Samsung Galaxy J6 (2018) Användarmanual

Samsung Galaxy J6 (2018) Användarmanual
BRUKSANVISNING
SM-J600FN/DS
Swedish. 04/2020. Rev.1.0
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Grunder
4
6
9
13
15
18
21
23
24
26
28
41
43
59
62
64
65
75
79
82
85
88
88
89
91
92
93
93
95
96
98
99
101
104
105
110
111
Läs detta först
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
Enhetens layout och funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Minneskort (microSD-kort)
Slå på och av enheten
Första konfigurationen
Samsung account
Återställ data från din gamla enhet
(Smart Switch)
Förstå skärmen
Aviseringspanel
Ange text
Appar och funktioner
46
48
49
55
Installera eller avinstallera appar
Finder
Telefon
Kontakter
2
Meddelanden
Internet
E-post
Kamera
Galleri
AR-EMOJI
Flera fönster
Samsung Health
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Radio
Röstinspelning
Mina filer
Klocka
Kalkylator
Game Launcher
Game Booster
Bixby Home
Reminder
Hemskärm för barn
SmartThings
Dela innehåll
Google-appar
Innehållsförteckning
Inställningar
147 Privat
148 Plats
148 Konton och säkerhetskop.
149 Samsung Cloud
150 Google
150 Avancerade funktioner
151 Rörelser och gester
152 Dubbelmeddelande
153 Digitalt välbefinnande och
föräldrakontroller
153 Digitalt välbefinnande
155 Enhetsvård
155 Optimera enheten
155 Batteri
156 Lagring
157 Minne
157 Säkerhet
157 Appar
158 Allmän hantering
159 Tillgänglighet
159 Programvaruuppdatering
160 Bruksanvisning
160 Om telefonen
113 Inledning
113 Anslutning
114 Wi-Fi
116 Bluetooth
118 NFC och betalning
120 Datasparare
120 Appar för endast mobildata
121 SIM-kortshanterare
121 Mobil hotspot och Internetdeln.
122 Fler anslutningsinställningar
124 Ljud och vibration
124 Dolby Atmos (surroundljud)
125 Separat appljud
125 Aviseringar
126 Display
127 Blåljusfilter
127 Mörkt läge
128 Ändra skärmläge eller justera
skärmens färg
129 Skärmsläckare
130 Bakgrundsbild
130 Teman
130 Låsskärm
131 Smart Lock
132 Biometrik och säkerhet
133 Ansiktsigenkänning
136 Igenkänning av fingeravtryck
140 Samsung Pass
143 Hemlig mapp
Bilaga
161 Felsökning
166 Ta bort batteriet
3
Grunder
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör,
modellspecifikationer och enhetens programvara.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av
andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av
att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du
försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller
att apparna inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och
användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar
rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
• Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas.
Om du har frågor om en app som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsungservicecenter. Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören.
• Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor
kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa
åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
4
Grunder
• Beroende på region eller tjänsteleverantör monteras ett skärmskydd under produktion och
distribution. Skador på det fastsatta skärmskyddet omfattas inte av garantin.
• Du kan se pekskärmen tydligt även i starkt solljus utomhus genom att automatiskt justera
kontrastintervallet baserat på omgivningen. På grund av produktens natur kan visning av
fast grafik under längre tider leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.
– – Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar eller hela pekskärmen under
längre tid och att du stänger av pekskärmen när du inte använder enheten.
– – Du kan ställa in pekskärmen på att stängas av automatiskt när du inte använder den.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Display → Skärmtimeout och välj sedan hur
länge du vill att enheten ska vänta innan pekskärmen stängs av.
• Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska radio- och
telestyrelsen (FCC).
Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCC-identifieringsnummer. Om du vill visa
FCC-ID ska du starta appen Inställningar och trycka lätt på Om telefonen → Status. Om din
enhet inte har något FCC-ID innebär det att den inte har godkänts för försäljning i USA eller
dess territorier och därmed endast får tas med in i USA för personlig användning av ägaren.
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.
5
Grunder
Situationer då enheten överhettas samt lösningar
När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas
Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb
laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd
eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan
laddaren sluta ladda.
Gör så här när enheten blir varm:
• Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills
enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
• Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln
är skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd av
Samsung.
• När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex.
metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa
laddaren.
Funktionen för trådlös laddning eller snabbladdning är endast tillgänglig på modeller
som stöds.
När enheten blir varm under användning
När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en
längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng
eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.
Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner
och appar du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell.
• Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
• När du hämtar stora filer.
• När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
– – När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
– – När du spelar in videor under en längre period.
6
Grunder
– – När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
– – Vid anslutning till en TV.
• När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
– – När du använder Flera fönster.
– – När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
– – När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
– – När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
• När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra
konton.
• När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
• När du använder mobil hotspot och internetdelning.
• När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
• När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
• När enhetens flerfunktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex.
vätska, damm, metallpulver och bly från pennor.
• När du använder roaming.
Gör så här när enheten blir varm:
• Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
• Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
• Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
• Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte används.
• Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
• Minska skärmens ljusstyrka.
• Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte
använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett
Samsung-servicecenter.
7
Grunder
Försiktighetsåtgärder gällande överhettning av enheten
Om du börjar känna obehag på grund av att enheten överhettas ska du sluta använda enheten.
När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av
för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.
• Om enheten överhettas och når en viss temperatur visas ett varningsmeddelande för att
förhindra enhetsfel, hudirritationer och skada samt batteriläckage. För att sänka enhetens
temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandas hastighet och batteriladdningen
avbryts. Appar som körs stängs och alla samtalsfunktioner och andra funktioner begränsas,
förutom nödsamtal, tills enheten har svalnat.
• Om det andra meddelandet visas på grund av att enhetens temperatur har ökat ytterligare
stängs enheten av. Använd inte enheten förrän enhetens temperatur sjunker under angiven
nivå. Om det andra varningsmeddelandet visas under ett nödsamtal kopplas inte samtalet
från av en framtvingad avstängning.
Försiktighetsåtgärder för driftmiljö
Enheten kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden. Var försiktig så att du inte
förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.
• Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
• Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
• Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren,
under en längre period.
• Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
• Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning
eller behållare med högt tryck.
• Använd inte en kabel vars hölje är avskalat eller skadat, och använd inte laddare eller
batterier som är skadade eller inte fungerar som de ska.
8
Grunder
Enhetens layout och funktioner
Förpackningens innehåll
Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända
tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
9
Grunder
Enhetslayout
Högtalare
Främre kamera
Närhetssensor
Fotolampa
Högtalare
Strömknapp
Volymknapp
Pekskärm
SIM-kortfack
SIM-/minneskortsfack
Flerfunktionsuttag
Bakre kamera
Fotolampa
GPS-antenn
Sensor för igenkänning
av fingeravtryck
NFC-antenn
Huvudantenn
Hörlursuttag
Mikrofon
10
Grunder
• När du använder högtalarna, t.ex. när du spelar upp mediefiler eller använder
högtalartelefonen, ska du inte placera enheten nära öronen.
• Var försiktig så att du inte utsätter kameralinsen för en stark ljuskälla, till exempel
direkt solljus. Om kameralinsen utsätts för en stark ljuskälla, t.ex. direkt solljus, kan
kamerans bildsensor skadas. En skadad bildsensor kan inte lagas och orsakar prickar
eller fläckar på bilderna.
• Om du använder enheten och dess glas-eller akrylstomme har gått sönder finns det
risk för skador. Använd endast enheten efter att den har reparerats på ett Samsungservicecenter.
• I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan tömmas:
– – Om du sätter fast dekaler av metall på enhetens antennområde.
– – Om du sätter fast ett enhetsfodral som är tillverkat av metalliskt material på enheten.
– – Om du täcker enhetens antennområde med händerna eller andra föremål under
tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning.
• Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke
godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
• Täck inte närhetssensorområdet med skärmtillbehör såsom ett skärmskydd, dekaler
eller ett fodral. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt.
• Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när
det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
11
Grunder
Fysiska knappar
Strömknapp
Volymknapp
Knapp
Funktion
Strömknapp
Volymknapp
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
• Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
• Tryck här för att justera enhetens volym.
Appstyrda knappar
Knappen senaste
Bakåtknapp
Hemknapp
När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på längst ned på skärmen.
De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och bakåtknapp som
standard. Se Navigeringsfält (appstyrda knappar) för mer information.
12
Grunder
Batteri
Ladda batteriet
Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en
längre tid.
Använd bara batterier, laddare och kablar som är godkända av Samsung och som
utformats särskilt för enheten. Batterier, laddare och kablar som är inkompatibla kan leda
till allvarliga personskador eller skador på enheten.
Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för
att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt
under laddningen.
1
2
Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern.
3
4
Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.
Anslut USB-kabeln till enhetens flerfunktionsuttag.
När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den. Koppla sedan bort laddaren
från eluttaget.
13
Grunder
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.
• Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion.
• När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på
strömknappen.
• Aktivera energisparläge.
• Stäng onödiga appar.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
• Inaktivera autosynkronisering av appar som måste synkroniseras.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett
helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera appar samtidigt, nätverksappar eller appar som kräver en anslutning
till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en
dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
• Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till
långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet
blir fulladdat.
• Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen
fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka
enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta
ladda. Om detta inträffar under trådlös laddning ska du koppla bort enheten från laddaren
för att låta den svalna och sedan ladda enheten igen senare.
• Om du laddar enheten när flerfunktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka
flerfunktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.
14
Grunder
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Sätta i SIM- eller USIM-kort
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från leverantören av mobiltelefontjänster.
Du kan sätta in två SIM- eller USIM-kort och använda två telefonnummer eller tjänsteleverantörer
på en enhet. I vissa områden kan dataöverföringshastigheterna bli lägre om två SIM-kort sätts i
enheten än om ett SIM-kort sätts i.
• Använd endast ett nano-SIM-kort.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
Vissa tjänster som kräver en nätverksanslutning kanske inte är tillgängliga beroende på
tjänsteleverantör.
► SIM-kortfack 1:
15
Grunder
► SIM-kortfack 2:
1
Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten
skadas.
2
3
4
Dra försiktigt ut facket från dess plats.
Placera SIM- eller USIM-kortet i facket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
Tryck försiktigt in SIM- eller USIM-kortet i facket för att säkra det.
Om SIM-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket.
5
Sätt tillbaka facket på dess plats.
• Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att
facket är torrt.
• För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.
16
Grunder
Använda dubbla SIM- eller USIM-kort
Om du för in två SIM- eller USIM-kort kan du ha två telefonnummer eller tjänsteleverantörer på
en enhet.
Aktivera SIM- eller USIM-kort
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare. Välj ett SIM- eller
USIM-kort och tryck lätt på reglaget för att aktivera det.
Anpassa SIM- eller USIM-kort
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare och välj ett SIM- eller
USIM-kort för att få åtkomst till följande alternativ:
• Ikon: Ändra ikonen för SIM- eller USIM-kortet.
• Namn: Ändra visningsnamn för SIM- eller USIM-kortet.
• Nätläge: Välj en nätverkstyp som ska användas tillsammans med SIM- eller USIM-kortet.
Ange prioriterade SIM- eller USIM-kort
När två kort är aktiverade kan du tilldela röstsamtal, meddelandehantering och datatjänster till
specifika kort.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare och ställ in
funktionsinställningarna för dina kort i Prioriterat SIM-kort.
17
Grunder
Minneskort (microSD-kort)
Sätta i ett minneskort
Kapaciteten för enhetens minneskort kan variera jämfört med andra modeller och en del
minneskort är eventuellt inte kompatibla med din enhet beroende på minneskortets tillverkare
och typ. På Samsungs webbplats kan du se enhetens maximala minneskortskapacitet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
• Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med ett annat filsystem kommer du att uppmanas av enheten att
formatera om kortet, annars kan inte enheten identifiera kortet. För att använda
minneskortet måste du formatera det. Om din enhet inte kan formatera eller identifiera
minneskortet, kontakta minneskortets tillverkare eller ett Samsung servicecenter.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
Mina filer → SD-kort.
18
Grunder
1
Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten
skadas.
2
Dra försiktigt ut facket från dess plats.
När du tar bort facket från enheten kommer mobildataanslutningen att inaktiveras.
3
4
Placera ett minneskort i facket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
Tryck försiktigt in minneskortet i facket för att säkra det.
Om minneskortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket.
19
Grunder
5
Sätt tillbaka facket på dess plats.
• Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att
facket är torrt.
• För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Enhetsvård → Lagring → Avancerat → SD-kort →
Avmontera.
Koppla inte från lagringsenheter, till exempel minneskort eller USB-minne, medan
enheten överför eller hämtar information, eller omedelbart efter dataöverföring. Om
du gör det kan det leda till att data förloras eller skadas eller till att externminnet eller
enheten skadas. Samsung tar inte ansvar för förluster, vilket omfattar dataförlust, om
detta härstammar från felaktig användning av externa lagringsenheter.
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Enhetsvård → Lagring → Avancerat → SD-kort →
Format.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du
formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av
användarens egna åtgärder.
20
Grunder
Slå på och av enheten
Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom
områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
Slå på enheten
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Stänga av enheten
1
Slå av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt. Du kan även öppna
aviseringspanelen och trycka lätt på .
2
Tryck lätt på Stäng av.
Starta om enheten genom att trycka lätt på Omstart.
21
Grunder
Framtvinga omstart
Om enheten har hängt sig och inte svarar ska du hålla strömknappen och volym ned-knappen
intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.
Volym ned-knapp
Strömknapp
Nödläge
Du kan växla läge till nödläge för att minska batteriförbrukningen. Vissa appar och funktioner
begränsas. I nödläget kan du ringa ett nödsamtal, skicka din aktuella platsinformation till andra,
skicka ut ett nödlarm med mera.
Aktivera nödläget genom att hålla strömknappen nedtryckt. Du kan även öppna
aviseringspanelen och trycka lätt på → Nödläge.
Du inaktiverar nödläget genom att trycka lätt på → Stänga av Nödläge. Alternativt håller du
strömknappen nedtryckt och trycker sedan lätt på Nödläge.
Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
22
Grunder
Första konfigurationen
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
1
2
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
Välj det enhetsspråk du vill ha och välj
.
Välj språk.
3
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Hemskärmen visas.
Om du inte ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in några
enhetsfunktioner under den första konfigurationen.
23
Grunder
Samsung account
Ditt Samsung account är en integrerad kontotjänst där du kan använda en mängd Samsungtjänster som tillhandahålls av mobila enheter, TV-apparater och Samsungs webbplats.
Gå till account.samsung.com för att se listan över tjänster som kan användas med ditt Samsung
account. Om du vill ha mer information om Samsung account öppnar du appen Inställningar
och trycker lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Samsung account → → Hjälp.
Skapa ett Samsung account
Om du inte har något Samsung account ska du skapa ett. Du kan skapa ett Samsung account
med hjälp av din e-postadress.
1
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton →
Lägg till konto → Samsung account.
Du kan även starta appen Inställningar och trycka lätt på
2
3
.
Tryck lätt på Skapa konto.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av kontot.
24
Grunder
Logga in på ditt Samsung account
Om du redan har ett Samsung account ska du logga in på det.
1
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton →
Lägg till konto → Samsung account.
Du kan även starta appen Inställningar och trycka lätt på
2
3
.
Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på Logga in.
Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Samsung account.
Hitta ditt id och återställa ditt lösenord
Om du glömmer ditt id eller lösenord till ditt Samsung account trycker du lätt på Sök efter id eller
återställ lösenord på Samsung account-inloggningsskärmen. Du hittar ditt id eller återställer
lösenordet när du har angett den information som krävs.
Ta bort ditt Samsung account
När du tar bort ditt Samsung account från enheten kommer även dina data, till exempel
kontakter och evenemang, att tas bort.
1
2
3
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton.
Tryck på Samsung account → Personliga uppgifter → → Ta bort konto.
Tryck lätt på Ta bort, ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck sedan lätt på OK.
25
Grunder
Återställ data från din gamla enhet (Smart Switch)
Du kan använda Smart Switch för att överföra data från din gamla enhet till din nya enhet.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Smart Switch.
• Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
• Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information.
Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har
rättigheter att överföra.
Överföra data trådlöst
Överför data från din gamla enhet till din nya enhet via Wi-Fi Direct.
1
Starta Smart Switch på den gamla enheten.
Om du inte har appen kan du hämta den från Galaxy Store eller Play Butik.
2
Starta appen Inställningar på enheten och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. →
Smart Switch.
3
4
5
6
Placera enheterna nära varandra.
På den gamla enheten trycker du lätt på Skicka data → Trådlöst.
Välj ett objekt att ta med och tryck på Överför.
Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från din gamla enhet.
När dina data har överförts kan du se en lista över de data som överförts på enheten.
26
Grunder
Säkerhetskopiera och återställa data med hjälp av ett externt minne
Överför data med ett externt minne, som ett microSD-kort.
1
2
3
Säkerhetskopiera data från din gamla enhet till ett externt minne.
4
Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från det externa minnet.
Stoppa in eller anslut den externa lagringsenheten till din enhet.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Smart Switch →
→ Återställ.
Överföra säkerhetskopierade data från en dator
Överför data mellan enheten och en dator. Du måste ladda ner datorversionen av appen Smart
Switch från www.samsung.com/smartswitch. Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till
en dator och importera dessa data till enheten.
1
2
Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta Smart Switch.
Starta Smart Switch på datorn.
Om den gamla enheten inte är en Samsung-enhet ska du säkerhetskopiera data till en
dator med hjälp av en app som tillhandahålls av enhetens tillverkare. Hoppa sedan till
steg fem.
3
4
Anslut den gamla enheten till datorn med hjälp av enhetens USB-kabel.
5
6
Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
Följ anvisningarna på datorskärmen för att säkerhetskopiera data från enheten. Koppla
sedan bort den gamla enheten från datorn.
Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data till enheten.
27
Grunder
Förstå skärmen
Styra pekskärmen
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela pekskärmen
under längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller
ghosting.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.
Trycka lätt
Tryck lätt på skärmen.
Trycka lätt och hålla nedtryckt
Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt i
ungefär 2 sekunder.
28
Grunder
Dra
Tryck lätt på ett objekt och håll nedtryckt
och dra det till en ny plats.
Dubbeltrycka
Dubbeltryck lätt på skärmen.
Svepa
Svepa uppåt, nedåt, till vänster eller till
höger.
Föra ifrån och nypa ihop
För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop
på skärmen.
29
Grunder
Navigeringsfält (appstyrda knappar)
När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på navigeringsfältet längst
ned på skärmen. De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och
bakåtknapp som standard. Funktionerna på knapparna kan ändras beroende på appen som för
närvarande används eller användningsmiljön.
Knapp
Funktion
Senaste
• Tryck här för att öppna listan över de senast använda
apparna.
• Tryck lätt för att gå tillbaka till hemskärmen.
Hem
• Tryck lätt och håll nedtryckt för att starta appen Googleassistent.
Åter
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
30
Grunder
Dölja navigeringsfältet
Visa filer eller använd appar på en bredare skärm genom att dölja navigeringsfältet.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Display → Navigeringsfält och tryck sedan lätt på
Helskärmsgester under Navigeringstyp. Navigeringsfältet döljs och gesttipsen visas. Tryck på
Fler alternativ och välj ett alternativ du vill ha.
• Svep från underkanten: Gesttipsen visas där de appstyrda knapparna finns. För att använda
de appstyrda knapparna ska du dra gesttipsen på den önskade knappen uppåt.
• Svep från sidorna och underkanten:
– – Dra uppåt från nederkanten av skärmen för att gå till hemskärmen.
– – Dra uppåt och håll nedtryckt för att visa en lista över de senast använda apparna.
– – Dra inåt från någon sida av skärmen för att gå tillbaka till föregående skärm.
– – Dra inåt från ett av de nedre hörnen för att starta appen Google-assistent.
Dra från nederkanten
Dra från sidorna och
nederkanten
Om du vill dölja gesttipsen längst ner på skärmen trycker du lätt på reglaget för Tips om gester
för att inaktivera funktionen.
31
Grunder
Hemskärmen och appskärmen
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas
widgetar, genvägar till appar med mera.
På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive alla nya appar som har installerats.
Skärmen kan se annorlunda ut beroende på region eller tjänsteleverantör.
En widget
Skärmindikator
Favoritappar
Navigeringsfält
(appstyrda knappar)
32
Grunder
Växla mellan hem- och appskärmar
På hemskärmen drar du uppåt eller nedåt för att öppna appskärmen.
För att återgå till hemskärmen drar du uppåt eller nedåt på appskärmen. Alternativt kan du
trycka lätt på hemknappen eller bakåtknappen.
Hemskärm
Appskärm
Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka på
knappen. På hemskärmen trycker du och håller ned på ett tomt område, tryck på Inställningar
för hemskärm och tryck därefter på reglaget för Knappen Appar för att aktivera funktionen.
Appknappen läggs då till längst ner på hemskärmen.
Appknapp
33
Grunder
Visa skärmen i liggande läge
Håll nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen, tryck lätt på Inställningar för hemskärm och
tryck därefter på reglaget för Rotera till liggande läge för att aktivera funktionen.
Rotera enheten så att den är vågrät för att se skärmen i liggande läge.
Flytta objekt
Tryck lätt på ett objekt, håll det nedtryckt och dra det till en ny plats. Om du vill flytta objektet till
en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen ska du trycka lätt på ett objekt på
appskärmen och hålla det nedtryckt och sedan trycka lätt på Lägg till på hemsk. En genväg till
appen läggs till på hemskärmen.
Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
34
Grunder
Skapa mappar
Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem.
På hemskärmen eller appskärmen trycker du lätt på en app, håller den nedtryckt och drar den
sedan över en annan app.
En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas. Tryck lätt på Mappnamn och ange ett
mappnamn.
• Lägga till fler appar
Tryck lätt på på mappen. Markera apparna du vill lägga till och tryck lätt på Klar. Du kan
även lägga till en app genom att dra den till mappen.
• Ta bort appar från en mapp
Tryck lätt på en app och håll den nedtryckt för att dra den till en ny plats.
• Ta bort en mapp
Tryck lätt på en mapp, håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på Ta bort mapp. Endast den
mappen tas bort. Mappens appar placeras då på appskärmen.
35
Grunder
Redigera hemskärmen
På hemskärmen trycker du lätt på ett tomt område på hemskärmen och håller det nedtryckt eller
nyper ihop fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbilden,
lägga till widgetar och mycket mer. Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på
hemskärmens paneler.
• Lägga till paneler: Dra åt vänster och tryck sedan lätt på
.
• Flytta paneler: Tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll nedtryckt och dra den sedan
till en ny plats.
• Ta bort paneler: Tryck lätt på
på panelen.
• Bakgrundsbild: Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
• Teman: Ändra enhetens tema. Gränssnittets visuella element, t.ex. färger, ikoner och
bakgrunder, ändras beroende på valt tema.
• Widgetar: Widgetar är små appar som startar specifika appfunktioner för att ge dig
information och bekväm åtkomst på din hemskärm. Tryck lätt på en widget, håll den
nedtryckt och dra den till hemskärmen. Widgeten läggs till på hemskärmen.
• Inställningar för hemskärm: Konfigurera inställningarna för hemskärmen, t.ex. skärmrutnät
eller layout.
36
Grunder
Visa alla appar på hemskärmen
Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat
appskärm. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på
Inställningar för hemskärm → Hemskärmens layout → Endast hemskärmen → Använd.
Nu kan du komma åt alla dina appar genom att dra åt vänster på hemskärmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan
är de vanligast förekommande.
• Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet
genom att dra nedåt från skärmens övre del.
• Vissa indikatorikoner visas endast när du öppnar aviseringspanelen.
• Indikatorikonerna kan se annorlunda ut beroende på tjänsteleverantör eller modell.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
Signalstyrka
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA-nät anslutet
/
LTE-nätverk anslutet
Wi-Fi anslutet
Bluetooth-funktion aktiverad
Platstjänster används
Samtal pågår
Missat samtal
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
37
Grunder
Ikon
Betydelse
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriet laddas
Batteriets laddningsnivå
Låsskärm
Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också
av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.
Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning när skärmen aktiveras.
Om skärmen är avstängd trycker du på strömknappen för att aktivera skärmen.
Låsskärm
38
Grunder
Ändra skärmlåsningsmetoden
Om du vill ändra skärmlåsningsmetoden startar du appen Inställningar, trycker lätt på Låsskärm
→ Skärmlåstyp och väljer sedan en metod.
När du anger ett mönster, en pinkod, ett lösenord eller dina biometriska data som
skärmlåsmetod kan du skydda din personliga information genom att förhindra att andra
får åtkomst till din enhet. När du har angett skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en
upplåsningskod när du vill låsa upp den.
• Dra: Dra i valfri riktning på skärmen för att låsa upp den.
• Mönster: Rita ett mönster med fyra eller fler punkter för att låsa upp skärmen.
• Pinkod: Ange en pinkod som innehåller minst fyra siffror för att låsa upp skärmen.
• Lösenord: Ange ett lösenord som innehåller minst fyra tecken, siffror eller symboler för att
låsa upp skärmen.
• Ingen: Ange inte någon skärmlåsmetod.
• Ansikte: Registrera ditt ansikte för att låsa upp skärmen. Se Ansiktsigenkänning för mer
information.
• Fingeravtryck: Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se Igenkänning av
fingeravtryck för mer information.
Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel
upplåsningskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Starta appen Inställningar,
tryck lätt på Låsskärm → Inställningar för Säkert lås, lås upp skärmen med den
förinställda skärmlåsmetoden och tryck sedan på reglaget för Autom. fabriksåterställ.
för att aktivera funktionen.
39
Grunder
Skärmbild
Ta en skärmbild när du använder enheten och skriv på, rita på, beskär eller dela skärmbilden. Du
kan ta en bild av den aktuella skärmen och det bläddringsbara området.
Använd följande metoder för att ta en skärmbild. Skärmbilder sparas i Galleri.
• Ta bild med knappar: Håll strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt.
• Ta bild genom att dra: Dra handen åt höger eller vänster över skärmen.
• Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
• Om funktionen för att ta en skärmbild genom att dra inte är aktiverad startar du
appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner → Rörelser och gester
och sedan på Dra handflatan för skärmbild för att aktivera funktionen.
När du har tagit bilden kan du använda följande alternativ på verktygsfältet längst ner på skärmen:
•
: Ta en bild av det aktuella innehållet och det dolda innehållet på en förlängd sida, t.ex.
en webbsida. När du trycker på
bläddrar skärmen ned automatiskt och mer innehåll
inkluderas i skärmbilden.
•
: Skriv eller rita på skärmbilden eller beskär ett område från skärmbilden. Det område
som har beskurits sparas i Galleri.
•
: Dela skärmbilden med andra.
Om alternativen inte visas på skärmbilden startar du appen Inställningar, trycker lätt
på Avancerade funktioner → Skärmbilder och trycker sedan lätt på reglaget för
Verktygsfält för skärmbilder för att aktivera funktionen.
40
Grunder
Aviseringspanel
När du tar emot nya aviseringar för meddelanden eller missade samtal, visas en indikatorikon
i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och visa
detaljerna.
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att
svepa uppåt på skärmen.
Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.
Öppna strömalternativen.
Starta Inställningar.
Snabbinställningsknappar
Visa aviseringsinformationen och
utför olika åtgärder.
Öppna aviseringsinställningarna.
Ta bort alla aviseringar.
41
Grunder
Använda snabbinställningsknapparna
Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra nedåt på
aviseringspanelen för att visa fler knappar.
Om du vill ändra funktionsinställningar trycker du lätt på texten under varje knapp. Visa fler
detaljerade inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt.
Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på → Knappordning, håller nedtryckt
på en knapp och drar den sedan till en annan plats.
42
Grunder
Ange text
Tangentbordslayout
Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa
anteckningar och annat.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ytterligare
tangentbordsfunktioner
Visa fler tangentbordsfunktioner.
Ange versal.
Om du vill ha versaler för alla
tecken tryck lätt två gånger.
Radera ett föregående tecken.
Ange symboler.
Hoppa till nästa rad.
Infoga ett blanksteg.
Ändra inmatningsspråket
Tryck lätt på → Språk och typer → Hantera inmatningsspråk och välj de språk som ska
användas. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom att dra
blankstegstangenten åt vänster eller höger.
43
Grunder
Ändra tangentbordet
Tryck lätt på
i navigeringsfältet för att ändra tangentbordet.
Du ändrar tangentbordstyp genom att trycka på
därefter välja den tangentbordstyp du vill ha.
→ Språk och typer, välja ett språk och
• Om tangentbordsknappen (
) inte visas i navigeringsfältet, startar du Inställningarappen, trycker på Allmän hantering → Språk och inmatning → Skärmtangentbord
och trycker därefter på reglaget för Visa tangentbordsknapp för att aktivera den.
• På ett 3×4 tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom
att trycka lätt på motsvarande tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.
Ytterligare tangentbordsfunktioner
Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
•
•
•
: Förutsäg ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Om du vill gå tillbaka till listan
över tangentbordsfunktioner trycker du lätt på .
: Ange känsloikoner.
: Ange dekaler. Du kan även ange Min emoji-dekaler som ser ut som dig. Mer information
finns i Använda Min emoji-dekaler i chattar.
•
: Fäst animerade GIF-bilder.
•
: Ange text med rösten.
•
: Ändra tangenbordsinställningarna.
•
→
•
→
: Ändra knappsatsens läge eller storlek.
•
→
: Öppna textredigeringspanelen.
: Lägg till ett objekt från urklipp.
44
Grunder
Kopiera och klistra in
1
2
3
Håll ner texten.
Dra eller
all text.
för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera
Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut.
Den markerade texten kopieras till urklipp.
4
Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på Klistra in.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på Urklipp och välja texten.
Ordbok
Slå upp definitioner för ord när du använder vissa funktioner, som t.ex. när du läser webbsidor.
1
2
Håll ordet som du vill slå upp lätt nedtryckt.
Tryck lätt på Ordbok i alternativlistan.
Om en ordbok inte har förinstallerats på enheten trycker du lätt på Gå till hantera
ordböcker, tryck lätt på
bredvid en ordbok och tryck sedan lätt på Installera för att
hämta den.
3
Visa definitionen i ordbokens popup-fönster.
Byt till helskärmsvyn genom att trycka lätt på . Tryck lätt på definitionen på skärmen för
att visa fler definitioner. I den detaljerade vyn trycker du lätt på för att lägga till ordet i din
lista över favoritord alternativt trycker du lätt på Webbsökning för att använda ordet som ett
sökord.
45
Appar och funktioner
Installera eller avinstallera appar
Galaxy Store
Köp och hämta appar. Du kan hämta appar som är specialanpassade för Samsung Galaxy-enheter.
Starta appen Galaxy Store.
Den här appen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera appar
Sök efter appar via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt
på Installera. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på
Uppdatera program automatiskt och välj sedan ett alternativ.
46
→
→
Appar och funktioner
Play Butik
Köp och hämta appar.
Starta appen Play Butik.
Installera appar
Bläddra bland appar efter kategori eller sök efter appar med hjälp av nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på Installera.
Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på
Inställningar → Uppdatera appar automatiskt och välj sedan ett alternativ.
→
Hantera appar
Avinstallera eller inaktivera appar
Tryck lätt på en app, håll nedtryckt och välj ett alternativ.
• Inaktivera: Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.
• Avinstallera: Avinstallera hämtade appar.
Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
Aktivera appar
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Appar →
lätt på Aktivera.
47
→ Inaktiverat, välj en app och tryck sedan
Appar och funktioner
Ange appbehörigheter
En del appar kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på enheten
för att fungera korrekt.
Om du vill visa inställningar för appberhörighet startar du appen Inställningar och trycker lätt på
Appar. Välj en app och tryck lätt på Behörighet. Du kan visa appens behörighetslista och ändra
dess behörigheter.
Om du vill visa eller ändra inställningar för appbehörigheter efter behörighetskategori startar du
appen Inställningar och trycker lätt på Appar → → Behörighetshanterare. Välj ett objekt och
välj en app.
Om du inte ger apparna behörighet fungerar eventuellt inte apparnas grundläggande
funktioner.
Finder
Sök efter innehåll på enheten snabbt.
1
På appskärmen trycker du lätt på Sök. Du kan även öppna aviseringspanelen, svepa nedåt
och trycka lätt på .
2
Ange ett sökord.
Då söks appar och innehåll på din enhet igenom.
Om du trycker lätt på
på tangentbordet kan du söka efter mer innehåll.
48
Appar och funktioner
Telefon
Inledning
Ring eller besvara röst- och videosamtal.
Ringa samtal
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Ange ett telefonnummer.
Tryck lätt på
för att ringa ett röstsamtal eller på
för att ringa ett videosamtal.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till numret i kontaktlistan.
Sök efter en kontakt.
Förhandsgranska telefonnumret.
Radera ett föregående tecken.
49
Appar och funktioner
Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor
Starta appen Telefon, tryck lätt på Senaste eller Kontakter och dra sedan åt höger på en kontakt
eller ett telefonnummer för att ringa ett samtal.
Om den här funktionen är inaktiverad startar du appen Inställningar trycker lätt på Avancerade
funktioner → Rörelser och gester och trycker sedan lätt på Svep f. a. ringa el. sända medd. för
att aktivera funktionen.
Använda kortnummer
Ange kortnummer för att snabbt ringa ett samtal.
Ange ett kortnummer genom att starta appen Telefon, tryck sedan lätt på Knappsats eller
Kontakter → → Kortnummer, välj ett kortnummer och ange därefter ett telefonnummer.
Ring ett samtal genom att hålla ned ett kortnummer på knappsatsen. För kortnummer 10 och
uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och trycker sedan lätt på den sista
siffran och håller nedtryckt.
Om du till exempel anger numret 123 som ett kortnummer trycker du lätt på 1, trycker lätt på 2
och trycker sedan på 3 och håller nedtryckt.
Ringa samtal från den låsta skärmen
Dra
utanför cirkeln på den låsta skärmen.
Ringa samtal genom att söka efter platser i närheten
Du kan enkelt ringa samtal till platser nära din nuvarande plats genom att söka efter deras
information. Du kan söka efter platser i närheten efter kategori, till exempel restauranger eller
butiker, eller genom att välja rekommenderade populära platser.
Starta appen Telefon, tryck lätt på Platser och välj sedan en kategori eller tryck på och ange
ett företagsnamn i sökfältet. Eller välj en av de rekommenderade populära platserna. Då visas
företagsinformationen, som telefonnumret eller adressen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
50
Appar och funktioner
Ringa ett utrikessamtal
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas.
Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på
.
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet Skicka
meddelande uppåt och väljer ett meddelande att skicka. Om reglaget för Lägg till påminnelse
är aktiverat sparas en påminnelse och aviserar dig om det avvisade samtalet en timme senare.
Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att starta appen Telefon, trycka lätt på → Inställningar
→ Snabbavvisningsmeddelanden, skriva ett meddelande och sedan trycka lätt på .
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas ikonen
i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan
över missade samtal. Alternativt startar du appen Telefon och trycker lätt på Senaste för att se
missade samtal.
51
Appar och funktioner
Blockera telefonnummer
Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1
2
Starta appen Telefon och tryck lätt på → Inställningar → Blockera nummer.
Tryck lätt på Senaste eller Kontakter, välj kontakter eller telefonnummer och tryck sedan lätt
på Klar.
Ange ett nummer manuellt genom att trycka lätt på Lägg till telefonnummer, ange ett
telefonnummer och sedan trycka lätt på .
När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i
samtalsloggen.
Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer.
Tryck lätt på reglaget för Blockera okända uppringare för att aktivera funktionen.
Alternativ under samtal
Under ett röstsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
•
: Öppna ytterligare alternativ.
• Lägg till samtal: Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det
andra samtalet återupptas det första samtalet.
• Parkera samtalet: Parkera ett samtal. Tryck lätt på Återuppta för att återuppta det parkerade
samtalet.
• Bluetooth: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Knappsats/Dölj: Öppna eller stäng knappsatsen.
•
: Avsluta det aktuella samtalet.
52
Appar och funktioner
Under ett videosamtal
Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:
•
: Öppna ytterligare alternativ.
• Kamera: Stäng av kameran så att motparten inte kan se dig.
• Växla: Växla mellan den främre och bakre kameran.
•
: Avsluta det aktuella samtalet.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från knappsatsen
1
2
3
4
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Ange numret.
Tryck lätt på Lägg till kontakter.
Tryck lätt på Skapa ny kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera
befintlig kontakt för att lägga till numret till en befintlig kontakt.
53
Appar och funktioner
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från samtalslistan
1
2
Starta appen Telefon och tryck lätt på Senaste.
3
Tryck lätt på Skapa ny kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera
befintlig kontakt för att lägga till numret till en befintlig kontakt.
Tryck lätt på en uppringares bild och tryck lätt på Lägg till, eller tryck lätt på ett
telefonnummer och tryck lätt på Lägg till kontakter.
Lägg till en tagg till ett telefonnummer
Du kan lägga till taggar till nummer utan att spara dem i Kontakter. Det låter dig se uppringarens
information när de ringer utan att ha dem listade i Kontakter.
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Senaste.
Tryck på ett telefonnummer →
.
Tryck på Lägg till ant., ange en tagg och tryck därefter på Lägg till.
När du får ett samtal från det numret, kommer taggen att visas under numret.
54
Appar och funktioner
Kontakter
Inledning
Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.
Lägga till kontakter
Skapa en ny kontakt
1
2
3
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
.
Välj en lagringsplats.
Ange kontaktinformation.
Välj en lagringsplats.
Lägg till en bild.
Ange kontaktinformation.
Öppna fler informationsfält.
Beroende på vald lagringsplats kan de typer av information du kan spara variera.
4
Tryck lätt på Spara.
55
Appar och funktioner
Importera kontakter
Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet.
1
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
kontakter → Importera.
2
3
4
Välj en lagringsplats att importera kontakter från.
→ Hantera kontakter → Importera/exportera
Markera VCF-filer eller kontakter som ska importeras och tryck lätt på Klar.
Välj en lagringsplats där du vill spara kontakterna och tryck lätt på Importera.
Synkronisera kontakter med dina webbkonton
Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina
webbkonton, t.ex. Ditt Samsung account.
1
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton och välj det
konto du vill synkronisera med.
2
Tryck lätt på Synka kontot och tryck lätt på reglaget för Kontakter för att aktivera
funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på → Synkinställningar och trycker lätt på reglaget
för Kontakter för att aktivera funktionen.
Söka efter kontakter
Starta appen Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den
snabbt.
• Tryck lätt på
sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
56
Appar och funktioner
Tryck lätt på kontakten. Vidta sedan en av följande åtgärder:
•
: Lägg till i favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv ett meddelande.
•
: Skriv ett e-postmeddelande.
: Ring ett röst- eller videosamtal.
Dela kontakter
Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ.
1
2
3
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Dela.
Markera kontakter och tryck lätt på Dela.
Välj en delningsmetod.
Spara och dela profil
Spara och dela din profilinformation, t.ex. bild och statusmeddelande, med andra med hjälp av
profildelningsfunktionen.
• För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
• Profildelningsfunktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Profildelningsfunktionen är endast tillgänglig för kontakter som har aktiverat
profildelningsfunktionen på sin enhet.
1
2
3
Starta appen Kontakter och välj din profil.
Tryck lätt på Redigera, redigera din profil och tryck lätt på Spara.
Tryck lätt på Tryck här om du vill dela profilen och tryck lätt på reglaget för att aktivera
funktionen.
• Om du vill använda profildelningsfunktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat.
Du kan visa dina kontakters uppdaterade profilinformation i Kontakter.
• Om du vill ändra omfattningen av kontakter som du vill dela din profil med trycker du lätt
på Välj det som delas, väljer ett objekt som ska delas och väljer sedan ett alternativ.
57
Appar och funktioner
Skapa grupper
Du kan lägga till grupper, som familj eller vänner, och hantera kontakter efter grupp.
1
2
→ Grupper → Skapa grupp.
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
Ange ett gruppnamn.
Om du vill ange en gruppringsignal trycker du lätt på Gruppringsignal och väljer en ringsignal.
3
Tryck lätt på Lägg till medlem, välj kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan
lätt på Klar.
4
Tryck lätt på Spara.
Skicka ett gruppmeddelande
Du kan skicka ett gruppmeddelande till en grupps medlemmar samtidigt.
Starta appen Kontakter, tryck lätt på
Skicka meddelande.
→ Grupper, välj en grupp och tryck sedan lätt på →
Slå ihop dubbla kontakter
När du importerar kontakter från andra lagringar, eller synkroniserar kontakter med andra
konton, kan din kontaktlista innehålla dubbla kontakter. Slå ihop dubbla kontakter till en kontakt
för att göra kontaktlistan smidigare.
1
2
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
→ Hantera kontakter → Slå samman kontakter.
Markera kontakter och tryck lätt på Koppla ihop.
Ta bort kontakter
1
2
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Radera.
Markera kontakter och tryck lätt på Radera.
Om du vill ta bort kontakter en och en öppnar du kontaktlistan och trycker lätt på en kontakt.
Tryck sedan lätt på → Radera.
58
Appar och funktioner
Meddelanden
Inledning
Skicka och visa meddelanden efter konversation.
Skicka meddelanden
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka meddelanden vid roaming.
1
2
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på
.
Ange mottagare och skriv ett meddelande.
Om du vill spela in och skicka ett röstmeddelande, trycker du på och håller in , säg ditt
meddelande och lätta på fingret. Inspelningsikonen visas bara när meddelandeinmatningsfältet
är tomt.
Mottagare
Ange mottagare.
Bifoga filer.
Skicka meddelandet.
Skriv ett meddelande.
3
Tryck lätt på
Ange dekaler.
för att skicka meddelandet.
59
Appar och funktioner
Visa meddelanden
Meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att ta emot meddelanden vid roaming.
1
2
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på Konversationer.
Välj en kontakt eller ett telefonnummer i meddelandelistan.
• Om du vill svara på meddelandet trycker du lätt på meddelandeinmatningsfältet, skriver
meddelandet och trycker sedan lätt på .
• Om du vill justera fontstorleken, för två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.
Blockera oönskade meddelanden
Blockera meddelanden från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1
Starta Meddelanden-appen och tryck på → Inställningar → Blockera nummer och
meddelanden → Blockera nummer.
2
Tryck lätt på Konversationer och välj en kontakt eller ett telefonnummer. Eller tryck på
Kontakter, välj kontakter och tryck på Klar.
Ange ett nummer manuellt genom att ange ett telefonnummer under Ange telefonnumret
och trycka lätt på .
60
Appar och funktioner
Ställa in meddelandeaviseringen
Du kan ändra aviseringsljud, visningsalternativ med mera.
1
Starta appen Meddelanden, tryck lätt på → Inställningar → Aviseringar och tryck sedan
lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
2
Ändra aviseringsinställningarna.
Ställa in en meddelandepåminnelse
Du kan ställa in ett alarm som med jämna mellanrum meddelar dig om att du har olästa
aviseringar. Om den här funktionen inte är aktiverad ska du starta appen Inställningar, trycka lätt
på Tillgänglighet → Avancerade inställningar → Aviseringspåminnelser och sedan trycka lätt
på reglaget för att aktivera funktionen.
Radera meddelanden
1
2
3
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på Konversationer.
Välj en kontakt eller ett telefonnummer i meddelandelistan.
Håll ett meddelande nedtryckt, tryck lätt på Ta bort.
Om du vill ta bort flera meddelanden markerar du fler meddelanden som ska tas bort.
4
Tryck lätt på Ta bort.
61
Appar och funktioner
Internet
Inledning
Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt dem.
Webbsökning på webbsidor
1
2
3
Starta appen Internet.
Tryck lätt på adressfältet.
Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå.
Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.
Om du snabbt vill växla mellan flikar drar du åt höger eller vänster i adressfältet.
Bokmärk aktuell webbplats.
Uppdatera aktuell webbsida.
Visa dina bokmärken.
Öppna hemsidan.
Öppna webbläsarens
flikhanterare.
Flytta mellan sidor.
Öppna ytterligare alternativ.
62
Appar och funktioner
Använda hemligt läge
I det hemliga läget kan du hantera öppna flikar, bokmärken och sparade sidor separat. Du kan
låsa det hemliga läget med hjälp av ett lösenord och dina biometriska data.
Aktivera hemligt läge
→ Slå på Hemligt läge. Om du
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på
använder den här funktionen för första gången ska du ange om du vill använda ett lösenord för
det hemliga läget.
I det hemliga läget ändrar enheten färg på verktygsfälten.
I det hemliga läget kan du inte använda vissa funktioner som att ta en skärmbild.
Ändra säkerhetsinställningar
Du kan ändra lösenord eller låsmetod.
Tryck lätt på → Inställningar → Sekretess och säkerhet → Inställningar för Hemligt läge →
Ändra lösenord. Om du vill använda dina registrerade biometriska data som låsmetod tillsammans
med lösenordet trycker du lätt på ett reglage under Biometrik för att aktivera funktionen.
Inaktivera hemligt läge
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på
63
→ Stäng av Hemligt läge.
Appar och funktioner
E-post
Konfigurera e-postkonton
Konfigurera ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
1
2
3
Starta appen E-post.
På listan väljer du en e-posttjänst eller trycker lätt på Annat.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto trycker du lätt på
→
→ Lägg till konto.
Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkonto. Tryck lätt på
→ → Ställa in standardkonto.
→
Skicka e-post
1
2
3
Tryck lätt på
för att skriva ett e-postmeddelande.
Lägg till mottagare och ange ett ämne och text.
Tryck lätt på
för att skicka e-postmeddelandet.
Läsa e-post
När E-post är öppet hämtar enheten automatiskt nya e-postmeddelanden. Om du vill hämta
e-postmeddelanden manuellt drar du nedåt från längst upp i e-postlistan.
Tryck lätt på ett e-postmeddelande på skärmen för att läsa det.
Om e-postsynkronisering är inaktiverat kan inte nya e-postmeddelanden hämtas.
Aktivera e-postsynkronisering genom att trycka lätt på → → ditt kontonamn och
sedan trycka lätt på reglaget för Synka e-post för att aktivera funktionen.
64
Appar och funktioner
Kamera
Inledning
Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.
Kameraetik
• Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Starta kameran
Använd följande metoder för att starta Kamera:
• Starta appen Kamera.
• Tryck snabbt på strömknappen två gånger.
• Dra
utanför cirkeln på den låsta skärmen.
• Vissa metoder kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du startar appen Kamera från den låsta
skärmen eller om skärmen är avstängd när skärmlåsningsmetoden är aktiverad.
• Om bilder du tar blir suddiga ska du rengöra kameralinsen och försöka igen.
65
Appar och funktioner
Ta bilder
1
Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
• För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för
att zooma ut. Zoomfunktioner är endast tillgängliga när du använder den bakre kameran.
• Justera ljusstyrkan på bilder genom att trycka lätt på skärmen. När justeringsreglaget
visas drar du det mot eller .
2
Tryck lätt på
för att ta en bild.
Kamerainställningar
Alternativ för aktuellt
fotograferingsläge
Aktuellt läge
Fotograferingslägen
Förhandsgranskningsminiatyr
Växla mellan den främre och
bakre kameran.
Ta en bild.
• Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet inte är skadat eller smutsigt. Annars kanske enheten inte fungerar
felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
• Enhetens kamera har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i
vidvinkelfoton eller filmer och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
66
Appar och funktioner
Använda fotograferingslägen
Om du vill ändra fotograferingsläge, drar du listan för fotograferingsläge till vänster eller höger
på förhandsgranskningsskärmen.
Välj det önskade fotograferingsläget.
Lista över fotograferingslägen
Fotoläge
Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att
enkelt ta foton.
I listan för fotograferingslägen trycker du lätt på FOTO och trycker lätt på
för att ta en bild.
Ta selfies
Du kan ta självporträtt med den främre kameran.
1
2
3
4
I listan förr fotograferingslägen trycker du på FOTO.
På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
att växla till den främre kameran för självporträtt.
Vänd dig mot den främre kameraobjektivet.
Tryck lätt på
för att ta en bild.
67
för
Appar och funktioner
Tillämpa filter och skönhetseffekter
Du kan välj en filtereffekt och ändra ansiktsegenskaper som hudton och ansiktsform innan du tar
en bild.
1
2
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
.
Välj en filtereffekt eller skönhetseffekter och ta en bild.
Låsa fokus (AF) och exponering (AE)
Du kan låsa fokus eller exponering på ett valt område för att förhindra att kameran gör
justeringar automatiskt utifrån ändringar i motivet eller ljuskällor.
Tryck lätt på området som ska fokuseras och håll nedtryckt, AF/AE-ramen visas på området och
fokus- och exponeringsinställningarna blir låsta. Inställningen förblir låst även efter att du tar ett foto.
Videoläge
Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att
enkelt spela in videor.
1
2
I listan för fotograferingslägen trycker du på VIDEO.
Tryck lätt på
för att spela in en video.
• Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på
.
• Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Om du vill
använda autofokusläget trycker du lätt på AF för att avbryta den manuellt inställda fokusen.
3
Tryck lätt på
för att sluta spela in videon.
68
Appar och funktioner
Livefokusläge
Ta selfies som fokuserar på ditt ansikte genom att göra bakgrunden suddig.
• Använd den här funktionen på en plats som har tillräckligt mycket ljus.
• Det är inte säkert att bakgrundsoskärpan tillämpas korrekt under följande förhållanden:
– – Enheten eller motivet rör sig.
– – Motivet har en färg som liknar bakgrunden.
Ta porträtt som sticker ut med hjälp av Livefokus-funktionen
1
2
I listan över fotograferingslägen trycker du på LIVEFOKUS.
När Klart visas på förhandsgranskningsskärmen trycker du på
för att ta ett foto.
Panoramaläge
Ta en serie bilder och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.
Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild i panoramaläget:
• Flytta kameran långsamt i en riktning.
• Håll bilden inom ramen för kamerans sökare. Om förhandsgranskningsbilden är
utanför guideramen eller om du inte rör kameran kommer enheten automatiskt att
sluta ta bilder.
• Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.
1
2
3
I listan över fotograferingslägen trycker du på MER → PANORAMA.
Tryck lätt på
och flytta enheten i valfri riktning.
Tryck lätt på
för att sluta ta bilder.
69
Appar och funktioner
Proffsläge
Ta bilder medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex. exponeringsvärde och
ISO-tal.
I listan över fotograferingslägen trycker du på MER → PRO. Välj alternativ och anpassa
inställningarna och tryck sedan lätt på
för att ta en bild.
Tillgängliga alternativ
•
: Välj ett ISO-tal. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för stillastående
motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller
motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder.
•
: Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Du kan ställa in
färgtemperatur.
•
: Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För
förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
Separera exponeringsområdet och fokusområdet
Du kan separera fokusområdet och exponeringsområdet.
Tryck lätt och håll nedtryckt på förhandsgranskningsskärmen. AF/AE-ramen kommer att visas på
skärmen. Dra ramen till det område där du vill separera fokusområdet och exponeringsområdet.
70
Appar och funktioner
HDR-läge
Ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka partier.
I listan över fotograferingslägen trycker du på MER → HDR.
Seriebildsläge
Ta en serie bilder av rörliga motiv.
I listan över fotograferingslägen trycker du på MER → SERIEBILDER.
Tryck lätt på och håll in
för att ta flera bilder i snabb följd.
Sportläge
Ta tydligare bilder av snabbrörliga objekt, som en person som springer eller husdjur i rörelse.
I listan över fotograferingslägen trycker du på MER → SPORT.
Läget Vidvinkelselfie
Ta en vidvinkelselfie och få med så många personer som möjligt i bilden för att undvika att
någon person inte kommer med.
1
2
3
I listan över fotograferingslägen trycker du på MER → VIDVINK.SELFIE.
Vänd dig mot den främre kameraobjektivet.
Tryck lätt på
för att ta en bild.
Du kan även visa handflatan för den främre kameran. När kameran har identifierat
handflatan visas en nedräkningstimer. När den har räknat ner tar enheten en bild.
71
Appar och funktioner
4
Sväng enheten långsamt åt vänster och sedan åt höger eller tvärtom för att ta ett brett
självporträtt.
Enheten tar ytterligare bilder när den vita ramen flyttar sig till varje ände av sökarfönstret.
• Se till att hålla den vita ramen inom sökarfönstret.
• Motiven ska vara stilla när du tar breda självporträtt.
• Den övre och nedre delen av bilden som visas på förhandsgranskningsskärmen kan
klippas bort från bilden beroende på fotograferingsförhållandena.
Anpassa kamerainställningar
Alternativ för aktuellt fotograferingsläge
På förhandsgranskningsskärmen använder du följande alternativ.
Tillgängliga alternativ kan variera beroende på fotograferingsläge.
•
: Aktivera eller inaktivera fotolampan.
Använd inte blixten nära ögonen. Användning av blixten nära ögonen kan leda till
tillfällig synnedsättning eller skada på ögonen.
•
: Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
•
: Välj ett bildformat för bilder.
•
: Tillämpa en filtereffekt eller skönhetseffekter.
72
Appar och funktioner
•
•
: Välj ett bildformat för videor.
: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. Centrerad använder
ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering. Punkt använder ljuset i ett
koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering. Matris tillämpar ett
genomsnitt för hela skärmen.
Kamerainställningar
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
beroende på fotograferingsläget.
. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga
Bilder
• Bakre bildstorlek: Välj en upplösning för foton som du vill ta med den bakre kameran.
Om du använder en högre upplösning får bilderna bättre kvalitet men de tar upp mer
minnesutrymme.
• Främre bildstorlek: Välj en upplösning för foton som du vill ta med den främre kameran.
Om du använder en högre upplösning får bilderna bättre kvalitet men de tar upp mer
minnesutrymme.
Videor
• Bakre videostorlek: Välj en upplösning för videor som du vill spela in med den bakre
kameran. Om du använder en högre upplösning får videoklippen bättre kvalitet men de tar
upp mer minnesutrymme.
• Främre videostorlek: Välj en upplösning för videor som du vill spela in med den främre
kameran. Om du använder en högre upplösning får videoklippen bättre kvalitet men de tar
upp mer minnesutrymme.
• Högeffektiv video: Spela in videor i HEVC-formatet (High Efficiency Video Codec). Dina
HEVC-videoklipp sparas som komprimerade filer för att spara enhetens minne.
Det går inte att spela upp HEVC-videoklipp på andra enheter eller dela dem online.
73
Appar och funktioner
Användbara funktioner
• Bilder som förh.gransk. (selfie): Ange att enheten ska spara foton så som de visas på
förhandsgranskningsskärmen när de tas med den främre kameran (utan att vändas).
• Rutnät: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
• Platstaggar: Lägg till en GPS-platstagg på bilden.
• GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel
mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera
platstagginställningarna för att undvika detta.
• Fotometoder: Välj ytterligare fotometoder för att ta bilder eller spela in videoklipp.
• Lagringsplats: Välj minnesplatsen för lagring. Den här funktionen visas när du sätter i ett
minneskort.
• Snabbstart: Ställ in enheten på att starta kameran när du trycker snabbt två gånger på
strömknappen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Snabbgranskning: Ställ in enheten på att visa bilder när de har tagits.
• Återställ inställningar: Återställ kamerainställningarna.
• Kontakta oss: Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar.
• Om Kamera: Visa kamerans appversion och juridisk information.
74
Appar och funktioner
Galleri
Inledning
Visa bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter
album eller skapa berättelser.
Visa bilder
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på Bilder.
Välj en bild.
Öppna ytterligare alternativ.
Modifiera bilden.
Dela bilden med andra.
Lägg till bilden i favoriter.
Radera bilden.
Du kan skapa en animerad GIF-bild eller ett collage från flera bilder. I listan trycker du på
→ Skapa en GIF eller Skapa collage och väljer därefter bilderna.
75
Appar och funktioner
Söka efter bilder
Starta appen Galleri och tryck lätt på
typ eller plats.
för att visa bilder sorterade efter kategori, till exempel
Tryck lätt på sökfältet för att söka efter bilder med hjälp av nyckelord.
Visa videor
1
2
3
Starta appen Galleri och tryck lätt på Bilder.
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Tryck lätt på Spela video för att spela upp videoklippet.
Spola bakåt eller
framåt genom att
dra reglaget.
Öppna ytterligare
alternativ.
Ta en bild av den
aktuella skärmen.
Skapa en
animerad GIF-bild.
Växla till popupvideospelaren.
Ändra
skärmförhållande.
Rotera skärmen.
Lås uppspelningsskärmen.
Hoppa till nästa
video. Håll
nedtryckt för att
spola framåt.
Hoppa till den
föregående
videon. Håll
nedtryckt för att
spola bakåt.
Pausa och
återuppta
uppspelningen.
Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan
eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen.
Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.
76
Appar och funktioner
Visa album
Du kan visa dina bilder och filmer sorterade efter mappar eller album.
Starta appen Galleri, tryck lätt på Album och välj ett album.
Dölj album
Du kan dölja album.
Du kan inte dölja album som skapats som standard, till exempel albumen Kamera och
Skärmbilder.
1
2
3
Starta appen Galleri och tryck på Album.
Tryck på → Dölj eller visa album.
Tryck på ett albumreglage för att dölja det.
Visa berättelser
När du tar bilder eller spelar in videor kommer enheten att läsa deras datum- och platstaggar,
sortera bilderna och videorna och sedan skapa berättelser. Om du vill skapa berättelser
automatiskt måste du ta/spela in eller spara flera bilder och videor.
Starta appen Galleri, tryck på Berättelser och välj en berättelse.
Skapa berättelser
Skapa berättelser med olika teman.
1
2
3
4
Starta appen Galleri och tryck lätt på Berättelser.
Tryck lätt på → Skapa berättelse.
Ange en titel på berättelsen och tryck lätt på Skapa.
Markera de bilder eller videor som ska inkluderas i berättelsen och tryck lätt på Klar.
77
Appar och funktioner
Om du vill lägga till bilder eller videor i en berättelse väljer du en berättelse och trycker lätt på
→ Lägg till.
Om du vill ta bort bilder eller videor från en berättelse väljer du en berättelse, trycker lätt på →
Redigera, markerar de bilder eller videor som ska tas bort och trycker sedan lätt på Ta bort från
berättelse.
Ta bort berättelser
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på Berättelser.
Håll nedtryckt på den berättelse du vill ta bort och tryck lätt på Ta bort.
Synkronisera bilder och videoklipp
När du synkroniserar din Galleri-app med Samsung Cloud sparas bilder och videoklipp som du
tar också i Samsung Cloud. Du kan visa bilder och videoklipp som sparats i Samsung Cloud i din
Galleri-app och från andra enheter.
Starta appen Galleri, tryck lätt på → Inställningar och tryck sedan lätt på reglaget för Synka med
molnet för att aktivera funktionen. Galleri-appen och Samsung Cloud kommer att synkroniseras.
Ta bort bilder eller videor
1
2
Starta appen Galleri.
Välj en bild eller en video som ska tas bort.
Ta bort flera filer genom att hålla nedtryckt på filen som ska tas bort i listan och markera fler
filer som ska tas bort.
3
Tryck lätt på
eller Ta bort.
Använda papperskorgen
Du kan behålla de borttagna bilderna och videoklippen i papperskorgen. Filerna tas bort efter en
viss tidsperiod.
Starta appen Galleri, tryck lätt på → Inställningar och tryck sedan lätt på reglaget för
Papperskorgen för att aktivera funktionen.
Visa filerna i papperskorgen genom att starta appen Galleri och trycka lätt på → Papperskorgen.
78
Appar och funktioner
AR-EMOJI
Inledning
Skapa en Min Emoji som ser ut precis som du och ta foton eller spela in videoklipp med dekaler.
Skapa Min emoji
Skapa en Min emoji som ser ut som dig. Min emoji-dekaler med olika ansiktsuttryck skapas
automatiskt.
1
Starta appen Kamera, tryck på MER i listan över fotograferingslägen och tryck sedan på
AR-EMOJI → Skapa Min emoji.
2
3
4
Rikta in ditt ansikte på skärmen och tryck på
för att ta en bild.
Välj kön på Min emoji och tryck lätt på Nästa.
Dekorera min Emoji.
Om du vill redigera detaljer, till exempel ögonfärg eller ansiktsform, trycker du lätt på
5
Tryck lätt på
.
.
När ett popup-fönster visas markerar du Spara Min emojis klistermärken i Galleri och
trycker lätt på OK.
Redigera
detaljerade
inställningar.
Skapa Min
emoji.
Redigera
grundläggande
inställningar.
79
Appar och funktioner
Du kan använda AR-EMOJI-funktionen i både den främre och bakre kameran. Om du
använder den bakre kameran växlar den automatiskt till den främre kameran. För att
växla mellan kameror drar du uppåt eller nedåt på förhandsgranskningsskärmen.
Ta bort Min emoji
Starta appen Kamera, tryck på MER i listan över fotograferingslägen och tryck sedan på AR-EMOJI.
Tryck lätt på , välj den Min emoji du vill ta bort och tryck lätt på Ta bort. Då tas Min emoji och
Min emoji-dekalerna bort.
Livedekaler
Ta bilder och spela in videor med olika livedekaler. När du flyttar ansiktet följer dekaler dina
rörelser. Du kan även spela in en härlig och rolig dekal som rör sig i en video.
1
Starta appen Kamera, tryck på MER i listan över fotograferingslägen och tryck sedan på
AR-EMOJI.
2
Tryck på
3
Tryck lätt på
och välj en dekal du vill ha.
för att ta ett foto eller på
för att spela in en video.
80
Appar och funktioner
Använda dekaler slumpvis
Du kan använda dekaler slumpvis i stället för att välja en i dekallistan.
Tryck lätt på Slump upprepade gånger tills den dekal du vill ha visas.
Använda Min emoji-dekaler i chattar
Du kan använda Min emoji-dekaler när du pratar via meddelanden eller på ett socialt nätverk.
Följande åtgärder är ett exempel på hur du använder Min emoji-dekaler i appen Meddelanden.
1
Medan du skriver ett meddelande i appen Meddelanden trycker du på
tangentbordet.
2
3
Tryck lätt på Min emoji-ikonen.
på Samsung-
Välj en av Min emoji-dekalerna.
Då infogas Min emoji-dekalen.
Min emoji-ikon
Ta bort Min emoji-dekaler
På Samsung-tangentbordet trycker du lätt på och trycker lätt på längst ned på
tangentbordet. Välj de Min emoji-dekaler du vill ta bort och tryck lätt på Ta bort.
81
Appar och funktioner
Flera fönster
Inledning
Med Flera fönster kan du köra två appar samtidigt i delad skärm-vyn. Du kan även köra flera
appar samtidigt i popup-vyn.
Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
Delad skärm-vy
Popup-vy
82
Appar och funktioner
Delad skärm-vy
1
2
Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på Öppna i vyn
med delad skärm.
Den valda appen startas i det övre fönstret.
3
I det nedre fönstret drar du vänster eller höger för att välja en annan app du vill starta.
Om du vill starta appar som inte finns på listan över nyligen använda appar trycker du lätt
hemknappen eller bakåtknappen och väljer en app.
Justera fönsterstorlek
Dra fältet mellan appfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.
När du drar fältet mellan appfönster till över- eller underkanten av skärmen maximeras fönstret.
83
Appar och funktioner
Popup-vy
1
2
Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på Öppna i
popup-vy.
Appskärmen visas i popup-vyn.
Minimera fönstret.
Maximera fönstret.
Stäng appen.
Justera
genomskinlighets
nivån.
Flytta popup-fönster
Flytta ett popup-fönster genom att trycka lätt på fönstrets verktygsfält och dra det till en ny plats.
84
Appar och funktioner
Samsung Health
Inledning
Samsung Health hjälper dig att hålla koll på ditt välbefinnande och din kondition. Sätt upp
träningsmål, kontrollera dina framsteg och håll koll på ditt allmänna välbefinnande och din
allmänna kondition. Du kan även jämföra dina stegräkningsresultat med andra Samsung Healthanvändare, tävla mot dina vänner och se hälsotips.
Använda Samsung Health
Starta appen Samsung Health. När du kör den här appen för första gången eller startar den igen
efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner.
Lägg till objekt på Samsung Health-hemskärmen genom att trycka på Hantera objekt längst ned
i listan över spårare och tryck på
på de objekt du vill lägga till.
Visa och hantera spårare.
Övervaka din hälsa och
kondition.
Visa hälsotips.
Jämför dina stegräkningsresultat
med andra Samsung
Health-användare eller tävla mot
dina vänner.
85
Appar och funktioner
Tillsammans
Med Tillsammans kan du ställa in stegmålsräknaren och tävla med dina vänner. Du kan bjuda in
vänner att gå tillsammans, ställa in stegmålsräknaren, tävla i utmaningar och visa din rankning.
På Samsung Healths hemskärm trycker du lätt på Tillsammans.
Steg
Enheten räknar antalet steg du tar och mäter sträckan du går.
På Samsung Healths hemskärm trycker du lätt på stegspårare.
Aktuellt antal steg
Mål
• Du kan uppleva en kort fördröjning medan stegspåraren övervakar dina steg och
sedan visar stegräkningen. Du kan även uppleva en kort fördröjning innan popupfönstret visar att du har uppnått ditt mål.
• Om du använder stegräknaren när du åker bil eller tåg kan vibrationerna påverka
stegräkningen.
• Du kan kontrollera aktuellt antal steg på aviseringspanelen. Om du vill stänga av aviseringar
går du till Samsung Health-hemskärmen, trycker lätt på → → Aviseringar och
trycker sedan lätt på reglaget för Steg under Kategorier för att aktivera funktionen.
Alternativt öppnar du aviseringspanelen, håller aviseringen intryckt, trycker på Detaljer och
sedan på reglaget för Steg för att avaktivera funktionen.
86
Appar och funktioner
Ytterligare information
• Samsung Health är endast till för att användas i konditions- och välmåendesyften och ska
inte användas för att ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att bota,
lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.
• De tillgängliga funktionerna, egenskaperna och tilläggningsbara apparna för Samsung
Health kan variera från land till land på grund av olika lokala lagar och förordningar. Du bör
kontrollera vilka funktioner och appar som är tillgängliga i din region innan användning.
• Samsung Health-appar och dess tjänst kan ändras eller avbrytas utan föregående meddelande.
• Syftet med informationsinsamlingen begränsas till att tillhandahålla den tjänst du har
begärt, inklusive att tillhandahålla ytterligare information för att förbättra ditt välbefinnande,
synkronisera data, dataanalys och statistik eller för att utveckla och tillhandahålla bättre
tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung account från Samsung Health kan data sparas
som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras tills sådana syften har
uppfyllts. Du kan radera personlig information som lagrats av Samsung Health-appen med
alternativet för att Radera personlig information i inställningsmenyn. Vill du radera data som
du delat med sociala nätverk eller överfört till lagringsenheter, måste du göra det separat.
• Du kan dela och/eller synkronisera dina data med andra Samsung-tjänster eller kompatibla
tjänster från tredje part som du väljer, samt med andra anslutna enheter. Åtkomst till
Samsung Health-information av sådana andra enheter eller tredje part-enheter kommer
endast att tillåtas med ditt uttryckliga godkännande.
• Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk eller
överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
• Om du använder en trådlös anslutning, t.ex. Bluetooth, kan enheten påverkas av elektroniska
störningar från andra enheter. Undvik att använda enheten nära andra enheter som sänder
ut radiovågor.
• Läs Samsung Healths villkor och sekretesspolicy noggrant innan du använder appen.
87
Appar och funktioner
Samsung Members
Samsung Members erbjuder kunder supporttjänster som diagnos av enhetsproblem, och
användare kan skicka in frågor och felrapporter. Du kan även dela information med andra i
Galaxy-användarnas community eller visa de senaste Galaxy-nyheterna och Galaxy-tipsen.
Samsung Members kan hjälpa dig att lösa de problem du kan tänkas stöta på när du använder
enheten.
Om du vill skicka in din feedback eller publicera dina kommentarer måste du logga in på
ditt Samsung account. Se Samsung account för mer information.
Samsung Notes
Skapa anteckningar genom att ange text från tangentbordet eller genom att skriva för hand eller
rita på skärmen. Du kan även bifoga bilder eller röstinspelningar till anteckningarna.
Skapa anteckningar
1
2
Starta appen Samsung Notes och tryck lätt på
.
Välj en inmatningsmetod i verktygsfältet längst upp på skärmen och skriv en anteckning.
Ange text med tangentbordet.
Infoga filer.
Skriv eller rita med pennor.
Måla med penslar.
3
När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på Spara.
Ta bort anteckningar
1
2
Starta appen Samsung Notes.
Håll en anteckning nedtryckt för att ta bort den.
Om du vill ta bort flera anteckningar markerar du fler anteckningar som ska tas bort.
3
Tryck lätt på Ta bort.
88
Appar och funktioner
Kalender
Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser eller påminnelser i din kalender.
Skapa händelser
1
Starta appen Kalender, tryck lätt på
eller dubbeltryck lätt på ett datum.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och
sedan på .
2
Ange händelseinformationen.
Välj en etikett att visa med
händelsen.
Ange en titel.
Ändra händelsens färg.
Ställ in varaktigheten.
Ange platsen.
Välj en kalender att spara
händelsen i.
Ställ in ett alarm.
Lägg till en anteckning.
Lägg till fler detaljer.
3
Tryck lätt på Spara för att spara händelsen.
89
Appar och funktioner
Skapa påminnelser
Du kan skapa uppgifter som påminnelser och få aviseringar vid den förinställda tiden eller
platsen för varje påminnelse. Starta appen Kalender och tryck lätt på → Reminder. Mer
information finns i Reminder.
Synkronisera händelser med dina konton
1
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton och välj
sedan det konto du vill synkronisera med.
2
Tryck lätt på Synka kontot och tryck lätt på reglaget för Kalender för att aktivera funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på → Synkinställningar och trycker lätt på reglaget
för Kalender för att aktivera funktionen.
Om du vill lägga till ett konto att synkronisera med, startar du appen Kalender och trycker lätt på
→ → Lägg till ett nytt konto. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När
ett konto läggs till visas en blå cirkel bredvid kontonamnet.
90
Appar och funktioner
Radio
Lyssna på FM-radion
Starta appen Radio.
Innan du använder appen måste du ansluta hörlurar, då de fungerar som radioantenn.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt när du kör appen för
första gången.
Välj önskad radiostation i listan med stationer.
Spela in ljud från FM-radion.
Sök efter och spara tillgängliga
stationer automatiskt.
Slå på eller av funktionen för
FM-radio.
Öppna ytterligare alternativ.
Ange radiostationsfrekvenser
manuellt.
Lägg till den aktuella
radiostationen i din favoritlista.
Sök efter en tillgänglig
radiostation.
Fininställ frekvensen.
Visa listan över favoritkanaler.
Visa listan över tillgängliga kanaler.
Spela via högtalaren
Du kan lyssna på radio via högtalaren istället för den anslutna hörluren.
Tryck lätt på → Spela i högtalare.
Söka efter radiostationer
Starta appen Radio.
Tryck lätt på Skanna. FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
Välj önskad radiostation i listan med stationer.
91
Appar och funktioner
Röstinspelning
Inledning
Använd den här appen för att spela in och spela upp röstmemon.
Göra röstinspelningar
1
2
Starta appen Röstinspelning.
Tryck lätt på
• Tryck lätt på
för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen.
för att pausa inspelningen.
• Under tiden som du gör en röstinspelning trycker du lätt på BOKMÄRKE för att infoga ett
bokmärke.
Starta inspelning.
3
4
Tryck lätt på
för att slutföra inspelningen.
Ange ett filnamn och tryck lätt på Spara.
92
Appar och funktioner
Mina filer
Få åtkomst till och hantera olika filer som lagrats på enheten.
Starta appen Mina filer.
Visa filer som finns lagrade i varje lagringsutrymme.
Sök efter onödiga data och frigör enhetens lagringsutrymme genom att trycka lätt på Analysera
lagring.
Sök efter filer eller mappar genom att trycka lätt på
.
Klocka
Inledning
Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in
en specifik varaktighet.
Alarm
Starta appen Klocka och tryck lätt på Alarm.
Ställa in alarm
Tryck lätt på i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in
olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på Spara.
Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på inmatningsfältet.
Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på reglaget bredvid alarmet i alarmlistan.
Stoppa alarm
Tryck lätt på Stäng för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snooze-alternativet
trycker du lätt på Snooze för att upprepa larmet efter en angiven tid.
93
Appar och funktioner
Radera alarm
Håll nedtryckt på ett alarm, markera de alarm som ska tas bort och tryck sedan lätt på Ta bort.
Världsklocka
Starta appen Klocka och tryck lätt på Världsklocka.
Skapa klockor
Tryck lätt på
, ange namnet på en stad eller välj en stad på kartan och tryck sedan lätt på Lägg till.
Om du vill använda tidszonskonverteraren trycker du lätt på → Tidzonskonverterare.
Radera klockor
Håll nedtryckt på en klocka, markera de klockor som ska tas bort och tryck sedan lätt på Ta bort.
Stoppur
1
2
Starta appen Klocka och tryck lätt på Stoppur.
Tryck lätt på Starta för att ta tid på en händelse.
Ta varvtider samtidigt som du tar tiden på en händelse genom att trycka lätt på Varv.
3
Tryck lätt på Stopp för att stoppa tidtagningen.
• Starta om tidtagningen genom att trycka lätt på Fortsätt.
• Rensa varvtider genom att trycka lätt på Återställ.
94
Appar och funktioner
Timer
1
Starta appen Klocka och tryck lätt på Timer.
Om du vill lägga till en ofta använd timer trycker du lätt på
och trycker sedan lätt på Lägg till.
2
, anger varaktighet och namn
Ställ in längden och tryck lätt på Starta.
Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten, trycker du lätt på
varaktighetsfältet.
3
Tryck lätt på Stäng när timeralarmet aktiveras.
Kalkylator
Utför enkla eller komplicerade uträkningar.
Starta appen Kalkylator.
•
: Visa uträkningshistorik. Radera historiken genom att trycka lätt på Rensa historik. Stäng
uträkningshistorikpanelen genom att trycka lätt på .
•
: Använd enhetskonverteringsverktyget. Du kan konvertera olika värden, t.ex. area,
längd eller temperatur, till andra enheter.
•
: Visa kalkylatorn.
95
Appar och funktioner
Game Launcher
Inledning
Game Launcher samlar de spel som du har hämtat från Play Butik och Galaxy Store på en plats
för enkel åtkomst. Du kan sätta enheten i spelläget för att spela spel enklare.
Öppna spel med eller utan ljud.
Öppna ytterligare alternativ.
Hämtade appar
Visa din spelinformation.
Bibliotekspanelen
96
Appar och funktioner
Använda Game Launcher
1
Starta appen Game Launcher.
Om Game Launcher inte visas ska du starta appen Inställningar trycka lätt på
Avancerade funktioner och sedan trycka lätt på Game Launcher för att aktivera
funktionen.
2
Dra bibliotekspanelen uppåt och tryck lätt på ett spel.
Spel som har hämtats från Play Butik och Galaxy Store visas automatiskt på Game
Launcher-skärmen. Om du inte kan se dina spel drar du bibliotekspanelen uppåt och
trycker lätt på → Lägg till appar.
Ta bort ett spel från Game Launcher
Dra bibliotekspanelen uppåt, håll nedtryckt på ett spel och tryck sedan på Ta bort från Game
Launcher.
Ändra prestandaläget
Du kan ändra spelprestandaläget.
Starta appen Game Launcher, tryck på → Spelprestanda → Spelprestanda och välj sedan
önskat läge.
• Fokus på prestanda: Detta fokuserar på att ge dig bästa möjliga prestanda när du spelar spel.
• Avvägning: Detta balanserar prestanda och batteritid.
• Fokus på energisparande: Detta sparar batteriladdning medan du spelar spel.
Batteriets energieffektivitet kan variera med spelen.
97
Appar och funktioner
Game Booster
Inledning
Game Booster tillåter dig att spela spel i en bättre miljö och ger dig användbara alternativ via
Game Booster-panelen.
Använda Game Booster
Om du vill öppna panelen Game Booster medan du spelar spel, tryck lätt på
på navigeringsfältet.
Om navigeringsfältet är dolt drar du uppåt från skärmens nederkant för att visa det. Om du har ställt
in navigeringsfältet på att använda Helskärmsgester öppnar du aviseringspanelen och trycker lätt
på Tryck för att öppna Game Booster.
• Du kan ställa in att öppna panelen Game Booster från navigeringsfältet medan
navigeringsfältet är inställt på Helskärmsgester. På panelen Game Booster trycker du
lätt på Blockera under spel och trycker lätt på reglaget för Helskärmsgester för att
aktivera.
• Tillgängliga alternativ kan variera beroende på spelet.
•
: Konfigurera inställningar för Game Booster.
• Övervakar temperaturen/Övervakar minnet: Ställ in enheten så att den automatiskt
justerar inställningarna för att förhindra att enheten överhettas och slutar köra appar i
bakgrunden för att bättre hantera minnet.
• Blockera under spel: Lås vissa funktioner under spel.
98
Appar och funktioner
• Navigeringsknapplås: Dölj knapparna i navigeringsfältet. Tryck lätt på
för att visa knapparna.
i navigeringsfältet
• Skärmpeklås: Lås pekskärmen medan spelet spelas. Lås upp pekskärmen genom att dra
låsikonen i valfri riktning.
• Skärmbild: Ta skärmbilder.
• Media: Spela in dina spelsessioner. Tryck lätt på
inspelningen.
i navigeringsfältet för att stoppa
Starta appar i popup-fönster när du spelar spel
Du kan starta appar i popup-fönster när du spelar ett spel.
Tryck lätt på
och välj en app i applistan.
Redigera applistan genom att trycka lätt på .
Bixby Home
På skärmen Bixby Home kan du visa rekommenderade tjänster och information som Bixby
tillhandahåller genom att analysera dina användningsmönster och rutiner.
• Om du vill visa mer innehåll ska du ansluta till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen fullt ut måste du först logga in på ditt Samsung
account.
Öppna Bixby Home
1
Dra åt höger på hemskärmen.
Skärmen Bixby Home visas.
När du startar den här funktionen för första gången eller efter att du har återställt data ska du
följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
99
Appar och funktioner
2
Dra uppåt eller nedåt för att visa rekommenderat innehåll.
Öppna ytterligare alternativ.
Kommande påminnelse
Rekommenderat innehåll
3
Stäng Bixby Home genom att dra åt vänster på skärmen eller trycka lätt på bakåtknappen.
Använda rekommenderat innehåll på Bixby Home
När du öppnar Bixby Home kan du visa innehållet som uppdateras ofta som kort. Dra uppåt eller
nedåt för att visa korten.
På väg till kontoret på morgonen kan du till exempel visa dagens schema och spela upp din
favoritmusik på skärmen Bixby Home.
Innehållet och ordningen på korten uppdateras automatiskt med ett visst intervall. Du
kan uppdatera kort när du vill genom att svepa nedåt på skärmen.
Redigera listan med kort
• Om du vill fästa ett kort överst på skärmen Bixby Home trycker du lätt på
→ Lossa.
upp. Om du vill lossa ett kort trycker du lätt på
→ Fäst högst
• För att sluta visa ett kort på listan ska du dra kortet åt höger och trycka lätt på Visa inte igen.
• För dölja ett kort på listan ska du dra kortet åt höger och trycka lätt på Dölj nu.
100
Appar och funktioner
Välja appar som du vill visa som kort
Lägg till eller ta bort appar som du vill visa som kort på skärmen Bixby Home.
På skärmen Bixby Home trycker du lätt på → Kort, väljer en app och trycker sedan lätt på
reglagen bredvid objekt för att lägga till eller ta bort dem.
Anpassa Bixby Home-inställningarna
På skärmen Bixby Home trycker du lätt på → Inställningar.
• Samsung account: Logga in på ditt Samsung account.
• Anpassningstjänst: Ställ in så att du använder Bixbys interaktiva och anpassade tjänster för
att förbättra din upplevelse.
• Bixby Home-innehållsleverantörer: Läs och godkänn eller ta tillbaka ditt godkännande av
villkoren och sekretesspolicyerna från varje innehållsleverantör.
• Sekretesspolicy: Läs sekretesspolicyerna
• Om Bixby Home: Visa Bixby Home-version och juridisk information.
Reminder
Skapa påminnelser för att schemalägga saker att göra eller visa innehåll senare. Du får aviseringar
vid den förinställda tiden eller platsen för varje påminnelse.
• För att få mer precisa aviseringar ska du ansluta till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen fullt ut måste du först logga in på ditt Samsung
account.
• Om du vill använda platspåminnelser måste GPS-funktionen vara aktiverad.
Starta Reminder
Starta Reminder från Bixby Home
1
Dra åt höger på hemskärmen.
Skärmen Bixby Home visas.
101
Appar och funktioner
2
Tryck lätt på Kom igång på Reminder.
Reminder-skärmen visas, och appikonen Reminder (
) visas på appskärmen.
Starta Reminder från Kalender
Starta appen Kalender och tryck lätt på → Reminder. Reminder-skärmen visas, och
appikonen Reminder ( ) visas på appskärmen.
Skapa påminnelser
Skapa påminnelser med olika metoder. Reminder aviserar dig om du skapar en påminnelse
med en angiven tids- eller platsinställning. Du kan även spara olika innehåll såsom en enskild
anteckning eller webbadress att visa senare.
Skapa till exempel en påminnelse om att vattna blommorna när jag kommer hem.
1
2
Starta appen Reminder.
Tryck lätt på Skriv en påminnelse eller
och skriv ”Vattna blommorna”.
102
Appar och funktioner
3
4
5
Tryck på Plats → Välj en plats och ange platsen som hemma.
Tryck på När jag kommer t. → Klar.
Tryck lätt på Spara för att spara påminnelsen.
När du kommer hem, visas påminnelsen om att vattna blommorna.
Slutföra påminnelser
Markera påminnelser som du inte behöver bli påmind om som slutförda.
Välj en påminnelse och tryck lätt på Slutför på påminnelselistan.
Återställa påminnelser
Återställ påminnelser som har slutförts.
1
2
I påminnelselistan trycker du lätt på → Slutfört → Redigera.
Markera objekt som ska återställas och tryck lätt på Återst.
Påminnelser läggs till i påminnelselistan och du blir påmind vid de förinställda tiderna.
Ta bort påminnelser
För att ta bort en påminnelse väljer du en påminnelse och trycker på Ta bort. För att ta bort en
påminnelse trycker du lätt på en påminnelse, håller nedtryckt, markerar den påminnelse som ska
tas bort och trycker sedan lätt på Ta bort.
103
Appar och funktioner
Hemskärm för barn
Inledning
Du kan begränsa barns tillgång till vissa appar, ställa in deras användningstid och konfigurera
inställningar för att ge dem en rolig och säker miljö när de använder enheten.
Användning av Hemskärm för barn
Öppna aviseringspanelen, dra nedåt och tryck sedan lätt på
(Hemskärm för barn) för att
aktivera funktionen. Skärmen Hemskärm för barn visas. När du startar Hemskärm för barn för
första gången eller efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att
slutföra konfigurationen.
Välj den app du vill använda på Hemskärm för barn.
Öppna ytterligare alternativ.
Tillgängliga appar
Barntelefon
Barngalleri
Barnkamera
Din förinställda skärmlåsmetod eller din skapade pinkod kommer att användas vid
aktivering av funktionen Föräldrakontroll eller när Hemskärm för barn stängs.
104
Appar och funktioner
Använda föräldrakontrollfunktioner
Du kan konfigurera inställningarna för Hemskärm för barn och visa användningshistoriken.
Tryck lätt på → Föräldrakontroll på Hemskärm för barn och ange upplåsningskoden.
• Barnets namn: Hantera ditt barns profil.
• Ange daglig speltid: Begränsa användningstiden för Hemskärm för barn.
• Daglig användning: Visa den dagliga användningstiden av Hemskärm för barn.
• Aktivitet: Visa aktivitetshistoriken för Hemskärm för barn.
• Ofta kontaktad: Visa kontakter som används ofta i Hemskärm för barn.
• Mitt barns alster: Visa de projekt som skapats från apparna i Hemskärm för barn.
• Tillåtet innehåll: Kontrollera apparna eller innehållet som stöds av Hemskärm för barn och
lägg till dem.
• Visa Innehållssida: Ställ in enheten så att den visar Samsung-partnerns innehållssida på
skärmen Hemskärm för barn.
Stänga Hemskärm för barn
Stäng Hemskärm för barn genom att trycka lätt på bakåtknappen eller på → Stäng Hemskärm
för barn och ange sedan upplåsningskoden.
SmartThings
Inledning
Styr och hantera smarta apparater och IoT (Internet of Things)-produkter med din smarttelefon.
• Ansluta till enheter i närheten: Anslut till enheter i närheten, t.ex. Bluetooth-headset eller
bärbara enheter, enkelt och snabbt.
• Registrering och kontroll av hushållsapparater, TV-apparater och IoT-produkter:
Registrera smarta kylskåp, tvättmaskiner, luftkonditioneringar, luftrenare, TV-apparater och
IoT-produkter på smarttelefonen och visa deras status eller styr dem från din smarttelefons
skärm.
105
Appar och funktioner
• Ta emot aviseringar: Ta emot aviseringar från anslutna enheter på din smarttelefon. När
tvätten är klar, kan du till exempel få en avisering på din smarttelefon.
• För att kunna använda SmartThings, måste din smarttelefon och andra enheter vara
anslutna till Wi-Fi eller ett mobilnätverk. Du måste logga in på ditt Samsung account
för att kunna använda SmartThings fullt ut.
• De enheter du kan ansluta kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
Tillgängliga funktioner kan variera beroende på den anslutna enheten.
• Anslutna enheters egna fel eller defekter täcks inte av Samsungs garanti. Om fel eller
defekter uppstår på de anslutna enheterna, kontakta enhetens tillverkare.
Ansluta till enheter i närheten
Anslut till enheter i närheten, t.ex. Bluetooth-headset, lätt och snabbt.
Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade
innehållet.
1
2
3
4
Starta appen SmartThings.
Tryck på Lägg till enhet eller på
→ Enhet.
Tryck lätt på Skanna.
Välj en enhet från listan och anslut till den genom att följa instruktionerna på skärmen.
106
Appar och funktioner
Använda hushållsapparater, TV-apparater och IoT-produkter
Visa statusen för dina smarta apparater, TV-apparater och IoT-produkter från din smarttelefons
skärm. Du kan gruppera enheter efter plats och lägga till regler för att styra enheterna enkelt och
bekvämt.
Ansluta enheter
1
2
3
Starta appen SmartThings.
Tryck på Lägg till enhet eller på
→ Enhet.
Välj en enhetstyp.
Eller tryck lätt på Skanna eller tryck lätt på sökfältet för att söka efter enheter.
Du kan också trycka på
4
för att ansluta enheter genom att skanna QR-koden.
Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta enheter.
Visa och styr registrerade enheter
Du kan visa och styra enheterna. Du kan till exempel kolla ingredienserna i ditt kylskåp eller
justera TV-volymen.
1
Starta appen SmartThings.
Listan med anslutna enheter visas.
2
Visa statusen för enheter på listan.
För att styra enheterna, välj en enhet. När enhetsstyrningen som medföljer den valda
enheten laddats ned så kan du styra enheten.
107
Appar och funktioner
Lägga till enheter och scener efter platser
Lägg till enheter efter platser, visa listan över enheter på samma plats och styr dem. Du kan även
lägga till en scen till en plats för att styra flera enheter samtidigt.
Lägga till platser
1
2
Starta appen SmartThings och tryck lätt på
→
→ Lägg till en plats.
Ange platsnamnet.
• Ställ in en plats genom att trycka lätt på Geoplats för att välja en plats på kartan och tryck
sedan lätt på Klart.
• Lägg till rum till platsen genom att trycka lätt på Rum, markera de rum du vill lägga till
och sedan trycka lätt på Klart.
3
Tryck lätt på Klart.
Då läggs din plats till.
Om du vill lägga till enheter till platsen trycker du lätt på Lägg till enhet eller trycker lätt på
→ Enhet och följer anvisningarna på skärmen för att registrera enheter.
Lägga till scener
Lägg till en scen och registrera enheter för att styra flera enheter samtidigt.
1
2
3
4
5
6
Starta appen SmartThings.
Tryck på
Tryck lätt på
→
och välj en plats.
→ Scener → Lägg till scen.
Ange scennamnet.
Tryck på
under Åtgärder för att lägga till åtgärder att utföra.
Tryck lätt på Spara.
108
Appar och funktioner
Lägga till automatiseringar
Du kan även ställa in så att en automatisering hanterar enheter automatiskt beroende på den
förinställda tiden eller enheters status med mera.
Du kan till exempel lägga till en automatisering för att slå på ljudet automatiskt varje dag kl. 7.00.
1
2
3
4
5
6
Starta appen SmartThings.
Tryck på
Tryck lätt på
→
och välj en plats.
→ Automatiseringar → Lägg till automatisering.
Tryck på
under Om, ställ in aktiveringsförhållandena för automatiseringen och tryck
sedan på Nästa.
Tryck lätt på
under Då, ange åtgärder som ska utföras och tryck sedan lätt på Klart.
Ange automatiseringsnamnet och tryck lätt på OK.
Ta emot aviseringar
Du kan ta emot aviseringar från anslutna enheter på din smarttelefon. När tvätten är klar, kan du
till exempel få en avisering på din smarttelefon.
Om du vill ställa in enheter på att ta emot aviseringar startar du appen SmartThings, trycker lätt
→ → Aviseringar, och trycker sedan lätt på reglagen bredvid de enheter du vill ha.
på
109
Appar och funktioner
Dela innehåll
Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du
kan dela bilder.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.
1
2
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
och välj en delningsmetod såsom meddelande och e-post.
Om du har en kommunikations- eller delningshistorik visas de personer som du har
kontaktat på panelen för delningsalternativ. Om du vill dela innehåll direkt med dem
via motsvarande app väljer du en persons ikon. Om den här funktionen inte är aktiverad
startar du appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner och trycker sedan
lätt på reglaget för Direktdelning för att aktivera funktionen.
110
Appar och funktioner
Använda ytterligare funktioner
• Skicka till enhet: Dela innehåll med enheter i närheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller
med enheter som har stöd för SmartThings.
• Smart View: Visa enhetens visade innehåll på en stor skärm genom att ansluta enheten till
en skärm eller tv med skärmspegling aktiverat.
• Länkdelning: Dela stora filer. Ladda upp filer till Samsung-lagringsservern och dela
dem med andra via en webblänk. Om du vill använda den här funktionen måste ditt
telefonnummer vara verifierat.
• Delat album: Skapa ett delat album för att dela foton eller videor med andra och hämta dina
filer när du vill. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung
account.
Google-appar
Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsappar. Du kan behöva ett Googlekonto för att få åtkomst till vissa appar.
Om du vill visa mer appinformation ska du öppna varje apps hjälpmeny.
Den här appen kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller
tjänsteleverantör.
Chrome
Sök efter information och läs webbsidor.
Gmail
Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
Maps
Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och visa platsinformation för olika platser runt dig.
111
Appar och funktioner
Play Musik
Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet. Du kan överföra musiksamlingar som finns
lagrade på enheten till molnet och hämta dem senare.
Play Filmer
Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från Play Butik.
Google Drive
Lagra innehåll i molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.
YouTube
Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.
Foto
Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.
Google
Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.
Duo
Ringa ett enkelt videosamtal.
112
Inställningar
Inledning
Anpassa enhetsinställningar. Du kan göra enheten mer anpassad genom att konfigurera olika
inställningsalternativ.
Starta appen Inställningar.
Tryck lätt på
för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.
Anslutning
Alternativ
Ändra inställningar för olika anslutningar, t.ex. Wi-Fi-funktionen och Bluetooth.
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning.
• Wi-Fi: Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller
andra nätverksenheter. Se Wi-Fi för mer information.
• Bluetooth: Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetoothaktiverade enheter. Se Bluetooth för mer information.
• NFC och betalning: Ställ in enheten så att du kan läsa NFC-taggar (närfältskommunikation)
som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att
göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat
de appar som behövs. Se NFC och betalning för mer information.
113
Inställningar
• Flygplansläge: Ställ in enheten på att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan
bara använda icke nätverksbundna tjänster.
Följ de regler som flygbolaget tillhandahåller och flygplanspersonalens instruktioner.
När det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygläget.
• Mobilnätverk: Konfigurera inställningarna för mobilnätverk.
• Dataanvändning: Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för
datagränsen. Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när
den mängd data du har använt når den angivna gränsen.
Du kan även aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i
bakgrunden skickar och tar emot data. Se Datasparare för mer information.
• SIM-kortshanterare: Aktivera dina SIM- eller USIM-kort och anpassa SIM-kortsinställningarna.
Se SIM-kortshanterare för mer information.
• Mobil hotspot och Internetdeln.: Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan
dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter när en nätverksanslutning inte är
tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Mer information finns i Mobil hotspot och
Internetdeln..
• Fler anslutningsinställningar: Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner. Se Fler
anslutningsinställningar för mer information.
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2
Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. Ange lösenordet och tryck lätt på Anslut.
114
Inställningar
• När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång
det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter
till nätverket automatiskt trycker du på bredvid nätverket och trycker på reglaget
Automatisk återanslutning för att inaktivera det.
• Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion
eller den trådlösa routern.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2
Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Directfunktion aktiveras.
3
Välj en enhet att ansluta till.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.
Skicka och ta emot data
Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett
exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.
1
2
3
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
→ Wi-Fi Direct och välj en enhet att överföra bilden till.
Godkänn förfrågningen om Wi-Fi Direct-anslutning på den andra enheten.
Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för
anslutningsförfrågan.
115
Inställningar
Avsluta enhetens anslutning
1
2
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi.
Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
3
Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.
Bluetooth
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder
av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Bluetooth och trycker sedan lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
2
Välj en enhet för ihopparning.
Om enheten som du vill para ihop din enhet med inte visas i listan kan du ställa in enheten
på att gå in i Bluetooth-ihopparningsläge. Se den andra enhetens bruksanvisningar.
Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.
116
Inställningar
3
Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.
Skicka och ta emot data
Många appar stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller
mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att
skicka en bild till en annan enhet.
1
2
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
→ Bluetooth och välj en enhet för att överföra bilden till den.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
3
Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.
Koppla från Bluetooth-enheter
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Bluetooth.
Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.
2
3
Tryck lätt på
bredvid enhetens namn för att koppla från.
Tryck lätt på Avbryt sammankoppling.
117
Inställningar
NFC och betalning
Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller
information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar
och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de appar som behövs.
I enheten finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med enheten så att du inte skadar
NFC-antennen.
Läsa information från NFC-taggar
Använd NFC-funktionen för att läsa produktinformation från NFC-taggar.
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
2
Placera NFC-antennområdet på baksidan av enheten nära en NFC-tagg.
Informationen från taggen visas.
Kontrollera att enhetens skärm är olåst. I annat fall kommer enheten inte läsa NFC-taggar
eller ta emot data.
118
Inställningar
Göra betalningar med NFC-funktionen
Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för
mobilbetalningstjänsten. Om du vill registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska
du kontakta din tjänsteleverantör.
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
2
Tryck NFC-antennområdet på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.
Ställ in standardbetalappen genom att öppna inställningsskärmen och trycka lätt på Anslutning
→ NFC och betalning → Tryck och betala → BETALNING och välj sedan en app.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsappar.
Skicka data med NFC-funktionen
Överför data, som bilder eller kontakter, till andra enheter genom att låta enhetens NFC-antenn
vidröra den andra enhetens NFC-antenn.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → NFC och betalning och trycker lätt
på reglaget för att aktivera funktionen.
2
3
4
Tryck lätt på reglaget för Android Beam för att aktivera funktionen.
Markera ett objekt och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
När Tryck för att skicka. visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka
objektet.
Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.
119
Inställningar
Datasparare
Minska dataanvändningen genom att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar
och tar emot data.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Dataanvändning → Datasparare och
trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
När datasparfunktionen är aktiverad visas ikonen
i statusfältet.
Datasparfunktionen aktiverad
Välj appar som ska använda data utan begränsningar genom att trycka lätt på Tillåt
appar när Dataspar är på och välj appar.
Appar för endast mobildata
Välj appar där mobildata alltid ska användas även när enheten är ansluten till Wi-Fi.
Du kan till exempel ställa in enheten så att den alltid använder mobildata för appar som du vill
ska förbli säkra eller strömningsappar som kan kopplas från. Apparna använder mobildata när de
startas, även om du inte inaktiverar Wi-Fi-funktionen.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Dataanvändning → Appar för endast
mobildata, trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen och trycker sedan lätt på reglagen
bredvid de appar du vill ha.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
120
Inställningar
SIM-kortshanterare
Aktivera dina SIM- eller USIM-kort och anpassa SIM-kortsinställningarna. Se Använda dubbla SIMeller USIM-kort för mer information.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare.
• Samtal: Välj ett SIM- eller USIM-kort för röstsamtal.
• Textmeddelanden: Välj ett SIM- eller USIM-kort för meddelandehantering.
• Mobildata: Välj ett SIM- eller USIM-kort för datatjänster.
• Bekräfta SIM-kort för samtal: Ställ in enheten så att den frågar vilket SIM- eller USIM-kort
som ska användas för nästa samtal när du ringer ett samtal utan att använda det SIM- eller
USIM-kort du föredrar för samtal.
• Dubbla SIM-kort alltid på: Ställ in enheten på att tillåta inkommande samtal från det andra
SIM- eller USIM-kortet under ett samtal.
När den här funktionen är aktiverad kan ytterligare avgifter tillkomma för
vidarebefordring av samtal beroende på region eller tjänsteleverantör.
Mobil hotspot och Internetdeln.
Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med
andra enheter när en nätverksanslutning inte är tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
• Mobil hotspot: Använd mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med
datorer eller andra enheter.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-Internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
• USB-internetdelning: Använd USB-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
121
Inställningar
Använda mobil hotspot
Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
→ Mobil hotspot.
2
Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen
visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
Om du vill ange ett lösenord för mobil hotspot trycker du lätt på → Konfigurera Mobil
hotspot och anger säkerhetsnivå. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på Spara.
3
På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Finätverk.
Om du vill ansluta utan att ange lösenordet trycker du lätt på
den andra enheten.
och skannar QR-koden med
Om mobil hotspot inte hittas trycker du på → Konfigurera Mobil hotspot på enheten
och avmarkerar Dölj min enhet.
4
På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt Internet.
Fler anslutningsinställningar
Anpassa inställningarna för att styra andra anslutningsfunktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar.
• Söka enheter i närheten: Ställ in enheten så att den söker efter enheter i närheten som den
kan ansluta till.
• Skriva ut: Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på
enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut
filer. Se Skriva ut för mer information.
• VPN: Konfigurera virtuella privata nätverk (VPN) på enheten om du vill ansluta till ett privat
nätverk som tillhör en skola eller ett företag.
• Privat DNS: Ställ in enheten så att den använder det säkerhetsförbättrade privata DNS:et.
122
Inställningar
Skriva ut
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du kan
ansluta enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriva ut bilder och dokument.
Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Lägga till plugin-program för skrivare
Lägg till plugin-program för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
Skriva ut → Hämta insticksprogram.
2
3
4
Sök efter ett plugin-program för skrivare i Play Butik.
Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.
Välj det installerade plugin-programmet för skrivaren.
Enheten söker automatiskt efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din
enhet.
5
Välj en skrivare som du vill lägga till.
Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på → Lägg till skrivare.
Skriva ut innehåll
När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, öppnar du alternativlistan, trycker lätt på
→ Alla skrivare ... och väljer en skrivare.
Skirv ut →
Utskriftsmetoder kan variera beroende på enhetstypen.
123
Inställningar
Ljud och vibration
Alternativ
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Ljud och vibration.
• Ljudläge: Ställ in enheten på att använda ljudläge, vibrationsläge eller tyst läge.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för
inkommande samtal.
• Tillfälligt tyst: Ställ in enheten på att använda tyst läge under en viss tid.
• Ringsignal: Byt ringsignal.
• Aviseringsljud: Ändra aviseringsljud.
• Volym: Ändra enhetens volymnivå.
• Vibrationsmönster: Välj ett vibrationsmönster.
• Systemljud: Ställ in enheten på att låta vid åtgärder, t.ex. att kontrollera pekskärmen.
• Ljudkvalitet och effekter: Ställ in enhetens ljudkvalitet och effekter. Se Dolby Atmos
(surroundljud) om du vill ha mer information.
• Separat appljud: Ställ in enheten på att spela medialjud från en specifik app separat på den
andra ljudenheten. Se Separat appljud för mer information.
Dolby Atmos (surroundljud)
Välj ett surroundljudsläge som är optimerat för olika typer av ljud som filmer, musik och röst. Med
Dolby Atmos, kan du uppleva rörliga ljud som flödar runtomkring dig.
På inställningsskärmen, trycker du på Ljud och vibration → Ljudkvalitet och effekter → Dolby
Atmos, trycker på reglaget för att aktivera funktionen och väljer ett läge.
Innan du använder funktionen måste du ansluta en hörlur.
124
Inställningar
Separat appljud
Ställ in enheten så att den spelar upp medieljud från en specifik app på den anslutna Bluetoothhögtalaren eller det anslutna Bluetooth-headsetet separat från andra appars ljud.
Du kan till exempel lyssna på navigeringsappen via enhetens högtalare och samtidigt lyssna på
uppspelning från musikappen via fordonets Bluetooth-högtalare.
1
På skärmen Inställningar trycker du på Ljud och vibration → Separat appljud och trycker
på reglaget för att aktivera funktionen.
2
3
Välj en app för att spela upp medieljud separat och tryck på bakåtknappen.
Välj en enhet för uppspelning av den valda appens medieljud.
Aviseringar
Ändra aviseringsinställningarna.
På inställningsskärmen tryck lätt på Aviseringar.
• Föreslå åtgärder och svar: Ställ in enheten på att föreslå åtgärder och svar för aviseringar.
• Visa snoozealternativ: Ställ in om snooze-alternativet ska visas.
• Appikonmärken: Ändra inställningarna för appikonmärken.
• Statusfält: Ställ in enheten på att visa aviseringsikoner och huruvida den ska visa
återstående batterinivå i procent i statusfältet.
• Stör ej: Ställ in enheten på att tysta alla ljud, utom för tillåtna undantag.
• Nyligen skickat: Visa apparna som har fått de senaste aviseringarna och ändra
aviseringsintällningarna. För att anpassa aviseringsinställningarna för fler appar trycker du
→ Allt och väljer en app i applistan.
lätt på Visa alla →
125
Inställningar
Display
Alternativ
Ändra inställningarna för skärmen och hemskärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Display.
• Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka.
• Utomhusläge: Aktivera utomhusläge för att göra skärmen enklare att se i ljusa miljöer.
• Blåljusfilter: Aktivera blåljusfiltret och ändra filterinställningarna. Se Blåljusfilter för mer
information.
• Mörkt läge: Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka temat när du
använder enheten på natten eller på en mörk plats. Se Mörkt läge för mer information.
• Skärmläge: Ändra skärmläget för att justera färg och kontrast på skärmen. Se Ändra
skärmläge eller justera skärmens färg för mer information.
• Teckenstorlek och stil: Ändra teckensnitt och teckenstorlek.
• Skärmzoom: Ändra inställningen för skärmzoomning.
• Appar för helskärm: Välj de appar som ska användas med helskärmsformat.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Hemskärm: Konfigurera inställningarna för hemskärmen, t.ex. skärmrutnät eller layout.
• Enkelt läge: Växla till enkelt läge för att få enklare layout och större ikoner på hemskärmen.
• Navigeringsfält: Ändra inställningar för navigeringsfältet. Se Navigeringsfält (appstyrda knappar)
för mer information.
• Visa laddningsinformaiton: Ställ in enheten på att visa återstående batterinivå i procent och
den uppskattade tiden tills den är fulladdad när skärmen är avstängd.
• Skärmsläckare: Ställ in att enheten ska starta en skärmsläckare när enheten laddas. Se
Skärmsläckare för mer information.
126
Inställningar
Blåljusfilter
Minska trötta ögon genom att begränsa mängden blått ljus som skärmen sänder ut.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Blåljusfilter och trycker lätt på reglaget
för Slå på nu för att aktivera funktionen.
2
3
Dra reglaget för att justera filtrets opacitet.
Om du vill ställa in schemat för att tillämpa blåljusfiltret på skärmen trycker du lätt på
reglaget för Slå på enligt schema för att aktivera funktionen och väljer ett alternativ.
• Solnedgång till soluppgång: Ställ in enheten så att blåljusfiltret tillämpas på natten och
inaktiveras på morgonen beroende på var du är just nu.
• Anpassat schema: Ställ in en specifik tid då blåljusfiltret ska tillämpas.
Mörkt läge
Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka temat när du använder enheten på
natten eller på en mörk plats.
• Det mörka temat kanske inte går att tillämpa i vissa appar.
• Du kan snabbt aktivera eller inaktivera mörkt läge på aviseringspanelen. Öppna
aviseringspanelen, svep nedåt och tryck sedan lätt på
(Mörkt läge).
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Mörkt läge och trycker lätt på reglaget
för Slå på nu för att aktivera funktionen.
2
Om du vill ställa in schemat för att tillämpa mörkt läge på skärmen trycker du lätt på reglaget
för Slå på enligt schema för att aktivera funktionen och väljer ett alternativ.
• Solnedgång till soluppgång: Ställ in enheten så att mörkt läge tillämpas på natten och
inaktiveras på morgonen beroende på var du är just nu.
• Anpassat schema: Ställ in en specifik tid för att aktivera och inaktivera mörkt läge.
127
Inställningar
Ändra skärmläge eller justera skärmens färg
Ändra skärmläget eller justera skärmens färg efter eget tycke.
Ändra skärmläge
På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Skärmläge och väljer det läge du vill ha.
• Anpassande bildskärm: Det här optimerar skärmens färgintervall, mättnad och skärpa. Du
kan även justera skärmens färgbalans efter färgvärde.
• AMOLED-filmer: Det här är lämpligt för att titta på videor.
• AMOLED-foton: Det här är lämpligt för att visa bilder.
• Grundläggande: Det här är inställt som standard och är lämpligt för allmän användning.
• Du kan endast justera skärmens färg i läget Anpassande bildskärm.
• Läget Anpassande bildskärm är eventuellt inte kompatibelt med appar från tredje part.
• Du kan inte ändra skärmläget när du använder blåljusfiltret.
Optimera färgbalansen för helskärm
Optimera skärmens färg genom att justera färgtonerna efter eget tycke.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Skärmläge → Anpassande bildskärm och
justerar färgjusteringsreglaget under Vitbalans.
När du drar färgjusteringsreglaget mot Kallt ökar den blå färgtonen. När du drar reglaget mot
Varmt ökar den röda färgtonen.
128
Inställningar
Justera skärmtonen efter färgvärde
Öka eller minska vissa färgtoner genom att justera värdena för Rött, Grönt eller Blått individuellt.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Skärmläge → Anpassande bildskärm.
Tryck lätt på Avancerade inställningar.
Justera färgreglaget för R (rött), G (grönt) eller B (blått) efter eget tycke.
Då justeras skärmens färgton.
Skärmsläckare
Du kan ställa in så att bilder visas som en skärmsläckare när skärmen stängs av automatiskt.
Skärmsläckaren visas när enheten laddas.
1
2
På inställningsskärmen tryck lätt på Display → Skärmsläckare.
Välj ett alternativ.
Om du väljer Fotoram eller Foto kommer ett bildspel med valda bilder att starta. Om du
väljer Fototabell kommer valda bilder att visas som små kort och överlappa.
3
4
Tryck lätt på
om du vill välja album för att visa bilder.
När du är klar trycker du lätt på bakåtknappen.
Om du vill förhandsgranska det valda alternativet trycker du lätt på Förhandsgranska.
Om du trycker lätt på skärmen medan skärmsläckaren visas aktiveras skärmen.
129
Inställningar
Bakgrundsbild
Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Bakgrundsbild.
Teman
Tillämpa olika teman på enheten för att ändra det visuella utseendet på hemskärmen,
låsskärmen och ikoner.
På inställningsskärmen tryck lätt på Teman.
• Teman: Ändra enhetens tema.
• Bakgrunder: Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
• Ikoner: Ändra ikonstilen.
Låsskärm
Alternativ
Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Låsskärm.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.
• Skärmlåstyp: Ändra skärmlåsmetoden.
• Smart Lock: Ställ in enheten så att den låser upp sig själv när betrodda platser eller enheter
identifieras. Se Smart Lock för mer information.
• Inställningar för Säkert lås: Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
• Bakgrundstjänster: Ställ in att enheten ska använda bakgrundstjänster som Dynamisk låsskärm.
130
Inställningar
• Klockstil: Ändra typ och färg på klockan som visas på den låsta skärmen.
• Roamingklocka: Ändra klockan så att den visar både lokala tidszoner och den tidszon du
bor i på den låsta skärmen vid roaming.
• FaceWidgets: Ändra inställningarna för objekten som visas på låsskärmen.
• Kontaktinformation: Ställ in enheten på att visa kontaktinformation, som din e-postadress,
på den låsta skärmen.
• Aviseringar: Ställ in hur aviseringar ska visas på den låsta skärmen.
• Genvägar: Välj appar för att visa genvägar till dem på den låsta skärmen.
• Om Låsskärm: Visa låsskärmsversion och juridisk information.
Smart Lock
Du kan ställa in enheten så att den låser upp sig själv och förblir upplåst när betrodda platser
eller enheter identifieras.
Om du till exempel har angett ditt hem som en betrodd plats kommer din enhet att identifiera
platsen och automatiskt låsa upp sig själv när du kommer hem.
• Den här funktionen kommer att kunna användas efter att du har ställt in en
skärmlåsmetod.
• Om du inte använder enheten under fyra timmar eller när du aktiverar enheten måste
du låsa upp skärmen med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord du har
ställt in.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Låsskärm → Smart Lock.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Välj ett alternativ och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
131
Inställningar
Biometrik och säkerhet
Alternativ
Ändra inställningarna för att säkra enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet.
• Ansiktsigenkänning: Ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt
ansikte. Se Ansiktsigenkänning för mer information.
• Fingeravtryck: Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se Igenkänning av
fingeravtryck för mer information.
• Inställningar för biometrik: Ändra inställningarna för biometriska data.
• Google Play Protect: Ställ in enheten så att den letar efter skadliga appar och skadligt
beteende och varnar om möjlig skada och tar bort apparna.
• Hitta min mobila enhet: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Besök
webbplatsen för Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com) för att spåra och styra
din försvunna eller stulna enhet.
• Säkerhetsuppdatering: Visa version på enhetens programvara och sök efter uppdateringar.
• Systemuppdatering för Google Play: Visa Google Play-systemversion och sök efter
uppdateringar.
• Samsung Pass: Verifiera din identitet lätt och säkert via dina biometriska data. Se Samsung
Pass för mer information.
• Installera okända appar: Ställ in enheten på att tillåta att appar från okända källor installeras.
• Hemlig mapp: Skapa en hemlig mapp för att skydda ditt privata innehåll och dina privata
appar från andra. Se Hemlig mapp för mer information.
• Säker start: Skydda enheten genom att ställa in den så att en skärmupplåsningskod krävs
när enheten slås på. Du måste ange upplåsningskoden för att starta enheten och ta emot
meddelanden och aviseringar.
• Kryptera eller dekryptera SD-kortet: Ställ in enheten så att den krypterar filer på ett minneskort.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Övriga säkerhetsinställningar: Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.
132
Inställningar
Ansiktsigenkänning
Du kan ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte.
• Om du använder ditt ansikte som skärmlåsmetod kan inte ditt ansikte användas för att
låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda
enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det
lösenord som du angav när du registrerade ditt ansikte. Se till att du inte glömmer ditt
mönster, din PIN eller ditt lösenord.
• Om du ändrar skärmlåsmetod till Dra eller Ingen, vilka inte är säkra, tas alla dina
biometriska data bort. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller
funktioner måste du registrera dina biometriska data igen.
Försiktighetsåtgärder vid användning av ansiktsigenkänning
Innan du använder ansiktsigenkänning för att låsa upp enheten ska du tänka på följande:
• Din enhet kan låsas upp av någon eller något som liknar din avbild.
• Ansiktsigenkänning är mindre säkert än mönster, PIN eller lösenord.
För bättre ansiktsigenkänning
Överväg följande när du använder ansiktsigenkänning:
• Registrera ansiktet under goda förutsättningar och notera om du har glasögon, hatt eller
mössa, mask, skägg eller mycket smink.
• Kontrollera att befinner dig på en välbelyst plats och att kameralinsen är ren när du
registrerar ansiktet.
• För bästa optimala matchning får bilden inte vara suddig
133
Inställningar
Registrera ditt ansikte
För bättre ansiktsregistrering ska du registrera ditt ansikte inomhus och inte i direkt solljus.
1
2
3
4
5
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Ansiktsigenkänning.
6
Positionera ansiktet inuti ramen på skärmen.
Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på Fortsätt.
Välj skärmlåsningsmetod.
Välj om du har glasögon eller inte och tryck på Fortsätt.
Håll enheten med skärmen mot dig och titta på skärmen.
Kameran skannar ditt ansikte.
• Om låsa upp skärmen med ansiktet inte fungerar ska du trycka lätt på Ta bort
ansiktsdata för att bort ditt registrerade ansikte och registrera ansiktet igen.
• Förbättra ansiktsigenkänningen genom att trycka på Lägg till en alternativ look och
lägga till ett alternativt utseende.
134
Inställningar
Ta bort registrerade ansiktsdata
Du kan ta bort ansiktsdata som du har registrerat.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Ansiktsigenkänning.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på Ta bort ansiktsdata → Ta bort.
När de registrerade ansiktsdata är borttagna inaktiveras även alla relaterade funktioner.
Låsa upp skärmen med ditt ansikte
Du kan låsa upp skärmen med ditt ansikte i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett lösenord.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Ansiktsigenkänning.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på reglaget för Lås upp med ansikte för att aktivera funktionen.
• Om du vill ställa in enheten så att den låser upp skärmen utan att du drar på den låsta
skärmen efter att enheten har identifierat ditt ansikte trycker du lätt på reglaget för
Stanna på låsskärmen för att inaktivera funktionen.
• Om du vill minska möjligheten att identifiera ansikten i foton eller videor trycker du
lätt på reglaget för Snabbare identifiering för att inaktivera funktionen. Detta kan
minska hastigheten för ansiktsigenkänning.
• Om du vill öka identifieringshastigheten på mörka platser trycker du lätt på reglaget
för Gör skärmen ljusare för att aktivera funktionen.
4
Titta på den låsta skärmen.
När ditt ansikte känns igen kan du låsa upp skärmen utan att använda någon ytterligare
skärmlåsmetod. Om ditt ansikte inte identifieras ska du använda den förinställda
skärmlåsmetoden.
135
Inställningar
Igenkänning av fingeravtryck
För att igenkänning av fingeravtryck ska fungera måste din fingeravtrycksinformation registreras
och lagras i enheten. Efter registrering kan du ställa in enheten på att använda ditt fingeravtryck
för följande funktioner:
• Skärmlås.
• Hemlig mapp.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Fingeravtrycksigenkänning använder varje fingeravtrycks unika egenskaper för
att förbättra säkerheten på din enhet. Sannolikheten att fingeravtryckssensorn
blandar ihop två olika fingeravtryck är mycket liten. Men i ovanliga fall där separata
fingeravtryck är mycket lika varandra kan sensorn identifiera dem som identiska.
• Om du använder ditt fingeravtryck som skärmlåsmetod kan inte ditt fingeravtryck
användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att
kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den
pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt fingeravtryck. Se till
att du inte glömmer ditt mönster, din PIN eller ditt lösenord.
• Om det inte går att känna igen ditt fingeravtryck kan du låsa upp enheten med det
mönster, den pinkod eller det lösenord du angav när du registrerade ditt fingeravtryck
och sedan registrera ditt fingeravtryck på nytt. Om du har glömt ditt mönster, din
pinkod eller ditt lösenord kan du inte använda enheten om du inte återställer den.
Samsung tar inte ansvar för eventuell dataförlust eller olägenhet som orsakas av
glömd upplåsningskod.
• Om du ändrar skärmlåsmetod till Dra eller Ingen, vilka inte är säkra, tas alla dina
biometriska data bort. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller
funktioner måste du registrera dina biometriska data igen.
136
Inställningar
För bästa igenkänning av fingeravtryck
När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka
funktionens prestanda:
• Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
• Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
• Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast
använder när du gör något på enheten.
• Sensorn för fingeravtrycksigenkänning känner igen fingeravtryck. Kontrollera så att inte
Sensorn för fingeravtrycksigenkänning har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom
mynt, nycklar och halsband.
• Om sensorn för fingeravtrycksigenkänning täcks med skyddsfilmer, etiketter eller
andra tillbehör kan graden av fingeravtrycksigenkänning minskas. Om sensorn för
fingeravtrycksigenkänning i början är täckt av en skyddsfilm, tar du bort den innan du
använder sensorn för fingeravtrycksigenkänning.
• Se till att sensorn för igenkänning av fingeravtryck och dina fingrar är rena och torra.
• Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att
känna igen fingeravtrycken. Se till att täcka hela sensorn för igenkänning av fingeravtryck
med fingret.
• I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen
i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du
använder funktionen.
Registrera fingeravtryck
1
2
3
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på Fortsätt.
Välj skärmlåsningsmetod.
137
Inställningar
4
Placera fingret på igenkänningssensorn för fingeravtryck. När enheten har identifierat ditt
finger lyfter du på fingret och placerar det på sensorn för igenkänning av fingeravtryck igen.
Upprepa åtgärden tills fingeravtrycket har registrerats.
5
När du är klar med att registrera dina fingeravtryck trycker du lätt på Klart.
Kontrollera registrerade fingeravtryck
Du kan kontrollera om ditt fingeravtryck är registrerat genom att placera fingret på sensorn för
igenkänning av fingeravtryck.
1
2
3
4
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på Kolla tillagda fingeravtryck.
Placera fingret på igenkänningssensorn för fingeravtryck.
Då visas identifieringsresultatet.
138
Inställningar
Radera registrerade fingeravtryck
Du kan ta bort registrerade fingeravtryck.
1
2
3
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Markera ett fingeravtryck som du vill ta bort och tryck lätt på Ta bort.
Låsa upp skärmen med ditt fingeravtryck
Du kan låsa upp skärmen med fingeravtryck i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett lösenord.
1
2
3
4
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på reglaget för Upplås. med fingeravtryck för att aktivera funktionen.
På den låsta skärmen placerar du ditt finger på sensorn för igenkänning av fingeravtryck så
att fingeravtrycket kan skannas.
139
Inställningar
Samsung Pass
Registrera dina biometriska data i Samsung Pass och verifiera din identitet enkelt när du
använder tjänster som kräver din inloggningsinformation eller personuppgifter.
• Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Wi-Fi eller ett
mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
Se Samsung account för mer information.
• Webbplatsinloggningsfunktionen är bara tillgänglig för webbplatser som du öppnar
via Internet. Vissa webbplatser stöder eventuellt inte den här funktionen.
• Registrerade biometriska data sparas endast på din enhet och synkroniseras inte med
andra enheter eller servrar.
Registrera Samsung Pass
Innan du använder Samsung Pass ska du registrera dina biometriska data i Samsung Pass.
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Samsung Pass. Följ
anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Verifiera lösenordet till Samsung account
Du kan använda registrerade biometriska data i stället för att ange ditt lösenord för Samsung
account, när du till exempel köper innehåll från Galaxy Store.
På huvudskärmen för Samsung Pass trycker du lätt på → Inställningar → Konto och synkning
och trycker på reglaget för Verifiera med Samsung Pass för att aktivera funktionen.
Använda Samsung Pass för att logga in på webbplatser
Du kan enkelt logga in på webbplatser som stöder att fylla i id och lösenord automatiskt med
hjälp av Samsung Pass.
1
2
3
Öppna en webbplats som du vill logga in på.
Ange id och lösenord och tryck sedan lätt på webbplatsens inloggningsknapp.
När ett popup-fönster som frågar om du vill spara inloggningsinformationen visas markerar
du Logga in med Samsung Pass och trycker lätt på Kom ihåg.
140
Inställningar
Använda Samsung Pass för att logga in på appar
Du kan enkelt logga in på appar som stöder att fylla i id och lösenord automatiskt med hjälp av
Samsung Pass.
1
2
3
Öppna en app som du vill logga in på.
Ange id och lösenord och tryck sedan lätt på appens inloggningsknapp.
När ett popup-fönster som frågar om du vill spara inloggningsinformationen visas trycker du
lätt på Spara.
Hantera inloggningsinformation
Visa listan över webbplatser och appar som du har angett ska använda Samsung Pass och
hantera din inloggningsinformation.
1
Tryck lätt på Logga in på huvudskärmen för Samsung Pass och välj en webbplats eller
app i listan.
2
Tryck lätt på Redigera och ändra ditt ID, lösenord och webbplatsens eller appens namn.
Tryck lätt på Ta bort för att ta bort din inloggningsinformation.
Använda Samsung Pass med webbplatser och appar
När du använder webbplatser eller appar som stöder Samsung Pass kan du enkelt logga in med
Samsung Pass.
Tryck lätt på → Partner på huvudskärmen för Samsung Pass för att visa listan över webbplatser
och appar med stöd för Samsung Pass. Om det inte finns några webbplatser eller appar som
stöder Samsung Pass visas inte Partner.
• Tillgängliga webbplatser och appar kan variera beroende på region och
tjänsteleverantör.
• Samsung ansvarar inte för förlust eller besvär som orsakas genom att du loggar in på
webbplatser eller appar via Samsung Pass.
141
Inställningar
Ange dina personuppgifter automatiskt
Du kan använda Samsung Pass för att enkelt ange din adress eller dina betalkortsuppgifter i
appar som har stöd för automatisk ifyllning av personuppgifter.
1
Tryck lätt på Autofyll formulär på huvudskärmen för Samsung Pass och välj Lägg till adress
eller Lägg till ett kort.
2
Ange informationen och tryck lätt på Spara.
Nu kan du använda de biometriska data som du registrerade i Samsung Pass när du matar in
personuppgifterna automatiskt i kompatibla appar.
Ta bort dina Samsung Pass-data
Du kan ta bort dina biometriska data, inloggningsinformation och appdata som finns
registrerade i Samsung Pass.
• Ditt godkännande av villkoren och ditt Samsung account förblir aktivt.
• Samsung Pass-data på andra enheter som är inloggade på ditt Samsung account tas
inte bort.
1
2
Tryck lätt på → Inställningar → Ta bort data på huvudskärmen för Samsung Pass.
Ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck lätt på OK.
Dina Samsung Pass-data kommer att tas bort.
142
Inställningar
Hemlig mapp
Hemlig mapp skyddar privat innehåll och privata appar t.ex. foton och kontakter, så att ingen
annan får tillgång till dem. Håll ditt privata innehåll och dina privata appar privata även när
enheten låses upp.
Hemlig mapp är ett separat, säkrat lagringsområde. Data i Hemlig mapp kan inte
överföras till andra enheter via delningsmetoder som inte har godkänts, till exempel USB
eller Wi-Fi Direct. Om du försöker anpassa operativsystemet eller modifiera programvara
kommer Hemlig mapp automatiskt att låsas och bli oåtkomlig. Innan du sparar data i
Hemlig mapp ska du se till att säkerhetskopiera dessa data på en annan säker plats.
Du måste logga in på ditt Samsung account för att kunna använda Hemlig mapp.
Konfigurera Hemlig mapp
1
2
Starta appen Inställningar och trycker lätt på Biometrik och säkerhet → Hemlig mapp.
Godkänn villkoren för Hemlig mapp.
143
Inställningar
3
4
Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på Logga in.
Välj en låsmetod som ska användas för Hemlig mapp och följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningen.
Skärmen för Hemlig mapp visas och appikonen Hemlig mapp ( ) läggs till på appskärmen.
Om du vill ändra namnet eller ikonfärgen för Hemlig mapp, trycker du på → Anpassa.
• När du startar appen Hemlig mapp måste du låsa upp appen med hjälp av din
förinställda låsmetod.
• Om du glömmer din låskod till Hemlig mapp kan du återställa den med ditt Samsung
account. Tryck lätt på knappen längst ned på den låsta skärmen och ange lösenordet
för ditt Samsung account.
Ställa in autolås för Hemlig mapp
Ställ in enheten på att låsa Hemlig mapp automatiskt när den inte används.
1
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Lås Hemlig mapp
automatiskt.
2
Välj ett låsalternativ.
Om du vill låsa Hemlig mapp manuellt trycker du lätt på → Lås och avsluta.
Flytta innehåll till Hemlig mapp
Flytta innehåll som foton och videor till Hemlig mapp. Följande åtgärder är ett exempel på hur en
bild flyttas från standardlagringen till Hemlig mapp.
1
2
Starta appen Lägg till filer och tryck lätt på Hemlig mapp.
Tryck lätt på Bilder, markera de bilder som ska flyttas och tryck sedan lätt på Klar.
144
Inställningar
3
Tryck lätt på Flytta.
De valda objekten tas bort från originalmappen och flyttas till Hemlig mapp. Tryck lätt på
Kopiera för att kopiera objekt.
Metoden för att flytta innehåll kan variera beroende på enhetstyp.
Flytta innehåll från Hemlig mapp
Flytta innehåll från Hemlig mapp till motsvarande app i standardlagringen. Följande åtgärder är
ett exempel på hur en bild flyttas från Hemlig mapp till standardlagringen.
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på Hemlig mapp.
Välj en bild och tryck lätt på → Flytta ut från Hemlig mapp.
De valda objekten flyttas till Galleri i standardlagringen.
Lägga till appar
Lägg till en app som ska användas i Hemlig mapp.
1
2
Starta appen Lägg till appar och tryck lätt på Hemlig mapp.
Markera en eller fler av apparna som finns installerade på enheten och tryck lätt på Lägg till.
Om du vill installera appar från Play Butik eller Galaxy Store ska du trycka lätt på Hämta
från Play Butik eller Hämta från Galaxy Store.
Ta bort appar från Hemlig mapp
Håll nedtryckt på den app du vill ta bort och tryck lätt på Avinstallera.
145
Inställningar
Lägga till konton
Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med
apparna i Hemlig mapp.
1
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Konton → Lägg till
konto.
2
3
Välj en kontotjänst.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.
Dölja Hemlig mapp
Du kan dölja genvägen för Hemlig mapp från appskärmen.
Starta appen Hemlig mapp, tryck lätt på → Inställningar och tryck lätt på reglaget för Visa
ikoner på programskärmen för att inaktivera funktionen.
Du kan även öppna aviseringspanelen, svepa nedåt och sedan trycka lätt på
för att inaktivera funktionen.
(Hemlig mapp)
Säkerhetskopiera och återställ Hemlig mapp
Säkerhetskopiera appar och innehåll i Hemlig mapp till Samsung Cloud med ditt Samsung
account och återställ dem senare.
Säkerhetskopiera data
1
2
3
4
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
Tryck lätt på Lägg till konto och följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt
Samsung account.
Tryck lätt på Säkerhetskopiera Hemlig mapp-data.
Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på Säkerhetskopiera.
Data säkerhetskopieras då till Samsung Cloud.
146
Inställningar
Återställa data
1
2
3
4
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
Tryck lätt på Återställ.
Tryck lätt på
för att välja enhet för att återställa data.
Markera objekt som du vill återställa och tryck lätt på Återställ.
Säkerhetskopierade data återställs då till enheten.
Avinstallera Hemlig mapp
Du kan avinstallera Hemlig mapp, inklusive innehållet och apparna i den.
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Fler inställningar → Avinstallera.
Om du vill säkerhetskopiera innehåll innan du avinstallerar Hemlig mapp ska du markera
Flytta mediefiler från Hemlig mapp och trycka lätt på Avinstallera. Om du vill komma åt
säkerhetskopierade data från Hemlig mapp ska du starta appen Mina filer och trycka lätt på
Intern lagring → Secure Folder.
Anteckningar som sparas i Samsung Notes säkerhetskopieras inte.
Privat
Ändra inställningarna för sekretess.
Tryck lätt på Privat på inställningsskärmen.
• Behörighetshanterare: Visa listan över funktioner och appar som har behörighet att
använda dem. Du kan även redigera behörighetsinställningarna.
• Skicka diagnostikdata: Ställ in enheten på att skicka in enhetens diagnostiska information
och användningsinformation till Samsung.
• Få marknadsföringsinformation: Ställ in om du vill ta emot marknadsföringsinformation
från Samsung, t.ex. specialerbjudanden, medlemskapsförmåner och nyhetsbrev.
• Avancerat: Konfigurera avancerade inställningar för sekretess.
147
Inställningar
Plats
Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
På inställningsskärmen tryck lätt på Plats.
• Appbehörigheter: Visa listan över appar som har behörighet att komma åt enhetens plats
och redigera behörighetsinställningarna.
• Öka precisionen: Ställ in enheten på att använda Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen för att
förbättra exaktheten på din platsinformation, även när funktionerna är inaktiverade.
• Nyligen begärda platsuppgifter: Visa vilka appar som begär information om din aktuella plats.
• Platstjänster: Visa vilka platstjänster din enhet använder.
Konton och säkerhetskop.
Alternativ
Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud. Du kan
även logga in på konto, t.ex. ditt Samsung account eller Google-konto, eller överföra data till eller
från andra enheter via Smart Switch.
Tryck lätt på Konton och säkerhetskop. på inställningsskärmen.
• Konton: Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att
synkronisera med dem.
• Säkerhetsk. och återställ: Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar
på ett säkert sätt på enheten. Du kan säkerhetskopiera känslig information och komma
åt den senare. Du måste logga in på ditt Google konto eller Samsung account för att
säkerhetskopiera eller återställa data.
• Samsung Cloud: Du kan hantera innehållet som du vill lagra säkert i Samsung Cloud.
Kontrollera statusen på din Samsung Cloud-lagring och synkronisera, säkerhetskopiera och
återställ dina data. Se Samsung Cloud för mer information.
• Smart Switch: Starta Smart Switch och överför data från din gamla enhet. Mer information
finns i Återställ data från din gamla enhet (Smart Switch).
Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator,
så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig
fabriksdataåterställning.
148
Inställningar
Samsung Cloud
Synkronisera data som finns sparade på enheten, t.ex. bilder och videor med Samsung Cloud
och visa de data du har sparat i Samsung Cloud. Du kan även säkerhetskopiera enhetens data till
Samsung Cloud och återställa dem senare.
Du måste logga in på ditt Samsung account för att kunna använda Samsung Cloud.
Synkronisera data
Du kan synkronisera data som har sparats på din enhet, så som foton, videor och händelser med
Samsung Cloud och få åtkomst till dem från andra enheter.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud.
Tryck lätt på → Inställningar → Inst. för synk och autosäk.kop. → Synkronisering.
Tryck lätt på reglagen bredvid de objekt du vill synkronisera med.
Du kan kontrollera sparade data eller ändra inställningarna genom att trycka på Galleri,
Andra synkade data eller Samsung Cloud Drive.
Säkerhetskopiera data
Du kan säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud →
Säkerhetskopiera telefonen.
2
3
Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på Säkerhetskopiera.
Tryck lätt på Klar.
• Vissa data kommer inte att säkerhetskopieras. Gå till skärmen Inställningar, tryck lätt
på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud → Säkerhetskopiera telefonen
för att kontrollera vilka data som kommer att säkerhetskopieras.
• För att visa säkerhetskopierade data för andra enheter i ditt Samsung Cloud ska du
gå till skärmen Inställningar, trycka lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung
Cloud → Återställ data →
och sedan välja önskad enhet.
149
Inställningar
Återställa data
Du kan återställa dina säkerhetskopierade data från Samsung Cloud till din enhet.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud.
Tryck lätt på Återställ data →
och välj önskad enhet.
Markera objekt som du vill återställa och tryck lätt på Återställ.
Google
Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Google.
Avancerade funktioner
Alternativ
Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Avancerade funktioner.
Kraftiga skakningar eller stötar kan orsaka oavsiktlig inmatning för vissa funktioner som
använder sensorer.
• Tillbehör: Ändra tillbehörsinställningarna.
• Smart popup-vy: Välj appar för att visa deras aviseringar via popup-fönster. När du använder
den här funktionen kan du snabbt visa svaren via popup-fönster genom att trycka på ikonen
på skärmen.
Funktionen är bara tillgänglig för appar som stöder funktionen flera fönster.
• Skärmbilder: Ändra inställningarna för skärmbilder.
150
Inställningar
• Direktdelning: Ställ in enheten på att visa de personer du har kontaktat på panelen för
delningsalternativ så att du kan dela innehåll direkt.
• Minska animeringar: Ställ in enheten så att den minskar skärmeffekterna för vissa åtgärder,
till exempel att öppna eller stänga appar.
• Rörelser och gester: Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar. Se Rörelser
och gester för mer information.
• Enhandsläge: Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Game Launcher: Aktivera Game Launcher. Se Game Launcher för mer information.
• Dubbelmeddelande: Installera den andra appen och använd två separata konton för
samma meddelandeapp. Se Dubbelmeddelande för mer information.
• Skicka SOS-meddelanden: Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden när du trycker
tre gånger på strömknappen.
Rörelser och gester
Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar.
På inställningsskärmen, trycker du på Avancerade funktioner → Rörelser och gester.
• Smart varning: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya
meddelanden när du tar upp enheten.
Den här funktionen kanske inte fungerar om skärmen är på eller om enheten inte
ligger på en plan yta.
• Tysta enkelt: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm genom att
använda handflaterörelser eller genom att lägga enheten med skärmen nedåt.
• Fingersensorgester: Ställ in enheten så att den öppnar eller stänger aviseringspanelen när
du sveper uppåt eller nedåt på sensorn för fingeravtrycksigenkänning. Den här funktionen är
inte tillgänglig när sensorn identifierar ditt fingeravtryck.
151
Inställningar
• Dra handflatan för skärmbild: Ställ in enheten på att ta en skärmbild när du drar handen åt
vänster eller höger över skärmen. Du kan visa tagna bilder i Galleri.
Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
• Svep f. a. ringa el. sända medd.: Ställ in enheten på att ringa ett samtal eller skicka ett
meddelande när du sveper en kontakt eller ett telefonnummer åt höger eller vänster i appen
Telefon eller Kontakter.
Dubbelmeddelande
Installera den andra appen och använd två separata konton för samma meddelandeapp.
1
På inställningsskärmen, trycker du på Avancerade funktioner → Dubbelmeddelande.
Då visas de appar som stöds.
2
Tryck lätt på reglaget för en app för att installera den andra appen.
Då installeras den andra appen. Den andra appens ikon visas med . När du får aviseringar
från den andra appen kommer dessa att visas med för att särskilja dem från den första
appens aviseringar.
Den andra appen
• Funktionen dubbelmeddelande kanske inte är tillgänglig beroende på appen.
• Vissa funktioner i appen kan vara begränsade för den andra appen.
Avinstallera en andra app
1
2
På inställningsskärmen, trycker du på Avancerade funktioner → Dubbelmeddelande.
Tryck lätt på reglaget för den app du vill avinstallera och tryck lätt på Inaktivera eller Avinstallera.
Alla data kopplade till den andra appen kommer då att tas bort.
Om du avinstallerar den första appen kommer även den andra appen att tas bort.
152
Inställningar
Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller
Alternativ
Visa historik för din enhetsanvändning och använd funktioner för att hindra att din enhet stör ditt
liv. Du kan också ställa in föräldrakontroll för dina barn och hantera deras digitala användning.
Tryck lätt på Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller på inställningsskärmen.
• Digitalt välbefinnande: Visa enhetens dagliga användningshistorik. Se Digitalt
välbefinnande för mer information.
• Föräldrakontroller: Hantera dina barns digitala användning.
Digitalt välbefinnande
Visa enhetens dagliga användningshistorik. Du kan även begränsa användningstiden eller ändra
aviseringsinställningarna för varje app.
På inställningsskärmen tryck lätt på Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller →
Digitalt välbefinnande.
Tiden som skärmen varit på
Antal aviseringar
Antal upplåsningar
Ställ in timer för appar.
Fokusläge
153
Inställningar
Ställa in timer för appar
Du kan begränsa den dagliga användningstiden för varje app genom att ställa in en timer. När du
når gränsen inaktiveras appen och du kan inte använda den.
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller →
Apptimer.
2
Tryck på Ingen timer bredvid den app du vill ha och ställ in tiden.
Använda fokusläget
Du kan aktivera fokusläget för att undvika distraktioner från enheten och hålla dig fokuserad på
det du vill göra. När fokusläget är på kan du bara använda standardapparna och de appar du
tillåtit undantag för.
Tryck lätt på Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller på inställningsskärmen. Tryck sedan
på det läge du vill aktivera under Fokusläge och tryck på Starta.
Aktivera slappna av-läget
Du kan aktivera slappna av-läget för att minska ögontrötthet innan du ska sova och förhindra att
sömnen störs.
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller →
Slappna av.
2
Ställ in schemat för att aktivera slappna av-läget genom att trycka på Ange ett schema,
trycka på reglaget för att aktivera funktionen och sedan ställa in dagar och klockslag.
154
Inställningar
Enhetsvård
Inledning
Enhetens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne
och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.
Optimera enheten
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Optimera nu.
Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder:
• Rensa lite minne.
• Ta bort onödiga filer och stänga appar som körs i bakgrunden.
• Hantera onormal batteriförbrukning.
• Söka efter kraschade appar och skadlig programvara.
Använda fuktionen automatisk optimering
Du kan ställa in enheten så att den utför automatisk optimering när enheten inte används. Tryck
lätt på → Avancerat → Automatisk optimering och tryck lätt på reglaget för att aktivera
funktionen. Tryck lätt på Tid om du vill ställa in tiden då den automatiska optimeringen ska
utföras.
Batteri
Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga
batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Batteri.
• Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
• Det är inte säkert att du får aviseringar från vissa appar som använder energisparläget.
155
Inställningar
Kraftläge
Välj ett energiläge som passar din enhets förbrukning.
Tryck lätt på Kraftläge och välj ett alternativ.
• Optimerat: Optimerad för balans mellan enhetens prestanda och batteriförbrukning.
• Mediumenergisparläge: Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
• Maximalt energisparl.: I maximalt energisparläge minskar enheten batteriförbrukningen
genom att aktivera mörkt läge och begränsa de appar och funktioner som finns tillgängliga.
Nätverksanslutningar, förutom mobilnätverket, inaktiveras.
Adaptivt energisparläge
Du kan ställa in enheten så att den aktiverar energisparläget automatiskt baserat på ditt
användningsmönster och återstående batterinivå.
Tryck lätt på Kraftläge och tryck lätt på reglaget för Adaptivt energisparläge för att aktivera
funktionen. Enheten aktiverar energisparläget baserat på situationen för att öka batteriets
användningstid.
Hantera batteriförbrukningen för varje app
Du kan spara batteriladdning genom att förhindra att appar som körs i bakgrunden använder
batteriladdning när de inte används. Tryck på Batterianvändning välj appar från applistan och
tryck sedan på reglaget för Sätt appen i viloläge för att aktivera funktionen.
Lagring
Kontrollera statusen på använt och tillgängligt minne.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Lagring.
• Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten
på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
• Du kan visa tillgänglig kapacitet i internminnet i avsnittet Specifikation för din enhet
på Samsung-webbplatsen.
156
Inställningar
Hantera minnet
Om du vill ta bort filer eller avinstallera appar som du inte använder väljer du en kategori.
Markera sedan objekt som du vill välja och tryck lätt på Ta bort.
Minne
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Minne.
Om du vill göra enheten snabbare genom att se till att appar inte körs i bakgrunden ska du
markera appar i listan över appar och trycka lätt på Rensa nu.
Säkerhet
Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig
programvara.
På inställningsskärmen tryck lätt på Enhetsvård → Säkerhet → Genomsök telefon.
Appar
Hantera enhetens appar och ändra deras inställningar. Du kan visa apparnas
användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera
eller inaktivera onödiga appar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Appar.
157
Inställningar
Allmän hantering
Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering.
• Språk och inmatning: Välj enhetsspråk och ändra inställningar, till exempel tangentbordsoch röstinmatningstyper. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.
Se Lägga till enhetsspråk för mer information.
• Datum och tid: Öppna och ändra inställningarna för att styra hur enheten visar tid och datum.
Om batteriet fortfarande är helt urladdat nollställs tid och datum.
• Kontakta oss: Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar.
• Återställ: Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning. Du kan
återställa alla dina inställningar, endast nätverksinställningar eller tillgänglighetsinställningar.
Du kan även ställa in enheten på att starta vid en förinställd tid för enhetsoptimering.
Lägga till enhetsspråk
Du kan lägga till språk som ska användas på enheten.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering → Språk och inmatning →
Språk → Lägg till språk.
Om du vill se alla språk som kan läggas till ska du trycka lätt på → Alla språk.
2
3
Välj ett språk som du vill lägga till.
Ange det valda språket som standardspråk genom att trycka lätt på Ange som stand. Om du
vill behålla aktuell språkinställning trycker du lätt på Behåll aktuell.
Det valda språket läggs till i din språklista. Om du har ändrat standardspråk kommer det
valda språket att läggas till längst upp i listan.
Om du vill ändra standardspråket i språklistan, väljer du det språk du vill ha och trycker på Verkställ.
Om en app inte stöder standardspråket kommer nästa språk som stöds i listan användas.
158
Inställningar
Tillgänglighet
Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Tillgänglighet.
• Skärmläsare: Aktivera Voice Assistant, som erbjuder röståterkoppling. Visa hjälpinformation
om hur du använder funktionen genom att trycka på Självstudie.
• Synlighetsförbättringar: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för
synskadade användare.
• Hörförbättringar: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för
hörselskadade användare.
• Interaktion och fingerfärdighet: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten
för användare med försämrad motorik.
• Avancerade inställningar: Konfigurera inställningar för direktåtkomst- och
aviseringsfunktioner.
• Installerade tjänster: Visa de tillgänglighetstjänster som är installerade på enheten.
• Om Tillgänglighet: Visa information om Tillgänglighet.
• Kontakta oss: Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar.
Programvaruuppdatering
Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även
schemalägga programvaruupdateringar.
På inställningsskärmen tryck lätt på Programvaruuppdatering.
Om brådskande programvaruuppdateringar lanseras för din enhets säkerhet eller för att
blockera nya säkerhetshot kommer de att installeras automatiskt utan att du frågas först.
• Hämta och installera: Sök efter och installera uppdateringar manuellt.
• Hämta automatiskt via Wi-Fi: Ställ in enheten på att hämta uppdateringar automatiskt när
den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
• Senaste uppdateringen: Visa information om den senaste programvaruuppdateringen.
159
Inställningar
Information om säkerhetsuppdateringar
Säkerhetsuppdateringar utvecklas för att göra din enhet säkrare och skydda dina
personuppgifter. Besök security.samsungmobile.com för mer information om
säkerhetsuppdateringar för din modell.
Webbplatsen stöder endast vissa språk.
Bruksanvisning
Öppna hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och apparna eller
konfigurerar viktiga inställningar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bruksanvisning.
Om telefonen
Få åtkomst till enhetens information.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Om telefonen.
Om du vill ändra enhetens namn trycker du lätt på Redigera.
• Status: Visa olika enhetsinformation såsom SIM-kortsstatus, Wi-Fi MAC-adress och serienummer.
• Juridisk information: Visa juridisk information relaterad till enheten, t.ex.
säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
• Programvaruinformation: Visa enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets
och den inbyggda programvarans version.
• Batteriinformation: Visa enhetens batteristatus och batteriinformation.
160
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
• Pinkod: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad
måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda menyn Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel
pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer
SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Enheten slås inte på
Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
161
Bilaga
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter dit ett skärmskydd eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte
fungerar som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet slutar svara eller stöter på ett allvarligt fel
Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsungservicecenter.
Starta om enheten
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på
den igen.
Framtvinga omstart
Om enheten har hängt sig och inte svarar ska du hålla strömknappen och volym ned-knappen
intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.
Återställa enheten
Om metoderna ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Allmän hantering → Återställ → Återställning till
fabriksdata → Återställ → Ta bort allt. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten
innan du gör en återställning till fabriksdata.
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
162
Bilaga
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder hörlurar ska du se till att de är anslutna på rätt sätt.
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den
användbara laddningen minskas.
• Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner eller vissa appar såsom GPS, spel
eller Internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.
163
Bilaga
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser
ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet.
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat
dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du pröva följande:
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska
du installera en app som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att
besöka www.samsung.com.
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
164
Bilaga
Bluetooth fungerar inte bra
Om du inte hittar en annan Bluetooth-enhet eller om du har anslutningsproblem eller
prestandafel, testa följande:
• Kontrollera att den enhet du vill ansluta är redo att avsökas eller anslutas till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
• På din enhet, startar du appen Inställningar, trycker på Anslutning och trycker sedan på
Bluetooth-reglaget för att återaktivera det.
• På din enhet startar du appen Inställningar, trycker lätt på Allmän hantering → Återställ
→ Återställ nätverksinställningar → Återställ inställningar → Återställ för att återställa
nätverksinställningarna. Du kan förlora sparad information när du utför återställningen.
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att
återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data
som är lagrade på enheten.
165
Bilaga
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen
Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av enhetens underhållsfunktion eller ta bort
oanvända appar eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.
Hemknappen visas inte
Navigeringsfältet med hemknappen kan försvinna när du använder vissa appar eller funktioner.
Visa navigeringsfältet genom att dra uppåt från skärmens nedre del.
Reglaget för skärmljusstyrka visas inte på aviseringspanelen
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Dra sedan aviseringspanelen nedåt.
Tryck på → Snabbpanelslayout och tryck på reglaget för Visa ljusstyrka överst för att aktivera
funktionen.
Ta bort batteriet
• Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat
servicecenter. För instruktioner om hur batteriet ska tas bort, besök
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort
korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador
och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
• Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt,
inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte
har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs
försumlighet.
166
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786
Upphovsrätt
Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.
Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i
någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning
och lagring i system för lagring av och åtkomst till information.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics Co., Ltd.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och den dubbla
D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement