Triumph-Adler P-C2660i MFP Copy system Používateľská príručka

Triumph-Adler P-C2660i MFP Copy system Používateľská príručka
CS
P-C2660i MFP / P-C2665i MFP
Návod k obsluze
P-C2660i MFP / P-C2665i MFP
Digitálni Tiskárna Multifunkãní Systém
Kopírováni / Tisk / Skenování / Faxování
A4
Úvod
Dekujeme vám, že jste si zakoupili tento model.
Tento návod k obsluze by Vám měl pomoci správně zacházet se zařízením, provádět jeho běžnou údržbu a řešit
jednoduché problémy tak, aby zařízení zůstalo v optimálním stavu.
Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím tento návod k obsluze.
Doporučujeme používat spotřební materiály naší značky. Naše společnost neodpovídá za případné škody způsobené
použitím spotřebního materiálu třetích stran.
Dodávané příručky
Se zařízením jsou dodávány následující příručky. Nahlížejte do nich podle potřeby.
Quick Installation Guide
Popisuje postup instalace zařízení, často prováděné operace, pravidelnou údržbu
a odstraňování problémů.
Safety Guide
Obsahuje informace o bezpečnosti a upozornění pro instalaci a používání zařízení.
Před použitím tohoto zařízení si tuto příručku určitě přečtěte.
Safety Guide (pouze pro toto zarízení)
Popisuje místo pro instalaci zařízení, bezpečnou zónu a další informace. Před použitím
tohoto zařízení si tuto příručku určitě přečtěte.
DVD Product Library (Knihovna zařízení)
Návod k obsluze (tato příručka)
Popisuje vkládání papíru, základní operace kopírování, tisku a skenování a postupy při
odstraňování problémů.
Návod k obsluze FAXU
Popisuje funkce faxu.
Card Authentication Kit (B) Operation
Guide
Popisuje autorizované přihlášení k zařízení pomocí ID karty.
Embedded Web Server RX User
Guide
Popisuje přístup k zařízení z počítače přes webový prohlížeč za účelem kontroly nebo
změny nastavení.
Printing System Driver User Guide
Popisuje instalaci ovladače tiskárny a používání funkcí tiskárny.
Network FAX Driver Operation Guide
Popisuje instalaci a používání síťového ovladače faxu, abyste mohli využívat síťových
funkcí faxu.
Network Tool for Direct Printing
Operation Guide
Popisuje použití funkcí pro tisk souborů PDF bez spuštění programů Adobe Acrobat
nebo Adobe Reader.
NETWORK PRINT MONITOR User
Guide
Popisuje monitorování síťového tiskového systému pomocí prohlížeče NETWORK
PRINT MONITOR.
Obsah
1
Úvod .........................................................................................................1-1
Poznámky ............................................................................................................................. 1-2
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce ...................................................... 1-2
Okolní prostředí .......................................................................................................... 1-3
Bezpečnostní opatření týkající se použití ................................................................... 1-3
Právní omezení při kopírování a skenování ............................................................... 1-5
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti ..................................................................... 1-6
Právní ustanovení ...................................................................................................... 1-6
Funkce řízení úspory energie ..................................................................................... 1-9
Funkce automatického 2stranného kopírování .......................................................... 1-9
Použití recyklovaného papíru ..................................................................................... 1-9
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .................................................................. 1-9
O tomto Návodu k obsluze ................................................................................................. 1-10
Konvence v této příručce ......................................................................................... 1-10
Formáty originálů a papíru ....................................................................................... 1-12
2
Příprava před použitím ...........................................................................2-1
Názvy částí ........................................................................................................................... 2-2
Zařízení ...................................................................................................................... 2-2
Ovládací panel ........................................................................................................... 2-6
Dotykový panel ........................................................................................................... 2-7
Určení vhodného způsobu připojení a příprava kabelů ........................................................ 2-8
Příklad připojení ......................................................................................................... 2-8
Příprava potřebných kabelů ....................................................................................... 2-9
Připojení kabelů .................................................................................................................. 2-10
Připojení kabelu LAN ............................................................................................... 2-10
Připojení kabelu USB ............................................................................................... 2-11
Připojení napájecího kabelu ..................................................................................... 2-11
Zapnutí a vypnutí zařízení .................................................................................................. 2-13
Zapnutí ..................................................................................................................... 2-13
Vypnutí ..................................................................................................................... 2-13
Instalace softwaru .............................................................................................................. 2-15
Software na DVD (Windows) ................................................................................... 2-15
Instalace ovladače tiskárny v systému Windows ..................................................... 2-16
Odinstalace softwaru ................................................................................................ 2-21
Instalace ovladače tiskárny v systému Macintosh ................................................... 2-21
Nastavení ovladače TWAIN ..................................................................................... 2-24
Nastavení ovladače WIA .......................................................................................... 2-26
Funkce úspory energie ....................................................................................................... 2-27
Režim nízké spotřeby ............................................................................................... 2-27
Režim spánku a automatický režim spánku ............................................................. 2-28
Průvodce nastavením zařízení ........................................................................................... 2-29
Embedded Web Server RX ................................................................................................ 2-30
Přístup do Embedded Web Server RX .................................................................... 2-31
Úpravy nastavení zabezpečení ................................................................................ 2-32
Změna informací o zařízení ..................................................................................... 2-33
Nastavení e-mailu .................................................................................................... 2-34
Registrace cílů ......................................................................................................... 2-37
Registrace Vlastní schránky ..................................................................................... 2-38
Tisk dokumentu uloženého ve Vlastní schránce ...................................................... 2-39
3
Běžné operace .........................................................................................3-1
Vkládání papíru .................................................................................................................... 3-2
Před vložením papíru ................................................................................................. 3-2
i
Vkládání papíru do zásobníků .................................................................................... 3-3
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku ............................................................. 3-6
Vkládání originálů ............................................................................................................... 3-10
Pokládání originálů na kontaktní sklo ....................................................................... 3-10
Vkládání originálů do podavače originálů ................................................................ 3-11
Kontrola sériového čísla zařízení ....................................................................................... 3-13
Kontrola počítadla .............................................................................................................. 3-14
Přihlášení/odhlášení ........................................................................................................... 3-15
Přihlášení ................................................................................................................. 3-15
Odhlášení ................................................................................................................. 3-16
Oblíbené ............................................................................................................................. 3-17
Registrace oblíbených funkcí ................................................................................... 3-17
Úpravy a odstraňování oblíbených funkcí ................................................................ 3-21
Používání oblíbených funkcí .................................................................................... 3-23
Průvodce rychlým nastavením ........................................................................................... 3-25
Obrazovka nápovědy ......................................................................................................... 3-27
Zrušení úloh ....................................................................................................................... 3-28
Používání různých funkcí ................................................................................................... 3-29
Běžné funkce ........................................................................................................... 3-30
Oboustranný ............................................................................................................. 3-31
Papír Výběr .............................................................................................................. 3-33
Uspořádání ............................................................................................................... 3-34
Sytost ....................................................................................................................... 3-35
Rozlišení skenování ................................................................................................. 3-36
Původní obraz .......................................................................................................... 3-37
EcoPrint .................................................................................................................... 3-38
Lupa ......................................................................................................................... 3-39
Formát souboru ........................................................................................................ 3-40
4
Kopírování ...............................................................................................4-1
Základní obsluha .................................................................................................................. 4-2
Kopírovací funkce ................................................................................................................. 4-4
Lupa ........................................................................................................................... 4-5
Oboustranný ............................................................................................................... 4-7
5
Tisk ...........................................................................................................5-1
Tisk z aplikací ....................................................................................................................... 5-2
6
Odesílání ..................................................................................................6-1
Základní obsluha .................................................................................................................. 6-2
Příprava pro odeslání dokumentu do počítače ..................................................................... 6-5
Jak zjistit, co zadat pro [Název hostitele] ................................................................... 6-5
Jak zjistit, co zadat do pole [Přihlašovací jméno uživatele] ........................................ 6-6
Vytvoření sdílené složky ............................................................................................ 6-7
Konfigurace brány Firewall (pro Windows 7) ........................................................... 6-10
Určení cíle .......................................................................................................................... 6-14
Výběr z adresáře ...................................................................................................... 6-14
Volba pomocí tlačítek rychlé volby ........................................................................... 6-16
Zadání nové e-mailové adresy ................................................................................. 6-17
Určení nové složky počítače .................................................................................... 6-18
Kontrola a upravování cílů ....................................................................................... 6-22
Odesílání na různé typy cílů (odeslání na více čísel) ............................................... 6-23
Skenování prostřednictvím TWAIN .................................................................................... 6-24
ii
7
Odstraňování problémů ..........................................................................7-1
Výměna zásobníku s tonerem .............................................................................................. 7-2
Výměna odpadní nádobky na toner ..................................................................................... 7-4
Čištění .................................................................................................................................. 7-6
Skleněný povrch ......................................................................................................... 7-6
Podavač originálů ....................................................................................................... 7-6
Jednotka pro posun papíru ........................................................................................ 7-7
Řešení potíží ........................................................................................................................ 7-8
Jak reagovat na chybová hlášení ....................................................................................... 7-13
Odstranění vzpříčeného papíru .......................................................................................... 7-23
Místo vzpříčení papíru .............................................................................................. 7-23
Univerzální zásobník ................................................................................................ 7-24
Zásobník .................................................................................................................. 7-24
Podavač papíru ........................................................................................................ 7-25
Uvnitř zařízení .......................................................................................................... 7-25
Podavač originálů ..................................................................................................... 7-27
8
Dodatek ....................................................................................................8-1
Doplňkové vybavení ............................................................................................................. 8-2
Přehled doplňkového vybavení .................................................................................. 8-2
Volitelné funkce .......................................................................................................... 8-2
Metoda vkládání znaků ........................................................................................................ 8-4
Obrazovka zadání ...................................................................................................... 8-4
Papír ..................................................................................................................................... 8-5
Základní specifikace papíru ....................................................................................... 8-6
Výběr vhodného papíru .............................................................................................. 8-6
Speciální papír ........................................................................................................... 8-9
Technické údaje ................................................................................................................. 8-13
Běžné funkce ........................................................................................................... 8-13
Kopírovací funkce .................................................................................................... 8-14
Funkce tiskárny ........................................................................................................ 8-15
Skener ...................................................................................................................... 8-15
Podavač originálů ..................................................................................................... 8-16
Údaje týkající se dopadu na životní prostředí .......................................................... 8-16
Rejstřík ....................................................................................................................... Rejstřík-1
iii
1
Úvod
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Poznámky .......................................................................................................................................................... 1-2
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce .................................................................................... 1-2
Okolní prostředí ....................................................................................................................................... 1-3
Bezpečnostní opatření týkající se použití ................................................................................................ 1-3
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti ................................................................................................... 1-6
Právní ustanovení .................................................................................................................................... 1-6
Funkce řízení úspory energie .................................................................................................................. 1-9
Funkce automatického 2stranného kopírování ........................................................................................ 1-9
Použití recyklovaného papíru ................................................................................................................... 1-9
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ................................................................................................ 1-9
O tomto Návodu k obsluze ............................................................................................................................... 1-10
Konvence v této příručce ....................................................................................................................... 1-10
Formáty originálů a papíru ..................................................................................................................... 1-12
1-1
Úvod > Poznámky
Poznámky
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce
Oddíly této příručky a součásti zařízení jsou označeny symboly, které slouží jako bezpečnostní upozornění s cílem
chránit uživatele, další osoby a okolní prostředí. Popis symbolů a jejich význam je uveden níže.
VAROVÁNÍ: Tento symbol znamená, že pokud nebude příslušnému upozornění
věnována dostatečná pozornost nebo nebudou dodržovány pokyny uvedené v těchto
bodech, může dojít k závažnému zranění nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ: Tento symbol znamená, že nerespektování upozornění nebo
nesprávné provedení pokynů může mít za následek úraz uživatele či poškození
zařízení.
Symboly
Symbol  znamená, že příslušná část obsahuje bezpečnostní upozornění. Uvnitř symbolu jsou vyznačeny typy
upozornění.
... [Obecné varování]
... [Upozornění na vysokou teplotu]
Symbol
označuje, že příslušná část obsahuje informace o zakázaných akcích. Uvnitř symbolu je uveden konkrétní
typ zakázaného postupu.
... [Upozornění na zakázaný postup]
... [Zákaz demontáže]
Symbol  znamená, že příslušná část obsahuje informace o činnostech, které je třeba provést. Uvnitř symbolu je
vyznačen konkrétní typ požadované činnosti.
... [Upozornění na vyžadovanou činnost]
... [Odpojení napájecího kabelu od elektrické sítě]
... [Zařízení vždy zapojujte do zásuvky s uzemněním]
V případě, že jsou bezpečnostní upozornění v tomto návodu k obsluze nečitelná nebo návod chybí, obraťte se na
zástupce servisní společnosti s žádostí o náhradu (tato služba je zpoplatněna).
POZNÁMKA
Originál věrně připomínající bankovku se ve vzácných případech nemusí okopírovat správně, protože toto zařízení je
vybaveno funkcí proti padělání.
1-2
Úvod > Poznámky
Okolní prostředí
Provozní podmínky jsou následující:
•
Teplota: 10 až 32,5 ºC
•
Vlhkost vzduchu: 15 až 80 %
Nepříznivé provozní podmínky mohou ovlivnit kvalitu tisku. Doporučuje se používat zařízení při teplotě: přibližně
v rozsahu 16 až 27 °C nebo méně, vlhkost: přibližně 36 až 65 %. Kromě toho se při výběru umístění zařízení vyhýbejte
následujícím místům.
•
Neumísťujte zařízení v blízkosti oken nebo do míst, která jsou vystavena přímému slunečnímu světlu.
•
Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena vibracím.
•
Neumísťujte zařízení na místa s velkými výkyvy teploty.
•
Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena přímému proudění horkého či studeného vzduchu.
•
Neumísťujte zařízení na špatně větraná místa.
Pokud je povrch podlahy choulostivý, mohlo by při přesunu zařízení po jeho instalaci dojít k poškození podlahy
pojezdovými kolečky.
Během kopírování dochází k uvolňování malého množství ozónu, ale toto množství nijak neohrožuje lidské zdraví.
Jestliže je však zařízení dlouhodobě používáno ve špatně větrané místnosti nebo při vytváření extrémně velkého počtu
kopií, může vznikat nepříjemný zápach. Pro zachování odpovídajícího pracovního prostředí je vhodné místnost řádně
větrat.
Bezpečnostní opatření týkající se použití
Upozornění týkající se manipulace se spotřebním materiálem
UPOZORNĚNÍ
Nepokoušejte se zapálit části, které obsahují toner. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.
Části, které obsahují toner, uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud toner náhodou unikne z částí, které jsou pro něho určené, vyvarujte se jeho vdechnutí, požití nebo kontaktu s
povrchem očí a kůže.
•
Při vdechnutí toneru přejděte na čerstvý vzduch a řádně si vykloktejte větším množstvím vody. Dostaví-li se kašel,
vyhledejte lékaře.
•
Při náhodném požití toneru vypláchněte ústa vodou a vypijte několik sklenic vody, abyste zředili obsah žaludku. V
případě potřeby vyhledejte lékaře.
•
Pokud se toner dostane do očí, propláchněte je řádně vodou. Pokud podráždění přetrvá, vyhledejte lékaře.
•
Při zasažení pokožky omyjte postižené místo mýdlem a vodou.
Části, které obsahují toner, neotevírejte násilím ani neničte.
Další bezpečnostní opatření
Vraťte vypotřebovaný zásobník toneru a odpadní nádobku prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné zásobníky
toneru a odpadní nádobky budou recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů.
Zařízení neskladujte na přímém slunečním světle.
Zařízení skladujte při teplotě do 40 °C a zamezte prudkým výkyvům teploty a vlhkosti.
Pokud není zařízení delší dobu používáno, vyjměte papír ze zásobníku a univerzálního zásobníku a uskladněte je
v původním pečlivě zalepeném obalu.
1-3
Úvod > Poznámky
Bezpečnost laseru (Evropa)
Laserový paprsek může poškodit lidské zdraví. Z tohoto důvodu jsou laserové paprsky hermeticky uzavřeny uvnitř
zařízení pomocí ochranného pláště a externího krytu. Při běžném provozu zařízení nemůže laserový paprsek ze
zařízení uniknout.
Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek třídy 1 podle normy IEC/EN 60825-1:2007.
Upozornění: Provádění postupů, které nejsou uvedeny v této příručce, může způsobit vystavení osob nebezpečnému
záření.
Tyto štítky jsou umístěny na laserové jednotce skeneru uvnitř zařízení a nenacházejí se v části přístupné uživateli.
Na zadní straně zařízení je umístěn níže zobrazený štítek.
1-4
Úvod > Poznámky
Právní omezení při kopírování a skenování
Kopírování a skenování materiálů, které jsou chráněny autorskými právy, může být bez souhlasu majitele autorských
práv zakázáno.
Kopírování/skenování následujících položek je zakázáno a může být právně postižitelné. Nemusí jít pouze o tyto
položky. Vědomě nekopírujte/neskenujte položky, které se kopírovat/skenovat nemají.
•
Papírové peníze
•
Bankovky
•
Cenné papíry
•
Známky
•
Pasy
•
Certifikáty
Místními zákony a předpisy může být zakázáno nebo omezeno kopírování a skenování dalších předloh, které zde
nejsou uvedeny.
1-5
Úvod > Právní ustanovení a informace o bezpečnosti
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti
Právní ustanovení
Kopírování či jiný druh reprodukce celé této příručky nebo její části jsou bez předchozího písemného souhlasu vlastnika
autorských zakázány.
Obchodní názvy
•
KPDL je ochranná známka společnosti Kyocera Corporation.
•
Microsoft, MS-DOS a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA a/nebo
dalších zemích.
•
PCL je ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation.
•
IBM a IBM PC/AT jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
•
Power PC je ochranná známka společnosti IBM v USA a/nebo dalších zemích.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh, and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
•
Všechna písma evropských jazyků instalovaná v tomto zařízení jsou použita v rámci licenční dohody se společností
Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino a Times jsou registrované ochranné známky společnosti Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery a ITC ZapfDingbats jsou registrované ochranné známky
společnosti Typeface Corporation.
•
V tomto zařízení jsou instalována písma UFST™ MicroType® společnosti Monotype Imaging Inc.
•
Toto zařízení obsahuje modul NF vyvinutý společností ACCESS Co., Ltd.
•
Toto zařízení obsahuje software s moduly vyvinutými skupinou Independent JPEG Group.
•
ThinPrint je ochranná známka společnosti ThinPrint GmbH v Německu a dalších zemích.
Žádné další názvy obchodních značek a produktů a registrované ochranné známky nebo ochranné známky ™ či ®
a nebudou v tomto Návodu k obsluze používány.
GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje software GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) a/nebo LGPL (http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html) jako součást firmwaru. Zdrojový kód můžete získat a za podmínek licence GPL/LGPL jej můžete kopírovat,
dále rozšiřovat a měnit.
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)”
1-6
Úvod > Právní ustanovení a informace o bezpečnosti
4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSL License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement: “This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
1-7
Úvod > Právní ustanovení a informace o bezpečnosti
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
1-8
Úvod > Právní ustanovení a informace o bezpečnosti
Funkce řízení úspory energie
Zařízení je vybaveno funkcí Režim nízké spotřeby, v jejímž rámci dojde po uplynutí určitého časového intervalu od
posledního použití zařízení ke snížení spotřeby energie, a také funkcí Spánku, při níž po uplynutí nastavené doby od
posledního použití zařízení zůstávají tiskové a faxové funkce v pohotovostním režimu, ale spotřeba energie je omezena
na minimum.
Režim nízké spotřeby
Zařízení automaticky přejde do režimu nízké spotřeby po uplynutí 1 minuty od posledního použití. Délku časového
intervalu, po kterém zařízení přejde do režimu nízké spotřeby, lze prodloužit. Další informace naleznete v části Režim
nízké spotřeby na straně 2-27.
Spánkový režim
Zařízení automaticky přejde do spánkového režimu po uplynutí 15 minut od posledního použití. Délku časového
intervalu, po kterém zařízení přejde do režimu spánku, lze prodloužit. Další informace viz Režim spánku a automatický
režim spánku na straně 2-28.
Funkce automatického 2stranného kopírování
Toto zařízení nabízí 2stranné kopírování jako standardní funkci. Například zkopírováním dvou 1stranných originálů na
jeden list papíru jako 2strannou kopii lze snížit množství použitého papíru. Další informace naleznete v části
Oboustranný na straně 4-7.
Použití recyklovaného papíru
Toto zařízení podporuje použití recyklovaného papíru, což snižuje zátěž životního prostředí. Informace o doporučených
typech papíru získáte od zástupce prodeje či servisu.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako společnost, která se účastní programu ENERGY STAR, zaručujeme, že tento produkt si označení
ENERGY STAR zaslouží.
1-9
Úvod > O tomto Návodu k obsluze
O tomto Návodu k obsluze
Tento návod k obsluze obsahuje následující kapitoly:
Kapitola
Obsah
1
Úvod
Obsahuje informace o varováních, obchodních značkách a o této příručce.
2
Příprava před použitím
Obsahuje informace o názvech částí, propojovacích kabelech a instalaci a konfiguraci
zařízení.
3
Běžné operace
Vysvětluje základy práce se zařízením, tj. vkládání papíru a originálů a přihlašování
a odhlašování.
4
Kopírování
Popisuje funkce, které můžete použít při kopírování.
5
Tisk
Poskytuje informace o funkcích, které jsou k dispozici při používání zařízení jako
tiskárny.
6
Odesílání
Popisuje funkce, které můžete použít při odesílání originálů.
7
Odstraňování problémů
Vysvětluje, jak reagovat na chybová hlášení např. v případě, že v zařízení dojde toner,
a na problémy typu uvíznutí papíru.
8
Dodatek
Vysvětluje, jak zadávat znaky, a obsahuje technické údaje o zařízení.
Uvádí praktické doplňkové vybavení pro toto zařízení.
Obsahuje informace o typech médií a formátech papíru. Obsahuje také glosář termínů.
Konvence v této příručce
V závislosti na povaze popisu jsou používány následující konvence.
Konvence
Popis
Příklad
Tučné písmo
Označuje tlačítka na ovládacím panelu nebo na obrazovce počítače.
Stiskněte tlačítko Start.
[Normální písmo]
Označuje tlačítko na dotykovém panelu.
Stiskněte tlačítko [OK].
Kurzíva
Označuje popisek zobrazený na dotykovém panelu.
Zobrazí se zpráva Připraveno
ke kopírování.
Používá se také ke zdůraznění klíčového slova, fráze nebo jako
odkaz na doplňující informace.
Další informace naleznete
v části Režim spánku a
automatický režim spánku na
straně 2-28.
POZNÁMKA
Označuje doplňující informace nebo operace pro referenci.
DŮLEŽITÉ
Označuje položky, které jsou nutné nebo zakázané z důvodu
předcházení problémům.
UPOZORNĚNÍ
Pokyny, které je třeba dodržovat, aby nedošlo ke zranění nebo
poškození zařízení.
1-10
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ
Úvod > O tomto Návodu k obsluze
Typy úloh, pro které lze nastavit každou z funkcí, jsou znázorněny ikonami.
Popis
Ikona
Tuto funkci lze nastavit při kopírování dokumentu.
Papír
Výbr
PoKopií
Lupa
A4
1stranný>1stranný
Vypnuto
Zapnuto
Oblíbené
USB
Memory
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Cíl:
Vyvolat
Adresá
1/25
GHI
Bez vlastníka
JKL
Bez vlastníka
Zrušit
Další >
Obrazovka pro tisk
Tuto funkci lze nastavit při odesílání dokumentu.
Tl. rychlé volby
Bez vlastníka
Nabídka
Obrazovka pro kopírování
Send
Síový uživatel
Bez vlastníka
Uspoádt
Funkce
10:10
DEF
Normální 0
Kombinovt
Schránka na dokumenty.
Vlastní schránka
ABC
Sytost
100%
Oboustranný
Tuto funkci lze použít při tisku z Vlastní schránky.
Custom
Box
10:10
GB0001_01
Copy
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Popis
GB0097_00
Ikona
Tuto funkci lze použít při ukládání do vyjímatelné
paměti (jako například paměťové zařízení USB) nebo
při tisku z ní.
Kontrola
Schránka na dokumenty.
Vyjímatelná pam
10:10
11-3-3.JPG
Externí adresá
1/2
7-9-2.JPG
1/1
Fax
Funkce
Oblíbené
Obrazovka pro odesílání
Nabídka
Zrušit
< Zpt
Tisk
GB0096_00
Složka
GB0055_00
E-mail
Obrazovka pro uložení souboru
Operace, při nichž se používají tlačítka na dotykovém panelu, jsou v této příručce červeně ohraničeny.
Např.: Stiskněte [Lupa].
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Lupa
100%
Oboustranný
1stranný>1stranný
Sytost
Normální 0
Kombinovt
Vypnuto
Uspoádt
Zapnuto
Oblíbené
Funkce
GB0001_01
Papír
Výbr
A4
10:10
PoKopií
Postupy, které se skládají z kroků prováděných na ovládacím a/nebo dotykovém panelu jsou očíslovány následovně:
Např.: Stiskněte [Funkce] a poté [EcoPrint].
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Papír
Výbr
A4
10:10
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Funkce
PoKopií
Lupa
100%
2
Sytost
10:10
EcoPrint
Vypnuto
Nastavení odstínu
Normální 0
0
2/4
Vyvážení barev
Funkce
Vypnuto
Vypnuto
Uspoádt
Ostrost
Zapnuto
Oblíbené
Pomocí tlačítek [
0
Zavít
]a[
1-11
Pid/Upr.
Zkratka
GB0002_01
1
1stranný>1stranný
Kombinovt
GB0001_01
Oboustranný
] můžete listovat nahoru a dolů.
Úvod > O tomto Návodu k obsluze
Formáty originálů a papíru
Tento oddíl vysvětluje notaci použitou v této příručce při uvádění formátu originálů či papíru.
Ikony na dotykovém panelu
Nastavený směr papíru nebo originálu je na dotykovém panelu označen následujícími ikonami.
Originály
Papír
Horizontální orientace
Vertikální orientace
1-12
2
Příprava před použitím
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Názvy částí ........................................................................................................................................................ 2-2
Zařízení .................................................................................................................................................... 2-2
Ovládací panel ......................................................................................................................................... 2-6
Dotykový panel ........................................................................................................................................ 2-7
Určení vhodného způsobu připojení a příprava kabelů ..................................................................................... 2-8
Příklad připojení ....................................................................................................................................... 2-8
Příprava potřebných kabelů ..................................................................................................................... 2-9
Připojení kabelů ............................................................................................................................................... 2-10
Připojení kabelu LAN ............................................................................................................................. 2-10
Připojení kabelu USB .............................................................................................................................. 2-11
Připojení napájecího kabelu ................................................................................................................... 2-11
Zapnutí a vypnutí zařízení ............................................................................................................................... 2-13
Zapnutí ................................................................................................................................................... 2-13
Vypnutí ................................................................................................................................................... 2-13
Instalace softwaru ............................................................................................................................................ 2-15
Software na DVD (Windows) ................................................................................................................. 2-15
Instalace ovladače tiskárny v systému Windows ................................................................................... 2-16
Odinstalace softwaru ............................................................................................................................. 2-21
Instalace ovladače tiskárny v systému Macintosh ................................................................................. 2-21
Nastavení ovladače TWAIN ................................................................................................................... 2-24
Nastavení ovladače WIA ........................................................................................................................ 2-26
Funkce úspory energie .................................................................................................................................... 2-27
Režim nízké spotřeby ............................................................................................................................ 2-27
Režim spánku a automatický režim spánku .......................................................................................... 2-28
Průvodce nastavením zařízení ......................................................................................................................... 2-29
Embedded Web Server RX .............................................................................................................................. 2-30
Přístup do Embedded Web Server RX .................................................................................................. 2-31
Úpravy nastavení zabezpečení .............................................................................................................. 2-32
Změna informací o zařízení ................................................................................................................... 2-33
Nastavení e-mailu .................................................................................................................................. 2-34
Registrace cílů ....................................................................................................................................... 2-37
Registrace Vlastní schránky .................................................................................................................. 2-38
Tisk dokumentu uloženého ve Vlastní schránce .................................................................................... 2-39
2-1
Příprava před použitím > Názvy částí
Názvy částí
Zařízení
1
2
6
3
4
9
10
7
5
8
11
1 Podavač originálů
2 Ovládací panel
3 Vnitřní zásobník
4 Zarážka papíru
5 Univerzální zásobník (MP zásobník)
6 Vodítka šířky papíru
7 Podpěrka univerzálního zásobníku
8 Zásobník 1
9 Paměťová zásuvka USB
10 Hlavní vypínač
11 Měřítko papíru
12 Dolní kryt posunu papíru
2-2
12
Příprava před použitím > Názvy částí
14
15
16
17
13
18
19
13 Horní kryt
14 Zásobník s černým (Black) tonerem (K)
15 Zásobník s purpurovým (Magenta) tonerem (M)
16 Zásobník s azurovým (Cyan) tonerem (C)
17 Zásobník se žlutým (Yellow) tonerem (Y)
18 Kryt odpadní nádobky na toner
19 Odpadní nádobka na toner
20
21
22
23
20 Kryt fixační jednotky
21 Jednotka pro posun papíru
22 Rampa papíru
23 Duplexní jednotka
2-3
Příprava před použitím > Názvy částí
24
25
26
27
32
33
28
29
30
31
1
24 Zásuvka volitelného rozhraní 1*
25 Konektor LINE*
26 Konektor TEL*
27 Konektor rozhraní USB
28 Konektor/indikátor síťového rozhraní
29 Zásuvka volitelného rozhraní 2
30 Pravý kryt
31 Konektor pro napájecí kabel
32 Zadní kryt
33 Páčka zadního krytu
*
Pouze produkty s nainstalovanou funkcí faxu.
2-4
2
Příprava před použitím > Názvy částí
34
35
37
36
38
39
40
43
42
41
34 Vodítka šířky originálu
35 Kryt podavače originálů
36 Držák pro otevření/zavření podavače originálů*
37 Stolek pro originály
38 Zarážka originálu
39 Stolek pro výstup originálů
40 Páčka horního krytu*
41 Držáky pro manipulaci
42 Kontaktní sklo
43 Skenovací štěrbina
*
Horní kryt a podavač originálů nelze otevřít najednou, aby nedošlo k jejich upadnutí.
44
47
48
46
45
44 Zásobník 1
45 Vodítka šířky papíru
46 Vodítko délky papíru
47 Zarážka pro šířku papíru
48 Předvolba formátu papíru
2-5
Příprava před použitím > Názvy částí
Ovládací panel
Zobrazuje obrazovku Systémové menu/
Počítadlo.
Zobrazuje obrazovku
Status/Zrušení úlohy.
Zobrazuje obrazovku
Kopírování.
Otevře obrazovku
Favorites (Oblíbené).
Zobrazuje obrazovku pro
odeslání.
Při používání aplikace se
zobrazí obrazovka
aplikace.
Zobrazuje obrazovku
Schránka dokumentu.
Ukončuje operaci
(odhlášení) na obrazovce
správce.
Uvádí zařízení do
spánkového režimu. Probudí
zařízení ze spánku, je-li ve
spánkovém režimu.
Svítí, jestliže je zařízení
zapnuté.
Zobrazuje obrazovku FAX.
Zvolte barevný režim.
Auto Color: Automaticky rozpozná, zda je dokument barevný nebo
černobílý, a pak jej naskenuje.
Full Color: Skenuje veškeré dokumenty v plných barvách.
Black & White: Skenuje veškeré dokumenty černobíle.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Papír
Výbr
A4
10:10
PoKopií
Lupa
Sytost
100%
Oboustranný
1stranný>1stranný
Normální 0
Kombinovt
Vypnuto
Uspoádt
Zapnuto
Oblíbené
Funkce
Dotykový panel. Zobrazí se tlačítka
pro konfiguraci nastavení zařízení.
Processing: Bliká během tisku nebo odesílání.
Memory: Bliká, pokud přístroj komunikuje s pamětí faxu nebo pamětí
USB (univerzální kontrolka).
Attention: Svítí nebo bliká, pokud dojde k chybě a úloha je zastavena.
Číselná tlačítka.
Maže vložené číslice a znaky.
Navrací nastavení na
výchozí hodnoty.
Slouží pro zadání zaregistrovaných
informací, jako jsou čísla adres či ID
uživatelů, pomocí čísel.
Ruší nebo pozastavuje
probíhající tiskovou
úlohu.
Dokončuje zadávání z numerických
kláves a dokončuje obrazovku při
nastavování funkcí. Funguje
v kombinaci s tlačítkem [OK] na
obrazovce.
Spouští kopírování,
skenování
a nastavování operací.
Slouží ke vkládání
čísel a symbolů.
2-6
Příprava před použitím > Názvy částí
Dotykový panel
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Papír
Výbr
Zobrazuje dostupné funkce.
Lupa
Normální 0
Oboustranný
Kombinovt
1stranný>1stranný
Konfigurace pokročilého nastavení.
Sytost
100%
A4
Funkce
Zobrazuje čas a počet kopií.
10:10
PoKopií
Vypnuto
Zkratka 1
GB0001_04
Zobrazuje stav zařízení a potřebné
provozní zprávy.
Uspoádt
Zapnuto
Zkratka 2
Zobrazuje Oblíbené funkce.
Oblíbené
Zobrazuje předvolby.
Zobrazuje stav zařízení a potřebné
provozní zprávy.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Funkce
10:10
Velikost pedlohy
A4
Zobrazuje dostupné funkce
a nastavení.
Horní okraj vlevo
1/4
Výbr barev
Plnobarevné
Pvodní obraz
GB0002_00
Orientace originálu
Posunování směrem nahoru a dolů,
pokud seznam hodnot nelze na
obrazovce zobrazit celý.
Text a foto
Návrat na předchozí obrazovku.
Zavít
Pid/Upr.
Zkratka
2-7
Registrace funkcí pod předvolby.
Příprava před použitím > Určení vhodného způsobu připojení a příprava kabelů
Určení vhodného způsobu připojení a příprava
kabelů
Zjistěte způsob připojení zařízení k počítači nebo síti a připravte si kabely potřebné pro váš způsob připojení.
Příklad připojení
Určete nejvhodnější způsob připojení zařízení k počítači nebo síti podle následujícího obrázku.
Připojení skeneru k počítačové síti síťovým kabelem (1000BASE-T, 100BASE-TX nebo 10BASE-T)
Embedded Web Server RX
Odeslání e-mailu
Síť
Nastavení sítě, výchozí
nastavení skeneru,
registrace uživatele a cíle
Odešle obrazová data
naskenovaných originálů
požadovanému příjemci jako
přílohu e-mailové zprávy.
 6-17
Počítač správce sítě
Multifunkční
produkt
Tisk
USB
Síť
Odeslání do složky SMB
Uloží naskenovaný obraz jako
datový soubor do počítače.
 6-18
Síť
Síťový fax
Síť
Síť
Odeslání na server FTP
Odešle naskenovaný obraz jako
datový soubor na server FTP.
 6-18
FAX
Síť/USB
Skenování prostřednictvím
rozhraní TWAIN
Síť/USB
Skenování prostřednictvím
rozhraní WIA
FAX
*
Pouze produkty s nainstalovanou funkcí faxu.
TWAIN a WIA jsou
standardizovaná rozhraní pro
komunikaci mezi softwarovými
aplikacemi a zařízeními pro
získávání obrázků.
2-8
Příprava před použitím > Určení vhodného způsobu připojení a příprava kabelů
Příprava potřebných kabelů
Připravte si potřebné kabely podle používaného rozhraní.
Způsob připojení
Připojení zařízení kabelem LAN.
Funkce
• Tiskárna
• Skener (Odeslat e-mail/Odeslat SMB/Odeslat
FTP)
Potřebný kabel
Síťový LAN (10BASE-T, 100BASE-TX
nebo 1000BASE-TX, stíněný)
• Skener (TWAIN/WIA)
Připojení zařízení kabelem USB.
• Tiskárna
Kabel kompatibilní s rozhraním USB 2.0
(vyhovující standardu USB Hi-Speed,
max. 5,0 m, stíněný)
• Skener (TWAIN/WIA)
2-9
Příprava před použitím > Připojení kabelů
Připojení kabelů
Připojení kabelu LAN
Zařízení lze připojit síťovým kabelem a používat jako síťovou tiskárnu nebo síťový skener.
1
Vypněte zařízení.
Zkontrolujte, zda jsou indikátory zhasnuté.
2
Připojte zařízení.
1 Připojte síťový kabel k síťovému rozhraní umístěnému na pravé straně zařízení.
2 Připojte druhý konec kabelu k síťovému rozbočovači.
3
Nainstalujte zařízení.
Proveďte konfiguraci sítě.
Podrobnější informace naleznete v části Průvodce nastavením zařízení na straně 2-29.
2-10
Příprava před použitím > Připojení kabelů
Připojení kabelu USB
Zařízení lze připojit kabelem USB a používat jako tiskárnu nebo skener v prostředí, kde není žádná síť.
1
Vypněte zařízení.
Zkontrolujte, zda jsou indikátory zhasnuté.
2
Připojte zařízení.
1 Připojte kabel USB k příslušnému rozhraní na pravé straně zařízení.
2 Připojte druhý konec kabelu k počítači.
Připojení napájecího kabelu
1 Odstraňte kryt zdířky pro napájecí kabel.
1
2
2-11
Příprava před použitím > Připojení kabelů
2 Připojte jeden konec napájecího kabelu k zařízení a opačný konec k elektrické síti.
DŮLEŽITÉ
Používejte výhradně napájecí kabel dodaný se zařízením.
3 Vyměňte kryt zdířky pro napájecí kabel.
2-12
Příprava před použitím > Zapnutí a vypnutí zařízení
Zapnutí a vypnutí zařízení
Zapnutí
Jestliže svítí hlavní indikátor napájení... (Obnovení ze spánkového
režimu)
Hlavní indikátor napájení
Stiskněte tlačítko Energy Saver.
Jestliže hlavní indikátor napájení nesvítí...
Zapněte hlavní vypínač.
DŮLEŽITÉ
Pokud hlavní vypínač vypnete, nezapínejte jej hned znovu. Vyčkejte nejméně 5
sekund a pak jej znovu zapněte.
Vypnutí
Nechcete-li zařízení vypnout hlavním vypínačem (spánkový režim)
Hlavní indikátor napájení
Stiskněte tlačítko Energy Saver. Tlačítko Energy Saver zhasne a rozsvítí se hlavní indikátor
napájení.
2-13
Příprava před použitím > Zapnutí a vypnutí zařízení
Chcete-li zařízení vypnout hlavním vypínačem
Mějte na paměti, že bude-li vypnut hlavní vypínač, nebude zařízení schopno automaticky
přijímat tisková data z počítačů ani faxů.
1
Stiskněte tlačítko Energy Saver.
Hlavní indikátor napájení
Zkontrolujte, zda jsou indikátory zhasnuté.
Zkontrolujte, zda tlačítko Energy Saver zhaslo a zda hlavní indikátor napájení svítí.
2
Vypněte hlavní vypínač.
POZNÁMKA
Pokud indikátor Processing nebo indikátor Memory svítí, zařízení je v provozu. Vypnutí
hlavního vypínače v okamžiku, kdy zařízení pracuje, může způsobit jeho poškození.
Činnosti před delším nepoužíváním zařízení
UPOZORNĚNÍ
Nebude-li zařízení delší dobu používáno (např. přes noc), vypněte jej hlavním
vypínačem. Nebude-li zařízení používáno ještě delší dobu (např. dovolená),
vytáhněte přívodní šnůru ze zásuvky (bezpečnostní opatření). Používáte-li zařízení
vybavené funkcí faxu, mějte na paměti, že vypnutí zařízení hlavním vypínačem
vyřadí funkci odesílání a příjímání faxů.
DŮLEŽITÉ
Vyjměte papír ze zásobníků a uzavřete jej ve skladovacím pytli, aby byl chráněn před
vlhkostí.
2-14
Příprava před použitím > Instalace softwaru
Instalace softwaru
Chcete-li používat toto zařízení jako tiskárnu, provádět přenosy prostřednictvím rozhraní TWAIN/WIA nebo faxovat
z počítače po síti, nainstalujte do počítače příslušný software z přiloženého DVD (Product Library).
Software na DVD (Windows)
Můžete používat Express Install, nebo jako metodu instalace zvolte Custom Install. Express Install je standardní
metodou instalace. Pokud chcete instalovat komponenty, které nelze nainstalovat pomocí Express Install, použijte
Custom Install. Podrobné informace viz Vlastní instalace v části Custom Install na straně 2-18.
Metoda instalace
●: Standardní instalace
○:
Software
Printing System Driver
Popis
Pomocí tohoto ovladače lze vytisknout soubory z počítače.
Jediný ovladač podporuje vícero jazyků PDL (PCL XL, KPDL
atd.). Tato tiskárna umožňuje plně využívat všechny funkce
zařízení.
Umožňuje zvolit
komponenty, které
mají být
nainstalovány
Express
Install
Custom
Install
●
○
Tento ovladač použijte pro vytvoření souborů PDF.
Printing System (XPS) Driver
Tento ovladač tiskárny podporuje formát XPS (Typ papíru
XML), vyvinutý společností Microsoft Corporation.
-
○
KPDL mini-driver/PCL mini-driver
Toto je Microsoft MiniDriver, který podporuje PCL a KPDL.
Funkce zařízení a volitelné funkce obsahují některá omezení,
která lze s tímto ovladačem použít.
-
○
TWAIN Driver
Tento ovladač umožňuje skenovat pomocí aplikace vyhovující
rozhraní TWAIN.
●
○
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) je funkce Windows, která
umožňuje vzájemnou komunikaci mezi zobrazovacím
zařízením, jako je např. skener, a softwarovými aplikacemi,
které zpracovávají obrázky. Pomocí aplikace vyhovující
rozhraní WIA lze pořizovat obrázky, což je praktické, pokud
nemáte ve vašem počítači nainstalovanou aplikaci vyhovující
rozhraní TWAIN.
-
○
FAX Driver
Umožňuje odeslat dokument, který byl vytvořen v aplikaci
počítače, jako fax přes e-mail.
-
○
Status Monitor
Status Monitor zobrazuje v pravém dolním rohu tiskové
obrazovky hlášení o stavu tiskového systému. Kontrolovat
a měnit nastavení tiskárny můžete také pomocí Embedded
Web Server RX.
●
○
File Management Utility
Tyto obslužné programy (utility) umožňují odesílat a ukládat
naskenované dokumenty do určených složek na síti.
-
○
Network Tool for Direct Printing
Umožňuje vytisknout PDF, aniž by bylo nutné spustit Adobe
Acrobat/Reader.
-
○
NETWORK PRINT MONITOR
Tento obslužný program určený pro správce umožňuje
monitorovat zařízení na síti.
-
○
FONTS
Jedná se o fonty zobrazení, pomocí kterých lze fonty uložené
v zařízení používat v softwarové aplikaci.
●
○
2-15
Příprava před použitím > Instalace softwaru
POZNÁMKA
Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
Je-li zařízení připojeno přes USB a zároveň je ve spánkovém režimu, je technologie Plug and Play deaktivována. Pokud
chcete pokračovat v instalaci, stiskněte tlačítko Energy Saver, kterým zařízení probudíte z režimu nízké spotřeby nebo
spánku.
Funkce faxu jsou k dispozici pouze u produktů s nainstalovanou funkcí faxu.
Ovladač WIA a Printing System (XPS) Driver nelze nainstalovat do operačního systému Windows XP.
Instalace ovladače tiskárny v systému Windows
Express Install
Následující postup je příkladem instalace softwaru v systému Windows 7 pomocí Express Install.
Podrobné informace viz Vlastní instalace v části Custom Install na straně 2-18.
1
Vložte DVD.
POZNÁMKA
Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
Pokud se zobrazí dialogové okno Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným hardwarem.,
zvolte možnost Zrušit.
Pokud se zobrazí dialogové okno Přehrát automaticky, klikněte na položku Spustit
Setup.exe.
Zobrazí-li se okno správy uživatelských účtů, klikněte na Ano (Povolit).
2
Zobrazte obrazovku.
1
2
Klepněte na možnost View License Agreement a přečtěte si licenční ujednání.
2-16
Příprava před použitím > Instalace softwaru
3
Instalace pomocí Express Install
1
2
Balíčky obsahují následující software:
• Driver Package
Printing System Driver, Fonts, Status Monitor
3
• Scan Package
TWAIN Driver
4
Můžete také vybrat Use host name for port name a nastavit, aby byl používán hostitelský
název standardního TCP/IP portu. (Nelze použít připojení USB.)
POZNÁMKA
Pokud chcete instalovat Status Monitor, musíte již mít nainstalováno Microsoft .NET
Framework 4.0.
Zařízení není možné vyhledat, pokud není zapnuto. Pokud se počítači nepodaří zařízení
najít, ujistěte se, že je připojeno k počítači přes síťový kabel nebo přes USB a že je zapnuté.
Poté klikněte na
(Znovu načíst).
Pokud se zobrazí bezpečnostní okno systému Windows, klepněte na možnost Přesto
nainstalovat tento software ovladače.
4
Dokončete instalaci.
Jakmile se objeví Your software is ready to use, můžete začít software používat. Chcete-li
vytisknout testovací stránku, zaškrtněte políčko Print a test page a vyberte zařízení.
Klikněte na Finish a odejděte z průvodce.
2-17
Příprava před použitím > Instalace softwaru
POZNÁMKA
Pokud jste ve Windows XP vybrali Nastavení zařízení, dialogové okno s nastaveními se
zobrazí poté, co kliknete na Dokončit. Proveďte nastavení pro možnosti instalované
v zařízení. Nastavení zařízení lze provést po dokončení instalace. Podrobné informace
naleznete v části Device Settings v příručce Printing System Driver User Guide na disku
DVD.
Pokud se objeví výzva k restartu systému, restartujte počítač dle pokynů. Tímto dokončíte
postup instalace ovladače tiskárny.
Ovladač TWAIN lze nainstalovat, pokud je zařízení propojeno s počítačem po síti.
Pokud ovladač TWAIN používáte, pokračujte nastavením podle Nastavení ovladače TWAIN
na straně 2-24.
Custom Install
Následující postup je příkladem instalace softwaru v systému Windows 7 pomocí Custom Install.
1
Vložte DVD.
POZNÁMKA
Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
Pokud se zobrazí dialogové okno Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným hardwarem.,
zvolte možnost Zrušit.
Pokud se zobrazí dialogové okno Přehrát automaticky, klikněte na položku Spustit
Setup.exe.
Zobrazí-li se okno správy uživatelských účtů, klikněte na Ano (Povolit).
2
Zobrazte obrazovku.
1
2
Klepněte na možnost View License Agreement a přečtěte si licenční ujednání.
2-18
Příprava před použitím > Instalace softwaru
3
Instalace pomocí Custom Install
1 Vyberte, které zařízení chcete nainstalovat.
1
2
3
Lze použít následující tlačítka:
: Tímto můžete přepínat obrazovku mezi obrazovým a textovým zobrazením.
: Pomocí tohoto vyberte vícero položek najednou.
: Pokud se nezobrazí vybrané zařízení, tímto tlačítkem můžete přímo vybrat to, které chcete
používat.
2 Vyberte, který ovladač chcete nainstalovat.
1
2
3
3 Vyberte, který doplňkový program chcete nainstalovat.
1
2
2-19
Příprava před použitím > Instalace softwaru
4 Klikněte na Install.
POZNÁMKA
Pokud chcete instalovat Status Monitor, musíte již mít nainstalováno Microsoft .NET
Framework 4.0.
4
Dokončete instalaci.
Jakmile se objeví Your software is ready to use, můžete začít software používat. Chcete-li
vytisknout testovací stránku, zaškrtněte políčko Print a test page a vyberte zařízení.
Klikněte na Finish a odejděte z průvodce.
POZNÁMKA
Pokud jste ve Windows XP vybrali Nastavení zařízení, dialogové okno s nastaveními se
zobrazí poté, co kliknete na Dokončit. Proveďte nastavení pro možnosti instalované
v zařízení. Nastavení zařízení lze provést po dokončení instalace. Podrobné informace
naleznete v části Device Settings v příručce Printing System Driver User Guide na disku
DVD.
Pokud se objeví výzva k restartu systému, restartujte počítač dle pokynů. Tímto dokončíte
postup instalace ovladače tiskárny.
Ovladač TWAIN lze nainstalovat, pokud je zařízení propojeno s počítačem po síti.
Pokud ovladač TWAIN používáte, pokračujte nastavením podle Nastavení ovladače TWAIN
na straně 2-24.
2-20
Příprava před použitím > Instalace softwaru
Odinstalace softwaru
Pro vymazání softwaru z počítače proveďte následující kroky.
POZNÁMKA
Odinstalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
1
Zobrazte obrazovku.
2
Odinstalujte software.
Ve Windows klikněte na tlačítko Start, poté vyberte Všechny programy, (název
poskytovatele), a zobrazte Průvodce odinstalací volbou Uninstall Product Library.
Zaškrtněte políčko u softwaru, který si přejete vymazat.
1
2
3
Dokončete odinstalaci.
Pokud se objeví výzva k restartu systému, restartujte počítač dle pokynů. Tím je odinstalace
softwaru dokončena.
POZNÁMKA
Software lze také odinstalovat pomocí Product Library.
Na instalační obrazovce Product Library klikněte na Uninstall, a podle pokynů na
obrazovce software odinstalujte.
Instalace ovladače tiskárny v systému Macintosh
Tiskové funkce zařízení lze používat v počítačích Macintosh.
POZNÁMKA
Instalaci v operačním systému MAC OS musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
Tisknete-li z počítače Macintosh, nastavte emulaci zařízení na [KPDL] nebo [KPDL(Auto)].
Podrobné informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Jste-li připojeni přes Bonjour, povolte připojení Bonjour v síťových nastaveních počítače.
Podrobné informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Na obrazovce Authenticate zadejte jméno a heslo používané pro přístup do operačního systému.
2-21
Příprava před použitím > Instalace softwaru
1
Vložte DVD.
Dvakrát klikněte na ikonu GEN_LIB.
2
Zobrazte obrazovku.
1
2
Dvakrát klikněte na (Název znacky) OS X vx.x podle toho, jakou verzi Mac OS používáte.
3
Nainstalujte ovladač tiskárny.
Nainstalujte ovladač tiskárny podle instrukcí v instalačním programu.
Tímto dokončíte instalaci ovladače tiskárny.
Je-li použito připojení USB, zařízení bude automaticky rozpoznáno a připojeno.
Je-li použito připojení IP, jsou vyžadována následující nastavení.
4
Proveďte konfiguraci tiskárny.
1 Zobrazení okna.
2
1
2-22
Příprava před použitím > Instalace softwaru
2 Klikněte na ikonu IP pro připojení IP a pak zadejte IP adresu a název tiskárny.
1
2
Číslo, které vložíte do pole "Adresa", se automaticky
zobrazí v poli "Název". Je-li třeba, můžete jej změnit.
3
POZNÁMKA
Používáte-li připojení Bonjour, vyberte Výchozí a klikněte na položku, která se zobrazí v poli
"Název tiskárny". Ovladač, který má název shodný s názvem zařízení, se automaticky objeví
v poli "Ovladač".
3 Zvolte možnosti, které zařízení nabízí, a klikněte na OK.
1
2
4 Zvolené zařízení je přidáno.
2-23
Příprava před použitím > Instalace softwaru
Nastavení ovladače TWAIN
Registrujte zařízení k ovladači TWAIN.
1
Zobrazte obrazovku.
1 V systému Windows stiskněte tlačítko Start, vyberte položku Všechny programy, (Název
znacky) a pak TWAIN Driver Setting.
Ve Windows 8 vyberte v ovládacích tlačítkách Hledat, Aplikace, a poté TWAIN Driver
Setting (Nastavení ovladače TWAIN).
2 Klikněte na tlačítko Přidat.
2
Proveďte konfiguraci ovladače TWAIN.
Síť
Zadejte název zařízení.
4
1
2
3
Zvolte zařízení ze seznamu.
Zvolte měrnou jednotku.
Zadejte IP adresu zařízení a název hostitele.
Pokud používáte SSL, zaškrtněte políčko vedle SSL.
Je-li povolena správa přihlašování uživatelů.
Zaškrtněte políčko Ověřování a zadejte
přihlašovací Uživatelské jméno (až 64 znaků)
a Heslo (až 64 znaků).
Pokud je aktivována funkce účtování úloh,
zaškrtněte políčko vedle Označení účtu
a zadejte ID účtu, které může být až
osmiciferné.
6
5
7
USB
Zadejte název zařízení.
1
2
3
Zvolte měrnou jednotku.
Zvolte zařízení ze seznamu.
Nastavte Kompresi obrázku a Úroveň komprese
Je-li povolena správa přihlašování uživatelů.
Zaškrtněte políčko Ověřování a zadejte
přihlašovací Uživatelské jméno (až 64 znaků)
a Heslo (až 64 znaků).
Pokud je aktivována funkce účtování úloh,
zaškrtněte políčko vedle Označení účtu
a zadejte ID účtu, které může být až
osmiciferné.
4 5
6
POZNÁMKA
Pokud adresu IP zařízení neznáte, kontaktujte správce systému.
2-24
Příprava před použitím > Instalace softwaru
3
Dokončete registraci.
POZNÁMKA
Stisknutím tlačítka Odstranit lze přidané zařízení odebrat. Stisknutím tlačítka Úpravy lze
změnit jeho název.
2-25
Příprava před použitím > Instalace softwaru
Nastavení ovladače WIA
Registrujte toto zařízení k ovladači WIA. Pokyny vyplývají z prvků rozhraní, které se objevují v systému Windows 7.
POZNÁMKA
Pokud používáte zařízení s IP adresou nebo názvem hostitele specifikovaným během instalace ovladače WIA, není
potřeba následující registraci provádět.
1
Zobrazte obrazovku.
1 V systému Windows klikněte na tlačítko Start a zadejte Skener v části Vyhledání
programu a souboru. V seznamu klikněte na tlačítko Náhled na skenery a kamery.
Ve Windows 8 vyberte v Ovládacích tlačítkách Hledat, poté Nastavení, a do
vyhledávacího pole zadejte "Skener".
Ve výsledcích vyhledávání klikněte na Zobrazit skenery a fotoaparáty, a poté se zobrazí
obrazovka Skenery a fotoaparáty.
2 Vyberte v ovladačích WIA stejný název, jako má toto zařízení, a klepněte na tlačítko
Vlastnosti.
1
2
2
Proveďte konfiguraci ovladače WIA.
Síť
Zadejte název
zařízení.
1
2
3
Pokud používáte
SSL, zaškrtněte
políčko vedle SSL.
5
4
Zvolte měrnou
jednotku.
6
USB
Nastavte Kompresi
obrázku a Úroveň
komprese
Zvolte měrnou
jednotku.
4
1
2
Pokud je aktivována správa
uživatelských přístupů,
zaškrtněte políčko vedle
Authentication
(Ověřování) a zadejte Login
User Name (Uživatelské
jméno) (délka až 64 znaků)
a Password (Heslo) (délka
až 64 znaků).
Pokud je aktivována funkce
účtování úloh, zaškrtněte
políčko vedle Account ID
(Označení účtu) a zadejte
ID účtu, které může být až
osmiciferné.
3
5
POZNÁMKA
Pokud jsou zařízení a počítač připojeny přes síť, zadejte adresu skeneru.
2-26
Příprava před použitím > Funkce úspory energie
Funkce úspory energie
Pokud od posledního použití uplyne určitá doba, zařízení se automaticky přepne do režimu nízké spotřeby, aby došlo ke
snížení spotřeby energie. Pokud je zařízení ponecháno v nečinnosti na ještě delší dobu, přepne se automaticky do
režimu spánku, který spotřebu energie sníží na minimum.
Režim nízké spotřeby
Pokud zařízení není po delší dobu používáno, rozsvítí se kontrolka Energy Saver a zhasne
dotykový panel, aby došlo ke snížení spotřeby energie. Tento stav se nazývá Režim nízké
spotřeby. Na hlavním panelu se objeví "Nízká spotřeba."
Výchozí nastavená doba nečinnosti je 1 minuta.
Více informací o konfiguraci nastavení viz Anglický návod k obsluze.
Jsou-li v režimu nízké spotřeby přijata tisková data, zařízení se automaticky probudí a začne
tisknout. Stejně tak jsou-li v režimu nízké spotřeby přijata faxová data (používáte-li doplňkovou
sadu pro fax), zařízení se automaticky probudí a začne tisknout.
Zařízení lze aktivovat provedením jedné z následujících akcí.
•
Stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu.
•
Otevřete podavač originálů.
•
Umístěte originály do podavače originálů.
Zařízení bude připraveno k použití během 11 sekund.
Podmínky okolního prostředí, například větrání, mohou způsobit pomalejší reakci zařízení.
POZNÁMKA
Pokud je přednastavený čas pro přechod do režimu nízké spotřeby a režimu spánku stejný,
režim spánku má přednost.
2-27
Příprava před použitím > Funkce úspory energie
Režim spánku a automatický režim spánku
Chcete-li aktivovat spánkový režim, stiskněte tlačítko Energy Saver. Kromě indikátoru
Energy Saver přejdou dotykový panel a všechny indikátory na ovládacím panelu do
úsporného stavu, aby bylo dosaženo maximální úspory. Tento stav se nazývá spánkový režim.
Jsou-li ve spánkovém režimu přijata tisková data, dotykový panel se rozsvítí a zahájí se tisk.
Pokud používáte produkty vybavené funkcí faxu, zařízení vytiskne přijatá data rovněž bez
rozsvícení ovládacího panelu.
Chcete-li zařízení navrátit do spánkového režimu, stiskněte tlačítko Energy Saver. Zařízení
bude připraveno k použití během 20 sekund.
Podmínky okolního prostředí, například větrání, mohou způsobit pomalejší reakci zařízení.
POZNÁMKA
Pokud je přednastavený čas pro přechod do režimu nízké spotřeby a režimu spánku stejný,
režim spánku má přednost.
Automatický spánkový režim
Funkce automatického spánkového režimu automaticky přepne zařízení do spánkového
režimu po uplynutí nastavené doby nečinnosti. Výchozí nastavená doba je 15 minut.
Více informací o konfiguraci nastavení viz Anglický návod k obsluze.
Pravidla spánku (modely pro Evropu)
U každé funkce zvlášť můžete nastavit, zda má fungovat režim spánku. Opětovné probuzení
zařízení a návrat do normálního provozu také trvá déle.
Podrobnější informace ohledně nastavení pravidel spánku naleznete v Anglickém návodu
k obsluze.
Úroveň spánku (úroveň úspory energie) (modely mimo Evropu)
V tomto režimu se sníží spotřeba energie ještě více než v běžném spánkovém režimu;
spánkový režim je tak možno nastavit zvlášť pro každou funkci. Doba potřebná k probuzení
zařízení z režimu úspory energie a k návratu do normálního provozu bude delší než
u normálního spánkového režimu.
POZNÁMKA
Je-li instalována volitelná sada síťového rozhraní, nelze funkci úspory energie nastavit.
Více informací o nastavení úrovně spánku (úrovně úspory energie) viz Průvodce rychlým
nastavením na straně 3-25.
2-28
Příprava před použitím > Průvodce nastavením zařízení
Průvodce nastavením zařízení
Průvodce nastavením zařízení se spustí při prvním zapnutí zařízení poté, co bylo nainstalováno.
10:10
Systémová nabídka/poítadlo.
Nastavení stroje
1. Datum a as
2. Sí
Tento prvodce vám pomže
nainstalovat zaízení.
< Zpt
Další >
GB0889_00
Pokraujte stiskem [Další >].
Provedením pokynů na obrazovce proveďte konfiguraci následujících nastavení:
Nastavení data a času
Časové pásmo
Letní čas
Datum
Čas
Síťová nastavení
Získat ÏP adresu
Adresa IP
Maska podsítě
Výchozí brána
Podrobnosti o nastavení najdete v nápovědě, která se zobrazuje na dotykovém panelu. Pokud
chcete po úvodní konfiguraci provést změny, nahlédněte do Anglického manuálu.
2-29
Příprava před použitím > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Pokud je zařízení připojeno do sítě, můžete pomocí Embedded Web Server RX provést různá nastavení.
Tato část vysvětluje přístup do Embedded Web Server RX a jak změnit bezpečnostní nastavení a název hostitele.
Další informace o Embedded Web Server RX naleznete v příručce Embedded Web Server RX User Guide.
POZNÁMKA
Pro úplný přístup k možnostem na stránkách Embedded Web Server RX zadejte Uživatelské jméno a heslo, a poté
klikněte na [Login]. Díky předem definovanému administrátorskému heslu má uživatel přístup ke všem stránkám,
včetně Schránky dokumentů, Adresáře a Nastavení v navigačním menu. Výchozí nastavení pro uživatele s
administrátorským oprávněním jsou uvedena níže.
Přihl.uživ.jméno
Admin
Přihl. Heslo
Admin
* Jsou rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).
Nastavení, která mohou administrátor a hlavní uživatelé upravit v Embedded Web Server RX, jsou následující.
Nastavení
Popis
Správce
Běžný
uživatel
Device
Information
Lze kontrolovat strukturu zařízení.
Configuration, Counter, About Embedded Web Server RX
❍
❍
Job Status
Zobrazuje všechny informace o zařízení, včetně tiskových a skenovacích úloh
a jejich ukládání, plánování úloh a seznam historie úloh.
Printing Jobs Status, Printing Job Log, Sending Job Status,
Scheduled Jobs, Sending Job Log, Storing Job Status,
Storing Job Log
❍
❍
Document Box
Přidejte či vymažte schránky úloh, nebo vymažte dokumenty z jednotlivých
schránek. Custom Box*1, Sub Address Box*2, Polling Box*2, Job Box
Settings
❍
❍*3
Address Book
Vytvořte, upravte či vymažte adresy a skupiny adres.
Machine Address Book, External Address Book Settings, One Touch Key
❍
❍*3
Device Settings
Konfigurujte pokročilá nastavení v zařízení.
Paper/Feed/Output, Original Settings, Energy Saver/Timer, Date/Time,
System
❍
-
Function Settings
Konfigurujte pokročilá nastavení funkcí.
Common/Job Defaults, Copy, Printer, E-mail, Scan to Folder, FAX*2,
Send and Forward, Forward Rules*1, Operation Panel
❍
-
Network Settings
Konfigurujte pokročilá nastavení sítě.
General, TCP/IP, Protocol
❍
-
Security Settings
Konfigurujte pokročilá nastavení zabezpečení.
Device Security, Send Security, Network Security, Certificates
❍
-
Management
Settings
Konfigurujte pokročilá nastavení managementu.
Job Accounting, Authentication, ID Card*4, Notification/Report,
History Settings, SNMP, Reset
❍
-
*1
*2
*3
*4
Zobrazí jen tehdy, je-li instalován volitelný SSD.
Pouze u zařízení s nainstalovanou funkcí faxu.
To, zda přihlášený uživatel bude schopen konfigurovat některá z nastavení, záleží na jeho oprávněních.
Toto se zobrazí pouze, pokud je nainstalována sada Card Authentication Kit.
POZNÁMKA
Zde jsme informace o nastavení faxu vynechali. Informace o používání faxu naleznete v příručce Návod k obsluze
faxu.
2-30
Příprava před použitím > Embedded Web Server RX
Přístup do Embedded Web Server RX
1
Zobrazte obrazovku.
1 Spusťte webový prohlížeč.
2 Do lišty pro adresu nebo místo zadejte IP adresu zařízení nebo název hostitele.
Příklady:
https://192.168.48.21/ (pro IP adresu)
https://MFP001 (pokud je název hostitele "MFP001")
Na webové stránce jsou zobrazeny základní informace o zařízení a nástroji Embedded Web
Server RX a jejich aktuální stav.
POZNÁMKA
Pokud se objeví hlášení "There is a problem with this website's security certificate.",
nakonfigurujte certifikát. Další informace o certifikátech naleznete v příručce Embedded
Web Server RX User Guide.
V provozu zařízení můžete pokračovat i bez konfigurace certifikátu.
2
Proveďte konfiguraci funkce.
V navigační oblasti na levé straně obrazovky vyberte kategorii. Pokud se přihlásíte do zařízení
jako správce, zobrazí se Device Settings, Function Settings, Network Settings, Security
Settings, a Management Settings.
2-31
Příprava před použitím > Embedded Web Server RX
Úpravy nastavení zabezpečení
Tato část vysvětluje, jak upravit nastavení zabezpečení.
1
Zobrazte obrazovku.
2
Proveďte konfiguraci zabezpečení.
Podle návodu v Přístup do Embedded Web Server RX na straně 2-31 spusťte Embedded
Web Server RX.
V nabídce Security Settings vyberte nastavení, které chcete upravit. Upravitelná nastavení
jsou nastavení Device Security, Send Security, Network Security, a Certificates.
POZNÁMKA
Tato upravitelná nastavení v rámci Device Security, Send Security, a Network Security
lze provést také ze systémové nabídky zařízení.
Podrobné informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Další informace o nastavení certifikátů naleznete v příručce Embedded Web Server RX
User Guide.
2-32
Příprava před použitím > Embedded Web Server RX
Změna informací o zařízení
Upravte informace o zařízení.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Podle návodu v Přístup do Embedded Web Server RX na straně 2-31 spusťte Embedded
Web Server RX.
2 V nabídce Device Settings vyberte System.
3
1
2
2
Zadejte název hostitele.
Zadejte informace o zařízení a klikněte na Submit.
DŮLEŽITÉ
Po změně nastavení restartujte síť nebo vypněte a znovu zapněte zařízení.
Pro restart karty síťového rozhraní klikněte na Reset v nabídce Management Settings,
a poté klikněte na Restart Network v nabídce "Restart".
2-33
Příprava před použitím > Embedded Web Server RX
Nastavení e-mailu
Pomocí nastavení SMTP můžete přes e-mail odesílat upozornění o dokončených úlohách.
Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k poštovnímu serveru pomocí protokolu SMTP.
Zkontrolujte také následující:
•
typ připojení tohoto zařízení k e-mailovému serveru po síti
(doporučuje se nepřetržité připojení prostřednictvím místní sítě),
•
nastavení protokolu SMTP
Pomocí nástroje Embedded Web Server RX zaregistrujte IP adresu nebo název hostitele serveru SMTP.
•
pokud byla velikost e-mailů omezena, nebude pravděpodobně možné odesílat velmi objemné e-mailové zprávy.
Postup při nastavení protokolu SMTP:
1
Zobrazte obrazovku.
1 Podle návodu v Přístup do Embedded Web Server RX na straně 2-31 spusťte Embedded
Web Server RX.
2 V nabídce Function Settings klikněte na E-mail.
1
2
2-34
Příprava před použitím > Embedded Web Server RX
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Do každého pole zadejte správné hodnoty.
Nastavení
SMTP
Popis
Nastavte pro odesílání e-mailů ze zařízení.
SMTP Protocol
Nastavte protokol SMTP. Na stránce Protocol Settings nastavte
"SMTP (E-mail TX)" na On.
SMTP Server
Name
Zadejte název hostitele nebo IP adresu SMTP serveru.
SMTP Port
Number
Vyberte číslo portu, které má být použito pro SMTP. Použijte
výchozí port SMTP 25.
SMTP Server
Timeout
Nastavte v sekundách dobu čekání na odpověď serveru.
Authentication
Protocol
Nastavte, zda je používáno ověření SMTP. Pokud chcete ověření
používat, zadejte uživatelské informace potřebné pro ověření.
SMTP Security
Nastavte zabezpečení SMTP.
Na stránce Protocol Settings v nabídce "SMTP (E-mail TX)"
zapněte "SMTP Security".
POP before
SMTP Timeout
Nastavte v sekundách dobu čekání na připojení k POP serveru.
Toto nastavení lze provést výběrem POP before SMTP
v "Authentication Protocol".
Connection Test
Tyto testy potvrdí správnost nastavení.
Domain
Restriction
Zvolte, zda domény mají či nemají být omezovány. Klikněte na
Domain List a zadejte názvy a adresy domén, které mají být
schváleny či blokovány. Omezení lze také určit e-mailovou
adresou.
POP3
Nastavte pro přijímání e-mailů do zařízení.
POP3 Protocol
Nastavte protokol POP3. Na stránce Protocol Settings nastavte
"POP3 (E-mail RX)" na On.
Check Interval
Nastave s minutách interval pro kontrolu nových příchozích
e-mailů.
Run once now
Kliknutím na Receive se okamžitě připojíte k POP3 serveru
a proběhne kontrola příchozích e-mailů.
Domain
Restriction
Zvolte, zda domény mají či nemají být omezovány. Klikněte na
Domain List a zadejte názvy a adresy domén, které mají být
schváleny či blokovány. Omezení lze také určit e-mailovou
adresou.
POP3 User
Settings
Nakonfigurujte nastavení pro účty POP3 uživatelů a POP3
serveru. Můžete nastavit až tři uživatele.
2-35
Příprava před použitím > Embedded Web Server RX
Nastavení
E-mail
Send
Settings
3
Popis
E-mail Size Limit
Zadejte maximální velikost odesílaného e-mailu v kilobajtech.
Pokud velikost e-mailu překročí tuto hodnotu, zobrazí se chybové
hlášení a odesílání e-mailu se zruší. Toto nastavení použijte,
pokud jste nastavili limit velikosti e-mailu pro SMTP server. Pokud
ne, zadejte hodnotu 0 (nula), aby bylo možné e-maily odesílat bez
ohledu na jejich velikost.
Sender Address
Zadejte e-mailovou adresu osoby, která je zodpovědná za
zařízení, například správce zařízení. Odpověď nebo zpráva
o nedoručení e-mailu pak bude zaslána této osobě, a nikoliv
samotnému zařízení. Chcete-li používat ověřování protokolu
SMTP, musí být adresa odesílatele správně zadána. Maximální
délka adresy odesílatele je 128 znaků.
Signature
Zadejte podpis. Podpis je volně formulovaný text, který se zobrazí
na konci e-mailové zprávy. Často se používá k lepší identifikaci
zařízení. Maximální délka podpisu je 512 znaků.
Function
Defaults
Výchozí nastavení funkce lze změnit na stránce Common/Job
Defaults Settings.
Klepněte na tlačítko Submit (Odeslat).
2-36
Příprava před použitím > Embedded Web Server RX
Registrace cílů
Z Embedded Web Server RX můžete do adresáře zařízení zaregistrovat cíle.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Podle návodu v Přístup do Embedded Web Server RX na straně 2-31 spusťte Embedded
Web Server RX.
2 V nabídce Address Book klikněte na Machine Address Book.
3
1
2
3 Klikněte na tlačítko Add.
2
Vyplňte pole.
1 Zadejte informace o cíli.
Vložte informace o cíli, který chcete zaregistrovat. Políčka k vyplnění jsou stejná, jako když provádíte
registraci přes ovládací panel.
Viz Anglický návod k obsluze.
2 Klikněte na Submit.
2-37
Příprava před použitím > Embedded Web Server RX
Registrace Vlastní schránky
Z Embedded Web Server RX můžete zaregistrovat vlastní schránku.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Podle návodu v Přístup do Embedded Web Server RX na straně 2-31 spusťte Embedded
Web Server RX.
2 V nabídce Document Box klikněte na Custom Box.
3
1
2
3 Klikněte na tlačítko Add.
2
Proveďte konfiguraci Vlastní schránky.
1 Zadejte podrobnosti o schránce.
Vložte informace o vlastní schránce, kterou chcete zaregistrovat. Políčka k vyplnění jsou stejná, jako
když provádíte registraci v zařízení.
Informace naleznete v Anglickém návodu.
2 Klikněte na Submit.
2-38
Příprava před použitím > Embedded Web Server RX
Tisk dokumentu uloženého ve Vlastní schránce
Z Embedded Web Server RX můžete vytisknout dokument, který máte uložený ve Vlastní schránce.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Podle návodu v Přístup do Embedded Web Server RX na straně 2-31 spusťte Embedded
Web Server RX.
2 V nabídce Document Box klikněte na Custom Box.
3
1
2
3 Klikněte na číslo nebo název Vlastní schránky, ve které je dokument uložen.
2-39
Příprava před použitím > Embedded Web Server RX
2
Vytiskněte dokument.
2
1
1 Vyberte dokument, který chcete vytisknout.
Označte políčko dokumentu, který chcete vytisknout.
2 Klikněte na Print.
Další informace k možným nastavením naleznete v příručce Embedded Web Server RX User
Guide.
2-40
3
Běžné operace
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Vkládání papíru .................................................................................................................................................. 3-2
Před vložením papíru ............................................................................................................................... 3-2
Vkládání papíru do zásobníků ................................................................................................................. 3-3
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku ........................................................................................... 3-6
Vkládání originálů ............................................................................................................................................ 3-10
Pokládání originálů na kontaktní sklo .................................................................................................... 3-10
Vkládání originálů do podavače originálů ............................................................................................... 3-11
Kontrola sériového čísla zařízení ..................................................................................................................... 3-13
Kontrola počítadla ............................................................................................................................................ 3-14
Přihlášení/odhlášení ........................................................................................................................................ 3-15
Přihlášení ............................................................................................................................................... 3-15
Odhlášení .............................................................................................................................................. 3-16
Oblíbené .......................................................................................................................................................... 3-17
Registrace oblíbených funkcí ................................................................................................................. 3-17
Úpravy a odstraňování oblíbených funkcí .............................................................................................. 3-21
Používání oblíbených funkcí .................................................................................................................. 3-23
Průvodce rychlým nastavením ......................................................................................................................... 3-25
Obrazovka nápovědy ....................................................................................................................................... 3-27
Zrušení úloh ..................................................................................................................................................... 3-28
Používání různých funkcí ................................................................................................................................. 3-29
Běžné funkce ......................................................................................................................................... 3-30
Oboustranný .......................................................................................................................................... 3-31
Papír Výběr ............................................................................................................................................ 3-33
Uspořádání ............................................................................................................................................ 3-34
Sytost ..................................................................................................................................................... 3-35
Rozlišení skenování ............................................................................................................................... 3-36
Původní obraz ........................................................................................................................................ 3-37
EcoPrint ................................................................................................................................................. 3-38
Lupa ....................................................................................................................................................... 3-39
Formát souboru ..................................................................................................................................... 3-40
3-1
Běžné operace > Vkládání papíru
Vkládání papíru
Standardně lze papír vkládat do zásobníku a do univerzálního zásobníku. Jako doplněk je rovněž k dispozici podavač
papíru (informace naleznete v části Doplňkové vybavení na straně 8-2).
Před vložením papíru
Po otevření nového balíku papíru nejprve rychlým prolistováním oddělte jednotlivé listy, a teprve potom je vložte podle
následujícího postupu.
1 Ohněte celou sadu listů tak, aby se její střední část rozšířila.
2 Uchopte papír na obou koncích a roztáhněte jej, aby se rozšířil celý stoh papíru.
3 Zvedejte střídavě pravou a levou ruku tak, aby se vytvořila mezera a mezi jednotlivé papíry
vnikl vzduch.
4 Nakonec zarovnejte balík na rovném plochém stole.
Je-li papír zvlněný nebo přeložený, před vložením jej narovnejte. Zvlněný nebo přeložený
papír se může vzpříčit.
DŮLEŽITÉ
Pokud provádíte kopírování na použitý papír (papír, který již byl použit ke kopírování),
nepoužívejte papíry, které jsou sešité nebo spojené sponkou. To by mohlo poškodit
zařízení nebo způsobit nízkou kvalitu obrazu.
POZNÁMKA
Je-li výstupní papír zvlněný, převraťte papír vložený do zásobníku horní stranou dolů.
Pokud používáte zvláštní papír, jako například hlavičkový, děrovaný nebo papír s
předtištěným vzorem, například s logem nebo názvem společnosti, viz Papír na straně 8-5.
Jelikož vlhkost může způsobovat potíže, nevystavujte otevřené balíky papíru vysokým
teplotám ani vysoké vlhkosti. Po naplnění zásobníků nebo univerzálního zásobníku uzavřete
zbývající papír do skladovacího sáčku.
Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho
vyjmutím ze všech zásobníků a uzavřením do skladovacího sáčku.
3-2
Běžné operace > Vkládání papíru
Vkládání papíru do zásobníků
Do každého ze standardních zásobníků lze vložit obyčejný, recyklovaný nebo barevný papír. Do standardního
zásobníku se vejde nejvýše 250 listů běžného papíru (80 g/m²).
Podporovány jsou tyto formáty papíru: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Other (Folio, Oficio II, Executive, Statement, 16K,
Obálka C5 a 216 × 340 mm)
POZNÁMKA
Nepoužívejte papír do inkoustových tiskáren ani papír se speciálním povrchem. (Takový papír se může v tiskárně
vzpříčit nebo způsobit jiné problémy.)
Pro ostřejší a jasnější barevné kopie použijte speciální barevný papír.
Používáte-li jiné typy médií než běžný papír (například recyklovaný nebo barevný papír), vždy zadejte nastavení typu
média. (Viz Anglický návod) Do zásobníků lze vkládat papír s váhou do 163 g/m².
Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho vyjmutím ze všech zásobníků
a uzavřením do skladovacího sáčku.
1
Nastavte velikost zásobníku.
1
DŮLEŽITÉ
Při vytahování zásobníku ze stroje musíte zajistit jeho oporu, aby neupadl.
2
Nastavte velikost zásobníku podle velikosti vkládaného papíru. Formáty papíru jsou
vyznačeny na zásobníku.
3-3
Běžné operace > Vkládání papíru
2
Nastavte předvolbu velikosti papíru podle aktuální velikosti papíru.
DŮLEŽITÉ
Pokud chcete použít papír s velikostí, která není přednastavena, nastavte ovladač na
"Other" (Ostatní). Velikost papíru musí být nastavena také na ovládacím panelu.
Podrobnosti naleznete v části Průvodce rychlým nastavením na straně 3-25.
3
Vložte papír.
1
DŮLEŽITÉ
Papír vložte tiskovou stranou nahoru.
Před vložením papíru zkontrolujte, zda není zvlněný nebo přeložený. Zvlněný nebo
přeložený papír může způsobit vzpříčení papíru.
Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek).
Při vkládání papír udržujte směrem vzhůru tou stranou, která byla nejblíže uzávěru
obalu.
Vodítka délky a šířky papíru musí být upravena podle formátu papíru. Vkládání papíru
bez nastavení těchto vodítek může způsobit šikmé podávání a vzpříčení papíru.
Ujistěte se, že se vodítka délky a šířky papíru plně dotýkají papíru. Pokud se vytvořila
mezera, nastavte vodítko šířky nebo délky papíru znovu.
3-4
Běžné operace > Vkládání papíru
2
Na pravé straně čela zásobníku je ukazatel, který udává zbývající množství papíru. Pokud
papír dojde, ukazatel se posune až na dno (prázdný zásobník).
DŮLEŽITÉ
Při vyjímání zásobníku ze stroje se ujistěte, že ve stroji nezůstal žádný papír.
Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku správně uložený.
POZNÁMKA
Pokud chcete používat zarážku papíru, otevřte ji tak, jak je uvedeno na obrázku. (Příklad:
Legal)
Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho
vyjmutím ze všech zásobníků a uzavřením do skladovacího sáčku.
3-5
Běžné operace > Vkládání papíru
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku
Univerzální zásobník pojme až 50 listů papíru Legal nebo menšího obyčejného papíru (80 g/m²).
Do univerzálního zásobníku lze vložit papír formátu od A4 do A6 a Hagaki a od formátu Legal po Statement a 16K. Pro
tisk na jakýkoli speciální papír vždy použijte univerzální zásobník.
DŮLEŽITÉ
Používáte-li jiné typy médií než běžný papír (například recyklovaný nebo barevný papír), vždy zadejte
nastavení typu média. (Viz část Průvodce rychlým nastavením na straně 3-25.) Používáte-li papír o gramáži
106 g/m² nebo těžší, nastavte typ média na Silný.
Kapacita univerzálního zásobníku je následující:
•
Běžný papír A4 nebo menší (80 g/m²), recyklovaný nebo barevný papír: 50 listů
•
Papír Hagaki: 15 listů
•
Folie pro zpětný projektor: 1 list
•
Obálka DL, Obálka C5, Obálka #10 (Commercial #10), Obálka #9 (Commercial #9), Obálka #6 (Commercial #6 3/4),
Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 listů
•
Těžký papír (128 až 220 g/m²): 30 listů
1
Nastavte velikost univerzálního zásobníku.
1
2
Pokud používáte velikost papíru Legal, vytáhněte nádstavec přihrádky.
3-6
Běžné operace > Vkládání papíru
?
2
Vložte papír.
Vložte papír do zásobníku podle vodítek šířky papíru až k zarážce.
DŮLEŽITÉ
Papír udržujte směrem vzhůru tou stranou, která byla nejblíže uzávěru obalu.
Zvlněný papír je třeba před vložením narovnat.
Narovnejte horní okraj, je-li zvlněn.
Před vložením papíru do univerzálního zásobníku zkontrolujte, že v zásobníku
nezbývá žádný papír z předchozího tisku. Zbývá-li v univerzálním zásobníku málo
papíru a chcete přidat další, vyjměte nejprve zbývající papíry ze zásobníku, přidejte
nový papír a potom teprve vložte papír zpět do zásobníku.
○
×
3
Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník.
Viz část Průvodce rychlým nastavením na straně 3-25.
3-7
Běžné operace > Vkládání papíru
Vkládání obálek
Do univerzálního zásobníku lze vložit 5 obálek.
Přijatelné formáty obálek jsou tyto:
Přijatelná obálka
Formát
Papír Hagaki
148 × 100 (mm)
Oufuku Hagaki
148 × 200 (mm)
Youkei 2
162 × 114 (mm)
Youkei 4
235 × 105 (mm)
Monarch
3-7/8" × 7-1/2"
Obálka #10 (Commercial #10)
4-1/8" × 9-1/2"
Obálka DL
110 × 220 (mm)
Obálka C5
162 × 229 (mm)
Executive
7-1/4" × 10-1/2"
Obálka #9 (Commercial #9)
3-7/8" × 8-7/8"
Obálka #6 (Commercial #6 3/4)
3-5/8" × 6-1/2"
ISO B5
176 × 250 (mm)
Vkládáte-li do univerzálního zásobníku obálku nebo tvrdý papír
Zavřete klopu.
Tvrdý papír
Odpovědní lístek (Hagaki)
Obálky na
(Oufukuhagaki)
výšku
Otevřete klopu.
Obálku vložte tiskovou stranou nahoru.
3-8
Obálky na
šířku
Běžné operace > Vkládání papíru
DŮLEŽITÉ
Vkládání obálek (orientace a poloha) se bude lišit podle typu obálky. Dávejte pozor,
abyste ji vložili správně, jinak může tisk probíhat ve špatném směru nebo na špatnou
stranu.
Pokud je tvrdý papír pokroucený, přitlačte na pokroucenou část před vložením do
univerzálního zásobníku.
Vkládáte-li obálky do univerzálního zásobníku, vyberte typ obálky podle Anglického
návodu.
3-9
Běžné operace > Vkládání originálů
Vkládání originálů
Pokládání originálů na kontaktní sklo
Na kontaktní sklo můžete kromě obyčejných originálů ve formě listů papíru pokládat také knihy a časopisy.
POZNÁMKA
Před otevřením podavače originálů zkontrolujte, zda na stolku pro originály nebo na stolku pro jejich výstup nezůstaly
žádné originály. Při otevření podavače originálů by originály ponechané na stolku pro originály nebo na stolku pro
výstup originálů mohly vypadnout.
V okolí hran a uprostřed otevřených originálů se mohou zobrazit stíny.
Zarovnejte originál
k destičkám označujícím
velikost originálu; jako
referenční bod použijte levý
zadní roh.
Vložte originál
skenovanou stranou
dolů.
Otevřete podavač originálů a vložte originál.
UPOZORNĚNÍ
Podavač originálů nenechávejte otevřený, mohlo by dojít k úrazu.
DŮLEŽITÉ
Při zavírání příliš netlačte na podavač originálů. Nadměrný tlak může způsobit
prasknutí skla.
Vkládáte-li do zařízení knihu nebo časopis, provádějte to s podavačem originálů
v otevřené poloze.
3-10
Běžné operace > Vkládání originálů
Vkládání originálů do podavače originálů
Podavač originálů slouží k automatickému skenování vícestránkových originálů po jednotlivých stránkách. Umožňuje
skenovat obě strany oboustranných originálů.
Originály podporované podavačem originálů
Hmotnost
50 až 120 g/m² (oboustranně: 50 až 110 g/m²)
Formát
Maximum A4 až minimum A5
Maximum Legal až minimum Statement
Výstupní přihrádky
Běžný papír (80 g/m²), Barevný papír, Recyklovaný papír, Vysoce kvalitní papír: 50 listů
Běžný papír (105 g/m²): 37 listů
Silný papír (120 g/m²): 33 listů
Umělecký papír: 1 list
Originály nepodporované podavačem originálů
•
Měkké originály, například vinylové fólie
•
Průhledné materiály, například fólie pro zpětné projektory
•
Uhlový papír
•
Originály s velmi kluzkým povrchem
•
Originály s lepicí páskou nebo lepidlem
•
Vlhké originály
•
Originály s korekční tekutinou, která nezaschla
•
Nepravidelně tvarované originály (jiné než pravoúhlé)
•
Originály s vystřiženými částmi
•
Zmačkaný papír
•
Originály s ohyby (před vložením všechny ohyby vyrovnejte, jinak může dojít ke vzpříčení originálů).
•
Originály spojené sponkami či sešité (před vložením odstraňte sponky či svorky a vyrovnejte zvlnění, zmačkání
a ohyby, jinak může dojít ke vzpříčení originálů).
Způsob vkládání originálů
DŮLEŽITÉ
Před vložením originálů ověřte, že na stolku pro výstup originálů nezůstaly žádné dokumenty. Originály
ponechané na stolku pro výstup originálů mohou způsobit vzpříčení nových originálů.
?
1
Nastavte velikost stolku pro originály.
3-11
Běžné operace > Vkládání originálů
?
2
Vložte originály.
Umístěte skenovanou stranu (nebo přední stranu u oboustranných originálů) lícem nahoru.
Zasuňte přední hranu do podavače originálu tak daleko, jak to bude možné.
POZNÁMKA
Ujistěte se, že vložené originály nepřesahují uvedenou maximální úroveň. Při překročení
maximální úrovně může dojít ke vzpříčení originálů (viz obrázek).
Ověřte, zda jsou vodítka šířky originálu přesně nastavena podle dokumentu. Je-li mezi
papírem a vodítky mezera, nastavte vodítka šířky originálu znovu. Mezera může způsobit
vzpříčení originálu.
Originály s děrováním nebo perforovanými linkami by měly být umístěny tak, aby byly dírky
či perforace skenovány jako poslední (nikoli jako první).
3-12
Běžné operace > Kontrola sériového čísla zařízení
Kontrola sériového čísla zařízení
Sériové číslo zařízení je vytištěno na místě znázorněném na obrázku.
XXXXXXXXXXXX XX V
POZNÁMKA
Sériové číslo zařízení budete potřebovat při kontaktování svého servisního zástupce. Před kontaktováním servisního
zástupce si prosím toto číslo zjistěte.
3-13
Běžné operace > Kontrola počítadla
Kontrola počítadla
Zkontrolujte počet vytištěných a naskenovaných stránek.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
Systémová nabídka/poítadlo.
Systémová nabídka
10:10
Prvodce rychlým nastavením
Jazyk
2
Zpráva
Poitadlo
GB0054_00
1
Pomocí tlačítek [
]a[
] můžete listovat nahoru a dolů.
Zkontrolujte počítadlo.
Systémová nabídka/poítadlo.
Poitadlo
10:10
Vytištné stránky
Skenované stránky
GB0584_00
1/1
< Zpt
Vyberte úlohu, kterou chcete zkontrolovat.
[Vytištěné stránky]
Systémová nabídka/poítadlo.
Poitadlo - Vytištné stránky
Kopie (b.)
0
Kopie (plnobar.)
2
Kopie (celkem)
2
Tiskárna (b.)
0
10:10
Pomocí tlačítek [ ] a [
listovat nahoru a dolů.
] můžete
GB0585_00
1/3
Konec
Nalistujte počet stránek a zkontrolujte jej. Stisknutím tlačítka [Počítat podle form. pap]
a [Plnobarevné] a [Černobílé] můžete zkontrolovat počet stránek podle formátu.
[Skenované stránky]
Systémová nabídka/poítadlo.
Poitadlo - Skenované stránky
Kopírovat
706
Fax
15
Jiné
11
Celkem
732
10:10
1/1
Konec
3-14
GB0589_00
2
1/5
Běžné operace > Přihlášení/odhlášení
Přihlášení/odhlášení
Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen povolena, je k užívání zařízení nezbytné zadat přihlašovací uživatelské
jméno a heslo.
Informace o výchozím přihlašovacím jménu a heslu naleznete v Anglickém návodu.
POZNÁMKA
Zapomenete-li své přihlašovací jméno nebo heslo, nebudete se moci přihlásit. V takovém případě se přihlaste
s oprávněním správce a své přihlašovací jméno nebo heslo změňte.
Přihlášení
Normální přihlášení
1
Zadejte přihlašovací uživatelské jméno.
10:10
Zadejte pihlašovací uživ. jméno a heslo.
2
1
Pihl. uživ. jméno
Klávesnice
Pihl. Heslo
Pihlášení
GB0057_00
Nabídka
GB0723_00
Klávesnice
Zobrazí-li se při nějaké operaci tato obrazovka, stiskněte tlačítko [Klávesnice] a zadejte
uživatelské jméno. Jméno lze zadat i pomocí numerické klávesnice.
Podrobnosti o vkládání znaků viz Metoda vkládání znaků na straně 8-4.
Zadejte přihlašovací heslo.
1
Stiskněte tlačítko [Password] a zadejte přihlašovací heslo.
3-15
3
GB0057_01
2
GB0057_00
2
Běžné operace > Přihlášení/odhlášení
3
Přihlaste se.
Zadejte pihlašovací uživ. jméno a heslo.
10:10
Pihl. uživ. jméno
Klávesnice
2600
Pihl. Heslo
Nabídka
GB0723_01
Klávesnice
****
Pihlášení
POZNÁMKA
Je-li jako způsob ověření uživatele zvoleno Síťové ověření, lze jako cíl ověření zvolit
možnost Místní nebo Síť.
Jednoduché přihlášení
Vyberte uživatele k pihlášení.
01
04
02
A
05
Žádný
B
Žádný
10:10
03
06
C
Žádný
1/3
08
Žádný
Žádný
09
Žádný
GB0023_00
07
Nabídka
Zobrazí-li se během nějaké operace tato obrazovka, vyberte uživatele a přihlaste se.
POZNÁMKA
Je-li vyžadováno heslo, zobrazí se obrazovka pro jeho zadání.
Informace naleznete v Anglickém návodu.
Odhlášení
Chcete-li se ze zařízení odhlásit, stiskněte tlačítko Logout a vraťte se na úvodní obrazovku pro zadání uživatelského
jména a hesla.
Uživatel je automaticky odhlášen v následujících případech:
•
Je-li zařízení uvedeno do spánkového režimu stisknutím tlačítka Energy Saver.
•
Je-li aktivována funkce automatického spánkového režimu.
•
Je-li aktivována funkce automatického resetu panelu.
3-16
Běžné operace > Oblíbené
Oblíbené
Často používané funkce lze zaregistrovat jako oblíbené, aby bylo možno je snadno vyvolávat.
Následující funkce jsou v tomto zařízení registrovány předem. Tyto funkce můžete vymazat a můžete také registrovat
nové funkce.
•
Kopírování s ID kartou
•
Kopírování s úsporou papíru
•
Skenování do počítače (zadání adresy)
•
Skenování do počítače (adresář)
•
Skenování do e-mailu (zadání adresy)
•
Skenování do e-mailu (adresář)
Registrace oblíbených funkcí
Chcete-li zaregistrovat oblíbenou funkci, můžete si vybrat mezi dvěma způsoby jejího vyvolání:
•
Režim Průvodce: zaregistrovaná nastavení jsou vyvolána jedno po druhém a ukládána podle toho, zda je potvrdíte
nebo změníte.
•
Režim Program: nastavení jsou vyvolána okamžitě po stisknutí tlačítka, pod kterým byla zaregistrována.
POZNÁMKA
Jako oblíbené lze zaregistrovat až 20 nastavení.
Proveďte konfiguraci funkce.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Papír
Výbr
A4
10:10
PoKopií
Lupa
100%
Oboustranný
1stranný>1stranný
Funkce
Sytost
Normální 0
Kombinovt
Vypnuto
Uspoádt
Zapnuto
Oblíbené
GB0001_01
1
Registrujete-li oblíbené funkce v režimu programu, proveďte nastavení funkce kopírování,
funkce odesílání, funkce faxu*, cíle apod. tak, jak je chcete zaregistrovat.
* Pouze u zařízení s nainstalovanou funkcí faxu.
3-17
Běžné operace > Oblíbené
2
Zobrazení příslušné obrazovky.
Vyberte funkce.
Oblíbené
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC(Addre
ss Entry)
GB0056_00
1/1
1
Scan to PC(Addre
ss Book)
Scan to E-mail(A
ddress Entry)
Scan to E-mail(A
ddress Book)
Nabídka
Aplikace
10:10
Nabídka
2
Pidat
3
Upravit
1/1
GB0779_00
Odstranit
Zavít
POZNÁMKA
Stiskněte tlačítko [Application] a zobrazíte obrazovku aplikace. Můžete nainstalovat
aplikace, které vám umožní provádět rutinní práce mnohem efektivněji. Podrobné informace
o aplikacích naleznete v Anglickém návodu.
Vyberte funkce.
Oblíbené
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC(Addre
ss Entry)
Scan to PC(Addre
ss Book)
Scan to E-mail(A
ddress Entry)
Scan to E-mail(A
ddress Book)
Nabídka
Vyberte typ úlohy.
Vyberte typ úlohy.
Pidat - Typ úlohy
10:10
Vybr. zps. opakov. vyvolání funkce.
Pidat - Typ funkce
Kopírovat
10:10
Program
Prvodce
1/1
Zrušit
GB0763_00
1
Další >
1/1
2
Fax
Zrušit
< Zpt
GB0764_00
Odeslat
Další >
Pokud jste vybrali režim průvodce
10:10
10:10
1
3
Pidat - Funkce
Formát souboru
PDF
Velikost pedlohy
A4
Tlaítko rychlé volby
Orientace originálu
Horní okraj vlevo
Záznam adresy (e-mail)
Oboustranný tisk
1str.
Adresá
Externí adresá
1/6
1/2
Zrušit
2
< Zpt
Pomocí tlačítek [
Další >
]a[
Zrušit
4
< Zpt
] můžete listovat nahoru a dolů.
Vyberte funkce. Zaškrtnuté položky se zobrazí v rámci průvodce.
POZNÁMKA
Jde-li o úlohu typu Kopírovat, obrazovka Metoda vyvolání cíle se nezobrazí.
3-18
Další >
GB0769_00
Pidat - zpsob vyvolání cíle
GB0767_00
3
Aplikace
GB0056_00
1/1
Běžné operace > Oblíbené
4
Zadejte název.
GB0057_80
1
2
Podrobnosti o vkládání znaků viz Metoda vkládání znaků na straně 8-4.
Zkontrolujte nastavení.
Zkontrolujte nastavení a podle potřeby je změňte nebo přidejte další.
[Název]
Vyberte položku, kterou chcete zmnit.
Pidat - Potvrzení
10:10
Název
Odesílaná úloha 䇵 E-mail
Typ úlohy
Odesl na více .
2
1
1/2
Admin
Zrušit
< Zpt
Uložit
GB0057_81
Vlastník
Auto
GB0766_00
íslo
3
[Číslo]
Vyberte položku, kterou chcete zmnit.
Pidat - Potvrzení
10:10
Název
Odesílaná úloha 䇵 E-mail
Typ úlohy
Odesl na více .
2
10:10
íslo
(00 - 20)
1/2
Admin
Zrušit
1
< Zpt
Uložit
3
Zrušit
GB0760_00
Vlastník
Auto
GB0766_00
íslo
OK
[Oprávnění]
Vyberte položku, kterou chcete zmnit.
Pidat - Potvrzení
Cíl
Adresá
Funkce
2
Typ funkce
Prvodce
Zrušit
Soukromé
1
< Zpt
Sdílené
2/2
Uložit
1/1
2
Zrušit
GB0305_00
Soukromé
10:10
Oprávnní
GB0766_02
Oprávnní
10:10
OK
Nastavení oprávnění pro oblíbené funkce, která určují, jak jsou tyto funkce sdíleny s ostatními
uživateli.
[Cíl]
Vyberte položku, kterou chcete zmnit.
Pidat - Potvrzení
10:10
10:10
Cíl
Soukromé
Adresá
Cíl
Adresá
Externí adresá
Funkce
2
Typ funkce
Prvodce
1/2
2/2
1
Zrušit
2
Tlaítko rychlé volby
Záznam adresy (e-mail)
< Zpt
Uložit
Zrušit
Jde-li o úlohu typu [Odeslat] nebo [Fax], umožňuje zvolit metodu vyvolání cíle.
3-19
OK
GB0771_00
Oprávnní
GB0766_02
5
Běžné operace > Oblíbené
[Funkce]
Oprávnní
Soukromé
Cíl
Adresá
Funkce
2
Typ funkce
Prvodce
10:10
10:10
2
Funkce
Formát souboru
PDF
Velikost pedlohy
A4
Orientace originálu
Horní okraj vlevo
Oboustranný tisk
1str.
1/6
2/2
< Zpt
GB0766_02
Zrušit
1
Uložit
3
Zrušit
GB0773_00
Vyberte položku, kterou chcete zmnit.
Pidat - Potvrzení
OK
Pokud jste zvolili režim Wizard, zkontrolujte funkci a proveďte potřebné změny.
[Typ funkce]
Vyberte položku, kterou chcete zmnit.
Pidat - Potvrzení
Cíl
Adresá
Prvodce
2/2
1
Funkce
2
Typ funkce
Prvodce
Zrušit
< Zpt
Uložit
Zaregistrujte oblíbenou funkci.
Vyberte položku, kterou chcete zmnit.
Pidat - Potvrzení
10:10
Název
Odesílaná úloha 䇵 E-mail
Typ úlohy
Odesl na více .
1/2
íslo
Vlastník
Auto
Admin
Zrušit
< Zpt
Uložit
3-20
1/1
2
GB0766_00
6
Program
Zrušit
OK
GB0775_00
Soukromé
10:10
Typ funkce
GB0766_02
Oprávnní
10:10
Běžné operace > Oblíbené
Úpravy a odstraňování oblíbených funkcí
Tato část popisuje způsob úpravy názvu a oprávnění u zaregistrovaných oblíbených funkcí a způsob jejich mazání.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
Vyberte funkce.
Oblíbené
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC(Addre
ss Entry)
1/1
1
Scan to E-mail(A
ddress Book)
Nabídka
Aplikace
Upravte nebo vymažte oblíbenou funkci.
Chcete-li upravit oblíbenou funkci
1 Vyberte oblíbenou funkci, kterou chcete upravit.
10:10
10:10
Nabídka
2
Pidat
Upravit
Upravit
01
Odesílaná úloha 䇵 E-mail
15
ID Card Copy
16
Paper Saving Copy
17
Scan to PC(Address Entry)
GB0779_00
1/2
Zavít
Zrušit
Další >
GB0780_00
1/1
1
Odstranit
2 Upravte oblíbenou funkci.
[Název]
10:10
Favorites:E-mail TX
Název
Odesílaná úloha 䇵 E-mail
Typ úlohy
Odesl na více .
2
1
1/2
Admin
Zrušit
< Zpt
Uložit
GB0057_82
Vlastník
01
GB0781_00
íslo
3
[Číslo]
10:10
2
Favorites:E-mail TX
Název
Odesílaná úloha 䇵 E-mail
Typ úlohy
Odesl na více .
10:10
íslo
(00 - 20)
1/2
Vlastník
01
Admin
Zrušit
1
< Zpt
Uložit
3-21
3
Zrušit
OK
GB0760_01
íslo
GB0781_00
2
2
Scan to E-mail(A
ddress Entry)
GB0056_00
Scan to PC(Addre
ss Book)
Běžné operace > Oblíbené
[Oprávnění]
10:10
10:10
Favorites:E-mail TX
Oprávnní
Cíl
Adresá
Funkce
2
Typ funkce
Prvodce
Zrušit
Soukromé
1
< Zpt
Sdílené
2/2
Uložit
1/1
2
Zrušit
GB0305_00
Sdílené
GB0781_02
Oprávnní
OK
Nastavení oprávnění pro oblíbené funkce, která určují, jak jsou tyto funkce sdíleny s ostatními
uživateli.
3 Zaregistrujte oblíbenou funkci.
10:10
Favorites:E-mail TX
Název
Odesílaná úloha 䇵 E-mail
Typ úlohy
Odesl na více .
2
1/2
íslo
01
1
Admin
Zrušit
< Zpt
GB0781_00
Vlastník
Uložit
Chcete-li funkci vymazat
10:10
10:10
Nabídka
2
Pidat
1
01
Odesílaná úloha 䇵 E-mail
15
ID Card Copy
16
Paper Saving Copy
17
Scan to PC(Address Entry)
1/1
1/2
GB0779_00
Odstranit
Zavít
Zrušit
3
Vyberte oblíbenou funkci, kterou chcete vymazat.
3-22
Odstranit
GB0782_00
Upravit
Odstranit
Běžné operace > Oblíbené
Používání oblíbených funkcí
Vyvolejte nastavení pomocí oblíbené funkce.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
2
Vyberte oblíbenou funkci.
Vyberte funkce.
Oblíbené
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC(Addre
ss Entry)
1/1
Scan to E-mail(A
ddress Entry)
Scan to E-mail(A
ddress Book)
Nabídka
GB0056_00
Scan to PC(Addre
ss Book)
Aplikace
Používáte-li režim průvodce
10:10
Vypnuto
Upravte sytost.
Sytost4 v 1
2v1
10:10
Svtlejší
Jiné
Normální
-4
Zrušit
-2
0
Další >
-3
-1
0
Tmavší
+2
+1
+2
+3
< Zpt
Další >
GB0057_99
Zrušit
GB0008_99
Nastavte kombinování.
Kombinovt
GB0016_99
1 Zaregistrované obrazovky jsou zobrazovány jedna po druhé. Proveďte potřebná nastavení.
2 Potvrďte nastavení a spusťte úlohu.
10:10
Spuste kopírování stisknutím [Start].
Potvrzení
Poet kopií
1Copies
Výbr papíru
Auto
Lupa
100%
Sytost
Normální 0
Pomocí tlačítek [
a dolů.
]a[
] můžete listovat nahoru
Zrušit
< Zpt
Spustit
GB0820_00
1/6
POZNÁMKA
Chcete-li upravit nastavení, stiskněte tlačítko [<Zpět] a proveďte požadované změny.
3-23
Běžné operace > Oblíbené
Používáte-li režim programu
Vyberte oblíbenou funkci, pomocí které chcete vyvolat zaregistrovaná nastavení.
Stisknutím tlačítka Start spusťte úlohu.
3-24
Běžné operace > Průvodce rychlým nastavením
Průvodce rychlým nastavením
Podle pokynů průvodce proveďte následující základní nastavení:
Nastavení papíru
Nastavení funkce Spořič
energie
Nastavení formátu papíru a typu média pro zásobníky papíru a univerzální zásobník.
1. Zásobník 1
Zásobník 1 - Formát papíru*, Zásobník 1 - Typ média
2. Zásobník 2**
Zásobník 2 - Formát papíru*, Zásobník 2 - Typ média
3. Zásobník 3**
Zásobník 3 - Formát papíru*, Zásobník 3 - Typ média
4. Univerzální zásobník
Univerzální zásobník - Formát papíru, Univerzální zásobník - Typ média
Konfigurace režimu spánku.
1. Režim spánku
Pro Evropu
Režim spánku - Časovač spánku
Režim spánku - Pravidla spánku
Mimo Evropu
Režim spánku - Časovač spánku
Režim spánku - Úroveň spánku
2. Režim nízké spotřeby
Nastavení sítě
Nízkonap. režim - Čas.nízké spotř.
Provede konfiguraci základních nastavení sítě.
1. Síť
Síť - Získat IP adresu
Síť - IP adresa
Síť - Maska podsítě
Síť - Výchozí brána
Nastavení faxu***
Konfigurace základních nastavení faxu.
1. Režim vytáčení/příjmu
Režim vytáčení/příjmu - Režim vytáčení
Režim vytáčení/příjmu - Režim příjmu
Režim vytáčení/příjmu - Auto (DRD)****
2. Info o místním faxu
Info o místním faxu - Název místního faxu
Info o místním faxu - Číslo místního faxu
Info o místním faxu - ID místního faxu
Info o místním faxu - Pozice tisku
3. Hlasitost zvuku
Hlasitost reproduktoru, Hlasitost monitoru, Dokončení úlohy
4. Vyzvánění
Běžné, Záznamník, Přepínač FAX/TEL*****
5. Opakované vytáčení
Opakované vytáčení - Počet opakování
*
Tato funkce se zobrazí, pokud je předvolba velikosti papíru na zásobníku nastavena na Other (Ostatní).
** Tato možnost se zobrazí jen tehdy, je-li nainstalován doplňkový podavač papíru.
*** Pouze u zařízení s nainstalovanou funkcí faxu.
**** Režim Auto (DRD) je k dispozici v některých zemích.
*****Pokud jde o Přepínač FAX/TEL, tato změna je možná v některých zemích.
3-25
Běžné operace > Průvodce rychlým nastavením
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
Systémová nabídka/poítadlo.
Systémová nabídka
10:10
Prvodce rychlým nastavením
Jazyk
2
1/5
Zpráva
1
2
GB0054_00
Poitadlo
Vyberte funkci.
Systémová nabídka/poítadlo.
Prvodce rychlým nastavením
10:10
Žádný
Nastavení papíru
1/1
Nastavení spoie energie
GB0840_00
Nastavení sít
< Zpt
Proveďte konfiguraci funkce.
10:10
Systémová nabídka/poítadlo.
Žádný
1. Režim vyt/píjmu
2. Info o míst. faxu
Tento prvodce vám pomže
provést základní nastavení faxu.
Konec
GB0841_00
3. Hlasitost
4. Vyzvánní
5. Opakov. vytáení
Další >
Spusťte průvodce. Podle pokynů na obrazovce proveďte konfiguraci nastavení.
Systémová nabídka/poítadlo.
Info o míst. faxu
1. Režim vyt/píjmu
10:10
Nastavte režim vytáení a píjmu.
2. Info o míst. faxu
3. Hlasitost
4. Vyzvánní
5. Opakov. vytáení
Konec
Peskoit >>
Další >
GB0842_00
3
POZNÁMKA
Máte-li s konfigurací nastavení potíže, nahlédněte do Obrazovka nápovědy na straně 3-27.
[Konec]
Opuštění průvodce. Dosud provedená nastavení jsou použita.
[<< Předchozí]
Návrat na předchozí položku.
[Přeskočit >>]
Přechod na další položku bez nastavování aktuální položky.
[Další >]
Postup na další obrazovku.
[< Zpět]
Návrat na předchozí obrazovku.
[Dokončit]
Zaregistrujte nastavení a opusťte Wizard.
3-26
Běžné operace > Obrazovka nápovědy
Obrazovka nápovědy
Máte-li potíže s obsluhou zařízení, můžete zjistit, jak s ním pracovat, pomocí dotykového panelu.
Je-li na dotykovém panelu zobrazen symbol [?] (nápověda), můžete jej stisknout a otevřít tak obrazovku nápovědy.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Papír Výbr
A4
Bžný
A4
Bžný
A4
Bžný
A4
Bžný
Zrušit
OK
GB0004_00
Auto
10:10
Jak číst na obrazovce
Názvy kapitol nápovědy
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
10:10
Papír Výbr
Vyberte zásobník nebo univerzální zásobník
s požadovaným formátem papíru.
Zobrazené informace
o funkcích a obsluze
zařízení.
Auto: Vhodný formát papíru bude vybrán
automaticky.
Zásobník 1: Vybere papír ze zásobníku 1.
Zásobník 2: Vybere papír ze zásobníku 2.
Zásobník 3: Vybere papír ze zásobníku 3.
Univerzálního zásobníku: Vybere papír z univerzálního
zásobníku.
GH0001_00
Opuštění nápovědy a návrat
na původní obrazovku.
Listování nahoru a dolů,
pokud se text nápovědy
nevejde na jedinou
obrazovku.
1/2
3-27
Běžné operace > Zrušení úloh
Zrušení úloh
Můžete zrušit jakoukoli tiskovou úlohu nebo úlohu odesílání, která se právě provádí.
1
Stiskněte tlačítko Stop.
2
Zrušte úlohu.
Probíhá-li úloha skenování
Zrušení...
Job No.:0001
10:10
Job Name:doc00000120101010101010
GB0222_01
Skenované stránky
Zrušit
Zobrazí se hlášení Zrušení... a aktuální úloha bude zrušena.
Probíhá-li tisková úloha nebo je-li tisková úloha v pohotovostním režimu
Úloha bude zrušena.
Zrušit úlohu
0095
10:10
doc0000952010092810...
1
2/30
3
Nabídka
Odstranit
2
Pozastav vše
Tiskové úl.
Zavít
GB0717_00
1/1
Zobrazení podrobností o jednotlivých úlohách.
Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a stiskněte tlačítko [Odstranit].
POZNÁMKA
Aktuální tisková úloha je dočasně přerušena. Momentálně odesílané úlohy přerušeny
nejsou.
Po kontrole stavu úloh můžete zrušit prováděné úlohy i úlohy v pohotovostním režimu.
Informace naleznete v Anglickém návodu.
Rušení tisku z počítače
Chcete-li před zahájením tisku zrušit tiskovou úlohu spuštěnou pomocí ovladače tiskárny:
1 Poklepejte na ikonu tiskárny ( ) zobrazenou na panelu úloh dole vpravo na pracovní
ploše Windows, čímž zobrazíte dialogové okno pro tiskárnu.
2 Klepněte na soubor, jehož tisk chcete zrušit, a vyberte možnost Zrušit z menu Document.
3-28
Běžné operace > Používání různých funkcí
Používání různých funkcí
Tato část popisuje společné funkce, které lze nastavit pro kopírování, odesílání a schránku dokumentů.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
Stiskněte tlačítko příslušné funkce.
Používáte-li paměť USB, zapojte ji do zásuvky pro paměť USB.
Na obrazovce, která se zobrazí, stiskněte tlačítko [Ano].
Chcete-li z paměti USB tisknout, vyberte soubor, který chcete
vytisknout, a stiskněte tlačítko [Tisk].
Chcete-li do paměti USB uložit dokument, vyberte složku, kam jej
chcete uložit, a stiskněte tlačítko [Nabídka] a [Uložit soubor].
POZNÁMKA
Je-li dotykový panel vypnut, stiskněte klávesu Energy Saver
(Napájení) a počkejte, než se zařízení zahřeje.
2
Vyberte funkce.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Papír
Výbr
A4
Lupa
100%
Oboustranný
GB0001_01
10:10
PoKopií
1stranný>1stranný
Funkce
Sytost
Vypnuto
Stisknutím tlačítka [Funkce] zobrazíte všechny funkce.
Viz Běžné funkce na straně 3-30.
Normální 0
Kombinovt
Vyberte funkce, které chcete použít.
Uspoádt
Zapnuto
Oblíbené
3-29
Běžné operace > Používání různých funkcí
Běžné funkce
Funkce týkající se originálů
Co chcete udělat?
Referenční stránka
Zadat formát originálu.
Pro původní velikost nahlédněte do
Anglického návodu
Zadat orientaci originálu, aby skenování proběhlo ve správném směru.
Pro původní orientaci nahlédněte do
Anglického návodu
Skenovat automaticky oboustranné originály.
Oboustranný  strana 3-31
Naskenovat odděleně velký počet originálů a potom z nich vytvořit jednu úlohu.
Pro kontinuální skenování
nahlédněte do Anglického návodu
Funkce týkající se kvality dokumentů
Co chcete udělat?
Referenční stránka
Zadat formát a typ papíru.
Papír Výběr  strana 3-33
Uspořádat dokumenty na výstupu podle pořadí stránek.
Uspořádání  strana 3-34
Upravte sytost.
Sytost  strana 3-35
Nastavit rozlišení skenování originálů.
Rozlišení skenování  strana 3-36
Pro nejlepší výsledky vyberte typ originálního obrazu.
Původní obraz  strana 3-37
EcoPrint šetří toner při tisku.
EcoPrint  strana 3-38
Zvýraznit obrysy textu nebo čáry.
Pro nastavení ostrosti nahlédněte do
Anglického návodu
Rozmazat obrysy obrazu.
Ztmavit nebo zesvětlit pozadí originálu (tj. oblasti bez textu a bez obrázků).
Pro upravení sytosti pozadí
nahlédněte do Anglického návodu
Zvětšit nebo zmenšit originály podle velikosti pro odeslání nebo uložení.
Lupa  strana 3-39
Vybrat formát souboru pro odesílané nebo ukládané obrazy.
Formát souboru  strana 3-40
Změnit barevný režim.
Pro volbu barvy nahlédněte do
Anglického návodu
Zasílat e-mailem oznámení o dokončení úlohy.
Pro nastavení oznámení o dokončení
úlohy nahlédněte do Anglického
návodu
Přiřadit úloze název souboru pro snadnější kontrolu jejího stavu.
Pro zadání názvu souboru
nahlédněte do Anglického návodu
Pozastavit aktuální úlohu a upřednostnit jinou úlohu, která má mít nejvyšší prioritu.
Pro záměnu priority nahlédněte do
Anglického návodu
3-30
Běžné operace > Používání různých funkcí
Oboustranný
Send
Vyberte typ a orientaci vazby podle originálu.
Custom
Box
1-stranný
Nastavte, používáte-li jednostranný originál.
2-stranný
Nastavte, používáte-li oboustranný originál, který bude svázán vpravo
nebo vlevo.
Jiná
nastavení
Oboustranný
1stranný
Nastavte, používáte-li jednostranný originál.
2-stranný (vazba vlevo/
vpravo)
Nastavte, používáte-li oboustranný originál, který bude svázán vpravo
nebo vlevo.
2-stranný (vazba nahoře)
Nastavte, používáte-li oboustranný originál, který bude svázán nahoře.
Orientace originálu*
Vyberte orientaci horního okraje originálního dokumentu, abyste
skenovali správným směrem.
Tato možnost je zobrazena, je-li vybrána možnost [2stranný (vazba vlevo/vpravo)] nebo [2stranný (vazba nahoře)].
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Používání různých funkcí na straně 3-29 zobrazte potřebnou
obrazovku.
2
Odeslat
Pipraveno k odeslání.
Funkce
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Cíl:
PDF
Velikost pedlohy
Adresá
Externí adresá
1/2
E-mail
1
Fax
Oblíbené
Skenování do paměti USB
Pipraveno k uložení ve schránce.
Uložit soubor
Formát
souboru
10:10
Oboustranný
1str.
Sytost
Funkce
1/6
Horní okraj vlevo
Pomocí tlačítek [
Normální 0
A4
Oboustranný tisk
Složka
Funkce
PDF
2
Orientace originálu
Skenovat
Rozlišení
300 x 300 dpi
Zadat náz.
souboru
doc
Zrušit
3-31
1str.
Zavít
]a[
Pid/Upr.
Zkratka
] můžete listovat nahoru a dolů.
GB0081_00
Tl. rychlé volby
10:10
Formát souboru
Kontrola
Vyvolat
GB0055_00
1
GB0096_00
*
USB
Memory
Běžné operace > Používání různých funkcí
Vyberte typ originálu.
[2-stranný]
Pipraveno k odeslání.
10:10
Obou-stranný
2str.
Jiné
Zrušit
GB0013_00
1str.
OK
[Jiné]
1
Pipraveno k odeslání.
10:10
Obou-stranný
2str.
Jiné
Zrušit
GB0013_00
1str.
OK
2 Vyberte typ originálu.
Pipraveno k odeslání.
Oboustranný tisk - Jiné
10:10
Oboustranný tisk
1str.
1
2
Pipraveno k odeslání.
Oboustranný tisk - Oboustranný tisk
10:10
1str.
2stranný (vazba vlevo/vpravo)
1/1
1/1
< Zpt
OK
Zrušit
GB0011_00
Zrušit
GB0014_00
2stranný (vazba nahoe)
OK
3 Nastavte orientaci originálu.
10:10
Oboustranný tisk
2stranný (vazba vlevo/vpravo)
Orientace originálu
Horní okraj vlevo
2
1
Pipraveno k odeslání.
Oboustranný tisk - Orientace originálu
10:10
Horní okraj nahoe
Horní okraj vlevo
1/1
1/1
Zrušit
< Zpt
OK
3-32
Zrušit
OK
GB0015_00
Pipraveno k odeslání.
Oboustranný tisk - Jiné
GB0014_01
2
Běžné operace > Používání různých funkcí
Papír Výběr
Copy
Vyberte zásobník nebo univerzální zásobník, který obsahuje papír požadovaného formátu.
USB
Memory
Custom
Box
POZNÁMKA
Zadejte předem formát a typ papíru vloženého v zásobníku (viz Průvodce rychlým nastavením na straně 3-25).
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Používání různých funkcí na straně 3-29 zobrazte potřebnou
obrazovku.
2 Stiskněte tlačítko [Papír Výběr].
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Lupa
100%
Oboustranný
1stranný>1stranný
Sytost
Normální 0
Kombinovt
Vypnuto
Uspoádt
Zapnuto
Oblíbené
Funkce
Vyberte zdroj papíru.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Papír Výbr
Auto
A4
Bžný
10:10
A4
Bžný
A4
Bžný
A4
Bžný
Zrušit
OK
GB0004_00
2
GB0001_01
Papír
Výbr
A4
10:10
PoKopií
Je-li vybráno [Auto], bude automaticky vybrán papír, jehož formát odpovídá originálu.
Je-li nainstalován volitelný podavač papíru, jsou zobrazeny možnosti [2] (Zásobník 2) a [3]
(Zásobník 3). [M] označuje univerzální zásobník.
3-33
Běžné operace > Používání různých funkcí
Uspořádání
Copy
Uspořádat výstup podle stránek.
USB
Memory
Custom
Box
Uspořádat
Skenuje více originálů a zajistí výstup kompletních sad kopií setříděných podle čísla strany.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Používání různých funkcí na straně 3-29 zobrazte potřebnou
obrazovku.
2 Stiskněte tlačítko [Uspořádat].
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Papír
Výbr
Lupa
100%
Oboustranný
1stranný>1stranný
Sytost
Normální 0
Kombinovt
Vypnuto
Uspoádt
Zapnuto
Oblíbené
Funkce
Vyberte funkce.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Uspoádat
Vypnuto
10:10
Zapnuto
Zrušit
OK
3-34
GB0021_00
2
GB0001_01
A4
10:10
PoKopií
Běžné operace > Používání různých funkcí
Sytost
Copy
USB
Memory
Send
Upravte sytost pomocí 97 úrovní.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Používání různých funkcí na straně 3-29 zobrazte potřebnou
obrazovku.
2
Skenování do paměti USB
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Papír
Výbr
PoKopií
Lupa
Sytost
100%
Normální 0
Oboustranný
1stranný>1stranný
Formát
souboru
Kombinovt
PDF
Vypnuto
Oboustranný
Sytost
Zapnuto
Oblíbené
Funkce
10:10
Skenovat
Rozlišení
300 x 300 dpi
1str.
Uspoádt
GB0001_01
A4
Pipraveno k uložení ve schránce.
Uložit soubor
10:10
Normální 0
Zadat náz.
souboru
doc
Funkce
GB0096_00
Kopírovat
Zrušit
Odeslat
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Odesílaný formát
Kontrola
Vyvolat
10:10
Pipraveno k odeslání.
Funkce
Cíl:
Stejn jako originál
2
Oddlení soubor
Tl. rychlé volby
Adresá
Externí adresá
1
Fax
Oblíbené
Normální 0
Zavít
Pomocí tlačítek [
Pid/Upr.
Zkratka
]a[
] můžete listovat nahoru a dolů.
Upravte sytost.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Sytost
10:10
Svtlejší
Tmavší
Normální
-3
0
-1
+2
+1
+2
+3
Zrušit
OK
GB0008_00
-2
-4
Stisknutím tlačítek [-4] až [+4] (Světlejší - Tmavší) upravte sytost.
3-35
GB0081_01
Sytost
Složka
Funkce
2
2/6
300 x 300 dpi
GB0055_00
E-mail
Vypnuto
Rozlišení skenování
1/2
Běžné operace > Používání různých funkcí
Rozlišení skenování
Send
Vyberte kvalitu rozlišení při skenování.
USB
Memory
Volitelné rozlišení je [200 × 100dpi], [200 × 200dpi Fine], [200 × 400dpi Super], [300 × 300dpi], [400 × 400dpi Ultra],
nebo [600 × 600dpi].
POZNÁMKA
Čím větší číslo, tím lepší rozlišení obrazu. Vyšší rozlišení ale také znamená větší soubory a delší dobu odesílání.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Používání různých funkcí na straně 3-29 zobrazte potřebnou
obrazovku.
2
Odeslat
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Odesílaný formát
Kontrola
Vyvolat
Stejn jako originál
Oddlení soubor
Adresá
Externí adresá
1
Fax
Oblíbené
Normální 0
Zavít
Pomocí tlačítek [
Skenování do paměti USB
Pipraveno k uložení ve schránce.
Uložit soubor
Formát
souboru
10:10
Oboustranný
Skenovat
Rozlišení
300 x 300 dpi
1str.
Sytost
Zadat náz.
souboru
doc
Funkce
Zrušit
Vyberte rozlišení.
10:10
Pipraveno k odeslání.
Rozlišení skenování
600 x 600 dpi
400x400dpi Ultra
300 x 300 dpi
200x400dpi Super
200 x 200 dpi Jemné
Zrušit
200 x 100 dpi Norm.
OK
3-36
GB0085_00
2
GB0096_00
Normální 0
2/6
Sytost
Složka
Funkce
PDF
Vypnuto
300 x 300 dpi
GB0055_00
E-mail
2
Rozlišení skenování
1/2
Pid/Upr.
Zkratka
]a[
GB0081_01
Tl. rychlé volby
10:10
Pipraveno k odeslání.
Funkce
Cíl:
] můžete listovat nahoru a dolů.
Běžné operace > Používání různých funkcí
Původní obraz
USB
Memory
Send
Copy
Pro nejlepší výsledky vyberte typ originálního obrazu.
Text a foto
Nejvhodnější pro originály obsahující text i fotografie.
Foto
Nejvhodnější pro fotografie.
Text
Ostře zvýrazní text psaný tužkou a jemné linky.
Grafika/mapa*
Nejvhodnější pro grafiku a mapy.
Tiskový výstup*
Nejvhodnější pro dokumenty vytištěné na tomto zařízení.
Text (pro OCR)**
Určeno pro dokumenty zpracovávané pomocí OCR.
Tato funkce se zobrazuje při kopírování.
Tato funkce se zobrazí, pokud je barevný režim [Auto (Color/B & W)] (Auto - barevný/černobílý) nebo [Black & White] (černobílý)
(při odesílání nebo ukládání).
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Používání různých funkcí na straně 3-29 zobrazte potřebnou
obrazovku.
2 Stiskněte tlačítko [Funkce] a [Původní obraz].
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
10:10
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Funkce
PoKopií
10:10
Velikost pedlohy
Papír
Výbr
100%
A4
Sytost
Orientace originálu
Normální 0
Horní okraj vlevo
Výbr barev
Oboustranný
Uspoádt
Zapnuto
Oblíbené
Funkce
1/4
Plnobarevné
Text a foto
Zavít
Pomocí tlačítek [
Pid/Upr.
Zkratka
]a[
] můžete listovat nahoru a dolů.
Vyberte kvalitu obrazu.
Kopírování
Odeslat/skenovat do paměti USB
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Pvodní obraz
Pipraveno k odeslání.
Pvodní obraz
10:10
Text a foto
Foto
Grafika/mapa
Výstup tiskárny
Text a foto
Text
Zrušit
OK
3-37
10:10
Foto
Text
Text (pro OCR)
Zrušit
OK
GB0037_02
2
2
Pvodní obraz
Vypnuto
GB0001_01
1
1stranný>1stranný
Kombinovt
GB0002_00
A4
Lupa
GB0037_01
*
**
Běžné operace > Používání různých funkcí
EcoPrint
Copy
EcoPrint použijte, když chcete šetřit toner při tisku. Funkci využijte při zkušebním kopírování
nebo u jiných příležitostí, kdy nevyžadujete vysokou kvalitu tisku.
1
USB
Memory
Custom
Box
Zobrazte obrazovku.
1 Podle pokynů v části Základní obsluha na straně 4-2 zobrazte potřebnou obrazovku.
2
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Papír
Výbr
A4
10:10
PoKopií
Lupa
100%
2
Sytost
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Funkce
10:10
EcoPrint
Vypnuto
Nastavení odstínu
Normální 0
0
2/4
Vyvážení barev
Vypnuto
Vypnuto
Uspoádt
Ostrost
Zapnuto
Oblíbené
Funkce
0
Zavít
Pro přesun nahoru a dolů používejte tlačítka [
Vyberte funkci.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
EcoPrint
Vypnuto
10:10
Zapnuto
Zrušit
OK
3-38
GB0045_00
2
Pid/Upr.
Zkratka
] nebo [
GB0002_01
1
1stranný>1stranný
Kombinovt
GB0001_01
Oboustranný
].
Běžné operace > Používání různých funkcí
Lupa
Send
Originál lze zmenšit nebo zvětšit na velikost pro odeslání nebo uložení.
100%
Zachová formát originálu.
Auto
Upraví obraz na velikost pro odesílání nebo ukládání.
1
USB
Memory
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Používání různých funkcí na straně 3-29 zobrazte potřebnou
obrazovku.
2
Pipraveno k odeslání.
Funkce
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Cíl:
Vyvolat
10:10
Rozlišení odeslání faxu
Kontrola
200 x 100 dpi Normální
Lupa
100%
Adresá
Externí adresá
Prbžné skenování
1/2
1
Zadání názvu souboru
Složka
Fax
Funkce
Oblíbené
GB0055_00
E-mail
Vyberte funkce.
10:10
Pipraveno k odeslání.
Lupa
100%
Auto
Zrušit
OK
3-39
GB0087_00
2
2
doc
Zavít
Pomocí tlačítek [
Stiskněte tlačítka [Funkce] a [Lupa].
4/6
Vypnuto
]a[
Pid/Upr.
Zkratka
GB0081_03
Tl. rychlé volby
] můžete listovat nahoru a dolů.
Běžné operace > Používání různých funkcí
Formát souboru
Send
Uveďte formát souboru obrazu. Kromě toho můžete nastavit úroveň kvality obrazu.
PDF
Uloží nebo odešle soubor PDF. Můžete zadat formát odpovídající PDF/A.
Vys.kompr.PDF
Uloží nebo odešle PDF s vysokou komprimací.
TIFF
Uloží nebo odešle soubor TIFF.
JPEG
Uloží nebo odešle soubor JPEG. Každá stránka bude uložena zvlášť.
XPS
Uloží nebo odešle soubor XPS.
Jiné
Formát souboru
Vyberte si z možností PDF, TIFF, JPEG nebo XPS.
Kvalita obrazu
Nastavení kvality obrázku od [1] do [5] (Nízká kvalita - Vysoká kvalita).
USB
Memory
Pokud jste vybrali [Vys.kompr. PDF], můžete je upravit pomocí [Priorita poměru
kompr.], [Standardní] nebo [Priorita kvality].
PDF/A*
Tato možnost se zobrazí jen tehdy, bylo-li jako formát souboru zvoleno [PDF].
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Používání různých funkcí na straně 3-29 zobrazte potřebnou
obrazovku.
2
Odeslat
Pipraveno k odeslání.
Funkce
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Cíl:
10:10
Formát souboru
Kontrola
Vyvolat
PDF
Velikost pedlohy
Adresá
Externí adresá
E-mail
1
Fax
Oblíbené
Skenování do paměti USB
Pipraveno k uložení ve schránce.
Uložit soubor
Formát
souboru
10:10
Oboustranný
1str.
Sytost
Funkce
1/6
Horní okraj vlevo
Pomocí tlačítek [
Normální 0
A4
Oboustranný tisk
Složka
Funkce
PDF
2
Orientace originálu
1/2
Skenovat
Rozlišení
300 x 300 dpi
Zadat náz.
souboru
doc
Zrušit
3-40
1str.
Zavít
]a[
Pid/Upr.
Zkratka
GB0081_00
Tl. rychlé volby
GB0055_00
1
GB0096_00
*
Vyberte nastavení PDF/A z možností [PDF/A-1a] a [PDF/A-1b].
] můžete listovat nahoru a dolů.
Běžné operace > Používání různých funkcí
Vyberte formát souboru.
[PDF], [Vys.kompr. PDF], [TIFF], [JPEG] nebo [XPS]
10:10
Pipraveno k odeslání.
Formát souboru
PDF
Vys.kompr.PDF
JPEG
XPS
TIFF
GB0082_00
Jiné
Zrušit
Další >
[Jiné] Ostatní
1
10:10
Pipraveno k odeslání.
Formát souboru
PDF
Vys.kompr.PDF
JPEG
XPS
TIFF
GB0082_00
Jiné
Zrušit
Další >
2 Vyberte formát souboru.
10:10
2
Formát souboru
PDF
Kvalita obrazu
1
10:10
Pipraveno k odeslání.
Formát souboru - Formát souboru
PDF
Vys.kompr.PDF
1
1/1
1/1
PDF/A
TIFF
Vypnuto
OK
Zrušit
< Zpt
GB0698_00
JPEG
OK
Zrušit
GB0145_00
Pipraveno k odeslání.
Formát souboru - Jiné
OK
3 Nastavte kvalitu obrazu.
[PDF], [JPEG] nebo [XPS]
Pipraveno k odeslání.
Formát souboru - Jiné
10:10
10:10
Pipraveno k odeslání.
Formát souboru - Kvalita obrazu
Formát souboru
Nízká kvalita
Vysoká kvalita
PDF
Kvalita obrazu
1
1
2
3
4
5
Vypnuto
< Zpt
OK
2
Zrušit
GB0083_00
Zrušit
1/1
1
GB0698_00
PDF/A
OK
[Vys.kompr. PDF]
10:10
Formát souboru
Priorita pomru kompr.
Vys.kompr.PDF
Kvalita obrazu
Standardní
Standardní
PDF/A
Zrušit
1
< Zpt
10:10
Pipraveno k odeslání.
Formát souboru - Kvalita obrazu
1/1
1/1
Priorita kvality
Vypnuto
OK
3-41
2
Zrušit
OK
GB0083_00
Pipraveno k odeslání.
Formát souboru - Jiné
GB0698_00
2
Běžné operace > Používání různých funkcí
4 Nastavte PDF/A.
Pipraveno k odeslání.
Formát souboru - Jiné
Pipraveno k odeslání.
10:10
10:10
Formát souboru - PDF/A
Formát souboru
Vypnuto
PDF
1
PDF/A-1a
1
1/1
1/1
PDF/A
PDF/A-1b
Zrušit
< Zpt
OK
3-42
GB0698_00
Vypnuto
2
Zrušit
OK
GB0699_00
Kvalita obrazu
4
Kopírování
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Základní obsluha ................................................................................................................................................
Kopírovací funkce ..............................................................................................................................................
Lupa .........................................................................................................................................................
Oboustranný ............................................................................................................................................
4-1
4-2
4-4
4-5
4-7
Kopírování > Základní obsluha
Základní obsluha
1
Stiskněte tlačítko Copy
POZNÁMKA
Je-li dotykový panel vypnut, stiskněte klávesu Energy Saver
(Napájení) a počkejte, než se zařízení zahřeje.
2
Vložte originály
Podrobnější informace naleznete v části Vkládání originálů na straně 3-10.
3
Výběr barevného režimu
4
Auto Color (Autom.
barva)
Automaticky rozpozná, zda je dokument
barevný nebo černobílý, a pak jej naskenuje.
Full Color
(Plnobarevné)
Skenuje veškeré dokumenty v plných barvách.
Black & White
(Černobíle)
Skenuje veškeré dokumenty černobíle.
Vyberte funkce
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Papír
Výbr
A4
Lupa
100%
Oboustranný
GB0001_01
10:10
PoKopií
1stranný>1stranný
Funkce
Sytost
Stisknutím tlačítka [Funkce] zobrazíte další funkce.
Viz Kopírovací funkce na straně 4-4.
Normální 0
Kombinovt
Vypnuto
Vyberte funkce, které chcete použít.
Uspoádt
Zapnuto
Oblíbené
4-2
Kopírování > Základní obsluha
5
Zadání počtu kopií
POZNÁMKA
Počet kopií lze změnit stisknutím tlačítka Clear.
6
Spusťte kopírování
Kopírování zahajte stisknutím tlačítka Start.
4-3
Kopírování > Kopírovací funkce
Kopírovací funkce
Obrazovka pro kopírování zobrazuje běžně používané funkce. Stisknutím tlačítka [Functions] (Funkce) se zobrazí
seznam volitelných funkcí. Pro zvolení funkce použijte tlačítka [ ] a [ ].
Co chcete udělat?
Referenční stránka
Zadat formát a typ papíru.
Papír Výběr  strana 3-33
Zmenšit nebo zvětšit originál.
Lupa  strana 4-5
Upravit sytost.
Sytost  strana 3-35
Kopírování na obou stranách papíru.
Oboustranný  strana 4-7
Zkombinování 2 nebo 4 originálů na 1 stránku.
Pro zkombinování nahlédněte do
Anglického návodu
Uspořádat dokumenty na výstupu podle pořadí stránek.
Uspořádání  strana 3-34
Zadat formát originálu.
Pro původní velikost nahlédněte do
Anglického návodu
Zadat orientaci originálu, aby skenování proběhlo ve správném směru.
Pro původní orientaci nahlédněte do
Anglického návodu
Změnit barevný režim.
Pro volbu barvy nahlédněte do
Anglického návodu
Pro nejlepší výsledky vyberte typ originálního obrazu.
Původní obraz  strana 3-37
Šetřit toner při tisku.
EcoPrint  strana 3-38
Vytvoření kopie po změně vzhledu barev originálu.
Pro upravení odstínů nahlédněte do
Anglického návodu
Upravit barvy, například zesílením azurového nebo purpurového tónu.
Pro vyvážení barev nahlédněte do
Anglického návodu
Zvýraznit obrysy textu nebo čáry.
Pro nastavení ostrosti nahlédněte do
Anglického návodu
Rozmazat obrysy obrazu.
Ztmavit nebo zesvětlit pozadí originálu (tj. oblasti bez textu a bez obrázků).
Pro upravení sytosti pozadí
nahlédněte do Anglického návodu
Vytvořit kopii s živějšími barvami.
Pro upravení sytosti nahlédněte do
Anglického návodu
Naskenovat odděleně velký počet originálů a potom z nich vytvořit jednu úlohu.
Pro kontinuální skenování
nahlédněte do Anglického návodu
Zasílat e-mailem oznámení o dokončení úlohy.
Pro nastavení oznámení o dokončení
úlohy nahlédněte do Anglického
návodu
Přiřadit úloze název souboru pro snadnější kontrolu jejího stavu.
Pro zadání názvu souboru
nahlédněte do Anglického návodu
Pozastavit aktuální úlohu a upřednostnit jinou úlohu, která má mít nejvyšší prioritu.
Pro záměnu priority nahlédněte do
Anglického návodu
4-4
Kopírování > Kopírovací funkce
Lupa
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz originálu.
Auto
A4: 141%
A5
A6: 70%
Upravit velikost obrázku na velikost papíru.
Standardní Lupa
Upravit velikost obrázku na aktuální velikost.
Model
Palcové
modely
Úroveň lupy (Originál Kopie)
400% (Max.)
Model
Metrické
modely
200%
Úroveň lupy (Originál Kopie)
400% (Max.)
200%
129% (STMT >> Letter)
141% (A5 >> A4)
100%
100%
78% (Legal >> Letter)
90% (Folio >> A4)
64% (Letter >> STMT)
70% (A4 >> A5)
50%
50%
25% (Min.)
25% (Min.)
Standardní lupa (Ostatní).
Model
Palcové
modely
Úroveň lupy (Originál Kopie)
141% (A5 >> A4)
115% (B5 >> A4)
Model
Metrické
modely
Úroveň lupy (Originál Kopie)
129% (STMT >> Letter)
115% (B5 >> A4)
90% (Folio >> A4)
86% (A4 >> B5)
86% (A4 >> B5)
78% (Legal >> Letter)
70% (A4 >> A5)
64% (Letter >> STMT)
Zadání lupy
Uvést velikost obrázku v krocích po 1% v rozmezí mezi 25% - 400% originálu.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Základní obsluha na straně 4-2 zobrazte potřebnou obrazovku.
4-5
Kopírování > Kopírovací funkce
2
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
A4
Lupa
100%
Oboustranný
1stranný>1stranný
Sytost
Normální 0
Kombinovt
Vypnuto
Uspoádt
Zapnuto
Oblíbené
Funkce
Vyberte funkce.
[Auto]
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Lupa
10:10
Auto
Standardní Lupa
Jiné
Položka lupa
Zrušit
GB0005_00
100%
Další >
[Standardní lupa], [Ostatní]
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Lupa
10:10
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Lupa - Standardní Lupa
400% Max.
100%
Auto
Standardní Lupa
1
Jiné
10:10
2
200%
1/2
141% A5>>A4
Položka lupa
Další >
Zrušit
Pomocí tlačítek [
]a[
< Zpt
GB0006_00
GB0005_00
100%
Zrušit
OK
] můžete listovat nahoru a dolů.
Zvolit úroveň lupy.
[Zadání lupy]
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Lupa
Jiné
Auto
1
10:10
(25 - 400)
Standardní Lupa
%
Položka lupa
Zrušit
Další >
Zadání zvětšování.
4-6
2
Zrušit
3
< Zpt
OK
GB0007_00
100%
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Lupa - Položka lupa
10:10
GB0005_00
2
GB0001_01
Papír
Výbr
10:10
PoKopií
Kopírování > Kopírovací funkce
Oboustranný
Kopírování oboustranných dokumentů.
1stranný>>1stranný
Vytiskne 1stranný originál na 1strannou kopii.
1stranný>>2stranný
Vytiskne 1stranný originál na 2strannou kopii.
2stranný>>1stranný
Vytiskne 2stranný originál na 1strannou kopii.
2stranný>>2stranný
Vytiskne 2stranný originál na 2strannou kopii.
Jiné
*
Oboustranný
1stranný>>1stranný
Vytiskne 1stranný originál na 1strannou kopii.
1stranný>>2stranný
Vytiskne 1stranný originál na 2strannou kopii.
2-stranný>>1-stranný
Vytiskne 2stranný originál na 1strannou kopii.
2-stranný>>2-stranný
Vytiskne 2stranný originál na 2strannou kopii.
Vazba v originálu*
Vyberete-li 2stranný originál na volných listech, vyberte
vazbovou stranu originálů.
Vazba při dokončení*
Vyberete-li 2stranný originál, vyberte vazbovou stranu
dokončených kopií.
Orientace originálu*
Vyberte orientaci horního okraje originálního dokumentu,
abyste skenovali správným směrem.
Tato položka se nezobrazí, pokud bude zvoleno [1-stranný>>1-stranný].
POZNÁMKA
Podporované formáty papíru pro kopírování 2-stranného originálu na 2-stranné kopie jsou Letter, Legal, Executive,
Statement, Oficio II, A4, A5, B5, Folio a 216 x 340 mm..
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Základní obsluha na straně 4-2 zobrazte potřebnou obrazovku.
4-7
Kopírování > Kopírovací funkce
2
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
A4
Lupa
Sytost
100%
Oboustranný
1stranný>1stranný
Normální 0
Kombinovt
Uspoádt
Vypnuto
Zapnuto
Oblíbené
Funkce
Vyberte funkce.
[1str.>>1str.], [1str.>>2str.], [2str.>>1str.] nebo [2str.>>2str.]
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Oboustranný tisk
10:10
1-str.>>2-str.
2-str.>>2-str.
Jiné
2-str.>>1-str.
Zrušit
GB0009_00
1-str.>>1-str.
OK
[Jiné]
1
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Oboustranný tisk
10:10
1-str.>>2-str.
2-str.>>2-str.
Jiné
2-str.>>1-str.
Zrušit
GB0009_00
1-str.>>1-str.
OK
2 Vyberte požadovanou volbu oboustranného kopírování.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Oboustranný tisk - Oboustranný tisk
10:10
1
Oboustranný tisk
1stranný>>1stranný
2
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Oboustranný tisk - Oboustranný tisk
10:10
1-str.>>1-str.
1-str.>>2-str.
1/1
1/1
2-str.>>1-str.
< Zpt
GB0010_00
Zrušit
OK
Zrušit
GB0024_00
OK
2-str.>>2-str.
OK
Pokud zvolíte 2stranně, pokračujte krokem 3. Vyberete-li oboustranný tisk, pokračujte krokem
4.
3 Vyberte vazbovou stranu originálů.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Oboustranný tisk - Vazba v originálu
10:10
Oboustranný tisk
Vlevo/Vpravo
2stranný>>2stranný
Vazba v originálu
Nahoe
Vlevo/vpravo
1
10:10
1/1
1/1
2
Vazba pi dokonení
Vlevo/vpravo
OK
Orientace originálu
Horní okraj vlevo
Zrušit
< Zpt
OK
4-8
Zrušit
OK
GB0181_00
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Oboustranný tisk - Oboustranný tisk
GB0010_01
2
GB0001_01
Papír
Výbr
10:10
PoKopií
Kopírování > Kopírovací funkce
4 Vyberte vazbovou stranu dokončených kopií.
10:10
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Oboustranný tisk - Oboustranný tisk
Oboustranný tisk
Vlevo/Vpravo
2stranný>>2stranný
1
Vazba v originálu
10:10
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Obou-stranný - Vazba pi dokonení
Nahoe
Vlevo/vpravo
1/1
1/1
2
Vazba pi dokonení
Vlevo/vpravo
< Zpt
GB0010_01
Horní okraj vlevo
Zrušit
OK
Zrušit
GB0012_00
Orientace originálu
OK
5 Nastavte orientaci originálu.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Oboustranný tisk - Orientace originálu
10:10
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Oboustranný tisk - Oboustranný tisk
Oboustranný tisk
Horní okraj nahoe
2stranný>>2stranný
Vazba v originálu
Horní okraj vlevo
Vlevo/vpravo
1
10:10
1/1
1/1
2
Vazba pi dokonení
Vlevo/vpravo
< Zpt
OK
4-9
Zrušit
OK
GB0015_03
Horní okraj vlevo
Zrušit
GB0010_01
Orientace originálu
Kopírování > Kopírovací funkce
4-10
5
Tisk
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Tisk z aplikací ..................................................................................................................................................... 5-2
5-1
Tisk > Tisk z aplikací
Tisk z aplikací
Tento oddíl poskytuje základní pokyny pro tisk dokumentů. Pokyny vyplývají z prvků rozhraní, které se objevují
v systému Windows 7.
Můžete tisknout dokumenty, které byly vytvořeny ve vašem počítači, pokud si nainstalujete ovladač tiskárny
z přiloženého DVD Product Library (Knihovna zařízení).
Viz Instalace softwaru na straně 2-15.
Více informací o tom, jak provést pokročilou konfiguraci ovladače tiskárny, provést nastavení a tisknout dokumenty,
naleznete na DVD v dokumentu Printing System Driver User Guide (Návodu k obsluze ovladačů tiskárny ).
1
Zobrazení okna.
V aplikaci stiskněte tlačítko Soubor a vyberte možnost Tisknout.
2
Proveďte konfiguraci tiskárny.
1
2
1 Zvolte tiskárnu.
2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti.
5-2
Tisk > Tisk z aplikací
3
4
5
3 Vyberte kartu Základní.
4 Klikněte na rozbalovací šipku  nabídky Velikost tisku a v rozbalovacím seznamu
vyberte velikost papíru.
5 Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte do dialogového okna Tisknout.
3
Spusťte tisk.
Stiskněte tlačítko OK.
POZNÁMKA
Klikněte na karty na obrazovce pro nastavení tisku a nakonfigurujte nastavení tisku podle
potřeby. Více informací naleznete v dokumentu Printing System Driver User Guide (Návod
k obsluze ovladačů tiskárny).
5-3
Tisk > Tisk z aplikací
Obrazovka pro nastavení ovladače tiskárny
Obrazovka pro nastavení ovladače tiskárny umožňuje nakonfigurovat různé možnosti nastavení pro tisk. Více informací
naleznete na DVD v dokumentu Printing System Driver User Guide (Návod k obsluze ovladačů tiskárny).
1
3
2
Č.
1
Popis
Rychlý tisk
Poskytuje ikony, které lze použít pro jednoduchou konfiguraci často používaných funkcí. Pokaždé, když kliknete na ikonu,
změní se na obrázek představující výsledek tisku a dojde k použití příslušného nastavení.
Základní
Tato karta seskupuje základní funkce, které jsou používány nejčastěji. Můžete ji použít ke konfiguraci velikosti papíru,
destinace, oboustranného tisku a režimu barev.
Rozvržení
Tato karta vám umožní nakonfigurovat nastavení pro různá rozvržení tisku včetně tisku brožur, kombinovaného režimu,
tisku plakátů a třídění.
Zobrazení
Tato karta vám umožní nakonfigurovat nastavení týkající se režimu kvality a barvy výsledku tisku.
Publikování
Tato karta vám umožní vytvořit obálku a vložit a připojit fólie pro zpětný projektor pro tiskové úlohy.
Úloha
Tato karta vám umožní nakonfigurovat nastavení pro ukládání dat tisku z počítače do zařízení. Často používané dokumenty
a ostatní data lze uložit do zařízení a využít je k tisku později. Vzhledem k tomu, že uložené dokumenty lze vytisknout přímo
ze zařízení, je tato funkce vhodná, pokud chcete tisknout dokument, který by neměli vidět jiní.
Upřesnit
Tato karta vám umožní nakonfigurovat nastavení pro připojení textových stránek nebo vodoznaku k tisku. Zde také najdete
funkci jednoduchého nastavení barev.
5-4
Tisk > Tisk z aplikací
Č.
2
Popis
Profily
Nastavení ovladače tisku lze uložit jako profil. Uložené profily lze kdykoli vyvolat, takže je praktické uložit často používaná
nastavení.
3
Vynulovat
Kliknutím vrátíte nastavení na původní hodnoty.
Nápověda pro ovladač tiskárny
Ovladač tiskárny obsahuje nápovědu. Pokud chcete vědět cokoli o nastavení tisku, zobrazte okno pro nastavení tisku
ovladače tiskárny a pak zobrazte nápovědu některým z uvedených postupů.
1
2
•
Klikněte na tlačítko ? v pravém horním rohu obrazovky a pak klikněte na položku, o které
se chcete něco dozvědět.
•
Klepněte na požadovanou položku a stiskněte klávesu [F1] na klávesnici.
5-5
Tisk > Tisk z aplikací
5-6
6
Odesílání
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Základní obsluha ................................................................................................................................................ 6-2
Příprava pro odeslání dokumentu do počítače .................................................................................................. 6-5
Jak zjistit, co zadat pro [Název hostitele] ................................................................................................. 6-5
Jak zjistit, co zadat do pole [Přihlašovací jméno uživatele] ..................................................................... 6-6
Vytvoření sdílené složky .......................................................................................................................... 6-7
Konfigurace brány Firewall (pro Windows 7) ......................................................................................... 6-10
Určení cíle ........................................................................................................................................................ 6-14
Výběr z adresáře ................................................................................................................................... 6-14
Volba pomocí tlačítek rychlé volby ......................................................................................................... 6-16
Zadání nové e-mailové adresy .............................................................................................................. 6-17
Určení nové složky počítače .................................................................................................................. 6-18
Kontrola a upravování cílů ..................................................................................................................... 6-22
Odesílání na různé typy cílů (odeslání na více čísel) ............................................................................ 6-23
Skenování prostřednictvím TWAIN .................................................................................................................. 6-24
6-1
Odesílání > Základní obsluha
Základní obsluha
Zařízení dokáže odeslat naskenovaný obrázek jako přílohu e-mailové zprávy nebo na počítač, který je připojený k síti.
K tomu je zapotřebí zaregistrovat v síti adresu odesílatele a cíle (příjemce).
Musí také existovat síťové prostředí, které umožní, aby se zařízení mohlo připojit k poštovnímu serveru a odeslat e-mail.
Doporučuje se použít síť LAN, která je vhodná díky své bezpečnosti i rychlosti.
Při používání funkce přenosu proveďte následující ověření:
•
Naprogramujte na zařízení nastavení včetně nastavení pro e-mail.
•
Pomocí nástroje Embedded Web Server RX (vnitřní webová stránka ve formátu HTML) zaregistrujte adresu IP,
název hostitele serveru SMTP a příjemce.
•
Cíl zaregistrujte v adresáři nebo pomocí tlačítek rychlé volby.
•
Vytvořte sdílenou složku v cílovém počítači, pokud je jako cílové umístění zvolená složka (SMB/FTP).
Ohledně nastavení sdílení cílové složky se poraďte s Vaším síťovým administrátorem.
Základní odesílání
Odeslat jako e-mail
Odešle naskenovaný obraz originálu jako přílohu e-mailové zprávy. (strana 6-17)
Odeslat do složky (SMB)
Uloží naskenovaný obraz originálu do sdílené složky jakéhokoli počítače. (strana 6-18)
Odeslat do složky (FTP)
Uloží naskenovaný obraz originálu do složky na serveru FTP. (strana 6-18)
Skenování obrazových dat pomocí rozhraní TWAIN/WIA
Skenování dokumentu pomocí kompatibilní aplikace TWAIN nebo WIA. (strana 6-24)
POZNÁMKA
Různé možnosti odesílání mohou být kombinovány. Viz Odesílání na různé typy cílů (odeslání na více čísel) na straně
6-23.
Tuto funkci lze využívat pouze u zařízení, která jsou vybavená faxem. Podrobné informace o této funkci naleznete
v dokumentu FAX Operation Guide (Návod k použití faxu).
6-2
Odesílání > Základní obsluha
1
Stiskněte tlačítko Send (Odeslat).
POZNÁMKA
Je-li dotykový panel vypnut, stiskněte klávesu Energy Saver
(Napájení) a počkejte, než se zařízení zahřeje.
2
Vložte originály
Podrobnější informace naleznete v části Vkládání originálů na straně 3-10.
3
Výběr barevného režimu
Auto Color (Autom.
barva)
Automaticky rozpozná, zda je dokument
barevný nebo černobílý, a pak jej naskenuje.
Full Color
(Plnobarevné)
Skenuje veškeré dokumenty v plných barvách.
Black & White
(Černobíle)
Skenuje veškeré dokumenty černobíle.
Pro podrobnější nastavení nahlédněte do Anglického návodu.
4
Určení cíle
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Cíl:
Vyvolat
Tl. rychlé volby
Adresá
Kontrola
Zvolit cíl, kam bude odeslán obrázek.
Podrobnější informace naleznete v části Určení cíle na straně 6-14.
Externí adresá
GB0055_00
1/2
E-mail
Složka
Funkce
Fax
Oblíbené
6-3
Odesílání > Základní obsluha
5
Vyberte funkce
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Cíl:
Vyvolat
Tl. rychlé volby
Adresá
Kontrola
Stisknutím tlačítka [Functions] (Funkce) zobrazíte funkce odesílání.
Podrobné informace naleznete v Anglickém návodu.
Externí adresá
GB0055_00
1/2
6
E-mail
Složka
Funkce
Fax
Oblíbené
Spustit odesílání
Pro zahájení odesílání stiskněte tlačítko Start.
6-4
Odesílání > Příprava pro odeslání dokumentu do počítače
Příprava pro odeslání dokumentu do počítače
Zkontrolujte informace, které je nutné nastavit v zařízení, a poté vytvořte ve svém počítači složku pro příjem dokumentů.
V následujícím popisu jsou použity obrazovky systému Windows 7. Podrobnosti na obrazovkách budou v jiných verzích
systému Windows odlišné.
POZNÁMKA
Přihlaste se do systému Windows s oprávněním správce.
Jak zjistit, co zadat pro [Název hostitele]
Zkontrolujte název cílového počítače.
1
Zobrazení okna.
V nabídce Start zvolte Počítač a pak Systémové vlastnosti.
V systému Windows XP pravým tlačítkem klikněte na Můj počítač a zvolte Vlastnosti.
Zobrazí se dialogové okno Systémové vlastnosti. Klikněte na kartu Název počítače, která
se zobrazí v okně.
V systému Windows 8 vyberte plochu na úvodní obrazovce, klikněte v nabídce Knihovny
pravým tlačítkem myši na Počítač, a potom vyberte Vlastnosti.
2
Zkontrolujte název počítače.
V okně, které se otevře, zjistíte název počítače.
Pokud existuje pracovní skupina:
Všechny znaky, které se objeví ve "Celý název počítače", by měly být zadány v [Název
hostitele]. (Příklad: PC001)
Pokud existuje doména:
Znaky uvedené nalevo od první tečky (.) ve "Celý název počítače" by měly být zadány v
[Název hostitele]. (Příklad: pc001)
Po zkontrolování názvu počítače klikněte na tlačítko
Systémové vlastnosti.
(Zavřít), kterým zavřete obrazovku
Po zkontrolování názvu počítače v systému Windows XP klikněte na tlačítko Zrušit, kterým
zavřete obrazovku Systémové vlastnosti.
6-5
Odesílání > Příprava pro odeslání dokumentu do počítače
Jak zjistit, co zadat do pole [Přihlašovací jméno uživatele]
Zjistěte doménové jméno a uživatelské jméno pro přihlášení do systému Windows.
1
Zobrazení okna.
V nabídce Start zvolte Všechny programy (nebo Programy), Příslušenství a pak Příkazový
řádek.
Zobrazí se okno Příkazový řádek.
Ve Windows 8 v ovládacích tlačítkách na úvodní obrazovce zobrazte v Hledat Aplikace a
vyberte Příkazový řádek.
2
Zkontrolujte název domény a uživatelské jméno.
V příkazovém řádku zadejte "net config workstation" a pak stiskněte klávesu [Enter].
Příklad obrazovky: název uživatele „james.smith“ a název domény „ABCDNET“.
6-6
Odesílání > Příprava pro odeslání dokumentu do počítače
Vytvoření sdílené složky
V cílovém počítači vytvořte sdílenou složku pro příjem dokumentů.
POZNÁMKA
Jestliže je ve vlastnostech systému pracovní skupina, konfigurujte níže uvedené nastavení tak, aby byl přístup ke
složce omezen na určitého uživatele nebo skupinu.
1 V nabídce Start zvolte Ovládací panel, Vzhled a Personalizace a pak Možnosti
složky.
V systému Windows XP klikněte na Můj počítač a pak zvolte Možnosti složky v nabídce
Nástroje.
Ve Windows 8 v ovládacích tlačítkách na úvodní obrazovce zobrazte v Hledat Aplikace a
vyberte Příkazový řádek.
2
1
2
3
Odstraňte zaškrtnutí z Použít sdílení Wizard (Doporučeno) v Pokročilé nastavení.
V systému Windows XP klikněte na kartu Náhled a odstraňte zaškrtnutí v Použít sdílení
Wizard (Doporučeno) v Pokročilé nastavení.
1
Vytvořte složku.
1 Vytvořte složku na místním disku (C).
Na místním disku (C) můžete například vytvořit složku s názvem „scannerdata“.
2 Klikněte pravým tlačítkem na složku scannerdata a klikněte na Sdílet a Pokročilé sdílení.
Klikněte na tlačítko Pokročilé sdílení.
V systému Windows XP klikněte pravým tlačítkem na složku scannerdata a zvolte Sdílení a
bezpečnost... (nebo Sdílení).
6-7
Odesílání > Příprava pro odeslání dokumentu do počítače
2
Konfigurace nastavení povolení.
1
1
2
V systému Windows XP vyberte položku Sdílet tuto složku a klikněte na tlačítko Povolení.
2
3
1
2
3
Do textového pole zadejte uživatelské jméno.
Klikněte na tlačítko [Location] (Umístění) a vyberte požadované umístění. Pro volbu cíle
hledání klikněte na zvolené umístění. Pokud jste členém domény, bude vaše aktuální doména
nastavena implicitně jako cíl hledání.
6-8
Odesílání > Příprava pro odeslání dokumentu do počítače
4
1
2
3
Zvolte zadaného uživatele a zvolte povolení pro Změnu a Čtení.
V systému Windows XP přejděte ke kroku 6.
POZNÁMKA
Možnost „Everyone“ (Všichni) umožňuje sdílení s libovolným uživatelem v síti. Pro posílení
bezpečnosti se doporučuje vybrat Everyone a odstranit zaškrtnutí povolení pro Čtení.
5 Klikněte na tlačítko OK na obrazovce Pokročilé nastavení a zavřete obrazovku.
6
1
2
V systému Windows XP klikněte na kartu Bezpečnost a pak klikněte na tlačítko Přidat.
7 Postupujte stejným způsobem jako v kroku 3 a do Název skupiny nebo uživatele přidejte
uživatele.
8
1
2
3
Zvolte přidaného uživatele a vyberte povolení pro Upravování a Čtení a provádění.
6-9
Odesílání > Příprava pro odeslání dokumentu do počítače
Konfigurace brány Firewall (pro Windows 7)
Umožňuje sdílet soubory a tiskárny a nastavit port, který se použije při přenosech SMB.
POZNÁMKA
Přihlašte se do systému Windows s oprávněním správce.
1
Kontrola sdílení souborů a tiskárny.
1 V nabídce Start zvolte Ovládací panel, System a Bezpečnost, a pak položku Umožnit,
aby program mohl projít branou Firewall.
POZNÁMKA
Zobrazí-li se dialogové okno Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko Pokračovat.
2
11
2
3
Zaškrtněte políčko Sdílení souborů a tiskárny.
2
Přidat port.
1 V nabídce Start vyberte Ovládací panel, Systém a bezpečnost a Kontrola stavu brány
Firewall.
6-10
Odesílání > Příprava pro odeslání dokumentu do počítače
2
3
4
5
1
2
6-11
Odesílání > Příprava pro odeslání dokumentu do počítače
6
1
2
3
Vyberte Specifické místní porty a zadejte "445".
7
1
2
8
1
2
Zkontrolujte, zda jste zaškrtli všechna políčka.
6-12
Odesílání > Příprava pro odeslání dokumentu do počítače
9
1
2
Zadejte "Scan to SMB" (Skenovat do SMB) v položce "Name" (Jméno) a klikněte na tlačítko
Dokončit.
V systému Windows XP nebo Windows Vista
1 Ve Windows XP přes tlačítko Start přejděte do nabídky Ovládací panely, a poté Brána
Windows Firewall.
Ve Windows Vista přes tlačítko Start přejděte do nabídky Ovládací panely, Zabezpečení,
a poté Zapnout nebo vypnout bránu firewall systému Windows.
Zobrazí-li se dialogové okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Pokračovat.
2 Klikněte na kartu Výjimky a pak na tlačítko Přidat port....
3 Určete nastavení pro položku Přidat port.
Do pole "Name" (Jméno) zadejte nějaké jméno (příklad: Skenovat do SMB). To bude název
nového portu. Do pole Číslo portu zadejte hodnotu 139. Jako „Protokol“ vyberte TCP.
4 Klikněte na tlačítko OK, kterým zavřete dialogové okno Přidat port.
Ve Windows 8
1 Na ploše v Ovládacích tlačítkách klikněte na Nastavení, Ovládací panely, Systém a
zabezpečení, a poté Brána Windows Firewall.
Zobrazí-li se dialogové okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Pokračovat.
2 Informace ke konfiguraci nastavení naleznete v Konfigurace brány Firewall (pro Windows
7) na straně 6-10.
6-13
Odesílání > Určení cíle
Určení cíle
Zvolit cíl, kam bude odeslán obrázek.
Vyberte cíl některou z následujících metod.
•
Výběr z adresáře (strana 6-14)
•
Volba pomocí tlačítek rychlé volby (strana 6-16)
•
Zadání nové e-mailové adresy (strana 6-17)
•
Určení nové složky počítače (strana 6-18)
POZNÁMKA
Pokud používáte produkty s funkcí faxu, můžete určit cíl faxu. Pomocí numerické klávesnice zadejte číslo druhé
strany.
Výběr z adresáře
Vyberte cíl registrovaný v adresáři.
POZNÁMKA
Více informací o zaregistrování cílů v adresáři naleznete v Anglickém návodu.
Podrobné informace o externím adresáři najdete v dokumentu Embedded Web Server RX User Guide.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Základní obsluha na straně 6-2 zobrazte potřebnou obrazovku.
2
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Cíl:
Vyvolat
Tl. rychlé volby
Adresá
Kontrola
Externí adresá
E-mail
Složka
Fax
Funkce
Vyberte cíl.
Pipraveno k odeslání.
10:10
Adresá (vše)
Pomocí tlačítek [ ] a [
listovat nahoru a dolů.
001
123456
123456
002
123456
123@456789.co...
003
123456
12345.com
004
123456
11111.com
] můžete
1/1
Nabídka
Zrušit
< Zpt
OK
GB0426_00
2
Oblíbené
GB0055_00
1/2
V seznamu zaškrtněte políčko požadovaného cíle. Vybrané cíle jsou označeny zaškrtnutím
v příslušném políčku.
6-14
Odesílání > Určení cíle
Vyhledání cíle
Pipraveno k odeslání.
10:10
Vyhledávání podle názvu cíle.
Adresá (vše)
001
123456
123456
002
123456
123@456789.co...
003
123456
12345.com
Rozšířené vyhledávání podle typu registrovaného cíle
(E-mail, složka (SMB/FTP), FAX nebo skupina).
1/1
123456
Nabídka
11111.com
Zrušit
< Zpt
GB0426_00
004
OK
Zobrazení podrobností o jednotlivých cílech.
Cíl můžete určit podle čísla adresy stisknutím tlačítka Quick No. Search (Rychlé vyhledání
podle čísla).
Můžete také stisknout tlačítko [Menu] a provést podrobné vyhledávání.
Pipraveno k odeslání.
10:10
10:10
Adresá (vše)
Nabídka
Úzký dol
001
123456
123456
002
123456
123@456789.co...
Vyhledat (jméno)
1/2
1/1
12345.com
004
123456
11111.com
Nabídka
Zrušit
< Zpt
Hledat (.)
Tídit (jméno)
OK
GB0396_00
123456
GB0426_00
003
Zavít
Pomocí tlačítek [
]a[
] můžete listovat nahoru a dolů.
Rozšířené vyhledávání: Rozšířené vyhledávání podle typu registrovaného cíle (E-mail, složka
(SMB/FTP), FAX nebo skupina).
Vyhledat (Jméno) a Vyhledat (č.): Vyhledávání podle názvu cíle nebo čísla adresy.
Třídit (podle jména) a třídit (podle č.): Třídění seznamu podle názvu cíle nebo čísla adresy.
POZNÁMKA
Lze vybrat více cílů.
Chcete-li zrušit výběr, klikněte na příslušné políčko a zrušte zaškrtnutí.
Přijmout cíle.
Pipraveno k odeslání.
10:10
Adresá (vše)
001
123456
123456
002
123456
123@456789.co...
003
123456
12345.com
004
123456
11111.com
1/1
Nabídka
Zrušit
< Zpt
OK
GB0426_00
3
Cíle lze později zrušit. Viz Kontrola a upravování cílů na straně 6-22.
6-15
Odesílání > Určení cíle
Volba pomocí tlačítek rychlé volby
Vyberte cíl pomocí tlačítek rychlé volby.
POZNÁMKA
Podrobnější informace o přidávání tlačítek rychlé volby, naleznete v Anglickém návodu.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Základní obsluha na straně 6-2 zobrazte potřebnou obrazovku.
2
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Cíl:
Vyvolat
Tl. rychlé volby
Adresá
Kontrola
Externí adresá
E-mail
Složka
Fax
Funkce
2
Oblíbené
GB0055_00
1/2
Vyberte cíl.
Pipraveno k odeslání.
Tl. rychlé volby
10:10
001
123456
002
Žádná
003
Žádná
004
Žádná
005
Žádná
006
Žádná
007
Žádná
008
Žádná
009
Žádná
010
Žádná
011
Žádná
012
Žádná
Pomocí tlačítek [
nahoru a dolů.
]a[
] můžete listovat
Zrušit
GB0095_00
1/9
OK
Pro vyvolání zaregistrovaného cíle stiskněte tlačítko rychlé volby. Lze vybrat více tlačítek
rychlé volby.
Stisknutím tlačítka Quick No. Search (Rychlé vyhledání podle čísla) můžete zadat tlačítko
rychlé volby číslem rychlé volby.
Přijmout cíl.
Pipraveno k odeslání.
Tl. rychlé volby
10:10
001
123456
002
Žádná
003
Žádná
004
Žádná
005
Žádná
006
Žádná
007
Žádná
008
Žádná
009
Žádná
010
Žádná
011
Žádná
012
Žádná
1/9
Zrušit
OK
GB0095_00
3
Cíle lze později zrušit. Viz Kontrola a upravování cílů na straně 6-22.
6-16
Odesílání > Určení cíle
Zadání nové e-mailové adresy
Zadejte požadovanou e-mailovou adresu.
POZNÁMKA
Nejprve přejděte do nástroje Embedded Web Server RX (Centrum příkazu) a zadejte požadované nastavení pro
odesílání e-mailů. Podrobné informace naleznete v části Nastavení e-mailu na straně 2-34.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Základní obsluha na straně 6-2 zobrazte potřebnou obrazovku.
2
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Cíl:
Vyvolat
Tl. rychlé volby
Adresá
Kontrola
Externí adresá
E-mail
Složka
Fax
Funkce
Zadejte cílovou e-mailovou adresu.
GB0057_07
2
Oblíbené
GB0055_00
1/2
Lze zadat až 128 znaků.
Podrobnosti o vkládání znaků viz Metoda vkládání znaků na straně 8-4.
Pro zadání více cílů stiskněte tlačítko [Next Destination] (další cíl) a zadejte další cíl. Můžete
zadat až 100 e-mailových adres.
Zadanou e-mailovou adresu můžete zaregistrovat v Adresáři stisknutím tlačítka [Menu] a pak
[Add to Address Book] (Přidat do adresáře). U již zadaného cíle můžete informace také
změnit.
Přijmout cíle.
GB0057_07
3
Cíle lze později zrušit. Viz Kontrola a upravování cílů na straně 6-22.
6-17
Odesílání > Určení cíle
Určení nové složky počítače
Jako cíl určete buď požadovanou sdílenou složku počítače nebo FTP serveru.
POZNÁMKA
Podrobné informace o sdílení složek naleznete v části Vytvoření sdílené složky na straně 6-7.
Zkontrolujte, zda je SMB Protocol nebo FTP v nástroji Embedded Web Server RX nastaven na On (Zapnuto).
Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze Embedded Web Server RX User Guide.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Základní obsluha na straně 6-2 zobrazte potřebnou obrazovku.
2
10:10
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
Cíl:
Kontrola
Vyvolat
Tl. rychlé volby
Adresá
Externí adresá
E-mail
Složka
Fax
Funkce
2
Oblíbené
GB0055_00
1/2
Vyberte typ složky.
Pipraveno k odeslání.
Složka
10:10
Zadání cesty SMB
Zadání cesty FTP
Zrušit
GB0103_00
1/1
Další >
Pokud jste vybrali [FTP], pokračujte krokem 4.
Vyberte metodu výběru složky.
Pipraveno k odeslání.
Složka - SMB
10:10
Vyhledat složku ze sít
Vyhledat složku pes hostitelské jméno
1/1
Zadejte cestu ke složce
Zrušit
< Zpt
OK
GB0103_00
3
Pokud chcete vyhledat složku v počítači připojeném k síti, stiskněte [Vyhledat složku ze sítě]
nebo [Vyhledat složku přes hostitelské jméno].
Pokud jste zvolili [Vyhledat složku ze sítě], můžete zadat Název domény, pracovní skupiny a
hostitele a hledat cíl v počítačích v síti.
Pokud jste zvolili [Vyhledat složku přes hostitelské jméno], můžete cíl vyhledávat ve všech
počítačích v síti.
6-18
Odesílání > Určení cíle
Lze zobrazit maximálně 500 adres. Na obrazovce, která se objeví, vyberte název hostitele
(název počítače), který chcete použít, a stiskněte [Další]. Objeví se obrazovka pro zadání
uživatelského jména a hesla.
Po zadání přihlašovacího jména a hesla cílového počítače se objeví sdílená složka. Vyberte
složku, kterou chcete použít, a stiskněte [Další]. Adresa vybrané sdílené složky je uložena.
POZNÁMKA
Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v části Metoda vkládání znaků na straně 8-4.
Kontrolu připojení k vybraném počítače proveďte stisknutím [PřipojeníTest]. Pokud se
připojení nezdaří, znovu zkontrolujte údaje, které jste zadali.
Ve výsledcích hledání vyberte složku a pokračujte krokem 6.
Pokud jste vybrali [Zadejte cestu ke složce], pokračujte krokem 4.
Zadejte informace o cíli.
1
GB0057_08
4
2
Zadejte další informace. Jakmile zadáte jednu položku, stiskněte tlačítko [Next] (Další)
a postoupíte k další položce.
Odeslání do složky (SMB)
Položka
Zadávaná data
Max. počet znaků
Název hostitele
Název hostitele a adresa IP počítače, který má
přijímat data
až 64 znaků
Cesta
Sdílený název
až 128 znaků
Například: scannerdata
Pokud ukládáte do složky, která je součástí
sdílené složky:
"sdílený název\název složky ve sdílené složce"
Port
Bežně 139.
1 - 65535
Pro Windows Vista/7: pokud nelze použít 139,
nastavte na 445.
Přihlašovací uživatelské
jméno
Uživatelské jméno pro přístup do počítače,
Až 64 znaků
Název domény/uživatele
Například, abcdnet\james.smith.
Uživatelské jméno a Jméno domény
Například, james.smith@abcdnet
Přihlašovací heslo
Heslo pro přístup do počítače
6-19
Až 64 znaků
Odesílání > Určení cíle
Odeslání do složky (FTP)
Položka
Zadávaná data
Max. počet znaků
Název hostitele
Název hostitele nebo adresa IP serveru FTP
Až 64 znaků
Cesta
Cesta k přijímací složce
Až 128 znaků
Například \Uživatel\ScanData.
Pokud není zadána žádná cesta, soubor je
uložen do výchozího umístění.
Přihlašovací uživatelské
jméno
Uživatelské jméno pro přihlášení k serveru FTP
Až 64 znaků
Přihlašovací heslo
Heslo pro přihlášení k serveru FTP
Až 64 znaků
Podrobnosti o vkládání znaků viz Metoda vkládání znaků na straně 8-4.
Potvrzení informací.
Zkontrolujte informace. Stisknutím příslušné položky můžete dle potřeby informace změnit.
Pipraveno k odeslání.
Složka - Potvrzení
10:10
Pomocí tlačítek [
nahoru a dolů.
Název host.
abc
Cesta
abc
Port
139
Pihl. uživ. jméno
abc
]a[
] můžete listovat
Zrušit
Nabídka
< Zpt
GB0128_00
1/2
OK
Pokud jako cíl uvádíte číslo portu počítače nebo serveru, stiskněte tlačítko [Port] a zadejte
číslo portu. Můžete zadat číslo od 1 do 65,535 v maximálním rozsahu 5 číslic.
Potvrďte stav připojení.
Pipraveno k odeslání.
Složka - Potvrzení
10:10
10:10
Nabídka
Název host.
abc
Cesta
abc
PipojeníTest
2
Další cíl
1/2
Pihl. uživ. jméno
Nabídka
1
1/1
Pidat do adresáe
139
abc
Zrušit
< Zpt
OK
Zavít
GB0020_00
Port
GB0128_00
5
Pokud je spojení správně navázáno, objeví se hlášení Connected (Připojeno). Pokud se
objeví hlášení Cannot connect (Nelze připojit), zkontrolujte zadané údaje.
Pro zadání více cílů stiskněte tlačítko [Next Destination] (další cíl) a zadejte další cíl. Celkem
lze zadat maximálně 5 cílových složek FTP nebo SMB.
Zadanou informaci můžete zaregistrovat v Adresáři stisknutím tlačítka [Menu] a pak [Add to
Address Book] (Přidat do adresáře).
6-20
Odesílání > Určení cíle
Přijmout cíle.
Pipraveno k odeslání.
Složka - Potvrzení
10:10
Název host.
abc
Cesta
abc
Port
139
1/2
Pihl. uživ. jméno
Nabídka
abc
Zrušit
< Zpt
OK
GB0128_00
6
Cíle lze později zrušit. Viz Kontrola a upravování cílů na straně 6-22.
6-21
Odesílání > Určení cíle
Kontrola a upravování cílů
Zkontrolujte a upravte vybraný cíl.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
1 Podle pokynů v části Určení cíle na straně 6-14 určete cíl.
2
Pipraveno k odeslání.
Odeslat
10:10
Cíl:
BBB
bbb@abc.com
Tl. rychlé volby
Adresá
Kontrola
Externí adresá
E-mail
Složka
Fax
Oblíbené
Funkce
Kontrola a úprava cíle.
Vymazání vybraného cíle.
Pipraveno k odeslání.
Kontrola
10:10
AAA
abcdefg
BBB
bbb@abc.com
Přidání nového cíle.
1/1
Nabídka
Konec
GB0105_00
2
GB0055_02
1/2
Listování nahoru a dolů, pokud seznam
cílů nelze zobrazit na jediné obrazovce.
Zobrazení podrobností o cílech. Nové e-mailové adresy a počítačové
složky lze upravovat, pokud byly uvedeny.
6-22
Odesílání > Určení cíle
Odesílání na různé typy cílů (odeslání na více čísel)
Při zadávání cílů můžete kombinovat e-mailové adresy, složky (SMB nebo FTP) a faxová čísla*. Tato funkce má název
Multi Sending (Vícenásobné odesílání). Je užitečná pro odesílání dokumentu do cílů různých typů (e-mailové adresy,
složky atd.) provedením jediné akce.
* Funkci faxu lze využívat pouze u zařízení, která jsou vybavená faxem.
Počet položek pro odesílání
E-mail: až 100
Složky (SMP, FTP): Celkem 5 SMB a FTP složek
FAX: Až 100
Postupy jsou stejné jako u příslušných funkcí jednotlivých typů. Pokračujte zadáním e-mailové adresy nebo cesty ke
složce tak, aby se zobrazily v seznamu cílů. Stisknutím tlačítka Start zahájíte přenos na všechny cíle současně.
POZNÁMKA
Pokud cíle zahrnují fax, budou obrázky zaslané na všechny cíle černobílé.
6-23
Odesílání > Skenování prostřednictvím TWAIN
Skenování prostřednictvím TWAIN
Tato část vysvětluje postup skenování originálu pomocí ovladače TWAIN.
Postup skenování pomocí ovladače TWAIN je vysvětlen na příkladu. Použití ovladače WIA je obdobné.
1
Zobrazení okna.
1 Spusťte aplikaci kompatibilní s technologií TWAIN.
2 V aplikaci vyberte zařízení a zobrazte dialogové okno TWAIN.
POZNÁMKA
Podrobné informace o výběru zařízení naleznete v návodu k obsluze nebo v nápovědě
k dané aplikaci.
2
Proveďte konfiguraci funkce.
V dialogovém okně ovladače TWAIN, které se otevře, vyberte nastavení skenování.
Síť
USB
Pro nastavení, která se zobrazují v dialogovém okně TWAIN, viz Nápověda u jednotlivých
aplikačních softwarů.
6-24
Odesílání > Skenování prostřednictvím TWAIN
3
Vložte originály.
Podrobnější informace naleznete v části Vkládání originálů na straně 3-10.
4
Naskenujte originály.
Klikněte na tlačítko Scan (Skenovat). Data dokumentů budou naskenována.
6-25
Odesílání > Skenování prostřednictvím TWAIN
6-26
7
Odstraňování
problémů
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Výměna zásobníku s tonerem ........................................................................................................................... 7-2
Výměna odpadní nádobky na toner ................................................................................................................... 7-4
Čištění ................................................................................................................................................................ 7-6
Skleněný povrch ...................................................................................................................................... 7-6
Podavač originálů .................................................................................................................................... 7-6
Jednotka pro posun papíru ...................................................................................................................... 7-7
Řešení potíží ...................................................................................................................................................... 7-8
Jak reagovat na chybová hlášení .................................................................................................................... 7-13
Odstranění vzpříčeného papíru ........................................................................................................................ 7-23
Místo vzpříčení papíru ........................................................................................................................... 7-23
Univerzální zásobník ............................................................................................................................. 7-24
Zásobník ................................................................................................................................................ 7-24
Podavač papíru ...................................................................................................................................... 7-25
Uvnitř zařízení ........................................................................................................................................ 7-25
Podavač originálů .................................................................................................................................. 7-27
7-1
Odstraňování problémů > Výměna zásobníku s tonerem
Výměna zásobníku s tonerem
Zobrazí-li se na dotykovém panelu hlášení Toner is empty (Došel toner), vyměňte toner.
UPOZORNĚNÍ
Zásobník s tonerem ani odpadní nádobku nevhazujte do ohně. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.
Postup instalace zásobníku s tonerem je pro každou barvu stejný. Předpokládáme, že měníte zásobník s azurovým
tonerem.
1
Vyjměte starý zásobník toneru.
1
DŮLEŽITÉ
Horní kryt a podavač originálů nelze otevřít najednou, aby nedošlo k jejich upadnutí.
Otevřte horní kryt do zobrazené pozice. Pokud není přihrádka otevřená do této pozice,
nebude možné instalovat zásobník s kontejnerem.
2
2
Připravte si nový zásobník toneru.
7-2
Odstraňování problémů > Výměna zásobníku s tonerem
3
Nainstalujte nový zásobník toneru.
1
K
M
C
Y
2
DŮLEŽITÉ
Při zavírání horního krytu buďte opatrní, abyste si nepřiskřípli prsty.
7-3
Odstraňování problémů > Výměna odpadní nádobky na toner
Výměna odpadní nádobky na toner
Zobrazí-li se na dotykovém panelu hlášení Check waste toner box (Zkontrolute zásobník na odpadní toner), vyměňte
odpadní nádobku na toner.
1
Vyjměte starou odpadní nádobku na toner.
1
2
DŮLEŽITÉ
Odstraňte odpadní nádobu na toner co možná nejjemněji, abyste uvnitř nerozprášili
toner. Dejte pozor, aby otvor odpadní nádobky na toner nesměřoval dolů.
2
Instalujte novou odpadní nádobku na toner.
1
7-4
Odstraňování problémů > Výměna odpadní nádobky na toner
2
3
Po výměně zásobníku s tonerem a odpadní nádobky toneru vyčistěte jednotku pro posun
papíru. Pokyny naleznete v části Čištění na straně 7-6.
7-5
Odstraňování problémů > Čištění
Čištění
Pravidelným čištěním zařízení zajistíte optimální kvalitu kopií.
UPOZORNĚNÍ
Z bezpečnostních důvodů před čištěním zařízení vždy odpojte napájecí kabel.
Skleněný povrch
Otřete vnitřek podavače originálů a skleněný povrch měkkým hadříkem navlhčeným
v alkoholu nebo v neagresivním čisticím prostředku.
POZNÁMKA
Nepoužívejte organická rozpouštědla ani jiné silné chemikálie.
Podavač originálů
Pokud se při použití podavače originálů objeví na kopiích černé šmouhy nebo nečistoty,
vyčistěte skenovací štěrbinu přibaleným čisticím hadříkem.
POZNÁMKA
Otřete skenovací štěrbiny suchým hadříkem, který najdete v příslušenství. K čištění
nepoužívejte vodu, mýdlo ani rozpouštědla.
1
Otřete skenovací štěrbinu.
7-6
Odstraňování problémů > Čištění
2
Otřete bílé vodítko.
Jednotka pro posun papíru
Jednotku pro posun papíru je třeba vyčistit po každé výměně zásobníku toneru a odpadní nádobky toneru. Pro udržení
optimální kvality tisku se doporučuje čistit vnitřek zařízení jednou měsíčně a také při výměně zásobníku toneru. Čištění
by mělo být také prováděno, pokud se na vytištěných kopiích objeví pruhy nebo šmouhy, nebo pokud jsou výtisky
rozmazané nebo slabé.
UPOZORNĚNÍ
Některé části uvnitř zařízení jsou horké. Dávejte pozor, neboť zde existuje riziko popálení.
1
Otevřete zadní kryt.
2
Vyčistěte jednotku pro posun papíru.
Jednotka pro posun papíru
Přenosový pás (černý)
Registrační válec (kovový)
Přenosový válec (černý)
Duplexní jednotka
Rampa papíru
Pomocí hadříku utřete prach z papíru na registračním válci a na rampě papíru.
DŮLEŽITÉ
Dávejte si pozor a při čištění se nedotýkejte černého přenosového válce a černého
přenosového pásu, protože tím můžete narušit kvalitu tisku.
7-7
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Řešení potíží
Následující tabulka obsahuje všeobecné pokyny pro řešení problémů.
Dojde-li u zařízení k potížím, prostudujte kontrolní dotazy a proveďte postupy uvedené na následujících stránkách.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na zástupce servisu.
Příznak
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Aplikace se nespustila.
Je čas automatického resetu panelu
krátký?
Nastavte čas automatického resetu
panelu na 30 sekund nebo více.
—
Dotykový panel po zapnutí
hlavního vypínače nereaguje.
Je zařízení zapojeno do zásuvky?
Zapojte napájecí kabel do zásuvky
elektrické sítě.
2-11
Po stisknutí tlačítka Start
nedojde ke spuštění tvorby
kopií.
Není na dotykovém panelu zobrazena
nějaká zpráva?
Určete vhodnou reakci na zprávu
a postupujte odpovídajícím způsobem.
7-13
Je zařízení v režimu spánku?
Stiskněte tlačítko Energy Saver
(Napájení)
a probuďte tak zařízení z režimu
spánku. Zařízení bude připraveno ke
kopírování během 20 sekund.
2-28
Nelze tisknout.
Je zařízení zapojeno do zásuvky?
Zapojte napájecí kabel do zásuvky
elektrické sítě.
2-11
Je zařízení zapnuté?
Zapněte hlavní vypínač.
2-13
Je připojen kabel tiskárny a síťový
kabel?
Pevně připojte správný kabel tiskárny
a síťový kabel.
2-10
Bylo zařízení zapnuté před připojením
kabelu tiskárny?
Po připojení kabelu tiskárny zařízení
zapněte.
2-10
Není tisková úloha pozastavena?
Obnovte tisk.
—
Jsou originály správně vloženy?
Při vložení originálů na sklo je položte
lícovou stranou dolů a zarovnejte je
podle pruhů indikátoru formátu
originálu.
3-10
Vkládáte-li originály do podavače
originálů, vložte je lícovou stranou
nahoru.
3-12
—
Zkontrolujte, zda používáte správně
program, z kterého chcete tisknout.
—
Je papír vložen správně?
Vložte papír správně.
3-2
Patří papír mezi podporované typy? Je
v dobrém stavu?
Vyjměte papír, převraťte jej a znovu
vložte.
3-2
Je papír zvlněný, přeložený nebo
pomačkaný?
Vyměňte papír za nový.
3-2
Nejsou v zařízení volné útržky nebo
vzpříčený papír?
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
7-23
Výtisky jsou pomačkané
nebo pokroucené.
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
3-2
Dokumenty nejsou správně
vytištěny.
Jsou nastavení softwaru počítače
v pořádku?
Zkontrolujte, zda ovladač tiskárny
a aplikační software jsou správně
nastaveny.
—
Na výstupu jsou prázdné
listy.
Papír se často vzpříčí.
7-8
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Nelze tisknout z paměti USB.
Paměť USB není
rozpoznána.
Výtisky jsou příliš světlé.
Výtisky jsou příliš tmavé.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Není hostitel USB blokován?
V nastavení hostitele USB zvolte
možnost [Odblokovat].
—
—
Zkontrolujte, že je paměť USB správně
zasunuta do zařízení.
—
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
3-2
Změnili jste sytost?
Zvolte příslušný stupeň sytosti.
3-35
Je toner uvnitř zásobníku rozložen
rovnoměrně?
Zatřeste zásobníkem s tonerem
několikrát ze strany na stranu.
7-2
Není zobrazena zpráva týkající se
doplnění toneru?
Vyměňte zásobník s tonerem.
7-2
Je aktivován režim EcoPrint?
Vypněte režim EcoPrint.
3-38
—
Spusťte funkci [Čištění].
—
—
Zkontrolujte, zda nastavení typu média
odpovídá používanému papíru.
—
Změnili jste sytost?
Zvolte příslušný stupeň sytosti.
3-35
Spusťte funkci [Kalibrace].
—
Sytost pozadí je křiklavá.
—
Proveďte [Úpravu sytosti pozadí].
—
Nečistoty na tiskové straně
papíru.
Není špinavé kontaktní sklo nebo
podavač originálů?
Vyčistěte kontaktní sklo nebo podavač
originálů.
7-6
—
Spusťte funkci [Čištění].
—
Nečistoty na horním okraji
nebo zadní straně papíru
Není jednotka pro posun papíru
špinavá?
Vyčistěte jednotku pro posun papíru.
7-7
Výtisky jsou rozmazané.
Je zařízení používáno ve velmi vlhkém
prostředí?
Používejte zařízení v prostředí
s vhodnou vlhkostí.
1-3
Část obrazu je v pravidelných
intervalech slabá nebo se
objevují bílé čáry.
—
Otevřte a pak zavřete zadní kryt.
—
—
Spusťte funkci [Obnova válce].
—
Je originálem vytištěná fotografie?
Nastavte kvalitu obrazu na [Foto].
3-37
Na kopiích je pravidelný vzor
(tečky seskupené do vzorů,
ale nezarovnané pravidelně).
7-9
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Výtisky nejsou zřetelné.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Zvolili jste odpovídající kvalitu obrazu
originálu?
Vyberte odpovídající kvalitu obrazu.
3-37
—
Spusťte funkci [Čištění].
—
Na výtiscích jsou černé
pruhy.
Není skenovací štěrbina špinavá?
Vyčistěte skenovací štěrbinu.
7-6
—
Spusťte funkci [Čištění].
—
Obrazy jsou šikmé.
Jsou originály správně umístěny?
Při vkládání originálů na kontaktní sklo
je zarovnejte podle pruhů indikátoru
formátu originálu.
3-10
Při použití podavače originálů před
vložením originálů nejprve správně
zarovnejte vodítka šířky originálu.
3-11
Je papír vložen správně?
Zkontrolujte umístění vodítek šířky
papíru.
3-2
Při zobrazení obrázku
odeslaného ze zařízení na
počítači je obrázek vertikálně
nebo vodorovně zmenšen.
Zvolili jste rozlišení pro skenování
200 × 100dpi Normal nebo
200 × 400dpi Super?
Pro odeslání obrázku zvolte jiné
rozlišení skenování než je
200 × 100dpi Normal nebo
200 × 400dpi Super.
3-36
Dochází k odsazení.
—
Spusťte funkci [Obnova válce].
—
—
Zvyšte hodnotu úpravy pro nastavení
[MC]. Zvyšte hodnotu úpravy o jednu
úroveň oproti aktuální hodnotě.
Nezlepší-li se tisk po zvýšení hodnoty
o jednu úroveň, zvyšte ji o další
úroveň. Nezaznamenáte-li zlepšení,
vraťte nastavení na původní hodnotu.
—
Část obrazu je v pravidelných
intervalech slabá nebo
rozmazaná.
—
Snižte hodnotu úpravy pro nastavení
[MC]. Snižte hodnotu úpravy o jednu
úroveň oproti aktuální hodnotě.
Nezlepší-li se tisk po snížení hodnoty
o jednu úroveň, snižte ji o další úroveň.
Nezaznamenáte-li zlepšení, vraťte
nastavení na původní hodnotu.
—
Na obraze se objevují
nepravidelné vodorovné čáry.
—
Snižte hodnotu úpravy pro nastavení
[MC]. Snižte hodnotu úpravy o jednu
úroveň oproti aktuální hodnotě.
Nezlepší-li se tisk po snížení hodnoty
o jednu úroveň, snižte ji o další úroveň.
Nezaznamenáte-li zlepšení, vraťte
nastavení na původní hodnotu.
—
7-10
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Nadmořská výška je 1500 m
nebo vyšší a na obraze se
objevují nepravidelné
vodorovné čáry.
—
Nastavte Úpravu nadmořské výšky na
[Vysoká 1]. Nezaznamenáte-li
zlepšení, změňte hodnotu na [Vysoká
2].
—
Nadmořská výška je 1500 m
nebo vyšší a na obraze se
objevují tečky.
—
Nastavte Úpravu nadmořské výšky na
[Vysoká 1]. Nezaznamenáte-li
zlepšení, změňte hodnotu na [Vysoká
2].
—
Posunuté barvy na výtisku
—
Spusťte funkci [Kalibrace].
—
—
Spusťte funkci [Registrace barev].
—
Zvolili jste odpovídající kvalitu obrazu
originálu?
Vyberte odpovídající kvalitu obrazu.
3-37
Vložili jste do zásobníku papíru
barevný kopírovací papír?
Vložte do zásobníku papíru barevný
kopírovací papír.
3-2
—
Spusťte funkci [Kalibrace].
—
—
Při kopírování
—
Barvy vypadají jinak, než jste
očekávali.
Upravte vyvážení barev.
Při tisku z počítače
Upravte barvy pomocí ovladače
tiskárny.
7-11
Printing
System Driver
User Guide
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Nelze odeslat pomocí SMB.
*
**
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Je připojen síťový kabel?
Pevně připojte správný síťový kabel.
2-10
Byla správně nakonfigurována síťová
nastavení pro zařízení?
Nakonfigurujte správně nastavení
TCP/IP.
—
Byla správně nakonfigurována
nastavení sdílení složky?
Zkontrolujte nastavení sdílení
a přístupových práv ve vlastnostech
složky.
6-7
Je protokol SMB nastaven na
[Zapnuto]?
Nastavení protokol SMB na [Zapnuto].
2-32
Bylo jméno hostitele [Host Name]
zadáno správně?*
Zkontrolujte název počítače, kterému
se mají data odeslat.
6-5
Byla [Cesta] zadána správně?
Zkontrolujte sdílený název sdílené
složky.
—
Bylo přihlašovací uživatelské jméno
[Login User Name] zadáno
správně?*,**
Zkontrolujte název domény na
přihlašovací uživatelské jméno.
6-18
Nebyl pro [Název host.] a [Přihl. uživ.
jméno] použit totožný název domény?
Vymažte z [Přihl. uživ. jméno] název
domény a zpětné lomítko („\“).
6-18
Bylo [Přihl. heslo] zadáno správně?
Zkontrolujte přihlašovací heslo.
6-18
Byly správně nakonfigurovány výjimky
pro bránu firewall systému Windows?
Nakonfigurujte výjimky pro bránu
Firewall systému Windows správně.
6-10, 6-13
Neliší se nastavení času pro zařízení,
doménový server a cílový počítač?
Nastavte zařízení, doménový server
i cílový počítač na stejný čas.
—
Není na dotykovém panelu zobrazeno
hlášení Chyba odeslání?
Viz Co dělat při chybě odesílání.
7-20
Jako jméno hostitele můžete zadat i úplný název počítače (například pc001.abcdnet.com).
Přihlašovací uživatelské jméno můžete zadat v následujících formátech:
Název domény/uživatelské jméno (například abcdnet/james.smith)
Uživatelské jméno@název domény (například james.smith@abcdnet)
7-12
Odstraňování problémů > Jak reagovat na chybová hlášení
Jak reagovat na chybová hlášení
Pokud se na dotykovém panelu zobrazí některé z těchto hlášení, postupujte podle odpovídajícího návodu.
C
Chybové hlášení
Chyba aktivace.
Chyba jazyka KPDL.*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
—
Aplikaci se nepodařilo aktivovat.
Kontaktujte správce sítě.
—
—
Ověřování přídavné paměti je
deaktivováno. Vypněte a zapněte hlavní
vypínač. Pokud dojde k chybě,
kontaktujte správce sítě.
—
—
Došlo k chybě jazyka PostScript.
—
Úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko
[Konec].
Chyba zařízení.
—
Došlo k interní chybě. Poznamenejte si
kód chyby zobrazený na dotykovém
panelu a kontaktujte servisního
zástupce.
—
Chyba disku RAM.*
—
Na disku RAM došlo k chybě. Úloha
byla zrušena. Stiskněte tlačítko [Konec].
—
Možné kódy chyb a jejich popis:
01: Bylo překročeno množství dat, které
lze najednou uložit. Restartujte systém
nebo zařízení vypněte a zapněte. Pokud
stále dochází k chybě, rozdělte soubor
na menší soubory.
04: Nedostatek místa na disku RAM.
Zvětšete velikost disku RAM změnou
v [RAM Disk Setting] (Nastavení disku
RAM) v systémovém menu.
POZNÁMKA: Rozsah velikosti
disku RAM lze zvětšit volbou funkce
[Priority tiskárny] ve volitelné
paměti.
* Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
7-13
Odstraňování problémů > Jak reagovat na chybová hlášení
Chybové hlášení
Chyba vyjímatelné paměti.*
Kontrolní dotazy
Je zapisování na vyjímatelnou
paměť zakázané?
Nápravná opatření
Na vyjímatelné paměti došlo k chybě.
Došlo k zastavení úlohy. Stiskněte
tlačítko [Konec].
Referenční
stránka
—
Možné kódy chyb jsou následující:
01: Připojte vyjímatelnou paměť, na
kterou lze zapisovat.
—
Na vyjímatelné paměti došlo k chybě.
Došlo k zastavení úlohy. Stiskněte
tlačítko [Konec].
—
Možné kódy chyb jsou následující:
01: Bylo překročeno množství dat, které
lze najednou uložit. Restartujte systém
nebo zařízení vypněte a zapněte. Pokud
stále dochází k chybě, není vyjímatelná
paměť kompatibilní se zařízením.
Použijte vyjímatelnou paměť
zformátovanou tímto zařízením. Pokud
nelze vyjímatelnou paměť formátovat, je
poškozená. Připojte kompatibilní
vyjímatelnou paměť.
Chyba odeslání.*
—
Během přenosu došlo k chybě.
Chybové hlášení a nápravná opatření
najdete v odstavci Co dělat při chybě
odesílání.
7-20
Chyba systému.
—
Došlo k systémové chybě. Postupujte
podle pokynů na dotykovém panelu.
—
*
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
D
Chybové hlášení
Doplňte následující papír do
zásobníku č.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Odpovídá zvolená velikost
papíru velikosti papíru vloženého
do určeného zdroje papíru?
Stiskněte tlačítko [Pokračovat], chcete-li
v tisku pokračovat.
Nedošel v daném zásobníku
papír?
Vložte papír.
Referenční
stránka
—
Zrušte úlohu tlačítkem [Zrušit].
3-3
Vyberte dostupný papír stiskem tlačítka
[Výběr papíru].
Chcete-li tisknout na papír z aktuálně
vybraného zdroje papíru, stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
Doplňte do univerzálního
zásobníku následující papír.
Odpovídá zvolená velikost
papíru velikosti papíru vloženého
do určeného zdroje papíru?
Stiskněte tlačítko [Pokračovat], chcete-li
v tisku pokračovat.
Je do univerzálního zásobníku
vložen papír vybraného formátu?
Vložte papír.
Zrušte úlohu tlačítkem [Zrušit].
Vyberte dostupný papír stiskem tlačítka
[Výběr papíru].
Chcete-li tisknout na papír z aktuálně
vybraného zdroje papíru, stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
7-14
—
3-6
Odstraňování problémů > Jak reagovat na chybová hlášení
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Došel toner. [C][M][Y][K]
—
Vyměňte zásobník s tonerem.
7-2
Dochází toner. [C][M][Y][K]
—
Je téměř čas na výměnu zásobníku
toneru. Opatřete nový zásobník toneru.
—
I
Chybové hlášení
ID účtu není správné.*
*
Kontrolní dotazy
—
Nápravná opatření
Při externím zpracování úlohy bylo ID
účtu nesprávné. Úloha byla zrušena.
Stiskněte tlačítko [Konec].
Referenční
stránka
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
K
Chybové hlášení
Kryt je otevřen.
Kontrolní dotazy
Není otevřený některý kryt?
Nápravná opatření
Zavřete kryt uvedený na dotykovém
panelu.
Referenční
stránka
—
L
Chybové hlášení
Limit schránky byl překročen.*
*
Kontrolní dotazy
—
Nápravná opatření
Schránka dokumentů je plná a další
ukládání není možné; úloha byla
zrušena. Stiskněte tlačítko [Konec].
Zkuste úlohu spustit znovu po vytištění
nebo vymazání dat ze schránky
dokumentů.
Referenční
stránka
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
M
Chybové hlášení
Maximální počet skenovaných
stran.
Kontrolní dotazy
Nebyl překročen maximální
přijatelný počet operací
skenování?
Nápravná opatření
Je k dispozici pouze jedna kopie
skenovaných stránek.
Chcete-li naskenované stránky tisknout,
odeslat nebo uložit, stiskněte tlačítko
[Pokračovat].
Chcete-li zrušit tisk, odesílání nebo
ukládání, stiskněte tlačítko [Zrušit].
7-15
Referenční
stránka
—
Odstraňování problémů > Jak reagovat na chybová hlášení
N
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nainstalován neznámý toner. PC
[C][M][Y][K]
Odpovídá lokální specifikace
instalovaného zásobníku toneru
tomuto zařízení?
Nainstalujte uvedený zásobník.
—
Napájecí kabel je odpojený.
—
Odpojte napájecí kabel od zařízení
a připojte jej k (univerzálnímu) podavači
papíru.
—
Nízká teplota. Upravte teplotu
v místnosti.
—
Upravte teplotu a vlhkost v místnosti.
1-3
Nelze se připojit k ověřovacímu
serveru.*
—
Nastavte zařízení na stejný čas jako
server.
—
—
Zkontrolujte název domény.
—
—
Zkontrolujte název hostitele.
—
—
Zkontrolujte stav připojení k serveru.
—
Nevybrali jste formát/typ papíru,
který neumožňuje oboustranný
tisk?
Vyberte dostupný papír stiskem tlačítka
[Výběr papíru].
4-7
–
Lze vytisknout jen jednu kopii, protože
se zpracovává příliš mnoho úloh
najednou.
Nelze tisknout oboustranně na
následující papír.*
Nelze vytisknout zadaný počet
kopií.*
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Chcete-li tisknout bez funkce
oboustranného tisku, stiskněte
[Pokračovat].
—
Stiskněte [Pokračovat], chcete-li v tisku
pokračovat. Zrušte úlohu tlačítkem
[Zrušit].
*
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
O
Chybové hlášení
*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Omezení účtování úloh bylo
překročeno.*
Nebyl překročen přijatelný počet
operací tisku omezený
účtováním úloh?
Počet tisků překročil přijatelný počet
omezený účtováním úloh. Již nelze
tisknout. Tato úloha je zrušena.
Stiskněte tlačítko [Konec].
—
Omezení účtování úloh bylo
překročeno.*
Nebyl překročen přijatelný počet
operací tisku omezený
účtováním úloh?
Počet tisků překročil přijatelný počet
omezený účtováním úloh. Již nelze
tisknout. Tato úloha je zrušena.
Stiskněte tlačítko [Konec].
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
7-16
Odstraňování problémů > Jak reagovat na chybová hlášení
P
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Paměť skeneru je plná.*
—
Skenování nemůže být provedeno kvůli
nedostatku paměti ve skeneru. Je
k dispozici pouze jedna kopie
skenovaných stránek. Chcete-li
naskenované stránky tisknout, odeslat
nebo uložit, stiskněte tlačítko
[Pokračovat]. Chcete-li tiskovou úlohu
zrušit, stiskněte tlačítko [Zrušit].
—
Paměť je plná.*
—
Nelze pokračovat v úloze, protože
paměť byla spotřebována.
—
Stiskněte tlačítko [Pokračovat]
a vytiskněte načtené stránky. Tiskovou
úlohu nelze dokončit.
Zrušte úlohu tlačítkem [Zrušit].
—
*
Proces nelze provést kvůli nedostatku
paměti. Je-li k dispozici pouze tlačítko
[Konec], stiskněte jej. Úloha bude
zrušena.
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
T
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Telefon je vyvěšený.
—
Položte sluchátko.
—
Tato paměť není naformátována.
Je vyjímatelná paměť
zformátovaná tímto zařízením?
Proveďte na tomto zařízení formátování
[Format].
—
U
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
U zásobníku č. došlo k chybě.
—
Vytáhněte uvedený zásobník. Stiskněte
[Další >] a postupujte podle pokynů.
—
Uživ. jméno nebo heslo není
správné.*
—
Při externím zpracování úlohy bylo
zadáno nesprávné uživatelské jméno
nebo heslo. Úloha byla zrušena.
Stiskněte tlačítko [Konec].
—
Určení účtování úloh se
nezdařilo.*
—
Při externím zpracování úlohy se
nepodařilo provést Účtování úloh. Úloha
byla zrušena. Stiskněte tlačítko [Konec].
—
U zásobníku č. došlo k chybě.
—
Vytáhněte uvedený zásobník. Stiskněte
[Další >] a postupujte podle pokynů.
—
Uložení dat zachování úlohy se
nezdařilo.
—
Úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko
[Konec].
—
7-17
Odstraňování problémů > Jak reagovat na chybová hlášení
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Úlohu nelze provést.*
—
Tato úloha je zrušena, protože je
omezena autorizací uživatele nebo
účtováním úloh. Stiskněte tlačítko
[Konec].
—
Uvíznul papír.
—
Dojde-li ke vzpříčení papíru, zobrazí se
místo vzpříčení na dotykovém panelu
a zařízení se zastaví. Nechte zařízení
zapnuté a podle pokynů odstraňte
vzpříčený papír.
7-23
*
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
V
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Vložen neznámý toner.
Je instalovaný zásobník toneru
naší značky?
Neneseme odpovědnost za žádné
škody způsobené použitím spotřebního
materiálu jiných výrobců.
—
Vysoká teplota. Upravte teplotu
v místnosti.
—
Upravte teplotu a vlhkost v místnosti.
1-3
Varování – nedostatek paměti.
—
Úlohu nelze spustit. Zkuste to později.
—
Vyjímatelná paměť je plná.*
—
Úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko
[Konec].
—
Nedostatek místa na vyjímatelné
paměti. Vymazat nepotřebné soubory.
Vyjměte originály z podavače
originálů.
Nezůstaly v podavači originálů
nějaké originály?
Odeberte originály z podavače originálů.
—
Vyměňte originály a stiskněte
[Pokračovat].
—
Vyjměte originály z podavače originálů,
vložte je zpět v původním pořadí
a správně je umístěte. Chcete-li obnovit
tisk, stiskněte tlačítko [Pokračovat].
—
Zrušte úlohu tlačítkem [Zrušit].
Vyměnit MK.
—
Výměna součástí v sadě údržby je
nutná po každých 200 000 vytištěných
stranách a vyžaduje profesionální
zásah. Kontaktujte svého servisního
technika.
7-18
—
Odstraňování problémů > Jak reagovat na chybová hlášení
Z
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Ztráta tisku.
—
Varování. Nedostatek paměti tiskárny.
Úloha byla pozastavena. Restartování
úlohy. Poté stiskněte tlačítko
[Pokračovat].
—
Zásobník zařízení je plný papíru.
—
Vyjměte papír z vnitřního zásobníku.
—
Chcete-li obnovit tisk, stiskněte tlačítko
[Pokračovat].
Chcete-li úlohu zrušit, stiskněte tlačítko
[Zrušit].
Zásobník nebyl instalován.
—
Papír nelze posunovat. Nastavte
zásobník uvedený na dotykovém
panelu.
—
Zkontrolujte zásobník s tonerem.
—
Zásobník toneru není správně
nainstalován. Nastavte jej správně.
7-2
Zkontr. zásobník na odpadní
toner.
Není odpadní nádobka toneru
plná?
Vyměňte odpadní nádobu na toner.
7-4
—
Odpadní nádobka na toner není správně
nainstalována. Nastavte ji správně.
7-4
7-19
Odstraňování problémů > Jak reagovat na chybová hlášení
Co dělat při chybě odesílání
Kód
1101
1102
Chyba
Nápravná opatření
Referenční
stránka
E-mail se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte název hostitele SMTP serveru v nástroji Embedded
Web Server RX.
2-34
Přenos přes FTP se nezdařil.
Zkontrolujte název hostitele FTP.
6-20
Přenos přes SMB se nezdařil.
Zkontrolujte název hostitele SMB.
6-19
Přenos přes SMB se nezdařil.
Zkontrolujte nastavení SMB:
6-20
• Přihlašovací uživatelské jméno a heslo
POZNÁMKA: Je-li odesílatelem uživatel domény, zadejte
název domény.
• Název host
• Path (Cesta)
E-mail se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte následující položky v nástroji Embedded Web Server
RX.
2-34
• Přihlašovací uživatelské jméno a heslo SMTP.
• Přihlašovací uživatelské jméno a heslo POP3.
Přenos přes FTP se nezdařil.
Zkontrolujte nastavení FTP:
6-20
• Přihlašovací uživatelské jméno a heslo
POZNÁMKA: Je-li odesílatelem uživatel domény, zadejte
název domény.
• Cesta
• Povolení pro sdílení složky u příjemce
1103
Přenos přes SMB se nezdařil.
Zkontrolujte nastavení SMB:
6-20
• Přihlašovací uživatelské jméno a heslo
POZNÁMKA: Je-li odesílatelem uživatel domény, zadejte
název domény.
• Cesta
• Povolení pro sdílení složky u příjemce
Přenos přes FTP se nezdařil.
Zkontrolujte nastavení FTP:
6-20
• Cesta
• Povolení pro sdílení složky u příjemce
1104
E-mail se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte e-mailovou adresu.
6-17
POZNÁMKA: Odmítne-li doména adresu, nelze e-mail
odeslat.
1105
Přenos přes SMB se nezdařil.
V nastavení SMB v nástroji Embedded Web Server RX vyberte
položku [Zapnuto].
E-mail se nepodařilo odeslat.
V nastavení SMTP v nástroji Embedded Web Server RX vyberte
položku [Zapnuto].
Přenos přes FTP se nezdařil.
V nastavení FTP v nástroji Embedded Web Server RX vyberte
položku [Zapnuto].
1106
E-mail se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte adresu odesílatele SMTP v nástroji Embedded Web
Server RX.
2-34
1131
Přenos přes FTP se nezdařil.
V nastavení zabezpečení protokolu v nástroji Embedded Web
Server RX vyberte položku [Zapnuto].
2-32
1132
Přenos přes FTP se nezdařil.
U serveru FTP zkontrolujte následující položky:
2-32
• Je server FTPS dostupný?
• Je k dispozici dané šifrování?
7-20
2-32
Odstraňování problémů > Jak reagovat na chybová hlášení
Kód
2101
Chyba
Nápravná opatření
Nepodařilo se odeslat
prostřednictvím SMB.
Zkontrolujte nastavení sítě a SMB.
Přenos přes FTP se nezdařil.
• Síťový kabel je připojen.
Referenční
stránka
2-32
Zkontrolujte nastavení sítě a FTP:
• Rozbočovač nepracuje správně.
• Server nepracuje správně.
• Název hostitele a adresa IP
• Číslo portu
E-mail se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte síť a nástroj Embedded Web Server RX.
• Síťový kabel je připojen.
• Rozbočovač nepracuje správně.
• Název serveru POP3 uživatele POP3
• Název serveru SMTP
2102
Přenos přes FTP se nezdařil.
2103
U serveru FTP zkontrolujte následující položky:
—
• Je server FTP dostupný?
• Server nepracuje správně.
E-mail se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte síť:
• Síťový kabel je připojen.
• Rozbočovač nepracuje správně.
• Server nepracuje správně.
2201
2202
—
E-mail se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte síť:
Přenos přes FTP se nezdařil.
• Síťový kabel je připojen.
Přenos přes SMB se nezdařil.
• Rozbočovač nepracuje správně.
E-mail se nepodařilo odeslat.
• Server nepracuje správně.
Přenos přes FTP se nezdařil.
2203
Přenos přes FTP se nezdařil.
Přenos přes SMB se nezdařil.
2204
E-mail se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte omezení velikosti e-mailu v nastavení SMTP
v nástroji Embedded Web Server RX.
2-34
2231
Přenos přes FTP se nezdařil.
Zkontrolujte síť:
—
• Síťový kabel je připojen.
• Rozbočovač nepracuje správně.
• Server nepracuje správně.
3101
E-mail se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte metodu ověřování u odesílatele i příjemce.
Přenos přes FTP se nezdařil.
Zkontrolujte síť:
—
• Síťový kabel je připojen.
• Rozbočovač nepracuje správně.
• Server nepracuje správně.
3201
E-mail se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte metodu ověřování uživatele SMTP u příjemce.
7-21
—
Odstraňování problémů > Jak reagovat na chybová hlášení
Kód
0007
4201
4701
Chyba
—
Nápravná opatření
Vypněte a zapněte hlavní vypínač. Opakuje-li se tato chyba
vícekrát, poznamenejte si zobrazený kód chyby a kontaktujte
svého servisního zástupce.
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
7-22
Referenční
stránka
2-13
Odstraňování problémů > Odstranění vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru
Dojde-li ke vzpříčení papíru, na dotykovém panelu se zobrazí zpráva Paper jam (Uvíznul papír) a zařízení se zastaví.
Odstraňte vzpříčený papír podle těchto postupů.
Jak číst na obrazovce
10:10
Uvíznul papír.
Otevete zadní kryt.
Otevete kryt pece
a vyjmte papír.
Zavete zadní kryt.
Zobrazení metody
zpracování.
Zobrazení aktuálního
kroku.
< Zpt
Další >
GE0148_00
JAM 0501
[< Back] (Zpět)
Návrat k předchozímu kroku.
[Next >] (Další)
Postup k dalšímu kroku.
[Hold] (Podržet)
Zadrží aktuální akci a zobrazí se stavová obrazovka. Lze provést kontrolu stavu úloh. (Viz Anglický
návod.)
Místo vzpříčení papíru
Podrobné pozice vzpříčení papíru jsou následující. Pro odstranění vzpříčeného papíru přejděte na vyznačené číslo
stránky.
5
Místo vzpříčení
papíru
Popis
Referenční
stránka
1
Odstraňte papír uvíznutý v univerzálním
zásobníku.
7-24
2
Odstraňte papír uvíznutý v zásobníku.
7-24
3
Odstraňte papír uvíznutý v podavači papíru.
7-25
4
Odstraňte papír uvíznutý v zařízení.
7-25
5
Odstraňte papír uvíznutý v podavači originálů.
7-27
4
IV
1I
II
2
2
II
3
III
2
II
3
III
Upozornění týkající se vzpříčeného papíru
•
Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
•
Roztrhne-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení.
•
Útržky papíru ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.
UPOZORNĚNÍ
Fixační jednotka je velmi horká. Při práci v této oblasti zachovávejte dostatečnou opatrnost, protože hrozí
popálení.
7-23
Odstraňování problémů > Odstranění vzpříčeného papíru
Univerzální zásobník
Chcete-li odstranit vzpříčený papír z univerzálního zásobníku, postupujte podle následujících kroků.
1
2
Zásobník
Chcete-li odstranit vzpříčený papír ze zásobníku, postupujte podle následujících kroků.
POZNÁMKA
Pokud papír nelze odstranit, nesnažte se jej odstranit násilím. Přejděte na informace
o vzpříčeném papíru v části Uvnitř zařízení na straně 7-25.
7-24
Odstraňování problémů > Odstranění vzpříčeného papíru
Podavač papíru
Chcete-li odstranit vzpříčený papír z doplňkového podavače papíru, postupujte podle následujících kroků.
POZNÁMKA
Pokud papír nelze odstranit, nesnažte se jej odstranit násilím. Přejděte na informace o
vzpříčeném papíru v části Uvnitř zařízení na straně 7-25.
Uvnitř zařízení
Chcete-li odstranit vzpříčený papír ze zařízení, postupujte podle následujících kroků.
1
UPOZORNĚNÍ
Některé části uvnitř zařízení jsou horké. Dávejte pozor, neboť zde existuje riziko
popálení.
2
Pokud se většina vzpříčeného papíru nachází venku ve vnitřním zásobníku, uchopte papír
a vytáhněte jej.
7-25
Odstraňování problémů > Odstranění vzpříčeného papíru
3
Kryt fixační jednotky
Pokud se vzpříčený papír dostal až do zapékací jednotky (viz obrázek), otevřte kryt zapékací
jednotky, uchopte papír a vytáhněte jej.
4
Registrační válec
Pokud se vzpříčený papír nedostal až do (kovového) registračního válce (viz obrázek),
uchopte papír a vytáhněte jej.
5
Zadní kryt podavače
Pokud se vzpříčený papír nachází uvnitř zařízení (viz obrázek), otevřte zadní kryt podavače
a papír vytáhněte.
6
Duplexní jednotka
Pokud se vzpříčený papír dostal do duplexní jednotky (viz obrázek), zvedněte duplexní
jednotku a papír odstraňte.
7-26
Odstraňování problémů > Odstranění vzpříčeného papíru
Podavač originálů
Chcete-li odstranit vzpříčený papír z podavače originálů, postupujte podle následujících kroků.
1
2
Pokud originál uvízl ve válcích nebo je těžké jej odstranit, pokračujte dalším krokem.
3
7-27
Odstraňování problémů > Odstranění vzpříčeného papíru
7-28
8
Dodatek
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Doplňkové vybavení ........................................................................................................................................... 8-2
Přehled doplňkového vybavení ................................................................................................................ 8-2
Volitelné funkce ........................................................................................................................................ 8-2
Metoda vkládání znaků ...................................................................................................................................... 8-4
Papír .................................................................................................................................................................. 8-5
Základní specifikace papíru ..................................................................................................................... 8-6
Výběr vhodného papíru ............................................................................................................................ 8-6
Speciální papír ......................................................................................................................................... 8-9
Technické údaje ............................................................................................................................................... 8-13
Běžné funkce ......................................................................................................................................... 8-13
Funkce tiskárny ...................................................................................................................................... 8-15
Skener ................................................................................................................................................... 8-15
Podavač originálů .................................................................................................................................. 8-16
Údaje týkající se dopadu na životní prostředí ........................................................................................ 8-16
8-1
Dodatek > Doplňkové vybavení
Doplňkové vybavení
Přehled doplňkového vybavení
Pro zařízení je k dispozici následující doplňkové vybavení.
Rozšířená paměť
SSD
Card Authentication Kit
Sada síťového rozhraní
Kryt
Kryt
Sada bezdrátového
síťového rozhraní
Podavač papíru
Volitelné funkce
Můžete využít volitelných aplikací instalovaných v zařízení.
Přehled aplikací
V zařízení jsou instalovány aplikace uvedené v následujícím seznamu. Tyto aplikace můžete používat po omezenou
dobu ve zkušebním režimu.
UG-33 (ThinPrint) (Tuto aplikaci lze aktivovat pouze v Evropě.)
Tato aplikace umožňuje tisknout data přímo bez ovladače tiskárny.
POZNÁMKA
Podle dané aplikace může být během zkušebního období její používání omezeno např. počtem použití.
8-2
Dodatek > Doplňkové vybavení
Začínáme používat aplikace
Chcete-li začít používat aplikaci, postupujte následovně.
POZNÁMKA
Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen zakázána, zobrazí se obrazovka pro ověření uživatele. Zadejte
přihlašovací jméno uživatele a heslo, a poté stiskněte tlačítko [Přihlášení]. K tomu se potřebujete přihlásit
s oprávněním správce. Implicitní uživatelské jméno a heslo pro přihlášení naleznete v Anglickém návodu.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
Pomocí tlačítek [
]a[
] můžete listovat nahoru a dolů.
Systémová nabídka/poítadlo.
Systémová nabídka
10:10
Systém/Sí
Datum/ as/Spoi energie
1
2
5/5
Úpravy / Údržba
Systémová nabídka/poítadlo.
Systém
10:10
GB0054_04
Volitelná funkce
3
GB0511_01
2/2
Začněte pracovat s aplikací.
1 Vyberte požadovanou aplikaci a stiskněte tlačítko [Aktivovat].
Systémová nabídka/poítadlo.
Systém - Volitelná funkce
10:10
1
CARD AUTHENTICA...
Aktivovat
䇵 Zapnuto
GB0557_00
1/1
Konec
2
Zobrazení podrobností o jednotlivých aplikacích.
2 Stiskněte tlačítko [Oficiální] a pomocí číselných tlačítek zadejte licenční klíč.
Systémová nabídka/poítadlo.
10:10
Systémová nabídka/poítadlo.
Aktivovat 䇵 Zapnuto
10:10
Aktivovat 䇵Zapnuto - Licenní kód
Oficiální
1
1/1
2
Zrušit
Další >
Zrušit
3
< Zpt
OK
4
Některé aplikace nevyžadují zadání licenčního klíče.
Chcete-li aplikaci použít ve zkušebním režimu, vyberte [Zkušební].
DŮLEŽITÉ
Změníte-li během práce s aplikací datum/čas, nebudete již aplikaci moci používat.
8-3
GB0609_00
Zkušební
GB0608_00
2
< Zpt
Dodatek > Metoda vkládání znaků
Metoda vkládání znaků
Chcete-li vložit znaky jména, použijte klávesnici na dotykovém panelu podle níže uvedených pokynů.
POZNÁMKA
Dostupná jsou rozvržení kláves QWERTY, QWERTZ a AZERTY, stejně jako u počítačové klávesnice. Pro zvolení
požadovaného rozvržení stiskněte tlačítko System Menu/Counter, [Společná nastavení] a pak [Rozvržení
klávesnice]. Jako příklad je zde použito rozložení QWERTY. Pomocí stejných kroků můžete vybrat jiné rozložení.
Obrazovka zadání
4
3
5
6
7
1
2
8
9
GB0057_E01
10
Č.
11
12
Okno/tlačítko
Popis
1
Displej
Zobrazuje vkládané znaky.
2
Klávesnice
Slouží ke vkládání znaků.
3
[ABC] / [Symbol]
Vyberte znaky, které budou zadány. Pro zadání symbolů nebo znaků zvolte
[Symbol].
4
[A/a] / [a/A]
Stiskem přepnete mezi psaním velkých písmen a malých písmen.
5
Kurzorové klávesy
Pohybují kurzorem na displeji.
6
Zobrazení [Input]
(Vloženo)/ [Limit]
Zobrazí se maximální počet znaků a počet zadaných znaků.
7
Klávesa Delete.
Vymaže znak vlevo od kurzoru.
8
Mezerník
Vloží mezeru.
9
Klávesa Enter.
Stisknout pro zadání nového řádku.
10
[Zrušit]
Zruší vložené znaky a vrátí obrazovku do předchozího stavu.
11
[< Zpět]
Stisknout pro návrat na předchozí obrazovku.
12
[OK] / [Další >]
Stiskem dojde k uložení zadaných znaků a k přesunu na následující obrazovku.
8-4
Dodatek > Papír
Papír
V této části jsou vysvětleny typy a formáty, které lze použít pro zdroj papíru.
Zásobníky
Podporované typy
Běžný (60 g/m² až 163 g/m²)
Recyklovaný (60 g/m² až 163 g/m²)
Podporované formáty papíru
A4, B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive,
A6, B6, Obálka C5, 16K, Vlastní
Počet listů
250 (80 g/m²)
Doplňkový podavač papíru
Podporované typy
Běžný (60 g/m² až 163 g/m²)
Recyklovaný (60 g/m² až 163 g/m²)
Barevný (60 g/m² až 163 g/m²)
Podporované formáty papíru
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, A4, A5, B5, Folio,
16K, 216 × 340 mm, ISO B5, Obálka #6, Obálka C5,
Youkei 2, Obálka #10, Obálka DL, Obálka #9,
Obálka Monarch, Youkei 4, Oufuku Hagaki, Vlastní
Počet listů
500 (80 g/m²)
Doplňkový podavač papíru (univerzální)
Podporované typy
Běžný (60 g/m² až 220 g/m²)
Recyklovaný (60 g/m² až 220 g/m²)
Podporované formáty papíru
Počet listů
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, A4, A5, B5, Folio,
16K, 216 x 340 mm, Vlastní
500 (80 g/m²)
ISO B5, Obálka #6, Obálka C5, Youkei 2, Obálka #10, Obálka DL,
Obálka #9, Obálka Monarch, Youkei 4
Výška vkládání:
40 mm
Barevný (60 g/m² až 220 g/m²)
Obálky
Univerzální zásobník
Podporované typy
Běžný, Předtištěný, Štítky, Lepený,
Recyklovaný, Drsný, Pauzák,
Hlavičkový, Barevný, Perforovaný,
Vrstvený, Vysoce kvalitní, Vlastní 1 až 8
Podporované formáty papíru
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, A4, A5, A6, B5, B6,
Folio, 16k
Počet listů
50 (80 g/m²)
Další formáty:
Na výšku-2,76 až 8,50" nebo 70 až 216 mm
Na šířku-5,83 až 14,02" nebo 148 až 356 mm
Tlustý papír
A4, JIS B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement,
Executive, A6, B6, ISO B5, 16K
1
Další formáty:
Na výšku-2,76 až 8,50" nebo 70 až 216 mm
Na šířku-5,83 až 14,02" nebo 148 až 356 mm
Pohlednice
Pohlednice (100 × 148 mm)
Oufuku Hagaki (zpáteční pohlednice)
Zpáteční pohlednice (148 × 200 mm)
Obálky
ISO B5, Obálka #10, Obálka #9, Obálka #6,
Obálka Monarch, Obálka DL, Obálka C5, Youkei 4,
Youkei 2
15
5
Další formáty:
Na výšku-2,76 až 8,50" nebo 70 až 216 mm
Na šířku-5,83 až 14,02" nebo 148 až 356 mm
Průhledné materiály (fólie pro zpětné
projektory)
Letter, A4
1
8-5
Dodatek > Papír
Základní specifikace papíru
Toto zařízení je navrženo pro tisk na standardní kopírovací papír používaný v běžných („suchých“) kopírkách a běžných,
např. laserových tiskárnách. Podporuje také celou řadu jiných typů papíru, které splňují charakteristiky stanovené
v tomto dodatku.
Při výběru papíru buďte opatrní. Papír nevhodný pro toto zařízení může způsobit vzpříčení nebo se může zmačkat.
Podporovaný papír
Používejte standardní kopírovací papír pro běžné kopírky nebo laserové tiskárny. Kvalita tisku bude ovlivněna kvalitou
papíru. Nízká kvalita papíru může vést k neuspokojivým výsledkům.
Základní specifikace papíru
Následující tabulka uvádí specifikace papíru, které toto zařízení podporuje. Další podrobnosti viz následující části.
Kritéria
Hmotnost
Technické údaje
Zásobníky: 60 až 163 g/m²
Univerzální zásobník: 60 až 220 g/m²
Tloušťka
0,086 až 0,230 mm
Přesnost rozměrů
±0,7 mm
Pravoúhlost rohů
90°±0.2°
Obsah vody
4 až 6 %
Směr vláken
Podélný směr vláken (směr podávání papíru)
Obsah vlákniny
80 % a více
POZNÁMKA
Některé druhy recyklovaného papíru nesplňují požadavky pro použití v tomto zařízení uvedené v Základních
specifikacích papíru níže, jako je obsah vody nebo vlákniny. Z tohoto důvodu doporučujeme kupovat malé množství
recyklovaného papíru jako vzorek pro testování před běžným používáním. Vyberte takový recyklovaný papír, který
dává při tisku nejlepší výsledky a má nízký obsah papírového prachu.
Neneseme odpovědnost za problémy způsobené používáním papíru, který neodpovídá naší specifikaci.
Výběr vhodného papíru
Tento oddíl poskytuje rady při výběru papíru.
Stav papíru
Nepoužívejte papír, který má ohnuté rohy nebo je zkroucený, špinavý nebo natržený. Nepoužívejte papír, který má
hrubý povrch nebo má na sobě prach z papírových vláken nebo je zvláště jemný. Použití papíru za kterékoli z těchto
podmínek povede nejen ke špatné kvalitě kopií, ale může také způsobit vzpříčení papíru a zkrátit životnost zařízení.
Vyberte papír s hladkým a rovným povrchem; vyhněte se ale křídovému papíru nebo papíru s ošetřeným povrchem,
protože může poškodit válec nebo jednotku pojistky.
Složení
Nepoužívejte křídový papír, papír s ošetřeným povrchem ani papír obsahující plasty nebo uhlík. Tyto papíry mohou při
ohřevu během tisku vypouštět nebezpečné výpary a poškodit válec.
Ujistěte se, že používáte běžný papír s obsahem alespoň 80 % vlákniny, tj. že ne více než 20 % celkového objemu
papíru představuje bavlna a jiná vlákna.
8-6
Dodatek > Papír
Podporované formáty papíru
Zařízení podporuje papír následujících formátů.
Rozměry v tabulce počítají s přesností ±0.7 mm v délce a šířce papíru. Úhly v rozích musí být 90° ± 0,2 °.
Univerzální zásobník
Zásobník nebo univerzální zásobník
B6 (186 × 128 mm)
A4 (297 × 210 mm)
Obálka #10 (Commercial #10) (4-1/8 × 9-1/2")*
A5 (210 × 148 mm)
Obálka #9 (Commercial #9) (3-7/8 × 8-7/8")*
A6 (148 × 105 mm)**
Obálka #6 (Commercial #6 3/4) (3-5/8 × 6-1/2")*
B5 (257 × 182 mm)
Obálka Monarch (3-7/8 × 7-1/2")*
Folio (210 × 330 mm)
Obálka DL (110 × 220 mm)*
Letter
Hagaki (100 × 148mm)
Legal
Oufukuhagaki (148 × 200 mm)*
Statement
Youkei 4 (105 × 235 mm)*
Executive (7-1/4 × 10-1/2")
Youkei 2 (114 × 162 mm)*
Oficio II
16K (273 × 197 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)
Obálka C5 (162 × 229 mm)
216 × 340 mm
Zadání formátu (70 × 148 až 216 × 352 mm)
*
Tyto velikosti papíru lze vložit do doplňkového podavače papíru.
**
S výjimkou doplňkového podavače papíru.
Hladkost
Povrch papíru musí být hladký, ale ne křídový. U příliš hladkého a klouzavého papíru může být omylem nataženo více
listů zároveň a ty se mohou vzpříčit.
Základní hmotnost
V zemích, které používají metrický systém, se základní hmotností rozumí hmotnost jednoho listu papíru o rozměru
jednoho čtverečního metru v gramech. V USA se základní hmotností rozumí hmotnost jednoho stohu (500 listů) papíru
v librách, oříznutého na standardní (nebo obchodní) formát pro danou kvalitu papíru. Příliš těžký nebo příliš lehký papír
může být nesprávně natažen nebo může způsobovat vzpříčení, které může být příčinou nadměrného opotřebování
zařízení. Promíchané hmotnosti (tj. tloušťky) papíru mohou způsobit natažení několika listů zároveň a mohou také
způsobit rozmazání nebo jiné problémy s tiskem, pokud toner správně nepřilne.
Tloušťka
Nepoužívejte papír, který je příliš tlustý nebo tenký. Znamením příliš tenkého papíru mohou být časté problémy se
vzpříčením papíru nebo s natažením několika listů zároveň. Častá vzpříčení papíru mohou také znamenat, že je papír
příliš tlustý. Správná tloušťka je v rozmezí od 0.086 do 0.110 mm.
Obsah vody
Obsah vody v papíru je poměr vlhkosti a suchosti vyjádřený v procentech. Vlhkost má vliv na podávání papíru,
elektrostatickou upravitelnost papíru a přilnutí toneru.
8-7
Dodatek > Papír
Obsah vlhkosti v papíru se mění podle relativní vlhkosti v místnosti. Vysoká relativní vlhkost způsobuje, že papír navlhne
a roztáhne se, takže vypadá vlnitě. Nízká relativní vlhkost způsobuje, že papír ztrácí vlhkost, smršťuje se a snižuje se
kontrast při tisku.
Vlnité nebo tuhé hrany papíru mohou způsobit, že papír při podávání sklouzne. Snažte se vlhkost udržovat mezi 4 a
6 %.
Abyste dosáhli správné úrovně vlhkosti, mějte na paměti následující.
•
Skladujte papír na chladném, dobře větraném místě.
•
Papír skladujte narovnaný a v neotevřeném balení. Je-li balení již otevřeno, znovu jej zavřete, pokud se nebude
papír nějakou dobu používat.
•
Papír skladujte uzavřený v originálním balení a krabici. Papír položte na paletu, aby ležel trochu nad podlahou.
Zejména v deštivých obdobích skladujte papír dostatečně vysoko nad dřevěnou nebo betonovou podlahou.
•
Před použitím papíru, který byl uskladněn, jej ponechte v prostředí se správnou vlhkostí po dobu alespoň 48 hodin.
•
Neskladujte papír na místech vystavených teplu, slunci nebo vlhkosti.
Další specifikace papíru
Poréznost: Hustota papírových vláken
Tuhost: Papír musí být dostatečně tuhý, jinak by se mohl zmačkat uvnitř zařízení a vzpříčit se.
Vlnitost: Většina papírů má přirozenou tendenci se po otevření balení zvlnit. Při průchodu fixační jednotkou se lehce
zvlní směrem vzhůru. Abyste získali rovné výtisky, vkládejte papír tak, aby směr zvlnění byl dolů ke dnu zásobníku.
Statická elektřina: Během tisku je papír elektrostaticky nabit, aby toner mohl dobře přilnout. Vyberte takový papír, který
může být rychle vybit, aby se kopie nelepily k sobě.
Bělost: Bělost papíru má vliv na kontrast při tisku. Pro ostřejší, jasnější kopie používejte bělejší papír.
Kvalita: V zařízení mohou nastat problémy, pokud nejsou rozměry papíru přesné nebo jeho rohy nejsou přesně
pravoúhlé, pokud jsou potrhané hrany, pokud listy nejsou prořezané nebo mají ohnuté hrany či rohy. Abyste těmto
problémům předešli, buďte obzvlášť pozorní, pokud papír sami řežete.
Balení: Vybírejte papír, který je dobře zabalen a narovnán v krabicích. V ideálním případě by samotné balení mělo mít
ošetřený povrch proti vlhkosti.
Speciálně ošetřený papír: Nedoporučujeme tisk na následující typy papíru, ani když odpovídá základním specifikacím.
Chcete-li použít papír těchto typů, zakupte nejprve malé množství jako testovací vzorek.
•
Lesklý papír
•
Papír s vodotiskem
•
Papír s nerovným povrchem
•
Perforovaný papír
8-8
Dodatek > Papír
Speciální papír
Tento oddíl popisuje tisk na speciální papír a tisková média.
Lze použít následující typ papíru a médií.
•
Průhledná média
•
Předtištěný papír
•
Bankovní papír
•
Recyklovaný papír
•
Tenký papír (od 60 g/m² do 64 g/m² nebo méně)
•
Hlavičkový papír
•
Barvený papír
•
Děrovaný papír
•
Obálky
•
Tvrdý papír (Hagaki)
•
Silný papír (od 106 g/m² do 220 g/m² nebo méně)
•
Samolepky
•
Křídový papír
•
Vysokokvalitní papír
Chcete-li použít papír nebo média těchto typů, vybírejte ty, které jsou speciálně určeny pro kopírky a laserové tiskárny.
Pro průhledná média, silný papír, obálky, karton a samolepky použijte univerzální zásobník.
Výběr speciálního papíru
Přestože lze v zařízení použít speciální papír (za předpokladu, že splňuje následující požadavky), kvalita tisku se bude
podstatně měnit díky odlišnostem ve složení a kvalitě speciálního papíru. U speciálního papíru je proto větší
pravděpodobnost vzniku problémů při tisku. Před zakoupením velkého množství speciálního papíru nejprve vyzkoušejte
tisk na vzorku, abyste se ujistili, že kvalita tisku je uspokojivá. Obecná upozornění pro tisk na speciální papír jsou
uvedena níže. Za jakoukoli škodu vzniklou uživateli ani za poškození zařízení způsobené vlhkostí nebo charakteristikou
speciálního papíru neneseme odpovědnost.
Zvolte zásobník nebo univerzální zásobník pro speciální papír.
Průhledná média
Průhledná média musejí být odolná vysokým teplotám při tisku. Průhledná média musí splňovat následující podmínky.
Tepelná odolnost
Musí vydržet teplotu alespoň 190 °C.
Tloušťka
0,100 až 0,110 mm
Materiál
Polyester
Přesnost rozměrů
±0,7 mm
Pravoúhlost rohů
90° ±0,2°
Abyste se vyhnuli problémům, používejte pro průhledná média univerzální zásobník a vkládejte je dlouhou stranou
směrem k zařízení.
Jestliže často dochází ke vzpříčení na výstupu, zkuste při odkládání jemně zatáhnout za vnější hranu.
8-9
Dodatek > Papír
Samolepka
Nezapomeňte, že štítky se musí vkládat přes univerzální zásobník nebo (univerzální) podavač papírů.
Při výběru samolepek věnujte zvláštní pozornost tomu, aby lepidlo nepřišlo do přímého kontaktu s nějakou součástí
zařízení a aby se samolepky neodlepovaly od podkladu příliš lehce. Lepidlo na válci nebo posuvnících a odlepené
nálepky, které zůstanou v zařízení, mohou způsobit závadu.
Při tisku na samolepky můžete očekávat horší kvalitu tisku a možné problémy.
Horní list
Vrstva lepidla
Podklad
Samolepky se skládají ze tří vrstev, jak ukazuje obrázek. Vrstva lepidla obsahuje látky, na které bude mít síla používaná
při tisku velký vliv. Vrchní vrstva drží na podkladu až do použití samolepek. Tato konstrukce samolepek může
způsobovat více problémů.
Povrch samolepky musí být zcela pokryt vrchním listem. Mezery mezi samolepkami mohou způsobit odlepení nálepek
a vést k vážné závadě.
Některé listy se samolepkami mají na vrchním listu široké okraje. Při použití takového papíru předem neodlepujte tyto
okraje z podkladu.
Povoleno
Nepovoleno
Horní list
Podklad
Používejte samolepky, které odpovídají následujícím specifikacím.
Hmotnost vrchního listu
44 až 74 g/m²
Základní gramáž (celková gramáž papíru)
104 až 151 g/m²
Tloušťka vrchního listu
0,086 až 0,107 mm
Celková tloušťka papíru
0,115 až 0,160 mm
Obsah vody
4 až 6 % (dohromady)
8-10
Dodatek > Papír
Papír Hagaki
Roztřepení
Roztřepení
Před vložením papírů Hagaki do univerzálního zásobníku je profoukněte a zarovnejte hrany. Je-li papír Hagaki zvlněný,
před vložením jej narovnejte. Tisk na papír Hagaki může způsobovat vzpříčení.
Používejte nesložený papír Oufukuhagaki (dostupný na poštách). Některé papíry Hagaki mají na zadní straně stále
drsné hrany vzniklé v řezačce papíru. Veškeré takové hrany odstraníte tak, že položíte papíry Hagaki na rovný povrch
a pravítkem několikrát jemně obrousíte hrany.
Obálky
Obálky je nutné vždy vkládat přes univerzální zásobník nebo (univerzální) podavač papíru tiskovou stranou nahoru.
Pokud obálky používáte celkem často, doporučujeme vám využívat (univerzální) podavač papíru.
Díky struktuře obálek není v některých případech možný rovný tisk po celém povrchu obálky. Zejména tenké obálky se
mohou v některých případech při průchodu zařízením pomačkat. Před zakoupením velkého množství obálek nejprve
vyzkoušejte tisk na vzorku, abyste se ujistili, že kvalita tisku je uspokojivá.
Dlouhodobé uskladnění obálek může způsobit, že budou pomačkané. Proto mějte balení uzavřené do doby, než obálky
začnete skutečně používat.
Mějte na paměti následující body.
•
Nepoužívejte obálky s naneseným lepidlem. Kromě toho nepoužívejte ani obálky s naneseným lepidlem, kde se
lepidlo odkryje odloupnutím vrchní vrstvy. Dostane-li se lepidlo dovnitř zařízení, může způsobit vážné poškození.
•
Nepoužívejte obálky s některými zvláštními doplňky. Například nepoužívejte obálky s průchodkou pro provléknutí
provázku pro uzavření klopy ani obálky s otevřeným okénkem nebo okénkem s fólii.
•
Jestliže dochází ke vzpříčení, vkládejte obálky po menších počtech.
Tlustý papír
Před vložením tlustého papíru do univerzálního zásobníku jej profoukněte a zarovnejte hrany. Některé tlusté papíry mají
na zadní straně stále drsné hrany vzniklé v řezačce papíru. Veškeré takové hrany odstraníte tak, že papíry položíte na
rovný povrch a pravítkem několikrát jemně obrousíte hrany. Tisk na silný papír s roztřepenými hranami může způsobit
vzpříčení
POZNÁMKA
Není-li papír správně podáván ani po uhlazení, vkládejte jej do univerzálního zásobníku s přední hranou o několik
milimetrů zvednutou.
Barevný papír
Barevný papír musí odpovídat specifikacím uvedeným na straně 8-6. Kromě toho musí pigment papíru vydržet teplotu
při tisku (až 200 °C).
Předtištěný papír
Papír s předtiskem musí odpovídat specifikacím uvedeným na straně 8-6. Barevný inkoust musí odolat vysoké teplotě
při tisku. Musí být také odolný vůči silikonovému oleji. Nepoužívejte papír s ošetřeným povrchem, jako je lesklý papír
používaný pro kalendáře.
8-11
Dodatek > Papír
Recyklovaný papír
Recyklovaný papír musí odpovídat specifikacím uvedeným na straně 8-6; jeho bělost nicméně může být zvážena zvlášť.
POZNÁMKA
Před zakoupením velkého množství recyklovaného papíru nejprve vyzkoušejte tisk na vzorku, abyste se ujistili, že
kvalita tisku je uspokojivá.
Vrstvený papír
Vrstvený papír se vyrábí nanesením povlaku na základní papír, aby výsledná kvalita tisku byla vyšší než u běžného
papíru. Vrstvený papír se používá pro velmi kvalitní tisk.
Povrch velmi kvalitního nebo středně kvalitního papíru je potažen speciálními činidly, která zlepšují přilnavost barvy tím,
že vyhlazují povrch papíru. Tato činidla se používají na obou stranách nebo pouze na jedné straně papíru. Vrstvený
povrch je trochu lesklý.
DŮLEŽITÉ
Při tisku na vrstvený papír ve velmi vlhkém prostředí dbejte na to, aby papír byl skladován v suchu, protože
vlhkost může způsobit, že se papíry přiváděné do zařízení k sobě přilepí. Při tisku ve velmi vlhkém prostředí
vkládejte vrstvený papír po jednom listu.
Indikátory typu papíru
Pokud chcete do (univerzálního) podavače papíru vložit nestandardní papír, složte poskytnutý indikátor typu papíru na
třetiny, aby příslušný symbol typu papíru směřoval ven a byl nahoře, a vložte jej do zdířky v zásobníku.
:Obálky
:Tlustý papír
:Štítky
:Vrstvený papír
Prázdný lístek lze použít k napsání jakéhokoli jiného názvu nebo symbolu. Pokud na dolní část lístku zapíšete
název nebo symbol, převraťte jej na horní stranu.
8-12
Dodatek > Technické údaje
Technické údaje
DŮLEŽITÉ
Tyto technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
Běžné funkce
Položka
Popis
Model bez faxu
Model s faxem
Typ
Stolní
Způsob tisku
Elektrofotografický s polovodičovým laserem
Systém vykreslení obrazu
Polovodičový laser
Gramáž papíru
Zásobník
60 až 163 g/m² (Oboustranně: 60 až 163 g/m²)
Univerzální
zásobník
60 až 220 g/m², 230 µm (Tvrdý papír)
Zásobník
Běžný, Hrubý, Recyklovaný, S předtiskem, Lepený, Barevný, S perforací, Hlavičkový,
Tlustý, Vysoce kvalitní, Vlastní 1 až 8 (Oboustranný: stejné jako u jednostranného tisku)
Univerzální
zásobník
Běžný, Fólie, Hrubý, Pauzák, Etikety, Recyklovaný, S předtiskem, Lepený, Tvrdý papír,
Barva, S perforací, Hlavičkový, Silný papír, Obálka, Vrstvený, Vysoká kvalita, Vlastní 1
až 8
Zásobník
Maximum: 8-1/2 × 14"/Legal (Oboustranný: 8-1/2 × 14"/Legal)
Typ média
Formát papíru
Minimum: 5-1/2 × 8-1/2"/A6 (Oboustranný: 7-1/4 × 10-1/2"/A5)
Kapacita
zásobníků papíru
Univerzální
zásobník
Maximum: 8-1/2 × 14"/Legal
Zásobník
250 listů (80 g/m²)
Univerzální
zásobník
50 listů (80 g/m², běžný papír)
Minimum: 3-5/8 × 6-1/2"/A6
Kapacita výstupní přihrádky
150 listů (80 g/m²)
Hlavní paměť
Standardní
1024 MB
Maximum
2048 MB
Standardní
Vysokorychlostní rozhraní USB: 1 (Tisknout, Skenovat (WIA))
Rozhraní
Paměťový slot USB 2 (Tisknout z USB, Skenovat do USB, Card Authentication Kit)
Síťové rozhraní (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (TCP/IP, NetBEUI)): 1
(Tisknout, Skenovat (TWAIN/WIA), Odeslat do Složky (SMB/FTP), Odeslat jako e-mail)
Provozní prostředí
Doplňkové
příslušenství
Slot eKUIO: 1
Teplota
10 až 32,5 °C
Vlhkost vzduchu
15 až 80 %
Nadmořská výška
2500 m nebo méně
Jas
1500 luxů nebo méně
8-13
Dodatek > Technické údaje
Položka
Popis
Model bez faxu
Doba nutná k
dosažení provozní
teploty
(22 °C, 60 %)
Zapnuto
29 sekund nebo méně
Režim nízké
spotřeby
11 sekund nebo méně
Spánek
20 sekund nebo méně
Model s faxem
Rozměry (š × h × v)
514 × 550 × 603 mm
Hmotnost (včetně zásobníku s tonerem)
38,6 kg
Požadovaný prostor (š × h)
514 × 750mm (s rozšířeným univerzálním zásobníkem)
Elektrické napájení
Model o parametru 230 V: 220 - 240V AC, 50/60 Hz více než 4,8 A
Doplňkové příslušenství
Podavač papíru (až 2 jednotky), Rozšířená paměť, Card Authentication Kit,
SSD, Sada síťového rozhraní, Sada bezdrátového síťového rozhraní
38,7 kg
Kopírovací funkce
Položka
Max. rychlost kopírování
Popis
A4: 26 listů/min
Letter: 28 listů/min
A5/B5/A6 (do 15. obrázku): 28 listů/min
A5/B5/A6 (od 16. obrázku): 14 listů/min
Legal: 23 listů/min
Doba vyhotovení
prvního výtisku
(A4, s podáním ze
zásobníku)
Při používání
podavače
originálů
Barva: 13 sekundy nebo méně, Černobíle: 11 sekund nebo méně
Bez podavače
originálů
Barva: 12 sekund nebo méně, Černobíle: 10 sekund nebo méně
Úroveň lupy
Ruční režim: 25 až 400 %, v krocích po 1 %
Pevná zvětšení:
400 %, 200 %, 141 %, 129 %, 115 %, 90 %, 86 %, 78 %, 70 %, 64 %, 50 %, 25 %
Plynulé kopírování
1 až 999 listů (lze nastavit v krocích po jednom listu)
Rozlišení
600 × 600 dpi
Podporované druhy originálů
Listy, knihy, trojrozměrné předměty (maximální formát originálu: Folio/Legal)
Systém podávání originálů
Pevný
8-14
Dodatek > Technické údaje
Funkce tiskárny
Položka
Rychlost tisku
(60 až 105 g/m²)
Jednostranný tisk
Popis
A4: 26 listů/min
A5/B5/A6 (do 15. obrázku): 28 listů/min
Letter: 28 listů/min
A5/B5/A6 (od 16. obrázku): 14 listů/min
Legal: 23 listů/min
Oboustranný tisk
A4: 13 listů/min
Letter: 13 listů/min
Legal: 12 listů/min
Doba vyhotovení prvního výtisku (A4,
podávání ze zásobníku)
Černobílý tisk 9,0 sekund nebo méně
Rozlišení
600 dpi
Operační systém
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8,
Apple Macintosh OS X (10.5 nebo vyšší)
Jazyk popisu stránek
PRESCRIBE
Emulace
PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible),
PDF Direct Print Ver.1.7, XPS
Barevný: 10,5 sekund nebo méně
Skener
Položka
Popis
Rozlišení
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 100 dpi (včetně rozlišení v
režimu faxu)
Formát souboru
TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/A, Vys.komp. PDF
Rychlost skenování
1stranné: černobíle 35 obr./min
barevně 25 obr./min
2stranné: Černobíle 18 obr./min
barevně, 13 obrázků za minutu
(A4 na šířku, 300 dpi, kvalita obrazu: text/originál fotografie)
Síťový protokol
TCP/IP
Přenosový systém
Přenos z PC
SMB: Skenovat do SMB
FTP: Skenování na FTP, FTP po SSL
Přenos po e-mailu
SMTP: Skenovat do e-mailu
Skenování prostřednictvím rozhraní TWAIN*
Skenování prostřednictvím rozhraní WIA**
*
**
Dostupný operační systém: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 8
Dostupný operační systém: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows 8
8-15
Dodatek > Technické údaje
Podavač originálů
Položka
Popis
Metoda podávání originálů
Automatické podávání
Podporované druhy originálů
Volné listy
Formát papíru
Maximální: Legal/A4
Minimum: Statement/A5
Gramáž papíru
50 až 120 g/m² (oboustranně: 50 až 110 g/m²)
Kapacita vkládání papíru
Maximálně 50 listů (50 až 80 g/m²)
Rozměry (š) × (h) × (v)
490 × 338 × 104 mm
Hmotnost
3 kg nebo méně
Údaje týkající se dopadu na životní prostředí
Položka
Popis
Doba přepnutí do režimu nízké spotřeby (výchozí
nastavení)
1 minuta
Doba nutná k aktivaci z režimu nízké spotřeby
11 sekund nebo méně
Doba přepnutí do spánkového režimu (výchozí
nastavení)
15 minut
Doba nutná k aktivaci z režimu spánku
20 sekund nebo méně
Duplexní režim
Standardní
Možnosti vstupu papíru
Můžete používat 100% recyklovaný papír.
POZNÁMKA
Informace o doporučených druzích papíru poskytne prodejce nebo zástupce servisu.
EN ISO 7779
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
8-16
Rejstřík
A
Automatický spánkový režim 2-28
B
Barevný papír 8-11
Bezpečnostní opatření týkající se použití 1-3
Č
Čištění
Jednotka pro posun papíru 7-7
Podavač originálů 7-6
Skleněný povrch 7-6
D
Datum a čas 2-29
Doba vyhotovení prvního výtisku 8-15
Dolní kryt posunu papíru 2-2
Doplňkové příslušenství
Podavač papíru 8-2
Přehled 8-2
Dotykový panel 2-7
Držák pro otevření/zavření podavače originálů 2-5
Držáky pro manipulaci 2-5
Duplexní jednotka 2-3
E
EcoPrint 3-38
Kopírování 3-38
Embedded Web Server RX 2-30
F
Formát souboru 3-40
Funkce automatického 2stranného kopírování 1-9
Funkce řízení úspory energie 1-9
G
GPL/LGPL 1-6
H
Hlavní vypínač 2-2
Horní kryt 2-3
Ch
Chybová hlášení 7-13
Cíl
Kontrola a upravování 6-22
Odesílání na více čísel 6-23
Určení nové složky počítače 6-18
Volba pomocí tlačítek rychlé volby 6-16
Zadání nové e-mailové adresy 6-17
cíl 6-14
výběr z adresáře 6-14
I
Indikátory typu papíru 8-12
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce 1-2
Instalace
Macintosh 2-21
Software 2-15
Windows 2-16
J
Jednoduché přihlášení 3-16
Jednotka pro posun papíru 2-3
K
Kabel USB
Připojení 2-11
Konektor LINE 2-4
Konektor pro napájecí kabel 2-4
Konektor rozhraní USB 2-4
Konektor síťového rozhraní 2-4
Konektor TEL 2-4
Kontaktní sklo 2-5
Kontrola počítadla 3-14
Konvence v této příručce 1-10
Kopírování 4-1
Kryt fixační jednotky 2-3
Kryt odpadní nádobky na toner 2-3
Kryt podavače originálů 2-5
L
Lupa
Kopírování 4-5
Odesl./Uložit 3-39
M
Metoda vkládání znaků 8-4
Měřítko papíru 2-2, 3-5
Monotype Imaging License Agreement 1-8
N
Napájecí kabel
Připojení 2-11
Názvy částí 2-2
O
Obálky 8-11
Obchodní názvy 1-6
Oblíbené 3-17
Používání 3-23
Registrace 3-17
Úpravy a odstraňování 3-21
Oboustranný 3-31, 4-7
Obrazovka nápovědy 3-27
Odesílání
Odeslat do složky (SMB/FTP) 6-2
Příprava pro odeslání dokumentu do počítače 6-5
odesílání 6-1
Odeslat jako e-mail 6-2
Odesílání na více čísel 6-23
Odeslat jako e-mail 6-2
Odhlášení 3-16
Odpadní nádobka na toner 2-3
Rejstřík-1
Výměna 7-4
Okolní prostředí 1-3
Open SSL License 1-6
Original SSL License 1-7
Originály
Vkládání originálů 3-10
Ovládací panel 2-2, 2-6
P
Paměťová zásuvka USB 2-2
Papír 8-5
Formát a typ média 3-25
Před vložením 3-2
Speciální papír 8-9
Technické údaje 8-6
Vhodný papír 8-6
Vkládání do univerzálního zásobníku 3-6
Vkládání do zásobníků 3-3
Vkládání obálek 3-8
Papír Hagaki: 8-11
Papír Výběr 3-33
Páčka horního krytu 2-5
Páčka zadního krytu 2-4
Podavač originálů 2-2
Podavač papíru 8-2
Pravidla spánku (modely pro Evropu) 2-28
Pravý kryt 2-4
Právní omezení při kopírování 1-5
Právní omezení při skenování 1-5
Právní ustanovení 1-6
Program Energy Star 1-9
Průhledná média 8-9
Průvodce nastavením zařízení 2-29
Průvodce rychlým nastavením 3-25
Předtištěný papír 8-11
Předvolba formátu papíru 2-5, 3-4
Přihlášení 3-15
Připojení
kabel LAN 2-10
Kabel USB 2-11
Napájecí kabel 2-11
Příprava
sítě 2-8
Příprava kabelů 2-9
Původn obraz 3-37
R
Rampa papíru 2-3
Recyklovaný papír 1-9, 8-12
Režim nízké spotřeby 2-27
Režim spánku 2-28
rozhraní USB 2-9
Rozlišení 8-14, 8-15
Rozlišení skenování 3-36
Rychlost kopírování 8-14
Rychlost tisku 8-15
Ř
S
Samolepky 8-10
Sériové číslo 3-13
Síť
Nastavení 2-29
Síťové indikátory 2-4
síťové rozhraní 2-9
Síťový kabel
Připojení 2-10
Skenovací štěrbina 2-5
Specifikace
Běžné funkce 8-13
Funkce tiskárny 8-15
Kopírovací funkce 8-14
Skener 8-15
Stolek pro originály 2-5
Stolek pro výstup originálů 2-5
Symboly 1-2
Sytost 3-35
T
Technické údaje
Podavač originálů 8-16
Údaje týkající se dopadu na životní prostředí 8-16
tisk 5-1
Tlustý papír 8-11
TWAIN
Nastavení ovladače TWAIN 2-24
U
Univerzální zásobník 2-2
Formát papíru a typ média 3-25
Vkládání papíru 3-6
Uspořádání 3-34
Ú
Úloha
Rušení 3-28
Úroveň spánku (úroveň úspory energie) (modely mimo
Evropu) 2-28
V
Vnitřní zásobník 2-2
Vodítka šířky originálu 2-5
Vodítka šířky papíru 2-5
Vodítko délky papíru 2-5
Volitelná funkce 8-2
Volitelné funkce 8-2
Vrstvený papír 8-12
Vypnutí 2-13
Vzpříčený papír 7-23
Místo vzpříčení papíru 7-23
Podavač originálů 7-27
Podavač papíru 7-25
Univerzální zásobník 7-24
Uvnitř zařízení 7-25
Zásobník 7-24
Řešení potíží 7-8
Rejstřík-2
W
WIA
Nastavení ovladače WIA 2-26
Z
Zadní kryt 2-4
Zapnutí 2-13
Zarážka originálu 2-5
Zarážka papíru 2-2, 3-5
Zásobník
Formát papíru a typ média 3-25
Vkládání papíru 3-3
Zásobník 1 2-2
Zásobník s tonerem 2-3
Výměna 7-2
Zásuvka volitelného rozhraní 1 2-4
Zásuvka volitelného rozhraní 2 2-4
způsob připojení 2-8
Rejstřík-3
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement