Samsung OH46F Handleiding

Add to My manuals
123 Pages

advertisement

Samsung OH46F Handleiding | Manualzz

GEBRUIKERSHANDLEIDING

OH46F I OH55F

De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

Wijzigingen voorbehouden.

© Samsung Electronics

Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.

Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan.

Andere handelsmerken dan die van Samsung Electronics zijn het bezit van hun respectieve eigenaars.

In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:

(a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.

(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).

(b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.

(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).

U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Voordat u het product in gebruik neemt

Veiligheidsvoorzorgen 6

Reiniging 6

Opslag 6

Elektriciteit en veiligheid 7

Installatie 8

Bediening 9

Voorbereidingen

De componenten controleren 11

Componenten 11

Onderdelen 12

Onderdelen 12

Achterkant 13

Antidiefstalslot 14

Afstandsbediening 15

Voordat u het product installeert

(installatiehandleiding) 17

Kantelhoek en rotatie 17

Ventilatie 17

Installeren van de wandmontage

Installeren van de wandmontageset

Specificaties wandmontageset

Afstandsbediening (RS232C) 20

Kabelaansluitingen 20

Aansluiting 23

19

19

19

Controlecodes 24

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Voordat u een apparaat aansluit 32

Controlepunten voordat u een apparaat aansluit 32

Voordat u de kabels aansluit 33

Aansluiten op een computer

Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel

Aansluiten met een HDMI-kabel

34

34

34

Aansluiten op een videoapparaat

Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel

Aansluiten met een HDMI-kabel

De HDBase-T aansluiten

Een audiosysteem aansluiten

35

35

35

36

37

De LAN-kabel aansluiten 37

De invoerbron wijzigen 38

Source 38

Web Browser 39

Settings 39

Refresh Options 41

MDC gebruiken

Installatie/verwijdering MDC-programma 42

Installatie 42

Verwijderen 42

Verbinden met MDC

MDC gebruiken via RS-232C (een norm voor seriële datacommunicatie)

MDC gebruiken via Ethernet

43

43

43

Player-functie

Player 45

Inhoud bekijken 45

Wanneer er inhoud wordt uitgevoerd

Beschikbaar menu

46

46

Bestandsindelingen die compatibel zijn met

Player 47

Schedule 52

Clone Product 53

ID Settings 54

Device ID 54

Device ID Auto Set 54

PC Connection Cable 54

Video Wall 55

Video Wall 55

Horizontal x Vertical 55

Screen Position 55

Format 56

2

Inhoudsopgave

Network Status 57

Picture Mode 58

On/Off Timer 59

On Timer 59

Off Timer 60

Holiday Management 60

Ticker 61

URL Launcher 62

URL Launcher Settings 63

Een aangesloten apparaat goedkeuren op de server 64

De huidige tijd instellen 65

Schermaanpassing

Picture Mode 66

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Colour / Tint (G/R) 67

Colour Temperature 68

White Balance 68

2 Point 68

10 Point 68

Gamma 69

Calibrated value 69

Advanced Settings 70

Dynamic Contrast 70

Black Tone 70

Flesh Tone 70

RGB Only Mode 70

Colour Space 70

HDMI UHD Color 71

Motion Lighting 71

Picture Options 72

Colour Tone 72

Digital Clean View 72

HDMI Black Level 73

Film Mode 73

Dynamic Backlight 73

Picture Size 74

Picture Size 74

Fit to Screen 74

Zoom/Position 74

Picture Off 75

Reset Picture 75

OnScreen Display

Display Orientation 76

Onscreen Menu Orientation 76

Source Content Orientation 76

Aspect Ratio 76

Screen Protection 77

Auto Protection Time 77

Screen Burn Protection 77

Message Display 80

Source Info 80

No Signal Message 80

MDC Message 80

Download Status Message 80

Language 81

Reset OnScreen Display 81

Network

Network Status 82

Open Network Settings 82

Network type 82

Netwerkinstellingen (bedraad)

Netwerk instellen (draadloos)

83

85

WPS(PBC) 87

Server Network Settings 88

Connect to server 88

MagicInfo Mode 88

Server Access 88

FTP Mode 88

Proxy server 88

Wi-Fi Direct 89

Mobile Device Manager 90

Access Notification 90

Mobile Device List 90

3

Inhoudsopgave

Device Name 90

System

Accessibility 91

Menu Transparency 91

High Contrast 91

Enlarge 91

Start Setup 92

Time 93

Clock Set 93

NTP Settings 93

DST 93

Sleep Timer 93

Power On Delay 93

Auto Source Switching 94

Auto Source Switching 94

Primary Source Recovery 94

Primary Source 94

Secondary Source 94

Power Control 95

Auto Power On 95

Max. Power Saving 95

Standby Control 95

Network Standby 96

Power Button 96

Eco Solution 97

Brightness Limit 97

Energy Saving Mode 97

Eco Sensor 97

Screen Lamp Schedule 98

No Signal Power Off 98

Auto Power Off 98

Fan and Temperature 99

Fan Control 99

Fan Speed Setting 99

Outdoor Mode 99

Temperature Control 99

Input Device Manager 100

Keyboard Language 100

Keyboard type 100

Input Language Shortcut 100

Play via 100

Change PIN 101

Security 102

Safety Lock On 102

USB Auto Play Lock 102

Mobile Connection Lock 102

Remote Management 102

General 103

Smart Security 103

Anynet+ (HDMI-CEC) 104

HDMI Hot Plug 106

Custom Logo 106

Game Mode 107

Empty Storage 107

Reset System 107

Ondersteuning

Software Update 108

Update now 108

Auto update 108

Contact Samsung 108

Reset All 108

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsungservicecentrum 109

Het product testen

De resolutie en frequentie controleren

Controleer het volgende

109

109

110

Vragen en antwoorden 114

Specificaties

Algemeen 116

Voorinstelbare timingmodi 117

4

Inhoudsopgave

Bijlage

Dienstverlening tegen betaling (door klanten) 119

Geen productdefect 119

Productschade als gevolg van een fout van de klant 119

Overig 119

Een optimale beeldkwaliteit en het voorkomen van scherminbranding 120

Optimale beeldkwaliteit 120

Het voorkomen van scherminbranding 120

Licentie 122

Terminologie 123

5

Hoofdstuk 01

Voordat u het product in gebruik neemt

Veiligheidsvoorzorgen

Waarschuwing

Let op

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.

Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.

Reiniging

Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn gevoelig voor krassen.

Ga bij het reinigen als volgt te werk.

1

Zet het product en de computer uit.

2

Trek het netsnoer uit het product.

Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan de kabel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

3

Gebruik water en een droge doek om het beschermglas te reinigen.

• Veeg het af met een schone, vochtige doek.

Als u hardnekkige vlekken wilt verwijderen, veeg het dan af met een doek en een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel op basis van ethanol.

Verwijder vuil uit de opening van de in- en uitlaat met een borstel.

Als u hardnekkige vlekken wilt verwijderen, veeg het dan af met een doek en een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel op basis van ethanol.

Als u met water wast, houd de druk dan onder 0,5 bar.

4

Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar bent met reinigen.

5

Zet het product en de computer aan.

Opslag

Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone luchtbevochtiger wordt gebruikt.

Neem contact op met ons servicecentrum als het product binnenin moet worden gereinigd (niet gratis).

6

Elektriciteit en veiligheid

Waarschuwing

Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend stopcontact.

• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.

• Oververhitte stopcontacten kunnen brand veroorzaken.

Kom niet met natte handen aan de stekker. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).

• Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.

Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie van type 1).

• Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.

Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop dat het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.

• Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.

• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een droge doek.

• Er kan brand ontstaan.

Let op

Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.

• Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.

Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft meegeleverd. Gebruik het netsnoer niet voor andere producten.

• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten.

• Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunnen trekken om de stroom naar het product volledig uit te schakelen.

• Met alleen de aan-uitknop op de afstandsbediening wordt het product niet volledig uitgeschakeld.

Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.

• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

7

Installatie

Waarschuwing

Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.

• Er kan brand ontstaan.

Laat de wandbevestiging monteren door daartoe gekwalificeerde mensen.

• Installatie door ongekwalificeerde personen kan tot letsel leiden.

• Gebruik alleen geschikte kasten.

Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken)kast.

• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

Plaats het product bij installatie op een afstand van de muur zodat er voldoende ventilatie is.

Raadpleeg de Installatiehandleiding buitenshuis. (http://displaysolutions.samsung.com)

• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.

• Kinderen kunnen stikken.

Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).

• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.

• Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.

Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.

• Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.

• De voorkant is zwaar. Plaats het product daarom op een vlakke en stabiele ondergrond.

Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het product beschadigen of vervormen. Installeer het project niet in een keuken of in de buurt van een aanrecht.

Voorzorgsmaatregelen tijdens installatie en opslag

• Installeer na het openen van de kap het product binnen 1 uur bij een vochtigheidsgraad van 60‎%‎ of lager. (

pag. 33

)

• Behoud de vooraf gedefinieerde vochtigheid wanneer u de kap opent of de behuizing monteert (vb. aansluiting van extern apparaat, update van F/W).

• Zorg er tijdens het gebruik en de opslag van het product voor dat u de kap bevestigt.

Let op

Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

Leg het product niet op de voorkant.

• U zou het scherm kunnen beschadigen.

Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.

• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.

• Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.

Zet het product voorzichtig neer.

• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

Als u het product op een ongewone plek plaatst, kan er door de omgeving een ernstig kwaliteitsprobleem ontstaan. Neem daarom vóór installatie zeker contact op met een Samsung-servicecentrum.

• Plaatsen waar veel fijn stof voorkomt, plaatsen waar chemische stoffen worden gebruikt, plaatsen met te hoge of te lage temperaturen, plaatsen met veel vocht of water, transportmiddelen zoals voertuigen, luchthavens en stations die gedurende lange tijd continu worden gebruikt, en meer.

8

Bediening

Waarschuwing

In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.

• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

• Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.

Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aan-uitschakelaar en het netsnoer en alle overige aangesloten kabels losmaken.

• Anders kan het netsnoer schade oplopen met brand of een elektrische schok tot gevolg.

Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum.

• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.

• Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.

Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u het product uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.

• Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van kinderen, zoals speelgoed of snoep, boven op het product.

• Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.

• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische schok of brand.

Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk goed luchten.

• Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.

Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te trekken.

• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische schok of brand.

Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het product.

• Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of gordijn.

• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in het product (via de ventilatieopeningen of in- en uitgangen en dergelijke).

• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.

• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.

Laat de ventilatieopening van het product vrij. Als het product te warm wordt, werkt het mogelijk niet goed.

Probeer niet uw vingers of objecten in de ventilatieopeningen te duwen.

• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

9

Let op

Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.

• Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met een bewegend beeld als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).

• Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische schok of een stroomlek veroorzaken.

Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.

• Uw ogen kunnen vermoeid raken.

Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet alleen.

• Het product kan omvallen, schade oplopen of letsel veroorzaken.

Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.

Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt gebruikt.

• Zo geeft u uw ogen rust.

Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.

Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.

Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.

• U kunt uw handen of vingers knellen en u pijn doen.

• Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.

Zet geen zware voorwerpen op het product.

• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.

• Dit kan uw gehoor beschadigen.

Voorkom dat kinderen de batterij in hun mond stoppen als deze uit de afstandsbediening wordt gehaald.

Houd de batterij buiten bereik van kinderen.

• Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in zijn mond heeft gestopt.

Let bij het vervangen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).

• Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen en gebruik nooit tegelijkertijd een nieuwe en een gebruikte batterij.

• Anders kunnen de batterijen beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval en dienen ter recycling te worden aangeboden. Als verbruiker is de klant verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of oplaadbare batterijen.

• De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die eenzelfde type batterijen verkoopt.

10

Hoofdstuk 02

Voorbereidingen

De componenten controleren

Componenten

– Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.

– De afbeeldingen kunnen afwijken van de echte componenten.

– Het product wordt geleverd zonder voet. Als u een voet wilt monteren, kunt u deze apart aanschaffen.

HANDLEIDING VOOR SNELLE

INSTALLATIE

-

+

+

Batterijen

(Niet overal beschikbaar)

Garantiekaart

(Niet overal beschikbaar)

Afstandsbediening

Voorschriften Netsnoer

11

Onderdelen

Onderdelen

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Sensor afstandsbediening

POWER

Onderdelen

Sensor afstandsbediening

Omschrijving

Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.

Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.

Gebruik de afstandsbediening binnen 7 tot 10 meter van de sensor op het product en onder een hoek van 30° links en rechts van de sensor.

Bewaar de gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen en recycle de batterijen.

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang beide batterijen tegelijkertijd.

Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen.

12

Achterkant

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Poort

RS232C IN

RS232C OUT

AUDIO OUT

USB

RJ45 (LAN OUT)

HDBT (LAN IN)

HDMI IN 1, HDMI IN 2

RS232C

IN

OUT

AUDIO

OUT

USB

RJ45

(LAN OUT)

Omschrijving

Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.

HDBT

(LAN IN)

HDMI IN 1 HDMI IN 2

Voert geluid uit naar een audioapparaat via een audiokabel.

Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.

- De poort voor de bedrade LAN-aansluiting wordt gebruikt om een extern apparaat aan te sluiten zoals een laptop om een verbinding te maken met het internet.

- Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel.

- Hiermee wordt het HDMI-signaal met een HDBaseT-zender op een aangesloten LAN-kabel gezet.

- Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel.

Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMI- of HDMI-DVI-kabel.

13

Antidiefstalslot

Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.

De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.

De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.

Een antidiefstalapparaat vergrendelen:

1

Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.

2

Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.

3

Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.

4

Sluit het slot.

‒ Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.

‒ Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.

‒ Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.

14

Afstandsbediening

Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.

Wanneer een knop in de onderstaande afbeelding geen beschrijving heeft, wordt die knop niet ondersteund door het product.

Product inschakelen.

Pas het volume aan.

Hiermee wijzigt u de bron.

Het schermmenu weergeven of verbergen of terugkeren naar het vorige menu.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Het product uitschakelen.

Cijfertoetsen

Voer in het schermmenu het wachtwoord in.

Het geluid dempen.

Het geluid weergeven: druk nogmaals op MUTE of druk op de volumetoets (+ VOL -) .

– De functies van de toetsen op de afstandsbediening kunnen per product verschillen.

– Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen.

Startknop Player .

15

TOOLS INFO

Selecteer snel veelgebruikte functies door erop te klikken terwijl USB-inhoud afspeelt.

Terug naar het vorige menu.

Als meerdere producten via de functie Video Wall zijn verbonden, drukt u op de knop SET en voert u een apparaat-ID-code in met de cijferknoppen.

Bedien het product met de afstandsbediening.

Hiermee annuleert u een waarde die is ingesteld met de knop SET . Bedien alle verbonden producten met de afstandsbediening.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Informatie weergeven over de huidige invoerbron.

Naar het menu boven, onder, rechts of links van het huidige menu of een de instellingen voor een optie aanpassen.

Een menuselectie bevestigen.

Het huidige menu verlaten.

Handmatig een aangesloten invoerbron selecteren. U kunt kiezen uit HDMI 1 en HDMI 2 .

Vergrendeling activeren.

– De functies van de toetsen op de afstandsbediening kunnen per product verschillen.

16

Voordat u het product installeert

(installatiehandleiding)

15

˚

Om letsel te voorkomen moet dit apparaat, overeenkomstig de installatie-instructies, stevig aan de vloer/wand zijn bevestigd.

• Zorg dat een bevoegd installatiebedrijf de wandmontage installeert.

• Het kan anders vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

• Zorg dat de aangegeven wandmontage wordt geïnstalleerd.

Kantelhoek en rotatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

• Het product kan onder een hoek van maximaal of 15° worden gekanteld ten opzichte van een rechte wand.

• Als u het product verticaal wilt gebruiken (staand), draait u het met de klok mee zodat het LED-lampje zich aan de onderkant bevindt.

A

B

Afbeelding 1.1 Zijaanzicht

Ventilatieopening

Luchtinlaat

Ventilatie

Installatie aan een rechte muur

A Minimaal 50 mm

B Omgevingstemperatuur: lager dan 50°C

• Wanneer u het product aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde minimaal

50 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 50°C blijft.

Laat de ventilatieopening van het product vrij.

Raadpleeg de Installatiehandleiding buitenshuis. (http://displaysolutions.samsung.com)

17

B

A

C

B

Afbeelding 1.2 Zijaanzicht

Afbeelding 1.3 Zijaanzicht

B B

Installatie in een nis in de muur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

Bovenaanzicht

A Minimaal 50 mm

B Minimaal 50 mm

C Omgevingstemperatuur: lager dan 50°C

Wanneer u het product in een nis aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde

― minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 50°C blijft.

Raadpleeg de Installatiehandleiding buitenshuis. (http://displaysolutions.samsung.com)

18

Installeren van de wandmontage

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Installeren van de wandmontageset

De wandmontageset (afzonderlijk verkocht) stelt u in staat om het product aan de wand te monteren.

Voor gedetailleerde informatie over het installeren van de wandmontage, wordt verwezen naar de instructies die meegeleverd worden met de wandmontage.

Wij raden aan dat u contact opneemt met een technicus voor hulp bij het installeren van de beugel van de wandmontage.

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het product of verwondingen aan uzelf of anderen als u ervoor kiest om de wandmontage zelf te installeren.

Specificaties wandmontageset

Installeer uw wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer. Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het vallen en dit kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.

Voordat u de wandmontage bevestigt op andere oppervlakken dan gipsplaat, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum voor aanvullende informatie.

• Samsung-wandmontagesets bevatten een gedetailleerde installatiehandleiding en alle onderdelen die nodig zijn voor montage worden meegeleverd.

• Gebruik geen langere schroeven dan de standaardlengte en gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaard

VESA-schroefspecificaties. Te lange schroeven kunnen schade veroorzaken aan de binnenkant van het product.

• Voor wandmontages die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties, kan de lengte van de schroeven variëren afhankelijk van de specificaties van de wandmontage.

• Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat leidt tot persoonlijke verwondingen. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.

• Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijke verwondingen wanneer een wandmontage gebruikt wordt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet opvolgt.

• Monteer het product niet met een helling van meer dan 15 graden.

• Laat altijd twee mensen het product tegen een wand monteren.

• Standaardafmetingen voor wandmontagesets worden getoond in de onderstaande tabel.

Eenheid: mm

Modelnaam Specificaties schroefgat (A * B) in millimeter

Standaardschroef Aantal

OH46F 995 x 500

M8 4

OH55F 1186 x 560

Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke verwondingen als gevolg van een elektrische schok.

19

Afstandsbediening (RS232C)

Kabelaansluitingen

RS232C-kabel

Interface

Pin

Bitsnelheid

Databits

Pariteit

Stopbit

Datatransportbesturing

Maximale lengte

RS232C (9-pins)

TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)

9600 bps

8-bits

Geen

1-bits

Geen

15 m (alleen afgeschermd type)

• Pintoewijzingen

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

Pin

5

6

7

8

9

3

4

1

2

6 7 8 9

<Mannelijk type>

Signaal

Gegevensdrager detecteren

Ontvangen gegevens

Verzonden gegevens

Gegevensterminal voorbereiden

Signaalaarde

Gegevensset voorbereiden

Verzendaanvraag

Klaar voor verzenden

Ringindicator

9 8 7 6

<Vrouwelijk type>

20

• RS232C-kabel

Aansluiting: 9-pins D-Sub-naar-stereokabel

6 1

9

-P1-

5

-P1-

Mannelijk type

Rx

Tx

Gnd

-P1-

3

2

5

----------

----------

----------

-P2-

2

1

3

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO-

CONN.

(ø 3,5)

3

2

1

-P2-

LAN-kabel

• Pintoewijzingen

Pinnr.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

Standaardkleur

Wit en oranje

Oranje

Wit en groen

Blauw

Wit en blauw

Groen

Wit en bruin

Bruin

Signaal

TX+

TX-

RX+

NC

NC

RX-

NC

NC

21

• Aansluiting: RJ45

Directe LAN-kabel (PC naar HUB)

HUB

P2

RJ45

P1

P1

P2

Signaal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

P1

1

6

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

P2

1

6

Signaal

TX+

TX-

RX+

RX-

Crossover-LAN-kabel (PC naar PC)

P1

Signaal

TX+

TX-

RX+

RX-

P1

1

2

3

6

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

1

2

P2

3

6

Signaal

RX+

RX-

TX+

TX-

22

Aansluiting

Zorg ervoor dat u elk van de adapters aansluit op de juiste RS232C IN- of OUT-poort op het product.

• Aansluiting 1

• Aansluiting 2

RJ45

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

• Aansluiting 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

23

Controlecodes

Status weergavebieding (Opdracht bediening ophalen)

Koptekst

0xAA

Opdracht

Opdrachttype

ID Datalengte

0

Checksum

Bediening (Opdracht bediening instellen)

Koptekst

0xAA

Opdracht

Opdrachttype

ID Datalengte

1

Data

Waarde

Checksum

Opdracht

Nr.

3

4

5

1

2

8

9

6

7

Opdrachttype

Aan/uit-regeling

Volumeregeling

Ingangsbronbediening

Schermmodusregeling

Schermgrootteregeling

Regeling modus videomuur

Kinderslot

Videomuur aan

Gebruikersbediening Videomuur

Opdracht

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x5C

0x5D

0x84

0x89

Waardebereik

0~1

0~1

0~1

-

0~1

0~100

-

-

0~255

• Alle communicaties vindt plaats in hexadecimalen. De checksum wordt berekend door alle waarden met uitzonderingen van de koptekst, bij elkaar op te tellen. Als de som van de checksum uit meer dan 2 cijfers bestaat, zoals hieronder (11+FF+01+01=112), wordt het eerste cijfer verwijderd.

Bijvoorbeeld Inschakelen & ID=0

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x11

ID Datalengte

1

Data 1

"Power"

Checksum

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x11

ID Datalengte

1

Data 1

1

12

• Als u alle apparaten die met een seriële kabel zijn aangesloten, wilt bedienen, ongeacht de ID's, stelt u voor de ID '0xFE' in en verzend u de opdrachten. De opdrachten worden door elk apparaat uitgevoerd, maar de ACK reageert niet.

24

Aan/uit-regeling

• Functie

Een product kan via een computer worden in- en uitgeschakeld.

• Voedingsstatus weergeven (voedingsstatus AAN/UIT ophalen)

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x11

ID Datalengte

0

• De voeding IN-/UITSCHAKELEN (voeding AAN/UIT)

Koptekst Opdracht ID Datalengte

0xAA 0x11 1

Checksum

Data

"Power"

"Power": de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.

1: Inschakelen

0: Uitschakelen

• Ack

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x11

"Power": de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.

• Nak

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x11

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

Value1

"Power"

Value1

"ERR"

Checksum

Checksum

Checksum

Volumeregeling

• Functie

Het volume van een product kan worden aangepast via een computer.

• Volumestatus weergaven (Volumestatus ophalen)

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x12

ID Datalengte

0

Checksum

• Het volume instellen (Volume instellen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte

0xAA 0x12 1

Data

"Volume"

Checksum

"Volume": de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)

• Ack

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x12

Value1

"Volume"

Checksum

"Volume": de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)

• Nak

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x12

Value1

"ERR"

Checksum

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

25

Ingangsbronbediening

• Functie

De ingangsbron voor een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.

• Ingangsbronstatus weergeven (Status ingangsbron ophalen)

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x14

ID Datalengte

0

Checksum

• De ingangsbron instellen (Ingangsbron instellen)

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x14

ID Datalengte

1

Data

"Input Source"

Checksum

"Input Source": de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.

0x0C Ingangsbron

0x20

0x21

MagicInfo

HDMI1

0x22

0x23

HDMI1_PC

HDMI2

0x24 HDMI2_PC

0x55 HDBT

HDMI1_PC en HDMI2_PC kunnen niet worden gebruikt met de opdracht Instellen. Deze reageren alleen op de opdrachten met 'Ophalen'.

Beschikbare invoerbronnen kunnen variëren afhankelijk van het model.

MagicInfo is alleen beschikbaar op modellen met de MagicInfo -functie.

• Ack

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak r-CMD Value1 Checksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14

"Input Source": de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.

• Nak

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x14

Value1

"ERR"

Checksum

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

"Input

Source"

26

Schermmodusregeling

• Functie

De schermmodus van een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.

De schermmodus kan niet worden geregeld wanneer de functie Video Wall is ingeschakeld.

• De schermstatus weergeven (Status schermmodus ophalen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Checksum

0xAA 0x18 0

• De grootte van het beeld instellen (Beeldgrootte instellen)

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x18

ID Datalengte

1

Data

"Screen Mode"

"Screen Mode": een code waarmee de status van het product wordt ingesteld

0x01 16 : 9

0x04 Zoom

0x31

0x0B

Breedbeeldzoom

4 : 3

• Ack

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x18

"Screen Mode": een code waarmee de status van het product wordt ingesteld

Value1

"Screen

Mode"

Checksum

Checksum

• Nak

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte Ack/Nak

3 'N'

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

r-CMD

0x18

Value1

"ERR"

Checksum

Schermgrootteregeling

• Functie

De schermgrootte van een product kan worden gewijzigd via een computer.

• De schermgrootte weergeven (Status schermgrootte ophalen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte

0xAA 0x19 0

Checksum

• Ack

Koptekst Opdracht

0xAA 0xFF

ID Datalengte Ack/Nak

3 'A' r-CMD

0x19

Value1

"Screen Size"

Checksum

"Screen Size": schermgrootte product (bereik: 0 - 255, eenheid: inch)

• Nak

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte Ack/Nak

3 'N' r-CMD

0x19

Value1

"ERR"

Checksum

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

27

Regeling modus Video Wall

• Functie

De modus Video Wall kan voor een product worden geactiveerd via een computer.

Deze bediening is alleen beschikbaar voor een product waarvoor de functie Video Wall is ingeschakeld.

• De videomuurmodus weergeven (Get Video Wall Mode)

Koptekst Opdracht ID Datalengte

0xAA 0x5C 0

Checksum

• De videomuur instellen (Videommuurmodus instellen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte

0xAA 0x5C 1

Data

"Video Wall Mode"

Checksum

"Video Wall Mode": een code waarmee de modus Video Wall voor een product wordt geactiveerd

1: Full

0: Natural

• Ack

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte Ack/Nak

3 'A' r-CMD

0x5C

Value1

"Video Wall

Mode"

Checksum

"Video Wall Mode": een code waarmee de modus Video Wall voor een product wordt geactiveerd

• Nak

Koptekst Opdracht

0xAA 0xFF

ID Datalengte Ack/Nak

3 'A' r-CMD

0x5C

Value1

"ERR"

Checksum

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

Safety Lock On

• Functie

De pc kan worden gebruikt om de functie Safety Lock On op een product in of uit te schakelen.

Deze functie kan altijd worden ingesteld, ongeacht of het apparaat is in- of uitgeschakeld.

• De status van het kinderslot weergeven (Status kinderslot ophalen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Checksum

0xAA 0x5D 0

• Het kinderslot in- of uitschakelen (Kinderslot in-/uitschakelen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Data

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

Checksum

"Safety Lock": de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product

1: AAN

0: UIT

• Ack

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak r-CMD Value1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D "Safety Lock"

Checksum

"Safety Lock": de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product

• Nak

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x5D

Value1

"ERR"

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

Checksum

28

Videomuur aan

• Functie

PC schakelt Videomuur van product AAN/UIT.

• Haal aan/uit-status van Videomuur op

Koptekst Opdracht ID Datalengte

0xAA 0x84 0

Checksum

• Zet Videomuur aan/uit

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x84

ID Datalengte

1

• V.Wall_On : Videomuurcode in te stellen op product

1: Videomuur AAN

0: Videomuur UIT

• Ack

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'A'

V.Wall_On : Zie hierboven

• Nak

Koptekst Opdracht

0xAA 0xFF

ID Datalengte Ack/Nak

3 'N'

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

Data

V.Wall_On

r-CMD

0x84 r-CMD

0x84

Value1

V.Wall_On

Value1

ERR

Checksum

Checksum

Checksum

Gebruikersbediening Videomuur

• Functie

PC schakelt functie Videomuur van product aan/uit.

• Haal status Videomuur op

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x89

ID Datalengte

0

• Videomuur instellen

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x89

ID Datalengte

2

Wall_Div: Videomuur-scheidingscode instellen op product

Value1

Wall_Div

Checksum

Value2

Wall_SNo

Checksum

29

4

5

10x10 Videomuurmodel

Uit

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

3

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x41

0x51

0x61

0x71

0x81

0x91

0xA1

0xB1

0xC1

0xD1

0xE1

0xF1

0x42

0x52

0x62

0x72

0x82

0x92

0xA2

0xB2

0xC2

0xD2

0xE2

0xF2

0x43

0x53

0x63

0x73

0x83

0x93

0xA3 0xA4 0xA5 0xA6

0xB3 0xB4

0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8

0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A

0xE3

0xF3

0x44

0x54

0x64

0x74

0x84

0x94

0xE4

0xF4

0x45

0x55

0x65

0x75

0x85

0x95

0xB5 0xB6

0xE5

0xF5

0x46

0x56

0x66

0x76

0x86

0x96

0xE6

0xF6

0x47

0x57

0x67

0x77

0x87

0x97

0x48

0x58

0x68

0x78

0x88

0x98

N/A

N/A

0x49

0x59

0x69

0x79

0x89

0x99

0xA7 0xA8 0xA9

0xB7

0xE7

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0x4A 0x4B

0x5A

0x6A

0x5B

0x6B

0x7A 0x7B

0x8A 0x8B

0x9A 0x9B

0xAA N/A

0xB8 0xB9 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x8C N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A

N/A

30

Wall_SNo : Productnummercode instellen op product

10x10 Videomuurmodel: ( 1 ~ 100)

Nummer instellen Data

1

2

...

99

100

0x01

0x02

...

0x63

0x64

• Ack

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak

0xAA 0xFF 4 'A'

• Nak

Koptekst Opdracht

0xAA 0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Value1

Wall_Div

Value1

ERR

Value2

Wall_SNo

Checksum

Checksum

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

31

Hoofdstuk 03

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Voordat u een apparaat aansluit

Controlepunten voordat u een apparaat aansluit

Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.

Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.

Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.

Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.

Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.

32

Voordat u de kabels aansluit

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

3

Plaats de juiste kabel in de opening waaruit u het siliconenstaafje hebt verwijderd.

Draai de schroeven los en verwijder de klep.

4

De kabel moet worden aangesloten als volgt.

2

Siliconenstaafje

Verwijder het siliconenstaafje met de dikte van de kabel die u wilt aansluiten.

Verschillende openingen voor kabels van verschillende dikte:

* AANSLUITING

Opening 7 Ø x 2: voor de kabel 7 Ø

Opening 5,5 Ø x 6: voor de kabel 5,5 Ø

Opening 3 Ø x 4: voor de kabel 3 Ø

* VOEDINGSAANSLUITING

Opening 7 Ø x 1: voor de kabel 7 Ø

5

Sluit de klep en draai de schroeven aan.

Nadat u alle kabels hebt aangesloten, sluit u de klep en draait u alle schroeven aan om het geheel weer waterdicht te maken.

Aanbevolen draaimoment: 10 - 12 kgf.cm

33

Aansluiten op een computer

• Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.

Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.

• U kunt op verschillende manieren een computer op het product aansluiten.

Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.

De aansluitingen kunnen per product verschillen.

Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel

Nadat u een computer met een HDMI-DVI-kabel hebt aangesloten op het product dient u de instellingen als volgt te configureren om de video en de audio van de computer in te schakelen.

Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.

De aansluitingen kunnen per product verschillen.

Aansluiten met een HDMI-kabel

Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.

De aansluitingen kunnen per product verschillen.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

34

Aansluiten op een videoapparaat

• Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.

Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.

• U kunt een videoapparaat op het product aansluiten door gebruik te maken van een kabel.

De aansluitingen kunnen per product verschillen.

Druk op de afstandsbediening op de toets SOURCE om de bron te wijzigen.

Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel

Ondersteunde resoluties zijn onder andere 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p en 576p.

Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.

De aansluitingen kunnen per product verschillen.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

Aansluiten met een HDMI-kabel

Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.

De aansluitingen kunnen per product verschillen.

Gebruik een HDMI-kabel of HDMI-naar-DVI-kabel (tot 1080p)

• Gebruik een HDMI-kabel om een digitaal apparaat aan te sluiten en een betere beeld- en audiokwaliteit te krijgen.

• Een HDMI-kabel ondersteunt digitale video- en audiosignalen en vereist geen audiokabel.

• Het beeld wordt mogelijk niet normaal weergegeven (of helemaal niet) of de audio werkt mogelijk niet als een extern apparaat, dat een oudere versie van HDMI-modus gebruikt, op het product is aangesloten. Vraag de fabrikant van het externe apparaat om informatie over de HDMI-versie en vraag, wanneer deze is verouderd, om een upgrade als zich een dergelijk probleem voordoet.

• Zorg dat u een HDMI-kabel met een dikte van 14 mm of minder gebruikt.

• Zorg dat u een gecertificeerde HDMI-kabel koopt. Anders wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of doet zich een verbindingsstoring voor.

• Een HDMI-basiskabel met hoge snelheid of een kabel met ethernet wordt aanbevolen.

Dit product ondersteunt niet de ethernetfunctie via HDMI.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

35

De HDBase-T aansluiten

Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.

De aansluitingen kunnen per product verschillen.

HDBase-T (Tx) verzendt gegevens van een extern apparaat naar HDBase-T (Rx). Zorg dat ze rechtstreeks verbonden zijn door middel van een LAN-kabel.

Gegevensoverdracht is niet beschikbaar als HDBase-T (Rx) is verbonden met HDBase-T (Tx) via een hub.

HDBase-T werkt met unshielded twisted pair (UTP) of shielded twisted pair (STP) kabels, maar om CE-conformiteit te garanderen, zijn STP-kabels en STP-connectoren vereist. Beschermde kabels en connectoren worden aanbevolen om te beschermen tegen onvoorspelbare elektrische omgevingsruis die de prestaties kan beïnvloeden. Het wordt aanbevolen om een STP-kabel te gebruiken om de prestaties te maximaliseren. Met een UTP-kabel of patch kunnen de prestaties achteruitgaan.

HDMI OUT

HDBT (LAN IN)

LAN-kabel

HDBase-T (Tx)

LAN

HDMI IN

HDMI OUT

HDMI OUT

36

Een audiosysteem aansluiten

Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.

De aansluitingen kunnen per product verschillen.

AUDIO OUT

De LAN-kabel aansluiten

Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.

De aansluitingen kunnen per product verschillen.

HDBT (LAN IN)

• Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*). (10/100 Mbps)

*Shielded Twisted Pair

37

De invoerbron wijzigen

Source

SOURCE → Source

Source

MagicInfo S Web Browser

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

HDMI 1 HDMI 2

Met Source kunt u verschillende bronnen selecteren en de naam van de bronapparaten wijzigen.

U kunt het scherm van een bronapparaat weergeven dat op het product is aangesloten. Selecteer in de

Source List een bron om het scherm van de geselecteerde bron weer te geven.

Door de knop SOURCE op de afstandsbediening te gebruiken, kan ook de invoerbron worden gewijzigd.

Het scherm wordt mogelijk niet goed weergegeven als er een onjuiste bron is geselecteerd voor het bronapparaat waarnaar u wilt converteren.

Edit

SOURCE → Source → u

→ Edit → ENTER

E

Bewerk de naam en het apparaattype van een verbonden extern apparaat.

• De lijst kan de volgende bronapparaten bevatten. Bronapparaten op de lijst verschillen naargelang de geselecteerde bron.

HDMI 1 / HDMI 2 / HDBT / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player

• De volgende bronnen kunnen niet worden bewerkt.

MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser

38

Web Browser

SOURCE → Source → Web Browser → ENTER

E

Web Browser

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Sluit een LAN-kabel aan om met het product op het internet te gaan, net zoals u dat met een computer doet.

Settings

SOURCE → Source → Web Browser → u

→ Settings → ENTER

E

General

Tabbladen en werkbalk automatisch verbergen

Als de browsertabbladen, het menu of de werkbalk een tijdje niet worden gebruikt, verdwijnen ze automatisch. Om ze opnieuw zichtbaar te maken, verplaatst u de aanwijzer of focus naar de bovenkant van het scherm.

• Gebruiken / niet gebruiken

Pop-up blocker

Maak uw browse-ervaring aangenamer door pop-upvensters te blokkeren.

• Gebruiken / niet gebruiken

Instellingen resetten

Al uw gepersonaliseerde webbrowserinstellingen zullen opnieuw worden ingesteld op hun standaardwaarden. Uw bladwijzers en geschiedenis zullen niet worden beïnvloed.

Search Engine

Als u een zoekterm invoert in het URL/zoekterminvoerveld, zal de webbrowser de pagina met zoekresultaten openen.

Kies de zoekmachine die u wilt gebruiken.

• Google / Bing

39

Privacy & Security

Beveiliging modus

Geeft waarschuwingen over onveilige pagina's of blokkeert de toegang om de veiligheid van de webbrowser te verbeteren.

Hierdoor kan de webbrowser trager worden.

• Gebruiken / niet gebruiken

Incognito modus

Wanneer de incognito modus actief is, wordt uw browsegeschiedenis niet opgeslagen.

• Gebruiken / niet gebruiken

Do Not Track

Vraag websites om u niet te traceren.

• Gebruiken / niet gebruiken

JavaScript

Sta alle sites toe om JavaScript uit te voeren voor een betere browse-ervaring.

• Gebruiken / niet gebruiken

Geschiedenis wissen

Wis uw volledige browsergeschiedenis.

• Geschiedenis wissen

Browsegegevens verwijderen

Verwijder alle browsegegevens zoals cookies, gecachte afbeeldingen en gegevens.

Uw bladwijzers en geschiedenis zullen niet worden beïnvloed.

• Browsegegevens verwijderen

Blocked Pages

Geblokkeerde pagina's

Blokkeert de toegang tot pagina's die u op de lijst van geblokkeerde pagina's hebt gezet.

• Gebruiken / niet gebruiken

Geblokkeerde pagina's

Specifieke pagina's blokkeren of vrijgeven.

• Toevoegen

Approved pages

Toegelaten pagina's

Biedt alleen internettoegang tot pagina's die u hebt toegelaten.

• Gebruiken / niet gebruiken

Wachtwoord voor toegelaten pagina's

Stel een wachtwoord in voor het beheren van toegelaten pagina's.

• Wachtwoord instellen

Toegelaten pagina's

Laat specifieke pagina's toe of verwijder ze uit de lijst van toegelaten pagina's.

• Toevoegen

40

Encoding

Kies een coderingsmethode voor webpagina's. De huidige instelling is Automatisch.

• Automatisch / Manueel (huidig: Unicode)

Refresh Options

SOURCE → Source → Web Browser → u

→ Refresh Options → ENTER

E

Refresh Interval

Stel de tijd in die de webbrowser moet wachten alvorens terug te gaan naar de startpagina.

• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min

Zoom1

Stel het zoompercentage in dat moet worden toegepast wanneer de webbrowser wordt vernieuwd.

• 50% / 75% / 100% / 125% / 150%

Home Page

Stel de website in om weer te geven wanneer de webbrowser wordt vernieuwd.

• Samsung Display / Custom

Custom

Voer de URL in die moet worden ingesteld als de startpagina.

• Enter URL

Alleen beschikbaar wanneer Home Page is ingesteld op Custom .

41

Hoofdstuk 04

MDC gebruiken

MDC (Multiple Display Control) is een toepassing waarmee u eenvoudig meerdere weergaveapparaten tegelijk kunt besturen via een computer.

-Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma. Het MDC-programma is beschikbaar op de website.

Installatie/verwijdering MDC-programma

Installatie

De installatie van MDC kan worden beïnvloed door de grafische kaart, het moederbord en de netwerkomstandigheden.

1

Klik op het installatieprogramma voor MDC Unified .

2

Selecteer een taal voor de installatie. Klik vervolgens op ' OK '.

3

Wanneer het scherm ' Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ' wordt weergegeven, klik dan op ' Next '.

4

Selecteer in het venster ' License Agreement ' dat wordt weergegeven de optie ' I accept the terms in the license agreement ' en klik op ' Next '.

5

Vul in het venster ' Customer Information ' alle informatievelden in en klik op ' Next '.

6

Selecteer in het venster ' Destination Folder ' het directorypad voor de installatielocatie en klik op

' Next '.

Als geen directorypad wordt opgegeven, wordt het programma geïnstalleerd op de standaard locatie.

7

Controleer in het venster ' Ready to Install the Program ' het directorypad voor de installatielocatie en klik op ' Install '.

8

De voortgang van de installatie wordt weergegeven.

9

Klik op ' Finish ' in het venster ' InstallShield Wizard Complete ' dat wordt weergegeven.

Selecteer ' Launch MDC Unified ' en klik op ' Finish ' om het MDC-programma meteen uit te voeren.

10

Nadat het programma is geïnstalleerd wordt het snelkoppelingspictogram MDC Unified op het bureaublad gemaakt.

Het is mogelijk dat het uitvoerpictogram MDC niet wordt weergegeven, afhankelijk van het computersysteem of de productspecificaties.

Druk op F5 als het uitvoerpictogram niet wordt weergegeven.

Verwijderen

1

Selecteer Instellingen > Configuratiescherm in het menu Start en dubbelklik op Programma toevoegen/verwijderen .

2

Selecteer MDC Unified in de lijst Wijzigen/verwijderen .

42

Verbinden met MDC

MDC gebruiken via RS-232C (een norm voor seriële datacommunicatie)

Sluit een seriële RS-232C-kabel aan op de seriële poort op de computer en de monitor.

Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.

RS232C IN RS232C OUT

RS232C IN

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN

Monitor 2

MDC gebruiken via Ethernet

Geef het IP-adres van het primaire weergaveapparaat op en sluit het apparaat aan op de computer.

Weergaveapparaten kunnen met een LAN-kabel op elkaar worden aangesloten.

Verbinding met een gewone LAN-kabel

Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.

Met de RJ45 (LAN OUT) -poort op het product en de LAN-poorten op de HUB kunnen meerdere producten worden aangesloten.

RJ45 (LAN OUT)

HUB

Computer

Monitor 1

Computer

Monitor 2

43

Verbinding met een crossover-LAN-kabel

Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.

Met de RS232C IN / OUT -poort op het product kunnen meerdere producten worden aangesloten.

RJ45 (LAN OUT) RS232C OUT

RS232C IN

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN

Monitor 2

Computer

44

Hoofdstuk 05

Player-functie

Toegankelijk met de HOME -knop op de afstandsbediening.

Player

HOME → Player → ENTER

E

U kunt allerlei soorten inhoud afspelen, zoals kanalen met toegewezen roosters, sjablonen of bestanden.

Player

Internal Memory

1

No channels

2

Network Channel

3

Network File

4

My Templates

5

Filter By: All

Used

199.33 MB

Available

4.26 GB(95%)

6

Options

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Als u de functie Player wilt gebruiken, stelt u Play via in op MagicInfo in System .

Nr.

1

2

3

4

5

Omschrijving

Kies uit intern of extern geheugen.

U kunt inhoud, sjablonen en schema's afspelen die op de server zijn geconfigureerd.

• In het scherm van Player kunt u zien of de server is aangesloten (goedkeuring).

Druk op INFO op de afstandsbediening als u wilt zien of de server is verbonden terwijl er een netwerkkanaal actief is.

1

Selecteer Network Channel op het Player -scherm. Het bericht No channels wordt weergegeven als geen kanaal is geregistreerd in Network Channel .

2

Network Channel wordt gestart.

Inhoud afspelen die opgeslagen is op de server.

Speel een sjabloon af dat opgeslagen is in het interne geheugen.

Selecteer een type inhoud als criterium voor het zoeken naar de gewenste lijst met inhoud.

Stel verschillende opties in voor Player .

6

Inhoud bekijken

1

Kies uit intern of extern geheugen. De bestanden die opgeslagen zijn in het geselecteerde geheugen, verschijnen.

2

Selecteer het gewenste bestand. De inhoud wordt weergegeven op het scherm. (Voor meer informatie over compatibele bestandsformaten, raadpleeg het hoofdstuk "Bestandsindelingen die compatibel zijn met Player".)

45

Wanneer er inhoud wordt uitgevoerd

Toetsen op de afstandsbediening

U kunt de toetsen op uw afstandsbediening gebruiken om inhoud op de playlist af te spelen, te pauzeren of over te slaan.

Toets Functie

TOOLS

INFO

Laat de menubalk verschijnen.

Geeft de informatie van de inhoud weer.

E

/

/

³

´

π

µ

Gaat naar het volgende bestand of de volgende pagina.

Gaat naar het vorige bestand of de vorige pagina.

Speelt een diavoorstelling of video-inhoud af of pauzeert deze.

Stopt het afspelen van inhoud en gaat naar het Player -scherm.

Spoelt de video-inhoud terug.

Spoelt de video-inhoud vooruit.

Beschikbaar menu

Druk tijdens het afspelen van inhoud op de knop TOOLS op de afstandsbediening om instellingen te configureren.

Menu

Playlist

Picture Mode

Sound Mode

Repeat

Background Music

Reset

Pause

Omschrijving

Een lijst weergeven met de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.

Hiermee past u de scherminstellingen aan voor de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.

Hiermee past u de audio-instellingen aan voor de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.

Herhaalmodus instellen.

Stel de achtergrondmuziek in die moet worden afgespeeld wanneer er inhoud wordt afgespeeld.

Reset de achtergrondmuziek.

Pauzeer de achtergrondmuziek.

Prev Speel de vorige achtergrondmuziek op de lijst af.

Next Speel de volgende achtergrondmuziek op de lijst af.

Reset , Pause , Prev , Next verschijnen alleen wanneer de achtergrondmuziek is ingesteld.

46

Bestandsindelingen die compatibel zijn met Player

• Ondersteunde bestandssystemen zijn onder andere FAT32 en NTFS.

• Een bestand met een verticale en horizontale resolutie groter dan de maximale resolutie kan niet worden afgespeeld. Controleer de verticale en horizontale resolutie van het bestand.

• Controleer de ondersteunde video- en audiocodecs en de versie daarvan.

• Controleer de ondersteunde bestandsversie.

‒ PowerPoint versie 97 – 2007 wordt ondersteund

• Alleen het laatst aangesloten USB-apparaat wordt herkend.

Netwerkschema voor meerdere frames

Afspeelbeperkingen

• U kunt maximaal twee videobestanden ( Video ) tegelijkertijd afspelen.

• In de staande afspeelmodus kunt u kunt slechts een video tegelijk afspelen.

• Voor Office -bestanden (PPT- en Word-bestanden) en PDF -bestanden geldt dat er maar één bestandstype tegelijk wordt ondersteund.

• LFD-bestanden(.lfd) worden niet ondersteund.

Beperkingen in de geluidsuitvoer

• U kunt niet meer dan één geluidsuitvoer gebruiken.

• Afspeelprioriteit: achtergrondmuziek netwerk > achtergrondmuziek lokaal > videobestand in hoofdscherm geselecteerd door gebruiker

Achtergrondmuziek netwerk: instellingen kunnen in stap 1 worden geconfigureerd bij het maken van een serverschema.

Achtergrondmuziek lokaal: instellingen voor de achtergrondmuziek kunnen worden geconfigureerd met de functies die worden weergegeven nadat u op de knop TOOLS hebt gedrukt tijdens het afspelen met

Player .

Door de gebruiker geselecteerd hoofdscherm: instellingen voor het hoofdbeeld kunnen in stap 2 worden geconfigureerd bij het maken van een serverschema.

Sjabloonbestanden en LFD-bestanden (.lfd)

Beperkingen

• Zorg dat Internal of het USB -geheugen een gedistribueerde map (inhoud/schema's) bevat.

Afspeelbeperkingen

• U kunt maximaal twee videobestanden ( Video ) afspelen.

• Voor Office -bestanden (PPT- en Word-bestanden) en PDF -bestanden geldt dat er maar één bestandstype tegelijk wordt ondersteund.

• Het is niet mogelijk om meerdere video's ( Video ) tegelijk af te spelen op één scherm van een videomuur

Beperkingen in de geluidsuitvoer

• U kunt niet meer dan één geluidsuitvoer gebruiken.

• Afspeelprioriteit: achtergrondmuziek netwerk > achtergrondmuziek lokaal > videobestand in hoofdscherm geselecteerd door gebruiker

47

Inhoud

Bestandsextensie Container

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.vob

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

WebM

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

MOV

FLV

VRO

VOB

PS

TS

SVAF

Video Codec

*.rmvb

RMVB

H.264 BP / MP / HP

HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)

Motion JPEG

MVC

Divx 3.11 / 4 / 5 / 6

MPEG4 SP / ASP

Window Media Video v9 (VC1)

MPEG2

MPEG1

Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3

Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)

H 263 Sorenson

VP6

VP8

VP9

RV8/9/10 (RV30/40)

Resolutie

4096x2160

1920 x 1080

Framesnelheid

(fps)

4096X2160: 24

3840X2160: 30

60

30

60

1920x1080

4096x2160

1920x1080

30

90

4096X2160: 24

3840X2160: 30

60

20

20

20

Bitsnelheid

(Mbps)

40

80

80

20

20

Audio Codec

AC3

LPCM

ADPCM(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS (Core , LBR)

G.711(A-Law, μ-Law)

Vorbis

RealAudio 6

48

Video

• 3D-video wordt niet ondersteund.

• Inhoud met een resolutie die hoger is dan de resolutie die in de bovenstaande tabel is opgegeven, wordt niet ondersteund.

• Video-inhoud met een bit- of framesnelheid die hoger is dan de snelheid die in de bovenstaande tabel is opgegeven, kan een schokkerige videoweergave opleveren.

• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist afgespeeld, in het geval van een fout in de inhoud of de container.

• Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet compatibel zijn met de speler.

• Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1

• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 en AVCHD worden niet ondersteund.

• Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:

‒ onder 1280 x 720: max. 60 frames

‒ boven 1280 x 720: max. 30 frames

• GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.

• Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.

• Er kan maar één videobestand tegelijk worden afgespeeld als voor de videobestanden op de monitor een incompatibele codec wordt gebruikt of als de resolutie 1080 x 1920 is.

• Bij het afspelen van één videobestand wordt de naadloze modus niet ondersteund in de volgende omstandigheden:

‒ Incompatibele codec (MVC, VP3, MJPEG)

Incompatibele codec

‒ Incompatibele codec ↔ Compatibele codec

‒ De resolutie is anders dan die van de monitor

‒ De frequentie is anders dan die van de monitor

Audio

• Audio-inhoud met een bit- of framesnelheid die hoger is dan de snelheid die in de bovenstaande tabel is opgegeven, kan een schokkerige audioweergave opleveren.

• Audio-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist afgespeeld, in het geval van een fout in de inhoud of de container.

• Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet compatibel zijn met de speler.

• Ondersteunt maximaal WMA 10 Pro 5.1-kanaals. WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.

• QCELP, AMR NB/WB niet ondersteund.

Afbeeldingen

• Compatibele bestandsindeling voor afbeeldingen: JPEG, PNG,

BMP

32-, 24- en 8-bits BMP-bestanden worden ondersteund.

• Ondersteunde maximumresolutie: 4096 x 4096

• Ondersteunde maximumbestandsgroote: 20MB

• Ondersteunde afbeeldingseffecten: 9 effecten

( Fade1 , Fade2 , Blind , Spiral , Checker , Linear , Stairs , Wipe ,

Random )

49

Power Point

• Compatibele bestandsindelingen voor documenten

‒ Extensie: ppt, pptx

‒ Versie: Office 97 ~ Office 2007

• Niet-ondersteunde functies

‒ Animatie-effect

‒ 3D-vormen (worden weergegeven in 2D)

‒ Kop- en voetteksten (sommige subitems worden niet ondersteund)

‒ Word Art

‒ Uitlijnen

Er kan een groepuitlijningsfout optreden

‒ Office 2007

SmartArt wordt niet volledig ondersteund. 97 van de 115 subitems worden ondersteund.

‒ Object invoegen

‒ Tekens over de halve breedte

‒ Letterafstand

‒ Grafieken

‒ Verticale tekst

Sommige subitems worden niet ondersteund

‒ Dianotities en hand-outs

PDF WORD

• Compatibele bestandsindelingen voor documenten

‒ Extensie: pdf

• Niet-ondersteunde functies

‒ Inhoud met minder dan 1 pixel wordt niet ondersteund vanwege verminderde prestaties.

‒ Gemaskeerde beelden en beeldinhoud in tegelpatroon worden niet ondersteund.

‒ Inhoud met gedraaide tekst wordt niet ondersteund.

‒ 3D-schaduweffecten worden niet ondersteund.

‒ Sommige tekens worden niet ondersteund.

(Speciale tekens worden mogelijk beschadigd.)

• Compatibele bestandsindelingen voor documenten

‒ Extensie: .doc, .docx

‒ Versie: Office 97 ~ Office 2007

• Niet-ondersteunde functies

‒ Pagina-achtergrondeffect

‒ Sommige alineastijlen

‒ Word Art

‒ Uitlijnen

Er kan een groepuitlijningsfout optreden

‒ 3D-vormen (worden weergegeven in 2D)

‒ Office 2007

SmartArt wordt niet volledig ondersteund. 97 van de 115 subitems worden ondersteund.

‒ Grafieken

‒ Tekens over de halve breedte

‒ Letterafstand

‒ Verticale tekst

Sommige subitems worden niet ondersteund

‒ Dianotities en hand-outs

50

Sjabloonbestanden

• Maken/bewerken/afspelen alleen beschikbaar in Template .

LFD

• Ondersteund in Network Channel

• Compatibele bestandsindelingen voor documenten

‒ Extensie: .lfd

51

Schedule

HOME → Schedule → ENTER

E

AM

Schedule

Network

Sun

1

Mon Tue Wed

2

All day All day

PM

Thu Fri Sat

Connected

AM

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

All day All day All day

Information

Location:

Internal Memory

Date:

**-**-**** ~

**-**-****

Repeat:

Daily

Time:

All day

3

U kunt de afspeelkalender voor de inhoud op de server controleren, geïmporteerd van een extern opslagmedium, of op een mobiel apparaat.

Nr.

1

Omschrijving

Kies uit een server of een extern geheugen.

2

Bekijk het weekschema voor het afspelen van inhoud.

Selecteer om gedetailleerde informatie over elk evenement te bekijken.

3

Bekijk een miniatuurweergave en een korte beschrijving van de inhoud.

52

Clone Product

HOME → Clone Product → ENTER

E

Clone Product

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

U kunt de instellingen van het product exporteren naar een extern opslagapparaat. Ook kunt u instellingen importeren van een extern opslagapparaat.

Deze optie is handig wanneer u dezelfde instellingen wilt gebruiken voor meerdere producten.

Wanneer geen bestand met een duplicaat wordt gevonden op het externe opslagapparaat

1

Sluit het externe opslagapparaat aan en start vervolgens de functie Clone Product .

2

Het bericht No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external storage device?

wordt weergegeven.

3

Selecteer Export om de instellingen te exporteren.

Wanneer een bestand met een duplicaat wordt gevonden op het externe opslagapparaat

1

Sluit het externe opslagapparaat aan en start vervolgens de functie Clone Product .

2

Het bericht Cloning file found. Please select an option.

wordt weergegeven.

Start de functie Import from External Storage of Export to External Storage .

‒ Import from External Storage : hiermee kopieert u de instellingen die op het externe opslagapparaat zijn opgeslagen naar het product.

‒ Export to External Storage : hiermee kopieert u de instellingen van het product naar het externe opslagapparaat.

Na afloop van de configuratie wordt het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.

53

ID Settings

HOME → ID Settings → ENTER

E

ID Settings

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Wijs een ID aan een set toe.

Device ID

Geef de ID op van het apparaat dat via een invoerkabel is aangesloten op het product voor de ontvangst van een ingangssignaal. (Bereik: 0~224)

Druk op u

/ d

om een getal te selecteren en druk op

E

.

Gebruik de cijfertoetsen op afstandsbediening om het gewenste nummer op te geven dat u wilt gebruiken.

Device ID Auto Set

Deze functie wijst automatisch een ID toe aan een apparaat dat via een RS232C-kabel is aangesloten.

Wanneer meerdere apparaten zijn aangesloten, schakelt u de functie in op het eerste of op het laatste apparaat.

Deze functie is alleen beschikbaar op het eerste apparaat binnen een RS-232C daisy chain.

PC Connection Cable

Selecteer een methode om op MDC aan te sluiten om het MDC-signaal te ontvangen.

• RS232C cable communiceer via de RS232C-stereokabel met MDC.

• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network

Communiceer met MDC via de RJ45-kabel of een Wi-Fi-netwerk.

Voor de modellen (LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC) die geen draadloze communicatie ondersteunen, wordt alleen het menu RJ-45 (LAN) weergegeven.

54

Video Wall

HOME → Video Wall → ENTER

E

Video Wall

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

U kunt de lay-out van meerdere aangesloten weergaveapparaten aanpassen om een videomuur te vormen.

Daarnaast kunt u een deel van het beeld of het volledige beeld op de weergaveapparaten weergeven.

Als u meerdere beelden wilt weergeven, raadpleegt u de MDC Help of de gebruikershandleiding bij

MagicInfo. Bepaalde apparaten ondersteunen de functie MagicInfo niet.

Video Wall

U kunt Video Wall in- en uitschakelen.

Als u een videomuur wilt weergeven, selecteert u On .

• Off / On

Horizontal x Vertical

Deze functie deelt een videomuur automatisch op volgens de daarvoor geconfigureerde matrix.

Voer de matrix voor de videomuur in.

De videomuur wordt opgedeeld op basis van de geconfigureerde matrix. Het aantal verticale en horizontale weergaveapparaten kan worden ingesteld tussen 1 en 15.

Een videomuur kan uit maximaal 100 schermen bestaan.

De optie Horizontal x Vertical kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On .

Screen Position

Als u de verdeling wilt aanpassen, past u het nummer van elk product in de matrix aan met de functie

Screen Position .

Wanneer u Screen Position selecteert, wordt de matrix van de videomuur weergegeven met het nummer dat de producten in de videomuur hebben gekregen.

Als u de producten anders wilt indelen, gebruikt u de richtingsknoppen op de afstandsbediening om een product te verplaatsen naar een ander nummer. Druk op de knop

E

.

Screen Position maakt het mogelijk om het scherm op te delen in maximaal 100 kleinere schermen (15x15).

De optie Screen Position kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On .

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u Horizontal x Vertical hebben geconfigureerd.

55

Format

Selecteer hoe het beeld wordt weergegeven op de videomuur.

• Full : hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven zonder marge.

• Natural : hiermee wordt het beeld weergegeven in de oorspronkelijke beeldverhouding zonder vergroting of verkleining.

De optie Format kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On .

56

Network Status

HOME → Network Status → ENTER

E

Network Status

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Controleer de huidige netwerk- en internetverbinding.

57

Picture Mode

HOME → Picture Mode → ENTER

E

Picture Mode

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Selecteer een beeldmodus ( Picture Mode ) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt.

De modus Videos/Images verbetert de beeldkwaliteit van het videoapparaat. De modus Text verbetert de beeldkwaliteit van de computer.

• Shops & Shopping Centres

Geschikt voor winkelcentra.

‒ Selecteer Videos/Images of Text , afhankelijk van de beeldmodus.

• Offices & Schools

Geschikt voor kantoren en scholen.

‒ Selecteer Videos/Images of Text , afhankelijk van de beeldmodus.

• Terminals & Stations

Geschikt voor bus- en treinstations.

‒ Selecteer Videos/Images of Text , afhankelijk van de beeldmodus.

• Video Wall

Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.

‒ Selecteer Videos/Images of Text , afhankelijk van de beeldmodus.

• Calibration in deze modus worden de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit toegepast die met het kleurkalibratieprogramma Color Expert zijn gewijzigd.

‒ Als u de modus Calibration goed wilt gebruiken, moet u de instellingen voor de beeldkwaliteit, zoals helderheid, kleur, gamma en uniformiteit, goed configureren met het kleurkalibratieprogramma Color Expert .

‒ U kunt het programma Color Expert downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.

58

On/Off Timer

HOME → On/Off Timer → ENTER

E

On/Off Timer

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

U moet Clock Set instellen voordat u deze functie kunt gebruiken.

On Timer

Stel On Timer in zodat uw product automatisch op een tijdstip en dag van uw keuze wordt ingeschakeld.

De voeding wordt ingeschakeld en het opgegeven volume of de opgegeven invoerbron wordt gebruikt.

On Timer : stel de aan-timer in door een van de zeven opties te selecteren. Stel de huidige tijd eerst in.

( On Timer 1 ~ On Timer 7 )

• Setup : selecteer Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun of Manual . Als u Manual selecteert, kunt u de dagen kiezen waarop u wilt dat On Timer uw product inschakelt.

‒ Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.

• Time : stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.

• Volume : stel het gewenste volumeniveau in. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog/omlaag om het volumeniveau te wijzigen.

• Source : selecteer de invoerbron van uw keuze.

• Content (wanneer Source is ingesteld op Internal/USB ): Selecteer op het USB-apparaat of het interne geheugen een bestand (bijv. muziek, foto of video) dat u wilt afspelen meteen nadat het product wordt ingeschakeld.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een USB-apparaat is aangesloten.

Als op het USB-apparaat geen muziekbestanden staan of als u geen map selecteert die een muziekbestand bevat, werkt de timerfunctie mogelijk niet juist.

Als er maar één fotobestand op de USB staat, werkt Slide Show mogelijk niet.

Als een mapnaam te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.

Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Als u meer dan één van hetzelfde type

USB gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de mappen die aan elke USB zijn toegewezen, verschillende namen hebben.

Wij raden u aan een USB-geheugenstick en een meervoudige kaartlezer te gebruiken als u On Timer gebruikt.

De functie On Timer werkt mogelijk niet met USB-apparaten met ingebouwde batterij, MP3-spelers of PMP's die door bepaalde fabrikanten zijn gemaakt, omdat het product te lange tijd nodig heeft om deze apparaten te kunnen herkennen.

59

Off Timer

Stel de uit-timer ( Off Timer ) in door een van de zeven opties te selecteren. ( Off Timer 1 ~ Off Timer 7 )

• Setup : selecteer Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun of Manual . Als u Manual selecteert, kunt u de dagen kiezen waarop u wilt dat Off Timer uw product uitschakelt.

‒ Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.

• Time : stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.

Holiday Management

De timer wordt uitgeschakeld gedurende een periode die wordt aangemerkt als vakantie.

• Add Holiday : hier kunt u de periode opgeven die u wilt toevoegen als vakantie.

Selecteer de begin- en einddata van de vakantie die u wilt toevoegen met gebruik van de knoppen u

/ d

en klik op de knop Done .

De periode wordt toegevoegd aan de lijst met vakanties.

‒ Start : stel de begindatum van de vakantie in.

‒ End : stel de einddatum van de vakantie in.

• Delete : geselecteerde items uit de lijst met vakanties verwijderen.

• Edit : hier selecteert u een vakantie-item en wijzigt u de datum.

• Set Applied Timer : stel de On Timer en Off Timer zo in dat er niet wordt geactiveerd op feestdagen.

‒ Druk op

E

en selecteer de ingestelde On Timer en Off Timer die niet moeten worden geactiveerd.

‒ De geselecteerde On Timer en Off Timer zullen niet worden geactiveerd.

60

Ticker

HOME → Ticker → ENTER

E

Ticker

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

U kunt tekst invoeren en die laten weergeven op het scherm tijdens het bekijken van video's of foto's.

• Off / On

• Message : hiermee voert u de tekst in die moet worden weergegeven op het scherm.

• Time : stel Start Time en End Time in voor de weergave van een Message .

• Font options : hier geeft u het lettertype en de kleur van het bericht op.

• Position : een richting selecteren voor de weergave van een Message .

• Scroll : hier bepaalt u de Direction voor het scrollen en de Speed van het bericht.

• Preview : Bekijk de geconfigureerde bijschriftinstellingen.

61

URL Launcher

HOME → URL Launcher → ENTER

E

URL Launcher

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Voor meer informatie over het gebruik van de functie URL Launcher neemt u contact op met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft.

Als u de functie URL Launcher wilt gebruiken, stelt u Play via in op URL Launcher in System .

62

URL Launcher Settings

HOME → URL Launcher Settings → ENTER

E

URL Launcher

Settings

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

• Install Web App : Voer de URL in om de webapplicatie te installeren.

• Install from USB Device : Installeer de webapplicatie via het USB-opslagapparaat.

• Uninstall : Verwijder de geïnstalleerde webapplicatie.

• Timeout Setting : Stel de time-outperiode in voor het verbinden met de URL.

• Developer Mode : Hiermee schakelt u de ontwikkelaarmodus in.

63

Een aangesloten apparaat goedkeuren op de server

Configureer eerst de Server Network Settings van de server voordat u een apparaat goedkeurt.

4

Selecteer Unapproved in de submenu's.

5

Selecteer het apparaat in de lijst en klik op de knop Approve .

1

Ga naar de server die u aan het apparaat hebt toegewezen.

2

Meld u aan met uw ID en wachtwoord.

3

Selecteer Device in de menubalk bovenaan.

6

Voer de gegevens in die nodig zijn om het apparaat goed te keuren.

Device Name : voer de naam van het apparaat in.

Device Group : selecteer om de groep op te geven.

Location : voer de huidige locatie van het apparaat in.

Expired : Stel de vervaldatum in voor de goedkeuring van het apparaat. Als u de vervaldatum niet wilt instellen, selecteert u Never expired .

Wanneer u op de knop INFO op de afstandsbediening drukt wanneer er een netwerkschema actief is, worden de details van dat schema weergegeven. Controleer aan de hand van de apparaat-ID (in de details) of het juiste apparaat is geselecteerd.

64

De huidige tijd instellen

Een schema wordt mogelijk niet uitgevoerd als het apparaat en de server elk een andere tijd hebben.

7

Selecteer het menu All om te controleren of het apparaat is geregistreerd.

8

Wanneer het apparaat is goedgekeurd door de server, wordt het schema dat in de geselecteerde groep is geregistreerd, gedownload naar het apparaat. Het schema wordt toegepast nadat het is gedownload.

Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Lite-server> voor meer informatie over het configureren van een schema.

Als een apparaat wordt verwijderd uit de lijst met apparaten die zijn goedgekeurd door de server, wordt het apparaat opnieuw gestart om de instellingen te resetten.

1

Selecteer Device in de zijmenubalk.

2

Selecteer uw apparaat.

3

Selecteer Edit → Setup .

4

Selecteer Time Zone .

Wanneer er voor het eerst verbinding wordt gemaakt met de server, wordt de tijd op het product ingesteld met de GMT-tijd van de regio waarin de server is geïnstalleerd.

De tijd op het product kan worden gewijzigd vanuit de server, zoals afgebeeld in stap 3.

Wanneer u het product uit- en inschakelt wordt de tijdsinstelling op het product teruggezet naar de laatste tijdsinstelling die was uitgevoerd vanuit de server.

Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Lite-server> voor meer informatie over het omgaan met de tijd (schema's, vakanties enzovoort).

65

Hoofdstuk 06

Schermaanpassing

Configureer de Picture -instellingen ( Backlight , Colour Tone enzovoort).

De lay-out van de opties in het menu Picture kunnen variëren, afhankelijk van het product.

Picture Mode

MENU m

→ Picture → Picture Mode → ENTER

E

Picture

Picture Mode

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

Sharpness

·

Colour

Tint (G/R)

Shops & Shopping Centres

G50

65

50

R50

100

70

45

Selecteer een beeldmodus ( Picture Mode ) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt.

De modus Videos/Images verbetert de beeldkwaliteit van het videoapparaat. De modus Text verbetert de beeldkwaliteit van de computer.

• Shops & Shopping Centres

Geschikt voor winkelcentra.

‒ Selecteer Videos/Images of Text , afhankelijk van de beeldmodus.

• Offices & Schools

Geschikt voor kantoren en scholen.

‒ Selecteer Videos/Images of Text , afhankelijk van de beeldmodus.

• Terminals & Stations

Geschikt voor bus- en treinstations.

‒ Selecteer Videos/Images of Text , afhankelijk van de beeldmodus.

• Video Wall

Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.

‒ Selecteer Videos/Images of Text , afhankelijk van de beeldmodus.

• Calibration in deze modus worden de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit toegepast die met het kleurkalibratieprogramma Color Expert zijn gewijzigd.

‒ Als u de modus Calibration goed wilt gebruiken, moet u de instellingen voor de beeldkwaliteit, zoals helderheid, kleur, gamma en uniformiteit, goed configureren met het kleurkalibratieprogramma Color Expert .

‒ U kunt het programma Color Expert downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

66

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU m

→ Picture → ENTER

E

Picture

Picture Mode

Backlight

·

Contrast

Brightness

·

Sharpness

·

Colour

Tint (G/R)

Shops & Shopping Centres

100

G50

70

45

65

50

R50

Uw product heeft diverse opties om de beeldkwaliteit af te stellen.

Wanneer u iets verandert aan Backlight , Contrast , Brightness , Sharpness , Colour of Tint (G/R) , wordt het schermmenu dienovereenkomstig aangepast.

U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product is aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.

Door de helderheid van het beeld te verminderen, spaart u energie.

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

67

Colour Temperature

MENU m

→ Picture → Colour Temperature → ENTER

E

Picture

Colour Temperature

16000K

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

White Balance

MENU m

→ Picture → White Balance → ENTER

E

Picture

White Balance

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Het bepaalt de kleurtemperatuur. De waarde en temperatuur nemen gelijktijdig toe, zodat de hoeveelheid blauwe kleur stijgt.

(Bereik: 2800K-16000K)

Wordt ingeschakeld als Colour Tone is ingesteld op Off .

Colour Temperature is uitgeschakeld als Picture Mode is ingesteld op Calibration .

2 Point

hiermee kunt u de kleurbalans voor een natuurlijker beeld aanpassen.

• R-Offset / G-Offset / B-Offset : hiermee kunt u de donkerheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.

• R-Gain / G-Gain / B-Gain : hiermee kunt u de helderheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.

• Reset : Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.

10 Point

Regelt de witbalans met een 10 punteninterval door de helderheid van rood, groen en blauw aan te passen.

• Off / On

Interval : hiermee kunt u een interval selecteren om aan te passen.

Red : hiermee kunt u het roodniveau aanpassen.

Green : hiermee kunt u het groenniveau aanpassen.

Blue : hiermee kunt u het blauwniveau aanpassen.

Reset : Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.

Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door sommige externe apparatuur.

Ingeschakeld wanneer Picture Mode is ingesteld op Offices & Schools ( Videos/Images ).

68

Gamma

MENU m

→ Picture → Gamma → ENTER

E

Picture

Gamma

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

0

Calibrated value

MENU m

→ Picture → Calibrated value → ENTER

E

Picture

Calibrated value

Don't apply

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Stel de primaire kleurenintensiteit bij.

Als Picture Mode op Calibration staat, is Gamma uitgeschakeld.

Hiermee geeft u aan of de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit die met het kleurkalibratieprogramma

Color Expert zijn gewijzigd, moeten worden toegepast in de informatie- en advertentiemodi.

• Don't apply / Apply

U kunt het programma Color Expert downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.

Als Picture Mode op Calibration staat, is Calibrated value uitgeschakeld.

69

Advanced Settings

MENU m

→ Picture → Advanced Settings → ENTER

E

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

HDMI UHD Color

Motion Lighting

High

Darkest

0

Off

Native

On

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Als Picture Mode op Calibration staat, is Advanced Settings uitgeschakeld.

Dynamic Contrast

Pas het contrast van het scherm aan.

• Off / Low / Medium / High

Black Tone

Selecteer het zwartniveau om de schermdiepte af te stellen.

• Off / Dark / Darker / Darkest

Flesh Tone

Hiermee wordt de roze Flesh Tone benadrukt.

RGB Only Mode

Hiermee geeft u de kleuren Red , Green en Blue weer voor fijne aanpassingen in de tint en verzadiging.

• Off / Red / Green / Blue

Colour Space

Stelt bereik en variëteit van de kleuren af (de kleurruimte) die beschikbaar zijn om beelden te creëren.

• Auto / Native / Custom

Als u Colour , Red , Green , Blue of Reset wilt aanpassen, moet u Colour Space op Custom zetten.

70

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

HDMI UHD Color

Motion Lighting

High

Darkest

0

Off

Native

On

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

HDMI UHD Color

Optimaliseren van afbeeldingskwaliteit mogelijk maken voor HDMI UHD-verbinding.

• HDMI1 ( Off / On )

• HDMI2 ( Off / On )

Motion Lighting

Vermindert het energieverbruik door de helderheid van het scherm te verminderen als het beeld op het scherm in beweging is.

• Off / On

Ingeschakeld wanneer Picture Mode is ingesteld op Shops & Shopping Centres ( Text ).

71

Picture Options

MENU m

→ Picture → Picture Options → ENTER

E

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Off

Auto

Auto

Off

Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Colour Tone

Als Picture Mode is ingesteld op Text

• Off / Cool / Standard / Warm

Als Picture Mode is ingesteld op Videos/Images

• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

Als Picture Mode op Calibration staat, is Colour Tone uitgeschakeld.

U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product wordt aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.

Digital Clean View

Beeldruis reduceren om afleidingen zoals knipperen te vermijden.

• Off / Auto

72

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Off

Auto

Auto

Off

Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

HDMI Black Level

selecteert het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.

• Auto / Low / Normal

Alleen beschikbaar in de modi HDMI 1 en HDMI 2 (AV-timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

Laat de overgangen tussen de frames van oudere videobronnen vloeiender verlopen. Deze functie is enkel beschikbaar als het invoersignaal TV, AV, Component (480i, 1080i) of HDMI (1080i) is.

• Off / Auto1 / Auto2

Dynamic Backlight

Hiermee wordt de achtergrondverlichting automatisch aangepast, zodat u het best mogelijke schermcontrast krijgt voor de huidige omstandigheden.

• Off / On

73

Picture Size

MENU m

→ Picture → Picture Size → ENTER

E

Picture Size

Picture Size

·

Fit to Screen

·

Zoom/Position

16:9 Standard

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Kies het formaat en de beeldverhouding voor het scherm.

Picture Size

Welke opties er voor aanpassing worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron.

De beschikbare poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het model.

• 16:9 Standard : hiermee stelt u het beeld in op breedbeeld 16:9 Standard .

• Custom : hiermee wordt de resolutie gewijzigd op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

• 4:3 : hiermee stelt u het beeld in op 4:3 , de standaardmodus.

Stel uw product niet voor langere tijd in op 4:3 .

De randen die links en rechts of boven en onder aan het scherm worden weergegeven, kunnen beeldretentie (schermverbranding) veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.

Fit to Screen

De positie van het beeld aanpassen. Wanneer dit geselecteerd is, zal het volledige programmabeeld worden weergegeven. Er zal geen stuk van het beeld worden afgesneden.

• Off / On / Auto

Zoom/Position

Past de positie en de zoom van het beeld aan. Deze optie is beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op HDMI 1 , HDMI 2

(1080i/1080p). Picture Size moet worden ingesteld op Custom voordat deze optie beschikbaar is.

Als u het beeld naar de originele positie wilt resetten, selecteert u Reset in het scherm Zoom/Position . Het beeld wordt naar de standaardpositie ingesteld.

74

Picture Off

MENU m

→ Picture → Picture Off → ENTER

E

Picture

Picture Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Reset Picture

MENU m

→ Picture → Reset Picture → ENTER

E

Picture

Reset Picture

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Wanneer u Picture Off selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld. Het volume wordt niet uitgeschakeld.

Als u het scherm wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige knop (maar niet op de volumeknop).

Reset uw huidige afbeeldingmodus naar de standaardinstellingen.

75

Hoofdstuk 07

OnScreen Display

Display Orientation

MENU m

→ OnScreen Display → Display Orientation → ENTER

E

Display Orientation

Onscreen Menu Orientation

Source Content Orientation

Aspect Ratio

Landscape

Landscape

Full Screen

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Onscreen Menu Orientation

Configureer het menuscherm.

• Landscape : hiermee geeft u het menu weer in liggende modus (standaard).

• Portrait : hiermee geeft u het menu weer in staande modus aan de rechterkant van het scherm van het product.

Source Content Orientation

Hiermee wijzigt u de schermrichting.

• Landscape : hiermee geeft u het scherm weer in liggende modus (standaard).

• Portrait : hiermee geeft u het scherm weer in staande modus.

Aspect Ratio

Stel in hoe het gedraaide scherm moet worden weergegeven: schermvullend of origineel.

• Full Screen : hiermee wordt het gedraaide scherm op een volledig scherm weergeven.

• Original ratio : hiermee wordt het gedraaide scherm in de oorspronkelijke beeldverhouding weergegeven.

Alleen beschikbaar wanneer Source Content Orientation is ingesteld op Portrait .

76

Screen Protection

MENU m

→ OnScreen Display → Screen Protection → ENTER

E

Screen Protection

Auto Protection Time

Screen Burn Protection

Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Auto Protection Time

Als het scherm gedurende een bepaalde door u gedefinieerde tijd een stilstaande afbeelding weergeeft, activeert het product de screensaver om het vormen van ingebrande spookafbeeldingen op het scherm te voorkomen.

• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours

Screen Burn Protection

Om de kans op scherminbranding te reduceren is deze unit uitgerust met Screen Burn Protection -technologie voor preventie van scherminbranding.

Met Screen Burn Protection wordt het beeld iets verplaatst op het scherm.

De instelling voor Screen Burn Protection Time stelt u in staat om de tijd in minuten te programmeren tussen bewegingen van het beeld.

Pixel Shift

Beeldretentie kan worden geminimaliseerd door de pixels iets horizontaal of verticaal te bewegen.

• Pixel Shift ( Off / On )

Horizontal , Vertical en Time kunnen alleen worden gebruikt wanneer Pixel Shift is ingesteld op On .

• Horizontal : hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm horizontaal wordt verplaatst.

• Vertical : hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm verticaal wordt verplaatst.

• Time : hiermee stelt u het tijdsinterval in voor het uitvoeren van de respectievelijk horizontale of verticale verplaatsing.

Beschikbare Pixel Shift-instellingen en optimale instellingen

Beschikbare instellingen Optimale instellingen

Horizontal (pixels) 0 ~ 4 4

Vertical (pixels)

Time (minuten)

0 ~ 4

1 min ~ 4 min

4

4 min

De waarde voor Pixel Shift kan verschillen, afhankelijk van de productgrootte (inch) en modus.

Weergave van een stilstaand beeld of een 4:3 -beeld voor langere tijd kan tot beeldretentie leiden. Dit is geen defect.

77

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Timer

U kunt de timer instellen voor Screen Burn Protection .

De functie Screen Burn Protection stopt automatisch na de opgegeven tijd.

Timer

Off

Repeat : hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven met de opgegeven tussentijd (Period).

Interval : hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven gedurende een bepaalde periode (van Start Time tot End Time ).

Mode , Period , Time , Start Time en End Time kunnen alleen worden gebruikt wanneer Timer is ingesteld op Repeat of Interval .

• Mode : hier selecteert u het patroon dat u wilt gebruiken om het scherm te beschermen.

‒ Pixel : hiermee worden continu zwarte pixels op het scherm weergegeven.

‒ Rolling bar : hiermee beweegt een verticale balk van links naar rechts.

‒ Fading screen : hiermee wordt het hele scherm eerst lichter en dan donkerder.

De patronen Rolling bar en Fading screen worden maar één keer weergegeven, ongeacht de opgegeven periode of tijd.

• Period : hiermee kunt u het interval voor het activeren van Screen Burn Protection opgeven.

Deze optie kan worden gebruikt wanneer Repeat is geselecteerd bij Timer .

• Time : hiermee bepaalt u hoe lang de functie Screen Burn Protection aan moet blijven.

Ingeschakeld wanneer Timer is ingesteld op Repeat en Mode op Pixel .

• Start Time : hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet beginnen.

Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer .

• End Time : hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet stoppen.

Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer .

78

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Immediate display

Selecteer de screensaver die u onmiddellijk wilt weergeven.

• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen

79

Message Display

MENU m

→ OnScreen Display → Message Display → ENTER

E

Message Display

Source Info

No Signal Message

MDC Message

Download Status Message

On

On

On

Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Source Info

Geef aan of het schermmenu voor de bron moet worden weergegeven bij het veranderen van bron.

• Off / On

No Signal Message

Geef aan of het schermmenu voor geen signaal moet worden weergegeven wanneer geen signaal wordt gedetecteerd.

• Off / On

MDC Message

Geef aan of het schermmenu voor MDC moet worden weergegeven wanneer het product wordt aangestuurd via MDC.

• Off / On

Download Status Message

Geef aan of de status moet worden weergegeven bij het downloaden van inhoud van een server of ander apparaat.

• Off / On

80

Language

MENU m

→ OnScreen Display → Language → ENTER

E

OnScreen Display

Language English

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Stel de menutaal in.

Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's. Ze worden niet toegepast op andere functies op uw computer.

Reset OnScreen Display

MENU m

→ OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER

E

OnScreen Display

Reset OnScreen Display

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Met deze optie worden de huidige instellingen onder OnScreen Display hersteld naar de fabrieksinstellingen.

81

Hoofdstuk 08

Network

Network Status

MENU m

→ Network → Network Status → ENTER

E

U kunt de huidige netwerk- en internetstatus controleren.

Open Network Settings

MENU m

→ Network → Open Network Settings → ENTER

E

Wanneer u de netwerkinstellingen configureert, kunt u diverse Smart Hub-functies gebruiken, bijvoorbeeld om te zoeken op internet, om inhoud te delen via een thuisnetwerk en om functies bij te werken.

Network type

• Wireless / Wired

Voor de modellen (LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC) die geen draadloze communicatie niet ondersteunen, wordt het menu Wired Network Settings weergegeven.

82

Netwerkinstellingen (bedraad)

Aansluiten op een bedraad netwerk

Er bestaan drie manieren om uw product te bevestigen aan uw LAN met gebruik van een kabel.

• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw product met een extern modem te verbinden met gebruik van een LAN-kabel.

Zie het onderstaande schema.

De modempoort aan de muur

Extern modem

(ADSL / VDSL)

LAN

RJ45

Modemkabel LAN-kabel

• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door het verbinden van de LAN-poort op de achterkant van het product met een IP-verdeler die verbonden is met een extern modem. Gebruik een LANkabel voor de verbinding. Zie het onderstaande schema.

De modempoort aan de muur Extern modem

(ADSL / VDSL)

IP-deler

(in geval van een DHCPserver)

LAN

RJ45

• Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk, kunt u uw product bevestigen aan uw LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw product direct te verbinden met een stopcontact van het netwerk met gebruik van een LAN-kabel.

Zie het onderstaande schema. Merk op dat het stopcontact bevestigd is aan een modem of router elders in uw huis.

De LAN-poort op de wand

LAN

RJ45

LAN-kabel

In het geval van een dynamisch netwerk, dient u een ADSL-modem of -router te gebruiken die het

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ondersteunt. Modems en routers die DHCP ondersteunen, geven automatisch het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden die uw product nodig heeft voor toegang tot het internet, zodat u dit niet handmatig in hoeft te voeren. De meeste thuisnetwerken zijn dynamische netwerken.

Sommige netwerken hebben een statisch IP-adres nodig. Als uw netwerk een statisch IP-adres nodig heeft, moet u het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden handmatig invoeren in het kabelopmaakscherm van uw product bij het instellen van de netwerkverbinding. Voor het verkrijgen van het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden, neemt u contact op met uw Internet Service

Provider (ISP).

Als u een Windows-computer hebt, kunt u deze waarden ook via uw computer verkrijgen.

U kunt ADSL-modems gebruiken die DHCP ondersteunen indien uw netwerk een statisch IP-adres nodig heeft.

ADSL-modems die DHCP ondersteunen, laten u tevens statische IP-adressen gebruiken.

Modemkabel LAN-kabel LAN-kabel

83

Stel de netwerkverbinding in om internetservices te gebruiken zoals het uitvoeren van softwareupgrades.

Open Network Settingsautomatisch (bedraad)

Hierop sluit u een netwerkkabel aan voor de verbinding met het netwerk.

Sluit eerst een netwerkkabel aan.

Hoe u automatisch kunt instellen

1

Stel Network type in op Wired op de pagina Open Network Settings .

2

Druk op de knop Connect om Open Network Settings te starten.

‒ De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is aangesloten.

3

Het scherm voor netwerktests verschijnt en verifieert de netwerkverbinding.

Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht ' Wired network and Internet connection completed.

'.

Als de verbinding mislukt, dient u de LAN-poortverbinding te controleren.

Als het automatische proces de waarden van de netwerkverbinding niet kan vinden of als u de verbinding handmatig wilt instellen, gaat u naar de volgende paragraaf voor het instellen van het netwerk.

Open Network Settings handmatig (bedraad)

In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.

Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.

De netwerkverbindingswaarden ophalen

Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u onderstaande stappen.

1

Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.

2

In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.

3

Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support .

4

Op het tabblad Support klikt u op de knop Details . De netwerkverbindingswaarden worden weergegeven.

Hoe u handmatig kunt instellen

1

Stel Network type in op Wired op de pagina Open Network Settings .

2

Druk op de knop Connect om Open Network Settings te starten.

‒ De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is aangesloten.

3

Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start. Druk op Stop . De verificatieprocedure stopt.

4

Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings wordt weergegeven.

5

Selecteer het veld bovenaan, druk op

E

en zet vervolgens IP Settings op Enter manually . Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address .

Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually , verandert DNS Setting automatisch in Enter manually .

6

Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op

E

. Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start.

7

Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht ' Wired network and Internet connection completed.

'.

84

Netwerk instellen (draadloos)

Modellen die geen draadloze communicatie ondersteunen: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC

Aansluiten op een draadloos netwerk

Draadloze IP-verdeler

(router met DHCP-server)

De LAN-poort op de wand

LAN-kabel

Samsung raadt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding, kan het zijn dat de video niet soepel afgespeeld wordt.

Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-verdeler die momenteel niet gebruikt wordt. Als het kanaal dat ingesteld is voor de draadloze IP-verdeler momenteel gebruikt wordt door een ander apparaat in de nabijheid, leidt dit tot interferentie en een communicatiefout.

Uw product ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken.

Als u de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n selecteert en het coderingstype is ingesteld op

WEP, TKIP of TKIP AES (WPS2Mixed) op uw AP of draadloze router, ondersteunen Samsung producten geen verbinding overeenkomstig de nieuwe Wi-Fi-certificatiespecificaties.

Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding maken met het netwerk via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). WPS configureert automatisch de SSID- en WPA-sleutel in elke modus.

Verbindingsmethoden: U kunt de draadloze netwerkverbinding op drie manieren instellen.

Automatisch instellen (met gebruik van de functie Automatisch netwerk zoeken), handmatig instellen,

WPS(PBC)

Automatische netwerkinstelling (draadloos)

De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel veiligheidssysteem dat vereist dat apparaten die toegang tot het netwerk hebben een gecodeerde beveiligingscode uitzenden, ook wel een toegangscode of Security Key genoemd. De Security Key is gebaseerd op een toegangszin die meestal uit een woord of een reeks letters en nummers van een aangegeven lengte bestaat, die u hebt moeten invoeren toen u voor uw draadloze netwerk de beveiliging instelde. Als u deze methode voor het instellen van de netwerkverbinding gebruikt en voor uw draadloze netwerk een Security Key hebt, moet u tijdens de automatische of handmatige instellingsprocedure de toegangszin invoeren.

Hoe u automatisch kunt instellen

1

Stel Network type in op Wireless op de pagina Open Network Settings .

2

De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare netwerken weergegeven.

3

In de lijst van netwerken drukt u op de knop ▲ of ▼ om een netwerk te selecteren en drukt u vervolgens twee keer op de knop

E

.

Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om opnieuw te zoeken.

Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop .

De knop Add Network wordt weergegeven.

4

Als het scherm Enter password.

verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.

5

Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password.

(beveiligingssleutel of pincode) in.

6

Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op

E

. Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.

Er is verbinding met de router, maar internet is niet toegankelijk.

7

Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht ' Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

'.

85

Handmatige netwerkinstelling (draadloos)

In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.

Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.

De netwerkverbindingswaarden ophalen

Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u onderstaande stappen.

1

Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.

2

In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.

3

Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support .

4

Op het tabblad Support klikt u op de knop Details . De netwerkverbindingswaarden worden weergegeven.

Hoe u handmatig kunt instellen

1

Stel Network type in op Wireless op de pagina Open Network Settings .

2

De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare netwerken weergegeven.

3

In de lijst van netwerken drukt u op de knop u

of d

om een netwerk te selecteren en drukt u vervolgens twee keer op de knop

E

.

Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om opnieuw te zoeken.

Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop .

4

Als het scherm Enter password.

verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.

5

Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password.

(beveiligingssleutel of pincode) in.

6

Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op

E

. Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.

7

Selecteer Stop tijdens de pogingen om verbinding te maken met het netwerk. De verbinding wordt nu gestopt.

8

Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings wordt weergegeven.

9

Selecteer het veld bovenaan, druk op

E

en zet vervolgens IP Settings op Enter manually . Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address .

Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually , verandert DNS Setting automatisch in Enter manually .

10

Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op

E

. Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start.

11

Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht ' Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

'.

86

WPS(PBC)

Hoe u kunt instellen met WPS(PBC)

Als uw router een knop voor WPS(PBC) heeft, volgt u onderstaande stappen.

1

Stel Network type in op Wireless op de pagina Open Network Settings .

2

Selecteer WPS(PBC) , druk op

E

en druk vervolgens nog een keer op

E

.

3

Druk binnen 2 minuten op de knop WPS(PBC) op uw router. Uw product verkrijgt automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.

4

Het scherm voor netwerkverbinding verschijnt en het netwerk is ingesteld.

87

Server Network Settings

MENU m

→ Network → Server Network Settings → ENTER

E

Connect to server

Maak verbinding met een netwerk om Player te starten.

• Server Address / SSL / Port

Als de optie SSL is ingeschakeld, wordt de server geconfigureerd voor het gebruik van https en wordt de gegevensoverdracht versleuteld.

Voer het IP-adres en poortnummer van de server in. Gebruik 7001 als het poortnummer. (Wanneer u met poortnummer 7001 geen verbinding kunt maken met de server, dient u bij uw serverbeheerder het juiste poortnummer te achterhalen en dan het poortnummer te wijzigen.)

MagicInfo Mode

Selecteer de juiste instelling bij MagicInfo Mode volgens de omgeving waarin u het product gebruikt.

• Lite / Premium

Server Access

Geef aan hoe verbinding wordt gemaakt met het servernetwerk.

• Allow / Deny

FTP Mode

Geef de FTP-bedrijfsmodus op.

• Active / Passive

Proxy server

uw proxyserververbinding en gerelateerde functies instellen.

• Address / Port / ID / Password

Address / Port / ID en Password kunnen alleen worden gebruikt wanneer Proxy server is ingesteld op On .

88

Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct ondersteunen.

Wi-Fi Direct

MENU m

→ Network → Wi-Fi Direct → ENTER

E

Stel deze optie in als u het product wilt aansluiten op draadloze mobiele apparaten. Met deze functie kunt u draadloze mobiele apparatuur rechtstreeks, zonder router, aansluiten op het product.

Modellen die geen draadloze communicatie ondersteunen: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC

Als u uw mobiele apparaat met behulp van Wi-Fi Direct wilt aansluiten op uw product, volgt u onderstaande stappen:

1

Ga naar het scherm Wi-Fi Direct . Het product begint te zoeken naar apparaten.

2

Schakel de functie Wi-Fi Direct op uw apparaat in. Selecteer het gewenste Wi-Fi-apparaat.

• PBC (Push Button Configuration – Configuratie met een druk op de knop): Druk binnen 2 minuten op de knop WPS(PBC) op uw Wi-Fi-apparaat. Uw product verkrijgt automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.

• PIN : voer de weergegeven PIN in op uw apparaat.

Als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken, selecteert u eerst het aangesloten Wi-Fi-apparaat en vervolgens selecteert u Disconnected .

89

Mobile Device Manager

U kunt ervoor zorgen dat andere apparaten in uw netwerk, zoals smartphones en tablets, inhoud kunnen delen met uw product.

Modellen die geen draadloze communicatie ondersteunen: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC

Access Notification

Een melding weergeven wanneer een apparaat voor het eerst wordt verbonden.

Toegangsmelding om apparaten automatisch te verbinden, uitschakelen.

De Wi-Fi Direct -functie wordt momenteel niet ondersteund.

• Off / First Time Only / Always On

Mobile Device List

Verbonden apparaten bekijken en beheren.

Device Name

MENU m

→ Network → Device Name → ENTER

E

Selecteer of voer een naam voor het apparaat in.

Deze naam kan op het netwerk getoond worden op afstandsbedieningen binnen het netwerk.

• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input

90

Hoofdstuk 09

System

Accessibility

MENU m

→ System → Accessibility → ENTER

E

System

Accessibility

Start Setup

Time

Auto Source Switching

Power Control

Eco Solution

Fan and Temperature

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Menu Transparency

Hiermee wijzigt u de transparantie van het menu.

• High / Low

High Contrast

De achtergrond en het lettertype van het menu instellen op een hoog contrast. Met deze optie geselecteerd zijn de menu's niet meer transparant.

• Off / On

Enlarge

Het selecteerde item in het menu al dan niet groter weergeven.

• Off / On

91

Start Setup

MENU m

→ System → Start Setup → ENTER

E

System

Accessibility

Start Setup

Time

Auto Source Switching

Power Control

Eco Solution

Fan and Temperature

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Voer de oorspronkelijke stappen uit zoals de eerste keer dat u dit product in gebruik nam.

Geef uw pincode van 4 cijfers in. Standaard is de pincode '0-0-0-0'.

U kunt de pincode eventueel wijzigen met de functie Change PIN .

92

Time

MENU m

→ System → Time → ENTER

E

Time

Clock Set

NTP Settings

DST

Sleep Timer

Power On Delay

On

Off

0

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

U kunt Clock Set of Sleep Timer configureren. Configureer verschillende tijdgerelateerde instellingen.

Druk op de knop INFO als u de tijd wilt zien.

Clock Set

Selecteer Clock Set . Selecteer Date of Time en druk vervolgens op

E

.

Gebruik de nummertoetsen om de nummers in te voeren of druk op de pijltoetsen omhoog/omlaag. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om van één invoerveld naar het volgende te gaan. Druk ten slotte op

E

.

U kunt de Date en Time rechtstreeks instellen door op de nummertoetsen op de afstandsbediening te drukken.

NTP Settings

Stel de server-URL en tijdzone in als u de netwerktijd wilt gebruiken.

DST

Schakelt de DST-functie (zomertijdfunctie) in of uit.

Off / On

• Start Date : stel de begindatum van de zomertijdfunctie in.

• End Date : stel de einddatum van de zomertijdfunctie in.

• Time Offset : selecteer de juiste waarde voor uw tijdzone.

Start Date , End Date en Time Offset kunnen alleen worden gebruikt wanneer DST is ingesteld op On .

Sleep Timer

Schakelt het product na een vooraf ingestelde tijdsperiode automatisch uit.

( Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min )

Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om een tijdsperiode te selecteren en druk vervolgens op

E

. Als u Sleep Timer wilt annuleren, selecteert u Off .

Power On Delay

Bij aansluiting van meerdere producten past u de inschakeltijd van elk product aan om overbelasting te voorkomen (tussen 0 en 50 seconden).

93

Auto Source Switching

MENU m

→ System → Auto Source Switching → ENTER

E

Auto Source Switching

Auto Source Switching

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

Off

Off

All

HDMI 1

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Wanneer u het scherm inschakelt met Auto Source Switching On en de vorige geselecteerde videobron niet actief is, zal het scherm automatisch naar een actieve ingangsbron voor video zoeken.

Auto Source Switching

Wanneer Auto Source Switching op On staat, wordt automatisch gezocht naar actieve video.

Als de actieve videobron niet wordt herkend, wordt de selectie bij Primary Source gebruikt.

De selectie bij Secondary Source wordt gebruikt als er geen primaire videobron beschikbaar is.

Als de primaire en secundaire bron beide niet worden herkend, voert het scherm twee zoekopdrachten uit voor een actieve bron; bij elke zoekopdracht worden de primaire en de secundaire bron gecontroleerd. Als de zoekopdrachten niets opleveren, gaat het scherm terug naar de eerste videobron en wordt het bericht weergegeven dat er geen signaal is.

Primary Source Recovery

Selecteer of u de primaire ingangsbron wilt herstellen wanneer er een primaire ingangsbron wordt aangesloten.

De functie Primary Source Recovery wordt uitgeschakeld als Primary Source op All staat.

Primary Source

Stel Primary Source in voor de automatische invoerbron.

Secondary Source

Stel Secondary Source in voor de automatische invoerbron.

De functie Secondary Source wordt uitgeschakeld als Primary Source op All staat.

94

Power Control

MENU m

→ System → Power Control → ENTER

E

Power Control

Auto Power On

Max. Power Saving

Standby Control

Network Standby

Power Button

Off

On

On

Off

Power on only

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Auto Power On

Deze functie schakelt het product automatisch in zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken. De aan-uitknop hoeft niet te worden ingedrukt.

• Off / On

Max. Power Saving

Bespaar energie door de computermonitor uit te schakelen als de computer gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.

• Off / On

Standby Control

U kunt instellen dat het product naar de stand-bystand schakelt zodra er een invoersignaal wordt ontvangen.

• Auto

De energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld wanneer er geen invoersignaal wordt gedetecteerd, ook al is er een bronapparaat aangesloten op het weergaveapparaat.

Het bericht No Signal wordt weergegeven als er geen bronapparaat is aangesloten.

• Off

Het bericht No Signal wordt weergegeven als geen invoersignaal wordt gedetecteerd.

Als No Signal wordt weergegeven terwijl er wel een bronapparaat is aangesloten, controleert u de kabelverbinding.

Als No Signal Message is ingesteld op Off , wordt het bericht No Signal niet weergegeven.

Als dit het geval is, stel dan No Signal Message in op On .

• On

Hiermee wordt de energiebesparingsmodus geactiveerd als er geen invoersignaal wordt gedetecteerd.

95

Power Control

Auto Power On

Max. Power Saving

Standby Control

Network Standby

Power Button

Off

On

On

Off

Power on only

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Network Standby

Deze functie houdt de netwerkvoeding ingeschakeld wanneer het product wordt uitgeschakeld.

• Off / On

Power Button

De aan/uit-knop op de afstandsbediening kan ingesteld worden om het product in te schakelen of om het product in of uit te schakelen.

• Power On Only : Stel de aan/uit-knop op de afstandsbediening in om het product enkel in te schakelen.

• Power On/Off : Stel de aan/uit-knop op de afstandsbediening in om het product in of uit te schakelen.

96

Eco Solution

MENU m

→ System → Eco Solution → ENTER

E

Eco Solution

Brightness Limit

Energy Saving Mode

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Brightness Limit

Beperk het maximale achtergrondlichtniveau van het scherm.

• Met Off : Off kunt u de maximaal beschikbare helderheid gebruiken.

• Met On : On voorkomt u het gebruik van maximale helderheid en bespaart u energie.

Energy Saving Mode

U kunt het energieverbruik verminderen door de helderheid van het scherm aan te passen.

• Off / Low / Medium / High

Eco Sensor

Om energie te besparen, passen de afbeeldinginstellingen zich automatisch aan het licht in de kamer aan.

• Off / On

Wanneer u de instelling bij Backlight onder Picture wijzigt wanneer Eco Sensor is ingeschakeld, kan Off niet worden gebruikt.

Als het schermcontrast onvoldoende is, stel dan Eco Sensor in op Off . Als Eco Sensor op Off staat, voldoet hij mogelijk niet aan de energienormen.

Min. Backlight

Wanneer Eco Sensor op On staat, kunt u de minimale helderheid van het scherm handmatig aanpassen. Min. Backlight is de donkerste stand. Zorg ervoor dat de instelling bij Min. Backlight lager is dan die bij Backlight .

Als Eco Sensor op On staat, kan de helderheid van het beeldscherm wijzigen (enigszins donkerder of helderder worden), afhankelijk van de lichtintensiteit van de omgeving.

97

Eco Solution

Brightness Limit

Energy Saving Mode

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Screen Lamp Schedule

Screen Lamp Schedule

Het lampschema in- of uitschakelen.

• Off / On

Schedule 1, Schedule 2

Time

De helderheid van het paneel wordt op een bepaald tijdstip gewijzigd in de helderheid die is ingesteld bij Lamp .

Lamp

Pas de helderheid van het paneel aan. Hoe dichter bij 100, hoe lichter het paneel.

• 0 ~ 100

No Signal Power Off

U kunt stroom besparen door het apparaat uit te schakelen wanneer er van geen enkele bron een signaal wordt ontvangen.

• Off / 15 min / 30 min / 60 min

Uitgeschakeld wanneer een verbonden PC in de energiebesparende modus staat.

Het product schakelt automatisch uit op een gespecificeerd tijdstip. De tijd kan indien gewenst gewijzigd worden.

Auto Power Off

Om oververhitting te voorkomen, wordt het product automatisch uitgezet als u niet binnen een bepaald aantal uren op een knop op de afstandsbediening drukt of een knop aanraakt op het voorpaneel van het product.

• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours

98

Fan and Temperature

MENU m

→ System → Fan and Temperature → ENTER

E

System

Fan and Temperature

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Beschermt het product door de ventilatorsnelheid en interne temperatuur te detecteren.

Fan Control

Hiermee wordt auto of handmatig geselecteerd als instelling voor de ventilatorsnelheid.

• Auto / Manual

Fan Speed Setting

Hiermee wordt de ventilatorsnelheid ingesteld op een waarde tussen 0 en 100.

Wordt ingeschakeld als Fan Control is ingesteld op Manual .

Outdoor Mode

Als u het product gebruikt bij lage temperaturen onder 0 ˚C, moet u Outdoor Mode instellen op " On ".

Deze functie houdt de temperatuur binnen in het product constant, zodat het product goed kan opstarten zodra het wordt ingeschakeld.

• Off / On

Laat de voedingskabel aangesloten wanneer deze functie is ingesteld op " On ".

Het product verbruikt in uitgeschakelde toestand meer energie met deze functie op " On " dan op " Off ".

Temperature Control

Deze functie detecteert de interne temperatuur van het product. U kunt een temperatuurbereik opgeven dat acceptabel is.

De standaardtemperatuur is ingesteld op 90 C.

De aanbevolen bedrijfstemperatuur voor dit product is 75 tot 90 C (op basis van een omgevingstemperatuur van 50 C).

Het scherm wordt donkerder weergegeven wanneer de huidige temperatuur de opgegeven temperatuurlimiet overschrijdt. Als de temperatuur blijft stijgen, wordt het product uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen.

99

Input Device Manager

MENU m

→ System → Input Device Manager → ENTER

E

Input Device Manager

Keyboard Language

Keyboard type

Input Language Shortcut

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Play via

MENU m

→ System → Play via → ENTER

E

System

Play via

MagicInfo

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Opties configureren voor externe ingangsapparaten die met het product zijn verbonden.

Keyboard Language

De toetscombinatie configureren die wordt gebruikt om de invoertaal te wijzigen.

Keyboard type

Geef het toetsenbordtype op.

Input Language Shortcut

Selecteer sneltoetsen om te schakelen tussen invoertalen.

Selecteer de juiste instelling bij Play via volgens de omgeving waarin u het product gebruikt.

Afhankelijk van de instelling kan het startscherm er anders uitzien.

• MagicInfo / URL Launcher

100

Change PIN

MENU m

→ System → Change PIN → ENTER

E

System

Change PIN

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Het scherm Change PIN wordt weergegeven.

Kies 4 willekeurige cijfers als pincode en voer deze in bij Enter New PIN . Voer dezelfde 4 cijfers nog een keer in bij Confirm New

PIN .

Het product heeft uw nieuwe PIN onthouden.

Standaardwachtwoord: 0 - 0 - 0 - 0

101

Security

MENU m

→ System → Security → ENTER

E

Security

Safety Lock On

Power On Button

USB Auto Play Lock

Mobile Connection Lock

Remote Management

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

On

On

Off

Safety Lock On

Geef uw pincode van 4 cijfers in. Standaard is de pincode '0-0-0-0'.

U kunt de pincode eventueel wijzigen met de functie Change PIN .

Alle menu's en knoppen op het product en de afstandsbediening, behalve LOCK op de afstandsbediening, worden met de functie Safety Lock On vergrendeld.

U ontgrendelt de menu's en knoppen door te drukken op LOCK en vervolgens het wachtwoord in te voeren (standaardwachtwoord: 0-0-0-0).

Power On Button

Schakel deze functie in om de aan/uit-toets op de afstandsbediening te kunnen gebruiken wanneer Safety Lock On is ingeschakeld.

• Off / On

USB Auto Play Lock

Selecteer of MagicInfo -inhoud die op een aangesloten USB-apparaat is opgeslagen, automatisch moet worden afgespeeld.

• Off

Hiermee wordt de MagicInfo -inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, automatisch afgespeeld.

• On

Hiermee wordt de MagicInfo -inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, niet automatisch afgespeeld.

Wanneer u een USB-apparaat met daarop MagicInfo -inhoud aansluit, wordt vijf seconden lang USB Auto Play Lock : On weergegeven.

Mobile Connection Lock

U kunt ervoor zorgen dat andere apparaten in uw netwerk, zoals smartphones en tablets, geen inhoud kunnen delen met uw

Signage.

• Off / On

Remote Management

U kunt Allow of Deny dat uw apparaat met externe opdrachten via een netwerk kan worden beheerd.

• De gewijzigde instelling blijft van kracht, ook nadat het product is uitgeschakeld en opnieuw is ingeschakeld met de paneeltoets of de stroomschakelaar.

102

General

MENU

m

→ System → General → ENTER

E

General

Smart Security

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

Custom Logo

Game Mode

Empty Storage

On

On

Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Smart Security

De beveiliging om het weergaveapparaat en de aangesloten opslagapparaten te beschermen tegen virussen.

Scan

Het weergaveapparaat en de aangesloten opslagapparaten controleren op virussen.

Isolated List

De lijst met items die in isolatie zijn geplaatst omdat ze virussen bevatten.

Real-Time Monitoring

Scant op virussen door het weergaveapparaat in real-time te monitoren.

Monitoring Results

Controleer de lijst van bestanden, netwerken en processen die geblokkeerd zijn.

103

General

Smart Security

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

Custom Logo

Game Mode

Empty Storage

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

On

On

Off

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ is een functie die u in staat stelt om alle verbonden Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen te bedienen met uw afstandsbediening van Samsung. Het Anynet+-systeem kan alleen gebruikt worden met Samsung-apparaten met een

Anynet+-functie. Om er zeker van te zijn dat uw Samsung-apparaat deze functie heeft, kijkt u of er een Anynet+-logo op staat.

• Off / On

U kunt Anynet+ -apparaten alleen bedienen met de afstandsbediening van het product, niet met de knoppen op het product.

De afstandsbediening van het product werkt wellicht niet onder bepaalde omstandigheden. In dit geval selecteert u opnieuw het

Anynet+ -apparaat.

Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt in stand-by of aan staat.

Anynet+ ondersteunt tot 12 AV-apparaten in totaal. N.B.: u kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type verbinden.

104

Foutoplossing voor Anynet+

Probleem

Anynet+ werkt niet.

Ik wil Anynet+ starten.

Ik wil Anynet+ afsluiten.

Het bericht ' Disconnecting

Anynet+ device ...

' wordt weergegeven op het scherm.

Het Anynet+-apparaat speelt niet af.

Het verbonden apparaat wordt niet weergegeven.

Mogelijke oplossing

• Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.

• Controleer of het stroomsnoer van het Anynet+-apparaat goed is aangesloten.

• Controleer de verbindingen van de Video/Audio/HDMI-kabel van het Anynet+-apparaat.

• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op On staat in het System -menu.

• Controleer of de afstandsbediening compatibel is met Anynet+.

• Anynet+ werkt in bepaalde omstandigheden niet. (eerste installatie)

• Als u de HDMI-kabel hebt verwijderd en vervolgens opnieuw verbonden hebt, dient u ervoor te zorgen dat u de apparaten opnieuw zoekt of u zet uw product uit en weer aan.

• Controleer of de Anynet+-functie van het Anynet-apparaat ingesteld is op On.

• Controleer of het Anynet+-apparaat goed aangesloten is op het product en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op On in het System -menu.

• Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening van het product en selecteer een niet- Anynet+-apparaat.

• U kunt de afstandsbediening niet gebruiken tijdens het configureren Anynet+ of het overschakelen naar een weergavemodus.

• Gebruik de afstandsbediening nadat het product de Anynet+-configuratie heeft afgerond of klaar is met het overschakelen naar

Anynet+.

• U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer de eerste installatie bezig is.

• Controleer of het apparaat wel of niet Anynet+-functies ondersteunt.

• Controleer of de HDMI-kabel wel of niet goed aangesloten is.

• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op On staat in het System -menu.

• Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.

• Voor Anynet+ is een HDMI-verbinding nodig. Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met uw product via een HDMI-kabel.

• Sommige HDMI-kabels ondersteunen Anynet+-functies wellicht niet.

• Als de verbinding verbroken wordt als gevolg van een stroomstoring of de HDMI-kabel is losgekoppeld, dient u de apparaatscan te herhalen.

105

General

Smart Security

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

Custom Logo

Game Mode

Empty Storage

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

On

On

Off

HDMI Hot Plug

Deze functie wordt gebruikt om de vertraging te activeren voor het inschakelen van een DVI-/HDMI-bronapparaat.

• Off / On

Custom Logo

U kunt een aangepast logo downloaden en selecteren om weer te geven wanneer het product wordt ingeschakeld, en de weergavetijd van het logo instellen.

• Custom Logo

U kunt een aangepast logo (afbeelding/bestand) selecteren of de weergave van het aangepaste logo uitschakelen.

U moet het aangepaste logo downloaden van een extern USB-apparaat om het aangepaste logo in te stellen.

• Logo Display Time

Als het type van het aangepaste logo Image is, kunt u de Logo Display Time instellen.

• Download Logo File

U kunt een aangepast logo op het product downloaden van een extern USB-apparaat.

De bestandsnaam van het aangepaste logo dat u wilt downloaden, moet worden opgeslagen als 'samsung', met kleine letters.

Als er meerdere USB-verbindingen zijn, zal het product proberen om het aangepaste logo te downloaden van het laatste apparaat dat op het product aangesloten is geweest.

Beperkingen van bestand voor aangepast logo

• Voor een aangepast logo van het type afbeelding worden alleen bitmap-bestanden (indeling ARGB 32bpp) ondersteund.

• De resolutie van het aangepaste logo van het type afbeelding moet tussen 128x64 en de maximale beeldschermresolutie zijn. (Horizontale/verticale waarden van de resolutie moeten een veelvoud van 4 zijn.)

• Voor aangepaste logo's van het type video worden alleen TS Stream-bestanden ondersteund.

• De maximale ondersteunde grootte van een videobestand is 150 MB. De aanbevolen lengte van een videobestand is 20 seconden of minder.

106

General

Smart Security

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

Custom Logo

Game Mode

Empty Storage

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

On

On

Off

Reset System

MENU m

→ System → Reset System → ENTER

E

System

Reset System

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Game Mode

Bij het verbinden met een spelconsole zoals PlayStation™ of Xbox™ kunt u genieten van een meer realistische spelervaring door het selecteren van spelmodus.

• Off / On

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen voor Game Mode

Voor het loskoppelen van de spelconsole en het verbinden van een ander extern apparaat stelt u Game Mode in op Off in het instelmenu.

Empty Storage

Verwijder bestanden om ruimte te maken voor nieuwe inhoudsbestanden. Bestanden in recent programma worden niet verwijderd.

Met deze optie worden de huidige instellingen onder System hersteld naar de fabrieksinstellingen.

107

Hoofdstuk 10

Ondersteuning

Software Update

MENU m

→ Support → Software Update → ENTER

E

Het menu Software Update stelt u in staat om uw productsoftware te upgraden naar de nieuwste versie.

Zorg ervoor dat u de stroom niet uitzet totdat de upgrade klaar is. Het product gaat automatisch uit en aan na het afronden van de software-upgrade.

Bij het upgraden van software gaan alle video- en audio-instellingen die u gedaan hebt terug naar de standaardinstellingen. Wij adviseren u om uw instellingen op te schrijven zodat u ze gemakkelijk kunt resetten na de upgrade.

Update now

Werk de software bij naar de meest recente versie.

Current version : dit is de softwareversie die reeds geïnstalleerd is in het product.

Auto update

Deze functie werkt het product automatisch bij wanneer het niet in gebruik is.

• Off / On

Contact Samsung

MENU m

→ Support → Contact Samsung → ENTER

E

Bekijk deze informatie als uw product niet goed werkt of wanneer u de software wilt upgraden.

U kunt informatie vinden over onze Helpcentra en over het downloaden van producten en software.

Contact Samsung en zoek de Model Code en Software Version van het product.

Reset All

MENU m

→ Support → Reset All → ENTER

E

Met deze optie worden de huidige instellingen voor een weergaveapparaat hersteld naar de fabrieksinstellingen.

108

Hoofdstuk 11

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum

– Voordat u met de klantenservice van

Samsung belt, kunt u het product als volgt testen. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van Samsung.

– Als er geen beeld wordt weergegeven, controleert u het computersysteem, de videocontroller en de kabel.

Het product testen

Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.

Als er een leeg scherm wordt weergegeven terwijl het aan/uit-lampje knippert, zelfs als het product goed is aangesloten op een computer, voert u de producttest uit.

1

Schakel zowel de computer als het product uit.

2

Koppel alle kabels los van het product.

3

Product inschakelen.

4

Als No Signal wordt weergegeven, werkt het product normaal.

De resolutie en frequentie controleren

Not Optimum Mode wordt kort weergegeven als een modus wordt geselecteerd die de ondersteunde resoluties overschrijdt (zie Ondersteunde resoluties).

109

Controleer het volgende

Installatieprobleem (PC-modus)

Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.

Wanneer er een HDMI- of HDMI-DVI-kabel is aangesloten op het product en de PC, wordt er aan alle vier de kanten van het scherm een lege ruimte weergegeven.

Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels goed zijn bevestigd.

De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product.

De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit probleem oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI- of DVI-instellingen voor de grafische kaart.

Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte kan worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie.

(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de computer voor meer informatie over het aanpassen van de scherminstellingen.)

Probleem met het scherm

No Signal wordt weergegeven op het scherm.

Not Optimum Mode wordt weergegeven.

De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.

Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.

Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen.

Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het scherm.

Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.

De schermkleur is inconsistent.

Het wit lijkt niet echt wit.

Controleer of het product goed is verbonden met een kabel.

Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer een signaal van de grafische kaart de maximale resolutie en frequentie van het product overschrijdt.

Raadpleeg de tabel met de standaardsignaalmodi en stel op basis van de productspecificaties een maximale resolutie en frequentie in.

Controleer de kabelaansluiting met het product.

Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.

Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer en de grafische kaart zijn ingesteld binnen een bereik dat compatibel is met het product. Vervolgens kunt u indien nodige de scherminstellingen aanpassen door de aanvullende informatie in het productmenu den de tabel met standaardsignaalmodi te raadplegen.

Pas Brightness en Contrast aan.

Ga naar Picture en pas de instellingen bij Colour Space aan.

Ga naar Picture en pas de instellingen bij White Balance aan.

110

Probleem met het scherm

Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het aan/ uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde.

Het product gaat automatisch uit.

De beeldkwaliteit van het product is anders dan in de winkel waar het product is aangeschaft.

Het beeld op het scherm ziet er niet normaal uit.

Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.

Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm.

Ga naar System en controleer of Sleep Timer is ingesteld op Off .

Als een computer op het product is aangesloten, controleer dan de voedingsstatus van de computer.

Controleer of de voedingskabel goed op het product is aangesloten en of de stekker goed in het stopcontact zit.

Als het signaal van het aangesloten apparaat niet wordt gedetecteerd, gaat het product na 10 tot 15 minuten automatisch uit.

Gebruik een HDMI-kabel om HD-kwaliteit te krijgen.

De helderheid en de kleur zien er niet normaal uit.

Lijnen (rood, groen of blauw) zijn zichtbaar op het scherm.

Het scherm ziet er instabiel uit en blijft vervolgens staan.

Weergave op het volledige scherm is niet mogelijk.

Gecodeerde video-inhoud kan er afwijkend uitzien in scènes met veel snelle bewegingen, zoals bij sport of een actiefilm.

Een zwak signaal of lage beeldkwaliteit kan tot een abnormaal beeld leiden. Dit betekent niet dat het product defect is.

Een mobiele telefoon binnen een afstand van één meter kan storing geven op analoge en digitale producten.

Ga naar Picture en pas de scherminstellingen aan, zoals Picture Mode , Colour , Brightness en Sharpness .

Ga naar System en pas de instellingen bij Energy Saving Mode aan.

Zet de scherminstellingen terug op de standaardinstellingen.

Deze lijnen worden weergegeven wanneer er een defect is in de chip DATA SOURCE DRIVER IC van de monitor. Neem voor dit probleem contact op met een Samsung Servicecenter.

Het scherm kan stil blijven staan wanneer een andere resolutie dan de aanbevolen resoluties wordt gebruikt of het signaal niet stabiel is. U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een aanbevolen resolutie.

Geschaalde SD-inhoud (4:3) kan zwarte balken geven aan beide zijden van een HD-kanaal.

Een video met een andere beeldverhouding dan het product zelf kan zwarte balken geven aan de boven- en onderzijde van het scherm.

Stel het schermformaat in op schermvullende weergave op het product of het bronapparaat.

111

Problemen met de afstandsbediening

De afstandsbediening werkt niet.

Zorg dat de batterij is geplaatst (+/-).

Controleer of de batterijen leeg zijn.

Controleer of er sprake is van een stroomstoring.

Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.

Controleer of er speciale verlichting of neonlampen zijn ingeschakeld in de nabijheid van het product.

Problemen met een bronapparaat

Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn computer wordt opgestart.

Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.

Ander probleem

Het product ruikt naar plastic.

Beeld of geluid valt af en toe weg.

De geur van plastic is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.

Controleer of de kabel stevig vastzit en sluit deze zo nodig opnieuw aan.

Een heel harde of dikke kabel kan audio- of videobestanden beschadigen.

Gebruik flexibele, duurzame kabels. Wanneer u het product aan de wand bevestigt, verdient het aanbeveling om kabels te gebruiken die in een hoek kunnen worden aangesloten.

De deeltjes maken deel uit van het ontwerp van het product. Het product is niet defect.

Kleine deeltjes op de randen van het product.

Wanneer ik de resolutie van de computer wil veranderen, krijg ik de melding The defined resolution is not supported.

.

Het bericht The defined resolution is not supported.

wordt weergegeven als de resolutie van de invoerbron de maximumresolutie van het scherm overschrijdt.

U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een resolutie die het scherm ondersteunt.

HDMI Black Level werkt niet goed op een HDMI-apparaat met

YCbCr-uitvoer.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bronapparaat, zoals een dvd-speler of decoder, met een

HDMI-kabel (RGB-signaal) is aangesloten op het product.

112

Ander probleem

Geen geluid in de modus HDMI.

De IR-sensor doet het niet.

De weergegeven kleuren kunnen er afwijkend uitzien. Beeld of geluid is mogelijk niet beschikbaar. Dit kan zich voordoen als op het product een bronapparaat is aangesloten dat alleen een oude versie van de

HDMI-norm aankan.

Sommige grafische kaarten van computers herkennen HDMI-signalen zonder geluid niet automatisch. In dit geval moet u handmatig een geluidsingang selecteren.

PC

Geluidsingang

Automatisch

Schermmodus

Computerinstellingen

Controleer of het lampje van de sensor gaat branden wanneer u op een knop op de afstandsbediening drukt.

Als het lampje van de sensor niet gaat branden, zet u het product uit en weer aan met de schakelaar achter op het product.

(Wanneer het scherm wordt uitgezet, gaat het rode aan/uit-lampje branden.)

Als het lampje van de sensor nog steeds niet gaat branden nadat u het product uit en weer aan hebt gezet, is mogelijk een interne verbinding losgekomen.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter om het product te laten repareren.

Als het sensorlampje wel brandt maar niet knippert (rood) op het moment dat u op een knop op de afstandsbediening drukt, is de IR-sensor mogelijk defect.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter om het product te laten repareren.

• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bronapparaat, zoals een dvd-speler of decoder, met een HDMI-kabel (RGB-signaal) is aangesloten op het product.

113

– Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer of grafische kaart voor meer informatie over instellingen.

Vragen en antwoorden

Vraag

Hoe kan ik de frequentie wijzigen?

Hoe kan ik de resolutie wijzigen?

Antwoord

U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.

• Windows XP: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en thema's → Beeldscherm → Instellingen

→ Geavanceerd → Beeldscherm en pas de frequentie aan onder Beeldscherminstellingen .

• Windows ME/2000: Ga naar Configuratiescherm → Beeldscherm → Instellingen → Geavanceerd →

Beeldscherm en pas de frequentie aan onder Beeldscherminstellingen .

• Windows Vista: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen →

Persoonlijke instellingen → Beeldscherminstellingen → Geavanceerde instellingen → Beeldscherm en pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen .

• Windows 7: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Beeldscherm

→ Resolutie aanpassen → Geavanceerde instellingen → Beeldscherm en pas de frequentie aan bij

Beeldscherminstellingen .

• Windows 8: Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen

→ Beeldscherm → Resolutie aanpassen → Geavanceerde instellingen → Beeldscherm en pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen .

• Windows 10: ga naar Instellingen → Systeem → Beeldscherm → Geavanceerde beeldscherminstellingen → Eigenschappen van beeldschermadapter → Beeldscherm en pas onder

Beeldscherminstellingen de Vernieuwingsfrequentie aan.

• Windows XP: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en thema's → Beeldscherm → Instellingen en pas de resolutie aan.

• Windows ME/2000: ga naar Configuratiescherm → Beeldscherm → Instellingen en wijzig de resolutie.

• Windows Vista: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen →

Persoonlijke instellingen → Beeldscherminstellingen en pas de resolutie aan.

• Windows 7: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Beeldscherm

→ Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.

• Windows 8: Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen →

Beeldscherm → Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.

• Windows 10: ga naar Instellingen → Systeem → Beeldscherm → Geavanceerde beeldscherminstelllingen en pas de resolutie aan.

114

Vraag

Hoe stel ik de energiebesparingsmodus in?

Antwoord

• Windows XP: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm → Vormgeving en thema's → Beeldscherm → Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.

• Windows ME/2000: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm →

Beeldscherm → Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.

• Windows Vista: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm →

Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.

• Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen voor schermbeveiliging of via

BIOS SETUP op de computer.

• Windows 8: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen → Configuratiescherm

→ Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.

• Windows 10: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen → Persoonlijke instellingen → Vergrendelingsscherm → Instellingen voor time-out van beeldscherm →

Stroomverbruik en & slaapstand of via BIOS SETUP op de computer.

115

Hoofdstuk 12

Specificaties

– Grootte

– Weergavegebied

H

V

Algemeen

Modelnaam

OH46F OH55F

Paneel Grootte Klasse 46 (45,9 inch / 116 cm)

Weergavegebied 1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

Klasse 55 (54,6 inch / 138 cm)

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)

Stroomtoevoer

Omgevingsvereisten In bedrijf

AC100-240V~ 50/60Hz

Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan verschillen.

Temperatuur: -30 ℃ - 50 ℃ ( -22 ℉ - 122 ℉)

* Om de behuizing te installeren houdt u de interne temperatuur op 40 ℃ of lager.

Opslag

Luchtvochtigheid: 10% tot 80%, niet condenserend

Temperatuur: -30 ℃ - 50 ℃ ( -22 ℉ - 122 ℉)

Luchtvochtigheid: 5% tot 95%, niet condenserend

Plug-and-Play

Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het computersysteem optimaliseert de monitorinstellingen. De monitor wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.

Door de manier waarop dit product wordt geproduceerd kan circa één pixel per miljoen pixels (1 ppm) van het paneel lichter of donkerder worden weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.

Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.

Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

116

– Horizontale frequentie

De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

– Verticale frequentie

Het product geeft een beeld meerdere keren per seconde weer

(zoals een knipperende tl-lamp) om een beeld voor de kijker weer te geven. De frequentie waarmee een beeld per seconde wordt weergegeven, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. De verticale frequentie wordt gemeten in Hz.

Voorinstelbare timingmodi

Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit. Wanneer er een andere resolutie dan de opgegeven resolutie wordt ingesteld, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de opgegeven optimale resolutie voor uw product selecteren.

Controleer de frequentie wanneer u een CDT-product vervangt (aangesloten op een computer) door een LCD-product. Als het LCD-product geen ondersteuning biedt voor 85 Hz, wijzigt u de verticale frequentie voor het CDT-product naar 60 Hz en sluit u vervolgens het LCD-product aan.

Modelnaam OH46F / OH55F

Synchronisatie Horizontale frequentie 30 – 81 kHz

Verticale frequentie 48 – 75 Hz

Resolutie Optimale resolutie

Maximale resolutie

1920 x 1080 bij 60 Hz

1920 x 1080 bij 60 Hz

Het scherm wordt automatisch aangepast als er een signaal via uw computer wordt overgedragen die behoort tot de volgende standaard signaalmodi. Als het signaal dat via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.

Resolutie

IBM, 720 x 400

Horizontale frequentie

(kHz)

31,469

Verticale frequentie

(Hz)

70,087

Pixelfrequentie

(MHz)

28,322

Sync-polariteit

(H/V)

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

37,879

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

60,317

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

40,000

-/-

-/-

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

117

Resolutie

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA(RB), 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Horizontale frequentie

(kHz)

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

Verticale frequentie

(Hz)

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

Pixelfrequentie

(MHz)

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

+/+

-/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

Sync-polariteit

(H/V)

+/+

+/+

118

Hoofdstuk 13

Bijlage

Dienstverlening tegen betaling (door klanten)

Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in rekening brengen voor een bezoek van een monteur.

Geen productdefect

Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.

• Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties aanpast zonder het product te demonteren.

• Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel enzovoort).

• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de eerste installatie van het aangeschafte product.

• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.

• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander bedrijf.

• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander bedrijf vraagt.

• Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.

• Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.

• Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of online.

Productschade als gevolg van een fout van de klant

Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.

Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:

• impact van buitenaf of laten vallen;

• het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van

Samsung;

• reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van

Samsung Electronics Co., Ltd.

• wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;

• gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische aansluitingen;

• het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.

Overig

• Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving, overstroming enzovoort)

• Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint enzovoort)

Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.

119

Een optimale beeldkwaliteit en het voorkomen van scherminbranding

Optimale beeldkwaliteit

• Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1 ppm) op het -scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.

‒ Het aantal subpixels per type -scherm: 6.220.800

• Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.

‒ Activeer de energiebesparingsmodus of een dynamische schermbeveiliging wanneer u het product enige tijd niet gebruikt.

Het voorkomen van scherminbranding

Wat is scherminbranding?

Wanneer het LCD-scherm normaal wordt gebruikt, mag er geen scherminbranding optreden. Een normaal gebruik verwijst naar continu veranderende videopatronen. Wanneer er langdurig een vast patroon op het

LCD-scherm wordt weergegeven, kan er een licht spanningsverschil optreden tussen de elektroden in de pixels die vloeibare kristallen besturen.

Een dergelijk spanningsverschil tussen de elektroden neemt naar verloop van tijd toe, waardoor het vloeibare kristal dunner wordt. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het vorige beeld zichtbaar blijft wanneer het patroon wordt gewijzigd. Om dit te voorkomen, moet het opgebouwde spanningsverschil worden verlaagd.

Wanneer het LCD-scherm normaal functioneert, mag er geen scherminbranding optreden.

Zwarte matrix

Source Afvoer

TFT

Databus-lijn

Poort

Gemeenschappelijke elektrode (ITO)

Kleurenfilter

Pixelelektrode

(ITO)

Opslagcondensator

(Cs)

120

Scherminbranding voorkomen

De beste manier om het product te beschermen tegen scherminbranding is om het product uit te schakelen of om ervoor te zorgen dat het computersysteem een schermbeveiliging uitvoert wanneer het product niet wordt gebruikt. Ook is de garantie mogelijk beperkt, afhankelijk van de gebruiksaanwijzing.

• Uitschakelen, schermbeveiliging en energiebesparingsmodus

‒ Schakel het product 2 uur uit wanneer u het 12 uur hebt gebruikt.

‒ Ga naar Weergave-eigenschappen > Stroomtoevoer op uw computer en stel in dat het product wanneer dit nodig is, wordt uitgeschakeld.

‒ Het gebruik van een schermbeveiliging wordt aanbevolen.

U kunt het beste een schermbeveiliging met één kleur of een bewegende afbeelding gebruiken.

• Wijzig regelmatig de kleur

‒ Gebruik twee kleuren

Schakel om de 30 minuten tussen de 2 kleuren, zoals hierboven wordt weergegeven.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

• Wijzig regelmatig de tekstkleur

‒ Gebruik heldere kleuren die qua helderheid vergelijkbaar zijn.

Interval: wijzig elke 30 minuten de tekst en achtergrondkleur.

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

TIME

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

‒ Verplaats en wijzig de tekst elke 30 minuten, zoals hieronder.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

• Gebruik liever geen tekstkleuren en achtergrondkleuren die qua helderheid zeer contrasteren.

(Helderheid: hoe licht of donker een kleur is. Dit hangt af van de hoeveelheid licht die wordt uitgestraald.)

Gebruik liever geen grijs, aangezien deze kleur de scherminbranding kan bevorderen.

Gebruik liever geen kleuren die qua helderheid zeer contrasteren (zwart en wit; grijs).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

‒ Geef regelmatig een bewegende afbeelding alsmede een logo weer.

Interval: geef na 4 uur 60 seconden een bewegende afbeelding met een logo weer.

121

Licentie

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from

DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium

Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the

United States and other countries.

DivX Certified

®

to play DivX

®

video up to HD 1080p, including premium content.

DivX

®

, DivX Certified

®

and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

This DivX Certified

®

device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX

®

video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;

8,731,369; RE45,052.

This device supports DivX Plus Streaming

®

for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het productmenu. De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor informatie over de Open Source-licentiekennisgeving kunt u contact opnemen met het Samsung

Customer Center of een e-mail sturen naar [email protected].

122

Terminologie

480i/480p/720p/1080i/1080p ____

Elk van de bovenstaande scanfrequenties verwijst naar het aantal effectieve scanlijnen die de resolutie bepalen. De scanfrequentie kan worden aangeduid in i (interlaced) of p (progressief), afhankelijk van de scanmethode.

- Scannen

Scannen verwijst naar een proces voor het verzenden van pixels die op progressieve wijze het beeld vormen.

Hoe groter het aantal pixels, hoe helderder en levendiger het beeld.

- Progressief

In de progressieve scanmodus worden alle lijnen met pixels op het scherm

één voor één gescand (progressief).

- Interlaced

In de interlaced scanmodus, worden eerst alle oneven lijnen met pixels van boven naar beneden gescand en vervolgens worden alle andere lijnen met pixels (die nog niet zijn gescand) gescand.

Non-interlace- en interlacemodus ____ De noninterlacemodus (progressieve scan) geeft een horizontale lijn op progressieve wijze van de boven- naar de onderkant van het scherm weer.

In de interlacemodus worden eerst de oneven lijnen en vervolgens de even lijnen weergegeven. De noninterlacemodus wordt voornamelijk gebruikt voor monitoren omdat het een helder beeld geeft. De interlacemodus wordt voornamelijk gebruikt voor tv's.

Dot Pitch ____ Het scherm bestaat uit rode, groene en blauwe stippen.

Hoe kleiner de afstand tussen deze punten hoe hoger de resolutie. Dot pitch verwijst naar de kleinste afstand tussen twee punten met dezelfde kleur. Dot pitch wordt gemeten in millimeters.

Verticale frequentie ____ Het product geeft een afbeelding meerdere keren per seconde weer (zoals een knipperende tl-lamp) om een beeld voor de kijker weer te geven.

De frequentie waarmee een beeld per seconde wordt weergegeven, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. De verticale frequentie wordt gemeten in

Hz.

Bijvoorbeeld: 60Hz verwijst naar het feit dat één beeld 60 keer per seconde wordt weergegeven.

Horizontale frequentie ____ De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd.

Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

Bron ____ Invoerbron verwijst naar een videobronapparaat dat is aangesloten op het product, zoals een camcorder of video- of dvd-speler.

Plug & Play ____ Plug & Play is een functie waarmee de gegevens tussen een monitor en een computer automatisch worden uitgewisseld voor een optimale weergaveomgeving. Het product gebruikt VESA DDC (internationale norm) om Plug & Play uit te voeren.

Resolutie ____ De resolutie is het aantal horizontale punten (pixels) en verticale punten (pixels) waaruit het scherm is opgebouwd. Het geef aan hoe gedetailleerd een beeld wordt weergegeven. Bij een hogere resolutie kunnen er meer gegevens worden weergegeven op het scherm en is handig wanneer er tegelijkertijd meerdere taken moeten worden uitgevoerd.

Bijvoorbeeld: een resolutie van 1920

X 1080 bestaat uit 1920 horizontale pixels (horizontale resolutie) en 1080 verticale pixels (verticale resolutie).

DVD (Digital Versatile Disc) ____

DVD verwijst naar een schijf voor massaopslag ter grootte van een cd. U kunt op deze schijf multimediatoepassingen (audio, video of games) opslaan met de MPEG-2 videocompressietechnologie.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ____ Dit is een interface die kan worden aangesloten op zowel een digitale audiobron als op een highdefinition videobron door gebruik te maken van één kabel zonder compressie.

Multiple Display Control (MDC) ____

MDC (Multiple Display Control) is een toepassing waarmee u meerdere weergaveapparaten tegelijk kunt besturen via een computer. De communicatie tussen een computer en een monitor vindt plaats via RS232C-kabels (seriële gegevensoverdracht) en RJ45-kabels

(LAN).

123

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels 2500 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement

Table of contents