Samsung Galaxy S10 Lite Betjeningsvejledning

Samsung Galaxy S10 Lite Betjeningsvejledning
BRUGERVEJLEDNING
SM-G770F/DS
Danish. 01/2020. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
4
6
9
13
16
19
21
23
24
25
28
39
41
42
68
72
74
76
94
99
106
107
109
113
116
119
122
122
122
123
125
126
127
128
129
130
132
133
137
138
138
Læs dette først
Situationer med overophedning af
enheden og tilhørende løsninger
Enhedens udseende og funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Hukommelseskort (microSD-kort)
Tænde og slukke for enheden
Indledende konfiguration
Samsung account
Overføre data fra din forrige enhed
(Smart Switch)
Forstå skærmen
Informationspanel
Skærmbillede og skærmoptagelse
Indtaste tekst
Apps og funktioner
45
47
47
51
54
56
59
63
Installere eller afinstallere apps
Finder
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Bixby Routines
Reminder
Telefon
2
Kontakter
Beskeder
Internet
Kamera
Galleri
AR EMOJI
AR Doodle
Always On Display
Edge-skærm
Multi-vindue
Samsung Pay
Samsung Health
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Diktafon
Mine filer
Ur
Lommeregner
Game Launcher
Game Booster
Børnenes side
SmartThings
Deling af indhold
Samsung Global Goals
Google-apps
Indhold
Indstillinger
175 Konti og sikkerhedskopiering
176 Samsung Cloud
177 Google
178 Avancerede funktioner
179 Link til Windows
180 Bevægelser
181 Dual Messenger
182 Digitalt velbefindende og
forældrekontrol
182 Digitalt velbefindende
184 Enhedspleje
184 Optimere din enhed
185 Batteri
186 Lagring
186 RAM
186 Sikkerhed
187 Apps
187 Generel administration
188 Tilgængelighed
189 Softwareopdatering
189 Tips og brugervejledning
190 Om telefonen
140 Introduktion
140 Forbindelse
141 Wi-Fi
143 Bluetooth
144 NFC og betaling
146 Datasparer
147 Apps kun til mobile data
147 Administration af SIM-kort
(modeller med dobbelt SIM)
148 Mobilt hotspot og internetdel.
149 Flere forbindelsesindstillinger
151 Lyde og vibration
152 Dolby Atmos (surround sound)
152 Separat applyd
153 Meddelelser
153 Skærm
155 Blåt lys-filter
155 Mørketilstand
156 Ændre skærmtilstand eller justere
skærmfarver
157 Pauseskærm
157 Baggrund
157 Temaer
158 Låseskærm
159 Smart Lock
159 Biometriske data og sikkerhed
Appendiks
191 Fejlsøgning
196 Fjerne batteriet
160 Ansigtsgenkendelse
163 Genkendelse af fingeraftryk
166 Samsung Pass
169 Sikker mappe
173 Sikker Wi-Fi
174 Beskyttelse
175 Placering
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit
dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
4
Grundlæggende brug
• Afhængigt af det geografiske område eller tjenesteudbyderen vedhæftes en
skærmbeskytter for at beskytte skærmen under produktionen og distributionen. Skader på
den vedhæftede skærmbeskytter er ikke dækket af garantien.
• Du kan se touchskærmen tydeligt, selv i skarpt sollys udendørs ved automatisk at justere
kontrastområdet baseret på det omgivende miljø. På grund af produktets natur kan det
at vise fast grafik i længere perioder resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller
spøgelsesbilleder.
– – Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller hele touchskærmen i længere
tid, og at du slukker for touchskærmen, når du ikke bruger enheden.
– – Du kan indstille touchskærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den. Start
appen Indstillinger, tryk på Skærm → Skærm-timeout, og vælg derefter længden af
den tid, som enheden skal vente, før touchskærmen slukkes.
– – Sådan indstiller du touchskærmen til automatisk at justere dens lysstyrke baseret på det
omgivende miljø: Start appen Indstillinger, tryk på Skærm, og tryk derefter på kontakten
Tilpasset lysstyrke for at aktivere det.
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC).
Hvis enheden er godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. For at se FCC-id’et skal
du starte appen Indstillinger og trykke på Om telefonen → Status. Hvis din enhed ikke har
et FCC-id, betyder det, at enheden ikke er blevet godkendt til salg i USA eller USA’s territorier,
og at den kun kan bringes til USA til ejerens personlige brug.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
5
Grundlæggende brug
Situationer med overophedning af enheden og
tilhørende løsninger
Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades
Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller
hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid
eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan
opladeren muligvis stoppe opladning.
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er
afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
• Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USBkabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af
Samsung.
• Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som
f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den
trådløse oplader.
Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på
understøttede modeller.
Hvis enheden bliver varm under brug
Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere
tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og
undlad at anvende enheden i et stykke tid.
Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de
funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.
• Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
• Ved download af store filer
6
Grundlæggende brug
• Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
– – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
– – Ved optagelse af videoer i længere tid
– – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
– – Når du opretter forbindelse til et tv
• Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
– – Ved brug af Multi-vinduet
– – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
– – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
– – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
• Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
• Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
• Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
• Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
• Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
• Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks.
væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit
• Hvis du roamer
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Hold enheden opdateret med den nyeste software.
• Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart
enheden.
• Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
• Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
• Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du
ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør
du kontakte et af Samsungs servicecentre.
7
Grundlæggende brug
Forholdsregler mod overophedning af enheden
Hvis du begynder at føle dig utilpas, fordi enheden overophedes, skal du stoppe med at bruge
enheden.
Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænset, eller enheden
slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.
• Hvis enheden overopheder og når en bestemt temperatur, vises en advarselsmeddelelse
for at forhindre, at enheden svigter, at der opstår hudirritationer og -skader, og at batteriet
lækker. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og ydeevnehastigheden
være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører, lukkes, og alle opkald
og andre funktioner vil være begrænsede, med undtagelse af nødopkald, indtil enheden er
kølet af.
• Hvis der vises endnu en meddelelse, fordi enhedens temperatur er steget yderligere, slukker
enheden. Brug ikke enheden, før dens temperatur falder til under det angivne niveau. Hvis
den anden advarselsmeddelelse vises under et nødopkald, bliver opkaldet ikke afbrudt af en
tvunget nedlukning.
Forholdsregler for driftsmiljø
Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis
forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der
opstår brand.
• Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
• Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
• Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks.
i en bil om sommeren.
• Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk
varmepude.
• Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, udstyr til
varm madlavning eller beholdere under højt tryk.
• Brug ikke en ledning, hvis isolering er afpillet eller beskadiget, og brug ikke en oplader eller
et batteri, der er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
8
Grundlæggende brug
Enhedens udseende og funktioner
Pakkens indhold
Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold.
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
• De leverede øretelefoner (USB Type-C), som understøtter digitalt output, er
specialdesignede til denne enhed. De er muligvis ikke kompatible med andre
enheder, som bruger en anden lydoutputmetode.
9
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
Højttaler
Forreste kamera
Nærheds-/lyssensor
SIM-kort-/
hukommelseskortholder
Lydstyrketast
Sidetast (Tænd/Bixby)
Touchskærm
Sensor til genkendelse af
fingeraftryk
Stik til øretelefoner/
multifunktionsstik
(USB Type-C)
Mikrofon
GPS-antenne
Kameralys
Bageste kamera
(tredobbelt)
NFC-antenne
MST-antenne
Hovedantenne
Højttaler
Mikrofon
10
Grundlæggende brug
• Undlad at placere enheden tæt på dine ører, når du anvender højttalerne, f.eks. ved
afspilning af mediefiler eller ved brug af højttalertelefonen.
• Vær omhyggelig med ikke at udsætte kameraobjektivet for stærke lyskilder, såsom
direkte sollys. Hvis kameraobjektivet udsættes for en stærk lyskilde, såsom direkte
sollys, kan kameraets billedsensor blive beskadiget. En beskadiget billedsensor kan
ikke repareres og vil resultere i prikker eller pletter på dine billeder.
• Hvis du benytter enheden, mens dens glas eller akrylmateriale er itu, er der risiko for
beskadigelse. Brug først enheden igen, når den er blevet repareret på et af Samsungs
servicecentre.
• Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
– – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
– – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
– – Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre
genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile
dataforbindelse.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Tildæk ikke området omkring nærheds-/lyssensoren med skærmtilbehør, såsom
skærmbeskytter, stickers eller et cover. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren
fungerer forkert.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
11
Grundlæggende brug
Fysiske taster
Lydstyrketast
Sidetast (Tænd/Bixby)
Tast
Funktion
Lydstyrketast
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
• Når enheden er slukket, skal du trykke og holde for at tænde den.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
Sidetast
Sidetast +
lydstyrke ned-tast
• Tryk og hold for at starte en samtale med Bixby. Se Brug af Bixby for
at få yderligere oplysninger.
• Tryk to gange eller tryk og hold for at starte den app eller funktion,
som du angiver.
• Tryk samtidigt for at tage et skærmbillede.
• Tryk og hold samtidigt for at tænde for enheden.
Indstilling af sidetasten
Vælg en app eller en funktion, der skal startes, ved at trykke på sidetasten eller trykke og holde
på sidetasten.
Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Sidetast, og vælg derefter den
indstilling, som du ønsker.
12
Grundlæggende brug
Funktionsknapper
Tilbageknap
Knappen seneste
Startknap
Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne nederst på skærmen.
Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Se Navigationslinje (funktionsknapper) for at få yderligere oplysninger.
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun Samsung-godkendt batteri, oplader og ledning, specielt designet til din enhed.
Ikke-kompatible batterier, opladere og ledninger kan medføre alvorlige skader eller
beskadige enheden.
• Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
• Anvend udelukkende det USB Type-C-kabel, der leveres med enheden. Enheden kan
blive beskadiget, hvis du anvender et micro USB-kabel.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en
tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er
i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være
lettilgængelig under opladning.
13
Grundlæggende brug
1
2
3
4
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
Slut USB-kablet til enhedens multifunktionsstik.
Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet. Tag derefter opladeren ud af
stikkontakten.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med funktionen Enhedspleje.
• Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på sidetasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
14
Grundlæggende brug
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen. Hvis det sker under trådløs opladning, skal enheden tages
ud af opladeren og køles ned. Oplad enheden igen senere.
• Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive
beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren hos et af
Samsungs servicecentre.
15
Grundlæggende brug
Hurtigopladning
Enheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis
enheden eller skærmen er slukket.
Forøgelse af opladehastigheden
For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader
batteriet.
Hvis funktionen til hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Enhedspleje → Batteri, og derefter trykke på kontakten Hurtig kabelopladning for at aktivere
det.
• Under opladning kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funktion.
• Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, når du oplader
batteriet med en almindelig batterioplader.
• Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes
opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at
forhindre skade på enheden.
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
For modeller med dobbelt SIM kan du isætte to SIM- eller USIM-kort, så du kan have
to telefonnumre eller tjenesteudbydere til en enkelt enhed. I nogle områder kan
dataoverførselshastigheder være langsommere, hvis der er sat to SIM-kort i enheden, end hvis
der er isat ét SIM-kort.
• Brug kun et nano-SIM-kort.
• Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung
er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne
kort.
Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse tjenester, der kræver en netværkstilslutning,
muligvis ikke tilgængelige.
16
Grundlæggende brug
► Modeller med enkelt SIM:
1
2
3
4
5
► Modeller med dobbelt SIM:
1
2
3
4
1
5
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
17
Grundlæggende brug
3
4
Placer SIM- eller USIM-kortet i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Korrekt kortinstallation (modeller med dobbelt SIM)
Nano-SIM-kort 1
Nano-SIM-kort
Nano-SIM-kort 2
MicroSD-kort
Du kan ikke sætte et nano-SIM-kort og et microSD-kort ind det samme sted på samme
tidspunkt.
Bruge dobbelte SIM- eller USIM-kort (modeller med dobbelt
SIM)
Hvis du isætter to SIM- eller USIM-kort, kan du have to telefonnumre eller tjenesteudbydere til en
enkelt enhed.
Aktivering af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, og tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort. Vælg et SIMeller USIM-kort, og tryk på kontakten for at aktivere det.
18
Grundlæggende brug
Tilpasning af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og vælg derpå et
SIM- eller USIM-kort for at få adgang til følgende indstillinger:
• Ikon: Skift ikon for SIM- eller USIM-kort.
• Navn: Skift visningsnavn for SIM- eller USIM-kort.
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype til brug med SIM- eller USIM-kortet.
Angive foretrukne SIM- eller USIM-kort
Når to kort aktiveres, kan du tildele stemmeopkald, beskedtjenester og datatjenester til bestemte
kort.
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og angiv derefter
funktionspræferencerne for dine kort under Foretrukket SIM-kort.
Hukommelseskort (microSD-kort)
Isætte et hukommelseskort
Enhedens hukommelseskortkapacitet kan være anderledes end andre modellers, og visse
hukommelseskort vil muligvis ikke være kompatible med din enhed, afhængigt af type og
producent af hukommelseskortet. Se Samsungs websted for oplysninger om din enheds
maksimale hukommelseskortkapacitet.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis
du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig
om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Du skal formatere
hukommelseskortet for at kunne bruge det. Hvis din enhed ikke kan formatere eller
genkende hukommelseskortet, skal du kontakte producenten af hukommelseskortet
eller et af Samsung servicecentre.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
19
Grundlæggende brug
1
2
3
4
1
5
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres mobildataforbindelsen.
3
4
Placer et hukommelseskort i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis hukommelseskortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af
holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
20
Grundlæggende brug
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → Avanceret → SD-kort →
Deaktiver.
Fjern ikke den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed,
mens enheden overfører eller tager adgang til information, eller lige efter overførsel
af data. Hvis du gør dette, kan data blive beskadiget eller gå tabt, eller den eksterne
lagerenhed eller enheden kan blive beskadiget. Samsung er ikke ansvarlig for tab,
herunder tab af data, som opstår på grund af misbrug af eksterne lagerenheder.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → Avanceret → SD-kort →
Formater.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab
af data, der skyldes brugerhandlinger.
Tænde og slukke for enheden
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Tænde for enheden
Tryk og hold på sidetasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge instruktionerne på skærmen.
21
Grundlæggende brug
Slukke for enheden
1
For at slukke for enheden skal du trykke og holde på sidetasten og lydstyrke ned-tasten
samtidigt. Alternativt, åbn informationspanelet, og tryk på .
Lydstyrke ned-tast
Sidetast
2
Tryk på Sluk.
Tryk på Genstart for at genstarte enheden.
Du kan konfigurere enheden til at slukke, når du trykker og holder på sidetasten. Start
appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Sidetast, og tryk derefter på
menuen Slukkemenu under Tryk og hold.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på sidetasten og lydstyrke nedtasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Nødsituation
Du kan skifte enheden til nødsituationstilstand for at reducere batteriforbruget. Visse apps og
funktioner begrænses. I en nødsituation kan du foretage et nødopkald, sende dine aktuelle
placeringsinformationer til andre, udsende en nødsituationslyd m.v.
Du kan aktivere nødsituationstilstanden ved at trykke og holde på sidetasten og lydstyrke nedtasten samtidigt. Du kan også åbne informationspanelet og trykke på → Nødsituation.
Deaktiver nødsituation ved at trykke på → Deaktiver Nødsituation.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
22
Grundlæggende brug
Indledende konfiguration
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge instruktionerne på skærmen.
1
2
Tryk og hold på sidetasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Vælg det ønskede sprog for enheden, og vælg
.
Vælg sprog.
3
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Startskærmen vises.
Hvis du ikke opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, er der muligvis nogle
enhedsfunktioner, du ikke kan konfigurere under den indledende konfiguration.
23
Grundlæggende brug
Samsung account
Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af
Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted.
Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på
account.samsung.com. Hvis du vil have mere at vide om Samsung accounts, skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Samsung account → →
Hjælp.
Oprettelse af en Samsung account
Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en. Du kan oprette en Samsung account
ved brug af din e-mailadresse.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto
→ Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
.
Tryk på Opret konto.
Følg instruktionerne på skærmen for at oprette kontoen.
Sådan logger du på din Samsung account
Hvis du allerede har en Samsung account, skal du logge ind på den.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto
→ Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre login på din Samsung account.
Sådan finder du dit id og nulstilling af din adgangskode
Hvis du glemmer dit id eller din adgangskode til din Samsung account, skal du trykke på Find id
eller Nulstil adgangskode på din Samsung accounts loginskærm. Du finder dit id eller nulstiller
din adgangskode, når du indtaster de nødvendige oplysninger.
24
Grundlæggende brug
Fjerne din Samsung account
Når du fjerner din Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter eller events,
også.
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti.
Tryk på Samsung account → Personlige oplysninger → → Fjern konto.
Tryk på Fjern, indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk derefter på OK.
Overføre data fra din forrige enhed (Smart
Switch)
Du kan bruge Smart Switch til at overføre data fra din tidligere enhed til din nye enhed.
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Smart Switch.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Overføre data via et USB-kabel
Du kan slutte din forrige enhed til din nye enhed med et USB-kabel for nemt og hurtigt at
overføre data.
1
Forbind enheden med den forrige enhed med enhedens USB-kabel.
Din forrige
enhed
Din nye
enhed
25
Grundlæggende brug
2
3
Når pop op-vinduet til valg af app vises, skal du trykke på Smart Switch → Modtag data.
På den forrige enhed skal du trykke på Tillad.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Store eller Play Butik.
Enheden genkender den forrige enhed, og du får vist en liste over data, som kan overføres.
4
5
Vælg et element, og tryk på Overfør.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra den forrige enhed.
Når dataene er overført, kan du se en liste med de overførte data på din enhed.
Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du
miste data eller beskadige enheden.
• Afhængigt af den forrige enhed skal der muligvis bruges et USB-stik.
• Overførsel af data forøger batteriforbruget for din enhed. Kontroller, at enheden
er fuldt opladet, før overførslen sættes i gang. Hvis batterispændingen er lav, kan
dataoverførslen blive afbrudt.
Trådløs overførsel af data
Overfør data fra din forrige enhed til din enhed trådløst via Wi-Fi Direct.
1
2
3
4
5
Start Smart Switch på den forrige enhed.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Store eller Play Butik.
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering
→ Smart Switch.
Anbring enhederne tæt på hinanden.
På den forrige enhed skal du trykke på Send data → Trådløs.
På din enhed skal du vælge et element at overføre og trykke på Overfør.
26
Grundlæggende brug
6
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed.
Når dataene er overført, kan du se en liste med de overførte data på din enhed.
Sikkerhedskopiering og gendannelse af data ved brug af ekstern lagring
Overfør data ved hjælp af ekstern lagring, som f.eks. et microSD-kort.
1
2
3
4
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til ekstern lagring.
Indsæt eller slut den eksterne lagerenhed til din enhed.
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering
→ Smart Switch → → Gendan.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra eksternt lager.
Overføre sikkerhedskopidata fra en computer
Overfør data mellem din enhed og en computer. Du skal downloade appen Smart Switch i
computerversionen fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhedskopier data fra din forrige
enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.
1
2
På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
Start Smart Switch på computeren.
Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
3
4
Slut din forrige enhed til computeren ved hjælp af enhedens USB-kabel.
På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at sikkerhedskopiere data fra
enheden.
Kobl herefter din forrige enhed fra computeren.
5
6
Slut enheden til computeren via USB-kablet.
På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at overføre dataene til din
enhed.
27
Grundlæggende brug
Forstå skærmen
Styring af touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller på hele touchskærmen i
længere tid. Hvis du gør det, kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding)
eller spøgelsesbilleder.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Tryk på skærmen.
Trykke og holde
Tryk og hold på skærmen i ca. 2 sekunder.
28
Grundlæggende brug
Trække
Tryk og hold på et element, og træk det til
den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på skærmen.
Stryge
Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden, eller knib
fingrene sammen på skærmen.
29
Grundlæggende brug
Navigationslinje (funktionsknapper)
Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne på navigationslinjen nederst på
skærmen. Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Knappernes funktioner kan variere, afhængigt af den app, der anvendes, eller
miljøet for brug.
Knap
Funktion
Seneste
Startskærm
Tilbage
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
• Tryk for at vende tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte appen Google-assistent.
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Skjule navigationslinjen
Se filer, eller brug apps på en bredere skærm ved at skjule navigationslinjen.
Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Navigationslinje, og tryk derefter på
Fuldskærmsbevægelser under Navigationstype. Navigationslinjen skjules, og bevægelsestip
vises. Tryk på Flere indstillinger, og vælg den ønskede indstilling.
• Stryg fra bunden: Bevægelsestip vises, hvor funktionsknapperne er placeret. Hvis du vil
bruge funktionsknapperne, skal du trække bevægelsestippet for den ønskede knap opad.
• Stryg fra siderne og bunden:
– – Stryg op fra skærmens bund for at åbne startskærmen.
– – Stryg op og hold for at se listen over de senest anvendte apps.
– – Stryg indad fra én af skærmens sider for at vende tilbage til forrige skærm.
– – Stryg indad fra ét af skærmens hjørner for at starte appen Google-assistent.
30
Grundlæggende brug
Stryg fra bunden
Stryg fra siderne og bunden
Hvis du vil skjule bevægelsestippet nederst på skærmen, skal du trykke på kontakten Hints til
håndbevægelser for at deaktivere det.
Startskærm og skærmen apps
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
Skærmen kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Edge-panelhåndtag
En widget
Skærmindikator
Favoritapps
Navigationslinje
(funktionsknapper)
31
Grundlæggende brug
Skifte mellem startskærm og skærmen apps
På startskærmen skal du stryge opad eller nedad for at åbne skærmen apps.
For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen apps. Du kan
også trykke på startknappen eller på tilbageknappen.
Startskærm
Skærmen apps
Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne skærmen apps ved at trykke på
knappen. Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og
tryk derefter på kontakten Appknappen for at aktivere den. Appknappen tilføjes nederst på
startskærmen.
Appknappen
32
Grundlæggende brug
Visning af skærmen i liggende retning
Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og tryk derefter
på kontakten Roter til liggende tilstand for at aktivere det.
Roter enheden, indtil den er vandret, for at få vist skærmen i liggende retning.
Flytte elementer
Tryk og hold på et element, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af
skærmen for at flytte det til et andet panel.
Hvis du vil føje en genvej til en app på startskærmen, skal du trykke og holde på et element
på skærmen apps. Tryk dernæst på Føj til Start. Der føjes automatisk en genvej til appen på
startskærmen.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
33
Grundlæggende brug
Oprette mapper
Opret mapper, og saml apps, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.
På startskærmen eller skærmen apps skal du trykke og holde på en app, og derefter trække den
over en anden app.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på Mappenavn, og angiv et
mappenavn.
• Tilføje flere apps
Tryk på på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes, og tryk på Udført. Du kan også
tilføje en app ved at trække den til mappen.
• Flytte apps fra en mappe
Tryk og hold på en app for at trække den til en ny placering.
• Slette en mappe
Tryk og hold på en mappe, og tryk derefter på Slet mappe. Kun mappen bliver slettet.
Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.
Redigere startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at
få adgang til indstillingerne for redigering. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v. Du kan
også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.
• Tilføje paneler: Stryg til venstre, og tryk derefter på
.
• Flytte paneler: Tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.
• Slette paneler: Tryk på
på panelet.
34
Grundlæggende brug
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema. Visuelle interfaceelementer, som f.eks. farver, ikoner og
baggrunde, ændres afhængigt af det valgte tema.
• Widgets: Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger
og praktisk adgang på din startskærm. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til
startskærmen. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
• Indst. for startskærm: Konfigurer indstillinger for startskærmen, f.eks. skærmgitter eller
-layout.
Vise alle apps på startskærmen
Uden at bruge en separat appskærm, kan du indstille enheden til at vise alle apps på
startskærmen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på
Indst. for startskærm → Startskærmlayout → Kun startskærm → Anvend.
Du kan nu få adgang til alle dine apps ved at stryge til venstre på startskærmen.
35
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
• Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra
skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
• Nogle indikatorikoner vises kun, når du åbner informationspanelet.
• Indikatorikonerne kan variere, afhængigt af din tjenesteudbyder eller model.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk
Wi-Fi tilsluttet
Bluetooth-funktion aktiveret
Placeringstjenester i brug
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Vibrationstilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
36
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Batteriopladning
Batteriniveau
Skærmlås
Når du trykker på sidetasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Stryg i en hvilken som helst retning, når skærmen tændes, for at låse skærmen op.
Hvis skærmen er slukket, kan du trykke på sidetasten eller starttasten for at tænde skærmen. Du
kan også dobbelttrykke på skærmen.
Låst skærm
37
Grundlæggende brug
Ændre skærmlåsemetode
For at ændre skærmlåsemetoden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Låseskærm →
Skærmlåsningstype, og derefter vælge en metode.
Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller dine biometriske data som
skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre
i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en
oplåsningskode, når du vil låse den op.
• Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse
skærmen op.
• Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode.
• Ansigt: Registrer dit ansigt for at låse skærmen op. Se Ansigtsgenkendelse for at få yderligere
oplysninger.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se Genkendelse af
fingeraftryk for at få yderligere oplysninger.
Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet
oplåsningskoden forkert flere gange i træk, og når grænsen for antal forsøg. Start appen
Indstillinger, tryk på Låseskærm → Indstillinger for sikker lås, lås skærmen op ved
hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode, og tryk derefter på kontakten Autonulstil til fabrik. for at aktivere det.
38
Grundlæggende brug
Informationspanel
Når du modtager nye meddelelser om f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises
indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne
informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Hurtigindstillingsknapper
Åbn strømmuligheder.
Start Indstillinger.
Se meddelelsesdetaljer, og udfør
forskellige handlinger.
Styr tilsluttede enheder i
nærheden samt SmartThingsenheder og -scener.
Styr medier på din enhed og
tilsluttede enheder i nærheden.
Slet alle meddelelser.
Åbn meddelelsesindstillinger.
39
Grundlæggende brug
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i
informationspanelet for at se flere knapper.
Tryk på teksten under hver knap for at ændre funktionsindstillinger. For at se flere detaljerede
indstillinger kan du trykke og holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en
knap og derefter trække den til en anden placering.
Styre medieafspilning
Tag kontrollen over afspilning af musik eller video med funktionen Medier. Du kan også fortsætte
afspilningen på en anden enhed.
1
2
Åbn informationspanelet, og tryk på Medier.
Tryk på ikonerne på controlleren for at styre afspilningen.
Du kan fortsætte afspilningen på en anden enhed ved at trykke på
enhed.
40
og vælge din ønskede
Grundlæggende brug
Skærmbillede og skærmoptagelse
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden, skriv og tegn på det, beskær det eller del det. Du
kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i.
Brug følgende metoder til at tage et skærmbillede. Skærmbillederne vil blive gemt i Galleri.
• Tag et skærmbillede via tastetryk: Tryk på sidetasten og lydstyrke ned-tasten samtidig.
• Tag et skærmbillede ved at stryge: Stryg hånden til venstre eller højre over skærmen.
• Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Hvis funktionen til at tage et skærmbillede ved at stryge med hånden ikke er aktiveret,
skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → Bevægelser,
og derefter trykke på kontakten Stryg med hånden for skærmbillede for at aktivere
det.
Når du har taget et skærmbillede, kan du bruge følgende muligheder på værktøjslinjen nederst
på skærmen:
•
: Optag det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en langstrakt side, som f.eks. en
webside. Når du trykker på , ruller skærmbilledet automatisk ned, og der vil blive taget
billeder af mere indhold.
•
: Skriv eller tegn på skærmbilledet, eller beskær en del af skærmbilledet. Det beskårne
område bliver gemt i Galleri.
•
: Føj tags til skærmbilledet. Du kan søge efter skærmbilleder efter tags ved at trykke
på Søg øverst på skærmen apps. Du kan se listen over tags og nemt søge efter det
skærmbillede, du ønsker.
•
: Del skærmbilledet med andre.
Hvis indstillingerne ikke er synlige på det skærmbillede, du har taget, skal du starte
appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → Skærmbilleder og
skærmoptager, og derefter trykke på kontakten Værktøjslinje til skærmbilleder for at
aktivere det.
41
Grundlæggende brug
Skærmoptagelse
Optag skærmen, når du bruger din enhed.
Åbn informationspanelet, stryg nedad, og tryk på
Optagelsen starter efter en nedtælling.
(Skærmoptager) for at aktivere det.
• Du kan skrive eller tegne på skærmen ved at trykke på
.
• Du kan optage fra skærmen med en videooverlejring af dig selv ved at trykke på
Når du er færdig med at optage videoen, skal du trykke på
.
. Videoen bliver gemt i Galleri.
Du kan ændre indstillingerne for skærmoptagelsen ved at starte appen Indstillinger og
trykke på Avancerede funktioner → Skærmbilleder og skærmoptager → Indstillinger
for skærmoptager.
Indtaste tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter m.v.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Yderligere tastaturfunktioner
Se flere tastaturfunktioner.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Slet tegnet til venstre.
Indtast symboler.
Skift til ny linje.
Indsæt et mellemrum.
Skifte inputsprog
Tryk på → Sprog og typer → Administrer inputsprog, og vælg det ønskede sprog. Hvis du
vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til venstre eller højre på
mellemrumstasten.
42
Grundlæggende brug
Skifte tastaturet
Tryk på
på navigationslinjen for at skifte tastaturet.
→ Sprog og typer, vælge et sprog, og derpå
Hvis du vil skifte tastaturtype, skal du trykke på
vælge den tastaturtype, du ønsker.
• Hvis tastaturknappen (
) ikke vises på navigationslinjen, skal du starte appen
Indstillinger, trykke på Generel administration → Sprog og input → Tastatur på
skærmen, og derefter trykke på kontakten Vis tastaturknap for at aktivere det.
• På et 3x4-tastatur har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke
på den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
Yderligere tastaturfunktioner
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
•
•
•
: Forudse ord baseret på dine indtastninger, og vis forslag til ord. For at vende tilbage til
listen med tastaturfunktioner skal du trykke på .
: Indsæt humørikoner.
: Indsæt stickers. Du kan også indsætte My Emoji-stickers, der ligner dig. Se Bruge My
Emoji-stickers i chats for at få yderligere oplysninger.
•
: Vedhæft animerede GIF-filer.
•
: Angiv tekst via tale.
•
: Skift tastaturindstillinger.
•
→
•
→
: Skift tastaturets tilstand eller størrelse.
•
→
: Åbn tekstredigeringspanelet.
: Tilføj et element fra udklipsholderen.
43
Grundlæggende brug
Kopiere og indsætte
1
2
3
4
Tryk og hold på teksten.
Træk i
eller
for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
Tryk på Kopier eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
hjemmesider.
1
2
3
Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Tryk på Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Gå til
Administrer ordbøger, trykke på
ved siden af en ordbog og derefter trykke på Installer
for at downloade den.
Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionen på skærmen for at se flere
definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over foretrukne
ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
44
Apps og funktioner
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Store
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
Start appen Galaxy Store.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på Installer for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på
→ Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
→
Play Butik
Køb og download apps.
Start appen Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på Installer for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→
For at ændre indstillingerne for automatisk opdatering skal du trykke på
Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
45
Apps og funktioner
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Tryk og hold på en app, og vælg en indstilling.
• Afinstaller: Fjern downloadede apps.
• Deaktiver: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Aktivere apps
Start appen Indstillinger, tryk på Apps →
Aktiver.
→ Deaktiveret, vælg en app, og tryk derefter på
Indstille apptilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge
oplysninger på din enhed.
For at se tilladelsesindstillinger for appen skal du starte appen Indstillinger og trykke på Apps.
Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens tilladelser.
For at se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Apps → → Tilladelsesstyring. Vælg et element og vælg en app.
Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene
muligvis ikke, som de skal.
46
Apps og funktioner
Finder
Søg hurtigt efter indhold på enheden.
1
2
På skærmen apps skal du trykke på Søg. Alternativt kan du åbne informationspanelet, stryge
nedad og trykke på .
Indtast et søgeord.
Apps og indhold på din enhed bliver gennemsøgt.
Hvis du trykker på
på tastaturet, kan du søge efter mere indhold.
Bixby
Introduktion
Bixby er en brugergrænseflade, som hjælper dig med at bruge enheden på en praktisk måde.
Du kan tale til Bixby eller skrive tekst. Bixby starter en funktion, du anmoder om, eller viser de
oplysninger, du ønsker. Det lærer også dine brugsmønstre og dit miljø. Jo mere det lærer om dig,
jo mere præcist forstår det dig.
• For at bruge Bixby skal din enhed være tilsluttet Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge Bixby.
• Bixby er kun tilgængelig på visse sprog, og visse funktioner er muligvis ikke
tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område.
47
Apps og funktioner
Starte Bixby
Når du åbner Bixby første gang, vises Bixby-introduktionssiden. Du skal vælge det sprog, du
vil bruge til Bixby, logge på din Samsung account i henhold til instruktionerne på skærmen og
derefter acceptere vilkårene og betingelserne.
1
Tryk og hold på sidetasten. Du kan også starte appen Bixby.
Sidetast
Vælg sprog.
Log på din
Samsung
account.
2
3
Vælg, hvilket sprog du vil bruge med Bixby.
Tryk på Sign in to Samsung account og følg instruktionerne på skærmen for at logge på din
Samsung account.
Hvis du allerede er logget ind, vises dine kontooplysninger på skærmen.
4
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Bixby-skærmen vises.
48
Apps og funktioner
Brug af Bixby
Når du siger, hvad du ønsker til Bixby, starter Bixby de tilsvarende funktioner, eller viser den
information, du har anmodet om.
Mens du trykker og holder på sidetasten, kan du sige, hvad du ønsker til Bixby og derefter slippe
tasten, når du er færdig med at tale. Sig alternativt: “Hi, Bixby” (Hej Bixby), og når enheden giver
en lyd fra sig, siger du, hvad du ønsker.
Mens du trykker og holder på sidetasten, kan du f.eks. sige: “How’s the weather today?” (Hvordan
er vejret i dag?). Vejret vises på Bixby-skærmen.
Hvis du ønsker at vide, hvordan vejret bliver i morgen, siger du blot: “Tomorrow?” (I morgen?),
mens du trykker og holder på sidetasten. Idet Bixby forstår samtalens kontekst, viser den
vejroplysningerne for i morgen.
"How's the weather today?"
(Hvordan er vejret i dag?)
Starte en samtale
Lytte
49
Tilhørende funktion
startet
Apps og funktioner
Hvis Bixby spørger dig om noget under en samtale, mens du trykker og holder på sidetasten, svar
da Bixby. Eller tryk på
og svar Bixby.
Hvis du bruger øretelefoner eller Bluetooth-lyd eller starter en samtale ved at sige: “Hi, Bixby” (Hej
Bixby), kan du fortsætte samtalen uden at trykke på ikonet. Start appen Bixby, og tryk på →
Settings → Automatic listening → Hands-free only.
Vække Bixby ved hjælp af din stemme
Du kan starte en samtale med Bixby ved at sige: “Hi, Bixby” (Hej Bixby). Registrer din stemme, så
Bixby vil reagere på din stemme, når du siger: “Hi, Bixby” (Hej Bixby).
1
2
3
Start appen Bixby, og tryk på → Settings → Voice wake-up.
Tryk på kontakten Wake with “Hi, Bixby” for at aktivere det.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Nu kan du sige: “Hi, Bixby” (Hej Bixby), og når enheden giver en lyd fra sig, kan du starte en
samtale.
Kommunikation ved indtastning af tekst
Hvis din stemme ikke genkendes pga. støjende omgivelser, eller hvis du befinder dig et sted,
hvor det ikke er passende at tale, kan du kommunikere med Bixby via tekst.
Start appen Bixby, tryk på
, og skriv så, hvad du ønsker.
Under kommunikationen vil Bixby også svare dig via tekst i stedet for med stemmen.
50
Apps og funktioner
Bixby Vision
Introduktion
Bixby Vision er en service, som tilbyder forskellige funktioner, der er baseret på
billedgenkendelse.
Du kan bruge Bixby Vision til hurtigt at søge efter information via genkendelse af genstande
eller din aktuelle placering. Du kan også prøve AR-funktionen, som viser virtuelle billeder på
eksempelskærmen.
Brug en række forskellige brugbare Bixby Vision-funktioner.
Udtræk eller oversæt tekst.
Søg efter steder.
Søg efter billeder.
Oplev AR-funktionen.
• Enheden skal være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at kunne bruge denne
funktion.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge nogle af Bixby Visionfunktionerne.
• De tilgængelige funktioner og søgeresultater kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, eller du opnår muligvis ikke de korrekte
søgeresultater, afhængigt af billedets størrelse, format eller opløsning.
• Samsung er ikke ansvarlig for de produktoplysninger, der leveres af Bixby Vision.
51
Apps og funktioner
Starte Bixby Vision
Start Bixby Vision ved hjælp af en af disse metoder.
• I appen Kamera, tryk på MERE på listen med optagelsestilstande, og tryk på BIXBY VISION.
• I appen Galleri skal du vælge et billede og trykke på
.
• I appen Internet skal du trykke og holde på et billede og derefter trykke på Bixby Vision.
• Hvis du føjede Bixby Vision-appikonet til skærmen apps, skal du starte appen Bixby Vision.
Søge efter lignende billeder
Søg efter billeder online, der ligner den genkendte genstand. Du kan få vist forskellige billeder
med egenskaber i lighed med genstanden, såsom farve eller form.
Hvis du f.eks. gerne vil kende titlen på et foto eller et billede, kan du bruge Bixby Visionfunktioner. Enheden søger efter og viser dig relaterede oplysninger eller billeder med lignende
egenskaber.
1
2
3
Start appen Kamera, tryk på MERE på listen med optagelsestilstande, og tryk derefter på
BIXBY VISION.
Tryk på Linse, og hold genstanden inden for skærmen for at genkende den.
Vælg et søgeresultat med Billeder på.
Lignende billeder bliver vist.
Oversætte eller uddrage tekst
Genkend og få vist den oversatte tekst på skærmen. Du kan også uddrage tekst fra et dokument
eller en billedfil.
Hvis du f.eks. vil vide, hvad et skilt betyder, når du er ude at rejse, kan du bruge Bixby Visionfunktionerne. Enheden vil oversætte teksten på skiltet til det sprog, du vælger.
1
Start appen Kamera, tryk på MERE på listen med optagelsestilstande, og tryk derefter på
BIXBY VISION.
52
Apps og funktioner
2
Tryk på
, og hold teksten inden for skærmen for at genkende den.
Den oversatte tekst vises på skærmen.
• Tryk på
for at uddrage tekst. Du kan dele eller gemme den uddragne tekst.
• Tryk på
for at gemme skærmen med den oversatte tekst som et billede. Skærmen
bliver gemt i Galleri.
• For at ændre kilde- eller målsprog skal du trykke på sprogindstillingspanelet øverst på
skærmen.
Søge efter steder
Søg efter oplysninger om steder i nærheden ved at genkende din aktuelle placering.
1
2
Start appen Kamera, tryk på MERE på listen med optagelsestilstande, og tryk derefter på
BIXBY VISION.
Tryk på
, og peg kameraet i den retning, du vil søge efter steder.
Du kan få vist grundlæggende oplysninger om steder i nærheden.
• Hvis du ønsker at søge efter steder i en anden retning, ret da kameraet i den retning.
• Du kan se din aktuelle placering og vejrinformationer. Ret kameraet ned mod jorden
for at se din aktuelle placering på kortet. Ret kameraet op mod himlen for at få vist den
aktuelle vejrinformation.
3
Vælg et søgeresultat på skærmen.
Enheden viser oplysningerne om steder i nærheden.
53
Apps og funktioner
Opleve forskellige AR-funktioner
Forskellige apps indeholder AR-funktionen, som kan få virtuelle billeder til at blive vist i
baggrunden eller på personen på eksempelskærmen. Du kan nemt og bekvemt opleve
produkter og se informationer uden at skulle besøge butikker eller prøve produkterne på. Oplev
Bixby Visions sjove og brugbare AR-funktion.
De tilgængelige apps kan variere, alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1
2
Start appen Kamera, tryk på MERE på listen med optagelsestilstande, og tryk derefter på
BIXBY VISION.
Tryk på Apps, og vælg den ønskede funktion.
Bixby Home
På Bixby Home-skærmen kan du se anbefalede tjenester og oplysninger, som Bixby leverer, ved
at analysere dine brugsmønstre og din normale brug.
• Hvis du vil se mere indhold skal du oprette forbindelse til Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• Du skal logge på din Samsung account, før du kan bruge denne funktion fuldt ud.
Åbne Bixby Home
1
Stryg til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
Første gang, du bruger denne funktion eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du
følge instruktionen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
54
Apps og funktioner
2
Stryg opad eller nedad for at se anbefalet indhold.
Få adgang til yderligere valg.
Kommende påmindelse
Anbefalet indhold
3
Luk Bixby Home ved at stryge til venstre på skærmen eller trykke på tilbageknappen.
Bruge anbefalet indhold på Bixby Home
Når du åbner Bixby Home, kan du se det indhold, der ofte opdateres, som fx kort. Stryg opad eller
nedad for at se kortene.
For eksempel kan du på vej til kontoret om morgenen se dagens program og spille din
yndlingsmusik på Bixby Home-skærmen. Om aftenen kan du se alarmer, tjekke din daglige
aktivitet og se nyheder fra dine venner.
Indholdet og rækkefølgen af kort opdateres automatisk med et angivet interval. Du kan
opdatere kort, når du ønsker det, ved at stryge nedad på skærmen.
Redigere liste over kort
• For at fastgøre et kort til toppen af Bixby Home-skærmen skal du trykke på
→ Frigør for at frigøre et kort.
top. Tryk på
→ Fastgør til
• Hvis du vil fjerne et kort fra listen, skal du trække kortet til højre og trykke på Vis ikke igen.
• Hvis du vil skjule et kort fra listen, skal du trække kortet til højre og trykke på Skjul indtil
videre.
55
Apps og funktioner
Vælge apps, der skal vises som kort
Tilføj eller slet apps, der skal vises som kort på Bixby Home-skærmen.
På Bixby Home-skærmen skal du trykke på → Kort, vælge en app og dernæst trykke på
kontakterne ud for de elementer, der skal tilføjes eller slettes.
Tilpasning af Bixby Home-indstillingerne
På Bixby Home-skærmen skal du trykke på → Indstillinger.
• Samsung account: Log på din Samsung account.
• Tilpasningstjeneste: Indstil enheden til at bruge Bixbys interaktive og brugerdefinerede
tjenester for at forstærke din oplevelse.
• Indholdsudbydere for Bixby Home: Læs og accepter, eller træk din aftale tilbage fra
vilkårene og betingelserne og fortrolighedspolitikker for hver indholdsudbyder.
• Fortrolighedspolitik: Læs privatlivspolitikkerne.
• Om Bixby Home: Se Bixby Home-versionen og juridiske oplysninger.
Bixby Routines
Bixby Routines er en funktion, der automatiserer indstillinger, du bruger gentagne gange,
og som foreslår funktioner, der afspejler, hvad du foretager dig hyppigt ved at lære dine
brugsmønstre at kende.
En ’før sengetid-rutine’ vil for eksempel udføre handlinger, såsom at slå lydløs tilstand og
mørketilstand til for ikke at irritere dine øjne og ører, når du bruger enheden, før du går i seng.
Tilføjelse af rutiner
Tilføj rutiner, der forbedrer din brug af din enhed. Når du tilføjer en rutine, kan du angive, at
betingelsen for dens brug er enten automatisk eller manuel.
Tilføjelse af anbefalede rutiner
Når din enhed lærer dit brugsmønster at kende, vil den anbefale, at du tilføjer brugbare
funktioner eller funktioner, du ofte bruger, som rutiner.
Når meddelelsen med anbefalingen kommer, skal du trykke på Se alle og tilføje den som din
egen rutine.
56
Apps og funktioner
Tilføjelse af rutiner fra den anbefalede liste
Se listen med nyttige funktioner, og føj dem til dine egne rutiner.
1
2
Start appen Indstillinger, og tryk på Avancerede funktioner → Bixby Routines.
På listen Opdag skal du vælge en rutine, du ønsker, og trykke på Gem.
• Tryk på Rediger for at indstille rutinens betingelser og handlinger. Du kan også trykke på
den betingelse eller den handling, du vil redigere.
• Hvis du vil indstille rutinens brugsbetingelser til manuel brug, skal du trykke på
Der er trykket på startknappen. Denne indstilling vises kun, når der ikke er nogen
brugsbetingelser angivet.
Du kan føje manuelle rutiner til startskærmen som widgets, og få hurtig adgang til dem.
Tryk på Tilføj, når der vises et pop op-vindue.
57
Apps og funktioner
Tilføjelse af egne rutiner
Gør funktioner, du ønsker at benytte, til rutiner.
1
2
3
4
Start appen Indstillinger, og tryk på Avancerede funktioner → Bixby Routines →
Tryk på
.
, angiv betingelser, og tryk derefter på Næste.
Hvis du vil indstille rutinens brugsbetingelser til manuel brug, skal du trykke på Der er
trykket på startknappen.
Tryk på
, angiv handlinger, og tryk derefter på Udført.
Indtast et rutinenavn, og tryk på Udført.
Du kan føje manuelle rutiner til startskærmen som widgets, og få hurtig adgang til dem. Tryk
på Tilføj, når der vises et pop op-vindue.
Brug af rutiner
Kørsel af automatiske rutiner
Automatiske rutiner kører automatisk, når deres betingelser detekteres.
Kørsel af manuelle rutiner
Manuelle rutiner, som har fået angivet brugsbetingelsen Der er trykket på startknappen, kan
køres manuelt ved, at du trykker på knappen, når du vil.
Start appen Indstillinger og tryk på Avancerede funktioner → Bixby Routines → Mine rutiner,
og tryk på
ud for den rutine, du ønsker at køre. Du kan også trykke på rutinens widget på
startskærmen.
Visning af kørende rutiner
De kørende rutiner vises i informationspanelet. Tryk på meddelelsen for at se oplysninger om en
rutine.
Stop af kørende rutiner
Du kan hurtigt stoppe kørende rutiner. Vælg en rutine på informationspanelet, og tryk på Stop.
58
Apps og funktioner
Rutineadministration
Start appen Indstillinger, og tryk på Avancerede funktioner → Bixby Routines → Mine rutiner.
Dine rutiner vises.
Hvis du vil deaktivere en rutine, skal du trykke på rutinens kontakt eller på
.
Hvis du vil redigere en rutine, skal du vælge den og trykke på Rediger. Du kan også trykke på
den betingelse eller den handling, du vil redigere.
Hvis du vil slette rutiner, skal du trykke på → Slet, markere de rutiner, der skal slettes, og
derefter trykke på Slet.
Reminder
Du kan oprette påmindelser for at planlægge to do-opgaver eller for at se indhold senere. Du
modtager meddelelser ved det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering for
hver enkelt påmindelse.
• Du kan få mere nøjagtige meddelelser ved at oprette forbindelse til Wi-Fi eller et
mobilt netværk.
• Du skal logge på din Samsung account, før du kan bruge denne funktion fuldt ud.
• GPS-funktionen skal være aktiveret for at kunne benytte påmindelser om placering.
Starte Reminder
Start af Reminder fra Bixby Home
1
Stryg til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
59
Apps og funktioner
2
Tryk på Kom i gang på kortet Reminder.
Skærmen Reminder vises, og appikonet Reminder (
) føjes til skærmen apps.
Start af Reminder fra Kalender
Start appen Kalender, og tryk på → Reminder. Skærmen Reminder vises, og appikonet
Reminder ( ) føjes til skærmen apps.
Oprette påmindelser
Opret påmindelser med forskellige metoder. En påmindelse vil give dig et varsel, hvis du opretter
en påmindelse med et bestemt tidspunkt eller et bestemt sted. Du kan også gemme forskellige
typer indhold, f.eks. et enkelt notat eller en websideadresse, og se det senere.
Du kan for eksempel oprette en påmindelse om, at du skal 'vande blomsterne, når du kommer
hjem'.
1
2
Start appen Reminder.
Tryk på Skriv en påmindelse eller
, og indtast 'Vand blomsterne'.
60
Apps og funktioner
3
4
5
Tryk på Sted → Vælg et sted, og angiv placeringen til hjemme.
Tryk på Når jeg kommer til → Udført.
Tryk på Gem for at gemme påmindelsen.
Når du kommer hjem, vises meddelelsen 'Vand blomsterne'.
Kontrollere påmindelsesmeddelelser
På det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering vises et pop op-vindue med
en meddelelse. Tryk på Fuldfør eller Slumre.
Se liste med påmindelser
Start appen Reminder for at se listen over påmindelser. Vælg en påmindelse for at se detaljer om
påmindelsen.
61
Apps og funktioner
Redigere detaljer vedrørende påmindelser
Tilføj eller rediger detaljer vedrørende påmindelser, f.eks. hyppighed, dato og tidspunkt eller
placering.
1
2
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse, du vil redigere, og trykke på
Rediger.
Rediger betingelserne, og tryk på Gem.
Tilføj en tjekliste.
Tilføj et billede.
Oplysninger om påmindelse
Skift farve på påmindelse.
Betingelser for påmindelse
Fuldføre påmindelser
Marker påmindelser, som du ikke behøver at blive mindet om, som fuldførte.
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse og trykke på Fuldfør.
Gendanne påmindelser
Gendan påmindelser, der er fuldførte.
1
2
På listen med påmindelser skal du trykke på → Fuldført → Rediger.
Marker elementer, der skal gendannes, og tryk på Gendan.
Påmindelser vil blive føjet til listen med påmindelser, og du modtager påmindelser på de
forudindstillede tidspunkter.
Slette påmindelser
For at slette en påmindelse skal du vælge en påmindelse og trykke på Slet. Hvis du vil slette flere
påmindelser, skal du trykke og holde på en påmindelse, markere de påmindelser, der skal slettes,
og derefter trykke på Slet.
62
Apps og funktioner
Telefon
Introduktion
Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.
Foretage opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast et telefonnummer.
Tryk på
for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på
for at foretage et videoopkald.
Få adgang til yderligere valg.
Føj nummeret til kontaktlisten.
Søg efter en kontakt.
Se eksempel på
telefonnummeret.
Slet tegnet til venstre.
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste
Start appen Telefon, tryk på Seneste eller Kontakter, og stryg derefter mod højre på en kontakt
eller et telefonnummer for at foretage et opkald.
Hvis denne funktion er deaktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede
funktioner → Bevægelser, og derefter trykke på kontakten Stryg f. at ringe/sende beskeder for
at aktivere det.
63
Apps og funktioner
Ringe op med hurtigopkald
Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald.
Hvis du vil angive, at et nummer skal være et hurtigopkaldsnummer, skal du starte appen
Telefon, trykke på Tastatur eller Kontakter → → Hurtigopkaldsnumre, vælge et
hurtigopkaldsnummer og derefter tilføje et telefonnummer.
For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet.
For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i
nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.
Hvis du f.eks. angiver nummeret 123 som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på 1, trykke på
2 og derefter trykke og holde på 3.
Foretage opkald fra den låste skærm
Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
Foretage opkald ved at søge efter steder i nærheden
Du kan let foretage opkald til steder i nærheden af din aktuelle placering ved at søge efter
deres oplysninger. Du kan søge efter steder i nærheden efter kategori, såsom restauranter eller
butikker eller ved at vælge anbefalede, populære steder.
Start appen Telefon, tryk på Steder, vælg derefter en kategori, eller tryk på , og indtast
et forretningsnavn i søgefeltet. Du kan også vælge et af de anbefalede, populære steder.
Forretningens oplysninger, som f.eks. dens telefonnummer og adresse, bliver vist.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Foretage et internationalt opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises.
Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på
64
.
Apps og funktioner
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Hvis du vil sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække linjen Send
besked opad og vælge den besked, der skal sendes. Hvis kontakten Tilføj påmindelse er
aktiveret, gemmes en påmindelse, så du får besked om det afviste opkald en time senere.
For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du starte appen Telefon, trykke på →
Indstillinger → Hurtige afvisningsbeskeder, indtaste en besked og derefter trykke på .
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises ikonet
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen
over ubesvarede opkald. Alternativt kan du starte appen Telefon og trykke på Seneste for at se
ubesvarede opkald.
Blokere telefonnumre
Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Telefon, og tryk på → Indstillinger → Bloker numre.
Tryk på Seneste eller Kontakter, vælg kontakter eller telefonnumre, og tryk dernæst på
Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på Tilføj telefonnummer, indtaste et
telefonnummer og derefter trykke på .
Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver
logget i opkaldsloggen.
Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id.
Tryk på kontakten Bloker opkald fra ukendte numre for at aktivere funktionen.
65
Apps og funktioner
Valgmuligheder under opkald
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
•
: Få adgang til yderligere indstillinger.
• Tilføj opkald: Foretag et andet opkald. Det første opkald vil blive sat på hold. Når du afslutter
det andet opkald, genoptages det første opkald.
• Sæt opkald på hold: Sæt et opkald på hold. Tryk på Genoptag samtale for at hente et
opkald på hold.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Tastatur/Skjul: Åbn eller skjul tastaturet.
•
: Afbryd samtalen.
Under et videoopkald
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
•
: Få adgang til yderligere indstillinger.
• Kamera: Slå kameraet fra, så den anden person ikke kan se dig.
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
•
: Afbryd samtalen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
Føje et telefonnummer til kontakter
Føje et telefonnummer til kontakter ved brug af tastaturet
1
2
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast nummeret.
66
Apps og funktioner
3
4
Tryk på Føj til kontakter.
Tryk på Opret ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende
kontakt for at føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et telefonnummer til kontakter fra opkaldslisten
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Tryk på en opkaldende persons billede, og tryk på Tilføj, eller tryk på et telefonnummer, og
tryk på Føj til kontakter.
Tryk på Opret ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende
kontakt for at føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et tag til et telefonnummer
Du kan føje tags til numre uden at gemme dem i Kontakter. På den måde kan du få vist de
opkaldende personers oplysninger, når de ringer, selv om du ikke har dem anført i Kontakter.
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Tryk på et telefonnummer →
.
Tryk på Tilføj note, indtast et tag, og tryk derefter på Tilføj.
Når der kommer et opkald fra det pågældende nummer, vises tagget neden under
nummeret.
67
Apps og funktioner
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette en ny kontakt
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på
.
Vælg en lagerplacering.
Angiv kontaktoplysninger.
Vælg en lagerplacering.
Tilføj et billede.
Angiv kontaktoplysninger.
Åbn flere informationsfelter.
Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.
4
Tryk på Gem.
68
Apps og funktioner
Importere kontakter
Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.
1
2
3
4
Start appen Kontakter, og tryk på
kontakter → Importer.
→ Administrer kontakter → Importer eller eksporter
Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på Udført.
Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i, og tryk på Importer.
Synkronisere kontakter med dine internetkonti
Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti,
såsom din Samsung account.
1
2
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg den
konto, der skal synkroniseres med.
Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Kontakter for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kontakter for at aktivere det.
Søge efter kontakter
Start appen Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på
øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterierne.
69
Apps og funktioner
Tryk på kontakten. Gør ét af følgende:
•
: Føj til favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv en besked.
•
: Skriv en e-mail.
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på → Del.
Vælg kontakter, og tryk på Del.
Vælg en delingsmetode.
Gemme og dele profil
Gem og del dine profilinformationer, såsom dit billede og din statusbesked, med andre ved at
bruge profildelingsfunktionen.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
• Profildelingsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Profildelingsfunktionen er kun tilgængelig for kontakter, der har aktiveret
profildelingsfunktionen på deres enhed.
1
2
Start appen Kontakter, og vælg din profil.
Tryk på Tryk her for at dele din profil, og tryk på kontakten for at aktivere det.
• For at bruge profildelingsfunktionen skal dit telefonnummer være verificeret. Du kan se
dine kontakters opdaterede profilinformationer i Kontakter.
• Hvis du vil ændre omfanget af kontakter, som du vil dele din profil med, skal du trykke på
Vælg, hvad der skal deles, vælge et element og derefter vælge en mulighed.
70
Apps og funktioner
Oprette grupper
Du kan tilføje grupper, som f.eks. familie eller venner, og styre kontakter gruppevis.
1
2
3
4
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Grupper → Opret gruppe.
Angiv et gruppenavn.
For at indstille gruppens ringetone skal du trykke på Grupperingetone og vælge en
ringetone.
Tryk på Tilføj medlem, og vælg de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, og tryk derefter på
Udført.
Tryk på Gem.
Sende en gruppebesked
Du kan sende en gruppebesked til en gruppes medlemmer samtidigt.
Start appen Kontakter, tryk på
besked.
→ Grupper, vælg en gruppe, og tryk derefter på → Send
Flette dublerede kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer kontakter med andre
konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste
for at strømline din kontaktliste.
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Administrer kontakter → Flet kontakter.
Marker kontakter, og tryk på Flet.
Slette kontakter
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på → Slet.
Vælg kontakter, og tryk på Slet.
Du kan slette kontakterne én efter én ved at åbne kontaktlisten og trykke på en kontakt. Tryk
derefter på → Slet.
71
Apps og funktioner
Beskeder
Introduktion
Send og se beskeder efter samtale.
Sende beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.
1
2
Start appen Beskeder, og tryk på
.
Tilføj modtagere, og skriv en besked.
For at optage og sende en stemmebesked skal du trykke og holde på , sige din besked,
og derpå slippe med fingeren. Optagelsesikonet vises kun, mens tekstindtastningsfeltet er
skjult.
Modtager
3
Tryk på
Angiv modtagere.
Vedhæft filer.
Send beskeden.
Indtast en besked.
Indsæt stickers.
for at sende beskeden.
72
Apps og funktioner
Se beskeder
Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.
1
2
Start appen Beskeder, og tryk på Samtaler.
Vælg en kontaktperson eller et telefonnummer på beskedlisten.
• For at besvare beskeden skal du trykke på tekstindtastningsfeltet, indtaste en besked og
derefter trykke på .
• For at justere skriftstørrelsen, spred da to fingre fra hinanden eller knib fingrene sammen
på skærmen.
Blokere uønskede beskeder
Bloker beskeder fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Beskeder, og tryk på → Indstillinger → Bloker for numre og beskeder →
Bloker numre.
Tryk på Samtaler, og vælg en kontakt eller et telefonnummer. Eller tryk på Kontakter, vælg
kontakter, og tryk derefter på Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at indtaste et telefonnummer under Indtast
telefonnummer og trykke på .
Angive meddelelse om besked
Du kan ændre meddelelseslyd, skærmindstillinger m.v.
1
2
Start appen Beskeder, tryk på → Indstillinger → Meddelelser, og tryk derefter på
kontakten for at aktivere det.
Skift meddelelsesindstillingerne.
Indstille påmindelse om besked
Du kan indstille et varsel til et bestemt interval, så du får at vide, at du har ikke-sete
meddelelser. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Meddelelsespåmindelser, og derefter trykke
på kontakten for at aktivere det.
73
Apps og funktioner
Slette beskeder
1
2
3
4
Start appen Beskeder, og tryk på Samtaler.
Vælg en kontaktperson eller et telefonnummer på beskedlisten.
Tryk og hold på en besked, og tryk derefter på Slet.
Slet flere beskeder ved at markere de beskeder, du ønsker at slette.
Tryk på Slet.
Internet
Introduktion
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
Visning af websider
1
2
3
Start appen Internet.
Tryk på adressefeltet.
Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
74
Apps og funktioner
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Stryg mod venstre eller højre i adressefeltet for hurtigt at skifte mellem faner.
Føj et bogmærke til den aktuelle
webside.
Opdater den aktuelle webside.
Se dine bogmærker.
Gå fra side til side.
Få adgang til yderligere valg.
Åbn startsiden.
Åbn browserens
faneadministration.
Bruge hemmelig tilstand
I hemmelig tilstand kan du administrere faner, bogmærker og gemte sider. Du kan låse
hemmelig tilstand med en adgangskode og dine biometriske data.
Aktivere hemmelig tilstand
→ Aktiver Hemmelig tilstand. Hvis
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på
du bruger denne funktion for første gang, skal du angive, om du vil bruge en adgangskode til
hemmelig tilstand.
I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.
I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærmbillede.
75
Apps og funktioner
Ændre sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.
Tryk på → Indstillinger → Fortrolighed og sikkerhed → Hemmelig tilstand-indstillinger
→ Skift adgangskode. Hvis du vil bruge dine registrerede biometriske data som en låsemetode,
skal du trykke på en indstillingskontakt under Biometrik for at aktivere det.
Deaktivere hemmelig tilstand
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på
→ Deaktiver Hemmelig tilstand.
Kamera
Introduktion
Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Start af kamera
Brug følgende metoder til at starte Kamera:
• Start appen Kamera.
• Tryk på sidetasten to gange hurtigt.
• Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
• Visse metoder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
• Visse kamerafunktioner er ikke tilgængelige, hvis du vælger appen Kamera på den
låste skærm, eller hvis skærmen er slukket, mens skærmlåsemetoden er angivet.
• Hvis de billeder, du tager, er slørede, skal du rengøre kameraobjektivet og prøve igen.
76
Apps og funktioner
Tage fotos
1
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen
for at zoome ud. Du kan også trække objektivets vælgeikon til venstre eller højre.
Zoomfunktionerne er kun tilgængelige, når det bageste kamera bruges.
• Tryk på skærmen for at justere dine fotos lysstyrke. Når justeringslinjen vises, skal du
trække den mod eller .
2
Tryk på
for at tage et billede.
Kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel
optagelsestilstand
Vælg et objektiv.
Knappen Optimering af scene
Optagelsestilstande
Nuværende tilstand
Miniatureeksempel
Skift mellem forreste og bageste
kamera.
Tag et foto.
• Eksempelskærmen kan være anderledes, afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at objektivet ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske
ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
• Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos eller videoer, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
77
Apps og funktioner
Valg af objektiv til optagelse
Vælg det objektiv, du ønsker på eksempelskærmen, og tag et foto eller optag en video.
Denne funktion er kun tilgængelig i visse optagelsestilstande.
•
: Ultravidvinkelobjektivet giver dig mulighed for at tage vidvinkelfotos eller optage
vidvinkelvideoer, der fuldstændig ligner den faktiske udsigt. Brug denne funktion til at tage
panoramafotos.
For at korrigere forvrængning i fotos, der er taget med ultravidvinkelobjektivet skal du
trykke på på eksempelskærmen, trykke på Lagringsindstillinger og derefter trykke på
kontakten Ultravidvinkelkorrektion for at aktivere funktionen.
•
: Med vidvinkelobjektivet kan du tage basisfotos eller optage normale videoer.
Ultravidvinkeloptagelse
Grundlæggende optagelse
78
Apps og funktioner
Bruge optagelsestilstande
For at ændre optagelsestilstand skal du trække listen med optagelsestilstande til venstre eller
højre, eller stryge til venstre eller højre på eksempelskærmen.
Vælg den optagelsestilstand, du ønsker.
Liste over optagelsestilstande
Fototilstand (intelligent kamera)
Kameraet justerer optagelsesindstillingerne automatisk baseret på omgivelserne, så du let kan
tage billeder. Den intelligente kamerafunktion genkender automatisk motivet og optimerer
farven og eventuelle effekter.
Tryk på FOTO på listen med optagelsestilstande, og tryk dernæst på
for at tage et foto.
Farveoptimering
Kameraet justerer farveindstillingerne og anvender automatisk den optimerede effekt ved at
genkende motivet.
Tryk på FOTO på listen med optagelsestilstande. Når kameraet genkender motivet, ændres
knappen til optimering af scene, og den optimerede farve og effekt vil blive anvendt.
• Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du trykke på på eksempelskærmen og
trykke på kontakten Farveoptimering for at aktivere det.
• Hvis du ikke vil bruge denne funktion, skal du trykke på sceneoptimeringsknappen på
eksempelskærmen.
79
Apps og funktioner
Fotoforslag
Kameraet foreslår den ideelle komposition til fotos ved at genkende dit motivs placering og
vinkel.
Tryk på
1
på eksempelskærmen, og tryk på kontakten Fotoforslag for at aktivere det.
Tryk på FOTO på listen med optagelsestilstande.
Der vises en guide på skærmen.
2
Ret guiden mod motivet.
3
Juster kameraets placering og vinkel, så det passer til kompositionen.
Kameraet genkender kompositionen, og den anbefalede komposition vises på
eksempelskærmen.
Når den ideelle komposition er opnået, skifter guiden farve til gul.
80
Apps og funktioner
4
Tryk på
for at tage et billede.
Ideel komposition
Guide
Tage selfies
Du kan tage selvportrætter med det forreste kamera.
1
2
Tryk på FOTO på listen med optagelsestilstande.
På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
forreste kamera til selvportrætter.
for at skifte til det
3
Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
Tryk på
for at tage billeder af dig selv med et vidvinkelfoto af landskabet eller mennesker.
4
Tryk på
for at tage et billede.
Anvendelse af filter og skønhedseffekter
Du kan vælge en filtereffekt og ændre dine ansigtstræk, som f.eks. din hudtone eller ansigtsform,
inden du tager et foto.
1
2
På eksempelskærmen skal du trykke på
.
Vælg en filtereffekt eller skønhedseffekter, og tag et billede.
81
Apps og funktioner
Låse fokussen (AF) og eksponeringen (AE)
Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i
automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.
Videotilstand
Kameraet justerer automatisk optagelsesindstillingerne baseret på omgivelserne, hvilket gør det
let at optage videoer.
1
2
Tryk på VIDEO på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
• Tryk på
for at optage en video.
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Tryk på AF for at bruge autofokustilstanden til at annullere det manuelt
indstillede fokus.
3
Tryk på
for at stoppe videooptagelsen.
82
Apps og funktioner
Live-fokusfunktion
Med kameraet kan du tage fotos, hvor baggrunden er ude af fokus, og motivet står skarpt. Du
kan også anvende en baggrundseffekt og redigere det, efter at du har taget et foto.
Sløring
Stor cirkel
Zoom
Rotation
Farve
• Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys.
• Baggrundssløringen fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
– – Enheden eller motivet bevæger sig.
– – Motivet er tyndt eller transparent.
– – Motivet har en farve, der minder om baggrunden.
– – Motivet eller baggrunden er utydelige.
83
Apps og funktioner
Tage knivskarpe portrætter ved hjælp af live-fokusfunktionen
1
2
3
Tryk på LIVE-FOKUS på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og vælg den ønskede baggrundseffekt.
For at justere intensiteten af baggrundseffekten skal du trække justeringslinjen til venstre
eller højre.
Når der står Klar på eksempelskærmen, skal du trykke på
for at tage et foto.
Baggrundseffekter
Justeringslinje til baggrundseffektens intensitet
Redigere baggrunden på live-fokusfotos
Du kan redigere baggrundseffekten og baggrundens intensitet i et foto, du har taget med livefokusfunktionen.
1
2
Vælg et billede, som er taget med live-fokusfunktionen, og tryk på Skift baggrundseffekt.
Vælg den ønskede baggrundseffekt.
• For at justere intensiteten af baggrundseffekten skal du trække justeringslinjen til venstre
eller højre.
84
Apps og funktioner
• Når baggrundsbelysningen ser ud som slørede punkter, vises indstillingen
(Kunstnerisk) på effektlisten. Hvis du vil ændre formen på baggrundssløringen, skal du
trykke på
og vælge den form, du ønsker.
Juster intensiteten af
baggrundseffekten.
Skift baggrundseffekten.
3
Tryk på Anvend for at gemme fotoet.
Live-fokusvideofunktion
Kameraet genkender automatisk motivet og lader dig optage videoer, hvor baggrunden er ude
af fokus, og motivet står skarpt.
1
2
3
4
Tryk på LIVE-FOKUSVIDEO på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og vælg den ønskede baggrundseffekt.
For at justere intensiteten af baggrundseffekten skal du trække justeringslinjen til venstre
eller højre.
Tryk på
for at optage en video.
Tryk på
for at stoppe videooptagelsen.
• Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys.
• Baggrundssløringen fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
– – Enheden eller motivet bevæger sig.
– – Motivet er tyndt eller transparent.
– – Motivet har en farve, der minder om baggrunden.
– – Motivet eller baggrunden er utydelige.
85
Apps og funktioner
Super slowmotionfunktion
Super slowmotion er en funktion, der optager et hurtigt passerende øjeblik i langsom
gengivelse, så du kan have glæde af det senere. Når videoen er optaget, tilføjes baggrundsmusik
automatisk.
• Nogle super slowmotionfunktioner kan være forskellige, afhængigt af model.
• Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys. Når du optager en video
indendørs med utilstrækkelig eller dårlig belysning, kan nogle af de følgende
situationer opstå:
– – Skærmen kan se mørk ud på grund af den ringe belysning.
– – Skærmen kan flimre under visse lysforhold, f.eks. på steder med lysstofrør.
– – Der kan forekomme støj.
Sådan optager du videoer i super slowmotion
Optag en video ved at indfange et enkelt øjeblik, hvor motivet bevæger sig.
1
Tryk på MERE → SUPERSLOW på listen med optagelsestilstande.
Kameraindstillinger
Begynd at optage en video.
2
Tryk på
.
Enheden vil indfange øjeblikket i super slowmotion og gemme det som en video.
86
Apps og funktioner
Afspille super slowmotionvideoer
Vælg en super slowmotionvideo, og tryk på Afspil superslowvideo.
Vilkårlig baggrundsmusik vil automatisk ledsage videoen under afspilning.
Tryk på
for at tage et billede, mens du afspiller en video.
Redigere super slowmotionvideoer
På afspilningsskærmen kan du redigere videoen og gemme den som en anden fil eller dele den.
Hvis du vil beskære et afsnit af videoen, skal du trække startparentesen og slutparentesen til de
ønskede punkter for at vælge det afsnit, du vil beholde.
Træk
til venstre eller højre for at redigere afsnittet med super slowmotion.
Skift baggrundsmusikken.
Startparentes
Slutparentes
Super slowmotionafsnit
Slowmotiontilstand
Optag en video til visning i slowmotion. Du kan angive de afsnit i din video, der skal afspilles i
slowmotion.
1
2
3
4
Tryk på MERE → SLOWMOTION på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
for at starte optagelsen.
Tryk på
, når du er færdig med at optage.
På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
87
Apps og funktioner
5
Tryk på Afspil slowmotionvideo.
Det hurtigste afsnit af videoen indstilles til slowmotion, og afspilningen af videoen
begynder. Der oprettes op til to slowmotionafsnit baseret på videoen.
Træk
til venstre eller højre for at redigere slowmotionafsnittet.
Startparentes
Slutparentes
Afsnit med slowmotion
Protilstand
Tag fotos, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks.
eksponeringsværdi og ISO-værdi.
Tryk på MERE → PRO på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og
tryk derefter på
for at tage et foto.
Tilgængelige indstillinger
•
: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
•
: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du
kan indstille farvetemperaturen.
•
: Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
88
Apps og funktioner
Adskille fokusområdet og eksponeringsområdet
Du kan adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.
Tryk og hold på eksempelskærmen. AF/AE-rammen vises på skærmen. Træk rammen til det
område, hvor du vil adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.
Panoramatilstand
Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet
ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden
automatisk med at tage fotos.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
1
2
3
Tryk på MERE → PANORAMA på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og bevæg enheden langsomt i én bestemt retning.
Tryk på
for at holde op med at tage fotos.
89
Apps og funktioner
Madtilstand
Tag mere farverige billeder af mad.
1
2
Tryk på MERE → MAD på listen med optagelsestilstande.
Tryk på skærmen, og træk den cirkulære ramme hen over området for at fremhæve det.
Området omkring den cirkulære ramme sløres.
Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.
3
4
Tryk på
, og træk i justeringslinjen for at justere farvetonen.
Tryk på
for at tage et billede.
Nattilstand
Tag fotos ved lav belysning uden brug af kameralys.
Tryk på MERE → NAT på listen med optagelsestilstande.
90
Apps og funktioner
Makrotilstand
Tag billeder af motiver på tæt hold.
Tryk på MERE → MAKRO på listen med optagelsestilstande.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Hyperlapsetilstand
Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem som
videoer i høj hastighed.
1
2
3
4
5
Tryk på MERE → HYPERLAPSE på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og vælg en billedhastighed.
Hvis du indstiller billedhastigheden til Automatisk, justerer enheden automatisk
billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
Tryk på
for at starte optagelsen.
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
Tryk på miniaturebilledet for forhåndsvisning på forhåndsvisningsskærmen og derefter på
Afspil hyperlapse for at se videoen.
Tilpasse kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel optagelsestilstand
På eksempelskærmen kan du bruge følgende indstillinger.
De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af optagelsestilstand.
•
: Aktiver eller deaktiver kameralys.
•
: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et foto.
•
: Vælg et aspektforhold til fotos.
•
: Vælg en filtereffekt eller skønhedseffekter.
•
: Vælg en billedhastighed.
91
Apps og funktioner
•
: Stabiliser en video.
•
: Vælg et billedformat til videoer.
•
: Optag sjove videoer med virtuel håndskrift eller tegninger på ansigter eller hvor som
helst. Se AR Doodle for at få yderligere oplysninger.
•
: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Punkt anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering. Matrix beregner gennemsnittet af hele motivet.
•
: I tilstanden MAD skal du fokusere på et motiv inden i den cirkulære ramme og sløre
billedet uden for rammen.
•
: Juster farvetonen i tilstanden MAD.
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen skal du trykke på
indstillinger muligvis ikke tilgængelige.
. Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse
Intelligente funktioner
• Farveoptimering: Indstil enheden til at justere farveindstillingerne og anvend automatisk
den optimerede effekt, afhængigt af motivet eller scenen.
• Fotoforslag: Indstil enheden til at foreslå den ideelle komposition til fotoet via genkendelse
af dit motivs placering og vinkel.
• Scan QR-koder: Aktiver eller deaktiver QR-kodelæseren.
Billeder
• Hold lukkerknappen nede for at: Vælg en handling, der skal udføres, når du trykker og
holder på kameraknappen.
• Lagringsindstillinger: Vælg, hvordan du vil gemme fotos.
Videoer
• Videostør. for bageste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det bageste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
• Videostør. for forreste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det forreste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
92
Apps og funktioner
• Avancerede optagelsesindstill.: Indstil enheden til at bruge avancerede
optagelsesindstillinger.
Hvis du aktiverer funktionen Højeffektivitetsvideo, kan du optage videoer i formatet High
Efficiency Video Codec (HEVC). Dine HEVC-videoer vil blive gemt som komprimerede filer for
at spare på enhedens hukommelse.
• Du kan ikke afspille HEVC-videoerne på andre enheder eller dele dem online.
• Super slowmotion og slowmotionvideoer kan ikke optages i HEVC-format.
• Videostabilisering: Aktiver billedstabilisatoren for at mindske eller fjerne slør på billedet,
som kan opstå, fordi kameraet ryster, mens du optager video.
Nyttige funktioner
• HDR (rig tone): Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke
omgivelser.
• Billeder, som du så dem: Indstil enheden til at gemme billederne, som de vises på
eksempelskærmen, når de tages med det forreste kamera uden at blive vendt.
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til fotoet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret,
som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige
vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
• Fotometoder: Vælg flere optagelsesmetoder for at tage et foto eller optage en video.
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring. Denne funktion vises, når du
isætter et hukommelseskort
• Vandmærke: Tilføj et vandmærke i nederste venstre hjørne, når du tager billeder.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål.
• Om Kamera: Se appversionen for kamera og juridiske oplysninger.
93
Apps og funktioner
Galleri
Introduktion
Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller
oprette historier.
Se billeder
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
Vælg et billede.
Få adgang til yderligere valg.
Bixby Vision
Rediger billedet.
Del billedet med andre.
Føj billedet til favoritter.
Slet billedet.
Du kan oprette en film, en animeret GIF eller en collage med flere forskellige billeder. På
listen skal du trykke på eller trykke på → Opret GIF-kode eller Opret collage og
derefter vælge billeder.
94
Apps og funktioner
Søge efter billeder
Start appen Galleri, og tryk på
placeringer.
for at se billeder sorteret efter kategori, som f.eks. typer eller
Tryk på søgefeltet for at søge efter billeder ved at indtaste nøgleord.
Se videoer
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Tryk på Afspil video for at afspille videoen.
Få adgang til
yderligere valg.
Optag den
aktuelle skærm.
Opret en
animeret GIF.
Skift til afspiller i
pop op-vindue.
Skift
skærmforhold.
Drej skærmen.
Lås afspilningsskærmen.
Spol hurtigt frem
eller tilbage ved
at trække i
bjælken.
Spring til næste
video. Tryk og
hold for at spole
hurtigt frem.
Spring til forrige
video. Tryk og
hold for at spole
tilbage.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
95
Apps og funktioner
Visning af detaljerne i billeder og videoer
Mens du får vist et billede eller er på videoeksempelskærmen, skal du trække opad på skærmen.
Herefter vises fildetaljer.
Du kan også se relateret indhold ved at trykke på oplysninger på skærmen.
Fildetaljer
Placeringsinformation
Se fotos eller videoer efter kategori
Du kan få vist fotos og videoer efter kategori.
Start appen Galleri, tryk på Billeder eller Album, og vælg en kategori.
• Videoer: Se de videoer, der er gemt på din enhed.
• Favoritter: Se dine favoritfotos og -videoer.
• Seneste: Se de seneste fotos og videoer.
• Foreslået: Se anbefalet indhold.
96
Apps og funktioner
Se album
Du kan se dine billeder og videoer sorteret efter mapper eller album.
Start appen Galleri, tryk på Album, og vælg derefter et album.
Skjule album
Du kan skjule album.
Du kan ikke skjule album oprettet som standard, som f.eks. albummerne Kamera og
Skærmbilleder.
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Album.
Tryk på → Skjul eller vis album.
Tryk på et album for at skjule det.
Se historier
Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og
placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller
gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.
Start appen Galleri, tryk på Historier, og vælg derefter en historie.
Oprette historier
Opret historier med forskellige temaer.
1
2
3
4
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk på → Opret historie.
Indtast en overskrift til historien, og tryk på Opret.
Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på Udført.
97
Apps og funktioner
For at føje billeder eller videoer til en historie skal du først vælge en historie, og derefter trykke på
→ Tilføj.
Hvis du vil fjerne billeder eller videoer fra en historie, skal du vælge en historie, trykke på →
Rediger, markere de billeder eller videoer, der skal fjernes, og trykke på Fjern fra historie.
Slette historier
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Synkronisere billeder og videoer
Når du synkroniserer din app Galleri med Samsung Cloud, vil de billeder og videoer, du tager,
også blive gemt i Samsung Cloud. Du kan se billeder og videoer, der er gemt i Samsung Cloud, i
din app Galleri og fra andre enheder.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Cloudsynkronisering for at aktivere det. Appen Galleri og Samsung Cloud vil blive synkroniseret.
Slette billeder eller videoer
1
2
3
Start appen Galleri.
Vælg et billede eller en video, du vil slette.
Hvis du vil slette flere filer, skal du trykke og holde på den fil, du vil slette, på listen og
markere flere filer at slette.
Tryk på
eller Slet.
Brug af papirkurven
Du kan beholde de slettede billeder og videoer i papirkurven. Filerne slettes efter en bestemt
periode.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Papirkurv for at
aktivere det.
Hvis du vil se filerne i papirkurven, skal du starte appen Galleri og trykke på → Papirkurv.
98
Apps og funktioner
AR EMOJI
Introduktion
Opret en My Emoji, som ligner dig, og tag fotos, og optag videoer, mens du bruger My Emojis,
Emoji-figurer eller stickers.
Du kan tilpasse My Emojis træk, såsom ansigtsform eller frisure, eller dekorere My Emoji med
forskelligt tilbehør. Du kan også udtrykke dig på sjove måder ved at bruge My Emoji-stickers
under en samtale.
My Emojis
Emoji-figurer
99
Stickers
Apps og funktioner
Oprette My Emoji
Lav en My Emoji, der ligner dig. My Emoji-stickers med forskellige udtryk genereres automatisk.
1
2
3
4
5
Start appen Kamera, tryk på MERE på listen med optagelsestilstande, og tryk derefter på AR
EMOJI → Opret My Emoji.
Tilpas dit ansigt til skærmen, og tryk på
for at tage et billede.
Vælg køn og alder til My Emoji, og tryk på Næste.
Dekorer en My Emoji, og tryk på Næste.
Tryk på Udført.
My Emoji og My Emoji-stickers er nu oprettet. Du kan få vist My Emoji-stickers i My Emoji
Studio. Se My Emoji-stickers for at få yderligere oplysninger.
Opret
My Emoji.
Du kan bruge funktionen AR EMOJI med både det forreste og det bageste kamera. Hvis
du bruger det bageste kamera, vil det automatisk skifte til det forreste kamera. Hvis du
vil skifte mellem kameraerne, skal du stryge opad eller nedad på eksempelskærmen.
Slette My Emoji
Start appen Kamera, tryk på MERE på listen med optagelsestilstande, og tryk derefter på AR
EMOJI. Tryk og hold på den My Emoji, du vil slette, tryk på . My Emoji, og My Emoji-stickers
bliver slettet.
100
Apps og funktioner
Tilpasse My Emoji
Rediger eller dekorer en My Emoji i My Emoji Studio. Du kan også oprette dine egne My Emojistickers.
De tilgængelige funktioner kan variere, alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
My Emoji Studio
Start appen Kamera, tryk på MERE på listen med optagelsestilstande, og tryk derefter på AR
EMOJI → Studio. My Emoji Studio vises.
Vælg en My Emoji, du vil redigere.
Optag den aktuelle skærm.
Skift baggrunden på My Emoji
Studios startskærm.
Rediger My Emoji.
Opret stickers.
My Emoji-stickers
Opret dine egne stickers med My Emoji-udtryk og -handlinger. Du kan bruge My Emoji-stickers,
når du sender beskeder eller på et socialt netværk.
101
Apps og funktioner
Sådan får du vist My Emoji-stickers
Tryk på Stickers i My Emoji Studio. Så får du vist My Emoji-stickers.
Tilføj stickers.
Opret dine egne stickers.
Oprette dine egne stickers
1
2
3
Tryk på Stickers → Lav tilpas. stickers i My Emoji Studio.
Rediger stickers, som du vil.
•
: Tilføj stickers.
•
: Vælg stickerens baggrund.
•
: Vælg et udtryk.
•
: Vælg en handling.
•
: Indtast tekst.
•
: Skriv eller tegn på stickers.
Tryk på Gem.
102
Apps og funktioner
Bruge My Emoji-stickers i chats
Du kan bruge My Emoji-stickers under en samtale via beskeder eller på et socialt netværk.
Følgende handlinger er et eksempel på brug af My Emoji-stickers i appen Beskeder.
1
2
3
Når du skriver en besked i appen Beskeder, skal du trykke på
på Samsung-tastaturet.
Tryk på ikonet My Emoji.
Vælg en af My Emoji-stickerne.
My Emoji-stickeren vil blive indsat.
My Emoji-ikon
Slette My Emoji-stickers
På Samsung-tastaturet skal du trykke på og trykke på
Emoji-stickers, du vil slette, og tryk på Slet.
103
nederst på tastaturet. Vælg de My
Apps og funktioner
Tage fotos eller videoer med My Emoji
Lav sjove fotos eller videoer med My Emoji, og brug forskellige optagelsestilstande.
Maske
1
2
Basis
Let bevægelse
Start appen Kamera, tryk på MERE på listen med optagelsestilstande, og tryk derefter på AR
EMOJI.
Vælg en My Emoji, som du gerne vil bruge.
My Emoji
104
Apps og funktioner
3
Vælg den tilstand, du vil bruge.
•
4
(Maske): My Emojis ansigt vises over dit ansigt, så det ser ud, som om du har en
maske på.
•
(Basis): My Emoji imiterer dine udtryk.
•
(Let bevægelse): My Emoji imiterer din krops bevægelser.
Tryk på
for at tage et foto, eller stryg til venstre på eksempelskærmen, og tryk på
at optage en video.
for
Du kan se og dele de fotos og videoer, du har taget, i Galleri.
Tage fotos og videoer med Emoji-figurer eller stickers
Emoji-figurer imiterer dine ansigtsudtryk. Du kan også anvende stickereffekter, som følger dit
ansigt.
1
2
Start appen Kamera, tryk på MERE på listen med optagelsestilstande, og tryk derefter på AR
EMOJI.
Vælg en Emoji-figur, eller tryk på Stickers, og vælg en sticker, du ønsker at bruge.
Stickers
Emoji-figur
3
Tryk på
for at tage et foto, eller stryg til venstre på eksempelskærmen, og tryk på
at optage en video.
Du kan se og dele de fotos og videoer, du har taget, i Galleri.
105
for
Apps og funktioner
AR Doodle
Optag sjove videoer med virtuel håndskrift eller tegninger på ansigter eller hvor som helst. Når
kameraet genkender et ansigt eller et område, vil tegningerne på ansigtet følge ansigtet, når det
bevæger sig, og tegningerne i området vil blive på samme sted, selv hvis kameraet flytter sig.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på VIDEO på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og vælg den ønskede tilstand.
Når kameraet genkender motivet, vises genkendelsesområdet på skærmen.
• Ansigt: Tegn på et ansigt.
• Overalt: Tegn alle andre steder.
3
Skriv eller tegn på genkendelsesområdet.
Hvis du trykker på
, og begynder at tegne, kan du optage dig selv tegne.
Genkendelsesområde
Fortryd
Skift pennetype
og -farve.
4
5
Tryk på
for at optage en video.
Tryk på
for at stoppe videooptagelsen.
Annuller
fortryd
Du kan se og dele videoen i Galleri.
106
Apps og funktioner
Always On Display
Du kan få vist oplysninger, som f.eks. uret eller kalenderen, eller styre musikafspilning på
skærmen, når den er slukket.
Du kan også søge efter meddelelser om f.eks. nye beskeder eller ubesvarede opkald.
Lysstyrken på skærmen Always On Display kan ændres automatisk, afhængigt af
lysforholdene.
Indstille, hvordan Always On Display skal vises
Du kan vælge, hvordan Always On Display skal vises. Always On Display kan indstilles til at vises
hele tiden eller kun, når du trykker på skærmen, hvis den er slukket. Du kan også indstille det
tidspunkt for, hvornår Always On Display skal vises.
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → Always On Display, og angiv den ønskede
tilstand.
• Tryk for at vise: Always On Display vises i 10 sekunder, når du trykker på skærmen.
• Vis altid: Always On Display vises hele tiden.
• Vis som planlagt: Always On Display vises i den tid, du har angivet. Tryk på Angiv tidsplan
for at angive start- og sluttidspunktet.
Åbne meddelelser på skærmen Always On Display
Når du modtager meddelelser om beskeder, ubesvarede opkald eller apps, vises
meddelelsesikoner på skærmen Always On Display. Dobbelttryk på et meddelelsesikon for at se
dets meddelelse.
Hvis skærmen er låst, skal du låse den op for at se meddelelser.
107
Apps og funktioner
Styre musikafspilning på skærmen Always On Display
1
2
3
4
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → FaceWidgets, og tryk dernæst på
kontakten Musik for at aktivere det.
Dobbelttryk på uret for at styre musikafspilningen på skærmen Always On Display.
Stryg til venstre eller højre på uret for at gå til musikcontrolleren.
Tryk på ikonerne for at styre afspilningen.
Vise et billede på skærmen Always On Display
1
2
3
4
Start appen Indstillinger → Låseskærm → Urstil → Always On Display.
Træk typelisten til venstre, og vælg typen med et billede på.
Tryk på
, og vælg et billede.
Hvis du vil indsætte en animeret GIF, skal du trykke på GIF og vælge en fil.
Tryk på Udført.
Deaktivering af funktionen Always On Display
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm og tryk derefter på kontakten Always On Display
for at deaktivere det.
108
Apps og funktioner
Edge-skærm
Introduktion
Du kan nemt få adgang til dine favoritapps og -funktioner fra Edge-panelerne.
Brug af Edge-paneler
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Hvis Edge-panelhåndtaget ikke er synligt, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Skærm →
Edge-skærm, og derefter trykke på kontakten Edge-paneler for at aktivere det.
Edge-panelhåndtag
Edge-panel
Indstillinger for
Edge-panel
109
Apps og funktioner
Redigere Edge-paneler
Vælg paneler, der skal vises på Edge-skærmen eller rediger dem.
1
2
3
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Tryk på
for at åbne indstillingsskærmen for Edge-panelet.
Marker Edge-paneler, der skal vises.
• Tryk på Rediger for at redigere et panel.
• Hvis du vil downloade flere paneler, skal du trykke på Galaxy Store.
• Omarranger panelerne ved at trykke på → Skift rækkefølge, og træk
sted.
til et andet
Indstilling af Edge-panelhåndtaget
Du kan ændre indstillinger for placering, størrelse, gennemsigtighed eller vibration for
håndtaget.
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen. Tryk derefter på
Håndtagsindstillinger.
→ →
Apps edge
Start ofte brugte apps hurtigt.
1
2
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Vælg en app på Apps edge for at starte den.
Redigering af Apps edge-panelet
• Tilføj en app ved at trykke på
på panelet, og tryk derefter på en app på listen over apps.
• Hvis du vil oprette en mappe på panelet, skal du trykke på
på panelet, trykke og holde
på en app fra listen med apps, og derefter trække den over en anden app på Apps edgepanelet.
• Slet en app ved at trykke og holde på en app på panelet, og træk den derefter til Fjern øverst
på skærmen.
• For at ændre appsenes rækkefølge skal du trykke og holde på et appikon og trække det til
en anden placering.
Du kan også redigere Apps edge-panelet ved at trykke på Rediger.
110
Apps og funktioner
Tilføje app-par
Tilføj to ofte benyttede apps, som f.eks. en videoafspiller og en beskedapp, til Apps edge-panelet
for at åbne dem sammen i en opdelt skærmvisning med et enkelt tryk. Se flere oplysninger om
den opdelte skærmvisning i Opdelt skærmvisning.
1
2
3
4
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Tryk på
→ Opret app-par på panelet Apps edge.
Vælg to apps på listen.
Den første app vises øverst, og den anden app vises nederst, når de åbnes i den opdelte
skærmvisning.
Tryk på Udført.
Edge-belysning
Du kan indstille enheden til at belyse kanterne af skærmen og vise et pop op-vindue, når du
modtager meddelelser om f.eks. nye beskeder.
Når der vises et pop op-vindue, mens du bruger en app, skal du trække vinduet nedad for hurtigt
at se indholdet og udføre tilgængelige handlinger.
Administrere meddelelser, der vises som kantbelysning
1
2
Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Edge-skærm → Edge-belysning, og tryk
derefter på kontakten for at aktivere det.
Tryk på Vælg apps, og tryk på kontakterne ud for apps for at modtage meddelelser om f.eks.
kantbelysning.
Visse meddelelser vises muligvis ikke, idet kantbelysningen afhænger af
meddelelsestyper.
111
Apps og funktioner
Se meddelelser i pop op-vinduet
Når du modtager en meddelelse med kantbelysning, kan du hurtigt se indholdet og udføre
tilgængelige handlinger ved at åbne pop op-vinduet. Hvis du for eksempel modtager en besked,
mens du er ved at se en video eller spille et spil, kan du se beskeden og svare på den uden at
skifte skærm.
Når du modtager en meddelelse med kantbelysning, mens du bruger en app, skal du trække
meddelelsen nedad.
Denne funktion er kun tilgængelig for apps, som understøtter funktionerne Multi-vindue
og kantbelysning. For at se understøttede apps skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Skærm → Edge-skærm → Edge-belysning → Vælg apps.
112
Apps og funktioner
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også
køre flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærmvisning
Pop op-visning
113
Apps og funktioner
Opdelt skærmvisning
1
2
3
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i opdelt skærm.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
I det nederste vindue skal du stryge til venstre eller højre for at vælge en anden app, der skal
startes.
Hvis du vil starte apps, som ikke findes på listen over nyligt anvendte apps, skal du trykke på
startknappen eller tilbageknappen og vælge en app.
Justere vinduesstørrelsen
Træk bjælken mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Når du trækker linjen mellem appvinduerne til toppen eller bunden af skærmen, maksimeres
vinduet.
114
Apps og funktioner
Pop op-visning
1
2
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i pop op-visning.
Appskærmen vises i pop op-visningen.
Minimer vinduet.
Maksimer
vinduet.
Luk appen.
Juster
gennemsigtighedsniveauet.
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke på vinduets værktøjslinje og trække det til en
ny placering.
115
Apps og funktioner
Samsung Pay
Introduktion
Registrer ofte anvendte kort i mobilbetalingstjenesten Samsung Pay for at foretage betalinger
på en mere hurtig og sikker måde. Samsung Pay understøtter MST (magnetic secure
transmission) og NFC (near field communication) for at give mulighed for betaling via standard
kreditkortlæsere.
Du kan få flere oplysninger, f.eks. om, hvilke kort der understøtter denne funktion, på
www.samsung.com/samsung-pay.
• For at kunne bruge denne funktion skal du logge på din Samsung account og
registrere dine biometriske data. Se Samsung account og Genkendelse af fingeraftryk
for flere oplysninger.
• For at foretage betalinger med Samsung Pay, skal enheden muligvis forbindes med
Wi-Fi eller et mobilt netværk, afhængigt af det geografiske område.
• Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• Procedurerne for den første opsætning og kortregistrering kan variere, alt afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• MST (Magnetisk sikker transmission) understøttes muligvis ikke, afhængigt af
geografisk område.
116
Apps og funktioner
Opsætning af Samsung Pay
Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at fuldføre den første konfiguration.
1
2
3
4
5
Start appen Samsung Pay.
Log på din Samsung account.
Læs og accepter vilkår og betingelser.
Registrer dine fingeraftryk, så de kan bruges ved betalinger.
Opret en PIN-kode til brug ved betalinger.
Denne PIN-kode skal bruges til at verificere forskellige handlinger i Samsung Pay, f.eks.
betalinger og oplåsning af appen.
Registrere kort
Du kan nemt registrere kort ved at tage et billede af dem med kameraet.
Du kan tjekke, hvilke kort der understøtter denne funktion, på webstedet for Samsung
Pay på (www.samsung.com/samsung-pay).
Start appen Samsung Pay, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at fuldføre din
kortregistrering.
117
Apps og funktioner
Foretage betalinger
1
Tryk og hold på et kortbillede nederst på skærmen, og træk det opad. Du kan også starte
appen Samsung Pay. På kortlisten skal du derefter stryge mod venstre eller højre og vælge
det kort, der skal bruges.
2
Scan dit fingeraftryk.
3
Rør ved kortlæseren med bagsiden af enheden.
Du kan også angive PIN-koden for betaling, som du oprettede, da du konfigurerede
Samsung Pay.
Når kortlæseren genkender kortoplysningerne, behandles betalingen.
• Det kan afhænge af din netværkstilslutning, om en betaling kan behandles.
• Verificeringsmetoden til betalinger afhænger muligvis af kortlæserne.
Annullere betalinger
Du kan annullere en betaling ved at besøge det sted, hvor du foretog den relevante betaling.
På kortlisten skal du stryge mod venstre eller højre for at vælge det kort, du brugte. Følg
instruktionerne på skærmen for at annullere betalingen.
118
Apps og funktioner
Samsung Health
Introduktion
Samsung Health hjælper dig med at administrere dit velbefindende og din kondition. Sæt
dig selv fitnessmål, tjek dine fremskridt, og hold øje med dit generelle velbefindende og din
kondition. Du kan også sammenligne dit skridtantal med andre brugere af Samsung Health,
konkurrere med dine venner og få vist sundhedstip.
Bruge Samsung Health
Start appen Samsung Health. Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter
nulstilling af data, skal du følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det geografiske område.
For at føje elementer til Samsung Health-startskærmen, skal du trykke på Administrer elementer
nederst på listen over trackere, og derefter trykke på
på de elementer, der skal tilføjes.
Se og administrer trackere.
Se sundhedstip.
Overvåg dit helbred
og din fitness.
Sammenlign dit skridtantal med
andre brugere af Samsung Health,
eller konkurrer med dine venner.
119
Apps og funktioner
Together
Together giver dig mulighed for at konfigurere antal skridt og konkurrere med dine venner. Du
kan invitere venner til at gå sammen med dig, angive mål for antal skridt og se din placering.
På Samsung Health-startskærmen skal du trykke på Together.
Skridt
Enheden tæller det antal skridt, du tager, og måler den afstand, du har gået.
Tryk på skridttrackeren på Samsung Health-startskærmen.
Aktuelt antal skridt i alt
Mål
• Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens skridttrackeren overvåger dine
skridt, hvorefter skridttællingen vises. Du kan også opleve en kort dataforsinkelse, før
pop op-vinduet angiver, at du har nået dit mål.
• Hvis du bruger skridttrackeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke
skridttællingen.
• Du kan se dit aktuelle antal skridt på informationspanelet. For at slå meddelelser fra,
skal du på Samsung Health-startskærmen trykke på → → Meddelelser, og
derefter trykke på knappen Skridt under Kategorier for at deaktivere det.
Alternativt kan du åbne informationspanelet, trykke og holde på meddelelsen, trykke
på Detaljer og derefter trykke på kontakten Skridt for at deaktivere det.
120
Apps og funktioner
Supplerende oplysninger
• Samsung Health er kun beregnet til fitness- og velværeformål og er ikke beregnet til brug
ved diagnosticering af sygdomme eller andre lidelser, eller til at behandle, kurere eller
forebygge sygdomme.
• De tilgængelige funktioner og applikationer, der kan føjes til Samsung Health, kan variere fra
land til land på grund af forskellige lokale love og bestemmelser. Du bør inden brug tjekke
de funktioner og applikationer, der er tilgængelige i dit specifikke område.
• Samsung Health-applikationer og dets tjeneste kan blive ændret eller ophøre uden
forudgående varsel.
• Formålet med dataindsamling er begrænset til levering af den tjeneste, du har anmodet om,
inklusive formidling af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende, synkronisere
data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du
logger på din Samsung account fra Samsung Health, gemmes dine data måske på serveren
med henblik på sikkerhedskopiering). Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette
formål er fuldført. Du kan slette personlige data, der er gemt i Samsung Health, ved hjælp
af funktionen Slet data i menuen Indstillinger. Hvis du vil slette data, som du har gemt på
sociale netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
• Du kan dele og/eller synkronisere dine data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester, du vælger, samt med alle dine andre tilsluttede enheder. Adgang til
Samsung Health-informationer af sådanne ekstra tjenester eller tredjepartsenheder tillades
kun med din udtrykkelige accept.
• Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller
overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
• Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks. Bluetooth, kan enheden blive påvirket af
elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i nærheden af andre
enheder, der udsender radiobølger.
• Læs Vilkår og betingelser og Fortrolighedspolitik for Samsung Health omhyggeligt, inden du
bruger den.
121
Apps og funktioner
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable er en app, som du kan administrere dine bærbare enheder med. Når du slutter
din enhed til den bærbare enhed, kan du tilpasse den bærbare enheds indstillinger og apps.
Start appen Galaxy Wearable.
Tryk på Kom i gang for at slutte din enhed til den bærbare enhed. Følg instruktionerne
på skærmen for at afslutte opsætningen. Se brugervejledningen til den bærbare enhed for at få
flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til og bruger den bærbare enhed med din
enhed.
Samsung Members
Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med
enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele information
med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tip om Galaxy.
Samsung Members kan hjælpe dig med at løse problemer, du måtte komme ud for i forbindelse
med brug af din enhed.
For at sende feedback eller publicere kommentarer skal du være logget på din Samsung
account. Se Samsung account for at få yderligere oplysninger.
Samsung Notes
Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive med hånden eller tegne
på skærmen. Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.
Oprette noter
1
Start appen Samsung Notes og tryk på
.
122
Apps og funktioner
2
Vælg en indtastningsmetode fra værktøjslinjen øverst på skærmbilledet, og opret en note.
Indtast tekst ved brug af
tastaturet.
Skriv eller tegn med penne.
Indsæt filer.
Mal med pensler.
3
Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på Gem.
Slette noter
1
2
3
Start appen Samsung Notes.
Tryk og hold på en note, der skal slettes.
Slet flere noter ved at markere flere noter til sletning.
Tryk på Slet.
Kalender
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller påmindelser i din
planlægningsapp.
Oprette events
1
Start appen Kalender, og tryk på
, eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på
.
123
Apps og funktioner
2
Indtast eventdetaljer.
Vælg en sticker, som skal vises
med eventen.
Indtast en titel.
Skift farve på eventen.
Indstil varigheden.
Indtast placeringen.
Vælg en kalender, som eventen
skal gemmes i.
Indstil en alarm.
Tilføj en note.
Tilføj flere detaljer.
3
Tryk på Gem for at gemme eventen.
Oprette påmindelser
Du kan oprette opgaver som påmindelser og modtage meddelelser på det tidspunkt eller sted,
der er foruddefineret for hver påmindelse. Start appen Kalender, og tryk på → Reminder.
Appen Reminder starter. Se Reminder for at få yderligere oplysninger.
Synkronisere begivenheder med dine konti
1
2
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg derefter
den konto, der skal synkroniseres med.
Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Kalender for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kalender for at aktivere det.
124
Apps og funktioner
Hvis du vil tilføje konti, der skal synkroniseres med, skal du starte appen Kalender og trykke på
→ → Tilføj ny konto. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når
der tilføjes en konto, vises den med en blå cirkel ud for kontonavnet.
Diktafon
Introduktion
Du kan bruge forskellige optagetilstande til forskellige situationer. Enheden kan konvertere din
stemme til tekst.
Diktafonoptagelser
1
2
Start appen Diktafon.
Tryk på
for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
• Tryk på
for at sætte optagelsen på pause.
• Når du laver en diktafonoptagelse, skal du trykke på BOGMÆRKE for at indsætte et
bogmærke.
Skift optagetilstand.
Start optagelse.
125
Apps og funktioner
3
4
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
Indtast et filnavn, og tryk på Gem.
Skifte optagetilstand
Start appen Diktafon.
Vælg en tilstand fra toppen af skærmen for Diktafon.
• Standard: Dette er normal optagetilstand.
• Tale-til-tekst: Enheden optager din stemme og konverterer den samtidig til tekst
på skærmen. Du opnår de bedste resultater ved at holde enheden i nærheden af din mund
og tale højt og tydeligt på et stille sted.
Hvis systemsproget for stemmenotater ikke passer til det sprog, du taler, genkender
enheden ikke din stemme. Inden du bruger denne funktion, skal du trykke på det
aktuelle sprog for at angive systemsproget for stemmenotater.
Mine filer
Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på
skylagerenheder.
Start appen Mine filer.
Se filer, der er lagret i hvert lager.
Hvis du vil tjekke for unødvendige data og frigøre enhedens lager, skal du trykke på Analyser
lager.
For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på
126
.
Apps og funktioner
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed
eller indstil en specifik varighed.
Alarm
Start appen Ur, og tryk på Alarm.
Indstille alarmer
Tryk på på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på Gem.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Tryk på Afvis for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på Slumre for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Verdensur
Start appen Ur, og tryk på Verdensur.
Oprette ure
Tryk på
, indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på Tilføj.
Tryk på → Tidszoneomregner for at ændre tidszone.
Slette ure
Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
127
Apps og funktioner
Stopur
1
2
3
Start appen Ur, og tryk på Stopur.
Tryk på Start for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på Omgang for at registrere omgangstider under en begivenhed.
Tryk på Stop for at stoppe tidtagningen.
• Tryk på Fortsæt for at genoptage tidtagningen.
• Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på Nulstil.
Timer
1
Start appen Ur, og tryk på Timer.
Hvis du vil tilføje en timer, der ofte bruges, skal du trykke på
derefter trykke på Tilføj.
2
Indstil varigheden, og tryk på Start.
3
Tryk på Afvis, når nedtællingen stopper.
, angive varighed og navn og
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
Lommeregner
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
Start appen Lommeregner.
•
: Se beregningshistorikken. For at rydde historikken skal du trykke på Ryd historik. Luk
beregningshistorikken ved at trykke på .
•
: Brug værktøjet Enhedskonvertering. Du kan konvertere forskellige værdier, såsom
område, længde eller temperatur, til andre måleenheder.
•
: Vis den videnskabelige lommeregner.
128
Apps og funktioner
Game Launcher
Introduktion
Game Launcher samler dine spil, som du har downloadet fra Play Butik og Galaxy Store på
ét sted, så du har let adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det
nemmere at spille spil.
Åbn spil med eller uden lyd.
Få adgang til yderligere valg.
Downloadede apps
Se dine spiloplysninger.
Bibliotekspanel
Bruge Game Launcher
1
Start appen Game Launcher.
Hvis Game Launcher ikke vises, skal du starte appen Indstillinger og trykke på
Avancerede funktioner. Tryk derefter på kontakten Game Launcher for at aktivere det.
2
Træk bibliotekspanelet opad, og tryk på et spil.
Spil, der downloades fra Play Butik og Galaxy Store, bliver automatisk vist på skærmen
Game Launcher. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trække bibliotekspanelet opad og
trykke på → Tilføj apps.
129
Apps og funktioner
Fjerne et spil fra Game Launcher
Træk bibliotekspanelet opad, tryk og hold på et spil, og tryk derefter på Fjern fra Game
Launcher.
Skifte ydelsestilstand
Du kan skifte ydelsestilstand for spillet.
Start appen Game Launcher, tryk på → Spilydeevne → Spilydeevne og vælg den ønskede
tilstand.
• Fokus på strømbespar.: Dette sparer på batteriforbruget, mens du spiller spil.
• Balanceret: Dette balancerer ydelsen og batteriforbruget.
• Fokus på ydeevne: Dette fokuserer på at give dig den bedst mulige ydelse, mens du spiller
spil.
Batteriforbruget kan variere, alt afhængigt af spillet.
Game Booster
Introduktion
Med Game Booster kan du spille spil i et bedre miljø, og du kan bruge de mange nyttige
indstillinger i Game Booster-panelet.
Bruge Game Booster
Tryk på
på navigationslinjen for at åbne Game Booster-panelet, mens du spiller spil. Hvis
navigationslinjen er skjult, skal du trække opad fra bunden af skærmen for at få den vist.
Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af spillet.
130
Apps og funktioner
•
: Konfigurer indstillinger for Game Booster.
• Overvågning af temperatur/Overvågning af hukommelse: Indstil enheden til at justere
indstillinger automatisk for at forhindre enheden i at overophede samt til at stoppe apps, der
kører i baggrunden, for bedre at styre hukommelsen.
• Bloker under spil: Lås visse funktioner under spil.
• Navigationsknaplås: Skjul knapperne på navigationslinjen. Tryk på
for at få vist knapperne.
på navigationslinjen
• Skærmberøringslås: Lås touchskærmen, mens du spiller spillet. Træk låseikonet i en hvilken
som helst retning for at låse touchskærmen op.
• Skærmbillede: Tag skærmbilleder.
Opstart af apps i pop op-vinduer, mens du spiller spil
Du kan starte apps i pop op-vinduer, mens du spiller et spil.
Tryk på
, og vælg en app på listen med apps.
Tryk på for at redigere listen over apps.
131
Apps og funktioner
Børnenes side
Introduktion
Du kan begrænse børns adgang til visse apps, indstille deres brugstider og konfigurere
indstillingerne, så det giver et sjovt og sikkert miljø til børn, når de bruger enheden.
Bruge Børnenes side
Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på
(Børnenes
side) for at aktivere den. Skærmen Børnenes side vises. Når du starter Børnenes side første gang
eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
fuldføre konfigurationen.
Vælg den app, du vil bruge på skærmen Børnenes side.
Få adgang til yderligere valg.
Tilgængelige apps
Børnetelefon
Børnegalleri
Børnekamera
Din forudindstillede låsemetode til skærmen eller din oprettede PIN-kode vil blive brugt,
når funktionen Forældrekontrol aktiveres, eller når Børnenes side lukkes.
132
Apps og funktioner
Brug af forældrekontrolfunktionerne
Du kan konfigurere indstillingerne til Børnenes side og se brugshistorikken.
Tryk på → Forældrekontrol på Børnenes side, og indtast din kode for at låse op.
• Barnets navn: Administrer dit barns profil.
• Indstil daglig spilletid: Begræns brugstiden for Børnenes side.
• Daglig brug: Se den daglige brugstid for Børnenes side.
• Aktivitet: Se aktivitetshistorikken for Børnenes side.
• Hyppigt kontaktede: Se de ofte brugte kontakter på Børnenes side.
• Mit barns kreationer: Se det arbejde, der er skabt fra apps på Børnenes side.
• Tilladt indhold: Tjek de apps eller det indhold, der er understøttet af Børnenes side og tilføj
dem.
Lukke Børnenes side
Når du vil lukke Børnenes side, skal du trykke på tilbageknappen eller på → Luk Børnenes side
og derefter indtaste din oplåsningskode.
SmartThings
Introduktion
Kontroller og administrer smart-enheder og tingenes internet (Internet of Things) med din
smartphone.
• Oprette forbindelse til enheder i nærheden: Opret hurtigt og nemt forbindelse til enheder
i nærheden, såsom Bluetooth-headsets eller kropsbårne enheder.
• Registrere og styre husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter: Registrer smartkøleskabe, -vaskemaskiner, -klimaanlæg, -luftrensere, tv’er og IoT (Internet of Things)produkter på din smartphone og se deres status, eller styr dem fra skærmen på din
smartphone.
• Modtage meddelelser: Modtag meddelelser fra tilsluttede enheder på din smartphone. Du
kan for eksempel modtage en meddelelse på din smartphone, når vasketøjet er færdigt.
133
Apps og funktioner
• Din smartphone og dine andre enheder skal have forbindelse til Wi-Fi eller et mobilt
netværk for at benytte SmartThings. Hvis du vil bruge SmartThings fuldt ud, skal du
logge på din Samsung account.
• De enheder, du kan oprette forbindelse til, kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder. De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt
af den tilsluttede enhed.
• Fejl i de tilsluttede enheder er ikke omfattet af Samsungs garanti. Hvis der opstår fejl i
tilsluttede enheder, skal producenten af enheden kontaktes.
Oprette forbindelse til enheder i nærheden
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets.
Forbindelsesmetoderne kan variere, alt efter typen af forbundne enheder eller det delte
indhold.
1
2
3
4
Start appen SmartThings.
Tryk på Tilføj enhed, eller tryk på
→ Tilføj enhed.
Tryk på Søg.
Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge instruktionerne
på skærmen.
Bruge husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter
Se status for dine smart-apparater, tv’er og IoT-produkter fra skærmen på din smartphone.
Du kan gruppere enheder efter placering og tilføje regler, så du nemt og bekvemt kan styre
enhederne.
Tilslutte enheder
1
2
Start appen SmartThings.
Tryk på Tilføj enhed, eller tryk på
→ Tilføj enhed.
134
Apps og funktioner
3
Vælg en enhedstype.
Eller tryk på Søg eller tryk på søgefeltet for at søge efter enheder.
Du kan også trykke på
4
for at tilslutte enheder ved at scanne QR-koden.
Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde enheder.
Se og styre tilsluttede enheder
Du kan se og styre enhederne. Du kan for eksempel kontrollere indholdet i dit køleskab eller
justere lydstyrken på fjernsynet.
1
2
Start appen SmartThings.
Listen over tilsluttede enheder vises.
Se status for enheder på listen.
Vælg en enhed for at styre den. Når enhedscontrolleren, der fulgte med den valgte enhed, er
downloadet, kan du styre enheden.
Tilføjelse af enheder og scener efter placeringer
Tilføj enheder efter placering, se listen over enheder på samme placering og styr dem. Du kan
også føje en scene til en placering for at styre flere enheder på én gang.
Tilføjelse af placeringer
1
2
Start appen SmartThings, og tryk på
→
→ Tilføj placering.
Indtast navnet på placeringen.
• Hvis du vil angive en placering, skal du trykke på Geoplacering for at vælge en placering
på kortet og dernæst trykke på Udført.
• Hvis du vil føje rum til placeringen, skal du trykke på Rum, markere de rum, du vil tilføje,
og derefter trykke på Udført.
3
Tryk på Udført.
Din placering bliver tilføjet.
Hvis du vil føje enheder til placeringen, skal du trykke på Tilføj enhed eller trykke på
Tilføj enhed og følge instruktionerne på skærmen for at registrere enheder.
135
→
Apps og funktioner
Tilføje scener
Tilføj en scene og registrer enhederne til den, for at styre flere enheder på én gang.
1
2
3
4
5
6
Start appen SmartThings.
Tryk på
→
Tryk på
→ Scener → Tilføj scene.
, og vælg en placering.
Indtast navnet på scenen.
Tryk
under Handlinger for at tilføje handlinger, der skal udføres.
Tryk på Gem.
Tilføjelse af automatiseringer
Du kan også indstille en automatisering til at udføre handlinger automatisk, afhængigt af det
forudindstillede tidspunkt eller status for enhederne og meget mere.
Du kan f.eks. tilføje en automatisering for automatisk at tænde for radioen hver dag kl. 7:00.
1
2
3
4
5
6
Start appen SmartThings.
Tryk på
→
Tryk på
→ Automatiseringer → Tilføj automatisering.
, og vælg en placering.
under Hvis, angiv aktiveringsbetingelserne for automatiseringen, og tryk herefter
Tryk
på Næste.
Tryk på
under Så, angiv handlinger, og tryk derefter på Udført.
Angiv navn på automatiseringen, og tryk på OK.
Modtage meddelelser
Du kan modtage meddelelser fra tilsluttede enheder på din smartphone. Du kan for eksempel
modtage en meddelelse på din smartphone, når vasketøjet er færdigt.
Hvis du vil angive, at enheder skal modtage meddelelser, skal du starte appen SmartThings,
→ → Meddelelser, og derefter trykke på kontakterne ud for de ønskede
trykke på
enheder.
136
Apps og funktioner
Deling af indhold
Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på
deling af billeder.
Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
, og vælg en delingsmetode, f.eks. en besked og e-mail.
Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på
panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte
med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal
du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på
kontakten Direkte deling for at aktivere det.
137
Apps og funktioner
Bruge yderligere funktioner
• Send til enhed: Del indhold med enheder i nærheden via Wi-Fi Direct eller Bluetooth eller
med enheder, der understøttes af SmartThings.
• Smart View: Du kan også se din enheds viste indhold på en stor skærm ved at slutte
enheden til et skærmspejlings-tv eller en monitor.
• Linkdeling: Del store filer. Upload filer til Samsungs lagerserver, og del dem med andre via et
weblink. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
• Delt album: Opret et delt album, hvor du kan dele fotos eller videoer med andre, og
download dine filer, når du har lyst. Du skal logge på din Samsung account for at kunne
bruge denne funktion.
Samsung Global Goals
FN’s verdensmål, The Global Goals, som blev etableret af FN’s generalforsamling i 2015, består af
mål, der sigter mod at oprette et bæredygtigt samfund. Disse mål gør det muligt at gøre en ende
på fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringer.
Med Samsung Global Goals kan du få mere at vide om de globale mål, og slutte dig til
bevægelsen for en bedre fremtid.
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt, afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
138
Apps og funktioner
Maps
Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige
steder omkring dig.
YT Music
Lyt til musik, og se videoer fra YouTube Music. Du kan også se musiksamlingerne, som er gemt på
din enhed, og afspille dem.
Play Film
Køb eller lej film fra Play Butik.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Duo
Foretag et simpelt videoopkald.
139
Indstillinger
Introduktion
Tilpas enhedsindstillinger. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige indstillinger.
Start appen Indstillinger.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.
Forbindelse
Valg
Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi-funktionen og Bluetooth.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til
andre netværksenheder. Se Wi-Fi for at få yderligere oplysninger.
• Bluetooth: Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetoothkompatible enheder. Se Bluetooth for at få yderligere oplysninger.
• Telefonsynlighed: Tillad, at andre enheder finder din enhed for at dele indhold med dig. Når
denne funktion er aktiveret, vil din enhed være synlig for andre enheder, når de søger efter
tilgængelige enheder via deres valgmulighed Overfør filer til enhed.
• NFC og betaling: Indstil enheden til at tillade, at du læser NFC-tags (near field
communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne
funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller events, når du har
downloadet de påkrævede apps. Se NFC og betaling for at få yderligere oplysninger.
• Flytilstand: Indstil enheden til at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan
kun bruge ikke-netværkstjenester.
Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt
det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
140
Indstillinger
• Mobile netværk: Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.
• Databrug: Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen. Indstil
enheden til automatisk at deaktivere den mobile dataforbindelse, når mængden af brugte
mobile data når den angivne grænse.
Du kan også aktivere datalagringsfunktionen for at forhindre, at der kører apps i
baggrunden, som sender eller modtager data. Se Datasparer for at få yderligere oplysninger.
• Administration af SIM-kort (modeller med dobbelt SIM): Aktiver dine SIM- eller USIMkort, og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Se Administration af SIM-kort (modeller med
dobbelt SIM) for at få yderligere oplysninger.
• Mobilt hotspot og internetdel.: Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens
mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning.
Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Mobilt hotspot og internetdel. for
at få yderligere oplysninger.
• Flere forbindelsesindstillinger: Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Se Flere
forbindelsesindstillinger for at få yderligere oplysninger.
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi, og trykke på kontakten for at
aktivere det.
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Indtast adgangskoden, og
tryk på Tilslut.
• Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen
oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve
en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til
netværket skal du trykke på ved siden af netværket og trykke på Glem.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.
141
Indstillinger
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for adgangspunkt.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi, og trykke på kontakten for at
aktivere det.
Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3
Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1
2
3
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Wi-Fi Direct, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
Afslutte enhedsforbindelse
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi.
Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
142
Indstillinger
Bluetooth
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undlad at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål. Samsung kan ikke
holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Bluetooth, og trykke på kontakten
for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2
Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, skal du indstille enheden til at åbne
Bluetooth-pardannelsestilstand. Se brugervejledningen til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
143
Indstillinger
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller
mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1
2
3
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Bluetooth, og vælg en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
Tryk på
ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
Tryk på Ophæv parring.
NFC og betaling
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller events, når du har downloadet de påkrævede apps.
Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at
undgå at beskadige NFC-antennen.
Læse oplysninger fra NFC-tags
Brug NFC-funktionen for at læse produktoplysninger fra NFC-tags.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse, og derefter trykke på kontakten NFC
og betaling for at aktivere det.
144
Indstillinger
2
Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag.
Oplysningerne fra tagget vises.
Kontroller, at enhedens skærm er tændt og ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFCtags eller modtage data.
Foretage betalinger med NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for
mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse, og derefter trykke på kontakten NFC
og betaling for at aktivere det.
Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
For at angive standardbetalingsappen skal du åbne indstillingsskærmen og trykke på
Forbindelse → NFC og betaling → Tryk og betal → BETALING, og derefter vælge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
145
Indstillinger
Sende data med NFC-funktionen
Overfør data, som f.eks. billeder eller kontakter, med andre enheder ved berøre din enheds NFCantenne med den anden enheds NFC-antenne.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → NFC og betaling, og derefter
trykke på kontakten for at aktivere det.
Tryk på kontakten Android Beam for at aktivere det.
Vælg et element, og berør den anden enheds NFC-antenne med din enheds NFC-antenne.
Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
elementet.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
Datasparer
Nedsæt dit dataforbrug ved at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller
modtager data.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Databrug → Datasparer, og derefter
trykke på kontakten for at aktivere det.
Når databesparelsesfunktionen aktiveres, vises ikonet
på statusbjælken.
Databesparelsesfunktion
aktiveret
Hvis du vil vælge apps for at bruge data uden begrænsninger, skal du trykke på Tillad
app med Datasparer akti. og vælge apps.
146
Indstillinger
Apps kun til mobile data
Vælg apps, der altid skal bruge mobile data, selv når din enhed er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
Du kan f.eks. indstille enheden til kun at bruge mobile data til apps, du ønsker at bevare sikkert,
eller at streame apps, der kan frakobles. Selv hvis du ikke deaktiverer Wi-Fi-funktionen, vil
appsene starte ved brug af mobile data.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Databrug → Apps kun til mobile data,
trykke på kontakten for at aktivere det, og dernæst trykke på kontakterne ud for de ønskede
apps.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
Administration af SIM-kort (modeller med dobbelt SIM)
Aktiver dine SIM- eller USIM-kort, og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Se Bruge dobbelte
SIM- eller USIM-kort (modeller med dobbelt SIM) for at få yderligere oplysninger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Administration af SIM-kort.
• Opkald: Vælg et SIM- eller USIM-kort til stemmeopkald.
• Sms'er: Vælg et SIM- eller USIM-kort til beskeder.
• Mobile data: Vælg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
• Bekræft SIM-kort til opkald: Indstil enheden til at spørge, hvilket SIM- eller USIM-kort, der
skal bruges til det næste opkald, når du foretager et opkald uden at bruge dit foretrukne
SIM- eller USIM-kort til opkald.
• Dobbelt SIM-kort altid aktivt: Indstil enheden til at tillade indgående opkald fra det andet
SIM- eller USIM-kort under et opkald.
Når denne funktion er aktiveret, kan du blive opkrævet yderligere gebyrer
for viderestilling af opkald, afhængigt af det geografiske område eller
tjenesteudbyderen.
147
Indstillinger
Mobilt hotspot og internetdel.
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel. →
Mobilt hotspot.
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på → Konfigurer
Mobilt hotspot og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på
Gem.
148
Indstillinger
3
På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
Du kan oprette forbindelse uden at angive adgangskoden ved at trykke på
koden med den anden enhed.
og scanne QR-
Hvis det mobile hotspot ikke findes, skal du på din enhed trykke på → Konfigurer
Mobilt hotspot, fravælge Skjul min enhed, og derefter vælge 2,4 GHz på listen over
tilgængelige frekvensbånd.
4
Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
Flere forbindelsesindstillinger
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger.
• Søg efter enheder: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan
oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden.
Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Se
Udskrivning for at få yderligere oplysninger.
• MirrorLink: Brug funktionen MirrorLink til at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i
et køretøj. Se MirrorLink for at få yderligere oplysninger.
• VPN: Konfigurer virtuelle private netværk (VPN’er) på enheden, så du kan oprette forbindelse
til det private netværk på en skole eller i en virksomhed.
• Privat DNS: Indstil enheden til at bruge den sikkerhedsforbedrede private DNS.
• Ethernet: Når du tilslutter en Ethernet-adapter, kan du anvende kabelbaserede netværk og
konfigurere netværksindstillinger.
149
Indstillinger
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1
2
3
4
5
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Udskrivning → Download plugin.
Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
Vælg et printer-plug-in, og installer det.
Vælg det installerede printer-plug-in.
Enheden vil automatisk søge efter printere, der er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som
din enhed.
Vælg en printer, der skal tilføjes.
Du kan tilføje printere manuelt ved at trykke på → Tilføj printer.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne valglisten, trykke på
→ Alle printere..., og derefter vælge en printer.
Udskriv →
Udskrivningsmetoderne kan variere, afhængigt af indholdstypen.
150
Indstillinger
MirrorLink
Du kan få vist din enheds skærm på bilens hovedenhedsskærm.
Slut din enhed til et køretøj for at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
MirrorLink.
Din enhed er kompatibel med køretøjer, der understøtter MirrorLink version 1.1 eller
nyere.
Slutte enheden til et køretøj via MirrorLink
Første gang, du bruger denne funktion, skal du slutte enheden til Wi-Fi eller et mobilt netværk.
1
Par din enhed med et køretøj via Bluetooth.
2
Slut din enhed til køretøjet med et USB-kabel.
Se Parre med andre Bluetooth-enheder for at få yderligere oplysninger.
Når tilslutningen er udført, skal du åbne enhedens MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.
Afbryde MirrorLink-forbindelsen
Tag USB-kablet ud af enheden og køretøjet.
Lyde og vibration
Valg
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Midlertidigt lydløs: Indstil enheden til at bruge lydløs tilstand i en bestemt periode.
• Ringetone: Skift ringetonen for opkald.
• Meddelelseslyde: Skift meddelelseslyden.
151
Indstillinger
• Lydstyrke: Juster enhedens lydstyrkeniveau.
• Vibrationsmønster: Vælg et vibrationsmønster.
• Vibrationsintensitet: Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
• Styring af systemlyd/vibration: Indstil enheden til at afgive en lyd eller vibrere ved
handlinger, såsom når du bruger touchskærmen.
• Lydkvalitet og effekter: Indstil enhedens lydkvalitet og -effekter. Se Dolby Atmos (surround
sound) for at få yderligere oplysninger.
• Separat applyd: Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app separat på den
anden app. Se Separat applyd for at få yderligere oplysninger.
Dolby Atmos (surround sound)
Vælg en surround sound-tilstand optimeret til forskellige typer af lyd, f.eks. film, musik og
stemme. Med Dolby Atmos kan du opleve bevægelige audiolyde, som flyder hele vejen rundt
om dig.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration → Lydkvalitet og effekter → Dolby
Atmos, trykke på kontakten for at aktivere det, og derpå vælge en tilstand.
Før du kan benytte denne funktion, skal du tilslutte en øretelefon.
Separat applyd
Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app på den tilsluttede Bluetooth-højttaler
eller det tilsluttede Bluetooth-headset separat fra lyden fra andre apps.
Du kan f.eks. lytte til navigationsappen via enhedens højttaler, mens du lytter til afspilning fra
musikappen via bilens Bluetooth-højttaler.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration → Separat applyd, og derefter
trykke på kontakten for at aktivere det.
Vælg en app for at afspille medielyd separat, og tryk på tilbageknappen.
Vælg en enhed for at afspille den valgte apps medielyd.
152
Indstillinger
Meddelelser
Skift meddelelsesindstillingerne.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Meddelelser.
• Foreslå handlinger og svar: Indstil enheden til at foreslå handlinger for og svar på
meddelelser.
• Vis udsættelsesfunktion: Indstil om slumrefunktionen skal vises.
• Appikonbadges: Skift indstillinger for appikonbadges.
• Statuslinje: Indstil hvordan meddelelsesikoner skal vises, og om det resterende
batteriniveau skal vises på statuslinjen.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for alle lyde, undtagen ved tilladte undtagelser.
• Sendt for nylig: Se de apps, som modtog seneste meddelelser, og skift
meddelelsesindstillingerne. Hvis du vil tilpasse meddelelsesindstillingerne for flere apps, skal
→ Alt, og vælge en app fra applisten.
du trykke på Se alle →
Skærm
Valg
Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Tilpasset lysstyrke: Indstil enheden til at holde styr på dine lysstyrkeindstillinger, og anvend
dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blåt lys-filter: Aktiver blåt lys-filteret og skift filterindstillingerne. Se Blåt lys-filter for at få
yderligere oplysninger.
• Mørketilstand: Reducer anstrengelsen af øjnene ved at anvende et mørkt tema, når du
bruger enheden om natten eller på et mørkt sted. Se Mørketilstand for at få yderligere
oplysninger.
• Skærmtilstand: Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast. Se Ændre
skærmtilstand eller justere skærmfarver for at få yderligere oplysninger.
153
Indstillinger
• Skriftstørrelse og typografi: Skift skrifttypens størrelse og stil.
• Skærmzoom: Skift indstillingen for skærmens zoom.
• Fuldskærmsapps: Vælg apps til brug i skærmforholdet for fuld skærm. Du kan også indstille
enheden til at skjule det forreste kamera fra skærmen.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Startskærm: Konfigurer indstillinger for startskærmen, f.eks. skærmgitter eller -layout.
• Nem tilstand: Skift til nem tilstand for at se større ikoner og anvende et mere enkelt layout
på startskærmen.
• Edge-skærm: Skift indstillingerne for Edge-skærmen. Se Edge-skærm for at få yderligere
oplysninger.
• Navigationslinje: Skift navigationslinjens indstillinger. Se Navigationslinje
(funktionsknapper) for at få yderligere oplysninger.
• Beskyttelse mod utilsigtede berøringer: Indstil enheden til at forhindre skærmen i at
registrere berøringer, når den er et mørkt sted, som f.eks. i en lomme eller taske.
• Berøringsfølsomhed: Øg skærmens berøringsfølsomhed til brug med skærmbeskyttere.
• Vis opladningsoplysninger: Indstil enheden til at vise procenten for resterende batteri og
den estimerede tid til batteriet er fuldt opladet, når skærmen er slukket.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at
oplade. Se Pauseskærm for at få yderligere oplysninger.
154
Indstillinger
Blåt lys-filter
Begræns risikoen for trætte øjne ved at reducere omfanget af blåt lys, der udsendes af skærmen.
Mens du ser HDR-videoer fra eksklusive HDR-videokilder, anvendes blåt lys-filteret
muligvis ikke.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Blåt lys-filter, og derefter trykke på
kontakten Aktiver nu for at aktivere det.
Træk justeringsbjælken for at justere filterets uigennemsigtighed.
Du kan indstille tidsplanen til at aktivere blåt lys-filteret for skærmen ved at trykke på
kontakten Aktiver som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende blåt lys-filteret om aftenen, og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil anvende blåt lys-filteret.
Mørketilstand
Anstreng dine øjne mindre ved at anvende et mørkt tema, når du bruger enheden om natten
eller på et mørkt sted.
• Det mørke tema kan muligvis ikke anvendes i visse apps.
• Du kan hurtigt aktivere eller deaktivere mørketilstand i informationspanelet. Åbn
informationspanelet, stryg nedad, og tryk derefter på
(Mørketilstand).
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Mørketilstand, og derefter trykke på
kontakten Aktiver nu for at aktivere det.
Du kan indstille tidsplanen til mørketilstand for skærmen ved at trykke på kontakten Aktiver
som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende mørketilstand om natten og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil slå mørketilstand til og fra.
155
Indstillinger
Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver
Skift skærmtilstand eller juster skærmfarver efter præference.
Ændre skærmtilstand
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand, og vælge den ønskede
skærmtilstand.
• Levende: Dette optimerer din skærms farveinterval og skarphed. Du kan også justere
skærmens farvebalance efter farveværdi.
• Naturlig: Dette indstiller skærmen til en naturlig tone.
• Du kan kun justere skærmfarverne i tilstanden Levende.
• Tilstanden Levende er muligvis ikke kompatibel med apps fra tredjeparter.
• Du kan ikke ændre skærmtilstanden, mens du anvender blåt lys-filteret.
Optimere farvebalance for fuld skærm
Optimer skærmfarverne ved at justere farvetonerne efter dine ønsker.
På indstillingskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand → Levende, og indstille
farvejusteringslinjen under Hvidbalance.
Når du trækker linjen med farvejustering mod Kølig, øges den blå farvetone. Når du trækker
linjen mod Varm, øges den røde farvetone.
Justere skærmtone efter farveværdi
Forøg eller formindsk farvetonerne ved at justere værdierne for Rød, Grøn eller Blå individuelt.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand → Levende.
Tryk på Avancerede indstillinger.
Juster R (Rød), G (Grøn) eller B (Blå) farveblok efter dine ønsker.
Skærmtonen justeres.
156
Indstillinger
Pauseskærm
Du kan indstille visningen af billeder som pauseskærm, når skærmen slukkes automatisk.
Pauseskærmen vises, når enheden oplader.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Pauseskærm.
Vælg en mulighed.
Hvis du vælger Fotoramme eller Fotos, startes et diasshow med valgte billeder. Hvis du
vælger Fototabel, vises valgte billeder som små kort og overlapninger.
Tryk på
for at vælge album til visning af billeder.
Når du er færdig, skal du trykke på tilbageknappen.
Hvis du vil se den valgte mulighed, skal du trykke på Forhåndsvisning.
Hvis du trykker på skærmen, mens din pauseskærm vises, tændes skærmen.
Baggrund
Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste skærm.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Baggrund.
Temaer
Anvend forskellige temaer på enheden for at ændre de visuelle elementer på startskærmen, den
låste skærm og ikonerne.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Temaer.
• Temaer: Skift enhedens tema.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Ikoner: Skift ikontype.
• AOD'er: Vælg et billede, der skal vises på skærmen Always On Display.
157
Indstillinger
Låseskærm
Valg
Rediger indstillingerne for den låste skærm.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Låseskærm.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Smart Lock: Indstil enheden til at låse op af sig selv, hvis der detekteres placeringer eller
enheder, der er tillid til. Se Smart Lock for at få yderligere oplysninger.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Always On Display: Indstil enheden til at vise oplysninger, når skærmen er slukket. Se
Always On Display for at få yderligere oplysninger.
• Baggrundstjenester: Indstil enheden til at bruge baggrundstjenester som Dynamisk
låseskærm.
• Urstil: Rediger type og farve af uret på låseskærmen.
• Ur til roaming: Du kan ændre uret til at vise tidszonerne både lokalt og hjemme på den låste
skærm under roaming.
• FaceWidgets: Rediger indstillinger for de elementer, der vises på den låste skærm.
• Kontaktoplysninger: Indstil enheden til at vise kontaktoplysninger, som f.eks. din
e-mailadresse, på den låste skærm.
• Meddelelser: Indstil, hvordan meddelelser skal vises på den låste skærm.
• Genveje: Vælg apps for at se genveje til dem på den låste skærm.
• Om Låseskærm: Se låseskærmversionen og juridiske oplysninger.
158
Indstillinger
Smart Lock
Du kan indstille enheden til at låse op af sig selv og forblive oplåst, hvis der detekteres
placeringer eller enheder, der er tillid til.
Hvis du f.eks. har angivet dit hjem som en placering, der er tillid til, og du kommer hjem,
registrerer din enhed placeringen og låser automatisk op selv.
• Denne funktion er tilgængelig, når du indstiller en skærmlåsemetode.
• Hvis du ikke bruger din enhed i fire timer, eller når du tænder for enheden, skal du
låse skærmen op ved hjælp af det mønster, den PIN-kode eller adgangskode, du har
angivet.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Låseskærm → Smart Lock.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg en funktion, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Biometriske data og sikkerhed
Valg
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed.
• Ansigtsgenkendelse: Indstil enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt. Se
Ansigtsgenkendelse for at få yderligere oplysninger.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se Genkendelse af
fingeraftryk for at få yderligere oplysninger.
• Indstillinger for biometriske data: Skift indstillingerne for biometriske data.
• Biometriske data – sikkerh.opd.: Se versionen af sikkerhedsrettelsen til biometri, og søg
efter opdateringer.
• Google Play Protect: Indstil enheden til at kontrollere for skadelige apps og skadelig adfærd
samt advare om potentiel skade og fjerne dem.
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Besøg webstedet Find
min mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din tabte eller stjålne enhed.
159
Indstillinger
• Sikkerhedsopdatering: Se enhedens softwareversion, og søg efter opdateringer.
• Systemopdatering til Google Play: Se systemversion for Google Play, og søg efter
opdateringer.
• Samsung Pass: Kontroller nemt og sikkert din identitet via dine biometriske data. Se
Samsung Pass for at få yderligere oplysninger.
• Installer ukendte apps: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Sikker mappe: Opret en sikker mappe til at beskytte dit private indhold og apps fra andre.
Se Sikker mappe for at få yderligere oplysninger.
• Sikker Wi-Fi: Indstil enheden til at beskytte dine data, når den bruger usikre Wi-Fi-netværk.
Se Sikker Wi-Fi for at få yderligere oplysninger.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af Wi-Fi-netværket, dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Krypter eller dekrypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret,
kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du
nulstiller enheden.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
Ansigtsgenkendelse
Du kan indstille enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt.
• Hvis du bruger dit ansigt som en skærmlåsemetode, kan dit ansigt ikke bruges til at
låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden,
skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den adgangskode,
som du angav, da dit ansigt blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit
mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikre, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
Forholdsregler ved ansigtsgenkendelse
Før du bruger ansigtsgenkendelse til at låse enheden op, skal du være opmærksom på følgende
forholdsregler.
• Din enhed kan låses op af en person eller af en genstand, der ligner dit billede.
• Ansigtsgenkendelse er mindre sikkert end Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
160
Indstillinger
Sådan forbedres ansigtsgenkendelsen
Tag følgende i betragtning, når du benytter ansigtsgenkendelse:
• Overvej omstændighederne, når du registrerer, f.eks. om du bærer briller, hat, maske, skæg
eller kraftig makeup
• Sørg for at befinde dig i et korrekt oplyst område, og at kameraobjektivet er rent, når du
registrerer
• Kontroller, at dit billede ikke er sløret, så du får bedre matchresultater
Registrere dit ansigt
For bedre registrering af dit ansigt skal du registrere dit ansigt indendørs og væk fra direkte sollys.
1
2
3
4
5
6
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
Læs vejledningen på skærmen, og tryk på Fortsæt.
Angiv en skærmlåsemetode.
Vælg, om du bruger briller, og tryk på Fortsæt.
Hold enheden med skærmen rettet ind mod dig selv, og kig ind i skærmen.
Positioner dit ansigt i cirklen på skærmen.
Kameraet scanner dit ansigt.
• Hvis oplåsning af skærmen med dit ansigt ikke fungerer korrekt, skal du trykke på
Fjern ansigtsdata for at fjerne dit registrerede ansigt og registrere dit ansigt igen.
• For at forbedre ansigtsgenkendelse skal du trykke på Tilføj alternativt look og tilføje
en alternativ fremtoning.
161
Indstillinger
Slette de registrerede ansigtsdata
Du kan slette ansigtsdata, som du har registreret.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Fjern ansigtsdata → Fjern.
Når det registrerede ansigt er slettet, vil alle de tilknyttede funktioner også blive deaktiveret.
Oplåse skærmen med dit ansigt
Du kan låse skærmen op med dit ansigt i stedet for at bruge et mønster, en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning med ansigt for at aktivere det.
• Hvis du vil indstille enheden til at skærmen kan låses op uden at skulle stryge på den
låste skærm efter ansigtsgenkendelse, skal du trykke på kontakten Bliv på låseskærm
for at deaktivere det.
• Hvis du vil reducere muligheden af at genkende ansigter på billeder eller i videoer,
skal du trykke på kontakten Hurtigere genkendelse for at deaktivere det. Dette kan
mindske hastigheden ved ansigtsgenkendelse.
• Hvis du vil øge genkendelseshyppigheden på et mørkt sted, skal du trykke på
kontakten Gør skærmen lysere for at aktivere det.
4
Kig ind i den låste skærm.
Når dit ansigt er genkendt, kan du låse skærmen op uden brug af yderligere
skærmlåsemetoder. Hvis dit ansigt ikke genkendes, skal du bruge den forudindstillede
skærmlåsemetode.
162
Indstillinger
Genkendelse af fingeraftryk
For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine
fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit
fingeraftryk til følgende funktioner:
• Skærmlås
• Sikker mappe
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk
for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren
tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate
fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
• Hvis du bruger en skærmbeskytter, skal du sikre, at du kan bruge
fingeraftrykssensoren på skærmen.
• Hvis du bruger dit fingeraftryk som en skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke
bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan
bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den
adgangskode, som du angav, da dit fingeraftryk blev registreret. Vær omhyggelig med
ikke at glemme dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis dit fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PINkoden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og
derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode
eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille
den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af
glemte oplåsningskoder.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikre, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Enheden genkender muligvis ikke fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender muligvis ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
163
Indstillinger
• Din enhed har en indbygget sensor til genkendelse af fingeraftryk nederst midt på skærmen.
Sørg for, at skærmbeskytteren eller sensoren til genkendelse af fingeraftryk ikke er ridset
eller beskadiget af genstande som f.eks. mønter, nøgler, blyanter og halskæder.
• Sørg for, at sensoren til genkendelse af fingeraftryk nederst midt på skærmen og dine fingre
er rene og tørre.
• Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine
fingeraftryk. Tryk på skærmen, således at din fingerspids dækker så meget som muligt af
området, hvor fingeraftryk genkendes.
Registrering af fingeraftryk
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Læs vejledningen på skærmen, og tryk på Fortsæt.
Angiv en skærmlåsemetode.
Placer fingeren på sensoren til genkendelse af fingeraftryk nederst på skærmen. Når
enheden har registreret din finger, skal du løfte den og placere den på sensoren til
fingeraftryksgenkendelse igen.
Gentag denne handling, indtil fingeraftrykket er registreret.
5
Tryk på Udført, når du er færdig med at registrere dine fingeraftryk.
164
Indstillinger
Kontrol af registrerede fingeraftryk
Du kan kontrollere, om dit fingeraftryk er registreret ved at placere fingeren på sensoren til
genkendelse af fingeraftryk.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Tjek tilføjede fingeraftryk.
Placer fingeren på sensoren til fingeraftryksgenkendelse.
Genkendelsesresultatet vil blive vist.
Slette registrerede fingeraftryk
Du kan slette registrerede fingeraftryk.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg et fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på Fjern.
Oplåse skærmen med dine fingeraftryk
Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning m. fingeraftryk for at aktivere det.
På den låste skærm skal du placere din finger på sensoren til fingeraftryksgenkendelse og
scanne dit fingeraftryk.
165
Indstillinger
Skifte indstillinger for ikonet til fingeraftryksgenkendelse
Indstil enheden til at vise eller skjule ikonet til fingeraftryksgenkendelse, når du trykker på
skærmen, mens skærmen er slukket.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Vis ikon ved slukket skærm, og vælg en mulighed.
Samsung Pass
Når du registrerer dine biometriske data på Samsung Pass, kan du nemt bekræfte din identitet,
når du bruger tjenester, som kræver dit login eller dine personlige oplysninger.
• Din enhed skal være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at bruge denne
funktion.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion. Se
Samsung account for at få yderligere oplysninger.
• Loginfunktionen til websteder er kun tilgængelig for websteder, som du åbner via
appen Internet. Visse websteder understøtter muligvis ikke denne funktion.
• Registrerede biometriske data og gemte betalingskortoplysninger gemmes kun på
din enhed og synkroniseres ikke med andre enheder eller servere.
Registrering af Samsung Pass
Før du benytter Samsung Pass, skal du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass. Følg
instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Du kan bruge dine registrerede biometriske data til at bekræfte din identitet i stedet for at
indtaste din adgangskode til din Samsung account, når du f.eks. køber indhold fra Galaxy Store.
På hovedskærmen i Samsung Pass skal du trykke på → Indstillinger → Konto og
synkronisering, og derefter trykke på kontakten Bekræft med Samsung Pass for at aktivere det.
166
Indstillinger
Brug af Samsung Pass til at logge på websteder
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge ind på websteder, der understøtter automatisk
angivelse af id og adgangskode.
1
2
3
Åbn et websted, som du vil logge på.
Indtast dit id og din adgangskode, og tryk derefter på webstedets loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du
markere Log ind med Samsung Pass og trykke på Husk.
Brug af Samsung Pass til at logge på apps
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge på apps, der understøtter automatisk angivelse af
id og adgangskode.
1
2
3
Åbn den app, som du vil logge på.
Indtast dit id og din adgangskode, og tryk derefter på appens loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du
trykke på Gem.
Administration af loginoplysninger
Se listen over websteder og apps, som du har indstillet til at bruge Samsung Pass, og administrer
dine loginoplysninger.
1
2
Tryk på Login på hovedskærmen i Samsung Pass, og vælg et websted eller en app på listen.
Tryk på Rediger og rediger dit id, din adgangskode og webstedets eller appens navn.
Du kan slette dine loginoplysninger ved at trykke på Slet.
167
Indstillinger
Brug af Samsung Pass til websteder og apps
Når du bruger websteder eller apps, som understøtter Samsung Pass, kan du nemt logge på med
Samsung Pass.
Du kan se listen over websteder og apps, som understøtter Samsung Pass, ved at gå ind på
hovedskærmen i Samsung Pass og trykke på → Partnere. Hvis ingen websteder eller apps
understøtter Samsung Pass, vises Partnere ikke.
• De tilgængelige websteder og apps kan variere, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller ulejlighed, der måtte opstå, fordi du
logger på websteder eller apps via Samsung Pass.
Angive dine personlige oplysninger automatisk
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at angive din adresse eller betalingskortoplysninger i apps,
der understøtter automatisk udfyldelse af personlige oplysninger.
1
2
På hovedskærmen i Samsung Pass skal du trykke på Autoudfyld formularer og vælge Tilføj
adresse eller Tilføj kort.
Angiv yderligere oplysninger, og tryk på Gem.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du angiver
personlige oplysninger automatisk på understøttede apps.
Sletning af dine Samsung Pass-data
Du kan slette dine biometriske data, dine loginoplysninger og dine appdata, der er registreret for
Samsung Pass.
• Din accept af vilkår og betingelser og din Samsung account forbliver aktive.
• Samsung Pass-dataene på andre enheder, som er logget på din Samsung account,
slettes ikke.
1
2
På hovedskærmen i Samsung Pass skal du trykke på → Indstillinger → Slet data.
Indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk på OK.
Dine Samsung Pass-data bliver slettet.
168
Indstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom billeder
og kontakter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.
Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres
til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis
du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den
sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i
Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et
andet sikkert sted.
Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge Sikker mappe.
Konfigurere Sikker mappe
1
2
Start appen Indstillinger, og tryk på Biometriske data og sikkerhed → Sikker mappe.
Accepter vilkårene og betingelserne for Sikker mappe.
169
Indstillinger
3
4
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Vælg en låsemetode til Sikker mappe, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
Du kan ændre navnet eller ikonfarven på Sikker mappe ved at trykke på → Tilpas.
• Når du starter appen Sikker mappe, skal du låse appen op via din forhåndsindstillede
låsemetode.
• Hvis du glemmer oplåsningskoden for Sikker mappe, kan du nulstille den via
din Samsung account. Tryk på knappen nederst på den låste skærm, og indtast
adgangskoden til din Samsung account.
Indstilling af automatisk aflåsning af Sikker mappe
Indstil enheden til automatisk at låse Sikker mappe, når den ikke bruges.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Vælg en låseindstilling.
Tryk på → Lås og afslut for at låse Sikker mappe manuelt.
Flytte indhold til Sikker mappe
Flyt indhold, såsom fotos og videoer, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på,
hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj filer.
Tryk på Billeder, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på Udført.
Tryk på Flyt.
De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på
Kopier for at kopiere elementer.
Metoden til flytning af indhold kan variere, afhængigt af indholdstypen.
170
Indstillinger
Flytte indhold fra Sikker mappe
Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende
handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske
lagerplads.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Galleri.
Vælg et billede, og tryk derefter på → Flyt ud af Sikker mappe.
De valgte elementer flyttes til Galleri i den automatiske lagerplads.
Tilføje apps
Tilføj en app for at bruge Sikker mappe.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj apps.
Marker én eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på Tilføj.
Hvis du vil installere apps fra Play Butik eller Galaxy Store, skal du trykke på Download fra
Play Butik eller Download fra Galaxy Store.
Fjerne apps fra Sikker mappe
Tryk og hold på en app, der skal slettes, og tryk på Afinstaller.
Tilføj konto
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med
appsene i Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Konti → Tilføj konto.
Vælg en kontotjeneste.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
171
Indstillinger
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule genvejstasten til Sikker mappe på skærmen apps.
Start appen Sikker mappe, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Vis ikon på
appskærmen for at deaktivere det.
Alternativt kan du trække statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Stryg derefter
nedad på informationspanelet, og tryk på
(Sikker mappe) for at deaktivere funktionen.
Sikkerhedskopiering og gendannelse af Sikker mappe
Sikkerhedskopier indhold og apps i Sikker mappe i Samsung Cloud ved hjælp af din Samsung
account, og gendan dem senere.
Sikkerhedskopiere data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Tilføj konto, og følg instruktionerne på skærmen for at logge på din Samsung
account.
Tryk på Sikkerhedskop. Sikker mappe data.
Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på Sikkerhedskopier.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud.
Gendanne data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Gendan.
Tryk på
for at vælge en enhed at gendanne data til.
Marker de elementer, du ønsker at gendanne, og tryk på Gendan.
De sikkerhedskopierede data vil blive gendannet på din enhed.
172
Indstillinger
Afinstallere Sikker mappe
Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Flere indstillinger → Afinstaller.
Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du markere Flyt
mediefiler ud af Sikker mappe og trykke på Afinstaller. Hvis du vil have adgang til data, der er
sikkerhedskopieret fra Sikker mappe skal du starte appen Mine filer og trykke på Internt lager
→ Secure Folder.
Noter gemt i Samsung Notes vil ikke blive sikkerhedskopieret.
Sikker Wi-Fi
Sikker Wi-Fi er en service, som sikrer din Wi-Fi-netværkstilslutning. Den krypterer data ved hjælp
af Wi-Fi-netværk og deaktiverer sporingsapps og -hjemmesider, så du kan bruge Wi-Fi-netværket
sikkert. For eksempel når du bruger et usikkert Wi-Fi-netværk på offentlige steder, såsom caféer
eller lufthavne, aktiveres Sikker Wi-Fi automatisk, så ingen kan hacke dine loginoplysninger, eller
overvåge din aktivitet i apps og på hjemmesider.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Sikker Wi-Fi og
følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Når Sikker Wi-Fi er aktiveret, vises
ikonet på statusbjælken.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
• Denne funktion kan medføre langsommere hastighed for Wi-Fi-netværket.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af Wi-Fi-netværket, dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
Valg af apps at beskytte med Sikker Wi-Fi
Vælg hvilke apps, du vil beskytte, med Sikker Wi-Fi, så du kan beskytte dine data, såsom
adgangskode eller din aktivitet på apps, mod adgang fra andre.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Sikker Wi-Fi →
Beskyttede apps og trykke på kontakterne ved siden af de apps, du vil beskytte med Sikker
Wi-Fi.
173
Indstillinger
Køb beskyttelsesabonnement
Du får et gratis beskyttelsesabonnement for Wi-Fi-netværk hver måned. Du kan også købe
beskyttelsesabonnementer og få ubegrænset beskyttelse af båndbredde i en begrænset
tidsperiode.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Sikker Wi-Fi.
Tryk på Beskyttelsesabonnement, og vælg det abonnement, du ønsker.
For særlige beskyttelsesabonnementer kan du overføre beskyttelsesabonnementet til en
anden enhed, som er logget på din Samsung account.
3
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre købet.
Beskyttelse
Rediger indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Beskyttelse.
• Tilladelsesstyring: Se listen over funktioner og apps, der har tilladelse til at bruge dem. Du
kan også redigere tilladelsesindstillingerne.
• Send diagnosticeringsdata: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Modtag marketingoplysninger: Indstil, om du vil modtage marketinginformation fra
Samsung, såsom særlige tilbud, medlemsfordele og nyhedsbreve.
• Avanceret: Konfigurer avancerede indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.
174
Indstillinger
Placering
Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Placering.
• Apptilladelser: Se listen over apps, som har tilladelse til at oprette adgang til enhedens
placering, og rediger tilladelsesindstillingerne.
• Forøg nøjagtighed: Indstil enheden til at bruge Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen for at øge
nøjagtigheden af dine lokaliseringsoplysninger, selv når funktionerne er deaktiverede.
• Seneste placeringsanmodninger: Se, hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din
aktuelle placering.
• Placeringstjenester: Se den placeringstjeneste, som enheden anvender.
Konti og sikkerhedskopiering
Valg
Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan
logge på konti, såsom din Samsung account eller din Google-konto eller overføre data til eller fra
andre enheder via Smart Switch.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering.
• Konti: Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere
med disse.
• Sikkerhedskop. og gendan: Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på
din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger og få adgang til dem senere.
Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data.
• Samsung Cloud: Administrer det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek
brugsstatus for dit Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan
dine data. Se Samsung Cloud for at få yderligere oplysninger.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra din forrige enhed. Se Overføre data fra
din forrige enhed (Smart Switch) for at få yderligere oplysninger.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
175
Indstillinger
Samsung Cloud
Synkroniser de data, der er gemt på din enhed, f.eks. billeder og videoer, med Samsung Cloud,
og få vist data, du har gemt i Samsung Cloud. Du kan også sikkerhedskopiere din enheds data til
Samsung Cloud og gendanne dem senere.
Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge Samsung Cloud.
Synkronisering af data
Du kan synkronisere data, der er gemt på din enhed, såsom billeder, videoer og events med
Samsung Cloud og få adgang til dem fra andre enheder.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
Tryk på → Indstillinger → Inds. f. synk. og aut. sik.kop. → Synkroniser.
Tryk på kontakterne ved siden af de elementer, du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de gemte data eller ændre indstillingerne ved at trykke på Galleri,
Andre synkroniserede data eller Samsung Cloud-drev.
176
Indstillinger
Sikkerhedskopiere data
Du kan sikkerhedskopiere din enheds data til Samsung Cloud.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud
→ Sikkerhedskopier denne telefon.
Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på Sikkerhedskopier.
Tryk på Udført.
• Visse data sikkerhedskopieres ikke. Hvis du vil kontrollere, hvilke data der
sikkerhedskopieres, skal du på indstillingsskærmen trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Samsung Cloud → Sikkerhedskopier denne telefon.
• Hvis du vil have vist sikkerhedskopidata for andre enheder i din Samsung Cloud, skal
du på indstillingsskærmen trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung
Cloud → Gendan data →
og derefter vælge den ønskede enhed.
Gendanne data
Du kan gendanne dine sikkerhedskopierede data fra Samsung Cloud på din enhed.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
Tryk på Gendan data →
, og vælg den ønskede enhed.
Marker de elementer, du ønsker at gendanne, og tryk på Gendan.
Google
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Google.
177
Indstillinger
Avancerede funktioner
Valg
Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner.
Overdreven rystelse eller stød kan forårsage uventet input for visse af enhedens
funktioner ved hjælp af sensorer.
• Sidetast: Vælg en app eller en funktion, der skal startes med sidetasten. Se Indstilling af
sidetasten for at få yderligere oplysninger.
• Bixby Routines: Tilføj rutiner for at automatisere indstillinger, du bruger gentagne gange.
Enheden foreslår også brugbare rutiner, der afspejler, hvad du foretager dig hyppigt. Se
Bixby Routines for at få yderligere oplysninger.
• Opk. og sms på andre enheder: Brug din enheds opkalds- og beskedfunktioner på andre
enheder, der er logget på din Samsung account.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Link til Windows: Få øjeblikkelig adgang til data, der er gemt i din enhed, på din computer.
Se Link til Windows for at få yderligere oplysninger.
• Intelligent pop op-visning: Vælg apps til at se deres meddelelser via pop op-vinduer. Når du
bruger denne funktion, kan du hurtigt få vist indholdet via pop op-vinduer ved at trykke på
ikonet på skærmen.
Denne funktion er kun tilgængelig for apps, som understøtter funktionerne Multivindue.
• Skærmbilleder og skærmoptager: Rediger indstillingerne for skærmbilleder og
skærmoptager.
• Direkte deling: Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med
delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.
• Reducer animationer: Indstil enheden til at reducere visse handlingers skærmeffekter,
såsom at åbne eller lukke apps.
• Bevægelser: Aktiver bevægelsesfunktionen, og konfigurer indstillinger. Se Bevægelser for at
få yderligere oplysninger.
178
Indstillinger
• Enkelthåndstilstand: Aktiver enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden
med én hånd.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Game Launcher: Aktiver Game Launcher. Se Game Launcher for at få yderligere oplysninger.
• Dual Messenger: Installer den anden app, og brug to forskellige konti for samme
messenger-app. Se Dual Messenger for at få yderligere oplysninger.
• Send SOS-beskeder: Indstil enheden til at sende beskeder om hjælp ved at trykke tre gange
på sidetasten.
Link til Windows
Få øjeblikkelig adgang til data, der er gemt i din enhed, som f.eks. fotos og beskeder, på din
computer ved at bruge den samme Microsoft-konto på din computer og din enhed.
Denne funktion er kun tilgængelig på Windows 10 version 1803 eller højere, og det
anbefales at bruge version 1903 eller højere.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Link til Windows.
Tryk på Log på med Microsoft, log på din Microsoft-konto, og tryk på Fortsæt.
Tryk på Vis mig hvordan for at vise metoderne til konfiguration af computeren, følg
vejledningen på skærmen for at logge på din computer, og download appen Din telefon.
Tryk på Fortsæt for at fuldføre opsætningen.
179
Indstillinger
Bevægelser
Aktiver bevægelsesfunktionen, og konfigurer indstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Bevægelser.
• Tag op for at vække: Indstil enheden til at tænde for skærmen, når du tager den op.
• Dobbelttryk for at vække: Indstil enheden til at tænde for skærmen, når du dobbelttrykker
et sted på skærmen, mens skærmen er slukket.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til at forhindre, at skærmen slukkes, mens du kigger
på den.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis skærmen er tændt, eller hvis enheden
ikke ligger på en plan overflade.
• Nem lydløs: Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse ved at bruge
bevægelser med håndfladen eller vende enhedens skærm nedad.
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at tage et skærmbillede, når du
stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagede billeder i
Galleri.
Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Stryg f. at ringe/sende beskeder: Indstil enheden til at foretage et opkald eller sende en
besked, når du stryger til højre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i appen
Telefon eller Kontakter.
180
Indstillinger
Dual Messenger
Installer den anden app, og brug to forskellige konti til den samme messenger-app.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
2
Tryk på kontakten for en app for at installere den anden app.
De apps, der understøttes, vises.
Den anden app installeres. Den anden apps ikon vises med . Når du modtager
meddelelser fra den anden app, vises meddelelserne med , så du kan skelne dem fra den
første apps meddelelser.
Anden app
• Appen Dual Messenger er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af appen.
• Visse af appens funktioner kan være begrænset til den anden app.
Afinstallere en anden app
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
Tryk på kontakten for den app, du vil afinstallere, og tryk på Deaktiver eller Afinstaller.
Alle data vedrørende den anden app slettes.
Hvis du afinstallerer den første app, slettes den anden app muligvis også.
181
Indstillinger
Digitalt velbefindende og forældrekontrol
Valg
Se brugshistorikken for din enhed og brug funktioner til at forhindre, at din enhed blander sig i
dit liv. Du kan også opsætte forældrekontrol for dine børn, og administrere deres digitale brug.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende og forældrekontrol.
• Digitalt velbefindende: Se den daglige brugshistorik på din enhed. Se Digitalt
velbefindende for at få yderligere oplysninger.
• Forældrekontrol: Administrer dine børns digitale brug.
Digitalt velbefindende
Se den daglige brugshistorik på din enhed. Du kan også begrænse brugstiden eller ændre
meddelelsesindstillingerne for hver enkelt app.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende og forældrekontrol → Digitalt
velbefindende.
Den tidsperiode, hvor skærmen
var tændt
Antal meddelelser
Antal oplåsninger
Apptimere
Fokustilstand
182
Indstillinger
Indstille apptimere
Du kan begrænse den daglige brugstid for hver app ved at indstille en timer. Når du når grænsen,
deaktiveres appen, og du kan ikke bruge den.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende og forældrekontrol →
Apptimere.
Tryk på Ingen timer ved siden af den ønskede app, og indstil tidspunktet.
Bruge fokustilstand
Du kan aktivere fokustilstanden for at undgå distraktioner fra din enhed og fokusere på det,
du ønsker. Når fokustilstanden er aktiveret, kan du kun bruge standardapps og de apps, du har
tilladt undtagelser for.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende og forældrekontrol. Derefter
skal du trykke på den tilstand, du vil aktivere, under Fokustilstand, og herefter trykke på Start.
Aktivere afslapningstilstand
Du kan aktivere afslapningstilstand for at anstrenge øjnene mindre og forhindre, at din søvn
forstyrres.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende og forældrekontrol →
Gear ned.
For at indstille en tidsplan for at aktivere afslapningstilstanden, skal du trykke på Angiv en
tidsplan, trykke på knappen for at aktivere det, og derefter indstille dage og tider.
183
Indstillinger
Enhedspleje
Introduktion
Funktionen Enhedspleje giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager,
hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk
af din finger.
Batteri
Lagring
RAM
Sikkerhed
Optimere din enhed
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Optimer nu.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Administrerer unormalt batteriforbrug.
• Søger efter apps, der er gået ned, samt malware.
184
Indstillinger
Bruge funktionen til automatisk optimering
Du kan indstille enheden til at udføre automatisk optimering, når din enhed ikke er i brug. Tryk
på → Avanceret → Automatisk optimering, og tryk på kontakten for at aktivere det. Hvis du
vil angive et tidspunkt for udførelse af automatisk optimering, skal du trykke på Tid.
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan
du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Batteri.
• Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Du modtager muligvis ikke meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende
tilstand.
Strømtilstand
Vælg en strømtilstand, som passer til din enheds brugsformål.
Tryk på Strømtilstand, og vælg en indstilling.
• Optimeret: Optimeret til en balance mellem enhedens ydeevne og batteriforbrug.
• Medium strømbespar.: Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets
brugstid.
• Maksimal strømbespar.: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden
batteriforbruget ved at anvende mørketilstand og begrænse de tilgængelige apps og
funktioner. Netværkstilslutning, med undtagelse af mobilnetværket, vil blive deaktiveret.
Du kan indstille enheden til at oplade batteriet hurtigere. Tryk på kontakten for Hurtig
kabelopladning for at aktivere det.
Tilpasset strømbesparelse
Du kan indstille enheden til automatisk at aktivere strømsparetilstand ud fra dine brugsmønstre
og den resterende batteristrøm.
Tryk på kontakten Strømtilstand, og tryk på kontakten Tilpasset strømbesparelse for at aktivere
det. Din enhed aktiverer den strømbesparende tilstand baseret på situationen for at forlænge
batteriets brugstid.
185
Indstillinger
Administrere batteriforbrug for hver app
Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge batteristrøm,
når de ikke er i brug. Tryk på Batteribrug, vælg apps på applisten, og tryk derefter på kontakten
Sæt appen i dvale for at aktivere funktionen.
Lagring
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Lagring.
• Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
• Du kan se den tilgængelige kapacitet i den interne hukommelse i afsnittet
Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
Administrere hukommelsen
Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på Ryd nu. For at slette filer
eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori. Marker derefter de ønskede
elementer, og tryk på Slet.
RAM
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → RAM.
Hvis du vil øge enhedens hastighed ved at stoppe apps, der kører i baggrunden, skal du markere
apps på listen over apps og trykke på Ryd nu.
Sikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Sikkerhed → Scan telefon.
186
Indstillinger
Apps
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af
appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere
unødvendige apps.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Apps.
Generel administration
Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generel administration.
• Sprog og input: Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og
stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke
tilgængelige. Se Tilføjelse af enhedssprog for at få yderligere oplysninger.
• Dato og tid: Få adgang til og skift indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt
og dato.
Hvis batteriet aflades helt, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Se Samsung Members for at få
yderligere oplysninger.
• Nulstil: Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling. Du kan nulstille
alle dine indstillinger eller kun netværksindstillinger eller indstillinger for tilgængelighed.
Du kan også indstille enheden til at genstarte på et forudindstillet tidspunkt for
enhedsoptimering.
Tilføjelse af enhedssprog
Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generel administration → Sprog og input →
Sprog → Tilføj sprog.
For at se alle sprog, der kan tilføjes, skal du trykke på → Alle sprog.
187
Indstillinger
2
3
Vælg et sprog, der skal tilføjes.
Tryk på Ang. som stand. for at angive det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på
Behold aktuel for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes
det sprog, du har valgt, øverst på listen.
For at ændre standardsprog fra listen over sprog, skal du vælge det sprog, du ønsker, og trykke
på Anvend. Hvis en app ikke understøtter standardsproget, anvendes det næste understøttede
sprog på listen.
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Tilgængelighed.
• Skærmlæser: Aktiver Voice Assistant, som giver stemmefeedback. For at se
hjælpeinformationer om at bruge denne funktion skal du trykke på Selvstudium.
• Synlighedsforbedringer: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere
med nedsat syn.
• Høreforbedringer: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med
nedsat hørelse.
• Interaktion og færdighed: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
brugere med nedsat fingerfærdighed.
• Avancerede indstillinger: Konfigurer indstillinger for direkte adgang og
informationsfunktioner.
• Installerede tjenester: Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
• Om tilgængelighed: Se oplysninger om tilgængelighed.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål.
188
Indstillinger
Softwareopdatering
Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også
planlægge softwareopdateringer.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Softwareopdatering.
Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere
nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.
• Download og installer: Tjek, om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
• Autodownload via Wi-Fi: Indstil enheden til at downloade opdateringer automatisk, når
enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
• Seneste opdatering: Se oplysninger om den seneste softwareopdatering.
Information om sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige
oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.
Webstedet understøtter ikke alle sprog.
Tips og brugervejledning
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Tips og brugervejledning.
189
Indstillinger
Om telefonen
Få adgang til oplysningerne på din enhed.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Om telefonen.
Hvis du vil ændre din enheds navn, skal du trykke på Rediger.
• Status: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom
sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
• Softwareoplysninger: Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og
firmwareversion.
• Batterioplysninger: Se enhedens batteristatus og -oplysninger.
190
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
191
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicecentre.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på sidetasten og lydstyrke nedtasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
Start appen Indstillinger, og tryk på Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → Nulstil → Slet alt. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du
huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
192
Appendiks
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Hvis du bruger øretelefoner, skal du kontrollere, at de er tilsluttet korrekt.
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicecentre og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller
internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
193
Appendiks
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
194
Appendiks
Bluetooth fungerer ikke ordentligt
Hvis en anden Bluetooth-enhed ikke findes eller der er tilslutningsproblemer eller funktionsfejl,
kan du prøve følgende:
• Kontroller, at den enhed du vil oprette forbindelse med, er klar til at blive scannet eller
tilsluttet.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
• På enheden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Forbindelse og derefter trykke på
kontakten Bluetooth for at aktivere den igen.
• Start appen Indstillinger, tryk på Generel administration → Nulstil →
Nulstil netværksindstillinger → Nulstil indstillinger → Nulstil for at nulstille
netværksindstillingerne på din enhed. Du vil muligvis miste registrerede oplysninger, når du
udfører nulstillingen.
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
195
Appendiks
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration
af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med enhedsplejefunktionen, eller slet manuelt apps
eller filer, som du ikke bruger, for at frigøre lagerplads.
Startknappen vises ikke
Navigationslinjen, som indeholder startknappen, forsvinder muligvis, når du bruger visse apps
eller funktioner. For at få vist navigationslinjen skal du trække opad fra bunden af skærmen.
Justeringslinjen for skærmens lysstyrke vises ikke på
informationspanelet
Åbn informationspanelet ved at trække statusbjælken nedad og derefter trække
informationspanelet nedad. Tryk på → Hurtigpanelslayout og tryk derefter på kontakten Vis
lysstyrke øverst for at aktivere det.
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
196
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på ”SUPPORT” => ”Hjælp & fejlfinding”,
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2020 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen
form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse
eller lagring i et søgesystem eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement