike funksjoner er tilgjengelige for
administratorer for å styrke sikkerheten.
Se English Operation Guide.
> Maskinfunksjoner
Bruke funksjoner mer effektivt
Gjør maskinen stille
(Stillemodus)
Utvid funksjoner om nødvendig
(Applikasjon)
Installer maskinen uten problemer
med nettverkskabler (trådløst nettverk)
Du kan gjøre maskinen stille ved å
redusere driftstøy. Du kan konfigurere
denne modusen etter jobb.
Maskinens funksjonalitet kan utvides ved
å installere programmer.
I et miljø der det trådløse LAN brukes,
kan du installere maskinen uten
problemer med nettverkskablene. I tillegg
støttes Wi-Fi Direct.
Stillemodus (side 6-19)
Programmer som hjelper deg med å
utføre daglig bruk mer effektivt, som en
skannefunksjon og en
autentifiseringsfunksjon er tilgjengelig.
Se English Operation Guide.
Program (side 5-11)
Bruke funksjoner mer effektivt
Bruke USB-minne
(USB-minne)
Angi bildefilformat
(Filformat)
Utfør fjernstyring
(Embedded Web Server RX)
Det er nyttig når du trenger å skrive ut
dokumentet utenfor kontoret ditt, ellers
kan du ikke skrive ut dokumentet fra din
PC.
Du kan velge ulike filformater når du
sender/lagrer bilder.
Du kan få tilgang til maskinen eksternt for
å skrive ut, sende eller laste ned data.
Filformat (side 6-23)
Du kan skrive ut dokumentet fra USBminne ved å koble den direkte inn i
maskinen.
Administratorer kan konfigurere
maskinens atferd eller
administratorinnstillinger.
Embedded Web Server RX (side 245)
Originalen skannet på maskinen kan
også lagres i USB-minnet.
Se English Operation Guide.
x
> Farge- og bildekvalitetsfunksjoner
Farge- og bildekvalitetsfunksjoner
Maskinen er utstyrt med forskjellige farge- og bildekvalitetsfunksjoner. Du kan regulere det skannede bildet som ønsket.
Grunnleggende fargemoduser
De grunnleggende fargemodusene er som følger.
Referansebilde
Fargemodus
Beskrivelse
Før
Etter
Referanse
side
Auto farge
Gjenkjenner automatisk om et dokument
som skannes er i farger eller sort og hvitt.
side 6-15
Farge
Skanner et dokument i full farge.
side 6-15
Gråskala
Skanner et dokument i gråtoner.
side 6-15
Sort / hvit
Skanner et dokument i sort/hvitt.
side 6-15
For detaljer, se følgende:
Fargevalg (side 6-15)
xi
> Farge- og bildekvalitetsfunksjoner
Regulere bildekvalitet og farge
Bruk følgende funksjoner for å regulere bildekvalitet og farge.
Eksempelbilde
Jeg vil...
Funksjon
Før
Side
Etter
Juster fargen presist.
Lysstyrke
side 6-13
Skarphet
―
Juster forskjellen mellom mørke
og lyse deler av bildet.
Kontrast
―
Mørkne eller lysne bakgrunnen
(området uten tekst eller bilder)
på et dokument.
Bakgrunnslysstyrke
―
Forhindre
gjennomslag
―
Filformat
side 6-23
Justere lysstyrken.
Juster bildekvaliteten presist
Vektlegge eller gjøre
bildekonturen uskarp.
Eksempel: Vektlegge
bildekonturen.
Eksempel: Lysne bakgrunnen
Forhindre gjennomslag i 2-sidige
originaler.
Justere det skannede bildet
Minsker filstørrelsen og
produserer tegnene tydelig.
[Høy komp. PDF]
xii
> Håndbøker som følger med maskinen
Håndbøker som følger med maskinen
Følgende håndbøker følger med maskinen. Se hver veiledning etter behov.
Innholdet i håndboken kan endres uten varsel for formålet å forbedre maskinens utførelse.
Trykte håndbøker
Quick Guide
Start bruken av
maskinen raskt
Forklarer hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene i maskinen, hvordan du bruker
praktiske funksjoner, hvordan du utfører rutinemessig vedlikehold, og hva man skal gjøre
når det oppstår problemer.
Safety Guide
For sikker bruk av
maskinen
Gir sikkerhetsinformasjon og advarsler for installasjonsmiljøer og bruk av maskinen. Du må
lese denne håndboken før du bruker maskinen.
Safety Guide (P-4531i MFP/P-4536i MFP/P-5536i MFP/P-6036i MFP)
Indikerer plassbehovet for maskininstallasjon, og beskriver advarende etiketter og annen
sikkerhetsinformasjon. Du må lese denne håndboken før du bruker maskinen.
xiii
> Håndbøker som følger med maskinen
Håndbøker (PDF) på DVD (Product Library)
Operatørhåndbok (denne håndboken)
Bruk maskinen nøye
Bruk faksfunksjoner
Bruk ID-kort
Forklarer hvordan du legger i papir og utfører kopiering, utskrift og skanning, og viser
standardinnstillinger og annen informasjon.
Operatørhåndbok for faks
Forklarer hvordan du bruker faksfunksjonen.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Forklarer hvordan du utfører autentisering ved hjelp av ID-kort.
Data Security Kit (E) Operation Guide
Styrke sikkerheten
Enkelt registrere
informasjon om
maskinen og
konfigurere
innstillinger
Forklarer hvordan man innfører og bruker Data Security Kit (E), og hvordan du kan overskrive
og kryptere data.
Embedded Web Server RX User Guide
Forklarer hvordan du åpner maskinen fra en nettleser på datamaskinen for å kontrollere og
endre innstillinger.
Printing System Driver User Guide
Skrive ut data fra en
datamaskin
Forklarer hvordan du installerer skriverdriveren og bruker skriverfunksjonen.
Skriv ut en PDF-fil
direkte
Forklarer hvordan du skriver ut PDF-filer uten å starte Adobe Acrobat eller Reader.
Overvåke maskinen og
skrivere på nettverket
Skanne bilder og lagre
med informasjon
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Forklarer hvordan du overvåker nettverkets utskriftssystem (maskinen) med NETWORK
PRINT MONITOR.
File Management Utility User Guide
Forklarer hvordan du bruker File Management Utility for å angi ulike parametere og sende
og lagre skannede dokumenter.
PRESCRIBE Commands Command Reference
Skrive ut uten bruk av
skriverdriver
Viser språket i skriveren (PRESCRIBE kommandoer).
PRESCRIBE Commands Technical Reference
Beskriver PRESCRIBE kommandoenes funksjon og styring for hver type emulering.
Juster utskrifts- eller
skanneposisjon
Maintenance Menu User Guide
Vedlikeholdsmenyen forklarer hvordan du konfigurerer utskrift, skanning og andre
innstillinger.
Installere følgende versjoner av Adobe Reader for å se håndbøkene på DVD.
Versjon 8.0 eller nyere
xiv
> Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Oppbygging av håndboken
Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler.
Kapittel
Innhold
1
Informasjon om rettslige forhold
og sikkerhetsinformasjon
Gir forholdsregler vedrørende bruk av maskinen og varemerke.
2
Installere og konfigurere
maskinen
Forklarer en del navn, kabelforbindelser, installasjon av programvaren, pålogging,
utlogging, og andre forhold knyttet til administrasjon av maskinen.
3
Klargjøring for bruk
Forklarer forberedelser og innstillinger som kreves for å kunne bruke maskinen, for
eksempel hvordan du bruker betjeningspanelet, legger i papir og lager en adressebok.
4
Utskrift fra PC
Forklarer funksjoner som er tilgjengelige når maskinen brukes som skriver.
5
Drift på maskinen
Forklarer grunnleggende prosedyrer for bruk av maskinen, for eksempel plassering av
originaler, lage kopier, sende dokumenter, og bruke dokumentbokser.
6
Bruke ulike funksjoner
Forklarer praktiske funksjoner som er tilgjengelige på maskinen.
7
Feilsøking
Forklarer hva du skal gjøre når toneren går tom, en feil vises, eller papirstopp eller
andre problemer oppstår.
8
Tillegg
Beskriver praktiske alternativer som er tilgjengelige for maskinen. Gir informasjon om
medietyper og papirstørrelser, og gir en ordliste. Forklarer hvordan du angir tegn, og
viser spesifikasjonene for maskinen.
xv
> Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Konvensjoner i denne håndboken
Adobe Reader XI blir brukt som et eksempel i forklaringene nedenfor.
Klikk på et element i
innholdsfortegnelsen for å hoppe til
den tilsvarende siden.
Klikk for å flytte fra den aktuelle siden til den forrige viste
siden. Dette er praktisk når du ønsker å gå tilbake til siden
der du hoppet til den aktuelle siden.
VIKTIG
Indikerer operative krav og
begrensninger for å betjene
maskinen riktig, og unngå skade på
maskinen eller eiendom.
MERK
Angir ytterligere forklaringer og
referanseinformasjon for driften.
Se
Klikk på understreket tekst for å gå
til den aktuelle siden.
FORSIKTIG
Angir at det kan føre til
personskader eller mekaniske
skader hvis advarselen ikke følges.
MERK
Elementene som vises i Adobe Reader varierer avhengig av hvordan den brukes. Hvis innholdsfortegnelsen eller
verktøy ikke vises, kan du se Hjelp for Adobe Reader.
Enkelte poster er angitt i denne håndboken ved konvensjonene som er beskrevet nedenfor.
Konvensjon
Beskrivelse
[Fet]
Indikerer taster og knapper.
"Vanlig"
Angir en melding eller innstilling.
xvi
> Om operatørhåndboken (denne håndboken)
Konvensjoner som brukes i prosedyrer for bruk av maskinen
I denne operatørhåndboken brukes tastene på berøringspanelet som følger:
Faktisk fremgangsmåte
Velg [System Menu/Counter]-tasten.
Angitt fremgangsmåte i denne håndboken
[System Menu/Counter] tast > [Felles] > [Lyd]

Velg [
].

Velg [Felles].

Velg [Lyd].
xvii
> Menykart
Menykart
Dette er en liste over menyer som vises på berøringspanelet. Avhengig av innstillingene er det ikke sikkert alle menyene
vises. Enkelte menynavn kan variere noe fra referansetitlene.
eller
Kopier
Papirvalg (side 6-11)
Zoom (side 6-16)
Lysstyrke (side 6-13)
2-sidig (side 6-17)
Kombiner (se English Operation Guide)
Stillemodus (side 6-19)
Funksjoner
Sorter (side 6-13)
Kopi av ID-kort (se English Operation Guide).
Originalstørrelse (side 6-10)
Retning: Original (side 6-12)
Originaler, ulik størrelse, (se English Operation Guide).
Optimalisering (side 6-14)
EcoPrint (side 6-15)
Skarphet, (se English Operation Guide).
Kontrast, (se English Operation Guide).
Juster bakgrunn, (Se English Operation Guide).
Forhindre gjennomslag, (se English Operation Guide).
Hopp over blank side (side 6-20)
Flere skann (side 6-19)
Melding om ferdig jobb, (se English Operation Guide).
Tast inn filnavn, (se English Operation Guide).
Prioritering, (se English Operation Guide).
xviii
> Menykart
eller
Send
Ettrykkstast (side 5-22)
Adressebok (side 5-20)
Ekstern adressebok (se Embedded Web Server RX User Guide).
E-post (side 5-22)
Mappe (side 5-23)
Faksserver (se English Operation Guide)
Faks (se Operatørhåndbok for faks).
WSD Skanning (side 5-31)
Funksjoner
Fargevalg (side 6-15)
Stillemodus (side 6-19)
Filformat (side 6-23)
Originalstørrelse (side 6-10)
Retning: Original (side 6-12)
Originaler, ulik størrelse, (se English Operation Guide).
2-sidig (side 6-21)
Størrelse ut (side 6-22)
Filatskillelse (side 6-24)
Oppløsning (side 6-24)
Lysstyrke (side 6-13)
Optimalisering (side 6-14)
Skarphet, (se English Operation Guide).
Kontrast, (se English Operation Guide).
Justere bakgrunnstetthet, (Se English Operation Guide).
Forhindre gjennomslag, (se English Operation Guide).
Hopp over blank side (side 6-20)
Oppløsning: Faks ut (se Operatørhåndbok for faks).
Zoom (side 6-16)
Flere skann (side 6-19)
Tast inn filnavn, (se English Operation Guide).
Emne og tekst i-e-posten (side 6-24)
Lang original (se English Operation Guide).
Melding om ferdig jobb, (se English Operation Guide).
FTP Kryptert TX, (se English Operation Guide).
Utsatt overføring av faks (se Operatørhåndbok for faks).
xix
> Menykart
Direkte overføring av faks (se Operatørhåndbok for faks).
Funksjoner
Fakspollingmottak (se Operatørhåndbok for faks).
Faks TX rapport (se Operatørhåndbok for faks).
Egendefinert
Egendefinert boks
Meny
Lagre fil
2-sidig (side 6-21)
Oppløsning (side 6-24)
Lysstyrke (side 6-13)
Tast inn filnavn, (se English Operation Guide).
Fargevalg (side 6-15)
Stillemodus (side 6-19)
Funksjoner
Originalstørrelse (side 6-10)
Retning: Original (side 6-12)
Originaler, ulik størrelse, (se English Operation
Guide).
Lagringsstørrelse, (se English Operation Guide).
Optimalisering (side 6-14)
Skarphet, (se English Operation Guide).
Kontrast, (se English Operation Guide).
Juster bakgrunn, (Se English Operation Guide).
Forhindre gjennomslag, (se English Operation
Guide).
Hopp over blank side (side 6-20)
Zoom (side 6-16)
Flere skann (side 6-19)
Melding om ferdig jobb, (se English Operation
Guide).
Skriv ut
Papirvalg (side 6-11)
Sorter (side 6-13)
2-sidig (side 6-17)
Slett etter utskrift (side 6-25)
Stillemodus (side 6-19)
Funksjoner
Prioritering, (se English Operation Guide).
Tast inn filnavn, (se English Operation Guide).
Melding om ferdig jobb, (se English Operation
Guide).
EcoPrint (side 6-15)
xx
> Menykart
Egendefinert boks
Meny
Send
Ettrykkstast (side 5-22)
Adressebok (side 5-20)
Ekstern adressebok (se Embedded Web Server RX User Guide).
E-post (side 5-22)
Mappe (side 5-23)
Faksserver (se Operatørhåndbok for faks).
Faks (se Operatørhåndbok for faks).
Funksjoner
Filformat (side 6-23)
Filatskillelse (side 6-24)
Oppløsning (side 6-24)
Oppløsning: Faks ut (se Operatørhåndbok for
faks).
Tast inn filnavn, (se English Operation Guide).
Emne og tekst i-e-posten (side 6-24)
Melding om ferdig jobb, (se English Operation
Guide).
FTP Kryptert TX, (se English Operation Guide).
Utsatt overføring av faks (se Operatørhåndbok for
faks).
Faks TX rapport (se Operatørhåndbok for faks).
Slett etter overføring (se English Operation Guide).
Jobb boks
Boks
Privat utskrift / lagret jobb, (se English Operation Guide).
Hurtigkopi / Testutskrift, (se English Operation Guide).
xxi
> Menykart
USB minne
USB minne
Skriv ut
Papirvalg (side 6-11)
Sorter (side 6-13)
2-sidig (side 6-17)
Stillemodus (side 6-19)
Fargevalg (side 6-15)
Funksjoner
EcoPrint (side 6-15)
Melding om ferdig jobb, (se English Operation Guide).
Tast inn filnavn, (se English Operation Guide).
Prioritering, (se English Operation Guide).
Kryptert PDF-passord, (se English Operation Guide).
JPEG/TIFF utskrift, (se English Operation Guide).
XPS tilpass til side, (se English Operation Guide).
xxii
> Menykart
USB minne
Meny
Lagre fil
Filformat (side 6-23)
2-sidig (side 6-21)
Oppløsning (side 6-24)
Lysstyrke (side 6-13)
Tast inn filnavn, (se English Operation Guide).
Fargevalg (side 6-15)
Funksjoner
Stillemodus (side 6-19)
Originalstørrelse (side 6-10)
Retning: Original (side 6-12)
Originaler, ulik størrelse, (se English Operation
Guide).
Lagringsstørrelse, (se English Operation Guide).
Optimalisering (side 6-14)
Skarphet, (se English Operation Guide).
Kontrast, (se English Operation Guide).
Juster bakgrunn, (Se English Operation Guide).
Forhindre gjennomslag, (se English Operation
Guide).
Hopp over blank side (side 6-20)
Zoom (side 6-16)
Flere skann (side 6-19)
Lang original (se English Operation Guide).
Melding om ferdig jobb, (se English Operation
Guide).
Filatskillelse (side 6-24)
xxiii
> Menykart
Underadr. boks
Underadr. boks (se Operatørhåndbok for faks).
Pollingboks
Pollingboks (se Operatørhåndbok for faks).
Faksminne
Innboks
Faksminne Innboks (se Operatørhåndbok for faks).
xxiv
> Menykart
eller
Status/
Jobbavbrudd
Skriv ut jobbst (se English Operation Guide).
Send jobbstat (se English Operation Guide).
Stat for Lag job (se English Operation Guide).
Planlagt jobb (se English Operation Guide).
Skriv ut jobblg (se English Operation Guide).
Send jobblogg (se English Operation Guide).
Lagre jobblogg (se English Operation Guide).
Faks jobblogg (se Operatørhåndbok for faks).
Skanner (se English Operation Guide).
Skriver (se English Operation Guide).
Faksminne Innboks (se Operatørhåndbok for faks).
Faks (se Operatørhåndbok for faks).
Toner status (se English Operation Guide).
Papirstatus (se English Operation Guide).
USB minne (se English Operation Guide).
USB tastatur (se English Operation Guide).
Bluetooth-tastatur (se English Operation Guide).
Nettverk tilkoblingsstatus (se English Operation Guide).
Valg nettverk tilkoblingsstatus (se English Operation Guide).
Wi-Fi Direct (se English Operation Guide).
Trådløst nettverk (se English Operation Guide).
Wi-Fi (se English Operation Guide).
SSD (se English Operation Guide).
xxv
> Menykart
eller
Systemmeny
Hurtigoppsettveiviser
Faksoppsett (side 2-29)
Papiroppsett (side 2-29)
Strømsparingoppsett (side 2-29)
Nettverksoppsett (side 2-30)
Språk, (se English Operation Guide).
Rapport
Rapportutskrift
Statusside, (se English Operation Guide).
Skriftliste, (se English Operation Guide).
Nettverksstatus, (se English Operation Guide).
Status Service, (se English Operation Guide).
Oversiktsrapport, (se English Operation Guide).
Boksliste for underadresse (se Operatørhåndbok for faks).
Faksliste (register) (se Operatørhåndbok for faks).
Faksliste (Nr.) (se Operatørhåndbok for faks).
Utg. faks-rapport (se Operatørhåndbok for faks).
Incoming FAX Report (se Operatørhåndbok for faks).
Status for nettverk (tilbehør), (se English Operation Guide).
Rapport fra datarensing (se English Operation Guide).
Rapport Kontroll
Utg. faks-rapport (se Operatørhåndbok for faks).
Incoming FAX Report (se Operatørhåndbok for faks).
Resultatrapport
Rapport Send resultat, (se English Operation Guide).
Rapport Faks inn resultat (se Operatørhåndbok for faks).
Jobb ferdig meldingsin., (se English Operation Guide).
Send logghistorikk
Send logghistorikk, (se English Operation Guide).
Auto. Sending, (se English Operation Guide).
Mål, (se English Operation Guide).
Jobbloggemne, (se English Operation Guide).
SSFC loggemne (se English Operation Guide).
Personlige opplysninger, (se English Operation Guide).
Teller
Utskrevne sider (side 2-44)
Skannede sider (side 2-44)
Brukeregenskap, (se English Operation Guide).
xxvi
> Menykart
Innstillinger skuff/
universalskuff
Kassett 1 (se English Operation Guide).
Kassett 2 (se English Operation Guide).
Kassett 3 (se English Operation Guide).
Kassett 4 (se English Operation Guide).
Kassett 5 (se English Operation Guide).
Multifunksjonsmater (se English Operation Guide).
Felles
Standardskjerm (se English Operation Guide).
Lyd
Alarm (se English Operation Guide).
Volum fakshøyttaler (se Operatørhåndbok for faks).
Volum faksmonitor (se Operatørhåndbok for faks).
Innstillinger av
originalen
Egendef originalstørrelse (se English Operation Guide).
Auto gjenkj. original størrelse (.DM) (se English Operation Guide).
Standard originalstørrelse (se English Operation Guide).
Std orig.størrelse(plate) (se English Operation Guide).
Papirinnst.
Egendefinert papir (se English Operation Guide).
Papirtype (se English Operation Guide).
Standard kilde (se English Operation Guide).
Papirvalg (se English Operation Guide).
Media for Auto (s/h) (se English Operation Guide).
Handling for spesialpapir (se English Operation Guide).
Vis melding for papiroppsett (se English Operation Guide).
Standardfunksjoner
Filformat (se English Operation Guide).
Retning: Original (kopi) (se English Operation Guide).
Retning: Original (send/lagre) (se English Operation Guide).
Sorter (se English Operation Guide).
Filatskillelse (se English Operation Guide).
Oppløsning (se English Operation Guide).
Fargevalg (se English Operation Guide).
Optimalisering(kopi) (se English Operation Guide).
Originalbilde (send/lagre) (se English Operation Guide).
Juster bakgrunn (kopi) (se English Operation Guide).
Juster bakgrunn (send/lagre) (se English Operation Guide).
EcoPrint (se English Operation Guide).
Forhindre gjennomslag(kopi) (se English Operation Guide).
Forhindre gjennomslag(send/lagre) (se English Operation Guide).
Hopp over blank side (Kopi) (se English Operation Guide).
Hopp over blank side (Send/lagre) (se English Operation Guide).
xxvii
> Menykart
Felles
Standardfunksjoner
Oppløsning: Faks ut (se Operatørhåndbok for faks).
Zoom (se English Operation Guide).
Kontinuerlig skann (kopier) (se English Operation Guide).
Kontinuerlig skann (faks) (se Operatørhåndbok for faks).
Kontinuerlig skann (send/lagre) (se English Operation Guide).
Tast inn filnavn (se English Operation Guide).
Emne og tekst i-e-posten (se English Operation Guide).
FTP Kryptert TX (se English Operation Guide).
JPEG/TIFF utskrift (se English Operation Guide).
XPS tilpass til side (se English Operation Guide).
Detailjinnstillinger
Bildekvalitet (se English Operation Guide).
PDF/A (se English Operation Guide).
Høykomp. PDF-bilde (se English Operation Guide).
OCR-tekst Gjennkjenn. (se English Operation Guide).
Primært OCR-språk (se English Operation Guide).
Filformat - OCR utdataformat (se English Operation
Guide).
Oppdag elementer som skal hoppes over (Kopi) (se
English Operation Guide).
Oppdag elemen. som skal hoppes over (Send/Lagre)
(se English Operation Guide).
Forh.inns.grense (se English Operation Guide).
Feilhåndtering
2-sidig papirfeil (se English Operation Guide).
Feil papirstørrelse (se English Operation Guide).
Lagt inn feil papirtype (se English Operation Guide)
Dobbelmating av originaler (se English Operation Guide)
Mål (se English Operation Guide).
Advarsel om lite toner (se English Operation Guide).
Tastaturoppsett (se English Operation Guide).
Valgfri tastaturtype (se English Operation Guide).
Vis status/logg (se English Operation Guide).
Ekstern utskrift (se English Operation Guide).
Funksjonstast-tildeling (se English Operation Guide).
Vis meldingen Strøm av (se English Operation Guide).
Skrive ut meldingsbanner (se English Operation Guide).
Hjem
Tilpass skrivebord (side 2-14)
Tilpass oppgavelinje (side 2-14)
Bakgrunn (side 2-14)
xxviii
> Menykart
Kopier
Automatisk papirvalg (se English Operation Guide).
Auto % prioritet (se English Operation Guide).
Reserver neste prioritet. (se English Operation Guide).
Send
Sjekk mål før du sender (se English Operation Guide).
Innt.sjekk for nytt mål (se English Operation Guide).
Send og videresend (se English Operation Guide).
Farge TIFF Komprimering (se English Operation Guide).
Standardskjerm (se English Operation Guide).
Ny destinasjon angivelse (se English Operation Guide).
Tilbakekall destinasjon (se English Operation Guide).
Kringkast (se English Operation Guide).
OCR-tekstgjenkjenning (se English Operation Guide).
Dokumentboks
Egendefinert boks (se English Operation Guide).
Underadr. boks (se Operatørhåndbok for faks).
Boks
Lagring Hurtigkopi (se English Operation Guide).
Slette jobbminne (se English Operation Guide).
Lagringsmedia (se English Operation Guide).
Pollingboks (se Operatørhåndbok for faks).
Faksminne Innboks (se Operatørhåndbok for faks).
Faks (se Operatørhåndbok for faks).
Applikasjon (side 5-11)
Internet
Proxy (se English Operation Guide).
Addressebok/
Ettrykks
Adressebok (se English Operation Guide).
Ettrykkstast (se English Operation Guide).
Addressebokstandarder
Sorter (se English Operation Guide).
Adressebok (se English Operation Guide).
Rediger begrensning (se English Operation Guide).
Sk. ut liste (se Operatørhåndbok for faks).
Brukere/
regnskapskonto
Brukerpålogging
Brukerpålogging (se English Operation Guide).
Lokal brukerlst. (se English Operation Guide).
ID-kortinnstillinger
Tastaturpålogging (se English Operation Guide).
Ekstra autentisering (se English Operation Guide).
PIN logg inn (se English Operation Guide).
Innstillinger for
enkel pålogging
Enkel pålogging (se English Operation Guide).
Oppsett for enkel pålogging (se English Operation
Guide).
Lokal brukerautentisering (se English Operation Guide).
xxix
> Menykart
Brukere/
regnskapskonto
Brukerpålogging
Autentiseringssikkerhet
Innstillinger for sperring av brukerkonto. (se English
Operation Guide).
Passord regelinnstillinger (se English Operation
Guide).
Gruppeautorisasjonsinnst.
Gruppeautorisasjon (se English Operation Guide).
Gjesteautorisasjonsinnst.
Gjesteautentisering (se English Operation Guide).
Gruppeliste (se English Operation Guide).
Gjestestatus (se English Operation Guide).
Hent NV-bruker egenskap (se English Operation Guide).
Regnskapskontoer
Regnskapskonto (se English Operation Guide).
Tilgang jobbregnskap (se English Operation Guide).
Rapport Regnskapskontoer (se English Operation Guide).
Oversikt Totalt (se English Operation Guide).
Oversikt Konto (se English Operation Guide).
Liste Regnskapskontoer (se English Operation Guide).
Standardinnst.
Bruk grense (se English Operation Guide).
Kopi/print (se English Operation Guide).
Tellergrense (se English Operation Guide).
Ukjente
brukerinnstillinger
Skriver
Ukjent ID (se English Operation Guide).
Brukeregenskap (se English Operation Guide).
Emulering (se English Operation Guide).
EcoPrint (Se English Operation Guide).
Ignorer Letter (se English Operation Guide)
2-sidig (se English Operation Guide).
Utkast (se English Operation Guide).
Kopier (se English Operation Guide).
Retning (se English Operation Guide).
Bred A4 (se English Operation Guide).
Form Feed Timeout (se English Operation Guide).
LF-handling (se English Operation Guide).
CR-handling (se English Operation Guide).
Jobbnavn (se English Operation Guide).
Brukernavn (se English Operation Guide).
Pri. MP-skuff (se English Operation Guide).
Papirmat.innst. (se English Operation Guide).
Auto kas.endring (se English Operation Guide).
Oppløsning (se English Operation Guide).
KIR (se English Operation Guide).
Utskriftsjobbavslutter (se English Operation Guide).
xxx
> Menykart
System/nettverk
Nettverk
Vertsnavn (se English Operation Guide).
Wi-Fi Directinnstillinger
Wi-Fi Direct (se English Operation Guide).
Enhetens navn (se English Operation Guide).
IP-adresse (se English Operation Guide).
Automatisk frakobling (se English Operation Guide).
Wi-Fi-innstillinger
Wi-Fi (se English Operation Guide).
Oppsett (se English Operation Guide).
TCP/IP (se English Operation Guide).
Omstart nettverk (se English Operation Guide).
Inns. for kablet
nettverk
TCP/IP (se English Operation Guide).
LAN grensesnitt (se English Operation Guide).
Protokollinnstillinger (se English Operation Guide).
Bonjour
Tilgjengelig nettverk (Wi-Fi Direct) (se English
Operation Guide).
Tilgjengelig nettverk (Wi-Fi) (se English Operation
Guide).
Tilgjengelig nettverk (kablet nettverk) (se English
Operation Guide).
IP-filter (IPv4) (se English Operation Guide).
IP-filter (IPv6) (se English Operation Guide).
IPSec (se English Operation Guide).
Protokollinnstillinger (se English Operation Guide).
Sikkerhetsinnstillinger
SSL (se English Operation Guide).
IPP-sikkerhet (se English Operation Guide).
HTTP-sikkerhet (se English Operation Guide).
SMTP-sikkerhet (se English Operation Guide).
POP3 Sikkerhet (Bruker 1) (se English Operation
Guide).
POP3 Sikkerhet (Bruker 2) (se English Operation
Guide).
POP3 Sikkerhet (Bruker 3) (se English Operation
Guide).
Ping (se English Operation Guide).
Omstart nettverk (se English Operation Guide).
Proxy (se English Operation Guide).
Nettverk (tilbehør)
Oppsett (se English Operation Guide).
Grunnleggende (se English Operation Guide).
Primært nettverk (Klient) (se English Operation Guide).
xxxi
> Menykart
System/nettverk
Innstilling av
grensesnitt
USB Vert (se English Operation Guide).
USB innretning (se English Operation Guide).
USB-lagring (se English Operation Guide).
Valgfritt grensesnitt (se English Operation Guide).
Bluetooth-innstillinger (se English Operation Guide).
Sikkerhetsnivå (se English Operation Guide).
Start på nytt (se English Operation Guide).
RAM-innstilling (se English Operation Guide).
Tilleggsminne (se English Operation Guide).
Datasikkerhet (se English Operation Guide).
Installasjon av OCR-ordbok (se English Operation Guide).
Valgfri funksjon (se English Operation Guide).
Faksserverinnstilling (se English Operation Guide).
Tidsinnstillinger/
Strømsparing
Dato/klokke (se English Operation Guide).
Dato format (se English Operation Guide).
Tidssone (se English Operation Guide).
Auto. tøm panel (se English Operation Guide).
Tid Nullstill panel (se English Operation Guide).
Strømsparing (se English Operation Guide).
Hvilenivå (modeller unntatt for Europa) (se English Operation Guide).
Hvile regler (modeller for Europa) (se English Operation Guide).
Hvilemodus (se English Operation Guide).
Strømsparer Gjenoppret.nivå (se English Operation Guide).
Ukentlig tidtakerinnstillinger (se English Operation Guide).
Regel for slå av (modeller for Europa) (se English Operation Guide).
Tidinnst. slå av (modeller for Europa) (se English Operation Guide).
Auto. nullstill feil (se English Operation Guide).
Tid nullstill feil (se English Operation Guide).
Ubrukelig tid (se Operatørhåndbok for faks).
Ping tidsavbrudd (se English Operation Guide).
xxxii
> Menykart
Justering/
vedlikehold
Innstillinger
stillemodus
Stillemodus (se English Operation Guide).
Lysstyrkejustering
Kopier (se English Operation Guide).
Angi for hver jobb (se English Operation Guide).
Send/boks (se English Operation Guide).
Juster skarphet
Kopier (se English Operation Guide).
Send/boks (se English Operation Guide).
Kontrast
Kopier (se English Operation Guide).
Send/boks (se English Operation Guide).
Juster bakgrunn
Kopier(Automatisk) (se English Operation Guide).
Send/boks (auto) (se English Operation Guide).
Toner sparenivå
(EcoPrint)
Kopier (se English Operation Guide).
Skriver (se English Operation Guide).
Lysstyrke Print (se English Operation Guide).
Autom. fargekorrigering (se English Operation Guide).
Korrigere tom linje (se English Operation Guide).
Lysstyrke Panel (se English Operation Guide).
Fargeregistrering (se English Operation Guide).
Rens trommel 1 (se English Operation Guide).
Rens trommel 2 (se English Operation Guide).
Rens trommel automatisk (se English Operation Guide).
Serviceinnst. (se English Operation Guide).
xxxiii
1
Informasjon om
rettslige forhold og
sikkerhetsinformasjon
Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner.
Merknad ............................................................................................................................................................. 1-2
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken ........................................................................................... 1-2
Miljø ......................................................................................................................................................... 1-3
Forholdsregler ved bruk ........................................................................................................................... 1-4
Lasersikkerhet (Europa) .......................................................................................................................... 1-5
Samsvar og overensstemmelse .............................................................................................................. 1-6
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning .......................................................................................... 1-7
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-7
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-7
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN (hvis utstyrt) ............................................................. 1-7
Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt) ...................................................................................... 1-8
Informasjon om rettslige forhold .............................................................................................................. 1-9
Kontrollfunksjon for strømsparing .......................................................................................................... 1-15
Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift .................................................................................................. 1-15
Ressurssparing - Papir .......................................................................................................................... 1-15
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon" ................................................................................. 1-15
Energy Star (ENERGY STAR®) program .............................................................................................. 1-16
1-1
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Merknad
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken
Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte
brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen. Symbolene og deres
betydning er angitt nedenfor.
ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død hvis advarselen ikke
følges.
FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis
advarselen ikke følges.
Symboler
Symbolet  angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på
er angitt på symbolet.
... [Generell advarsel]
... [Advarsel om høy temperatur]
Symbolet
angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Illustrasjonen
inne i symbolet angir hvilke handlinger det dreier seg om.
... [Advarsel om handling som ikke må utføres]
... [Må ikke demonteres]
 symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som må utføres. Spesifikasjon av
handlingen som må utføres er angitt på symbolet.
... [Varsel om nødvendig handling]
... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]
... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt]
Kontakt serviceteknikeren for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er uleselige
eller håndboken er blitt borte (avgiftsbelagt).
MERK
Det er mulig at en original som har stor likhet med en pengeseddel ikke kopieres på riktig måte fordi denne maskinen
er utstyrt med en funksjon som hindrer forfalskning.
1-2
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Miljø
Miljøforhold:
Temperatur
50 til 90,5 °C (10 til 32,5 °C)
Fuktighet
15 til 80 %
Unngå å plassere maskinen på følgende steder.
•
Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys.
•
Unngå steder med vibrasjon.
•
Unngå steder med store temperaturendringer.
•
Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft.
•
Unngå steder med dårlig ventilering.
Hvis gulvet er ømfintlig overfor hjul, så kan det være at gulvmaterialet skades når maskinen flyttes etter installasjonen.
Under kopiering avgis det noe ozon, men mengden er så liten at det ikke har innvirkning for helsen. Hvis maskinen
brukes over en lengre periode i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan imidlertid lukten bli
ubehagelig. For å få gode forhold til kopieringsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig.
1-3
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Forholdsregler ved bruk
Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler
FORSIKTIG
Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.
Oppbevar deler som inneholder toner utenfor barnas rekkevidde.
Hvis det søles fra deler som inneholder toner, må du unngå å puste inn eller svelge toner. Du må også unngå å få toner
i øynene eller på huden.
•
Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann.
Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege.
•
Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å fortynne
innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig.
•
Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege.
•
Hvis du får toner på huden, må du vaske den av med såpe og vann.
Ikke forsøk å ødelegge deler som inneholder toner, eller å åpne dem med makt.
Andre forholdsregler
Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede
tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.
Lagre maskinen et sted der den ikke utsettes for direkte sollys.
Lagre maskinen et sted hvor temperaturen holder seg under 40 °C, samtidig som store endringer i temperatur og
fuktighet unngås.
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og
multifunksjonsmateren og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken.
1-4
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Lasersikkerhet (Europa)
Laserstråler kan være skadelige for mennesker. Laserstrålen som avgis inne i maskinen er derfor hermetisk forseglet i
et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal bruk kan ikke stråling lekke ut fra maskinen.
Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i Class 1 i standard IEC/EN 60825-1:2014.
Angående CLASS 1-laserprodukter, finner du informasjon på merkeplaten.
1-5
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Samsvar og overensstemmelse
Heretter, TA Triumph-Adler GmbH erklærer at radioutstyr type P-4531i MFP/P-4536i MFP/P-5536i MFP/P-6036i MFP er
i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den komplette EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
http://www.triumph-adler.com/downloads
http://www.triumph-adler.de/downloads
http://www.utax.com/downloads
http://www.utax.de/downloads
Modulnavn
Programvareversjon
Frekvensbåndet
radioutstyret
opererer i:
Maksimum radiofrekvenseffekt som sendes i
frekvensbåndet som radioutstyret opererer i:
IB-51 (valg)
2.2.6
2,4 GHz
100mW
IB-36 (valg)
2014.12
2,4 GHz
100mW
1-6
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning
Det kan være ulovlig å kopiere/skanne opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra eieren av opphavsretten.
Det er forbudt og straffbart å kopiere/skanne følgende ting. Det er mulig at listen ikke er fullstendig. Du må ikke bevisst
kopiere/skanne ting som ikke skal kopieres/skannes.
•
Banksjekker
•
Pengesedler
•
Verdipapirer
•
Frimerker
•
Pass
•
Sertifikater
Lokale lover og regler kan forby eller begrense kopiering/skanning av andre elementer som ikke er nevnt ovenfor.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN
(hvis utstyrt)
Trådløst LAN tillater utveksling av informasjon mellom trådløse tilgangspunkter i stedet for å bruke en nettverkskabel.
Dette gir den fordelen at en LAN-tilkobling fritt kan settes opp innenfor et område der radiobølgene kan sendes.
På den andre siden kan problemene under oppstå hvis sikkerhetsinnstillingene ikke er konfigurert, fordi radiobølgene
kan passere gjennom hindringer (inkludert vegger) og nå over alt innenfor et visst område.
Hemmelig visning av kommunikasjonsinnhold
En tredjepart med uærlige hensikter kan overvåke radiobølger og tilegne seg adgang til følgende
kommunikasjonsinnhold.
•
Personlige opplysninger, inkludert ID, passord, og kredittkortnumre.
•
Innhold av e-postmeldinger.
Ulovlig adgang
En tredjepart med uredelige hensikter kan få uautorisert adgang til personlige nettverk eller firmanettverk og foreta
ulovlige handlinger.
•
Hente ut personlig og konfidensiell informasjon (informasjonslekkasje)
•
Starte kommunikasjon og utgi seg for en spesifikk person og distribuere uautorisert informasjon (spoofing).
•
Endre og videresende avdekket kommunikasjon (falsifikasjon)
•
Sende datavirus og ødelegge data og systemer (destruksjon)
Trådløse LAN-kort og trådløse adgangspunkter inneholder innebygde sikkerhetsmekanismer for å imøtekomme disse
problemene og for å redusere muligheten for at disse problemene oppstår ved å konfigurere sikkerhetsinnstillingene til
trådløse LAN-produkter når produktet er i bruk.
1-7
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Vi anbefaler at kundene tar ansvar og bruker fornuft ved konfigurering av sikkerhetsinnstillingene, og at de passer på at
de forstår problemene som kan oppstå når produktet brukes uten å konfigurere sikkerhetsinnstillingene.
Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt)
•
Radiobølger som sendes ut fra dette produktet vil kunne påvirke medisinsk utstyr. Ved bruk av dette produktet på en
medisinsk institusjon eller i nærheten av medisinske instrumenter, må du bruke produktet i henhold til instruksjonene
og forholdsreglene gitt av institusjonens leder og dem som medfølger de medisinske instrumentene.
•
Radiobølger som sendes fra dette produktet vil kunne påvirke automatisk kontrollutstyr, inkludert automatiske dører
og brannalarmer. Ved bruk av produktet i nærheten av automatisk kontrollutstyr må du alltid bruke det i henhold til
instruksjonene og forholdsreglene som medfølger det automatiske kontrollutstyret.
•
Hvis dette produktet brukes i enheter som er direkte knyttet til tjenester, inkludert fly, tog, båter og biler, eller dette
produktet brukes i anvendelser som krever høy pålitelighet og sikkerhet for å fungere, og i enheter som krever
nøyaktighet, inkludert dem som brukes i katastrofe- og kriminalforebygging, og forskjellige andre formål, bruk kun
dette utstyret etter å ha vurdert sikkerhetsdesignet til hele systemet, inkludert bruken av et feilsikkert design og
overflødighetsdesign for pålitelighet og sikkerhetsvedlikehold for hele systemet. Dette produktet er ikke ment for bruk
i applikasjoner som krever høy pålitelighet og sikkerhet, inkludert luftfartsinstrumenter, fjernkommunikasjonsutstyr,
kjernekraftkontrollutstyr, og medisinsk utstyr, dermed må beslutningen om å bruke dette produktet i disse
anvendelsesområdene være fullstendig vurdert og avgjort.
1-8
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Informasjon om rettslige forhold
Det er forbudt å kopiere eller på annen måte reprodusere hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig tillatelse fra
eieren av opphavsretten.
Om varemerkenavn
•
PRESCRIBE er et registrert varemerke for Kyocera Corporation.
•
KPDL er et varemerke for Kyocera Corporation
•
Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer og PowerPoint er registrerte varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
•
PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated.
•
Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation.
•
IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh, og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
•
Alle europeiske språkskrifter som er installert på denne maskinen, brukes under lisens fra Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerte varemerker for
International Typeface Corporation.
•
ThinPrint er et varemerke for Cortado AG i Tyskland og andre land.
•
UFST™ MicroType®-skrifter fra Monotype Imaging Inc. er installert på denne maskinen.
•
Denne maskinen inneholder programvare som har moduler utviklet av Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone og iPod Touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
•
AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc.
•
iOS er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende Cisco i USA og andre lang, og brukes under lisens av Apple
Inc.
•
Google og Google Cloud Print™ er varemerker og/eller registrerte varemerker for Google Inc.
•
Mopria™ er registrerte varemerker for Mopria™ Alliance.
•
Wi-Fi og Wi-Fi Direct er varemerker og/eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
•
Drevet av ABBYY FineReader
ABBYY og FineReader varemerker fra ABBYY Software Ltd.
Alle andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive firmaene. Symbolene ™ og
® vil ikke bli brukt i denne håndboken.
1-9
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
GPL/LGPL
Produktet inneholder GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)
programvare som del av fastvaren. Du kan få kildekoden, og har dermed tillatelse til å kopiere, gjengi og endre den i
samsvar med vilkårene til GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rettigheter.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-10
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-11
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rettigheter.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-12
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-13
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-14
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Kontrollfunksjon for strømsparing
Enheten er utstyrt med en Hvilemodus der skriver- og faksfunksjonene går inn i ventemodus mens strømforbruket
reduseres til et minimum etter at det har gått en viss tid siden enheten sist ble brukt.
Hvilemodus
Maskinen går automatisk over i Hvilemodus når det har gått 1 minutt siden den sist ble brukt. Du kan forlenge
tidsintervallet for inaktivitet før hvilemodus aktiveres.
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus (side 2-27)
Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift
Denne skriveren har 2-sidig utskrift som standardfunksjon. Hvis du for eksempel skriver ut to 1-sidige originaler over på
ett enkelt ark som en 2-sidig utskrift, reduseres papirforbruket.
Tosidig (side 6-17)
Utskrift i 2-sidig modus reduserer papirforbruket og bidrar til bevaring av skogressurser. 2-sidig modus reduserer også
mengden papir som må kjøpes, og derfor reduserer kostnad. Det er anbefalt at maskiner i stand til 2-sidig utskrift stilles
til bruk som 2-sidig modus ved standard.
Ressurssparing - Papir
For bevaring og bærekraftig bruk av skogressursene, anbefales det at resirkulert samt nytt papir sertifisert under
miljøforvaltning tar initiativ eller bærer anerkjente miljømerker som møter EN 12281:2002* eller tilsvarende
kvalitetsstandard, brukes.
Denne maskinen støtter også utskrift på papir som er 64 g/m2 . Bruk av papir som inneholder mindre råmaterialer kan
føre til ytterligere bevaring av skogressurser.
* : EN12281:2002 "Utskrift og bedriftspapir – Krav til kopiering av papir for bildeprosesser på tørt papir"
Salgsrepresentanten eller serviceteknikeren din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper.
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon"
For å redusere strømforbruket når det er inaktivt, er denne maskinen utstyrt med en strømsparingsfunksjon som
automatisk aktiverer energisparende modus når maskinen er inaktiv for en viss periode.
Selv om det tar maskinen en liten mengde tid å gå tilbake til KLAR-modus i strømsparingsmodus, er en betydelig
reduksjon i energiforbruket mulig. Det anbefales at maskinen brukes med aktiveringstid for strømsparingsmodus stilt inn
som standard innstilling.
1-15
Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon > Merknad
Energy Star (ENERGY STAR®) program
Vi har bestemt som et selskap i det internasjonale Energy Star-programmet at dette produktet er i
samsvar med standardene som er beskrevet i det internasjonale Energy Star-programmet.
ENERGY STAR® er en frivillig energieffektivitets-program med mål om å utvikle og fremme bruken av
produkter med høy energieffektivitet for å forhindre global oppvarming. Ved å kjøpe ENERGY STAR®kvalifiserte produkter, kan kundene bidra til å redusere utslippene av klimagasser under produktbruk og
kutte energi-relaterte kostnader.
1-16
2
Installere og
konfigurere maskinen
Dette kapitlet inneholder informasjon om administratoren av denne maskinen, for eksempel delenavn, kabeltilkobling,
og programvareinstallasjon.
Navn på deler ................................................ 2-2
Maskinen utvendig .............................. 2-2
Kontakter/interiør ................................ 2-4
Med ekstrautstyr ................................. 2-6
Koble til maskinen og andre enheter ............ 2-7
Koble til kabler .............................................. 2-8
Koble til LAN-kabel ............................. 2-8
Koble til USB kabel ............................. 2-9
Koble til strømkabelen ........................ 2-9
Slå på/av ..................................................... 2-10
Slå på ................................................ 2-10
Slå av ................................................ 2-10
Ved hjelp av betjeningspanelet .................... 2-11
Betjeningspanelets taster .................. 2-11
Justere vinkelen på
betjeningspanelet .............................. 2-12
Berøringspanel ............................................ 2-13
Hjem-skjerm ...................................... 2-13
Skjerm for enhetsinformasjon ........... 2-17
Funksjonstast .................................... 2-18
Visning av taster som ikke
kan angis .......................................... 2-19
Enter-tast og Quick No.
Search-tast ....................................... 2-20
Hjelp-skjermen .................................. 2-21
Pålogging/avlogging .................................... 2-22
Pålogging .......................................... 2-22
Avlogging .......................................... 2-23
Standardinnstillingene for maskinen ........... 2-24
Angi dato og klokkeslett .................... 2-24
Nettverksinnstillinger ................................... 2-25
Konfigurere det trådløse nettverket .. 2-25
Funksjon for strømsparing .......................... 2-27
Hvilemodus og
Automatisk hvilemodus ..................... 2-27
Regel for slå av
(modeller for Europa) ........................ 2-28
Hurtigoppsettveiviser .................................. 2-29
Installere programvare ................................ 2-31
Programvare på DVD (Windows) ..... 2-31
Installere programvare i Windows .... 2-32
Avinstallere programvaren ................ 2-38
Installere
programvare på Mac-maskin ............ 2-39
Innstilling av TWAIN-driver ............... 2-41
Stille inn WIA Driver .......................... 2-43
Kontrollere teller .......................................... 2-44
Embedded Web Server RX .........................
Tilgang Embedded Web Server RX ..
Endre sikkerhetsinnstillinger .............
Endre enhetsinformasjon ..................
2-1
2-45
2-46
2-47
2-49
Installere og konfigurere maskinen > Navn på deler
Navn på deler
Maskinen utvendig
1
2
3
4
13
10
5
6
7
14
15
16
11
12
8
17
9
1 Dokumentmater
10 Originalstopper
2 Originalbreddeførere
11 USB-minnespor
3 Originalbrett
12 Åpne-knapp for frontdeksel
4 Originalutmatingsbrett
13 Slit glass
5 Innerskuff
14 Original størrelsesindikator
6 Papirstopper
15 Glassplate
7 Frontdeksel
16 Betjeningspanel
8 Kassett 1
17 Håndtak
9 Strømbryter
2-2
Installere og konfigurere maskinen > Navn på deler
19
18
18 Antityveri-låseslisse
19 Bakdeksel
2-3
Installere og konfigurere maskinen > Navn på deler
Kontakter/interiør
1
2
3
6
4
5
1 USB-grensesnittkontakt
4 TEL-kontakt
2 Nettverksgrensesnittkontakt
5 LINE-kontakt
3 Grensesnittspor for tilleggsutstyr
6 Fuserdeksel
7
8
9
10
11
12
11
13
14
7 Papirbreddeførere
11 Papirbreddeførere
8 Skufforlengelse
12 Bunnplate
9 Universalskuff
13 Størrelseur
10 Papirlengdefører
14 2-sidig deksel
2-4
Installere og konfigurere maskinen > Navn på deler
16
17
15
18 19
15 Tonerbeholder
18 Venstre deksel
16 Tonerbeholderens låsehendel
19 Toneravfallsboks
17 Registreringsrulle
2-5
Installere og konfigurere maskinen > Navn på deler
Med ekstrautstyr
1
6
2
7
8
3
4
5
1 Kortleser
5 Kassett 5
2 Kassett 2
6 Manuell stiftemaskin
(P-5536i MFP og kun P-6036i MFP)
3 Kassett 3
4 Kassett 4
7 Bakre skuff
(P-5536i MFP og kun P-6036i MFP)
8 Papirstopper
(P-5536i MFP og kun P-6036i MFP)
Tilleggsutstyr (side 8-2)
2-6
Installere og konfigurere maskinen > Koble til maskinen og andre enheter
Koble til maskinen og andre enheter
Forbered kablene som er nødvendige for å tilpasses omgivelsene og hensikten med maskinbruk.
Når du kobler maskinen til PC via USB
USB
Når du kobler maskinen til PC eller nettverk via nettverkskabel, Wi-Fi eller Wi-Fi Direct
Nettverkskabeltilkobling
WiFi-tilkobling*1
Nettverk
Wi-Fi-tilgangspunkt
Wi-Fi Direct-tilkobling*1
Nettbrett
*1 Kun for modeller med det valgfrie trådløse nettverks-grensesnitt settet (IB-36).
MERK
Hvis du bruker trådløst LAN, se følgende.
Se English Operation Guide.
Kabler som kan brukes sammen
Tilkoblingsmiljø
Funksjon
Nødvendig kabel
Koble en LAN-kabel til maskinen.
Skriver / Skanner / Nettverksfaks
LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Koble en USB-kabel til maskinen.
Skriver/skanner (TWAIN/WIA)
USB 2.0-kompatibel kabel (høy hastighet, USBkompatibel, maks. 5,0 m , beskyttet)
VIKTIG
Å bruke en annen kabel enn en USB 2.0-kompatibel kabel kan føre til feil.
2-7
Installere og konfigurere maskinen > Koble til kabler
Koble til kabler
Koble til LAN-kabel
VIKTIG
Hvis strømmen er på, slå strømbryteren av.
Slå av (side 2-10)
1
Koble kabelen til maskinen.
1 Koble LAN-kabelen til nettverksgrensesnittkontakten.
2 Koble den andre enden av kabelen til huben.
2
Slå på maskinen og konfigurere nettverket.
Nettverksinnstillinger (side 2-25)
2-8
Installere og konfigurere maskinen > Koble til kabler
Koble til USB kabel
VIKTIG
Hvis strømmen er på, slå strømbryteren av.
Slå av (side 2-10)
1
Koble kabelen til maskinen.
1 Koble USB-kabelen til nettverksgrensesnittkontakten på venstre side av maskinen.
2 Koble den andre enden av kabelen til PC-en.
2
Slå på maskinen
Koble til strømkabelen
1
Koble kabelen til maskinen.
Koble den ene enden av den medfølgende strømkabelen til maskinen, og den andre enden til
en stikkontakt.
VIKTIG
Bruk bare strømkabelen som leveres med maskinen.
2-9
Installere og konfigurere maskinen > Slå på/av
Slå på/av
Slå på
1
Slå på strømbryteren.
VIKTIG
Når du slår av strømbryteren, må du ikke slå den på igjen med en gang. Vent i minst 5
sekunder, og slå deretter på strømbryteren.
Slå av
1
Slå av strømbryteren.
Bekreftelsesmeldingen for slått av strømforsyning vises.
Se English Operation Guide.
Det tar omtrent 3 minutter før strømmen slås av.
FORSIKTIG
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en kortere tidsperiode (f.eks. over natten), slår du hovedbryteren av.
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode (f.eks. ferie), bør du av sikkerhetshensyn
trekke ut støpselet fra stikkontakten.
VIKTIG
• Hvis man bruker maskiner utstyrt med faks blir sending og mottak av faks deaktivert når hovedbryteren er
slått av.
• For å beskytte papiret mot fuktighet, fjern papiret fra kassettene og legg det i posen for oppbevaring av
papir.
2-10
Installere og konfigurere maskinen > Ved hjelp av betjeningspanelet
Ved hjelp av betjeningspanelet
Betjeningspanelets taster
Vise startskjermbildet.
Funksjonstast:
Disse tastene gjør det mulig å registrere
forskjellige funksjoner og applikasjoner, inkludert
kopiering og skanning.
Se English Operation Guide.
Viser skjermbildet for status/avbryt jobb.
Velg funksjonen.
10:10
Admin
Hjem
Status/
Jobbavbrudd
Logg ut
Kopier
Send
Faks
Jobb boks
USB minne
Underadr. boks
Pollingboks
Faksminne
Innboks
Enhetsinformasjon
Berøringspanel
Viser knapper for
konfigurering av
maskininnstillinger.
Språk
Papir
Innstillinger
Systemmeny
Favoritter
Blinker under utskrift eller sending/mottak.
Blinker når maskinen bruker harddisken, faksminne
eller USB-minne (generelt formål).
Er tent eller blinker når en feil inntreffer og jobben
blir stoppet.
Viser system menyen- /
teller- skjermbildet.
Autentiserer brukerbytte,
og avslutter drift for den
aktuelle brukeren (dvs.
logger ut).
Maskinen går over i
hvilemodus. Maskinen går
ut av hvilemodus hvis den
er i hvilemodus.
Nummertaster.
Sletter tall og tegn som har
blitt angitt.
Innstillingene går tilbake til
standardinnstillingene.
Angir registrert informasjon
som f.eks. adressenummer
og bruker-ID med nummer.
Avbryter eller pauser
jobben som pågår.
Sluttfører numerisk
tastoppføring, og
ferdigstiller detaljer under
innstilling av funksjoner.
Kjøring tilknyttet til
skjermen [OK].
Starter kopiering og
skanning, og behandler
innstillinger.
Registrerer tall og
symboler.
2-11
Installere og konfigurere maskinen > Ved hjelp av betjeningspanelet
Justere vinkelen på betjeningspanelet
Vinkelen på betjeningspanelet kan justeres.
2-12
Installere og konfigurere maskinen > Berøringspanel
Berøringspanel
Hjem-skjerm
Dette skjermbildet vises ved å trykke på [Hjem]-tasten på betjeningspanelet. Berøring av et ikon vises den tilsvarende
skjermen.
Du kan endre ikonene som skal vises på hjemskjermen, så vel som bakgrunnen.
Redigere hjemskjermbildet (side 2-14)
8
1
Velg funksjonen.
7
6
5
10:10
Admin
Hjem
Logg ut
2
Kopier
3
Send
Jobb boks
3
USB minne
4
Faks
Status/
Jobbavbrudd
Underadr. boks
Enhetsinformasjon
Faksminne
Innboks
Pollingboks
Papir
Innstillinger
Språk
Systemmeny
Favoritter
* Utseendet kan avvike fra den faktiske skjermen, avhengig av konfigurasjon og alternativinnstillingene.
Nr.
Element
Beskrivelse
1
Melding
Viser meldingen avhengig av status.
2
Skrivebord
Viser maksimalt 40 funksjonsikoner*1 inkludert funksjoner registrert i
programmet. Ikoner som ikke vises på den første siden vises ved å
endre siden.
3
Skjermbyttetaster
Bruk disse knappene for å bytte mellom stasjonære sider.
MERK
Du kan også bytte visninger ved å berøre skjermen og bevege
fingeren sidelengs (dvs. dra).
Velg funksjonen.
10:10
Admin
Hjem
Logg ut
Faks
Jobb boks
Kopier
Send
Pollingboks
Faksminne
Innboks
USB minne
Underadr. boks
Status/
Jobbavbrudd
2
Enhetsinformasjon
Språk
1
Papir
Innstillinger
Systemmeny
Favoritter
2
4
Oppgavelinje
Viser maksimalt 8 oppgaveikoner.
5
[Logg ut]
Logger ut den aktuelle brukeren. Dette vises når administrasjon av
brukerpålogging er aktivert.
6
Brukernavn
Viser innlogget brukernavn. Dette vises når administrasjon av
brukerpålogging er aktivert. Velg "Brukernavn" for å vise informasjon
om pålogget bruker.
7
Status-ikon (WI-FI)
Ikonet vises når WI-FI er tilkoblet. Når WI-FI ikke er tilkoblet, vises
« »
8
Status-ikon (Feil)
Ikonet vises under nettverk oppstartsfeil.
*1 Maksimalt 42 ikoner kan vises på produkter med faksfunksjonen installert. Maksimalt 16 ikoner kan
vises for installerte programmer.
2-13
Installere og konfigurere maskinen > Berøringspanel
Redigere hjemskjermbildet
Du kan endre bakgrunnen på hjemskjermen, samt hvilke ikoner som vises.
1
Vis skjermbildet.
1 [System Menu/Counter] tast > [Hjem]
MERK
Du kan bare endre innstillingene ved å logge inn med administratorrettigheter.
Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
2
P-4531i MFP
P-4536i MFP
P-5536i MFP
P-6036i MFP
Brukernavn:
4500
5500
6000
Passord:
4500
5500
6000
Konfigurere innstillingene.
De tilgjengelige innstillingene er vist nedenfor.
Element
Tilpass skrivebord
Beskrivelse
Angi funksjonsikonene som skal vises på skrivebordet.
Trykk på [
] for å vise skjermen for valg av funksjon som skal vises. Velg
funksjonen som skal vises, og trykk på [OK].
Velg et ikon og [Forrige] eller [Etter] for å endre plasseringen på det valgte
ikonet på skrivebordet.
Hvis du vil slette et ikon fra skrivebordet, velg ønsket ikon og trykk [
Tilpass
oppgavelinjen
Angi oppgaveikoner som skal vises på oppgavelinjen.
Bakgrunn
Konfigurer bakgrunn på hjemskjermbildet.
Verdi: Bilder 1 til 8
2-14
].
Installere og konfigurere maskinen > Berøringspanel
Tilgjengelige funksjoner som skal vises på skrivebordet
Funksjon
Ikon
Beskrivelse
Referanseside
Kopier*1
Viser skjermbildet for kopiering.
side 5-16
Send*1
Vise send-skjermen.
side 5-18
Faks*2
Vise FAKS-skjermen.
Se Operatørhåndbok for
faks.
Egendefinert boks*3
Vise Egendefinert boks-skjermen.
-
Jobb boks*1
Vise Jobboks-skjermen.
-
USB minne*1
Viser Flyttbart minne-skjermen.
-
Underadr. boks*2
Viser skjermbildet for
underadresseboks.
Se Operatørhåndbok for
faks.
Pollingboks*2
Viser skjermbildet for Polling Box.
Se Operatørhåndbok for
faks.
Send til meg (e-post)*4
Vis send-skjermen. E-postadressen til
den innloggede brukeren er angitt som
destinasjon.
side 5-27
Send til meg fra boks
(e-post)*3*4
Vis Egendefinert boks-skjermen.
E-postadressen til den innloggede
brukeren er angitt som destinasjon.
Faksminne innboks*2
Viser skjermbildet faksminne innboks.
Faksserver
Viser faksserverskjermen.
Se Operatørhåndbok for
faks.
-
Favoritter
Kaller opp den registrerte favoritten.
Ikonet vil endres i henhold til funksjonen
av favoritten.
side 5-6
Programnavn*5
Viser de valgte programmene.
side 5-11
*1
*2
*3
*4
*5
Valgt ved forsendelse fra fabrikken.
Vises kun på produkter som har faks installert.
Vises når den valgfrie SSD’en er installert.
Vises når brukeradministrasjon er aktivert.
Ikonet for applikasjonen kommer frem.
2-15
Installere og konfigurere maskinen > Berøringspanel
Tilgjengelige funksjoner som skal vises på oppgavelinjen
Funksjon
Ikon
Beskrivelse
Referanseside
/
Viser Status-skjermen. Hvis det oppstår
en feil, vil ikonet vise "!". Når feilen
forsvinner, vil skjermen gå tilbake til det
normale.
-
Status/Jobbavbrudd
Viser Enhetsinformasjon-skjermen.
Sjekk systemet og nettverket.
Enhetsinformasjon
side 2-17
Du kan også sjekke informasjonen om
alternativene som brukes.
Språk
Viser språkinnstilling-skjermen i
systemmenyen.
Papirinnst.
Vis skjermbildet for papirinnstillinger.
Wi-Fi Direct
Konfigurerer Wi-Fi Direct-innstillinger og
viser en liste over maskiner som kan
bruke nettverket.
-
-
Systemmeny
Vise Systemmeny-skjermen.
Favoritter
Viser favorittliste-skjermbildet.
side 5-6
Utg. fakslogg
Viser skjermbildet for utgående
fakslogg.
Se Operatørhåndbok for
faks.
Innk. fakslogg
Viser skjermbildet for innkommende
fakslogg.
Se Operatørhåndbok for
faks.
2-16
-
Installere og konfigurere maskinen > Berøringspanel
Skjerm for enhetsinformasjon
Viser enhetsinformasjon Lar deg sjekke system- og nettverksinformasjonen, samt alternativene som brukes.
1 Velg [Enhetsinformasjon] på startskjermen.
2 Sjekk enhetsinformasjonen.
Enhetsinformasjon
Fane
Beskrivelse
Identifikasjon/Nettverk
Du kan sjekke ID-informasjon, for eksempel modellnavn,
serienummer, vertsnavnet og plassering, og IP-adressen.
Wi-Fi*1
Du kan sjekke ID-informasjon, for eksempel modellnavn,
serienummer, vertsnavnet, plassering, og IP-adressen til det
trådløse nettverket.
FAKS*2
Du kan sjekke det lokale faksnummeret, lokale faksnavnet,
lokale faks-ID og annen faksinformasjon.
Programvareversjon/
Egenskaper
Du kan sjekke programvareversjonen og ytelsen.
Tilleggsutstyr
Du kan sjekke informasjonen om alternativene som brukes.
*1 Vises kun når den trådløse nettverksfunksjonen er tilgjengelig på maskinen.
*2 Vises kun på produkter som har faks installert.
2-17
Installere og konfigurere maskinen > Berøringspanel
Funksjonstast
Dette skjermbildet vises når du velger funksjonsikonet.
Klar til å kopiere.
Kopier
2 Velg [Funksjoner] for å vise andre funksjoner.
1
Papirvalg
A4
Zoom
Lysstyrke
100%
2-sidig
1-sidig>>1-sidig
2
1 Vis funksjoner.
10:10
Kopier
Funksjoner
Kombiner
Av
3 Velg på [
Normal 0
Stille
Modus
Av
Favoritter
Kopi
av ID-kort
Klar til å kopiere.
Funksjoner
10:10
3
Sorter
På
Kopi av ID-kort
Av
1/4
Originalstørrelse
A4
Retning: Original
Øverste kant øverst
Lukk
L.til/red
snarvei
2-18
] eller [
] for å rulle opp og ned skjermen.
Installere og konfigurere maskinen > Berøringspanel
Visning av taster som ikke kan angis
Taster som ikke kan brukes pga. restriksjoner på funksjonskombinasjoner eller manglende installasjon av tilleggsutstyr
er i en ikke-valgbar status.
Normal
Nedtonet
Klar til å kopiere.
Kopier
Papirvalg
A4
Zoom
2-sidig
Funksjoner
A4
Normal 0
Kombiner
2-sidig
1-sidig>>1-sidig
Av
Av
Zoom
Funksjoner
Favoritter
Lysstyrke
100%
Stille
Modus
Kopi
av ID-kort
10:10
Kopier
Papirvalg
Lysstyrke
100%
1-sidig>>1-sidig
Klar til å kopiere.
Kopier
10:10
Kopier
Normal 0
Kombiner
Stille
Modus
Av
Av
Favoritter
Kopi
av ID-kort
I tilfellene nedenfor er tastene nedtonet og kan
ikke velges.
•
Kan ikke brukes sammen med en funksjon
som allerede er valgt.
Normal
Skjult
Velg funksjonen.
10:10
Admin
Hjem
Velg funksjonen.
Logg ut
10:10
Admin
Hjem
Logg ut
Kopier
Send
Faks
Egendefinert
Kopier
Send
Faks
Jobb boks
Jobb boks
USB minne
Underadr. boks
Pollingboks
USB minne
Underadr. boks
Pollingboks
Faksminne
Innboks
Status/
Jobbavbrudd
Enhetsinformasjon
Språk
Papir
Innstillinger
Systemmeny
Systemmeny/teller.
Dokumentboks
Favoritter
Status/
Jobbavbrudd
Enhetsinformasjon
Språk
Papir
Innstillinger
Systemmeny
Systemmeny/teller.
Dokumentboks
10:10
Favoritter
10:10
Underadr. boks
Egendefinert boks
Boks
Underadr. boks
1/1
1/2
Boks
Pollingboks
Pollingboks
Faksminne Innboks
< Tilbake
< Tilbake
Kan ikke brukes fordi et tilleggsutstyr ikke er
installert.
Eksempel: Når en SSD ikke er installert, vises
ikke [Egendefinert boks].
MERK
Hvis tasten du ønsker å bruke er nedtonet, kan innstillingene til den tidligere brukeren fremdeles gjelde. I dette tilfellet,
trykk på [Reset]-tasten og prøv igjen.
2-19
Installere og konfigurere maskinen > Berøringspanel
Enter-tast og Quick No. Search-tast
Denne delen forklarer hvordan du bruker [Enter]-tasten og [Quick No. Search]-tasten på betjeningspanelet.
Bruke [Enter]-tasten (
)
[Enter] -tasten har samme funksjon som tasten med Enter-merket ( ) som for eksempel [OK  ]-tasten og [Lukk  ].
Klar til å kopiere.
EcoPrint
10:10
Av
På
Avbryt
Bruke [Quick No. Search]-tasten (
OK
)
[Quick No. Search]-knappen brukes når du bruker de numeriske tastene til å gå direkte inn nummeret, for eksempel,
når du spesifiserer målet for overføring ved hjelp av kortnummeret.
For mer informasjon om hurtignummer, se følgende:
Angi mål (side 5-20)
10:10
Ettrykkstaster registrering av nr.
(001 - 100)
Avbryt
2-20
OK
Installere og konfigurere maskinen > Berøringspanel
Hjelp-skjermen
Hvis du har problemer med å bruke maskinen, bruk berøringspanelet for å finne ut hvordan det skal gjøres.
Når [?] (hjelp) vises på berøringspanelet, kan du tvelge den for visning av hjelpeskjermbildet. Hjelpeskjermbildet viser
forklaringer av funksjonene og hvordan de skal brukes.
Eksempel: Sjekker hjelpkjermbildet til papirvalg
1
Vis Papirvalg-skjermen.
Papirvalg (side 6-11)
2
10:10
Klar for kopiering (Full farge)
Papirvalg
Klar for kopiering (Full farge)
10:10
Papirvalg
Auto
A4
Vanlig
A4
Vanlig
A4
Vanlig
1/2
Avbryt
1
2
OK
Klar for kopiering (Full farge)
Papirvalg
1/2
10:10
4
1/2
3
2-21
1
Hjelpetitler
2
Viser informasjon om funksjonene og
maskindriften.
3
Lukker Hjelpeskjermbildet og går
tilbake til det opprinnelige skjermbildet.
4
Ruller opp og ned når hjelpeteksten
ikke kan vises i sin helhet i et enkelt
skjermbilde.
Installere og konfigurere maskinen > Pålogging/avlogging
Pålogging/avlogging
Hvis du stiller inn en funksjon som krever administratorrettigheter, eller dersom brukeradministrasjonen er aktivert, må
du angi brukernavn og passord.
MERK
Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
P-4531i MFP
P-4536i MFP
P-5536i MFP
P-6036i MFP
Brukernavn:
4500
5500
6000
Passord:
4500
5500
6000
Du kan ikke logge på hvis du glemmer brukernavn eller passord. I dette tilfellet, logg på med administratortillatelser og
endre ditt brukernavn eller passord.
Pålogging
Vanlig pålogging
1
Skriv inn brukernavn og passord for å logge inn.
1 Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, trykk [Tastatur] for å angi brukernavnet.
Angi brukernavn og passord.
Pålogging til:
10:10
Lokal
Brukernavn
Tastatur
Passord
Tastatur
Pålogging
Registreringsmetode for tegn (side 8-3)
2 [Passord] > Fyll inn passordet > [OK]
MERK
Hvis [Nettverksautentisering] er valgt som brukerautentisering, vises
autentiseringsdestinasjonene og enten [Lokal] eller [Nettverk] kan velges som
autentiseringsdestinasjon.
2
Velg [Pålogging].
2-22
Installere og konfigurere maskinen > Pålogging/avlogging
Enkel pålogging
Velg bruker som skal logge på.
01
04
02
A
Ingen
05
Ingen
08
B
10:10
03
Ingen
06
Ingen
09
C
Ingen
1/3
07
Ingen
Meny
Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, velg en bruker og logg på.
MERK
Hvis et brukerpassord kreves, vises et inndataskjermbilde.
Se English Operation Guide.
Avlogging
For å logge ut fra maskinen,velg [Authentication/Logout] for å gå tilbake til brukernavn/
passord for pålogging.
Brukere logges automatisk av under følgende omstendigheter:
•
Når maskinen kommer inn i hvilemodus.
•
Når Auto. nullstill panel er aktivert.
2-23
Installere og konfigurere maskinen > Standardinnstillingene for maskinen
Standardinnstillingene for maskinen
Før du bruker denne maskinen, må du konfigurere innstillinger som dato og klokkeslett, nettverkskonfigurasjon og
energisparende funksjoner etter behov. Maskinens oppsettveiviser startes når maskinen slås på første gang etter
installasjon. Også, konfigurere følgende innstillinger om nødvendig.
MERK
Standardinnstillingene på maskinen kan endres i System-menyen.
For innstillinger som kan konfigureres fra System-menyen, se følgende:
English Operation Guide
Angi dato og klokkeslett
Følg trinnene nedenfor for å angi dato og tid på stedet der maskinen installeres.
Når du sender en e-postmelding ved hjelp av overføringsfunksjonen, vil datoen og tiden som er angitt her bli skrevet ut i
toppteksten i e-postmeldingen. Angi dato, tid og tidsforskjell fra GMT i området der maskinen skal brukes.
.
MERK
• For å gjøre endringer etter den første konfigurasjonen, se følgende:
English Operation Guide.
• Korret tid kan stilles inn jevnlig ved å hente tiden fra nettverkets tidsserver.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Vis skjermbildet.
2
Konfigurere innstillingene.
[System Menu/Counter] tast > [Tidsinnstillinger/Strømsparing]
[Tidssone] > [Dato/klokke] > [Dato format]
Element
Beskrivelse
Tidssone
Still inn tidsforskjellen fra GMT. Velg nærmeste sted du finner i listen. Hvis
du velger et område som bruker sommertid, konfigurerer du innstillingene
for sommertid.
Dato/klokke
Still inn dato og tid for stedet der du bruker maskinen. Hvis du utfører
Send som e-post, vil datoen og klokkeslettet du stiller inn her vises i
toppteksten.
Verdi: år (2000 til 2037), måned (1 til 12), dag (1 til 31), time (00 til 23),
minutt (00 til 59), sekund (00 til 59)
Datoformat
Velg visningsformatet for år, måned og dato. Året vises i vestlig format.
Verdi: måned/dag/år, dag/måned/år, år/måned/dag
2-24
Installere og konfigurere maskinen > Nettverksinnstillinger
Nettverksinnstillinger
Konfigurere det trådløse nettverket
Maskinen er utstyrt med nettverksgrensesnitt som er kompatibelt med nettverksprotokoller som TCP/IP (IPv4), TCP/IP
(IPv6), NetBEUI, og IPSec. Det aktiverer nettverksutskrift på Windows, Macintosh, UNIX og andre plattformer.
Oppsett TCP/IP (IPv4) for å koble til Windows nettverket.
Konfigurasjonsmetodene er som følger
Konfigurasjonsmetode
Beskrivelse
Referanseside
Konfigurere tilkobling fra
betjeningspanelet på denne
maskinen
Bruk hurtigoppsettveiviser ved konfigurering av nettverk i
veiviserskjermbilde uten å angi dette individuelt i Systemmeny.
Hurtigoppsettveiviser
(side 2-29)
Konfigurere tilkobling på
nettsiden
For det aktuelle nettverksgrensesnittet, kant tilkobling angis med
Embedded Web Server RX. For IB-50 (tilleggsutstyr), kan tilkobling
angis ved å bruke den dedikerte nettsiden.
Embedded Web Server
RX User Guide
Dette installasjonsverktøyet er inkludert i CD-en til IB-50. Du kan
bruke det i Windows.
Operatørhåndbok for
IB-50
Konfigurere tilkobling ved
hjelp av installasjonsverktøyet
til IB-50
Operatørhåndbok for
IB-50
Pass på at du kobler til nettverkskabelen før du konfigurerer innstillingene.
Koble til LAN-kabel (side 2-8)
For andre nettverksinnstillinger, se følgende:
English Operation Guide
MERK
Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn med
administratortillatelser.
Hvis administrasjon av brukerpålogging er deaktivert, vises skjermbildet for brukerautentisering. Skriv inn et
brukernavn og passord for pålogging, og trykk [Pålogging].
Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
P-4531i MFP
P-4536i MFP
P-5536i MFP
P-6036i MFP
Brukernavn:
4500
5500
6000
Passord:
4500
5500
6000
2-25
Installere og konfigurere maskinen > Nettverksinnstillinger
IPv4-innstilling
1
Vis skjermbildet.
2
Konfigurere innstillingene.
[System Menu/Counter] tast > [System/nettverk] > [Nettverk] > [Inns. for kablet nettverk]
> [TCP/IP] > [IPv4]
Når du bruker DHCP server
[DHCP]: Sett il [På].
Ved innstilling av statisk IP-adresse
[DHCP]: Angitt til [Av].
[IP-adresse]: Skriv inn adressen.
[Delnettmaske]: Legg inn delnettmaske med desimaler (0 til 255).
[Standard gateway]: Skriv inn adressen.
[Auto-IP]: Angitt til [Av].
Når Auto-IP brukes, legger du inn «0.0.0.0» i [IP-addresse].
VIKTIG
Etter at innstillingen er endret, må du starte nettverket igjen fra Systemmeny eller slå
maskinen AV og så PÅ igjen.
Se English Operation Guide
MERK
Spør nettverksadministratoren om IP-adressen på forhånd, og ha den klar når du
konfigurerer denne innstillingen.
I følgende tilfeller må du stille inn IP-adressen til DNS-serveren på Embedded Web Server
RX.
• Når du bruker vertsnavn med "DHCP"-innstillingen satt til "Av"
• Når du bruker DNS-server med IP-adresse som ikke er automatisk tildelt av DHCP.
For å stille inn IP-adressen til DNS-serveren, se følgende:
Embedded Web Server RX User Guide
2-26
Installere og konfigurere maskinen > Funksjon for strømsparing
Funksjon for strømsparing
Hvis det har gått en gitt tidsperiode siden maskinen sist ble brukt, går maskinen automatisk i strømsparingsmodus for å
redusere strømforbruket. Hvis en ytterligere periode utløper uten at maskinen er blitt brukt, går maskinen automatisk i
hvilemodus, som reduserer strømforbruk.
Lavstrømmodus
Hvis maskinen ikke brukes på en viss tidsperiode, vil energisparingsindikatoren lyse og skjermen vil bli mørk slik at
strømforbruket reduseres. Denne tilstanden kalles Lavstrømmodus.
«Strømsparing.» vil vises på skjermen.
Tiden det tar før maskinen går inn i lavstrømsmodus: 1 minutt (standardinnstilling).
Hvis utskriftsdata blir mottatt i Lavstrømmodus, starter maskinen automatisk og starter utskriften. Også når faksdata blir
mottatt når maskinen er i lavstrømmodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter.
For å forsette, utfør en av de følgende handlingene.
•
Trykk hvilken som helst tast på betjeningspanelet.
•
Ta på berøringspanelet
•
Plasser originalene i dokumentmateren.
Gjennopprettingstiden fra lavstrømsmodus er som følger.
•
10 sekunder eller mindre
Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før maskinen reagerer.
MERK
Hvis timeren for strømsparingsmodus er den samme som hvilemodustimeren, får innsovningsmodus prioritet.
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus
Hvilemodus
For å gå inn i hvilemodus trykker du på [Energy Saver]-tasten. Berøringspanelet og alle indikatorene på
betjeningspanelet slås av for å spare en maksimal mengde strøm unntatt Energisparer-indikatoren. Denne tilstanden
kalles Hvilemodus.
Energisparer-indikator
2-27
Installere og konfigurere maskinen > Funksjon for strømsparing
Hvis utskriftsdata blir mottatt i hvilemodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter.
Også når faksdata blir mottatt når maskinen er i hvilemodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter.
Hvis du vil fortsette, utfør en av følgende handlinger.
•
Velg [Energy Saver]-tasten.
Maskinen vil være klar for bruk innen 15 sekunder for P-4531i MFP/P-4536i MFP, og 25 sekunder for P-5536i MFP/
P-6036i MFP.
Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før maskinen reagerer.
Automatisk hvilemodus
Hvis du velger automatisk hvilemodus, aktiveres hvilemodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet.
Standard forhåndsinnstilling er 1 minutt.
For å endre den forhåndsinnstilte hviletiden, se følgende:
Hurtigoppsettveiviser (side 2-29)
Hvileregler (modeller for Europa)
Du kan angi om hvilemodus fungerer for hver funksjon. Når maskinen går i hvilemodus, kan ikke ID-kortet bli gjenkjent.
For mer informasjon om innstillinger for hvilemodus, vises det til følgende:
English Operation Guide
Hvilenivå (Energy Saver og Quick Recovery) (modeller unntatt for Europa)
For hvilenivå, kan du veksle mellom følgende to måter: Energisparemodus og hurtiggjenoppretting-modus.
Standardinnstillingen er energisparemodus.
Energisparemodus reduserer strømforbruket enda mer enn rask gjenopprettingmodus, og lar hvilemodus stilles inn
separat for hver funksjon. ID-kortet kan ikke bli gjenkjent.
MERK
Hvis den valgfrie Network Interface Kit er installert, kan ikke energisparer angis.
For mer informasjon om innstillinger for hvilemodus, vises det til følgende:
Hurtigoppsettveiviser (side 2-29)
Regel for slå av (modeller for Europa)
Regel for å slå av brukes for å hindre at maskinen automatisk skrur seg av.
Standard forhåndsinnstilling er 3 dager.
For mer informasjon om innstillinger for regelen for å slå av, vises det til følgende:
English Operation Guide
2-28
Installere og konfigurere maskinen > Hurtigoppsettveiviser
Hurtigoppsettveiviser
For faksfunksjoner, papirinnstillinger, energisparer-funksjoner og nettverksinnstillinger, kan følgende innstillinger
konfigureres i en veiviser-skjerm.
Faksoppsett*1
Konfigurerer de grunnleggende faksinnstillingene.
1. Anrops-/RX-måte
Anropsmåte
Mottaksmåte
Auto (DRD)
2. Lokal faksinfo.
Lokalt faks navn
Lokalt faksnr.
Lokal faks-ID
TTI
3. Lyd
Høyttalervolum
Monitorvolum
Jobb ferdigmeldinglyd
4. Ring
Normal
Telefonsvarer
Faks/tlf-bryter
5. Gjenoppringing
Papiroppsett
Ant. nye forsøk
Konfigurerer papirstørrelse og medietype for papiret som skal brukes i kassettene og
universalskuffen.
Papirstørrelse*2
1. Kassett 1
Papirtype
2. Kassett 2*3
Papirstørrelse*2
Papirtype
3. Kassett 3*3
Papirstørrelse*2
Papirtype
4. Kassett 4*3
Papirstørrelse*2
Papirtype
5. Kassett 5*3
Papirstørrelse*2
Papirtype
6. Universalskuff
Papirstørrelse
Papirtype
Strømsparingoppsett
Konfigurerer hvilemodus.
1. Hvilemodus
Hvilemodus
Hvilenivå (modeller unntatt for Europa)
2. Lavstrømmodus
Tidsur for strømsparing
3. Ukentlig tidtaker
Ukentlig tidtaker
Tidsplan*4
Ant. nye forsøk*4
Nye forsøk intervall*4
2-29
Installere og konfigurere maskinen > Hurtigoppsettveiviser
Konfigurerer nettverksinnstillinger.
Nettverksoppsett
1. Nettverk
Wi-Fi*5
Wi-Fi
Tilgjengelig nettverk
Innstillinger for
kablet nettverk
Få IP-adresse
IP-adresse*6
Delnettmaske*6
Standard Gateway*6
*1
*2
*3
*4
*5
*6
FAKS-funksjoner er kun på produkter som har faks installert.
Vises når størrelsestasten på kassetten er satt til "Other".
Vises bare når papirmater (tilleggsutstyr) er installert.
Denne funksjonen vises når [Weekly Timer] er [På].
Denne funksjonen vises når det valgfrie trådløse nettverksgrensesnittsettet er installert.
Vises ikke når "Motta IP-adresse" er satt til [Auto (DHCP)].
MERK
Dersom autentiseringsskjermen vises, angir du brukernavn og passord og trykker på [Pålogging].
Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
P-4531i MFP
P-4536i MFP
P-5536i MFP
P-6036i MFP
Brukernavn:
4500
5500
6000
Passord:
4500
5500
6000
1
Vis skjermbildet.
2
Velg en funksjon.
3
Konfigurere innstillingene.
[System Menu/Counter]-tast > [Hurtigoppsettveiviser]
Start veiviseren. Følg instruksjonene på skjermbildet for å konfigurere innstillingene.
MERK
Hvis du har problemer med å konfigurere innstillingene, se følgende:
Hjelp-skjermen (side 2-21)
Kontroll
Beskrivelse
Slutt
Går ut av veiviseren. Innstillingene konfigurert så langt er anvendte.
Forrige
Går tilbake til forrige punkt.
Hopp over
Går til neste punkt uten å innstille gjeldende punkt.
Neste
Går til neste skjermbilde.
Tilbake
Går tilbake til forrige skjermbilde.
Fullført
Registrer innstillingene og avslutt veiviseren.
2-30
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
Installere programvare
Installer den aktuelle programvaren på PC-en fra DVD (Product Library) som følger med hvis du vil bruke
skriverfunksjonen for denne maskinen, eller utføre TWAIN/WIA-overføring eller faksoverføring fra PC-en.
Programvare på DVD (Windows)
Du kan bruke enten [Express-installering] eller [Custom-installering] kan velges for installasjonsmetode. [Expressinstallering] er standard installasjonsmetode. For å installere komponenter som ikke kan installeres med [Expressinstallering], bruk [Custom-installering]
For mer informasjon om tilpasset installasjon, se følgende:
Egendefinert installasjon (side 2-35)
Programvare
Printing System Driver
Beskrivelse
Expressinstallering
Denne driveren lar filer på datamaskinen skrives ut av maskinen.
Sidebeskrivelse på flere språk (PCL, XL, KPDL, osv.) støttes av en enkelt
driver. Denne skriverdriveren lar deg få en full fordel av maskinens
funksjoner.
Bruk denne driveren for å opprette PDF-filer.
Printing System (XPS) Driver
Denne skriverdriveren støtter XPS (XML papirspesifikasjon) støttet av
Microsoft Corporation.
-
KPDL mini-driver/PCL minidriver
Dette er en Microsoft MiniDriver som støtter PCL og KPDL. Det finnes noen
restriksjoner på maskinfunksjonene og valgfunksjonene som kan brukes
med denne driveren.
-
FAX Driver
Dette gjør det mulig å sende et dokument laget i en programvareapplikasjon
som en faks via maskinen.
-
TWAIN Driver
Denne driveren aktiverer skanning på maskinen med TWAIN-kompatibel
programvareapplikasjon.
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) er en Windows-funksjon som aktiverer
gjensidig kommunikasjon mellom en bildeenhet som en skanner og en
bildebehandlingsprogramvare. Et bilde kan skaffes ved hjelp av et WIAkompatibelt program, som er praktisk når et TWAIN-kompatibelt program
ikke er installert i datamaskinen.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Dette er et verktøy som aktiverer overvåkning av maskinen på nettverket.
-
Status Monitor
Dette er et verktøy som overvåker skriverstatusen og har en pågående
rapportfunksjon.
File Management Utility
Dette gjør det mulig å sende og lagre et skannet dokument til en spesifikk
nettverksmappe.
-
Network Tool for Direct Printing
Dette gjør det mulig å skrive ut en PDF-fil uten å starte Adobe Acrobat/
Reader.
-
FONTS
Dette er skjermskriftene som aktiverer maskinens innebygde skrifttyper som
skal brukes i et program.
MERK
• Installering på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
• Faksfunksjonen kan bare brukes på produkter som er utstyrt med faks.
2-31
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
Installere programvare i Windows
Express-installering
Følgende prosedyre er et eksempel for å installere programvare i Windows 8.1 ved hjelp av [Express-installering].
For mer informasjon om tilpasset installasjon, se følgende:
Egendefinert installasjon (side 2-35)
1
Sett inn DVD.
MERK
• Installering på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
• Dersom "Velkommen til veiviseren for funnet maskinvare" vises, kan du velge
[Avbryt].
• Hvis autokjør-skjermen vises, klikker du på [Kjør setup.exe].
• Hvis administratorvinduet for brukerkontoen vises, klikk på [Ja].
2
Vis skjermbildet.
1 Klikk på [Vis lisensavtale] og les
lisensavtalen.
2 Klikk på [Godta].
1
2
2-32
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
3
Velg [Express-installering].
4
Installer programvaren.
1
2
3
Du kan også velge [Bruk vertsnavnet for portnavn] og still inn til å bruke vertsnavnet som
standard TCP/IP-port. (En USB-tilkobling kan ikke brukes.)
Når du trykker på [Installer], vil en skjerm spørre deg om å samarbeide med datasamling som
blir vist. Velg en av svarene og trykk [OK].
VIKTIG
Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktivert, sørg for å spesifisere IP-adressen for
portnavnet. Hvis vertsnavnet er spesifisert kan installering mislykkes.
MERK
• Maskinen kan ikke bli detektert med mindre den er på. Hvis maskinen ikke registrerer
maskinen, kontrollere at den er koblet til datamaskinen via et nettverk eller en USB-kabel
og at den er slått på og deretter klikk på
(Last).
• Hvis Windows-sikkerheten vises, klikk på [Installer denne driverprogramvaren
allikevel].
• For å installere Status Monitor på Windows-versjoner senere enn Windows 8, er det
nødvendig å installere Microsoft. NET Framework 4.0 på forhånd.
2-33
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
5
Fullfør installasjonen.
Når "Programvaren er klar til bruk." vises, kan du bruke programvaren. For å skrive ut en
testside, klikk på «Print a test page» og velg maskinen.
Klikk på [Ferdig] for å avslutte veiviseren.
Hvis en omstart av systemet vises, starter du datamaskinen ved å følge instruksjonene på
skjermen. Dette fullfører installasjonen av skriverdriveren.
Hvis du installerer TWAIN-driver, fortsett ved å konfigurere følgende:
Innstilling av TWAIN-driver (side 2-41)
2-34
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
Egendefinert installasjon
Følgende prosedyre er et eksempel for å installere programvare i Windows 8.1 ved hjelp av [Custom-installering].
1
Sett inn DVD.
MERK
• Installering på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
• Dersom "Velkommen til veiviseren for funnet maskinvare" vises, kan du velge
[Avbryt].
• Hvis autokjør-skjermen vises, klikker du på [Kjør setup.exe].
• Hvis administratorvinduet for brukerkontoen vises, klikk på [Ja].
2
Vis skjermbildet.
1 Klikk på [Vis lisensavtale] og les
lisensavtalen.
2 Klikk på [Godta].
2
1
3
Velg [Custom-installering].
4
Installer programvaren.
1 Velg enheten som skal installeres.
1
2
2-35
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
VIKTIG
Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktivert, sørg for å spesifisere IP-adressen for
portnavnet. Hvis vertsnavnet er spesifisert kan installering mislykkes.
MERK
• Maskinen kan ikke bli detektert med mindre den er på. Hvis maskinen ikke registrerer
maskinen, kontrollere at den er koblet til datamaskinen via et nettverk eller en USBkabel og at den er slått på og deretter klikk på
(Last).
• Hvis ønsket enhet ikke vises, trykker du på [Legg til egendefinert enhet]-tasten for å
direkte velge den enheten.
2 Velg driveren som skal installeres.
1
2
3
3 Klikk [Verktøy]-fanen og velg funksjonen som skal installeres.
1
2
3
2-36
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
4 Klikk på [Installer].
Når du trykker på [Installer], vil en skjerm spørre deg om å samarbeide med datasamling som blir
vist. Velg en av svarene og trykk [OK].
MERK
• For å installere Status Monitor på Windows-versjoner senere enn Windows 8, er det
nødvendig å installere Microsoft. NET Framework 4.0 på forhånd.
5
Fullfør installasjonen.
Når "Programvaren er klar til bruk." vises, kan du bruke programvaren. For å skrive ut en
testside, klikk på «Print a test page» og velg maskinen.
Klikk på [Ferdig] for å avslutte veiviseren.
Hvis en omstart av systemet vises, starter du datamaskinen ved å følge instruksjonene på
skjermen. Dette fullfører installasjonen av skriverdriveren.
Hvis du installerer TWAIN-driver, fortsett ved å konfigurere følgende:
Innstilling av TWAIN-driver (side 2-41)
2-37
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
Avinstallere programvaren
Utfør følgende prosedyre for å slette programvaren fra datamaskinen.
MERK
Avinstallering på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
1
Vis skjermbildet.
Klikk [Søk] i charms, og fyll inn “Avinstaller Product Library” i søkeboksen. Velg [Avinstaller
Product Library] i søkelisten.
MERK
I Windows 7 klikker på [Start]-knappen på Windows og deretter velg [Alle programmer]
[(Tilbyderselskapets navn)], og [Avinstaller Product Library] for å vise
avinstalleringsveilederen.
2
Avinstallere programvaren.
3
Avslutt avinstallering.
Kryss av i boksen av programvaren som skal slettes.
1
2
Hvis en omstart av systemet vises, starter du datamaskinen ved å følge instruksjonene på
skjermen. Dette fullfører programvarens avinstallasjonsprosedyre.
MERK
Programvaren kan også avinstalleres ved hjelp av Product Library.
I Product Library-skjermen, klikker du på [Avinstaller], og følg instruksjonene på skjermen
for å avinstallere programvaren.
2-38
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
Installere programvare på Mac-maskin
Maskinens skriverfunksjonalitet kan brukes av en Mac.
MERK
• Installasjon på MAC OS må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
• Når du skriver ut fra en Macintosh-datamaskin, angi maskinens emulering til [KPDL] eller [KPDL(Auto)].
Se English Operation Guide.
• Hvis du kobler av Bonjour, aktivere Bonjour i maskinens nettverksinnstillinger.
Se English Operation Guide.
• I skjermbildet Authenticate må du legge inn navn og passord for pålogging til operativsystemet.
• Når du skriver ut via AirPrint trenger du ikke installere programvaren.
1
Sett inn DVD.
Dobbeltklikk på [GEN_LIB]-ikonet.
2
Vis skjermbildet.
2
1
Dobbeltklikk på [(Varenavn) OS X x.x] avhengig av din Mac OS-versjon.
3
Installer driver til skriveren.
Installer skriverdriveren som oppgitt i instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Installasjonen av skriverdriveren er nå fullført.
Hvis en USB-tilkobling brukes, blir maskinen automatisk gjenkjent og tilkoblet.
Hvis en IP-tilkobling brukes, er innstillingene nedenfor nødvendig.
2-39
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
4
Konfigurere skriveren.
1 Åpne systempreferanser og legg til skriveren.
1
2
2 Velg [Standard] og klikk på ikonet som kommer opp i "Navn" og velg deretter driveren i
"Bruk".
1
2
3
4
MERK
Når du bruker en IP-tilkobling, klikker du på IP-ikonet for en IP-tilkobling, og skriver
deretter inn vertsnavnet eller IP-adressen. Det angitte antallet i "Adresse" vises
automatisk i "Navn". Bytt om nødvendig.
3 Velg de alternativene som er tilgjengelige for maskinen.
1
2
4 Den valgte maskinen er lagt til.
2-40
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
Innstilling av TWAIN-driver
Registrer denne maskinen i TWAIN Driver. Instruksjoner er basert på grensesnittelementer slik de vises i Windows 8.1.
1
Vis skjermbildet.
1 Klikk du på [Søk] i charms, og skriv «TWAIN Driver Setting» i søkeboksen. Velg [TWAIN
Driver Setting] i søkelisten.
MERK
I Windows 7 velger du [Start]-knappen på Windows, [Alle programmer] [(Varenavn)] og
deretter [TWAIN Driver Setting]. TWAIN Driver vises.
2 Klikk på [Legg til].
2
Konfigurer TWAIN Driver.
(Nettverk)
1
2
3
1
Angi maskinnavnet.
2
Velg denne maskinen fra listen.
43
Skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
4
Sett måleenheter.
5
Når du bruker SSL, merker du av for SSL.
6
Klikk på [OK].
1
Angi maskinnavnet.
2
Velg denne maskinen fra listen.
3
Sett måleenheter.
4
Angi komprimeringsnivå.
5
Klikk på [OK].
5
6
(USB)
3
1
2
4
5
2-41
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
MERK
Når maskinens IP-adresse eller vertsnavn er ukjent, kontakt Administrator.
3
Fullfør registreringen.
MERK
Klikk på [Slett] for å slette maskinen som er lagt til. Klikk på [Rediger...] for å endre navn.
2-42
Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare
Stille inn WIA Driver
Registrer denne maskinen i WIA-driveren. Instruksjoner er basert på grensesnittelementer slik de vises i Windows 8.1.
1
Vis skjermbildet.
1 Klikk på [Søk] i charms, og skriv «Vis skannere og kameraer» i søkeboksen. Velg [Vis
skannere og kameraer] i søkelisten og deretter vises skjermbildet Skannere og kameraer.
MERK
I Windows 7 klikker du på [Start]-knappen på Windows og angi [Skanner] i [Søk i
programmer og filer]. Klikk på [Vis skannere og kameraer] i søkelisten deretter vises
Skannere og kameraer.
2 Velg det samme navnet som denne maskinen fra WIA-driveren, og trykk på [Egenskaper].
1
2
2
Konfigurer WIA Driver.
(Nettverk)
1
Klikk på fanen [Settings].
2
Skriv inn maskinens IP-adresser eller vertsnavn.
2
3
Når du bruker SSL, merker du av for SSL.
3
4
Sett måleenheter.
5
Klikk på [OK].
1
Klikk på fanen [Innstillinger].
2
Angi komprimeringsnivå.
3
Sett måleenheter.
4
Klikk på [OK].
1
4
5
(USB)
1
2
3
4
2-43
Installere og konfigurere maskinen > Kontrollere teller
Kontrollere teller
Sjekk antallet utskrevne og skannede ark.
1
Vis skjermbildet.
2
Kontrollere telleren.
[System Menu/Counter] tast > [Teller]
2-44
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Hvis maskinen er koblet til nettverket, kan du konfigurere ulike innstillinger ved hjelp av Embedded Web Server RX.
Dette avsnittet forklarer hvordan du åpner Embedded Web Server RX, og hvordan du endrer sikkerhetsinnstillinger og
vertsnavnet.
Embedded Web Server RX User Guide
MERK
For å få full tilgang til funksjonene på Embedded Web Server RX sider, skriv inn brukernavn og passord og klikk på
[Login]. Innlegging av forhåndsdefinerte administratorpassord lar brukeren få tilgang til alle sider, inkludert
dokumentboks, adressebok og innstillinger på navigasjonsmenyen. Standardinnstillingen for standard bruker med
administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er forskjell på store og små bokstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Innstillinger som administrator og vanlige brukere kan konfigurere i Embedded Web Server RX er som følger.
Innstilling
Beskrivelse
Administrator
Generell
bruker
Device
Information
Maskinens konstruksjon kan kontrolleres.
Job Status
Viser all enhetsinformasjon, inkludert utskrift og skanning, lagre jobber,
planlagte jobber og logghistorikk.
Document Box
Legge til eller slette dokumentbokser, eller slette dokumenter i en
dokumentboks.
*1
Address Book
Opprette, redigere eller slette adresser og adressegrupper.
*1
Device Settings
Konfigurer avanserte innstillinger på maskinen.
-
Function Settings
Konfigurer avanserte funksjonsinnstillinger.
-
Network Settings
Konfigurere avanserte nettverksinnstillinger.
-
Security Settings
Konfigurere avanserte sikkerhetsinnstillinger.
-
Management
Settings
Konfigurer avanserte administratorinnstillinger.
-
*1 Den påloggede brukeren kan ikke være i stand til å konfigurere noen innstillinger, avhengig av tillatelsene for brukeren.
MERK
• FAKS-funksjoner er kun på produkter som har faks installert.
• Her er informasjon om faksinnstillingene utelatt.
Operatørhåndbok for faks
2-45
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
Tilgang Embedded Web Server RX
1
Vis skjermbildet.
1 Start webleseren.
2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Klikk i følgende rekkefølge for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.
[Enhetsinformasjon] på startskjermen > [Identifikasjon/Nettverk]
Eksempler: https://192.168.48.21/ (for IP-adresse)
https://MFP001 (hvis vertsnavnet er "MFP001")
Nettsiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og Embedded Web Server RX så
vel som deres nåværende status.
MERK
Hvis skjermbildet «There is a problem with this website's security certificate.» (Det er et
problem med dette webområdets sikkerhetssertifikat.) vises, må du konfigurere sertifikatet.
Embedded Web Server RX User Guide
Du kan også fortsette driften uten å konfigurere sertifikatet.
2
Konfigurer funksjonen.
Velg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen.
MERK
For å få full tilgang til funksjonene på Embedded Web Server RX sider, skriv inn brukernavn
og passord og klikk på [Login]. Innlegging av forhåndsdefinerte administratorpassord lar
brukeren få tilgang til alle sider, inkludert dokumentboks, adressebok og innstillinger på
navigasjonsmenyen. Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter
er vist nedenfor. (Det er forskjell på store og små bokstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-46
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
Endre sikkerhetsinnstillinger
1
Vis skjermbildet.
1 Start webleseren.
2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Klikk i følgende rekkefølge for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.
[Enhetsinformasjon] på startskjermen > [Identifikasjon/Nettverk]
3 Logg på med administratorrettigheter.
Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er
forskjell på store og små bokstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Klikk på [Security Settings].
2-47
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
2
Konfigurere sikkerhetsinnstillingene.
Fra [Security Settings]-menyen, velg den innstillingen du ønsker å konfigurere.
MERK
For mer informasjon om innstillinger relatert til sertifikater, se følgende:
Embedded Web Server RX User Guide
2-48
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
Endre enhetsinformasjon
1
Vis skjermbildet.
1 Start webleseren.
2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Klikk i følgende rekkefølge for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.
[Enhetsinformasjon] på startskjermen > [Identifikasjon/Nettverk]
3 Logg på med administratorrettigheter.
Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er
forskjell på store og små bokstaver.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Fra [Device Settings]-menyen, trykk på [System].
3
1
2
2-49
Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX
2
Angi vertsnavnet.
Angi apparat informasjon og klikk deretter [Submit].
VIKTIG
Etter å ha endret innstillingen, må du starte nettverket eller slå maskinen av og på
igjen.
For å starte nettverkskortet, klikker du på [Reset] i [Management Settings]-menyen,
og klikk deretter på [Restart Network] i "Restart".
2-50
3
Klargjøring for bruk
Dette kapitlet beskriver følgende operasjoner:
Legge inn papir .................................................................................................................................................. 3-2
Forholdsregler for å legge inn papir ......................................................................................................... 3-3
Laster inn kassettene ............................................................................................................................... 3-4
Legge inn papir i universalskuffen ........................................................................................................... 3-8
Angi papirstørrelse og medietype .......................................................................................................... 3-12
Papirstopper ..................................................................................................................................................... 3-14
Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC ............................................................... 3-15
Lage et notat av datamaskinnavn og hele navnet på datamaskinen ..................................................... 3-15
Lage et notat av brukernavn og domenenavn ....................................................................................... 3-16
Opprette en delt mappe, lage et notat for en delt mappe ...................................................................... 3-17
Konfigurering av Windows brannmur ..................................................................................................... 3-20
3-1
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Legge inn papir
Sett papir i kassettene og flerbruksbrettet.
For lastemetoder for hver kassett, se siden nedenfor.
1
2
3
4
5
6
Nr.
Navn
Side
1
Universalskuff
side 3-8
2
Kassett 1
side 3-4
3
Kassett 2
side 3-4
4
Kassett 3
side 3-4
5
Kassett 4
side 3-4
6
Kassett 5
side 3-4
MERK
• Antall ark som kan holdes varierer avhengig av miljø og papirtype.
• Du bør ikke bruke papir for blekkstråleskrivere eller papir med belegg. (Slike typer papir kan føre til papirstopp eller
andre problemer.)
3-2
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Forholdsregler for å legge inn papir
Når du åpner en ny pakke papir, må du lufte arkene godt som beskrevet nedenfor, slik at de skilles fra hverandre.
Luft papiret, og slå det deretter på et jevnt underlag.
I tillegg legg merke til følgende punkter.
•
Hvis arkene er brettet eller bøyd, må du rette dem ut før de legges inn i maskinen. Papir
som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
•
Unngå å utsette åpnet papir for høye temperaturer og høy fuktighet da fukt kan
forårsake problemer. Papir som blir til overs etter at du har lagt papir i
multifunksjonsmateren eller en kassett, bør legges tilbake i posen for oppbevaring av papir.
•
Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot
fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir.
VIKTIG
Hvis du kopierer på brukt papir (papir som allerede er brukt for utskrift), ikke bruk
papir med stifter eller binders. Dette kan skade maskinen eller gi dårlig kvalitet på
kopiene.
MERK
Hvis du bruker spesialpapir, for eksempel brevhodepapir, hullet papir eller papir med
forhåndstrykk av for eksempel logo eller firmanavn, se følgende:
English Operation Guide
3-3
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Laster inn kassettene
Kassettene kan romme vanlig papir, resirkulert papir eller farget papir.
Antall ark som kan legges inn er vist under.
Kassett
Antall ark:
500 ark (vanlig papir: 80 g/m2)
Kassett 1 til 5
For mer informasjon om støttede papirstørrelser, se følgende:
English Operation Guide
MERK
A6 papir kan ikke lastes inn i følgende kassetter.
P-4531i MFP/P-4536i MFP: Kassett 1 til 5
P-5536i MFP/P-6036i MFP: Kassett 2 til 5
For papirtypeinnstilling, se følgende:
English Operation Guide
VIKTIG
• Kassettene kan holde papir med vekt mellom 60 til 120 g/m2.
• Ikke legg tykt papir som er tyngre enn 120 g/m2 i kassettene. Bruk universalskuffen for papir som er tyngre
enn 120 g/m2.
1
Dra kassetten helt ut av maskinen.
MERK
Når du trekker kassetten ut av maskinen må du sørge for at den er støttet og ikke faller ut.
3-4
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
2
Juster kassettstørrelsen.
1 Juster posisjonen til papirbreddeførerne på venstre og høyre side av kassetten. Trykk på
papirbreddens justeringsfane og skyv førerne til ønsket papirstørrelse.
Papirstørrelsene er angitt på kassetten.
2 Juster papirlengdeføreren til ønsket papirstørrelse. Trykk på papirlengdens justeringsfane
og skyv førerne til ønsket papirstørrelse.
MERK
Hvis du skal bruke papir som er lengre enn A4, trekk papirlengdeføreren bakover.
3-5
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
3 Vri størrelsesindikatoren slik at størrelsen på papiret du skal bruke, vises i vinduet over
papirstørrelser.
MERK
Når størrelsevelgeren er satt til "Other", må papirstørrelsen settes inn i maskinen på
betjeningspanelet.
Papirstørrelse og medietype for kassettene (side 3-12)
3
Trykk bunnplaten ned til den låses.
(Kun P-4531i MFP/P-4536i MFP )
4
Legg inn papir.
1 Luft papiret, og slå den deretter på et jevnt underlag for å unngå papirstopp eller skjev
utskrift.
2 Legg papiret i kassetten.
3-6
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
VIKTIG
• Legg papiret inn med utskriftssiden ned.
• Etter å ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret før du legger det i
kassetten.
Forholdsregler for å legge inn papir (side 3-3)
• Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen.
Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
• Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
• Hvis papiret er lagt inn uten å justere papirlengdeføreren og papirbreddeføreren,
papiret kan bli skjevt eller sette seg fast.
5
Skyv kassetten forsiktig inn.
6
Angi typen papir som er lagt i kassetten ved hjelp av
betjeningspanelet.
Papirstørrelse og medietype for kassettene (side 3-12)
3-7
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Legge inn papir i universalskuffen
Universalskuffen vil holde opp til 100 ark av vanlig papir (80 g/m2).
For mer informasjon om støttede papirstørrelser, se følgende:
English Operation Guide
For papirtypeinnstilling, se følgende:
English Operation Guide
Pass på å bruke multifunksjonsmateren når du skriver ut på spesialpapir.
VIKTIG
• Hvis du bruker en papirvekt på 106 g/m2 eller mer, still Medietype til Tykt og angi vekten av papiret du
bruker.
• Fjern hver transparent fra innerskuffen etter hvert som den skrives ut. Hvis du lar transparentene ligge i
innerskuffen kan det føre til papirstopp.
Multifunksjonsmateren har følgende kapasitet:
•
Vanlig papir (80 g/m2), resirkulert papir eller farget papir: 100 ark
•
Tykt papir (106 til 220 g/m2): 5 ark
•
Tykt papir (104,7 g/m2): 100 ark
•
Hagaki (Kartong): 1 ark
•
Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6 3/4, Konvolutt Monarch, Youkei 4, Youkei 2:
5 ark
•
OHP-film: 1 ark
MERK
• Når du legger i egendefinert papirstørrelse, angi papirstørrelsen ved å henvise til følgende:
Papirstørrelse og medietype for universalskuffen (innstilling for universalskuff) (side 3-13)
• Når du bruker spesialpapir, for eksempel transparenter eller tykt papir, velger du mediatype ved å henvise til
følgende:
Papirstørrelse og medietype for universalskuffen (innstilling for universalskuff) (side 3-13)
1
Åpne multifunksjonsmateren.
3-8
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
2
Trekk ut støttebrettet i universalskuffen.
3
Juster multifunksjonsmaterens størrelse.
4
Legg inn papir.
Papirstørrelsene er merket på universalskuffen.
Legg papiret inn i skuffen langs papirbreddeførerne til det stopper.
Etter å ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret før du legger det i
multifunksjonsmateren.
Forholdsregler for å legge inn papir (side 3-3)
3-9
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
VIKTIG
• Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
• Krøllet papir må rettes ut før det brukes.
• Før du legger papir i multifunksjonsmateren, kontroller at det ikke ligger papir igjen
i skuffen fra forrige jobb. Hvis det er lite papir igjen i multifunksjonsmateren, og du
vil legge inn mer papir, må du først ta ut papiret som er igjen, legge det sammen
med det nye papiret, og så legge papiret i skuffen igjen.
• Hvis det finnes mellomrom mellom papiret og papirbreddeførerne, må førerne
justeres for å unngå skjev mating og papirstopp.
• Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
5
Angi typen papir som er lagt i universalskuffen ved hjelp av
betjeningspanelet.
Papirstørrelse og medietype for universalskuffen (innstilling for universalskuff) (side 3-13)
3-10
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Når du legger konvolutter eller kort i universalskuffen
Legg papiret inn med utskriftssiden opp. For prosedyren for utskrift, se følgende:
Printing System Driver User Guide
Eksempel: Når du skriver ut adressen.
Åpne flippen.
Lukk flippen.
Oufuku hagaki
(returpostkort)
Hagaki
(Kartong)
Konvolutter i
stående
format
Konvolutter i
liggende format
VIKTIG
• Bruk ubrettet Oufuku hagaki (returpostkort).
• Hvordan du legger inn konvolutter (retning og sideplassering), varierer avhengig av type konvolutt. Legg
dem inn på riktig måte, ellers kan utskrift utføres i feil retning eller på feil side.
MERK
Når du legger i konvolutter i universalskuffen, velg type konvolutt ved å henvise til følgende:
Papirstørrelse og medietype for universalskuffen (innstilling for universalskuff) (side 3-13)
3-11
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Angi papirstørrelse og medietype
Standard papirstørrelse for kassett 1, for universalskuffen og for papirmateren (kassett 2 til 4) er "A4" eller "Letter", og
standardinnstillingen for medietype er "Vanlig".
Angi innstilling for papirstørrelse og medietype for å endre papirtypen som skal brukes i kassettene.
Papirstørrelse og medietype for kassettene
Angi papirstørrelse og medietype for papiret som skal brukes i kassettene.
Element
Papirstørrelse*1
Metrisk
Beskrivelse
Velg blant metriske standardstørrelser.
Verdier
Kassett 1: A4, A5, A5 (Liggende)*2, A6*2, B5, B6*2, Folio, 216 × 340 mm
Kassett 2 til 5: A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Tommer
Velg blant standardstørrelser for tommer.
Verdier:
Kassett 1: Letter, Legal, Statement, Statement (Liggende)*2, Executive,
Oficio II
Kassett 2 til 5: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Annet
Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser.
Verdier
Kassett 1: 16K, ISO B5, Konvolutt DL*2, Konvolutt C5,
Oufukuhagaki (returpostkort)*2, Egendefinert*3
Kassett 2 til 5: 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6,
Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5,
Oufukuhagaki (returpostkort)*2, Youkei 4, Youkei 2, Egendefinert*3
Papirtype*4
Velg medietypen.
Verdier
Kassett 1: Vanlig (60 - 105 g/m2), Grovt, Resirkulert, Trykt*5, Bond, Farge,
Forhåndshullet*5, Brevhode*5, Høy kvalitet, Egendefinert 1 - 8
Kassett 2 til 5: Vanlig (60 - 105 g/m2), Grovt, Resirkulert, Trykt*5, Bond, Farge,
Forhåndshullet*5, Brevhode*5, konvolutt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 - 8
*1 Angi bare når størrelsestasten på kassetten er satt til "Other".
*2 Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP.
*3 De egendefinerte papirstørrelsene er angitt for hver kassett. Se følgende:
English Operation Guide
*4 For å endre til en annen medietype enn Vanlig, se følgende:
English Operation Guide
Når en papirvekt som ikke kan legges i kassetten er angitt for en medietype, vises ikke den medietypen.
*5 For å skrive ut på forhåndstrykt eller hullet eller brevhodepapir, se følgende:
English Operation Guide
MERK
• De tilgjengelige medietypene som brukes for å skrive ut mottatte fakser er som vist nedenfor.
Vanlig, Etiketter, Resirkulert, Bond, Pergament, Farge, Konvolutt, Kartong, Tykt, Høy kvalitet, Grovt og Egendefinert
1 til 8
• Angi papirstørrelsen av kassetten som brukes for faksmottak som følger:
Amerikanske modeller: Letter, Legal, Statement
Metriske modeller: A4, B5, A5, Folio
Dersom ovennevnte innstilling endres, vil det ikke være mulig å skrive ut fakser.
3-12
Klargjøring for bruk > Legge inn papir
Papirstørrelse og medietype for universalskuffen (innstilling for universalskuff)
Angi papirstørrelse og medietype for papiret som skal brukes i universalskuffen.
Element
Papirstørrelse
Beskrivelse
Metrisk
Velg blant metriske standardstørrelser.
Verdier: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Tommer
Velg blant standardstørrelser for tommer.
Verdier: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Annet
Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser.
Verdier: 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6,
Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Hagaki (kartong),
Oufuku hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Egendefinert *1
Papirtype*2
Velg medietypen.
Verdier: Vanlig (60 – 105 g/m2), Grovt, Transparent, Pergament, Etiketter,
Resirkulert, Trykt*3, Bond, Kartong, Farge, Hullet*3, Brevhode*3, Konvolutt,
Tykt (106 – 220 g/m2), Høy kvalitet, Egendefinert 1-8
*1 For instruksjoner om hvordan man spesifiserer den egendefinerte papirstørrelsen, se følgende:
English Operation Guide
*2 For å endre til en annen medietype enn Vanlig, se følgende:
English Operation Guide
*3 For å skrive ut på forhåndstrykt eller hullet eller brevhodepapir, se følgende:
English Operation Guide
MERK
• De tilgjengelige medietypene som brukes for å skrive ut mottatte fakser er som vist nedenfor.
Vanlig, Etiketter, Resirkulert, Bond, Pergament, Farge, Konvolutt, Kartong, Tykt, Høy kvalitet, Grovt og
Egendefinert 1-8
• Angi papirstørrelsen for universalskuffen som brukes for faksmottak som følger:
Amerikanske modeller: Letter, Legal, Statement
Metriske modeller: A4, B5, A5, Folio
Dersom ovennevnte innstilling endres, vil det ikke være mulig å skrive ut fakser.
1
Vis skjermbildet.
2
Velg en funksjon.
3
Konfigurer funksjonen.
[System Menu/Counter] > [Hurtigoppsettveiviser]
Velg [Papiroppsett].
Start veiviseren. Følg instruksjonene på skjermbildet for å konfigurere innstillingene.
3-13
Klargjøring for bruk > Papirstopper
Papirstopper
Åpne papirstopperen som vist i figuren ved bruk av A4/Letter eller større papir.
3-14
Klargjøring for bruk > Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC
Forberedelser for å sende et dokument til
en delt mappe på en PC
Kontroller informasjonen som trengs for å stilles på maskinen og opprett en katalog for å motta dokumentet på din
datamaskin. Skjermbilder for Windows 8.1 brukes med følgende forklaring. Detaljene om skjermbildene vil variere i
andre versjoner av Windows.
MERK
Logg inn på Windows med administratorrettigheter.
Lage et notat av datamaskinnavn og hele navnet på
datamaskinen
Sjekk datamaskinnavn og hele navnet på datamaskinen.
1
Vis skjermen.
I Windows 8.1, høyreklikker du [PC] på startskjermen og velger [Egenskaper]. Du kan også
høyreklikke på Windows-ikonet og velge [System].
I Windows 8 velger du skrivebordet fra Startskjerm, høyreklikker på [Datamaskin] fra
[Biblioteker] og velger [Egenskaper].
MERK
I Windows 7, fra [Start]-knappen på Windows, velg [Datamaskin], og deretter
[Systemegenskaper].
I Windows 10, høyreklikker du [Start]-knappen på Windows og velger [System].
2
Kontroller datamaskinnavnet.
Sjekk datamaskinnavn og hele navnet på datamaskinen.
Eksempel på skjermbilde:
Datamaskinnavn: PC001
Fullt datamaskinnavn: PC001.abcdnet.com
Etter å ha sjekket navnet på datamaskinen, klikker du på
"System egenskaper".
3-15
[Lukk]-knappen for å lukke
Klargjøring for bruk > Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC
Lage et notat av brukernavn og domenenavn
Kontroller domenenavnet og brukernavnet for å logge inn på Windows.
1
Vis skjermen.
Klikk du på [Søk] i charms, og skriv «ledetekst» i søkeboksen. Velg [Ledetekst] i søkelisten.
I Windows 7, fra [Start]-knappen på Windows, velg [Alle programmer] (eller [Programmer]),
[Tilbehør] og deretter [Ledetekst].
I Windows 10, høyreklikker du [Start]-knappen på Windows og velger [Ledetekst].
Vinduet Ledetekst vises.
2
Kontroller domenenavnet og brukernavnet.
Ved ledeteksten, skriv «nettkonfigurering arbeidsstasjon» og trykk [Enter].
Kontroller brukernavnet og domenenavnet.
Eksempel på skjermbilde:
Brukernavn:
james.smith
Domenenavn: ABCDNET
3-16
Klargjøring for bruk > Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC
Opprette en delt mappe, lage et notat for en delt
mappe
Opprett en delt mappe for å motta dokumentet i måldatamaskinen.
MERK
Hvis det er en arbeidsgruppe i Systemegenskaper, konfigurer innstillingene nedenfor for å begrense tilgang til mappen for
en bestemt bruker eller gruppe.
1 Velg [Innstillinger] i charms på skrivebordet, og velger [Kontrollpanel], [Utseende og
personalisering], og deretter [Mappealternativer].
I Windows 7, fra [Start]-knappen på Windows, velg [Kontrollpanel], [Utseende og
personalisering] og deretter [Mappealternativer].
I Windows 10 åpner du et vindu i filutforsker og velger [Visning], [Alternativer], og
deretter [Mappealternativer].
2
Kontroller at [Vis]-fanen er valgt.
1
2
3
Fjern haken fra [Bruk delingsveiviseren (anbefales)] i "Avanserte innstillinger".
1
Lag en mappe.
1 Lag en mappe på datamaskinen.
For eksempel, lag en mappe med navnet "skannerdata" på skrivebordet.
3-17
Klargjøring for bruk > Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC
2 Høyreklikk på «skannerdata»-mappen, velg [Egenskap], og klikk [Del] og [Avansert
deling].
1
2
2
Konfigurere innstillinger for tillatelse.
1 Velg [Del denne mappen] avmerkingsboksen og klikk på [Tillatelser]-knappen.
1
2
2 Lag et notat av [Navn på delt ressurs].
3 Trykk [Legg til]-tasten.
4 Angi plasseringen.
1
2
3-18
Klargjøring for bruk > Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC
1 Hvis datamaskinen som du har opprettet et notat av på side 3-15 er den samme som
domenenavnet:
Hvis datamaskinnavnet ikke vises i "Fra dette stedet", klikker du på [Plasseringer]knappen, velg navnet på datamaskinen, og klikk på [OK]-knappen.
Eksempel: PC001
Hvis datamaskinen som du har opprettet et notat av på side side 3-15 ikke er den
samme som domenenavnet:
Hvis teksten etter første punktum (.) i det fullstendige datamaskinnavnet du noterte ikke
vises i "Fra dette stedet", klikker du på [Plasseringer]-knappen, velg tekst etter
punktum (.), og klikk på [OK]-knappen.
Eksempel: abcdnet.com
Lage et notat av brukernavn og domenenavn (side 3-16)
2 Skriv inn brukernavnet som du har opprettet et notat av på side i tekstboksen, og klikk
på [OK]-knappen.
Også brukernavnet kan opprettes ved å klikke på [Avansert]-knappen og velge en
bruker.
5 Angi tilgangstillatelse for den valgte brukeren.
1 Velg brukeren du skrev inn.
2 Velg [Tillat] avmerkingsboksen i
“Endre”- og “Lese”-tillatelser
1
3 Trykk [OK].
2
3
MERK
"Alle" gir delingstillatelser til alle i nettverket. For å styrke sikkerheten, anbefales det at
du velger "Alle" og fjerner "Les" [Tillat].
6 Klikk på [OK]-knappen i "Avansert deling"-skjermen for å lukke skjermbildet.
7 Sjekk detaljene angitt i [Sikkerhet]-fanen.
1 Velg [Sikkerhet]-fanen.
1
2 Velg brukeren du skrev inn.
Hvis brukeren ikke vises i "Gruppe eller
brukernavn", klikker du [Rediger]-knappen
for å legge til brukeren på en måte som
ligner på "konfigurasjon av
tillatelseinnstillinger".
2
3
3 Kontroller at avmerkingsboksen [Tillatt] for
"Endre" og "Lese og kjøre"-tillatelser er
merket av.
4 Klikk på [Lukk].
4
3-19
Klargjøring for bruk > Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC
Konfigurering av Windows brannmur
Tillat deling av filer og skrivere og angi porten som brukes for SMB-overføring.
MERK
Logg inn på Windows med administratorrettigheter.
1
Sjekk fil og skriverdeling.
1 I charms på skrivebordet, klikker du på [Innstillinger], [Kontrollpanel], [System og
sikkerhet], og deretter [Windows brannmur].
MERK
Hvis Brukerkontokontroll-dialogboksen vises, klikker du på [Fortsett]-knappen.
2 Velg avmerkingsboksen [Fil- og skriverdeling].
1
2
3
3-20
Klargjøring for bruk > Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC
2
Legg til en port.
1 I charms på skrivebordet, klikker du på [Innstillinger], [Kontrollpanel], [System og
sikkerhet], og deretter [Sjekk brannmurstatus].
2 Velg [Avanserte innstillinger].
3 Velg [Innkommende regler].
4 Velg [Ny regel...].
3-21
Klargjøring for bruk > Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC
5 Velg [Port].
1
2
6 Velg [TCP] som port til å bruke regelen på. Deretter velger du [Bestemte lokale porter] og
skriver inn "445" og klikk deretter på [Neste].
1
2
3
7 Velg [Tillat forbindelsen] og klikk på [Neste]-knappen.
1
2
3-22
Klargjøring for bruk > Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC
8 Sørg for at alle boksene er valgt, og klikk på [Neste]-knappen.
1
2
9 Skriv inn "Scan to SMB" i "Navn" og klikk på [Fullfør].
1
2
Windows 7
1 Windows 7, Fra [Start]-knappen på Windows, velg [Kontrollpanel], [System og
sikkerhet] og [Tillatt et program gjennom Windows brannmur].
Hvis Brukerkontokontroll-dialogboksen vises, klikker du på [Fortsett]-knappen.
2 Konfigurere innstillingene.
Konfigurering av Windows brannmur (side 3-20)
I Windows 10
1 I Windows 10, Høyreklikk [Start]-knappen på Windows, velg [Kontrollpanel], [System og
sikkerhet] og [Tillatt en app gjennom Windows brannmur].
Hvis Brukerkontokontroll-dialogboksen vises, klikker du på [Fortsett]-knappen.
2 Konfigurere innstillingene.
Konfigurering av Windows brannmur (side 3-20)
3-23
4
Utskrift fra PC
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Utskrift fra PC .....................................................................................................................................................
Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse .................................................................................
Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger .......................................................................................
Skriverdriverhjelp .....................................................................................................................................
Endre standardinnstillingene for skriverdriveren (Windows 8.1) ..............................................................
Avbryt utskrift fra en datamaskin ..............................................................................................................
Utskrift med AirPrint ...........................................................................................................................................
Skrive ut med Google Cloud Print ......................................................................................................................
Utskrift med Mopria ............................................................................................................................................
Utskrift med Wi-Fi Direct ....................................................................................................................................
Status Monitor ....................................................................................................................................................
Få tilgang til Status Monitor .....................................................................................................................
Gå ut av Status Monitor ...........................................................................................................................
Status Monitor-visning .............................................................................................................................
4-1
4-2
4-4
4-5
4-6
4-6
4-6
4-7
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
Utskrift fra PC > Utskrift fra PC
Utskrift fra PC
Dette avsnittet beskriver utskriftsmetoden ved hjelp av Printing System Driver.
MERK
• For å skrive ut dokumenter fra programmer, installer skriverdriveren på din PC fra DVD-en (Product Library) som
følger med.
• I noen miljøer vises de gjeldende innstillingene nederst i skriverdriveren.
7
• Når du skriver ut kartong eller konvolutter bør det legges i kartong eller konvolutter i universalskuffen før du utfører
prosedyren under.
Når du legger konvolutter eller kort i universalskuffen (side 3-11)
1
Vis skjermbildet.
2
Konfigurere innstillingene.
Klikk på [Fil] og velg [Skriv ut] i programmet.
1 Velg maskinen fra "Skriver"-menyen og klikk på tasten [Egenskaper].
1
2
4-2
Utskrift fra PC > Utskrift fra PC
2 Velg fanen [Grunnleggende]
3 Klikk "Utskriftsstørrelse"-menyen og velg papirstørrelse som skal brukes ved utskrift.
For å legge i papir av størrelse som ikke er inkludert i trykte størrelser av maskinen for eksempel kort
eller konvolutter, må papirformatet registreres.
Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse (side 4-4)
For å skrive ut på spesialpapir som tykt papir eller transparenter, klikk på "Medietype"-menyen og
velg medietypen.
4 Trykk [OK]-tasten for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut.
3
Start utskriften.
Klikk på [OK]-tasten.
4-3
Utskrift fra PC > Utskrift fra PC
Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse
Hvis du har lagt i en papirstørrelse som ikke er inkludert i trykte størrelser av maskinen, må du registrere papirformatet i
[Grunnleggende] i skjermbildet for utskriftsinnstillinger i skriverdriveren.
Den registrerte størrelsen kan velges fra "Utskriftsstørrelse"-menyen.
MERK
For å kunne skrive ut på maskin, angi papirstørrelse og type i .følgende:
Papirstørrelse og medietype for universalskuffen (innstilling for universalskuff) (side 3-13)
1
Vis skjermbildet for utskriftsinnstillinger.
2
Registrer papirformatet.
1 Klikk på [Grunnleggende]-fanen.
2 Klikk på [Sidestørrelse...].
8
1
2
10
9
3 Klikk på [Ny]-knappen.
4 Skriv inn papirformatet.
5 Skriv inn navnet på papiret.
6 Klikk på [Lagre].
7 Klikk på [OK].
8 I "Utskriftstørrelse"-menyen, velg papirformat
(navnet) som du registrerte i trinn 4 til 7.
9 Velg typen papir i "Medietype"-menyen.
10 Klikk på [Universalskuff] i "Kilde"-menyen.
4
3
5
6
7
MERK
Hvis du har lagt i et postkort eller en konvolutt, velg [Kartong] eller [Konvolutt] i menyen «Papirtype».
4-4
Utskrift fra PC > Utskrift fra PC
Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger
Skjermbildet for skriverdriverens utskriftsinnstillinger lar deg konfigurere en rekke utskriftsrelaterte innstillinger.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Nr.
1
Beskrivelse
[Hurtigutskrift]-fane
Gir ikoner som kan brukes til å konfigurere ofte brukte funksjoner. Hver gang du klikker på et ikon, endres den
til et bilde som likner utskriftsresultatet og brukerinnstillingene.
[Grunnleggende]-fane
Denne kategorien grupperer grunnleggende funksjoner som brukes ofte. Du kan bruke den til å konfigurere
papirstørrelse og tosidig utskrift.
[Oppsett]-fane
Denne fanen lar deg konfigurere innstillinger for utskrift av ulike utforminger, inkludert utskrift av hefter,
kombiner-modus, plakat, og skalering.
[Bildebehandling]-fane
Denne fanen lar deg konfigurere innstillinger knyttet til kvaliteten på utskriftsresultatet.
[Publisering]-fane
I denne fanen kan du opprette omslag og innlegg for utskriftsjobber og sette innsatser mellom ark med
transparenter.
[Jobb]-fane
Denne kategorien lar deg konfigurere innstillinger for lagring av data fra datamaskinen til maskinen.
Regelmessig brukte dokumenter og andre data kan lagres på maskinen for enkel utskrift senere. Siden
lagrede dokumenter kan skrives ut direkte fra maskinen er denne funksjonen også praktisk når du ønsker å
skrive ut et dokument som du ikke vil at andre skal se.
[Avansert]-fane
Denne kategorien lar deg konfigurere innstillinger for å legge til tekst eller vannmerker til utskriftsdata.
2
[Profiler]
Innstillinger i skriverdriveren kan lagres som en profil. Lagrede profiler kan hentes frem når som helst, så det
er en praktisk øvelse for å lagre ofte brukte innstillinger.
3
[Nullstill]
Klikk for å gå tilbake til innstillingene til sine opprinnelige verdier.
4-5
Utskrift fra PC > Utskrift fra PC
Skriverdriverhjelp
Skriverdriveren omfatter Hjelp. For å lære om utskriftsinnstillingene, åpner du skriverdriverens utskriftsinnstillinger og
viser Hjelp som forklart nedenfor.
1
2
1 Klikk på [?]-knappen i øvre høyre hjørne av
skjermen, og klikk deretter på elementet du
ønsker å vite om.
2 Klikk på elementet du vil vite mer om.
MERK
Hjelpen vises, selv når du klikker på elementet du vil vite mer om og trykker på [F1] på tastaturet.
Endre standardinnstillingene for skriverdriveren
(Windows 8.1)
Standard skriverdriverinnstillinger kan endres. Ved å velge ofte brukte innstillinger, kan du hoppe over trinn ved utskrift.
For innstillinger, se følgende:
Printing System Driver User Guide
1 I symbolene på skrivebordet klikker du på [Innstillinger], [Kontrollpanel], og deretter
[Enheter og skrivere].
2 Høyreklikk på ikonet for maskinens skriverdriver, og klikke deretter på menyen
[Skriveregenskaper] i skriverdriveren.
3 Klikk på tasten [Grunnleggende] i fanen [Generelt].
4 Velg standardinnstillinger og klikk på [OK]-tasten.
Avbryt utskrift fra en datamaskin
Gå frem på følgende måte for å bruke skriverdriveren til å avbryte en utskriftsjobb før utskriften starter:
MERK
Når du avbryter utskriften fra denne maskinen, se følgende:
Avbryte jobber (side 5-17)
1 Dobbeltklikk skriverikonet (
vise skriverens dialogboks.
) på startlinjen nede til høyre på Windows-skrivebordet for å
2 Klikk på filen som du ønsker å avbryte utskriften av og velg [Avbryt] fra "Dokument"menyen.
4-6
Utskrift fra PC > Utskrift med AirPrint
Utskrift med AirPrint
AirPrint er en utskriftsfunksjon som er inkludert som standard i iOS 4.2 og senere produkter, og Mac OS X 10.7 og
senere produkter.
Denne funksjonen gjør at du kan koble til og skrive ut på en AirPrint-kompatibel enhet uten å installere en skriverdriver.
For å la maskinen bli funnet ved utskrift av AirPrint, kan du stille inn maskinens stedsinformasjon i Embedded Web
Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
Skrive ut med Google Cloud Print
Google Cloud Print er en service fra Google hvor du ikke trenger en driver til skriveren. Med denne tjenesten kan en
bruker med Google-konto skrive ut fra en maskin som er koblet til internett.
Maskinen kan konfigureres i Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
MERK
Du må ha en Google-konto for å bruke Google Cloud Print. Skaff deg en Google-konto hvis du ikke har en.
Du må også registrere maskinen på Google Cloud Print-tjenesten på forhånd. Maskinen kan registreres fra en
datamaskin som er knyttet til det samme nettverket.
Utskrift med Mopria
Mopria er en standard for utskrift inkluder i Android 4.4 eller senere produkter. Mopria Print Service må være installert og
aktivert på forhånd.
For detaljer om bruken vises det til en nettside fra Mopria Alliance.
Utskrift med Wi-Fi Direct
WI-Fi Direct er en trådløs LAN-standard som Wi-Fi Alliance har etablert. Dette er en av funksjonene til det trådløse LANet, uten et trådløst LAN-tilgangspunkt eller en trådløs LAN-ruter, kan enheter kommunisere direkte på en peer-to-peerbasis.
Utskriftsprosedyren via Wi-Fi Direct er denne samme som fra normale håndholdte enheter.
Når du bruker et skrivernavn eller Bonjour-navn på portinnstillingene på skriveregenskaper, kan du skrive ut jobben ved
å spesifisere navnet under Wi-Fi Direct-tilkobling.
Når du bruker en IP-adresse for porten, spesifiser IP-adressen til denne maskinen.
4-7
Utskrift fra PC > Status Monitor
Status Monitor
Status Monitor overvåker skriverstatusen og har en pågående rapportfunksjon.
MERK
Når du aktiverer Status Monitor, sjekk statusen nedenfor.
• Printing System Driver er installert.
• Enten [Enhanced WSD] eller [EnhancedWSD(SSL)] er satt [På] i "Nettverk".
Se English Operation Guide.
Få tilgang til Status Monitor
Status Monitor starter også opp når utskrift igangsettes.
Gå ut av Status Monitor
Bruk en av metodene nedenfor for å gå ut av Status Monitor.
•
Gå ut manuelt:
Klikk på innstillingsikonet og velg Avslutt i menyen for å gå ut av Status Monitor.
•
Gå ut automatisk:
Status Monitor avstenges automatisk etter 7 minutter hvis det ikke brukes.
Status Monitor-visning
Statusmonitoren viser som følger.
Hurtigvisningsstatus
Skriverens status vises ved hjelp av ikoner. Detaljert informasjon vises når du klikker på Utvid-knappen.
Innstillingsikon
Utvid-knapp
Varselfane
Fane for tonerstatus
Statusfane for papirkassett
Fane for utskriftsframgang
Detaljert informasjon vises ved å klikke på hver ikonfane.
4-8
Utskrift fra PC > Status Monitor
Fane for utskriftsframgang
Statusen til utskriftsjobbene vises.
Jobbliste
Status-ikon
Velg en jobb i jobblisten og denne kan slettes ved hjelp av menyen vist med et høyreklikk.
Statusfane for papirkassett
Her vises informasjon om papiret i skriveren og om hvor mye papir som er igjen.
Fane for tonerstatus
Hvor mye toner som er igjen vises.
4-9
Utskrift fra PC > Status Monitor
Varselfane
Hvis det oppstår en feil vises det en melding med et 3D-bilde og en melding.
Kontekstmeny for Status Monitor
Menyen under vises når du trykker på innstillingsikonet.
•
Embedded Web Server RX
Hvis skriveren er koblet til et TCP/IP-nettverk og har egen IP-adresse, bruk en nettleser for å få tilgang til Embedded
Web Server RX for å endre eller bekrefte nettverksinnstillingene. Denne menyen vises ikke når du bruker USBkobling.
Embedded Web Server RX User Guide
•
Varsling...
Dette stiller inn displayet av Status Monitor.
Varselinnstillinger for Status Monitor (side 4-11)
•
Avslutt
Går ut av Status Monitor.
4-10
Utskrift fra PC > Status Monitor
Varselinnstillinger for Status Monitor
Status Monitor innstillingene og hendelseslisten vises.
Velg om varselet skal vises når det oppstår en feil i hendeleslisten.
1
Velg Aktiverer hendelsesvarsling.
2
Velg en hendelse som skal brukes med Tekst til talefunksjonen i Tilgjengelige hendelser.
3
Klikk på kolonnen Lydfil/Tekst til tale raden.
Hvis innstillingen er sett til Av, vil ikke Status Monitor starte opp selv når utskrift foretas.
Klikk på knappen Bla gjennom (...) slik at hendelsen varsles med lydfilen.
MERK
Det tilgjengelige filformatet er WAV.
Når du tilpasser teksten som skal leses høyt på skjermen, legg inn teksten i tekstboksen.
4-11
5
Drift på maskinen
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Legge i originaler ............................................................................................................................................... 5-2
Legge originaler på glassplaten ............................................................................................................... 5-2
Legge originaler i dokumentmateren ....................................................................................................... 5-3
Favoritter ............................................................................................................................................................ 5-6
Registrere favoritt .................................................................................................................................... 5-7
Henter Favoritt ......................................................................................................................................... 5-9
Redigere og slette favoritten .................................................................................................................. 5-10
Program ............................................................................................................................................................ 5-11
Installere programmer ............................................................................................................................. 5-11
Bruke programmer ................................................................................................................................. 5-12
Avinstallere programmer ........................................................................................................................ 5-13
Registrere snarveier ......................................................................................................................................... 5-14
Legge til snarveier ................................................................................................................................. 5-14
Redigere og slette snarveier .................................................................................................................. 5-15
Kopiering .......................................................................................................................................................... 5-16
Grunnleggende betjening ...................................................................................................................... 5-16
Avbryte jobber ........................................................................................................................................ 5-17
Sende ............................................................................................................................................................... 5-18
Grunnleggende betjening ...................................................................................................................... 5-19
Angi mål ................................................................................................................................................. 5-20
Kontrollere og redigere mål ................................................................................................................... 5-25
Bekreftelsesskjerm for mål .................................................................................................................... 5-26
Hente ..................................................................................................................................................... 5-27
Send til meg (e-post) ............................................................................................................................. 5-27
Sende til ulike typer mål (sender flere) .................................................................................................. 5-28
Avbryte sendejobber .............................................................................................................................. 5-29
WSD-skann ............................................................................................................................................ 5-30
Skanning med bruk av TWAIN eller WIA ............................................................................................... 5-32
Hvordan bruke faksfunksjonen ........................................................................................................................ 5-34
5-1
Drift på maskinen > Legge i originaler
Legge i originaler
Legge originaler på glassplaten
Du kan plassere bøker eller blader på glassplaten i tillegg til vanlige arkoriginaler.
1 La siden som skal skannes vende
nedover.
2
1
2 Legg originalen helt inntil
indikatorplatene for
originalstørrelse, med bakre
venstre hjørne som referanse.
MERK
For detaljer om originalretning, se følgende:
Originalretning (side 6-12)
Når du plasserer konvolutter eller kartong på platen
1 La siden som skal skannes
vende nedover.
2
1
2 Legg originalen helt inntil
indikatorplatene for
originalstørrelse, med bakre
venstre hjørne som referanse.
MERK
For prosedyren for mating av konvolutter eller kartong, se følgende:
Når du legger konvolutter eller kort i universalskuffen (side 3-11)
FORSIKTIG
Ikke gå fra dokumentmateren åpen da det er fare for personskade.
VIKTIG
• Ikke press dokumentmateren hardt ned når du lukker den. For stort press kan føre til at glassplaten
sprekker.
• Når du legger bøker eller blader på maskinen, gjør det med dokumentmateren i åpen stilling.
5-2
Drift på maskinen > Legge i originaler
Legge originaler i dokumentmateren
Dokumentmateren skanner automatisk hvert ark i originaler med flere sider. Begge sider av 2-sidige originaler blir
skannet.
Originaler som støttes av dokumentmateren
Dokumentmateren kan bruke følgende typer originaler:
Vekt
50 til 120 g/m2
(tosidig: 50 til 120 g/m2)
Størrelser
Maximum Folio (Legal) til Minimum A6-R (Statement-R)
Antall ark
P-4531i MFP/P-4536i MFP: 75 ark eller mindre (50 til 80 g/m2)
P-5536i MFP/P-6036i MFP: 100 ark eller mindre (50 til 80 g/m2)
Originaler som ikke støttes av dokumentmateren
Ikke bruk dokumentmateren for følgende typer originaler. Ellers kan originalene ha satt seg fast eller dokumentmateren
kan bli skitten.
•
Originaler som er heftet sammen med binders eller stifter (Fjern binders eller stifter, og rett ut bretter eller krøller før
du legger originalen inn, Unnlatelse av å gjøre dette kan det føre til papirstopp.)
•
Originaler med teip eller lim
•
Originaler med utskjæringer
•
Krøllet original
•
Originaler som er brettet (Rett ut brettene før du legger originalene inn; Unnlatelse av å gjøre dette kan det føre til
papirstopp.)
•
Karbonpapir
•
Krøllete papir
Hvordan legge inn originaler
VIKTIG
• Før du legger inn originalene, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på utmatingsbrettet. Hvis
tidligere utmatede originaler blir liggende, kan dette føre til at de nye originalene setter seg fast.
• Ikke gjør en innvirkning på dokumentmaterens toppdekselet, slik som å justere originalene på
toppdekselet. Det kan forårsake en feil i dokumentmateren.
1
Juster originalbreddeførerne.
5-3
Drift på maskinen > Legge i originaler
2
Legge inn originalene.
1 Plasser siden som skal skannes (eller den første siden av 2-sidige originaler) slik at den
vender oppover. Skyv originalen inn i dokumentmateren så langt den kommer.
MERK
For detaljer om originalretning, se følgende:
Originalretning (side 6-12)
VIKTIG
Kontroller at originalbreddeførerne ligger helt inntil originalene. Hvis det er
mellomrom mellom førerne og papiret, må originalbreddeførerne justeres.
Eventuelle mellomrom kan føre til papirstopp.
Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt. Overskridelse av
maksimalt nivå kan føre til papirstopp.
Originaler med hull eller perforering, må plasseres slik at hullene eller
perforeringene vil bli skannet sist (ikke først).
5-4
Drift på maskinen > Legge i originaler
2 Åpne den opprinnelige stopperen for å passe størrelsen på det opprinnelige settet.
P-4531i MFP/P-4536i MFP:
A4, Letter, Legal
B5 eller mindre
P-5536i MFP/P-6036i MFP:
A4, Letter, Legal
5-5
Drift på maskinen > Favoritter
Favoritter
Ofte brukte funksjoner kan registreres som favoritter, slik at de lett kan hentes frem.
Følgende funksjoner er forhåndsregistrerte i denne maskinen. Du kan slette disse funksjonene samt registrere nye
funksjoner.
Favorittnavn
ID Card Copy
Beskrivelse
Standardregistrering
Bruk denne når du ønsker å kopiere et førerkort
eller et forsikringskort.
•
Kopieringsfunksjoner
•
Program-modus
•
Kombiner: [2 i 1]
Kopi av ID-kort: [På]
Flere skann: [På]
Originalstørrelse: [A5-R]
Papirvalg: Kassett 1
Zoom: [Auto Zoom]
Bruk denne når du ønsker å redusere
papirforbruket. Sidekombinering og tosidig
kopiering kan angis ved å følge skjermen.
•
Kopieringsfunksjoner
•
Veiviser-modus
•
Kombiner: [2 i 1]
Tosidig: [1-sidig>>2-sidig]
Papirvalg: Kassett 1
Kopier: 1
Bruk denne når du ønsker å sende bildet til enten
en delt mappe på en PC eller en FTPservermappe. Innstillinger slik som destinasjon
og fargevalg kan stilles inn ved å følge skjermen.
•
Sende-funksjoner
•
Veiviser-modus
•
Destinasjon: Ny PC-mappe
Fargevalg: [Full farge]
Tast inn filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Flere skann: [Av]
Skanneoppløsning: [300×300 dpi]
Bruk denne når du ønsker å sende bildet til enten
en delt mappe på en PC registrert i adresseboken
eller en FTP-servermappe. Innstillinger slik som
destinasjon og fargevalg kan stilles inn ved å
følge skjermen.
•
Sende-funksjoner
•
Veiviser-modus
•
Destinasjon: Adressebok
Fargevalg: [Full farge]
Tast inn filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Flere skann: [Av]
Skanneoppløsning: [300×300 dpi]
Bruk denne når du ønsker å sende bildet til en epostadresse. Innstillinger slik som destinasjon og
fargevalg kan stilles inn ved å følge skjermen.
•
Sende-funksjoner
•
Veiviser-modus
•
Destinasjon: Ny e-postadresse
Fargevalg: [Full farge]
Tast inn filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Flere skann: [Av]
Skanneoppløsning: [300×300 dpi]
E-postemne: Standard
E-postmelding: Standard
Når du skanner forsiden og baksiden av kortet, vil
begge sider kombineres og kopieres på ett enkelt
ark.
Paper Saving Copy
Scan to PC (Address
Entry)
Scan to PC (Address
Book)
Scan to E-mail (Address
Entry)
5-6
Drift på maskinen > Favoritter
Favorittnavn
Beskrivelse
Standardregistrering
Scan to E-mail (Address
Book)
Bruk denne når du ønsker å sende bildet til en epostadresse registrert i adresseboken.
Innstillinger slik som destinasjon og fargevalg kan
stilles inn ved å følge skjermen.
•
Sende-funksjoner
•
Veiviser-modus
•
Destinasjon: Adressebok
Fargevalg: [Full farge]
Tast inn filnavn: Standard
Filformat: [PDF]
Flere skann: [Av]
Skanneoppløsning: [300×300 dpi]
E-postemne: Standard
E-postmelding: Standard
MERK
Opp til 20 innstillinger kan registreres som favoritter.
Registrere favoritt
Når du registrerer en favoritt, kan du velge mellom to måter for å hente den frem:
•
Veiviser-modus: Registrerte innstillinger hentes frem i rekkefølge og konfigureres når du kontrollerer eller endrer hver
og en av dem.
•
Program-modus: Innstillingene hentes frem med en gang du trykker tasten de er registrert med.
Sending er forklart som et eksempel nedenfor.
Veiviser-modus
1
Vis skjermen.
2
Registrer favoritten.
Velg [Favoritter] på Hjem-skjermen.
1 [Meny] > [Legg til]
2 Velg jobbtypen.
3 Velg [Veiviser].
4 Velg hentefunksjonen > [Neste]
MERK
Når jobbtypen er "Kopi", vil ikke skjermbildet for destinasjonens hentemetode ikke bli
vist.
5 Skriv inn det nye favorittnavnet > [Neste]
Registreringsmetode for tegn (side 8-3)
5-7
Drift på maskinen > Favoritter
6 Kontroller innstillingene og endre eller legg til informasjon etter behov.
Element
Beskrivelse
Navn
Angi navnet som vises på favoritt-skjermen (opptil 32 tegn).
Jobbtype
Den valgte jobben vises.
Nummer*1
Angi favorittnummer.
Hvis du skriver inn 00, vil det minste tallet tilgjengelig automatisk bli
tildelt.
Eier*2
Viser eieren av favoritten.
Tillatelse*2
Konfigurerer tillatelsesinnstillingene for favoritter for å bestemme
hvordan de skal deles med andre brukere.
Mål*3
Velger destinasjonens hentemetode.
Funksjoner
Velger de funksjonene som skal vises i veiviseren.
Funksjonstype
Velger metoden for å hente favoritter.
*1 Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge
inn med administratortillatelser.
*2 Vises når brukeradministrasjon er aktivert.
*3 Vises når jobbtypen er [Send] eller [FAKS].
7 Velg [Lagre].
Favoritten er registrert.
8 "Ønsker du å legge til en ny funksjon til hovedskjermen?" vises. For å vise en registrert
favoritt på Hjem-skjermen, velg [Ja] og angi posisjonen der du ønsker å vise ikonet for
registrerte favoritt og velg [Lagre].
Program-modus
Når favoritter registreres i programmodus, konfigurer funksjonen for kopiering, funksjonen for sending, funksjonen for
faks (Kun på produkter med faksfunksjon installert), destinasjon eller andre innstillinger som skal registreres.
1
Vis skjermbildet.
1 Velg [Send] på Hjem-skjermen.
2 Velg de sendefunksjonene og destinasjonene du vil registrere i programmet.
3 Velg [Favoritter].
2
Registrer favoritten.
1 [Meny] > [Legg til]
2 Velg jobbtypen.
3 Velg [Program].
4 Skriv inn det nye favorittnavnet > [Neste]
Registreringsmetode for tegn (side 8-3)
5-8
Drift på maskinen > Favoritter
5 Kontroller innstillingene og endre eller legg til informasjon etter behov.
Element
Beskrivelse
Navn
Angi navnet som vises på favoritt-skjermen (opptil 32 tegn).
Jobbtype
Den valgte jobben vises.
Nummer*1
Angi favorittnummer.
Hvis du skriver inn 00, vil det minste tallet tilgjengelig automatisk bli
tildelt.
Eier*2
Viser eieren av favoritten.
Tillatelse*2
Konfigurerer tillatelsesinnstillingene for favoritter for å bestemme
hvordan de skal deles med andre brukere.
Funksjonstype
Velger metoden for å hente favoritter.
*1 Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge
inn med administratortillatelser.
*2 Vises når brukeradministrasjon er aktivert.
6 Velg [Lagre].
Favoritten er registrert.
7 Skjermbildet "vil du legge til en ny funksjon til startskjermen?" vises. For å vise en registrert
favoritt på startskjermen, velg [Ja] og angi plasseringen der du vil at ikonet til den
registrerte favoritten skal vises, og velg [Lagre].
Henter Favoritt
Bruk prosedyren nedenfor å hente en registrert favoritt.
1
Vis skjermen.
1 Velg [Favoritter] på startskjermen, eller tasten til den registrerte favoritten.
Ved å trykke på tasten for den registrerte favoritten, kan du hente favoritten. Hvis du valgte
[Favoritter], fortsett til neste trinn.
2 Trykk på tasten for favoritten du ønsker å hente.
2
Utfør favoritten.
Ved bruk av Veiviser modusen
1 De registrerte skjermbildene vises i rekkefølge. Foreta ønskede innstillinger og velg
[Neste].
Når alle innstillingene er fullført, vises bekreftelsesskjermen.
MERK
For å redigere innstillingene, velg [< Tilbake] og foreta ønskede endringer.
2 Plasser originalene > [Start]-tast
Ved bruk av Program modusen
Plasser originalene > [Start]-tast
5-9
Drift på maskinen > Favoritter
Redigere og slette favoritten
Du kan endre favorittnummer og favorittnavn eller slette favoritt.
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å redigere eller slette en favoritt.
1
Vis skjermen.
2
Rediger favoritten.
Velg [Favoritter] på Hjem-skjermen.
Redigere en favoritt
1 [Meny] > [Rediger]
2 Velg favoritten du vil redigere.
3
Endre favorittnummer, favorittnavn, tillatelse.
Registrere favoritt (side 5-7)
4 [Lagre] > [Ja]
For å slette
1 [Meny] > [Slett]
2 Velg favoritten du vil slette.
3 Velg [Ja].
5-10
Drift på maskinen > Program
Program
Maskinens funksjonalitet kan utvides ved å installere programmer.
Programmer som hjelper deg med å utføre daglig bruk mer effektivt, som en skannefunksjon og en
autentifiseringsfunksjon er tilgjengelig.
For detaljer, konsulter salgsrepresentanten eller forhandleren.
Installere programmer
For å bruke applikasjoner, først installere programmet på maskinen og deretter aktivere programmet.
MERK
Maksimalt 16 programmer og 5 lisenser kan installeres på maskinen. For å legge til ulike programmer, avinstallere et
program som har blitt installert.
Avinstallere programmer (side 5-13)
Prosedyren er som følger.
1
Vis skjermen.
[System Menu/Counter] > [Program] > [Program]
MERK
Dersom autentiseringsskjermen vises, angir du brukernavn og passord og trykker på
[Pålogging]. For å gjøre dette må du logge på med administratortillatelser. Fabrikkinnstilt
brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
2
P-4531i MFP
P-4536i MFP
P-5536i MFP
P-6036i MFP
Brukernavn:
4500
5500
6000
Passord:
4500
5500
6000
Installere programmet.
1 Velg [
].
2 Sett inn det flyttbare minnet som inneholder programmet som skal installeres i USB-porten.
MERK
Når meldingen "Flyttbar minne ble gjenkjent. Viser filer. Er du sikker?" vises, velg [Nei].
3 Velg programmet som skal installeres, og trykk på > [Installer]
Du kan se detaljert informasjon om det valgte programmet ved å trykke på [
5-11
].
Drift på maskinen > Program
4 Velg [Ja].
Installasjon av programmet begynner. Avhengig av programmet som blir installert, kan installasjonen
ta litt tid.
Når installeringen er ferdig, vises den opprinnelige skjermen.
MERK
• For å installere et annet program, må du gjenta trinn 2-3 og 2-4.
• For å fjerne det flyttbare minnet, velger du [Fjern minne] og venter til meldingen
"Flyttbart minne kan trygt fjernes." vises. Deretter fjernes det flyttbare minnet.
3
Aktivere programmet.
1 Velg det foretrukne programmet > [Meny] > [Aktiver]
Du kan se detaljert informasjon om det valgte programmet ved å trykke på [
].
2 [Offisiell] > Fyll inn lisensnøkkelen > [OK]
For noen programmer er det ikke nødvendig å angi en lisensnøkkel. Hvis lisensnøkkel-skjermen ikke
vises, gå til trinn 3-3. For å bruke programmet som en prøveordning, trykk [Prøve] uten å angi
lisensnøkkelen.
3 Velg [Ja].
VIKTIG
Hvis du endrer dato/tid ved bruk av et program, vil du ikke lenger kunne bruke
programmet.
Bruke programmer
Ikoner med aktiverte program vises i Hjem-skjermen. Velg program-ikonet på startskjermen.
Programmet starter opp.
5-12
Drift på maskinen > Program
Avinstallere programmer
Prosedyren er som følger.
1
Vis skjermen.
[System Menu/Counter]-tast > [Program] > [Program]
MERK
Dersom autentiseringsskjermen vises, angir du brukernavn og passord og trykker på
[Pålogging]. For å gjøre dette må du logge på med administratortillatelser. Fabrikkinnstilt
brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
2
P-4531i MFP
P-4536i MFP
P-5536i MFP
P-6036i MFP
Brukernavn:
4500
5500
6000
Passord:
4500
5500
6000
Deaktivere programmet.
1 Velg programmet du vil deaktivere, og trykk [Meny] > [Deaktiver]
Du kan se detaljert informasjon om det valgte programmet ved å trykke på [
].
2 Velg [Ja].
3
Avinstallere programmet.
1 Velg programmet du vil avinstallere, og trykk > [
]
Du kan se detaljert informasjon om det valgte programmet ved å trykke på [
2 Velg [Ja].
5-13
].
Drift på maskinen > Registrere snarveier
Registrere snarveier
Du kan registrere snarveier for enkel tilgang til de mest brukte funksjonene. Innstillingene for den valgte funksjonen kan
også registreres. Funksjonsnavnet som er knyttet til den registrerte snarveien kan endres etter behov. Du kan registrere
inntil to snarveier for å kopiere funksjoner, sende funksjoner, faksfunksjoner og funksjoner som er satt for
dokumentboks.
Legge til snarveier
Snarveiregistrering utføres i "funksjoner"-skjermbildet for hver funksjon. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å registrere
en snarvei.
1
Vise skjermen.
På skjermbildene Kopi, Send, Dokumentboks eller FAKS, velg som følger:
[Funksjoner] > [L.til/red snarvei]
2
Registrere snarveiene.
1 Velg [Legg til].
2 Velg tasten hvor du skal registrere snarveien.
Følgende typer snarveier er tilgjengelige:
Privat snarvei 1, 2
Private snarveier kan kun brukes av pålogget bruker. De kan kun
angis ved bruk av administrasjon av brukerpålogging.
Delt snarvei 1, 2
Delte snarveier kan brukes av alle maskinbrukere. Ved bruk av
administrasjon av brukerpålogging, kan delte snarveier kun angis av
brukere som har logget på som administratorer.
MERK
Hvis du velger et allerede registrert snarveinummer, kan den nåværende registrerte
snarveien byttes ut med en ny. Noen snarveier er forhåndsregistrert på fabrikken
(eksempel: “Kopier ID-kort” fra kopifunksjonen).
3 Velg skjermbildet for funksjon som skal vises med snarveien.
4 Angi navnet på snarveien > [Neste]
Du kan angi opptil 24 tegn.
Registreringsmetode for tegn (side 8-3)
5 Velg [Lagre].
Snarveien er registrert.
5-14
Drift på maskinen > Registrere snarveier
Redigere og slette snarveier
Følg trinnene nedenfor for å endre snarveiens navn og nummer, eller for å slette snarveien.
1
I "Funksjoner"-skjermbildet for hver funksjon, velger du [L.til/
red snarvei] nederst på skjermen.
2
Rediger snarveien.
Redigere en snarvei
1 Velg [Rediger].
2 Velg type og nummer for snarveien som skal redigeres.
3 Trykk på [Nummer] eller [Navn].
4 Endre innstillinger > [OK]
5 [Lagre] > [Ja]
For å slette
1 Trykk på [Slett].
2 Velg snarveien du vil slette.
3 Velg [Ja].
5-15
Drift på maskinen > Kopiering
Kopiering
Grunnleggende betjening
Følg trinnene nedenfor når du skal utføre vanlig kopiering.
1
Velg [Copy] på hjemskjermen.
2
Legge inn originalene.
Legge inn originalene.
Legge i originaler (side 5-2)
3
Velg funksjonene.
For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg funksjonstasten. Ved å velge
[Funksjoner], får du en liste med andre funksjoner.
Kopier (side 6-2)
4
Angi antall kopier med talltastene.
5
Trykk på [Start]-tasten.
Du kan angi opptil 999 kopier.
Kopieringen starter.
MERK
Denne funksjonen brukes for å reservere den neste jobben mens maskinen skriver ut. Når
du bruker denne funksjonen, skannes originalen mens maskinen skriver ut. Når den
gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives den reserverte kopieringsjobben ut. Hvis
"Reserver neste prioritet" er satt til [Av], vil [Reserver neste] vises. Velg [Reserver neste]
og konfigurer de nødvendige innstillingene for kopieringsjobben.
Se English Operation Guide.
Kopierer...
Job No.:0005
10:10
Job Name:doc00000320131010101010
Skannede sider
Eksemplarer
Avbryt
5-16
Reserver
neste
Drift på maskinen > Kopiering
Avbryte jobber
Du kan også avbryte jobber ved å velge [Stop]-tasten.
1
Trykk på [Stop]-tasten når kopiskjermen vises.
2
Avbryte en jobb.
Når en jobb skannes
Kopieringsjobben avbrytes.
Når en jobb skrives ut eller står i standby
Avbryter jobb vises. Den aktuelle utskriftsjobben avbrytes midlertidig.
Velg jobben du ønsker å slette > [Slett] > [Ja]
MERK
Hvis "Reserver neste prioritet" er satt til [Av], vises kopieringsskjermen på berøringspanelet. I så fall hvis valg av tastene
[Stop] eller [Avbryt] avbryte den pågående utskriftsjobben.
Se English Operation Guide.
5-17
Drift på maskinen > Sende
Sende
Denne maskinen kan sende et skannet bilde som et vedlegg til en e-postmelding eller til en PC som er tilknyttet
nettverket. Dette forutsetter at du registrerer avsender- og måladressen (mottakeradressen) på nettverket.
Et nettverksmiljø som gjør at maskinen kan kobles til en e-postserver er nødvendig for å sende e-post. Det anbefales at
et lokalnettverk (LAN - Local Area Network) brukes til å hjelpe med overføringshastighet og sikkerhetsproblemer.
Følg trinnene nedenfor når du skal utføre grunnleggende sending. Følgende fire alternativer er tilgjengelige:
•
Send som e-post (oppføring av e-postadresse): Sender et skannet originalbilde som et e-postvedlegg. (Se side 5-20
og side 5-22.)
•
Send til mappe (SMB): Lagrer et skannet originalbilde i en delt mappe på en hvilken som helst PC. (Se side 5-19.)
•
Send til mappe (FTP): Lagrer et skannet originalbilde i en mappe på en FTP-server. (Se side 5-19.)
•
Bildedataskanning med TWAIN/WIA: Skann dokumentet med et TWAIN eller WIA-kompatibelt program. (Se side 532.)
MERK
• Ulike sendealternativer kan angis i kombinasjon.
Sende til ulike typer mål (sender flere) (side 5-28)
• Faksfunksjonen kan brukes på produkter som er utstyrt med faksfunksjon.
Operatørhåndbok for faks
5-18
Drift på maskinen > Sende
Grunnleggende betjening
1
Velg [Send] på hjemskjermen.
2
Legg på originaler.
Legge inn originalene.
Legge i originaler (side 5-2)
3
Angi destinasjonen.
Velg målmappen bildet skal sendes til.
Angi mål (side 5-20)
Velge en destinasjon fra den eksterne adresseboken
For detaljer om den eksterne adresseboken, se følgende:
Embedded Web Server RX User Guide
Velge en destinasjon fra faksen
For mer informasjon om bruk av FAKS, se følgende:
Operatørhåndbok for faks
4
Velg funksjonene.
Velg [Funksjoner] for å vise andre funksjoner.
Send (side 6-4)
5
Trykk på [Start]-tasten.
Sending starter.
5-19
Drift på maskinen > Sende
Angi mål
Velg destinasjonen med en av følgende metoder:
Velge fra adresseboken (side 5-20)
Velge fra den eksterne adresseboken
For detaljer om den eksterne adresseboken, se følgende:
Embedded Web Server RX User Guide
Velge fra etttrykkstast (side 5-22)
Angi en e-postadresse (side 5-22)
Spesifisere en ny PC-mappe (side 5-23)
Velge fra faksen
Operatørhåndbok for faks
MERK
• Du kan stille inn maskinen slik at adresseboken vises når du velger [Send]-tasten.
Se English Operation Guide.
• Hvis du bruker produktene utstyrt med faksfunksjonen kan du spesifisere faksdestinasjonen. Tast inn den andre
parten ved hjelp av det numeriske tastaturet.
Velge fra adresseboken
Velg et mål som er registrert i adresseboken.
For mer informasjon om hvordan du registrerer bestemmelsessteder i adresseboken, se følgende:
English Operation Guide
1
I standardskjermbildet for sending velger du [Adressebok].
MERK
For detaljer om den eksterne adresseboken, se følgende:
Embedded Web Server RX User Guide
2
Velg destinasjonene.
Velg avmerkingsboksen for å velge den ønskede destinasjonen fra listen. De valgte målene
angis av et hakemerke i avmerkingsboksen.
Du kan også velge [Meny] for å foreta et mer detaljert søk.
MERK
For å velge bort, trykk på avmerkingsboksen, og fjern hakemerket.
5-20
Drift på maskinen > Sende
Målsøk
Du kan søke etter målene som er registrert i adresseboken.
1
10:10
Adressebok (alle)
001
ABCD
123456
002
EFGH
efg@efg.com
003
IJKL
12345.com
004
MNOP
11111.com
3
1/2
2
Taster som brukes
Avbryt
Søketype
< Tilbake
OK
Emner det søkes etter
Avansert søk etter mål
Avansert søk etter type registrert mål (E-post,
Mappe (SMB / FTP), Faks eller gruppe).
Innskrenke
Avansert søk etter mål
Avansert søk etter type registrert mål (E-post,
Mappe (SMB / FTP), Faks eller gruppe).
Søk (navn)
Søk etter navn
Søk etter registrert navn.
Søk (nummer)
Søk etter antall
Søk etter registrert adressenummer.
Sorter(Nr.)
Endring av
visningsrekkefølge
Sorterer listen etter destinasjonsnavn.
1
2
Meny
Sorter (nr.)
Søk etter navn
3
Sorterer listen etter destinasjonens
adressenummer.
Søk etter registrert navn.
MERK
Du kan angi en destinasjon ved adressenummer ved å velge tasten [Quick No. Search].
3
Aksepter destinasjonen > [OK]
Mål kan endres senere.
Kontrollere og redigere mål (side 5-25)
.
MERK
Du kan angi standard "Sorter" innstillinger.
Se English Operation Guide.
5-21
Drift på maskinen > Sende
Velge fra etttrykkstast
Velg målet ved hjelp av ettrykkstastene.
MERK
Denne prosedyren forutsetter at ettrykkstastene allerede er registrert.
For mer informasjon om å legge til ettrykkstaster, se English Operation Guide.
English Operation Guide.
1
I standardskjermbildet for sending, velg [Ettrykkstast].
2
Velg de ettrykks-tastene der destinasjonen er registrert.
Hvis ettrykkstastene for ønsket mål er skjult på berøringspanelet, trykker du [
bla gjennom og vise neste eller forrige ettrykkstast.
] eller [
] for å
MERK
Du kan angi en ettrykkstast med et ettrykksnummer ved å velge tasten [Quick No. Search].
3
Aksepter destinasjonen > [OK]
Mål kan endres senere.
Kontrollere og redigere mål (side 5-25)
Angi en e-postadresse
Skriv inn ønsket e-postadresse.
MERK
For å sende en e-post, må du konfigurere systeminnstillingene som er nødvendige.
Se English Operation Guide.
1
I standardskjermbildet for sending velger du [E-post].
2
Skriv inn e-postadressen > [OK]
Du kan angi opptil 128 tegn.
Registreringsmetode for tegn (side 8-3)
For å angi flere destinasjoner, velger du [Neste mål] og angir neste mål. Opptil 100 epostadresser kan angis.
Du kan registrere e-postadressen i adresseboken ved å velge [Meny] > [Legg til adr.bok]. Du
kan også bytte ut informasjon om et tidligere registrert mål.
Mål kan endres senere.
Kontrollere og redigere mål (side 5-25)
5-22
Drift på maskinen > Sende
Spesifisere en ny PC-mappe
Angi ønsket delt mappe på en datamaskin eller en FTP-server som målet.
MERK
• Se følgende for metoden for å angi en delt mappedestinasjon på en datamaskin:
Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC (side 3-15)
• For detaljer om hvordan du deler en mappe, se følgende:
Opprette en delt mappe, lage et notat for en delt mappe (side 3-17)
• Vær sikker på at SMB-protokollen eller FTP er På.
Se English Operation Guide.
1
I standardskjermbildet for sending, velg [Mappe].
2
Velg mappetypen.
3
Velg mappespesifikasjonsmetode.
Hvis du valgte [FTP], gå til trinn 4.
For å søke etter en mappe for en datamaskin på nettverket, velg [Søk i mappe fra nettverk]
eller [Søk i mappe etter vertsnavn].
Hvis du valgte [Søk i mappe fra nettverk], kan du søke etter en destinasjon på alle
datamaskiner i nettverket.
Hvis du valgte [Søk i mappe etter vertsnavn], kan du gå inn på «Domene/Arbeidsgruppe»,
og «Vertsnavn» for å søke etter destinasjonen på datamaskiner på nettverket.
Opptil 500 adresser kan vises. Velg vertsnavn (PC-navn) som du vil spesifisere på skjermen
som vises, og velg [Neste]. Skjermbildet for brukernavn og passord vises.
Når du angir brukernavn og passord for på destinasjons-PC vises delte mapper. Velg den
mappen du vil spesifisere og velg [Neste]. Adressen til den valgte delte mappen er angitt.
Velg mappen fra listen over søkeresultater.
Hvis du valgte [Skriv inn mappens bane], gå til trinn 4.
4
Skriv inn informasjon om mottaker.
Skriv inn den neste informasjonen. Når du har angitt ett element, velger du [Neste] for å gå
videre til neste element.
Registreringsmetode for tegn (side 8-3)
I tabellen nedenfor listes elementene som skal angis.
For send til mappe (SMB)
Element
Detaljer
Maks. tegn
Vertsnavn
Datamaskinnavn
Opp til 64 tegn
Bane
Delingsnavn
Opp til
128 tegn
For eksempel: skannerdata
Hvis du lagrer i en mappe i den delte mappen:
delingsnavn\mappenavn i delt mappe
5-23
Drift på maskinen > Sende
Element
Brukernavn
Detaljer
Hvis datamaskinen og domenenavn er de samme:
Maks. tegn
Opp til 64 tegn
Brukernavn
For eksempel: james.smith
Hvis datamaskinen og domenenavn er forskjellige:
Domenenavn\Brukernavn
For eksempel: abcdnet\james.smith
Passord
Windows-passord
Opp til 64 tegn
(Skiller mellom små og store bokstaver.)
For send til mappe (FTP)
Element
Data som skal skrives
Maks. tegn
Vertsnavn
Vertsnavn eller IP-adresse for FTP-server.
Opp til 64 tegn
Bane*1
Sti til mottaksmappen
For eksempel: User\ScanData
Opp til
128 tegn
Ellers blir dataene lagret i hjemmekatalogen.
Brukernavn
Brukernavn for pålogging på FTP-server
Opp til 64 tegn
Passord
Passord for pålogging på FTP-server
Opp til 64 tegn
(Skiller mellom små og store bokstaver.)
*1 Når FTP-serveren er basert på Linux/UNIX, er stien inkludert undermappen kombinert med
skråstrek "/" ikke med back-slash.
5
Sjekk status.
1 Kontroller informasjonen.
Endre forsinkelsen som ønsket.
2 Kontroller tilkoblingen.
[Meny] > [Test]
"Tilkoblet". vises når tilkoblingen til målet er korrekt etablert. Hvis "Kan ikke koble til" vises, gå
igjennom oppføringen.
For å angi flere destinasjoner, velger du [Neste mål] og angir neste mål.
Du kan registrere informasjon i adresseboken ved å velge [Legg til i adr.bok].
6
Velg [OK].
Mål kan endres senere.
Kontrollere og redigere mål (side 5-25)
5-24
Drift på maskinen > Sende
Kontrollere og redigere mål
Kontroller og rediger et valgt mål.
1
Vise skjermen.
1 Angi destinasjonen.
Angi mål (side 5-20)
2 Velg [Kontroller].
2
Kontroller og rediger målet.
For å legge til en ny destinasjon velger du [
].
Hvis du vil vise detaljer for destinasjonene, velg [
redigeres hvis de er angitt.
For å slette den valgte destinasjonen, velg [
]. Nye e-postadresser og PC-mapper kan
].
MERK
• Når du velger [På] for Inntastingsskjekk for nytt mål, vises bekreftelsesskjermbildet. Angi
samme vertsnavn og banen igjen, og velg [OK].
Se English Operation Guide.
• Når du velger [På] for destinasjonskontroll før sending, vises bekreftelsesskjermbildet
etter at du har trykket på [Start].
Se English Operation Guide.
Bekreftelsesskjerm for mål (side 5-26)
5-25
Drift på maskinen > Sende
Bekreftelsesskjerm for mål
Når du velger [På] for destinasjonskontroll før sending, vises bekreftelsesskjermbildet etter at du har trykket på [Start].
Se English Operation Guide.
Følg trinnene nedenfor å bekrefte målene.
Kontroller målene og trykk [Kontroller].
Destinasjonskontroll
10:10
A OFFICE
1234567890
B OFFICE
2345678901
C OFFICE
3456789012
D OFFICE
4567890123
1/2
Avbryt
Lukk
1 Velg [
] eller [
Ved å velge [
Kontroller
] for å bekrefte alle mål.
] vises detaljert informasjon om den valgte destinasjonen.
For å slette destinasjonen velger du den destinasjonen du vil slette > [
] > [Ja]
For å legge til destinasjonen, velg [Avbryt] og returner til destinasjonsskjermen.
2 Velg [Kontroller].
MERK
Sørg for å bekrefte alle mål ved å vise dem på berøringspanelet. Du kan ikke velge
[Kontroller] med mindre du har bekreftet alle mål.
5-26
Drift på maskinen > Sende
Hente
Hente er en funksjon som lar deg sende den siste angitte destinasjonen igjen. Når du vil sende bildet til samme
destinasjon, velges [Tilbakekall], og du kan ringe destinasjonen du sendte på mållisten.
1 Velg [Tilbakekall].
Destinasjonen du sendte vises på mållisten.
MERK
Når siste sending inkluderte faks, datamaskiner og e-postmottakere, vises disse også.
Hvis det er nødvendig, legg til eller slett målet.
2 Trykk på [Start]-tasten.
Sending starter.
MERK
• Når [På] velges i "Mål. Sjekk før sending" en skjerm som bekrefter mål vises når du
trykker på [Start]-tasten.
Bekreftelsesskjerm for mål (side 5-26)
• Hent-informasjonen blir avbrutt ved følgende forhold.
- Når du slår av strømmen
- Når du sender neste bilde (ny henting som er registrert)
- Når du logger ut
Send til meg (e-post)
Når brukerpålogging er aktivert, sendes dokumentet til e-postadressen til den påloggede brukeren.
1
Velg [Send til meg (E-post)] på startskjermen.
MERK
• For å bruke denne funksjonen, må funksjonens ikon vises på startskjermen.
Redigere hjemskjermbildet (side 2-14)
• En e-postadresse må angis under brukerpålogging for brukeren som logger seg på.
Se English Operation Guide.
5-27
Drift på maskinen > Sende
Sende til ulike typer mål (sender flere)
Du kan spesifisere destinasjoner som kombinerer e-postadresser, mapper (SMB eller FTP) og faksnummere
(faksfunksjonen kan kun brukes på produkter utstyrt med faksmulighet). Dette er referert til som flersending. Dette er
nyttig for å sende til ulike typer mål (e-postadresser, mapper, osv.) i en enkelt operasjon.
Antall kringkastingselementer
E-post: Opp til 100
Mapper (SMP, FTP): Til sammen 5 SMB og FTP
Faks: Opp til 100
Fremgangsmåtene er de samme som ved angivelse av mål for de respektive typene. Fortsett med å angi e-postadresse
eller mappebane slik at de vises i mållisten. Trykk på [Start]-tasten for å starte overføringen til alle målene samtidig.
MERK
Hvis målene inkluderer en faks, er bildene som sendes til alle målene i sort/hvitt.
5-28
Drift på maskinen > Sende
Avbryte sendejobber
Du kan også avbryte jobber ved å velge [Stop]-tasten.
1
Trykk på [Stop]-tasten når sendeskjermen vises.
2
Avbryte en jobb.
Når en jobb skannes
Avbryter jobb vises.
Når det er en jobb som sender eller på standby
Avbryter jobb vises.
Velg jobben du ønsker å slette > [Slett] > [Ja]
MERK
Hvis du velger [Stop] vil det ikke midlertidig stoppe en jobb som du allerede har begynt å
sende.
5-29
Drift på maskinen > Sende
WSD-skann
WSD-skann lagrer bilder av originaler som er skannet på denne maskinen som filer på en WSD-kompatibel datamaskin.
MERK
• For å bruke WSD-skann, bekreft at datamaskinen brukes for WSD-skanning og maskinen er tilkoblet et nettverk, og
WSD-skann er satt til [På] i nettverksinnstillingene.
Se English Operation Guide.
• For informasjon om hvordan du bruker datamaskinen, kan du se datamaskinens hjelp eller brukerhåndboken for din
programvare.
Installerer driveren til skriveren
Installerer driverprogramvaren (for Windows 8, Windows 8.1 og Microsoft Windows Server 2012)
1
Klikk på [Søk] i charms, [Kontrollpanel], og deretter [Vis
enheter og skrivere].
2
Installere driveren.
Klikk på [Legg til en enhet]. Velg maskinens ikon og klikk deretter på [Neste].
Når maskinens ikon vises i "Skrivere" på [Enheter og skrivere]-skjermen, er installasjonen
fullført.
Installerer driverprogramvaren (for Windows 7)
1
Vis [Nettverk] i startmenyen.
Klikk på [Start]-knappen på Windows, og klikk deretter på [Nettverk].
MERK
Når [Nettverk] ikke vises på Start-menyen, utfør følgende prosedyre.
1 Høyreklikk på [Start] og klikk på [Egenskap] i menyen som vises.
2 Velg [[Start]-menyen]-fanen i "Egenskaper for oppgavelinje og [Start]-meny", og
klikk [Tilpass].
3 Når "Tilpass [Start]-menyen" vises, velg "Nettverk"-boksen og klikk på [OK].
2
Installere driveren.
Høyreklikk på maskinens ikon og klikk deretter på [Installer].
MERK
Dersom "Brukerkontokontroll"-vinduet vises, klikker du på [Fortsett].
Dersom "Ny maskinvare funnet"-vinduet vises, klikker du på [Avbryt].
Under installasjonen, dobbeltklikker du på ikonet som vises på oppgavelinjen for å vise
"Installasjon av driverprogramvare". Når "Enhetene er klare for bruk" vises på
[Installasjon av driverprogramvare]-skjermen, er installasjonen fullført.
5-30
Drift på maskinen > Sende
Installerer driverprogramvaren (for Windows 10)
1
Høyreklikk på [Start]-knappen i Windows og velg
[kontrollpanel] og [se enheter og skrivere].
2
Installere driveren.
Klikk på [Legg til en enhet]. Velg maskinens ikon og klikk deretter på [Neste].
Når maskinens ikon vises i "Skrivere" på [Enheter og skrivere]-skjermen, er installasjonen
fullført.
WSD Skanning
1
Velg [Send] på startskjermen.
2
Legg på originaler.
Legge i originaler (side 5-2)
3
Vis skjermbildet.
4
Skann originalene.
Trykk [WSD skan].
Prosedyre ved hjelp av denne maskinen
1 [Fra operatørpanel] > [Neste]
2 Velg datamaskinen som mål, og trykk [OK]
Trykk [Last på nytt] for å laste listen med datamaskiner.
Du kan se informasjon om den valgte datamaskinen ved å trykke på [
].
3 Angi type original, filformat osv. etter ønske.
4 Trykk på [Start]-tasten.
Sende begynner og programvaren som er installert på datamaskinen er aktivert.
Prosedyre fra datamaskinen
1 [Fra datamaskin] > [Neste]
2 Bruk programvare som er installert på datamaskinen for å sende bildene.
5-31
Drift på maskinen > Sende
Skanning med bruk av TWAIN eller WIA
Dette avsnittet forklarer hvordan du skanner en original ved hjelp av TWAIN. WIA-driveren brukes på samme måte.
1
Vis skjermen.
1 Aktivere den TWAIN-kompatible programvaren.
2 Velg maskinen som bruker programmet, og vis dialogboksen.
MERK
For å velge maskinen, se Operation Guide eller Hjelp for hver programvare.
2
Konfigurere skanneinnstillingene.
Velg skanneinnstillinger i dialogboksen som åpnes.
MERK
For innstillingene, se Hjelp i dialogboksen.
3
Legg på originaler.
Legge i originaler (side 5-2)
4
Skann originalene.
Klikk på [Skann]-knappen. Dokumentdata skannes.
5-32
Drift på maskinen > Sende
Skanne med File Management Utility
File Management Utility er et program som sender det ferdig skannede dokumentet til en spesifikk nettverksmappe eller
pc. Du kan lage en arbeidsflyt med FMU for behandling av det skannede dokumentet, og registrere arbeidsflyten på
maskinen som favoritt.
MERK
• For å bruke denne funksjonen, må du installere File Management Utility på din datamaskin og konfigurere
innstillingene for at flerfunksjonsmaksinen kan bli brukt. Skanneforhold og lagringslokasjon. For å installere File
Management Utility, se følgende:
Installere programvare (side 2-31)
• For informasjon om bruk av File Management Utility, se følgende:
File Management Utility User Guide
1
Sørg for at File Management Utility kjører på en datamaskin
(eller server) hvor File Management Utility er installert.
2
Legg inn originalen.
3
Tilbakekall favoritt.
1 Velg [Favoritter] på startskjermen, eller tasten til den registrerte favoritten.
Hvis du velger tasten for favoritten som er registrert med FMU, blir favoritten aktivert. Hvis du valgte
[Favoritter], fortsett til neste trinn.
2 Velg tasten til favoritten du ønsker å bruke.
4
Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn nødvendig
informasjon og trykk [Neste].
5
Når skjermen med innstillinger for skan kommer opp, trykk på
hver gjenstand og konfigurer de nødvendige innstillingene.
Egenskapene som kan velges avgjøres av File Management Utility.
6
Trykk på [Start]-tasten.
Sending starter.
5-33
Drift på maskinen > Hvordan bruke faksfunksjonen
Hvordan bruke faksfunksjonen
På produkter med en faksfunksjon, er det også mulig å bruke faksfunksjonen.
Operatørhåndbok for faks
5-34
6
Bruke ulike funksjoner
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen .................................................................................................... 6-2
Kopier ...................................................................................................................................................... 6-2
Send ........................................................................................................................................................ 6-4
Tilpasset boks (lagre fil, skriv ut dokumenter, sender dokumenter) ......................................................... 6-6
Flyttbart minne (lagre fil, skrive ut dokumenter) ....................................................................................... 6-8
Funksjoner ....................................................................................................................................................... 6-10
Originalstørrelse .................................................................................................................................... 6-10
Papirvalg ................................................................................................................................................. 6-11
Originalretning ....................................................................................................................................... 6-12
Sorter ..................................................................................................................................................... 6-13
Lysstyrke ................................................................................................................................................ 6-13
Originalbilde ........................................................................................................................................... 6-14
EcoPrint ................................................................................................................................................. 6-15
Fargevalg ............................................................................................................................................... 6-15
Zoom ...................................................................................................................................................... 6-16
Tosidig .................................................................................................................................................... 6-17
Flere skann ............................................................................................................................................ 6-19
Stillemodus ............................................................................................................................................ 6-19
Hopp over blank side ............................................................................................................................. 6-20
Tosidig (2-sidig original) ......................................................................................................................... 6-21
Sende størrelse ..................................................................................................................................... 6-22
Filformat ................................................................................................................................................. 6-23
Filatskillelse ........................................................................................................................................... 6-24
Skanne oppløsning, oppløsning ............................................................................................................ 6-24
Slett etter utskrift .................................................................................................................................... 6-25
6-1
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Funksjoner som er tilgjengelige på
maskinen
Kopier
For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg funksjonstasten. Ved å velge [Funksjoner], får du en liste med andre
funksjoner.
Klar til å kopiere.
Kopier
Klar til å kopiere.
Funksjoner
10:10
Kopier
10:10
Sorter
Papirvalg
Zoom
På
Lysstyrke
Kopi av ID-kort
Funksjonstast
A4
100%
Av
Normal 0
1/4
Originalstørrelse
2-sidig
1-sidig>>1-sidig
Funksjoner
Kombiner
Av
A4
Stille
Modus
Retning: Original
Øverste kant øverst
Av
Kopi
av ID-kort
Favoritter
Lukk
L.til/red
snarvei
For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Papirvalg
Velg kassetten eller universalskuffen som inneholder ønsket papirstørrelse.
side 6-11
Zoom
Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.
side 6-16
Lysstyrke
Juster lysstyrken.
side 6-13
Tosidig
Produserer tosidige kopier. Du kan også lage enkeltsidige kopier fra tosidige
originaler.
side 6-17
Kombiner
Kombinerer to eller fire originaler i en trykt side.
Stillemodus
Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.
Funksjoner
Beskrivelse
―
side 6-19
Referanseside
Stillemodus
Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.
side 6-19
Sorter
Skriver ut bestilte sett med kopier.
side 6-13
Kopi av ID-kort
Bruk denne når du ønsker å kopiere et førerkort eller et forsikringskort. Når du
skanner forsiden og baksiden av kortet, vil begge sider kombineres og kopieres på
ett enkelt ark.
Originalstørrelse
Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.
side 6-10
Originalretning
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.
side 6-12
Originaler, ulik størrelse
Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike størrelser.
Originalbilde
Velg original bildetype for best resultat.
side 6-14
EcoPrint
EcoPrint sparer toner ved utskrift.
side 6-15
Skarphet
Justerer skarpheten av bildet.
―
Kontrast
Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.
―
Juster bakgrunnstetthet
Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.
―
Forhindre gjennomslag
Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.
―
6-2
―
―
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Funksjoner
Beskrivelse
Referanseside
Hopp over blank side
Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de
blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er blanke.
side 6-20
Flere skann
Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en
jobb.
side 6-19
Melding om ferdig jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
―
Prioritering
Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp prioritet.
―
6-3
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Send
For å konfigurere innstillingene for funksjoner, trykk på [Funksjoner].
Klar for sending. (Full farge)
Funksjoner
10:10
Klar for sending. (Full farge)
Send
Mål:
Tilbakekall
Kontroller
10:10
Fargevalg
Farge
Stillemodus
Av
Ettrykkstast
Adressebok
1/7
Ekstern
Filformat
1/2
PDF
Originalstørrelse
E-post
Mappe
Faks
Funksjoner
1-sidig
Favoritter
Lukk
L.til/red
snarvei
For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.
Funksjoner
Beskrivelse
Referanseside
Fargevalg
Velg fargemodus innstilling.
side 6-15
Stillemodus
Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.
side 6-19
Filformat
Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.
side 6-23
Originalstørrelse
Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.
side 6-10
Retning: Original
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.
side 6-12
Originaler, ulik størrelse
Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike størrelser.
2-sidig
Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.
side 6-21
Sende størrelse
Velg størrelse på bildet som skal sendes.
side 6-22
Filatskillelse
Oppretter flere filer ved å dele skannet original data side ved side før du sender
filene.
side 6-24
Oppløsning
Velg oppløsning for skanner.
side 6-24
Lysstyrke
Juster lysstyrken.
side 6-13
Originalbilde
Velg original bildetype for best resultat.
side 6-14
Skarphet
Justerer skarpheten av bildet.
―
Kontrast
Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.
―
Juster bakgrunnstetthet
Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.
―
Forhindre gjennomslag
Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.
―
Hopp over blank side
Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de
blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er blanke.
Oppløsning: Faks ut
Velg finheten til bildene ved sending av faks.
Zoom
Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.
side 6-16
Flere skann
Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en
jobb.
side 6-19
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
E-postemne/melding
Legger til emne og melding når du sender et dokument.
Lang original
Bruker en dokumentbehandler for å lese liggende originale dokumenter.
―
side 6-20
Se
Operatørhåndbok for faks.
―
6-4
side 6-24
―
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Funksjoner
Beskrivelse
Referanseside
Melding om ferdig jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
FTP Kryptert TX
Krypterer bilder når du sender via FTP.
―
Utsatt overføring av
faks
Angi et sendetidspunkt.
Se
Operatørhåndbok for faks.
Direkte overføring av
faks
Sender faks direkte uten å lese originale data i minnet.
Se
Operatørhåndbok for faks.
Fakspollingmottak
Automatisk lager en maskin med et lagret dokument, end dokumentet til din
maskin.
Se
Operatørhåndbok for faks.
Faks TX rapport
Skriver ut en rapport når sending av et dokument er vellykket, eller når det oppstår
en feil og overføringen mislykkes.
Se
Operatørhåndbok for faks.
6-5
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Tilpasset boks (lagre fil, skriv ut dokumenter, sender
dokumenter)
For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg funksjonstasten. Ved å velge [Funksjoner], får du en liste med andre
funksjoner.
Klar til å skrive ut fra boks.
Skriv ut
Klar til å skrive ut fra boks.
Funksjoner
10:10
Kopier
10:10
Prioritering
Papirvalg
Sorter
Av
2-sidig
Tast inn filnavn
A4
Av
Funksjonstast
1-sidig>>1-sidig
doc
1/1
Melding om ferdig jobb
Slett etter
utskrift
Av
Av
Stille
Modus
EcoPrint
Av
Av
Avbryt
Funksjoner
Lukk
L.til/red
snarvei
For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.
Lagre fil
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
2-sidig
Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.
side 6-21
Oppløsning
Velg oppløsning for skanner.
side 6-24
Lysstyrke
Juster lysstyrken.
side 6-13
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
Fargevalg
Velg fargemodus innstilling.
side 6-15
Stillemodus
Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.
side 6-19
Funksjoner
―
Beskrivelse
Referanseside
Originalstørrelse
Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.
side 6-10
Originalretning
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.
side 6-12
Originaler, ulik størrelse
Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike størrelser.
―
Lagringsstørrelse
Velg størrelse på bildet som skal lagres.
―
Originalbilde
Velg original bildetype for best resultat.
side 6-14
Skarphet
Justerer skarpheten av bildet.
―
Kontrast
Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.
―
Juster bakgrunnstetthet
Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.
―
Forhindre gjennomslag
Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.
―
Hopp over blank side
Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de
blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er blanke.
side 6-20
Zoom
Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.
side 6-16
Flere skann
Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en
jobb.
side 6-19
Melding om ferdig jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
6-6
―
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Skrive ut dokumenter
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Papirvalg
Velg kassetten eller universalskuffen som inneholder ønsket papirstørrelse.
side 6-11
Sorter
Skriver ut bestilte sett med kopier.
side 6-13
Tosidig
Skriv ut et dokument på begge sider av papiret.
side 6-18
Slett etter utskrift
Slettes automatisk et dokument fra boksen når utskriften er fullført.
side 6-25
Stillemodus
Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.
side 6-19
Funksjoner
Beskrivelse
Referanseside
Prioritering
Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp prioritet.
―
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
―
Melding om ferdig jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
EcoPrint
EcoPrint sparer toner ved utskrift.
side 6-15
Sende dokumenter
Funksjoner
Beskrivelse
Referanseside
Filformat
Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.
side 6-23
Filatskillelse
Oppretter flere filer ved å dele skannet original data side ved side før du sender
filene.
side 6-24
Oppløsning
Velg oppløsning for skanner.
side 6-24
Oppløsning: Faks ut
Velg finheten til bildene ved sending av faks.
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
E-postemne/melding
Legger til emne og melding når du sender et dokument.
Melding om ferdig jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
FTP Kryptert TX
Krypterer bilder når du sender via FTP.
―
Utsatt overføring av
faks
Angi et sendetidspunkt.
Se
Operatørhåndbok for faks.
Faks TX rapport
Skriver ut en rapport når sending av et dokument er vellykket, eller når det oppstår
en feil og overføringen mislykkes.
Se
Operatørhåndbok for faks.
Slett etter overføring
Slettes automatisk et dokument fra boksen når overføringen er fullført.
Se
Operatørhåndbok for faks.
―
6-7
side 6-24
―
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Flyttbart minne (lagre fil, skrive ut dokumenter)
For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg funksjonstasten. Ved å velge [Funksjoner], får du en liste med andre
funksjoner.
Klar for lagring i boks. (Full farge)
Lagre fil
Klar for lagring i boks. (Full farge)
Funksjoner
10:10
10:10
Stillemodus
Filformat
Funksjonstast
PDF
2-sidig
1-sidig
Av
Skanne
oppløsning
300 x 300 ppt
Originalstørrelse
A4
1/4
Retning: Original
Lysstyrke
Filnavn
Øverste kant øverst
Fargevalg
Originaler, ulik størrelse
Normal 0
doc
Farge
Funksjoner
Av
Avbryt
Lukk
L.til/red
snarvei
For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.
Lagre fil
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Filformat
Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.
side 6-23
2-sidig
Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.
side 6-21
Oppløsning
Velg oppløsning for skanner.
side 6-24
Lysstyrke
Juster lysstyrken.
side 6-13
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
Fargevalg
Velg fargemodus innstilling.
Funksjoner
―
side 6-15
Beskrivelse
Referanseside
Stillemodus
Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.
side 6-19
Originalstørrelse
Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.
side 6-10
Originalretning
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.
side 6-12
Originaler, ulik størrelse
Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike størrelser.
―
Lagringsstørrelse
Velg størrelse på bildet som skal lagres.
―
Originalbilde
Velg original bildetype for best resultat.
side 6-14
Skarphet
Justerer skarpheten av bildet.
―
Kontrast
Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.
―
Juster bakgrunnstetthet
Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.
―
Forhindre gjennomslag
Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.
―
Hopp over blank side
Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de
blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er blanke.
side 6-20
Zoom
Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.
side 6-16
Flere skann
Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en
jobb.
side 6-19
Lang original
Bruker en dokumentbehandler for å lese liggende originale dokumenter.
6-8
―
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen
Funksjoner
Beskrivelse
Melding om ferdig jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
Filatskillelse
Oppretter flere filer ved å dele skannet original data side ved side før du sender
filene.
Referanseside
―
side 6-24
Skrive ut dokumenter
Funksjonstast
Beskrivelse
Referanseside
Papirvalg
Velg kassetten eller universalskuffen som inneholder ønsket papirstørrelse.
side 6-11
Sorter
Skriver ut bestilte sett med kopier.
side 6-13
Tosidig
Skriv ut et dokument på begge sider av papiret.
side 6-18
Stillemodus
Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.
side 6-19
Funksjoner
Beskrivelse
Referanseside
EcoPrint
EcoPrint sparer toner ved utskrift.
side 6-15
Melding om ferdig jobb
Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.
―
Tast inn filnavn
Legger til et filnavn.
―
Prioritering
Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp prioritet.
―
Kryptert PDF-passord
Skriv inn forhåndstildelt passord for å skrive ut PDF-data.
―
JPEG/TIFF-utskrift
Velg størrelse ved utskrift av JPEG eller TIFF-filer.
―
XPS Tilpass til siden
Reduserer eller forstørrer bildestørrelsen til å passe til den valgte papirstørrelsen
når du skriver ut XPS-fil.
―
6-9
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Funksjoner
På sider som forklarer en praktisk funksjon, er moduser der den funksjonen kan brukes indikert med ikoner.
Utskrift:
Kopiere
Skrive ut
fra boks
Sende:
Send
Send fra
boks
Lagre:
Skann
til boks
Skann til
USB
Skrive ut
fra USB
Originalstørrelse
Kopiere
Send
Skann
til boks
Skann til
USB
Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.
Trykk [Metrisk], [Tommer], eller [Andre]for å velge originalstørrelsen.
Element
Verdi
Beskrivelse
Tommer
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Velg blant standardstørrelser for tommer.
Metrisk
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Velg blant metriske standardstørrelser.
Annet
16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6,
Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5,
Hagaki (kartong), Oufuku Hagaki (returpostkort), Youkei 4,
Youkei 2, Egendefinert*1
Velg blant spesielle standardstørrelser og
egendefinerte størrelser.
*1 For instruksjoner om hvordan man spesifiserer den egendefinerte originalstørrelsen, se følgende:
English Operation Guide
MERK
Pass på at du alltid angir originalstørrelsen når du bruker originaler i egendefinerte størrelser.
6-10
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Papirvalg
Skrive ut
fra boks
Kopiere
Skrive ut
fra USB
Velg kassetten eller universalskuffen som inneholder ønsket papirstørrelse.
Velg mellom [1] (Kassett 1) til [5] (Kassett 5) for å bruke papir som finnes i denne kassetten.
Hvis [Automatisk] er valgt, velges papiret som samsvarer med størrelsen av originalen automatisk.
MERK
• Angi på forhånd type og størrelsen på papiret som er lagt inn i kassetten
Se English Operation Guide.
• Kassett 2 til 5 vises når papirmateren er installert.
For å velge [Universalskuff], velg [Papirstørrelse] og [Papirtype] og angi papirstørrelse og medietype. Tilgjengelige
papirstørrelser og medietyper er oppgitt i tabellen nedenfor.
Element
Papirstørrelse
Verdi
Beskrivelse
Tommer
Letter, Legal, Statement, Statement (Liggende)*1,
Executive, Oficio II
Velg blant standardstørrelser for tommer.
Metrisk
A4, A5, A5 (Liggende)*1, A6*1, B5, B6*1, Folio,
216 × 340 mm
Velg blant metriske standardstørrelser.
Annet
16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9,
Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL*1,
Konvolutt C5, Hagaki (kartong), Oufuku Hagaki
(returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Egendefinert*2
Velg blant spesielle standardstørrelser og
egendefinerte størrelser.
Egendefinert
Metrisk
Oppgi en størrelse som ikke er inkludert i
standardstørrelsen.*3
X: 70 til 216 mm (i 1 mm trinn)
Y: 148 til 356 mm (i 1 mm trinn)
Når du har valgt [Størrelse], bruk [+] / [-] eller
talltastene for å angi størrelsen på "X" (horisontal)
og "Y" (vertikal).
Tommer
X: 2,76 til 8,50" (i trinn på 0,01")
Y: 5,83 til 14,02" (i trinn på 0,01")
Medietype
Vanlig (60 til 105 g/m2) , Transparent, Grovt, Pergament, Etiketter, Resirkulert, Forh. trykt*4, Bond,
Kartong, Farge, Forhåndshullet*4, Brevhode*4, Konvolutt, Tykt (106 til 220 g/m2), Høy kvalitet,
Egendefinert 1-8*4
*1 Kun for P-5536i MFP/P-6036i MFP, kan papiret legges i kassett 1.
*2 For instruksjoner om hvordan man spesifiserer den egendefinerte papirstørrelsen, se følgende:
English Operation Guide
*3 Inngangsenheter kan endres i systemmenyen. For detaljer, se følgende:
English Operation Guide
*4 For instruksjoner om hvordan du angir egendefinerte originale størrelser 1 til 8, se følgende:
English Operation Guide
For å skrive ut på forhåndstrykt papir, hullet papir eller brevhodepapir, se følgende:
English Operation Guide
MERK
• Du kan enkelt velge størrelse og type papir som skal brukes ofte på forhånd og sette dem som standard.
Se English Operation Guide.
• Hvis det angitte papirformatet ikke er lagt i papirkildekassetten eller universalskuffen, vises en bekreftelse. Last inn
nødvendig papir i universalskuffen og velg [Fortsett] for å begynne å kopiere.
6-11
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Originalretning
Kopiere
Send
Skann
til boks
Skann til
USB
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.
For å bruke funksjonene nedenfor må retningen for originalen angis.
•
2-sidig
•
Kombiner
•
Tosidig (2-sidig original)
Velg originalretning fra [Øverste kant øverst], [Øverste kant til venstre] or [Auto].
Element
Bilde
Øverste kant
øverst
Original
Originalens retning
Original
Originalens retning
Øverste kant til
venstre
Auto*1
*1 Vises kun når det valgfrie OCR Scan Activation Kit er installert.
For kopiering, dette vises ikke hvis det valgfrie tilleggsminnet ikke er installert.
MERK
Standardinnstillingen for orignalens retning kan endres.
Se English Operation Guide.
6-12
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Sorter
Kopiere
Skrive ut
fra boks
Skrive ut
fra USB
Skriver ut bestilte sett med kopier.
(Verdi: [Av] / [På])
Lysstyrke
Kopiere
Send
Skann
til boks
Skann til
USB
Juster lysstyrken.
Juster tettheten ved å velge [-4] (Lysere) til [+4] (Mørkere).
6-13
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Originalbilde
Kopiere
Skann
til boks
Send
Skann til
USB
Velg original bildetype for best resultat.
Kopiering/utskrift
Element
Beskrivelse
Tekst+foto*1
Best for blandet tekst og fotodokumenter.
Foto
Best for bilder tatt med et kamera.
Tekst
Best for dokumenter som hovedsakelig består av tekst.
Grafisk/kart*2
Best til grafiske elementer og kart.
Annet
Optimalisering
Tekst+foto
Foto
Velg å vise tekster og merkinger gjort med en markørpenn. Reproduserer
fargen til markørpennen så langt det lar seg gjøre.
Tekst
Grafisk/kart
Markørpenn
*1 Hvis grå tekst ikke skrives ut skikkelig ved bruk av [Tekst + Foto], kan valg av [Tekst] kanskje forbedre resultatet.
*2 Funksjonen vises under kopiering.
Sende/lagre
Element
Beskrivelse
Tekst+foto
Best for blandet tekst og fotodokumenter.
Foto
Best for bilder tatt med et kamera.
Tekst
Best for dokumenter som hovedsakelig består av tekst.
Lett Tekst / fin tekst
Reproduserer klart svake tegn skrevet med blyant, osv., og tynne linjer på kartoriginaler eller diagrammer.
Tekst (for OCR)*1
Skanning gir et bilde som er egnet for OCR.
*1 Denne funksjonen er kun tilgjengelig når "Fargevalg" er satt til [Sort/Hvit]. For detaljer, se følgende:
Fargevalg (side 6-15)
6-14
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
EcoPrint
Kopiere
Skrive ut
fra boks
Skrive ut
fra USB
EcoPrint sparer toner ved utskrift.
Bruk denne funksjonen for testutskrifter eller andre anledninger når utskrifter i høy kvalitet ikke er nødvendig.
(Verdi: [Av] / [På])
Fargevalg
Kopiere
Skrive ut
fra USB
Send
Skann
til boks
Skann til
USB
Velg fargemodus innstilling.
Element
Beskrivelse
Auto.(Farge/Grå)
Gjenkjenner automatisk om dokumentet er i farger eller svart-hvitt, og skann
fargedokumenter i farger og svart-hvitt-dokumenter i gråtoner.
Auto.(Farge/s-h)
Gjenkjenner automatisk om dokumentet er i farger eller svart-hvitt, og skann
fargedokumenter i farger og svart-hvitt-dokumenter i svart og hvitt.
Farge
Skanner dokumentet i full farge.
Gråskala
Skanner dokumentet i gråtoner. Gir et glatt og detaljert bilde.
Sort / hvit
Skanner dokumentet i svart og hvitt.
6-15
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Zoom
Kopiere
Send
Skann
til boks
Skann til
USB
Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.
Kopiering
Følgende alternativer for zoom er tilgjengelige:
Automatisk
Juster bildet slik at det passer til papirstørrelsen.
A4: 141 %
A5
A6: 70 %
Standardzoom
Forminsker eller forstørrer til forhåndsinnstilte forstørringer.
Modell
Europeiske
modeller
Zoom-nivå (originalkopi)
400 % maks.
90% Folio>>A4
200 %
70 %
141 % A5 >> A4
50 %
100 %
25 % Min.
Modell
Amerikanske
modeller
Zoom-nivå (originalkopi)
400 % maks.
78 % Legal>>Letter
200 %
64 %
Letter>>Statement
129 %
Statement>>Letter
50 %
25 % Min.
100 %
Annet
Reduserer eller forstørrer annet enn standard zoom.
Modell
Europeiske
modeller
Zoom-nivå (originalkopi)
Modell
115 % B5 >> A4
78 % Legal>>Letter
86 % A4 >> B5
64 % Letter>>Statement
Amerikanske
modeller
Zoom-nivå (originalkopi)
141 % A5 >> A4
86 % A4 >> B5
115 % B5 >> A4
70 % A4 >> A5
90% Folio>>A4
129 %
Statement>>Letter
Zoomoppføring
Forminsker eller forstørrer originalbildet manuelt i trinn på 1 % mellom 25 og 400 %. Bruk talltastene, eller velg [+] eller
[-] for å gå inn i en hvilken som helst forstørrelse.
6-16
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Sende/lagre
Element
Beskrivelse
100 %
Produserer i faktisk størrelse.
Automatisk
Reduserer eller forstørrer original til sende-/lagrestørrelse.
MERK
For å redusere eller forstørre bildet, velger du papirstørrelse, sendestørrelse eller lagringsstørrelse.
Papirvalg (side 6-11)
Sende størrelse (side 6-22)
Se English Operation Guide.
Tosidig
Skrive ut
fra boks
Kopiere
Skrive ut
fra USB
Produserer tosidige kopier. Du kan også lage enkeltsidige kopier fra tosidige originaler.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
1-sidig til 2-sidig
Lager 2-sidige kopier av 1-sidige originaler. Hvis antallet originaler
utgjør et oddetall, blir baksiden av den siste kopien tom.
Original
Kopier
A
ghi
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
def
Original
Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:
B
Kopier
A Original venstre/høyre til innbinding venstre/høyre: Bildene på
baksidene blir ikke rotert.
B Original venstre/høyre til innbinding topp: Bildene på andre sider er
rotert 180 grader. Kopier kan festes sammen i øvre kant, slik at de
vender i samme retning når sidene blas gjennom.
2-sidig til 1-sidig
Hver side av en 2-sidig original kopieres på separate ark.
Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:
Original
Kopier
•
Innbinding venstre/høyre: Bildene på baksidene blir ikke rotert.
•
Innbinding øverst: Bildene på andre sider er rotert 180 grader.
6-17
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
2-sidig til 2-sidig
Lager 2-sidige kopier av 2-sidige originaler.
MERK
Original
Papirformatene som støttes i tosidig til tosidig modus er A4, B5, A5,
Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II, 216 × 340 mm, Folio,
ISO B5, og 16K.
Kopier
Kopiering
Skriver ut 1-sidige originaler til 2-sidig, eller 2-sidige originaler til 1-sidig. Velg innbindingsretningen for originale og
ferdige dokumenter.
Element
Verdi
Beskrivelse
1-sidig>>1-sidig
―
Deaktiverer funksjonen.
1-sidig>>2-sidig
―
2-sidig>>1-sidig
―
Kopiere originalen med standardinnstillingen. For
standardinnstillinger, se følgende:
2-sidig>>2-sidig
―
Annet
2-sidig
1-sidig >> 1-sidig,
1-sidig >> 2-sidig,
2-sidig >> 1-sidig,
2-sidig >> 2-sidig
Velg ønsket tosidig utskrift.
Innbinding av original*1
Venstre/høyre, topp
Velg innbindingsretningen for originaler.
Innbinding ved
etterbehandling*2
Venstre/høyre, topp
Velg innbindingsretningen for kopier.
Retning: Original*1, *2
Topp kant på toppen,
Øverste kant til venstre,
Auto*3
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å
skanne riktig retning.
English Operation Guide
*1 Vises når [2-sidig>>1-sidig] eller [2-sidig>>2-sidig] er valgt for «2-sidig».
*2 Vises når [1-sidig>>2-sidig] eller [2-sidig>>2-sidig] er valgt for «2-sidig».
*3 Dette dukker ikke opp hvis valgt OCR Scan Activation Kit er installert, men utvidelsen av minne ikke er installert.
Når du plasserer originalene på glassplaten, fortløpende erstatt hver original og trykk på [Start]-tasten.
Etter skanning av alle originalene, trykk [Skann. ferdig] for å starte kopieringen.
Utskrift
Skriv ut et dokument på begge sider av papiret.
Element
Beskrivelse
Deaktiverer funksjonen.
1-sidig
2-sidig
Skriver ut et tosidig dokument, slik at arkene er riktig justert for binding til venstre eller
høyre.
2-sidig
Skriver ut et tosidig dokument, slik at arkene er riktig justert for binding øverst
6-18
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Flere skann
Kopiere
Send
Skann
til boks
Skann til
USB
Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en jobb.
Originaler vil bli skannet kontinuerlig inntil du velger [Skann. ferdig].
(Verdi: [Av] / [På])
1
1~10
11
21
11~20
21~30
1
1~30
Stillemodus
Kopiere
Skrive ut
fra boks
Skrive ut
fra USB
Send
Skann
til boks
Skann til
USB
Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.
Velg denne modusen når støy er ubehagelig.
Det er mulig å angi bruk av stillemodus for hver funksjon, slik som kopiering og sending.
(Verdi: [Av] / [På])
MERK
• Behandlingshastighet vil være tregere enn vanlig når du er i stillemodus.
• Dette kan ikke bli brukt når [Forby] er satt for “Angi for hver jobb”.
Se English Operation Guide.
6-19
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Hopp over blank side
Kopiere
Send
Skann
til boks
Skann til
USB
Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og skriver bare ut sider
som ikke er blanke.
Blanke sider kan bli satt som sider som inkluderer opptr. linjer og et lite antall tegn.
Maskinen avdekker blanke sider, og sparer dermed unødvendig utskrift uten behov for å måtte kontrollere for blanke
sider i dokumentet.
Element
Alt, inkluderer blanke sider er skannet.
Av
På
Beskrivelse
Tomme sider + opptr. linjer
Tomme sider og sider som inkluderer opptr. linjer blir bestemt til å forbli tomme sider.
Kun tomme sider
Kun tomme sider vil forbli tomme sider.
Tomme sider + noe tekst
Tomme sider og sider som inkluderer en liten mengde tekst blir bestemt til å forbli
tomme sider.
MERK
Originaler med hull eller originaler skrevet ut på et farget underlag kan ikke gjenkjennes som blanke sider.
6-20
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Tosidig (2-sidig original)
Send
Skann
til boks
Skann til
USB
Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.
Element
Verdi
Beskrivelse
1-sidig
―
Deaktiverer funksjonen.
2-sidig
―
Angi ved bruk av en 2-sidig original som vil bli innbundet
til venstre eller høyre.
2-sidig
1-sidig,
2-sidig (innbinding venstre/høyre),
2-sidig (innbinding, topp)
Velg innbindingsretningen for originaler.
Originalens
retning*1
Topp kant på toppen,
Øverste kant til venstre
Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å
skanne riktig retning.
Annet
Auto*2
*1 Vises når [2-sidig (Innbinding venstre/høyre)] eller [2-sidig (binding øverst)] er valgt i "Duplex".
*2 Dette dukker ikke opp hvis valgt OCR Scan Activation Kit er installert, men utvidelsen av minne ikke er installert.
Eksempelbilde
Verdi
2-sidig
Bilde
Innbinding
venstre/høyre
Innbinding
øverst
6-21
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Sende størrelse
Send
Velg størrelse på bildet som skal sendes.
Velg [Samme som originalstør.], [Metrisk], [Tommer], eller [Annet] for å velge sendestørrelse.
Element
Verdi
Beskrivelse
Samme som original
―
Sender automatisk samme størrelse som
originalen.
Metrisk
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Velg blant metriske standardstørrelser.
Tommer
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Velg blant standardstørrelser for tommer.
Annet
16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9,
Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL,
Konvolutt C5, Hagaki (kartong),
Oufukuhagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2
Velg blant spesielle standardstørrelser og
egendefinerte størrelser.
Forholdet mellom Original størrelse, Senderstørrelse, og Zoom
Originalstørrelse (side 6-10), Senderstørrelse, og Zoom (side 6-16) er relatert til hverandre. For detaljer, se tabellen
nedenfor.
Original størrelse og senderstørrelse er
den samme
annerledes
Originalstørrelse (side 6-10)
Angi som nødvendig.
Angi som nødvendig.
Størrelse ut
Velg [Sameme som original].
Velg ønsket størrelse.
Zoom (side 6-16)
Velg [100%] (eller [Auto]).
Velg [Auto].
MERK
Når du angir sendestørrelsen som er forskjellig fra den opprinnelige størrelsen, og velger zoom av [100%], kan du
sende bildet som den faktiske størrelsen (ingen zoom).
6-22
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Filformat
Send fra
boks
Send
Skann til
USB
Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.
Velg filformat fra [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS] og [Høykomp. PDF].
Når tilvalg OCR Scan Activation Kit er installert, kan du også velge [Word], [Excel], eller [PowerPoint].
Når fargemodus i skanning har blitt valgt for gråtoner eller fullfarge, angi bildekvaliteten.
Hvis du valgte [PDF] eller [Høykomp. PDF], du kan angi kryptering eller PDF/A-innstillinger.
Element
Verdi
Beskrivelse
PDF
―
Angi valgt filformat.
Høy komp. PDF
―
TIFF
―
Bildekvaliteten og PDF/A-innstillingene vil være
standardinnstillingene. For standardinnstillinger, se
følgende:
JPEG
―
XPS
―
OpenXPS
―
Word*1
―
Excel*1
―
PowerPoint*1
―
Annet
English Operation Guide
Filformat
PDF, High Comp. PDF, TIFF, JPEG,
XPS, OpenXPS, Word*1, Excel*1,
PowerPoint*1
Velg bildets filformat.
Bildekvalitet*2
Kompresjonsprioritet, standard,
kvalitetsprioritet
Angi kvalitetsnivået for høykomprimert PDF.
Originaldokumentets
kvalitet*3
1 Lav (høy komp.) til 5 Høy (lav
komp.)
Angi bildekvalitet.
PDF/A*4
Av, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a,
PDF/A-2b, PDF/A-2u
Angi PDF/A-1 formattype.
Kryptering*4
―
Du kan bruke PDF-krypteringsfunksjoner.
Se English Operation Guide.
OCR-tekst
Gjennkjenn.*1
Av, På
Sett standard OCR-tekst gjenkjenning
Se English Operation Guide.
OCR
utdataformat*5
Tekst + grafikk,
Velg utdataformat for Work, Excel, and PowerPoint.
Tekst + grafikk med skannet bilde,
Skannet bilde med søkbar tekst
*1
*2
*3
*4
*5
Vises bare når tilvalg skannerutvidelse er installert.
Vises når [Høykomp. PDF] er valgt som "Filformat".
Vises når noe annet enn [Høy komp. PDF] er valgt som "Filformat".
Vises når [PDF] eller [Høy komp. PDF] er valgt som "Filformat".
Vises når [Word], [Excel] or [PowerPoint] er valgt for "Filformat".
MERK
Hvis kryptering er aktivert, kan ikke PDF/A-innstillinger angis.
6-23
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Filatskillelse
Send
Send fra
boks
Skann til
USB
Oppretter flere filer ved å dele skannet original data side ved side før du sender filene.
(Verdi: [Av] / [Hver side])
Velg [Hver Side] for å angi filatskillelse.
MERK
En tresifret serienummer som "abc_001.pdf, abc_002.pdf ..." er festet til enden av filnavnet.
Skanne oppløsning, oppløsning
Send
Send fra
boks
Skann
til boks
Skann til
USB
Velg oppløsning for skanner.
(Verdi: [Bruk Fil-innstillinger]*1 / [600 × 600dpi] / [400 × 400dpi Ultra] / [300 × 300dpi] / [200 × 400dpi Super] /
[200 × 200dpi Tynt] / [200 × 100dpi Normal])
*1 Vist når sendes fra tilpasset boks.
MERK
Jo større tall, jo bedre bildeoppløsning. Bedre oppløsning gir imidlertid større filer og lengre sendetider.
E-postemne/melding
Send
Send fra
boks
Legger til emne og melding når du sender et dokument.
Trykk [Emne] / [Tekst] for å angi e-postemne/melding.
MERK
Emnet kan inneholde opptil 60 tegn, og meldingen kan inneholde opptil 500 tegn.
6-24
Bruke ulike funksjoner > Funksjoner
Slett etter utskrift
Skrive ut
fra boks
Slettes automatisk et dokument fra boksen når utskriften er fullført.
(Verdi: [Av] / [På])
6-25
7
Feilsøking
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Ordinært vedlikehold .......................................................................................................................................... 7-2
Rengjøring ............................................................................................................................................... 7-2
Skifte tonerbeholderen ............................................................................................................................. 7-6
Skifte toneravfallsboks ........................................................................................................................... 7-10
Fylle på stifter (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) .................................................................................. 7-12
Feilsøking ......................................................................................................................................................... 7-13
Løse funksjonsfeil .................................................................................................................................. 7-13
Reagere på meldinger ........................................................................................................................... 7-18
Justering/vedlikehold ............................................................................................................................. 7-27
Fjerne papirstopp ................................................................................................................................... 7-28
Fjerne stiftestopp (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) ............................................................................. 7-37
7-1
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
Ordinært vedlikehold
Rengjøring
Rengjør maskinen regelmessig for å sikre optimal utskriftskvalitet.
FORSIKTIG
Av hensyn til egen sikkerhet må du alltid trekke ut støpslet før du rengjør maskinen.
Glassplate
Tørk av innsiden av dokumentbehandleren og glassplaten med en myk klut fuktet med alkohol eller et mildt
vaskemiddel.
VIKTIG
Bruk aldri fortynningsmiddel eller andre organiske løsemidler.
7-2
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
Slit glass
Rengjør glassoverflaten og leserguiden med en tørr klut når du bruker dokumentbehandleren.
VIKTIG
Ikke bruk vann, såpe eller løsemidler for å rengjøre.
MERK
Skitt på glasset eller leserguiden kan lage sorte striper som vises på utskriften.
Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP
7-3
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
Registreringsrulle
1
2
3
Overføringsrulle
(sort)
VIKTIG
Vær forsiktig så du ikke berører den svarte overføringsrullen og det svarte
overføringsbeltet under rengjøringen da dette kan påvirke utskriftskvaliteten.
7-4
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
4
Ventiler
Bruk en lofri klut til å rengjøre ventilene for støv og skitt.
7-5
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
Skifte tonerbeholderen
Når toner lav, vises "Lite toner. (Bytt når den er tom)." på berøringspanelet. Ha alltid en ny tonerbeholder tilgjengelig for
utskifting.
Når berøringspanelet viser "Tomt for toner.", bytt toneren.
Hvor ofte du bør skifte tonerkassett
Levetiden til tonerkassettene avhenger av hvor mye toner som trengs til utskriftsjobbene dine. I henhold til ISO/IEC
19752 og EcoPrint er slått av, er det mulig å skrive ut følgende antall sider med tonerkassetten (A4/Letter er antatt):
Tonerkassettens levetid
(sider som kan skrives ut)
Modeller
P-4531i MFP/P-4536i MFP
(for europeisk modell)
14500 bilder
P-4531i MFP/P-4536i MFP
(bortsett fra europeisk modell)
12500 bilder
P-5536i MFP
(for modeller i Nord-Amerika og Latin-Amerika)
21000 bilder
P-5536i MFP
(bortsett fra Nord-Amerika og Latin-Amerika modeller)
25000 bilder
P-6036i MFP
25000 bilder
MERK
• Gjennomsnittlig antall sider som kan skrives ut av tonerkasettene som medfølger maskinen er som følger:
P-4531i MFP/P-4536i MFP: 6000 bilder. P-5536i MFP/P-6036i MFP: 10000 bilder.
• For å opprettholde kvaliteten, anbefaler vi å bruke ekte tonerkassetter, som gjennomgår flere kvalitetskontroller.
• Minnekortet i maskinens tonerbeholder lagrer informasjon som er nødvendig å forbedre kundekomforten, for
resirkuleringen av tomme tonerbeholdere, og for planleggingen og utviklingen av nye produkter. Den lagrede
informasjonen inkluderer ikke personlige opplysninger som kan identifisere deg, men brukes kun anonymt til de
ovennevnte formålene.
FORSIKTIG
Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.
7-6
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
Skifte tonerkassetten
1
2
3
MERK
Når du tar ut tonerkassetten fra maskinen, løft opp høyre side først.
7-7
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
4
5
VIKTIG
Ikke berør punktene som er vist nedenfor.
6
7-8
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
7
8
9
MERK
• Hvis frontdekselet ikke lukkes, sjekk at den nye tonerkassetten er riktig installert (i trinn 7).
• Returner den brukte tonerkassetten til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede tonerkassetter vil bli
gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.
7-9
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
Skifte toneravfallsboks
Når toneravfallsboksen er full, skift ut toneravfallsboksen umiddelbart.
FORSIKTIG
Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.
1
2
3
7-10
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
4
5
MERK
Returner den oppbrukte toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede toneravfallsbokser vil
bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.
7-11
Feilsøking > Ordinært vedlikehold
Fylle på stifter
(Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP)
Fyll på med stifter i den ekstra manuelle stiftemaskinen
MERK
Hvis stifteren går tom for stifter, kontakt serviceteknikeren eller forhandleren.
1
2
7-12
Feilsøking > Feilsøking
Feilsøking
Løse funksjonsfeil
Tabellen nedenfor inneholder generelle retningslinjer for å løse problemer.
Hvis det oppstår et problem med maskinen, må du sjekke kontrollpunktene og følge fremgangsmåtene som er angitt på
de neste sidene. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med serviceteknikeren.
MERK
Når du kontakter oss, må du oppgi serienummeret.
For å sjekke serienummer, se følgende:
Skjerm for enhetsinformasjon (side 2-17)
Kontrollere maskinens serienummer (side i)
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
En applikasjon starter ikke.
Er tiden for Automatisk nullstilling av
panelet for kort?
Still inn tiden for Automatisk nullstilling
av panelet på 30 sekunder eller mer.
―
Skjermen fungerer ikke når
hovedbryteren blir slått på.
Sjekk strømkabelen.
Koble begge ender av strømkabelen
skikkelig.
side 2-9
[Start]-tasten produserer
ikke kopier.
Ser du en melding på skjermen?
Les meldingen, og gjør det som er
nødvendig.
side 7-18
Er maskinen i Hvilemodus?
Velg en tast på betjeningspanelet for å
gå ut av Hvilemodus.
side 2-27
Er originalene plassert riktig?
Husk å legge originalene inn på
glassplaten med forsiden vendt ned og
kant i kant med indikatorplatene for
originalstørrelse.
side 5-2
Plasser originalene med den trykte
siden opp i dokumentmateren.
side 5-3
―
Sjekk innstillingene på programvaren.
―
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-2
Har du endret lysstyrken?
Velg riktig tetthetsnivå.
Blanke ark kommer ut av
maskinen.
Utskriftene er helt for lyse.
side 6-13
―
Utskriftene er for mørke, selv
om bakgrunnen for den
skannede originalen er hvit.
Er toneren jevnt fordelt i
tonerbeholderen?
Rist tonerbeholderen fra side til side
flere ganger.
side 7-6
Er EcoPrint modus aktivert?
Deaktivere [EcoPrint]-modus.
―
―
Start [Rens trommel].
side 7-27
―
Kontroller at innstillingen for papirtype er
riktig for papiret som brukes.
―
Har du endret lysstyrken?
Velg riktig tetthetsnivå.
side 6-13
―
7-13
Feilsøking > Feilsøking
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
Det er et moaremønster på
kopiene. (Moaremønster er
når det virker som om
punktene er samlet i
mønstre og ikke er jevnt
fordelt.)
Er originalen et utskrevet fotografi?
Angi det originale bildet til [Foto].
side 6-14
Tekst er ikke skrevet ut klart.
Har du valgt riktig bildekvalitet for
originalen?
Velg riktig bildekvalitet.
side 6-14
Sorte eller fargeflekker vises
på den hvite bakgrunnen når
hvit original blir skannet.
Er originalholderen eller glassplaten
skitten?
Rengjør originalholderen eller glassplaten.
side 7-2
Utskriftene er uklare.
Blir maskinen brukt i fuktige forhold,
eller fuktighet eller temperatur som
endres raskt?
Bruk maskinen i et miljø med passende
fuktighet.
―
―
Start [Rens trommel 1].
side 7-27
Er originalene riktig plassert?
Når du legger originaler inn på
glassplaten, må du legge dem kant i kant
med indikatorplatene for originalstørrelse.
side 5-2
Når originalene plasseres i
dokumentmateren, må
originalbreddeførerne justeres ordentlig
før originalene legges inn.
side 5-3
Bildene er skjeve.
Er papiret lagt i korrekt?
Høyden er 1 000 m eller
høyere, og det finnes ujevne
horisontale hvite striper på
bildet.
Kontroller at papirbreddeførerne er riktig
justert.
―
Velg tasten [System Menu/Counter] >
[Justering/vedlikehold] >
[Serviceinnstilling] >
[Høydejustering], og sett til ett nivå
høyere enn nåværende innstilling.
7-14
side 3-4
side 3-8
―
Feilsøking > Feilsøking
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
Høyden er 1 000 m eller
høyere, og det finnes prikker
på bildet.
―
Velg tasten [System Menu/Counter] >
[Justering/vedlikehold] >
[Serviceinnstilling] >
[Høydejustering], og sett til ett nivå
høyere enn nåværende innstilling.
―
Det oppstår ofte papirstopp.
Er papiret lagt i korrekt?
Legg inn papiret på riktig måte.
side 3-2
Bruker du riktig papirtype? Er papiret i
god stand?
Fjern papiret, snu bunken, og legg den
inn igjen.
side 3-4
Er papiret bøyd, brettet eller krøllet?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-4
Sitter papiret fast, eller ligger det
papirbiter inne i maskinen?
Fjern alt papir som sitter fast.
side 7-28
2 eller flere ark er overloppet
når de tas ut. (multimater)
―
Legg inn papiret på riktig måte.
side 3-2
Utskriftene er krøllete.
Er papiret lagt i korrekt?
Legg inn papiret på riktig måte.
side 3-2
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-2
Utskriftene er krøllete.
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-2
Kan ikke skrive ut.
Er maskinen koblet til stikkontakten?
Sett støpslet inn i en stikkontakt.
―
Er maskinen slått på?
Slå på strømbryteren.
side 2-10
Er USB og nettverkskabelen koblet til?
Koble den riktige USB- og
nettverkskabelen ordentlig til.
side 2-8
Sitter utskriftsjobben på venting?
Fortsett utskriften.
―
Er USB-vert blokkert?
Velg [Avblokker] i innstilling av USBvert.
―
―
Kontroller at USB-minnet er skikkelig
tilkoblet til maskinen.
―
Kan ikke skrive ut med USBminnet.
Ikke gjenkjent USB-minne.
7-15
Feilsøking > Feilsøking
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
Utskriftene har vertikale
linjer.
Er glasset skittent?
Rengjør glasset.
side 7-3
Smuss på øverste kant eller
bak på papiret.
Er innsiden av maskinen skitten?
Rengjør innsiden av maskinen.
side 7-4
En del av bildet er tidvis
utydelig eller har hvite
striper.
―
Start [Rens trommel 1].
side 7-27
Utskrift på baksiden av arket
er synlig på forsiden.
―
Innstill [Forhindre gjennomslag] til
[På].
―
[Flere originaler matet inn
samtidig.] vises ofte selv
om Flere originaler ikke er
matet inn.
Er sensoren møkkete med papirstøv,
etc.?
Åpne dokumentbehandler-dekselet og
rengjør de to sensorene som vist i
figuren under med en tørr klut.
―
Linjer oppstår på opptr. linjer
Er papiret fuktig?
Erstatt papiret med nytt papir.
side 3-2
―
Trykk [System Menu/Counter] -tasten
> [Justering/vedlikehold] >
[Serviceinnst.] > [Overføringsjustering], og still inn til
[Linjetekst prioritet].
―
―
Trykk [System Menu/Counter] -tasten
> [Justering/vedlikehold] >
[Serviceinnst.] > [Varmeenhetsjustering], og still inn til [2].
―
En del av bildet har falt bort
(dårlig tonerfiksering)
7-16
Feilsøking > Feilsøking
Problem
Kan ikke sende via SMB.
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
Er nettverkskabelen koblet til?
Koble den riktige nettverkskabelen
skikkelig til.
side 2-8
Har nettverksinnstillingene for maskinen
blitt konfigurert skikkelig?
Konfigurer TCP/IP-innstillingene
skikkelig.
―
Har innstillingene for mappedeling blitt
konfigurert skikkelig?
Kontroller innstillingene for deling og
tilgangstillatelsene under
mappeegenskaper.
side 3-17
Er SMB-protokollen innstilt på [På]?
Innstill SMB-protokollen på [På].
―
Har [Vertsnavn] blitt lagt inn riktig? *1
Kontroller navnet på datamaskinen som
dataen sendes til.
side 5-23
Har [Banen] blitt lagt inn riktig?
Kontroller delenavnet til den delte
mappen.
side 5-23
Har [Brukernavn] blitt lagt inn riktig? *1
*2
Kontroller domenenavnet og
brukernavnet.
side 5-23
Har samme domenenavn blitt brukt for
[Vertsnavn] og [Brukernavn]?
Slett domenenavnet og backslash ("/") fra
[Brukernavn].
side 5-23
Har [Passord] blitt lagt inn riktig?
Kontroller passordet.
side 5-23
Har unntakene for Windows-brannmur
blitt konfigurert skikkelig?
Konfigurer unntak riktig for Windows
brannmur.
side 3-20
Finnes det forskjellige tidsinnstillinger
for maskinen, domeneserveren og
måldatamaskinen?
Innstill maskinen, domenserveren og
måldatamaskinen med samme tid.
―
Viser skjermen Send feil?
Se Reagere på sendefeil.
side 7-24
Kan ikke sende via e-post.
Er størrelsesgrensen angitt på SMTPserveren registrert på maskinen?
Sjekk grenseverdien angitt på "E-post
størrelsesgrense" av [E-post] innstilling
i Embedded Web Server RX og endre
verdien som er nødvendig.
―
Maskinen slipper ut damp i
området rundt skriverens
utførselsskuff.
Kontroller om romtemperaturen er for
lav, eller om det har blitt brukt fuktig
papir.
Alt avhengig av utskriftsmiljøet og
papiret, kan varmen som utvikles under
utskriften føre til at fuktigheten i papiret
fordamper, og dampen kan se ut som
røyk. Dette er ikke et problem, og du
kan forsette utskriften. Hvis dampen
bekymrer deg, øk romtemperaturen eller
skift papiret med nytt og tørrere papir.
―
*1 Du kan også angi et helt datamaskinnavn som vertsnavn (f.eks. pc001.abcdnet.com).
*2 Du kan også angi brukernavn i følgende format:
Domene_navn/bruker_navn (f.eks. abcdnet/james.smith)
Bruker_navn@domene_navn (f.eks. james.smith@abcdnet)
7-17
Feilsøking > Feilsøking
Reagere på meldinger
Hvis noen av følgende meldinger vises på berøringspanelet, må du følge aktuell fremgangsmåte.
MERK
Når du kontakter oss, må du oppgi serienummeret. For å sjekke serienummer, se følgende:
Skjerm for enhetsinformasjon (side 2-17)
Kontrollere maskinens serienummer (side i)
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
A
Advarsel: Lite minne.
—
Kan ikke starte jobb. Prøv igjen senere.
—
Aktiveringsfeil.
―
Slå hovedbryteren av og på. Kontakt
administratoren hvis feilen vedvarer.
side 2-10
Begrensning for
regnskapskonto
overskredet.
Er utskriftsantallet som tillates av
regnskapskonto, oversteget?
Utskriftsantallet har oversteget det
antallet som tillates av regnskapskonto.
Kan ikke skrive ut mer. Jobben blir
avbrutt. Velg [Slutt].
―
Boks ikke funnet.
―
Den angitte boksen finnes ikke. Jobben
blir avbrutt. Velg [Slutt].
—
Boksgrense overskredet.*1
Vises [Slutt] på skjermen?
Den spesifiserte boksen er full, og det
kan ikke lagres flere dokumenter.
Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt]. Prøv å
utføre jobben på nytt etter utskrift eller
sletting av data fra boksen.
—
Er toppdekselet på dokumentmateren
åpent?
Lukk dekselet til dokumentmateren.
―
Finnes det et deksel som er åpent?
Lukk dekselet indikert på skjermen.
Det har oppstått en feil.
―
Det har oppstått en intern feil. Noter ned
feilkoden som vises på skjermen, og
kontakt serviceteknikeren.
―
Du kan ikke bruke denne
boksen.
—
Du kan ikke bruke den angitte boksen.
Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt].
—
—
Fjern originalene fra dokumentmateren,
legg dem tilbake i den opprinnelige
rekkefølgen, og plasser dem. Velg
[Fortsett] for å gjenoppta utskriften.
Velg [Avbryt] for å avbryte jobben.
—
—
Feil bokspassord ved ekstern utføring
av jobben. Jobben blir avbrutt. Velg
[Slutt].
—
B
D
Dekselet er åpent. Feil
med USB minne.
Jobben blir avbrutt.
E
Erstatt alle originaler og
trykk [Fortsett].
F
Feil bokspassord.
7-18
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
Feil brukernavn eller
passord.*1
—
Feil brukernavn eller passord ved
ekstern utføring av jobben. Jobben blir
avbrutt. Velg [Slutt].
—
Feil konto-ID.*1
—
Feil konto-ID ved ekstern utføring av
jobben. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt].
—
Feil med USB minne.
Er USB minnet skrivebeskyttet?
Det har oppstått en feil i USB minnet.
Jobben stoppet. Velg [Slutt].
―
Mulige feilkoder med beskrivelser er
som følger:
01: Bruk et USB minne uten
skrivebeskyttelse.
―
Det har oppstått en feil i USB minnet.
Jobben stoppet. Velg [Slutt].
―
Mulige feilkoder med beskrivelser er
som følger:
01: Datamengden som kan lagres for
hver gang er overskredet. Slå PÅ/AV
strømbryteren. Hvis feilen fremdeles
oppstår, er ikke USB minnet kompatibelt
med maskinen. Bruk USB minnet som
er formatert av denne maskinen. Hvis
USB minnet ikke kan formateres, er det
ødelagt. Bruk et kompatibelt USB
minne.
Feil oppstod ved magasin
#.
―
Fjern angitt kassett. Velg [Neste>] for å
følge instruksjonene.
―
Feil på utskrift.
—
Advarsel. Lite skriverminne. Jobben ble
satt på venting. Gjenopprett jobben.
Velg [Fortsett].
—
Fjern originalene i
dokumentmateren.
Ligger det originaler igjen i
dokumentmateren?
Fjern originaler fra dokumentmateren.
―
Flyttbart minne er fullt.*1
―
Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt].
―
For lite ledig plass i USB minnet. Slett
unødvendige filer.
―
Maskinen er under justering for å
opprettholde kvaliteten. Vennligst vent.
—
Er den installerte tonerboksen vårt
merke?
Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader
som følge av det brukes ikke originale
forbruksartikler i denne maskinen.
—
Kan ikke angi
regnskapskonto.*1
—
Mislykket angivelse av regnskapskonto
ved ekstern utføring av jobben. Jobben
blir avbrutt. Velg [Slutt].
—
Kan ikke behandle denne
jobben.*1
―
Denne jobben blir avbrutt, fordi den er
begrenset av brukerautentisering eller
regnskapskonto. Velg [Slutt].
―
Forbereder utskrift.
I
Ikke-original toner.
K
7-19
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Referanseside
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Kan ikke gjøre tosidig
utskrift på papiret.*1
Valgte du en papirstørrelse/papirtype
som det ikke kan tas 2-sidig utskrift av?
Velg [Papirvalg] for å velge det
tilgjengelige papiret. Velg [Fortsett] for å
skrive ut uten å bruke 2-sidigfunksjonen.
side 6-17
Kan ikke koble til server
for autentisering.*1
—
Still maskinens tid for å matche
serverens tid.
side 2-24
—
Kontroller domenenavnet.
—
—
Kontroller vertsnavnet.
—
—
Kontroller tilkoblingsstatusen til
serveren.
—
Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt].
—
Kan ikke lagre
jobbminnedata.
—
Kan ikke skrive ut det
valgte antall kopier.*1
—
For lite ledig plass i jobboksen. Prøv å
utføre jobben igjen etter å ha skrevet ut
eller slettet data fra jobboksen.
Bare ett eksemplar er tilgjengelig. Velg
[Fortsett] for å fortsette utskriften. Velg
[Avbryt] for å avbryte jobben.
—
Maskinen kan reprodusere de samme
originalene ved å tildele følgende
innstillinger:
•
Fjern merkingen av [RAM Disk] i
fanen [Enhetsinnstillinger] på
skriverens egenskaper.
MERK
Hvis du avmerket [RAM-disk], sjekk
[RAM-disk] igjen etter utskriften er
fullført. Hvis ikke kan
utskriftshastigheten reduseres.
Kan ikke utføre ekstern
utskrift.
—
Ekstern utskrift er forbudt.
Kassett ikke installert.
―
Papirmateren fungerer ikke. Sett inn
kassetten som indikeres på
skjermbildet.
―
Kjører sikkerhetsfunksjon...
—
Kjører sikkerhetsfunksjon. Vennligst
vent.
—
Kontroller
toneravfallsboksen.
—
Toneravfallsboksen er ikke riktig satt
inn. Sett den inn på riktig måte.
side 7-10
Er toneravfallsboksen full?
Skift toneravfallsboksen.
Kontroller tonerkassetten.
—
Tonerbeholderen er ikke riktig satt inn.
Sett den inn på riktig måte.
side 7-6
KPDL-feil.*1
―
Det har oppstått en PostScript-feil.
Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt].
―
—
Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt].
7-20
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
L
Legg følgende papir i
kassett #.
Samsvarer valgt papirstørrelse med
størrelsen på papiret i den angitte
papirkilden?
Er papirkassetten det henvises til tom
for papir?
Legg følgende papir i
multifunksjonsmateren.
Samsvarer valgt papirstørrelse med
størrelsen på papiret i den angitte
papirkilden?
Er papirkassetten det henvises til tom
for papir?
Velg [Fortsett] for å fortsette utskriften.
—
Velg [Avbryt] for å avbryte jobben.
Legg inn papir.
side 3-2
Velg [Papirvalg] for å velge den andre
papirkilden. Velg [Fortsett] for å skrive
ut papiret i den valgte papirkilden.
Velg [Fortsett] for å fortsette utskriften.
—
Velg [Avbryt] for å avbryte jobben.
Legg inn papir.
side 3-8
Velg [Papirvalg] for å velge den andre
papirkilden. Velg [Fortsett] for å skrive
ut papiret i den valgte papirkilden.
—
Det er snart tid for å skifte
tonerbeholderen. Skaff en ny
tonerbeholder.
―
Maks antall skannede
sider.
Er grensen for antall skanninger
overskredet?
Bare en kopi av de skannede sidene er
tilgjengelig. Velg [Fortsett] for å skrive
ut, sende eller lagre de skannede
sidene. Velg [Avbryt] for å avbryte
utskrift, sending eller lagring.
—
Maskinskuff full av papir.
—
Ta ut papiret fra den indre skuffen. Velg
[Fortsett] for å gjenoppta utskriften.
Velg [Avbryt] for å avbryte jobben.
—
Minne er fullt.*1
—
Jobben kan ikke utføres på grunn av for
lite minne. Jobben blir avbrutt. Velg
[Slutt].
Maskinen kan reprodusere de samme
originalene ved å tildele følgende
innstillinger:
• Reduser [Bildekvalitet]påf
[Filformat].
—
—
Kan ikke fortsette jobben da minnet er
oppbrukt. Velg [Fortsett] for å skrive ut
de skannede sidene. Utskriftsjobben
kan ikke behandles fullstendig. Velg
[Slett] for å slette jobben.
Maskinen kan reprodusere de samme
originalene ved å tildele følgende
innstillinger:
• Velg [På] på innstillingene for RAM
Disk i systemmenyen, og deretter
reduser størrelsen på RAM-disken.
• Velg [Skriverprioritet] i alternativerminnet i systemmenyen.
—
Lite toner. (Bytt når den er
tom).
M
MERK
Før du endrer innstillingene for RAM
Disk eller innstillinger for alternativerminnet, kontakt administratoren.
7-21
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Referanseside
―
Det har oppstått en feil med
minnekortet. Jobben blir avbrutt. Velg
[Slutt].
04: For lite plass på minnekortet til å
fullføre denne handlingen. Flytt data
eller slett unødvendig data.
—
Papirstopp.
―
Hvis det oppstår en papirstopp, stopper
maskinen og plasseringen vil bli vist på
skjermen. La maskinen stå på, og følg
instruksjonene for å fjerne papiret som
sitter fast.
side 7-28
Passordet oppfyller ikke
passordreglene.
Er passordet utgått?
Endre passordet.
—
Minnekortfeil.
P
Produsenten fraskriver
seg ethvert ansvar for
skader som skyldes bruk
av ikkeoriginal toner.
Jobben blir avbrutt. Velg trykk [Slutt].
—
Er passordregelkravet (som
passordlengde eller antall tegn som
kreves) endret?
Bekreft passordregelkravet og endre
passord.
Er den installerte tonerbeholderen vårt
merke?
Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader
som følge av det brukes ikke originale
forbruksartikler i denne maskinen. Trykk
[Neste] hvis du ønsker å fortsette.
―
―
Det har oppstått en feil på RAM-disken.
Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt].
―
Jobben blir avbrutt. Velg trykk [Slutt].
R
RAM-diskfeil.
Mulige feilkoder med beskrivelser er
som følger:
04: For lite plass på RAM-disken. Hvis
den valg RAM-disken er installert, kan
størrelsen på RAM-disken økes ved å
endre RAM-diskinnstillingen i
systemmenyen.
MERK
Utvalget av RAM-disk størrelse kan
økes ved å velge [Skriverprioritet] i
Tilleggsminnet.
Rengjør det lille glasset.
—
Rengjør glasset.
side 7-3
Rist tonerkassetten.
—
Rist tonerkassetten skikkelig, og sett
den tilbake.
side 7-6
—
Det har oppstått en feil under
overføringen. Jobben blir avbrutt. Velg
[Slutt].
side 7-24
S
Sendefeil.*1
Se Reagere på sendefeil for feilkoden
og korrigerende tiltak.
7-22
Feilsøking > Feilsøking
Melding
Skannerminnet er fullt.*1
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
—
Skanning kan ikke utføres fordi det ikke
er nok minne i skanneren. Bare en kopi
av de skannede sidene er tilgjengelig.
Velg [Fortsett] for å skrive ut, sende
eller lagre de skannede sidene. Velg
[Avbryt] for å avbryte utskriftsjobben.
Referanseside
—
Maskinen kan reprodusere de samme
originalene ved å tildele følgende
innstillinger:
•
Reduser antall originaler som skal
skannes på en gang.
Maskinen kan reprodusere de
samme originalene ved å tildele
følgende innstillinger:
•
Velg [Kopiprioritet] i alternativerminnet i systemmenyen.
MERK
Før du endrer innstillingene for
alternativer-minnet, kontakt
administratoren.
Skift MK.
—
Delene i vedlikeholdssettet må skiftes
etter 300000 sider (P-4531i MFP/
P-4536i MFP) eller 500000 sider
(P-5536i MFP/P-6036i MFP) og krever en
kvalifisert servicetekniker. Kontakt en
servicetekniker.
—
SSD feil.
—
Det har oppstått en feil på SSD. Jobben
blir avbrutt. Velg [Slutt].
—
Mulige feilkoder med beskrivelser er
som følger:
01: Datamengden som kan lagres for
hver gang er overskredet. Slå PÅ/AV
strømbryteren. Hvis feilen vedvarer, del
filen opp i mindre filer. Hvis feilen
oppstår etter at filen er delt, kan den
angitte filen være skadet. Slett filen.
04: For lite plass på SSD til å fullføre
denne handlingen. Flytt data eller slett
unødvendig data.
—
Det har oppstått en systemfeil. Følg
instruksjonene på skjermen.
—
—
Skift ut tonerbeholderen med vår
spesifiserte tonerbeholder.
side 7-6
Ukjent toner installert. PC
[K]
Stemmer områdespesifikasjonene til
den installerte tonerbeholderen med
maskinens?
Installer angitt tonerboks.
—
USB minne er ikke
formatert.
Er USB minnet formatert av denne
maskinen?
Utfør [Format] på maskinen.
―
Systemfeil.
T
Tomt for toner.
U
*1 Når Auto. nullstill feil er innstilt på [På], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt. For mer
informasjon om Auto Error Clear, se følgende:
English Operation Guide
7-23
Feilsøking > Feilsøking
Reagere på sendefeil
Feilkode
1101
1102
Melding
Korrigeringstiltak
Referanseside
Kunne ikke sende e-posten.
Kontroller SMTP vertsnavn i Embedded Web Server
RX.
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller FTP vertsnavn.
side 5-23
Kunne ikke sende via SMB.
Kontroller SMB vertsnavn.
side 5-23
Kunne ikke sende via SMB.
Kontroller SMB-innstillingene.
side 5-23
•
—
Brukernavn og passord
MERK
Oppgi domenenavnet hvis avsender er en
domenebruker.
Kunne ikke sende e-posten.
Kunne ikke sende via FTP.
•
Vertsnavn
•
Bane
Sjekk følgende på Embedded Web Server RX.
•
SMTP brukernavn og passord
•
POP3 brukernavn og passord
•
E-post størrelsesbegrensning
Kontroller FTP-innstillingene.
•
—
side 5-23
Brukernavn og passord
MERK
Oppgi domenenavnet hvis avsender er en
domenebruker.
1103
Kunne ikke sende via SMB.
•
Bane
•
Mottakerens mappedelingsrettigheter
Kontroller SMB-innstillingene.
•
side 5-23
Brukernavn og passord
MERK
Oppgi domenenavnet hvis avsender er en
domenebruker.
Kunne ikke sende via FTP.
1104
Kunne ikke sende e-posten.
•
Bane
•
Mottakerens mappedelingsrettigheter
Kontroller FTP-innstillingene.
•
Bane
•
Mottakerens mappedelingsrettigheter
Kontroller e-postadressen.
MERK
Du kan ikke sende e-posten hvis adressen avvises av
domenet.
7-24
side 5-23
side 5-22
Feilsøking > Feilsøking
Feilkode
1105
Melding
Kunne ikke sende via SMB.
Korrigeringstiltak
Kontroller følgende innstillinger.
Referanseside
—
[System Menu/Counter] tast > [System/Nettverk] >
[Nettverk] > [Protokollinstillinger] >
[SMB klient (overføring)]
Kunne ikke sende e-posten.
Kunne ikke sende via FTP.
Velg [På] for SMTP-innstillingene i Embedded Web
Server RX.
—
Kontroller følgende innstillinger.
—
[System Menu/Counter] tast > [System/Nettverk] >
[Nettverk] > [Protokollinstillinger] >
[FTP-kunde (overføring)]
1106
Kunne ikke sende e-posten.
1131
Kunne ikke sende via FTP.
Kontroller SMTP avsenderadresse i Embedded Web
Server RX.
—
Aktiver SSL.
—
[System Menu/Counter] tast > [System/Nettverk] >
[Nettverk] > [Sikkerhetsinnstillinger] > [SSL]
1132
Klarte ikke å sende e-post.
Kunne ikke sende via FTP.
2101
Kunne ikke sende via SMB.
Kunne ikke sende via FTP.
Kunne ikke sende e-posten.
Sjekk følgende i SMTP-serveren.
•
Er SMTP over SSL tilgjengelig?
•
Er kryptering tilgjengelig?
Kontroller følgende på FTP-serveren.
•
Er FTPS tilgjengelig?
•
Er kryptering tilgjengelig?
Kontroller innstillingene for nettverket og SMB.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
•
Vertsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Kontroller innstillingene for nettverket og FTP.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
•
Vertsnavn og IP-adresse
•
Portnummer
Kontroller nettverket og Embedded Web Server RX.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
•
POP3-servernavn for POP3-bruker
•
SMTP-servernavn
7-25
Se
Embedded
Web Server
RX User
Guide.
—
—
—
—
Feilsøking > Feilsøking
Feilkode
2102
Melding
Kunne ikke sende via FTP.
2103
Korrigeringstiltak
Kontroller nettverket.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
Kontroller følgende på FTP-serveren.
Kunne ikke sende e-posten.
•
Er FTP tilgjengelig?
•
Serveren fungerer ikke riktig.
Kontroller nettverket.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
2201
Kunne ikke sende e-posten.
Kontroller nettverket.
2202
Kunne ikke sende via FTP.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
2203
Kunne ikke sende via SMB.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
2231
Referanseside
—
—
—
—
2204
Kunne ikke sende e-posten.
Kontroller størrelsesbegrensninger for e-post i SMTPinnstillingene i Embedded Web Server RX.
—
3101
Kunne ikke sende e-posten.
Kontroller autentifikasjonsmetoder for både avsender
og mottaker.
—
Kontroller nettverket.
—
Kunne ikke sende via FTP.
•
Nettverkskabelen er tilkoblet.
•
Huben fungerer ikke riktig.
•
Serveren fungerer ikke riktig.
3201
Kunne ikke sende e-posten.
Kontroller SMTP-autentifikasjonsmetoder for
mottaker.
0007
—
Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis denne feilen
oppstår flere ganger, må du notere deg feilkoden som
vises, og kontakte serviceteknikeren.
side 2-10
—
Den skannede originalen overskrider tillatt antall sider
på 999. Send overflødige sider separat.
—
4201
4701
—
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
7-26
Feilsøking > Feilsøking
Justering/vedlikehold
Rens trommel/Rens trommel 1
Fjern bilde uskarphet fra utskriften.
MERK
Rens trommel 1 kan ikke utføres under utskrift. Utfør rens trommel 1 etter utskriften er ferdig.
1
Vise skjermen.
2
Utfør trommelfornyelse.
[System Menu/Counter] tast > [Justering/vedlikehold] > [Rens trommel 1]
Velg [Start]. "Rens trommel 1" starter.
Rens trommel 2 (kun P-5536i MFP/P-6036i MFP)
Fjern hvite dotter fra utskriften.
MERK
Rens trommel 2 kan ikke utføres under utskrift. Utfør trommelrens 2 etter at utskriften er ferdig.
1
Legg inn papir.
2
Vis skjermbildet.
3
Utfør trommelfornyelse.
Legg A4 eller Letter papirstørrelse i multifunksjonsmateren.
[System Menu/Counter]-Tast > [Justering/vedlikehold] > [Rens trommel 2]
Velg [Start]. “Rens trommel 2” begynner.
MERK
Når du kjører [Rens trommel 2], kan maskinen avgi en vibrerende lyd i ca 80 sekunder til
trommelrens er ferdig. Tonersølet på det utskrevne papiret er normalt og indikerer ikke en
feil.
7-27
Feilsøking > Feilsøking
Fjerne papirstopp
Hvis det oppstår en papirstopp, vil berøringspanelet vise "Papirstopp." og maskinen stopper. Se disse instruksjonene for
å fjerne papiret som sitter fast.
Indikatorer for plassering av papirstopp
10:10
2 Viser forrige trinn.
4
Papirstopp.
3 Viser neste trinn.
Ta ut magasin 1
og fjern papir.
Sett inn magasinet.
1
4 Viser prosedyre for fjerning.
JAM 0501
1/2
2
< Tilbake
3
Neste >
Status/avbryt jobb.
Status
10:10
Skriv ut jobbst
Send jobbstat
1/5
Stat for Lag job
Planlagt jobb
Visningsfeil
6
1 Viser plasseringen av en papirstopp.
Pause i alle
utskr.jobber
5 Ved å velge tasten [Status/Job
Cancel] vises [Hold]. Ved å velge
[Hold] vises statusskjermen, og
statusen til jobbene kan kontrolleres.
6 Velg [Visningsfeil] for å gå tilbake til
veiviseren for papirstopp.
Lukk
Hvis det oppstår papirstopp, vil plasseringen vises på berøringspanelet i tillegg til instruksjoner for å ta papiret ut.
10:10
F
Papirstopp.
Ta ut magasin 1
og fjern papir.
Sett inn magasinet.
JAM 0501
1/2
< Tilbake
Neste >
A
D
E
B
C
B
B
B
B
Indikator for plassering av
papirstopp
Plassering av papirstopp
Referanseside
A
Universalskuff
side 7-29
B
Kassett 1 til 5
side 7-30
C
Tosidig enhet
side 7-31
D
Inne i maskinen
side 7-32
E
Indre skuff / Innsiden av bakre deksel
side 7-33
F
Dokumentmater
side 7-34
Etter at du har fjernet papirstoppen varmes maskinen opp igjen, og feilmeldingen forsvinner. Maskinen fortsetter
utskriften fra siden hvor papirstoppen oppstod.
7-28
Feilsøking > Feilsøking
Forholdsregler med papirstopp
•
Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
•
Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er
igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.
FORSIKTIG
Fikseringsenheten er svært varm. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området da det er fare for
forbrenning.
Universalskuff
1
2
7-29
Feilsøking > Feilsøking
Kassett 1 til 5
Prosedyrer for håndtering av en papirstopp i kassett 1 til 5 er alle like. Denne delen forklarer prosedyrer ved hjelp av
Kassett 1 som et eksempel.
1
2
7-30
Feilsøking > Feilsøking
2-sidig-enheten
1
2
3
7-31
Feilsøking > Feilsøking
Inne i maskinen
1
2
3
Hvis papiret ser ut til å sitte klemt fast av valsene, dra det i den retningen papiret vanligvis går.
Hvis du ikke kan finne en papirstopp, sjekker du baksiden av skriveren.
Indre skuff / Innsiden av bakre deksel (side 7-33)
4
7-32
Feilsøking > Feilsøking
Indre skuff / Innsiden av bakre deksel
1
2
3
Sjekk inni bakre del av maskinen dersom du ikke finner en papirstopp.
FORSIKTIG
Fikseringsenheten er svært varm. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette
området da det er fare for forbrenning.
4
7-33
Feilsøking > Feilsøking
Dokumentmater
P-4531i MFP/P-4536i MFP
1
2
3
4
7-34
Feilsøking > Feilsøking
5
P-5536i MFP/P-6036i MFP
1
2
3
7-35
Feilsøking > Feilsøking
4
7-36
Feilsøking > Feilsøking
Fjerne stiftestopp
(Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP)
1
2
3
7-37
8
Tillegg
Dette kapitlet beskriver følgende emner:
Tilleggsutstyr ...................................................................................................................................................... 8-2
Oversikt over tilleggsutstyr ....................................................................................................................... 8-2
Registreringsmetode for tegn ............................................................................................................................. 8-3
Registreringsskjermer .............................................................................................................................. 8-3
Spesifikasjoner ................................................................................................................................................... 8-4
Maskin ..................................................................................................................................................... 8-4
Kopifunksjoner ......................................................................................................................................... 8-6
Skriverfunksjoner ..................................................................................................................................... 8-7
Skannerfunksjoner ................................................................................................................................... 8-8
Dokumentmater ....................................................................................................................................... 8-9
Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr) ........................................................................................................ 8-9
Manuell stiftemaskin (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) ....................................................................... 8-10
8-1
Tillegg > Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr
Oversikt over tilleggsutstyr
Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig for maskinen.
(10) IB-36
(1) Card Authentication Kit(B)
(9) MS-5100B*
(2) PF-3110
(8) PT-320*
(3) Tilleggsminne
(4) SD minnekort
SDHC minnekort
Alternativ programvare
(11) Data Security Kit(E)
(12) UG-33
(5) HD-6/HD-7
(6) IB-50
(7) IB-51
(13) Scan extension kit(A)
(14) Optional Keyboard
* Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP
8-2
Tillegg > Registreringsmetode for tegn
Registreringsmetode for tegn
Når du skal skrive inn et navn, bruker du tastaturet på skjermen på berøringspanelet i henhold til fremgangsmåten
beskrevet nedenfor.
MERK
Tastaturoppsett
"QWERTY", "QWERTZ" og "AZERTY" er tilgjengelig som tastaturlayout - akkurat som på et PC-tastatur. Velg tasten
[System Menu/Counter] , [Felles] og deretter [Tastaturoppsett] for å velge ønsket layout. "QWERTY"-layouten
brukes her som eksempel. Du kan bruke den samme fremgangsmåten hvis du velger et av de andre oppsettene.
Registreringsskjermer
Registrering av små bokstaver
12 11 10
8
9
Legg til - Navn
1
Inndata:
Grense:
Abc
AÄÀ
3
32
A/a
Slett
2
7
6
Avbryt
3
Nr.
< Tilbake
4
Neste >
5
Skjerm/tast
Beskrivelse
1
Vise
Viser angitte tegn.
2
Tastatur
Velg tegnet for å skrive.
3
[Avbryt]
Velg for å avbryte registrert tegn og gå tilbake til skjermen før
registreringen.
4
[< Tilbake]
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
5
[OK] / [Neste >]
Velg for å lagre registrerte tegn og gå til neste skjermbilde.
6
Enter-tast
Velg for å sette inn et linjeskift.
7
Mellomrom
Velg for å sette inn et mellomrom.
8
Slett tast
Velg for å slette et tegn til venstre for markøren.
9
[Inndata] / [Grense]display
Viser maksimalt antall tegn og antall tegn som er angitt.
10
Markørtast
Velg for å flytte markøren på displayet.
11
[A/a] / [a/A]
Velg for å bytte mellom store og små bokstaver.
12
[ABC] / [Symbol]
Velg tegnene som er angitt. For å angi symboler eller tall, velg
[Symbol].
8-3
Tillegg > Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
VIKTIG
Disse spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.
MERK
For mer informasjon om bruk av FAKS, se følgende:
Operatørhåndbok for faks
Maskin
Element
Beskrivelse
Type
Skrivebord
Utskriftsmetode
Elektrofotografisk med halvleder laser
Papirvekt
Papirtype
Papirstørrelse
Oppvarmingstid
(22 ˚C, 60 %)
Kassett
60 til 120 g/m2
Universalskuff
60 til 220 g/m2, 209,5 g/m2 (Kartong),
136 til 163 g/m2 (Bannerark)
Kassett
Vanlig, Grovt, Resirkulert, Forhåndstrykt, Bond, Farget, Hullet,
Brevark, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8
(Tosidig: Samme som Simplex)
Universalskuff
Vanlig, Transparent (OHP-film), Grovt, Pergament, Etiketter,
Resirkulert, Forhåndstrykt, Bond, Kartong, Farget, Hullet, Brevhode,
Konvolutt, Tykt, Høy kvalitet, Egendef 1 til 8
Kassett
A4, A5, A5 (Liggende), A6*1, B5, B6*1, Letter, Legal, Statement,
Statement (Liggende), Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm,
16K, B5 (ISO), Konvolutt DL*1, Konvolutt C5, Oufuku Hagaki
(returpostkort)*1, Egendefinert
(P-4531i MFP/P-4536i MFP: 140 × 148 til 216 × 356 mm,
P-5536i MFP/P-6036i MFP: 105 × 148 til 216 × 356 mm)
Universalskuff
A4, A5, A5 (Liggende), A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter,
Legal, Statement, Statement (Liggende), Executive, Oficio II, 16K, B5
(ISO), Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6 3/4,
Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Hagaki (Kartong),
Oufuku Hagaki (Svar postkort), Youkei 4, Youkei 2, Egendefinert
(70 × 148 mm til 216 × 356 mm),
Bannerark (216 × 470,1 mm til 216 × 915 mm)
Slå på
strømmen
P-4531i MFP/P-4536i MFP: 21 sekunder eller mindre
Lavstrømmodus
10 sekunder eller mindre
Hvilemodus
P-4531i MFP/P-4536i MFP: 15 sekunder eller mindre
P-5536i MFP/P-6036i MFP: 25 sekunder eller mindre
P-5536i MFP/P-6036i MFP: 25 sekunder eller mindre
Papirkapasitet
Kassett
500 ark (80 g/m2)*2
Universalskuff
100 ark (80 g/m2)
*1 Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP
*2 Opp til øvre grense for høydelinjen i kassetten.
8-4
Tillegg > Spesifikasjoner
Element
Utskuffkapasitet
Innerskuff
Beskrivelse
P-4531i MFP/P-4536i MFP: 250 ark (80 g/m2)
P-5536i MFP/P-6036i MFP: 500 ark (80 g/m2)
Bilde skrivesystem
Elektro-reprografisk med halvledende laserdiode
Minne
1024 MB
Grensesnitt
Standard
USB-grensesnittkontakt: 1 (Hi-Speed USB)
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB-port: 2 (Hi-Speed USB)
Faks: 1
(Kun P-4536i MFP/P-5536i MFP/P-6036i MFP)
Tilvalg
eKUIO: 1
Temperatur
10 til 32,5 ˚C
Fuktighet
15 til 80 %
Høyde over
havet
Maks 3500 m
Lysstyrke
Maks 1500 lux
P-4531i MFP/
P-4536i MFP
475 × 476 × 575 mm
P-5536i MFP/
P-6036i MFP
480 × 495 × 590 mm
P-4531i MFP/
P-4536i MFP
Ca. 22,5 kg
P-5536i MFP/
P-6036i MFP
Ca. 24,1 kg
Nødvendig
plass (B × D)
P-4531i MFP/
P-4536i MFP
475 × 666 mm
(med
universalskuff)
P-5536i MFP/
P-6036i MFP
480 × 685 mm
Drift
Miljø
Mål
(B × D × H)
Vekt
(uten
tonerbeholder)
Strømkilde
230 V spesifikasjonsmodell: 220 til 240 V
Strømforbruket til produktet i
nettverk og standby (Hvis alle
nettverksporter er tilkoblet.)
Informasjonen er tilgjengelig på nettsiden nedenfor.
http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/
environment
http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umweltenergieverbrauch-sicherheit
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr (side 8-2)
8-5
50/60 Hz 5,6 A
Tillegg > Spesifikasjoner
Kopifunksjoner
Element
Kopihastighet
P-4531i MFP/
P-4536i MFP
P-5536i MFP
P-6036i MFP
Beskrivelse
A4
45 bilder/min
Letter
47 bilder/min
Legal
38 bilder/min
B5
36 bilder/min
A5
23 bilder/min
Statement
22 bilder/min
A4
55 bilder/min
Letter
57 bilder/min
Legal
46 bilder/min
B5
44 bilder/min
A5
29 bilder/min
A5 (Liggende)
55 bilder/min
Statement
29 bilder/min
Statement (Liggende)
57 bilder/min
A6
29 bilder/min
A4
60 bilder/min
Letter
62 bilder/min
Legal
50 bilder/min
B5
48 bilder/min
A5
32 bilder/min
A5 (Liggende)
60 bilder/min
Statement
32 bilder/min
Statement (Liggende)
62 bilder/min
A6
32 bilder/min
Første kopieringstid
(A4, plasser på platen, mating fra
kassett)
6 sekunder eller mindre
Zoomnivå
Manuell modus: 25-400 %, i trinn på 1 %
Automatisk modus: Forhåndsinnstilt zoom
Kontinuerlig kopiering
1 til 999 ark
Oppløsning
600 × 600 dpi
Originaltyper som kan brukes
Ark, bøker, tredimensjonale objekter (maks originalstørrelse:
Legal/Folio)
Matesystem for original
Fast
8-6
Tillegg > Spesifikasjoner
Skriverfunksjoner
Element
Beskrivelse
Utskriftshastighet
Samme som kopieringshastighet.
Tid før første utskrift
P-4531i MFP/P-4536i MFP: 5,9 sekunder eller mindre
(A4, mating fra kassett)
P-5536i MFP/P-6036i MFP: 4,9 sekunder eller mindre
Oppløsning
Hurtig 1200, fint 1200, 600 dpi
Operativsystem
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2,
Windows Server 2016,
Mac OS 10.5 eller senere
Grensesnitt
USB-grensesnittkontakt: 1 (Hi-Speed USB)
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Valgfritt grensesnitt (tilleggsutstyr): 1 (for IB-50/IB-51 montering)
Trådløst LAN (tilleggsutstyr): 1 (for IB-36 montering)
Parallell-grensesnitt (tilleggsutstyr): 1 (for IB-32B montering)
Sidenes beskrivelsesspråk
PRESCRIBE
Emuleringer
PCL6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3, XPS, Open XPS, TIFF/JPEG, IBM
Proprinter, LQ-850, LinePrint
8-7
Tillegg > Spesifikasjoner
Skannerfunksjoner
Element
Beskrivelse
Oppløsning
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi
Filformat
TIFF (MMR/JPEG-komprimering), JPEG, PDF (MMR/JPEGkomprimering), XPS, PDF/A, Høykomprimert PDF, Kryptert PDF,
Open XPS, MS Office*1, Søkbar PDF*1*2
Skannehastighet*3
(A4 liggende,
200 dpi,
Bildekvalitet:
tekst-/
fotooriginal)
P-4531i MFP/P-4536i MFP
1-sidig
Sort/hvit 60 bilder/min
Farge 40 bilder/min
2-sidig
Sort/hvit 26 bilder/min
Farge 17 bilder/min
P-5536i MFP/P-6036i MFP
1-sidig
Sort/hvit 60 bilder/min
2-sidig
Sort/hvit 100 bilder/min
Farge 45 bilder/min
Farge 74 bilder/min
(A4 liggende,
300 dpi
bildekvalitet:
tekst-/
fotooriginal)
P-4531i MFP/P-4536i MFP
1-sidig
Sort/hvit 60 bilder/min
Farge 40 bilder/min
2-sidig
Sort/hvit 26 bilder/min
Farge 17 bilder/min
P-5536i MFP/P-6036i MFP
1-sidig
Sort/hvit 60 bilder/min
2-sidig
Sort/hvit 100 bilder/min
Farge 40 bilder/min
Farge 64 bilder/min
Grensesnitt
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB
Overføringssystem
SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*4, WIA*4, WSD
*1
*2
*3
*4
Når valgte OCR Scan Activation Kit er installert.
Microsoft Office 2007 eller senere
Når du bruker dokumentmateren (utenom TWAIN- og WIA-skanner)
Tilgjengelig operativsystem: Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016
8-8
Tillegg > Spesifikasjoner
Dokumentmater
Element
Beskrivelse
Originaltyper som kan brukes
Arkoriginaler
Papirstørrelse
216 × 355,6 mm
Maksimum
(Lang størrelse 216 × 915 mm)
Minimum
105 mm × 148 mm
1-sidig: 50 til 120 g/m²
Papirvekt
2-sidig: 50 til 120 g/m²
Arkkapasitet
P-4531i MFP/
P-4536i MFP
Maks 75 ark (50 til 80 g/m²)*1
P-5536i MFP/
P-6036i MFP
Maks 100 ark (50 til 80 g/m²)
*1 Opp til øvre grense for høydelinjen i dokumentmateren
Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr)
Element
Beskrivelse
Metode for papirmating
Friksjonsmater (ant. ark: 500, 80 g/m²)
Papirstørrelse
A4, A5, A5 (Liggende), B5, B6, Folio, Letter, Legal, Statement,
Statement (Liggende), Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO),
Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6 3/4, Konvolutt Monarch,
Konvolutt DL, Konvolutt C5, Oufuku Hagaki (returpostkort), Youkei 4,
Youkei 2, Egendefiner (92 × 162 til 216 × 356 mm)
Papir som kan brukes
Papirvekt: 60 til 120 g/m²
Medietyper: Vanlig, Grovt, Resirkulert, Forhåndstrykt, Bond, Farget,
Hullet, Brevark, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8
Mål
380 × 410 × 121 mm
(B) × (D) × (H)
Vekt
3,8 kg eller mindre
8-9
Tillegg > Spesifikasjoner
Manuell stiftemaskin
(Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP)
Element
Beskrivelse
Papirvekt
90 g/m² eller mindre
Antall stiftede ark*1
Maks 20 ark (80 g/m²), maks 15 ark (90 g/m² eller mindre)
Mål
67 × 165 × 135 mm
(B) × (D) × (H)
Vekt
0,6 kg eller mindre
*1 Papirbunke opptil 2 mm tykk.
MERK
Forhandleren eller serviceteknikeren kan anbefale papirtyper.
8-10
Register
Filformat 6-23
Flere skann 6-19
Flersending 5-28
Forholdsregler for ilegging av papir 3-3
Forholdsregler ved bruk 1-4
Frontdeksel 2-2
Fuserdeksel 2-4
Første kopieringstid 8-6
Numerisk
2-sidig 6-17
A
Administrasjon av brukerpålogging
Innlogging 2-22
Logg ut 2-23
AirPrint 4-7
Alternativer
Oversikt 8-2
Angi dato og tid 2-24
Angi mål 5-20
Antityveri-låseslisse 2-3
Apache License (Version 2.0) 1-12
Auto. hvilemodus 2-28
Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift 1-15
Avlogging 2-23
G
Glassplate 2-2
Google Cloud Print 4-7
GPL/LGPL 1-10
Grensesnittspor for tilleggsutstyr 2-4
H
Hendel 2-2
Hjelpeskjermen 2-21
Hjem
Bakgrunn 2-14
Tilpass oppgavelinjen 2-14
Tilpass skrivebord 2-14
Hjem-skjerm 2-13
Hopp over blank side 6-20
Hurtigoppsettveiviser 2-29
Hvilemodus 2-27
Hvilenivå 2-28
Hvileregler 2-28
Håndbøker som følger med maskinen xiii
B
Bakdeksel 1 2-3
Bakre skuff 2-6
Begrenset bruk av dette produktet 1-8
Berøringspanel 2-13
Betjeningspanel 2-2
D
Det lille glasset 2-2
Dobbeltsidig deksel 2-4
Dokumentbehandler
Delenavn 2-2
Dokumentmater
Hvordan legge inn originaler 5-3
Legge i originaler 5-3
Originaler som ikke støttes av dokumentmateren 5-3
Originaler som støttes av dokumentmateren 5-3
E
EcoPrint 6-15
Embedded Web Server RX 2-45
Energy Star (ENERGY STAR®) Program 1-16
Enkel pålogging 2-23
Enter-tast 2-20
E-postemne/melding 6-24
F
Fargevalg 6-15
Favoritter 5-6
Henter 5-9
Redigere og slette 5-10
Registrering 5-7
Feilsøking 7-13
Fil
Format 6-23
Skiller 6-24
Filatskillelse 6-24
File Management Utility kobling 5-33
I
Indikatorplater for originalstørrelse 2-2
Informasjon om rettslige forhold 1-9
Innerskuff 2-2
Innsetting av tegn 8-3
Installer
Macintosh 2-39
Programvare 2-31
Windows 2-32
K
Kabler 2-7
Kasettinnstillinger 3-12
Kassett
Legge i papir 3-4
Legge inn papir 3-4
Papirstørrelse og medietype 3-12
Kassett 1 2-2
Kassett 2 til 5 2-6
Knopflerfish License 1-12
Koble til
LAN-kabel 2-8
Komprimert PDF 6-23
Kontrollere telleren 2-44
Kontrollfunksjon for strømsparing 1-15
Konvensjoner i denne håndboken xvi
Kopier 5-16
Kopieringshastighet 8-6
Kortleser 2-6
Register-1
L
LAN-kabel 2-7
Tilkobling 2-8
Lavstrømmodus 2-27
Legge i originaler
Legge originaler i dokumentmateren 5-3
Legge inn originaler 5-2
Legge originaler
Legge originaler på glassplaten 5-2
LINE-kontakt 2-4
Lysstyrke 6-13
Løse funksjonsfeil 7-13
M
Manuell stiftemaskin 2-6
Merknad 1-2
Miljø 1-3
Monotype Imaging License Agreement 1-11
Mopria 4-7
Mål
Adressebok 5-20
Angi en ny e-postadresse 5-22
Bekreftelsesskjerm for mål 5-26
Flersending 5-28
Kontroll og redigering 5-25
Spesifisere en ny PC-mappe 5-23
Søk 5-21
Legg papir i universalskuffen 3-8
Legge i papir 3-2
Legge inn kartong 3-11
Legge inn konvolutter 3-11
Legge papir i kassettene 3-4
Størrelse og medietype 3-12
Papirbreddeførere 2-4, 3-5
Papirlengdefører 2-4, 3-5
Papirstopp 7-28
2-sidig enhet 7-31
Dokumentbehandler 7-34
Indre skuff 7-33
Inne i maskinen 7-32
Innsiden av bakre deksel 7-33
Kassett 1 til 5 7-30
Plasseringsindikatorer for papirstopp 7-28
Universalskuffen 7-29
Papirstopper 2-2, 2-6, 3-14
Papirvalg 6-11
PDF/A 6-23
Product Library xiv
Program 5-11
Pålogging 2-22
Q
Quick No. Search-tast 2-20
R
N
Navn på deler 2-2
Nettverk
Forberedelse 2-25
Nettverksgrensesnitt 2-7
Nettverksgrensesnittkontakt 2-4
Nettverksoppsett
Kablet nettverk 2-25
Ny e-postadresse 5-22
Ny PC-mappe 5-23
O
Om varemerkenavn 1-9
OpenSSL License 1-10
Oppføring
Emne 6-24
Oppløsnin 6-24
Oppløsning 6-24, 8-6, 8-7
Optimalisering 6-14
Ordinært vedlikehold 7-2
Original SSLeay License 1-10
Originalbreddeførere 2-2
Originalbrett 2-2
Originaldokumentets kvalitet 6-23
Originaldokumentets størrelse 6-10
Originalstopper 2-2, 5-5
Originalutmatingsbrett 2-2
P
Papir
Forholdsregler for ilegging av papir 3-3
Regelmessig vedlikehold
Skifte toneravfallsboks 7-10
Skifte tonerkassett 7-6
Registreringsvalse 2-5
Rengjøre 7-2
Rengjøring
Glass 7-3
Glassplate 7-2
Registreringsrulle 7-4
Ressurssparing - Papir 1-15
Retning
Original 6-12
Rettslige restriksjoner på kopiering 1-7
Rettslige restriksjoner på skanning 1-7
S
Send som e-post 5-18
Send til mappe (FTP) 5-18
Send til mappe (SMB) 5-18
Sende 5-18
Forberedelse for utsending av et dokument til en PC
3-15
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN 1-7
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken 1-2
Skifte toneravfallsboks 7-10
Skifte tonerkassett 7-6
Skriverdriver
Hjelp 4-6
Skufforlengelse 2-4
Slett etter utskrift 6-25
Slå av 2-10
Register-2
Slå på 2-10
Snarveier 5-14
Legge til 5-14
Redigere og slette snarveier 5-15
Sorter 6-13
Spesifikasjoner 8-4
Dokumentmater 8-9
Kopieringsfunksjoner 8-6
Manuell stiftemaskin 8-10
Maskin 8-4
Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr) 8-9
Skannerfunksjoner 8-8
Skriverfunksjoner 8-7
Stillemodus 6-19
Strømadministrasjon 1-15
Strømbryter 2-2
Strømkabel
Kobler til 2-9
Størrelse ut 6-22
Størrelseur 2-4
Svare på meldinger 7-18
Symboler 1-2
System-meny
Hjem 2-13
Hurtigoppsettveiviser 2-29
V
Venstre deksel 2-5
W
WIA
Angi WIA-driver 2-43
Wi-Fi Direct
utskrift 4-7
WSD-skann 5-30
Z
Zoom 6-16
Å
Åpne-knapp for frontdeksel 2-2
T
TCP/IP (IPv4)
Innstillinger 2-25
TEL-kontakt 2-4
Telle antall ark som har blitt skrevet ut
Teller 2-44
Tid før første utskrift 8-7
Tilkobling
Strømkabel 2-9
USB-kabel 2-9
Tilkoblingsmetode 2-7
Toneravfallsboks 2-5
Tonerbeholder 2-5
Tonerbeholderens låsehendel 2-5
Tosidig (2-sidig original) 6-21
TWAIN
Innstilling av TWAIN driver 2-41
Skanne med TWAIN 5-32
U
Universalskuff 2-4
Papirstørrelse og medietype 3-13
USB-grensesnitt 2-7
USB-grensesnittkontakt 2-4
USB-kabel
Koble til 2-9
USB-minnespor 2-2
Utskrift
Utskriftsinnstilling 4-5
Utskrift fra PC 4-2
Utskriftshastighet 8-7
Utskriftsinnstillinger 4-5
Register-3
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
201.
29*(12000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement