Samsung Galaxy J3 (2017) Brugermanual

Samsung Galaxy J3 (2017) Brugermanual
BRUKERHÅNDBOK
SM-J330F/DS
SM-J330FN
Norwegian. 09/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Grunnleggende
Apper og funksjoner
4
6
46
48
54
58
61
63
64
74
78
80
83
83
84
86
87
88
88
90
91
94
95
10
14
16
22
25
26
27
29
31
41
43
Les dette først
Situasjoner og løsninger ved
overoppheting av enheter
Enhetens oppsett og funksjoner
Batteri
SIM- eller USIM-kort
Minnekort (microSD-kort)
Slå enheten av og på
Første oppsett
Samsung-konto
Gjenopprette data fra den forrige
enheten (Smart Switch)
Forstå skjermen
Varselspanel
Skrive inn tekst
2
Installere eller avinstallere apper
Telefon
Kontakter
Meldinger
Internett
E-post
Kamera
Galleri
Flervindu
Samsung Health
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Radio
Lydopptaker
Mine filer
Klokke
Kalkulator
Game Launcher
Dele innhold
Google-apper
Innholdsfortegnelse
Innstillinger
97
97
108
108
109
110
111
112
119
121 Google
122 Avanserte funksjoner
122 Bevegelser og gester
123 Doble meldinger
124 Enhetsvedlikehold
125 Optimere enheten
125 Batteri
126 Lagring
126 Minne
126 Sikkerhet
126 Apper
127 Generell styring
128 Tilgjengelighet
128 Programvareoppdatering
129 Brukerhåndbok
129 Om telefonen
Innledning
Tilkoblinger
98 Wi-Fi
100 Bluetooth
102 NFC og betaling (NFC-aktiverte
modeller)
104 Datasparing
105 SIM-kortadministrator (dobbeltSIM-kort-modeller)
105 Internettdeling
106 Flere tilkoblingsinnstillinger
Lyd og vibrering
Varsler
Skjerm
110 Skjermsparer
Bakgrunner og temaer
Låseskjerm
112 Smart Lock
Sikkerhet
114 Sikker mappe
Kontoer og sikkerhetskopi
120 Samsung Cloud
Tillegg
130 Feilsøking
136 Ta ut batteriet
3
Grunnleggende
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør,
modellspesifikasjoner og programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre
leverandører enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av
e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av
posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder
anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
• Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
4
Grunnleggende
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder,
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
• Avhengig av området eller tjenesteleverandøren, blir det festet en skjermbeskyttelse for
beskyttelse under produksjon og distribusjon. Skade på den festede skjermbeskyttelsen
dekkes ikke av garantien.
• Du kan se berøringsskjermen tydelig selv i sterkt utendørs sollys ved å automatisk justere
kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av produktets sammensetning, hvis du lar
berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i
skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå.
– – Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen i lengre
perioder og slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
– – Du kan konfigurere berøringsskjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker den.
Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Tidsavbrudd for skjerm og velg hvor lenge
du vil vente før enheten slår av berøringsskjermen.
• Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal
Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se
enhetens FCC-ID. Du kan vise FCC-ID-en ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Om
telefonen → Status.
5
Grunnleggende
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
Situasjoner og løsninger ved overoppheting av
enheter
Hvis enheten blir varm mens batteriet lades
Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading
kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og
er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at
laderen vil stoppe oppladingen.
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har
kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
• Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den
tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny
Samsung-godkjent kabel.
• Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som
metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den
trådløse laderen.
Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som
støttes.
6
Grunnleggende
Hvis enheten blir varm under bruk
Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem i lengre perioder,
kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som
kjører, og ikke bruk enheten på en stund.
Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av
funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for modellen din.
• Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
• Ved nedlasting av store filer
• Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper i lengre perioder
– – Ved spilling av høykvalitetsspill i lengre perioder
– – Ved opptak av videoer i lengre perioder
– – Ved strømming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
– – Når du kobler til en TV
• Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
– – Ved bruk av Flervindu
– – Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
– – Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
– – Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
• Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
• Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
• Ved bruk av mobil Wi-Fi-sone og sammenkoblingsfunksjonen
• Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
• Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
• Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer,
som væske, støv, metallstøv og blyantbly
• Når du roamer
7
Grunnleggende
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
• Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på
nytt.
• Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
• Lukk apper som øker batteriforbruket, eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i
bruk.
• Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
• Hvis enheten overopphetes eller føles varm i en lengre periode, må du ikke bruke den
på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsungservicesenter.
Forholdsregler for overoppheting av enhet
Hvis du begynner å følge ubehag på grunn av at enheten blir overoppvarmet skal du slutte å
bruke enheten.
Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å
kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.
• Hvis enheten overopphetes og når en viss temperatur, vises en varselmelding for å unngå
enhetsfeil, hudirritasjon og skader samt batterilekkasje. For å senke enhetens temperatur
begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og batterilading stopper. Apper som
kjører, blir lukket, og alle anrop bortsett fra nødanrop blir begrenset frem til enheten har kjølt
seg ned.
• Hvis den andre meldingen vises på grunn av videre økning i enhetstemperaturen, blir
enheten slått av. Ikke bruk enheten før temperaturen reduseres til under det angitte nivået.
Hvis den andre varselmeldingen vises i løpet av et nødanrop, blir anropet ikke avbrutt av en
tvunget nedstengning.
8
Grunnleggende
Forholdsregler for driftsomgivelser
Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med
tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.
• Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
• Ikke utsett enheten for direkte sollys i lengre perioder.
• Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil
om sommeren.
• Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
• Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt
kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
• Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.
9
Grunnleggende
Enhetens oppsett og funksjoner
Innhold i produktesken
Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra den lokale Samsung-forhandleren. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
10
Grunnleggende
Enhetsoppsett
Høyttaler
Kamera foran
Fotolys
Høyttaler
Nærhetssensor
Strømtast
Berøringsskjerm
Hjem-tast
Nylige-tast
Tilbake-tast
Flerfunksjonskontakt
Hodesettkontakt
Mikrofon
Kamera bak
GPS-antenne
NFC-antenne (bare
SM-J330FN-modellen)
Volumtast
Fotolys
SIM-kortskuff
► Modeller med ett
SIM-kort: Minnekortskuff
► Dobbelt-SIM-kortmodeller:
SIM-kort-/minnekortskuff
Hovedantenne
11
Grunnleggende
• Når du bruker høyttalerne, som når du spiller av mediefiler eller bruker
høyttalertelefonen, må du ikke holde enheten for nær ørene.
• Pass på at kameraobjektivet ikke utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel
direkte sollys. Hvis kameraobjektivet utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel
direkte sollys, kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres
og vil forårsake prikker eller flekker på bildene.
• Hvis enheten brukes når glasset eller akryldekselet er ødelagt, er det fare for at du kan
skade deg. Bruk ikke enheten før den er blitt reparert av et Samsung-servicesenter.
• Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
– – Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
– – Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
– – Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre
gjenstander mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller
mobildatatilkobling.
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung.
Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
• Ikke dekk til nærhetssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter eller
klistremerker. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
12
Grunnleggende
Taster
Tast
Funksjon
Strøm
Nylige
• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.
• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
• Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst.
Hjem
• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.
• Trykk på og hold inne for å starte Google.
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Tilbake
• Trykk på og hold for å få tilgang til flere valg for det aktive
skjermbildet.
Volum
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
13
Grunnleggende
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt
det.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er
godkjent, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.
Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som
er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt
med en strømbryter, så du bør derfor koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i
bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og
lett tilgjengelig under lading.
1
2
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren.
3
4
Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Koble USB-kabelen til flerfunksjonskontakten på enheten.
Koble laderen fra enheten når enheten er ladet fullt opp. Koble deretter laderen fra
stikkontakten.
14
Grunnleggende
Redusere batteriforbruket
Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:
• Optimaliser enheten ved å bruke funksjonen for enhetsvedlikehold.
• Når du ikke bruker enheten, slår du av skjermen ved å trykke på strømtasten.
• Aktiver strømsparingsmodus.
• Lukk unødvendige apper.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
Tips og forholdsregler for batterilading
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse
med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir
borte under dataoverføring bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse
appene.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre
til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
15
Grunnleggende
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende
at laderen vil stoppe oppladingen. Hvis dette skjer under trådløs opplading, frakobler du
enheten fra laderen for å la den kjøles ned og lader deretter enheten igjen senere.
• Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk
flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsungservicesenter.
SIM- eller USIM-kort
Sette inn SIM- eller USIM-kortet
Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.
For modeller med to SIM-kort kan du sette inn to SIM- eller USIM-kort, slik at du kan ha
to telefonnumre eller tjenesteleverandører på én enkelt enhet. I enkelte områder kan
dataoverføring bli langsommere hvis det er satt inn to SIM-kort i enheten enn når den har bare
ett SIM-kort.
• Bruk bare et mikro-SIM-kort.
• Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt.
Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller
stjålne kort.
Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller
tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om
tilgjengelighet for tjenesten.
16
Grunnleggende
► Modeller med ett SIM-kort:
17
Grunnleggende
► Dobbelt-SIM-kort-modeller:
– – SIM-kortskuff 1:
18
Grunnleggende
– – SIM-kortskuff 2:
1
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
19
Grunnleggende
3
4
Plasser SIM- eller USIM-kortet i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
Dytt SIM- eller USIM-kortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Riktig installasjon av kort
► Dobbelt-SIM-kort-modeller:
Nano-SIM-kort
Nano-SIM-kort
MicroSD-kort
20
Grunnleggende
Bruke to SIM- eller USIM-kort (dobbelt-SIM-kort-modeller)
Hvis du setter inn to SIM- eller USIM-kort, kan du ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører
på én enkelt enhet.
Aktivere SIM- eller USIM-kort
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator. Velg et SIM- eller
USIM-kort, og trykk på bryteren for å aktivere det.
Tilpasse SIM- eller USIM-kort
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator og velg et SIM- eller
USIM-kort for å få tilgang til følgende alternativer:
• Ikon: Endre ikonet for SIM- eller USIM-kortet.
• Navn: Endre visningsnavnet for SIM- eller USIM-kortet.
• Nettverksmodus: Velg en nettverkstype som skal brukes med SIM- eller USIM-kortet.
Angi foretrukket SIM- eller USIM-kort
Når to kort er aktivert, kan du tilordne taleanrop, meldinger og datatjenester til spesifikke kort.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator og angi
funksjonsinnstillingene for kortene under Foretrukket SIM-kort.
21
Grunnleggende
Minnekort (microSD-kort)
Sette inn et minnekort
Kapasiteten på enhetens minnekort kan være forskjellig fra andre modeller, og enkelte
minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, alt etter minnekortprodusent og -type. Du
kan finne den maksimale kapasiteten til enhetens minnekort på Samsungs nettsted.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet,
ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Du må formatere minnekortet for å bruke det.
Hvis enheten ikke kan formatere eller gjenkjenne minnekortet, må du kontakte
produsenten av minnekortet eller et Samsung-servicesenter.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i Mine filer →
SD-kort-mappen.
22
Grunnleggende
1
Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
Når du tar ut skuffen fra enheten, deaktiveres mobildatatilkoblingen.
23
Grunnleggende
3
4
Sett inn et minnekort i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
Dytt minnekortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
Hvis minnekortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → →
Lagringsinnstillinger → SD-kort → Løs ut.
Ikke ta ut eksterne lagringsenheter som minnekort eller USB-lager, mens enheten
overfører eller bruker informasjon, eller rett etter overføring av data. Dette kan føre
til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på det eksterne lageret eller enheten.
Samsung er ikke ansvarlig for tap, inkludert tap av data, som skyldes misbruk av eksterne
lagringsenheter.
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin, ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet på enheten.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → →
Lagringsinnstillinger → SD-kort → Formater.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data
som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår
som et resultat av brukerens handlinger.
24
Grunnleggende
Slå enheten av og på
Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
Starte enheten på nytt
Start enheten på nytt ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på Omstart.
Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og
volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Nødmodus
Du kan sette enheten i nødmodus for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og
funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe nødnummer, sende din nåværende
posisjonsinformasjon til andre, avgi en nødalarm og mer.
Aktivere Nødmodus
Du aktiverer Nødmodus ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på
Nødmodus.
Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
Deaktivere Nødmodus
Deaktiver nødmodus ved å trykke på → Slå av Nødmodus. Du kan også trykke på og holde
inne strømtasten, og deretter trykke på Nødmodus.
25
Grunnleggende
Første oppsett
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Prosedyrene ved første oppsett kan variere, alt etter programvaren på enheten og
regionen.
1
2
Slå på enheten.
Velg foretrukket enhetsspråk og velg
.
Velg et språk.
3
4
5
Les og godta vilkårene og trykk på Neste.
Få innhold fra en gammel enhet.
Velg et Wi-Fi-nettverk, og koble enheten til det.
Hvis du ikke kobler til et Wi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner
på enheten under det første oppsettet.
26
Grunnleggende
6
7
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.
8
9
Hvis skjermbildet for anbefalte apper vises, velger du appene du vil ha og laster dem ned.
Angi en skjermlåsmetode for å beskytte enheten. Du kan beskytte personopplysningene
dine ved å hindre andre i å få tilgang til enheten. Hvis du vil angi skjermlåsemetoden senere,
trykker du på Ikke nå.
Logg på Samsung-kontoen din. Du kan bruke Samsung-tjenester og holde dataene dine
oppdatert og sikre på alle enhetene dine. Se Samsung-konto for å få mer informasjon.
10 Trykk på Fullfør for å fullføre oppsettet.
Startskjermbildet vises.
Samsung-konto
Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsungtjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted.
Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke
account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer kan du starte Innstillingerappen og trykke på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Samsung account → → Hjelp.
Opprette en Samsung-konto
Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto. Du kan opprette en Samsungkonto med e-postadressen din.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eventuelt kan du starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
3
.
Trykk på Opprett konto.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.
27
Grunnleggende
Logge på Samsung-kontoen
Hvis du allerede har en Samsung-konto, logger du deg på Samsung-kontoen.
1
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til
konto → Samsung account.
Eventuelt kan du starte Innstillinger-appen, og trykke på
2
3
.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Les og godta vilkårene og trykk på Neste for å fullføre påloggingen til Samsung-kontoen.
Finne ID-en din og tilbakestille passordet
Hvis du har glemt Samsung-konto-ID-en din eller -passordet, trykker du på Finn ID eller
Tilbakestill passord på påloggingsskjermbildet for Samsung-konto. Du kan finne ID-en din eller
tilbakestille passordet etter at du angir påkrevd informasjon.
Fjerne Samsung-kontoen
Når du fjerner Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for eksempel
kontakter og hendelser.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer.
Trykk på Samsung account → → Fjern konto.
Trykk på Fjern, angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk deretter på OK.
28
Grunnleggende
Gjenopprette data fra den forrige enheten (Smart
Switch)
Du kan bruke Smart Switch til å overføre data fra den gamle enheten til den nye.
Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart Switch.
• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
• Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer
informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier,
eller som du har rett til å overføre.
Overføre data trådløst
Du kan overføre data fra den forrige enheten til den nye enheten trådløst via Wi-Fi Direct.
1
Start Smart Switch på den forrige enheten.
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra Galaxy Store eller Play Butikk.
2
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart
Switch.
3
4
5
6
7
Plasser enhetene nær hverandre.
På den forrige enheten trykker du på Send data → Trådløs.
På den gamle enheten velger du et element du vil overføre, og trykker Send.
Trykk på Motta på enheten din.
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.
Etter at dataene er overført, kan du vise en liste over de overførte dataene på enheten din.
29
Grunnleggende
Sikkerhetskopiere og gjenopprette data ved hjelp av ekstern lagring
Overfør data med en ekstern lagringsenhet, som et microSD-kort.
1
2
3
Sikkerhetskopiere data fra den gamle enheten til den eksterne lagringsenheten.
4
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den eksterne lagringsenheten.
Sett inn eller koble den eksterne lagringsenheten til enheten din.
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart
Switch → → Gjenopprett.
30
Grunnleggende
Forstå skjermen
Kontrollere berøringsskjermen
• Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter.
Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge for mye trykk på den med fingertuppene.
• Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen
i lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning i skjermen) eller
dobbeltkonturer.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.
Trykke
Trykk på skjermen.
Trykke på og holde
Trykk på og hold skjermen i omtrent
2 sekunder.
31
Grunnleggende
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det til
målplasseringen.
Dobbelttrykke
Dobbelttrykk på skjermen.
Stryke
Du kan stryke oppover, nedover, til venstre
eller til høyre.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem
sammen på skjermen.
32
Grunnleggende
Startskjermbildet og appskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser
widgeter, snarveier til apper og annet.
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.
Utseendet til skjermbildet kan variere avhengig av region og tjenesteleverandør.
En widget
Skjermindikator
Favorittapper
33
Grunnleggende
Bytte mellom start- og appskjermbildet
På startskjermbildet stryker du oppover eller nedover for å åpne appskjermbildet.
Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du
kan også trykke på Hjem-tasten eller Tilbake-tasten.
Startskjermbildet
Appskjermbildet
Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å
trykke på knappen. Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på Startskjerminnstillinger og trykk deretter på bryteren Apper-knapp for å aktivere den. Apper-knappen
legges til nederst på startskjermbildet.
App-knapp
34
Grunnleggende
Vise skjermen i liggende modus
Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på Startskjerm-innstillinger og
trykk deretter på bryteren Roter til liggende modus for å aktivere den.
Roter enheten til den er horisontal for å vise skjermen i liggende modus.
Flytte elementer
Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et
annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker du på og holder et element
på appskjermbildet og trykker deretter på Legg til på Start. En snarvei til appen legges til på
startskjermbildet.
Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.
35
Grunnleggende
Opprette mapper
Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte
apper.
På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter
over en annen app.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet. Trykk på Angi mappenavn, og
skriv inn et mappenavn.
• Legge til flere apper
Trykk på Legg til apper på mappen. Merk av for appene som skal legges til og trykk på Legg
til. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen.
• Flytte apper fra en mappe
Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering.
• Slette en mappe
Trykk på og hold en mappe, og trykk deretter på Slett mappe. Bare mappen vil bli slettet.
Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.
36
Grunnleggende
Redigere startskjermbildet
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å
få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan
også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.
• Legge til paneler: Stryk til venstre, og trykk på
.
• Flytte paneler: Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering.
• Slette paneler: Trykk på
på panelet.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Tema: Endre enhetens tema. Visuelle elementer på grensesnittet, for eksempel farger, ikoner
og bakgrunnsbilder, vil endre seg, avhengig av det valgte temaet.
• Widgeter: Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon
og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Trykk på og hold en widget, og dra den til
startskjermbildet. Widgeten legges til på startskjermbildet.
• Startskjerm-innstillinger: Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter
på startskjermbildet med mer.
37
Grunnleggende
Vise alle apper på startskjermbildet
Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på
startskjermbildet. På startskjermbildet trykker du på og holder inne et tomt område og trykker
deretter på Startskjerm-innstillinger → Startskjermoppsett → Bare startskjerm → Bruk.
Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.
Statusikoner
Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor,
er de mest vanlige.
• Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise
statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
• Enkelte indikatorikoner vises bare når du åpner varselspanelet.
Ikon
Betydning
Ingen signal
Signalstyrke
Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
GPRS-nett tilkoblet
EDGE-nett tilkoblet
UMTS-nett tilkoblet
HSDPA-nett tilkoblet
HSPA+-nett tilkoblet
/
LTE-nett tilkoblet (LTE-aktiverte modeller)
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
Posisjonstjenester brukes
Samtale pågår
Ubesvart anrop
Ny tekst- eller MMS-melding
Alarm aktivert
Lydløs modus aktivert
Vibrasjonsmodus aktivert
38
Grunnleggende
Ikon
Betydning
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterilading
Batterinivå
Låseskjerm
Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom
enheten ikke brukes på en bestemt periode.
For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning når skjermen slås på.
Hvis skjermen er slått av, trykker du på av/på-knappen for å slå den på.
Låseskjermen
39
Grunnleggende
Endre skjermlåsmetoden
Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, starter du Innstillinger-appen, trykker på Låseskjerm →
Skjermlåstype og velger en metode.
Når du angir et mønster, en PIN-kode eller et passord som skjermlåsmetode, kan du beskytte
personopplysningene dine ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du har angitt en
skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.
• Stryk: Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
• Mønster: Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
• Passord: Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
• Ingen: Ikke angi noen skjermlåsmetode.
Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du
skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall
forsøk. Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → Innstillinger for sikker lås, lås
opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsingsmetoden og trykk deretter på
bryteren Nullstill enheten automatisk for å aktivere denne funksjonen.
Ta et bilde av skjermen
Du kan ta et bilde av skjermen når du bruker enheten.
Trykk og hold inne volum ned-tasten og strømtasten samtidig. Skjermbilder blir lagret i Galleri.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
40
Grunnleggende
Varselspanel
Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller ubesvarte anrop, vises statusikoner
på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser
detaljene.
Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke
varselspanelet.
Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.
Søk etter innhold eller apper som
er lagret på enheten din.
Start Innstillinger.
Hurtigvalgknapper
Vis varseldetaljene og utfør
forskjellige handlinger.
Foretrukket SIM- eller USIM-kort
for hvert alternativ. Trykk på for å
få tilgang til SIM-kortstyring.
(dobbelt-SIM-kort-modeller)
Gå til varselsinnstillingene.
Fjern alle varsler.
41
Grunnleggende
Bruke hurtigvalgknapper
Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på
varselspanelet for å vise flere knapper.
Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se
mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.
For å omordne knappene trykker du på → Knapperekkefølge, og trykker på og holder en
knapp og drar den deretter til en ny plassering.
42
Grunnleggende
Skrive inn tekst
Tastaturoppsett
Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende meldinger, opprette notater
og mer.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Flere tastaturfunksjoner
Vis flere tastaturfunksjoner.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Slett det foregående tegnet.
Angi symboler.
Sett inn et linjeskift.
Sett inn et mellomrom.
Endre inndataspråk
Trykk på → Språk og typer → Administrer inndataspråk og velg språkene som skal brukes.
Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre
eller høyre på mellomromstasten.
Endre tastaturet
Endre tastaturtype ved å trykke på
du ønsker.
→ Språk og typer, velge et språk og velge tastaturtypen
På et 3x4-tastatur har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å
trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.
43
Grunnleggende
Flere tastaturfunksjoner
•
: Forutsi ord basert på inndata, og vis ordforslag. Gå tilbake til tastaturfunksjonslisten ved
å trykke på .
•
: Sett inn emojier.
•
: Sett inn klistremerker.
•
: Fest animerte GIF-er.
•
: Angi tekst ved hjelp av tale.
•
: Endre tastaturinnstillingene.
•
→
•
→
: Endre tastaturmodusen eller -størrelsen.
•
→
: Åpne tekstredigeringspanelet.
: Legg til et element fra utklippstavlen.
Kopiere og lime inn
1
2
Trykk på og hold noe tekst.
3
Trykk på Kopier eller Klipp ut.
Dra eller
teksten.
for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alt for å velge hele
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
4
Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på Lim inn.
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på Utklippstavle og velge
teksten.
44
Grunnleggende
Ordbok
Slå opp definisjoner på ord mens du bruker enkelte funksjoner, som når du ser på nettsider.
1
Trykk på og hold et ord som du vil slå opp.
Hvis ordet du vil slå opp ikke er valgt, kan du dra
2
eller
for å velge ønsket tekst.
Trykk på Ordbok i listen over alternativer.
Hvis en ordbok ikke er forhåndsinstallert på enheten, kan du trykke på Gå til Administrer
ordbøker, trykke på
ved siden av en ordbok og deretter Install. for å laste den ned.
3
Se definisjonen i ordbokens sprettoppvindu.
Hvis du vil bytte til fullskjermvisning, trykker du på . Trykk på definisjonen på skjermen
for å se flere definisjoner. Trykk på i detaljvisning for å legge til ordet på listen med
favorittord, eller trykk på Søk på nettet for å bruke ordet som søkeord.
45
Apper og funksjoner
Installere eller avinstallere apper
Galaxy Store
Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter.
Start Galaxy Store-appen.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller trykk på
for å søke etter et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på Install. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger
instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på →
Innstillinger → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ.
Play Butikk
Kjøp og last ned apper.
Start Play Butikk-appen.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALLER. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på
Innstillinger → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ.
46
Apper og funksjoner
Administrere apper
Avinstallere eller deaktivere apper
Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ.
• Deaktiver: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
• Avinstaller: Avinstaller nedlastede apper.
Aktivere apper
Start Innstillinger-appen, trykk på Apper →
Aktiver.
→ Deaktivert, velg en app og trykk deretter på
Angi apptillatelser
Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på
enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu
som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på Tillat i sprettoppvinduet
for å gi tillatelser til appen.
Du kan vise tillatelsesinnstillinger for apper ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Apper.
Velg en app, og trykk på Tillatelser. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.
Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Apper → → Apptillatelser. Velg et element, og trykk på
bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.
Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i
appene ikke virker som de skal.
47
Apper og funksjoner
Telefon
Innledning
Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.
Ringe
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Angi et telefonnummer.
Trykk på
for å foreta et taleanrop eller
hvis du vil foreta et videoanrop.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til nummeret i kontaktlisten.
En forhåndsvisning av
telefonnummeret.
Slett det foregående tegnet.
48
Apper og funksjoner
Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten
Start Telefon-appen, trykk på Nylige eller Kontakter og stryk deretter til høyre på en kontakt
eller et telefonnummer for å foreta et anrop.
Hvis denne funksjonen er deaktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner → Bevegelser og gester og trykker deretter på bryteren Stryk for å ringe/sende
meld. for å aktivere den.
Bruke hurtigtastnumre
Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.
Når du skal angi et hurtigtastnummer, starter du Telefon-appen, trykker på Tastatur eller
Kontakter → → Hurtigtastnumre og velger deretter et hurtigtastnummer og legger til et
telefonnummer.
Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For
hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet / de første sifrene i nummeret,
og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.
Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret 123 som et hurtigtastnummer, trykker du først
på 1 og deretter på 2, og til slutt trykker du på og holder 3.
Foreta et anrop fra låseskjermen
Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
49
Apper og funksjoner
Foreta et internasjonalt anrop
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Trykk på og hold 0 til +-tegnet vises.
Angi landsnummer, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på
.
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Avvise et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Dra Send melding-linjen oppover og velg meldingen som skal sendes for å sende en melding
når du avviser et innkommende anrop. Hvis bryteren Legg til påminnelse er aktivert, blir en
påminnelse lagret for å varsle deg om det avviste anropet en time senere.
Hvis du vil opprette forskjellige avvisningsmeldinger, starter du Telefon-appen, trykker på →
Innstillinger → Hurtigavvisningsmeldinger, skriver en melding og trykker deretter på .
Ubesvarte anrop
Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over
ubesvarte anrop. Du kan også starte Telefon-appen og trykke på Nylige for å vise tapte anrop.
50
Apper og funksjoner
Blokkere telefonnumre
Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
2
Start Telefon-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre.
Trykk på Nylige eller Kontakter, velg kontakter eller telefonnummer og trykk deretter på OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt ved å trykke på Legg til telefonnummer, skrive inn et
telefonnummer og deretter trykke på .
Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i
anropsloggen.
Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID.
Trykk på Blokker ukjente anropere-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Alternativer under samtaler
Under en talesamtale
Følgende handlinger er tilgjengelige:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Nytt anrop: Foreta et anrop nummer to. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter
den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen.
• Sett anrop på vent: Sett en samtale på vent. Trykk på Gjenoppta for å gjenoppta en samtale
som er satt på vent.
• Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
• Høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du
bruker høyttalerfunksjonen.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Tastatur / Skjul: Åpne eller lukk tastaturet.
•
: Avslutt den aktive samtalen.
51
Apper og funksjoner
Under en videosamtale
Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Kamera: Slå av kameraet slik at den andre parten ikke kan se deg.
• Bytt: Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
•
: Avslutt den aktive samtalen.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du
bruker høyttalerfunksjonen.
Legge til et telefonnummer i kontakter
Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet
1
2
3
4
Start Telefon-appen og trykk på Tastatur.
Skriv inn nummeret.
Trykk på Legg til i Kontakter.
Trykk på Opprett kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater kontakt for å
legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
52
Apper og funksjoner
Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten
1
2
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
3
Trykk på Opprett kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater kontakt for å
legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Trykk på bildet til anroperen og trykk på Legg til eller trykk på et telefonnummer og trykk på
Legg til i Kontakter.
Legge til en tagg i et telefonnummer
Du kan legge til tagger i numre uten å lagre dem i Kontakter. Da kan du se informasjon om
innringerne når de ringer, uten å ha dem i kontaktlisten.
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på Nylige.
Trykk på et telefonnummer →
.
Trykk på Legg til tagg, legg inn en tagg og trykk på Legg til.
Når et anrop kommer inn fra det nummeret, vises taggen under nummeret.
53
Apper og funksjoner
Kontakter
Innledning
Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.
Legge til kontakter
Opprette en ny kontakt
1
2
3
Start Kontakter-appen og trykk på
.
Velg et lagringssted og trykk på Velg.
Angi kontaktinformasjon.
Velg en lagringsplassering.
Legg til et bilde.
Angi kontaktinformasjon.
Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre,
variere.
4
Trykk på Lagre.
54
Apper og funksjoner
Importere kontakter
Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.
1
Start Kontakter-appen og trykk på
kontakter → Importer.
2
3
4
Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
→ Administrer kontakter → Importer/eksp.
Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere og trykk på OK.
Velg en lagringsplassering for lagring av kontakter og trykk på Importer.
Synkronisere kontakter med nettkontoene dine
Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som
Samsung-kontoen din.
1
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg en konto
du vil synkronisere med.
2
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kontakter-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kontakterbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Søke etter kontakter
Start Kontakter-appen.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom
den.
• Trykk på
øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
55
Apper og funksjoner
Trykk på kontakten. Utfør deretter én av følgende handlinger:
•
: Legg til i favorittkontakter.
•
/
•
: Skriv en melding.
•
: Skriv en e-post.
: Foreta et tale- eller videoanrop.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.
1
2
3
Start Kontakter-appen og trykk på → Del.
Velg kontakter og trykk på Del.
Velg en delemetode.
Lagre og dele profil
Du kan lagre og dele profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre
ved hjelp av profildelingsfunksjonen.
• Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
• Profildelingsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Profildelingsfunksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert
profildelingsfunksjonen på enhetene sine.
1
2
3
Start Kontakter-appen og velg profilen din.
Trykk på Rediger, rediger profilen, og trykk på Lagre.
Trykk på Trykk her for å dele profilen, og trykk så på bryteren for å aktivere den.
• Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke
profildelingsfunksjonen. Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene
dine i Kontakter.
• For å endre omfanget av kontakter du deler profilen din med, trykker du på Velg hva som
deles, velger et element du vil dele og velger deretter et alternativ.
56
Apper og funksjoner
Opprette grupper
Du kan legge til grupper, som familie eller venner, og administrere kontakter i henhold til gruppe.
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Grupper → Opprett gruppe.
Skriv inn et navn på gruppen.
For å angi en grupperingetone trykker du på Grupperingetone og velger ringetonen.
3
Trykk på Legg til medlem, velg kontaktene som skal legges til i gruppen, og trykk deretter
på OK.
4
Trykk på Lagre.
Sende en gruppemelding
Du kan sende en gruppemelding til gruppemedlemmer samtidig.
Åpne Kontakter-appen, trykk på
melding.
→ Grupper, velg en gruppe og trykk deretter på → Send
Slå sammen dupliserte kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter eller synkroniserer kontakter med
andre kontoer, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte
kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din.
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på
→ Administrer kontakter → Slå sammen kontakter.
Merk av for kontakter, og trykk på Flett.
Slette kontakter
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på → Slett.
Velg kontakter og trykk på Slett.
For å slette én og én kontakt åpner du kontaktlisten og trykker på en kontakt. Trykk deretter på
→ Slett.
57
Apper og funksjoner
Meldinger
Innledning
Send og vis meldinger i samtaletråder.
Sende meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.
1
2
Start Meldinger-appen og trykk på
.
Legg til mottakere, og skriv en melding.
Når du skal ta opp og sende en talemelding, trykker du på og holder , leser inn meldingen
og slipper fingeren. Opptaksikonet vises bare mens tastaturet er skjult.
Mottaker
Angi mottakere.
Legg ved filer.
Send meldingen.
Sett inn klistremerker.
Skriv en melding.
3
Trykk på
for å sende meldingen.
58
Apper og funksjoner
Vise meldinger
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.
Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.
1
2
3
Start Meldinger-appen og trykk på Samtaler.
Trykk på en kontakt eller et telefonnummer i meldingslisten.
Se samtalen.
• For å svare på meldingen trykker du på Skriv en meldinga, skriver en melding og trykker
på .
• Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen for å endre
skriftstørrelsen.
• For å legge til telefonnummeret i kontakter, trykker du på Legg til i kontakter.
Blokkere uønskede meldinger
Du kan blokkere meldinger fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
Start Meldinger-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre og meldinger →
Blokker numre.
2
Trykk på Innboks og velg en kontakt eller et telefonnummer. Eller trykk på Kontakter, velg
kontakter og trykk på OK.
Du kan skrive inn et nummer manuelt under Angi nummer, og så trykker du på
59
.
Apper og funksjoner
Stille inn meldingsvarsling
Du kan endre varselslyden visningsalternativer med mer.
1
Start Meldinger-appen, trykk på → Innstillinger → Varsler og trykk deretter på bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
2
Endre varselsinnstillingene.
Angi en meldingspåminnelse
Du kan angi et varsel med et intervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne
funksjonen ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Tilgjengelighet →
Avanserte innstillinger → Varselspåminnelser og trykker deretter på bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Slette meldinger
1
2
3
Start Meldinger-appen og trykk på Samtaler.
Trykk på en kontakt eller et telefonnummer i meldingslisten.
Trykk og hold inne en melding og trykk deretter på Slett.
For å slette flere meldinger markerer du meldingene du vil slette.
4
Trykk på Slett.
60
Apper og funksjoner
Internett
Innledning
Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for
å få enkel tilgang til dem.
Se på nettsider
1
2
3
Start Internett-appen.
Trykk på adressefeltet.
Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på Gå til.
Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.
For å veksle hurtig mellom faner stryker du til venstre eller høyre på adressefeltet.
Legg til et bokmerke for den
nåværende nettsiden.
Oppdater den nåværende
nettsiden.
Beveg deg mellom sider.
Få tilgang til flere alternativer.
Åpne startsiden.
Åpne nettleserens fanestyrer.
61
Apper og funksjoner
Bruke hemmelig modus
I hemmelig modus kan du administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du
kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord.
Aktivere hemmelig modus
→ Slå på Hemmelig modus på verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis du bruker
Trykk på
denne funksjonen for første gang, må du angi om det skal brukes et passord for hemmelig
modus.
I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.
I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av
skjermen.
Endre sikkerhetsinnstillinger
Du kan endre passordet.
Trykk på → Innstillinger → Personvern og sikkerhet → Angi Hemmelig modus-lås →
Endre passord.
Deaktivere hemmelig modus
Trykk på
→ Slå av Hemmelig modus på verktøylinjen nederst på skjermen.
62
Apper og funksjoner
E-post
Konfigurere e-postkontoer
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
1
2
3
Start E-post-appen.
I listen velger du en e-posttjeneste eller trykker på Andre.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på
→
→ Legg til konto.
Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk
på → → → Angi standardkonto.
Sende e-post
1
2
3
Trykk på
for å skrive en e-post.
Legg til mottakere og angi en emnelinje og tekst.
Trykk på
for å sende e-posten.
Lese e-post
Når E-post er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Hvis du vil hente e-poster
manuelt, stryker du nedover øverst på e-postlisten.
Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.
Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil
aktivere e-postsynkronisering, trykker du på → → kontonavnet ditt, og trykker
deretter på Synkroniser konto-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
63
Apper og funksjoner
Kamera
Innledning
Ta bilder og ta opp videoer med ulike moduser og innstillinger.
Etiske retningslinjer for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
Starte kameraet
Bruk følgende metoder til å åpne kameraet:
• Start Kamera-appen.
• Trykk raskt to ganger på Hjem-tasten.
• Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
• Noen metoder kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter Kamera-appen fra
låseskjermen eller når skjermen er slått av mens skjermlåsmetoden er angitt.
• Hvis bildene er uskarpe, må du rengjøre kameraobjektivet og prøve på nytt.
Ta bilder
1
Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen
for å zoome ut. Eller du kan også dra ikonet for objektivvalg til venstre eller høyre.
Zoomfunksjoner er bare tilgjengelig når kamera bak brukes.
• Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene. Når justeringslinjen vises, drar du
på justeringslinjen mot eller .
64
Apper og funksjoner
2
Trykk på
for å ta et bilde.
Kamerainnstillinger
Alternativer for nåværende
fotograferingsmodus
Nåværende modus
Bildemoduser
Miniatyrbilde med
forhåndsvisning
Ta et bilde.
Bytt mellom kameraet foran og
kameraet bak.
• Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera
som brukes.
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at objektivet ikke er skadet eller skittent. Hvis ikke, kan det hende at
enheten ikke fungerer som den skal i enkelte moduser som krever høy oppløsning.
• Enhetens kamera har et vidvinkelobjektiv. En mindre forvrengning kan forekomme i
vidvinkelbilder eller -videoer, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på
enheten.
65
Apper og funksjoner
Bildemodus
Kameraet justerer alternativene for fotografering automatisk avhengig av omgivelsene, slik at det
blir lett å ta bilder.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde og
for å ta et bilde.
Ta selfier
Du kan ta selvportretter med kameraet foran.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Bilde.
3
4
Se inn i kameraobjektivet foran.
På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på
kameraet foran for å ta et selvportrett.
Trykk på
for å bytte til
for å ta et bilde.
Bruke filtre og andre skjønnhetseffekter
Du kan velge en filtereffekt og endre deler av ansiktet, for eksempel hudtonen eller
ansiktsformen, før du tar et bilde.
1
2
Trykk på
på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg en filtereffekt eller skjønnhetseffekter, og ta et bilde.
66
Apper og funksjoner
Låse fokus (AF) og eksponering (AE)
Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk
justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.
Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og
eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.
Videomodus
Kameraet justerer alternativene for opptak automatisk avhengig av omgivelsene, slik at det blir
lett å ta opp video.
1
2
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Video.
Trykk på
for å ta opp en video.
• Ta et bilde fra videoen mens du tar opp ved å trykke på
.
• Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere.
For å bruke modus for autofokus trykker du på
for å avbryte manuelt innstilt fokus.
3
Trykk på
for å slutte å ta opp en video.
Endre skjermforholdet for en video
Du kan Endre skjermforholdet for en video.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på
og velger et skjermforhold.
67
Apper og funksjoner
Bruke fotograferingsmoduser
Hvis du vil endre fotograferingsmodus, drar du listen over fotograferingsmoduser mot venstre
eller høyre, eller stryker mot venstre eller høyre på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg ønsket fotograferingsmodus.
Liste over fotograferingsmoduser
Pro-modus
Ta bilder mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og
ISO-verdi, manuelt.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Pro. Velg alternativer og tilpass innstillingene,
og trykk deretter på
for å ta et bilde.
Tilgjengelige alternativer
•
: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som
står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig
opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
•
: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
•
: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk
høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
68
Apper og funksjoner
Panoramamodus
Med panoramamodus kan du ta en serie med bilder og deretter sette dem sammen til ett bredt
eller høyt panoramabilde.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:
• Beveg kameraet langsomt i én retning.
• Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet
er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten
automatisk å ta bilder.
• Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få
farger.
1
2
3
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Panoramabilde.
Trykk på
, og beveg enheten sakte i én retning.
Trykk på
for å slutte å ta bilder.
Nattmodus
Ta et bilde ved svak belysning, uten å bruke blits.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Natt.
69
Apper og funksjoner
HDR-modus
Ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på HDR.
Uten effekt
Med effekt
Kontinuerlig opptak-modus
Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Seriebilder.
Trykk på og hold
for å ta flere bilder etter hverandre.
Sportsmodus
Ta klarere bilder av motiver i rask bevegelse, som en person som løper eller et kjæledyr i
bevegelse.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på Sport.
Du må legge til modusen i listen over fotograferingsmoduser før du kan bruke den. Trykk
på → Kameramoduser → Rediger moduser på forhåndsvisningsskjermbildet og
merk av for Sport.
70
Apper og funksjoner
Bred selfiemodus
Ta et bredt selvportrett hvor du får plass til flere mennesker uten at noen blir avskåret på kanten.
1
På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på
kameraet foran for å ta et selvportrett.
2
3
4
På fotograferingsmoduser trykker du på Bred selfie.
for å bytte til
Se inn i kameraobjektivet foran.
Trykk på
for å ta et bilde.
Du kan også vise håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en
nedtellingstidtaker. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.
Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på
→ Fotograferingsmetoder og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.
5
Vri enheten sakte mot venstre og så mot høyre (eller motsatt) for å ta et bredt selvportrett.
Enheten tar flere bilder når den hvite rammen kommer til hver ende av kamerasøkervinduet.
• Pass på at du holder den hvite rammen inne i kamerasøkervinduet.
• Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
• Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret,
avhengig av fotograferingsforholdene.
71
Apper og funksjoner
Tilpasse innstillinger for kamera
Alternativer for nåværende fotograferingsmodus
Du kan bruke følgende alternativer på forhåndsvisningsskjermbildet.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av fotograferingsmodus.
•
: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
Ikke bruk fotolyset i nærheten av øynene. Hvis du bruker fotolyset i nærheten av
øynene, kan det føre til midlertidig synstap eller øyeskade.
•
: Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
•
: Velg et sideforhold for bilder.
•
: Bruk en filtereffekt eller skjønnhetseffekter.
•
: Velg et størrelsesforhold for videoer.
•
: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert
bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Punkt
bruker lyset på et konsentrert område midt i bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Matrise utjevner hele scenen.
Kamerainnstillinger
Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet. Enkelte alternativer kan være utilgjengelige, alt
etter fotograferingsmodusen.
Bilder
• Bildestørrelse bak: Velg en oppløsning for bilder du vil ta med kamera bak. Hvis du bruker
en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
• Bildestørrelse foran: Velg en oppløsning for bilder du vil ta med kamera foran. Hvis du
bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
72
Apper og funksjoner
Videoer
• Videostørrelse, kamera bak: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera bak. Hvis
du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
• Videostørrelse, kamera foran: Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera fremme.
Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer
plass.
• Video med høy effektivitet: Ta opp video i HEVC-format (High Efficiency Video Codec).
HEVC-videoene lagres som komprimerte filer for å spare minne på enheten.
Du kan ikke spille av HEVC-videoer på andre enheter eller dele dem på nettet.
Nyttige funksjoner
• Rutenett: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av
motiver.
• Posisjonstagger: Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.
• GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for
eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis
du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
• Kameramoduser: Vis tilgjengelige fotograferingsmoduser, eller rediger listen over
fotograferingsmoduser.
• Fotograferingsmetoder: Velg videre fotograferingsmetoder for å ta et bilde eller spille inn
en video.
• Lagringssted: Velg minneplassering for lagring. Funksjonen vises bare når du setter inn et
minnekort.
• Hurtigstart: Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på Hjemtasten.
• Hurtigsjekk: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
• Bilder som forh.vist (selfie): Angi at enheten skal lagre bilder etter hvert som de vises på
forhåndsvisningsskjermbildet når de tas med kameraet foran, uten å vende dem.
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill kamerainnstillingene.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for å få mer
informasjon.
• Om Kamera: Vis versjonen til kameraappen og juridisk informasjon.
73
Apper og funksjoner
Galleri
Innledning
Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer
etter album eller opprette historier.
Vise bilder
1
2
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
Velg et bilde.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til bildet i favoritter.
Del bildet med andre.
Endre bildet.
Slett bildet.
Du kan opprette en animert GIF eller en montasje av flere bilder. I listen trykker du på
→ Opprett GIF eller Oppr. montasje, og deretter velger du bildene.
74
Apper og funksjoner
Søke etter bilder
Start Galleri-appen og trykk på
eller dokumenter.
for å vise bilder sortert etter kategori, som typer, plassering
Hvis du vil søke etter bilder ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på søkefeltet.
Vise videoer
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Bilder.
Velg en video som skal spilles av.
Trykk på Spill av video for å spille av videoen.
Spol for- eller bakover
ved å dra i linjen.
Få tilgang til flere
alternativer.
Ta nåværende
skjermbilde.
Opprett en animert
GIF.
Bytt til
sprettoppvideospilleren.
Endre
skjermforholdet.
Roter skjermen.
Lås
avspillingsskjermen.
Gå til neste video.
Trykk på og hold for å
spole forover.
Gå til forrige video.
Trykk på og hold for å
spole bakover.
Sett avspillingen på
pause og gjenoppta
avspillingen igjen.
Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten
eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.
Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.
75
Apper og funksjoner
Vise detaljene om bilder og videoer
Du kan vise fildetaljer som personer, posisjon og grunnleggende informasjon. Hvis det er
automatisk opprettet innhold, som en historie eller en GIF, vises også innholdet.
Dra oppover på skjermen mens du ser på et bilde eller på forhåndsvisningsskjermen for video.
Fildetaljer vises.
Du kan også vise relatert innhold ved å trykke på informasjonen på skjermen.
Rediger
informasjon.
Fildetaljer
Personinformasjon
Stedsinformasjon
Automatisk
opprettet innhold
Vise albumer
Du kan vise bilder og videoer sortert etter mapper eller album.
Start Galleri-appen, trykk på Album og velg et album.
Skjule albumer
Du kan skjule albumer.
Du kan ikke skjule albumer som er opprettet som standard, som Kamera- og
Skjermbilder-albumene.
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på Album.
Trykk på → Skjul eller vis album.
Trykk på en albumbryter for å skjule.
76
Apper og funksjoner
Vise historier
Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og plasseringstagger, sorterer
bildene og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta
eller lagre flere bilder og videoer.
Start Galleri-appen, trykk på Historier og velg en historie.
Opprette historier
Opprett historier med forskjellige temaer.
1
2
3
4
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på → Opprett historie.
Angi en tittel på historien, og trykk på Opprett.
Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på Utført.
For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på → Legg til.
For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på → Rediger,
merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på Fjern fra historie.
Slette historier
1
2
Start Galleri-appen og trykk på Historier.
Trykk på og hold inne en historie du vil slette og trykk på Slett.
Synkronisere bilder og videoer
Når du synkroniserer Galleri-appen med Samsung Cloud, blir bilder og videoer som du tar, også
lagret i Samsung Cloud. Du kan vise bilder og videoer som lagres i Samsung Cloud, i Galleriappen og fra andre enheter.
Start Galleri-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Synkroniser med Samsung
Cloud-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Galleri-appen og Samsung Cloud synkroniseres.
77
Apper og funksjoner
Slette bilder eller videoer
1
2
Start Galleri-appen.
Velg et bilde eller en video som skal slettes.
For å slette flere filer trykker og holder du på en fil som skal slettes på listen og markerer flere
filer for sletting.
3
Trykk på
eller Slett.
Flervindu
Innledning
Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Delt skjermvisning
Delt skjermvisning
1
2
Trykk på Nylige-tasten for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på Åpne i delt skjermvisning.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.
78
Apper og funksjoner
3
Stryk til venstre eller høyre i det nedre vinduet for å velge en annen app å starte.
Hvis du vil starte apper som ikke finnes i listen over nylig brukte apper, trykker du på Hjemtasten eller Tilbake-tasten og velger en app.
Justere vindusstørrelsen
Dra linjen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.
Når du drar linjen mellom appvinduene til toppen eller bunnen av skjermen, blir vinduet
maksimert.
79
Apper og funksjoner
Samsung Health
Innledning
Samsung Health hjelper deg med å administrere din fysiske tilstand og trening. Sett deg
treningsmål, se fremgangen din og hold oversikt over din fysiske tilstand og trening. Du kan
også sammenligne oppføringene dine over skrittantall med andre Samsung Health-brukere,
konkurrere med vennene dine og vise helsetips.
Bruke Samsung Health
Start Samsung Health-appen. Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den
på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for
å fullføre oppsettet.
Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige, avhengig av område.
For å legge til elementer på Samsung Health-startskjermbildet trykker du på → Administrer
elementer og deretter velger du elementer.
Vis og administrer målere.
Overvåk helsen og treningen din.
Vis helsetips.
Sammenligne antall skritt med
andre Samsung Health-brukere,
eller konkurrer med vennene dine.
80
Apper og funksjoner
Sammen
Med Sammen kan du sette opp mål for skrittantall og konkurrere med vennene dine. Du kan
invitere venner for å gå sammen med dem, sette opp mål for skrittantall, delta i konkurranser og
vise rangeringen.
Trykk på Sammen på Samsung Health-startskjermbildet.
Skritt
Enheten teller antallet skritt du har tatt, og måler hvor langt du har gått.
Trykk på skrittelleren på Samsung Health-startskjermbildet.
Totalt antall skritt
Mål
• Det kan hende at du opplever en kort forsinkelse mens skrittelleren følger med på
skrittene dine og deretter viser antall skritt. Du kan også oppleve en kort forsinkelse
før sprettoppvinduet indikerer at målet ditt er nådd.
• Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke
skrittantallet ditt.
• Du kan sjekke nåværende skritt på varselspanelet. Slå av varsler ved at du på Samsung
Health-startskjermbildet trykker på → Innstillinger → Varsler, og så trykker på
Gjeldende skritt-bryteren under Pågår for å deaktivere funksjonen. Eller du kan åpne
varselspanelet, trykke på og holde inne varselet, trykke på Detaljer og så på bryteren
Gjeldende skritt for å deaktivere funksjonen.
81
Apper og funksjoner
Ekstra informasjon
• Samsung Health er bare beregnet på å brukes til trenings- og helseformål, og er ikke
beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere,
lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
• De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til for Samsung Health, kan variere
fra land til land på grunn av ulike lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke funksjoner og
apper som er tilgjengelige i ditt bestemte område, før bruk.
• Samsung Health-apper og deres tjenester kan endres eller avsluttes uten forvarsel.
• Formålet med datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har bedt
om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand, synkronisere data,
dataanalyse og statistikk eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du
logger på Samsung-kontoen din fra Samsung Health, kan det hende at dataene dine lagres
på serveren for sikkerhetskopieringsformål.) Personopplysninger kan lagres til formålene
med lagringen ikke lenger er aktuelle. Du kan slette personopplysningene som er lagret av
Samsung Health, ved hjelp av alternativet Slett personopplysninger på Innstillinger-menyen.
Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter,
må du slette dem separat.
• Du kan dele og/eller synkronisere data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester som du velger, så vel som med noen av dine tilkoblede enheter. Tilgang
til Samsung Health-informasjon av slike tilleggstjenester eller tredjepartsenheter vil kun bli
tillatt med din uttrykkelige godkjennelse.
• Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk
eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med
andre.
• Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan enheten bli påvirket av
elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter
som sender radiobølger.
• Les Vilkår og betingelser og Personvern for Samsung Health nøye før du bruker appen.
82
Apper og funksjoner
Samsung Members
Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer,
og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i
Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og -tipsene. Samsung Members
kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• For å sende inn tilbakemeldinger eller publisere kommentarene dine må du logge på
Samsung-kontoen din. Se Samsung-konto for å få mer informasjon.
Samsung Notes
Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen for
hånd. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.
Opprette notater
1
2
Start Samsung Notes-appen og trykk på
.
Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen på toppen av skjermen og skriv et notat.
Skriv inn tekst med tastaturet.
Sette inn et bilde eller lydopptak.
Skriv eller tegn med penner.
Mal med pensler.
3
Trykk på Lagre når du er ferdig med å skrive notatet.
83
Apper og funksjoner
Slette notater
1
2
Start Samsung Notes-appen.
Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.
For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
3
Trykk på Slett.
Kalender
Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og påminnelser i kalenderen.
Opprette hendelser
1
Start Kalender-appen og trykk på
eller dobbelttrykk på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter
på .
2
Legg inn hendelsesinformasjon.
Velg et klistremerke som skal vises
med hendelsen.
Angi en tittel.
Endre fargen for hendelsen.
Angi varighet.
Velg en kalender som hendelsen
skal lagres i.
Still inn en alarm.
Oppgi sted.
3
Trykk på Lagre for å lagre hendelsen.
84
Apper og funksjoner
Synkronisere hendelser med kontoene dine
1
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg deretter
en konto du vil synkronisere med.
2
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kalender-bryteren for å aktivere den.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kalenderbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, starter du Kalender-appen
og trykker på → → Legg til ny konto. Velg deretter en konto å synkronisere med og logg
på. Når en konto er lagt til, vises den i listen.
85
Apper og funksjoner
Radio
Lytte til FM-radio
Start Radio-appen.
Før du bruker denne appen, må du koble til en øretelefon, som fungerer som radioantenne.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den startes for
første gang.
Velg ønsket radiostasjon fra listen.
Søk etter og lagre tilgjengelige
stasjoner automatisk.
Ta opp lyd fra FM-radioen.
Få tilgang til flere alternativer.
Slå FM-radioen av eller på.
Legg til den aktive radiostasjonen
i listen over favoritter.
Angi radiostasjonsfrekvensen
manuelt.
Søk etter en tilgjengelig
radiostasjon.
Finjuster frekvensen.
Vis listen over favorittstasjoner.
Vis listen over tilgjengelige
stasjoner.
Spille av gjennom høyttaleren
Du kan lytte til radioen gjennom høyttaleren i stedet for gjennom den tilkoblede øretelefonen.
Trykk på → Spill av via høyttaler.
86
Apper og funksjoner
Søke etter radiostasjoner
Start Radio-appen.
Trykk på Søk. FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
Velg ønsket radiostasjon fra listen.
Lydopptaker
Innledning
Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.
Foreta lydopptak
1
2
Start Lydopptaker-appen.
Trykk på
• Trykk på
for å starte opptaket. Snakk direkte inn i mikrofonen.
for å sette opptaket på pause.
• Under lydopptak kan du trykke på BOKMERKE for å sette inn et bokmerke.
Start opptak.
87
Apper og funksjoner
3
4
Trykk på
for å avslutte opptaket.
Angi et filnavn, og trykk på Lagre.
Mine filer
Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten.
Start Mine filer-appen.
Vis filer som er lagret på hver lagringsenhet.
For å se etter unødvendige data og frigjøre lagringsplass på enheten, trykker du på →
Lagringsanalyse.
Trykk på
for å søke etter filer eller mapper.
Klokke
Innledning
Still inn alarmklokker, se hva klokken er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse
eller still inn en spesifikk varighet.
Alarm
Start Klokke-appen og trykk på Alarm.
Angi alarmer
Trykk på i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre
alarmalternativer og trykk deretter på Lagre.
Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.
For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.
88
Apper og funksjoner
Stoppe alarmer
Trykk på Avvis for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du
på Utsett for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.
Slette alarmer
Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette, og trykk deretter på Slett.
Verdensklokke
Start Klokke-appen og trykk på Verdensklokke.
Opprette klokker
Trykk på
, angi et bynavn eller velg en by fra kartet og trykk deretter på Legg til.
For å bruke tidssonekonverteringen trykker du på → Tidssoneomregner.
Slette klokker
Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokker du vil slette, og trykk deretter på Slett.
Stoppeklokke
1
2
Start Klokke-appen og trykk på Stoppeklokke.
Trykk på Start for å starte tidtakingen.
Trykk på Runde for å registrere rundetider, mens tidtakingen pågår.
3
Trykk på Stopp for å avslutte tidtakingen.
• Trykk på Gjenoppta for å starte tidtakingen igjen.
• Trykk på Tilbakest. for å slette rundetider.
89
Apper og funksjoner
Nedtelling
1
Start Klokke-appen og trykk på Nedtelling.
For å legge til en nedtelling som brukes ofte, trykker du på
trykker deretter på Legg til.
2
, angir varighet og navn og
Angi tidsperioden og trykk på Start.
Trykk på inndatafeltet for varighet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
3
Trykk på Avvis når nedtellingsalarmen ringer.
Kalkulator
Utfør enkle eller avanserte beregninger.
Start Kalkulator-appen.
•
: Vise utregningshistorikk. Tøm loggen ved å trykke på Tøm logg. Hvis du vil lukke panelet
for utregningshistorikk, trykker du på .
•
: Bruke enhetskonverteringsverktøyet. Du kan konvertere diverse verdier, for eksempel
areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.
•
: Vise den vitenskapelige kalkulatoren.
90
Apper og funksjoner
Game Launcher
Innledning
Med Game Launcher kan du samle spill du har lastet ned fra Play Butikk og Galaxy Store på ett
sted, slik at de er enkelt tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å
spille spill.
Få tilgang til flere alternativer.
Nedlastede apper
Vis spillinformasjonen din.
Åpne spill med eller uten lyd.
Endre ytelsesmodusen.
Vis flere spill og installer dem.
91
Apper og funksjoner
Bruke Game Launcher
1
Start Game Launcher-appen.
Hvis Game Launcher ikke vises, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner og deretter Game Launcher-bryteren for å aktivere den.
2
Trykk på et spill i listen over spill.
Dra skjermbildet oppover for å finne flere spill.
Spill som er lastet ned fra Play Butikk og Galaxy Store, vises automatisk på Game
Launcher-skjermbildet. Hvis du ikke kan se spillene, trykker du på → Legg til apper.
Fjerne et spill fra Game Launcher
Trykk på og hold et spill, og trykk deretter på Fjern fra Game Launcher.
Endre ytelsesmodus
Du kan endre ytelsesmodus for spill.
Start Game Launcher-appen, trykk på
og trekk linjen for å velge ønsket modus.
• Fokus på strømspar.: Dette sparer batteristrøm mens du spiller.
• Balansert: Dette balanserer ytelsen og batteritiden.
• Fokus på ytelse: Dette fokuserer på å gi best mulig ytelse mens du spiller.
For å endre innstillingene for hvert spill trykker du på bryteren Individuelle spillinnstillinger for
å aktivere den.
Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.
92
Apper og funksjoner
Bruke Game Tools
Du kan angi at Game Tools-ikonet skal vises som et flytende ikon på skjermbilder i spillene.
Trykk på
når du spiller et spill for å vise spillverktøyene.
Du kan flytte ikonet ved å trykke på og holde
og dra det til en ny plassering.
• Hvis spillverktøypanelet ikke vises, åpner du Innstillinger-appen og trykker på
Avanserte funksjoner og deretter på Game Tools-bryteren for å aktivere det.
• Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av spillet.
• Anrop og varsler: Se hvordan du kan vise innkommende anrop og varsler mens du spiller.
Se Angi hvordan du viser innkommende anrop og varsler mens du spiller. for å få mer
informasjon.
• Blokker i spill: Lås enkelte funksjoner under spilling.
• Avanserte spillfunksjoner: Angi tilleggsfunksjoner.
• Skjermberøringslås: Lås berøringsskjermen mens spillet spilles. For å låse opp
berøringsskjermen drar du låseikonet i hvilken som helst retning.
• Skjermbilde: Ta bilder av skjermen.
• Ta opp: Ta opp spilleøktene. Når du vil stanse innspillingen, trykker du på Trykk for å stoppe
opptaket. på varselspanelet.
Angi hvordan du viser innkommende anrop og varsler mens du spiller.
Du kan nyte spillene dine uten å bli forstyrret selv om du mottar et anrop eller en melding.
Trykk på
→ Anrop og varsler og velg et alternativ for å aktivere det.
• Minimerte anropsvarsler: Et lite varsel vises på toppen av skjermen når du mottar et anrop
mens du spiller.
• Ikke vis varsler: Vis bare varsler fra enkelte apper eller nødvarsler mens du spiller.
93
Apper og funksjoner
Dele innhold
Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på
hvordan du kan dele bilder.
Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
og velg en delingsmetode, for eksempel melding og e-post.
Når du har kommunikasjons- eller delehistorikk, vises personer du har kontaktet på
delingsalternativpanelet. Hvis du vil dele innhold direkte med dem via den tilsvarende
appen, velger du ikonet til en person. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du starte
Innstillinger-appen, trykke på Avanserte funksjoner og deretter trykke på Direkte
deling-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
94
Apper og funksjoner
Bruke tilleggsfunksjoner
• Del store filer: Del store filer. Last opp filer til Samsung-lagringsserveren, og del dem med
andre via en kobling. Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke
denne funksjonen.
Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for
å vise eller laste ned bildet.
Google-apper
Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en
Google-konto for å få tilgang til enkelte apper.
Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.
Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område
eller tjenesteleverandør.
Chrome
Søk etter informasjon og se på nettsider.
Gmail
Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.
Maps
Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder
nær deg.
95
Apper og funksjoner
Play Musikk
Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikksamlinger som er lagret på
enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.
Play Filmer
Kjøp eller lei videoer, som filmer og TV-programmer fra Play Butikk.
Disk
Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.
YouTube
Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.
Foto
Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.
Google
Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.
Duo
Foreta et enkelt videoanrop.
96
Innstillinger
Innledning
Tilpass enhetsinnstillingene. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige
innstillingsalternativer.
Start Innstillinger-appen.
Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på
.
Tilkoblinger
Alternativer
Endre innstillinger for tilkoblinger, for eksempel Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funksjonen til å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller
andre nettverksenheter. Se Wi-Fi for å få mer informasjon.
• Bluetooth: Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetoothaktiverte enheter. Se Bluetooth for å få mer informasjon.
• NFC og betaling (NFC-aktiverte modeller): Angi at enheten lar deg lese NFC-tagger
(nærfeltskommunikasjon) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke
denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer
etter nedlasting av de nødvendige appene. Se delen om NFC og betaling (NFC-aktiverte
modeller) for mer informasjon.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Flymodus: Angi at alle trådløse funksjoner skal deaktiveres på enheten. Du kan bare bruke
tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.
Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet, og instruksjonene til flypersonellet. I
tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
97
Innstillinger
• Mobilnett: Konfigurer innstillingene for mobilnettet ditt.
• Databruk: Hold oversikt over databruken din, og tilpass innstillingene etter en eventuell
begrensning. Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når
mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.
Du kan også aktivere datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører i
bakgrunnen, sender eller mottar data. Se Datasparing hvis du vil ha mer informasjon.
• SIM-kortadministrator (modeller med to SIM-kort): Aktiver SIM- eller USIM-kortene og
tilpass SIM-kortinnstillingene. Se delen om SIM-kortadministrator (dobbelt-SIM-kortmodeller) for mer informasjon.
• Internettdeling: Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone for å dele enhetens
forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Internettdeling for mer informasjon.
• Flere tilkoblingsinnstillinger: Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner. Se
delen om Flere tilkoblingsinnstillinger for mer informasjon.
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen til å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
1
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
2
Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon. Skriv inn passordet, og trykk på
Koble til.
• Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen
hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten
kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke
på Glem.
• Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte
enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruteren på nytt.
98
Innstillinger
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
1
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
2
Trykk på Wi-Fi Direct.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med, står i listen, må du slå på Wi-Fi Directfunksjonen på den enheten.
3
Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.
Sende og motta data
Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
3
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Wi-Fi Direct, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten
prosedyren for godkjenningsforespørsel.
Avslutte enhetstilkoblingen
1
2
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Wi-Fi.
Trykk på Wi-Fi Direct.
Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.
3
Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.
99
Innstillinger
Bluetooth
Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte
enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på, og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testet og godkjent av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av
filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung kan
ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
2
Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, stiller du enheten i
Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.
Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er
åpent.
3
Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetoothtilkoblingsforespørselen.
100
Innstillinger
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter
eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan
du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Bluetooth og velg en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
3
Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
2
3
Trykk på
ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
Trykk på Avslutt sammenkobling.
101
Innstillinger
NFC og betaling (NFC-aktiverte modeller)
Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (nærfeltskommunikasjon) som inneholder informasjon
om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter for
transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.
Enheten har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade
NFC-antennen.
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.
Lese informasjon fra NFC-tagger
Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese
produktinformasjon fra NFC-tagger.
1
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på NFC og betaling-bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
2
Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg.
Informasjon fra taggen vises.
Kontroller at skjermen på enheten er slått på og låst opp. Hvis ikke, vil ikke enheten lese
NFC-tagger eller motta data.
102
Innstillinger
Foreta betalinger med NFC-funksjonen
Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for
mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer
informasjon om tjenesten.
1
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på NFC og betaling-bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
2
La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.
Du kan angi standard betalingsapp ved å åpne Innstillinger-skjermbildet og trykke på
Tilkoblinger → NFC og betaling → Trykk og betal → BETALING og deretter velge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige
betalingsapper.
Sende data med NFC-funksjonen
Du kan tillate datautveksling når enhetens NFC-antenne berører NFC-antennen til en annen
enhet.
1
Trykk på Tilkoblinger → NFC og betaling på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på
bryteren for å aktivere denne funksjonen.
2
3
Trykk på Android Beam-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
4
Når Trykk for å overføre. vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å
overføre elementet.
Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på
enheten din.
Hvis begge enhetene forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.
103
Innstillinger
Datasparing
Reduser databruk ved å forhindre at enkelte apper som kjører i bakgrunnen, sender eller mottar
data.
Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Datasparing på Innstillinger-skjermbildet, og trykk
deretter på bryteren for å aktivere den.
Når datasparingsfunksjonen er aktivert, vises
-ikonet på statuslinjen.
Datasparingsfunksjon aktivert
For å velge hvilke apper som kan bruke data uten begrensning, trykker du på Tillat app
mens Datasparing på og velger apper.
104
Innstillinger
SIM-kortadministrator (dobbelt-SIM-kort-modeller)
Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Du finner mer informasjon
under Bruke to SIM- eller USIM-kort (dobbelt-SIM-kort-modeller).
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator.
• Samtaler: Velg et SIM- eller USIM-kort til taleanrop.
• Tekstmeldinger: Velg et SIM- eller USIM-kort til meldinger.
• Mobildata: Velg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
• Bekreft SIM-kort for anrop: Angi at enheten skal spørre om hvilket SIM- eller USIM-kort som
skal brukes for neste anrop når du foretar anrop uten ditt foretrukne SIM- eller USIM-kort for
anrop.
• Dobbelt-SIM alltid på: Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra det andre SIMeller USIM-kortet under en samtale.
Når denne funksjonen er aktivert, kan det medføre ekstra kostnader for
viderekobling av anrop, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Internettdeling
Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone for å dele enhetens forbindelse til mobildata
med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi,
USB eller Bluetooth.
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling på Innstillinger-skjermbildet.
Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
• Mobil Wi-Fi-sone: Bruk den mobile Wi-Fi-sonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner eller andre enheter.
• Internettdeling via Bluetooth: Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens
tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
• USB-internettdeling: Bruk Internettdeling via USB til å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et
trådløst modem for datamaskinen.
105
Innstillinger
Bruke den mobile Wi-Fi-sonen
Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone for å dele enhetens mobildatatilkobling med
andre enheter.
1
2
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling → Mobil Wi-Fi-sone på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.
Hvis du vil angi et passord for den mobile Wi-Fi-sonen, trykker du på → Sett opp mobil WiFi-sone og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord og trykk på Lagre.
3
Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre
enheten.
Hvis den andre enheten ikke kan koble til den mobile Wi-Fi-sonen, trykker du på
→ Tillatte enheter på enheten din og trykker på bryteren Bare tillatte enheter for å
deaktivere den.
4
Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.
Flere tilkoblingsinnstillinger
Tilpass innstillinger for administrering av andre tilkoblingsfunksjoner.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger på Innstillinger-skjermbildet.
• Søk etter enheter i nærh.: Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan
kobles sammen med.
• Utskrift: Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke
etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se Utskrift for
å få mer informasjon.
• VPN: Konfigurer virtuelle nettverk (VPN-er) på enheten din for å koble til et skolenettverk
eller bedriftens private nettverk.
• Privat DNS: Angi at enheten skal bruke privat DNS som gir forbedret sikkerhet.
106
Innstillinger
Utskrift
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert, på enheten. Du kan koble enheten til
en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og skrive ut bilder eller dokumenter.
Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Legge til skrivertillegg
Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.
1
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Utskrift → Last ned
tilleggsprogram på Innstillinger-skjermbildet.
2
3
4
Søk etter et skrivertillegg i Play Butikk.
Velg et skrivertillegg, og installer det.
Velg det installerte tilleggsprogrammet for skriver.
Enheten søker automatisk etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som
enheten din.
5
Velg en skriver som du vil legge til.
Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på → Legg til skriver.
Skrive ut innhold
Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, går du til listen over
→ Alle skrivere og velger deretter en skriver.
alternativer, trykker på Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.
107
Innstillinger
Lyd og vibrering
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
Trykk på Lyd og vibrering på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydmodus: Angi om enheten skal bruke lyd-, vibrerings- eller stillemodus.
• Vibrer mens det ringer: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop.
• Ringetone: Endre ringetonen for anropet.
• Vibreringsmønster: Velg et vibreringsmønster.
• Varselslyder: Endre varslingslyden.
• Volum: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
• Bruk volumtaster for medier: Velg om medievolumnivået skal justeres når du trykker på
volumtasten.
• Systemlyder: Still inn enheten til å avgi lyd for handlinger, som å slå skjermen av eller på eller
styre berøringsskjermen.
• Avanserte lydinnstillinger: Optimaliser innstillingene for når medier skal spilles av.
Varsler
Endre varselsinnstillingene.
Trykk på Varsler på Innstillinger-skjermbildet.
• Appikonmerker: Endre innstillingene for appikonmerker.
• Ikke forstyrr: Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, varsellyder og
medier, unntatt for tillatte unntak.
• Statuslinje: Angi at enheten bare skal vise de tre siste varslene og om den skal vise
gjenværende batterinivå i prosentandel på statuslinjen.
• Nylig sendt: Vis apper som nylig sendte varsler, og endre varselsinnstillingene. For å tilpasse
→ Alle og velger en app fra
varselsinnstillinger for flere apper trykker du på Se alle →
applisten.
108
Innstillinger
Skjerm
Alternativer
Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.
Trykk på Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Utemodus: Aktiver utendørsmodus for å gjøre det lettere å se skjermen under forhold med
sterkt lys.
• Nattmodus: Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du bruker
enheten på natten eller på et mørkt sted.
• Skjermmodus: Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast.
• Skriftstørrelse og -stil: Endre skriftstørrelse og -stil.
• Skjermzoom: Endre innstillingen for zoom på skjerm.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Startskjerm: Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på
startskjermbildet med mer.
• Enkel modus: Bytt til enkel modus for å vise større ikoner og bruke et enklere oppsett på
startskjermbildet.
• Skjermsparer: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades. Se
Skjermsparer for mer informasjon.
109
Innstillinger
Skjermsparer
Du kan angi å vise bilder som en skjermsparer når skjermen slås av automatisk. Skjermspareren
vises når enheten lades.
1
Trykk på Skjerm → Skjermsparer på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren for å
aktivere den.
2
Velg et alternativ.
Hvis du velger Bilderamme eller Foto, begynner en lysbildevisning med de valgte bildene.
Hvis du velger Bildebord, vises de valgte bildene som små kort som overlappes.
3
4
Trykk på
for å velge hvilke album bildene skal vises fra.
Når du er ferdig, trykker du på Tilbake-knappen.
For å forhåndsvise det valgte alternativet trykker du på Forhåndsvisning.
Når du trykker på skjermen mens skjermspareren vises, slås skjermen på.
Bakgrunner og temaer
Endre bakgrunnsinnstillinger for startskjermbildet og låseskjermen, eller bruk forskjellige temaer
på enheten.
Trykk på Bakgrunner og temaer på Innstillinger-skjermbildet.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Tema: Endre enhetens tema.
• Ikoner: Endre ikonstilen.
110
Innstillinger
Låseskjerm
Alternativer
Endre innstillingene for låseskjermen.
Trykk på Låseskjerm på Innstillinger-skjermbildet.
Hvilke alternativer som er tilgjengelig, kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode
som er valgt.
• Skjermlåstype: Endre skjermlåsmetoden.
• Smart Lock: Konfigurer at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter
oppdages. Se Smart Lock for å få mer informasjon.
• Innstillinger for sikker lås: Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
• Klokkestil: Endre typen og fargen på klokken på låseskjermen.
• Roamingklokke: Endre klokken på låseskjermen så den viser tiden både lokalt og hjemme
når du er ute og reiser.
• FaceWidgets: Endre innstillinger for elementene som vises på låseskjermen.
• Kontaktinformasjon: Angi at enheten skal vise kontaktinformasjon, for eksempel
e-postadressen din, på låseskjermen.
• Varsler: Angi hvordan varsler skal vises på låseskjermen.
• Appsnarveier: Velg apper for å vise snarveier for dem på låseskjermen.
• Om Låseskjerm: Vis Låseskjerm-versjonen og juridisk informasjon.
111
Innstillinger
Smart Lock
Du kan konfigurere at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter oppdages.
Hvis du for eksempel har angitt hjemmet ditt som en klarert posisjon, vil enheten din oppdage
posisjonen når du kommer hjem og låse seg opp automatisk.
• Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk etter at du har angitt en skjermlåsmetode.
• Hvis du ikke bruker enheten i løpet av fire timer eller når du slår på enheten, må du
låse opp skjermen med mønsteret, PIN-koden eller passordet som du har angitt.
1
2
3
Trykk på Låseskjerm → Smart Lock på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Velg et alternativ og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Sikkerhet
Alternativer
Endre innstillingene for å sikre enheten.
Trykk på Sikkerhet på Innstillinger-skjermbildet.
• Google Play Protect: Angi at enheten skal søke etter skadelige apper og skadelig oppførsel,
advare om potensiell fare og fjerne dem.
• Finn min mobil: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min
mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller
stjålne enheten.
Du kan også la Google-plasseringstjenesten gi mer nøyaktig informasjon om posisjonen til
enheten din.
• Sikkerhetsoppdatering: Vis versjonsnummeret for enhetens sikkerhetssystem, og søk etter
oppdateringer.
112
Innstillinger
• Installer ukjente apper: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
• Sikker mappe: Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se
Sikker mappe for å få mer informasjon.
• Sikker oppstart: Beskytt enheten din ved å angi at den krever en skjermopplåsingskode når
du slår på enheten. Du må angi opplåsingskoden for å starte enheten og motta meldinger
og varsler.
• Krypter SD-kort: Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.
Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen
aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne
innstillingen før du tilbakestiller enheten.
• Andre sikkerhetsinnstillinger: Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.
• Posisjon: Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
• Apptillatelser: Vis listen over funksjoner og apper som har tillatelser til å bruke dem. Du kan
også redigere tillatelsesinnstillingene.
• Overvåkning av tillatelsesbruk: Konfigurer for å motta varsler når tillatelsene du velger
brukes av apper som du ikke bruker. Du kan administrere innstillingene for hver app.
• Send diagnosedata: Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnose- og
bruksinformasjon til Samsung.
• Motta markedsføringsinformasjon: Angi om du vil motta markedsføringsinformasjon fra
Samsung, som spesialtilbud, medlemskapsfordeler og nyhetsbrev.
113
Innstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og kontakter, slik at ingen andre får
tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.
Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke
overføres til andre enheter via delemetoder som ikke er godkjent, for eksempel USB eller
Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at
Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må
du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.
For å bruke Sikker mappe må du logge på Samsung-kontoen.
114
Innstillinger
Konfigurere Sikker mappe
1
2
3
4
Start Innstillinger-appen og trykk på Sikkerhet → Sikker mappe.
Trykk på Godta.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på.
Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe, og følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre konfigurasjonen.
Hvis du vil endre navnet eller ikonfargen for Sikker mappe, trykker du på → Tilpass.
• Når du åpner Sikker mappe-appen, må du låse opp appen ved hjelp av den
forhåndsinnstilte låsemetoden.
• Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille den med
Samsung-kontoen din. Trykk på knappen på bunnen av den låste skjermen og angi
passordet til Samsung-kontoen din.
Stille inn automatisk lås for Sikker mappe
Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Velg et låsealternativ.
Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på → Lås.
115
Innstillinger
Flytte innhold til Sikker mappe
Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på
flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.
1
2
3
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Legg til filer.
Trykk på Bilder, merk av bilder du vil flytte, og trykk deretter på Utført.
Trykk på Flytt.
De valgte elementene blir slettet fra den opprinnelige mappen og flyttet til Sikker mappe.
Trykk på Kopier for å kopiere elementer.
Metoden som brukes til å flytte innhold, kan variere, avhengig av innholdstypen.
Flytte innhold fra Sikker mappe
Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app på standard lagringsplass. Følgende
handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra Sikker mappe til standard lagringsplass.
1
2
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Galleri.
Velg et bilde og trykk på → Flytt ut av Sikker mappe.
De valgte elementene flyttes til Galleri på standard lagringsplass.
116
Innstillinger
Legge til apper
Legg til en app for bruk i Sikker mappe.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på Legg til apper.
Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på Legg til.
Hvis du vil installere apper fra Play Butikk eller Galaxy Store, trykker du på Last ned fra Play
Butikk eller Last ned fra Galaxy Store.
Fjerne apper fra Sikker mappe
Trykk på og hold inne en app du vil slette, og trykk på Avinstaller.
Legge til kontoer
Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med
appene i Sikker mappe.
1
2
3
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Kontoer → Legg til konto.
Velg en kontotjeneste.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.
Åpne Sikker mappe-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Vis Sikker mappebryteren for å deaktivere denne funksjonen.
Alternativt drar du statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Deretter stryker du nedover på
varselspanelet, og trykker på
(Sikker mappe) for å deaktivere funksjonen.
117
Innstillinger
Sikkerhetskopiere og gjenopprette Sikker mappe
Sikkerhetskopier innhold og apper i Sikker mappe til Samsung Cloud ved å bruke Samsungkontoen, og gjenopprett dem senere.
Sikkerhetskopiere data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Legg til konto og logg på Samsung-kontoen din.
Trykk på Sikkerhetskopier Sikker mappe-data.
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på Sikkerhetskopier.
Data sikkerhetskopieres til Samsung Cloud.
Gjenopprette data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Gjenopprett.
Trykk på
for å velge en enhet for datagjenoppretting.
Velg datatypene du vil gjenopprette, og trykk på Gjenopprett.
Sikkerhetskopierte data gjenopprettes på enheten din.
118
Innstillinger
Avinstallere Sikker mappe
Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Flere innstillinger → Avinstaller.
Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for
Flytt mediefiler ut av Sikker mappe og trykker på Avinstaller. Hvis du vil ha tilgang til
sikkerhetskopierte data fra Sikker mappe, starter du Mine filer-appen og trykker på Intern
lagring → Secure Folder.
Notater som er lagret i Samsung Notes, sikkerhetskopieres ikke.
Kontoer og sikkerhetskopi
Alternativer
Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også
logge på kontoer, som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, eller overføre data til eller fra
andre enheter med Smart Switch.
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi på Innstillinger-skjermbildet.
• Kontoer: Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil
synkronisere med.
• Sikkerh.kop. og gjenoppr.: Oppbevar personopplysninger, appdata og innstillinger sikkert
på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du
må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette
data.
• Samsung Cloud: Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk
bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett
dataene dine. Se Samsung Cloud for å få mer informasjon.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra den forrige enheten. Se Gjenopprette
data fra den forrige enheten (Smart Switch) hvis du vil ha mer informasjon.
Sikkerhetskopier ved jevne mellomrom data til en sikker plassering, for eksempel
Samsung Cloud eller en datamaskin, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir
skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
119
Innstillinger
Samsung Cloud
Synkroniser data lagret på enheten, som bilder og videoer, med Samsung Cloud og vis dataene
du har lagret i Samsung Cloud. Du kan også sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung Cloud
og gjenopprette dem senere.
For å bruke Samsung Cloud må du logge på Samsung-kontoen.
Synkronisere data
Du kan synkronisere data som bilder, videoer og hendelser som er lagret på enheten din, med
Samsung Cloud og få tilgang til dem fra andre enheter.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på → Innstillinger → Innst. synk. / auto. sik.h.kop. → Synkroniser.
Trykk på bryterne ved siden av elementene du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de lagrede dataene eller endre innstillingene ved å trykke på Galleri,
Andre synkroniserte data eller Samsung Cloud Drive.
Sikkerhetskopiere data
Du kan sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung Cloud.
1
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Sikkerhetskopier telefonen på
Innstillinger-skjermbildet.
2
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på Sikkerhetskopier.
120
Innstillinger
3
Trykk på Ferdig.
• Enkelte data sikkerhetskopieres ikke. Kontroller hvilke data som sikkerhetskopieres,
trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Sikkerhetskopier
telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
• For å vise data som er sikkerhetskopiert for andre enheter i Samsung Cloud, trykker du
på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud → Gjenopprett data →
på
Innstillinger-skjermbildet og velger deretter enheten du vil ha.
Gjenopprette data
Du kan gjenopprette sikkertskopidata fra Samsung Cloud til enheten din.
1
2
3
Trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Samsung Cloud på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Gjenopprett data →
og velg enheten du vil ha.
Marker datatypene du vil gjenopprette, og trykk på Gjenoppr.
Google
Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.
Trykk på Google på Innstillinger-skjermbildet.
121
Innstillinger
Avanserte funksjoner
Alternativer
Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.
Trykk på Avanserte funksjoner på Innstillinger-skjermbildet.
Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktede inndata for enkelte funksjoner
som bruker sensorer.
• Direkte deling: Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på
delingsalternativpanelet for å tillate deg å dele innhold direkte.
• Reduser animasjoner: Angi at enheten skal redusere skjermeffekter for visse handlinger,
som å åpne eller lukke apper.
• Bevegelser og gester: Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurer innstillinger. Se
Bevegelser og gester for å få mer informasjon.
• Game Launcher: Aktiver Game Launcher. Se Game Launcher for å få mer informasjon.
• Game Tools: Aktiver spillverktøy for å få tilgang til nyttige alternativer og funksjoner mens
du spiller spill.
• Doble meldinger: Installer den andre appen og bruk to separate kontoer for samme
meldingsapp. Se Doble meldinger hvis du vil ha mer informasjon.
• Send SOS-meldinger: Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke på
strømtasten tre ganger.
Bevegelser og gester
Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurer innstillinger.
Trykk på Avanserte funksjoner → Bevegelser og gester på Innstillinger-skjermbildet.
• Smartvarsel: Angi at enheten skal varsle deg hvis du har ubesvarte anrop eller nye
meldinger når du plukker opp enheten.
Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten
ikke ligger på en flat overflate.
• Enkel lyd av: Angi at enheten skal dempe innkommende anrop eller alarmer ved å vende
enhetens skjerm nedover.
122
Innstillinger
• Enhåndsmodus: Aktiver modus for enhåndsstyring for lettere styring av enheten når du
bruker enheten med én hånd.
• Stryk for å ringe/sende meld.: Angi at enheten skal ringe eller sende en melding når
du stryker mot høyre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i Telefon- eller
Kontakter-appen.
Doble meldinger
Installer den andre appen og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp.
1
Trykk på Avanserte funksjoner → Doble meldinger på Innstillinger-skjermbildet.
Støttede apper vises.
2
Trykk på bryteren til en app for å installere den andre appen.
Den andre appen blir installert. Ikonet til den andre appen vises med . Når du mottar
varsler fra den andre appen, vises varslene med for å skille dem fra varslene til den første
appen.
Andre app
• Doble meldinger-funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av appen.
• Noen av funksjonene for appen kan være begrenset for den andre appen.
123
Innstillinger
Avinstallere den andre appen
1
2
Trykk på Avanserte funksjoner → Doble meldinger på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren til appen du vil avinstallere, og trykk deretter på Deaktiver eller
Avinstaller.
Alle dataene som er relatert til den andre appen, blir slettet.
Hvis du avinstallerer den første appen, blir også den andre appen slettet.
Enhetsvedlikehold
Innledning
Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, minne
og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.
Batteri
Sikkerhet
Lagring
Minne
124
Innstillinger
Optimere enheten
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Enhetsvedlikehold → Optimaliser nå.
Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:
• Frigjøre litt minne.
• Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
• Administrere unormal batteribruk.
• Søke etter krasjede apper og skadelig programvare.
Batteri
Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med
lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
• Det kan hende at du ikke kan motta varsler fra enkelte apper der strømsparingsmodus
brukes.
Strømmodus
Velg en strømmodus som passer enhetens bruksformål.
Trykk på Strømmodus og velg et alternativ.
• Optimalisert: Optimalisert for en balanse mellom enhetens ytelse og batteribruk.
• Middels strømsparing: Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
• Maksimal strømsparing: I maksimal strømsparingsmodus senker enheten
batteriforbruket ved å aktivere nattmodus og begrense tilgjengelige apper og funksjoner.
Nettverkstilkoblinger deaktiveres, unntatt mobilnettverket.
Administrere batteribruk for hver app
Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at apper som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm
når de ikke brukes. Velg apper fra listen og trykk på Sett app i dvalemodus-bryteren for å
aktivere funksjonen.
125
Innstillinger
Lagring
Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
• Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den
angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler
av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
• Du kan vise den tilgjengelige kapasiteten i det interne minnet i Spesifikasjon-delen for
enheten på Samsungs nettsted.
Administrere minnet
Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på Fjern nå. Hvis du vil slette
filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori under Brukerdata. Merk
deretter av for elementene og trykk på SLETT eller AVINSTALLER.
Minne
Trykk på Enhetsvedlikehold → Minne på Innstillinger-skjermbildet.
For å gjøre enheten raskere ved å hindre at apper kjører i bakgrunnen, merker du av for apper på
listen over apper og trykker på Fjern nå.
Sikkerhet
Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig
programvare.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Sikkerhet → Søk på telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
Apper
Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon,
endre varsels- eller tillatelsesinnstillinger eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.
Trykk på Apper på Innstillinger-skjermbildet.
126
Innstillinger
Generell styring
Tilpass enhetens systeminnstillinger eller tilbakestill enheten.
Trykk på Generell styring på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk og inndata: Velg enhetsspråk og endre innstillinger, for eksempel for tastatur og
taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelig for det valgte språket. Se delen om å
Legge til språk på enheten for mer informasjon.
• Dato og tid: Få tilgang til og endre innstillingene for å styre hvordan enheten viser
klokkeslett og dato.
Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestilt.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for å få mer
informasjon.
• Nullstill: Tilbakestill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data.
Du kan tilbakestille alle innstillingene dine, eller bare nettverksinnstillingene, eller
tilgjengelighetsinnstillingene. Du kan også angi at enheten skal startes på nytt på et angitt
tidspunkt for enhetsoptimalisering.
Legge til språk på enheten
Du kan legge til språk som skal brukes på enheten.
1
Trykk på Generell styring → Språk og inndata → Språk → Legg til språk på Innstillingerskjermbildet.
Hvis du vil vise alle språkene som kan legges til, trykker du på → Alle språk.
2
3
Velg et språk som du vil legge til.
Du angir det valgte språket som standardspråk ved å trykke på Angi som stand. Du
beholder nåværende språkinnstilling ved å trykke på Behold gjeld.
Det valgte språket legges til på språklisten. Hvis du har endret det valgte språket, blir det
valgte språket lagt til øverst på listen.
For å endre standardspråket fra språklisten drar du ved siden av språket og flytter det øverst
på listen. Deretter trykker du på Bruk. Hvis appen ikke støtter standardspråket, brukes det neste
støttede språket på listen.
127
Innstillinger
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
• Skjermleser: Aktiver Voice Assistant, som gir taletilbakemelding. Hvis du vil se
hjelpeinformasjon for å lære å bruke denne funksjonen, trykker du på Læreprogram.
• Synlighetsforbedringer: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
synshemmede brukere.
• Hørselsforbedringer: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
hørselshemmede brukere.
• Samhandling og smidighet: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
brukere med nedsatt bevegelighet i fingrene.
• Avanserte innstillinger: Konfigurer innstillinger for direkte tilgang og varselfunksjoner.
• Installerte tjenester: Vis tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.
Programvareoppdatering
Oppdater programvaren på enheten via FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også
planlegge programvareoppdateringer.
Trykk Programvareoppdatering på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis nødprogramvareoppdateringer er utgitt for enhetens sikkerhet og for å blokkere
nye typer sikkerhetstrusler, installeres de automatisk uten ditt samtykke.
• Last ned og installer: Se etter og installer oppdateringer manuelt.
• Last ned automatisk over Wi-Fi: Still inn enheten til å laste ned oppdateringer automatisk
når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
• Siste oppdatering: Vis informasjon om den siste programvareoppdateringen.
Informasjon om sikkerhetsoppdateringer
Sikkerhetsoppdateringer utgis for å øke sikkerheten på enheten og beskytte personopplysninger.
Gå til security.samsungmobile.com for å få en oversikt over sikkerhetsoppdateringer for
modellen din.
Nettstedet støtter bare noen språk.
128
Innstillinger
Brukerhåndbok
Vis hjelpeinformasjon for å finne ut hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer
viktige innstillinger.
Trykk på Brukerhåndbok på Innstillinger-skjermbildet.
Om telefonen
Få tilgang til enhetsinformasjonen.
Trykk på Om telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
Endre enhetens navn ved å trykke på Rediger.
• Status: Vis forskjellig enhetsinformasjon, som SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridisk informasjon: Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon
og åpen kilde-lisens.
• Programvareinformasjon: Vis enhetens programvareinformasjon, som
operativsystemversjon og fastvareversjon.
• Batteriinformasjon: Vis enhetens batteristatus og -informasjon.
129
Tillegg
Feilsøking
Prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte
situasjoner ikke gjelder for enheten din.
Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN: Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du
oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av tjenesteleverandøren din.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden
som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer
informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du
forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren
din for å få mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
130
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil
Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå enheten
av og på igjen.
Tvungen omstart
Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og
volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Tilbakestilling av enheten
Hvis metodene ovenfor ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte
data.
Start Innstillinger-appen og trykk på Generell styring → Nullstill → Nullstill til fabrikkdata
→ Nullstill → Slett alt. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta
sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.
131
Tillegg
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker øretelefoner, må du kontrollere at den er riktig tilkoblet.
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.
Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller
lydkvaliteten er dårlig
• Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at
du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer
grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område
og forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
132
Tillegg
Batteriet lades ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da enheten ble kjøpt
• Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller apper, som GPS, spill eller Internett.
• Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm til å bruke kameraappen. Hvis
det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad opp batteriet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
133
Tillegg
Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler
Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på
enheten, kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
• Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for
eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke
filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
• Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og
videoer som er tatt med andre enheter, ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
Bluetooth fungerer ikke riktig
Hvis en annen Bluetooth-enhet ikke blir funnet eller det er tilkoblingsproblemer eller ytelsessvikt,
kan du prøve følgende:
• Kontroller at enheten du vil koble til, er klar til å bli søkt etter eller koblet til.
• Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetoothrekkevidde (10 m).
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Tilkoblinger og trykk på Bluetooth-bryteren
for å aktivere den på nytt.
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Generell styring → Nullstill →
Nullstill nettverksinnstillinger → Nullstill innstillinger → Nullstill for å tilbakestille
nettverksinnstillinger. Du kan miste registrert informasjon når du utfører tilbakestillingen.
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
134
Tillegg
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
Enheten din finner ikke din nåværende posisjon
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din nåværende posisjon i disse situasjonene.
Data som er lagret på enheten, er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagt eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av
data som er lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Det er ikke nok plass på enhetens lagringsplass
Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med enhetsvedlikeholdsfunksjonen eller slett ubrukte
mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.
Justeringslinjen for skjermens lysstyrke vises ikke på varselspanelet
Åpne varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Deretter drar du varselspanelet nedover.
Trykk på
ved siden av justeringslinjen for lysstyrke og trykk på Vis kontroll øverst-bryteren
for å aktivere funksjonen.
135
Tillegg
Ta ut batteriet
• Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om
hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
136
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
© 2019 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi
Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement