Samsung SH37F Uputstvo za upotrebu

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Samsung SH37F Uputstvo za upotrebu | Manualzz

Upute za korištenje

SH37F

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

Sadržaj

Prije upotrebe proizvoda

Autorska prava 6

Sigurnosne mjere opreza 7

Simboli 7

Čišćenje 7

Skladištenje 8

Električna energija i sigurnost 8

Instaliranje 9

Rukovanje 11

Pripremne radnje

Provjera komponenti 14

Komponente 14

Dijelovi 15

Upravljaèka ploèa 15

Stražnja strana

Zaključavanje za zaštitu od krađe

16

17

Daljinski upravljač

Povezivanje pomoću IR stereokabela

(prodaje se zasebno)

18

20

Prije instalacije proizvoda

(vodič za instalaciju)

Kut nagiba i zakretanje

21

21

Ventilacija 21

Upotreba poklopca priključka

Montaža zidnog stalka

Montaža zidnog stalka

23

24

24

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA) 24

Daljinski upravljač (RS232C)

Kabelski priključak

25

25

Povezivanje 28

Kontrolne šifre 29

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Prije priključivanja

Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

Povezivanje s računalom

Povezivanje pomoću DVI-RGB kabela

Povezivanje pomoću DVI kabela

(digitalna vrsta)

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Povezivanje pomoću DP kabela

Povezivanje vanjskog monitora

Povezivanje s videouređajem

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Povezivanje sa zvučnim sustavom

Priključivanje LAN kabela

Promjena izvora ulaznog signala

38

38

38

38

41

42

42

43

43

39

39

40

40

44

45

Source 45

Korištenje aplikacije MDC

Instalacija/deinstalacija programa MDC

Instaliranje

Deinstaliranje

Povezivanje s MDC-om 47

Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C

(standardi serijske podatkovne komunikacije) 47

Korištenje MDC-a putem Etherneta 48

46

46

46

Značajka Početni zaslon

Player 50

Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja 51

Network Channel 55

Local Channel 55

Published Content 55

Network File 55

My Templates 55

Funkcije dostupne na stranici Player 56

Izbornik stranice Player Settings 57

Kada je sadržaj pokrenut

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom

Player

59

61

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom

Videowall 66

2

Sadržaj

Schedule

Funkcije dostupne na stranici Schedule

68

68

C

lone Product 70

ID Settings 71

Device ID 71

PC Connection Cable 71

Device ID Auto Set 71

Video Wall

72

Apply to 72

Video Wall 73

N

etwork Status 74

Picture Mode 75

On/Off Timer 76

On Timer 76

Off Timer 77

Holiday Management 77

Ticker

78

More settings

78

URL L

auncher 79

Prilagodba zaslona

Picture Mode

80

Backlight /

C

ontrast / Brightness / Sharpness /

C

olour / Tint (G/

R) 81

C

olour Temperature

82

White Balance

83

2 Point 83

10 Point 83

Gamma

84

C

alibrated value

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

Picture Options

87

Colour Tone 88

Digital Clean View 88

MPEG Noise Filter 88

HDMI Black Level 89

Film Mode 89

Dynamic Backlight 89

84

85

86

86

86

86

86

86

Picture Size 90

Picture Size 90

Position 91

Zoom/Position 91

Resolution 92

Auto Adjustment

PC

Screen Adjustment

93

93

Picture Off 94

R

eset Picture 94

OnScreen Display

Display Orientation 95

Source Content Orientation 95

Aspect Ratio 95

Screen Protection 96

Auto Protection Time 96

Screen Burn Protection 96

Message Display 99

Scheduled Channel Info 99

Source Info 99

No Signal Message 99

MDC Message 99

Download Status Message 99

Menu

L

anguage 100

R

eset OnScreen Display 100

Prilagodba zvuka

HDMI Sound 101

Speaker Settings

102

Sound Output 102

3

Sadržaj

Network

N

etwork Status

103

N

etwork Settings

103

Network type 103

Postavke ožičene mreže 104

Multimedia Device Settings 106

Server

N

etwork Settings 106

Connect to server 106

MagicInfo Mode

Server Access

FTP Mode

106

106

106

Device

N

ame 106

System

Accessibility 107

Menu Transparency 107

High Contrast 107

Enlarge 107

Setup

108

Osnovne postavke (System) 108

Time 109

Clock Set 109

DST 109

Sleep Timer 109

Power On Delay 109

Auto Source Switching 110

Auto Source Switching 110

Primary Source Recovery 110

Primary Source 110

Secondary Source 110

Power

C

ontrol 111

Auto Power On 111

PC module power 111

Max. Power Saving 111

Standby Control 112

Power Button 112

Network Standby 112

Eco Solution

113

Energy Saving 113

Eco Sensor 113

Screen Lamp Schedule 114

No Signal Power Off 114

Auto Power Off 114

Temperature

C

ontrol 115

Device Manager 116

Keyboard Settings 116

Mouse Settings 117

Pointer Settings 118

Play via 119

C

hange

PIN

119

Security

120

Safety Lock 120

USB Auto Play Lock 120

Mobile Connection Lock 120

General

121

Smart Security 121

BD Wise 122

Anynet+ (HDMI CEC) 123

Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+ 125

HDMI Hot Plug 127

DivX® Video On Demand 127

G ame Mode 127

R

eset System

128

Podrška

Software Update

129

Update now 129

Auto update 129

C

ontact Samsung

Go to Home

R

eset All

129

129

129

Reprodukcija fotografija, videozapisa i glazbe (uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja)

Prije korištenja reprodukcije medija s USB

uređajem pročitajte sljedeće

Korištenje USB uređaja

130

132

4

Sadržaj

Reprodukcija medijskog sadržaja s računala/ mobilnog uređaja 133

Funkcije dostupne na stranici s popisom

medijskih sadržaja

Stavke izbornika na stranici s popisom medijskih sadržaja

134

135

Gumbi i funkcije dostupni tijekom

reprodukcije fotografija

Gumbi i funkcije dostupni tijekom

reprodukcije videozapisa

136

137

Gumbi i funkcije dostupni tijekom

reprodukcije glazbe 138

Podržani datotečni formati podnaslova i aplikacije za reprodukciju medijskih sadržaja 139

Podnaslov 139

Podržane razlučivosti slika 139

Podržani oblici glazbenih datoteka

Podržani formati videozapisa

140

140

Vodič za rješavanje problema

Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima

Testiranje proizvoda

Provjera rezolucije i frekvencije

Provjerite sljedeće.

Pitanja i odgovori

142

142

142

143

150

Specifikacije

Općenito

Prethodno podešene postavke za mjerenje

vremena

151

153

Dodatak

Troškovi servisa (snosi ih korisnik)

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Ostali slučajevi

Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje

zaostalih slika

Optimalna kvaliteta slike

Sprečavanje zaostalih slika

Licenca

156

156

156

158

Terminologija 159

155

155

155

155

5

Poglavlje 01

Prije upotrebe proizvoda

Autorska prava

Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.

© 2016 Samsung Electronics

Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.

Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.

• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

– (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

– (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

6

Sigurnosne mjere opreza

Oprez

RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE

Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC.

(ILI STRAŽNJI DIO)

UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.

SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.

Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.

Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.

Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.

Simboli

Upozorenje

Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.

Oprez

Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.

Čišćenje

― Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati ogrebotine.

― Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

1

Isključite proizvod i računalo.

2

Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.

― Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

3

Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.

• Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne agense.

!

• Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.

4

Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove proizvoda.

Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.

5

Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.

6

Uključite proizvod i računalo.

Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.

7

Skladištenje

Zbog odlika proizvoda sa završnom obradom visokog sjaja, korištenje UV ovlaživača u blizini uređaja može uzrokovati bijele mrlje na proizvodu.

― Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će naplaćena naknada).

Električna energija i sigurnost

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Upozorenje

Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.

• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.

!

!

Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.

!

Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).

• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.

Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za napajanje ne stavljate teške predmete.

• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.

Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.

• Moglo bi doći do požara.

8

!

!

Oprez

!

Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

• Električni udar može oštetiti proizvod.

Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke

Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Instaliranje

Upozorenje

Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

• Moglo bi doći do požara.

Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

• Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora se isključiti kabel za napajanje.

• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.

Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

!

Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.

• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.

• Koristite samo odgovarajuće regale.

Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao

što su police za knjige ili ormari.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

!

Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.

• Djeca bi se mogla ugušiti.

!

9

!

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo pričvršćenu policu ili kosu površinu).

• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

• Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.

Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi

(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Oprez

!

Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.

• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.

Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.

• Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.

• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu.

Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod.

Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.

!

!

SAMSUNG

Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.

• Zaslon bi se mogao oštetiti.

Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

• Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.

Pažljivo položite proizvod.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.

• Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite

Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

10

Rukovanje

Upozorenje

!

!

Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada samostalno ne rastavljajte, ne popravljajte niti vršite preinake na proizvodu.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene kabele.

• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.

!

!

Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.

!

Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.

Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca (igračke, slatkiše itd.).

• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

GAS

Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.

• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač.

Odmah prozračite prostor.

• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.

• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

11

!

100

U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.

• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.

Oprez

Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke) nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).

• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite

Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne predmete.

• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite

Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

!

!

!

-_-

!

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar, električni udar ili proboj napona.

Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

• Vid vam se može pogoršati.

Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.

Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.

U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

12

!

!

!

Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

• Smanjit ćete umor očiju.

Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.

Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.

Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.

• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.

• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.

Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.

• Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.

!

!

Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.

• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.

Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).

• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno koristiti nove i korištene baterije.

• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog njihove reciklaže.

• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.

13

Poglavlje 02

Pripremne radnje

Provjera komponenti

Komponente

– Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

– Komponente prikazane na slikama mogu se razlikovati od stvarnih komponenata.

– Uz proizvod se ne isporučuje postolje.

Da biste postavili postolje, kupite ga odvojeno.

– Prilagodnik RS232C može se upotrebljavati za povezivanje s drugim monitorom pomoću kabela

RS232C vrste D-SUB (9-pinski).

Kratki vodič za postavljanje

-

+

+

Baterije

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

Kartica Jamstvo

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

Daljinski upravljač

Priručnik s regulatornim podacima

Kabel za napajanje

RS232C(IN) adapter

Senzor za vanjski daljinski upravljač

Poklopac priključka Vijak (M3L8, 1 kom.)

14

Dijelovi

Upravljaèka ploèa

POWER

Logotip odstojnika

― Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Dijelovi Opis

Gumb za uključivanje/ isključivanje

Koristite taj gumb da biste uključili i isključili prikaz.

Gumb SOURCE

Logotip odstojnika

Odabir povezanog ulaznog izvora.

Ne povlačite silom logotip koji služi kao odstojnik. Logotip bi se mogao otkinuti ili odlomiti.

15

HDMI IN

DP IN

DAISY

CHAIN

RJ45

RS232C

IN

RS232C

OUT

IR IN

IR OUT

AUDIO IN

AUDIO

OUT

USB

Stražnja strana

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.

Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Priključak

DVI/RGB/MAGICINFO IN

HDMI IN

DP IN

DAISY CHAIN

RJ45

RS232C IN

RS232C OUT

IR IN

IR OUT

AUDIO IN

AUDIO OUT

USB

Opis

DVI : Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili HDMI-DVI kabela.

RGB: Povezuje kabel D-SUB (putem adaptera DVI-RGB) ili kabel DVI-RGB s osobnim računalom.

MAGICINFO IN: Upotrijebite (posebni) kabel DP - DVI kada priključujete mrežnu kutiju (prodaje se zasebno).

Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.

Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.

Povezuje se s drugim proizvodom pomoću DP kabela.

Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.

Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.

Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima udaljeni signal vanjskoga svjetlosnoga osjetnika.

Prima signal daljinskog upravljača putem vanjske senzorske ploče i odvodi signal putem značajke LOOP OUT.

Prima zvuk s računala putem audiokabela.

Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.

Povezuje se s USB memorijskim uređajem.

16

Zaključavanje za zaštitu od krađe

― Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.

― Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:

1

Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.

2

Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.

3

Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.

4

Zaključajte uređaj za zaključavanje.

– Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.

– Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

– Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.

17

Daljinski upravljač

― Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

― Za ovaj proizvod nije podržana tipka bez opisa prikazana na donjoj slici.

Uključivanje proizvoda.

Podešavanje jačine zvuka.

promijenite izvor ulaznog signala.

Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili povratak na prethodni izbornik.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Isključivanje proizvoda.

Numerički gumbi

Unesite lozinku u OSD izbornik.

isključite zvuk.

Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite MUTE ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka (+ VOL -).

Ove tipke prečaca upotrijebite za izravan pristup mogućnosti MagicInfo . Tipke prečaca rade ako je priključen mrežni uređaj.

Gumb za pokretanje značajke Go to Home .

– Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

18

TOOLS INFO

Brz odabir korištenih funkcija.

Povratak na prethodni izbornik.

Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.

Ako se pomoću funkcije Video Wall poveže više proizvoda, pritisnite gumb SET i unesite ID proizvoda pomoću numeričkih gumba.

Upravljajte proizvodom koristeći daljinski upravljač.

Poništite postavljenu vrijednost pritiskom na gumb SET te upravljajte svim povezanim proizvodima koristeći daljinski upravljač.

Umetanje baterija u daljinski upravljač

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Prikaz informacija o trenutnom izvoru ulaznog signala.

Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili podešavanje vrijednosti opcija.

Potvrđivanje odabira na izborniku.

Izlazak iz trenutnog izbornika.

Ručno odaberite povezani izvor ulaznog signala: PC , DVI , HDMI ili DisplayPort .

Koristi se u načinu Anynet+ i multimedijskom načinu.

– Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

19

Povezivanje pomoću IR stereokabela

(prodaje se zasebno)

Ne zaboravite priključiti udaljeni vanjski osjetnik kada je proizvod isključen.

Zatim, uključite proizvod.

Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom putem daljinskog upravljača

• Pomoću namjenskog stereokabela povežite IR OUT priključak na uređaju s IR IN priključkom na uređaju sa zaslonom.

• Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema proizvodu

1

primit će oba uređaja sa zaslonom

1

i

2

.

― Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

IR OUT

Upravljanje većim brojem zaslona udaljenim vanjskim osjetnikom

• Naredba poslana s daljinskog upravljača usmjerenog prema proizvodu

1

(s kojim je povezan daljinski osjetnik) primit će oba uređaja za prikazivanje

1

i

2

.

― Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

1

IR IN

IR OUT

IR IN

1

2

IR IN

2

20

Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju)

15 ˚

Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.

• Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.

• U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.

• Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.

Kut nagiba i zakretanje

― Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

• Proizvod se može nagnuti do najviše 15 od okomite površine zida.

• Da biste koristili proizvod u portretnom usmjerenju, okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok logotip odstojnika ne bude okrenut prema dolje.

Ventilacija

Instalacija na okomit zid

A minimalno 40 mm

B Temperatura okoline: Ispod 35 C

• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije te održavajte temperaturu okoline A ispod 35 C.

A

B

Slika 1.1 Prikaz s bočne strane

21

B

A

E

C

Slika 1.2 Prikaz s bočne strane

Slika 1.3 Prikaz s bočne strane

D D

Instalacija na izbočen zid

― Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Prikaz s gornje strane

A minimalno 40 mm

B minimalno 70 mm

C minimalno 50 mm

D minimalno 50 mm

E Temperatura okoline: Ispod 35 C

― Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora koliko je naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.

22

Upotreba poklopca priključka

Kako biste zaštitili svoj uređaj USB od krađe, postavite Poklopac priključka koji je isporučen s proizvodom.

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

23

Montaža zidnog stalka

Montaža zidnog stalka

Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.

Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.

Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na vlastitu ruku.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA)

― Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem trgovcu i zatražite dodatne informacije.

Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede.

• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.

• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA. Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.

• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.

• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.

• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije

VESA ili nema specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.

• Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.

• Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.

• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.

Jedinica: mm

Naziv modela Specifikacije za

VESA otvor vijka (A *

B) u milimetrima

Standardni vijak Količina

SH37F 400 x 200 M8 / L14 ~ 16 4

― Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog šoka.

24

Daljinski upravljač (RS232C)

Kabelski priključak

RS232C kabel

Sučelje

Pin

Brzina prijenosa podataka

Bitovi podataka

Paritet

Bitovi za prekid

Kontrola protoka

Maksimalna duljina

RS232C (9-pinski)

T x D (br.2), R x D (br. 3), GND (br. 5)

9600 b/s

8 bitova

Nema

1 bitova

Nema

15 m (samo vrsta s oklopom)

• Dodjela pinova

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

2

3

4

1

Pin

7

8

5

6

9

6 7 8 9

<Muški>

Signal

Prepoznavanje nosača podataka

Primljeni podaci

Preneseni podaci

Priprema podatkovnog terminala

Uzemljenje signala

Priprema paketa podataka

Slanje zahtjeva

Slobodan za slanje

Indikator sa zvonom

9 8 7 6

<Ženski>

25

• RS232C kabel

Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz

6 1

9

-P1-

5

-P1-

Muški Rx

Tx

Uzemlj.

-P1-

3

2

5

----------

----------

----------

-P2-

2

1

3

Tx

Rx

Uzemlj.

-P2-

STEREO

PLUG

(3,5 ø)

3

2

1

-P2-

LAN kabel

• Dodjela pinova

7

8

5

6

2

3

4

1

Pin br.

1 2 3 4 5 6 7 8

Standardna boja

bijela i narančasta narančasta bijela i zelena plava bijela i plava zelena bijela i smeđa smeđa

NC

RX-

NC

NC

Signal

TX+

TX-

RX+

NC

26

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

• Priključak: RJ45

Izravni LAN kabel (PC u HUB)

HUB

P2

RJ45

P1

P1

P2

RJ45 MDC

2

3

1

P1

6

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

1

P2

6

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Križni LAN kabel (PC u PC)

RJ45

P1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

P1

1

2

3

6

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

P2

3

6

1

2

Signal

RX+

RX-

TX+

TX-

27

Povezivanje

― Svaki adapter morate priključiti u odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak na proizvodu.

• Veza 1

• Veza 2

RJ45

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

• Veza 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

28

Kontrolne šifre

Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA Vrsta naredbe 0

4

5

6

1

2

3

7

8

Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci

0xAA Vrsta naredbe 1 Vrijednost

Naredba

Br.

Vrsta naredbe Naredba

Upravljanje napajanjem

Upravljanje jačinom zvuka

Upravljanje izvorom ulaznog signala

Upravljanje načinom rada zaslona

Upravljanje veličinom zaslona

Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici

Kontrola automatskog podešavanja

(samo za računalo i BNC)

Komanda za način rada s videozidom

0x3C

0x3D

0x5C

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0

0~1

Kontrolni zbroj

Raspon vrijednosti

0~1

-

0~100

-

0~255

0~1

Br.

9

10

11

Vrsta naredbe

Sigurnosno zaključavanje

Uključivanje videozida

Korisnička kontrola videozida

Naredba

0x5D

0x84

0x89

Raspon vrijednosti

0~1

-

0~1

• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao

što je prikazano ispod (11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.

Npr. Uključeno & ID = 0

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0x11

ID Duljina podataka

1

Podaci 1

"Power"

Kontrolni zbroj

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0x11

ID Duljina podataka

1

Podaci 1

1

12

• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK neće reagirati.

29

Upravljanje napajanjem

• Funkcija

Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.

• Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x11 0

• Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/

Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x11 1 "Power"

"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.

1: Napajanje UKLJUČENO

0: Napajanje ISKLJUČENO

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'A'

"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'N'

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

r-CMD

0x11 r-CMD

0x11

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"Power"

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"ERR"

Upravljanje jačinom zvuka

• Funkcija

Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.

• Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x12 0

• Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x12 1

Podaci

"Volume"

Kontrolni zbroj

"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12 "Volume"

"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0x12 "ERR" 0xAA 0xFF 3 'N'

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

30

Upravljanje izvorom ulaznog signala

• Funkcija

Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.

• Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x14 0

• Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci

0xAA 0x14 1 "Input Source"

0x21

0x22

0x23

0x24

0x25

"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.

0x14 PC

0x18

0x0C

0x20

0x1F

DVI

Izvor ulaznog signala

MagicInfo

DVI_video

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

HDMI2_PC

DisplayPort

Kontrolni zbroj

DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo na naredbe "Dohvati".

― Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.

― Značajka

MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo .

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 "Input

Source"

"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14 "ERR"

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

31

Upravljanje načinom rada zaslona

• Funkcija

Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.

Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video Wall .

• Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x18 0

• Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Podaci

0xAA 0x18 1 "Screen Mode"

"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zumiranje

Zumiranje - široko

4 : 3

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID

0xAA 0xFF

Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x18

Kontrolni zbroj

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"Screen

Mode"

"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID

0xAA 0xFF

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID

Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x18

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"ERR"

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Upravljanje veličinom zaslona

• Funkcija

Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.

• Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x19 0 r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF

Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'A' 0x19 "Screen Size"

"Screen Size": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19 "ERR"

Kontrolni zbroj

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

32

Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici

• Funkcija

Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.

Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.

― Načinom nije moguće upravljati ako je

Video Wall postavljeno na On .

― Ta funkcija nije dostupna u načinu rada

MagicInfo .

• Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u slici)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x3C 0

• Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/

Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x3C 1 "PIP"

"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu

1: Slika u slici uključena

0: Slika u slici isključena

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

Kontrolni zbroj

"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Kontrolni zbroj

Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)

• Funkcija

Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.

• Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)

Nema

• Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0 x 00 (uvijek)

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x3D

Vrijednost 1

"Auto

Adjustment"

Kontrolni zbroj

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

3 'A' r-CMD

0x3D 0xAA 0xFF

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Vrijednost 1

"ERR"

Kontrolni zbroj

33

Kontrola načina rada videozida

• Funkcija

Način rada Video Wall moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.

Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video Wall .

• Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x5C 0

• Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci

0xAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

Kontrolni zbroj

"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu

1: Full

0: Natural

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "Video Wall

Mode"

"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Sigurnosno zaključavanje

• Funkcija

Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Safety Lock na proizvodu.

Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.

• Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x5D 0

• Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje na Omogućeno/Onemogućeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu

1: Uključeno

0: Isključeno

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D "Safety Lock"

Kontrolni zbroj

"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D "ERR"

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Kontrolni zbroj

34

Uključivanje videozida

• Funkcija

Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.

• Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x84 0

• Uključivanje/isključivanje videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x84 1

Podaci

V.Wall_On : Kao i gore

V.Wall_On

• V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu

1: Videozid je UKLJUČEN

0: Videozid je ISKLJUČEN

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x84

Kontrolni zbroj

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

V.Wall_On

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID

0xAA 0xFF

Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x84

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

ERR

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Korisnička kontrola videozida

• Funkcija

Osobno računalo uključuje i isključuje funkciju videozida proizvoda.

• Dohvaćanje statusa videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x89 0

• Postavljanje videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

2

Vrijednost 1

0xAA 0x89 Wall_Div

Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu

Vrijednost2

Wall_SNo

Kontrolni zbroj

35

8

9

14

15

7

2

3

1

Model videozida 10 x 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Isključeno

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F

4

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F

5

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F

6

10

11

12

13

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

36

...

99

100

1

2

Wall_SNo : Šifra proizvoda postavlja se na proizvodu

Model videozida 10 x 10: ( 1 ~ 100)

Šifra proizvoda Podaci

0x01

0x02

...

0x63

0x64

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID

0xAA 0xFF

Duljina podataka

4

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x89

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Poz./neg. potvrda

3 'N' r-CMD

0x89 0xAA 0xFF

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Vrijednost 1 Vrijednost2 Kontrolni zbroj

Wall_Div Wall_SNo

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

ERR

37

Poglavlje 03

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Prije priključivanja Povezivanje s računalom

Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

― Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.

Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.

― Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.

Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.

― Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.

― Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.

• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.

Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Povezivanje pomoću DVI-RGB kabela

DVI/RGB/

MAGICINFO IN

AUDIO IN

38

Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta) Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Nakon priključivanja računala na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke kao što je prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audio signala putem računala.

• Sound → postavite HDMI Sound na PC(DVI)

• Picture → postavite način rada svih zaslona na Text u postavci Picture Mode

• System → General → postavite HDMI Hot Plug na Off

DVI/RGB/

MAGICINFO IN

AUDIO IN

HDMI IN

― DVI priključak na proizvodu možete upotrijebiti kao HDMI priključak korištenjem DVI-HDMI adaptera.

AUDIO IN

DVI/RGB/

MAGICINFO IN

39

Povezivanje pomoću HDMI kabela

HDMI IN

Povezivanje pomoću DP kabela

DP IN

• Upozorenja prilikom korištenja DP-a

― Radi povećanja kapaciteta napajanja u stanju čekanja, kada je isključen ili u načinu rada s uštedom energije, proizvod će prekinuti komunikaciju putem DP-a.

Ako se u načinu rada s dvama monitorima proizvod isključi ili uđe u način rada za uštedu energije, promjene postavki monitora možda neće biti ažurirane. Kao rezultat, izlazna slika na zaslonu možda neće biti pravilno prikazana.

Kad se pojavi taj problem, postavite Max. Power Saving na Off prije korištenja proizvoda.

― Neke grafičke kartice koje nisu sukladne DP standardu mogu spriječiti prikaz zaslona s podizanjem sustava Windows/BIOS-om kada proizvod radi u načinu s uštedom energije. U

― tom slučaju prije uključivanja računala provjerite je li uključen proizvod.

Ulaz za zaslon ( DP IN ) na proizvodu i isporučeni DP kabel proizvedeni su sukladno standardu VESA. Upotreba DP kabela koji ne zadovoljava standarde VESA može prouzročiti nepravilan rad proizvoda. Samsung Electronics ne preuzima odgovornost za bilo kakve poteškoće u slučaju upotrebe kabela koji nije u skladu sa standardima.

Svakako upotrijebite DP kabel naveden u standardima VESA.

40

Povezivanje vanjskog monitora

• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

― Priključak

DAISY CHAIN je dostupan samo kada je izvor ulaznog signala PC , DVI , HDMI (povezano računalo), DisplayPort , MagicInfo ili MagicInfo S .

― Kada reproducirate sadržaj pomoću

Player ( MagicInfo S ) na početnom zaslonu, Loopout podržava samo slike. Glas nije podržan.

DP IN

DVI/RGB/

MAGICINFO IN

DAISY CHAIN

HDMI IN

DP IN

41

Povezivanje s videouređajem

• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

― Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen. Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i videouređaju.

― Nakon priključivanja videouređaja na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke kao

što je prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audio signala putem videouređaja.

DVI priključak na proizvodu možete upotrijebiti kao HDMI priključak korištenjem DVI-HDMI adaptera.

Sound → postavite HDMI Sound na AV(HDMI)

Picture → postavite način rada svih zaslona na Videos/Images u postavci Picture Mode

System → General → postavite HDMI Hot Plug na On

― Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.

HDMI IN

AUDIO IN

DVI/RGB/

MAGICINFO IN

42

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)

• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.

• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.

– Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, koristite

HDMI-DVI i audiokabele.

• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika se možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk.

Ako se pojavi takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se koristi zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.

• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.

• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se pojaviti pogreška veze.

• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom etherneta.

Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.

Povezivanje sa zvučnim sustavom

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

AUDIO OUT

HDMI IN

43

Priključivanje LAN kabela

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

RJ45

• Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).

*Oklopljene upredene parice.

44

Promjena izvora ulaznog signala

Source

SOURCE → Source

Source

MagicInfo S

HDMI PC DisplayPort USB

To go to Options, press and hold the Enter button.

DVI

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.

Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.

― Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba ispravno prikazivati sadržaj.

SOURCE na daljinskom upravljaču.

― Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće

― Za prikaz detaljnih informacija o priključenim uređajima koji su izvor signala pritisnite na gumb

TOOLS na stranici Source .

Edit N ame

SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER

E

Prilagodite naziv priključenog vanjskog uređaja.

― Popis može obuhvaćati sljedeće izvorišne uređaje. Uređaji

Source na popisu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru.

PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI

Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA

Information

SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER

E

Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.

45

Poglavlje 04

Korištenje aplikacije MDC

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.

-Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MDC program dostupan je na web-mjestu.

Instalacija/deinstalacija programa MDC

Instaliranje

― Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.

1

Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified .

2

Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite " OK ".

3

Kada se pojavi zaslon " Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ", kliknite

" Next ".

4

U prikazanom prozoru " License Agreement " odaberite " I accept the terms in the license agreement " i kliknite " Next ".

5

U prikazanom prozoru " Customer Information " popunite sva polja za informacije i kliknite " Next ".

6

U prikazanom prozoru " Destination Folder " odaberite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim pritisnite " Next ".

― Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.

7

U prikazanom prozoru " Ready to Install the Program " provjerite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite " Install ".

8

Prikazat će se napredak instalacije.

9

Kliknite " Finish " u prikazanom prozoru " InstallShield Wizard Complete ".

Odaberite" Launch MDC Unified " i kliknite " Finish " da biste odmah pokrenuli program

MDC.

10

Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified .

― Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu ili specifikacijama proizvoda.

Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.

Deinstaliranje

1

Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite Dodaj/Izbriši program .

2

Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni .

46

Povezivanje s MDC-om

Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne komunikacije)

Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.

RS232C IN RS232C OUT

RS232C IN

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN

Monitor 2

Računalo

47

Korištenje MDC-a putem Etherneta

Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Uređaji za prikaz mogu se međusobno povezati LAN kabelom.

Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela

― Pomoću priključka

RJ45 na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.

RJ45

HUB

Računalo

Monitor 1

Monitor 2

48

Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela

― Pomoću priključka

RS232C IN / OUT na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.

RJ45 RS232C OUT

RS232C IN

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN

Monitor 2

Računalo

49

Poglavlje 05

Značajka Početni zaslon

Ova se funkcija nalazi u Support → Go to Home .

Dostupno pritiskom na gumb HOME na daljinskom upravljaču.

Player

HOME → Player → ENTER

E

MagicInfo Player S3

Player

Play a variety of content, such as scheduled channels, templates or files.

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Schedule

Schedule your content on local channels or check network channels which are scheduled by the server.

Network Status

More settings

Kako biste upotrijebili funkciju Player , postavite Play via na MagicInfo u mogućnosti System .

Reproducirajte različite sadržaje poput kanala s dodijeljenim rasporedima, predložaka ili datoteka.

Reproducirajte kanale ili sadržaj na jedan od sljedećih načina.

• Network Channel : Reproducirajte sadržaj pomoću poslužitelja.

Kako biste pokrenuli Network Channel , provjerite je li proizvod povezan s poslužiteljem.

• Local Channel : Reproducirajte sadržaj s unutarnje ili vanjske memorije.

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

50

Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja

Odobravanje poslužitelja L ite

• Postavite MagicInfo Mode na Lite u mogućnosti Server Network Settings .

Sada odobrite i upotrijebite poslužitelj Lite .

― Prije odobrenja uređaja konfigurirajte postavke

Network Settings poslužitelja.

1

Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.

3

Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.

4

Odaberite Lite iz izbornika na lijevoj strani.

5

Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Lite .

2

Upišite ID i lozinku za prijavu.

6

Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Lite uređaja.

51

7

Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.

• Device Name : upišite naziv uređaja.

• Device Group : odaberite da biste naveli grupu.

• Location : upišite trenutnu lokaciju uređaja.

Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.

8

Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.

9

Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj. Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.

― Dodatne detalje o konfiguraciji rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj

MagicInfo>.

― Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi ponovnog postavljanja postavki.

Postavljanje trenutnog vremena

Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena poslužitelja.

1

Idite na kartice Device → Time .

2

Odaberite svoj uređaj.

3

Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.

• Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT vremenu regije u kojoj je poslužitelj instaliran.

• Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.

• Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se na posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.

― Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Lite>.

52

Odobravanje poslužitelja Premium

• Postavite MagicInfo Mode na Premium u mogućnosti Server Network Settings .

Sada odobrite i upotrijebite poslužitelj Premium .

― Prije odobrenja uređaja konfigurirajte postavke

Network Settings poslužitelja.

1

Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.

3

Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.

4

Odaberite Premium iz izbornika na lijevoj strani.

5

Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Premium .

2

Upišite ID i lozinku za prijavu.

6

Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Premium uređaja.

53

7

Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.

• Device Name : upišite naziv uređaja.

• Device Group : odaberite da biste naveli grupu.

• Location : upišite trenutnu lokaciju uređaja.

Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.

8

Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.

9

Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj. Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.

― Dodatne detalje o načinu konfiguracije rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Premium>.

― Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi ponovnog postavljanja postavki.

Postavljanje trenutnog vremena

Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena poslužitelja.

1

Idite na kartice Device → Time .

2

Odaberite svoj uređaj.

3

Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.

• Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT vremenu regije u kojoj je poslužitelj instaliran.

• Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.

• Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se na posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.

― Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Premium>.

54

Player

Browse and play content stored on the selected device.

Device : All

No channels

Network Channel

No channels

Local Channel

Network File

My Templates

Content : All Sort by : File Name

Options

1 / 5 item(s)

Published Content

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

N etwork C hannel

Reproducirajte sadržaj, predloške i rasporede konfigurirane na poslužitelju.

• Na zaslonu izbornika Player možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje).

Da biste pogledali je li poslužitelj povezan kada je Network Channel pokrenuto, pritisnite INFO na daljinskom upravljaču.

1

Odaberite Network Channel na izborniku Player .

Poruka No channels prikazuje se ako u stavci Network Channel nije registriran nijedan kanal.

2

Pokrenut će se Network Channel .

L ocal C hannel

Reprodukcija rasporeda ili kanala koji je konfiguriran u proizvodu.

1

Odaberite Local Channel na izborniku Player .

Poruka No channels prikazuje se ako u stavci Local Channel nije registriran nijedan kanal.

2

Pokrenut će se Local Channel .

Published C ontent

Reprodukcija predloška spremljenog na povezanom USB uređaju.

Funkcija Published Content pojavljuje se samo kada je priključen USB uređaj koji sadrži predloške.

― Reproducirajte sadržaj prema rasporedu.

N etwork File

Prikazuju se datoteke sadržaja koje su uključene u rasporede preuzete putem MagicInfo Server.

My Templates

Reprodukcija predloška My Templates spremljenog u unutarnjoj memoriji proizvoda.

55

Funkcije dostupne na stranici Player

Stranica s popisom Player omogućuje sljedeće funkcije.

• Device

Odaberite Internal ili USB kako biste pronašli željeni popis uređaja.

– All / Internal / USB

• Content

Odaberite vrstu sadržaja kao kriterij za pretraživanje željenog popisa sadržaja.

– All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates

• Sort by

Navedite kriterij za sortiranje sadržaja.

– File name / Recently played

• Options

Stavke izbornika na stranici Player

Naziv mogućnosti

Play Selected

Send

Delete

Settings

Operacije

Odaberite i reproducirajte željeni sadržaj.

Kopirajte sadržaj na neki drugi uređaj za pohranjivanje.

Izbrišite željeni sadržaj.

Konfigurirajte detaljna svojstva sadržaja.

― Na sljedećoj stranici potražite pojedinosti o funkciji

Settings .

56

Izbornik stranice Player Settings

Settings

Settings

Select the storage location that you want to download scheduled channels from the network to.

Default Storage

Picture Size

Display Duration

Transition Effect

Content Orientation

Internal

Random

Landscape

Close

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Default Storage

Odaberite lokaciju pohrane u koju želite preuzeti planirane kanale s mreže.

• Internal / USB

Picture Size

Podesite veličinu zaslona za sadržaj.

Ako je Picture Size postavljen na Video ili Image

• Full Screen / Original Size / Fit to Screen

Ako je Picture Size postavljen na PDF ili Office

• Full Screen / Original Size

Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Video , Image , PDF i Office .

Display Duration

Podesite trajanje svake stranice u nizu slajdova.

Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Image , PDF , Flash i Office .

Transition Effect

Konfigurirajte prijelazne efekte između stranica ili scena u nizu slajdova ili videodatoteci.

• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random

Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Image .

C ontent Orientation

Promijenite usmjerenje sadržaja koji se reproducira u način Landscape ili Portrait .

• Landscape / Portrait

― Ako je mogućnost

Content Orientation postavljena na prikaz Portrait , ona ne podržava videokodek VP8.

Source nije raspoloživo kad je Content Orientation postavljeno na Portrait .

57

Default content

Ovaj zadani sadržaj prikazuje se ako pokrenete kanal dok na njemu nema zakazanih programa.

• None

Safely R emove

Sigurno uklanja USB memoriju

R eset

Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.

58

Kada je sadržaj pokrenut

Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan

Current time

Type:

CH Number:

CH Name:

Software Version:

No Schedule to download

Information

00:00

Network Channel

No channels selected

No channels selected

B2B-EP-APP-5561

OK

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.

• Current time

• Type : Vrsta kanala koji se trenutačno reproducira

Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• CH Number : Broj dodijeljen kanalu koji se trenutačno reproducira

Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• CH Name : Naziv kanala koji se trenutačno reproducira

Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• Software Version : prikazuje verziju softvera uređaja

• MAC ID : prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja

• Tags : postavke oznaka koje poslužitelj dodjeljuje uređaju

Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• Server : prikazuje status veze ( Connected , Not connected ili Not approved ) poslužitelja

• USB : prikazuje stanje veze USB uređaja

59

Promjena postavki za pokrenut sadržaj

Playlist

Music

Picture Mode Repeat

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

– Ova funkcija nije dostupna kada se sadržaj reproducira na Video Wall .

Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije sadržaja kako biste konfigurirali postavke poput Picture Mode .

• Playlist

Pregledajte popis stavki sadržaja koje se trenutačno reproduciraju.

• Music

Podesite pozadinsku glazbu za sadržaj koji se trenutačno reproducira.

• Picture Mode

Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno reproducira

– Shops & Shopping Centres / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration

• Repeat

Postavite način ponavljanja.

– One / All

60

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Player

• Podržani datotečni sustavi obuhvaćaju FAT32 i NTFS.

• Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od maksimalne.

Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.

• Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.

• Provjerite podržane verzije datoteka.

– Verzije programa Flash Playera 11.0. i Flash Air 3.0. te njihove starije verzije su podržane.

– Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007

• Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.

Više okvira mrežnog rasporeda

Ograničenja reprodukcije

• Istovremeno je moguće reproducirati najviše dvije videodatoteke ( Video ).

• Samo se jedan videozapis vertikalne dimenzije 1080 p ili veće može odjednom reproducirati.

• Najveći broj slikovnih datoteka dimenzije 4096 x 4096 koji se mogu odjednom reproducirati na medijskom dijapozitivu je četiri.

• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.

• Ako je ulazni izvorni element uključen, samo se jedan videozapis ili medijski dijapozitiv može odjednom reproducirati.

• U kombinaciji „videozapisa + izbrisivih datoteka + ulaznih izvornih elemenata” podržane su sljedeće kombinacije različitih datoteka sadržaja koje se mogu istodobno reproducirati:

– Videozapis + izbrisiva datoteka

– Videozapis + ulazni izvorni element

– Izbrisiva datoteka + ulazni izvorni element

• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.

• LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.

Ograničenja izlaza zvuka

• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.

• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik

― Mrežni BGM: postavke je moguće konfigurirati u 1. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.

― Lokalni BGM: postavke BGM-a moguće je konfigurirati pomoću alata koji se prikažu kada se pritisne gumb TOOLS tijekom reprodukcije u načinu rada Player .

― Korisnički odabran glavni okvir: postavke glavnog okvira moguće je konfigurirati u 2. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.

Datoteka predložaka i LFD (.lfd) datoteke

Ograničenja

• Provjerite postoji li distribuirana mapa (sadržaj / rasporedi) u Internal / USB memoriji.

Ograničenja reprodukcije

• Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke ( Video ).

• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.

• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.

• Na jednom zaslonu videozida nIJe moguĆe istodobno reproducirati Više videozapisa

( Video ).

Ograničenja izlaza zvuka

• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.

• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik

61

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.flv

*.vob

*.svi

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.m2ts

*.mts

*.divx

Sadržaj

Datotečni nastavak

VRO

VOB

PS

TS

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

Spremnik Videokodek Razlučivost Broj sličica

(fps)

6~30

Brzina prijenosa podataka

(Mb/s)

30

Audiokodek

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

1920 x 1080

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

MPEG2

MPEG1

VP6 640 x 480 4

AC3

LPCM

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

62

Videozapisi

• 3D videozapisi nisu podržani.

• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.

• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

• Podržava signal do H.264, razina 4.1

• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

– Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

– Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.

• Podržava samo BD MVC Spec.

• Samo jedna videodatoteka može se u tom trenutku reproducirati ako videozapisi na monitoru koriste nekompatibilne kodeke ili je razlučivost 1080 x

1920.

• Kada se reproducira jedna videodatoteka, način rada Neprimjetno nije podržan u sljedećim slučajevima:

– Nekompatibilni kodek (MVC, VP3, MJPEG)

Nekompatibilni kodek

– Nekompatibilni kodek

Kompatibilni kodek

– Razlučivost se razlikuje od razlučivosti monitora

– Frekvencija se razlikuje od frekvencije monitora

Audio

• Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju audiozapisa.

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

• Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.

• Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.

Slike

• Kompatibilan oblik datoteka slika: JPEG,

PNG, BMP

– Datoteke u formatu BMP veličine 32, 24 i 8 bita su podržane.

• Podržana maksimalna razlučivost: 4096 x

4096

• Podržana najveća veličina datoteke: 20 MB

• Podržani efekti na slikama: 9 efekata

( Fade1 , Fade2 , Blind , Spiral , Checker ,

Linear , Stairs , Wipe , Random )

63

Flash

• Verzije programa Flash Playera 11.0. i Flash

Air 3.0. te njihove starije verzije su podržane.

• Flash animacija

– Kompatibilan oblik datoteke: SWF

• Preporučena razlučivost: 1280 x 720

– Oprez

Performanse usporedive s programom

Flash Player u operacijskom sustavu

Windows ne mogu se jamčiti

Tijekom stvaranja sadržaja potrebna je optimizacija

• Flash videozapis

– Kompatibilan oblik datoteke: FLV

– Videozapisi

Kodek: H.264 BP

Rezolucija: 1920 x 1080

– Audio

Kodek: H.264 BP

– Oprez

Oblik datoteke F4V nije podržan

Zaslonski videozapis nije podržan

Power Point

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

– Nastavak: ppt, pptx

– Verzija: Office 97 ~ Office 2007

• Funkcije koje nisu podržane

– Animirani efekti

– 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

– Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu podržane)

– Word Art

– Poravnaj

Moguća je pogreška pri poravnanju grupe

– Office 2007

SmartArt nije u potpunosti podržan.

Podržano je 97 od 115 podstavki.

– Umetanje objekata

– Znakovi s pola širine

– Razmak između slova

– Grafikoni

– Okomiti tekst neke podstavke nisu podržane

– Bilješke na slajdovima i brošure

PDF

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

– Nastavak: pdf

• Funkcije koje nisu podržane

– Sadržaj manji od jednog piksela nije podržan zbog problema sa smanjenjem performansi.

– Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama nisu podržani.

– Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.

– Efekti s 3D sjenom nisu podržani.

– Neki znakovi nisu podržani

(Posebni znakovi mogli bi biti oštećeni)

64

WORD

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

– Nastavak: .doc, .docx

– Verzija: Office 97 ~ Office

2007

• Funkcije koje nisu podržane

– Efekt pozadine stranice

– Neki stilovi odlomaka

– Word Art

– Poravnaj

Moguća je pogreška pri poravnanju grupe

– 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

– Office 2007

SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od

115 podstavki.

– Grafikoni

– Znakovi s pola širine

– Razmak između slova

– Okomiti tekst neke podstavke nisu podržane

– Bilješke na slajdovima i brošure

Datoteke predložaka

• Stvaranje/uređivanje/ reprodukcija dostupni su samo u alatu Template .

LFD

• Podržano u funkcijama

Network Channel i Local

Channel

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

– Nastavak: .lfd

Strujanje

• Podržani protokoli strujanja: mms, RTP, HTTP

• Samo je video sadržaj podržan

65

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Videowall

― Više pojedinosti potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Server>.

Videozapisi

• 3D videozapisi nisu podržani.

• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.

• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

• Podržava signal do H.264, razina 4.1

• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

– Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

– Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.

• Podržava samo BD MVC Spec.

• Neki kodeci možda nisu podržani u portretnoj reprodukciji.

Slike

• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg, bmp, png

• Podržana maksimalna razlučivost: 15360 x 8640

― Za potpuni prikaz slike veće razlučivosti na zaslonu katkad je potrebno više vremena.

66

Ograničenja

• Po klijentskom uređaju moguće je reproducirati samo jednu videodatoteku ( Video ).

― Na zaslonima videozida moguće je reproducirati različite datoteke sadržaja.

Na jednom zaslonu videozida ne mogu se reproducirati dvije videoteke ( Video ).

Dostupno

Dostupno Nije dostupno

67

Schedule

HOME → Schedule → ENTER

E

Schedule

Schedule your content on a local channel or edit existing channels.

[CH1]Channel 1 [CH1]Channel 2 Playing Time

03:00

03:30

04:00

04:30

05:00

05:30

06:00

00:00

00:30

01:00

01:30

02:00

02:30

Type : Local

[CH3]Channel 3

Device : Internal Options

Add content to create a programme on the channel.

+ Add Programme Schedule your content on CH 2.

Schedule your content on CH 3.

Configure the display duration to set how long each item of content will play for.

Set a start time and a stop time for the programme.

Funkcije dostupne na stranici Schedule

Stranica Schedule omogućuje sljedeće funkcije.

• Type

– Local : Dodajte ili brišite rasporede.

– Network : Pregledajte mrežni raspored konfiguriran na poslužitelju.

• Device

– Pregledajte naziv povezanog uređaja za pohranjivanje.

― Ta se mogućnost aktivira samo ako je mogućnost

Type postavljena na Local u postavci Device .

• Options

Stavke izbornika na stranici Schedule

Naziv mogućnosti

Send

Delete

Operacije

Pošaljite konfigurirane rasporede na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Izbrišite rasporede.

68

Konfiguriranje rasporeda kanala

Reproducirajte medijske sadržaje poput videozapisa, fotografija i glazbe u željeno vrijeme.

1

Odaberite kanal za konfiguraciju.

2

Odaberite videozapise, glazbu i fotografske sadržaje koje želite primijeniti na raspored kanala.

3

Postavite vrijeme za reprodukciju rasporeda. ( Start Time ~ Stop Time )

4

Promijenite naziv rasporeda kanala, a zatim odaberite odredišnu mapu za spremanje.

5

Pritisnite gumb Save .

― Primjenjivo samo kada je mogućnost

Type postavljena na Local .

Uređivanje rasporeda kanala.

Promijenite postavku za konfigurirani raspored kanala poput sadržaja, trajanja i naziva rasporeda.

1

Odaberite kanal za uređivanje.

2

Odaberite videozapise, fotografski ili glazbeni sadržaj za uređivanje u rasporedu kanala.

– Brisanje sadržaja: Postavite pokazivač preko željenog sadržaja i zatim pritisnite gumb

E

kako biste ga izbrisali.

– Idite na krajnji desni kraj popisa sadržaja. Kliknite gumb

+

kako biste dodali sadržaj ili promijenili redoslijed reprodukcije stavaka sadržaja.

3

Postavite vrijeme za reprodukciju rasporeda. ( Start Time ~ Stop Time )

4

Promijenite naziv rasporeda kanala, a zatim odaberite odredišnu mapu za spremanje.

5

Pritisnite gumb Save .

― Primjenjivo samo kada je mogućnost

Type postavljena na Local .

69

C lone Product

HOME → Clone Product → ENTER

E

Clone Product

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.

Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete na nekoliko proizvoda.

Kada se na USB-u ne nalazi kopija datoteke

1

Umetnite USB uređaj u USB ulaz. Pokrenite funkciju Clone Product .

2

Prikazat će se poruka No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external storage device?

.

Kada se na USB-u nalazi kopija datoteke

1

Umetnite USB uređaj u USB ulaz. Pokrenite funkciju Clone Product .

2

Prikazat će se poruka Settings file found on the external storage device. Please select an option.

.

Pokrenite funkciju Import from External Storage ili Export to External Storage .

– Import from External Storage : Kopiraj postavke spremljene na vanjskom uređaju za pohranjivanje na proizvod.

– Export to External Storage : Kopiraj postavke s proizvoda na vanjski uređaj za pohranjivanje.

po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno postavlja.

70

ID Settings

HOME → ID Settings → ENTER

E

ID Settings

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Dodijelite ID broj uređaju.

Device ID

Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom. (Raspon:

0~224)

Pritisnite u

/ d

da biste odabrali broj, a zatim pritisnite

E

.

― Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.

PC C onnection C able

Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.

• RS232C cable komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.

• RJ45(LAN) cable komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.

Device ID Auto Set

Automatski dodijeli ID broj za sve povezane proizvode.

71

Video Wall

HOME → Video Wall → ENTER

E

Video Wall

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.

Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.

Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.

Apply to

• Current Source (prikaz na zaslonu s uređaja povezanog na Source ): konfigurirajte funkcije videozida za prikaz na zaslonu s vanjskog uređaja povezanog s proizvodom.

• MagicInfo Player S : konfigurirajte funkcije videozida za sadržaje spremljene na proizvodu, USB štapiću ili SD kartici.

Ograničenja

― Reprodukcija u početku može biti neravnomjerna kada se uzastopno reproduciraju videodatoteke različite razlučivosti (npr. sadržaj razlučivosti 1280x720 reproducira se nakon sadržaja razlučivosti 1920x1080) ili prilikom uzastopne reprodukcije slikovne datoteke i videodatoteke.

Slike Videozapisi

• Podržana razlučivost

– 1920 x 1080 @ 24p/30p

– 1280 x 720 @ 24p/30p/60p

• Nisu podržane HEVC i 3D slike.

• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg, png, bmp

• Podržana maksimalna razlučivost

– jpeg : 15360 x 8640

– png: 4096 x 4096

– bmp: 4096 x 4096

72

Video Wall

Možete aktivirati ili deaktivirati Video Wall .

Da biste organizirali videozid odaberite On .

• Off / On

Horizontal x Vertical

Ova značajka automatski dijeli zaslon velikih dimenzija prema konfiguraciji njegove matrice.

Unesite matricu zaslona velikih dimenzija.

Zaslon velikih dimenzija dijeli se prema konfiguriranoj matrici. Broj okomitih ili vodoravnih uređaja za prikaz može biti u rasponu od 1 do 15.

― Zaslon velikih dimenzija može se podijeliti na najviše 225 zaslona.

Horizontal x Vertical je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

Screen Position

Kako biste promijenili podijeljene zaslone, prilagodite broj za svaki proizvod na matrici putem mogućnosti Screen Position .

Odabirom Screen Position prikazat će se matrica zaslona velikih dimenzija s brojevima zaslona koji sačinjavanju veliki zaslon.

Koristite navigacijske gumbe na daljinskom upravljaču kako biste promijenili podijeljene zaslone i dodijelili im druge brojeve. Pritisnite gumb

E

.

• All Displays : odredite položaj zaslona za sve zaslone. Ne trebate postaviti videozid za pojedinačne zaslone.

• Current Displays : odredite položaj samo prvog zaslona.

Screen Position može se postaviti s najviše 15 x 15 podijeljenih zaslona (225 uređaja). Ako je povezano s pomoću načina DP Loopout, najveći broj uređaja mijenja se u 100.

Screen Position je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

― Kako biste mogli koristiti mogućnost, provjerite je li podešena stavka

Horizontal x Vertical .

Format

Odaberite način prikaza slika na zaslonu velikih dimenzija.

• Full : prikaz slika preko cijelog zaslona bez margina.

• Natural : prikaz slika u izvornim proporcijama bez povećavanja ili smanjivanja veličine.

Format je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

73

N etwork Status

HOME → Network Status → ENTER

E

Network Status

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Provjerite trenutačni status mreže i internetsku vezu.

74

Picture Mode

HOME → Picture Mode → ENTER

E

Picture Mode

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite način rada slike ( Picture Mode ) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

Način Videos/Images poboljšava kvalitetu slike video uređaja. Način Text poboljšava kvalitetu slike računala.

• Shops & Shopping Centres

Prikladan za trgovačke centre.

– Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Offices & Schools

Prikladan za urede i škole.

– Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Terminals & Stations

Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.

– Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Video Wall

Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

– Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Calibration u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management .

– Da biste pravilno primijenili način rada Calibration , provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced

Color Management .

– Da biste preuzeli program Advanced Color Management , posjetite web-mjesto www.samsung.com/ displaysolutions.

• BD Wise

Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju BD Wise .

Kada je BD Wise uključeno On , slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.

– Ta vam je mogućnost dostupna kada pomoću HDMI kabela s proizvodom povežete proizvode tvrtke

Samsung s podrškom za BD Wise .

– Funkcija BD Wise omogućena je samo kada je priključen izvorišni uređaj s funkcijom BD Wise .

75

On/Off Timer

HOME → On/Off Timer → ENTER

E

On/Off Timer

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Morate podesiti Clock Set za uporabu ove značajke.

On Timer

Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.

Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.

On Timer : postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije postavite trenutno vrijeme.

( On Timer 1 ~ On Timer 7 )

• Setup : odaberite Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun ili Manual .

Ako odaberete Manual , možete odabrati dane na koje želite da On Timer uključi proizvod.

– Kvačica označava dane koje ste odabrali.

• Time : postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve.

Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

• Volume : postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

• Source : odaberite željeni izvor ulaznog signala.

• Content (kada je Source postavljeno na Internal/USB ): Odaberite mapu na USB uređaju ili internom memorijskom uređaju u kojoj se nalaze datoteke koje želite reproducirati kada se proizvod uključi. Datoteke mogu sadržavati glazbu, fotografije ili videoisječke.

― Ta je funkcija dostupna samo kada je priključen USB uređaj.

― Ako na USB uređaju nema glazbene datoteke ili ako ne odaberete mapu koja sadrži glazbenu datoteku, funkcija mjerača vremena neće ispravno funkcionirati.

― Ako na USB uređaju postoji samo jedna slikovna datoteka,

Slide Show se neće reproducirati.

― Ako je naziv mape predug, mapu nije moguće odabrati.

― Svakom USB-u koji koristite dodjeljuje se vlastita mapa. Kada koristite više USB uređaja iste vrste, provjerite nose li mape dodijeljene svakom USB-u različite nazive.

― Preporučujemo da uz

On Timer koristite USB memorijski pogon i čitač više kartica.

Funkcija On Timer možda neće funkcionirati s USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 reproduktorima ili PMP-ovima nekih proizvođača jer proizvodu treba previše vremena da prepozna te uređaje.

76

Off Timer

Postavite mjerač vremena za isključivanje ( Off Timer ) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. ( Off Timer 1 ~

Off Timer 7 )

• Setup : odaberite Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun ili Manual .

Ako odaberete Manual , možete odabrati dane na koje želite da Off Timer isključi proizvod.

– Kvačica označava dane koje ste odabrali.

• Time : postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve.

Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

Holiday Management

Brojač će se onemogućiti tijekom razdoblja blagdana.

• Add Holiday : odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.

Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba u

/ d

, a zatim kliknite gumb

Save .

Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.

– Start : odredite datum početka praznika.

– End : odredite datum završetka praznika.

Delete : izbrišite odabrane stavke s popisa neradnih dana.

Edit : Odaberite stavku za praznike i zatim promijenite datum.

• Set Applied Timer : postavite On Timer i Off Timer tako da se ne aktivira na državni praznik.

– Pritisnite

E

da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.

– Odabrane mogućnosti On Timer i Off Timer neće se aktivirati.

77

Ticker

HOME → Ticker → ENTER

E

Ticker

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

More settings

HOME → More settings → ENTER

E

More settings

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.

• Off / On

• Message : unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.

• Time : postavite Start Time i End Time za prikaz poruke Message .

• Font options : Odredite veličinu i boju slova koji će se koristiti za poruku.

• Position : odaberite usmjerenje za prikaz poruke Message .

• Scroll : Odredite Direction i Speed za prikazivanje poruke.

• Preview : Pregledajte konfigurirane postavke opisa.

Prikazat će se izbornik s postavkama slike.

78

URL L auncher

HOME → URL Launcher → ENTER

E

SSSP 3.0

pm

12:00

January 1 2016

Change URL

URL Launcher

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Više detalja o korištenju funkcije URL Launcher možete dobiti od zastupnika kod kojeg ste kupili proizvod.

Kako biste upotrijebili funkciju URL Launcher , postavite Play via na URL Launcher u mogućnosti System .

79

Poglavlje 06

Prilagodba zaslona

Konfigurirajte postavke za Picture ( Backlight , Colour Tone , itd.).

Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.

Picture Mode

MENU m

→ Picture → Picture Mode → ENTER

E

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Colour

·

Tint (G/R)

Shops & Shopping Centres

80

70

45

80

50

G50 R50

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite način rada slike ( Picture Mode ) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

Način Videos/Images poboljšava kvalitetu slike video uređaja. Način Text poboljšava kvalitetu slike računala.

• Shops & Shopping Centres

Prikladan za trgovačke centre.

– Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Offices & Schools

Prikladan za urede i škole.

– Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Terminals & Stations

Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.

– Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Video Wall

Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

– Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Calibration u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management .

– Da biste pravilno primijenili način rada Calibration , provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced

Color Management .

– Da biste preuzeli program Advanced Color Management , posjetite web-mjesto www.samsung.com/ displaysolutions.

• BD Wise

Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju BD Wise .

Kada je BD Wise uključeno On , slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.

– Ta vam je mogućnost dostupna kada pomoću HDMI kabela s proizvodom povežete proizvode tvrtke

Samsung s podrškom za BD Wise .

– Funkcija BD Wise omogućena je samo kada je priključen izvorišni uređaj s funkcijom BD Wise .

80

Backlight / C ontrast / Brightness

/ Sharpness / C olour / Tint (G/ R)

MENU m

→ Picture → ENTER

E

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Colour

·

Tint (G/R)

Shops & Shopping Centres

80

70

45

80

50

G50 R50

Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.

Picture Mode Postavke za Picture Mode Prilagodljive mogućnosti

Shops & Shopping Centres ,

Offices & Schools , Terminals &

Stations , Video Wall

Videos/Images Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness

/ Colour / Tint (G/R)

Text Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness

Calibration Backlight

BD Wise Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness

/ Colour / Tint (G/R)

Kada izmijenite Backlight , Contrast , Brightness , Sharpness , Colour ili Tint (G/R) , OSD će se prilagoditi u skladu s tim.

― možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.

Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

81

C olour Temperature

MENU m

→ Picture → Colour Temperature → ENTER

E

Picture

Colour Temperature 16000K

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (Raspon: 2800K–16000K)

― Omogućeno kada je funkcija

Colour Temperature

Colour Tone postavljena na

je onemogućeno ako je

Off

Picture Mode

.

postavljeno na Calibration ili BD Wise .

82

White Balance

MENU m

→ Picture → White Balance → ENTER

E

Picture

White Balance

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

2 Point

Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.

• R-Offset / G-Offset / B-Offset : prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).

• R-Gain / G-Gain / B-Gain : prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).

• Reset : Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

10 Point

Upravlja ravnotežom bijelog u intervalima od 10 bodova prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.

• 10 Point ( Off / On )

Level , Red , Green , Blue i Reset omogućeni su samo kada je 10 Point postavljeno na On .

• Level : odaberite interval za prilagodbu.

• Red : prilagodite razinu crvene.

• Green : prilagodite razinu zelene boje.

• Blue : prilagodite razinu plave boje.

• Reset : Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

― Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.

― Omogućeno kada je

Picture Mode postavljen na Offices & Schools ( Videos/Images ).

83

Gamma

MENU m

→ Picture → Gamma → ENTER

E

Picture

Gamma 0

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

C alibrated value

MENU m

→ Picture → Calibrated value → ENTER

E

Picture

Calibrated value Don't apply

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite intenzitet primarne boje.

Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Gamma je onemogućeno.

Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene programom za kalibraciju boja Advanced Color Management na načine rada Information i Advertisement.

• Don't apply / Apply

Da biste preuzeli program Advanced Color Management , posjetite web-mjesto www.samsung.com/ displaysolutions.

Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Calibrated value je onemogućeno.

84

Advanced Settings

MENU m

→ Picture → Advanced Settings → ENTER

E

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

High

Darkest

0

Off

Native

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Picture Mode Postavke za Picture

Mode

Videos/Images

Prilagodljive mogućnosti

Shops & Shopping Centres ,

Offices & Schools , Video Wall

Terminals & Stations

Text

Videos/Images

Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB

Only Mode / Colour Space

Dynamic Contrast / Black Tone

Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB

Only Mode / Colour Space / Motion Lighting

Dynamic Contrast / Black Tone Text

BD Wise Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB

Only Mode / Colour Space

Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Advanced Settings je onemogućeno.

85

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

High

Darkest

0

Off

Native

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Dynamic C ontrast

Prilagodite kontrast zaslona.

• Off / Low / Medium / High

Black Tone

Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.

• Off / Dark / Darker / Darkest

Flesh Tone

Naglasi ružičasti Flesh Tone .

RGB Only Mode

Prikazuje boje Red , Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.

• Off / Red / Green / Blue

C olour Space

Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.

• Auto / Native / Custom

Da biste prilagodili Colour , Red , Green , Blue i Reset , postavite Colour Space na Custom .

Motion L ighting

Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.

• Off / On

86

Picture Options

MENU m

→ Picture → Picture Options → ENTER

E

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Low

Off

Off

Off

Off

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Picture Mode

Shops & Shopping Centres ,

Offices & Schools , Terminals &

Stations , Video Wall

Postavke za Picture

Mode

Videos/Images

Text

Calibration

BD Wise

Prilagodljive mogućnosti

Colour Tone / Digital Clean View / MPEG

Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode /

Dynamic Backlight

Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic

Backlight

HDMI Black Level / Dynamic Backlight

Colour Tone / Digital Clean View / MPEG

Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode /

Dynamic Backlight

87

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Low

Off

Off

Off

Off

Off

C olour Tone

Ako Picture Mode je postavljeno na Text

• Off / Cool / Standard / Warm

Ako Picture Mode je postavljeno na Videos/Images ili BD Wise

• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Colour Tone je onemogućeno.

― Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.

Digital C lean View

Ako vaš proizvod prima slab signal emitiranja, možete aktivirati značajku Digital Clean View da biste smanjili statiku i nepostojeće slike koje se mogu pojaviti na zaslonu.

• Off / Low / Medium / High / Auto

― Jačina primljenog signala najveća je kada je pruga zelene boje.

― Kada je signal slab, iskušajte sve mogućnosti sve dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.

MPEG N oise Filter

Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.

• Off / Low / Medium / High / Auto

88

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Low

Off

Off

Off

Off

Off

HDMI Black L evel

Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.

• Auto / Low / Normal

― Dostupno samo u načinima rada

HDMI , DVI i DisplayPort (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.

Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi postizanja optimalne kvalitete.

• Off / Auto1 / Auto2

― Dostupno u načinima rada

HDMI (1080i).

Dynamic Backlight

Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim uvjetima.

• Off / On

89

Picture Size

MENU m

→ Picture → Picture Size → ENTER

E

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution

16:9

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite veličinu i razmjer proporcija slike prikazan na zaslonu.

Picture Size

― Prikazat će se različite mogućnosti prilagodbe zaslona ovisno o trenutačnom izvoru ulaza.

• 16:9 : postavlja sliku u način rada širine 16:9 .

• Zoom1 : koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.

• Zoom2 : koristite za veće povećanje.

• 4:3 : postavlja sliku u osnovni način ( 4:3 ).

Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.

Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije obuhvaćeno jamstvom.

• Screen Fit : prikazuje cijelu sliku bez rezova kada je ulazni signal HDMI (720p / 1080i / 1080p).

• Custom : mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.

• Original ratio : ako je izvor ulaznog signala PC , DVI , HDMI (povezano računalo), DisplayPort , videozapis će se prikazivati u izvornom razmjeru proporcija.

90

Position

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution

Custom

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

·

Zoom/Position

Resolution

Custom

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagođava položaj slike. Position je dostupno samo ako je Picture Size postavljeno na Zoom1 , Zoom2 , Screen Fit ili

Custom .

Da biste koristili funkciju Position nakon što odaberete Zoom1 , Zoom2 , Screen Fit ili Custom , slijedite ove korake.

1

Pritisnite gumb d

da biste odabrali Position . Pritisnite gumb

E

.

2

Pritisnite gumb u

ili d

da biste sliku pomaknuli gore ili dolje.

3

Pritisnite gumb

E

.

Podešava zumiranje slike i njezin položaj. Ova je mogućnost dostupna kada je izvor ulaznog signala postavljen na

HDMI (1080i/1080p) , DVI ili DisplayPort . Picture Size mora biti postavljena na Custom kako bi mogućnost bila dostupna.

Custom pod Picture Size

DVI ili DisplayPort .

omogućeno je samo kada Picture Mode je postavljeno na Videos/Images dok u načinu

1

Pritisnite gumb d

da biste odabrali Zoom/Position . Pritisnite gumb

E

.

2

Odaberite Zoom ili Position . Pritisnite gumb

E

.

3

Pritisnite gumb u

/ d

/ l

/ r

da biste pomaknuli sliku.

4

Pritisnite gumb

E

.

― Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu

Zoom/Position odaberite Reset .

Slika će se postaviti u zadani položaj.

91

R esolution

Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od sljedećih, kvalitetu slike možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka onoj na računalu koje koristi taj izbornik.

Dostupna rješenja: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768

92

Auto Adjustment

MENU m

→ Picture → Auto Adjustment → ENTER

E

Picture

Auto Adjustment

– Dostupno samo u načinu rada PC .

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

PC Screen Adjustment

MENU m

→ Picture → PC Screen Adjustment → ENTER

E

Picture

PC Screen Adjustment

– Dostupno samo u načinu rada PC .

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.

• Coarse / Fine uklanja ili smanjuje šum na slici.

Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije Coarse prilagodite frekvenciju što je više moguće

( Coarse ) i ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.

• Position prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.

Pritisnite gumb u

ili d

da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb l

ili r

da biste prilagodili vodoravni položaj.

• Image Reset ponovno postavlja zadane postavke slike.

93

Picture Off

MENU m

→ Picture → Picture Off → ENTER

E

Picture

Picture Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

R eset Picture

MENU m

→ Picture → Reset Picture → ENTER

E

Picture

Reset Picture

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odabirom Picture Off isključit ćete zaslon. Glasnoća se ne onemogućuje.

Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.

94

Poglavlje 07

OnScreen Display

Display Orientation

MENU m

→ OnScreen Display → Display Orientation → ENTER

E

OnScreen Display

Display Orientation

Screen Protection

Message Display

Menu Language

Reset OnScreen Display

English

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Source C ontent Orientation

Podesite usmjerenje sadržaja s vanjskih uređaja koji su priključeni na proizvod.

• Landscape : prikažite zaslon u pejzažnom načinu rada (zadano).

• Portrait : prikažite zaslon u portretnom načinu rada.

Aspect R atio

Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.

• Full Screen : prikaz rotiranog zaslona preko cijelog zaslona.

• Original : prikaz rotiranog zaslona u izvornim proporcijama.

Dostupno samo kada je Source Content Orientation postavljeno na Portrait .

95

Screen Protection

MENU m

→ OnScreen Display → Screen Protection → ENTER

E

Screen Protection

Auto Protection Time

Screen Burn Protection

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Auto Protection Time

Ako se na zaslonu određeno vrijeme koje ste definirali prikazuje nepomična slika, proizvod aktivira čuvar zaslona da bi spriječio stvaranje "urezanih" slika na zaslonu.

• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours

Screen Burn Protection

Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike

Screen Burn Protection .

Screen Burn Protection lagano pomiče sliku na zaslonu.

Postavka Screen Burn Protection Time omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.

P ixel Shift

Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.

• Pixel Shift ( Off / On )

Horizontal , Vertical i Time omogućeni su samo kada je Pixel Shift postavljeno na On .

• Horizontal : određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.

• Vertical : određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.

• Time : odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.

Dostupne postavke za P ixel Shift i optimalne postavke.

Dostupne postavke Optimalne postavke

Horizontal (pikseli)

Vertical (pikseli)

0

0

~

~

4

4

4

4

Time (minuta) 1 min ~ 4 min 4 min

Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.

― Prikazivanje nepomične slike ili izlaza

4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije

― nedostatak proizvoda.

Ako je Picture Size postavljeno na Screen Fit , Pixel Shift je onemogućeno.

96

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Timer

Možete postaviti mjerač vremena za Screen Burn Protection .

Značajka Screen Burn Protection automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.

Timer

Off

Repeat : prikažite obrazac za prevenciju zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima (razdoblje).

Interval : prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima (od Start Time do End Time ).

Mode , Period , Time , Start Time i End Time omogućeni su samo kada je Timer postavljeno na Repeat ili Interval .

• Mode : odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.

– Pixel : pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.

– Rolling bar : okomita pruga pomiče se slijeva nadesno.

– Fading screen : čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.

Uzorci Rolling bar i Fading screen pojavljuju se samo jedanput, bez obzira na navedeno razdoblje ili vrijeme ponavljanja.

• Period : odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Burn Protection .

― Mogućnost je omogućena kada je

Repeat odabrano za Timer .

• Time : navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Burn Protection .

― Omogućeno je

Timer ako je postavljeno na Repeat i Mode ako je postavljeno na Pixel .

• Start Time : postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je

Interval odabrano za Timer .

• End Time : postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je

Interval odabrano za Timer .

97

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Immediate display

Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.

• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen

Side Grey

Kada je zaslon postavljen na razmjer prikaza 4:3, prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da biste zaštitili zaslon.

• Off / Light / Dark

98

Message Display

MENU m

→ OnScreen Display → Message Display → ENTER

E

Message Display

Scheduled Channel Info

Source Info

No Signal Message

MDC Message

Download Status Message

On

On

On

On

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Scheduled C hannel Info

Odaberite želite li da se prikažu informacije o kanalu u rasporedu.

• Off / On

Source Info

Odaberite hoće li se prikazati OSD kada dođe do promjene izvora ulaznog signala.

• Off / On

N o Signal Message

Odaberite hoće li se prikazati poruka da nema OSD signala kada signal nije prepoznat.

• Off / On

MDC Message

Odaberite hoće li se prikazati poruka MDC OSD kada proizvodom upravlja MDC.

• Off / On

Download Status Message

Odaberite kako bi se prikazalo stanje prilikom preuzimanja sadržaja s poslužitelja ili drugog uređaja.

• Off / On

99

Menu L anguage

MENU m

→ OnScreen Display → Menu Language → ENTER

E

OnScreen Display

Menu Language English

Postavite jezik izbornika.

― Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

R eset OnScreen Display

MENU m

→ OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER

E

OnScreen Display

Reset OnScreen Display

Ova mogućnost vraća trenutačne postavke u odjeljku OnScreen Display na zadane tvorničke vrijednosti.

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

100

Poglavlje 08

Prilagodba zvuka

Konfigurirajte postavke zvuka (

Sound

) za proizvod.

HDMI Sound

MENU m

→ Sound → HDMI Sound → ENTER

E

Sound

HDMI Sound

Speaker Settings

AV(HDMI)

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite reprodukciju iz AV(HDMI) ili PC(DVI) .

• AV(HDMI) / PC(DVI)

101

Speaker Settings

MENU m

→ Sound → Speaker Settings → ENTER

E

Sound

Speaker Settings

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Sound Output

• External / Receiver

― Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.

102

Poglavlje 09

N

etwork

N etwork Status

MENU m

→ Network → Network Status → ENTER

E

Možete provjeriti trenutni status mreže i interneta.

Network Status

Wired network and Internet connection settings complete.

You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.

IP Settings Retry Close

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

N etwork Settings

MENU m

→ Network → Network Settings → ENTER

E

Podesite mrežne postavke kako biste mogli koristiti različite pametne značajke usluge hub kao

što su pretraživanje interneta, dijeljenje sadržaja putem kućne mreže ili ažuriranje značajki.

Network Settings

Select your network type.

Network type

Connect

Wired

You can also connect your device to the Internet using an LAN cable.

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

N etwork type

• Wired

103

Postavke ožičene mreže

Povezivanje s ožičenom mrežom

Tri su načina na koji proizvod možete povezati s LAN-om pomoću kabela.

• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s vanjskim modemom pomoću LAN kabela.

Pogledajte crtež u nastavku.

Modemski priključak na zidu

Vanjski modem

(ADSL / VDSL)

LAN

RJ45

• Ovisno o načinu na koji je konfigurirana vaša mreža, možda ćete proizvod moći povezati s

LAN-om tako da LAN priključak na stražnjoj strani proizvoda priključite izravno u mrežnu utičnicu pomoću LAN kabela.

Pogledajte crtež u nastavku. Imajte na umu da je u zidnu utičnicu priključen modem ili usmjerivač koji se nalazi u vašoj kući.

LAN priklju ak na zidu

LAN

RJ45

Modemski kabel LAN kabel

• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s IP djeliteljem koji je povezan s vanjskim modemom. Da biste se povezali, upotrijebite LAN kabel. Pogledajte crtež u nastavku.

Modemski priključak na zidu

Vanjski modem

(ADSL / VDSL)

IP djelitelj

(s DHCP poslužiteljem)

LAN

RJ45

LAN kabel

Ako imate dinamičnu mrežu, koristite ADSL modem ili usmjerivač koji podržava dinamični protokol konfiguracije glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski nude IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti potrebne vašem proizvodu da bi pristupio internetu te ih stoga ne morate ručno unositi. Većina kućnih mreža dinamične su mreže.

Za pojedine je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP adresa, na zaslonu za postavljanje kabela na proizvodu prilikom konfiguriranja mrežne veze morate ručno unijeti IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti. Da biste dobili IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti, obratite se davatelju internetskih usluga

(ISP-u).

Ako imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete preuzeti putem računala.

― Ako je vašoj mreži potrebna statična IP adresa, koristite ADSL modeme koji podržavaju

DHCP.

― ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućuju i korištenje statičnih IP adresa.

Modemski kabel LAN kabel LAN kabel

104

Postavite mrežnu vezu kako biste mogli koristiti internetske usluge, poput nadogradnji softvera.

Automatske N etwork Settings (ožičena mreža)

Povežite se s mrežom pomoću LAN kabela.

Najprije provjerite je li LAN kabel povezan.

Automatsko postavljanje

1

Postavite Network type na Wired na stranici Network Settings .

2

Pritisnite gumb Connect kako biste otvorili Network Settings .

– Gumb Connect je omogućen samo kada je kabel LAN pravilno priključen.

3

Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže i potvrđuje mrežnu vezu.

Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka " Wired network and Internet connection completed.

".

― Ako proces povezivanja ne uspije, provjerite vezu LAN priključka.

― Ako automatski proces ne može pronaći vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno postaviti vezu, prijeđite na sljedeći odjeljak.

Ručne N etwork Settings (ožičena mreža)

U uredima se možda koriste statičke IP adrese.

Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.

Pronalaženje vrijednosti mrežne veze

Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.

1

Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.

2

Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.

3

U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Support .

4

Na kartici Support kliknite gumb Details . Prikazane su vrijednosti mrežne veze.

Ručno postavljanje

1

Postavite Network type na Wired na stranici Network Settings .

2

Pritisnite gumb Connect kako biste otvorili Network Settings .

– Gumb Connect je omogućen samo kada je kabel LAN pravilno priključen.

3

Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze. Pritisnite Stop .

Proces provjere valjanosti završava.

4

Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings .

5

Odaberite polje na vrhu pa pritisnite

E

, a zatim postavite IP Settings na Enter manually .

Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address .

Ako IP Settings postavite na Enter manually , DNS Setting će se automatski promijeniti u

Enter manually .

6

Kada završite, na dnu stranice odaberite OK , a zatim pritisnite

E

. Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze.

7

Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka " Wired network and Internet connection completed.

".

105

Multimedia Device Settings

MENU m

→ Network → Multimedia Device Settings → ENTER

E

Dopustite drugim uređajima kao što su pametni telefoni i tableti koji su priključeni na vašu mrežu da dijele sadržaj s proizvodom.

Server N etwork Settings

MENU m

→ Network → Server Network Settings → ENTER

E

C onnect to server

Da biste pokrenuli Player , povežite se s mrežom.

• Server Address / SSL / Port

― Ako se omogući mogućnost

SSL , poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https , a podatkovni se prijenos šifrira.

― Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od administratora poslužitelja, a potom promijenite broj priključka.)

MagicInfo Mode

Odaberite odgovarajući MagicInfo Mode , ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.

• Lite / Premium

Server Access

Odaberite način povezivanja na mrežni poslužitelj.

• Allow / Deny

FTP Mode

Navedite način rada za FTP.

• Active / Passive

Device N ame

MENU m

→ Network → Device Name → ENTER

E

Odaberite ili upišite naziv uređaja.

Ime može biti vidljivo na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.

• User Input / [Signage]Display 1 ~ 6

106

Poglavlje 10

System

Accessibility

MENU m

→ System → Accessibility → ENTER

E

Accessibility

Menu Transparency

High Contrast

Enlarge

Medium

Off

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Menu Transparency

Prilagodite prozirnost okvira izbornika.

• High / Medium / Low

High C ontrast

Postavite pozadinu i veličinu znakova na visokokontrastne boje u izborniku. Prozirnost izbornika nestaje kada je mogućnost odabrana.

• Off / On

Enlarge

Postavite hoćete li povećati podcrtanu stavku u izborniku.

• Off / On

107

Setup

MENU m

→ System → Setup → ENTER

E

System

Accessibility

Setup

Time

Auto Source Switching

Power Control

Eco Solution

Temperature Control 77

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Osnovne postavke (System )

Izvršite korake početnog postavljanja kao pri prvoj uporabi ovog proizvoda.

― Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.

Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN .

108

Time

MENU m

→ System → Time → ENTER

E

Time

Clock Set

DST

Sleep Timer

Power On Delay

Off

Off

0 sec

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Možete konfigurirati Clock Set ili Sleep Timer . Proizvod možete postaviti i tako da se automatski uključi ili isključi u određeno vrijeme pomoću funkcije Timer .

Pritisnite gumb INFO ako želite provjeriti koliko je trenutačno sati.

C lock Set

Odaberite Clock Set . Odaberite Date ili Time , a zatim pritisnite

E

.

Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa strelicama lijevo i desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite

E

.

Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.

DST

Uključuje i isključuje funkciju ljetnog računanja vremena (Daylight Saving Time, DST).

Off / On

• Start Date : Postavite početni datum za funkciju ljetnog računanja vremena.

• End Date : odredite završetak ljetnog računanja vremena.

• Time Offset : odaberite točnu vremensku razliku vaše vremenske zone.

Sleep Timer

Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.

( Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min )

Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite

E

. Da biste otkazali Sleep Timer , odaberite Off .

Power On Delay

Prilikom povezivanja više uređaja podesite postavku vremena odgode uključivanja za svaki pojedini uređaj kako biste spriječili preopterećenost mreže (u razmaku od 0 - 50 sekundi).

109

Auto Source Switching

MENU m

→ System → Auto Source Switching → ENTER

E

Auto Source Switching

Auto Source Switching

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

Off

All

DVI

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ako se zaslon uključi kada je značajka Auto Source Switching On aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala nije aktiviran, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog videosignala.

Auto Source Switching

Kada je funkcija Auto Source Switching On , izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska aktivnog videozapisa.

Aktivirat će se odabir Primary Source ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.

Funkcija Secondary Source aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.

Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog izvora, tijekom svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.

Ako je odabir Primary Source postavljen na All , zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog videosignala tražeći aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.

Primary Source R ecovery

Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.

Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All .

Primary Source

Navedite Primary Source za automatski izvor ulaznog signala.

Secondary Source

Navedite Secondary Source za automatski izvor ulaznog signala.

Funkcija Secondary Source je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All .

110

Power C ontrol

MENU m

→ System → Power Control → ENTER

E

Power Control

Auto Power On

PC module power

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Auto Power On

Ova značajka automatski uključuje televizor kada se kabel za napajanje televizora umetne u utičnicu. Nije potrebno pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje.

• Off / On

PC module power

Računalni je modul moguće uključiti ili isklučiti odvojeno od LFD-a.

Synced power on

Da biste uključili računalni modul bez uključivanja LFD-a, odaberite Off .

• Off / On

Synced power off

Da biste isključili LFD bez uključivanja računalnog modula, odaberite Off .

• Off / On

M ax . Power Saving

Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.

• Off / On

― Dostupno samo u načinu rada

PC , DVI , HDMI , DisplayPort .

111

Power Control

Auto Power On

PC module power

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Standby C ontrol

Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.

• Auto

Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je izvor signala povezan sa zaslonom.

Poruka No Signal pojavit će se ako uređaj izvor signala nije priključen.

• Off

Poruka No Signal pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.

Standby Control je omogućeno ako je Source postavljeno na PC , DVI , HDMI ili DisplayPort .

Ako se prikazuje poruka No Signal , a uređaj izvor signala je povezan, provjerite kabelsku vezu.

― Ako je mogućnost

No Signal Message postavljena na Off , poruka No Signal neće se prikazati.

U ovom slučaju, postavite No Signal Message na On .

• On

Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.

Power Button

Gumb za uključivanje/isključivanje televizora može se podesiti za njegovo uključivanje ili uključivanje/isključivanje.

• Power on only : Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje televizora.

• Power on and off : Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje/isključivanje televizora.

N etwork Standby

Ova značajka zadržava napajanje kada se uređaj isključi.

• Off / On

112

Eco Solution

MENU m

→ System → Eco Solution → ENTER

E

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Off

Off

Off

Off

4 hours

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Energy Saving

Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.

• Off / Low / Medium / High

Eco Sensor

Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.

• Off / On

Prilagodbom postavke Backlight u odjeljku Picture dok je značajka Eco Sensor uključena onemogućit ćete Off .

Ako je kontrast zaslona nedovoljan, postavite Eco Sensor na Off .

Ako je Eco Sensor postavljeno na Off , monitor možda neće udovoljavati energetskim standardima.

Min. Backlight

Kada je Eco Sensor On , možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona. Min. Backlight je način rada s najtamnijim pozadinskim osvjetljenjem. Provjerite je li postavka Min. Backlight niža od postavke Backlight .

Ako je postavka Eco Sensor okolnog osvjetljenja.

On , svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili smanjiti) ovisno o intenzitetu

113

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Off

Off

Off

Off

4 hours

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Screen L amp Schedule

Screen L amp Schedule

Omogućite ili onemogućite vremenski određeno podešavanje svjetline.

• Off / On

Schedule 1 , Schedule 2

Time

Svjetlina zaslona promijenit će se u svjetlinu podešenu u mogućnosti Lamp u određeno vrijeme.

L amp

Podesite svjetlinu zaslona. Što su vrijednosti bliže znamenki 100, to će svjetlina zaslona biti veća.

• 0 ~ 100

N o Signal Power Off

Uštedite energiju tako da isključite uređaj kada nema signala iz bilo kojeg izvora.

• Off / 15 min / 30 min / 60 min

― Ta je postavka onemogućena kada je priključeni PC u načinu rada za štednju energije.

― Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.

Auto Power Off

Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili ne dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom određenog vremena.

• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours

114

Temperature C ontrol

MENU m

→ System → Temperature Control → ENTER

E

System

Temperature Control 77

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih temperatura.

Zadana je temperatura 77 C.

Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 C (s obzirom na temperaturu okoline od 40 C).

― Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako temperatura nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.

115

Device Manager

MENU m

→ System → Device Manager → ENTER

E

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Konfigurirajte mogućnosti za vanjske ulazne uređaje priključene na proizvod.

Keyboard Settings

Kada priključite tipkovnicu na proizvod, prikazat će se izbornik Keyboard Settings .

Select Keyboard

Odaberite tipkovnicu koju želite koristiti iz dostupnih priključenih tipkovnica.

― Možete koristiti samo jednu priključenu tipkovnicu.

Keyboard Options

― Ovisno o državi.

Keyboard L anguage

Odredite jezik unosa podataka putem tipkovnice.

Keyboard type

Odredite vrstu tipkovnice.

Switch Input L anguage

Konfigurirajte kombinaciju tipki za promjenu jezika unosa podataka.

116

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Mouse Settings

Kada priključite miš na proizvod, prikazat će se izbornik Mouse Settings .

Select Mouse

Konfigurirajte postavke priključka miša ili mogućnosti većeg broja priključenih miševa.

― Od svih priključenih miševa, može se upotrebljavati samo jedan miš.

Mouse Options

― Ovisno o državi.

Primary Button

Odaberite tipku na mišu za osnovne funkcije (klikanje i unos).

• Left (zadano) / Right

Pointer Speed

Odaberite brzinu kretanja pokazivača miša.

• Slow / Standard / Fast

117

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pointer Settings

Odredite veličinu pokazivača, njegovu brzinu pomicanja i oblik.

Pointer Size

Odredite veličinu pokazivača.

• Small / Medium / Large / Extra Large

Pointer Speed

Odredite brzinu pomicanja pokazivača. Veća brzina pomicanja znači i veću osjetljivost pokazivača.

• Slow / Standard / Fast

Pointer Image

Odredite oblik pokazivača.

• Image 1 ~ Image 10

118

Play via

MENU m

→ System → Play via → ENTER

E

System

Play via MagicInfo

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

C hange PIN

MENU m

→ System → Change PIN → ENTER

E

System

Change PIN

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite odgovarajući način Play via , ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.

Početni zaslon može se razlikovati ovisno o postavci.

• MagicInfo / URL Launcher

Pojavit će se zaslon Change PIN .

Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter New PIN . Ponovno upišite iste četiri znamenke u odjeljak Confirm New PIN .

Kada zaslon za potvrdu nestane, pritisnite gumb Close . Proizvod je upamtio vaš novi PIN.

― Zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0

119

Security

MENU m

→ System → Security → ENTER

E

Security

Safety Lock

·

Power On Button

USB Auto Play Lock

Mobile Connection Lock

Off

On

Off

Off

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Safety L ock

― Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.

Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN .

• Off / On

Funkcija Safety Lock zaključava sve izbornike i gumba na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba LOCK .

Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb LOCK , a potom unesite lozinku (zadana lozinka): 0 - 0 - 0 - 0).

Power On Button

Uključite ovu značajku kako biste omogućili uključivanje uređaja pritiskom gumba za uključivanje kada je omogućeno Safety Lock .

• Off / On

USB Auto Play L ock

Odaberite želite li automatski reproducirati sadržaj MagicInfo koji je spremljen na uređaju USB.

• Off

Reproduciraj automatski sadržaj MagicInfo koji je spremljen na uređaju USB.

• On

Ne reproduciraj automatski sadržaj MagicInfo koji je spremljen na uređaju USB.

― Nakon priključivanja uređaja USB na kojem je pohranjen sadržaj

MagicInfo , prikazuje se „ USB Auto Play Lock :

On ” u trajanju od pet sekundi.

Mobile C onnection L ock

Onemogućite drugim uređajima na vašoj mreži kao što su pametni telefoni i tableti da dijele sadržaj s vašim signageom.

• Off / On

120

General

MENU m

→ System → General → ENTER

E

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX® Video On Demand

Game Mode Off

On

On

On

On

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Smart Security

Isporučena sigurnost, koja služi za zaštitu vašeg televizora i povezanih uređaja za pohranjivanje od virusa, uključuje.

Smart Security

Upotrijebite ovu mogućnost kako biste uključili / isključili zaštitu Smart Security .

• Off / On

Scan

Pretražite televizor i povezane uređaje za pohranjivanje kako biste pronašli viruse.

Isolated L ist

Ovo je popis stavki koje su izdvojene jer sadržavaju viruse.

Allowed L ist

Ovo je popis stavki koje su odobrene jer ne sadržavaju viruse.

Settings

Postavite mogućnosti Smart Security .

Auto Scan

Automatski skeniraj kada je televizor uključen.

• Off / On

Move to Isolated L ist automatically

Automatski prebacuje viruse na izdvojeni popis.

• Off / On

121

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX® Video On Demand

Game Mode

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

On

On

On

Off

BD Wise

Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju BD Wise . Kada je BD Wise uključeno On , slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.

• Off / On

― Ta vam je mogućnost dostupna kada pomoću HDMI kabela s proizvodom povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom za BD Wise .

Funkcija BD Wise omogućena je samo kada je priključen izvorišni uređaj s funkcijom BD Wise .

122

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX® Video On Demand

Game Mode

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

On

On

On

Off

Anynet+ (HDMI -CEC)

Anynet+ (HDMI -CEC)

Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav Anynet+ moguće je koristiti samo sa uređajima tvrtke Samsung koji imaju značajku Anynet+. Da biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku, provjerite je li na njemu otisnut logotip Anynet+.

― Uređajima Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a ne i pomoću gumbi na proizvodu.

― Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi, ponovno odaberite uređaj Anynet+.

Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili uključen.

― Kada ste u načinu rada

PIP , Anynet+ funkcionira samo ako je AV uređaj povezan kao primarni monitor. Značajka ne funkcionira ako je AV uređaj povezan kao sekundarni monitor.

Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.

Izbornik Anynet+

Izbornik Anynet+ mijenja se ovisno o vrsti i statusu uređaja Anynet+ povezanih s proizvodom.

Pritisnite gumb TOOLS da biste prikazali izbornik sustava Anynet+ pa odaberite željeni izbornik.

Izbornik Anynet+

View PC

Select Device

(naziv_uređaja) MENU

(naziv_uređaja) Tools

(naziv_uređaja) Title Menu

Opis

Mijenja način rada Anynet+ u PC .

Prikazuje popis uređaja sustava Anynet+.

Prikazuje izbornik izbornika povezanih uređaja. Primjerice, ako je povezan

DVD reproduktor, pojavit će se izbornik diska DVD reproduktora.

Prikazuje izbornik alata povezanog uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik alata DVD reproduktora.

― Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.

Prikazuje izbornik naslova diska za povezani uređaj. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik naslova filma za DVD reproduktor.

― Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.

123

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

Search for Devices

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

No

Auto Turn Off

Postavljanje uređaja Anynet+ tako da se automatski isključi ( Off ) kada se proizvod isključi.

• No / Yes

Ako je funkcija Auto Turn Off postavljena na Yes , pokrenuti vanjski uređaji isključit će se u isto vrijeme kada i proizvod.

― O uređaju ovisi je li omogućeno ili ne.

Search for Devices

Prebacivanje između uređaja Anynet+

1

Pritisnite gumb TOOLS , pa odaberite Anynet+ (HDMI-CEC) , a zatim pritisnite

E

.

2

Odaberite Select Device , a zatim pritisnite gumb

E

.

Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite Refresh da biste osvježili popis.

3

Odaberite uređaj, a potom pritisnite gumb

E

. Možete se prebaciti na odabrani uređaj.

Izbornik Select Device pojavljuje se samo kada Anynet+ (HDMI-CEC) postavite na On na izborniku System .

― Prebacivanje na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Aktivnu operaciju prebacivanja ne možete otkazati.

― Ako ste odabrali uređaj sustava Anynet+ pritiskom na gumb

SOURCE i odabirom izvora ulaznog signala, ne možete koristiti funkciju Anynet+ .

― Svakako se prebacite na uređaj

Anynet+ pomoću Select Device .

124

Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+

Problem

Anynet+ ne funkcionira.

Želim pokrenuti Anynet+.

Želim izaći iz sustava Anynet+.

Poruka Disconnecting Anynet+ device ...

pojavljuje se na zaslonu.

Uređaj Anynet+ se ne reproducira.

Moguće rješenje

• Provjerite je li uređaj vrste Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo uređaje Anynet+.

• Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno povezan.

• Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI kabel.

• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System .

• Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom Anynet+.

• Anynet+ ne funkcionira u određenim situacijama. (početno postavljanje)

• Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite proizvod.

• Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.

• Provjerite je li Anynet+ uređaj ispravno povezan s proizvodom te provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System .

• Pritisnite gumb TOOLS da biste prikazali izbornik sustava Anynet+ pa odaberite željeni izbornik.

• Odaberite View PC na izborniku Anynet+ .

• Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i odaberite uređaj koji nije dio sustava Anynet+.

• Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate Anynet+ ili se prebacujete na način prikaza.

• Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na

Anynet+.

• Dok je početno postavljanje u tijeku, ne možete koristiti funkciju reprodukcije.

125

Problem

Povezani se uređaj ne prikazuje.

Moguće rješenje

• Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.

• Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.

• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System .

• Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.

• Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen na vaš proizvod pomoću HDMI kabela.

• Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava Anynet+.

• Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI kabela, ponovite skeniranje uređaja.

126

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX® Video On Demand

Game Mode

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

On

On

On

Off

HDMI Hot Plug

Ova se značajka koristi za aktiviranje odgode uključivanja uređaja DVI/HDMI koji su izvor signala.

• Off / On

DivX® Video On Demand

Prikazuje odobreni registracijski kod za proizvod.

Ako se povežete s web-mjestom DivX® i registrirate pomoću tog koda, možete preuzeti datoteku za registraciju za uslugu videozapisa na zahtjev (VOD).

Dodatne informacije o rješenju DivX® VOD potražite na web-mjestu "http://vod.divx.com".

Game Mode

Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja ako odaberete način rada za igranje.

• Off / On

― Mjere opreza i ograničenja za

Game Mode

Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, na izborniku za postavljanje postavite Game

Mode na Off .

127

R eset System

MENU m

→ System → Reset System → ENTER

E

System

Reset System

– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.

128

Poglavlje 11

Podrška

Software Update

MENU m

→ Support → Software Update → ENTER

E

Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.

― Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje softvera.

― Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.

Update now

Nadogradite softver na najnoviju verziju.

Current version : to je verzija softvera koja je već instalirana u proizvod.

Auto update

Ova značajka automatski ažurira softver kada se uređaj ne koristi.

• Off / On

C ontact Samsung

MENU m

→ Support → Contact Samsung → ENTER

E

Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.

Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.

Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version .

Go to Home

Dostupno pritiskom na gumb HOME na daljinskom upravljaču.

MENU m

→ Support → Go to Home → ENTER

E

Go to Home kako biste reproducirali razne sadržaje s memorijskog uređaja ili mreže na koju ste spojeni.

R eset All

MENU m

→ Support → Reset All → ENTER

E

Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.

129

Poglavlje 12

Reprodukcija fotografija, videozapisa i glazbe (uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja)

Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu (MSC).

Reproducirajte fotografije, videozapise ili glazbene datoteke spremljene na uređaju za pohranu.

Reproducirajte različite sadržaje na sljedeće načine.

• Korištenje USB uređaja: Reproducirajte medijske sadržaje poput videozapisa, fotografija i glazbe s USB uređaja.

• Povezivanje uređaja za pohranjivanje: Reproducirajte sadržaj spremljen na uređaju za pohranjivanje poput pametnog telefona, kamere, računala i usluge u oblaku.

Prije korištenja reprodukcije medija s USB uređajem pročitajte sljedeće

Oprez

• Prije povezivanja USB uređaja s proizvodom, napravite sigurnosnu kopiju da se vaši podaci ne bi oštetili ili izgubili.

Samsung Electronics nije odgovoran za oštećenje podataka ili njihov gubitak.

• Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se učitava.

• Ako je USB uređaj povezan putem USB produžnog kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili datoteke spremljene na uređaju možda neće biti moguće pročitati.

• Ako proizvod ne prepoznaje povezani USB uređaj, datoteke na USB uređaju mogu biti oštećene ili njihova reprodukcija možda nije moguća.

Ako se to dogodi, povežite USB uređaj s računalom da biste formatirali uređaj pa provjerite je li uređaj ispravno povezan.

• USB HDD veći od 2TB nije podržan.

130

Uređaji kompatibilni s aplikacijom za reprodukciju medijskih sadržaja

• Neki modeli USB digitalnih kamera, pametnih telefona i audio uređaja možda neće biti kompatibilni s proizvodom.

• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja kompatibilna je samo s uređajima USB MSC.

• MSC je uređaj iz grupe uređaja za prijenos masovno spremljenih datoteka.

Primjeri MSC uređaja su mali USB uređaji, čitači izmjenjivih kartica i USB HDD-ovi. (USB koncentratori nisu podržani.)

Ti MSC uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom proizvoda.

• Ako je povezano više od jednog PTP (Picture Transfer Protocol) uređaja, istodobno može raditi samo jedan.

• Ako je povezan veći broj MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaji koji traže visok napon (viši od 500 mA ili 5V) možda neće biti podržani.

• Ako se prilikom povezivanja ili korištenja USB uređaja pojavi poruka upozorenja o pregrijavanju, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili ispravno funkcionirati.

• Zaštita zaslona aktivira se ako proizvod ostavite u stanju mirovanja tijekom razdoblja navedenog u postavci Auto Protection Time .

• Način čuvanja energije na nekim vanjskim tvrdim diskovima može se automatski deaktivirati nakon povezivanja s proizvodom.

Datotečni sustav i oblici

• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja možda neće pravilno funkcionirati s nelicenciranim multimedijskim datotekama.

• MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.

• Podržani datotečni sustavi su FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).

• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja podržava sekvencijalni JPEG format.

Ne podržava progresivni JPEG oblik.

• Slikama više razlučivosti duže će trebati da se prikažu na zaslonu.

• Maksimalna podržana JPEG razlučivost je 15360x8640 piksela.

• Ako datoteka nije kompatibilna ili je oštećena, pojavljuje se poruka Not Supported File Format.

.

• Prilikom uređivanja datoteka u načinu prikaza mapa, moguće je prikazati najviše 1000 daoteka u svakoj mapi.

• Ako USB uređaj sadrži 8000 datoteka ili više, neke se datoteke i mape možda neće otvoriti.

• DRM MP3 datoteke preuzete s web-mjesta koje naplaćuju naknadu nije moguće reproducirati.

Upravljanje digitalnim pravima (Digital Rights Management, DRM) označava sustav zaštite autorskih prava podataka koji kruže internetom ili drugim digitalnim medijima, omogućujući sigurnu distribuciju, odnosno onemogućujući nezakonitu distribuciju podataka.

131

Preporučuje se da koristite USB HDD s prilagodnikom napajanja.

Preporučujemo da USB uređaj uklonite pomoću funkcije Disconnect USB

Device .

Korištenje USB uređaja

Povezivanje USB uređaja

1

Uključite proizvod.

2

Priključite USB uređaj sa slikovnim, glazbenim i/ili filmskim datotekama u USB priključak na poleđini proizvoda ili na njegovoj bočnoj strani.

3

Zaslon Player automatski se prikazuje čim priključite USB uređaj na proizvod.

― Ako je samo jedan USB uređaj povezan, datoteke spremljene na USB uređaju automatski će se prikazati.

― Da biste prikazali sadržaj spremljen na USB uređaju, povežite USB uređaj s USB priključkom na proizvodu.

Uklanjanje USB uređaja

Uklanjanje USB uređaja iz Source

1

Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE . Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source .

SOURCE → Source

2

Odaberite USB u postavci Source i zatim pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču. Prikazat će se izbornik Options .

3

Odaberite Disconnect USB Device i pričekajte dok se USB uređaj ne odspoji. USB uređaj je odspojen.

132

Reprodukcija medijskog sadržaja s računala/mobilnog uređaja

Odobravanje povezivanja s računalom/mobilnim uređajem

Reproducirajte fotografije, videozapise ili glazbene datoteke spremljene na računalu ili mobilnom uređaju.

Kako biste na proizvodu reproducirali sadržaj s računala ili mobilnog uređaja, povezivanje s računalom ili mobilnim uređajem mora biti odobreno.

1

Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE . Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source .

SOURCE → Source

2

Odaberite Network u postavci Source . Prikazat će se izbornik Network Device .

3

Na zaslonu odaberite Options , a zatim Multimedia Device Settings . Prikazat će se popis uređaja priključenih na proizvod.

4

Odaberite uređaj i odobrite njegovo povezivanje. Reprodukcija je dostupna samo na uređajima za koje je odobreno povezivanje.

― Pri slanju zahtjeva za reprodukciju medijskog sadržaja s računala ili mobilnog uređaja prikazuje se odzivnik s pitanjem je li dozvoljeno povezivanje s proizvodom. Nakon odgovora na odzivnik povežite uređaje.

― Pojedinosti o konfiguriranju mreže potražite u odjeljku

Network Settings .

― Provjerite jesu li proizvod i računalo povezani s istom podmrežom mreže.

Sve su IP adrese sastavljene od četiri dijela razdijeljena točkama.

(Na primjer, IP adresa je 111.222.333.444) Ako su povezani s istom podmrežom, proizvod bi trebao imati istu IP adresu kao i računalo, izuzev četvrtog dijela adrese. (Npr, 111.222.333.***)

133

Funkcije dostupne na stranici s popisom medijskih sadržaja

SOURCE → Source → USB

Stranica s popisom medijskih sadržaja na uređaju za pohranu omogućuje sljedeće funkcije.

• Sort by

Promijenite raspored popisa medijskih sadržaja u odabranom formatu datoteka u željenom načinu pregleda.

– Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Filter postavljena na All .

• Filter

Među medijskim sadržajima, primjerice Photos , Videos i Music , koji je spremljen na uređaju za pohranjivanje, pregledajte datoteke samo u željenom formatu.

• Options

– Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Filter postavljena na All .

134

Stavke izbornika na stranici s popisom medijskih sadržaja

Naziv mogućnosti Operacije

Slide Show

Encoding

R ename Playlist

Delete Playlist

Add to Playlist

Play Selected

Send

In dex

Pokrenite niz slajdova.

― Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost

Sort by postavljena na Folder .

Odaberite jezik šifriranja ako vam se čini da je naslov medijskog sadržaja oštećen.

Preimenujte popis za reprodukciju.

― Ova je mogućnost uključena ako je sadržaj dodan na popis za reprodukciju korištenjem izbornika Add to Playlist .

Izbrišite popis za reprodukciju.

― Ova je mogućnost uključena ako je sadržaj dodan na popis za reprodukciju korištenjem izbornika Add to Playlist .

Dodajte datoteke na popis za reprodukciju ili stvorite novi popis za reprodukciju.

Odaberite i reproducirajte željene sadržaje s popisa medijskih sadržaja.

Pošaljite medijski sadržaj na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Odaberite indeks za praktično smještanje medijskih sadržaja ako na uređaju za pohranjivanje ima puno sadržaja.

― Dostupni indeksi uključuju datume i brojčano-slovne znakove.

― Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost

Sort by postavljena na Folder .

Photos

c c c c

Videos

c c c

Music

c c c c c c c

135

– Pritiskom na gumb INFO dok je naziv uređaja odabran prikazat će se informacije o tom uređaju.

– Pritiskom na gumb INFO dok je datoteka odabrana prikazat će se informacije o toj datoteci.

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije fotografija

Pritiskom gumba

E

ili TOOLS prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb RETURN ostali gumbi nestaju.

• Pause / Play

Pokrenite ili zaustavite niz slajdova. Pomoću niza slajdova moguća reprodukcija svih fotografija u mapi.

• Previous / Next

Pregledajte sljedeću ili prethodnu sliku.

• Settings

Naziv mogućnosti

Slideshow Settings

Operacije

R otate

Zoom

Picture Mode

Background Music

Select Speakers

Send

Information

Speed : Promijenite brzinu prikaza niza slajdova.

Effects : Primijenite prijelazne efekte između fotografija.

Okrećite fotografije.

Zumirajte fotografije do 4x.

Promijenite Picture Mode .

Reproducirajte pozadinsku glazbu tijekom pregleda fotografija.

― Glazbena datoteka mora biti spremljena na istom uređaju.

Mini Player prikazuje se tijekom reprodukcije pozadinske glazbe ( Background Music ). Pomoću aplikacije Mini Player pauzirajte glazbu koja se trenutačno reproducira ili prebacite na neku drugu glazbu.

Previous BGM track / Pause BGM / Play BGM / Next BGM track

Odaberite zvučnik za reprodukciju pozadinske glazbe ( Background Music ).

Ova je stavka izbornika dostupna samo prilikom reprodukcije pozadinske glazbe ( Background Music ).

Pošaljite otvorene fotografije na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Pregledajte informacije o datoteci.

136

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije videozapisa

Pritiskom gumba

E

ili TOOLS prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb RETURN ostali gumbi nestaju.

• Pause / Play

Pauziranje ili reprodukcija videozapisa.

U načinu pauziranja dostupne su sljedeće funkcije. Napomena: zvuk se ne može čuti u načinu pauziranja.

• Rewind / Fast Forward

Premotajte videozapis ili ga premotajte brzo prema naprijed. Ako je potrebno, reprodukciju možete ubrzati do 3x. Kako biste vratili brzinu reprodukcije na izvornu brzinu, odaberite

.

• Previous / Next

Kako biste reproducirali prethodni videozapis, dvaput odaberite

.

Ako mogućnost

odaberete jednom, trenutačni će se videozapis reproducirati od početka.

Kako biste reproducirali sljedeći videozapis, odaberite

.

• Settings

Naziv mogućnosti

Select Scene

Subtitle

R epeat

R otate

Picture Size

Picture Mode

Select Speakers

Audio L anguage

Information

Operacije

Thumbnails : odaberite scenu i reproducirajte videozapis iz scene.

Thumbnails nije dostupno ako 1) minijatura videozapisa nije još izvedena, 2) videozapis sadrži samo audiosignal ili 3) vrijeme reprodukcije videozapisa kraće je od 60 sekundi.

Chapter Titles : odaberite i reproducirajte neki drugi videozapis pohranjen u istoj mapi.

Time Bar : klikom gumba l

i r

možete skenirati datoteku u vremenskim razmacima u trajanju od 10 sekundi ili unijeti neku vremensku vrijednost za preskakanje na određeni dio videozapisa.

Language / Sync / Reset Sync / Size / Encoding

― Ako se podnaslov nepravilno prikazuje, promijenite mogućnosti

Encoding .

Konfigurirajte Repeat .

Off

Repeat One : Reproducirajte trenutačni videozapis nekoliko puta uzastopce.

Repeat All : Reproducirajte sve videozapise u mapi nekoliko puta uzastopce.

Okrećite sliku.

Promijenite veličinu zaslona ( Picture Size ). Podržane veličine zapisa ovise o slici.

Promijenite Picture Mode .

Odaberite zvučnik putem kojeg će se reproducirati zvuk s proizvoda.

Reproducirajte videozapis na željenom jeziku. Ova se funkcija aktivira prilikom reprodukcije datoteke koja podržava više audioformata.

Pregledajte informacije o datoteci.

137

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije glazbe

• Pause / Play

Pauzirajte ili reproducirajte glazbu.

• Rewind / Fast Forward

Premotajte glazbene datoteke ili ih premotajte brzo naprijed. Ako je potrebno, reprodukciju možete ubrzati do 3x. Kako biste reproducirali prethodnu glazbenu datoteku, dvaput odaberite

.

• Previous / Next

Kako biste reproducirali prethodnu glazbenu datoteku, dvaput odaberite

. Ako mogućnost

odaberete jednom, trenutačna će se glazbena datoteka reproducirati od početka.

Kako biste reproducirali sljedeću glazbenu datoteku, odaberite

.

• Repeat

Konfigurirajte način Repeat . Mogućnost Repeat One reproducira trenutačnu glazbenu datoteku više puta uzastopce. Mogućnost Repeat All reproducira sve datoteke u mapi više puta uzastopce.

• Shuffle

Omogućite ili onemogućite način reprodukcije uz miješanje datoteka.

138

Podržani datotečni formati podnaslova i aplikacije za reprodukciju medijskih sadržaja

Podnaslov

Vanjska

• tekst kodiran na MPEG-4 (.ttxt)

• SAMI (.smi)

• SubRip (.srt)

• SubViewer (.sub)

• Micro DVD (.sub ili .txt)

• SubStation Alpha (.ssa)

• Advanced SubStation Alpha (.ass)

• Powerdivx (.psb)

Interna

• Xsub

Spremnik: AVI

• SubStation Alpha

Spremnik: MKV

• Advanced SubStation Alpha

Spremnik: MKV

• SubRip

Spremnik: MKV

• tekst kodiran na MPEG-4

Spremnik: MP4

Podržane razlučivosti slika

Datotečni nastavak

*.jpg, *.jpeg

*.png

*.bmp

*.mpo

Vrsta

JPEG

PNG

BMP

MPO

Razlučivost

15360 x 8640

1920 x 1080

1920 x 1080

15360 x 8640

139

Podržani oblici glazbenih datoteka

Datotečni nastavak

*.mp3

*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga

*.flac

Vrsta

MPEG

MPEG4

FLAC

Kodek

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

FLAC

Komentari

Funkcija Seek (jump) nije podržana.

Podržava do dva kanala

Podržani formati videozapisa

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Zvuk ili videozapisi možda neće funkcionirati ako standardna brzina prijenosa/broj prikazanih slika premašuje kompatibilni omjer okvira u sekundi prikazan u gore navedenoj tablici.

• Ako postoji pogreška indeksa, funkcija Seek (Jump) nije podržana.

• Tijekom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze datoteka može "trzati".

• Ako brzina prijenosa videozapisa premašuje 10 Mb/s, možda će potrajati dulje dok se ne prikaže izbornik.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Dekoder videosignala Dekoder audiosignala

Podržava signal do H.264, razina 4.1

Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

• Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

• Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

GMC 2 i više nije podržan.

Podržava samo BD MVC Spec.

Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala.

WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.

Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.

Ako je Vorbis samo u spremniku Webm, podržava do 2 kanala.

140

Datotečni nastavak

Spremnik Videokodek

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

Razlučivost Broj sličica

(fps)

1920 x 1080 6~30

Brzina prijenosa podataka

(Mb/s)

30

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vob

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

3GP

VRO

VOB

PS

TS

AVI

MKV

ASF

MP4

WebM

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

MPEG2

MPEG1

VP6

MVC

VP8

640 x 480

1920 x 1080 24 / 25 / 30

6 ~ 30

4

40

8

Audiokodek

AC3

LPCM

ADMPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

Vorbis

141

Poglavlje 13

Vodič za rješavanje problema

Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima

Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.

Testiranje proizvoda

Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.

Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.

1

Isključite računalo i proizvod.

2

Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.

3

Uključivanje proizvoda.

4

Ako se prikazuje poruka No Signal , proizvod funkcionira normalno.

Provjera rezolucije i frekvencije

Not Optimum Mode će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost

(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).

142

Provjerite sljedeće.

Problem u instalaciji (način rada s računalom)

Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.

Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-

DVI kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.

Kad računalo nije povezano, u odjeljku Source prikazano je

PC .

Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.

Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.

Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.

Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.

(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili računala.)

PC je uvijek prikazano u odjeljku Source bez obzira je li računalo povezano.

Problem sa zaslonom

LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može uključiti.

N o Signal se prikazuje na zaslonu.

N ot Optimum Mode je prikazan.

Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.

Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti rezolucije i frekvencije za proizvod.

U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i frekvencije koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.

Provjerite kabelsku vezu s proizvodom

143

Problem sa zaslonom

Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.

Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.

Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.

Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.

Boje na zaslonu nisu ujednačene.

Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.

Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do 1 sekunde.

Proizvod će se automatski isključiti.

Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u trgovini u kojoj je proizvod kupljen.

Prilagodite Coarse i Fine .

Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.

Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.

Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih načina rada signala.

Prilagodite Brightness i Contrast .

Idite na Picture i prilagodite postavke za Colour Space .

Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance .

Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.

Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.

Otvorite odjeljak System i provjerite je li mogućnost Sleep Timer postavljena na Off .

Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.

Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.

Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15 minuta.

Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije (HD), upotrijebite HDMI kabel.

144

Problem sa zaslonom

Prikaz na zaslonu nije dobar.

Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.

Pri rubovima zaslona prikazuju se izlomljene crte.

Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili plave).

Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.

Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.

Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo kreću, primjerice u prikazima sportskih događaja ili akcijskih scena.

Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači da je proizvod neispravan.

Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih proizvoda.

Otvorite odjeljak Picture i prilagodite postavke zaslona kao što su Picture Mode , Colour ,

Brightness i Sharpness .

Idite na System i prilagodite postavke za Energy Saving .

Vratite postavke zaslona na zadane.

Ako je mogućnost Picture Size postavljena na Screen Fit , promijenite je na 16:9 .

Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER IC.

Da biste riješili problem, obratite se Samsungovu servisnom centru.

Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može zamrznuti. Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala na preporučenu.

Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s obje strane HD zaslona.

Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog proizvoda mogu se pojaviti crne trake pri vrhu i dnu zaslona.

Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli zaslon.

145

Problem sa zvukom

Nema zvuka.

Jačina zvuka je premala.

Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.

Iz zvučnika dopire šum i smetnje.

Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.

Provjerite jačinu zvuka.

Podešavanje jačine zvuka.

Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.

Ako je priključen HDMI kabel, provjerite postavke audioizlaza na računalu.

Korištenje uređaja koji je izvor signala

• Provjerite je li audiokabel ispravno priključen u audioulaz proizvoda.

• Provjerite postavke audioizlaza uređaja koji je izvor signala

(ako je, primjerice, HDMI kabel povezan s monitorom, možda će biti potrebno promijeniti audiopostavke dekodera kabelskog signala na HDMI).

Ako se koristi DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban audiokabel.

Ako proizvod ima priključak za slušalice s mikrofonom, provjerite da u njega nije ništa priključeno.

Ponovno priključite kabel napajanja u uređaj, a zatim uređaj ponovno pokrenite.

Provjerite je li kabel ispravno priključen. Provjerite da videokabel nije priključen u audioulaz.

Provjerite jakost signala nakon priključivanja kabela.

Slab signal može uzrokovati probleme sa zvukom.

146

Problem s daljinskim upravljačem

Daljinski upravljač ne funkcionira.

Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).

Provjerite nisu li se baterije ispraznile.

Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.

Problem s uređajem koji je izvor zvuka

Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.

Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.

147

Ostali problemi

Proizvod ima miris plastike.

Čini se da je monitor nagnut.

Povremeno nestaje zvuka ili slike.

Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.

Prilikom pokušaja promjene razlučivosti računala prikazuje se poruka " The defined resolution is not supported.

".

U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je priključen DVI-HDMI kabel.

HDMI Black L evel ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju s izlazom YCbCr.

U načinu rada HDMI nema zvuka.

Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.

Uklonite stalak s proizvoda pa ga ponovno pričvrstite.

Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.

Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i videodatoteka.

Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na zid preporučuje se korištenje kabela s kutnim priključcima.

Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.

Poruka " The defined resolution is not supported.

" prikazuje se kad razlučivost uređaja koji je izvor signala nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.

Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala u onu koju podržava zaslon.

DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.

Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili reprodukciju zvuka.

Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i dekodera kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.

Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s proizvodom povezan izvor signala koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.

Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.

Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne uključuju zvuk. U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.

PC

DVI PC

Izvor zvuka

Automatski

Način rada

Postavke računala

Audioulaz (stereo priključci) Postavke računala

148

Ostali problemi

Infracrveni senzor ne funkcionira.

Kad je u načinu rada za uštedu energije izvor signala

DisplayPort , nije moguće spremiti postavke prikaza na računalu.

Prilikom uključivanja računala s izvorom signala postavljenim na DisplayPort , neće se prikazati BIOS ni zasloni uključivanja sustava.

Provjerite zasvijetli li žaruljica senzora prilikom pritiska gumba na daljinskom upravljaču.

Kliknite System → Power Control te postavite Max. Power Saving na Off . Možete i ponovno konfigurirati postavke izlaznog prikaza na računalu. Provjerite je li komplet uključen.

Uključite računalo kad je komplet uključen ili kad izvor signala nije DisplayPort .

149

– Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu promijeniti frekvenciju?

Kako mogu promijeniti rezoluciju?

Kako postaviti način rada za uštedu energije?

Odgovor

Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.

• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora .

• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →

Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora .

• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza →

Svojstva grafičkog prilagodnika → Monitor i namjestite Učestalost osvježavanja zaslona pod Postavke prikaza .

• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →

Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.

• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →

Prilagodi razlučivost i prilagodite razlučivost.

• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza i namjestite razlučivost.

• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →

Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personaliziraj → Postavke čuvara zaslona ili u programu BIOS SETUP na računalu.

• Windows 10: Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke → Personalizacija →

Zaključani zaslon → Postavke isteka vremena za zaslon → Stanje & mirovanje ili pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.

150

Poglavlje 14

Specifikacije

– Veličina

– Područje prikaza

V

O

Općenito

Naziv modela

Zaslon Veličina

Područje prikaza

Napajanje

Atmosferski uvjeti Rad

Skladištenje

SH37F

Klasa 37 (37,0 inča / 93,9 cm)

899,712 mm (V) x 253,044 mm (O)

Izmjenična struja 100 do 240 V AC (+ / - 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.

Temperatura : 0 C – 40 C (32 F – 104 F)

* Prilikom postavljanja kućišta vanjska temperatura treba biti 40 C ili niža.

Vlaga: od 10 % – 80 %, bez kondenzacije

Temperatura : -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)

Vlaga: od 5 % – 95 %, bez kondenzacije

151

― Plug-and-Play

Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.

― Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

― Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.

― Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.

152

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

― Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.

― Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.

Naziv modela

Sinkronizacija Vodoravna frekvencija

Razlučivost

Okomita frekvencija

Optimalna razlučivost

Maksimalna razlučivost

SH37F

26 - 81 kHz

50 - 75 Hz

1920 x 540 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.

Razlučivost Vodoravna frekvencija

(kHz)

Okomita frekvencija

(Hz)

Vremenski razdjelnik piksela

(MHz)

28,322

Polaritet

(V/O)

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

31,469

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

70,087

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

-/-

-/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

153

Razlučivost

– Vodoravna frekvencija

Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

– Okomita frekvencija

Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke) kako bi prikazao sliku koju korisnik vidi na zaslonu. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900 RB

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 540

VESA, 1920 x 540

VESA, 1920 x 1080

Vodoravna frekvencija

(kHz)

Okomita frekvencija

(Hz)

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

60,000

65,290

27,917

33,614

67,500

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

60,000

59,954

49,940

59,812

60,000

Vremenski razdjelnik piksela

(MHz)

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

146,250

67,000

81,750

148,500

Polaritet

(V/O)

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

-/+

-/+

+/+

154

Poglavlje 15

Dodatak

Troškovi servisa (snosi ih korisnik)

― Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja uređaja

• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)

• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja

• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću

• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača

• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke

• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja

• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/ očisti

• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.

Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

• vanjski utjecaj ili pad uređaja

• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung

• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke

Samsung Electronics Co., Ltd.

• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik

• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima

• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku

Ostali slučajevi

• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)

• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator, lampica, filtar, vrpca itd.)

― Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.

155

Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika

Optimalna kvaliteta slike

• Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može biti svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

– Broj podpiksela prema vrsti ploče: 6.220.800

• Pokrenite Auto Adjustment da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon automatske prilagodbe, prilagodite Coarse ili Fine .

• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

– Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan čuvar zaslona.

Sprečavanje zaostalih slika

Što su zaostale slike?

Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena (više od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje služe za upravljanje tekućim kristalima.

Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu.

Kako bi se to spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.

Pri normalnom radu LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika.

Matrica crne boje

Izvor Odvod

Ulaz

TFT

Vod podatkovne sabirnice

Zajedni č ka elektroda (ITO)

Filtar boja

Elektroda piksela (ITO)

Kondenzator (Cs)

156

Sprječavanje pojava zaostalih slika

― Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje ili tako da postavite pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi.

Jamstvena usluga može biti ograničena ovisno o priručniku s uputama.

• Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije

– Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.

– Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da se isključuje prema potrebi.

– Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.

Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.

• Redovita promjena boja

– Korištenje 2 boje

Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.

(Svjetlina: odnosi se na svjetlinu boje, što ovisi o količini emitirane svjetlosti.)

Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.

― Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

• Redovita promjena boje teksta

– Koristite jarke boje podjednake svjetline.

Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

TIME

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

– Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

– Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.

Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.

157

Licenca

Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.

Simbol Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke

Dolby Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674,

5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567,

7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS

Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights

Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,

5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,

7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802.

DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS,

Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI

Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,

LLC and are used under license.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;

8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora

U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na engleskom jeziku.

Informacije o obavijesti o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora možete odbiti od korisničkog centra tvrtke Samsung ili e-poštom na adresi [email protected].

158

Terminologija

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p ____ Svaka od gore navedenih brzina skeniranja odnosi se na broj efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi razlučivost zaslona. Brzina skeniranja može biti naznačena slovom i (isprepleteno) ili slovom p (progresivno), ovisno o načinu skeniranja.

- Skeniranje

Skeniranje se odnosi na postupak slanja piksela koji progresivno stvaraju sliku. Veći broj piksela znači jasniju sliku življih boja.

- Progresivno

U načinu rada s progresivnim skeniranjem sve linije piksela skeniraju se jedna za drugom

(progresivno) na zaslonu.

- Isprepleteno

U isprepletenom načinu rada najprije se od vrha do dna skenira svaka druga linija piksela, a nakon toga se skeniranju preostale linije piksela (koje nisu skenirane).

Neisprepleteni i isprepleteni način rada ____ U neisprepletenom načinu rada (progresivno skeniranje) vodoravne linije progresivno se prikazuju od vrha prema dnu zaslona. U isprepletenom načinu rada najprije se prikazuju linije s neparnim brojem, a zatim linije s parnim brojem. Neisprepleteni način rada uglavnom se koristi kod monitora jer stvara jasnu sliku, dok se isprepleteni način rada uglavnom koristi kod televizora.

Razmak između točaka ____ Zaslon se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točaka. Manji razmak između točaka znači višu rezoluciju. Razmak između točaka predstavlja najmanji razmak između točaka iste boje.

Razmak između točaka mjeri se u milimetrima.

Okomita frekvencija ____ Proizvod mnogo puta u sekundi prikazuje jednu sliku (slično treperenju fluorescentnog svjetla) da bi prikazao sliku koju korisnik može vidjeti. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.

Na primjer, 60 Hz znači da se pojedinačna slika u jednoj sekundi prikaže 60 puta.

Vodoravna frekvencija ____ Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

Izvor ulaznog ____ signala odnosi se na priključeni videouređaj kao izvor, poput kamkordera ili video odnosno

DVD reproduktora.

Plug & Play ____ Plug & Play je funkcija koja omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi se omogućilo optimalno okruženje za prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije

Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.

Razlučivost ____ Razlučivost je broj vodoravnih točaka (piksela) i okomitih točaka (piksela) koje čine zaslon. Predstavlja razinu detaljinizoranosti zaslona. Viša rezolucije omogućava prikaz većeg broja podataka na zaslonu i korisna je za istovremeno izvođenje više zadataka.

Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i

1.080 okomitih piksela (okomita rezolucija).

DVD (Digital Versatile Disc) ____

DVD označava disk za masovnu pohranu veličine CD medija na koji se mogu spremati multimedijske aplikacije (audio, video i igre) pomoću tehnologije za komprimiranje videozapisa MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ____To je sučelje koje je moguće priključiti na digitalni izvor zvuka ili na izvor videosadržaja visoke razlučivosti pomoću samo jednog kabela i bez kompresije.

Multiple Display Control (MDC) ____

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje istovremeno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz pomoću računala. Komunikacija između računala i monitora odvija se putem

RS232C kabela (serijski prijenos podataka) i RJ45 kabela (LAN).

159

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 94 cm (37") 1920 x 540 pixels LED 700 cd/m²
  • Edge-LED 16 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement