Samsung Galaxy Note9 Kasutusjuhend

Samsung Galaxy Note9 Kasutusjuhend
KÄYTTÖOPAS
SM-N960F/DS
Finnish. 12/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisältö
Perustoiminnot
4
7
10
18
23
29
32
33
35
37
41
56
58
101
104
106
107
131
137
140
144
147
149
152
153
153
159
163
164
170
172
172
174
175
177
178
182
183
190
Lue tämä ensin
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja
ratkaisut
Laitteen osat ja toiminnot
Akku
SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti)
Muistikortti (microSD-kortti)
Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Käyttöönotto
Samsung-tili
Tietojen siirtäminen aiemmasta
laitteesta (Smart Switch)
Näytön ymmärtäminen
Ilmoituspaneeli
Tekstin kirjoittaminen
Sovellukset ja ominaisuudet
61
63
80
84
87
89
92
97
Sovellusten asentaminen tai
asennuksen poistaminen
S Pen -kynän ominaisuudet
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
Puhelin
Yhteystiedot
2
Viestit
Internet
Sähköposti
Kamera
Galleria
Always On Display
Reunanäyttö
Moni-ikkuna
Kids Home
Samsung Pay
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Kalenteri
Samsung Health
Ääninauhuri
Omat tiedostot
Kello
Laskin
Game Launcher
Game Booster
SmartThings
Sisällön jakaminen
Samsung DeX
Google-sovellukset
Sisältö
Asetukset
237 Tilit ja varmuuskopiointi
238 Samsung Cloud
239 Google
240 Edistykselliset toiminnot
241 Dual Messenger
242 Laitteen ylläpito
245 Sovellukset
245 Yleinen hallinta
246 Helppokäyttöisyys
247 Ohjelmistopäivitys
247 Tietoja puhelimesta
192 Esittely
192 Yhteydet
193 Wi-Fi
196 Bluetooth
198 NFC ja maksu
200 Datansäästö
201 SIM-kortin hallinta (kahden SIMkortin mallit)
201 Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
202 Lisää yhteysasetuksia
205 Äänet ja värinä
206 Dolby Atmos (tilaääni)
207
207
211
212
213
Liite
206 Erillinen sovelluksen ääni
Ilmoitukset
Näyttö
209 Sinisen valon suodatin
209 Näyttötilan vaihtaminen tai näytön
värin säätäminen
210 Näyttötarkkuus
211 Näytönsäästäjä
Teemat
Lukitusnäyttö
213 Smart Lock
Biometriset tiedot ja suojaus
215 Älykäs skannaus
218 Kasvojentunnistus
221 Iiristunnistus
226 Sormenjälkien tunnistus
229 Samsung Pass
233 Suojattu kansio
248 Helppokäyttöisyys
264 Vianmääritys
271 Akun irrottaminen
3
Perustoiminnot
Lue tämä ensin
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla,
että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat
aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja
vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai
muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on
suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa.
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys
koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
4
Perustoiminnot
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
• Näytönsuojakalvo asennetaan suojaksi tuotannon ja jakelun ajaksi alueen tai
palveluntarjoajan mukaan. Takuu ei kata kiinnitettyyn näytönsuojakalvoon tulleita vaurioita.
• Kosketusnäyttö erottuu selvästi myös kirkkaassa auringonvalossa, sillä kontrasti säätyy
automaattisesti ympäristön mukaan. Tuotteen luonteen takia liikkumattomien kuvien
näyttäminen pitkiä aikoja kerrallaan voi aiheuttaa jälkikuvia (kuvan "palamisen" näyttöön) tai
haamukuvia.
– – Liikkumattomien kuvien käyttämistä kosketusnäytön osissa pitkiä aikoja kerrallaan ei
suositella. Kosketusnäyttö kannattaa sammuttaa, kun laitetta ei käytetä.
– – Voit asettaa kosketusnäytön sammumaan automaattisesti, kun et käytä sitä. Käynnistä
Asetukset-sovellus, napauta Näyttö → Näytön aikakatkaisu ja valitse sitten aika, jonka
haluat laitteen odottavan ennen kuin kosketusnäyttö sammuu.
– – Jos haluat asettaa kosketusnäytön säätämään näytön kirkkautta automaattisesti
ympäristön mukaan, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Näyttö ja aktivoi toiminto
napauttamalla Mukautuva kirkkaus -kytkintä.
• Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal
Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä. Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit
tarkistaa laitteen FCC-tunnuksen. Kun haluat nähdä FCC-tunnuksen, käynnistä Asetuksetsovellus ja napauta Tietoja puhelimesta → Tila.
5
Perustoiminnot
Veden- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen
Laitteesi on veden- ja pölynpitävä. Noudattamalla näitä vinkkejä voit ylläpitää laitteen veden- ja
pölynpitävyyttä. Muutoin seurauksena voi olla laitteen vahingoittuminen.
• Älä upota laitetta makeaan veteen yli 1,5 m:n syvyyteen äläkä pidä sitä upotettuna yli
30 minuuttia. Jos laite upotetaan muuhun nesteeseen kuin makeaan veteen, kuten
suolaveteen, ionisoituun veteen tai alkoholijuomaan, neste siirtyy laitteen sisään
nopeammin.
• Älä altista laitetta voimakkaasti virtaavalle vedelle.
• Jos makea vesi kastelee laitteen, kuivaa se huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla. Jos
jokin muu neste, kuten suolavesi, uima-allasvesi, saippuavesi, öljy, hajuvesi, aurinkosuoja,
käsienpesuaine, kosmeettinen aine tai muu kemiallinen tuote kastelee laitteen, huuhtele
laite makealla vedellä ja kuivaa se huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla. Jos et noudata
näitä ohjeita, laitteen suorituskyky tai ulkoasu voi heikentyä.
• Jos laite on uponnut veteen tai mikrofoni tai kaiutin on kastunut, ääni ei ehkä kuulu
selkeästi puhelun aikana. Pyyhi laite kuivalla liinalla ja anna sen kuivua täydellisesti ennen
sen käyttöä.
• Kosketusnäyttö ja muut ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos laitetta käytetään
vedessä.
• Jos laite putoaa tai siihen kohdistuu isku, veden- ja pölynkestävyyden tuottavat
ominaisuudet voivat vahingoittua.
• Laitteesi on testattu kontrolloidussa ympäristössä, ja se on sertifioitu veden- ja
pölynkestäväksi tietyissä tilanteissa (vastaa IP68-luokituksen vaatimuksia kansainvälisen
standardin IEC 60529 – Koteloinnin suojausluokat [IP-koodi] mukaisesti, testiolosuhteet:
15–35 °C, 86–106 kPa, makea vesi, 1,5 metriä, 30 minuuttia). Tästä luokituksesta
huolimatta laite voi vahingoittua tietyissä tilanteissa.
Ohjekuvakkeet
Vaara: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Varoitus: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
6
Perustoiminnot
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja ratkaisut
Jos laite kuumenee akkua ladattaessa
Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Laite voi tuntua kuumalta kosketettaessa
langattoman latauksen tai pikalatauksen aikana. Tämä on laitteen normaalia toimintaa, eikä se
vaikuta laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee liikaa, laturi voi lopettaa
lataamisen.
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Odota, että laite on
täysin jäähtynyt ja aloita sitten laitteen lataaminen uudelleen.
• Jos laitteen alaosa ylikuumenee, se voi johtua siitä, että yhdistetty USB-kaapeli on
vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut USB-kaapeli uuteen Samsungin hyväksymään
kaapeliin.
• Langatonta laturia käyttäessäsi älä aseta laitteen ja langattoman laturin väliin mitään
ylimääräistä materiaalia, kuten metalliesineitä, magneetteja tai magneettisia kortteja.
Langaton lataus tai pikalataustoiminto on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
Jos laite kuumenee käytön aikana
Kun käytät toimintoja tai sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytät niitä pitkään, laite
voi väliaikaisesti kuumentua akkuvirran runsaan kulutuksen takia. Sulje kaikki käynnissä olevat
sovellukset, äläkä käytä laitetta hetkeen.
Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa laite voi ylikuumentua. Käyttämiesi toimintojen ja
sovellusten mukaan voi olla, että nämä esimerkit eivät koske laitemalliasi.
• Alkuasennuksen aikana oston jälkeen tai tietojen palauttamisen aikana
• Ladattaessa suuria tiedostoja
7
Perustoiminnot
• Käytettäessä sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytettäessä sovelluksia pitkään
– – Pelattaessa laadukkaita pelejä pitkään
– – Tallennettaessa videoita pitkään
– – Suoratoistettaessa videoita näytön enimmäiskirkkaudella
– – Laitteen ollessa yhdistettynä televisioon
• Moniajon aikana (tai suoritettaessa useita sovelluksia taustalla)
– – Käytettäessä moni-ikkunatoimintoa
– – Päivitettäessä tai asennettaessa sovelluksia videoiden tallennuksen aikana
– – Ladattaessa suuria tiedostoja videopuhelun aikana
– – Tallennettaessa videoita navigointisovelluksen käytön aikana
• Siirrettäessä runsaasti dataa synkronoitaessa tietoja pilveen, sähköpostiin tai muihin tileihin
• Käytettäessä navigointisovellusta autossa laitteen ollessa suorassa auringonvalossa
• Käytettäessä mobiilitukiasematoimintoa ja yhteydenjakotoimintoa
• Käytettäessä laitetta alueilla, joilla signaali on heikko tai puuttuu
• Ladattaessa akkua vaurioituneen USB-kaapelin kautta
• Laitteen monitoimiliitännän ollessa vaurioitunut tai altistunut vieraille aineille, kuten
nesteille, pölylle, metallijauheille tai lyijykynän grafiitille
• Verkkovierailun aikana
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Pidä laitteen ohjelmisto päivitettynä uusimpaan versioon.
• Käynnissä olevien sovellusten väliset ristiriidat voivat aiheuttaa laitteen kuumenemisen.
Käynnistä laite uudelleen.
• Poista Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä, kun et tarvitse niitä.
• Sulje sovellukset, jotka lisäävät akkuvirran kulutusta tai joita suoritetaan taustalla, jos et
käytä niitä.
• Poista tarpeettomat tiedostot tai käyttämättömät sovellukset.
• Vähennä näytön kirkkautta.
• Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, älä käytä sitä hetkeen. Jos laitteen
ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.
8
Perustoiminnot
Laiterajoitukset laitteen ylikuumetessa
Kun laite kuumenee, toiminnot ja suorituskyky voivat olla rajoitettuja tai laite voi sammua
jäähdyttämisen takia. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
• Jos laite tulee tavallista kuumemmaksi, näkyviin tulee laitteen ylikuumenemisesta kertova
ilmoitus. Laitteen lämpötilan laskemista varten näytön kirkkautta ja toimintojen nopeutta
rajoitetaan ja akun lataaminen lopetetaan. Käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja voit vain
soittaa hätäpuheluja, kunnes laite on jäähtynyt.
• Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, näkyviin tulee sammutusilmoitus.
Sammuta laite ja odota, kunnes se on jäähtynyt.
Käyttöympäristöä koskevia varotoimia
Laite voi kuumeta ympäristön takia seuraavissa olosuhteissa. Toimi varovasti, jotta akun käyttöikä
ei lyhene, laite ei vahingoitu eikä synny tulipaloa.
• Älä säilytä laitetta hyvin matalassa tai korkeassa lämpötilassa.
• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle pitkiksi ajoiksi.
• Älä käytä tai säilytä laitetta pitkiä aikoja hyvin kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa.
• Älä aseta laitetta alueille, jotka voivat ylikuumeta, kuten sähköhuovan päälle.
• Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai
paineastioiden lähellä tai sisällä.
• Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
9
Perustoiminnot
Laitteen osat ja toiminnot
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö on lueteltu pikaoppaassa.
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden
käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
10
Perustoiminnot
Laitteen osat
Läheisyys-/
valotunnistin
Kaiutin
Etukamera
Iiristunnistuksen
LED-valo
Merkkivalo
Iiristunnistuksen kamera
Äänenvoimakkuusnäppäin
Virtanäppäin
Bixby-näppäin
Reunanäyttö
Reunanäyttö
Kosketusnäyttö
S Pen -kynä
Monitoimiliitäntä
(USB-tyyppi C)
11
Perustoiminnot
Takakamera (kaksois)
Salama
Mikrofoni
SIM-kortti-/
muistikorttikelkka
GPS-antenni
Sykemittarin anturi
Sormenjälkitunnistin
NFC-antenni /
MST-antenni /
langattoman latauksen
kela
Pääantenni
Kaiutin
Kuulokeliitin
Mikrofoni
• Käyttäessäsi kaiuttimia esimerkiksi mediatiedostojen toiston tai
kaiutinpuhelintoiminnon käytön aikana älä sijoita laitetta korviesi lähelle.
• Varo altistamasta kameran objektiivia voimakkaalle valonlähteelle, kuten suoralle
auringonvalolle. Jos kameran objektiivi altistuu voimakkaalle valonlähteelle, kuten
suoralle auringonvalolle, kameran kuvakenno voi vahingoittua. Vahingoittunutta
kuvakennoa ei voi korjata, ja se aiheuttaa pisteitä tai täpliä kuvaan.
12
Perustoiminnot
• Yhteysongelmia tai akkuvirran nopeaa kulumista voi ilmetä:
– – jos kiinnität metallisen tarran laitteen antennin alueelle
– – jos kiinnität laitteeseen metallia sisältävästä materiaalista valmistetun kannen
– – jos peität laitteen antennialueen käsillä tai joillakin esineillä käyttäessäsi tiettyjä
toimintoja, kuten puheluja tai mobiilidatayhteyttä
• Samsungin hyväksymän näytönsuojakalvon käyttäminen on suositeltavaa.
Hyväksymättömän näytönsuojakalvon käyttäminen voi aiheuttaa tunnistimien
virheellisen toiminnan.
• Älä peitä läheisyys-/valotunnistimen aluetta näytön lisävarusteilla, kuten
näytönsuojakalvolla tai tarroilla. Muutoin tunnistimeen voi tulla toimintahäiriö.
• Reunanäytön värit voivat näyttää erilaisilta katselukulman mukaan.
Fyysiset näppäimet
Äänenvoimakkuusnäppäin
Virtanäppäin
Bixby-näppäin
Näppäin
Virta
Toiminto
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista laitteen virran.
• Painamalla voit käynnistää näytön tai lukita sen.
• Painamalla voit käynnistää Bixbyn. Lisätietoja on kohdassa Bixby.
Bixby
• Painamalla jonkin aikaa voit aloittaa keskustelun Bixbyn kanssa.
Lisätietoja on kohdassa Bixbyn käyttäminen.
Äänenvoimakkuus
• Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta.
13
Perustoiminnot
Valintanäppäimet
Viimeksi käytetyt
sovellukset
-näppäin
Paluunäppäin
Kotinäppäin
Kun käynnistät näytön, valintanäppäimet tulevat näkyviin näytön alareunaan.
Oletusvalintanäppäimet ovat viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin, kotinäppäin ja
paluunäppäin. Lisätietoja on kohdassa Siirtymispalkki (valintanäppäimet).
S Pen -kynä
S Pen -painike
S Pen -kynän kärki
Pinsetit
14
Perustoiminnot
Nimi
S Pen -kynän kärki
S Pen -painike
Toiminnot
• S Pen -kynällä voit kirjoittaa, piirtää tai suorittaa kosketustoimintoja
näytössä.
• Pitämällä S Pen -kynää näytön kohteiden yläpuolella voit käyttää
S Pen -kynän lisätoimintoja, kuten ilmanäkymätoimintoa.
• Voit käynnistää esiasennetun sovelluksen painamalla S Pen
-painiketta jonkin aikaa. Jos painat painiketta kerran tai kaksi kertaa
sovellusten käytön aikana, laite suorittaa tietyt toiminnot. Lisätietoja
on kohdassa Ilmatoiminnot.
• Saat ilmakomentotoiminnot näkyviin pitämällä S Pen -kynää näytön
yläpuolella ja painamalla S Pen -painiketta.
• Voit valita kohteet painamalla jonkin aikaa S Pen -painiketta ja
vetämällä S Pen -kynää kohteiden yli.
Pinsetit
• Irrota S Pen -kynän kärki pinseteillä, kun vaihdat kärjen.
S Pen -kynän irrottaminen
Irrota S Pen -kynä painamalla sen päätä. Vedä sitten S Pen -kynä ulos kolosta. Säilytä S Pen -kynää
asettamalla se takaisin koloon ja työntämällä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
1
2
15
Perustoiminnot
S Pen -kynän lataaminen
S Pen -kynä on ladattava, ennen kuin sovelluksia voidaan etäohjata S Pen -painikkeella.
Kun asetat S Pen -kynän koloon, lataaminen alkaa.
• Jos laitteen takaosa koskettaa magneettia, laite ei ehkä tunnista S Pen -kynää eikä
lataa S Pen -kynää.
• Vaikka S Pen -kynän varaus olisi purkautunut kokonaan, voit käyttää muita S Pen
-kynän toimintoja, kuten kosketusnäytön napautusta ja ilmakomentotoimintoja.
S Pen -kynän kärjen vaihtaminen
Jos kärki on tylsä, vaihda se uuteen.
1
Tartu kärkeen pitävästi pinseteillä ja irrota se.
16
Perustoiminnot
2
Aseta uusi kärki S Pen -kynään.
Varo nipistämästä sormiasi pinseteillä.
• Älä käytä vanhoja kärkiä uudelleen. Muutoin S Pen -kynä voi toimia virheellisesti.
• Älä paina kärkeä voimakkaasti työntäessäsi sitä S Pen -kynään.
• Älä työnnä kärkeä pyöristetty pää edellä S Pen -kynään. Muutoin S Pen -kynä tai
laitteesi voi vahingoittua.
• Älä taivuta S Pen -kynää tai paina sillä voimakkaasti käytön aikana. S Pen -kynä voi
vahingoittua tai sen kärjen muoto muuttua.
• Älä paina näyttöä voimakkaasti S Pen -kynällä. Kynän kärjen muoto voi muuttua.
• Jos käytät S Pen -kynää jyrkässä kulmassa näyttöön nähden, laite ei ehkä tunnista
S Pen -kynän toimintoja.
• Jos S Pen -kynän koloon pääsee vettä, poista vesi ennen kolon käyttämistä
ravistamalla laitetta varovasti.
• Lisätietoja S Pen -kynästä on Samsungin sivustossa.
• Jos S Pen -kynä ei toimi oikein, vie se Samsung-huoltoon.
17
Perustoiminnot
Akku
Akun lataaminen
Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään
käyttämättömänä.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
• Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
• Käytä vain laitteen mukana toimitettua USB-tyypin C kaapelia. Laite voi vahingoittua,
jos käytät Micro USB -kaapelia.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
1
2
Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen.
Kytke USB-kaapeli laitteen monitoimiliitäntään.
18
Perustoiminnot
3
4
Kytke USB-virtasovitin pistorasiaan.
Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi laitteesta. Irrota sitten laturi pistorasiasta.
Muiden laitteiden lataaminen
Voit käyttää USB-liitintä (USB-tyyppi C) toisen mobiililaitteen lataamiseen laitteesi akusta.
Kytke USB-liitin (USB-tyyppi C) laitteesi monitoimiliitäntään ja kytke laitteesi ja toinen laite
toisiinsa toisen laitteen USB-kaapelilla.
Kun lataaminen alkaa, akun latauskuvake tulee toisen laitteen näyttöön.
Laitteesi
Toinen laite
USB-liitin
(USB-tyyppi C)
Toisen laitteen
USB-kaapeli
Laitteesi näyttöön tuleva ponnahdusikkuna, josta valitaan sovellus, on tarkoitettu
tiedonsiirtoon. Älä valitse sovellusta ponnahdusikkunasta.
19
Perustoiminnot
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.
• Optimoi laite laitteen ylläpitotoiminnolla.
• Kun et käytä laitetta, sammuta näyttö painamalla virtanäppäintä.
• Ota virransäästötila käyttöön.
• Sulje tarpeettomat sovellukset.
• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista Wi-Fi-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista käytöstä synkronointia tarvitsevien sovellusten automaattinen synkronointi.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia
• Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän
akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka
tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku täyteen
aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät virran loppumisen datasiirron
aikana.
• Jos käytät laturin sijaan muuta virtalähdettä, kuten tietokonetta, latausnopeus voi olla
tavallista hitaampi pienemmän sähkövirran takia.
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
20
Perustoiminnot
• Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos lataat laitetta monitoimiliitännän ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Kuivaa
monitoimiliitäntä huolellisesti ennen laitteen lataamista.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
Pikalataus
Laitteessa on sisäinen pikalataustoiminto. Akku latautuu nopeammin, kun laite tai sen näyttö on
sammutettuna.
Latausnopeuden suurentaminen
Voit suurentaa latausnopeutta sammuttamalla laitteen tai sen näytön, kun lataat akkua.
Jos nopea lataustoiminto ei ole aktiivinen, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Laitteen
ylläpito → Akku ja aktivoi sitten Nopea kaapelilataus -kytkin napauttamalla sitä.
• Sisäistä pikalataustoimintoa ei voi käyttää, kun akkua ladataan tavallisella akkulaturilla.
• Jos laite kuumenee tai ympäristön ilman lämpötila nousee, latausnopeus voi
pienentyä automaattisesti. Tämä on normaalia toimintaa, joka estää laitteen
vahingoittumisen.
21
Perustoiminnot
Langaton lataus
Laitteessa on sisäinen langaton latauskela. Voit ladata akun langattoman laturin (myydään
erikseen) avulla.
Nopea langaton lataus
Voit ladata laitteen tavallista nopeammin nopean langattoman lataustoiminnon avulla.
Jos haluat käyttää tätä toimintoa, käytä laturia ja laitteita, jotka tukevat nopeaa langatonta
lataustoimintoa.
Jos nopea langaton lataustoiminto ei ole aktiivinen, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta
Laitteen ylläpito → Akku ja aktivoi sitten Nopea langaton lataus -kytkin napauttamalla sitä.
Laturin sisäinen tuuletin voi aiheuttaa häiriöääntä nopean langattoman latauksen
aikana.
Akun lataaminen
1
Aseta laitteen takaosan keskikohta langattoman laturin keskikohtaan.
Arvioitu latausaika tulee näyttöön. Todellinen latausaika voi vaihdella latausolosuhteiden
mukaan.
22
Perustoiminnot
2
Kun laite on latautunut täyteen, irrota se langattomasta laturista.
Langatonta lataamista koskevia varotoimenpiteitä
• Älä aseta laitetta langattomaan laturiin niin, että laitteen taustan ja laitteen kannen
väliin jää luottokortti tai radiotaajuisen etätunnistuksen (RFID) kortti (kuten bussikortti
tai avainkortti).
• Älä aseta laitetta langattomaan laturiin, kun laitteen ja langattoman laturin välissä on
johtavia materiaaleja, kuten metalliesineitä tai magneetteja.
Laite ei ehkä lataudu oikein tai se voi ylikuumentua tai laite ja kortit voivat vahingoittua.
• Jos käytät langatonta laturia alueilla, joilla verkkosignaali on heikko, verkkoyhteys voi
katketa.
• Käytä Samsungin hyväksymiä langattomia latureita. Jos käytät muita langattomia
latureita, akku ei ehkä lataudu oikein.
SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti)
SIM- tai USIM-kortin asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti.
Kahden SIM-kortin malleihin voit asettaa kaksi SIM- tai USIM-korttia, jolloin voit käyttää kahta
puhelinnumeroa tai palveluntarjoajaa yhdessä laitteessa. Joillakin alueilla datasiirtonopeudet
voivat olla kahta SIM-korttia laitteessa käytettäessä hitaampia kuin yhtä SIM-korttia käytettäessä.
Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön. Samsung ei
ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien katoamisesta tai
varastamisesta.
Joidenkin LTE-palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä palveluntarjoajan mukaan.
Jos haluat lisätietoja palvelun käyttömahdollisuudesta, ota yhteys palveluntarjoajaasi.
23
Perustoiminnot
► Yhden SIM-kortin mallit:
1
2
3
4
5
24
Perustoiminnot
► Kahden SIM-kortin mallit:
1
2
3
4
5
25
Perustoiminnot
1
Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite
voi vahingoittua.
2
3
Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
► Yhden SIM-kortin mallit: Aseta SIM- tai USIM-kortti kelkkaan 1 niin, että kullanväriset
liittimet ovat alaspäin.
► Kahden SIM-kortin mallit: Aseta SIM- tai USIM-kortti kelkkaan niin, että kullanväriset
liittimet ovat alaspäin. Aseta ensisijainen SIM- tai USIM-kortti kelkkaan 1 ( 1 ) ja toissijainen
SIM- tai USIM-kortti kelkkaan 2 ( 2 ).
1
Kelkka 1
4
2
Kelkka 2
Paina SIM- tai USIM-kortti varovasti kiinni kelkkaan.
Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, SIM-kortti voi irrota kelkasta.
5
Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
• Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista
aina, että kelkka on kuiva.
• Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
26
Perustoiminnot
Kortin oikea asentaminen
► Yhden SIM-kortin mallit:
Nano-SIM-kortti
MicroSD-kortti
► Kahden SIM-kortin mallit:
Nano-SIM-kortti 1
Nano-SIM-kortti 2
Nano-SIM-kortti
MicroSD-kortti
• Käytä vain nano-SIM-korttia.
• Et voi lisätä nano-SIM-korttia ja microSD-korttia kelkkaan 2 samanaikaisesti.
27
Perustoiminnot
SIM- tai USIM-kortin poistaminen
1
2
3
4
Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
Irrota SIM- tai USIM-kortti.
Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
Kahden SIM- tai USIM-kortin käyttäminen (kahden SIM-kortin
mallit)
Jos asetat kaksi SIM- tai USIM-korttia, voit käyttää kahta puhelinnumeroa tai palveluntarjoajaa
yhdessä laitteessa.
SIM- tai USIM-korttien aktivoiminen
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Yhteydet → SIM-kortin hallinta. Valitse SIM- tai USIMkortti ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
SIM- tai USIM-korttien mukauttaminen
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Yhteydet → SIM-kortin hallinta ja valitse sitten SIM- tai
USIM-kortti seuraavien toimintojen käyttöä varten:
• Kuvake: Vaihda SIM- tai USIM-kortin kuvake.
• Nimi: Vaihda SIM- tai USIM-kortin näyttönimi.
• Verkkotila: Valitse SIM- tai USIM-kortin kanssa käytettävä verkkotyyppi.
Ensisijaisten SIM- tai USIM-korttien määrittäminen
Kun kaksi korttia on aktivoitu, voit määrittää äänipuhelut, viestit ja datapalvelut korttikohtaisesti.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Yhteydet → SIM-kortin hallinta ja määritä korttien
ominaisuuksien asetukset Ensisijainen SIM-kortti -toiminnolla.
28
Perustoiminnot
Muistikortti (microSD-kortti)
Muistikortin asentaminen
Muistikortin valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, että laitteen muistikorttikapasiteetti poikkeaa
muista malleista ja etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa. Voit tarkistaa
laitteen enimmäismuistikorttikapasiteetin Samsungin sivustosta.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
• Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan
muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin
uudelleen tai se ei tunnista korttia lainkaan. Muistikortin käyttäminen edellyttää sen
alustamista. Jos laite ei voi alustaa eikä tunnista muistikorttia, ota yhteys muistikortin
valmistajaan tai Samsung-huoltoon.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa
Omat tiedostot → SD-kort.
29
Perustoiminnot
1
2
3
4
1
5
Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite
voi vahingoittua.
2
Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
Kun irrotat kelkan laitteesta, mobiilidatayhteys poistuu käytöstä.
30
Perustoiminnot
3
Aseta muistikortti kelkkaan 2 niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
Kelkka 1
Kelkka 2
4
Paina muistikortti varovasti kiinni kelkkaan.
Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, muistikortti voi irrota kelkasta.
5
Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
• Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista
aina, että kelkka on kuiva.
• Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → Lisäasetukset →
SD-kort. → Poista käytöstä.
1
2
3
4
Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
Poista muistikortti.
Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
Älä irrota ulkoista tallennuslaitetta, kuten muistikorttia tai USB-muistitikkua, kun laite
siirtää tai käsittelee tietoja tai heti tietojen siirtämisen jälkeen. Muutoin tiedot voivat
vioittua tai kadota tai ulkoinen tallennuslaite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään menetyksistä, tietojen menetykset mukaan lukien, jotka johtuvat ulkoisten
tallennuslaitteiden väärinkäytöstä.
31
Perustoiminnot
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → Lisäasetukset →
SD-kort. → Alusta.
Muista varmuuskopioida kaikki muistikortille tallennetut tärkeät tiedot ennen
muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen
menetystä.
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Katkaise virta.
Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Voit käynnistää laitteen uudelleen painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Käynnistä uudelleen.
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäin
Virtanäppäin
32
Perustoiminnot
Hätätila
Voit vähentää akkuvirran kulutusta kytkemällä laitteen hätätilaan. Jotkin sovellukset ja toiminnot
ovat rajoitettuja. Hätätilassa voit esimerkiksi soittaa hätäpuhelun, lähettää sijaintitietosi muille ja
toistaa hälytysäänen.
Hätätilan ottaminen käyttöön
Voit ottaa hätätilan käyttöön painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Hätätila.
Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
Hätätilan poistaminen käytöstä
Voit poistaa hätätilan käytöstä napauttamalla → Poista hätätila käytöstä. Voit myös painaa
virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttaa sitten Hätätila.
Käyttöönotto
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
• Käyttöönottotoimet voivat vaihdella laitteen ohjelmiston ja käyttöalueen mukaan.
• Voit määrittää laitteeseesi Bixbyn valitun laitekielen mukaan.
1
Käynnistä laite.
33
Perustoiminnot
2
Valitse haluamasi kieli laitetta varten ja valitse
.
Valitse kieli.
3
Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Alkunäyttö tulee näkyviin.
Jos et muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, et ehkä voi määrittää joitakin laitteen
ominaisuuksia käyttöönoton aikana.
34
Perustoiminnot
Samsung-tili
Esittely
Samsung-tilisi on yhdistetty tilipalvelu, jonka avulla voit käyttää erilaisia Samsungin palveluja
mobiililaitteissa, televisioissa ja Samsungin Internet-sivustossa. Kun Samsung-tilisi on rekisteröity,
voit esimerkiksi pitää tietosi ajantasaisina ja suojattuina kaikissa Samsung-laitteissasi Samsung
Cloud -palvelun avulla, seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitetta ja tarkastella vihjeitä
Samsung Members -palvelusta.
Luo Samsung-tilisi sähköpostiosoitteesi avulla.
Jos haluat nähdä luettelon palveluista, joita voit käyttää Samsung-tilisi kanssa, mene
osoitteeseen account.samsung.com. Saat lisätietoja Samsung-tileistä käynnistämällä Asetuksetsovelluksen ja napauttamalla Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Samsung account → →
Ohje.
Samsung-tilin rekisteröinti
Uuden Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo tili.
1
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Lisää tili →
Samsung account.
Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja napauttaa
2
3
Napauta Luo tili.
Luo tili valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
35
.
Perustoiminnot
Olemassa olevan Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla on jo Samsung-tili, rekisteröi se laitteeseen.
1
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Lisää tili →
Samsung account.
Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja napauttaa
2
3
.
Anna Samsung-tilisi tunnus ja salasana ja napauta Kirjaudu.
Vie loppuun kirjautuminen Samsung-tiliisi noudattamalla näytön ohjeita.
Samsung-tilin poistaminen
Kun poistat rekisteröidyn Samsung-tilisi laitteesta, myös yhteystietosi, tapahtumasi ja muut
tietosi poistetaan.
1
2
3
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit.
Napauta Samsung account → Henkilökohtaiset tiedot → → Poista tili.
Napauta Poista, anna Samsung-tilisi salasana ja napauta sitten OK.
36
Perustoiminnot
Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart
Switch)
Siirrä tiedot muodostamalla yhteys aiempaan laitteeseesi Smart Switch -toiminnon avulla.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart Switch.
• Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa.
• Käyttöön liittyy rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/smartswitch.
Samsung suhtautuu tekijänoikeuksiin vakavasti. Siirrä vain sisältöä, jonka omistat tai
jonka siirtämiseen sinulla on oikeus.
Tietojen siirtäminen USB-liittimen (USB-tyyppi C) kautta
Voit yhdistää aiemman laitteesi uuteen laitteeseen USB-liittimen (USB-tyyppi C) ja USB-kaapelin
avulla ja siirtää tietoja helposti ja nopeasti.
37
Perustoiminnot
1
2
Liitä USB-liitin (USB-tyyppi C) uuden laitteen monitoimiliitäntään.
Liitä laite aiempaan laitteeseesi aiemman laitteen USB-kaapelilla.
Aiempi laite
Laitteesi
USB-liitin (USB-tyyppi C)
Aiemman laitteen
USB-kaapeli
3
4
Kun sovelluksen valinnan ponnahdusikkuna on näkyvissä, napauta Smart Switch →
Vastaanota tietoja.
Napauta aiemmassa laitteessa Salli.
Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se Galaxy Store -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta.
Uusi laite tunnistaa aiemman laitteesi, ja näyttöön tulee luettelo tiedoista, jotka voit siirtää.
5
6
Valitse tuotava kohde ja napauta Siirrä.
Siirrä tiedot aiemmasta laitteesta noudattamalla näytön ohjeita.
Älä irrota USB-kaapelia tai USB-liitintä (USB-tyyppi C) laitteesta tiedostojen siirron aikana.
Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vahingoittua.
Tietojen siirtäminen lisää akkuvirran kulutusta. Varmista, että laitteen akussa on riittävästi
varausta ennen tietojen siirtämistä. Jos akkuvirta on vähissä, tietojen siirtäminen voi
keskeytyä.
38
Perustoiminnot
Tietojen siirtäminen langattomasti Wi-Fi Direct ‑toiminnon avulla
Voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseesi langattomasti Wi-Fi Direct
-toiminnon avulla.
1
2
3
4
5
6
Käynnistä Smart Switch aiemmassa laitteessa.
Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se Galaxy Store -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta.
Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart
Switch.
Aseta laitteet lähelle toisiaan.
Napauta aiemmassa laitteessa Lähetä tiedot → Langaton.
Valitse laitteessasi tuotava kohde ja napauta Siirrä.
Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi noudattamalla näytön ohjeita.
Tietojen siirtäminen ulkoisen tallennuslaitteen avulla
Voit siirtää tietoja ulkoisen tallennuslaitteen, kuten microSD-kortin, avulla.
1
2
3
4
Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
Lisää tai liitä ulkoinen tallennuslaite laitteeseesi.
Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart
Switch → → Palauta.
Siirrä tiedot ulkoisesta tallennuslaitteesta noudattamalla näytön ohjeita.
39
Perustoiminnot
Varmuuskopiotietojen siirtäminen tietokoneesta
Voit siirtää tietoja laitteestasi tietokoneeseen ja päinvastoin. Lataa Smart Switch
-tietokonesovellus osoitteesta www.samsung.com/smartswitch. Varmuuskopioi tiedot
aiemmasta laitteestasi tietokoneeseen ja tuo tiedot uuteen laitteeseen.
1
2
Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com/smartswitch ja lataa Smart Switch.
Käynnistä Smart Switch tietokoneessa.
Jos aiempi laitteesi ei ole Samsung-laite, varmuuskopioi tiedot tietokoneeseen laitteen
valmistajan toimittamalla ohjelmalla. Siirry sitten vaiheeseen 5.
3
4
5
6
Liitä aiempi laitteesi tietokoneeseen laitteen USB-kaapelilla.
Varmuuskopioi tiedot laitteesta noudattamalla tietokoneessa näytön ohjeita. Irrota sitten
aiempi laite tietokoneesta.
Liitä uusi laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Siirrä tiedot uuteen laitteeseen noudattamalla tietokoneen näytön ohjeita.
Tuotujen tietojen näyttäminen
Voit näyttää tuodut tiedot samassa sovelluksessa kuin aiemmassa laitteessa.
Jos uudessa laitteessa ei ole samoja sovelluksia tuotujen tietojen näyttämiseen tai toistamiseen,
tiedot tallennetaan samantyyppiseen sovellukseen.
40
Perustoiminnot
Näytön ymmärtäminen
Kosketusnäytön käyttäminen
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Liikkumattomien kuvien käyttämistä kosketusnäytön osissa pitkiä aikoja kerrallaan
ei suositella. Muutoin kuvaan voi tulla jälkikuvia (kuvan "palamista" näyttöön) tai
haamukuvia.
• Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat
kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• On suositeltavaa käyttää kosketusnäyttöä sormilla tai S Pen -kynällä.
Napauttaminen
Napauta näyttöä.
41
Perustoiminnot
Koskettaminen jonkin aikaa
Kosketa näyttöä noin kaksi sekuntia.
Vetäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se kohdepaikkaan.
Kaksoisnapauttaminen
Kaksoisnapauta näyttöä.
42
Perustoiminnot
Pyyhkäiseminen
Pyyhkäise ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle.
Levittäminen ja nipistäminen
Levitä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai nipistä niitä yhteen.
43
Perustoiminnot
Siirtymispalkki (valintanäppäimet)
Kun käynnistät näytön, valintanäppäimet tulevat näkyviin siirtymispalkkiin näytön
alareunaan. Oletusvalintanäppäimet ovat viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin, kotinäppäin
ja paluunäppäin. Näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän sovelluksen tai
käyttöympäristön mukaan.
Viimeksi käytetyt
sovellukset
-näppäin
Paluunäppäin
Kotinäppäin
Näppäin
Toiminto
Viimeksi
käytettyjen
sovellusten
näppäin
Koti
Paluu
• Napauttamalla voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten
luettelon.
• Palaa alkunäyttöön napauttamalla.
• Käynnistä Google-sovellus koskettamalla jonkin aikaa.
• Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön.
44
Perustoiminnot
Siirtymispalkin piilottaminen
Tarkastele tiedostoja tai käytä sovelluksia isommassa näytössä piilottamalla siirtymispalkki.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Näyttö → Siirtymispalkki ja napauta sitten Koko näytön
eleet kohdassa Siirtymistapa. Siirtymispalkki piilotetaan ja elevihjeet tulevat näkyviin. Napauta
Lisää vaihtoehtoja ja valitse haluamasi vaihtoehto.
Pyyhkäise alareunasta
Pyyhkäise sivuilta ja alareunasta
Jos haluat piilottaa elevihjeet näytön alareunassa, poista Elevihjeet-kytkin käytöstä
napauttamalla sitä.
Näytön käynnistäminen kotinäppäimellä
Voit käynnistää näytön painamalla voimakkaasti kotinäppäintä tai kotinäppäimen aluetta.
Always On Display -toiminnon ollessa käytössä voit käynnistää näytön myös
kaksoisnapauttamalla kotinäppäintä.
Älä paina voimakkaasti kotinäppäintä tai kotinäppäimen aluetta S Pen -kynällä. Kynän
kärjen muoto voi muuttua.
45
Perustoiminnot
Alkunäyttö ja Sovellukset-näyttö
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspaikka. Siinä näkyvät pienoisohjelmat,
sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Näytön ulkoasu voi vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Reunapaneelin kahva
Pienoisohjelma
Bixby Home -ilmaisin. Näytä
mukautettu sisältösi.
Suosikkisovellukset
Siirtymispalkki (valintanäppäimet)
46
Perustoiminnot
Alkunäytön ja Sovellukset-näytön välillä siirtyminen
Avaa Sovellukset-näyttö pyyhkäisemällä alkunäytössä ylös- tai alaspäin.
Palaa alkunäyttöön pyyhkäisemällä Sovellukset-näytössä ylös- tai alaspäin. Voit myös napauttaa
kotinäppäintä tai paluunäppäintä.
Alkunäyttö
Sovellukset-näyttö
Jos lisäät Sovellukset-näppäimen alkunäyttöön, voit avata Sovellukset-näytön napauttamalla
näppäintä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä, napauta Alkunäytön asetukset ja
ota sitten Sovellukset-painike-kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Sovellukset-näppäin lisätään
alkunäytön alareunaan.
Sovellukset-näppäin
47
Perustoiminnot
Näytön näyttäminen vaakasuuntaisena
Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä, napauta Alkunäytön asetukset ja aktivoi sitten
Kierrä vaakatilaan -kytkin napauttamalla sitä.
Kierrä laite vaaka-asentoon ja katsele vaakasuuntaista kuvaa.
Kohteiden siirtäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen
paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Voit lisätä sovelluksen pikavalinnan alkunäyttöön koskettamalla kohdetta jonkin aikaa
Sovellukset-näytössä ja vetämällä sen sitten näytön yläreunaan. Sovelluksen pikavalinta lisätään
alkunäyttöön.
Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.
48
Perustoiminnot
Kansioiden luominen
Voit luoda kansioita ja kerätä niihin samantyyppiset sovellukset, mikä nopeuttaa sovellusten
käyttöä ja käynnistämistä.
Kosketa alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten toisen
sovelluksen päälle.
Valitut sovellukset sisältävä uusi kansio luodaan. Napauta Kansion nimi ja anna kansion nimi.
• Uusien sovellusten lisääminen
Napauta kansion kohdalla. Valitse lisättävät sovellukset ja napauta Valmis. Voit lisätä
sovelluksen myös vetämällä sen kansioon.
• Sovellusten siirtäminen kansiosta
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
• Kansion poistaminen
Kosketa kansiota jonkin aikaa ja napauta sitten Poista kansio. Vain kansio poistetaan.
Kansion sovellukset sijoitetaan uudelleen Sovellukset-näyttöön.
49
Perustoiminnot
Alkunäytön muokkaaminen
Tuo muokkaustoiminnot näkyviin koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä
tai nipistämällä sormia yhteen näytössä. Voit esimerkiksi määrittää taustakuvan ja lisätä
pienoisohjelmia. Voit myös lisätä tai poistaa alkunäytön paneeleja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Paneelien lisääminen: Pyyhkäise vasemmalle ja napauta sitten
.
• Paneelien siirtäminen: Kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen
paikkaan.
• Paneelien poistaminen: Napauta
paneelissa.
• Taustakuva: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
• Teemat: Vaihda laitteen teemaa. Käyttöliittymän visuaaliset elementit, kuten värit, kuvakkeet
ja taustakuvat, vaihtelevat valitun teeman mukaan.
• Pienoisohjelmat: Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka käynnistävät tietyn
sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja helpon mahdollisuuden sovellusten
käyttöön. Kosketa pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan
alkunäytössä. Pienoisohjelma lisätään alkunäyttöön.
• Alkunäytön asetukset: Muuttamalla ruudukon kokoa voit esimerkiksi näyttää alkunäytössä
enemmän tai vähemmän kohteita.
50
Perustoiminnot
Kaikkien sovellusten näyttäminen alkunäytössä
Voit asettaa laitteen näyttämään kaikki sovellukset alkunäytössä ilman erillistä Sovelluksetnäyttöä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja napauta sitten Alkunäytön
asetukset → Alkunäytön asettelu → Vain alkunäyttö → Käytä.
Voit nyt käyttää kaikkia sovelluksiasi pyyhkäisemällä vasemmalle alkunäytössä.
Ilmoituskuvakkeet
Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunan tilarivillä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät
kuvakkeet.
• Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin
vetämällä alas näytön yläreunasta.
• Osa ilmoituskuvakkeista näkyy vain, kun avaat ilmoituspaneelin.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
HSPA+-verkkoyhteys
/
LTE-verkkoyhteys (LTE-yhteensopivat mallit)
Wi-Fi-yhteys muodostettu
Bluetooth-toiminto käytössä
S Pen -kynä yhdistetty
S Pen -kynän yhteys katkaistu
S Pen -kynän akun varaustaso
51
Perustoiminnot
Kuvake
Merkitys
Sijaintipalvelut käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Hälytys käytössä
Mykistystila käytössä
Värinätila käytössä
Lentotila käytössä
Virhe tai varoitus
Akun lataus
Akun varaustaso
52
Perustoiminnot
Lukitusnäyttö
Virtanäppäimen painaminen sammuttaa näytön ja lukitsee sen. Näyttö sammuu ja lukkiutuu
automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Voit avata näytön lukituksen pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan, kun näyttö käynnistyy.
Jos näyttö on sammutettuna, voit käynnistää näytön painamalla virtanäppäintä tai painamalla
kotinäppäintä tai kotinäppäimen aluetta voimakkaasti.
Lukitusnäyttö
53
Perustoiminnot
Näytön lukitustavan muuttaminen
Voit muuttaa näytönlukitusmenetelmää käynnistämällä Asetukset-sovelluksen, napauttamalla
Lukitusnäyttö → Näytön lukituksen tyyppi ja valitsemalla sitten tavan.
Kun asetat kuvion, PIN-koodin, salasanan, kasvot, iiriksen tai sormenjäljen
näytönlukitusmenetelmäksi, voit estää muiden pääsyn laitteeseesi ja siten suojata
henkilökohtaisia tietojasi. Kun olet asettanut näytönlukitusmenetelmän, laite vaatii avauskoodia
aina, kun sen lukitus yritetään avata.
• Pyyhkäisy: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan näytössä.
• Kuvio: Avaa näytön lukitus piirtämällä vähintään neljä pistettä sisältävä kuvio.
• PIN-koodi: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljä numeroa sisältävä PIN-koodi.
• Salasana: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljän kirjaimen, numeron tai
erikoismerkin pituinen salasana.
• Ei mitään: Älä aseta näytönlukitusmenetelmää.
• Älykäs skannaus: Rekisteröi sekä kasvosi että iiriksesi näytön lukituksen tavallista
kätevämpää avaamista varten. Lisätietoja on kohdassa Älykäs skannaus.
• Kasvot: Rekisteröi kasvosi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on kohdassa
Kasvojentunnistus.
• Iiris: Rekisteröi iiriksesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on kohdassa
Iiristunnistus.
• Sormenjäljet: Rekisteröi sormenjälkesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on
kohdassa Sormenjälkien tunnistus.
Voit asettaa laitteen suorittamaan tehdasasetusten palautuksen, jos avauskoodi
annetaan väärin useita kertoja peräkkäin ja yritysten enimmäisraja saavutetaan.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö → Suojatun lukituksen
asetukset, avaa näytön lukitus käyttämällä esimääritettyä näytönlukitustapaa ja aktivoi
sitten Autom. tehdaspalautus -kytkin napauttamalla sitä.
54
Perustoiminnot
Ruudunkaappaus
Voit kaapata ruudunkaappauskuvan laitteen käytön aikana ja kirjoittaa tai piirtää kaapattuun
kuvaan, rajata sitä tai jakaa sen. Voit kaapata nykyisen näytön ja vieritettävän alueen.
Kaappaa ruudunkaappauskuva jollakin seuraavista tavoista. Kaapatut ruudunkaappauskuvat
tallennetaan Galleria-sovellukseen.
• Kaappaaminen näppäimellä: Paina äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja
virtanäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti.
• Kaappaaminen pyyhkäisemällä: Pyyhkäise kädellä vasemmalle tai oikealle näytön yli.
• Kaappaaminen ilmakomentotoiminnolla: Irrota S Pen -kynä kolosta, jolloin
ilmakomentopaneeli avautuu, ja napauta sitten Näyttökirjoitus. Lisätietoja on kohdassa
Näyttökirjoitus.
• Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön
aikana.
• Jos ruudunkaappauskuvan kaappaaminen pyyhkäisemällä ei ole käytössä, käynnistä
Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot → Liikkeet ja eleet ja aktivoi
sitten Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä -kytkin napauttamalla sitä.
Kun olet kaapannut ruudunkaappauskuvan, voit käyttää seuraavia näytön alareunan työkalurivin
toimintoja:
•
•
•
: Kaappaa nykyinen sisältö ja piilotettu sisältö pitkällä sivulla, kuten Internet-sivulla. Kun
napautat , näyttö vierittyy automaattisesti alaspäin, jolloin lisää sisältöä kaapataan.
: Rajaa osa ruudunkaappauskuvasta. Rajattu alue tallennetaan Galleria-sovellukseen.
: Jaa ruudunkaappauskuva muiden kanssa.
Jos toiminnot eivät näy kaapatussa ruudunkaappauskuvassa, käynnistä Asetuksetsovellus, napauta Edistykselliset toiminnot → Näyttökuvat ja näyttötallennin ja
aktivoi sitten Näyttökuvien työkalupalkki -kytkin napauttamalla sitä.
55
Perustoiminnot
Ilmoituspaneeli
Kun saat uuden ilmoituksen esimerkiksi viestistä tai vastaamattomasta puhelusta, tilariville tulee
ilmoituskuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista, avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot.
Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin. Voit sulkea ilmoituspaneelin
pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä.
Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa.
Hae laitteeseen tallennettua
sisältöä tai sovelluksia.
Avaa Asetukset.
Pika-asetusnäppäimet
Näytä ilmoituksen tiedot ja suorita
eri toimintoja.
Avaa ilmoitusasetukset.
Poista kaikki ilmoitukset.
56
Perustoiminnot
Pika-asetusnäppäinten käyttäminen
Voit ottaa käyttöön joitakin toimintoja napauttamalla pika-asetusnäppäimiä. Saat näkyviin lisää
näppäimiä pyyhkäisemällä alaspäin.
Voit muuttaa toimintojen asetuksia napauttamalla tekstiä jokaisen näppäimen alapuolella. Saat
näkyviin lisäasetuksia koskettamalla näppäintä jonkin aikaa.
Voit muuttaa näppäinten järjestystä napauttamalla → Painikkeiden järjestys, koskettamalla
näppäintä jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
57
Perustoiminnot
Tekstin kirjoittaminen
Näppäimistöasettelu
Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä esimerkiksi viestien lähettämistä
ja muistiinpanojen luontia varten.
Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Muita näppäimistötoimintoja
Näytä lisää näppäimistötoimintoja.
Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat
kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia,
napauta kahdesti.
Poista edellinen merkki.
Syötä erikoismerkkejä.
Siirry seuraavalle riville.
Syötä välilyönti.
Syöttökielen vaihtaminen
Napauta → Kielet ja tyypit → Syöttökielten hallinta ja valitse sitten käytettävät kielet. Jos
valitset vähintään kaksi kieltä, voit vaihtaa syöttökieltä pyyhkäisemällä välilyöntinäppäimessä
vasemmalle tai oikealle.
Näppäimistön vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa näppäimistön tyyppiä, napauta
sitten haluamasi näppäimistötyyppi.
→ Kielet ja tyypit, valitse kieli ja valitse
Kun 3x4-näppäimistö on käytössä, samassa näppäimessä on kolme tai neljä merkkiä.
Voit kirjoittaa merkin napauttamalla vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi
merkki on näkyvissä.
58
Perustoiminnot
Muita näppäimistötoimintoja
•
: Ennakoi sanoja syötteen perusteella ja näytä sanaehdotuksia. Voit palata
näppäimistötoimintojen luetteloon napauttamalla .
•
: Syötä hymiöitä.
•
: Syötä tarroja. Voit syöttää myös Oma emoji -tarroja, jotka näyttävät sinulta.
•
: Lisää animoituja GIF-tiedostoja.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
•
: Syötä tekstiä puhumalla.
•
: Muuta näppäimistön asetuksia.
•
→
: Siirry käsinkirjoitustilaan.
•
→
: Lisää kohde leikepöydältä.
•
→
: Muuta näppäimistön tilaa tai kokoa.
Kopioiminen ja liittäminen
1
2
3
4
Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
Valitse haluamasi teksti vetämällä
Valitse kaikki.
- tai
-kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla
Napauta Kopioi tai Leikkaa.
Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.
Kosketa jonkin aikaa kohtaa, johon teksti lisätään, ja napauta Liitä.
Voit liittää aiemmin kopioimasi tekstin napauttamalla Leikepöytä ja valitsemalla sitten
tekstin.
59
Perustoiminnot
Sanakirja
Voit hakea sanojen määritelmiä käyttäessäsi tiettyjä toimintoja, kuten selatessasi Internet-sivuja.
1
Kosketa jonkin aikaa sanaa, jonka määritelmän haluat hakea.
2
Napauta → Sanakirja vaihtoehtojen luettelossa.
3
Näytä määritelmä sanakirjaponnahdusikkunassa.
Jos haluamasi sana ei ole valittuna, valitse haluamasi teksti vetämällä
tai
.
Jos sanakirjaa ei ole esiasennettu laitteeseen, napauta Siirry kohtaan Hallitse sanakirjoja.,
napauta
sanakirjan vieressä ja lataa se napauttamalla Asenna.
Voit siirtyä koko näytön näkymään napauttamalla . Saat näkyviin lisää määritelmiä
napauttamalla määritelmää näytössä. Voit lisätä sanan suosikkisanojesi luetteloon
napauttamalla tietonäkymässä tai käyttää sanaa hakusanana napauttamalla Hae
verkosta.
60
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusten asentaminen tai asennuksen
poistaminen
Galaxy Store
Voit ostaa ja ladata sovelluksia. Voit ladata sovelluksia, jotka on suunniteltu nimenomaan
Samsung Galaxy -laitteisiin.
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Galaxy Store -sovellus.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla hakukenttää.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
Asenna. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla → Asetukset →
Päivitä sovellukset automaattisesti ja valitsemalla sitten asetuksen.
Play Kauppa
Voit ostaa ja ladata sovelluksia.
Käynnistä Play Kauppa -sovellus.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä sovelluksia hakusanan avulla.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
Asenna. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
→ Asetukset →
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla
Automaattiset sovelluspäivitykset ja valitsemalla sitten asetuksen.
61
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusten hallinta
Sovellusten asennuksen poistaminen tai poistaminen käytöstä
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja valitse vaihtoehto.
• Poista käytöstä: Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden asennusta ei voi poistaa
laitteesta.
• Poista asennus: Poista ladattujen sovellusten asennus.
Sovellusten ottaminen käyttöön
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Sovellukset →
ja napauta sitten Ota käyttöön.
→ Poistettu käytöstä, valitse sovellus
Sovellusten käyttöoikeuksien määrittäminen
Joidenkin sovellusten oikea toiminta edellyttää, että niillä on oikeus käyttää tietojasi, jotka ovat
laitteessa.
Voit tarkastella sovellusten käyttöoikeuksien asetuksia käynnistämällä Asetukset-sovelluksen
ja napauttamalla Sovellukset. Valitse sovellus ja napauta Luvat. Voit tarkastella sovelluksen
käyttöoikeusluetteloa ja muuttaa sen käyttöoikeuksia.
Jos et myönnä sovelluksille käyttöoikeuksia, sovellusten perustoiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
62
Sovellukset ja ominaisuudet
S Pen -kynän ominaisuudet
Ilmatoiminnot
Voit etäohjata sovelluksia S Pen -kynällä, joka on yhdistetty laitteeseesi Bluetooth Low Energy
(BLE) -yhteydellä.
Voit käynnistää nopeasti sovelluksia, kuten kamera- tai galleriasovelluksen, painamalla S Pen
-painiketta jonkin aikaa. Sovellusten käytön aikana voit käyttää tiettyjä toimintoja painamalla
S Pen -painiketta kerran tai kaksi kertaa. Esimerkiksi kamerasovelluksen käytön aikana voit ottaa
valokuvan painamalla painiketta kerran, tai siirtyä etukamerasta takakameraan tai päinvastoin
painamalla painiketta kaksi kertaa.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot → S Pen → Ilmatoiminnot ja
aktivoi toiminto sitten napauttamalla kytkintä.
• S Pen -kynä on ladattava, ennen kuin S Pen -kynän Ilmatoiminnot-toimintoa voidaan
käyttää. Lisätietoja on kohdassa S Pen -kynän lataaminen.
• Kun irrotat S Pen -kynän kolosta, -kuvake tulee näkyviin tilariville. Jos S Pen -kynän
akun varaus on purkautunut, kynä on kaukana laitteesta, välissä on jokin este tai S Pen
-kynän ja laitteen välillä on ulkoisia häiriöitä, S Pen -kynän yhteys laitteeseen katkeaa
ja kuvake muuttuu harmaaksi ( ). Kun haluat käyttää S Pen -kynän Ilmatoiminnottoimintoa uudelleen, yhdistä S Pen -kynä laitteeseen asettamalla S Pen -kynä takaisin
koloon.
63
Sovellukset ja ominaisuudet
Valokuvien ottaminen S Pen -kynän avulla
Vaikka et olisi laitteesi vieressä, voit helposti ottaa valokuvia painamalla S Pen -painiketta
ajastinta asettamatta.
1
2
Käynnistä Kamera-sovellus.
Ota valokuva painamalla S Pen -painiketta kerran ja vaihda käytettävää kameraa painamalla
painiketta kaksi kertaa.
Käytettävien sovellusten tai ominaisuuksien vaihtaminen
Voit vaihtaa sovellusta, ominaisuutta tai toimintoja, joita ilmatoiminnolla käytetään.
Jos haluat vaihtaa käynnistettävän sovelluksen, avaa S Pen -kynän Ilmatoiminnot-asetusnäyttö,
napauta Paina kynäpainiketta ja ja valitse sitten sovellus tai toiminto.
Jos haluat muuttaa eri sovellusten toimintoja, avaa Ilmatoiminnot-asetusnäyttö, napauta
Sovellusten toiminnot -kohdassa haluamassasi sovelluskortissa Yksi painallus tai Paina kaksi
kertaa ja valitse sitten toiminto.
S Pen -kynän akun varaustaso
Määritä käynnistettävä sovellus.
Määritä toiminnot sovelluksia
varten.
64
Sovellukset ja ominaisuudet
Toisen S Pen -kynän yhdistäminen
Ennen kuin käytät S Pen -kynän toimintoja toisella S Pen -kynällä, kuten ilmatoimintoja, sinun on
yhdistettävä S Pen -kynä laitteeseesi.
1
2
3
Aseta toinen S Pen -kynä koloon.
Avaa ilmoituspaneeli, napauta
(S Pen -kynän ilmatoiminnot) ja aktivoi se sitten
uudelleen napauttamalla vielä kerran.
Napauta Yhdistä uusi S Pen -kynä.
S Pen -kynä yhdistetään. Voi kestää hetken, ennen kuin yhteyden muodostaminen
päätetään.
• Voit yhdistää vain Samsungin hyväksymiä S Pen -kyniä, jotka tukevat Bluetooth Low
Energy (BLE) -yhteyttä.
• Älä irrota S Pen -kynää laitteesta, kun sitä yhdistetään. Tämä keskeyttää prosessin.
• Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu tai haluat käyttää edellistä S Pen -kynää,
yhdistä se uudelleen edellä kuvatulla menetelmällä.
65
Sovellukset ja ominaisuudet
S Pen -kynän nollaaminen
Jos S Pen -kynässä on yhteysongelmia tai jos S Pen -kynän yhteys katkeaa usein, nollaa S Pen
-kynä ja yhdistä se uudelleen.
Aseta S Pen -kynä koloon. Avaa sitten S Pen -kynän Ilmatoiminnot-asetusnäyttö ja napauta →
Nollaa S Pen -kynä.
Ilmakomento
Ilmakomento on valikko, jonka avulla voit käyttää S Pen -kynän toimintoja ja useimmin käytettyjä
sovelluksia.
Kun haluat avata ilmakomentopaneelin, irrota S Pen -kynä kolosta tai pidä S Pen -kynää näytön
yläpuolella ja paina S Pen -painiketta. Voit myös napauttaa ilmakomentokuvaketta S Pen -kynällä.
Vedä ylös- tai alaspäin ilmakomentopaneelissa ja valitse haluamasi toiminto tai sovellus.
Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna näytönlukitusmenetelmällä, S Pen -kynän
irrottaminen ei avaa ilmakomentopaneelia.
Luo muistiinpano
Näytä kaikki muistiinp.
Älykäs valinta
Näyttökirjoitus
Reaaliaikaiset viestit
S Pen -kynän asetukset
Käännä
PENUP
66
Sovellukset ja ominaisuudet
Pikavalintojen lisääminen ilmakomentopaneeliin
Voit lisätä usein tarvittavien sovellusten tai toimintojen pikavalinnat ilmakomentopaneeliin.
Napauta ilmakomentopaneelissa Lisää pikavalintoja ja valitse sovellukset tai toiminnot, jotka
haluat avata paneelista.
Voit vaihtoehtoisesti avata ilmakomentopaneelin ja napauttaa
→ Pikanäppäimet.
S Pen -kynän ominaisuudet
Voit ottaa käyttöön S Pen -kynän eri ominaisuuksia ilmakomentopaneelista. Pikavalinnat, jotka
eivät näy paneelissa oletusasetuksena, voidaan lisätä Lisää pikavalintoja -toiminnolla.
• Luo muistiinpano: Luo muistiinpanoja helposti ponnahdusikkunassa käynnistämättä
Samsung Notes -sovellusta. Lisätietoja on kohdassa Luo muistiinpano.
• Näytä kaikki muistiinp.: Näytä kaikki muistiinpanot Samsung Notes -sovelluksessa.
• Älykäs valinta: Valitse S Pen -kynällä alue ja suorita toimintoja, kuten jakaminen tai
tallentaminen. Lisätietoja on kohdassa Älykäs valinta.
• Näyttökirjoitus: Tee ruudunkaappauksia ja kirjoita tai piirrä kaapattuihin kuviin tai rajaa alue
kaapatusta kuvasta. Voit myös kaapata nykyisen sisällön ja piilotetun sisällön pitkällä sivulla,
kuten Internet-sivulla. Lisätietoja on kohdassa Näyttökirjoitus.
• Reaaliaikaiset viestit: Luo tekstiviestin sijaan yksilöllinen viesti tallentamalla reaaliaikaisen
viestin käsinkirjoittamisen tai piirtämisen aikaiset toimenpiteesi ja tallentamalla ne
animoiduksi tiedostoksi ja lähetä viesti. Lisätietoja on kohdassa Reaaliaikaiset viestit.
• Käännä: Käännä sana pitämällä S Pen -kynää sanan kohdalla. Lisätietoja on kohdassa
Käännä.
• PENUP: Lähetä oma piirroksesi, katsele muiden piirroksia ja hanki hyödyllisiä
piirustusvihjeitä. Lisätietoja on kohdassa PENUP.
• Bixby Vision: Etsi Bixby Vision -toiminnoilla esimerkiksi samantyyppisiä kuvia tai tunnista ja
käännä tekstiä. Lisätietoja on kohdassa Bixby Vision.
• Suurenna: Suurenna näytön alue pitämällä S Pen -kynää alueen kohdalla. Lisätietoja on
kohdassa Suurenna.
• Vilkaisu: Pienennä sovellus pienoiskuvaksi ja suurenna pienoiskuva koko näytön näkymäksi
pitämällä S Pen -kynää pienoiskuvan kohdalla. Lisätietoja on kohdassa Vilkaisu.
• Väritys: Lisää PENUP-kuviin värit S Pen -kynällä.
• Lisää pikavalintoja: Lisää usein tarvittavien sovellusten tai toimintojen pikavalinnat
ilmakomentopaneeliin.
67
Sovellukset ja ominaisuudet
Ilmakomentokuvake
Kun ilmakomentopaneeli on suljettuna, ilmakomentokuvake näkyy näytössä. Voit avata
ilmakomentopaneelin napauttamalla kuvaketta S Pen -kynällä.
Voit siirtää kuvaketta vetämällä
Voit poistaa kuvakkeen vetämällä
-kuvakkeen uuteen paikkaan.
-kuvakkeen Poista-kohtaan näytön yläreunassa.
Jos ilmakomentokuvake ei näy näytössä, avaa Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot → S Pen -kynä ja aktivoi sitten Näytä irrallinen kuvake -kytkin napauttamalla sitä.
Kun käytät S Pen -kynän Ilmatoiminnot-toimintoa tukevia sovelluksia, voit tarkastella jokaisessa
sovelluksessa käytettävissä olevia toimintoja pitämällä S Pen -kynää Ilmakomento-kuvakkeen
kohdalla.
Luo muistiinpano
Voit luoda muistiinpanoja helposti ponnahdusikkunassa käynnistämättä Samsung Notes
-sovellusta.
1
Avaa ilmakomentopaneeli ja napauta Luo muistiinpano. Voit myös pitää S Pen -painiketta
painettuna ja kaksoisnapauttaa näyttöä.
Muistiinpanonäyttö tulee näkyviin ponnahdusikkunassa.
2
Kirjoita muistiinpano S Pen -kynällä.
Pyyhekumi
Kynä
Kumoa
Tee uudelleen
3
Kun muistiinpanon luominen on valmis, napauta Tall.
Muistiinpano tallennetaan Samsung Notes -sovellukseen.
68
Sovellukset ja ominaisuudet
Älykäs valinta
S Pen -kynän avulla voit valita alueen ja suorittaa toimintoja, kuten jakamisen tai tallentamisen.
Voit myös valita videosta alueen ja kaapata sen GIF-animaatioksi.
1
2
3
Jos haluat kaapata sisältöä, kuten osan kuvasta, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta Älykäs
valinta.
Valitse haluamasi muodon kuvake työkaluriviltä ja vedä S Pen -kynällä sen sisällön yli, jonka
haluat valita.
Valitse toiminto, jota käytetään valittuun alueeseen.
• Poimi tekstiä: Poimi teksti valitulta alueelta.
• Kiinnitä näyttöön: Kiinnitä valittu alue näyttöön.
•
: Muuttaa valitun alueen ulkoasua automaattisesti.
•
: Kirjoita tai piirrä valittuun alueeseen.
•
: Jaa valittu alue muiden kanssa.
•
: Tallenna valittu alue Galleria-sovellukseen.
69
Sovellukset ja ominaisuudet
Alueen kaappaaminen videosta
Videon toiston aikana voit valita alueen ja kaapata sen GIF-animaatioksi.
1
2
3
Jos haluat kaapata sisältöä videon toiston aikana, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta
Älykäs valinta.
Napauta työkalurivillä
.
Säädä kaapattavan alueen sijaintia ja kokoa.
Muuta sijaintia.
Muuta kokoa
vetämällä kehyksen
kulmasta.
Valitse laatu.
4
Aloita kaappaaminen napauttamalla Tall.
• Varmista ennen videon kaappaamista, että videon toisto on käynnissä.
• Enimmäisaika, jonka mukaisesti voit kaapata videokuvan aluetta, näkyy näytössä.
• Kun kaappaat alueen videosta, videon ääntä ei tallenneta.
5
6
Pysäytä kaappaaminen napauttamalla Pysäytä.
Valitse toiminto, jota käytetään valittuun alueeseen.
•
: Kirjoita tai piirrä valittuun alueeseen. Voit tarkastella tulosta ennen tiedoston
tallentamista napauttamalla .
•
: Jaa valittu alue muiden kanssa.
•
: Tallenna valittu alue Galleria-sovellukseen.
70
Sovellukset ja ominaisuudet
Näyttökirjoitus
Tee ruudunkaappauksia ja kirjoita tai piirrä kaapattuihin näyttökuviin tai rajaa alue kaapatusta
kuvasta.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten käytön aikana.
1
2
3
Jos haluat kaapata sisältöä, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta Näyttökirjoitus.
Nykyinen näyttö kaapataan automaattisesti, ja muokkaustyökalurivi tulee näkyviin.
Jos kaappaat sisältöä pitkällä sivulla, kuten Internet-sivulla, voit kaapata piilotetun sisällön
napauttamalla Näyttökuva vieritettäessä. Napauta Näyttökuva vieritettäessä toistuvasti,
kunnes ruudunkaappaus on valmis, ja napauta sitten Valmis.
Kirjoita muistio ruudunkaappauskuvaan.
Tee uudelleen
Kumoa
4
Valitse toiminto, jota käytetään ruudunkaappauskuvaan.
• Tallenna: Tallenna ruudunkaappauskuva Galleria-sovellukseen.
• Jaa: Jaa ruudunkaappauskuva muiden kanssa.
71
Sovellukset ja ominaisuudet
Reaaliaikaiset viestit
Luo tekstiviestin sijaan yksilöllinen viesti tallentamalla reaaliaikaisen viestin käsinkirjoittamisen
tai piirtämisen aikaiset toimenpiteesi ja tallentamalla ne animoiduksi tiedostoksi ja lähetä viesti.
1
Kun haluat lähettää animoidun viestin, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta Reaaliaikaiset
viestit.
Reaaliaikaisen viestin näyttö tulee näkyviin.
2
3
Mukauta taustakuvaa ja napauta Valmis tai Ala piirtää.
Kirjoita tai piirrä reaaliaikaisen viestin näyttöön.
Vaihda
tiedostomuotoa.
Muuta
kirjoitustehostetta.
Muuta kynän
väriä.
Muuta kynän
sädettä.
Esikatselu
Viestin
syöttöraja
Aloita
uudelleen
alusta.
Kumoa
4
5
Napauta Valmis.
Reaaliaikainen viesti tallennetaan Galleria-sovellukseen GIF-animaatiotiedostona tai
videona.
Napauta Jaa ja valitse menetelmä.
72
Sovellukset ja ominaisuudet
Käännä
Pidä S Pen -kynää sen tekstin kohdalla, jonka haluat kääntää. Tekstissä olevat yksiköt
muunnetaan myös.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että laitteesi on yhdistetty Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Tämä toiminto ei ole tuettu joillakin kielillä.
• Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun näytössä on tunnistuskelpoista tekstiä.
1
2
3
Kun haluat kääntää tekstin, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta Käännä.
Valitse kielet näytön yläreunan kääntäjäpaneelista.
Voit vaihtaa tekstiä sanojen ja virkkeiden välillä napauttamalla
tai
.
Pidä S Pen -kynää sen tekstin kohdalla, jonka haluat kääntää, tai sen yksikön kohdalla, jonka
haluat muuntaa.
Käännetty teksti tulee näkyviin. Voit kuunnella alkuperäisen tekstin äänneasua
napauttamalla .
Valittu kieli voi aiheuttaa sen, ettei
-kuvake ole näkyvissä.
Tekstinvalinnan
granulariteetti (sana
tai virke)
Valitse kielet.
Käännöstulos
4
Sulje kääntäjä napauttamalla
kääntäjäpaneelissa.
73
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby Vision
Kun pidät S Pen -kynää sisällön kohdalla, sisältö tunnistetaan ja käytettävissä olevat
hakukuvakkeet tulevat näkyviin. Voit etsiä toiminnoilla esimerkiksi samantyyppiset kuvat tai
tunnistaa ja kääntää tekstiä. Lisätietoja on kohdassa Bixby Vision.
1
2
3
4
Jos haluat etsiä kuvan tietojen saamista tai tekstin poimimista varten, avaa
ilmakomentopaneeli ja napauta Bixby Vision.
Pidä S Pen -kynää haluamasi sisällön kohdalla.
Kun sisältö on tunnistettu, käytettävissä olevat hakukuvakkeet tulevat näkyviin.
Valitse haluamasi kuvake.
Sulje Bixby Vision napauttamalla
Bixby Vision -paneelissa.
74
Sovellukset ja ominaisuudet
Suurenna
Voit suurentaa näytön alueen pitämällä S Pen -kynää alueen kohdalla.
Avaa ilmakomentopaneeli, napauta Suurenna ja pidä S Pen -kynää suurennettavan alueen
kohdalla.
Muuta suurennuslasin kokoa.
Sulje suurennuslasi.
Muuta suurennussuhdetta.
75
Sovellukset ja ominaisuudet
Vilkaisu
Voit pienentää sovelluksen pienoiskuvaksi ja suurentaa pienoiskuvan koko näytön näkymäksi
pitämällä S Pen -kynää pienoiskuvan kohdalla.
Käynnistä esimerkiksi karttasovellus, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta sitten Vilkaisu.
Sovellus pienennetään pienoiskuvaksi näytön alareunaan. Kun selailet Internet-sivuja, avaa
karttasovellus koko näytön kokoiseksi pitämällä S Pen -kynää pienoiskuvan kohdalla ja etsi
paikkoja nopeasti.
Pienoiskuva
Pienennä sovellus uudelleen pienoiskuvaksi pitämällä S Pen -kynää poispäin näytöstä.
Voit sulkea pienennetyn sovelluksen koskettamalla pienoiskuvaa jonkin aikaa ja vetämällä sen
sitten Poista-kohtaan näytön yläreunassa.
76
Sovellukset ja ominaisuudet
Ilmanäkymä
Voit esikatsella sisältöä tai näyttää tiedot ponnahdusikkunassa pitämällä S Pen -kynää näytössä
olevan kohteen kohdalla.
Joissakin sovelluksissa toimintopainikkeet näkyvät esikatseluikkunassa.
Toimintopainikkeet
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot → S Pen -kynä ja aktivoi sitten Ilmanäkymä-kytkin napauttamalla sitä.
Valitseminen kynällä
Voit valita useita kohteita tai tekstiä painamalla jonkin aikaa S Pen -painiketta ja vetämällä S Pen
-kynällä tekstin tai kohdeluettelon yli. Voit myös kopioida ja liittää valitut kohteet tai valitun
tekstin toiseen sovellukseen tai jakaa ne muiden kanssa.
77
Sovellukset ja ominaisuudet
Samm. näyt. muistio
Voit luoda muistioita nopeasti kirjoittamalla näyttöön käynnistämättä sitä. Voit myös kiinnittää
muistion Always On Display -näyttöön tai muokata muistiota siinä.
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot → S Pen -kynä ja aktivoi sitten Samm. näyt. muistio -kytkin napauttamalla
sitä.
Sammutetun näytön muistion luominen
1
2
3
Kun näyttö on sammutettuna, irrota S Pen -kynä tai napauta näyttöä S Pen -kynällä samalla,
kun painat jonkin aikaa S Pen -painiketta.
Kirjoita tai piirrä muistio.
Voit laajentaa sivua napauttamalla
.
Kiinnitä muistio Always On Display -näyttöön napauttamalla
Displayhin. Kiinnitettyä muistiota ei tallenneta vielä.
→ Kiinn. Always On
Voit tallentaa muistion napauttamalla Tallenna tai asettamalla S Pen -kynän takaisin
→ Sammutetun näytön
koloonsa. Muistio tallennetaan kansioon Samsung Notes →
muistio.
78
Sovellukset ja ominaisuudet
Kiinnitetyn muistion tarkasteleminen Always On Display -näytössä
Kun kiinnität sammutetun näytön muistion, voit tarkastella muistiota Always On Display
-näytössä.
Voit muokata kiinnitettyä muistiota kaksoisnapauttamalla sitä. Jos kiinnität muokatun muistion
Always On Display -näyttöön uudelleen, alkuperäinen muistio tallennetaan kansioon Samsung
→ Sammutetun näytön muistio.
Notes →
Voit pienentää kiinnitetyn muistion kaksoisnapauttamalla
. Muistio näkyy -kuvakkeena
Always On Display -näytössä. Voit tarkastella muistiota uudelleen kaksoisnapauttamalla .
Jos et suorita mitään toimintoja tietyn ajan kuluessa muistion avaamisen jälkeen, muistio
pienenee automaattisesti.
Kiinnitetty muistio
Pienennä muistio.
79
Sovellukset ja ominaisuudet
Näytön lukituksen avaaminen S Pen -kynän avulla
Jos näyttö lukitaan, kun S Pen -kynä on yhdistettynä, voit avata näytön lukituksen painamalla
S Pen -painiketta.
• Lukit. poisto S Pen -näppäimellä -toiminto on käytettävissä vain, kun näytön
lukituksen menetelmä on määritetty.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että S Pen -kynä on yhdistetty laitteeseesi.
1
2
3
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Edistykselliset toiminnot → S Pen → Lukit.
poisto S Pen -näppäimellä.
Napauta Poista lukitus S Pen -kaukos. → OK.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Voit nyt avata näytön lukituksen painamalla S Pen -painiketta.
Bixby
Esittely
Bixby on älykäs äänipalvelu, jonka avulla voit käyttää laitetta tavallista tehokkaammin.
Voit puhua Bixbylle tai kirjoittaa tekstiä. Bixby käynnistää pyytämäsi toiminnon tai näyttää
haluamasi tiedot. Se myös oppii käyttötapasi ja ympäristösi. Mitä enemmän se oppii sinusta, sitä
tarkemmin se ymmärtää sinua.
• Bixbyn käyttäminen edellyttää, että laite on yhdistetty Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Bixbyn käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista Samsung-tiliin.
• Bixby on saatavilla vain tietyillä kielillä, ja tietyt toiminnot eivät ehkä ole saatavilla
omalla alueellasi.
80
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixbyn käynnistäminen
Kun käynnistät Bixbyn ensimmäistä kertaa, Bixbyn aloitussivu tulee näkyviin. Valitse kieli Bixbyn
käyttöä varten, rekisteröi Samsung-tili, kirjaudu siihen sisään noudattamalla näytön ohjeita ja
hyväksy sitten käyttöehdot.
1
Paina Bixby-näppäintä.
Valitse kieli.
Bixby-näppäin
Kirjaudu sisään
Samsung-tilillesi.
2
3
Valitse Bixbyn kanssa käytettävä kieli.
Napauta Sign in to Samsung account ja kirjaudu sisään Samsung-tilillesi noudattamalla
näytön ohjeita.
Jos olet jo kirjautunut sisään, tilisi tiedot tulevat näyttöön.
4
5
6
7
Napauta
.
Lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta
Napauta
.
ja rekisteröi äänesi noudattamalla näytön ohjeita.
Jos määrität puheaktivointitoiminnon, voit aloittaa keskustelun Bixbyn kanssa sanomalla "Hi,
Bixby".
Lopeta asetusten määritys napauttamalla
.
Bixby-näyttö tulee näkyviin.
81
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixbyn käyttäminen
Kun sanot haluamasi sanat Bixbylle, Bixby käynnistää vastaavat toiminnot tai näyttää pyytämäsi
tiedot.
Paina Bixby-näppäintä jonkin aikaa, sano haluamasi sanat Bixbylle ja vapauta sitten sormesi
näppäimeltä, kun olet valmis. Voit myös sanoa "Hi, Bixby", ja kun laite antaa äänimerkin, voit
sanoa, mitä haluat.
Paina Bixby-näppäintä jonkin aikaa ja sano esimerkiksi "How’s the weather today?". Säätiedot
tulevat näyttöön.
Jos haluat tietää huomisen sääennusteen, paina Bixby-näppäintä jonkin aikaa ja sano
"Tomorrow?". Koska Bixby ymmärtää keskustelun asiayhteyden, se näyttää huomisen
sääennusteen.
"How’s the weather
today?"
Keskustelun aloittaminen
Kuunteleminen
82
Vastaava toiminto
käynnistetty
Sovellukset ja ominaisuudet
Jos Bixby kysyy sinulta kysymyksen keskustelun aikana, paina Bixby-näppäintä jonkin aikaa ja
vastaa Bixbylle. Voit myös napauttaa
ja vastata Bixbylle.
Jos käytät kuulokkeita tai Bluetooth-ääntä tai aloitat keskustelun sanomalla "Hi, Bixby", voit
jatkaa keskustelua napauttamalla kuvaketta. Paina Bixby-näppäintä ja napauta → Settings →
Automatic listening → Hands-free only.
Bixbyn aktivoiminen puheen avulla
Voit aloittaa keskustelun Bixbyn kanssa sanomalla "Hi, Bixby". Rekisteröi äänesi, niin Bixby vastaa
sanoessasi sanat "Hi, Bixby".
1
2
3
Paina Bixby-näppäintä ja napauta → Settings → Voice wake-up.
Aktivoi Wake with “Hi, Bixby” -kytkin napauttamalla sitä.
Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Nyt voit sanoa sanat "Hi, Bixby", ja kun laite antaa äänimerkin, voit aloittaa keskustelun.
Viestintä tekstiä kirjoittamalla
Jos ääntäsi ei tunnisteta meluisan ympäristön takia tai jos olet tilanteessa, jossa on hankala
puhua, voit viestiä Bixbyn kanssa tekstin avulla.
Paina Bixby-näppäintä, napauta
ja kirjoita sitten, mitä haluat.
Viestinnän aikana Bixby myös vastaa sinulle tekstin avulla äänipalautteen sijaan.
83
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby Vision
Esittely
Bixby Vision on palvelu, joka tarjoaa erilaisia kuvantunnistukseen perustuvia toimintoja.
Bixby Visionin avulla voit etsiä nopeasti tietoja tunnistamalla esineitä tai nykyisen sijaintisi. Voit
myös hyödyntää AR-ominaisuutta, joka tuo virtuaalikuvia esikatselunäyttöön.
Voit käyttää Bixby Visionin erilaisia hyödyllisiä toimintoja.
Etsi sijainteja.
Poimi tai käännä tekstiä.
Etsi kuvia.
Tutustu AR-toimintoon.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että laite on yhdistetty Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Joidenkin Bixby Vision -sovelluksen toimintojen käyttäminen edellyttää kirjautumista
Samsung-tilille.
• Käytettävissä olevat toiminnot ja hakutulokset voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Kuvan koko, muoto tai tarkkuus voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole
käytettävissä tai että hakutulokset ovat virheellisiä.
• Samsung ei vastaa Bixby Vision -sovelluksen tarjoamista tuotetiedoista.
84
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby Vision -sovelluksen käynnistäminen
Käynnistä Bixby Vision -sovellus seuraavilla tavoilla.
• Napauta Kamera-sovelluksen kuvaustilaluettelossa LISÄÄ ja napauta BIXBY VISION.
• Valitse Galleria-sovelluksessa kuva ja napauta
.
• Kosketa Internet-sovelluksessa kuvaa jonkin aikaa ja napauta Bixby Vision.
• Jos olet lisännyt Bixby Vision -sovelluksen kuvakkeen Sovellukset-näyttöön, käynnistä Bixby
Vision -sovellus.
Samantapaisten kuvien etsiminen
Voit etsiä tunnistettua kohdetta muistuttavia kuvia Internetistä. Voit tarkastella erilaisia kuvia,
joilla on kohdetta muistuttavia ominaisuuksia, kuten väri tai muoto.
Jos haluat esimerkiksi selvittää valokuvan tai kuvan otsikon, voit käyttää Bixby Vision -sovelluksen
toimintoja. Laite etsii ja tuo näkyviin liittyvät tiedot tai ominaisuuksiltaan samantapaiset kuvat.
1
2
3
Käynnistä Kamera-sovellus, napauta kuvaustilaluettelossa LISÄÄ ja napauta sitten BIXBY
VISION.
Napauta Objektiivi ja pidä kohde näytössä sen tunnistamista varten.
Valitse hakutulos, jossa näkyy Kuvat.
Samantyyppiset kuvat tulevat näkyviin.
Tekstin kääntäminen tai poimiminen
Voit tunnistaa tekstin ja näyttää sen käännettynä näytössä. Voit myös poimia tekstiä asiakirja- tai
kuvatiedostosta.
Jos haluat esimerkiksi tietää ulkomaanmatkalla, mitä kyltissä lukee, voit käyttää Bixby Vision
-sovelluksen toimintoja. Laite kääntää kyltin tekstin valitsemallesi kielelle.
1
Käynnistä Kamera-sovellus, napauta kuvaustilaluettelossa LISÄÄ ja napauta sitten BIXBY
VISION.
85
Sovellukset ja ominaisuudet
2
Napauta
ja pidä teksti näytössä sen tunnistamista varten.
Käännetty teksti tulee näyttöön.
• Jos haluat poimia tekstiä, napauta
. Voit jakaa tai tallentaa poimitun tekstin.
• Jos haluat tallentaa näytön, jossa käännetty teksti näkyy kuvana, napauta
tallennetaan Galleria-sovellukseen.
. Näyttö
• Jos haluat vaihtaa lähde- tai kohdekieltä, napauta kieliasetuspaneelia näytön yläreunassa.
Paikkojen etsiminen
Voit etsiä läheisten paikkojen tiedot tunnistamalla nykyisen sijaintisi.
1
2
Käynnistä Kamera-sovellus, napauta kuvaustilaluettelossa LISÄÄ ja napauta sitten BIXBY
VISION.
Napauta
ja suuntaa kamera siihen suuntaan, josta haluat etsiä paikkoja.
Voit näyttää läheisten paikkojen perustiedot.
• Jos haluat etsiä paikkoja toisesta suunnasta, suuntaa kamera kyseiseen suuntaan.
• Voit tarkastella nykyistä sijaintiasi ja säätietoja. Jos haluat näyttää nykyisen sijaintisi
kartalla, suuntaa kamera maata kohti. Jos haluat näyttää nykyiset säätiedot, suuntaa
kamera taivasta kohti.
3
Valitse hakutulos näytöstä.
Laite näyttää läheisten paikkojen tiedot.
86
Sovellukset ja ominaisuudet
AR-toimintojen hyödyntäminen
Monissa sovelluksissa on AR-ominaisuus, joka tuo virtuaalikuvia näkyviin taustalle tai henkilön
päälle esikatselunäytössä. Voit kokeilla tuotteita kätevästi ja tarkastella tietoja käymättä
myymälöissä tai pukematta tuotteita itse päällesi. Tutustu Bixby Visionin kätevään ja hyödylliseen
AR-ominaisuuteen.
Käytettävissä olevat sovellukset voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
1
2
Käynnistä Kamera-sovellus, napauta kuvaustilaluettelossa LISÄÄ ja napauta sitten BIXBY
VISION.
Napauta Sovell. ja valitse haluamasi ominaisuus.
Bixby Home
Bixby Home -näytössä voit tarkastella suositeltuja palveluja ja tietoja, joita Bixby tarjoaa
analysoimalla käyttötapojasi ja tottumuksiasi.
• Jos haluat tarkastella lisää sisältöjä, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon täydellinen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja
kirjautumista Samsung-tiliin.
Bixby Home -näytön avaaminen
1
Pyyhkäise alkunäytössä oikealle.
Bixby Home -näyttö tulee näkyviin.
Kun käynnistät tämän toiminnon ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten
palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
87
Sovellukset ja ominaisuudet
2
Tarkastele suositeltua sisältöä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Tuleva muistutus
Suositeltu sisältö
3
Sulje Bixby Home -näyttö pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai napauttamalla
paluunäppäintä.
Suositellun sisällön käyttäminen Bixby Home -näytössä
Kun avaat Bixby Home -näytön, voit tarkastella usein päivitettävää sisältöä kortteina. Voit tuoda
kortit näkyviin pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Voit esimerkiksi aamulla työmatkallasi tarkastella päivän aikatauluasi ja toistaa
suosikkimusiikkiasi Bixby Home -näytön avulla. Illalla voit tarkastella hälytyksiä, tarkastella
päivittäistä toimintaasi ja tarkastella ystäviesi syötteitä.
Korttien sisältö ja järjestys päivittyvät määritetyin välein automaattisesti. Voit päivittää
kortit manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin näytössä.
Korttiluettelon muokkaaminen
• Voit kiinnittää kortin Bixby Home -näytön yläreunaan napauttamalla
→ Irrota.
Voit poistaa kortin kiinnityksen napauttamalla
→ Kiinnitä ylös.
• Voit lopettaa kortin näyttämisen luettelossa vetämällä kortin oikealle ja napauttamalla Älä
näytä uudelleen.
• Voit piilottaa kortin luettelosta vetämällä kortin oikealle ja napauttamalla Piilota nyt.
88
Sovellukset ja ominaisuudet
Kortteina näytettävien sovellusten valitseminen
Voit lisätä tai poistaa Bixby Home -näytössä kortteina näkyviä sovelluksia.
Napauta Bixby Home -näytössä → Kortit, valitse sovellus ja lisää tai poista kohteita
napauttamalla kytkintä niiden vieressä.
Jos jotakin sovellusta ei ole asennettu laitteeseen, se on asennettava, ennen kuin sitä voi
käyttää. Napauta Bixby Home -näytössä → Kortit ja lataa sitten sovellus.
Bixby Home -asetusten mukauttaminen
Napauta Bixby Home -näytössä → Asetukset.
• Mukautuspalvelu: Aseta käytettäviksi Bixbyn vuorovaikutteiset ja mukautetut palvelut, jotka
parantavat käyttökokemusta.
• Bixby Homen sisällöntarjoajat: Lue ja hyväksy tai hylkää jokaisen sisällöntoimittajan
käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.
• Tietoja Bixby Homesta: Tarkastele Bixby Home -version tietoja ja oikeudellisia tietoja.
Reminder
Voit luoda muistutuksia tehtäviä varten tai sisällön myöhempää tarkastelua varten. Saat
ilmoituksen sinä ajankohtana tai siinä paikassa, joka on esimääritetty muistutusta varten.
• Jotta saat tarkemmat ilmoitukset, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon täydellinen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja
kirjautumista Samsung-tiliin.
• GPS-toiminnon on oltava käytössä, jotta sijaintimuistutuksia voi käyttää.
Reminder-sovelluksen käynnistäminen
Voit käynnistää Reminder-sovelluksen Bixby Home -näytöstä.
1
Pyyhkäise alkunäytössä oikealle.
Bixby Home -näyttö tulee näkyviin.
89
Sovellukset ja ominaisuudet
2
Napauta Reminder-kortissa Aloita.
Reminder-näyttö tulee näkyviin ja Reminder-sovelluskuvake (
näyttöön.
) lisätään Sovellukset-
Muistutusten luominen
Voit luoda muistutuksia useilla tavoilla. Reminder-sovellus muistuttaa sinua, jos luot tietyn
kellonajan tai sijaintiasetuksen sisältävän muistutuksen. Voit myös tallentaa erilaista sisältöä,
kuten yksittäisen muistion tai Internet-sivun osoitteen, ja tarkastella sitä myöhemmin.
Voit esimerkiksi luoda muistutuksen kukkien kastelua varten kotiin saavuttuasi.
1
2
3
4
5
Käynnistä Reminder-sovellus.
Napauta Kirjoita muistutus tai
ja kirjoita teksti Kastele kukat.
Napauta Paikka → Valitse paikka ja aseta sijainniksi koti.
Napauta Kun saavun paikkaan → Valmis.
Tallenna muistutus napauttamalla Tallenna.
Kun saavut kotiin, Kastele kukat -ilmoitus tulee näyttöön.
90
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistutusten luominen Bixbyn avulla
Paina Bixby-näppäintä jonkin aikaa ja sano "Remind me to water the flowers when I get home".
Bixby tallentaa sanomasi sanat muistutukseksi.
Muistutusilmoitusten tarkistaminen
Esimääritettynä ajankohtana tai esimääritetyssä sijainnissa näkyviin tulee
ilmoitusponnahdusikkuna. Napauta Valmis tai Torkku.
Muistutusluettelon näyttäminen
Käynnistä Reminder-sovellus muistutusten tarkastelua varten. Voit tarkastella muistutuksen
tietoja valitsemalla muistutuksen.
Muistutuksen tietojen muokkaaminen
Voit lisätä tai muokata muistutuksen tietoja, kuten toistuvuutta, päivämäärää ja kellonaikaa tai
sijaintia.
1
2
Valitse muistutusluettelosta muokattava muistutus ja napauta Muokkaa.
Muokkaa ehtoja ja napauta Tallenna.
Muistutuksen merkitseminen valmiiksi
Merkitse suoritetuiksi muistutukset, joista et halua saada muistutusta.
Valitse muistutusluettelosta muistutus ja napauta Valmis.
Muistutusten palauttaminen
Voit palauttaa suoritetut muistutukset.
1
2
Napauta muistutusluettelossa → Valmis → Muokkaa.
Valitse palautettavat kohteet ja napauta Palauta.
Muistutukset lisätään muistutusluetteloon, ja saat muistutuksen esimääritettyinä
ajankohtina.
Muistutusten poistaminen
Voit poistaa muistutuksen valitsemalla muistutuksen ja napauttamalla Poista. Voit poistaa useita
muistutuksia samalla kertaa koskettamalla jonkin aikaa muistutusta, merkitsemällä poistettavat
muistutukset ja napauttamalla sitten Poista.
91
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelin
Esittely
Voit soittaa tai vastaanottaa ääni- ja videopuheluja.
Puhelujen soittaminen
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim.
Anna puhelinnumero.
Soita äänipuhelu napauttamalla
tai videopuhelu napauttamalla
.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää numero yhteystietoluetteloon.
Esikatsele puhelinnumeroa.
Poista edellinen merkki.
92
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelujen soittaminen puhelulokeista tai yhteystietoluettelosta
Napauta Viimeis. tai Yhteystiedot ja pyyhkäise oikealle sen yhteystiedon tai puhelinnumeron
kohdalla, johon haluat soittaa.
Jos tämä toiminto on poissa käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot → Liikkeet ja eleet ja aktivoi sitten Soita / lähetä viestejä pyyhk. -kytkin
napauttamalla sitä.
Pikavalintojen käyttäminen
Voit soittaa puheluja nopeasti määrittämällä pikavalintanumeroita.
Kun haluat määrittää numeron pikavalintaan, napauta Näppäim. tai Yhteystiedot → →
Pikavalintanumerot, valitse pikavalintanumero ja lisää sitten puhelinnumero.
Voit soittaa puhelun koskettamalla jonkin aikaa pikavalintanumeroa numeronäppäimistössä.
Jos haluat määrittää pikavalintanumeron 10 tai sitä suuremman, napauta numeron ensimmäisiä
numeroita ja kosketa sitten jonkin aikaa viimeistä numeroa.
Jos esimerkiksi asetat numeron 123 pikavalintanumeroksi, napauta 1, napauta 2 ja kosketa sitten
jonkin aikaa 3.
Puhelujen soittaminen lukitusta näytöstä
Vedä lukitussa näytössä
-kuvake ympyrän ulkopuolelle.
Soittaminen ulkomaille
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim.
Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin.
Anna maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten
93
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä Lähetä viesti -palkkia ylöspäin.
Jos Lisää muistutus -kytkin aktivoidaan, laite tallentaa muistutuksen ja muistuttaa sinua
hylätystä puhelusta tunnin kuluttua.
Voit luoda erilaisia hylkäysviestejä käynnistämällä Puhelin-sovelluksen, napauttamalla →
Asetukset → Pikahylkäysviestit, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten .
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata, -kuvake tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen
luettelon näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin. Voit myös tarkastella vastaamattomia puheluja
käynnistämällä Puhelin-sovelluksen ja napauttamalla Viimeis.
Puhelinnumerojen estäminen
Voit estää puhelut, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1
2
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta → Asetukset → Estä numerot.
Napauta Viimeis. tai Yhteystiedot, valitse yhteystiedot ja napauta sitten Valmis.
Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Lisää puhelinnumero, kirjoittamalla
puhelinnumeron ja napauttamalla sitten .
Kun estetyt numerot yrittävät ottaa sinun yhteyden, et saa ilmoitusta. Puheluista jää merkintä
puhelulokiin.
Voit estää saapuvat puhelut myös niiltä henkilöiltä, joiden puheluissa ei näy soittajan
tunnusta. Ota Estä tuntemattomat soittajat -toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
94
Sovellukset ja ominaisuudet
Toiminnot puhelujen aikana
Jos takakameran ja sormenjälkitunnistimen ympärillä oleva alue peitetään, puhelun
aikana voi kuulua häiriöääniä. Poista lisävarusteet, kuten näytönsuojakalvot tai tarrat,
takakameran alueen ympäriltä.
Äänipuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
•
: Käytä lisätoimintoja.
• Lisää puhelu: Soita toinen puhelu. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Kun lopetat toisen
puhelun, ensimmäinen puhelu jatkuu.
• Puhelu pitoon: Aseta puhelu pitoon. Voit noutaa puhelun pidosta napauttamalla Jatka
puhelua.
• Bluetooth: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, pidä laite etäällä korvistasi.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Näppäim. / Piilota: Avaa tai sulje näppäimistö.
•
: Lopeta nykyinen puhelu.
Videopuhelun aikana
Napauttamalla näyttöä voit käyttää seuraavia toimintoja:
•
: Käytä lisätoimintoja.
• Kamera: Poista kamera käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei näe sinua.
• Vaihda: Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin.
•
: Lopeta nykyinen puhelu.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, pidä laite etäällä korvistasi.
95
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelinnumeron lisääminen yhteystietoihin
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon numeronäppäimistöltä
1
2
3
4
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim.
Näppäile numero.
Napauta Lisää yhteystietoihin.
Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo uusi yhteyshenkilö tai lisää numero aiemmin
luotuun yhteystietoon napauttamalla Päivitä nykyinen yhteyshenkilö.
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon puheluluettelosta
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Viimeis.
Napauta soittajan kuvaa ja napauta Lisää tai napauta puhelinnumeroa ja napauta sitten
Lisää yhteystietoihin.
Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo uusi yhteyshenkilö tai lisää numero aiemmin
luotuun yhteystietoon napauttamalla Päivitä nykyinen yhteyshenkilö.
Merkinnän lisääminen puhelinnumeroon
Voit lisätä merkintöjä numeroihin tallentamatta niitä yhteystietoihin. Siten näet soittavan
henkilön tiedot, vaikka häntä ei olisi tallennettu yhteystietoihin.
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Viimeis.
Napauta puhelinnumeroa →
.
Napauta Lisää muistiinpano, kirjoita merkintä ja napauta sitten Lisää.
Kun kyseisestä numerosta soitetaan, merkintä näkyy numeron alapuolella.
96
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystiedot
Esittely
Voit luoda uusia yhteystietoja tai hallita laitteessa olevia yhteystietoja.
Yhteystietojen lisääminen
Uuden yhteystiedon luominen
1
2
3
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
.
Valitse tallennussijainti.
Anna yhteystiedot.
Valitse tallennussijainti.
Lisää kuva.
Anna yhteystiedot.
Avaa lisää tietokenttiä.
Tallennettavissa olevien tietojen tyypit voivat vaihdella valitun tallennussijainnin
mukaan.
4
Napauta Tallenna.
97
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystietojen tuominen
Voit lisätä yhteystietoja tuomalla ne muista tallennustiloista laitteeseesi.
1
2
3
4
→ Yhteyshenkilöiden hallinta → Tuo tai vie
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
yhteystietoja → Tuo.
Valitse tallennussijainti, josta yhteystiedot tuodaan.
Valitse tuotavat VCF-tiedostot tai yhteystiedot ja napauta Valmis.
Valitse tallennussijainti, johon yhteystiedot tallennetaan, ja napauta Tuo.
Yhteystietojen synkronoiminen Internet-tilien kanssa
Voit synkronoida laitteesi yhteystiedot Internet-tileihisi, kuten Samsung-tiliisi, tallennettujen
verkkoyhteystietojen kanssa.
1
2
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit ja valitse tili, jonka
kanssa synkronoidaan.
Napauta Synkronoi tili ja aktivoi Yhteystiedot-kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Samsung-tiliä varten → Synkronointiasetukset ja aktivoi Yhteystiedot-kytkin
napauttamalla sitä.
Yhteystietojen etsiminen
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus.
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Voit selata yhteystietoluetteloa nopeasti vetämällä sormella luettelon oikealla puolella
olevassa hakemistossa.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa
ja anna hakuehdot.
98
Sovellukset ja ominaisuudet
Napauta yhteystietoa. Käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
•
: Lisää suosikkiyhteystietoihin.
•
/
•
: Luo viesti.
•
: Luo sähköpostiviesti.
: Soita ääni- tai videopuhelu.
Yhteystietojen jakaminen
Voit jakaa yhteystietoja muiden kanssa eri jakamisvaihtoehtojen avulla.
1
2
3
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Jaa.
Valitse yhteystiedot ja napauta Jaa.
Valitse jakotapa.
Profiilin tallentaminen ja jakaminen
Voit tallentaa ja jakaa muiden kanssa profiilitietosi, kuten valokuvan ja tilaviestin, käyttämällä
profiilinjakamistoimintoa.
• Profiilinjakamistoiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Profiilinjakamistoiminto on vain niiden yhteyshenkilöiden käytettävissä, jotka ovat
ottaneet profiilinjakamistoiminnon käyttöön omassa laitteessaan.
1
2
3
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja valitse profiilisi.
Napauta Muokkaa, muokkaa profiiliasi ja napauta Tallenna.
Napauta Jaa profiilisi napauttamalla tätä ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Profiilinjakamistoiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista. Voit
tarkastella yhteyshenkilön päivitettyä profiilia Yhteystiedot-luettelossa.
Jos haluat muuttaa niiden yhteyshenkilöiden määrää, joiden kanssa profiilisi jaetaan,
napauta Valitse, mitä jaetaan, valitse jaettava kohde ja valitse sitten vaihtoehto.
99
Sovellukset ja ominaisuudet
Ryhmien luominen
Voit luoda ryhmiä esimerkiksi sukulaisia tai ystäviä varten ja hallita yhteystietoja ryhmittäin.
1
2
3
4
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
→ Ryhmät → Luo ryhmä.
Anna ryhmän nimi.
Voit määrittää ryhmän soittoäänen napauttamalla Ryhmäsoittoääni ja valitsemalla
soittoäänen.
Napauta Lisää jäsen, valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja napauta sitten Valmis.
Napauta Tallenna.
Ryhmäviestin lähettäminen
Voit lähettää ryhmäviestin ryhmän jäsenille samanaikaisesti.
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus, napauta
Lähetä viesti.
→ Ryhmät, valitse ryhmä ja napauta sitten →
Kaksinkertaisten yhteystietojen yhdistäminen
Kun tuot yhteystietoja muista tallennustiloista tai synkronoit yhteystietoja muiden tilien
kanssa, yhteystietoluettelossa voi olla samoja yhteystietoja kaksi kertaa. Voit lyhentää
yhteystietoluetteloa yhdistämällä kaksinkertaiset yhteystiedot.
1
2
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
yhteyshenkilöt.
→ Yhteyshenkilöiden hallinta → Yhdistä
Valitse yhteystiedot ja napauta Yhdistä.
Yhteystietojen poistaminen
1
2
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Poista.
Valitse yhteystiedot ja napauta Poista.
Jos haluat poistaa yhteystietoja yksi kerrallaan, avaa yhteystietoluettelo ja napauta yhteystietoa.
Napauta sitten → Poista.
100
Sovellukset ja ominaisuudet
Viestit
Esittely
Voit lähettää ja lukea viestejä keskusteluissa.
Viestien lähettäminen
Viestien lähettämisestä voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1
2
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta
.
Lisää vastaanottajat ja kirjoita viesti.
Voit tallentaa ja lähettää ääniviestin koskettamalla jonkin aikaa, sanelemalla viestin ja
vapauttamalla sitten sormesi. Tallennuskuvake on näkyvissä vain, kun viestin syöttökenttä on
tyhjä.
Vastaanottaja
3
Anna vastaanottajat.
Liitä tiedostoja.
Lähetä viesti.
Kirjoita viesti.
Syötä tarroja.
Lähetä viesti napauttamalla
.
101
Sovellukset ja ominaisuudet
Viestien näyttäminen
Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
Viestien vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1
2
3
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta Keskustelut.
Valitse viestiluettelosta yhteystieto.
Tarkastele keskustelua.
Voit vastata viestiin napauttamalla Kirjoita viesti, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla
sitten .
Voit muuttaa fonttikokoa levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai
nipistämällä niitä yhteen.
Tarpeettomien viestien estäminen
Voit estää viestit, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1
2
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta → Asetukset → Estä numerot ja viestit → Estä
numerot.
Napauta Keskustelut ja valitse yhteystieto. Voit myös napauttaa Yhteystiedot, valita
yhteystiedot ja napauttaa sitten Valmis.
Voit antaa numeron manuaalisesti kirjoittamalla numeron Anna puhelinnumero -kohdan
alapuolelle ja napauttamalla .
102
Sovellukset ja ominaisuudet
Viesti-ilmoitusten asetusten määrittäminen
Voit muuttaa esimerkiksi ilmoituksen ääntä ja näyttöasetuksia.
1
2
Käynnistä Viestit-sovellus, napauta → Asetukset → Ilmoitukset ja aktivoi sitten kytkin
napauttamalla sitä.
Muuta ilmoitusasetuksia.
Viestimuistutuksen määrittäminen
Voit määrittää tarkistamattomista ilmoituksista kertovien hälytysten aikavälin. Jos tämä toiminto
ei ole käytössä, avaa Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Lisäasetukset →
Ilmoitusmuistutukset ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Viestien poistaminen
1
2
3
4
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta Keskustelut.
Valitse viestiluettelosta yhteystieto.
Kosketa viestiä jonkin aikaa ja napauta Poista.
Jos haluat poistaa useita viestejä, valitse poistettavat viestit.
Napauta Poista.
103
Sovellukset ja ominaisuudet
Internet
Esittely
Voit selata Internetiä, etsiä tietoja ja merkitä kirjanmerkillä haluamasi Internet-sivut, minkä
jälkeen voit käyttää niitä kätevästi.
Internet-sivujen selaaminen
1
2
3
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Internet-sovellus.
Napauta osoitekenttää.
Anna Internet-osoite tai hakusana ja napauta sitten Siirry.
Voit tuoda työkalurivit näkyviin vetämällä sormella hieman alaspäin näytössä.
Voit siirtyä välilehdestä toiseen nopeasti pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle osoitekentässä.
Lisää kirjanmerkki nykyiselle
Internet-sivulle.
Päivitä nykyinen Internet-sivu.
Avaa kotisivu.
Avaa selaimen välilehtien hallinta.
Siirry sivulta toiselle.
Käytä lisävaihtoehtoja.
104
Sovellukset ja ominaisuudet
Salaisen tilan käyttäminen
Salaisessa tilassa voit erikseen hallita avoimia välilehtiä, kirjanmerkkejä ja tallennettuja sivuja. Voit
lukita salaisen tilan salasanan ja biometristen tietojesi avulla.
Salaisen tilan ottaminen käyttöön
→ Ota salainen tila käyttöön. Jos käytät tätä
Napauta näytön alareunan työkalurivillä
toimintoa ensimmäisen kerran, määritä, käytetäänkö salaisessa tilassa salasanaa.
Salaisessa tilassa laite vaihtaa työkalurivien värejä.
Salaisessa tilassa ei voi käyttää joitakin toimintoja, kuten ruudunkaappausta.
Suojausasetusten muuttaminen
Voit muuttaa salasanaasi tai lukitusmenetelmää.
Napauta → Asetukset → Yksityisyys ja tietoturva → Salaisen tilan asetukset → Vaihda
salasana. Jos haluat käyttää rekisteröimiäsi biometrisiä tietoja lukitusmenetelmänä salasanan
ohella, aktivoi asetuskytkin Biometriikka-kohdassa napauttamalla sitä.
Salaisen tilan poistaminen käytöstä
Napauta näytön alareunan työkalurivillä
→ Poista salainen tila käytöstä.
105
Sovellukset ja ominaisuudet
Sähköposti
Sähköpostitilien määrittäminen
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
1
2
3
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Sähköposti-sovellus.
Valitse luettelosta sähköpostipalvelu tai napauta Muu.
Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin napauttamalla
→
→ Lisää tili.
Jos sinulla on vähintään kaksi sähköpostitiliä, voit asettaa jonkin niistä oletustiliksi. Napauta
→ → → Aseta oletustili.
Sähköpostiviestien lähettäminen
1
2
3
Napauta
sähköpostiviestin luontia varten.
Lisää vastaanottajat ja kirjoita aihe ja sähköpostiviestin teksti.
Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla
.
Sähköpostiviestien lukeminen
Kun Sähköposti on auki, laite noutaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti. Voit noutaa
sähköpostiviestit manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin sähköpostiviestiluettelon yläreunassa.
Voit lukea sähköpostiviestin napauttamalla sitä näytössä.
Jos sähköpostin synkronointi on poissa käytöstä, uusia sähköpostiviestejä ei voida
noutaa. Voit ottaa sähköpostin synkronoinnin käyttöön napauttamalla → → tilisi
nimi ja aktivoimalla sitten Synkronoi sähköpostiviestit -kytkimen napauttamalla sitä.
106
Sovellukset ja ominaisuudet
Kamera
Esittely
Ota valokuvia ja tallenna videoita käyttämällä eri tiloja ja asetuksia.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai tallenna heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
Kameran käynnistäminen
Voit käynnistää Kamera-sovelluksen seuraavilla tavoilla:
• Käynnistä Kamera-sovellus.
• Paina virtanäppäintä kaksi kertaa nopeasti.
• Vedä lukitussa näytössä
-kuvake ympyrän ulkopuolelle.
• Joidenkin menetelmien käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Jotkin kameran toiminnot eivät ole käytettävissä, kun Kamera-sovellus käynnistetään
lukitusta näytöstä tai näytön ollessa sammutettuna, jos näytönlukitusmenetelmä on
määritetty.
• Jos ottamasi valokuvat näyttävät epäteräviltä, puhdista kameran objektiivi ja yritä
uudelleen.
107
Sovellukset ja ominaisuudet
Peruskuvaus
Valokuvien tai videoiden kuvaaminen
1
2
3
Napauta kuvaustilojen luettelossa VALOKUVA tai VIDEO.
Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
Ota valokuva napauttamalla
tai aloita videon tallentaminen napauttamalla
.
Näkymän
optimointinäppäin
Nykyinen tila
Vaihda etu- ja
takakameran
välillä.
Nykyisen
kuvaustilan
asetukset
Ota valokuva.
Esikatselun
pienoiskuva
Kamera-asetukset
Kuvaustilat
Valitse objektiivi.
• Jos haluat säätää valokuvien tai videoiden kirkkautta, napauta näyttöä. Kun säätöpalkki
tulee näkyviin, vedä säätöpalkkia merkkiä tai kohti.
• Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla
.
• Voit muuttaa tarkennusta videon tallentamisen aikana napauttamalla siinä kohdassa,
johon haluat tarkentaa. Voit käyttää automaattitarkennustilaa napauttamalla AF.
108
Sovellukset ja ominaisuudet
• Esikatselunäyttö voi vaihdella kuvaustilan ja käytettävän kameran mukaan.
• Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
• Varmista, ettei objektiivi ole vahingoittunut eikä likaantunut. Muutoin laite ei ehkä
toimi oikein joissakin tiloissa, jotka vaativat suuren tarkkuuden.
• Laitteen kamerassa on laajakulmaobjektiivi. Laajakulmavalokuvissa tai -videoissa voi
näkyä pientä vääristymää, mikä ei ole merkki laitteen suorituskykyongelmista.
• Enimmäistallennusaika voi lyhentyä, kun kuvaat suuren tarkkuuden videota.
Objektiivin valitseminen kuvaamista varten
Ota kuva tai tallenna video sen jälkeen kun olet valinnut haluamasi kameran objektiivin.
Valitse esikatselunäytössä objektiivi.
Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin tiloissa.
•
•
: Voit ottaa tavallisen valokuvan tai tallentaa normaalin videon tavallisella objektiivilla.
: Voit ottaa valokuvan tai tallentaa videon selkeämpänä suurentamalla kohdetta
objektiivin optisella 2x-zoomauksella.
Peruskuvaus
Kuvaus optisella
2x-zoomauksella
109
Sovellukset ja ominaisuudet
Lähentäminen ja loitontaminen
Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna nipistämällä
näytössä.
• Zoomausominaisuudet ovat käytettävissä vain takakameraa käytettäessä.
• Jos käytät videozoomaustoimintoa pitkän ajan videon tallennuksen aikana, videon
laatua voidaan huonontaa ylikuumenemisen estämiseksi.
• Optinen 2x-zoomaus ei ehkä toimi vähäisessä valossa.
Kameranäppäimen toiminnan määrittäminen
Voit ottaa sarjan valokuvia tai luoda GIF-animaation koskettamalla kameranäppäintä jonkin
aikaa.
Napauta esikatselunäytössä
käyttää.
→ Paina Laukaisin-painiketta ja ja valitse toiminto, jota haluat
• Ota kuva: Ota valokuva.
• Ota kuvasarja: Ota sarja valokuvia.
• Luo GIF: Luo GIF-animaatio peräkkäin ottamistasi valokuvista.
Ota kuvasarja- ja Luo GIF -toiminnot ovat käytettävissä vain joissakin kuvaustiloissa.
Tarkennus- ja valotustoimintojen käyttäminen
Tarkennuksen (AF) ja valotuksen (AE) lukitseminen
Voit lukita tarkennuksen tai valotuksen valitulle alueelle ja siten estää kameran automaattisen
säätämisen kohteiden tai valonlähteiden mukaan.
Kosketa jonkin aikaa tarkennettavaa aluetta, niin AF/AE-kehys tulee näkyviin alueelle ja
tarkennus- ja valotusasetus lukitaan. Asetus pysyy lukittuna myös valokuvan ottamisen jälkeen.
Tämä toiminto on käytettävissä vain VALOKUVA- ja AMMATTILAINEN-tilassa.
110
Sovellukset ja ominaisuudet
Tarkennusalueen ja valotusalueen erottaminen
Voit erottaa tarkennusalueen ja valotusalueen.
Kosketa esikatselunäyttöä jonkin aikaa. AF/AE-kehys tulee näyttöön. Vedä kehys alueelle, jolla
haluat erottaa tarkennusalueen ja valotusalueen.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain AMMATTILAINEN-tilassa.
111
Sovellukset ja ominaisuudet
Älykäs kamera
Tilanteen optimointi
Kamera tunnistaa kohteen, säätää väriasetuksia ja käyttää optimoitua tehostetta automaattisesti.
Napauta kuvaustilojen luettelossa VALOKUVA. Kun kamera tunnistaa kohteen tai näkymän,
näkymän optimointinäppäin muuttuu ja optimoidut värit otetaan käyttöön.
112
Sovellukset ja ominaisuudet
ER. HIDAS LIIKE
Erittäin hidas liike on ominaisuus, joka tallentaa nopeasti ohi kiitävän hetken hitaana, jolloin
voit katsella sitä tarkasti myöhemmin. Kun video on tallennettu, taustamusiikki lisätään
automaattisesti.
• Tietyt erittäin hitaan liikkeen ominaisuudet voivat vaihdella mallin mukaan.
• Käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa on riittävästi valoa. Kun tallennat videota sisällä
tai heikossa valaistuksessa, voi ilmetä seuraavia:
– – näyttö voi näyttää tummalta vähäisen valon takia.
– – näyttö voi välkkyä tietyissä valaistusolosuhteissa, kuten loistevalaistuissa
paikoissa.
– – kuvassa voi olla kohinaa.
Erittäin hidas liike -videoiden tallentaminen
Voit tallentaa videon kuvaamalla yhden hetken, jonka aikana kohde liikkuu.
1
Napauta kuvaustilojen luettelossa LISÄÄ → ER. HIDAS LIIKE.
Kamera-asetukset
Aloita videon tallennus.
2
Napauta
.
Laite kuvaa kyseisen hetken superhidastettuna ja tallentaa sen videoksi.
113
Sovellukset ja ominaisuudet
Erittäin hidas liike -videoiden tallentaminen automaattisesti
Kun liikkeentunnistusalueella havaitaan liikettä, laite kuvaa kyseisen hetken superhidastettuna.
Superhidastettu tallennus voi alkaa tarkoittamattomalla hetkellä esimerkiksi seuraavissa
olosuhteissa:
• laite tärisee
• toinen kohde liikkuu liikkeentunnistusalueella olevan kohteen lähellä
• tallennettaessa loistevalaisimen tai muun välkkyvän valonlähteen valossa.
1
2
Napauta kuvaustilojen luettelossa LISÄÄ → ER. HIDAS LIIKE.
Napauta
.
Liikkeentunnistustoiminto otetaan käyttöön, ja liikkeentunnistusalue tulee näkyviin
esikatselunäyttöön.
Jos haluat siirtää liikkeentunnistusaluetta, napauta kehyksen sisäistä aluetta ja vedä se
uuteen paikkaan. Jos haluat muuttaa alueen kokoa, napauta kehyksen kulmaa ja vedä sitä.
Liikkeentunnistus
Liikkeentunnistusalue
3
Napauta
.
Kun liikettä havaitaan, laite aloittaa erittäin hidas liike -videon kuvaamisen ja tallentaa sen
videotiedostoksi.
114
Sovellukset ja ominaisuudet
Erittäin hidas liike -videoiden toistaminen
Valitse jokin erittäin hidas liike -video ja napauta Toista erittäin hidastettu video.
Videon toiston aikana kuuluu sattumanvarainen taustamusiikki automaattisesti.
Voit tehdä ruudunkaappauksen videon toiston aikana napauttamalla
.
Erittäin hidas liike -videoiden muokkaaminen
Toistonäytössä voit muokata videota ja tallentaa sen eri tiedostona tai jakaa sen.
Voit rajata haluamasi osan videosta vetämällä aloituskohdan ja lopetuskohdan merkit kohtiin,
joiden välisen osan haluat säilyttää.
Jos haluat muokata superhidastettua osaa, vedä
vasemmalle tai oikealle.
Vaihda taustamusiikki.
Aloituskohta
Lopetuskohta
Superhidastusosa
115
Sovellukset ja ominaisuudet
REAALIAIK. TARK.
Kaksoiskameran avulla voit ottaa matalan syväterävyyden valokuvia, joissa tausta on epäterävä
ja kohde selvästi erottuva. Kaksoiskuva-toiminnon avulla voit lisäksi ottaa samanaikaisesti
lähivalokuvan, jossa kohde näkyy zoomattuna, ja laajakulmaisen valokuvan, jossa tausta näkyy
laajempana.
Erottuvien muotokuvien ottaminen Reaaliaikainen tarkennus -toiminnon
avulla
Voit säätää taustan epäterävyyttä esikatselunäytössä ja ottaa valokuvan, joka korostaa kohdetta.
• Käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa on riittävästi valoa.
• Taustan epäterävöintiä ei ehkä käytetä oikein seuraavissa olosuhteissa:
– – Laite tai kohde liikkuu.
– – Kohde on kapea tai läpinäkyvä.
– – Kohteessa on samanlainen väri tai kuvio kuin taustassa.
– – Kohde tai tausta on tasainen.
1
2
3
Napauta kuvaustilojen luettelossa REAALIAIK. TARK.
Säädä taustan epäterävyyttä vetämällä taustan epäterävyyden säätöpalkkia vasemmalle tai
oikealle.
Kun Valmis-sanoma näkyy esikatselunäytössä, ota valokuva napauttamalla
Kaksoiskuva
Taustan epäterävyyden
säätöpalkki
116
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Reaaliaikainen tarkennus -valokuvien taustan muokkaaminen
Voit myös muokata Reaaliaikainen tarkennus -toiminnolla otetun valokuvan taustatehostetta ja
taustatehosteen voimakkuutta.
1
2
Valitse Reaaliaikainen tarkennus -toiminnolla otettu valokuva ja napauta Muuta
taustatehostetta.
Valitse haluamasi taustatehoste.
Voit säätää taustatehosteen voimakkuutta vetämällä säätöpalkkia vasemmalle tai oikealle.
Säädä taustan tehosteen
voimakkuutta.
Vaihda taustan tehoste.
3
Tallenna valokuva napauttamalla Käytä.
117
Sovellukset ja ominaisuudet
Piilotetun taustan kuvaaminen Kaksoiskuva-toiminnon avulla
Voit ottaa samanaikaisesti lähivalokuvan ja laajakulmaisen valokuvan, jossa tausta näkyy
laajempana. Voit tarkastella piilotettua taustanäkymää esikatselunäytössä.
Napauta kuvaustilojen luettelossa REAALIAIK. TARK. Varmista, että Kaksoiskuva-toiminto on
käytössä ( ) ja ota sitten valokuva. Valitse valokuva ja katsele lähivalokuvaa ja laajakulmaista
valokuvaa.
Lähivalokuva
Laajakulmainen valokuva
118
Sovellukset ja ominaisuudet
AR-EMOJI
Voit luoda itseltäsi näyttävän Oma emoji -kuvan ja ottaa valokuvia ja tallentaa videoita ja käyttää
Oma emoji -kuviasi, hahmo-emoji-kuvia tai tarroja.
Voit mukauttaa Oma emoji -kuvan ominaisuuksia, kuten kasvojen muotoa tai hiustyyliä, ja
koristella Oma emoji -kuvaa erilaisilla asusteilla. Voit myös ilmaista itseäsi hauskoilla tavoilla
käyttämällä Oma emoji -tarroja keskustelun aikana.
Omat emojit
Hahmo-emojit
119
Tarrat
Sovellukset ja ominaisuudet
Oma emoji -kuvan luominen
Tee Oma emoji -kuva, joka näyttää sinulta. Eri ilmeitä sisältävät Oma emoji -tarrat luodaan
automaattisesti.
1
2
3
4
5
Käynnistä Kamera-sovellus, napauta kuvaustilaluettelossa LISÄÄ ja napauta sitten AR-EMOJI
→ Luo Oma emoji.
Kohdista kasvosi näyttöön ja ota valokuva napauttamalla
.
Valitse Oma emoji -kuvasi sukupuoli ja ikäalue ja napauta Seuraava.
Koristele Oma emoji -kuvaasi ja napauta Seuraava.
Napauta Valmis.
Oma emoji -kuva ja Oma emoji -tarrat on nyt luotu. Oma emoji -tarrat näkyvät Oma emoji
-studiossa.
Luo Oma
emoji.
Voit käyttää AR-EMOJI-toimintoa sekä etu- että takakamerassa. Jos käytät takakameraa,
se siirtyy automaattisesti etukameraan. Voit vaihtaa kamerasta toiseen pyyhkäisemällä
ylös- tai alaspäin esikatselunäytössä.
Oma emoji -kuvan poistaminen
Käynnistä Kamera-sovellus, napauta kuvaustilaluettelossa LISÄÄ ja napauta sitten AR-EMOJI.
Kosketa poistettavaa Oma emoji -kuvaa jonkin aikaa ja napauta . Oma emoji -kuva ja Oma
emoji -tarrat poistetaan.
120
Sovellukset ja ominaisuudet
Oma emoji -kuvan mukauttaminen
Muokkaa tai koristele Oma emoji -kuvaa Oma emoji -studiossa. Voit myös luoda omia Oma emoji
-tarrojasi.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Käynnistä Kamera-sovellus, napauta kuvaustilaluettelossa LISÄÄ ja napauta sitten AR-EMOJI →
Studio. Oma emoji -studio tulee näkyviin.
Valitse muokattava Oma emoji.
Kaappaa nykyinen näyttökuva.
Muuta Oma emoji -studion
taustaa.
Muokkaa Omaa emojia.
Luo tarroja.
121
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvaustilojen käyttäminen
Jos haluat vaihtaa kuvaustilaa, vedä kuvaustilojen luetteloa vasemmalle tai oikealle tai pyyhkäise
vasemmalle tai oikealle esikatselunäytössä.
Valitse haluamasi kuvaustila.
Valokuvatila
Kamera muuttaa kuvausasetuksia automaattisesti ympäristön mukaan, mikä helpottaa
valokuvien ottamista.
Napauta kuvaustilojen luettelossa VALOKUVA.
Jos haluat ottaa omakuvia etukameralla, pyyhkäise ylös- tai alaspäin tai vaihda etukameraan
napauttamalla .
Kauneustehosteiden käyttäminen
Voit valita suodatintehosteen ja myös muuttaa kasvonpiirteitäsi, kuten ihosi sävyä tai kasvojesi
muotoa, ennen omakuvan ottamista.
1
2
Napauta esikatselunäytössä
.
Valitse suodatintehoste tai kauneustehosteita ja ota valokuva.
Videotila
Kamera muuttaa kuvausasetuksia automaattisesti ympäristön mukaan, mikä helpottaa videoiden
tallentamista.
Napauta kuvaustilojen luettelossa VIDEO.
122
Sovellukset ja ominaisuudet
Pro-tila
Voit ottaa valokuvia ja säätää manuaalisesti kuvausasetuksia, kuten valotusarvoa ja ISO-arvoa.
Napauta kuvaustilojen luettelossa AMMATTILAINEN. Valitse vaihtoehdot, mukauta asetuksia ja
ota sitten valokuva napauttamalla .
Käytettävissä olevat vaihtoehdot
•
: Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Pieniä arvoja käytetään
kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään
kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti valaistuja kohteita. Suuret ISO-herkkyydet voivat
kuitenkin aiheuttaa valokuviin kohinaa.
Jos suljinnopeutta säädetään manuaalisesti, et voi valita ISO-asetusta AUTO.
•
•
: Säädä suljinnopeutta. Hidas suljinnopeus päästää nopeaa enemmän valoa kameraan,
jolloin valokuvasta tulee kirkkaampi. Tämä sopii erityisen hyvin maisema- ja yövalokuviin.
Nopea suljinnopeus päästää kameraan vähemmän valoa kuin hidas. Tämä sopii erityisen
hyvin nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Voit valita aukkoarvon, joka määrittää
kirkkauden ja terävyysalueen. Napauta F1.5 tai F2.4.
: Säädä värisävyä.
•
: Muuta tarkennustilaa. Voit säätää tarkennusta vetämällä säätöpalkkia - tai
-kuvaketta kohti. Voit siirtyä automaattitarkennustilaan napauttamalla MANUAL.
•
: Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset. Voit määrittää
värilämpötilan.
•
: Muuta valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran kennoon
pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
Jos suljinnopeutta säädetään manuaalisesti, et voi muuttaa valotusarvoa.
Valotusarvo muuttuu ja näkyy suljinnopeuden asetuksen mukaisesti.
123
Sovellukset ja ominaisuudet
Ruoka-tila
Ota väreiltään tavallista kirkkaampia valokuvia ruoista.
1
2
Napauta kuvaustilojen luettelossa RUOKA.
Napauta näyttöä ja vedä pyöreä kehys korostettavan alueen päälle.
Pyöreän kehyksen ulkopuolinen alue sumennetaan.
Voit muuttaa pyöreän kehyksen kokoa vetämällä kehyksen kulmasta.
3
4
Säädä värisävyä napauttamalla
Ota valokuva napauttamalla
ja vetämällä säätöpalkkia.
.
124
Sovellukset ja ominaisuudet
Panoraama-tila
Ota panoraamatilassa sarja valokuvia ja liitä ne sitten yhteen laajaksi näkymäksi.
Saat parhaan kuvan panoraamatilassa noudattamalla seuraavia vihjeitä:
• Siirrä kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
• Pidä kuva kameran etsimessä näkyvän kehyksen sisällä. Jos esikatselukuva on
suuntakehyksen ulkopuolella tai jos et liikuta laitetta, laite lopettaa valokuvien
ottamisen automaattisesti.
• Vältä valokuvien ottamista yksityiskohdatonta taustaa, kuten tyhjää taivasta tai
tasaista seinää, vasten.
1
2
3
Napauta kuvaustilojen luettelossa PANORAAMA.
Napauta
ja liikuta laitetta hitaasti yhteen suuntaan.
Lopeta valokuvien ottaminen napauttamalla
.
Hidastus-tila
Voit tallentaa videon katseltavaksi hidastettuna. Voit määrittää videoista osia, jotka toistetaan
hidastettuina.
1
2
3
4
Napauta kuvaustilojen luettelossa HIDASTUS.
Aloita tallennus napauttamalla
.
Kun tallennus on valmis, lopeta napauttamalla
.
Napauta esikatselunäytössä esikatselupienoiskuvaa.
125
Sovellukset ja ominaisuudet
5
Napauta Toista hidastettu video.
Videon nopein osa asetetaan hidastetuksi osaksi, ja videon toisto alkaa. Videosta luodaan
enintään kaksi hidastettua osaa.
Jos haluat muokata hidastettua osaa, vedä
vasemmalle tai oikealle.
Aloituskohta
Lopetuskohta
Hidastus-osa
Hyperlapse-tila
Voit kuvata otoksia, kuten ohi meneviä ihmisiä tai autoja, ja katsella niitä nopeutettuina videoina.
1
2
3
4
5
Napauta kuvaustilojen luettelossa HYPERLAPSE.
Napauta
ja valitse kuvataajuusvaihtoehto.
Jos valitset kuvataajuudeksi vaihtoehdon Automaattinen, laite säätää kuvataajuutta
automaattisesti otoksen nopeuden muutosten mukaan.
Aloita tallennus napauttamalla
Lopeta tallennus napauttamalla
.
.
Aloita videon katselu napauttamalla esikatselunäytössä esikatselupienoiskuvaa ja
napauttamalla Toista hyperlapse.
126
Sovellukset ja ominaisuudet
Laaja omakuva -tila
Ottamalla laajan omakuvan voit sisällyttää valokuvaan tavallista enemmän ihmisiä ja välttää
ihmisten jäämisen pois kuvasta.
1
2
3
4
Napauta kuvaustilojen luettelossa LAAJA OMAKUVA.
Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
Ota valokuva napauttamalla
.
Voit myös näyttää kämmenesi etukameralle. Kun kämmenesi on tunnistettu, näkyviin tulee
ajastin, jossa aika kulkee alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut, laite ottaa valokuvan.
Ota laaja omakuva kääntämällä laitetta hitaasti vasemmalle ja sitten oikealle tai päinvastoin.
Laite ottaa lisää valokuvia, kun valkoinen kehys siirtyy etsimen ikkunan päästä toiseen.
• Varmista, että valkoinen kehys pysyy etsimen ikkunan sisäpuolella.
• Kohteiden pitäisi olla liikkumattomina laajoja omakuvia otettaessa.
• Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että esikatselunäytössä näkyvän kuvan ylä- ja
alareuna rajautuvat pois valokuvasta.
127
Sovellukset ja ominaisuudet
Kameran asetusten mukauttaminen
Nykyisen kuvaustilan asetukset
Voit käyttää esikatselunäytössä seuraavia asetuksia.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
•
: Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
•
: Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
•
: Käytä kauneustehosteita tai suodatintehostetta.
•
: Valitse kuvataajuus.
•
: Valitse valokuvien kuvasuhde.
•
•
: Aseta laite kuvaamaan videoleike muutamaa sekuntia ennen
napauttamista.
-painikkeen
: Valitse videoiden kuvasuhde.
•
: Valitse mittaustapa. Asetus määrittää valoarvojen laskentatavan. Keskipainotettu
laskee kuvan valotuksen kuvan keskiosan valon perusteella.
Pistemittaus laskee kuvan
valotuksen kuvan keskiosan pistemäisen alueen valon perusteella.
Matriisimittaus
laskee keskiarvon koko kuvasta.
•
: Muuta tarkennusaluetta automaattitarkennustilassa.
Usea tarkentaa useille alueille
kuvassa. Näkyviin tulee useita suorakulmioita, jotka ilmaisevat tarkennettavat alueet.
Keski tarkentaa kuvan keskikohtaan.
•
: Tarkenna RUOKA-tilassa pyöreän kehyksen sisällä olevaan kohteeseen ja sumenna kuvaa
kehyksen ulkopuolella.
•
: Säädä värisävyä RUOKA-tilassa.
•
: Ota Kaksoiskuva-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
•
•
: Ota käyttöön tai poista käytöstä liikkeentunnistusominaisuus, kun tallennat erittäin
hidas liike -videoita.
: Muuta superhidastettujen videoiden tallennusaikaa.
128
Sovellukset ja ominaisuudet
Kamera-asetukset
Napauta esikatselunäytössä
kuvaustilan mukaan.
. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun
Älykkäät toiminnot
• Tilanteen optimointi: Aseta laite säätämään väriasetuksia automaattisesti kohteen tai
näkymän mukaan.
• Skannaa QR-koodit: Ota QR-koodinlukija käyttöön tai poista se käytöstä.
Kuvat
• Takakameran kuvan koko: Valitse tarkkuus kuville, jotka otat takakameralla. Suuren
tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista laadukkaampia valokuvia, mutta ne vievät
tavallista enemmän muistia.
• Etukameran kuvan koko: Valitse tarkkuus kuville, jotka otat etukameralla. Suuren
tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista laadukkaampia valokuvia, mutta ne vievät
tavallista enemmän muistia.
• Paina Laukaisin-painiketta ja: Valitse toiminto, joka suoritetaan, kun kameranäppäintä
kosketetaan jonkin aikaa.
• Tallenna RAW-kopiot: Aseta laite tallentamaan valokuvat pakkaamattomina RAWtiedostoina (DNG-tiedostomuotoon) Pro-tilassa. RAW-tiedostoissa valokuvan laatu ja kaikki
tiedot säilyvät, mutta ne vaativat tavallista enemmän muistia.
Tallenna RAW-kopiot -toimintoa käytettäessä jokainen valokuva tallennetaan
kahteen muotoon, eli DNG- ja JPG-muotoon.
Videot
• Takakameran videon koko: Valitse tarkkuus videoille, jotka kuvaat takakameralla. Suuren
tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista
enemmän muistia.
• Etukameran videon koko: Valitse tarkkuus videoille, jotka kuvaat etukameralla. Suuren
tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista
enemmän muistia.
129
Sovellukset ja ominaisuudet
• Tallennuksen lisäasetukset: Aseta laite käyttämään tallennuksen lisäasetusta.
Jos otat käyttöön Tehokas video -ominaisuuden, voit tallentaa videot HEVC (High Efficiency
Video Codec) -muodossa. HEVC-videot tallennetaan pakattuina tiedostoina laitteen
muistitilan säästämistä varten.
• HEVC-videoita ei voi toistaa muissa laitteissa eikä jakaa Internetissä.
• Erittäin hidas liike- ja hidastusvideoita ei voi tallentaa HEVC-muodossa.
• Erittäin hidas liike: Valitse, miten haluat tallentaa erittäin hidas liike -videot.
• Videonvakautus: Ota käyttöön tärinänvaimennus, joka vähentää kameran tärinästä
johtuvaa epäterävyyttä tai poistaa sen videon tallennuksen aikana.
Kun Seuraava automaattitarkennus -toiminto on aktivoitu, et voi käyttää tätä
toimintoa.
Hyödyllisiä toimintoja
• HDR (täyteläinen sävy): Ota valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtia on
runsaasti myös kirkkailla ja tummilla alueilla.
• Seuraava automaattitarkennus: Aseta laite seuraamaan valittua kohdetta ja tarkentamaan
siihen automaattisesti. Kun valitset kohteen esikatselunäytössä, laite tarkentaa
automaattisesti kohteeseen, vaikka kohde liikkuisi tai vaikka muuttaisit kameran asentoa.
• Kun tämä toiminto on käytössä, et voi käyttää Videon vakautus -toimintoa.
• Kohteen seuraaminen voi epäonnistua seuraavissa olosuhteissa:
– – kohde on liian suuri tai liian pieni.
– – kohde liikkuu liikaa.
– – kohde on taustavalaistu tai kuvaat pimeässä.
– – kohteen ja taustan värit tai kuviot ovat samat.
– – kohteessa on sälekaihtimien kaltaisia vaakakuvioita.
– – kamera tärisee liikaa.
– – videon tarkkuus on suuri.
– – lähennettäessä tai loitonnettaessa kuvaa optisella 2x-zoomauksella.
• Kuvat esikatselumuodossa: Aseta laite tallentamaan valokuvat sellaisina kuin ne näkyvät
esikatselunäytössä, kun ne otetaan etukameralla, kääntämättä niitä.
130
Sovellukset ja ominaisuudet
• Ristikko: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Sijaintitunnisteet: Lisää valokuvaan GPS-sijaintitunniste.
• GPS-signaali voi heiketä paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten
rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän
poistamalla sijaintitunnisteasetuksen käytöstä.
• Kuvaustavat: Valitse kuvaustapa kuvan ottamiselle tai videon kuvaamiselle.
• Tallennuspaikka: Valitse muistipaikka tallentamista varten. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain, kun muistikortti on asetettu.
• Pikakäynnistys: Aseta laite käynnistämään kamera, kun virtanäppäintä painetaan nopeasti
kaksi kertaa.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Asetusten nollaus: Nollaa kameran asetukset.
• Ota meihin yhteyttä: Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä. Lisätietoja
on kohdassa Samsung Members.
• Tietoja Kamerasta: Tarkastele Kamera-sovelluksen versiotietoja ja oikeudellisia tietoja.
Galleria
Esittely
Voit katsella laitteeseen tallennettuja kuvia ja videoita. Voit myös hallita kuvia ja videoita
albumeittain tai luoda tarinoita.
Kuvien katseleminen
1
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Kuvat.
131
Sovellukset ja ominaisuudet
2
Valitse kuva.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Bixby Vision
Muokkaa kuvaa.
Jaa kuva muiden kanssa.
Lisää kuva suosikkeihin.
Poista kuva.
Voit luoda videon, GIF-animaation tai kollaasin useista kuvista. Napauta luettelossa
napauta → Luo GIF tai Luo kollaasi ja valitse sitten kuvat.
tai
Kuvien etsiminen
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta
sijainnin tai tiedostojen, mukaan.
, niin voit katsella kuvia lajiteltuina luokan, kuten tyypin,
Voit etsiä kuvia hakusanojen avulla napauttamalla hakukenttää.
Kaksoiskuva-toiminnolla otettujen valokuvien katseleminen
Voit katsella Kaksoiskuva-toiminnolla otettua lähivalokuvaa ja laajakulmaista valokuvaa.
Käynnistä Galleria-sovellus, valitse Kaksoiskuva-toiminnolla otettu valokuva ja napauta sitten
Lähelle tai Laajakulma.
132
Sovellukset ja ominaisuudet
Videoiden katseleminen
1
2
3
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Kuvat.
Valitse toistettava video.
Aloita videon toisto napauttamalla Toista video.
Kelaa taakse- tai
eteenpäin
vetämällä palkkia.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Kaappaa nykyinen
näyttökuva.
Luo GIF-animaatio.
Vaihda
ponnahdusvideosoittimeen.
Muuta
kuvasuhdetta.
Kierrä näyttöä
Lukitse toistonäyttö.
Siirry seuraavaan
videoon. Kelaa
eteenpäin
koskettamalla
jonkin aikaa.
Siirry edelliseen
videoon. Kelaa
taaksepäin
koskettamalla
jonkin aikaa.
Siirrä toisto
taukotilaan ja jatka
toistoa.
Voit säätää kirkkautta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön vasemmassa reunassa ja
säätää äänenvoimakkuutta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön oikeassa reunassa.
Voit kelata taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle toistonäytössä.
Videoiden parannus -toiminnon käyttäminen
Voit parantaa videoiden kuvanlaatua ja nauttia tavallista kirkkaammista ja elävämmistä väreistä.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja aktivoi sitten Videoiden
parannus -kytkin napauttamalla sitä.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.
• Tämän toiminnon käyttäminen lisää akkuvirran kulutusta.
133
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien ja videoiden tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tiedoston tietoja, kuten henkilö-, sijainti- ja perustietoja. Jos olemassa on
automaattisesti luotuja sisältöjä, kuten juttu tai GIF-animaatio, kyseinen sisältö näkyy myös.
Kun kuvan tai videon esikatselunäyttö on näkyvissä, vedä ylöspäin näytössä. Tiedoston tiedot
tulevat näkyviin.
Saat myös muita kohteeseen liittyviä sisältöjä näkyviin napauttamalla tietoja näytössä.
Tiedoston tiedot
Sijaintitiedot
Albumien näyttäminen
Voit katsella kuvia ja videoita kansioittain tai albumeittain lajiteltuina. Myös luomasi videot, GIFanimaatiot ja kollaasit lajitellaan albumiluetteloiden kansioissa.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta Albumit ja valitse sitten albumi.
Albumien piilottaminen
Voit piilottaa albumit.
Et voi piilottaa oletusarvoisesti luotuja albumeita, kuten Kamera- ja Näyttökuvatalbumeita.
1
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Albumit.
134
Sovellukset ja ominaisuudet
2
3
Napauta → Piilota tai näytä albumeita.
Piilota napauttamalla albumin kytkintä.
Tarinoiden näyttäminen
Kun kuvaat tai tallennat kuvia ja videoita, laite lukee niiden päivämäärä- ja sijaintitunnisteet,
lajittelee kuvat ja videot ja luo sitten tarinoita. Jos haluat luoda tarinoita automaattisesti, kuvaa
tai tallenna useita kuvia ja videoita.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta Jutut ja valitse sitten tarina.
Tarinoiden luominen
Luo tarinoita käyttäen erilaisia teemoja.
1
2
3
4
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Jutut.
Napauta → Luo juttu.
Anna tarinalle nimi ja napauta Luo.
Valitse tarinaan sisällytettävät kuvat tai videot ja napauta Valmis.
Voit lisätä kuvia tai videoita tarinaan valitsemalla tarinan ja napauttamalla → Lisää.
Voit poistaa kuvia tai videoita tarinasta valitsemalla tarinan, napauttamalla → Muokkaa,
valitsemalla poistettavat kuvat tai videot ja napauttamalla sitten Poista jutusta.
Tarinoiden poistaminen
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Jutut.
Kosketa poistettavaa tarinaa jonkin aikaa ja napauta sitten Poista.
135
Sovellukset ja ominaisuudet
Albumien jakaminen
Voit luoda albumeja ja jakaa niitä yhteystietoihisi tallennettujen perheenjäsentesi tai ystäviesi
kanssa. He voivat katsella jaettuja albumeja laitteissa, jotka ovat kirjautuneet heidän Samsungtiliinsä, kuten älypuhelimissa, televisioissa tai jääkaapeissa.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista Samsungtilille.
• Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua
lisäkustannuksia.
Jaettavien albumien luominen
1
2
3
4
5
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Jaettu.
Napauta Luo jaettu albumi.
Jos käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, Samsung Social -käyttöehdot on luettava ja
hyväksyttävä ennen käyttöä.
Anna albumille nimi ja napauta Luo.
Valitse ryhmä, jonka kanssa jaetaan.
Napauta OK.
Vastaanottajat saavat ilmoituksen.
Kuvien tai videoiden lisääminen albumiin
1
2
3
4
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Jaettu.
Valitse albumi, johon kuvat tai videot lisätään.
Napauta
ja valitse lisättävät kuvat tai videot.
Napauta Valmis.
136
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien ja videoiden synkronointi Samsung Cloud ‑palvelun
kanssa
Kun synkronoit Galleria-sovelluksen Samsung Cloudin kanssa, myös kuvaamasi valokuvat ja
videot tallennetaan Samsung Cloudiin. Voit katsella Samsung Cloudiin tallennettuja kuviasi ja
videoitasi Galleria-sovelluksessa ja muissa laitteissa.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta → Asetukset ja aktivoi sitten Pilvisynkronointi-kytkin
napauttamalla sitä. Galleria-sovellus ja Samsung Cloud synkronoidaan.
Kuvien tai videoiden poistaminen
Kuvan tai videon poistaminen
Valitse kuva tai video ja napauta
näytön alareunassa.
Useiden kuvien tai videoiden poistaminen
1
2
3
Kosketa poistettavaa kuvaa tai videota jonkin aikaa Galleria-näytössä.
Valitse poistettavat kuvat tai videot.
Napauta Poista.
Always On Display
Voit tarkastella tietoja, kuten kelloa tai kalenteria, tai ohjata musiikin toistoa näytössä, kun se on
sammutettuna.
Voit myös tarkistaa ilmoitukset esimerkiksi uusista viesteistä tai vastaamattomista puheluista.
• Valaistusolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että Always On Display -näytön kirkkaus
muuttuu automaattisesti.
• Jos laitteen yläosassa oleva tunnistin on peitettynä tietyn ajan, Always On Display
-näyttö sammuu.
137
Sovellukset ja ominaisuudet
Always On Display -näytön näyttämisen asetus
Voit valita, miten Always On Display -näyttö näytetään. Always On Display -näyttö voi näkyä
jatkuvasti tai vain silloin, kun näyttöä napautetaan sen ollessa sammutettuna. Voit myös asettaa,
kuinka pitkään Always On Display -näyttö on näkyvissä.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö → Always On Display ja valitse sitten
haluamasi tila.
Ilmoitusten avaaminen Always On Display -näytössä
Kun saat ilmoituksen viestistä, vastaamattomasta puhelusta tai sovelluksesta, Always On Display
-näyttöön tulee ilmoituskuvake. Voit tuoda ilmoituksen sisällön näkyviin kaksoisnapauttamalla
ilmoituskuvaketta.
Jos näyttö on lukittuna, sen lukitus on avattava, jotta ilmoituksia voi tarkastella.
138
Sovellukset ja ominaisuudet
Musiikin toiston hallinta Always On Display -näytössä
Voit hallita musiikin toistoa Always On Display -näytössä.
1
2
3
4
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö → FaceWidgets ja aktivoi sitten
Musiikki-kytkin napauttamalla sitä.
Kun haluat hallita musiikin toistoa Always On Display -näytössä, kaksoisnapauta kelloa.
Siirry musiikkiohjaimeen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Voit ohjata toistoa napauttamalla kuvakkeita.
Kuvan näyttäminen Always On Display -näytössä
Voit näyttää kuvan Always On Display -näytössä. Voit näyttää myös GIF-animaation.
1
2
3
4
Käynnistä Asetukset-sovellus → Lukitusnäyttö → Kellotyyli → Always On Display.
Vedä tyyppien luetteloa vasemmalle ja valitse tyyppi, jossa näkyy kuva.
Napauta
ja valitse kuva.
Voit lisätä GIF-animaation napauttamalla GIF ja valitsemalla tiedoston.
Napauta Valmis.
Always On Display -näyttö -toiminnon poistaminen käytöstä
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö ja passivoi Always On Display -kytkin
napauttamalla sitä.
139
Sovellukset ja ominaisuudet
Reunanäyttö
Esittely
Voit käyttää suosikkisovelluksiasi ja -toimintojasi nopeasti Reunapaneeleista.
Reunapaneelin käyttäminen
Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden.
Jos Reunapaneelin kahva ei ole näkyvissä, avaa Asetukset-sovellus, napauta Näyttö →
Reunanäyttö ja aktivoi sitten Reunapaneelit-kytkin napauttamalla sitä.
Reunapaneeli
Reunapaneelin kahva
Apps edge
140
Sovellukset ja ominaisuudet
Reunapaneelien muokkaaminen
Valitse Reunanäytössä näytettävät paneelit tai muokkaa niitä.
1
2
3
Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden.
Avaa Reunapaneelin asetusnäyttö napauttamalla
.
Ruksaa näytettävät Reunapaneelit.
Voit muokata paneelia napauttamalla Muokkaa.
Voit ladata lisää paneeleita napauttamalla Galaxy Store.
Voit muuttaa paneelien järjestystä napauttamalla → Järjestä uudestaan ja vetämällä
-kuvakkeen toiseen paikkaan.
Reunapaneelin kahvan asetusten määrittäminen
Voit muuttaa kahvan paikkaa, kokoa, läpinäkyvyyttä tai värinää.
Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden. Napauta sitten
asetukset.
→ → Kahvan
Apps edge
Voit käynnistää usein käytettävät sovellukset nopeasti.
1
2
Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden.
Käynnistä sovellus Apps edge -paneelista valitsemalla sovellus.
Apps edge -paneelin muokkaaminen
• Voit lisätä sovelluksen napauttamalla
olevaa sovellusta.
paneelissa ja napauttamalla sovellusluettelossa
• Voit luoda kansion paneeliin napauttamalla
paneelissa, koskettamalla jonkin aikaa
sovellusta sovellusluettelossa ja vetämällä sen toisen sovelluksen päälle Apps edge
-paneelissa. Pudota sovellus, kun kansion kehys näkyy sovellusten ympärillä.
• Voit poistaa sovelluksen koskettamalla paneelissa olevaa sovellusta jonkin aikaa ja vetämällä
sen sitten Poista-kohtaan paneelin yläreunassa.
• Voit muuttaa sovellusten järjestystä koskettamalla sovellusta jonkin aikaa ja vetämällä sen
toiseen paikkaan.
Voit muokata Apps edge -paneelia myös napauttamalla Muokkaa.
141
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusparien lisääminen
Voit lisätä kaksi usein tarvitsemaasi sovellusta, kuten videosoittimen ja viestisovelluksen, Apps
edge -paneeliin, josta voit käynnistää ne yhdellä napautuksella jaetun näytön näkymässä.
Lisätietoja jaetun näytön näkymästä on kohdassa Jaetun näytön näkymä.
1
2
3
4
Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden.
Napauta Apps edge -paneelissa
→ Luo sovelluspari.
Valitse luettelosta kaksi sovellusta.
Kun sovellukset avataan jaetun näytön näkymässä, ensimmäinen sovellus näkyy ylempänä ja
toinen alempana.
Napauta Valmis.
Reunan valaistus
Voit asettaa laitteen valaisemaan näytön reunat ja näyttämään ponnahdusikkunan, kun saat
ilmoituksen esimerkiksi uudesta viestistä.
Kun ponnahdusikkuna tulee näkyviin sovelluksen käytön aikana, vedä ikkunaa nopeasti alaspäin,
jolloin sisältö tulee näkyviin ja voit suorittaa käytettävissä olevat toiminnot.
Reunan valaistuksena näkyvien ilmoitusten hallinta
1
2
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Näyttö → Reunanäyttö → Reunan valaistus.
Napauta Valitse sovellukset ja napauta niiden sovellusten vieressä olevaa kytkintä, joiden
ilmoitukset haluat vastaanottaa reunan valaistuksena.
Ilmoituksen tyyppi voi aiheuttaa sen, etteivät jotkin ilmoitukset näy reunan
valaistuksena.
142
Sovellukset ja ominaisuudet
Ilmoitusten tarkistaminen ponnahdusikkunassa
Kun saat reunan valaistukseen liittyvän ilmoituksen, voit tarkistaa nopeasti sen sisällön ja
suorittaa käytettävissä olevia toimintoja avaamalla ponnahdusikkunan. Jos esimerkiksi videon
katselun tai pelin pelaamisen aikana saat viestin, voit lukea viestin ja vastata siihen siirtymättä
muuhun näyttöön.
Kun saat reunan valaistukseen liittyvän ilmoituksen sovelluksen käytön aikana, vedä ilmoitusta
alaspäin.
Tämä toiminto on käytettävissä vain niissä sovelluksissa, jotka tukevat moniikkunatoimintoa ja reunan valaistustoimintoa. Saat tuetut sovellukset näkyviin
käynnistämällä Asetukset-sovelluksen, napauttamalla Näyttö → Reunanäyttö →
Reunan valaistus → Valitse sovellukset.
143
Sovellukset ja ominaisuudet
Moni-ikkuna
Esittely
Moni-ikkunatoiminnon avulla voit käyttää kahta sovellusta yhtä aikaa jaetun näytön näkymässä.
Voit käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti myös ponnahdusikkunanäkymässä.
Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
Jaetun näytön näkymä
Ponnahdusikkunanäkymä
Jaetun näytön näkymä
1
2
Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla Viimeksi käytetyt sovellukset
-näppäintä.
Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, napauta sovelluksen kuvaketta ja napauta sitten Avaa
jaetun näytön näkymässä.
Valittu sovellus käynnistyy ylemmässä ikkunassa.
144
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Valitse toinen käynnistettävä sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle alemmassa
ikkunassa.
Jos haluat käynnistää sovelluksia, joita ei ole viimeksi käytettyjen sovellusten luettelossa,
napauta kotinäppäintä tai paluunäppäintä ja valitse sovellus.
Ikkunan koon muuttaminen
Voit säätää sovellusikkunoiden kokoa vetämällä ikkunoiden välissä olevaa palkkia ylös tai alas.
Kun vedät sovellusikkunoiden välissä olevan palkin näytön ylä- tai alareunaan, ikkuna
suurennetaan.
145
Sovellukset ja ominaisuudet
Ponnahdusikkunanäkymä
1
2
Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla Viimeksi käytetyt sovellukset
-näppäintä.
Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, napauta sovelluksen kuvaketta ja napauta sitten Avaa
ponnahdusikkunanäkymässä.
Sovelluksen näyttö tulee ponnahdusikkunanäkymään.
Pienennä ikkuna.
Suurenna ikkuna.
Sulje sovellus.
Säädä
läpinäkyvyystasoa.
Ponnahdusikkunoiden siirtäminen
Voit siirtää ponnahdusikkunaa napauttamalla ikkunan työkaluriviä ja vetämällä sen uuteen
paikkaan.
146
Sovellukset ja ominaisuudet
Kids Home
Esittely
Voit estää lasten pääsyn tiettyihin sovelluksiin, asettaa käyttöajat ja määrittää asetukset, jotta
laitteen käyttö on lapsille turvallista ja hauskaa.
Kids Homen käyttäminen
Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise ilmoituspaneelissa alaspäin ja aktivoi sitten
(Kids Home)
napauttamalla sitä. Kun käynnistät Kids Home -toiminnon ensimmäisen kerran tai olet
palauttanut alkuperäiset tehdasasetukset, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Kids Home -näyttö tulee näkyviin.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Käytettävissä olevat sovellukset
Lasten puhelin
Lasten galleria
Lasten kamera
Esimääritettyä näytönlukitustapaa tai luotua PIN-koodia käytetään, kun Lapsilukkoominaisuus aktivoidaan tai Kids Home suljetaan.
147
Sovellukset ja ominaisuudet
Kids Homen asetusten määrittäminen
Napauta Kids Home -näytössä → Lapsilukko ja anna PIN-koodi.
• Lapsen nimi: Hallitse lapsesi profiilia.
• Aseta päivittäinen peliaika: Voit rajoittaa Kids Homen käyttöaikaa.
• Päivittäinen käyttö: Voit tarkastella Kids Homen päivittäistä käyttöaikaa.
• Aktiviteetti: Voit tarkastella Kids Homen toimintahistoriaa.
• Usein yhteydessä: Voit tarkastella usein käytettyjä yhteystietoja Kids Homessa.
• Lasteni luomukset: Voit tarkastella sovelluksissa luotuja kohteita Kids Homessa.
• Sallittu sisältö: Voit tarkistaa Kids Homen tukemat sovellukset tai sisällön ja lisätä kohteita.
Kids Homen sulkeminen
Voit sulkea Kids Homen napauttamalla paluunäppäintä tai → Sulje Kids Home. Anna sen
jälkeen PIN-koodisi.
148
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Pay
Esittely
Voit suorittaa maksut nopeasti ja turvallisesti rekisteröimällä usein käyttämäsi kortit Samsung
Pay -mobiilimaksupalveluun. Samsung Pay tukee magneettisesti suojattua siirtoa (MST) ja
lähiviestintää (NFC) ja mahdollistaa maksamisen tavallisten luottokortinlukulaitteiden kautta.
Lisätietoja esimerkiksi tätä toimintoa tukevista luottokorteista on osoitteessa
www.samsung.com/samsungpay.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että kirjaudut Samsung-tilillesi ja rekisteröit
biometriset tietosi. Lisätietoja on kohdissa Samsung-tili, Sormenjälkien tunnistus ja
Iiristunnistus.
• Maksaminen Samsung Pay -palvelun avulla saattaa alueen mukaan edellyttää, että
laitteesta on yhteys Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• Sovelluksen käyttömahdollisuus ja tuetut toiminnot voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Alkuasetusten määrityksen ja kortin rekisteröinnin vaiheet voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Magneettisesti suojattua siirtoa (MST) ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.
149
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Pay -asetusten määrittäminen
Kun käytät tätä sovellusta ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen alkuperäisten
tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä alkuasetukset noudattamalla näytön ohjeita.
1
2
3
4
5
Käynnistä Samsung Pay -sovellus.
Kirjaudu sisään Samsung-tilillesi.
Lue ja hyväksy käyttöehdot.
Rekisteröi sormenjälkesi tai iiriksesi maksujen suorittamisessa käytettäviksi.
Luo PIN-koodi, jota käytetään maksujen suorittamisessa.
Tätä PIN-koodia käytetään eri toimintojen, kuten maksujen suorittamisen ja sovelluksen
lukituksen avaamisen, vahvistamisessa Samsung Pay -palvelussa.
Korttien rekisteröiminen
Voit rekisteröidä kortit helposti ottamalla niistä kuvan kameralla.
Voit tarkistaa tätä toimintoa tukevat kortit Samsung Pay -sivustosta
(www.samsung.com/samsungpay).
Käynnistä Samsung Pay -sovellus, napauta Lisää ja suorita kortin rekisteröinti valmiiksi
noudattamalla näytön ohjeita.
150
Sovellukset ja ominaisuudet
Maksujen suorittaminen
1
Kosketa jonkin aikaa kortin kuvaa näytön alareunassa ja vedä sitä ylöspäin.
2
Pyyhkäise korttiluettelossa vasemmalle tai oikealle ja valitse käytettävä kortti.
Voit myös käynnistää Samsung Pay -sovelluksen.
151
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Skannaa sormenjälkesi tai iiriksesi.
4
Kosketa laitteen takaosalla kortinlukijaa.
Voit myös antaa maksu-PIN-koodin, joka on määritetty Samsung Pay -palvelun asetuksia
määritettäessä.
Kun kortinlukija on tunnistanut kortin tiedot, maksu käsitellään.
• Verkkoyhteys voi aiheuttaa sen, ettei maksuja käsitellä.
• Maksujen varmistusmenetelmä voi vaihdella kortinlukijoiden mukaan.
Maksujen peruuttaminen
Voit peruuttaa maksut menemällä samaan paikkaan, jossa olet suorittanut maksut.
Valitse kortti, jota käytit, pyyhkäisemällä korttiluettelossa vasemmalle tai oikealle. Suorita maksun
peruutus noudattamalla näytön ohjeita.
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable on sovellus, jonka avulla hallitaan päälle puettavia laitteita. Kun yhdistät laitteesi
päälle puettavaan laitteeseen, voit mukauttaa päälle puettavan laitteen asetuksia ja sovelluksia.
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Galaxy Wearable -sovellus.
Yhdistä laitteesi päälle puettavaan laitteeseen napauttamalla Aloita. Määritä asetukset valmiiksi
noudattamalla näytön ohjeita. Katso päälle puettavan laitteen käyttöoppaasta lisätietoja päälle
puettavan laitteen liittämisestä ja käyttämisestä laitteesi kanssa.
152
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Members
Samsung Members tarjoaa asiakkaille tukipalveluja, kuten laiteongelmien vianmääritystä, ja
sallii käyttäjien lähettää kysymyksiä ja virheraportteja. Voit myös jakaa tietoja muiden Galaxykäyttäjien yhteisön jäsenten kanssa tai tarkastella uusimpia Galaxy-uutisia ja -vihjeitä. Samsung
Members -sovelluksen avulla voit ratkaista ongelmia, joihin voit törmätä laitteen käytön aikana.
• Sovelluksen käyttömahdollisuus ja tuetut toiminnot voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Palautteen lähettäminen tai kommenttien lähettäminen edellyttää, että rekisteröit
Samsung-tilin ja kirjaudut siihen sisään. Lisätietoja on kohdassa Samsung-tili.
Samsung Notes
Esittely
Voit luoda muistiinpanoja kirjoittamalla tekstiä näppäimistöltä tai käsinkirjoittamalla tai
piirtämällä näyttöön. Voit lisätä muistiinpanoihin myös kuvia tai äänitallenteita.
Muistiinpanojen luominen
1
2
Käynnistä Samsung Notes -sovellus ja napauta
.
Valitse syöttömenetelmä näytön yläreunassa olevasta työkalupalkista ja kirjoita
muistiinpano.
Kirjoita teksti näppäimistön avulla.
Lisää kuva tai äänitallenne.
Kirjoita tai piirrä kynillä.
Maalaa siveltimillä.
3
Kun muistiinpanon luominen on valmis, napauta Tallenna.
153
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistiinpanojen luominen käsinkirjoituksella
Napauta muistiinpanon luontinäytössä
Suosikkikynät
Kynä
, jos haluat kirjoittaa tai piirtää S Pen -kynällä.
Tee
uudelleen
Pyyhekumi
Kumoa
Muunna
käsinkirjoitus
tekstiksi.
154
Muuta
taustaväriä.
Valitse ja
muokkaa.
Vaihda
tyyliä.
Sovellukset ja ominaisuudet
Kynän asetusten muuttaminen
Kun kirjoitat tai piirrät näyttöön, voit muuttaa kynän tyyppiä, viivan leveyttä tai kynän väriä
napauttamalla .
Muuta viivan leveyttä.
Muuta kynän tyyppiä.
Lisää uusi väri värinvalitsimella.
Muuta kynän väriä.
Valitse näytettävät värivalikoimat.
Pyyhekumin käyttäminen
Kun haluat pyyhkiä käsinkirjoitusta muistiinpanosta, napauta
myös pitää S Pen -painiketta painettuna ja valita alueen.
Voit muuttaa pyyhekumin tyyppiä napauttamalla
ja valitse pyyhittävä alue. Voit
vielä kerran.
• Poista viivoittain: Pyyhi valitsemasi viiva.
• Poista alueittain: Pyyhi vain valitsemasi alue. Voit säätää pyyhekumin kokoa vetämällä
koonsäätöpalkkia.
• Poista kaikki: Tyhjennä muistiinpano.
Toivottua osaa ei ehkä pienelläkään pyyhekumilla voi poistaa tarkasti.
Käsinkirjoitettujen muistiinpanojen muokkaaminen
Voit muokata käsinkirjoitettuja muistiinpanoja eri muokkaustoiminnoilla esimerkiksi
leikkaamalla, siirtämällä ja muuntamalla niitä tai muuttamalla niiden kokoa.
1
Jos muistiinpanossa on käsinkirjoitusta, napauta
Voit muuttaa valinnan muotoa napauttamalla
155
.
vielä kerran.
Sovellukset ja ominaisuudet
2
Napauta lähdealuetta, jonka haluat valita, tai piirrä sen ympärille viiva.
Jos haluat siirtää lähdealueen toiseen paikkaan, valitse lähdealue ja vedä se sitten uuteen
paikkaan.
Voit muuttaa valinnan kokoa napauttamalla lähdealuetta ja vetämällä näyttöön tulevan
kehyksen kulmasta.
3
Muokkaa lähdealuetta käytettävissä olevilla toiminnoilla.
• Poimi: Leikkaa lähdealuetta. Jos haluat liittää sen toiseen paikkaan, kosketa paikkaa
jonkin aikaa ja napauta sitten Liitä.
• Kopioi: Kopioi lähdealue. Jos haluat liittää sen toiseen paikkaan, kosketa paikkaa jonkin
aikaa ja napauta sitten Liitä.
• Poista: Poista lähdealue.
• Muuta tyyliä: Vaihda tyyliä. Valitse väri tai viivan paksuus ja napauta Valmis.
•
→ Poimi tekstiä: Poimi teksti valitulta alueelta. Voit liittää tai kopioida tekstin
muistiinpanoon napauttamalla Liitä tai Kopioi.
•
→ Eteen: Lähetä lähdealue edustalle.
•
→ Taakse: Lähetä lähdealue taustalle.
156
Sovellukset ja ominaisuudet
Maalaaminen siveltimillä
Voit maalata erilaisilla siveltimillä napauttamalla muistiinpanon luontinäytössä
.
Kun olet valmis, lisää maalauksesi muistiinpanoon napauttamalla Valmis.
Voit jakaa maalauksesi muiden kanssa lähettämällä sen PENUP-palveluun.
Lisää uusi väri värinvalitsimella.
Muuta siveltimen tyyppiä.
Valitse näytettävät värivalikoimat.
Muuta siveltimen väriä.
Kumoa
Pyyhekumi
Tee uudelleen
Lisää maalaus muistiinpanoon.
Lähetä maalaus PENUP-palveluun.
Kuvien lisääminen muistiinpanoon
Napauta muistiinpanon luontinäytössä → Kuva. Napauta Kamera →
napauta Galleria tai Muu ja valitse kuva. Kuva lisätään muistiinpanoon.
ja ota valokuva tai
Äänitallenteiden lisääminen muistiinpanoon
Napauta muistiinpanon luontinäytössä → Äänitallenteet, jolloin äänen tallennus alkaa.
Lopeta tallennus napauttamalla . Äänitallenne lisätään muistiinpanoon.
157
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistiinpanon kiinnittäminen alkunäyttöön
Kiinnittämällä muistiinpanon alkunäyttöön voit nähdä sen nopeasti tai avata sen ja muokata sitä.
1
2
Käynnistä Samsung Notes -sovellus.
Valitse muistiinpano ja napauta → Kiinnitä alkunäyttöön.
Muistiinpano lisätään alkunäyttöön.
Muistiinpanon tallentaminen muistutukseksi
Voit tallentaa muistiinpanon muistutukseksi myöhempää tarkastelua varten.
1
2
Käynnistä Samsung Notes -sovellus.
Valitse muistiinpano ja napauta → Lähetä Reminderiin.
Sisältö tallennetaan muistutukseksi.
Muistiinpanojen poistaminen
1
2
3
Käynnistä Samsung Notes -sovellus.
Kosketa poistettavaa muistiinpanoa jonkin aikaa.
Jos haluat poistaa useita muistiinpanoja, valitse kaikki poistettavat muistiinpanot.
Napauta Poista.
158
Sovellukset ja ominaisuudet
PENUP
Esittely
PENUP on yhteisöpalvelu, joka on tarkoitettu S Pen -kynällä piirrettyjen piirrosten jakamiseen.
Voit lähettää oman piirroksesi, katsella muiden piirroksia ja saada hyödyllisiä piirustusvihjeitä.
Oma profiilisi
Lähetä piirroksesi.
Näytä piirrokset luokittain.
Voit kirjautua PENUP-palveluun Samsung-tilisi tai muun SNS-tilin avulla.
Piirroksen lähettäminen
Voit lähettää Samsung Notes -sovelluksessa tai muissa piirtosovelluksissa luotuja piirroksia
PENUP-palveluun.
1
2
Avaa Samsung-kansio, käynnistä PENUP-sovellus ja napauta sitten
.
Jos haluat lähettää piirroksen Galleria-sovelluksesta, napauta Galleriasta, valitse lähetettävä
piirros ja napauta sitten Valmis.
Jos haluat julkaista uuden piirroksen, napauta Piirros, piirrä piirros ja napauta sitten Valmis
→ Tallenna ja julkaise.
Jos haluat julkaista luonnoksen, napauta Luonnokset, viimeistele piirros ja napauta sitten
Valmis → Tallenna ja julkaise.
159
Sovellukset ja ominaisuudet
3
4
Kirjoita nimi, kuvaus ja hashtag-merkki.
Napauta Lähetä.
Piirrosten lähettäminen muista sovelluksista
Jos haluat lähettää piirroksesi Galleria-sovelluksesta tai muusta piirtosovelluksesta, valitse piirros
sovelluksesta ja napauta → PENUP.
Kuvien väritys
Voit luoda oman piirroksen käyttämällä eri värejä.
1
2
3
4
Avaa Samsung-kansio, käynnistä PENUP-sovellus ja napauta sitten Väritys.
Valitse kuva.
Napauta Aloita väritys.
Kun olet valmis, napauta Valmis.
160
Sovellukset ja ominaisuudet
Reaaliaikainen piirros
Voit piirtää mukana katsoessasi reaaliaikaista piirtovideota, joka näyttää kuvan piirtoprosessin.
Voit helposti piirtää hienon kuvan.
1
2
3
4
5
Avaa Samsung-kansio, käynnistä PENUP-sovellus ja napauta sitten Reaaliaikainen piirros.
Valitse kuva.
Napauta Opi piirtämään.
Kun haluat piirtää kuvaan, keskeytä toisto napauttamalla
Voit muuttaa toistonopeutta napauttamalla
Kun olet valmis, napauta
.
.
.
Alkuperäinen kuva piilotetaan, ja voit nähdä piirtämäsi kuvan.
161
Sovellukset ja ominaisuudet
Piirtäminen valokuvaan
Voit piirtää valokuviin ja säilyttää ne omina teoksinasi. Valitse valokuva Galleria-sovelluksesta
tai ota valokuva ja piirrä valokuvaan. Kun olet saanut piirroksen valmiiksi, voit nähdä piirtämäsi
kuvan piilottamalla valokuvan.
1
2
3
4
5
6
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä PENUP-sovellus.
Napauta
→ Piirros valokuvaan.
Napauta Ota kuva, ota valokuva ja napauta sitten OK.
Voit myös napauttaa Valitse Galleriasta ja valita valokuvan.
Valitse alue, johon piirretään, säädä läpinäkyvyystasoa ja napauta sitten Valmis.
Valittu alue lisätään taustaksi.
Piirrä valokuvaan.
Kun olet valmis, napauta
.
Valokuva piilotetaan, ja voit nähdä piirtämäsi kuvan.
162
Sovellukset ja ominaisuudet
Kalenteri
Voit hallita aikatauluasi syöttämällä tulevat tapahtumat tai tehtävät kalenteriisi.
Tapahtumien luominen
1
2
Käynnistä Kalenteri-sovellus ja napauta
tai kaksoisnapauta päivämäärää.
Jos päivään on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, napauta päivää ja napauta
.
Anna tapahtuman tiedot.
Valitse tapahtuman kanssa
näytettävä tarra.
Kirjoita otsikko.
Vaihda tapahtuman väri.
Määritä kestoaika.
Anna sijainti.
Valitse kalenteri, johon tapahtuma
tallennetaan.
Aseta hälytys.
Lisää muistiinpano.
Lisää muita tietoja.
3
Tallenna tapahtuma napauttamalla Tallenna.
163
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistutuksen lisääminen
Käynnistä Kalenteri-sovellus ja napauta → Reminder, jotta Reminder-sovellus käynnistyy.
Lisää tehtävä Reminder-sovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa Reminder.
Tapahtumien synkronoiminen tilien kanssa
1
2
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit ja valitse tili, jonka
kanssa synkronoidaan.
Napauta Synkronoi tili ja aktivoi Kalenteri-kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Samsung-tiliä varten → Synkronointiasetukset ja aktivoi Kalenteri-kytkin
napauttamalla sitä.
Voit lisätä tilejä, joiden kanssa synkronoidaan, käynnistämällä Kalenteri-sovelluksen ja
napauttamalla → → Lisää uusi tili. Valitse sitten tili, jonka kanssa synkronoidaan, ja
kirjaudu sisään. Kun tili on lisätty, se näkyy luettelossa.
Samsung Health
Esittely
Samsung Health -sovellus auttaa sinua hallitsemaan hyvinvointiasi ja kuntoasi. Voit asettaa
kuntotavoitteita, seurata edistymistäsi ja pitää kirjaa yleisestä hyvinvoinnistasi ja kunnostasi.
Voit myös verrata askeltietojasi muiden Samsung Health -sovellusten käyttäjien kanssa, kilpailla
ystäviesi kanssa ja tarkastella terveysvihjeitä.
164
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Health -sovelluksen käyttäminen
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Samsung Health -sovellus. Kun käytät tätä sovellusta
ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
Jos haluat lisätä kohteita Samsung Health -alkunäyttöön, napauta Kohteiden hallinta
seurantaohjelmien luettelon alaosassa ja napauta
lisättävien kohteiden kohdalla.
Tarkastele ja hallitse seurantaohjelmia.
Seuraa terveyttäsi ja kuntoasi.
Näytä terveysvihjeet.
Vertaa askelmäärätietojasi muiden
Samsung Health -käyttäjien
kanssa tai kilpaile ystäviesi kanssa.
165
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhdessä
Yhdessä-toiminnon avulla voit asettaa askelmäärätavoitteita ja kilpailla ystäviesi kanssa.
Voit kutsua ystäviä yhteiskävelylle, määrittää tavoiteaskelmääriä, järjestää haastekilpailuja ja
tarkastella sijoitustasi.
Napauta Samsung Health -alkunäytössä Yhdessä.
Askeleet
Laite laskee ottamiesi askelten määrän ja mittaa kulkemasi matkan.
Napauta Samsung Health -alkunäytössä askelten seurantaohjelmaa.
Nykyinen askelten kokonaismäärä
Tavoite
• Askelten seurantaohjelman suorittaman askelmäärän laskennan ja askelmäärän
näytön välillä voi olla lyhyt viive. Tavoitteen saavuttamisesta ilmoittavan
ponnahdusikkunan tulossa näkyviin voi myös olla lyhyt viive.
• Jos käytät askelten seurantaohjelmaa matkustaessasi autossa tai junassa, tärinä voi
vaikuttaa askelmäärään.
166
Sovellukset ja ominaisuudet
Syke
Mittaa ja tallenna sykkeesi.
Sykkeenseurantaohjelma on tarkoitettu vain kunnon parantamiseen ja viitteellisten
tietojen saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien
diagnosointiin eikä sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
Ota huomioon seuraavat asiat ennen sykkeen mittaamista:
• Lepää viisi minuuttia ennen mittaamista.
• Jos mittaustulos poikkeaa odotetusta sykkeestä huomattavasti, lepää 30 minuuttia ja mittaa
sitten uudelleen.
• Talvella tai muutoin kylmässä ilmassa pidä itsesi lämpimänä sykettä mitatessasi.
• Tupakointi tai alkoholin nauttiminen ennen mittaamista voi aiheuttaa sen, että syke
poikkeaa normaalista sykkeestäsi.
• Älä puhu, haukottele tai hengitä syvään sykettä mitatessasi. Muutoin sykkeen mittaus voi
olla epätarkkaa.
• Sykkeenmittauksen tulokset voivat vaihdella mittausmenetelmän ja -ympäristön mukaan.
• Jos sykemittarin anturi ei toimi, varmista, ettei mikään peitä anturia. Jos sykemittarin anturin
sama ongelma jatkuu, vie laite Samsung-huoltoliikkeeseen.
167
Sovellukset ja ominaisuudet
1
2
3
Napauta Samsung Health -alkunäytössä Mittaa sykkeenseurantaohjelmassa, kun haluat
aloittaa sykkeen mittaamisen.
Aseta sormesi laitteen takaosassa olevan sykemittarin anturin päälle.
Hetken kuluttua nykyinen sykkeesi tulee näkyviin näyttöön. Siirrä sormesi pois anturin
päältä.
Nykyinen sykkeesi
168
Sovellukset ja ominaisuudet
Lisätietoja
• Samsung Health -sovellus on tarkoitettu vain kunnon parantamiseen ja viitteellisten tietojen
saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä
sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
• Samsung Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot, ominaisuudet ja lisättävissä
olevat sovellukset voivat määräytyä maittain erilaisten paikallisten lakien ja määräysten takia.
Tarkista omalla alueellasi käytettävissä olevat ominaisuudet ja sovellukset ennen käyttöä.
• Samsung Health -sovellusta ja sen palveluja voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilman
ennakkoilmoitusta.
• Tiedonkeruun tarkoitus on rajoitettu pyytämäsi palvelun tarjoamiseen, mukaan lukien
sellaisten lisätietojen tarjoaminen, jotka liittyvät hyvinvointisi parantamiseen, tietojen
synkronointiin, tietojen analysointiin ja tilastoimiseen tai entistä parempien palvelujen
kehittämiseen ja tarjoamiseen. (Jos kirjaudut Samsung-tiliisi Samsung Health -sovelluksesta,
tietosi voidaan kuitenkin tallentaa palvelimeen varmuuskopiointitarkoituksessa.)
Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää, kunnes nämä tarkoitukset on täytetty. Voit poistaa
Samsung Health -sovelluksen tallentamat henkilökohtaiset tiedot Asetukset-valikon Poista
henkilökohtaiset tiedot -toiminnolla. Jos haluat poistaa sosiaalisten verkostojen kanssa
jakamasi tai tallennuslaitteisiin siirtämäsi tiedot, ne on poistettava erikseen.
• Voit jakaa ja/tai synkronoida tietosi muiden Samsung-palvelujen tai valitsemiesi
yhteensopivien kolmannen osapuolen palvelujen kanssa ja minkä tahansa muiden
yhdistettyjen laitteiden kanssa. Tällaisten lisäpalvelujen tai kolmannen osapuolen
laitteiden pääsy Samsung Health -sovelluksen tietoihin sallitaan vain sinun nimenomaisella
suostumuksellasi.
• Olet itse kokonaan vastuussa sosiaalisissa verkostoissa jaettujen tai muille lähetettyjen
tietojen väärinkäytöstä. Käytä harkintaa jakaessasi henkilökohtaisia tietojasi muiden kanssa.
• Jos laite yhdistetään mittauslaitteisiin, tarkista tiedonsiirtoprotokolla, jotta voit varmistaa
oikean toiminnan. Jos käytät langatonta yhteyttä, esimerkiksi Bluetooth-yhteyttä, muiden
laitteiden aiheuttamat elektroniset häiriöt voivat vaikuttaa laitteeseen. Vältä laitteen
käyttämistä muiden radioaaltoja lähettävien laitteiden lähellä.
• Lue Samsung Health -sovelluksen käyttöehdot ja tiedot sen tietosuojakäytännöstä ennen
sovelluksen käyttämistä.
169
Sovellukset ja ominaisuudet
Ääninauhuri
Esittely
Voit käyttää eri tallennustiloja eri tilanteissa. Laite voi muuntaa puheesi tekstiksi ja erotella
äänilähteet.
Äänitallenteiden nauhoittaminen
1
2
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Ääninauhuri-sovellus.
Aloita tallennus napauttamalla
. Puhu mikrofoniin.
Siirrä äänitys taukotilaan napauttamalla
.
Kun nauhoitat äänitallennetta, voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla KIRJANMERKKI.
Vaihda tallennustilaa.
Aloita äänitys.
3
4
Lopeta tallennus napauttamalla
.
Anna tiedostonimi ja napauta Tallenna.
170
Sovellukset ja ominaisuudet
Äänitystilan vaihtaminen
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Ääninauhuri-sovellus.
Valitse Ääninauhurin näytön ylälaidasta jokin tila.
• Normaali: Tämä on normaali tallennustila.
• Haastattelu: Laite tallentaa ääntä laitteen ylä- ja alareunasta suurella äänenvoimakkuudella
ja vähentää äänenvoimakkuutta sivuilta.
• Puhe tekstiksi: Laite tallentaa äänesi ja samalla muuntaa sen näytössä näkyväksi tekstiksi.
Saat parhaan tuloksen pitämällä laitetta lähellä suutasi ja puhumalla voimakkaasti ja
selkeästi hiljaisessa paikassa.
Jos puhemuistion järjestelmäkieli ei vastaa puhumaasi kieltä, laite ei tunnista
puhettasi. Ennen tämän toiminnon käyttöä määritä puhemuistion järjestelmäkieli
napauttamalla nykyistä kieltä.
Valittujen äänitallenteiden toistaminen
Kun kuuntelet haastattelutallenteita, voit mykistää tietyt äänilähteet tallenteessa.
1
2
3
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Ääninauhuri-sovellus.
Napauta Luettelo ja valitse haastattelutilassa tehty äänitallenne.
sen suunnan kohdalla, jonka äänen haluat
Mykistä tietyt äänilähteet napauttamalla
mykistää.
Kuvake muuttuu muotoon
, ja ääni mykistetään.
Mykistetty äänilähde
Mykistämätön äänilähde
171
Sovellukset ja ominaisuudet
Omat tiedostot
Voit käyttää ja hallita laitteeseen tai muihin sijainteihin, kuten pilvitallennuspalveluihin,
tallennettuja tiedostoja.
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Omat tiedostot -sovellus.
Saat näkyviin kuhunkin tallennustilaan tallennetut tiedostot.
Voit tarkistaa tarpeettomat tiedot ja vapauttaa tilaa laitteessa napauttamalla Analysoi
tallennustilaa.
Voit etsiä tiedostoja tai kansioita napauttamalla
.
Kello
Esittely
Voit asettaa hälytyksiä, tarkistaa nykyisen ajan eri kaupungeissa ympäri maailman, ajastaa
tapahtuman tai määrittää haluamasi kestoajan.
Hälytys
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Hälytys.
Hälytysten asettaminen
Napauta hälytysluettelossa, määritä hälytyksen aika, valitse hälytyksen toistumispäivät,
määritä hälytyksen muut asetukset ja napauta sitten Tallenna.
Voit avata näppäimistön hälytysajan antamista varten napauttamalla ajan syöttökenttää.
Voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä napauttamalla kytkintä hälytyksen vieressä
hälytysten luettelossa.
Hälytyksen lopettaminen
Voit lopettaa hälytyksen napauttamalla Hylkää. Jos olet aiemmin ottanut torkkuasetuksen
käyttöön, voit toistaa hälytyksen määritetyn ajan kuluttua napauttamalla Torkku.
172
Sovellukset ja ominaisuudet
Hälytyksen poistaminen
Kosketa hälytystä jonkin aikaa, valitse poistettavat hälytykset ja napauta sitten Poista.
Maailmankello
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Maailmankello.
Kellojen luominen
Napauta
, kirjoita kaupungin nimi tai valitse se kartalta ja napauta sitten Lisää.
Voit käyttää aikavyöhykemuunninta napauttamalla → Aikavyöhykemuunnin.
Kellojen poistaminen
Kosketa kelloa jonkin aikaa, valitse poistettavat kellot ja napauta sitten Poista.
Sekuntikello
1
2
3
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Sekuntikello.
Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla Aloita.
Voit tallentaa kierrosajat tapahtuman ajan mittauksen aikana napauttamalla Kierros.
Voit pysäyttää ajanoton napauttamalla Lop.
Voit aloittaa ajan mittauksen uudelleen napauttamalla Jatka.
Voit tyhjentää kierrosajat napauttamalla Nollaa.
173
Sovellukset ja ominaisuudet
Ajastin
1
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Ajastin.
Jos haluat lisätä usein käytettävän ajastimen, napauta
napauta sitten Lisää.
, määritä kestoaika ja nimi ja
2
Aseta aika ja napauta sitten Aloita.
3
Napauta Hylkää, kun ajastimeen asetettu aika on kulunut.
Voit avata näppäimistön kestoajan antamista varten napauttamalla kestoajan syöttökenttää.
Laskin
Voit suorittaa yksinkertaisia tai monimutkaisia laskutoimituksia.
Käynnistä Laskin-sovellus.
Voit tuoda tieteellisen laskimen näkyviin napauttamalla
Voit tuoda laskentahistorian näkyviin napauttamalla
napauttamalla .
Voit tyhjentää historialuettelon napauttamalla
.
. Voit sulkea laskentahistoriapaneelin
→ Tyhjennä historia.
Voit käyttää yksikönmuuntotyökalua napauttamalla
. Voit muuntaa monia arvoja, kuten
pinta-alan, pituuden tai lämpötilan arvoja, muihin yksiköihin.
174
Sovellukset ja ominaisuudet
Game Launcher
Esittely
Game Launcher -toiminto kokoaa Play Kauppa -palvelusta ja Galaxy Store -kaupasta ladatut
pelit yhteen paikkaan, mikä helpottaa niiden käyttöä. Voit asettaa laitteen pelitilaan ja pelata
pelejä tavallista helpommin.
Avaa pelit äänen kanssa tai ilman
ääntä.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Ladatut sovellukset
Näytä pelaamistietosi.
Kirjastopaneeli
175
Sovellukset ja ominaisuudet
Game Launcher -toiminnon käyttäminen
1
Käynnistä Game Launcher -sovellus.
Jos Game Launcher ei tule näkyviin, avaa Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot ja aktivoi sitten Game Launcher -kytkin napauttamalla sitä.
2
Vedä kirjastopaneelia ylöspäin ja napauta peliä.
Play Kauppa -palvelusta ja Galaxy Store -kaupasta ladatut pelit tulevat automaattisesti
näkyviin pelien käynnistysnäyttöön. Jos pelisi eivät ole näkyvissä, vedä kirjastopaneelia
ylöspäin ja napauta → Lisää sovelluksia.
Pelin poistaminen Game Launcher -toiminnosta
Vedä kirjastopaneelia ylöspäin, kosketa peliä jonkin aikaa ja napauta sitten Poista Game
Launcherista.
Suorituskykytilan vaihtaminen
Voit muuttaa pelisuorituskykytilaa.
Käynnistä Game Launcher -sovellus, napauta → Pelin suorituskyky ja valitse sitten haluamasi
tila.
• Korosta virransäästöä: Tämä säästää akkuvirtaa pelejä pelattaessa.
• Tasapainotettu: Tämä tasapainottaa suorituskyvyn ja akun käyttöajan.
• Korosta suorituskykyä: Tämä antaa parhaan suorituskyvyn pelejä pelattaessa.
Akkuvirran riittävyys voi vaihdella pelikohtaisesti.
176
Sovellukset ja ominaisuudet
Game Booster
Esittely
Game Boosterin avulla voit pelata pelejä tavallista paremmassa ympäristössä, ja se tarjoaa
käyttöösi Game Booster -paneelin kätevät toiminnot.
Game Boosterin käyttäminen
Voit avata Game Booster -paneelin pelien pelaamisen aikana napauttamalla siirtymispalkissa
Jos siirtymispalkki on piilotettu, tuo se näkyviin vetämällä näytön alareunasta ylöspäin.
.
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella pelin mukaan.
•
: Määritä Game Boosterin asetukset.
• Valvotaan lämpötilaa / Valvotaan muistia: Aseta laite säätämään asetuksia automaattisesti,
jotta laite ei ylikuumene, ja pysäytä taustalla käynnissä olevat sovellukset muistin tavallista
parempaa hallintaa varten.
• Estä pelin aikana: Lukitse joitakin toimintoja pelien ajaksi.
• Siirtymispainikkeen lukitus: Piilota siirtymispalkin näppäimet. Voit tuoda näppäimet
näkyviin napauttamalla siirtymispalkissa.
• Näytön kosketuslukitus: Lukitse kosketusnäyttö pelin pelaamisen ajaksi. Voit avata
kosketusnäytön lukituksen vetämällä lukkokuvaketta mihin tahansa suuntaan.
• Näyttökuva: Tee ruudunkaappauksia.
177
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusten käynnistäminen ponnahdusikkunoihin pelien
pelaamisen aikana
Voit käynnistää sovelluksia ponnahdusikkunoihin pelin pelaamisen aikana.
Napauta
ja valitse sovellus sovellusluettelosta.
Voit muokata sovellusluetteloa napauttamalla .
SmartThings
Esittely
Voit muodostaa helposti ja nopeasti yhteyden lähellä oleviin laitteisiin, kuten Bluetoothkuulokemikrofoneihin tai toisiin älypuhelimiin. Voit ohjata ja hallita älypuhelimellasi myös
televisioita, kodinkoneita ja IoT-tuotteita (Internet of Things, esineiden Internet).
• Yhdistäminen lähellä oleviin laitteisiin: Muodosta helposti ja nopeasti yhteys lähellä
oleviin laitteisiin, kuten Bluetooth-kuulokemikrofoneihin tai päälle puettaviin laitteisiin.
• Kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden rekisteröinti ja ohjaus: Rekisteröi
älyominaisuuksilla varustetut jääkaapit, pesukoneet, ilmastointilaitteet, ilmanpuhdistimet,
televisiot ja IoT-tuotteet (Internet of Things, esineiden Internet) älypuhelimessasi, niin voit
tarkastella niiden tilaa tai ohjata niitä älypuhelimen näytöstä.
• Ilmoituksen saaminen: Saat ilmoitukset yhdistetyistä laitteista älypuhelimeesi. Kun
esimerkiksi pyykki on pesty, voit saada siitä ilmoituksen älypuhelimeesi.
• SmartThings-toiminnon käyttäminen edellyttää, että älypuhelin ja muut laitteet on
yhdistetty Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• SmartThings-toiminnon täydellinen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja
kirjautumista Samsung-tiliin.
• Yhdistettävissä olevat laitteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.
• Samsungin takuu ei kata yhdistettyjen laitteiden omia virheitä tai vikoja. Jos
yhdistetyssä laitteessa ilmenee virheitä tai vikoja, ota yhteys laitteen valmistajaan.
178
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhdistäminen lähellä oleviin laitteisiin
Voit muodostaa helposti ja nopeasti yhteyden lähellä oleviin laitteisiin, kuten Bluetoothkuulokemikrofoneihin.
Yhdistämistapa voi vaihdella yhdistettävien laitteiden tyypin tai jaettavan sisällön
mukaan.
1
2
3
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä SmartThings-sovellus.
Napauta Lisää laite tai napauta
→ Lisää laite.
Valitse laite luettelosta ja muodosta siihen yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
Kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden käyttäminen
Voit näyttää älyominaisuuksilla varustettujen kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden
tilan älypuhelimen näytössä. Voit ryhmitellä laitteet sijainnin mukaan ja lisätä sääntöjä laitteiden
helppoa ja kätevää ohjausta varten.
Laitteiden yhdistäminen
1
2
3
4
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä SmartThings-sovellus.
Napauta Lisää laite tai napauta
→ Lisää laite.
Valitse laite luettelosta.
Voit myös napauttaa Etsi ja kirjoittaa laitteen tai mallin nimen.
Rekisteröi laitteet noudattamalla näytön ohjeita.
179
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhdistettyjen laitteiden tarkasteleminen ja ohjaus
Voit tarkastella ja ohjata laitteita. Voit esimerkiksi tarkastella jääkaappisi sisältöä tai säätää
television äänenvoimakkuutta.
1
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä SmartThings-sovellus.
2
Tarkastele luettelossa olevien laitteiden tilaa.
Näyttöön tulee yhdistettyjen laitteiden luettelo.
Voit ohjata laitetta valitsemalla laitteen. Kun valitun laitteen mukana toimitettu laiteohjain
ladataan, voit ohjata laitetta.
Laitteiden ja toimintatilojen lisääminen sijainnin mukaan
Voit lisätä laitteita sijainnin mukaan, näyttää samassa sijainnissa olevien laitteiden luettelon
ja ohjata niitä. Voit lisätä sijaintiin myös toimintatilan, jonka avulla voit ohjata useita laitteita
samanaikaisesti.
Sijaintien lisääminen
1
2
3
Käynnistä SmartThings-sovellus ja napauta
→
→ Lisää sijainti.
Anna sijainnin nimi.
Voit määrittää sijainnin napauttamalla Maantieteellinen sijainti, valitsemalla sijainnin
kartalta ja napauttamalla Valmis.
Napauta Valmis.
Sijainti lisätään.
Jos haluat lisätä laitteita sijaintiin, napauta Lisää laite tai
noudattamalla näytön ohjeita.
Laitteet lisätään sijaintiin.
180
→ Lisää laite ja rekisteröi laitteet
Sovellukset ja ominaisuudet
Toimintatilojen lisääminen
Lisäämällä toimintatilan ja rekisteröimällä laitteita siihen voit ohjata useita laitteita
samanaikaisesti yhdellä näppäimen napautuksella tai puhekomennolla.
1
2
3
4
5
6
Käynnistä SmartThings-sovellus.
Napauta
→
Napauta
→ Tilanteet → Lisää tilanne.
ja valitse sijainti.
Anna toimintatilan nimi.
Napauta
kohdassa Toiminnot ja lisää suoritettavat toiminnot.
Napauta Tallenna.
Automaatioiden lisääminen
Voit myös asettaa automaation käyttämään laitteita esiasetetun ajan tai laitteiden tilan
perusteella automaattisesti.
Voit esimerkiksi lisätä automaation, joka käynnistää äänentoiston automaattisesti joka päivä kello
7.00.
1
2
3
4
5
6
Käynnistä SmartThings-sovellus.
Napauta
→
Napauta
→ Automaatiot → Lisää automaatio.
Napauta
Seuraava.
kohdassa Jos, määritä aktivointiehdot automaatiota varten ja napauta sitten
Napauta
kohdassa Niin, määritä suoritettavat toiminnot ja napauta sitten Valmis.
ja valitse sijainti.
Anna automaation nimi ja napauta OK.
181
Sovellukset ja ominaisuudet
Ilmoitusten vastaanottaminen
Voit saada ilmoitukset yhdistetyistä laitteista älypuhelimeesi. Kun esimerkiksi pyykki on pesty,
voit saada siitä ilmoituksen älypuhelimeesi.
Kun haluat asettaa laitteen vastaanottamaan ilmoitukset, avaa Samsung-kansio, käynnistä
→ → Ilmoitukset ja napauta sitten kytkintä haluamiesi
SmartThings-sovellus, napauta
laitteiden vieressä.
Sisällön jakaminen
Voit jakaa sisältöä eri jakotoimintojen avulla. Seuraavassa on esimerkki kuvien jakamisesta.
Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
ja valitse jakotapa, kuten viesti tai sähköpostiviesti.
Jos sinulla on viestintä- tai jakamishistoriaa, ne henkilöt, joihin olet ollut yhteydessä,
näkyvät jakoasetuspaneelissa. Voit jakaa sisältöä suoraan henkilöiden kanssa vastaavan
sovelluksen kautta valitsemalla henkilön kuvakkeen. Jos tämä toiminto on poissa
käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja aktivoi
sitten Suora jako -kytkin napauttamalla sitä.
182
Sovellukset ja ominaisuudet
Lisätoimintojen käyttäminen
• Linkkien jako: Jaa suuria tiedostoja. Lataa tiedostoja Samsung-tallennustilapalvelimeen
ja jaa ne muiden kanssa Internet-linkin avulla. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
puhelinnumerosi vahvistamista.
• Lähetä laitteeseen: Jaa sisältöä lähellä olevien laitteiden kanssa Wi-Fi Direct- tai Bluetoothyhteyden kautta tai SmartThings-tuettujen laitteiden kanssa.
• Smart View: Voit katsella laitteessa näytettävää sisältöä myös suuressa kuvaruudussa
yhdistämällä laitteen Screen Mirroring -toiminnolla varustettuun televisioon tai näyttöön.
Samsung DeX
Esittely
Samsung DeX on palvelu, jonka avulla voit käyttää älypuhelinta tietokoneen tapaan yhdistämällä
älypuhelimen ulkoiseen näyttöön, kuten televisioon tai näyttölaitteeseen, tai tietokoneeseen.
Suorita älypuhelimessa haluamasi tehtävät nopeasti ja helposti suuressa näytössä näppäimistön
ja hiiren avulla. Voit käyttää älypuhelintasi samanaikaisesti Samsung DeX -toiminnon käytön
kanssa.
183
Sovellukset ja ominaisuudet
Laitteiden yhdistäminen ja Samsung DeX -toiminnon
käynnistäminen
Kytkeminen ulkoiseen näyttöön
Voit liittää älypuhelimesi ulkoiseen näyttöön HDMI-sovittimen (USB-tyyppi C – HDMI) tai DeX Pad
-laitteen avulla. Seuraavassa kerrotaan, miten HDMI-sovitinta käytetään.
• Kaikki lisävarusteet myydään erikseen.
• Käytä vain Samsungin toimittamia virallisia Samsung DeX -tuettuja lisävarusteita.
Niiden varusteiden käyttämisestä, joita ei virallisesti tueta, aiheutuvat ongelmat ja
toimintahäiriöt eivät kuulu takuun piiriin.
1
2
3
Liitä HDMI-sovitin älypuhelimeesi.
Kytke HDMI-kaapeli HDMI-sovittimeen ja television tai näyttölaitteen HDMI-porttiin.
Napauta älypuhelimesi näytössä Jatka → Aloita.
Samsung DeX -näyttökuva tulee yhdistettyyn televisioon tai näyttölaitteeseen älypuhelimesi
näyttökuvan muuttumatta.
HDMI-kaapeli
HDMI-sovitin
(USB-tyyppi C –
HDMI)
184
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhdistäminen tietokoneeseen
Voit käyttää Samsung DeX -toimintoa liittämällä älypuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1
2
3
4
Liitä älypuhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Samsung DeX.
Näkyviin tulee sovellusten asentamisen ohjenäyttö.
Lataa Samsung DeX -sovellus tietokoneeseen noudattamalla näytön ohjeita.
Kun sovellus on asennettu, liitä laite uudelleen USB-kaapeliin.
Samsung DeX -näyttö tulee näkyviin.
185
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung DeX -näytön ohjaaminen
Ohjaaminen ulkoisessa näytössä
Ohjaaminen ulkoisella näppäimistöllä ja hiirellä
Voit käyttää langatonta näppäimistöä/hiirtä. Katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöoppaasta.
• Voit asettaa hiiriosoittimen siirtymään ulkoisesta näytöstä älypuhelimen näyttöön.
Käynnistä Asetukset-sovellus, valitse Samsung DeX → Hiiri/kosketusalusta ja aktivoi
sitten Vie osoitin puhelimen näyttöön -kytkin napsauttamalla sitä.
• Voit myös käyttää ulkoista näppäimistöä älypuhelimen näytössä.
Älypuhelimen käyttäminen kosketusalustana
Voit käyttää älypuhelintasi kosketusalustana ja käyttää sitä sormillasi.
Avaa ilmoituspaneeli älypuhelimessasi vetämällä näytön yläreunasta alaspäin ja napauta Käytä
puhelinta kosketusalustana.
• Voit käyttää kosketusalustaa vain Samsung DeX -tilan käytön aikana.
• Jos älypuhelimen suojakotelossa on etukansi, avaa etukansi, kun haluat käyttää
älypuhelinta kosketusalustana. Jos etukansi on suljettuna, kosketusalusta ei ehkä
toimi oikein.
• Jos älypuhelimesi näyttö sammuu, voit käynnistää näytön painamalla virtanäppäintä
tai painamalla voimakkaasti kotinäppäintä.
186
Sovellukset ja ominaisuudet
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Kun kirjoitat tekstiä viestien lähettämistä, muistiinpanojen luomista tai muiden tehtävien
suorittamista varten, älypuhelimesi näyttöön tulee automaattisesti näyttönäppäimistö ilman
ulkoisen näppäimistön yhdistämistä.
Jos näppäimistö ei tule näkyviin, valitse
pikatyökaluriviltä.
Ohjaaminen tietokoneessa
Voit ohjata Samsung DeX -näyttöä tietokoneeseen liitetyllä näppäimistöllä ja hiirellä.
Voit siirtää tiedostoja helposti tietokoneen ja Samsung DeX:n välillä vetämällä ja pudottamalla ja
voit myös kopioida ja liittää tekstiä.
→
Jos haluat nähdä Samsung DeX -toiminnon pikanäppäimet, valitse
Käyttöohjeet → Käytä pikanäppäimiä → Näppäim. pikakuvakkeet.
187
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung DeX -toiminnon käyttäminen
Voit käyttää älypuhelimen toimintoja tietokoneen kaltaisessa käyttöliittymäympäristössä. Voit
käyttää moniajoa, eli käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti. Voit myös tarkistaa älypuhelimen
ilmoitukset ja tilan.
Suosikkisovellukset
Samsung DeX
-alkunäyttö
Tehtäväpalkki
Pikatyökalurivi
Samsung DeX
-paneeli
Tilapalkki
Sovelluksetnäppäin
• Samsung DeX -näytön asettelu voi määräytyä yhdistetyn laitteen mukaan.
• Kun Samsung DeX -toiminnon käyttö aloitetaan tai lopetetaan, käynnissä olevat
sovellukset voivat sulkeutua.
• Jotkin sovellukset tai toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä Samsung DeX -toimintoa
käytettäessä.
• Voit säätää näytön asetuksia yhdistetyn television tai näytön näyttöasetusten avulla.
• Jos haluat vaihtaa äänilähdön, valitse
Äänilähtö-kohdasta.
tilarivillä, valitse Media ja valitse sitten laite
• Suosikkisovellukset: Lisää usein tarvittavat sovellukset alkunäyttöön ja käynnistä ne nopeasti.
• Samsung DeX -paneeli: Voit käyttää erilaisia käteviä toimintoja, kuten lukita Samsung DeX
-näytön ja lukea Samsung DeX:n käyttöohjeita sekä siirtyä Screen Mirroring -tilaan.
• Sovellukset-näppäin: Näytä älypuhelimen sovellukset ja käynnistä niitä.
• Tehtäväpalkki: Näytä käynnissä olevat sovellukset.
• Tilapalkki: Näytä älypuhelimen ilmoitukset ja tila. Tilakuvakkeiden ulkoasu voi määräytyä
älypuhelimen tilan mukaan. Kun valitset , pika-asetusnäppäimet tulevat näkyviin. Voit
ottaa älypuhelimen tietyt toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä pika-asetusnäppäinten
avulla.
• Pikatyökalurivi: Voit käyttää pikatyökaluja, kuten näyttönäppäimistöä, äänenvoimakkuuden
säätöä tai hakua.
188
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung DeX:n ja älypuhelimen käyttäminen samanaikaisesti
Kun käytät Samsung DeX -toimintoa, voit käyttää eri sovelluksia samanaikaisesti ulkoisessa
näytössä tai tietokoneessa ja älypuhelimesi näytössä.
Kun esimerkiksi katsot videota liitetyssä televisiossa tai näytössä, voit luoda muistiinpanoa
älypuhelimessasi.
Käynnistä liitetyssä televisiossa tai näytössä sovellus, jota haluat käyttää Samsung DeX -näytössä.
Käynnistä sitten toinen sovellus älypuhelimessasi.
Samsung DeX -näytön lukitseminen
Jos haluat lukita ulkoisen näytön ja älypuhelimesi näytön Samsung DeX -toiminnon käytön
→ Lukitse DeX.
aikana, valitse
Kun käytät Samsung DeX -toimintoa, et voi lukita ulkoista näyttöä ja älypuhelimesi
näyttöä virtanäppäintä painamalla.
Tietojen siirtäminen tietokoneen kanssa
Tiedostojen siirtäminen
Valitse tiedosto Samsung DeX -näytössä koskettamalla sitä jonkin aikaa Omat tiedostot- tai
Galleria-sovelluksessa ja vedä se tietokoneen näyttöön. Valitse tiedosto tietokoneen näytössä ja
vedä se Samsung DeX -näyttöön, Omat tiedostot -sovellukseen tai Galleria-sovellukseen.
Tekstin kopioiminen ja liittäminen
Kopioi tekstiä Samsung DeX -näytössä tai tietokoneen näytössä pikanäppäimillä tai hiirellä ja liitä
se toisen näytön tekstinsyöttökenttään.
Samsung DeX -toiminnon lopettaminen
Kun irrotat älypuhelimesi tietokoneesta tai ulkoisesta näytöstä, kuten televisiosta tai
näyttölaitteesta, Samsung DeX -toiminto lopetetaan.
Irrota älypuhelimesi HDMI-sovittimesta tai USB-kaapelista.
189
Sovellukset ja ominaisuudet
Google-sovellukset
Google tarjoaa sovelluksia, jotka liittyvät viihteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja talouselämään.
Joidenkin sovellusten käyttäminen edellyttää Google-tiliä.
Saat lisätietoja jokaisesta sovelluksesta kunkin sovelluksen ohjevalikosta.
Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset ole käytettävissä
tai niiden nimi poikkeaa tässä esitetystä.
Chrome
Etsi tietoja ja selaa Internet-sivuja.
Gmail
Lähetä tai vastaanota sähköpostia Google Mail -palvelun kautta.
Maps
Voit etsiä sijaintisi kartalta, etsiä paikkoja maailmankartalta ja näyttää lähistöllä olevien paikkojen
sijaintitiedot.
Play Musiikki
Etsi, kuuntele ja jaa musiikkia laitteellasi. Voit ladata laitteeseen tallennettuja musiikkikokoelmia
pilvipalveluun ja käyttää niitä myöhemmin.
Play Elokuvat
Voit ostaa tai vuokrata videoita, kuten elokuvia ja TV-ohjelmia, Play Kauppa -palvelusta.
Drive
Tallenna sisältösi pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
190
Sovellukset ja ominaisuudet
YouTube
Katsele tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa.
Kuvat
Hae, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuvia ja videoita yhdessä
paikassa.
Google
Etsi nopeasti kohteita Internetistä tai laitteesta.
Duo
Soita yksinkertainen videopuhelu.
191
Asetukset
Esittely
Voit mukauttaa laitteen asetuksia. Voit mukauttaa laitetta määrittämällä erilaisia
asetusvaihtoehtoja.
Käynnistä Asetukset-sovellus.
Voit etsiä asetuksia hakusanojen avulla napauttamalla
.
Yhteydet
Asetukset
Voit muuttaa eri yhteystapojen, kuten Wi-Fi- ja Bluetooth-toimintojen, asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet.
• Wi-Fi: Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää
Internetiä tai muita verkkolaitteita. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi.
• Bluetooth: Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden
Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisätietoja on kohdassa Bluetooth.
• Puhelimen näkyvyys: Voit sallia muiden laitteiden löytää laitteesi ja jakaa sisältöä kanssasi.
Kun tämä toiminto on käytössä, laitteesi on näkyvissä muille laitteille, kun ne etsivät
käytettävissä olevia laitteita Siirrä tiedostot laitteeseen -toiminnolla.
• NFC ja maksu: Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field
Communication (NFC)), jotka sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit
tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai
tapahtumalippuja. Lisätietoja on kohdassa NFC ja maksu.
192
Asetukset
• Lentotila: Voit asettaa laitteen poistamaan käytöstä kaikki langattomat toimintonsa. Voit
käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja lentokoneen henkilökunnan ohjeita. Jos laitteen
käyttäminen on sallittua, käytä sitä aina lentotilassa.
• Matkapuhelinverkot: Määritä käyttämäsi matkapuhelinverkon asetukset.
• Datan käyttö: Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia. Voit
asettaa laitteen poistamaan mobiilidatayhteyden käytöstä automaattisesti, kun käytetyn
mobiilidatan määrä saavuttaa määritetyn rajan.
Ottamalla datasäästötoiminnon käyttöön voit myös estää joitakin taustalla toimivia
sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta tietoja. Lisätietoja on kohdassa Datansäästö.
• SIM-kortin hallinta (kahden SIM-kortin mallit): Voit aktivoida SIM- tai USIM-korttisi ja
mukauttaa SIM-kortin asetuksia. Lisätietoja on kohdassa SIM-kortin hallinta (kahden SIMkortin mallit).
• Mobiilitukiasema ja yhteyden jako: Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen
mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä.
Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai Bluetooth-toiminnon avulla. Lisätietoja on
kohdassa Mobiilitukiasema ja yhteyden jako.
• Lisää yhteysasetuksia: Voit hallita muita toimintoja mukauttamalla asetuksia. Lisätietoja on
kohdassa Lisää yhteysasetuksia.
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
Voit säästää akkuvirtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.
193
Asetukset
Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake. Kirjoita salasana ja napauta
Yhdistä.
• Kun laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran, laite muodostaa
uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä
salasanaa. Voit estää laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon automaattisesti
napauttamalla verkon vieressä ja napauttamalla Unohda.
• Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, käynnistä laitteen Wi-Fi-toiminto tai
langaton reititin uudelleen.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct yhdistää laitteet toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
Napauta Wi-Fi Direct.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, johon haluat yhdistää, ota Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön
laitteessa.
3
Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Wi-Fi Direct -yhteyspyynnön.
194
Asetukset
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Voit jakaa tietoja, kuten yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden laitteiden kanssa. Seuraavassa
on esimerkki kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1
2
3
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
→ Wi-Fi Direct ja valitse laite, johon kuva siirretään.
Hyväksy Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Jos laitteet on jo yhdistetty, kuva lähetetään toiseen laitteeseen ilman
yhteyspyyntömenettelyä.
Laiteyhteyden katkaiseminen
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi.
Napauta Wi-Fi Direct.
Laite näyttää yhdistetyt laitteet luettelossa.
Katkaise laitteiden yhteys napauttamalla laitteen nimeä.
195
Asetukset
Bluetooth
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetoothlaitteiden kanssa.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-yhteydellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa). Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön
seurauksista.
Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla
sitä.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
2
Valitse laite, jonka kanssa muodostetaan pariliitos.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, siirrä kyseinen
laite Bluetooth-laiteparin muodostustilaan. Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaista.
Laitteesi näkyy muille laitteille niin kauan kuin Bluetooth-asetusnäyttö on auki.
3
Vahvista hyväksymällä Bluetooth-yhteyspyyntö laitteessasi.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Bluetooth-yhteyspyynnön.
196
Asetukset
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa tietoja, kuten
yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Seuraavassa on esimerkki
kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
→ Bluetooth ja valitse sitten laite, johon kuva siirretään.
Jos laitteesi on liitetty toisen laitteen pariksi aiemmin, napauta laitteen nimeä vahvistamatta
automaattisesti luotua salasanaa.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa.
3
Hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Bluetooth-laitteiden pariliitoksen purkaminen
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth.
Laite näyttää pariksi liitetyt laitteet luettelossa.
Napauta
sen laitteen nimen vieressä, jonka kanssa haluat purkaa pariliitoksen.
Napauta Erota.
197
Asetukset
NFC ja maksu
Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field Communication (NFC)), jotka
sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen
myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja.
Laitteessa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta huolellisesti, jotta NFC-antenni ei
vahingoitu.
Tietojen lukeminen NFC-tunnisteista
NFC-toiminnon avulla voit lähettää kuvia tai yhteystietoja muihin laitteisiin ja lukea tuotetiedot
NFC-tunnisteista.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi sitten NFC ja maksu -kytkin napauttamalla
sitä.
Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue NFC-tunnisteen lähelle.
Tunnisteen tiedot tulevat näyttöön.
Varmista, että laitteen näyttö on päällä ja lukitsematon. Muutoin laite ei lue NFCtunnisteita eikä vastaanota tietoja.
198
Asetukset
Maksaminen NFC-toiminnon avulla
Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä
mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista
varten.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi sitten NFC ja maksu -kytkin napauttamalla
sitä.
Kosketa laitteen takaosan NFC-antennin alueella NFC-kortinlukijaa.
Voit määrittää oletusmaksusovelluksen avaamalla Asetukset-näytön ja napauttamalla Yhteydet
→ NFC ja maksu → Napauta ja maksa → MAKSU ja valitsemalla sitten sovelluksen.
Maksupalvelujen luettelossa ei ehkä ole kaikkia käytettävissä olevia maksusovelluksia.
Tietojen lähettäminen NFC-toiminnon avulla
Voit sallia tiedonsiirron, kun laitteen NFC-antenni koskettaa toisen laitteen NFC-antennia.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → NFC ja maksu ja aktivoi kytkin sitten
napauttamalla sitä.
Aktivoi Android Beam -kytkin napauttamalla sitä.
Valitse kohde ja kosketa toisen laitteen NFC-antennilla laitteesi NFC-antennia.
199
Asetukset
4
Kun Siirrä koskettamalla. näkyy näytössä, lähetä kohde napauttamalla laitteen näyttöä.
Jos molemmat laitteet yrittävät siirtää tietoja samanaikaisesti, tiedostonsiirto voi
epäonnistua.
Datansäästö
Voit vähentää datan käyttöä estämällä joitakin taustalla toimivia sovelluksia lähettämästä tai
vastaanottamasta tietoja.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Datan käyttö → Datansäästö ja aktivoi kytkin
napauttamalla sitä.
Kun datasäästötoiminto on käytössä,
-kuvake näkyy tilapalkissa.
Datasäästö-toiminto käytössä
Voit valita sovellukset, jotka voivat käyttää dataa rajoituksetta, napauttamalla Salli sov.,
kun Datansäästö k. ja valitsemalla sovellukset.
200
Asetukset
SIM-kortin hallinta (kahden SIM-kortin mallit)
Voit aktivoida SIM- tai USIM-korttisi ja mukauttaa SIM-kortin asetuksia. Lisätietoja on kohdassa
Kahden SIM- tai USIM-kortin käyttäminen (kahden SIM-kortin mallit).
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → SIM-kortin hallinta.
• Puhelut: Valitse SIM- tai USIM-kortti, jota käytetään äänipuheluissa.
• Tekstiviestit: Valitse SIM- tai USIM-kortti viestejä varten.
• Mobiilidata: Valitse SIM- tai USIM-kortti, jota käytetään datapalveluissa.
• Vahvista puhelujen SIM-kortti: Aseta laite kysymään, mitä SIM- tai USIM-korttia käytetään
seuraavassa puhelussa, kun soitat puhelun käyttämättä ensisijaista puhelujen SIM- tai USIMkorttia.
• Kaksi SIM-korttia aina käytössä: Aseta laite sallimaan saapuvat puhelut toisesta SIM- tai
USIM-kortista puhelun aikana.
Kun tämä toiminto on käytössä, puhelunsiirto voi alueen tai palveluntarjoajan
mukaan aiheuttaa lisämaksuja.
Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä. Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai
Bluetooth-toiminnon avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako.
Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
• Mobiilitukiasema: Jaa laitteen mobiilidatayhteys mobiilitukiaseman avulla tietokoneiden tai
muiden laitteiden kanssa.
• Bluetooth-liitos: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa
Bluetooth-yhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
• USB-yhteys: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta
ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii tietokoneen
langattomana modeemina.
201
Asetukset
Mobiilitukiaseman käyttäminen
Voit käyttää laitettasi mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako →
Mobiilitukiasema.
Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
-kuvake näkyy tilarivillä. Muut laitteet voivat löytää laitteesi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Voit määrittää mobiilitukiaseman salasanan napauttamalla → Määritä mobiilitukiasema
ja valitsemalla suojaustason. Anna sitten salasana ja napauta Tallenna.
3
Etsi ja valitse laitteesi toisen laitteen näytössä Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Jos mobiilitukiasemaa ei löydy, määritä laitteessasi Taajuuskaista-asetukseksi 2,4 GHz,
napauta → Määritä mobiilitukiasema ja poista sitten Piilota oma laite -valinta.
4
Käytä yhdistetyssä laitteessa Internetiä laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.
Lisää yhteysasetuksia
Voit hallita muita yhteystoimintoja mukauttamalla asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia.
• Läheisten laitteiden haku: Aseta laite hakemaan lähellä olevat laitteet yhteyden
muodostamista varten.
• Tulostus: Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä
käytettävissä olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja.
Lisätietoja on kohdassa Tulostus.
• MirrorLink: MirrorLink-toiminnolla voit ohjata laitteesi MirrorLink-sovelluksia ajoneuvon
pääyksikön näytössä. Lisätietoja on kohdassa MirrorLink.
• Download booster: Voit asettaa laitteen lataamaan yli 30 Mt:n kokoiset tiedostot tavallista
nopeammin käyttämällä Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoa samanaikaisesti. Lisätietoja on
kohdassa Download booster.
202
Asetukset
• VPN: Määritä virtuaalisia verkkoja (VPN-verkkoja) laitteeseesi oppilaitoksen tai työpaikan
yksityiseen verkkoon yhdistämistä varten.
• Yksityinen DNS: Käytä luotettavaa DNS-järjestelmää oppilaitoksen tai yrityksen sisäisessä
yksityisessä verkossa ulkoisen isännöintiverkon käyttämisen sijasta. DNS etsitään ja siihen
muodostetaan yhteys automaattisesti. Voit myös vaihtoehtoisesti etsiä DNS:n ja muodostaa
siihen yhteyden manuaalisesti.
• Ethernet: Kun liität Ethernet-sovittimen, voit käyttää kiinteää verkkoa ja määrittää
verkkoasetukset.
Tulostus
Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit yhdistää laitteen
tulostimeen Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon avulla ja tulostaa kuvia tai asiakirjoja.
Jotkin tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
Tulostinlaajennusten lisääminen
Tulostinlaajennusten avulla voit lisätä tulostimet, joihin haluat yhdistää laitteen.
1
2
3
4
5
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia → Tulostus → Lataa
laajennus.
Etsi tulostinlaajennus Play Kauppa -palvelusta.
Valitse tulostinlaajennus ja asenna se.
Valitse asennettu tulostinlaajennus.
Laite etsii automaattisesti tulostimet, jotka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin
laitteesi.
Valitse lisättävä tulostin.
Voit lisätä tulostimia manuaalisesti napauttamalla → Lisää tulostin.
203
Asetukset
Sisällön tulostaminen
Avaa kuvien, asiakirjojen tai muun sisällön katselun aikana vaihtoehtojen luettelo, napauta
→ Kaikki tulostimet… ja valitse tulostin.
Tulosta →
Tulostustavat voivat vaihdella sisällön tyypin mukaan.
MirrorLink
Voit näyttää laitteen näyttökuvan ajoneuvon pääyksikön näytössä.
Voit yhdistää laitteesi ajoneuvoon ja ohjata laitteen MirrorLink-sovelluksia ajoneuvon pääyksikön
näytöstä.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia → MirrorLink.
Laite on yhteensopiva niiden ajoneuvojen kanssa, jotka tukevat MirrorLink-versiota 1.1
tai uudempaa.
Laitteen yhdistäminen ajoneuvoon MirrorLink-yhteyden kautta
Kun käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
1
Liitä laitteesi toisen laitteen pariksi Bluetooth-yhteyden kautta.
2
Yhdistä laite ajoneuvoon USB-kaapelilla.
Lisätietoja on kohdassa Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
Kun ne on yhdistetty, käytä laitteesi MirrorLink-sovelluksia pääyksikön näytössä.
MirrorLink-yhteyden katkaiseminen
Irrota USB-kaapeli laitteesta ja ajoneuvosta.
204
Asetukset
Download booster
Voit asettaa laitteen lataamaan yli 30 Mt:n kokoiset tiedostot tavallista nopeammin käyttämällä
Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoja samanaikaisesti. Voimakas Wi-Fi-signaali mahdollistaa suuren
latausnopeuden.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia → Download booster.
• Jotkin laitteet eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.
• Tiedostojen lataamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua
lisäkustannuksia.
• Kun lataat suuria tiedostoja, laite voi kuumentua. Jos laite ylittää määritetyn
lämpötilan, toiminto poistetaan käytöstä.
• Jos verkkosignaalit ovat epävakaita, tämän toiminnon nopeus ja suorituskyky voivat
heikentyä.
• Jos Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoyhteyden datasiirtonopeudet poikkeavat suuresti
toisistaan, laite saattaa käyttää vain nopeinta yhteyttä.
• Tämä toiminto tukee HTTP (Hypertext Transmission Protocol) -versiota 1.1 ja HTTPS
(Hypertext Transmission Protocol Secure) -protokollaa. Toimintoa ei voi käyttää
muiden protokollien, kuten FTP:n, kanssa.
Äänet ja värinä
Asetukset
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä.
• Äänitila: Aseta laite käyttämään äänitilaa, värinätilaa tai äänetöntä tilaa.
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
• Soittoääni: Vaihda puhelun soittoääni.
• Ilmoitusääni: Muuta ilmoitusääntä.
• Äänenvoimakkuus: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja
ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
205
Asetukset
• Värinäkuvio: Valitse värinäkuvio.
• Värinän voimakkuus: Säädä värinähälytyksen voimakkuutta.
• Järjestelmän äänen/värinän hallinta: Aseta laite toistamaan merkkiääni tai värisemään
toiminnoissa, kuten kosketusnäytön ohjaamisessa.
Dolby Atmos (tilaääni)
Voit valita optimoidun tilaäänitilan erityyppisille äänille, kuten elokuville, musiikille ja puheelle.
Dolby Atmos -toiminnon avulla voit nauttia äänestä, joka kuuluu kaikkialta ympäriltäsi.
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä → Äänenlaatu ja tehosteet → Dolby Atmos,
aktivoi kytkin napauttamalla sitä ja valitse sitten tila.
Erillinen sovelluksen ääni
Aseta laite toistamaan ääntä tietystä sovelluksesta yhdistetyn Bluetooth-kaiuttimen tai
-kuulokemikrofonin kautta erillisenä muiden sovellusten äänestä.
Voit esimerkiksi kuunnella Navigointi-sovelluksen ääntä laitteen kaiuttimesta samalla, kun
kuuntelet Musiikki-sovelluksen ääntä ajoneuvon Bluetooth-kaiuttimesta.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä → Erillinen sovelluksen ääni ja aktivoi kytkin
napauttamalla sitä.
Valitse sovellus, jonka mediaäänet toistetaan erikseen, ja napauta sitten paluunäppäintä.
Valitse laite, jonka kautta valitun sovelluksen mediaääni toistetaan.
206
Asetukset
Ilmoitukset
Muuta ilmoitusasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Ilmoitukset.
• Ehdota toimenpiteitä ja vastauksia: Aseta laite ehdottamaan toimenpiteitä ja vastauksia
ilmoituksiin.
• Näytä torkkutoiminto: Määritä, näytetäänkö torkkuasetus.
• Sovellusten kuvakemerkit: Voit muuttaa sovelluskuvakemerkkien asetuksia.
• Älä häiritse: Aseta laite mykistämään saapuvien puhelujen, ilmoitusten ja medialähteiden
äänet sallittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
• Tilapalkki: Voit asettaa laitteen näyttämään vain kolme uusinta ilmoitusta ja sen, näkyykö
akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina tilarivillä.
• Merkkivalo: Aseta laite sytyttämään merkkivalo, kun akku latautuu, kun olet saanut
ilmoituksia tai kun nauhoitat äänitallennetta näytön ollessa sammutettuna.
• Viimeksi lähetetyt: Voit tarkastella sovelluksia, jotka ovat vastaanottaneet ilmoituksia
äskettäin, ja muuttaa ilmoitusasetuksia. Jos haluat mukauttaa muiden sovellusten
→ Kaikki ja valitse sovellus
ilmoitusasetuksia, napauta Näytä kaikki →
sovellusluettelosta.
Näyttö
Asetukset
Voit muuttaa näytön ja alkunäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö.
• Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
• Mukautuva kirkkaus: Aseta laite seuraamaan kirkkaussäätöjä ja käyttämään niitä
automaattisesti samantapaisissa valaistusolosuhteissa.
• Sinisen valon suodatin: Ota sinisen valon suodatin käyttöön ja muuta suodattimen
asetuksia. Lisätietoja on kohdassa Sinisen valon suodatin.
207
Asetukset
• Tumma tila: Voit ehkäistä silmien väsymistä käyttämällä tummaa teemaa, kun käytät laitetta
yöllä tai pimeässä.
Tumma teema ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.
• Näyttötila: Säädä näytön väriä ja kontrastia muuttamalla näyttötilaa. Lisätietoja on kohdassa
Näyttötilan vaihtaminen tai näytön värin säätäminen.
• Fonttikoko ja tyyli: Voit muuttaa fontin kokoa ja tyyliä.
• Näytön zoomaus: Voit muuttaa näytön zoomausasetusta.
• Näyttötarkkuus: Voit muuttaa näytön resoluutiota. Lisätietoja on kohdassa Näyttötarkkuus.
• Koko näytön sovellukset: Valitse sovellukset, joita käytetään koko näytön kokoisella
kuvasuhteella.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Alkunäyttö: Muuttamalla ruudukon kokoa voit esimerkiksi näyttää alkunäytössä enemmän
tai vähemmän kohteita.
• Reunanäyttö: Muuta Reunanäytön asetuksia. Lisätietoja on kohdassa Reunanäyttö.
• Helppo tila: Siirry helppoon tilaan, jossa alkunäytön asettelu on tavallista yksinkertaisempi ja
kuvakkeet suuremmat.
• Siirtymispalkki: Muuta siirtymispalkin asetuksia. Lisätietoja on kohdassa Siirtymispalkki
(valintanäppäimet).
• Vahingossa tapahtuvien kosketusten vastainen suojaus: Aseta laite estämään näytön
käynnistyminen, kun laite on pimeässä paikassa, kuten taskussa tai laukussa.
• Kosketusherkkyys: Lisää näytön kosketusherkkyyttä näytönsuojakalvojen kanssa
käyttämistä varten.
• Näytönsäästäjä: Aseta laite käynnistämään näytönsäästäjä, kun laite latautuu. Lisätietoja on
kohdassa Näytönsäästäjä.
208
Asetukset
Sinisen valon suodatin
Voit ehkäistä silmien väsymistä vähentämällä näytön sinisen valon määrää.
Kun katselet HDR-videoita vain HDR-videoita sisältävistä videopalveluista, sinisen valon
suodatinta ei ehkä käytetä.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Sinisen valon suodatin ja aktivoi toiminto
napauttamalla Ota käyttöön nyt ‑kytkintä.
Säädä suodattimen läpinäkyvyyttä vetämällä säätöpalkkia.
Jos haluat ajastaa näytön sinisen valon suodattimen käytön, napauta Ota käyttöön
aikataulun mukaan ‑kytkintä ja valitse haluamasi vaihtoehto.
• Auringonlaskusta auringonnousuun: Aseta laite käyttämään sinisen valon suodatinta
yöllä ja poistamaan se käytöstä aamulla kulloisenkin sijaintisi perusteella.
• Mukautettu aikataulu: Aseta tietty aika, jolloin sinisen valon suodatinta käytetään.
Näyttötilan vaihtaminen tai näytön värin säätäminen
Valitse videoiden tai kuvien katseluun sopiva näyttötila tai säädä näytön väriä. Jos valitset
Mukautuva näyttö -tilan, voit säätää näytön väritasapainoa väriarvon mukaan.
Näyttötilan vaihtaminen
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näyttötila ja valitse haluamasi tila.
• Mukautuva näyttö: Tämä optimoi näytön värialueen, kylläisyyden ja terävyyden. Voit myös
säätää näytön väritasapainoa väriarvon mukaan.
• AMOLED-teatteri: Tämä sopii videoiden katselemiseen.
• AMOLED-valokuva: Tämä sopii kuvien katselemiseen.
• Perus: Tämä on oletusasetus ja sopii yleiseen käyttöön.
• Voit säätää näytön väriä vain Mukautuva näyttö -tilassa.
• Mukautuva näyttö -tila ei ehkä ole yhteensopiva kolmansien osapuolten sovellusten
kanssa.
• Näyttötilaa ei voi muuttaa sinisen valon suodatinta käytettäessä.
209
Asetukset
Koko näytön väritasapainon optimoiminen
Voit optimoida näytön värin säätämällä värisävyjä haluamallasi tavalla.
Kun vedät värinsäätöpalkkia asentoa Viileä kohti, sininen värisävy lisääntyy. Kun vedät
värinsäätöpalkkia asentoa Lämmin kohti, punainen värisävy lisääntyy.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näyttötila → Mukautuva näyttö.
Säädä värinsäätöpalkkia kohdassa Valkotasapaino.
Näytön väritasapaino optimoidaan.
Näytön sävyn säätäminen väriarvon mukaan
Voit lisätä tai vähentää tiettyjä värisävyjä säätämällä punaisen, vihreän tai sinisen arvoja erikseen.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näyttötila → Mukautuva näyttö.
Valitse Lisäasetukset.
Säädä väripalkkia R (Red, punainen), G (Green, vihreä) tai B (Blue, sininen).
Näytön sävyä säädetään.
Näyttötarkkuus
Voit muuttaa näytön tarkkuutta. Oletusasetus on FHD+. Suuri tarkkuus parantaa näytön
elävyyttä, mutta lisää akkuvirran kulutusta.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näyttötarkkuus.
Valitse tarkkuusvaihtoehto ja napauta Käytä.
Jotkin käynnissä olevat sovellukset voivat sulkeutua, kun muutat tarkkuutta.
210
Asetukset
Näytönsäästäjä
Voit asettaa kuvia näytettäviksi näytönsäästäjänä, kun näyttö sammuu automaattisesti.
Näytönsäästäjä on näkyvissä, kun laite latautuu.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näytönsäästäjä.
Valitse toiminto.
Napauta
ja valitse albumit kuvien näyttöä varten.
Kun olet valmis, napauta paluunäppäintä.
Voit esikatsella valittua vaihtoehtoa napauttamalla Esikatselu.
Kun napautat näyttöä näytönsäästäjän ollessa näkyvissä, näyttö käynnistyy.
Teemat
Voit muuttaa alkunäytön ja lukitusnäytön taustakuva-asetuksia tai käyttää laitteessa erilaisia
teemoja.
Napauta Asetukset-näytössä Teemat.
• Taustakuvat: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
• Teemat: Vaihda laitteen teemaa.
• Kuvakkeet: Vaihda kuvakkeiden tyyliä.
• AOD:t: Valitse Always On Display -näytössä näytettävä kuva.
211
Asetukset
Lukitusnäyttö
Asetukset
Muuta lukitusnäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö.
Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.
• Näytön lukituksen tyyppi: Muuta näytön lukitustapaa.
• Smart Lock: Aseta laite avaamaan lukituksensa, kun luotettu sijainti tai laite on havaittu.
Lisätietoja on kohdassa Smart Lock.
• Suojatun lukituksen asetukset: Muuta valitun näytönlukitustavan asetuksia.
• Always On Display: Aseta laite näyttämään tietoja, kun näyttö on sammuneena. Lisätietoja
on kohdassa Always On Display.
• Taustakuvapalvelut: Aseta laite käyttämään taustakuvapalveluja, kuten dynaamista
lukitusnäyttöä.
• Kellotyyli: Muuta lukitusnäytössä näkyvän kellon tyyppiä ja väriä.
• Verkkovierailukello: Aseta kello näyttämään sekä paikallinen aikavyöhyke että
kotiaikavyöhyke lukitussa näytössä verkkovierailun aikana.
• FaceWidgets: Muuta lukitusnäytössä näkyvien kohteiden asetuksia.
• Yhteystiedot: Aseta laite näyttämään yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteesi, lukitussa
näytössä.
• Ilmoitukset: Määritä, miten ilmoitukset näkyvät lukitussa näytössä.
• Pikavalinnat: Valitse sovellukset, joiden pikavalinnat näkyvät lukitussa näytössä.
• Tietoja lukitusnäytöstä: Tarkastele lukitusnäytön versiotietoja ja oikeudellisia tietoja.
212
Asetukset
Smart Lock
Voit asettaa laitteen avaamaan lukituksensa ja pysymään lukitsemattomana, kun luotettu sijainti
tai laite on havaittu.
Jos olet esimerkiksi asettanut kotisi luotetuksi sijainniksi ja saavut kotiin, laitteesi tunnistaa
sijainnin ja avaa lukituksensa automaattisesti.
• Tämä toiminto on käytettävissä, kun näytönlukitusmenetelmä on määritetty.
• Jos et käytä laitetta neljään tuntiin tai kun käynnistät laitteen, sinun on avattava
näytön lukitus määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö → Smart Lock.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Valitse vaihtoehto ja määritä asetus valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
Biometriset tiedot ja suojaus
Asetukset
Voit muuttaa laitteen suojausasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus.
• Älykäs skannaus: Rekisteröi sekä kasvosi että iiriksesi näytön lukituksen tavallista
kätevämpää avaamista varten. Lisätietoja on kohdassa Älykäs skannaus.
• Kasvontunnistus: Voit asettaa laitteen avaamaan näytön lukituksen kasvojentunnistuksen
avulla. Lisätietoja on kohdassa Kasvojentunnistus.
• Iirikset: Rekisteröi iiriksesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on kohdassa
Iiristunnistus.
• Sormenjäljet: Rekisteröi sormenjälkesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on
kohdassa Sormenjälkien tunnistus.
• Biometriikka-asetukset: Voit muuttaa biometristen tietojen asetuksia.
213
Asetukset
• Google Play Protect: Aseta laite tarkistamaan haitalliset sovellukset ja toiminnot,
varoittamaan mahdollisista haitoista ja poistamaan ne.
• Etsi matkapuhelimeni: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto.
Voit seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitetta Etsi matkapuhelimeni -sivuston
(findmymobile.samsung.com) avulla.
• Tietoturvapäivitys: Näytä laitteen ohjelmiston versio ja tarkista päivitykset.
• Google Play -järjestelmäpäivitys: Näytä Google Play -järjestelmän versio ja etsi päivityksiä.
• Samsung Pass: Vahvista henkilöllisyytesi helposti ja turvallisesti biometristen tietojesi avulla.
Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
• Asenna tuntemattomia sovelluksia: Aseta laite sallimaan sovellusten asentaminen
tuntemattomista lähteistä.
• Suojattu kansio: Luo suojattu kansio, jolla voit suojata yksityisen sisältösi ja sovellukset
muilta. Lisätietoja on kohdassa Suojattu kansio.
• Suojattu Wi-Fi: Aseta laite suojaamaan tietosi suojaamattomia Wi-Fi-verkkoja käytettäessä.
• Suojattu käynnistys: Suojaa laitettasi asettamalla se vaatimaan näytön avauskoodia,
kun laite käynnistetään. Sinun on annettava avauskoodi, jotta voit käynnistää laitteen ja
vastaanottaa viestejä ja ilmoituksia.
• Salaa SD-kortti tai poista sen salaus: Aseta laite salaamaan muistikortissa olevat tiedostot.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja, jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Muut suojausasetukset: Määritä suojauksen lisäasetukset.
214
Asetukset
Älykäs skannaus
Käyttämällä sekä kasvojasi että iiriksiäsi voit avata näytön lukituksen ja vahvistaa henkilöllisyytesi
helposti ja kätevästi.
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Jos käytät Älykästä skannausta näytönlukitusmenetelmänä, et voi käyttää kasvojasi ja
iiriksiäsi näytön avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen.
Jotta voit käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus kasvojen ja iiristen
rekisteröinnin yhteydessä määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä
unohtamasta kuviota, PIN-koodia tai salasanaa.
• Jos laite ei tunnista iiriksiäsi, voit avata laitteen lukituksen sen kuvion, PIN-koodin
tai salasanan avulla, jonka olet määrittänyt iiristen rekisteröinnin yhteydessä, ja
rekisteröidä sitten iirikset uudelleen. Jos kuvio, PIN-koodi tai salasana unohtuu, et
voi käyttää laitetta palauttamatta sen tehdasasetuksia. Samsung ei vastaa tietojen
menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat avauskoodien unohtamisesta.
• Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon Pyyhkäisy tai Ei mitään, jotka
eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan. Jos haluat käyttää biometrisiä
tietojasi sovelluksissa tai toiminnoissa, sinun on rekisteröitävä biometriset tietosi
uudelleen.
Älykäs skannaus -toiminnon käytön varotoimia
Ennen Älykäs skannaus -toiminnon käyttöä pidä seuraavat varotoimet mielessä.
• Pidä näyttö vähintään 20 cm:n päässä kasvoistasi iiristunnistuksen käytön aikana, jotta
silmäsi eivät vahingoitu.
• Jos kiinnität näyttöön näytönsuojia (kuten yksityisyydensuojasuojakalvoja tai karkaistuja
lasikalvoja), tunnistus voi epäonnistua.
• Älä käytä tätä toimintoa pikkulasten kanssa. Muutoin heidän näkönsä voi vahingoittua.
215
Asetukset
• Jos henkilöllä on ollut huimausta, kohtauksia, tajunnan menetyksiä, tajuttomuutta tai muita
epilepsiaan liittyviä oireita tai hänen suvussaan on esiintynyt näitä oireita, hänen tulee
pyytää lääkärin neuvoa ennen tämän toiminnon käyttöä.
• Älykästä skannausta ei ole tarkoitettu minkään sairauksien diagnosointiin, hoitoon eikä
ehkäisemiseen.
• Joku sinua muistuttava henkilö voi avata puhelimesi lukituksen.
• Pidä puhelimesi suojattuna, äläkä anna kenenkään muun avata puhelimesi lukitusta.
Vihjeitä hyvään kasvojen ja iiristen tunnistukseen
Puhelin ei ehkä tunnista iiriksiäsi tai kasvojasi, jos:
• jokin estää selkeän näkyvyyden kasvoihisi tai silmiisi (kuten silmälasit, piilolasit, häikäisy,
hattu, matalalle ulottuvat silmäluomet, hiljattainen silmäleikkaus, sairaus, lika, kameran vika
tai liiallinen liike).
Iiristen ja kasvojen rekisteröiminen
1
2
3
4
5
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Älykäs skannaus.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Jos et ole asettanut näytönlukitustapaa, luo sellainen.
Lue näytön ohjeet ja napauta Jatka.
Valitse, käytätkö silmälaseja vai et, ja napauta Jatka.
Rekisteröi kasvosi ja iiriksesi.
Lisätietoja on kohdissa Kasvojentunnistus ja Iiristunnistus.
216
Asetukset
Rekisteröityjen kasvo- ja iiristietojen poistaminen
Voit poistaa rekisteröidyt kasvo- ja iiristiedot.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Älykäs skannaus.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta Poista kasvo- ja iiristiedot → Poista.
Kun rekisteröidyt kasvo- ja iiristiedot poistetaan, myös kaikki niihin liittyvät toiminnot
poistetaan käytöstä.
Näytön lukituksen avaaminen Älykäs skannaus -toiminnon avulla
Voit avata näytön lukituksen kasvojesi ja iiristesi avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan
käyttämisen sijaan.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Älykäs skannaus.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Aktivoi Lukit. poisto Älykkäällä skann. -kytkin napauttamalla sitä.
Katso lukittua näyttöä.
Kun kasvosi ja iiriksesi on tunnistettu, voit avata näytön lukituksen käyttämättä
muuta näytönlukitustapaa. Jos kasvojasi ja iiriksiäsi ei tunnisteta, käytä esimääritettyä
näytönlukitustapaa.
217
Asetukset
Kasvojentunnistus
Voit asettaa laitteen avaamaan näytön lukituksen kasvojentunnistuksen avulla.
• Jos käytät kasvojasi näytönlukitusmenetelmänä, et voi käyttää kasvojasi näytön
avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta voit
käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus kasvojen rekisteröinnin yhteydessä
määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta kuviota, PINkoodia tai salasanaa.
• Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon Pyyhkäisy tai Ei mitään, jotka
eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan. Jos haluat käyttää biometrisiä
tietojasi sovelluksissa tai toiminnoissa, sinun on rekisteröitävä biometriset tietosi
uudelleen.
Kasvojentunnistuksen varotoimia
Ennen näytön lukituksen avaamista kasvojentunnistuksen avulla pidä seuraavat varotoimet
mielessä.
• Joku tai jokin kuvaasi muistuttava voi avata laitteen lukituksen.
• Kasvojentunnistus ei ole yhtä varma suojaus kuin kuvio, PIN-koodi tai salasana.
Vihjeitä hyvään kasvojentunnistukseen
Muista seuraavat asiat kasvojentunnistusta käyttäessäsi:
• Harkitse huolellisesti rekisteröintiolosuhteet, kuten se, käytätkö silmälaseja, hattua,
naamiota, partaa tai voimakasta ehostusta.
• Varmista, että olet hyvin valaistulla alueella ja että kameran objektiivi on puhdas
rekisteröinnin aikana.
• Varmista, ettei kuvastasi tule epäterävää, jotta tunnistustulokset ovat hyviä.
218
Asetukset
Kasvojen rekisteröiminen
Kasvojentunnistus toimii parhaiten, kun rekisteröit kasvosi sisätilassa ja poissa suorasta
auringonvalosta.
1
2
3
4
5
6
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Jos et ole asettanut näytönlukitustapaa, luo sellainen.
Lue näytön ohjeet ja napauta Jatka.
Valitse, käytätkö silmälaseja vai et, ja napauta Jatka.
Pitele laitetta niin, että näyttö on itseäsi kohti ja katso näyttöä.
Aseta kasvosi näytössä olevan kehyksen sisälle.
Kamera skannaa kasvosi.
Jos näytön lukituksen avaaminen kasvojesi avulla ei toimi oikein, poista rekisteröidyt
kasvot ja rekisteröi kasvosi uudelleen napauttamalla Poista kasvotiedot.
219
Asetukset
Rekisteröityjen kasvotietojen poistaminen
Voit poistaa rekisteröimäsi kasvotiedot.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta Poista kasvotiedot → Poista.
Kun rekisteröidyt kasvot poistetaan, myös kaikki niihin liittyvät toiminnot poistetaan
käytöstä.
Näytön lukituksen avaaminen kasvojen avulla
Voit avata näytön lukituksen kasvojesi avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen sijaan.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Aktivoi Lukituksen poisto kasvoilla -kytkin napauttamalla sitä.
Jos haluat vähentää kasvojen tunnistamista valokuvista tai videoista, poista Nopeampi
tunnistus -kytkin käytöstä napauttamalla sitä. Tämä voi pienentää kasvojentunnistuksen
nopeutta.
4
Katso lukittua näyttöä.
Kun kasvosi on tunnistettu, voit avata näytön lukituksen käyttämättä muuta
näytönlukitustapaa. Jos kasvojasi ei tunnisteta, käytä esimääritettyä näytönlukitustapaa.
220
Asetukset
Iiristunnistus
Iiristunnistustoiminnossa käytetään iiristen yksilöiviä ominaisuuksia, kuten niiden muotoa
ja kuvioita, laitteesi suojauksen parantamiseen. Iiristietojasi voidaan käyttää moniin
todennustarkoituksiin. Iiristesi rekisteröimisen jälkeen voit asettaa laitteen käyttämään iiriksiäsi
seuraavissa toiminnoissa:
• Samsung Pass (Samsung-tilin vahvistus ja Internet-kirjautuminen)
• Samsung Pay
• Näytön lukitus
• Suojattu kansio
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Jos käytät iiriksiäsi näytönlukitusmenetelmänä, et voi käyttää iiriksiäsi näytön
avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta voit
käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus iiristen rekisteröinnin yhteydessä
määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta kuviota, PINkoodia tai salasanaa.
• Jos laite ei tunnista iiriksiäsi, voit avata laitteen lukituksen sen kuvion, PIN-koodin
tai salasanan avulla, jonka olet määrittänyt iiristen rekisteröinnin yhteydessä, ja
rekisteröidä sitten iirikset uudelleen. Jos kuvio, PIN-koodi tai salasana unohtuu, et
voi käyttää laitetta palauttamatta sen tehdasasetuksia. Samsung ei vastaa tietojen
menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat avauskoodien unohtamisesta.
• Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon Pyyhkäisy tai Ei mitään, jotka
eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan. Jos haluat käyttää biometrisiä
tietojasi sovelluksissa tai toiminnoissa, sinun on rekisteröitävä biometriset tietosi
uudelleen.
221
Asetukset
Iiristunnistuksen varotoimia
Ennen iiristunnistuksen käyttöä pidä seuraavat varotoimet mielessä.
• Pidä näyttö vähintään 20 cm:n päässä kasvoistasi iiristunnistuksen käytön aikana, jotta
silmäsi eivät vahingoitu.
• Jos kiinnität näyttöön näytönsuojia (kuten yksityisyydensuojasuojakalvoja tai karkaistuja
lasikalvoja), tunnistus voi epäonnistua.
• Älä käytä iiristunnistusta pikkulasten kanssa. Muutoin heidän näkönsä voi vahingoittua.
• Jos henkilöllä on ollut huimausta, kohtauksia, tajunnan menetyksiä, tajuttomuutta tai muita
epilepsiaan liittyviä oireita tai hänen suvussaan on esiintynyt näitä oireita, hänen tulee
pyytää lääkärin neuvoa ennen iiristunnistuksen käyttöä.
• Iirisskannerin paikallisesti keräämiä ja tallentamia biometrisia tietoja ei ole tarkoitettu
minkään sairauksien diagnosointiin, hoitoon eikä ehkäisemiseen.
Iiristunnistuksen parantaminen
Puhelin ei ehkä tunnista silmiäsi, jos:
• jokin estää kameraa saamasta selkeää näkymää iiriksiisi (kuten silmälasit, matalalle ulottuvat
silmäluomet, hiljattainen silmäleikkaus, sairaus, lika, kameran vika tai liiallinen liike).
• valo on hyvin erilaista kuin silloin, kun iirikset rekisteröitiin (kuten suora auringonvalo).
Pidä laitetta noin 25–35 cm:n etäisyydellä kasvoistasi näyttö itseäsi kohti.
25–35 cm
222
Asetukset
Iiristen rekisteröiminen
Tämä laite voi tallentaa vain yhden henkilön iiristiedot. Voit rekisteröidä vain yhden
iirisparin.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Iirikset.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Jos et ole asettanut näytönlukitustapaa, luo sellainen.
Lue näytön ohjeet ja napauta Jatka → Jatka.
Jos haluat rekisteröidä vain yhden iiriksen, valitse Rekisteröi vain 1 iiris.
Pitele laitetta niin, että näyttö on itseäsi kohti ja katso näyttöä.
25–35 cm
5
Aseta silmäsi näytössä olevien ympyröiden sisälle ja avaa silmäsi kokonaan.
Iiristunnistuksen kamera skannaa iiriksesi.
223
Asetukset
Rekisteröityjen iiristietojen poistaminen
Voit poistaa rekisteröimäsi iiristiedot.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Iirikset.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta Poista iiristiedot → Poista.
Kun rekisteröidyt iiristiedot poistetaan, myös kaikki niihin liittyvät toiminnot poistetaan
käytöstä.
Samsung Pass -toiminnon käyttäminen
Kun rekisteröit iiriksesi Samsung Pass -toimintoon, voit niiden avulla helposti vahvistaa
henkilöllisyytesi tai kirjautua Internet-sivustoihin. Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
Iiristen käyttäminen Samsung Pay -sovelluksessa
Voit suorittaa maksuja nopeasti ja turvallisesti Samsung Pay -sovelluksessa iiristen avulla.
Lisätietoja on kohdassa Samsung Pay.
Samsung Pay -sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
224
Asetukset
Näytön lukituksen avaaminen iiristen avulla
Voit avata näytön lukituksen iiristesi avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen sijaan.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Iirikset.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Aktivoi Lukituksen poisto iiriksellä -kytkin napauttamalla sitä.
Pyyhkäise mihin tahansa suuntaan lukitussa näytössä ja aseta silmäsi näytössä olevien
ympyröiden sisään iiristen skannaamista varten.
25–35 cm
Jos haluat avata näytön lukituksen iiristunnistuksen avulla pyyhkäisemättä lukitussa näytössä,
aktivoi Iiriksen tunn. näytön käynnist. -kytkin napauttamalla sitä.
225
Asetukset
Sormenjälkien tunnistus
Sormenjälkien tunnistuksen toimiminen edellyttää, että rekisteröit ja tallennat sormenjälkitietosi
laitteeseen. Rekisteröimisen jälkeen voit asettaa laitteen käyttämään sormenjälkeäsi seuraavissa
toiminnoissa:
• Samsung Pass (Samsung-tilin vahvistus ja Internet-kirjautuminen)
• Samsung Pay
• Näytön lukitus
• Suojattu kansio
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Sormenjälkitunnistus parantaa laitteen suojausta jokaisen sormenjäljen yksilöivien
ominaisuuksien avulla. Mahdollisuus, että sormenjälkitunnistin sekoittaisi kaksi eri
sormenjälkeä toisiinsa, on hyvin pieni. Jos eri sormenjäljet ovat hyvin samanlaisia,
tunnistin voi kuitenkin joskus harvoin tunnistaa ne samoiksi.
• Jos käytät sormenjälkeäsi näytönlukitusmenetelmänä, et voi käyttää sormenjälkeäsi
näytön avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta
voit käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus sormenjäljen rekisteröinnin
yhteydessä määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta
kuviota, PIN-koodia tai salasanaa.
• Jos laite ei tunnista sormenjälkeäsi, voit avata laitteen lukituksen sen kuvion, PINkoodin tai salasanan avulla, jonka olet määrittänyt sormenjäljen rekisteröinnin
yhteydessä, ja rekisteröidä sitten sormenjälkesi uudelleen. Jos kuvio, PIN-koodi tai
salasana unohtuu, et voi käyttää laitetta palauttamatta sen tehdasasetuksia. Samsung
ei vastaa tietojen menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat avauskoodien
unohtamisesta.
• Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon Pyyhkäisy tai Ei mitään, jotka
eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan. Jos haluat käyttää biometrisiä
tietojasi sovelluksissa tai toiminnoissa, sinun on rekisteröitävä biometriset tietosi
uudelleen.
226
Asetukset
Sormenjälkitunnistuksen parantaminen
Kun luet sormenjälkesi laitteella, ota huomioon seuraavat asiat, jotka voivat vaikuttaa laitteen
suorituskykyyn:
• Sormenjälkitunnistin tunnistaa sormenjäljet. Varmista, ettei sormenjälkitunnistin ole
naarmuuntunut tai vahingoittunut kolikoiden, avainten, kaulakorujen tai muiden
metalliesineiden takia.
• Jos sormenjälkitunnistimen päälle on kiinnitetty suojakalvo, tarra tai muu lisävaruste,
sormenjälkien tunnistuksen onnistumisaste voi pienentyä. Jos sormenjälkitunnistimen
päälle on uutena kiinnitetty suojakalvo, irrota se ennen sormenjälkitunnistimen käyttöä.
• Varmista, että sormenjälkitunnistin ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
• Laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä, jos ihossa on ryppyjä tai arpia.
• Laite ei ehkä tunnista pienten tai ohuiden sormien sormenjälkiä.
• Jos taivutat sormea tai käytät sormenpäätä, laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä. Varmista, että
peität sormenjälkitunnistimen sormellasi kokonaan.
• Voit parantaa tunnistuksen suorituskykyä rekisteröimällä sen käden sormenjäljet, jolla
useimmiten käytät toimintoja laitteessa.
• Kuivassa ympäristössä laitteeseen voi syntyä staattista sähköä. Vältä tämän toiminnon
käyttämistä kuivissa ympäristöissä tai pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä
ennen toiminnon käyttämistä.
Sormenjälkien rekisteröiminen
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjäljet.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Jos et ole asettanut näytönlukitustapaa, luo sellainen.
227
Asetukset
3
Pyyhkäise sormella alaspäin sormenjälkitunnistimen yli.
Jatka tätä, kunnes sormenjälki on rekisteröity. Kun olet rekisteröinyt sormenjälkesi, napauta
Valmis.
Rekisteröityjen sormenjälkien poistaminen
Voit poistaa rekisteröidyt sormenjäljet.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjäljet.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Valitse poistettava sormenjälki ja napauta Poista → Poista.
Samsung Pass -toiminnon käyttäminen
Kun rekisteröit sormenjälkesi Samsung Pass -toimintoon, voit niiden avulla helposti vahvistaa
henkilöllisyytesi tai kirjautua Internet-sivustoihin. Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
Sormenjälkien käyttö Samsung Pay -sovelluksessa
Voit käyttää sormenjälkiä Samsung Pay:ssä suorittaaksesi maksuja nopeasti ja turvallisesti.
Lisätietoja on kohdassa Samsung Pay.
Samsung Pay -sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
228
Asetukset
Näytön lukituksen avaaminen sormenjälkien avulla
Voit avata näytön lukituksen sormenjäljen avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen
sijaan.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjäljet.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Aktivoi Lukit. poist. sormenj. av. -kytkin napauttamalla sitä.
Aseta lukitussa näytössä sormesi sormenjälkitunnistimen päälle ja lue sormenjälkesi.
Samsung Pass
Samsung Pass -toiminnon avulla voit kirjautua Samsung-tiliisi, Internet-sivustoihin tai sovelluksiin
tavallista helpommin ja turvallisemmin biometristen tietojesi, kuten sormenjälkiesi tai iiristesi,
avulla kirjautumistietojen kirjoittamisen sijaan. Samsung Pass -toiminnon avulla voit myös
syöttää henkilökohtaisia tietoja, kuten osoitteen tai maksukortin tiedot, helposti ja nopeasti
rekisteröityjen biometristen tietojesi kautta.
Rekisteröi biometriset tietosi Samsung Pass -toimintoon ja aseta kirjautuminen tuetuille Internetsivustoihin tai sovelluksiin tehtäväksi Samsung Pass -toiminnon tietojen avulla.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että laitteesi on yhdistetty Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista Samsungtilille. Lisätietoja on kohdassa Samsung-tili.
• Internet-sivustokirjautumistoiminto on käytettävissä vain niissä Internet-sivustoissa,
joita käytät Internet-sovelluksella. Jotkin Internet-sivustot eivät ehkä tue tätä
toimintoa.
• Rekisteröidyt biometriset tiedot ja tallennettavat maksukorttitiedot tallennetaan vain
omaan laitteeseesi, eikä niitä synkronoida muiden laitteiden eikä palvelimien kanssa.
Samsung Pass -tietojen rekisteröiminen
Ennen Samsung Pass -toiminnon käyttöä rekisteröi biometriset tietosi Samsung Passiin.
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass. Määritä asetukset
noudattamalla näytön ohjeita.
229
Asetukset
Samsung-tilin salasanan vahvistaminen
Voit käyttää rekisteröityjä biometrisia tietojasi henkilöllisyytesi vahvistamiseen Samsung-tilisi
salasanan syöttämisen sijaan esimerkiksi silloin, kun ostat sisältöä Galaxy Store -kaupasta.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta → Asetukset → Tili ja synkronointi ja aktivoi sitten Vahvista Samsung Passilla
-kytkin napauttamalla sitä.
Kirjautuminen Internet-sivustoihin Samsung Pass -toiminnolla
Voit kirjautua Samsung Pass -toiminnon avulla helposti Internet-sivustoihin, jotka tukevat
tunnusten ja salasanojen automaattista täyttöä.
1
2
3
Avaa Internet-sivusto, johon haluat kirjautua.
Anna käyttäjänimi ja salasana ja napauta sitten Internet-sivuston kirjautumisnäppäintä.
Kun näkyvissä on ponnahdusikkuna, joka kysyy, haluatko tallentaa kirjautumistiedot, valitse
Kirjaudu Samsung Passilla ja napauta Muista.
Voit nyt käyttää Internet-sivustoon kirjautumisessa biometrisiä tietojasi, jotka olet
rekisteröinyt Samsung Pass -tietoihin.
Kirjautuminen sovelluksiin Samsung Pass -toiminnolla
Voit kirjautua Samsung Pass -toiminnon avulla helposti sovelluksiin, jotka tukevat tunnusten ja
salasanojen automaattista täyttöä.
1
2
3
Avaa sovellus, johon haluat kirjautua.
Anna käyttäjänimi ja salasana ja napauta sitten sovelluksen kirjautumisnäppäintä.
Kun näkyvissä on ponnahdusikkuna, joka kysyy, haluatko tallentaa kirjautumistiedot,
napauta Tallenna.
Voit nyt käyttää sovellukseen kirjautumisessa biometrisiä tietojasi, jotka olet rekisteröinyt
Samsung Pass -tietoihin.
230
Asetukset
Kirjautumistietojen hallinta
Voit tarkastella niiden Internet-sivustojen ja sovellusten luetteloa, jotka olet asettanut
käyttämään Samsung Pass -tietoja, ja hallita kirjautumistietojasi.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta Sisäänkirjaus ja valitse Internet-sivusto tai sovellus luettelosta.
Napauta Muokkaa ja muokkaa tunnustasi, salasanaasi ja Internet-sivuston tai sovelluksen
nimeä.
Voit poistaa Internet-sivuston tai sovelluksen napauttamalla Poista.
Samsung Pass -toiminnon käyttäminen Internet-sivustoissa ja sovelluksissa
Kun käytät Internet-sivustoja tai sovelluksia, jotka tukevat Samsung Pass -toimintoa, voit helposti
kirjautua niihin Samsung Pass -tiedoilla.
Jos haluat nähdä luettelon Internet-sivustoista ja sovelluksista, jotka tukevat Samsung Pass
-toimintoa, napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass, avaa
näytön lukitus käyttämällä esimääritettyä näytönlukitustapaa ja napauta sitten → Kumppanit.
Jos Samsung Pass -toimintoa tukevia Internet-sivustoja tai sovelluksia ei ole, Kumppanit-kohta ei
ole näkyvissä.
• Käytettävissä olevat Internet-sivustot ja sovellukset voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Samsung ei vastaa tietojen menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat
kirjautumisesta Internet-sivustoihin tai sovelluksiin Samsung Pass -toiminnon avulla.
231
Asetukset
Henkilökohtaisten tietojen syöttäminen automaattisesti
Voit Samsung Pass -toiminnon avulla syöttää helposti osoite- tai maksukorttitietosi sovelluksissa,
jotka tukevat henkilökohtaisten tietojen automaattista täyttöä.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta Täytä lomakkeet autom. ja valitse Lisää osoite tai Lisää kortti.
Anna tiedot ja napauta Tallenna.
Voit nyt syöttää henkilökohtaisia tietojasi automaattisesti tuetuissa sovelluksissa käyttämällä
biometrisiä tietojasi, jotka olet rekisteröinyt Samsung Pass -toimintoon.
Samsung Pass -tietojen poistaminen
Voit poistaa Samsung Passiin rekisteröidyt biometriset tietosi, kirjautumistietosi ja sovellustietosi.
Sitoutumisesi käyttöehtoihin ja Samsung-tilisi pysyvät aktiivisina.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta → Asetukset → Poista tiedot → Poista.
Anna Samsung-tilisi salasana ja napauta OK.
Samsung Pass -tietosi poistetaan.
232
Asetukset
Suojattu kansio
Suojattu kansio suojaa yksityistä sisältöäsi ja sovelluksiasi, kuten valokuvia ja yhteystietoja, niin,
että muut eivät voi käyttää niitä. Voit pitää yksityisen sisältösi ja sovelluksesi suojattuina, vaikka
laite olisi lukitsemattomana.
Suojattu kansio on erillinen, suojattu tallennusalue. Suojatussa kansiossa olevia tietoja ei
voi siirtää muihin laitteisiin hyväksymättömien jakotapojen, kuten USB-yhteyden tai Wi-Fi
Direct -toiminnon, avulla. Jos käyttöjärjestelmää yritetään mukauttaa tai ohjelmistoa
muuttaa, suojattu kansio lukkiutuu automaattisesti, eikä sitä voi käyttää. Ennen kuin
tallennat tietoja suojattuun kansioon, varmuuskopioi tiedot toiseen suojattuun sijaintiin.
Suojatun kansion määrittäminen
1
2
3
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Biometriset tiedot ja suojaus → Suojattu kansio.
Hyväksy Suojatun kansion käyttöehdot.
Anna Samsung-tilisi tunnus ja salasana ja napauta Kirjaudu.
233
Asetukset
4
Valitse suojatun kansion kanssa käytettävä lukitustyyppi ja määritä asetukset noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa suojatun kansion nimeä tai kuvakkeen väriä napauttamalla → Mukauta.
• Kun käynnistät Suojattu kansio -sovelluksen, sinun on avattava sovelluksen lukitus
esimääritetyn lukitustavan avulla.
• Jos unohdat suojatun kansion lukituksen avauskoodin, voit palauttaa sen Samsungtilisi avulla. Napauta palautusnäppäintä lukitun näytön alareunassa ja anna Samsungtilisi salasana.
Suojatun kansion automaattisen lukituksen määrittäminen
Voit asettaa laitteen lukitsemaan suojatun kansion automaattisesti, kun sitä ei käytetä.
1
2
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Lukitse suojattu kansio
autom.
Valitse lukitusasetus.
Voit lukita suojatun kansion manuaalisesti napauttamalla → Lukitse ja lopeta.
Sisällön siirtäminen suojattuun kansioon
Voit siirtää sisältöä, kuten valokuvia ja yhteystietoja, suojattuun kansioon. Seuraavat toiminnot
ovat esimerkki kuvan siirtämisestä oletustallennustilasta suojattuun kansioon.
1
2
3
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Lisää tiedostoja.
Napauta Kuvat, valitse siirrettävät kuvat ja napauta sitten Valmis.
Napauta Siirrä.
Valitut kohteet poistetaan alkuperäisestä kansiosta ja siirretään suojattuun kansioon. Voit
kopioida kohteet napauttamalla Kopioi.
Sisällön siirtotapa voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
234
Asetukset
Sisällön siirtäminen suojatusta kansiosta
Voit siirtää sisältöä suojatusta kansiosta vastaavaan sovellukseen oletustallennustilassa.
Seuraavat toiminnot ovat esimerkki kuvan siirtämisestä suojatusta kansiosta
oletustallennustilaan.
1
2
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Galleria.
Valitse kuva ja napauta → Poista kohteesta Suojattu kansio.
Valitut kohteet siirretään Galleria-sovellukseen oletustallennustilassa.
Sovellusten lisääminen
Voit lisätä käytettävän sovelluksen suojattuun kansioon.
1
2
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Lisää sovelluksia.
Valitse vähintään yksi laitteeseen asennettu sovellus ja napauta Lisää.
Voit asentaa sovelluksia Play Kauppa- tai Galaxy Store -palvelusta napauttamalla Lataa
Play-kaupasta tai Lataa Galaxy Storesta.
Sovellusten poistaminen suojatusta kansiosta
Kosketa poistettavaa sovellusta jonkin aikaa ja napauta sitten Poista asennus.
Tilien lisääminen
Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa suojatun kansion sovellukset
synkronoidaan.
1
2
3
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Tilit → Lisää tili.
Valitse tilipalvelu.
Määritä tilin asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
235
Asetukset
Suojatun kansion piilottaminen
Voit piilottaa suojatun kansion pikavalinnan Sovellukset-näytössä.
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus, napauta → Asetukset ja poista sitten Näytä kuvake
Sovellukset-näytössä -kytkin käytöstä napauttamalla sitä.
Voit avata ilmoituspaneelin myös vetämällä tilariviä alaspäin. Poista sitten toiminto käytöstä
pyyhkäisemällä alaspäin ilmoituspaneelissa ja napauttamalla Suojattu kansio.
Suojatun kansion varmuuskopiointi ja palauttaminen
Voit varmuuskopioida suojatun kansion sisältöä ja sovelluksia Samsung Cloud -palveluun
Samsung-tilisi avulla ja palauttaa ne myöhemmin.
Tietojen varmuuskopiointi
1
2
3
4
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Varmuuskopioi ja
palauta.
Napauta Lisää tili ja kirjaudu sisään Samsung-tiliisi.
Napauta Suojattu kansioin tietojen varmuuskop.
Valitse kohteet, jotka haluat varmuuskopioida, ja napauta Varmuuskopioi.
Tiedot varmuuskopioidaan Samsung Cloud -palveluun.
Tietojen palauttaminen
1
2
3
4
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Varmuuskopioi ja
palauta.
Napauta Palauta.
Napauta
ja valitse laite, jonka tiedot palautetaan.
Valitse tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta Palauta.
Varmuuskopioidut tiedot palautetaan laitteeseen.
236
Asetukset
Suojatun kansion asennuksen poistaminen
Voit poistaa suojatun kansion asennuksen ja siinä olevan sisällön ja sovellukset.
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Lisää asetuksia → Poista
asennus.
Voit varmuuskopioida sisällön ennen Suojatun kansion asennuksen poistamista valitsemalla
Poista mediatiedostot suojatusta kansiosta ja napauttamalla Poista asennus. Kun haluat
käyttää suojatusta kansiosta varmuuskopioituja tietoja, avaa Samsung-kansio, käynnistä Omat
tiedostot -sovellus ja napauta sitten Sisäinen muisti → Secure Folder.
Samsung Notes -sovellukseen tallennettuja muistiinpanoja ei varmuuskopioida.
Tilit ja varmuuskopiointi
Asetukset
Voit synkronoida, varmuuskopioida tai palauttaa laitteen tiedot Samsung Cloud ‑palvelun avulla.
Voit myös rekisteröidä ja hallita tilejä, kuten Samsung-tiliäsi tai Google-tiliäsi, ja siirtää tietoja
muihin laitteisiin tai muista laitteista Smart Switch ‑sovelluksen avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Tilit ja varmuuskopiointi.
• Tilit: Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa tiedot synkronoidaan.
• Varmuuskopioi ja palauta: Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset
suojattuina laitteessa. Voit varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi ja käyttää niitä
myöhemmin. Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen edellyttää kirjautumista
Google- tai Samsung-tiliin.
• Samsung Cloud: Voit hallita sisältöä, jonka haluat tallentaa turvallisesti Samsung
Cloud -palveluun. Voit tarkistaa Samsung Cloud -tallennustilasi tilan ja synkronoida,
varmuuskopioida ja palauttaa tiedot. Lisätietoja on kohdassa Samsung Cloud.
• Smart Switch: Käynnistä Smart Switch ja siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi. Lisätietoja on
kohdassa Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart Switch).
Varmuuskopioi tietosi säännöllisesti turvalliseen sijaintiin, kuten Samsung Cloud
-palveluun tai tietokoneeseen, jotta voit palauttaa tiedot, jos tietoja vioittuu tai katoaa tai
tehdasasetukset palautetaan vahingossa.
237
Asetukset
Samsung Cloud
Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi Samsung Cloud -palveluun ja palauta tiedot uuteen
laitteeseen. Voit myös synkronoida laitteeseesi tallennetut tiedot Samsung Cloud ‑palvelun
kanssa ja tarkastella Samsung Cloud ‑palveluun tallennettuja tietoja. Samsung Cloud -palvelun
käyttäminen edellyttää, että olet rekisteröinyt Samsung-tilisi ja kirjaudut sisään sen avulla.
Lisätietoja on kohdassa Samsung-tili.
Tietojen varmuuskopiointi aiemmasta laitteesta
1
2
Kirjaudu aiemmassa laitteessasi sisään Samsung-tilillesi.
Käynnistä Asetukset-sovellus, valitse varmuuskopiointitoiminto ja varmuuskopioi tietosi.
• Jos laitteesi tukee Samsung Cloud -palvelua, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta
Tilit ja varmuuskopiointi → Samsung Cloud → Varmuuskopioi tämä puhelin,
valitse varmuuskopioitavat kohteet ja varmuuskopioi sitten tiedot napauttamalla
Varmuuskopioi.
• Tietojen varmuuskopiointitapa voi vaihdella mallin mukaan.
• Joitakin tietoja ei varmuuskopioida. Jos haluat tarkistaa, mitkä tiedot
varmuuskopioidaan, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Tilit ja varmuuskopiointi
→ Samsung Cloud → Varmuuskopioi tämä puhelin.
• Jos haluat tarkastella Samsung Cloud -palvelussa olevia kunkin laitteen
varmuuskopiotietoja, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Tilit ja
varmuuskopiointi → Samsung Cloud → Palauta tiedot →
ja valitse sitten
haluamasi laite.
238
Asetukset
Tietojen palauttaminen aiemmasta laitteesta
1
2
3
Käynnistä uudessa laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi →
Samsung Cloud.
Napauta Palauta tiedot →
ja valitse aiempi laite.
Valitse tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta Palauta.
Tietojen synkronoiminen laitteesta
Voit synkronoida laitteeseesi tallennetut tiedot, kuten kuvat, videot ja tapahtumat, Samsung
Cloud ‑palvelun kanssa ja käyttää niitä muissa laitteissa.
1
2
3
Käynnistä uudessa laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi →
Samsung Cloud.
Napauta → Asetukset → Synkr. ja autom. varmuusk. aset. → Synkronoi.
Napauta kytkimiä niiden kohteiden vieressä, joiden kanssa haluat synkronoida.
Voit tarkistaa tallennetut tiedot tai muuttaa asetuksia napauttamalla Galleria-, Muut
synkronoidut tiedot- tai Samsung Cloud Drive -korttia.
Google
Voit määrittää joidenkin Google-toimintojen asetukset.
Napauta Asetukset-näytössä Google.
239
Asetukset
Edistykselliset toiminnot
Asetukset
Voit ottaa käyttöön lisätoiminnot ja muuttaa asetuksia, jotka säätelevät niitä.
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot.
Liiallinen tärinä tai laitteeseen kohdistuva voimakas isku voi johtaa joidenkin tunnistimia
käyttävien toimintojen tahattomiin palautteisiin.
• S Pen: Muuta S Pen -kynän käytön asetuksia. Kohdassa S Pen -kynän ominaisuudet
on lisätietoja Ilmatoiminnot-, Ilmakomento-, Ilmanäkymä- ja Samm. näyt. muistio
-asetuksista.
• Bixby-näppäin: Valitse, miten monta kertaa Bixby-näppäintä on painettava Bixby-näytön
avaamista varten. Voit myös asettaa laitteen käynnistämään sovelluksen tai suorittamaan
pikakomennon Bixby-näppäimellä.
• Soita ja viesti muilla laitteilla: Käytä laitteesi puhelu- ja viestitoimintoja muissa laitteissa,
jotka ovat kirjautuneet sisään Samsung-tilillesi.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Linkki Windowsiin: Voit käyttää laitteeseesi tallennettuja tietoja nopeasti tietokoneessa.
• Älykäs ponnahdusikkunanäkymä: Valitse sovellukset, joiden ilmoitukset näytetään
ponnahdusikkunoissa. Kun käytät tätä toimintoa, voit tarkastella ponnahdusikkunoiden
sisältöä nopeasti napauttamalla näytössä olevaa kuvaketta.
Tämä toiminto on käytettävissä vain sovelluksissa, jotka tukevat moniikkunatoimintoa.
• Näyttökuvat ja näyttötallennin: Muuta ruudunkaappauksen ja ruudun nauhoituksen
asetuksia.
• Suora jako: Aseta laite näyttämään jakamisvaihtoehtojen paneelissa henkilöt, joihin olet
ollut yhteydessä, jolloin voit jakaa sisältöä suoraan.
• Vähennä animaatioita: Voit asettaa laitteen vähentämään tiettyjä näyttötehosteita, jos olet
herkkä animaatioille tai näytössä olevalle liikkeelle.
• Liikkeet ja eleet: Aktivoi liiketoiminto ja määritä asetukset.
240
Asetukset
• Yksikätinen tila: Ota käyttöön yksikätinen toimintatila, joka helpottaa laitteen käyttöä
yhdellä kädellä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Game Launcher: Voit aktivoida Game Launcher -sovelluksen. Lisätietoja on kohdassa Game
Launcher.
• Dual Messenger: Asenna toinen sovellus ja käytä kahta eri tiliä samassa viestisovelluksessa.
Lisätietoja on kohdassa Dual Messenger.
• Videoiden parannus: Voit parantaa videoiden kuvanlaatua ja nauttia tavallista
kirkkaammista ja elävämmistä väreistä.
Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.
• Lähetä hätäviestejä: Aseta laite lähettämään hätäviesti, kun virtanäppäintä painetaan kolme
kertaa. Voit lähettää vastaanottajille myös äänitallenteita viestin mukana.
Dual Messenger
Voit asentaa toisen sovelluksen ja käyttää kahta eri tiliä samassa viestisovelluksessa.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot → Dual Messenger.
Tuetut sovellukset tulevat näkyviin.
Napauta sovelluksen kytkintä toisen sovelluksen asentamista varten.
Toinen sovellus asennetaan. Toisen sovelluksen kuvakkeessa näkyy merkki . Kun
saat ilmoituksen toisesta sovelluksesta, ilmoituksessa näkyy merkki , josta erotat sen
ensimmäisen sovelluksen ilmoituksesta.
Toinen sovellus
• Dual Messenger -ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy sovelluksen mukaan.
• Toisen sovelluksen jotkin toiminnot voivat olla rajoitettuja.
241
Asetukset
Toisen sovelluksen asennuksen poistaminen
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot → Dual Messenger.
Napauta sen sovelluksen kytkintä, jonka asennuksen haluat poistaa, ja napauta Poista
käytöstä.
Kaikki toiseen sovellukseen liittyvät tiedot poistetaan.
Jos poistat ensimmäisen sovelluksen asennuksen, myös toinen sovellus poistetaan.
Laitteen ylläpito
Laitteen ylläpitotoiminto tarjoaa yleiskatsauksen laitteen akkuun, tallennustilaan, muistiin ja
järjestelmän suojaukseen. Voit myös optimoida laitteen automaattisesti sormen napautuksella.
Akku
Tallennustila
Muisti
Suojaus
242
Asetukset
Pikaoptimointitoiminnon käyttäminen
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Optimoi nyt.
Pikaoptimointitoiminto parantaa laitteen suorituskykyä suorittamalla seuraavat toimet.
• Muistitilan vapauttaminen.
• Tarpeettomien tiedostojen poistaminen ja taustalla suoritettavien sovellusten sulkeminen.
• Akkuvirran epätavallisen käytön hallinta.
• Kaatuneiden sovellusten ja haittaohjelmien etsiminen.
Akku
Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen ja laitteen käyttöajan. Jos laitteen akun varaustaso on
vähissä, voit säästää virtaa virransäästötoimintojen avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Akku.
• Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
• Et ehkä saa ilmoituksia joistakin sovelluksista, joissa virransäästötila on käytössä.
Akkuvirran käytön hallinta
Valitse laitteen käyttötarkoituksiin sopiva virtatila.
Napauta Virtatila ja valitse asetus.
• Erinom. suoritusteho: Näyttö on mahdollisimman kirkas ja tarkkuus on paras mahdollinen.
Akku voi tyhjentyä nopeasti.
• Optimoitu: Optimoitu tasapaino laitteen suorituskyvyn ja akkuvirran käytön välillä.
• Keskitason virransäästö: Voit pidentää akun käyttöaikaa ottamalla virransäästötilan
käyttöön.
• Maksimivirransäästö: Enimmäisvirransäästötilassa laite vähentää akkuvirran kulumista
aktivoimalla tumman tilan ja rajoittamalla käytettävissä olevia sovelluksia ja ominaisuuksia.
Verkkoyhteydet poistetaan käytöstä matkapuhelinverkkoa lukuun ottamatta.
Voit asettaa laitteen lataamaan akun tavallista nopeammin. Ota Nopea kaapelilataus -kytkin
käyttöön napauttamalla sitä.
243
Asetukset
Sovelluskohtainen akkuvirran käytön hallinta
Voit säästää akkuvirtaa estämällä taustalla toimivia sovelluksia käyttämästä akkuvirtaa, kun
niitä ei käytetä. Napauta Akun käyttö, valitse sovellukset sovellusluettelosta ja aktivoi toiminto
napauttamalla Siirrä sov. lepotilaan -kytkintä.
Tallennustila
Voit tarkistaa käytössä olevan ja vapaan muistin määrän.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Tallennustila.
• Todellinen käytettävissä olevan sisäisen muistin määrä on pienempi kuin ilmoitettu
määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
• Voit tarkastella sisäisen muistin jäljellä olevaa kapasiteettia Samsungin Internetsivuston tieto-osassa oman laitteesi kohdalla.
Muistin hallinta
Voit poistaa tarpeettomat tiedostot, esimerkiksi välimuistin, napauttamalla Tyhjennä nyt. Jos
haluat poistaa tiedostoja tai poistaa tarpeettomien sovellusten asennuksen, valitse luokka. Valitse
sitten haluamasi kohteet ja napauta Poista.
Muisti
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Muisti.
Jos haluat nopeuttaa laitteen toimintaa pysäyttämällä taustalla suoritettavia sovelluksia, valitse
sovelluksia sovellusten luettelosta ja napauta Tyhjennä nyt.
Suojaus
Voit tarkistaa laitteen suojaustilan. Tämä toiminto etsii laitteesta haittaohjelmat.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Suojaus → Tarkista puhelin.
244
Asetukset
Sovellukset
Voit hallita laitteen sovelluksia ja muuttaa niiden asetuksia. Voit näyttää sovellusten käyttötiedot,
muuttaa niiden ilmoitus- tai käyttöoikeusasetuksia tai poistaa käytöstä tarpeettomat sovellukset
tai poistaa niiden asennuksen.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset.
Yleinen hallinta
Voit mukauttaa laitteen järjestelmäasetukset tai palauttaa laitteen alkutilaan.
Napauta Asetukset-näytössä Yleinen hallinta.
• Kieli ja syöttö: Voit valita laitteen kielet ja muuttaa asetuksia, kuten näppäimistöä ja
puhesyöttötyyppejä. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen mukaan.
Lisätietoja on kohdassa Laitteen kielten lisääminen.
• Päivämäärä ja aika: Käytä ja muuta asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja
päivämäärän näyttöä.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan, kellonaika ja päivämäärä nollautuvat.
• Ota meihin yhteyttä: Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä. Lisätietoja
on kohdassa Samsung Members.
• Palauta: Voit palauttaa laitteen asetukset alkutilaan tai palauttaa tehdasasetukset. Voit
palauttaa kaikki omat asetuksesi tai vain verkkoasetukset tai helppokäyttöisyysasetukset.
Voit myös asettaa laitteen käynnistymään uudelleen tiettynä ajankohtana laitteen
optimointia varten.
245
Asetukset
Laitteen kielten lisääminen
Voit lisätä laitteessa käytettävissä olevia kieliä.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Yleinen hallinta → Kieli ja syöttö → Kieli → Lisää kieli.
Voit tarkastella kaikkia lisättävissä olevia kieliä napauttamalla → Kaikki kielet.
Valitse lisättävä kieli.
Aseta valittu kieli oletuskieleksi napauttamalla Aseta oletukseksi. Jos haluat säilyttää
nykyisen kieliasetuksen, napauta Pidä nykyinen.
Valittu kieli lisätään kieliluetteloon. Jos vaihdoit oletuskielen, valittu kieli tulee luettelon
ensimmäiseksi.
Jos haluat vaihtaa oletuskielen kieliluettelosta, valitse haluamasi kieli ja napauta Käytä. Jos jokin
sovellus ei tue oletuskieltä, käytetään seuraavaa tuettua kieltä.
Helppokäyttöisyys
Voit määrittää useita asetuksia, jotka lisäävät laitteen helppokäyttöisyyttä. Lisätietoja on
kohdassa Helppokäyttöisyys.
Napauta Asetukset-näytössä Helppokäyttöisyys.
246
Asetukset
Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää laitteesi laiteohjelmiston firmware over-the-air (FOTA) -palvelun avulla. Voit myös
ajoittaa ohjelmistopäivitykset.
Napauta Asetukset-näytössä Ohjelmistopäivitys.
Jos laitteesi suojausta ja uusien tietoturvauhkien ehkäisemistä varten julkaistaan
kriittisen tärkeitä ohjelmistopäivityksiä, ne asennetaan automaattisesti ilman
suostumustasi.
• Lataa ja asenna: Tarkista ja asenna päivitykset manuaalisesti.
• Lataa automaattisesti Wi-Fillä: Aseta laite lataamaan päivitykset automaattisesti, kun yhteys
Wi-Fi-verkkoon on olemassa.
• Edellinen päivitys: Näytä viimeisimmän ohjelmistopäivityksen tiedot.
Suojauspäivitysten tiedot
Suojauspäivitysten avulla parannetaan laitteen suojausta ja suojataan henkilökohtaisia
tietojasi. Tietoja laitemalliisi tarkoitetuista suojauspäivityksistä saat osoitteesta
security.samsungmobile.com.
Tämä sivusto tukee vain joitakin kieliä.
Tietoja puhelimesta
Saat näkyviin laitteen tiedot.
Napauta Asetukset-näytössä Tietoja puhelimesta.
Jos haluat muuttaa laitteen nimeä, napauta Muokkaa.
• Tila: Näytä eri laitetiedot, kuten SIM-kortin tila, Wi-Fi-verkon MAC-osoite ja sarjanumero.
• Lakisääteiset tiedot: Näytä laitteeseen liittyvät oikeudelliset tiedot, kuten turvallisuustiedot
ja avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimus.
• Ohjelmiston tiedot: Näytä laitteen ohjelmistotiedot, kuten sen käyttöjärjestelmä- ja
laiteohjelmistoversio.
• Akun tiedot: Näytä laitteen akun tila ja tiedot.
247
Liite
Helppokäyttöisyys
Tietoja helppokäyttöisyystoiminnoista
Voit parantaa helppokäyttöisyyttä ominaisuuksilla, jotka tekevät laitteen käytöstä helpompaa
näkö-, kuulo- ja liikuntarajoitteisille.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys. Voit tarkistaa käyttämäsi
helppokäyttöisyysominaisuuden näytön yläreunasta. Napauta
, jos haluat nähdä tällä
hetkellä käytössä olevat toiminnot, tai napauta Poista k., jos haluat poistaa toiminnot käytöstä
nopeasti.
Voice Assistant (äänipalaute)
Voice Assistant -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
Kun otat Voice Assistant -toiminnon käyttöön, laite aloittaa äänipalautteen käytön. Kun
napautat valittua toimintoa kerran, laite lukee ääneen näytössä näkyvän tekstin. Toiminnon
napauttaminen kahdesti ottaa toiminnon käyttöön.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Näytönlukija ja aktivoi sitten
Voice Assistant -kytkin napauttamalla sitä.
Voit poistaa Voice Assistant -toiminnon käytöstä napauttamalla kytkintä ja napauttamalla
nopeasti kaksi kertaa missä tahansa näytön kohdassa.
Jos haluat nähdä Voice Assistant -toiminnon käyttöohjeet, napauta Opetusohjelma.
Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä Voice Assistant -toiminnon käytön aikana.
248
Liite
Näytön ohjaaminen sormieleillä
Voit ohjata näyttöä eri sormieleillä Voice Assistant -toiminnon käytön aikana.
Yhden sormen eleet
• Napauttaminen: Lue ääneen sormen alla oleva kohde. Voit tutkia näyttöä asettamalla
sormen näytölle ja liikuttamalla sitä näytöllä.
• Napauttaminen kahdesti: Avaa valittu kohde. Kun valitut kohteet luetaan ääneen ja kuulet
haluamasi kohteen, vapauta sormi kohteesta. Napauta sitten jossakin näytön kohdassa kaksi
kertaa nopeasti.
• Kaksoisnapauttaminen ja näytön koskettaminen jonkin aikaa: Siirrä kohdetta tai käytä
valittavissa olevaa vaihtoehtoa.
• Pyyhkäiseminen vasemmalle: Lue edellinen kohde.
• Pyyhkäiseminen oikealle: Lue seuraava kohde.
• Pyyhkäiseminen ylös- tai alaspäin: Muuta viimeksi käytettyä tilannekohtaista valikkoasetusta.
• Pyyhkäiseminen vasemmalta oikealle yhdellä liikkeellä: Vieritä näyttöä ylöspäin.
• Pyyhkäiseminen oikealta vasemmalle yhdellä liikkeellä: Vieritä näyttöä alaspäin.
• Pyyhkäiseminen ylöspäin ja sitten alaspäin yhdellä liikkeellä: Siirry näytön ensimmäiseen
kohteeseen.
• Pyyhkäiseminen alaspäin ja sitten ylöspäin yhdellä liikkeellä: Siirry näytön viimeiseen
kohteeseen.
Kahden sormen eleet
• Napauttaminen kahdesti: Aloita tai keskeytä nykyinen toiminto tai jatka toimintoa.
• Napauttaminen kolmesti: Näytä nykyinen aika, akun jäljellä oleva varaus jne. Voit
muuttaa ääneen luettavia kohteita avaamalla Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla
Helppokäyttöisyys → Näytönlukija → Asetukset → Tilarivin tiedot.
• Napauttaminen neljästi: Ota käyttöön tai poista käytöstä äänipalaute.
• Pyyhkäiseminen vasemmalle: Siirry seuraavalle sivulle.
• Pyyhkäiseminen oikealle: Siirry edelliselle sivulle.
• Pyyhkäiseminen ylöspäin: Vieritä luetteloa alaspäin.
• Pyyhkäiseminen alaspäin: Vieritä luetteloa ylöspäin.
249
Liite
• Pyyhkäiseminen ylöspäin tai alaspäin alkunäytössä: Avaa Sovellukset-näyttö.
• Pyyhkäiseminen ylöspäin tai alaspäin Sovellukset-näytössä: Palaa alkunäyttöön.
• Pyyhkäiseminen mihin tahansa suuntaan lukitussa näytössä: Avaa näytön lukitus.
• Pyyhkäiseminen alaspäin näytön yläreunasta: Avaa ilmoituspaneeli.
Kolmen sormen eleet
• Napauttaminen: Aloita kohteiden lukeminen ääneen yläreunasta.
• Napauttaminen kahdesti: Aloita lukeminen seuraavasta kohteesta.
• Napauttaminen kolmesti: Lue viimeksi valittu teksti ja kopioi se leikepöydälle.
• Pyyhkäiseminen vasemmalle tai oikealle: Avaa tilannekohtainen valikko ja selaa
vaihtoehtoja.
• Pyyhkäiseminen ylös- tai alaspäin: Muuta tekstin lukemisen ja valitsemisen tarkkuutta.
• Pyyhkäiseminen ylöspäin ja sitten alaspäin yhdellä liikkeellä: Palaa edelliseen näyttöön.
• Pyyhkäiseminen alaspäin ja sitten ylöspäin yhdellä liikkeellä: Palaa alkunäyttöön.
Neljän sormen eleet
• Napauttaminen: Palaa edelliseen näyttöön.
• Napauttaminen kahdesti: Palaa alkunäyttöön.
• Napauttaminen kolme kertaa: Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo.
Tilannekohtaisen valikon käyttäminen
Kun käytät Voice Assistant -toimintoa, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle kolmella sormella.
Näkyviin tulee tilannekohtainen valikko, ja laite lukee vaihtoehdot ääneen. Voit selata
vaihtoehtoja pyyhkäisemällä kolmella sormella vasemmalle tai oikealle. Kun kuulet haluamasi
vaihtoehdon, pyyhkäise ylös- tai alaspäin, jos haluat käyttää vaihtoehtoa tai säätää vaihtoehdon
asetuksia. Jos esimerkiksi kuulet sanat Puhenopeus, voit säätää puhenopeutta pyyhkäisemällä
ylös- tai alaspäin.
250
Liite
Kuvanimikkeiden lisääminen ja hallinta
Voit määrittää nimikkeet näytössä näkyville kuville. Laite lukee nimikkeet ääneen, kun kuvat
valitaan. Voit lisätä nimikkeet tunnisteettomille kuville napauttamalla näyttöä kolmella sormella
kahdesti ja koskettamalla jonkin aikaa.
Voit hallita nimikkeitä käynnistämällä Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla
Helppokäyttöisyys → Näytönlukija → Asetukset → Mukaut. selitteiden hallinta.
Voice Assistant -toiminnon asetusten määrittäminen
Voit määrittää Voice Assistant -toiminnon asetukset niin, että käyttö on mahdollisimman kätevää.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Näytönlukija → Asetukset.
• Teksti puheeksi: Muuta teksti puheeksi -toimintojen asetuksia, joita käytetään Voice
Assistant -toiminnon ollessa käytössä, kuten kieltä ja nopeutta.
• Yksityiskohtaisuus: Mukauta äänipalautteen yksityiskohtaisia asetuksia.
• Mykistä lähestymisanturilla: Aseta laite keskeyttämään äänipalaute, kun laitteen
yläreunassa olevan tunnistimen päälle asetetaan käsi.
• Ravista jatkuvaa lukua varten: Aseta laite lukemaan ääneen näytössä oleva teksti, kun
laitetta ravistetaan. Voit valita ravisteluvoimakkuuden useista vaihtoehdoista.
• Sano salasanat ääneen: Aseta laite lukemaan merkit ääneen, kun salasana kirjoitetaan.
• Lue soittajan tunnus ääneen: Aseta laite lukemaan soittajan nimi ääneen puhelun
saapuessa.
• Värinäpalaute: Aseta laite värisemään, kun esimerkiksi valitset kohteen näytöstä tai muutoin
ohjaat näyttöä.
• Äänipalaute: Aseta laite antamaan äänimerkki, kun esimerkiksi valitset kohteen näytöstä
tai muutoin ohjaat näyttöä. Voit myös säätää äänenvoimakkuutta, jolla ääni toistetaan, kun
näyttöä ohjataan koskettamalla.
• Keskity puheääneen: Aseta laite vähentämään median äänenvoimakkuutta laitteen lukiessa
kohteen ääneen.
251
Liite
• Kohdennusilmaisin: Aseta laite paksuntamaan tarkennusilmaisimen reunaa, joka ilmestyy,
kun napautat kohteita. Voit myös vaihtaa ilmaisimen värin.
• Yhden napautuksen aktivointi: Aseta laite aktivoimaan valittu kohde, kun sitä napautetaan
kerran.
• Yhden napautuksen siirtymispalkki: Aseta laite käyttämään siirtymispalkin näppäimiä
yhdellä napautuksella.
• Pikavalikko: Valitse tilannekohtaisessa valikossa näytettävät vaihtoehdot, kun pyyhkäiset
vasemmalle tai oikealle kolmella sormella.
• Mukaut. selitteiden hallinta: Näytä lisätyt tunnisteet.
• Näppäim. pikakuvakkeet: Määritä pikanäppäimet, joita käytetään ulkoisella näppäimistöllä.
• Tilarivin tiedot: Valitse kohteet, jotka luetaan ääneen, kun napautat näyttöä kolme kertaa
kahdella sormella.
• Sovelluskehittäjien asetukset: Määritä asetukset sovelluskehitystä varten.
Tekstin syöttäminen näppäimistön avulla
Voit tuoda näppäimistön näkyviin napauttamalla tekstinsyöttökenttää ja napauttamalla nopeasti
kaksi kertaa missä tahansa näytön kohdassa.
Voit ottaa nopean näppäinsyötön käyttöön käynnistämällä Asetukset-sovelluksen,
napauttamalla Helppokäyttöisyys → Näytönlukija ja aktivoimalla sitten Pikakirjoitus-kytkimen
napauttamalla sitä.
Kun näppäimistöä kosketetaan sormella, laite lukee ääneen sormen alla olevan
merkkinäppäimen. Kun kuulet haluamasi merkin, valitse se vapauttamalla sormesi näytöstä.
Merkki syötetään, ja laite lukee tekstin ääneen.
Jos Pikakirjoitus ei ole käytössä, vapauta sormi haluamastasi merkistä ja napauta sitten näytössä
kaksi kertaa nopeasti.
Tämä toiminto näkyy vain, kun Voice Assistant on aktivoitu.
Lisämerkkien syöttäminen
Koskettamalla näppäimistön näppäintä jonkin aikaa voit syöttää näppäimessä olevia
lisämerkkejä. Näppäimen yläpuolelle tulee ponnahdusikkuna, jossa käytettävissä olevat merkit
näkyvät. Voit valita merkin vetämällä sormella ponnahdusikkunassa, kunnes kuulet haluamasi
merkin, ja vapauttamalla sitten sormen.
252
Liite
Näkyvyyteen liittyvät parannukset
Suurikontrastisen teeman käyttäminen
Voit käyttää selkeää teemaa, jossa väriltään vaalea sisältö näkyy tummalla taustalla.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset → Suurikontrastinen teema ja valitse sitten haluamasi teema.
Korkean kontrastin fontin käyttö
Säädä fonttien väriä ja ääriviivaa lisätäksesi tekstin ja taustan välistä kontrastia.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset ja aktivoi sitten Suurikontrastiset fontit -kytkin napauttamalla sitä.
Korkean kontrastin näppäimistön käyttö
Vaihda Samsung-näppäimistön värejä, jolloin tekstin ja taustan välinen kontrasti suurenee.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset ja aktivoi sitten Suurikontr. näppäimistö -kytkin napauttamalla sitä.
Näppäimien muodon korostaminen
Korosta näppäimien muotojen erottumista reunuksilla.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset ja aktivoi sitten Näytä painikemuodot -kytkin napauttamalla sitä.
Näytön värien kääntäminen
Voit parantaa näytön näkyvyyttä ja siten auttaa käyttäjiä tunnistamaan näytössä olevan tekstin
tavallista helpommin.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset ja aktivoi sitten Käänteiset värit -kytkin napauttamalla sitä.
253
Liite
Värinsäätö
Voit säätää, miten värit näytetään näytössä, jos sinun on vaikea erottaa värejä toisistaan. Laite
muuttaa värit helpommin tunnistettaviksi väreiksi.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset → Värinsäätö ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä. Valitse toiminto.
Voit säätää värin kylläisyyttä vetämällä säätöpalkkia kohdassa Voimakkuus.
Jos valitset Mukautettu väri, voit mukauttaa näytön väriä. Suorita värinsäätö noudattamalla
näytön ohjeita.
Värilinssi
Voit säätää näytön värejä, jos tekstiä on vaikea lukea.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset → Värilinssi ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä. Valitse haluamasi väri.
Voit säätää läpinäkyvyystasoa vetämällä säätöpalkkia kohdassa Peittävyys.
Näytön liiketehosteiden vähentäminen
Vähennä animaatiotehosteita, jos olet herkkä animaatioille tai näytössä olevalle liikkeelle.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset ja aktivoi sitten Poista animaatiot -kytkin napauttamalla sitä.
Suurennuksen käyttäminen
Voit ottaa käyttöön suurennustoiminnon, jolla voit lähentää näyttöä niin, että sisältö näkyy
suurempana.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset ja aktivoi sitten Suurennuslasi-ikkuna-kytkin napauttamalla sitä. Suurennusikkuna
tulee näyttöön.
Voit lähentää näytön kohtaa vetämällä suurennuskehyksen sen reunasta haluamaasi kohtaan.
254
Liite
Näytön suurentaminen
Voit suurentaa näyttöä ja lähentää haluamaasi aluetta.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset → Suurennus.
• Suurenna nap. näyttöä kolme kertaa: Lähennä napauttamalla näyttöä kolme kertaa. Voit
palata normaaliin näkymään napauttamalla näyttöä uudelleen kolme kertaa.
• Suurenna pikavalinnalla: Lähennä napauttamalla siirtymispalkissa ja napauttamalla
sitten kohdassa, jossa haluat suurentaa näyttöä. Voit palata vakionäkymään napauttamalla
.
Jos haluat tutkia näyttöä, vedä suurennetun näytön yli vähintään kahdella sormella.
Jos haluat säätää zoomaussuhdetta, nipistä suurennetussa näytössä vähintään kahdella sormella
tai levitä sormia kauemmas toisistaan.
Voit suurentaa näyttöä tilapäisesti myös napauttamalla näyttöä kolme kertaa ja koskettamalla
sitä jonkin aikaa. Voit myös napauttaa ja koskettaa sitten näyttöä jonkin aikaa. Kun kosketat
näyttöä, voit tutkia näyttöä vetämällä sormella. Palaa normaaliin näkymään vapauttamalla sormi.
• Näppäimistöä ja näytön siirtymispalkkia ei voi suurentaa.
• Kun tämä toiminto on käytössä, se voi vaikuttaa joidenkin sovellusten suorituskykyyn.
Hiiren tai kosketusalustan osoittimien suurentaminen
Voit suurentaa osoitinta, jota käytetään ulkoisen hiiren tai kosketusalustan kanssa.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset ja aktivoi sitten Suuri hiiren/kosketusalustan osoitin -kytkin napauttamalla sitä.
Fontin vaihtaminen
Voit muuttaa fontin kokoa ja tyyliä.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset → Fonttikoko ja tyyli.
Näytön zoomauksen vaihtaminen
Voit muuttaa näytön zoomausasetusta.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Näkyvyyteen liittyvät
parannukset → Näytön zoomaus.
255
Liite
Kuuloon liittyvät parannukset
Äänentunnistimet
Voit asettaa laitteen värisemään, kun se havaitsee ovikellon äänen tai vauvan itkun.
Kun tämä toiminto on käytössä, puheentunnistus ei toimi.
Itkuhälytin
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Kuuloon liittyvät parannukset
→ Äänentunnistimet → Itkuhälytin → Käynnistä. Laite värisee, kun se havaitsee ääntä, ja
hälytys tallennetaan lokina.
Ovikellon tunnistin
1
2
3
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Kuuloon liittyvät
parannukset → Äänentunnistimet → Ovikellon tunnistin.
Tallenna ovikellon ääni napauttamalla Tallenna.
Laite tunnistaa ja tallentaa ovikellon äänen.
Napauta Testaa, soita ovikelloa ja tarkista, että sen ääni tallennetaan oikein. Kun laite
havaitsee ovikellon äänen, napauta Käynnistä.
Jos haluat muuttaa ovikellon ääntä, napauta Muuta ovikellon ääntä.
Laite värisee, kun se havaitsee ääntä, ja hälytys tallennetaan lokina.
Kaikkien äänten poistaminen käytöstä
Voit asettaa laitteen mykistämään kaikki laitteen äänet, kuten mediaäänet ja soittajan ääni,
puhelun aikana.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Kuuloon liittyvät parannukset ja
aktivoi sitten Mykistä kaikki äänet -kytkin napauttamalla sitä.
256
Liite
Äänitasapainon asettaminen
Voit asettaa laitteen säätämään äänitasapainoa, kun käytetään nappikuulokkeita.
1
2
3
Liitä laitteeseen nappikuulokkeet ja aseta ne päähäsi.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Kuuloon liittyvät
parannukset.
Vedä säätöpalkkia Vasen/oikea balanssi -kohdassa vasemmalle tai oikealle säätääksesi
äänitasapainoa.
Monoääni
Monoääni yhdistää stereoäänen yhdeksi signaaliksi, joka toistetaan nappikuulokkeiden
kaiuttimista. Voit käyttää tätä toimintoa, jos sinulla on kuulorajoite tai jos yhden
nappikuulokkeen käyttäminen on mukavinta.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Kuuloon liittyvät parannukset ja
aktivoi sitten Monoääni-kytkin napauttamalla sitä.
Tekstityksen asetukset
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Kuuloon liittyvät parannukset →
Tekstitysasetukset → Samsung-tekstitys (CC) tai Google-tekstitys (CC) ja aktivoi kytkin sitten
napauttamalla sitä.
Valitse vaihtoehto tekstitysasetusten määritystä varten.
257
Liite
Vuorovaikutus ja näppäryys
Yleiskytkin
Voit ohjata kosketusnäyttöä liittämällä ulkoisen kytkimen, napauttamalla näyttöä tai käyttämällä
pään liikkeitä ja kasvoeleitä.
1
2
3
4
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Vuorovaikutus ja
näppäryys → Yleiskytkin.
Lue näytön ohjeet ja napauta Valmis.
Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Jos laitteeseen ei ole rekisteröity yleiskytkimiä, napauta Lisää kytkin ja määritä kytkimet
laitteen ohjaamista varten.
Yleiskytkintoiminnon ottaminen käyttöön edellyttää, että laitteeseen on rekisteröity
vähintään yksi kytkin.
Voit asettaa kytkimet ohjaamaan laitetta napauttamalla kytkintä kohdassa Kytkimet.
Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä painamalla virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden
lisäysnäppäintä samanaikaisesti.
Apuvalikko
Apupikakuvakkeen näyttäminen
Voit asettaa laitteen näyttämään apupikakuvakkeen sovellusten, toimintojen ja asetusten käyttöä
varten. Voit ohjata laitetta helposti napauttamalla kuvakkeessa olevia apuvalikkoja.
1
2
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Vuorovaikutus ja
näppäryys → Apuvalikko.
Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Apupikakuvake näkyy näytön oikeassa alakulmassa.
Voit säätää avustajan pikakuvakkeen läpinäkyvyystasoa vetämällä säätöpalkkia kohdassa
Läpinäkyvyys.
258
Liite
Apuvalikkojen käyttäminen
Apupikakuvake näkyy kelluvana kuvakkeena, jonka kautta apuvalikkoja voi käyttää helposti
mistä tahansa näytöstä.
Kun napautat apupikakuvaketta, kuvake laajenee hieman ja apuvalikot tulevat näkyviin
kuvakkeeseen. Voit siirtyä muihin paneeleihin napauttamalla vasenta tai oikeaa nuolta tai valita
muita valikkoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Kohdistimen käyttäminen
Napauta apuvalikossa Osoitin. Voit ohjata näyttöä pienillä sormenliikkeillä kosketusalueella. Voit
siirtää kohdistinta vetämällä sormella kosketusalueella. Voit myös valita kohdistimen alla olevia
kohteita napauttamalla näyttöä.
Käytä seuraavia vaihtoehtoja:
•
/
: Selaa näytössä vasemmalle tai oikealle.
•
/
: Selaa näytössä ylös- tai alaspäin.
•
: Suurenna aluetta, jolla kohdistin sijaitsee.
Poista Always On Display -toiminto käytöstä ennen tämän toiminnon käyttämistä.
•
: Voit muuttaa kosketusalustan ja kohdistimen asetuksia.
•
: Siirrä kosketusalue toiseen paikkaan.
•
: Sulje kosketusalue.
Tehostettujen apuvalikkojen käyttäminen
Voit asettaa laitteen näyttämään tehostetut apuvalikot tiettyjä sovelluksia varten.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Vuorovaikutus ja näppäryys →
Apuvalikko → Apuri plus, aktivoi kytkin napauttamalla sitä ja valitse sitten sovellukset.
Napsauta, kun osoitin pysähtyy
Voit asettaa laitteen valitsemaan kohteen automaattisesti, kun hiiriosoitin asetetaan kohteen
kohdalle.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Vuorovaikutus ja näppäryys ja
aktivoi sitten Napsauta, kun osoitin pysähtyy -kytkin napauttamalla sitä.
259
Liite
Puheluihin vastaaminen ja niiden lopettaminen
Muuta puheluihin vastaamistapaa ja puhelujen lopettamistapaa.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Vuorovaikutus ja näppäryys →
Puheluihin vastaaminen ja niiden lopettaminen.
Valitse haluamasi tapa.
Helppo näytön käynnistys
Voit käynnistää näytön liikuttamalla kättäsi tunnistimen yläpuolella laitteen yläreunassa. Voit
käynnistää näytön painamatta näppäintä. Kun käytät tätä toimintoa, aseta laite tasaiselle alustalle
näyttö ylöspäin tai pitele sitä varmasti liikkumattomana.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Vuorovaikutus ja näppäryys ja
aktivoi sitten Helppo näytön käynnistys -kytkin napauttamalla sitä.
Vuorovaikutuksen hallinta
Ottamalla vuorovaikutuksen hallintatilan käyttöön voit rajoittaa laitteen vastaamista syötteisiin
sovellusten käytön aikana.
1
2
3
4
5
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Vuorovaikutus ja
näppäryys → Vuorovaikutuksen hallinta.
Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Paina virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti
sovelluksen käytön aikana.
Säädä kehyksen kokoa tai piirrä viiva rajoitettavan alueen ympärille.
Napauta Valmis.
Laite näyttää rajoitetun alueen. Rajoitettu alue ei reagoi, kun kosketat sitä, ja
laitteen näppäimet poistetaan käytöstä. Voit kuitenkin ottaa virtanäppäimen,
äänenvoimakkuusnäppäimen ja näppäimistön toiminnot käyttöön vuorovaikutuksen
hallintatilassa.
Voit poistaa vuorovaikutuksen hallintatilan käytöstä painamalla virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti.
Jos haluat asettaa laitteen lukitsemaan näytön sen jälkeen, kun vuorovaikutuksen hallintatila
on poistettu käytöstä, avaa Asetukset-näyttö, napauta Helppokäyttöisyys → Vuorovaikutus
ja näppäryys → Vuorovaikutuksen hallinta ja aktivoi sitten Lukitse näyttö, kun ei käytössä
-kytkin napauttamalla sitä.
260
Liite
Kosketuksen ja pidon viive
Voit määrittää näytön jonkin aikaa -kosketuksen tunnistusajan.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Vuorovaikutus ja näppäryys →
Kosketuksen ja pidon viive ja valitse sitten asetus.
Napautuksen kesto
Aseta kesto, jonka ajan näyttöä on kosketettava, jotta laite tunnistaa kosketuksen napautukseksi.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Vuorovaikutus ja näppäryys →
Napautuksen kesto, aktivoi kytkin napauttamalla sitä ja aseta sitten aika.
Ohita toistuvat kosketukset
Aseta laite tunnistamaan vain ensimmäinen napautus asetetun ajan aikana, kun näyttöä
napautetaan toistuvasti.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Vuorovaikutus ja näppäryys →
Ohita toistuvat kosketukset, aktivoi kytkin napauttamalla sitä ja aseta sitten aika.
Lisäasetukset
Helppokäyttöisyysominaisuuksien käynnistäminen nopeasti
Voit asettaa helppokäyttöisyysominaisuuksien avaamisen nopeasti.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Lisäasetukset →
Virtan. ja äänenvoim. lisäysn. ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä. Valitse sitten
helppokäyttöisyysominaisuus, joka avataan, kun virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden
lisäysnäppäintä painetaan samanaikaisesti.
Voit käyttää seuraavia helppokäyttöisyysominaisuuksia:
• Helppokäyttöisyys
• Voice Assistant
• Yleiskytkin
• Suurennuslasi-ikkuna
• Värinsäätö
• Värilinssi
• Vuorovaikutuksen hallinta
• Suurikontrastiset fontit
261
Liite
Pikakuvakepalveluiden käynnistäminen nopeasti
Tämän avulla voit käynnistää pikakuvakepalveluita nopeasti.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Lisäasetukset → Äänenv.
lisäys- ja vähennysnäpp. ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä. Napauta sitten Valittu
palvelu ja valitse pikakuvakepalvelu, joka käynnistetään pitämällä äänenvoimakkuuden lisäys- ja
vähennysnäppäimiä painettuina samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.
Voit käyttää seuraavia pikakuvakepalveluja:
• Yleiskytkin
• Voice Assistant
Valoilmoituksen asettaminen
Voit asettaa laitteen salaman tai näytön välähtämään hälytysäänen tai ilmoitusten, kuten
saapuvan puhelun tai uuden viestin, yhteydessä.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Lisäasetukset → Salamailmoitus
ja aktivoi sitten haluamasi asetukset napauttamalla niiden vieressä olevaa kytkintä.
Ilmoitusmuistutukset
Aseta laite antamaan hälytys ilmoituksista, joita et ole tarkistanut määritetyn ajan kuluessa.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Lisäasetukset →
Ilmoitusmuistutukset ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
Voit asettaa laitteen värisemään ja toistamaan ilmoitusäänen, kun tarkistamattomia ilmoituksia
on olemassa, aktivoimalla Värinä äänen soidessa -kytkimen napauttamalla sitä.
Määritä hälytysten väli napauttamalla Muistuta aina, kun on kulunut.
Voit asettaa sovellukset hälyttämään ilmoituksista aktivoimalla kytkimen napauttamalla
sovellusten vieressä olevia kytkimiä kohdassa Valitse sovellukset.
262
Liite
Äänitallenteiden lisääminen äänitarroihin
Äänitarrojen avulla samanmuotoiset esineet voidaan erottaa toisistaan kiinnittämällä niihin
tarrat. Voit tallentaa ja asettaa äänitallenteen NFC-yhteensopivaan äänitarraan. Äänitallenne
toistetaan, kun asetat laitteesi tarran lähelle.
Ota NFC-toiminto käyttöön ennen tämän toiminnon käyttämistä.
1
2
3
4
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Lisäasetukset → Äänitarra.
Ääninauhuri käynnistyy.
Aloita tallennus napauttamalla
. Puhu mikrofoniin.
Kun tallennus on valmis, lopeta napauttamalla Valmis.
Pidä laitteen taustapuolta äänitarran yläpuolella.
Äänitallenteen tiedot kirjoitetaan äänitarraan.
Suuntalukitus
Voit luoda suuntayhdistelmän näytön lukituksen avaamista varten.
1
2
3
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Lisäasetukset →
Suuntalukitus ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
Vedä sormella ylös, alas, vasemmalle tai oikealle kuudesta kahdeksaan kertaa ja napauta
sitten Jatka.
Vahvista suuntayhdistelmä piirtämällä se uudelleen ja napauttamalla sitten Vahvista.
Asennetut palvelut
Voit tarkastella laitteeseen asennettuja helppokäyttöisyyspalveluja.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Helppokäyttöisyys → Asennetut palvelut.
263
Liite
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua
antamaan seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN-koodi: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä,
sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän
toiminnon käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite ei käynnisty
Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.
264
Liite
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sovelluksia on ehkä suljettava tai laite on sammutettava
ja käynnistettävä uudelleen.
Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Laitteen palauttaminen
Jos edellä kuvatut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Yleinen hallinta → Palauta → Alkuperäisten tietojen
palautus → Palauta → Poista kaikki. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
265
Liite
Puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät nappikuulokkeita, varmista, että ne on kytketty oikein.
Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä tai siirry toiselle alueelle.
Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai
äänenlaatu on huono
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
Akkukuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Lataa akku.
266
Liite
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
• Ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen akun vaihtamista varten.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos laite tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun
käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPStoimintoa, pelejä tai Internetiä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten.
Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kamerasovelluksen käytössä on ongelmia näiden vihjeiden
kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa
• Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
• Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne
voivat olla epäteräviä.
267
Liite
Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella,
kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3,
ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit varmistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot
osoitteessa www.samsung.com.
• Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja
videot eivät ehkä toimi oikein.
• Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat verkkopalvelun tarjoajan tai lisäpalvelujen
tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai
taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.
Bluetooth ei toimi hyvin
Jos toista Bluetooth-laitetta ei löydy tai ilmenee yhteysongelmia tai toimintahäiriöitä, kokeile
seuraavia toimia:
• Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on valmis haettavaksi tai
yhdistettäväksi.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
• Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus, napauta Yhteydet ja aktivoi sitten Bluetoothkytkin uudelleen napauttamalla sitä.
• Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Yleinen hallinta → Palauta → Palauta
verkkoasetukset → Asetusten nollaus → Palauta, jolloin verkkoasetukset palautetaan.
Rekisteröidyt tiedot voivat kadota, kun verkkoasetukset palautetaan.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
268
Liite
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin laite
käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja,
jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen
katoamisesta.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
Laitteen tallennustila ei riitä
Vapauta tallennustilaa poistamalla välimuisti ja muut tarpeettomat tiedot laitteen
ylläpitotoiminnon avulla tai poistamalla manuaalisesti käyttämättömiä sovelluksia tai tiedostoja.
269
Liite
Sovellukset-näppäintä ei näy alkunäytössä
Voit avata Sovellukset-näytön ilman Sovellukset-näppäintä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin
alkunäytössä. Tuo Sovellukset-näppäin näkyviin alkunäytön alareunaan käynnistämällä
Asetukset-sovellus, napauttamalla Näyttö → Alkunäyttö ja aktivoimalla sitten Sovelluksetpainike-kytkin napauttamalla sitä.
Kotinäppäintä ei näy
Kotinäppäimen sisältävä siirtymispalkki voi kadota näkyvistä tiettyjen sovellusten ja toimintojen
käytön aikana. Saat siirtymispalkin näkyviin vetämällä ylöspäin näytön alareunasta.
Bixby ei vastaa
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos Bixbyn käytössä on ongelmia näiden vihjeiden kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys
Samsung-huoltoon.
Kirkkaudensäätöpalkkia ei näy ilmoituspaneelissa
Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä alaspäin ja vedä sitten ilmoituspaneelia alaspäin. Napauta
→ Pikapaneelin asettelu ja aktivoi sitten Näytä kirkkaus päällä -kytkin napauttamalla sitä.
Samsung Cloud ei toimi
• Varmista, että verkkoyhteys on olemassa.
• Samsung Cloud -palvelun huoltotarkistusten aikana Samsung Cloud -palvelua ei voi käyttää.
Yritä myöhemmin uudelleen.
270
Liite
Laite ei tunnista iiriksiäni lukitusnäytöstä
• Varmista, ettei Iiristunnistuksen kameran ja LED-valon edessä ole mitään esteitä, ja yritä
uudelleen.
• Jos valaistusolosuhteet ovat hyvin erilaiset kuin silloin, kun rekisteröit iiriksesi, laite ei ehkä
tunnista iiriksiäsi. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
• Varmista, ettei laitetta liikutella eikä kallisteta liikaa.
Akun irrottaminen
• Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun
irrottamisohjeet ovat osoitteessa www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Oman turvallisuutesi vuoksi älä yritä itse irrottaa akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja
laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.
• Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai
vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden
varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä
aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.
271
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy
sivullamme www.samsung.fi.
Klikkaa ”TUKI”=>”Ongelmanratkaisu”
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
Tekijänoikeus
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä.
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Atmos, ja kaksois-Dsymboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement