Samsung Galaxy S9 Brugermanual

Samsung Galaxy S9 Brugermanual
BRUKERHÅNDBOK
SM-G960F
SM-G960F/DS
SM-G965F
SM-G965F/DS
Norwegian. 12/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Grunnleggende
4
7
11
17
23
29
32
33
35
36
40
53
55
83
86
88
89
112
119
126
129
133
136
139
145
145
146
147
148
151
151
153
153
155
156
158
162
163
170
Les dette først
Situasjoner og løsninger ved
overoppheting av enheter
Enhetens oppsett og funksjoner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Minnekort (microSD-kort)
Slå enheten av og på
Første oppsett
Samsung-konto
Gjenopprette data fra den gamle
enheten (Smart Switch)
Forstå skjermen
Varselspanel
Angi tekst
Apper og funksjoner
58
60
64
67
70
73
79
Installere eller avinstallere apper
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
Telefon
Kontakter
2
Meldinger
Internett
E-post
Kamera
Galleri
AR-EMOJI
Always On Display
Kantskjerm
Flervindu
Samsung Pay
Samsung Health
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Lydopptaker
Mine filer
Klokke
Kalkulator
Game Launcher
Game Booster
Kids Home
SmartThings
Dele innhold
Samsung DeX
Google-apper
Innholdsfortegnelse
Innstillinger
216 Kontoer og sikkerhetskopi
217 Samsung Cloud
218 Google
219 Avanserte funksjoner
220 Bevegelser og gester
221 Doble meldinger
222 Digitalt velvære og foreldrekontroller
222 Digitalt velvære
224 Enhetsvedlikehold
224 Optimalisere enheten
225 Batteri
226 Lagring
226 Minne
227 Sikkerhet
227 Apper
227 Generell styring
228 Tilgjengelighet
229 Programvareoppdatering
229 Om telefonen
172 Innledning
172 Tilkoblinger
173 Wi-Fi
175 Bluetooth
176 NFC og betaling
179 Datasparing
179 Apper som bare bruker mobildata
180 SIM-kortadministrator (modeller
med to SIM-kort)
180 Internettdeling
181 Flere tilkoblingsinnstillinger
185 Lyd og vibrering
185 Dolby Atmos (surroundlyd)
186 Separat applyd
186 Varsler
187 Skjerm
188 Blått lys-filter
189 Mørk modus
189 Endre skjermmodusen eller justere
fargen på skjermbildet
190 Skjermoppløsning
191 Skjermsparer
191 Tema
192 Låseskjerm
193 Smart Lock
193 Biometri og sikkerhet
195 Intelligent skanning
197 Ansiktsgjenkjenning
200 Irisgjenkjenning
204 Fingeravtrykksgjenkjenning
207 Samsung Pass
211 Sikker mappe
Tillegg
230 Tilgjengelighet
247 Feilsøking
254 Ta ut batteriet
3
Grunnleggende
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør,
modellspesifikasjoner og programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre
leverandører enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av
e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av
posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder
anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
• Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
4
Grunnleggende
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder,
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
• Avhengig av området eller tjenesteleverandøren, blir det festet en skjermbeskyttelse for
beskyttelse under produksjon og distribusjon. Skade på den festede skjermbeskyttelsen
dekkes ikke av garantien.
• Du kan se berøringsskjermen tydelig selv i sterkt utendørs sollys ved å automatisk justere
kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av produktets sammensetning, hvis du lar
berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i
skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå.
– – Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen i lengre
perioder og slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
– – Du kan konfigurere berøringsskjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker den.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Tidsavbrudd for skjerm og velg hvor lenge
du vil vente før enheten slår av berøringsskjermen.
– – For å angi at berøringsskjermen automatisk justerer lysstyrken basert på omgivelsene,
starter du Innstillinger-appen, trykker på Skjerm og deretter Adaptiv lysstyrke-bryteren
for å aktivere det.
• Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal
Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se
enhetens FCC-ID. Du kan vise FCC-ID-en ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Om
telefonen → Status.
5
Grunnleggende
Opprettholde vann- og støvbestandigheten
Enheten er vann- og støvbestandig. Følg disse tipsene nøye for å sørge for at enheten forblir
vann- og støvbestandig. Hvis du ikke følger disse tipsene, kan enheten bli skadet.
• Ikke senk enheten i ferskvann dypere enn 1,5 m eller hold den under vann i mer enn
30 minutter. Hvis du har senket enheten i andre væsker enn ferskvann, som saltvann eller
ionisert vann eller alkoholholdig drikke, vil væsken trenge inn raskere.
• Ikke eksponer enheten for kraftige vannbevegelser.
• Hvis enheten utsettes for rent vann, må du tørke grundig av den med en ren og myk klut.
Hvis enheten utsettes for andre væsker, som saltvann, vann i svømmebasseng, såpevann,
olje, parfyme, solkrem, håndrengjøringsmiddel eller kjemiske produkter som kosmetikk, skal
du skylle den med rent vann og tørke grundig av den med en ren og myk klut. Hvis du ikke
følger disse instruksjonene, kan enhetens ytelse og utseende bli påvirket.
• Hvis enheten har blitt senket i vann, eller hvis mikrofonen eller høyttaleren er våt, kan det
hende at lyden ikke høres klart under en telefonsamtale. Når du har tørket av enheten med
en tørr klut, tørker du den grundig før du bruker den.
• Det kan hende at berøringsskjermen og andre funksjoner ikke virker som de skal hvis
enheten brukes i vann.
• Hvis enheten faller i bakken eller utsettes for slag, kan vann- og støvbeskyttelsen bli
forringet.
• Enheten din har blitt testet i kontrollerte omgivelser og er vist å være beskyttet mot vann
og støv i spesifikke situasjoner (oppfyller kravene til klassifisering IP68 som beskrevet i
den internasjonale standarden IEC 60529 – Grader av beskyttelse gitt av kapslinger [IPkode], testforhold: 15–35 °C, 86–106 kPa, ferskvann, 1,5 meter, i 30 minutter). Til tross for
denne klassifiseringen kan enheten likevel bli skadet i enkelte situasjoner.
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
6
Grunnleggende
Situasjoner og løsninger ved overoppheting av
enheter
Hvis enheten blir varm mens batteriet lades
Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading
kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og
er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at
laderen vil stoppe oppladingen.
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har
kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
• Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den
tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny
Samsung-godkjent kabel.
• Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som
metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den
trådløse laderen.
Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som
støttes.
7
Grunnleggende
Hvis enheten blir varm under bruk
Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem i lengre perioder,
kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som
kjører, og ikke bruk enheten på en stund.
Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av
funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for modellen din.
• Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
• Ved nedlasting av store filer
• Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper i lengre perioder
– – Ved spilling av høykvalitetsspill i lengre perioder
– – Ved opptak av videoer i lengre perioder
– – Ved strømming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
– – Når du kobler til en TV
• Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
– – Ved bruk av Flervindu
– – Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
– – Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
– – Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
• Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
• Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
• Ved bruk av mobil Wi-Fi-sone og sammenkoblingsfunksjonen
• Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
• Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
• Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer,
som væske, støv, metallstøv og blyantbly
• Når du roamer
8
Grunnleggende
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
• Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på
nytt.
• Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
• Lukk apper som øker batteriforbruket, eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i
bruk.
• Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
• Hvis enheten overopphetes eller føles varm i en lengre periode, må du ikke bruke den
på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsungservicesenter.
Forholdsregler for overoppheting av enhet
Hvis du begynner å føle ubehag på grunn av at enheten blir overopphetet, skal du slutte å bruke
enheten.
Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å
kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.
• Hvis enheten overopphetes og når en viss temperatur, vises en varselmelding for å unngå
enhetsfeil, hudirritasjon og skader samt batterilekkasje. For å senke enhetens temperatur
begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og batterilading stopper. Apper som
kjører, blir lukket, og alle anrop bortsett fra nødanrop blir begrenset frem til enheten har kjølt
seg ned.
• Hvis den andre meldingen vises på grunn av videre økning i enhetstemperaturen, blir
enheten slått av. Ikke bruk enheten før temperaturen reduseres til under det angitte nivået.
Hvis den andre varselmeldingen vises i løpet av et nødanrop, blir anropet ikke avbrutt av en
tvunget nedstengning.
9
Grunnleggende
Forholdsregler for driftsomgivelser
Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med
tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.
• Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
• Ikke utsett enheten for direkte sollys i lengre perioder.
• Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil
om sommeren.
• Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
• Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt
kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
• Ikke bruk en kabel med avprellet isolering eller som er skadet, og bruk ikke en lader eller et
batteri som er skadet eller ikke fungerer.
10
Grunnleggende
Enhetens oppsett og funksjoner
Innhold i produktesken
Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra den lokale Samsung-forhandleren. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
11
Grunnleggende
Enhetsoppsett
► Galaxy S9-modeller:
Nærhets-/
lyssensor
Høyttaler
LED-lampe for
irisgjenkjenning
Kamera foran
LED-indikator
Irisgjenkjenningskamera
Volumtast
Strømtast
Bixby-tast
Kantskjerm
Kantskjerm
Berøringsskjerm
Flerfunksjonskontakt
(USB Type-C)
12
Grunnleggende
Kamera bak
MST-antenne
SIM-kort-/
minnekortskuff
Mikrofon
Fotolys
GPS-antenne
Pulssensor
Fingeravtrykkssensor
NFC-antenne /
spole for trådløs lading
Hovedantenne
Høyttaler
Øretelefonutgang
Mikrofon
13
Grunnleggende
► Galaxy S9+-modeller:
Nærhets-/
lyssensor
Høyttaler
LED-lampe for
irisgjenkjenning
Kamera foran
LED-indikator
Irisgjenkjenningskamera
Volumtast
Strømtast
Bixby-tast
Kantskjerm
Kantskjerm
Berøringsskjerm
Flerfunksjonskontakt
(USB Type-C)
14
Grunnleggende
MST-antenne
SIM-kort-/
minnekortskuff
Mikrofon
Fotolys
GPS-antenne
Kamera bak (dobbelt)
Pulssensor
Fingeravtrykkssensor
NFC-antenne /
spole for trådløs lading
Hovedantenne
Høyttaler
Øretelefonutgang
Mikrofon
• Når du bruker høyttalerne, som når du spiller av mediefiler eller bruker
høyttalertelefonen, må du ikke holde enheten for nær ørene.
• Pass på at kameraobjektivet ikke utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel
direkte sollys. Hvis kameraobjektivet utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel
direkte sollys, kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres
og vil forårsake prikker eller flekker på bildene.
• Hvis du bruker enheten når glasset eller akryldekslet er ødelagt, kan det oppstå risiko
for personskade. Bruk bare enheten etter at den har blitt reparert på et Samsungservicesenter.
15
Grunnleggende
• Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
– – Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
– – Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
– – Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre
gjenstander mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller
mobildatatilkobling.
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung.
Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
• Ikke dekk til nærhets-/lyssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter
eller klistremerker. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.
• Fargene på kantskjermen kan variere noe, avhengig av synsvinkelen.
Fysiske taster
Volumtast
Strømtast
Bixby-tast
Tast
Strøm
Funksjon
• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.
• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
• Trykk på for å starte Bixby. Se Bixby for mer informasjon.
Bixby
• Trykk på og hold inne for å starte en samtale med Bixby. Se Bruke
Bixby for mer informasjon.
Volum
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
16
Grunnleggende
Funksjonsknapp
Nylige-knapp
Tilbake-knapp
Hjem-knapp
Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene nederst på skjermen. Funksjonsknappene
er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen. Se Navigeringslinje
(funksjonsknapper) for mer informasjon.
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt
det.
Bruk kun Samsung-godkjent batteri, lader og kabel som er utformet spesielt for enheten.
Batteri, lader og kabel som ikke er kompatible, kan forårsake alvorlig personskade eller
skade enheten.
• Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader
som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
• Bare bruk USB Type-C-kabelen som følger med enheten. Enheten kan bli ødelagt hvis
du bruker Mikro-USB-kabel.
For å spare energi skal du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke
utstyrt med en strømbryter så du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå
unødvendig strømforbruk. Laderen skal forbli nær stikkontakten og lett tilgjengelig
under lading.
17
Grunnleggende
1
2
3
4
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren.
Koble USB-kabelen til flerfunksjonskontakten på enheten.
Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Koble laderen fra enheten når enheten er ladet fullt opp. Koble deretter laderen fra
stikkontakten.
18
Grunnleggende
Lade andre enheter
Bruk USB-kontakten (USB Type-C) til å lade en annen mobilenhet med enhetens batteri.
Koble USB-kontakten (USB Type-C) inn i enhetens flerfunksjonskontakt, og koble sammen
enheten og den andre enheten via den andre enhetens USB-kabel.
Når ladingen starter, vises batteriladingsikonet på skjermen på den andre enheten.
Din enhet
Den andre
enheten
USB-kontakt
(USB Type-C)
Den andre enhetens
USB-kabel
Sprettoppvinduet for appvalg som vises på enheten din, er til dataoverføring. Ikke velg
en app fra sprettoppvinduet.
Redusere batteriforbruket
Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:
• Optimaliser enheten ved å bruke funksjonen for enhetsvedlikehold.
• Når du ikke bruker enheten, slår du av skjermen ved å trykke på strømtasten.
• Aktiver strømsparingsmodus.
• Lukk unødvendige apper.
19
Grunnleggende
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
Tips og forholdsregler for batterilading
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse
med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir
borte under dataoverføring bør batteriet alltid være fullt ladet når du bruker disse appene.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre
til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende
at laderen vil stoppe oppladingen. Hvis dette skjer under trådløs opplading, frakobler du
enheten fra laderen for å la den kjøles ned og lader deretter enheten igjen senere.
• Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk
flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsungservicesenter.
20
Grunnleggende
Hurtiglading
Enheten har en innebygd funksjon for hurtiglading. Batteriet kan lades raskere hvis du lar
enheten eller skjermen være avslått.
Øke ladehastigheten
For å øke ladehastigheten slår du av enheten eller skjermen når du lader batteriet.
Hvis funksjonen for hurtiglading ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på
Enhetsvedlikehold → Batteri og trykk deretter på bryteren Hurtiglading med kabel for å
aktivere den.
• Mens du lader kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
• Du kan ikke bruke den innebygde funksjonen for hurtiglading når du lader batteriet
med en standard batterilader.
• Hvis enheten blir varm eller omgivelsestemperaturen stiger, vil ladehastigheten
kunne bli redusert automatisk. Dette er en normal driftsprosedyre for å hindre skade
på enheten.
Trådløs lading
Enheten har en innebygd ladespole for trådløs lading. Du kan lade batteriet ved hjelp av en
trådløs lader (selges separat).
Trådløs hurtiglading
Du kan lade enheten raskere med funksjonen for trådløs hurtiglading. For at du skal kunne bruke
denne funksjonen, må du bruke en lader og komponenter som støtter funksjonen for trådløs
hurtiglading.
Hvis funksjon for trådløs hurtiglading ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på
Enhetsvedlikehold → Batteri og trykk deretter på bryteren Trådløs hurtiglading for å aktivere
den.
• Når du plasserer enheten på laderen for første gang, vil det bli lagt til et alternativ for å
slå av eller på denne funksjonen på innstillingsmenyen på enheten.
• Mens du lader kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
• En vifte inni laderen vil kanskje avgi lyd under trådløs hurtiglading.
21
Grunnleggende
Lade batteriet
1
Plasser midten av enhetens bakside på midten av den trådløse laderen.
2
Etter fullading kobler du enheten fra den trådløse laderen.
Den beregnede ladetiden vises på varselspanelet. Den faktiske ladetiden kan variere,
avhengig av ladeforholdene.
Forholdsregler for trådløs lading
• Ikke plasser enheten på den trådløse laderen med et kredittkort eller et radiofrekvensidentifikasjonskort (RFID) (som f.eks. et transportkort eller nøkkelkort) mellom
baksiden og dekslet til enheten.
• Ikke plasser enheten på den trådløse laderen når ledende materialer, som
metallgjenstander og magneter, er plassert mellom enheten og den trådløse laderen.
Dette kan føre til at enheten ikke lades riktig eller at den overopphetes og kortene kan
bli ødelagt.
• Hvis du bruker den trådløse laderen på steder med svake nettverkssignaler, kan du
miste nettverksmottaket.
• Bruk Samsung-godkjente trådløse ladere. Hvis du bruker andre trådløse ladere, kan
det hende at batteriet ikke lades skikkelig.
22
Grunnleggende
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Sette inn SIM- eller USIM-kortet
Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.
For modeller med to SIM-kort kan du sette inn to SIM- eller USIM-kort, slik at du kan ha
to telefonnumre eller tjenesteleverandører på én enkelt enhet. I enkelte områder kan
dataoverføring bli langsommere hvis det er satt inn to SIM-kort i enheten enn når den har bare
ett SIM-kort.
• Bruk bare nano-SIM-kort.
• Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt.
Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller
stjålne kort.
Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller
tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om
tilgjengelighet for tjenesten.
23
Grunnleggende
► Enkelt-SIM-kort-modeller:
1
2
3
4
5
24
Grunnleggende
► Dobbelt-SIM-kort-modeller:
1
2
3
4
5
25
Grunnleggende
1
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
3
4
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Plasser SIM- eller USIM-kortet i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
Dytt SIM- eller USIM-kortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
26
Grunnleggende
Riktig innsetting av kort
► Enkelt-SIM-kort-modeller:
Nano-SIM-kort
microSD-kort
► Dobbelt-SIM-kort-modeller:
Nano-SIM-kort 1
Nano-SIM-kort 2
Nano-SIM-kort
microSD-kort
Du kan ikke sette inn et nano-SIM-kort og et microSD-kort på samme sted samtidig.
27
Grunnleggende
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1
2
3
4
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
Bruke to SIM- eller USIM-kort (modeller med to SIM-kort)
Hvis du setter inn to SIM- eller USIM-kort, kan du ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører
på én enkelt enhet.
Aktivere SIM- eller USIM-kort
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator. Velg et SIM- eller
USIM-kort, og trykk på bryteren for å aktivere det.
Tilpasse SIM- eller USIM-kort
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator og velg et SIM- eller
USIM-kort for å få tilgang til følgende alternativer:
• Ikon: Endre ikonet for SIM- eller USIM-kortet.
• Navn: Endre visningsnavnet for SIM- eller USIM-kortet.
• Nettverksmodus: Velg en nettverkstype som skal brukes med SIM- eller USIM-kortet.
Angi foretrukket SIM- eller USIM-kort
Når to kort er aktivert, kan du tilordne taleanrop, meldinger og datatjenester til spesifikke kort.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator og angi
funksjonsinnstillingene for kortene under Foretrukket SIM-kort.
28
Grunnleggende
Minnekort (microSD-kort)
Sette inn et minnekort
Kapasiteten på enhetens minnekort kan være forskjellig fra andre modeller, og enkelte
minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, alt etter minnekortprodusent og -type. Du
kan finne den maksimale kapasiteten til enhetens minnekort på Samsungs nettsted.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet,
ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Du må formatere minnekortet for å bruke det.
Hvis enheten ikke kan formatere eller gjenkjenne minnekortet, må du kontakte
produsenten av minnekortet eller et Samsung-servicesenter.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i Mine filer →
SD-kort-mappen.
29
Grunnleggende
1
2
3
4
1
5
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Når du tar ut skuffen fra enheten, deaktiveres mobildatatilkoblingen.
30
Grunnleggende
3
4
Sett inn et minnekort i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
Dytt minnekortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
Hvis minnekortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → Avansert → SD-kort →
Løs ut.
1
2
3
4
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Ta ut minnekortet.
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
Ikke ta ut eksterne lagringsenheter som minnekort eller USB-lager, mens enheten
overfører eller bruker informasjon, eller rett etter overføring av data. Dette kan føre
til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på det eksterne lageret eller enheten.
Samsung er ikke ansvarlig for tap, inkludert tap av data, som skyldes misbruk av eksterne
lagringsenheter.
31
Grunnleggende
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin, ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet på enheten.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → Avansert → SD-kort →
Formater.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data
som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår
som et resultat av brukerens handlinger.
Slå enheten av og på
Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
Starte enheten på nytt
Start enheten på nytt ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på Omstart.
Hvis enheten har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum
ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Volum ned-tast
Strømtast
32
Grunnleggende
Nødmodus
Du kan sette enheten i nødmodus for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og
funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe nødnummer, sende din nåværende
posisjonsinformasjon til andre, avgi en nødalarm og mer.
Aktivere Nødmodus
Du aktiverer Nødmodus ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på
Nødmodus.
Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
Deaktivere Nødmodus
Deaktiver nødmodus ved å trykke på → Slå av Nødmodus. Du kan også trykke på og holde
inne strømtasten, og deretter trykke på Nødmodus.
Første oppsett
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Prosedyrene ved første oppsett kan variere, alt etter programvaren på enheten og
regionen.
1
Slå på enheten.
33
Grunnleggende
2
Velg foretrukket enhetsspråk og velg
.
Velg et språk.
3
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Startskjermbildet vises.
Hvis du ikke kobler til et Wi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner
på enheten under det første oppsettet.
34
Grunnleggende
Samsung-konto
Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsungtjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted.
Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke
account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer kan du starte Innstillingerappen og trykke på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Samsung account → → Hjelp.
Opprette en Samsung-konto
Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto. Du kan opprette en Samsungkonto med e-postadressen din.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eller du kan starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
3
.
Trykk på Opprett konto.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.
Logge på Samsung-kontoen
Hvis du allerede har en Samsung-konto, logger du på Samsung-kontoen.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eller du kan starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
3
.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Følg instruksjonene på skjermen for å logge på Samsung-kontoen din.
35
Grunnleggende
Finne ID-en din og tilbakestille passordet
Hvis du har glemt Samsung-konto-ID-en din eller -passordet, trykker du på Finn ID eller
Tilbakestill passord på påloggingsskjermbildet for Samsung-konto. Du kan finne ID-en din eller
tilbakestille passordet etter at du angir påkrevd informasjon.
Fjerne Samsung-kontoen
Når du fjerner Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for eksempel
kontakter og hendelser.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer.
Trykk på Samsung account → Personopplysninger → → Fjern konto.
Trykk på Fjern, angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk deretter på OK.
Gjenopprette data fra den gamle enheten (Smart
Switch)
Du kan bruke Smart Switch til å overføre data fra den gamle enheten til den nye.
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart Switch.
• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
• Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer
informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier,
eller som du har rett til å overføre.
Overføre data via en USB-kontakt (USB Type-C)
Du kan koble den gamle enheten til enheten din med USB-kontakten (USB Type-C) og en USBkabel. Da kan du overføre data enkelt og raskt.
1
Koble USB-kontakten (USB Type-C) til flerfunksjonskontakten på enheten.
36
Grunnleggende
2
Koble enheten din til den gamle enheten via den gamle enhetens USB-kabel.
Gammel enhet
Din enhet
USB-kontakt
(USB Type-C)
Den gamle enhetens
USB-kabel
3
4
Når sprettoppvinduet for valg av apper vises, trykker du på Smart Switch → Motta data.
Trykk på Tillat på den gamle enheten.
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra Galaxy Store eller Play Butikk.
Enheten din gjenkjenner den gamle enheten, og en liste over data som du kan overføre,
vises.
5
6
Velg et element å ta med og trykk på Overfør.
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.
Etter at dataene er overført, kan du vise en liste over de overførte dataene på enheten din.
Ikke koble USB-kabelen eller USB-kontakten (USB Type-C) fra enheten mens du overfører
filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.
Dataoverføring øker batteriforbruket til enheten. Sørg for at batteriet er tilstrekkelig
oppladet før du overfører data. Hvis det er lite strøm på batteriet, kan dataoverføringen
bli avbrutt.
37
Grunnleggende
Overføre data trådløst
Du kan overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten trådløst via Wi-Fi Direct.
1
2
3
4
5
6
Start Smart Switch på den gamle enheten.
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra Galaxy Store eller Play Butikk.
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart
Switch.
Plasser enhetene nær hverandre.
På den gamle enheten trykker du på Send data → Trådløs.
På enheten velger du et element å ta med og trykker på Overfør.
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.
Etter at dataene er overført, kan du vise en liste over de overførte dataene på enheten din.
Sikkerhetskopiere og gjenopprette data ved hjelp av ekstern lagring
Overfør data med eksterne lagringsenheter.
1
2
3
4
Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til den eksterne lagringsenheten.
Sett inn eller koble den eksterne lagringsenheten til enheten din.
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart
Switch → → Gjenopprett.
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den eksterne lagringsenheten.
38
Grunnleggende
Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin
Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du må laste ned datamaskinversjonen av Smart
Switch fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en
datamaskin, og importer dataene til enheten din.
1
2
Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.
Start Smart Switch på datamaskinen.
Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en
datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det
femte trinnet.
3
4
5
6
Koble den gamle enheten til datamaskinen med enhetens USB-kabel.
Følg instruksjonene på skjermen til datamaskinen for å sikkerhetskopiere data fra enheten.
Koble deretter den gamle enheten fra datamaskinen.
Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel.
Følg instruksjonene på skjermen til datamaskinen for å overføre data til enheten din.
39
Grunnleggende
Forstå skjermen
Kontrollere berøringsskjermen
• Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter.
Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge for mye trykk på den med fingertuppene.
• Det anbefales å ikke bruke statiske bilder på en del av eller hele berøringsskjermen
i lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning på skjermen) eller
dobbeltkonturer.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.
Trykke
Trykk på skjermen.
Trykke på og holde
Trykk på og hold skjermen i omtrent
2 sekunder.
40
Grunnleggende
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det til
målplasseringen.
Dobbelttrykke
Dobbelttrykk på skjermen.
Stryke
Du kan stryke oppover, nedover, til venstre
eller til høyre.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem
sammen på skjermen.
41
Grunnleggende
Navigeringslinje (funksjonsknapper)
Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene på navigeringslinje nederst på skjermen.
Funksjonsknappene er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen.
Funksjonene til knappene kan endres, alt etter appen som brukes for øyeblikket, eller
bruksmiljøet.
Nylige-knapp
Tilbake-knapp
Hjem-knapp
Knapp
Funksjon
Nylige
Hjem
Tilbake
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
• Trykk på for å gå tilbake til startskjermbildet.
• Trykk på og hold inne for å starte Google Assistent-appen.
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
42
Grunnleggende
Skjule navigeringslinjen
Vis filer eller bruk apper på en bredere skjerm ved å skjule navigeringslinjen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Navigeringslinje og trykk deretter på
Fullskjermbevegelser under Navigeringstype. Navigeringslinjen blir skjult og bevegelsestips
vises. Trykk på Flere alternativer og velg enheten du vil ha.
• Stryk fra bunnen: Bevegelsestips vises hvor funksjonsknappene er plassert. For å bruke
funksjonsknapper trekker du bevegelsestipset til den ønskede knappen oppover.
• Stryk fra sidene og bunnen:
– – Stryk oppover fra bunnen av skjermen for å åpne startskjermbildet.
– – Stryk oppover og hold inne for å åpne listen over nylige apper.
– – Stryk innover fra en av sidene på skjermen for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
– – Stryk innover fra ett av de nedre hjørnene for å starte appen Google Assistent.
Stryk fra bunnen
Stryk fra sidene og bunnen
Hvis du vil skjule bevegelsestipset nederst på skjermen, trykker du på Bevegelsestips-bryteren
for å deaktivere det.
Angi innstillinger for navigeringslinje
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Navigeringslinje og velg et alternativ.
• Navigeringstype: Angi at enheten skal skjule eller vise navigeringslinjen. For å skjule
navigeringslinjen trykker du på Fullskjermbevegelser. Du kan bruke funksjonsknappen ved
hjelp av bevegelsestipset.
• Knapperekkefølge: Endre rekkefølgen på knappene på navigeringslinjen.
43
Grunnleggende
• Bevegelsestips: Sett enheten til å vise indikatorer nederst på skjermen for å vise
hvor funksjonsknappen befinner seg. Denne funksjonen vises bare når du velger
Fullskjermbevegelser.
• Vis knapp for å skjule tastatur: Angi at enheten skal vise ikonet for å skjule tastatur på
navigeringslinjen. Denne funksjonen vises bare når du velger Fullskjermbevegelser.
Startskjermbildet og appskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser
widgeter, snarveier til apper og annet.
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.
Utseendet til skjermbildet kan variere avhengig av region og tjenesteleverandør.
Kantpanelhåndtak
En widget
Bixby Home-indikator. Vis det
tilpassede innholdet.
Favorittapper
Navigeringslinje
(funksjonsknapper)
44
Grunnleggende
Bytte mellom start- og appskjermbildet
På startskjermbildet stryker du oppover eller nedover for å åpne appskjermbildet.
Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du
kan eventuelt trykke på Hjem-knappen eller Tilbake-knappen.
Startskjermbildet
Appskjermbildet
Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å
trykke på knappen. Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på Startskjerminnstillinger og trykk deretter på bryteren Apper-knapp for å aktivere den. Apper-knappen
legges til nederst på startskjermbildet.
Apper-knapp
45
Grunnleggende
Vise skjermen i liggende modus
Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på Startskjerm-innstillinger og
trykk deretter på bryteren Roter til liggende modus for å aktivere den.
Roter enheten til den er horisontal for å vise skjermen i liggende modus.
Flytte elementer
Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et
annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker du på og holder et element
på appskjermbildet og trykker deretter på Legg til på Start. En snarvei til appen legges til på
startskjermbildet.
Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.
46
Grunnleggende
Opprette mapper
Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte
apper.
På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter
over en annen app.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet. Trykk på Mappenavn, og angi et
mappenavn.
• Legge til flere apper
Trykk på på mappen. Merk av for appene som skal legges til, og trykk på OK. Du kan også
legge til en app ved å dra den til mappen.
• Flytte apper fra en mappe
Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering.
• Slette en mappe
Trykk på og hold en mappe, og trykk deretter på Slett mappe. Bare mappen vil bli slettet.
Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.
47
Grunnleggende
Redigere startskjermbildet
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å
få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan
også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.
• Legge til paneler: Stryk til venstre, og trykk på
.
• Flytte paneler: Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering.
• Slette paneler: Trykk på
på panelet.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Tema: Endre enhetens tema. Visuelle elementer på grensesnittet, for eksempel farger, ikoner
og bakgrunnsbilder, vil endre seg, avhengig av det valgte temaet.
• Widgeter: Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon
og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Trykk på og hold en widget, og dra den til
startskjermbildet. Widgeten legges til på startskjermbildet.
• Startskjerm-innstillinger: Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter
på startskjermbildet med mer.
48
Grunnleggende
Vise alle apper på startskjermbildet
Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på
startskjermbildet. På startskjermbildet trykker du på og holder inne et tomt område og trykker
deretter på Startskjerm-innstillinger → Startskjermoppsett → Bare startskjerm → Bruk.
Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.
Statusikoner
Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor,
er de mest vanlige.
• Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise
statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
• Enkelte indikatorikoner vises bare når du åpner varselspanelet.
Ikon
Betydning
Ingen signal
Signalstyrke
Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
GPRS-nett tilkoblet
EDGE-nett tilkoblet
UMTS-nett tilkoblet
HSDPA-nett tilkoblet
HSPA+-nett tilkoblet
/
LTE-nett tilkoblet (LTE-aktiverte modeller)
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
Posisjonstjenester brukes
Samtale pågår
Ubesvart anrop
Ny tekst- eller MMS-melding
Alarm aktivert
49
Grunnleggende
Ikon
Betydning
Lydløs modus aktivert
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterilading
Batterinivå
Låseskjerm
Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom
enheten ikke brukes på en bestemt periode.
For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning når skjermen slås på.
Hvis skjermen er slått av, trykker du på strømtasten eller hever enheten for å slå på skjermen. Eller
du kan dobbelttrykke på skjermen.
Låseskjermen
50
Grunnleggende
Endre skjermlåsmetoden
Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, starter du Innstillinger-appen, trykker på Låseskjerm →
Skjermlåstype og velger en metode.
Når du angir et mønster, en PIN-kode eller de biometriske dataene dine som skjermlåsmetode,
kan du beskytte personopplysningene dine ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du
har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.
• Stryk: Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
• Mønster: Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
• Passord: Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
• Ingen: Ikke angi noen skjermlåsmetode.
• Intelligent skanning: Registrer både ansiktet og irisene på enheten for å låse opp skjermen
mer lettvint. Se Intelligent skanning for mer informasjon.
• Ansikt: Registrer ansiktet ditt for å låse opp skjermen. Se Ansiktsgjenkjenning for mer
informasjon.
• Iris: Registrer irisene dine for å låse opp skjermen. Se Irisgjenkjenning for mer informasjon.
• Fingeravtrykk: Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se
Fingeravtrykksgjenkjenning for mer informasjon.
Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du
skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall
forsøk. Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → Innstillinger for sikker lås, lås
opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsingsmetoden og trykk deretter på
bryteren Nullstill enheten automatisk for å aktivere denne funksjonen.
51
Grunnleggende
Ta et bilde av skjermen
Ta et skjermbilde mens du bruker enheten, og skriv på, tegn på, beskjær eller del skjermbildet.
Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan bla i.
Bruk følgende metoder til å ta et bilde av skjermen. Skjermbilder blir lagret i Galleri.
• Ta bilde med knapper: Trykk på volum ned-tasten og strømtasten samtidig.
• Ta bilde ved å stryke: Stryk hånden til venstre eller høyre over skjermen.
• Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
• Hvis funksjonen for å ta bilde av skjermen ved å stryke ikke er aktivert, starter du
Innstillinger-appen, trykker på Avanserte funksjoner → Bevegelser og gester og
trykker deretter på bryteren Dra håndflaten over for å ta et bilde for å aktivere denne
funksjonen.
Når du har tatt skjermbildet, bruker du følgende alternativer på verktøylinjen nederst på
skjermen:
•
: Ta bilde av det nåværende innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, f.eks. en
nettside. Når du trykker på , blar skjermen automatisk ned, og mer innhold vises.
•
: Skriv eller tegn på skjermbildet, eller beskjær. Det beskårne området lagres i Galleri.
•
: Del bildet som er tatt av skjermen, med andre.
Hvis alternativene ikke er synlige på skjermbildet, starter du Innstillinger-appen, trykker
på Avanserte funksjoner → Skjermbilder og skjermopptak og trykker deretter på
bryteren Verktøylinje for skjermbilde for å aktivere den.
52
Grunnleggende
Varselspanel
Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller ubesvarte anrop, vises statusikoner
på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser
detaljene.
Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke
varselspanelet.
Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.
Søk etter innhold eller apper som
er lagret på enheten din.
Åpne Innstillinger.
Hurtigvalgknapper
Vis varselsdetaljene og utfør
forskjellige handlinger.
Gå til varselsinnstillingene.
Fjern alle varsler.
53
Grunnleggende
Bruke hurtigvalgknapper
Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på
varselspanelet for å vise flere knapper.
Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se
mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.
For å omordne knappene trykker du på → Knapperekkefølge, og trykker på og holder en
knapp og drar den deretter til en ny plassering.
54
Grunnleggende
Angi tekst
Tastaturoppsett
Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende meldinger, opprette notater
og mer.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Flere tastaturfunksjoner
Vis flere tastaturfunksjoner.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Slett det foregående tegnet.
Angi symboler.
Sett inn et linjeskift.
Sett inn et mellomrom.
Endre inndataspråk
Trykk på → Språk og typer → Administrer inndataspråk og velg språkene som skal brukes.
Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre
eller høyre på mellomromstasten.
Endre tastatur
Endre tastaturtype ved å trykke på
du ønsker.
→ Språk og typer, velge et språk og velge tastaturtypen
På et 3x4-tastatur har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å
trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.
55
Grunnleggende
Flere tastaturfunksjoner
•
•
•
•
: Forutsi ord basert på inndata, og vis ordforslag. Gå tilbake til tastaturfunksjonslisten ved
å trykke på .
: Sett inn emojier.
: Sett inn klistremerker. Du kan også sette inn My emoji-klistremerker som ser ut som deg.
Se Bruke My Emoji-klistremerker når du chatter for mer informasjon.
: Fest animerte GIF-er.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
•
: Angi tekst ved hjelp av tale.
•
: Endre tastaturinnstillingene.
•
→
•
→
: Endre tastaturmodusen eller -størrelsen.
•
→
: Åpne tekstredigeringspanelet.
: Legg til et element fra utklippstavlen.
Kopiere og lime inn
1
2
Trykk på og hold noe tekst.
Dra eller
teksten.
for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alt for å velge hele
3
Trykk på Kopier eller Klipp ut.
4
Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på Lim inn.
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på Utklippstavle og velge
teksten.
56
Grunnleggende
Ordbok
Slå opp definisjoner på ord mens du bruker enkelte funksjoner, som når du ser på nettsider.
1
Trykk på og hold et ord som du vil slå opp.
2
Trykk på Ordbok i listen over alternativer.
3
Hvis ordet du vil slå opp ikke er valgt, kan du dra
eller
for å velge ønsket tekst.
Hvis en ordbok ikke er forhåndsinstallert på enheten, kan du trykke på Gå til Administrer
ordbøker, trykke på
ved siden av en ordbok og deretter trykke på Installer for å laste
den ned.
Se definisjonen i ordbokens sprettoppvindu.
Hvis du vil bytte til fullskjermvisning, trykker du på . Trykk på definisjonen på skjermen
for å se flere definisjoner. Trykk på i detaljvisning for å legge til ordet på listen med
favorittord, eller trykk på Søk på nettet for å bruke ordet som søkeord.
57
Apper og funksjoner
Installere eller avinstallere apper
Galaxy Store
Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter.
Start Galaxy Store-appen.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på
for å søke etter et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på Installer. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på →
Innstillinger → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ.
Play Butikk
Kjøp og last ned apper.
Start Play Butikk-appen.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på Installer. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på
Innstillinger → Oppdater apper automatisk og velger et alternativ, trykk deretter på
FERDIG.
58
Apper og funksjoner
Administrere apper
Avinstallere eller deaktivere apper
Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ.
• Avinstaller: Avinstaller nedlastede apper.
• Deaktiver: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Aktivere apper
Start Innstillinger-appen, trykk på Apper →
Aktiver.
→ Deaktivert, velg en app og trykk deretter på
Angi apptillatelser
Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på
enheten din, for at de skal virke ordentlig.
Du kan vise tillatelsesinnstillinger for apper ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Apper.
Velg en app, og trykk på Tillatelser. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.
Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Apper → → Tillatelsesbehandling. Velg et element og velg
en app.
Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i
appene ikke virker som de skal.
59
Apper og funksjoner
Bixby
Innledning
Bixby er et brukergrensesnitt som hjelper deg med å bruke enheten på en mer praktisk måte.
Du kan snakke til Bixby eller skrive inn tekst. Bixby starter en funksjon du ber om, eller viser
informasjonen du vil ha. Den lærer seg også bruksmønstrene og miljøene dine. Jo mer den lærer
om deg, jo mer nøyaktig vil den forstå deg.
• For å bruke Bixby må enheten være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk.
• Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke Bixby.
• Bixby er bare tilgjengelig på enkelte språk, og enkelte funksjoner er kanskje ikke
tilgjengelige, alt etter regionen din.
Starte Bixby
Når du starter Bixby for første gang, vises introduksjonssiden for Bixby. Du må velge språket som
skal brukes med Bixby, logge på Samsung-kontoen din i henhold til instruksjonene på skjermen
og godta vilkårene.
1
Trykk på Bixby-tasten.
Velg et språk.
Bixby-tast
Logg på
Samsungkontoen din.
60
Apper og funksjoner
2
3
Velg språket som skal brukes med Bixby.
Trykk på Logg på Samsung account, og følg instruksjonene på skjermen for å logge på
Samsung-kontoen din.
Hvis du allerede er logget på kontoen, vises kontoinformasjonen på skjermen.
4
5
6
7
Trykk på
.
Les og godta vilkårene og betingelsene, og trykk på
Trykk på
.
og følg instruksjonene på skjermen for å registrere stemmen din.
Hvis du aktiverer taleaktiveringsfunksjonen, kan du begynne en samtale ved å si ”Hi, Bixby”.
Trykk på
for å fullføre oppsettet.
Bixby-skjermen vises.
Min profil
Få tilgang til flere alternativer.
Opplæringer
Foreslåtte kommandoer
Kommuniser via tekst.
Kommuniser via tale.
61
Apper og funksjoner
Bruke Bixby
Når du har sagt hva du vil til Bixby, starter Bixby de tilsvarende funksjonene eller viser
informasjonen du forespurte.
Mens du trykker på og holder inne Bixby-tasten, sier du det du vil si til Bixby og slipper så
fingeren fra tasten når du er ferdig med å snakke. Eller du kan si ”Hi, Bixby” og når enheten avgir
en lyd, sier du hva du vil.
Du kan for eksempel trykke på og holde inne Bixby-tasten og si ”How’s the weather today?”
Værinformasjonen vises på skjermen.
Hvis du vil ha værmeldingen for i morgen sier du bare ”Tomorrow?” mens du trykker på og
holder inne Bixby-tasten Siden Bixby forstår sammenhengen til samtalen, vil den vise deg
morgendagens værmelding.
”How's the weather
today?”
Begynner en samtale
Lytter
62
Tilsvarende funksjon
startet
Apper og funksjoner
Hvis Bixby stiller deg et spørsmål i løpet av en samtale, mens du trykker på og holder inne Bixbytasten, svarer du Bixby. Eller trykk på
og svar Bixby.
Hvis du bruker hodetelefoner eller Bluetooth-lyd eller du begynner en samtale ved å si ”Hi, Bixby”,
kan du fortsette samtalen uten å trykke på ikonet. Trykk på Bixby-tasten og trykk på → Settings
→ Automatic listening → Hands-free only.
Aktivere Bixby med stemmen din
Du kan begynner en samtale med Bixby ved å si ”Hi, Bixby”. Registrer stemmen din slik at Bixby vil
svare på den når du sier ”Hi, Bixby”.
1
2
3
Trykk på Bixby-tasten og trykk på → Settings → Voice wake-up.
Trykk på Wake with “Hi, Bixby”-bryteren for å aktivere den.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Nå kan du si ”Hi, Bixby” og begynne en samtale når enheten avgir en lyd.
Kommunisere ved å skrive inn tekst
Hvis stemmen din ikke gjenkjennes på grunn av støy i omgivelsene eller hvis du er i en situasjon
der det er vanskelig å snakke, kan du kommunisere med Bixby via tekst.
Trykk på Bixby-tasten, trykk på
og skriv hva du vil.
I løpet av kommunikasjonen svarer også Bixby deg gjennom tekst i stedet for taletilbakemelding.
63
Apper og funksjoner
Bixby Vision
Innledning
Bixby Vision er en tjeneste som tilbyr forskjellige funksjoner basert på bildegjenkjenning.
Du kan bruke Bixby Vision til å søke raskt etter informasjon ved å gjenkjenne gjenstander på
stedet der du befinner deg. Du kan også erfare AR-funksjonen som gjør at virtuelle bilder vises
på forhåndsvisningsskjermbildet.
Bruk et utvalg av nyttige Bixby Vision-funksjoner.
Trekk ut eller oversett tekst.
Søk etter steder.
Søk etter bilder.
Opplev AR-funksjonen.
• Enheten må være tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
• Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke noen av Bixby Visionfunksjonene.
• Tilgjengelige funksjoner og søkeresultater kan variere, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig eller at du ikke får riktige
søkeresultater avhengig av bildestørrelse, -format eller oppløsning.
• Samsung er ikke ansvarlig for produktinformasjonen som leveres av Bixby Vision.
64
Apper og funksjoner
Starte Bixby Vision
Start Bixby Vision på en av disse måtene.
• I Kamera-appen, trykker du på MER på liste over fotograferingsmoduser og trykker på BIXBY
VISION.
• Velg et bilde i Galleri-appen, og trykk på
.
• Trykk på og hold et bilde i Internett-appen, og trykk på Bixby Vision.
• Hvis du la til Bixby Vision-appikonet på appskjermbildet, starter du Bixby Vision-appen.
Søk etter lignende bilder
Du kan søke etter bilder som ligner på den gjenkjente gjenstanden, på nettet. Du kan vise
forskjellige bilder med egenskaper som ligner på gjenstanden, for eksempel farge eller form.
Hvis du for eksempel ønsker å vite tittelen til et fotografi eller bilde, kan du bruke Bixby Visionfunksjonene. Enheten søker etter og viser relatert informasjon eller bilder med lignende
egenskaper.
1
2
3
Start Kamera-appen, trykk på MER på listen over fotograferingsmoduser og trykk på BIXBY
VISION.
Trykk på Objektiv og hold gjenstanden innenfor skjermen for at det skal bli gjenkjent.
Velg et søkeresultat med Bilder.
Lignende bilder vises.
Oversette eller trekke ut tekst
Gjenkjenn og vis den oversatte teksten på skjermen. Du kan også trekke ut tekst fra et dokument
eller en bildefil.
Hvis du for eksempel ønsker å vite hva et skilt betyr når du er på ferie i utlandet, kan du bruke
Bixby Vision-funksjonene. Enheten oversetter teksten på skiltet til språket du velger.
1
Start Kamera-appen, trykk på MER på listen over fotograferingsmoduser og trykk på BIXBY
VISION.
65
Apper og funksjoner
2
Trykk på
og hold teksten innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
Den oversatte teksten vises på skjermen.
• Trykk på
for å trekke ut tekst. Du kan dele eller lagre teksten du trekker ut.
• For å lagre skjermbildet med den oversatte teksten som et bilde, trykker du på
Skjermbildet blir lagret i Galleri.
.
• Hvis du vil endre kilde- eller målspråk, trykker du på språkinnstillingspanelet øverst på
skjermen.
Søker etter steder
Søk etter informasjon om steder i nærheten ved å gjenkjenne gjeldende posisjon.
1
2
Start Kamera-appen, trykk på MER på listen over fotograferingsmoduser og trykk på BIXBY
VISION.
Trykk på
og pek kameraet mot den retningen du vil søke etter plasser.
Du kan vise grunnleggende informasjon om steder i nærheten.
• Hvis du vil søke etter steder i enn annen retning, peker du kamera mot den retningen.
• Du kan vise den nåværende posisjonen din og værinformasjon. Pek kameraet mot
bakken for å vise nåværende posisjon på kartet. Pek kameraet mot himmelen for å vise
nåværende værinformasjon.
3
Velg et søkeresultat på skjermen.
Enheten viser informasjon om steder i nærheten.
66
Apper og funksjoner
Oppleve forskjellige AR-funksjoner
Forskjellige apper inkluderer AR-funksjonen som viser virtuelle bilder på bakgrunnen eller
personen på forhåndsvisningsskjermbildet. Du kan oppleve produkter og vise informasjon på
en praktisk måte uten å måtte gå til butikkene eller prøve dem selv. Opplev den morsomme og
nyttige AR-funksjonen til Bixby Vision.
Tilgjengelige apper kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
1
2
Start Kamera-appen, trykk på MER på listen over fotograferingsmoduser og trykk på BIXBY
VISION.
Trykk på Apper og velg funksjonen du vil ha.
Bixby Home
På Bixby Home-skjermbildet kan du vise anbefalte tjenester og informasjon som Bixby tilbyr ved
å analysere bruksmønstrene og rutinene dine.
• For å se mer innhold må enheten kobles til et Wi-Fi- eller mobilnett.
• For å kunne bruke denne funksjonen fullt ut må du logge på Samsung-kontoen.
Åpne Bixby Home
1
Stryk mot høyre på startskjermbildet.
Bixby Home-skjermbildet vises.
Når du starter denne funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av
dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
67
Apper og funksjoner
2
Stryk opp- eller nedover for å vise anbefalt innhold.
Få tilgang til flere alternativer.
Kommende påminnelse
Anbefalt innhold
3
Stryk til venstre på skjermen eller trykk på tilbakeknappen for å lukke Bixby Home.
Bruke anbefalt innhold i Bixby Home
Når du åpner Bixby Home, kan du vise innhold som oppdateres ofte, som kort. Stryk opp- eller
nedover for å vise kortene.
Når du er på vei til kontoret om morgenen, kan Bixby Home for eksempel vise dagens timeplan
og spille av favorittsangene dine på Bixby Home-skjermen. Om kvelden kan du vise alarmer,
sjekke den daglige aktiviteten din og vise nyhetsoppdateringer fra vennene dine.
Innholdet på og rekkefølgen av kortene oppdateres automatisk etter et spesifisert
intervall. Stryk nedover på skjermen for å oppdatere kortene manuelt.
68
Apper og funksjoner
Redigere kortlisten
• Hvis du vil feste et kort øverst på Bixby Home-skjermen, trykker du på
→ Løsne.
Hvis du vil løsne et kort, trykker du på
→ Fest til toppen.
• For å stanse visningen av et kort på listen, trekker du kortet til høyre og trykker på Ikke vis
igjen.
• For å skjule kortet fra listen, trekker du kortet til høyre og trykker på Skjul akkurat nå.
Velge apper som skal vises som kort
Du kan legge til eller slette apper som skal vises som kort på Bixby Home-skjermen.
Trykk på → Kort på Bixby Home-skjermen, og trykk på bryterne ved siden av elementene for å
legge dem til eller slette dem.
Hvis en app ikke er installert på enheten, må du installere den for å kunne bruke den.
Trykk på → Kort på Bixby Home-skjermen og last ned en app.
Tilpasse innstillingene for Bixby Home
Trykk på → Innstillinger på Bixby Home-skjermen.
• Tilpasningstjeneste: Angi for å bruke Bixbys interaktive og tilpassede tjenester for å
forbedre opplevelsen din.
• Bixby Home-innholdsleverandører: Les og godta eller trekk tilbake samtykket fra vilkårene
og personvernerklæringer for hver innholdsleverandør.
• Legg til Bixby Home-ikonet: Legg til Bixby Home på Appskjermbildet.
• Om Bixby Home: Vis Bixby Home-versjonen og juridisk informasjon.
69
Apper og funksjoner
Reminder
Opprett påminnelser i kalenderen for gjøremål eller for å vise innhold senere. Du mottar varsler
til angitt tid eller posisjon for hvert varsel.
• For å motta mer nøyaktige varsler kan du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
• For å kunne bruke denne funksjonen fullt ut må du logge på Samsung-kontoen.
• GPS-funksjonen må være aktivert for å bruke stedspåminnelser.
Starte Reminder
Starte Reminder fra Bixby Home
1
Stryk mot høyre på startskjermbildet.
2
Trykk på Get started i Reminder.
Bixby Home-skjermbildet vises.
Påminnelsesskjermbildet vises og appikonet for Reminder (
Appskjermbildet.
70
) legges til på
Apper og funksjoner
Starte Påminnelse fra Kalender
Start Kalender-appen og trykk på → Reminder. Påminnelsesskjermbildet vises og appikonet
for Reminder ( ) legges til på Appskjermbildet.
Opprette påminnelser
Opprette påminnelser på forskjellige måter. Reminder varsler deg hvis du oppretter en
påminnelse med en spesifikk tids- eller stedsinnstilling. Du kan også lagre diverse innhold, for
eksempel et enkeltnotat eller en adresse til en nettside, og vise innholdet senere.
Du kan for eksempel opprette en påminnelse om å vanne blomstene når du kommer hjem.
1
2
3
4
5
Start Reminder-appen.
Trykk på Skriv en påminnelse eller
og skriv «Vann blomstene».
Trykk på Sted → Velg et sted og angi posisjonen til hjemme.
Trykk på Når jeg kommer til → Ferdig.
Trykk på Lagre for å lagre påminnelsen.
Når du kommer hjem, vises varslet «Vann blomstene».
71
Apper og funksjoner
Opprette påminnelser med Bixby
Trykk på og hold inne Bixby-tasten og si «Minn meg på å vanne blomstene når jeg
kommer hjem».
Bixby lagrer det du sa som en påminnelse.
Sjekke varsler om påminnelser
Et sprettoppvindu med et varsel vises på det angitte tidspunktet eller stedet. Trykk på Fullført
eller Utsett.
Vise listen over påminnelser
Åpne Reminder-appen for å vise påminnelseslisten. Velg en påminnelse for å vise detaljer om
den.
Redigere detaljer om påminnelsen
Du kan legge til eller redigere detaljer om påminnelsen, for eksempel hyppighet, dato og
klokkeslett eller sted.
1
2
Velg en påminnelse i listen over påminnelser, og trykk på Rediger.
Rediger betingelsene og trykk på Lagre.
Informasjon om påminnelse
Legg til et bilde.
Legg til en sjekkliste.
Endre fargen for påminnelsen.
Betingelser for påminnelse
Fullføre påminnelser
Merk påminnelser du ikke trenger å bli påminnet om, som fullført.
Velg en påminnelse i listen over påminnelser og trykk på Fullfør.
72
Apper og funksjoner
Gjenopprette påminnelser
Du kan gjenopprette påminnelser som er fullført.
1
2
Trykk på → Fullført → Rediger i listen over påminnelser.
Merk elementer som skal gjenopprettes og trykk på Gj.oppr.
Påminnelsene legges til i listen, og du blir varslet på de forhåndsdefinerte tidspunktene.
Slette påminnelser
Hvis du vil slette en påminnelse, velger du en påminnelse og trykker på Slett. Hvis du vil slette
flere påminnelser, trykker du på og holder en påminnelse, merker av for påminnelser som skal
slettes, og trykker deretter på Slett.
Telefon
Innledning
Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.
Ringe
1
2
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Angi et telefonnummer.
73
Apper og funksjoner
3
Trykk på
for å foreta et taleanrop eller
hvis du vil foreta et videoanrop.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til nummeret i kontaktlisten.
En forhåndsvisning av
telefonnummeret.
Slett det foregående tegnet.
Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten
Start Telefon-appen, trykk på Nylige eller Kontakter og stryk deretter til høyre på en kontakt
eller et telefonnummer for å foreta et anrop.
Hvis denne funksjonen er deaktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner → Bevegelser og gester og trykker deretter på bryteren Stryk for å ringe/sende
meld. for å aktivere den.
Bruke hurtigtastnumre
Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.
Når du skal angi et hurtigtastnummer, starter du Telefon-appen, trykker på Tastatur eller
Kontakter → → Hurtigtastnumre og velger deretter et hurtigtastnummer og legger til et
telefonnummer.
Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For
hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet / de første sifrene i nummeret,
og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.
Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret 123 som et hurtigtastnummer, trykker du først
på 1 og deretter på 2, og til slutt trykker du på og holder 3.
74
Apper og funksjoner
Foreta et anrop fra låseskjermen
Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
Foreta anrop ved å søke etter steder i nærheten
Du kan enkelt foreta anrop til steder nær der du befinner deg ved å søke etter informasjon om
dem. Du kan søke etter steder i nærheten etter kategori, som for eksempel restauranter eller
butikker eller ved å søke etter anbefalte populære steder.
Start Telefon-appen, trykk på Steder og velg deretter en kategori eller trykk på og angi et
forretningsnavn i søkefeltet. Eller velg et sted fra de anbefalte populære stedene. Informasjon om
forretningsstedet, som telefonnummeret eller adressen, vises.
Foreta et internasjonalt anrop
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Trykk på og hold 0 til +-tegnet vises.
Angi landsnummer, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på
.
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Avvise et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Dra Send melding-linjen oppover og velg meldingen som skal sendes for å sende en melding
når du avviser et innkommende anrop. Hvis bryteren Legg til påminnelse er aktivert, blir en
påminnelse lagret for å varsle deg om det avviste anropet en time senere.
Hvis du vil opprette forskjellige avvisningsmeldinger, starter du Telefon-appen, trykker på →
Innstillinger → Hurtigavvisningsmeldinger, skriver en melding og trykker deretter på .
75
Apper og funksjoner
Ubesvarte anrop
Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over
ubesvarte anrop. Du kan også starte Telefon-appen og trykke på Nylige for å vise tapte anrop.
Blokkere telefonnumre
Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
2
Start Telefon-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre.
Trykk på Nylige eller Kontakter, velg kontakter eller telefonnummer og trykk deretter på OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt ved å trykke på Legg til telefonnummer, skrive inn et
telefonnummer og deretter trykke på .
Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i
anropsloggen.
Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID.
Trykk på Blokker ukjente anropere-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Alternativer under samtaler
Hvis området rundt kamera bak er tildekket, kan det oppstå uønsket støy i løpet av
samtalen. Ta bort tilbehør, som en skjermbeskytter eller klistremerker fra området rundt
kamera bak.
Under en talesamtale
Følgende handlinger er tilgjengelige:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Nytt anrop: Foreta et anrop nummer to. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter
den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen.
• Sett anrop på vent: Sett samtale på vent. Trykk på Gjenoppta for å hente en samtale som er
satt på vent.
• Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis det er tilkoblet enheten.
76
Apper og funksjoner
• Høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du
bruker høyttalerfunksjonen.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Tastatur / Skjul: Åpne eller lukk tastaturet.
•
: Avslutt den nåværende samtalen.
Under en videosamtale
Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Kamera: Slå av kameraet slik at den andre parten ikke kan se deg.
• Bytt: Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
•
: Avslutt den nåværende samtalen.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du
bruker høyttalerfunksjonen.
Legge til et telefonnummer i kontakter
Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet
1
2
3
4
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Skriv inn nummeret.
Trykk på Legg til i Kontakter.
Trykk på Opprett ny kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater
eksisterende kontakt for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
77
Apper og funksjoner
Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
Trykk på bildet til anroperen og trykk på Legg til eller trykk på et telefonnummer og trykk på
Legg til i Kontakter.
Trykk på Opprett ny kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater
eksisterende kontakt for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Legge til en tagg i et telefonnummer
Du kan legge til tagger i numre uten å lagre dem i Kontakter. Da kan du se informasjon om
innringerne når de ringer, uten å ha dem i kontaktlisten.
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
Trykk på et telefonnummer →
.
Trykk på Legg til merkn., angi en tagg og trykk på Legg til.
Når et anrop kommer inn fra det nummeret, vises taggen under nummeret.
78
Apper og funksjoner
Kontakter
Innledning
Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.
Legge til kontakter
Opprette en ny kontakt
1
2
3
Start Kontakter-appen og trykk på
.
Velg et lagringssted og trykk på Velg.
Angi kontaktinformasjon.
Velg en lagringsplassering.
Legg til et bilde.
Angi kontaktinformasjon.
Åpne flere informasjonsfelter.
Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre,
variere.
4
Trykk på Lagre.
79
Apper og funksjoner
Importere kontakter
Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.
1
2
3
4
Start Kontakter-appen og trykk på
eksporter kontakter → Importer.
→ Administrer kontakter → Importer eller
Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere og trykk på OK.
Velg en lagringsplassering for lagring av kontakter og trykk på Importer.
Synkronisere kontakter med nettkontoene dine
Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som
Samsung-kontoen din.
1
2
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg en konto
du vil synkronisere med.
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kontakter-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kontakterbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Søke etter kontakter
Start Kontakter-appen.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom
den.
• Trykk på
øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
80
Apper og funksjoner
Trykk på kontakten. Utfør deretter én av følgende handlinger:
•
: Legg til i favorittkontakter.
•
/
•
: Skriv en melding.
•
: Skriv en e-post.
: Foreta et tale- eller videoanrop.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.
1
2
3
Start Kontakter-appen og trykk på → Del.
Velg kontakter og trykk på Del.
Velg en delemetode.
Lagre og dele profil
Du kan lagre og dele profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre
ved hjelp av profildelingsfunksjonen.
• For å bruke denne funksjonen må du logge på Samsung-kontoen.
• Profildelingsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Profildelingsfunksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert
profildelingsfunksjonen på enhetene sine.
1
2
Start Kontakter-appen og velg profilen din.
Trykk på Trykk her for å dele profilen, og trykk så på bryteren for å aktivere den.
• Telefonnummeret ditt må bekreftes for at du skal kunne bruke profildelingsfunksjonen.
Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene dine i Kontakter.
• For å endre omfanget av kontakter du deler profilen din med, trykker du på Velg hva som
deles, velger et element du vil dele og velger deretter et alternativ.
81
Apper og funksjoner
Opprette grupper
Du kan legge til grupper, som familie eller venner og administrere kontakter i henhold til gruppe.
1
2
3
4
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Grupper → Opprett gruppe.
Skriv inn et navn på gruppen.
For å angi en grupperingetone, trykker du på Grupperingetone og velger ringetonen.
Trykk på Legg til medlem, velg kontaktene som skal legges til i gruppen, og trykk deretter
på OK.
Trykk på Lagre.
Sende en gruppemelding
Du kan sende en gruppemelding til gruppemedlemmer samtidig.
Åpne Kontakter-appen, trykk på
melding.
→ Grupper, velg en gruppe og trykk deretter på → Send
Slå sammen dupliserte kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter eller synkroniserer kontakter med
andre kontoer, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte
kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din.
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Administrer kontakter → Slå sammen kontakter.
Merk av for kontakter, og trykk på Flett.
Slette kontakter
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på → Slett.
Velg kontakter og trykk på Slett.
For å slette én og én kontakt åpner du kontaktlisten og trykker på en kontakt. Trykk deretter på
→ Slett.
82
Apper og funksjoner
Meldinger
Innledning
Send og vis meldinger i samtaletråder.
Sende meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.
1
2
Start Meldinger-appen og trykk på
.
Legg til mottakere, og skriv en melding.
Når du skal ta opp og sende en talemelding, trykker du på og holder , leser inn meldingen
og slipper fingeren. Opptaksikonet vises bare mens feltet der du skriver inn meldingen din,
er skjult.
Mottaker
Angi mottakere.
Legg ved filer.
Send meldingen.
Skriv en melding.
3
Trykk på
Sett inn klistremerker.
for å sende meldingen.
83
Apper og funksjoner
Vise meldinger
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.
Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.
1
2
3
Start Meldinger-appen og trykk på Samtaler.
Trykk på en kontakt eller et telefonnummer i meldingslisten.
Se samtalen.
• For å svare på meldingen trykker du på feltet der du skriver inn en melding, skriver en
melding og trykker deretter på .
• Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen for å endre
skriftstørrelsen.
• For å legge til telefonnummeret i kontakter trykker du på Legg til i kontakter.
Blokkere uønskede meldinger
Du kan blokkere meldinger fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
2
Start Meldinger-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre og meldinger →
Blokker numre.
Trykk på Samtaler og velg en kontakt eller et telefonnummer. Eller trykk på Kontakter, velg
kontakter og trykk på OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt under Angi nummer, og så trykke på
84
.
Apper og funksjoner
Stille inn meldingsvarsling
Du kan endre varselslyden, visningsalternativer med mer.
1
2
Start Meldinger-appen, trykk på → Innstillinger → Varsler og trykk deretter på bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
Endre varselsinnstillingene.
Angi en meldingspåminnelse
Du kan angi et varsel med et intervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne
funksjonen ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Tilgjengelighet →
Avanserte innstillinger → Varselspåminnelser og trykker deretter på bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Slette meldinger
1
2
3
4
Start Meldinger-appen og trykk på Samtaler.
Trykk på en kontakt eller et telefonnummer i meldingslisten.
Trykk på og hold inne en melding og trykk deretter på Slett.
For å slette flere meldinger markerer du meldingene du vil slette.
Trykk på Slett.
85
Apper og funksjoner
Internett
Innledning
Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for
å få enkel tilgang til dem.
Se på nettsider
1
2
3
Start Internett-appen.
Trykk på adressefeltet.
Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på Gå til.
Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.
For å veksle hurtig mellom faner stryker du til venstre eller høyre på adressefeltet.
Legg til et bokmerke for den
nåværende nettsiden.
Oppdater den nåværende
nettsiden.
Vis bokmerkene dine.
Beveg deg mellom sider.
Få tilgang til flere alternativer.
Åpne startsiden.
Åpne nettleserens fanestyrer.
86
Apper og funksjoner
Bruke hemmelig modus
I hemmelig modus kan du administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du
kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord og dine biometriske data.
Aktivere hemmelig modus
→ Slå på Hemmelig modus på verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis du bruker
Trykk på
denne funksjonen for første gang, må du angi om det skal brukes et passord for hemmelig
modus.
I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.
I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av
skjermen.
Endre sikkerhetsinnstillinger
Du kan endre passord og låsemetode.
Trykk på → Innstillinger → Personvern og sikkerhet → Hemmelig modus-innstillinger
→ Endre passord. Hvis du vil angi de registrerte biometriske dataene dine som låsemetode
sammen med passordet, trykker du på en valgbryter under Biometrisk for å aktivere den.
Deaktivere hemmelig modus
Trykk på
→ Slå av Hemmelig modus på verktøylinjen nederst på skjermen.
87
Apper og funksjoner
E-post
Konfigurere e-postkontoer
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
1
2
3
Start E-post-appen.
I listen velger du en e-posttjeneste eller trykker på Andre.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på
→
→ Legg til konto.
Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk
på → → → Angi standardkonto.
Sende e-post
1
2
3
Trykk på
for å skrive en e-post.
Legg til mottakere og angi en emnelinje og tekst.
Trykk på
for å sende e-posten.
Lese e-post
Når E-post er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Hvis du vil hente e-poster
manuelt, stryker du nedover øverst på e-postlisten.
Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.
Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil
aktivere e-postsynkronisering, trykker du på → → kontonavnet ditt, og trykker
deretter på bryteren Synkroniser e-poster for å aktivere denne funksjonen.
88
Apper og funksjoner
Kamera
Innledning
Ta bilder og ta opp videoer med ulike moduser og innstillinger.
Etiske retningslinjer for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
Starte kameraet
Bruk følgende metoder til å åpne kameraet:
• Start Kamera-appen.
• Trykk raskt to ganger på strømtasten.
• Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
• Noen metoder kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter Kamera-appen fra
låseskjermen eller når skjermen er slått av mens skjermlåsmetoden er angitt.
• Hvis bildene er uskarpe, må du rengjøre kameraobjektivet og prøve på nytt.
Ta bilder
1
Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der kameraet skal fokusere.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for
å zoome ut. Eller du kan også dra ikonet for valg av gjenstand til venstre eller høyre.
Zoomfunksjoner er bare tilgjengelig når kamera bak brukes.
• Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene. Når justeringslinjen vises, drar du
justeringslinjen mot eller .
89
Apper og funksjoner
2
Trykk på
for å ta et bilde.
Kamerainnstillinger
Alternativer for nåværende
fotograferingsmodus
Velg et objektiv (bare Galaxy
S9+-modeller).
Knapp for sceneoptimalisering
Fotograferingsmoduser
Nåværende modus
Miniatyrbilde med forhåndsvisning
Ta et bilde.
Bytt mellom kameraet foran og
kameraet bak.
• Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av fotograferingsmodus og
hvilket kamera som brukes.
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at objektivet ikke er skadet eller skittent. Hvis ikke kan det hende at
enheten ikke fungerer som den skal i enkelte moduser som krever høy oppløsning.
• Enhetens kamera har et vidvinkelobjektiv. En mindre forvrengning kan forekomme i
vidvinkelbilder eller -videoer, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen til
enheten.
90
Apper og funksjoner
Velg et objektiv for å ta bilder (bare Galaxy S9+-modeller)
Du kan ta bilder og ta opp videoer ved å bruke forskjellige visningsvinkler med ultravidvinkel-,
vidvinkel- og teleobjektivet (2x optisk zoom).
På forhåndsvisningsskjermen, velg objektivet du vil ha og ta et bilde eller ta opp en video.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte fotograferingsmoduser.
•
•
: Med vidvinkelobjektivet kan du ta standard bilder eller ta opp normale videoer.
: Med teleobjektivet (2x optisk zoom) kan du ta bilder eller ta opp videoer mye tydeligere
ved å forstørre motivet.
Grunnleggende
fotografering
Fotografering med 2x
optisk zoom
91
Apper og funksjoner
Fotograferingsmodus (intelligent kamera)
Kameraet justerer alternativene for fotografering automatisk avhengig av omgivelsene, slik at
det blir lett å ta bilder. Den intelligente kamerafunksjonen gjenkjenner automatisk motivet og
optimaliserer fargen og eventuelle effekter.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på BILDE og
for å ta et bilde.
Sceneoptimaliserer
Kameraet justerer automatisk fargeinnstillingene og benytter den optimaliserte effekten
automatisk ved å gjenkjenne motivet.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på BILDE. Når kameraet registrerer motivet,
endres knappen for sceneoptimalisering, og den optimaliserte fargen og effekten blir brukt.
• Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, trykker du på på
forhåndsvisningsskjermbildet og Sceneoptimaliserer-bryteren for å aktivere den.
• For å benytte videre funksjoner, trykker du på på forhåndsvisningsskjermbildet,
Sceneoptimaliserer og trykker deretter på bryterne ved siden av funksjonen du vil ha.
• Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, trykker du på knappen for
sceneoptimalisering på forhåndsvisningsskjermbildet.
92
Apper og funksjoner
Ta selfier
Du kan ta selvportretter med kameraet foran.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på BILDE.
På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på
kameraet foran for å ta et selvportrett.
3
Se inn i kameraobjektivet foran.
4
Trykk på
for å bytte til
For å ta selvportretter med et vidvinkelbilde av landskapet eller personer trykker du på
.
for å ta et bilde.
Bruke filtre og andre skjønnhetseffekter
Du kan velge en filtereffekt og endre ansiktstrekk, for eksempel hudtonen eller ansiktsformen, før
du tar et bilde.
1
2
Trykk på
på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg en filtereffekt eller skjønnhetseffekter, og ta et bilde.
Låse fokus (AF) og eksponering (AE)
Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk
justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.
Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og
eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.
93
Apper og funksjoner
Videomodus
Kameraet justerer alternativene for opptak automatisk avhengig av omgivelsene, slik at det blir
lett å ta opp video.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på VIDEO.
Trykk på
for å ta opp en video.
• Du kan ta et bilde fra videoen mens du tar opp ved å trykke på
.
• Hvis du vil endre fokus mens du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere.
For å bruke modus for autofokus trykker du på AF for å avbryte manuelt innstilt fokus.
• Hvis du bruker videozoomfunksjonen over lang tid når du tar opp en video, kan
videokvaliteten bli redusert for å forhindre at enheten overopphetes. (Bare Galaxy
S9+-modeller)
• Det kan hende at den optiske zoomen på 2x ikke fungerer under dårlige lysforhold.
(Bare Galaxy S9+-modeller)
3
Trykk på
for å slutte å ta opp en video.
Endre skjermforholdet for en video
Du kan endre skjermforholdet for en video.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på
og velger et skjermforhold.
94
Apper og funksjoner
Direktefokus-modus (bare Galaxy S9+-modeller)
Med kameraet kan du ta bilder hvor bakgrunnen er uskarp og motivet skiller seg tydelig ut. Du
kan også legge til en bakgrunnseffekt og redigere den etter at du har tatt et bilde.
Uskarphet
Spinn
Zoom
Fargepunkt
• Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys.
• Bakgrunnsuskarphet blir kanskje ikke brukt under følgende forhold:
– – Enheten eller motivet beveger seg.
– – Motivet er tynt eller gjennomsiktig.
– – Motivet har en farge som likner bakgrunnen.
– – Motivet eller bakgrunnen er ensartet.
95
Apper og funksjoner
Ta portretter som skiller seg ut med funksjonen Direktefokus
1
2
3
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på DIREKTEFOKUS.
Dra justeringslinjen for bakgrunnsuskarphet til venstre eller høyre for å justere skarpheten.
Når Klar vises på forhåndsvisningsskjermbildet, trykker du på
for å ta et bilde.
Dobbelt opptak
Justeringslinje for
bakgrunnsuskarphet
96
Apper og funksjoner
Redigere bakgrunnen på Direktefokusbilder
Du kan også redigere bakgrunnseffekten og nivået på bakgrunnseffekten til et bilde som er tatt
med funksjonen Direktefokus.
1
2
Velg et bilde som er tatt med Direktefokus, og trykk på Endre bakgrunnseffekt.
Velg ønsket bakgrunnseffekt.
• Du kan justere intensiteten til bakgrunnseffekten ved å dra justeringslinjen til venstre
eller høyre.
• Når bakgrunnsbelysningen vises i uskarpe punkter, vises
(Kunstnerisk)-ikonet i
effektlisten. For å endre formen til uskarpheten for bakgrunnen, trykker du på
og
velger formen du vil ha.
Juster intensiteten til
bakgrunnseffekten.
Endre bakgrunnseffekten.
3
Trykk på Aktiver for å lagre bildet.
97
Apper og funksjoner
Ta den skjulte bakgrunnen med funksjonen for dobbelt opptak
Med ett bilde kan du både ta et nærbilde og et vidvinkelbilde med en bredere bakgrunn. Du kan
vise bakgrunnen som var skjult i forhåndsvisningsskjermen.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på DIREKTEFOKUS. Påse at funksjonen dobbelt
opptak er aktivert , og ta et bilde. Velg bildet og vis nærbildene og vidvinkelbildene.
Nærbilde
Vidvinkelbilde
98
Apper og funksjoner
Supersakte film-modus
Supersakte film er en funksjon som tar opp et øyeblikk sakte slik at du kan sette pris på det
senere. Etter at videoen er tatt opp, legges bakgrunnsmusikk til automatisk.
• Funksjonene til supersakte film kan variere i henhold til modell.
• Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys. Når du tar opp en video
innendørs med utilstrekkelig eller dårlig lys, kan noen av følgende situasjoner oppstå:
– – Skjermen kan synes mørk på grunn av lite lys.
– – Skjermen kan flimre under visse lysforhold, som på steder med lysstoffrør.
– – Det kan forekomme støy.
Ta opp videoer i supersakte film
Ta opp en video ved å ta opp ett øyeblikk når motivet er i bevegelse.
1
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på MER → SUPERSAKTE.
Velg en opptakslengde.
Kamerainnstillinger
Begynn å ta opp en video.
2
Trykk på
.
Enheten tar opp øyeblikket i supersakte film og lagrer det som en video.
99
Apper og funksjoner
Ta opp videoer automatisk i supersakte film
Når bevegelse oppdages i området for bevegelsesregistrering, tar enheten opp øyeblikket i
supersakte film.
Opptak av supersakte film kan starte til uønsket tid hvis det eksisterer forhold som:
• Når enheten rister.
• Når en annen gjenstand beveger seg nær motivet i området for
bevegelsesregistrering.
• Når du tar opp i blinkende belysning, som på steder med lysstoffrør.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på MER → SUPERSAKTE.
Trykk på
.
• Funksjonen for bevegelsesregistrering blir aktivert og området for bevegelsesregistrering
vises på forhåndsvisningsskjermbildet.
• Hvis du vil flytte området for bevegelsesregistrering, trykker du på området innenfor
rammen og drar det til en ny plassering. Hvis du vil justere områdestørrelsen, trykker du
på et hjørne i rammen og drar det.
Bevegelsesregistrering
Område for bevegelsesregistrering
100
Apper og funksjoner
3
Trykk på
.
Når bevegelse oppdages, begynner enheten å ta opp i supersakte film og lagrer den som en
video.
Spille av videoer i supersakte film
Velg en video med supersakte film og trykk på Spill av supersakte video.
Vilkårlig bakgrunnsmusikk spilles av automatisk under avspillingen av videoen.
For å ta et bilde mens du spille av en video, trykker du på
.
Redigere videoer i supersakte film
På avspillingsskjermbildet kan du redigere videoen og lagre den som en annen fil eller dele den.
For å beskjære ut en del av videoen du vil bruke, drar du start- og sluttbrakettene til de ønskede
punktene for å velge delen som skal beholdes.
Dra
mot venstre eller høyre for å redigere delen med supersakte film.
Endre bakgrunnsmusikk.
Startbrakett
Sluttbrakett
Del for supersakte film
101
Apper og funksjoner
Bruke fotograferingsmoduser
Hvis du vil endre fotograferingsmodus, drar du listen over fotograferingsmoduser mot venstre
eller høyre, eller stryker mot venstre eller høyre på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg ønsket fotograferingsmodus.
Liste over fotograferingsmoduser
102
Apper og funksjoner
Pro-modus
Ta bilder mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og
ISO-verdi, manuelt.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på MER → PRO. Velg alternativer og tilpass
innstillingene, og trykk deretter på
for å ta et bilde.
Tilgjengelige alternativer
•
: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som
står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig
opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
Hvis lukkerhastigheten er innstilt manuelt, kan du ikke sette ISO-innstillingen til
AUTO.
•
•
•
•
•
: Juster lukkerhastigheten. Lav lukkerhastighet slipper inn mer lys, og bildet blir
dermed lysere. Dette er ideelt for naturbilder eller bilder som blir tatt om kvelden. En
høy lukkerhastighet slipper inn mindre lys. Dette er ideelt for å ta bilder av motiver i rask
bevegelse. Du kan velge en blenderåpning som bestemmer lysstyrken og feltdybden. Trykk
på F1.5 eller F2.4.
: Juster fargetonen.
: Endre fokusmodus. Dra justeringsbryteren mot eller
manuelt. Trykk på MANUAL for å bytte til autofokusmodus.
for å justere fokuset
: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk
høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
Hvis lukkerhastigheten er innstilt manuelt, kan du ikke endre eksponeringsverdien.
Eksponeringsverdien blir endret og vist basert på innstillingen for lukkerhastighet.
103
Apper og funksjoner
Skille mellom fokusområdet og eksponeringsområdet
Du kan skille fokusområdet og eksponeringsområdet.
Trykk på og hold inne på forhåndsvisningsskjermbildet. AF-/AE-rammen vil vises på skjermen.
Dra rammen til området hvor du vil skille fokusområdet og eksponeringsområdet.
104
Apper og funksjoner
Matmodus
Du kan ta bilder av mat med mer livlige farger.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på MER → MAT.
Trykk på skjermen og dra den sirkulære rammen over området for å utheve det.
Området utenfor den sirkulære rammen blir gjort uskarpt.
Hvis du vil endre størrelsen på den sirkulære rammen, drar du et hjørne av rammen.
3
4
Trykk på
, og dra justeringslinjen for å justere fargetonen.
Trykk på
for å ta et bilde.
105
Apper og funksjoner
Panoramamodus
Med panoramamodus kan du ta en serie med bilder og deretter sette dem sammen til ett bredt
eller høyt panoramabilde.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:
• Beveg kameraet langsomt i én retning.
• Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet
er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten
automatisk å ta bilder.
• Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få
farger.
1
2
3
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på MER → PANORAMABILDE.
Trykk på
, og beveg enheten sakte i én retning.
Trykk på
for å slutte å ta bildet.
Modus for sakte film
Ta opp en video som skal vises i sakte film. Du kan spesifisere deler i videoene som skal spilles av i
sakte film.
1
2
3
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på MER → SAKTE FILM.
Trykk på
for å starte opptaket.
Trykk på
for å stoppe opptaket når du er ferdig med å ta opp.
106
Apper og funksjoner
4
5
Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.
Trykk på Spill av sakte video.
Den raskeste delen av videoen angis som en del i sakte film, og videoen begynner å spilles
av. Opptil to deler i sakte film opprettes, basert på videoen.
Dra
mot venstre eller høyre for å redigere delen med sakte film.
Startbrakett
Sluttbrakett
Sakte film-del
Hyperlapse-modus
Du kan ta opp scener, for eksempel personer eller biler som beveger seg, og vise dem som
videoer i hurtigfilm.
1
2
3
4
5
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på MER → HYPERLAPSE.
Trykk på
, og velg et alternativ for bildehastighet.
Hvis du angir bildehastigheten til Automatisk, justeres bildehastigheten automatisk på
enheten i henhold til de skiftende hastighetene i scenen.
Trykk på
for å starte opptaket.
Trykk på
for å avslutte opptaket.
Trykk på miniatyrbildet på forhåndsvisningsskjermbildet, og trykk på Spill av hyperlapse for
å vise videoen.
107
Apper og funksjoner
Bred selfiemodus
Ta et bredt selvportrett hvor du får plass til flere mennesker uten at noen blir avskåret på kanten.
1
2
3
4
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på MER → BRED SELFIE.
Se inn i kameraobjektivet foran.
Trykk på
for å ta et bilde.
Du kan også vise håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en
nedtellingstidtaker. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.
Vri enheten sakte mot venstre og så mot høyre (eller motsatt) for å ta et bredt selvportrett.
Enheten tar flere bilder når den hvite rammen kommer til hver ende av kamerasøkervinduet.
• Pass på at du holder den hvite rammen inne i kamerasøkervinduet.
• Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
• Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret,
avhengig av fotograferingsforholdene.
Sportsmodus
Ta klarere bilder av motiver i rask bevegelse, som en person som løper eller et kjæledyr i
bevegelse.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på MER → SPORT.
108
Apper og funksjoner
Tilpasse innstillinger for kamera
Alternativer for nåværende fotograferingsmodus
Du kan bruke følgende alternativer på forhåndsvisningsskjermbildet.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av fotograferingsmodus.
•
: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
•
: Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
•
: Velg et sideforhold for bilder.
•
: Angi at enheten skal ta opp et videoklipp i noen sekunder, før du trykker på
•
: Bruk en filtereffekt eller skjønnhetseffekter.
•
: Velg en bildehastighet.
•
: Velg et sideforhold for videoer.
.
•
: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert
bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Punkt
bruker lyset på et konsentrert område midt i bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Matrise jevner ut hele scenen.
•
: Endre fokusområdet i automatisk fokusmodus.
Flere fokuserer på flere områder
inne i rammen. Flere rektangler vises for å indikere de fokuserte områdene.
Senter
fokuserer på midtpunktet inne i rammen.
•
: I MAT-modus, fokuserer du på et motiv inne i sirkelrammen, og gjør bildet utenfor
rammen uskarpt.
•
: I MAT-modus, juster fargetonen.
•
: Aktiver eller deaktiver funksjonen dobbelt opptak. (Bare Galaxy S9+-modeller)
•
•
: Aktiver eller deaktiver funksjonen for bevegelsesregistrering når du tar opp videoer i
supersakte film.
: Endre opptakstiden i supersakte film.
109
Apper og funksjoner
Kamerainnstillinger
Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet. Enkelte alternativer kan være utilgjengelige, alt
etter fotograferingsmodusen.
Intelligente funksjoner
• Sceneoptimaliserer: Angi at enheten skal justere fargeinnstillingene og bruke den
optimaliserte effekten automatisk etter motivet eller scenen.
• Skann QR-koder: Aktiver eller deaktiver QR-kodeleseren.
Bilder
• Bildestørrelse bak: Velg en oppløsning for bilder du vil ta med kamera bak. Hvis du bruker
en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
• Bildestørrelse foran: Velg en oppløsning for bilder du vil ta med kamera foran. Hvis du
bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
• Hold lukkerknappen for å: Velg en handling som skal utføres når du trykker på og holder
kameraknappen.
• Lagre RAW-kopier: Angi at enheten skal lagre bilder som ukomprimerte RAW-filer (DNGfilformat) i Pro-modus. RAW-filer beholder alle bildedataene for best mulig bildekvalitet, men
de vil ta større plass i minnet.
Når du bruker funksjonen Lagre RAW-kopier, lagres hvert bilde i to formater, DNG
og JPG.
Videoer
• Videostørrelse, kamera bak: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera bak. Hvis
du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
• Videostørrelse, kamera foran: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera foran.
Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer
plass.
110
Apper og funksjoner
• Avanserte opptaksalternativer: Angi at enheten skal bruke et alternativ for avansert
opptak.
Hvis du aktiverer funksjonen Video med høy effektivitet, kan du ta opp videoer i formatet
HEVC (High Efficiency Video Codec). HEVC-videoene lagres som komprimerte filer for å spare
minne på enheten.
• Du kan ikke spille av HEVC-videoer på andre enheter eller dele dem på nettet.
• Videoer med supersakte film og sakte film kan ikke tas opp i HEVC-formatet.
• Supersakte: Velg hvordan du vil spille inn supersakte videoer.
• Videostabilisering: Aktiver bildestabilisator for å redusere eller eliminere uklarheter som
skyldes at kameraet rister mens du tar opp video.
Når funksjonen Autofokus med sporing er aktivert, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Nyttige funksjoner
• HDR (fyldig tone): Ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
• Autofokus med sporing: Angi at enheten skal spore og automatisk fokusere på et valgt
motiv. Når du velger et motiv på forhåndsvisningsskjermen, fokuserer enheten på motivet,
selv om motivet flytter på seg eller du flytter på kameraet.
• Når denne funksjonen er aktivert, kan du ikke bruke
videostabiliseringsfunksjonen.
• Det kan hende at sporing av et motiv vil mislykkes ved følgende forhold:
– – Motivet er for stort eller for lite.
– – Motivet beveger seg for mye.
– – Motivet er bakgrunnsbelyst eller du fotograferer på et mørkt sted.
– – Fargene eller mønstrene på motivet og bakgrunnen er like.
– – Motivet har horisontale mønstre, som persienner.
– – Kameraet rister for mye.
– – Videooppløsingen er høy.
– – Når du zoomer inn eller ut, bruker du den optiske zoomen på 2x. (Bare
Galaxy S9+-modeller)
111
Apper og funksjoner
• Bilder som forhåndsvist: Still inn enheten til å lagre bilder ettersom de vises på
forhåndsvisningsskjermen når tatt med kamera foran, uten å måtte bla i dem.
• Rutenett: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av
motiver.
• Posisjonstagger: Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.
• GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for
eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis
du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
• Fotograferingsmetoder: Velg videre fotograferingsmetoder for å ta et bilde eller ta opp en
video.
• Lagringssted: Velg minneplassering for lagring. Funksjonen vises bare når du setter inn et
minnekort.
• Hurtigstart: Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på
strømtasten.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill kamerainnstillingene.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for mer
informasjon.
• Om Kamera: Vis versjonen til kameraappen og juridisk informasjon.
Galleri
Innledning
Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer
etter album eller opprette historier.
Vise bilder
1
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
112
Apper og funksjoner
2
Velg et bilde.
Få tilgang til flere alternativer.
Bixby Vision
Endre bildet.
Del bildet med andre.
Legg til bildet i favoritter.
Slett bildet.
Du kan opprette en film, en animert GIF eller en montasje av flere bilder. På listen, trykk
på eller trykk på → Opprett GIF eller Oppr. montasje, og velg deretter bilder.
Søke etter bilder
Start Galleri-appen og trykk på
posisjoner.
for å vise bilder sortert etter kategori, som typer eller
Hvis du vil søke etter bilder ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på søkefeltet.
Redigere bakgrunnen på Live-fokus-bilder (bare Galaxy S9+-modeller)
Du kan redigere bakgrunnseffekten og nivået på bakgrunnseffekten til et bilde som er tatt med
funksjonen Direktefokus.
Åpne Galleri-appen, velg et bilde som er tatt med funksjonen Direktefokus, og trykk på
Endre bakgrunnseffekt for å endre bakgrunnseffekten eller justere intensiteten ved å dra
justeringslinjen til venstre eller høyre.
113
Apper og funksjoner
Vise bilder som er tatt med funksjonen dobbelt opptak (bare Galaxy S9+modeller)
Vise nærbildet og vidvinkelbildet som er tatt med funksjonen dobbelt opptak.
Start Galleri-appen, velg et bilde som er tatt med funksjonen dobbelt opptak og trykk Nærbilde
eller Vidvinkel.
Vise videoer
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
Velg en video som skal spilles av.
Trykk på Spill av video for å spille av videoen.
Spol for- eller
bakover ved å dra i
linjen.
Få tilgang til flere
alternativer.
Ta nåværende
skjermbilde.
Opprett en animert
GIF.
Bytt til sprettoppvideospilleren.
Endre skjermforholdet.
Roter skjermen.
Lås avspillingsskjermen.
Gå til neste video.
Trykk på og hold
for å spole forover.
Gå til forrige video.
Trykk på og hold
for å spole bakover.
Sett avspillingen på
pause og
gjenoppta
avspillingen igjen.
Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten
eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.
Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.
114
Apper og funksjoner
Bruke Videoforbedring-funksjonen
Forbedre bildekvaliteten til videoene dine og opplev mer levende farger. Start Innstillingerappen, trykk på Avanserte funksjoner og trykk deretter på Videoforbedring-bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte apper.
• Bruk av denne funksjonen øker batteriforbruket.
Vise detaljene om bilder og videoer
Du kan vise fildetaljer som personer, posisjon og grunnleggende informasjon. Hvis det er
automatisk opprettet innhold, som en historie eller en GIF, vises også innholdet.
Dra oppover på skjermen mens du ser på et bilde eller på forhåndsvisningsskjermen for video.
Fildetaljer vises.
Du kan også vise relatert innhold ved å trykke på informasjonen på skjermen.
Fildetaljer
Posisjonsinformasjon
115
Apper og funksjoner
Vise bilder eller videoer sortert etter kategori
Du kan vise bilder og videoer sortert etter kategori.
Start Galleri-appen, trykk på Bilder eller Album og velg deretter en kategori.
• Videoer: Vis videoene som er lagret på enheten.
• Favoritter: Vis favorittbildene og -videoene.
• Posisjoner: Vis bilder og videoer som er tatt fra samme posisjon.
• Foreslått: Vis anbefalt innhold.
Vise albumer
Du kan vise bilder og videoer sortert etter mapper eller album.
Start Galleri-appen, trykk på Album og velg et album.
Skjule albumer
Du kan skjule albumer.
Du kan ikke skjule albumer som er opprettet som standard, som Kamera- og
Skjermbilder-albumene.
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Album.
Trykk på → Skjul eller vis album.
Trykk på en albumbryter for å skjule.
116
Apper og funksjoner
Vise historier
Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og posisjonstagger, sorterer bildene
og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta eller lagre
flere bilder og videoer.
Start Galleri-appen, trykk på Historier og velg en historie.
Opprette historier
Opprett historier med forskjellige temaer.
1
2
3
4
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på → Opprett historie.
Angi en tittel på historien, og trykk på Opprett.
Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på Utført.
For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på → Legg til.
For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på → Rediger,
merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på Fjern fra historie.
Slette historier
1
2
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på og hold inne en historie du vil slette, og trykk på Slett.
Synkronisere bilder og videoer
Når du synkroniserer Galleri-appen med Samsung Cloud, blir bilder og videoer som du tar, også
lagret i Samsung Cloud. Du kan vise bilder og videoer som lagres i Samsung Cloud, i Galleriappen og fra andre enheter.
Start Galleri-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på bryteren
Nettskysynkronisering for å aktivere den. Galleri-appen og Samsung Cloud synkroniseres.
117
Apper og funksjoner
Slette bilder eller videoer
1
2
3
Start Galleri-appen.
Velg et bilde eller en video som skal slettes.
For å slette flere filer trykker du på og holder en fil som skal slettes på listen, og markerer
flere filer for sletting.
Trykk på
eller Slett.
Bruke papirkurvfunksjonen
Du kan beholde de slettede bildene og videoene i papirkurven. Filene blir slettet etter et bestemt
tidsrom.
Start Galleri-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Søppel-bryteren for å
aktivere den.
For å vise filer i papirkurven starter du Galleri-appen og trykker på → Søppel.
118
Apper og funksjoner
AR-EMOJI
Innledning
Opprett en My Emoji som ser ut akkurat som deg og ta bilder og ta opp videoer med My Emoji,
Emoji-figurer eller klistremerker.
Du kan tilpasse egenskapene til My Emoji, som ansiktsformen eller hårsveisen og dekorerer My
Emoji med forskjellig tilbehør. Du kan også uttrykke deg selv på morsomme måte ved å bruke
My Emoji-klistremerker under en samtale.
Mine emojier
Emoji-figurer
119
Klistremerker
Apper og funksjoner
Lage My Emoji
Lag en My emoji som ser ut som deg. My emoji-klistremerker med forskjellige uttrykk blir
generert automatisk.
1
2
3
4
5
Start Kamera-appen, trykk på MER på listen over fotograferingsmoduser og trykk deretter
på AR-EMOJI → Lag My Emoji.
Juster ansiktet på skjermen og trykk på
for å ta et bilde.
Velg kjønnet og aldersgruppen til My Emoji og trykk på Neste.
Dekorer en My Emoji og trykk på Neste.
Trykk på Ferdig.
My Emoji og My Emoji-klistremerkene er nå opprettet. Du kan vise My Emoji-klistremerker i
My Emoji Studio. Se My Emoji-klistremerker for mer informasjon.
Lag My
emoji.
Du kan bruke funksjonen AR-EMOJI både med kamera foran og kamera bak. Hvis du
bruker kamera bak, bytter det automatisk til kamera foran. For å veksle mellom kameraer
stryker du oppover eller nedover, eller trykker på forhåndsvisningsskjermbildet.
120
Apper og funksjoner
Slette My emoji
Start Kamera-appen, trykk på MER på listen over fotograferingsmoduser og trykk på AR-EMOJI.
Trykk på og hold My emoji du vil slette, og trykk på . My Emoji og My Emoji-klistremerkene blir
slettet.
Tilpasse My Emoji
Rediger eller dekorer en My Emoji i My Emoji Studio. Du kan også lage dine egne My Emojiklistremerker.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
My Emoji Studio
Start Kamera-appen, trykk på MER på listen over fotograferingsmoduser og trykk på AR-EMOJI
→ Studio. My Emoji Studio vises.
Velg en My Emoji som du vil
redigere.
Ta nåværende skjermbilde.
Endre bakgrunnen til
My Emoji Studio.
Rediger My Emoji.
Lag klistremerker.
121
Apper og funksjoner
Redigere My Emoji
Rediger en My Emoji eller endre bakgrunnen til My Emoji Studio.
I My Emoji Studio trykker du på Rediger eller Bakgrunn.
My Emoji-klistremerker
Opprett dine egne klistremerker med My Emoji-uttrykk og -handlinger. Du kan bruke My Emojiklistremerker når du sender meldinger eller på et sosialt nettverk.
Vise My Emoji-klistremerker
I My Emoji Studio trykker du på Klistremerker. Du kan deretter vise My Emoji-klistremerker.
Lage dine egne klistremerker
Lag My Emoji-klistremerkene som du vil ha dem.
1
I My Emoji Studio trykker du på Klistremerker → Lag egend. klist.mrk.
122
Apper og funksjoner
2
3
Rediger klistremerkene som du vil dem.
•
: Legg til klistremerker.
•
: Velg bakgrunnen til klistremerket.
•
: Velg et uttrykk.
•
: Velg en handling.
•
: Angi tekst.
•
: Skriv eller tegn på klistremerker.
Trykk på Lagre.
Bruke My Emoji-klistremerker når du chatter
Du kan bruke My emoji-klistremerket under en samtale via meldinger eller i et sosialt nettverk.
De følgende handlingene er et eksempel på bruk av My Emoji-klistremerker i Meldinger-appen.
1
2
3
Når du skriver en melding i Meldinger-appen, trykker du på
Trykk på ikonet for My emoji.
Velg ett av My emoji-klistremerkene.
My Emoji-klistremerket settes inn.
My emoji-ikon
123
på Samsung-tastaturet.
Apper og funksjoner
Slette My emoji-klistremerker
På Samsung-tastaturet trykker du på
du vil slette, og trykk på Slett.
og
nederst på tastaturet. Velg My Emoji-klistremerket
Ta bilder og ta opp videoer med My Emoji
Lag morsomme bilder eller videoer med My Emoji ved hjelp av forskjellige
fotograferingsmoduser.
Maske
1
2
Grunnleggende
Start Kamera-appen, trykk på MER på listen over fotograferingsmoduser og trykk på AREMOJI.
Velg en My Emoji du vil bruke.
My Emoji
124
Apper og funksjoner
3
Velg modusen du vil bruke.
•
•
4
(Maske): Ansiktet til My Emoji vises over ansiktet ditt slik at det ser ut som om du har
på deg en maske.
(Grunnleggende): My Emoji etterligner uttrykkene dine.
Trykk på
for å ta et bilde eller stryk til venstre på forhåndsvisningsskjermbildet og trykk
på
for å ta opp en video.
Du kan vise og dele bildene og videoene som du har tatt i Galleri.
Ta bilder eller ta opp videoer med Emoji-figurer eller
klistremerker
Emoji-figurer etterligner uttrykkene dine. Du kan også bruke klistremerkeeffekter som følger
ansiktet ditt.
1
2
Start Kamera-appen, trykk på MER på listen over fotograferingsmoduser og trykk på AREMOJI.
Velg en Emoji-figur eller trykk på Klistremerker og velg klistremerket du vil bruke.
Klistremerker
Emoji-figur
3
Trykk på
for å ta et bilde eller stryk til venstre på forhåndsvisningsskjermbildet og trykk
på
for å ta opp en video.
Du kan vise og dele bildene og videoene som du har tatt i Galleri.
125
Apper og funksjoner
Always On Display
Du kan vise informasjon, som klokke eller kalender, eller kontrollere musikkavspilling på
skjermen når den er slått av.
Du kan også sjekke nye varsler, som nye meldinger eller tapte anrop.
Lysstyrken til Always On Display kan endres automatisk avhengig av lysforholdene.
Angi hvordan Always On Display skal vises
Du kan velge hvordan Always On Display vises. Always On Display kan angis for å vises
kontinuerlig eller bare når du trykker på skjermen mens den er slått av. Du kan også angi tiden
for når Always On Display skal vises.
Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → Always On Display, og velg deretter en
modus du vil ha.
• Trykk for å vise: Always On Display vises i 10 sekunder når du trykker på skjermen.
• Vis alltid: Always On Display vises kontinuerlig.
• Vis som planlagt: Always On Display vises i tiden du har angitt. Trykk på Angi tidsplan for å
angi starttid og sluttid.
126
Apper og funksjoner
Åpne varsler på Always On Display
Når du mottar varsler om meldinger, ubesvarte anrop eller apper, vises varselsikoner på Always
On Display. Dobbelttrykk på et varselsikon for å vise varselet.
Hvis skjermen er låst, må du låse den opp for å se varsler.
Kontrollere musikkavspilling på Always On Display.
Du kan kontrollere musikk på Always On Display.
1
2
3
4
Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → FaceWidgets, og trykk deretter på
Musikk-bryteren for å aktivere den.
Dobbelttrykk på klokken for å kontrollere avspilling av musikk på Always On Display.
Stryk til venstre eller høyre på klokken for å flytte til musikkontrolleren.
Trykk på ikonene for å kontrollere avspillingen.
127
Apper og funksjoner
Vise et bilde på Always On Display
Du kan vise et bilde på Always On Display. Du kan også vise en animert GIF.
1
2
3
4
Start Innstillinger-appen → Låseskjerm → Klokkestil → Always On Display.
Dra typelisten mot venstre og velg typen med et bilde på.
Trykk på
og velg et bilde.
For å sette inn en animert GIF trykker du på GIF og velger en fil.
Trykk på Ferdig.
Deaktivere Always On Display-funksjonen
Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm og trykk på bryteren Always On Display for å
deaktivere den.
128
Apper og funksjoner
Kantskjerm
Innledning
Du kan raskt få tilgang til favorittapper og funksjoner fra kantpanelene.
Bruke kantpanelene
Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen.
Hvis kantpanelhåndtaket ikke er synlig, starter du Innstillinger-appen, trykker på Skjerm →
Kantskjerm og trykker deretter på Kantpaneler-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Kantpanelhåndtak
Kantpanel
Kantpanelinnstillinger
129
Apper og funksjoner
Redigere kantpaneler
Velg paneler som skal vises på kantskjermen eller rediger dem.
1
2
3
Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen.
Trykk på
for å åpne innstillingsskjermbildet for kantpanel.
Merk kantpanelene som skal vises.
• For å redigere et panel trykker du på Rediger.
• Trykk på Galaxy Store for å laste ned ytterligere paneler.
• Trykk på → Omordne og dra
til en annen plassering for å omordne panelene.
Konfigurere kantpanelhåndtaket
Du kan endre plasseringen, størrelsen, gjennomsiktigheten eller vibrasjonsinnstillingene for
håndtaket.
Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen. Deretter trykker du på
Håndtaksinnstillinger.
→ →
Apper-kant
Start ofte brukte apper raskt.
1
2
Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen.
På Apper-kantpanelet velger du en app for å åpne den.
Redigere Apper-kantpanelet
• For å legge til en app trykker du på
på panelet, og trykker deretter på en app i applisten.
• For å opprette en mappe på panelet, trykker du på
på panelet, trykker du på og holder
en app fra applisten og drar den over en annen app på Apper-kantpanelet.
• For å slette en app trykker du på og holder appen på panelet og drar den til Fjern øverst på
panelet.
• For å endre rekkefølgen på appene trykker du på og holder en app og drar den til en annen
plassering.
Du kan også redigere Apper-kantpanelet ved å trykke på Rediger.
130
Apper og funksjoner
Legge til app-par
Legg til to apper som brukes ofte, som videospiller og en meldingsapp, til Apper-kantpanelet
for å starte dem i sammen i delt skjermvisning med ett enkelt klikk. For mer informasjon om delt
skjermvisning kan du se Delt skjermvisning.
1
2
3
4
Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen.
På Apper-kantpanelet trykker du på
→ Opprett App-par.
Velg to apper fra listen.
Den første appen vises øverst og den andre appen vises nederst når de åpnes i delt
skjermvisning.
Trykk på Utført.
Kantbelysning
Du kan stille inn enheten til å lyse opp kantene på skjermen og vise et sprettoppvindu når du
mottar varsler, som nye meldinger.
Når et sprettoppvindu vises mens du bruker en app, kan du dra vinduet nedover for å se
innholdet og utføre tilgjengelige handlinger.
Administrere varsler som vises som kantbelysning
1
2
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Kantskjerm → Kantbelysning og trykk
deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Trykk på Velg apper og trykk på bryterne ved siden av appene for å motta varsler fra dem på
kantbelysning.
Noen varsler vises kanskje ikke som kantbelysning, avhengig av varselstypene.
131
Apper og funksjoner
Vise varslinger i sprettoppvindu
Når du mottar et varsel med kantbelysning, kan du raskt vise dets innhold og utføre tilgjengelige
handlinger ved å åpne sprettoppvinduet. Hvis du for eksempel mottar en melding mens du ser
på en video eller spiller et spill, kan du vise meldingen og svare på den uten å bytte skjermbilde.
Når du mottar et varsel med kantbelysning mens du bruker en app, trekker du varslet nedover.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for apper som støtter funksjonene Flervindu og
kantbelysning. Hvis du vil se apper som støttes, starter du Innstillinger-appen og trykker
på Skjerm → Kantskjerm → Kantbelysning → Velg apper.
132
Apper og funksjoner
Flervindu
Innledning
Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også
kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Delt skjermvisning
Sprettoppvisning
Delt skjermvisning
1
2
Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på Åpne i delt skjermvisning.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.
133
Apper og funksjoner
3
Stryk til venstre eller høyre i det nedre vinduet for å velge en annen app å starte.
Hvis du vil starte apper som ikke finnes i listen over nylig brukte apper, trykker du på hjemknappen eller tilbake-knappen og velger en app.
Justere vindusstørrelsen
Dra linjen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.
Når du drar linjen mellom appvinduene til toppen eller bunnen av skjermen, blir vinduet
maksimert.
134
Apper og funksjoner
Sprettoppvisning
1
2
Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på Åpne i
sprettoppvisning.
Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.
Minimer vinduet.
Maksimer
vinduet.
Lukk appen.
Juster
gjennomsiktighetsnivået.
Flytte sprettoppvinduer
Hvis du vil flytte et sprettoppvindu, trykker du på verktøylinjen til vinduet og drar det til en ny
plassering.
135
Apper og funksjoner
Samsung Pay
Innledning
Du kan registrere ofte brukte kort i Samsung Pay, en mobil betalingstjeneste, for å
utføre betalinger raskt og sikkert. Samsung Pay støtter sikker magnetoverføring og
nærfeltskommunikasjon (NFC), noe som tillater betaling via standard kredittkortlesere.
Du kan vise mer informasjon, for eksempel kort som støtter denne funksjonen, på
www.samsung.com/samsung-pay.
• Du må logge på Samsung-kontoen din og registrere biometriske data for å kunne
bruke denne funksjonen. Se Samsung-konto og Fingeravtrykksgjenkjenning, og
Irisgjenkjenning for mer informasjon.
• Når du skal foreta betalinger med Samsung Pay, kan det hende at enheten må være
tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnett, avhengig av området.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Prosedyrene for innledende oppsett og kortregistrering kan variere, avhengig av
område og tjenesteleverandør.
• Magnetisk sikker overføring (MST) støttes kanskje ikke avhengig av området.
136
Apper og funksjoner
Konfigurere Samsung Pay
Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en
tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre det innledende
oppsettet.
1
2
3
4
5
Start Samsung Pay-appen.
Logg på Samsung-kontoen din.
Les og godta vilkårene og betingelsene.
Registrer fingeravtrykket ditt for å bruke det når du foretar betalinger.
Opprett en PIN-kode for å bruke den når du foretar betalinger.
Denne PIN-koden brukes til å bekrefte flere handlinger i Samsung Pay, for eksempel
foreta betalinger og låse opp appen.
Registrere kort
Det er enkelt å registrere kort ved å ta bilde av dem med kameraet.
Du kan sjekke hvilke kort som støtter denne funksjonen, på Samsung Pay-nettstedet
(www.samsung.com/samsung-pay).
Start Samsung Pay-appen og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kortregistreringen
din.
137
Apper og funksjoner
Foreta betalinger
1
Trykk på og hold et bilde av et kort nederst på skjermen, og dra det oppover.
2
Stryk til venstre eller høyre i kortlisten, og velg et kort som skal brukes.
Start eventuelt Samsung Pay-appen.
138
Apper og funksjoner
3
Skann fingeravtrykket ditt.
4
Berør baksiden av enheten mot kortleseren.
Du kan også taste inn PIN-koden for betaling som du registrerte da du konfigurerte
Samsung Pay.
Betalingen utføres når kortleseren gjenkjenner kortinformasjonen.
• Det kan hende at betalinger ikke kan behandles, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• Bekreftelsesmetoden for betalinger kan variere avhengig av kortleserne.
Kansellere betalinger
Du kan kansellere betalinger ved å besøke stedet der du foretok dem.
Stryk til venstre eller høyre i kortlisten, og velg kortet du brukte. Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre kanselleringen av betalingen.
Samsung Health
Innledning
Samsung Health hjelper deg med å administrere velværet og formen din. Sett deg treningsmål,
se fremgangen din og hold oversikt over velværet og formen din. Du kan også sammenligne
oppføringene dine over skrittantall med andre Samsung Health-brukere, konkurrere med
vennene dine og vise helsetips.
Bruke Samsung Health
Start Samsung Health-appen. Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den
på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for
å fullføre oppsettet.
Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige, avhengig av område.
139
Apper og funksjoner
For å legge til elementer på startskjermbildet til Samsung Health, trykker du på Administrer
elementer nederst i listen over målere og trykker på
på elementene som skal legges til.
Vis og administrer målere.
Vis helsetips.
Overvåk helsen og formen din.
Sammenligne antall skritt med
andre Samsung Health-brukere,
eller konkurrer med vennene dine.
Sammen
Med Sammen kan du sette opp mål for skrittantall og konkurrere med vennene dine. Du kan
invitere venner for å gå sammen med dem, sette opp mål for skrittantall, delta i konkurranser og
vise rangeringen.
Trykk på Sammen på Samsung Health-startskjermbildet.
140
Apper og funksjoner
Skritt
Enheten teller antallet skritt du har tatt, og måler hvor langt du har gått.
Trykk på skrittelleren på Samsung Health-startskjermbildet.
Totalt antall skritt
Mål
• Det kan hende at du opplever en kort forsinkelse mens skrittelleren følger med på
skrittene dine og deretter viser antall skritt. Du kan også oppleve en kort forsinkelse
før sprettoppvinduet indikerer at målet ditt er nådd.
• Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke
skrittantallet ditt.
• Du kan sjekke nåværende trinn på varselspanelet. For å slå av varsler trykker du på
→ → Varsler og trykker deretter på
Samsung Health-startskjermbildet på
bryteren Skritt under Kategorier for å deaktivere funksjonen.
141
Apper og funksjoner
Puls
Mål og registrer pulsen din.
Pulsmåleren er kun ment til trenings- og informasjonsformål, og er ikke ment til
diagnostisering av sykdommer eller andre tilstander, eller til kurering, lindring,
behandling eller forhindring av sykdommer.
Vær oppmerksom på følgende før du måler pulsen:
• Hvil i 5 minutter før du tar målinger.
• Hvis målingen er veldig forskjellig fra forventet puls, hviler du i 30 minutter før du måler på
nytt.
• Om vinteren eller i kaldt vær må du holde deg varm mens du måler pulsen.
• Røyking eller inntak av alkohol før måling kan føre til at pulsen er forskjellig fra normalpulsen
din.
• Ikke snakk, gjesp eller pust dypt inn mens du måler pulsen. Dette kan føre til unøyaktige
pulsmålinger.
• Pulsmålinger kan variere, avhengig av målingsmetoden og omgivelsene de foretas i.
• Hvis pulssensoren ikke fungerer, kan du rengjøre sensoren og plassere fingeren på midten
av sensoren. Hvis pulssensoren fremdeles ikke fungerer, må du ta kontakt med et Samsungservicesenter.
142
Apper og funksjoner
1
2
3
På Samsung Health-startskjermbildet, trykker du på Mål på pulsmåleren for å starte
registreringen av pulsen din.
Legg fingeren på pulssensoren bak på enheten.
Etter et lite øyeblikk vises den nåværende pulsen din på skjermen. Ta bort fingeren fra
sensoren.
Din nåværende puls
143
Apper og funksjoner
Tilleggsinformasjon
• Samsung Health er bare beregnet på å brukes til trenings- og helseformål, og er ikke
beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere,
lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
• De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til for Samsung Health, kan variere
fra land til land på grunn av ulike lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke funksjoner og
apper som er tilgjengelige i ditt bestemte område, før bruk.
• Samsung Health-apper og deres tjenester kan endres eller avsluttes uten forvarsel.
• Formålet med datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har
bedt om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre velværet ditt, synkronisere data,
dataanalyse og statistikk eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du
logger på Samsung-kontoen din fra Samsung Health, kan det hende at dataene dine lagres
på serveren for sikkerhetskopieringsformål.) Personopplysninger kan lagres til formålene
med lagringen ikke lenger er aktuelle. Du kan slette personopplysningene som er lagret av
Samsung Health, ved hjelp av alternativet Slett personopplysninger på Innstillinger-menyen.
Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter,
må du slette dem separat.
• Du kan dele og/eller synkronisere data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester som du velger, så vel som med noen av dine tilkoblede enheter. Tilgang
til Samsung Health-informasjon av slike tilleggstjenester eller tredjepartsenheter vil kun bli
tillatt med din uttrykkelige godkjennelse.
• Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk
eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med
andre.
• Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan enheten bli påvirket av
elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter
som sender radiobølger.
• Les Vilkår og betingelser og Personvern for Samsung Health nøye før du bruker appen.
144
Apper og funksjoner
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable er en app som du kan bruke til å styre dine kroppsnære enheter. Når du kobler
enheten til den kroppsnære enheten, kan du tilpasse innstillinger og apper for den kroppsnære
enheten.
Start Galaxy Wearable-appen.
Trykk på Kom i gang for å koble enheten til den kroppsnære enheten. Følg instruksjonene
på skjermen for å fullføre oppsettet. Du finner mer informasjon i den kroppsnære enhetens
brukerhåndbok om hvordan du kobler til og bruker den kroppsnære enheten sammen med
enheten.
Samsung Members
Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer,
og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i
Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og -tipsene. Samsung Members
kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.
For å sende inn tilbakemeldinger eller publisere kommentarene dine må du logge på
Samsung-kontoen din. Se Samsung-konto for mer informasjon.
145
Apper og funksjoner
Samsung Notes
Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen for
hånd. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.
Opprette notater
1
2
Start Samsung Notes-appen og trykk på
.
Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen øverst på skjermen og skriv et notat.
Skriv inn tekst med tastaturet.
Sett inn filer.
Skriv eller tegn med penner.
Mal med pensler.
3
Trykk på Lagre når du er ferdig med å skrive notatet.
Slette notater
1
2
3
Start Samsung Notes-appen.
Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.
For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
Trykk på Slett.
146
Apper og funksjoner
Kalender
Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og påminnelser i kalenderen.
Opprette hendelser
1
2
Start Kalender-appen og trykk på
eller dobbelttrykk på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter
på .
Legg inn hendelsesinformasjon.
Velg et klistremerke som skal vises
med hendelsen.
Angi en tittel.
Endre fargen for hendelsen.
Angi varighet.
Oppgi posisjonen.
Velg en kalender som hendelsen
skal lagres i.
Still inn en alarm.
Legg til et notat.
Legg til flere detaljer.
3
Trykk på Lagre for å lagre hendelsen.
147
Apper og funksjoner
Opprette påminnelser
Du kan opprette oppgaver som påminnelser og motta varsler til angitt tid eller posisjon for hver
påminnelse. Start Kalender-appen og trykk på → Reminder. Reminder-appen starter. Se
Reminder for mer informasjon.
Synkronisere hendelser med kontoene dine
1
2
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg deretter
en konto du vil synkronisere med.
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kalender-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kalenderbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, starter du Kalender-appen
og trykker på → → Legg til ny konto. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere
med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en blå sirkel ved siden av kontonavnet.
Lydopptaker
Innledning
Bruk forskjellige opptaksmoduser for ulike situasjoner. Enheten kan konvertere stemmen din til
tekst og skille mellom lydkilder.
Foreta lydopptak
1
Start Lydopptaker-appen.
148
Apper og funksjoner
2
Trykk på
for å starte opptaket. Snakk direkte inn i mikrofonen.
• Trykk på
for å sette opptaket på pause.
• Under lydopptak kan du trykke på BOKMERKE for å sette inn et bokmerke.
Endre opptaksmodus.
Start opptak.
3
4
Trykk på
for å avslutte opptaket.
Angi et filnavn, og trykk på Lagre.
149
Apper og funksjoner
Endre opptaksmodus
Start Lydopptaker-appen.
Velg en modus fra toppen av taleopptaksskjermbildet.
• Standard: Dette er normal opptaksmodus.
• Intervju: Enheten tar opp lyd fra toppen og bunnen av enheten ved høyt volum mens
volumet på lydene fra sidene begrenses.
• Tale-til-tekst: Enheten tar opp stemmen din og gjør den samtidig om til tekst på skjermen.
For best resultat holder du enheten nær munnen og snakker høyt og tydelig i stille
omgivelser.
Enheten vil ikke gjenkjenne det du sier hvis ikke systemspråket for talenotatet er det
samme som språket som du snakker. Før du bruker denne funksjonen, trykker du på
gjeldende språk for å angi systemspråket for talenotater.
Spille av valgte lydopptak
Når du går gjennom intervjuopptak, kan du slå på eller av bestemte lyder i opptaket.
1
2
3
Start Lydopptaker-appen.
Trykk på Liste, og velg et lydopptak som er tatt opp i intervjumodus.
Hvis du vil slå av lyden på bestemte lydkilder, trykker du på
av lyd fra.
Ikonet endres til
, og lyden blir slått av.
Dempet lydkilde
Udempet lydkilde
150
for retningen som du vil slå
Apper og funksjoner
Mine filer
Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for
eksempel på nettskytjenester.
Start Mine filer-appen.
Vis filer som er lagret på hver lagringsenhet.
For å se etter unødvendige data og frigjøre enhetens lagringsplass trykker du på Analyser
lagring.
Trykk på
for å søke etter filer eller mapper.
Klokke
Innledning
Still inn alarmklokker, se hva klokken er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse
eller still inn en spesifikk varighet.
Alarm
Start Klokke-appen og trykk på Alarm.
Angi alarmer
Trykk på i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre
alarmalternativer og trykk deretter på Lagre.
Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.
For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.
Stoppe alarmer
Trykk på Avvis for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du
på Utsett for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.
Slette alarmer
Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette, og trykk deretter på Slett.
151
Apper og funksjoner
Verdensklokke
Start Klokke-appen og trykk på Verdensklokke.
Opprette klokker
Trykk på
, angi et bynavn eller velg en by fra kartet og trykk deretter på Legg til.
For å bruke tidssonekonverteringen trykker du på → Tidssoneomregner.
Slette klokker
Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokker du vil slette, og trykk deretter på Slett.
Stoppeklokke
1
2
3
Start Klokke-appen og trykk på Stoppeklokke.
Trykk på Start for å starte tidtakingen.
Trykk på Runde for å registrere rundetider, mens tidtakingen pågår.
Trykk på Stopp for å avslutte tidtakingen.
• Trykk på Gjenoppta for å starte tidtakingen igjen.
• Trykk på Tilbakest. for å slette rundetider.
Nedtelling
1
Start Klokke-appen og trykk på Nedtelling.
For å legge til en nedtelling som brukes ofte, trykker du på
trykker deretter på Legg til.
2
Angi tidsperioden og trykk på Start.
3
Trykk på Avvis når nedtellingsalarmen ringer.
, angir varighet og navn og
Trykk på inndatafeltet for varighet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
152
Apper og funksjoner
Kalkulator
Utfør enkle eller avanserte beregninger.
Start Kalkulator-appen.
•
: Vis utregningshistorikk. Du kan tømme historikken ved å trykke på Tøm logg. Du kan
lukke panelet for utregningshistorikk ved å trykke på .
•
: Bruk enhetskonverteringsverktøyet. Du kan konvertere diverse verdier, for eksempel
areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.
•
: Vis den vitenskapelige kalkulatoren.
Game Launcher
Innledning
Med Game Launcher kan du samle spill du har lastet ned fra Play Butikk og Galaxy Store, på ett
sted, slik at de er enkelt tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å
spille spill.
Åpne spill med eller uten lyd.
Få tilgang til flere alternativer.
Nedlastede apper
Vis spillinformasjonen din.
Bibliotekspanel
153
Apper og funksjoner
Bruke Game Launcher
1
Start Game Launcher-appen.
Hvis Game Launcher ikke vises, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner og deretter Game Launcher-bryteren for å aktivere den.
2
Trekk bibliotekspanelet oppover og trykk på et spill.
Spill som er lastet ned fra Play Butikk og Galaxy Store, vises automatisk på Game
Launcher-skjermbildet. Hvis du ikke kan se spillene, drar du bibliotekspanelet oppover
og trykker på → Legg til apper.
Fjerne et spill fra Game Launcher
Dra bibliotekspanelet oppover, trykk på og hold et spill, og trykk deretter på Fjern fra Game
Launcher.
Endre ytelsesmodus
Du kan endre ytelsesmodus for spill.
Start Game Launcher-appen, trykk på → Spillytelse og velg ønsket modus.
• Fokus på strømsparing: Dette sparer batteristrøm mens du spiller.
• Balansert: Dette balanserer ytelsen og batteritiden.
• Fokus på ytelse: Dette fokuserer på å gi best mulig ytelse mens du spiller.
Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.
154
Apper og funksjoner
Game Booster
Innledning
Game Booster gjør at du kan spille spill i et bedre miljø og du kan gjøre bruk av nyttige
alternativer på Game Booster-panelet.
Bruke Game Booster
Du åpner Game Booster-panelet mens du spiller ved å trykke på
på navigeringslinjen. Hvis
navigeringslinjen er skjult, drar du oppover fra nederst på skjermen for å vise den.
Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av spillet.
•
: Konfigurer innstillinger for Game Booster.
• Overvåker temperatur/Overvåker minnet: Still inn enhetens automatiske
justeringsinnstillinger for å forebygge at enheten overopphetes, og avslutt apper som kjører
i bakgrunnen for få bedre administrasjon av minnet.
• Blokker i spill: Lås noen funksjoner under spilling.
• Navigeringsknapplås: Skjul knappene på navigeringslinjen. For å vise knappene trykker du
på på navigeringslinjen.
• Skjermberøringslås: Lås berøringsskjermen imens du spiller. For å låse opp
berøringsskjermen drar du låseikonet i hvilken som helst retning.
• Skjermbilde: Ta skjermbilder.
155
Apper og funksjoner
Starte apper i sprettoppvinduer mens du spiller
Du kan starte apper i sprettoppvinduer mens du spiller.
Trykk på
og velg en app i listen over apper.
Hvis du vil redigere applisten, trykker du på .
Kids Home
Innledning
Du kan begrense barns tilgang til visse apper, angi deres brukstider og konfigurere innstillinger
for å gi et underholdende og trygt miljø for barn nå de bruker enheten.
Starte Kids Home
Når du starter Kids Home-funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av
dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
1
2
3
Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på
for å aktivere.
(Kids Home)
Se på introduksjonssiden til Kids Home og trykk på Neste.
Opprett en PIN-kode for å bruke med Kids Home.
Hvis du allerede har angitt skjermlåsmetoden på enheten din, kan du bruke samme
låsemetode for Kids Home uten å opprette en ny PIN-kode.
Kids Home-skjermbildet vises.
Den forhåndsinnstilte låsemetoden eller den opprettede PIN-koden brukes når du
aktiverer Foreldrekontroll-funksjonen eller lukker Kids Home.
156
Apper og funksjoner
Bruke Kids Home
Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på
aktivere. Kids Home-skjermbildet vises.
(Kids Home) for å
Velg appene du vil bruke på Kids Home-startskjermbildet.
Få tilgang til flere alternativer.
Tilgjengelige apper
Galleri for barn
Telefon for barn
Kamera for barn
Bruke foreldrekontrollfunksjoner
Du kan konfigurere innstillingene til Kids Home og vise historikken for tillatelsesbruk.
På skjermbildet til Kids Home trykker du på → Foreldrekontroll og angir opplåsningskoden.
• Barnets navn: Administrer barnets profil.
• Angi daglig spilletid: Begrens brukstiden for Kids Home.
• Daglig bruk: Vis den daglige brukstiden til Kids Home.
• Aktivitet: Vis aktivitetshistorikken til Kids Home.
• Ofte kontaktet: Vis hyppig brukte kontakter i Kids Home.
• Mitt barns opprettelser: Vis arbeid som er laget fra appene i Kids Home.
• Tillatt innhold: Kontroller appene og innholdet som støttes av Kids Home og legg dem til.
• Vis Innholdsside: Still inn enheten slik at den viser Samsung partners innholdsside på Kids
Home-skjermen.
157
Apper og funksjoner
Lukke Kids Home
For å lukke Kids Home, trykker du på Tilbake-knappen eller → Lukk Kids Home og oppgir
opplåsningskoden.
SmartThings
Innledning
Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett eller andre smarttelefoner, enkelt
og raskt. Du kan også kontrollere og behandle TV-er, husholdningsapparater og IoT-produkter
(tingenes Internett) med smarttelefonen.
Du kan legge til og administrere enheter etter posisjon og rom. Legg for eksempel til «hjemme»
som en posisjon og administrer enheter etter rom, som stue og soverom.
• Koble til enheter i nærheten: Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetoothhodesett eller andre kroppsnære enheter, raskt og enkelt.
• Registrere og kontrollere husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter: Registrer
smarte kjøleskap, vaskemaskiner, klimaanlegg, luftrensere, TV-er og tingenes IoT-produkter
(tingenes Internett) på smarttelefonen, og vis status for dem eller kontroller dem fra
skjermen på smarttelefonen.
• Motta varsel: Motta varsler fra tilkoblede enheter på smarttelefonen. Du kan for eksempel få
et varsel på smarttelefonen når klesvasken er ferdig.
• For å bruke SmartThings må smarttelefonen og andre enheter være tilkoblet et Wi-Fieller mobilnettverk.
• For å kunne bruke SmartThings fullt ut må du logge på Samsung-kontoen.
• Enhetene du kan koble til, kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• De tilgjengelige funksjonene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.
• Separate feil eller defekter på tilkoblede enheter dekkes ikke av Samsung-garantien.
Hvis det oppstår feil eller defekter på de tilkoblede enhetene, må du kontakte
produsenten av den aktuelle enheten.
158
Apper og funksjoner
Koble til enheter i nærheten
Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett, enkelt og raskt.
Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er koblet sammen eller
det delte innholdet.
1
2
3
4
Start SmartThings-appen.
Trykk på Legg til enhet eller
→ Legg til enhet.
Trykk på Skann.
Velg en enhet fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.
Bruke husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter
Du kan vise statusen for smarte apparater, TV-er og IoT-produkter på skjermen på
smarttelefonen. Du kan gruppere enheter etter plassering og legge til regler, slik at du kan
kontrollere enhetene på en enkel og praktisk måte.
Koble til enheter
1
2
3
4
Start SmartThings-appen.
Trykk på Legg til enhet eller
→ Legg til enhet.
Velg en enhetstype.
Eller, trykk på Skann eller trykk på søkefeltet for å søke etter enheter.
Følg instruksjonene på skjermen for å kolbe til enheter.
159
Apper og funksjoner
Vise og kontrollere tilkoblede enheter
Du kan vise og kontrollere enhetene. Du kan for eksempel sjekke innholdet i kjøleskapet eller
justere TV-volumet.
1
2
Start SmartThings-appen.
Listen over tilkoblede enheter vises.
Du kan vise statusen for enhetene på listen.
Velg en enhet for å kontrollere den. Når enhetskontrolleren som følger med den valgte
enheten, er lastet ned, kan du kontrollere enheten.
Legge til enheter og scener etter posisjon
Legg til enheter etter posisjon, vis listen over enheter i samme posisjon og kontroller dem. Du
kan også legge til en scene for en posisjon for å kontrollere flere enheter samtidig.
Legge til posisjoner
1
2
Start SmartThings-appen og trykk på
→
→ Legg til posisjon.
Skriv inn posisjonsnavnet.
• For å angi en posisjon trykker du på Geoposisjon for å velge en posisjon på kartet og
trykker på Ferdig.
• For å legge til rom i posisjonen trykker du på Rom, markerer rommene du vil legge til og
trykker på Ferdig.
3
Trykk på Ferdig.
Posisjonen din blir lagt til.
Hvis du vil legge til enheter i posisjonen, trykker du på Legg til enhet eller
enhet og følger instruksjonene på skjermen for å registrere enheter.
160
→ Legg til
Apper og funksjoner
Legge til scener
Legg til en scene og registrer enheter på den for å kontrollere flere enheter samtidig.
1
2
3
4
5
6
Start SmartThings-appen.
Trykk på
→
Trykk på
→ Scener → Legg til scene.
og velg en posisjon.
Skriv inn scenenavnet.
Trykk på
under Handlinger for å legge til handlingene som skal utføres.
Trykk på Lagre.
Legge til automatiseringer
Du kan også angi en automatisering for å operere enheter automatisk avhengig av det
forhåndsinnstilte klokkeslettet og statusen til enheter og mer.
Du kan for eksempel legge til en automatisering om å slå på lyden automatisk hver dag klokken
07.00.
1
2
3
4
5
6
Start SmartThings-appen.
Trykk på
→
Trykk på
→ Automatiseringer → Legg til automatisering.
og velg en posisjon.
under Hvis, angi aktiveringsbetingelsene for automatiseringen, og trykk
Trykk på
deretter på Neste.
Trykk på
under Da, angi handlingene som skal utføres, og trykk på Ferdig.
Angi navnet på automatiseringen, og trykk på OK.
Motta varsler
Du kan motta varsler fra tilkoblede enheter på smarttelefonen. Du kan for eksempel få et varsel
på smarttelefonen når klesvasken er ferdig.
Hvis du vil sette opp enheter til å motta varsler, åpner du SmartThings-appen, trykker på
→ Varsler og trykker på bryterne ved siden av enhetene du vil ha.
161
→
Apper og funksjoner
Dele innhold
Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på
hvordan du kan dele bilder.
Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
og velg en delingsmetode, for eksempel melding og e-post.
Når du har kommunikasjons- eller delehistorikk, vises personer du har kontaktet, på
delingsalternativpanelet. Hvis du vil dele innhold direkte med dem via den tilsvarende
appen, velger du ikonet til en person. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du starte
Innstillinger-appen, trykke på Avanserte funksjoner og deretter trykke på Direkte
deling-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
162
Apper og funksjoner
Bruke tilleggsfunksjoner
• Send til enhet: Del innhold med enheter i nærheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller
med enheter som støtter SmartThings.
• Smart View: Se enheten din sitt viste innhold på en stor skjerm ved å koble den til en
skjermspeilingaktivert TV eller skjerm.
• Koblingsdeling: Del store filer. Last opp filer til Samsung-lagringsserveren, og del dem med
andre via en kobling. Telefonnummeret ditt må være bekreftet for at du skal kunne bruke
denne funksjonen.
Samsung DeX
Innledning
Med Samsung DeX-tjenesten kan du bruke smarttelefonen som en datamaskin ved å koble
smarttelefonen til en ekstern skjerm, for eksempel en TV eller skjerm, eller til en datamaskin. Gjør
ferdig oppgaver på smarttelefonen raskt og enkelt på en stor skjerm ved hjelp av et tastatur og
en mus. Mens du bruker Samsung DeX, kan du også bruke smarttelefonen.
163
Apper og funksjoner
Koble til enheter og starte Samsung DeX
Koble til en ekstern skjerm
Du kan koble smarttelefonen til en ekstern skjerm ved hjelp av en HDMI-adapter (USB Type-C til
HDMI) eller DeX Pad. Følgende innhold handler om hvordan du bruker HDMI-adapteren.
HDMI-adapter (USB Type-C til HDMI)
DeX Pad
• Alt tilleggsutstyr selges separat.
• Bruk bare offisielt Samsung DeX-støttet tilleggsutstyr som leveres av Samsung.
Ytelsesproblemer og feil som forårsakes av bruk av tilleggsutstyr som ikke er offisielt
støttet, dekkes ikke av garantien.
1
2
Koble en HDMI-adapter til smarttelefonen.
Koble en HDMI-kabel til HDMI-adapteren og til en HDMI-port på en TV eller skjerm.
164
Apper og funksjoner
3
Trykk på Fortsett → Start på skjermen til smarttelefonen.
Uten å endre skjermen til smarttelefonen, vises Samsung DeX-skjermen på den tilkoblede
TV-en eller skjermen.
HDMI-kabel
HDMI-adapter (USB
Type-C til HDMI)
Koble til en datamaskin
Du kan bruke Samsung DeX ved å koble smarttelefonen din til en datamaskin ved hjelp av en
USB-kabel.
1
2
Koble smarttelefonen din til en datamaskin med en USB-kabel.
Åpne varselspanelet, trykk på Samsung DeX.
Skjermbildet med instruksjoner for appinstalleringen vises.
165
Apper og funksjoner
3
4
Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned Samsung DeX-appen på datamaskinen.
Når appen er installert, kobler du enheten til USB-kabelen igjen.
Samsung DeX-skjermbildet vises.
Styre Samsung DeX-skjermbildet
Kontrollere på en ekstern skjerm
Styre med eksternt tastatur og ekstern mus
Du kan bruke trådløst tastatur/mus. Se brukerveiledningen for den aktuelle enheten hvis du
trenger mer informasjon.
• Du kan angi at musepekeren flyter fra den eksterne skjermen til skjermen på
smarttelefonen. Start Innstillinger-appen, velg Samsung DeX → Mus/pekefelt og
velg deretter bryteren Flyt peker til telefonskjerm for å aktivere den.
• Du kan også bruke det eksterne tastaturet på skjermen til smarttelefonen.
166
Apper og funksjoner
Bruke smarttelefonen som en styreflate
Du kan bruke smarttelefonen som en styreflate og operere den med fingrene.
På smarttelefonen trekker du nedover fra toppen av skjermen for å åpne varselspanelet og
trykker på Bruk telefon som berøringsflate.
• Du kan bare bruke styreflaten når du bruker Samsung DeX-modus.
• Hvis smarttelefonen har et frontdeksel, åpner du frontdekselet for å bruke
smarttelefonen som styreflate. Hvis frontdekslet er lukket, kan det hende at styreflaten
ikke fungerer som den skal.
• Hvis skjermen til smarttelefonen slår seg av, trykker du på strømtasten eller
dobbelttrykker på skjermen for å slå den på.
Bruke tastaturet på skjermen
Når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater eller utføre andre oppgraver, vises et
tastatur automatisk på skjermen til smarttelefonen uten å koble til et eksternt tastatur.
Hvis tastaturet ikke vises, velger du
på verktøylinjen for hurtigtilgang.
167
Apper og funksjoner
Kontrollere på en datamaskin
Kontroller Samsung DeX-skjermbildet ved hjelp av tastaturet og musen tilkoblet datamaskinen.
Du kan flytte filer enkelt mellom datamaskinen og Samsung DeX ved å dra og slippe. Du kan
også kopiere og lime tekst.
For å vise tastatursnarveier som er tilgjengelige når du bruker Samsung DeX, velger du
→ Slik brukes → Bruk tastatursnarveier → Tastatursnarveier.
Bruke Samsung DeX
Bruk smarttelefonens funksjoner i et grensesnittmiljø som ligner på det på en datamaskin. Du
kan også kjøre flere apper samtidig. Du kan også sjekke smarttelefonens varslinger og status.
Favorittapper
Samsung
DeXstartskjermbilde
Oppgavelinje
Verktøylinje for
hurtigtilgang
Samsung
DeX-panel
Statuslinje
Apper-knapp
• Skjermoppsettet for Samsung DeX kan variere avhengig av den tilkoblede enheten.
• Når du starter eller avslutter Samsung DeX, kan apper som kjører, lukkes.
• Enkelte apper eller funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige når du bruker Samsung
DeX.
• For å justere skjerminnstillingen bruker du innstillingene til den tilkoblede TV-en eller
skjermen.
• For å endre lyduttak, velger du
enhet under Lydutgangssignal.
på statuslinjen, velger så Media og deretter en
168
Apper og funksjoner
• Favorittapper: Legg til apper du bruker ofte på startskjermbildet, slik at du får raskere tilgang
til dem.
• Samsung DeX-panel: Du kan bruke forskjellige nyttige funksjoner, som for eksempel
låsing av Samsung DeX-skjermen, vise hvordan du bruker Samsung DeX og bytting til
Skjermspeiling-modus.
• Apper-knapp: Vis og kjør appene på smarttelefonen.
• Oppgavelinje: Vis appene som kjører.
• Statuslinje: Vis smarttelefonens varslinger og status. Statusikoner kan se annerledes ut
avhengig av smarttelefonens status. Når du velger , vises hurtiginnstillingsknapper. Du
kan aktivere eller deaktivere visse smarttelefonfunksjoner med hurtiginnstillingsknappene.
• Verktøylinje for hurtigtilgang: Bruk hurtigverktøy som skjermtastatur, volumkontroll eller
søk.
Bruke Samsung DeX og smarttelefon samtidig
Mens du bruker Samsung DeX, kan du bruke separate apper på den eksterne skjermen eller
datamaskinen og smarttelefonen samtidig.
Du kan for eksempel se en video på den tilkoblede TV-en eller skjermen mens du oppretter et
notat på smarttelefonen.
På den tilkoblede TV-en eller skjermen, starter du en app for å kjøre på Samsung DeX-skjermen.
Start deretter en annen app på smarttelefonen.
Låse Samsung DeX-skjermbildet
Hvis du vil låse det eksterne skjermbildet og skjermen til smarttelefonen mens du bruker
→ Lås DeX.
Samsung DeX, velger du
Mens du bruker Samsung DeX, kan du ikke låse den eksterne skjermen og skjermen til
smarttelefonen ved å trykke på strømtasten.
Overføre data med en datamaskin
Flytte filer
På Samsung DeX-skjermen, klikk og hold en fil for å velge den i Mine filer-appen eller Galleriappen, og dra den over til datamaskinskjermen. På datamaskinskjermen, velg en fil og dra den
over til Samsung DeX-skjermen, Mine filer-appen, eller Galleri-appen.
169
Apper og funksjoner
Kopiere og lime inn tekst
Kopier tekst på Samsung DeX-skjermen eller datamaskinskjermen, og lim den inn i
tekstinnskrivingsfeltet eller den andre skjermen ved hjelp av tastatursnarveier eller mus.
Avslutte Samsung DeX
Når du kobler smarttelefonen fra den eksterne skjermen, som en TV eller skjerm, eller
datamaskinen, avsluttes Samsung DeX.
Koble smarttelefonen din fra HDMI-adapteren eller USB-kabelen.
Google-apper
Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en
Google-konto for å få tilgang til enkelte apper.
Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.
Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område
eller tjenesteleverandør.
Chrome
Søk etter informasjon og se på nettsider.
Gmail
Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.
Maps
Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder
nær deg.
Play Musikk
Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikksamlinger som er lagret på
enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.
170
Apper og funksjoner
Play Filmer
Kjøp eller lei videoer, som filmer og TV-programmer fra Play Butikk.
Disk
Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.
YouTube
Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.
Foto
Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.
Google
Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.
Duo
Foreta et enkelt videoanrop.
171
Innstillinger
Innledning
Tilpass enhetsinnstillingene. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige
innstillingsalternativer.
Start Innstillinger-appen.
Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på
.
Tilkoblinger
Alternativer
Endre innstillinger for tilkoblinger, for eksempel Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller
andre nettverksenheter. Se Wi-Fi for mer informasjon.
• Bluetooth: Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetoothaktiverte enheter. Se Bluetooth for mer informasjon.
• Telefonsynlighet: Tillat andre enheter å finne enheten din for å dele innhold med deg. Når
denne funksjonen er aktivert, vil enheten din være synlig for andre enheter når de søker
etter tilgjengelige enheter med alternativet Overfør filer til enhet.
• NFC og betaling: Angi at enheten tillater deg å lese NFC-tagger (nærfeltskommunikasjon)
som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å
utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de
nødvendige appene. Se NFC og betaling for mer informasjon.
• Flymodus: Angi at alle trådløse funksjoner skal deaktiveres på enheten. Du kan bare bruke
tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.
Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet, og instruksjonene til flypersonellet. I
tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
172
Innstillinger
• Mobilnett: Konfigurer innstillingene for mobilnettet ditt.
• Databruk: Hold oversikt over databruken din, og tilpass innstillingene etter en eventuell
begrensning. Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når
mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.
Du kan også aktivere datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører i
bakgrunnen, sender eller mottar data. Se Datasparing for mer informasjon.
• SIM-kortadministrator (modeller med to SIM-kort): Aktiver SIM- eller USIM-kortene og
tilpass SIM-kortinnstillingene. Se SIM-kortadministrator (modeller med to SIM-kort) for mer
informasjon.
• Internettdeling: Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone, for å dele enhetens
forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Det er
mulig å koble til via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Internettdeling for mer informasjon.
• Flere tilkoblingsinnstillinger: Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner. Se
Flere tilkoblingsinnstillinger for mer informasjon.
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon. Skriv inn passordet, og trykk på
Koble til.
• Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver
gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten kobler
seg automatisk til nettverket, trykk på ved siden av nettverket og trykke på Glem.
• Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte
enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruteren på nytt.
173
Innstillinger
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
Trykk på Wi-Fi Direct.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med, står i listen, må du slå på Wi-Fi Directfunksjonen på den enheten.
3
Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.
Sende og motta data
Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
3
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Wi-Fi Direct, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er tilkoblet hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten
prosedyren med godkjenningsforespørsel.
Avslutte enhetstilkoblingen
1
2
3
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Wi-Fi.
Trykk på Wi-Fi Direct.
Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.
Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.
174
Innstillinger
Bluetooth
Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte
enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på, og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testet og godkjent av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung er
ikke ansvarlig for konsekvensene av ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
2
Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, stiller du enheten i
Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.
Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er
åpent.
3
Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetoothtilkoblingsforespørselen.
175
Innstillinger
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter
eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan
du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
3
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Bluetooth og velg en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter
1
2
3
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
Trykk på
ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
Trykk på Avslutt sammenkobling.
NFC og betaling
Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (nærfeltskommunikasjon) som inneholder informasjon
om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter for
transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.
Enheten har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade
NFC-antennen.
176
Innstillinger
Lese informasjon fra NFC-tagger
Bruk NFC-funksjonen for å lese produktinformasjon fra NFC-tagger.
1
2
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på NFC og betaling-bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg.
Informasjon fra taggen vises.
Kontroller at skjermen på enheten er slått på og låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese
NFC-tagger eller motta data.
Foreta betalinger med NFC-funksjonen
Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for
mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer
informasjon om tjenesten.
1
2
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på NFC og betaling-bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.
Du kan angi standard betalingsapp ved å åpne Innstillinger-skjermbildet og trykke på
Tilkoblinger → NFC og betaling → Trykk og betal → BETALING og deretter velge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige
betalingsapper.
177
Innstillinger
Sende data med NFC-funksjonen
Overfør data som for eksempel bilder eller kontakter til andre enheter ved å berøre enhetens
NFC-antenne med den andre enhetens NFC-antenne.
1
2
3
4
Trykk på Tilkoblinger → NFC og betaling på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på
bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Trykk på Android Beam-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på
enheten din.
Når Trykk for å overføre. vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å
overføre elementet.
Hvis begge enhetene forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.
178
Innstillinger
Datasparing
Reduser databruk ved å forhindre at enkelte apper som kjører i bakgrunnen, sender eller mottar
data.
Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Datasparing på Innstillinger-skjermbildet, og trykk
deretter på bryteren for å aktivere den.
Når datasparingsfunksjonen er aktivert, vises
-ikonet på statuslinjen.
Datasparingsfunksjon aktivert
For å velge hvilke apper som kan bruke data uten begrensning, trykker du på Tillat app
mens Datasparing på og velger apper.
Apper som bare bruker mobildata
Velg at apper alltid skal bruke mobildata, selv når enheten er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
Du kan for eksempel angi at enheten bare skal bruke mobildata for apper som du vil holde sikre,
eller strømmingsapper som kan bli frakoblet. Selv om du ikke deaktiverer Wi-Fi-funksjonen vil
appene starte med mobildata.
Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Apper som bare bruker mobildata på Innstillinger og
trykk på bryteren for å aktivere den. Trykk deretter på bryterne ved sidene av appene du ønsker.
Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
179
Innstillinger
SIM-kortadministrator (modeller med to SIM-kort)
Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Se Bruke to SIM- eller USIM-kort
(modeller med to SIM-kort) for mer informasjon.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator.
• Samtaler: Velg et SIM- eller USIM-kort til taleanrop.
• Tekstmeldinger: Velg et SIM- eller USIM-kort til meldinger.
• Mobildata: Velg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
• Bekreft SIM-kort for anrop: Angi at enheten skal spørre om hvilket SIM- eller USIM-kort som
skal brukes for neste anrop når du foretar anrop uten ditt foretrukne SIM- eller USIM-kort for
anrop.
• Dobbelt-SIM alltid på: Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra det andre SIMeller USIM-kortet under en samtale.
Når denne funksjonen er aktivert, kan det medføre ekstra kostnader for
viderekobling av anrop, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Internettdeling
Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone, for å dele enhetens forbindelse til mobildata
med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Det er mulig å koble til via Wi-Fi,
USB eller Bluetooth.
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling på Innstillinger-skjermbildet.
Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
• Mobil Wi-Fi-sone: Bruk den mobile Wi-Fi-sonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner eller andre enheter.
• Internettdeling via Bluetooth: Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens
tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
• USB-internettdeling: Bruk Internettdeling via USB til å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner via USB. Når enheten er tilkoblet en datamaskin, kan den brukes som et
trådløst modem for datamaskinen.
180
Innstillinger
Bruke den mobile Wi-Fi-sonen
Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone for å dele enhetens mobildatatilkobling med
andre enheter.
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling → Mobil Wi-Fi-sone på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.
Hvis du vil angi et passord for den mobile Wi-Fi-sonen, trykker du på → Sett opp mobil WiFi-sone og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord og trykk på Lagre.
3
Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre
enheten.
Hvis den mobile Wi-Fi-sonen ikke finnes, angir du Bånd til 2,4 GHz på enheten og trykker
på → Sett opp mobil Wi-Fi-sone og tar deretter bort markeringen for Skjul min enhet.
4
Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.
Flere tilkoblingsinnstillinger
Tilpass innstillinger for administrering av andre tilkoblingsfunksjoner.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger på Innstillinger-skjermbildet.
• Søk etter enheter i nærh.: Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan
kobles sammen med.
• Utskrift: Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke
etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se Utskrift for
mer informasjon.
• MirrorLink: Bruk denne funksjonen til å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i
et kjøretøy. Se MirrorLink for mer informasjon.
• Download booster: Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere via Wi-Fiog mobilnett samtidig. Se Download booster for mer informasjon.
181
Innstillinger
• VPN: Konfigurer virtuelle private nettverk (VPN) på enheten din for å koble til en skoles eller
en bedrifts private nettverk.
• Privat DNS: Angi at enheten skal bruke privat DNS som gir forbedret sikkerhet.
• Ethernet: Når du kobler til en Ethernet-adapter, kan du bruke et kablet nettverk og
konfigurere nettverksinnstillinger.
Utskrift
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan koble enheten til
en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og skrive ut bilder eller dokumenter.
Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Legge til skrivertillegg
Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.
1
2
3
4
5
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Utskrift → Last ned
tilleggsprogram på Innstillinger-skjermbildet.
Søk etter et skrivertillegg i Play Butikk.
Velg et skrivertillegg, og installer det.
Velg det installerte tilleggsprogrammet for skriver.
Enheten søker automatisk etter skrivere som er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket som
enheten din.
Velg en skriver som du vil legge til.
Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på → Legg til skriver.
Skrive ut innhold
Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, går du til listen over
→ Alle skrivere og velger deretter en skriver.
alternativer, trykker på Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.
182
Innstillinger
MirrorLink
Du kan vise enhetsskjermen på kjøretøyets hovedskjerm.
Koble enheten til et kjøretøy for å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i
kjøretøyet.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → MirrorLink på Innstillingerskjermbildet.
Enheten din er kompatibel med kjøretøy som støtter MirrorLink-versjon 1.1 eller høyere.
Koble enheten din til et kjøretøy via MirrorLink
Første gang du bruker denne funksjonen, må du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
1
Koble enheten sammen med et kjøretøy via Bluetooth.
2
Koble enheten din til kjøretøyet via en USB-kabel.
Se Koble sammen med andre Bluetooth-enheter for mer informasjon.
Når de er tilkoblet hverandre, kan du åpne enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i
kjøretøyet.
Avslutte MirrorLink-koblingen
Trekk ut USB-kabelen fra enheten og kjøretøyet.
183
Innstillinger
Download booster
Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere, via både Wi-Fi- og mobilnett
samtidig. Et sterkere Wi-Fi-signal vil gi høyere nedlastingshastighet.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Download booster på Innstillingerskjermbildet.
• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.
• Det kan påløpe ekstra kostnader når du laster ned filer via mobilnettet.
• Når du laster ned store filer, kan enheten bli oppvarmet. Hvis enheten blir varmere
enn en angitt temperatur, blir funksjonen slått av.
• Hastigheten og ytelsen til denne funksjonen kan bli påvirket hvis nettverkssignalene
er ustabile.
• Hvis Wi-Fi- og mobilnettstilkoblingene har svært ulik dataoverføringshastighet, kan
det hende at enheten bare bruker den raskeste tilkoblingen.
• Denne funksjonen støtter HTTP 1.1 (Hypertext Transmission Protocol) og HTTPS
(Hypertext Transmission Protocol Secure). Denne funksjonen kan ikke brukes sammen
med andre protokoller, som for eksempel FTP.
184
Innstillinger
Lyd og vibrering
Alternativer
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
Trykk på Lyd og vibrering på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydmodus: Angi om enheten skal bruke lyd-, vibrerings- eller stillemodus.
• Vibrer mens det ringer: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop.
• Midlertidig lyd av: Angi at enheten skal bruke stille modus i løpet av en viss periode.
• Ringetone: Endre ringetonen.
• Varselslyder: Endre varselslyden.
• Volum: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
• Vibreringsmønster: Velg et vibreringsmønster.
• Vibrasjonsintensitet: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
• Systemlyd/vibreringskontroll: Angi at enheten skal avgi en lyd eller vibrere for handlinger,
som for eksempel å kontrollere berøringsskjermen.
• Lydkvalitet og effekter: Juster enhetens lydkvalitet og effekter. Se Dolby Atmos
(surroundlyd) for mer informasjon.
• Separat applyd: Angi at enheten skal spille av medielyd fra en spesifikk app separat på den
andre lydenheten. Se Separat applyd for mer informasjon.
Dolby Atmos (surroundlyd)
Velg en surroundlydmodus optimalisert for ulike typer lyd, som filmer, musikk og tale. Med Dolby
Atmos kan du oppleve bevegelige lyder som flyter rundt deg.
Trykk på Lyd og vibrering → Lydkvalitet og effekter → Dolby Atmos på Innstillingerskjermbildet, trykk på bryteren for å aktivere den og velg en modus.
185
Innstillinger
Separat applyd
Konfigurer enheten til å spille av medielyd fra en spesifikk app på den tilkoblede Bluetoothhøyttaleren eller -hodesettet separat fra lyden til andre apper.
Du kan for eksempel lytte til Navigasjons-appen gjennom enhetens høyttaler, mens du lytter til
en avspilling fra Musikk-appen gjennom kjøretøyets Bluetooth-høyttaler.
1
2
3
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Lyd og vibrering → Separat applyd og trykker
på bryteren for å aktivere den.
Velg en app som skal spille av medielyder separat og trykk på Tilbake-knappen.
Velg en enhet for å spille av den valgte appens medielyd.
Varsler
Endre varselsinnstillingene.
Trykk på Varsler på Innstillinger-skjermbildet.
• Foreslå handlinger og svar: Angi at enheten skal foreslå handlinger og svar for varsler.
• Vis utsettalternativ: Angi om slumrealternativ skal vises.
• Appikonmerker: Endre innstillingene for appikonmerker.
• Statuslinje: Angi hvordan enheten skal vise varselikonene og om den skal vise gjenværende
batterinivå i prosentandel på statuslinjen.
• Ikke forstyrr: Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, varsellyder og
medier, unntatt for tillatte unntak.
• Nylig sendt: Vis apper som nylig sendte varsler og endre varselsinnstillingene. For å tilpasse
→ Alle og velger en app fra
varselsinnstillinger for flere apper trykker du på Se alle →
applisten.
186
Innstillinger
Skjerm
Alternativer
Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.
Trykk på Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Adaptiv lysstyrke: Angi at enheten skal holde oversikt over lysstyrkejusteringene dine og
bruke dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blått lys-filter: Aktiver blått lys-filteret og endre filterinnstillingene. Se Blått lys-filter for mer
informasjon.
• Mørk modus: Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du
bruker enheten om kvelden og om natten eller på et mørkt sted. Se Mørk modus for mer
informasjon.
• Skjermmodus: Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast. Se Endre
skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet for mer informasjon.
• Skriftstørrelse og -stil: Endre skriftstørrelsen og -stilen.
• Skjermzoom: Endre innstillingen for zoom på skjerm.
• Skjermoppløsning: Endre skjermoppløsning. Se Skjermoppløsning for mer informasjon.
• Fullskjermapper: Velg apper som skal brukes i fullskjermforhold. Du kan også stille inn
enheten slik at kameraet foran ikke synes på skjermen.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Startskjerm: Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på
startskjermbildet med mer.
• Kantskjerm: Endre innstillingene for kantskjermen. Se Kantskjerm for mer informasjon.
187
Innstillinger
• Enkel modus: Bytt til enkel modus for å vise større ikoner og brukere et enklere oppsett på
startskjermbildet.
• Navigeringslinje: Endre innstillingene for navigeringslinje. Se Navigeringslinje
(funksjonsknapper) for mer informasjon.
• Beskyttelse mot utilsiktede berøringer: Angi at enheten skal hindre skjermen i å registrere
berøringer når den er i mørke omgivelser, som en lomme eller en veske.
• Berøringsfølsomhet: Øk berøringsfølsomheten på skjermen for bruk med skjermbeskyttere.
• Vis ladeinformasjon: Angi om enheten skal vise den gjenværende batteriprosentandelen og
den estimerte tiden til den er fulladet når skjermen er av.
• Skjermsparer: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades. Se
Skjermsparer for mer informasjon.
Blått lys-filter
Reduser belastningen på øynene ved å begrense blått lås som utstråles av skjermen.
Når du ser på HDR-videoer fra videotjenester med HDR-video, brukes ikke blått lysfilteret.
1
2
3
Trykk på Skjerm → Blått lys-filter på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren Slå på
nå for å aktivere denne funksjonen.
Dra justeringslinjen for å justere filterets ugjennomsiktighet.
For å angi tidsplanen for å benytte blått lys-filteret på skjermen trykker du på bryteren Slå på
som planlagt for å aktivere den og velge et alternativ.
• Solnedgang til soloppgang: Angi at enheten skal bruke blått lys-filteret på kvelden og
om natten og slå det av om dagen, basert på den aktuelle posisjonen din.
• Tilpasset tidsplan: Angi et bestemt tidspunkt som blått lys-filteret skal brukes.
188
Innstillinger
Mørk modus
Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du bruker enheten om
kvelden og om natten eller på et mørkt sted.
• Det mørke temaet kan kanskje ikke brukes for enkelte apper.
• Du kan raskt aktivere eller deaktivere mørk modus på varselspanelet. Åpne
varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på
(Mørk
modus).
1
2
Trykk på Skjerm → Mørk modus på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren Slå på
nå for å aktivere den.
For å angi tidsplanen for å benytte mørk modus på skjermen trykker du på bryteren Slå på
som planlagt for å aktivere den og velge et alternativ.
• Solnedgang til soloppgang: Angi at enheten skal bruke mørk modus på kvelden og om
natten og slå det av om dagen, basert på den aktuelle posisjonen din.
• Tilpasset tidsplan: Angi et bestemt tidspunkt for å slå mørk modus av og på.
Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet
Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet etter preferansene dine.
Endre skjermbildemodus
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Skjerm → Skjermmodus og velger modusen du vil
ha.
• Livlig: Dette optimaliserer fargeområdet, metningen og skarpheten til skjermbildet. Du kan
også justere fargebalansen til skjermbildet i henhold til fargeverdien.
• Naturlig: Dette justerer fargen til en naturlig tone.
• Du kan bare justere fargen til skjermbildet i modusen Livlig.
• Modusen Livlig er ikke alltid kompatibel med tredjepartsapper.
• Du kan ikke endre modusen for skjermbildet mens du bruker blått lys-filteret.
189
Innstillinger
Optimalisere fargebalansen for hele skjermen
Optimaliser fargen til skjermbildet ved å justere fargetonene som du vil ha dem.
Trykk på Skjerm → Skjermmodus → Livlig på Innstillinger-skjermbildet og juster
fargejusteringslinjen under Hvitbalanse.
Når du trekker fargejusteringslinjen mot Kjølig, økes den blå fargetonen. Når du trekker linjen
mot Varm, økes den røde fargetonen.
Justere tonen til skjermbildet etter fargeverdi
Øk eller reduser visse fargetoner ved å justere verdiene for Rød, Grønn eller Blå individuelt.
1
2
3
Trykk på Skjerm → Skjermmodus → Livlig på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Avanserte innstillinger.
Juster fargelinjen for R (Rød), G (Grønn) eller B (Blå) etter preferansene dine.
Skjermbildetonen blir justert.
Skjermoppløsning
Du kan endre skjermoppløsningen. Den er angitt til FHD+ som standard. En høyere oppløsning
gjør skjermen mer levende, men den vil også bruke mer batteristrøm.
1
2
Trykk på Skjerm → Skjermoppløsning på Innstillinger-skjermbildet.
Velg et oppløsningsalternativ og trykk på Bruk.
Noen av de aktive appene kan lukkes når du endrer oppløsningen.
190
Innstillinger
Skjermsparer
Du kan angi å vise bilder som en skjermsparer når skjermen slås av automatisk. Skjermspareren
vil vises når enheten lades.
1
2
3
4
Trykk på Skjerm → Skjermsparer på Innstillinger-skjermbildet.
Velg et alternativ.
Hvis du velger Bilderamme eller Foto, begynner en lysbildevisning med de valgte bildene.
Hvis du velger Bildebord, vises de valgte bildene som små kort som overlappes.
Trykk på
for å velge hvilke album bildene skal vises fra.
Når du er ferdig, trykker du på Tilbake-knappen.
For å forhåndsvise det valgte alternativet trykker du på Forhåndsvisning.
Når du trykker på skjermen mens skjermspareren vises, slås skjermen på.
Tema
Endre bakgrunnsinnstillinger for startskjermbildet og låseskjermen, eller bruk forskjellige temaer
på enheten.
Trykk på Tema på Innstillinger-skjermbildet.
• Tema: Endre enhetens tema.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Ikoner: Endre ikonstilen.
• AOD-er: Velg et bilde som skal vises på Always On Display.
191
Innstillinger
Låseskjerm
Alternativer
Endre innstillingene for låseskjermen.
Trykk på Låseskjerm på Innstillinger-skjermbildet.
Hvilke alternativer som er tilgjengelig, kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode
som er valgt.
• Skjermlåstype: Endre skjermlåsmetoden.
• Smart Lock: Konfigurer at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter
oppdages. Se Smart Lock for mer informasjon.
• Innstillinger for sikker lås: Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
• Always On Display: Angi at enheten skal vise informasjon mens skjermen er slått av. Se
Always On Display for mer informasjon.
• Bakgrunnsbildetjenester: Angi om enheten skal bruke bakgrunnsbildetjenester slik som
dynamisk låseskjerm.
• Klokkestil: Endre typen og fargen til klokken på den låste skjermen.
• Roamingklokke: Endre klokken til å vise tidssonen både lokalt og hjemme på låseskjermen
når du roamer.
• FaceWidgets: Endre innstillinger for elementene som vises på den låste skjermen.
• Kontaktinformasjon: Angi at enheten viser kontaktinformasjon, som for eksempel
e-postadressen din, på den låste skjermen.
• Varsler: Angi hvordan varsler skal vises på den låste skjermen.
• Snarveier: Velg apper for å vise snarveier for dem på den låste skjermen.
• Om Låseskjerm: Vis Låseskjerm-versjonen og juridisk informasjon.
192
Innstillinger
Smart Lock
Du kan konfigurere at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter oppdages.
Hvis du for eksempel har angitt hjemmet ditt som en klarert posisjon, vil enheten din oppdage
posisjonen når du kommer hjem og låse seg opp automatisk.
• Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk etter at du har angitt en skjermlåsmetode.
• Hvis du ikke bruker enheten i løpet av fire timer eller når du slår på enheten, må du
låse opp skjermen med mønsteret, PIN-koden eller passordet som du har angitt.
1
2
3
Trykk på Låseskjerm → Smart Lock på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Velg et alternativ og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Biometri og sikkerhet
Alternativer
Endre innstillingene for å sikre enheten.
Trykk på Biometri og sikkerhet på Innstillinger-skjermbildet.
• Intelligent skanning: Registrer både ansiktet og irisene på enheten for å låse opp skjermen
mer lettvint. Se Intelligent skanning for mer informasjon.
• Ansiktsgjenkjenning: Angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt. Se
Ansiktsgjenkjenning for mer informasjon.
• Iriser: Registrer irisene dine for å låse opp skjermen. Se Irisgjenkjenning for mer informasjon.
• Fingeravtrykk: Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se
Fingeravtrykksgjenkjenning for mer informasjon.
• Biometripreferanser: Endre innstillingene for biometriske data.
193
Innstillinger
• Google Play Protect: Angi at enheten skal søke etter skadelige apper og skadelig oppførsel,
advare om mulig fare og fjerne dem.
• Finn min mobil: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min
mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller
stjålne enheten.
• Sikkerhetsoppdatering: Vis versjonen til enhetens programvare og søk etter oppdateringer.
• Google Play-systemoppdatering: Vis Google Play-systemversjonen og se etter
oppdateringer.
• Samsung Pass: Du kan enkelt og sikkert bekrefte identiteten din via dine biometriske data.
Se Samsung Pass for mer informasjon.
• Installer ukjente apper: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
• Sikker mappe: Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se
Sikker mappe for mer informasjon.
• Sikker oppstart: Beskytt enheten din ved å angi at den krever en skjermopplåsingskode når
du slår på enheten. Du må angi opplåsingskoden for å starte enheten og motta meldinger
og varsler.
• Krypter eller dekrypter SD-kort: Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.
Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen
aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne
innstillingen før du tilbakestiller enheten.
• Andre sikkerhetsinnstillinger: Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.
194
Innstillinger
Intelligent skanning
Ved å bruke både ansikt og iriser kan du enkelt og trygt låse opp skjermen og bekrefte
identiteten din.
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Hvis du bruker intelligent skanning som en metode for å låse skjermen, kan ikke
ansiktet ditt og irisene dine brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten.
For å bruke enheten må du låse opp skjermen med mønsteret, en PIN-kode eller et
passord som du anga da du registrerte ansiktet og irisene. Pass på så du ikke glemmer
mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
• Hvis irisene dine ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret, PINkoden eller passordet som du anga da du registrerte, og registrere irisene dine på
nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du ikke kunne bruke
enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller
uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
• Hvis du endrer skjermlåsmetoden til Stryk eller Ingen, som ikke er sikre, vil alle de
biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i
apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.
Forholdsregler for å bruke intelligent skanning
Før du bruker intelligent skanning, må du ta følgende forholdsregler.
• For å beskytte øynene, må du holde skjermen minst 20 cm fra ansiktet når du bruker
irisgjenkjenning.
• Hvis du bruker skjermbeskyttelser (personvernsfilmer, glassbeskyttelser osv.), kan
gjenkjenningen mislykkes.
• Ikke bruk denne funksjonen med spedbarn. Det kan skade synet deres.
• Personer som har opplevd svimmelhet, anfall, tap av bevissthet, hukommelsestap eller andre
symptomer knyttet til epilepsi, eller som har hatt slike symptomer og tilstander i familien,
bør rådføre seg med lege før de tar i bruk denne funksjonen.
• Intelligent skanning er ikke ment for diagnostisering, behandling eller forebyggelse av
medisinske lidelser.
• Enheten kan låses opp av noen eller noe som ser ut som deg.
• Oppbevar telefonen din trygt og ikke la noen andre låse den opp.
195
Innstillinger
For bedre ansikt- og irisgjenkjenning
Det kan hende at telefonen ikke gjenkjenner ansiktet ditt eller irisene dine hvis:
• Noe forhindrer god sikt av ansiktet ditt og øynene dine (f.eks. briller, kontaktlinser, hatt, lave
øyelokk, nylig øyeoperasjon, sykdom, smuss, skade på kamera eller mye bevegelse).
Registrere iriser og ansikt
1
2
3
4
5
Trykk på Biometri og sikkerhet → Intelligent skanning på Innstillinger-skjermbildet.
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Fortsett.
Angi en skjermlåsmetode.
Velg om du har på deg briller eller ikke og trykk på Fortsett.
Registrer ansiktet og irisene.
Se Ansiktsgjenkjenning og Irisgjenkjenning for mer informasjon.
Slette registrerte ansikts- og irisdata
Du kan slette ansikts- og irisdata som du har registrert.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Intelligent skanning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Fjern ansikts- og irisdata → Fjern.
Når de registrerte ansikts- og irisdataene er slettet, deaktiveres også alle de relaterte
funksjonene.
196
Innstillinger
Låse opp skjermen med intelligent skanning
Du kan låse opp skjermen med ansiktet og irisene i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode
eller et passord.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Intelligent skanning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Lås opp med Intelligent skanning-bryteren for å aktivere den.
Se på låseskjermen.
Når ansiktet og irisene gjenkjennes, kan du låse opp skjermen uten at du trenger bruke
en annen metode i tillegg. Hvis ansiktet og irisene ikke gjenkjennes, bruker du den
forhåndsdefinerte skjermlåsmetoden.
Ansiktsgjenkjenning
Du kan angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt.
• Hvis du bruker ansiktet ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke ansiktet ditt
brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du
låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som du anga da du
registrerte ansiktet. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet
ditt.
• Hvis du endrer skjermlåsmetoden til Stryk eller Ingen, som ikke er sikre, vil alle de
biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i
apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.
Forholdsregler for å bruke ansiktsgjenkjenning
Før du bruker ansiktsgjenkjenning for å låse opp enheten, må du huske på disse forholdsreglene:
• Enheten kan være låst opp av noen eller noe som ser ut som bildet ditt.
• Ansiktsgjenkjenning er mindre sikkert enn mønster, PIN-kode eller passord.
197
Innstillinger
For bedre ansiktsgjenkjenning
Vurder følgende når du bruker ansiktsgjenkjenning:
• Vurder forholdene under registrering, for eksempel om du har briller, lue, maske, skjegg eller
mye sminke
• Påse at du befinner deg i et godt opplyst område og at kameraobjektivet er rent under
registreringen
• Kontroller at bildet ikke er uskarpt for å få bedre samsvarsresultater
Registrere ansiktet ditt
Det er best å registrere ansiktet innendørs og borte fra direkte sollys.
1
2
3
4
5
6
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Fortsett.
Angi en skjermlåsmetode.
Velg om du har på deg briller eller ikke og trykk på Fortsett.
Hold enheten med skjermen vendt mot deg, og se på skjermen.
Plasser ansiktet ditt inni sirkelen på skjermen.
Kameraet skanner ansiktet.
• Hvis opplåsing av skjermen med ansiktet ditt ikke fungerer ordentlig, trykker du på
Fjern ansiktsdata for å fjerne det registrerte ansiktet og registrere ansiktet på nytt.
• For å forbedre ansiktsgjenkjenning, trykker du på Legg til alternativt utseende og
legg til et annet utseende.
198
Innstillinger
Slette de registrerte ansiktsdataene
Du kan slette ansiktsdata som du har registrert.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Fjern ansiktsdata → Fjern.
Når det registrerte ansiktet er slettet, deaktiveres også alle de relaterte funksjonene.
Låse opp skjermen med ansiktet
Du kan låse opp skjermen med ansiktet ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et
passord.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Ansiktsgjenkjenning på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Ansiktsopplåsing-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
• Hvis du vil at enheten skal låse opp skjermen uten å stryke på den låste skjermen
etter at ansiktet ditt er gjenkjent, trykker du på bryteren Bli på låseskjermen for å
deaktivere den.
• Hvis du vil redusere muligheten for ansiktsgjenkjenning i bilder eller videoer, trykker
du på bryteren Raskere gjenkjenning for å deaktivere den. Dette kan reduserer
hastigheten for ansiktsgjenkjenning.
• Hvis du vil øke graden av gjenkjenning på et mørkt sted, trykker du på bryteren Gjør
skjermen lysere for å aktive den.
4
Se på låseskjermen.
Når ansiktet ditt gjenkjennes, kan du låse opp skjermen uten at du trenger bruke en annen
metode i tillegg. Hvis ansiktet ditt ikke gjenkjennes, bruker du den forhåndsdefinerte
skjermlåsmetoden.
199
Innstillinger
Irisgjenkjenning
Funksjonen for irisgjenkjenning bruker de unike kjennetegnene til iriser, som form og farge, til å
styrke sikkerheten til enheten. Irisdataene kan brukes til ulike autentiseringsformål. Når du har
registrert irisene dine, kan du stille inn enheten til å bruke iriser til følgende funksjoner:
• Skjermlås
• Sikker mappe
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Hvis du bruker irisene dine som en metode for å låse skjermen, kan ikke irisene dine
brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du
låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som du anga da du
registrerte irisene. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet
ditt.
• Hvis irisene dine ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret, PINkoden eller passordet du angir når du registrerer irisene, og registrere irisene dine
på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du ikke kunne
bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller
uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
• Hvis du endrer skjermlåsmetoden til Stryk eller Ingen, som ikke er sikre, vil alle de
biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i
apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.
Forholdsregler for å bruke irisgjenkjenning
Før du bruker irisgjenkjenning, må du ta følgende forholdsregler.
• For å beskytte øynene, må du holde skjermen minst 20 cm fra ansiktet når du bruker
irisgjenkjenning.
• Hvis du bruker skjermbeskyttelser (personvernsfilmer, glassbeskyttelser osv.), kan
gjenkjenningen mislykkes.
• Ikke bruk irisgjenkjenning med spedbarn. Det kan skade synet deres.
• Personer som har opplevd svimmelhet, anfall, tap av bevissthet, hukommelsestap eller andre
symptomer knyttet til epilepsi, eller som har hatt slike symptomer og lidelser i familien, bør
rådføre seg med lege før de tar i bruk irisgjenkjenning.
• Biometriske data som innsamles og lagres lokalt av irisskanneren, er ikke ment å brukes til
diagnostisering, behandling eller forebygging av medisinske lidelser.
200
Innstillinger
For bedre irisgjenkjenning
Det kan hende at telefonen ikke gjenkjenner øynene dine hvis:
• noe forhindrer kameraet fra å få en tydelig visning av irisene (f.eks. briller, lave øyelokk, nylig
øyeoperasjon, sykdom, smuss, skade på kameraet eller for mye bevegelse).
• lyset er svært ulikt fra når du registrerte irisene (f.eks. direkte sollys).
Hold enheten omtrent 25–35 cm unna ansiktet med skjermen mot deg.
25–35 cm
Registrere iriser
Enheten kan bare lagre irisdata for én person. Du kan ikke registrere mer enn ett sett
med iriser.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Iriser på Innstillinger-skjermbildet.
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Fortsett.
Angi en skjermlåsmetode.
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Fortsett.
Hvis du bare vil registrere irisen på det ene øyet, markerer du Registrer bare 1 iris
201
Innstillinger
5
Hold enheten med skjermen vendt mot deg, og se på skjermen.
25–35 cm
6
Posisjoner øynene dine inni sirklene på skjermen, og åpne øynene helt.
Irisgjenkjenningskameraet skanner irisene dine.
Slette registrerte irisdata
Du kan slette irisdata som du har registrert.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Iriser på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Fjern irisdata → Fjern.
Når de registrerte irisdataene er slettet, deaktiveres også alle de relaterte funksjonene.
202
Innstillinger
Låse opp skjermen med irisene
Du kan låse opp skjermen med irisene dine i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et
passord.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Iriser på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Irisopplåsing-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Stryk på den låste skjermen og posisjoner øynene inni sirklene på skjermen for å skanne
irisene.
25–35 cm
Hvis du vil låse opp skjermen med irisgjenkjenning, uten å stryke på den låste skjermen, trykker
du på bryteren Skjerm på-irisgjenkjenning for å aktivere denne funksjonen.
203
Innstillinger
Fingeravtrykksgjenkjenning
For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere må fingeravtrykksinformasjonen registreres
og lagres på enheten. Når denne informasjonen er registrert, kan du stille inn enheten til å bruke
fingeravtrykk til følgende funksjoner:
• Skjermlås
• Sikker mappe
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Fingeravtrykksgjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å
forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykkssensoren
skal forveksle to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate
fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.
• Hvis du bruker fingeravtrykket ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke
fingeravtrykket ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke
enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som
du anga da du registrerte fingeravtrykket. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PINkoden eller passordet ditt.
• Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret,
PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer fingeravtrykket, og registrerer
fingeravtrykket på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du
ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap
av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
• Hvis du endrer skjermlåsmetoden til Stryk eller Ingen, som ikke er sikre, vil alle de
biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i
apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.
204
Innstillinger
For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk
Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende
forhold som kan virke inn på funksjonen:
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er endret av rynker eller arr.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
• Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest
brukes til å utføre oppgaver på enheten.
• Fingeravtrykksensoren gjenkjenner fingeravtrykk. Sørg for at fingeravtrykksensoren ikke blir
ripet eller skadet av metallgjenstander, for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
• Hvis fingeravtrykkssensoren dekkes med beskyttelsesfilm, klistremerker eller annet
tilbehør, kan graden av fingeravtrykksgjenkjenning reduseres. Hvis fingeravtrykkssensoren
i begynnelsen er dekket av beskyttelsesfilm, fjerner du den før du bruker
fingeravtrykkssensoren.
• Sørg for at fingeravtrykkssensoren og fingrene dine er rene og tørre.
• Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner
fingeravtrykkene. Sørg for å dekke hele fingeravtrykkssensoren med fingeren.
• I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne
funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å
berøre en metallgjenstand.
Registrere fingeravtrykk
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på Fortsett.
Angi en skjermlåsmetode.
205
Innstillinger
4
Stryk fingeren nedover på fingeravtrykkssensoren.
Gjenta denne handlingen til fingeravtrykket er registrert.
5
Trykk på Ferdig når du er ferdig med å registrere fingeravtrykk.
Kontrollere registrerte fingeravtrykk
Du kan kontrollere om fingeravtrykket ditt er registrert ved å plassere fingeravtrykkssensoren.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Sjekk de nye fingeravtrykkene.
Plasser fingeren på fingeravtrykkssensoren.
Gjenkjenningsresultatet vises.
Slette registrerte fingeravtrykk
Du kan slette registrerte fingeravtrykk.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Velg et fingeravtrykk du vil slette og trykk på Fjern.
206
Innstillinger
Låse opp skjermen med fingeravtrykk
Du kan låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode
eller et passord.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykk på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Lås opp med fingeravtrykk for å aktivere denne funksjonen.
Legg fingeren på fingeravtrykksensoren når låseskjermen vises for å skanne fingeravtrykket
ditt.
Samsung Pass
Med Samsung Pass kan du logge på Samsung-kontoen din, nettsteder eller apper enklere og
tryggere via de biometriske dataene dine, i stedet for å oppgi påloggingsopplysningene dine.
Samsung Pass gir deg også mulighet til å angi personopplysninger, som for eksempel adressen
din eller betalingskortinformasjon, enklere og raskere gjennom dine registrerte biometriske data.
Registrer de biometriske dataene dine på Samsung Pass, og angi at du skal logge på støttede
nettsteder og apper med dataene via Samsung Pass.
• Enheten må være tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
• For å bruke denne funksjonen må du logge på Samsung-kontoen. Se Samsung-konto
for mer informasjon.
• Funksjonen for pålogging via nettsteder er bare tilgjengelig for nettsteder som du
åpner via Internett-appen. Enkelte nettsteder støtter kanskje ikke denne funksjonen.
• Registrerte biometriske data og lagret betalingskortinformasjon lagres bare på
enheten din og synkroniseres ikke med andre enheter og servere.
Registrere Samsung Pass
Før du begynner å bruke Samsung Pass, må du registrere de biometriske dataene dine i Samsung
Pass.
1
2
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Les instruksjonene på skjermen og trykk på Logg på.
207
Innstillinger
3
4
5
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Godta vilkårene til Samsung Pass.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.
6
Registrer fingeravtrykkene dine.
7
Skann fingeravtrykkene dine, og trykk på Neste for å fullføre Samsung Pass-registreringen.
Se Fingeravtrykksgjenkjenning for mer informasjon.
• Hvis alternativet Legg til Samsung Pass på Apper-skjerm er markert, legges ikonet for
Samsung Pass til på startskjermbildet.
• Hvis alternativet Bruk Samsung Pass i stedet for Samsung account-passord er markert,
kan du bruke de registrerte biometriske dataene for å bekrefte identiteten din i stedet for
å oppgi Samsung-kontopassordet.
Bekrefte passordet for Samsung-kontoen din
Du kan bruke dine registrerte biometriske data til å bekrefte identiteten din i stedet for å angi
Samsung-kontopassordet, for eksempel når du kjøper innhold fra Galaxy Store.
1
2
3
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på → Innstillinger → Konto og synkronisering og trykk på Bekreft med Samsung
Pass-bryteren for å aktivere den.
208
Innstillinger
Bruke Samsung Pass til å logge på nettsteder
Du kan bruke Samsung Pass til å logge på nettsteder som støtter automatisk utfylling av ID og
passord, på en enkel måte.
1
2
3
Åpne et nettsted du vil logge på.
Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på
nettstedet.
Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre påloggingsinformasjonen, merker du
av for Logg på med Samsung Pass, og trykker på Husk.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass, når du skal logge på
nettstedet.
Bruke Samsung Pass til å logge på apper
Du kan bruke Samsung Pass til å logge på apper som støtter automatisk utfylling av ID og
passord, på en enkel måte.
1
2
3
Åpne en app du vil logge på.
Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på appen.
Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre påloggingsinformasjonen, trykker du
på Lagre.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass når du skal logge på
appen.
Administrere påloggingsinformasjon
Vis listen over nettsteder og apper du har angitt til å bruke Samsung Pass, og administrer
påloggingsinformasjonen.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Logg på og velg et nettsted eller en app fra listen.
Trykk på Rediger og endre ID-en din, passordet ditt og navnet på nettstedet eller appen.
Du kan slette nettstedet eller appen ved å trykke på Slett.
209
Innstillinger
Bruke Samsung Pass med nettsteder og apper
Når du bruker nettsteder eller apper som støtter Samsung Pass, kan du enkelt logge på med
Samsung Pass.
Hvis du vil se listen over nettsteder og apper som støtter Samsung Pass på Innstillingerskjermbildet, trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass, lås opp skjermen ved å bruke
den forhåndsinnstilte skjermlåsemetoden og trykk deretter på → Partnere. Hvis ingen
nettsteder eller apper støtter Samsung Pass, vises ikke Partnere.
• Tilgjengelige nettsteder og apper kan variere avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap eller uleiligheter som forårsakes av at du logger på
nettsteder eller apper via Samsung Pass.
Angi personopplysningene dine automatisk
Du kan bruke Samsung Pass til å enkelt oppgi adressen din eller betalingskortinformasjon på
apper som støtter automatisk utfylling av personopplysninger.
1
2
3
4
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Autoutfyll skjemaer og velg Legg til adresse eller Legg til kort.
Angi informasjonen og trykk på Lagre.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass, når du angir
personopplysninger automatisk på støttede apper.
Slette Samsung Pass-dataene
Du kan slette de biometriske dataene dine, påloggingsinformasjon og appdata som er registrert
i Samsung Pass. Samtykket ditt til i vilkårene og betingelsene vil fortsatt gjelde, og Samsungkontoen vil fortsatt være aktiv.
1
2
Trykk på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
210
Innstillinger
3
4
Trykk på → Innstillinger → Slett data.
Angi Samsung-kontopassordet og trykk på OK.
Samsung Pass-dataene dine slettes.
Sikker mappe
Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og kontakter, slik at ingen andre får
tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.
Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke
overføres til andre enheter via delemetoder som ikke er godkjent for eksempel USB eller
Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at
Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må
du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.
For å bruke Sikker mappe må du logge på Samsung-kontoen.
211
Innstillinger
Konfigurere Sikker mappe
1
2
3
4
Start Innstillinger-appen og trykk på Biometri og sikkerhet → Sikker mappe.
Godta vilkårene og betingelsene til Sikker mappe.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe og følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre konfigurasjonen.
Hvis du vil endre navnet eller ikonfargen for Sikker mappe, trykker du på → Tilpass.
• Når du åpner Sikker mappe-appen, må du låse opp appen ved hjelp av den
forhåndsinnstilte låsemetoden.
• Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille den med
Samsung-kontoen din. Trykk på knappen nederst på den låste skjermen og angi
passordet til Samsung-kontoen din.
Stille inn automatisk lås for Sikker mappe
Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Velg et låsealternativ.
Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på → Lås og avslutt.
212
Innstillinger
Flytte innhold til Sikker mappe
Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på
flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.
1
2
3
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Legg til filer.
Trykk på Bilder, merk av bilder du vil flytte, og trykk deretter på Utført.
Trykk på Flytt.
De valgte elementene blir slettet fra den opprinnelige mappen og flyttet til Sikker mappe.
Trykk på Kopier for å kopiere elementer.
Metoden som brukes til å flytte innhold, kan variere, avhengig av innholdstypen.
Flytte innhold fra Sikker mappe
Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app i standard lagringsplass. Følgende
handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra Sikker mappe til standard lagringsplass.
1
2
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Galleri.
Velg et bilde og trykk på → Flytt ut av Sikker mappe.
De valgte elementene flyttes til Galleri på standard lagringsplass.
213
Innstillinger
Legge til apper
Legg til en app for bruk i Sikker mappe.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på Legg til apper.
Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på Legg til.
Hvis du vil installere apper fra Play Butikk eller Galaxy Store, trykker du på Last ned fra Play
Butikk eller Last ned fra Galaxy Store.
Fjerne apper fra Sikker mappe
Trykk på og hold inne en app du vil slette og trykk på Avinstaller.
Legge til kontoer
Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med
appene i Sikker mappe.
1
2
3
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Kontoer → Legg til konto.
Velg en kontotjeneste.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.
Åpne Sikker mappe-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Vis Sikker mappebryteren for å deaktivere denne funksjonen.
Alternativt drar du statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Stryk deretter nedover på
varselspanelet og trykk på
(Sikker mappe) for å deaktivere funksjonen.
214
Innstillinger
Sikkerhetskopiere og gjenopprette Sikker mappe
Sikkerhetskopier innhold og apper i Sikker mappe til Samsung Cloud ved å bruke Samsungkontoen, og gjenopprett dem senere.
Sikkerhetskopiere data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Legg til konto og logg på Samsung-kontoen din.
Trykk på Sikkerhetskopier Sikker mappe-data.
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på Sikkerhetskopier.
Data sikkerhetskopieres til Samsung Cloud.
Gjenopprette data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Gjenopprett.
Trykk på
for å velge en enhet for datagjenoppretting.
Merk elementer som du vil gjenopprette, og trykk på Gjenopprett.
Sikkerhetskopierte data gjenopprettes på enheten din.
Avinstallere Sikker mappe
Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Flere innstillinger → Avinstaller.
Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for Flytt
mediefiler ut av Sikker mappe og trykker på Avinstaller. Du kan få tilgang til data som er
sikkerhetskopiert fra Sikker mappe, ved å starte Mine filer-appen og trykke på Intern lagring →
Secure Folder.
Notater som er lagret i Samsung Notes, sikkerhetskopieres ikke.
215
Innstillinger
Kontoer og sikkerhetskopi
Alternativer
Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også
logge på kontoer, som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, eller overføre data til eller fra
andre enheter med Smart Switch.
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi på Innstillinger-skjermbildet.
• Kontoer: Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil
synkronisere med.
• Sikkerh.kop. og gjenoppr.: Oppbevar personopplysninger appdata og innstillinger sikkert
på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du
må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette
data.
• Samsung Cloud: Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk
bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett
dataene dine. Se Samsung Cloud for mer informasjon.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra den gamle enheten. Se Gjenopprette
data fra den gamle enheten (Smart Switch) for mer informasjon.
Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en
datamaskin, med jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir
skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
216
Innstillinger
Samsung Cloud
Synkroniser data lagret på enheten, som bilder og videoer, med Samsung Cloud og vis dataene
du har lagret i Samsung Cloud. Du kan også sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung Cloud
og gjenopprette dem senere.
For å bruke Samsung Cloud må du logge på Samsung-kontoen.
Synkronisere data
Du kan synkronisere data som bilder, videoer og hendelser som er lagret på enheten din med
Samsung Cloud og få tilgang til dem fra andre enheter.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på → Innstillinger → Innst. synk. / auto. sik.h.kop. → Synkroniser.
Trykk på bryterne ved siden av elementene du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de lagrede dataene eller endre innstillingene ved å trykke på Galleri,
Andre synkroniserte data eller Samsung Cloud Drive.
217
Innstillinger
Sikkerhetskopiere data
Du kan sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung Cloud.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Sikkerhetskopier telefonen på
Innstillinger-skjermbildet.
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på Sikkerhetskopier.
Trykk på OK.
• Enkelte data sikkerhetskopieres ikke. Kontroller hvilke data som sikkerhetskopieres,
trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Sikkerhetskopier
telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
• For å vise data som er sikkerhetskopiert for andre enheter i Samsung Cloud, trykker du
på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Gjenopprett data →
på
Innstillinger-skjermbildet og velger deretter enheten du vil ha.
Gjenopprette data
Du kan gjenopprette sikkerhetskopidata fra Samsung Cloud til enheten din.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Gjenopprett data →
og velg enheten du vil ha.
Merk elementer som du vil gjenopprette, og trykk på Gjenopprett.
Google
Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.
Trykk på Google på Innstillinger-skjermbildet.
218
Innstillinger
Avanserte funksjoner
Alternativer
Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.
Trykk på Avanserte funksjoner på Innstillinger-skjermbildet.
Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktede inndata for enkelte funksjoner
som bruker sensorer.
• Bixby-tast: Velg hvor mange ganger du må trykke på Bixby-tasten for å åpne Bixbyskjermbildet. Du kan også angi at enheten skal starte en app eller kjøre en rask kommando
med Bixby-tasten.
• Anrop og SMS på andre enh.: Bruk enhetens funksjoner for anrop og meldinger på andre
enheter som er pålogget Samsung-kontoen din.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Koble til Windows: Få umiddelbar tilgang til data lagret på enheten din på datamaskinen
din.
• Smart sprettoppvisning: Velg apper for å vise deres varsler via sprettoppvinduer. Når du
bruker denne funksjonen, kan du raskt vise innholdet via sprettoppvinduer ved å trykke på
ikonet på skjermen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i apper som støtter Flervindu-funksjonen.
• Skjermbilder og skjermopptak: Endre innstillingene for skjermbilder og skjermopptak.
• Direkte deling: Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på
delingsalternativpanelet for å tillate deg å dele innhold direkte.
• Reduser animasjoner: Angi at enheten skal redusere skjermeffekter for visse handlinger,
som å åpne eller lukke apper.
• Bevegelser og gester: Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurer innstillinger. Se
Bevegelser og gester for mer informasjon.
• Énhåndsmodus: Aktiver modus for enhåndsstyring for lettere styring av enheten når du
bruker enheten med én hånd.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
219
Innstillinger
• Game Launcher: Aktiver Game Launcher. Se Game Launcher for mer informasjon.
• Doble meldinger: Installer den andre appen og bruk to separate kontoer for samme
meldingsapp. Se Doble meldinger for mer informasjon.
• Videoforbedring: Forbedre bildekvaliteten til videoene dine og opplev mer levende farger.
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte apper.
• Send SOS-meldinger: Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke på
strømtasten tre ganger.
Bevegelser og gester
Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurer innstillinger.
Trykk på Avanserte funksjoner → Bevegelser og gester på Innstillinger-skjermbildet.
• Løft for å aktivere: Angi at enheten skal slå på skjermen når du plukker den opp.
• Dobbelttrykk for å aktivere: Angi at enheten skal slå på skjermen når du dobbeltklikker
hvor som helst på skjermen mens skjermen er slått av.
• Smart hvilemodus: Still inn enheten til å hindre at skjermen slås av mens du ser på den.
• Smartvarsel: Angi at enheten skal varsle deg hvis du har ubesvarte anrop eller nye
meldinger når du plukker opp enheten.
Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten
ikke ligger på en flat overflate.
• Enkel lyd av: Angi at enheten skal dempe innkommende anrop eller alarmer ved å bruke
håndflatebevegelser eller ved å vende enhetens skjerm nedover.
• Dra håndflaten over for å ta et bilde: Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du
drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen. Du kan se bilder som er tatt i Galleri.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
• Stryk for å ringe/sende meld.: Angi at enheten skal ringe eller sende en melding når du
stryker til høyre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i Telefon- eller Kontakterappen.
220
Innstillinger
Doble meldinger
Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp.
1
2
Trykk på Avanserte funksjoner → Doble meldinger på Innstillinger-skjermbildet.
Støttede apper vises.
Trykk på bryteren til en app for å installere den andre appen.
Den andre appen blir installert. Ikonet til den andre appen vises med . Når du mottar
varsler fra den andre appen, vises varslene med for å skille dem fra varslene til den første
appen.
Andre app
• Doble meldinger-funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av appen.
• Noen av funksjonene for appen kan være begrenset for den andre appen.
Avinstallere den andre appen
1
2
Trykk på Avanserte funksjoner → Doble meldinger på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren til appen du vil avinstallere og trykk på Deaktiver eller Avinstaller.
Alle dataene som er relatert til den andre appen, blir slettet.
Hvis du avinstallerer den første appen, blir også den andre appen, slettet.
221
Innstillinger
Digitalt velvære og foreldrekontroller
Alternativer
Vis historikken over enhetsbruken og bruk funksjoner for å hindre at enheten påvirker velværen
din. Du kan også angi foreldrekontroller for barna dine og kontrollere deres digitale bruk.
Trykk på Digitalt velvære og foreldrekontroller på Innstillinger-skjermbildet.
• Digitalt velvære: Vis den daglige brukshistorikken for enheten din. Se Digitalt velvære for
mer informasjon.
• Foreldrekontroller: Kontroller den digitale bruken til barna dine.
Digitalt velvære
Vis den daglige brukshistorikken for enheten din. Du kan også begrense brukstiden eller endre
varselsinnstillingene for hver app.
Trykk på Digitalt velvære og foreldrekontroller → Digitalt velvære på Innstillingerskjermbildet.
Tiden skjermen var på
Antall varsler
Antall ganger opplåst
Apptidtakere
222
Innstillinger
Stille inn nedtellinger for apper
Du kan begrense den daglige brukstiden for hver app ved å stille inn en nedtelling. Når du
kommer til grensen, blir appen deaktivert og du kan ikke bruke den.
1
2
Trykk på Digitalt velvære og foreldrekontroller → Appnedtellinger på Innstillingerskjermbildet.
Trykk på Ingen nedtelling ved siden av appen du vil stille inn tiden for.
Aktivere avslapningsmodus
Du kan aktiver avslapningsmodus for å redusere belastningen på øynene før du legger deg og
unngå at søvnen din blir forstyrret.
1
2
Trykk på Digitalt velvære og foreldrekontroller → Stress ned → Start nå på Innstillingerskjermbildet.
For å angi en tidsplan og aktivere avslapningsmodus trykker du på Angi en tidsplan, trykk
på bryteren for å aktivere den og angi deretter dagene og klokkeslett.
223
Innstillinger
Enhetsvedlikehold
Innledning
Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, minne
og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.
Batteri
Lagring
Minne
Sikkerhet
Optimalisere enheten
Trykk på Enhetsvedlikehold → Optimaliser nå på Innstillinger-skjermbildet.
Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:
• Frigjør litt minne.
• Slett unødvendige filer og lukk apper som kjører i bakgrunnen.
• Administrer unormal batteribruk.
• Søk etter krasjede apper og skadelig programvare.
224
Innstillinger
Bruke funksjonen for automatisk optimalisering
Du kan angi at enheten utfører automatisk optimalisering når enheten ikke er i bruk. Trykk på
→ Avansert → Automatisk optimalisering og trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Hvis
du vil angi tiden for å utføre automatisk optimalisering, trykker du på Tid.
Batteri
Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med
lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
• Det kan hende at du ikke kan motta varsler fra enkelte apper der strømsparingsmodus
brukes.
Strømmodus
Velg en strømmodus som passer enhetens bruksformål.
Trykk på Strømmodus og velg et alternativ.
• Høy ytelse: Skjermen er så lys som mulig og ved maksimal oppløsning. Batteriet kan
tømmes raskt.
• Optimalisert: Optimalisert for en balanse mellom enhetens ytelse og batteribruk.
• Middels strømsparing: Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
• Maksimal strømsparing: I maksimal strømsparingsmodus senker enheten batteriforbruket
ved å aktivere mørk modus og begrense tilgjengelige apper og funksjoner.
Nettverkstilkoblinger deaktiveres, unntatt mobilnettverket.
Du kan angi at batteriet på enheten skal lades opp raskere. Trykk på Hurtiglading med kabelbryteren for å aktivere denne funksjonen.
225
Innstillinger
Adaptiv strømsparing
Du kan angi at enheten aktiverer strømsparingsmodus automatisk basert på bruksmønstrene
dine og den gjenværende batterikapasiteten.
Trykk på Strømmodus og trykk på Adaptiv strømsparing-bryteren for å aktivere den. Enheten
aktiverer strømsparingsmodus basert på situasjonen for å forlenge batteriets brukstid.
Administrere batteribruk for hver app
Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at apper som kjører i bakgrunnen, bruker
batteristrøm når de ikke brukes. Trykk på Batteribruk, velg apper fra listen og trykk på Sett app i
dvalemodus-bryteren for å aktivere funksjonen.
Lagring
Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
• Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den
angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler
av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
• Du kan vise den tilgjengelige kapasiteten i det interne minnet i Spesifikasjon-delen for
enheten på Samsungs nettsted.
Administrere minnet
Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på Fjern nå. Hvis du vil slette
filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori. Merk deretter av for
elementene du vil slette, og trykk på Slett.
Minne
Trykk på Enhetsvedlikehold → Minne på Innstillinger-skjermbildet.
For å gjøre enheten raskere ved å hindre at apper kjører i bakgrunnen, merker du av for apper på
listen over apper og trykker på Fjern nå.
226
Innstillinger
Sikkerhet
Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig
programvare.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Sikkerhet → Søk på telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
Apper
Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon,
endre varsels- eller tillatelsesinnstillinger eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.
Trykk på Apper på Innstillinger-skjermbildet.
Generell styring
Tilpass enhetens systeminnstillinger eller tilbakestill enheten.
Trykk på Generell styring på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk og inndata: Velg enhetsspråk og endre innstillinger, for eksempel for tastatur og
taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelig for det valgte språket. Se Legge til
språk på enheten for mer informasjon.
• Dato og tid: Få tilgang til og endre innstillingene for å styre hvordan enheten viser
klokkeslett og dato.
Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestilt.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for mer
informasjon.
• Nullstill: Tilbakestill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data.
Du kan tilbakestille alle innstillingene dine, eller bare nettverksinnstillingene, eller
tilgjengelighetsinnstillingene. Du kan også angi at enheten skal startes på nytt på et angitt
tidspunkt for enhetsoptimalisering.
227
Innstillinger
Legge til språk på enheten
Du kan legge til språk som skal brukes på enheten.
1
Trykk på Generell styring → Språk og inndata → Språk → Legg til språk på Innstillingerskjermbildet.
Hvis du vil vise alle språkene som kan legges til, trykker du på → Alle språk.
2
3
Velg et språk som du vil legge til.
Du angir det valgte språket som standardspråk ved å trykke på Angi som stand. Du
beholder nåværende språkinnstilling ved å trykke på Behold gjeld.
Det valgte språket legges til i språklisten. Hvis du har endret det valgte språket, blir det
valgte språket lagt til øverst på listen.
For å endre standardspråket fra språklisten, velger du et språk. Deretter trykker du på Bruk. Hvis
appen ikke støtter standardspråket, brukes det neste støttede språket i listen.
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten. Se Tilgjengelighet for
mer informasjon.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
228
Innstillinger
Programvareoppdatering
Oppdater programvaren på enheten via FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også
planlegge programvareoppdateringer.
Trykk på Programvareoppdatering på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis nødprogramvareoppdateringer er utgitt for enhetens sikkerhet og for å blokkere
nye typer sikkerhetstrusler, installeres de automatisk uten samtykket ditt.
• Last ned og installer: Se etter og installer oppdateringer manuelt.
• Last ned automatisk over Wi-Fi: Angi at enheten skal laste ned oppdateringer automatisk
når den er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
• Siste oppdatering: Vis informasjon om den siste programvareoppdateringen.
Informasjon om sikkerhetsoppdateringer
Sikkerhetsoppdateringer utgis for å øke sikkerheten på enheten og beskytte personopplysninger.
Gå til security.samsungmobile.com for å få en oversikt over sikkerhetsoppdateringer for
modellen din.
Nettstedet støtter bare noen språk.
Om telefonen
Få tilgang til enhetsinformasjonen.
Trykk på Om telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
Endre enhetens navn ved å trykke på Rediger.
• Status: Vis forskjellig enhetsinformasjon, som SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridisk informasjon: Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon
og åpen kilde-lisens.
• Programvareinformasjon: Vis enhetens programvareinformasjon, som
operativsystemversjon og fastvareversjon.
• Batteriinformasjon: Vis enhetens batteristatus og -informasjon.
229
Tillegg
Tilgjengelighet
Om Tilgjengelighet
Gjør tilgjengeligheten bedre med funksjoner som gjør enheten lettere å bruke for brukere med
redusert syn, hørsel eller nedsatt bevegelighet i fingrene.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet. Du kan kontrollere hvilken
tilgjengelighetsfunksjon du bruker øverst på skjermen. Trykk på
for å vise funksjoner du
bruker for øyeblikket eller trykk på Slå av for å deaktivere funksjonene raskt.
Voice Assistant (taletilbakemelding)
Aktivere eller deaktivere Voice Assistant
Når du aktiverer Voice Assistant, startes taletilbakemelding på enheten. Når du trykker én gang
på den valgte funksjonen, leser enheten teksten på skjermen høyt. Du aktiverer funksjonen ved å
trykke to ganger på den.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Skjermleser og trykk deretter på bryteren
Voice Assistant for å aktivere den.
For å deaktivere Voice Assistant trykker du på bryteren og deretter raskt to ganger hvor som helst
på skjermen.
For å se hvordan du bruker Voice Assistant, trykker du på Læreprogram.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker Voice Assistant.
230
Tillegg
Styre skjermen med fingerbevegelser
Du kan bruke forskjellige fingerbevegelser for å styre skjermen mens du bruker Voice Assistant.
Bevegelser med én finger
• Trykke én gang: Les elementet under fingeren høyt. For å utforske skjermen plasserer du en
finger på skjermen, og beveger den på skjermen.
• Trykke to ganger: Åpne det valgte elementet. Når de valgte elementene leses høyt, og du
hører elementet som du ønsker, slipper du fingeren fra elementet. Trykk deretter raskt to
ganger hvor som helst på skjermen.
• Dobbelttrykke og holde på skjermen: Flytt et element eller gå inn på et tilgjengelig
alternativ.
• Stryke til venstre: Les det forrige elementet.
• Stryke til høyre: Les det neste elementet.
• Stryke opp- eller nedover : Endre de nyeste innstillingene for kontekstmenyen.
• Stryke til venstre og deretter til høyre i én bevegelse: Bla oppover på skjermen.
• Stryke til høyre og deretter til venstre i én bevegelse: Bla nedover på skjermen.
• Stryke oppover, så nedover, i én bevegelse: Gå til første element på skjermen.
• Stryke nedover, så oppover i én bevegelse: Gå til siste element på skjermen.
Bevegelser med to fingre
• Trykke to ganger: Start, sett på pause eller gjenoppta gjeldende handling.
• Trykke tre ganger: Sjekk nåværende klokkeslett, gjenværende batterikapasitet og mer. Hvis
du vil endre hvilke elementer som skal leses opp høyt, starter du Innstillinger-appen og
trykker på Tilgjengelighet → Skjermleser → Innstillinger → Statuslinjeinformasjon.
• Trykke fire ganger: Aktivere eller deaktivere taletilbakemelding.
• Stryke til venstre: Gå til neste side.
• Stryke til høyre: Gå tilbake til forrige side.
• Stryke oppover: Bla nedover på listen.
• Stryke nedover: Bla oppover på listen.
231
Tillegg
• Stryke oppover eller nedover på startskjermbildet: Åpne appskjermbildet.
• Stryke oppover eller nedover på appskjermbildet: Gå tilbake til startskjermbildet.
• Stryke i hvilken som helst retning på låseskjermen: Lås opp skjermen.
• Stryke nedover fra toppen av skjermen: Åpne varselspanelet.
Bevegelser med tre fingre
• Trykke én gang: Begynn å lese elementer høyt fra toppen.
• Trykke to ganger: Begynn å lese fra det neste elementet.
• Trykke tre ganger: Les den sist valgte teksten og kopier den til utklippstavlen.
• Stryke til venstre eller høyre: Åpne kontekstmenyen og bla gjennom alternativene.
• Stryke opp- eller nedover: Endre tekstlesning og velge detaljnivå.
• Stryke oppover, så nedover, i én bevegelse: Gå tilbake til forrige skjermbilde.
• Stryke nedover, så oppover, i én bevegelse: Gå tilbake til startskjermbildet.
Bevegelser med fire fingre
• Trykke: Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
• Trykke to ganger: Gå tilbake til startskjermbildet.
• Trykke tre ganger: Åpne listen over nylige apper.
Bruke kontekstmenyen
Stryk til venstre eller høyre med tre fingre når du bruker Voice Assistant. Kontekstmenyen
vises og enheten vil lese alternativene høyt. Stryk til venstre eller høyre med tre fingre for å bla
gjennom alternativene. Når du hører alternativet du ønsker, stryker du opp- eller nedover for å
bruke alternativet eller justere innstillingene for det. Når du for eksempel hører Talehastighet,
kan du justere talehastigheten ved å stryke opp- eller nedover.
232
Tillegg
Legge til og behandle bildeetiketter
Du kan tilordne etiketter til bilder på skjermen. Enheten leser etikettene høyt når bildene velges.
Legg etiketter til umerkede bilder ved å trykke på skjermen to ganger med tre fingre og holde på
den.
Du kan administrere etikettene ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Tilgjengelighet →
Skjermleser → Innstillinger → Admin. tilpassede etiketter.
Konfigurere innstillinger for Voice Assistant
Du kan konfigurere innstillinger for Voice Assistant etter behov.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Skjermleser → Innstillinger.
• Tekst-til-tale: Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når Voice
Assistant er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.
• Detaljnivå: Tilpass de detaljerte innstillingene for taletilbakemelding.
• Rist for kontinuerlig lesing: Angi at enheten skal lese tekst på skjermen høyt når du rister på
enheten. Du kan velge mellom forskjellig risteintensitet.
• Uttal passord: Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet.
• Les anrops-ID høyt: Angi at enheten skal lese høyt anroperens navn når du mottar et
innkommende anrop.
• Vibrasjonstilbakemelding: Angi at enheten skal vibrere når du utfører handlinger på
skjermen, for eksempel når du velger et element.
• Lydtilbakemelding: Angi at enheten skal lage en lyd når du utfører handlinger på skjermen,
for eksempel når du velger et element. Du kan også justere volumet på lyden som spilles av
når du berører skjermen for å styre enheten.
• Fokuser på tale: Angi at enheten skal skru ned medievolumet når enheten leser et element
høyt.
233
Tillegg
• Fokusindikator: Angi at enheten skal gjøre rammen til fokusindikatoren som vises når du
berører et element tykkere. Du kan også endre fargen til indikatoren.
• Ettrykksaktivering: Angi at enheten skal aktivere det valgte element ved et enkelttrykk.
• Ettrykksnavigeringslinje: Angi at enheten skal bruke knappen på navigeringslinjen med et
enkelttrykk.
• Hurtigmeny: Velg kontektstmenyalternativer som skal vises når du stryker til høyre eller
venstre med tre fingre.
• Admin. tilpassede etiketter: Administrer etikettene du har lagt til.
• Forbedret fokus: Sett enheten til å flytte fokus til startposisjon eller forrige posisjon ved
skifte av skjermbilde.
• Tastatursnarveier: Angi snarveier for når du bruker et eksternt tastatur.
• Lysmåler: Angi at enheten skal gi deg beskjed når den registrerer lys.
• Mørk skjerm med strømtast: Angi at enheten skal virke som normalt med skjermen avslått.
• Statuslinjeinformasjon: Velg elementer som skal leses høyt når du trykker på skjermen tre
ganger med to fingre.
• Utvikler​innstillinger: Angi alternativer for apputvikling.
Bruke enheten med skjermen avslått
For personvern kan du angi at enheten skal virke som normalt med skjermen avslått. Skjermen
slår seg ikke på når du trykker på taster eller på skjermen. Funksjoner som er aktivert for
øyeblikket, slås ikke av når skjermen slås av.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Skjermleser → Innstillinger og trykk
deretter på bryteren Mørk skjerm med strømtast for å aktivere den. Du kan aktivere eller
deaktivere denne funksjonen ved å trykke raskt to ganger på strømtasten.
Denne egenskapen vises bare nå Voice Assistant er aktivert.
234
Tillegg
Skrive inn tekst med tastaturet
Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor
som helst på skjermen.
Hvis du vil aktivere funksjonen for rask tasteangivelse, starter du Innstillinger-appen, trykker på
Tilgjengelighet → Skjermleser, og deretter trykker du på Hurtigskriving-bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Når du berører tastaturet med fingeren, leser enheten høyt tegnene på tastene under fingeren.
Når du hører tegnet som du vil ha, slipper du fingeren fra skjermen for å velge det. Tegnet skrives
inn, og enheten leser teksten høyt.
Hvis Hurtigskriving ikke er aktivert, slipper du fingeren fra tegnet som du ønsker, og trykker
deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.
Denne egenskapen vises bare nå Voice Assistant er aktivert.
Angi flere tegn
Trykk på og hold en tast på tastaturet for å angi flere tegn som er tilgjengelige for tasten. Et
sprettoppvindu vises over tasten som viser tilgjengelige tegn. Hvis du vil velge et tegn, drar du
fingeren på sprettoppvinduet til du hører tegnet som du ønsker, og deretter slipper du den.
Synlighetsforbedringer
Bruke tema med høy kontrast
Bruk et klart tema som viser innhold med lyse farger på en mørk bakgrunn.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer →
Høykontrasttema og velg deretter temaet du vil bruke.
Bruke skrifter med høy kontrast
Juster farge og kontur på skrifter for å øke kontrasten mellom tekst og bakgrunn.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Skrifter med høy kontrast-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
235
Tillegg
Bruke tastatur med høy kontrast
Endre fargen på Samsung-tastaturet for å øke kontrasten mellom tekst og bakgrunn.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Tastatur med høy kontrast-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Vise knappeformene
Vis knappeformene med rammer for å gjøre dem tydeligere.
Start Innstillinger-appen. trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Vis knappeformer-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Reversere visningsfargene
Du kan bedre synligheten på skjermen for å gjøre det enklere for brukerne å gjenkjenne tekst på
skjermen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Fargeinvertering-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Fargejustering
Du kan justere hvordan farger vises på skjermen, hvis du har problemer med å skille mellom
farger. Enheten endrer fargene til farger som er lettere å kjenne igjen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer →
Fargejustering og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg et alternativ.
Du justerer fargeintensiteten ved å dra justeringslinjen under Intensitet.
Hvis du velger Tilpasset farge, kan du gjøre skjermfargen personlig. Følg instruksjonene
på skjermen for å fullføre fargejusteringsprosessen.
236
Tillegg
Fargelinse
Juster skjermfargene hvis du har problemer med å lese teksten.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer → Fargelinse og
trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg fargen du vil ha.
Du justerer gjennomsiktighet ved å dra justeringslinjen under Opasitet.
Redusere effektene ved bevegelser på skjermen
Fjern animasjonseffekter hvis du er sensitiv for animasjoner eller bevegelser på skjermen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Fjern animasjoner-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Bruke et forstørrelsesvindu
Du kan aktivere et forstørrelsesvindu for å zoome inn på skjermbildet for å se en større versjon av
innholdet.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på Forstørrelsesvindu-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Forstørrelsesvinduet vises på
skjermen.
Dra kanten til rammen på forstørrelsesglasset for å flytte forstørrelsesglasset til det området du
vil forstørre på skjermen.
Forstørre skjermbildet
Du kan forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer →
Forstørrelse.
• Trippeltrykk for å forstørre: Zoom inn ved å trykke på skjermen tre ganger. Hvis du vil
returnere til normal visning, trykker du tre ganger på skjermen igjen.
• Bruk snarvei for å forstørre: Zoom inn ved å trykke på på navigeringslinjen, og trykk
deretter der du ønsker å forstørre skjermen. Gå tilbake til normal visning ved å trykke på
237
.
Tillegg
Utforsk skjermen ved å dra to eller flere fingre rundt på det forstørrede skjermbildet.
Juster zoomforhold ved å klype sammen to eller flere fingre på det forstørrede skjermbildet, eller
spre dem fra hverandre.
Du kan også forstørre skjermbildet midlertidig ved å trykke tre ganger på skjermen og deretter
holde. Eller trykk på , og trykk deretter og hold på skjermen. Dra fingeren for å utforske
skjermbildet mens du holder på skjermen. Slipp opp fingeren for å gå tilbake til vanlig visning.
• Tastaturer og navigeringslinjen på skjermen kan ikke forstørres.
• Når denne funksjonen er aktivert, kan ytelsen i enkelte apper bli påvirket.
Forstørre muse- eller styreflatepekeren
Du kan forstørre pekeren når du bruker en ekstern mus eller styreflate.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer og trykk deretter
på bryteren Stor muse-/berøringsflatemarkør for å aktivere denne funksjonen.
Endre skrifttype
Endre skriftstørrelse og -stil.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer →
Skriftstørrelse og -stil.
Endre zoom på skjerm
Endre innstillingen for zoom på skjerm.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Synlighetsforbedringer →
Skjermzoom.
238
Tillegg
Hørselsforbedringer
Støtte for høreapparater
Angi at enheten skal forbedre lydkvaliteten for å fungere bedre med høreapparater.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer → Støtte for
høreapparater og deretter trykker du på bryteren Kompatibel med høreapparater for å
aktivere den.
Justere lydbalansen
Du kan angi at enheten skal justere lydbalansen når du bruker en øretelefon.
1
2
3
Koble en øretelefon til enheten og ta den på.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer.
Dra justeringsbryteren under Venstre/høyre lydbalanse til venstre eller høyre for å justere
lydbalansen.
Monolyd
Monolyd kombinerer stereolyd i ett signal som spilles i alle øretelefonhøyttalerne. Bruk dette
alternativet hvis du har nedsatt hørsel eller hvis det er mer praktisk for deg å bruke bare én
øreplugg.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer og trykk deretter på
Monolyd-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Slå av alle lyder
Du kan angi at alle lyder på enheten skal dempes, som for eksempel medielyder og stemmen til
anroperen under en samtale.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer, og deretter trykker
du på Demp alle lyder-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
239
Tillegg
Innstillinger for undertekster
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer →
Undertekstinnstillinger → Samsung Videospiller eller Google Play Filmer og TV og trykk
deretter på bryteren for å aktivere den.
Velg et alternativ for å konfigurere tekstinnstillingene.
Lyddetektorer
Angi at enheten skal oppdage barnegråt eller dørklokken. Enheten vil vibrere når den registrerer
lyd og varselet vil lagres som en logg.
Mens denne funksjonen er aktivert, vil ikke stemmegjenkjenningen være aktiv.
Barnegråtdetektor
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer → Lyddetektorer
→ Barnegråtdetektor → Start.
Ringeklokkedetektor
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Hørselsforbedringer →
Lyddetektorer → Ringeklokkedetektor.
Trykk på Opptak for å gjøre et opptak av ringeklokken din.
Enheten vil oppdage og gjøre et opptak av ringeklokken.
Trykk på Test og ring på ringeklokken for å kontrollere at den er riktig registrert. Når enheten
oppdager lyden av ringeklokken, trykker du på Start.
Hvis du vil endre ringeklokkelyden, trykker du på Endre ringeklokkelyd.
240
Tillegg
Samhandling og smidighet
Universalbryter
Du kan styre berøringsskjermen ved å koble til en ekstern bryter, ved å trykke på skjermen eller
ved å bruke hodebevegelser og ansiktsuttrykk.
1
2
3
4
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet →
Universalbryter.
Les instruksjonene på skjermen og trykk på Utført.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis universalbryterne ikke er registrert på enheten, trykker du på Legg til bryter og angir
bryterne som skal kontrollere enheten.
For å aktivere universalbryterfunksjonen må minst én bryter være registrert på enheten.
For å angi brytere som skal kontrollere enheten, trykker du på bryteren under Brytere.
Du kan deaktivere denne funksjonen ved å trykke på strømtasten og volum opp-tasten samtidig.
Assistentmeny
Vise ikonet for assistentsnarvei
Du kan stille inn enheten til å vise ikonet for assistentsnarvei for tilgang til apper, funksjoner og
innstillinger. Du kan lett styre enheten ved å trykke på assistentmenyene på ikonet.
1
2
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet →
Assistentmeny.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Ikonet for assistentsnarvei vises nederst til høyre på skjermen.
Juster assistentsnarveiikonets gjennomsiktighetsnivå ved å dra justeringslinjen under
Gjennomsiktighet.
241
Tillegg
Få tilgang til assistentmenyer
Ikonet for assistentsnarvei vises som et flytende ikon for å gi enkel tilgang til assistentmenyer fra
alle skjermbilder.
Når du trykker på ikonet for assistentsnarvei, utvides ikonet litt, og assistentmenyene vises på
ikonet. Trykk på pilen til venstre eller høyre for å gå til andre paneler, eller stryk til venstre eller
høyre for å velge andre menyer.
Bruke markøren
Trykk på Markør på assistentmenyen. Du kan styre skjermen med små fingerbevegelser på
berøringsområdet. Dra fingeren på berøringsområdet for å flytte markøren. Du kan også trykke
på skjermen for å velge elementer under markøren.
Du kan bruke følgende alternativer:
•
/
: Bla til venstre eller høyre på skjermen.
•
/
: Bla opp eller ned på skjermen.
•
: Forstørr området der markøren står.
•
: Endre innstillingene for styreflate og markør.
•
: Flytt berøringsområdet til en annen plassering.
•
: Lukk berøringsområdet.
Bruke utvidede assistentmenyer
Du kan angi at enheten skal vise utvidede assistentmenyer for utvalgte apper.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet →
Assistentmeny → Assistent pluss, og trykk deretter på bryterne ved siden av appene du vil
aktivere.
Besvare anrop eller avslutte samtaler
Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet → Besvare
og avslutte anrop, og trykk deretter på bryterne ved siden av appene du vil aktivere.
242
Tillegg
Samhandlingskontroll
Du kan aktivere modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inndata
mens du bruker apper.
1
2
3
4
5
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet →
Samhandlingskontroll.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Trykk på og hold inne strømtasten og volum opp-tasten samtidig mens du bruker en app.
Juster størrelsen på rammen, eller tegn en linje rundt området som du vil begrense.
Trykk på Utført.
Enheten viser det begrensede området. Det begrensede området vil ikke reagere når du
tar på det, og tastene på enheten blir deaktivert. Du kan imidlertid aktivere funksjoner for
strømtasten, volumtasten og tastaturet i modus for samhandlingskontroll.
Hvis du vil deaktivere modus for samhandlingskontroll, trykker du på og holder inne strømtasten
og volum opp-tasten samtidig.
Du kan angi at enheten skal låse skjermen etter deaktivering av modus for samhandlingskontroll
ved å gå til Innstillinger-appen, trykke på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet →
Samhandlingskontroll og deretter trykke på bryteren Låseskjerm når deaktivert for å aktivere
denne funksjonen.
Trykk på og hold-forsinkelse
Du kan angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet → Trykk på
og hold-forsinkelse og velg deretter et alternativ.
Trykkvarighet
Angi varigheten for trykk på skjermen for at enheten skal gjenkjenne det som et trykk.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet →
Trykkvarighet, trykk på bryteren for å aktivere den og angi deretter tiden.
243
Tillegg
Ignorer gjentatte berøringer
Angi at enheten bare skal gjenkjenne det første trykket innen en angitt tid når du trykker flere
ganger på skjermen.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet → Ignorer
gjentatte berøringer, trykk på bryteren for å aktivere den og angi deretter tiden.
Klikk når markøren stopper
Du kan angi at enheten skal velge et element automatisk når du plasserer musepekeren over det.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Samhandling og smidighet, og trykk
deretter på bryteren Klikk når markøren stopper for å aktivere denne funksjonen.
Avanserte innstillinger
Starte tilgjengelighetsfunksjoner raskt
Angi for å åpne tilgjengelighetsfunksjoner raskt.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Avanserte innstillinger → Strømtasten
og volum opp-tasten og trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Velg deretter en
tilgjengelighetsfunksjon som du vil åpne når du trykker på strømtasten og volum opp-tasten
samtidig.
Du har tilgang til følgende tilgjengelighetsfunksjoner:
• Tilgjengelighet
• Voice Assistant
• Universalbryter
• Forstørrelsesvindu
• Fargeinvertering
• Fargejustering
• Fargelinse
• Skrifter med høy kontrast
• Demp alle lyder
• Samhandlingskontroll
244
Tillegg
Starte snarveitjenester raskt
Angi for å starte en snarveitjeneste raskt.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Avanserte innstillinger → Volum oppog ned-tastene og trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Deretter trykker du på Valgt
tjeneste og velger en snarveitjeneste som skal startes når du trykker på og holder volum opp- og
volum ned-tasten samtidig i tre sekunder.
Du har tilgang til følgende snarveitjenester:
• Universalbryter
• Voice Assistant
Angi lysvarsel
Angi at fotolyset eller skjermen skal blinke når det går en alarm eller når du mottar varsler, for
eksempel innkommende anrop eller nye meldinger.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Avanserte innstillinger → Lysblinkvarsel
og trykk deretter på bryterne ved siden av alternativene du vil aktivere.
Varselspåminnelser
Du kan bruke denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss
tid.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilgjengelighet → Avanserte innstillinger →
Varselspåminnelser og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.
• Vibrer når lyd spilles av: Angi at enheten skal vibrere og spille av en varsellyd når du har
varsler du ikke har sjekket.
• Påminn hvert: Angi et intervall mellom varsler.
• Velg apper: Angi hvilke apper som skal varsle deg.
245
Tillegg
Legge lydopptak til taleetiketter
Du kan bruke taleetiketter til å skille mellom gjenstander med lignende fasong ved å
feste etiketter til dem. Du kan ta opp og tildele et lydopptak til en NFC-aktivert taleetikett.
Lydopptaket spilles av når du plasserer enheten i nærheten av etiketten.
Slå på NFC-funksjonen før du bruker denne funksjonen.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Avanserte innstillinger →
Taleetikett.
Taleopptakeren vil starte.
2
3
4
Trykk på
for å starte opptaket. Snakk direkte inn i mikrofonen.
Trykk på OK for å stoppe når du er ferdig med opptaket.
Hold baksiden av enheten over taleetiketten.
Informasjonen i lydopptaket vil bli skrevet til taleetiketten.
Installerte tjenester
Vis tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilgjengelighet → Installerte tjenester.
246
Tillegg
Feilsøking
Prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte
situasjoner ikke gjelder for enheten din.
Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må
du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av tjenesteleverandøren din.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden
som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer
informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du
forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren
din for å få mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
247
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil
Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå enheten
av og på igjen.
Tvungen omstart
Hvis enheten har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum
ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Tilbakestilling av enheten
Hvis metodene ovenfor ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte
data.
Start Innstillinger-appen og trykk på Generell styring → Nullstill → Nullstill til fabrikkdata
→ Nullstill → Slett alt. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta
sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.
248
Tillegg
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker en øretelefon, må du kontrollere at den er riktig tilkoblet.
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.
Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller
lydkvaliteten er dårlig
• Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at
du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer
grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område
og forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.
249
Tillegg
Batteriet lades ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)
• Kontroller at laderen er tilkoblet på riktig måte.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt
• Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller apper, som GPS, spill eller Internett.
• Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen.
Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad opp batteriet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
250
Tillegg
Feilmeldinger vises når du åpner multimediefiler
Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på
enheten, kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
• Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for
eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke
filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
• Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og
videoer som er tatt med andre enheter, ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediefiler som er godkjent av nettverkstjenesteleverandøren din
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
Bluetooth fungerer ikke riktig
Hvis en annen Bluetooth-enhet ikke blir funnet eller det er tilkoblingsproblemer eller ytelsessvikt,
kan du prøve følgende:
• Kontroller at enheten du vil koble til, er klar til å bli søkt etter eller tilkoblet.
• Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetoothrekkevidde (10 m).
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Tilkoblinger og trykk på Bluetooth-bryteren
for å aktivere den på nytt.
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Generell styring → Nullstill →
Nullstill nettverksinnstillinger → Nullstill innstillinger → Nullstill for å tilbakestille
nettverksinnstillinger. Du kan miste registrert informasjon når du utfører tilbakestillingen.
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
251
Tillegg
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
Enheten din finner ikke den nåværende posisjonen din
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne den nåværende posisjonen din i disse situasjonene.
Data som er lagret på enheten, er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagt eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av
data som er lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Det er ikke nok plass på enhetens lagringsplass
Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med funksjonen for enhetsvedlikehold eller slett
ubrukte mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.
252
Tillegg
Apper-knappen vises ikke på startskjermbildet
Du kan åpne appskjermbildet uten å bruke Apper-knappen ved å stryke oppover eller nedover
på startskjermbildet. Hvis du vil vise Apper-knappen nederst på startskjermbildet, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Skjerm → Startskjerm og trykker deretter på Apper-knapp
for å aktivere den.
Hjem-knappen vises ikke
Navigeringslinjen der du finner Hjem-knappen, kan forsvinne når du bruker enkelte apper eller
funksjoner. Hvis du vil vise navigeringslinjen, kan du dra oppover fra nederst på skjermen.
Bixby reagerer ikke
• Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis du fortsatt har problemer med Bixby etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Justeringslinjen for skjermens lysstyrke vises ikke på varselspanelet
Åpne varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Deretter drar du varselspanelet nedover.
Trykk på → Hurtigpaneloppsett og deretter på bryteren Vis lysstyrke øverst for å aktivere
den.
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller at du er riktig tilkoblet et nettverk.
• Du kan ikke bruke Samsung Cloud under en Samsung Cloud servicekontroll. Prøv på nytt
senere.
Enheten gjenkjenner ikke irisene mine fra den låste skjermen
• Kontroller at ingenting hindrer irisgjenkjenningskameraet og LED-lyset, og prøv på nytt.
• Hvis lysforholdene er svært annerledes enn da du registrerte irisene, kan det hende at
enheten ikke gjenkjenner irisene. Flytt deg til et annet sted og forsøk på nytt.
• Kontroller at enheten ikke beveger seg eller er vippet for mye.
253
Tillegg
Ta ut batteriet
• Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om
hvordan batteriet tas ut kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
254
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
www.samsung.no.
Klikk på «SUPPORT» => «Hjelp og feilsøking» eller
søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport
på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
© 2019 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi
Alliance.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er
varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement