Samsung Galaxy A20e Používateľská príručka

Samsung Galaxy A20e Používateľská príručka
UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA
SM-A202F/DS
SM-A405FN/DS
Czech. 03/2020. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
4
6
9
14
16
19
21
23
24
26
28
41
43
61
63
64
78
82
87
90
93
93
94
95
96
99
100
101
101
103
103
104
106
107
109
113
114
Nejdříve si přečtěte
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a
jejich řešení
Rozvržení a funkce zařízení
Baterie
Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
Paměťová karta (micro SD karta)
Zapínání a vypínání zařízení
Výchozí nastavení
Účet Samsung
Přenesení dat z předchozího zařízení
(Smart Switch)
Popis obrazovky
Oznamovací panel
Zadávání textu
Aplikace a funkce
46
48
48
54
58
Instalace nebo odinstalace aplikací
Vyhledávač
Telefon
Kontakty
Zprávy
2
Internet
E-mail
Fotoaparát
Galerie
AR EMOJI (Galaxy A40)
Více oken
Samsung Health
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Kalendář
Reminder
Rádio
Záznamník
Moje soubory
Hodiny
Kalkulačka
Game Launcher
Game Booster
Samsung Daily (Galaxy A40)
Dětský režim (Galaxy A40)
SmartThings
Sdílení obsahu
Aplikace Google
Obsah
Nastavení
152 Soukromí
152 Umístění
153 Účty a zálohování
153 Samsung Cloud
155 Google
155 Rozšířené funkce
156 Odkaz na Windows (Galaxy A40)
157 Pohyby a gesta
158 Dual Messenger
159 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
159 Digitální pohoda
161 Péče o zařízení
161 Optimalizace zařízení
162 Baterie
163 Úložiště
163 Paměť
163 Zabezpečení
163 Aplikace
164 Obecná správa
165 Usnadnění
165 Aktualizace softwaru
166 Uživatelská příručka
166 O telefonu
116 Úvod
116 Připojení
117 Wi-Fi
119 Bluetooth
121 NFC a platba
123 Spořič dat
123 Aplikace jen s mobilními daty
124 Správce SIM karet
124 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
126 Další nastavení připojení
128 Zvuky a vibrace
128 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
129 Samostatný zvuk aplikace
129 Oznámení
130 Zobrazení
131 Filtr modrého světla (Galaxy A40)
131 Tmavý režim
132 Změna režimu obrazovky
a nastavení barvy displeje (Galaxy
A40)
133 Spořič obrazovky
134 Pozadí
134 Motivy
134 Zamknout displej
135 Smart Lock
136 Biometrika a zabezpečení
137 Rozpoznání obličeje
140 Rozpoznávání otisků prstů
144 Samsung Pass
147 Zabezpečená složka
Dodatek
167 Řešení problémů
172 Vyjmutí baterie
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
4
Základy
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
• V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služby může být za účelem ochrany během výroby
a distribuce nasazena ochrana displeje. Na poškození nasazené ochrany displeje se nevztahuje
záruka.
• Dotykový displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým
nastavováním rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu
může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce
nebo objevování „duchů“.
– – Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku
po delší dobu a vypínat dotykový displej, když zařízení nepoužíváte.
– – Můžete nastavit, aby se dotykový displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zobrazení → Časový limit displeje,
a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se dotykový displej vypne.
– – Chcete-li nastavit, aby dotykový displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního
prostředí, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zobrazení, a potom funkci
aktivujte klepnutím na přepínač Adaptivní jas.
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC).
Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Abyste zobrazili ID FCC,
spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku O telefonu → Stav. Pokud vaše zařízení nemá
FCC ID, znamená to, že nebylo autorizováno k prodeji v USA a přidružených územích a může být
do USA převezeno pouze za účelem osobního použití vlastníka.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
5
Základy
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich
řešení
Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie
Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo
rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na
jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu,
může nabíječka zastavit nabíjení.
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení
vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
• Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného
kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
• Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.
Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.
Když se zařízení zahřívá během používání
Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší
dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete
všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.
Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných
funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.
• Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
• Při stahování velkých souborů
• Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
– – Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
– – Při dlouhodobém nahrávání videa
6
Základy
– – Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
– – Při připojování k televizoru
• Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
– – Při používání funkce Více oken
– – Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
– – Při stahování velkých souborů během videohovoru
– – Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
• Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
• Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
• Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
• Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
• Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
• Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou
kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
• Když používáte roaming
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
• Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte
zařízení.
• Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na
pozadí, když je nepoužíváte.
• Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
• Snižte jas obrazovky.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej
nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
7
Základy
Opatření při přehřívání zařízení
Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.
Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení
teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.
• Pokud se zařízení přehřeje a dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo
selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. V zájmu snížení teploty
zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se nabíjení baterie. Spuštěné
aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou
omezeny, dokud zařízení nevychladne.
• Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne.
Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod stanovenou úroveň. Pokud se druhá
zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným vypnutím.
Opatření pro provozní prostředí
Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby
nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.
• Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
• Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
• Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je
na takových místech nepoužívejte.
• Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou
rohož.
• Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů
nebo vysokotlakých nádob.
• Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii,
které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.
8
Základy
Rozvržení a funkce zařízení
Obsah balení
Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
9
Základy
Rozvržení zařízení
► Galaxy A20e:
Reproduktor
Přední fotoaparát
Snímač vzdálenosti
Tlačítko hlasitosti
Vypínací tlačítko
Dotykový displej
Univerzální konektor
(USB typu C)
Mikrofon
Anténa NFC
GPS anténa
Zadní fotoaparát
(duální)
Přihrádka na SIM kartu /
paměťovou kartu
Blesk
Snímač rozpoznávaní
otisků prstu
Hlavní anténa
Reproduktor
Sluchátkový konektor
Mikrofon
10
Základy
► Galaxy A40:
Reproduktor
Přední fotoaparát
Snímač vzdálenosti /
světla
Tlačítko hlasitosti
Vypínací tlačítko
Dotykový displej
Univerzální konektor
(USB typu C)
Anténa NFC
GPS anténa
Zadní fotoaparát
(duální)
Přihrádka na SIM kartu /
paměťovou kartu
Blesk
Snímač rozpoznávaní
otisků prstu
Hlavní anténa
Reproduktor
Sluchátkový konektor
Mikrofon
11
Základy
• Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití
telefonu s hlasitým odposlechem, si neumisťujte zařízení do blízkosti uší.
• Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je
přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla,
jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu.
Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn
na snímcích.
• Pokud byste používali zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí, mohli byste
se poranit. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním centru Samsung.
• V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
– – Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
– – Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
– – Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení,
zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nezakrývejte snímač vzdálenosti/světla příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou chrániče
obrazovky, nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání snímače.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
12
Základy
Fyzická tlačítka
Tlačítko hlasitosti
Vypínací tlačítko
Tlačítko
Funkce
Vypínací tlačítko
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte
ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
Tlačítko hlasitosti
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
Softwarová tlačítka
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Tlačítko Domů
Po zapnutí obrazovky se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka
jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Více
informací najdete na Navigační panel (softwarová tlačítka).
13
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze baterii, nabíječku a kabel schválené společností Samsung a navržené
výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie, nabíječka a kabel mohou způsobit
vážná poranění nebo poškození zařízení.
• Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
• Používejte pouze USB kabel typu C dodaný se zařízením. Pokud byste použili kabel micro
USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během
nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
1
2
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB.
3
4
Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.
Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.
14
Základy
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet. Jestliže k tomu dojde během bezdrátového nabíjení odpojte zařízení
od nabíječky, nechte ho vychladnout a nabíjejte ho znovu později.
• Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození
zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
15
Základy
Rychlé nabíjení
Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Baterii můžete nabíjet rychleji,
pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.
Zvýšení rychlosti nabíjení
Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku.
Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Péče o zařízení → Baterie → Nabíjení a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Rychlé
nabíjení.
• Tuto funkci nelze aktivovat ani deaktivovat během nabíjení.
• Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii
standardní nabíječkou.
• Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení
se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před
poškozením.
Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
Můžete vložit dvě karty SIM nebo USIM, a mít tak dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb pro
jedno zařízení. V některých oblastech mohou být rychlosti přenosu dat nižší, když jsou v zařízení
vloženy dvě karty SIM, než když je v něm vložena jedna karta SIM.
• Používejte pouze nano-SIM karty.
• Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby
ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené
ztrátou nebo odcizením karet.
Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli
služby k dispozici.
16
Základy
1
Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru u přihrádky tuto přihrádku uvolníte.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2
3
4
Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
Vložte do přihrádky kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, abyste ji tam zajistili.
Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky
vyklouznout nebo vypadnout.
5
Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
17
Základy
Použití dvou SIM nebo USIM karet
Pokud vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mít dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb
pro jedno zařízení.
Aktivace karet SIM a USIM
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet. Vyberte kartu SIM
nebo USIM a klepněte na spínač, abyste funkci aktivovali.
Přizpůsobení karet SIM a USIM
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet a vyberte kartu SIM
nebo USIM pro přístup k následujícím možnostem:
• Lkona: Změňte ikonu karty SIM nebo USIM.
• Název: Změňte zobrazovaný název karty SIM nebo USIM.
• Režim sítě: Vyberte režim sítě, který se bude používat s kartou SIM nebo USIM.
Nastavení upřednostňovaných karet SIM a USIM
Když jsou aktivované dvě karty, můžete jednotlivým kartám přiřadit hlasové hovory, zprávy a datové
služby.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet a nastavte pro své
karty upřednostňované funkce v možnosti Preferovaná SIM karta.
18
Základy
Paměťová karta (micro SD karta)
Instalace paměťové karty
Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové
karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty.
Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli
používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže
naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum
Samsung.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
19
Základy
1
Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru u přihrádky tuto přihrádku uvolníte.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2
Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.
3
4
Vložte paměťovou kartu do přihrádky tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
Jemně zatlačte paměťovou kartu do přihrádky, abyste ji tam zajistili.
Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo
vypadnout.
5
Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Péče o zařízení → Úložiště → Pokročilý → SD
karta → Odpojit.
Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu
dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k
poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung
neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání
externích úložných zařízení.
20
Základy
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Péče o zařízení → Úložiště → Pokročilý → SD
karta → Formát.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
Zapínání a vypínání zařízení
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Zapnutí zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Vypnutí zařízení
1
Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte vypínací tlačítko. Případně otevřete panel s
oznámeními a klepněte na položku .
2
Klepněte na položku Vypnout.
Chcete-li zařízení restartovat, klepněte na položku Restartování.
21
Základy
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti
a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Tlačítko snížení
hlasitosti
Vypínací tlačítko
Tísňový režim
Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie z baterie. Některé
aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat
ostatním informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.
Chcete-li aktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte vypínací tlačítko. Případně otevřete panel s
oznámeními a klepněte na položku → Tísňový režim.
Chcete-li deaktivovat nouzový režim, klepněte na položku → Vypnout Tísňový režim. Případně
stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
22
Základy
Výchozí nastavení
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
1
2
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Vyberte požadovaný jazyk zařízení a vyberte možnost
.
Vyberte jazyk.
3
Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Zobrazí se domovská obrazovka.
Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během výchozího nastavení nebudete moci
nastavit některé funkce zařízení.
23
Základy
Účet Samsung
Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé
služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.
Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte
account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Účty → Účet Samsung account →
→ Nápověda.
Vytvoření účtu Samsung
Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit. Účet Samsung můžete vytvořit pomocí vaší
e-mailové adresy.
1
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Účty → Přidat účet →
Účet Samsung account.
Případně spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku
2
3
Klepněte na položku Vytvořit účet.
Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
24
.
Základy
Přihlášení k účtu Samsung
Pokud již účet Samsung máte, přihlaste se k němu.
1
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Účty → Přidat účet →
Účet Samsung account.
Případně spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku
2
3
.
Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku Přihlásit.
Přihlášení ke svému účtu Samsung dokončete pomocí pokynů na obrazovce.on-screen
Vyhledání ID a obnovení hesla
Pokud zapomenete ID nebo heslo vašeho účtu Samsung, klepněte na položku Najít ID nebo
Obnovit heslo na přihlašovací obrazovce účtu Samsung. Vyhledat svoje ID nebo obnovit heslo
můžete po zadání požadovaných informací.
Odstranění účtu Samsung
Když ze zařízení odstraníte svůj účet Samsung, budou také odstraněna vaše data, například kontakty
nebo události.
1
2
3
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Účty.
Klepněte na položku Účet Samsung account → Osobní informace → → Odebrat účet.
Klepněte na položku Odebrat, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku OK.
25
Základy
Přenesení dat z předchozího zařízení
(Smart Switch)
Smart Switch můžete použít k přenosu dat z vašeho předchozího zařízení do nového.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Smart Switch.
• Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Bezdrátový přenos dat
Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi
Direct.
1
Spusťte na předchozím zařízení aplikaci Smart Switch.
Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu Galaxy Store nebo Obchod Play.
2
Na zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Smart
Switch.
3
4
5
6
Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
Na předchozím zařízení klepněte na položku Odeslat data → Bezdrátové.
Ve svém zařízení vyberte položku, kterou budete chtít přenést, a klepněte na Přenést.
Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení přenosu dat můžete na svém zařízení vidět seznam přenesených dat.
26
Základy
Zálohování a obnovení dat pomocí externího úložiště
Můžete přenášet data pomocí externího úložiště, například micro SD karty.
1
2
3
4
Data z předchozího zařízení zazálohujte v externím úložišti.
Vložte nebo připojte zařízení externího úložiště ke svému zařízení.
Na zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Smart
Switch → → Obnovit.
Přeneste data z externího úložiště podle pokynů na obrazovce.
Přenos záložních dat z počítače
Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch
na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do
počítače a potom je importovat do svého zařízení.
1
Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2
V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3
4
Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
5
6
Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.
27
Základy
Popis obrazovky
Ovládání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou
grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo
objevování „duchů“.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Klepněte na obrazovku.
Klepnutí a podržení
Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu
přibližně 2 sekund.
28
Základy
Přetažení
Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do
jiného místa.
Poklepání
Poklepejte na obrazovku.
Tažení
Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
Roztahování a přitahování
Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva
prsty.
29
Základy
Navigační panel (softwarová tlačítka)
Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová
tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko
Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle
prostředí použití.
Tlačítko
Funkce
Nedávné
Domů
Zpět
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
• Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku.
• Aplikaci Google spusťte klepnutím a podržením.
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
30
Základy
Skrytí navigačního panelu
Skrytím navigačního panelu můžete prohlížet soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zobrazení → Navigační panel, a potom klepněte
na položku Gesta na celou obrazovku v nabídce Typ navigace. Navigační panel se skryje a objeví se
rady pro používání gest. Klepněte na Další možnosti a vyberte požadovanou možnost.
• Potáhnout zezdola: Na místě, kde se zobrazují softwarová tlačítka, se zobrazí rady pro
používání gest. Budete-li chtít použít softwarová tlačítka, přetáhněte radu pro používání gest
požadovaného tlačítka směrem nahoru.
• Potáhnout ze stran a zezdola:
– – Po přejetí prstem z dolní části obrazovky nahoru přejdete na domovskou obrazovku.
– – Přejeďte prstem nahoru a podržením zobrazte seznam naposledy spuštěných aplikací.
– – Po přejetí prstem z některé strany obrazovky do středu se vrátíte na předchozí obrazovku.
– – Po přejetí prstem z některého z dolních rohů obrazovky do středu spustíte aplikaci Google.
Přejeďte prstem zdola
Přejeďte prstem ze stran a zdola
Pokud chcete skrýt rady pro používání gest ve spodní části obrazovky, deaktivujte funkci klepnutím
na přepínač Tipy pro gesta.
31
Základy
Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Nástroj
Indikátor obrazovky
Oblíbené aplikace
Navigační panel
(softwarová tlačítka)
32
Základy
Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace
Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů.
Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také
klepnout na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.
Domovská obrazovka
Obrazovka Aplikace
Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko
otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji,
klepněte na položku Nast. dom. obrazovky, potom klepnutím aktivujte možnost Tlačítko Aplikace.
Tlačítko Aplikace se připne do horní části domovské obrazovky.
Tlačítko Aplikace
33
Základy
Zobrazení obrazovky v režimu na šířku
Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku Nast. dom.
obrazovky a klepnutím aktivujte přepínač Otočit do režimu na šířku.
Pro zobrazení obrazovky v režimu na šířku otočte zařízení do polohy na šířku.
Přesouvání položek
Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný
panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce
Aplikace, podržte ji a klepněte na položku Př. na Dom. obr. Na domovskou obrazovku bude přidán
zástupce aplikace.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
34
Základy
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a
spouštět.
Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji
přetáhněte na jinou aplikaci.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku Název složky a
zadejte název složky.
• Přidání dalších aplikací
Na složce klepněte na položku . Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na
položku Hot. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.
• Přesunutí aplikací ze složky
Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.
• Odstranění složky
Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku Odstranit složku. Bude vymazána
pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
35
Základy
Úprava domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji
nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat
či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.
• Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
• Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
• Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku
.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Motivy: Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se
budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
• Nástroje: Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují
informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a
přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
• Nast. dom. obrazovky: Umožňuje konfiguraci domovské obrazovky, jako je mřížka obrazovky
nebo její rozvržení.
36
Základy
Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce
Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití
samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a
klepněte na položku Nast. dom. obrazovky → Rozložení domovské obrazovky → Pouze na Dom.
obrazovce → Použít.
Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
• Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
• Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
• Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo modelu.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
Používají se funkce polohy
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
37
Základy
Ikona
Definice
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Nabíjení baterie
Stav baterie
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.
Pokud je obrazovka vypnutá a chcete ji zapnout, stiskněte vypínací tlačítko.
Zamknutá obrazovka
38
Základy
Změna způsobu zamykání obrazovky
Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Zamknout displej → Typ zámku displeje a pak vyberte způsob zamykání.
Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete
ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte
metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.
• Přejetí: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
• Znak: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
• PIN kód: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
• Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic
nebo symbolů.
• Žádný: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
• Obličej: Zaregistrujte svůj obličej pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části
Rozpoznání obličeje.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete
v části Rozpoznávání otisků prstů.
Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za
sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte
aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zamknout displej → Nastavení zabezpečeného
zámku, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemykání obrazovky,
potom klepnutím aktivujte přepínač Autom. výrobní nastavení.
39
Základy
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom
psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze
rolovat.
Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Snímky obrazovky se uloží do složky
Galerie.
• Zachycení pomocí tlačítek: Stiskněte současně tlačítko snížení hlasitosti a vypínací tlačítko.
• Zachycení přejetím: Táhněte rukou doleva nebo doprava přes obrazovku. (Galaxy A40)
• Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce aktivovaná, spusťte
aplikaci Nastavení, klepněte na položku Rozšířené funkce → Pohyby a gesta a potom
funkci aktivujte klepnutím na přepínač Dlaní uložit obrazovku. (Galaxy A40)
Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části
obrazovky:
•
: Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových
se obrazovka automaticky posune dolů a bude
stránkách. Po klepnutí na položku Zachycení
zachyceno více obsahu.
•
: Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo proveďte ze snímku obrazovky výřez.
Oříznutá plocha se uloží do složky Galerie.
•
: Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.
Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte
na položku Rozšířené funkce → Kopie obrazovky, a potom funkci aktivujte klepnutím na
přepínač Panel nástrojů kopie obrazovky.
40
Základy
Oznamovací panel
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Otevření možností napájení.
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Ovládejte připojená blízká zařízení
a zařízení a scény SmartThings.
Ovládejte média na svém zařízení a
na připojených blízkých zařízeních.
Zobrazení podrobností oznámení a
provedení různých činností.
Otevření nastavení oznámení.
Vymazat všechna oznámení.
41
Základy
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte
tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.
Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na
tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku → Pořadí tlačítek, klepněte na tlačítko,
podržte ho a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
Ovládání přehrávání médií
Přehrávání hudby nebo videa můžete snadno ovládat pomocí funkcí Média. Můžete také pokračovat
v přehrávání na jiném zařízení.
1
2
Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Média.
Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.
Chcete-li pokračovat v přehrávání na jiném zařízení, klepněte na položku
požadované zařízení.
42
a vyberte
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Zobrazení více funkcí klávesnice.
Další funkce klávesnice
Zadání pomocí velkých písmen.
Pro všechna velká písmena
klepněte na klávesu dvakrát.
Odstranění předcházejícího znaku.
Vložení symbolů.
Rozdělení na další řádek.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Jazyky a typy → Správa jazyků zadávání, a pak vyberte jazyky, které
chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat
tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
43
Základy
Změna klávesnice
Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na položku
vyberte typ klávesnice, který chcete.
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk, potom
Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte
opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
Další funkce klávesnice
Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
•
: Předvídá slova na základě toho, co zadáváte, a zobrazuje navrhovaná slova. Pro návrat do
seznamu funkcí klávesnice klepněte na položku .
•
: Vložení emotikonů.
•
: Vložit nálepky.
•
: Připojí animované GIFy.
•
: Zadávání textu hlasem.
•
: Změna nastavení klávesnice.
•
→
•
→
: Změna režimu nebo velikosti klávesnice.
•
→
: Otevřete panel pro úpravy textu.
: Vložení položky ze schránky.
44
Základy
Kopírování a vkládání
1
2
3
Klepněte na text a podržte.
Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4
Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
Slovník
Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat
definice slov.
1
2
Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
V seznamu možností klepněte na položku Dictionary.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, klepněte na položku Move to Manage
vedle slovníku, potom jej stáhněte klepnutím na možnost
dictionaries, klepněte na položku
Instalovat.
3
Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více
definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku ,
abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku Search Web, abyste
slovo použili jako vyhledávaný výraz.
45
Aplikace a funkce
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Store
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Spusťte aplikaci Galaxy Store.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
klíčových slov.
a vyhledávejte je pomocí
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku Instalovat. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou
aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku →
Automaticky aktualizované aplikace a pak vyberte požadovanou možnost.
→
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Spusťte aplikaci Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku Instalovat. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou
aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
→
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku
Nastavení → Automatické aktualizace a pak vyberte požadovanou možnost.
46
Aplikace a funkce
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.
• Vypnout: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.
• Odinstal.: Odinstaluje stažené aplikace.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Povolení aplikací
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Aplikace →
potom klepněte na položku Zapnout.
→ Vypnuto, vyberte aplikaci,
Nastavení oprávnění aplikací
Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k
používání informací ve vašem zařízení.
Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku
Aplikace. Vyberte aplikaci a klepněte na položku Oprávnění. Můžete zobrazit seznam oprávnění
aplikace a změnit její oprávnění.
Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Aplikace → → Správce oprávnění. Vyberte položku a
aplikaci.
Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou
správně fungovat.
47
Aplikace a funkce
Vyhledávač
Rychle vyhledávejte obsah v zařízení.
1
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hledat. Případně otevřete panel s oznámeními,
táhněte dolů, potom klepněte na položku .
2
Zadejte klíčové slovo.
Budou prohledány aplikace a obsah ve vašem zařízení.
Pokud klepnete na položku
na klávesnici, budete moci vyhledávat více obsahu.
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
48
Aplikace a funkce
Volat
1
2
3
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku Klávesn.
Zadejte telefonní číslo.
Klepnutím na položku
video hovor.
uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku
uskutečníte
Otevření dalších možností.
Přidání čísla do seznamu kontaktů.
Hledání kontaktu.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího znaku.
Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů
Spusťte aplikaci Telefon, klepněte na položku Poslední nebo Kontakty a potažením doprava na
kontakt nebo telefonní číslo zahajte hovor.
Pokud je tato funkce deaktivována, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Rozšířené
funkce → Pohyby a gesta, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Přejetím volat/poslat
zprávy.
49
Aplikace a funkce
Používání rychlé volby
Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.
Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, spusťte aplikaci Telefon, klepněte na položku Klávesn. nebo
Kontakty → → Čísla rychlé volby, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.
Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby
10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.
Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo 123, klepněte na číslo 1, klepněte na číslo 2 a
potom klepněte na číslo 3 a podržte je.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo kruh.
Mezinárodní volání
1
2
3
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku Klávesn.
Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku
50
.
Aplikace a funkce
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel Odeslat zprávu nahoru
a vyberte zprávu k odeslání. Pokud je aktivován přepínač Přidat připomenutí, bude uložena
upomínka, která vás o hodinu později na odmítnutý hovor upozorní.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci Telefon klepněte na položku →
Nastavení → Rychlá odmítnutí, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně spusťte aplikaci Telefon a zobrazte zmeškané hovory
klepnutím na položku Poslední.
Blokování telefonních čísel
Blokujte hovory z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1
2
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku → Nastavení → Blokovat čísla.
Klepněte na položku Poslední nebo Kontakty, vyberte kontakty nebo telefonní čísla a klepněte
na položku Hot.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost Přidat telefonní číslo, zadejte telefonní číslo,
potom klepněte na položku .
Když se vás budou blokovaná čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o
takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.
Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci
aktivujete klepnutím na přepínač Blokovat neznámé volající.
51
Aplikace a funkce
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
•
: Otevření dalších možností.
• Přidat hovor: Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde
k obnovení prvního hovoru.
• Držet hovor: Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko Obnovit hovor.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání
reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• Klávesnice / Skrýt: Otevře nebo zavře klávesnici.
•
: Ukončí aktuální hovor.
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
•
: Otevření dalších možností.
• Fotoaparát: Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
• Přepn.: Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
•
: Ukončí aktuální hovor.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání
reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
52
Aplikace a funkce
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku Klávesn.
Zadejte číslo.
Klepněte na položku Přidat do Kontaktů.
Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku Vytvořit nový kontakt, nebo klepněte
na položku Aktualizovat stávající kontakt a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů
1
2
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku Poslední.
3
Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku Vytvořit nový kontakt, nebo klepněte
na položku Aktualizovat stávající kontakt a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Klepněte na obrázek volajícího, a potom klepněte na položku Přidat, nebo klepněte na telefonní
číslo, a potom klepněte na položku Přidat do Kontaktů.
Přidání značky k telefonnímu číslu
Můžete přidávat značky k telefonním číslům, aniž byste je ukládali do Kontaktů. Můžete tak zobrazit
informace o volajícím, aniž byste museli mít číslo uvedeno v Kontaktech.
1
2
3
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku Poslední.
Klepněte na telefonní číslo →
.
Klepněte na položku Přidat poznámku, zadejte značku, a pak klepněte na položku Přidat.
Když vám z daného čísla někdo zavolá, pod číslem se zobrazí daná značka.
53
Aplikace a funkce
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Vytvoření nového kontaktu
1
2
3
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
.
Výběr umístění úložiště.
Zadejte informace kontaktu.
Výběr umístění úložiště.
Přidat obrázek.
Zadejte informace kontaktu.
Otevřít další informační pole.
V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.
4
Klepněte na položku Uložit.
54
Aplikace a funkce
Import kontaktů
Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.
1
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
export kontaktů → Import.
2
3
4
Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
→ Správa kontaktů → Import nebo
Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku Hot.
Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku Import.
Synchronizace kontaktů s webovými účty
Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je
například účet Samsung.
1
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Účty a zálohování → Účty a vyberte účet, se
kterým chcete provést synchronizaci.
2
Klepněte na položku Kontakty a pak funkci aktivujte klepnutím na položku Synchronizovat
účet.
Pro účet Samsung klepněte na položku → Nastavení synchronizace a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Kontakty.
Hledání kontaktů
Spusťte aplikaci Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
• Klepněte na položku
v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
55
Aplikace a funkce
Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:
•
: Přidat do oblíbených kontaktů.
•
/
•
: Vytvořit zprávu.
•
: Napsat e-mail.
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1
2
3
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Sdílet.
Vyberte kontakty a klepněte na položku Sdílet.
Vyberte způsob sdílení.
Uložení a sdílení profilu
Ukládejte a sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními
prostřednictvím funkce sdílení profilu.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
• Funkce sdílení profilu nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb.
• Funkce sdílení profilu je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení
aktivovanou funkci sdílení profilu.
1
2
3
Spusťte aplikaci Kontakty a vyberte svůj profil.
Klepněte na položku Upravit, upravte si profil a klepněte na položku Uložit.
Klepněte na položku Klepnutím sem budete sdílet svůj profil, potom funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
• Abyste mohli funkci sdílení profilu používat, musíte mít ověřené telefonní číslo. Můžete
zobrazit aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce Kontakty.
• Chcete-li změnit rozsah kontaktů, se kterými budete svůj profil sdílet, klepněte na položku
Vyberte, co se sdílí, vyberte položku, kterou chcete sdílet, a vyberte možnost.
56
Aplikace a funkce
Vytváření skupin
Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
→ Skupiny → Vytvořit skupinu.
Zadejte název skupiny.
Budete-li chtít nastavit vyzváněcí tón skupiny, klepněte na položku Vyz. tón skupiny a vyberte
vyzváněcí tón.
3
Klepněte na položku Přidat člena, vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, potom
klepněte na položku Hot.
4
Klepněte na položku Uložit.
Odeslání skupinové zprávy
Členům skupiny můžete najednou odeslat skupinovou zprávu.
Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na položku
položku → Odeslat zprávu.
→ Skupiny, vyberte skupinu, potom klepněte na
Sloučení duplicitních kontaktů
Když naimportujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam
kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních
položek.
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
→ Správa kontaktů → Sloučit kontakty.
Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku Sloučit.
Odstranění kontaktů
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Odstranit.
Vyberte kontakty a klepněte na položku Odstranit.
Chcete-li kontakty odstranit po jenom, otevřete seznam kontaktů a klepněte na kontakt. Pak
klepněte na položku → Odstranit.
57
Aplikace a funkce
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1
2
Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku
.
Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku a podržte ji, řekněte zprávu
a potom uvolněte prst. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je pole pro zadávání zprávy
prázdné.
Příjemce
Vložení adresátů.
3
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
Vložení zprávy.
Vložit nálepky.
Klepněte na položku
a odešlete zprávu.
58
Aplikace a funkce
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1
2
Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku Konverzace.
V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
• Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na pole pro zadávání zprávy, napište zprávu a
klepněte na položku .
• Velikost písma můžete upravit roztažením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.
Blokování nežádoucích zpráv
Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1
Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku → Nastavení → Blokovat čísla a zprávy →
Blokovat čísla.
2
Klepněte na položku Konverzace a vyberte kontakt nebo telefonní číslo. Nebo klepněte na
položku Kontakty, vyberte kontakty, a potom klepněte na položku Hot.
Chcete-li zadat číslo ručně, zadejte telefonní číslo v části Zadejte telefonní číslo, a potom
klepněte na .
59
Aplikace a funkce
Nastavení upozornění na zprávy
Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.
1
Spusťte aplikaci Zprávy, klepněte na položku → Nastavení → Oznámení a potom danou
možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
2
Změna nastavení upozornění.
Nastavení připomínání zpráv
Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná
oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Usnadnění → Rozšířené nastavení → Připomenutí oznámení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
Mazání zpráv
1
2
3
Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku Konverzace.
V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
Klepněte na zprávu, podržte ji a klepněte na položku Odstranit.
Chcete-li odstranit více zpráv, zaškrtněte zprávy, které chcete odstranit.
4
Klepněte na položku Odstranit.
60
Aplikace a funkce
Internet
Úvod
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
Procházení webových stránek
1
2
3
Spusťte aplikaci Internet.
Klepněte na pole pro zadávání adresy.
Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Chcete-li přepínat mezi kartami, potáhněte prstem doleva nebo doprava v poli pro zadávání adresy.
Obnovení aktuální webové stránky.
Uložit aktuální webovou stránku
do záložek.
Zobrazení záložek.
Otevření domovské stránky.
Otevření správce záložek
prohlížeče.
Přesun mezi stránkami.
Otevření dalších možností.
61
Aplikace a funkce
Používání tajného režimu
V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Tajný režim
můžete zamknout pomocí hesla a biometrických údajů.
Aktivace tajného režimu
→ Zapnout Režim utajení.
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku
Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.
V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
Změna nastavení zabezpečení
Můžete změnit heslo a metodu zamykání.
Klepněte na položku → Nastavení → Ochrana osobních údajů a zabezpečení → Nastavení
režimu utajení → Změnit heslo. Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem používat
registrované biometrické údaje, klepnutím aktivujte přepínač možností v části Biometrický.
Deaktivace tajného režimu
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku
62
→ Vypnout Režim utajení.
Aplikace a funkce
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1
2
3
Spusťte aplikaci E-mail.
V seznamu vyberte e-mailovou službu nebo klepněte na položku Jiné.
Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→
→ Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku → → → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1
2
3
Klepněte na položku
a vytvořte e-mail.
Přidejte příjemce a zadejte předmět zprávy a text.
Klepněte na položku
a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li získat e-maily ručně,
potáhněte dolů z horní části seznamu e-mailů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci
aktivujte klepnutím na přepínač Synchronizace e-mailů.
63
Aplikace a funkce
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Spouštění fotoaparátu
Fotoaparát můžete spustit následujícími způsoby:
• Spusťte aplikaci Fotoaparát.
• Dvakrát rychle stiskněte vypínací tlačítko.
• Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo kruh.
• Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Pokud spustíte aplikaci Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným
způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
• Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste
to znovu.
64
Aplikace a funkce
Pořizování fotografií
1
Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte. Funkce
zoomování jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.
• Chcete-li upravit jas fotografií, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel přizpůsobení,
přetáhněte panel přizpůsobení směrem k nebo .
2
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
.
Nastavení fotoaparátu
Možnosti pro aktuální režim
snímání
Vyberte objektiv
Tlačítko optimalizace scény
(Galaxy A40)
Režimy fotografování a filmování
Aktuální režim
Přepínání mezi předním a
zadním fotoaparátem.
Náhled miniatury
Pořízení fotografie.
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v
některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií
nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost
zařízení.
65
Aplikace a funkce
Výběr objektivu pro snímání
Na obrazovce náhledu vyberte požadovaný objektiv a pořiďte fotografii nebo nahrajte video.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
•
: Ultraširokoúhlý objektiv umožňuje pořizování širokoúhlých fotografií nebo videí, která
vypadají přesně jako skutečný pohled. Tuto funkci používejte při fotografování krajiny.
•
: Širokoúhlý objektiv umožňuje pořizování základních fotografií nebo nahrávání běžných
videí.
Ultraširokoúhlé snímaní
Základní fotografování a
filmování
66
Aplikace a funkce
Používání režimů snímání
Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo
táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.
Vyberte požadovaný režim snímání.
Seznam režimů fotografování
Režim fotografií
► Galaxy A20e: Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání v závislosti na okolí, aby vám
usnadnil fotografování.
► Galaxy A40: Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání v závislosti na okolí, aby vám
usnadnil fotografování. Funkce inteligentního fotoaparátu automaticky rozpozná objekt a
optimalizuje barvy a efekty.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku FOTOGRAFIE a klepnutím na položku
snímek.
pořiďte
Optimalizace scény (Galaxy A40)
Fotoaparát na základě rozpoznání objektu automaticky upraví nastavení barev a použije
optimalizovaný efekt.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku FOTOGRAFIE. Když fotoaparát rozpozná objekt,
tlačítko optimalizace scény se změní a budou použity optimalizované barvy a efekty.
67
Aplikace a funkce
• Pokud tato funkce není aktivovaná, klepněte na položku
a klepnutím aktivujte přepínač Optimalizátor scény.
na obrazovce náhledu
• Pokud tuto funkci nechcete použít, klepněte na tlačítko optimalizace scény na obrazovce
náhledu.
Pořizování selfie
Autoportréty můžete pořizovat předním fotoaparátem.
1
2
3
V seznamu režimů snímání klepněte na položku FOTOGRAFIE.
Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
přední fotoaparát na autoportréty.
a přepněte
Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Chcete-li pořizovat autoportréty spolu se širokoúhlým snímkem krajiny nebo osob, klepněte na
položku .
4
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
68
.
Aplikace a funkce
Používání filtru a zkrášlovacích efektů
Před fotografováním můžete vybrat efekt filtru a upravit rysy tváře, například odstín pleti nebo tvar
obličeje.
1
2
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Vyberte efekt filtru nebo zkrášlovací efekty a pořiďte fotografii.
Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)
Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu
v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.
Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE
na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte
fotografii.
Režim videa
Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí, aby vám usnadnil fotografování.
1
2
V seznamu režimů snímání klepněte na položku VIDEO.
Chcete-li pořídit video, klepněte na položku
.
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li použít režim automatického ostření, klepnutím na položku AF zrušte zaostření
nastavené ručně.
3
Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku
69
.
Aplikace a funkce
Režim živého ostření
Pořizujte fotografie se zaostřeným obličejem a rozostřeným pozadím.
Rozmazání
Roztočení
Lupa
Barevný bod
• Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
• Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
– – Zařízení nebo předmět se pohybují.
– – Objekt má podobnou barvu jako pozadí.
Pořizování výrazných portrétů pomocí funkce živého ostření
1
2
V seznamu režimů snímání klepněte na položku ŽIVÉ ZAOSTŘ.
Přetáhněte panel nastavení rozmazání pozadí doleva nebo doprava a upravte tak úroveň
rozmazání.
70
Aplikace a funkce
3
Když se na obrazovce náhledu zobrazí upozornění Připravený, pořiďte fotografii klepnutím na
položku .
Posuvník nastavení rozostření
pozadí
Úprava pozadí fotografií s funkcí živého ostření
► Galaxy A20e: Můžete také upravit úroveň rozmazání pozadí fotografie pořízené s funkcí živého
ostření.
► Galaxy A40: Můžete také upravit efekt pozadí a intenzitu efektu pozadí u fotografie pořízené
s funkcí Živé ostření.
1
2
Vyberte fotografii pořízenou s funkcí živého ostření a klepněte na položku Změnit efekt pozadí.
Vyberte požadovaný efekt pozadí. (Galaxy A40)
Chcete-li upravit intenzitu efektu pozadí, přetáhněte posuvník nastavení doleva nebo doprava.
Upravte intenzitu efektu
pozadí.
Změna efektu pozadí.
(Galaxy A40)
3
Chcete-li fotografii uložit, klepněte na položku Použít.
71
Aplikace a funkce
Režim zpomaleného pohybu (Galaxy A40)
Můžete zaznamenat video pro zpomalené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být
přehrávány zpomaleně.
1
2
3
4
5
V seznamu režimů snímání klepněte na položku DALŠÍ → ZPOMALENÍ.
Klepnutím na položku
spustíte nahrávání.
Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku
.
Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
Klepněte na položku Přehrát zpomalené video.
Nejrychlejší část videa bude nastavena jako zpomalená a video se začne přehrávat. V tomto
videu se vytvoří až dvě zpomalené části.
Chcete-li upravit část zpomaleného videa, přetáhněte panel pro úpravu části doleva nebo
doprava.
Panel pro úpravu části
Počáteční úchyt
Koncový úchyt
72
Aplikace a funkce
Profesionální režim
Při pořizování fotografií můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a
hodnotu ISO.
V seznamu režimů snímání klepněte na DALŠÍ → PRO. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení,
potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
Dostupné možnosti
•
: Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro
nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo
špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na
fotografiích.
•
: Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit
teplotu barev.
•
: Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti
Můžete oddělit oblast ostření a oblast použitou pro výpočet expozice.
Klepněte na obrazovku náhledu a podržte ji. Na obrazovce se objeví rámeček AF/AE. Přetáhněte
rámeček do oblasti, kde chcete oddělit oblast ostření a oblast expozice.
73
Aplikace a funkce
Panoramatický režim
V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou
scénu.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází
mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky
přestane pořizovat fotografie.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
1
2
3
V seznamu režimů snímání klepněte na DALŠÍ → PANORÁMA.
Klepněte na položku
Klepnutím na položku
a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
zastavte pořizování fotografií.
Režim Hyperlapse (Galaxy A40)
Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená
videa.
1
2
V seznamu režimů snímání klepněte na DALŠÍ → HYPERČAS.
Klepněte na položku
a vyberte možnost snímkové frekvence.
Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na Auto, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky
upravovat podle proměňující se scény.
3
4
5
Klepnutím na položku
spustíte nahrávání.
Klepnutím na položku
nahrávání dokončíte.
Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepnutím na položku Přehrát
hyperčas zobrazte video.
74
Aplikace a funkce
Přizpůsobení nastavení fotoaparátu
Možnosti pro aktuální režim snímání
Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání.
•
: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
•
: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
•
: Vyberte poměr stran pro fotografie.
•
: Použije efekt filtru nebo zkrášlovací efekty.
•
: Vyberte snímkovou frekvenci. (Galaxy A40)
•
: Vyberte poměr stran pro video.
•
: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu počítá
expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. Bod počítá expozici snímku podle
světla v prostředním bodu snímku. Matice průměruje celou scénu.
75
Aplikace a funkce
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
fotografování k dispozici.
. Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu
Inteligentní funkce
• Optimalizátor scény: Nastaví zařízení tak, aby v závislosti na objektu nebo scéně automaticky
upravovalo nastavení barev a používalo optimalizovaný efekt. (Galaxy A40)
• Skenovat QR kódy: Aktivuje nebo deaktivuje čtečku QR kódů. (Galaxy A40)
Obrázky
• Přidržení tlačítka Spoušť: Vyberte činnost, která se provede, když klepnete na tlačítko
Fotoaparát a podržíte jej.
• Obrázky HEIF (Fotografie): Pořizujte fotografie ve formátu HEIF (High Efficiency Image Format).
Vaše fotografie HEIF se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili paměť
zařízení.
Videa
• Velikost zadního videa: Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí zadního
fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti
zabere více místa.
• Velikost předního videa: Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí předního
fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti
zabere více místa.
• Vysoce efektivní video: Nahrávejte videa ve formátu HEVC (High Efficiency Video Codec). Videa
HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili paměť zařízení.
• Videa HEVC není možné přehrávat na ostatních zařízeních ani je sdílet online.
• Zpomalená videa nelze nahrávat ve formátu HEVC. (Galaxy A40)
76
Aplikace a funkce
Užitečné funkce
• HDR (sytý tón): Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a
světlých místech.
• Obrázky jako v náhledu: Nastavení, které umožňuje ukládat fotografie zobrazené na obrazovce
náhledu po jejich pořízení předním fotoaparátem bez převrácení.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Metody fotografování: Vyberte další způsoby snímání pro fotografování nebo natáčení videa.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti. Tato funkce se objeví, když vložíte paměťovou
kartu.
• Rychlé spuštění: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou
stisknete vypínací tlačítko.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Vodoznak: Přidání vodoznaku do levého dolního rohu při pořizování snímků. (Galaxy A40)
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
• Kontaktujte nás: Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
• O aplikaci Fotoaparát: Zobrazte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.
77
Aplikace a funkce
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech
a vytvářet příběhy.
Zobrazení snímků
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Obrázky.
Vyberte snímek.
Otevření dalších možností.
Úpravy snímku.
Sdílejte snímek s ostatními.
Odstranění snímku.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Z více snímků můžete vytvořit animovaný GIF nebo koláž. V seznamu klepněte na →
Vytvořit GIF nebo Vytvořit koláž a potom vyberte snímky.
78
Aplikace a funkce
Hledání snímků
Spusťte aplikaci Galerie a klepnutím na položku
je typ nebo poloha.
zobrazte snímky roztříděné podle kategorií, jako
Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.
Prohlížení videí
1
2
3
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Obrázky.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Klepnutím na položku Přehrát video přehrajete video.
Převíjet nebo
rychle vpřed
přetažením
panelu.
Otevření dalších
možností.
Zachycení
aktuální
obrazovky.
Vytvoření
animovaného
GIFu.
Změnit poměr
stran obrazovky.
Přepnout na
rozevírací
přehrávač videí.
Otočte
obrazovku.
Zamknutí
obrazovky
přehrávání.
Přejít na další
video. Klepnutím
a podržením
přetočíte obsah
dopředu.
Přejít na
předcházející
video. Klepnutím
a podržením
přetočíte obsah
dozadu.
Pozastavení a
obnovení
přehrávání.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
79
Aplikace a funkce
Prohlížení alb
Obrázky a videa můžete zobrazovat roztříděná podle složek nebo alb.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku Alba a vyberte album.
Skrývání alb
Alba můžete skrývat.
Nemůžete skrýt alba vytvořená ve výchozím nastavení, například alba Fotoaparát a Kopie
displeje.
1
2
3
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Alba.
Klepněte na položku → Skrýt nebo zobrazit alba.
Pro skrytí klepněte na přepínač alba.
Zobrazení příběhů
Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky
a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více
snímků a videí.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku Příběhy a vyberte příběh.
Vytváření příběhů
Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Příběhy.
Klepněte na možnost → Vytvořit příběh.
Zadejte název příběhu a klepněte na položku Vytv.
Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku Hotovo.
80
Aplikace a funkce
Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku → Přidat.
Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku → Upravit,
zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku Odebrat z
příběhu.
Odstranění příběhů
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Příběhy.
Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku Odstr.
Synchronizace snímků a videí
Když synchronizujete aplikaci Galerie se službou Samsung Cloud, budou se pořizované fotografie
a videa ukládat také do služby Samsung Cloud. Snímky a videa uložená ve službě Samsung Cloud
můžete zobrazovat v aplikaci Galerie a také na ostatních zařízeních.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku → Nastavení, a potom aktivujte funkci klepnutím na
přepínač Synchronizovat Cloud. Aplikace Galerie a Samsung Cloud se synchronizují.
Mazání snímků nebo videí
1
2
Spusťte aplikaci Galerie.
Vyberte snímek nebo video, které chcete odstranit.
Chcete-li odstranit více souborů, klepněte v seznamu na soubor, který chcete odstranit, podržte
jej a zaškrtněte více souborů určených k odstranění.
3
Klepněte na položku
nebo Odstr.
Používání funkce koše
Vymazané snímky a videa můžete uchovávat k koši. Soubory budou po určité době odstraněny.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku → Nastavení, a potom aktivujte funkci klepnutím na
přepínač Koš.
Chcete-li zobrazit soubory v koši, spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku → Koš.
81
Aplikace a funkce
AR EMOJI (Galaxy A40)
Úvod
Vytvořte si Moje Emoji, které budou vypadat přesně jako vy, a pomocí nálepek pořizujte fotografie
nebo nahrávejte videa.
Můžete si přizpůsobit rysy obrázku Moje emoji, jako je tvar obličeje nebo účes, a obrázek Moje emoji
ozdobit různými doplňky. Během konverzace se také můžete vyjadřovat zábavně pomocí nálepek
Moje emoji.
Obrázky Moje emoji
Nálepky
82
Aplikace a funkce
Jak vytvořit Moje emoji
Vytvořte si Moje emoji, které vypadají jako vy. Nálepky Moje emoji s různými výrazy tváře budou
vytvořeny automaticky.
1
Spusťte aplikaci Fotoaparát, klepněte v seznamu režimů fotografování na DALŠÍ a poté
klepněte na AR EMOJI → Vyt. Moje emoji.
2
3
4
5
Zarovnejte svůj obličej na obrazovce a pořiďte fotografii klepnutím na položku
.
Vyberte pohlaví a rozsah věku obrázku Moje emoji a klepněte na položku Další.
Ozdobte obrázek Moje emoji a klepněte na položku Další.
Klepněte na položku Hotovo.
Nyní je vytvořen obrázek Moje emoji a nálepky Moje emoji. Nálepky Moje emoji můžete vidět ve
službě Studio Moje emoji. Další informace naleznete v části Nálepky Moje emoji.
Vytvoření
Moje emoji.
Funkci AR EMOJI můžete použít s předním i zadním fotoaparátem. Pokud používáte zadní
fotoaparát, automaticky se přepne na přední fotoaparát. Fotoaparáty můžete přepínat tak,
že na obrazovce náhledu potáhnete prstem nahoru nebo dolů.
Odstranění obrázku Moje emoji
Spusťte aplikaci Fotoaparát, klepněte v seznamu režimů fotografování na DALŠÍ a poté na AR
EMOJI. Klepněte na Moje emoji → , které chcete odstranit, podržte je a poté klepněte na položku
Odstranit. Obrázek Moje emoji a nálepky Moje emoji se odstraní.
83
Aplikace a funkce
Přizpůsobení obrázku Moje emoji
Ve službě Studio Moje emoji můžete Moje emoji upravit nebo ozdobit. Můžete také vytvářet své
vlastí nálepky Moje emoji.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Studio Moje emoji
Spusťte aplikaci Fotoaparát, klepněte v seznamu režimů fotografování na DALŠÍ a poté klepněte na
AR EMOJI → Moje emoji. Objeví se nálepky Studio Moje emoji.
Vyberte obrázek Moje emoji, který
chcete upravit.
Zachycení aktuální obrazovky.
Změna pozadí domovské
obrazovky Moje emoji.
Vytvářejte nálepky.
Upravte obrázek Moje emoji.
84
Aplikace a funkce
Nálepky Moje emoji
Vytvářejte vlastní nálepky s výrazy a akcemi obrázků Moje emoji. Nálepky Moje emoji můžete
používat při odesílání zpráv nebo na sociálních sítích.
Zobrazování nálepek Moje emoji
Ve službě Studio Moje emoji klepněte na položku Nálepky. Pak si můžete nálepky Moje emoji
prohlížet.
Přidávání nálepek.
Vytváření vlastních nálepek.
Vytváření vlastních nálepek
1
2
3
Ve službě Studio Moje emoji klepněte na položku Nálepky → Vytvořit vl. nálepky.
Nálepky můžete libovolně upravovat.
•
: Přidávání nálepek.
•
: Výběr pozadí nálepky.
•
: Výběr výrazu.
•
: Výběr akce.
•
: Zadání textu.
•
: Na nálepky něco napište nebo nakreslete.
Klepněte na položku Uložit.
85
Aplikace a funkce
Použití nálepek Moje emoji při chatování
Nálepky Moje emoji můžete používat během konverzací prostřednictvím zpráv nebo na sociálních
sítích. Následující akce jsou příklady použití nálepek Moje emoji v aplikaci Zprávy.
1
2
3
Při vytváření zprávy v aplikaci Zprávy klepněte na klávesnici Samsung na
.
Klepněte na ikonu Moje emoji.
Vyberte jednu z nálepek Moje emoji.
Vloží se nálepka Moje emoji.
Ikona Moje emoji
Odstraňování nálepek Moje emoji
Na klávesnici Samsung klepněte na položku , a pak klepněte na tlačítko ve spodní části
klávesnice. Vyberte nálepky Moje emoji, které chcete odstranit, a klepněte na položku Odstranit.
86
Aplikace a funkce
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené
obrazovky
Zobrazení v novém okně
87
Aplikace a funkce
Zobrazení rozdělené obrazovky
1
2
Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku Otevřít v
zobrazení na rozdělené obrazovce.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3
Ve spodním okně táhněte doleva nebo doprava a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.
Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací,
klepněte na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět a vyberte aplikaci.
Nastavení velikosti okna
Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.
Když přetáhnete lištu mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se
maximalizuje.
88
Aplikace a funkce
Zobrazení v novém okně
1
2
Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku Otevřít v
novém okně.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Minimalizovat
okno.
Maximalizovat
okno.
Uzavření aplikace.
Úprava úrovně
průhlednosti.
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.
89
Aplikace a funkce
Samsung Health
Úvod
Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle
cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici. Můžete také porovnat své záznamy
o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace Samsung Health, soupeřit s přáteli a zobrazovat tipy
týkající se zdraví.
Používání aplikace Samsung Health
Spusťte aplikaci Samsung Health. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po
resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.
Chcete-li přidat položky na domovskou obrazovku aplikace Samsung Health, klepněte na Správa
u položek, které chcete přidat.
položek v dolní části seznamu nástrojů pro sledování a pak na
Zobrazení a správa nástrojů pro
sledování.
Monitorujte své zdraví a kondici.
Zobrazí tipy týkající se zdraví.
Porovnávejte záznamy o počtu
kroků s jiným uživateli aplikace
Samsung Health nebo soupeřte se
svými přáteli.
90
Aplikace a funkce
Together
Společně vám umožňuje nastavit cíle v počtu kroků a soupeřit se svými přáteli. Můžete pozvat
přátele, abyste se spolu prošli, nastavit cíle v počtu kroků, soupeřit ve výzvách a zobrazovat své
hodnocení.
Na domovské obrazovce Samsung Health klepněte na položku Together.
Kroky
Zařízení počítá počet kroků, které ujdete, a měří uraženou vzdálenost.
Na domovské obrazovce Samsung Health klepněte na nástroj pro sledování kroků.
Aktuální celkový počet kroků
Cíl
• Když nástroj pro sledování kroků sleduje vaše kroky a pak zobrazuje počet kroků, může
dojít ke krátké prodlevě. Můžete se také setkat s krátkou prodlevou, než vyskakovací okno
naznačí, že váš cíl byl dosažen.
• Pokud používáte nástroj pro sledování kroků při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet
kroků ovlivňovat vibrace.
• Na panelu oznámení můžete zkontrolovat aktuální kroky. Pokud chcete vypnout
oznámení, přejděte na domovskou obrazovku Samsung Health, klepněte na položku
→ → Oznámení a potom tuto funkci deaktivujte klepnutím na přepínač Kroky
v nabídce Kategorie. Případně můžete otevřít panel oznámení, klepnout na oznámení a
podržet je, klepnout na Detaily a klepnutím na přepínač deaktivovat funkci Kroky.
91
Aplikace a funkce
Další informace
• Funkce Samsung Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou
určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování,
ošetřování nebo prevenci nemocí.
• Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci Samsung Health se mohou lišit
podle konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba
zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
• Aplikace Samsung Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny
nebo ukončeny.
• Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších
informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj
a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace
Samsung Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.)
Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje uložené ve službě
Samsung Health můžete odstranit pomocí možnosti Vymazat osobní údaje v menu Nastavení.
Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat
samostatně.
• Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo
se službami třetích stran, stejně jako s jakýmikoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k
informacím aplikace Samsung Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích
stran bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo
přenášených k jiným osobám. Při sdílení osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
• Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení elektronicky rušeno
jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
• Před použitím aplikace Samsung Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady
ochrany soukromých údajů.
92
Aplikace a funkce
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable je aplikace, která vám umožní spravovat nositelná zařízení. Když své zařízení
připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení.
Spusťte aplikaci Galaxy Wearable.
Klepněte na položku Začít, abyste své zařízení připojili k nositelnému zařízení. Nastavení dokončete
podle pokynů na obrazovce. Více informací o připojení a používání nositelného zařízení s vaším
zařízením naleznete v uživatelské příručce k nositelnému zařízení.
Samsung Members
Aplikace Samsung Members nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika
problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete
sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější
novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace Samsung Members vám pomůže vyřešit jakékoli problémy,
které mohou při používání zařízení vyvstat.
Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejnit komentáře, musíte se přihlásit k účtu
Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
93
Aplikace a funkce
Samsung Notes
Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce.
Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.
Vytváření poznámek
1
2
Spusťte aplikaci Samsung Notes a klepněte na položku
.
Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.
Zadejte text pomocí klávesnice.
Vložení souborů.
Psaní a kreslení pery.
Kreslení štětci.
3
Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku Uložit.
Odstranění poznámek
1
2
Spusťte aplikaci Samsung Notes.
Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
3
Klepněte na položku Odstr.
94
Aplikace a funkce
Kalendář
Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí nebo upomínek do plánovače.
Vytváření událostí
1
Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku
nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
2
.
Zadejte podrobnosti události.
Výběr nálepky k zobrazení s
událostí.
Vložení názvu.
Změna barvy události.
Nastavení trvání.
Zadání umístění.
Výběr kalendáře pro uložení
události.
Nastavení alarmu.
Přidání poznámky.
Přidat další podrobnosti.
3
Uložte událost klepnutím na položku Uložit.
95
Aplikace a funkce
Vytváření upomínek
Úlohy můžete vytvářet jako upomínky a pro každou upomínku dostanete oznámení v předem
nastavenou dobu nebo na určeném místě. Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku →
Reminder. Další informace naleznete v části Telefon.
Synchronizace událostí s vašimi účty
1
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Účty a zálohování → Účty a potom vyberte
účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
2
Klepněte na položku Kalendář a pak funkci aktivujte klepnutím na položku Synchronizovat
účet.
Pro účet Samsung klepněte na položku → Nastavení synchronizace a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Kalendář.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku → →
Přidat nový účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání
účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.
Reminder
Vytvářejte upomínky a plánujte tak úkoly, které musíte splnit, nebo obsah, který si chcete
prohlédnout později. Pro jednotlivá připomenutí budete v předem nastavenou dobu nebo na
daném místě dostávat oznámení.
• Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Chcete-li tuto funkci používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu
Samsung.
• Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS.
Spuštění aplikace Reminder
Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku → Reminder. Objeví se obrazovka Reminder a
na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Reminder ( ).
96
Aplikace a funkce
Vytváření upomínek
Vytvářejte připomínky různými způsoby. Aplikace Připomenutí vás upozorní, pokud vytvoříte
upomínku a nastavíte u ní čas nebo místo. Také můžete uložit nějaký obsah, jako je samostatná
poznámka nebo adresa webové stránky, a později jej zobrazit.
Vytvořte například upomínku, která vás upozorní, že máte „zalít kytky, jakmile přijdete domů“.
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Reminder.
5
Uložte upomínku klepnutím na položku Uložit.
Klepněte na položku Napište připomenutí nebo
a zadejte „Zalít kytky“.
Klepněte na položku Místo → Vybrat místo a nastavte polohu na domov.
Klepněte na položku Když přijedu do → Hotovo.
Když přijdete domů, objeví se upozornění „Zalít kytky“.
97
Aplikace a funkce
Dokončení upomínek
Odznačte upomínky, které již nepotřebujete připomínat, jako dokončené.
Na seznamu upomínek vyberte upomínku a klepněte na položku Dokončit.
Obnova upomínek
Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.
1
2
V seznamu upomínek klepněte na položku → Dokončeno → Upravit.
Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku Obnovit.
Upomínky budou přidány do seznamu upomínek a budou vám připomínány v předem
nastavených časech.
Odstraňování upomínek
Chcete-li upomínku odstranit, vyberte ji a klepněte na Odstr. Chcete-li odstranit více upomínek,
klepněte na upomínku a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete odstranit, a potom klepněte
na položku Odstr.
98
Aplikace a funkce
Rádio
Poslech FM rádia
Spusťte aplikaci Rádio.
Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.
FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.
Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.
Automatické vyhledávání a
ukládání dostupných stanic.
Záznam zvuku z FM rádia.
Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
Otevření dalších možností.
Zadejte ručně frekvenci rádiové
stanice.
Přidání aktuální rádiostanice do
seznamu oblíbených.
Vyhledání dostupné rádiostanice.
Volič frekvence.
Zobrazení seznamu dostupných
stanic.
Zobrazení seznamu oblíbených
stanic.
Přehrávání prostřednictvím reproduktoru
Místo připojených sluchátek můžete poslouchat rádio z reproduktoru.
Klepněte na → Přehrát přes reproduktor.
Skenování rádiových stanic
Spusťte aplikaci Rádio.
Klepněte na položku Načíst. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.
99
Aplikace a funkce
Záznamník
Úvod
Tuto aplikaci použije k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.
Provádění záznamu hlasu
1
2
Spusťte aplikaci Záznamník.
Klepnutím na položku
• Klepnutím na položku
spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
nahrávání pozastavíte.
• V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku ZÁLOŽKA a vložte záložku.
Spuštění záznamu.
3
4
Klepnutím na položku
nahrávání dokončíte.
Zadejte název souboru a klepněte na položku Uložit.
100
Aplikace a funkce
Moje soubory
Otevírejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.
Spusťte aplikaci Moje soubory.
Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť.
Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit v zařízení úložný prostor, klepněte na položku Analýza
úložiště.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku
.
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
Upozornění
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku Upozornění.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které
se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku Uložit.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko Zrušit alarm vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku Posunout budík a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom
klepněte na položku Odstranit.
101
Aplikace a funkce
Světové hodiny
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku Světové hodiny.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
položku Přidat.
, zadejte název města nebo vyberte město na mapě, a potom klepněte na
Chcete-li použít funkci převádění časových pásem, klepněte na položku → Převodník časového
pásma.
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na
položku Odstranit.
Stopky
1
2
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku Stopky.
Pro spuštění měření času klepněte na položku Start.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku Kolo.
3
Klepnutím na položku Stop měření času zastavte.
• Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku Pokračovat.
• Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku Obnovit.
Časovač
1
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku Časovač.
Chcete-li přidat často používaný časovač, klepněte na položku
potom klepněte na položku Přidat.
2
, nastavte dobu trvání a název,
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku Start.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3
Po uplynutí nastaveného času klepněte na položku Zrušit.
102
Aplikace a funkce
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Spusťte aplikaci Kalkulačka.
•
: Zobrazí historii výpočtů. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku Smazat historii.
Chcete-li zavřít panel historie výpočtů, klepněte na položku .
•
: Použije se nástroj pro převod jednotek. Můžete převádět různé hodnoty, například plochu,
délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
•
: Zobrazí vědeckou kalkulačku.
Game Launcher
Úvod
Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z webu Obchod Play a Galaxy Store na jednom
místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.
Otevírá hry se zvukem, nebo bez
zvuku.
Otevření dalších možností.
Stažené aplikace
Zobrazení informací o hraní her.
Panel Knihovna
103
Aplikace a funkce
Používání aplikace Spouštění her
1
Spusťte aplikaci Game Launcher.
Pokud se Game Launcher neobjeví, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Rozšířené funkce, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Game Launcher.
2
Přetáhněte panel Knihovna směrem nahoru a klepněte na hru.
Hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Store se budou automaticky zobrazovat
na obrazovce Spouštění her. Pokud nevidíte své hry, přetáhnete panel Knihovna směrem
nahoru a klepněte na → Přidat aplikace.
Odstranění hry z aplikace Spouštění her
Přetáhněte panel Knihovna směrem nahoru, klepněte na hru a podržte ji a poté klepněte na Odebrat
z Game Launcher.
Změna režimu výkonu
Můžete změnit režim výkonu her.
Spusťte aplikaci Game Launcher, klepněte na → Herní výkon → Herní výkon a vyberte
požadovaný režim.
• Důraz na výkon: Toto nastavení poskytuje při hraní her důraz na co nejvyšší výkon.
• Vyvážený: Toto nastavení vyvažuje výkon a dobu využití baterie.
• Důraz na úsp. energie: toto nastavení šetří při hraní her energii.
Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.
Game Booster
Úvod
Služba Podpora her vám umožňuje hrát hry v lepším prostředí, můžete také využívat užitečné
možnosti prostřednictvím panelu Podpora her.
104
Aplikace a funkce
Používání služby Podpora her
Panel Podpora her otevřete během hraní her klepnutím na položku
na navigačním panelu.
Pokud je navigační panel skrytý, zobrazte ho tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky.
Máte-li navigační panel nastavený na používání možnosti Gesta na celou obrazovku, otevřete panel
oznámení a klepněte na položku Klepnutím otevřete Game Booster.
• Můžete nastavit, aby se panel Podpora her otevřel z navigačního panelu, když je
navigační panel nastavený na používání možnosti Gesta na celou obrazovku. V panelu
Podpora her klepněte na položku Blokovat během hry a klepnutím na položku Gesta na
celou obrazovku tuto možnost aktivujte.
• Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na hře.
•
: Konfigurace nastaveni služby Podpora her.
• Monitorování teploty / Monitorování paměti: Můžete nastavit zařízení, aby automaticky
upravovalo nastavení tak, aby nedocházelo k jeho přehřívání a aby ukončovalo aplikace
spuštěné na pozadí za účelem lepší správy paměti.
• Blokovat během hry: Zamknutí některých funkcí během hraní her.
• Zámek navigačního tl.: Skrytí tlačítek na navigačním panelu. Chcete-li tato tlačítka zobrazit,
klepněte na položku na navigačním panelu.
• Zamknutí dotyku obr.: Zamknutí dotykového displeje během hraní hry. Chcete-li dotykový
displej odemknout, přetáhněte libovolným směrem ikonu zámku.
• Kopie obrazovky: Pořizování snímků obrazovky.
• Nahrát: Zaznamenávání herních relací. Chcete-li zastavit záznam, klepněte na položku
navigačním panelu.
105
na
Aplikace a funkce
Spouštění aplikací ve vyskakovacích oknech během hraní her
Když hrajete hru, můžete spouštět aplikace ve vyskakovacích oknech.
Klepněte na položku
a vyberte aplikaci v seznamu aplikací.
Chcete-li upravit seznam aplikací, klepněte na položku .
Samsung Daily (Galaxy A40)
Sledujte nejnovější zprávy a rozmanitý obsah, jako jsou videa a hry.
• Chcete-li používat aplikaci Samsung Daily, je nutné zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo
k mobilní síti.
• Chcete-li tuto funkci používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu
Samsung.
1
Na domovské obrazovce táhněte doprava.
Zobrazí se obrazovka Samsung Daily.
Pokud tuto funkci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete
nastavení podle pokynů na obrazovce.
Otevření dalších
možností.
Otevření dalších
možností karty.
Obsah
106
Aplikace a funkce
• Aby se v seznamu karta přestala zobrazovat, klepněte na nabídku
klepněte na Znovu nezobrazovat.
v horní části karty a
• Chcete-li přidat nebo odstranit obsah, který se má zobrazovat v podobě karet, klepněte na
nabídku → Karty a poté klepnutím přepínače vedle položek zapnete nebo vypnete.
• Chcete-li změnit pořadí karet, klepněte na nabídku → Karty → Zménit uspořádání
a přetáhněte na nové místo.
2
Pro zobrazení obsahu potáhněte prstem nahoru nebo dolů.
Obsah karet se aktualizuje automaticky v zadaných intervalech. Karty můžete kdykoliv
aktualizovat tažením dolů po obrazovce.
3
Aplikaci Samsung Daily zavřete potáhnutím prstem doleva na obrazovce nebo klepnutím na
tlačítko Zpět.
Dětský režim (Galaxy A40)
Úvod
Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat
nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.
Používání služby Dětský režim
Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku
(Dětský režim)
aktivujte službu. Zobrazí se domovská obrazovka Dětský režim. Pokud funkci Dětský režim spouštíte
poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Na obrazovce Dětský režim vyberte aplikaci, kterou chcete použít.
107
Aplikace a funkce
Otevření dalších možností.
Dostupné aplikace
Telefon pro děti
Galerie pro děti
Fotoaparát pro děti
Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při aktivaci
funkce Rodičovská kontrola nebo při zavírání služby Dětský režim.
Používání funkcí rodičovské kontroly
Můžete konfigurovat nastavení pro službu Dětský režim a sledovat historii používání.
Na obrazovce Dětský režim klepněte na položku → Rodičovská kontrola a zadejte kód pro
odemčení.
• Jméno dítěte: Zde můžete provádět správu profilu vašeho dítěte.
• Nastavit denní dobu hraní: Zde můžete omezit dobu používání služby Dětský režim.
• Denní využití: Zobrazte dobu denního používání služby Dětský režim.
• Aktivita: Zobrazte historii aktivity služby Dětský režim.
• Často kontaktované: Zobrazte často používané kontakty v rámci služby Dětský režim.
• Výtvory mého dítěte: Zobrazte výtvory vytvořené v aplikacích v rámci služby Dětský režim.
• Povolený obsah: Zkontrolujte aplikace nebo obsah podporovaný službou Dětský režim a
přidávejte je.
• Zobrazit str. s obsahem: Slouží k nastavení zařízení, aby na obrazovce Dětský režim zobrazovalo
stránky s obsahem partnerů společnosti Samsung.
108
Aplikace a funkce
Zavření služby Dětský režim
Chcete-li službu Dětský režim zavřít, klepněte na tlačítko Zpět nebo na položku → Zavřít Dětský
režim a zadejte kód pro odemčení.
SmartThings
Úvod
Pomocí chytrého telefonu také můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající
internet věcí (IoT).
• Připojení k blízkým zařízením: Snadno a rychle se můžete připojit k zařízením v okolí, jako jsou
sluchátka Bluetooth nebo jiná přenosná zařízení.
• Registrace a ovládání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT: Zaregistrujte
si inteligentní chladničky, myčky, klimatizace, čističky vzduchu, televizory a produkty využívající
internet věcí (IoT) v chytrém telefonu a zobrazujte jejich stav nebo je ovládejte pomocí displeje
chytrého telefonu.
• Příjem oznámení: Od zařízení připojených k chytrému telefonu můžete dostávat oznámení.
Například když vám dopere pračka, můžete dostat upozornění na chytrý telefon.
• Abyste mohli používat aplikaci SmartThings, musí být váš chytrý telefon a ostatní zařízení
připojeny k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Chcete-li SmartThings používat v plném rozsahu,
musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
• Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
• Na vlastní chyby nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti
Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou chyby nebo vady, obraťte se na
výrobce zařízení.
109
Aplikace a funkce
Připojování k blízkým zařízením
K blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth, se můžete připojit jednoduše a rychle.
Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
1
2
3
4
Spusťte aplikaci SmartThings.
Klepněte na položku Přidat zařízení nebo klepněte na položku
→ Zařízení.
Klepněte na položku Hledat.
Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.
Používání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT
Zobrazujte stav svých chytrých zařízení, televizorů a produktů s funkcí IoT na displeji chytrého
telefonu. Zařízení můžete zařadit do skupin podle umístění a přidávat pravidla pro jejich snadné a
pohodlné ovládání.
Připojování zařízení
1
2
3
Spusťte aplikaci SmartThings.
Klepněte na položku Přidat zařízení nebo klepněte na položku
→ Zařízení.
Vyberte typ zařízení.
Případně klepněte na položku Hledat nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte
zařízení.
Můžete také klepnout na
4
a připojit zařízení naskenováním QR kódu.
Připojení zařízení proveďte podle pokynů na obrazovce.
110
Aplikace a funkce
Prohlížení a ovládání připojených zařízení
Zařízení můžete prohlížet a ovládat. Například můžete zkontrolovat ingredience v lednici nebo
upravit hlasitost televizoru.
1
Spusťte aplikaci SmartThings.
Objeví se seznam připojených zařízení.
2
Prohlédněte si stav zařízení v seznamu.
Chcete-li zařízení ovládat, vyberte je. Když stáhnete ovladač zařízení dodávaný s vybraným
zařízením, budete moci zařízení ovládat.
Přidání zařízení a scén podle umístění
Zařízením můžete přidávat podle umístění, zobrazovat seznam zařízení ve stejném umístění
a ovládat je. Pro umístění také můžete přidat scénu a ovládat tak více zařízení najednou.
Přidání umístění
1
2
→
Spusťte aplikaci SmartThings a klepněte na
→ Přidat místo.
Zadejte název umístění.
• Chcete-li nastavit umístění, klepněte na položku Informace o zeměpisné poloze, vyberte
umístění na mapě a klepněte na položku Hotovo.
• Chcete-li do umístění přidat místnosti, klepněte na položku Místnosti, zaškrtněte místnosti,
které chcete přidat, a klepněte na položku Hotovo.
3
Klepněte na položku Hotovo.
Umístění bude přidáno.
Chcete-li do umístění přidat zařízení, klepněte na položku Přidat zařízení nebo klepněte na
položku → Zařízení a podle pokynů na obrazovce zařízení zaregistrujte.
111
Aplikace a funkce
Přidání scén
Přidejte scénu a zaregistrujte do ní zařízení, abyste mohli současně ovládat několik zařízení.
1
2
3
4
5
6
Spusťte aplikaci SmartThings.
→
Klepněte na
Klepněte na položku
a vyberte umístění.
→ Scény → Přidat scénu.
Zadejte název scény.
Klepněte na
v části Akce a přidejte akce, které se mají provést.
Klepněte na položku Uložit.
Přidání automatických pravidel
Můžete také nastavit automatické pravidlo pro automatické ovládání zařízení v závislosti na předem
nastavené době nebo stavu zařízení a podobně.
Můžete například přidat automatické pravidlo, aby se každý den v 7:00 ráno automaticky zapnul
zvuk.
1
2
3
4
5
6
Spusťte aplikaci SmartThings.
Klepněte na
→
Klepněte na položku
a vyberte umístění.
→ Automatizace → Přidat automatizaci.
Klepněte na
v části Pokud a nastavte podmínky, při nichž chcete aktivovat automatizaci,
poté klepněte na Další.
Klepněte na položku
v části Potom, nastavte akce a klepněte na položku Hotovo.
Zadejte název automatického pravidla a klepněte na položku OK.
Příjem oznámení
Přijímejte oznámení z připojených zařízení na chytrém telefonu. Například když vám dopere pračka,
můžete dostat upozornění na chytrý telefon.
Pokud chcete, aby zařízení přijímala oznámení, spusťte aplikaci SmartThings, klepněte na
→ Oznámení, a pak klepněte na přepínače u požadovaných zařízení.
112
→
Aplikace a funkce
Sdílení obsahu
Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení
snímků.
Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na položku
a vyberte způsob sdílení, například zprávu a e-mail.
Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu
možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace,
vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Přímé sdílení.
113
Aplikace a funkce
Používání dalších funkcí
• Odeslat do zařízení: Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení
Wi-Fi Direct nebo Bluetooth nebo se zařízeními podporujícími aplikaci SmartThings.
• Smart View: Prohlédněte si zobrazený obsah zařízení na velké obrazovce připojením zařízení
k televizoru nebo monitoru s podporou funkce zrcadlení obrazovky.
• Sdílení odkazů: Slouží ke sdílení velkých souborů. Nahrávejte soubory do úložiště serveru
Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu. Chcete-li tuto funkci
použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
• Sdíl. album: Vytvořte sdílené album, sdílejte fotografie nebo videa s ostatními a stahujte své
soubory, kdykoli budete chtít. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu
Samsung.
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
114
Aplikace a funkce
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech
kolem vás.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem
zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.
Filmy Play
Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě Obchod
Play.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Duo
Umožňuje navázat jednoduchý video hovor.
115
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení zařízení. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých
možností nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku
.
Připojení
Možnosti
Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení.
• Wi-Fi: Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým
zařízením. Další informace naleznete v části Wi-Fi.
• Bluetooth: K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte
rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části Bluetooth.
• Viditelnost telefonu: Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi
obsah. Když je tato funkce aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou
vyhledat jako dostupné zařízení.
• NFC a platba: Nastavte zařízení tak, aby umožňovalo čtení značek NFC (Near Field
Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k
provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných
aplikací. Další informace naleznete v části NFC a platba.
• Režim Letadlo: Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V
případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.
116
Nastavení
• Mobilní sítě: Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
• Použití dat: Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství
využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.
Můžete také aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání
v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části Spořič dat.
• Správce SIM karet: Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další
informace naleznete v části Správce SIM karet.
• Mobilní hotspot a Sdílení přip.: Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové
připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit
prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth. Další informace naleznete v části Mobilní hotspot a
Sdílení přip..
• Další nastavení připojení: Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace
naleznete v části Další nastavení připojení.
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Připojování k síti Wi-Fi
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi, a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2
Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku
Připojit.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, klepněte na položku vedle dané
sítě, a potom klepněte na přepínač Automaticky znovu připojit, kterým tuto funkci
deaktivujete.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
117
Nastavení
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi, a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2
Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3
Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1
2
3
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na položku
→ Wi-Fi Direct a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
Ukončení připojení k zařízení
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi.
Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3
Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
118
Nastavení
Bluetooth
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů
nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není
zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth, a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
Uvedena budou nalezená zařízení.
2
Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení
tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách
druhého zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3
Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
119
Nastavení
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na položku
odeslat.
→ Bluetooth, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
3
Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2
3
Klepněte na položku
vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
Klepněte na položku Ukončit párování.
120
Nastavení
NFC a platba
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Zařízení obsahuje integrovanou NFC anténu. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste NFC
anténu nepoškodili.
Čtení informací ze značek NFC
Funkce NFC slouží ke čtení informací o produktech ze značek NFC.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
2
Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.
Obrazovka zařízení musí být zapnutá a odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst
značky NFC nebo přijímat data.
121
Nastavení
Provádění plateb pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
2
Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku
Připojení → NFC a platba → Klepnout a zaplatit → PLATBA a poté vyberte aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
Odesílání dat pomocí funkce NFC
Přenášejte data, jako jsou obrázky nebo kontakty, do jiných zařízení dotykem NFC antény vašeho
zařízení s NFC anténou druhého zařízení.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → NFC a platba a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
2
3
4
Aktivujte funkci Android Beam klepnutím na přepínač.
Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
122
Nastavení
Spořič dat
Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo
přijímání dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat → Spořič dat a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
.
Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona
Aktivovaná funkce spořiče dat
Budete-li chtít zvolit aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku
Povolit aplik. při Spořiči dat a vyberte aplikace.
Aplikace jen s mobilními daty
Vybere aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
Zařízení můžete nastavit například tak, aby používalo pouze mobilní data pro aplikace, které chcete
mít zabezpečené, nebo streamovací aplikace, které lze odpojit. I když nevypnete funkci Wi-Fi, tyto
aplikace začnou používat mobilní data.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat → Aplikace jen s mobilními
daty, klepnutím na přepínač aktivujte funkci a pak klepněte na přepínače vedle požadovaných
aplikací.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
123
Nastavení
Správce SIM karet
Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v
části Použití dvou SIM nebo USIM karet.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet.
• Hovory: Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro hlasové hovory.
• SMS: Vyberte SIM nebo USIM kartu pro odesílání zpráv.
• Mobilní data: Vybere kartu SIM nebo USIM pro datové služby.
• Potvrdit SIM kartu pro hovory: Nastaví zařízení tak, aby se dotazovalo, kterou kartu SIM nebo
USIM má použít pro příští hovor, když voláte bez použití upřednostňované karty SIM nebo USIM
pro volání.
• Dvě SIM karty vždy zapnuté: Nastaví v zařízení povolení příchozích hovorů z jiných karet SIM
nebo USIM během hovoru.
Když je tato funkce povolena, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky za
přesměrování hovoru, v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Mobilní hotspot a Sdílení přip.
Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními,
pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo
Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a Sdílení přip.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobilní hotspot: Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo
jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
124
Nastavení
Používání mobile hotspot
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a Sdílení přip. →
Mobilní hotspot.
2
Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo pro mobilní hotspot, klepněte na položku → Konfigurovat Mobilní
hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku Uložit.
3
Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
Chcete-li se připojit, aniž byste museli zadávat heslo, klepněte na položku
pomocí druhého zařízení.
a načtěte QR kód
• Pokud nebyl nalezen mobilní hotspot, klepněte ve svém telefonu na → Konfigurovat
Mobilní hotspot a zrušte výběr možnosti Skrýt mé zařízení. (Galaxy A20e)
• Pokud nebyl nalezen mobilní hotspot, nastavte ve svém telefonu Pásmo na 2.4 GHz,
klepněte na → Konfigurovat Mobilní hotspot a zrušte výběr možnosti Skrýt mé
zařízení. (Galaxy A40)
4
V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
125
Nastavení
Další nastavení připojení
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
• MirrorLink: Pomocí funkce MirrorLink můžete ovládat aplikace MirrorLink svého zařízení
pomocí jednotky displeje vozidla. Další informace naleznete v části MirrorLink.
• VPN: Můžete ve svém telefonu nastavit virtuální privátní sítě (VPN) a připojit se k privátní síti
školy nebo firmy.
• Privátní DNS: Nastaví zařízení, aby používalo privátní DNS se spolehlivějším zabezpečením.
• Ethernet: Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení
a nakonfigurovat síťová nastavení.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Tisk →
Stáhnout modul plug-in.
2
3
Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
126
Nastavení
4
Vyberte nainstalovaný zásuvný modul tiskárny.
Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
5
Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu.
Tisk obsahu
Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte
→ Všechny tiskárny... a potom vyberte tiskárnu.
na položku Tisk →
Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.
MirrorLink
Obrazovku zařízení můžete zobrazit na displeji autorádia ve vozidle.
Připojte své zařízení k vozidlu a ovládejte aplikace MirrorLink v zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → MirrorLink.
Vaše zařízení je kompatibilní s vozidly podporujícími MirrorLink verze 1.1 nebo novější.
Připojení zařízení k vozidlu prostřednictvím funkce MirrorLink
Když tuto funkci používáte poprvé, připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
1
Spárujte zařízení s vozidlem přes Bluetooth.
Další informace naleznete v části Párování s dalšími zařízeními Bluetooth.
2
Připojte zařízení k vozidlu pomocí kabelu USB.
Když bude připojení navázáno, používejte aplikace MirrorLink zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Ukončení připojení MirrorLink
Odpojte kabel USB od zařízení a od vozidla.
127
Nastavení
Zvuky a vibrace
Možnosti
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý
režim.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Dočasné ztlumení: Nastavení telefonu, které umožňuje po určitou dobu používat tichý režim.
• Zvonění: Změnit vyzváněcí tón hovoru.
• Zvuk oznámení: Změní zvuk upozornění.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
• Typ vibrací: Vyberte typ vibrací.
• Systémový zvuk: Nastavení telefonu, které umožňuje, aby při akcích, jako je ovládání
dotykového displeje, vydával zvuk.
• Kvalita zvuku a efekty: Nastavení kvality zvuku a efektů telefonu. Další informace najdete v části
Dolby Atmos (prostorový zvuk).
• Samostatný zvuk aplikace: Nastavení telefonu, které umožňuje přehrávat zvuky médií z
konkrétní aplikace samostatně na druhém zvukovém zařízení. Další informace naleznete v části
Samostatný zvuk aplikace.
Dolby Atmos (prostorový zvuk)
Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu
a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude
kolem vás.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace → Kvalita zvuku a efekty → Dolby
Atmos, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom vyberte režim.
Před použitím této funkce je třeba připojit sluchátko.
128
Nastavení
Samostatný zvuk aplikace
Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném
reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách nezávisle na zvuku z ostatních aplikací.
Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat
přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace → Samostatný zvuk aplikace
a aktivujte funkci klepnutím na přepínač.
2
3
Vyberte aplikaci, která bude přehrávat zvuky médií samostatně, a klepněte na tlačítko Zpět.
Vyberte zařízení pro přehrávání zvuku médií vybrané aplikace.
Oznámení
Změna nastavení upozornění.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
• Návrh akcí a odpovědí: Nastavení telefonu, které umožňuje navrhovat akce a odpovědi na
oznámení.
• Zobrazit možnost odložení: Nastavte, zda se má zobrazit možnost posunout budík.
• Odznaky ikony aplikace: Zde můžete změnit nastavení symbolů ikon aplikací.
• Stavový panel: Nastavte, jak se mají zobrazovat ikony oznámení a zda se má na stavové liště
zobrazit zbývající úroveň nabití baterie v procentech.
• Nerušit: Nastavení telefonu, které umožňuje ztlumení všech zvuků kromě povolených výjimek.
• Naposledy odeslané: Zobrazí aplikace, které nedávno přijaly upozornění, a měňte nastavení
upozornění. Abyste přizpůsobili nastavení upozornění pro více aplikací, klepněte na položku
→ Vše a vyberte aplikaci ze seznamu aplikací.
Zobrazit vše →
129
Nastavení
Zobrazení
Možnosti
Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Adaptivní jas: Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo
je automaticky v podobných světelných podmínkách.
• Filtr modrého světla: Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace
naleznete v části Filtr modrého světla (Galaxy A40). (Galaxy A40)
• Tmavý režim: Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci
nebo ve tmě. Další informace naleznete v části Tmavý režim.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje. Pro více informací
se podívejte do části Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje (Galaxy A40).
(Galaxy A40)
• Velikost a styl písma: Můžete změnit typ a velikost písma.
• Zvětšení obrazovky: Změní nastavení přiblížení obrazovky.
• Aplikace na celou obrazovku: Vyberte aplikace, které budete používat v poměru stran celé
obrazovky. Můžete také zařízení nastavit tak, aby skrylo přední fotoaparát z obrazovky.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Domovská obrazovka: Umožňuje konfiguraci domovské obrazovky, jako je mřížka obrazovky
nebo její rozvržení.
• Snadný režim: Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší
rozložení na domovské obrazovce.
• Navigační panel: Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Více informací najdete na
Navigační panel (softwarová tlačítka).
• Ochrana proti náhodnému dotyku: Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk,
když se nachází na temném místě, například v kapse nebo v tašce. (Galaxy A40)
• Dotyková citlivost: Zvyšte citlivost doteku obrazovky pro použití s ochrannými prvky obrazovky.
130
Nastavení
• Zobrazit informace o nabíjení: Nastavení telefonu, které umožňuje zobrazit zbývající úroveň
nabití baterie v procentech a odhadovanou dobu do úplného nabití při vypnuté obrazovce.
(Galaxy A40)
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení. Další
informace naleznete v části Spořič obrazovky.
Filtr modrého světla (Galaxy A40)
Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Filtr modrého světla a klepnutím
aktivujte přepínač Zapnout nyní.
2
3
Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.
Chcete-li naplánovat použití filtru modrého světla na displeji, klepnutím na přepínač Zapnout
podle plánu tuto funkce aktivujte a vyberte možnost.
• Od soumraku do úsvitu: Nastavte telefon tak, aby v noci používal filtr modrého světla a ráno
jej vypínal podle aktuální polohy.
• Vlastní plán: Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.
Tmavý režim
Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě.
• Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.
• Tmavý režim můžete rychle aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními.
(Tmavý
Otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku
režim).
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Tmavý režim a klepnutím aktivujte
přepínač Zapnout nyní.
2
Chcete-li naplánovat použití tmavého režimu na obrazovku, klepnutím aktivujte přepínač
Zapnout podle plánu a vyberte některou z možností.
• Od soumraku do úsvitu: Nastavení telefonu, které umožňuje, aby se tmavý režim v noci
zapnul a ráno vypnul podle vaší aktuální polohy.
• Vlastní plán: Umožňuje nastavení konkrétního času zapnutí a vypnutí tmavého režimu.
131
Nastavení
Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje (Galaxy A40)
Změní režim obrazovky nebo nastaví barvu displeje podle vašich potřeb.
Změna režimu obrazovky
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Režim displeje a vyberte požadovaný
režim.
• Adaptivní obrazovka: Tato možnost optimalizuje rozsah barev, sytost a ostrost displeje. Můžete
také nastavit vyvážení barev displeje pomocí hodnot barev.
• Kino AMOLED: Nastavení vhodné na sledování videa.
• Fotografie AMOLED: Nastavení vhodné na prohlížení fotografií.
• Základní: Toto je výchozí nastavení, které je vhodné pro běžné používání.
• Barvy displeje můžete upravit pouze v režimu Adaptivní obrazovka.
• Režim Adaptivní obrazovka nemusí být kompatibilní s aplikacemi třetí strany.
• Režim obrazovky nemůžete změnit, pokud právě používáte filtr modrého světla.
Optimalizace vyvážení barev pro celou obrazovku
Barvy displeje můžete optimalizovat nastavením barevných odstínů podle svých potřeb.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Režim displeje → Adaptivní obrazovka
a použijte posuvník nastavení barev v části Vyvážení bílé.
Když přetáhnete lištu pro úpravu barev směrem k hodnotě Studená, zvýrazní se modrý barevný
odstín. Když přetáhnete lištu směrem k hodnotě Teplá, zvýrazní se červený barevný odstín.
132
Nastavení
Úprava odstínu obrazovky nastavením hodnoty barev
Intenzitu určitých barevných odstínů můžete zvýšit nebo snížit úpravou jednotlivých hodnot
Červená, Zelená nebo Modrá.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Režim displeje → Adaptivní
obrazovka.
2
3
Klepněte na položku Rozšířené nastavení.
Podle svých potřeb upravte posuvníky pro barvy Č (červená), Z (zelená) nebo M (modrá).
Dojde k úpravě odstínu obrazovky.
Spořič obrazovky
Můžete nastavit, aby se snímky po vypnutí obrazovky automaticky zobrazovaly jako spořič
obrazovky. Spořič obrazovky se bude zobrazovat během nabíjení zařízení.
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Spořič obrazovky.
Vyberte možnost.
Pokud vyberete možnost Rámeček fotografie nebo Fotky, bude spuštěna prezentace se
zvolenými snímky. Pokud vyberete možnost Tabulka fotografií, budou se vybrané snímky
zobrazovat jako malé kartičky, které se budou překrývat.
3
4
Klepněte na položku
a vyberte alba, ze kterých se budou zobrazovat snímky.
Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko Zpět.
Náhled vybrané možnosti zobrazíte klepnutím na položku Náhled.
Když klepnete na obrazovku, zatímco je zobrazen spořič obrazovky, obrazovka se zapne.
133
Nastavení
Pozadí
Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
Motivy
Používejte v zařízení různé motivy, kterými můžete změnit vizuální prvky domovské obrazovky,
zamčené obrazovky a ikon.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Motivy.
• Motivy: Změna motivu zařízení.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Ikony: Změní styl ikon.
Zamknout displej
Možnosti
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamknout displej.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Smart Lock: Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení.
Další informace naleznete v části Smart Lock.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Služby pozadí: Nastavení telefonu, které umožňuje používání tapetových služeb, jako je
Dynamický zámek obrazovky.
134
Nastavení
• Styl hodin: Na zamčené obrazovce změňte typ a barvu hodin.
• Roamingové hodiny: Hodiny můžete změnit tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovaly místní
a domácí časová pásma, když jste na cestách.
• FaceWidgets: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
• Kontaktní informace: Nastavení telefonu, které umožňuje na zamčené obrazovce zobrazit
kontaktní údaje, například e-mailové adresy.
• Oznámení: Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
• Zástupci: Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat zástupce.
• O Zamykací obrazovce: Zobrazte verzi zamčené obrazovky a právní informace.
Smart Lock
Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo
zařízení.
Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile
přijdete domů, a automaticky se odemkne.
• Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zmáknu obrazovky.
• Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete,
budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamknout displej → Smart Lock.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Vyberte možnost a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
135
Nastavení
Biometrika a zabezpečení
Možnosti
Změňte nastavení zabezpečení zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení.
• Rozpoznávání obličeje: Nastavte zařízení tak, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho
obličeje. Další informace naleznete v části Rozpoznání obličeje.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete
v části Rozpoznávání otisků prstů.
• Předvolby biometriky: Změna nastavení biometrických údajů.
• Oprava zabezpečení biometriky: Zobrazení verze opravy biometrického zabezpečení
a kontrola aktualizací.
• Google Play Protect: Nastavení telefonu, které umožňuje zjišťovat škodlivé aplikace a chování,
varovat před potenciálními hrozbami a tyto problémy odstraňovat.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
• Aktualizace zabezpečení: Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu a kontrola aktualizací.
• Aktualizace systému Google Play: Podívejte se na verzi systému Google Play a zkontrolujte
aktualizace.
• Samsung Pass: Ověří vaši identitu snadno a zabezpečené pomocí vašich biometrických dat.
Další informace naleznete v části Samsung Pass.
• Instalovat neznámé aplikace: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých
zdrojů.
• Zabezpečená složka: Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní
obsah a aplikace. Další informace naleznete v části Zabezpečená složka.
• Zabezpečené Wi-Fi: Nastavení telefonu, které umožňuje ochranu vašich dat při používání
nezabezpečených sítí Wi-Fi.
• Zašifrovat nebo dešifrovat SD kartu: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na
paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
136
Nastavení
Rozpoznání obličeje
Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.
• Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít
obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení
používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo
heslo.
• Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na Přejetí nebo Žádný, což není bezpečné,
dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické
údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.
Předběžná opatření pro použití funkce rozpoznání tváře
Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.
• Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
• Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.
Pro lepší rozpoznávání obličeje
Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:
• Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte
vousy nebo výrazné líčení).
• Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během
registrace čistý.
• Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.
137
Nastavení
Zaregistrování obličeje
Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Rozpoznávání
obličeje.
2
3
4
5
Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku Pokračovat.
6
Umístěte obličej do rámečku na obrazovce.
Nastavte metodu zámku obrazovky.
Vyberte, zda nosíte brýle, nebo ne, a klepněte na položku Pokračovat.
Držte zařízení tak, aby byla obrazovka otočená směrem k vám, a podívejte se na obrazovku.
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.
• Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku
Odebrat data obličeje, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej
zaregistrovat.
• Chcete-li vylepšit rozpoznávání obličeje, klepněte na Přidat alternativní vzhled a přidejte
alternativní vzhled.
138
Nastavení
Odstranění registrovaných údajů o obličeji
Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Rozpoznávání
obličeje.
2
3
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepněte na položku Odebrat data obličeje → Odebrat.
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, deaktivují se zároveň všechny související funkce.
Odemykání obrazovky pomocí rozpoznání tváře
Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Rozpoznávání
obličeje.
2
3
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepnutím na přepínač Odemknutí obličejem tuto funkci aktivujte.
• Pokud chcete zařízení nastavit, aby odemykalo obrazovku po rozpoznání vašeho obličeje
bez tažení prstu po zamčené obrazovce, klepnutím deaktivujte přepínač Zůstat na
Zamykací obrazovce.
• Pokud chcete omezit možnost rozpoznávání obličejů na fotografiích nebo ve videích,
klepnutím deaktivujte přepínač Rychlejší rozpoznávání. Může tak dojít ke snížení
rychlosti rozpoznání obličejů.
• Pokud chcete zvýšit schopnost rozpoznávání na tmavém místě, klepnutím aktivujte
přepínač Zesvětlit obrazovku.
4
Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.
Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít
další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený
způsob zámku obrazovky.
139
Nastavení
Rozpoznávání otisků prstů
Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit
do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:
• Zamknout displej
• Bezpečná složka
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení
bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé
otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice
podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
• Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít
otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení
používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN
nebo heslo.
• Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN
nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci
otisků prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení
používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
• Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na Přejetí nebo Žádný, což není bezpečné,
dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické
údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.
140
Nastavení
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• Snímač rozpoznávaní otisků prstů rozpoznává otisky prstů. Dbejte na to, aby nedošlo k
poškrábání snímače rozpoznávaní otisků prstů nebo k jeho poškození kovovými předměty,
například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Zakrytí snímače rozpoznávaní otisků prstu ochrannými fóliemi, nálepkami nebo jiným
příslušenstvím může snížit schopnost rozpoznávání otisků prstů. Pokud je snímač rozpoznávaní
otisků prstu již zakryt ochrannou fólií, odstraňte ji a teprve potom snímač rozpoznávaní otisků
prstu používejte.
• Ověřte, zda jsou snímač rozpoznávaní otisků prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na
to, abyste prstem přejeli celý snímač rozpoznávaní otisků prstů.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
141
Nastavení
Registrace otisků prstů
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Otisky prstů.
Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku Pokračovat.
Nastavte metodu zámku obrazovky.
► Galaxy A20e: Táhněte prstem směrem dolů po snímači rozpoznávání otisků prstu.
► Galaxy A40: Umístěte prst na snímač rozpoznávání otisků prstů. Jakmile zařízení rozpozná
váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na snímač rozpoznávaní otisků prstů.
Tuto akci opakujte, dokud nebude otisk prstu zaregistrován.
5
Po dokončení registrace otisků prstů klepněte na položku Hotovo.
142
Nastavení
Kontrola registrovaných otisků prstů
Registraci vašeho otisku prstu můžete ověřit přiložením prstu ke snímači rozpoznávaní otisků prstu.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Otisky prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepněte na položku Zkontrol. přidané otisky prstů.
Umístěte prst na snímač rozpoznávání otisků prstů.
Zobrazí se výsledek rozpoznávání.
Mazání registrovaných otisků prstů
Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Otisky prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Vyberte otisk prstu, který chcete odstranit, a klepněte na položku Odebrat.
Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu
Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Otisky prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepnutím na přepínač Odemknutí otiskem prstu tuto funkci aktivujete.
Na zamčené obrazovce položte prst na snímač rozpoznávaní otisků prstů a načtěte otisk prstu.
143
Nastavení
Samsung Pass
Zaregistrujte své biometrické údaje ve službě Samsung Pass a snadno ověřujte svou identitu při
používání služeb, které vyžadují přihlášení nebo uvedení osobních údajů.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung. Další informace
naleznete v části Účet Samsung.
• Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které
otevřete v aplikaci Internet. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.
• Registrované biometrické údaje jsou uloženy pouze ve vašem zařízení a nesynchronizují
se s ostatními zařízeními ani servery.
Registrace služby Samsung Pass
Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své
biometrické údaje.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass.
Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Ověření hesla do účtu Samsung
Namísto zadávání hesla k účtu Samsung můžete k ověření své identity použít uložené biometrické
údaje, například když kupujete obsah z webu Galaxy Store.
Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku → Nastavení → Účet a
synchronizace a klepnutím na přepínač Ověřit pomoci Samsung Pass funkci aktivujte.
144
Nastavení
Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám
Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování na webové stránky, které podporují
automatické vyplňování ID a hesel.
1
2
3
Otevřete webové stránky, ke kterým se chcete přihlásit.
Zadejte své ID a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webových stránkách.
Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací údaje, zaškrtněte
možnost Přihlásit se pomocí Samsung Pass a klepněte na možnost Zapamat.
Používání služby Samsung Pass k přihlašování k aplikacím
Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování k aplikacím, které podporují automatické
vyplňování ID a hesel.
1
2
3
Otevřete aplikaci, ke které se chcete přihlásit.
Zadejte své ID a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení dané aplikace.
Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací informace, klepněte
na tlačítko Uložit.
Správa přihlašovacích informací
Zde můžete zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které jste nastavili pro používání se
službou Samsung Pass, a spravovat své přihlašovací údaje.
1
Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku Přihlášení a vyberte webové
stránky nebo aplikaci ze seznamu.
2
Klepněte na položku Upravit a upravte své ID, heslo a název webových stránek nebo aplikace.
Budete-li chtít přihlašovací údaje vymazat, klepněte na položku Odstranit.
145
Nastavení
Používání služby Samsung Pass s webovými stránkami a aplikacemi
Když používáte webové stránky nebo aplikace, které službu Samsung Pass podporují, můžete se
snadno přihlašovat pomocí služby Samsung Pass.
Chcete-li zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které podporují službu Samsung Pass,
klepněte na hlavní obrazovce Samsung Pass na položku → Partneři. Pokud nejsou k dispozici
žádné webové stránky ani aplikace, které podporují službu Samsung Pass, možnost Partneři se
nezobrazí.
• Dostupné webové stránky a aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné ztráty nebo problémy
způsobené přihlašováním k webovým stránkám nebo aplikacím pomocí služby Samsung
Pass.
Automatické zadávání osobní údajů
Pomocí služby Samsung Pass můžete snadno zadávat svou e-mailovou adresu nebo údaje o platební
kartě v aplikacích, které podporují automatické vyplňování osobních údajů.
1
Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku Auto. vyplnění form. a vyberte
možnost Přidat adresu nebo Přidat kartu.
2
Zadejte údaje a klepněte na položku Uložit.
Nyní můžete k automatickému zadávání osobních údajů v podporovaných aplikacích použít své
biometrické údaje, které jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.
Odstranění dat služby Samsung Pass
Své biometrické údaje, přihlašovací informace a data aplikací zaregistrovaná ve službě Samsung Pass
můžete odstranit.
• Váš souhlas s podmínkami služby a váš účet Samsung zůstanou aktivní.
• Údaje Samsung Pass na ostatních zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung
nebudou odstraněna.
1
Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku → Nastavení → Odstranit
data.
2
Zadejte své heslo do účtu Samsung a klepněte na položku OK.
Vaše data služby Samsung Pass budou odstraněna.
146
Nastavení
Zabezpečená složka
Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před
ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je
zařízení odemčené.
Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné
složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například
USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru
automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před
uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného
bezpečného umístění.
Chcete-li funkci Zabezpečená složka používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
147
Nastavení
Nastavení zabezpečené složky
1
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Zabezpečená
složka.
2
3
4
Potvrďte svůj souhlas s obchodními podmínkami služby Zabezpečená složka.
Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku Přihlásit.
Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro bezpečnou složku použít, a dokončete
nastavení podle pokynů na obrazovce.
Objeví se obrazovka Bezpečná složka a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace
Zabezpečená složka ( ).
Chcete-li změnit název nebo barvu ikony zabezpečené složky, klepněte na položku →
Přizpůsobit.
• Když spustíte aplikaci Zabezpečená složka, musíte aplikaci odemknout pomocí předem
nastaveného způsobu zamykání.
• Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí
svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko ve spodní části zamčené obrazovky a zadejte
své heslo k účtu Samsung.
Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku
Zařízení je možné nastavit tak, aby se bezpečná složka automaticky zamkla, když ji právě
nepoužíváte.
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Autom. zámek
Zabezpečené složky.
2
Vyberte možnost zámku.
Pokud chcete bezpečnou složku zamknout ručně, klepněte na položku → Zamknout a
ukončit.
148
Nastavení
Přesouvání obsahu do zabezpečené složky
Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a videa. Následující kroky
ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Přidat soubory.
3
Klepněte na položku Přesunout.
Klepněte na položku Obrázky, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na
položku Hotovo.
Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky.
Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku Kopírovat.
Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.
Přesouvání obsahu zabezpečené složky
Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti.
Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Galerie.
Vyberte snímek a klepněte na položku → Přesunout z Zabezpečená složka.
Vybraná položka bude přesunuta do Galerie ve výchozím úložišti.
149
Nastavení
Přidávání aplikací
Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Přidat aplikace.
Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku Přidat.
Chcete-li instalovat aplikace ze služby Obchod Play nebo Galaxy Store, klepněte na položku
Stáhnout z Play Store nebo Stáhnout z Galaxy Store.
Odebrání aplikací z zabezpečené složky
Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku Odinstalovat.
Přidávání účtů
Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené
složce.
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Účty → Přidat
účet.
2
3
Vyberte službu účtu.
Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Skrytí zabezpečené složky
Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka, klepněte na položku → Nastavení a deaktivujte funkci
klepnutím na přepínač Zobr. ikonu na obr. Aplikace.
Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku
(Zabezpeč. složka) funkci deaktivujte.
150
Nastavení
Zálohování a obnova Zabezpečené složky
V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby
Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.
Zálohování dat
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Záloha a
obnovení.
2
Klepněte na položku Přidat účet a přihlaste se ke svému účtu Samsung pomocí pokynů
na obrazovce.
3
4
Klepněte na položku Zálohovat data Zabezpečená složka.
Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku Zálohovat.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.
Obnovení dat
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Záloha a
obnovení.
2
3
4
Klepněte na položku Obnovit.
Klepnutím na položku
vyberte zařízení pro obnovu dat.
Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku Obnovit.
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.
Odinstalování zabezpečené složky
Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Další nastavení →
Odinstalovat.
Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost
Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky a klepněte na položku Odinstalovat.
Abyste získali přístup k datům zálohovaným v zabezpečené složce, spusťte aplikaci Moje soubory a
klepněte na položku Interní paměť → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikaci Samsung Notes nebudou zálohovány.
151
Nastavení
Soukromí
Změňte nastavení ochrany soukromí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí.
• Správce oprávnění: Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání.
Můžete také upravit nastavení oprávnění.
• Odeslat diagonostická data: Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky
odesílalo diagnostické informace a informace o používání zařízení.
• Přijímat marketingové informace: Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace
společnosti Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
(Galaxy A20)
• Upřesnit: Konfigurace pokročilých nastavení pro ochranu soukromí.
Umístění
Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Umístění.
• Oprávnění aplikace: Zobrazení seznamu aplikací, které mají oprávnění k přístupu k poloze
zařízení a úpravám nastavení oprávnění.
• Zvýšit přesnost: Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak
přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
• Poslední požadavky na informace o poloze: Zobrazení aplikací, které požadují informace o vaší
aktuální poloze.
• Služby pro zjišť. polohy: Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.
152
Nastavení
Účty a zálohování
Možnosti
K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud.
Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými
zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty a zálohování.
• Účty: Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
• Záloha a obnovení: Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem
zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit
data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung.
• Samsung Cloud: Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečené uložit do úložiště
Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a
obnovujte svá data. Další informace naleznete v části Samsung Cloud.
• Smart Switch: Spusťte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení.
Další informace naleznete v části Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch).
Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo
počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného
obnovení dat do výrobního nastavení.
Samsung Cloud
Synchronizujte data uložená ve vašem zařízení, jako jsou obrázky a videa, se službou Samsung Cloud
a zobrazujte data, která jste ve službě Samsung Cloud uložili. Ve službě Samsung Cloud můžete také
zálohovat a později obnovit data z vašeho zařízení.
Chcete-li funkci Samsung Cloud používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
153
Nastavení
Synchronizace dat
Data uložená v zařízení, například obrázky, videa a události, můžete synchronizovat s úložištěm
Samsung Cloud a zajistit tak přístup k nim z jiných zařízení.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty a zálohování → Samsung Cloud.
Klepněte na položku → Nastavení → Nast. synch. a autom. záloh. → Synchronizace.
Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete synchronizovat.
Uložená data můžete zkontrolovat nebo změnit nastavení klepnutím na položku Galerie,
Jiná synchronizovaná data nebo Samsung Cloud Drive.
Zálohování dat
Data ze svého zařízení můžete zálohovat ve službě Samsung Cloud.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty a zálohování → Samsung Cloud →
Zálohovat telefon.
2
3
Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku Zálohovat.
Klepněte na položku Hot.
• Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zjistit, jaká data se budou zálohovat,
přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku Účty a zálohování → Samsung
Cloud → Zálohovat telefon.
• Chcete-li zobrazit zálohovaná data dalších zařízení ve službě Samsung Cloud, přejděte
na obrazovku Nastavení, klepněte na položku Účty a zálohování → Samsung Cloud →
Obnovit data →
a vyberte požadované zařízení.
Obnovení dat
Zálohovaná data můžete ze služby Samsung Cloud obnovit do svého zařízení.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty a zálohování → Samsung Cloud.
Klepněte na položku Obnovit data →
a vyberte požadované zařízení.
Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku Obnovit.
154
Nastavení
Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Google.
Rozšířené funkce
Možnosti
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače
způsobit nezamýšlený vstup.
• Příslušenství: Změna nastavení příslušenství.
• Volání a zprávy v dalších zařízeních: Používejte funkce volání a posílání zpráv svého telefonu
na jiných zařízeních, která jsou přihlášena k vašemu účtu Samsung.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Odkaz na Windows: Získejte okamžitý přístup k datům uloženým v zařízení na počítači. Další
informace naleznete v části Odkaz na Windows (Galaxy A40). (Galaxy A40)
• Chytré zobrazení v novém okně: Vyberte aplikace, jejichž upozornění se budou zobrazovat
v nových oknech. Při používání této funkce můžete rychle zobrazit obsah prostřednictvím
nových oken kliknutím na ikonu na obrazovce.
Tato funkce je k dispozici pouze pro aplikace, které podporují funkci Více oken.
155
Nastavení
• Kopie obrazovky: Změna nastavení snímků obrazovky.
• Přímé sdílení: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo
osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
• Redukce animací: Nastaví zařízení, aby omezilo efekty obrazovky při určitých akcích, jako je
otevírání nebo zavírání aplikací.
• Pohyby a gesta: Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení. Další informace naleznete
v části Pohyby a gesta.
• Režim Jednou rukou: Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při
manipulaci se zařízením jednou rukou.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Game Launcher: Aktivuje Spouštění her. Další informace naleznete v části Game Launcher.
• Dual Messenger: Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu
aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části Dual Messenger.
• Odesílat SOS zprávy: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát
stisknete vypínací tlačítko.
Odkaz na Windows (Galaxy A40)
Získejte okamžitý přístup k datům uloženým v zařízení, jako jsou fotografie a zprávy, na počítači
využitím stejného účtu Microsoft na počítači i na zařízení.
Tato funkce je k dispozici pouze v systému Windows 10 verze 1803 nebo vyšší, přičemž
doporučujeme používat verzi 1903 nebo vyšší.
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Odkaz na Windows.
3
Klepněte na položku Start zobrazíte postupy nastavení počítače, podle pokynů na obrazovce se
přihlaste k počítači, a potom si stáhněte aplikaci Váš telefon.
4
Abyste dokončili nastavení, klepněte na položku Pokračovat.
Klepněte na položku Přihlásit se účtem Microsoft, přihlaste se ke svému účtu Microsoft, potom
klepněte na položku Pokračovat.
156
Nastavení
Pohyby a gesta
Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Pohyby a gesta.
• Poklepáním probudit: Nastavení, které umožňuje telefonu zapnout obrazovku dvojím
klepnutím kdekoli na obrazovce, když je obrazovka vypnutá. (Galaxy A40)
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypínal, když jej
sledujete.
• Inteligentní upozornění: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory
nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží
na rovném povrchu.
• Snadné ztlumení: Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění pohybem
dlaně nebo umístěním zařízení obrazovkou dolů.
• Přímé volání: Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení
v blízkosti ucha se zobrazenou zprávou nebo podrobnostmi kontaktu. (Galaxy A20)
• Gesta snímače otisků prstů: Nastavte zařízení, aby panel s oznámeními otevíralo nebo zavíralo,
když prstem potáhnete nahoru nebo dolů po snímači rozpoznávaní otisků prstů. Tato funkce
není k dispozici, když snímač rozpoznává otisk prstu.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerie. (Galaxy A40)
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Přejetím volat/poslat zprávy: Nastavte zařízení tak, aby bylo možné volat nebo posílat zprávu
přejetím doprava nebo doleva v aplikaci Kontakty nebo Telefon.
157
Nastavení
Dual Messenger
Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Dual Messenger.
Objeví se pokročilé aplikace.
2
Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.
Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí se symbolem . Když obdržíte
oznámení od druhé aplikace, oznámení se zobrazí se symbolem , který je odliší od oznámení
první aplikace.
Druhá aplikace
• V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
• Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.
Odinstalování druhé aplikace
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Dual Messenger.
Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete odinstalovat, potom klepněte na položku Vypnout
nebo Odinstalovat.
Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.
Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.
158
Nastavení
Digitální pohoda a rodičovská kontrola
Možnosti
Prohlédněte si historii používání zařízení a používejte funkce, které znemožňují telefonu zasahovat
do vašeho života. Dále můžete nastavit rodičovskou kontrolu pro své děti a spravovat jejich činnost v
digitálním světě.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Digitální pohoda a rodičovská kontrola.
• Digitální pohoda: Zobrazujte historii denního používání zařízení. Další informace naleznete
v části Digitální pohoda.
• Rodičovská kontrola: Spravujte činnost svých dětí v digitálním světě.
Digitální pohoda
Zobrazujte historii denního používání zařízení. Můžete také omezit dobu použití nebo změnit
nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Digitální pohoda a rodičovská kontrola → Digitální
pohoda.
Doba, kdy byla obrazovka zapnutá
Počet oznámení
Počet odemčení
Nastavte časovače pro aplikace.
Režim soustředění
159
Nastavení
Nastavení časovačů pro aplikace
Nastavením časovačů můžete omezit denní dobu použití jednotlivých aplikací. Při dosažení limitu se
aplikace deaktivuje a nemůžete ji používat.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Digitální pohoda a rodičovská kontrola →
Časovače aplikací.
2
Klepněte na položku Žádný časovač vedle požadované aplikace a nastavte čas.
Používání režimu ostření
Aktivací režimu ostření můžete zabránit rozptylování od práce s telefonem a soustředit se na to, co
chcete. Je-li režim ostření zapnutý, můžete používat pouze výchozí aplikace a aplikace, pro které jste
povolili výjimky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Digitální pohoda a rodičovská kontrola. Poté
klepněte na režim, který chcete aktivovat v části Režim Soustředění a klepněte na Start.
Aktivace režimu zeslabení
Režim zeslabení můžete aktivovat, abyste omezili namáhání očí před spaním a předcházeli
vyrušování při spaní.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Digitální pohoda a rodičovská kontrola →
Večerka.
2
Chcete-li naplánovat aktivaci režimu Večerka, klepněte na Nastavit plán, klepnutím aktivujte
přepínač a poté nastavte dny a čas.
160
Nastavení
Péče o zařízení
Úvod
Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.
Optimalizace zařízení
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Péče o zařízení → Optimalizovat.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
• Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.
Používání funkce automatické optimalizace
Zařízení můžete nastavit tak, aby provedlo automatickou optimalizaci, když se nepoužívá. Klepněte
na položku → Pokročilý → Automatická optimalizace a klepnutím aktivujte přepínač. Pokud
chcete nastavit čas provedení automatické optimalizace, klepněte na položku Čas.
161
Nastavení
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř
vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Péče o zařízení → Baterie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají
úsporný režim.
Režim napájení
Vyberte režim napájení, který bude vyhovovat účelu použití zařízení.
Klepněte na položku Režim napájení a vyberte možnost.
• Optimalizováno: Optimalizovaný pro rovnováhu mezi výkonem zařízení a využíváním baterie.
• Střední úsporný režim: Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
• Max. úsporný režim: V maximálně úsporném režimu zařízení snižuje spotřebu baterie aktivací
tmavého režimu a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová
připojení s výjimkou mobilní sítě.
Můžete nastavit zařízení, aby baterii nabíjelo rychleji. Klepněte na položku Nabíjení a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač Rychlé nabíjení.
Adaptivní úspora energie
Zařízení můžete nastavit tak, aby režim úspory energie aktivovalo automaticky podle vašich způsobů
použití a zbývající kapacity baterie.
Klepněte na položku Režim napájení a klepnutím aktivujte přepínač Adaptivní úsporný režim.
Zařízení bude aktivovat režim úspory energie podle situace, aby prodloužilo dobu použití baterie.
Správa využívání baterie pro jednotlivé aplikace
Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly energii
baterie, když se nepoužívají. Klepněte na Využití baterie, vyberte aplikace ze seznamu aplikací a
klepnutím na přepínač Přepnout do r. spánku funkci aktivujte.
162
Nastavení
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Péče o zařízení → Úložiště.
• Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
• Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na
webu Samsung.
Správa paměti
Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii.
Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku Odstranit.
Paměť
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Péče o zařízení → Paměť.
Chcete-li zvýšit rychlost zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace
v seznamu aplikací a klepněte na položku Smazat.
Zabezpečení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Péče o zařízení → Zabezpečení → Zkontrolovat
telefon.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání
aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat
aplikace, které nejsou potřeba.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
163
Nastavení
Obecná správa
Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa.
• Jazyk a zadávání: Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice
a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici. Další informace naleznete v části Přidání jazyků zařízení.
• Datum a čas: Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije, datum a čas se resetuje.
• Kontaktujte nás: Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
• Obnovit: Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data. Můžete
resetovat všechna nastavení, pouze síťová nastavení nebo nastavení usnadnění. Můžete také
nastavit zařízení, aby se v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace
zařízení.
Přidání jazyků zařízení
Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Jazyk a zadávání → Jazyk →
Přidat jazyk.
Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku → Všechny
jazyky.
2
3
Vyberte jazyk, který chcete přidat.
Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku Nas. jako vých. Chcete-li
zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku Zachovat.
Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný
jazyk přesunut do horní části seznamu.
Chcete-li změnit výchozí jazyk, vyberte v seznamu jazyků požadovaný jazyk a klepněte na Použít.
Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze
seznamu.
164
Nastavení
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Čtečka displeje: Aktivace funkce Voice Assistant, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak funkci používat, klepněte na Kurz.
• Zlepšení viditelnosti: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou
zraku.
• Zvýraznéní pro neslyšící: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s
poruchou sluchu.
• Interakce a obratnost: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
• Rozšířené nastavení: Konfigurace nastavení pro přímý přístup a funkce oznámení.
• Instalované služby: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
• O aplikaci Usnadnění: Zobrazení informací o usnadnění.
• Kontaktujte nás: Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
Aktualizace softwaru
Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace
softwaru si také můžete naplánovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aktualizace softwaru.
Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních
hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez
vašeho souhlasu.
• Stáhnout a instalovat: Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
• Automaticky stahovat přes Wi-Fi: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace
automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
• Poslední aktualizace: Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.
165
Nastavení
Informace o aktualizacích zabezpečení
Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit
vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese
security.samsungmobile.com.
Web podporuje pouze některé jazyky.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O telefonu
Zpřístupněte si informace o zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O telefonu.
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku Upravit.
• Stav: Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové
číslo.
• Právní informace: Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní
informace a licence open source.
• Informace o softwaru: Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému
a verze firmwaru.
• Informace o baterii: Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.
166
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s
kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného
kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
167
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti
a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Obecná správa → Obnovit → Obnovit
tovární data → Obnovit → Odstranit vše. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
168
Dodatek
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry
nebo internet).
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
169
Dodatek
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
170
Dodatek
Bluetooth nefunguje správně
Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s přípojením
nebo s výkonem, zkuste následující:
• Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
• Na svém zařízení spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení, potom klepněte na
přepínač Bluetooth, abyste jej znovu aktivovali.
• Na svém zařízení spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Obecná správa → Obnovit
→ Obnovit nastavení sítě → Vynulovat nastavení → Obnovit, abyste resetovali síťová
nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
171
Dodatek
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
V úložišti zařízení není dostatek místa
Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce
péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.
Tlačítko Domů se nezobrazuje
Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li
zobrazit navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.
Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu
obrazovky
Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s
oznámeními směrem dolů. Klepněte na → Roz. Pan. rych. spuštění a poté klepnutím aktivujte
přepínač Zobrazit jas nahoře.
Vyjmutí baterie
• Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro
vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
172
Copyright
Copyright © 2020 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky
• Wi-Fi , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
sdružení Wi-Fi Alliance.
• Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a
symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement