Samsung OH85N, OH85N-S, OH85N-DK User manual

Samsung OH85N, OH85N-S, OH85N-DK User manual

Gebruikershandleiding voor Smart Signage

(per model)

Deze handleiding biedt informatie over uw Smart Signage, inclusief ondersteunde types en productspecificaties per model.

OH85N OH85N-DK

De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:

(a) Als op uw verzoek een monteur wordt gestuurd, maar het product niet defect is (wanneer u hebt nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).

(b) Als u het toestel naar een reparatiecentrum brengt, maar het product niet defect is

(wanneer u hebt nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).

Voordat de monteur u bezoekt, krijgt u informatie over de administratiekosten.

© Samsung Electronics

Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics. Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan. Andere handelsmerken dan die van Samsung Electronics zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Inhoudsopgave

Voorbereidingen

De componenten controleren 3

Onderdelen 4

Poorten 5

OH85N 5

OH85N-DK 6

Voordat u het product installeert

(installatiehandleiding) 7

Rotatie 7

Ventilatie 7

Voordat u de kabels aansluit

Aansluitgids voor stroomkabel

8

10

Specificaties wandmontage 13

Specificaties

Algemeen 14

Voorinstelbare timingmodi 15

Bijlage

Licentie 17

2

Hoofdstuk 01

Voorbereidingen

De componenten controleren

"

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.

"

Het uiterlijk van de componenten kan enigszins afwijken van de getoonde afbeelding.

Beknopte installatiehandleiding

Garantiekaart

(Niet overal beschikbaar)

Voorschriften

Afstandsbediening

Abdeckungs-Kappe x 16

(Ondersteund model: OH85N)

Klem x 6

(Ondersteund model: OH85N-DK)

Batterijen (AAA x 2)

(Niet overal beschikbaar)

3

Onderdelen

"

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Onderdelen

Sensor afstandsbediening

Omschrijving

Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.

" Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.

Gebruik de afstandsbediening binnen 2,5 tot 4 meter van de sensor op het product en onder een hoek van 30° links en rechts van de sensor.

" Bewaar de gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen en recycle de batterijen.

" Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang beide batterijen tegelijkertijd.

" Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen.

Sensor afstandsbediening

4

Poorten

OH85N

" De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Luchtinlaat

USB

¨

Poort Omschrijving

Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.

RJ45

Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel. (10/100 Mbps)

" Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).

*Shielded Twist Pair.

HDMI 1, HDMI 2

DP IN (UHD 60Hz)

Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMI- of HDMI-DVI-kabel.

Hiermee kunt u het apparaat op een pc aansluiten met een DP-kabel.

" Hiermee krijgt u een scherpe beeldkwaliteit wanneer u UHD-inhoud met 60 Hz bekijkt.

Voert geluid uit naar een audioapparaat via een audiokabel.

AUDIO OUT

RS232C IN Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.

" : Locaties van deksel-dop

Luchtuitlaat

5

OH85N-DK

" De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Luchtinlaat

Poort

1

USB

¨

Omschrijving

Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.

2

RJ45

Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel. (10/100 Mbps)

" Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).

*Shielded Twist Pair.

Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMI- of HDMI-DVI-kabel.

3

HDMI 1, HDMI 2

4

DP IN (UHD 60Hz)

Hiermee kunt u het apparaat op een pc aansluiten met een DP-kabel.

" Hiermee krijgt u een scherpe beeldkwaliteit wanneer u UHD-inhoud met 60 Hz bekijkt.

Voert geluid uit naar een audioapparaat via een audiokabel.

5

AUDIO OUT

6

RS232C IN Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.

" : Ruisfilter

Waarschuwing: Raak dit apparaat en aangesloten kabels niet aan om geen risico op elektrische schokken te lopen.

Luchtuitlaat

6

15°

Voordat u het product installeert

(installatiehandleiding)

Om letsel te voorkomen moet dit apparaat, overeenkomstig de installatie-instructies, stevig aan de vloer/wand zijn bevestigd.

• Zorg dat een bevoegd installatiebedrijf de wandmontage installeert.

• Het kan anders vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

• Zorg dat de aangegeven wandmontage wordt geïnstalleerd.

Rotatie

" Ondersteund model: OH85N

" Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

• Om het product in staande modus te gebruiken, draait u het rechtsom tot het aan/uitlampje ( A ) zich bevindt zoals getoond in onderstaande afbeeldingen.

Ventilatie

" Ondersteund model: OH85N

" OH85N-DK is een dubbelzijdig schermmodel. Laat bij de installatie van het product een ruimte van ten minste 200 mm vanaf het plafond en de vloer, en houd de omgevingstemperatuur onder 50 °C.

" Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

"

Voeg voor buitenproducten een partitie toe tussen de inlaat en uitlaat om de luchtwegen afgescheiden te houden.

Installatie aan een rechte muur

A Minimaal 200 mm

B Omgevingstemperatuur: lager dan 50 °C

" Wanneer u het product aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde minimaal 200 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 50 °C blijft.

A

A

A

" Gebruik dit model niet geïnstalleerd op een plafond, vloer of tafel.

Installatie in een nis in de muur

A Minimaal 200 mm

B Omgevingstemperatuur: lager dan 50 °C

"

Wanneer u het product in een nis aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 50 °C blijft.

A

A

B

7

Voordat u de kabels aansluit

OH85N

" De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Draai de schroeven los en verwijder de klep.

De kabel moet worden aangesloten als volgt.

4

2

Siliconenstaafje

3

Verwijder het siliconenstaafje met de dikte van de kabel die u wilt aansluiten.

Verschillende openingen voor kabels van verschillende dikte:

" Opening 7 Ø x 1: voor de kabel 7 Ø

"

Opening 5,5 Ø x 6: voor de kabel 5,5 Ø

" Opening 3 Ø x 2: voor de kabel 3 Ø

" Opening 8,5 Ø x 1: voor de kabel 8,5 Ø

Plaats de juiste kabel in de opening waaruit u het siliconenstaafje hebt verwijderd.

Sluit de klep en draai de schroeven aan.

" Nadat u alle kabels hebt aangesloten, sluit u de klep en draait u alle schroeven aan om het geheel weer waterdicht te maken.

" Aanbevolen draaimoment: 10 - 12 kgf.cm

8

OH85N-DK

"

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Verwijder de schroeven van de beugels aan beide kanten van het product.

5

Plaats de juiste kabel in de opening waaruit u het siliconenstaafje hebt verwijderd.

2

3

Open het hulpscherm ( ).

6

Zodra alle kabels aangesloten zijn, plaats u de kabelbinder ( ) terug aan de onderkant van het hoofdscherm ( ).

Sluit het hulpscherm ( ) volledig, maak vervolgens de beugels vast aan beide kanten van het product.

Verwijder de kabelbinder ( ) aan de onderkant van het hoofdscherm ( ).

Verwijder het siliconenstaafje met de dikte van de kabel die u wilt aansluiten.

4

Siliconenstaafje

9

Aansluitgids voor stroomkabel

" De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

OH85N

1

Verdeelschakelbord

Zorg ervoor dat u een waterdichte stroomkabel hebt met een diameter van 8,5 mm die bestand is tegen

1800 W of meer.

"

De stroomkabel moet aangesloten zijn op een circuit van 20

A of meer.

3

Plaats het gesoldeerde (aangesloten) deel van de netsnoeren in het product.

Sluit het achterdeksel en draai de schroeven vast.

2

Sluit de twee netsnoeren op elkaar aan. Soldeer en isoleer het aangesloten deel.

4

10

OH85N-DK

1

Verdeelschakelbord

Zorg ervoor dat u een waterdichte stroomkabel hebt met een diameter van 8,5 mm die bestand is tegen

1800 W of meer.

"

De stroomkabels van het hoofdscherm ( ) en het hulpscherm ( ) moeten aangesloten zijn op circuits van 40

A (20 A x 2) of hoger.

4

2

Sluit de twee netsnoeren op elkaar aan. Soldeer en isoleer het aangesloten deel.

5

3

Plaats het gesoldeerde (aangesloten) deel van de netsnoeren in het product.

Zodra alle kabels aangesloten zijn, plaats u de kabelbinder ( ) terug aan de onderkant van het hoofdscherm ( ).

Sluit het hulpscherm ( ) volledig, maak vervolgens de beugels vast aan beide kanten van het product.

11

De kleuren van de netsnoeren verschillen van land tot land

Zorg er bij de aansluiting van een externe stroomkabel voor dat de kleuren van de draden overeenstemmen met die van de 3 draden in de stroomkabel van het product. De betekenis (Neutral, Live of Ground) van elke draadkleur van de externe stroomkabel kan van land tot land verschillen.

" Raadpleeg onderstaande tabel om de draden volgens dezelfde betekenis correct aan te sluiten:

Neutral

BLAUW

Live

BRUIN

Ground

GROEN/GEEL

Land

Others

WIT

BLAUW

ZWART

WIT

ZWART

BRUIN

ROOD

ZWART

GROEN of GROEN/GEEL

GROEN/GEEL

GROEN/GEEL

GROEN of GROEN/GEEL

America

Europe

India

Taiwan & Japan

Bedrading

" Ondersteund model: OH85N-DK

• Gebruik de meegeleverde klemmen ( ) om de kabels veilig te organiseren, zoals getoond in onderstaande afbeeldingen.

Hoofdscherm ( ) Hulpscherm ( )

12

Specificaties wandmontage

" Ondersteund model: OH85N

" Installeer de wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer. Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het vallen en dit kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.

Voordat u de wandmontage bevestigt op oppervlakken zoals gipsplaat, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde dealer voor aanvullende informatie.

" Gebruik voor de wandmontage geen beugel die kan kantelen.

" Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat leidt tot persoonlijke verwondingen. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.

"

Laat het product niet ingeschakeld tijdens de wandmontage. Dit kan leiden tot persoonlijke verwondingen als gevolg van een elektrische schok.

" Gebruik de geleidegaten niet voor montage aan de muur.

Eenheid: mm

A 1000

D

E

F

B

C

500

1118,4

750

92,5

40,8

G

BOUTAFMETING

94,8

M8

: Gaten voor wandbevestiging (8 punten)

: Geleidegaten (4 punten) (Gebruik de geleidegaten niet voor montage aan de muur)

13

Hoofdstuk 02

Specificaties

Algemeen

Modelnaam

Paneel

Stroomtoevoer

Omgevingsvereisten

Grootte

Weergavegebied

OH85N / OH85N-DK

Klasse 85 (84,5 inch / 214,7 cm)

1872 mm (H) x 1053 mm (V)

AC100-240V~ 50/60Hz

Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan verschillen.

In bedrijf

Opslag

Temperatuur: -30 °C – 50 °C (-22 °F – 122 °F)

Raadpleeg de Installatiegids voor de installatie met een behuizing die aan zonlicht is blootgesteld.

Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend

Temperatuur: -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F)

Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend

* Van toepassing voordat het product wordt uitgepakt.

" Plug-and-Play

Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het computersysteem optimaliseert de monitorinstellingen. De monitor wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatieinstellingen echter naar wens wijzigen.

" Door de manier waarop dit product wordt geproduceerd kan circa één pixel per miljoen pixels (1 ppm) van het paneel lichter of donkerder worden weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.

" Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

14

"

Horizontale frequentie

De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

"

Verticale frequentie

Het product geeft een beeld meerdere keren per seconde weer (zoals een knipperende tl-lamp) om een beeld voor de kijker weer te geven. De frequentie waarmee een beeld per seconde wordt weergegeven, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd.

De verticale frequentie wordt gemeten in Hz.

Voorinstelbare timingmodi

" Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit. Wanneer er een andere resolutie dan de opgegeven resolutie wordt ingesteld, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de opgegeven optimale resolutie voor uw product selecteren.

Modelnaam

Synchronisatie

Resolutie

Horizontale frequentie

Verticale frequentie

Optimale resolutie

Maximale resolutie

OH85N / OH85N-DK

15 - 135 kHz (HDMI), 30 - 135 kHz (DP)

24 - 75 Hz (HDMI), 30 - 75 Hz (DP)

3840 x 2160 bij 60 Hz

3840 x 2160 bij 60 Hz

15

Het scherm wordt automatisch aangepast als er een signaal via uw computer wordt overgedragen die behoort tot de volgende standaard signaalmodi. Als het signaal dat via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.

Resolutie

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

Horizontale frequentie

(kHz)

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

Verticale frequentie

(Hz)

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

Pixelfrequentie

(MHz)

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

+/+

-/-

-/+

-/-

-/-

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

40,000

Sync-polariteit

(H/V)

Resolutie

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

VESA, 2560 x 1440

CEA, 3840 x 2160

(HDMI)

VESA, 3840 x 2160

(DP)

Horizontale frequentie

(kHz)

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

88,787

135,000

133,313

Verticale frequentie

(Hz)

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

59,951

60,000

Pixelfrequentie

(MHz)

Sync-polariteit

(H/V)

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

241,500

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

+/-

148,500 +/+

59,997 533,250 +/-

16

Hoofdstuk 03

Bijlage

Licentie

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI

Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het productmenu. De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor informatie over de Open Source-licentiekennisgeving kunt u contact opnemen met het

Samsung Customer Center of een e-mail sturen naar [email protected]

DIT PRODUCT WORDT VERKOCHT MET EEN BEPERKTE LICENTIE EN IS UITSLUITEND

GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK IN VERBAND MET HEVC-INHOUD DIE VOLDOET

AAN ELK VAN DE VOLGENDE DRIE VOORWAARDEN: (1) HEVC-INHOUD UITSLUITEND

VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK; (2) HEVC-INHOUD DIE NIET TER VERKOOP WORDT

AANGEBODEN; EN (3) HEVC-INHOUD DIE IS GEMAAKT DOOR DE EIGENAAR VAN HET

PRODUCT.

DIT PRODUCT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET DOOR EEN EXTERNE

PARTIJ VERVAARDIGDE HEVC-GECODEERDE INHOUD DIE DE GEBRUIKER HEEFT

BESTELD OF GEKOCHT BIJ EEN EXTERNE PARTIJ, TENZIJ AAN DE GEBRUIKER DOOR

EEN BEVOEGD VERKOPER VAN DE INHOUD AFZONDERLIJK RECHTEN ZIJN VERLEEND

TOT GEBRUIK VAN HET PRODUCT MET DIE INHOUD.

UW GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IN VERBAND MET HEVC-GECODEERDE INHOUD WORDT

BESCHOUWD ALS AANVAARDING VAN DE BEPERKTE BEVOEGDHEID TOT GEBRUIK

ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET.

17

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project