Conrad Components PSU card Component Input voltage (range): 230 V AC (max.) Output voltage (range): 24 V DC (max.) Instrukcja obsługi

Conrad Components PSU card Component Input voltage (range): 230 V AC (max.) Output voltage (range): 24 V DC (max.) Instrukcja obsługi
www.conrad.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Stabilizowany zasilacz napięcia
Nr produktu 000190901
Strona 1 z 3
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Instrukcja obsługi
Stabilizowane zasilacze napięcia
190795 5V 100 mA 190863 12 V 500 mA
190809 5V 300 mA 190888 12 V 900 mA
190822 9V 500 mA 190901 24 V 300 mA
190835 12 V 85 mA 190913 24 V 600 mA
190849 12 V 250 mA
Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Uwaga!
Produkt opuścił fabrykę w idealnym stanie. Aby zachować ten stan i zapewnić bezpieczną
eksploatację, użytkownik musi przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w
niniejszej instrukcji.
Opis produktu
Produkt ten jest niezwykle wszechstronnym, zasilaczem napięcia stałego, którego regulator napięcia
IC wyposażony jest w wewnętrzny mechanizm zabezpieczający przed przeciążeniem elektronicznym i
cieplnym. Zasilacz nadaje się dla większości zastosować, np. do obsługi zestawów i układów urządzeń
wymagających dobrze ustabilizowanego zasilania prądowego. Dzięki wyżej wspomnianej ochronie
przed przeciążeniem, zasilacz idealnie nadaje się także dla zastosowań laboratoryjnych. Urządzenie
posiada wyświetlacz diodowy.
Instrukcje w zakresie podłączenia
1. Podłączenie do sieci
Napięcie sieciowe podłączone jest na zaciskach oznakowanych „230V / 50Hz“. Pamiętaj o
przestrzeganiu przepisów VDE ponieważ nieprawidłowe postępowanie z napięciem sieci 230V może
prowadzić do śmierci.
Strona 2 z 3
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
2. Napięcie wyjściowe. Stabilizowane napięcie wyjściowe pobierane jest z zacisków oznakowanych
„+“ i „-“. Przestrzegaj prawidłowej biegunowości napięcia podczas podłączania do odbioru.
Nieprawidłowa biegunowość może spowodować uszkodzenie podłączonych odbiorów. Upewnij się,
że maksymalny dopuszczalny prąd wyjściowy dla zasilacza nie został przekroczony. W ten sposób
ochronisz urządzenie przed przeciążeniem.
Instalacja w obudowie
Jeśli urządzenie zainstalowane jest w obudowie, należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Wentylator urządzenia może bardzo się nagrzewać w niektórych okolicznościach, z tego powodu
należy stosować metalową obudowę z odpowiednimi szczelinami wentylacyjnymi. Pamiętaj o
przestrzeganiu przepisów VDE , podczas instalowania urządzenia w obudowie.
Dane techniczne
Napięcie wejściowe: 230 VAC
Napięcie/prąd wyjściowy:
190795 5V 100 mA 190863 12 V 500 mA
190809 5V 300 mA 190888 12 V 900 mA
190822 9V 500 mA 190901 24 V 300 mA
190835 12 V 85 mA 190913 24 V 600 mA
http://www.conrad.pl
Strona 3 z 3
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement