Triumph-Adler P-C2660 MFP Copy system Instrukcja obsługi

advertisement

Triumph-Adler P-C2660 MFP Copy system Instrukcja obsługi
PL
P-C2660 MFP / P-C2665 MFP
Podre˛cznik obsługi
P-C2660 MFP / P-C2665 MFP
Wielofunkcyjna Kolor
Kopia / Wydruk / Skan / Faks
A4
Wstęp
Dziękujemy za zakup tego modelu.
Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność.
W ten sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem obsługi.
Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów.
Dostarczane podręczniki
Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne.
Quick Installation Guide
Zawiera procedury instalacji urządzenia, opisy często wykonywanych operacji, rutynowej konserwacji
i rozwiązywania problemów.
Safety Guide
Zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i środków ostrożności podczas instalacji i użytkowania
urządzenia. Należy przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
Safety Guide (dotyczy tylko tego urządzenia)
Zawiera informacje dotyczące miejsca instalacji, etykiet ostrzegawczych i inne. Należy przeczytać ten
podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
Dysk DVD (Product Library)
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
Opisuje sposób wkładania papieru, wykonywania podstawowych operacji kopiowania, drukowania i skanowania
oraz rozwiązywania problemów.
Podręcznik obsługi faksu
Embedded Web Server RX User Guide
Printing System Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku
Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia mające na
celu ochronę użytkownika, innych osób oraz otoczenia, a także zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego
użytkowania urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE:
Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może
spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA:
Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzaj
uwagi.
.... [Ostrzeżenie ogólne]
.... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że powiązana część zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje
zabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu.
.... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
.... [Demontaż zabroniony]
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych
czynności są określone wewnątrz symbolu.
.... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
.... [Wyciągnij wtyczkę z gniazdka]
....
[Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka sieciowego
z uziemieniem]
Prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu, aby zamówić wymianę, jeśli ostrzeżenia w tym Podręczniku są
nieczytelne lub jeżeli brakuje samego Podręcznika (usługa odpłatna).
NOTATKA: Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać
skopiowany prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom.
i
Wstęp
Wstęp
Mapa menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv
Otoczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
Bezpieczeństwo laserowe (Europa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxi
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii
1
Nazwy części
Panel operacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Sprawdzanie dostarczonych elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Podłączanie kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Funkcja oszczędzania energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Ustawianie daty i czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Instalacja oprogramowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
Embedded Web Server RX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-37
Ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-49
Ładowanie oryginałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-67
3
Podstawowa obsługa
Logowanie/wylogowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Obszar wyświetlania komunikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Drukowanie – drukowanie z aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21
Wysyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32
Ekran Potwierdź miejsce docelowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-43
Określanie miejsca docelowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-44
Skanowanie TWAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-47
Anulowanie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-48
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-49
4
Konserwacja
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Wymiana pojemnika z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Wymiana pojemnika na zużyty toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
5
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Reagowanie na komunikaty o błędach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Usuwanie zaciętego papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-19
ii
Wstęp
Dodatek
Funkcje opcjonalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-2
Sposób wpisywania znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-5
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-6
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks-1
iii
Mapa menu
Klawisz Copy
Klawisz Function Menu
Wybór papieru
Sortuj
(strona 3-19)
Dupleks
(strona 3-15)
Powięk.
(strona 3-12)
Połącz
Rozm. oryginału
Orient. oryg.
Obraz oryginału
(strona 3-10)
Gęstość
(strona 3-9)
EcoPrint
Skan. ciągłe
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
Zastąp priorytet
Wybór kolorów
Równowaga koloru
Ostrość
Gęstość tła
Nasycenie
Klawisz Send
Klawisz Function Menu
Wybór kolorów
Rozm. oryginału
Obraz oryginału
Rozdz. skan.
Rozm. wysyłania
Powięk.
Orient. oryg.
Skan. ciągłe
(Ciąg dalszy na
następnej stronie)
(Ciąg dalszy na
następnej stronie)
Format pliku
Wpis nazwy pliku
iv
Klawisz Send
Klawisz Function Menu
Wpis tematu
(Ciąg dalszy
z poprzedniej strony)
(Ciąg dalszy
z poprzedniej strony)
Inf. o koń. zad.
Rozdz. FAKSU
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Opóźn. trans. F.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Bezp. trans. F.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Odpyt. odb. FAK.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Gęstość
Dupleks
FTP przek.szyfr.
Porządk. plików
Ostrość
Gęstość tła
Klawisz Document Box
Skrzynka niest.
Skrzynka podadresów
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Skrz. odpyt.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Okno zadań
Pamięć USB
v
Klawisz Document Box
Klawisz Function Menu
Sortuj
(strona 3-19)
Wybór papieru
Drukowanie z USB
Dupleks
(strona 3-15)
EcoPrint
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
Zastąp priorytet
Wybór kolorów
Szyfr. PDF
Druk JPEG/TIFF
XPS dop do str
Klawisz Document Box
Klawisz Function Menu
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
Drukowanie inne niż z
USB
Zastąp priorytet
Usuń po wydruk.
Klawisz Document Box
Klawisz Function Menu
Skanuj do skrzynki
odpytywania
vi
Rozm. oryginału
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Obraz oryginału
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Rozdz. skan.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Orient. oryg.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Skan. ciągłe
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Wpis nazwy pliku
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Inf. o koń. zad.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Gęstość
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Dupleks
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Klawisz Document Box
Klawisz Function Menu
Wybór kolorów
Rozm. oryginału
Skanowanie do karty
pamięci USB
Obraz oryginału
Rozdz. skan.
Rozmiar zapis.
Powięk.
Orient. oryg.
Skan. ciągłe
Format pliku
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
Gęstość
Dupleks
Ostrość
Gęstość tła
Klawisz Status/Job
Cancel
Stan zad. druk.
Stan zad. wys.
Stan zad.zapis.
Zaplan. zadanie
Dzien. zad.druk.
Dzien. zad. wys.
Dzienn.zad.zapis
Dzienn.zad.faks.
Skaner
Drukarka
FAKS
Status tonera
(strona 3-49)
Stan papieru
(strona 3-49)
Pamięć USB
SSD
Klawiatura USB
vii
Klawisz System
Menu/Counter
Raport
Raportuj
druk.
Mapa menu
Strona stanu
Lista czcionek
St. karty opcj.
Ust. rap.
admin.
Ustaw. rap.
wyn.
Rap. FAK. wych.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Rap. F. przych.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Wyślij wynik
E-mail/Folder
FAKS
Anul. przed
wys.
Inf. o m.
docel.
Wynik odb. faksu
Inf. o koń.
zad.
His. dzien.
zad.
Nie dołączaj
Dołącz wys.
obr.
Wysyłanie autom.
Wyślij historię
Miejsce docelowe
Temat
Temat dzie. SSFC
Dane osobowe
Licznik
Drukowane
strony
wg Funkcji
wg Rozm.
Papieru
Skanowane strony
(Ciąg dalszy na
następnej stronie)
viii
Pełny kol.
Monochromatyczny
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Klawisz System
Menu/Counter
System/Sieć
Ust. sieciowe
Ust. TCP/IP
TCP/IP
Ustaw. IPv4
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
Ustaw. IPv6
Bonjour
Szczeg.
protok.
Skan WSD
Druk WSD
IPSec
Bezp.
protokół
SSL
Zabezp. IPP
Zabezp.
HTTP
Zabezp.
LDAP
Zabezp.
SMTP
Zabezp.
POP3 1
Zabezp.
POP3 2
Zabezp.
POP3 3
Nazwa hosta
Interfejs LAN
Uruch. pon. sieć
(Ciąg dalszy na
następnej stronie)
(Ciąg dalszy
na następnej
stronie)
Opc. karta
siec.
Podstawowa
Int. siec.(wys.)
ix
Klawisz System
Menu/Counter
System/Sieć
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
Ustaw. blok.
I/F
Host USB
Urządzenie USB
Nośnik USB
Opcja I/F 1
(tylko P-C2660 MFP oraz
P-C2660 MFP BM)
Opcja I/F 2
(tylko P-C2660 MFP oraz
P-C2660 MFP BM)
Opcja I/F
(tylko P-C2665 MFP oraz
P-C2665 MFP BM)
Poziom zabezp.
Uruchom ponownie
Funk. opcjonalna
Log.uż./
roz.zad.
Ust. logow.
uży.
Log. użytkownika
Lista użyt. lok.
Konfig. karty
ID
Log.
z klawiat.
Logow.
z hasłem
Autoryz. grupowa
Wł. użytk. siec.
Rozl. zadań
Ust. rozl.
zadań
AccountingAccess
Raport konta
Rozl. wsz.
zadań
Drukowane
strony
Skanowane
strony
(Ciąg dalszy
na następnej
stronie)
Str. trans.
FAK.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Godz. trans.
F.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Reset.
licznika
(Ciąg dalszy
na następnej
stronie)
Konto wsz. zadań
(Ciąg dalszy na
następnej stronie)
x
Klawisz System
Menu/Counter
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
Log.uż./
roz.zad.
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
Lista konta
Ust. rozl.
zadań
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
Ustaw.
domyślne
Zastosuj limit
Licz.kopii/
wydr.
Limit licznika
Nieznany ID zad.
Ustaw.
wspólne
Język
Ekran domyślny
Dźwięk
Alarm
Potw.
klawisza
Koniec
zadania
Gotowe
Ostrzeżenie
Klawiatura
USB
Głośnik faksu
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Monitor faksu
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Jasność wyśw.
Niest. roz. ory.
Ust. oryg./
pap.
Dom. roz. oryg.
Niest. roz. pap.
Niest. roz.
pap.
Rozmiar
kasety 1
Typ kasety 1
Ustaw.
kasety 2
Rozmiar
kasety 2
Typ kasety 2
Ustaw.
kasety 3
(Ciąg dalszy na
następnej stronie)
(Ciąg dalszy
na następnej
stronie)
Rozmiar
kasety 3
Typ kasety 3
(Ciąg dalszy
na następnej
stronie)
xi
Klawisz System
Menu/Counter
Ustawienia
wspólne
Ust. oryg./
pap.
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
Ust. tacy MP
Rozmiar tacy
WF
Typ tacy WF
Ust. typu nośn.
Nośnik dla
auto
Pełny kol.
Monochromatyczny
Dom. źr.papieru
Czyn.zw.zPapSpec
Wst. ust. limit
Miara
Obsługa
błędów
BłądPapPodw
BłądNiedopasPap
Ustawienie
daty
Data/czas
Format daty
Strefa czasowa
Czas letni
Ust. czas.
Aut. reset panel
Czas reset.panel
Licznik energ.
Poziom
uśpienia (z
wyjątkiem
modeli na
rynek
europejski)
Czas uśp.
(Ciąg dalszy na
następnej stronie)
Aut. kas. błędu
(Ciąg dalszy
na następnej
stronie)
Ocz. po błędzie
Niewykorz. czas
xii
Wznowienie
pracy
Oszcz.
energii
Klawisz System
Menu/Counter
Ustawienia
wspólne
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
Ust. dom.
fun.
Wybór kolorów
Rozdz. skan.
Rozdz. FAKSU
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Obr.oryg.(Kop.)
Obr.oryg.(Wys.)
Powięk.
Sortuj
Orient. oryg.
Tło(Kopiowania)
Tło(Wyślij)
EcoPrint
Wpis nazwy pliku
Temat/treść
SkCiąg opr. FAKS
SkanCiąg-FAKS
Format pliku
Porządk. plików
Druk JPEG/TIFF
XPS dop do str
Ust.
szczegółu
Układ 2 w 1
Układ 4 w 1
Linia kraw.
Oprawianie
oryg.
Oprawianie
wyk.
Jakość
obrazu
Kompr. kol.
TIFF
PDF/A
(Ciąg dalszy na
następnej stronie)
(Ciąg dalszy
na następnej
stronie)
PDF
wys.komp.
xiii
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Klawisz System
Menu/Counter
Ustawienia
wspólne
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
Operacja logow.
Ust. dysku RAM
Formatuj SSD
Formatuj kartę SD
Pamięć
opcjon.
Normalny
Prioryt. drukar.
Prioryt. kopiow.
Wyśw. stan/
dz.
Szcz. stan zad.
Dzienn. zad.
Dziennik FAKSU
Poz. al. toneru
Kopiowania
Wybór papieru
Auto wyb. pap.
Auto % priorytet
Akcja odczytu DP
Drukarka
Ust. klaw.
wyb.
Z lew.
Ustaw.
emulacji
PCL6
Z pr.
KPDL
KPDL(Auto)
Tryb koloru
EcoPrint
Zastąp A4/LTR
Tryb dwustronny
Kopie
Orientacja
Tryb błyszcz.
Wide A4
OgrWysuwu Strony
(Ciąg dalszy na
następnej stronie)
(Ciąg dalszy
na następnej
stronie)
Cz. zw. z w. wi.
Cz. zw. z p. zn.
Nazwa zadania
xiv
Klawisz System
Menu/Counter
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
Drukarka
Nazwa użytk.
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
Tryb podaw. pap.
Wyślij
Ust. klaw.
wyb.
Z lew.
SprawdzMiej
Docel
Spr. przed wysł.
Auto Cass.Change
Z pr.
Spr. nowe m. do.
Ekran domyślny
Wyśl. i
przekaż
Przekaż
Miejsce docelowe
FAKS
Skrzynka
dok.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Skrzynka
niest.
Szczeg.Edycja
Czas usuw. plik.
Skrz. adr. pom.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Okno zadań
Ust. klaw.
wyb.
Drukuj
Z lew.
Z pr.
Zapisz
Z lew.
Z pr.
Skrz. odpyt.
(Ciąg dalszy na
następnej stronie)
Edytuj m.
docel.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Książka adresowa
Druk. listy
xv
Klawisz System
Menu/Counter
(Ciąg dalszy
z poprzedniej
strony)
Dopas./
konserw.
Dop. gęst. kopii
Do. g. wy./skrz.
Gęstość tła
Kopiow. (Aut.)
Wyś./Skrz.(Auto)
Autom. kor. kol.
Kalibracja koloru
Rejestr.
koloru
Normalny
Arkusz
wydruku
Ustaw
magenta
Ustaw cyjan
Ustaw żółty
Szczegół
Arkusz
wydruku
Ustaw
magenta
Ustaw cyjan
Ustaw żółty
Kor. czar. linii
Ust.
serwisowe
Stan usługi
Stan sieci
Strona testowa
Ust. wywoływacza
Odśwież wywoł.
Czyszcz. lasera
Odśwież. bębna
Altitude Adj.
MC
Kod kraju faksu
Ust. poł. faks.
Ust.zdal.diag.
Ident. diag. zd.
Mem.Diagnostics
(Diag.pamięci)
xvi
Otoczenie
Urządzenie może pracować w następujących warunkach:
•
Temperatura: Od 10 do 32,5 °C
•
Wilgotność: 15–80%
Niekorzystne warunki środowiska mogą wpłynąć na jakość wydruków. Podczas wyboru miejsca pracy
urządzenia unikać:
•
Miejsc blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Miejsc narażonych na drgania.
•
Miejsc narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
•
Lokalizacji ze słabą wentylacją.
Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego
instalacji.
Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednak
w przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu
bardzo dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków
kopiowania zaleca się właściwą wentylację pomieszczenia.
xvii
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
PRZESTROGA
Nie wolno spalać elementów zawierających toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować
oparzenia.
Elementy zawierające toner należy przechowywać z dala od dzieci.
W przypadku wysypania tonera ze zbiornika należy unikać jego wdychania i połykania, a także
kontaktu z oczami i skórą.
•
W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżym
powietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć
zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku
utrzymywania się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.
Nie należy podejmować prób otwierania ani niszczenia elementów zawierających toner.
xviii
Inne środki ostrożności
Pusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub
przedstawicielowi działu serwisu. Zebrane pojemniki tonera oraz pojemniki na zużyty toner powinny być
przetwarzane lub utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40ºC, unikając
gwałtownych zmian temperatury i wilgotności.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć
go z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.
Jeżeli w produkcie jest zainstalowana funkcja faksu i wyłączony jest główny wyłącznik zasilania, funkcja
przesyłania/odbioru faksów jest nieaktywna. Nie należy wyłączać głównego wyłącznika zasilania, lecz nacisnąć
klawisz Energy Saver na panelu operacyjnym, aby przejść do trybu czuwania.
xix
Bezpieczeństwo laserowe (Europa)
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera
emitowane wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy
normalnej eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie zostało sklasyfikowane jako produkt laserowy Class 1 wg normy IEC 60825-1:2007.
Uwaga: Wykonywanie czynności innych niż podane w podręczniku może spowodować ryzyko naświetlenia
laserem.
Etykiety przymocowane są do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia i nie są dostępne dla
użytkownika.
Etykieta pokazana powyżej jest przymocowana do urządzenia z tylnej strony.
xx
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania
•
Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw
autorskich może być zabronione.
•
Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane.
Poniższy wykaz może nie zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie
kopiować/skanować materiałów objętych zakazem kopiowania/skanowania.
Pieniądze papierowe
Banknoty
Papiery wartościowe
Znaczki
Paszporty
Certyfikaty
•
Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż
wymienione powyżej.
xxi
Informacje prawne i zasady
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten
rozdział zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień.
•
•
•
•
•
•
•
•
Informacje prawne ............................................................................ xxiii
Kwestia nazw handlowych................................................................ xxiii
Funkcja sterowania oszczędnością energii ..................................... xxvii
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego ...................... xxvii
Odzyskiwanie papieru ..................................................................... xxvii
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ....................................... xxvii
Informacje o podręczniku obsługi ....................................................xxviii
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku...................................... xxix
xxii
Informacje prawne
Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody
właściciela praw autorskich jest zabronione.
Kwestia nazw handlowych
•
KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
Microsoft, MS-DOS i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
•
Power PC jest znakiem towarowym firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
•
TrueType jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M i Typebank-OCR są znakami towarowymi firmy TypeBank®.
•
Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy
porozumienia licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype-Hell AG.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy International Type-face Corporation.
•
W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.
•
To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
•
ThinPrint jest znakiem towarowym firmy ThinPrint GmbH w Niemczech i innych krajach.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowym
i odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym Podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.
xxiii
GPL/LGPL
Oprogramowanie układowe tego urządzenia zawiera programy GPL (http://www.gnu.org/licenses/ gpl.html)
i/lub LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość pobrania kodu źródłowego tego
oprogramowania, a użytkownik ma prawo go kopiować, redystrybuować i modyfikować na warunkach licencji
GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)”
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
xxiv
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
xxv
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xxvi
Funkcja sterowania oszczędnością energii
Urządzenie może działać w Trybie niskiego poboru energii, w którym pobór energii jest ograniczony (jego
uruchomienie następuje po określonym czasie od ostatniego użycia urządzenia), a także trybie czuwania,
w którym funkcje drukarki i faksu pozostają w stanie oczekiwania, natomiast pobór energii zostaje obniżony do
minimum, jeśli przez określony czas urządzenie jest bezczynne.
Tryb niskiego poboru energii
Urządzenie automatycznie przechodzi do trybu niskiego poboru energii po upływie 1 minuty od ostatniego
użycia. Czas braku aktywności, po upływie którego włączany jest tryb niskiego poboru energii, może zostać
przedłużony. Więcej informacji znajduje się w części Tryb niskiego poboru energii na stronie 2-9.
Tryb czuwania
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po upływie 15 minut od ostatniego użycia.
W trybie czuwania lub oszczędzania energii nie jest wykonywane automatyczne uwierzytelnianie. Aby
kontynuować instalację, naciśnij klawisz Energy Saver. Tryb czuwania lub oszczędzania energii w urządzeniu
zostanie wyłączony. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie na
stronie 2-9.
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego
To urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję kopiowania dwustronnego. Przykładowo, można
zmniejszyć ilość zużytego papieru, kopiując dwa jednostronne oryginały na pojedynczym arkuszu papieru jako
kopię dwustronną. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Kopiowanie dwustronne na stronie 3-15.
Odzyskiwanie papieru
To urządzenie obsługuje papier makulaturowy, który zmniejsza obciążenia środowiska naturalnego.
Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych typów
papieru.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie ENERGY STAR zdecydowaliśmy,
że urządzenie będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego
programu ENERGY STAR.
xxvii
Informacje o podręczniku obsługi
Niniejszy Podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział 1– Nazwy części
Opisuje części urządzenia i klawisze panelu operacyjnego.
Rozdział 2– Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Opisuje sposób ładowania papieru, umieszczania oryginałów, podłączania urządzenia oraz niezbędną
konfigurację urządzenia przed jego pierwszym użyciem.
Rozdział 3– Podstawowa obsługa
Zawiera podstawowe procedury kopiowania, drukowania i skanowania.
Rozdział 4– Konserwacja
Opisuje procedury konserwacji i wymiany tonera oraz pojemnika na zużyty toner.
Rozdział 5– Rozwiązywanie problemów
Wyjaśnia, w jaki sposób postępować w przypadku otrzymania komunikatów o błędach, zacięcia papieru lub
innych problemów.
Dodatek
Wyjaśnia, jak wprowadzać znaki oraz podaje dane techniczne urządzenia
Zawiera opis urządzeń opcjonalnych dostępnych dla tego urządzenia.
Zawiera informacje dotyczące rodzajów nośników oraz rozmiarów papieru. Zawiera także słowniczek terminów.
xxviii
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W podręczniku stosuje się następujące oznaczenia w zależności od typu opisu.
Oznaczenie
Opis
Przykład
Pogrubienie
Oznacza klawisze panelu
operacyjnego lub ekran
wyświetlany na komputerze.
Naciśnij klawisz Start.
[Zwykły]
Oznacza pozycję wybieraną na
wyświetlaczu.
Wybierz opcję [System].
Kursywa
Oznacza komunikat pojawiający
się na wyświetlaczu.
Wyświetlany jest komunikat Gotowa do
kopiowania.
Służy również do podkreślenia
kluczowego terminu, frazy lub
oznacza odwołanie do
dodatkowych informacji.
Szczegółowe informacje dotyczące
korzystania z FAKSU sieciowego, patrz
Podręcznik obsługi faksu.
Uwaga
Oznacza dodatkową informację
lub operację.
NOTATKA:
Ważne
Wskazuje czynności, które są
wymagane lub zabronione
w celu uniknięcia problemów.
WAŻNE:
Oznacza zasady, których należy
przestrzegać, aby uniknąć
obrażeń ciała lub uszkodzenia
urządzenia, oraz objaśnia, jak
postępować w takim przypadku.
UWAGA:
Przestroga
Podkreślenie
Funkcja odnośnika pozwala na
przejście do powiązanej strony.
Umieść kursor nad
podkreślonym tekstem i
poczekaj, aż wskaźnik zmieni
się na rękę z wysuniętym
palcem wskazującym ( ).
Następnie kliknij ten tekst.
(W części Spis treści, Indeks
i Mapa menu odnośniki nie są
podkreślane).
xxix
Patrz Wstęp.
xxx
1 Nazwy części
Niniejszy rozdział opisuje części urządzenia oraz klawisze panelu operacyjnego.
•
•
Panel operacyjny .......................................................... 1-2
Urządzenie ................................................................... 1-4
1-1
Nazwy części
Panel operacyjny
Służy do wyświetlania ekranu menu System/
Służy do wyświetlania ekranu Książka adresowa, na którym można dodawać,
Licznik, na którym można sprawdzić ustawienia
edytować i usuwać miejsca docelowe.
systemowe i stan liczników.
Służy do wywoływania danych poprzedniego miejsca docelowego. Służy
Służy do wyświetlania ekranu Skrzynka dok., na
również do wprowadzania pauzy przy wpisywaniu numeru faksu.*
którym można obsługiwać skrzynkę dokumentów
Służy do wyświetlania ekranu Dodaj m. docelowe, na którym
i pamięć USB.
można dodawać miejsca docelowe.
Służy do wyświetlania ekranu Stan, na
którym można sprawdzić stan urządzenia,
Służy do przełączania stanu słuchawki między
wydrukować raport stanu oraz wstrzymać
podniesioną a odłożoną przy ręcznym wysyłaniu faksu.*
lub anulować przetwarzane w danym
momencie zadanie.
Obszar wyświetlania komunikatów.
Służy do wyświetlania
Podczas pracy z urządzeniem należy
ekranu Kopiowanie, na
sprawdzać wyświetlane w tym
którym można
obszarze komunikaty.
wprowadzić ustawienia
wymagane przy
Służy do wybierania menu
kopiowaniu.
wyświetlanego w prawym
dolnym rogu obszaru
wyświetlania komunikatów.
Służy do wyświetlania
ekranu FAKS, na którym
można wysłać faks.*
Służy do wyświetlania ekranu
Wyślij, na którym można wysłać
wiadomość e-mail, folder (SMB/
FTP) lub faks.*
Służy do przypisywania,
wybierania i usuwania miejsc
docelowych z klawiszy szybkiego
dostępu (1–22).
Klawisz modyfikatora do
przełączania między dwoma
zestawami klawiszy szybkiego
dostępu (1–11 i 12–22).
Wskaźnik świeci się, gdy
włączony jest drugi zestaw
klawiszy (12–22).
Wybiera automatyczny tryb kolorowy.
Wybiera pełny tryb kolorowy.
Wybiera tryb monochromatyczny.
*
Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.
1-2
Służy do wybierania menu
wyświetlanego w lewym
dolnym rogu obszaru
wyświetlania komunikatów.
Miga w trakcie
odbierania lub
wysyłania danych.
Miga, gdy urządzenie
pobiera dane
z pamięci.
Nazwy części
1
Usuwa wprowadzone liczby i znaki.
Powoduje wyzerowanie ustawień
i wyświetlenie ekranu głównego.
Służą do wybierania elementu menu, przesuwania
kursora przy wprowadzaniu znaków, zmiany wartości
itd.
Służy do wybierania zaznaczonego elementu
lub zatwierdzania wprowadzonej wartości.
Służy do wyświetlania menu funkcji służących do
kopiowania, drukowania, przesyłania i obsługi skrzynki
dokumentów.
Powoduje przejście urządzenia w stan
czuwania lub wyjście z niego.
Świeci się, gdy
włączone jest zasilanie
urządzenia.
Powoduje zakończenie pracy
(wylogowanie) na ekranie
Administrator.
Klawisze numeryczne. Służą do
wprowadzania liczb i symboli.
Służy do przypisywania lub przywoływania
programów.
Powoduje przejście do poprzedniego ekranu
w obszarze wyświetlania komunikatów.
Służy do anulowania bieżącego
zadania drukowania.
Świeci się lub miga w przypadku wystąpienia błędu.
Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania oraz
wykonywanie operacji ustawień.
1-3
Nazwy części
Urządzenie
1
Procesor
dokumentów
1
2
Panel operacyjny
3
Taca wewnętrzna
2
3
4
Blokada papieru
5
Taca uniwersalna
(MP)
6
Prowadnice
szerokości papieru
7
Podpórka tacy
uniwersalnej
8
Gniazdo pamięci
USB
9
4
5
8
9
6
10
7
Kaseta papieru
11
10 Wskaźnik papieru
12
11 Główny wyłącznik
zasilania
12 Dolna pokrywa
oryginałów
13 Pojemnik z tonerem (K)
14 Pojemnik z tonerem (M)
15 Pojemnik z tonerem (C)
17
13
14
15
16
16 Pojemnik z tonerem (Y)
17 Górna pokrywa
18 Pokrywa pojemnika na zużyty toner
19 Pojemnik na zużyty toner
18
19
1-4
Nazwy części
1
20 Pokrywa utrwalacza
21 Jednostka przenoszenia
papieru
22 Pochylnia na papier
20
23 Jednostka drukowania
21
dwustronnego
22
23
32
24
25
26
27
33
28
29
30
31
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Złącze LINE*
Złącze TEL*
Złącze interfejsu USB
Gniazdo pamięci USB
Złącze/wskaźniki interfejsu sieciowego
Gniazdo interfejsu urządzeń opcjonalnych 2
Prawa pokrywa
Złącze kabla zasilania
Pokrywa tylna
Dźwignia pokrywy tylnej
* Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu (Gniazdo interfejsu urządzeń opcjonalnych 1)
1-5
Nazwy części
34
35
37
36
38
39
40
42
43
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
41
Prowadnica szerokości oryginałów
Pokrywa procesora dokumentów
Uchwyt do otwierania/zamykania procesora dokumentów*
Płyta oryginałów
Blokada oryginałów
Płyta wydawania oryginałów
Dźwignia pokrywy górnej*
Uchwyty do przenoszenia
Płyta
*
Wąska szyba skanera
Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, nie należy jednocześnie otwierać górnej tacy oraz
procesora dokumentów.
44
45
46
48
47
44
45
46
47
48
Kaseta 1
Prowadnice szerokości papieru
Regulowane prowadnice szerokości papieru
Prowadnica długości papieru
Pokrętło rozmiaru papieru
1-6
2 Przygotowanie przed rozpoczęciem
użytkowania
Niniejszy rozdział zawiera instrukcje dotyczące przygotowania urządzenia przed pierwszym
użyciem oraz wkładania papieru i oryginalnych dokumentów.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprawdzanie dostarczonych elementów ............................................ 2-2
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli ....................... 2-3
Podłączanie kabli................................................................................ 2-5
Włączanie/wyłączanie ........................................................................ 2-7
Funkcja oszczędzania energii ............................................................ 2-9
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])..........2-11
Ustawianie daty i czasu .................................................................... 2-12
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN)................................... 2-15
Instalacja oprogramowania............................................................... 2-23
Embedded Web Server RX .............................................................. 2-37
Ładowanie papieru ........................................................................... 2-49
Ładowanie oryginałów ...................................................................... 2-67
2-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Sprawdzanie dostarczonych elementów
Sprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy.
•
Quick Installation Guide
•
Safety Guide
•
Safety Guide (dotyczy tylko tego urządzenia)
•
DVD (Product Library)
Dokumenty znajdujące się na dołączonej płycie DVD
Niniejsze dokumenty są zawarte na dołączonej płycie DVD (Product Library). Zapoznaj się z nimi, gdy to
konieczne.
Dokumenty
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
Podręcznik obsługi faksu
Embedded Web Server RX User Guide
Printing System Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
2-2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli
Sprawdź metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do
podłączenia.
Przykład podłączenia
Korzystając z ilustracji zamieszczonej poniżej, wybierz metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub
sieci.
Podłączanie skanera do komputera PC lub sieci za pomocą
kabla sieciowego (1000BASE-T, 100BASE-TX lub 10BASE-T)
Embedded Web Server RX
Komputer
administratora
Sieć
Ustawienia sieciowe,
ustawienia domyślne
skanera, rejestracja
użytkownika oraz miejsca
docelowego
Wysyła do wybranego
odbiorcy plik
zeskanowanego
oryginału jako
załącznik do
wiadomości.
MFP
Drukowanie
Sieć
USB
Wyślij SMB
Zachowuje
zeskanowany obraz
jako plik na
komputerze.
Sieć
Sieć
FAKS
sieciowy
Wyślij e-mail
Sieć
Wyślij FTP
Wysyła zeskanowany
obraz jako plik na
serwer FTP.
FAKS
Sieć
FAKS
Skanowanie TWAIN
USB
* Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu
2-3
Sieć
Skanowanie WIA
USB
TWAIN i WIA to
standardowe interfejsy
komunikacji między
oprogramowaniem
a urządzeniami
pozyskiwania obrazów.
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Przygotowanie niezbędnych kabli
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą następujących interfejsów. Przygotuj kable zgodnie
z wybranym interfejsem.
Standardowo dostępne interfejsy
Funkcja
Interfejs
Wymagane kable
Drukarka/Skaner
/Skanowanie
TWAIN/
Skanowanie WIA/
Faks sieciowy*
Interfejs sieciowy
LAN (10Base-T,
100Base-TX lub 1000Base-T
ekranowany)
Drukarka/
Skanowanie
TWAIN/
Skanowanie WIA
Interfejs USB
Kabel kompatybilny USB 2.0
(Hi-Speed USB, elastyczny,
maks. 5,0 m, ekranowany)
*
Funkcje FAKSU i FAKSU sieciowego są dostępne tylko w produktach
z zainstalowaną funkcją faksu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania
z FAKSU sieciowego, patrz: Podręcznik obsługi faksu.
2-4
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Podłączanie kabli
Przy podłączaniu kabli do urządzenia przestrzegaj poniższych wskazówek.
1
Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk
Energy Saver na panelu operacyjnym i upewnij
się, że ekran komunikatów i wskaźnik memory są
wyłączone. Następnie, aby wyłączyć zasilanie,
naciśnij główny wyłącznik zasilania.
2
Podłącz urządzenie do komputera PC lub
urządzenia sieciowego. Jeśli korzystasz
z interfejsu sieciowego, zdejmij zaślepkę.
3
Zdejmij pokrywę złącza kabla zasilania.
Off
On
1
2
2-5
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
4
Podłącz jeden koniec kabla zasilania do
urządzenia, a drugi do źródła zasilania.
WAŻNE: Urządzenie należy podłączać wyłącznie za
pomocą kabla dołączonego do zestawu.
5
Nałóż pokrywę złącza kabla zasilania.
6
Włącz główny wyłącznik zasilania. Urządzenie
zacznie się rozgrzewać.
7
Po podłączeniu kabla sieciowego skonfiguruj sieć.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) na
stronie 2-15.
Off
On
2-6
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Włączanie/wyłączanie
Włączanie
2
Gdy wskaźnik zasilania świeci się...
Naciśnij przycisk Energy Saver.
Gdy wskaźnik zasilania nie świeci się...
Włącz główny wyłącznik zasilania.
Off
On
WAŻNE: Po wyłączeniu głównego wyłącznika
zasilania nie należy natychmiast ponownie włączać
zasilania. Przed włączeniem głównego wyłącznika
należy odczekać co najmniej 5 sekund.
Wyłączanie zasilania
Przed wyłączeniem głównego wyłącznika zasilania należy nacisnąć przycisk Energy Saver na panelu
operacyjnym w celu wyłączenia. Przed wyłączeniem głównego wyłącznika zasilania upewnij się, że wskaźnik
Memory nie świeci.
Upewnij się, że
nie świeci się
wskaźnik
zasilania.
On
Off
2-7
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas
UWAGA: Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc),
wyłączyć je za pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez
dłuższy okres (np. podczas wakacji), wyjąć wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
W przypadku korzystania z urządzenia wyposażonego w funkcję faksu należy pamiętać, że wyłączenie
urządzenia za pomocą głównego wyłącznika zasilania skutkuje brakiem możliwości wysyłania
i odbierania faksów.
WAŻNE: Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
2-8
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Funkcja oszczędzania energii
Po upływie określonego czasu od ostatniego użycia, urządzenie przechodzi w tryb niskiego poboru mocy,
w celu ograniczenia zużycia energii. Po upływie dalszego określonego czasu od ostatniego użycia, urządzenie
przechodzi w tryb uśpienia, w celu maksymalnego ograniczenia zużycia energii.
Tryb niskiego poboru energii
Podświetlenie obszaru wyświetlania komunikatów
zostaje wyłączone w celu ograniczenia zużycia energii.
Taki stan nazywany jest trybem niskiego poboru
energii.
Jeżeli w trybie niskiego poboru energii otrzymane
zostaną dane do wydrukowania, urządzenie
automatycznie włączy się i rozpocznie drukowanie.
Również w przypadku korzystania z urządzenia
z zainstalowaną funkcją faksu, jeżeli w trybie niskiego
poboru energii otrzymany zostanie faks, urządzenie
automatycznie włączy się i rozpocznie drukowanie.
Aby skorzystać z urządzenia, należy nacisnąć dowolny
klawisz na panelu operacyjnym. Urządzenie będzie
gotowe do pracy w ciągu 11 sekund. Pamiętaj, że warunki
otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że
urządzenie będzie wolniej reagować.
Informacje na temat ustawień trybu niskiego poboru
energii znaleźć można w podręczniku Operation Guide
(w jęz. angielskim).
NOTATKA: W sytuacji gdy ustawiony czas
przechodzenia do trybu niskiego poboru energii i czas
przechodzenia do trybu czuwania jest taki sam, priorytetowo
uruchomiony zostaje tryb czuwania.
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie
Czuwanie
W celu uaktywnienia funkcji czuwania naciśnij przycisk
Energy Saver. Obszar wyświetlania komunikatów
i wszystkie wskaźniki na panelu operacyjnym (poza
wskaźnikiem zasilania) przestają świecić, co pozwala na
maksymalne obniżenie poboru energii. Jest to
nazywane stanem czuwania.
Jeśli w trakcie czuwania do urządzenia zostaną
przesłane dane do wydrukowania, wydruk zostanie
wykonany, jednak obszar wyświetlania komunikatów
pozostanie wyłączony.
W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych
w funkcję faksu otrzymane dane zostaną
wydrukowane, jednak i w tym przypadku panel
operacyjny pozostanie wyłączony.
2-9
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Dostępne są dwa tryby czuwania (z wyjątkiem modeli
na rynek europejski): Tryb szybkiego wybudzenia i tryb
oszczędzania energii. Domyślnym ustawieniem jest
tryb oszczędzania energii.
NOTATKA: W sytuacji gdy ustawiony czas
przechodzenia do trybu niskiego poboru energii i czas
przechodzenia do trybu czuwania jest taki sam, priorytetowo
uruchomiony zostaje tryb czuwania.
Automatyczne czuwanie
Funkcja automatycznego czuwania powoduje
automatyczne przełączenie urządzenia do stanu
czuwania, jeśli nie jest ono używane przez 1 minutę.
Tryb szybkiego wybudzenia (z wyjątkiem modeli na rynek europejski)
Wybudzanie z tego trybu trwa krócej niż z trybu
oszczędzania energii.
Urządzenie wybudza się natychmiast po naciśnięciu
dowolnego przycisku na panelu operacyjnym.
Urządzenie wybudza się automatycznie i rozpoczyna
drukowanie także po wykryciu zadania drukowania.
Jeśli w trakcie czuwania do urządzenia zostaną
przesłane dane do wydrukowania, wydruk zostanie
wykonany, jednak obszar wyświetlania komunikatów
pozostanie wyłączony.
Aby skorzystać z urządzenia, należy nacisnąć dowolny
klawisz na panelu operacyjnym.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji
ustawień, patrz podręcznik Operation Guide (w jęz.
angielskim).
Tryb oszczędzania energii (z wyjątkiem modeli na rynek europejski)
W tym trybie zużycie energii jest nawet niższe niż
w trybie szybkiego wybudzenia. Pozwala to na
oddzielne ustawianie trybu czuwania dla każdej funkcji.
Aby skorzystać z urządzenia, należy nacisnąć dowolny
klawisz na panelu operacyjnym. Urządzenie będzie
gotowe do pracy w ciągu 17 sekund.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja,
mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej
reagować.
Więcej informacji na temat ustawień oszczędzania
energii można znaleźć w podręczniku Operation Guide
(w jęz. angielskim).
2-10
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])
Wybierz język wyświetlany w obszarze wyświetlania komunikatów.
2
Aby wybrać język, wykonaj poniższą procedurę.
1
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
Menu sys./licz.: a b
5 Właściw. użytk.
6
Ustaw. wspólne
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjdź ]
Ustaw. wspólne:
a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjście ]
Język:
a b
1
*English
*********************
2 Deutsch
3 Français
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
NOTATKA: Ustawieniem domyślnym nazwy i hasła
logowania jest „2600”.
Jeśli w opcji [Ust. sieciowe] zostało wybrane
zarządzanie użytkownikiem, wykonaj uwierzytelnianie,
naciskając przycisk [Menu] (lewy klawisz Select).
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania
znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-5.
2
W menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby
wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Język].
5
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Język.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany
język, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. wspólne.
2-11
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustawianie daty i czasu
Ustawiając lokalną datę i czas, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej
wiadomości. Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do strefy GMT, odpowiednio do strefy,
w której urządzenie jest używane.
NOTATKA: Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.
1
Włącz główny wyłącznik zasilania.
2
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
Off
On
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
Menu sys./licz.: a b
5 Właściw. użytk.
6
Ustaw. wspólne
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjdź ]
Ustaw. wspólne: a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjście ]
3
W menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby
wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
5
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję
[Ustawienie daty].
2-12
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
6
Zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
7
Naciśnij [Logow.] (prawy klawisz Select). Zostanie
wyświetlone menu Ustawienie daty.
8
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Strefa
czasowa].
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Strefa czasowa.
[ Logow. ]
Ustawienie daty: a b
1
Data/czas
*********************
2 Format daty
3 Strefa czasowa
[ Wyjście ]
Strefa czasowa: a b
1
-12:00 mię.f.dat
*********************
2 -11:00 UTC-11
3 -10:00 Hawaje
10 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać swój region,
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
Ustawienie daty: a b
2 Format daty
3 Strefa czasowa
4
Czas letni
*********************
[ Wyjście ]
Czas letni:
a b
1
*Wył.
*********************
2 Wł.
11 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Czas
letni].
12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Czas letni.
13 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.]
lub [Wył.], a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
2-13
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustawienie daty: a b
1
Data/czas
*********************
2 Format daty
3 Strefa czasowa
[ Wyjście ]
Data/czas:
Rok Miesiąc
2010
01
(Strefa
czasowa:Tokio)
a b
Dzień
01
14 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Data/
czas].
15 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Data/czas.
16 Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć pozycję
kursora, i klawisz  lub , aby wprowadzić rok,
miesiąc i dzień. Następnie naciśnij klawisz OK.
Data/czas:
a b
Godz.
Min Sek.
50
11:
45:
(Strefa
czasowa:Tokio)
Ustawienie daty: a b
1 Data/czas
2
Format daty
*********************
3 Strefa czasowa
[ Wyjście ]
Format daty:
a b
1
*MM/DD/YYYY
*********************
2 DD/MM/YYYY
3 YYYY/MM/DD
17 Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć pozycję
kursora, i klawisz  lub , aby wprowadzić
godziny, minuty i sekundy. Następnie naciśnij
klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
18 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Format daty].
19 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Format daty.
20 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany
format wyświetlania daty, a następnie naciśnij
klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
2-14
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN)
Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP
(IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI oraz IPSec. Pozwala to na drukowanie za pomocą platform Windows,
Macintosh, UNIX i innych.
W tym rozdziale wyjaśniono procedury konfiguracji protokołu TCP/IP (IPv4). Aby uzyskać więcej informacji na
temat ustawień sieciowych, patrz podręcznik Operation Guide (w jęz. angielskim).
NOTATKA: Po wprowadzeniu wszystkich ustawień związanych z siecią wyłącz urządzenie, a następnie
włącz je ponownie. Ten krok jest wymagany w celu aktywowania wprowadzonych ustawień!
•
Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przy automatycznym przydzielaniu adresu IP) ...2-15
•
Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przez wprowadzenie adresów IP) ...2-18
Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przy automatycznym przydzielaniu adresu IP)
Jeśli adres IP jest przydzielany automatycznie, skonfiguruj poniższe ustawienia.
NOTATKA: Ustawienia [DHCP] i [Auto-IP] są domyślnie włączone. Jeżeli ustawienia konfiguracji sieciowej
zostały zmienione z domyślnych na inne, należy określić poniższe wartości.
Do wprowadzenia ustawień TCP/IP (IPv4) użyj następującej procedury.
1
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania
znaków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: a b
1
Raport
*********************
2 Licznik
3 System/Sieć
[ Wyjdź ]
2
2-15
W menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby
wybrać opcję [System/Sieć], a następnie naciśnij
klawisz OK.
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Tylko administrator.
WAŻNE: Aby wprowadzić ustawienia, należy się
zalogować za pomocą nazwy logowania użytkownika
z uprawnieniami administratora.
Ustawieniem domyślnym nazwy i hasła logowania jest
„2600”.
W przypadku zalogowania się za pomocą nazwy
logowania użytkownika nieposiadającego uprawnień
administratora na ekranie zostanie wyświetlony napis
Tylko administrator. i nastąpi powrót do ekranu
logowania.
System/Sieć:
a b
1
Ust. sieciowe
*********************
2 Sieć opcjonalna
3 Int. siec.(wys.)
[ Wyjdź ]
Ust. sieciowe:
a b
1
Ust.
TCP/IP
*********************
2 Skan WSD
3 Druk WSD
[ Wyjdź ]
Ust. TCP/IP:
a b
1
TCP/IP
*********************
2 Ustaw. IPv4
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjdź ]
TCP/IP:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
3
W menu System/Sieć naciśnij klawisz  lub 
i wybierz opcję [Ust. sieciowe].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. sieciowe.
5
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Ust.
TCP/IP].
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. TCP/IP.
7
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [TCP/IP].
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
TCP/IP.
9
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu Ust.
TCP/IP.
2-16
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ust. TCP/IP:
a b
1 TCP/IP
2
Ustaw. IPv4
*********************
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjdź ]
Ustaw. IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Auto-IP
3 Adres IP
[ Wyjdź ]
10 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Ustaw.
IPv4].
2
11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. IPv4.
12 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[DHCP].
DHCP:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
13 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
DHCP.
14 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. IPv4.
Ustaw. IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Auto-IP
3 Adres IP
[ Wyjdź ]
Auto-IP:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
15 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Auto-IP].
16 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Auto-IP.
17 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. IPv4.
2-17
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przez wprowadzenie adresów IP)
Ustaw TCP/IP w celu połączenia z siecią Windows. Ustaw adresy IP, maski podsieci oraz adresy bramek.
Domyślne ustawienia to „Protokół TCP/IP: Wł., DHCP: Wł., Auto-IP: Wł.”.
NOTATKA: Przed ustawieniem adresu IP zapytaj administratora sieci, czy używane środowisko sieciowe
wymaga wprowadzenia adresu IP. Jeśli jest to konieczne, poproś administratora o podanie adresu IP.
Do wprowadzenia ustawień TCP/IP (IPv4) użyj następującej procedury.
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania
znaków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: a b
1
Raport
*********************
2 Licznik
3 System/Sieć
[ Wyjdź ]
Tylko administrator.
2
W menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby
wybrać opcję [System/Sieć], a następnie naciśnij
klawisz OK.
WAŻNE: Aby wprowadzić ustawienia, należy się
zalogować za pomocą nazwy logowania użytkownika
z uprawnieniami administratora.
Ustawieniem domyślnym nazwy i hasła logowania jest
„2600”.
W przypadku zalogowania się za pomocą nazwy
logowania użytkownika nieposiadającego uprawnień
administratora na ekranie zostanie wyświetlony napis
Tylko administrator. i nastąpi powrót do ekranu trybu
gotowości.
System/Sieć:
a b
1
Ust.
sieciowe
*********************
2 Sieć opcjonalna
3 Int. siec.(wys.)
[ Wyjdź ]
3
2-18
W menu System naciśnij klawisz  lub  i wybierz
opcję [Ust. sieciowe].
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ust. sieciowe:
a b
1
Ust. TCP/IP
*********************
2 Skan WSD
3 Druk WSD
[ Wyjdź ]
Ust. TCP/IP:
a b
1
TCP/IP
*********************
2 Ustaw. IPv4
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjdź ]
TCP/IP:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. sieciowe.
2
5
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Ust.
TCP/IP].
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. TCP/IP.
7
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [TCP/IP].
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
TCP/IP.
9
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu Ust.
TCP/IP.
Ust. TCP/IP:
a b
1 TCP/IP
2
Ustaw. IPv4
*********************
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjdź ]
Ustaw. IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Auto-IP
3 Adres IP
[ Wyjdź ]
10 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Ustaw.
IPv4].
11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. IPv4.
12 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[DHCP].
2-19
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
DHCP:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
13 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
DHCP.
14 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wył.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. IPv4.
Ustaw. IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Auto-IP
3 Adres IP
[ Wyjdź ]
Auto-IP:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
15 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Auto-IP].
16 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Auto-IP.
17 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wył.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Ustaw. IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Auto-IP
3 Adres IP
[ Wyjdź ]
Adres IP:
a b
18 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Adres
IP].
19 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Adres IP.
123.145.167.189
20 Użyj klawiszy strzałek, aby wprowadzić adres IP.
Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć kursor
w poziomie.
2-20
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Aby wprowadzić adres IP, naciśnij klawisz , 
lub klawisze numeryczne. Każda grupa 3 cyfr
może przybierać wartość od 000 do 255.
b
Adres IP:
123.145.167.189
WAŻNE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona
2-15) na [Wł.] bieżący adres IP jest wyświetlany na
ekranie i nie może zostać zmieniony.
Przy ustawianiu adresu IP ustaw opcję Ustaw. DHCP
(strona 2-15) na Wył.
21 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do menu Ustaw. IPv4.
Ustaw. IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Auto-IP
3 Adres IP
[ Wyjdź ]
Maska podsieci:
a b
22 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Maska podsieci].
23 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Maska podsieci.
123.145.167.189
24 Użyj klawiszy strzałek, aby wprowadzić maskę
podsieci.
Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć kursor
w poziomie.
Aby wprowadzić maskę podsieci, naciśnij klawisz
,  lub klawisze numeryczne. Każda grupa 3
cyfr może przybierać wartość od 000 do 255.
WAŻNE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona
2-15) na [Wł.] bieżąca maska podsieci jest wyświetlana
na ekranie i nie może zostać zmieniona.
Przy ustawianiu maski podsieci ustaw opcję Ustaw.
DHCP (strona 2-15) na Wył.
25 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do menu Ustaw. IPv4.
2-21
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustaw. IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Auto-IP
3 Adres IP
[ Wyjdź ]
Bramka domyślna:
a b
26 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Bramka
domyślna].
27 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Bramka domyślna.
123.145.167.189
28 Użyj klawiszy strzałek i wprowadź bramkę
domyślną.
Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć kursor
w
poziomie.
Aby wprowadzić bramkę domyślną, naciśnij
klawisz ,  lub klawisze numeryczne. Każda
grupa 3 cyfr może przybierać wartość od 000 do
255.
WAŻNE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona
2-15) na [Wł.] bieżąca bramka domyślna jest
wyświetlana na ekranie i nie może zostać zmieniona.
Przy ustawianiu bramki domyślnej ustaw opcję Ustaw.
DHCP (strona 2-15) na Wył.
29 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do menu Ustaw. IPv4.
2-22
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Instalacja oprogramowania
Jeśli docelowo na tym urządzeniu ma być używana funkcja drukarki, przesyłania danych za pomocą funkcji
TWAIN/WIA lub wysyłania faksów sieciowych z komputera, na komputerze należy zainstalować odpowiednie
oprogramowanie z dołączonego dysku DVD (Product Library).
Oprogramowanie na płycie DVD (Windows)
Można wybrać następujące metody instalacji: [Express Install] lub [Custom Install]. [Express Install] to
standardowa metoda instalacji. Aby zainstalować elementy, których nie można zainstalować przy użyciu
[Express Install], należy przeprowadzić [Custom Install]. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Custom
Install na stronie 2-27.
Oprogramowanie
Opis
Sposób instalacji
●:Instalacja
standardowa
○:Możliwość wyboru
instalowanych
komponentów
Express
Install
Custom
Install
Printing System
Driver
Sterownik ten umożliwia drukowanie plików
znajdujących się w komputerze. Jeden sterownik
obsługuje wiele języków opisu strony (PCL XL, KPDL,
itp.). Sterownik drukarki pozwala w pełni wykorzystać
wszystkie funkcje urządzenia.
Należy używać tego sterownika do drukowania plików
PDF.
●
○
Printing System
(XPS) Driver
Sterownik ten obsługuje format XPS (XML Paper
Specification) opracowany przez Microsoft
Corporation.
-
○
KPDL mini-driver/
PCL mini-driver
Jest to sterownik Microsoft MiniDriver, obsługujący
PCL i KPDL. Podczas korzystania z tego sterownika
występują pewne ograniczenia funkcji urządzenia
oraz funkcji opcjonalnych.
-
○
TWAIN Driver
Sterownik ten umożliwia skanowanie za pomocą
urządzenia, przy użyciu aplikacji zgodnych z TWAIN.
●
○
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) jest funkcją systemu
Windows, umożliwiającą wzajemną komunikację
pomiędzy urządzeniem przetwarzającym obraz, np.
skanerem, a aplikacją graficzną. Korzystając z aplikacji
zgodnej ze sterownikiem WIA można uzyskać obraz z
urządzenia, co jest wygodnym rozwiązaniem w sytuacji,
gdy w komputerze nie jest zainstalowane
oprogramowanie zgodne ze sterownikiem TWAIN.
-
○
2-23
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Oprogramowanie
Opis
Sposób instalacji
●:Instalacja
standardowa
○:Możliwość wyboru
instalowanych
komponentów
Express
Install
Custom
Install
FAX Driver
Sterownik ten umożliwia przesłanie za pomocą
urządzenia dokumentu, utworzonego na komputerze
przy użyciu odpowiedniej aplikacji, w postaci faksu.
-
○
Status Monitor
Status Monitor wyświetla w dolnym prawym narożniku
ekranu wydruku komunikat o stanie drukowania.
W celu sprawdzenia i zmiany ustawień drukarki
można także uruchomić aplikację Embedded Web
Server RX.
●
○
Network Tool for
Direct Printing
Pozwala wydrukować plik PDF bez konieczności
uruchamiania programu Adobe Acrobat/Reader.
-
○
NETWORK PRINT
MONITOR
Jest to narzędzie umożliwiające monitorowanie
urządzenia w sieci.
-
○
FONTS
Są to czcionki ekranowe, umożliwiające użycie
wbudowanych czcionek urządzenia w aplikacji
programowej.
●
○
NOTATKA: Instalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
Po podłączeniu za pomocą kabla USB, funkcja Plug and Play jest w stanie czuwania urządzenia nieaktywna.
Aby kontynuować instalację należy nacisnąć dowolny przycisk na panelu operacyjnym, aby najpierw wybudzić
urządzenie z trybu niskiego poboru energii lub trybu czuwania.
Funkcje FAKSU są dostępne tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.
Sterowników WIA i Printing System (XPS) Driver nie można instalować w systemie Windows XP.
2-24
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows
Express Install
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę instalacji oprogramowania w systemie Windows 7 za pomocą
[Express Install].
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Custom Install na stronach Custom Install na stronie 2-27.
1
Włóż płytę DVD do napędu.
NOTATKA:
•
Instalacja w systemie Windows może zostać
przeprowadzona jedynie przez użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
•
Po wyświetleniu okna dialogowego „Kreator
znajdowania nowego sprzętu” wybierz opcję [Anuluj].
•
Jeżeli wyświetlone zostanie okno automatycznego
uruchamiania, kliknij [Uruchom setup.exe].
•
Jeżeli wyświetlone zostanie okno zarządzania kontem
użytkownika, kliknij [Tak] ([Zezwalaj]).
2
Zostanie wyświetlony poniższy ekran.
3
Kliknij [Express Install].
Kliknij opcję [View License Agreement] i przeczytaj
umowę licencyjną.
NOTATKA: Aby zainstalować Status Monitor,
konieczna jest wcześniejsza instalacja
oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.0.
2-25
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
4
Można także wybrać [Use host name as port
name] i ustawić używanie nazwy hosta
standardowego portu TCP/IP. (Nie można używać
połączenia USB).
NOTATKA: Aby urządzenie zostało wykryte, musi być
włączone. Jeżeli komputer nie wykrywa urządzenia,
należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo
połączone poprzez sieć lub za pomocą kabla USB i czy
jest włączone, a następnie kliknąć
(Załaduj).
5
Wybierz pakiet.
Zostanie zainstalowane następujące
oprogramowanie.
2-26
•
Driver package (Pakiet sterowników)
Printing System Driver, Status Monitor, Fonts
•
Scan Package (Pakiet do skanowania)
TWAIN Driver
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
6
Kliknij opcję Install.
NOTATKA: W przypadku wyświetlenia okna
zabezpieczeń systemu Windows kliknij przycisk
[Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to].
7
Zakończ instalację.
Po wyświetleniu komunikatu „Your software is
ready to use” można rozpocząć użytkowanie
oprogramowania. Aby wydrukować stronę
testową, zaznacz okienko „Print a test page”,
a następnie wybierz drukarkę.
Kliknij [Finish], aby zakończyć działanie kreatora
instalacji.
NOTATKA: Po wybraniu [Ustawienia urządzenia] w systemie Windows XP, po kliknięciu przycisku [Finish]
wyświetlone zostanie okno dialogowe ustawień urządzenia. Skonfiguruj ustawienia dodatkowych opcji
zainstalowanych w urządzeniu. Ustawienia urządzenia można skonfigurować po ukończeniu instalacji.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ustawienia urządzenia w Printing System Driver User Guide
na płycie DVD.
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie systemu, należy zrestartować
komputer, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Na tym kończy się procedura instalacji
sterownika drukarki.
Sterownik TWAIN można zainstalować przy zastosowaniu połączenia urządzenia z komputerem poprzez sieć.
Po zainstalowaniu sterownika TWAIN należy skonfigurować Konfigurowanie sterownika TWAIN, 2-34.
Custom Install
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę instalacji oprogramowania w systemie Windows 7 za pomocą
[Custom Install].
1
Włóż płytę DVD do napędu.
NOTATKA:
•
Instalacja w systemie Windows może zostać
przeprowadzona
jedynie
przez
użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
•
Po
wyświetleniu
okna
dialogowego
„Kreator
znajdowania nowego sprzętu” wybierz opcję [Anuluj].
•
Jeżeli wyświetlone zostanie okno automatycznego
uruchamiania, kliknij [Uruchom setup.exe].
•
Jeżeli wyświetlone zostanie okno zarządzania kontem
użytkownika, kliknij [Tak] ([Zezwalaj]).
2-27
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
Zostanie wyświetlony poniższy ekran.
3
Kliknij [Custom Install].
4
Wybierz urządzenie do instalacji.
Kliknij opcję [View License Agreement]
i przeczytaj umowę licencyjną.
Można używać poniższych przycisków.
:
Pozwala zmienić wyświetlany obraz na
ikony i tekst.
: Pozwala wybierać wiele elementów.
:
Jeżeli żądane urządzenie nie zostało
wyświetlone, naciśnij ten przycisk, aby
wybrać urządzenie bezpośrednio.
5
Wybierz sterownik do instalacji.
6
Wybierz narzędzie do instalacji.
2-28
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
7
Kliknij [Install].
NOTATKA:
•
W przypadku wyświetlenia okna zabezpieczeń
systemu Windows kliknij przycisk [Zainstaluj
oprogramowanie sterownika mimo to].
•
Aby zainstalować Status Monitor, konieczna jest
wcześniejsza instalacja oprogramowania Microsoft
.NET Framework 4.0.
8
Zakończ instalację.
Po wyświetleniu komunikatu „Your software is
ready to use” można rozpocząć użytkowanie
oprogramowania. Aby wydrukować stronę
testową, zaznacz okienko „Print a test page”,
a następnie wybierz drukarkę.
Kliknij [Finish], aby zakończyć działanie kreatora
instalacji.
NOTATKA: Po wybraniu [Ustawienia urządzenia] w systemie Windows XP, po kliknięciu przycisku [Finish]
wyświetlone zostanie okno dialogowe ustawień urządzenia. Skonfiguruj ustawienia dodatkowych opcji
zainstalowanych w urządzeniu. Ustawienia urządzenia można skonfigurować po ukończeniu instalacji.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ustawienia urządzenia w Printing System Driver User Guide
na płycie DVD.
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie systemu, należy zrestartować
komputer, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Na tym kończy się procedura instalacji
sterownika drukarki.
Sterownik TWAIN można zainstalować przy zastosowaniu połączenia urządzenia z komputerem poprzez sieć.
Po zainstalowaniu sterownika TWAIN należy skonfigurować Konfigurowanie sterownika TWAIN na stronie 234.
2-29
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Instalacja sterownika drukarki w systemie Macintosh
Funkcja drukarki urządzenia może być wykorzystywana także za pomocą komputera Macintosh.
NOTATKA:
•
Instalacja w systemie MAC OS może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
•
Drukując z komputera Macintosh, ustaw emulację urządzenia na [KPDL] lub [KPDL(Auto)]. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, podręcznik Operation Guide (w jęz. angielskim).
•
Aby podłączyć się poprzez Bonjour, należy włączyć Bonjour w ustawieniach sieciowych urządzenia. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, podręcznik Operation Guide (w jęz. angielskim).
•
Na ekranie uwierzytelniania wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do logowania do systemu operacyjnego.
1
Włóż płytę DVD do napędu.
Ta sekcja zawiera opis instalacji sterownika
drukarki w systemie Mac OS.
2
Kliknij dwukrotnie OS X 10.5 or higher,
w zależności od używanej wersji Mac OS.
3
Dwukrotnie kliknij (Nazwa marki) OS X 10.5.
2-30
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
4
Zostanie uruchomiony program instalacyjny
sterownika drukarki.
2
5
Zainstaluj sterownik drukarki, kierując się
instrukcjami programu instalacyjnego.
Na tym kończy się instalacja sterownika drukarki.
W przypadku korzystania z połączenia USB
urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane
i podłączone.
Jeśli stosowane jest połączenie z użyciem adresu
IP, wymagane są poniższe ustawienia.
6
Kliknij Drukarka i skaner.
7
Kliknij symbol +, aby dodać zainstalowany
sterownik drukarki.
2-31
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
8
W przypadku korzystania z połączenia IP kliknij
ikonę IP, a następnie wprowadź adres IP i nazwę
drukarki.
Liczba wprowadzona w polu „Adres” zostanie
automatycznie wyświetlona w polu „Nazwa”.
W razie potrzeby można to zmienić.
NOTATKA: Korzystając z połączenia Bonjour,
wybierz [Domyślne], a następnie kliknij element
wyświetlony w polu „Nazwa drukarki”. Sterownik
o takiej samej nazwie jak drukarka zostanie
automatycznie wyświetlony w polu „Sterownik”.
9
Wybierz opcje dostępne dla drukarki i kliknij
przycisk OK.
10 Wybrana drukarka zostanie dodana.
2-32
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Dezinstalacja oprogramowania
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby odinstalować oprogramowanie z komputera.
NOTATKA: Dezinstalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
1
Kliknij przycisk Start w systemie Windows,
a następnie wybierz Wszystkie programy,
(nazwa firmy oferujacej uslugi), a następnie
Uninstall Product Library, aby wyświetlić
kreatora dezinstalacji.
2
Zaznacz w okienku wyboru oprogramowanie,
które ma zostać odinstalowane.
Kliknij przycisk Uninstall.
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą
o ponowne uruchomienie systemu, należy
zrestartować komputer, postępując zgodnie
z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
Procedura dezinstalacji oprogramowania została
zakończona.
NOTATKA: Oprogramowanie można także
odinstalować za pomocą Product Library.
Na ekranie instalacyjnym Product Library kliknij
[Odinstaluj] i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na
ekranie instrukcjami.
2-33
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Konfigurowanie sterownika TWAIN
Rejestracja urządzenia w sterowniku TWAIN.
1
Na pulpicie systemu Windows wybierz kolejno Start, Wszystkie programy, (Nazwa marki), a następnie
TWAIN Driver Setting. Zostanie wyświetlony ekran TWAIN Driver.
W systemie Windows 8 wybierz Szukaj na pasku zaklęć, Aplikacje, a następnie TWAIN Driver Setting.
2
Kliknij przycisk Dodaj.
3
Wprowadź nazwę urządzenia w polu Nazwa.
4
Kliknij przycisk  obok pola Model i wybierz to urządzenie z listy.
5
Wprowadź adres IP urządzenia lub nazwę hosta w polu Adres skanera.
NOTATKA: Jeśli nie jest znany adres IP urządzenia, należy skontaktować się z administratorem.
6
Kliknij przycisk Ustawienia uwierzytelniania użytkownika. Jeśli administracja logowaniem użytkownika
jest nieprawidłowa, przejdź do kroku 8.
2-34
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
7
Zaznacz pole wyboru obok opcji Uwierzytelnianie, wprowadź nazwę logowania (maksymalnie 64 znaki)
oraz hasło (maksymalnie 64 znaki), a następnie kliknij przycisk OK.
2
8
Kliknij przycisk OK.
9
Urządzenie zostało zarejestrowane na komputerze i jego nazwa oraz model są wyświetlane w polu Lista
skanerów.
NOTATKA: Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć dodane urządzenie. Kliknij przycisk Edytuj, aby zmienić
nazwy i inne ustawienia.
Konfiguracja sterownika WIA (Windows Vista™, Windows® Server 2008 i Windows 7)
Rejestracja urządzenia w sterowniku WIA.
NOTATKA: Rejestracja poniższych danych nie jest konieczna w przypadku, gdy używane urządzenie
posiada adres IP lub nazwę hosta określoną podczas instalacji sterownika WIA.
1
Kliknij menu Start, Panel sterowania, a następnie opcję Skanery i aparaty fotograficzne. W systemie
Windows 7 wpisz w polu wyszukiwania skanery i aparaty fotograficzne, a następnie kliknij opcję
Skanery i aparaty fotograficzne.
W systemie Windows 8 kliknij Szukaj na pasku zaklęć, a następnie wybierz Ustawienia i wpisz „Skaner”
w oknie wyszukiwania. Po kliknięciu Skanery i aparaty na liście wyszukiwania wyświetlony zostanie ekran
Skanery i aparaty.
2-35
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
Wybierz nazwę tego urządzenia używaną przez sterowniki WIA, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
NOTATKA: Jeśli zostaną wyświetlone okna Zabezpieczenia systemu Windows i Kontrola konta
użytkownika, obsługa urządzenia po zainstalowaniu dostarczonego sterownika i oprogramowania nie powinna
sprawiać problemów. Należy kontynuować instalację.
3
Kiedy urządzenie jest połączone za pomocą kabla USB, kliknij kartę Settings i ustaw Image
Compression i Compression Level. Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest nieprawidłowa,
przejdź do kroku 5.
Kiedy urządzenie jest połączone za pomocą kabla sieciowego, przejdź do kroku 4.
4
Zaznacz pole wyboru obok opcji Authentication, wprowadź nazwę logowania (maksymalnie 64 znaki)
oraz hasło (maksymalnie 64 znaki), a następnie kliknij przycisk OK.
NOTATKA: Jeśli nie jest znany adres IP urządzenia, należy skontaktować się z administratorem.
5
Kliknij przycisk Zamknij.
Urządzenie zostanie zarejestrowane w komputerze.
2-36
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Embedded Web Server RX
Jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci, ustawienia można konfigurować przy pomocy narzędzia Embedded
Web Server RX. W poniższej części opisano, jak rozpocząć pracę z Embedded Web Server RX oraz w jaki
sposób zmieniać ustawienia zabezpieczeń i nazwę hosta. Więcej informacji na temat Embedded Web Server
RX można znaleźć w podręczniku Embedded Web Server RX User Guide.
NOTATKA: Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez strony Embedded Web Server RX
należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć [Logowanie]. Wprowadzenie ustalonego
wcześniej hasła administratora umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich stron, w tym Skrzynki
dokumentów, Książki adresowej i Ustawień w menu nawigacyjnym. Poniżej przedstawiono domyślne
ustawienia fabryczne dla domyślnego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Nazwa logowania
Admin
Hasło logowania
Admin
* Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery.
Ustawienia możliwe do konfiguracji w Embedded Web Server RX przez administratora i zwykłych użytkowników
są następujące.
Opis
Administrator
Zwykły
użytkownik
Device
Information
Pozwala sprawdzić strukturę urządzenia.
Configuration, Counter, About Embedded Web Server RX
○
○
Job Status
Wyświetla wszystkie informacje o urządzeniu, w tym
informacje o zadaniach wydruku i skanowania, zadaniach
zapisanych, zadaniach zaplanowanych i historii rejestru
zadań. Printing Jobs Status, Printing Job Log, Sending
Job Status, Scheduled Jobs, Sending Job Log, Storing
Job Status, Storing Job Log
○
○
Document Box
Dodawaj lub kasuj skrzynki dokumentów oraz znajdujące
się w nich dokumenty.
Custom Box*1, Sub Address Box*2, Polling Box*2, Job
Box Settings
○
○*3
Address Book
Twórz, edytuj lub kasuj adresy oraz grupy adresów.
Machine Address Book, External Address Book
Settings, One Touch Key
○
○*3
Device
Settings
Pozwala skonfigurować zaawansowane ustawienia
urządzenia.
Paper/Feed/Output, Original Settings,
Energy Saver/Timer, Date/Time, System
○
-
Function
Settings
Pozwala skonfigurować zaawansowane ustawienia
funkcji.
Common/Job Defaults, Copy, Printer, E-mail,
Scan to Folder, FAX*2, Send and Forward,
Forward Rules*2, Operation Panel
○
-
Ustawienie
2-37
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustawienie
Opis
Administrator
Zwykły
użytkownik
Network
Settings
Pozwala skonfigurować zaawansowane ustawienia
sieciowe.
General, TCP/IP, Protocol
○
-
Security
Settings
Pozwala skonfigurować zaawansowane ustawienia
zabezpieczeń.
Device Security, Send Security, Network Security,
Certificates
○
-
Management
Settings
Pozwala skonfigurować zaawansowane ustawienia
zarządzania.
Job Accounting, Authentication, ID Card*4,
Notification/Report, History Settings, SNMP, Reset
○
-
*1 Ta pozycja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy zainstalowano opcjonalny dysk SSD.
*2 Funkcja faksu wyświetlana jest jedynie w P-C2665 MFP/P-C2665 MFP BM.
*3 Zalogowany użytkownik może nie mieć dostępu do konfiguracji niektórych ustawień, w zależności od swoich
uprawnień.
*4 Ta pozycja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy zainstalowano opcjonalny Card Authentication Kit.
NOTATKA: W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu. Więcej informacji na temat
korzystania z faksu znajduje się w podręczniku Podręcznik obsługi faksu.
2-38
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX
1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub nazwę hosta.
Przykłady: https://192.168.48.21/ (adres IP)
https://MFP001 (jeśli nazwa hosta to „MFP001”)
Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu Embedded
Web Server RX, a także ich bieżący stan.
NOTATKA: Jeżeli zostanie wyświetlony ekran „There is a problem with this website's security certificate.”,
należy skonfigurować certyfikat. Więcej informacji na temat Certyfikatów można znaleźć w podręczniku
Embedded Web Server RX User Guide.
Można także kontynuować operację bez konfigurowania certyfikatu.
3
Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Po zalogowaniu się do urządzenia jako
administrator, użytkownik uzyska dostęp do ustawień Device Settings, Function Settings, Network
Settings, Security Settings oraz Management Settings.
2-39
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Zmiana ustawień zabezpieczeń
W tym rozdziale wyjaśniono sposób zmiany ustawień zabezpieczeń.
1
Uzyskaj dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX w oparciu o informacje przedstawione w
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX na stronie 2-39.
2
Wybierz z menu Security Settings ustawienie, które chcesz skonfigurować. Dostępne do konfiguracji
ustawienia to Device Security, Send Security, Network Security oraz Certificates.
NOTATKA: Dostępne do konfiguracji ustawienia w obrębie zakładek Device Security, Send Security oraz
Network Security można także zmieniać w menu systemowym urządzenia.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Operation Guide (w jęz. angielskim). Więcej informacji na
temat ustawień dotyczących certyfikatów można znaleźć w podręczniku Embedded Web Server RX User
Guide.
2-40
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Zmiana informacji o urządzeniu
Pozwala zmienić informacje o urządzeniu.
1
Uzyskaj dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX w oparciu o informacje przedstawione w
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX na stronie 2-39.
2
W menu Device Settings wybierz opcję System.
3
Wprowadź informacje o urządzeniu, a następnie kliknij Submit.
WAŻNE: Po zmianie ustawień uruchom ponownie sieć albo wyłącz i ponownie włącz urządzenie. Aby
zrestartować kartę interfejsu sieciowego, kliknij Reset w menu Management Settings, a następnie Restart
Network w „Restart”.
2-41
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustawienia e-mail
Skonfigurowanie ustawień SMTP pozwala na przesyłanie powiadomień e-mail o ukończonych zadaniach.
Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z serwerem używającym protokołu
SMTP.
Dodatkowo należy sprawdzić następujące rzeczy:
•
•
•
Środowisko sieciowe służące do połączenia urządzenia z serwerem poczty
Zalecane jest stałe połączenie przez sieć LAN.
Ustawienia serwera SMTP
Użyj narzędzia Embedded Web Server RX w celu zarejestrowania adresu IP lub nazwy hosta serwera
SMTP.
Jeśli określono limity rozmiaru wiadomości e-mail, wysyłanie bardzo dużych wiadomości może nie być
możliwe.
Procedura określania ustawień SMTP została opisana poniżej.
1
Uzyskaj dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX w oparciu o informacje przedstawione w
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX na stronie 2-39.
2
W menu Function Settings wybierz opcję E-mail.
2-42
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
3
Wprowadź odpowiednie ustawienia w każdym polu.
Ustawienie
SMTP
Opis
Ustawienia wymagane do wysyłania wiadomości e-mail z urządzenia.
SMTP Protocol
Wprowadź ustawienia protokołu SMTP. W ustawieniu „SMTP (E-mail TX)”
wybierz [On] w zakładce [Protocol Settings].
SMTP Server
Name
Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera SMTP.
SMTP Port
Number
Wprowadź numer portu, który będzie używany dla SMTP. Użyj
domyślnego portu SMTP 25.
SMTP Server
Timeout
Ustaw wartość limitu czasu oczekiwania w sekundach.
Authentication
Protocol
Wybierz, czy ma być używane uwierzytelnianie SMTP. Aby używać
uwierzytelniania, wprowadź informacje uwierzytelniania użytkownika.
SMTP Security
Wprowadź ustawienia zabezpieczeń SMTP.
Włącz „SMTP Security” w opcji „SMTP (E-mail TX)” w zakładce[Protocol
Settings] .
POP before
SMTP Timeout
Ustaw wartość limitu czasu oczekiwania na połączenie z serwerem POP
w sekundach. Wartość tę można ustawić po wybraniu [POP before
SMTP] w opcji „Protokół uwierzytelniania”.
Connection Test
Testuje poprawność ustawień.
Domain
Restriction
Pozwala wybrać, czy domeny są ograniczone, czy nie. Kliknij [Domain
List] i wprowadź nazwy domen, które mają być dopuszczane lub
odrzucane. Ograniczenia można także ustalić poprzez adres e-mail.
POP3
Ustawienia wymagane do odbierania wiadomości e-mail przez
urządzenie.
POP3 Protocol
Wprowadź ustawienia protokołu POP3. W ustawieniu „POP3 (E-mail
RX)”wybierz [On] w zakładce [Protocol Settings].
Check Interval
Pozwala określić interwał sprawdzania przychodzących wiadomości
e-mail (w minutach).
Run once now
Kliknij [Receive] , aby natychmiast połączyć się z serwerem POP3
i sprawdzić przychodzące wiadomości e-mail.
Domain
Restriction
Pozwala wybrać, czy domeny są ograniczone, czy nie. Kliknij [Domain
List] i wprowadź nazwy domen, które mają być dopuszczane lub
odrzucane. Ograniczenia można także ustalić poprzez adres e-mail.
POP3 User
Settings
Pozwala skonfigurować ustawienia kont użytkownika POP3 i serwera
POP3. Można skonfigurować maksymalnie trzech użytkowników.
2-43
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustawienie
Ustawienia
wysyłania
wiadomoś
ci e-mail
4
Opis
E-mail Size
Limit
Wprowadź maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail
(w kilobajtach). Jeśli rozmiar wiadomości e-mail przekracza tę wartość,
zostanie wyświetlony komunikat błędu a wysyłanie wiadomości e-mail
zostanie anulowane. Użyj tego ustawienia, jeśli został wprowadzony limit
rozmiaru wiadomości e-mail dla serwera SMTP. W przeciwnym wypadku
wprowadź wartość 0 (zero), aby umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail
niezależnie od ich rozmiaru.
Sender Address
Wprowadź adres e-mail osoby odpowiedzialnej za urządzenie,
np. administratora urządzenia, dzięki czemu odpowiedzi i raporty
o niedoręczeniu będą przesyłane do tej osoby, a nie do urządzenia. Aby
umożliwić uwierzytelnianie SMTP, adres nadawcy musi zostać poprawnie
wprowadzony. Maksymalna długość adresu nadawcy wynosi 128
znaków.
Signature
Wprowadź podpis. Jest to dowolny tekst, który będzie umieszczany na
końcu wiadomości e-mail. Podpis często jest używany do dalszej
identyfikacji urządzenia. Maksymalna długość podpisu wynosi 512
znaków.
Function
Defaults
Domyślne ustawienia funkcji można zmieniać w zakładce [Common/Job
Default Settings].
Kliknij przycisk Submit.
2-44
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Rejestracja miejsc docelowych
Miejsca docelowe można rejestrować w książce adresowej urządzenia przy użyciu narzędzia Embedded Web
Server RX.
1
Uzyskaj dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX w oparciu o informacje przedstawione w
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX na stronie 2-39.
2
Z menu Address Book wybierz Machine Address Book.
3
Kliknij przycisk Add.
4
Wprowadź informacje o miejscu docelowym.
Wprowadź informacje o miejscu docelowym, które ma zostać zarejestrowane. Pola do wypełnienia są takie
same jak w przypadku rejestracji poprzez panel operacyjny.
Rejestracja patrz podręcznik Operation Guide (w jęz. angielskim).
5
Kliknij przycisk Submit.
2-45
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Rejestrowanie skrzynki niestandardowej
Skrzynkę niestandardową zarejestrować można poprzez Embedded Web Server RX.
1
Uzyskaj dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX w oparciu o informacje przedstawione w
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX na stronie 2-39.
2
W menu Document Box kliknij Custom Box.
3
Kliknij przycisk Add.
4
Wprowadź szczegółowe informacje o skrzynce.
Wprowadź informacje dla skrzynki, która ma zostać zarejestrowana. Pola do wypełnienia są takie same jak
w przypadku rejestracji na urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Operation Guide
(w jęz. angielskim).
5
Kliknij przycisk Submit.
2-46
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Drukowanie dokumentu zapisanego w skrzynce niestandardowej
Dokument zapisany w skrzynce niestandardowej można wydrukować poprzez Embedded Web Server RX.
1
Uzyskaj dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX w oparciu o informacje przedstawione w
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX na stronie 2-39.
2
W menu Document Box kliknij Custom Box.
2-47
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
3
Kliknij numer lub nazwę skrzynki niestandardowej, w której zapisany jest dokument.
4
Wybierz dokument do wydruku.
Zaznacz pole wyboru dokumentu, który ma zostać wydrukowany.
5
Kliknij Print.
Informacje na temat dostępnych do konfiguracji ustawień znaleźć można w Embedded Web Server RX
User Guide.
2-48
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie papieru
Standardowo papier może być włożony do kasety 1 oraz na tacę uniwersalną. Podajnik papieru jest również
dostępny jako wyposażenie opcjonalne (patrz podręcznik Operation Guide (w jęz. angielskim).
Przed włożeniem papieru
Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki
w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze
od siebie przed umieszczeniem ich w podajniku.
1
Zegnij ryzę arkuszy, tak by jej środek uniósł się.
2
Trzymając oba końce stosu, próbuj rozciągać je
tak, aby doszło do rozdzielenia stosu.
3
Unosząc prawą i lewą rękę naprzemiennie
doprowadź do utworzenia szczeliny powietrznej
pomiędzy arkuszami papieru.
4
Na koniec wyrównaj arkusze, wykorzystując
płaską nawierzchnię, np. blat stołu.
Jeśli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed
włożeniem należy go wygładzić. Pogięte lub
pomarszczone arkusze mogą spowodować
zacięcie.
UWAGA: Jeśli kopiowanie odbywa się papierze
używanym (już wcześniej wykorzystanym do
kopiowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub
spiętych razem. Może to doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia lub niskiej jakości obrazu.
NOTATKA: Jeśli wydruki są pozwijane lub nierówno
spięte, wówczas stos w kasecie należy odwrócić na
drugą stronę.
Unikaj ekspozycji papieru na wysoką temperaturę
i wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć zawarta
w papierze może powodować problemy
z kopiowaniem. Po włożeniu papieru na tacę
uniwersalną lub do kaset, pozostałe arkusze
należy szczelnie zabezpieczyć w ich opakowaniu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed
wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia
i zamykając szczelnie w opakowaniu.
NOTATKA: W przypadku korzystania z papieru
specjalnego, np. firmowego, z nadrukowanymi
nagłówkami, logo lub nazwą firmy albo z otworami,
należy zapoznać się z podręcznikiem Operation Guide
(w jęz. angielskim).
2-49
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie papieru do kaset
Do standardowej kasety 1 można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy.
W standardowej kasecie mieści się do 250 arkuszy papieru zwykłego w formacie Legal lub mniejszym
(80 g/m2).
Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, inne (Folio, Oficio II, Executive,
Statement, ISO B5, 16K, 216 x 340 mm oraz koperta C5)
WAŻNE:
•
Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną
powłoką powierzchniową. (Takie rodzaje papieru mogą zakleszczać się w drukarce i powodować inne
problemy).
•
W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub
kolorowy) należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu
nośnika w kasecie 1 na stronie 2-59)
Do kaset można wkładać papier o gramaturze do 163 g/m2.
•
Nie ładuj do kaset papieru o gramaturze większej niż 163 g/m2. Jeśli papier ma większą gramaturę niż
163 g/m2, skorzystaj z tacy uniwersalnej.
1
Wyciągnij z urządzenia kasetę w całości.
WAŻNE: Przy wyciąganiu kasety z urządzenia upewnij
się, że jest podtrzymywana i nie spadnie.
2
Obróć selektor rozmiaru papieru tak, aby wybrany
rozmiar był widoczny. Rozmiar papieru ustawiony
w tym miejscu jest rozpoznawany przez
urządzenie.
WAŻNE: Aby użyć rozmiaru papier, który nie jest
widoczny na selektorze, ustaw go na pozycję „Other”.
Rozmiar papieru należy także ustawić na panelu
operacyjnym. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz Określanie rozmiaru papieru i nośnika na stronie
2-59.
3
2-50
Dopasuj położenie prowadnic szerokości papieru
znajdujących się po lewej i prawej stronie kasety.
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
NOTATKA: Rozmiary papieru są oznaczone na
kasecie.
2
4
Dopasuj ogranicznik do wymaganego rozmiaru
papieru.
5
Załaduj papier do kasety. Upewnij się, że papier
jest skierowany stroną do zadrukowania do góry
i nie jest pomarszczony, pogięty ani uszkodzony.
WAŻNE: Nie ładuj do kasety papieru powyżej symbolu
trójkąta na prowadnicy.
•
Przed włożeniem papieru upewnij się, że nie jest on
pogięty ani pomarszczony. Pogięte lub
pomarszczone arkusze mogą spowodować
zacięcie papieru.
•
Upewnij się, że włożony papier nie przekracza
wskaźnika poziomu (patrz ilustracja poniżej).
•
Ładując papier, sprawdź, czy jest odwrócony do
góry stroną najbliższą zamknięcia opakowania.
•
Ograniczniki długości i szerokości papieru należy
koniecznie dostosować do rozmiaru papieru.
Niedostosowanie ograniczników do rozmiaru
włożonego papieru może spowodować nierówne
jego podawanie lub zacięcie.
•
Upewnij się, że ograniczniki szerokości i długości
papieru pewnie opierają się o papier. W razie
zauważenia szczeliny ponownie dopasuj
ograniczniki do rozmiaru papieru.
2-51
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
6
Włóż kasetę z papierem do otworu w urządzeniu.
Wepchnij kasetę prosto na maksymalną
głębokość.
Po prawej stronie kasety z papierem znajduje się
wskaźnik papieru, który wskazuje liczbę
pozostałych arkuszy. Gdy papier w kasecie
skończy się, wskaźnik opadnie do poziomu
(pusty).
NOTATKA: Jeśli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed
wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając
szczelnie w opakowaniu.
WAŻNE: Wyciągając kasetę z urządzenia, sprawdź,
czy w urządzeniu nie pozostał papier. Upewnij się, że
papier został prawidłowo umieszczony w kasecie.
7
2-52
Wybierz typ nośnika (zwykły, makulaturowy itp.)
włożonego do kasety. (Patrz Określanie rozmiaru
papieru i typu nośnika w kasecie 1 na stronie 259.)
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Na tacy uniwersalnej mieści się do 50 arkuszy papieru zwykłego w formacie Legal lub mniejszym (80 g/m2).
Taca uniwersalna obsługuje rozmiary papieru od A4 do A6, Hagaki, Legal, Statement-R, 216 x 340 mm oraz
16K. Upewnij się, że korzystasz z tacy uniwersalnej podczas drukowania na papierze specjalnym.
WAŻNE: W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub
kolorowy) należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika
dla tacy uniwersalnej na stronie 2-64.) Jeżeli korzystasz z papieru o gramaturze 106 g/m2 lub większej, ustaw
typ nośnika na Gruby.
Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca.
•
Papier zwykły w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m2), makulaturowy lub kolorowy: 50 arkuszy
•
Hagaki: 15 arkuszy
•
Folia OHP: 1 arkusz
•
Koperta DL, Koperta C5, Koperta #10 (Commercial #10), Koperta #9 (Commercial #9), Koperta #6
(Commercial #6 3/4), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 arkuszy
NOTATKA: Przy wkładaniu papieru o niestandardowym rozmiarze wprowadź rozmiar zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie
2-64.
Przy korzystaniu z papieru specjalnego (przezroczystego lub grubego) wybierz typ nośnika zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie
2-64.
1
Pociągnij tacę uniwersalną do siebie, aż się
zatrzyma.
2
Aby użyć papieru w rozmiarze Legal, wysuń
podpórkę tacy uniwersalnej.
2-53
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
3
Dopasuj położenie prowadnic szerokości papieru
na tacy uniwersalnej. Standardowe rozmiary
papieru są oznaczone na tacy uniwersalnej.
W przypadku standardowych rozmiarów papieru
przesuń prowadnice szerokości do
odpowiadającego im oznaczenia.
4
Wyrównaj papier w stosunku do prowadnic i wsuń
go na maksymalną głębokość.
WAŻNE: Papier powinien być odwrócony do góry
stroną najbliższą zamknięcia opakowania.
Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.
Wygładź górną krawędź, jeśli jest pozginana.
W przypadku wkładania papieru na tacę uniwersalną
sprawdź przed włożeniem papieru, czy na tacy nie
pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli na tacy
uniwersalnej pozostała niewielka liczba arkuszy
papieru i chcesz je uzupełnić, wyjmij najpierw
pozostałe arkusze z tacy i dodaj je do nowego papieru
przed włożeniem na tacę.


2-54
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie kopert lub papieru Hagaki
Do tacy uniwersalnej można załadować 5 kopert.
Urządzenie obsługuje następujące formaty kopert i papieru Hagaki.
Dopuszczalne koperty
2
Rozmiar
Hagaki
148×100 (mm)
Oufuku Hagaki
148×200 (mm)
Youkei 2
162×114 (mm)
Youkei 4
235×105 (mm)
Monarch
3 7/8"×7 1/2"
Koperta #10 (Commercial #10)
4 1/8"×9 1/2"
Koperta DL
110×220 (mm)
Koperta C5
162×229 (mm)
Executive
7 1/4"×10 1/2"
Koperta #9 (Commercial #9)
3 7/8"×8 7/8"
Koperta #6 (Commercial #6 3/4)
3 5/8"×6 1/2"
ISO B5
176×250 (mm)
1
Pociągnij tacę uniwersalną do siebie, aż się
zatrzyma.
2
Aby użyć papieru w rozmiarze Legal, wysuń
podpórkę tacy uniwersalnej.
2-55
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
3
Dopasuj położenie prowadnic szerokości papieru
na tacy uniwersalnej.
4
Wyrównaj papier w stosunku do prowadnic i wsuń
go na maksymalną głębokość.
5
W przypadku koperty poziomej złóż klapkę. Wsuń
kopertę wzdłuż prowadnic szerokości do końca,
stroną do zadrukowania ułożoną do góry
i brzegiem z klapką skierowaną w lewo.
W przypadku koperty pionowej otwórz klapkę.
Wsuń kopertę wzdłuż prowadnic szerokości do
końca, stroną do zadrukowania ułożoną do góry
i brzegiem z klapką skierowaną do przodu.
2-56
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Aby załadować karton lub tekturę na tacę uniwersalną
Załaduj kopertę stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
2
Zamknij klapkę.
Zwrotna karta
pocztowa
(Oufuku Hagaki)
Tektura
(Hagaki)
Otwórz klapkę.
Koperty
Koperty
portretowe poziome
NOTATKA: Włóż rozłożoną zwrotną kartę pocztową (Oufuku Hagaki).
WAŻNE: Sposób wkładania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Upewnij się, że koperta została
włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie nadrukowana w złym kierunku lub na złej stronie.
WAŻNE: Jeśli karton jest wygięty, dociśnij wygięty
obszar przed włożeniem go do tacy uniwersalnej.
NOTATKA: Podczas wkładania koperty do tacy uniwersalnej wybierz rodzaj koperty, stosując się do
wskazówek zawartych w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 264.
2-57
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Blokada papieru
Aby użyć blokady wyjmowania arkuszy, otwórz ją w sposób pokazany poniżej. (Przykład: Legal)
2-58
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Określanie rozmiaru papieru i nośnika
Domyślne ustawienie rozmiaru papieru dla kasety 1, tacy uniwersalnej i opcjonalnego podajnika papieru
(kasety 2 i 3) to [Letter], natomiast domyślne ustawienie typu nośnika to [Zwykły].
Aby ustawić w kasecie 1 papier, który jest często używany, wprowadź jego rozmiar przy użyciu selektora rozmiaru
papieru, zgodnie z opisem podanym w części Ładowanie papieru do kaset na stronie 2-50, a następnie ustaw jego
typ zgodnie z opisem w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasecie 1 na stronie 2-59. Jeśli papier
nie jest widoczny na selektorze rozmiaru papieru, ustaw selektor w pozycji „Other”, zgodnie z opisem podanym
w części Ładowanie papieru do kaset na stronie 2-50, a następnie ustaw rozmiar i typ papieru zgodnie z opisem
w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasecie 1 na stronie 2-59.
Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru.
(Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-64.)
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasecie 1
Aby ustalić typ papieru umieszczonego w kasecie 1 lub opcjonalnym podajniku papieru (kasety 2 i 3), należy
określić rozmiar papieru. Ustawienie typu papieru należy określać również wtedy, gdy używany jest typ nośnika
inny niż papier zwykły.
Obsługiwane rozmiary papieru i typy nośnika przedstawiono w poniższej tabeli.
Kaseta 1
Metoda
ustawiania
Określany rozmiar/rodzaj
Rozmiar papieru
Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement i Oficio II
Rozmiar metryczny: A4, A5, A6, B5, Folio, 216 x 340 mm, 16K, ISO
B5, Executive, Koperta C5 oraz Niestandard.*
Typ nośnika
Zwykły, makulatur, zadrukow., czerpany, kolorowy, szorstki,
dziurkowany, z nagłówkiem, gruby (do 163 g/m2), wys.jakość
i Niestandard. 1~8
Podajnik papieru
Metoda
ustawiania
Określany rozmiar/rodzaj
Rozmiar papieru
Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement, Executive i Oficio II
Rozmiar metryczny: A4, A5, B5, Folio, 216 x 340 mm, 16K, ISO B5,
Koperta #10 (Commercial #10), Koperta #9 (Commercial #9), Koperta
#6 (Commercial #6 3/4), Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5,
Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Niestandard.*
Typ nośnika
Zwykły, etykiety**, makulatur, zadrukow.***, czerpany, szorstki, karton**,
kolorowy, dziurkowany***, z nagłówkiem***, koperta**, powlek.**, gruby (163
g/m2 lub mniej), Gruby** (163 g/m2 i więcej), wysokiej jakości
i Niestandard. 1~8
*
Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru papieru, patrz podręcznik
Operation Guide (w jęz. angielskim).
** Tylko w produktach z zainstalowanym uniwersalnym podajnikiem papieru.
*** Aby drukować na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub papierze z nagłówkiem, zapoznaj się
z informacjami w podręczniku Operation Guide (w jęz. angielskim)..
2-59
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
NOTATKA: Aby zmienić typ nośnika na inny niż Zwykły, patrz podręcznik Operation Guide (w jęz.
angielskim).
W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych w funkcję faksu odbierane faksy można drukować na
następujących rodzajach nośników:
Zwykły, etykiety, makulatur, czerpany, kolorowy, szorstki, koperta, karton, powlekany, gruby, wysokiej jakości i
niestandardowy
Gdy rozmiar papieru pojawi się na selektorze rozmiaru papieru
1
Obróć selektor rozmiaru papieru tak, aby ustawić
rozmiar papieru.
2
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania
znaków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: a b
5 Właściw. użytk.
6
Ustaw. wspólne
*********************
7 Kopiowania
[ Wyjdź ]
Ustaw. wspólne:
a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjście ]
3
W menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby
wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
2-60
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ust. oryg./pap.: a b
1
Niest. roz. ory.
*********************
2 Dom. rozm. oryg.
3 Niest. roz. pap.
[ Wyjście ]
5
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Ust.
oryg./pap.].
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. oryg./pap.
7
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz jedną z opcji od
[Ustaw. kasety 1] do [Ustaw. kasety 3].
NOTATKA: Opcje [Ustaw. kasety 2] i [Ustaw. kasety
3] są wyświetlane, gdy zostały zainstalowane kasety
opcjonalne.
Przy wybieraniu kasety jednostki głównej (kasety
1) postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
Podobnie postępuj przy wybieraniu kasety
opcjonalnej (kasety 2 lub 3).
Ustaw. kasety 1: a b
1
Typ kasety 1
*********************
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. kasety 1.
9
Zostanie wyświetlony ekran [Typ kasety 1].
[ Wyjście ]
Typ kasety 1:
a b
1
*Zwykły
*********************
2 Szorstki
3 Makulatur.
10 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Typ kasety 1.
11 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany typ
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po
czym następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.
2-61
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Gdy rozmiar papieru nie jest widoczny na selektorze rozmiaru papieru
1
Obróć selektor na pozycję „Other”.
2
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania
znaków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: a b
5 Właściw. użytk.
6
Ustaw. wspólne
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjdź ]
Ustaw. wspólne:
a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjście ]
3
W menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby
wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
5
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Ust.
oryg./pap.].
2-62
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ust. oryg./pap.: a b
1
Niest. roz. ory.
*********************
2 Dom. rozm. oryg.
3 Niest. roz. pap.
[ Wyjście ]
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. oryg./pap.
2
7
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz jedną z opcji od
[Ustaw. kasety 1] do [Ustaw. kasety 3].
NOTATKA: Opcje [Kaseta 2] i [Kaseta 3] są
wyświetlane, gdy zostały zainstalowane kasety
opcjonalne.
Przy wybieraniu kasety jednostki głównej (kasety
1) postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
Podobnie postępuj przy wybieraniu kasety
opcjonalnej (kasety 2 lub 3).
Ustaw. kasety 1: a b
1
Rozmiar kasety 1
*********************
2 Typ kasety 1
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. kasety 1.
9
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Rozmiar
kasety 1].
[ Wyjście ]
NOTATKA: Gdy selektor papieru na kasecie jest
ustawiony na standardowy rozmiar papieru, ustawienie
to nie będzie widoczne.
Rozmiar kasety 1: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
10 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Rozmiar kasety 1.
11 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany
rozmiar papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po
czym następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.
2-63
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustaw. kasety 1: a b
1 Rozmiar kasety 1
2
Typ kasety 1
*********************
12 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Typ
kasety 1].
[ Wyjście ]
Typ kasety 1:
a b
1
*Zwykły
*********************
2 Szorstki
3 Makul.
13 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Typ kasety 1.
14 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany typ
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po
czym następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej
Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić rozmiar papieru. Jeśli używany
jest inny papier niż zwykły, ustaw typ nośnika.
Obsługiwane rozmiary papieru i typy nośnika przedstawiono w poniższej tabeli.
Pozycja
Rozmiary
papieru
Typ nośnika
*
**
Rozmiary
standardowe
Opis
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, A4, A5, A6,
B5, B6, Folio, 216 x 340 mm, 16K,
ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6, Koperta
Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Hagaki, Oufuku Hagaki,
Youkei 4, Youkei 2, Niestandard.*
Zwykły (105 g/m2 lub mniej), folia, szorstki, kalka (63 g/m2
lub mniej), etykiety, makulatur, zadrukow.**, czerpany,
karton, kolorowy, dziurkowany**, z nagłówkiem**, koperta,
powlek., gruby (106 g/m2 i więcej), wys.jakość oraz
niestandard. 1-8**
Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru papieru, patrz
podręcznik Operation Guide (w jęz. angielskim).
Aby wybrać papier niestandardowy 1-8 jako typ nośnika, zapoznaj się z informacjami w
podręczniku Operation Guide (w jęz. angielskim).
Aby drukować na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub papierze z nagłówkiem,
zapoznaj się z informacjami w podręczniku Operation Guide (w jęz. angielskim).
NOTATKA: Aby zmienić typ nośnika na inny niż Zwykły, patrz podręcznik Operation Guide (w jęz.
angielskim).
W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych w funkcję faksu i tacę uniwersalną do drukowania
odbieranych faksów dostępne są następujące typy nośników.
Zwykły, etykiety, makulatur, czerpany, kalka, kolorowy, szorstki, koperta, karton, powlekany, gruby, wysokiej
jakości i niestandardowy
2-64
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania
znaków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: a b
5 Właściw. użytk.
6
Ustaw. wspólne
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjdź ]
Ustaw. wspólne:
a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjście ]
Ust. oryg./pap.: a b
1
Niest. roz. ory.
*********************
2 Dom. rozm. oryg.
3 Niest. roz. pap.
[ Wyjdź ]
Ust. tacy MP:
a b
1
Rozmiar tacy MP
*********************
2 Typ tacy MP
[ Wyjdź
2
W menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby
wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Ust.
oryg./pap.].
5
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. oryg./pap.
6
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Ust. tacy
MP].
7
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. tacy MP.
]
2-65
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Rozmiar tacy WF: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
Rozmiar tacy WF: a b
>
*ISO B5a
*********************
? Koperta #10
@ Koperta #9
Ust. tacy MP:
a b
1 Rozmiar tacy WF
2
Typ tacy WF
*********************
[ Wyjdź
8
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Rozmiar tacy WF].
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Rozmiar tacy WF.
10 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany
rozmiar papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu Ust.
tacy MP.
11 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Typ tacy
WF].
]
Typ tacy WF:
a b
1
*Zwykły
*********************
2 Folia
3 Szorstki
12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Typ tacy WF.
13 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany typ
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu Ust.
tacy MP.
2-66
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie oryginałów
Ładując oryginały w celu ich kopiowania, wysyłania lub zapisywania należy stosować się do poniższych
instrukcji.
Umieszczanie oryginałów na płycie
Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub
czasopisma.
1
Otwórz procesor dokumentów.
NOTATKA: Przed otwarciem procesora dokumentów
upewnij się, że na tacy oryginałów lub na płycie
wydawania oryginałów nie pozostawiono żadnych
oryginałów. Oryginały pozostawione na płycie
oryginałów lub na tacy wydawania oryginałów mogą
wypaść z urządzenia po otwarciu procesora
dokumentów.
W przypadku oryginałów o grubości przekraczającej 25
mm należy pozostawić otwarty procesor dokumentów.
2
Umieść oryginał. Dokument połóż stroną do
kopiowania w dół i, rozpoczynając od tylnego
lewego rogu jako punktu odniesienia, wyrównaj go
z płytami wskaźnika rozmiaru oryginału.
3
Zamknij procesor dokumentów.
WAŻNE: W trakcie zamykania procesora dokumentów
nie należy go mocno dociskać. Nadmierny nacisk może
doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.
Jeśli grubość oryginału przekracza 25 mm, nie zamykaj
procesora dokumentów. W przeciwnym razie złącze
procesora dokumentów wysunęłoby się z urządzenia.
NOTATKA: Wokół krawędzi oraz na środku kopii
otwieranych oryginałów (np. książki) mogą powstać
cienie.
UWAGA: Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy
pozostawiać otwartego procesora dokumentów.
2-67
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów
Procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony
oryginałów dwustronnych są skanowane.
Nazwy części procesora dokumentów
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1) Pokrywa procesora dokumentów
(2) Prowadnice szerokości oryginałów
(3) Płyta oryginałów
(4) Płyta wydawania oryginałów
(5) Blokada oryginałów
(6) Uchwyt do otwierania/zamykania modułu
przetwarzania dokumentów
Oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
Procesor dokumentów obsługuje następujące typy oryginałów.
Waga
Od 50 do 120 g/m2 (skanowanie dwustronne: od 50 do 110 g/m2)
Rozmiar
Maksymalnie A4 do minimalnie A5
Maksymalnie Legal do minimalnie Statement
Pojemność
Papier zwykły, papier kolorowy, papier makulaturowy,
Papier wysokiej jakości: 50 arkuszy
Papier gruby (110 g/m2): 36 arkuszy
Gruby papier (120 g/m2): 33 arkusze
Papier artystyczny: 1 arkusz
Oryginały nieobsługiwane przez procesor dokumentów
Nie należy używać procesora dokumentów do następujących rodzajów oryginałów.
•
Miękkie oryginały, np. arkusze winylowe
•
Oryginały przeźroczyste, np. folie OHP
•
Kalka maszynowa
•
Oryginały o bardzo śliskich nawierzchniach
•
Oryginały z taśmą klejącą lub klejem
•
Wilgotne oryginały
•
Oryginały z naniesionym korektorem, który jeszcze nie wysechł
•
Oryginały o nieregularnych kształtach (nieprostokątne)
•
Oryginały z wyciętymi sekcjami
•
Mocno pognieciony papier
•
Pofałdowane oryginały (przed włożeniem należy wyprostować zagięcia. W przeciwnym razie może to
doprowadzić do zablokowania oryginałów).
•
Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (Przed włożeniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz
zszywki, wyprostować zgięcia i pomarszczenia. W przeciwnym razie może to doprowadzić do
zablokowania oryginałów).
2-68
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Sposób wkładania oryginałów
WAŻNE: Przed włożeniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał
żaden dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować
zablokowanie kolejno wydawanych oryginałów.
1
Dopasuj prowadnice szerokości oryginałów do
rozmiaru oryginałów.
2
Umieść oryginały. Stronę do odczytu skieruj w górę
(pierwszą stronę w przypadku oryginałów
dwustronnych). Przednią krawędź oryginału
wepchnij do oporu do procesora dokumentów.
WAŻNE: Upewnij się, że prowadnice szerokości
oryginałów są idealnie dopasowane do rozmiaru
oryginałów. Jeśli nie, należy je ponownie dopasować.
Niedopasowanie prowadnic może doprowadzić do
zablokowania oryginałów.
Upewnij się, że włożone oryginały nie przekraczają
wskaźnika poziomu. Przekroczenie poziomu
maksymalnego może spowodować zablokowanie
oryginałów (patrz rysunek).
Oryginały z otworami lub perforacją powinny być
wkładane w taki sposób, by otwory lub perforacja
były skanowane na końcu (a nie jako pierwsze).
NOTATKA: Gdy oryginał został włożony w
prawidłowej pozycji, na ekranie komunikatów pojawi
się obraz automatycznego podajnika dokumentów.
2-69
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2-70
3 Podstawowa obsługa
Niniejszy rozdział opisuje następujące czynności.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Logowanie/wylogowanie.................................................................... 3-2
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania ................... 3-3
Obszar wyświetlania komunikatów.................................................... 3-6
Kopiowanie ........................................................................................ 3-7
Drukowanie – drukowanie z aplikacji............................................... 3-21
Wysyłanie ........................................................................................ 3-24
Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera ............... 3-32
Ekran Potwierdź miejsce docelowe ................................................. 3-43
Określanie miejsca docelowego ...................................................... 3-44
Skanowanie TWAIN ........................................................................ 3-47
Anulowanie zadań ........................................................................... 3-48
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru............................. 3-49
3-1
Podstawowa obsługa
Logowanie/wylogowanie
Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, w celu skorzystania z urządzenia należy
wprowadzić nazwę i hasło logowania.
NOTATKA: Jeżeli zapomnisz swojej nazwy albo hasła logowania, zalogowanie się nie będzie możliwe.
W takim przypadku zaloguj się z uprawnieniami administratora i zmień swoją nazwę albo hasło logowania.
Fabrycznie jeden domyślny użytkownik z prawami administratora urządzenia i z uprawnieniami administratora
jest już zapisany. Poniżej przedstawiono domyślne właściwości użytkownika.
Nazwa użytkownika:
Nazwa logowania:
Hasło logowania:
Poziom dostępu:
DeviceAdmin
2600
2600
Administrator
Zaleca się, aby od czasu do czasu zmieniać nazwę użytkownika oraz nazwę i hasło logowania. Pozwoli to
zwiększyć poziom bezpieczeństwa.
Logowanie
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków‚
Dodatek-5.
Nazwa logowania: L b
*******************
Hasło logowania:
1
Jeśli w czasie wykonywanych czynności
wyświetlany jest przedstawiony poniżej ekran,
wprowadź nazwę logowania.
2
Naciśnij klawisz . Kursor wprowadzania zostanie
przeniesiony do pola Hasło logowania.
3
Wprowadź hasło logowania.
[ Logow. ]
Naciśnij klawisz , aby przesunąć kursor
wprowadzania do pola Nazwa logowania.
4
Sprawdź poprawność nazwy i hasła logowania,
a następnie naciśnij przycisk [Logowanie] (prawy
klawisz Select).
Wylogowanie
Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij klawisz
Logout. Ponownie zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nazwy logowania i hasła.
3-2
Podstawowa obsługa
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania
Poniżej zostały opisane klawisze szybkiego wyboru i klawisz Program na panelu operacyjnym.
Klawisz szybkiego wyboru
Po przypisaniu miejsc docelowych do klawiszy szybkiego wyboru można wprowadzać żądane miejsce,
naciskając odpowiedni klawisz szybkiego wyboru.
Wprowadzanie miejsca docelowego za pomocą klawiszy szybkiego wybierania
Wpis adresu:
*
B b
ABC
[ Tekst
1
Na ekranie Wpis adresu naciśnij klawisz
szybkiego wyboru, do którego przypisane jest
żądane miejsce docelowe
Przywoływanie miejsc docelowych klawiszami
szybkiego dostępu 1–11
]
Naciśnij klawisz szybkiego wyboru, do którego
zostało przypisane dane miejsce docelowe.
Przywoływanie miejsc docelowych klawiszami
szybkiego dostępu 12–22
Naciśnij klawisz Shift Lock, aby włączyć wskaźnik
obok klawiszy, a następnie naciśnij klawisz
szybkiego wyboru, do którego przypisane
zostało dane miejsce docelowe.
Gotowa do wysłania.
M doc: 1
p :sally@###########N
1-str. 300x300dpi
[Dupleks][Rozdz.skan.]
2
Pojawi się komunikat Ukończ., a zapisany adres
zostanie pobrany.
Klawisze programowania
Ustawienia różnych, często używanych funkcji kopiowania i wysyłania można łącznie zapisać w postaci
programu. Aby następnie zmienić bieżące ustawienia różnych funkcji na ustawienia zapisane wcześniej,
wystarczy nacisnąć odpowiedni klawisz programowania.
NOTATKA: Następujące funkcje zostały już przypisane do klawisza Program 1. Funkcja ta umożliwia
kopiowanie przedniej i tylnej strony dowodu osobistego lub innego dokumentu o rozmiarze mniejszym niż
format Statement lub A5 na jednej stronie. Mimo iż funkcje są usuwane przez zastąpienie klawisza Program 1,
istnieje możliwość przypisania identycznych ustawień przy użyciu klawisza Function Menu.
Opcje powiększania: Automatyczne powiększanie
Połącz: 2 w 1
Skanowanie ciągłe: Wł.
Rozmiar oryginału: Statement/A5
Wybór papieru: Kaseta 1
3-3
3
Podstawowa obsługa
Funkcja ID Card Copy jest przypisana do klawisza
Program 1. W przypadku usunięcia funkcji przez
zastąpienie klawisza Program 1 naklej etykietę
dołączoną do urządzenia i napisz na niej nazwę
funkcji.
Procedura korzystania z funkcji kopiowania karty ID została opisana poniżej.
1
Jeśli klawisz/wskaźnik Copy nie świeci się,
naciśnij klawisz Copy.
NOTATKA: Jeżeli obszar wyświetlania komunikatów
jest wyłączony, naciśnij klawisz Energy Saver
i poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje.
2
Umieść oryginał na płycie.
Ułóż kartę stroną przeznaczoną do zeskanowania
w dół w środku obszaru skanowania formatu
Statement lub A5.
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
instrukcji ładowania, patrz Ładowanie oryginałów na
stronie 2-67.
Przywołano.
3
Naciśnij klawisz Program 1.
Funkcja Kopia karty ID zostanie przywołana.
z Program 1
4
Naciśnij klawisz Start. Rozpoczyna się
skanowanie.
5
Odwróć oryginał na płycie i naciśnij klawisz Start.
6
Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów naciśnij
przycisk [Zak.skan] (prawy klawisz Select), aby
rozpocząć kopiowanie.
3-4
Podstawowa obsługa
Przypisywanie ustawień
Po zmianie ustawień naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy jeden z klawiszy od Program 1 do Program
4, do którego chcesz przypisać ustawienia. Bieżące
ustawienia zostaną przypisane do wybranego klawisza
programowania.
Przypisano.
z Program 1
3
Zmiana i usuwanie ustawień
Menu:
a b
1
Nadpisz
*********************
2 Usuń
Nadpisz.
Na pewno?
z Program 1
[
Tak
] [
Nie
1
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jeden
z klawiszy od Program 1 do Program 4, do
którego są przypisane zmieniane/usuwane
ustawienia. Zostanie wyświetlony ekran Menu.
2
Aby zastąpić przypisane ustawienia ustawieniami
bieżącymi, naciśnij klawisz  lub  i wybierz
opcję [Nadpisz], a następnie naciśnij klawisz OK.
Pojawi się ekran potwierdzenia. Wybierz opcję
[Tak] (lewy klawisz Select), aby zmienić
ustawienia.
]
Aby usunąć przypisane ustawienia, naciśnij
klawisz  lub  i wybierz opcję [Usuń],
a następnie klawisz OK. Pojawi się ekran
potwierdzenia. Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz
Select), aby usunąć przypisane ustawienia.
Usuń.
Na pewno?
z Program 1
[
Tak
] [
Nie
]
Przywoływanie ustawień
Naciśnij jeden z klawiszy od Program 1 do Program 4, do którego przypisane są przywoływane ustawienia.
Bieżące ustawienia różnych funkcji zostaną zastąpione ustawieniami przypisanymi do tego klawisza.
3-5
Podstawowa obsługa
Obszar wyświetlania komunikatów
W poniższych przykładach wyjaśniono komunikaty i ikony używane w obszarze wyświetlania komunikatów.
Gotowość do kopiowania.
Kopie:
1
A4q
sA
A4a
100%
[ Powięk. ] [
]
1
2
3
4
5
1
6
7
Gotowa do wysłania.
M doc: 1
p :sally@###########N
1-str.
[ Dupleks ] [
]
Ekran kopiarki
Ekran wysyłania
Numer
referencyjny
Znaczenie
1
Oznacza bieżący stan urządzenia. Przy korzystaniu z panelu operacyjnego
wyświetla również nazwę bieżącego menu.
2
Wyświetla ikonę oznaczającą aktualnie wybrane źródło podawania papieru.
Znaczenie każdej z ikon zostało przedstawione poniżej.
A
W tym momencie wybrana jest standardowa kaseta z papierem. Gdy ta
ikona wyświetlana jest w postaci G, oznacza brak papieru w kasecie.
B
C
W tym momencie wybrana jest kaseta z papierem opcjonalnego
podajnika papieru. Gdy ta ikona wyświetlana jest w postaci H lub I,
oznacza brak papieru w kasecie.
F
W tym momencie wybrana jest taca uniwersalna. Gdy ta ikona
wyświetlana jest w postaci L , oznacza brak papieru na tacy.
3
Wyświetla rozmiar oryginału lub oryginałów.
4
Wyświetla bieżące ustawienia w przypadku, gdy istnieje odpowiednie menu,
które można wybrać za pomocą lewego lub prawego klawisza Select.
5
Wyświetla tytuł odpowiedniego menu, które można wybrać za pomocą lewego
lub prawego klawisza Select.
6
Wyświetla liczbę kopii.
7
Wyświetla rozmiar kopiowanego arkusza papieru.
8
Wyświetla liczbę miejsc docelowych.
9
Wyświetla miejsce docelowe.
3-6
8
9
4
5
Podstawowa obsługa
Kopiowanie
Wykonując podstawowe czynności kopiowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Część obsługiwana
3
1
Jeśli klawisz/wskaźnik Copy nie świeci się,
naciśnij klawisz Copy.
NOTATKA: Jeżeli obszar wyświetlania komunikatów
jest wyłączony, naciśnij klawisz Energy Saver
i poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje.
2
Umieść oryginały na płycie lub w procesorze
dokumentów.
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
instrukcji ładowania, patrz Ładowanie oryginałów na
stronie 2-67.
Gotowość do kopiowania.
Kopie: 1
Letterq sA Lettera
100%
[ Powięk. ][ Papier]
3
Źródłem papieru w przypadku kopiowania jest
lokalizacja wyświetlana na panelu.
Źródło papieru
Jeśli trzeba zmienić źródło papieru, użyj menu
Wybór papieru. Jeśli wybrana jest opcja [Auto],
automatycznie zostanie wybrane najbardziej
odpowiednie źródło papieru.
Wybór papieru:
a b
1
*Auto
*********************
2 A A4a
Zwykły
3 B A5a
Zwykły
3-7
Podstawowa obsługa
4
Wybierz odpowiedni tryb, naciskając klawisz Auto
Color, klawisz Full Color albo klawisz Black &
White.
NOTATKA: Ustawienie każdego klawisza (tryb
koloru) jest następujące.
Klawisz Auto Color:
Automatycznie wykrywa, czy oryginał jest kolorowy
czy czarno-biały, i skanuje odpowiednio.
Klawisz Full Color:
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie
pełnokolorowym.
Klawisz Black& White:
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie
monochromatycznym.
5
W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszy
numerycznych. Określi liczbę kopii (maksymalnie
999).
6
Rozpocznij kopiowanie, naciskając klawisz Start.
7
Zabierz wykonane kopie z górnej tacy.
3-8
Podstawowa obsługa
Regulacja gęstości
Użyj tej procedury, jeśli chcesz dopasować gęstość podczas kopiowania.
Część obsługiwana
3
Procedura dopasowywania gęstości została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
g
*********************
2 Sortuj
T
T
3 Dupleks
[ Wyjście ]
Gęstość:
a b
4 w Jaśniejszy -1
5
y Normalny 0
*********************
6 z Ciemniejszy +1
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone Menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję
[Gęstość].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Gęstość.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać preferowaną
intensywność.
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
3-9
Podstawowa obsługa
Określenie jakości obrazu
Wybierz jakość obrazu odpowiadającą rodzajowi oryginału.
Część obsługiwana
W poniższej tabeli wymienione zostały opcje jakości.
Opcja jakości obrazu
Opis
Tekst+foto
Dla oryginałów zawierających tekst
i zdjęcia.
Foto
Dla zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst
Dla oryginałów składających się
w większości z tekstu.
Mapa
Dla map itp.
Dokument drukow.
Dla dokumentów wydrukowanych z tego
urządzenia.
Procedura wybierania jakości kopii została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
g
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[ Wyjdź ]
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Obraz
oryginału].
3-10
Podstawowa obsługa
Obraz oryginału: a b
1
*Tekst+zdjęcie
*********************
2 Zdjęcie
3 Tekst
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Obraz oryginału.
4
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz jakość obrazu
dopasowaną do typu oryginału.
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
3-11
3
Podstawowa obsługa
Zmniejszanie/powiększanie
Wyreguluj przybliżenie, aby zmniejszyć lub powiększyć obraz oryginału. Dostępne są następujące opcje
powiększania/pomniejszania.
Część obsługiwana
Automatyczne powiększanie
Legal: 129 %
Letter-R
A5
Można automatycznie powiększać lub zmniejszać
obraz oryginału, dopasowując go do wybranego
rozmiaru papieru.
A4: 141 %
Statement-R: 64 %
A6: 70 %
Wpis powiększ.
Umożliwia ręczną regulację powiększania lub
zmniejszania obrazu oryginału o 1% w zakresie od
25% do 400%.
25 %
400 %
Powiększenie standardowe
Zmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami.
3-12
Podstawowa obsługa
Dostępne są następujące wartości powiększeń.
Model
Modele
calowe
Modele
metryczne
Modele
metryczne
(Azja /
Pacyfik)
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 129% (Statement >> Letter),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement), 50%,
25% (min.)
Inne
141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4),
86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4), 86% (A4 >> B5),
70% (A4 >> A5), 50%, 25% (min.)
Inne
129% (Statement >> Letter), 78% (Legal >> Letter),
64% (Letter >> Statement)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5),
50%, 25% (min.)
Inne
129% (Statement >> Letter), 90% (Folio >> A4),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement)
Procedura korzystania z funkcji kopiowania ze zmniejszeniem/zwiększeniem została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
g
*********************
2 Sortuj
T
T
3 Dupleks
[ Wyjdź ]
Powięk.:
a b
1
*100%
*********************
2 Auto
3 Powiększ. stand.
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Powięk.].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Powiększenie.
4
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz żądane
powiększenie.
Aby otrzymać kopię w tym samym rozmiarze co
oryginał, wybierz opcję [100%].
Aby wybrać powiększenie automatyczne, wybierz
opcję [Auto].
3-13
3
Podstawowa obsługa
Aby użyć stałych wartości powiększenia, wybierz
opcję [Powiększ. stand.] i naciśnij klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran Powiększ. stand.
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz żądane
powiększenie. Po wybraniu opcji [Inne]
i naciśnięciu klawisza OK można wybrać jedną
z dodatkowych wartości powiększenia.
Powiększ. stand.: a b
1
400%
*********************
2 200%
3 141% A5 >> A4
Wpis powiększ.:
(25 - 400)
*****200%
Aby wprowadzić skalę powiększenia, wybierz
opcję [Wpis powiększ.] i naciśnij klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran Wpis powiększ. Użyj
klawiszy numerycznych, aby wprowadzić dowolną
skalę powiększenia.
D b
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
3-14
Podstawowa obsługa
Kopiowanie dwustronne
Służy do wykonywania kopii dwustronnych. Dostępne są następujące opcje kopiowania dwustronnego.
Można także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych oryginałów albo z oryginałów rozmieszczonych na
sąsiadujących stronach (na przykład w książce). Dostępne są następujące tryby.
3
Część obsługiwana
Jednostronny w dwustronny
5
4
5
Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych
oryginałów. W przypadku nieparzystej liczby stron tylna
strona ostatniej kartki pozostanie pusta.
3
3
4
1
2
2
1
Oryginał
Kopia
A
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
Dostępne są następujące opcje oprawy.
B
ghi
def
Oryginał
Kopia
A Oryginał strona lewa/strona prawa: Oprawianie
z lewej/z pr.: Obrazy na drugiej stronie nie są
obracane.
B Oryginał strona lewa/strona prawa: Oprawianie na
górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane
o 180°. Kopie dokumentów mogą mieć oprawę na
górnej krawędzi, ale przy kartkowaniu stron
zapewniona jest ich taka sama orientacja.
Dwustronny w jednostronny
1
1
2
2
Oryginał
Kopia
Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwie
osobne kartki. Wymagany jest procesor dokumentów.
Dostępne są następujące opcje oprawy.
3-15
Podstawowa obsługa
•
•
Oprawa z lewej/z prawej: Obrazy na drugiej
stronie nie są obracane.
Oprawianie na górze: Obrazy na drugiej stronie
są obracane o 180°.
Dwustronny w dwustronny
5
5
3
3
Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów.
Wymagany jest procesor dokumentów.
4
4
1
1
2
2
Oryginał
Kopia
NOTATKA: W opcji Dwustronne na dwustronne obsługiwane są następujące rozmiary papierów: Legal,
Letter, Statement, 16K, ISO B5, Oficio II, Executive, A4, B5, A5, Folio oraz Koperta C5.
Procedura kopiowania dwustronnego została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór
papieru
g
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[ Wyjdź ]
Dupleks:
a b
1
*1-str.>>1-str.
*********************
2 1-str.>>2-str.
3 2-str.>>1-str.
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję
[Dupleks].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Dupleks.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany tryb
kopiowania dwustronnego.
W przypadku wybrania opcji [1-str.>>2-str.]
wybierz opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select),
która umożliwia wybranie brzegu oprawiania
gotowych kopii i ustawienie orientacji oryginału.
Oprawianie wyk.: a b
1
*o Lewo/prawo
*********************
2 p Góra
3-16
Podstawowa obsługa
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania gotowych kopii i ustawienie orientacji
oryginału.
Orient. oryg.:
a b
1
*c Gór. kr. na gór.
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
W przypadku wybrania opcji [2-str.>>1-str.]
wybierz opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select),
która umożliwia wybranie brzegu oprawiania
oryginału i ustawienie orientacji oryginału.
Oprawianie oryg.: a b
1
*o Lewo/prawo
*********************
2 p Góra
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania oryginału i gotowych kopii oraz
ustawienie orientacji oryginału.
Orient. oryg.:
a b
1
*c Gór. kr. na gór.
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
W przypadku wybrania opcji [2-str.>>2-str.]
wybierz opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select),
która umożliwia wybranie brzegu oprawiania
oryginału i ustawienie orientacji oryginału.
Oprawianie oryg.: a b
1
*o Lewo/prawo
*********************
2 p Góra
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania gotowych kopii i ustawienie orientacji
oryginału.
Oprawianie wyk.: a b
1
*c Gór. kr. na gór.
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania oryginału i gotowych kopii oraz
ustawienie orientacji oryginału.
Orient. oryg.:
a b
1
*c
Gór.
kr.
na
gór.
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
5
3-17
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
3
Podstawowa obsługa
6
Skanowanie...
Nr zad.:
Str.:
[Anuluj]
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
9999
1
Po wybraniu opcji [1-str.>>2-str.] naciśnij
[Zak.skan] (Prawy klawisz) po zakończeniu
skanowania oryginałów.
Ułóż
oryginał
i
naciśnij klaw. Start.
Nr zad.:
9999
Str.:
3
[ Anuluj ] [Zak.skan.]
3-18
Podstawowa obsługa
Kopiowanie z sortowaniem
W czasie kopiowania urządzenie może jednocześnie sortować materiały.
Część obsługiwana
3
W przypadku zadań takich jak pokazane poniżej można użyć funkcji kopiowania Sortuj.
3
2
1
3
Skanuje oryginały wielostronicowe i tworzy gotowe
zestawy kopii zgodnie z numeracją stron.
3
2
2
1
1
3
2
1
Oryginał
Kopia
Procedura korzystania z funkcji kopiowania
z sortowaniem została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
g
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[ Wyjdź ]
Sortuj:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Sortuj].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Sortuj.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.]
lub [Wył.].
3-19
Podstawowa obsługa
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
3-20
Podstawowa obsługa
Drukowanie – drukowanie z aplikacji
Drukując dokumenty z aplikacji należy stosować się do poniższych instrukcji.
NOTATKA: Aby wydrukować dokument z aplikacji, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki
z dostarczonego dysku DVD (Product Library).
1
Utwórz dokument za pomocą aplikacji.
2
Kliknij w aplikacji menu Plik i wybierz opcję
Drukuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe
Drukowanie.
3
Kliknij przycisk  obok pola Nazwa i wybierz to
urządzenie z listy.
4
Wprowadź docelową liczbę kopii w polu Liczba
kopii. Można wprowadzić dowolną liczbę,
maksymalnie 999.
W przypadku większej liczby dokumentów wybierz
opcję Sortuj, aby wydrukować po kolei strony
całego zestawu.
5
3-21
Kliknij przycisk Preferencje. Zostanie wyświetlone
okno dialogowe Preferencje.
3
Podstawowa obsługa
6
Wybierz zakładkę Podstawowe i kliknij przycisk
Rozmiar druku , aby wybrać z listy rozmiar
papieru do drukowania.
Aby drukować na papierze specjalnym (grubym,
przezroczystym), kliknij menu Typ nośnika
i wybierz rodzaj papieru.
7
Kliknij opcję Źródło i wybierz źródło podawania
papieru.
NOTATKA: Jeśli zostanie wybrana funkcja Wybór
automatyczny, papier będzie podawany
automatycznie z podajnika załadowanego papierem
optymalnego rozmiaru i rodzaju. Aby drukować na
papierze specjalnym (np. koperta, gruby papier),
umieść go na tacy uniwersalnej i wybierz opcję Taca
uniwersalna.
8
Wybierz sposób ułożenia papieru (Pionowo albo
Poziomo), aby dopasować go do sposobu
ułożenia dokumentu.
Zaznaczenie opcji Obróć o 180° spowoduje
wydrukowanie dokumentu obróconego o 180°.
9
Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna
dialogowego Drukowanie.
10 Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.
Sterownik drukarki – pomoc
Sterownik drukarki zawiera pomoc. Aby dowiedzieć się
więcej o ustawieniach drukowania, otwórz sterownik
drukarki, ekran ustawień drukowania i wybierz pomoc
zgodnie z poniższymi ustawieniami.
•
•
3-22
Kliknij wyświetlony w prawym górnym rogu ekranu
przycisk [?], a następnie kliknij pozycję, o której
chcesz się dowiedzieć czegoś więcej.
Kliknij pozycję, o której chcesz się dowiedzieć
czegoś więcej, i naciśnij na klawiaturze przycisk
[F1].
Podstawowa obsługa
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint
AirPrint jest funkcją drukowania, zawartą standardowo w systemach iOS 4.2 i nowszych oraz Mac OS X 10.7
i nowszych.
Funkcja ta pozwala na podłączenie urządzenia i drukowanie bez konieczności instalowania sterownika.
Aby umożliwić znalezienie urządzenia podczas drukowania przy użyciu funkcji AirPrint, informacje o lokalizacji
urządzenia można ustawić przy pomocy narzędzia Embedded Web Server RX.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku użytkownika Embedded Web Server RX.
3-23
3
Podstawowa obsługa
Wysyłanie
Urządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail lub do komputera podłączonego
do sieci. Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci.
Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie komputera z serwerem pocztowym. Zaleca się
korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji i kwestie bezpieczeństwa.
Aby korzystać z funkcji skanowania, należy wykonać następujące czynności:
•
Zaprogramuj ustawienia, łącznie z ustawieniami poczty e-mail w urządzeniu.
•
Użyj narzędzia Embedded Web Server RX (wewnętrzna strona sieci WWW w języku HTML), aby
zarejestrować adres IP, nazwę hosta serwera SMTP oraz odbiorcę.
•
Zarejestruj odbiorcę w książce adresowej lub w obszarze klawiszy szybkiego dostępu.
•
Po zaznaczeniu folderu na komputerze (SMB/FTP) konieczne jest udostępnienie folderu docelowego. Aby
ustawić folder na komputerze, skontaktuj się z administratorem.
Wykonując podstawowe czynności wysyłania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Dostępne są następujące cztery opcje.
•
Wyślij jako e-mail: Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail...strona 3-25
•
Wyślij do folderu (SMB): Zachowuje zeskanowany obraz oryginału w folderze współdzielonym na
dowolnym komputerze...strona 3-27
•
Wyślij do folderu (FTP): Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w folderze serwera FTP...strona 3-27
•
Skanowanie obrazu za pomocą sterownika TWAIN / WIA: Zeskanuj dokument przy użyciu aplikacji zgodnej
ze sterownikiem TWAIN lub WIA...patrz podręcznik English Operation Guide
NOTATKA: Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania. Patrz Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie (Multi Sending) na stronie 3-46.
3-24
Podstawowa obsługa
Wyślij jako e-mail
Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail.
Część obsługiwana
3
NOTATKA:
•
Konieczne jest otoczenie sieciowe, w którym to urządzenie może łączyć się z serwerem pocztowym.
Zaleca się korzystanie z urządzenia w środowisku, w którym może ono łączyć się z serwerem pocztowym
w dowolnym czasie przez sieć LAN.
•
Wcześniej należy wejść do narzędzia Embedded Web Server RX i określić wymagane ustawienia dla
wysyłania wiadomości e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Embedded Web Server RX na
stronie 2-37.
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków‚ Dodatek-5.
1
Naciśnij klawisz Send.
Wyświetla ekran wysyłania.
Wyślij do:
a b
1
p
E-mail
*********************
2 G Folder(SMB)
3 H Folder(FTP)
Wpis adresu:
*
B b
ABC
[ Tekst
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [E-mail].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Wpis adresu.
4
Wprowadź docelowy adres e-mail.
]
3-25
Podstawowa obsługa
NOTATKA: Adres docelowy można wybrać z książki
adresowej lub używając klawiszy szybkiego dostępu.
Patrz Określanie miejsca docelowego na stronie 3-44.
Gotowa do wysłania.
M doc: 1
p :sally@###########N
1-str. 300x300dpi
[ Dupleks ] [RozSkan]
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego
miejsca docelowego jest ustawiona na [Wł.], zostanie
wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie
wprowadzonego adresu e-mail. Wprowadź ponownie
ten sam adres e-mail i naciśnij klawisz OK.
6
Jeśli istnieją dodatkowe miejsca docelowe,
naciśnij klawisz Confirm/Add Destination.
Powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 5,
aby wprowadzić dodatkowe miejsca docelowe.
Można wprowadzić maksymalnie 100 miejsc
docelowych.
Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), aby
powrócić do ekranu podstawowego.
Naciśnij klawisz Confirm/Add Destination, aby
potwierdzić lub usunąć zarejestrowane miejsca
docelowe. Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać
miejsce docelowe, a następnie naciśnij klawisz
OK. Następnie można edytować miejsce
docelowe lub je usunąć.
Potw. m. docel.: a b
p
Morgan@###########N
*********************
p aaaaaaaaa@########N
p bbbbbbbbb@########N
[ Dodaj ] [ Wyjdź ]
Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), aby
powrócić do ekranu głównego.
7
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzania miejsca
docelowego przed rozpoczęciem przesyłania jest
ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza Start
zostanie wyświetlony ekran Potwierdź miejsce
docelowe. Więcej informacji znajduje się w części
Ekran Potwierdź miejsce docelowe na stronie 3-43.
3-26
Podstawowa obsługa
Wyślij do folderu (SMB)/Wyślij do folderu (FTP)
Zachowuje plik zeskanowanego obrazu oryginału w określonym wspólnym katalogu na dysku komputera.
Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP.
Część obsługiwana
3
NOTATKA:
•
Szczegóły dotyczące udostępniania folderu znajdują się w pomocy systemu operacyjnego.
•
Upewnij się, że opcja Protokół SMB lub FTP w narzędziu Embedded Web Server RX jest ustawiona na
Wł. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem Embedded Web Server RX User Guide.
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków‚ Dodatek-5.
1
Naciśnij klawisz Send.
Wyświetla ekran wysyłania.
Wyślij do:
a b
1 p E-mail
2
G Folder(SMB)
*********************
3 H Folder(FTP)
2
3-27
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję
[Folder(SMB)] lub [Folder(FTP)].
Podstawowa obsługa
Nazwa hosta(SMB): A b
Osaka SD*
ABC
[ Tekst
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Nazwa hosta(SMB) lub Nazwa hosta(FTP).
4
Wprowadź nazwę hosta.
]
lub
Nazwa hosta(FTP): A b
Osaka SD*
ABC
[ Tekst
Ścieżka:
SD3\report*
A b
ABC
[ Tekst
Nazwa logowania:
Maury*
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Ścieżka.
6
Wprowadź nazwę ścieżki. Pamiętaj, że należy
wpisać nazwę udostępniania, nie nazwę folderu na
komputerze docelowym.
7
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Nazwa logowania.
8
Wprowadź nazwę logowania. Należy wprowadzić
nazwę konta na komputerze docelowym.
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Hasło logowania.
]
A b
ABC
[ Tekst
5
]
C b
S
ABC
[ Tekst
Hasło logowania:
OOOOOOOOOOO*
]
NOTATKA: Adres docelowy można wybrać z książki
adresowej lub za pomocą klawiszy szybkiego wyboru.
Patrz Określanie miejsca docelowego na stronie 3-44.
]
10 Wprowadź hasło logowania. Należy wprowadzić
hasło konta na komputerze docelowym.
3-28
Podstawowa obsługa
11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Sprawdź połączenie.
Na pewno?
[
Tak
] [
Nie
potwierdzenia.
]
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego
miejsca docelowego jest ustawiona na [Wł.], zostanie
wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie
wprowadzonej nazwy hosta i ścieżki. Na odpowiednich
ekranach ponownie wprowadź tę samą nazwę hosta
oraz nazwę ścieżki i naciśnij klawisz OK.
Należy wprowadzić następujące dane.
NOTATKA: Jeżeli zapomnisz swojej nazwy albo hasła logowania, wysłanie danych nie będzie możliwe.
Skontaktuj się z administratorem i sprawdź nazwę i hasło logowania.
Do wysłania do folderu (SMB)
Pozycja
Dane do wprowadzenia
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta
(SMB)*
Nazwa hosta lub adres IP komputera,
który ma odbierać dane.
Maks. 64 znaki
Ścieżka
Nazwa udziału
Np.: scannerdata
W przypadku zapisywania w folderze
znajdującym się w folderze
współdzielonym:
„nazwa udziału\nazwa folderu
znajdującego się w folderze
współdzielonym”
Maks. 128
znaków
Nazwa
użytkownika
logowania
Nazwa użytkownika umożliwiająca
dostęp do komputera
Na przykład siecabcd\jan.kowalski
Maks. 64 znaki
Hasło
logowania
Hasło umożliwiające dostęp do
komputera
Maks. 64 znaki
*
Aby określić numer portu inny niż domyślny (445), użyj formatu „nazwa
hosta: numer portu” (np. nazwahostaSMB: 140).
3-29
3
Podstawowa obsługa
Wyślij do folderu (FTP)
Maks. liczba
znaków
Pozycja
Dane do wprowadzenia
Nazwa hosta
(FTP)*
Nazwa hosta lub adres IP serwera FTP
Maks. 64 znaki
Ścieżka
Ścieżka do folderu odbiorczego.
Np. Użytkownik\Daneskanowania.
Jeżeli nie zostanie wprowadzona żadna
ścieżka adresu, plik zostanie zapisany
w katalogu domowym.
Maks. 128
znaków
Nazwa
użytkownika
logowania
Nazwa użytkownika serwera FTP
Maks. 64 znaki
Hasło
logowania
Hasło użytkownika serwera FTP
Maks. 64 znaki
*
Aby określić numer portu inny niż domyślny (21), użyj formatu „nazwa
hosta: numer portu” (np. nazwahostaFTP: 140).
Potw. m. docel.: a b
p Morgan@###########N
b
0667640000
*********************
b 0667741234
[ Dodaj ] [ Wyjdź ]
12 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).
Spowoduje to utworzenie połączenia z
wprowadzonym miejscem docelowym.
Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie,
na ekranie wyświetlany będzie napis Połączono.
Wybierz opcję [OK] (prawy klawisz Select). Na
ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone.,
po czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.
Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, zostanie
wyświetlony napis Nie można połączyć. Wybierz
opcję [OK] (prawy klawisz Select). Ponownie
zostanie wyświetlony ekran pokazany w punkcie 3.
Sprawdź miejsce docelowe i wprowadź je
ponownie.
13 Jeśli występują dodatkowe miejsca docelowe,
naciśnij klawisz Add Destination. Powtórz
czynności opisane w punktach od 2 do 12, aby
wprowadzić dodatkowe miejsca docelowe. Można
wprowadzić maksymalnie 100 miejsc docelowych.
3-30
Podstawowa obsługa
Potw. m. docel.: a b
OSAKA SD
*********************
[ Dodaj
] [ Wyjdź
14 Naciśnij klawisz Confirm/Add Destination, aby
potwierdzić wprowadzone miejsca docelowe.
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać miejsce
docelowe, a następnie naciśnij klawisz OK.
Następnie można edytować miejsce docelowe lub
je usunąć.
]
Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), aby
powrócić do ekranu głównego.
15 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzania miejsca
docelowego przed rozpoczęciem przesyłania jest
ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza Start
zostanie wyświetlony ekran Potwierdź miejsce
docelowe. Więcej informacji znajduje się w części
Ekran Potwierdź miejsce docelowe na stronie 3-43.
3-31
3
Podstawowa obsługa
Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera
Sprawdź informacje, które należy ustawić w urządzeniu, i utwórz folder na dokumenty odbierane w komputerze.
W poniższym objaśnieniu zostały użyte zrzuty ekranowe z systemu Windows 7. Szczegóły tych zrzutów zależą
od wersji systemu operacyjnego Windows.
NOTATKA: Zaloguj się w systemie Windows na konto z uprawnieniami administratora.
Sprawdzenie, co należy wpisać w polu [Nazwa hosta]
Sprawdź nazwę komputera docelowego.
1
W menu Start kliknij polecenie Komputer
i Właściwości systemu.
Sprawdź wyświetloną nazwę komputera.
W systemie Windows XP kliknij prawym
przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz
opcję Właściwości. Zostanie wyświetlone okno
dialogowe Właściwości systemu. Kliknij kartę
Nazwa komputera i sprawdź nazwę komputera.
W systemie Windows 8 należy wybrać pulpit na
ekranie startowym, kliknąć prawym przyciskiem
myszy Komputer w menu Biblioteki, a następnie
wybrać Właściwości.
Jeśli istnieje grupa robocza
W polu Nazwa hosta należy wprowadzić
wszystkie znaki występujące po opisie „Pełna
nazwa komputera”. (Przykład: PC4050)
Jeśli istnieje domena
W polu Nazwa hosta należy wprowadzić znaki po
lewej stronie pierwszej kropki (.) w polu tekstowym
„Pełna nazwa komputera”. (Przykład: pc4050)
2
Po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk
(Zamknij). Okno Właściwości systemu
zostanie zamknięte.
W systemie Windows XP po sprawdzeniu nazwy
komputera kliknij przycisk Anuluj. Okno
Właściwości systemu zostanie zamknięte.
3-32
Podstawowa obsługa
Sprawdzenie, co należy wpisać w polu [Nazwa logowania]
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika stosowaną podczas logowania się do systemu Windows.
1
Z menu Start wybierz polecenie Wszystkie
programy (lub Programy), Akcesoria i Wiersz
polecenia.
W systemie Windows 8 należy wyświetlić
Aplikacje w polu Szukaj na pasku zaklęć na
ekranie startowym, a następnie wybrać Wiersz
poleceń.
Pojawi się okno Wiersz polecenia.
2
W oknie oknie Wiersz polecenia wprowadź
polecenie „net config workstation” i naciśnij klawisz
Enter.
Przykład: nazwa użytkownika „james.smith”
i nazwa domeny „ABCDNET”
3-33
3
Podstawowa obsługa
Tworzenie folderu współdzielonego
Utwórz folder współdzielony, aby odebrać dokument na komputerze docelowym.
NOTATKA: Jeśli we właściwościach systemu istnieje grupa robocza, skonfiguruj poniższe ustawienia tak,
aby ograniczyć dostęp do folderu do określonego użytkownika lub określonej grupy roboczej.
1 Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie kliknij polecenie Opcje
folderów.
W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie w menu
Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
W systemie Windows 8 należy wybrać Ustawienia na pasku zaklęć na pulpicie, a następnie wybrać Panel
sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie Opcje folderów.
2 Kliknij kartę Widok i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj Kreatora udostępniania (zalecane), które jest
widoczne w części Ustawienia zaawansowane.
W systemie Windows XP kliknij kartę Widok i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj prostego udostępniania
plików (zalecane), które jest widoczne w części Ustawienia zaawansowane.
3 Aby zamknąć ekran Opcje folderów, kliknij przycisk OK.
1
Utwórz folder na dysku lokalnym (C).
NOTATKA: Przykładowo, utwórz folder
„daneskanera” na dysku lokalnym (C).
3-34
Podstawowa obsługa
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy folder
daneskanera i wybierz opcję Udostępnianie
i Udostępnianie zaawansowane. Kliknij przycisk
Udostępnianie zaawansowane.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości
daneskanera.
W systemie Windows XP kliknij prawym
przyciskiem myszy folder daneskanera i wybierz
polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia... (lub
Udostępnianie).
3
Zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder
i kliknij przycisk Uprawnienia.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uprawnienia
dla daneskanera.
W systemie Windows XP zaznacz pole wyboru
Udostępnij ten folder i kliknij przycisk
Uprawnienia.
4
3-35
Kliknij przycisk Dodaj.
3
Podstawowa obsługa
5
Wprowadź w polu tekstowym nazwę użytkownika
i kliknij przycisk OK.
6
Wybierz wprowadzonego użytkownika, wybierz
uprawnienia Zmiana i Odczyt, a następnie kliknij
przycisk OK.
W systemie Windows XP przejdź do kroku 8.
NOTATKA: Wybranie opcji „Wszyscy” spowoduje nadanie uprawnień wszystkim osobom w sieci. Aby
zwiększyć poziom bezpieczeństwa, zalecamy wybranie opcji Wszyscy i usunięcie zaznaczenia przy
uprawnieniu Odczyt.
7
3-36
Aby zamknąć ekran, kliknij przycisk OK na ekranie
Zaawansowane udostępnianie.
Podstawowa obsługa
8
Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie przycisk
Edytuj.
W systemie Windows XP kliknij prawym
przyciskiem myszy kartę Zabezpieczenia,
a następnie przycisk Dodaj.
3
9
Aby dodać użytkownika w polu Nazwy grupy lub
użytkownika postępuj w ten sam sposób jak
w kroku 5.
10 Wybierz dodanego użytkownika, wybierz
uprawnienia Zmiana i Odczyt i wykonanie,
a następnie kliknij przycisk OK.
3-37
Podstawowa obsługa
Konfiguracja zapory systemu Windows (w systemie Windows 7)
Wprowadź ustawienia udostępniania plików i drukarek, a następnie ustaw port używany podczas transmisji
SMB.
NOTATKA: Zaloguj się w systemie Windows na konto z uprawnieniami administratora.
Sprawdzanie udostępniania plików i drukarek
1
Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania,
System i zabezpieczenia, a następnie kliknij
opcję Zezwalaj programowi na dostęp przez
Zaporę systemu Windows.
NOTATKA: Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
2
Kliknij polecenie Zmień ustawienia, zaznacz pole
wyboru Udostępnianie plików i drukarek,
a następnie kliknij przycisk OK.
1
W menu Start wybierz opcje Panel sterowania,
System i zabezpieczenia oraz Sprawdź stan
zapory.
Dodawanie portu
3-38
Podstawowa obsługa
2
Kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane.
3
3
Kliknij polecenie Reguły przychodzące.
4
Kliknij polecenie Nowa reguła.
5
Wybierz opcję Port i kliknij przycisk Dalej.
3-39
Podstawowa obsługa
6
Wybierz opcję TCP, Określone porty lokalne,
wpisz „445” i kliknij przycisk Dalej.
7
Wybierz opcję Zezwalaj na połączenie i kliknij
przycisk Dalej.
8
Sprawdź, czy wszystkie pola wyboru zostały
zaznaczone, i kliknij przycisk Dalej.
3-40
Podstawowa obsługa
9
Wpisz „Skanuj do SMB” w polu „Nazwa” i kliknij
przycisk Zakończ.
3
3-41
Podstawowa obsługa
NOTATKA: W celu ustawienia portu w systemach Windows XP lub Windows Vista wykonaj poniższą
procedurę.
1 W systemie Windows XP należy kliknąć przycisk Start, wybrać Panel sterowania, a następnie Firewall
Windows.
W systemie Windows Vista należy kliknąć przycisk Start, wybrać Panel sterowania, Bezpieczeństwo,
a następnie Włącz lub wyłącz Firewall Windows.
Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
2 Kliknij kartę Wyjątki i przycisk Dodaj port...
3 Określ ustawienie Dodawanie portu.
W polu „Nazwa” wpisz dowolną nazwę (na przykład: Scan to SMB). Będzie to nazwa nowego portu. W polu
„Numer portu” wpisz „445”. Dla opcji Protokół wybierz TCP.
4 Aby zamknąć ekran Opcje folderów, kliknij przycisk OK.
W celu ustawienia portu w systemie Windows 8 wykonaj poniższą procedurę.
1 W pasku zaklęć na pulpicie kliknij Ustawienia, Panel sterowania, System i bezpieczeństwo, a następnie
Firewall Windows.
Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
2 Skonfiguruj ustawienia, patrz Konfiguracja zapory systemu Windows (w systemie Windows 7) na stronie 3-38.
3-42
Podstawowa obsługa
Ekran Potwierdź miejsce docelowe
Jeśli opcja potwierdzania miejsca docelowego przed transmisją jest ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza
Start zostanie wyświetlony ekran Sprawdź wszystkie miejsca docelowe i wybierz opcję [Dalej].
Część obsługiwana
3
Użyj poniższej procedury, aby obsłużyć ekran Sprawdź miejsce docelowe.
Lista miej.docel.:a b
p
Morgan@###########N
*********************
b 0667640000
b 0667741234
[ Anuluj ][ Dalej ]
1
Naciśnij klawisz  lub , aby sprawdzić wszystkie
miejsca docelowe.
Aby sprawdzić szczegóły wybranego adresu lub
go usunąć, kliknij przycisk OK.
Aby dodać miejsce docelowe, naciśnij [Anuluj]
(lewy klawisz Select). Zostanie wyświetlony
poprzedni ekran.
p Morgan@########Na b
1 Szczegóły
2 Usuń
Naciśnij klawisz
Start.
2
Po zakończeniu sprawdzania wybierz opcję [Dalej]
(prawy klawisz Select). Na ekranie pojawi się
komunikat Naciśnij klawisz Start.
[ Anuluj ]
Jeśli na liście miejsc docelowych znajdują się
miejsca ukryte i jeszcze nie sprawdzone, na
ekranie zostanie wyświetlony napis Sprawdź do
końca listę miejsc i nastąpi powrót do ekranu Lista
miejsc docelowych. Sprawdź wszystkie miejsca
docelowe.
Sprawdź do końca
listę miejsc.
3
3-43
Umieść oryginały na płycie lub w procesorze
dokumentów i naciśnij klawisz Start. Rozpocznie
się transmisja.
Podstawowa obsługa
Określanie miejsca docelowego
Określając miejsce docelowe, można posłużyć się książką adresową lub użyć klawiszy szybkiego wyboru.
Część obsługiwana
Wybieranie z książki adresowej
Wybierz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej.
Wybierz ks.adres.:a b
t
Książka adresowa
*********************
t Zewn. ks. adres.
[ Wyjdź
]
Książka adresowa: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu
]
1
Na ekranie głównym wysyłania naciśnij klawisz
Address Book. Zostanie wyświetlone menu
Wybierz ks.adres.
NOTATKA: Jeśli nie została zarejestrowana
zewnętrzna książka adresowa, opcja [Zewn. ks.
adres.] nie będzie wyświetlana.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Książka adresowa], a następnie naciśnij klawisz
OK. Zostanie wyświetlony ekran Książka
adresowa.
Aby użyć książki adresowej na serwerze LDAP,
wybierz opcję [Zewn. ks.adres.].
3
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądanego
użytkownika lub grupę, a następnie klawisz OK.
W przypadku wybrania użytkownika wyświetlana
jest lista miejsc docelowych zarejestrowanych dla
tego użytkownika.
l Fiala:
a b
b
0667643277
*********************
p fiala@###########.N
SMB-PC
[ Menu
]
W przypadku wybrania grupy przejdź do punktu 5.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądane
miejsce docelowe, a następnie naciśnij klawisz
OK.
5
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranu
podstawowego.
3-44
Podstawowa obsługa
Szukanie miejsc docelowych
Jeśli miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej, można je wyszukać.
Procedura korzystania z różnych trybów wyszukiwania została opisana poniżej.
Szukanie w książce adresowej
Książka adresowa: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu
]
Menu:
a b
1
Wybierz
*********************
2 Szczegół
3 Znajdź(nazwa)
Znajdź(nazwa):
A b
ma*
S
ABC
[ Tekst ]
Książka adresowa: a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Menu
]
1
W książce adresowej wybierz opcję [Menu] (prawy
klawisz Select). Zostanie wyświetlony ekran
Menu.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Szukaj(Nazwa)], a następnie klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran szukania.
3
Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książka
adresowa, począwszy od użytkownika, którego
nazwa rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu
znaków.
1
Na ekranie Zewn. ks.adres. wybierz opcję [Menu]
(prawy klawisz Select). Zostanie wyświetlony
ekran Menu.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Szukaj], a następnie naciśnij klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran szukania.
Szukanie w zewnętrznej książce adresowej
Zewn. ks.adres.: a b
l
Fiala
*********************
l Maury
l Morgan
[ Menu
]
Menu:
a b
1 Wybierz
2 Szczegół
3
Szukaj
*********************
3-45
3
Podstawowa obsługa
Znajdź(nazwa):
A b
ma*
S
ABC
[ Menu ] [ Tekst
Zewn. ks. adres.: a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Menu
]
3
Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.
Po wybraniu opcji [Menu] (prawy klawisz Select)
i naciśnięciu klawisza OK zostanie wyświetlony
ekran Szukaj według, na którym można określić
klucz szukania i warunek dopasowania. Wybierz
żądany element dla każdego z pól i naciśnij
klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książka
adresowa, począwszy od użytkownika, którego
nazwa rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu
znaków.
NOTATKA: Jeśli w pierwszej kolejności zostanie
otwarta rozszerzona książka adresowa, najpierw
zostanie wyświetlony ekran szukania. Następnie
wykonaj polecenia opisane
w punkcie 3 i dalej.
Wybór przy pomocy przycisków panelu dotykowego
Wybierz miejsce docelowe, korzystając z klawiszy
szybkiego wyboru.
Na ekranie głównym wysyłania lub ekranie
wprowadzania miejsca docelowego naciśnij klawisz
szybkiego wyboru, do którego przypisane jest
miejsce docelowe.
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat dodawania klawiszy szybkiego dostępu znajdują się
w podręczniku English Operation Guide.
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi Sending)
Można określić miejsca docelowe będące adresami e-mail, folderami (SMB lub FTP) oraz numerami faksu
(tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu). Funkcja ta nosi nazwę Wysył. wielokr. Ułatwia ona
wysyłanie do różnych typów miejsc adresowych (adresy e-mail, foldery itp.) w jednej czynności.
Liczba wysyłanych pozycji
E-mail
Foldery (SMP, FTP)
FAKS
: Do 100
: Łącznie 5 SMB i FTP
: Do 100
Procedury określania miejsc docelowych są identyczne jak w przypadku określania miejsca docelowego
poszczególnych typów. Możesz wprowadzić adres e-mail lub ścieżkę dostępu do katalogu, a oba adresy
pokażą się na liście miejsc docelowych. Naciśnij klawisz Start, aby rozpocząć transmisję do wszystkich miejsc
docelowych jednocześnie.
3-46
Podstawowa obsługa
Skanowanie TWAIN
W tej części opisano skanowanie oryginałów przy użyciu sterownika TWAIN.
Procedura skanowania przy użyciu sterownika TWAIN została wyjaśniona jako przykład. Sterowniki WIA
obsługuje się w identyczny sposób.
1
Uaktywnij aplikację obsługującą sterownik TWAIN.
2
Wybierz urządzenie za pomocą aplikacji i wyświetl
okno dialogowe TWAIN.
NOTATKA: Informacje na temat wyboru urządzenia
znajdują się w Podręczniku operatora lub pomocy
dotyczącej aplikacji.
Sieć
3
Wybierz ustawienia skanowania w wyświetlonym
oknie dialogowym TWAIN.
W celu uzyskania informacji na temat ustawień
wyświetlanych w oknie dialogowym TWAIN,
należy zapoznać się z Pomocą w danej aplikacji.
USB
4
Umieść oryginały na płycie lub w procesorze
dokumentów.
5
Kliknij przycisk Scan.
Dane dokumentu zostaną zeskanowane.
3-47
3
Podstawowa obsługa
Anulowanie zadań
Wykonaj poniższe kroki w celu anulowania wszelkich wykonywanych zadań drukowania lub wysyłania.
Anulowanie zadań
Zadania można także anulować za pomocą klawisza Stop.
Lista anul.zadań: a b
1
Dr. listę zadań
*********************
2 Wyślij lis. zad.
3 Zapisz dz. zad.
[ Wyjdź ]
Dr. listę zadań.: a b
0008
r Kopiuj
s
**********************
0009 W dane maury
s
0010 W MicrosoftworN s
[ Wznów ] [ Menu ]
Menu:
a b
1
Szczegóły
*********************
2 Anuluj zad.
Zadanie zostanie
anulowane.
Na pewno?
z 0008 r Kopiuj
[ Tak
] [
Nie
1
Podczas zadania drukowania lub wysyłania
naciśnij klawisz Stop. Zostanie wyświetlone menu
Lista anul.zadań.
NOTATKA: Naciśnięcie klawisza Stop powoduje
wstrzymanie zadania drukowania, ale nie zadania
wysyłania.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać zadanie,
które ma zostać zatrzymane, a następnie klawisz
OK. Zostanie wyświetlona kolejka wyjściowa
wybranego typu zadań.
3
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać zadanie,
które ma zostać zatrzymane, a następnie wybierz
opcję [Menu] (prawy klawisz Select). Zostanie
wyświetlony ekran Menu.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Anuluj zadanie], a następnie naciśnij klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.
5
Wybierz opcję [Tak] (prawy klawisz Select). Na
ekranie zostanie wyświetlony napis Anulowanie...
i po anulowaniu zadania nastąpi powrót do kolejki
wyjściowej wybranego typu zadań.
]
Aby anulować inne zadania, powtórz czynności
opisane w punktach od 3 do 5.
3-48
Podstawowa obsługa
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru
Można sprawdzić ilość pozostałego toneru i papieru w każdej kasecie podajnika.
Sprawdzanie pozostałego toneru
Stan:
a b
1
Stan zad. druk.
*********************
2 Stan zad. wys.
3 Stan zad. zapis.
[ Pauza ]
b
Status tonera:
C VVV w E
Y VVVVE
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel. Zostanie
wyświetlone menu Stan.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Status tonera].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Status tonera.
Wyświetlana jest pozostała ilość tonera przy
użyciu jednego z 10 poziomów.
M VVV w E
K VV w EE
Sprawdzanie pozostałego papieru
Stan:
a b
1
Stan
zad.
druk.
*********************
2 Stan zad. wys.
3 Stan zad. zapis.
[ Pauza ]
Stan papieru:
Kaseta 1:
Lettera
Zwykły
C b
1/ 4
Pusty
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel. Zostanie
wyświetlone menu Stan.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Stan
papieru].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Stan papieru.
Naciśnij klawisz  lub , aby przełączyć widok
ilości pozostałego papieru w kasecie głównej,
kasecie opcjonalnej (jeśli jest zainstalowana) i na
tacy uniwersalnej.
3-49
3
Podstawowa obsługa
3-50
4 Konserwacja
Rozdział ten opisuje czyszczenie i wymianę tonera.
•
•
•
Czyszczenie ................................................................. 4-2
Wymiana pojemnika z tonerem .................................... 4-4
Wymiana pojemnika na zużyty toner............................ 4-6
4-1
Konserwacja
Czyszczenie
Należy regularnie czyścić urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.
UWAGA: Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia
odłączać kabel zasilający.
Szklana płyta
Przetrzyj wewnętrzną część procesora dokumentów oraz szklaną płytę za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej
alkoholem lub łagodnym detergentem.
WAŻNE: Nie wolno używać rozcieńczalników ani
rozpuszczalników organicznych.
Procesor dokumentów
Jeżeli podczas użytkowania procesora dokumentów na kopiach pojawią się czarne smugi lub zabrudzenia,
należy przeczyścić wąską szybę skanera za pomocą dołączonej ściereczki. Jeżeli wąska szyba skanera
wymaga czyszczenia, może zostać wyświetlony komunikat Oczyść szybkę.
NOTATKA: Przeczyść wąskie szyby skanera za pomocą suchej ściereczki. Nie używaj do czyszczenia wody,
mydła ani rozpuszczalników.
1
Otwórz procesor dokumentów i przetrzyj wąską
szybę skanera (a).
2
Przetrzyj białą prowadnicę (b) na procesorze
dokumentów.
3
Zamknij procesor dokumentów.
a
b
4-2
Konserwacja
Wyczyść jednostkę przenoszenia papieru
UWAGA: Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Ponieważ istnieje zagrożenie poparzeniem,
należy zachować najwyższą ostrożność.
Jednostkę przenoszenia papieru należy zawsze czyścić podczas wymiany pojemnika z tonerem i pojemnika na
zużyty toner. Aby zachować optymalną jakość drukowania, zalecamy także czyszczenie wnętrza urządzenia
przynajmniej raz w miesiącu i podczas każdej wymiany pojemnika z tonerem. Należy je także wyczyścić, jeśli
na wydrukach pojawią się smugi lub linie albo jeśli wydruki będą rozmazane lub nieczytelne.
1
2
Pociągnij dźwignię tylnej pokrywy i otwórz tylną
pokrywę.
Przy użyciu szmatki wytrzyj kurz z papieru znajdujący się na wałku rejestrującym i pochylni na papier.
WAŻNE: Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dotknąć czarnego wałka i paska przenoszącego. Może to
pogorszyć jakość wydruków.
Jednostka przenoszenia papieru
Pasek przenoszący (czarny)
Wałek rejestrujący (metalowy)
Wałek przenoszący (czarny)
Jednostka drukowania
dwustronnego
Pochylnia na papier
3
4-3
Zamknij tylną pokrywę.
4
Konserwacja
Wymiana pojemnika z tonerem
Gdy w obszarze wyświetlania komunikatów zostanie wyświetlony komunikat Dodaj toner, wymień toner.
Podczas każdej wymiany pojemnika z tonerem, należy wyczyścić odpowiednie części we wskazany sposób.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Wyczyść jednostkę przenoszenia papieru na stronie 4-3.
UWAGA: Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas
iskry mogą spowodować oparzenia.
Wymiana pojemnika z tonerem
1
Pociągnij dźwignię pokrywy górnej tacy i otwórz
górną tacę.
UWAGA: Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia,
nie należy jednocześnie otwierać górnej tacy oraz
procesora dokumentów.
Otwórz górną tacę do pokazanej pozycji. Jeśli taca
nie zostanie otwarta do tej pozycji, zainstalowanie
pojemnika z tonerem nie będzie możliwe.
2
Ostrożnie wyjmij stary pojemnik z tonerem
z urządzenia.
NOTATKA: Włóż stary pojemnik z tonerem do
plastikowego worka (dostarczanego z nowym
tonerem) i usuń go później zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
3
4-4
Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z zestawu
z tonerem. Potrząśnij nowym pojemnikiem co
najmniej 5 lub 6 razy, jak pokazano na rysunku,
aby rozprowadzić toner równomiernie w całym
pojemniku.
Konserwacja
4
Upewnij się, że dźwignia zwalniająca znajduje się
w pozycji zwolnionej i włóż nowy pojemnik
z tonerem do urządzenia.
4
NOTATKA: Upewnij się, czy elementy wystające
pojemnika z tonerem pasują do otworów urządzenia.
5
Naciśnij górną część pojemnika z tonerem, aby
solidnie osadzić go na miejscu.
6
Zamknij górną tacę.
Podczas zamykania górnej tacy nie dociskaj
panelu operacyjnego.
NOTATKA: Uważaj, aby podczas zamykania górnej
tacy nie przytrzasnąć palców.
4-5
Konserwacja
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Gdy pojawi się komunikat Sprawdź pojemnik na zużyty toner, wymień pojemnik na zużyty toner. Nowy pojemnik
na zużyty toner jest dołączony do zestawu pojemnika z tonerem. Urządzenie nie będzie działać, jeśli pojemnik
na zużyty toner nie zostanie wymieniony.
UWAGA: Nie należy próbować spalać pojemnika z tonerem ani pojemnika na zużyty toner. Powstające
wówczas iskry mogą spowodować oparzenia.
Wymiana pojemnika na zużyty toner
1
Otwórz pokrywę pojemnika na zużyty toner.
2
Naciśnij przycisk blokady i ostrożnie wyjmij
pojemnik na zużyty toner.
NOTATKA: Wyjmij pojemnik na zużyty toner tak
delikatnie, jak to możliwe, aby nie rozsypać
znajdującego się w nim toneru. Nie kieruj otworu
pojemnika na zużyty toner w dół.
3
Stary pojemnik
na zużyty toner
Zamknij pokrywę starego pojemnika na zużyty
toner po wyjęciu go z urządzenia.
NOTATKA: Włóż stary pojemnik na zużyty toner do
plastikowego worka (dostarczanego z nowym
tonerem) i usuń go później zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
4-6
Konserwacja
4
Otwórz pokrywę nowego pojemnika na zużyty
toner.
5
Zainstaluj nowy pojemnik na zużyty toner zgodnie
z ilustracją. W przypadku prawidłowej instalacji
pojemnik wskoczy na właściwe miejsce.
Nowy pojemnik
na zużyty toner
4
6
Upewnij się, że pojemnik na zużyty toner został
zainstalowany prawidłowo i zamknij pokrywę
pojemnika na zużyty toner.
Po wymianie pojemnika z tonerem i pojemnika na
zużyty toner wyczyść jednostkę przenoszenia
papieru. Szczegółowe instrukcje znajdują się
w rozdziale Czyszczenie na stronie 4-2.
Dłuższe nieużywanie i przesuwanie urządzenia.
Dłuższe nieużywanie
W przypadku pozostawienia urządzenia w stanie bezczynności przez dłuższy czas należy wyjąć wtyczkę kabla
zasilania z gniazdka w ścianie.
Aby uzyskać informacje o dodatkowych czynnościach, które można wykonać w celu uniknięcia ewentualnego
uszkodzenia urządzenia przy jego następnym uruchomieniu, zalecamy skonsultowanie się ze sprzedawcą.
Przesuwanie urządzenia
Przy przesuwaniu urządzenia:
•
Przesuwaj urządzenie delikatnie.
•
W miarę możliwości nie przechylaj urządzenia, aby uniknąć rozlania tonera w jego wnętrzu.
•
Przed przewożeniem urządzenia na większe odległości skonsultuj się z serwisantem.
•
Zablojuj dźwignię blokady (żółtą) dla systemów optycznych. Dźwignia ta znajduje się przy górnym lewym
brzegu, blisko skanera. Aby uzyskać dalsze informacje, przejdź do Quick Start Guide.
•
Wyjmij wszystkie pojemniki z tonerem i pojemnik na zużyty toner, a następnie włóż je do plastikowej torby.
•
Sprawdź, czy dźwignia zwalniająca jest w pozycji LOCK. Jeśli nie, pociągnij dźwignię zwalniającą do
siebie, aż się zatrzyma. Przejdź na stronę 4-5.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przewożenia urządzenia wyjmij wszystkie pojemniki z tonerem i pojemnik na
zużyty toner, zapakuj je do plastikowego worka i przewieź jako osobne części urządzenia.
4-7
Konserwacja
4-8
5 Rozwiązywanie problemów
Niniejszy rozdział opisuje sposoby rozwiązywania problemów z urządzeniem.
•
•
•
Usuwanie awarii ........................................................... 5-2
Reagowanie na komunikaty o błędach....................... 5-10
Usuwanie zaciętego papieru ...................................... 5-19
5-1
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii
W poniższej tabeli znajdują się ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych
stronach. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Panel operacyjny nie
odpowiada po
włączeniu głównego
wyłącznika zasilania.
Czy urządzenie jest
podłączone do zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazdka sieciowego.
—
Naciśnięcie klawisza
Start nie rozpoczyna
kopiowania.
Czy w obszarze wyświetlania
komunikatów jest
wyświetlony komunikat?
Określ odpowiednią reakcję na
komunikat i zareaguj.
—
Czy urządzenie nie jest
w stanie czuwania?
Aby włączyć urządzenie, które
znajduje się w stanie czuwania,
naciśnij klawisz Energy Saver.
Urządzenie będzie gotowe do
kopiowania w ciągu 20 sekund.
2-9
Czy oryginały zostały
prawidłowo załadowane?
Kładąc oryginały na płycie, umieść
je zadrukowaną stroną do dołu
i ustaw je zgodnie z płytami
wskaźnika rozmiaru oryginału.
2-67
Umieszczając oryginały
w procesorze dokumentów, układaj
je stroną zadrukowaną do góry.
2-69
Sprawdź, czy program jest
prawidłowo używany.
—
Wysuwane są puste
arkusze.
—
5-2
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Rozmazane lub
nieczytelne wydruki
Wydruki są zbyt
ciemne.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy urządzenie pracuje
w trybie gęstości
automatycznej?
Ustaw odpowiedni poziom gęstości
dla gęstości automatycznej.
—
Czy urządzenie pracuje
w trybie gęstości ręcznej?
Ustaw prawidłowy poziom
gęstości.
—
Czy toner jest równomiernie
rozprowadzony w pojemniku
tonera?
Wstrząśnij pojemnikiem tonera
kilka razy na boki.
—
Czy jest wyświetlany
komunikat o konieczności
wymiany pojemnika tonera?
Wymień pojemnik z tonerem.
—
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
2-49
Czy tryb EcoPrint jest
włączony?
Wyłącz tryb EcoPrint.
—
—
Upewnij się, ze został ustawiony
typ papieru odpowiadający
używanemu papierowi.
—
—
Przeprowadź kalibrację kolorów,
wyłączając urządzenie i ponownie
je włączając, lub korzystając
z panelu operacyjnego.
—
—
Spróbuj wyregulować ustawienia
kolorów przy użyciu sterownika
drukarki.
—
—
Uruchom [MC] i zmniejsz wartość
regulacji. Obniż wartość regulacji
o jeden poziom względem
bieżącego poziomu. Jeśli nie
nastąpi poprawa jakości, ponownie
obniż poziom o 1. Jeśli mino tego
nie uzyskano poprawy jakości,
przywróć oryginalną wartość
ustawienia.
—
Czy urządzenie pracuje
w trybie gęstości
automatycznej?
Ustaw odpowiedni poziom gęstości
dla gęstości automatycznej.
—
Czy urządzenie pracuje
w trybie gęstości ręcznej?
Ustaw prawidłowy poziom
gęstości.
—
—
Wykonaj kalibrację kolorów przy
użyciu panelu operacyjnego.
—
5-3
5
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Kopie cechują się
morowatym wzorem
(punkty są
wydrukowane
w grupach, tworząc
wzór a nie jednolitą
całość).
Czy oryginał to wydrukowane
zdjęcie?
Ustaw jakość obrazu na [Zdjęcie].
—
Wydruki nie są
czytelne.
Czy wybrano odpowiednią
jakość obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość
obrazu.
—
Wydruki są
zabrudzone.
Czy płyta lub procesor
dokumentów nie są
zabrudzone?
Wyczyść płytę lub procesor
dokumentów.
—
Wydruki są
niewyraźne.
Czy urządzenie jest używane
w warunkach dużej
wilgotności?
Używaj urządzenia w lokalizacji
o odpowiedniej wilgotności.
—
Wydruki są
przekrzywione.
Czy oryginały są załadowane
prawidłowo?
Umieszczając oryginały na płycie,
dostosuj ich położenie do
wskaźników rozmiaru oryginału.
2-67
Umieszczając oryginały
w procesorze dokumentów,
wyrównaj prowadnice szerokości
oryginałów przed ułożeniem
oryginałów.
2-68
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Sprawdź ułożenie prowadnic
szerokości papieru.
2-68
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
2-49
Czy załadowany jest
odpowiedni rodzaj papieru?
Czy jest on w dobrym stanie?
Wyjmij, odwróć i załaduj papier
ponownie.
2-49
Czy papier nie jest wygięty,
zagięty lub pomarszczony?
Wymień papier.
2-49
Czy w urządzeniu nie
znajdują się luźne skrawki
lub zacięty papier?
Wyjmij zacięty papier.
5-19
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
2-49
Papier często się
zacina.
Wydruki są
pomarszczone lub
wygięte.
5-4
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Nie można drukować.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy urządzenie jest
podłączone do zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazdka sieciowego.
—
Czy urządzenie jest
zasilane?
Włącz główny wyłącznik zasilania.
2-7
Czy kabel drukarki lub kabel
sieciowy jest podłączony?
Podłącz prawidłowo kabel drukarki
lub kabel sieciowy.
2-5
Czy urządzenie było zasilane
przed podłączeniem kabla
drukarki?
Włącz urządzenie po podłączeniu
kabla drukarki.
2-5
2-7
Czy zadanie drukowania jest
wstrzymane?
Naciśnij przycisk [Wznów] (lewy
klawisz Select), aby wznowić
drukowanie.
—
Dokumenty nie są
drukowane
prawidłowo.
Czy ustawienia
oprogramowania na
komputerze są prawidłowe?
Sprawdź, czy ustawienia
sterownika drukarki i
oprogramowania są prawidłowe.
—
Nie można drukować
dokumentów
zapisanych na
pamięci USB.
Czy host USB nie jest
zablokowany?
Wybierz opcję Odblokuj
w ustawieniach hosta USB.
—
—
Sprawdź, czy pamięć USB jest
prawidłowo podłączona do
urządzenia.
—
Podczas wyświetlania
obrazu przesłanego
z urządzenia do
komputera, obraz jest
skurczony w pionie
lub w poziomie.
Czy wybrana została do
skanowania rozdzielczość
200×100 dpi Normalna lub
200×400 dpi Bardzo
wysoka?
Do wysyłania obrazu wybierz
rozdzielczość inną niż 200×100 dpi
Normalna lub 200×400 dpi Bardzo
wysoka.
—
Pamięć USB nie
została rozpoznana.
—
Sprawdź, czy pamięć USB jest
prawidłowo podłączona do
urządzenia.
—
Czy host USB nie jest
zablokowany?
Wybierz opcję Odblokuj
w ustawieniach hosta USB.
—
—
Wykonaj rejestrację kolorów przy
użyciu panelu operacyjnego.
—
Wykonaj kalibrację kolorów przy
użyciu panelu operacyjnego.
—
Wydruk ma
przesunięte kolory.
5-5
5
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Wydruki mają czarne
linie.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy wąska szybka skanera
jest czysta?
Oczyść szybkę.
—
—
Uruchom funkcję [Czyszcz. lasera].
—
—
Uruchom funkcję [Odśwież. bębna]
—
Szare tło
—
Przeprowadź kalibrację kolorów,
wyłączając urządzenie i ponownie
je włączając, lub korzystając
z panelu operacyjnego.
—
Na górnym brzegu
papieru lub z tyłu
papieru widać
zabrudzenie
Czy jednostka przenoszenia
papieru nie jest brudna?
Wyczyść jednostkę przenoszenia.
—
Wydruk jest
realizowany
z przesunięciem.
—
Uruchom funkcję [Odśwież. bębna]
—
—
Uruchom [MC] i zwiększ wartość
regulacji. Zwiększ wartość regulacji
o jeden poziom względem
bieżącego poziomu. Jeśli nie
nastąpi poprawa jakości po
zwiększeniu wartości o 1,
ponownie obniż poziom o 1. Jeśli
mimo to nie uzyskano poprawy
jakości, przywróć oryginalną
wartość ustawienia.
—
—
Uruchom [MC] i zmniejsz wartość
regulacji. Obniż wartość regulacji
o jeden poziom względem
bieżącego poziomu. Jeśli nie
nastąpi poprawa jakości, ponownie
obniż poziom o 1. Jeśli mino tego
nie uzyskano poprawy jakości,
przywróć oryginalną wartość
ustawienia.
—
Część obrazu bywa
rozmazana lub
nieczytelna.
5-6
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Na obrazie widać
nieregularne linie
poziome.
—
Uruchom [MC] i zmniejsz wartość
regulacji. Obniż wartość regulacji
o jeden poziom względem
bieżącego poziomu. Jeśli nie
nastąpi poprawa jakości, ponownie
obniż poziom o 1. Jeśli mino tego
nie uzyskano poprawy jakości,
przywróć oryginalną wartość
ustawienia.
—
Urządzenie jest
eksploatowane na
wysokości 1500 m lub
wyższej i na obrazie
pojawiają się białe,
poziome linie.
—
Uruchom funkcję [Altitude Adj.]
i ustaw wysokość na [High 1]. Jeśli
po ustawieniu wartości [High 1]
problem nie zostanie usunięty,
wybierz ustawienie [High 2].
—
Urządzenie jest
eksploatowane na
wysokości 1500 m lub
wyższej i na obrazie
pojawiają się kropki.
—
Uruchom funkcję [Altitude Adj.]
i ustaw wysokość na [High 1]. Jeśli
po ustawieniu wartości [High 1]
problem nie zostanie usunięty,
wybierz ustawienie [High 2].
—
Część obrazu bywa
rozmazana lub są na
niej widoczne białe
linie.
—
Otwórz i zamknij tylną pokrywę.
—
—
Uruchom funkcję [Odśwież.
bębna].
—
Gęstość tła utrudnia
odczyt wydruków.
—
Wykonaj procedurę Gęstość tła.
—
5-7
5
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Kolory wyglądają
inaczej od
oczekiwanych.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy wybrano odpowiednią
jakość obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość
obrazu.
3-10
—
Czy do tacy na papier
włożono papier do kopii
kolorowych?
Włóż do tacy papier do kopii
kolorowych.
2-49
—
Uruchom funkcję [Kalibracja
koloru].
—
—
Podczas kopiowania
Ustaw balans kolorów.
—
Podczas drukowania
z komputera
Ustaw kolory przy użyciu
sterownika drukarki.
Printing
System
Driver
Opeation
Guide
5-8
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przesyłanie
dokumentów przez
SMB nie jest możliwe.
*
**
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy kabel sieciowy jest
podłączony?
Prawidłowo podłącz odpowiedni
kabel sieciowy.
2-5
Czy w urządzeniu
wprowadzono odpowiednie
ustawienia sieciowe?
Wprowadź odpowiednie ustawienia
protokołu TCP/IP.
2-15
—
Czy wprowadzono
odpowiednia ustawienia
udostępniania folderów?
Sprawdź we właściwościach
folderu ustawienia udostępniania
i przywileje dostępu.
3-34
Czy protokół SMB został
włączony?
Włącz protokół SMB.
3-27
Czy wartość [Nazwa hosta]
została prawidłowo
wprowadzona?
Sprawdź nazwę komputera, do
którego przesyłasz dane*.
3-32
Czy wartość [Ścieżka]
została prawidłowo
wprowadzona?
Sprawdź nazwę udziału folderu
udostępnianego.
—
Czy wartość [Nazwa
logowania] została
prawidłowo wprowadzona?
Sprawdź nazwę domeny oraz
nazwę logowania użytkownika**.
3-27
Czy w polach [Nazwa hosta]
i [Nazwa logowania] została
wprowadzona ta sama
domena?
Usuń z pola [Nazwa logowania]
nazwę domeny oraz odwrócony
ukośnik („\”).
3-27
Czy wartość [Hasło
logowania] została
prawidłowo wprowadzona?
Sprawdź hasło logowania.
3-27
Czy wyjątki zapory systemu
Windows zostały prawidłowo
skonfigurowane?
Skonfiguruj odpowiednie wyjątki
Zapory systemu Windows.
3-38
3-42
Czy ustawienia godziny
w urządzeniu, na serwerze
domeny i w komputerze
docelowym są takie same?
Ustaw taką samą godzinę
w urządzeniu, na serwerze
domeny i w komputerze
docelowym.
—
Czy na panelu dotykowym
jest wyświetlany komunikat
Błąd wysyłania?
Przejdź do części Reagowanie na
błędy wysyłania.
5-10
Jako nazwę hosta możesz także wpisać pełną nazwę komputera (np. pc001.abcdnet.com).
Nazwę logowania użytkownika można też wprowadzić w następujących formatach:
Nazwa_domeny/nazwa_użytkownika (np. abcdnet/jan.kowalski)
Nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (np. jan.kowalski@abcdnet)
5-9
5
Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na komunikaty o błędach
Gdy na panelu sterowania wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie z odpowiednią
procedurą.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych
stronach. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Alfanumeryczne
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Błąd pamięci USB.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
Błąd urządzenia.
Skontaktuj się
z serwisem.
–
Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz
kod błędu wyświetlany w obszarze
wyświetlania komunikatów. Wyłącz
urządzenie, odłącz kabel zasilający
i skontaktuj się z pracownikiem
serwisu.
—
Czy wyświetlany jest kod
błędu 4201 do 4204?
Wystąpiło wewnętrzne skroplenie
pary wodnej wskutek nagłej zmiany
temperatury. Wyłącz urządzenie
i pozostaw je przez 30–90 minut,
a następnie włącz je ponownie. Jeśli
komunikat jest nadal wyświetlany,
wyłącz urządzenie, odłącz kabel
zasilający i skontaktuj się z
pracownikiem serwisu.
—
–
Wystąpił błąd podczas transmisji.
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
—
Wymień pojemnik z tonerem. Zamień
na nowy toner w kolorze wskazanym
w nawiasach [].
—
Błąd wysyłania.
####
Dodaj toner.
[C], [M], [Y], [K]
Górna taca jest pełna
papieru.
Wyjmij papier.
–
Wyjmij papier z górnej tacy i naciśnij
przycisk OK, aby wznowić zadanie.
—
Kończy się toner.
[C], [M], [Y], [K]
–
Niedługo konieczna będzie wymiana
pojemnika z tonerem. Po
wydrukowaniu ok. 20 stron dalsze
wydruki zostaną zatrzymane. Uzyskaj
nowy toner w kolorze wskazanym
w nawiasach [].
—
5-10
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Maksymalna liczba
skanowanych stron.
Zadanie zostało
anulowane.
Nie można połączyć
się z serwerem
uwierzytelniania.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
–
Nie można przeprowadzić
skanowania z powodu braku wolnej
pamięci skanera. Zadanie zostanie
anulowane. Naciśnij klawisz OK.
—
Czy przekroczono
dopuszczalną liczbę
skanowań?
Naciśnij klawisz OK, aby
wydrukować, wysłać lub zapisać
zeskanowane strony. Aby anulować
zadanie, naciśnij klawisz Status/Job
Cancel, a następnie klawisz [Anuluj].
—
–
Naciśnij przycisk OK i sprawdź
następujące elementy:
—
•
Rejestracja na serwerze
uwierzytelniającym
•
hasło i adres komputera dla
serwera uwierzytelniającego,
•
połączenie z siecią.
5
Nie można drukować
dwustronnie na tym
papierze.
Czy wybrany rozmiar
papieru/typ nośnika pozwala
na drukowanie dwustronne?
Wybierz odpowiedni typ papieru. Aby
drukować bez korzystania z trybu
dwustronnego, naciśnij klawisz OK.
3-15
Niepr. nazwa
logowania lub hasło
użytk. Zadanie zostało
anulowane.
–
Wprowadź prawidłową nazwę lub
hasło logowania.
—
Niewłaściwy ID konta.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Zadanie zostało anulowane
z powodu ograniczeń narzuconych
przez funkcję rozliczania zadań.
Naciśnij klawisz OK.
—
Niewłaściwy ID konta.
–
ID konta nie jest prawidłowe.
Sprawdź zarejestrowany ID konta.
—
Niewystarczająca
ilość pamięci.
Nie można rozpocząć
zadania.
–
Nie można przeprowadzić dalszego
skanowania z powodu braku wolnej
pamięci.
Naciśnij klawisz OK, aby
wydrukować zeskanowane strony.
Aby anulować zadanie, naciśnij
klawisz Status/Job Cancel,
a następnie klawisz [Anuluj].
—
Nie znaleziono pliku.
–
Nie znaleziono określonego pliku.
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
5-11
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Pamięć jest pełna.
Nie można
przetworzyć
zadania drukowania
w całości.
–
Nie można kontynuować zadania,
ponieważ zabrakło wolnej pamięci.
Naciśnij klawisz OK, aby
wydrukować zeskanowane strony.
Nie można prawidłowo przetworzyć
zadania drukowania.
Aby anulować zadanie, naciśnij
klawisz Status/Job Cancel,
a następnie klawisz [Anuluj].
—
Pamięć jest pełna.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Nie można kontynuować zadania,
ponieważ zabrakło wolnej pamięci.
Naciśnij klawisz OK. Aby
wydrukować takie same oryginały,
wykonaj poniższe czynności.
• Wybierz opcję [Foto], aby ustawić
jakość kopii.
• Wybierz ujemną wartość dla
ostrości.
• Wybierz mniejszy rozmiar
papieru, aby zmniejszyć kopię.
Jeśli problem nie zostanie
rozwiązany, rozbuduj pamięć
drukarki.
—
Papier utknął.
–
Jeżeli papier utknie, urządzenie
zatrzyma się, a w obszarze
wyświetlania komunikatów zostanie
wskazane miejsce wystąpienia
problemu. Zatrzymaj urządzenie
i wyjmij zacięty papier zgodnie
z odpowiednią procedurą.
—
Przekroczono limit
określony
przez funkcję
rozliczania zadań.
Drukowanie nie jest
możliwe.
–
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
Przekroczono limit
określony
przez funkcję
rozliczania zadań.
Skanowanie nie jest
możliwe.
–
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
Przekroczono
ogranicz. rozlicz.
zadań. Zadanie
zostało anulowane.
Czy przekroczono
dopuszczalną liczbę
wydruków określoną przez
funkcję rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań określoną
przez funkcję rozliczania zadań. Nie
można więcej drukować. Zadanie
zostanie anulowane. Naciśnij klawisz
OK.
—
5-12
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Przekroczony limit.
–
Pojemnik na faksy jest pełny, nie ma
możliwości dalszego zapisu. Zadanie
zostanie anulowane. Naciśnij klawisz
OK.
—
Sprawdź pojemnik na
zużyty toner.
Czy pojemnik na zużyty
toner jest pełny?
Wymień pojemnik na zużyty toner.
—
Czy pojemnik na zużyty
toner jest zainstalowany?
Zainstaluj w urządzeniu pojemnik na
zużyty toner.
—
–
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów, ułóż je w oryginalnym
porządku i włóż z powrotem. Naciśnij
klawisz Start, aby wznowić
drukowanie.
Aby anulować zadanie, naciśnij
klawisz Status/Job Cancel,
a następnie klawisz [Anuluj].
2-69
Ułóż oryginał
i naciśnij klawisz Start.
5
Wyjmij oryginał
z procesora
dokumentów.
Czy pozostały jakieś
oryginały w procesorze
dokumentów?
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów.
—
Wymień zestaw
konserwacyjny.
–
Wymiana elementów zestawu
konserwacyjnego jest konieczna co
200 000 stron i wymaga interwencji
serwisu. Skontaktuj się z
pracownikiem serwisu.
—
Wystąpił błąd.
Włącz i wyłącz
główny wyłącznik
zasilania.
–
Wystąpił błąd systemowy. Wyłącz
i włącz główny wyłącznik zasilania.
—
Załaduj papier do
kasety 1.
Czy we wskazanej kasecie
znajduje się papier?
Włóż papier.
2-50
Załaduj papier do tacy
uniwersalnej.
Czy do tacy uniwersalnej
załadowano papier we
wskazanym formacie?
Załaduj do tacy uniwersalnej papier
rodzaju i formatu wskazanego
w obszarze wyświetlania
komunikatów.
2-53
Zamknij górną (tylną
lub lewą) pokrywę.
Czy wszystkie pokrywy są
zamknięte?
Zamknij pokrywę wskazaną na
panelu sterowania.
—
Zamknij procesor
dokumentów.
Czy procesor dokumentów
jest otwarty?
Zamknij procesor dokumentów.
—
Czy górna pokrywa
procesora dokumentów jest
otwarta?
Zamknij górną pokrywę procesora
dokumentów.
2-68
–
Aby anulować zapisywanie, naciśnij
OK.
—
Zadanie niezapisane.
Naciśnij [OK].
5-13
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Zainstalowano
nieznany toner.
Czy zainstalowano firmowy
toner?
Firma nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia spowodowane przez
korzystanie z materiałów
eksploatacyjnych innych
producentów.
—
Zainstalowano
nieznany toner.
administratora
Czy specyfikacja regionalna
zainstalowanego pojemnika
z urządzeniem pasuje do
urządzenia?
Zainstaluj określony pojemnik.
—
Kod błędu skanowania do SMB
Kod błędu: 1101
Czy nazwa hosta serwera
SMB jest prawidłowa?
Sprawdź w narzędziu Embedded
Web Server RX, czy została podana
prawidłowa nazwa hosta.
—
Kod błędu: 1102
Czy została wprowadzona
nazwa domeny?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika domeny w formacie
„domena\użytkownik”,
„domena\użytkownik” lub
„domena@użytkownik”.
—
Czy wprowadzono
nieprawidłowego
użytkownika lub błędne
hasło?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika lub hasło.
—
Czy wprowadzono
nieprawidłową nazwę
folderu lub udziału?
Wprowadź prawidłową nazwę folderu
lub udziału.
—
Czy został podany
użytkownik, który nie ma
uprawnień dostępu do tego
folderu, lub zostały
określone uprawnienia
dostępu do folderu?
Sprawdź ograniczenia dostępu do
folderu docelowego.
—
Czy w nazwie hosta
znajdują się niedozwolone
znaki?
Sprawdź, czy w nazwie hosta
znajdują się którekolwiek z
poniższych znaków.
`~!@#$^&*()=+[]{}\|;:'"<
>/?
—
5-14
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy została wprowadzona
nazwa domeny?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika domeny w formacie
„domena\użytkownik”,
„domena\użytkownik” lub
„domena@użytkownik”.
—
Czy została wprowadzona
poprawna ścieżka do
folderu?
Wprowadź poprawną ścieżkę do
folderu.
—
Czy został podany
użytkownik, który nie ma
uprawnień dostępu do tego
folderu, lub zostały
określone uprawnienia
dostępu do folderu?
Sprawdź ograniczenia dostępu do
folderu docelowego.
—
Kod błędu: 1105
Czy protokół SMB jest
włączony?
Włącz protokół SMB dla nazwy hosta
w narzędziu Embedded Web
Server RX.
—
Kod błędu: 2101, 2201,
2203
Czy wprowadzono
nieprawidłową nazwę hosta
lub adres IP?
Wprowadź prawidłową nazwę hosta
lub adres IP.
—
Czy podano nieprawidłowy
numer portu?
Podaj prawidłowy numer portu.
—
Czy poprawnie nawiązano
połączenie z siecią?
Sprawdź, czy kabel sieciowy został
prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy środowisko sieci
(serwer, koncentrator lub inna sieć
LAN) działa prawidłowo.
—
Kod błędu: 0007, 5101,
5102, 5103, 5104, 7101,
720f
–
Wyłącz i włącz główny wyłącznik
zasilania. Jeśli błąd będzie się
powtarzać, zapisz jego kod
i skontaktuj się z pracownikiem
serwisu. (Patrz: procedura w części
Błąd urządzenia. Skontaktuj się z
serwisem.)
—
Kod błędu: 9181
Czy zeskanowano więcej
niż 999 stron oryginału?
W takim przypadku prześlij strony
w oddzielnych zadaniach.
—
Kod błędu: 1103
5
Kod błędu skanowania do FTP
Kod błędu: 1101
Czy nazwa hosta serwera
FTP jest prawidłowa?
5-15
Sprawdź w narzędziu Embedded
Web Server RX, czy została podana
prawidłowa nazwa hosta.
—
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy została wprowadzona
nazwa domeny?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika domeny w formacie
„domena\użytkownik” lub
„domena\użytkownik”.
—
Czy wprowadzono
nieprawidłowego
użytkownika lub błędne
hasło?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika lub hasło.
—
Czy została wprowadzona
poprawna ścieżka do
folderu?
Wprowadź poprawną ścieżkę do
folderu.
—
Czy został podany
użytkownik, który nie ma
uprawnień dostępu do tego
folderu, lub zostały
określone uprawnienia
dostępu do folderu?
Sprawdź ograniczenia dostępu do
folderu docelowego.
—
Kod błędu: 1105
Czy protokół FTP jest
włączony?
Włącz protokół FTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
—
Kod błędu: 1131
Czy wszystkie ustawienia
FTPS są prawidłowe?
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń.
—
Kod błędu: 1132
Czy próbujesz przesłać
dokument na serwer
nieobsługujący usługi FTPS
lub danej metody
szyfrowania?
Sprawdź, czy serwer obsługuje
usługę FTPS. Sprawdź, czy serwer
obsługuje wybraną metodę
szyfrowania.
—
Kod błędu: 2101, 2102,
2103, 2201, 2202, 2203,
2231, 3101
Czy wprowadzono
nieprawidłową nazwę hosta
lub adres IP?
Wprowadź prawidłową nazwę hosta
lub adres IP.
—
Czy podano nieprawidłowy
numer portu?
Podaj prawidłowy numer portu.
—
Czy poprawnie nawiązano
połączenie z siecią?
Sprawdź, czy kabel sieciowy został
prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy środowisko sieci
(serwer, koncentrator lub inna sieć
LAN) działa prawidłowo.
—
–
Wyłącz i włącz główny wyłącznik
zasilania. Jeśli błąd będzie się
powtarzać, zapisz jego kod
i skontaktuj się z pracownikiem
serwisu. (Patrz: procedura w części
Błąd urządzenia. Skontaktuj się z
serwisem.)
—
Kod błędu: 1102
Kod błędu: 1103
Kod błędu: 4701, 5101,
5102, 5103, 5104, 7102,
720f
5-16
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Kod błędu: 9181
Punkty kontrolne
Naprawa
Czy zeskanowano więcej
niż 999 stron oryginału?
W takim przypadku prześlij strony
w oddzielnych zadaniach.
Strona
—
Kod błędu skanowania do wiadomości e-mail
Kod błędu: 1101
Czy podano prawidłową
nazwę serwera SMTP/
POP3?
Sprawdź w narzędziu Embedded
Web Server RX, czy została podana
prawidłowa nazwa serwera.
—
Kod błędu: 1102
Czy wprowadzono
nieprawidłowego
użytkownika lub błędne
hasło?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika lub hasło.
—
Kod błędu: 1104
Czy został podany adres
docelowy?
Podaj adres docelowy.
—
Kod błędu: 1105
Czy protokół SMTP jest
włączony?
Włącz protokół SMTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
—
Kod błędu: 2101, 2102,
2103, 2201, 2202, 2203
Czy przy uwierzytelnianiu
metodą POP przed SMTP
wybrano opcję „Inne
uwierzytelnianie”?
Wybierz poprawnego użytkownika
POP3 innego niż „Other”.
—
Czy został podany serwer
SMTP?
Sprawdź w narzędziu Embedded
Web Server RX, czy została podana
prawidłowa nazwa serwera.
—
Czy poprawnie nawiązano
połączenie z siecią?
Sprawdź, czy kabel sieciowy został
prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy środowisko sieci
(serwer, koncentrator lub inna sieć
LAN) działa prawidłowo.
—
Kod błędu: 2204
Czy podjęto próbę wysłania
za dużej ilości danych?
Zmień rozmiar możliwy do przesłania w
narzędziu Embedded Web Server RX.
—
Kod błędu: 3101
Czy serwer działa
prawidłowo?
Sprawdź, czy środowisko sieci
(serwer, koncentrator lub inna sieć
LAN) działa prawidłowo.
—
Czy została wybrana
metoda uwierzytelniania, na
którą serwer nie może
normalnie odpowiedzieć?
Sprawdź ustawienia serwera i klienta.
Na przykład upewnij się, czy
uwierzytelnianie SMTP i POP zostało
włączone lub wyłączone zarówno na
serwerze, jak i na kliencie.
—
Czy włączono
nieobsługiwaną metodę
uwierzytelnienia SMTP?
Sprawdź ustawienia uwierzytelnienia
SMTP na serwerze i na kliencie. Na
urządzeniu można używać
następujących metod
uwierzytelniania SMTP:
CRAM-MD5/DIGEST-MD5/PLAIN/
LOGIN
—
Kod błędu: 3201
5-17
5
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Kod błędu: 4201, 5101,
5102, 5103, 5104, 7101,
7102, 720f
–
Wyłącz i włącz główny wyłącznik
zasilania. Jeśli błąd będzie się
powtarzać, zapisz jego kod
i skontaktuj się z pracownikiem
serwisu. (Patrz: procedura w części
Błąd urządzenia. Skontaktuj się z
serwisem.)
—
Kod błędu: 9181
Czy zeskanowano więcej
niż 999 stron oryginału?
W takim przypadku prześlij strony
w oddzielnych zadaniach.
—
5-18
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zaciętego papieru
W przypadku wystąpienia zacięcia papieru zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a kopiowanie lub
drukowanie zostanie wstrzymane. Wyjmij zacięty papier. Po wyjęciu zaciętego papieru urządzenie wznowi
drukowanie.
Pozostaw główny wyłącznik zasilania włączony. Aby usunąć zacięty papier, wykonaj poniższą procedurę:
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o pozycji zacięcia papieru. Aby usunąć zacięcie, przejdź na
stronę o wskazanym numerze.
5
Lokalizacja zacięcia
papieru
Opis
Strona
A
Zacięcie papieru w tacy uniwersalnej.
5-20
B
Zacięcie papieru w kasecie urządzenia lub opcjonalnego podajnika
papieru.
5-21
C
Zacięcie papieru w podajniku papieru.
5-22
D
Zacięcie papieru w jednostce przenoszenia.
5-22
E
Zacięcie papieru w procesorze dokumentów.
5-23
Zacięcie papieru
Jeśli często dochodzi do zacinania się papieru, może to oznaczać, że jest używany papier o nieodpowiedniej
specyfikacji. Spróbuj zmienić typ papieru. Aby uzyskać informacje o specyfikacji papieru, przejdź do części
„Specyfikacja papieru” w Dodatku. Informacje o sposobie poprawnego wkładania papieru znajdują się także
w rozdziale 2. Jeśli po zmianie nadal często dochodzi do zacinania się papieru, być może występuje problem
z urządzeniem. Skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
WAŻNE: Podczas usuwania zacięcia papieru pamiętaj, aby nie pozostawić w urządzeniu żadnych skrawków.
5-19
Rozwiązywanie problemów
Komunikaty o pomocy online
Funkcja pomocy online urządzenia przedstawi procedurę usuwania zaciętego papieru. Gdy wyświetlany jest
komunikat Zacięcie papieru, wybierz opcję [Pomoc] (lewy klawisz Select), aby wyświetlić procedurę usuwania
zacięcia.
Naciśnij przycisk , aby wyświetlić następny krok, lub przycisk , aby wyświetlić poprzedni. Aby wyjść
z pomocy online, naciśnij klawisz OK.
Jeśli dojdzie do zacięcia papieru, wykonaj komunikaty z pomocy online, aby usunąć papier.
Taca uniwersalna
Aby usunąć zacięty papier z tacy uniwersalnej, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
1
Usuń papier zacięty w tacy uniwersalnej.
WAŻNE: Jeśli nie można usunąć papieru, nie próbuj
wykonywać tego na siłę. Przejdź do części dotyczącej
zacięcia papieru w podajniku na strona 5-22.
2
Wyciągnij kasetę 1 z urządzenia.
3
Otwórz dolną pokrywę podajnika.
5-20
Rozwiązywanie problemów
4
Usuń papier częściowo podany do urządzenia.
Po usunięciu zacięcia papieru, włóż dolną pokrywę
podajnika.
5
Załaduj kasety 1 urządzenia.
5
Kaseta z papierem/podajnik papieru
Jeśli dojdzie do zacięcia kasecie 1 na papier, usuń papier, wykonując poniższą procedurę. Zacięcia papieru
w kasecie opcjonalnego podajnika papieru należy usuwać w ten sam sposób.
1
Wyciągnij kasetę 1 lub opcjonalny podajnik
papieru.
2
Usuń papier częściowo podany do urządzenia.
WAŻNE: Jeśli nie można usunąć papieru, nie próbuj
wykonywać tego na siłę. Przejdź do części dotyczącej
zacięcia papieru w podajniku na strona 5-22.
3
Załaduj kasety 1 urządzenia.
NOTATKA: W przypadku zacięcia papieru sprawdź, czy papier został prawidłowo włożony do kasety.
5-21
Rozwiązywanie problemów
Zacięcie papieru w podajniku papieru
Jeśli nie można usunąć zacięcia papieru przy użyciu procedury opisanej przy zacięciu papieru w kasecie na
papier na strona 5-21, otwórz tylną pokrywę podajnika papieru i wyjmij papier.
NOTATKA: Jeśli nie można usunąć papieru, nie
próbuj wykonywać tego na siłę. Przejdź do części
dotyczącej zacięcia papieru w jednostce podawania
na strona 5-22.
Wewnątrz urządzenia
1
Pociągnij dźwignię tylnej pokrywy i otwórz tylną
pokrywę.
UWAGA: Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Ponieważ istnieje zagrożenie poparzeniem,
należy zachować najwyższą ostrożność.
2
Jeśli większość zakleszczonego arkusza jest
widoczna na górnej tacy, chwyć go i pociągnij.
3
Jeśli zakleszczony arkusz zaciął się w jednostce
utrwalacza (jak pokazano na rysunku), otwórz
pokrywę utrwalacza, chwyć arkusz papieru
i pociągnij go.
Pokrywa
utrwalacza
5-22
Rozwiązywanie problemów
4
Jeśli zakleszczony arkusz nie osiągnął
zakleszczonego wałka rejestrującego (jak
pokazano na rysunku), chwyć arkusz papieru
i pociągnij go.
5
Jeśli zakleszczony arkusz zaciął się w urządzeniu
(jak pokazano na rysunku), otwórz pokrywę
tylnego podajnika i wyciągnij arkusz papieru.
Wałek
rejestrujący
Pokrywa
tylnego
podajnika
5
6
Jeśli zakleszczony arkusz zaciął się w jednostce
drukowania dwustronnego (jak pokazano na
rysunku), podnieś jednostkę i wyjmij papier.
7
Zamknij tylną pokrywę. Błąd zniknie, urządzenie
rozgrzeje się i drukowanie zostanie wznowione
Jednostka
drukowania
dwustronnego
Procesor dokumentów
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z procesora dokumentów.
1
5-23
Usuń wszystkie oryginały z tacy podawania
dokumentów.
Rozwiązywanie problemów
2
Otwórz lewą pokrywę procesora dokumentów.
3
Wyjmij zacięty oryginał.
Jeśli oryginał utknął w rolkach lub nie można go
łatwo usunąć, przejdź do następnego punktu.
4
Otwórz procesor dokumentów.
5
Wyjmij zacięty oryginał.
Jeżeli oryginał się podrze, wyjmij wszystkie luźne
skrawki papieru z wnętrza urządzenia.
6
Zamknij procesor dokumentów.
7
Umieść oryginały.
5-24
Dodatek
•
•
•
Funkcje opcjonalne............................................Dodatek-2
Sposób wpisywania znaków ..............................Dodatek-5
Dane techniczne................................................Dodatek-6
Dodatek-1
Funkcje opcjonalne
Istnieje możliwość używania następujących aplikacji opcjonalnych zainstalowanych na tym urządzeniu.
Przegląd aplikacji
Poniższe aplikacje są zainstalowane na urządzeniu.
Można ich używać przez pewien czas w okresie próbnym.
•
UG-33 (ThinPrint) (ta aplikacja może być aktywowana wyłącznie w Europie).
Pozwala na bezpośrednie drukowanie danych bez sterownika drukarki.
NOTATKA: W niektórych aplikacjach w okresie próbnym mogą być wprowadzone różne ograniczenia, takie
jak liczba możliwych uruchomień danej aplikacji.
Menu sys./licz.: a b
1 Raport
2 Licznik
3
System
*********************
[ Wyjdź ]
1
W menu Menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub ,
aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij
klawisz OK.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Sprawdź
poprawność nazwy i hasła logowania, a następnie
naciśnij klawisz [Logow.] (prawy klawisz Select).
Nazwa logowania: L b
*******************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
System:
a b
1
Ust. sieciowe
*********************
2 Ustaw. blok. I/F
3 Poziom zabezp.
[ Wyjdź ]
Funk. opcjonalna:a b
1
Karta ID
g
*********************
2 UG-33
T
[ Menu
2
Zostanie wyświetlone menu System.
3
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Funk.
opcjonalna].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Funk. opcjonalna.
]
Dodatek-2
Lic. uruchomiona:a b
1
*Oficjalna
*********************
2 Testowa
5
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądaną
aplikację.
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
wybranej aplikacji.
7
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Oficjalna] lub [Testowa].
Po wybraniu opcji [Oficjalna] pojawi się ekran
wprowadzania klucza licencji. Wprowadź klucz
licencji przy użyciu klawiszy numerycznych
i naciśnij przycisk OK.
Aby wyjść z wersji testowej aplikacji, naciśnij
klawisz [Testowa] bez wprowadzania klucza
licencji.
Testowanie funkcji
opcjonalnej przez
ograniczony czas.
Na pewno?
[ Tak
] [ Nie
Po wybraniu opcji [Testowa] i naciśnięciu przycisku
OK pojawi się ekran z potwierdzeniem. Naciśnij
[Tak] (prawy klawisz Select).
]
8
Na ekranie zostanie wyświetlony napis Licencja
przyznana., po czym nastąpi powrót do menu
Funk. opcjonalna.
UWAGA: Jeśli podczas używania aplikacji zostanie zmieniona data lub godzina, dalsze z niej korzystanie nie
będzie możliwe.
Sprawdzanie szczegółów dotyczących aplikacji
Aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, wykonaj poniższą procedurę.
Menu sys./licz.: a b
1 Raport
2 Licznik
3
System
*********************
[ Wyjdź ]
1
W Menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby
wybrać opcję [System], a następnie naciśnij
klawisz OK.
Dodatek-3
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Sprawdź
poprawność nazwy i hasła logowania, a następnie
naciśnij klawisz [Logow.] (prawy klawisz Select).
Nazwa logowania: L b
*******************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
System:
a b
1
Ust.
sieciowe
*********************
2 Ustaw. blok. I/F
3 Poziom zabezp.
[ Wyjdź ]
Funk. opcjonalna:a b
1
Karta ID
g
*********************
2 UG-33
T
[ Menu
2
Zostanie wyświetlone menu System.
3
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Funk.
opcjonalna].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Funk. opcjonalna.
5
Wybierz opcję [Menu] (lewy klawisz Select).
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać [Szczegół].
Pojawi się ekran Ust. szczegółu.
]
Menu:
a b
1
Lic. uruchomiona
*********************
2 Szczegół
Umożliwia on wyświetlenie szczegółowych
informacji o wybranej aplikacji.
Dodatek-4
Sposób wpisywania znaków
Na ekranie wprowadzania znaków użyj poniższej procedury, aby wprowadzać znaki.
Używane klawisze
Użyj następujących klawiszy, aby wprowadzać znaki.
1
7
2
3
4
6
5
1. Klawisz OK
Naciśnij ten klawisz, aby zakończyć wprowadzanie znaków.
2. Klawisz Clear
Naciśnij ten klawisz, aby usunąć znak pod kursorem. Jeśli kursor znajduje
się na końcu wiersza, usuwany jest znak na lewo od kursora.
3. Klawisz Back
Naciśnij ten klawisz, aby powrócić do ekranu, z którego wywołano ekran
wprowadzania znaków.
4. Klawisze kursora
Użyj tych klawiszy, aby wybrać miejsce wprowadzania lub znak z listy
znaków.
5. Klawisze numeryczne
Użyj tych klawiszy, aby wybrać znak, który chcesz wprowadzić.
6. Klawisz Reset
Naciśnij ten klawisz, aby anulować procedurę wprowadzania znaków
i powrócić do ekranu trybu gotowości.
7. Prawy klawisz Select
Naciśnij ten klawisz, aby wybrać typ znaków, które chcesz wprowadzać.
(gdy wyświetlany jest napis [Tekst]).
Dodatek-5
Dane techniczne
NOTATKA: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Funkcje wspólne
Opis
Pozycja
Bez funkcji faksu
Z funkcją faksu
Typ
Biurkowy
Metoda drukowania
Elektrofotograficzna, przy użyciu lasera półprzewodnikowego
Technika zapisu obrazu
Laser półprzewodnikowy
Gramatura
papieru
Kaseta 1
60 do 163 g/m2 (Dupleks: 60 do 163 g/m2)
Taca
uniwersalna
60–220 g/m2, 230 µm (tektura)
Typ papieru
Kaseta 1
Zwykły, szorstki, makulatur, zadrukow., czerpany, kolorowy, dziurkowany,
z nagłówkiem, gruby, wys.jakość oraz niestandard. 1–8 (Dupleks: tak
samo jak w trybie jednostronnym)
Taca
uniwersalna
Zwykły, folia (folia OHP), szorstki, kalka, etykiety, makulatur, zadrukow.,
czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, gruby, koperta,
powlek., wys.jakość, niestandard. od 1 do 8
Kaseta 1
Maks.: 8 1/2 × 14"/Legal (Dupleks: 8 1/2 × 14"/Legal)
Min.: 5 1/2 × 8 1/2"/A6 (Dupleks: 7 1/4 × 10 1/2"/A5)
Taca
uniwersalna
Maks.: 8 1/2 × 14"/Legal
Min.: 3 5/8 × 6 1/2"/B6
Kaseta 1
250 arkuszy (80 g/m2)
Taca
uniwersalna
50 arkuszy (80 g/m2, papier zwykły, A4/Letter lub mniejszy)
Rozmiar
papieru
Pojemność
papieru
Pojemność tacy wyjściowej
150 arkuszy (80 g/m2)
Pamięć
Standardowo: 1GB
Interfejs
Maksymalnie: 2GB
Standardowo
Interfejs USB Hi-Speed: 1 Drukowanie, Skanowanie (TWAIN/WIA)
Wejścia pamięci USB: 2 Druk do USB, Skan do USB, Card
Authentication Kit
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX (TCP/IP, NetBEUI))
Drukowanie, Skanowanie (TWAIN/WIA), Skan do
(SMB/FTP/Mail)
Opcja
Gniazdo eKUIO: 1
Dodatek-6
Opis
Pozycja
Bez funkcji faksu
Warunki
otoczenia
Czas
nagrzewania
(22°C/60%)
Temperatura
10 do 32,5°C
Wilgotność
15 do 80%
Wysokość
2500 m lub mniej
Jasność
1500 luksów lub mniej
Urządzenie
włączone
29 sekund lub mniej
Tryb niskiego
poboru
energii
11 s lub mniej
Tryb
czuwania
17 sekund lub mniej
Z funkcją faksu
Wymiary (S × G × W)
514 × 550 × 580 mm
514 × 550 × 580 mm
Waga (z pojemnikiem
z tonerem)
36,5 kg
36,5 kg
Wymagane miejsce (S × G)
514 × 750 mm (z rozłożoną tacą uniwersalną)
Wymagania dotyczące
zasilania
Model 230 V: 220–240V prądu przemiennego, 50/60Hz, ponad 4,7 A
Wyposażenie opcjonalne
Podajnik papieru (maksymalnie 2 moduły), rozszerzona pamięć, Card
Authentication Kit, zestaw interfejsu sieciowego SSD, zestaw interfejsu
sieci bezprzewodowej
Dodatek-7
Funkcje kopiowania
Pozycja
Opis
Prędkość
kopiowania
Tryb
jednostronny
A4: 26 arkuszy/min
A5/B5/A6 (do 15. obrazu): 28 arkuszy/min
Legal: 23 arkusze/min A5/B5/A6 (od 16. obrazu): 14 arkuszy/min
Letter: 28 arkuszy/min
Czas
pierwszego
wydruku
(A4,
podawanie
z kasety 1)
Monochromat
yczny
Przy korzystaniu z procesora dokumentów: 11 s lub mniej
Bez korzystania z procesora dokumentów: 10 s lub mniej
Kalibracja
Przy korzystaniu z procesora dokumentów: 13 s lub mniej
Bez korzystania z procesora dokumentów: 12 s lub mniej
Poziom powiększenia
Tryb ręczny: 25–400%, narastająco co 1%
Stałe skale powiększenia:
400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%, 50%,
25%
Kopiowanie ciągłe
1–999 arkuszy (można ustawić narastająco co 1 arkusz)
Rozdzielczość
600 × 600 dpi
Obsługiwane typy oryginałów
Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar oryginału:
Folio/Legal)
System podawania
oryginałów
Zamontowany na stałe
Dodatek-8
Funkcje drukowania
Pozycja
Prędkość
drukowania
(60–105 g/m2)
Opis
Tryb
jednostronny
A4: 26 arkuszy/min
A5/B5/A6 (do 15. obrazu): 28 arkuszy/min
Legal: 23 arkusze/min A5/B5/A6 (od 16. obrazu): 14 arkuszy/min
Letter: 28 arkuszy/min
Tryb
dwustronny
A4: 13 arkuszy/min
Legal: 12 arkuszy/min
Letter: 13 arkuszy/min
Czas pierwszego wydruku
(A4, podawanie z kasety 1)
Monochromatyczny: 8,5 sekundy lub mniej
Kolorowy: 9,0 s lub mniej
Rozdzielczość
600 dpi
System operacyjny
Windows XP, Windows XP Professional, Windows Server 2003,
Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista x86 Edition,
Windows Vista x64 Edition, Windows 7 x86 Edition,
Windows 7 x64 Edition, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 x64 Edition, Windows Server 2012 x64 Edition,
Windows 8 x86 Edition, Windows 8 x64 Edition,
Apple Macintosh OS X (10.5 lub nowszy)
Język opisu strony
PRESCRIBE
Emulacje
PCL6 (PCL5e, PCL-XL), PCL6 (PCL5c, PCL-XL),
KPDL3 (zgodny z PostScript3), PDF Direct Print Ver.1.7, XPS
Funkcje skanowania
Pozycja
Opis
Rozdzielczość
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 100 dpi
Format pliku
JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDF/A, High Comp. PDF
Prędkość skanowania
1-stronne: Czarno-białe 35 obrazów/min
Kolorowe 25 obrazów/min
2-stronne: Czarno-białe, 21 obrazów/min
Kolorowe 15 obrazów/min
(format A4 orientacja pozioma, rozdz., 300 dpi, jakość obrazu: oryginalny
tekst/zdjęcie)
Protokół sieciowy
TCP/IP
System
System
Transmisja za pośrednictwem komputera SMB
Skanowanie
FTP
Transmisja przez pocztę elektroniczną
SMTP
Skanowanie TWAIN*1
Skanowanie WIA*2
*1
Dostępny system operacyjny:
*2
Dostępny system operacyjny:
Skanowanie do SMB
do FTP, FTP przez SSL
Skanowanie do
wiadomości e-mail
Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8
Dodatek-9
Procesor dokumentów
Pozycja
Opis
Oryginalna metoda
podawania papieru
Automatyczne podawanie
Obsługiwane typy
oryginałów
Oryginały arkuszowe
Rozmiar papieru
Maks.: Legal/A4
Min.: Statement/A5
Gramatura papieru
Od 50 do 120 g/m2 (dwustronne: od 50 do 110 g/m2)
Pojemność
Maksymalnie 50 arkuszy (50–80 g/m2)
Wymiary
(S) × (G) × (W)
490 × 338 × 104 mm
Waga
3 kg lub mniej
Dane dotyczące ochrony środowiska
Opis
Pozycja
Bez funkcji faksu
Z funkcją faksu
Czas przejścia do trybu niskiego poboru
energii (ustawienie domyślne)
1 minuta
Czas powrotu z trybu niskiego poboru energii
11 s lub mniej
Czas wejścia do trybu czuwania (ustawienie
fabryczne)
15 minut
Czas powrotu z trybu czuwania
17 s lub mniej
Drukowanie dwustronne
Standardowo
Możliwość stosowania papieru
makulaturowego
Można używać papieru w 100% z odzysku
NOTATKA: Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat
zalecanych rodzajów papieru.
EN ISO 7779
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren
Gesichtsfeld platziert werden.
Dodatek-10
Indeks
A
J
Automatyczne czuwanie 2-10
Jakość obrazu
Kopia 3-7
C
Czyszczenie
Separator 4-4, 4-6
Wąska szyba skanera 4-3
K
E
Kabel LAN
Podłączanie 2-5
Kabel sieciowy 2-4
Podłączanie 2-5
Kabel USB
Podłączanie 2-11
Kabel zasilania
Podłączanie 2-11
Kaseta
Ładowanie papieru 2-50
Komunikaty o błędach 5-10
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa
użyte w tym podręczniku i
Kopia
Kopiowanie dwustronne 3-15
Kopiowanie z przesunięciem 3-19
Kopiowanie z sortowaniem 3-19
Określenie jakości obrazu 3-10
Regulacja gęstości 3-9
Zmniejszanie/powiększanie 3-12
Embedded Web Server RX 2-37
L
G
Logowanie 3-2
GPL xxiv
Ł
I
Ładowanie
oryginałów do procesora
dokumentów 2-68
D
Dane techniczne
Dane dotyczące ochrony środowiska
Dodatek-10
Funkcje drukarki Dodatek-9
Funkcje kopiowania Dodatek-8
Funkcje skanera Dodatek-9
Funkcje wspólne Dodatek-6
procesor dokumentów Dodatek-10
Dostarczane podręczniki 2
Dostarczone elementy 2-2
Drukowanie 3-21
Drukowanie z aplikacji 3-21
DVD 2-2
Informacje prawne xxiii
Interfejs sieciowy 2-4
Interfejs USB 2-4
M
Metoda podłączenia 2-3
Miejsce docelowe
Indeks-1
Szukanie 3-45
Wybieranie z książki adresowej 3-44
Wybór przy pomocy przycisków panelu
dotykowego 3-46
Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie (Multi
Sending) 3-46
Monotype Imaging License Agreement
xxvi
Multi Sending (Wysyłanie do różnych typów
miejsc docelowych jednocześnie) 3-46
Nazwy elementów 2-68
Nieobsługiwane oryginały 2-68
Obsługiwane oryginały 2-68
Sposób ładowania oryginałów 2-69
Product Library 2-2
Program Energy Star xxvii
Przełączanie języka 2-11
Przygotowanie 2-1
Przygotowanie kabli 2-4
N
Regulacja gęstości
Kopia 3-9
Rozdzielczość Dodatek-8, Dodatek-9
Nazwy części 1-1
Nazwy handlowe xxiii
R
S
O
Określanie miejsca docelowego 3-44
OpenSSL xxiv
Original SSLeay License xxv
Oryginał
Umieszczanie na płycie 2-67
Otoczenie xvii
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
xxix
P
Panel operacyjny 1-2
Papier
Ładowanie kopert 2-55
Ładowanie papieru do kaset 2-50
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
2-53
Przed włożeniem 2-49
Rozmiar papieru i nośnik 2-59
Płyta
Umieszczanie oryginałów 2-67
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 2-67
Podłączanie
Kabel LAN 2-5
kabel USB 2-11
Kabel zasilania 2-11
Procesor dokumentów Dodatek-10
Ładowanie oryginałów 2-68
Separator
Czyszczenie 4-4, 4-6
Sieć
Konfiguracja 2-15
Symbole i
T
Taca uniwersalna
Rozmiar papieru i typu nośnika 2-64
Tryb czuwania 2-9
Tryb dwustronny 3-15
Tryb niskiego poboru energii 2-10
Tryb zmniejszania/powiększania
Kopia 3-12
U
Ustawianie daty i czasu 2-12
Usuwanie awarii 5-2
W
Wąska szyba skanera
Czyszczenie 4-3
Wiadomość e-mail
Wyślij jako e-mail 3-25
Włączanie 2-7
Wylogowanie 3-2
Indeks-2
Wyłączanie zasilania 2-7
Wysyłanie
Wyślij do folderu (FTP) 3-30
Wyślij do folderu (SMB) 3-29
Wyślij jako e-mail 3-25
Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie (Multi Sending)
3-46
Z
Zacięty papier 5-19
Procesor dokumentów 5-23
Zadanie
Anulowanie 3-48
Zmiana języka 2-11
Zmniejszanie/powiększanie
Automatyczne powiększanie 3-12
Ręczne powiększanie 3-12
Wstępne ustawianie zmniejszania/
powiększania 3-12
Indeks-3
Indeks-4
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement