Samsung Galaxy Z Flip Användarmanual

Samsung Galaxy Z Flip Användarmanual
BRUKSANVISNING
SM-F700F/DS
Swedish. 02/2020. Rev.1.0
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Grunder
4
6
9
16
21
24
25
27
28
29
32
35
46
48
50
79
81
103
111
122
123
125
129
130
133
137
137
138
138
140
142
144
145
146
147
149
150
152
156
159
160
162
162
Läs detta först
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
Enhetens layout och funktioner
Batteri
Nano-SIM-kort och eSIM
Skydd
Slå på och av enheten
Första konfigurationen
Samsung account
Återställ data från din gamla enhet
(Smart Switch)
Omslagsskärm
Förstå skärmen
Aviseringspanel
Skärmbild och skärminspelning
Ange text
Appar och funktioner
53
55
60
63
66
71
76
Installera eller avinstallera appar
Bixby
Bixby Vision
Bixby Routines
Telefon
Kontakter
Meddelanden
2
Internet
Kamera
Galleri
AR-zon
Always On Display
Kantbelysning
Flera fönster
Samsung Daily
Samsung Pay
Samsung Health
Samsung Members
Samsung Notes
Galaxy Wearable
Kalender
Reminder
Röstinspelning
Mina filer
Klocka
Kalkylator
Game Launcher
Game Booster
Hemskärm för barn
SmartThings
Dela innehåll
Music Share
Länk till Windows
Samsung Global Goals
Google-appar
Innehållsförteckning
Inställningar
199 Privat
200 Plats
200 Konton och säkerhetskop.
201 Samsung Cloud
202 Google
203 Avancerade funktioner
164 Inledning
164 Anslutning
165 Wi-Fi
167 Bluetooth
168 NFC och betalning
170 Datasparare
171 Appar för endast mobildata
171 SIM-kortshanterare (modeller med
dubbla SIM-kort)
172 Mobil hotspot och Internetdeln.
173 Fler anslutningsinställningar
175 Ljud och vibration
176 Dolby Atmos (surroundljud)
176 Separat appljud
177 Aviseringar
177 Appikonmärken
178 Skärm
179 Inställningar för Mörkt läge
179 Blåljusfilter
180 Ändra skärmläge eller justera
skärmens färg
181 Teckenstorlek och stil
181 Skärmsläckare
182 Bakgrundsbild
182 Teman
182 Låsskärm
183 Smart Lock
184 Biometrik och säkerhet
185 Ansiktsigenkänning
188 Igenkänning av fingeravtryck
191 Samsung Pass
194 Hemlig mapp
198 Säker Wi-Fi
206
209
212
212
213
213
214
204 Rörelser och gester
205 Dubbelmeddelande
Digitalt välbefinnande och
föräldrakontroller
207 Digitalt välbefinnande
Enhetsvård
209 Optimera enheten
210 Batteri
211 Lagring
211 Minne
211 Säkerhet
Appar
Allmän hantering
Tillgänglighet
Programvaruuppdatering
Om telefonen
Bilaga
215 Tillgänglighet
233 Felsökning
238 Ta bort batteriet
3
Grunder
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör,
modellspecifikationer och enhetens programvara.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av
andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av
att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du
försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller
att apparna inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och
användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar
rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
• Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas.
Om du har frågor om en app som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsungservicecenter. Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören.
• Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor
kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa
åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
4
Grunder
• Du kan se pekskärmen tydligt även i starkt solljus utomhus genom att automatiskt justera
kontrastintervallet baserat på omgivningen. På grund av produktens natur kan visning av
fast grafik under längre tider leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.
– – Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar eller hela pekskärmen under
längre tid och att du stänger av pekskärmen när du inte använder enheten.
– – Du kan ställa in pekskärmen på att stängas av automatiskt när du inte använder den.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Skärm → Skärmtimeout och välj sedan hur
länge du vill att enheten ska vänta innan pekskärmen stängs av.
– – För att ställa in pekskärmen på att automatiskt justera sin ljusstyrka baserat på
omgivningen ska du starta appen Inställningar, trycka lätt på Skärm och sedan trycka
lätt på reglaget Adaptiv ljusstyrka för att aktivera funktionen.
• Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska radio- och
telestyrelsen (FCC).
Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCC-identifieringsnummer. Om du
vill visa FCC-ID ska du starta appen Inställningar och trycka lätt på Om telefonen →
Status. Om enheten inte har ett FCC-identifieringsnummer innebär det att enheten inte
har auktoriserats för försäljning i USA eller dess territorier och kan endast föras in i USA för
ägarens personliga användning.
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
5
Grunder
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas
Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb
laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd
eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan
laddningshastigheten minska eller laddaren sluta ladda.
Gör så här när enheten blir varm:
• Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills
enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
• Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln
är skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd av
Samsung.
• När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex.
metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa
laddaren.
Funktionen för trådlös laddning eller snabbladdning är endast tillgänglig på modeller
som stöds.
När enheten blir varm under användning
När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en
längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng
eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.
Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner
och appar du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell.
• Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
• När du hämtar stora filer.
6
Grunder
• När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
– – När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
– – När du spelar in videor under en längre period.
– – När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
– – Vid anslutning till en TV.
• När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
– – När du använder Flera fönster.
– – När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
– – När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
– – När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
• När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra
konton.
• När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
• När du använder mobil hotspot och internetdelning.
• När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
• När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
• När enhetens flerfunktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex.
vätska, damm, metallpulver och bly från pennor.
• När du använder roaming.
Gör så här när enheten blir varm:
• Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
• Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
• Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
• Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte
används.
• Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
• Minska skärmens ljusstyrka.
• Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte
använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett
Samsung-servicecenter.
7
Grunder
Försiktighetsåtgärder gällande överhettning av enheten
Om du börjar känna obehag på grund av att enheten överhettas ska du sluta använda enheten.
När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av
för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.
• Om enheten överhettas och når en viss temperatur visas ett varningsmeddelande för att
förhindra enhetsfel, hudirritationer och skada samt batteriläckage. För att sänka enhetens
temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandas hastighet och batteriladdningen
avbryts. Appar som körs stängs och alla samtalsfunktioner och andra funktioner begränsas,
förutom nödsamtal, tills enheten har svalnat.
• Om det andra meddelandet visas på grund av att enhetens temperatur har ökat ytterligare
stängs enheten av. Använd inte enheten förrän enhetens temperatur sjunker under angiven
nivå. Om det andra varningsmeddelandet visas under ett nödsamtal kopplas inte samtalet
från av en framtvingad avstängning.
Försiktighetsåtgärder för driftmiljö
Enheten kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden. Var försiktig så att du inte
förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.
• Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
• Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
• Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren,
under en längre period.
• Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
• Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning
eller behållare med högt tryck.
• Använd inte en kabel vars hölje är avskalat eller skadat, och använd inte laddare eller
batterier som är skadade eller inte fungerar som de ska.
8
Grunder
Enhetens layout och funktioner
Förpackningens innehåll
Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke
godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av
garantin.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
• De medföljande hörlurarna (USB typ C) med stöd för digitala utdata är utformade
endast för den här enheten. De är eventuellt inte kompatibla med andra enheter som
använder andra ljudutmatningsmetoder.
9
Grunder
Enhetslayout
Utvecklad
Mikrofon
Högtalare
Främre kamera
Närhets-/ljussensor
SIM-kortfack
Volymknapp
Sidoknapp (ström/Bixby/
sensor för igenkänning
av fingeravtryck)
Huvudskärm
Hörlursuttag/
flerfunktionsuttag
(USB typ-C)
10
Grunder
Ihopfälld
Bakre kamera (dubbel)
Fotolampa
GPS-antenn
Omslagsskärm
NFC-antenn/
MST-antenn/
Spole för trådlös
laddning
Huvudantenn
Högtalare
Mikrofon
11
Grunder
• Vik ihop enheten innan du lägger den i en väska eller förvarar den. Se till att inte
förvara enheten utvecklad eftersom ett annat föremål då kan repa eller ha sönder
skärmen.
• Tryck inte på skärmen eller den främre kameralinsen med ett hårt eller vasst föremål,
t.ex. en penna eller nagel. Om du gör det kan det leda till att skärmen eller linsen repas
eller går sönder.
• Vik inte ut enheten genom att trycka isär skärmen med fingret. Om du gör det kan det
leda till att skärmen repas eller går sönder.
• Sätt inte fast några självhäftande föremål, t.ex. skydd eller dekaler, på huvudskärmen.
• Enheten innehåller magneter, vilka kan påverka medicinsk utrustning som
pacemakrar och implanterbara hjärtstartare. Om du använder någon sådan medicinsk
utrustning ska du hålla enheten på ett säkert avstånd från den och rådfråga din läkare
innan du använder enheten. Magneternas placering markeras i grått på bilden över
enheten.
• Håll ett säkert avstånd mellan enheten och föremål som påverkas av magneter.
Föremål som betalkort, passbook, passerkort, boardingkort eller parkeringskort kan
skadas eller inaktiveras av magneterna i enheten.
• Fäll inte ihop enheten mot baksidan. Då skadas enheten.
• När du fäller ihop enheten ska du inte placera några föremål, t.ex. kort, mynt eller
nycklar, på huvudskärmen. Skärmen kan då skadas.
• Enheten är inte vatten- eller dammresistent. Inga vätskor eller små partiklar får
komma in i enheten.
• När du använder högtalarna, t.ex. när du spelar upp mediefiler eller använder
högtalartelefonen, ska du inte placera enheten nära öronen.
• Var försiktig så att du inte utsätter kameralinsen för en stark ljuskälla, till exempel
direkt solljus. Om kameralinsen utsätts för en stark ljuskälla, t.ex. direkt solljus, kan
kamerans bildsensor skadas. En skadad bildsensor kan inte lagas och orsakar prickar
eller fläckar på bilderna.
• Om du använder enheten och dess glas-eller akrylstomme har gått sönder finns det
risk för skador. Använd endast enheten efter att den har reparerats på ett Samsungservicecenter.
• Om damm eller främmande föremål tränger in i mikrofonen, högtalaren eller
mottagaren kan enhetens ljud bli tyst eller så fungerar eventuellt inte vissa funktioner.
Enheten kan skadas eller utseendet påverkas om du försöker ta bort dammet eller det
främmande föremålet med ett vasst föremål.
12
Grunder
• Du ser eventuellt ett veck i mitten på huvudskärmen. Detta är normalt för enheten.
• I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan tömmas:
– – Om du sätter fast dekaler av metall på enhetens antennområde.
– – Om du sätter fast ett enhetsfodral som är tillverkat av metalliskt material på
enheten.
– – Om du täcker enhetens antennområde med händerna eller andra föremål under
tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning.
• Om enheten täcks av dina händer när den är hopvikt kan det leda till störningar på
radiovågorna, vilket i sin tur kan leda till att Bluetooth, Wi-Fi och andra nätverk har
anslutningar med störningar.
• Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke
godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
• Täck inte närhets-/ljussensorområdet med skärmtillbehör såsom ett skärmskydd,
dekaler eller ett fodral. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt.
• Ljuset kan flimra högst upp på enheten under samtal på grund av närhetssensorns
drift.
• Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när
det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
13
Grunder
Fysiska knappar
Sidoknapp
Volym upp-knapp
Volym upp-knapp
Volym ned-knapp
Volym ned-knapp
Sidoknapp
Utvecklad
Ihopfälld
Knapp
Funktion
Volymknapp
• Tryck här för att justera enhetens volym.
• När enheten är avstängd håller du den intryckt för att slå på enheten.
Sidoknapp
Sidoknapp +
volym ned-knapp
• När enheten är utvecklad trycker du på den för att slå på eller låsa
skärmen. När enheten är ihopfälld trycker du på den för att slå på
eller av omslagsskärmen.
• Håll nedtryckt för att starta en konversation med Bixby. Se Använda
Bixby för mer information.
• Tryck två gånger eller tryck och håll nedtryckt för att starta den app
eller funktion du ställer in.
• Tryck samtidigt för att ta en skärmbild.
• Håll båda knapparna intryckta för att stänga av enheten.
Ställa in sidoknappen
Välj den app eller funktion som ska startas genom att du trycker två gånger på sidoknappen eller
hålla sidoknappen intryckt.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Avancerade funktioner → Sidoknapp och välj därefter
det alternativ du vill ha.
14
Grunder
Appstyrda knappar
Bakåtknapp
Knappen senaste
Hemknapp
När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på längst ned på skärmen.
De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och bakåtknapp som
standard. Se Navigeringsfält (appstyrda knappar) för mer information.
Fäll ihop enheten till önskad vinkel
Du kan använda enheten hopfälld i valfri vinkel. När enheten är ihopfälld inom ett visst område
kan du placera enheten upprätt utan att använda ett stativ.
När du fäller ihop enheten ändras layouten automatiskt för vissa appar. När du till exempel
använder appen Kamera flyttas fotograferingsalternativen längst upp på skärmen ner för att
underlätta styrningen. Se Använda kameran med enheten hopfälld för mer information.
• Om enheten passerar ett visst intervall blir enheten antingen helt öppen eller
ihopfälld.
• Det är endast möjligt att ändra skärmlayouten i vissa appar.
15
Grunder
Batteri
Ladda batteriet
Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en
längre tid.
Använd bara batterier, laddare och kablar som är godkända av Samsung och som
utformats särskilt för enheten. Batterier, laddare och kablar som är inkompatibla kan leda
till allvarliga personskador eller skador på enheten.
• Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador
som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
• Använd endast den USB Typ-C-kabel som medföljer enheten. Enheten kan skadas om
du använder en Micro USB-kabel.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för
att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt
under laddningen.
1
2
3
4
Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern.
Anslut USB-kabeln till enhetens flerfunktionsuttag.
Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.
När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den. Koppla sedan bort laddaren
från eluttaget.
16
Grunder
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.
• Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion.
• När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på sidoknappen.
• Aktivera energisparläge.
• Stäng onödiga appar.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
• Inaktivera autosynkronisering av appar som måste synkroniseras.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett
helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera appar samtidigt, nätverksappar eller appar som kräver en anslutning
till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en
dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
• Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till
långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet
blir fulladdat.
• Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen
fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka
enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta
ladda. Om detta inträffar under trådlös laddning ska du koppla bort enheten från laddaren
för att låta den svalna och sedan ladda enheten igen senare.
• Om du laddar enheten när flerfunktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka
flerfunktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.
17
Grunder
Snabbladdning
Enheten har en inbyggd funktion för snabbladdning. Du kan ladda batteriet snabbare när
enheten eller dess skärm är avstängd.
Öka laddningshastigheten
För att öka laddningshastigheten ska du slå av enheten eller skärmen medan du laddar batteriet.
Om snabbladdningsfunktionen inte är aktiverad ska du starta appen Inställningar, trycka lätt
på Enhetsvård → Batteri → Laddning och sedan trycka lätt på Snabbladdning för att aktivera
funktionen.
• Under laddning går det inte att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
• Du kan inte använda den inbyggda funktionen för snabbladdning om du laddar
batteriet med en vanlig batteriladdare.
• Om enheten blir mycket varm eller om omgivningens lufttemperatur ökar, sjunker
laddningshastigheten automatiskt. Detta är ett vanligt driftförhållande för att
förhindra skada på enheten.
Trådlös laddning
Enheten har en inbyggd Spole för trådlös laddning. Du kan ladda batteriet med en trådlös
laddare (säljs separat).
Snabb trådlös laddning
Du kan ladda enheten snabbare med hjälp av funktionen för snabb trådlös laddning. En fläkt
inuti laddaren kan ge upphov till oljud under den snabba trådlösa laddningen.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Enhetsvård → Batteri → Laddning → Snabb trådlös
laddning. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen för snabb trådlös laddning genom att
trycka lätt på reglaget På eller Av. Om du använder alternativet Stäng av enligt schema kan du
ställa in så att funktionen för snabb trådlös laddning stängs av automatiskt vid förinställd tid. När
funktionen för snabb trådlös laddning stängs av minskar ljudet från laddarens fläkt och ljuset
från laddarens indikatorlampa.
• Om du vill använda den här funktionen måste du använda en laddare och
komponenter som stöder funktionen för snabb trådlös laddning.
• Under laddning går det inte att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
18
Grunder
Ladda batteriet
1
Placera mitten av enhetens baksida i mitten på den trådlösa laddaren.
Fäll ihop enheten innan du laddar batteriet.
Uppskattad laddningstid visas på aviseringspanelen. Den faktiska laddningstiden kan variera
beroende på laddningsförhållandena.
Justera enheterna till korrekt position korrekt enligt bilden nedan för att säkerställa
att anslutningen är bra. Annars laddas enheten eventuellt inte korrekt eller så kan den
överhettas.
Trådlös laddningsspole
2
När enheten är fulladdad ska den kopplas bort från den trådlösa laddaren.
Försiktighetsåtgärder för trådlös laddning
• Placera inte enheten på den trådlösa laddaren med ett kreditkort eller RFID-kort
(Radio Frequency Identification) (t.ex. transportkort eller nyckelkort) liggandes mellan
enhetens baksida och enhetsfodralet.
• Placera inte enheten på den trådlösa laddaren när ledande material, t.ex.
metallföremål och magneter, ligger mellan enheten och den trådlösa laddaren.
Enheten laddas eventuellt inte som den ska eller så kan den bli överhettad, eller så kan
enheten och korten komma att skadas.
19
Grunder
• Om du använder den trådlösa laddaren i områden med svaga nätverkssignaler kan
nätverksmottagningen brytas.
• Använd en trådlös laddare som är godkänd av Samsung. Om du använder andra
trådlösa laddare laddas eventuellt inte batteriet som det ska.
• Om du använder ett stativ för trådlös laddning kanske enheten inte är säkert
monterad eller så laddas den inte korrekt. Det rekommenderas att använda en platta
för trådlös laddning.
Wireless PowerShare
Du kan ladda en annan enhet med din enhets batteri. Du kan fortfarande ladda en annan enhet
medan du laddar enheten. Beroende på typ av tillbehör eller fodral som används är det inte
säkert att funktionen Wireless PowerShare fungerar som den ska. Vi rekommenderar att du tar
bort alla tillbehör och fodral som används innan du använder den här funktionen.
Använd inte hörlurar vid effektdelning. Om du gör det kan enheter i närheten påverkas.
1
2
3
Öppna aviseringspanelen, svep nedåt och tryck sedan lätt på
att aktivera funktionen.
(Wireless PowerShare) för
Vik ihop enheten.
Placera den andra enheten i mitten av din enhet med baksidorna mot varandra.
• När laddningen börjar hörs ett aviseringsljud eller så känns en vibration.
• Enheten innehåller magneter. Placeringen av spolen för trådlös laddning kan variera
beroende på enheten. Justera enheternas position korrekt enligt bilden nedan för
att säkerställa att anslutningen är bra. Annars kan enheten glida på grund av den
magnetiska kraften.
• Vissa funktioner är inte tillgängliga under effektdelning.
Smarttelefon
Galaxy Watch
20
Galaxy Buds
Grunder
4
När du har laddat klart kopplar du bort den andra enheten från din enhet.
• Endast enheter med stöd för trådlös laddning kan laddas med hjälp av den här
funktionen. Vissa enheter laddas eventuellt inte. Om du vill se enheter som stöder
Wireless PowerShare-funktionen ska du gå till www.samsung.com.
• För att enheten ska laddas korrekt ska du inte röra eller använda enheten när den
laddas.
• Strömmen som laddas till den andra enheten kan vara mindre än den mängd som
delas med den av din enhet.
• Om du laddar den andra enheten samtidigt som du laddar din enhet kan
laddningshastigheten minska eller så laddas eventuellt inte enheten som den ska
beroende på typ av laddare.
• Laddningshastigheten eller effektiviteten kan variera beroende på enhetens skick
eller den omgivande miljön.
Ställa in gränsen för strömdelning
Du kan ställa in enheten så att den slutar strömdelningen när den återstående batteriladdningen
sjunker under en viss nivå.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Enhetsvård → Batteri → Wireless PowerShare →
Batterigräns och ange sedan gränsen.
Nano-SIM-kort och eSIM
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från leverantören av mobiltelefontjänster.
För att ha två telefonnummer eller tjänsteleverantörer på en enhet ska du aktivera eSIM. Ett
eSIM-kort skiljer sig från ett fysiskt nano-SIM-kort, eftersom det är ett inbäddat digitalt SIM-kort.
Att använda både nano-SIM-kortet och eSIM kan leda till långsammare dataöverföring i vissa
områden.
• eSIM kanske inte finns tillgängligt beroende på region, tjänsteleverantör eller modell.
• Vissa tjänster som kräver en nätverksanslutning kanske inte är tillgängliga beroende
på tjänsteleverantör.
21
Grunder
Installera SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
• Använd endast ett nano-SIM-kort.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
1
2
3
4
1
5
Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten
skadas.
2
3
4
Dra försiktigt ut facket från dess plats.
Placera SIM- eller USIM-kortet i facket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
Tryck försiktigt in SIM- eller USIM-kortet i facket för att säkra det.
Om SIM-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket.
5
Sätt tillbaka facket på dess plats.
• Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att
facket är torrt.
• För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.
22
Grunder
Aktivera ett eSIM (modeller med dubbla SIM)
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare → Lägg till ett
mobilavtal. När ett mobilabonnemang hittas följer du anvisningarna på skärmen för att aktivera
ditt eSIM.
Om du har en QR-kod som tillhandahållits av din tjänsteleverantör startar du appen
Inställningar, trycker lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare → Lägg till ett mobilavtal →
Lägg till med QR-kod och skannar sedan QR-koden.
Använda eSIM och nano-SIM-kortet (modeller med dubbla SIM)
Om du installerar ett nano-SIM-kort och aktiverar eSIM kan du ha två telefonnummer eller
tjänsteleverantörer på en enhet.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Aktivera SIM- eller USIM-kort
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare. Välj ett SIM- eller
USIM-kort och tryck lätt på reglaget för att aktivera det.
Anpassa eSIM och nano-SIM-kortet
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare och välj ett eSIMeller nano-SIM-kort för att få åtkomst till följande alternativ:
• Ikon: Ändra ikonen för eSIM- eller nano-SIM-kortet.
• Namn: Ändra visningsnamn för eSIM- eller nano-SIM-kortet.
• Nätläge: Välj en nätverkstyp som ska användas tillsammans med eSIM- eller nano-SIMkortet.
Ange prioriterade eSIM- eller nano-SIM-kort
När två kort är aktiverade kan du tilldela röstsamtal, meddelandehantering och datatjänster till
specifika kort.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare och ställ in
funktionsinställningarna för dina kort i Prioriterat SIM-kort.
23
Grunder
Skydd
Sätt fast det medföljande skyddet på enheten för att använda enheten säkert. Om främmande
föremål hamnar mellan skyddet och enheten under användning ska du torka av det.
• Ta inte i för hårt när du sätter fast eller tar bort skyddet. Skyddet kan då skadas.
• Var försiktig när du använder skyddet så att inga främmande föremål hamnar mellan
skyddet och enheten. Enheten kan då repas.
1
2
3
4
Ta bort den skyddande vinylplasten från enheten.
Rengör enhetens och skyddets båda monteringsytor för att ta bort främmande föremål.
Ta bort tejpen som finns fastsatt inuti skyddet.
När enheten är hopfälld sätter du fast skyddet från enhetens övre yttre kant.
1
1
2
2
24
Grunder
Slå på och av enheten
Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
Slå på enheten
Håll sidoknappen intryckt i några sekunder för att slå på enheten.
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Stänga av enheten
1
Stäng av enheten genom att hålla sidoknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt.
Du kan även öppna aviseringspanelen och trycka lätt på .
Volym ned-knapp
Sidoknapp
2
Tryck lätt på Stäng av.
Starta om enheten genom att trycka lätt på Omstart.
Du kan ställa in enheten så att den stängs av när du håller sidoknappen nedtryckt. Starta
appen Inställningar, tryck lätt på Avancerade funktioner → Sidoknapp, och tryck
sedan lätt på Avstängningsmeny under Tryck och håll ned.
25
Grunder
Framtvinga omstart
Om enheten har hängt sig och inte svarar ska du hålla sidoknappen och volym ned-knappen
intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.
Nödläge
Du kan växla läge till nödläge för att minska batteriförbrukningen. Vissa appar och funktioner
begränsas. I nödläget kan du ringa ett nödsamtal, skicka din aktuella platsinformation till andra,
skicka ut ett nödlarm med mera.
Aktivera nödläget genom att hålla sidoknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt och
→
trycker sedan lätt på Nödläge. Du kan även öppna aviseringspanelen och trycka lätt på
Nödläge.
Du inaktiverar nödläget genom att trycka lätt på → Stänga av Nödläge.
Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
26
Grunder
Första konfigurationen
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
1
2
Håll sidoknappen intryckt i några sekunder för att slå på enheten.
Välj det enhetsspråk du vill ha och välj
.
Välj språk.
3
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Hemskärmen visas.
Om du inte ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in några
enhetsfunktioner under den första konfigurationen.
27
Grunder
Samsung account
Ditt Samsung account är en integrerad kontotjänst där du kan använda en mängd Samsungtjänster som tillhandahålls av mobila enheter, TV-apparater och Samsungs webbplats.
Kontrollera listan över tjänster osm kan användas med ditt Samsung account genom att starta
appen Inställningar och trycka lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Samsung
account → Appar och tjänster. Du kan även gå till account.samsung.com.
Skapa ett Samsung account
Om du inte har något Samsung account ska du skapa ett. Du kan skapa ett Samsung account
med hjälp av din e-postadress.
1
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Lägg
till konto → Samsung account.
Du kan även starta appen Inställningar och trycka lätt på
2
3
.
Tryck lätt på Skapa konto.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av kontot.
Logga in på ditt Samsung account
Om du redan har ett Samsung account ska du logga in på det. Du kan även logga in med ditt
Google-konto.
1
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Lägg
till konto → Samsung account.
Du kan även starta appen Inställningar och trycka lätt på
.
2
Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på Logga in.
3
Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Samsung account.
Om du vill logga in med ditt Google-konto trycker du lätt på Fortsätt med Google.
28
Grunder
Hitta ditt id och återställa ditt lösenord
Om du glömmer ditt id eller lösenord till ditt Samsung account trycker du lätt på Sök efter
id eller återställ lösenord på Samsung account-inloggningsskärmen. Du hittar ditt id eller
återställer lösenordet när du har angett den information som krävs.
Ta bort ditt Samsung account
När du tar bort ditt Samsung account från enheten kommer även dina data, till exempel
kontakter och evenemang, att tas bort.
1
2
3
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton.
Tryck lätt på Samsung account → Personliga uppgifter → → Ta bort konto.
Tryck lätt på Ta bort, ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck sedan lätt på OK.
Återställ data från din gamla enhet (Smart
Switch)
Du kan använda Smart Switch för att överföra data från din gamla enhet till din nya enhet.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Smart Switch.
• Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
• Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information.
Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har
rättigheter att överföra.
Överföra data via en USB-kontakt (USB typ-C)
Du kan ansluta din gamla enhet till den nya enheten med hjälp av USB-kontakten (USB typ-C)
och en USB-kabel för att enkelt och snabbt överföra data.
1
Sätt i USB-kontakten (USB typ-C) i enhetens flerfunktionsuttag.
29
Grunder
2
Anslut din enhet till den gamla enheten med den gamla enhetens USB-kabel.
Gammal enhet
Din enhet
USB-kontakt (USB typ-C)
Den gamla enhetens
USB-kabel
3
4
När appvalspopup-fönstret visas trycker du lätt på Smart Switch → Ta emot data.
På den gamla enheten trycker du lätt på Tillåt.
Om du inte har appen kan du hämta den från Galaxy Store eller Play Butik.
Enheten identifierar den gamla enheten, och en lista över data som du kan överföra visas.
5
6
Välj ett objekt att ta med och tryck lätt på Överför.
Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från den gamla enheten.
När dina data har överförts kan du se en lista över de data som överförts på enheten.
Koppla inte bort USB-kabeln eller USB-kontakten (USB typ-C) från enheten medan du
överför filer. Om du gör det kan data förloras eller så kan enheten skadas.
• En USB-kontakt medföljer eventuellt inte beroende på region eller modell.
• Vissa USB-kontakter är eventuellt inte kompatibla med den enhet du vill ansluta till
beroende på driftsförhållandena och enhetsspecifikationerna.
• Att överföra data ökar batteriförbrukningen på enheten. Se till att enheten är
tillräckligt laddad innan du överför data. Om batterinivån är låg kan dataöverföringen
avbrytas.
30
Grunder
Överföra data trådlöst
Överför data från din gamla enhet till din nya enhet via Wi-Fi Direct.
1
2
3
4
5
6
7
Starta Smart Switch på den gamla enheten.
Om du inte har appen kan du hämta den från Galaxy Store eller Play Butik.
Starta appen Inställningar på enheten och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. →
Smart Switch.
Placera enheterna nära varandra.
På den gamla enheten trycker du lätt på Skicka data → Trådlöst.
Tryck lätt på Tillåt på den gamla enheten.
Välj ett objekt på enheten att ta med och tryck lätt på Överför.
Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från din gamla enhet.
När dina data har överförts kan du se en lista över de data som överförts på enheten.
Överföra säkerhetskopierade data från en dator
Överför data mellan enheten och en dator. Du måste ladda ner datorversionen av appen Smart
Switch från www.samsung.com/smartswitch. Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till
en dator och importera dessa data till enheten.
1
2
Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta Smart Switch.
Starta Smart Switch på datorn.
Om den gamla enheten inte är en Samsung-enhet ska du säkerhetskopiera data till en
dator med hjälp av en app som tillhandahålls av enhetens tillverkare. Hoppa sedan till
steg fem.
3
Anslut den gamla enheten till datorn med hjälp av enhetens USB-kabel.
31
Grunder
4
5
6
Följ anvisningarna på datorskärmen för att säkerhetskopiera data från enheten.
Koppla sedan bort den gamla enheten från datorn.
Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data till enheten.
Omslagsskärm
Huvudskärm och omslagsskärm
Du kan använda huvudskärmen genom att vika ut enheten eller fälla ihop enheten till önskad
vinkel. När du fäller ihop enheten helt kan du visa information, t.ex. klockan och aviseringar, på
omslagsskärmen.
Huvudskärm
Omslagsskärm
32
Grunder
Använda omslagsskärmen
Du kan visa datum och tid på omslagsskärmen utan att vika ut enheten. Om omslagsskärmen är
avstängd trycker du på sidoknappen eller dubbeltrycker lätt på skärmen.
Visa aviseringar
När du tar emot nya aviseringar visas de på omslagsskärmen.
Om du vill visa en avisering drar du åt höger på klockan och trycker lätt på aviseringsikonen.
Om du vill visa aviseringsinformation trycker du lätt på aviseringen och viker ut enheten. Appen
startar omedelbart och du kan läsa aviseringen.
Om skärmen är låst måste du låsa upp den för att visa aviseringar.
33
Grunder
Styra musikuppspelning
När du spelar musik visas musikkontrollen på omslagsskärmen.
Dra åt vänster på klockan och tryck lätt på ikonerna för att styra uppspelningen.
Ta bilder
Du kan ta selfies med den bakre kameran även när enheten är ihopfälld.
Använd inte fotolampan nära ögonen. Om fotolampa eller blixt används nära ögonen
kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.
1
2
3
Tryck två gånger snabbt på sidoknappen för att starta appen Kamera.
Vänd dig mot den bakre kameran.
Visa handflatan för kameran eller tryck på volymknappen för att ta en selfie.
Ta emot och avvisa samtal
Vid inkommande samtal trycker du lätt på omslagsskärmen och drar
samtalet. Om du vill avvisa samtalet drar du åt vänster.
åt höger för att besvara
När du besvarar ett samtal från omslagsskärmen används högtalartelefonen automatiskt.
34
Grunder
Förstå skärmen
Styra pekskärmen
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela pekskärmen
under längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller
ghosting.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.
Trycka lätt
Tryck lätt på skärmen.
Trycka lätt och hålla nedtryckt
Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt i
ungefär 2 sekunder.
Dra
Tryck lätt på ett objekt och håll nedtryckt
och dra det till en ny plats.
35
Grunder
Dubbeltrycka
Dubbeltryck lätt på skärmen.
Svepa
Svepa uppåt, nedåt, till vänster eller till
höger.
Föra ifrån och nypa ihop
För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop
på skärmen.
Navigeringsfält (appstyrda knappar)
När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på navigeringsfältet längst
ned på skärmen. De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och
bakåtknapp som standard. Funktionerna på knapparna kan ändras beroende på appen som för
närvarande används eller användningsmiljön.
36
Grunder
Knapp
Funktion
Senaste
• Tryck här för att öppna listan över de senast använda
apparna.
• Tryck lätt för att gå tillbaka till hemskärmen.
Hem
• Tryck lätt och håll nedtryckt för att starta appen Googleassistent.
Åter
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Dölja navigeringsfältet
Visa filer eller använd appar på en bredare skärm genom att dölja navigeringsfältet.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Skärm → Navigeringsfält och tryck sedan lätt på
Helskärmsgester under Navigeringstyp. Navigeringsfältet döljs och gesttipsen visas. Tryck lätt
på Fler alternativ och välj ett alternativ du vill ha.
• Svep från underkanten: Gesttips visas där appstyrda knappar är placerade. För att använda
de appstyrda knapparna ska du dra gesttipsen på den önskade knappen uppåt.
• Svep från sidorna och underkanten:
– – Svep upp från skärmens nedre kant för att gå till hemskärmen.
– – Svep upp och håll nedtryckt för att visa listan över de senast använda apparna.
– – Svep inåt från någon sida av skärmen för att återgå till föregående skärm.
– – Svep inåt från ett av de nedre hörnen för att starta appen Google-assistent.
Svep från nederkanten
Svep från sidorna och nederkanten
Om du vill dölja gesttipsen längst ner på skärmen trycker du lätt på reglaget för Tips om gester
för att inaktivera funktionen.
37
Grunder
Hemskärmen och appskärmen
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas
widgetar, genvägar till appar med mera.
På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive alla nya appar som har installerats.
Skärmen kan se annorlunda ut beroende på region eller tjänsteleverantör.
Fack för flera fönster
En widget
Skärmindikator
Favoritappar
Navigeringsfält (appstyrda knappar)
38
Grunder
Växla mellan hem- och appskärmar
På hemskärmen drar du uppåt eller nedåt för att öppna appskärmen.
För att återgå till hemskärmen drar du uppåt eller nedåt på appskärmen. Alternativt kan du
trycka lätt på hemknappen eller bakåtknappen.
Finder
Hemskärm
Appskärm
Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka på
knappen. På hemskärmen trycker du och håller ned på ett tomt område, tryck på Inställningar
för hemskärm och tryck därefter på reglaget för Knappen Appar för att aktivera funktionen.
Appknappen läggs då till längst ner på hemskärmen.
Appknapp
39
Grunder
Starta Finder
Sök efter innehåll på enheten snabbt.
1
2
Tryck lätt på Sök på appskärmen. Du kan även öppna aviseringspanelen, svepa nedåt och
trycka lätt på .
Ange ett sökord.
Då söks appar och innehåll på din enhet igenom.
Om du trycker lätt på
på tangentbordet kan du söka efter mer innehåll.
Visa skärmen i liggande läge
Håll nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen, tryck lätt på Inställningar för hemskärm och
tryck därefter på reglaget för Rotera till liggande läge för att aktivera funktionen.
Rotera enheten så att den är vågrät för att se skärmen i liggande läge.
40
Grunder
Flytta objekt
Tryck lätt på ett objekt, håll det nedtryckt och dra det till en ny plats. Om du vill flytta objektet till
en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen ska du trycka lätt på ett objekt på
appskärmen och hålla det nedtryckt och sedan trycka lätt på Lägg till på hemsk. En genväg till
appen läggs till på hemskärmen.
Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
Skapa mappar
Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem.
På hemskärmen eller appskärmen trycker du lätt på en app, håller den nedtryckt och drar den
sedan över en annan app.
En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas. Tryck lätt på Mappnamn och ange ett
mappnamn.
• Lägga till fler appar
Tryck lätt på på mappen. Markera apparna du vill lägga till och tryck lätt på Klar. Du kan
även lägga till en app genom att dra den till mappen.
• Flytta appar från en mapp
Tryck lätt på en app och håll den nedtryckt för att dra den till en ny plats.
• Ta bort en mapp
Tryck lätt på en mapp, håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på Ta bort mapp. Endast den
mappen tas bort. Mappens appar placeras då på appskärmen.
41
Grunder
Redigera hemskärmen
På hemskärmen trycker du lätt på ett tomt område och håller det nedtryckt eller nyper ihop
fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbilden, lägga till
widgetar och mycket mer. Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på hemskärmens
paneler.
• Lägga till paneler: Dra åt vänster och tryck sedan lätt på
.
• Flytta paneler: Tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll nedtryckt och dra den sedan
till en ny plats.
• Ta bort paneler: Tryck lätt på
på panelen.
• Bakgrundsbild: Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
• Teman: Ändra enhetens tema. Gränssnittets visuella element, t.ex. färger, ikoner och
bakgrunder, ändras beroende på valt tema.
• Widgetar: Widgetar är små appar som startar specifika appfunktioner för att ge dig
information och bekväm åtkomst på din hemskärm. Tryck lätt på en widget, håll den
nedtryckt och dra den till hemskärmen. Widgeten läggs till på hemskärmen.
• Inställningar för hemskärm: Konfigurera inställningarna för hemskärmen, t.ex. skärmrutnät
eller layout.
42
Grunder
Visa alla appar på hemskärmen
Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat
appskärm. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på
Inställningar för hemskärm → Hemskärmens layout → Endast hemskärmen → Använd.
Nu kan du komma åt alla dina appar genom att dra åt vänster på hemskärmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan
är de vanligast förekommande.
• Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet
genom att dra nedåt från skärmens övre del.
• Vissa indikatorikoner visas endast när du öppnar aviseringspanelen.
• Indikatorikonerna kan se annorlunda ut beroende på tjänsteleverantör eller modell.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
/
Signalstyrka
/
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA-nät anslutet
/ /
LTE-nätverk anslutet
Wi-Fi anslutet
Bluetooth-funktion aktiverad
Platstjänster används
Samtal pågår
Missat samtal
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
43
Grunder
Ikon
Betydelse
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriet laddas
Batteriets laddningsnivå
Låsskärm
Om du fäller ihop enheten eller trycker på sidoknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge.
Skärmen stängs också av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en
angiven tid.
Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning när skärmen aktiveras.
Om skärmen är avstängd trycker du på sidoknappen för att slå på skärmen. Alternativt
dubbeltrycker du lätt på skärmen.
Låsskärm
44
Grunder
Ändra skärmlåsningsmetoden
Om du vill ändra skärmlåsningsmetoden startar du appen Inställningar, trycker lätt på Låsskärm
→ Skärmlåstyp och väljer sedan en metod.
När du anger ett mönster, en pinkod, ett lösenord eller dina biometriska data som
skärmlåsmetod kan du skydda din personliga information genom att förhindra att andra
får åtkomst till din enhet. När du har angett skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en
upplåsningskod när du vill låsa upp den.
• Dra: Dra i valfri riktning på skärmen för att låsa upp den.
• Mönster: Rita ett mönster med fyra eller fler punkter för att låsa upp skärmen.
• Pinkod: Ange en pinkod som innehåller minst fyra siffror för att låsa upp skärmen.
• Lösenord: Ange ett lösenord som innehåller minst fyra tecken, siffror eller symboler för att
låsa upp skärmen.
• Ingen: Ange inte någon skärmlåsmetod.
• Ansikte: Registrera ditt ansikte för att låsa upp skärmen. Se Teckenstorlek och stil för mer
information.
• Fingeravtryck: Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se Igenkänning av
fingeravtryck för mer information.
Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel
upplåsningskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Starta appen Inställningar,
tryck lätt på Låsskärm → Inställningar för Säkert lås, lås upp skärmen med den
förinställda skärmlåsmetoden och tryck sedan på reglaget för Autom. fabriksåterställ.
för att aktivera funktionen.
45
Grunder
Aviseringspanel
När du tar emot nya aviseringar för meddelanden eller missade samtal, visas en indikatorikon
i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och visa
detaljerna.
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att
svepa uppåt på skärmen.
Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.
Snabbinställningsknappar
Öppna strömalternativen.
Starta Inställningar.
Styr enheter i närheten och
SmartThings-enheter och -scener.
Visa aviseringsinformationen och
utför olika åtgärder.
Styr media på enheten och
anslutna enheter i närheten.
Öppna aviseringsinställningarna.
Ta bort alla aviseringar.
46
Grunder
Använda snabbinställningsknapparna
Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra nedåt på
aviseringspanelen för att visa fler knappar.
Finder
Öppna ytterligare alternativ.
Justera displayens ljusstyrka.
Om du vill ändra funktionsinställningar trycker du lätt på texten under varje knapp. Visa fler
detaljerade inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt.
Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på → Knappordning, håller nedtryckt
på en knapp och drar den sedan till en annan plats.
Styra medieuppspelning
Ta enkelt kontrollen över musik- eller videouppspelning med hjälp av mediefunktionen. Du kan
även fortsätta uppspelningen på en annan enhet.
1
2
Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Medier.
Tryck lätt på ikonerna på kontrollen för att styra uppspelningen.
Fortsätt uppspelningen på en annan enhet genom att trycka lätt på
enhet.
47
och välja önskad
Grunder
Kontrollera enheter i närheten
Starta snabbt och ta kontroll över anslutna enheter i närheten och SmartThings-enheter som
används ofta och scener på aviseringspanelen.
1
2
Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Enheter.
Ansluta enheter i närheten och SmartThings-enheter och scener kommer att visas.
Välj en enhet i närheten eller en SmartThings-enhet för att kontrollera den, eller välj en scen
för att starta den.
Skärmbild och skärminspelning
Skärmbild
Ta en skärmbild när du använder enheten och skriv på, rita på, beskär eller dela skärmbilden. Du
kan ta en bild av den aktuella skärmen och det bläddringsbara området.
Hur tar man en skärmbild
Använd följande metoder för att ta en skärmbild. Du kan visa tagna skärmbilder i Galleri.
Metod 1) Ta bild med hjälp av knappar: Håll sidoknappen och volym ned-knappen intryckta
samtidigt.
Metod 2) Ta bild genom att dra: Dra handen åt höger eller vänster över skärmen.
• Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
• Om funktionen för att ta en skärmbild genom att dra inte är aktiverad startar du
appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner → Rörelser och gester
och sedan på Dra handflatan för skärmbild för att aktivera funktionen.
48
Grunder
När du har tagit bilden kan du använda följande alternativ på verktygsfältet längst ner på
skärmen:
•
: Ta en bild av det aktuella innehållet och det dolda innehållet på en förlängd sida, t.ex.
en webbsida. När du trycker på
bläddrar skärmen ned automatiskt och mer innehåll
inkluderas i skärmbilden.
•
: Skriv eller rita på skärmbilden eller beskär ett område från skärmbilden. Du kan visa det
beskurna området i Galleri.
•
: Lägg till taggar i skärmbilden. Sök efter skärmbilder med taggar genom att trycka lätt
på Sök längst upp på appskärmen. Du kan visa tagglistan och enkelt söka efter önskad
skärmbild.
•
: Dela skärmbilden med andra.
Om alternativen inte visas på skärmbilden startar du appen Inställningar, trycker lätt på
Avancerade funktioner → Skärmbilder och skärminspelaren och trycker sedan lätt på
reglaget för Verktygsfält för skärmbilder för att aktivera funktionen.
Skärminspelning
Spela in skärmen medan du använder enheten.
1
2
Öppna aviseringspanelen, svep nedåt och tryck sedan lätt på
aktivera funktionen.
(Skärminspel.) för att
Välj en ljudinställning och tryck lätt på Spela in.
Efter en nedräkning startas inspelningen.
• Om du vill skriva eller rita på skärmen trycker du lätt på
.
• Om du vill spela in skärmen med ett videoöverlägg av dig själv trycker du lätt på
3
När du är klar med att spela in filmklippet trycker du lätt på
.
.
Du kan visa videon i Galleri.
Om du vill ändra skärminspelningsinställningarna startar du appen Inställningar
och trycker lätt på Avancerade funktioner → Skärmbilder och skärminspelaren →
Inställn. för Skärminspelaren.
49
Grunder
Ange text
Tangentbordslayout
Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa
anteckningar och annat.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ytterligare tangentbordsfunktioner
Visa fler tangentbordsfunktioner.
Ange versal. Om du vill ha versaler
för alla tecken tryck lätt två
gånger.
Radera ett föregående tecken.
Ange symboler.
Hoppa till nästa rad.
Infoga ett blanksteg.
Ändra inmatningsspråket
Tryck lätt på → Språk och typer → Hantera inmatningsspråk och välj de språk som ska
användas. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom att dra
blankstegstangenten åt vänster eller höger.
Ändra tangentbordet
Tryck lätt på
i navigeringsfältet för att ändra tangentbordet.
50
Grunder
Du ändrar tangentbordstyp genom att trycka på
därefter välja den tangentbordstyp du vill ha.
→ Språk och typer, välja ett språk och
• Om tangentbordsknappen (
) inte visas i navigeringsfältet startar du appen
Inställningar, trycker lätt på Allmän hantering → Språk och inmatning →
Skärmtangentbord och trycker sedan lätt på reglaget Visa tangentbordsknapp för
att aktivera funktionen.
• På ett 3×4 tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom
att trycka lätt på motsvarande tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.
Ytterligare tangentbordsfunktioner
Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
•
•
: Ange känsloikoner.
: Ange dekaler. Du kan även ange dina emojidekaler som ser ut som dig. Se Använda dina
emojidekaler i chattar för mer information.
•
: Fäst animerade GIF-bilder.
•
: Ange text med rösten.
•
: Ändra tangenbordsinställningarna.
•
→
: Sök efter innehåll på enheten snabbt och mata in det.
•
→
: Översätt text och ange den.
•
→
: Ange din personliga information som registreras i Samsung Pass.
•
→
: Lägg till ett objekt från urklipp.
51
Grunder
•
→
: Öppna textredigeringspanelen.
•
→
: Ändra tangentbordsläge.
•
→
: Ändra tangentbordsstorleken.
•
→
/
/
: Ange dekaler.
Kopiera och klistra in
1
2
Håll ner texten.
Dra eller
all text.
för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera
3
Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut.
4
Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på Klistra in.
Den markerade texten kopieras till urklipp.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på Urklipp och välja texten.
Ordbok
Slå upp definitioner för ord när du använder vissa funktioner, som t.ex. när du läser webbsidor.
1
2
3
Håll ordet som du vill slå upp lätt nedtryckt.
Tryck lätt på Ordbok i alternativlistan.
Om en ordbok inte har förinstallerats på enheten trycker du lätt på Gå till hantera
ordböcker, tryck lätt på
bredvid en ordbok och tryck sedan lätt på Install. för att hämta
den.
Visa definitionen i ordbokens popup-fönster.
Byt till helskärmsvyn genom att trycka lätt på . Tryck lätt på definitionen på skärmen för
att visa fler definitioner. I den detaljerade vyn trycker du lätt på för att lägga till ordet i din
lista över favoritord alternativt trycker du lätt på Webbsökning för att använda ordet som ett
sökord.
52
Appar och funktioner
Installera eller avinstallera appar
Galaxy Store
Köp och hämta appar. Du kan hämta appar som är specialanpassade för Samsung Galaxyenheter.
Starta appen Galaxy Store.
Den här appen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera appar
Sök efter appar via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt
på Installera. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på
Autouppdatera appar och välj sedan ett alternativ.
→
Play Butik
Köp och hämta appar.
Starta appen Play Butik.
Installera appar
Bläddra bland appar efter kategori eller sök efter appar med hjälp av nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt
på Installera. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på
Inställningar → Uppdatera appar automatiskt och välj sedan ett alternativ.
53
→
→
Appar och funktioner
Hantera appar
Avinstallera eller inaktivera appar
Tryck lätt på en app, håll nedtryckt och välj ett alternativ.
• Avinstallera: Avinstallera hämtade appar.
• Inaktivera: Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.
Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
Aktivera appar
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Appar →
lätt på Aktivera.
→ Inaktiverat, välj en app och tryck sedan
Ange appbehörigheter
En del appar kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på enheten
för att fungera korrekt.
Om du vill visa inställningar för appberhörighet startar du appen Inställningar och trycker lätt på
Appar. Välj en app och tryck lätt på Behörighet. Du kan visa appens behörighetslista och ändra
dess behörigheter.
Om du vill visa eller ändra inställningar för appbehörigheter efter behörighetskategori startar du
appen Inställningar och trycker lätt på Appar → → Behörighetshanterare. Välj ett objekt och
välj en app.
Om du inte ger apparna behörighet fungerar eventuellt inte apparnas grundläggande
funktioner.
54
Appar och funktioner
Bixby
Inledning
Bixby är ett användargränssnitt som hjälper dig att använda enheten smidigare.
Du kan prata med Bixby eller skriva text. Bixby startar en funktion du begär eller visar den
information du vill se. Den lär sig även ditt användningsmönster och dina miljöer. Ju mer den lär
sig om dig, desto bättre förstår den dig.
• Om du vill använda Bixby måste enheten vara ansluten till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
• För att använda Bixby måste du logga in på ditt Samsung account.
• Bixby finns endast på vissa språk och vissa funktioner kanske inte är tillgängliga
beroende på region.
Starta Bixby
När du startar Bixby för första gången visas Bixbys introsida. Du måste välja språk som ska
användas med Bixby, logga in på ditt Samsung account enligt anvisningarna på skärmen och
godkänna villkoren.
1
Håll sidoknappen nedtryckt. Du kan även starta appen Bixby.
Sidoknapp
Välj språk.
Logga in på ditt
Samsung
account.
55
Appar och funktioner
2
3
Välj det språk som ska användas med Bixby.
Tryck lätt på Sign in to Samsung account och följ anvisningarna på skärmen för att logga in
på ditt Samsung account.
Om du redan är inloggad visas din kontoinformation på skärmen.
4
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Då visas Bixby-skärmen.
Använda Bixby
När du säger vad du vill till Bixby kommer Bixby att starta motsvarande funktioner eller visa den
information du har begärt.
Samtidigt som du håller sidoknappen intryckt säger du det du vill till Bixby och släpper sedan
fingret från knappen när du har talat klart. Alternativt säger du ”Hi, Bixby” och när enheten avger
ett ljud säger du vad du vill göra.
När du håller sidoknappen intryckt kan du till exempel säga ”How’s the weather today?” Då visas
väderinformationen på skärmen.
Om du vill veta hur vädret blir i morgon säger du bara ”Tomorrow?” medan du håller
sidoknappen intryckt. Eftersom Bixby förstår sammanhanget i konversationen visar den
morgondagens väder.
56
Appar och funktioner
”How's the weather
today?”
Starta en konversation
Lyssna
Motsvarande funktion
startas
Om Bixby ställer en fråga till dig under en konversation kan du svara Bixby när du trycker på och
håller sidoknappen intryckt. Eller tryck lätt på
och svara Bixby.
Om du använder hörlurar eller Bluetooth-ljudenheter eller startar en konversation genom att
säga ”Hi, Bixby” kan du fortsätta konversationen utan att trycka lätt på ikonen. Starta appen
Bixby och tryck lätt på → Settings → Automatic listening → Hands-eyes-free only.
57
Appar och funktioner
Väcka Bixby med rösten
Du kan starta en konversation med Bixby genom att säga ”Hi, Bixby”. Registrera din röst så att
Bixby svarar på din röst när du säger ”Hi, Bixby”.
1
2
3
Starta appen Bixby och tryck lätt på → Settings → Voice wake-up.
Tryck lätt på reglaget för Wake with “Hi, Bixby” för att aktivera funktionen.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Nu kan du säga ”Hi, Bixby”, och när enheten avger ett ljud startar du en konversation.
Kommunicera genom att skriva text
Om din röst inte kan identifieras på grund av en högljudd omgivning eller om du befinner dig i
en situation där det är svårt att prata kan du kommunicera med Bixby via text.
Starta appen Bixby, tryck lätt på
och skriv sedan vad du vill.
Under kommunikationen svarar även Bixby via text i stället för att ge röstfeedback.
Använda Bixby
Starta appar eller tjänster
Du kan starta funktioner snabbt via Bixby. Du kan även använda olika praktiska tjänster, t.ex.
beställa kaffe eller söka efter restauranger eller hotell i närheten och göra bokningar.
Medan du exempelvis trycker på och håller in Bixby-knappen ska du säga ”Call mom” och sedan
släppa fingret från Bixby-knappen. Bixby ringer nu den kontakt som har sparats som mamma.
58
Appar och funktioner
Visa fler sätt att använda Bixby på
Om du vill se flera sätt att använda Bixby på startar du appen Bixby och trycker lätt på All
capsules (eller Marketplace).
Du kan se vilka tjänster som stöds av Bixby och exempel på kommandon.
Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
59
Appar och funktioner
Bixby Vision
Inledning
Bixby Vision är en tjänst som tillhandahåller olika funktioner baserat på bildidentifiering. Du kan
använda Bixby Vision för att snabbt söka efter information genom att identifiera föremål. Använd
en mängd olika användbara Bixby Vision-funktioner.
Sök (inkludera liknande bilder)
Skanna QR-kod.
Översätt eller extrahera text.
Shopping
• Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Wi-Fi eller ett
mobilnätverk.
• Tillgängliga funktioner och sökresultat kan variera beroende på region eller
tjänsteleverantör.
• Den här funktionen kanske inte är tillgänglig eller så kanske du inte får rätt sökresultat
beroende på bildens storlek, format eller upplösning.
• Samsung ansvarar inte för produktinformationen som tillhandahålls av Bixby Vision.
60
Appar och funktioner
Starta Bixby Vision
Starta Bixby Vision med en av de här metoderna.
• I appen Kamera trycker du lätt på MER i listan över fotograferingslägen och trycker lätt på
BIXBY VISION.
• I appen Galleri, välj en bild och tryck lätt på
.
• I appen Internet, tryck lätt på en bild, håll nedtryckt och tryck lätt på Bixby Vision.
• Om du lade till appikonen för Bixby Vision på appskärmen, startar du Bixby Vision-appen.
Översätt eller extrahera text
Känn igen och visa översatt text på skärmen. Du kan även extrahera text från ett dokument eller
en bildfil.
Om du till exempel vill veta vad en skylt betyder när du är utomlands, använder du Bixby Visionfunktionerna. Enheten översätter skyltens text till ditt valda språk.
1
2
Starta appen Kamera, tryck lätt på MER i listan över fotograferingslägen och tryck lätt på
BIXBY VISION.
Välj
och håll texten inom skärmen för att känna igen den.
Den översatta texten visas på skärmen.
• Tryck
för att extrahera text. Om du trycker lätt på kan du använda ytterligare
funktioner med den extraherade texten, t.ex. dela eller spara den.
• Om du vill ändra käll- eller målspråk trycker du på språkinställningspanelen längst ner på
skärmen.
Söka efter liknande bilder och relaterad information
Sök efter bilder som liknar det identifierade objektet online och relaterad information. Du kan
visa olika bilder med egenskaper som liknar objektet, t.ex. färg eller form, och visa den relaterade
informationen.
Om du till exempel vill ha information om en byggnad ska du använda Bixby Vision-funktionerna.
Enheten söker efter och visar dig relaterad information eller bilder med liknande egenskaper.
1
Starta appen Kamera, tryck lätt på MER i listan över fotograferingslägen och tryck lätt på
BIXBY VISION.
61
Appar och funktioner
2
3
Välj
och håll objektet inom skärmen för att känna igen det.
Välj ett sökresultat.
De liknande bilderna och den relaterade informationen visas.
Söka efter information om shopping
Identifiera en produkt för att söka efter information även om du inte känner till produktens
namn.
Om du exempelvis vill söka efter produktens information online ska du använda Bixby Visions
funktioner. Då söker enheten efter den och visar dig resultaten.
1
2
3
Starta appen Kamera, tryck lätt på MER i listan över fotograferingslägen och tryck lätt på
BIXBY VISION.
Välj
och håll objektet inom skärmen för att känna igen det.
Välj ett sökresultat.
Informationen om produkten visas.
Läsa in QR-koder
Identifiera QR-koder och visa olika slags information, t.ex. webbplatser, foton, videor, kartor och
visitkort.
1
2
Starta appen Kamera, tryck lätt på MER i listan över fotograferingslägen och tryck lätt på
BIXBY VISION.
Välj
och håll QR-koden inom skärmen för att känna igen den.
Informationen från QR-koden visas.
62
Appar och funktioner
Bixby Routines
Inledning
Bixby Routines är en tjänst som automatiserar inställningar som du använder ofta och föreslår
användbara funktioner i enlighet med situationer som uppstår ofta genom att lära sig ditt
användningsmönster.
Till exempel kommer en ”före säng”-rutin att utföra åtgärder, som att slå på tyst läge och mörkt
läge, för att inte irritera ögon och öron när du använder enheten innan du lägger dig.
Lägga till rutiner
Lägg till rutiner för att använda enheten på ett smidigare sätt. När du lägger till en rutin kan du
ställa in dess körvillkor på auto eller manuell.
Lägga till rekommenderade rutiner
När enheten lär sig dina användningsmönster rekommenderar den att du lägger till användbara
eller ofta använda funktioner som rutiner.
När rekommendationsaviseringen visas trycker du lätt på Visa allt och lägger till den som en
egen rutin.
63
Appar och funktioner
Lägga till rutiner från rekommendationslistan
Visa listan med användbara funktioner och lägg till dem som egna rutiner.
1
2
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Avancerade funktioner → Bixby Routines.
Välj en rutin du vill ha i listan Information och tryck lätt på Spara.
• Tryck lätt på Redigera för att ställa in rutinens villkor och åtgärder. Du kan även trycka lätt
på det villkor eller den åtgärd du vill redigera.
• Tryck lätt på Startknapp har tryckts om du vill ställa in rutinens körvillkor på manuell.
Det här alternativet visas endast när det inte finns några körvillkor inställda.
För manuella rutiner kan du ställa in dem på hemskärmen som widgetar och få tillgång
till dem snabbt. När ett popup-fönster visas trycker du lätt på Lägg till.
64
Appar och funktioner
Lägga till egna rutiner
Lägg till funktioner du vill använda som rutiner.
1
2
3
4
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Avancerade funktioner → Bixby Routines →
.
Tryck lätt på
, ange villkor och tryck sedan lätt på Nästa.
Tryck lätt på Startknapp har tryckts om du vill ställa in rutinens körvillkor på manuell.
Tryck lätt på
, ange åtgärder och tryck sedan lätt på Klart.
Ange ett rutinnamn och tryck lätt på Klart.
För manuella rutiner kan du ställa in dem på hemskärmen som widgetar och få tillgång till
dem snabbt. När ett popup-fönster visas trycker du lätt på Lägg till.
Använda rutiner
Köra autorutiner
Autorutiner körs automatiskt när deras villkor identifieras.
Köra manuella rutiner
För manuella rutiner som du ställer in körvillkoret på Startknapp har tryckts kan du köra dem
manuellt genom att när som helst trycka på knappen.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Avancerade funktioner → Bixby Routines → Mina
rutiner och tryck lätt på
bredvid den rutin du vill köra. Du kan även trycka lätt på rutinens
widget på hemskärmen.
Visa rutiner som körs
Rutiner som körs just nu visas på aviseringspanelen. Tryck på aviseringen för att visa en rutins
information.
Stoppa rutiner som körs
Du kan snabbt stoppa rutiner som körs. På aviseringspanelen trycker du lätt på
rutin och trycker lätt på Stop.
65
bredvid en
Appar och funktioner
Hantera rutiner
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Avancerade funktioner → Bixby Routines → Mina
rutiner. Då visas dina rutiner.
Om du vill inaktivera en rutin trycker du lätt på rutinens reglage eller på
.
Om du vill redigera en rutin väljer du en rutin och trycker lätt på Redigera. Du kan även trycka
lätt på det villkor eller den åtgärd du vill redigera.
Om du vill ta bort rutiner trycker du lätt på → Radera, markerar de rutiner du vill ta bort och
trycker sedan lätt på Ta bort.
Telefon
Inledning
Ring eller besvara röst- och videosamtal.
Ringa samtal
1
2
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Ange ett telefonnummer.
66
Appar och funktioner
3
Tryck lätt på
för att ringa ett röstsamtal eller på
för att ringa ett videosamtal.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till numret i kontaktlistan.
Sök efter en kontakt.
Förhandsgranska telefonnumret.
Radera ett föregående tecken.
Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor
Starta appen Telefon, tryck lätt på Senaste eller Kontakter och dra sedan åt höger på en kontakt
eller ett telefonnummer för att ringa ett samtal.
Om den här funktionen är inaktiverad startar du appen Inställningar trycker lätt på Avancerade
funktioner → Rörelser och gester och trycker sedan lätt på Svep f. a. ringa el. sända medd. för
att aktivera funktionen.
Använda kortnummer
Ange kortnummer för att snabbt ringa ett samtal.
Ange ett kortnummer genom att starta appen Telefon, trycka lätt på Knappsats eller Kontakter
→ → Kortnummer, välja ett kortnummer och därefter ange ett telefonnummer.
Ring ett samtal genom att hålla ned ett kortnummer på knappsatsen. För kortnummer 10 och
uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och trycker sedan lätt på den sista
siffran och håller nedtryckt.
Om du till exempel anger numret 123 som ett kortnummer trycker du lätt på 1, trycker lätt på 2
och trycker sedan på 3 och håller nedtryckt.
67
Appar och funktioner
Ringa samtal från den låsta skärmen
Dra
utanför cirkeln på den låsta skärmen.
Ringa samtal genom att söka efter platser i närheten
Du kan enkelt ringa samtal till platser nära din nuvarande plats genom att söka efter deras
information. Du kan söka efter platser i närheten efter kategori, till exempel restauranger eller
butiker, eller genom att välja rekommenderade populära platser.
Starta appen Telefon, tryck lätt på Platser och välj sedan en kategori eller tryck lätt på och
ange ett företagsnamn i sökfältet. Eller välj en av de rekommenderade populära platserna. Då
visas företagsinformationen, som telefonnumret eller adressen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Ringa ett utrikessamtal
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas.
Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på
.
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet Skicka
meddelande uppåt och väljer ett meddelande att skicka. Om reglaget för Lägg till påminnelse
är aktiverat sparas en påminnelse och aviserar dig om det avvisade samtalet en timme senare.
Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att starta appen Telefon, trycka lätt på →
Inställningar → Snabbavvisningsmeddelanden, skriva ett meddelande och sedan trycka lätt
på .
68
Appar och funktioner
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas ikonen
i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan
över missade samtal. Alternativt startar du appen Telefon och trycker lätt på Senaste för att se
missade samtal.
Blockera telefonnummer
Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1
2
Starta appen Telefon och tryck lätt på → Inställningar → Blockera nummer.
Tryck lätt på Senaste eller Kontakter, välj kontakter eller telefonnummer och tryck sedan lätt
på Klar.
Ange ett nummer manuellt genom att trycka lätt på Lägg till telefonnummer, ange ett
telefonnummer och sedan trycka lätt på .
När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i
samtalsloggen.
Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer.
Tryck lätt på reglaget för Blockera okända uppringare för att aktivera funktionen.
Alternativ under samtal
Under ett röstsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
•
: Öppna ytterligare alternativ.
• Lägg till samtal: Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det
andra samtalet återupptas det första samtalet.
• Parkera samtalet: Parkera ett samtal. Tryck lätt på Återuppta för att återuppta det parkerade
samtalet.
• Bluetooth: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Knappsats/Dölj: Öppna eller stäng knappsatsen.
•
: Avsluta det aktuella samtalet.
69
Appar och funktioner
Under ett videosamtal
Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:
•
: Öppna ytterligare alternativ.
• Kamera: Stäng av kameran så att motparten inte kan se dig.
• Växla: Växla mellan den främre och bakre kameran.
•
: Avsluta det aktuella samtalet.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från knappsatsen
1
2
3
4
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Ange numret.
Tryck lätt på Lägg till kontakter.
Tryck lätt på Skapa ny kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera
befintlig kontakt för att lägga till numret till en befintlig kontakt.
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från samtalslistan
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Senaste.
Tryck lätt på en uppringares bild och tryck lätt på Lägg till, eller tryck lätt på ett
telefonnummer och tryck lätt på Lägg till kontakter.
Tryck lätt på Skapa ny kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera
befintlig kontakt för att lägga till numret till en befintlig kontakt.
70
Appar och funktioner
Lägg till en tagg till ett telefonnummer
Du kan lägga till taggar till nummer utan att spara dem i Kontakter. Det låter dig se uppringarens
information när de ringer utan att ha dem listade i Kontakter.
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Senaste.
Tryck på ett telefonnummer →
.
Tryck lätt på Lägg till ant., ange en tagg och tryck därefter lätt på Lägg till.
När du får ett samtal från det numret, kommer taggen att visas under numret.
Kontakter
Inledning
Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.
Lägga till kontakter
Skapa en ny kontakt
1
2
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
.
Välj en lagringsplats.
Popup-fönstret där du ombeds du välja en lagringsplats kanske inte visas beroende på
region eller tjänsteleverantör.
71
Appar och funktioner
3
Ange kontaktinformation.
Välj en lagringsplats.
Lägg till en bild.
Ange kontaktinformation.
Öppna fler informationsfält.
Beroende på vald lagringsplats kan de typer av information du kan spara variera.
4
Tryck lätt på Spara.
Importera kontakter
Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet.
1
2
3
4
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
exportera kontakter → Importera.
→ Hantera kontakter → Importera eller
Välj en lagringsplats att importera kontakter från.
Markera VCF-filer eller kontakter som ska importeras och tryck lätt på Klar.
Välj en lagringsplats där du vill spara kontakterna och tryck lätt på Importera.
72
Appar och funktioner
Synkronisera kontakter med dina webbkonton
Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina
webbkonton, t.ex. Ditt Samsung account.
1
2
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton och välj det
konto du vill synkronisera med.
Tryck lätt på Synka kontot och tryck lätt på reglaget för Kontakter för att aktivera
funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på → Synkinställningar och trycker lätt på reglaget
för Kontakter för att aktivera funktionen.
Söka efter kontakter
Starta appen Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den
snabbt.
• Tryck lätt på
sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
Tryck lätt på kontakten. Vidta sedan en av följande åtgärder:
•
: Lägg till i favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv ett meddelande.
•
: Skriv ett e-postmeddelande.
: Ring ett röst- eller videosamtal.
73
Appar och funktioner
Dela kontakter
Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ.
1
2
3
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Dela.
Markera kontakter och tryck lätt på Dela.
Välj en delningsmetod.
Spara och dela profil
Spara och dela din profilinformation, t.ex. bild och statusmeddelande, med andra med hjälp av
profildelningsfunktionen.
• För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
• Profildelningsfunktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Profildelningsfunktionen är endast tillgänglig för kontakter som har aktiverat
profildelningsfunktionen på sin enhet.
1
2
Starta appen Kontakter och välj din profil.
Tryck lätt på Tryck här om du vill dela profilen och tryck lätt på reglaget för att aktivera
funktionen.
• Om du vill använda profildelningsfunktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat.
Du kan visa dina kontakters uppdaterade profilinformation i Kontakter.
• Om du vill ändra omfattningen av kontakter som du vill dela din profil med trycker du lätt
på Välj det som delas, väljer ett objekt som ska delas och väljer sedan ett alternativ.
74
Appar och funktioner
Skapa grupper
Du kan lägga till grupper, som familj eller vänner, och hantera kontakter efter grupp.
1
2
3
4
→ Grupper → Skapa grupp.
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
Ange ett gruppnamn.
Om du vill ange en gruppringsignal trycker du lätt på Gruppringsignal och väljer en
ringsignal.
Tryck lätt på Lägg till medlem, välj kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan
lätt på Klar.
Tryck lätt på Spara.
Skicka ett gruppmeddelande
Du kan skicka ett gruppmeddelande till en grupps medlemmar samtidigt.
Starta appen Kontakter, tryck lätt på
Skicka meddelande.
→ Grupper, välj en grupp och tryck sedan lätt på →
Slå ihop dubbla kontakter
När du importerar kontakter från andra lagringar, eller synkroniserar kontakter med andra
konton, kan din kontaktlista innehålla dubbla kontakter. Slå ihop dubbla kontakter till en kontakt
för att göra kontaktlistan smidigare.
1
2
→ Hantera kontakter → Slå samman
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
kontakter.
Markera kontakter och tryck lätt på Koppla ihop.
Ta bort kontakter
1
2
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Ta bort.
Markera kontakter och tryck lätt på Ta bort.
Om du vill ta bort kontakter en och en öppnar du kontaktlistan och trycker lätt på en kontakt.
Tryck sedan lätt på → Ta bort.
75
Appar och funktioner
Meddelanden
Inledning
Skicka och visa meddelanden efter konversation.
Skicka meddelanden
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka meddelanden vid
roaming.
1
2
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på
Ange mottagare och skriv ett meddelande.
Om du vill spela in och skicka ett röstmeddelande, trycker du på och håller in
, säg ditt meddelande och lätta på fingret. Inspelningsikonen visas bara när
meddelandeinmatningsfältet är tomt.
Mottagare
Ange mottagare.
Bifoga filer.
Skicka meddelandet.
Skriv ett meddelande.
3
.
Tryck lätt på
Ange dekaler.
för att skicka meddelandet.
76
Appar och funktioner
Visa meddelanden
Meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att ta emot meddelanden vid
roaming.
1
2
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på Konversationer.
Välj en kontakt eller ett telefonnummer i meddelandelistan.
• Om du vill svara på meddelandet trycker du lätt på meddelandeinmatningsfältet, skriver
meddelandet och trycker sedan lätt på .
• Om du vill justera fontstorleken, för två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.
Sortera meddelanden
Du kan sortera meddelanden efter kategori och hantera dem enkelt.
1
2
3
4
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på Konversationer.
Tryck lätt på Ny kategori → Lägg till kategori.
Om kategorialternativet inte visas trycker du lätt på → Inställningar och på reglaget
Konversationskategorier för att aktivera funktionen.
Ange ett kategorinamn och tryck lätt på Klar.
Välj de konversationer du vill lägga till i kategorin och tryck lätt på Klar.
Blockera oönskade meddelanden
Blockera meddelanden från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1
2
Starta Meddelanden-appen och tryck på → Inställningar → Blockera nummer och
meddelanden → Blockera nummer.
Tryck lätt på Konversationer och välj en kontakt eller ett telefonnummer. Eller tryck på
Kontakter, välj kontakter och tryck på Klar.
Ange ett nummer manuellt genom att ange ett telefonnummer under Ange telefonnumret
och tryck lätt på .
77
Appar och funktioner
Ställa in meddelandeaviseringen
Du kan ändra aviseringsljud, visningsalternativ med mera.
1
2
Starta appen Meddelanden, tryck lätt på → Inställningar → Aviseringar och tryck sedan
lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ändra aviseringsinställningarna.
Ställa in en meddelandepåminnelse
Du kan ställa in ett alarm som med jämna mellanrum meddelar dig om att du har olästa
aviseringar. Om den här funktionen inte är aktiverad ska du starta appen Inställningar, trycka lätt
på Tillgänglighet → Avancerade inställningar → Aviseringspåminnelser och sedan trycka lätt
på reglaget för att aktivera funktionen.
Radera meddelanden
1
2
3
4
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på Konversationer.
Välj en kontakt eller ett telefonnummer i meddelandelistan.
Håll ett meddelande nedtryckt och tryck sedan lätt på Radera.
Om du vill ta bort flera meddelanden markerar du fler meddelanden som ska tas bort.
Tryck lätt på Ta bort.
78
Appar och funktioner
Internet
Inledning
Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt
dem.
Webbsökning på webbsidor
1
2
3
Starta appen Internet.
Tryck lätt på adressfältet.
Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå.
Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.
Om du snabbt vill växla mellan flikar drar du åt höger eller vänster i adressfältet.
Bokmärk aktuell webbplats.
Uppdatera aktuell webbsida.
Visa dina bokmärken.
Flytta mellan sidor.
Öppna ytterligare alternativ.
Öppna hemsidan.
Öppna webbläsarens
flikhanterare.
79
Appar och funktioner
Använda hemligt läge
I det hemliga läget kan du hantera öppna flikar, bokmärken och sparade sidor separat. Du kan
låsa det hemliga läget med hjälp av ett lösenord och dina biometriska data.
Aktivera hemligt läge
→ Slå på Hemligt läge. Om du
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på
använder den här funktionen för första gången ska du ange om du vill använda ett lösenord för
det hemliga läget.
I det hemliga läget ändrar enheten färg på verktygsfälten.
I det hemliga läget kan du inte använda vissa funktioner som att ta en skärmbild.
Ändra säkerhetsinställningar
Du kan ändra lösenord eller låsmetod.
Tryck lätt på → Inställningar → Sekretess och säkerhet → Inställningar för Hemligt läge
→ Ändra lösenord. Om du vill använda dina registrerade biometriska data som låsmetod
tillsammans med lösenordet trycker du lätt på ett reglage under Biometrik för att aktivera
funktionen.
Inaktivera hemligt läge
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på
80
→ Stäng av Hemligt läge.
Appar och funktioner
Kamera
Inledning
Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.
Kameraetik
• Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Starta kameran
Använd följande metoder för att starta Kamera:
• Starta appen Kamera.
• Tryck snabbt på Sidoknappen två gånger.
• Dra
utanför cirkeln på den låsta skärmen.
• Vissa metoder kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du startar appen Kamera från den låsta
skärmen eller om skärmen är avstängd när skärmlåsningsmetoden är aktiverad.
• Om bilder du tar blir suddiga ska du rengöra kameralinsen och försöka igen.
Ta bilder
1
Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
• För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare
varandra för att zooma ut. Alternativt drar du kameravalsikonen åt höger eller vänster.
Zoomfunktioner är endast tillgängliga när du använder den bakre kameran.
• Justera ljusstyrkan på bilder genom att trycka lätt på skärmen. När justeringsreglaget
visas drar du det mot eller .
81
Appar och funktioner
2
Tryck lätt på
för att ta en bild.
Slå på omslagsskärmen.
Kamerainställningar
Alternativ för aktuellt
fotograferingsläge
Välj en kamera.
Scenförbättrarknapp
Fotograferingslägen
Aktuellt läge
Förhandsgranskningsminiatyr
Växla mellan den främre och
bakre kameran.
Ta en bild.
• Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet inte är skadat eller smutsigt. Annars kanske enheten inte fungerar
felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
• Enhetens kamera har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i
vidvinkelfoton eller filmer och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
82
Appar och funktioner
Använda kameraknappen
Tryck lätt på och håll in kameraknappen för att spela in en video.
För att ta seriefoton sveper du nedåt på kameraknappen och håller in den.
Alternativ för aktuellt fotograferingsläge
På förhandsgranskningsskärmen använder du följande alternativ.
Alternativ för aktuellt
fotograferingsläge
Tillgängliga alternativ kan variera beroende på fotograferingsläge.
•
: Aktivera eller inaktivera fotolampan.
Använd inte fotolampan nära ögonen. Om fotolampa eller blixt används nära
ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.
•
: Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
•
: Välj ett bildformat för foton.
•
: Aktivera eller inaktivera rörelsefotofunktionen. Om du aktiverar funktionen spelas ett
videoklipp in från ett par sekunder innan du trycker på kameraknappen.
•
: Stabilisera ett videoklipp.
•
: Aktivera eller inaktivera funktionen för natthyperlapse.
•
: Välj bildfrekvens.
•
: Välj ett bildformat för videoklipp.
•
: Tillämpa en filtereffekt eller skönhetseffekter.
•
: Spela in roliga videor med virtuell handskrift eller teckningar på ansikten eller andra
ställen. Se AR-klotter för mer information.
•
: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. Centrerad använder
ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering. Punkt använder ljuset i ett
koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering. Matris tillämpar ett
genomsnitt för hela scenen.
83
Appar och funktioner
•
: Ändra fokusområdet i autofokusläget.
Flera fokuserar på flera områden inom
ramen. Flera rektanglar visas för att indikera de fokuserade områdena.
Mittpunkt
fokuserar på mitten inom ramen.
•
: I MAT-läge, fokuserar du på objektet inuti den cirkelformade ramen och gör bilden
utanför ramen suddig.
•
•
•
: I läget MAT ska du justera färgtonen.
: Aktivera eller inaktivera rörelseidentifieringsfunktionen vid inspelning av super slow-movideoklipp.
: Ändra inspelningstiden för videor med super slow-mo.
Ändra fotograferingslägen
Om du vill ändra fotograferingsläge, drar du listan för fotograferingsläge till vänster eller höger
på förhandsgranskningsskärmen.
Välj det önskade fotograferingsläget.
Lista över fotograferingslägen
84
Appar och funktioner
Använda kameran med enheten hopfälld
Du kan fälla ihop enheten till önskad vinkel och ställa den upp utan att använda ett stativ och
använda kameran på ett smidigare sätt. När du fäller ihop enheten ändras kamerans layout
automatiskt.
Använda omslagsskärmen
Du kan visa sökaren genom förhandsgranskningen på omslagsskärmen. Du kan också visa
relaterad information, t.ex. videoinspelningsikonen och nedräkningstimern på omslagsskärmen.
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
för att slå på omslagsskärmen.
Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa fotograferingslägen.
85
Appar och funktioner
Ta selfies med den bakre kameran
Du kan visa förhandsgranskningen på omslagsskärmen och ta självporträtt med den bakre
kameran.
Använd inte fotolampan nära ögonen. Om fotolampa eller blixt används nära ögonen
kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.
1
På lista över fotograferingslägen väljer du önskat fotoläge.
Du kan ta selfies med den bakre kameran även när enheten är ihopfälld. Starta appen
Kamera genom att trycka på sidoknappen snabbt två gånger. Tryck lätt på skärmen för
att ändra kamerans vinkel.
2
3
Vänd dig mot den bakre kameran.
Visa handflatan för kameran eller tryck på volymknappen för att ta en selfie.
Välj en kamera för fotografering
Välj den kamera du vill ha på förhandsgranskningsskärmen och ta ett foto eller spela in en video.
Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa fotograferingslägen.
•
(Ultravidvinkel): Med ultravidvinkelkameran kan du ta vidvinkelfoton eller spela in
vidvinkelvideor som ser ut precis som den faktiska vyn. Använd den här funktionen för att ta
landskapsfoton.
Om du vill korrigera distorsionen i foton som har tagits med ultravidvinkelkameran trycker
du lätt på på förhandsgranskningsskärmen, trycker lätt på Sparalternativ och trycker
sedan lätt på reglaget för Formkorrigering ultravidvinkel för att aktivera funktionen.
•
(Vidvinkel): Med vidvinkelkameran kan du ta basfoton eller spela in normala videor.
86
Appar och funktioner
Ultravidvinkel
Vidvinkel
Fotoläge (intelligent kamera)
Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att
enkelt ta foton. Funktionen intelligent kamera identifierar automatiskt motivet och optimerar
färg och eventuella effekter.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på FOTO och trycker lätt på
för att ta en bild.
Scenoptimeraren
Kameran justerar färginställningarna och tillämpar den optimerade effekten automatiskt genom
att identifiera motivet.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på FOTO. När kameran identifierar motivet ändras
scenförbättrarknappen och den optimerade färgen tillämpas.
87
Appar och funktioner
• Om den här funktionen inte är aktiverad trycker du lätt på på
förhandsgranskningsskärmen och trycker lätt på reglaget för Scenoptimeraren för att
aktivera funktionen.
• Om du vill använda ytterligare funktioner trycker du lätt på på
förhandsgranskningsskärmen, trycker lätt på Scenoptimeraren och trycker sedan lätt
på reglagen bredvid önskade funktioner.
• Om du inte vill använda den här funktionen trycker du lätt på scenoptimerarknappen
på förhandsgranskningsskärmen.
Fotoförslag
Kameran föreslår den perfekta kompositionen för fotot genom att identifiera motivets position
och vinkel.
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
för att aktivera funktionen.
och trycker lätt på reglaget för Fotoförslag
1
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på FOTO.
2
Håll guiden mot motivet.
3
Justera kamerans position och vinkel för att passa kompositionen.
Då visas en guide på förhandsgranskningsskärmen.
Kameran identifierar kompositionen och den rekommenderade kompositionen visas på
förhandsgranskningsskärmen.
När den perfekta kompositionen har uppnåtts blir guiden gul.
88
Appar och funktioner
4
Tryck lätt på
för att ta en bild.
Perfekt komposition
Guide
Ta selfies
Du kan ta självporträtt med den främre kameran.
1
2
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på FOTO.
På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
att växla till den främre kameran för självporträtt.
3
Vänd dig mot den främre kameran.
4
Tryck lätt på
för
Ta självporträtt med en vidvinkelbild av landskapet eller personerna genom att trycka lätt på
.
för att ta en bild.
Tillämpa filter och skönhetseffekter
Du kan välj en filtereffekt och ändra ansiktsegenskaper som hudton och ansiktsform innan du tar
en bild.
1
2
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
.
Välj en filtereffekt eller skönhetseffekter och ta en bild.
89
Appar och funktioner
Skapa filter
Välj en bild med en färgton du tycker om från Galleri och spara färgtonen som ett nytt filter. När
du sedan tar en bild med filtret kan du få ett liknande utseende.
1
2
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
.
Tryck lätt på Mina filter → Välj bild till filtret och välj önskad bild med en färgton som du vill
använda.
Om du vill ändra filtrets namn trycker du lätt på namnet.
3
Tryck lätt på Spara.
Låsa fokus (AF) och exponering (AE)
Du kan låsa fokus eller exponering på ett valt område för att förhindra att kameran gör
justeringar automatiskt utifrån ändringar i motivet eller ljuskällor.
Tryck lätt på området som ska fokuseras och håll nedtryckt, AF/AE-ramen visas på området och
fokus- och exponeringsinställningarna blir låsta. Inställningen förblir låst även efter att du tar ett
foto.
Videoläge
Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att
enkelt spela in videor.
1
2
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på VIDEO.
Tryck lätt på
för att spela in en video.
• Om du vill växla mellan den främre och bakre kameran under inspelning drar du uppåt
eller nedåt på förhandsgranskningsskärmen eller trycker lätt på .
• Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på
.
• Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Om du
vill använda autofokusläget trycker du lätt på AF för att avbryta den manuellt inställda
fokusen.
3
Tryck lätt på
för att sluta spela in videon.
90
Appar och funktioner
Stabilisera videor (Superstadigt)
Du kan stabilisera videoklipp du spelar in med hjälp av funktionen Superstadig.
Tryck lätt på VIDEO i listan över fotograferingslägen, tryck lätt på
på
fotograferingsalternativen för att aktivera funktionen och spela sedan in ett videoklipp.
Läge för enkel tagning
Ta foton eller spela in videoklipp i läget enkel tagning när du vill få en mängd olika resultat med
bara en tagning. Enheten tar det bästa fotot och spelar in de bästa videorna automatiskt och
skapar foton med optimerade filter eller videor där vissa avsnitt upprepas.
1
2
3
Tryck lätt på EN TAGNING i listan över fotograferingslägen.
Tryck lätt på
och flytta kameran för att fånga önskad scen.
När du är klar trycker du lätt på förhandsgranskningsminiatyren.
Då visas en mängd optimerade resultat för scenen. Dra ikonen
resultat.
uppåt för att se andra
Tryck lätt på Välj, markera de objekt du vill ha och tryck sedan lätt på
resultaten individuellt.
91
för att spara
Appar och funktioner
Proffsläge/proffsvideoläge
Ta bilder eller spela in videoklipp medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex.
exponeringsvärde och ISO-tal.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på MER → PRO eller PROFFSVIDEO. Välj
alternativ och anpassa inställningarna och tryck sedan lätt på
för att ta en bild eller tryck lätt
på
för att spela in en video.
Tillgängliga alternativ
•
: Välj ett ISO-tal. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för stillastående
motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller
motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder eller
videoklipp.
Om slutarhastigheten ställs in manuellt kan du inte ställa in ISO-inställningen på
AUTO.
•
•
: Justera slutarhastigheten. En långsam slutarhastighet låter mer ljus komma in, vilket gör
bilden eller videon ljusare. Detta är perfekt för bilder eller videoklipp på landskap eller bilder
eller videoklipp som tas på natten. En snabb slutarhastighet låter mindre ljus komma in,
vilket är perfekt för att ta bilder eller spela in videoklipp av motiv som rör sig snabbt.
: Justera färgtonen.
•
: Ändra fokusläget. Dra reglaget mot eller
växla till knappläget trycker du lätt på MANUAL.
•
: Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Du kan ställa in
färgtemperatur.
•
: Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För
förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
för att justera fokus manuellt. Om du vill
Om slutarhastigheten ställs in manuellt kan du inte ändra exponeringsvärdet.
Exponeringsvärdet ändras och visas utifrån slutarhastighetsinställningen.
92
Appar och funktioner
Separera exponeringsområdet och fokusområdet
Du kan separera fokusområdet och exponeringsområdet.
Tryck lätt och håll nedtryckt på förhandsgranskningsskärmen. AF/AE-ramen kommer att visas på
skärmen. Dra ramen till det område där du vill separera fokusområdet och exponeringsområdet.
Panoramaläge
Ta en serie bilder och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.
Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild i panoramaläget:
• Flytta kameran långsamt i en riktning.
• Håll bilden inom ramen för kamerans sökare. Om förhandsgranskningsbilden är
utanför guideramen eller om du inte rör kameran kommer enheten automatiskt att
sluta ta bilder.
• Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.
1
2
3
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på MER → PANORAMA.
Tryck lätt på
och flytta enheten i valfri riktning.
Tryck lätt på
för att sluta ta bilder.
93
Appar och funktioner
Matläget
Ta bilder på livsmedel och maträtter med mer levande färger.
1
2
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på MER → MAT.
Tryck lätt på skärmen och dra den cirkelformade ramen över området som ska markeras.
Området utanför den runda ramen blir då suddigt.
Om du vill ändra storlek på den runda ramen drar du i ramens kant.
3
4
Tryck lätt på
och dra justeringsreglaget för att justera färgtonen.
Tryck lätt på
för att ta en bild.
Nattläge
Använd det här läget om du vill ta bilder i svag belysning utan fotolampa. När du använder ett
stativ eller placerar enheten på en plan yta när den är hopfälld till önskad vinkel kan du få klarare
och stabilare resultat.
1
2
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på MER → NATT.
Tryck lätt på
och håll enheten stadigt tills tagningen är klar.
94
Appar och funktioner
Livefokusläge/livefokusvideoläge
Med kameran kan du ta foton och spela in videoklipp där bakgrunden är suddig och motivet
sticker ut tydligt. Du kan även tillämpa en bakgrundseffekt och redigera den efter att du har tagit
en bild.
Tillgängliga alternativ kan variera beroende på fotograferingsläge.
Suddig
Stor cirkel
Zooma
Snurra
Färgpunkt
• Använd den här funktionen på en plats som har tillräckligt mycket ljus.
• Det är inte säkert att bakgrundsoskärpan tillämpas korrekt under följande
förhållanden:
– – Enheten eller motivet rör sig.
– – Motivet är tunt eller transparent.
– – Motivet har en färg som liknar bakgrunden.
– – Motivet eller bakgrunden är föga iögonfallande.
95
Appar och funktioner
Markera motiv med hjälp av funktionen Livefokus
1
2
3
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på MER → LIVEFOKUS eller
LIVEFOKUSVIDEO.
Tryck lätt på
och välj en bakgrundseffekt du vill ha.
Justera bakgrundseffektens intensitet genom att dra justeringsreglaget åt höger eller
vänster.
När Klart visas på förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
på
för att spela in ett videoklipp.
för att ta en bild eller
Bakgrundseffekter
Justeringsreglage för bakgrundseffektens intensitet
Redigera bakgrunden för Livefokus-foton
Du kan även redigera bakgrundseffekten och bakgrundseffektens intensitet på ett foto som har
tagits med Livefokus-funktionen.
1
Välj en bild som har tagits med Livefokus-funktionen och tryck lätt på Ändra
bakgrundseffekt.
96
Appar och funktioner
2
Välj önskad bakgrundseffekt.
• Justera bakgrundseffektens intensitet genom att dra justeringsreglaget åt höger eller
vänster.
• Där bakgrundsbelysningen syns i suddiga punkter visas ikonen
(Konstnärlig) i
effektlistan. Om du vill ändra formen på bakgrundsoskärpan trycker du lätt på
och
väljer den form du vill ha.
Justera intensiteten på
bakgrundseffekten.
Ändra bakgrundseffekt.
3
Tryck lätt på Använd för att spara bilden.
Super Slow-mo-läget
Super slow motion är en funktion som spelar in ett snabbt ögonblick långsamt så att du kan titta
på det senare. När videon har spelats in läggs bakgrundsmusik till automatiskt.
• Vissa funktioner med super slow motion kan variera beroende på modell.
• Använd den här funktionen på en plats som har tillräckligt mycket ljus. När du spelar
in en video inomhus med otillräcklig eller dålig belysning kan vissa av följande
situationer uppstå:
– – Skärmen kan verka mörk på grund av den lilla mängden ljus.
– – Skärmen kan flimra under vissa ljusförhållanden, t.ex. på platser med
fluorescerande belysning.
– – Brus kan uppstå.
97
Appar och funktioner
1
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på MER → SUPERSLOWMO.
Kamerainställningar
Välj inspelningslängd.
Rörelseidentifiering
Börja spela in ett videoklipp.
2
3
4
Tryck lätt på
.
Enheten kommer att spela in ögonblicket i super slow motion och spara det som ett
videoklipp.
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på miniatyrbilden för förhandsgranskning.
Tryck lätt på Spela video i superslowmotion.
Slumpmässig bakgrundsmusik läggs till i videon automatiskt vid uppspelning.
Om du vill redigera super slow motion-avsnittet drar du redigeringsreglaget för avsnittet åt
vänster eller höger.
Ändra bakgrundsmusiken.
Redigeringsreglage för
avsnitt
Super slow motion-avsnitt
Slutparentes
Startparentes
98
Appar och funktioner
Spela in super slow motion-videoklipp automatiskt
För att fånga ögonblicket i super slowmotion när rörelse identifieras i området för
rörelseidentifiering trycker du lätt på för att aktivera den. Rörelseidentifieringsfunktionen
aktiveras och rörelseidentifieringsområdet visas på förhandsgranskningsskärmen.
Tryck lätt på
för att starta inspelningen. När rörelse identifieras, börjar enheten att spela in i
super slow motion och sparar det som ett videoklipp.
Super slow motion-inspelning kan starta vid ett oönskat ögonblick under följande
förhållanden:
• Enheten skakas.
• Ett annat objekt flyttas nära föremålet i rörelsedetekteringsområdet.
• När inspelning sker i blinkande ljus, till exempel på platser med fluorescerande
belysning.
Slow motion-läge
Spela in ett videoklipp för att titta på det i slow motion. Du kan ange vilka avsnitt i videoklippen
som ska spelas in i slow motion.
1
2
3
4
5
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på MER → SLOWMOTION.
Tryck lätt på
för att starta inspelningen.
När du är klar med inspelningen trycker du lätt på
för att sluta spela in.
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på miniatyrbilden för förhandsgranskning.
Tryck lätt på Spela video i slowmotion.
Om du vill redigera slow motion-avsnittet drar du redigeringsreglaget för avsnittet åt vänster
eller höger.
Redigeringsreglage för
avsnitt
Slow motion-avsnitt
Slutparentes
Startparentes
99
Appar och funktioner
Hyperlapseläget
Spela in scener, t.ex personer som passerar eller bilar som kör förbi, och spela upp dem som
videor med snabb inspelning.
1
2
3
4
5
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på MER → HYPERLAPSE.
Tryck lätt på
och välj ett bildfrekvensalternativ.
Om du ställer in bildfrekvensen på Automatiskt kommer enheten att justera bildfrekvensen
automatiskt enligt scenens ändrade frekvens.
Tryck lätt på
för att starta inspelningen.
Tryck lätt på
för att slutföra inspelningen.
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på förhandsgranskningsminiatyren och
trycker lätt på Spela hyperlapse för att spela upp videon.
Anpassa kamerainställningar
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
beroende på fotograferingsläget.
. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga
Intelligenta funktioner
• Scenoptimeraren: Ställ in enheten så att den justerar färginställningarna och tillämpar den
förbättrade effekten automatiskt beroende på motiv eller scen.
• Fotoförslag: Ställ in enheten så att den föreslår den perfekta kompositionen för fotot genom
att identifiera motivets position och vinkel.
• Smart selfievinkel: Ställ in enheten på att automatiskt växla till en vidvinkelsselfie när det
finns fler än två personer i rutan.
• Skanna QR-koder: Aktivera eller inaktivera QR-kodläsaren.
100
Appar och funktioner
Bilder
• Svep slutaren mot kanten för att: Välja en åtgärd att utföra när du sveper nedåt på
kameraknappen och håll in den.
• Sparalternativ: Välj hur du vill spara foton.
Tryck lätt på reglaget för Spara RAW-kopior för att ställa in enheten på att spara bilder som
okomprimerade RAW-filer (DNG-filformat) i proffsläget. RAW-filer behåller bildens alla data så
att bildkvaliteten blir bästa möjliga, men de tar upp mer minnesutrymme.
När du använder funktionen Spara RAW-kopior sparas varje bild i två format, DNG
och JPG.
Videor
• Bakre videostorlek: Välj en upplösning för videor som du vill spela in med den bakre
kameran. Om du använder en högre upplösning får videoklippen bättre kvalitet men de tar
upp mer minnesutrymme.
• Främre videostorlek: Välj en upplösning för videor som du vill spela in med den främre
kameran. Om du använder en högre upplösning får videoklippen bättre kvalitet men de tar
upp mer minnesutrymme.
• Avancerade inspelningsalternativ: Ställ in enheten så att den använder ett avancerat
inspelningsalternativ.
Om du aktiverar funktionen Högeffektiv video så kan du spela in videoklipp i formatet High
Efficiency Video Codec (HEVC). Dina HEVC-videoklipp sparas som komprimerade filer för att
spara enhetens minne.
Om du aktiverar funktionen HDR10+-video kan du spela in videoklipp där varje scens
kontrast och färg optimeras.
• Det går inte att spela upp HEVC-videoklipp på andra enheter eller dela dem
online.
• Videoklipp i super slow motion och slow motion går inte att spela in i HEVCformat.
• Om du vill spela upp HDR10+-videoklipp korrekt måste enheten ha stöd för
HDR10+.
• Videostabilisering: Aktivera bildstabilisering för att minska eller eliminera suddighet som
uppkommer när kameran skakar vid videoinspelning.
När funktionen Spårning med autofokus är aktiverad kan du inte använda den här
funktionen.
101
Appar och funktioner
Användbara funktioner
• Auto HDR: Ta foton med fylliga färgtoner så återges fler detaljer även i mycket ljusa eller
mycket mörka partier.
• Spårning med autofokus: Ställ in enheten så att den spårar och automatiskt fokuserar på
ett valt motiv. När du väljer ett motiv på förhandsgranskningsskärmen fokuserar enheten på
motivet även om motivet rör på sig eller om du ändrar kamerans position.
• När den här funktionen är aktiverad kan du inte använda
videostabiliseringsfunktionen.
• Spårning av motivet kan misslyckas under följande förhållanden:
– – Motivet är för stort eller för litet.
– – Motivet rör sig överdrivet mycket.
– – Motivet befinner sig i motljus eller så fotograferar du på en mörk plats.
– – Färger eller mönster på motivet och bakgrunden är de samma.
– – Ett vågrätt mönster ingår i motivet, till exempel persienner.
– – Kameran skakar överdrivet mycket.
– – Videoupplösningen är hög.
• Bilder som i förhandsgranskning: Ställ in enheten så att den sparar foton som de visas på
förhandsgranskningsskärmen när de tas med den främre kameran utan att vända dem.
• Rutnät: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
• Platstaggar: Lägg till en GPS-platstagg på bilden.
• GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel
mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera
platstagginställningarna för att undvika detta.
• Fotometoder: Välj ytterligare fotometoder för att ta bilder eller spela in videoklipp.
• Bordslayout: Ställ in enheten så att den automatiskt ändrar kameralayouten när du viker
enheten till önskad vinkel.
• Återställ inställningar: Återställ kamerainställningarna.
• Kontakta oss: Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar.
• Om Kamera: Visa kamerans appversion och juridisk information.
102
Appar och funktioner
Galleri
Inledning
Visa bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter
album eller skapa berättelser.
Använda galleriet
Starta appen Galleri.
• Videor: Visa videoklippen som finns sparade på din enhet.
• Favoriter: Visa dina favoritfoton och favoritvideoklipp.
• Senaste: Visa de senaste fotona och videorna.
• Förslag: Visa rekommenderat innehåll.
103
Appar och funktioner
Gruppera liknande bilder
Starta appen Galleri och tryck lätt på för att gruppera liknande bilder och visa endast de bästa
bilderna som en förhandsgranskning av bilderna. När du trycker lätt på förhandsgranskningen av
bilderna kan du visa alla bilder i gruppen.
Ikonen visas endast när det finns liknande bilder.
Skapa filmer
Skapa en film genom att välja bilder eller videor. Starta appen Galleri, tryck på , markera
filerna som du vill använda och tryck sedan på Skapa en film. När du väljer Snabbgenomgång
kombinerar enheten automatiskt höjdpunkterna från bilderna eller videoklippen och skapar en
film.
Söka efter bilder
Starta appen Galleri och tryck lätt på
typ eller plats.
för att visa bilder sorterade efter kategori, till exempel
Tryck lätt på sökfältet för att söka efter bilder med hjälp av nyckelord.
104
Appar och funktioner
Visa bilder
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på Bilder.
Välj en bild.
Öppna ytterligare alternativ.
Bixby Vision
Modifiera bilden.
Dela bilden med andra.
Lägg till bilden i favoriter.
Radera bilden.
105
Appar och funktioner
Beskära bilder genom att förstora ett område
1
2
3
Starta appen Galleri och tryck lätt på Bilder.
Välj en bild.
Dubbeltryck eller för för två fingrar ifrån varandra på det område du vill spara och tryck lätt
på .
Det beskurna området sparas då som en fil.
Miniatyr av
sparad bild
106
Appar och funktioner
Visa videor
1
2
3
Starta appen Galleri och tryck lätt på Bilder.
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Tryck lätt på Spela video för att spela upp videoklippet.
Öppna
ytterligare
alternativ.
Ta en bild av
den aktuella
skärmen.
Skapa en
animerad
GIF-bild.
Växla till
popupvideospelaren.
Ändra
skärmförhållandet.
Rotera
skärmen.
Lås
uppspelningsskärmen.
Hoppa till
nästa video.
Håll nedtryckt
för att spola
framåt.
Spola bakåt
eller framåt
genom att dra
reglaget.
Pausa och
återuppta
uppspelningen.
Hoppa till den
föregående
videon. Håll
nedtryckt för
att spola bakåt.
Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan
eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen.
Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.
107
Appar och funktioner
Använda videoförbättringsfunktionen
Förbättra bildkvaliteten på dina videor för att få starkare och mer levande färger. Starta
appen Inställningar, tryck lätt på Avancerade funktioner och tryck lätt på reglaget för
Videoförbättring för att aktivera funktionen.
• Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa appar.
• Om du använder den här funktionen ökar batteriförbrukningen.
Visa album
Du kan visa dina bilder och filmer sorterade efter mappar eller album.
Starta appen Galleri, tryck lätt på Album och välj ett album.
Skapa album
Du kan lägga till album och sortera filer.
1
2
3
Starta appen Galleri och tryck på Album.
Tryck lätt på → Skapa album.
Ange en titel på albumet och tryck lätt på Skapa.
Flytta foton och videor till album
1
2
3
4
5
Starta appen Galleri och tryck på Album.
Välj ett album och tryck lätt på L. t. obj.
Tryck lätt på Bilder eller tryck lätt på Album och välj ett album med bilder eller videor som
du vill ha.
Markera filer och tryck lätt på Klar.
Tryck lätt på Flytta.
Filerna tas bort från originalmappen och flyttas till albumet. Tryck lätt på Kopiera för att
kopiera filerna.
108
Appar och funktioner
Radera album
1
2
Starta appen Galleri och tryck på Album.
Håll nedtryckt på det album som du vill ta bort och tryck lätt på Ta bort.
Skapa albumgrupper
Du kan lägga till grupper och sortera album.
1
2
3
4
Starta appen Galleri och tryck på Album.
Tryck lätt på → Skapa grupp.
Ge gruppen ett namn och tryck lätt på Skapa.
Välj gruppen, tryck lätt på Lägg till album, markera album och tryck sedan lätt på Lägg till.
Albumen flyttas då till gruppen.
Visa berättelser
När du tar bilder eller spelar in videor kommer enheten att läsa deras datum- och platstaggar,
sortera bilderna och videorna och sedan skapa berättelser. Om du vill skapa berättelser
automatiskt måste du ta/spela in eller spara flera bilder och videor.
Starta appen Galleri, tryck på Berättelser och välj en berättelse.
Redigera berättelser
• Om du vill lägga till bilder eller videoklipp i en berättelse väljer du en berättelse och trycker
lätt på Story album → → Lägg till.
• Om du vill ta bort bilder eller videoklipp från en berättelse väljer du en berättelse, trycker lätt
på Story album → → Redigera, markerar de bilder eller videoklipp som ska tas bort och
trycker sedan lätt på Ta bort från berättelse.
Ta bort berättelser
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på Berättelser.
Håll nedtryckt på den berättelse du vill ta bort och tryck lätt på Ta bort.
109
Appar och funktioner
Synkronisera bilder och videoklipp
När du synkroniserar din Galleri-app med molnet sparas även bilder och videor som du tar och
spelar in i molnet. Du kan visa bilder och videor som sparats i molnet i din Galleri-app och från
andra enheter.
Starta appen Galleri, tryck lätt på → Inställningar → Synka med molnet och följ sedan
anvisningarna på skärmen för att slutföra synkroniseringen. Då synkroniseras Galleri-appen och
molnet.
När du ansluter ditt Samsung account och Microsoft-konto kan du ställa in
molnlagringen som Microsoft OneDrive.
Ta bort bilder eller videor
1
2
3
Starta appen Galleri.
Välj en bild eller en video som ska tas bort.
Ta bort flera filer genom att hålla nedtryckt på filen som ska tas bort i listan och markera fler
filer som ska tas bort.
Tryck lätt på
eller Ta bort.
Använda papperskorgen
Du kan behålla de borttagna bilderna och videoklippen i papperskorgen. Filerna tas bort efter en
viss tidsperiod.
Starta appen Galleri, tryck lätt på → Inställningar och tryck sedan lätt på reglaget för
Papperskorgen för att aktivera funktionen.
Visa filerna i papperskorgen genom att starta appen Galleri och trycka lätt på →
Papperskorgen.
110
Appar och funktioner
AR-zon
Inledning
AR Zone tillhandahåller AR-relaterade funktioner, t.ex. AR-EMOJI och AR-klotter. Välj en funktion
och ta roliga bilder eller videoklipp.
Starta AR-zon
Använd följande metoder för att starta AR-zon:
• Starta appen AR-zon.
• Starta appen Kamera och tryck lätt på MER → AR-ZON.
Tillgängliga funktioner kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.
• AR-emojikamera: Skapa en emoji som ser ut precis som du och ta bilder och spela in
videoklipp med hjälp av dina emojier eller karaktärsemojier.
111
Appar och funktioner
• AR-klotter: Spela in roliga videor med virtuell handskrift eller virtuella teckningar på
ansikten eller någon annan stans.
• AR-emojistudio: Redigera eller dekorera din emoji och skapa kläder med anpassade
mönster och färger för din emoji.
• AR-emojiklisterm.: Skapa dina egna dekaler med din emojis uttryck och handlingar.
• Dekobild: Ta bilder eller spela in videor med olika dekaler.
Skapa AR-EMOJI
Skapa en emoji som ser ut precis som du och ta bilder och spela in videoklipp med hjälp av dina
emojier eller karaktärsemojier.
Du kan anpassa din emojis egenskaper, till exempel ansiktsform eller frisyr, och dekorera din
emoji med olika accessoarer. Du kan även uttrycka dig själv på roliga sätt med hjälp av dina
emojidekaler under en konversation.
Din emoji
Karaktärsemoji
112
Appar och funktioner
Skapa en emoji
Skapa en emoji som ser ut som dig. Emojidekaler med olika ansiktsuttryck skapas automatiskt.
1
2
3
4
5
Starta appen AR-zon och tryck lätt på AR-emojikamera →
Rikta in ditt ansikte på skärmen och tryck på
.
för att ta en bild.
Välj din emojityp och tryck lätt på Nästa.
Dekorera din emoji och tryck lätt på Nästa.
Tryck lätt på Klart.
Nu har din emoji och dess emojidekaler skapats. Du hittar mer information om emojidekaler
i AR-emojiklistermärken.
Du kan använda funktionen AR-emojikamera i både den främre och bakre kameran. För
att växla mellan kameror drar du uppåt eller nedåt på förhandsgranskningsskärmen.
Ta bort en emoji
Starta appen AR-zon och tryck lätt på AR-emojikamera. Tryck lätt på → Hantera emojier,
markera den emoji du vill ta bort och tryck sedan lätt på Ta bort. Då tas emojin och dess
emojidekaler bort.
113
Appar och funktioner
AR-emojikamera
Ta bilder och spela in videoklipp med dina emojier
Skapa roliga foton och videoklipp med din emoji med hjälp av olika fotograferings- och
inspelningslägen.
SCEN
1
2
MASK
SPEGEL
Starta appen AR-zon och tryck lätt på AR-emojikamera.
Välj den emoji som du vill använda.
114
SPELA UPP
Appar och funktioner
3
Välj det läge som du vill använda.
• SCEN: Din emoji härmar dina uttryck.
• MASK: Din emojis ansikte visas över ditt ansikte så att det ser ut som om du bär en mask.
• SPEGEL: Din emoji härmar din kropps rörelser.
• SPELA: Din emoji rör sig mot en verklig bakgrund.
4
Tryck lätt på
video.
för att ta en bild eller tryck lätt på
och håll nedtryckt för att spela in en
Du kan visa och dela de foton du har tagit och videoklipp du har spelat in Galleri.
Ta bilder och spela in videoklipp med karaktärsemojier
Karaktärsemojier härmar dina uttryck.
1
2
3
Starta appen AR-zon och tryck lätt på AR-emojikamera.
Välj den karaktärsemoji du vill använda.
Tryck lätt på
video.
för att ta en bild eller tryck lätt på
och håll nedtryckt för att spela in en
Du kan visa och dela de foton du har tagit och videoklipp du har spelat in Galleri.
AR-emojiklistermärken
Skapa dina egna dekaler med din emojis uttryck och handlingar. Du kan använda dina
emojidekaler när du skickar meddelanden eller på ett socialt nätverk.
115
Appar och funktioner
Skapa egna dekaler
1
2
3
4
Starta appen AR-zon och tryck lätt på AR-emojiklisterm.
Tryck lätt på Gör egna klistermärken längst ned på skärmen.
Redigera dekaler efter eget tycke.
•
: Lägg till dekaler.
•
: Välj dekalens bakgrund.
•
: Välj ett uttryck.
•
: Välj en handling.
•
: Ange text.
•
: Skriv eller rita på dekaler.
Tryck lätt på Spara.
Du kan visa dekalerna som du har skapat genom att trycka på Anpassa.
116
Appar och funktioner
Använda dina emojidekaler i chattar
Du kan använda dina emojidekaler när du pratar via meddelanden eller på ett socialt nätverk.
Följande åtgärder är ett exempel på hur du använder dina emojidekaler i appen Meddelanden.
Vissa funktioner kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.
1
2
3
Tryck lätt på på Samsung-tangentbordet medan du skriver ett meddelande i appen
Meddelanden.
Tryck lätt på emojiikonen.
Välj en av dina emojidekaler.
Då infogas emojidekalen.
Emojiikon
Ta bort emojidekaler
På Samsung-tangentbordet trycker du lätt på , trycker lätt på längst ned på tangentbordet
och sedan på Hantera klistermärkesgrupper. Välj de emojidekaler du vill ta bort och tryck lätt
på Ta bort.
117
Appar och funktioner
AR-emojistudio
Redigera eller dekorera din emoji i AR-EMOJI-studion. Du kan även skapa kläder med anpassade
mönster och färger för din emoji.
Tillgängliga alternativ kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.
Starta appen AR-zon och tryck lätt på AR-emojistudio. Då visas AR-EMOJI-studion.
Välj en emoji att redigera.
Redigera emojin.
Vad är nytt
118
Appar och funktioner
Designa din emojis kläder
1
2
3
4
Starta appen AR-zon och tryck lätt på AR-emojistudio.
Tryck lätt på Designa dina egna kläder.
Välj kläder och välj en bild eller ett mönster som ska användas.
Om du trycker lätt på Galleri kan du designa kläder med hjälp av bilder som finns sparade på
enheten.
Designa som du vill och tryck lätt på Spara för att spara kläderna.
När ett popup-fönster visas trycker du lätt på Prova. Då kan du prova kläderna.
119
Appar och funktioner
AR-klotter
Spela in roliga videor med virtuell handskrift eller teckningar på ansikten eller andra ställen.
När kameran identifierar ett ansikte eller ett utrymme följer klottret ansiktet när det rör sig och
klottret i utrymmet fixeras på samma plats även om kameran rör på sig.
1
Starta appen AR-zon och tryck lätt på AR-klotter.
2
Skriv eller rita på identifieringsområdet.
När kameran identifierar motivet visas identifieringsområdet på skärmen.
• Om du byter till den bakre kameran kan du även skriva eller rita utanför
identifieringsområdet.
• Om du trycker lätt på
och sedan börjar rita kan du spela in dig själv när du ritar.
Dölj
pennverktygen.
Ange text.
Ta bort klotter.
Igenkänningsområdet
Ångra
Gör om
Ändra penntyp
och färg.
3
4
Tryck lätt på
för att spela in en video.
Tryck lätt på
för att sluta spela in videon.
Du kan visa och dela videon i Galleri.
120
Appar och funktioner
Dekobild
Ta bilder eller spela in videor med olika dekaler.
1
2
3
Starta appen AR-zon och tryck lätt på Dekobild.
Välj den dekal du vill använda.
Tryck lätt på
video.
för att ta en bild eller tryck lätt på
och håll nedtryckt för att spela in en
Du kan visa och dela de foton du har tagit och videoklipp du har spelat in Galleri.
121
Appar och funktioner
Always On Display
Du kan visa information, till exempel klockan eller kalendern, eller styra musikuppspelning på
skärmen när den är avstängd.
Du kan även se aviseringar för nya meddelanden eller missade samtal.
Always On Display är inställt på att endast visas när du trycker lätt på skärmen. För att ändra
inställningarna för att få den att visas kontinuerligt eller under en inställd tid ska du starta appen
Inställningar, trycka på Låsskärm → Always On Display och sedan välja ett läge du vill ha.
Ljusstyrkan på Always On Display kan ändras automatiskt beroende på ljusförhållandena.
Öppna aviseringar på Always On Display
När du tar emot meddelanden, missade samtal eller appaviseringar visas aviseringsikoner på
Always On Display. Dubbeltryck på en aviseringsikon för att visa aviseringen.
Om skärmen är låst måste du låsa upp den för att visa aviseringar.
Inaktivera funktionen Always On Display
Öppna aviseringspanelen, dra nedåt och tryck sedan lätt på
(Always On Display) för att
inaktivera funktionen. Alternativt startar du appen Inställningar, trycker lätt på Låsskärm och
trycker sedan på reglaget för Always On Display för att inaktivera funktionen.
122
Appar och funktioner
Kantbelysning
Du kan ställa in enheten på att lysa upp kanterna på skärmen och visa ett popup-fönster när du
får aviseringar, som nya meddelanden.
När ett popup-fönster visas när du använder en app, drar du fönstret nedåt för att snabbt visa
innehållet och utföra tillgängliga åtgärder.
Hantera aviseringar som ska visas som kantbelysning
1
2
I appen Inställningar trycker du lätt på Skärm → Kantskärm → Kantbelysning och trycker
sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Tryck lätt på Välj appar och tryck lätt på reglagen bredvid appar för att få aviseringar som
kantbelysning.
En del aviseringar visas eventuellt inte som kantbelysning beroende på
aviseringstyperna.
123
Appar och funktioner
Visa aviseringar i popup-fönstret
När du får en avisering med kantbelysning kan du snabbt visa dess innehåll och utföra
tillgängliga åtgärder genom att öppna popup-fönstret. Om du till exempel får ett meddelande
när du ser på en video eller spelar ett spel, kan du se meddelandet och svara på det utan att växla
bort från skärmen.
När du får en avisering med kantbelysning medan du använder en app drar du aviseringen
nedåt.
Funktionen är bara tillgänglig för appar som stöder funktionerna flera fönster och
kantbelysning. Om du vill visa appar som stöds, startar du appen Inställningar, trycker
lätt på Skärm → Kantskärm → Kantbelysning → Välj appar.
124
Appar och funktioner
Flera fönster
Inledning
Med Flera fönster kan du köra två appar samtidigt i delad skärm-vyn. Du kan även köra flera
appar samtidigt i popup-vyn.
Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
Delad skärmvy
Popup-vy
125
Appar och funktioner
Delad skärmvy
1
När du använder en app drar du facket för flera fönster mot mitten på skärmen.
Då visas applistan.
Om facket för flera fönster inte är synligt ska du starta appen Inställningar, trycka lätt
på Avancerade funktioner och sedan trycka lätt på Facket Flera fönster för att aktivera
funktionen.
2
Välj en app i listan.
Den valda appen startas i det nedre fönstret.
Köra nyligen använda appar på delad skärm-vyn
Du kan köra dina senast använda appar i delad skärm-vyn.
1
2
Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på Öppna i vyn
med delad skärm.
Den valda appen startas i det övre fönstret.
126
Appar och funktioner
3
I det nedre fönstret drar du vänster eller höger för att välja en annan app du vill starta.
Om du vill starta appar som inte finns på listan över nyligen använda appar trycker du lätt
hemknappen eller bakåtknappen och väljer en app.
Justera fönsterstorlek
Dra fältet mellan appfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.
När du drar fältet mellan appfönster till över- eller underkanten av skärmen maximeras fönstret.
127
Appar och funktioner
Popup-vy
1
2
Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på Öppna i
popup-vy.
Appskärmen visas i popup-vyn.
Minimera fönstret.
Maximera
fönstret.
Stäng appen.
Justera
genomskinlighetsnivån.
Flytta popup-fönster
Flytta ett popup-fönster genom att trycka lätt på fönstrets verktygsfält och dra det till en ny plats.
128
Appar och funktioner
Samsung Daily
Se de senaste nyheterna och olika innehåll som videor och spel.
• Om du vill använda Samsung Daily måste enheten vara ansluten till Wi-Fi eller ett
mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen fullt ut måste du först logga in på ditt Samsung
account.
1
Dra åt höger på hemskärmen.
Då visas Samsung Daily-skärmen.
När du startar den här funktionen för första gången eller efter att du har återställt data ska du
följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Öppna ytterligare
alternativ.
Öppna ytterligare
kortalternativ.
Innehåll
• Sluta visa ett kort i listan genom att trycka lätt på
på Visa inte igen.
längst upp på kortet och trycka lätt
• Lägg till eller ta bort innehåll som visas som kort genom att trycka lätt på → Kort och
sedan trycka lätt på reglagen bredvid objekten för att aktivera eller inaktivera dem.
• Du kan ändra ordningen på korten genom att trycka lätt på → Kort → Ordna om och
dra till en annan plats.
129
Appar och funktioner
2
Dra uppåt eller nedåt för att visa innehåll.
Innehållet på korten uppdateras automatiskt med ett visst intervall. Du kan uppdatera
kort när du vill genom att svepa nedåt på skärmen.
3
Stäng Samsung Daily genom att dra åt vänster på skärmen eller trycka lätt på bakåtknappen.
Samsung Pay
Inledning
Registrera ofta använda kort på Samsung Pay, en mobilbetalningstjänst, för att betala snabbt och
säkert. Samsung Pay stöder MST (magnetisk säker överföring) samt NFC (närfältskommunikation)
för att tillåta betalning via standardkreditkort.
Mer information, som kort som stöder den här funktionen, hittar du på
www.samsung.com/samsung-pay.
130
Appar och funktioner
• Om du vill använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung
account och registrera din biometriska information. Mer information finns i Samsung
account och Igenkänning av fingeravtryck.
• Om du vill betala via Samsung Pay måste enheten eventuellt ha en anslutning till ett
Wi-Fi-nätverk eller ett mobilnätverk beroende på region.
• Den här appens tillgänglighet och funktioner som stöds kan variera beroende på
region och tjänsteleverantör.
• Procedurerna för initial konfiguration och kortregistrering kan variera beroende på
region och tjänsteleverantör.
• Magnetisk säker överföring (MST) kanske inte stöds beroende på region.
Konfigurera Samsung Pay
När du kör den här appen för första gången eller startar om den efter att du har återställt data ska
du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra den initiala konfigurationen.
1
2
3
4
5
Starta appen Samsung Pay.
Logga in på ditt Samsung account.
Läs och acceptera villkoren.
Registrera det fingeravtryck som ska användas vid betalningar.
Skapa en pinkod som ska användas vid betalningar.
Den här pinkoden kommer att användas för att verifiera olika åtgärder i Samsung Pay,
t.ex. betala och låsa upp appen.
Registrera kort
Du kan enkelt registrera kort genom att ta en bild på dem med kameran.
Du kan kontrollera vilka kort som stöder den här funktionen på Samsung Pays webbplats
(www.samsung.com/samsung-pay).
Starta appen Samsung Pay och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kortregistreringen.
131
Appar och funktioner
Genomföra betalningar
1
Håll nedtryckt på en kortbild längst ned på skärmen och dra den uppåt. Du kan även starta
appen Samsung Pay. I kortlistan drar du sedan åt höger eller vänster och väljer ett kort som
ska användas.
2
Skanna ditt fingeravtryck.
3
Håll den nedre delen av enhetens baksida mot kortläsaren.
Alternativt anger du den pinkod du angav när du konfigurerade Samsung Pay.
När kortläsaren identifierar kortinformationen behandlas betalningen.
• Betalningar behandlas eventuellt inte beroende på nätverksanslutningen.
• Verifieringsmetoden för betalningar kan variera beroende på kortläsare.
Avbryta betalningar
Du kan avbryta betalningar genom att gå till den plats där du genomförde dem.
I kortlistan drar du åt höger eller vänster och väljer det kort du använde. Följ anvisningarna
på skärmen för att slutföra den avbrutna betalningen.
132
Appar och funktioner
Samsung Health
Inledning
Samsung Health hjälper dig att hålla koll på ditt välbefinnande och din kondition. Sätt upp
träningsmål, kontrollera dina framsteg och håll koll på ditt allmänna välbefinnande och din
allmänna kondition. Du kan även jämföra dina stegräkningsresultat med andra Samsung Healthanvändare, tävla mot dina vänner och se hälsotips.
Använda Samsung Health
Starta appen Samsung Health. När du kör den här appen för första gången eller startar den
igen efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra
konfigurationen.
Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner.
133
Appar och funktioner
Om du vill lägga till objekt på Samsung Health-hemskärmen trycker du lätt på Hantera objekt
längst ner i listan över spårare och trycker lätt på
på objekten du vill lägga till.
Visa och hantera spårare.
Visa hälsotips.
Övervaka din hälsa och kondition.
Jämför dina stegräkningsresultat
med andra Samsung
Health-användare eller tävla mot
dina vänner.
Tillsammans
Med Tillsammans kan du ställa in stegmålsräknaren och tävla med dina vänner. Du kan bjuda in
vänner att gå tillsammans, ställa in stegmålsräknaren, tävla i utmaningar och visa din rankning.
På Samsung Healths hemskärm trycker du lätt på Tillsammans.
134
Appar och funktioner
Steg
Enheten räknar antalet steg du tar och mäter sträckan du går.
På Samsung Healths hemskärm trycker du lätt på stegräknare.
Aktuellt antal steg
Mål
• Du kan uppleva en kort fördröjning medan stegräknaren övervakar dina steg och
sedan visar stegräkningen. Du kan även uppleva en kort fördröjning innan popupfönstret visar att du har uppnått ditt mål.
• Om du använder stegräknaren när du åker bil eller tåg kan vibrationerna påverka
stegräkningen.
• Du kan kontrollera aktuellt antal steg på aviseringspanelen. Om du vill stänga av
aviseringar går du till Samsung Health-hemskärmen och trycker lätt på →
→ Aviseringar och trycker sedan lätt på reglaget för Steg under Kategorier för att
inaktivera funktionen. Alternativt öppnar du aviseringspanelen, håller nedtryckt på
aviseringen, trycker lätt på Detaljer och trycker sedan lätt på reglaget för Steg för att
inaktivera funktionen.
135
Appar och funktioner
Ytterligare information
• Samsung Health är endast till för att användas i konditions- och välmåendesyften och ska
inte användas för att ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att bota,
lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.
• De tillgängliga funktionerna, egenskaperna och tilläggningsbara apparna för Samsung
Health kan variera från land till land på grund av olika lokala lagar och förordningar. Du bör
kontrollera vilka funktioner och appar som är tillgängliga i din region innan användning.
• Samsung Health-appar och dess tjänst kan ändras eller avbrytas utan föregående
meddelande.
• Syftet med informationsinsamlingen begränsas till att tillhandahålla den tjänst du har
begärt, inklusive att tillhandahålla ytterligare information för att förbättra ditt välbefinnande,
synkronisera data, dataanalys och statistik eller för att utveckla och tillhandahålla bättre
tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung account från Samsung Health kan data
sparas som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras tills sådana syften
har uppfyllts. Du kan radera personlig information som lagrats av Samsung Health-appen
med alternativet för att Radera personlig information i inställningsmenyn. Vill du radera
data som du delat med sociala nätverk eller överfört till lagringsenheter, måste du göra det
separat.
• Du kan dela och/eller synkronisera dina data med andra Samsung-tjänster eller kompatibla
tjänster från tredje part som du väljer, samt med andra anslutna enheter. Åtkomst till
Samsung Health-information av sådana andra enheter eller tredje part-enheter kommer
endast att tillåtas med ditt uttryckliga godkännande.
• Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk eller
överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
• Om du använder en trådlös anslutning, t.ex. Bluetooth, kan enheten påverkas av elektroniska
störningar från andra enheter. Undvik att använda enheten nära andra enheter som sänder
ut radiovågor.
• Läs Samsung Healths villkor och sekretesspolicy noggrant innan du använder appen.
136
Appar och funktioner
Samsung Members
Samsung Members erbjuder kunder supporttjänster som diagnos av enhetsproblem, och
användare kan skicka in frågor och felrapporter. Du kan även dela information med andra i
Galaxy-användarnas community eller visa de senaste nyheterna och tipsen. Samsung Members
kan hjälpa dig att lösa de problem du kan tänkas stöta på när du använder enheten.
Om du vill skicka in din feedback eller publicera dina kommentarer måste du logga in på
ditt Samsung account. Se Samsung account för mer information.
Samsung Notes
Skapa anteckningar genom att ange text från tangentbordet eller genom att skriva för hand eller
rita på skärmen. Du kan även bifoga bilder eller röstinspelningar till anteckningarna.
Skapa anteckningar
1
2
Starta appen Samsung Notes och tryck lätt på
.
Välj en inmatningsmetod i verktygsfältet längst upp på skärmen och skriv en anteckning.
Ange text med tangentbordet.
Infoga filer.
Skriv eller rita med pennor.
Måla med penslar.
3
När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på Spara.
137
Appar och funktioner
Ta bort anteckningar
1
2
3
Starta appen Samsung Notes.
Håll en anteckning nedtryckt för att ta bort den.
Om du vill ta bort flera anteckningar markerar du fler anteckningar som ska tas bort.
Tryck lätt på Ta bort.
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable är en app där du kan hantera dina wearable-enheter. När du ansluter enheten
till din wearable-enhet kan du anpassa wearable-enhetens inställningar och appar.
Starta appen Galaxy Wearable.
Tryck lätt på Kom i gång för att ansluta enheten till wearable-enheten. Följ anvisningarna
på skärmen för att slutföra konfigurationen. Läs bruksanvisningen för wearable-enheten om du
vill ha mer information om hur du ansluter och använder din wearable-enhet med enheten.
Kalender
Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser eller påminnelser i din kalender.
Skapa händelser
1
Starta appen Kalender, tryck lätt på
eller dubbeltryck lätt på ett datum.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och
sedan på .
138
Appar och funktioner
2
Ange händelseinformationen.
Välj en etikett att visa med
händelsen.
Ange en titel.
Ändra händelsens färg.
Ställ in varaktigheten.
Ange platsen.
Välj en kalender att spara
händelsen i.
Ställ in ett alarm.
Lägg till en anteckning.
Lägg till fler detaljer.
3
Tryck lätt på Spara för att spara händelsen.
Skapa påminnelser
Du kan skapa uppgifter som påminnelser och få aviseringar vid den förinställda tiden eller
platsen för varje påminnelse. Starta appen Kalender och tryck lätt på → Reminder. Se
Reminder för mer information.
Synkronisera händelser med dina konton
1
2
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton och välj
sedan det konto du vill synkronisera med.
Tryck lätt på Synka kontot och tryck lätt på reglaget för Kalender för att aktivera funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på → Synkinställningar och trycker lätt på reglaget
för Kalender för att aktivera funktionen.
139
Appar och funktioner
Om du vill lägga till ett konto att synkronisera med, startar du appen Kalender och trycker lätt på
→ → Lägg till ett nytt konto. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När
ett konto läggs till visas en blå cirkel bredvid kontonamnet.
Reminder
Skapa påminnelser för att schemalägga saker att göra eller visa innehåll senare. Du får aviseringar
vid den förinställda tiden eller platsen för varje påminnelse.
• För att få mer precisa aviseringar ska du ansluta till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen fullt ut måste du först logga in på ditt Samsung
account.
• Om du vill använda platspåminnelser måste GPS-funktionen vara aktiverad.
Starta Reminder
Starta appen Kalender och tryck lätt på → Reminder. Skärmen Reminder visas, och
appikonen Reminder ( ) läggs till på appskärmen.
Skapa påminnelser
Skapa påminnelser med olika metoder. Reminder aviserar dig om du skapar en påminnelse
med en angiven tids- eller platsinställning. Du kan även spara olika innehåll såsom en enskild
anteckning eller webbadress att visa senare.
Skapa till exempel en påminnelse om att vattna blommorna när jag kommer hem.
1
2
3
Starta appen Reminder.
Tryck lätt på Skriv en påminnelse eller
och skriv ”Vattna blommorna”.
Tryck lätt på Plats → Välj en plats och ange platsen som hemma.
140
Appar och funktioner
4
Tryck på När jag kommer t. → Klart.
5
Tryck lätt på Spara för att spara påminnelsen.
När du kommer hem, visas påminnelsen om att vattna blommorna.
Slutföra påminnelser
Markera påminnelser som du inte behöver bli påmind om som slutförda.
Välj en påminnelse och tryck lätt på Slutför på påminnelselistan.
Återställa påminnelser
Återställ påminnelser som har slutförts.
1
2
I påminnelselistan trycker du lätt på → Slutfört → Redigera.
Markera objekt som ska återställas och tryck lätt på Återst.
Påminnelser läggs till i påminnelselistan och du blir påmind vid de förinställda tiderna.
141
Appar och funktioner
Ta bort påminnelser
Ta bort en påminnelse genom att välja en påminnelse och trycka lätt på Ta bort. För att ta bort
en påminnelse trycker du lätt på en påminnelse, håller nedtryckt, markerar den påminnelse som
ska tas bort och trycker sedan lätt på Ta bort.
Röstinspelning
Inledning
Använd olika inspelningslägen för olika situationer. Enheten kan omvandla din röst till text och
särskilja mellan ljudkällor.
Göra röstinspelningar
1
2
Starta appen Röstinspelning.
Tryck lätt på
• Tryck lätt på
för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen.
för att pausa inspelningen.
• Under tiden som du gör en röstinspelning trycker du lätt på BOKMÄRKE för att infoga ett
bokmärke.
Ändra inspelningsläge.
Starta inspelning.
142
Appar och funktioner
3
4
Tryck lätt på
för att slutföra inspelningen.
Ange ett filnamn och tryck lätt på Spara.
Ändra inspelningsläge
Starta appen Röstinspelning.
Välj en kategori längst upp på skärmen för röstinspelning.
• Standard: Detta är det normala inspelningsläget.
• Intervju: Enheten spelar in ljud från toppen och botten av enheten med hög volym
samtidigt som ljudvolymen från sidorna minskas.
• Tal-till-text: Enheten spelar in din röst och omvandlar den samtidigt till text på skärmen. Håll
enheten nära munnen och tala högt och tydligt i tyst miljö för bästa resultat.
Om systemspråket för röstmemon inte stämmer överens med språket du talar
kommer enheten inte att känna igen din röst. Innan du använder den här funktionen
trycker du lätt på aktuellt språk för att ange systemspråket för röstmemon.
Spela upp valda röstinspelningar
När du lyssnar på intervjuinspelningar kan du tysta eller slå på ljudet för vissa ljudkällor i
inspelningen.
1
2
Starta appen Röstinspelning.
Tryck lätt på Lista och välj en röstinspelning som har spelats in i intervjuläge.
143
Appar och funktioner
3
Om du vill tysta vissa ljudkällor trycker du lätt på
ljudet ska tystas.
Ikonen ändras till
för den motsvarande riktning som
och ljudet tystas.
Tystad ljudkälla
Påslagen ljudkälla
Mina filer
Öppna och hantera flera filer som är lagrade på enheten eller på andra platser, t.ex.
molnlagringsenheter.
Starta appen Mina filer.
Visa filer som finns lagrade i varje lagringsutrymme.
Sök efter onödiga data och frigör enhetens lagringsutrymme genom att trycka lätt på Analysera
lagring.
Sök efter filer eller mappar genom att trycka lätt på
144
.
Appar och funktioner
Klocka
Inledning
Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in
en specifik varaktighet.
Alarm
Starta appen Klocka och tryck lätt på Alarm.
Ställa in alarm
Tryck lätt på i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in
olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på Spara.
Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på inmatningsfältet.
Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på reglaget bredvid alarmet i alarmlistan.
Stoppa alarm
Tryck lätt på Stäng för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snooze-alternativet
trycker du lätt på Snooze för att upprepa larmet efter en angiven tid.
Radera alarm
Håll nedtryckt på ett alarm, markera de alarm som ska tas bort och tryck sedan lätt på Ta bort.
Världsklocka
Starta appen Klocka och tryck lätt på Världsklocka.
Skapa klockor
Tryck lätt på
till.
, ange namnet på en stad eller välj en stad på kartan och tryck sedan lätt på Lägg
Om du vill använda tidszonskonverteraren trycker du lätt på → Tidszonskonverterare.
Radera klockor
Håll nedtryckt på en klocka, markera de klockor som ska tas bort och tryck sedan lätt på Ta bort.
145
Appar och funktioner
Stoppur
1
2
3
Starta appen Klocka och tryck lätt på Stoppur.
Tryck lätt på Starta för att ta tid på en händelse.
Ta varvtider samtidigt som du tar tiden på en händelse genom att trycka lätt på Varv.
Tryck lätt på Stopp för att stoppa tidtagningen.
• Starta om tidtagningen genom att trycka lätt på Fortsätt.
• Rensa varvtider genom att trycka lätt på Återställ.
Timer
1
2
3
Starta appen Klocka och tryck lätt på Timer.
Om du vill lägga till en ofta använd timer trycker du lätt på
och trycker sedan lätt på Lägg till.
, anger varaktighet och namn
Ställ in längden och tryck lätt på Starta.
Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten, trycker du lätt på
varaktighetsfältet.
Tryck lätt på Stäng när timeralarmet aktiveras.
Kalkylator
Utför enkla eller komplicerade uträkningar.
Starta appen Kalkylator.
•
: Visa uträkningshistorik. Radera historiken genom att trycka lätt på Rensa historik. Stäng
uträkningshistorikpanelen genom att trycka lätt på .
•
: Använd enhetskonverteringsverktyget. Du kan konvertera olika värden, t.ex. area,
längd eller temperatur, till andra enheter.
•
: Visa kalkylatorn.
146
Appar och funktioner
Game Launcher
Inledning
Game Launcher samlar de spel som du har hämtat från Play Butik och Galaxy Store på en plats
för enkel åtkomst. Du kan sätta enheten i spelläget för att spela spel enklare.
Öppna spel med eller utan ljud.
Öppna ytterligare alternativ.
Hämtade appar
Visa din spelinformation.
Bibliotekspanel
147
Appar och funktioner
Använda Game Launcher
1
Starta appen Game Launcher.
Om Game Launcher inte visas ska du starta appen Inställningar trycka lätt på
Avancerade funktioner och sedan trycka lätt på Game Launcher för att aktivera
funktionen.
2
Dra bibliotekspanelen uppåt och tryck lätt på ett spel.
Spel som har hämtats från Play Butik och Galaxy Store visas automatiskt på Game
Launcher-skärmen. Om du inte kan se spelen drar du bibliotekspanelen uppåt och
trycker lätt på → Lägg till appar.
Ta bort ett spel från Game Launcher
Dra bibliotekspanelen uppåt, tryck lätt på ett spel och håll det nedtryckt och tryck sedan lätt på
Ta bort från Game Launcher.
Ändra prestandaläget
Du kan ändra spelprestandaläget.
Starta appen Game Launcher, tryck lätt på → Spelprestanda → Spelprestanda och välj sedan
önskat läge.
• Fokus på prestanda: Detta fokuserar på att ge dig bästa möjliga prestanda när du spelar
spel.
• Avvägning: Detta balanserar prestanda och batteritid.
• Fokus på energisparande: Detta sparar batteriladdning medan du spelar spel.
Batteriets energieffektivitet kan variera med spelen.
148
Appar och funktioner
Game Booster
Inledning
Game Booster tillåter dig att spela spel i en bättre miljö och ger dig användbara alternativ via
Game Booster-panelen.
Använda Game Booster
Om du vill öppna panelen Game Booster medan du spelar spel, tryck lätt på
på
navigeringsfältet. Om navigeringsfältet är dolt drar du uppåt från skärmens nederkant för att visa
det.
Tillgängliga alternativ kan variera beroende på spelet.
•
: Konfigurera inställningar för Game Booster.
• Övervakar temperaturen/Övervakar minnet: Ställ in enheten så att den automatiskt
justerar inställningarna för att förhindra att enheten överhettas och slutar köra appar i
bakgrunden för att bättre hantera minnet.
• Blockera under spel: Lås vissa funktioner under spel.
• Navigeringsknapplås: Dölj knapparna i navigeringsfältet. Tryck lätt på
för att visa knapparna.
i navigeringsfältet
• Skärmpeklås: Lås pekskärmen medan spelet spelas. Lås upp pekskärmen genom att dra
låsikonen i valfri riktning.
• Skärmbild: Ta skärmbilder.
149
Appar och funktioner
Starta appar i popup-fönster när du spelar spel
Du kan starta appar i popup-fönster när du spelar ett spel.
Tryck lätt på
och välj en app i applistan.
Redigera applistan genom att trycka lätt på .
Hemskärm för barn
Inledning
Du kan begränsa barns tillgång till vissa appar, ställa in deras användningstid och konfigurera
inställningar för att ge dem en rolig och säker miljö när de använder enheten.
Användning av Hemskärm för barn
Öppna aviseringspanelen, dra nedåt och tryck sedan lätt på
(Hemskärm för barn) för att
aktivera funktionen. Skärmen Hemskärm för barn visas. När du startar Hemskärm för barn för
första gången eller efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att
slutföra konfigurationen.
Välj den app du vill använda på Hemskärm för barn.
Öppna ytterligare alternativ.
Tillgängliga appar
Barntelefon
Barngalleri
Barnkamera
150
Appar och funktioner
Din förinställda skärmlåsmetod eller din skapade pinkod kommer att användas vid
aktivering av funktionen Föräldrakontroll eller när Hemskärm för barn stängs.
Använda föräldrakontrollfunktioner
Du kan konfigurera inställningarna för Hemskärm för barn och visa användningshistoriken.
Tryck lätt på → Föräldrakontroll på Hemskärm för barn och ange upplåsningskoden.
• Barnets namn: Hantera ditt barns profil.
• Ange daglig speltid: Begränsa användningstiden för Hemskärm för barn.
• Daglig användning: Visa den dagliga användningstiden för Hemskärm för barn.
• Aktivitet: Visa aktivitetshistoriken för Hemskärm för barn.
• Ofta kontaktad: Visa kontakter som används ofta i Hemskärm för barn.
• Mitt barns alster: Visa de projekt som skapats från apparna i Hemskärm för barn.
• Tillåtet innehåll: Kontrollera apparna eller innehållet som stöds av Hemskärm för barn och
lägg till dem.
• Visa Innehållssida: Ställ in enheten så att den visar Samsung-partnerns innehållssida på
skärmen Hemskärm för barn.
Stänga Hemskärm för barn
Stäng Hemskärm för barn genom att trycka lätt på bakåtknappen eller på → Stäng Hemskärm
för barn och ange sedan upplåsningskoden.
151
Appar och funktioner
SmartThings
Inledning
Styr och hantera smarta apparater och IoT (Internet of Things)-produkter med din smarttelefon.
• Anslut till enheter i din närhet: Anslut enkelt och snabbt till enheter i din närhet som
Bluetooth-headsets eller bärbara enheter.
• Registrering och kontroll av hushållsapparater, TV-apparater och IoT-produkter:
Registrera smarta kylskåp, tvättmaskiner, luftkonditioneringar, luftrenare, TV-apparater och
IoT-produkter på din smarttelefon och visa deras status eller styr dem från din smarttelefons
skärm.
• Ta emot aviseringar: Ta emot aviseringar från anslutna enheter på din smarttelefon. När
tvätten är klar, kan du till exempel få en avisering på din smarttelefon.
• För att kunna använda SmartThings, måste din smarttelefon och andra enheter vara
anslutna till Wi-Fi eller ett mobilnätverk. Du måste logga in på ditt Samsung account
för att kunna använda SmartThings fullt ut.
• De enheter du kan ansluta kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
Tillgängliga funktioner kan variera beroende på den anslutna enheten.
• Anslutna enheters egna fel eller defekter täcks inte av Samsungs garanti. Om fel eller
defekter uppstår på de anslutna enheterna, kontakta enhetens tillverkare.
Ansluta till enheter i närheten
Anslut till enheter i närheten, t.ex. Bluetooth-headset, lätt och snabbt.
Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade
innehållet.
1
2
Starta appen SmartThings.
Tryck lätt på Lägg till enhet eller tryck lätt på
152
→ Enhet.
Appar och funktioner
3
4
Tryck lätt på Skanna.
Välj en enhet från listan och anslut till den genom att följa instruktionerna på skärmen.
Använda hushållsapparater, TV-apparater och IoT-produkter
Visa statusen för dina smarta apparater, TV-apparater och IoT-produkter från din smarttelefons
skärm. Du kan gruppera enheter efter plats och lägga till regler för att styra enheterna enkelt och
bekvämt.
Ansluta enheter
1
2
3
4
Starta appen SmartThings.
Tryck lätt på Lägg till enhet eller tryck lätt på
→ Enhet.
Välj en enhetstyp.
Eller tryck lätt på Skanna eller tryck lätt på sökfältet för att söka efter enheter.
Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta enheter.
Visa och styr registrerade enheter
Du kan visa och styra enheterna. Du kan till exempel kolla ingredienserna i ditt kylskåp eller
justera TV-volymen.
1
2
Starta appen SmartThings.
Listan med anslutna enheter visas.
Visa statusen för enheter på listan.
För att styra enheterna, välj en enhet. När enhetsstyrningen som medföljer den valda
enheten laddats ned så kan du styra enheten.
153
Appar och funktioner
Lägga till enheter och scener efter platser
Lägg till enheter efter platser, visa listan över enheter på samma plats och styr dem. Du kan även
lägga till en scen till en plats för att styra flera enheter samtidigt.
Lägga till platser
1
2
Starta appen SmartThings och tryck lätt på
→
→ Lägg till en plats.
Ange platsnamnet.
• Ställ in en plats genom att trycka lätt på Geoplats för att välja en plats på kartan och tryck
sedan lätt på Klart.
• Lägg till rum till platsen genom att trycka lätt på Rum, markera de rum du vill lägga till
och sedan trycka lätt på Klart.
3
Tryck lätt på Klart.
Då läggs din plats till.
Om du vill lägga till enheter till platsen trycker du lätt på Lägg till enhet eller trycker lätt på
→ Enhet och följer anvisningarna på skärmen för att registrera enheter.
Lägga till scener
Lägg till en scen och registrera enheter för att styra flera enheter samtidigt.
1
2
3
4
5
6
Starta appen SmartThings.
Tryck lätt på
→
Tryck lätt på
→ Scener → Lägg till scen.
och välj en plats.
Ange scennamnet.
Tryck lätt på
under Åtgärder för att lägga till åtgärder som ska utföras.
Tryck lätt på Spara.
154
Appar och funktioner
Lägga till automatiseringar
Du kan även ställa in så att en automatisering hanterar enheter automatiskt beroende på den
förinställda tiden eller enheters status med mera.
Du kan till exempel lägga till en automatisering för att slå på ljudet automatiskt varje dag kl. 7.00.
1
2
3
4
5
6
Starta appen SmartThings.
Tryck lätt på
→
Tryck lätt på
→ Automatiseringar → Lägg till automatisering.
Tryck lätt på
lätt på Nästa.
under Om, ställ in aktiveringsvillkoren för automatiseringen och tryck sedan
Tryck lätt på
under Då, ange åtgärder som ska utföras och tryck sedan lätt på Klart.
och välj en plats.
Ange automatiseringsnamnet och tryck lätt på OK.
Ta emot aviseringar
Du kan ta emot aviseringar från anslutna enheter på din smarttelefon. När tvätten är klar, kan du
till exempel få en avisering på din smarttelefon.
Om du vill ställa in enheter på att ta emot aviseringar startar du appen SmartThings, trycker lätt
→ → Aviseringar och trycker sedan lätt på reglagen bredvid önskade enheter.
på
155
Appar och funktioner
Dela innehåll
Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du
kan dela bilder.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.
1
2
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
och välj en delningsmetod såsom meddelande och e-post.
Om du har en kommunikations- eller delningshistorik visas de personer som du har
kontaktat på panelen för delningsalternativ. Om du vill dela innehåll direkt med dem
via motsvarande app väljer du en persons ikon. Om den här funktionen inte är aktiverad
startar du appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner och trycker sedan
lätt på reglaget för Direktdelning för att aktivera funktionen.
156
Appar och funktioner
Quick Share
Dela innehåll med enheter i närheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller med enheter som
stöder SmartThings.
1
2
3
4
Starta appen Galleri och välj en bild.
Öppna aviseringspanelen på den andra enheten, svep nedåt och tryck sedan lätt på
(Quick Share) för att aktivera funktionen.
Tryck lätt på
och välj en enhet som bilden ska överföras till.
Godkänn förfrågan om filöverföring på den andra enheten.
Inställning som kan hitta din enhet
Ställ in vilka som kan hitta din enhet och skicka innehåll till den.
1
Öppna aviseringspanelen, dra nedåt och tryck sedan lätt på
funktionen.
2
Tryck lätt på
3
Välj ett alternativ under Vem kan dela med dig?.
(Quick Share) för att aktivera
(Quick Share) och håll den intryckt.
Då visas inställningsskärmen för Quick Share.
• Endast kontakter: Tillåt endast dina kontakter att dela med din enhet.
• Alla: Tillåt alla enheter i närheten att dela med din enhet.
Smart View
Visa enhetens visade innehåll på en stor skärm genom att ansluta enheten till en tv eller skärm
med skärmspegling aktiverat.
1
2
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck på
→ Smart View och välj en enhet att spegla din enhets skärm eller visa innehåll.
157
Appar och funktioner
Länkdelning
Dela stora filer. Ladda upp filer till Samsung-lagringsservern och dela dem med andra via en
webblänk.
För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
1
2
3
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
→ Länkdelning.
Länken för bilden kommer att skapas.
Välj ett delningsalternativ.
Delat album
Skapa ett delat album för att dela foton eller videor med andra, och ladda ned dina filer när du
vill.
För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
1
2
3
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
→ Delat album.
Välj ett album som du vill dela.
Om det inte finns något album att dela trycker du lätt på Skapa delat album och följer
anvisningarna på skärmen för att skapa ett album.
158
Appar och funktioner
Music Share
Funktionen Music Share låter dig enkelt dela din Bluetooth-högtalare eller headset, som redan
är ansluten till din enhet, med andra. Du kan till exempel spela musik som spelas på din väns
smarttelefon via din Bluetooth-bilstereo medan den och din smarttelefon är anslutna.
Den här funktionen är endast tillgänglig på enheter som har stöd för Music Share.
1
Din Smarttelefon Starta appen Inställningar, tryck lätt på Anslutning → Bluetooth, tryck
lätt på reglaget för att aktivera funktionen och anslut sedan smarttelefonen till Bluetoothbilstereon.
Om smarttelefonen och Bluetooth-bilstereon redan är anslutna fortsätter du till nästa
steg.
2
Din smarttelefonen Öppna aviseringspanelen, dra nedåt och tryck sedan lätt på
Share) för att aktivera funktionen.
(Music
Du kan använda ytterligare funktioner, till exempel att ställa in vilka du vill dela enheten
med, genom att starta appen Inställningar och trycka lätt på Anslutning → Bluetooth →
→ Avancerat → Music Share.
3
Väns smarttelefon Öppna aviseringspanelen, svep nedåt och tryck sedan lätt på
(Bluetooth) för att aktivera det.
Listan över enheterna som kan anslutas visas.
4
Väns smarttelefon Välj en Bluetooth-bilstereo som är ansluten till din smarttelefon.
159
Appar och funktioner
5
6
Din smarttelefon Godkänn anslutningsförfrågan.
Din väns smarttelefon och din smarttelefon kommer att anslutas.
Väns smarttelefon Spela upp en musikfil.
Musiken kommer att spelas upp på din Bluetooth-bilstereo.
Länk till Windows
Inledning
Du kan ansluta enheten till en Windows-dator för att få omedelbar åtkomst till enhetens data, till
exempel foton eller meddelanden, på datorn.
När du får samtal eller meddelanden kan du ta emot dem på datorn.
• Den här funktionen är endast tillgänglig på Windows 10 version 1803 eller senare och
vi rekommenderar att du använder den senaste versionen för att använda den här
funktionen fullt ut.
• Ett Microsoft-konto krävs för att använda den här funktionen. När du skapar ett
Microsoft-konto kan du logga in på alla Microsoft-enheter och -tjänster, t.ex.
programmen i Microsoft Office och Windows 10.
Ansluta till en dator
1
2
Enhet Starta appen Inställningar och tryck lätt på Avancerade funktioner → Länk till
Windows.
Enhet Tryck lätt på Logga in med Microsoft, logga in på ditt Microsoft-konto och tryck
därefter lätt på Fortsätt.
Om du inte har något Microsoft-konto trycker du lätt på Skapa ett! och följer anvisningarna
på skärmen för att skapa ett konto.
3
→ Konton → Din information → Logga in med ett
Dator Tryck lätt på →
Microsoft-konto istället och logga in med ditt Microsoft-konto.
160
Appar och funktioner
4
5
Dator Starta appen Microsoft Store, sök efter och ladda ner appen Din telefon och starta
den sedan.
Enhet Acceptera anslutningsförfrågan.
Din enhet och datorn kommer att anslutas.
Visa data och aviseringar från din enhet på datorn
1
Starta appen Din telefon på datorn.
Din enhet
Foton
Meddelanden
Mobilskärm
Samtal
Aviseringar
Tillgängliga funktioner och menyer kan variera beroende på programvaruversion eller
modell.
161
Appar och funktioner
2
Välj önskad kategori.
• Foton: Visa de foton som finns sparade på din enhet.
• Meddelanden: Visa meddelanden som sparats på din enhet eller skicka nya
meddelanden.
• Aviseringar: Visa aviseringar från din enhet på datorn.
• Telefonskärm: Spegla din enhets skärm på datorskärmen. Du kan också använda
apparna och funktionerna på enheten.
• Samtal: Ring eller besvara samtal.
Samsung Global Goals
De globala målen, som inrättades av FN: s generalförsamling 2015, består av mål som syftar
till att skapa ett hållbart samhälle. Dessa mål har makten att utrota fattigdomen, bekämpa
ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna.
Med Samsung Global Goals lär du dig mer om de globala målen och går med i rörelsen för en
bättre framtid.
Google-appar
Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsappar. Du kan behöva ett Googlekonto för att få åtkomst till vissa appar.
Om du vill visa mer appinformation ska du öppna varje apps hjälpmeny.
Den här appen kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller
tjänsteleverantör.
Chrome
Sök efter information och läs webbsidor.
Gmail
Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
162
Appar och funktioner
Maps
Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och visa platsinformation för olika platser runt dig.
YT Music
Lyssna på musik och titta på videor som tillhandahålls av YouTube Music. Du kan även visa de
musiksamlingar som finns lagrade på din enhet och spela upp dem.
Play Filmer
Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från Play Butik.
Google Drive
Lagra innehåll i molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.
YouTube
Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.
Foto
Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.
Google
Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.
Duo
Ringa ett enkelt videosamtal.
163
Inställningar
Inledning
Anpassa enhetsinställningar. Du kan göra enheten mer anpassad genom att konfigurera olika
inställningsalternativ.
Starta appen Inställningar.
Tryck lätt på
för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.
Anslutning
Alternativ
Ändra inställningar för olika anslutningar, t.ex. Wi-Fi-funktionen och Bluetooth.
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning.
• Wi-Fi: Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller
andra nätverksenheter. Se Wi-Fi för mer information.
• Bluetooth: Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetoothaktiverade enheter. Se Bluetooth för mer information.
• NFC och betalning: Ställ in enheten så att du kan läsa NFC-taggar (närfältskommunikation)
som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att
göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat
de appar som behövs. Se NFC och betalning för mer information.
• Flygplansläge: Ställ in enheten på att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan
bara använda icke nätverksbundna tjänster.
Följ de regler som flygbolaget tillhandahåller och flygplanspersonalens instruktioner.
När det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygläget.
• Mobilnätverk: Konfigurera inställningarna för mobilnätverk.
164
Inställningar
• Dataanvändning: Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för
datagränsen. Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när
den mängd data du har använt når den angivna gränsen.
Du kan aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden
skickar och tar emot data. Se Datasparare för mer information.
Du kan även välja appar där mobildata alltid ska användas även när enheten är ansluten till
Wi-Fi. Se Appar för endast mobildata för mer information.
• SIM-kortshanterare (modeller med två SIM-kort): Aktivera dina SIM- eller USIM-kort och
anpassa SIM-kortsinställningarna. Se SIM-kortshanterare (modeller med dubbla SIM-kort) för
mer information.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Mobil hotspot och Internetdeln.: Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan
dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter när en nätverksanslutning inte är
tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Mobil hotspot och Internetdeln. för mer
information.
• Fler anslutningsinställningar: Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner. Se Fler
anslutningsinställningar för mer information.
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
1
2
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. Ange lösenordet och tryck lätt på
Anslut.
• När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång
det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att hindra enheten från att ansluta
till nätverket automatiskt ska du trycka lätt på bredvid nätverket och tryck lätt på
reglaget för Automatisk återanslutning för att inaktivera funktionen.
• Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion
eller den trådlösa routern.
165
Inställningar
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
1
2
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
Tryck lätt på → Wi-Fi Direct.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Directfunktion aktiveras.
3
Välj en enhet att ansluta till.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.
Skicka och ta emot data
Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett
exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.
1
2
3
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
→ Wi-Fi Direct och välj en enhet att överföra bilden till.
Godkänn förfrågningen om Wi-Fi Direct-anslutning på den andra enheten.
Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för
anslutningsförfrågan.
Avsluta enhetens anslutning
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi.
Tryck lätt på → Wi-Fi Direct.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.
166
Inställningar
Bluetooth
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder
av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Bluetooth och trycker sedan lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
2
Välj en enhet för ihopparning.
Om enheten som du vill para ihop din enhet med inte visas i listan kan du ställa in enheten
på att gå in i Bluetooth-ihopparningsläge. Se den andra enhetens bruksanvisningar.
Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.
3
Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.
167
Inställningar
Skicka och ta emot data
Många appar stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller
mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att
skicka en bild till en annan enhet.
1
2
3
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
→ Bluetooth och välj en enhet för att överföra bilden till den.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.
Koppla från Bluetooth-enheter
1
2
3
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Bluetooth.
Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.
Tryck lätt på
bredvid enhetens namn för att koppla från.
Tryck lätt på Avbryt sammankoppling.
NFC och betalning
Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller
information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar
och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de appar som behövs.
I enheten finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med enheten så att du inte skadar
NFC-antennen.
Läsa information från NFC-taggar
Använd NFC-funktionen för att läsa produktinformation från NFC-taggar.
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
168
Inställningar
2
Placera den nedre delen av enhetens baksida nära en NFC-tagg.
Informationen från taggen visas.
Kontrollera att enhetens skärm är påslagen och olåst. I annat fall kommer enheten inte
läsa NFC-taggar eller ta emot data.
Göra betalningar med NFC-funktionen
Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för
mobilbetalningstjänsten. Om du vill registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska
du kontakta din tjänsteleverantör.
1
2
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
Håll den nedre delen av enhetens baksida mot NFC-kortläsaren.
Ställ in standardbetalappen genom att öppna inställningsskärmen och trycka lätt på Anslutning
→ NFC och betalning → Tryck och betala → BETALNING och välj sedan en app.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsappar.
169
Inställningar
Skicka data med NFC-funktionen
Överför data, som bilder eller kontakter, till andra enheter genom att låta enhetens NFC-antenn
vidröra den andra enhetens NFC-antenn.
1
2
3
4
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → NFC och betalning och trycker lätt
på reglaget för att aktivera funktionen.
Tryck lätt på reglaget för Android Beam för att aktivera funktionen.
Markera ett objekt och håll den andra enhetens NFC-antenn mot den nedre delen på din
enhets baksida.
När Tryck för att skicka. visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka
objektet.
Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.
Datasparare
Minska dataanvändningen genom att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar
och tar emot data.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Dataanvändning → Datasparare och
trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
När datasparfunktionen är aktiverad visas ikonen
i statusfältet.
Datasparfunktionen
aktiverad
Välj appar som ska använda data utan begränsningar genom att trycka lätt på Tillåt
appar när Dataspar är på och välj appar.
170
Inställningar
Appar för endast mobildata
Välj appar där mobildata alltid ska användas även när enheten är ansluten till Wi-Fi.
Du kan till exempel ställa in enheten så att den alltid använder mobildata för appar som du vill
ska förbli säkra eller strömningsappar som kan kopplas från. Apparna använder mobildata när de
startas, även om du inte inaktiverar Wi-Fi-funktionen.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Dataanvändning → Appar för endast
mobildata, trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen och trycker sedan lätt på reglagen
bredvid de appar du vill ha.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
SIM-kortshanterare (modeller med dubbla SIM-kort)
Aktivera ditt eSIM- eller nano-SIM-kort och anpassa SIM-kortsinställningarna. Se Använda eSIM
och nano-SIM-kortet (modeller med dubbla SIM) för mer information.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Samtal: Välj eSIM- eller nano-SIM-kort för röstsamtal.
• Textmeddelanden: Välj eSIM- eller nano-SIM-kort för meddelandehantering.
• Mobildata: Välj eSIM- eller nano-SIM-kort för datatjänster.
• Bekräfta SIM-kort för samtal: Ställ in enheten så att den frågar vilket eSIM- eller nanoSIM-kort som ska användas för nästa samtal när du ringer ett samtal utan att använda det
prioriterade eSIM- eller nano-SIM-kort du föredrar för samtal.
• Dubbla SIM-kort alltid på: Ställ in enheten på att tillåta inkommande samtal från det eSIMeller nano-SIM-kort som inte används under ett samtal.
När den här funktionen är aktiverad kan ytterligare avgifter tillkomma för
vidarebefordring av samtal beroende på region eller tjänsteleverantör.
• Lås mobilavtalsinställningarna: Ställ in enheten på att förhindra ändringar på
inställningarna för eSIM-mobilabonnemanget.
• Ta bort alla mobilavtal: Ta bort alla mobilabonnemang på ditt aktiverade eSIM.
171
Inställningar
Mobil hotspot och Internetdeln.
Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med
andra enheter när en nätverksanslutning inte är tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
• Mobil hotspot: Använd mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med
datorer eller andra enheter.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-Internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
• USB-internetdelning: Använd USB-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
Använda mobil hotspot
Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter.
1
2
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
→ Mobil hotspot.
Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen
visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
Om du vill ange ett lösenord för mobil hotspot trycker du lätt på → Konfigurera Mobil
hotspot och anger säkerhetsnivå. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på Spara.
172
Inställningar
3
På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Finätverk.
Om du vill ansluta utan att ange lösenordet trycker du lätt på
den andra enheten.
och skannar QR-koden med
Om den mobila hotspoten inte hittas ställer du in Band på 2.4 GHz på enheten, trycker
lätt på → Konfigurera Mobil hotspot och avmarkerar sedan Dölj min enhet.
4
På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
Auto-hotspot
Du kan dela din enhets mobildataanslutning med andra enheter som är inloggade på ditt
Samsung account utan att behöva ange ett lösenord.
Tryck lätt på reglaget för Auto-hotspot för att aktivera funktionen.
Fler anslutningsinställningar
Anpassa inställningarna för att styra andra anslutningsfunktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar.
• Söka enheter i närheten: Ställ in enheten så att den söker efter enheter i närheten som den
kan ansluta till.
• Skriva ut: Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på
enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut
filer. Se Skriva ut för mer information.
• MirrorLink: Använd MirrorLink-funktionen för att styra din enhets MirrorLink-app på
fordonets huvudskärm. Se MirrorLink för mer information.
• VPN: Konfigurera virtuella privata nätverk (VPN) på enheten för att ansluta till en skolas eller
ett företags privata nätverk.
• Privat DNS: Ställ in enheten så att den använder det säkerhetsförbättrade privata DNS:et.
• Ethernet: När du ansluter en Ethernet-adapter kan du använda ett trådbundet nätverk och
konfigurera nätverksinställningarna.
173
Inställningar
Skriva ut
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du kan
ansluta enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriva ut bilder och dokument.
Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Lägga till plugin-program för skrivare
Lägg till plugin-program för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.
1
2
3
4
5
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
Skriva ut → Hämta insticksprogram.
Sök efter ett plugin-program för skrivare i Play Butik.
Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.
Välj det installerade plugin-programmet för skrivaren.
Enheten söker automatiskt efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din
enhet.
Välj en skrivare som du vill lägga till.
Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på → Lägg till skrivare.
Skriva ut innehåll
När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, öppnar du alternativlistan, trycker lätt på
→ Alla skrivare ... och väljer en skrivare.
Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variera beroende på enhetstypen.
174
Inställningar
MirrorLink
Du kan visa enhetens skärm på fordonets huvudenhetsskärm.
Anslut din enhet till ett fordon för att styra din enhets MirrorLink-appar på fordonets
huvudenhetsskärm.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
MirrorLink.
Din enhet är kompatibel med fordon som stödjer MirrorLink version 1.1 eller högre.
Ansluta enheten till ett fordon via MirrorLink
När du använder den här funktionen för första gången ansluter du enheten till ett Wi-Fi- eller
mobilnätverk.
1
Para ihop din enhet med ett fordon via Bluetooth.
2
Anslut din enhet till fordonet med en USB-kabel.
Se Para ihop med andra Bluetooth-enheter för mer information.
När de är anslutna kommer du åt din enhets MirrorLink-app på fordonets huvudskärm.
Avsluta MirrorLink-anslutningen
Koppla ifrån USB-kabeln från din enhet och fordonet.
Ljud och vibration
Alternativ
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Ljud och vibration.
• Ljudläge: Ställ in enheten på att använda ljudläge, vibrationsläge eller tyst läge.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för
inkommande samtal.
• Tillfälligt tyst: Ställ in enheten på att använda tyst läge under en viss period.
• Ringsignal: Ändra ringsignal.
• Aviseringsljud: Ändra aviseringsljud.
175
Inställningar
• Systemljud: Ändra ljudet för vissa åtgärder, t.ex. för laddning av enheten.
• Volym: Ändra enhetens volymnivå.
• Vibrationsmönster: Välj ett vibrationsmönster.
• Vibrationsintensitet: Justera vibrationsintensiteten.
• Systemljud/vibrationskontroll: Ställ in enheten på att låta eller vibrera vid åtgärder, t.ex. att
kontrollera pekskärmen.
• Ljudkvalitet och effekter: Ställ in enhetens ljudkvalitet och ljudeffekter. Se Dolby Atmos
(surroundljud) för mer information.
• Separat appljud: Ställ in enheten för att spela medieljud från en specifik app separat på den
andra ljudenheten. Se Separat appljud för mer information.
Dolby Atmos (surroundljud)
Välj ett surroundljudsläge som är optimerat för olika typer av ljud som filmer, musik och röst. Med
Dolby Atmos, kan du uppleva rörliga ljud som flödar runtomkring dig.
På inställningsskärmen, trycker du på Ljud och vibration → Ljudkvalitet och effekter → Dolby
Atmos, trycker på reglaget för att aktivera funktionen och väljer ett läge.
Du måste ansluta en hörlur innan du kan använda den här funktionen.
Separat appljud
Ställ in enheten så att den spelar upp medieljud från en specifik app på den anslutna Bluetoothhögtalaren eller det anslutna Bluetooth-headsetet separat från andra appars ljud.
Du kan till exempel lyssna på navigeringsappen via enhetens högtalare och samtidigt lyssna på
uppspelning från musikappen via fordonets Bluetooth-högtalare.
1
2
3
På skärmen Inställningar trycker du lätt på Ljud och vibration → Separat appljud och
trycker på reglaget för att aktivera funktionen.
Välj en app för att spela upp medieljud separat och tryck på bakåtknappen.
Välj en enhet för uppspelning av den valda appens medieljud.
176
Inställningar
Aviseringar
Alternativ
Ändra aviseringsinställningarna.
På inställningsskärmen tryck lätt på Aviseringar.
• Föreslå åtgärder och svar: Ställ in enheten så att den föreslår åtgärder och svar för
aviseringar.
• Visa snoozealternativ: Ställ in om snooze-alternativet ska visas.
• Appikonmärken: Ändra inställningarna för appikonmärken. Se Appikonmärken för mer
information.
• Statusfält: Ställ in hur aviseringsikoner ska visas och om återstående batterinivå i procent
ska visas i statusfältet.
• Stör ej: Ställ in enheten på att tysta alla ljud, utom för tillåtna undantag.
• Nyligen skickat: Visa apparna som har fått de senaste aviseringarna och ändra
aviseringsinställningarna. För att anpassa aviseringsinställningarna för fler appar trycker du
→ Allt och väljer en app i applistan.
lätt på Visa alla →
Appikonmärken
Du kan ställa in enheten så att den visar ett nummer eller ett punktmärke på appar med
aviseringar. Du kan även ställa in enheten så att inga märken visas.
1
2
På inställningsskärmen trycker du lätt på Aviseringar → Appikonmärken och trycker lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
Välj ett alternativ under Märkesstil.
Om du aktiverar funktionen Aviseringar på appikoner kan du visa aviseringen genom att
trycka lätt på appikonen och hålla den nedtryckt.
177
Inställningar
Skärm
Alternativ
Ändra inställningarna för skärmen och hemskärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Skärm.
• Ljust/Mörkt: Aktivera eller inaktivera mörkt läge.
• Inställningar för Mörkt läge: Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka
temat när du använder enheten på natten eller på en mörk plats. Se Inställningar för Mörkt
läge för mer information.
• Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka.
• Adaptiv ljusstyrka: Ställ in enheten på att spåra dina justeringar av ljusstyrkan och tillämpa
dem automatiskt under liknande ljusförhållanden.
• Blåljusfilter: Aktivera blåljusfiltret och ändra filterinställningarna. Se Blåljusfilter för mer
information.
• Skärmläge: Ändra skärmläget för att justera färg och kontrast på skärmen. Se Ändra
skärmläge eller justera skärmens färg för mer information.
• Teckenstorlek och stil: Ändra typsnittets storlek och stil. Se Teckenstorlek och stil för mer
information.
• Skärmzoom: Ändra inställningen för skärmzoomning.
• Appar för helskärm: Välj de appar som ska användas med helskärmsformat. Du kan även
ställa in enheten så att den döljer den främre kameran från skärmen.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Hemskärm: Konfigurera inställningarna för hemskärmen, t.ex. skärmrutnät eller layout.
• Enkelt läge: Växla till enkelt läge för att få enklare layout och större ikoner på hemskärmen.
• Kantskärm: Ändra inställningarna för kantbelysningen. Se Kantbelysning för mer
information.
• Navigeringsfält: Ändra inställningar för navigeringsfältet. Se Navigeringsfält (appstyrda
knappar) för mer information.
• Skydd mot tryck av misstag: Ställ in enheten så att den förhindrar skärmen från att
identifiera beröringar när den är på en mörk plats, t.ex. i en ficka eller väska.
• Tryckkänslighet: Öka skärmens pekkänslighet för användning med skärmskydd.
178
Inställningar
• Visa laddningsinformation: Ställ in enheten så att den återstående batteriprocenten och
den uppskattade tiden visas tills den är fulladdad när skärmen är av.
• Skärmsläckare: Ställ in att enheten ska starta en skärmsläckare när enheten laddas. Se
Skärmsläckare för mer information.
Inställningar för Mörkt läge
Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka temat när du använder enheten på
natten eller på en mörk plats.
• Det mörka temat kanske inte går att tillämpa i vissa appar.
• Du kan snabbt aktivera eller inaktivera mörkt läge på aviseringspanelen. Öppna
aviseringspanelen, svep nedåt och tryck sedan lätt på
(Mörkt läge).
1
2
På inställningsskärmen trycker du lätt på Skärm och sedan Mörkt för att aktivera funktionen.
Om du vill ställa in schemat för att tillämpa mörkt läge på skärmen trycker du lätt på
Inställningar för Mörkt läge och sedan på reglaget Slå på enligt schema för att aktivera
funktionen. Sedan väljer du ett alternativ.
• Solnedgång till soluppgång: Ställ in enheten så att mörkt läge tillämpas på natten och
inaktiveras på morgonen beroende på var du är just nu.
• Anpassat schema: Ställ in en specifik tid för att aktivera och inaktivera mörkt läge.
Blåljusfilter
Minska trötta ögon genom att begränsa mängden blått ljus som skärmen sänder ut.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Skärm → Blåljusfilter och trycker lätt på reglaget
för Slå på nu för att aktivera funktionen.
Dra reglaget för att justera filtrets opacitet.
Om du vill ställa in schemat för att tillämpa blåljusfiltret på skärmen trycker du lätt på
reglaget för Slå på enligt schema för att aktivera funktionen och väljer ett alternativ.
• Solnedgång till soluppgång: Ställ in enheten så att blåljusfiltret tillämpas på natten och
inaktiveras på morgonen beroende på var du är just nu.
• Anpassat schema: Ställ in en specifik tid då blåljusfiltret ska tillämpas.
179
Inställningar
Ändra skärmläge eller justera skärmens färg
Ändra skärmläget eller justera skärmens färg efter eget tycke.
Ändra skärmläge
På inställningsskärmen trycker du lätt på Skärm → Skärmläge och väljer det läge du vill ha.
• Intensivt: Det här optimerar skärmens färgintervall, mättnad och skärpa. Du kan även justera
skärmens färgbalans efter färgvärde.
• Naturligt: Detta justerar skärmen till en naturlig ton.
• Du kan endast justera skärmens färg i läget Intensivt.
• Läget Intensivt är eventuellt inte kompatibelt med appar från tredje part.
• Du kan inte ändra skärmläget när du använder blåljusfiltret.
Optimera färgbalansen för helskärm
Optimera skärmens färg genom att justera färgtonerna efter eget tycke.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Skärm → Skärmläge → Intensivt och justerar
färgjusteringsreglaget under Vitbalans.
När du drar färgjusteringsreglaget mot Kallt ökar den blå färgtonen. När du drar reglaget mot
Varmt ökar den röda färgtonen.
Justera skärmtonen efter färgvärde
Öka eller minska vissa färgtoner genom att justera värdena för Rött, Grönt eller Blått individuellt.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Skärm → Skärmläge → Intensivt.
Tryck lätt på Avancerade inställningar.
Justera färgreglaget för R (rött), G (grönt) eller B (blått) efter eget tycke.
Då justeras färgtonen.
180
Inställningar
Teckenstorlek och stil
Ändra teckensnitt och teckenstorlek.
1
2
På inställningsskärmen tryck lätt på Skärm → Teckenstorlek och stil.
Ändra inställningarna för teckensnitt och tjocklek och dra justeringsreglaget under
Teckenstorlek för att ändra storleken.
Skärmsläckare
Du kan ställa in så att bilder visas som en skärmsläckare när skärmen stängs av automatiskt.
Skärmsläckaren visas när enheten laddas.
1
2
3
4
På inställningsskärmen tryck lätt på Skärm → Skärmsläckare.
Välj ett alternativ.
Om du väljer Fotoram eller Foto kommer ett bildspel med valda bilder att starta. Om du
väljer Fototabell kommer valda bilder att visas som små kort och överlappa.
Tryck lätt på
om du vill välja album för att visa bilder.
När du är klar trycker du lätt på bakåtknappen.
Om du vill förhandsgranska det valda alternativet trycker du lätt på Förhandsgranska.
Om du trycker lätt på skärmen medan skärmsläckaren visas aktiveras skärmen.
181
Inställningar
Bakgrundsbild
Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Bakgrundsbild.
Teman
Tillämpa olika teman på enheten för att ändra det visuella utseendet på hemskärmen,
låsskärmen och ikoner.
På inställningsskärmen tryck lätt på Teman.
• Teman: Ändra enhetens tema.
• Bakgrunder: Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
• Ikoner: Ändra ikonstilen.
• AOD:er: Välj en bild att visa på Always On Display.
Låsskärm
Alternativ
Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Låsskärm.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.
• Skärmlåstyp: Ändra skärmlåsmetoden.
• Smart Lock: Ställ in enheten så att den låser upp sig själv när betrodda platser eller enheter
identifieras. Se Smart Lock för mer information.
• Inställningar för Säkert lås: Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
• Always On Display: Ställ in enheten så att den visar information när skärmen är avstängd. Se
Always On Display för mer information.
182
Inställningar
• Bakgrundstjänster: Ställ in enheten så att den använder bakgrundstjänster som Dynamisk
låsskärm.
• Klockstil: Ändra klockans typ och färg på låsskärmen.
• Roamingklocka: Ändra klockan för att visa både lokala och hemtidszoner på den låsta
skärmen vid roaming.
• FaceWidgets: Ändra inställningarna för objekten som visas på låsskärmen.
• Kontaktinformation: Ställ in enheten så att den visar kontaktinformation, t.ex. din
e-postadress, på låsskärmen.
• Aviseringar: Ställ in hur aviseringar ska visas på den låsta skärmen.
• Genvägar: Välj appar för att visa genvägar till dem på den låsta skärmen.
• Om Låsskärm: Visa låsskärmsversion och juridisk information.
Smart Lock
Du kan ställa in enheten så att den låser upp sig själv och förblir upplåst när betrodda platser
eller enheter identifieras.
Om du till exempel har angett ditt hem som en betrodd plats kommer din enhet att identifiera
platsen och automatiskt låsa upp sig själv när du kommer hem.
• Den här funktionen kommer att kunna användas efter att du har ställt in en
skärmlåsmetod.
• Om du inte använder enheten under fyra timmar eller när du aktiverar enheten måste
du låsa upp skärmen med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord du har
ställt in.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Låsskärm → Smart Lock.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Välj ett alternativ och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
183
Inställningar
Biometrik och säkerhet
Alternativ
Ändra inställningarna för att säkra enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet.
• Ansiktsigenkänning: Ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt
ansikte. Se Ansiktsigenkänning för mer information.
• Fingeravtryck: Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se Igenkänning av
fingeravtryck för mer information.
• Inställningar för biometrik: Ändra inställningarna för biometriska data.
• Biometrisk säkerhetskorrigering: Visa versionen på den biometriska säkerhetskorrigeringen
och sök efter uppdateringar.
• Google Play Protect: Ställ in enheten så att den letar efter skadliga appar och skadligt
beteende och varnar om möjlig skada och tar bort apparna.
• Hitta min mobila enhet: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Gå till
webbplatsen för Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com) för att spåra och styra
din försvunna eller stulna enhet.
• Säkerhetsuppdatering: Visa version på enhetens programvara och sök efter uppdateringar.
• Systemuppdatering för Google Play: Visa systemversionen av Google Play och sök efter
uppdateringar.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Samsung Pass: Verifiera din identitet lätt och säkert via dina biometriska data. Se Samsung
Pass för mer information.
• Samsung Blockchain Keystore: Hantera din blockkedjas privata nyckel säkert.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Installera okända appar: Ställ in enheten på att tillåta att appar från okända källor
installeras.
• Hemlig mapp: Skapa en hemlig mapp för att skydda ditt privata innehåll och dina privata
appar från andra. Se Hemlig mapp för mer information.
184
Inställningar
• Säker Wi-Fi: Ställ in enheten för att skydda dina data när du använder oskyddade Wi-Finätverk. Se Säker Wi-Fi för mer information.
Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på Wi-Fi-nätverk, region eller
tjänsteleverantör.
• Övriga säkerhetsinställningar: Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.
Ansiktsigenkänning
Du kan ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte.
• Om du använder ditt ansikte som skärmlåsmetod kan inte ditt ansikte användas för att
låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda
enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det
lösenord som du angav när du registrerade ditt ansikte. Se till att du inte glömmer ditt
mönster, din pinkod eller ditt lösenord.
• Om du ändrar skärmlåsmetod till Dra eller Ingen, vilka inte är säkra, tas alla dina
biometriska data bort. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller
funktioner måste du registrera dina biometriska data igen.
Försiktighetsåtgärder vid användning av ansiktsigenkänning
Innan du använder ansiktsigenkänning för att låsa upp enheten ska du tänka på följande:
• Din enhet kan låsas upp av någon eller något som liknar din avbild.
• Ansiktsigenkänning är mindre säkert än mönster, PIN eller lösenord.
För bättre ansiktsigenkänning
Överväg följande när du använder ansiktsigenkänning:
• Registrera ansiktet under goda förutsättningar och notera om du har glasögon, hatt eller
mössa, mask, skägg eller mycket smink.
• Kontrollera att du befinner dig på en välbelyst plats och att kameralinsen är ren när du
registrerar ansiktet.
• För bästa optimala matchning får bilden inte vara suddig
Registrera ditt ansikte
För bättre ansiktsregistrering ska du registrera ditt ansikte inomhus och inte i direkt solljus.
1
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Ansiktsigenkänning.
185
Inställningar
2
3
4
5
6
Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på Fortsätt.
Välj skärmlåsningsmetod.
Välj om du har glasögon eller inte och tryck på Fortsätt.
Håll enheten med skärmen mot dig och titta på skärmen.
Positionera ansiktet inuti ramen på skärmen.
Kameran skannar ditt ansikte.
• Om låsa upp skärmen med ansiktet inte fungerar ska du trycka lätt på Ta bort
ansiktsdata för att bort ditt registrerade ansikte och registrera ansiktet igen.
• För att förbättra ansiktsigenkänningen trycker du lätt på Lägg till en alternativ look
och lägger till ett alternativt utseende.
Ta bort registrerade ansiktsdata
Du kan ta bort ansiktsdata som du har registrerat.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Ansiktsigenkänning.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på Ta bort ansiktsdata → Ta bort.
När de registrerade ansiktsdata är borttagna inaktiveras även alla relaterade funktioner.
186
Inställningar
Lås upp skärmen med ditt ansikte
Du kan låsa upp skärmen med ditt ansikte i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett
lösenord.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Ansiktsigenkänning.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på reglaget för Lås upp med ansikte för att aktivera funktionen.
• Om du vill ställa in enheten så att den låser upp skärmen utan att du drar på den låsta
skärmen efter att enheten har identifierat ditt ansikte trycker du lätt på reglaget för
Stanna på låsskärmen för att inaktivera funktionen.
• Om du vill minska möjligheten att identifiera ansikten i foton eller videor trycker du
lätt på reglaget för Snabbare identifiering för att inaktivera funktionen. Detta kan
minska hastigheten för ansiktsigenkänning.
• Om du vill ställa in så att enheten identifierar ditt ansikte endast när ögonen är öppna
trycker du på reglaget för Kräv öppna ögon för att aktivera funktionen.
• Om du vill öka identifieringshastigheten på mörka platser trycker du lätt på reglaget
för Gör skärmen ljusare för att aktivera funktionen.
4
Titta på den låsta skärmen.
När ditt ansikte känns igen kan du låsa upp skärmen utan att använda någon ytterligare
skärmlåsmetod. Om ditt ansikte inte identifieras ska du använda den förinställda
skärmlåsmetoden.
187
Inställningar
Igenkänning av fingeravtryck
För att igenkänning av fingeravtryck ska fungera måste din fingeravtrycksinformation registreras
och lagras i enheten. Efter registrering kan du ställa in enheten på att använda ditt fingeravtryck
för följande funktioner:
• Skärmlås.
• Hemlig mapp.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Fingeravtrycksigenkänning använder varje fingeravtrycks unika egenskaper för
att förbättra säkerheten på din enhet. Sannolikheten att fingeravtryckssensorn
blandar ihop två olika fingeravtryck är mycket liten. Men i ovanliga fall där separata
fingeravtryck är mycket lika varandra kan sensorn identifiera dem som identiska.
• Om du använder ditt fingeravtryck som skärmlåsmetod kan inte ditt fingeravtryck
användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att
kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den
pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt fingeravtryck. Se till
att du inte glömmer ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord.
• Om det inte går att känna igen ditt fingeravtryck kan du låsa upp enheten med det
mönster, den pinkod eller det lösenord du angav när du registrerade ditt fingeravtryck
och sedan registrera ditt fingeravtryck på nytt. Om du har glömt ditt mönster, din
pinkod eller ditt lösenord kan du inte använda enheten om du inte återställer den.
Samsung tar inte ansvar för eventuell dataförlust eller olägenhet som orsakas av
glömd upplåsningskod.
• Om du ändrar skärmlåsmetod till Dra eller Ingen, vilka inte är säkra, tas alla dina
biometriska data bort. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller
funktioner måste du registrera dina biometriska data igen.
För bästa igenkänning av fingeravtryck
När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka
funktionens prestanda:
• Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
• Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
• Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast
använder när du gör något på enheten.
• Sidoknappen har en inbyggd sensor för igenkänning av fingeravtryck. Kontrollera så att inte
Sensorn för fingeravtrycksigenkänning har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom
mynt, nycklar och halsband.
188
Inställningar
• Om sensorn för fingeravtrycksigenkänning täcks med skyddsfilmer, etiketter eller
andra tillbehör kan graden av fingeravtrycksigenkänning minskas. Om sensorn för
fingeravtrycksigenkänning i början är täckt av en skyddsfilm, tar du bort den innan du
använder sensorn för fingeravtrycksigenkänning.
• Se till att sensorn för igenkänning av fingeravtryck och dina fingrar är rena och torra.
• Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att
känna igen ditt fingeravtryck. Se till att täcka hela sensorn för igenkänning av fingeravtryck
med fingret.
• I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen
i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du
använder funktionen.
Registrera fingeravtryck
1
2
3
4
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på Fortsätt.
Välj skärmlåsningsmetod.
Placera fingret på sidoknappen. När enheten har identifierat ditt finger lyfter du på fingret
och placerar det på sidoknappen igen.
Upprepa åtgärden tills fingeravtrycket har registrerats.
189
Inställningar
5
När du är klar med att registrera dina fingeravtryck trycker du lätt på Klart.
Kontrollera registrerade fingeravtryck
Du kan kontrollera om ditt fingeravtryck är registrerat genom att placera fingret på sensorn för
igenkänning av fingeravtryck.
1
2
3
4
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på Kolla tillagda fingeravtryck.
Placera fingret på igenkänningssensorn för fingeravtryck.
Då visas identifieringsresultatet.
Radera registrerade fingeravtryck
Du kan ta bort registrerade fingeravtryck.
1
2
3
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Markera ett fingeravtryck som du vill ta bort och tryck lätt på Ta bort.
Låsa upp skärmen med ditt fingeravtryck
Du kan låsa upp skärmen med fingeravtryck i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett
lösenord.
1
2
3
4
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på reglaget för Upplås. med fingeravtryck för att aktivera funktionen.
På den låsta skärmen placerar du ditt finger på sensorn för igenkänning av fingeravtryck så
att fingeravtrycket kan skannas.
190
Inställningar
Samsung Pass
Registrera dina biometriska data i Samsung Pass och verifiera enkelt din identitet när du
använder tjänster som kräver din inloggningsinformation eller personuppgifter.
• Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Wi-Fi eller ett
mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
Se Samsung account för mer information.
• Webbplatsinloggningsfunktionen är bara tillgänglig för webbplatser som du öppnar
via Internet. Vissa webbplatser stöder eventuellt inte den här funktionen.
• Registrerade biometriska data och sparade betalkortsuppgifter sparas endast på din
enhet och synkroniseras inte med andra enheter eller servrar.
Registrera Samsung Pass
Innan du använder Samsung Pass ska du registrera dina biometriska data i Samsung Pass.
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Samsung Pass. Följ
anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Verifiera lösenordet till Samsung account
Du kan använda registrerade biometriska data i stället för att ange ditt lösenord för Samsung
account, när du till exempel köper innehåll från Galaxy Store.
På huvudskärmen för Samsung Pass trycker du lätt på → Inställningar → Konto och synkning
och trycker sedan på reglaget för Verifiera med Samsung Pass för att aktivera funktionen.
Använda Samsung Pass för att logga in på webbplatser
Du kan enkelt logga in på webbplatser som stöder att fylla i id och lösenord automatiskt med
hjälp av Samsung Pass.
1
2
3
Öppna en webbplats som du vill logga in på.
Ange id och lösenord och tryck sedan lätt på webbplatsens inloggningsknapp.
När ett popup-fönster som frågar om du vill spara inloggningsinformationen visas markerar
du Logga in med Samsung Pass och trycker lätt på Kom ihåg.
191
Inställningar
Använda Samsung Pass för att logga in på appar
Du kan enkelt logga in på appar som stöder att fylla i id och lösenord automatiskt med hjälp av
Samsung Pass.
1
2
3
Öppna en app som du vill logga in på.
Ange id och lösenord och tryck sedan lätt på appens inloggningsknapp.
När ett popup-fönster som frågar om du vill spara inloggningsinformationen visas trycker du
lätt på Spara.
Hantera inloggningsinformation
Visa listan över webbplatser och appar som du har angett ska använda Samsung Pass och
hantera din inloggningsinformation.
1
2
Tryck lätt på Logga in på huvudskärmen för Samsung Pass och välj en webbplats eller app i
listan.
Tryck lätt på Redigera och ändra ditt ID, lösenord och webbplatsens eller appens namn.
Tryck lätt på Ta bort för att ta bort din inloggningsinformation.
Använda Samsung Pass med webbplatser och appar
När du använder webbplatser eller appar som stöder Samsung Pass kan du enkelt logga in med
Samsung Pass.
Tryck lätt på → Partner på huvudskärmen för Samsung Pass för att visa listan över webbplatser
och appar med stöd för Samsung Pass. Om det inte finns några webbplatser eller appar som
stöder Samsung Pass visas inte Partner.
• Tillgängliga webbplatser och appar kan variera beroende på region och
tjänsteleverantör.
• Samsung ansvarar inte för förlust eller besvär som orsakas genom att du loggar in på
webbplatser eller appar via Samsung Pass.
192
Inställningar
Ange dina personuppgifter automatiskt
Du kan använda Samsung Pass för att enkelt ange dina personuppgifter, t.ex. din adress eller dina
betalkortsuppgifter, i appar som har stöd för automatisk ifyllning.
1
2
Tryck lätt på Autofyll formulär på huvudskärmen för Samsung Pass och välj ett alternativ.
Ange informationen och tryck lätt på Spara.
Nu kan du använda de biometriska data som du registrerade i Samsung Pass när du matar in
personuppgifterna automatiskt i kompatibla appar.
Ta bort dina Samsung Pass-data
Du kan ta bort dina biometriska data, inloggningsinformation och appdata som finns
registrerade i Samsung Pass.
• Ditt godkännande av villkoren och ditt Samsung account förblir aktivt.
• Samsung Pass-data på andra enheter som är inloggade på ditt Samsung account tas
inte bort.
1
2
Tryck lätt på → Inställningar → Ta bort data på huvudskärmen för Samsung Pass.
Ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck lätt på OK.
Dina Samsung Pass-data kommer att tas bort.
193
Inställningar
Hemlig mapp
Hemlig mapp skyddar privat innehåll och privata appar t.ex. foton och kontakter, så att ingen
annan får tillgång till dem. Håll ditt privata innehåll och dina privata appar privata även när
enheten låses upp.
Hemlig mapp är ett separat, säkrat lagringsområde. Data i Hemlig mapp kan inte
överföras till andra enheter via delningsmetoder som inte har godkänts, till exempel USB
eller Wi-Fi Direct. Om du försöker anpassa operativsystemet eller modifiera programvara
kommer Hemlig mapp automatiskt att låsas och bli oåtkomlig. Innan du sparar data i
Hemlig mapp ska du se till att säkerhetskopiera dessa data på en annan säker plats.
Du måste logga in på ditt Samsung account för att kunna använda Hemlig mapp.
194
Inställningar
Konfigurera Hemlig mapp
1
2
3
4
Starta appen Inställningar och trycker lätt på Biometrik och säkerhet → Hemlig mapp.
Godkänn villkoren för Hemlig mapp.
Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på Logga in.
Välj en låsmetod som ska användas för Hemlig mapp och följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningen.
Skärmen Hemlig mapp visas och appikonen Hemlig mapp (
) läggs till på appskärmen.
Om du vill ändra namnet eller ikonfärgen för Hemlig mapp trycker du på → Anpassa.
• När du startar appen Hemlig mapp måste du låsa upp appen med hjälp av din
förinställda låsmetod.
• Om du glömmer din låskod till Hemlig mapp kan du återställa den med ditt Samsung
account. Tryck lätt på knappen längst ned på den låsta skärmen och ange lösenordet
för ditt Samsung account.
Ställa in autolås för Hemlig mapp
Ställ in enheten på att låsa Hemlig mapp automatiskt när den inte används.
1
2
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Lås Hemlig mapp
automatiskt.
Välj ett låsalternativ.
Om du vill låsa Hemlig mapp manuellt trycker du lätt på → Lås och avsluta.
195
Inställningar
Flytta innehåll till Hemlig mapp
Flytta innehåll som foton och videor till Hemlig mapp. Följande åtgärder är ett exempel på hur en
bild flyttas från standardlagringen till Hemlig mapp.
1
2
3
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Lägg till filer.
Tryck lätt på Bilder, markera de bilder som ska flyttas och tryck sedan lätt på Klar.
Tryck lätt på Flytta.
De valda objekten tas bort från originalmappen och flyttas till Hemlig mapp. Tryck lätt på
Kopiera för att kopiera objekt.
Metoden för att flytta innehåll kan variera beroende på enhetstyp.
Flytta innehåll från Hemlig mapp
Flytta innehåll från Hemlig mapp till motsvarande app i standardlagringen. Följande åtgärder är
ett exempel på hur en bild flyttas från Hemlig mapp till standardlagringen.
1
2
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Galleri.
Välj en bild och tryck lätt på → Flytta ut från Hemlig mapp.
De valda objekten flyttas till Galleri i standardlagringen.
Lägga till appar
Lägg till en app som ska användas i Hemlig mapp.
1
2
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Lägg till appar.
Markera en eller fler av apparna som finns installerade på enheten och tryck lätt på Lägg till.
Om du vill installera appar från Play Butik eller Galaxy Store ska du trycka lätt på Hämta
från Play Butik eller Hämta från Galaxy Store.
Ta bort appar från Hemlig mapp
Håll nedtryckt på den app du vill ta bort och tryck lätt på Avinstallera.
196
Inställningar
Lägga till konton
Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med
apparna i Hemlig mapp.
1
2
3
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Konton → Lägg till
konto.
Välj en kontotjänst.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.
Dölja Hemlig mapp
Du kan dölja genvägen för Hemlig mapp från appskärmen.
Starta appen Hemlig mapp, tryck lätt på → Inställningar och tryck sedan lätt på reglaget för
Visa ikoner på appskärmenskärmen för att inaktivera funktionen.
Du kan även öppna aviseringspanelen, svepa nedåt och sedan trycka lätt på
för att inaktivera funktionen.
(Hemlig mapp)
Säkerhetskopiera och återställ Hemlig mapp
Säkerhetskopiera appar och innehåll i Hemlig mapp till Samsung Cloud med ditt Samsung
account och återställ dem senare.
Säkerhetskopiera data
1
2
3
4
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
Tryck lätt på Lägg till konto och följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt
Samsung account.
Tryck lätt på Säkerhetskopiera Hemlig mapp-data.
Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på Säkerhetskopiera.
Data säkerhetskopieras då till Samsung Cloud.
197
Inställningar
Återställa data
1
2
3
4
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
Tryck lätt på Återställ.
Tryck lätt på
för att välja enhet för att återställa data.
Markera objekt som du vill återställa och tryck lätt på Återställ.
Säkerhetskopierade data återställs då till enheten.
Avinstallera Hemlig mapp
Du kan avinstallera Hemlig mapp, inklusive innehållet och apparna i den.
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Fler inställningar →
Avinstallera.
Om du vill säkerhetskopiera innehåll innan du avinstallerar Hemlig mapp ska du markera
Flytta mediefiler från Hemlig mapp och trycka lätt på Avinstallera. Om du vill komma åt
säkerhetskopierade data från Hemlig mapp ska du starta appen Mina filer och trycka lätt på
Intern lagring → Secure Folder.
Anteckningar som sparas i Samsung Notes säkerhetskopieras inte.
Säker Wi-Fi
Säkert Wi-Fi är en tjänst som säkrar din Wi-Fi-nätverksanslutning. Den krypterar data med hjälp
av Wi-Fi-nätverk och inaktiverar spårning av appar och webbplatser så att du kan använda Wi-Finätverk säkert. När du till exempel använder ett Wi-Fi-nätverk som inte är säkert på offentliga
platser, till exempel kaféer eller flygplatser, aktiveras Säkert Wi-Fi automatiskt så att ingen kan
hacka din inloggningsinformation eller övervaka din aktivitet i appar och på webbplatser.
Tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Säker Wi-Fi på inställningsskärmen och följ
anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
När funktionen Säkert Wi-Fi är aktiverad visas ikonen
i statusfältet.
• För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
• När du använder den här funktionen kan det leda till långsammare Wi-Finätverkshastighet.
• Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på Wi-Fi-nätverk, region eller
tjänsteleverantör.
198
Inställningar
Välja appar som ska skyddas med hjälp av Säkert Wi-Fi
Välj appar som ska skyddas med Säkert Wi-Fi så att du säkert kan skydda data, till exempel ditt
lösenord och din aktivitet i appar, och se till att ingen annan får åtkomst till dem.
Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Biometrik och säkerhet → Säker Wi-Fi → Skyddade
appar och trycker lätt på reglagen bredvid de appar du vill skydda med hjälp av Säkert Wi-Fi.
Köpa skyddsabonnemang
Du får ett kostnadsfritt skyddsabonnemang för Wi-Fi-nätverk varje månad. Du kan även köpa
betalda skyddsabonnemang och få obegränsat bandbreddsskydd under en begränsad tid.
1
2
På inställningsskärmen trycker du lätt på Biometrik och säkerhet → Säker Wi-Fi.
Tryck lätt på Skyddsabonnemang och välj det abonnemang du vill ha.
För vissa skyddsabonnemang kan du överföra skyddsabonnemanget till en annan enhet
som är inloggad på ditt Samsung account.
3
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra köpet.
Privat
Ändra sekretessinställningarna.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Privat.
• Behörighetshanterare: Visa listan över funktioner och appar som har behörighet att
använda dem. Du kan även redigera behörighetsinställningarna.
• Skicka diagnostikdata: Ställ in enheten på att skicka in enhetens diagnostiska information
och användningsinformation till Samsung.
• Få marknadsföringsinformation: Ställ in om du vill ta emot marknadsföringsinformation
från Samsung, t.ex. specialerbjudanden, medlemskapsförmåner och nyhetsbrev.
• Samsung account-sekretess: Hantera personlig information relaterad till ditt Samsung
account och ändra inställningarna för anpassningstjänsten.
• Avancerat: Konfigurera avancerade sekretessinställningar.
199
Inställningar
Plats
Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
Tryck lätt på Plats på inställningsskärmen.
• Appbehörigheter: Visa listan över appar som har behörighet att få åtkomst till enhetens
plats och redigera behörighetsinställningarna.
• Öka precisionen: Ställ in enheten på att använda Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen för att
förbättra exaktheten på din platsinformation, även när funktionerna är inaktiverade.
• Nyligen begärda platsuppgifter: Visa vilka appar som frågar efter din aktuella
platsinformation.
• Platstjänster: Visa vilka platstjänster som enheten använder.
Konton och säkerhetskop.
Alternativ
Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud. Du kan
även logga in på konton, t.ex. ditt Samsung account eller Google-konto, eller överföra data till
eller från andra enheter via Smart Switch.
Tryck lätt på Konton och säkerhetskop. på inställningsskärmen.
• Konton: Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att
synkronisera med dem.
• Säkerhetsk. och återställ: Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar
på ett säkert sätt på enheten. Du kan säkerhetskopiera känslig information och komma
åt den senare. Du måste logga in på ditt Google konto eller Samsung account för att
säkerhetskopiera eller återställa data.
• Samsung Cloud: Du kan hantera innehållet som du vill lagra säkert i Samsung Cloud.
Synkronisera och säkerhetskopiera dina data och inställningar, och återställ den gamla
enhetens data och inställningar även när du inte har den. Se Samsung Cloud för mer
information.
• Smart Switch: Starta Smart Switch och överför data från din gamla enhet. Se Återställ data
från din gamla enhet (Smart Switch) för mer information.
Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator,
så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig
fabriksdataåterställning.
200
Inställningar
Samsung Cloud
Synkronisera enhetens data med Samsung Cloud och visa de data du har synkroniserat i varje
app. Du kan även säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud och återställa dem senare.
Du måste logga in på ditt Samsung account för att kunna använda Samsung Cloud.
Synkronisera data
Du kan synkronisera data som har sparats på din enhet med Samsung Cloud och få åtkomst till
dem från andra enheter.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud.
Tryck lätt på → Inställningar → Inst. för synk och autosäk.kop. → Synkronisering.
Tryck lätt på reglagen bredvid de objekt du vill synkronisera med.
• Du kan kontrollera sparade data eller ändra inställningarna genom att trycka på
Galleri, Andra synkade data eller Samsung Cloud Drive.
• När du ansluter ditt Samsung account och Microsoft-konto kan du synkronisera bilder
och videor med Microsoft OneDrive.
201
Inställningar
Säkerhetskopiera data
Du kan säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud →
Säkerhetskopiera telefonen.
Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på Säkerhetskopiera.
Tryck lätt på Klar.
• Vissa data kommer inte att säkerhetskopieras. Gå till skärmen Inställningar, tryck lätt
på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud → Säkerhetskopiera telefonen
för att kontrollera vilka data som kommer att säkerhetskopieras.
• För att visa säkerhetskopierade data för andra enheter i ditt Samsung Cloud ska du
gå till skärmen Inställningar, trycka lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung
Cloud → Återställ data →
och sedan välja önskad enhet.
Återställa data
Du kan återställa dina säkerhetskopierade data från Samsung Cloud till din enhet.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud.
Tryck lätt på Återställ data →
och välj önskad enhet.
Markera objekt som du vill återställa och tryck lätt på Återställ.
Google
Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Google.
202
Inställningar
Avancerade funktioner
Alternativ
Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Avancerade funktioner.
Kraftiga skakningar eller stötar kan orsaka oavsiktlig inmatning för vissa funktioner som
använder sensorer.
• Sidoknapp: Välj en app eller funktion som ska startas med hjälp av sidoknappen. Se Ställa in
sidoknappen för mer information.
• Bixby Routines: Lägg till rutiner för att automatisera inställningar som du använder ofta.
Enheten föreslår även användbara rutiner enligt situationer som ofta uppstår. Se Bixby
Routines för mer information.
• Ring och skriv på andra enheter: Använd enhetens samtals- och meddelandefunktioner på
andra enheter som är inloggade på ditt Samsung account.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Länk till Windows: Få omedelbar åtkomst till data som finns sparade på enheten på datorn.
Se Länk till Windows för mer information.
• Facket Flera fönster: Ställ in enheten så att den visar facket för flera fönster som visar de
appar som kan startas i den delade skärmvyn.
• Smart popup-vy: Välj appar för att visa deras meddelanden via popup-fönster. När du
använder den här funktionen kan du snabbt visa svaren via popup-fönster genom att trycka
på ikonen på skärmen.
Funktionen är bara tillgänglig för appar som stöder funktionerna flera fönster.
• Skärmbilder och skärminspelaren: Ändra inställningarna för skärmbilder och
skärminspelning.
• Direktdelning: Ställ in enheten på att visa de personer du har kontaktat på panelen för
delningsalternativ så att du kan dela innehåll direkt.
• Minska animeringar: Ställ in enheten så att den minskar skärmeffekterna för vissa åtgärder,
till exempel att öppna eller stänga appar.
203
Inställningar
• Rörelser och gester: Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar. Se Rörelser
och gester för mer information.
• Enhandsläge: Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Game Launcher: Aktivera Game Launcher. Se Game Launcher för mer information.
• Dubbelmeddelande: Installera den andra appen och använd två separata konton för
samma meddelandeapp. Se Dubbelmeddelande för mer information.
• Videoförbättring: Förbättra bildkvaliteten på dina videor för att få starkare och mer levande
färger.
Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig i vissa appar.
• Skicka SOS-meddelanden: Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden när du trycker
tre gånger på sidoknappen.
Rörelser och gester
Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar.
På inställningsskärmen, trycker du på Avancerade funktioner → Rörelser och gester.
• Lyft och väck: Ange att enheten ska aktivera skärmen när du tar upp enheten.
• Dubbeltryck för att väcka: Ställ in så att enheten aktiverar skärmen när du dubbeltrycker var
som helst på skärmen när skärmen är avstängd.
• Smart viloläge: Ställ in enheten på att förhindra att ljuset slås av när du tittar på den.
• Smart varning: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya
meddelanden när du tar upp enheten.
Den här funktionen kanske inte fungerar om skärmen är på eller om enheten inte
ligger på en plan yta.
204
Inställningar
• Tysta enkelt: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm genom att
använda handflaterörelser eller genom att lägga enheten med skärmen nedåt.
• Fingersensorgester: Ställ in enheten så att den öppnar eller stänger aviseringspanelen när
du sveper uppåt eller nedåt på sensorn för fingeravtrycksigenkänning. Den här funktionen är
inte tillgänglig när sensorn identifierar ditt fingeravtryck.
• Dra handflatan för skärmbild: Ställ in enheten på att ta en skärmbild när du drar handen åt
vänster eller höger över skärmen. Du kan visa tagna bilder i Galleri.
Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
• Svep f. a. ringa el. sända medd.: Ställ in enheten på att ringa ett samtal eller skicka ett
meddelande när du sveper till höger eller vänster på en kontakt eller ett telefonnummer i
appen Telefon eller Kontakter.
Dubbelmeddelande
Installera den andra appen och använd två separata konton för samma meddelandeapp.
1
På inställningsskärmen, trycker du på Avancerade funktioner → Dubbelmeddelande.
2
Tryck lätt på reglaget för en app för att installera den andra appen.
Då visas de appar som stöds.
Då installeras den andra appen. Den andra appens ikon visas med . När du får aviseringar
från den andra appen kommer dessa att visas med för att särskilja dem från den första
appens aviseringar.
Den andra appen
• Funktionen dubbelmeddelande kanske inte är tillgänglig beroende på appen.
• Vissa funktioner i appen kan vara begränsade för den andra appen.
205
Inställningar
Avinstallera en andra app
1
2
På inställningsskärmen, trycker du på Avancerade funktioner → Dubbelmeddelande.
Tryck lätt på reglaget för den app du vill avinstallera och tryck lätt på Inaktivera eller
Avinstallera.
Alla data kopplade till den andra appen kommer då att tas bort.
Om du avinstallerar den första appen kommer även den andra appen att tas bort.
Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller
Alternativ
Se historiken för din enhetsanvändning och använd funktioner för att förhindra att din enhet
stör ditt liv. Du kan även ställa in föräldrakontroller för dina barn och hantera deras digitala
användning.
Tryck lätt på Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller på inställningsskärmen.
• Digitalt välbefinnande: Visa enhetens dagliga användningshistorik. Se Digitalt
välbefinnande för mer information.
• Föräldrakontroller: Hantera dina barns digitala användning.
206
Inställningar
Digitalt välbefinnande
Visa enhetens dagliga användningshistorik. Du kan även begränsa användningstiden eller ändra
aviseringsinställningarna för varje app.
Tryck lätt på Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller → Digitalt välbefinnande på
inställningsskärmen.
Tiden som skärmen varit på
Antal aviseringar
Antal upplåsningar
Sätt upp mål.
Sätt upp dina mål
Du kan sätta upp mål för hur länge du får använda enheten och hur många gånger du får låsa
upp den på en dag.
1
2
Tryck lätt på Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller på inställningsskärmen.
Tryck lätt på Mål för skärmtid eller Lås upp målet under Dina mål, ställ in ett mål och tryck
sedan lätt på Välj.
207
Inställningar
Ställa in timer för appar
Du kan begränsa den dagliga användningstiden för varje app genom att ställa in en timer. När du
når gränsen inaktiveras appen och du kan inte använda den.
1
2
Tryck lätt på Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller → Apptimer på
inställningsskärmen.
Tryck lätt på Ingen timer bredvid den app du vill ha och ställ in tiden.
Använda fokusläget
Du kan aktivera fokusläget för att undvika distraktioner från enheten och fokusera på det du vill
fokusera på. När fokusläget är aktiverat kan du endast använda standardappar och de appar du
har gett undantag för.
Tryck lätt på Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller på inställningsskärmen. Tryck sedan
lätt på det läge du vill aktivera under Fokusläge och tryck lätt på Starta.
Aktivera slappna av-läget
Du kan aktivera slappna av-läget för att minska ögontrötthet innan du ska sova och förhindra att
sömnen störs.
1
2
Tryck lätt på Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller → Slappna av på
inställningsskärmen.
Om du vill ställa in schemat att aktivera slappna av-läget trycker du lätt på Slå på enligt
schema, trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen och ställ sedan in dagar och tid.
208
Inställningar
Enhetsvård
Inledning
Enhetens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne
och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.
Batteri
Lagring
Minne
Säkerhet
Optimera enheten
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Optimera nu.
Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder:
• Stänga appar som körs i bakgrunden.
• Hantera onormal batteriförbrukning.
• Söka efter kraschade appar och skadlig programvara.
209
Inställningar
Använda funktionen för automatisk optimering
Du kan ställa in enheten så att den utför automatisk optimering när enheten inte används. Tryck
lätt på → Avancerat → Automatisk optimering och tryck lätt på reglaget för att aktivera
funktionen. Tryck lätt på Tid om du vill ställa in tiden då den automatiska optimeringen ska
utföras.
Batteri
Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga
batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Batteri.
• Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
• Det är inte säkert att du får aviseringar från vissa appar som använder energisparläget.
Kraftläge
Välj ett energiläge som passar din enhets förbrukning.
Tryck lätt på Kraftläge och välj ett alternativ.
• Höga prestanda: Skärmen är så ljus som möjligt och i högsta upplösning. Batteriet kan ta
slut snabbt.
• Optimerat: Optimerad för balans mellan enhetens prestanda och batteriförbrukning.
• Mediumenergisparläge: Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
• Maximalt energisparl.: I maximalt strömsparläge minskar enheten batteriförbrukningen
genom att aktivera mörkt läge och begränsa de appar och funktioner som finns tillgängliga.
Nätverksanslutningar, förutom mobilnätverket, inaktiveras.
Du kan ställa in enheten så att den laddar batteriet snabbare. Tryck lätt på Laddning och tryck
lätt på reglagen bredvid de objekt du vill ha.
210
Inställningar
Adaptivt energisparläge
Du kan ställa in enheten så att den aktiverar energisparläget automatiskt baserat på ditt
användningsmönster och återstående batterinivå.
Tryck lätt på Kraftläge och tryck lätt på reglaget för Adaptivt energisparläge för att aktivera
funktionen. Enheten aktiverar energisparläget baserat på situationen för att öka batteriets
användningstid.
Inaktivera appar
Du kan spara batteriladdning genom att förhindra att appar som körs i bakgrunden använder
batteriladdning när de inte används. Tryck lätt på Batterianvändning, välj appar från applistan
och tryck lätt på reglaget för Sätt appen i viloläge för att aktivera funktionen.
Lagring
Kontrollera statusen på använt och tillgängligt minne.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Lagring.
• Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten
på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
• Du kan visa tillgänglig kapacitet i internminnet i avsnittet Specifikation för din enhet
på Samsung-webbplatsen.
Hantera minnet
Om du vill ta bort filer eller avinstallera appar som du inte använder väljer du en kategori.
Markera sedan objekt som du vill välja och tryck lätt på Ta bort.
Minne
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Minne.
Om du vill göra enheten snabbare genom att se till att appar inte körs i bakgrunden ska du
markera appar i listan över appar och trycka lätt på Rensa nu.
Säkerhet
Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig
programvara.
På inställningsskärmen tryck lätt på Enhetsvård → Säkerhet → Genomsök telefon.
211
Inställningar
Appar
Hantera enhetens appar och ändra deras inställningar. Du kan visa apparnas
användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera
eller inaktivera onödiga appar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Appar.
Allmän hantering
Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering.
• Språk och inmatning: Välj enhetsspråk och ändra inställningar, till exempel tangentbordsoch röstinmatningstyper. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.
Se Lägga till enhetsspråk för mer information.
• Datum och tid: Öppna och ändra inställningarna för att styra hur enheten visar tid och
datum.
Om batteriet fortfarande är helt urladdat nollställs tid och datum.
• Kontakta oss: Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar.
• Återställ: Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning. Du kan
återställa alla dina inställningar, endast nätverksinställningar eller tillgänglighetsinställningar.
Du kan även ställa in enheten på att starta vid en förinställd tid för enhetsoptimering.
Lägga till enhetsspråk
Du kan lägga till språk som ska användas på enheten.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering → Språk och inmatning →
Språk → Lägg till språk.
Om du vill se alla språk som kan läggas till ska du trycka lätt på → Alla språk.
2
Välj ett språk som du vill lägga till.
212
Inställningar
3
Ange det valda språket som standardspråk genom att trycka lätt på Ange som stand. Om du
vill behålla aktuell språkinställning trycker du lätt på Behåll aktuell.
Det valda språket läggs till i din språklista. Om du har ändrat standardspråk kommer det
valda språket att läggas till längst upp i listan.
Om du vill ändra standardspråket i språklistan väljer du det språk du vill ha och trycker lätt
på Verkställ. Om en app inte stöder standardspråket kommer nästa språk som stöds i listan
användas.
Tillgänglighet
Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten. Se Tillgänglighet för mer
information.
På inställningsskärmen tryck lätt på Tillgänglighet.
Programvaruuppdatering
Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även
schemalägga programvaruupdateringar.
På inställningsskärmen tryck lätt på Programvaruuppdatering.
Om brådskande programvaruuppdateringar lanseras för din enhets säkerhet eller för att
blockera nya säkerhetshot kommer de att installeras automatiskt utan att du frågas först.
• Hämta och installera: Sök efter och installera uppdateringar manuellt.
• Hämta automatiskt via Wi-Fi: Ställ in enheten på att hämta uppdateringar automatiskt när
den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
• Senaste uppdateringen: Visa information om den senaste programvaruuppdateringen.
Information om säkerhetsuppdateringar
Säkerhetsuppdateringar utvecklas för att göra din enhet säkrare och skydda dina
personuppgifter. Besök security.samsungmobile.com för mer information om
säkerhetsuppdateringar för din modell.
Webbplatsen stöder endast vissa språk.
213
Inställningar
Om telefonen
Få åtkomst till enhetens information.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Om telefonen.
Om du vill ändra enhetens namn trycker du lätt på Redigera.
• Status: Visa olika enhetsinformation som SIM-kortsstatus, Wi-Fi MAC-adress och
serienummer.
• Juridisk information: Visa juridisk information relaterad till enheten, t.ex.
säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
• Programvaruinformation: Visa enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets
och den inbyggda programvarans version.
• Batteriinformation: Visa enhetens batteristatus och batteriinformation.
214
Bilaga
Tillgänglighet
Om tillgänglighet
Förbättra tillgängligheten med funktioner som gör enheten lättare att använda för användare
med nedsatt syn eller hörsel eller försämrad motorik.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet. Du kan se tillgänglighetsfunktionen
som du använder högst upp på skärmen. Tryck lätt på
för att visa funktionerna som du för
närvarande använder eller tryck lätt på Stäng av för att snabbt inaktivera funktionerna.
Voice Assistant (röståterkoppling)
Aktivera eller inaktivera Voice Assistant
När du aktiverar Voice Assistant startar enheten röståterkoppling. När du trycker lätt på vald
funktion en gång läser enheten upp texten på skärmen. Om du trycker på funktionen två gånger
aktiveras funktionen.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Skärmläsare, tryck lätt på reglaget för
Voice Assistant, tryck lätt på Tillåt och tryck sedan lätt på det valda området två gånger för att
aktivera funktionen.
Inaktivera Voice Assistant genom att trycka lätt på reglaget och trycka snabbt två gånger var som
helst på skärmen.
För att visa hur du använder Voice Assistant trycker du lätt på Självstudie.
Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder Voice Assistant.
215
Bilaga
Styra skärmen med fingergester
Du kan använda olika fingergester för att styra skärmen när du använder Voice Assistant.
Gester med ett finger
• Trycka lätt: Läs upp objektet under fingret högt. Utforska skärmen genom att placera ett
finger på skärmen och flytta det på skärmen.
• Trycka lätt två gånger: Öppna valt objekt. När valda objekt läses upp högt ska du lyfta fingret
från objektet när du hör det objekt som du vill ha. Tryck sedan lätt var som helst på skärmen
två gånger i snabb följd.
• Dubbeltrycka och hålla nedtryckt på skärmen: Flytta ett objekt eller öppna ett tillgängligt
alternativ.
• Dra åt vänster: Läs föregående objekt.
• Dra åt höger: Läs nästa objekt.
• Dra uppåt eller nedåt: Ändra de senaste kontextuella menyinställningarna.
• Dra åt vänster och sedan åt höger i en enda rörelse: Bläddra uppåt på skärmen.
• Dra åt höger och sedan åt vänster i en enda rörelse: Bläddra nedåt på skärmen.
• Dra uppåt och sedan nedåt i en enda rörelse: Gå till det första objektet på skärmen.
• Dra nedåt och sedan uppåt i en enda rörelse: Gå till det sista objektet på skärmen.
Gester med två fingrar
• Trycka två gånger: Starta, pausa eller återuppta den aktuella åtgärden.
• Trycka lätt tre gånger: Visa aktuell tid, återstående batteriladdning med mera. Ändra objekt
som läses upp högt genom att starta appen Inställningar och trycka lätt på Tillgänglighet
→ Skärmläsare → Inställningar → Information i statusfältet.
• Tryck lätt fyra gånger: Aktivera eller inaktivera röstmeddelanden.
• Dra åt vänster: Gå till nästa sida.
• Dra åt höger: Gå till föregående sida.
• Dra uppåt: Bläddra nedåt i listan.
• Dra nedåt: Bläddra uppåt i listan.
• Svep uppåt eller nedåt på hemskärmen: Öppna appskärmen.
• Svep uppåt eller nedåt på appskärmen: Gå tillbaka till hemskärmen.
• Svepa i valfri riktning på den låsta skärmen: Lås upp skärmen.
• Dra nedåt från skärmens överkant: Öppna aviseringspanelen.
216
Bilaga
Gester med tre fingrar
• Trycka lätt: Börja läsa upp objekt högt uppifrån.
• Trycka lätt två gånger: Börja läsa från nästa objekt.
• Trycka lätt tre gånger: Läs den senast markerade texten och kopiera den till urklipp.
• Dra åt höger eller vänster: Öppna den kontextuella menyn och bläddra bland alternativen.
• Dra uppåt eller nedåt: Ändra textläsning och välj granularitet.
• Dra uppåt och sedan nedåt i en enda rörelse: Gå tillbaka till föregående skärm.
• Dra nedåt och sedan uppåt i en enda rörelse: Gå tillbaka till hemskärmen.
Gester med fyra fingrar
• Trycka lätt: Gå till föregående skärm.
• Trycka lätt två gånger: Gå till hemskärmen.
• Trycka lätt tre gånger: Öppna listan över de senast använda apparna.
Använda den kontextuella menyn
När du använder Voice Assistant drar du åt höger eller vänster med tre fingrar. Då visas den
kontextuella menyn och enheten läser upp alternativen högt. Dra åt höger eller vänster med tre
fingrar för att bläddra bland alternativen. När du hör det alternativ du vill ha drar du uppåt eller
nedåt för att använda alternativet eller justera inställningarna för alternativet. När du till exempel
hör Talhastighet kan du justera talhastigheten genom att dra uppåt eller nedåt.
Lägga till och hantera bildetiketter
Du kan tilldela etiketter till bilder på skärmen. Enheten läser upp etiketterna högt när bilderna
väljs. Lägg till etiketter på bilder som inte har etiketter genom att trycka lätt på skärmen två
gånger med tre fingrar och sedan hålla kvar.
Hantera etiketterna genom att starta appen Inställningar och trycka lätt på Tillgänglighet →
Skärmläsare → Inställningar → Hantera anpassade etiketter.
217
Bilaga
Konfigurera inställningarna för Voice Assistant
Konfigurera inställningar för Voice Assistant efter egna önskemål.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Skärmläsare → Inställningar.
• Text-till-tal: Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när Voice Assistant
har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.
• Mångordighet: Anpassa de detaljerade inställningarna för röstfeedback.
• Skaka f. att läsa kontinuerligt: Ställ in enheten så att text som visas på skärmen läses upp
högt när du skakar enheten. Du kan välja mellan olika skakintensiteter.
• Säg lösenord: Ställ in enheten så att tecknen läses upp högt när du anger ditt lösenord.
• Läs upp nummerpresentation: Ställ in enheten så att namnet på den person som ringer
läses upp högt vid inkommande samtal.
• Vibrationsfeedback: Ställ in enheten på att vibrera när du styr skärmen, till exempel väljer
ett objekt.
• Ljudfeedback: Ställ in enheten på att avge ljud när du styr skärmen, till exempel väljer ett
objekt. Du kan även justera volymen på ljudet som spelas upp när du trycker på skärmen för
att styra den.
• Fokusera på talljud: Ställ in enheten på att sänka medievolymen när enheten läser upp ett
objekt högt.
• Fokusindikator: Ställ in enheten på att göra fokusindikatorns kant som visas när du trycker
på ett objekt tjockare. Du kan även ändra indikatorns färg.
• Tryck en gång för aktivering: Ställ in enheten så att det valda objektet aktiveras med en
enda tryckning.
• Tryck en gång på navigeringsfält: Ställ in enheten på att använda knapparna i
navigeringsfältet med en enda tryckning.
• Snabbmeny: Välj kontextuella menyalternativ som ska visas när du drar till vänster eller till
höger med tre fingrar.
• Hantera anpassade etiketter: Hantera de etiketter som du har lagt till.
• Förbättrat fokus: Ställ in enheten så att den flyttar fokus till startpositionen eller tidigare
position när du byter skärm.
• Tangentbordsgenvägar: Ange tangentgenvägar som kan användas vid användning av ett
externt tangentbord.
• Ljussensor: Ställ in enheten så att du vet när den upptäcker ljus.
218
Bilaga
• Mörk skärm med sidoknapp: Ställ in enheten så att den fungerar normalt när skärmen är
avstängd.
• Information i statusfältet: Välj objekt som ska läsas upp högt när du trycker på skärmen tre
gånger med två fingrar.
• Utvecklaralternativ: Ställ in alternativ för apputveckling.
Använda enheten med skärmen avstängd
För ökad sekretess kan du ställa in enheten på att fungera normalt när skärmen är avstängd.
Skärmen slås inte på när du trycker på knappar eller trycker lätt på skärmen. Funktioner som är
aktiverade stängs inte av när skärmen är avstängd.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Skärmläsare → Inställningar och
tryck sedan lätt på reglaget för Mörk skärm med sidoknapp för att aktivera funktionen. Om du
vill aktivera eller inaktivera funktionen trycker du snabbt två gånger på sidoknappen.
Den här funktionen visas endast när Voice Assistant har aktiverats.
Ange text med tangentbordet
Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och sedan trycker du
snabbt två gånger var som helst på skärmen.
Om du vill aktivera funktionen för snabb knappinmatning startar du appen Inställningar, trycker
lätt på Tillgänglighet → Skärmläsare och trycker sedan lätt på reglaget för Snabbskrift för att
aktivera funktionen.
När du trycker på tangentbordet med fingret läser enheten upp teckentangenterna under fingret
högt. Lyft fingret från skärmen för att välja tecknet som du hör. Tecknet anges och enheten läser
upp texten högt.
Om Snabbskrift inte är aktiverat lyfter du fingret från det tecken du vill ha och trycker därefter
var som helst på skärmen två gånger.
Den här funktionen visas endast när Voice Assistant har aktiverats.
Ange ytterligare tecken
Håll en tangent på tangentbordet lätt nedtryckt för att skriva ytterligare tecken som är
tillgängliga för tangenten. Ovanför tangenten visas ett popup-fönster med tillgängliga tecken.
Välj ett tecken genom att dra fingret på popup-fönstret tills du hör det tecken som du vill ha och
släpp sedan.
219
Bilaga
Synlighetsförbättringar
Använda temat med hög kontrast
Använd ett tydligt tema som visar ljusfärgat innehåll mot en mörk bakgrund.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar → Tema
med hög kontrast och välj sedan ett tema du vill ha.
Använda tecken med hög kontrast
Justera tecknens färg och kontur för att öka kontrasten mellan texten och bakgrunden.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar och tryck
sedan lätt på reglaget för Teckensn. m. hög kontrast för att aktivera funktionen.
Använda tangentbord med hög kontrast
Ändra färg på Samsung-tangentbordet för att öka kontrasten mellan texten och bakgrunden.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar och tryck
sedan lätt på reglaget för Tangentb. m. hög kontrast för att aktivera funktionen.
Visa knappformer
Visa knappformer med kantlinjer för att få dem att sticka ut.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar och tryck
sedan lätt på reglaget för Visa knappformer för att aktivera funktionen.
Kasta om bildskärmsfärgerna
Öka skärmens läsbarhet för att hjälpa användarna att lättare känna igen text på skärmen.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar och tryck
sedan lätt på reglaget för Färginvertering för att aktivera funktionen.
220
Bilaga
Färgjustering
Justera hur färger visas på skärmen om du har svårt att särskilja färger. Enheten ändrar färgerna
till andra färger som är lättare att känna igen.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar →
Färgjustering och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Välj ett alternativ.
Om du vill justera färgintensiteten drar du justeringsreglaget under Intensitet.
Om du väljer Anpassad färg kan du anpassa färgen på skärmen. Följ anvisningarna på skärmen
för att slutföra proceduren för färgjustering.
Färglins
Justera skärmfärgerna om du har svårt att läsa texten.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar → Färglins
och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Välj en färg du vill ha.
Om du vill justera genomskinligheten drar du justeringsreglaget under Transparens.
Minska skärmrörelseeffekter
Minska skärmeffekter om du är känslig för animeringar eller skärmrörelser.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar och tryck
sedan lätt på reglaget för Ta bort animeringar för att aktivera funktionen.
Använda förstoringsglas
Aktivera ett förstoringsglas för att zooma in skärmen för att se en större version av innehållet.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar och
tryck sedan lätt på reglaget för Förstoringsfönster för att aktivera funktionen. Då visas
förstoringsfönstret på skärmen.
Dra i kanten på förstoringsglaset för att flytta det till delen av skärmen som du vill förstora.
221
Bilaga
Förstora skärmen
Förstora skärmen och zooma in ett specifikt område.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar →
Förstoring.
• Trippeltryck skärmen för först.: Zooma in genom att trycka på skärmen tre gånger. Om du
vill återgå till normal vy trycker du lätt på skärmen tre gånger igen.
• Använd genväg för förstoring: Zooma in genom att trycka lätt på i navigeringsfältet och
sedan trycka lätt där du vill förstora skärmen. Om du vill återgå till normal vy trycker du lätt
på .
Om du vill utforska skärmen, drar du två eller fler fingrar över den förstorade skärmen.
Om du vill justera zoomnivå nyper du ihop med två eller fler fingrar på den förstorade skärmen
eller för dem ifrån varandra.
Du kan också förstora skärmen tillfälligt genom att trycka lätt på skärmen tre gånger och hålla
nedtryckt. Eller så trycker du lätt på och trycker sedan lätt på skärmen och håller nedtryckt.
När du håller skärmen nedtryckt drar du fingret för att utforska skärmen. Ta bort fingret för att
återgå till normal vy.
• Knappsatser och navigeringsfältet på skärmen går inte att förstora.
• När den här funktionen är aktiverad kan prestandan på vissa appar påverkas.
Förstora pekare för mus eller pekplatta
Förstora pekaren när du använder en extern mus eller pekplatta.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar och tryck
sedan lätt på reglaget för Stor mus/pekplattepekare för att aktivera funktionen.
Ändra teckensnitt
Ändra teckensnitt och teckenstorlek.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar →
Teckenstorlek och stil.
Ändra skärmzoomning
Ändra inställningen för skärmzoomning.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Synlighetsförbättringar →
Skärmzoom.
222
Bilaga
Hörförbättringar
Stöd för hörapparater
Ställ in enheten på att förbättra ljudkvaliteten så att den fungerar bättre tillsammans med
hörapparater.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Hörförbättringar → Stöd för
hörapparater och tryck sedan lätt på reglaget för Hörapparater för att aktivera funktionen.
Förstärk omgivningsljud
Ställ in enheten på att förstärka ljud runt omkring dig för att hjälpa dig höra bättre när du
använder hörlurar.
1
2
3
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Hörförbättringar → Förstärk
omgivningsljud och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Anslut hörlurarna till enheten och sätt på dig hörlurarna.
Tryck lätt på
.
Adapt sound
Optimera ljudinställningen för att hitta bästa möjliga ljudkvalitet och använd den för samtal eller
medieuppspelning.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Hörförbättringar → Adapt sound
och optimera sedan ljudinställningen.
Justera ljudbalansen
Ställ in enheten så att ljudbalansen justeras vid användning av hörlurar.
1
2
3
Anslut hörlurarna till enheten och sätt på dig hörlurarna.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Hörförbättringar.
Dra reglaget under Ljudbalans vänster/höger åt vänster eller höger för att justera
ljudbalansen.
223
Bilaga
Monoljud
Monoutgång kombinerar stereoljud till en signal som spelas upp via alla hörlurshögtalare.
Använd detta om du har hörselproblem eller om en öronsnäcka passar dig bättre.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Hörförbättringar och tryck sedan lätt
på reglaget för Monoljud för att aktivera funktionen.
Stänga av alla ljud
Ställ in enheten så att alla enhetsljud stängs av, t.ex. medieljud och samtalspartnerns röst under
ett samtal.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Hörförbättringar och tryck sedan lätt
på reglaget för Tysta alla ljud för att aktivera funktionen.
Transkribering
Ställ in enheten på att registrera tal med enhetens mikrofon och omvandla det till text på
skärmen.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Hörförbättringar → Transkribering
och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Tryck sedan lätt på för att
transkribera tal.
Realtidstextning
Ställ in enheten på att upptäcka tal och automatiskt generera undertexter när du spelar upp
medieinnehåll, t.ex. videor eller podcasts.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Hörförbättringar → Realtidstextning
och tryck sedan lätt på reglaget Realtidstextning för att aktivera funktionen.
Textningsinställningar
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Hörförbättringar →
Undertextinställningar → Samsung-textning (CC) eller Google-textning (CC) och tryck sedan
lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Välj ett alternativ för att konfigurera textningsinställningarna.
Ljuddetektorer
Ställ in enheten så att den upptäcker när en bebis gråter eller när någon ringer på dörren.
Enheten vibrerar när den känner av ljud och varningen sparas som en logg.
När den här funktionen är aktiverad fungerar inte röstigenkänning.
224
Bilaga
Detektor f gråtande bebis
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Hörförbättringar →
Ljuddetektorer → Detektor f gråtande bebis → Starta.
Dörrklocksdetektor
1
2
3
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Hörförbättringar →
Ljuddetektorer → Dörrklocksdetektor.
Tryck lätt på Media för att spela in ljudet från din dörrklocka.
Enheten identifierar och spelar in dörrklockan.
Tryck lätt på Test och ring på dörrklockan för att kontrollera om den är inspelad korrekt. När
enheten känner av ljudet på dörrklockan trycker du lätt på Starta.
Ändra ljudet på dörrklockan genom att trycka lätt på Ändra ljud på dörrklocka.
Interaktion och fingerfärdighet
Universalomkopplare
Du kan styra pekskärmen genom att ansluta ett externt reglage, trycka lätt på skärmen eller
använda huvudrörelser och ansiktsgester.
1
2
3
4
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och
fingerfärdighet → Universalomkopplare.
Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på Klar.
Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Om det inte finns några universalomkopplare registrerade på enheten trycker du lätt på
Lägg till omkopplare och ställer in omkopplarna på att styra enheten.
Om du vill aktivera funktionen universalomkopplare måste minst en omkopplare vara
registrerad på enheten.
Ställ in omkopplare för att styra enheten genom att trycka lätt på reglaget under Omkopplare.
För att inaktivera den här funktionen trycker du på sidoknappen och volym upp-knappen
samtidigt.
225
Bilaga
Assistentmeny
Visa ikonen för assistentgenväg
Ställ in enheten på att visa ikonen för assistentgenväg för att komma åt appar, funktioner och
inställningar. Du kan enkelt kontrollera enheten genom att trycka lätt på assistentmenyerna i
ikonen.
1
2
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och
fingerfärdighet → Assistentmeny.
Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen för assistentgenvägen visas nere till höger på skärmen.
Justera genomskinlighetsnivå för ikonen för assistentgenväg genom att dra
justeringsreglaget under Genomskinlighet.
Öppna assistentmenyer
Ikonen för assistentgenvägen visas som en svävande ikon som gör det lätt att komma åt
assistentmenyer från vilken skärm som helst.
När du trycker lätt på ikonen för assistentgenvägen utvidgas ikonen något och
assistentmenyerna visas på ikonen. Tryck lätt på vänster- eller högerpilen för att flytta till andra
paneler eller dra åt vänster eller åt höger för att välja andra menyer.
Använda markören
Tryck lätt på Markör på assistentmenyn. Du kan styra skärmen med små fingerrörelser på
tryckområdet. Dra fingret på tryckområdet för att flytta markören. Du kan även trycka lätt på
skärmen för att välja objekt under markören.
Använd följande alternativ:
•
/
: Bläddra åt höger eller vänster på skärmen.
•
/
: Bläddra uppåt eller nedåt på skärmen.
•
: Förstora området där markören befinner sig.
•
: Ändra inställningar för pekplatta och markör.
•
: Flytta tryckområdet till en annan plats.
•
: Stäng tryckområdet.
226
Bilaga
Använda utökade assistentmenyer
Ställ in enheten så att utökade assistentmenyer visas för utvalda appar.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och fingerfärdighet
→ Assistentmeny → Assistent plus och tryck sedan lätt på reglagen bredvid de appar du vill
aktivera.
Besvara eller avsluta samtal
Ändra den metod som ska användas för att besvara eller avsluta samtal.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och fingerfärdighet →
Svara på och avsluta samtal och tryck sedan lätt på reglaget för den metod du vill ha.
Interaktionskontroll
Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion på inmatningar när
appar används.
1
2
3
4
5
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och
fingerfärdighet → Interaktionskontroll.
Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Tryck på sidoknappen och volym upp-knappen samtidigt och håll dem intryckta när du
använder en app.
Justera ramens storlek eller dra en linje runt ett område som du vill begränsa.
Tryck lätt på Klar.
Enheten visar det begränsade området. Det begränsade området reagerar inte när du
trycker på det och enhetens knappar inaktiveras. Du kan dock aktivera funktioner för
sidoknappen, volymknappen och tangentbordet i interaktionskontrolläget.
Inaktivera interaktionskontrolläget genom att trycka på sidoknappen och volym upp-knappen
samtidigt och hålla dem intryckta.
För att ställa in enheten på att låsa skärmen efter inaktivering av interaktionskontrolläget ska
du starta appen Inställningar, trycka lätt på Tillgänglighet → Interaktion och fingerfärdighet
→ Interaktionskontroll och sedan trycka lätt på reglaget Lås skärmen vid inaktivering för att
aktivera funktionen.
227
Bilaga
Fördröjning för tryck och håll ned
Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och fingerfärdighet →
Fördröjning för tryck och håll ned och välj sedan ett alternativ.
Tryckvaraktighet
Ställ in hur länge du måste trycka på skärmen för att enheten ska känna igen att det är en
tryckning.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och fingerfärdighet →
Tryckvaraktighet, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och ställ sedan in tiden.
Ignorera upprepade beröringar
Ställ in enheten på att endast känna igen den första tryckningen inom en viss tid när du trycker
på skärmen flera gånger.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och fingerfärdighet →
Ignorera upprepade beröringar, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och ställ sedan
in tiden.
Klicka när pekaren stannar
Ställ in enheten på att välja ett objekt automatiskt när du placerar pekaren över objektet.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och fingerfärdighet och
tryck sedan lätt på reglaget för Klicka när pekaren stannar för att aktivera funktionen.
Tröga tangenter
Ställ in en modifierartangent på ett externt tangentbord, t.ex. Skift-, Ctrl- eller Alt-tangenten, på
att förbli nedtryckt. Detta gör det lättare att använda tangentbordsgenvägar utan att trycka på
två tangenter samtidigt.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och fingerfärdighet och
tryck sedan lätt på reglaget för Tröga tangenter för att aktivera funktionen.
Långsamma tangenter
Ställ in identifieringstiden för nedtryckning av en tangent på det externa tangentbordet.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och fingerfärdighet →
Långsamma tangenter, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och ställ sedan in tiden.
228
Bilaga
Fjädrande tangenter
Ställ in enheten på att endast känna igen första gången du trycker ned en tangent inom en viss
tid när du trycker ned samma tangent flera gånger.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Interaktion och fingerfärdighet →
Fjädrande tangenter, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och ställ sedan in tiden.
Avancerade inställningar
Starta tillgänglighetsfunktionerna snabbt
Ange för att öppna funktioner snabbt.
Starta appen Inställningar, tryck på Tillgänglighet → Avancerade inställningar → Sido- och
volymhöjningsknappen och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen. Välj därefter
en tillgänglighetsfunktionen som ska öppnas när du trycker på sidoknappen och volym uppknappen samtidigt.
Du kan öppna följande tillgänglighetsfunktioner:
• Tillgänglighet.
• Voice Assistant.
• Universalomkopplare.
• Förstoringsfönster.
• Färginvertering.
• Färgjustering.
• Färglins.
• Teckensn. m. hög kontrast.
• Tysta alla ljud.
• Interaktionskontroll.
229
Bilaga
Starta genvägstjänsterna snabbt
Ställ in för att snabbt starta en genvägstjänst.
Starta appen Inställningar, tryck på Tillgänglighet → Avancerade inställningar → Knapp. för
högre och lägre volym och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen. Därefter trycker
du på Vald tjänst och väljer en genvägstjänst som ska starta när du samtidigt trycker på och
håller ned volym upp-knappen och volym ned-knappen i tre sekunder.
Du kan komma åt följande genvägstjänster:
• Transkribering.
• Din telefonassistent.
• Universalomkopplare.
• Voice Assistant.
Ställa in aviseringslampan
Ställ in enheten på att blinka med fotolampan eller skärmen när ett alarm hörs eller när du har
aviseringar, t.ex. inkommande samtal och nya meddelanden.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Avancerade inställningar →
Blixtavisering och tryck sedan på reglagen bredvid de alternativ du vill aktivera.
Aviseringspåminnelser
Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på aviseringar som du inte gått igenom under
intervallet.
Starta appen Inställningar, tryck på Tillgänglighet → Avancerade inställningar →
Aviseringspåminnelser och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen.
• Vibrera när ljud spelas: Ställ in enheten så att den vibrerar och spelar upp ett aviseringsljud
när du har olästa aviseringar.
• Påminn var: Ange ett intervall mellan aviseringar.
• Välj appar: Ställ in så att appar aviserar dig om aviseringar.
230
Bilaga
Dags att vidta åtgärd
Ställ in visningstiden för popup-fönster som ber dig vidta en åtgärd, t.ex. aviseringar eller
volymkontroll.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Avancerade inställningar → Dags att
vidta åtgärd och välj sedan ett alternativ.
Lägga till röstinspelningar till röstetiketter
Du kan använda röstetiketter för att särskilja objekt med liknande form genom att sätta
etiketter på dem. Du kan spela in och tilldela en NFC-aktiverad röstetikett en röstinspelning.
Röstinspelningen spelas upp när du placerar enheten nära etiketten.
Slå på NFC-funktionen innan du använder den här funktionen.
1
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Avancerade inställningar →
Röstetikett.
Då startar röstinspelning.
2
3
4
Tryck lätt på
för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen.
När du är klar med inspelningen trycker du lätt på Klar för att sluta spela in.
Placera den nedre delen av enhetens baksida över röstetiketten.
Informationen i röstinspelningen kommer att skrivas på röstetiketten.
Bixby Vision för tillgänglighet
När du aktiverar tillgänglighetsfunktionerna med Bixby Vision kan Bixby Vision känna igen och
beskriva scener, text eller objekt så att du kan höra relaterad information.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Tillgänglighet → Avancerade inställningar → Bixby
Vision för tillgänglighet och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen.
Tillgängliga funktioner kan variera beroende på region.
231
Bilaga
Beskriva omgivande scener
Analysera scenen du fångat och beskriva den med tal.
1
2
Tryck lätt på Öppna Bixby Vision.
Välj
och dubbeltryck lätt på skärmen för att fånga önskad scen.
Läsa text eller objektinformation högt
Känna igen text eller objekt och beskriva dem med tal.
1
2
Tryck lätt på Öppna Bixby Vision.
Välj
och håll texten eller objektet inom skärmen för att känna igen texten eller objektet.
Installerade tjänster
Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Tillgänglighet → Installerade tjänster.
232
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• PIN: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad
måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda menyn Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel
pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer
SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Enheten slås inte på
Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
233
Bilaga
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter dit ett skärmskydd eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte
fungerar som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet slutar svara eller stöter på ett allvarligt fel
Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsungservicecenter.
Starta om enheten
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på
den igen.
Framtvinga omstart
Om enheten har hängt sig och inte svarar ska du hålla sidoknappen och volym ned-knappen
intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.
Återställa enheten
Om metoderna ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Allmän hantering → Återställ → Återställning till
fabriksdata → Återställ → Ta bort allt. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten
innan du gör en återställning till fabriksdata.
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
234
Bilaga
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder hörlurar ska du se till att de är anslutna på rätt sätt.
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av
Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den
användbara laddningen minskas.
• Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner eller vissa appar såsom GPS, spel
eller Internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
235
Bilaga
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser
ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet.
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat
dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du pröva följande:
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska
du installera en app som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att
besöka www.samsung.com.
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
236
Bilaga
Bluetooth fungerar inte bra
Om du inte hittar en annan Bluetooth-enhet eller om du har anslutningsproblem eller
prestandafel, testa följande:
• Kontrollera att den enhet du vill ansluta är redo att avsökas eller anslutas till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
• På din enhet, startar du appen Inställningar, trycker på Anslutning och trycker sedan på
Bluetooth-reglaget för att återaktivera det.
• På din enhet startar du appen Inställningar, trycker lätt på Allmän hantering → Återställ
→ Återställ nätverksinställningar → Återställ inställningar → Återställ för att återställa
nätverksinställningarna. Du kan förlora sparad information när du utför återställningen.
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att
återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data
som är lagrade på enheten.
237
Bilaga
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen
Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av enhetens underhållsfunktion eller ta bort
oanvända appar eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.
Hemknappen visas inte
Navigeringsfältet med hemknappen kan försvinna när du använder vissa appar eller funktioner.
Visa navigeringsfältet genom att dra uppåt från skärmens nedre del.
Reglaget för skärmljusstyrka visas inte på aviseringspanelen
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Dra sedan aviseringspanelen nedåt.
Tryck lätt på → Snabbpanelslayout och tryck sedan lätt på reglaget för Visa ljusstyrka överst
för att aktivera funktionen.
Ta bort batteriet
• Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat
servicecenter. Instruktioner om hur batteriet tas bort finns på
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort
korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador
och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
• Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt,
inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte
har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs
försumlighet.
238
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786
Upphovsrätt
Copyright © 2020 Samsung Electronics
Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i
någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning
och lagring i system för lagring av och åtkomst till information.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och den dubbla
D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement