Triumph-Adler P-C3060 MFP Copy system Instrukcja obsługi

Triumph-Adler P-C3060 MFP Copy system Instrukcja obsługi
P-C3060 MFP
P-C3065 MFP
! > Wstęp
Wstęp
Dziękujemy za zakup urządzenia P-C3060 MFP/P-C3065 MFP.
Niniejszy Podręcznik obsługi został stworzony po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. Pozwoli to
na utrzymanie urządzenia w optymalnym stanie.
Przed użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z treścią niniejszego Podręcznika obsługi.
Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy.
Zaleca się korzystanie z oryginalnych pojemników z tonerem, które pomyślnie przeszły rygorystyczne testy kontroli
jakości.
Korzystanie z pojemników z tonerem innych niż oryginalne może spowodować usterkę urządzenia.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych
innych producentów.
i
Spis treści
Wstęp ....................................................................................................................................... i
Spis treści .............................................................................................................................. ii
Przegląd ................................................................................................................................. v
Funkcje urządzenia .............................................................................................................. vi
Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu ........................................................................... x
Podstawowe tryby kolorów ............................................................................................ x
Regulacja jakości obrazu i koloru ................................................................................. xi
Podręczniki dostarczane z urządzeniem ........................................................................... xii
Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku) .................................................... xiv
Rozdziały w podręczniku ............................................................................................ xiv
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku ................................................................ xv
Mapa menu ......................................................................................................................... xvii
1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa ...................................... 1-1
Powiadomienie .................................................................................................................. 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................. 1-2
Otoczenie .................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi ................................................................................. 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) ............................................................... 1-5
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania ........................................ 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-6
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-6
Informacje prawne ..................................................................................................... 1-7
Funkcja sterowania oszczędnością energii ............................................................. 1-13
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ............................................. 1-13
Oszczędzanie zasobów — papier ........................................................................... 1-13
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” ................................. 1-13
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ............................................................... 1-14
2
Instalacja i konfiguracja urządzenia ..................................................... 2-1
Nazwy części ..................................................................................................................... 2-2
Zewnętrzne elementy urządzenia ............................................................................. 2-2
Złącza i wnętrze urządzenia ...................................................................................... 2-4
Urządzenie z dołączonym wyposażeniem opcjonalnym ........................................... 2-6
Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń .............................................................. 2-7
Podłączanie kabli .............................................................................................................. 2-8
Podłączanie kabla sieciowego .................................................................................. 2-8
Podłączanie kabla USB ............................................................................................. 2-9
Podłączanie przewodu zasilania ............................................................................... 2-9
Włączanie/wyłączanie ..................................................................................................... 2-10
Włączanie ................................................................................................................ 2-10
Wyłączanie .............................................................................................................. 2-10
Korzystanie z panelu operacyjnego .............................................................................. 2-11
Klawisze na panelu operacyjnym ............................................................................ 2-11
Metoda obsługi ........................................................................................................ 2-12
Ekran dla oryginałów i papieru ................................................................................ 2-13
Ekran pomocy ......................................................................................................... 2-13
Logowanie/wylogowanie ................................................................................................ 2-14
Logowanie ............................................................................................................... 2-14
Wylogowanie ........................................................................................................... 2-15
Ustawienie domyślne urządzenia .................................................................................. 2-16
Ustawianie daty i godziny ........................................................................................ 2-16
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) ......................................................... 2-18
Funkcja oszczędzania energii ........................................................................................ 2-21
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie ......................................................... 2-21
Instalacja oprogramowania ............................................................................................ 2-24
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows) ........................................................... 2-24
Instalowanie oprogramowania w systemie Windows .............................................. 2-25
Dezinstalacja oprogramowania ............................................................................... 2-31
ii
Instalowanie oprogramowania na komputerze MAC ...............................................
Konfigurowanie sterownika TWAIN .........................................................................
Konfiguracja sterownika WIA ..................................................................................
Sprawdzanie licznika ......................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Uzyskiwanie dostępu do Embedded Web Server RX .............................................
Zmiana ustawień zabezpieczeń ..............................................................................
Zmiana informacji o urządzeniu ..............................................................................
3
2-32
2-34
2-36
2-37
2-38
2-39
2-40
2-42
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania .............................. 3-1
Ładowanie papieru ............................................................................................................ 3-2
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru ..................................................... 3-3
Ładowanie do kaset .................................................................................................. 3-4
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną ................................................................... 3-7
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika ............................................................ 3-10
Ogranicznik papieru ........................................................................................................ 3-12
Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego na komputerze ..... 3-13
Spisywanie nazwy komputera i pełnej nazwy komputera ....................................... 3-13
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny ................................................... 3-14
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie danych folderu współdzielonego 3-15
Konfiguracja Zapory systemu Windows .................................................................. 3-19
4
Drukowanie z komputera ....................................................................... 4-1
Drukowanie z komputera .................................................................................................. 4-2
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze .......................................... 4-4
Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki ................................................... 4-5
Pomoc sterownika drukarki ....................................................................................... 4-7
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki (Windows 7) ................ 4-7
Anulowanie drukowania z komputera ....................................................................... 4-7
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint ......................................................................... 4-8
Drukowanie przez Google Cloud Print ............................................................................ 4-9
Status Monitor ................................................................................................................. 4-10
Dostęp do programu Status Monitor ....................................................................... 4-10
Zamykanie programu Status Monitor ...................................................................... 4-10
Wyświetlacz Status Monitor .................................................................................... 4-10
5
Obsługa urządzenia ............................................................................... 5-1
Ładowanie oryginałów ...................................................................................................... 5-2
Umieszczanie oryginałów na płycie .......................................................................... 5-2
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów ................................................... 5-3
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia ................................................................... 5-5
Program .............................................................................................................................. 5-6
Rejestrowanie programów ........................................................................................ 5-6
Potwierdzanie zarejestrowanego programu .............................................................. 5-7
Przywoływanie programów ....................................................................................... 5-7
Nadpisywanie programu ........................................................................................... 5-8
Usuwanie programu .................................................................................................. 5-8
Ustawienia klawiszy wybierania ...................................................................................... 5-9
Kopiowanie ...................................................................................................................... 5-10
Podstawowa obsługa .............................................................................................. 5-10
Anulowanie zadań ................................................................................................... 5-12
Wysyłanie ......................................................................................................................... 5-13
Podstawowa obsługa .............................................................................................. 5-14
Określanie miejsca docelowego .............................................................................. 5-15
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych ....................................................... 5-21
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych ................................................................. 5-22
Przywołanie ............................................................................................................. 5-23
Wyślij do mnie (e-mail) ............................................................................................ 5-23
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie wielokrotne) 5-24
Anulowanie zadań wysyłania .................................................................................. 5-25
iii
Skan WSD ............................................................................................................... 5-26
Skanowanie przy użyciu TWAIN lub WIA ............................................................... 5-28
Korzystanie z funkcji FAKS ............................................................................................ 5-29
6
Korzystanie z różnych funkcji ............................................................... 6-1
Funkcje urządzenia ........................................................................................................... 6-2
Kopiuj ........................................................................................................................ 6-3
Wyślij ......................................................................................................................... 6-4
Skrzynka niestandardowa (drukowanie) ................................................................... 6-6
Pamięć wymienna (Zapisz plik, Drukowanie dokumentów) ...................................... 6-7
Funkcje ............................................................................................................................... 6-9
Rozmiar oryginału ..................................................................................................... 6-9
Wybór papieru ......................................................................................................... 6-10
Orient. oryg. (Orientacja oryginału) ......................................................................... 6-11
Sortuj ....................................................................................................................... 6-12
Gęstość ................................................................................................................... 6-12
Obraz oryginału ....................................................................................................... 6-13
EcoPrint ................................................................................................................... 6-13
Wybór kolorów ........................................................................................................ 6-14
Powiększenie .......................................................................................................... 6-15
Dupleks ................................................................................................................... 6-16
Skanowanie ciągłe .................................................................................................. 6-18
Tryb cichy ................................................................................................................ 6-19
Pomijanie pustych stron .......................................................................................... 6-19
Dupleks (Oryginał 2-stronny) .................................................................................. 6-20
Rozmiar wysyłania .................................................................................................. 6-21
Format pliku ............................................................................................................ 6-22
Porządkowanie plików ............................................................................................. 6-22
Rozdzielczość skanowania ..................................................................................... 6-22
Temat/treść ............................................................................................................. 6-23
Usuń po wydruk. (Usuń po wydrukowaniu) ............................................................. 6-23
7
Rozwiązywanie problemów ................................................................... 7-1
Regularna konserwacja .................................................................................................... 7-2
Czyszczenie .............................................................................................................. 7-2
Wymiana pojemnika z tonerem ................................................................................. 7-4
Wymiana pojemnika na zużyty toner ........................................................................ 7-8
Uzupełnianie zszywek ............................................................................................. 7-10
Rozwiązywanie problemów ............................................................................................ 7-11
Usuwanie awarii ...................................................................................................... 7-11
Reagowanie na komunikaty o błędach ................................................................... 7-17
Dopasowanie/Konserwacja ..................................................................................... 7-29
Usuwanie zacięć papieru ........................................................................................ 7-34
Usuwanie zacięcia zszywek .................................................................................... 7-49
8
Dodatek ................................................................................................... 8-1
Urządzenia opcjonalne ..................................................................................................... 8-2
Przegląd urządzeń opcjonalnych .............................................................................. 8-2
Metoda wprowadzania znaków ........................................................................................ 8-3
Korzystanie z klawiszy .............................................................................................. 8-3
Dane techniczne ................................................................................................................ 8-4
Urządzenie ................................................................................................................ 8-4
Funkcje kopiowania ................................................................................................... 8-6
Funkcje drukarki ........................................................................................................ 8-6
Funkcje skanera ........................................................................................................ 8-7
Procesor dokumentów .............................................................................................. 8-7
Podajnik papieru (500 arkuszy) (wyposażenie opcjonalne) ...................................... 8-8
Zszywanie ręczne ..................................................................................................... 8-8
Indeks ........................................................................................................................ Indeks-1
iv
> Przegląd
Przegląd
Standardowa wersja tego urządzenia umożliwia kopiowanie i drukowanie dokumentów. Zeskanowane obrazy można
wysyłać do odbiorców wiadomości e-mail w postaci załączników lub na komputer w tej samej sieci. Możliwe jest także
korzystanie z funkcji faksu w przypadku urządzeń w nią wyposażonych.
Dane wejściowe
Oryginały
Dane elektroniczne
Karta pamięci USB
Operacje na komputerze
Dane z faksu
Zabezpieczenia
Można dodawać nowe funkcje
urządzenia stosownie do potrzeb.
Funkcje skrzynki
dokumentów
Patrz Podręcznik
obsługi (w języku
angielskim).
Embedded Web Server RX
Można sprawdzać stan i zmieniać ustawienia
urządzenia z poziomu komputera za pomocą
przeglądarki internetowej.
Ta funkcja jest przydatna do wielu zadań, w tym
zapisywania danych w pamięci urządzenia i na
karcie pamięci USB.
Embedded Web Server RX (strona 2-38)
Embedded Web Server RX User
Guide
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Dane wyjściowe
Funkcje kopiowania
Funkcje wysyłania
Funkcje drukowania
Kopiowanie (strona 5-10)
Drukowanie z komputera
(strona 4-1)
Wysyłanie (strona 5-13)
Karta pamięci USB Funkcje faksowania
Patrz Podręcznik
obsługi (w języku
angielskim).
Podręcznik
obsługi faksu
NOTATKA
• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z treścią następujących sekcji:
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa (strona 1-1)
• Aby uzyskać więcej informacji o przygotowaniu urządzenia do użytkowania, np. podłączaniu kabli i instalacji oprogramowania, patrz:
Instalacja i konfiguracja urządzenia (strona 2-1)
• Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru, konfigurowania folderów współdzielonych i dodawania adresów do książki adresowej, patrz:
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania (strona 3-1)
v
> Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Urządzenie jest wyposażone w wiele użytecznych funkcji.
Korzystanie z różnych funkcji (strona 6-1)
Poniżej opisano przykładowe funkcje.
Optymalizacja przepływu pracy w biurze
Dostęp do często używanych funkcji
za pomocą jednego naciśnięcia
(programowanie)
Jednoczesne skanowanie oryginałów
w różnych rozmiarach (Oryginały
o rozmiarach mieszanych)
Skanowanie dużej liczby oryginałów w
oddzielnych partiach i kończenie jako
jednego zadania (Skanowanie ciągłe)
1
1~10
Można zaprogramować często używane
funkcje.
Po zarejestrowaniu często używanych
ustawień jako ulubione można je łatwo
przywołać. Stosowanie ulubionych
ustawień pozwoli uzyskać te same
rezultaty, niezależnie od tego, kto
obsługuje urządzenie.
Funkcja jest przydatna do
przygotowywania materiałów
konferencyjnych.
Można od razu ustawić oryginały
o różnych rozmiarach, tak aby
niezależnie od rozmiaru oryginału nie
trzeba było resetować ustawień.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Program (strona 5-6)
11
11~20
21
21~30
1
1~30
Funkcja jest przydatna do
przygotowywania wielostronicowych
ulotek.
Jeżeli w procesorze dokumentów nie
można na raz umieścić dużej liczby
oryginałów, można zeskanować oryginały
w partiach, a następnie skopiować je lub
wysłać jako jedno zadanie.
Skanowanie ciągłe (strona 6-18)
Optymalizacja przepływu pracy w biurze
Równoczesne wysyłanie przy użyciu
wielu opcji wysyłania (Wysył. wielokr.)
Można wysłać jeden dokument do wielu
miejsc docelowych, korzystając z różnych
metod wysyłania.
Do każdej metody wysyłania, takiej jak Email, SMB i Faks, można przy tym
określić wiele miejsc docelowych.
Zapisywanie często używanych
dokumentów w pamięci urządzenia
(Skrzynka niestandardowa)
Można zapisać często używany
dokument w urządzeniu i wydrukować,
gdy zajdzie taka potrzeba.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Aby skrócić przepływ pracy, można
wysłać zadanie natychmiast.
Wysyłanie faksów z komputera
(Wysyłanie faksów z komputera PC)
Przesyłanie faksu przy użyciu tej funkcji
umożliwia zaoszczędzanie papieru.
Funkcja ta umożliwia przesłanie pliku,
który ma zostać wysłany faksem, do
komputera, co pozwala na ograniczenie
zużytych arkuszy papieru i wydajniejsze
wykonywanie zadań wysyłania.
Podręcznik obsługi faksu
Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie
(wysyłanie wielokrotne) (strona 524)
vi
> Funkcje urządzenia
Oszczędzanie energii i obniżenie kosztów
Oszczędzanie energii w razie potrzeby
(Funkcja oszczędzania energii)
Ograniczanie zużycia tonera drukarki
(EcoPrint)
Ograniczanie zużycia papieru
(Drukowanie z oszczędzaniem papieru)
Funkcja pozwala ograniczyć zużycie
toneru.
Oryginały można drukować na obu
stronach arkusza. Możliwe jest również
drukowanie wielu oryginałów na jednym
arkuszu.
Off
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
Oszczędzania energii, która powoduje
automatyczne przełączanie urządzenia
w tryb uśpienia.
Funkcja oszczędzania energii (strona
2-21)
Jeżeli zachodzi jedynie potrzeba
sprawdzenia wyglądu zawartości po
wydrukowaniu, np. próbne drukowanie
lub dokumenty do zatwierdzenia
wewnętrznego, można użyć tej funkcji
w celu oszczędzania toneru.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Zaleca się jej używanie zawsze wtedy,
gdy wydruki o wysokiej jakości są
niepotrzebne.
EcoPrint (strona 6-13)
Oszczędzanie energii i obniżenie kosztów
Tworzenie eleganckich
dokumentów
Pomijanie pustych stron podczas
drukowania (Pomiń puste strony)
Wysyłanie faksu w celu ograniczenia
kosztów komunikacji
(Opóźniona transmisja FAKSU)
Zapobieganie przesiąkaniu obrazów
(Zapobieganie przesiąkaniu)
Jeśli w skanowanym dokumencie
występują puste strony, dzięki tej funkcji
zostają one ominięte i drukowane są tylko
strony zadrukowane.
Funkcja ta umożliwia ograniczenie
kosztów komunikacyjnych.
Można zapobiegać przesiąkaniu obrazów
z rewersu skanowanych oryginałów.
Pomijanie pustych stron (strona 6-19)
Koszty komunikacji można zmniejszyć,
ustawiając timer na godziny, w których
koszt połączeń jest niższy.
Podręcznik obsługi faksu
vii
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
> Funkcje urządzenia
Zwiększenie bezpieczeństwa
Ochrona plików PDF za pomocą hasła
(funkcje szyfrowania plików PDF)
Ochrona danych na dysku SSD
(szyfrowanie i nadpisywanie)
Zapobieganie utracie wykończonych
dokumentów (drukowanie prywatne)
Można użyć opcji zabezpieczenia hasłem
plików w formacie PDF, aby ograniczyć
możliwość wyświetlania, drukowania
i edycji dokumentów.
Można automatycznie nadpisywać
niepotrzebne dane pozostałe na dysku
SSD.
Można tymczasowo zapisać dokument
w pamięci urządzenia. Drukowanie
dokumentu z pamięci urządzenia
pozwala zapobiegać przechwyceniu
wydrukowanego dokumentu przez inne
osoby.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Aby zapobiec wyciekowi informacji,
urządzenie może szyfrować dane jeszcze
przed zapisaniem ich na dysku SSD.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Zwiększenie bezpieczeństwa
Logowanie za pomocą karty identyfikacyjnej
(uwierzytelnianie za pomocą kart)
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Bardziej wydajne korzystanie
z funkcji
Zwiększanie bezpieczeństwa
(Ustawienia administratora)
Wyciszanie urządzenia
(Tryb cichy)
Administratorzy mogą korzystać
z licznych funkcji pozwalających
zwiększać bezpieczeństwo korzystania
z urządzenia.
Można wyciszyć urządzenie, redukując
dźwięki towarzyszące jego pracy. Tryb
ten można skonfigurować poprzez
zadanie.
OK !
Można zalogować się w urządzeniu,
zbliżając kartę identyfikacyjną do czytnika
kart. Nie ma potrzeby wprowadzania
nazwy użytkownika ani hasła.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
viii
Tryb cichy (strona 6-19)
> Funkcje urządzenia
Bardziej wydajne korzystanie z funkcji
Instalacja urządzenia bez potrzeby
podłączania kabli sieciowych (Sieć
bezprzewod.)
W środowisku bezprzewodowej sieci
lokalnej można zainstalować urządzenie
bez potrzeby podłączania kabli
sieciowych.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Korzystanie z kart pamięci USB
(karta pamięci USB)
Określanie formatu pliku obrazu
(Format pliku)
Funkcja jest przydatna, gdy dokument
trzeba wydrukować poza biurem lub nie
można wydrukować dokumentu
bezpośrednio z komputera.
Można wybrać różne formaty plików
podczas wysyłania lub zapisywania
obrazów.
Aby wydrukować dokumenty z karty
pamięci USB, należy podłączyć ją
bezpośrednio do gniazda urządzenia.
Możliwe jest również zapisanie na karcie
pamięci USB oryginałów zeskanowanych
za pomocą urządzenia.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Bardziej wydajne korzystanie
z funkcji
Wykonywanie zdalnych operacji
(Embedded Web Server RX)
Można uzyskać dostęp do urządzenia
zdalnie, aby drukować, wysyłać lub
pobierać dane.
Administratorzy mogą też zdalnie
konfigurować ustawienia urządzenia lub
ustawienia zrządzania.
Embedded Web Server RX (strona 238)
ix
Format pliku (strona 6-22)
> Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Urządzenie jest wyposażone w wiele funkcji regulacji koloru i jakości obrazu. Możliwe jest dostosowanie ustawień
skanowanego obrazu.
Podstawowe tryby kolorów
Poniżej podano podstawowe tryby kolorów:
Tryb kolorowy
Przykładowy obraz
Opis
Przed
Po
Patrz
strona
Auto kolor
Automatycznie rozpoznaje, czy
skanowane dokumenty są kolorowe,
czy czarno-białe.
strona 6-14
Pełny kolor
Skanuje dokument w pełnym kolorze.
strona 6-14
Skala szarości
Skanuje dokument w skali szarości.
strona 6-14
Monochromatyczny
Skanuje dokument w czerni i bieli.
strona 6-14
Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
Wybór kolorów (strona 6-14)
x
> Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Regulacja jakości obrazu i koloru
Aby dostosować jakość obrazu lub kolor obrazu, należy skorzystać z następujących funkcji.
Chcę...
Przykładowy obraz
Przed
Po
Funkcja
Strona
Dokładnie dostosować kolor.
Dostosowanie gęstości.
Gęstość
strona 6-12
Dostosowanie koloru poprzez
wzmocnienie niebieskich lub
czerwonych odcieni.
Balans kolorów
―
Nasycenie
―
Ostrość
―
Dostosowanie różnicy pomiędzy
ciemnymi i jasnymi
powierzchniami obrazu.
Kontrast
―
Przyciemnienie lub rozjaśnienie
obrazu tła (tj. obszaru bez tekstu
lub obrazów) dokumentu.
Gęstość tła
―
Zapobieganie
przesiąkaniu
―
Format pliku
―
Przykład: Wzmacnianie czerwieni
Dostosowanie nasycenia.
Dokładnie dostosować jakość obrazu
Podkreślenie lub rozmycie
konturu obrazu.
Przykład: Podkreślenie konturu
obrazu
Przykład: Rozjaśnianie tła
Zapobieganie przebijaniu stron
w oryginałach dwustronnych.
Dostosować skanowany obraz
Zmniejszenie rozmiaru pliku
i zwiększenie wyrazistości
znaków.
[PDF wys. komp.]
xi
> Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Należy zapoznać się z ich treścią w razie potrzeby.
W związku z ciągłym udoskonalaniem urządzenia zawartość niniejszych podręczników może zostać zmieniona bez
uprzedzenia.
Podręczniki drukowane
Szybkie rozpoczęcie
korzystania
z urządzenia
Quick Guide
W podręczniku tym przedstawiono podstawowe funkcje urządzenia, sposób korzystania
z funkcji, przeprowadzanie rutynowej konserwacji i postępowanie w razie wystąpienia
problemów.
Safety Guide
Bezpieczne
korzystanie
z urządzenia
W tym podręczniku zawarto informacje o bezpieczeństwie oraz ostrzeżenia związane
ze środowiskiem instalacyjnym i eksploatacją urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik.
Safety Guide (P-C3060 MFP/P-C3065 MFP)
W tym podręczniku przedstawiono dane dotyczące niezbędnego miejsca do instalacji
urządzenia oraz opis etykiet ostrzegawczych i inne zalecenia bezpieczeństwa. Przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik.
xii
> Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Podręczniki (format PDF) na dysku DVD (Product Library)
Rozważne korzystanie
z urządzenia
Korzystanie z funkcji
faksu
Korzystanie z kart
identyfikacyjnych
Zwiększenie
bezpieczeństwa
Łatwe zapisywanie
informacji
o urządzeniu
i konfigurowanie
ustawień
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
W tym podręczniku opisano ładowanie papieru oraz procedury kopiowania, drukowania
i skanowania, a także wskazano domyślne ustawienia urządzenia i inne przydatne
informacje.
Podręcznik obsługi faksu
W tym podręczniku przedstawiono korzystanie z funkcji faksu urządzenia.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
W tym podręczniku opisano uwierzytelnianie użytkowników za pomocą kart
identyfikacyjnych.
Data Security Kit (E) Operation Guide
W tym podręczniku opisano sposób wprowadzenia i użycia zestawu Data Security kit (E),
a także sposoby nadpisywania i szyfrowania danych.
Embedded Web Server RX User Guide
W tym podręczniku opisano sposób uzyskiwania dostępu do urządzenia z komputera przy
użyciu przeglądarki internetowej w celu sprawdzenia i zmiany ustawień.
Printing System Driver User Guide
Drukowanie danych
z komputera
W tym podręczniku opisano instalację sterownika drukarki i używanie funkcji drukarki.
Bezpośrednie
drukowanie plików
PDF
W tym podręczniku przedstawiono drukowanie plików PDF bez uruchamiania programów
Adobe Acrobat lub Reader.
Monitorowanie
urządzenia i drukarek
w sieci
Dostosowanie pozycji
druku lub skanowania
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
W tym podręczniku opisano monitorowanie systemu druku sieciowego (urządzenie) za
pomocą narzędzia NETWORK PRINT MONITOR.
Maintenance Menu User Guide
Menu konserwacji zapewnia instrukcję konfiguracji drukowania, skanowania oraz innych
ustawień.
Aby przeglądać podręczniki na dysku DVD, należy zainstalować następujące wersje programu Adobe Reader.
8.0 lub nowsza
xiii
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Informacje o Podręczniku obsługi (tym
podręczniku)
Rozdziały w podręczniku
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział
Spis treści
1
Informacje prawne i zasady
bezpieczeństwa
W tym rozdziale zawarto zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia
oraz informacje o znakach towarowych.
2
Instalacja i konfiguracja
urządzenia
W tym rozdziale opisano części urządzenia, podłączanie kabli, instalację
oprogramowania, logowanie, wylogowanie i inne procedury związane z administracją
urządzeniem.
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem użytkowania
W tym rozdziale przedstawiono czynności przygotowawcze i konfigurację ustawień
niezbędnych do korzystania z urządzenia, takich jak używanie panelu operacyjnego,
wkładanie papieru, a także tworzenie książki adresowej.
4
Drukowanie z komputera
W tym rozdziale opisano funkcje dostępne, gdy urządzenie jest używane w roli drukarki.
5
Obsługa urządzenia
W tym rozdziale opisano podstawowe procedury związane z obsługą urządzenia, takie
jak umieszczanie oryginałów, wykonywanie kopii, przesyłanie dokumentów
i korzystanie ze skrzynek dokumentów.
6
Korzystanie z różnych funkcji
W tym rozdziale opisano przydatne funkcje urządzenia.
7
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale przedstawiono rozwiązywanie problemów, takich jak brak toneru, różne
komunikaty o błędach, zacięcia papieru lub inne problemy.
8
Dodatek
W tym rozdziale opisano przydatne opcje urządzenia. Zawarto w nim również
informacje o obsługiwanych typach nośników i rozmiarach papieru, a także słowniczek
terminów. Można tu również znaleźć opis wprowadzania znaków oraz dane techniczne
urządzenia.
xiv
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W poniższym przykładzie posłużono się programem Adobe Reader XI.
Kliknij pozycję spisu treści, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony podręcznika.
Kliknij ten przycisk, aby przejść do poprzednio wyświetlanej
strony. Umożliwia to wygodne przełączanie na stronę, która
była wyświetlana przed przeskoczeniem do bieżącej strony.
WAŻNE
Oznacza wymogi i ograniczenia
dotyczące prawidłowego
korzystania z urządzenia oraz
zapobiegania uszkodzeniom
urządzenia lub mienia.
NOTATKA
Oznacza dodatkowe omówienie
i informacje dotyczące
wykonywanych operacji.
Patrz
Kliknij podkreślony tekst, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony.
PRZESTROGA
Oznacza, że nieuwaga lub
niestosowanie się do podanych
zaleceń może spowodować
obrażenia lub uszkodzenia
mechaniczne.
NOTATKA
Elementy wyświetlane w oknie dialogowym programu Adobe Reader zależą od sposobu jego wykorzystywania. Jeżeli
spis treści ani narzędzia nie są wyświetlane, patrz pomoc programu Adobe Reader.
Niektóre elementy są oznaczone w tym podręczniku zgodnie z poniższymi oznaczeniami.
Oznaczenie
Opis
[Pogrubienie]
Oznaczenie klawiszy i przycisków.
„Zwykła czcionka”
Oznaczenie komunikatów i ustawień.
xv
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w procedurach obsługi urządzenia
W niniejszym Podręczniku obsługę urządzenia przedstawiono w następujący sposób:
Rzeczywista procedura
Naciśnij klawisz [System Menu/Counter].

Procedura opisana w tym podręczniku
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [] > [Ustaw.
wspólne] > Klawisz [OK]
Wybierz klawisz [▲] lub [], aby wybrać [Ustaw. wspólne].

Wybierz klawisz [OK].
xvi
> Mapa menu
Mapa menu
To lista menu wyświetlanych na wyświetlaczu komunikatów. Przy określonych ustawieniach niektóre z menu mogą nie
być wyświetlane. Niektóre nazwy menu mogą się różnić od odpowiadających sobie tytułów pozycji.
Tryb cichy (strona 6-19)
Wybór papieru (strona 6-10)
Sortuj (strona 6-12)
Dupleks (strona 6-16)
Powięk. (strona 6-15)
Połącz (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozm. oryginału (strona 6-9)
Orient. oryg. (strona 6-11)
Oryg.rozm.miesz. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Obraz oryginału (strona 6-13)
Gęstość (strona 6-12)
EcoPrint (strona 6-13)
Skan. ciągłe (strona 6-18)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Inf. o koń. zad. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zastąp priorytet (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wybór kolorów (strona 6-14)
Równowaga koloru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ostrość (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kontrast (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Gęstość tła (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nasycenie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zapob. przesiąk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pomiń puste str. (strona 6-19)
xvii
> Mapa menu
Do mnie (e-mail) (strona 5-23)
E-mail (strona 5-17)
Folder(SMB) (strona 5-18)
Folder(FTP) (strona 5-18)
Skan WSD (strona 5-27)
FAKS (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Tryb cichy (strona 6-19)
Wybór kolorów (strona 6-14)
Rozm. oryginału (strona 6-9)
Obraz oryginału (strona 6-13)
Rozdz. skan. (strona 6-22)
Rozm. wysyłania (strona 6-21)
Powięk. (strona 6-15)
Orient. oryg. (strona 6-11)
Oryg.rozm.miesz. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skan. ciągłe (strona 6-18)
Format pliku (strona 6-22)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Temat/treść (strona 6-23)
Inf. o koń. zad. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozdz. FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Opóźn. trans. F. (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Bezp. trans. F. (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Odpyt. odb. FAK. (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Rap. wys. faksu (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Gęstość (strona 6-12)
Dupleks (strona 6-16)
FTP przek.szyfr. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Porządk. plików (strona 6-22)
Ostrość (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kontrast (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Gęstość tła (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zapob. przesiąk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pomiń puste str. (strona 6-19)
xviii
> Mapa menu
Skrzynka
niest.
(Wybór
plików)
Druk(zm. zest.)
Tryb cichy (strona 6-19)
Sortuj (strona 6-12)
Wybór papieru (strona 6-10)
Dupleks (strona 6-16)
EcoPrint (strona 6-13)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Inf. o koń. zad. (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Zastąp priorytet (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Usuń po wydruk. (strona 6-23)
Skrz. adr. pom. (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Skrzynka odpytywania (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Okno
zadań.
Pamięć
USB
Prywatne (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Szybka kopia (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zapisz
plik
Tryb cichy (strona 6-19)
Wybór kolorów (strona 6-14)
Rozm. oryginału (strona 6-9)
Obraz oryginału (strona 6-13)
Rozdz. skan. (strona 6-22)
Rozm. zapis. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Powięk. (strona 6-15)
Orient. oryg. (strona 6-11)
Oryg.rozm.miesz. (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Skan. ciągłe (strona 6-18)
Format pliku (strona 6-22)
Porządk. plików (strona 6-22)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Inf. o koń. zad. (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Gęstość (strona 6-12)
Dupleks (strona 6-16)
Ostrość (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kontrast (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Gęstość tła (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zapob. przesiąk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Pomiń puste str. (strona 6-19)
xix
> Mapa menu
Pamięć
USB
(Wybór
plików)
Drukuj
Tryb cichy (strona 6-19)
Sortuj (strona 6-12)
Wybór papieru (strona 6-10)
Dupleks (strona 6-16)
EcoPrint (strona 6-13)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Inf. o koń. zad. (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Zastąp priorytet (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Wybór kolorów (strona 6-14)
Szyfr. PDF (patrz Podręcznik obsługi
– w języku angielskim)
Druk JPEG/TIFF (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
XPS dop do str (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
xx
> Mapa menu
Przywołaj program. (strona 5-6)
Stan zad. druk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan zad. wys. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan zad. zapis. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zaplan. zadanie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzien. zad. druk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzien. zad. wys. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzienn. zad. zapis. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzien. zad. faks (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Skaner (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Drukarka (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
FAKS (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Status tonera (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pamięć USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
SSD (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Klawiatura USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Sieć (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Opc. karta siec. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Sieć bezprzewod. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxi
> Mapa menu
Raport
Raportuj druk.
Mapa menu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Strona stanu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista czcionek (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
St. karty opcj. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. rap. admin. (Patrz Podręcznik obsługi faksu)
Ustaw. rap. wyn. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
His. dzien. zad.
Wysyłanie autom. (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Wyślij historię (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Miejsce docelowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Temat (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dane osobowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Licznik (strona 2-37)
xxii
> Mapa menu
System/Sieć
Ust. sieciowe
Ust. TCP/IP
TCP/IP (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. IPv4 (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. IPv6 (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Bonjour (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Szczeg. protok. (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Skan WSD (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Druk WSD (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
IPSec (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Bezp. protokół (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nazwa hosta (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Interfejs LAN (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ping (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Uruch. pon. sieć (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Opc. karta siec.
Podstawowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Sieć bezprzewod.
Konfiguracja (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Podstawowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Int. siec.(wys.) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. blok. I/F
Host USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Urządzenie USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Pamięć USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Opcj. interf. 1 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Opcj. interf. 2 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Poziom zabezp. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zabezp. danych (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Uruchom ponownie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Funk. opcjonalna (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxiii
> Mapa menu
Log.uż./roz.zad.
Ust. logow. uży.
Log. użytkownika (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Lista użyt. lok. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Autoryz. lokalna (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Blokada konta (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Konfig. karty ID
Log. z klawiat. (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Dodat. uwierzyt. (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Autoryz. grupowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ustaw.uwierz. goś (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Wł. użytk. siec. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. rozl. zadań
Rozl. zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dost.doRozl.zad.(patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Raport konta (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozl. wsz. zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Konto wsz. zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Lista konta (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. domyślne
Zastosuj limit (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Licz.kopii/wydr. (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Limit licznika (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Nieznany ID zad. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Właściw. użytk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.)
xxiv
> Mapa menu
Ustaw. wspólne
Język (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ekran domyślny (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dźwięk
Alarm (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Głośnik faksu (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Monitor faksu (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Jasność wyśw. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim).
Ust. oryg./pap.
Niest. roz. ory. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dom. rozm. oryg. (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Niest. roz. pap. (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ustaw. kasety 1
Rozmiar kasety 1 (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Typ kasety 1 (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. kasety 2
Rozmiar kasety 2 (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Typ kasety 2 (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. kasety 3
Rozmiar kasety 3 (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Typ kasety 3 (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. kasety 4
Rozmiar kasety 4 (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Typ kasety 4 (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
xxv
> Mapa menu
Ustaw. wspólne
Ust. oryg./pap.
Ust. tacy MP
Rozmiar tacy WF (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Typ tacy WF (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Ust. typu nośn. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nośnik dla auto
Pełny kolor (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Monochromatyczny (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Dom. źr. papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Czyn.zw.zPapSpec (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Wst. ust. limit (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Miara (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Obsługa błędów
BłądPapPodw (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
BłądNiedopasPap (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ustawienie daty
Data/czas (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Format daty (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Strefa czasowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Czas letni (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. czas.
Aut. reset panel (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Czas reset.panel (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Poziom uśpienia (z wyjątkiem modeli na rynek europejski) (patrz
Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Reguły uśpienia (modele na rynek europejski) (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Czas uśp. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Aut. kas. błędu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ocz. po błędzie (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Niewykorz. czas (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Os.limit cz.żąd. (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
xxvi
> Mapa menu
Ustaw. wspólne
Ust. dom. fun.
Wybór kolorów (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozdz. skan. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozdz. FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Obr.oryg.(Kop.) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Obr.oryg.(Wys.) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Powięk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Sortuj (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Orient. oryg. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tło(Kopiowania) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Tło(Wyślij) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
EcoPrint (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zap. prz. Kopiuj (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Zap. prz. Skanuj (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Pomiń pustą(Kop) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Pomiń pustą(Wyś) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Temat/treść (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
SkCiąg opr. FAKS (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
SkanCiąg-FAKS (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Format pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Porządk. plików (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Druk JPEG/TIFF (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
XPS dop do str (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
xxvii
> Mapa menu
Ustaw. wspólne
Ust. dom. fun.
Ust. szczegółu
Układ 2 w 1 (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Układ 4 w 1 (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Linia kraw. (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Oprawianie oryg. (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Oprawianie wyk. (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Jakość obrazu (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Kompr. kol. TIFF (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
PDF/A (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
PDF wys. kompr. (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Poz. czerni(Kop) (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Poz. czerni(Wyś) (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Operacja logow. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb RAM DISK (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Formatuj SSD (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Format. kartę SD (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pamięć opcjon. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyśw. stan/dz. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Typ klaw. USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Poz. al. toneru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dział. gdy brak ton. Kolor (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kopiowania
Wybór papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Auto wyb. pap. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Auto % priorytet (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rezerw.priorytet (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Akcja odczytu DP (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. klaw. wyb. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxviii
> Mapa menu
Drukarka
Ustaw. emulacji (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb koloru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
EcoPrint (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zastąp A4/LTR (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dupleks (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kopie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Orientacja (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb błyszcz. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wide A4 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
OgrWysuwu Strony (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Cz. zw. z w. wi. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Cz. zw. z p. zn. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nazwa zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nazwa użytk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Prior. tac uniw. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb podaw. pap. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Aut. zm. kasety (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij
Ust. klaw. wyb. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
SprawdzMiejDocel (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nowa poz. docel. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Przyw. m. docel. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ekran domyślny (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyśl. i przekaż (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
FAKS (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Skrzynka dok.
Skrz. adr. pom. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skrzynka podadresów (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Okno zadań.
Zad.szyb.kopiow. (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Usun.przech. zad. (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Nośnik danych (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skrzynka odpytywania (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Ust. klaw. wyb. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Edytuj m. docel.
Książka adresowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Druk. listy (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust.dom.ks.adres (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxix
> Mapa menu
Dopas./konserw.
Tryb cichy (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dop. gęst. kopii (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Do. g. wy./skrz. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kontrast(Kopia) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kontrast(Wyślij) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Gęstość tła (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Autom. kor. kol. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
KalibracjaKoloru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rejestr. koloru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kor. czar. linii (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. serwisowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxx
1
Informacje prawne
i zasady
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje
dotyczące następujących zagadnień:
Powiadomienie ................................................................................................................................................... 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................................................ 1-2
Otoczenie ................................................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi ................................................................................................................ 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) .............................................................................................. 1-5
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-6
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-6
Informacje prawne ................................................................................................................................... 1-7
Funkcja sterowania oszczędnością energii ........................................................................................... 1-13
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ............................................................................ 1-13
Oszczędzanie zasobów — papier .......................................................................................................... 1-13
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” ............................................................... 1-13
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .............................................................................................. 1-14
1-1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Powiadomienie
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym
podręczniku
Rozdziały tego podręcznika oraz części urządzenia oznaczone symbolami zawierają ostrzeżenia dotyczące
zabezpieczeń, które mają chronić użytkownika, inne osoby i znajdujące się w otoczeniu obiekty oraz zapewniać
prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol wskazuje, że powiązany rozdział zawiera ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń. Rodzaj uwagi jest określony
wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie ogólne]
... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że powiązana część zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje zabronionych
czynności są podane wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
... [Demontaż zabroniony]
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są
określone wewnątrz symbolu.
... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
... [Wyciągnij wtyczkę z gniazda]
... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda sieciowego z uziemieniem]
Prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu, aby zamówić wymianę, jeżeli ostrzeżenia w tym podręczniku są nieczytelne
lub jeżeli brakuje samego podręcznika (usługa odpłatna).
NOTATKA
Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać skopiowany
prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom.
1-2
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Otoczenie
Urządzenie może pracować w następujących warunkach:
Temperatura
10 do 32,5°C
(Jednak wilgotność nie powinna przekraczać 70% przy temperaturze wynoszącej 32,5°C).
Wilgotność
10 do 80%
(Jednak temperatura nie powinna przekraczać 30°C przy wilgotności wynoszącej 80%).
Podczas wyboru lokalizacji urządzenia unikać wymienionych poniżej miejsc.
•
Unikać lokalizacji blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Unikać lokalizacji narażonych na drgania.
•
Unikać lokalizacji narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Unikać lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
•
Unikać lokalizacji ze słabą wentylacją.
Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego instalacji.
Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednak w
przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo dużej
liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania zaleca się
właściwą wentylację pomieszczenia.
1-3
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Ostrzeżenia dotyczące obsługi
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować
oparzenia.
Części, w których znajduje się toner należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
W przypadku wysypania się toneru z części, w których się on znajduje, należy unikać wdychania lub połykania oraz
kontaktu z oczami i skórą.
•
W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżym powietrzem
i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeżeli wystąpi kaszel skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć
zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się
podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.
W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć części, w których znajduje się toner.
Inne środki ostrożności
Pusty pojemnik z tonerem oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi
działu serwisu. Zebrane pojemniki z tonerem oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40ºC, unikając gwałtownych zmian
temperatury i wilgotności.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć go
z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.
1-4
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa)
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowane
wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnej
eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie jest klasyfikowane jako produkt laserowy Class 1 według normy IEC/EN 60825-1:2007.
Przestroga: Wykonywanie działań innych niż opisane w tym podręczniku może skutkować wystawieniem na szkodliwe
promieniowanie.
Etykiety przymocowane są do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia i nie są dostępne dla użytkownika.
Informacje o produktach laserowych zaliczanych do CLASS 1 można znaleźć na tabliczce znamionowej.
1-5
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/
skanowania
Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw autorskich może
być zabronione.
Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane. Poniższy wykaz może nie
zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie kopiować/skanować materiałów objętych
zakazem kopiowania/skanowania.
•
Pieniądze papierowe
•
Banknoty
•
Papiery wartościowe
•
Znaczki
•
Paszporty
•
Świadectwa i certyfikaty
Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż wymienione
powyżej.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
1-6
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Informacje prawne
Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody
wlasciciela praw autorskich jest zabronione.
Kwestia nazw handlowych
•
PRESCRIBE jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1 i Internet Explorer to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki
towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•
Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy porozumienia
licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy International Typeface Corporation.
•
ThinPrint jest znakiem towarowym firmy Cortado AG w Niemczech i innych krajach.
•
W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.
•
To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
•
Nazwa AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
•
iOS jest znakiem towarowym i zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach i jest używany na licencji Apple Inc.
•
Google i Google Cloud Print™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google, Inc.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.
1-7
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
GPL/LGPL
Oprogramowanie układowe tego urządzenia zawiera programy GPL (http://www.gnu.org/licenses/ gpl.html) i/lub LGPL (http://
www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość pobrania kodu źródłowego tego oprogramowania, a użytkownik ma prawo
go kopiować, redystrybuować i modyfikować na warunkach licencji GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-8
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-9
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-10
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-11
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-12
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Funkcja sterowania oszczędnością energii
To urządzenie wyposażone jest w funkcję uśpienia, utrzymującą funkcje drukarki i faksu w stanie oczekiwania przy
zredukowanym do minimum poborze mocy, gdy urządzenie nie jest używane przez określony czas.
Tryb uśpienia
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po upływie 1 minuty od ostatniego użycia. Czas bezczynności, po
upływie którego włączany jest tryb uśpienia, może zostać przedłużony.
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie (strona 2-21)
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego
Urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję drukowania dwustronnego. Na przykład drukując dwa
jednostronne oryginały na dwóch stronach jednego arkusza papieru, można zmniejszyć ilość zużytego papieru.
Dupleks (strona 6-16)
Drukowanie w trybie druku dwustronnego zmniejsza zużycie papieru i przyczynia się do zachowania zasobów leśnych.
Tryb druku dwustronnego zmniejsza również ilość papieru, jaką trzeba zakupić, a tym samym zmniejsza koszty. Zaleca
się, aby urządzenia obsługujące druk dwustronny były domyślnie ustawione w tym trybie.
Oszczędzanie zasobów — papier
Dla celów zachowania i zrównoważonego wykorzystywania zasobów leśnych zaleca się wykorzystywanie papieru
makulaturowego lub świeżego, posiadającego certyfikaty inicjatyw na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania
środowiskiem naturalnym lub uznane oznakowania ekologiczne, które są zgodne z normą EN 12281:2002*lub
równoważną normą jakości.
Urządzenie to obsługuje również drukowanie na papierze 64 g/m2. Użycie takiego papieru, zawierającego mniej
surowców, może prowadzić do dalszego zachowania zasobów leśnych.
* : EN12281:2002 „Papier drukowy i biurowy — wymagania dotyczące papieru do kopiowania z zastosowaniem
suchego toneru”
Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych rodzajów papieru.
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania
energią”
W celu zmniejszenia zużycia energii w czasie bezczynności urządzenie to wyposażono w funkcję zarządzania energią,
która automatycznie włącza tryb oszczędzania energii, gdy urządzenie pozostaje w stanie bezczynności przez
określony czas.
Mimo że powrót urządzenia do trybu GOTOWY w trybie oszczędzania energii zajmuje nieco czasu, można w ten
sposób uzyskać znaczne zmniejszenie zużycia energii. Zaleca się, aby urządzenie było używane przy czasie aktywacji
trybu oszczędzania energii ustawionym na wartość domyślną.
1-13
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star, zdecydowaliśmy, że urządzenie
będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego programu Energy Star.
ENERGY STAR® jest dobrowolnym programem dotyczącym wydajności energetycznej, mającym na
celu rozwój i promowanie stosowania produktów o wysokiej wydajności energetycznej, tak aby
zapobiegać globalnemu ociepleniu. Kupując produkty posiadające kwalifikację ENERGY STAR®, klienci
mogą pomóc zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych podczas użytkowania produktów oraz obniżyć
koszty związane z energią.
1-14
2
Instalacja
i konfiguracja
urządzenia
W tym przedstawiono informacje dla administratorów tego urządzenia, takie jak nazwy części urządzenia, podłączanie
kabli i instalację oprogramowania.
Nazwy części ................................................ 2-2
Zewnętrzne elementy urządzenia ....... 2-2
Złącza i wnętrze urządzenia ............... 2-4
Urządzenie z dołączonym wyposażeniem
opcjonalnym ........................................ 2-6
Podłączanie urządzenia oraz
innych urządzeń ............................................ 2-7
Podłączanie kabli .......................................... 2-8
Podłączanie kabla sieciowego ............ 2-8
Podłączanie kabla USB ...................... 2-9
Podłączanie przewodu zasilania ......... 2-9
Włączanie/wyłączanie ................................. 2-10
Włączanie ......................................... 2-10
Wyłączanie ....................................... 2-10
Korzystanie z panelu operacyjnego ............. 2-11
Klawisze na panelu operacyjnym ....... 2-11
Metoda obsługi ................................. 2-12
Ekran dla oryginałów i papieru .......... 2-13
Ekran pomocy ................................... 2-13
Logowanie/wylogowanie ............................. 2-14
Logowanie ........................................ 2-14
Wylogowanie .................................... 2-15
Ustawienie domyślne urządzenia ................ 2-16
Ustawianie daty i godziny ................. 2-16
Konfiguracja sieci
(połączenie kablowe LAN) ................ 2-18
Funkcja oszczędzania energii ..................... 2-21
Funkcja Czuwanie i Automatyczne
czuwanie ........................................... 2-21
Instalacja oprogramowania ......................... 2-24
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows)
2-24
Instalowanie oprogramowania w systemie
Windows ........................................... 2-25
Dezinstalacja oprogramowania ......... 2-31
Instalowanie
oprogramowania na komputerze MAC . 232
Konfigurowanie sterownika TWAIN .. 2-34
Konfiguracja sterownika WIA ............ 2-36
Sprawdzanie licznika ................................... 2-37
Embedded Web Server RX ......................... 2-38
Uzyskiwanie dostępu do Embedded Web
Server RX ......................................... 2-39
Zmiana ustawień zabezpieczeń ........ 2-40
Zmiana informacji o urządzeniu ........ 2-42
2-1
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Nazwy części
Zewnętrzne elementy urządzenia
11
10
9
12
16
1
8
2
3
4
15
14
7
6
5
1 Procesor dokumentów
9 Płyta wydawania oryginałów
2 Taca wewnętrzna
10 Płyta oryginałów
3 Ogranicznik papieru
11 Prowadnica szerokości oryginałów
4 Kaseta 1
12 Wąska szyba skanera
5 Wyłącznik zasilania
13 Uchwyty
6 Gniazdo pamięci USB
14 Panel operacyjny
7 Dźwignia otwierania skanera
15 Płyta dociskowa
8 Blokada oryginałów
16 Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału
2-2
13
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
18
17
17 Uchwyty
18 Tylna pokrywa 1
2-3
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Złącza i wnętrze urządzenia
1
2
3
4
13
5
6
12
11
10
9
7
8
1 Złącze interfejsu sieciowego
8 Pokrętło rozmiaru
2 Port USB
9 Prowadnica długości papieru
3 Złącze interfejsu USB
10 Prowadnice szerokości papieru
4 Interfejs urządzeń opcjonalnych
11 Taca uniwersalna
5 Złącze LINE
12 Prowadnice szerokości papieru
6 Złącze TEL
13 Pokrywa utrwalacza
7 Osłona podajnika
2-4
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
14
15
16
17
18
19
20
14 Pojemnik z tonerem (Black)
18 Dźwignia blokująca pojemnik z tonerem
15 Pojemnik z tonerem (Magenta)
19 Pokrywa pojemnika na zużyty toner
16 Pojemnik z tonerem (Cyan)
20 Pojemnik na zużyty toner
17 Pojemnik z tonerem (Yellow)
2-5
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Urządzenie z dołączonym wyposażeniem
opcjonalnym
4
1
5
2
6
3
7
1 Kaseta 2
5 Tylna pokrywa 2
2 Kaseta 3
6 Tylna pokrywa 3
3 Kaseta 4
7 Tylna pokrywa 4
4 Zszywanie ręczne
Urządzenia opcjonalne (strona 8-2)
2-6
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń
Podłączanie urządzenia oraz innych
urządzeń
Należy przygotować przewody dostosowane do środowiska pracy urządzenia oraz jego przeznaczenia.
Podłączanie urządzenia do komputera za pomocą kabla USB
MFP
USB
Podłączanie urządzenia do komputera przez sieć
MFP
Sieć
Sieć
NOTATKA
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w opcjonalny zestaw interfejsu sieci bezprzewodowej, nie ma potrzeby
podłączania kabla sieciowego. Aby skorzystać z bezprzewodowej sieci LAN, należy zmienić ustawienia domyślne
urządzenia za pomocą menu systemowego.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Kable do wykorzystania
Warunki połączenia
Funkcja
Wymagane kable
Podłącz kabel sieciowy do
urządzenia.
Drukarka/Skaner/Faks sieciowy*1
Kabel sieci LAN (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Podłącz kabel USB do urządzenia.
Drukarka/Skaner (TWAIN/WIA)
Kabel zgodny ze standardem USB 2.0 (zgodny
z USB dużej szybkości, maks. 5,0 m)
*1 Wyłącznie w urządzeniach z zainstalowaną funkcją faksu.
2-7
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie kabli
Podłączanie kabli
Podłączanie kabla sieciowego
WAŻNE
Jeżeli zasilanie jest włączone, należy wyłączyć wyłącznik zasilania.
Wyłączanie (strona 2-10)
1
Podłącz kabel do urządzenia.
1 Podłącz kabel sieciowy do złącza interfejsu sieciowego urządzenia.
2 Podłącz drugi koniec kabla do koncentratora (huba).
2
Włącz urządzenie i skonfiguruj sieć.
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) (strona 2-18)
2-8
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie kabli
Podłączanie kabla USB
WAŻNE
Jeżeli zasilanie jest włączone, należy wyłączyć wyłącznik zasilania.
Wyłączanie (strona 2-10)
1
Podłącz kabel do urządzenia.
1 Podłącz kabel USB do złącza interfejsu USB znajdującego się po lewej stronie obudowy
urządzenia.
2 Drugi koniec kabla podłącz do komputera PC.
2
Włącz zasilanie urządzenia.
Podłączanie przewodu zasilania
1
Podłącz kabel do urządzenia.
Podłącz jeden koniec kabla zasilania do urządzenia, a drugi do źródła zasilania.
WAŻNE
Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego wraz z urządzeniem.
2-9
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Włączanie/wyłączanie
Włączanie/wyłączanie
Włączanie
1
Włącz wyłącznik zasilania.
WAŻNE
Po wyłączeniu wyłącznika zasilania nie należy natychmiast ponownie włączać
zasilania. Przed włączeniem wyłącznika należy odczekać co najmniej 5 sekund.
Wyłączanie
WAŻNE
Gdy wskaźnik [Processing] lub [Memory] świeci, urządzenie działa. Wyłączenie wyłącznika zasilania podczas
pracy urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
1
Wyłącz wyłącznik zasilania.
Upewnij się, że wskaźniki nie świecą.
W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas...
PRZESTROGA
Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), należy wyłączyć je za
pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres (np.
podczas wakacji), należy wyjąć wtyczkę z gniazda w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku
korzystania z produktu wyposażonego w funkcję faksu należy pamiętać, że wyłączenie za pomocą głównego
wyłącznika zasilania powoduje brak możliwości wysyłania i odbierania faksów.
WAŻNE
Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
2-10
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Korzystanie z panelu operacyjnego
Korzystanie z panelu operacyjnego
Klawisze na panelu operacyjnym
Wyświetla ekran Status/
Job Cancel.
Wyświetla ekran
Document Box/USB.
Wyświetla ekran Menu
systemowe/licznik.
Wyświetla ekran
Kopiowanie.
Wyświetla ekran
wysyłania. Można zmienić
go na ekran Książka
adresowa.
Wyświetla ekran FAKS.
Klawisze numeryczne.
Wyświetla ekran menu funkcji.
Służy do zwiększania lub
zmniejszania wartości liczbowych
lub wybierania pozycji menu na
wyświetlaczu komunikatów.
Umożliwia też przesuwanie kursora
podczas wprowadzania znaków.
Służy do potwierdzania
wyboru funkcji lub menu,
a także wprowadzonych liczb.
Służy do powrotu do
poprzedniego elementu.
Wybiera
automatyczny tryb
kolorowy.
Wybiera pełny tryb
kolorowy.
Wybiera tryb
monochromatyczny.
Służą do wprowadzania
liczb i symboli.
Usuwa wprowadzone
liczby i znaki.
Przywraca ustawienia do
wartości domyślnych.
Służy do anulowania lub
wstrzymywania bieżącego
zadania.
Służy do uruchamiania
operacji kopiowania
i skanowania oraz
wykonywania operacji
ustawień.
Wyświetlacz komunikatów:
Służy do wyświetlania menu ustawień,
stanu urządzenia i komunikatów
o błędzie.
Wyświetla ekran Książka
adresowa.
Służy do wywoływania
danych poprzedniego
miejsca docelowego. Służy
również do wprowadzania
pauzy podczas
wpisywania numeru faksu.
Służy do potwierdzania lub
dodawania miejsca
docelowego.
Klawisz wyboru:
Pozwala wybrać
menu wyświetlane
w dolnej części
wyświetlacza
komunikatów.
Processing: Miga w trakcie drukowania lub
wysyłania/odbierania.
Memory: Miga, gdy urządzenie korzysta
z pamięci własnej, pamięci faksu lub pamięci
USB (element ogólnego przeznaczenia).
Attention: Świeci lub miga w momencie
wystąpienia błędu oraz zatrzymania zadania.
Służy do przypisywania
lub przywoływania
programów.
Służy do przełączania
stanu słuchawki między
podniesioną a odłożoną
podczas ręcznego
wysyłania faksu.
Wprowadza urządzenie
w tryb uśpienia. Wybudza
z uśpienia, gdy urządzenie
znajduje się w trybie uśpienia.
Przełącza użytkownika
(z uwierzytelnianiem) i kończy
operację bieżącego
użytkownika (z wylogowaniem).
2-11
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Korzystanie z panelu operacyjnego
Metoda obsługi
W tym rozdziale opisano sposób obsługi menu ustawień na wyświetlaczu komunikatów.
Wyświetlanie menu i konfigurowanie ustawień
Wybierz klawisz [System Menu/Counter] lub klawisz [Function Menu], aby wyświetlić menu ustawień. Wybierz klawisz
[▲], klawisz [▼], klawisz [◄], klawisz [►], klawisz [OK] lub klawisz [Back], aby wybrać menu i zmienić ustawienia.
Gotowa do kopiowania.
Kopie
1
A4
A4
Wy㿍.
Cichy
Papier
Zwykły ekran
Menu ustawień
Menu sys./licz.
01 Raport
02 Licznik
03 System/Sie㾒
Wyj㿦cie
Wybierz klawisz [System Menu/Counter]
lub klawisz [Function Menu], aby
wyświetlić menu ustawień.
Dostępne klawisze strzałek
pokazane są na wyświetlonym
ekranie.
Po naciśnięciu klawisza [▲] lub
[▼] wybrana pozycja przesuwa
się o jedno miejsce.
Po naciśnięciu klawisza [◄] lub
[►] wybrana pozycja przesuwa
się o jedną stronę.
Gdy wyświetlana jest ikona
[OK], naciśnij klawisz [OK], aby
potwierdzić wybór.
Menu sys./licz.
04 Log.u䀇./roz.zad.
05 W㿍a㿦ciw. u䀇ytk.
06 Ustaw. wspólne
Wyj㿦cie
Wyjście z operacji menu
Gdy wyświetlana jest ikona [Wyjście], naciśnięcie
przycisku [Wyjście] spowoduje wyjście z menu
ustawień i powrót do normalnego ekranu.
Wybierz klawisz [OK], aby
wyświetlić wybrane menu.
Wybrana pozycja jest oznaczona
[*] (gwiazdka) na początku.
Ustaw. wspólne
01 J㾤zyk
02 Ekran domy㿦lny
03 D䀅wi㾤k
Wyj㿦cie
Menu sys./licz.
01 Raport
02 Licznik
03 System/Sie㾒
Wyj㿦cie
J㾤zyk
01 *English
02 Deutsch
03 Francais
Wybierz klawisz [Back], aby
powrócić do ekranu o jeden poziom
wyżej.
2-12
Po naciśnięciu klawisza [▲] lub
[▼] wybrana pozycja przesuwa
się o jedno miejsce.
J㾤zyk
01 *English
02 Deutsch
03 Francais
Wybierz klawisz [OK], aby
potwierdzić wybrane ustawienie.
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Korzystanie z panelu operacyjnego
Ekran dla oryginałów i papieru
Na ekranie Kopiuj wyświetlane są informacje o wybranym źródle papieru.
1
Gotowa do kopiowania.
Kopie
1
A4
A4
Wy㿍.
Cichy
Papier
2
1 Rozmiar oryginału
2 Orientacja oryginału
5
3 Źródło papieru
4 Rozmiar papieru
4
5 Orientacja papieru
3
Ekran pomocy
W przypadku trudności z obsługą urządzenia można uzyskać pomoc korzystając z panelu operacyjnego.
Gdy na wyświetlaczu komunikatów wyświetlana jest ikona [Pomoc], wybierz [Pomoc], aby wyświetlić ekran pomocy. Na
ekranie pomocy opisana jest obsługa urządzenia.
Dzia㿍Naprawcze
Zaci㾤cie
papieru
w kasecie 1.
JAM****
Wyjmij kaset㾤 1.
Usu㿏 zaci㾤ty papier.
Ponownie do㿍㾐cz
Pomoc
OK
Wybierz klawisz [▼], aby wyświetlić następny krok, lub klawisz [▲], aby wyświetlić poprzedni.
Wybierz klawisz [OK], aby opuścić ekran pomocy.
2-13
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Logowanie/wylogowanie
Podczas konfiguracji funkcji, do której wymagane są uprawnienia administratora, lub jeżeli włączone jest
administrowanie logowaniem użytkowników, należy wprowadzić nazwę logowania i hasło.
NOTATKA
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
3000
Hasło logowania:
3000
W przypadku zapomnienia nazwy logowania użytkownika i hasła logowania nie będzie można się zalogować.
W takim przypadku należy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora i zmienić nazwę użytkownika albo
hasło.
Logowanie
1
Wprowadź nazwę logowania.
1 Jeśli podczas pracy wyświetlany jest ekran logowania, należy wybrać „Nazwę logowania
użytkownika” i wybrać klawisz [OK].
NOTATKA
• Jeśli jako metodę uwierzytelniania użytkownika ustawiono [Uwierz. sieciowe],
wyświetlane jest [Menu]. Wybierz [Menu] i wybierz [Typ logowania]. Możesz teraz
wybrać miejsce uwierzytelniania: [Uwierz. lokalne.] lub [Uwierz. sieciowe].
• Wybierz [Menu] i wybierz [Domena], aby wybierać spośród zarejestrowanych domen.
2 Wprowadź nazwę logowania za pomocą klawiatury numerycznej i wybierz przycisk [OK].
NOTATKA
Jeśli logowanie odbywa się przy pomocy polecenia [Wybierz znak], pojawi się ekran
wprowadzania znaków, które należy wybrać z obszaru wyświetlania komunikatów.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
2
Wprowadź hasło logowania.
1 Wybierz „Hasło logowania” i wybierz klawisz [OK].
2 Wprowadź „Hasło logowania” i wybierz klawisz [OK].
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
3
Wybierz [Logowanie].
2-14
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Wylogowanie
Aby wylogować się z urządzenia, wybierz klawisz [Authentication/Logout] w celu
wyświetlenia ekranu wprowadzania nazwy logowania użytkownika i hasła logowania.
Użytkownicy są automatycznie wylogowywani w następujących sytuacjach:
•
gdy urządzenie wchodzi w tryb uśpienia,
•
gdy włączone jest automatyczne resetowanie panelu.
2-15
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
Ustawienie domyślne urządzenia
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy skonfigurować ustawienia, takie jak data i godzina, ustawienia
sieciowa i funkcje oszczędzania energii w razie potrzeby.
NOTATKA
Ustawienie domyślne urządzenia można zmieniać w menu systemu.
Informacje na temat ustawień dostępnych do konfiguracji w menu systemowym znaleźć można w:
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Ustawianie daty i godziny
Ustawiając lokalną datę i godzinę, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail za pomocą funkcji transmisji ustawiona data i godzina będą umieszczone
w nagłówku tej wiadomości. Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do GMT w zależności od strefy,
w której urządzenie jest używane.
NOTATKA
• Jeśli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika, ustawienia można zmienić wyłącznie po zalogowaniu się
z uprawnieniami administratora.
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania
użytkownika. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij [Logowanie].
• Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
3000
Hasło logowania:
3000
• Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.
• Poprawną godzinę można ustawiać okresowo poprzez synchronizację z sieciowym serwerem czasu.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [▼] > [Ustaw. wspólne] > Klawisz [OK] >
Klawisz [▲] [▼] > [Ustawienie daty] > Klawisz [OK]
Klawisz [▲] [▼] > [Strefa czasowa] > Klawisz [OK] > Wybierz strefę czasową > Klawisz [OK]
> Klawisz [▲] [▼] > [Data/Czas] > Klawisz [OK] > Ustaw datę/czas > Klawisz [OK] > Klawisz
[▲] [▼] > [Format daty] > Klawisz [OK] > Wybierz format daty > Klawisz [OK]
Pozycja
Opis
Strefa czasowa
Pozwala ustawić różnicę czasową względem GMT. Należy wybrać z listy
najbliższą lokalizację. Po wybraniu obszaru korzystającego z czasu
letniego należy skonfigurować ustawienia czasu letniego.
Data/czas
Ustawianie daty i godziny dla lokalizacji, w której urządzenie jest
używane. Jeśli wykonana zostanie akcja Wyślij jako e-mail, ustawione tu
data i czas będą wyświetlane w nagłówku.
Wartość: Rok (2000 do 2037), miesiąc (1 do 12), dzień (1 do 31),
godzina (00 do 23), minuta (00 do 59), sekunda (00 do 59).
Format daty
Pozwala wybrać format wyświetlania lat, miesięcy i dni. Rok wyświetlany
jest w zapisie zachodnim.
Wartość: MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY/MM/DD
2-16
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
NOTATKA
Wybierz klawisz [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
Za pomocą klawiszy [◄] lub [►] wybierz miejsce wprowadzania danych (pozycja zostanie
podświetlona).
2-17
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN)
Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP (IPv4), TCP/
IP (IPv6), NetBEUI oraz IPSec. Pozwala to na drukowanie za pomocą platform Windows, Macintosh, UNIX i innych.
Ustaw TCP/IP (IPv4) w celu połączenia z siecią Windows.
Domyślne ustawienia to „Protokół TCP/IP: Wł., DHCP: Wł., Auto-IP: Wł.”.
NOTATKA
Jeśli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika, ustawienia można zmienić wyłącznie po zalogowaniu się
z uprawnieniami administratora.
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, pojawi się ekran uwierzytelniania użytkownika.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
3000
Hasło logowania:
3000
Ustawienia TCP/IP
Ustawienia IPv4
Ustaw TCP/IP (IPv4) w celu połączenia z siecią Windows.
NOTATKA
Należy wcześniej uzyskać adres IP od administratora sieci i mieć go pod ręką podczas konfiguracji tych ustawień.
W następujących przypadkach adres IP serwera DNS należy ustawiać w Embedded Web Server RX.
Ustawiając adres IP serwera DNS, należy skorzystać z:
Embedded Web Server RX User Guide
• Korzystając z nazwy hosta przy wyłączonym ustawieniu „DHCP”.
• Gdy używany jest serwer DNS z adresem IP, który nie jest automatycznie przypisany przez DHCP.
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [] > [System/Sieć] > Klawisz [OK] >
Klawisz [▲] [] > [Ust. sieciowe] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [] > [Ust. TCP/IP] >
Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [] > [Ustaw. IPv4 ] > Klawisz [OK]
Ustawiając statyczny adres IP
1 Klawisz [▲] [] > [DHCP] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [] > [Wył.] > Klawisz [OK]
2 Klawisz [▲] [] > [Adres IP] > Klawisz [OK]
3 Ustaw adres IP.
NOTATKA
Można wybrać liczbę z przedziału od 000 do 255.
Użyj klawiatury numerycznej bądź klawiszy [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
Za pomocą klawiszy [◄] lub [►] wybierz miejsce wprowadzania danych (pozycja
zostanie podświetlona).
2-18
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
4 Wybierz klawisz [OK].
5 Klawisz [▲] [] > [Maska podsieci] > Klawisz [OK]
6 Ustaw maskę podsieci.
NOTATKA
Można wybrać liczbę z przedziału od 000 do 255.
Użyj klawiatury numerycznej bądź klawiszy [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
Za pomocą klawiszy [◄] lub [►] wybierz miejsce wprowadzania danych (pozycja
zostanie podświetlona).
7 Wybierz klawisz [OK].
8 Klawisz [▲] [] > [Bramka domyślna] > Klawisz [OK]
9 Ustaw bramę domyślną.
NOTATKA
Można wybrać liczbę z przedziału od 000 do 255.
Użyj klawiatury numerycznej bądź klawiszy [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
Za pomocą klawiszy [◄] lub [►] wybierz miejsce wprowadzania danych (pozycja
zostanie podświetlona).
10Wybierz klawisz [OK].
WAŻNE
Po zmianie ustawień uruchom ponownie sieć w menu systemowym albo wyłącz
i ponownie włącz urządzenie.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
NOTATKA
Konfigurację sieci można przeprowadzić z komputera, korzystając z Embedded Web Server
RX.
Embedded Web Server RX User Guide
2-19
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
Ustawienia sieci bezprzewodowej
Gdy na urządzeniu zainstalowano opcjonalny zestaw interfejsu sieci bezprzewodowej i skonfigurowano ustawienia
połączenia, istnieje możliwość drukowania w otoczeniu sieci bezprzewodowej (bezprzewodowej sieci LAN). Poniżej
przedstawiono wprowadzenie do ustawień połączenia za pomocą ustawień podstawowych.
Następujące cztery ustawienia mogą zostać skonfigurowane z poziomu ustawień podstawowych.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Dostępna sieć
Wyświetla punkty dostępowe, do których można podłączyć urządzenie.
Przycisk
Jeśli punkt dostępowy obsługuje metodę przycisku, ustawienia bezprzewodowe można skonfigurować, posługując się
tą metodą. Ustawienie to realizuje metodę przycisku i połączenie zostaje nawiązane poprzez naciśnięcie przycisku na
punkcie dostępowym.
NOTATKA
Za pomocą metody przycisku można zrealizować wyłącznie połączenie WPS.
PIN (Urządzenie)
Rozpoczyna połączenie, korzystając z kodu PIN urządzenia. Wprowadź kod PIN do punktu dostępowego. Kod PIN
urządzenia zostanie wygenerowany automatycznie.
PIN (Terminal)
Rozpoczyna połączenie, korzystając z kodu PIN punktu dostępowego. Wprowadź kod PIN punktu dostępowego.
2-20
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Funkcja oszczędzania energii
Po upływie określonego czasu od ostatniego użycia urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia w celu
maksymalnego ograniczenia zużycia energii. Jeżeli urządzenie nie będzie używane w trybie uśpienia, zostanie
automatycznie wyłączone po pewnym czasie.
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie
NOTATKA
Jeśli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika, ustawienia można zmienić wyłącznie po zalogowaniu się
z uprawnieniami administratora.
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania
użytkownika. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
3000
Hasło logowania:
3000
Uśpienie
Aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia, naciśnij klawisz [Energy Saver]. Wyświetlacz komunikatów i wszystkie
wskaźniki na panelu operacyjnym, poza wskaźnikiem oszczędzania energii, zgasną, by zaoszczędzić maksymalną ilość
energii. Stan ten jest nazywany trybem uśpienia.
Wskaźnik oszczędzania
energii
Jeśli w trybie uśpienia odebrane zostaną dane drukowania, urządzenie automatycznie wybudzi się i rozpocznie
drukowanie.
Również jeżeli w trybie uśpienia otrzymany zostanie faks, urządzenie automatycznie wybudzi się i rozpocznie
drukowanie.
Aby wznowić, wykonaj poniższe czynności.
•
Wybierz dowolny klawisz na panelu operacyjnym.
Urządzenie będzie gotowe do pracy w ciągu 17 sekund.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.
Automatyczne uśpienie
Funkcja Automatyczne czuwanie automatycznie umożliwia przełączenie urządzenia w stan czuwania, jeśli jest ono
nieużywane przez określony okres czasu.
Domyślnie ustawiony czas to 1 minuta.
Aby zmienić wstępnie ustawiony czas przełączenia w tryb uśpienia, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
2-21
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Aby ustawić zegar uśpienia na urządzeniu w celu przełączania w tryb uśpienia po pewnym okresie bezczynności,
należy wykonać poniższe czynności.
1
Wyświetl ekran.
2
Ustaw czas uśpienia.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [] > [Ustaw. wspólne] > Klawisz [OK] >
Klawisz [▲] [] > [Ust. czas.] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [] > [Czas uśp.] > Klawisz
[OK]
1 Wprowadź czas uśpienia.
NOTATKA
Można ustawić dowolną wartość z przedziału od 1 do 240.
Użyj klawiatury numerycznej bądź klawiszy [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
2 Wybierz klawisz [OK].
Reguły uśpienia (modele na rynek europejski)
Możliwe jest ustawienie przechodzenia do trybu uśpienia dla wszystkich lub jedynie wybranych funkcji urządzenia. Po
przejściu urządzenia w tryb uśpienia, karta ID nie zostanie rozpoznana.
Więcej informacji na temat ustawień reguł uśpienia można znaleźć w podręczniku obsługi:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Poziom uśpienia (Oszcz. energii i wznowienie pracy) (z wyjątkiem modeli na rynek
europejski)
Na poziomie uśpienia można przełączać urządzenie pomiędzy następującymi dwoma trybami: Trybem oszczędzania
energii i trybem wznowienia pracy. Domyślnym ustawieniem jest tryb oszczędzania energii.
W trybie oszczędzania energii zużycie energii jest nawet niższe niż w trybie wznowienia pracy. Pozwala to na oddzielne
ustawianie trybu uśpienia dla każdej funkcji. Nie można rozpoznać karty ID.
NOTATKA
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny zestaw interfejsu sieciowego, funkcja ta nie będzie wyświetlana.
Aby wznowić pracę, należy wybrać klawisz [Energy Saver] na panelu operacyjnym. Jeśli w trybie uśpienia odebrane
zostaną dane drukowania, urządzenie automatycznie wybudzi się i rozpocznie drukowanie.
Aby znaleźć więcej informacji na temat poziomów uśpienia, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać poziom uśpienia i oszczędzanie energii dla każdej z funkcji.
1
Wyświetl ekran.
2
Wybierz poziom uśpienia.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [] > [Ustaw. wspólne] > Klawisz [OK] >
Klawisz [▲] [] > [Ust. czas.] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [] > [Poziom uśpienia] >
Klawisz [OK]
Klawisz [▲] [] > [Wznowienie pracy] lub [Oszcz. energii] > Klawisz [OK]
Jeśli ustawiono [Oszcz. energii], zadecyduj, czy tryb oszczędzania energii ma zostać
ustawiony dla każdej z funkcji.
2-22
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
3
Ustaw reguły uśpienia.
1 Wybierz funkcję, której mają dotyczyć ustawienia, i wybierz klawisz [OK].
Pozycja [Czytnik kart] wyświetlana jest tylko wówczas, gdy zainstalowano opcjonalny Card
Authentication Kit.
Komunikat [FAKS] wyświetlany jest tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.
2 Klawisz [▲] [] > [Wył.] lub [Wł.] > Klawisz [OK]
Powtarzaj kroki 3-1 i 3-2, aby ustawić dla innej funkcji.
2-23
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalacja oprogramowania
Jeżeli docelowo na tym urządzeniu ma być używana funkcja drukarki, przesyłania danych za pomocą funkcji TWAIN/
WIA lub wysyłania faksów przez sieć, na komputerze należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie z dołączonego
dysku DVD (Product Library).
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows)
Można wybrać następujące metody instalacji: [Instalacja ekspresowa] lub [Instalacja niestandardowa]. [Instalacja
ekspresowa] jest standardową metodą instalacji. Aby zainstalować elementy, których nie można zainstalować przy użyciu
[Instalacja ekspresowa], należy przeprowadzić [Instalacja niestandardowa].
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji niestandardowej, patrz:
Instalacja niestandardowa (strona 2-28)
Oprogramowanie
Printing System Driver
Opis
Instalacja
ekspresowa
Sterownik ten pozwala na drukowanie na urządzeniu plików z komputera.
Pojedynczy sterownik obsługuje wiele języków opisu strony (PCL XL, KPDL
itd.). Ten sterownik drukarki pozwala na pełne wykorzystanie funkcji
urządzenia.
Używaj tego sterownika do tworzenia plików PDF.
Printing System (XPS) Driver
Ten sterownik drukarki obsługuje format XPS (XML Paper Specification),
opracowany przez Microsoft Corporation.
-
KPDL mini-driver/PCL minidriver
Jest to ministerownik firmy Microsoft, który obsługuje języki PCL i KPDL.
Istnieją pewne ograniczenia co do funkcji urządzenia oraz funkcji
opcjonalnych jakie mogą być stosowane z tym sterownikiem.
-
FAX Driver
Umożliwia wysłanie dokumentu utworzonego za pomocą aplikacji
komputerowej jako faksu za pośrednictwem urządzenia.
-
TWAIN Driver
Sterownik ten umożliwia skanowanie na urządzeniu za pomocą aplikacji
zgodnej z TWAIN.
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) jest funkcją systemu Windows, która
umożliwia wzajemną komunikację między urządzeniem do przechwytywania
obrazu, takim jak skaner, oraz aplikacją do przetwarzania obrazu. Obraz
może być pozyskany za pomocą aplikacji zgodnej z WIA, co jest przydatne,
gdy na komputerze nie zainstalowano aplikacji zgodnej z TWAIN.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Jest to narzędzie umożliwiające monitorowanie urządzenia w sieci.
-
Status Monitor
Jest to narzędzie monitorujące stan drukarki i zapewniające funkcję
ciągłego raportowania.
Network Tool for Direct Printing
Umożliwia wydrukowanie pliku PDF bez uruchamiania programu Adobe
Acrobat/Reader.
FONTS
Są to czcionki ekranowe, które umożliwiają użycie wbudowanych czcionek
urządzenia w aplikacji.
NOTATKA
• Instalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
• Z funkcji faksu można korzystać tylko w produktach, które zostały w nią wyposażone.
• Sterownika WIA i Printing System (XPS) Driver nie można instalować w systemie Windows XP.
2-24
-
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalowanie oprogramowania w systemie Windows
Instalacja ekspresowa
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę instalacji oprogramowania w systemie Windows 7 za pomocą [Instalacji
ekspresowej].
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji niestandardowej, patrz:
Instalacja niestandardowa (strona 2-28)
1
Włóż płytę DVD do napędu.
NOTATKA
• Instalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
• Po wyświetleniu okna dialogowego „Kreatora znajdowania nowego sprzętu –
Zapraszamy” należy wybrać [Anuluj].
• Jeżeli wyświetlone zostanie okno automatycznego uruchamiania, kliknij [Uruchom
program setup.exe].
• Jeżeli zostanie wyświetlone okno zarządzania kontem użytkownika, kliknij przycisk [Tak]
([Zezwalaj]).
2
Wyświetl ekran.
1 Kliknij łącze [Wyświetl umowę
licencyjną] i zapoznaj się z treścią
umowy licencyjnej.
2 Kliknij przycisk [Zaakceptuj].
1
2
2-25
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
3
Zainstaluj przy użyciu metody [Instalacja ekspresowa].
1
2
3
4
Można także wybrać [Użyj nazwy hosta jako nazwy portu] i ustawić używanie nazwy hosta
standardowego portu TCP/IP. (Nie można używać połączenia USB).
NOTATKA
• Aby zainstalować Status Monitor, konieczna jest wcześniejsza instalacja oprogramowania
Microsoft .NET Framework 4.0.
• Aby urządzenie zostało wykryte, musi być włączone. Jeżeli komputer nie wykrywa
urządzenia, należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo połączone poprzez sieć lub
za pomocą kabla USB i czy jest włączone, a następnie kliknąć
(Załaduj).
• Jeżeli zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń systemu Windows, należy kliknąć
przycisk [Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to].
2-26
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
4
Zakończ instalację.
Po wyświetleniu komunikatu „Oprogramowanie jest gotowe do użycia” można rozpocząć
użytkowanie oprogramowania. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz okienko „Wydrukuj
stronę testową”, a następnie wybierz urządzenie.
Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno kreatora.
NOTATKA
Jeżeli w systemie Windows XP zaznaczono opcję [Ustawienia urządzenia], po kliknięciu
przycisku [Zakończ] zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień urządzenia. W oknie
dialogowym należy skonfigurować ustawienia wyposażenia opcjonalnego zainstalowanego
w urządzeniu. Ustawienia urządzenia można skonfigurować po ukończeniu instalacji.
Printing System Driver User Guide
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie systemu, należy
zrestartować komputer, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
Procedura instalacji sterownika drukarki jest zakończona.
Po zainstalowaniu sterownika TWAIN należy skonfigurować:
Konfigurowanie sterownika TWAIN (strona 2-34)
2-27
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalacja niestandardowa
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę instalacji oprogramowania w systemie Windows 7 za pomocą [Instalacja
niestandardowa].
1
Włóż płytę DVD do napędu.
NOTATKA
• Instalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
• Po wyświetleniu okna dialogowego „Kreatora znajdowania nowego sprzętu –
Zapraszamy” należy wybrać [Anuluj].
• Jeżeli wyświetlone zostanie okno automatycznego uruchamiania, kliknij [Uruchom
program setup.exe].
• Jeżeli zostanie wyświetlone okno zarządzania kontem użytkownika, kliknij przycisk [Tak]
([Zezwalaj]).
2
Wyświetl ekran.
1 Kliknij łącze [Wyświetl umowę
licencyjną] i zapoznaj się
z treścią umowy licencyjnej.
2 Kliknij przycisk [Zaakceptuj].
2
1
3
Zainstaluj przy użyciu metody [Instalacja niestandardowa].
1 Wybierz urządzenie do instalacji.
1
Można używać poniższych przycisków.
2
:
3
Pozwala zmienić wyświetlany
obraz na ikony i tekst.
: Pozwala wybierać wiele
elementów.
:
2-28
Jeżeli żądane urządzenie nie
zostało wyświetlone, wybierz ten
przycisk, aby wybrać urządzenie
bezpośrednio.
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
2 Wybierz sterownik do instalacji.
1
2
3
3 Wybierz narzędzie do instalacji.
1
2
4 Kliknij przycisk [Zainstaluj].
NOTATKA
• Aby zainstalować Status Monitor, konieczna jest wcześniejsza instalacja oprogramowania
Microsoft .NET Framework 4.0.
2-29
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
4
Zakończ instalację.
Po wyświetleniu komunikatu „Oprogramowanie jest gotowe do użycia” można rozpocząć
użytkowanie oprogramowania. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz okienko „Wydrukuj
stronę testową”, a następnie wybierz urządzenie.
Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno kreatora.
NOTATKA
Jeżeli w systemie Windows XP zaznaczono opcję [Ustawienia urządzenia], po kliknięciu
przycisku [Zakończ] zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień urządzenia. W oknie
dialogowym należy skonfigurować ustawienia wyposażenia opcjonalnego zainstalowanego
w urządzeniu. Ustawienia urządzenia można skonfigurować po ukończeniu instalacji.
Printing System Driver User Guide
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie systemu, należy
zrestartować komputer, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
Procedura instalacji sterownika drukarki jest zakończona.
Po zainstalowaniu sterownika TWAIN należy skonfigurować:
Konfigurowanie sterownika TWAIN (strona 2-34)
2-30
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Dezinstalacja oprogramowania
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą aby odinstalować oprogramowanie z komputera.
NOTATKA
Dezinstalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
1
Wyświetl ekran.
Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a następnie wybierz [Wszystkie programy],
[(Nazwa firmy oferujacej uslugi)], a następnie [Odinstaluj Product Library], aby wyświetlić
kreator dezinstalacji.
NOTATKA
W systemie Windows 8 z paska zaklęć wybierz [Szukaj], a następnie w polu wyszukiwania
wprowadź „Odinstaluj Product Library”. Z listy wyszukiwania wybierz [Odinstaluj Product
Library].
2
Odinstaluj oprogramowanie.
Zaznacz w okienku wyboru oprogramowanie, które ma zostać odinstalowane.
1
2
3
Zakończ dezinstalację.
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie systemu, należy
zrestartować komputer, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
Procedura dezinstalacji oprogramowania została zakończona.
NOTATKA
• Oprogramowanie można także odinstalować za pomocą Product Library.
• Aby odinstalować oprogramowanie, na ekranie Product Library kliknij [Odinstaluj]
i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
2-31
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalowanie oprogramowania na komputerze MAC
Funkcja drukarki urządzenia może być wykorzystywana także za pomocą komputera Macintosh.
NOTATKA
• Instalacja w systemie MAC OS może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
• W przypadku drukowania z komputera Macintosh należy ustawić w urządzeniu emulację [KPDL] lub [KPDL(Auto)].
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
• Aby podłączyć się poprzez Bonjour, należy włączyć Bonjour w ustawieniach sieciowych urządzenia.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
• Na ekranie uwierzytelniania wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do logowania do systemu
operacyjnego.
1
Włóż płytę DVD do napędu.
Dwukrotnie kliknij ikonę [GEN_LIB].
2
Wyświetl ekran.
2
1
Kliknij dwukrotnie [(Nazwa marki) OS X x.x], w zależności od używanej wersji Mac OS.
3
Zainstaluj sterownik drukarki.
Zainstaluj sterownik drukarki, kierując się instrukcjami programu instalacyjnego.
Procedura instalacji drukarki została zakończona.
Jeśli stosowane jest połączenie przez gniazdo USB, następuje automatyczne wykrycie
i połączenie z urządzeniem.
Jeśli stosowane jest połączenie z użyciem adresu IP, wymagane są poniższe ustawienia.
2-32
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
4
Skonfiguruj drukarkę.
1 Otwórz Właściwości systemu i dodaj drukarkę.
2
1
2 Wybierz [Domyślne] i kliknij element w polu „Nazwa".
1
3
W polu „Sterownik” wybierz sterownik.
2
3
4
NOTATKA
Korzystając z połączenia z użyciem IP, kliknij ikonę IP, aby nawiązać takie połączenie,
a następnie wprowadź nazwę hosta lub adres IP. Liczba wprowadzona w polu „Adres”
zostanie automatycznie wyświetlona w polu „Nazwa”. W razie potrzeby można to zmienić.
3 Wybierz dostępne dla urządzenia opcje.
1
2
4 Wybrane urządzenie zostało dodane.
2-33
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Konfigurowanie sterownika TWAIN
Rejestracja urządzenia w sterowniku TWAIN. Instrukcje sporządzono na podstawie elementów interfejsu wyświetlanych
w systemie Windows 7.
1
Wyświetl ekran.
1 W systemie Windows wybierz przycisk [Start], [Wszystkie programy], [(Nazwa marki)],
a następnie [TWAIN Driver Setting]. Zostanie wyświetlony ekran sterownika TWAIN.
NOTATKA
W systemie Windows 8 wybierz panel funkcji [Szukaj], a następnie w polu wyszukiwania
wprowadź „TWAIN Driver Setting”. Z listy wyszukiwania wybierz [TWAIN Driver Setting].
2 Kliknij [Dodaj].
2
Skonfiguruj sterownik TWAIN.
(Sieć)
1
2
3
4
1
Wprowadź nazwę urządzenia.
2
Wybierz urządzenie z listy.
3
Wprowadź adres IP urządzenia lub nazwę hosta.
4
Wybierz jednostki miary.
5
Korzystając z SSL, zaznacz pole wyboru obok SSL.
1
Wprowadź nazwę urządzenia.
2
Wybierz urządzenie z listy.
3
Wybierz jednostki miary.
4
Ustaw poziom kompresji.
5
(USB)
1
2
3
4
2-34
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
NOTATKA
Jeśli nieznany jest adres IP lub nazwa hosta urządzenia, skontaktuj się z administratorem.
3
Zakończ rejestrację.
NOTATKA
Kliknij [Usuń], aby usunąć dodane urządzenie. Kliknij [Edytuj], aby zmienić nazwę.
2-35
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Konfiguracja sterownika WIA
Urządzenie należy zarejestrować w sterowniku WIA. Instrukcja wykorzystuje elementy interfejsu systemu Windows 7.
1
Wyświetl ekran.
1 Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows i wprowadź [Skaner] w polu [Wyszukaj
programy i pliki]. Na liście wyszukiwania kliknij pozycję [Wyświetl skanery i aparaty
fotograficzne], aby wyświetlić okno dialogowe Skanery i aparaty fotograficzne.
NOTATKA
W systemie Windows 8 wybierz panel funkcji [Szukaj], a następnie w polu wyszukiwania
wprowadź „Wyświetl skanery i aparaty fotograficzne”. Po wybraniu [Wyświetl skanery
i aparaty fotograficzne] na liście wyszukiwania wyświetlony zostanie ekran Skanery
i aparaty fotograficzne.
2 Na liście sterowników WIA zaznacz pozycję o takiej samej nazwie jak to urządzenie,
a następnie kliknij [Właściwości].
1
2
2
Skonfiguruj sterownik WIA.
(Sieć)
1
2
3
4
1
Przejdź do karty [Ustawienia].
2
Wprowadź adresy IP lub nazwę hosta urządzenia.
3
Korzystając z SSL, zaznacz pole wyboru obok
SSL.
4
Wybierz jednostki miary.
5
Kliknij przycisk [OK].
1
Przejdź do karty [Settings].
2
Ustaw poziom kompresji.
3
Wybierz jednostki miary.
4
Kliknij przycisk [OK].
5
(USB)
1
2
3
4
2-36
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Sprawdzanie licznika
Sprawdzanie licznika
Sprawdź liczbę wydrukowanych i zeskanowanych stron.
1
Wyświetl ekran.
2
Sprawdź stan licznika.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [] > [Licznik] >Klawisz [OK]
Wybierz pozycję, która ma być sprawdzona, i naciśnij klawisz [OK].
2-37
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci, ustawienia można konfigurować przy pomocy narzędzia Embedded Web
Server RX.
W poniższej części opisano, jak rozpocząć pracę z Embedded Web Server RX oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia
zabezpieczeń i nazwę hosta.
Embedded Web Server RX User Guide
NOTATKA
Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji ze stron Embedded Web Server RX, należy wprowadzić nazwę
użytkownika
i hasło, a następnie kliknąć [Login]. Wprowadzenie ustalonego wcześniej hasła administratora umożliwia
użytkownikowi dostęp do wszystkich stron, w tym Skrzynki dokumentów, Książki adresowej i Ustawień w menu
nawigacyjnym. Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Ustawienia, które mogą zostać skonfigurowane w Embedded Web Server RX przez administratora i zwykłych
użytkowników są następujące.
Ustawienie
Opis
Administrator
Zwykły
użytkownik
Device
Information
Służy do wyświetlania informacji o urządzeniu.
Job Status
Wyświetla wszystkie informacje o urządzeniu, w tym informacje o zadaniach
wydruku i skanowania, zadaniach zapisanych, zadaniach zaplanowanych
i historii rejestru zadań.
Document Box
Służy do dodawania lub usuwania skrzynek dokumentów bądź usuwania
dokumentów przechowywanych w skrzynce dokumentów.
*1
Address Book
Służy do tworzenia, edytowania lub usuwania adresów i grup adresów.
*1
Device Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień urządzenia.
-
Function Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień funkcji.
-
Network Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień sieciowych.
-
Security Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień zabezpieczeń.
-
Management
Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień zarządzania.
-
*1 Zalogowany użytkownik może nie mieć dostępu do konfiguracji niektórych ustawień, w zależności od swoich uprawnień.
NOTATKA
• Funkcje faksu są dostępne wyłącznie w urządzeniach z zainstalowaną funkcją faksu.
• W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu.
Podręcznik obsługi faksu
2-38
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Uzyskiwanie dostępu do Embedded Web Server RX
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Wydrukuj stronę stanu, aby sprawdzić adres IP urządzenia i jego nazwę hosta.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [▼] > [Raport] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] >
[Raportuj druk.] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] > [Strona stanu] > Klawisz [OK] > [Tak]
Przykłady:
https://192.168.48.21/ (adres IP)
https://MFP001 (jeśli nazwa hosta to „MFP001”)
Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu
Embedded Web Server RX, a także ich bieżący stan.
NOTATKA
Jeżeli zostanie wyświetlony ekran „There is a problem with this website's security
certificate” należy skonfigurować certyfikat.
Embedded Web Server RX User Guide
Można także kontynuować operację bez konfigurowania certyfikatu.
2
Skonfiguruj funkcję.
Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu.
NOTATKA
Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji ze stron Embedded Web Server RX, należy
wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć [Login]. Wprowadzenie
ustalonego wcześniej hasła administratora umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich
stron, w tym Skrzynki dokumentów, Książki adresowej i Ustawień w menu nawigacyjnym.
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego użytkownika z
uprawnieniami administratora. (Aplikacja rozróżnia małe
i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-39
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana ustawień zabezpieczeń
W tym rozdziale przedstawiono zmianę ustawień zabezpieczeń.
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Wydrukuj stronę stanu, aby sprawdzić adres IP urządzenia i jego nazwę hosta.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [▼] > [Raport] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] >
[Raportuj druk.] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] > [Strona stanu] > Klawisz [OK] > [Tak]
3 Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Kliknij [Security Settings].
2-40
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń.
Z menu [Security Settings] wybierz polecenie odpowiadające ustawieniom, które mają być
konfigurowane.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat certyfikatów, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2-41
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana informacji o urządzeniu
Pozwala zmienić informacje o urządzeniu.
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Wydrukuj stronę stanu, aby sprawdzić adres IP urządzenia i jego nazwę hosta.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [▼] > [Raport] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] >
[Raportuj druk.] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] > [Strona stanu] > Klawisz [OK] > [Tak]
3 Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 W menu [Device Settings], kliknij [System].
3
1
2
2-42
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Wprowadź nazwę hosta.
Wprowadź informacje o urządzeniu, a następnie kliknij [Submit].
WAŻNE
Po zmianie ustawień uruchom ponownie sieć albo wyłącz i ponownie włącz
urządzenie.
Aby zrestartować kartę interfejsu sieciowego, kliknij [Reset] w menu [Management
Settings], a następnie [Restart Network] w „Restart”.
2-43
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem
użytkowania
W tym rozdziale opisano następujące czynności.
Ładowanie papieru ............................................................................................................................................. 3-2
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru .................................................................................... 3-3
Ładowanie do kaset ................................................................................................................................. 3-4
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną .................................................................................................. 3-7
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika ........................................................................................... 3-10
Ogranicznik papieru ......................................................................................................................................... 3-12
Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego na komputerze ...................................... 3-13
Spisywanie nazwy komputera i pełnej nazwy komputera ...................................................................... 3-13
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny .................................................................................. 3-14
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie danych folderu współdzielonego .............................. 3-15
Konfiguracja Zapory systemu Windows ................................................................................................. 3-19
3-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru
Załaduj papier do kaset i na tacę uniwersalną.
Informacje o metodzie ładowania papieru w każdej kasecie znajdują się poniżej.
1
2
3
4
5
Nr
Nazwa
Strona
1
Kaseta 1
strona 3-4
2
Kaseta 2
strona 3-4
3
Kaseta 3
strona 3-4
4
Kaseta 4
strona 3-4
5
Taca uniwersalna
strona 3-7
NOTATKA
• Liczba arkuszy mieszczących się w kasetach zależy od warunków panujących w otoczeniu urządzenia i rodzaju
papieru.
• Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną powłoką
powierzchniową. (Papier takiego rodzaju może zacinać się w drukarce lub powodować inne problemy).
• Aby uzyskać lepszą jakość kolorowego wydruku, należy skorzystać ze specjalnego papieru kolorowego.
3-2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru
Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze od siebie przed
umieszczeniem ich w podajniku.
Przekartkuj papier i wyrównaj na prostej powierzchni.
Zwróć również uwagę na poniższe wskazówki.
•
Jeżeli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed załadowaniem należy go wygładzić.
Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie.
•
Unikaj wystawiania papieru na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć
zawarta w papierze może powodować problemy. Po załadowaniu papieru na tacę
uniwersalną lub do kaset, pozostałe arkusze należy szczelnie zabezpieczyć w ich
opakowaniu.
•
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier
przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.
WAŻNE
Jeżeli kopiowanie odbywa się na papierze używanym (już wcześniej wykorzystanym
do drukowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub spiętych razem. Może to
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub niskiej jakości obrazu.
NOTATKA
W przypadku korzystania ze specjalnego papieru, np. firmowego, z nadrukowanymi
nagłówkami, logo lub nazwą firmy albo z otworami, należy zapoznać się z sekcją:
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
3-3
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie do kaset
Do kaset można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy.
Liczba arkuszy, które można załadować do każdej z kaset, przedstawiona jest poniżej.
Kaseta
Liczba arkuszy
Kaseta 1
250 arkuszy (Papier zwykły: 80 g/m2)
Kaseta 2 do 4
500 arkuszy (Papier zwykły: 80 g/m2)
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
NOTATKA
Do kaset od 2 do 4 nie można załadować papieru A6.
Informacje na temat ustawień rodzaju papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
WAŻNE
Do kaset 1 można włożyć papier o gramaturze od 60 do 163 g/m2. Do kaset od 2 do 4 można włożyć papier
o gramaturze od 60 do 220 g/m2.
1
Wyciągnij kasetę całkowicie z urządzenia.
NOTATKA
Podczas wyciągania kasety z urządzenia należy sprawdzić, czy jest podparta i czy nie wypadnie.
2
Ustaw rozmiar kasety.
1 Wyreguluj pozycję prowadnic szerokości papieru po lewej i prawej stronie kasety. Naciśnij
prowadnice szerokości papieru i przesuń je, dopasowując do rozmiaru papieru.
Rozmiary papieru są oznaczone na kasecie.
3-4
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2 Wyreguluj prowadnicę długości papieru według rozmiaru używanego papieru. Naciśnij
prowadnice długości papieru i przesuń je, dopasowując do rozmiaru papieru.
3 Przekręć pokrętło rozmiaru, tak aby rozmiar używanego papieru pojawił się w okienku
rozmiaru papieru.
NOTATKA
Gdy pokrętło rozmiaru ustawiono na „Other”, rozmiar papieru należy ustawić w panelu
operacyjnym urządzenia.
Rozmiar papieru i typ nośnika w kasetach (strona 3-10)
3
Włóż papier.
1 Przekartkuj papier i wyrównaj na prostej powierzchni, aby uniknąć zacięć papieru
i krzywego wydruku.
2 Włóż papier do kasety.
3-5
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
WAŻNE
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem
ich do tacy uniwersalnej.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-3)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu
(patrz ilustracja powyżej).
• Jeżeli papier zostanie załadowany bez dostosowywania prowadnic szerokości
i długości papieru, może to spowodować krzywe podawanie papieru lub jego
zacięcie.
4
Delikatnie wepchnij kasetę z powrotem do środka.
NOTATKA
Po prawej stronie przedniej części kasety widoczny jest wskaźnik papieru, informujący o ilości
dostępnego papieru.
5
Za pomocą panelu operacyjnego określ rodzaj załadowanego
do kasety papieru.
Rozmiar papieru i typ nośnika w kasetach (strona 3-10)
3-6
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Taca uniwersalna mieści do 100 arkuszy papieru zwykłego (80 g/m2).
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Informacje na temat ustawień rodzaju papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Drukując na jakimkolwiek papierze specjalnym, zawsze należy korzystać z tacy uniwersalnej.
WAŻNE
• Jeżeli używany jest papier o gramaturze 106 g/m2 lub większej, należy ustawić typ nośnika na Gruby
i wprowadzić gramaturę używanego papieru.
• Podczas drukowania należy usuwać folię z tacy wewnętrznej. Pozostawienie arkuszy folii w tacy
wewnętrznej może spowodować zacięcie papieru.
Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca:
•
Papier zwykły (80 g/m2), makulaturowy lub kolorowy: 100 arkuszy
•
Gruby papier (209 g/m2): 15 arkuszy
•
Gruby papier (157 g/m2): 30 arkuszy
•
Gruby papier (104,7 g/m2): 50 arkuszy
•
Hagaki (karton): 30 arkuszy
•
Koperta DL, Koperta C5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6 3/4, Koperta Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 arkuszy
•
Folia OHP: 1 arkusz
•
Powlekany: 30 arkuszy
NOTATKA
• Ładując papier o niestandardowym rozmiarze, wprowadź jego rozmiar zgodnie z poleceniami zawartymi w sekcji:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-11)
• Używając papieru specjalnego (folia lub papier gruby), należy wybrać typ nośnika zgodnie z poleceniami zawartymi
w sekcji:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-11)
1
Otwórz tacę uniwersalną.
3-7
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2
Ustaw rozmiar tacy uniwersalnej.
3
Włóż papier.
Na tacy uniwersalnej oznaczone są rozmiary papieru.
Wsuń papier wzdłuż prowadnic do tacy, aż do oporu.
Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem ich do tacy
uniwersalnej.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-3)
WAŻNE
• Ładując papier, zwróć uwagę, aby był odwrócony do góry stroną przeznaczoną do
zadruku.
• Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.
• W przypadku ładowania papieru na tacę uniwersalną należy sprawdzić przed
załadowaniem papieru, czy na tacy nie pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli
na tacy uniwersalnej pozostała niewielka liczba papieru, aby go uzupełnić, należy
najpierw zdjąć pozostały papier z tacy i dołączyć go do nowego papieru przed
załadowaniem na tacę.
• Jeżeli istnieje szpara między papierem i prowadnicami szerokości papieru, należy
ustawić ponownie prowadnice tak, aby były dopasowane do papieru. Pozwoli to
uniknąć nierównego podawania i zacinania papieru.
• Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza granicy napełnienia.
4
Za pomocą panelu operacyjnego określ rodzaj załadowanego
do tacy uniwersalnej.
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona
3-11)
3-8
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną
Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry. Aby uzyskać więcej informacji o procedurze
drukowania, patrz:
Printing System Driver User Guide
Przykład: podczas drukowania adresu.
Otwórz klapkę.
Zamknij klapkę.
Oufuku hagaki
(pocztówka
zwrotna)
Hagaki
(Karton)
Koperty
portretowe
Koperty poziome
WAŻNE
• Stosuj Oufuku hagaki (pocztówka zwrotna) bez zagięć.
• Sposób ładowania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Należy upewnić się, że koperta
została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie nadrukowana w złym kierunku lub na
złej stronie.
NOTATKA
Przy wkładaniu kopert na tacę uniwersalną wybierz rodzaj koperty, stosując się do wskazówek zawartych w sekcji:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-11)
3-9
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika
Domyślne ustawienie rozmiaru papieru dla kasety 1, tacy uniwersalnej i opcjonalnego podajnika papieru (kasety 2 i 4) to
„A4” i „Letter”, natomiast domyślne ustawienie typu nośnika to „Zwykły”.
Aby zmienić typ papieru umieszczonego w kasetach, należy określić ustawienie rozmiaru papieru i typu nośnika.
Rozmiar papieru i typ nośnika w kasetach
Umożliwia określenie rozmiaru papieru i typu nośnika papieru, który ma zostać zastosowany w kasetach.
Opcja
Opis
Dostępne są następujące opcje:
Kaseta 1 (do 4)
Rozmiar*1
Wartość
Kaseta 1: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II,
16K, ISO B5, Niestandard.
Kasety od 2 do 4: A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive,
Oficio II, 16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta DL,
Koperta C5, Youkei 4, Youkei 2, Niestandard.
Kaseta 1 (do 4) Typ*2
Służy do wyboru typu nośnika.
Wartość
Kaseta 1: Zwykły (60 do 105 g/m2), Szorstki, Kalka (60 do 105 g/m2), Makulatur., Zadrukowany*3,
Czerpany, Kolorowy, Dziurkowany*3, Z nagłówkiem*3, Gruby (106 do 163 g/m2), Wysoka jakość,
Niestandard. 1-8
Kasety od 2 do 4: Zwykły (60 do 105 g/m2), Szorstki, Kalka (60 do 105 g/m2), Etykiety,
Makulatur., Zadrukowany*3, Czerpany, Kolorowy, Dziurkowany*3, Z nagłówkiem*3, Koperta,
Gruby (106 do 220 g/m2), Powlekany, Wysoka jakość, Niestandard. 1-8
*1 Wymaga ustawienia tylko, gdy pokrętło rozmiaru na kasecie jest ustawione na wartość „Other”.
*2 Aby zmienić typ nośnika na inny niż Zwykły, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Jeżeli jako typ nośnika zostanie ustawiona nieobsługiwana przez kasetę gramatura papieru, typ nośnika nie zostanie
wyświetlony.
*3 Aby drukować na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub papierze z nagłówkiem, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
NOTATKA
• Poniżej wymieniono typy nośnika do drukowania odebranych faksów.
Zwykły, Etykiety, Makulatur., Czerpany, Kalka, Kolorowy, Koperta, Powlekany, Gruby, Wysokiej jakości, Szorstki
oraz Niestandard. od 1 do 8
• Rozmiar papieru w kasecie używanej do drukowania odbieranych faksów należy ustawić w sposób następujący:
Modele calowe: Letter, Legal, Statement
Modele metryczne: A4, B5, A5, Folio
Jeżeli powyższe ustawienie zostanie zmienione, drukowanie faksów nie będzie możliwe.
1
Wyświetl ekran.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [] > [Ustaw. wspólne] > Klawisz [OK] >
Klawisz [▲] [] > [Ust. oryg./pap.] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [] > [Ustawienia kasety
1 (do 4)] > Klawisz [OK]
NOTATKA
Opcje od [Kaseta 2] do [Kaseta 4] są wyświetlane, gdy zainstalowany jest opcjonalny
podajnik papieru.
3-10
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2
Określ rozmiar papieru.
1 Klawisz [▲] [] > [Kaseta od 1 (do 4) Rozmiar] > Klawisz [OK]
2 Wybierz rozmiar papieru, a następnie wybierz klawisz [OK].
3
Określ typ nośnika.
1 Klawisz [▲] [] > [Kaseta 1 (do 4) Typ] > Klawisz [OK]
2 Wybierz rodzaj nośnika, a następnie wybierz klawisz [OK].
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej)
Umożliwia określenie rozmiaru papieru i typu nośnika papieru, który ma zostać zastosowany w tacy uniwersalnej.
Pozycja
Opis
Rozmiar tacy WF
Dostępne są następujące opcje:
Wartość: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K,
ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Hagaki
(Karton), Oufuku Hagaki (Zwrotna karta pocztowa), Youkei 4, Youkei 2, Niestandard.*1
Typ tacy WF*2
Służy do wyboru typu nośnika.
Wartości: Zwykły (60 do 105 g/m2), Folia, Szorstki, Kalka (60 do 105 g/m2), Etykiety, Makulatur.,
Zadrukowany*3, Czerpany, Karton, Kolorowy, Dziurkowany*3, Z nagłówkiem*3, Koperta, Gruby
(106 to 220 g/m2), Powlekany, Wysoka jakość, Niestandard. 1-8
*1 Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru papieru, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
*2 Aby zmienić typ nośnika na inny niż „Zwykły”, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
*3 Aby drukować na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub papierze z nagłówkiem, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
NOTATKA
• Poniżej wymieniono typy nośnika do drukowania odebranych faksów.
Zwykły, Etykiety, Makulatur., Czerpany, Kalka, Kolorowy, Koperta, Karton, Powlekany, Gruby, Wysokiej jakości,
Szorstki oraz Niestand. od 1 do 8
• Rozmiar papieru w tacy uniwersalnej używanej do odbierania faksów należy ustawić w sposób następujący:
Modele calowe: Letter, Legal, Statement
Modele metryczne: A4, B5, A5, Folio
Jeżeli powyższe ustawienie zostanie zmienione, drukowanie faksów nie będzie możliwe.
1
Wyświetl ekran.
2
Określ rozmiar papieru.
[System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [] > [Ustaw. wspólne] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] []
> [Ust. oryg./pap.] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [] > [Ust. tacy MP.] > Klawisz [OK]
1 Klawisz [▲] [] > [Rozmiar tacy WF] > Klawisz [OK]
2 Wybierz rozmiar papieru, a następnie wybierz klawisz [OK].
3
Określ typ nośnika.
1 Klawisz [▲] [] > [Typ tacy WF] > Klawisz [OK]
2 Wybierz rodzaj nośnika, a następnie wybierz klawisz [OK].
3-11
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ogranicznik papieru
Ogranicznik papieru
Używając papieru większego niż A4/Letter, należy otworzyć pokazany na rysunku ogranicznik papieru.
3-12
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Przygotowanie do wysłania dokumentu do
folderu współdzielonego na komputerze
Sprawdź informacje, które należy ustawić w urządzeniu, i utwórz folder na dokumenty odbierane w komputerze.
W poniższym objaśnieniu zostały użyte zrzuty ekranowe z systemu Windows 7. Szczegóły tych zrzutów zależą od wersji
systemu operacyjnego Windows.
NOTATKA
Zaloguj się w systemie Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
Spisywanie nazwy komputera i pełnej nazwy komputera
Sprawdź nazwę komputera i pełną nazwę komputera.
1
Wyświetl ekran.
Naciśnij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz [Komputer], a następnie
[Właściwości systemu].
NOTATKA
W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [Mój komputer]
i wybierz opcję [Właściwości]. Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości
systemu]. W wyświetlonym oknie kliknij kartę [Nazwa komputera].
W systemie Windows 8 wybierz pulpit na ekranie startowym, kliknij prawym przyciskiem
myszy polecenie [Komputer] w obszarze [Biblioteki], a następnie wybierz polecenie
[Właściwości].
W systemie Windows 8.1 wybierz pulpit na ekranie startowym, kliknij prawym przyciskiem
myszy polecenie [PC] w obszarze [Eksplorator], a następnie wybierz [Właściwości]. Albo
kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows i wybierz [System].
2
Sprawdź nazwę komputera.
Sprawdź nazwę komputera i pełną nazwę komputera.
Przykładowy ekran:
Nazwa komputera: PC001
Pełna nazwa komputera: PC001.abcdnet.com
Windows XP:
Jeśli w pełnej nazwie komputera nie występuje kropka (.), oznacza to, że pełna nazwa
komputera i nazwa komputera są takie same.
Jeśli w pełnej nazwie komputera występuje kropka (.), tekst przed kropką (.) jest nazwą komputera.
Przykład:
PC001.abcdnet.com
PC001 to nazwa komputera
PC001.abcdnet.com to pełna nazwa komputera
Po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk
„Właściwości systemu.”
[Zamknij], aby zamknąć ekran
W systemie Windows XP po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk [Anuluj], aby
zamknąć ekran „Właściwości systemu”.
3-13
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika stosowaną podczas logowania się do systemu Windows.
1
Wyświetl ekran.
W systemie Windows naciśnij przycisk [Start], wybierz [Wszystkie programy] (lub
[Programy]), [Akcesoria], a następnie [Wiersz polecenia].
W systemie Windows 8 należy wyświetlić [Aplikacje] w polu [Szukaj] na pasku zaklęć na
ekranie startowym, a następnie wybrać [Wiersz polecenia].
Zostanie wyświetlone okno Wiersz polecenia.
2
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika.
W wierszu polecenia wpisz „net config workstation” i naciśnij klawisz [Enter].
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika.
Przykładowy ekran:
Nazwa użytkownika:
Nazwa domeny:
james.smith
ABCDNET
3-14
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie
danych folderu współdzielonego
Utwórz folder współdzielony, w którym odbierane będą dokumenty na komputerze docelowym.
NOTATKA
Jeśli we właściwościach systemu istnieje grupa robocza, skonfiguruj poniższe ustawienia, aby ograniczyć dostęp do
folderu do wybranych użytkowników lub grup.
1 Naciśnij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz [Panel sterowania], [Wygląd
i personalizacja], a następnie [Opcje folderów].
W systemie Windows XP kliknij [Mój komputer] i wybierz [Opcje folderów] w obszarze [Narzędzia].
W systemie Windows 8 wybierz [Ustawienia] na pasku zaklęć na pulpicie, a następnie [Panel
sterowania], [Wygląd i personalizacja] i [Opcje folderów].
2
1
Upewnij się, że wybrano zakładkę [Widok].
2
3
Usuń zaznaczenie z polecenia [Użyj Kreatora udostępniania (zalecane)] w „Ustawieniach
zaawansowanych”.
W systemie Windows XP kliknij zakładkę [Widok] i usuń zaznaczenie z okienka polecenia [Użyj
prostego udostępniania plików (zalecane)] w „Ustawieniach zaawansowanych”.
1
Utwórz folder.
1 Utwórz folder na swoim komputerze.
Na przykład na pulpicie utwórz folder o nazwie „scannerdata”.
3-15
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na folder „scannerdata”i kliknij [Udostępnij]
i [Udostępnianie zaawansowane]. Kliknij przycisk [Udostępnianie zaawansowane].
1 Upewnij się, że wybrano zakładkę
[Udostępnianie].
1
2
W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy na folder „scannerdata” i wybierz
[Udostępnianie i zabezpieczenia] (lub [Udostępnianie]).
2
Skonfiguruj ustawienia uprawnień.
1 Zaznacz pole wyboru [Udostępnij ten folder] i kliknij przycisk [Uprawnienia].
3 Zapisz [Nazwa udziału].
1
3
2
W systemie Windows XP wybierz [Udostępnij ten folder] i kliknij przycisk [Uprawnienia].
2 Kliknij przycisk [Dodaj].
3-16
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
3 Określ lokalizację.
1
1
2
3
1 Jeśli nazwa komputera, której zapis opisano
na stronie Spisywanie nazwy komputera
i pełnej nazwy komputera na stronie 3-13,
jest taka sama jak nazwa domeny:
Jeśli nazwa komputera nie pojawia się
w polu „Z tej lokalizacji”, kliknij przycisk
[Lokalizacje] i wybierz nazwę komputera,
a następnie kliknij przycisk [OK].
Przykład: PC001
Jeśli nazwa komputera, której zapis opisano
na stronie Spisywanie nazwy komputera
i pełnej nazwy komputera na stronie 3-13,
jest inna niż nazwa domeny:
Jeśli tekst po pierwszej kropce (.) w pełnej
nazwie komputera nie pojawia się w polu
„Z tej lokalizacji”, kliknij przycisk
[Lokalizacje], zaznacz tekst po kropce (.)
i kliknij przycisk [OK].
Przykład: abcdnet.com
2 Wprowadź nazwę użytkownika, której zapis
opisano na stronie Spisywanie nazwy
użytkownika i nazwy domeny na stronie 3-14
podręcznika, i kliknij przycisk [OK].
Nazwę użytkownika można wprowadzić
także klikając przycisk [Zaawansowane]
i zaznaczając użytkownika.
4 Ustaw uprawnienia dostępu dla wybranego użytkownika.
1 Wybierz wprowadzonego użytkownika.
1
2
3
Zaznacz pole wyboru [Zezwalaj] w obszarze uprawnień „Zmiana” i „Odczyt”, a następnie naciśnij
przycisk [OK].
W systemie Windows XP przejdź do kroku 6.
NOTATKA
Opcja „Everyone” daje uprawnienia dostępu wszystkim w sieci. Aby podnieść poziom
bezpieczeństwa zaleca się ustawienie opcji „Everyone” i usunięcie zaznaczenia
„Odczyt” [Zezwalaj].
5 Kliknij przycisk [OK] na ekranie „Udostępnianie zaawansowane”, aby zamknąć ekran.
3-17
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
6 Sprawdź szczegóły w zakładce [Bezpieczeństwo].
1
1 Wybierz kartę [Zabezpieczenia].
2 Wybierz wprowadzonego użytkownika.
Jeśli użytkownik nie pojawia się w polu „Nazwy
grup i użytkowników”, kliknij przycisk [Edytuj],
aby dodać użytkownika w sposób podobny do
opisanego w kroku 2 (Skonfiguruj ustawienia
uprawnień.).
2
3
3 Upewnij się, że w obszarze [Zezwalaj]
zaznaczone są opcje uprawnień
„Modyfikowanie” i „Odczyt i wykonanie”.
4
4 Kliknij przycisk [Zamknij].
W systemie Windows XP upewnij się, że w obszarze [Zezwalaj] zaznaczone są opcje uprawnień
„Modyfikowanie” i „Odczyt i wykonanie”, a następnie kliknij przycisk [OK].
3-18
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Konfiguracja Zapory systemu Windows
Zezwól na udostępnianie plików oraz drukarek i ustaw port stosowany do transmisji SMB.
NOTATKA
Zaloguj się w systemie Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
1
Sprawdź udostępnianie plików i drukarek.
1 Naciśnij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz [Panel sterowania], [System
i zabezpieczenia], a następnie [Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu
Windows].
NOTATKA
Po wyświetleniu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk
[Kontynuuj].
2 Zaznacz pole wyboru [Udostępnianie plików i drukarek].
1
2
3
2
Dodaj port.
1 Naciśnij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz [Panel sterowania], [System
i zabezpieczenia], a następnie [Sprawdź stan zapory].
3-19
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
2 Wybierz [Ustawienia zaawansowane].
3 Wybierz [Reguły przychodzące].
4 Wybierz [Nowe reguła].
5 Wybierz [Port].
1
2
3-20
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
6 Wybierz [TCP], aby reguła odnosiła się do niego. Następnie wybierz [Określone porty
lokalne] i wprowadź „445”, a potem kliknij [Dalej].
1
2
3
7 Wybierz [Zezwalaj na połączenie] i kliknij przycisk [Dalej].
1
2
8 Upewnij się, że zaznaczone są wszystkie pola wyboru i kliknij przycisk [Dalej].
1
2
3-21
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
9 Wprowadź „Scan to SMB” w polu „Nazwa” i kliknij [Zakończ].
1
2
W systemie Windows XP lub Windows Vista
1 W systemie Windows XP kliknij przycisk [Start], wybierz [Panel sterowania], a następnie
[Zapora systemu Windows].
W systemie Windows Vista kliknij przycisk [Start], wybierz [Panel sterowania],
[Bezpieczeństwo], a następnie [Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows].
Po wyświetleniu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk
[Kontynuuj].
2 Kliknij zakładkę [Wyjątki], a następnie przycisk [Dodaj port...].
3 Określ ustawienia Dodawania portu.
Wprowadź dowolną nazwę w polu „Nazwa” (na przykład: Skanowanie do SMB). Będzie to
nazwa nowego portu. W polu „Numer portu” wpisz „445”. Wybierz [TCP] w obszarze
„Protokół”.
4 Kliknij przycisk [OK].
W Windows 8
1 W pasku zaklęć na pulpicie kliknij [Ustawienia], [Panel sterowania], [System
i bezpieczeństwo], a następnie [Zapora systemu Windows].
Po wyświetleniu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk
[Kontynuuj].
2 Skonfiguruj ustawienia
Konfiguracja Zapory systemu Windows (strona 3-19)
3-22
4
Drukowanie
z komputera
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Drukowanie z komputera ................................................................................................................................... 4-2
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze ......................................................................... 4-4
Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki ................................................................................. 4-5
Pomoc sterownika drukarki ...................................................................................................................... 4-7
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki (Windows 7) ............................................... 4-7
Anulowanie drukowania z komputera ...................................................................................................... 4-7
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint ............................................................................................................. 4-8
Drukowanie przez Google Cloud Print ............................................................................................................... 4-9
Status Monitor .................................................................................................................................................. 4-10
Dostęp do programu Status Monitor ...................................................................................................... 4-10
Zamykanie programu Status Monitor ..................................................................................................... 4-10
Wyświetlacz Status Monitor ................................................................................................................... 4-10
4-1
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Drukowanie z komputera
Aby wydrukować dokumenty z aplikacji, należy wykonać poniższe czynności.
W niniejszej części opisano metodę drukowania z wykorzystaniem Printing System Driver.
NOTATKA
• Aby wydrukować dokument z aplikacji, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki z dostarczonej płyty DVD
(Product Library).
• W niektórych środowiskach bieżące ustawienia są wyświetlane na dole okna dialogowego sterownika drukarki.
• W przypadku drukowania na kartonie lub kopertach należy je załadować do tacy wielofunkcyjnej przed wykonaniem
poniższej procedury.
Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną (strona 3-9)
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
W aplikacji kliknij [Plik] i wybierz [Drukuj].
1 Z listy „Nazwa” wybierz urządzenie i kliknij przycisk [Właściwości].
1
2
4-2
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
2 Wybierz kartę [Podstawowe].
3 Kliknij listę rozwijaną „Rozmiar druku” i wybierz rozmiar papieru używanego do
drukowania.
Aby załadować papier o rozmiarze nieujętym na liście standardowych rozmiarów obsługiwanych
przez urządzenie, takich jak karton lub koperty, należy zarejestrować ten rozmiar papieru.
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze (strona 4-4)
Aby wydrukować na specjalnym papierze, np. grubym lub folii, należy z listy „Rodzaj nośnika” wybrać
żądany typ nośnika.
4 Kliknij przycisk [OK], aby powrócić do okna dialogowego Drukuj.
3
Rozpocznij drukowanie.
Kliknij przycisk [OK].
4-3
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze
Jeżeli został załadowany papier o rozmiarze nieujętym na liście rozmiarów obsługiwanych przez urządzenie, należy
zarejestrować rozmiar papieru na karcie [Podstawowe] ekranu ustawień drukowania sterownika drukarki.
Po zarejestrowaniu rozmiar będzie można wybrać z listy „Rozmiar druku”.
NOTATKA
Aby uruchomić drukowanie na urządzeniu, należy ustawić rozmiar i typ papieru zgodnie z opisem w sekcji:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-11)
1
Wyświetl okno dialogowe ustawień drukowania.
2
Zarejestruj rozmiar papieru.
8
1
1 Przejdź do karty [Podstawowe].
2 Kliknij przycisk [Rozmiar strony...].
2
9
10
3 Kliknij przycisk [Nowy].
4 Wprowadź wymiary rozmiaru papieru.
5 Wprowadź nazwę danego rozmiaru papieru.
6 Kliknij przycisk [Zapisz].
7 Kliknij przycisk [OK].
8 Z listy „Rozmiar druku” wybierz rozmiar
papieru (nazwę), który został zarejestrowany
w punktach od 4 do 7.
9 Z listy „Rodzaj nośnika” wybierz żądany typ
nośnika.
10 Z listy „Źródło” wybierz pozycję [Taca MP].
4
3
5
6
7
NOTATKA
Jeżeli została załadowana pocztówka lub koperta, należy z listy „Rodzaj nośnika” wybrać pozycję [Karton] lub
[Koperta].
4-4
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki
W oknie dialogowym ustawień drukowania sterownika drukarki można skonfigurować różne ustawienia dotyczące
drukowania.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Nr
1
Opis
Karta [Szybki wydruk]
Na karcie znajdują się ikony, których można użyć do szybkiego konfigurowania często używanych funkcji. Po
każdym kliknięciu ikony stosowane są odpowiednie ustawienia, a ikona jest zmieniana na obraz
przypominający wydruk.
Karta [Podstawowe]
Na tej karcie dostępne są podstawowe, często używane funkcje. Można ich używać do konfigurowania
rozmiaru papieru, miejsca docelowego i druku dwustronnego.
Karta [Układ]
Na karcie można skonfigurować ustawienia drukowania różnych układów, w tym drukowania broszur
i plakatów, trybu łączenia i skalowania.
Karta [Obrazowanie]
Na karcie dostępne są ustawienia powiązane z jakością wydruków.
Karta [Publikowanie]
Na karcie można tworzyć okładki i wkładki do zadań drukowania, a także umieszczać wkładki między
arkuszami folii OHP.
Karta [Zadanie]
Na tej karcie można skonfigurować ustawienia zapisywania danych druku przesyłanych z komputera do
urządzenia. Regularnie używane dokumenty oraz inne dane można zapisać w urządzeniu w celu ich
łatwiejszego drukowania w przyszłości. Ponieważ zapisane dokumenty można drukować bezpośrednio
z urządzenia, ta funkcja jest również przydatna, gdy użytkownik chce wydrukować dokument, którego treści
nie chce ujawniać innym osobom.
Karta [Zaawansowane]
Na tej karcie można skonfigurować ustawienia dodawania do danych druku stron z tekstem lub znaków
wodnych.
4-5
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Nr
2
Opis
[Profile]
Ustawienia sterownika drukarki można zapisywać w profilach. Zapisane profile można przywołać
w dowolnym momencie. Jest to bardzo wygodny sposób na zapisanie często używanych ustawień.
3
[Resetuj]
Umożliwia przywrócenie wstępnych wartości ustawień.
4-6
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Pomoc sterownika drukarki
Sterownik drukarki jest dostarczany wraz z plikami pomocy. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach drukowania,
należy otworzyć okno dialogowe ustawień drukowania sterownika drukarki i wyświetlić tematy pomocy zgodnie
z poniższą procedurą.
1
2
1 Kliknij przycisk [?] w prawym górnym rogu okna
dialogowego, a następnie kliknij element,
o którym informacje mają być wyświetlone.
2 Kliknij element, o którym informacje mają być
wyświetlone, a następnie naciśnij klawisz [F1] na
klawiaturze.
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika
drukarki (Windows 7)
Możliwa jest zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki. Wybierając często używane ustawienia, można
pominąć wykonywanie niektórych czynności podczas drukowania. Informacje na temat ustawień znaleźć można w:
Printing System Driver User Guide
1 Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a następnie przycisk [Urządzenia i drukarki].
2 Kliknij ikonę sterownika drukarki prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu
sterownika drukarki wybierz pozycję [Właściwości drukarki].
3 Na karcie [General] kliknij przycisk [Basic].
4 Zaznacz żądane domyślne wartości ustawień i kliknij przycisk [OK].
Anulowanie drukowania z komputera
Aby anulować zadanie drukowania realizowane z wykorzystaniem sterownika drukarki przed rozpoczęciem drukowania,
należy wykonać następujące czynności:
NOTATKA
Podczas anulowania drukowania należy postępować zgodnie z informacjami w:
Anulowanie zadań (strona 5-12)
1 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki (
) wyświetlaną na pasku zadań w prawym dolnym
rogu pulpitu systemu Windows. Zostanie wyświetlone okno dialogowe drukarki.
2 Kliknij plik, którego drukowanie ma być anulowane, i wybierz polecenie [Anuluj] z menu
„Dokument”.
4-7
Drukowanie z komputera > Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint
AirPrint jest funkcją drukowania, zawartą standardowo w systemach iOS 4.2 i nowszych oraz Mac OS X 10.7
i nowszych.
Funkcja ta umożliwia nawiązanie połączenia i drukowanie z dowolnego, obsługującego AirPrint urządzenia, bez
konieczności instalowania sterownika drukarki.
Aby umożliwić znalezienie urządzenia podczas drukowania przy użyciu funkcji AirPrint, informacje o lokalizacji
urządzenia można ustawić przy pomocy narzędzia Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
4-8
Drukowanie z komputera > Drukowanie przez Google Cloud Print
Drukowanie przez Google Cloud Print
Google Cloud Print to świadczona przez Google usługa drukowania, niewymagająca instalacji sterowników drukarki.
Usługa ta umożliwia użytkownikowi posiadającemu konto Google drukowanie z urządzenia podłączonego do Internetu.
Urządzenie to można skonfigurować za pomocą Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
NOTATKA
Posiadanie konta Google jest niezbędne do korzystania z usługi Google Cloud Print. W przypadku braku konta
Google, należy je założyć.
Konieczne jest także wcześniejsze zarejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print. Urządzenie może
zostać zarejestrowane z komputera PC podłączonego do tej samej sieci.
4-9
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Status Monitor
Program Status Monitor służy do monitorowania stanu drukarki i zapewnia funkcję ciągłego raportowania.
NOTATKA
Aktywując Status Monitor, należy sprawdzić poniższe:
• Zainstalowano Printing System Driver.
Dostęp do programu Status Monitor
Status Monitor uruchamia się jednocześnie z uruchomieniem drukowania.
Zamykanie programu Status Monitor
Istnieją dwie opcje umożliwiające zamknięcie programu Status Monitor.
•
Zamknięcie ręczne:
Kliknij ikonę ustawień i z menu wybierz polecenie Zamknij, aby zamknąć Status Monitor.
•
Zamknięcie automatyczne:
Status Monitor zostanie automatycznie zamknięty po 7 minutach braku aktywności.
Wyświetlacz Status Monitor
Status Monitor wyświetlany jest następująco.
Stan Szybki Podgląd
Wyświetlona zostanie ikona stanu drukarki. Szczegółowe informacje wyświetlone zostaną po kliknięciu przycisku
Rozwiń.
Ikona ustawień
Przycisk rozwijania
Zakładka alarmów
Zakładka stanu tonera
Zakładka stanu tacy papieru
Zakładka postępu drukowania
Szczegółowe informacje można wyświetlić, klikając na ikony poszczególnych zakładek.
4-10
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Zakładka postępu drukowania
Wyświetlany jest stan zadań drukowania.
Lista zadań
Ikona stanu
Aby anulować zadanie, należy wybrać je z listy zadań, kliknąć prawym przyciskiem myszy i skorzystać z menu, które się
pojawi.
Zakładka stanu tacy papieru
Wyświetlane są informacje na temat papieru w drukarce i ilości pozostałego papieru.
Zakładka stanu tonera
Wyświetlona zostanie ilość pozostałego tonera.
4-11
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Zakładka alarmów
Jeśli wystąpi błąd, wyświetlone zostanie powiadomienie w postaci komunikatu tekstowego i obrazu 3D.
Menu kontekstowe programu Status Monitor
Po kliknięciu ikony ustawień wyświetlane jest następujące menu.
•
Embedded Web Server RX
Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci TCP/IP i ma własny adres IP, użyj przeglądarki internetowej, aby uzyskać
dostęp do panelu Embedded Web Server RX w celu modyfikacji lub potwierdzenia ustawień sieciowych. Menu nie
jest wyświetlane podczas korzystania z połączenia USB.
Embedded Web Server RX User Guide
•
Powiadomienie…
Służy do ustawienia sposobu wyświetlania programu Status Monitor.
Ustawienia powiadomień programu Status Monitor (strona 4-13)
•
Zakończ
Zamykanie programu Status Monitor.
4-12
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Ustawienia powiadomień programu Status Monitor
Wyświetlane są ustawienia programu Status Monitor i szczegółowa lista zdarzeń.
Można ustawić wyświetlanie powiadomień po wystąpieniu błędu z listy zdarzeń.
1
Zaznacz Zezwala na powiadomienie o zdarzeniu.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, Status Monitor nie uruchomi się nawet po zakończeniu
drukowania.
2
W polu Dostępne zdarzenia wybierz zdarzenie, które zostanie
skojarzone z funkcją zamiany tekstu na mowę.
3
Kliknij Plik dźwiękowy / Tekst na mowę.
Kliknij przycisk przeglądania (...), aby zdarzenie było sygnalizowane przez plik dźwiękowy.
NOTATKA
Dostępnym formatem plików dźwiękowych jest WAV.
Aby skorzystać z niestandardowych komunikatów tekstowych do odczytania z ekranu, należy
wpisać tekst w tym polu.
4-13
5
Obsługa urządzenia
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Ładowanie oryginałów ....................................................................................................................................... 5-2
Umieszczanie oryginałów na płycie ......................................................................................................... 5-2
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów .................................................................................. 5-3
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia ...................................................................................................... 5-5
Program ............................................................................................................................................................. 5-6
Rejestrowanie programów ....................................................................................................................... 5-6
Potwierdzanie zarejestrowanego programu ............................................................................................ 5-7
Przywoływanie programów ...................................................................................................................... 5-7
Nadpisywanie programu .......................................................................................................................... 5-8
Usuwanie programu ................................................................................................................................. 5-8
Ustawienia klawiszy wybierania ......................................................................................................................... 5-9
Kopiowanie ...................................................................................................................................................... 5-10
Podstawowa obsługa ............................................................................................................................. 5-10
Anulowanie zadań ................................................................................................................................. 5-12
Wysyłanie ......................................................................................................................................................... 5-13
Podstawowa obsługa ............................................................................................................................. 5-14
Określanie miejsca docelowego ............................................................................................................ 5-15
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych ...................................................................................... 5-21
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych ............................................................................................... 5-22
Przywołanie ........................................................................................................................................... 5-23
Wyślij do mnie (e-mail) ........................................................................................................................... 5-23
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie wielokrotne) ...................... 5-24
Anulowanie zadań wysyłania ................................................................................................................. 5-25
Skan WSD ............................................................................................................................................. 5-26
Skanowanie przy użyciu TWAIN lub WIA .............................................................................................. 5-28
Korzystanie z funkcji FAKS .............................................................................................................................. 5-29
5-1
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów
Umieszczanie oryginałów na płycie
Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub czasopisma.
1 Dokument połóż skanowaną stroną
w dół.
2
1
2 Traktując lewy tylny róg jako punkt
odniesienia, wyrównaj dokument
z płytami wskaźnika rozmiaru
oryginału.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat orientacji oryginału, patrz:
Orient. oryg. (Orientacja oryginału) (strona 6-11)
Jeśli na szybie ekspozycyjnej umieszczane są koperty lub karton
1 Dokument połóż skanowaną
stroną w dół.
2
1
2 Traktując lewy tylny róg jako
punkt odniesienia, wyrównaj
dokument z płytami wskaźnika
rozmiaru oryginału.
NOTATKA
Aby znaleźć informacje na temat sposobu podawania kopert i kartonu, patrz:
Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną (strona 3-9)
PRZESTROGA
Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy pozostawiać otwartego procesora dokumentów.
WAŻNE
• W trakcie zamykania procesora dokumentów nie należy go mocno dociskać. Nadmierny nacisk może
doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.
• Podczas umieszczania na urządzeniu książek lub gazet należy pamiętać, aby procesor dokumentów był
otwarty.
5-2
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów
Procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony oryginałów
dwustronnych są skanowane.
Oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
Procesor dokumentów obsługuje następujące rodzaje oryginałów.
Waga
50 do 120 g/m2
(dupleks: 50 do 120 g/m2)
Rozmiary
Maks. Folio (Legal) do min. A6-R (Statement-R)
Liczba arkuszy
75 arkuszy lub mniej (50 do 80 g/m2)
Oryginały nieobsługiwane przez procesor dokumentów
Nie należy używać procesora dokumentów do następujących rodzajów oryginałów: W przeciwnym wypadku oryginały
mogą się zaciąć lub procesor dokumentów może ulec zabrudzeniu.
•
Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (przed załadowaniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz zszywki,
wyprostować zgięcia i pomarszczenia; w przeciwnym razie może to doprowadzić do zacięcia oryginałów).
•
Oryginały z taśmą klejącą lub klejem
•
Oryginały z wyciętymi sekcjami
•
Oryginały pozwijane
•
Pofałdowane oryginały (przed załadowaniem należy wyprostować zagięcia; w przeciwnym razie może to
doprowadzić do zacięcia oryginałów).
•
Kalka maszynowa
•
Mocno pognieciony papier
Sposób ładowania oryginałów
WAŻNE
• Przed załadowaniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał żaden
dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować zablokowanie
kolejno wydawanych oryginałów.
• Nie wolno uderzać w górną pokrywę procesora dokumentów, np. wyrównując na niej oryginały. Może to
spowodować błąd procesora dokumentów.
1
Dopasuj prowadnice szerokości oryginałów.
5-3
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
2
Umieść oryginały.
1 Stronę do odczytu skieruj w górę (pierwszą stronę w przypadku oryginałów dwustronnych).
Przednią krawędź oryginału wepchnij do oporu do procesora dokumentów.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat orientacji oryginału, patrz:
Orient. oryg. (Orientacja oryginału) (strona 6-11)
WAŻNE
Należy upewnić się, że prowadnice szerokości oryginałów są idealnie
dopasowane do rozmiaru oryginałów. Jeżeli nie, należy je ponownie dopasować.
Niedopasowanie prowadnic może doprowadzić do zacięcia oryginałów.
Należy upewnić się, że załadowane oryginały nie przekraczają wskaźnika poziomu.
Przekroczenie poziomu maksymalnego może spowodować zacięcie oryginałów.
Oryginały z otworami lub perforacją powinny być ładowane w taki sposób, aby
otwory lub perforacja były skanowane na końcu (a nie jako pierwsze).
2 Otwórz blokadę oryginałów, tak aby odpowiadała rozmiarowi oryginałów.
A4, Letter, Legal
B5 lub mniejsze
5-4
Obsługa urządzenia > Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia
Numer seryjny urządzenia jest wydrukowany w miejscu pokazanym na rysunku.
NOTATKA
Numer seryjny urządzenia jest potrzebny przy kontaktowaniu się z pracownikiem serwisu. Przed kontaktem
z przedstawicielem serwisu należy sprawdzić numer seryjny.
5-5
Obsługa urządzenia > Program
Program
Można zarejestrować zestaw często używanych funkcji jako jeden program i naciskając jeden z klawiszy od [Program I]
do [Program IV], przywołać te funkcje.
Następujące funkcje są już przypisane do klawisza [Program I]. Funkcja ta umożliwia kopiowanie przedniej i tylnej
strony dowodu osobistego lub innego dokumentu o rozmiarze mniejszym niż format Statement lub A5 na jednej stronie.
Funkcje mogą zostać usunięte przez nadpisanie ustawień klawisza [Program I]. Można także zarejestrować te same
ustawienia za pomocą klawisza [Function Menu].
•
Wybór papieru: Kaseta 1
•
Powiększenie: Auto
•
Połącz: 2 w 1
•
Wybór koloru: Monochromatyczny
•
Rozmiar oryginału: Statement (modele z wymiarami w calach)/A5 (modele z wymiarami metrycznymi)
•
Skanowanie ciągłe: Wł.
NOTATKA
• Istnieje możliwość zarejestrowania funkcji kopiowania, wysyłania i faksowania w ramach programu. (Funkcja faksu
może zostać zarejestrowana lub przywołana tylko w przypadku urządzeń z zainstalowaną funkcją faksowania).
• Jeżeli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, funkcje można zapisać tylko po zalogowaniu
z uprawnieniami administratora.
Rejestrowanie programów
Zastosuj poniższą procedurę w celu zapisania programu.
1
Skonfiguruj ustawienia funkcji.
Skonfiguruj ustawienia funkcji, które mają być zarejestrowane w programie.
Informacje na temat ustawień funkcji znaleźć można w:
Korzystanie z różnych funkcji (strona 6-1)
NOTATKA
W przypadku funkcji wysyłania i funkcji faksu w programie rejestrowane jest także miejsce
docelowe.
5-6
Obsługa urządzenia > Program
2
Zarejestruj program.
Aby przypisać ustawienia, naciśnij jeden z klawiszy od [Program I] do [Program IV]
i przytrzymaj (przez co najmniej 2 sekundy).
Bieżące ustawienia zostaną przypisane do wybranego klawisza programowania.
Potwierdzanie zarejestrowanego programu
Ustawienia z zarejestrowanego programu można potwierdzić, przywołując program.
Przywoływanie programów (strona 5-7)
Przywoływanie programów
Spośród klawiszy od [Program I] do [Program IV] wybierz klawisz z ustawieniami, które chcesz przywołać. Bieżące
ustawienia różnych funkcji zostaną zastąpione ustawieniami przypisanymi do tego klawisza.
Połóż oryginały i naciśnij klawisz [Start].
5-7
Obsługa urządzenia > Program
Nadpisywanie programu
Można zmienić program. Aby edytować program, wykonaj poniższą procedurę.
1
Skonfiguruj ustawienia funkcji.
Ustaw funkcję, która ma zostać zmieniona.
Informacje na temat ustawień funkcji znaleźć można w:
Korzystanie z różnych funkcji (strona 6-1)
.
NOTATKA
W przypadku funkcji wysyłania i funkcji faksu w programie rejestrowane jest także miejsce
docelowe.
2
Nadpisz program.
1 Aby wprowadzić zmianę, naciśnij odpowiedni klawisz spośród klawiszy od [Program I] do
[Program IV] i przytrzymaj (przez co najmniej 2 sekundy).
2 Klawisz [▲] [] > [Nadpisz] > [OK] > Klawisz [Tak]
Zarejestruj program, w którym dokonano zmian.
Usuwanie programu
Można usunąć program.
1
Wyświetl ekran.
2
Usuń żądany program.
Aby usunąć program, naciśnij odpowiedni klawisz spośród klawiszy od [Program I] do
[Program IV] i przytrzymaj (przez co najmniej 2 sekundy).
Klawisz [▲] [] > [Usuń] > [OK] > Klawisz [Tak]
5-8
Obsługa urządzenia > Ustawienia klawiszy wybierania
Ustawienia klawiszy wybierania
Często używane funkcje można przypisać do klawiszy wybierania. Funkcje można łatwo konfigurować, naciskając
klawisz wybierania.
Funkcje można przypisać do klawiszy wybierania z poziomu menu systemowego.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
5-9
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
Kopiowanie
Podstawowa obsługa
Wykonując podstawowe czynności kopiowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
1
Naciśnij klawisz [Copy].
2
Umieść oryginały.
Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
1
2
A4
Wy㿍.
Cichy
1
Rozmiar oryginału
2
Rozmiar papieru
A4
Papier
Sprawdź rozmiar oryginału i rozmiar papieru.
NOTATKA
Aby wybrać rozmiar oryginału, patrz:
Rozmiar oryginału (strona 6-9)
Aby wybrać źródło papieru, patrz:
Wybór papieru (strona 6-10)
5-10
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
3
Wybór trybu koloru.
Auto Color
Automatycznie wykrywa, czy dokument jest kolorowy, czy
czarno-biały, a następnie przeprowadza skanowanie.
Full Color
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie pełnokolorowym.
Black&White
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie czarno-białym.
Aby wprowadzić bardziej szczegółowe ustawienia, patrz:
Wybór kolorów (strona 6-14)
4
Wybierz funkcje.
Wybierz klawisz [Function Menu], aby wybrać funkcje kopiarki.
Kopiuj (strona 6-3)
5
W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszy numerycznych.
6
Naciśnij klawisz [Start].
Określi liczbę kopii (maksymalnie 999).
Rozpocznie się kopiowanie.
NOTATKA
Ta funkcja pozwala na zarezerwowanie następnego zadania podczas drukowania. Dzięki tej
funkcji oryginał może zostać zeskanowany w czasie wykonywania wydruku przez
urządzenie. Gdy bieżące zadanie drukowania zostanie zakończone, wydrukowane zostanie
zarezerwowane zadanie kopiowania. Jeśli dla „Rezerw.priorytet” ustawiono [Wył.], pojawi
się przycisk [Nast.kop]. Wybierz [Nast.kop] i skonfiguruj niezbędne ustawienia zadania
kopiowania.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Kopiowanie...
9999
Nr zad. :
str. :
999
Kopie : 999/999
Anuluj
Nast.kop
5-11
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
Anulowanie zadań
Zadania można także anulować za pomocą klawisza [Stop].
1
Wybierz klawisz [Stop], gdy wyświetlony jest ekran
kopiowania.
2
Anuluj zadanie.
1 Klawisz [▲] [] > [Anul. zad. druk.] > Klawisz [OK]
2 Wybierz zadanie, które ma zostać anulowane, a następnie [Menu].
3 Klawisz [▲] [] > [Anulowanie zad.] > Klawisz [OK]
NOTATKA
Wybierz [Szczegóły] i klawisz [OK], aby wyświetlić szczegółowe informacje o zadaniu.
4 Wybierz [Tak].
Zadanie zostanie anulowane.
NOTATKA
Podczas skanowania zadanie można anulować, wybierając klawisz [Stop] lub [Anuluj].
5-12
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Wysyłanie
Urządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail lub do komputera podłączonego do sieci.
Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci.
Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie urządzenia z serwerem pocztowym w celu wysyłania
wiadomości e-mail. Zaleca się korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji
i kwestie bezpieczeństwa.
Wykonując podstawowe czynności wysyłania, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Dostępne są następujące
cztery opcje.
•
Wyślij jako e-mail (Wpis adresu e-mail): wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail.
(Patrz strona 5-15 i strona 5-17).
•
Wyślij do folderu (SMB): zachowuje zeskanowany obraz oryginału w udostępnionym folderze na dowolnym
komputerze. (Patrz strona 5-14.)
•
Wyślij do folderu (FTP): zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP. (Patrz strona 5-14.)
•
Skanowanie obrazu za pomocą sterownika TWAIN / WIA: Skanuje dokument za pomocą aplikacji zgodnej ze
standardem TWAIN lub WIA. (Patrz strona 5-28.)
NOTATKA
• Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania.
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie wielokrotne) (strona 5-24)
• Funkcja faksu może być stosowana w urządzeniach z możliwością faksowania.
Podręcznik obsługi faksu
5-13
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Podstawowa obsługa
1
Naciśnij klawisz [Send].
2
Umieść oryginały.
Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
3
Określ miejsce docelowe.
Wybierz miejsce docelowe, do którego ma być wysłany obraz.
Określanie miejsca docelowego (strona 5-15)
Wybieranie miejsca docelowego z zewnętrznej książki adresowej
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
Wybieranie miejsca docelowego z FAKSU
Aby znaleźć więcej informacji na temat korzystania z FAKSU, patrz:
Podręcznik obsługi faksu
4
Wybierz funkcje.
Wybierz klawisz [Function Menu], aby wybrać funkcje wysyłania.
Wyślij (strona 6-4)
5
Naciśnij klawisz [Start].
Wysyłanie zostanie rozpoczęte.
5-14
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Określanie miejsca docelowego
Wybierz miejsce docelowe, korzystając z jednej z poniższych metod:
Wybór z książki adresowej (strona 5-15)
Wybieranie z zewnętrznej książki adresowej
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu (strona 5-17)
Wprowadzanie adresu e-mail (strona 5-17)
Określanie nowego folderu na komputerze (strona 5-18)
Wybieranie z FAKSU
Podręcznik obsługi faksu
NOTATKA
• Urządzenie można skonfigurować tak, aby po wybraniu klawisza [Send] był wyświetlany ekran książki adresowej.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
• W przypadku korzystania z produktów wyposażonych w funkcję faksu można określić miejsce docelowe faksu.
Numer miejsca docelowego należy wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.
Wybór z książki adresowej
Wybierz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania miejsc docelowych w książce adresowej, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
1
Na ekranie głównym wysyłania wybierz klawisz [Address
Book].
2
Wybierz miejsce docelowe.
1 Klawisz [▲] [] > [Address Book] > Klawisz [OK]
NOTATKA
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2 Wybierz miejsce docelowe.
NOTATKA
Aby sprawdzić informacje na temat miejsc docelowych, należy wybrać [Menu] >
[Szczegóły] > Klawisz [OK]
5-15
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Wyszukiwanie miejsc docelowych
Miejsce docelowe można wyszukać według nazwy.
1 [Menu] > Klawisz [▲] [] > [Wyszukaj(Nazwa)] > Klawisz [OK]
2 Wprowadź szukane znaki za pomocą klawiatury numerycznej.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wprowadzania znaków, patrz:
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
3 Wybierz klawisz [OK].
Wyświetlane jest wyszukiwane miejsce docelowe.
3
Wybierz klawisz [OK].
Aby wysyłać do wielu miejsc docelowych, powtórz punkty 1 do 3. Istnieje możliwość wysyłania
do 100 miejsc docelowych naraz.
Miejsca docelowe można później zmienić.
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych (strona 5-21)
5-16
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu
Wybierz miejsce docelowe za pomocą klawiszy szybkiego dostępu.
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz klawisze szybkiego dostępu odpowiadające zarejestrowanym miejscom
docelowym.
NOTATKA
Przy tej procedurze zakłada się, że klawisze szybkiego dostępu zostały zarejestrowane.
Aby znaleźć więcej informacji na temat dodawania klawiszy szybkiego dostępu, patrz:
Patrz Podręcznik obsługi (wjęzyku angielskim).
Klawisze szybkiego dostępu od 12 do 22 należy wybierać po włączeniu wskaźnika [Shift Lock] poprzez naciśnięcie
klawisza [Shift Lock].
Miejsca docelowe można później zmienić.
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych (strona 5-21)
Wprowadzanie adresu e-mail
Wprowadź żądany adres e-mail.
NOTATKA
Aby wysłać e-mail, skonfiguruj potrzebne ustawienia.
Patrz Podręcznik obsługi (wjęzyku angielskim).
1
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz klawisz [▲] [▼] >
[E-mail] > Klawisz [OK]
2
Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wprowadzania znaków, patrz:
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
5-17
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
3
Wybierz klawisz [OK].
Aby wysyłać materiały do wielu miejsc docelowych, wybierz klawisz [Confirm/Add
Destination]. Istnieje możliwość wysyłania do 100 miejsc docelowych naraz.
Miejsca docelowe można później zmienić.
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych (strona 5-21)
NOTATKA
Podczas zaznaczania [Wł.] dla opcji sprawdzenia wpisu nowego miejsca docelowego
pojawi się ekran potwierdzenia.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Ponownie wprowadź ten sam adres e-mail i wybierz klawisz [OK].
Określanie nowego folderu na komputerze
Jako miejsce docelowe określ żądany folder udostępniony na komputerze lub na serwerze FTP.
NOTATKA
• Aby uzyskać informacje na temat ustawiania docelowego folderu współdzielonego na komputerze, patrz:
Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego na komputerze (strona 3-13)
• Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat współdzielenia folderu, patrz:
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie danych folderu współdzielonego (strona 3-15)
• Upewnij się, że włączony jest protokół SMB lub FTP.
Patrz Podręcznik obsługi (wjęzyku angielskim).
1
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz klawisz [▲] [▼] >
[Folder(SMB)] lub [Folder(FTP)] > Klawisz [OK]
2
Wprowadź informacje o miejscu docelowym.
W poniższej tabeli opisano pozycje, które należy wprowadzić. Wprowadź informacje dla
każdej pozycji i wybierz klawisz [OK].
NOTATKA
• W przypadku nazwy komputera, nazwy udziału, nazwy domeny i nazwy użytkownika
należy wprowadzić informacje zanotowane podczas tworzenia folderu współdzielonego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia folderów współdzielonych,
patrz:
Spisywanie nazwy komputera i pełnej nazwy komputera (strona 3-13)
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wprowadzania znaków, patrz:
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
5-18
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Aby wysłać do folderu (SMB)
Pozycja
Szczegół
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta (SMB)*1
Nazwa komputera
Do 64 znaków
Ścieżka
Nazwa udziału
Do
128 znaków
Na przykład: daneskanera
W przypadku zapisywania w folderze wewnątrz folderu
udostępnionego:
Nazwa udziału\nazwa folderu znajdującego się
w folderze współdzielonym
Nazwa logowania
Jeżeli nazwa komputera i nazwa domeny są takie
same:
Do 64 znaków
Nazwa użytkownika
Na przykład: jan.kowalski
Jeżeli nazwa komputera i nazwa domeny są inne:
Nazwa domeny\nazwa użytkownika
Na przykład: abcdnet\james.smith
Hasło logowania
Hasło do konta w systemie Windows
Do 64 znaków
(z rozróżnianiem wielkości liter)
*1 Aby określić numer portu inny niż domyślny (445), użyj formatu:
„nazwa hosta:numer portu” (przykład: nazwahostaSMB:140).
Aby wprowadzić adres IPv6, wpisz go w nawiasach kwadratowych [ ].
(przykład: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140).
Aby wysłać do folderu (FTP)
Pozycja
Dane do wprowadzenia
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta (FTP)*1
Nazwa hosta lub adres IP serwera FTP
Do 64 znaków
Ścieżka*2
Ścieżka do folderu odbiorczego.
Na przykład: User\ScanData
Do
128 znaków
W przeciwnym wypadku dane zostaną zapisane
w katalogu głównym.
Nazwa logowania
Nazwa użytkownika serwera FTP
Do 64 znaków
Hasło logowania
Hasło logowania dla serwera FTP
Do 64 znaków
(z rozróżnianiem wielkości liter)
*1 Aby określić inny niż domyślny numer portu (21), użyj „Nazwa hosta: numer portu” (Na przykład:
nazwahostaFTP:140).
Aby wprowadzić adres IPv6, wpisz go w nawiasach kwadratowych [ ].
(Przykład: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140).
*2 Jeśli serwer FTP działa na systemie Linux/UNIX, ścieżka podfolderu dzielona jest ukośnikiem
zwykłym „/”, a nie odwrotnym.
5-19
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
3
Potwierdź informacje.
Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia połączenia. Wybierz [Tak] aby sprawdzić
połączenie, lub [Nie], aby go nie sprawdzać.
Komunikat „Połączono.” jest wyświetlany, jeżeli połączenie z miejscem docelowym zostało
ustanowione poprawnie. Jeżeli wyświetlany jest komunikat „Nie można połączyć.”, należy
sprawdzić wpis.
Aby wysyłać do wielu miejsc docelowych, powtórz punkty 1 do 3.
Miejsca docelowe można później zmienić.
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych (strona 5-21)
5-20
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych
Sprawdź wybrane miejsce docelowe i edytuj je.
1
Wyświetl ekran.
Określ miejsce docelowe.
Określanie miejsca docelowego (strona 5-15)
2
Sprawdź miejsce docelowe i edytuj je.
Wybierz klawisz [Confirm/Add Destination].
Dodaj miejsce docelowe
1 Wybierz [Dodaj].
2 Ustaw miejsca docelowe, które mają zostać dodane.
Określanie miejsca docelowego (strona 5-15)
Edytuj miejsce docelowe
1 Wybierz miejsce docelowe, które ma być edytowane, i naciśnij klawisz [OK].
2 Klawisz [▲] [▼] > [Szczeg.Edycja] > Klawisz [OK]
3 Edytuj miejsca docelowe > Klawisz [OK]
Określanie miejsca docelowego (strona 5-15)
NOTATKA
Aby edytować miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej lub w obszarze
klawiszy szybkiego dostępu, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Usuń miejsce docelowe
1 Wybierz miejsce docelowe, które ma być usunięte, i naciśnij klawisz [OK].
2 Klawisz [▲] [▼] > [Usuń] > Klawisz [OK] > [Tak]
3
Wybierz [Wyjście].
NOTATKA
Podczas wyboru [Wł.] dla opcji sprawdzenia miejsca docelowego przed wysłaniem, po
naciśnięciu przycisku [Start] pojawi się ekran potwierdzenia.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych (strona 5-22)
5-21
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych
Podczas wyboru [Wł.] dla opcji sprawdzenia miejsca docelowego przed wysłaniem, po naciśnięciu przycisku [Start]
pojawi się ekran potwierdzenia adresatów.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Podczas potwierdzania miejsc docelowych przestrzegaj poniższych wskazówek.
1 Potwierdź wszystkie miejsca docelowe.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o miejscu docelowym, wybierz miejsce docelowe i klawisz
[OK] > Klawisz [▲] [▼] > [Szczegół] > Klawisz [OK]
Aby usunąć miejsce docelowe, wybierz miejsce docelowe, które ma zostać usunięte, a następnie
klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] > [Usuń] > Klawisz [OK] > [Tak]
Miejsce docelowe zostało usunięte.
2 Wybierz [Dalej].
NOTATKA
Należy potwierdzić wszystkie miejsca docelowe, wyświetlając je na wyświetlaczu
komunikatów. Nie można wybrać przycisku [Dalej], jeśli nie potwierdzono wszystkich
miejsc docelowego.
5-22
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Przywołanie
Przywołanie to funkcja umożliwiająca ponowne przesłanie do ostatnio wprowadzonego miejsca docelowego. Aby
przesłać obraz do tego samego odbiorcy, wybierz klawisz [Address Recall/Pause] i połącz się z właściwym miejscem
docelowym z listy miejsc docelowych.
1 Wybierz klawisz [Address Recall/Pause].
Wykorzystane miejsce docelowe wyświetlane jest na liście miejsc docelowych.
NOTATKA
Jeśli wśród ostatnich miejsc docelowych znajdowały się faks, komputery i e-maile, są
one także wyświetlane. W razie potrzeby dodaj lub usuń miejsce docelowe.
2 Naciśnij klawisz [Start].
Wysyłanie zostanie rozpoczęte.
NOTATKA
• Jeśli wybrano ustawienie [Wł.] dla „Spr. przed wysł.”, po naciśnięciu klawisza [Start]
pojawi się ekran potwierdzenia miejsca docelowego.
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych (strona 5-22)
• Informacje potrzebne do nawiązania ponownego połączenia są usuwane
w następujących przypadkach.
– Po wyłączeniu zasilania.
– Po wysłaniu kolejnego obrazu (zarejestrowane zostają nowe dane przywołania).
– Po wylogowaniu.
Wyślij do mnie (e-mail)
Jeżeli włączona jest opcja logowania użytkownika, dokument zostanie przesłany na adres e-mail zalogowanego
użytkownika.
1
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz klawisz [▲] [▼] >
[Do mnie (e-mail)] > Klawisz [OK]
NOTATKA
W ustawieniach użytkownika, który jest zalogowany, musi być określony adres e-mail.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
5-23
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych
jednocześnie (wysyłanie wielokrotne)
Można określić miejsca docelowe, które łączą adresy e-mail, foldery (SMB lub FTP) i numery faksu. (Funkcja faksu
może być stosowana tylko w urządzeniach z możliwością faksowania). Funkcja ta nosi nazwę Wysyłanie wielokrotne.
Ułatwia ona jednoczesne wysyłanie do różnych typów miejsc adresowych (adresy e-mail, foldery itp.).
Liczba wysyłanych pozycji
E-mail: Do 100
Foldery (SMP, FTP): W sumie 5 dla SMB i FTP
FAKS: Do 100
Procedury określania miejsc docelowych są identyczne jak w przypadku określania miejsca docelowego
poszczególnych typów. Można wprowadzić adres e-mail lub ścieżkę dostępu do katalogu, a oba adresy pokażą się na
liście miejsc docelowych. Naciśnij klawisz [Start], aby rozpocząć transmisję do wszystkich miejsc docelowych
jednocześnie.
NOTATKA
Jeżeli wśród miejsc docelowych znajduje się faks, obrazy przesłane do wszystkich miejsc docelowych będą
monochromatyczne.
5-24
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Anulowanie zadań wysyłania
Zadania można także anulować za pomocą klawisza [Stop].
1
Na wyświetlonym ekranie wysyłania wybierz klawisz [Stop].
Pojawi się menu [Lista anul.zadań].
NOTATKA
Naciśnięcie klawisza [Stop] nie spowoduje tymczasowego wstrzymania zadania, którego
wysyłanie już się rozpoczęło.
2
Anuluj zadania.
1 Klawisz [▲] [▼] > [Anul. zad. wys.] > Klawisz [OK]
2 Wybierz zadanie, które ma zostać anulowane, a następnie [Menu].
3 Klawisz [▲] [▼] > [Anulowanie zad.] > Klawisz [OK]
NOTATKA
Wybierz [Szczegół] i klawisz [OK], aby wyświetlić szczegółowe informacje o zadaniu.
4 Wybierz [Tak].
Zadanie zostanie anulowane.
NOTATKA
Podczas skanowania zadanie można anulować, wybierając klawisz [Stop] lub [Anuluj].
5-25
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Skan WSD
Skan WSD zapisuje obrazy oryginałów zeskanowanych za pomocą urządzenia w formie plików na komputerze
obsługującym WSD.
NOTATKA
• Aby korzystać ze skanowania WSD, upewnij się, że komputer i urządzenie są podłączone do sieci,
a w ustawieniach sieciowych dla funkcji „SKAN WSD” wybrano opcję [Wł.].
Patrz Podręcznik obsługi (wjęzyku angielskim).
• Informacje na temat obsługi komputera można znaleźć w pomocy komputera lub w podręczniku obsługi używanego
oprogramowania.
Instalowanie oprogramowania sterownika (dla Windows 7)
1
Wyświetl [Sieć] w menu startowym.
Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a następnie wybierz przycisk [Sieć].
NOTATKA
Jeśli [Sieć] nie pojawia się w menu startowym, wykonaj następujące czynności.
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na [Start], a następnie kliknij [Właściwości]
w wyświetlonym menu.
2 Wybierz zakładkę [Menu [Start]] na ekranie „Pasek zadań i właściwości menu
[Start]”, a następnie kliknij [Dostosuj].
3 Gdy pojawi się ekran „Dostosuj menu [Start]”, zaznacz pole wyboru „Sieć” i kliknij
[OK].
2
Zainstaluj sterownik.
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę urządzenia, a następnie kliknij [Zainstaluj].
NOTATKA
Jeśli zostanie wyświetlone okno „Kontrola konta użytkownika”, kliknij [Kontynuuj].
Jeśli zostanie wyświetlone okno „Znaleziono nowy sprzęt”, kliknij [Anuluj].
Podczas instalacji kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań, aby wyświetlić ekran „Instalacja
oprogramowania sterownika”. Po zakończeniu instalacji na ekranie [Instalacja
oprogramowania sterownika] wyświetlony zostanie komunikat „Urządzenia są gotowe do
użycia”.
Instalacja oprogramowania sterownika (dla Windows 8 i Microsoft Windows Server 2012)
1
Kliknij [Wyszukaj] na pasku zaklęć, [Panel sterowania],
a następnie [Wyświetl urządzenia i drukarki].
2
Zainstaluj sterownik.
Kliknij [Dodaj urządzenie]. Wybierz ikonę urządzenia, a następnie kliknij [Dalej].
Po zakończeniu instalacji w „Drukarkach” na ekranie [Urządzenia i drukarki] wyświetlana
będzie ikona urządzenia.
5-26
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Skan WSD
1
Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
2
Wyświetl ekran.
3
Zeskanuj oryginały.
Klawisz [Send] > Klawisz [▲] [▼] > [Skan WSD] > Klawisz [OK]
Postępowania z wykorzystaniem urządzenia
1 Klawisz [▲] [▼] > [Z panelu sterow.] > Klawisz [OK]
2 Wybierz komputer docelowy i naciśnij klawisz [OK].
Po wybraniu [Szczegół] można przeglądać informacje na temat wybranego komputera.
3 Wybierz klawisz [Function Menu], aby ustawić żądany typ oryginału, format pliku itp.
4 Naciśnij klawisz [Start].
Rozpoczyna się wysyłanie, a oprogramowanie zainstalowane na komputerze zostaje aktywowane.
Postępowanie z wykorzystaniem komputera
1 Klawisz [▲] [▼] > [Z komputera] > Klawisz [OK]
2 Przesyłaj obrazy za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze.
5-27
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Skanowanie przy użyciu TWAIN lub WIA
W tej części przedstawiono instrukcję skanowania oryginałów za pomocą TWAIN. Sterownika WIA można używać w ten
sam sposób.
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom oprogramowanie zgodne z technologią TWAIN.
2 Wybierz urządzenie za pomocą aplikacji i wyświetl okno dialogowe.
NOTATKA
Instrukcję wyboru urządzenia można znaleźć w dziale pomocy lub Podręczniku obsługi
aplikacji.
2
Skonfiguruj ustawienia skanowania.
W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz ustawienia skanowania.
NOTATKA
Informacje na temat ustawień uzyskać można w zakładce Pomoc w oknie dialogowym.
3
Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
4
Zeskanuj oryginały.
Kliknij przycisk [Skanuj]. Dane dokumentu zostaną zeskanowane.
5-28
Obsługa urządzenia > Korzystanie z funkcji FAKS
Korzystanie z funkcji FAKS
Możliwe jest korzystanie z funkcji faksu w przypadku urządzeń w nią wyposażonych.
Podręcznik obsługi faksu
5-29
6
Korzystanie z różnych
funkcji
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Funkcje urządzenia ............................................................................................................................................ 6-2
Kopiuj ....................................................................................................................................................... 6-3
Wyślij ....................................................................................................................................................... 6-4
Skrzynka niestandardowa (drukowanie) .................................................................................................. 6-6
Pamięć wymienna (Zapisz plik, Drukowanie dokumentów) ..................................................................... 6-7
Funkcje .............................................................................................................................................................. 6-9
Rozmiar oryginału .................................................................................................................................... 6-9
Wybór papieru ........................................................................................................................................ 6-10
Orient. oryg. (Orientacja oryginału) ......................................................................................................... 6-11
Sortuj ..................................................................................................................................................... 6-12
Gęstość .................................................................................................................................................. 6-12
Obraz oryginału ..................................................................................................................................... 6-13
EcoPrint ................................................................................................................................................. 6-13
Wybór kolorów ....................................................................................................................................... 6-14
Powiększenie ......................................................................................................................................... 6-15
Dupleks .................................................................................................................................................. 6-16
Skanowanie ciągłe ................................................................................................................................. 6-18
Tryb cichy ............................................................................................................................................... 6-19
Pomijanie pustych stron ......................................................................................................................... 6-19
Dupleks (Oryginał 2-stronny) ................................................................................................................. 6-20
Rozmiar wysyłania ................................................................................................................................. 6-21
Format pliku ........................................................................................................................................... 6-22
Porządkowanie plików ........................................................................................................................... 6-22
Rozdzielczość skanowania .................................................................................................................... 6-22
Temat/treść ............................................................................................................................................ 6-23
Usuń po wydruk. (Usuń po wydrukowaniu) ........................................................................................... 6-23
6-1
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, wybierz klawisz [Function Menu].
Metoda obsługi (strona 2-12)
1 Wyświetla menu funkcji.
2 Służy do wyboru wyświetlanej
pozycji lub zmiany wartości
liczbowej.
1
2
3 Służy do potwierdzania wybranego
ustawienia.
3
4 Służy do anulowania bieżącego
ustawienia w celu powrotu do menu
wyższego poziomu.
4
6-2
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Kopiuj
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Klawisz
Funkcja
Opis
Strona
Tryb cichy
Zmniejszenie prędkości drukowania i skanowania
w celu zredukowania głośności pracy urządzenia.
strona 6-19
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem
o wybranym rozmiarze.
strona 6-10
Sortuj
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
strona 6-12
Dupleks
Służy do wykonywania kopii dwustronnych. Można
także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych
oryginałów.
strona 6-16
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 6-15
Połącz
Łączy 2 lub 4 arkusze oryginału na jednej stronie.
Rozmiar oryginału
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-9
Orient. oryg.
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
strona 6-11
Oryg.rozm.miesz.
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze
dokumentów, niezależnie od ich rozmiarów.
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu
oryginału.
strona 6-13
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-12
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas
drukowania.
strona 6-13
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych
partiach, aby zakończyć jako jedno zadanie.
strona 6-18
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Inf. o koń. zad.
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy
priorytet nowemu zadaniu.
―
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
Równowaga koloru
Pozwala dostosować moc cyjanu, magenty, żółcieni
i czerni.
―
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi
i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Gęstość tła
Służy do usuwania ciemnego tła z oryginałów, takich
jak gazety.
―
Nasycenie
Pozwala dostosować nasycenie obrazu.
―
Zapob. przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu
podczas skanowania cienkiego oryginału.
―
Pomijanie pustych
stron
Jeśli w skanowanym dokumencie występują puste
strony, dzięki tej funkcji zostają one ominięte
i drukowane są tylko strony zadrukowane.
6-3
―
―
strona 6-14
strona 6-19
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Wyślij
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Klawisz
Funkcja
Opis
Strona
Tryb cichy
Zmniejszenie prędkości drukowania i skanowania w celu
zredukowania głośności pracy urządzenia.
strona 6-19
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
strona 6-14
Rozmiar oryginału
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
strona 6-13
Rozdzielczość
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-22
Rozmiar wysyłania
Wybierz rozmiar wysyłanego obrazu.
strona 6-21
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 6-15
Orient. oryg.
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić
skanowanie w poprawnym kierunku.
strona 6-11
Oryg.rozm.miesz.
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze dokumentów,
niezależnie od ich rozmiarów.
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach, aby
zakończyć jako jedno zadanie.
strona 6-18
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować
poziom jakości obrazu.
strona 6-22
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
Temat/treść
Dodaje temat i treść wiadomości do wysyłanego dokumentu.
Inf. o koń. zad.
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
Rozdz. FAKSU
Można wybrać jakość obrazów podczas wysyłania FAKSU.
Opóźn. trans. F.
Ustaw czas wysyłania.
Bezp. trans. F.
Wysyła faks bezpośrednio, bez zapisywania oryginału do
pamięci.
Odpyt. odb. FAK.
Automatycznie wymusza na urządzeniu z zapisanym
dokumentem jego wysłanie do urządzenia użytkownika.
Rap. wys. faksu
Drukuje raport w przypadku powodzenia transmisji dokumentu
lub w przypadku wystąpienia błędu i niepowodzenia
transmisji.
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-12
Dupleks
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do oryginału.
strona 6-20
FTP przek.szyfr.
Szyfruje obrazy podczas wysyłania za pomocą protokołu FTP.
―
Porządkowanie
plików
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc zeskanowane
dane oryginałów strona po stronie, a następnie ich wysłanie.
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazu.
―
Gęstość tła
Służy do usuwania ciemnego tła z oryginałów, takich jak
gazety.
―
6-4
strona 6-9
―
―
strona 6-23
―
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu
strona 6-22
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Klawisz
Funkcja
Opis
Zapob. przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu
podczas skanowania cienkiego oryginału.
Pomijanie
pustych stron
Jeśli w skanowanym dokumencie występują puste
strony, dzięki tej funkcji zostają one ominięte
i drukowane są tylko strony zadrukowane.
6-5
Strona
―
strona 6-19
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Skrzynka niestandardowa (drukowanie)
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Klawisz
Funkcja
Opis
Strona
Tryb cichy
Zmniejszenie prędkości drukowania i skanowania
w celu zredukowania głośności pracy urządzenia.
strona 6-19
Sortuj
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
strona 6-12
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem
o wybranym rozmiarze.
strona 6-10
Dupleks
Drukowanie odebranych faksów po obu stronach
papieru.
strona 6-18
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner
podczas drukowania.
strona 6-13
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Inf. o koń. zad.
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu
zadania.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy
priorytet nowemu zadaniu.
―
Usuń po wydruk.
Automatycznie usuwa dokument ze skrzynki po
ukończeniu drukowania.
6-6
strona 6-23
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Pamięć wymienna (Zapisz plik, Drukowanie
dokumentów)
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Zapisz plik
Klawisz
Funkcja
Opis
Strona
Tryb cichy
Zmniejszenie prędkości drukowania i skanowania
w celu zredukowania głośności pracy urządzenia.
strona 6-19
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
strona 6-14
Rozmiar oryginału
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-9
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu
oryginału.
strona 6-13
Rozdzielczość
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-22
Rozm. zapisyw.
Wybierz rozmiar zapisywanego obrazu.
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 6-15
Orient. oryg.
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
strona 6-11
Oryg.rozm.miesz.
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze
dokumentów, niezależnie od ich rozmiarów.
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych
partiach, aby zakończyć jako jedno zadanie.
strona 6-18
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również
dostosować poziom jakości obrazu.
strona 6-22
Porządkowanie
plików
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc
zeskanowane dane oryginałów strona po stronie,
a następnie ich wysłanie.
strona 6-22
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Inf. o koń. zad.
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu
zadania.
―
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-12
Dupleks
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do
oryginału.
strona 6-20
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi
i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Gęstość tła
Służy do usuwania ciemnego tła z oryginałów,
takich jak gazety.
―
Zapob. przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie
przesiąkaniu podczas skanowania cienkiego
oryginału.
―
Pomijanie pustych
stron
Jeśli w skanowanym dokumencie występują puste
strony, dzięki tej funkcji zostają one ominięte
i drukowane są tylko strony zadrukowane.
6-7
―
―
strona 6-19
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Drukowanie dokumentów
Klawisz
Funkcja
Opis
Strona
Tryb cichy
Zmniejszenie prędkości drukowania i skanowania
w celu zredukowania głośności pracy urządzenia.
strona 6-19
Sortuj
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
strona 6-12
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem
o wybranym rozmiarze.
strona 6-10
Dupleks
Drukowanie odebranych faksów po obu stronach
papieru.
strona 6-18
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner
podczas drukowania.
strona 6-13
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Inf. o koń. zad.
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu
zadania.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy
priorytet nowemu zadaniu.
―
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
Szyfr. PDF
Wprowadź wstępnie przypisane hasło, aby
wydrukować plik PDF.
―
Druk JPEG/TIFF
Wybierz rozmiar obrazu podczas drukowania
plików JPEG lub TIFF.
―
XPS dop do str
Zmniejsza lub zwiększa rozmiar obrazu, aby
dopasować go do wybranego rozmiaru papieru.
―
6-8
strona 6-14
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Funkcje
Na stronach z opisem przydatnych funkcji tryby, w których funkcji można używać, są oznaczone za pomocą ikon.
Drukowanie:
Kopiuj
Wysyłanie:
Wyślij
Przechowywanie:
Drukuj ze
skrzynki
Drukuj z
USB
Skanuj do
USB
Rozmiar oryginału
Kopiuj
Wyślij
Skanuj do
USB
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
Opcja
Opis
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal,
Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Koperta #10,
Koperta #9, Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta DL,
Koperta C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Zwrotna karta
pocztowa), Youkei 4, Youkei 2, Niestandard.*1
Wybierz spośród standardowych i niestandardowych
rozmiarów.
*1 Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru oryginału, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
NOTATKA
Zawsze określ rozmiar oryginału, używając oryginału w niestandardowym rozmiarze.
6-9
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wybór papieru
Drukuj ze
skrzynki
Kopiuj
Drukuj z
USB
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem o wybranym rozmiarze.
Wybierz spośród [1] (Kaseta 1) do [4] (Kaseta 4), aby wykorzystać papier znajdujący się w kasecie.
Po wybraniu ustawienia [Auto] automatycznie zostanie wybrany papier odpowiadający rozmiarowi oryginału.
NOTATKA
• Określ wcześniej rozmiar i typ papieru włożonego do kasety.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
• Kasety od 2 do 4 są wyświetlane, jeśli zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru.
Przed wybraniem opcji [Taca WF], należy wybrać [Ust. tacy MP] i ustawić rozmiar papieru oraz typ nośnika.
W poniższej tabeli zostały przedstawione dostępne rozmiary papieru i typy nośników.
Pozycja
Wartość
Opis
Auto
Automatycznie wybierany jest papier
odpowiadający rozmiarowi oryginału.
Kaseta 1 (do 4) *1
Papier jest podawany z kasety 1 (do 4).
Taca WF
Papier jest podawany z tacy
uniwersalnej.
Ust. tacy MP
Przed wybraniem [Taca WF] należy
w opcji [Ust. tacy WF] określić rozmiar
papieru i typ nośnika.
Rozm. standard.
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter,
Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5,
Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6,
Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Hagaki
(Karton), Oufuku Hagaki (Zwrotna karta pocztowa),
Youkei 4, Youkei 2, Niestandard.*2
Wybierz spośród standardowych
i niestandardowych rozmiarów.
Wpis rozmiaru
Służy do wprowadzania wymiaru [Y] (pionowy).
Służy do wprowadzania rozmiaru
nieujętego w rozmiarach
standardowych.*3
Metryczne: Od 148 do 356 mm (z przyrostem 1 mm)
Cal: Od 5,83 do 14,02" (z przyrostem 0,01")
Służy do wprowadzania wymiaru [X] (poziomy).
Metryczne: Od 70 do 216 mm (z przyrostem 1 mm)
Cal: Od 2,76 do 8,50" (z przyrostem 0,01")
Typ nośnika
Zwykły (60 do 105 g/m2), Folia, Szorstki, Kalka (60 do
105 g/m2), Etykiety, Makulatur., Zadrukowany*4,
Czerpany, Karton, Kolorowy, Dziurkowany*4,
Z nagłówkiem*4, Koperta, Gruby (106 do 220 g/m2),
Powlekany, Wysoka jakość, Niestandard. 1 do 8*4
Po wybraniu [Wpis rozmiaru] ustaw
rozmiar „X” (poziomo) i „Y” (pionowo),
posługując się przyciskami [▲]/[▼] lub
klawiszami numerycznymi.
Służy do wyboru typu nośnika.
Wyświetlane po ustawieniu [Rozm.
standard.] lub [Wpis rozmiaru] w [Ust.
tacy MP].
*1 Opcje Kaseta 2 do 4 są wyświetlane, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru.
*2 Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru papieru, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
*3 Jednostki wprowadzania można zmieniać w menu systemowym.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
*4 Aby znaleźć więcej informacji o określaniu niestandardowego rodzaju papieru (1 do 8), patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Aby drukować na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub papierze z nagłówkiem, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
6-10
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
NOTATKA
• Można w wygodny sposób wybrać wcześniej rozmiar oraz rodzaj często używanego papieru i ustawić je jako
wartości domyślne.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Jeżeli określonego rozmiaru papieru nie ma w źródłowej kasecie ani tacy uniwersalnej, zostanie wyświetlony ekran
z monitem o potwierdzenie. Należy załadować żądany papier do tacy uniwersalnej i wybrać [OK], aby rozpocząć
kopiowanie.
Orient. oryg. (Orientacja oryginału)
Kopiuj
Wyślij
Skanuj do
USB
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
Aby użyć dowolnej z poniższych funkcji, należy określić orientację oryginalnego dokumentu.
•
Dupleks
•
Połącz
•
Dupleks (Oryginał 2-stronny)
Wybierz orientację oryginałów z [Gór.kr. na górze] lub [Gór.kr. po lewej].
Pozycja
Rysunek
Górny brzeg na
górze
Oryginał
Orientacja oryginału
Oryginał
Orientacja oryginału
Górny brzeg po
lewej
NOTATKA
Można zmienić domyślne ustawienie orientacji oryginału.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
6-11
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Sortuj
Kopiuj
Drukuj ze
skrzynki
Drukuj z
USB
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
Gęstość
Kopiuj
Wyślij
Skanuj do
USB
Ustaw gęstość.
Dostosuj gęstość, naciskając [-4] (Jaśniejszy) do [+4] (Ciemniejs.).
6-12
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Obraz oryginału
Kopiuj
Wyślij
Skanuj do
USB
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
Kopiowanie
Niezależnie od ustawienia, aby wydobyć tekst lub linie podkreślone zakreślaczem, wybierz [Marker], a następnie [Wł.].
Kolor markera zostanie odwzorowany najwierniej jak to możliwe.
Opcja
Tekst+foto
*1
Opis
Najlepsze do dokumentów z tekstem i zdjęciami.
Foto
Najlepsze do zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst
Najlepszy dla dokumentów składających się w większości z tekstu.
Mapa
Najlepsze ustawienie dla grafiki i map.
Dokument drukow.
Najlepsze ustawienie dla dokumentów pierwotnie drukowanych na urządzeniu.
*1 Jeżeli szary tekst nie został całkowicie wydrukowany przy użyciu ustawienia [Tekst + zdjęcie], użycie ustawienia [Tekst] może
pozwolić na osiągnięcie lepszych wyników.
Drukowanie/Wysyłanie/Zapisywanie
Pozycja
Opis
Tekst+foto
Najlepsze do dokumentów z tekstem i zdjęciami.
Foto
Najlepsze do zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst
Najlepszy dla dokumentów składających się w większości z tekstu.
Do
OCR*1
Zeskanowany obraz może być przetwarzany przy użyciu programów OCR.
Jasny tekst/rysunek
lin.
Wyraźnie powiela delikatne znaki pisane ołówkiem itp., a także cienkie linie na mapach i wykresach.
*1 Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy dla ustawienia „Wybór kolorów” wybrano [Monochromatyczny]. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz:
Wybór kolorów (strona 6-14)
EcoPrint
Kopiuj
Drukuj ze
skrzynki
Drukuj z
USB
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania.
Można jej używać do wydruków próbnych lub w innych przypadkach, gdy wysoka jakość wydruku jest niepotrzebna.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
6-13
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wybór kolorów
Kopiuj
Drukuj z
USB
Wyślij
Skanuj do
USB
Wybierz ustawienie trybu koloru.
Kopiowanie
Pozycja
Opis
Auto kolor
Automatycznie rozpoznaje, czy dokumenty są kolorowe, czy czarno-białe.
Pełny kolor
Drukuje wszystkie w trybie pełnokolorowym.
Monochromatyczny
Drukuje dokumenty w czerni i bieli.
Drukowanie
Pozycja
Opis
Pełny kolor
Drukuje wszystkie w trybie pełnokolorowym.
Monochromatyczny
Drukuje dokumenty w czerni i bieli.
Wysyłanie/zapisywanie
Pozycja
Opis
Aut.(Kolor/Szary)
Automatycznie rozpoznaje kolor oryginału i skanuje kolorowe oryginały w pełnym
kolorze, a oryginały monochromatyczne w odcieniach skali szarości.
Aut.(Kolor/Mono)
Automatycznie rozpoznaje kolor oryginału i skanuje kolorowe oryginały w pełnym
kolorze, a oryginały monochromatyczne w czerni i bieli.
Pełny kolor
Skanuje dokumenty w pełnym kolorze.
Skala szarości
Skanuje dokumenty w skali szarości. Pozwala uzyskać gładki i szczegółowy
obraz.
Monochromatyczny
Skanuje dokumenty w czerni i bieli.
6-14
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Powiększenie
Kopiuj
Skanuj do
USB
Wyślij
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
Kopiowanie
Dostępne są następujące opcje powiększania/pomniejszania.
Auto
Dopasowanie rozmiaru obrazu w celu zmieszczenia go na odpowiednim rozmiarze papieru.
A4: 141%
A5
A6: 70%
Powiększenie standardowe
Zmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami.
Model
Modele
metryczne
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
Model
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
400%
90% FOL >> A4
400%
78% LGL >> LTR
200%
86% A4 >> B5
200%
64% LTR >> STMT
141% A5 >> A4
70% A4 >> A5
129% STMT >> LTR
50%
115% B5 >> A4
50%
100%
25%
100%
25%
Modele calowe
Inne
Zmniejsza lub powiększa przy powiększeniach innych niż Powiększ. stand.
Model
Modele
metryczne
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
129% STMT >> LTR
Model
Modele calowe
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
141% A5 >> A4
86% A4 >> B5
78% LGL >> LTR
115% B5 >> A4
70% A4 >> A5
64% LTR >> STMT
90% FOL >> A4
Wpis powiększenia
Ręczna regulacja powiększania lub zmniejszania obrazu oryginału o 1% w zakresie od 25% do 400%. Wprowadź
wartość powiększenia przy użyciu przycisków [▲] lub [▼] albo za pomocą klawiatury numerycznej.
6-15
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wysyłanie/zapisywanie
Pozycja
Opis
100%
Powiela rozmiar oryginału.
Auto
Zmniejsza lub powiększa oryginał do rozmiaru wysyłania/zapisywania.
NOTATKA
Aby zmniejszyć lub powiększyć obraz, należy wybrać rozmiar papieru, rozmiar wysyłania lub rozmiar zapisywania.
Wybór papieru (strona 6-10)
Rozmiar wysyłania (strona 6-21)
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Dupleks
Drukuj ze
skrzynki
Kopiuj
Drukuj z
USB
Służy do wykonywania kopii dwustronnych. Można także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych oryginałów.
Dostępne są następujące tryby.
Jednostronny w dwustronny
Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych oryginałów. W przypadku
nieparzystej liczby stron tylna strona ostatniej kartki pozostanie pusta.
Oryginał
Kopia
A
ghi
abc
ghi
ghi
abc
abc
def
def
def
Oryginał
Dostępne są następujące opcje oprawy.
B
Kopia
A Oryginał z lewej/prawej z łączeniem z lewej/prawej: Obrazy na
drugiej stronie nie są obracane.
B Oryginał z lewej/prawej z łączeniem z góry: Obrazy na drugiej
stronie są obracane o 180 stopni. Kopie dokumentów mogą mieć
oprawę na górnej krawędzi, ale przy kartkowaniu stron zapewniona
jest ich taka sama orientacja.
6-16
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Dwustronny w jednostronny
Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwie osobne kartki.
Dostępne są następujące opcje oprawy.
Oryginał
Kopia
•
Oprawianie Z lewej/Z pr.: Obrazy na drugiej stronie nie są obracane.
•
Oprawianie Na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane o 180
stopni.
Dwustronny w dwustronny
Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów.
NOTATKA
Oryginał
Kopia
Obsługiwane formaty papieru w trybie dwustronny w dwustronny to
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II,
216 × 340 mm, Folio, ISO B5 i 16K.
Kopiowanie
Drukuje 1-stronne oryginały dwustronnie lub 2-stronne oryginały jednostronnie. Wybierz orientację oprawy oryginałów
i wykończonych dokumentów.
Pozycja
Wartość
Opis
1-str.>>1-str.
―
Wyłącza funkcję.
1-str.>>2-str.
―
Wybierz klawisz [OK], aby skopiować oryginał w ustawieniu domyślnym.
Aby uzyskać informacje na temat domyślnych ustawień, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Oprawianie wyk.
Z lew./pr., góra
Wybierz [Szczegół], aby wyświetlić ekran [Oprawianie wyk.]
Wybierz orientację oprawiania kopii i wybierz [OK].
Orient. oryg.
2-str.>>1-str.
Gór kraw na
górze, Gór kraw
po lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie w
poprawnym kierunku. Wybierz orientację oryginałów, tj. [Gór.kr. na górze] lub
[Gór. kr. po lewej]. Następnie wybierz klawisz [OK].
―
Wybierz klawisz [OK], aby skopiować oryginał w ustawieniu domyślnym.
Aby uzyskać informacje na temat domyślnych ustawień, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Oprawianie oryg.
Z lew./pr., góra
Wybierz [Szczegół], aby wyświetlić ekran [Oprawianie oryg.]
Wybierz orientację oprawiania kopii i wybierz [OK].
Orient. oryg.
Gór kraw na
górze, Gór kraw
po lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie w
poprawnym kierunku. Wybierz orientację oryginałów, tj. [Gór. kr. na górze] lub
[Gór. kr. po lewej]. Następnie wybierz klawisz [OK].
6-17
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Pozycja
Wartość
2-str.>>2-str.
Opis
―
Wybierz klawisz [OK], aby skopiować oryginał w ustawieniu domyślnym.
Aby uzyskać informacje na temat domyślnych ustawień, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Oprawianie oryg.
Z lew./pr., góra
Wybierz [Szczegół], aby wyświetlić ekran [Oprawianie oryg.]
Wybierz kierunek oprawiania oryginałów i wybierz klawisz [OK].
Oprawianie wyk.
Z lew./pr., góra
Wybierz orientację oprawiania kopii i wybierz [OK].
Orient. oryg.
Gór kraw na
górze, Gór kraw
po lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie w
poprawnym kierunku. Wybierz orientację oryginałów, tj. [Gór. kr. na górze] lub
[Gór. kr. po lewej]. Następnie wybierz klawisz [OK].
W przypadku umieszczania oryginałów na szybie umieszczaj kolejno oryginały, naciskając po każdej zmianie klawisz
[Start].
Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów naciśnij przycisk [Zak. skan.], aby rozpocząć kopiowanie.
Drukowanie
Drukowanie odebranych faksów po obu stronach papieru.
Opcja
Wartość
Opis
1-stronny
―
Wyłącza funkcję.
2-stronny
―
Wybierz klawisz [OK], aby wydrukować dwustronny dokument z ustawieniami
domyślnymi.
Aby uzyskać informacje na temat domyślnych ustawień, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Oprawianie wyk.
Z lew./pr., góra
Wybierz [Szczegół], aby wyświetlić ekran [Oprawianie wyk.]
Wybierz orientację oprawiania kopii i wybierz [OK].
Skanowanie ciągłe
Kopiuj
Wyślij
Skanuj do
USB
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach, aby zakończyć jako jedno zadanie.
Oryginały będą skanowane ciągle, do momentu, aż nie wybierzesz [Zak.skan].
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
1
1~10
11
11~20
21
21~30
6-18
1
1~30
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Tryb cichy
Kopiuj
Drukuj ze
skrzynki
Drukuj z
USB
Wyślij
Skanuj do
USB
Zmniejszenie prędkości drukowania i skanowania w celu zredukowania głośności pracy urządzenia.
Tryb ten należy włączyć, gdy odgłosy pracy urządzenia przeszkadzają pracownikom.
Istnieje możliwość ustawienia trybu cichego dla każdej funkcji, na przykład kopiowania i wysyłania.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
NOTATKA
• W trybie cichym prędkość przetwarzania będzie niższa niż normalna.
• Funkcji tej nie można używać, jeśli dla opcji „Każde zadanie" wybrano [Zabroń].
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Pomijanie pustych stron
Kopiuj
Wyślij
Skanuj do
USB
Jeśli w skanowanym dokumencie występują puste strony, dzięki tej funkcji zostają one ominięte i drukowane są tylko
strony zadrukowane.
Przy ustawieniu [Wysoka] poziom rozpoznawania pustych stron jest wyższy.
Urządzenie rozpoznaje puste strony, pomijając zbędny wydruk bez konieczności sprawdzania dokumentu pod kątem
występowania pustych stron.
Wybierz [Wł.], [Poziom], a następnie [Niska], [Średnia] lub [Wysoka].
NOTATKA
Oryginały dziurkowane lub drukowane na kolorowym materiale mogą nie zostać rozpoznane jako puste.
6-19
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Dupleks (Oryginał 2-stronny)
Wyślij
Skanuj do
USB
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do oryginału.
Opcja
Wartość
Opis
1-stronny
―
Wyłącza funkcję.
2-stronny
―
Wybierz klawisz [OK], aby skanować oryginał w ustawieniu
domyślnym. Aby uzyskać informacje na temat domyślnych
ustawień, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim.
Oprawianie oryg.
Z lew./pr., góra
Wybierz [Szczegół], aby wyświetlić ekran [Oprawianie wyk.]
Wybierz kierunek oprawiania oryginałów i wybierz klawisz
[OK].
Orient. oryg.
Górna krawędź na górze,
Górna krawędź po lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
przeprowadzić skanowanie w poprawnym kierunku, i wybierz
klawisz [OK].
Przykładowy obraz
Wartość
2-stronne
Rysunek
oprawa po lewej/
po prawej
oprawa na górze
6-20
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Rozmiar wysyłania
Wyślij
Wybierz rozmiar wysyłanego obrazu.
Pozycja
Opis
Tak jak oryg.
Wyślij obraz w rozmiarze oryginału.
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6,
Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Hagaki (Karton),
Oufuku Hagaki (Zwrotna karta pocztowa), Youkei 4, Youkei 2
Służy do wyboru jednego ze standardowych
rozmiarów papieru.
Związek między rozmiarem oryginału, rozmiarem wysyłania i powiększeniem
Rozmiar oryginału (strona 6-9), rozmiar wysyłania i Powiększenie (strona 6-15) są związane ze sobą. Więcej informacji
można znaleźć w tabeli poniżej:
Rozm. oryginału i rozm. wysyłania są
takie same
różne
Rozmiar oryginału (strona 6-9)
Określ w razie potrzeby
Określ w razie potrzeby
Rozmiar wysyłania
Wybierz [W rozmiarze oryginału].
Wybierz żądany rozmiar.
Powiększenie (strona 6-15)
Wybierz [100%] (lub [Auto]).
Wybierz [Auto].
NOTATKA
Jeśli określony rozmiar wysyłania różni się od rozmiaru oryginału, ale wybrana wartość powiększenia wynosi [100%],
można przesłać obraz w rzeczywistym rozmiarze (bez powiększenia).
6-21
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Format pliku
Wyślij
Skanuj do
USB
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować poziom jakości obrazu.
Dostępne są następujące formaty pliku: [PDF], [TIFF], [XPS], [OpenXPS], [JPEG] i [PDF wys. komp.]
Jeżeli do skanowania wybrano tryb koloru Skala szarości lub Pełny kolor, ustaw jakość obrazu.
Jeśli wybrano [PDF] lub [PDF wys. komp.] można określić ustawienia szyfrowania lub PDF/A.
Porządkowanie plików
Wyślij
Skanuj do
USB
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc zeskanowane dane oryginałów strona po stronie, a następnie ich wysłanie.
(Wartość: [Wył.]/[Każda str.])
Wybierz [Każda str.], aby ustawić porządkowanie plików.
NOTATKA
Do nazwy pliku dodawany jest trzycyfrowy numer seryjny, taki jak „abc_001.pdf, abc_002.pdf...”.
Rozdzielczość skanowania
Wyślij
Skanuj do
USB
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
(Wartość: [200 × 100dpi Norm] / [200 × 200dpi Wysoka] / [200 × 400dpi B. wysoka] / [300 × 300dpi] / [400 × 400dpi
Ultrawys.] / [600 × 600dpi])
NOTATKA
Im większa liczba, tym wyższa rozdzielczość obrazu. Większa rozdzielczość oznacza również zwiększenie rozmiarów
plików i wydłużenie czasu wysyłania.
6-22
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Temat/treść
Wyślij
Dodaje temat i treść wiadomości do wysyłanego dokumentu.
Wybierz [Temat] lub [Treść], aby wprowadzić temat i treść wiadomości e-mail.
NOTATKA
Temat może mieć do 60 znaków, a treść — do 500 znaków.
Usuń po wydruk. (Usuń po wydrukowaniu)
Automatycznie usuwa dokument ze skrzynki po ukończeniu drukowania.
Drukuj ze
skrzynki
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
6-23
7
Rozwiązywanie
problemów
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Regularna konserwacja ..................................................................................................................................... 7-2
Czyszczenie ............................................................................................................................................. 7-2
Wymiana pojemnika z tonerem ................................................................................................................ 7-4
Wymiana pojemnika na zużyty toner ....................................................................................................... 7-8
Uzupełnianie zszywek ........................................................................................................................... 7-10
Rozwiązywanie problemów ............................................................................................................................... 7-11
Usuwanie awarii ...................................................................................................................................... 7-11
Reagowanie na komunikaty o błędach .................................................................................................. 7-17
Dopasowanie/Konserwacja .................................................................................................................... 7-29
Usuwanie zacięć papieru ....................................................................................................................... 7-34
Usuwanie zacięcia zszywek .................................................................................................................. 7-49
7-1
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Regularna konserwacja
Czyszczenie
Regularnie czyść urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.
PRZESTROGA
Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłączać kabel
zasilający.
Szklana płyta
Przetrzyj wewnętrzną część procesora dokumentów oraz szklaną płytę za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej
alkoholem lub łagodnym detergentem.
WAŻNE
Nie wolno używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników organicznych.
Wąska szyba skanera
Podczas używania procesora dokumentów należy czyścić wąską szybę skanera oraz obszar odczytywania za pomocą
suchej ściereczki.
WAŻNE
Nie używaj do czyszczenia wody, mydła ani rozpuszczalników.
NOTATKA
Zabrudzenia na wąskiej szybie skanera oraz w obszarze odczytywania powodują pojawienie się czarnych smug,
które będą widoczne na wydruku.
7-2
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Jednostka podawania papieru
Po każdej wymianie pojemników z tonerem i pojemnika na zużyty toner należy wyczyścić jednostkę podawania papieru.
W celu utrzymania optymalnej jakości drukowania zalecane jest również czyszczenie wnętrza maszyny raz w miesiącu,
a także po wymianie pojemnika z tonerem.
Jeśli układ transferujący papier ulegnie zabrudzeniu, mogą się pojawić problemy z drukowaniem, takie jak
przebarwienia po drugiej stronie wydruków.
PRZESTROGA
Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Należy zachować ostrożność, ponieważ można
ulec poparzeniu.
Pas transferowy
Wałek rejestrujący
(Metal)
Wałek przenoszący
Pochylnia na papier
Za pomocą szmatki zetrzyj pył papierowy z wałka rejestrującego i pochylni na papier.
WAŻNE
Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dotknąć wałka przenoszącego ani pasa
przenoszącego, ponieważ może to wpłynąć niekorzystnie na jakość druku.
7-3
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika z tonerem
Gdy toner się kończy, komunikat „Kończy się toner. (Wymień po opróżn.)” zostaje wyświetlony na wyświetlaczu
komunikatów. Upewnij się, że dysponujesz nowym pojemnikiem na wymianę.
Gdy w obszarze wyświetlania komunikatów zostanie wyświetlony komunikat „Wymień toner.”, należy wymienić toner.
Częstotliwość wymiany pojemnika tonera
Czas eksploatacji pojemnika tonera zależy od ilości toneru wymaganego do wykonania zadań drukowania. Zgodnie z normą
ISO/IEC 19798 i przy wyłączonej opcji EcoPrint, kaseta z tonerem wystarcza na (dla papieru w formacie Letter/A4):
Kolor toneru
Żywotność pojemnika toneru (liczba
wydrukowanych stron)
Czarny
7000 obrazów
Cyjan
5000 obrazów
Magenta
5000 obrazów
Żółty
5000 obrazów
NOTATKA
• Nowy pojemnik z tonerem dołączony do nowej drukarki musi zostać użyty do wypełnienia systemu przed pierwszym
użyciem. Z tego powodu tylko 50% zawartości pierwszych zestawów toneru może zostać zużytych do drukowania.
(Na przykład: P-C3060 MFP/P-C3065 MFP może wydrukować 3500 czarno-białych obrazów przy użyciu
pierwszego pojemnika toneru).
• Należy zawsze używać wyłącznie oryginalnych pojemników z tonerem. Korzystanie z nieoryginalnych pojemników
z tonerem może powodować błędy na wydrukach i awarie urządzenia.
• Układ pamięci w pojemniku z tonerem gromadzi informacje pozwalające na lepszą obsługę klienta, prowadzenie
recyklingu zużytych pojemników oraz planowanie i rozwój nowych produktów. Nie są w nim zapisywane żadne
informacje, które mogłyby pozwolić na identyfikację poszczególnych osób. Wszystkie informacje wykorzystywane
do powyższych celów są całkowicie anonimowe.
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą
spowodować oparzenia.
7-4
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana zbiornika toneru
Procedura wkładania pojemnika z tonerem jest taka sama dla każdego koloru. Poniżej przedstawiono procedury dla
pojemnika z żółtym tonerem.
1
2
3
K
M
C
Y
4
7-5
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
5
WAŻNE
Nie należy dotykać miejsc pokazanych poniżej.
6
5~6
7
7-6
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
8
9
NOTATKA
• Jeśli moduł skanera się nie zamyka, sprawdź, czy nowy zbiornik tonera został poprawnie zamontowany (patrz punkt 7).
• Pusty pojemnik z tonerem należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub pracownikowi serwisu. Zebrane pojemniki
z toneru zostaną przetworzone lub zutylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
7-7
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Gdy pojemnik na zużyty toner się wypełni, natychmiast należy wymienić go na nowy.
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą
spowodować oparzenia.
1
2
3
7-8
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
4
5
NOTATKA
Pusty pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub pracownikowi serwisu. Zebrane
pojemniki na zużyty toner zostaną przetworzone lub zutylizowane zgodnie z właściwymi przepisami.
7-9
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Uzupełnianie zszywek
Dołóż zszywki do opcjonalnego zszywacza ręcznego.
NOTATKA
Gdy w jednostce zszywacza zabraknie zszywek, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z pracownikiem serwisu.
1
2
7-10
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii
Poniższa tabela podaje ogólne wskazówki jak rozwiązywać problemy.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych stronach.
Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego.
Aby sprawdzić numer seryjny, patrz:
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia (strona 5-5)
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Ekran nie odpowiada po
włączeniu głównego
wyłącznika zasilania.
Sprawdź przewód zasilania.
Podłącz oba końce przewodu zasilania
prawidłowo.
strona 2-9
Naciśnięcie klawisza [Start]
nie powoduje wykonywania
kopii.
Czy na ekranie wyświetlany jest
komunikat?
Określ prawidłową reakcję na komunikat
i wykonaj odpowiednie działania.
strona 7-17
Czy urządzenie nie jest w stanie
uśpienia?
Naciśnij dowolny klawisz na panelu
operacyjnym w celu włączenia
urządzenia ze stanu uśpienia.
strona 2-21
Czy oryginały zostały prawidłowo
załadowane?
Kładąc oryginały na płycie, umieść je
zadrukowaną stroną do dołu i ustaw je
zgodnie z płytami wskaźnika rozmiaru
oryginału.
strona 5-2
Umieszczając oryginały w module
przetwarzania dokumentów, układaj je
stroną zadrukowaną do góry.
strona 5-3
―
Sprawdź ustawienia oprogramowania.
―
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
Czy gęstość została zmieniona?
Wybierz odpowiedni poziom gęstości.
strona 6-12
Wysuwane są puste
arkusze.
Wydruki są całkowicie jasne.
―
Czy toner jest równomiernie
rozprowadzony w pojemniku z tonerem?
Potrząśnij pojemnikiem z tonerem
kilkukrotnie na boki.
strona 7-4
Czy tryb EcoPrint jest włączony?
Wyłącz tryb [EcoPrint].
―
―
Wybierz klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopas./konserw.] > [Ust.
serwisowe] > [Odśwież. bębna], a
następnie wybierz [Tak].
―
―
Upewnij się, czy został ustawiony rodzaj
papieru odpowiadający włożonemu
papierowi.
―
7-11
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Wydruki są zbyt ciemne,
mimo że tło skanowanego
oryginału jest białe.
Czy gęstość została zmieniona?
Kopie cechują się
morowatym wzorem (punkty
są wydrukowane w grupach,
tworząc wzór a nie jednolitą
całość).
Czy oryginał to wydrukowane zdjęcie?
Ustaw obraz oryginału na [Zdjęcie].
strona 6-13
Tekst nie jest drukowany
wyraźnie.
Czy wybrano odpowiednią jakość
obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość obrazu.
strona 6-13
Na białym tle widoczne są
czarne lub kolorowe kropki,
mimo że zeskanowany
został oryginał z białym tłem.
Czy wnętrze procesora dokumentów lub
szklana płyta są brudne?
Wyczyść wnętrze procesora
dokumentów lub szklaną płytę.
strona 7-2
Wydruki są niewyraźne.
Czy urządzenie jest używane
w wilgotnym środowisku albo
środowisku z gwałtownymi zmianami
wilgotności lub temperatury?
Używaj urządzenia w warunkach
odpowiedniej wilgotności.
―
―
Wybierz klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopas./konserw.] > [Ust.
serwisowe] > [Odśwież. bębna], a
następnie wybierz [Tak].
―
Czy oryginały zostały prawidłowo
załadowane?
Umieszczając oryginały na płycie,
dostosuj ich położenie do wskaźników
rozmiaru oryginału.
strona 5-2
Podczas umieszczania oryginałów
w opcjonalnym procesorze dokumentów
wyrównaj wskaźniki szerokość oryginału
przed ułożeniem oryginałów.
strona 5-3
Sprawdź ułożenie prowadnic szerokości
papieru.
strona 3-4
Wydruki są przekrzywione.
Wybierz odpowiedni poziom gęstości.
Strona
strona 6-12
―
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
7-12
strona 3-7
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Na obrazie są widoczne
nieregularne poziome linie.
―
Wybierz klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopas./konserw.] > [Ust.
serwisowe] > [MC] i zwiększ wartość
regulacji. Zwiększ wartość regulacji o
jeden poziom względem bieżącego
poziomu. Jeśli nie nastąpi poprawa
jakości po zwiększeniu wartości o 1,
ponownie obniż poziom o 1. Jeśli mimo
to nie uzyskano poprawy jakości,
przywróć oryginalną wartość ustawienia.
―
Urządzenie znajduje się na
wysokości 1000 m lub
wyższej, a na obrazie są
widoczne nieregularne
poziome linie.
―
Wybierz klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopas./konserw.] > [Ust.
serwisowe] > [Regulacja wys.], aby
zwiększyć aktualne ustawienie
uniesienia o jeden poziom.
―
Urządzenie znajduje się na
wysokości 1000 m lub
wyższej, a na obrazie są
widoczne kropki.
―
Wybierz klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopas./konserw.] > [Ust.
serwisowe] > [Regulacja wys.], aby
zwiększyć aktualne ustawienie
uniesienia o jeden poziom.
―
Papier często się zacina.
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-2
Czy załadowany jest odpowiedni rodzaj
papieru? Czy jest on w dobrym stanie?
Wyjmij, odwróć i załaduj papier
ponownie.
strona 3-4
Czy papier nie jest wygięty, zagięty lub
pomarszczony?
Wymień papier.
strona 3-4
Czy w urządzeniu nie znajdują się luźne
skrawki lub zacięty papier?
Wyjmij zacięty papier.
strona 7-34
Co najmniej 2 arkusze
nakładają się na siebie
(pobieranie wielu arkuszy
jednocześnie).
―
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-2
Wydruki są pomarszczone.
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-2
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
7-13
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Wydruki są pozwijane.
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
Nie można drukować.
Czy urządzenie jest podłączone do
zasilania?
Podłącz przewód zasilania do gniazda
sieciowego.
―
Czy urządzenie jest zasilane?
Włącz wyłącznik zasilania.
strona 2-10
Czy kabel USB i kabel sieciowy są
podłączone?
Podłącz odpowiedni kabel USB i kabel
sieciowy.
strona 2-8
Czy zadanie drukowania nie jest
wstrzymane?
Wznów drukowanie.
―
Czy host USB nie jest zablokowany?
Wybierz [Odblokuj] w ustawieniach
hosta USB.
―
―
Sprawdź, czy pamięć USB jest
prawidłowo podłączona do urządzenia.
―
Na wydrukach występują
pionowe linie.
Czy wąska szyba skanera jest czysta?
Wyczyść wąską szybę skanera.
strona 7-2
Górna krawędź lub tylna
strona papieru jest
zabrudzona.
Czy wnętrze urządzenia jest
zabrudzone?
Oczyść wnętrze urządzenia.
strona 7-3
Część obrazu jest okresowo
słabo widoczna lub na
wydruku widać białe linie.
―
Otwórz i zamknij tylną pokrywę.
strona 2-3
―
Wybierz klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopas./konserw.] > [Ust.
serwisowe] > [MC] i zmniejsz wartość
regulacji. Obniż wartość regulacji o
jeden poziom względem bieżącego
poziomu. Jeśli nie nastąpi poprawa
jakości, ponownie obniż poziom o 1.
Jeśli mimo to nie uzyskano poprawy
jakości, przywróć oryginalną wartość
ustawienia.
―
―
Wybierz klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopas./konserw.] > [Ust.
serwisowe] > [Odśwież. bębna], a
następnie wybierz [Tak].
―
Nie można drukować
dokumentów zapisanych na
pamięci USB.
Pamięć USB nie została
rozpoznana.
7-14
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Wydruk z jednej strony
arkusza przebija na drugiej
stronie.
―
Zmień ustawienie [Zapobieganie
przesiąkaniu] na wartość [Wł.].
―
Kolory na wydruku są
przekrzywione.
―
Uruchom polecenie [Kalibracja
Koloru].
strona 7-29
―
Uruchom polecenie [Rejestr. koloru].
strona 7-29
Czy wybrano odpowiednią jakość
obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość obrazu.
strona 6-13
Czy do tacy na papier został włożony
specjalny papier do kopii kolorowych?
Włóż do tacy na papier specjalny papier
do kopii kolorowych.
―
―
Podczas kopiowania
―
Kolory wyglądają inaczej od
oczekiwanych.
Ustaw równowagę kolorów.
Podczas drukowania z komputera
―
―
Ustaw kolory w sterowniku drukarki.
Na wydruku pozostaje słabo
naniesiony poprzedni obraz.
―
Wybierz klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopas./konserw.] > [Ust.
serwisowe] > [MC] i zwiększ wartość
regulacji. Zwiększ wartość regulacji o
jeden poziom względem bieżącego
poziomu. Jeśli nie nastąpi poprawa
jakości po zwiększeniu wartości o 1,
ponownie obniż poziom o 1. Jeśli mimo
to nie uzyskano poprawy jakości,
przywróć oryginalną wartość ustawienia.
7-15
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Nie można wysłać przez
protokół SMB.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy kabel sieciowy jest podłączony?
Podłącz poprawnie kabel sieciowy.
strona 2-8
Czy ustawienia sieciowe urządzenia
zostały prawidłowo skonfigurowane?
Skonfiguruj prawidłowo ustawienia TCP/
IP.
―
Czy ustawienia udostępniania folderów
zostały prawidłowo skonfigurowane?
Sprawdź we właściwościach folderu
ustawienia udostępniania oraz
uprawnienia dostępu.
strona 3-15
Czy dla opcji Protokół SMB ustawiono
wartość [Wł.]?
Ustaw dla opcji Protokół SMB wartość
[Wł.].
―
Czy parametr [Nazwa hosta] został
prawidłowo wprowadzony? *1
Sprawdź nazwę komputera, do którego
są przesyłane dane.
strona 5-18
Czy parametr [Ścieżka] został
prawidłowo wprowadzony?
Sprawdź nazwę udziału folderu
udostępnionego.
strona 5-18
Czy parametr [Nazwa logowania
użytkownika] został prawidłowo
wprowadzony? *1 *2
Sprawdź nazwę domeny i nazwę
logowania.
strona 5-18
Czy dla parametrów [Nazwa hosta]
i [Nazwa logowania użytkownika]
została użyta ta sama nazwa domeny?
Usuń nazwę domeny i ukośnik odwrotny
(„\”) z parametru [Nazwa logowania
użytkownika].
strona 5-18
Czy parametr [Hasło logowania] został
prawidłowo wprowadzony?
Sprawdź hasło logowania.
strona 5-18
Czy wyjątki Zapory systemu Windows
zostały prawidłowo skonfigurowane?
Skonfiguruj prawidłowo wyjątki Zapory
systemu Windows.
strona 3-19
Czy ustawienia godziny w urządzeniu,
na serwerze domeny i na komputerze
docelowym są takie same?
Ustaw w urządzeniu, na serwerze
domeny i na komputerze docelowym
taką samą godzinę.
―
Czy na ekranie jest wyświetlany
komunikat Błąd wysyłania?
Patrz Reagowanie na błąd wysyłania.
strona 7-26
Pojemnik z tonerem
kolorowym jest pusty.
Czy chcesz kontynuować drukowanie
w trybie czarno-białym?
Jeżeli pozostał czarny toner, urządzenie
kontynuuje drukowanie w trybie czarnobiałym po wybraniu [Drukuj w mono]
z [Brak toneru kol.].
―
Nie można wysłać pocztą
elektroniczną.
Czy na urządzeniu ustawiono limit
rozmiaru e-mail w ustawieniach serwera
SMTP?
Sprawdź wartość limitu w polu „Limit
rozmiaru e-mail?” w ustawieniu [E-mail]
w narzędziu Embedded Web Server RX
i zmień ją w razie potrzeby.
―
Z okolicy otworu
wyjściowego papieru
drukarki wydobywa się para.
Sprawdź, czy temperatura
w pomieszczeniu nie jest za niska lub
czy nie użyto wilgotnego papieru.
W niektórych środowiskach i przy
pewnych stanach papieru ciepło
generowane podczas drukowania
uwalnia wilgoć z papieru.
Wydobywająca się para może wyglądać
jak dym. Nie jest to oznaka
jakiegokolwiek problemu. Można
kontynuować drukowanie. Jeżeli
występowanie pary jest niepokojące,
zwiększ temperaturę w pomieszczeniu
lub wymień papier w drukarce na
bardziej suchy.
―
*1 Jako nazwę hosta można także wpisać pełną nazwę komputera (np. pc001.abcdnet.com).
*2 Nazwy logowania można także wprowadzić w następujących formatach:
Nazwa_domeny/nazwa_użytkownika (na przykład abcdnet/james.smith)
Nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (na przykład james.smith@abcdnet)
7-16
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na komunikaty o błędach
Jeżeli na wyświetlaczu komunikatów wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie
z odpowiednią procedurą.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego. Aby sprawdzić numer
seryjny, patrz:
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia (strona 5-5)
A
Komunikat
Awaria maszyny. Wezwij
serwis.
Punkty kontrolne
―
Naprawa
Wystąpił błąd urządzenia. Zapisz
kod błędu wyświetlany na
wyświetlaczu komunikatów
i skontaktuj się z przedstawicielem
serwisu.
Strona
―
B
Komunikat
Błąd dysku RAM.
Naciśnij [OK].
Punkty kontrolne
―
Naprawa
Wystąpił błąd na dysku RAM.
Zadanie anulowano. Wybierz [OK].
Strona
―
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
04: Niewystarczająca ilość miejsca
na dysku RAM. Jeśli zainstalowano
opcjonalny dysk RAM, zwiększ
rozmiar dysku RAM, zmieniając tryb
dysku RAM w menu systemowym.
NOTATKA
Zakres pojemności dysku RAM
można zwiększyć, wybierając
[Prioryt. drukar.] w obszarze
Pamięć opcjon.
Błąd konta.
―
Określenie rozliczania zadań
podczas zewnętrznego
przetwarzania zadań nie powiodło
się. Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
—
Błąd KPDL. Zadanie
anulowano.*1
―
Wystąpił błąd PostScript. Zadanie
zostanie anulowane. Wybierz [OK].
―
7-17
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Błąd pamięci USB.
Punkty kontrolne
—
Naprawa
Wystąpił błąd pamięci wymiennej.
Zadanie zostało zatrzymane.
Wybierz [OK].
Zadanie anulowano.
Strona
—
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Przekroczono ilość danych,
które można zapisać za jednym
razem. Wyłącz i włącz wyłącznik
zasilania. Jeśli błąd nadal
występuje, oznacza to, że pamięć
wymienna nie jest zgodna
z urządzeniem.
Błąd SSD. Anulowano
zadanie.
—
Wystąpił błąd dysku SSD. Zadanie
anulowano. Wybierz [OK].
—
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Przekroczono ilość danych,
które można zapisać za jednym
razem. Wyłącz i włącz wyłącznik
zasilania. Jeżeli błąd występuje
nadal, podziel plik na mniejsze pliki.
Jeżeli błąd występuje po
podzieleniu pliku, oznacza to, że
mogło dojść do uszkodzenia pliku.
Usuń plik.
04: Niewystarczająca ilość miejsca
na dysku SSD, aby ukończyć tę
operację. Przenieś lub usuń
niepotrzebne dane.
Błąd wysyłania.*1
—
Wystąpił błąd podczas transmisji.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
strona 7-26
Aby uzyskać informacje na temat
kodów błędów i działań
korygujących, patrz Reagowanie na
błąd wysyłania.
*1 Gdy dla opcji Autom. kontyn. po błędzie ustawiono wartość [Wł.], przetwarzanie zostanie automatycznie wznowione
po upływie określonego czasu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Autom. kontyn. po błędzie, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
7-18
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
D
Komunikat
Dodaj toner.
Punkty kontrolne
Strona
―
Wymień pojemnik z tonerem na
określony przez producenta. Jeśli
nie, wybierz [OK], aby anulować
zadanie. Urządzenie będzie przez
krótki czas drukować w czerni
i bieli.
strona 7-4
—
Nie można wydrukować wielu kopii,
ponieważ dysk RAM jest wyłączony
lub dysk SSD nie jest
zainstalowany. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz [OK].
—
[C][M][Y]
Zadanie anulowano.
Włączony tryb mono.
Drukowanie wielu kopii
jest niedozwolone.
Naprawa
Spróbuj rozszerzyć pamięć lub
zainstalować dysk SSD
i skonfigurować pamięć RAM
dysku.
K
Komunikat
Kończy się toner.
Punkty kontrolne
—
Naprawa
Za chwilę konieczna będzie
wymiana pojemnika z tonerem.
Uzyskaj nowy pojemnik z tonerem.
[C][M][Y][K]
Wymień po opróżn.
Strona
—
M
Komunikat
Maksymalna liczba
skanowanych stron.
Zadanie anulowane.
Punkty kontrolne
Czy przekroczono dopuszczalną
liczbę skanowań?
Naprawa
Nie można skanować kolejnych
stron. Zadanie anulowano. Wybierz
[OK].
Strona
—
N
Komunikat
Nie można druk. podw.
na tym papierze.
↑↓ (Wyświetlane
naprzemiennie)
Punkty kontrolne
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na drukowanie
dwustronne?
Naprawa
Wybierz pozycję [Papier], aby
wybrać dostępny papier. Wybierz
[OK], aby drukować bez
drukowania dwustronnego.
Strona
strona 6-16
Naciśnij OK, aby kont.
z użyciem kasety #.
Nie można druk. podw.
na tym papierze.
strona 6-16
↑↓ (Wyświetlane
naprzemiennie)
Naciśnij OK aby kont. za
pomocą tacy MP.
Nie można połączyć się
z serwerem
uwierzytelniania.
—
Sprawdź nazwę domeny.
Sprawdź nazwę domeny.
7-19
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Nie można połączyć się
z serwerem
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
—
Sprawdź nazwę hosta.
―
—
Sprawdź status połączenia
z serwerem.
—
—
Dopasuj czas w ustawieniach
urządzenia do czasu serwera.
strona 2-16
—
Sprawdź status połączenia
z serwerem.
—
―
Zadanie zostało anulowane ze
względu na ograniczenie przez
autoryzację użytkownika lub
rozliczanie zadań. Wybierz [OK].
―
—
Nie można użyć określonej
skrzynki. Zadanie anulowano.
Wybierz [OK].
—
—
Zadanie zostało anulowane
z powodu ograniczeń narzuconych
przez ustawienia autoryzacji
grupowej. Wybierz [OK].
―
Nie udał się zapis
danych przechowyw.
Anulowano zadanie.
—
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
—
Nie znaleziono pliku.
—
Nie znaleziono określonego pliku.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
—
―
Nie znaleziono wybranej skrzynki.
Zadanie anulowano. Wybierz [OK].
—
—
Niemożl. pod.papieru. Ustaw kasetę
wskazaną na ekranie.
—
Sprawdź nazwę hosta.
Nie można połączyć się
z serwerem
Sprawdź stan połączenia
z serwerem
Nie można połączyć
z serwerem uwierzyt.
Ustaw czas tak, aby odp.
czasowi serwera.
Nie można połączyć
z serwerem. Sprawdź
stan połącz. z serw.
Zadanie anulowano.
Nie można użyć tej
funkcji.
>> Przesyłanie faksu
Nie można użyć tej
funkcji.
>> Drukuj
Nie można użyć tej
funkcji.
>> Wyślij
Nie można użyć tej
funkcji.
>> Zapisz
Nie można użyć tej
skrzynki.
Anulowano zadanie.
Nie można wykonać tego
zadania.
Ograniczono przez.
autoryzację grupową.
skanowania.
Nie znaleziono skrzynki.
Anulowano zadanie.
Niemożl. pod.papieru.
Ust. kasetę #.
7-20
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Nieoryginalny toner.
Naciśnij klawisz
[Pomoc].
Czy został zainstalowany firmowy
toner?
Producent nie odpowiada za
uszkodzenia spowodowane
używanie nieoryginalnego toneru.
Zaleca się używanie wyłącznie
oryginalnych pojemników
z tonerem. Aby korzystać
z aktualnie zainstalowanego
pojemnika z tonerem, wybierz
jednocześnie klawisze [OK] i [Stop]
i przytrzymaj je przez co najmniej
trzy sekundy.
—
Nieprawidł. nazwa uż.
lub hasło logowania.
Zadanie anulowano.*1
—
Podczas zewnętrznego
przetwarzania zadania podano
nieprawidłową nazwę logowania lub
hasło. Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
—
Nieprawidłowe hasło
skrzynki.
—
Podczas zewnętrznego
przetwarzania zadania podano
nieprawidłowe hasło skrzynki.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
—
Nieprawidłowe ID konta.
Zadanie anulowano.*1
—
Podczas zewnętrznego
przetwarzania zadania podano
nieprawidłowy identyfikator konta.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
—
Niska temperatura.
—
Dostosuj temperaturę i wilgotność
pomieszczenia.
—
Anulowano zadanie.
Dostos. temp. otocz.
*1 Gdy dla opcji Autom. kontyn. po błędzie ustawiono wartość [Wł.], przetwarzanie zostanie automatycznie wznowione
po upływie określonego czasu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Autom. kontyn. po błędzie, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
O
Komunikat
Ograniczone przez rozl.
zadań.
Punkty kontrolne
—
Naprawa
Zadanie zostało anulowane ze
względu na ograniczenie
rozliczania zadań. Wybierz [OK].
Nie można drukować.
Strona
—
P
Komunikat
Pamięć skanera jest
pełna. Zadanie zostanie
anulowane.
Punkty kontrolne
—
Naprawa
Skanowanie nie może być
realizowane ze względu na zbyt
małą ilość pamięci. Zadanie
zostanie anulowane. Wybierz [OK].
7-21
Strona
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Zadanie anulowano. Wybierz [OK].
Strona
Pamięć wymienna jest
pełna. Zadanie
anulowano.*1
―
―
Papier utknął w tacy MP.
―
Jeżeli papier się zatnie, urządzenie
zatrzyma się, a na ekranie zostanie
wyświetlona informacja, gdzie
wystąpił ten problem. Nie
wyłączając urządzenia, wybierz
[Pomoc]. Postępując zgodnie
z instrukcją, wyciągnij zacięty
papier.
strona 7-34
Pełna pamięć. Zadanie
anulowano.
—
Nie można wykonać przetwarzania
z powodu braku wolnej pamięci.
Wybierz [OK]. Zadanie zostanie
anulowane.
—
Pełna pamięć.
—
Nie można kontynuować zadania,
ponieważ brak wolnej pamięci.
Wybierz [Kontynuuj], aby
wydrukować zeskanowane strony.
Nie można prawidłowo przetworzyć
zadania drukowania. Wybierz
[Anuluj], aby anulować zadanie.
Urządzenie może powielać te same
oryginały, jeśli jego ustawienia
zostaną skonfigurowane jak
opisano poniżej:
• W menu systemowym dla opcji
Tryb dysku RAM wybierz
wartość [Wł.], a następnie
zmniejsz rozmiar dysku RAM.
• W menu systemowym dla
Pamięć opcjon. ustaw wartość
[Prioryt. drukar.].
—
Brak wystarczającej ilości wolnego
miejsca na pamięci wymiennej.
Usuń zbędne pliki.
Zacięcie papieru w
kasecie #.
Zad. drukowania nie
może być ukończone.*1
NOTATKA
Przed zmianą ustawień dysku RAM
lub opcjonalnych ustawień pamięci
należy skontaktować się
z administratorem.
Poj. na zuż. toner jest
pełny lub nieprawidł.
włożony.
—
Pojemnik na zużyty toner nie jest
zainstalowany prawidłowo. Ustaw
go prawidłowo.
strona 7-8
Czy pojemnik na zużyty toner jest
pełny?
Wymień pojemnik na zużyty toner.
strona 7-8
Pojemnik z tonerem
niezablokowany lub
nieprawidłowo
zainstalowany.
—
Pojemnik z tonerem nie został
prawidłowo założony. Ustaw go
prawidłowo.
strona 7-4
Przekrocz. drukowania
—
Ostrzeżenie Brak pamięci drukarki.
Zadanie zostało wstrzymane.
Ponownie uruchom zadanie.
—
Zadanie wstrzymane.
Wybierz [Kontynuuj].
7-22
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Przekroczono limit
skrzynki. Anulowano
zadanie.*1
Czy na ekranie wyświetlany jest
przycisk [OK]?
Skrzynka jest pełna i nie ma
możliwości dalszego zapisu.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK]. Spróbuj ponownie
wykonać zadanie po wydrukowaniu
lub usunięciu danych z okna zadań.
—
Przekroczono ograni.
rozliczania zadań.
Zadanie anulowano.
Czy przekroczono dopuszczalną
liczbę wydruków określoną przez
funkcję rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań
określoną przez funkcję rozliczania
zadań. Nie można więcej drukować.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
―
Przygotow. do drukow.
―
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować
jakość. Proszę czekać.
—
*1 Gdy dla opcji Autom. kontyn. po błędzie ustawiono wartość [Wł.], przetwarzanie zostanie automatycznie wznowione
po upływie określonego czasu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Autom. kontyn. po błędzie, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
S
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Sprawdź kasetę #.
―
Otwórz, a następnie zamknij
wskazaną kasetę.
―
Szyba wymaga
wyczyszczenia.
—
Wyczyść wąską szybkę skanera za
pomocą ściereczki dostarczonej
z procesorem dokumentów.
strona 7-2
T
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Taca wewnętrzna jest
pełna. Wyjmij papier.
—
Wyjmij papier z tacy wewnętrznej.
—
To konto użytkownika
jest zablokowane.
—
Skontaktuj się z administratorem.
—
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
Skontaktuj się z adm.
Zadanie anulowano.
W
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Wstrząśnij pojem.
z tonerem. [C][M][Y][K]
—
Wstrząśnij mocno pojemnik
z tonerem i włóż go z powrotem do
urządzenia.
strona 7-4
Wyjmij oryginał
z procesora dokum.
Czy pozostały jakieś oryginały
w procesorze dokumentów?
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów.
―
7-23
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Wymień MK.
—
Wymiana elementów zestawu
konserwacyjnego jest konieczna co
200000 wydrukowanych stron
(P-C3060 MFP/P-C3065 MFP)
i musi być wykonywana przez
pracownika serwisu. Skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.
—
Wymień toner.
―
Wymień pojemnik z tonerem na
określony przez producenta.
strona 7-4
Wymień wszystkie
oryginały i naciśnij
klawisz Start.
―
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów, ułóż je w oryginalnym
porządku i włóż z powrotem.
Naciśnij klawisz [Start], aby
wznowić drukowanie. Wybierz
[Anuluj], aby anulować zadanie.
―
Wysoka temperatura.
—
Dostosuj temperaturę i wilgotność
pomieszczenia.
—
―
Wystąpił błąd systemowy. Wyłącz
i włącz ponownie główny włącznik
zasilania.
―
Dostos. temp. otocz.
Wystąpił błąd. Wyłącz
i włącz wyłącznik
zasilania
Z
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Za mało pamięci. Nie
można uruchomić zad.
—
Nie można uruchomić zadania.
Spróbuj ponownie później.
—
Zacięcie pap.
w procesorze
dokumentów.
―
Zacięcie pap. w procesorze
dokumentów. Nie wyłączając
urządzenia, wybierz [Pomoc] na
ekranie i postępując zgodnie
z instrukcją, wyciągnij zacięty
papier.
—
Zacięcie pap.
w pokrywie tylnej #.
―
Jeżeli papier się zatnie, urządzenie
zatrzyma się, a na ekranie zostanie
wyświetlona informacja, gdzie
wystąpił ten problem. Pozostaw
urządzenie włączone i postępuj
zgodnie z instrukcjami w celu
usunięcia zaciętego papieru.
strona 7-34
Zainstalowano nieznany
toner. PC
Czy parametry regionalne
zainstalowanego toneru
odpowiadają parametrom
urządzenia?
Zainstaluj określony pojemnik
z tonerem.
—
Załaduj papier do kasety
#.
Czy we wskazanej kasecie znajduje
się papier?
Włóż papier.
strona 3-4
↑↓ (Wyświetlane
naprzemiennie)
Naciśnij OK, aby kont.
z użyciem kasety #.
7-24
Wybierz pozycję [Papier], aby
wybrać inne źródło papieru. Naciśnij
klawisz [OK], aby drukować na
papierze z aktualnie wybranego
źródła papieru.
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Załaduj papier do kasety
#.
Czy we wskazanej kasecie znajduje
się papier?
↑↓ (Wyświetlane
naprzemiennie)
Naprawa
Włóż papier.
Strona
strona 3-4
Wybierz pozycję [Papier], aby
wybrać inne źródło papieru.
Ustaw wybrany rozmiar
papieru i naciśnij [OK].
Załaduj papier do tacy
uniw.
↑↓ (Wyświetlane
naprzemiennie)
Czy do tacy uniwersalnej
załadowano papier we wskazanym
formacie?
Naciśnij OK aby kont. za
pomocą tacy MP.
Załaduj papier do tacy
uniw.
Włóż papier.
strona 3-7
Wybierz pozycję [Papier], aby
wybrać inne źródło papieru. Naciśnij
klawisz [OK], aby drukować na
papierze z aktualnie wybranego
źródła papieru.
Czy do tacy uniwersalnej
załadowano papier we wskazanym
formacie?
Wybierz pozycję [Papier], aby
wybrać inne źródło papieru.
Zamknij pokrywę #.
Czy wszystkie pokrywy są
zamknięte?
Zamknij pokrywę wskazaną na
ekranie.
―
Zamknij procesor
dokumentów.
Czy procesor dokumentów jest
otwarty?
Zamknij procesor dokumentów.
―
Zamknij skaner.
―
Zamknij skaner.
―
↑↓ (Wyświetlane
naprzemiennie)
Włóż papier.
strona 3-7
Ustaw wybrany rozmiar
papieru i naciśnij [OK].
7-25
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na błąd wysyłania
Kod
błędu
1101
1102
Komunikat
Naprawa
Strona
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź nazwę hosta serwera SMTP na Embedded
Web Server RX.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Sprawdź nazwę hosta FTP.
strona 5-18
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Sprawdź nazwę hosta SMB.
strona 5-18
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Sprawdź ustawienia SMB.
strona 5-18
•
—
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
•
Nazwa hosta
•
Ścieżka
Sprawdź następujące parametry w narzędziu
Embedded Web Server RX.
•
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Nazwa logowania SMTP i hasło logowania.
•
Nazwa logowania POP3 i hasło logowania.
•
Limit rozmiaru e-mail
Sprawdź ustawienia FTP.
•
—
strona 5-18
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
1103
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
Sprawdź ustawienia SMB.
•
strona 5-18
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
1104
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
Sprawdź ustawienia FTP.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
Sprawdź adres e-mail.
NOTATKA
Jeśli adres został zarejestrowany w domenie, nie
możesz wysłać wiadomości e-mail.
7-26
strona 5-18
strona 5-17
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kod
błędu
1105
Komunikat
Naprawa
Strona
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Sprawdź poniższe ustawienia.
—
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Wybierz [Wł.] dla ustawień SMTP w Embedded Web
Server RX.
—
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Sprawdź poniższe ustawienia.
—
Klawisz [System Menu/Counter] > [System/Sieć] >
[Ust. sieciowe] > [Ust. TCP/IP] > [Szczeg. protok.] >
[SMB]
Klawisz [System Menu/Counter] > [System/Sieć] >
[Ust. sieciowe] > [Ust. TCP/IP] > [Szczeg. protok.] >
[FTP(Klient)]
1106
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź adres nadawcy SMTP w Embedded Web
Server RX.
—
1131
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Włącz SSL.
—
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdzić na serwerze SMTP:
1132
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
2101
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Klawisz [System Menu/Counter] > [System/Sieć] >
[Ust. sieciowe] > [Bezp. protokół] > [SSL]
•
Czy dostępny jest SMTP przez SSL?
•
Czy szyfrowanie jest dostępne?
Sprawdź następujące parametry serwera FTP:
•
Czy usługa FTPS jest dostępna?
•
Czy szyfrowanie jest dostępne?
Sprawdź ustawienia sieci i protokołu SMB.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Sprawdź ustawienia sieci i serwera FTP.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Sprawdź sieć i Embedded Web Server RX.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa serwera POP3 użytkownika POP3.
•
Nazwa serwera SMTP
7-27
Patrz
Embedded
Web Server
RX User
Guide.
—
—
—
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kod
błędu
2102
2103
Komunikat
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Naprawa
Sprawdź sieć.
•
2201
2202
2203
2231
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Czy serwer FTP jest dostępny?
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Sprawdź sieć.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź sieć.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
—
Kabel sieciowy jest podłączony.
Sprawdź następujące parametry serwera FTP:
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Strona
—
—
—
2204
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź ograniczenie rozmiaru wiadomości e-mail
w ustawieniach SMTP Embedded Web Server RX.
—
3101
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź metody uwierzytelniania nadawcy i odbiorcy.
—
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Sprawdź sieć.
—
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
3201
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź metodę uwierzytelniania użytkownika SMTP.
—
0007
—
Wyłącz i włącz ponownie główny wyłącznik zasilania.
Jeśli ten błąd występuje wiele razy, zanotuj
wyświetlany komunikat o błędzie i skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.
strona 2-10
—
Zeskanowany oryginał przekracza dopuszczalną
liczbę 999 stron. Wyślij nadmiarowe strony oddzielnie.
—
4201
4701
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
7-28
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Dopasowanie/Konserwacja
Kalibracja koloru
Urządzenie wyposażone jest w funkcję kalibracji umożliwiającą automatyczną kompensację parametrów, które uległy
zachodzącym z czasem zmianom, wynikającym z wahań wilgotności i temperatury otoczenia. Aby zachowane zostało
najwyższej jakości drukowanie w kolorze, kalibracja koloru przeprowadzana jest automatycznie po każdym włączeniu
urządzenia. Jeśli tonacja koloru nie ulega poprawie lub zmiana koloru się nie zmniejsza po przeprowadzeniu
dostosowania koloru, należy wykonać korekcję koloru drukowania:
Procedura rejestracji koloru (strona 7-29)
1
2
Wyświetl ekran.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [▼] > [Dopas./konserw.] > Klawisz [OK] >
Klawisz [▲] [▼] > [KalibracjaKoloru] > Klawisz [OK]
Wykonaj kalibrację koloru.
Wybierz [Tak], aby przeprowadzić kalibrację koloru.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis „Ukończone.”, po czym nastąpi powrót do menu
Dopas./konserw.
Procedura rejestracji koloru
Ta funkcja umożliwia rozwiązanie problemu zmiany kolorów. Jeśli nie uda się go rozwiązać przez zwykłą rejestrację lub
w celu wprowadzenia bardziej szczegółowych ustawień, należy skorzystać z ustawień szczegółowych.
NOTATKA
Aby przeprowadzić rejestrację koloru, należy sprawdzić, czy do kasety załadowano papier typu Letter lub A4.
WAŻNE
Przed przeprowadzeniem rejestracji kolorów, przeprowadź Kalibracja koloru na stronie 7-29. Jeśli zmiana
kolorów się utrzymuje, należy przeprowadzić rejestrację kolorów. Jeśli rejestracja kolorów zostanie
przeprowadzona bez kalibracji, problem zmiany kolorów zostanie rozwiązany doraźnie, ale poważne zmiany
kolorów mogą pojawić się w późniejszym czasie.
Zwykła rejestracja.
1
2
Wyświetl ekran.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [▼] > [Dopas./konserw.] > Klawisz [OK] >
Klawisz [▲] [▼] > [Rejestr. koloru] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] > [Normalny] > Klawisz
[OK]
Wydrukuj kartę.
Klawisz [▲] [▼] > [Arkusz wydruku] > Klawisz [OK] > [Tak]
Karta jest wydrukowana. Na karcie dla każdego z kolorów: M (magenta), C (cyjan) i Y (żółty),
wydrukowano 3 rodzaje wykresów: H-L (lewy), V (poziomy), H-R (prawy).
Po wydrukowaniu karty nastąpi powrót do zaawansowanego menu korekcji koloru
drukowania.
7-29
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Przykładowa karta
3
Wyświetl menu korekcji
Klawisz [▲] [▼] > [Ustaw magenta] > Klawisz [OK]
Pojawi się menu korekcji magenty.
4
Wprowadź właściwą wartość.
1 Znajdź na każdej karcie miejsce, w którym 2 linie są do siebie jak najlepiej dopasowane.
Jeśli miejsce to będzie miało pozycję 0, rejestracja danego koloru nie jest wzmagana. Na
ilustracji właściwą wartością jest B.
7-30
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
2 Wybierz klawisz [◄] lub [►], aby zmienić elementy H-L, V i H-R; wybierz klawisz [▲] lub
[▼], aby wprowadzić wartości odczytane z karty, a następnie wybierz klawisz [OK].
Korekcja magenty została zakończona. Po krótkiej przerwie nastąpi powrót do standardowego menu
korekcji koloru drukowania.
Aby zwiększyć wartość od 0 do maksymalnej, wynoszącej 9, wybierz klawisz [▲]. Aby zmniejszyć
wartość, wybierz klawisz [▼].
Wybierz [▼], aby zmienić wartość z 0 na literę alfabetu. Kontynuować naciskanie klawisza, aby
zmieniać na kolejne litery, od A do I. Aby cofnąć się do poprzedniej pozycji, wybierz [▲].
Wymienionych wartości nie można wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.
3 Powtarzać kroki od 3 do 4, aby poddać korekcji cyjan i żółcień.
7-31
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Ustawienia szczegółowe
1
Wyświetl ekran.
2
Wydrukuj kartę.
Klawisz [System Menu/Counter] > Klawisz [▲] [▼] > [Dopas./konserw.] > Klawisz [OK] > Klawisz
[▲] [▼] > [Rejestr. koloru] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] > [Szczegół] > Klawisz [OK]
Klawisz [▲] [▼] > [Arkusz wydruku] > Klawisz [OK] > [Tak]
Karta jest wydrukowana. Na karcie dla każdego z kolorów: M (magenta), C (cyjan) i Y (żółty),
wydrukowano wykresy dla H-1 do 5 i V-1 do 5.
Po wydrukowaniu karty nastąpi powrót do zaawansowanego menu korekcji koloru drukowania.
Przykładowa karta
7-32
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
3
Wyświetl menu korekcji
Klawisz [▲] [▼] > [Ustaw magenta] > Klawisz [OK]
Pojawi się menu korekcji magenty.
4
Wprowadź właściwą wartość.
1 Znajdź na każdej karcie miejsce, w którym 2 linie są do siebie jak najlepiej dopasowane.
Jeśli miejsce to będzie miało pozycję 0, rejestracja danego koloru nie jest wzmagana. Na
ilustracji właściwą wartością jest B.
Z wykresów od H-1 do H-5 należy odczytywać wartości od H-1 do H-5.
Z wykresów od V-1 do V-5, należy odczytywać wyłącznie wartości od V-3 (środek).
2 Wybierz klawisz [◄] lub [►], aby zmienić elementy od H-1 do H-5 oraz V-3; wybierz
klawisz [▲] lub [▼], aby wprowadzić wartości odczytane z karty, a następnie wybierz
klawisz [OK].
Korekcja magenty została zakończona. Po krótkiej przerwie nastąpi powrót do zaawansowanego
menu korekcji koloru drukowania.
Aby zwiększyć wartość od 0 do maksymalnej, wynoszącej 9, wybierz klawisz [▲]. Aby zmniejszyć
wartość, wybierz klawisz [▼].
Wybierz [▼], aby zmienić wartość z 0 na literę alfabetu. Kontynuować naciskanie klawisza, aby
zmieniać na kolejne litery, od A do I. Aby cofnąć się do poprzedniej pozycji, wybierz [▲].
Wymienionych wartości nie można wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.
3 Powtarzać kroki od 3 do 4, aby poddać korekcji cyjan i żółcień.
7-33
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zacięć papieru
Jeśli dojdzie do zacięcia papieru, na wyświetlaczu komunikatów zostanie wyświetlony komunikat „Zacięcie papieru.”
i praca urządzenia zostanie zatrzymana.
Aby wyjąć zacięty papier, wykonaj następujące czynności.
Wskaźniki lokalizacji zacięcia
1 Pokazuje lokalizację zacięcia papieru.
1
2
Zaci㾤cie
papieru
w kasecie 1.
JAM****
Pomoc
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekranu pomocy, patrz:
Ekran pomocy (strona 2-13)
7-34
2 Wyświetla ekran Pomoc.
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Jeżeli wystąpi zacięcie papieru, wyświetlona zostanie lokalizacja zacięcia oraz instrukcje usunięcia problemu.
Zaci㾤cie
papieru
w kasecie 1.
JAM****
H
Pomoc
F
G
A
C
B
B
D
B
E
B
Wskaźnik lokalizacji zacięcia papieru
Lokalizacja zacięcia papieru
Strona
A
Taca uniwersalna
strona 7-36
B
Kasety od 1 do 4
strona 7-38
C
Tylna pokrywa 1 (Podawanie)
strona 7-39
D
Tylna pokrywa 2
strona 7-40
E
Tylna pokrywa 3
strona 7-42
F
Tylna pokrywa 1
strona 7-43
G
Jednostka drukowania dwustronnego
strona 7-45
H
Procesor dokumentów
strona 7-47
Po usunięciu zacięcia, urządzenie ponownie się rozgrzeje, a komunikat o błędzie zniknie. Urządzenie wznowi
drukowanie od strony, w trakcie drukowania której wystąpiło zacięcie papieru.
7-35
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Przeciwdziałanie zacięciom papieru
•
Nie używaj ponownie zaciętego papieru.
•
Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza urządzenia.
Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
PRZESTROGA
Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność pracując w tym miejscu, ponieważ istnieje
ryzyko oparzenia.
Taca uniwersalna
1
2
3
7-36
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
4
5
6
7-37
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kasety od 1 do 4
Procedura usuwania zaciętego papieru wygląda tak samo dla każdej z kaset od 1 do 4. W niniejszej części
przedstawiono tę procedurę na przykładzie Kasety 1.
1
2
7-38
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Tylna pokrywa 1 (Podawanie)
1
PRZESTROGA
Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Należy zachować
ostrożność, ponieważ można ulec poparzeniu.
2
7-39
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
3
4
Tylna pokrywa 2
1
NOTATKA
Jeśli nie można usunąć papieru, nie próbuj robić tego na siłę.
Tylna pokrywa 1 (Podawanie) (strona 7-39)
7-40
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
2
3
4
7-41
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Tylna pokrywa 3
1
NOTATKA
Jeśli nie można usunąć papieru, nie próbuj robić tego na siłę.
Tylna pokrywa 1 (Podawanie) (strona 7-39)
2
7-42
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Tylna pokrywa 1
1
PRZESTROGA
Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Należy zachować
ostrożność, ponieważ można ulec poparzeniu.
2
3
A1
7-43
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
4
5
A2
A2
6
7-44
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Jednostka drukowania dwustronnego
1
PRZESTROGA
Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Należy zachować
ostrożność, ponieważ można ulec poparzeniu.
2
3
A1
7-45
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
4
5
A2
A2
6
A3
7
7-46
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
8
Procesor dokumentów
1
2
3
7-47
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
4
5
7-48
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zacięcia zszywek
1
2
3
7-49
8
Dodatek
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Urządzenia opcjonalne ......................................................................................................................................
Przegląd urządzeń opcjonalnych .............................................................................................................
Metoda wprowadzania znaków ..........................................................................................................................
Korzystanie z klawiszy .............................................................................................................................
Dane techniczne ................................................................................................................................................
Urządzenie ...............................................................................................................................................
Funkcje kopiowania .................................................................................................................................
Funkcje drukarki ......................................................................................................................................
Funkcje skanera ......................................................................................................................................
Procesor dokumentów .............................................................................................................................
Podajnik papieru (500 arkuszy) (wyposażenie opcjonalne) .....................................................................
Zszywanie ręczne ....................................................................................................................................
8-1
8-2
8-2
8-3
8-3
8-4
8-4
8-6
8-6
8-7
8-7
8-8
8-8
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
Urządzenia opcjonalne
Przegląd urządzeń opcjonalnych
Do urządzenia dostępne są następujące urządzenia opcjonalne.
(1) Card Authentication Kit(B)
(8) MS-5100
(2) PF-5100
(7) Karta pamięci SD
Karta pamięci
SDHC
(3) Rozszerzenie pamięci
Opcje oprogramowania
(9) Data Security kit(E)
(10) UG-33
(4) HD-6/HD-7
(11) Klawiatura USB
8-2
(5) IB-50
(6) IB-51
Dodatek > Metoda wprowadzania znaków
Metoda wprowadzania znaków
W niniejszej części opisano, jak wprowadzać znaki.
Korzystanie z klawiszy
Użyj następujących klawiszy, aby wprowadzać znaki.
1
7
3
6
5
4
Nazwa konta
2
ABC
Tekst
Nr
Wyświetlacz/
klawisz
Opis
1
Wyświetlacz
komunikatów
Służy do wyświetlania wprowadzanych znaków.
2
Kursor
Znaki są wprowadzane w pozycji kursora.
3
Prawy klawisz
wyboru
Wybierz, aby wybrać rodzaj znaków, jakie chcesz wprowadzać. (Gdy wyświetlany jest napis [Tekst]).
4
Klawisz [OK]
Służy do zakończenia wpisywania wyrazów i liczb oraz powoduje powrót do ekranu przed
wpisywaniem. W przypadku wprowadzania symbolu wybierz, aby potwierdzić wybrany symbol.
5
Klawisz [Clear]
Wybierz, aby usunąć znaki.
6
Klawisze
numeryczne
Wybierz, aby wprowadzić znaki i symbole.
7
Przyciski strzałek
Wybierz, aby wybrać pozycję wpisu lub wybrać znak z listy.
8-3
Dodatek > Dane techniczne
Dane techniczne
WAŻNE
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
NOTATKA
Aby znaleźć więcej informacji na temat korzystania z FAKSU, patrz:
Podręcznik obsługi faksu
Urządzenie
Pozycja
Opis
Typ
Drukarka biurkowa
Metoda drukowania
Elektrofotograficzna, przy użyciu lasera półprzewodnikowego
Gramatura
papieru
Kaseta
od 60 do 163 g/m2
Taca
uniwersalna
od 60 do 220 g/m2, 230 g/m2 (Karton)
Rodzaj papieru
Kaseta
Zwykły, Szorstki, Makulaturowy, Kalka, Zadrukowany, Czerpany,
Kolorowy, Dziurkowany, Z nagłówkiem, Gruby, Wysoka jakość oraz
Niestandardowy 1–8
(Dwustronnie: tak samo jak w trybie jednostronnym)
Taca
uniwersalna
Zwykły, Folia (folia OHP), Szorstki, Kalka, Etykiety, Makulaturowy,
Zadrukowany, Czerpany, Karton, Powlekany, Kolorowy,
Dziurkowany, Z nagłówkiem, Koperta, Gruby, Wysoka jakość,
Niestandardowy 1 do 8
Kaseta
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive,Oficio II,
Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO),
Niestandardowy (105 × 148 mm do 216 × 356 mm)
Taca
uniwersalna
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Koperta #10, Koperta #9,
Koperta #6 3/4, Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Hagaki
(Karton), Oufuku Hagaki (zwrotna karta pocztowa), Youkei 4,
Youkei 2, Niestandardowy (70 × 148 mm do 216 × 356 mm)
Czas
nagrzewania
(22°C, 60%)
Urządzenie
włączone
26 sekund lub mniej
Tryb uśpienia
17 sekund lub mniej
Pojemność
papieru
Kaseta
250 arkuszy (80 g/m2)*1
Taca
uniwersalna
100 arkuszy (80 g/m2)
Rozmiar
papieru
*1 Aż do linii górnego limitu w kasecie.
8-4
Dodatek > Dane techniczne
Pozycja
Pojemność tacy
wyjściowej
Taca
wewnętrzna
Opis
2
250 arkuszy (80 g/m )
Technika zapisu obrazu
Przy użyciu lasera półprzewodnikowego i elektrofotografii
Pamięć
1024 MB
Interfejs
Standardowo
Złącze interfejsu USB: 1 (Hi-Speed USB)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Gniazdo USB: 2 (Hi-Speed USB)
Faks: 1 (tylko P-C3065 MFP)
Środowisko
pracy
Opcjonalnie
eKUIO: 1
Temperatura
od 10 do 32,5°C
Wilgotność
od 10 do 80%
Wysokość
Maksymalnie 3500 m
Oświetlenie
Maksymalnie 1500 luksów
Wymiary (S × G × W)
475 × 558 × 616 mm
Waga
P-C3060 MFP: Około 34,6 kg
P-C3065 MFP: Około 34,7 kg
(bez pojemnika z tonerem)
Wymagane miejsce (S × G)
475 × 751,8 mm
(przy używanej tacy
wielofunkcyjnej)
Zasilanie
Model zasilany 230 V: 220 do 240 V
Zużycie energii produktu w trybie
gotowości sieciowej (gdy
wszystkie porty sieciowe są
podłączone).
2,5 W
Wyposażenie opcjonalne
Urządzenia opcjonalne (strona 8-2)
8-5
50/60 Hz 5,0 A
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje kopiowania
Pozycja
Opis
Prędkość kopiowania
Czas pierwszej
kopii (A4,
umieścić na
płycie,
podawanie
z kasety)
Kopiowanie monochromatyczne Kopiowanie pełnokolorowe
A4
30 arkuszy/min
30 arkuszy/min
Letter
32 arkuszy/min
32 arkuszy/min
Legal
26 arkuszy/min
26 arkuszy/min
B5
27 arkuszy/min
27 arkuszy/min
A5
27 arkuszy/min
27 arkuszy/min
A6
27 arkuszy/min
27 arkuszy/min
Monochromatyczne
9,5 sekund lub mniej
Kolor
11,5 sekund lub mniej
Poziom powiększenia
Tryb ręczny: od 25 do 400%, narastająco co 1%
Tryb automatyczny: wstępne ustawianie zmniejszania/powiększania
Kopiowanie ciągłe
Od 1 do 999 kopii
Rozdzielczość
600 × 600 dpi
Obsługiwane typy oryginałów
Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar
oryginału: Legal/Folio)
System podawania oryginałów
Zamontowany na stałe
Funkcje drukarki
Pozycja
Opis
Prędkość drukowania
Taka sama jak prędkość kopiowania.
Czas
pierwszego
wydruku (A4,
z kasety)
Monochromatyczne
7,0 sekund lub mniej
Kolor
8,5 sekund lub mniej
Rozdzielczość
600 × 600 dpi, odpowiednik 9600 dpi × 600 dpi
System operacyjny
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008/R2,
Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 lub nowsza
Interfejs
Złącze interfejsu USB: 1 (Hi-Speed USB)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Opcjonalny interfejs (opcja): 1 (do montażu IB-50/IB-51)
Język opisu strony
PRESCRIBE
Emulacja
PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS
8-6
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje skanera
Pozycja
Opis
Rozdzielczość
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi
Format pliku
TIFF (kompresja MMR/JPEG), JPEG, PDF (kompresja MMR/JPEG),
XPS, PDF/A, PDF o wysokiej kompresji, szyfrowany PDF, OPEN
XPS
Prędkość skanowania*1
1-stronnie
Cz/B 40 obrazów/min
2-stronnie
Cz/B 17 obrazów/min
Kolor 30 obrazów/min
Kolor 13 obrazów/min
(format A4 orientacja pozioma, rozdz., 300 dpi, jakość obrazu:
oryginalny tekst/zdjęcie)
Interfejs
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB
System transmisji
SMB, SMTP, FTP, FTP przez SSL, USB, TWAIN*2, WIA*3, WSD
*1 W przypadku stosowania procesora dokumentów (z wyjątkiem skanowania TWAIN i WIA)
*2 Dostępne systemy operacyjne: Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008/
Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/
Windows Server 2012 R2
*3 Dostępne systemy operacyjne: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/
Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2
Procesor dokumentów
Pozycja
Opis
Obsługiwane typy oryginałów
Oryginały arkuszowe
Rozmiar papieru
Maks.: Legal/Folio
Min.: Statement-R/A6-R
Gramatura papieru
Jednostronnie: 50 do 120 g/m²
Dwustronnie: 50 do 120 g/m²
Pojemność
Maksymalnie 75 arkuszy (50-80 g/m2)*1
*1 Aż do linii górnego limitu w procesorze dokumentów.
8-7
Dodatek > Dane techniczne
Podajnik papieru (500 arkuszy) (wyposażenie
opcjonalne)
Pozycja
Opis
Metoda podawania papieru
Wałek opóźniający (Liczba arkuszy: 500, 80 g/m²)
Rozmiar papieru
A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Koperta #10, Koperta #9,
Koperta #6 3/4, Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5,
Youkei 4, Youkei 2, Niestandardowy (92 × 162 do 216 × 356 mm)
Obsługiwane rodzaje papieru
Gramatura papieru: 60 do 220 g/m²
Typy nośników: Zwykły, Szorstki, Makulaturowy, Zadrukowany,
Etykiety, Czerpany, Kalka, Kolorowy, Dziurkowany, Z nagłówkiem,
Koperta, Powlekany, Gruby, O wysokiej jakości oraz
Niestandardowy 1 do 8
Wymiary
390 × 532 × 116 mm
(S) × (G) × (W)
Waga
4,1 kg lub mniej
Zszywanie ręczne
Pozycja
Opis
Gramatura papieru
90 g/m² lub mniej
Liczba zszywanych arkuszy*1
maks. 20 arkuszy (80 g/m²), maks. 15 arkuszy (80 g/m² lub mniej)
Wymiary
67 × 165 × 135 mm
(S) × (G) × (W)
Waga
0,6 kg lub mniej
*1 Grubość zszywanych arkuszy do 2 mm.
NOTATKA
Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat zalecanych rodzajów
papieru.
8-8
Indeks
A
AirPrint 4-8
Apache License (Version 2.0) 1-10
Automatyczne uśpienie 2-21
B
Blokada oryginałów 2-2, 5-4
C
Czas pierwszego wydruku 8-6
Czas pierwszej kopii 8-6
Czyszczenie 7-2
Jednostka podawania papieru 7-3
szklana płyta 7-2
wąska szyba skanera 7-2
D
Dane techniczne
funkcje drukowania 8-6
funkcje kopiowania 8-6
funkcje skanera 8-7
Podajnik papieru (500 arkuszy) (Opcja) 8-8
procesor dokumentów 8-7
urządzenie 8-4
Zszywanie ręczne 8-8
Drukarka
ustawienia drukowania 4-5
Drukowanie zkomputera 4-2
Dupleks 6-16
Dupleks (Oryginał 2-stronny) 6-20
Dźwignia blokady pojemnika z tonerem 2-5
Dźwignia otwierania skanera 2-2
E
EcoPrint 6-13
Ekran pomocy 2-13
Embedded Web Server RX 2-38
F
Format pliku 6-22
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego
1-13
Funkcja sterowania oszczędnością energii 1-13
G
Gęstość 6-12
Gniazdo pamięci USB 2-2
Google Cloud Print 4-9
GPL/LGPL 1-8
I
Informacje prawne 1-7
Instalacja
oprogramowanie 2-24
Instalowanie
Macintosh 2-32
Windows 2-25
Interfejs sieciowy 2-7
Interfejs urządzeń opcjonalnych 2-4
Interfejs USB 2-7
K
Kabel sieci LAN 2-7
Kabel sieciowy
Podłączanie 2-8
Kabel USB
Podłączanie 2-9
Kabel zasilania
Podłączanie 2-9
Kable 2-7
Kaseta
ładowanie papieru 3-4
rozmiar papieru i typ nośnika 3-10
Kaseta 1 2-2
Kasety od 2 do 4 2-6
Knopflerfish License 1-10
Kopiuj 5-10
Kwestia nazw handlowych 1-7
L
Logowanie uproszczone 2-15
Ł
Ładowanie oryginałów 5-2
ładowanie oryginałów do procesora dokumentów 5-3
umieszczanie oryginałów na płycie 5-2
M
Metoda podłączenia 2-7
Metoda wprowadzania znaków 8-3
Miejsce docelowe
ekran potwierdzenia miejsc docelowych 5-22
książka adresowa 5-15
określanie nowego folderu na komputerze 5-18
sprawdzanie i edytowanie 5-21
szukaj 5-16
wprowadzanie nowego adresu e-mail 5-17
wysyłanie wielokrotne 5-24
Monotype Imaging License Agreement 1-9
N
Nazwa 2-14
Nazwy części 2-2
Nowy adres e-mail 5-17
Nowy folder komputera 5-18
O
Obraz oryginału 6-13
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania 1-6
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania 1-6
Ogranicznik papieru 2-2, 3-12
Określanie miejsca docelowego 5-15
OpenSSL License 1-8
Indeks-1
Oprawianie oryginału 6-17, 6-18, 6-20
Oprawianie wykańczające 6-17, 6-18
Orientacja oryginału 6-11
Original SSLeay License 1-8
Osłona podajnika 2-4
Ostrzeżenia dotyczące obsługi 1-4
Oszczędzanie zasobów - Papier 1-13
Otoczenie 1-3
Oznaczenia stosowane wtym podręczniku xv
Oznaczenia związane z bezpieczeństwem stosowane
w tym podręczniku 1-2
Program 5-6
potwierdzanie 5-7
przywoływanie 5-7
rejestrowanie 5-6
usuwanie 5-8
zastępowanie 5-8
Program Energy Star (ENERGY STAR®) 1-14
Prowadnica długości papieru 2-4, 3-5
Prowadnica szerokości oryginałów 2-2
Prowadnice szerokości papieru 2-4, 3-4
Przestroga 1-2
P
R
Panel operacyjny 2-2
Papier
ładowanie kartonu 3-9
ładowanie kopert 3-9
ładowanie papieru 3-2
ładowanie papieru do kaset 3-4
ładowanie papieru na tacę uniwersalną 3-7
rozmiar papieru i typ nośnika 3-10
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru 3-3
Parametry 8-4
Plik
format 6-22
porządkowanie 6-22
Płyta dociskowa 2-2
Płyta oryginałów 2-2
Płyta wydawania oryginałów 2-2
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 2-2
Podłączanie
Kabel sieciowy 2-8
kabel USB 2-9
Kabel zasilania 2-9
kabel zasilania 2-9
Podręczniki dostarczane zurządzeniem xii
Pojemnik na zużyty toner 2-5
Pojemnik z tonerem (Black) 2-5
Pojemnik z tonerem (Cyan) 2-5
Pojemnik z tonerem (Magenta) 2-5
Pojemnik z tonerem (Yellow) 2-5
Pokrętło rozmiaru 2-4
Pokrywa pojemnika na zużyty toner 2-5
Pokrywa utrwalacza 2-4
Pomijanie pustych stron 6-19
Port USB 2-4
Porządkowanie plików 6-22
Powiększenie 6-15
Poziom uśpienia 2-22
Prędkość drukowania 8-6
Prędkość kopiowania 8-6
Procesor dokumentów 2-2
ładowanie oryginałów 5-3
nazwy części 2-2
oryginały nieobsługiwane przez procesor
dokumentów 5-3
oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
5-3
sposób ładowania oryginałów 5-3
Product Library xiii
Reagowanie na komunikaty o błędach 7-17
Regularna konserwacja 7-2
wymiana pojemnika na zużyty toner 7-8
wymiana pojemnika ztonerem 7-4
Reguły uśpienia 2-22
Rozdzielczość 6-22, 8-6
Rozdzielczość skanowania 6-22
Rozmiar oryginału 6-9
Rozmiar wysyłania 6-21
Rozwiązywanie problemów 7-11
S
Sieć
przygotowanie 2-18
Skan WSD 5-26
Skanowanie ciągłe 6-18
Sortuj 6-12
Sprawdzanie licznika 2-37
Sterownik drukarki
pomoc 4-7
Symbole 1-2
Ś
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru 3-3
T
Taca uniwersalna 2-4
rozmiar papieru ityp nośnika 3-11
Taca wewnętrzna 2-2
TCP/IP (IPv4)
Ustawienia 2-18
Temat/treść 6-23
Tryb cichy 6-19
Tryb uśpienia 2-21
TWAIN
Konfigurowanie sterownika TWAIN 2-34
skanowanie za pomocą TWAIN 5-28
Tylna pokrywa 1 2-3
Tylna pokrywa od 2 do 4 2-6
U
Uchwyt 2-2, 2-3
Urządzenia opcjonalne
przegląd 8-2
Ustawianie daty i godziny 2-16
Ustawienia drukowania 4-5
Indeks-2
Ustawienie kasety 3-10
Usuń po wydruk. 6-23
Usuwanie awarii 7-11
W
Wąska szyba skanera 2-2
WIA
konfiguracja sterownika WIA 2-36
Włączanie 2-10
Wpis
Temat 6-23
Wybór kolorów 6-14
Wybór papieru 6-10
Wylogowanie 2-15
Wyłączanie 2-10
Wyłącznik zasilania 2-2
Wymiana pojemnika na zużyty toner 7-8
Wymiana pojemnika z tonerem 7-4
Wysyłanie 5-13
Wysyłanie wielokrotne 5-24
Wysyłanie:Przygotowanie do wysłania dokumentu do
komputera 3-13
Wyślij do folderu (FTP) 5-13
Wyślij do folderu (SMB) 5-13
Wyślij jako e-mail 5-13
Z
Zacięcia papieru
procesor dokumentów 7-47
taca uniwersalna 7-36
Tylna pokrywa 1 7-43
Tylna pokrywa 1 (Podawanie) 7-39
Tylna pokrywa 2 7-40
Tylna pokrywa 3 7-42
wskaźniki lokalizacji zacięcia papieru 7-34
Zacięcie papieru
Jednostka drukowania dwustronnego 7-45
Kasety od 1 do 4 7-38
Wewnątrz urządzenia 7-43
Zacięty papier 7-34
Zarządzanie energią 1-13
Zarządzanie logowaniem użytkownika
Logowanie 2-14
Wylogowanie 2-15
Zliczanie liczby wydrukowanych stron
licznik 2-37
Złącze interfejsu sieciowego 2-4
Złącze interfejsu USB 2-4
Złącze LINE 2-4
Złącze TEL 2-4
Zszywanie ręczne 2-6
Indeks-3
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
Pierwsze wydanie 2015.4
2NWGEPL000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement