Samsung HG43RU750EB User manual

Samsung HG43RU750EB User manual
PRIRUČNIK ZA
INSTALACIJU
HG43RU750E HG50RU750E HG55RU750E
HG65RU750E HG75RU750E
Hvala što ste kupili ovaj proizvod kompanije Samsung.
Da biste dobili kompletniju uslugu, registrujte proizvod na adresi www.samsung.com
Model
Serijski br.
Pre čitanja ovog priručnika za instalaciju
Ovaj model televizora B2B (Business to Business) je dizajniran za hotele ili druge ugostiteljske objekte, podržava brojne
specijalne funkcije i omogućava ograničavanje nekih kontrola za korisnike (goste).
Slike i ilustracije u ovom priručniku za instalaciju služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od izgleda
stvarnog uređaja. Dizajn uređaja i specifikacije mogu da se promene bez najave.
Režimi rada
Ovaj televizor ima dva režima: Režimi Interactive i Standalone.
•• Režim Interactive: U ovom režimu televizor komunicira sa i potpuno je ili delimično kontrolisan od strane uređaja
Set Back Box (SBB) ili uređaja Set Top Box (STB) koje je isporučio dobavljač integracije ugostiteljskih sistema
(SI). Kada se televizor prvi put priključi, on šalje komandu da bi identifikovao uređaj SSB ili STB koji je povezan na
njega. Ako televizor identifikuje uređaj SBB ili STB i uređaj SBB ili STB identifikuje televizor, televizor daje potpunu
kontrolu uređaju SBB ili STB.
•• Režim Standalone: U ovom režimu televizor radi sam bez spoljašnjeg SBB ili STB uređaja.
Televizor ima meni Administrator koji olakšava postavljanje brojnih ugostiteljskih funkcija. Pogledajte stranicu 31.
Meni takođe omogućava aktiviranje ili deaktiviranje nekih funkcija televizora, kao i ugostiteljskih funkcija da biste
mogli kreirati vlastitu optimalnu ugostiteljsku konfiguraciju.
Upozorenje o statičnoj slici
Izbegavajte reprodukovanje statičnih slika (kao što su jpeg datoteke) ili elemenata statične slike (kao što su logotipi TV
kanala, panorama ili format slike 4:3, trake sa vestima sa berze ili trake sa vestima) na ekranu. Neprekidno prikazivanje
statičnih slika može da izazove neravnomerno habanje ekrana, što će uticati na kvalitet slike. Da biste smanjili šansu da
dođe do ovog efekta, pridržavajte se sledećih preporuka:
•• Nemojte da gledate isti TV kanal duži vremenski period.
•• Trudite se da slika uvek bude prikazana preko celog ekrana.
•• Smanjite osvetljenost i kontrast da bi se sprečilo zadržavanje slike.
•• Koristite sve funkcije televizora namenjene za smanjivanje zadržavanja slike na ekranu i „sagorevanja“ ekrana.
Srpski - 2
Upozorenje! Važna bezbednosna uputstva
Pre korišćenja televizora pročitajte bezbednosna uputstva.
Objašnjenja simbola koji se mogu naći na proizvodu kompanije Samsung potražite u sledećoj tabeli.
OPREZ
Proizvod klase II: Ovaj simbol označava da
povezivanje na zaštitno električno uzemljenje
nije neophodno. Ako na kablu za napajanje
proizvoda nema ovog simbola, proizvod MORA
biti sigurno povezan sa uzemljenjem.
RIZIK OD STRUJNOG UDARA. NE OTVARAJTE.
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA,
NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (NITI POLEĐINU). U
UNUTRAŠNJOSTI UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI
MOŽETE DA SERVISIRATE. SVE VRSTE SERVISIRANJA
PREPUSTITE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.
Naizmenična struja: Nominalni napon označen
ovim simbolom je napon naizmenične struje.
Ovaj simbol ukazuje na to da je unutar uređaja
prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta
sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja
predstavlja opasnost.
Jednosmerna struja: Nominalni napon označen
ovim simbolom je napon jednosmerne struje.
Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod
isporučuje važna dokumentacija koja se odnosi
na rukovanje i održavanje.
Oprez. Pogledajte uputstva za upotrebu: Ovaj
simbol upućuje korisnika da u priručniku za
instalaciju pročita dodatne informacije u vezi sa
bezbednošću.
•• Prorezi i otvori na kućištu (na poleđini i sa donje strane) služe za ventilaciju. Da biste obezbedili pouzdan rad ovog
uređaja i da biste ga zaštitili od pregrevanja, ti prorezi i otvori ni u kom slučaju ne bi smeli da budu blokirani niti
pokriveni.
–– Nemojte da postavljate ovaj uređaj na skučena mesta, kao što su police za knjige i ugradni ormari, ako niste
obezbedili odgovarajuću ventilaciju.
–– Nemojte postavljati ovaj uređaj na radijator ili neki drugi izvor toplote niti blizu njega, kao ni na mesta na
kojima bi bio izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
–– Nemojte da stavljate posude (vaze itd.) sa vodom na ovaj uređaj, jer može doći do požara ili strujnog udara.
•• Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši niti ga postavljati blizu vode (kade, lavaboa, sudopere, posude za pranje veša, u
vlažan podrum, blizu bazena itd.). Ako se ovaj uređaj slučajno pokvasi, odmah isključite napajanje i obratite se
ovlašćenom prodavcu.
•• Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj lokalnoj zajednici možda postoje ekološki propisi koji nalažu da se baterije
odlože na odgovarajući način. Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od nadležnih lokalnih institucija.
•• Nemojte da preopterećujete zidne utičnice, produžne kablove niti adaptere jer može doći do požara ili strujnog
udara.
•• Kablovi za napajanje treba da se sprovedu tako da se ne gazi po njima i da ne budu priklješteni predmetima
postavljenim preko ili pored njih. Posebnu pažnju treba obratiti na utikače, zidne utičnice i na mesta gde kablovi
izlaze iz uređaja.
•• Isključite uređaj iz zidne utičnice i izvucite antenski kabl da biste zaštitili uređaj od udara groma, kao i u slučaju da
će duže vreme biti bez nadzora ili da se neće koristiti. Tako ćete sprečiti oštećenje uređaja izazvano udarom groma
ili promenama napona u mreži.
Srpski - 3
•• Pre uključivanja kabla za napajanje naizmeničnom strujom televizora, proverite da li radni napon televizora
odgovara naponu vaše lokalne električne mreže. Pogledajte odeljak o specifikacijama napajanja u priručniku i/ili
oznaku o napajanju na proizvodu za informacije o naponu i jačini struje.
•• Nemojte ubacivati metalne predmete u otvore na uređaju. Može doći do strujnog udara.
•• Da ne bi došlo do strujnog udara, nipošto ne dodirujte unutrašnje komponente ovog uređaja. Otvaranje ovog
uređaja trebalo bi da obavlja isključivo kvalifikovani serviser.
•• Kabl za napajanje priključite tako da utikač pravilno uđe u utičnicu. Kada isključujete kabl za napajanje iz utičnice,
vucite ga držeći utikač. Nemojte vući kabl pri isključivanju kabla. Ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama.
•• Ako uređaj ne radi pravilno – na primer, ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili miris – odmah ga isključite iz zidne
utičnice i obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru.
•• Obavezno isključite televizor iz zidne utičnice ako ne nameravate da ga koristite ili ako ćete biti odsutni duži
vremenski period (posebno ako će deca, starije osobe ili osobe sa invaliditetom boraviti same u kući).
–– Nagomilavanje prašine može dovesti do strujnog udara, curenja struje ili požara zbog varničenja ili pregrevanja
kabla za napajanje ili zbog propadanja izolacije.
•• Obavezno se obratite ovlašćenom Samsung servisnom centru kada televizor postavljate na mesto sa mnogo
prašine, visokim ili niskim temperaturama, visokim stepenom vlažnosti, hemijskim supstancama i na mesta gde će
neprestano raditi, kao što su aerodrom, železnička stanica itd. U suprotnom, televizor može biti ozbiljno oštećen.
•• Koristite samo ispravno uzemljen utikač i utičnicu.
–– Neispravno uzemljenje može da dovede do strujnog udara ili oštećenja opreme. (Samo za opremu klase I.)
•• Isključite uređaj iz zidne utičnice da biste ga potpuno isključili. Da biste ovaj uređaj mogli lako da isključite kada
bude potrebno, postarajte se da zidna utičnica i utikač budu pristupačni.
•• Dodatnu opremu (baterije itd.) držite van domašaja dece.
•• Ne dozvolite da proizvod padne i nemojte da ga udarate. Ako se uređaj ošteti, isključite kabl za napajanje i obratite
se Samsung servisnom centru.
•• Da biste očistili proizvod, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i obrišite ga mekom, suvom krpom. Nemojte
koristiti hemijska sredstva kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti i
deterdženti. Ta sredstva mogu da promene izgled proizvoda i izbrišu natpis na njemu.
•• Uređaj se ne sme izlagati vodi koja kaplje ili prska.
•• Ne bacajte baterije u vatru.
•• Vodite računa da ne izazovete kratak spoj na baterijama i nemojte ih rastavljati i pregrevati.
•• Postoji opasnost od eksplozije ako baterije u daljinskom upravljaču zamenite pogrešnim tipom baterije. Baterije
zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.
•• UPOZORENJE – DA NE BI DOŠLO DO POŽARA, U BLIZINI PROIZVODA NE SMETE DA DRŽITE SVEĆE I
DRUGE PREDMETE SA IZVOROM OTVORENOG PLAMENA.
•• Pripazite kada dodirujete televizor nakon što je bio uključen neko vreme. Neki delovi mogu biti topli
na dodir.
Srpski - 4
Sadržaj
01
02
Pre čitanja ovog priručnika za instalaciju
-----------------------------------------------------------------------------
2
Upozorenje! Važna bezbednosna uputstva
-----------------------------------------------------------------------------
3
Montiranje postolja za LED televizor
-----------------------------------------------------------------------------
9
Postavljanje kompleta za montažu na zid
----------------------------------------------------------------------------- 11
Pričvršćivanje televizora na zid
----------------------------------------------------------------------------- 12
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)
----------------------------------------------------------------------------- 13
Obezbeđivanje odgovarajuće ventilacije za televizor
----------------------------------------------------------------------------- 14
Šta se nalazi u kutiji?
Daljinski upravljač
O dugmadima na daljinskom upravljaču
----------------------------------------------------------------------------- 15
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
(Veličina baterije: AAA)
03
----------------------------------------------------------------------------- 16
Upravljanje spoljnim uređajima daljinskim upravljačem koristeći
Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača
Preuzimanje ikone
Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača
04
----------------------------------------------------------------------------- 19
Početno podešavanje
Korišćenje dugmeta TV kontroler
05
Tabla za povezivanje
06
Povezivanje
----------------------------------------------------------------------------- 22
Povezivanje na Internet mrežu
----------------------------------------------------------------------------- 25
Povezivanje televizora sa SBB ili STB uređajem
----------------------------------------------------------------------------- 27
Srpski - 5
07
Korišćenje kartice za gledanje televizije („CI ili CI+ kartice“)
Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u slot COMMON INTERFACE
08
09
(zajednički interfejs) pomoću adaptera za CI KARTICU
----------------------------------------------------------------------------- 29
Korišćenje „CI ili CI+ kartice“
----------------------------------------------------------------------------- 30
Podešavanje menija Administrator
Stavke menija Administrator
----------------------------------------------------------------------------- 32
USB kloniranje
----------------------------------------------------------------------------- 37
Postavke klonirane u meniju Administrator
----------------------------------------------------------------------------- 38
Podešavanje automatskog pokretanja
----------------------------------------------------------------------------- 40
Ažuriranje softvera televizora
----------------------------------------------------------------------------- 43
Uređivanje kanala
Korišćenje usluge Channel Editor
10
----------------------------------------------------------------------------- 44
Specifikacije i druge informacije
Specifikacije
----------------------------------------------------------------------------- 47
Uticaj na životnu sredinu
----------------------------------------------------------------------------- 48
Smanjivanje potrošnje električne energije
----------------------------------------------------------------------------- 48
Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta
----------------------------------------------------------------------------- 49
Podržane rezolucije za povezivanje računara
----------------------------------------------------------------------------- 49
Podržane rezolucije video signala
----------------------------------------------------------------------------- 51
Dimenzije
----------------------------------------------------------------------------- 52
Licence
----------------------------------------------------------------------------- 57
Srpski - 6
01 Šta se nalazi u kutiji?
Proverite da li su sledeće stavke isporučene sa televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu.
x4
Daljinski upravljač i baterije
(AAA x 2) (nisu dostupni na
nekim lokacijama)
Kabl za napajanje
Garantni list / Vodič za brzo
postavljanje / Vodič za propise
(nije dostupan na nekim
lokacijama)
Kabl za prenos podataka
Držač za kablove
Adapter za CI karticu
Adapter za zidni nosač
•• Boja i oblik stavki mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
•• Kablovi koji se ne isporučuju uz proizvod mogu zasebno da se kupe.
•• Kada otvorite kutiju, proverite da iza materijala za pakovanje ili u njemu nije sakriven neki deo pribora.
Administrativna nadoknada možda će biti naplaćena ako:
(a) pozovete tehničara koji ne otkrije nikakav kvar na uređaju (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički
priručnik).
(b) odnesete uređaj u servis i tamo se ne otkrije nikakav kvar (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
Pre dolaska tehničara bićete obavešteni o iznosu administrativne nadoknade.
Ekran se može oštetiti direktnim pritiskanjem prilikom
nepravilnog rukovanja. Kao što je prikazano na slici, kada
podižete televizor uhvatite ivice ekrana.
Srpski - 7
Ne dodirujte
ovaj ekran!
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronska oprema)
(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)
Ova oznaka na proizvodu, priboru ili propratnoj literaturi ukazuje na to da se ovaj proizvod i njegov
elektronski dodatni pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne smeju odlagati sa običnim otpadom iz
domaćinstva nakon isteka radnog veka. Da biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu ili
ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojte ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i
reciklirajte ga da biste potpomogli održivo korišćenje materijalnih resursa.
Korisnici koji proizvod koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod kojeg su kupili proizvod ili
lokalnoj upravi kako bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da recikliraju proizvod na način koji
je bezbedan po životnu sredinu.
Komercijalni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i da provere uslove i odredbe kupoprodajnog
uovora. Ovaj proizvod i njegov elektronski dodatni pribor ne treba da se odlaže sa ostalim komercijalnim
otpadom.
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)
Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakovanju označava da se baterije iz ovog uređaja ne smeju
odlagati sa ostalim otpadom iz domaćinstva nakon isteka njihovog radnog veka. Ukoliko postoji
oznaka hemijskih simbola Hg, Cd ili Pb, to znači da baterija sadrži količinu žive, kadmijuma ili olova
koja prekoračuje referentni nivo iz Direktive 2006/66 Evropske komisije. Ako se baterije ne odlože na
propisan način, ove supstance mogu da ugroze zdravlje ljudi ili životnu sredinu.
Radi zaštite prirodnih resursa i potpomaganja recikliranja materijala, odvojte baterije od drugih vrsta
otpada i predajte ih na reciklažu putem lokalnog, besplatnog sistema za prikupljanje baterija.
Informacije o zalaganjima kompanije Samsung za očuvanje životne sredine i regulatornim obavezama u vezi
sa proizvodom, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Srpski - 8
Montiranje postolja za LED televizor
Sklapanje postolja i komponenata
Prilikom postavljanja postolja koristite isporučene komponente i delove.
x 4 (M4 x L14)
Postolje
Zavrtnji
1
L
R
•• Stavite mekanu tkaninu preko stola da biste zaštitili televizor, a zatim stavite televizor tako da ekran bude okrenut
nadole.
•• Umetnite leđni nosač u otvor na dnu televizora.
•• Gurnite nosač do krajnje linije u smeru strelice i sklopite ga.
Srpski - 9
2
x2
(M4 x L14)
x2
(M4 x L14)
3
43″
50″- 75″
NAPOMENA
•• Uočite razliku između prednjeg i zadnjeg dela svake komponente kada ih budete sklapali.
•• Najmanje dve osobe potrebne su za podizanje i premeštanje televizora.
Srpski - 10
Postavljanje kompleta za montažu na zid
Televizor možete da postavite na zid pomoću kompleta za montažu na zid (prodaje se zasebno).
Adapter za zidni nosač
Nosač zidnog
nosača
Televizor
C
Adapter za zidni nosač
Nosač zidnog
nosača
Televizor
C
•• Oblik proizvoda može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Komplet za montažu na zid (prodaje se zasebno) omogućava postavljanje televizora na zid.
Detaljne informacije o postavljanju zidnog nosača potražite u uputstvu koje ste dobili sa kompletom za montažu na
zid. Prilikom postavljanja nosača za montažu na zid obratite se stručnom licu. Samsung Electronics ne odgovara za
eventualno oštećenje uređaja niti za povrede koje nanesete sebi ili drugima ako odlučite da sami postavite televizor.
Srpski - 11
Pričvršćivanje televizora na zid
Oprez: Vučenje, guranje ili penjanje na televizor može da dovede do pada televizora. Posebno vodite računa
da se deca ne kače za televizor i da ga ne pomeraju. U suprotnom, televizor može da se prevrne i nanese
ozbiljne povrede, čak i sa smrtnim ishodom. Pratite sve mere opreza navedene u brošuri sa bezbednosnim
uputstvima koju ste dobili sa televizorom. Radi dodatne stabilnosti i bezbednosti, možete da kupite i
instalirate uređaj protiv pada.
Da biste sprečili pad televizora
•• Kompleti za pričvršćivanje televizora (prodaju se zasebno). Da biste kupili komplet za pričvršćivanje televizora,
obratite se servisnom centru kompanije Samsung.
1. Stavite zavrtnje u zidne nosače i dobro ih pričvrstite za zid. Proverite da li su zavrtnji čvrsto pričvršćeni na zid.
–– Preporučujemo da upotrebite i usadne vijke.
2. Postavite zavrtnje u zidne nosače, pa ih čvrsto pričvrstite na otvor za zavrtnje prema standardu VESA na zadnjoj
strani televizora.
3. Jakom žicom ili kablom povežite nosače na televizoru i nosače koji su montirani na zid, a zatim čvrsto vežite žicu ili
kabl za nosače.
–– Proverite da li su svi materijali za povezivanje dobro pričvršćeni. Povremeno proverite da veze nisu popustile i da
nisu pohabane. Ako niste sigurni da li ste bezbedno pričvrstili televizor, obratite se profesionalnom tehničkom licu.
–– Instalirajte televizor blizu zida, tako da ne može da padne.
–– Povežite žicu ili kabl tako da nosači montirani na zid budu u istoj visini kao nosači na televizoru ili niži. Odvežite žicu
ili kabl pre pomeranja televizora.
Srpski - 12
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)
Komplet za montažu na zid postavite na čvrst zid koji stoji pod pravim uglom u odnosu na pod. Ako komplet za
montažu na zid montirate na površine od drugih građevinskih materijala, obratite se najbližem prodavcu. Ako ga
montirate na plafon ili zid sa kosinom, televizor može da padne i nanese ozbiljne telesne povrede.
•• Komplet za montažu na zid se ne isporučuje uz televizor, već se prodaje odvojeno.
•• NAPOMENA
–– Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli u nastavku.
–– Komplet za montažu na zid kompanije Samsung sadrži detaljno uputstvo za instalaciju. Dobijate sve delove
potrebne za sklapanje.
–– Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje.
–– Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardnih dimenzija niti one koji nisu usklađeni sa standardnom
VESA specifikacijom za zavrtnje. Predugački zavrtnji mogu da izazovu oštećenja u unutrašnjosti televizora.
–– Kod kompleta za montažu na zid koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu, dužina
zavrtanja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija zidnog nosača.
–– Zavrtnje nemojte prejako da zatežete. U suprotnom, proizvod se može oštetiti ili pasti i nekoga povrediti.
Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.
–– Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja uređaja niti za telesne povrede do kojih je došlo usled
korišćenja kompleta za montažu na zid koji nije usklađen sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog
proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju uređaja.
–– Nemojte da montirate televizor pod nagibom većim od 15 stepeni.
–– Za montiranje televizora na zid potrebne su dve osobe.
Dijagonala
televizora u inčima
Specifikacije otvora za
zavrtnje prema VESA
standardu (A * B) u
milimetrima
43-55
200 x 200
65-75
400 x 400
C (mm)
Standardni
zavrtanj
Količina
43-45
M8
4
Komplet za montažu na zid nemojte da montirate dok je televizor uključen. To može dovesti do telesne
povrede usled strujnog udara.
Srpski - 13
Obezbeđivanje odgovarajuće ventilacije za televizor
Pri postavljanju televizora, vodite računa da rastojanje između televizora i drugih predmeta (zidova, stranica ormara
itd.) ne bude manje od 10 cm da bi televizor imao odgovarajuću ventilaciju. U suprotnom, može da dođe do požara ili
problema sa proizvodom usled povećanja njegove unutrašnje temperature.
•• Ako koristite postolje ili zidni nosač, preporučujemo da koristite isključivo onaj koji je proizvela kompanija Samsung
Electronics. Ako budete koristili delove drugih proizvođača, može doći do problema sa proizvodom ili povreda usled
pada proizvoda.
Montaža sa postoljem
Montaža sa zidnim nosačem
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Srpski - 14
02 Daljinski upravljač
O dugmadima na daljinskom upravljaču
•• Izgled, dugmad i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
•• Daljinski upravljač ima oznake na Brajevom pismu na dugmadi Napajanje, Kanal, Volume i Izaberi i mogu ga
koristiti osobe sa oštećenim vidom.
•• Ako koristite daljinski upravljač koji se isporučuje uz televizor da biste upravljali drugim televizorom, neke funkcije
možda neće normalno raditi.
P (Napajanje)
Uključivanje i isključivanje televizora.
Prikazivanje i biranje dostupnih izvora
video signala.
Omogućava direktan pristup
kanalima.
Naizmenično bira režim Teletekst,
Ceo TTX / Dvostruki TTX / Mešano /
Program uživo.
Povratak na prethodni kanal.
Uključivanje/isključivanje zvuka.
Podešavanje jačine zvuka.
Menjanje kanala.
(Smart Hub)
Koristi se za pokretanje funkcije Prvi
ekran.
Pokretanje stavke Lista kanala
Pokreće aplikaciju označenu
dugmetom.
Prikazivanje ekrana Vodič.
Prikazivanje glavnog menija na
ekranu.
E (Izaberi)
Koristi se za biranje ili pokretanje
izabrane stavke.
Prikazivanje informacija na ekranu
televizora.
Pomeranje pokazivača, izbor stavki
iz menija na ekranu i menjanje
vrednosti u meniju televizora.
Povratak na prethodni meni ili kanal.
Izlazak iz menija.
SLEEP
Podešava Prog. isključ..
Ovu dugmad koristite u skladu sa
uputstvima na ekranu televizora.
ALARM
Unesite vreme u koje želite da se
televizor uključi.
Ovu dugmad koristite sa određenim
funkcijama. Ovu dugmad koristite
u skladu sa uputstvima na ekranu
televizora.
AD/SUBT.
Pokretanje stavke Prečice za
dostupnost
Srpski - 15
Stavljanje baterija u daljinski upravljač (Veličina baterije: AAA)
Postavite baterije tako da se oznake polova na njima poklapaju sa oznakama u odeljku za baterije.
1
2
3
•• Boja i oblik daljinskog upravljača mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
•• Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 m od televizora.
•• Jako svetlo može da utiče na performanse daljinskog upravljača. Izbegavajte da koristite daljinski upravljač u blizini
specijalnih fluorescentnih lampi i neonskih znakova.
•• Alkalne baterije se preporučuju zbog dužeg radnog veka.
1. Pažljivo povucite urez na poklopcu za baterije, pa u potpunosti uklonite poklopac.
2. Stavite alkalne baterije 2 AAA vodeći računa da pravilno okrenete pozitivan i negativan pol.
3. Vratite poklopac za baterije na daljinski upravljač i umetnite poklopac u daljinski upravljač.
4. Gurnite poklopac za baterije po prikazanom redosledu iznad tako da potpuno legne na daljinski upravljač.
Srpski - 16
03 Upravljanje spoljnim uređajima daljinskim
upravljačem koristeći Podešavanje
univerzalnog daljinskog upravljača
Pomoću daljinskog upravljača može se upravljati spoljnim uređajima povezanim sa televizorom. Da biste upravljali
spoljnim uređajima, registrujte ih sledeći uputstva.
•• Slike na vašem televizoru mogu da se razlikuju od slika koje se nalaze u uputstvu u zavisnosti od modela i
geografskog područja.
1. Idite na meni Administrator, a zatim izaberite Universal
Universal Remote Setup
Select Start to setup your TV remote as a universal remote for easy control of all your devices. Before you start, turn
on the device that you want to add. Point your TV remote at the TV, and make sure there are no obstavles between
your TV and the device.
Remote Setting. Pojaviće se prozor Universal Remote Setup.
–– Meni Administrator > Universal Remote > Universal
Remote Setting
Start
Exit
2. Ako je televizor povezan sa Set-Top Box uređajem, izaberite
Select Device Type
Cable/Satellite Box.
Set up a cable or satellite box to control it with your remote.
Cable/Satellite Box
Home Theater
OTT Box/Game C...
Blue-ray Disc Pla...
3. Izaberite dobavljača usluga sa liste na ekranu. Ako vaš
Select Your TV Service Provider
Select your TV service provider so that you can control your cable or satellite box with
dobavljač usluga nije naveden na listi, potražite ga ručno.
your Samsung remote.
Search for your service provider
4. Izaberite HDMI priključak na televizoru na koji je Set-Top Box
Select TV Input Source
Which port on the TV did you use to connect this cable or satellite box?
uređaj povezan.
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
Srpski - 17
5. Pritisnite dugme CH na daljinskom upravljaču prema
Cable or Satellite Control Test
uputstvima na ekranu da biste testirali da li televizor i Set-Top
This test will check if your Samsung remote can cotrol your cable or satellite box.
Box uređaj rade ispravno kada pritisnete dugmad daljinskog
During the test, point your remote at your cable or satellite box.
upravljača.
Please check the cable connections, and make sure your devices are turned on.
–– Ako televizor i Set-Top Box uređaj rade ispravno, izaberite
Channel Up
Yes. Podešavanje je završeno. Idite na korak 7.
Channel Down
–– Ako televizor i Set-Top Box uređaj ne rade ispravno,
Did the channel change?
Yes
No
izaberite No. Idite na korak 6.
6. Pratite uputstva na ekranu da biste pretražili broj modela SetSearch for Model Number
Top Box uređaja povezanog na televizor. Kada pronađete broj
We’re having trouble finding the right device code. Please enter the model number below
modela, ponovite korak 5 za test rada.
to search for your device.
Search model number
Manufacturer : Unkown
SMT-C7140
SMT-C7140
7. Kada završite sva podešavanja, izaberite Done na sledećem
Setup Complete
Now you can control your connected devices with your Samsung remote.
Done
ekranu:
New Setup
•• Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
•• Na raspolaganju vam je i funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) zahvaljujući kojoj možete da upravljate spoljnim Samsung
uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora, bez dodatnog podešavanja.
•• Određeni spoljni uređaji koji su povezani sa televizorom možda neće podržavati funkciju univerzalnog daljinskog
upravljača.
•• Nemojte postavljati nikakve prepreke ispred spoljnog uređaja i logotipa televizora. Može doći do nepravilnog
prenosa signala sa daljinskog upravljača.
•• Televizor pamti i spoljni uređaj i njegov priključak (HDMI 1, HDMI 2 itd.).
Srpski - 18
Preuzimanje ikone Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača
1. Sledeće datoteke sačuvajte u osnovnom direktorijumu USB uređaja:
Pločica aplikacije
Ikona izvora
Naziv datoteke
Vrsta datoteke
Veličina datoteke
stb_app_icon
Jpg, png
245 x 135, 2 MB
stb_source_icon
Jpg, png
135 x 135, 2 MB
stb_source_icon.jpg
Sources
TV
Hotel
Remote Access
Source
Hotel
stb_app_icon.jpg
–– Slika na vašem televizoru može da se razlikuje od slike iznad u zavisnosti od modela i geografskog područja.
2. Idite na meni Meni Administrator, a zatim izaberite Universal Remote Icon DL.
–– Meni Administrator > Universal Remote > Universal Remote Icon DL
–– Universal Remote Icon DL je dostupna samo kada ste u potpunosti podesili univerzalni daljinski upravljač.
Srpski - 19
04 Početno podešavanje
Kada prvi put uključite televizor, odmah se pokreće početno podešavanje. Pratite uputstva prikazana na ekranu i
konfigurišite osnovna podešavanja televizora da bi odgovarala okruženju u kojem gledate sadržaj.
Ako ste već završili početno podešavanje, ponovo pokrenite početno podešavanje pomoću sledećeg menija.
OO Meni Administrator > System > TV Reset
Ako izaberete opciju TV Reset, televizor će vratiti sve vrednosti na podrazumevane fabričke vrednosti. Kada se televizor
isključi, pritisnite dugme Napajanje na daljinskom upravljaču da biste ga uključili. Televizor će pokrenuti početno
podešavanje.
–– Početno podešavanje se može razlikovati u zavisnosti od modela i regiona.
1
Izaberite regionalne postavke
•• Pre nego što izaberete region, pogledajte informacije o listi zemalja na desnoj strani.
•• Ako izaberete netačan region, ponovo izvršite TV Reset nakon završetka početnog podešavanja.
•• Ako promenite region, televizor će automatski da se isključi i uključi.
2
Izaberite tip instalacije televizora
•• Osnovna podešavanja TV-a: Izaberite da biste prešli na sledeći korak i podesili osnovne opcije za korišćenje televizora.
•• Režim kloniranja: Kopira podešavanja sistema sa USB uređaja ili servera na televizor.
•• Fabrički meni: Završite početno podešavanje i idite direktno na meni Administrator.
3
Izaberite jezik
Možete da promenite jezik menija.
4
Podešavanje broja sobe.
Promenite naziv televizora da odražava broj sobe.
5
Izaberite emitovani signal
Možete da izaberite povezanu antenu koju želite da koristite da biste dobili kanale.
6
Povezivanje na Internet
•• Povežite na dostupnu žičnu ili bežičnu vezu.
•• Ako povežete LAN kabl, televizor se automatski povezuje na Internet.
–– Kada televizor ne može da se poveže na internet automatski, proverite da li je LAN kabl uključen u oba priključka.
Ako je uključen, proverite da li je pristupna tačka uključena. Ako je uključena, isključite je, sačekajte 1 ili 2 minuta pa
je uključite.
•• Proverite da li imate SSID (naziv) bežične pristupne tačke i postavke lozinke pre nego što pokušate da se povežete.
Naziv mreže (SSID) i bezbednosni ključ su dostupni na ekranu za konfiguraciju bežične pristupne tačke. Da biste
saznali više informacija, pogledajte korisnički priručnik za bežičnu pristupnu tačku.
7
Prihvatanje ugovora o korišćenju usluga Smart Hub i prikupljanje i korišćenje ličnih podataka
Da biste koristili funkciju Smart Hub, potrebno je da prihvatite Smart Hub ugovor o korišćenju usluga kao i prikupljanje i
korišćenje ličnih podataka. Bez davanja saglasnosti ne možete koristiti dodatne funkcije i usluge.
Srpski - 20
8
Registracija uređaja
Prijavite se u svoj nalog kompanije Samsung da biste sa uslugeLYNK Cloud daljinski upravljali konfiguracijom ovog
televizora.
9
Izaberite izvor televizora
•• Izaberite vrstu emitovanih signala koje televizor prima. Zatim počinje traženje kanala.
•• Kada se skeniranje kanala završi, izaberite Dalje ili pritisnite dugme sa strelicom nadesno na daljinskm upravljaču.
•• Kada RF kabl nije povezan, ovaj korak se preskače.
10
Podešavanje trenutnog vremena
•• Ako je televizor podešen da prikazuje kanale sa digitalnim programima, a ti programi prenose informacije o datumu i
vremenu, podesite Podešavanje trenutnog vremena na Aut.. Televizor će automatski podešavati datum i vreme.
•• Ako televizor nije podešen da prikazuje kanale sa digitalnim programima, podesite Podešavanje trenutnog vremena
na Ručno, a zatim ručno podesite datum i vreme na televizoru.
–– biranje vremenske zone.
–– Podesite DST (letnje/zimsko računanje vremena) na vrednost Ne / Da da biste primenili na televizoru.
11
Sažetak podešavanja televizora
Prikazuje informacije o kanalu na televizoru.
12
Završite podešavanje
•• Izaberite aplikacije da biste ih dodali na Prvi ekran, a zatim pokušajte koristiti daljinski upravljač da biste videli da li
radi.
•• Izaberite dugme Pokreni gledanje TV-a da biste završili početno podešavanje. Zatim se pojavljuje meni Administrator.
Pritisnite dugme Napajanje da biste izašli iz prikaza.
Srpski - 21
Korišćenje dugmeta TV kontroler
Uključite televizor pomoću dugmeta TV kontroler sa donje strane televizora, a zatim koristite Kontrolni meni. Kontrolni
meni se prikazuje kada dugme TV kontroler pritisnete dok je televizor uključen. Više informacija o njegovoj upotrebi
pronaći ćete na slici ispod.
•• Ekran može zatamneti ako zaštitna folija logotipa SAMSUNG ili donje strane televizora nije skinuta. Skinite zaštitnu
foliju.
Kontrolni meni
: Isključi
: Pojačav.
: Sl. kanal
: Utišavanje
: Preth. kanal
: Spoljni izvor
Dugme TV kontroler / senzor za daljinski upravljač
Pritisnite: Prebaci
Pritisnite i zadržite: Izaberi
Dugme TV kontroler se nalazi na dnu televizora.
Srpski - 22
05 Tabla za povezivanje
Zadnja ploča televizora
➄
➅ ➆
•• Prilikom povezivanja spoljnog uređaja, uklopite boju priključka sa bojom kabla.
•• Svaki put kada povežete spoljni uređaj na televizor, uverite se da je napajanje televizora i tog uređaja isključeno.
① DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezivanje sa komponentom za digitalni zvuk.
② USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V 1A)
–– Priključak za nadogradnje softvera, Media Play itd.
–– Povezivanje za potrebe servisiranja.
Srpski - 23
③ HDMI IN 1, 2, 3 (ARC)
Povezuje HDMI priključak uređaja sa izlaznim HDMI priključkom.
–– Za HDMI-HDMI vezu nije potrebna veza za zvuk. HDMI veze podrazumevaju prenos audio i video signala.
–– Preporučuje se da se spoljni uređaj HDMI verzije 1.3 ili 1.4 koristi sa ovim televizorom. Ako naiđete na problem
kompatibilnosti poput nedostatka zvuka, neobičnog ekrana itd. sa uređajem HDMI verzije 1.2, obratite se
servisnom centru kompanije Samsung.
④ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Da bi se TV kanali pravilno prikazali, televizor mora da primi signal sa jednog od sledećih spoljnih izvora:
–– Spoljna antena / kablovski televizijski sistem / satelitski prijemnik
⑤ COMPONENT IN / AV IN
–– Koristite za povezivanje sa komponentnim video/audio uređajima kao što su DVD plejeri i sa AV (kompozitnim)
uređajima kao što su videorikorderi.
–– Povežite audio-kablove na R-AUDIO-L na televizoru, a druge krajeve na odgovarajuće izlazne priključke za
audio-signal na AV (kompozitnim) uređajima.
–– Povežite komponentne video kablove (nisu priloženi) na komponentne priključke (PR, PB, Y) na televizoru,
a druge krajeve na odgovarajuće komponentne priključke video izlaza na DVD plejeru. Uskladite boje na
priključcima i kablovima.
–– Ako želite da povežete i Set-Top Box uređaj i DVD plejer, treba da povežete set-top box uređaj na DVD i
povežete DVD na komponentne priključke (PR, PB, Y) na televizoru.
–– Priključci PR, PB i Y na komponentnim uređajima (DVD) ponekad su obeleženi sa R-Y, B-Y i Y ili sa Cr, Cb i Y.
–– Na AV (kompozitnim) uređajima priključite RCA audio-kablove (nisu priloženi) na R-AUDIO-L na televizoru, a
druge krajeve na odgovarajuće priključke audio-izlaza na spoljnom uređaju.
–– Prilikom povezivanja (AV kompozitnog) uređaja na AV IN [Y/Video], povežite video kabl (žuti) na priključak AV
IN [Y/VIDEO] (zeleni/žuti).
⑥ DATA
–– Koristi se za razmenu podataka između televizora i SBB ili STB uređaja.
–– Povezuje se pomoću priključaka sličnih priključcima za telefonsku utičnicu.
–– Više informacija o kablovima za prenos podataka potražite na stranici28.
⑦ LAN
Povežite se na ožičenu LAN mrežu pomoću kabla CAT 7 (tip *STP).
* Shielded Twisted Pair
Srpski - 24
06 Povezivanje
Povezivanje na Internet mrežu
Televizor možete da podesite tako da pristupi aplikacijama za SMART TV preko lokalne mreže (LAN) pomoću žične ili
bežične veze.
•• Nakon što fizički povežete televizor na mrežu, morate da konfigurišete mrežnu vezu da biste završili proces. Možete
da konfigurišete vezu kroz proces početnog podešavanja ili meni Administratora (meni Administrator > Smart
Service > Netwotk Setup).
Uspostavljanje bežične internet veze
Povežite televizor na internet pomoću standardne bežične pristupne tačke ili modema.
Bežična IP pristupna tačka ili
modem sa DHCP serverom
Zidna mrežna utičnica
LAN kabl (ne isporučuje se u paketu)
•• Ovaj televizor podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Kompanija Samsung preporučuje
korišćenje protokola IEEE 802.11n. Ako video zapis reprodukujete putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti
glatka.
–– U zavisnosti od modela ili regiona, neki od IEEE 802.11 protokola za komunikaciju možda neće biti podržani.
•• Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da televizor bude povezan sa bežičnom pristupnom tačkom ili
modemom. Ako bežična pristupna tačka podržava DHCP protokol, televizor može da se poveže na bežičnu mrežu
pomoću DHCP protokola ili statičke IP adrese.
•• Izaberite kanal koji trenutno nije u upotrebi za bežičnu pristupnu tačku. Ako drugi uređaj koristi kanal koji je
podešen za bežičnu pristupnu tačku, to će verovatno izazvati smetnje, a možda će i onemogućiti komunikaciju.
•• Većina bežičnih mreža ima opcionalni zaštitni sistem. Da biste omogućili sistem za zaštitu mreže, potrebno je da
kreirate bezbednosni ključ pomoću znakova i brojeva, a zatim da unesete taj ključ u pristupnu tačku pomoću ovog
menija. Zatim morate da unesete bezbednosni ključ u svim drugim uređajima koje želite da povežete na bežičnu
mrežu.
Srpski - 25
Bezbednosni protokoli za bežičnu mrežu
Ovaj televizor podržava samo sledeće bezbednosne protokole za bežičnu mrežu:
•• Režimi provere identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
•• Tipovi šifrovanja: WEP, TKIP, AES
U skladu sa specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju, Samsung televizori ne podržavaju WEP ili TKP tip bezbednosnog
šifrovanja mreža koje rade u režimu 802.11n.
Ako bežična pristupna tačka podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), moći ćete da povežete televizor na mrežu
pomoću funkcije PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN koda (lični identifikacioni broj). WPS će automatski
podesiti SSID i WPA ključ.
Vaš Smart TV ne može da se poveže sa neodobrenom bežičnom tačkom.
Uspostavljanje žične internet veze
U zavisnosti od podešavanja mreže, postoje tri osnovna načina za povezivanje televizora na mrežu pomoću kabla. Oni
su opisani u nastavku:
Zidna utičnica za modem
Spoljni modem
(ADSL / VDSL / kablovska televizija)
Kabl za modem (ne isporučuje
se u paketu)
Spoljni modem
Zidna utičnica za modem (ADSL / VDSL / kablovska
televizija)
Kabl za modem
(ne isporučuje se
u paketu)
Zadnja ploča televizora
LAN kabl (ne isporučuje se u paketu)
IP pristupna tačka sa
DHCP serverom
LAN kabl
(ne isporučuje se u
paketu)
Zadnja ploča televizora
LAN kabl
(ne isporučuje se u paketu)
Zidna mrežna utičnica
Zadnja ploča televizora
LAN kabl (ne isporučuje se u paketu)
•• Televizor neće moći da se poveže na internet ako je brzina mreže manja od 10 Mb/s.
•• Za povezivanje koristite CAT 7 kabl (tip *STP).
* Shielded Twisted Pair
Srpski - 26
Povezivanje televizora sa SBB ili STB uređajem
Zadnja ploča televizora
STB (SBB)
ETH MODEM
Kabl za prenos podataka
Povežite priključak DATA na televizoru sa priključkom ETH MODEM na STB (SBB) uređaju pomoću kabla za prenos
podataka.
•• Naziv priključka ETH MODEM kojim povezujete kabl za prenos podataka može da se razlikuje u zavisnosti od tipa
SBB ili STB uređaja.
•• IR signali koje daljinski upravljač šalje televizoru ili SBB/STB uređaju moraju da zadovolje sledeću specifikaciju za
prolaz IR signala kroz funkciju.
Specifikacija prijemnika infracrvenog signala
–– Srednja frekvencija filtera propusnog opsega: 37,9 ㎑
–– Frekvencija nosioca, radni ciklus 50%
–– Minimalna rafalna dužina (tburst): 12 impulsa (316 us)
–– Minimalni razmak između rafala (tburst razmak): 16 impulsa (422 us)
–– Minimalni razmak između komandi za prenos podataka (tpause): 25 ㎳
Srpski - 27
Lista dobavljača integracije ugostiteljskih sistema i kompatibilnih kablova za prenos podataka,
isporučenih sa televizorom
•• Proverite da li koristite odgovarajući kabl za prenos podataka svog SI dobavljača. Pogledajte oznaku koda na
kablovima za prenos podataka.
•• Obratite se najbližem prodavcu ili SI dobavljaču da biste kuplili kabl za prenos podataka koji nije uključen u
televizor.
Bočna strana televizora
STB (SBB) sa strane
1
6
5
4
3
2
1
Potvrdite kôd na oznaci koda.
Kôd kabla
Dodeljivanje PIN-a
TV SIDE
BN39-02462A
(Boja: CRNA)
1: NC
2: RX
3: TX
4: IR
5: GND
P1
1
2
3
4
5
RED
GREEN
WHITE
BLACK
YELLOW
•• RX i TX oznaka se bazira na televizoru.
•• Specifikacija rada kabla za prenos podataka (RJ12): RS232
Srpski - 28
P2
3
5
6
1
2
SI dobavljač
STB (SBB) SIDE
1: IR
2: GND
3: NC
4: NC
5: RX
6: TX
SAMSUNG i drugi
07 Korišćenje kartice za gledanje televizije („CI ili
CI+ kartice“)
Možete da gledate kanale koji se plaćaju tako što ćete umetnuti karticu za gledanje televizije („CI ili CI+ kartica“) u otvor
COMMON INTERFACE.
–– 2 otvora za CI kartice možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.
–– Isključite televizor pre priključivanja ili uklanjanja „CI ili CI+ kartice“.
–– „CI ili CI+ kartica“ možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.
Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u slot COMMON INTERFACE (zajednički
interfejs) pomoću adaptera za CI KARTICU
Povezivanje adaptera za CI KARTICU pomoću slota COMMON INTERFACE (zajednički interfejs)
Pratite sledeća uputstva da biste povezali adapter za CI KARTICU na televizor:
① Umetnite adapter CI KARTICE u dva otvora na zadnjoj strani
televizora.
–– Pronađite dva otvora na poleđini televizora, pored slota COMMON
INTERFACE (zajednički interfejs).
② Povežite adapter CI KARTICE na otvor COMMON INTERFACE na
zadnjoj strani televizora.
Umetnite „CI ili CI+ karticu“.
Ubacite „CI ili CI+ karticu“ u otvor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici ispod.
Srpski - 29
Korišćenje „CI ili CI+ kartice“
Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate umetnuti „CI ili CI+ KARTICU“.
•• Televizori kompanije Samsung primenjuju standard CI+ 1.4. Kada se na televizoru kompanije Samsung prikaže
iskačuća poruka, razlog može da bude neusklađenost sa verzijom CI+ 1.4. U slučaju problema, obratite se
korisničkom centru kompanije Samsung.
–– Samsung televizor je u skladu sa standardima CI+ 1.4.
–– Tamo gde modul CI+ Common Interface nije kompatibilan sa Samsung televizorom uklonite modul i obratite
se CI+ operateru za pomoć.
•• Ukoliko niste umetnuli „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima prikazaće se iskačuća poruka.
•• Informacije o uparivanju će se prikazati za 2–3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluge.
•• Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je
lista kanala ažurirana.
–– „CI ili CI+ KARTICU“ kupujete od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
–– Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.
–– Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u smeru koji je označen na njoj.
–– Položaj otvora COMMON INTERFACE može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
–– „CI ili CI+ KARTICA“ nije podržana u nekim zemljama i regionima. Proverite sa ovlašćenim prodavcem kako biste
saznali da li je „CI ili CI+ KARTICA“ podržana u vašem mestu.
–– U slučaju bilo kakvih problema, obratite se dobavljaču usluge.
–– Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Ako to ne napravite, ekran možda neće
izgledati normalno.
Srpski - 30
08 Podešavanje menija Administrator
Da biste pristupili meniju Administrator,
pritisnite sledeću dugmad na daljinskom
upravljaču:
1. Pritisnite dugme MUTE.
2. Pritisnite dugme 1.
3. Pritisnite dugme 1.
4. Pritisnite dugme 9.
5. Pritisnite dugme IzaberiE.
Za kontrolu funkcija u meniju Administrator, televizor ima dva režima, režim Standalone i režim Interactive. Stavke
menija koje se razlikuju između menija su navedene u nastavku.
Stavke menija koje su dostupne samo u režimu Standalone:
•• SI Vendor: OFF / Movielink / Swisscom / SSCP
•• LYNK Cloud, LYNK HMS, Virtual Standby, Room Number i podmeniji.
Stavke menija koje su dostupne samo u režimu Interactive:
•• SI Vendor: Samsung i drugi dobavljači.
Sve druge stavke se pojavljuju u oba režima.
Nakon što se meni pojavi, sledite ove opšte smernice za navigaciju i promenu vrednosti:
•• Koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču da biste se kretali od jedne do druge stavke menija.
•• Pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču da biste izabrali stavku menija. Na ekranu se prikazuju samo
stavke menija.
•• Pritisnite dugme sa strelicom nalevo ili nadesno da biste promenili vrednost. Pomoću dugmeta sa strelicom
nadesno povećavate numeričke vrednosti. Pomoću dugmeta sa strelicom nalevo smanjujete numeričke vrednosti.
•• Kada se na ekranu prikazuje jedna stvaka menija, možete da pritisnete dugme sa strelicom nagore ili nadole da
biste prikazali sledeću ili prethodnu stavku menija.
•• Pritisnite dugme RETURN da biste izašli iz trenutne stavke menija i prešli na viši nivo menija.
•• Da biste izašli iz menija Administrator, isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite. Sve izmene koje ste uneli
će biti sačuvane, osim izmena SI dobavljača (System Integration – Integracija sistema). Za izmene SI dobavljača
morate da isključite televizor i sačekate da indikator napajanja na dnu televizora kontinuirano zasvetli. Zatim
isključite kabl za napajanje televizora, sačekajte da se isključi indikator napajanja, pa ponovo uključite kabl za
napajanje televizora.
Da biste prebacivali meni sa režima Interactive na režim Standalone, pratite sledeća uputstva:
1. Označite stavku menija Hospitality Mode u gornjem levom uglu tog menija.
2. Pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču. Prikazuje se samo stavka menija Hospitality Mode.
3. Pritisnite dugme sa strelicom nalevo ili nadesno da biste promenili stavku Hospitality Mode iz režima Standalone
u režim Interactive ili iz režima Interactive u režim Standalone.
4. Pritisnite dugme RETURN na daljinskom upravljaču. Bićete vraćeni na kompletan meni i vaš izbor će biti prikazan u
stavci Hospitality Mode.
–– Nakon što ste podesili vrednosti na jednom televizoru, možete da klonirate te vrednosti na više televizora.
–– Više informacija o USB kloniranju potražite na stranici37.
Srpski - 31
Stavke menija Administrator
Da biste izašli iz ovog menija, isključite televizor (ili isključite i izvucite kabl za napajanje ukoliko ste menjali SI
dobavljača), a zatim ga ponovo uključite. Sve promene koje ste uneli će biti sačuvane.
•• Stavke menija možda nisu podržane u zavisnosti od modela.
Stavka menija Administrator
Opis
Hospitality Mode
Izaberite stavku Hospitality Mode.
•• Interactive: Televizor radi sa SI STB ili SBB uređajem.
•• Standalone: Televizor radi sam, bez SI STB ili SBB uređaja.
•• Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / SSCP
SI Vendor
MDC ID Settings
Dodeljuje individualni MDC ID.
•• Ova funkcija je dostupna samo kada je izabran MDC u Interactive SI Vendor.
TV Version
Izaberite verziju televizora. (1.0 / 2.0)
•• Ova funkcija je dostupna samo kada je izabran Magilink u Interactive SI Vendor.
Power On Channel
Podesite kanal tako da se prikazuje kada je televizor uključen.
•• User Defined: Omogućava da ručno podesite broj kanala na Power On Channel
Num. Pogledajte u nastavku odeljak Power On Channel Num.
•• Last Saved: Ako izaberete ovu stavku, kada uključite televizor, prikazaće se kanal
koji je bio prikazan pre isključivanja.
Power On Channel Num
Kada uključite televizor, automatski će prikazati ovaj kanal.
Power On Channel Type
Izaberite tip kanala koji će se prikazivati kada je televizor uključen.
ATV (analogni zemaljski opseg), DTV (digitalni zemaljski opseg), CATV (analogni
kablovski opseg), CDTV (digitalni kablovski opseg), SDTV (digitalni satelitski opseg),
IPTV (IP kanal, IPTV je podešen kada se koristi iz rešenja.)
Power On Volume
Podesite nivo jačine zvuka kada je televizor uključen.
•• User Defined: Omogućava da ručno podesite nivo jačine zvuka.
•• Last Saved: Kada se uključi televizor, vratiće se jačina zvuka koja je bila podešena
prilikom isključivanja.
Power On Volume Num
Televizor će se uključiti sa podešenom jačinom zvuka.
Min Volume
Minimalna vrednost jačine zvuka koju korisnik može da podesi.
Max Voume
Maksimalna vrednost jačine zvuka koju korisnik može da podesi.
Power On Source
Podesite ulazni izvor tako da se prikazuje kada je televizor uključen.
Power On Option
Određivanje režima rada televizora koje će biti izabrano kada se napajanje vrati nakon
nestanka struje ili nakon što isključite televizor iz utičnice pa ga ponovo uključite.
•• Last Option: Vraća se na poslednje stanje napajanja. Ako je to bio režim mirovanja,
vraća se na režim mirovanja. Ako je bio uključen, televizor će se uključiti.
•• Power ON: Kada se struja vrati, televizor se uključuje.
•• Standby: Kada se struja vrati, televizor prelazi u režim mirovanja.
SI Config
Power On
Srpski - 32
Stavka menija Administrator
Opis
Channel Setup
Omogućava direktni, neposredni pristup nekim funkcijama menija Emitovanje, kao
što su Automatsko traženje, Audio opcije itd.
Channel Editor
Omogućava da uredite kanale sačuvane u memoriji televizora.
•• Menjanje brojeva i naziva kanala, upravljanje žanrovima i jezičkim grupama i
brisanje kanala.
•• Primenite Isključivanje ekrana na kanale koje izaberete. Isključivanje ekrana
isključuje video zapis sa kanala i reprodukuje se samo zvuk.
•• Omogućava jednostavno prikazivanje informacija o svakom kanalu bez direktnog
prikazivanja datog kanala.
Mixed Channel Map
Omogućava istovremeno prikazivanje/listanje svih kanala antenskog tipa (zemaljski/
kablovski ili satelitski).
•• ON: Kada je podešena na vrednost uključeno, gosti mogu da pristupe potpunoj
mapi kanala bez obzira na izabrani tip antene. Lista kanala/Channel Editor će
sadržavati kanale zemaljskog i kablovskog tipa.
•• OFF: Kada je podešena na vrednost isključeno, gost može da pristupi mapi kanala
samo u skladu sa izabranim tipom antene (zemaljski/kablovski ili satelitski). Lista
kanala/Channel Editor prikazaće samo kanale izabranog tipa antene.
–– Ova funkcija je automatski podešena na ON u režimu Interactive.
Dynamic SI
Channel
Channel Rescan Message
Pan Euro MHEG
•• ON: Televizor će automatski da proveri broj kanala DTV programa. (Broj kanala
DTV programa ne možete da uredite u Channel Editor.)
•• OFF: Ne možete da proveravate broj kanala DTV programa. (Broj kanala DTV
programa možete da uredite u Channel Editor. Dok televizor ne podržava
automatsko ažuriranje broja kanala.)
Kada postoji nepodudaranje između podataka u mapi kanala i prenetih podataka,
televizor automatski pretražuje kanale radi vraćanja podataka/parametara u mapu
kanala.
•• ON: Kada je funkcija Channel Rescan Message podešena na vrednost uključeno,
biće prikazana poruka na ekranu sa obaveštenjima da se kanali ponovo skeniraju.
•• OFF: Funkcija Channel Rescan Message je podešena na vrednost isključeno ako
poruka na ekranu o ponovnom skeniraju ne treba da se prikazuje gostima.
•• OFF: Ako je funkcija Pan Euro MHEG podešena na vrednost isključeno, MHEG radi
u skladu sa postojećim specifikacijama proizvoda. (npr. MHEG radi za Englesku, ali
ne radi za Francusku.)
•• ON: Ako je funkcija Pan Euro MHEG podešena na vrednost uključeno, MHEG je
uključen bez obzira na specifikacije proizvoda ili region. (Čak i ako u regionu nije
podržan MHEG, biće podržan ako je MHEG podržan u hotelu.)
Mychannel
Omogućite ili onemogućite funkciju My Channel.
•• Ova funkcija nije dostupna ako je podešena na Hospitality Mode: Interactive.
Subtitle Auto On
Ova funkcija uključuje ili isključuje funkciju koja automatski uključuje titlove u
određenoj zemlji.
Ova funkcija je podržana na televizorima koji su spremni za prijem DVB kanala
usmerenih ka Evropi.
Ova funkcija je povezana sa specifikacijom titla za Francusku. Ostale funkcije titlova
dostupne su u skladu sa odgovarajućim specifikacijama za zemlju, bez obzira na
funkciju Subtitle Auto On.
•• ON: Kada je funkcija Subtitle Auto On podešena na vrednost uključeno,
primenjivaće se specifikacije titlova za Francusku.
•• OFF: Kada je funkcija Subtitle Auto On podešena na vrednost isključeno, neće se
primenjivati specifikacije titlova za Francusku.
TTX Widescreen Mode
ON: TTX treba da se prikazuje u odnosu širine i visine slike 16:9.
OFF: TTX treba da se prikazuje u odnosu širine i visine slike 4:3.
Srpski - 33
Stavka menija Administrator
Picture Menu Lock
Menu OSD
Opis
Omogućite i onemogućite meni Slika.
Menu Display
•• ON: Glavni meni se prikazuje.
•• OFF: Glavni meni se ne prikazuje.
Channel Menu Display
•• OFF: Meni Emitovanje je onemogućen za goste.
•• ON: Meni Emitovanje je omogućen za goste.
Panel Button Lock
Isključivanje ili uključivanje dugmeta kontrolera televizora.
•• Unlock: Otključava dugme kontrolera televizora.
•• Lock: Zaključava dugme kontrolera televizora.
•• OnlyPower: Zaključava dugme kontrolera televizora, osim funkcije isključivanja
napajanja.
Local Time
Izbor načina ažuriranja podataka sata
•• Auto: Sat se podešava automatski sa kanala DTV kada je televizor u režimu
Interactive.
•• Manual: Korisnik ručno podešava sat.
•• Time Channel: Sat se podešava sa izabranog kanala.
Time Channel Type
Izbor tipa kanala za ažuriranje podataka sata.
•• Ova funkcija je dostupna samo ako je Local Time podešeno na Time Channel.
Time Channel Num
Izbor broja kanala za ažuriranje podataka sata.
•• Ova funkcija je dostupna samo ako je Local Time podešeno na Time Channel.
External
Source
USB Pop-up Screen
Kada je USB uređaj povezan sa televizorom:
•• Default: Pojaviće se iskačući prozor.
•• Automatic: Automatski će se ući u meni sa sadržajem USB uređaja.
•• Disable: Ne pojavljuje se ni iskačući prozor ni meni USB sadržaja.
Eco
Solution
Power Saving Mode
Clock
Clone TV to USB
Klonira trenutne opcije televizora na USB uređaj.
Clone USB to TV
Klonira opcije televizora sačuvane na USB uređaju na televizor.
Setting Auto Initialize
Ako je opcija Setting Auto Initialize podešena na vrednost On, kada se napajanje
isključi, pa uključi, stavke iz menija televizora se vraćaju na početne klonirane
vrednosti.
Network Setup
Pokrenite meni Mreža da biste konfigurisali podešavanja mreže televizora. Možete da
podesite sledeće funkcije:
•• Status mreže: Pogledajte trenutni status mreže i veze sa Internetom.
•• Otvori postavke mreže: Povežite televizor na dostupnu mrežu.
•• Resetuj mrežu: Resetujte postavke mreže na podrazumevane fabričke vrednosti.
•• Napredna podešavanja: Konfigurisanje naprednih podešavanja mreže.
Download by App ID
Unesite ID aplikacije. Samo registrovani ID može da se unese.
Apps Editable
Pružite način da se omogući ili onemogući meni APPS i Podešavanja obaveštenja.
•• ON: Omogućite meni APPS i Podešavanja obaveštenja.
•• OFF: Onemogućite meni APPS i Podešavanja obaveštenja.
Terms & Policy
Prikažite ceo tekst dokumenta Uslovi i smernice.
•• Morate da prihvatite ugovor o korišćenju usluga Smart Hub.
Smart Features
Pokrenite meni Smart funkcije.
•• Automatsko pokretanje usluge Smart Hub: Ako je Automatsko pokretanje usluge
Smart Hub podešen na Uklj., televizor automatski prikazuje Prvi ekran kada ga
uključite.
Home App Preview Editor
Uredite početni meni televizora i upravljajte njime. (Ova funkcija je dostupna samo
kada je aplikacija početnog menija instalirana.)
Quick Settings Editor
Uredite stavke koje će se prikazati u Brza podešavanja i promenite njihov redosled.
Cloning
Smart
Service
•• ON: Uključivanje funkcije uštede energije.
•• OFF: Isključivanje funkcije uštede energije.
Srpski - 34
Stavka menija Administrator
Universal
Remote
Security
DRM
Opis
Universal Remote Setting
Pokrenite funkciju Podešavanje univerzalnog upravljača.
Universal Remote Icon DL
Omogućava vam da preuzmete ikone Podešavanje univerzalnog daljinskog
upravljača sa USB uređaja i da ih primenite na povezani izvor Podešavanje
univerzalnog daljinskog upravljača.
Factory Lock
Onemogućavanje pristupa meniju Administrator.
•• ON: Neophodno je uneti lozinku pre ulaska u meni Administrator.
•• OFF: Onemogućavanje ove funkcije.
Password Popup
Omogućavanje ili onemogućavanje iskačućeg prozora za lozinku. Ako je ova opcija
podešena na vrednost OFF, televizor neće prikazati iskačući prozor za unos lozinke
kada pristupate meniju Administrator. Ako je podešena na vrednost ON, prikazaće se
iskačući prozor za unos lozinke.
Password Input
Ako je ova funkcija omogućena, prikazaće se iskačući prozor sa zahtevom za unos
bezbednosne lozinke od 8 znakova. Korisnik mora da unese lozinku pre primene ili
ažuriranja bezbednosnih prefernci. Nakon što unesete tačnu lozinku, biće dostupne
opcije kao što su Password Setting, Password Reset i Security Mode.
Password Setting
Korisnik može promeniti lozinku.
Password Reset
Lozinka je resetovana na „00000000“.
Security Mode
Obezbeđuje administrativne funkcije zaštićene lozinkom za omogućavanje ili
onemogućavanje funkcija na hotelskom televizoru, kao što je USB, HDMI. Da biste
koristili ovu opciju, podesite Security Mode na vrednost ON. Nakon postavljanja
opcije Security Mode na vrednost ON, opcije kao što su USB, HDMI će biti automatski
omogućene.
USB
Omogućavanje ili onemogućavanje pristupa USB mediju. Ako je ova funkcija
podešena na vrednost Disable, pristup USB mediju se blokira. Opcije Clone USB to TV
i TV Reset će biti onemogućene u meniju Administrator.
HDMI
Omogućavanje ili onemogućavanja pristupa HDMI uređaju. Ako je ova funkcija
podešena na Disable, korisnik neće moći da pristupi funkciji Anynet+, HDMI izvoru i
HDMI spoljnim kanalima.
TTX Security
Ako je ova opcija podešena na vrednost Disable, TTX funkcija neće raditi kada je
dugme TTX/MIX pritisnito na daljinskom upravljaču.
DRM Mode
Konfiguriše podršku za upravljanje digitalnim pravima.
•• OFF: Isključuje podršku za upravljanje digitalnim pravima.
•• LYNK DRM: Izaberite da biste uključili samo podršku za LYNK CAS.
Self Diagnosis for HTV
System
Self Diagnosis
for TV
•• STB SI Vendor Setting
–– Omogućava vam da proverite komunikaciju sa SI STB ili SBB uređajem.
Koristite ovu funkciju dijagnostikovanja ako imate bilo kakve probleme u
komunikaciji sa sistemom SI STB ili SBB. Ako ne postoji problem u vašem
sistemu emitovanja, obratite se servisnom centru kompanije Samsung. Ako
se STB SI Vendor Setting pokazalo neuspešnim i ako nije uspela komunikacija
sa sistemima SI STB ili SBB, najpre proverite sisteme SI STB ili SBB. Ako se čini
da ne postoji problem u vašem sistemu SI STB ili SBB, obratite se servisnom
centru kompanije Samsung.
Pokrenite meni Samostalna dijagnostika.
•• Pokreni test slike: ovaj test koristite kada dođe do problema sa televizorom.
•• Pokreni test zvuka: ovaj test koristite kada dođe do problema sa zvukom
televizora.
•• Informacije o signalu: prikaz informacija o signalu digitalnog emitovanja.
•• Započni test Smart Hub veze: Ako televizor ima problema sa mrežnom vezom ili
TV uslugama, proverite Smart Hub status veze.
•• Ponovo pokrenite Smart Hub: resetovanje usluge Smart Hub i postavki Samsung
naloga koje su sačuvane na televizoru.
Srpski - 35
Stavka menija Administrator
System
LYNK
Cloud
LYNK HMS
Opis
System Manager
Daje vam direktan, neposredan pristup funkcijama Menadžer sistema kao što su
Vreme, Jezik, Promena PIN-a.
Funkcija Menadžer sistema omogućava podešavanje sistema televizora i
prilagođavanje opcija vašem okruženju gledanja.
OTN Update
Omogućava vam da nadogradite softver televizora preko mreže kada se važeća
datoteka za nadogradnju nalazi na serveru.
SW Update
Omogućava vam da ažurirate softver televizora pomoću USB uređaja.
About This TV
Prikaz informacija o Veb lokaciji odgovarajućeg servisnog centra kompanije Samsung
i informacija o proizvodu i softveru.
Standby LED
Kada je televizor u režimu mirovanja, možete da konfigurišete podešavanja indikatora
napajanja.
•• ON: LED je uključen.
•• OFF: LED je isključen.
TV Reset
Vraćanje svih postavki televizora na fabričke vrednosti.
Enrollment
Omogućava registraciju televizora rešenjem LYNK Cloud.
Enrollment Status
Proverite status registracije televizora u usluzi LYNK Cloud.
HMS Mode
Možete uključiti ili isključiti režim HMS Mode. Kada se podesi na vrednost ON,
televizor može raditi uz server LYNK HMS preko mreže IP.
Server URL Setting
Možete da unesete adresu servera LYNK HMS. (Primer: http://192.168.1.2:8080)
Gateway Role
Ako svaka prostorija ima jedan televizor, podesite na opciju Master.
Ako postoji više od jednog televizora po prostoriji, podesite glavni televizor na opciju
Master, a ostale na opciju Slave.
Virtual Standby Mode
Kada je kabl za napajanje naizmeničnom strujom uključen, a televizor isključen, ovom
opcijom održavaju se važne funkcije televizora čak i nakon isključivanja ekrana.
•• Potrošnja električne energije može da se razlikuje u zavisnosti od okruženja.
Reboot Time
Ako se isključi televizor (u Virtual Standby Mode), a korisnik nije uneo nikakve
vrednosti za podešavanje Reboot Time, televizor će se ponovo pokrenuti i ponovo ući
u Virtual Standby Mode.
* Virtual
Standby
Room Number
Možete podesiti broj sobe u kojoj se nalazi televizor. Kada se meni Ime uređaja
pokrene, unesite broj prostorije.
•• *: Ova funkcija je dostupna kada je Enrollment Status u LYNK Cloud postavljen na UKLJUČENO ili je HMS Mode u
LYNK HMS postavljen na UKLJUČENO.
•• Više informacija o funkcijama i podešavanjima za rešenja kao što su LYNK Cloud, LYNK HMS potražite u priručniku
za svako rešenje.
Srpski - 36
USB kloniranje
OO Meni Administrator > Cloning
USB kloniranje je funkcija preuzimanja postavki koje je konfigurisao korisnik (Slika, Zvuk, Emitovanje, meni
Administrator itd.) sa jednog televizora na USB uređaj i otpremanje ovih postavki sa USB uređaja na druge televizore.
Ovo omogućava da kreirate standardnu datoteku postavki i da je distribuirate na sve televizore na vašem uređaju.
•• Nakon kloniranja, određene funkcije su primenjene kada se televizor ponovo uključi.
Cloning TV to USB: Kopira sačuvane postavke menija sa televizora na USB uređaj
OO Meni Administrator > Cloning > Clone TV to USB
1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na zadnjoj strani televizora.
2. Otvorite meni Administrator.
3. Pritisnite dugme sa strelicom nagore ili nadole da biste izabrali Clone TV to USB, a zatim pritisnite dugme Izaberi
na daljinskom upravljaču.
–– Fascikla za kloniranje biće označena kao T-MSLDEUC.
–– Klonirane vrednosti obuhvataju vrednosti iz menija gosta (Slika, Zvuk, Emitovanje itd.) i menija Administrator.
Cloning USB to TV: Kopiranje postavki menija i podataka kanala sa USB uređaja na televizor
Da biste klonirali podatke na televizoru pomoću menija Administrator, pratite sledeća uputstva:
1. Isključite televizor.
2. Uključite USB uređaj u USB priključak na zadnjoj strani televizora.
3. Uključite televizor.
4. Otvorite meni Administrator.
5. Pritisnite dugme sa strelicom nagore ili nadole da biste izabrali Clone USB to TV, a zatim pritisnite dugme Izaberi
na daljinskom upravljaču.
6. Prikazuje se poruka Klonirajte podešavanja sa USB uređaja na televizor. Pritisnite dugme Izaberi na daljinskom
upravljaču.
–– Ako na USB uređaju nema datoteke za kopiranje ili ako se prikazuje poruka „Nema datoteke“, proverite fasciklu na
USB uređaju.
–– Naziv fascikle bi trebalo da bude T-MSLDEUC.
–– Tabele u kojima su prikazane postavke klonirane u meniju Administrator počinju na sledećoj stranici.
"" Isključite televizor, umetnite USB uređaj, uključite televizor, a zatim držite pritisnuto dugme Izaberi na daljinskom
upravljaču 5 sekundi.
Preduslovi za kloniranje (kontrolna tačka)
•• Kloniranje treba da se obavi između uređaja istog modela (ista verzija).
•• Pre kloniranja, ažurirajte sve monitore na najnoviju verziju (ista verzija).
Srpski - 37
Postavke klonirane u meniju Administrator
•• Stavke menija možda nisu podržane u zavisnosti od modela.
Stavka menija
Podstavka
Klonirano ili ne
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Da
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / SSCP
Da
MDC ID Settings
00-99
Da
TV Version
1.0 / 2.0
Da
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Da
Power On Channel Num
***
Da
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV / IPTV
Da
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Da
Power On Volume Num
0~100
Da
Min Volume
0~100
Da
Max Volume
0~100
Da
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / Last Saved
Da
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Da
Channel Setup
―
Da
Channel Editor
―
Da
Mixed Channel Map
ON / OFF
Da
Dynamic SI
ON / OFF
Da
Channel Rescan Message
ON / OFF
Da
Pan Euro MHEG
ON / OFF
Da
MyChannel
ON / OFF
Da
Subtitle Auto On
ON / OFF
Da
TTX Widescreen Mode
ON / OFF
Da
Picture Menu Lock
ON / OFF
Da
Menu Display
ON / OFF
Da
Channel Menu Display
ON / OFF
Da
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Da
Local Time
Standalone: Manual / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / Time Channel
Da
Time Channel Type
DTV / CDTV
Time Channel Num
***
External Source
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Da
Eco Solution
Power Saving Mode
ON / OFF
Da
SI Config
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Srpski - 38
Da
Stavka menija
Cloning
Smart Service
Universal
Remote
Security
DRM
LYNK Cloud
LYNK HMS
Virtual Standby
Room Number
Klonirano ili ne
―
Clone USB to TV
―
Br.
Setting Auto Initialize
ON / OFF
Da
Network Setup
―
Br.
Download by App ID
―
Da
Apps Editable
ON / OFF
Da
Terms & Policy
―
Da
Smart Features
Automatsko pokretanje usluge Smart Hub: ON
/ OFF
Da
Home App Preview Editor
―
Da
Quick Settings Editor
―
Da
Universal Remote Setting
―
Br.
Universal Remote Icon DL
―
Da
FactoryLock
ON / OFF
Da
Password Popup
ON / OFF
Da
Password Input
―
Br.
Password Setting
―
Da
Password Reset
―
Br.
Security Mode
ON / OFF
Da
USB
Enable / Disable
Da
HDMI
Enable / Disable
Da
TTX Security
Enable / Disable
Da
DRM Mode
OFF / LYNK DRM
Da
Si Name Success / Failure
Br.
Self Diagnosis for TV
―
Br.
System Manger
―
Br.
OTN Update
ON / OFF
Da
SW Update
―
Br.
About This TV
―
Br.
Standby LED
ON / OFF
Da
TV Reset
―
Br.
Enrollment
―
Br.
Enrollment Status
Povezan na lynk cloud: Active / Not Active
Nije povezan na lynk cloud: Failure
Br.
HMS Mode
ON / OFF
Da
Server URL Setting
―
Da
Gateway Role
Master / Slave
Da
Virtual Standby Mode
ON / OFF
Reboot Time
OFF / 5 / 15 / 30 / 60
Self Diagnosis
for HTV
System
Podstavka
Clone TV to USB
STB SI Vendor Setting
―
Srpski - 39
Br.
Da
Br.
Podešavanje automatskog pokretanja
OO Meni Administrator > Cloning > Setting Auto Initialize
Kada klonirate podešavanja sa jednog televizora na drugi, vi klonirate podešavanja menija za gosta i menija za hotel:
Slika, Zvuk, Emitovanje, meni Administrator itd. Na taj način možete da podesite skoro sve vrednosti menija na
televizorima u vašem ugostiteljskom objektu na ista, standardna podešavanja. Ako gostima dozvolite pristup menijima
za goste, na primer meniju Slika menu, možete da promenite podešavanja u tim menijima tako da oni više ne budu
standardni. Ako uključite funkciju Setting Auto Initialize, televizor automatski vraća (pokreće) sve vrednosti menija za
goste na klonirane, standardne vrednosti kada se televizor isključi, a zatim ponovo uključi. Imajte u vidu da Setting Auto
Initialize funkcioniše samo na kloniranim vrednostima iz menija za gosta. Zatim isključite televizor, sačekajte da se
isključi indikator napajanja, a zatim ponovo uključite televizor. Podešavanja koja nisu klonirana se ignorišu.
U sledećoj tabeli prikazana su podešavanja koja se vraćaju na svoje klonirane vrednosti kada uključite funkciju Setting
Auto Initialize.
•• Stavke menija možda nisu podržane u zavisnosti od modela.
Stavka menija
Režim slike
Podešavanja veličine
slike
Veličina slike
Uklopi u ekran
Pozadinsko svetlo
Osvetljenje
Kontrast
Oštrina
Boja
Slika
Nijansa (Z/C)
Napredna podešavanja
Primeni podešavanja slike
Jasan digitalni prikaz
Podešavanja za Auto
Motion Plus
Poboljšanje kontrasta
Režim filma
Nijansa boje
Srpski - 40
Auto Motion Plus
Smanj. podrht.
LED jasne pok. slike
Stavka menija
Jark. crvene
Jark. zelen
2 tačke
Jark. plave
Odst. crvene
Odst. zelene
Balans bele boje
Odst. plave
20 tačaka
Podešavanja za 20
tačaka
Slika
Napredna podešavanja
размак
Crvena
Zelena
Plava
Gamma
HLG
ST.2084
BT.1886
Samo režim RGB
Područje boje
Podešavanja područja
boje
Boja
Crvena
Zelena
Plava
Izlaz zvuka
Režim zvuka
Balans
Ekvilajzer
Zvuk
Napredna podešavanja
Audio format digitalnog izlaza
Odlaganje zvuka digitalnog izlaza
Automatska jačina
Zvučni signal
Emitovanje
Napredna podešavanja
Podešavanja jezika
teleteksta
Audio opcije
Srpski - 41
Jezik teleteksta
Primarni jezik teleteksta
Sekundarni jezik teleteksta
Primarni audio jezik
Sekundarni audio jezik
Stavka menija
Mod sata
Menadžer sistema
Vreme
Sat
Vremenska zona
DST
GMT
Jezik
Anynet+ (HDMI-CEC)
Režim igranja
Opšte
Menadžer spoljnih
uređaja
Proširi ulazni signal
HDMI crna
Upravljač ulaznim
uređajima
Postavke tastature
Režim uštede energije
Eko rešenje
Osvetljenje pri kretanju
Automatsko uključivanje/isključivanje
Visoki kontrast
Dostupnost
Tonovi sive boje
Inverzija boja
Uvećaj
Srpski - 42
Jezik tastature
Tip tastature
Ažuriranje softvera televizora
NE ISKLJUČUJTE napajanje televizora dok se ne završi ažuriranje softvera. Televizor će se automatski isključiti i uključiti
nakon završetka ažuriranja softvera. Video i audio postavke će se resetovati na podrazumevane vrednosti nakon
ažuriranja softvera. Preporučuje se da klonirate postavke televizora da biste ih lakše vratili nakon nadogradnje.
•• Više informacija o funkciji USB kloniranja potražite na stranici37.
Ažuriranje putem USB uređaja
Da biste ažurirali softver na televizoru, pratite sledeća uputstva:
1. Umetnite USB uređaj koji sadrži datoteku za ažuriranje softvera u USB priključak na televizoru.
2. Pokrenite SW Update.
–– Meni Administrator > System > SW Update
3. Na televizoru će se prikazati iskačuća poruka za proveru ažurirane verzije.
4. Izaberite OK, a zatim pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču.
–– Imajte u vidu da ne smete da isključite napajanje niti USB uređaj dok traje nadogradnja. Televizor će se automatski
isključiti i uključiti nakon završetka nadogradnje softvera. Proverite verziju softvera nakon završetka nadogradnje.
Srpski - 43
09 Uređivanje kanala
Korišćenje usluge Channel Editor
OO Meni Administrator > Channel > Channel Editor
Pomoću opcije Channel Editor možete da uredite kanale sačuvane u memoriji televizora.
•• Menjanje brojeva i naziva kanala, uređivanje žanrova i jezičkih grupa i brisanje kanala.
•• Ako funkciju Isključivanje ekrana podesite na Uklj. za izabrane kanale, prikazuje se poruka za isključeni ekran, a
slike su isključene funkcijom Isključivanje ekrana i samo se zvuk reprodukuje sa tih kanala.
•• Channel Editor omogućava i jednostavno prikazivanje informacija o svakom kanalu bez direktnog prikazivanja
datog kanala.
Opšti koraci za korišćenje opcije Channel Editor u režimu Standalone
–– Slika na vašem televizoru može da se razlikuje od slike iznad u zavisnosti od modela i geografskog područja.
1. Pokrenite Channel Setup (Channel > Channel Setup) u meniju Administrator.
2. Pristupite opciji Channel Editor (Channel > Channel Editor) u meniju Administrator.
3. Na listu papira sastavite listu kanala koje želite da imate, željenim redosledom.
4. Na osnovu liste koju ste kreirali u koraku 3 rasporedite kanale i uredite nazive kanala.
5. Pritisnite dugme EXIT ili RETURN da biste izašli iz prikaza.
Srpski - 44
Uređivanje broja kanala
Promenite broj kanala koji ste izabrali. Da biste promenili broj kanala, pratite sledeće korake:
1. Na ekranu Channel Edit izaberite kanal.
2. Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Uredi broj kanala, a zatim pritisnite dugme
Izaberi.
3. Broj kanala možete da promenite pomoću dugmadi sa strelicama nagore ili nadole na daljinskom upravljaču.
4. Izaberite OK kada završite, a zatim pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču.
–– Kada promenite broj kanala, informacije o kanalu se automatski prikazuju.
Preimenujte kanal
Promenite naziv kanala koji ste izabrali. Da biste promenili ime kanala, pratite sledeće korake:
1. Na ekranu Channel Edit izaberite kanal.
2. Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Preimenuj kanal, a zatim pritisnite dugme
Izaberi.
3. Na ekranu se prikazuje tastatura preko koje možete uneti novo ime za dati kanal. Pomoću dugmadi sa strelicama
na daljinskom upravljaču pomerite fokus na slovo ili broj, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Ponovite za svako slovo
ili broj koji želite da unesete.
4. Kada završite, izaberite Završeno, a zatim pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču.
Srpski - 45
Dodeljivanje broja kanala spoljnim uređajima
Izvor spoljnog uređaja televizora se prikazuje na poslednjoj stranici menija Channel Editor na način prikazan u
nastavku.
>
1. Izaberite izvor spoljnog uređaja na ekranu Channel Edit.
2. Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Uredi broj kanala, a zatim pritisnite dugme
Izaberi.
3. Broj kanala možete da dodelite pomoću dugmadi sa strelicama nagore ili nadole na daljinskom upravljaču.
4. Izaberite OK kada završite, a zatim pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču.
–– Kada dodelite broj kanala spoljnom uređaju, možete da pristupite spoljnom uređaju bez otvaranja menija izvora
signala televizora.
Srpski - 46
10 Specifikacije i druge informacije
Specifikacije
Naziv modela
Rezolucija ekrana
Veličina ekrana
Mereno po dijagonali
Zvuk (izlaz)
Dimenzije (Š x V x D)
Kućište
Sa postoljem
HG43RU750E
HG50RU750E
3840 x 2160
3840 x 2160
43 inča
50 inča
108 cm
125 cm
20 W
20 W
970.2 x 563.2 x 58.2 mm
1124.8 x 650.2 x 59.1 mm
970.2 x 636.3 x 210.3 mm
1124.8 x 728.8 x 261.3 mm
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
9.6 kg
13.6 kg
9.8 kg
13.9 kg
Naziv modela
HG55RU750E
HG65RU750E
Rezolucija ekrana
3840 x 2160
3840 x 2160
55 inča
65 inča
138 cm
163 cm
20 W
20 W
Veličina ekrana
Mereno po dijagonali
Zvuk (izlaz)
Dimenzije (Š x V x D)
Kućište
Sa postoljem
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
1238.6 x 714.2 x 58.7 mm
1457.5 x 837.3 x 59.1 mm
1238.6 x 792.8 x 261.3 mm
1457.5 x 917.3 x 312.8 mm
17.3 kg
25.0 kg
17.7 kg
25.5 kg
Srpski - 47
Naziv modela
HG75RU750E
Rezolucija ekrana
3840 x 2160
Veličina ekrana
Mereno po dijagonali
75 inča
189 cm
Zvuk (izlaz)
20 W
Dimenzije (Š x V x D)
Kućište
Sa postoljem
1684.6 x 966.4 x 60.1 mm
1684.6 x 1056.5 x 356.1 mm
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
37.0 kg
37.5 kg
Uticaj na životnu sredinu
Radna temperatura
Vlažnost vazduha pri radu
Temperatura pri skladištenju
Vlažnost pri skladištenju
Od 10°C do 40°C (Od 50°F do 104°F)
Od 10% do 80%, bez kondenzacije
Od -20°C do 45°C (Od -4°F do 113°F)
Od 5% do 95%, bez kondenzacije
Napomene
•• Dizajn i specifikacije mogu se promeniti bez najave.
•• Informacije o napajanju i dodatne informacije o potrošnji energije potražite među podacima na nalepnici na
proizvodu.
–– Na većini modela oznaka se nalazi na zadnjoj strani televizora. (Na nekim modelima oznaka se nalazi unutar
poklopca priključka.)
•• Izgled televizora i njegove dodatne opreme mogu se razlikovati od proizvoda prikazanog na slikama u ovom
priručniku, u zavisnosti od modela.
•• Crteži nisu nužno u pravoj razmeri. Neke dimenzije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja. Pogledajte
dimenzije pre nego što postavite televizor. Kompanija nije odgovorna za greške u kucanju i štampanju.
•• Uobičajena potrošnja struje izmerena je u skladu sa standardom IEC 62087.
Smanjivanje potrošnje električne energije
Kada isključite televizor, on prelazi u režim mirovanja. U tom režimu televizor troši malu količinu električne energije.
Da biste smanjili potrošnju električne energije, isključite kabl za napajanje iz utičnice ako televizor ne nameravate da
koristite duže vreme.
Srpski - 48
Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta
•• Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Ako je opcija Proširi ulazni signal podešena na Isklj.
Broj kadrova u
sekundi (fps)
Dubina boje / hromaki
uzorkovanje
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 bita
-
-
-
O
Ako je opcija Proširi ulazni signal podešena na Uklj.
Broj kadrova u
sekundi (fps)
Dubina boje / hromaki
uzorkovanje
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 bita
O
O
O
O
10 bita
-
-
O
O
12 bita
-
-
O
O
50 / 60
Podržane rezolucije za povezivanje računara
Kada televizor koristite kao ekran računara, takođe možete da izaberete neku od standardnih rezolucija navedenih u
koloni „Rezolucija“. Televizor će se automatski prebaciti na izabranu rezoluciju.
Režim
IBM
MAC
VESA DMT
Rezolucija
Format
prikaza
Horizontalna
frekvencija (KHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
Frekvencija
osvežavanja (MHz)
Polaritet
(horizontalni/
vertikalni)
720 x 400
70 Hz
31.469
70.087
28.322
-/+
640 x 480
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 x 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
640 x 480
60 Hz
31.469
59.940
25.175
-/-/-
640 x 480
72 Hz
37.861
72.809
31.500
640 x 480
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 x 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 x 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 x 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67.500
75.000
108.000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79.976
75.025
135.000
1440 x 900
60 Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
1600 x 900
60 Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
Srpski - 49
Režim
VESA CVT
CTA-861
Rezolucija
Format
prikaza
Horizontalna
frekvencija (KHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
Frekvencija
osvežavanja (MHz)
Polaritet
(horizontalni/
vertikalni)
+/-
2560 x 1440
60 Hz
88.787
59.951
241.500
2560 x 1440
120 Hz
192.996
119.998
497.750
+/-
*1920 x 1080
100 Hz
112.500
100.000
297.000
+/+
*1920 x 1080
120 Hz
135.000
120.003
297.000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
-/-
*3840 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
-/-
*3840 x 2160
100 Hz
225.000
100.000
1188.000
+/+
*3840 x 2160
120 Hz
270.000
120.000
1188.000
+/+
*4096 x 2160
100 Hz
225.000
100.000
1188.000
+/+
*4096 x 2160
120 Hz
270.000
120.000
1188.000
+/+
•• *: Rezolucija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.
•• Isprepletani režim nije podržan.
•• Uređaj možda neće ispravno raditi ako je odabran nestandardni video format.
•• Podržani su režimi „Odvojeni“ i „Kompozitni“. SOG (Sync On Green) nije podržan.
•• Podesite Aplikacije za uređivanje na UKLJUČENO da biste ručno promenili izvor signala (Edit Name/Icon).
–– Meni Administrator > Usluga Smart > Aplikacije za uređivanje
Srpski - 50
Podržane rezolucije video signala
Proverite podržane rezolucije za video signale.
Režim
CTA-861
VESA CVT
Rezolucija
Format
prikaza
Horizontalna
frekvencija (KHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
Frekvencija
osvežavanja (MHz)
Polaritet
(horizontalni/
vertikalni)
720 (1440) x 576i
50 Hz
15.625
50.000
27.000
-/-
720 (1440) x 480i
60 Hz
15.734
59.940
27.000
-/-
720 x 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
720 x 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
*1920 x 1080
100 Hz
112.500
100.000
297.000
+/+
*1920 x 1080
120 Hz
135.000
120.003
297.000
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
*3840 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
*3840 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
*3840 x 2160
100 Hz
225.000
100.000
1188.000
+/+
*3840 x 2160
120 Hz
270.000
120.000
1188.000
+/+
4096 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
*4096 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
*4096 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
*4096 x 2160
100 Hz
225.000
100.000
1188.000
+/+
*4096 x 2160
120 Hz
270.000
120.000
1188.000
+/+
2560 x 1440
60 Hz
88.787
59.951
241.500
+/-
2560 x 1440
120 Hz
192.996
119.998
497.750
+/-
•• *: Rezolucija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.
•• Podesite Aplikacije za uređivanje na UKLJUČENO da biste ručno promenili izvor signala (Edit Name/Icon).
–– Meni Administrator > Usluga Smart > Aplikacije za uređivanje
Srpski - 51
Dimenzije
Prikaz spreda/bočni prikaz
Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.
•• 43˝
(Uređaj: mm)
58.2
970.2
943.2
531.4
563.2
636.3
210.3
•• 50˝
(Uređaj: mm)
59.1
1124.8
1097.8
618.4
650.2 728.8
261.3
Srpski - 52
•• 55˝
(Uređaj: mm)
58.7
1238.6
1211.6
682.4
714.2 792.8
261.3
•• 65˝
(Uređaj: mm)
59.1
1457.5
1430.5
805.5
837.3
917.3
312.8
Srpski - 53
•• 75˝
(Uređaj: mm)
60.1
1684.6
1652.2
930.3
966.4 1056.5
356.1
Srpski - 54
Pregled table sa priključcima / prikaz sa zadnje strane
Detaljne dimenzije možete da pronađete na adresi Displaysolutions.samsung.com.
Detalji o postolju
Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.
•• 43˝
(Uređaj: mm)
34.3
210.3
168.1
•• 50˝–55˝
(Uređaj: mm)
42.8
261.3
197.9
Srpski - 55
•• 65˝
(Uređaj: mm)
47.2
312.8
199.2
•• 75˝
(Uređaj: mm)
53.8
356.1
214.5
Srpski - 56
Licence
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
OVAJ PROIZVOD SE PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I
OVLAŠĆEN JE DA SE KORISTI SAMO U VEZI SA HEVC SADRŽAJEM
KOJI ZADOVOLJAVA SVAKU OD TRI NAVEDENE
KVALIFIKACIJE: (1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA LIČNU UPOTREBU;
(2) HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE NAMENJEN PRODAJI I (3) HEVC
SADRŽAJ KOJI JE STVORIO VLASNIK PROIZVODA.
OVAJ PROIZVOD SE MOŽDA NEĆE KORISTITI U VEZI SA
HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM KOJI JE STVORIO DRUGI
PROIZVOĐAČ, KOJI JE KORISNIK PORUČIO ILI KUPIO OD DRUGOG
PROIZVOĐAČA, OSIM AKO KORISNIK IMA POSEBNO DOZVOLJENA
PRAVA DA KORISTI PROIZVOD SA TAKVIM SADRŽAJEM OD
STRANE LIVCENCIRANOG PRODAVCA SADRŽAJA.
VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI SA HEVC
KODIRANIM SADRŽAJEM SE SMATRA PRIHVATLJIVOM U OKVIRU
OGRANIČENOG OVLAŠĆENJA KAO ŠTO JE NAVEDENO IZNAD.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Srpski - 57
Globalni podaci za kontakt kompanije SAMSUNG
Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa proizvodima kompanije Samsung, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.
Zemlja
Servisni centar kompanije Samsung
Web lokacija
AUSTRIA
0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена на един градски разговор
0800 111 31 Безплатен за всички оператори
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/RDS),
vă rugăm să ne contactaţi formând numărul Telverde fără
ultimele două cifre, astfel: 0800872678.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
91 175 00 15
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 786 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.
RU750E-EU-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement